גליון 2700

העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 1 | שגה 53 הקלטה חשאית מגלה: ..אני המקנאת את דרד
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 2 | הסרט המגנטי של פוג׳׳ שומר על הראש המגנטי של הוידאוט״פ ש לו הראש המגנטי הוא החלק החשוב והיקר בוידאוט״פ שלך. רק קסטה מעולה ועמידה שומרת על חייו לאורך זמן ומעניקה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 3 | ב זי ב ח בי ם התחדשות כתבתה שער: לאוזן הניתוונים על המתכונת החד שה של העול הז ה. אפתעה בלתי״צפוייה נגרמה לי לפני שבוע כאשר חתני הביא לביתי את העולם הזה, ביודעו
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 4 | סי ב ח בי ם עלבון לגבמה • ג לי ב ו א ! 7ני בן• מסתבר כי ־עליזה הכחולה״ ,השוטרת אלייזה ט׳ביט מלונדון, עוררה עניין רב בקהילה הישראלית באנגליה, מיד אחרי פירסום
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 5 | הנשק הסורי של האיוחיפאדה הוא האוטי־פאדה של המתנחלים קוקלונק-קדאו ך * ל מי שקרא או ראה את חלף עם החח, זוכר את הסצנה. הנשים יושבות וסורגות. כולן אכולות־דאגה.
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 6 | מהשטחים הכבושים אל מעבר לגשרים, למדינות ערב. זאת, כצעד־תגמול על כך שאותם חקלאים מסרבים למכור את תוצרתם לישראל. תוצאת המהלך היא שיש עודף גדול של פירות וירקות
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 7 | סז ר ע גז העם ^חוק,צחוק ^ הם התעללז בצורה 1סאדיסטית בערבי קשיש. | זה מצחיק אותם נורא. העם כולו ראה אותם. ארבעה חיילים, שהורשעו רגע לפני כן בהתעללות מחרידה,
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 8 | בימיו הקיצוני שווות חודה. לדעתו, שדמות הארץ נתונה בסכנה ב״תחייה״ שוררת מבונה. חברים רבים ז ודמים מגנה לגנווי 1׳לרפול ב־ בז ד ע גז והמשך מעמוד )7 סדקים. זוהי
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 9 | מי ל כו ד ש מי ר: מי ל כו ד ה לי כו ד: הנסיכים תימדנו אותו למצב ביש אם ידחה הליכוד את התוכנית, בתנועתו, מחוך דצון,,לדלג על דור ״ ירכיב פרס ממשלה עם הדתיים שוד
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 10 | סז ר ע גז הנגנות השלט קופל 1רק מעטים שמז לב דשלט, 1שלא התאים לאירוע. אך יתכן שאמר יותר מאשר | הנאומים עצמם. ר 0ה₪ תהלוכה גדולה התקרבה ממרכז הכפר תורמוס־עייא,
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 11 | תעסוקתי בשוק־העבודה עם המיגזר הערבי. המחקר של פלד (בנו של הח״ס־לשעבר מתי פלד) ,בדק אוכלוסיה של יותר מ־800 איש משמונה עיירות־פיתוח (במקביל נערן סקר כלל־ארצי,
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 12 | ד פנ הבר? ויא״נה את אברהםאפל (עסקן ה לי כו ד ו אביו שלהח שוד ב פו־ ש ת־ ה ש חי תו ת) • איך גדל דודי בבית כמו שלך? 56 שנים אני בתנועה. אני בית״רי מגיל . 14 זה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 13 | הסיפור שלא־״אמן: חשבו שלא כדאי להכניס את המישטרה לאמביציה. הם הציעו שנחכה כמה ימים, נעקוב אחר ההתפתחויות ואז נשב שוב. • אני לא בטוחה שאני מבינה. איך
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 14 | ראיון ע א בר ה אפל (המשך מעמוד ) 13 קרמרמן ודן מרידוד ומישה ארנס יתקשרו איתו כשהיה בחו״ל. שמעת על החלום? שלילה אחד הוא חלם שהוא על שפת־הים... • כן, כן! (ראה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 15 | מו ס ר רחל אבנרי, העול הזה . עמוס קינן כתב מאמר חמור על פסק־דינו של השופט יצחק בנאי בבאר״שבע, שקבע כי אין רינו של יהודי, המשליך בקבוק־תבערה על מכונית ערבית,
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 16 | הבובה הרטובה של יצחק ירון * דויד מג! עוד מחכה וראש־עיר״ה על תקן טבגאי הדמויות שבלטו במשא־ומתן להחזרת טאבה למצריים היו אלי ססושדו, מבעלי מלון סתסטה, ולירון
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 17 | מידידותיו אמרה לו שהיא מזמינה אותו להצגת־בכורה בבית־לסין, כשהיא מסתמכת על אהבתו לתיאטרון. הוא אמר שהוא מעדיף ללכת לישון. היא אמרה שמכוניתה לא נמצאת ברשותה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 18 | דפנה ברק מספרת: דו נו , 1ו ו דהוליווד (אבל בלי אשתן) טופול, תת־אלוף יוסי בן־חנן — כולם! וכולם התנשקו עם חתן־ השימחה, שנראה באמת כמו חתן, וחתמו על משהו שהסתבר,
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 19 | מנחם דיגלי ג׳יבלי הקטן בדיחעז ניבזיות על אברכביר חיים טופול מה פתאום חרבין? חתימה על התל אלי גיל ילו שביט נשיקות לכולם וגם כיפה על הראש אורי סלונים תת־אלון ז
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 20 | בד&וביטץ בצד צז^גנד ב־בדגג־ץ ז בינגליניאל צי חברת ה שי ט הי שראכעת אמינות • תדירות • יעילות בל מנ\ע לבל מס 1ם ...בבל ע ת... צ׳ האניות של ״צים״ פוקד 250 נמלים
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 21 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גם זה. תבנה מדינה 1סוף שנת הסודיות בבית קפה תל־אביבי נפגשתי באחד הבקרים עם כמה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 22 | גידעוו גדות: * 3311ש״ן: ח״ם אילתה: אני היחיד מח״כי ..הנלא הוא גוום הלוואי שהידיעה ששודרה הליכוד הגר בשומווו!״ ד׳ שור* ר סו בו!״ ברדיו היתה נכונה!״ במיסגרת
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 23 | ה הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...הה הן *ומרות... שמואל יפה: גידעוו פישלזוו: עמית סלע: ״אנחנו מתחרים נדי ״נמנעה תיגרה אלימה רק -לאלף גליונות יצורפו
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 24 | נתן זר ״הה עיוורון השליטים־ שנים כאלה כבר לא עושים.״ וגם אין להניח שיעשו אי־פעם. הציטטה היא של אייבי הופמן, ממנהיגי דור ה״היפיס״ או ״נערי הפרחים״ של אמריקה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 25 | ריס וססגוניים כמקובל בשמלות בנות הכפר הערבי, לבין נוף החורבות, האורים העשנים או המידבר שמסביב או ברקע. קרע בד, ששרד מכפיה רקומה בלבן ובאדום, ישמש את ג׳ובנה(או
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 26 | מה קורה כששבט הבנאים מתא סף? ער מסיבה הוליוודית באילת הזרממת חוזרת רמועדון־ביריארד ב בי מ ב נתן דטגר הירס גם באילת יש מי שחיים כאילו הם מתגוררים בבוורלי־הילס.
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 27 | ||| ך*1יי|11 בועז אפלבאום, המכהן כראש לישכתו של ממלא״מקום 1 1 1 / 1ראש־הממשלה שימעון פרס, ברגע של מנוחה, כשלצידו 1| 11:11 1ך ד [ 1איש־הטלוויזיה דן שילון
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 28 | בעיקבות המלצות חמות מבנו של הלורד הרברט סמואל, הנציב העליון הבריטי בארץ, הופנתי ללורד זיו, וקיבלתי מילגת־לימודים. ליידי סמואל פרשה עלי את חסותה. הוזמנתי לכל
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 29 | אה, להזמינני אליו. לא מתוך אהבה, רק מתוך נימוס הוא הזמין אותי. ואני החלטתי שאני שותקת, שאני סולחת, רק שיהיה איתי. והוא היה איתי — באותה דירה, וזהו. * מן קצר
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 30 | טנץ 031113 9 9 3 לרות׳ מאת אביגיל וא מאוזן: . 1אסור, כבול (שמואל א׳ ט״ז<; .5צמח בר — גילויו של א. אהרונסון 10 ;)4,2נקי מעוון; . 11 אביזר במשחק ספורט; . 13
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 31 | גזל החודש: ביזבוז זמן עבורם. הם מאחרים ללכת לישון ומשכימים קום. יש תקופה שגב רים בני מזל זה, בשנות ה־ 20ו תחולת ה־ , 30 ישנים בבקרים. אבל מהר מאוד הם מבינים א
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 32 | קול המפרסם מצבר ללא טיפול. יותר עוצמהבהתנעה. עמיד יוחד בזעזועים. הלוחות מוגנים במעטפות. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בייצור מצברים מצבר 6א 0תז3ת£קו 31 שלשנפ הוא
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 33 | הורוסקופ (המשך מעמזד )31 נהפך למצוברח, תוקפני וזורק לכולם הערות לא־נעימות, אם כי אמיתיות, על אופיים ואיש יותם. בקיצור, אם מישהו רוצה קשת סימפטי, בעל הומור וחב-
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 34 | ניסוי בפ א שיז (וזנושר נועס 1ד )33 של הצגה שונה מהסרט. הפגישה עם הדברים פנים אל פנים היא הרבה יותר מוחשית, הרבה יותר אמיתית. אחד הצופים סיפר על הצמרמורת שעברה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 35 | מה קורה לאשה שכל ילדי ה פורחים לפתע מהבית? ** ני אוהבת את הילדים שלי. עכשיו הם לא איתי, וכשאני מדברת עליהם העיניים שלי נרטבות. ״התיזה שלי היא שאם מחלקים אהבות
