גליון 2673

העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 3 | בזימזביס בדי סימני־שארה על מועמדותו של דויד לוי למישרד־הז ה העולם החוץ (״הנדון״, .)16.11.88 בהתחשב בכך שרבים הם המשחיזים בימים אלה את עטיהם וכותבים ״דויד לוי(
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 4 | עיתונאי הטלוויזיה והרדיו ממורמרים. אסרו עליהם לדבר על.מ רינ ה פלסטינית׳ וציוו עליהם להשתמש במילים. מדינת אש״ף״ .אסרו עליהם לראיין את המתנגדים לקו הרישסי בענייו
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 5 | כמה מלאכי יכולים לרקוד־ על ראש של סיכה? איכפת? ץ^יהו יהודי? אינני יודע. זה גם לא איכפת לי. הוויכוח על שאלה זו הוא ויכוח־סרק — הוויכוח הלא־נכון על הנושא
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 6 | אור אבנר ך * מנוולים האלד! עשו את זה! 1 1הדבר מוכיח שוב שאי־אפשר לסמוך על הערבים. במשך שלושה דורות הם אמרו •לא״ לכל יוזמת־שלום, וכר איפשרו לנו לנשל אותם מכל
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 7 | אוו! זה מגוחך, כי שימחה היא דכר שכלב. וחוץ מכדור חי, הפולח את הלב, אין תרופה נגדה. ודגל לאומי אפשר להניף גם בדימיון, והימנון לאומי אפשר לשיר בלחש — ואז כוחו
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 8 | (*ץ קט יחסי היה היום ביהודה \1 ושומרון״. ה״שקט היחסי״ ביום הראשון שאחרי הכרזת־העצמאות הפלסטינית היה שקט מתוח, יוצא־דופן אף בימי האינתיפאדה הקשים, אף בימי־העוצר
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 9 | בבזרעגז העם :ההתחלה המדינה כולה היתה ערה לביזיון. הכנסת ה־ 12 החלה את דרכה בקנמדיה עלובה, שבה הופיעו הנבחרים במזקינניס. כאשר זרמו הח״כים והמוזמנים מן האולם אל
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 10 | פסלי לאילת סימפוזיון בינלאומי ראשון מסוגו, יתקיים באילת בחודשים ינואר־פברואר, ובאירגונה של הפסלת יעל ארצי מקיבוץ שדות-ים. בין הפסלים שיגיעו לסימפוזיון יהיו גם
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 11 | ביום הראשון בשבוע שעבר, בשעת צהריים, לפני שראשי אגודת־ישראל הלכו אל הנשיא, בזמן שמועצת גדולי־התורה ישבו והתדיינו אם ללכת עם יצחק שמיר או עם שימעון טרם, הגיעה
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 12 | איך מתנהגת ליידי אמיתית? מי הרים את פנינה רחנברום? בל ה דיאמנט -עדיין ממ שיכה להעתיק המנצח הנודע לוראן מאזלניצח על התיזמורת הפילהרמונית של נידיורק לפני מאות
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 13 | וידיאו ושלושה תקליטים עם מערכונים של שייקה אופיר. בטרקלין תיאטרון חיפה נערכה תערוכה של ציורים מרד מניד ,.במיסגרת חילופי־תרבות בין שתי המדינות. בין האורחים
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 14 | תאדדחשבון ולנשטיין(עם ידידה בשם שירין בוונציה) .סלם, לרבות מו שך !המתחננת...״ יפוי־הכוח החדש הוצא על־סמך יפוי־הכוח הראשון, שהיה ניתן לביטול, ולא איפשר לשעבד
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 15 | עסאחו ,0 7 ,,אס אחהדבר שניך אות!,״ אפרה השופטת ^ יום השישי עמר עורר־הדין רם כספי על דוכן־הערים בבית־ה־מישפט המחוזי בתל־אביב והעיד כנאשם בפרשת הפגישה הלילית.
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 16 | הדור החדש של תכנית המנדים 40 מחשבי יבמ 2/דגם 25 בהגרלה חודשית למי שחושב על מחשב ועל פרס כספי ענק יש היום סיבה כפולה להצטרף לכ־ 300 אלף חברי תכנית המנויים של
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 17 | יצחק אדלר. רוני אקהל. אריה לוצוטו. יצחק כבודי. הם מעוררים בי פלצות. ארבעתם ביחד, וכל אחד מהם לחוד. השם של גיבעתי קשור ברגעים הגדולים ביותר של חיי, רגעים בין
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 18 | ק הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אוחד מה הן <יווחרות...חה ה ,.ההתמוטטות נ 8שנח., .אילו חיה לנו ותו נסו ,״פרס לא ינצח בבחירות אנו צועדים לחורבן!״ היינו
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 19 | ם אומרים...מה הן אומרות...הה הם אומרים ...מה הן אוחרות...מה הם * אחרון צוקרמן גירעון גדות: אשה גלינסק:, אתי נ!ולק . .א דם הואכעץ אני מטיר את הב .,ראום יש מישא
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 20 | כבים המוסקטרים — דור ההמ שך 0דפי אדב סגדד דיומא ולפי רי צארד לססו־ נראה דור ההמ שך ש ד -שלו שת המוסקמדיבד בסו־ ם ה חד ש כגיייסס בזוד ש ל הס א ה וזה באמת היה
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 21 | ם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם ז ה..ונ ם זה1...ג ע 11נ 1ת ב־ 15 בנובמבר טסתי במטוס ארקיע מאילת לתל־אביב. מייד אחרי
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 22 | ואקשן נמדרמ ת סוף י ס 1ף נזכר המעבר המוסיקלי ננסי ברנדס חגג את מסיבת הבר־מיצווה שלו במועדון הסערה, הנמצא עכשיו בניהולו. ברנדס, שעלה מרומניה לפני 13 שנה, סיפר
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 23 | משלבת עסקים ובילויים. היא ך 11ז | / 111 1 1 1 1בעלת חברה לשרותי חניה וגם :ית שבאחרונה ממעטת ביציאות, בגלל עבודתה. חאדך ך 1ך הגיעה במעיל ארון וכשהסירה 1 1אומו
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 24 | נ!דיו1 חצאה השבוע ,ה תד ר התחנן לאסוף את השיער..־ ד שנה היא חיפשה את עצמה. * 1 £איפה היא לא היתה — בהולנד (שש שנים) ,בהודו (שנה) ,בארצות- הברית(ארבע)
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 25 | ״הוא הקדיש שש שנים משנותיו האחרונות לחיפוש פרחים, אשר יוכלו לעזור לאיזון מצבים נפשיים שונים. הוא היה אדם רגיש מאוד — הסתובב בשדות, הרגיש את האנרגיות השונות של
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 26 | נורית מצאה את עצמה (המשך מעמוד )25 נוכחתי לדעת שהיא רגועה הרנה יותר מהמצב שבו זכרתי אותה — כמצב כמעט מתמיד של היסטריה. היא סיפרה לי מה קורה במקום. היו שם הררים
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 27 | אתההש חל .טאואר׳ קונה מטוס חמישי מאת •גאל לביב הישראלי המנהל ״אמריקן אקספרס חברת אמריקן אקספרס היא אחת מקבוצות־המימון הגדולות בעולם. עסקיה חובקים, נוסף על
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 28 | נתן ז ר פו מו רצח בשווי החונות האחוונה שר..מריטיקה, עישן נוליט׳ ישראל״ בלשון הגזמה ניתן לומר שאם כל חוברות פוליטיקה הקודמות לא באו אלא כדי להכשיר את הקרקע לזו
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 29 | מה אומר לך, אתי חסיד, התרשמתי. אבל בכל זאת מיותר. וחבל. אולי יש כאן מעץ התרסה. נגד הפוריסטים (כן, גם אני נאלץ לפעמים להשתמש במילים זרות) ,נגד ה״משוגעים לשפה
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 30 | ע ל קריאות סופר ועל גישוש ב א פי ל ה יוצרים ישראלים ופלסטינים נגד כיבוש: שמעון בלס, ג׳מיל אל־טלחות וסלמאן נאטור אכן, ה־ 1בנובמבר הביא עימו מהפך של ממש, מהפך
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 31 | —— ד ף חדש (המשך מעמוד )29 פורניה הפוצעות. וכך הברית היא רגעית, היא גם משוגה. פה, מצטוד־דים״ דווקא בהפגנות. מתביישים אלה אשר, עשו את זה׳ ולפיכך אין להם לכאורה
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 32 | # 0 1 x 9 1 111:1*0 7הי ה מרכז ב רי או ת בריכה מי ים המלח מקורה ומחוכמה עם נ־קוזי, סאונה, עיסוי. טיפולי־בוץ, חדר כושר ופיזיוטדפיר -פ־־קדרד רפואי. הרזייה תפריט
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 33 | הורוסהוס שטח. כלומר, אפילו הופעתם מלמדת על בך שהם טיפוסים יופיטריים. מי שכוכב יופיטר נמצא בבי ת הראשון במפת הלידה שלו הוא לרוב גבוה, נוטה להשמנה ועושה רושם
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 34 | 0110011 1011 נר1נ׳ה ררוגמניח ׳ אני נורא שמחה לגלות שדן בנר, השדרן- מנחה, מגלה הרבה סימפאטיה והבנה לתרבות המיזרח, ובעיקר לנשותיה. לפני שלושה חודשים סיפרתי לכם
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 35 | אלקטתנית חסריה נראה לי שברומאן הזה לא הסתפקו בני־הזוג באמצעי האלקטרוניקה, אלא גם באמצעים נוספים. לפני שנים אחדות ברח מהארץ איש-העסקים יורם גיל, בעל חברת גיל
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 36 | נו צולמה מישפחת שויו דנני נמה שנים בביתה. האס היה שם בלבי נהג אלמוני הביא סינוו ועבר בחינה בגלא שקו. השו הגיש תביעה ענקית. ונל המדינה שואלת: הינן הנלב מוקיי׳
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 37 | 1 פרט תמוה בעדות: אין תיאור של הכלב. מי שיש ברשותו כלב וצועק לעברו זוכה להיענות כלשהי מצד כלבו. על פי העדות, צעק שריר לעבר הכלב שהביאו לו אוכל, ואילו הכלב לא
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 38 | ח & סיי ם נחוג ברבת־עמון, יום־הולדתו ה־ 40 של ראמי ח׳ורי, עורכו זה 13 שנים, מאז היווסדו, של ג־ורדן ט״מס, היומון הירדני בלשון האנגלית. ח׳ורי, יליד ניו־יורק (שבה
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 39 | וחבל-עזה, ולהתיר לשידור רק ראיונות אשר לדעתו אינם פוגעים בעקרונות אלה. • כינוי ראשי אש״ף בתואר אישים: יש תלונות שמכנים את ראשי אש״ף .אישים״ .בעברית המודרנית
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 40 | הבעל ננ טו רנני חצי שנה. הבח ננטוה החודש ,וווו יהיה שד 1x3 גליה כנערת־זוהר ()1960 .התחתנתי בפעם הראשונה כדי להתיז את איחגיר-... **ץ רב היפה המוות בשבט ארקין,
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 41 | מפורסמות רכשה שימלת־פאר של סוראייה, אשתו השניה של השאה הפרסי. 9מצא משה ארקץ מ 11ת בליל־הבחלח ך ליה ארקץ, הצעירה בבנות ^ המישפחה, הגיעה לצרפת באופן מיקרי. היא
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 42 | —ישהח״נו ו קיי מנו־ (המשך 0עם ח־ )7 באמריקה ודא בבחינת אשלייה, או לפחות הגומה. אך ארצות־הברית שומרת לעצמה את העניין הפלסטיני כקלף למיקוח עם הסובייטית היא לא
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 43 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ 30-מסעדות סיניות, אבל ״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2673 - 23 בנובמבר 1988 - עמוד 44 | לגמר• ;=ים רבקה ואברה
חזרה לתחילת העמוד