גליון 2686

העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 2 | קזינו חיאל, הקזינו הצף של אילת מזמין אותך להימור בטוח: חוויה אמיתית והנאה שלמה עם רולטה, בלק ג׳ק וסלוט משין. ג הפלגות ביזם במיפרץ ימ-סוף: ג אחרי הצהריים ז
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 3 | נזיבתבים תל־אביב, רחוב בזר על ההצעה למנות א ת נתן שצ׳רנסקי לשגריר ישראל באו״ם (״סמן ימני׳/ העולם הז ה .)8.2.89 בשביל מה צריך בעל המדור סמן מד, איש הימץ
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 4 | סיבחבים תינוקי ותימקזת על האוניברסאליות של סידרה (״תינוק חדש במישפחה״ ,העולם ה זה .)8.2.89 אני עוקבת בעניין רב אחרי הסידרה של ענת סרגוסטי וזיווית אברמסון- ,איך
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 5 | דארק הנ חלי ם מזו־הסג .,ג ם עירחנו 1יה 01 ך * מילחמה בזיהום הסביבה החלה. 1 1באיחור של כמה עשרות שנים נאלץ גם המימסד הפוליטי המפגר לשים את ליבו — או לפחות לתת
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 6 | זההיה סקוב של ענה הוא בתחילה, אלא שהעובדות מעניינות יותר. כנער היה זאמטלבה חבר באירגון הנוער ההיטלראי. כשבגר התגייס ל־וואפן־אס־אס. על העובדות האלה אין הוא
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 7 | ו>ווח־הנבוד של עיו־ת נתניה היה איש האס־אס! ,דמוקרטית- .אבי, שהיה כורה־פחם, היה לפני המילחמה חבר במיפלגה הסוצ־יאל־רמוקרטית. מכיוון שגם אני עבדתי במיכרה אחרי
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 8 | בנזרעגז אם תימשך מגמה זו, עלול להישפך עוד דם רב. העם דבשער ציון האם רצח החייל בירושלים הזא אות לבאות? זה יתכן. התקוממות פ ״!גלכמשל זה קרה ביום אחד: חייל
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 9 | ס\ \ יגיסמן יש לי אמון כלפיו, ואני בטוחה שהוא גם מאמין בי״. ^ צעיניז בחליפה ך* מונה: ידלין במיקטורן משובץ 4 1יושב סמוך לרליה אשתו במיזנון בחורה כזו, בטיבעיות
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 10 | בפרוייקט הלביא׳ ו ע תין לא נמצאה להם תעסוקה חליפית. אם לא ישובצו עובדים אלה בקרוב, יופעל עליהם לחץ לפרוש מעבודתם. במעדר מודאגים במיפלגת־העבודה מתרבים החששות
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 11 | דוב לאוטם! נגד עיתונאיב 1שביל קליפות התפוזים של חני פרי יעקב אגם לא צחק יום העיון של העמותה לדו־קיום עבר בשלווה, למעט חילוקי־דיעות ביו חברי־הכנסת במסיבה בביתה
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 12 | באחת ההופעות האחרונות של תוכנית־הבידור של דודו טופז עלתה ילדה קטנה בת 4 לבימה, עם סיום ההופעה, והגישה לו זר־פרחים. טופז התכופף דודו טופז מפחד מאבהות * הלן
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 13 | לשוכת־הדין נירה לידסקי יש חתולה. שמון מאשיטה לעווכת־הדין עדנה קנלן יש חתולה. קוראים לה תות ולא סיפרו את הסיפור שתיים /מעורכות־הדין המובילות במדינה, היה קשה
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 14 | ך* וא ישב מול מכשיר־הטלווי- \ 1/ /זיה, ולא יכול היה להתרכז. כאב לו באיזור־החזה. הוא ניסה לשכנע את עצמו שזה לא הלב. מה פתאום? בגילו? הוא רק בן ,55 ומרגיש צעיר.
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 15 | תרת אותה, וחבל שבגלל ההתעלמות לוקחים על עצמם אנשים אלה סיכון חמור לגבי חייהם. כיום יש לשח־ל 9000 מנויים. בכל חודש מצטרפים בין 600ל־סססו מנויים חדשים. המנוי
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 16 | והוווקל נכשלה עיסקה ב-דובק״ בואו•/ג אל ל ביב העיתונות, נוס וסוינה כאשר נאלץ ויקטור מדינה לפרוש מניהול מק־ישראל בגלל חילוקי ריעות עם הנגיד, מיכאל ברונו, לא
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 17 | הסן ן־י־אכיו־־־נקאי אחרי הבחירות של 1984 הוקרנה בטלוויזיה כתבה גדולה של חיים יבין. היא היתה מצויינת, ועוררה למחשבה. במרכזה עמדה תיזה ברורה (מילחמת העדות)
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 18 | ציון צפריר, ה עו ל ם הז ה וסך שדה: גונת: וור*ת >ר*>: .,שופטים צריכים רזנוו. אם הגננת לא ואתה ,,הקנאות אוובת דנו! שדמו שר איש אינו מותו!״ היא עיוורת או
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 19 | .,אני רא וואה סיבה, המילון המישסות הוא ..צימצום הריגה הלאומית שרא רנוסם את הספר!״ נ בו יא אקטואלי! ,,נגע במוטיבציה!,, הסופר סאלמן רושדי הודיע שהוא מתחרט על
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 20 | במר עגז ישראלים בחו״ל מוגיל ניו־יורק הישראליים כבשו 1את השוק, בעזרת 1ה שכר הירוד המשולם | ליורדים דזיד דקל ₪ איומים, השמצות, תביעות מיש־פטיות והערות
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 21 | אלי דס ה, העול הז ה שזה לא תואם בדיוק את הציפיות שלי. אבל הוא התייחס אלי יפה, לא היה אגרסיבי ונשארתי איתו. סיכמנו על מגע חלקי, כלומר מיזמוזים. התפשטנו והיינו
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 22 | ש ינ ק ץ והסביב ה מה לא עושים בשביל הבחירות? מצטלמים עם חתיכות בפוזות מצחיקות, עושים מסיבות לחבר׳ה. השבוע אפשר היה לפגוש בנתן יולד, מועמד המערך לבחירות
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 23 | >קי, איש הימין, :וד בארוחה הסי׳ ז בכיוון של סין. שאקי ואשתו לחצו ידיים והתנשקו כמו במערכת־ה־בחירות. שאקי הוא ידידו האישי של סוויד, בעל־המקום. הוא התיישב בשולחן
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 24 | ימכיוון שמטרתם היא לגרור את ההורים לתוך המריבה. יש הורים המתערבים ומבררים מי מבין הילדים צודק. אלה משמשים כמעין בג״ץ. יש הורים הטוענים שאינם מתערבים :״אנחנו רק
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 25 | בבזרעגז דרכי ח״ם קיו א ת ש ח קני ם לא הכל היה שמח במיסעדה גדודה. מאחורי הקרעים זה נראה אחרת. נעמי רזן ₪ כתבות בעיתונים יכולות להזיק בצורה רצינית, אומר השחקן
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 26 | שרה אביטל פאריס בררן י ח שר ם סיפורו שר סרט -סיפורה שר משוררת במלאות 20ג שנה להולדתה של אלזה לסקר״שילר, שנפטרה בירושלים ב־ ,1945 חזר לישראל עמוס גיתאי, בימאי
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 27 | הצייר הירושלמי מירון סימה, שרשם את המשוררת בשנותיה האחרונות והקדיש לה ספר רישומים !זיכרונות(הוצאת מסדה) ,נז כ ה.יו ם אחד אני עובר ליד קפה עטרה ורואה התקהלות
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 28 | חוזבוו המתוק שידוך המוזר, ושלחו את אחיה, ראובן, הצעיר ממנה בשנה, כדי לחפשה. הוא מצא את השניים רוכבים על סוסים בשדה ליד ראש־פינה. אחרי היכרות קצרה השתכנע האח כי
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 29 | וחוזרת הביתה לאפות. בתנור המישפח־תי יכלה לאפות ארבע עוגות בבת אחת. העוגות נמכרו בהצלחה רבה. ריבקה מצאה עוד כמה מעדניות ברמת־אביב ששמחו לקנות מתוצרתה, והגיעה
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 30 | בנזרעגז (המשך מעמוד )29 מאז, ואם זה תלוי בעבאס, הוא אומר, הם גם לא ייפגשו בעתיד, לא במיסגרת מיקצועית, ובוודאי שלא באופן פרטי. עבאם רק תמה על מה ולמה ז׳אק כהן
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 31 | הורוסהוס מרים בנימי]־ מז ל ה חוד ש: דגי נפטון שליט עליון ההרגשה שיש מקורות אינסופיים חלפה. במפה אישית משפיע נפטון בצורה חזקה על הגילים הצעירים במיוחד. האנרגיות
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 32 | תטנץ רש&ס חור לרות• מאוזן: . 1אטיות רבה .5 :נעל חמה עשויה לבד; . 10 בהשאלה — בית חם; . 11 אביון; . 13 עם קדום מאסיה הקטנה; . 14 תבואת השדה; . 15 הבל; . 16
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 33 | מונולוג חולין כמה אר1/1ז רוכבו/ה (שר ילד) פייר, איזה קמצנים ההסתדרות האלה. תראי איזה יום מגעיל בחוץ, קר, גשם, פיחס! לא יכלו לתת איזה שביתה קטנה כמו שהבטיחו?
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 34 | /(/ 77מ 7ז / 77(/ע( מ 7 /״ע 7/ע רא שח? ח תונו ת ברי כ מנ ה אתמול סיפרתי לחברה הכי טובה שלי על טכס־הנישואין הכי מוזר שראיתי מימי. בלי רב, בלי חופה, בלי ברכות,
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 35 | ושבר הקנאים ימותו | עריה מן הארמוניות לפני חודש, כשהתבשרה האומה על הרומאן הפנטסטי שבין הדוגמנית אנבל טמיר והרוגמן הצעיר מוטי רייך, בן ה־ ,24 צחקו כולם ואמרו
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 36 | מונולוג ע ללוי לני ך ולדתי לפני 28 שנים בבית־שאן. ^ א ני הבן השני בבית. יש לי אחות גדולה יותר. זיכרון־ילדות חזקי תקופת הקטיושות! תלמידה מהכיתה שלי נהרגה בכיתה
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 37 | 1 מהי צידקתי? אילו הייתי מועמד הליכוד — היתה הסכמה כללית עלי. אם לא ארוץ — הסיכוי שהתנועה תיפגע בישוב גדול מאוד. הצעתי לוועדה לערוך סקר, והסכמתי מראש שמי שיגיע
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 38 | — ילד של אבא (המשך 0ע 10ד )37 ליטיקה צריך לקחת הכל בחשבון, והניצחון זה מישחק־הזמן. אמא שלי? אוהו, כמה נפגעה אז! היא מאוד קנאית לגביו. עד היום, כשמד־ברים עליו
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 39 | אמץ בחסותם של עבריינים אלה. בץ השאר הצטיץ היימן כשיחזור פשעים, ולא אחת צולם על* ״ ידי צלמי ״העולם הזה״ בשיחזורים רציניים, וגם היתוליים. כמה 1 מתצלומיס אלה,
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 40 | א שר וטל _ - (המשך מעמוד )9 לאשר רכוש גדול ככל האפשר ,״כדי שיהיה לו במה להתחיל, כשהוא ייצא מהכלא.״ אשר, באבירות (סל מפסידנים, ובעידודה של טליה, רצה לתת לדליה
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 41 | חווייה לסבית! בספר כתוב שאין כל קשר בין המסופר לבין המציאות! ״גם כל הדימוי הזה של אשה, הלוקחת גבר ממישהי אחרת ...נו, באמת! — נדהמתי מכך! אמנון עזב את ביתו
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 42 | אלברטו 1ע רו ת־ ה ליוו לכיסא. ובשביל שמיר זה שווה כל הכטף שנשאר בקופה המדולדלת, גם על־חשבון ערי הפיתוח. • תיזכורת נוספת לשומרון והחבר ה למי ששכח או מנסה
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 43 | אבנר אגוד לבטוח נפגעי רכב בע״ תל אביב, רוטשילד ,39ת.ד ,31848 .מיקוד ,61316 טל9ון ,627333 פקס 202123 03 סוא <ט=/ז עשה לעצמן טובה אל תשכח ניסוח חונה בלי ניסוח
העולם הזה - גליון 2686 - 22 בפברואר 1989 - עמוד 44 | י״ז באדר א׳ תשמ״ט22.2.1989 , סיפורה של ורדה מיססר 686 שנה 53 המחיר 5.00 :שקלים (כולל מע״פס, באילת 4.35
חזרה לתחילת העמוד