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 36 | (זגתג גן הסנדל ר ה סנ ד ק דברים משתנים >דקל, ארצות־הברית) -דייויד מאמט עשה זאת שוב. אחדי בית ההימורים, הוא רקח עוד קומדיה שגונה, אולי פחות מתוחכמת ומפתיעה מן ה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 37 | ניו־יורק השוזתמת חובה! שלושה אירועי תיאטרון, המועלים בימים אלה על בימות ניו־יר רק, מסמנים נטייה גוברת והולכת של שיתוף הקהל באופן אקטיבי במחזה והשפעתו על המתרחש
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 38 | או ר כי חידהנפגעה בחודש האחרון הייתי בכמה תצוגות־אופנה, ושמתי לב לכך שהמנחה הפופולרי רני קובלנץ, בן למישפחת קובלנץ, מבעלי מוסך פיאט בארץ, לא נכח אף באחת
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 39 | שתי נשים 1רוצות ו צקי ם רהתחתן עם אייבי עד לפני שנה, כשמישהו היה אומר שהוא עובד עם חברת פלד אירועים, הצדיעו לו, כי פלד אירועים, בבעלותן של מירי ומינה פלד, עסקה
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 40 | שמיר השאיר בספרד רושם עגום. לתאר את ביקורו כ״הצלחה״ ,יהיה דומה לתיאור הררי השלג ליד באר־שבע מרד כי הורוביץ רמת הדר-ם ורמתה מוו ת דבריו המחוצפים של ג׳ימי בייקר
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 41 | הרמטכ״ל הבא שאלת מינויו של הרמטכ״ל הבא תעלה במוקדם או במאוחר. קרוב לוודאי שיהיה זה הרמטכ״ל, שבגורלו יפול הציווי לנצח במילחמה, שכופים הערבים על ישראל. שאס לא כך
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 42 | ייייייי* 81111 חירות בשטחי אינתיפאדה מ ר כז ה לי כו ד תוכנית ב חי רו תבש טחי אינתיפאדה בנימין זי לברברג בחיוות בשטחים1 קודם אצלנו! הרעיון של ראש־הממשלה על
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 43 | שמירבין בחירות אינתיפאדה מ ר כז ה לי כו ד שמירבין • • ב חירו ת איגתיפאדו־ והרי ירושלים איו להבקיע שער ולהפסיד כבר מחולקת גיל סמסונוב ״ניצחוננו הוא ניצחון
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 44 | התפתחות מפח*עה בפרשת אליד־הזסגר: בשיחה שהוקלטה בחשא טען גובה־חוב נלסעם קבוצח־פשע ט 0 ,חור,רו 3 ו!גחו את ארגוב 0031 ך* מישטרה חוקרת אם מרדכי אוזן, 1 1סוכן־ביטוח
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 45 | — דן מגיע להוליווד לדבר איתם, לא רק בשבילך. אני הולך עם ניירות שלהם. אצלם תישעה־באב, שלא תחשוב, כל הגיבורים גם מתים. גם הגיבורים האלה מחפשים מישהו שיעזור להם
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 46 | גזי הוזמה ^ שעה ארבע וחצי, באולם במלון ₪1הילטזן בתל־אביב, נערך המיפגש הראשון למושתלי״הלב ולרעיותיהם. מטרת ה־מיפגש הוגדרה על־ידי יוזמיו, אגודת יד ביד, כ״החלפת
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 47 | כאשר הופיעה 7ד ,#7רצ ₪ ע׳ זאת הער \וררון? שרית רו ם ער שו1 ך* ופעתה היתה מרגשת. \ 1מאות אלפי צופי־טלוויזיה ראו את תמר גורדון 34 בתוכנית זה הזמן של רם עברון.
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 48 | טרשתו פו צ ה נשימה נכונה .״אחרי שעה וחצי של טיפול אני עייפה מאוד. זהו מאמץ נוראי. אני חוזרת מיד לחיפה, לדירתי, ומוכרחה להתקלח. יש משהו במים פושרים המרגיע לי את
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 49 | הלב בו ת השבור• (המשך סעמ 1ד )46 דים. המיספר הזה אינו תואם את חתך האוכלוסיה בארץ. האם מצב ליבם של היהודים הוא גרוע יותר מאשר ליבם של הערבים, שהם כ־^17 מכל
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 50 | הפסטיבל תמי אילו! וחגית יעף המלך החדש! ב 2-לפנות״בוקר, יושבים 164 איש סביב שולחנות בחוץ, בקפה אספרסו ומכתירים, בלא ידיעתם, את המלך הח דש, המידרחוב של
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 51 | ^ ייל* 4 י י יי*£1מל^>;*4 *414414 54^ 4 ^8189 משקק סז תליאביב, דיזנגוף סנטר. תל־אביב, בוגרשוב .47 ירושלים,סנטר ו. רמת־גן, קניון א״לון. רחובות, הרצל . 175
העולם הזה - גליון 2700 - 31 במאי 1989 - עמוד 52 | שעון שוויצרי 18 קארט. א 0א >)£הדור החדש של השעונים השוויצרים. א 0א שעון שוויצרי קלאסי בעיצוב עדכני. א 0א השילוב המרהיב של זהב 18 קראט בגוף פלדה, עם יהלום עדין
חזרה לתחילת העמוד