גליון 2680

העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 2 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ 30-מסעדות סיניות, אבל ״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 3 | נ זי ס ז בי ם לא ה1קוס־פ 1ק 1ס על יריד ת י תרו ת-ס ם מדולחנ ץ ערב הפיחותים ה א חד מי ם נ״גם ילד יבול להבין!״ ,העולם הז ה .*41-89 השר גד יעקובי הסביר י 0ה מאוזר
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 4 | בזיבגזבים (המשך מעמ 1ד )3 שזה מה שיש, וזה כמו אשכנזים וספרדים, דתיים וחילוניים או כמו שכתב פעם רודיארד קיפלינג, המשורר האנגלי. :מיזרח הוא מיזרח ומערב הוא א רי
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 5 | מי •שיעשה הון פוליטי מקשיי ״מישען׳׳ הוא יעקב שמאי, ראש סיעת תכלת־לבן בהסתדרות ומאנשי דויד לוי, שהצליח לשכנע את לוי להכין תוכנית מיוחדת להקמת בתי־אבות. את הרשת
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 6 | בבזרעגז העם זהירות: גאזים! קדאפי הוא האיש הרע. אך הנשק הכימי פושט בעודם גם ברעדין. אי־אפשר שד להתעלם ממנו. מועמר קד׳אפי הוא האיש הרע של העולם. הוא עצמו טיפח
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 7 | לשחרראתה בוו תמצ היל, ל ה קי שרו ת חברת ממלכ תי סו תתאחד ^ גיע הזמן לשחוט עוד פרה קדושה. 1 1פרה שמנה, יקרה מאוד, הדורסת תפיסות״יסוד של צדק. בח״ן, בראשית ימי
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 8 | 11170־ ,הנדוויי מובאת הצעה מהבננית: רג״ס את הצעירות, חד עם נטווי־צהייל, לשחת חברת ממלכתי. שרה לי בו בי ץ שאלה לדעת הנוגעים בדבר- חי3ן חן דחשוח? ^ פני שנים
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 9 | זור להם או לעבוד איתם, מפני שלא הוכשרתי לעבודה זו, שהיתה מאוד מיקצועית. ״ב־ 10 בבוקר הייתי מתייצבת בש־ 2תמיד, באופן קבוע, בצהריים, אכלתי בחרר־האוכל, אחר־כך
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 10 | נמה סימו־ים ער המתוחש באמת מאחוו הקרעים בנזרעגז שר מישודהאוצו החדש. ד פנ הברק מארה 3מוסקטרים ״תוכנית כלכלית״ ,״פיחות״, ״סל־מטבעות״, ״פיחותון״, ״איגרות־חוב״ —
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 11 | ציון צפריר, ה עול ם הז ה תומאס פיקרינג עזב את הארץ כמעט בשקט. קודמו, סם לואיס, נטש את השגרירות האמריקאית בפסטיבל ארוך וקולני, והפך מאז חובב־ישראל מיקצועי
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 12 | פני ה דו ר כפני ה פו דלשרש רו ת הז הב ש ל ראש עיריית ני רקאסל יוחזר דן בן־אמוץ נשיאת בית־המישפט המחוזי בתל־אביב, השופטת חנה אבנור, עומדת לפרוש החורש, כאשר
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 13 | פסוק ה ש בו ע • ״מעדיג״ ,על טיפול מזורז של חבר ת בזק בטלפון מנותק של פקיד בכיר :״מי שיש לו קשרים, ל א צריך פרוטקציה!״ • אדמירל ויליאם קראי, יו״ר
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 14 | !ה ה אומרים...הה הן בוחרות...מה הם אומרים...חה הן אומרות...מה ה אלי דס ה, ה עול ם הז ה דויד א לי ע 1ר: ,.ער בער הונב לעשות ..ארת־הצדק עיניה ם?״ אינתיצ״ץ
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 15 | ביוה אופק: ד דן: דו רובס: ״שו־החינוו נבון י ״הסופרים יודעים באיזה ״אמנים צדיכים גם מה הוא עושה?״ צד מרוחה החמאה!״ השבוע הוקמה עמותה חדשה, הקוראת לעצמה ״מיפלגת
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 16 | יואב גריל מניחה ד, ז ו ועדת־הבחיוות, הודם בפטיש הדו. כך מסתיים ׳ום־הבחיחת בבית־הספר בועננה, שבו תורגלו בחידות אמיתיות. יוסי עין־דור מסבו ך* מי, נוגה, ערן, שלי
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 17 | כתוב :״אנשים יפים זה לא חוכמה לאהוב, את אלה שהולכים בתלם הישר, שחושבים ואומרים ושעושים אי־תך תמיד אותו הדבר. צריך ללמוד לקבל גם את הלא־מוכר, והשונה והאחר והזר,
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 18 | בחירות דויד סימנסוב, נכה מילדות, ו/״עץ ראחיו־רצוה דומש אומץ־רב בשיטה מקורית, ומסנו לרונן ב ר עד בעיות המין שר הנכים לצרה, הנכים האחרים? ״אולי בגלל הטיפולים
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 19 | נא והניו: )ועת ומגרו אמה, היתה ליידי הדסה סמואל, אשתו של הלורד אדווין סמואל, בנו של הנציב הראשון. מגיל 8גדלה רות בביתם של דודה ודודתה. הוריה רצו שתחיה
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 20 | האע תיפ אד ה השחורה המשרת (טיילת, מל־אביב, בריסו־ 0 6 x 7יה) -בגי של מטיף שחור, שנרצח על־ידי המחתרת בקניה, משום ש־סירב לתמוך במ אבק המזויין שלה, נשלח לעבוד
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 21 | זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה1...גם!ר משהו במקום פסיכיאטר, במקום 1,עץ־נ, ש 1א1ן, במקום בית־ספר להורים, במקום
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 22 | סה הק שר רוחנית לאוכל איטלקי? ולמה הרחיקה פנינה רוונבלום את יו ם־ ה הולד ת של הלק צוו ת ארץ? הרווקים ״ אחד מאחרוני הרווקים התל־אביבים התחתן השבוע. הגבר,
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 23 | תפתה של אילנה מרגלית לעיסקי התצוגות. החיילת הבלונדית קיבלה הצעת־עבודה מפתה בפאריס, אך בגלל שרותה בצבא היא נאלצה לוותר. למרות זאת, היא נחושה בדעתה לעסוק
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 24 | רא חשוב מ מנצח בקוב בין הווים וילויהס. התוצאה 12177363 סיס מתקלקלים ^ ניר־יורק גדלו שתי אחיות, ש־ ^ התייתמו בגיל צעיר. האחות הבכורה גידלה את הצעירה, ובין
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 25 | בתחילת הדרך צריכים ההורים לעשות לעצמם חשבון של סדר־עדיפויות. איזה מהדברים חשובים להם יותר ואיזה פחות? אם הורה יכול לעשות לעצמו חשבון, לפני שהוא נכנס לעימות, מה
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 26 | שושוה הימן מיכתבים מצהיבים שנים היה מונח בעליית הגג, ב״בוידעס״ ,צרור־מיבתבים של חייל צעיר במילחמה ההיא אל אהובתו -לימים אשתו. מיכתבים על בוץ וחפירות וכינים
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 27 | הגיהינום הזה, אהובתי, ומסיים באותיות עבריות: נשיקות, חיים, שמו העברי. ועד סוף ימיו הארוכים והצלולים ירוץ לפגי המחנה ובידיו הדגל שעליו חרוטות אותיות לוהטות של
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 28 | מידגס מיקרי שר 01־ מעצרים מערה נ שני שלישים מנו העצירים משתמשים בסמים השים ובשיעתם היא על וקע זה 01117 סו ד שופטת ברלינר ״אמנם תפחים אינם יהלומים...״ ץ ץד1ע
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 29 | — ללכת אד זונה _ (המשך מעם 1ד ) 18 בעיות הגייה בכלל, אבל למרות זאת לא הסתדרתי״. דויד אינו מאשים, אבל בכל זאת חבל לו מאוד על פיטוריו .״הייתי מאוד רוצה לעמוד
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 30 | \זבזד\רי ך* ינה (שם בדוי, כדי להגן על קטינה) ברחה מביתה בחדרה, כאשר היתה בת 16 וחצי. היא חיפשה עבודה בתל־אביב ונפלה לידיו של סרסור־זונות שעמד כבר לדין בגלל
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 31 | איש אינו נול להסביר זאת בויוק. אבד זה מצליח. מטבע מגנטי ונד מגנטי מ שננים את נאב׳ הואומטיזם תטבע הפלא =* ד י ־ דכץ סבי במשך ע ק ראשית החורף, מכאבים עזים באגודל
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 32 | תשבץ 31113 וו: 2680 לרות• מאוזן: )1פיוטים הנקראים בסוף כל אחת מברכות שמונה עשרה בשבתות ובחגים )5 :מחול איטלקי עממי )10 :שרץ אדמה )11 :גיב־עה על מקום חרב )13
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 33 | ריס ביסודיו ת ולבצע ענו ד ה מדוייקת, ועל אד ם ריגשי. יד גדולה וכבדה מראה על אדס כבד־תפיסה ועצלן. יד הקטנה מהפנים מל מדת על מהירות תפיסה, חוסר־סבלנות ל היכנס
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 34 | כיצד לתפ1ס גבה לפני שמונה שנים היתה בארץ בחורה שמנה מאוד בשם אולי גלם. הבחורה הזאת, שהיתה נשואה ואם לשניים, היתה חברמנית כזאת. תמיד עשתה״ הרבה רעש ושמח בכל
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 35 | היפה בירי תי ם זקתקודיל אעם דאנדי אילנה שושן היא השושנה הכי יפה בין הוורדים וגם דוגמנית שמצליחה לא רע. היפה הזו, שחיכתה הרבה שנים לנסיך, מצאה אותו בדמותו של
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 36 | וחשמל להיכן נעלמו הנאמן? כס 3 משת •ג אל ל בי ב בקשה לתשלום שכר־טירחה מיוחד, שהגיש הנאמן של יהושע בן־ציוז (בפשיטת־רגל) ,עורן־־הדיו אוריאל גורני, הביאה להתנגדות
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 37 | _ היכן הן דרו שו ת יי (המשך סעסור )9 מה במשך שבע שנים בכל הערכאות המישפטיות, כרי שתוכל לקבל הרגת קולונל(אלופת־מישנה) .וכך אמרה הקצינה לבן־יהודה :״בארצות־הברית,
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 38 | השבוע בוטלו האישומים נגד תאי ר(מיל ),אברהם נועם. הוא הואשם בקשיות קשו דמבוו נשק אמריקאי לאיראן. נועם, בעל צר״ש ממירחמת ששת־הימים- , עבו מסע־יסווים בן שנתיים
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 39 | כי אני גנרל. אבל בכל הפרשה הזאת היו שבע קבוצות, שכולן באו עם רשימות־ציוד. אל כולן פנה עורר־הדין אוואנס. הוא _ גם פנה לנורת׳רופ, שפנה אלי, כי לי היה רישיון
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 40 | היכן הן דרו שו ת?— ,.אנשי ב צ מר ת היו צריכים לנהוג אחרת! (המשך מעמוד )39 עצם קיום עיסקות־נשק בין ישראל לאיראן היה דבר ידוע. המגמה של המדינה למכור נשק לאיראן,
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 41 | ך* שוטרים מצאו את ג׳אמל אבו־ \ 1אדם 30 פצוע ושותת דם, בתוך תא־מיטען של רכב, שניסה לברוח. ניסיון לרצח על רקע לאומני? על רקע חילול כבוד־המישפחה? על אי־החזרת
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 42 | _ ההרוג השלישי — *.ל סי ב הי חסי ם בין מצריים לישראל ניתן ללמוד ס נו תדו ת העיתונות המצרית בשבוע האחרון: אל־אח׳באר -ישראל פוצצה את מטוס פאן אם. אל־ גו סהורי ה
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 43 | אנו מבטיחים הרים וגבעות הרים עמוסי שלג וגבעות ציוריות, מסלולי סקי מטופחים ופונדקי .דרכים מכניסי אורחים. אויר צלול ומסלולי טיול מרתקים, מטעמי חורף במסעדות ובתי
העולם הזה - גליון 2680 - 11 בינואר 1989 - עמוד 44 | מרוב היהודיה התוכלו על המאהב הערבי חשודה שרה יה ז חשוד
חזרה לתחילת העמוד