גליון 2688

העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 1 | א׳ באדר ב׳ תשמ״ט8.3.1989 , מיסטר 2688 שנה 53 המחיר 5.00 :שקלים (כולל מע״מ< ,באילת 4.35
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 2 | ק 111 רבו*ל מפעם לפעם מגיע לי... מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני מדליק לי קנט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 3 | נזיבחבים ^ סבורה חילונית ציון צפריר, העול ם חז ה על אפשרות להשתחרר מכפייה ד תית (״למי שייכת הגופה״ ,״יומן אי שי״ ,העולם הזה .)15.2.89 אורי אבנרי קובל על כך
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 4 | בז׳ ב ח בי ם וכר וכוי וכר על הזילזול בלשון העברית (״זיהום השפה״ ,העולם הזה .)22.2.89 הבורות הלשונית של רבים וטובים מעיתונאי ישראל (ועורכיהם) זועקת, באמת,
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 5 | להצניע ברגל ^ ומרים שהליכוד נחל ניצחון גדול בבחירות המקומיות. אומרים שהמערך נחל בהן מפלה נוראה. אך האמת היא ששתי המיסלגות הגדולות הוכו שוק על ירך. הוכו על־ידי
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 6 | בנזרעגז העם הפלסטינים שהמהלר המתון נכשל. באותה הפתאומיות שבה פרצה האינתיפאדה, עלולה האינתיפאדה לשנות את כיוונה ולעבור לשימוש בכלי־נשק. התוצאה תהיה מרחץ־דמים.
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 7 | המים נש ה סו לפקק בסקרנות בין אנשי שלום עכשיו, מנסים לברר מהם יעדי הנסיעה. מישמד־הגבול הוביל ^ הפגנה ההמונית אורגנה כמו, 1 1מיבצע צבאי. בין הפעילים הסתובבו
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 8 | במרע\ז של צבי בה. המנצח בו־מת־גן נולדתי בכפר־יונה. זה קרה לפני 53 שנים. היינו ארבעה־חמישה ילדים בכיתה. זה היה יופי. אני זוכר איר היינו מגיעים, לפעמים, יחפים
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 9 | והתודה וחדהת תאום מתעוררת מיפלגה בבר ^ קר ומחליטה: ההנהגה צריכה ללכת. פרס זה קרה השבוע. למחרת הבחירות לרשויות־המקומיות, נוצרה כאילו החלטה קולקטיבית: זהו פוך
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 10 | קסטל, שאינו תושב בהדים, שכר כמה חודשים לפני הבחיתת דירה בבת־יס. היום, אחרי שהובס על־ידז אהוד קינמון, שעמר בראשות רשמה עצמאית, אחרי שפרש ממיפלגת־העבודה, אין לו
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 11 | משה רבנו מתגנב לארץ המובטחת, מגיע ליריחו ומתעלס באהבים עם רחב הזונה, המפנקת אותו בסמים. בעוח נמצא בטריפ, הוא כותב את עשרת הדיברות״. מה היו אומרים אצלנו אילו
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 12 | המיכנסיים נטל רפנל ינתר סיני מסיני גידענן ריי פ ר הנא לא קירק דנגלאס בנמל־התעופה בן־גוריון נפגשו באקראי מזכיר־הממשלה אליקים רובינשטיין ושימחה הולצברג
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 13 | וטובל נטר צו־ 1ת חבר-הכנסת זלמן שוגל נפצע לפני שבועות בצורה חמורה, כאשר בסקי בסנט״מוריץ מחליק אחר התנגש בו, וגרם לריסוק עצם־הייד של שובל, חבר״הכגסת הישן־חדש
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 14 | 77/77׳ תואיבה ()2 חושבת 0 2 ±ות ל ש 11 נר !10(1 ,ו ת על חוויו חי ח כשח ן רם לשם !ו אי ב ה סי ט• ^ זהרה לחברי־המושב לשע־ בר: אל תקראו את הקטע הבא. זהו קטע קשה,
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 15 | מהשדות ומהבתים. ב־ 22 באפריל 1982 עזב אחרון חברי־המושב את נביעות. בספר הפרידה מנביעות כתב עידן צ׳רני, אז ילד בכיתה ב׳ :״אני מרגיש לא טוב בלב, אני מקווה שהמצרים
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 16 | האם צריכים חבוי־הננסת להתלבש נצווה ״צוגית 1ומה הם לובשים באמת? -״העולם הזה ,,עוו סקיוה במיזנון הח״נים, והוא מחלק ציונים־־ שנונונ-שפש נכנסו! ^ אחדות הלאומית
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 17 | משה ניסים לקט כסמל רן כהן למינרש הטניס כחול בהיר. רובי ריבלין, חרותניק מושבע השייך גם הוא לקבוצה זו, הופיע בסוורר שחור ופסים ציבעוניים. ריבלין הסביר שהוא מתלבש
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 18 | כזאת •גאל לביב בצראר מ־זוח־ סנה את..מלכ ת שבא״ איל-המלונות בצלאל מיזרחי, בעל רשת נני־שנלם ית, קנה את המלון ם לכת שבא באילת. המלון, מהוותיקים במקום, שנועד
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 19 | הקצבות ו/טבע זר עונמכו־ו בשוק השחור. המצת ערבויות מזו״פות. שימוע! בדרכונים מזו״פים. חטיפה ומסע איומים והפחדות -מזימה בינלאומית וסיפור ]נדהים ך* נ תבע ג׳ורג׳
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 20 | נזגהגגו מזזבות לטלפון נשים נשים (תל־אביב, לב ,3מוצג גם באור 3בחיפה ובלילי רמוד־גן, ספרד) -קומדיה על בדידות. נשמע משמה, אבל זו קומדיה משונה. כמעט המוסדית, ולבו
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 21 | ברוך שעשני כרצונו ״טריפ״ אינו חוזר בתשובה. פדי לשמור על חילוגיותו המוחצת, הוא בודק מדי פעם אם הוא שומר על מרחק קבוע מפסוקי מיקרא בפרס, ומפסוקים בכלל. לנוכח
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 22 | מהשתלת כבד לקורס דזגמניות ומולדת ספורטיבית לכדורסלן הגל החדש -מיסעדות הודיות ושרות לימוזינות פרופילז גיוכעת,ע עם ע באחרונה צ ד שגרירות שתי בישראל הורידה חתימת
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 23 | חגסרת מושתרת מציגה ל! 7צעיר במקום שבו רבים נכשלים, מצליחה שלי חושן, יושבת ראש אגודת יד ביד. המגייסת כספים עבור חולים, הזקוקים להשתלות איברים• בחו׳׳ל, וידם אינה
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 24 | _ נואיבה־סיטי (המשך ם עם 1ד )15 בפתח הנמל עומדים ארבעה קצינים מצריים. הם אינם מתירים לנו להיכנס. מבעד לכתפיהם אפשר לראות מזח, אר נייה ו מי ץ גדול. עשרות אנשים
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 25 | ..ענות ננעם השנייה אח ניתח ארף, נית וגידל, ועל׳ לצ״ן שקיבלתי ציונים מצתים והגויים היו מאוד מרוצים!־ אוגוח האסתי להעביר מילולית למיכאל, הרי שהמסר לא נקלט.
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 26 | נתן זך 77 שורעש ״תן מה באמת קורה כאן בארץ הטרופה והמטרפת הזאת? מצד אחד, הוצאות״ספרים פושטות את הרגל ו/או נמכרות לאחרות, וזאת שנה״שנתיים אחרי ה״בום״ הגדול, בעת
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 27 | מרפי־הספרים של חנויות בטעם הישן, שעה שה־קיוסקים החדישים לסיפרות נוסח סטימצקי כמעט שאינם מוכנים להקצות-להם מקום — לא במדפים, קל וחומר שלא בחלונות־הראווה
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 28 | נענ> רון מסבות ער חסים מוזרים עם גבו מנשק את הנעליים, מכניס את העקב לתוך הפה. יש לילות שאני פשוט ישן עם הנעליים. כאשר אני מגיע לשיא הטירוף, אני מתחיל לאכול
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 29 | יצריכה לעשות: הייתי מחליף אותה במישמרות, מנקה לה את החדר לקראת מיסדרי״בוקר, מצחצח את הנעליים קציו טוראית ך יי יא היתד! בחורה מאוד פשוטה, ו 1אבל היא תפשה
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 30 | הורוס הוס מרים בנימינ׳ מזל החודש: דג וביטו והשפעתו על כל המזלות השבוע, ב 11-במרס, קורה משהו חשוב במפת־השמיים -כוכב יופיטר עובר למזל תאומים. יופיטר הוא כוכב
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 31 | **ץ מי מלי, אני בת 27 ואני נגועה * /באיידס. ״מלי״ זהו שם שבחרתי לצורך הסיפור שלי, סיפור שאני רוצה לספר בעיקר כדי להזהיר בחורות אחרות, העלולות ליפול לצרה, כפי
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 32 | ו1ו*ובץ העולם חיה לרות1 מאוזז: )1יחידת־מטבע בונצואלה; )5 הספינה ששידרה בראשונה את האות ס־או־ס; )10 זמר; )11 איל; )13 עצם בפה; )14 שוטה; )15 רוח רעה; )16 שקד;
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 33 | יי ״י נגד נסהפך־ תדעו לכם שאני הייתי מאוד נגד השבתון ביום־הבחירות למועצות המקומיות. באמת קישקוש השבתון הזה. בשביל ללכת לבית־הספר הקרוב או לקופת־החולים הקרובה,
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 34 | 7 7 7 7 7 7 0 7 0 ( הארה אני מתה על מלכות״יופי. כל החיים המשגעים האלה שהן עושות, הנסיעות לסופי־שבוע בבתי- מלץ, הבגדים היקרים, המחזרים, ומה לא? הנה, קחו לדוגמה
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 35 | אקסצנטרית ארבעה ביחד מאז הרומאן הארוך סלו עם הזמרת דפנה ארמוני, לא גקשר שמו של הזמר- מלחיו שליי* ייייד עם אשה אחרת, ואף אחד לא שאל למה ומדוע. הסיבה לכך היא
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 36 | שו להח! מסבות לד פנ הברק מדוע החליטה להיפרד מבעלה, אב קור! ^ בי ואני החלטנו לקחת פסק־זמן, \ £החלטנו להיפרד. האמת היא שכבר החלטנו לעשות זאת לפני חצי״שנה, אבל
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 37 | _ מונולוג ע צבי ב ר (המשך סעמח־ )8 מהכל, הפריעה לי העובדה שאני צריך למכור את עצמי: כמה אני נחמד, כמה אני כזה. הציניות של האזרחים מאוד פגעה בי, אם כי אני מבין
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 38 | זה ה ם אומר...ה הן או מרו ת... ציון צפריר, העולם הז ה ענת סרגוסטי, העולם הז ה רחל אוסטרוב*!: ד גי אלה די ־וו ר: מר חאס: .,הנדנדה מבוססת על. הגיע תוו הזהב .,בלי
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 39 | חווה חלד : 11111 !ו־ שט״ן: ד ני אלהו״ ם: ״דרגת הוגישות של, מסופח וק מ׳ ,.אסור רוווש משהו האשה גבוהה ׳ותור שחצה להיות מקופח!״ על מישור מיני!״ הפוליטיקה והעטקנות
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 40 | רבעה ימים אחרי ששוחרר מבית־הסוהר, חזר יוסף יצחק לפתח דיזשף־סוטר. לאותו המקום שבו מכר במשך שבע שנים כעכים. שוב היה בידו כעך. אבל הפעם לא מכר. הוא קנה את הכעך
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 41 | במרען ז מישפט רומא! למשרתות ן שרן־־דץ. פידגשר 1מזכירתו. והגבר שאודי | אנס אותה. אילנה אלו₪ ;, ״ידעתי איפה לגנוב. בהרצליה־פיתוח וברמת־השרון יש הרבה עשירים. חוץ
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 42 | #אסגאע מרעה • בדם ואש נ פד ה אותך, ביוב! ניצחון האיסלאם כמו באיראן, בלבנון וב־אפגניסתאן, ועתה בישראל, המחיש לנו כמה דברים: ש״המיעוש הקיצוני׳ הוכן משומ״מה לרוב.
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 43 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ־ 30 מסעדות סיניות, אבל ״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2688 - 8 במרץ 1989 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד