גליון 2703

העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 2 | טמ׳רכה!(׳עקבס1ן) כשחושבים על המטבח האיטלקי- חושבים על פסטה. ז הו שם כולל למאכלים שונים כמו לזניה, קנלוני, רביולי ועוד, שהפכו את ה מעדני ם האיטלקיים לאהובים
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 3 | מודעי: שמיד לא מקיים הבטחות (13־)12 מקסים לוי: לא בטוח שהוא תומך ב דוי ד (7־ )6 פריד ה •רדוה וגבר סוף סוף (עמוד )3 שרון: לוחם אח המילחמה של אתמול ( )14 גדופד:
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 4 | ומשם נדד הסיפור לעיתונים אחרים בעיר. גם ראיונות סנסציוניים קודמים של ברק — למשל עם רפי איתן, ערנאן חאשוקג׳י ואן פולארד — לא עוררו בניו־יורק תשומת־לב רבה כזאת.
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 5 | בדיר ה היה ריח חריף של ג! אורל׳ שכחה את הסיר על האש שעות של חרדה עברו ב שבת האחרו נה על בני מישפחתה של אורלי יניב ו- עובדי-הטלוויזיה. יניב, קריינית מפורסמת
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 6 | למה מקסי לוי החליף מזוזות ב עי ר״! מר שת פת: עו ד חשודים המי שטרה חקרה ״ תחת אזהרה׳׳ את מרדכי איינהורן, ל שעבר מנב״ל ״בנק-לאו- מי״ ,ואת חיים בוקסבאום, ל שעבר
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 7 | תשאלו את1יצן במעמדך, להקטין את הכוח שלך, ויש המון שיטות לעשות את זה. מישהו נתן לי משהו במתנה בחיים שלי? תראה, למשל, את ניצן( ,מועמד המערך לתפקיד יו״ר מרכז
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 8 | האם סיים התקף־הלב? מדוע תבעה ה ס ג ב \וז 0ן מ כועסים ע ל זוו־ל במיסלגת־העבודה יש זעם ר ב על דאש־וזמחלקה לה תיי שבות בסוכנו ת, ניסים זודילי, שלא שעה להפצרות רא
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 9 | ת אביה לדין? מי התעלל בא הזקנה — שנעלמה מבית־החולים? החובעיסזקוקיםלהוצאוחיהםכלכלתםומדורס לנזך מ ל 8 , 0 3 0ס ״ חלחודש כמפור טלח לן; מזון הדיון נדחה בשבוע ימים
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 10 | מבוקשים! הא נותרו ב ארץ עו ד 00 בנזרעגז העם אמתלה שכזאת 1זה רק תירוץ. אבר איזה ן תירזץ! ודווקא במחנה | הלאומי! דויד ארמון, עסקן הליכוד(ממוצא ליברלי) ,הוא
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 11 | יברלי ם חיים? א כן, שיופיעו מייד, המוצא הישר יבוא על שכרו אעשה? הוא (מודעי) לא עוזר כלום״. מועמד :״מישהו פעם דיבר על זה? מישהו החליט על זה?״ מועמד :״יש הרבה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 12 | הני תו ח הי ההפתעתח ה ״ ד ו בנז ר עגז (המשך מעמוד 00 היד על התנגדותו לתוכנית — אן־ עדיין לא היה ברור מה תהיה עמדתו הסופית בנושא זה, ועד כמה יהיה מוכן להרחיק
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 13 | ברס/ס 5 0כ עו ל האמת --אינני מסוגל ל הזכיר את שמה( של הבת)! איבדח לשוני כשסיפרו לי שהייתי ״־ 507 שם״ -קיבלתי הלם -סיפר מודעי. מלשאול. ״את טועה -הפעם השניה!״
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 14 | — או רץ ך* מו שלושה המוסקטירים בשעתו, ^ מסתערת השלישיה העליזה — אריאל שרון, דויד לוי ויצחק מודעי — על יצחק שמיר ואנשיו. הם יודעים היכן שדה־הקרב — מרכז־הליכוד.
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 15 | טמיר כהן(יע1ן ב 10ן) שלם ס 00/חבית על חלוואח לחסכון. קבל עד 10/0ריבית ׳ 1111 על חסכון. הצטרף עוד היום לתכנית החסכון ״עוז דולו מדד׳ בבינלאומ׳, ותקבל מיד הלוואה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 16 | תרצה קזינו מפואר. יש! תרצה מועדון לילה יוקרתי. יש! תרצה חמאם טורקי, יש! תרצה מגרשי טני ס מוארים. יש! תרצה אולם באולינג. יש! תרצה חדר כושר משוכלל. יש! תרצה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 17 | זהו ו,0 ,ון ראשון מגסוגו: לחבר סגו־ז־ של איכות הח״ם איכ 1ת חיי ט ^ צורך בכתיבת \ 1יתכן שהוא נולד בוויכוח עם ״יורדים״. דברים אלה מנקר במוחי כבר זמן רב. הם
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 18 | 22 טיי סי ם ב קי בו ץאחד לז כו תמב לי להתחרות * ואולי, סוף־סוף, רמטכ״ ל תימני כ״ל התימני הראשון בצה״ל — כפי שייחל למדינה בשעתו תשאיר את היד ריקה!״ אמרה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 19 | יגלום מוויצ״ו, שלבשה בגד־ים שהבליט את הריונה מיחסיה עם הפירסומאי ראוסן וימר. צירוף־מיקרים מעניין אירע כאשר יורם אוברקוסיץ, יושב־ראש איגוד הכדורסל, שהיא גם
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 20 | כ־ ס סו־ י ל די הנאור, המתחשב, שיושב כמוני וכמו חבריי ומודאג. מודאג מאוד. היה צריך לשמוע את אבא של טל, דוקטור ידוע ומכובד. מארגן כניסות לכפרים חסומים. חתום על
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 21 | הז הרת ! ״זאבי הגיע עם אשתו, יעל, והסתובב במיתחם. אשתו נראתה קצת מודאגת. הוא לא אמר דבר. רק נענע בראשו. לאחר מכן שלח מיכתב לעיריית תל־אביב־יפו, ובו התריע על
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 22 | י — הנדון י ״מהרי״ (המשך מעמוד ) 17 היחסים שלו עם בני־מישפחתו, מצבו הגופני. אלה אינם תלויים במקום ובסביבה (אלא אם כן נגרמות מחלות על־ירי היגיינה סביבתית לקריה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 23 | רבים מתפלאים על השינוי העמוק שחל בדיעותיו של יוסף ו״טומי״) לפיד. לא אני. הייתי מתפלא אלמלא זה קרה. טומי הוא אדם הומאניסטי, אינטליגנטי, חילוני, הגיוני, חניך
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 24 | מיל 50 מותו אשה אחרת /וודי אלן תסריט ך מדיון, פרופסור מצליחה ומכובדת /לפילוסופיה באשה אחרת של וודי אלן, קורה מיקרה בורג הפרופסור המכובד ושבע־התהילה בתות׳ בר של
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 25 | שהיה המרצה שלה באוניברסיטה, איש שבד ריון רחשה לו חיבה אינטלקטואלית, אבל לא די מחוייבות ריגשית, כדי ללדת לו ילד. היא נזכרת בכאב בוויכוח המר שפרץ ביניהם אחרי
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 26 | הצנזור האחרון תדריך וחבה לראות הפיתוי האחרון של ישוע (הוד, תל־אביב, ארצות־הברית) -טוב ש- שוחרמו מהבושה, ועבשיו לעבודה. מי שהס פיק להתבונן להחלטת בית־המישפט
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 27 | חגיגות חג המים שבועות, חג המים. למה חג־המים? אולי מפני שחצי עם ישראל נמצא בשפת הים. מהבית שלי אפשר לראות ב־ 11 בבוקר אלפי מתרחצים, משתזפים, משחקי מטקות. שמש
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 28 | ל מ רו ת ה מי תו! ואולי בג ללו -ש תי מי סעדותחדשותופאב שובושר הו־ צ ר בשנה האחרונה יצא ראש עיריית תל־אביב, שלמה להט, במסע־פירסום לעיר שאותה כינה ״עיר ללא
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 29 | פ תי ח ה אינ טי מי ת אשתו של יוסי גינוסר (מימין), השב״כ, ממעטת להיראות באירו- שרים וקורנים בפתיח ת המיסעדה. למרות המיתון, ואולי בגללו, יש מי שעדיין לא מפחדים
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 30 | שפתיים חתומות לשר־האוצר שימעון פרס יש אח עשיר מאוד־מאוד, ששמו גרשון פרס, או, כפי שהחברים מכנים אותו, גיגי. האח העשיר הזה שהוא קבלן גדול, בעלה של כרמלה, ויש חזה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 31 | שר 1שה בסירה אחת איר אפשר להעביר את השבוע בלי סיפור על רוני וניקי, כן רוני מאנה מהסיורמה וניקול הלפרין, בת־זוגתו ומלכת־היופי שלנו. לפני שבועיים פירסמתי סיפור
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 32 | נתן זר פגישה בתורכמניה כשהמטוס ממוסקווה (יותר משלוש־וחצי שעות טיסה!) נוחת באשחאבאד ואתה יוצא ממנו — הדבר הראשון המקדם את פניך הוא החום. ועוד איזה חום!
