גליון 2690

העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 1 | באדר ב׳ תשמ״ט22.3.1989 , מיסטר 2690 שנה 53 המחיר 5.00 :שקלים (כולל מע״מ< ,באילת 4.35 :שקלים ״העול הזה״ בודק בפעם הראשונה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 2 | אדי
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 3 | נזי ב ח בי ם כתבת השער הקדמי: שאלה אכזרית על תחושותיו של קורא המשרת ב מילואים. בחודש יוני , 1967 אחרי שזכיתי להיות בין המאושרים הראשונים שנכנסו לחברון, עיר
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 4 | מי בחב עז (המשך מעסזד )3 החמיא לעוז, גם ביקש לשכנע אותי שמן הראוי לקרוא את הספר הזה וגם ביקש לרמוז שלא יקרה אסון גדול אם לא אקרא את הספר הזה. בסופו של דבר,
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 5 | ובסוףיעואררקהכובעצףעלפ 1יהמים אוניה שוקעת ^ אוניה של מיפלגת־העבודה שוקעת. 1 1זהו מחזה מעציב מאוד. כי אוניה זו היתה פעם ספינת-הדגל של הצי הפוליטי הישראלי. אץ זו
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 6 | האוצר וגד זווידי תגובות קשות במישרד-האוצר על הצעתו של שר-האוצר, שימעון פרם, למנות את ניסים זווילי לתפקיד מנכ״ל רשות־הדזברות. באוצר טוענים כי זווילי חסר כל
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 7 | בחרע גז העם ״רתע השלום״ איך להעכיר את שימחת השלום? השר פת ן כדי־התיקשורוז נתנו ה שסע רוגמה נוספת. במשך חודשים לחמה ישראל כלביאה כדי לאפשר גישה חופשית לטאבה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 8 | חו סני מובארב הנד את דגל מצויים. דפנה היתה שם. היא ואתה את הדברים אחות סאגה: דגלם ו בי 7ויני #לירון נלסוו: ך* כל שלהם!״ מודיע לירון 1 נלסון ״הבן של׳ ,המנסה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 9 | בוטרוכדע׳אלי עם דפנה ברק* ,תשאלי אותו! תשאלי א 1ת1ו שיער ,״היא וי״איי־פי (אשה חשובה מאוד)!״ כמה שניות אחרי־כן ניגשה אלי ־ אשה חייכנית, חביבה אף יותר, והסבירה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 10 | עוורהדן שרגא בירן, האיש שמאחור הסנם־סאבה 1303 ,ער דוו ניהול המשא־והמתן, מגיב בנעס על הצהחת גיושן 3ת ועל האווירה באוץ, הטוענת שכמשו! ואה וק להרוויח. בידן טוען
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 11 | צהיר הצהרות, ויש משני הצדדים קנאות אדירה. • למה בכל זאת הוא בדור להרוויח רק 40 ולא 80 מיליון דולר? שרגא ושושנה בירן ()1975 .היה משא־ומחן קשה, והיו נם נסיבות
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 12 | (המשך מעמוד ׳) 11 מצהיר שהוא מעוניין שיהיה גבול פתוח, כי הוא יודע שתייר בא לאילת, כי היא יפה ויש שם ים יפה ובתי־מלון ומוקדי־משיכה י אחרים, שבין היתר נמצאת שם
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 13 | ש ר־זז אוגר שי מעון סרם היה אורח הכבוד במסיבה של נוד גו דדים בורבה. מארגני ה־שימחה ביקשו מפרס להמתץ עד בואו של הזמר חיי ם משה, ידירו. שר־האוצר המתין 40דקות,
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 14 | מי שהיה קציו־חקירות ביחידה הארצית לחקירות־הונאה נשאל השבוע מי האיש שהיה הקשה ביותר לחקירה, מבחינת רמתו האינטלקטואלית. מי מין דגל, החוקר המפורסם, טען שהיה זה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 15 | ? ה הי ה נו למחשב. התוצאות הסופיות נ שמת בסוד במשך חודש וחצי, עד לערב הגדול המכונה ״אוסקר הפירסום הישראלי״. מאות גברים בחליפות־ערב כהות, מלווים בבנות־זוגן, באו
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 16 | וסף ששוו, מווה קשיש (מימין, עם ם־קריטו צבי ווזנבוג) חורה סוטן. גוונו שוסע בניתוח. הוא אינו נראה כווצה וצבי הכהן ביקשו מהנאשם להתמקד באירועים הרלוונטיים למישפט.
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 17 | x 1ם 1חםד x (או: כך יושג השלום המייוחל) האמריקאים מאיימים שאם יצחק שמיר לא ימצא פלסטינים כדי לנהל איתם משא־ומתן משמעותי, הוא ייאלץ לשאת ולתת עם אש״ף,
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 18 | ה הם אומדים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...מה הן אומרות...מה ה אלי דסח, העולם חזח אריה (.דקס״) דל!ל: דו 3י ריבלין: שמואל 3ר 1ר: ,אני מציע דודת משני. בגרושה יה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 19 | עמוס קורא יו: עד1ה שבתאי: אפרת ביח־תלמי: ..התחנה רא תמנע את, ועתי עישרה ־זו 0ס את, מיבצע׳ הרשתות רא התסדמוח המחרה!״ מסומו בסנדות העולמית!״ קובעים ר׳ חינו רשת!״
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 20 | בנז ר עגז דלי ה( מי מ ץ) וני קו ד ביקשו מיכנס״ם לעבודה. התוצאות זיעזעו אה אמות הסינים בשרות בחי־הסוהו מיפלגות גישה ליברלי ת ן ס־בה לבביוז למוחם ן בגין. אבר סי
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 21 | תיאטרון ההומו־סכסואליות הורגת גברים הטררסכסואליים. אני ״יצאתי מהארון׳וי־ ?1 קומדיה אנגלית של גברים, על גברים. האוורד לסטר ואנדרו אלטי, וההצגה היא 1116 80 80
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 22 | הפאשלות באירגון מופע הענק שד אם*, ו ו 1 111 1 1ישב בשולחן־הכבוד, כשמסביבו נכבדים ובני״מישפחה שונים. כל הערב צבאו עליו רבים, את האירוע ביד רמה, והכל סרו
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 23 | 7 /<7־7/77־777 רברו מאות אברכים לבושי שחורים ומאות מות ישראל חסודות רקדו בחתונתם של משה אבו־חצירא (,)20 בנו של הבאבא ברוך מנתיבות ובחירת ליבו יהודית אבו־חצירא,
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 24 | 0הערבים כתחו במילחמת העצמאות,, 5העוניםבוחומו ־צ ו נם״ ^ ..היהודים קיבלו את החלטת האו־־ם ., $היהודים הסכימו וגבורות החלוקה,, כל אלה הם כזבים -כך טוען אור
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 25 | אויבינו, המפירים את החלטת־האו״ם והנלחמים לשילטון בכל הארץ, כבר מחקו ממילא את גבולות ה־ 29 בנובמבר, ועתה גבולות מדינתנו ייקבעו על-ידי גבולות כוחנו. התוקפנות
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 26 | נתעב דיוקנו של רבולוציזנר כטייח בפנסיה ראיון בלעדי שימעון צבר, לשעבר פירסט. צייר, סופר, עיתונאי, קריקאטוריסט. יליד תל־אביב, בציר .1928 למד בבית־ספר הדתי ביל״ו,
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 27 | אפילו ערבי אחד. ואתה עוד רוצה שאשלם כאן מיסים כדי לתמוך במרצחים האלה. שאלה: אתה חושב שכל המאבק של השמאל הישראלי הוא לשווא? צבר: האמת היא שהוא לא אפקטיבי. תראה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 28 | הוחסקוס מרים בנימיג• מזל החודש: ה שנעח המזלות ער אוני הטרה מזל טלה הוא מזל ברור ובלתי-מסובך. נהוג לחשוב שבגלל היותו ראשון בגלגל־המזלות הוא עדיין לא הספיק להכיר
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 29 | וענת סרגוסט׳ ענת וזיוית יקרות, מאז פירסום הפרק הראשון במדור .איך להיות הורה״ ,אני קוראת אותו. בהתחלה קראתי רק בריפרוף, מאחר והפרקים הראשונים עסקו בבעיות של
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 30 | שי רתהתא ! ,זי(/טיפין, תם שוטרת) רא האת !,רטשטת שזח-: השופט פתר תת ,7ש׳7;/77/ו, ג7ו ר 12 שנו!! איל 1ה אלון טווותת תר שררת הוישיוטת ן* סק־הדין, שאני מערער עליו,
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 31 | ג קשישי רוצחי! לפסילה של שנתיים. גם זאת, בגלל הרשעותיו הקודמות המרובות. הנאשם מבר ך* מיקרה השלישי אירע לפני 1 1זמן לא רב. נהג־מונית היה מעורב בתאונה, שהיה בה
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 32 | פרשת המיכוס״ם (הסשך ם ע 10ד )20 לנו המנהלת, כי עבודתנו הופסקה. שאלנו מה יהיה עט הזכויות שלנו. מה בקשר לפיצויים? המנהלת אמרה שהכל בסדר והיא דיברה עם מחלקת
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 33 | תדריך חובה לראות תל־אביג: פלה המבש, אינטר־ 1ויסטה, מלל הסילחמה ההיא, שחת החיטה האדזנוים, אשה תחת השפעה, קפה בנדר, חשד. ירושלים: קפה בנדד, ת ל -א בי ב: אשה תחת
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 34 | מאה ועשרים זוב, ביום?וו? האחו הם השתגעו? זה הרי יותר טוב מכל ההגרלות האלה שיש להם... נם אתה משתתף בהגרלה של הכחולים? בחייך. בתור כח 1ל אני מל להעיד -שאצל
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 35 | ם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...ו כמה בוי מי ם זוג חברים נחמדים הלכו לקולנוע לראות את הסרט חשד של אלפרד היצ׳קוק. לפני הכניסה לאולם־ההקרנה הם קנו קופסות־ענק
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 36 | סז ר עגז לרות׳ גרושה טריה רפה היא רק בת ,20 אבל כבר הספיקה להיות נשואה זמן קצר ולהתגרש. אומרת שהתחתנה צעירה מדי. היא גרושה טריה, יפה, נראית ממש סוב1.70 , מטר,
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 37 | יוסי צבקר, חדשות ביבי ופלייר נתניהו: ג מירה אחת: פרידה ^ יבי נתניהה כוכב־תיקשורת ^ לטוב ולרע: כל אבן הנזרקת על־ידו(נתן שצ׳רנסקי — לאו״ם, אבא אבן — אישיות
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 38 | .המט! 1מ מ מי ¥ה קרה כאילו בויים מראש. ( תחילה התפרסמו סיפוריהם של הזקוקים להשתלת איברים בחו״ל. סיפורים מזעזעים שסיפקו לעיתונים עמודים על גבי עמודים של דיווחים
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 39 | שלישים שייכים לקופת־החולים הכללית, כלומר: כ־ 65 אנשים, ורק כשליש מהם נסעו לחוץ־לארץ ועברו השתלות. האחרים לא הספיקו לנסוע לקבלת ההשתלה. יוצא, איפוא, שכ־ 20 חברי
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 40 | הכר בסדר! את הקול החם והנהדר של עדנה לב אהבתי מזמן־מזמן, עוד כשהיא התחילה בקאריירה בלהקה הצבאית. אני עדיין אוהבת. אם תש 1ב שלה הוא עדיין בראש מיצעד־הפיזמונים
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 41 | סצינה במו החבר החסוי גרי עטרי הסיפור התחיל ככה: קיבלתי הודעה מאחר מהשפיונים, שאני די סומכת עליו, שהוא שמע, ממישהו שהוא די סומן עליו, שגלי עטרי מתחתנת, והיא
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 42 | ואילו איתן פרץ מדגניה א׳ ,מלווה הקיבוצים הצ עירים בצפון, קבע נחרצות מעל דפי הדף הירוק של על המישמר ש״צריך לשנות כיוון. עם נורמות שמוצאים היום בנח״ל, כמו
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 43 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ־ 30 מסעדות סיניות, אבל ״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2690 - 22 במרץ 1989 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד