גליון 2663

העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 1 | האנשים שבדטו בכד תחומי החיים ו: ע : 1151 3 9 התנובה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 2 | עכשיו יש טעם לעבור 1:5ר [_!9 1 קלת הניקוטין המצליחה בעולם. אזהרה: משרד הבריאות קובע כי -העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 3 | בזי בחב עז פיגוע־מיקוח על שיקולים אפשריים בהחייאת תוכנית״אלון (״הנדון״ ,העולם הזה .)24.8.88 סבורני שיגאל אלון המנוח לא היה בדיוק טיפש ואני מניח שגם אריק שרון
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 4 | \זי ב ח בי ם • ג לי מי עו טו ע בי ט • מדי פעם מתקבל במערכת מיכתב של קורא, שבראי לפרסם אותו במלואו, למרות אריכותו. כזהו מיכתבו של אברהם אידלמן, המעיד על עצמו
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 5 | כוונת המישרד היתה שלא להקצות לחרדים שטחים להקמת שבונות נוספות בירושלים, ובכך לאלץ אותם לפנות לביתר, שם מתוכננת שכונה בסדר־־גודל של 6000 מישפחות. אולם התוכנית
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 6 | אנשים ונשים אלה סימלו בשנת תשמ״ח את הישגיהם וכישלונותיהם של ישראל והעולם. הם נבחרו על־ידי ״העולם הזה״ תוך בחינת כל מאורעות השנה. הלמוט קול ופראנסראה מיטראן.
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 7 | גיבור־היום היה יאסר ערפאת. חוסיין ישב בפינה, כעוס ונשכח, ולמחרת היום ויתר רישמית וסופית על כל יומרה לייצג את העם הפלסטיני. מנהיגי ערב חששו שמא האינתיפאדה תציף
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 8 | לקראתם, ומכאן חריגות וחריגים, שפגעו קשה בתדמית צה״ל בעיני עצמו, בעיני הציבור ובעיני העולם כולו. האיש שסימל את הדילמה יותר מכל אדם אחר, מלבד הרמטכ״ל עצמו, היה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 9 | לבעיות הקיומיות של המדינה, בוטל חופש־העיתונות על־ידי צה״ל, באישור הממשלה. לכתבים לא ניתן לגשת לרוב זירות־האירועים. הדבר הטיל אור על אחת התופעות החמורות ביותר
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 10 | אמנות עזי: טרטרט עצמי אם היתה בתשמ״ח תערוכה שגרמה ריגוש לכל צופיה, היתד, זו תערוכת־היחיד של אסד עזי במוסיאון רמת־נן לאמנות י שר אלית. התערוכה דפי זהות היתה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 11 | אע\ה מונירה: עיניים עצובות תיאטרון מי היה הצעיר שסימל את מיטב הנוער העברי בשנת תשמ״ח? התשובה היתה תלוייה בנקודת־ההשקפה של המשיב. האם היה זה הצעיר שיצא בנפש
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 12 | עיתונאית מעריב, אירית רותם, נסעה במכוניתה ברחוב המלך ג׳ורג׳ בתל־אביב, וכשהגיעה לאחד הצמתים המרומזרים היא ראתה לצידה את מכונית־השרד של ראש־הממשלה, כשיצחק שמיר
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 13 | נציגת מנהלי־התיאטרונים, והשחקן מישה אשרוב, הגבר היחיד בחבורה. אלמגור התרכזה בעיקר בנושא האסתטיקה ואמרה שהיא מתרעמת כשהיא רואה את כל ערימות־הגרעינים המפוזרות על
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 14 | אחו שעבדה במטה מיפלגת־העבודה, יצאה שרה ליבוב !*,ועבוד גם במטה הרימו. תוך נד נו השיגה את הטופס השלם של הסקו הסוו׳ של הרינוו מנתחים כמה ישראלים, ובראשם יועצים
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 15 | חילה מוזכר המערך, ורק אחר־כך הליכוד. עוד כמה שאלות־חימום: בהשוואה לשנה שעברה, האם לפי דעתך מצבך האישי השתפר, הידרדר או נותר כפי שהיה? וכן: באיזה מידה אתה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 16 | ״בירוות׳ היו חובנים אווחים קבועים בבית!״ ״מצאתי את מישבחח׳ במחנה בלבנון, בחוו אחו, שרא היה - די גדול כדי להכיל גם אותי...״ ״כשתקום המדינה הפלסטינית, הדבד
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 17 | במהותם התרבותית אינם יכולים לשנוא. אתה שונא את הישראלים? אני לא שונא אף אחד בעולם, ולאיש אין זכות לשנוא עם, או אנשים, כי האנשים הם טובים. הבעייה היא איזו
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 18 | —־:אחזה־ ־דדויפוזד — מ א 1באללביב ,.גונויט״ תנניק החודש באמריקה חברת (להיט. הנשלטת על־ידי קבוצת חברות שטיחי כרמל, תנפיק החודש אמיסיה באמריקה. גלנויט היא יצרנית
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 19 | א ו ־ 1 אחד הנאומים המרגשים ביותר ששמעתי בזמן האחרון בא מפיו של ילד. זה היה נאום של בר־מיצווה. לפני שנתיים נפטרה אשתו של איתן הבר, הכתב הצבאי הוותיק, המכהן עתה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 20 | 1ז בייאר 1נ 1ננ 1ג 1 ^ ש לי בת בגיל .20 קוראים לה דפנה. היא יפהפיה — תלתלים בלונדיים. יש לה עמידה זקופה כזאת. ואיזה עיניים! דפנה היא אוטיסטית. היא נמצאת עכשיו
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 21 | ..אחזור׳ לחיפה!״ - איגור מיקצועי? אשה שתהיה מנהיגה של איגוד מיקצועי? היא חייבת — מוכרחה! — להיות מרשעת, כלבתא, קשה, אשת־ברזל. בדיחות על חשבוני? לא מעזים. אבל
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 22 | לשמד את הצרחות רזגמגיזת בהריון נשארות בבית צבע ואקשן באילת ביקורת תיאטרון בחצות שדיים תשרת כרם יסים יסה 11ך 1־ השחקן מקבל \ | 1 1 | /נ שיקתלילהטוב מהמארחת
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 23 | !*י!* 11ך 1ך 1עזבה את תל־אביב לצמיתות ועברה לאילת, שם \ ו | 1 - 1היא עוסקת ביחסי״ציבור וגם חזרה לעסוק בנתי / בה. במסיבה היא הכירה את האמרגן יפה״התואר אבי חיים
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 24 | ב־ 974ן נבחוה נמלנת־המים. בינתיים דיגמנה מאות בגוי־ים. ענשיו החריטה תמי ברעמי שהיא צוינה גם לדעת ל שח 1ת ביה משה אותה. משהו דומה קרה לה כמה שנים לאחר מכן.
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 25 | הגדולה העביר בה רטט, ועל צילומים בסירת־הגומי בלב־ים אף לא רצתה לחשוב. בתחילה סירבה וחיפשה תירוצים שונים. כשעלתה, בעזרת עוזר־הצלם על סירת־הגומי, שכבה בה קפואה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 26 | פא״! -המחדל תכלית! היחידה של איתון פא״ן הבינלאומי היא שמירה על חופש היצירה ומילחמה נגד דיכוי של סופרים, משוררי ומסאי. בפא״ן ן ישראל, שעד לאחרונה שימש בעיקר
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 27 | אבל אתה נוסע מטעמם. ״בפירוש לא. הוזמנתי על־ידי פא״ן הבינלאומי בסיאול, ולכן אני מייצג שם אך ורק את עצמי, לא את ישראל, לא את פא׳׳ן ישראל ולא את סופרי ישראל״. משה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 פרוס׳ ערורי כלוא עתה וממתין לגירוש. בשבת הנזכרת באו סופרים, משוררים ואמנים ישראליים לביתו ברמאללה כרי להביע את הזדהותם עם סיבלה של המישפחה.
