גליון 2665

העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 2 | הסרט המגנט• של פוג׳׳ שומר על הראש המגנטי של הוידאוט״פ ש לו הראש המגנטי הוא החלק החשוב והיקר בוידאוט״פ שלך. רק קסטה מעולה ועמידה שומרת על ח״ו לאורך זמן ומעניקה
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 3 | בזי בגז ב עז העשן והאש על המתרחש בשטחים הכבושים. אני מאוד רוצה להאמין כי כל הודעה של דובר צה״ל היא דברי־אמת. אבל קיימת נקודה אחת המטרידה אותי בהקשר זה
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם (המשך מעמוד ) 3 בעלי המאה, בעלי הדעה) יתווסף חטא על הפשע הקדמוני של הסדר־המניות. לא מספיק שעם י שראל משלם מיליארדים למהמרים, שמעולם לא חוייבו
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 5 | זי 1ז״:11 ש מדלי ז־דויו!!1 , עצמם לנטורי־יום־כיפור, כדי להפיק מכך רווח כלשהו הייתי מוריד על ראשיהם את כל קללות אלוהים. צחנק או דוז פ ן * מרו מי האולימפוס
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 6 | ב נז ר ע גז העם ב שור המה חלל זה 1לחיין דו־מיפלגתי המשדר מן החלל החיצון את בשורת החלל הפנימי: ממשלת־אחדות־לאזמית. התגובה הראשונה של כל ישראלי, ביום שיגור
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 7 | ״גם בגלל שזה צומת, וגם בגלל שמבחינה גראפית זה יוצר את הצורה של ארץ־י שראל השלמה.״ די מיון יצירתי. מיד אחריו נכנס רחבעס זאבי, מלווה בכבודה. גנ רי פתח בתלונה על
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 8 | הוכח שהמצב טוב. יותר מ־*95 מהאוכלוסיה אצלנו מחוסנת נגד פוליו, בצורה זו או אחרת ולכן לא תיתכן אצלנו בארץ מגיפת פוליו. •המחלות היגיינה? 1ד ג \< 1 3 ^ ו תרו ת
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 9 | ס עז ג ס 1 8 1 * די ר צו ר הוא חריג סטאטיסטי: ^ אחד מאותם חולי־פוליו מעטים ודי מתגלים בכל שנה בארץ, ומהווים, בעצם מחלתם, הוכחה כי הפוליו לא הודבר. הוא מתאר זאת
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 10 | בסוכנות אומרים שאסור לעכב את ההחלטה על מינוי דירקטורים חדשים גם ספני שמגכ״ל הבנק בינו צריק הודיע באחרונה על התפטרותו. בינתיים ירדה מעל הפרק מועמדותו של סגן
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 11 | רז בזין נטל הזו ל ת בזמן האחרון עוסקת רחל אשתי באיסוף חומר על חייהם של העובדים מהשטחים הכבושים בישראל, בעיקר מזווית־ראייה של צלמת. זוהי אחת התוצאות של הכיבוש.
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 12 | א תי יודקובסקי, בתו של עורך •דישח אחרונות יודקובסקי, הפגינה תלבושת מקורית ככלה: אתי החיננית לבשה במסיבת־הכלולות מ יכ־נסיים וחולצה צחורים, וזר לבן לראשה. שהת
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 13 | שני הדורים נקראים על־שם חיים בן-דור, שנ פל במילחמת השיחרור. בן־אמוץ אמר שאם יבוא, יביא לזוג הצעיר במתנה קונדומים מכיוון של א טוב לה ביא ילדי ם לעול ם מייד
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 14 | האסון בגרמניה זיעזע את העולם. מעטים זונוי ס שאסון דומה איוע אצלנו בארץ. שרהליבובי מ ש חזרת את האסון המחו־ד ־ בעזות תצלומי חו1ו*ם חוה מאז 1 האסון בגרמניה מיפגן
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 15 | עצים, סודרו שלו ש שורות של ספסלי־ע ץ לבנים, הוכנו מיגרשי־חנייה, הוקמו 12 מיזנונים במקומות שונים בקיבוץ. וכמובן, הוקמה אנדרטת־שיש צרה, מתנשאת לגובה של שישה
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 16 | — !ה קרה מיכוזב לראעדהעיר״ה22.3.49 : ( המשך סענוח־ ) 15 משק הקשישים. הילדים הופנו למקו מות אחרים. הם ניצלו. ארבעת הרוגי מעגן היו חברים קשישים. יעקב ינאי, אז
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 17 | כי יש כוונה להצניח איגרת־ברכה מט עם הנשיא. משה שילו סיפר כי שבוע לפני יום העצרת התקשרו עימו מקלוב־התשפה וביקשו להשתתף בטכס. בתחילה סי רב, כך אמר, אחר־כך נכנע
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 18 | כז א ת •גאלל בי ב בחברות הביטוח? לא רק הסוה מתנודדת, ועתידה לא ברור. גם מצבה של החברה הוותיקה ציון לא ברור. החברה סובלת, זה שנים, מחוסר הון עצמי, ורק שיערוך
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 19 | ך * יי םנהג במכונית המצוחצחת 1 1שלו. בידו השמאלית אחז במכשיר הטלפון ומילמל ארוכות ל תוך ה שפופרת. תוך כדי נהיגה, לחץ על כפתור, וחלק מגג־המכונית נפתח. במכונית
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 20 | — 32,000 דו לרב חוד ש (המשך ם עם וד ) 19 — אין לו מניות בקונצרן, הוא רק המנכ׳׳ל, רק משתכר ...טוב, זה במילא יתפרסם בקרוב. את זה הוא יי תן לאמא שלו, כ שיגיע בפעם
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 21 | גםזה...וג ם זה...וגם ז ה...וג ם 1ה...וג םוה...וג םוה...זג םזה...וג ם! ה...וג ם ! ה...וג ם זה 1...גנ מעצב! א 1תי התחרה סובה המון דברים טובים קרו לי בשבוע הראשון
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 22 | טוב תשמח • הסרטה טו בתשמר ^ שמ״ח. שם מגוחך לשנה עגומה. אינ ן *תי^אדה, כהנא, ס ר, איפה השיסחה? אמנם אין זה מעניינו של מדור זה, אבל גם לקולנוע אין במה להתפאר.
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 23 | .3עיניים שחורות (איטליה) .4קפה בגד אד (גרמניה) • הסרטה טו בתש גי ח • הסרט הו את הקולנוע, העיקר הוא הביצוע. אם כי הבעייה העיקרית היא תיפקודה של הקרן, שרבים הבי
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 24 | (חיזור גורלי) ועוד חצי(חל סטריט) ,ופרס אוסקר, אין ספק שהוא שם, בין הגדולים. אבל למרות שהוא נראה כאיש פיקח ומפיק מבריק (החל מן השותפות בקן הקוקיה ועד לסידרת
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 25 | , ,ד ו מו רי לי אן־׳ הוא חש כמו נ ״ ימי ל יאוסקרים של השבי- יייי׳ ד׳ מפ ^ י מי שנ ה, ל צי אסו ^ עיו צריך למתי 5י ט ד׳ אד ארצות־יי ביית־ ד ^ י י על ־ י 1י מ פעם
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 26 | נתן זר סנ ס מ ״יו״ר אגודת הסופרים, המשורר יעקב אורלנד, אמר אתמול כי סירב לחתום על גילוי״הדעת שהוציאה ועדת ציסוח של הא גודה נגד המשורר נתן זך, מכיוון שאסור
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 27 | ^^^1ן ם^^8ם₪ם מם8ם^*ם—ם םם יו י יי לידיהם את המושכות על ברייה שלא הם שטרחו בהולדתה, בהזנתה ובפרנסתה - יבושם להם. ולא בלשון המליצה בלבד. שכן ליותר מכל דבר אחר
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 28 | מה הם לובשים כשהם יוצאים מהארץ? הסחות אופנתית יום ביומו מתנהלת בנמל־ ^ /ה ת עו פ ה בן־גוריון תצוגת־אופנה בינלאומית דו־סיטרית. באחד מימי השבוע נסענו ל לוד לבדוק
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 29 | מושכת תשומת לב ״ ע: לבוש ₪ כותנה ובמיכנסי ברמודה משובצות. הכל בוורוד. למי שדרכו ארוכה -חולצה ו־מיכנסיים דקיקים בירוק וכובע רחב״שוליים להגן מחמת השמש הקופחת על
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 30 | כר הסיפורים על יואר שר במסיבת הבר־מיצווה של בנו צעירי תל אביב במיפגש הקבוע של יום־כיפור אי־שם ברמת השרון למקום החרש שנפתח באיזור־התעשייה ברמת־השרון קוראים
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 31 | ןןךןן 1ך* בתם בת ה״ 20 של יואל וג׳וי ס שר היא חיילת מרשימה 1111 1111ב תווי פניה ו בדי מיון לאמה. היא העדיפה לשבת בבר בחברת רונן לב הצעיר (לצידה) ,על פני
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 32 | מאוזן: ) 1זה רע ליעל חיי אישות 3 ) 3אוכל איטלקי מהמם, אפשר להשיג גם לרג לי הר גע ש באפריקה (;)9 ) 9תקרובת ביקר (:)4 ) 10 פשט מדיו במאי (;)4 מרוב יוהרה הוכיח
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 33 | הורוסהוס מרים בנימינ• מזלה חו ד ש : מאזו״ם מה צט׳ להם השנה את התקופה שעוברת בימים אלה על בני מזל מאזניים אי־אפשר להשוות לשנה החולפת או לשנה הבאה. כלומר 1988
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 34 | כמה זוגות משקפיים את נושאת ע ל ״ן?! עדשה רב־ תכלי תי תאחת ללא קו הפרדה -מאפשרת קריאה, ראיה לטווח רחוק וראיה למרחקי ביניים. הכל בזוג משקפיים אחד משקפיים עם
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 35 | ^ ת הלילה האחרון לפני הניתוח ביליתי במערכת העולם הזה. מני סיון ידעתי, שעבודה קשה ומאומצת משכיחה דאגות ופורקת לחצים. רציתי לשכוח את הניתוח ולא להיזכר בו, ממש עד
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 36 | — ל ח תוך בבשר הח ( המשך נזעמ 1ד ) 35 שאמא־טבע לא חננה אותם ביופי טיב־עי ועוצר־נשימה. אי־אפשר להגיר שה ייתי אומלל, מיסכן, בגלל חוטמי, וב עצם, בריעבר, הניתוח לא
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 37 | במרע גז ( ה מ שך נו ע מור ) 7 הבוחר לנבחר. יש לנו פיתרונות קלים לבעיות חברה, שיכון וחינוך״. אחריו בא רענן נעים, שפרש ממים־ לגת־העבודה אחרי שלא הצליח להשת חל
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 38 | נפגע • אתה יכול לאמר שב ארץ י ש מודעות גבוהה? • אז מדוע י ש לחסן גם את הכנים? ביותר. אנחנו מגיעים לכל חור, ואם ילד לא מגיע לקבל את החיסון, אז אחרי זמן האחות
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 39 | לי כסא-גלגלים המונע ידנית. כשאני מתעייף, אני יושב בו. יד־ימין אמנם אינה מתפקדת, אולם ביד־שמאל אני מצליח לעשות פעולות רבות, אפילו מן השפה לחוץ. במשך תקופה קצרה
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 40 | ר הם אוומוו ום...הה הן אומדות...הה ריט או1.1ד>ם...ג7ה הן א<נוד1ת...נזה מיכה ר״סר: אור• לובר־נ: ..רא מקבר שזו ו17 גשלת , ,גםאניהייתי *,,דעתי ש.האדם השליש בו בו
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 41 | ן ^30 וי 111 אידן לבא: ^ וייי רז פרנקל: גב ב ר לין : 1־ 30א רו ש״ ח אפשד ״אםמזייפיסאותי ״ שלוש ה סוסים יצליחו לחסל ריחות חיריה !״ סימןשאניטוב כמו גדוד של
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 42 | הכלה הטרדנית מטרידה שוב ב־ 1975 היא היתה סגנית מלכת־המים של השלם הזה. ב־ 1976 היא היתה סגנית מלכת- היופי. כיום היא נשואה לדנים פרסטר, יו״ר תנועת
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 43 | שעודם! שעונים! שעווים! שעודם! שעודם! שעודם! שעווים! שעודם! שעודם! מהיבואן לער כן — המיבחר הגדול ביותר ב ארץ, במחיר הזול ביותר ב ארץ! תל־אביב, רחוב אבן־גבירול
העולם הזה - גליון 2665 - 28 בספטמבר 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד