גליון 2689

העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 1 | ח׳ באדר ב׳ תשמ׳׳ט15.3.1989 , (כולל מע״מ< ,באילת 4.35 :שקלים מיספר 2689 מאדה הטובות מתנדבוו 11רומי הדתיות־־ ^ • 1א *ל י 11י 11ו אל השרות הלאומי המתנדב
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 2 | .וזז0!1 ^ 08101^ 1ו\ 0 /ו ח ^ £ו\ז\/ 1אק ס טר״ק האטרקאיח ח או תינ ר ח 0X101X41א\10מ4**£א* אזהרה: משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 3 | נזי ב ח בי ם הליכים גלויים ופתוחים על בחירת מנהיגות פוליטית(״הקנו ניה ל הד ח ת פרס״ ,העולם הז ה בהשלם הזה פורסמו דברים על התרחשויות במיפלגת־העבודה, תוך שירבוב
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם (המשך מעמוד )3 באלג׳יריה טרונספרו לא תושבי המקום מדורי־דורות, כתוכניתם של גנרי ושות׳ בארץ־ישראל, אלא דווקא המתיישבים החדשים יחסית — גן ליטני(סמן
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 5 | ונזר ! 1 זה לא טוב שקצינים ט וגנים ב שד ה־ ה ק ס^ווז 1)£נ ז ך* כל נראה כמו צילום שני של סצינה קולנו־ .כבר * כמו שאומרים הצרפתים 11 :׳\ ראינו את זה. ואכן, ראינו
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 6 | מתולוג של גור, שחל ויעקוב,, המתח רי םעל מקומו של פרסב הו ה גוו ! /פלגת־העבוו־ה טמבש!סחו־בבתיו!״ למראית״עין היה הכל ברור למדי: תסריט שכלל שלושה מועמדים רעננים,
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 7 | אני מרגיש כשותף למה שקרה בבחירות. איזו שאלה! הוצאתי את הנשמה בבחירות, אבל אינני שותף לאסטרטגיה. אין לי ספק שאילו היה שימעון מצליח — היינו מאמצים את עקרונותיו.
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 8 | אני הייתי מנצח! (המשך מעמיד )7 קובי לבין שחל. הלוואי ונצליח ליצור תיאום בינינו. אלא שיש כאן בעייה — מי מבינינו יהיה הבכיר? בשנה וחצי הקרובים אין צורך להתווכח
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 9 | אם מחר בבוקר תתקיים ההצבעה, ואני קם ונואם נאום קצר בלבה — אני זוכה ברוב. היחסים עם יעקובי וגור? ביני לבין מוטה יש יחסים די קורקטיים, נדמה לי שיש אפילו הערכה
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 10 | הערתנו שלפניה באים קבלנים ויזמים לערער על תשלומים שהמינהל גובה מהם. ההליך החוקי היחידי שנותר היום לקבלנים כדי לערער הוא פנייה לבית־מישפט. הבעייה היא שדיון
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 11 | 1111111111!. כשצה״ ל הגי ע! או ל טי מ טו פתאום זה נמאס לצה״ל. האלופים ידעו כי המילחמה באינתיפאדה הורסת את צה״ל מבפנים. הם ידעו שאינם יכולים לנצח במילחמה עכורה
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 12 | מהיכן הדקלים בסוכה הלבנה? משה דייז לא הדיח כלים חבו־י־בנסת מעופפים שר־הביטחון יצחק רבין חגג את יום־הולרתו ה־ 67 במסיבה צנועה, שקיים בלישכתו אחרי ישיבה נוקבת של
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 13 | פסוקי השבוע • ״חד שות׳ /על ניצ חון צגי ג ר (למישפחת גרזני, יוצאת כורדיס־תאן) ,על אורי עמית, יו צא עיראק, בבחירות לראשות עיריית רמת־גן: ״זו הפעם הראשונה שה-
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 14 | כתבה זו תושנח שבוה מדהימה: גיוס הבנות הדתיות לשוות לאומי ר!תנדבותי הוא ו1סק נוט׳ לגמו׳ שו:־ חבורת אנשים. שרה ליבוב ׳ו חקרה כתבה זו שוברת אגדה. כתבה זו הושטת
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 15 | ו טובו ת מ תנדבו ת 11 רו )נ 0נ י €נ €נלי 1 1ח ו אל ה ש רו תהל או מי ה מוונ ד ב הרווח המשוער: חמישה מיליון! האגודה ל ה תנ דבו ת בעם, למרות היותה עמיתה וניבורית,
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 16 | ת חוי ת § ל ו 0נ0ך פרץ בצעקה. :מה, לזן נתנו לצסק״א מספיק מתנות? מה עור?״ ביקשתי שישקול את הנושא והלכתי. בזה לא נגמר הסיפור. כעבור זמן קצר, ליד חדר ההלבשה, בא
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 17 | המישחק ביו צסק״א־מוסקווה ומכבי תדאביב בידאליהו היה ייותר מתחרות כרורסל וגילה. ו1וא היה דואמה בין שנ׳ עמים. ציון ןצפריר הנציח נמה הנעי־מתח 77/1777/777 77 קוויו
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 18 | ^ 11411׳! 141 11־ | 1 1 1114 14 ^ ! 141 1 1 1 4 411 | 141י 11411־ • 4 11411 1 1 1 1 4 14 על פישפיין: יוסן י(.טומני ) ל פי ד: פי כאלש:1 ..זה ינוד רהתבוש נחתות
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 19 | מרק טגנבוים: עופר ג :1 0 ,,לא כוכיםעלאיש ״הקווס לנימוסים מ״ושם בארץ זמן ד ב ! ״ אסודו מוסר:, 03865514 לנסיעה בטוחה בטרמפים ר בנסיעה בטרמפ יש סיכון מסויים.
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 20 | רכב מסחרי חדש קל, מופר ומיד תצה רכב מסחרי חרש? גצל את האשראי המתגלגל והצטרף לשיטת קופל. קח מבוגית מסחרית חדשה בתגאי החברה מיוחדים לטווח ארוך. שלם סכום קטן
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 21 | צילום לצוד שף קפוא סיגל ששון. צלמת. תערוכת יחיד ראשונה, במרכז הקונגרסים 1האירועים של כפר־המכביה. סיגל היא בוגרת המידרשה־לאומנוח ברמת השרון. צלמת ותיקה. התחילה
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 22 | כדה מי 1מי ב א 1ד מ סי ב ת אי ךאפשר ה כ דנ רסד דהא כי ד את אי ד! ד 1י ב דנ ק שי? חבות הבנקאי מי שהיתה נערת״זוהר ודוגמנית בעבר, שרונה מארש (מימין) ,העובדת
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 23 | כדורסר בחמת * מסתירה את אהבתה לבנקאי אודי רקנטי זב א ת ביתו למענה. השניים עברו להתגורר ודשיים, אן לא מדברים עדיין על נישואין. מישחק־הכדורסל בין נבחרת מכבי
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 24 | סגלן גגן בימאים אכספרס לדתם מיסיסיפי המבק רי ם ה אי רו פי ם — סנו בי ם! גוערת (בן־־יהודה וטיילת, ת ל׳ אביב, אור ירושלים, עצמון־ חיפה, ארצות־הברית) -את השרש הזה
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 25 | 71 17-1 1 11-1 111 1 (המשך מעם!ד ) 15 דורשים קביעות. לכן מקיימת האגודה קורסים שונים, בנוסף לשיעורים ביהדות, מבלי שהבנות תרגשנה בלחץ ובהתחייבות״. • יש לכם
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 26 | מנגד דיוקנה של טיר בספינת דגל ובכן, ההכרעה נפלה. אם לא יתערב בדבר בית־המישפט, תוסיף חיפה — הנחשלת והמושחתת מבין עריה הגדולות של ישראל — להישאר עור חמש
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 27 | כותו של מנוחין ייאמר, שאין הוא היחידי שנפל בקסמיה של אותה עדנה. לבריטים המחוננים יש כידוע יחס דו־משמעי למילה הגסה. בחברה המהוגנת אסור לומר אפילו מילה תמה כמו
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 28 | מרים בנימיני מז ל החוד ש: מה צבו השנה לבני טלה1 ה״ 21 במרס הוא ראש־השנה האסטרו לוגי, והיום שבו השמש נכנסת למזל סלה. זה קורה השבוע ביום השלישי. מזל טלה הוא
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 29 | //חסי & י ר? ך* מישסחה שגיא (השמות בדויים) אין להורים, בעצם, הרבה בעיות עם שני בניהם: יאיר ( )9ושאול 5למעשה רבים מן הנוכחים במרכז של בית־הספר להורים בהנחייתו
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 30 | ך• עקרב, בניגוד לגברים רבים, ( 1מבין שאי־אפשר לגשת ישר לעניינים. צריך קצת לחזר. הוא אוחז בידה של העקרבה, שואל בנימוס לשלומה, ויחר הם יוצאים לט־יול־אוהבים בטבע.
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 31 | > — ע ל מה לו ח י איר? מד לא להתקמצן, ויביא טרף גדול יותר. הוא סיים להפרותה לפני שהיא גמרה את הטרף, הוא יחטוף ממנה, בחוסר נימוס מופגן, את השאריות. לא ייאמן,
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 32 | ה עו לסגוה לרו ת׳ נעמי היא רוצה חמוק היא רווקה בת ,27 נאה, חטובה, שיער שאטני ארוך, עיניים כחולות, 1.69 מטר גובה, שלא מחפשת חתן, אבל מאוד אוהבת ילדים, ורוצה
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 33 | איא מן באחד הערבים, לא מזמן, יצאנו, כמה חברים, לאכול ארוחת־ערב במיסעדה איטלקית נחמדה בשם פרגו. בין החברים היתה גם נירה רוסו, הכותבת על מזון ומתכונים בעיתון
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 34 | ע 0111111 (0/ כמו שעון שווייצי איו בארץ הרבה נשים, היודעות לעשות חיים כמו שעושה אילנה מרגלית, מנחת תצוגות־האופנה וגרושתו של הטייס נדב מרגלית. אילנה, אשה
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 35 | רוזכי! חריפות ערב ובנדי־ים הלוהט שב* ן החברה הטובה שלי, הגרה במיגדל שיכוך־בבלי, שאלה אותי אם אני מוזסנת לחתו־נת־השנה. מובן ששאלתי אותה לאיזה חתונה היא מתכוונת,
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 36 | ..ע! תחת עין ושן תחח שן!״ ..האם נאנר אח הקניבדס שלמה להט, ראש עיריית תל־אביב, אמר שצריך לגזור עונש־מוות כתלייה על אנסים ופושעים השודדים זקנים והמתעללים בהם.
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 37 | • נאוי הרשקוביץ׳ ,פופנת־ תיווך: טוב מאוד, שיתלו את האנסים! בגללם אני לעולם לא הולכת לבד כשמחשיך, תמיד צריך ללוות אותי עד לפתח הבית, ואני הופכת להיות תלותית
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 38 | 13־ נדאו וסו וליבנת וידו בואשית נישואיהם. השבוע הסתיימו הנישואין שר איש־העסקים ושונת־הדין בטואגדיה. באמצע: חובות שר מיליון וויו, השמצות מחרדות, ממוז ף* יום
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 39 | כמו ג׳נטלמן נעים־הליכות. נטיתי להאמין בהגינות ובחריצות המדהימה שלו. הוא נהג לקום לעבודה ב־ 5בבוקר, והיה חוזר הביתה ב־ 10 בערב. האמנתי ביכולת האישית שלו לצאת מן
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 40 | אחו׳ שובה מחרר וקברה הבוס השני בפסטיבל בורין, חשבה גילה אלמגור את ריבה בואיון עם ד13ה ברק. היו בפיה דברם מרם מאוד ״ ,וגעת׳ גתחעית! וצ־תי למות!־ זה היה מרגש.
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 41 | שרצתה לצאת. היה צריך רק גירוי. הפגיעה העמוקה הזאת היתה הגירוי. • גם הגר (בתם המאומצת של גילה וינקל׳ה) לא הכירה את הוריה. כיצד התייחסה לחשיפתן• בסיפור דומה
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 42 | — נגעת בתחתית! — ב דו ר בראש • להכניס שמיניה לשמיר הסדקי ם שנבקעו באחדו ת ״הליכוד״ פרצו מעבר לחומות ״מצודת זאב״ ויצאו לרחוב. בהפגנת גוש אמונים, שנערכה בשבוע
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2689 - 15 במרץ 1989 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד