גליון 2678

העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 2 | מהבש דידה? ז ה הזמן; חדדה נצרת עילית עכו כרמיאל טבריה נהדיה קרית אתא באר שבע קדית \ ת ערד * תערך ו;דירת ברבת שנתית של 60/ שיכון עובדים יוצאת במבצע חד פעמי
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 3 | }זי בחב עז הרגל על הבלמים על חסרונו ת ממשלה רחבה(״הנדון״, העולם הזה .{14.12.88 באותו יום שקראתי את הסברו של אורי אבנרי על היתרון שבממשלה הרחבה, הדו־מיפלגתית,
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 4 | מיבחביבז (המשך מעמוד )3 האסטרולוגית של השלם הזה עם המטאורולוג היושב בבית־דגן. האסטרולוגית בישרה לנו, כי ־סטורן, שליט גדי ...יגביר את הקור והגשמים״ והמטאורולוג
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 5 | ־11 5111 אשה בממשלה הזאת. אבל היא נציב־מלוו אשח לוט ^ ל מאוד להתלוצץ על הממשלה החדשה. /היא גדולה מכל האופוזיציה. ההסתערות על תוארי-השריס גרמה לאינפלציה, שבה
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 6 | בסרעגז העם קדחת הפיחות 0האם יהיה פיחות? 1הציבור מאמין שיהיה. | פרס מתלבט. מדוע? עיני הציבור לא היו נשואות לזירה הבינלאומית, שם הוסיף יאסר ערפאת לעשות חיל. הן
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 7 | ״חלק ניכר מתקופת אישפוזו האחרונה עשה דלרוזה כשצינור מחובר לקנה־הנשימה שלו. מצבו היה קשה במיוחד בשלושת השבועות האחרונים. הוא נזקק להנשמה מלאכותית, וכתוצאה מכך
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 8 | דוב ירמיה החד להתגרות במישטרה. ב שמע שעבר עשה זאת שוב בכנס שערכה תנועת יש גבול בצוותא חיפה. ירמיה שוב קרא לחיילי״צה׳׳ל לסרב למלא פקודות, ולא לשרת בשטחים
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 9 | בנזירעגז (המשך מעמוד )6 מהססים, תוהים, אם לאור איתני־הטבע — הגשם — עליהם לבטל את ההפגנה. הדבר הבולט ביותר בהפגנות שלום עכשיו במהלך השנים הוא המיספר הרב של
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 10 | דפו הברק על שוי המודח: ה ד תו ת במרעה א כז ריו ת הדחתו בשעה שישב, חגיגית, על הבימה) .הוא אמר לי שבגלל אילוצים, ובגלל אני יודעת... שאלתי אותו. :תגיד לי, מה
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 11 | גראסנוסט! בפעם הואשונה שוחח ה שגויו הסובייטי בוושינגטון עם נציג שר התיקשוות הישוארית. היתה רזה הקומה משעשעת למדי. השתתפותם בטראגדיה שפקדה את ארצו. שית. מעלית
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 12 | הדוברת של שר־הכלכלה היוצא, גד יעקובי, התקשרה עם מישרדה, ושם התבשרה שעד להודעה חדשה היא מכהנת גם כדוברת של השר יצחק מודעי, שר הכלכלה החדש. נעמה הניג לא התבלבלה
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 13 | שהיא נותנת את ההוראות בבית, ובעיקר את ההוראות בבנק. הזמר הוותיק יואל שר היסס מלעלות לבימה, מפני שבשנה שעברה ניבא לו פקר שתהיה לו תאונה, ושבוע לאחר־מכן הוא
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 14 | מנננדוג שד חבר־הקתגרס סטיב סנלארס ך דלתי בבית יהודי־אורתודוכסי. נולדתי במנהטן (מרכז ניו־יורק) ואחר־כד, בגיל , 10 עברתי לברוקלין. אני זוכר איך ערכו לי טכס
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 15 | עתי לפיליפינים. זה אירע אחרי שבעלה נורה, ובאתי להביע את תנחומיי. קורי הגיעה אז לפיליפינים מאר־צות־הברית. מאוחר יותר אכן לחמתי למען עריכת חקירה נגד השליט הקודם,
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 16 | וה הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...מה הן אומרות...מה 1 עזרא רבין: מיש ל פי דו ח: ה רו ג ל ליפשיץ: ,.לא נוחו רגו אלא ,.וק ההווים שוי זונוים ״שבע נדנד׳
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 17 | מ אי רפרל : ״3ר אחד ינוד דחיות יותר טוב מקורנו!״ לפני שלושה שבועות ראיינתי את האקס״אופנוען מאיר פרל, שדרש להוציא א ת חיים קורפו ממישרד־התחבורה לאלתר. האין זה
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 18 | , +הם טב־ל־ם ווווצים למצוץ נסו!״ ..באמת אסוו שאשה תהיה חזן!״ ..אני רא ווצח שום קשו איתמר +״הות״ם ח״ם במעין גטו סגור!״ אישיות דתית בכירה טענה באחרונה כי
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 19 | • בלהה גרוסמן, קיבוצני א הרון אוחכ-ציון, ירקן: • מוני ק ה דויד, קוסמטיק מלי ארביב, פקידה בבנק: • יוסי אהרוני, מוכר־עיתו־ אני לא מוכן לשבת בלי כדורגל, או לא
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 20 | תדויו רועשות כמאה יגסקים גדולים (רג־חן, תל־אביב, ארצות־הברית) -חגיגה לחטידי ה- קו מדי ה הא מריקאי ת ההמונית, ה• צעקנית והמעצבנת. שתי הכוגגו ת, בט טידלר ולילי
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 21 | אלטלינה היתה אוניה קטנה, שהביאה ארצה נשק ואנשים לאצ״ל. דויד בן־גוריון ירה בה ב״תותח הקרוש״ .כמה אנשים נהרגו. האוניה עלתה באש. מנחם בגין עלה על סיפונה ונדחף
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 22 | יכא מה המשזתף ושזי ברעם, שרהילה נטרזן יק מרדכי? החברים של ינקה סי בהלמ סי ב ה הצלם מנחם עוז זכה בתחרות תגלית השנה ביחד עם התגלית שלו, שרון עוזיאל, וזו בהחלט
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 23 | ,הגיע למסי- תו ריטה נש־ז נותר בודד, הוא פגש את חבריו האילתיים, ביניהם משה דיין (מש מאל) ,מבעלי הדיסקו טק האילתי ״ספיראל״ .דיין לא נהנה מהדיסקוטק וטען שהוא צפוף
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 24 | נת!_זך יונתן רשוש מיכתבים 1937־1980 ערך י. עמרמי(יואל) הוצאת הדר נוכח מיספר הספרים הרואים אור בישראל, אין בכך כרי להפתיע שרבים מהם, לא רק שאינם זוכים לסיקור
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 25 | להיוון הוצאת דביר. כמובן שצריך לשאול את הצד השני, שהוא אולי כאן עיקר. ומי כמוך יכול להיטיב לעשות זאת ולהוודע על כך. ביחוד במקדה שבאופן יוצא מן הכלל תהא דעתך
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )25 על טיבם? זה רע, בתי, ושלא כדין. כך את מתחילה להיות כמתחייב באמת? ושלא כדין הוא גם דבר אחר שמצאתי במכתבך. נמצא שזה כמה, כמעט כל ימי המושב שלך,
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 27 | *חי*י 1י *׳יי י״יי־ייזדי זי*- האם מותר לבני־זוג לצלם ולהקליט בסתר, בויגוד לחוק המדינה ולהשתמש בסרט בביח־הדין הרסי? זזורכי־דין העוסקים בענייני אי־ ^ שות מספרים
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 28 | — ד ף חדש (הנושך מעמ 1ד )26 כן לא אוכל בשום פנים להשלים עם הפעימות המפורסמות ההן שבסופן מבהילים אליך רופא. וכך לא ייתכן. באמת באמת. ויוצא שאני גרם הרעה הגדולה
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 29 | שלה מטפש ככה. ושתשגיחי על הס- ייחה שלי שלא תבעט. וחוץ מזה אני שוב הריני כחצי הרוג, מחמת הסיגריות. ממש מוטל בלי כה, וכשאבוא אליך ודאי גם כן אהיה מוטל בחיקו כן.
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 30 | בנזרעגז דוכי חיים חוויותיה של חו קרתפר טי ת בחוף תד־ברון־ או בעיריית הרצליה: רווזי ארוני פעילה תמיד בכד המרץ. שרית יוכפז ₪ בחצות לילה חשוך וחורפי חונה מכונית,
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 31 | הא אושר הוא משהו ריאלי? הא ה שג ת או שר ל ש כולה להיו תהמטרה שלי? לא־הוגן, שהחיים מלאים בסכנות, ולכן אני זקוק כל הזמן להגנה.״ ״אני לא מסוגל״ ^ מ א מביאה את
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 32 | (דיס״הרמונית) ,וזהו שלב נוסף קשה מאוד. כאן בארץ עוזבים א ת הצבא ומתחילים לחיות חיים עצמאיים. כלומר, ה אד ם חייב לעמוד ברשות עצמו, ולהחליט מה יעשה בחייו. זהו
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 33 | זה...וגם זה. וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגט?ה...וגם ז י ל די בטלוויזיה משדרים בימים אלה תשדירי־שרות של 1עמת. עיתונאיות
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 34 | שורה בכל השלם 10111010101 נו 0111111 לפני 11 שנים עזבה שולה אלמליח, סמלת בשיריון, את הארץ לטובת אוסטרליה הרחוקה והחלה שם בקאריירה של דוגמנית. ולא סתם דוגמנית,
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 35 | ₪1וחחקנונוח !ד׳ 1 ,מאס 11( 1 2 1 1 לא הולך לו, לזוג ניקולם (קימיגרום) ושולי. הם החליטו להיפרד. הסיבה, לדבריהם: העבודה הלילית של ניקולס. שולי, זמרת בלהקה פרסית,
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 36 | בארוכה הדרך לשגריר (המשך מעמוד ) 11 הנסיבות שהביאו אותם להתחכך כאן הן טראגיות. ריצת העיתונאים והצלמים בחוץ בישרה לנו: הוא הגיע! יורי דובינין, המשמש כשגריר
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 37 | 300 וולו רמישבחת בריטים בחודש. 50 וווו לקיום סטודנט 25 ,וווו לקיום יתום. הבחבשר הישאם שואב(מימין) מגייס נספים למען קוובמת האינתיפאדה החקלאות שלו, המכניסים 100
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 38 | דידו שר בצלאל מיזוח משוב בבושה חדשה. שותביו האמדיקא״ם הגישו נגדו תביעה ובה טעמת חמורות נגד שיטותיו העיסקיות ע לי לו ת מוויה ^ משקיעים האמריקאיים, ש! 1השקיעו את
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 39 | היא דעה שהוא הומו־סכסואר ושהוא ח׳ בוזמנית עם גבו אחו. זה לא מנע את מערכת היחסים שרה איש... ¥ה לא היה סתם סיפור־אהבה 1 / /רגיל. זה היה סיפור־אהבה בלי הווה ובלי
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 40 | ד׳ר זלי סולמו ו 4מ י הו דחה בנזרעגז תולדות השבוע פורסם כי יו״ר מועצת־המנהלים של קופת־חולים, הפרופסור צ׳ירו סרוודיו, תבע כביכול ממנכ״ל הקופה, נחום פסה, תשלום
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 41 | רמי וריטה בתמונת פירטומת נפרדים? מה פתאום! האיש הראשון שתפס את האפשרויות העצומות הגלומות בנערה השחורה והיוקדת הואת היה רוני בראון, שכיהן בעבר בתפקיד בכיר
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 42 | האישום: הצל ת חיי אדם! ך* ד׳׳ר אלכסנדר יוסים הורשע 1 1בבית־המישפס בכך שלא קיבל את הסכמת המישפחה להוצאת כלייתו של בנם להשתלת כדי להוציא כלייה מגופו של מת, יש
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 43 | אנו מבטיחים תרים וגבעות הרים עמוסי שלג וגבעות ציוריות, מסלולי סקי מטופחים ופונדקי דרכים מכניסי אורחים. אויר צלול ומסלולי טיול מרתקים, מטעמי חורף במסעדות ובתי
העולם הזה - גליון 2678 - 28 בדצמבר 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד