גליון 2671

העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 3 | סיי ב ח בי ם פילים על הד שא על תוצאות הבחירות לכנס ת ה״12 (״השבר הגדול״ ,העולם הזה אז זהו — הליכוד למעלה, המעיד למטה. מי יודע מה יקרה עכשיו. בכל מיקרה, אנחנו —
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם יהודים בחרטום על הקהילה היהודית בסוד אן (מו נולוג של גיסים גאון, העולם הזה .)26.10.88 כדי שלא יתקבל הרושם שעם עזיבתו של ניסים גאון את סודאן הגיע
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 5 | אוו ־ א ס רי ה ט רוי אני ך * בחירות בישראל הוכרעו על־ידי אדם היושב במרחק אלפי קילומטרים ממנה, מעבר 1 1לאוקיינוס. הוא לא ביקר מעולם בישראל, ואינו מתכוון לבקר
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 6 | ב בז ר עגז העם דר שה ביו ם שיש 1זאב ז בזטינסקי היה 1מתהפך בקיברן אידו 1שסע את דרשת \ השייח באד־אקצה. את הפרשנות המבהילה ביותר השמיע שייח׳ מוסלמי בדרשה השבועית
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 7 | או, בסופו של רבר, להדחת שני המנהיגים כאחד. לעומת זאת, אם ייכנסו לממשלת־אחדות, יינצל מעמדם. כאשר יהיו שרים בכירים, אי־אפשר יהיה להדיחם במיפלגתם. אין פירוש הדבר
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 8 | המקורבים אומרים כי לא יעלה על הדעת שאיש, שצריך לכהן בתפקיד כה רגיש וכה ייצוגי והסברתי, יתנגד בצורה כה קיצונית לריעותיה של הממשלה שתקום, אם תקום, ולכן הם חותרים
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 9 | סקוים ובים טוסמו בעיתונים לפני הבחיוות. או אחו מהם רא חזה מראש את התעצמות הגוש הותי־חוו .,הדיו מיו ה צג > ת ממכון ״דחף׳; מודה בטעות 44ם תחילתה של מערכת־הב־ץ
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 10 | — -כן, פישלנו!׳ יי (המשך סעמח־ )9 ההצבעה של הצפים. הפעם חזינו סוג ראינו שהם נוטים לליכוד. •ומה למדתם מהבחירות האלה? לשים לב גם לאזהרות מוקדמות אני חכמה בדיעבד,
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 11 | 8־ 1 1ז ~ 1 1 יום הבחירות היה ום־הכיפוריס ש *7הסקרים. מדוע? האוגדות האבודות * ץיטעה יותר בניחוש התוצאות של בחירות )/אלה: האסטרולוגים, הידעונים למיניהם או סקרי
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 12 | 1 כמערך יש הכועסים על יוסי ביילי] ,שאחרי התפטרותו ממישרד המנכ״ל המדיני של מישרד־החוץ דרש, וקיבל, מכונית מפוארת ונהג .״למה הוא צייר נהג?״ שואלים חברים ב־מיפלגה
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 13 | נהג חסש כיפה געמה הניג, הדוברת של השר גד יעקוגי, חשה על בשרה את ה אלימות החרדית יום א ח ד אחרי הבחירות לכנ ס ת. הדובר ת הנאה נסעה במכוניתה, ובאחד הצמתי ם
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 14 | אתח ₪₪וחשמל מקסוול: יורם גוון דיוקן כזאת יגאל לביב הפך קחסול נציג מישטרת־ישראל בניו־יורק קיבל מעמד של קונסול. הנציג, ניצב־מישנה יורם גונו, התמנה לתפקידו לפני
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 15 | ״עם נגל ולא חנם״ (משה דגנו, דברים ל״ב). הוא רואה דברים כשהם מתרחשים, ומבקש להתריע ולקבל את התשובה ההיסטורית. משוגע איש־הרוח) ,ותולה בו את כל צרותיו
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 16 | דהזיע 011 וגד ^ ותר מ־ 40 נהגים וזוגות נאהבים חייבים את תודתם לחבורת שמיניסטים מיוזעים, שהגיחו מאי־שם וחילצו את ריכבם ממקומות נידחים בחופי הרצליה והסביבה. סביר
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 17 | התשדיר־ או די אבנר א בי ולדמן, ה עו ל ם הז ה בחירות חשאיות יצאתי מחדר־הקלפי וחיכיתי במשך כמה דקות בשמש הנעימה, עד שגם רחל תסיים את מילוי חובתה האזרחית. כשיצאה,
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 18 | שרה לי בו בי ץ ביקרה אצל עצורי קבוצת יקדימו את שעת־הביקור. אולי יבנו סככות־המתנה,״ הוא אומר, אולם אינו מוכן להיות דוברה של הקבוצה הקטנה. ״ 12 שנים שוחחתי עם
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 19 | .דרו הניצוץ״ בבית־המעצר קישון עצמי רב חי את חייו שלו בשלווה, מבלי להפריע לזולתו״. הציפיה קשה לילדים. הם חסרי־מנוחה, מתרוצצים לאורכה של הגיב־עה, שוב ושוב
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 20 | נז ג ל ^ תעודה >1א 1גולה ועד שאווירה ן האירוע הסדבא ביותר שד 1השגה: שמע שד סירטי־ן תשדר ,.בבזאר. שד ה שד | הנורא ש ם אנו חיים אומרים שהקולנוע הוא בבואה של
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 21 | ן ץהליך ההתחרדות החל כבר # 1כמה שבועות לפני הבחירות לכנסת ה־ . 12 בזאת נוכחו וחשו על בשרן רקדניות־הבטן, המתפרנסות למחייתן מהופעות בשמחות ובאירועים מישפח־תיים.
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 22 | אשת־החברה שנושאת על גופה דיר ה הספר המזמר וסיבה שאחריה לא כולם חוזרי הביתה שגיא,רר ת אינטנסיבית מוישל׳המ1 י1 נער־שעשועים מקומי, ויד ימינו של רפי שאולי, איש
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 23 | פגישות מחזור זאת היתה ללא ספק אחת המסיבות המוצלחות יותר שהיו העונה. מועדון הסטפס, שידע תקופות־שפל, שוב חזר לשיאו. מאות בליינים נדחקו למסיבת־ענק שנערכה בו ביום
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 24 | הפסקת הנשירה צעד ראשון למניעת קרחת יש בוד אי כאלה שהתפת חו ת נשירת שיערם או, אף ה תפ תחו ת קרחת, אינה מדאיגה אותם כלל -ישנם כאלה, אך הם ה מי עו ט שבינינו -אלא
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 25 | עצוב, הא! אתם חושבים שכל מה שקורה כאן זה באחריותנו ובאשמתנו, ואתם רוצים הסבר. גם לנו, בניי היקרים, אין הסבר. כשאבותינו הגיעו הנה כדי לבנות עבורנו ועבורכם
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 26 | ציפי שחרור חשבן של אור ליפשיץ .אני גמרתי עם האגו־טרים, כבר אין לי טיפה מזה ׳,קידם את פני אורי ליפשיץ בביתו היפה והמשופץ בנווה־צדק. מראש נדברנו שלא נעסוק כאן
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 27 | את שני המישפטים הבאים. :אני רואה בשואה תופעה חריגה. יסלח לי ק. טצניק״ :ובהנחה הסבירה לחלוטין, שלא קראו, ואינם מעוניינים לקרוא, את הסבריו ותגובותיו, הרי הצדק
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 28 | ; הםאומרים מ ה הן אומרות מההאומרים מ ה הן ) יוומרות ...מ1ו ר! זאב פלד: מאשה לופלסק׳: חיים(.גומס״ז אורון: .,נר 8׳ שפגשת בחרי ״עדייו רא התאוששנו .״החזידיה שר
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 29 | ..מגיע הוגע שאתה ווצה ,,איו והעניש קבוצה ״״ 1מסו״ם רא הרו להסתכל בדברים מהצד!״ בגול התנהגות אוהדים!״ ונו אירו ״ 1חדש!״ במדורו האחרון ב״חדשות״ כ תב דן בן־אמוץ
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 30 | ח חו חסינל ו ב חוו חי שינח שיוסי סיאס אומר :״לכולנו היתה ההזדמנות לפגוש בהן בחיים. במחזה, אני פשוט יוצר מיפגש ביניהן, מיפגש שהוא בלתי־אפשרי בחיים״. הדרך הארוכה
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 31 | ״אני גם כואב את צרותיו של משה האברך, המייצג אוכלוסייה מסויימת. ״משה ומלכה מגלמים שתי דמויות המחפשות זהות, אך חיות בזהות שאולה. הם משקרים, מפברקים ואף מנסים
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 32 | 7 1 0 1 7 ^ # 2 7 /הו ה & סגוה 2671 לרות׳ תי. הערצתי אותה לפני שנים. אמרתי, בנוכחותה: חלו ם־ילדו ת שלי נמצא כאן, והיא אמרה: חלו ם לא רק שלך. השבוע נחתו אצלי
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 33 | הורוסהוס כזרים בניחין י מזל החודש: עקרב נווטו - כוכב הושע כוכב פלוטו, שליט מזל עקרב, מסמל באסטרולוגיה תהליכים של שינוי יסודי ועמוק, ולעיתים אף מוות. הוא מעלה
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 34 | דא צרז כזם פתק מהרבנות א שת; של פעיר תאמינו לי שאין לכם מושג מה הלך מאחורי הקלעים של מערכת־הבחירות. השפיונים שלי עבדו שעות נוספות והביאו לי סיפורים עסיסיים על
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 35 | ש מלו ת לכולו כן,לא... כשהאופנאי מחתן את הבת שלו, מיד מתעוררת הבעייה היכן ואיך להלביש את הנשים של המישפחה, וזה מה שקרה לאיש־האופנה אורי רביבו. הוא חיתן במלון
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 36 | דוו העתיד של שואל. מה חסו למין וומו0נמות? באיזה גיל מתחילים לקיים יחסי הנה נמה סיפוויס אישיים אינטימיים של ב 1י־נוער שנבחרו באקראי. רונן בו פו, מדווח מין* ך*
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 37 | חשוב מאוד לשמור על היגיינה וניקיון, כי אחרת — ואני מדברת מניסיון אישי — זה פשוט עלול לגרום לבעיות רציניות מאוד. צריך לגוון, אבל לא צריך להגזים. לאורגיות לא
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 38 | פיצוץ הניצוץ (המשך מעמה־ ) 19 זינה להרצאות, וכשהשתכנעה הצטרפה אל האירגון. בתום יום־עבודה עברה מבית לבית כשבידיה עיתון, וניסתה להפיצו. סגירת העיתון, בפברואר
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 39 | המשיב בשל אישיותו הוא המחמיר מכולם. ולשם הדגמה ברצוני לצייז כי במשך חצי שנה לאחר שנישאנו, לא דיבר איתי המשיב אלא כשגבו אלי ופניו אל הקיר. זאת על־מנת שלא להחטיא
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 40 | — פרםהב טי ח — א הוא לא עומד במילה שלו • מכשירי־הקלטה לטלפון • מכשירי־הקלטה למי שרד • מהעי הקלטה ואיתות • מערסת־פיקוח משולבות פי תו ח ו מרמכ שי רי ם מיו ח די
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 41 | (המשך מעמוד ) 10 הבאות, אדרוש שיהיה נוהל פירסום ואני לא אפרסם אם לא יהיה נוהל. למשל, זה היה חסר״מחשבה לעשות סקרים בערב, אחרי העימות בין פרס לשמיר. אבל העיתונים
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 42 | — סוס טרויאני (המשך מעמוד )5 להגן על המרינה, נכללים בהגדרה זו? האם מתאימים לכך רבבות האברכים, המאמינים בחוק שניתן לפני 3200 שנים בהר־סיני, שאינו משתנה ושאינו
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 43 | מדביקים א ת הבולים ומשתת פי ם בהנרלת הפרסים. א ת כל יתר הפר טים תמצאו בסניפים. בשלוש הנרלות ביניים נגריל: +מקרר נלקסי +מכונת כביסה סימנם * מייבש בביסה סימנם
העולם הזה - גליון 2671 - 9 בנובמבר 1988 - עמוד 44 | כ׳׳ט כחשון תשמ״ט9.11.1988 , מיססר 2671 רקדויח־בטן שנה 53 המחיר 5.00 :שקלים מולל מע׳׳מו, באילת 4.35
חזרה לתחילת העמוד