גליון 2664

העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 2 | עכשיו יש טעם לעבור *8יו 9 קלת הניקוטין המצליחה בעולם. אזהרה: משרד הבריאות קובע כי -העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 3 | כ תב ת השער הקדמי: ב זי בחבעז טורף הקלפים על בחיר ת איש־השנה (איש-השגה תשמ״ח, העולם הזה .)7.9.88 איערהשנודוזשם־ח היה צריך להיות, בכל זאת, המתקומם הפלסטיני,
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 4 | מיבחבים המושל ותורת־הסיכויים () 1 עוד על סיכוייו של מו של-אחת מ־50 ה מ דינו תהאמ רי ק איו ת להיו ת נ שיא ארצות־הברית (״אני לא מ ת חיי ב שזוהי ת חנ תי האחרונה!״
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 5 | גאולה מצאה נושא חדש חברת הכנסת גאולה בהן קראה לשר התעשייה־והמיסחר בדרישה להפעיל את פקחי המישרד נגד סוחרים מהגדה ומהרצועה, המוכרים את מרכולתם באופן פיראטי ברחבי
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 6 | 15 שנה אחרי נפילת קו־בר־ל ב 1כיום־הכיפורים מונולוג של 1חיים 1כר־לב ^ לדות? יפה! נולדתי בווינה. כשהייתי בן 3עברנו ליוגוסלביה. היינו שלושה ילדים: אחותי, אני ואח
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 7 | הרמטכ״ל עם גולדה ודדו שר המיטהר והתעשייה עם אליזבט טיילור ״אף סשז אחד לא נפל ל 24 הששת הראששוזר ״לא נץ, לא זנה, לא יחץ!־ בי, אם כי פחות מאשר באבא אבן. שנית, לא
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 8 | ענת סרגוסט נגשה אותם במיסדווגות ובמיונוו האו״ם בזנבה. עשווח איוגוני־שרום קטנים. מה ההבוד ביניהם? 8דוע אינם מתאחדים 1 ש לו םשל01 1*1^1סולום ,הלאה הכיבוש״ :ארנה
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 9 | העממיים ואיסוף מידע. לדברי מר, זו אינה תנועה של חברים, אבל יש מיס־נשים שבועיים קבועים של פעילים, שבהם מתקבל מידע ומתוכננות פעולות מחאה שונות. לפני חמישה חודשים
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 10 | בבזרע\ז העם שיעור לעם־ישראל זה היה הרבה יותר מאשר שישר בגיאוגראפיה. גרסד הרבה יותר. .שיעור בגיאוגראפיהז׳ אמר הקריין בטלוויזיה כמה פעמים. אבל זה היה הרבה יותר.
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 11 | 1 3 1 1־ : 1 1 האס כול גנן ממגר גשיכלו להיות1שיא או ראש־ממשלה? ועוד איר! חוק הגינגל בערב ראש־השנה הקרינה הטלוויזיה סרט המבוסס על סיפרו של יז׳י קושינסקי, להיות
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 12 | מכבי תל־אביב בלי ברקזביץ הצגת־במרה בלי שחקנית מסיבת־הפתעה (כמעט) בלי זמרת איך התכונן הכדורסלן מיקי ברקוביץ לקראת מיש־חק־הידירות בין מכבי תל־אביב, קבוצתו בעבר,
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 13 | ורדה טלמוו העיתונאית לבשה לאירוע הנוצץ לכבוד ברנשטיין חליפת- מיכנסיים בצבעי שחור״לבן, ולראשה חבשה כובע וצעיף להד גשת המראה הספרדי. אורחת אחרת (במרכז) העדיפה
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 14 | ך* דרך כלל אין אדם חייב למסור למישטרה ראיות המפלילות אותו. אולם בעבירות של נהיגה בהשפעת אלכוהול או סמים יש יוצא מן הכלל. בתקנות־תעבורה שנכנסו לתוקפן ב־ , 1982
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 15 | נקבע מועד חדש. יום לפני המועד המתוכנן הודיע ארדיטי שייאלץ לדחות את המיבצע, משום שארבעת המכשירים המצויים ברשותו נלקחו לכיול וטרם הוחזרו. המיבצע שוב נדחה. רק
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 16 | זהירות: והגי שתו״• (הנושן־ מעמ 1ד ) 15 בדיקת־הנשיפה ראייה בבית־המישפט. לצורך בדיקת־דם נלקח הנהג למעבדה שאישר שר־הבריאות לעניין זה. במחוז המרכז אושרה מעבדת
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 17 | אחד מאלופי צה״ל, שהוא מצוי במקורות, הסביר לי לא־מכבר את המשמעות האמיתית של האימרה ״פני הדור כפני הכלב״. ״פני הדור״ אינם אלא מנהיגי־הדור. הם משמשים לדור כפנים.
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 18 | שמעון ישראל יום אחד — יושב לו אלהים למעלה בעמים, מציץ למטה — נזדה לו חשך בעינים. רואה את העולם מסתובב בעצבות אימה, מסתובב — עם האף באדמה. כל העולם עטוף במין קך
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 19 | שמחה של ילך ים — רקוד, קידה׳ לשון חדה. פזמון, חרוז, שריקות של בוז. קרחת קטנה — בדיחה ישנה. והוסיף לו ברצון לצון נופל זלל לצון. כמה דברי חדור הרבה־הרבה בך ידות
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 20 | שעתים! שעתים! שעתים! שעתים! שעתים! שעתים! שעתים! שעתים! שעתים! מהיבואן לער כן — המיב חר הג דו ל ביו תר בארץ, ב מ חיר ה1ו ל ביו תר בארי! הבורסה רשעתי ח ל־ א בי
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 21 | הורוסהוס מרים בנימיני מזל החודש: ב תו ד ה השבעת נו3ב ניוון ער גזר בתורה מזל גתולה שיין למזלות הנתונים להשפ עת שני כוכבים שליטים. כל מזל נתון להש פעה של אחד
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 22 | התערמיזח, הצע 1ת מג מות 1ץחר מוי תדא בי בי ם ב ש תי ססיסת אי דתתת עדיז 1ת אידן אליעזרשמק פי ץ ט קי ל ש ך ך* ¥1| 1מעצבת־השיער, בתה בת ה״ 21 של הספרית ליזה | 1 -
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 23 | ת ל׳ א בי בי ם ע 11ח ׳ 1ם לטרף שימחה אמיתית והרבה צחוק היו במלון אביה סונסטה שבטאבה. כבר בכניסה למלון ניתן היה לראות שהמלון מוצף תל־אביבים. עשרות מכוניות
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 24 | באופן בלתי־צפוי היתה שנת הי 40 למדינה שגה של חשבון־נפש גם בבתי־המישפט. עניינים של חיים ומוות נידונו במשך השנה ועודרו מחש בות נוקבות ודאגה. בוררות טאבה עומדת
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 25 | חיי־אדם = חצי שנה מאסר ף זר־הדין שהטיל השופט אורי ^ שטרוזמן על ניסן אישגוייב, שהורשע בהריגת נער בן 13 במחנה־הפליטים בלאטה, קומם כל שוחר צדק במדינה. חצי שנה של
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 26 | שחיתות ב ב תי־המישפט נד! שלמד! התרוצצו השמועות במיסררונות בתי־המישפט. סופר על שוחד ושחיתות, ואף על שופטים מחוזיים שסרחו. אבל כאשר התפזר העשן, והתובעת הלנה
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 27 | 18 שני ב בי דו ד מוחלט? ף* ית־המישפט המחוזי בירושלים ^ הרשיע את מרדכי וענונו בכל העבירות שבהן הואשם: בבגידה, ריגול חמור, בכך שמסר ידיעות סודיות במטרה לפגוע
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 28 | תורגמן: מחכים לתינוק **ץ לושה חודשים העסיקה פרשת */קרוליין־ברונה את הציבור בארץ. המישפט, שכונה. מישפט שלמה״ ,עמד בראש מהדורות החדשות וכותרות העיתונים. תמונתה
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 29 | ה מו מחה ** ישפטו של דויד בלס, שהסתיים ^ /ה שנ ה, נגע בעניינים כלכליים חשובים ומסובכים, שנולדו בתקופת האינפלציה הדוהרת. במישפט התגלתה מערכת כלכלית שלמה של השוק
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 30 | המוות חברת־הביטוח על תכולת־דירה שנעלמה, בסך 10 אלפי דולארים. ברשימה שלה מופיעים יצירות של האמנים יוסל ברגנר, ז׳אן דויד, ראובן רובין וציירים אימפרסיוניסטים
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 31 | §090 קשה היה גם לקבל הערכה לגבי שווי נכסיה ורכושה. בבעלותה היו הבית ביפו, שנקנה על־ידי אביה, בנו אור־בך; הבית בבת־ים, שירשה מאמו של רב; ציורים וחפצי־אמנות
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 32 | — נהג שתו״ — לרות׳ שתהיה בראש שלה. יתאים לה גם תושב חו״ל. היא סיפרה לי שהיא משתגעת על ניו־יורק. מיספרה אצלי הוא (.)3/2664 שיחות עמוקות היא בת ,24 מנהלת־מכירות,
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 33 | )3מתחזה כצדיקה תמימה; )4משקה אלכוהולי; )5ההולך לפני המחנה; )6 רעיון המשמש בסיס למשל; )7מידת אורך; )8מונרכיה; )9נאיבי; ) 10 אמן ישראלי נודע; )11 שליח; )12 פרי
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 34 | הצרפתים נתנו לעולם א ה הב אג ט, א ת היין ואתהרנו 5 רנו 5כמו באגט ויין טוב היא סמל לאורח חיים וסטייל צרפתי. מאז הופעתה בשנות השבעים התקבלה תו 5בהתלהבות ע״י
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 35 | השופטת הדסה בן־עיתו הוזמנה רמישטוה סינשך שכנים ספר משולם ומזגן־המריבה מעריץ מילדות השנסת והונו שופטת בן־עיתו הקלטה סמז״ה ^ שהיה שלמה משולם תלמיד בבית־הספר
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 36 | השופטת והספר - שלו שלו והמשך מעמוד )9 ווים, ישראלי או ישראלי־לשעבר, שמקומו אינו נפקד אף פעם אחת בכינוסים מסוג זה. אותם מאות אנשים 1שה לאמוד את מיספרם המדד
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 37 | ף* עיני מיכל, היה השדרן המי פורסם דמות רחוקה ונערצת. לכן, כאשר שמעה שבבית־הספר שלה יתקיים קורס לשדרנות בהנחייתו, קפצה על המציאה ונרשמה. מיכל (שם בדוי) ,בת 15
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 38 | ו הם אומדים...מה הן אומרות...מה הם אומרים״ .מה הן \ווחרות...יויו ה אריאל שרון: ,.המטה שר אונס ..ההצעה שר אויאר ..יצחק שמיו וחוות מתעסק בדברים שוליים!׳׳ שוון
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 39 | אהרון מג ד: ..נבנית ת ש תי ת העלולה ,,לקחתי חובשנו אילת!״ לראות את האולימפיאדה! לסכן את . .אני מעט מבין אידיש, א ו לא מדבר!״ נליל״השבת נפתחה האולימפיאדה ה״ 24
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 40 | !£21 וחשחד א. צ.ברנוב״ן: מילחמת אחי ןון בחברת א.צ. ברעביץ. מחברות־הב־נייה־והנכסים החזקות בארץ, צפויה מילחמה בין צאצאי מייסד החברה. ,.׳שדם״ :קיוש רא מימש את
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 41 | נז\דצגג\־ כוכבים גי״וגיר, לב הביתה! ג־ינג ר רוג־ו־ס ניסתה לתבוע את פדריקו פדיני ונשלחה הביתה בבושת פנים. אחת התביעות המישפטיות המגוחכות ביותר שידע עולם הבידור
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 42 | אי־שם בשרון יש חנות, שבה העשירים והמצ־ליחנים קונים כל מיני דברים יפים לבית. את החנות הזאת מנהלת חתיכה בלונדית שזופה, ואם לשני ילדים. לגברת יש גם בעל, ושניהם
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 43 | מרכז הבאולינג ראשל״צ, ז׳בוטינסקי 65 טל פוני ם ל הז מנו ת9668557/8/9 :־
העולם הזה - גליון 2664 - 19 בספטמבר 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד