גליון 2687

העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 2 | לפעמים אתה נמדד לני טעמך
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 3 | בזיבחבים גם בלי הרחו־ד ציון צפריר, העול ם חזח על השכלתם של חברי״הכנסת (״ה־ח״כמים״ ,העולם הזה .)15.2.89 מבין 120 חברי־הכנסת מצאתם לנכון לרדת, די במרוכז, על השר
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 4 | נזי ב ח בי ם (המשך מעמוד )3 ...כשלעם את קוראת להדק חגורה /כשלצור־י כי הבריאות לא נותרה אגורה /כשהנוער יגדל, בלי תקציב, חצי בור — /נבחרייר שודדים את קופת הציבור
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 5 | !11111 פתאום הסובייטים עומדים שוב ב מר כז ה(1ו״ .0,1איר זה קרה? החיסנוק ה שקרה השבוע ביום אחד בקאהיר היה < /בבחינת מהפיכה. שר־החוץ הסובייטי, אדוארד
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 6 | בנז ר ע\ז העם שוי סו סי ם סזס דבן 1ס 1ס שחור שרכים ביניהם מירוץ. הם רחוקים עדיין מקו הסיום שני סוסים עורכים עתה מירוץ ביניהם בארץ ובמרחב: הסום הלבן של הס־ .יום
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 7 | אייביותו, שיזם ואיוגו את מסיבת־העיתונאים שו אסו עונאת עם ־ העיתונאים הישואד״ם בקאהיג מסבו מה באמת היה שם, איו זה נולד ומה תוכניות! ובעורות נוסטת למען השלום ביו
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 8 | שולמית ארוני נמצאת בבית־החולים. טאדצא משם. מודעי עבו ניתוח קשה. אבל הם ועמיתיהם רא חצים רדבו ער3ו. מבני מה הם חוששים* מת קוה להם? דפנה בר ה שאלה נמה מתמבווסמים
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 9 | א בי ולדמן, העולם הז ה בנימץ בן־אליעזר שאול עמוד לפתע, ביו ההולדת שגם כשאתה מחליט להיות איש־ציבור — הם שלך, ורק שלך. ״מה זאת אומרת, מחלות? פה כולנו חולים! אני,
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 10 | בבת הטי שפט בי קו רתק שה ב ע בו ד ה ביקורת קשה נשמעת מצד חוגים במיפלגת־העבודה על אגף־הבחירות של המיפלגה. נג ד ר ענן כהן, מנ הל אגף־־הבחירות, נשמ עו ת ט ע נו ת
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 11 | לפני תריסר שנים התבקשתי על־ידי קבוצה של סטודנטים יהוריים־אמריקאיים, שביקרה בארץ, להרצות לפניהם על העניין הפלסטיני. אמרתי מה שאמרתי על הצורר בהידברות עם אש״ף
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 12 | במוסקוזה עדייז סצותתים לזרים החתול הגברי של נורית שניט עצמות ושתי שקיות סיליקון | 1111 1*11 ״1 ^ 1ך | ו * אלמגתו (ואשתו השלישית) של ראש־הממשלה לוי אשכול, היתה
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 13 | קידים הראשיים בהצגה אחים לדם, שתועלה בתיאטרון מגה החדש, היה גם הזמר אבי טול־דנו, שהגיע לגמר יחד עם אלון אבוטבול ומאיר סוויסה. \ 1ךךך 1| \ 1 1ו 1מנהיג
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 14 | שרה ליבובי ץ ע\₪עח הואיבה. האהיתר! וענוה שם יותר עש ^ עצם, וזה הכי מרגיז, אין על מי ^ לכעוס. כולם בסדר. יש חוזה־שלום, וזה יופי. המצרים מכבדים אותו, כך שאם מאוד
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 15 | !שבועחזרהרשם8 *77.צאהתיירתצרנתיהונהאית,נודדותע 1שכתיהים חודש משעשע מאוד, וגדוש במידע. למשל, הסיפור על חברת־המושב א׳ והחבר בבוקר, כשבעלה של החברה א׳ היה קוטף
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 16 | נואיבה אינה נביעות ! ללא תחליפי סם בשיטה חדשנית -שיטת מלנם המופטלת ע״׳ מנמחים מישראלו 1אוה״נ טיפול דיסקרטי -תנאי תשלום נוחים לפרטים 7 5 2 1 6 6 1 /2 :־ 0 3 4
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 17 | האשפות הדדיות באולם בית־המישפט במישבט בין בעלי הפניות. פ׳ ח״ב למי? הזו־נעזודזוינוזנה* ך* אמצע שנת 1986 נכנס רואה־החשבון יוחנן אקרמן מהר־ * צליה־פיתוח כשותף
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 18 | יו סי זמיר, ס קו פ 80 חנן נטר: דוי ד דו ד: , ;בג ,:אייל: ״באו־צש של מהגוי ״אדם בעל נטייה להיות ״׳ו תו משה פו ההצו הירדים גבוהים מהוריהם! ,,גנביהיהשוטו להיניק,
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 19 | אלי דסה, העולם הזה הוס קר״טלר: וס הקש: אלון ותן: ,,המורה הטוב הוא לא ,.שלושה גורמים והצרחה,, :איו בארץמיתקן בהנוח המרצה הטוב!״ מיקום, מיקום ומיקום!״ מודרני נמו
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 20 | ח א תי גאלל בי ב איכלוס בלחי־תוקי עיריית תל־אביב הגישה לבית־וד מישפט בתל־אביב כתב־אישום נג ד׳ חברת־הבנייה הידועה א.צ. ברנוב־ץ על שאיכלסה דיירים בבתי״מגורים
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 21 | שקט משלם אחר תקליט יוני נמרי חוזר. לא ממש ״קם־בק״ למה שהוא היה פעם. אלא ליוני אחר, בוגר. יוני אחרי קאריירה מרשימה בחוץ־לארץ. הוא רוצה להיות פה מה שהוא היה שם.
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 22 | חוז1נוז אלף דירה ולילה המסך י1רד ער עשר שנים לתרסת העליזים אום המדומה ליאור, מחופש לזמר אדם בג׳ינס קרוע ובבנדנה, עשה חיקוי פושר של הזמר. בקטע מסויים עלו
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 23 | תתרונת הניצחון שימה. ליוו אותם ארבע רקדניות חטובות מלפנים, שני ר ק דני ם׳ מ א חו ר ושני ליבנים שעמדו מאחורי הכבודה כולה. זה נראה כסבינה הלקוחה מתוך תהלוכת
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 24 | ח&ירגרים המשודר והקומיסר נ חו ג בתל אביב, יום־הולדתו ה״ 80 של שימשון מלצר, משורר (בעברית ובאידיש), סופר, מתרגם, ולשעבר עורך דבר לילדים. מלצר, יליד פולין, החל
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 25 | אם וצדים בבית אווירה מאושות, ומסתפקים בנו שהילדהיה ייבסדרי - האם זה לא שפיע דועה על התפתחות הילד, שאיפותיו, הדחף להצט״ו?בשעות הפנויות שנותרו לי עד שאלך לישון.
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 26 | נתן זך ביקורת ספרות בנוסח י 01 ראר סבא(וסבתא) אידה צורית החיים, האצילות עיונים בשירתו של אמיר גלבע הוצאת הקיבוץ המאוחד סיפרה של אידה צורית, החיים, האצילות: עיר
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 27 | לקרוא את רשימותיהם ודיברי הפולמוס של גלויי הלב שבין הישע״נים הללו, אנשים כאותו משה בן־יוסף הגר או הלל וייס הפרופסור (לספרות עברית באוניברסיטת בר־אילן!)
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 28 | במיוחד כדי לחדש !מיטפחת יכולה ליצור גם חוש״ ניות. אפשר ל התעטף בה או פשוט לכרוך או תה, באקראי, על שתי הידיים. | ץ 1טךל הצמה נראית מסובכת, 1 1 /1 -1אבל עיון קצר
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 29 | שתופסת. תוס פת של קישוט לחצאית. מקפלים את המיטפחת הגדולה לחצי ויוצרים משולש. קושרים בצד אחד על המותניים. קשירה שניתנת לשימוש במיטפחת גדולה או קטנה, והיתה מאוד
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 30 | הורוססוס ציאות הם אינם מסוגלים לחיות בשלום* . ענייני, תכליתי ומאוד ביקורתי. את הקשר יותר, אבל הוא משמש כמישענת לדגים. הדגים נעלב שלוש פעמים ביום. הקשת4 , אינו
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 31 | סרטים בפעם הראשונה - כך 1ראה הגולאג שני סרטים תשדיים. האחד הונגרי. השני סובייטי, הנשפים בפעם הראשונה את האמת על הגולאג. ב שד שגם הקורבנות וגם השומרים חיים
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 32 | # / 7ן ו | 9 7הווו^ 0גוה לרות\ ממך תוך שלושה ימים, אני מט־ שיד•״ מיברקים נשואה מושכת היא בת ,42 נשואה, נאה, מושכת, מעוניינת ליצור קשר לחברות ולאהבה עם גבר
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 33 | היית מאמיני? כבר חודש שלם לא הופיע תת־מדור ״לא ייאמן כי יסופר״ שבו אני כותבת לכם על הדברים הבלתי־מתקבלים על הדעת שקורים לי, לבני־מישפחתי או לידידי הקרובים.
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 34 | 1י / 77ד הכי־הכי מדובר זוהרת אחת מהנשים היפות והאלגנטיות ביותר, ובאחרונה הסתבר שהיא גם מוכשרת ביותר, עברה קילוף־פנים, כדי להיראות עוד יותר יפה ועוד יותר צעירה.
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 35 | אוסף המל כו ת • 1זס־ד;,רדת לא הייתי חברתו של רוני מאנה.״נסיכת־היופי רוויטל מור. אומרת ״אנחנו רק ידידים!״ אומרת מלכת־היופי שירלי בן־מרדכי. רוני מאנה בן דד ,26
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 36 | ניממת־הדש חאחוונה 0ז מה, שאפתח את הפה אחרי 20 !1 שנה ואספר את כל הסיפו ת׳ שאל באסם עבד״אל״חי את אשתו נאיפה, והעיף מבט לעבר שלושת ילדיו הקטנים. עבד־אל״חי עשה
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 37 | נאשם באסם עבד־אל־חי נעלם הרצח של ניקמח־דם את פיו ויספר למישטרה דברים מיותרים. לכן בחרו בי.״ מעשהו של באסם מחה את הבושה ממישפחתו .״אחי הבכיר, טארק, לא יצא אז
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 38 | הוא רצה בילד מבלי להתחתן. רנן נירסם מינתב במרור ״מיכתבים לרוחי׳ בו הווו דו ח התוצאות היו מפתיעות מודעה, מ ד 1חת1וה ^ פ ני חמש שנים אמר איציק ) אבנרי, בראיון
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 39 | המעצר באבו״כביר, בחשד שהוא מנהל רשת למכירת מכוניות גנובות. פיפר איציק: אחד החברה שלי רכש רכב מסוג ב־אנחו מסוחר־מכוניות, במיגרש ביפו. הרכב עלה 50 אחוזים ממחירו
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 40 | — .הנדון (המשך מעסזד )5 לבנון או פגיעה בחייל בארץ רצים ! לוושינגסון כרי להסביר שאש״ף ; .מרמה״. אפשר רק לתמוה על התמימות של החושבים כך. נדמה לפעמים שמדינאי
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 41 | דדיה אובשנ נוצחה. החותן יוה בה. או רא נחות אשם בית־המישבט שננה עריה להיות בקיו־בת בעדה המסונסו עימה, אביו ואהובתו. ואורי גם המישטוה שהוזהרה מראש תם בחדרה, יחד
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 42 | -אנאטומיה של רצח פסוקים שטנ״ם השתוללות כל העולם המוסלמי על פירסום הספר פסוקי השטן של סלמאן רושדי הזכירה לידידים בארץ, ואולי לעמיתים בעולם, מי הם הפרטנרים לשלום
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 43 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ־ 30 מסעדות סיניות, אבל ״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2687 - 1 במרץ 1989 - עמוד 44 | כ״ד באדר א׳ תשמ״ט1.3.1989 , מיססר 2687 המחיר 5.00 :שקלים עולל מע״מז, באילת 4.35 :שקלים ]>י 3תבי לרוחי״ תיתן את מלך הדיסקוטקים רעיה
חזרה לתחילת העמוד