גליון 2701

העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 1 | ד׳ מזיון תשמ״ט7.6.1989 , מיספר 2701 המחיר 6.00 :שקלים(כולל מע׳׳ט) ,באילת 5.20 :שקלים שנה 53 חח־־חיהווה גנב רימון קיבל טיפול פסיכיאטרי ס ולחץ על־יד מצ״ח ס טופל
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 3 | לבנון הר, איזה כישלון מוצלח מישהו חושב שהיה כישלון בלבנון? חראו איך הגנרלים קודמו (עמוד )9—8 שטחי הכנסת בחרה בבו״ג, יומיים בכנסת הספיקו כד להבין זאת:
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 4 | נזי ב ח בי ם אין לחי שגייה • .כ לי ל פני כמה חו ד שי ם, כאשר הודעתי במדור זה על הרחבת הבסיס הכלכלי של הער לם הזה, סיפרתי לד על כוונתנו׳לחולל בעיתון שינויים
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 5 | דור. לאהוד מנור יש לרוב שני שירים ולעיתים אפילו שלושה מהשירים, כלומר רבע. וגם כאן זכייה באירוויזיון קשורה בכסף, לפעמים הרבה כסף. האיש, שתוכניותיו ברדיו
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 6 | הצעת אי־האמון הסתיימה בניצחון מלא. המערך הצטרף ללוחמים ובגין כול היה לשלוח את
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 7 | סגור ביפה־נוף מתרחק אחרי האבל, שוב בכנסת העיתונאים מנסים מאשות להשיג את התשובה. כל חג ומועד ותאריך היסטורי הם מצלצלים. שואלים. רוצים להבין. האיש משיב בנימוס.
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 8 | ש 3ה הוחדט ונד השמדת הט-ל-ם וו 3ר התנגד הסוריים? תשובה3 : לפעולה. ונתן שם־אור חיסנו את מופקד אה־ל במ־לחמת־הלבנון. כולם, במעט, כך (*ורה מהתחקיר, קודמו בדרגה
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 9 | איפה ה ה וכמעט כולם עטו עם אפוד־הקרב את הרעיון שהולכים לדפוק את המחבלים, כי זה מה שצריך. בשלבים מאוחרים יותר טען הצבא, די בצדק, שהוא פועל בתוך מערכת של פקודות
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 10 | מישאל העו &סהידב כנ סו קו 01 וליה חדשה בדט רוי טי 1ייי מישרד־החוץ שוקל פתיחת קונסוליה כללית בדטרויט שבמדינת מישיגן באדצות־הברית. פתיחת הקונסוליה נשקלת בשל
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 11 | הזדמנות שאנשים כמותו ייצגו את התושבים בתקופות קודמות, ועכשיו נצטרך להתמודד עם חוסייני ונוסייבה״. • חגי מרום (מערך) :״ברור שאני מכיר את הגלריה, לא באופן אישי
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 12 | ענת סרגוסטי ראיון מיוחד עס אליאס פרייגי: .מעול ם ה ג סו ת׳ בבחירות! ^ התאם לבחירתם ולהעדפתם של רוב חברי־הכנסת מהליכוד וסהמעח־שאיתם דיברתי, הלכתי אל אליאס
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 13 | בבז רעגז לחלון, מפחידים אותך? האווירה עכשיו בגרה אינה מתאימה לבחירות. אם ממשלת־ישראל באמת רוצה להגיע לפיתרון של שלום, הם צריכים להפחית את כמויות הצבא, לפתוח את
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 14 | במירעגז (המשך מעמוד ) 13 לשאלת קליינר, מדוע, אם כן, לא יחליט על כך המרכז, ענה דקל ששמיר לא יסכים לכך, שכן החלטות כאלה יגבילו את יכולת־התימרון שלו בזירה
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 15 | הם יודעים שאסור להם להיכנס לעימות עם צה״ל, שזוהי שטות ממדרגה ראשונה. הם יודעים שאסור להם לגלות לציבור בטרם עת את פרצופם האמיתי, פרצופו של הרב גינזבורג
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 16 | רבין מציע ״להתחתן עם מחבר א 1עם איש־צבא־ קוד םכל חתונה. אחר־כך ב רי ת לא־מזמן היה פיגוע בערבה. הכתבים הצבאיים נסעו כל הלילה, הגיעו למקום ב־ 5לפנות בוקר, נשארו
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 17 | אלי דסה. העולם וגי אונגו איש העסקים והיבואן, הגיע לכנס בוגרי בית-הספר ״בלפור״. אונגר ענד מדבקה, שנשאה את שמו ואת השנה ,1960 השנה שבה סיים את לימודיו ב״בלפור״
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 18 | 1ע)ןאלי׳ ,נני מאת זו׳ל צזוז ני׳ 1ל1 ס ,7י ס נאבלוים נ פי > ס יסאתאש <׳ הטס?ן יר ם ל^ה חי !סת, כים ^ ז״• ולח ך ׳ וסו ) מ7 שחופדך ש ו * יםלא נלר רג ח 7ב ר•• ל
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 19 | אחד הביטויים הציוריים בשפה העברית מנציח את דמותו של ״הקוזאק הנגזל״. תמיד תמהתי מה זה. ניסיתי לצייר לי את הדמות בעיני רוחי. קוזאק שיכור, החוזר מפוגרום, שבו טבח
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 20 | זה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הס אומרים ...מה הן אומרות. אסאכשר: איוגיק ל או ר: ..חוץ ממחנוח־גאזים ״פחדתי שאני מפקיר ״גם כשהווגים בשוגג, הנר בא בחשבון!״
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 21 | אומרים...מה הן אומרות...הה ה אוחרים...מה הן אומרות. אלי דסה, העולם הזה מיק(מיכה) גרי: ונדי טלמור: אלון וחן: .,אם נבנההווו ״מאז הביקור אצל ״אנו מועדון נדווגל,
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 22 | אמריקה יקרה, מיבתבים הביתה בימאי: ביל קומדריה ף* ירמו של ביל קוטוריה הוא העדות ,.מ״שבט גיבעת׳ הוא דוגמה מארכת: התעללות סאדיסטית לא גומה להם אב־לו להשכיל עיניהם
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 23 | יותר לא נשמע עדויות כאלו. תותחים ארוכי־קנה, מטוסי־הפצצה ומסוק־קרב יקרעו בשיטתיות את קרביה של מדינה אומללה זו. ״קשה להאמין שאותם כוכבים זורחים גם מעל לראשיכם,״
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 24 | נז\ ת\ ט אלן ב סו ל ם ברגמן אשה אחרת (טיילת, ארצות־הב־תל־אביב, רית) -על טעם וריח אסור להתווכח. יש מי שסבור כי וודי אלו הוא מעמיד״פנים בסרטיו הרציניים, כמו בסרט
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 25 | ) שבוע עם חברה טובה בעיר הנופש :.׳ היוגוסלבית בלד שווה שלושה פסיכיאטרים, ;שתי פסיכואנליזות, שלוש דינמיקות קבוצ־לתיות 11 ,פגישות עם יועץ־נישואין, שני (קורסים של
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 26 | ימי רומא העליזים במסיבה של ״הקאמרי״ יהודית נגר מארגנת לעצמה מסיבות גלי עטרי מתחתנת עצוב וגם שסח שימחה מהולה בעצב היו בתפריט העיקרי במסיבת תיאטרון הקאמרי,
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 27 | הפעם בגרור הפעם היא עשתה זאת בגדול. יהודית נגר, אקס־מלכת־המים־ אקס־דוגמנית־ויחצנית־בהווה, ערכה לעצמה מסיבת יום־הולדת גרנדיוזית בבריכת המחבן ברמת־גן. למסיבה
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 28 | ^ חיים שלי לא שכבתי עם בתולה. * //לא יודע מה זה ובטח לא אדע, כי בגילי זה כבר ייחשב למעשה מגונה,״ כך מספר אבי 35 בעל פאב תל־אביבי ידוע, בתשובה לשאלה על הפעם
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 29 | המיתוס 0 **3בכל העולם. גם בארע. בחיי האמיתי זה שווה. מעטי רוצים להיזכר בזה. ועדית רום בדקה שזמן קצר לאחר מכן עברתי ללונדון ללי־מודי־מישחק. רציתי להתרחק
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 30 | נת! ז י מוסקמה׳ א שחאבאדימוסקווה ססע אל ל ב הפ רססררקה מה שצרין־ להיאמר צריך להיאמר. הם יודעים לקבל פני אורחים שם בברית־המועצות. החל בערים הגדולות ועד
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 31 | של המכונית — שהמתין לנוסעים בפתח הכניסה למלת (דבר האסור עליו באיסור חמור). .מה לעשות, המשכורת לא מספיקה,״ הוא מצטדק. לזכותו של המתורגמן העברי שלנו, יורי, עלי
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 32 | הורוסהוס מזל החודש: בין שכנים, חברים וכו׳ .היחסים שבינינו סרים לבין שכנינו הערבים קשים יותר מאז בניסיני האינתיפאדה. אך לא מדובר רק ביח סים בין יהודים לערבים,
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 33 | ע מוד או ר ח מדי שבוע מציע ״העולם הזה״ עמוד לאורח. המילה, התמונה; הכותרת, הגרפיקה -כולם על אחריותו. ביטוי למה שהוא רוצה להעביר לקורא. השבוע נתון העמוד בידיו של
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 34 | עיתתות ס711 דוח חייל ממושמע * *ודד בן־עמי 35 כתבו המדיני של ^ /ק 1ל ישראל, קטף בסוף־השבוע שעבר את הדובדבן היחיד שנותר בפיסגת עוגת־הרדיו הפחוסה: אריה מקל,
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 35 | מ;חם ח ד שן ״מעריב לנוער ^ שורה: ל״מעריב״ יש מוסף צעיר. ^ לא כמעט צעיר, לא כאילו צעיר, לא ״צעיר כזה״ ,לא מתחזה. גליונו הראשון של המוסף החדש, יעקב שמו(וגם יקוב
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 36 | ^ 9 4 7ג | £7 /ה עו ל ס 913 מאת לרות׳ אביגיל ינאי ברטיס־טיסה ללעדון מאת?: בקבוץ השמים הגבול (;)3 מונה ובודק כוכבים בטיסה עיר שלום (;)4 דרשו מחיר אסטרונומי עבור
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 37 | דווו״המיוחדת לג מרבמוי 1ג 7עו ל ונוראל* ב טו קיו ^ צטער — אבל רק יפא־ נים,״ אומר השוער בכניסה למועדון, וחוסם בפנינו את הדלת* ״אבל אנחנו מנסים לתרץ. ״רק
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 38 | כר המרינה אני פשוט ידעתי את זה: מהרגע שתהיה פנויה, כל הגברים בעיר יתחילו לחזר אחריה, כי היא באמת משהו. אז לאחר רומאן בן שנה־וחצי עם איש־הע־סקים אילן שובם היא
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 39 | הביב׳ השבוע סיפרו לי שלסגן שר־החוץ ביבי נתניהו יש רומאן עם האלמנה המפורסמת והעשירה גליה אלבין. אמרתי לעצמי שאולי זה נכון, ואולי זה לא, כי למעשה גליה פנויה,
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 40 | מעשה חמות מאיו ליפשיץ אין זה שחמור אחד מצליח לשגע את כל המדינה! בסבלנות ולא למהר ולהכריז כי הרקע למעשה נובע מממסתבר כי אפילו חמור גמור, מטומטם ובור, יכול למות
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 41 | א 1רי דן בין הגטו המחזה ״נטו״ של יהושוע סרבול נחל כישלון מבזה בניו־יורק. אבל הגטו בלי מדכאות זוהי כנראה ההצגה המצליחה ביותר מ תר לדור בצמרת העסקנים היהודים בכל
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 42 | עבודה עברית לפני שנים כמה, בלא מעט ריגשה, נעקדה ונשחטה פרה קדושה. ״מי יבנה בית בתל-אביב!״ - שאל ינוקא את אביו, והמצלמה שייטה בין ערבים ״מבואסים״ ,מבוססים,
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 43 | אסד: מצאת• אצל מובארכ ידידותיש1ה השבועון המצרי אח׳ר סאעה ( )31.5מצטט דברים מפי נשיא סוריה על התפייסותו עם נשיא מצריים במהלך הפיסגה .״אין ספק (שההתפייסות) תשפיע
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 44 | מעול לא הפסדת דפנה ברק שוחחה עם גור, שחד ויעקוב:, הא ה התקפלו? ^ ומרים שאני מפגר, נכון לעכשיו, 1 אחרי שחל ויעקובי? אני מוכן ללכת להצבעה מחר בבוקר, מחר! אז מה
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 45 | מונולוג של דויד שוו״צר ^ שנת 1985 חזרתי לאמן את ^ הפועל תל־אביבואחרי שאימנת, את הקבוצה ב־ 1966 ובן .)198 הניסיון שלי עם הקבוצה כולל גם שמונה שנות־מישחק. עשיתי
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 46 | הוי, איזה כישלון מוצלח! (המשך סעמוד )9 לח יותר מהשמדת מטוסי מצריים וסוריה במילחמת ששת״הימים׳ .הטילים הושמדו, וסע מטוסים סוריים הופלו. אלא שהטילים ההרוסים האלה
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 47 | בחייו של •וסי הדסי: כ ר שוחזרה התקרית ברחוב הראוסי בפתדרחיקווה: ש1י עדי־־ הראייה הער ביי ם עדיין יושבים בכלא נית. הוא היה במרחק 10 מטר ממני, מולי, על המידרכה.
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 48 | י הא ה התקפלו ד ף חד ש (המשך מעמוד )31 רחמים עצמיים(הו כמה רע ומר הוא גורלנו) ותרעומת כלפי הזרים(מי קבע שדווקא אתם צריכים לחיות בגן־העדן!) .ושוב: לך ספר סעודות
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 49 | _ אהבה ראשונה י (המשך נוענווד )29 בהרבה מיקרים באה הפעם הראשונה לענות על בעיות אישיות. גיא 18 לפני סיום בחינותיה־בגרות :״הבנים בכיתה היו צוחקים עלי שיש לי איבר
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 50 | חתימה טעימה סיפור של אוירה מסעד ת ה מוזי און רח׳ האוניברסיטה .2 רמת ־ אביב . טלפון6 :־5414135 אל גאוציו -מיסעדה דרום אמריקאית שמתמחה בבשר, בשר ובשר. זאת אומרת
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 51 |
העולם הזה - גליון 2701 - 7 ביוני 1989 - עמוד 52 | שלום ׳ .קוראים לי באדי. הכ את׳ לכ ם הרפתקאות חד שות ו טעי מו ת. סעד ם חלם חד שים-חד שים כטע מים נפלאים \ של שוקולד, תו ת ואננס. תאכלו תתנו , ותקבלו ה מון מ
חזרה לתחילת העמוד