גליון 2672

העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 3 | בזיבחביבז כ תב ת ה שער הקדמי: כה אמר מחפוז על תוצ או ת הבחירו ת ל כנ סתה־12 העולם הז ה (״השבר הגדול״, 2. 11 . 88 על אזרחי ישראל, אשר הביאו עלינו ועל עצמם,
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 4 | גזיבחביגז (המשך מעמוד )3 מעודכנת של פרשיות־האהבים של אביה (שלא לדבר כבר על אפשרות הפוכה). אריק קניג, חיפה האסזלינים מאדגיריה על פזוריהם של ה א סוליני ם (״רחל
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 5 | 11*1171 הסיסמה: חרדים החוצה, תחי ממשלח־אחדוח חילונית נזנזדיות ¥ה מרגיז. זה מבחיל. זה מבהיל. ( ההתחרות הזאת בין שתי המיפלגות הגדולות וגרורותיהן על חסדי החרדים.
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 6 | שבוע אחו הבחירות באמריקה: ד פ 1הברק שוחחה טלמנית עם קיט׳ דוקאקיס והיועץ היהודי של בוש אחרונות — נדמה לי שזה היה בחודש מאי — התכנסנו כמה מנהיגים יהודיים, בביתו
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 7 | ^ 888ך ההתקוממות לקראתה! צוד ל גוייס באופן מאסיבי. זאת היוזה המחמאה הגדולה ביותר. הנשיא וראש־הממשלה באזכרה לחיים וייצמן כיפוח, קריש, מחיר היושב בברוקלין
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 8 | 1יד־ קן ליץ מננולוג של1־ ^ ייתי חיוור. הייתי מודאג ער 1 1מוות. כל מילה נרדפת לדאגה, לחיוורון, לפחד מכישלון, כל מילה שתתאר דאגה — זה מה שהרגשתי לפני ההפגנה. זה
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 9 | בבזרעגז דקות. שאלו :״מי מוכן? מי מוכן?״ התנדבתי. האם היו מתנדבים נוספים? רצינו להוציא לכיכר מלכי־ישראל, לא רק את הרעבים והמפוחדים, אלא גם את השבעים והמפוחדים.
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 10 | עסקים סי דיו ר ק שני אנשי-העסקים, מבעלי ״הסינרמה״ ,שלום סנסטר ובני וינצלברג, חוזרים כימים אלה לניר־יורק להמשך משא-ומתן על רכישת חברה-בת של ״ג׳ורדש״ ,בשם ״לקט״.
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 11 | שמונה הבשת־מים המארות את עולמו הפנימי של המשיג הוא לא צא מביתו כדי לבחור בעד המיבלגה שהוא הקים במו ידיו. ב מצב הדיכאון הכרוני, :וראה, ד׳ חשוב. אך כמו בכל שוה
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 12 | איש־הטלוויזיה דן שילון, שהינחה את הדיון של אי־גוד־הפירסומאים, שעסק בניתוח מערכת־הבחירות מהיבטה הפיר־ איך אומרים כהנא בהודית? דנט אורדמן לא אוהבת שמנים סליחה,
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 13 | דולר, ויחיה מן הריבית על ההפרש בסך 100 אלף דולר. בקירבה יש גם בית־חולים מצויין לבנו החולה. היו שביקשו לשכנע את קריים לוותר על תוכנית זו. אך הם נוכחו לרעת כי
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 14 | 1פילתה עול הרשימה המתקדמת עלייידוה ו ך* ערה אישית: 1 1ערב הבחירו ת הודע תי בר בי ם שאיני מתכוון להצביע בעד הרשי מה המתקדמת לשלום, וגם ר מז תי על כמ ה מן הני מו
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 15 | 38,012 קולות — הישג נאה מאור לרשימה חרשה שקמה בחיפזון. אך על ההישג הזה העיבה העובדה כי רק עשירית מהקולות האלה באה מידי בוחרים יהודיים( .אי־אפשר היה לדעת את
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 16 | ^ סיפור ע צוב (המשך מעמוד ) 15 פרים הערביים, והסתבר שהיא הזניחה אותם במשך כל השנים. לערבים נדבו ף* היעדר פעולה תנועתית אמי- תית ברחוב היהודי, ובגבור הריחוק בין
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 17 | באולם של צבי לבונטין בראשון־ לציון הוא לימה את נערי המושבה את השיר. המנגינה היתה קלה, ריגשה את הלבבות, ומייר נוצרה הרגשה שהנה נולה שיר חשוב. התחילו להתייחס
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 18 | — סיפור ע צו ב אתח $ר @וחשחר ״קנוו״ לא פנטהאוז מאת יגאל לביב ריבית שילמה גבר על בלי ל שיפ> 1את טראט 3 פאז1יו באפריקה הדין־וחשבון המלא של רואי־החש־בון של בנק
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 19 | לא האמנתי שמייקל רוקאקיס ייבחר. והיה לי מיבחן פשוט לכר. הצגתי לעצמי שאלה: תאר לד שאתה מנהל״הליהוק של סרט. בתסריט יש סצינה שבה מופיע נשיא ארצות־הברית. אתה צריך
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 20 | ג\\ג ג \ע מסעות נלת> מתכל*ם מסעל קי תיר ה ( ה קו לנו ע -בי ת ציוני א מ רי ק ה, תל־ א בי ב, יוון) -אזהרה: סרט של תי או אנגלופולוס עשוי להיות חוויה. הוא עונ ד
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 21 | ם זה1...גם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...ונם זה...וגם 7ה1...גם חדשות אכילה בישול דבר ידוע הוא שאמריקה מתקרבת אלינו כל הזמן
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 22 | מסיבה רומאית # 2למהדרין מי לא הצריח להיכנס למסיבה שר ״העיר * השוקולד שנשאר בודד ומיותם רונית וייכמן ב תו של הפרופסור אוריאל רייכמן, רו קדת במ סי בהכ שהיא עטויה
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 23 | ח־בקרוב רחב־ .זימת מולד ת׳ אופנאית היתה לה בתל״אביב. 1:ה עו סקת באיפור וגם ! | # 1 / 1קצתב מו סי ק ה׳ פגשה / 1 1141/ן / בי די ד ה מעצב־השיער מישל מרסייה
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 24 | שמעון ישראל הבטחות, הבטחות... יש לי הרגל מגנה המלוה אותי מזה שנים: אני גוזר ושומר כותרות פיקנטיות מתוך עתונים ישנים. הדמיון והמחשבה — כותרות שמגרות את ולפעמים
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 25 | למחנה־השלום הישראלי שלא לחזור (כאיוולתו מימים ימימה) על החרמת חברי־כנסת הנבחרים כדת וכדין על ידי מצביעים אזרחי ישראל ומ־כבדי חוקיה — סירבתם לחתום, אתה וחבריך.
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 26 | 77/0/77,74 1׳\2 ₪1₪₪ ,777/7,1אח1׳₪ 177/7/7עך בן הי ,23 על הפוה הנ ₪ת נישואיו ועל בעילת קנוי ש ף* דצמבר 1984 נערכו ברוב־פאר אירוסיה של ^ סימה(שמה האמיתי אינו
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 27 | גאל ו־לוין; וסמוק מתות יך לעשות מזבל זהב ומטינופת עניין מוסרי? אפשר לבטל בישראל את ״כך״ ולהעמיד את הרב מאיר כהנא מחוץ לחוק, ועל־ידי כך לתת לגיטימציה לחזירויות
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 28 | העמותה ע״ש הצייר והסופר נחום גוטמן ז״ל התחרות לפרס ע״ש הצייר והסופר נחום נוטס! דל העמותה והקרן ע״ש נחום גוטמן ד ל מכריזות על תחרות ל ה ענ ק ת פרס לספר עברי
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 29 | הנוער והמין וסרט חדש. והפעם סיפורו של זוג טרי־טרי, שבנישואיו החלו להתגלות משברים. הבעל טוען שאשתו לא מבינה אותו, ולכן הלך להתוועדות קצרה עם העוזרת. האשה טוענת
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 30 | ז ה אומר...מה הן אומרות...הה ה אומר ...הה הן *ומרות...מה עוזי ק רי שבח ו״ס: צח, וגה: ..אין סכק שהבנק צריך -הממשלה הנוכחית יכולה -ביקשו מגאיתנו רק להחן־ו את
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 31 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...הה הם * אמנון לוי: יגאל מוסינזון רות סיו־קיס: ,גגה עוזבת החביבות ״כל אחד יכול לבקר ״אז קוה דשנינו אותו
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 32 | א׳ עממ ״ נ / ונ שבץ 0110:1גו ג לרות׳ מאתן: . ) 1אורים ותומיס״ בדלפי(מ<; )5כלי שיט; )10 שיה )11 יורד ממנו ריר; )13 כינוי לאלילים; )14 סר מדרך הישר; )15 כרת
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 33 | הורוסהוס מרים בנימי!, מזל החודש: קשת להם ליהנות מחוסר־דאגה בתחום הכלכלי. בכל זאת, למרות הבעיה המסוימת הזו, שתשפיע על איכות־החיים, אפשר לאמר שהקשתים נכנסים
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 34 | 01111111] 101111110101 הנסיכה ! והדוקטור כל הזמן כותבים ומרכלים על נסיכות אירופיות שונות — מאנגליה, ממונאקו, ומעוד כמה ארצות. אבל על נסיכה אמיתית אחת, מספרד,
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 35 | כסאות מוסיקליים הקונים. של השינוי בטעמם מהירים הרבה שהם אלא י 1 מאשר יי׳** יותר ״י׳• י * שינויים,ן י• תמיד בעולם־האופנה — גבינה ומוסיהה למשל, סילביאן אימברג,
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 36 | לאיש הבא מבחוץ נראית שואל בימים אלה כמו סינון אחו גדול. גיורג׳ 1פ״שוטן1 ,עיתונאי מפורטוג;ל, שבא לשבוע נדי לסקר את המצב בישואל, מתאו את הדגשתו ואת התרשמותו. ענ
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 37 | במצב של מילחמה. חשבתי שההתקוממות תשפיע על דעת־הקהל בישראל, אבל תוצאות הבחירות מראות שלא. • בלומר? שזו לא הבעייה העיקרית. אבל לדעתי ההתקוממות זו בעייה שקיימת,
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 38 | זר לא •כין זאת (המשך מעמוד )37 פיק, וחדלתי. הבנתי שיש לי שורשים יהודיים, אבל אני לא מרגיש כיהודי באופן עמוק. ההיסטוריה של העם היהודי הרשימה אותי כאדם, לאו
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 39 | ץ והי המציאות הישראלית הח־ ( השה: האב — לוחם ותיק. הבן — אמן, חוזר בתשובה. האב, יצחק ג׳יבלי, הוא ״ג׳יבלי הקטן״( ,להבדיל מ״ג׳יבלי הגדול״ ,האלוף (מיל׳) בנימין
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 40 | — הנד וןי (המשך נועמ 1ד )5 קיימת מיום ליום באווירה של פחד, התלבטות והיסוסים. ראשה היה מודע לאפשרות שתיפול בכל רגע, אם יעשה צעד בלתי־זהיר. בלילות היה חולם
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 41 | וסו נאשם ננו ששלח את אשתו אילנה לזנות, ואחו נו סחט נסו מן הלקוחות שלה חיים פינחס: היה חשש לחיי־ המישפחה? א״ב: בשביל זה עלה לי כל־כך הרבה כסף. אני גמרתי וסגרתי
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 42 | אם יש לר איי־קיו ,145 ואתה כמעט גאון, אתה יכול להצטרף. שר ה ליבובי׳* מסבירה איר ך* שהייתי חייל, הסתכסכתי עם מישהו והוא אמר לח יש לך איי־קיו נמוך. אתה מטומטם!
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 43 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד יזון זלג בתל אביב יש למעלה מ־ 30 מסעדות סיניות, אבל״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה
העולם הזה - גליון 2672 - 16 בנובמבר 1988 - עמוד 44 | לו תשמ׳׳ט16.11.1988 , מיססר 2672 המחיר 5.00 :שקלים (כולל מע״מז, באילת 4.35
חזרה לתחילת העמוד