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 29 | יומן החדשות הבמאי אטורה (אהבנו כל כך) סקולה הפיק עבור הטלוויזיה האיטלקית סידרה בת שישה סרטים, כולם בבימוי של תלמידיו, כולם סביב אפיזודות המתרחשות בפיאצה נבונה,
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 30 | שעונים! שעונים! שעונים! שעונים! שעונים! שעונים! שעונים! שעונים! שעו!! מהיבואן ל א רכן — ה מיב חר הג דול ביותר בארץ, ב מ חיר הזול ביותר בארץ! ה בו רסה ל ש עו1
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 31 | מיוחמת בני־קדם: איו חלב שימשו (..ציפא׳״) קום (מימין, מסתיו פניו) אח חבות ״ אוו׳(מ שמאל. עם )1בעזו נעווח־זוהו, אמנים וראשי הנווסה ף* ין המים מכים הרבים שהוגשו
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 32 | ! שוד לאור היו! ^ 5ג| 9 #העוו&ס היה (המשך מעמוד )37 שימעון קדם, כיו״ר הדירקטוריון של סת״ם, נהנה ממידע פנימי בבואו לבצע בבקשות אורי, וכולם פסקו לצידו. עיסקות
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 33 | היער רוצה 1בעצים /7777 ( 07ל(07 מ111 כמו כל עם־ישראל, גם אני יצאתי לקניות של אוכל, מתנות, יין, נגדים ומה־לא. באחד הסיורים נכנסתי לכר־בו שלום, ושם קניתי מתנה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 34 | הורוסהוס מרים בניחיני מזל החודש: בתולה זז נואט - וס השו בבושתהמילואים ראיה לא־מציאותית של הנתונים ועירבוב של חלום ומציאות. במפה גם בולטת אהבת הרכוש והכסף. הכסף
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 35 | וויטל שוון טסה רסיאור. במשך שמז״ם התנועה ראודימביאוה. רב1 שיצאה שוחחה עם רונו ב ר ^ ום שבת. יומיים לפני הנסיעה. רויטל שרון(כמעט )18 ישבה על המיזוודות ועשתה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 36 | ז הם אומר*...מה הן *ומרות...מה הם אומר*ם...חה הן *ומרות...מה ה .עוזי קיו ,.עשירם חוששים רה־וושו ״אפשו להחזיר לשפיות . ,הטעםלפגםהוא כמי שמתנגדים למימסד!״ את
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 37 | 0אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...הה הן *ומרות...מה ה * צבי טל, העולם הזח ״המיט־גות הדתיות גורמות ״בעד שר ספורט שינוטדר ״הבעיה אינה עם הנדנים לריחוק מהדת
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 38 | (והירדים שבאמצע) התעקשה, נרשמה התלונה. סמ״ר אידה שהבן רשמה את התלונה, והגדירה את הנושא ״הטרדת המישטרה״ .כאשר פנתה הקצינה לקבילות הציבור, נאווה גלעד, כדי
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 39 | אסנת הו, צייות, קוואת :״הבסיקו לוחם על שואל ועלי! אנחם אנשים מבוגוים. התוכזו־נא במצוקתם שר הירד,,!, וחברים יצאו לחפש את האב בבתי־החולים. רקע זה גמלה בלב אסנת
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 40 | 1האם נוצח אחמד 1ארנאנגיו 3בנ י ששיות את השיר־טון? ואם נן, מדוע דווקא עכשיו? שעה קלה אחרי הרצח נעצר סלים (״סלומון״) משראווי, מי שהיה מודיע מישטרתי, בעיקבות
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 41 | לשיטות פרימיטיביות כאלה. אני מתנגד לרצח בחיסול חשבונות,״ אמר משראווי בתגובה להאשמה. משראווי הוא קרוב־מישפחה של עבד כבוב, יושב־ראש אגודת אל- מקאסד אל־חיריה
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 42 | ששיול ך* וא היה מעדיף שיזכרו אותו כא־ } 1הוב ליבה של גרטה גארבו האלוהית, אבל בישראל יזכרו תמיד את עוזי סכרין שרטר כתליין של אדולף אייכמן. שבוע לפני ראש־השנה,
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 43 | ש מי ע ה פו רי ק לי ת בפעם הבאה שאתה מקליט נסה קסטות אודיו של פוג׳י ותבחין בין סתם שמיעה לבין האזנה שמ״מית. הטכנולוגיות החדשניות של פוג׳׳ בייצור קסטות אודיו, י
העולם הזה - גליון 2663 - 15 בספטמבר 1988 - עמוד 44 | ד׳ בתשרי תשמ״ט15.9.1988 , שנה 53 מיססר 2663 המחיר 5.00 :שקלים (מלל מט׳׳ם) ,באילת 4.35 :שקלים איך התערבה ה מי ש טר ה ב סי כ סו ר בי ה מ שו ררוה עו ר ר ישראל הר
חזרה לתחילת העמוד