גליון 2669

העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 1 | שנה 53 לקראת ט״ו בזזשון ת שמ״ט26.10.1988 , מיססר
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 2 | 3חג־ 8 8 3ר \
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 3 | אזהרה: משרד הבריאות קובע כי-העי שון מזיק
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 4 | בחבות השער הקו־מ: בזי מז ב עז לה!גפיע? ע ב בעד מי להצביע! האם עבור המיפלגות הגדולות או הקטנות! מה אלוף האלופים על כינוי יותר מ ת אי ם לתוכנית־הא- לופים של
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 5 | בזי מז בי ם (המשך נועסור )3 העלאת מחיר הדלק המסופק לתחנות, גס הצרכנים נהנים מכד• כי אחרת, אם היה מישרד־האנרגיה חייב להעלות את העמלות, הוא היה מעלה את מחיר הדלק
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 6 | ! 11־11 גדיד עה קלד! אחרי סגירת הקלפיות, ישלפו * /הרבה אנשים את עסיהם וירשמו את התוצאות. באותו רגע לא יהיה איכפת להם כמה מנדא־טים קיבלה כל מיפלגה בנפרד. הם
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 7 | בנז ר עגז העם מוות בטעם דו ב ד בן בישראל אין ם טירים שנש־מחוז. אבד נראה כי יצחק רבין מצא דרכים כדי לעקוף את חוקי ישראל. האם אפשר לנהל מערכת־בחירות באוקטובר
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 8 | מדוע החנגד שימשו נו ס דהננסתו של וענו נהו לרשימה האיש הוות מ״בית בול״ בגלל חשבונות כוזבים כי צ ד סי ד ר לו רי א א ח קו חברת שבל היתה אחת הפעילות בשוק האפור.
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 9 | לדוק־ דוש דונו חוש. בעבח שו עמוס חדו (מין) יש שת 3ו₪ת: מעונת גיו־ושין מנועות ושימוש בנסכי המדינה וצוניו הכוס״ם. שרה דיב:ובי*( מדווחת ב בז ר עגז בעק בו ת אגאטה
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 10 | בר־שילטון רכש את ביתו של משה דיין בצהלה. כשהיא מבולבלת לחלוטין, היא סירבה. מאז אותו רגע הפכו חייה לסיוט מתמשך .״וכבר לא ידעתי אם אני טובה או רעה,״ היא אומרת.
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 11 | צפון בתל-אביב, בעיקבות הרחבת החניון, עולות על שירטון, כתוצאה מהסכם חשאי בץ מישרד-התחבורה לבץ מרדכי יונה, הקבלן שרכש את התחנה המרכזית החדשה בתל- אביב. לפי ההסכם
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 12 | איזו אם אשה באה למסיבה והכל אומרים :״יא, איזו שימלה נהדרת!״ — סימן שהאופנאי נכשל. אם הכל אומרים ״יא, כמה שאת יפה!״ — סימן שהאופנאי הצליח. לא השימלה צריכה למשוך
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 13 | עורך־הדין אהרון ברר* אי היה מופתע, בשבוע שעבר, כאשר כל היהירים והמכרים — כ־ 90 במיספר — שאותם הזמין אל הווילה שלו ברמת־השרון, כרי לשמוע הרצאה מפי הפרשן הפוליטי
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 14 | ה טיי ס הי ה טיי ס ת נשיא פיגיי, סיר ראטו פנאיה קנאטאבטד גנילאו, זבה בחווייה יוצאת־דופן בהגיעו ארצה לקונצרט החגיגי במצדה. המטוס הבלגי שהביא אותו ארצה, בחברת
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 15 | ם הגיעו לרבנות כמי שלא | 0מחשיבים במיוחד את גודל המעמד ואת חשיבות הטכס. בבו קר היו בים, ואחרי רחצה קצרה הלכו לרבנות בחיפה. היא בשימ־לת״חוף והוא בביגדי יום־יום.
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 16 | התנועה הקימה גם שני קיבוצים בערבה -יהל ולוטן. בתי״הכנסת של התנועה משמשים גם כמרכזים קהילתיים, ובחלקם פועלים גם גגי״ילדים. רב הקהילה אינו פוסק הלכה, אך משמש
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 17 | .15.1.1985 הכנסת מצביעה על הצעת המעוך לצאת מלבמן. יצחק שמיו מצביע נגד. .15.1.1985 שנתיים וחצי אחוי שהכויז הליכוד על ״מבצע בזק של 48 שעות, שאחויו תשקוט האוץ 40
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 18 | אומרים...מה הן אומרו ת ...מה הם אומר הה הן אוחרות...חה הם דו רי ש ד מון: ..אני כור וק ונחש את תוצאות הבחירות!״ מי שעובדים באמת קשה בימים אלה הם חוקרי דעת־הקהל.
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 19 | אתה רוצה להצביע רצ, אבל חושש להחליש את המערך ולחזק את הליכוד. הפעם אין לך מה לחשוש. מערכת הבחירות היא לא מערכה בין מפלגות, היא מערכה בין גושים. את הממשלה הבאה
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 20 | !אומר•...מה הן או מדו ת ...מ ה הם אומר הה הן אוחרות...מה הם א ^ ^ ץ ^ 1רוזעלום ^ : ..ה נ 11נ ה היא לעזוו לניצולי־שואה במצוקה!״ ,.הטמפומנט שלי לא ..אף גדוש אחד
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 21 | הזז>>ם א>נם נהר רוגע קיץ אצל סבא ( מו סי און, תל־אביב, טאיוואן ה סרט לאנשים האו הבים קולנוע ואינם אוהבים אוכל לעוס שנדחף ישר לפה. לכאורה סר ט איטי, שקט ומופנם
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 22 | הפעם ם חם א 1ת בלבד לא יספיקו שלום לך, ח״כ יאיר צנן, ראש רשימת מפ״ם לכנסת אני יודע. יש לך רק קול אחד. וכל כך קשה להחליט. את הקול האחד והיחיד הזה אני מבקש ממך
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 23 | ייט שה 1א נם דוגמן פאב שהפך אילי־הון בבית הוליוודי השייט הבינלאומי אלדד אמיר, שחזר מאולימפיאהת סיאול, שבה זכה במקום הרביעי, חגג את יום הולדתו כב העולה בשמי
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 24 | ריחוף מסח ״דיינסטי״ הבית הלבן בסביון, מישכנו של איש־העסקים הבינלאומי יעקב ננד ודדי, אירח בין כתליו כ־ 200 אנשים, במסיבה בחברתה ר (משמאל) ,חבר״ זלת בוטיק מצליח
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 25 | מוחמד מיעאר ומת פלד אי 1מועמדי להיות שרי בממשלה של פרס ורבין מוחמד מיעארי -עורך־דין -לא י הי השר־ המשפ טי ם בממשלה של שמעון פרס. כי הו א ערבי. בממשלות ישראל
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 26 | ם זה ...תם זה...וגם זה...וגם זה 1...גם זה ...וגם זה 1...גם זה...וגם זה1...גם זה...וגם זה1...גו י1ם־ה 1לדתס טייל 1988 מיכ תב מ הור א המלאך (בזמן השינה) הקטן חגג
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 27 | שוליות צרב־ההרס הע ת ת בשולי שיר אין כל טעם בהשוואת מעשיה של ישראל בשטחים הכבושים למעשי הנאצים. ממש כדרך שאין כל שחר בהשוואת הטרוריסטים/לוחמי העצמאות
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 28 | ס 5 9 5 9ס ס 5 9 5 0 9ס > 0 9 0 0ס 5סססססססס 9ססס 9ס 66ס ס 4ס: ס י: ס :ס > :י: ס :ס: ס > :ס ס : הישראלית ברובה הגדול. אחרי הכל, מעבר לשביעות־הרצון העצמית מונחת
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 29 | _ הנ דון (המשך מעמוד )5 ר״ץ היא, במהותה, מיסלגה ליברלית־מתונה. תנועת־המר- כז היא ליברלית־ימנית. מס״ם היא סוציאליסטית. מי שהולד בכיוון זה, יכול לברור לו בין
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 30 | באלפ״ם דולר יכול אדם קצר־רואי להיפטר ממישקפיו. יש בזה הימור מסו״ם. אלפי עשו זאת בארץ ניתוח 1חנן!ם הישקפ״ס ואיג׳י מקומה, דיפלומט צעיר ) בשגרירות איטליה
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 31 | נ!1נ 1ד 1גשד ניסי ( ב עז ר ת רנה) ג א1ן ך ולדתי בסודאן ב־ , 1922 בעיירה ^ ק טנ ה הנקראת ואדמדני. היתה לי ילדות יפה. אז ניתן היה לחיות טוב בסודאן מכסף מועט. אבי
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 32 | פוליטיקה ישראלית? היתה לי מעורבות חזקה בתנועת הפנתרים השחורים, בנושא האשכנזי״ספרדי. נושאים מדיניים? לדעתי, יש לפתוח בריאלוג. אני ארם הנחוש ברעתו, מתמיד. כשיש
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 33 | דתיים ב7י ניפה (המשך מעם 1ד ) 15 פה בטלוויזיה, אבל אני מציין את השבת בתפילה, בסעודה מישפחתית ובביקור, חברים ובני־מישפחה. אני בוחר לציין את עונג השבת בדרך שלי.
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 34 | ך ימוד בדנו* — זיכרו את השם. /הכניסה שלה לעולם־הדוגמנות מטאורית. שמה נישא בפי אנשי־האופנה, והיא ניצבת עתה רגע לפני ההצלחה הגדולה. על פי הנתונים החיצוניים, אין
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 35 | דחו אותם. מי שהתכונן וניצב מול הבעיות מבלי להדחיקן יעבור את הזעזוע או המשבר בצורה קלה יותר. מסוף 1983 מס תובב פלוטו במעלות ה ראשונות של מזל עקרב ועד היום הגיע
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 36 | זהו סיטו של מהמו כפיית., מגיל 8הוא משחק בטוטו. שש פעמים וכה ננוס הגדוו. הוא ניצל פיוצה — ועכשיו נהרס ^ שפנה דניאל יעבץ לפני שבוע למישטרה, למרות שלא ^ הוגשה
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 37 | חמת רי ם השעווויה דוגל המצדה: מה שמד מאחור* הריב בין איציק מרדני ושרה ד1וידוביץ י ד פנ הברק: חופת־העמק נישאו בעפולה, עדנה לוי, מורה לעתיד ואחת נד 12 ילדיהם של
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 38 | ואמרתי לו שאין לי סיבה לכך. מתחת לכבודי להתעסק איתה!״ גמישטרה ובמטפ״ל ך* ץאםזה מתחת לכבוד, בין אם ^ זה מעליו, צמרת צה״ל התעסקה .עם זה׳ ,ועוד איר, בשבוע שעבר.
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 39 | סי פו ר *שהאל הוא היה..קוץ בתחתי: שוטו חהץ מדי. האם המישטוה ,,הוציאה ער! חוזה?,,האם ביבוקו נגדו תיק? וס״ו וינ\ל(מימין) מאמין שכן. ס מיר, הצעיר במישסחה, סבל \
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 40 | באנודה לתרבות הדיור לא טיפלו בהם. הוכחתי בבית־המישפט שבמשך יותר משנתיים ניהל רינגל התכתבויות עם כל הגורמים אשר צריכים להפעיל את החוק, ואף אחד מהם אינו עושה
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 41 | ?.גואה על הקיר י (המשך ם עם 1ד )39 טרה היתה :״המישסרה גאה שהיא עורכת חקירה ללא משוא־פנים.״ זאת בדיחה! כי כאן היה משוא־פנים, אבל לטובת העבריין, לא לטובת השוטר.
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 42 | נו ₪ו0 ו! ווו מחכיר1 רם1רי׳ס כאשר אילי־הון עושים מסיבה או נותנים את חסותם לאירועי־צדקה, הם מאוד אוהבים להיראות כאנשי־מישפחה מסורים ונוהגים להופיע בחברת
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 43 | 919 039119 # 9 /^ 9 1 1 1 1 7 2669 הרבה פילפר היא בת , 28 נאה , 1.62 ,חכמה, עם הרבה פילפל, רגישה, אמיתית, תכליתית, עיסוקה קשור בספרים ובאנשים, אוהבת ספורט,
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 44 | מפעם לפעם מגיע לי... מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני מדליק לי קנט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של
העולם הזה - גליון 2669 - 26 באוקטובר 1988 - עמוד 45 | פז׳׳ו בחשון תשמ׳׳ט26.10.1988 , הסיפור המלא שד פרשת שר ה דווידוביץ והאדוך איאיק מרד כי שנה 53 מיססר 2669 המחיר 5.00 :שקלים (כולל מע״ס< ,באילת 4.35
חזרה לתחילת העמוד