גליון 2674

העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 1 | כ״א בכסלו תשמ״ט30.11.1988 , מיססר 2674 המחיר 5.00 :שקלים (כולל מע״מ< ,באילת 4.35
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 3 | בזי ב ח בי ם המי והכיפה על הנוהג לחייב אורחים נוכריים ב חבי שת כיפה (״העם״ ,העולם הזה ) 16.11.88 מילא הנוהג להחביש כיפה לכל מי שמזדמן לטכס־אזכרה. אוליי יש בכך,
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 4 | גזי ב ח בי ם (המשך מעמזד )3 העלה בעלה אינסוף נימוקים לבקשת הגט, כולל זה שאשתו ״מסתובבת בביתם, כשהיא עירומה כביום היוולדה׳. לפחות בנקודה זאת נראה לי שהחום
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 5 | 1111־11 או מ ה הי א ס מר מי שאמר: אומה היא חבר בני־אדם הלוחמים ביחד. זוהי הגדרה קולעת למדי. אמנם, בעל אימרה זו אהב את המילחמה וראה בה אידיאל. אבל אין צורך לקבל
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 6 | בנז ר ע גז הוא המקום באמצע, בין שני שותפים גדולים. אמנם יזכו בממשלה כזאת בפחות כסאות, אך גם בה ישיגו את אשר יקר להם מכל: כסף. • המסד״ל חוששת כי בממשלה צרה יהיה
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 7 | ממנגנים אוטובוסים מיגון האוטובוסים יכנס. כנראה, לקצב מואץ, אחרי שהתנהל עד כה בעצלתיים בתקופתו של סגן שר־הביטחון. מיכאל דקל, שהיה אחראי לנושא במישרר־הביטחון.
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 8 | עשרות אלופים, תתי־אלופים וקצינים בכירים אחרים שלחו השבוע מיכוזב לראש־הממשלה, ובו הביעו דאגה משיתופם בממשלה שלמ שקוראים להשתמטות מצהי ר. שלמה(״צייץ״׳) להט, אלוף
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 9 | בבחירות הקודמות היו 10.9* ,מצביעים חרדים לעירייה. • הם גדלים מבחינה כמותית. בשביל זה אני ראש־עיר, ואני אדאג שהפרופורציות יישמרו. • בזמנו יזמת ואירגנת כאן למטה,
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 10 | דפנה ברק דיברה עם שיבעה ״ח״כיס לשעבר׳ טריים כולמאודעסוק הוא מאוד עסוק, מלא מרץ, מלא תוכניות, ממלא כל שעה מזמנו פן יאמרו, חלילה ו חס, שזמנו בידו, שהוא שייך
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 11 | א ס רי: ז מצריים הכירה במדינה הפלסטינית. זה היה מובן מאליו. לא היתה בכלל קיימת אפשרות אחרת. אבל בירושלים הופתעו. הופתעו שוב, כשם שהם מופתעים תמיד מכל מה שמתרחש
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 12 | השרה אלמוזלינו!הפקק של האמבטיה מה מדפרס את הלנה בייליז? הכי בטוח -בטנק ה־ 21 בנובמבר. יום מסירת הצהרת־האמונים של הח״כים בכנסת, היה יום מרגש לבנותיו התאומות של
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 13 | אורחת הכבוד היתה בילהה מיכאלי (במרכז) ,אמה של המנחה. במסיבה נכחו גם בעלה־לשעבר, יורם ליבוביץ, ואשתו, עירית רזילי. אלי ולאשתו בתיה, הדוגמנית־לשעבר. השניים הם
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 14 | שב ת אחים גם יחד סוף־סזף מבקשים חתימנת * שנשנה ד מ ארי בבה בת 38 הכנר הנודע רוני רוגוב ואחיו, הפסנתרן־מנצח אילן רו־גוב, יופיעו בראשונה יחדיו בקונצרט משותף,
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 15 | איז רברי אחר מוותיקי הכנסת בתום ישיבת־הפתיחה של הכנסת החרשה: הכנסת היתה תמיר גן־חיות. אבל עכשיו זה גן־חיות תנ״כי. מושב דיצים ציון צפריר, ה עו ל ם הז ה קשה לי
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 16 | ב 11נ1כ־ 31שלדבשילנסקי ני לא זוכר ממש את הרגע שזה \ £נו ל ד, אבל חודשים רבים לפני הבחירות התגלגל בתנועת־חרות הרעיון שאהיה יושב־ראש הכנסת. להיכן שהייתי מגיע,
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 17 | ברגע האחרון. אילו הייתי נשאר שם שעה נוספת, לא הייתי יושב עכשיו כאן. פעם הצילה את כל המישפחה: במקום מוות מיידי החליטה להמר ולהכניס אותנו לגיטו. היא הריחה באותו
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 18 | — הספינכס י!ו! י (המשך מעמ 1ד ) 11 מובארב הציב יעדים: • לשמור על היחסים הטובים עם ארצות־הברית, המספקת לו שפע של כסף ונשק. • לשמור על השלום עם ישראל. • לחזור
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 19 | זה הילד ששמו שם. הוא מגיש את צלחת העוגיות לאורחים. זה1ותן לו תחושה של שייכות ומעמד נים בעיר, נפתחים זה לזה כמעט ללא שום מעצורים, וחושפים את הקשיים שבגידול
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 20 | סג רזו מו בחזרה ל7זול7ז7וו> מילחמה ושלום -חלק א׳ (טיילת, תל־אביב, ברית־המועצות) -ה חלק השני, מוסקב ה בוערת, יוצג ב קרוב באותו בית־קולמע. אורכו של כל חלק כשלוש
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 21 | זה ...וגם זה1...נם זה...ונם זה...ונם?ה ...ו נם זה...ו נם זה...ונם זה...ונם זה...ונם?ה...ונם ז שבוע הכל תלוי בזווית־הראייה, זה דבר ידוע, לא? המופע הממלכתי
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 22 | מחצה מהין ם־הן דדת 1מישד שכבר דא צנו1דה לאף אחד !שתייני תל־אביב שחיסל! אינפחיות ך י 1 1יי ך י (במרכז) הסטודנטית, וחברתה הטובה איריס 1 1 #11 1 1 1כהן (מימין)
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 23 | \ 1ךיההך 1ך( 1במרכז) מבעלי המקום, נושא 1^ 1 / 1 1| /על מיצחו בקבוק-וודקה, ו־איש״העסקים משה בובליל משקה אותו מכוסית ש הוא אוחז בידו. בובליל לא שתה, אך עודד את
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 24 | *111111 חליפה נינוחה בצבע כחול כהה מצמר ג׳ור־ # 1 1 1 1 1 /ג׳ט. בעיצוב לאגרפלד. מ ת חת לג׳קט מציע לאגרפלד אפודה לבנה מכותנה בעלת רכיסה כפולה. 11110 חליפת־מלחים
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 25 | גס השמלות עוברות מטמורפוזה יסורית. הקו החשוב הוא שימלת־חולצה ושימלת אוהל, במיוחר בחלק של החצאית, כפי שהציגה סוניה רקייאל. הברים, ששוב מחזירים אותנו לסרט זיכרשח
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 26 | צ פריר גוטליב ל ב רי אי ם אינני אוהב ספרים על מחלות, רפואה ,״בריאות״ (צירו השני של המטבע, אותו מטבע) .אני סולד מהמדיקאליזציה של החיים. מאלה המפגי־זים אותך, או
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 27 | לעברית, אלא גם שקולו הייחודי לא יהיה בבחינת קול קורא באפילה. המדובר באדם שפועל וחי בתוך המימסד, אך אינו נכנע לשיגרת המחשבה והוא מעז לחשוב ויותר מזה, להיות,
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 28 | תשבץ העולם 913 י —״היה נדמה ד 2674 . 1אין משפט צרק(ארמית ;)3,3 .5שללו של יזון 10 ;)3,3בד יקר; . 11 פרודה, חלק קטן; . 13 פרשה בספר שמות; . 14 עמית; . 15 מילת
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 29 | הורוסהוס מלבד בובבי״הלכת המשפיעים על הא דם, קיימות השפעות נוספות על האופי וה גורל. לעיתים אפשר להכין מפה אסטרו לוגית, לפרש את כל הזוויות, הכוכבים והבתים ולא
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 30 | רחל הירש ח״ם דמון: ול!ודלמן: ,הקורבן בהתקוממויות הוא .,מצחיק יותר, מצחיק פתוח כרגיל העם הארמני!״ או לא מצחיק בכלל!״ מזה זמן־מה מתנהלים קרבות על רקע לאומי בחבל
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 31 | ; 7777777777777777117353£ז 77 ?77777777777777777777777ז 77717777ד 111111111ד 11* 11ז 111ז י 1* 1 םאומרים ...מ ה הן אומרות מההאוחרים ...ח ה הן בוחרות ...מהה<
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 32 | — ד ף חד ש • בשרים • מעדני בשר • נקניקים • ממרחים • סלטים • אנו מקב לי ם ו מכבדי ם כר טיסי א שראי • מתקב לו ת הז מנו ת לבית ה ל קו ח י פ תו ח יום יום מ־סס —
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 33 | — הורוסקופ ! 1 1 (המשך מעמוד )29 הלים על מי״מנווזות ולעיתים סוב לים מכמה פרידות. ב־ 20 באוגוסט (אלפרד) -זהו הכוכב המסמל את האינסוף. למ רות כישלנות גדולים יש
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 34 | יש אלוהים! זהו הסיפור המדובר ביותר בתל־אביב. בבתי־הקפה, במכוני־היופי־והבריאות ובמספרות כולם עוסקים בו. אז כל העניין מתחיל במודעה תמימה אחת, שהופיעה באחד
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 35 | היכרזת במכון־הכושר 121 יש בה משהו שאין בהרבה נשים אחרות, משהו שקשה מאוד להגדירו. היא גם יפה וגם סכסית, וגם יש לה ראש טוב. עד לפני כמה חודשים היא היתה היחצנית
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 36 | 173 .ג זהב! נ סי ת סלחרא !׳ בעיקר אהבתי את חיי־הקיבוץ. הייתי בקיבוץ פלמ״ח־צובא שליד ירושלים, וחשבתי שאצא עם כל החברה שלי לצבא. אולם מכיוון שהייתי צעירה, לא רצו
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 37 | גומאדי עם ברכה שוורץ ,רציתי להכניס אותה למיטה של!1׳ אז בבית, היה לו רומאן עם בחורה בשם יהודית, שנמשך שלוש שנים. הוא היה נעלם מהבית לימים ארוכים, הזמין אנשים
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 38 | —״כלוב של זהב — (המשך מעמזד )37 בטרם מלאו ה־ ,30 בעלי אמר לי שצריך לחזור מיד לארצות־הברית כדי לגמור את ענייני־!־,כספים והעדות של ערוסי ומימון לוי. הפעם הוא שלח
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 39 | —ל --זימןך ־ מיזיהד -- ת״א, רח׳ ועידו: קטוביץ 3 טל4 5 3 2 4 5 : מ שרד ה־שורות׳ם מ דינ ת יעודאל ה ח קל או ת בליון רשום !חיסון כל בי ם הוטד ׳ נ ר ״ םזבר׳
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 40 | .לגייס את כ ל בחורי־הישיבה!״ (המשך מעמוד )9 הוא היה הקצין הישראלי הראשון שנשלח לקורס פיקוד״ומטה באר״ צות״הברית. הוא נשא את זיווה ב־ . 1955 לפני הנישואין אמר לה
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 41 | חוצינו, בעלה של הסנסורוגית הידועה תמישטדה מסדנת לסגוד את התיק מוו ת ס נ ״ א ני ד ^ אמצע דצמבר , 1987 ביום החמישי, חזר איש־העסקים רוני חוצ׳נר בטיסה ישירה
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 42 | נציב מס־ההכנסה, יאיר רבים ביץ, הודיע על התנטרותו באחד במארס! ,אחרי ארבע שנים בלבד. הגורם העיקרי לצעד התמוה היה יחסיו עם האה־החשבון רוויטל אבירם ^ אשר נכנם יאיר
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 43 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ־ 30 מסעדות סיניות, אבל״בוווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2674 - 30 בנובמבר 1988 - עמוד 44 | כ״א בכסלו תשמ׳׳ט30.11.1988 , שנה 53 המחיר 5.00 :שקלים (כולל מע״מ< ,באילת 4.35 :שקלים השר שריר והכלבה
חזרה לתחילת העמוד