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 33 | מליק־שאה ומי שהיה ב־ 1118 לסולטאן של כל ממלכת הסלג׳וקים שהשתרעה מנהר הא־מרדאריה ועד לים התיכון, כשהעיר מארב משמשת בירתה. על עיר זאת כתב הגיאוגרף הערבי יאקוט
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 34 | אם שעה אחת של בישול במטבח הורסת לה את כל היום... ...היא זקוקה ל־ $ 0ח ¥ 0 המא חדר האידיאלי למטבח זלעורותים רמת־גן: גלעד , 2טל 03-7513251 :ה צפון: ש ד ההסתדרות
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 35 | הורוסהוס לאחר מעברו של שבתאי. נראה שיהיה קל יותר לשאת א ת הי מצאותם של אוראנוס ונפטון, מאשר להיות מושפעים מהקשיים שמביא עימו סטורן. ב״ 1991 עובר סטורן למזל
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 36 | הורוסקופ 911x17 9העולם וחה 2703 (המשך מעמוד )35 תבוא קצת עזרה, כי המצב כמות שהוא די מדכא. קשה להם לקום בבוקר, להגיע ל עבודה, ועוד יותר קשה לעבור את היום. חודש
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 37 | עם רץ איש׳ לבתך או למשרדו! מהיום ״העולם הזה״ יגיע אליך עם רץ אישי לביתך או למשרדך ! חדש, טרי, לוהט, עסיסי, ישר מהדפוס לביתך או למשרדך ! • מוגבל ל־סססו מנויים
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 38 | מיב צ ע מנויים טעים עם :113 0110:1 חתום ער מנוי שנתי ותקבל: (א) השבועון יגיע לביתך/מי שרדך ביום הופעתו ט־׳ שליח מיוחד* (ב) מחיר הסיבצע 290 :ש־ח בורר ם ע־ם אשר
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 39 | **048 ווו מדי שבוע מציע ״השלם הזה״ עמוד אורח. המילה. התשנה. הגרפיקה כולן על אחריותו. ביטוי למה שהוא רוצה להעביר לקורא השבוע: אברהם אילת, אמן, צייר. צלם,
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 40 | פנו״ ופנויות ¥ה קרה לו ליד הרמזור. 1הוא ישב ליד ההגה וחיכה לאור הירוק. הוא העיף מבט שיגרתי לעבר המכונית שבמסלול הסמוך. הנהגת משכה אותו. לא יפה מהממת, אבל נחמדה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 41 | < 01נ 1ם 0ן ק 0€110108 [4111 0 0 £ 1 1 1ס. מ 11101311121 ׳ 101411* 0־ז 0 014־א*ז * * 4 * .ז 1* 770 ^ 0 0אז 4 *4 9״1 ניני! אקסטרה יזנור ושיחק הנעלה בע־־מ פתוח
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 42 | אגוד המפרסמים בישראל ניתהספו לתקשורת, פרסום ושיווק ב חסו ת האוניברסיטה העברית בירושלים המכון לקומוניקציה ע״ש סמארט נפתחת ההרשמה למחזור ח /שנת הלימודים תש״ן —
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 43 | החשבוניות הפיקטיביות של ה לי כוד — לאן הלך הכ ס ף? פיתוי גדול מאוד להשתמש בכספים לתשלומים שונים, שהחוק אינו מתיר אותם? במקביל לחשבוניות אלה היו גם חשבוניות
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 44 | המרכז ויאשר בין ה־ 2ל־ 4ביולי יאשר, ככל הנראה, מרכז הליכוד את תוכנית שמיר. אולי אף ברוב מוחץ. לא יהיה זה משום שהרוב בליכוד חושב שהתוכנית, כפי שהיא, ראויה
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 45 | מיני״ ״שני ערבים נעצרו כ ח שודי ם ברצח הי לדב הר א מי ביפו -כנראה על רקע מיני״ (מן העתונות). יתכן שבעיני אוייבי ישראל — משולה המדינה לישבן — ולכן האלימות
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 46 | וה האחרון בסיד רדו הראיווווו שערך רעו! לוריא כישראל עם בכיר מוהיגיה. ע ד עתה פורסמו הדאיונוח כמאות עיתווים מ-אל אהרם״ המוגר ו״איד מסג רו״ האיטלקי ו עד ל-מיאמי
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 47 | ואני רואה את כל ההתפתחויות הללו כמסר נות מאוד־מאוד. • שמיר אינו צעיר. ברור שהוא נמצא בקדנציה האחרונה. מי יתחרה איתך? ישראל הינה דמוקרטיה, וכל אחד יכול להתחרות.
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 48 | דו ח דבר אחר דבר, עיתון במצוקת־קיום, ממשיך לחתוך בשומן החי. אין ברירה. הקיסר סגר את הביר־זייה. בישיבה שנערכה לא־מכבר בלישכתו המרווחת, רגם (שוב) כבוד המזכ״ל את
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 49 | ו 1/חםו/.ל/ !ובלון שער ע!גמ־שער מוסף חדשות(חדשות של שבת,יום שישי )16.6.89 ,הבטיח לקוראיו תחקיר טעון דינמיט עדתי. כותרת השער, מעוצבת למופת באותיות־ענק מוצרות על
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 50 | חרז הם אומרים...מה הן אוהדות...מה הם אומדים ...הה הן אוהדות.. יצחק אלוזרר אור רג ב: ערן פניאל: י ע קב פכטד: ..׳ש למנוע את הופעת ,.החלטות הצנזווה לפי ״מניוות
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 51 | ה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...הה הן אומרות. ,.לא נרורשום ,.הטיסה לא תשפיע ..הצימחונים אוכלים דיל עם המערך!״ על ביקע־יבארץ!״ שודדי ויטמינים!״
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 52 | ערוץ 1 בררוגו ^ יומן השבועי של הטלוויזיה הישרא־ 1 1לית הוא עונש שמקבלים האזרחים לפני המתנה. לא סתם תקעו את היומן בדיוק לפני סיבה למסיבה. שריבקל׳ה מיכאלי תציל
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 53 | במוקד ערוץ 2 אירועים לחיילים 3וטוג1־י ברדוגו רואה פלסטינים, רבדלי רואה שמאלנים. שתי דעות, שתי תוכניות. גמורה זכו. לא מי שברחו ולא מי שגורשו. הפלסטינים נכנעו
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 54 | ספורט דוי ד ע1ווי״צר 0ו/7׳1ו *7עםדפנהברק 1 77/721/7/7ך 1ח ח: 7 7 0 77/7 בתייר 7/77/77 מפרשת הזרים, מעלילות ברילובסקי וסילקמן(ראה מדור קודם) — להעברות: אני גורס
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 55 | הסרט המגנט של פוג • שו מרעלהראשהמ גנ טי ש ל הוי ד או ט ״ פ של ך הראש המגנטי הוא החלק החשוב והיקר בוידאוט״פ שלך. רק קסטה מעולה ועמידה שומרת על ח״ו לאורך זמן
העולם הזה - גליון 2703 - 21 ביוני 1989 - עמוד 56 | ׳11^ 1ופליםד קי ם, פ רי כי ם ׳,ט עי מי ם. עם מילר קום אגוזים או קרס שקדים. שניהם נפלאים. לה־ופל. לכיבוד עם משקה קר או חם -מושלם! לודופל משקל נקי 400 גרס להזפל
חזרה לתחילת העמוד