גליון 2707

העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 1 | ט״ז בתמוז תשמ״ט19.7.1989 , 10062128 מיססר 2707 המחיר 6.00 :שקלים(כולל מע״נס, באילת 5.20
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 2 | קריין: שלישית מנגו של צ׳מפיון ק ב לו אותן!מנגו: מיץ טבעישלצ׳מפיון זה הטעם בלי חומרי שימור ובלי סונר ובלי צבעי מאכל- הכי טבעי שיש. כן. בא לי מיץ של צ׳מפיון,
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 3 | דוח הודית קר עו מד ת דהווגיא דו ח חד ש, ב לי מחמאות למישטרה. המ שך תחקיר ,.העול הזה״ ( ע מוד ) 18 אולי כ בו ד הנשיא לא דע שהוא חלק ממסע־פירסו? עיתונות בעמ מ
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 4 | גזי מז בי ם ב ש־סן מוגבל מאח־ ב לי פ ל שו א 7יביב1 עיתונאית החוקרת את פרשת ואדי- סאליב, שאירעה לפני 30 שנה בדיוק, ביקשה לראיין אותי בעניין זה. מדוע אותי? היא
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 5 | ציוו צפריר, ה עול ם הז ה נאית וכצלמת, אלא נטלה גם חלק פעיל בדיונים ונתנה סקירה מאלפת, מלווה בהרבה דוגמות, על השתקפותה של האינתיפאדה בעיתונות הישראלית. אני מצרף
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 6 | ב בז ר ע\ז העם הקרב על המיגזר קבוצה קטנה שד שוחרי־פירסום עלולה לגרור את ישראל לתקרית גדולה יש ידיעות המדליקות נורה אדומה בראשו של כל יהודי, והשד אבות את
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 7 | ישראל לא היתה שם, בפאריס. חוץ מהשגריר, שעשה סקנדל להמציא בדחיפות משהו, שניתן היה להביאו לג׳ורג׳ בוש. מחוסר־ברירה, לקח חומר שכבר היה מוכן: הצעה קודמת של יצחק
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 8 | 1.׳׳ ומילוא הסיתו את שמיר וגד ו ר מו ה ברק ריבקה ואברהם שריר ראיינה את • האם אתה סבור שהתקופה שבה ביהנת כדאבל־שר(מישפטים ותיירות) גרמה להפסקת חברותך בממשלה?
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 9 | ילי שרון לא מלווה אח אריק? שמיר גוסע ב לי שולמית? אברהם: ריבקה מתרגזת מהר, לוקחת ללב דברים. היא ג׳ינג׳ית אמיתית. • ריבקה, מאז שבעלך אינו שר, יש אנשים שנעלמו
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 10 | מה הביא חיילת חרוצה והצינית לשי שחל — בת־יענה? לישבת מיסלגת־העבודה מאשימים את השר משה שחל שהוא מתנהג כמו בת־יענה. לפני שבועיים, בעיקבות סרכז־הליכוד, הוא היה בץ
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 11 | דעל בקפה של מפקדה? לים. כאשר שמעה שהוא הסתבך בתאונת־רר־כים ואמר לחוקרים כי באה מולו משאית, הציעה שרית ללכת למישטרה ולהעיד שהקצין סיפר בבסיס כי נרדם בנסיעה.
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 12 | .העולם הזה׳ חושף דוח סוד׳ על תבוסת העבודה באוניברסיטה גם חבר־הכנסת מיכאל בר־זוהר, יושב־ראש ועדת ״הבדיקה״ ,שהדוח נכתב על־פי הזמנתו, טרם בדק נושא כה אלמנטרי. לכן
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 13 | ביריוו, השתלטו על פלוגה של גיבעת .,השופטים אמרו: עד אחד — צעד אחד קטן — מפריד בין הצבא המפר* אד ביותר ובין אספסוף מזויין. ההיסטוריה מלאה בדוגמות של התפוררות
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 14 | חברים מספרים: שמעון פינקל, אחרון הוותיקים, על שמואל רודנסק ״הוא לא תרבותי״ הם אמה ובקושי קיבלו אותו ל״הבימה״ שרית רום ך* שקיבל שמואל רודנסקי את פרס ^ ישראל
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 15 | הנשק, אני נאלץ להורות: אינני יכול לעמוד בשקט כשאני שומע את המארס״זוז. גם השבוע, כשעמדתי בגן ביתו של השגריר הצרפתי, בין שאר מאות המוזמנים למסיבה לכבוד שנת ה־
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 16 | משה קצב מככב במסיבות־הפתעה חבר־מועצה עדיף וגם הבער בשמירת הריון במסיבת יום־המהפכה במעונו של השגריר הצרפתי ביפו ראה השר אהוד ארלמרט את הסופר עמום קינן, כשהוא
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 17 | ומי גוו חייל בשרות־חיבה, סיים, בשעה טובה, קורס״מפקדים בחיל-התותחנים. אביו, מוטה גור, השר והרמטכ״ל לשעבר (משמאל) בא ל טכס הסיום בחבר ת הנכד החמוד יונתן, וכך
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 18 | כמה 1מן לוקח לאתר רכב־מדעחלי שמיספרו ידו ע?ל מי שטרת חברו נים, ומתעסקים בפתיחת כ־ 3000 תיקים פליליים בשנה, לרוב על הפרות־סדר. אנשי־הסיור של התחנה הגישו השנה
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 19 | דרו שי שנה וחצי פה. אם אין לך ביצים — אתה לא יכול לעבור. הלחצים פה איומים, מכל הכיוונים. ״הטענות של המתנחלים מוצרקות, מבחינה הגיונית. אני רוצה להגיר לך שהחיים
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 20 | קצין־מישטרה.. :מהרגע שעוצרים הודי, מתחילים לטלפן אל הב (המשך מעמוד ) 19 התלונה, ונעזרה, בין השאר, בתמונה שצולמה בעיתון חדשות. כדי להוכיח את מעורבותו של מרזל
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 21 | נחמד המופקדת על הביטחון בחברון, הוראה לחייליו לאסור תנועה של מתנחלים בשיירות, בכל מקום שבו הם נעים. ההגיון מאחורי הוראה זו נובע מהעובדה שקשה מאוד לאתר בדיוק
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 22 | תהפוכות בכלא איל 1ה אלון לפני זמן לא־רב הם היו כוכבי־התיקשורת. כל מילה שלהם ״עשתה כותרות״ .כעת הם בכלא, מאחורי הסורגים, מישפטיהם נגמרו, והגישה שלהם לתיקשורת
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 23 | בצבעי פסטל רכים, נקיים ואסתטיים להפליא. מוריטה מרבה להשתמש בחיתוכים קצובים ממעמד אחד לשני, ומעברים אלה מקנים לסיפור־המעשה טעם של תמונות בודדות ועומדות ברשות
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 24 | נזג תגגן גאונים בפרוטות סיפורי ניו-יורק (גת, ארצות־הב־תל־אביב, רית) -שלושה גכירים של הקולנוע האמריקאי, מארטין סקורסיזה, פרצסיס פורד קופולה ווודי אלן, תורמים
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 25 | זה ...0x1זה ...0x1זה ...0x1זה ...0x1זה ...0x1זה ...0x1זה\1ם ...זה ...0*1זה ...0x1זה ...0x1זה...0x1 :לא שומר פתיים ה׳ כבר כמה שנים שחברינו, ידידינו, מישפחותינו
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 26 | עדינות ירושלמית והתנפלות בנוסח תדאביבי עדנה לפרנקופילים בבכורה אילתית ^ ךךןןןמ גת״שבע דה־רוטשילד, היחידה ממישפחת האצולה היהודית, הזכורה 1 1 1 1 1 .111 לטוב,
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 27 | נית של להקת״המחול בת־שבע וידידתה בלטה בשימלה שחורה בסימון צרפתי :ילום למטה) מבקרת״המחול של ״דבר״. כל הטוב שהונח באירגון ובסדר מופ תי על מגשי״זכוכית במרכז
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 28 | נוקו טוב ישראל ארה הם חייבו וזה גם יהיה מותנו בנעורי, בימים הרחוקים ההם, בשובי מנסיעות אל מחוץ־לארץ, הייתי מוצא בתיבת־הדואר שלי לפחות מיכתב אהבה אחד. אם שיחק
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 29 | התחילה פה אצלכם ״,כלומר, שקיים קשר עמוק, ואולי פאתולוגי, בין מה שאירע ליהודים מידי גרמניה הנאצית לבין מה שהם מעוללים עתה למיעוט הערבי בארצם שלהם. הערב נסתיים
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 30 | ה הם *ומרים...מה הן *והרות...מה הם *ומרים...חה הן *וחרות... אלון רי אל: שמואל אבידור הכהן: אריאלה שרטר־בא״ר: הצרפתים לא הזמינו ..מאז שבוטלה הסנהדרין ..אני גם
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 31 | זה הם אומרים...מה ה]אומרות...מה הם א!מרים...מה הן אוחדות. ציון צפריר, ה עו ל ם הז ה טלי שחורי: ..מיכגן ׳ום־העצמאווז האפריקאי נולד במעיה!״ לא יודעת כמה הישגים
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 32 | צאמ)\>ך־גן ר
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 33 | הורוסהוס אחר קירבה חזקה ה פן להיות יריב. ציין רק לדעת אין לה תייחס לתופעה ולהמשיך בסדר־היום מבלי ל ה תנקם ול- הפוך א ת הדבר לעיקר. בסופו של דבר, מזר החודש: ס ר
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 34 | היא טענה שהיבה אותה, גנב, בעט, משך בשערות וגם אנס. והיא רצתה ^ דם אני יודע שהיא נימפומנית. 1 1/ /אבל אז רק ידעתי שהיא בחורה חמה, ועושה הכל כדי שיהיה לי טוב
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 35 | — -הורוסקופ ג להתחתן איתו ארצה שב מיד לזרועותיה של רינה, ולקשר ההדוק והדביק שלהם. ״באמת אהבנו זה את זה, היתה אהבה גדולה, וגם היום, אחרי כל מה שעשתה לי, יש לי
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 36 | מיבצע מעיים טעים עם חתום ער מנוי שנתי ותקבר: (א) השבועון יגיע ר בי ת ך /מי שרדך ביום הופעתו פ״ ,שריח מיוחד • (ב) מחיר המיבצע 190 :ש־ח כולל מע־ס א שר ׳שורנוו ב־
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 37 | א׳ עממ׳ ע/ תטבץה עוו! סגוה לרות׳ נעמי 112 אהסת אכזריות ״אני נערונת מתבגרת, שבלוח כבר כתוב לה ,32 נראית מצויין, אבל נדמה לי שלפעמים זה דופק הכל״ ,״היא כותבת
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 38 | ביום החמישי האחרון נערכה בכורה ארצית לסרט ח אר צבאי חוף אילת, בהפקתו של דורון ערן. לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להגיד לכם שאם מישהו היה יורה למוות במפיק־הסרט,
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 39 | הרםבבארי שב ע ההודעה הדראמתית עברה בין העובדים בשרפה בשדה־קוצים. הכל התבקשו להגיע לתיאטרון בשעה 12 בצהריים 60 .איש התקבצו באולם־התיאטרון, כדי לשמוע את החדשות
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 40 | רוץ אריארה ברדוגו מחדרים רק ציקים ולא אחרת ך* יום זה סטייל לראות זוזרזה. בון־טון. ( \ הצטרפות אל האוונגארד. פעם זה נעשה במיסתרים. כל שני וחמישי אחר הצהריים היו
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 41 | רוץ אריארהרבדר גילגולה פונדקאית של שערוריה בהרוג! הנפילה השבועית ינהג טוב יש לו לאדם בחיים. כל מ1צ־ ^*/אי שבת, כמו שמתחיל צירזפים. בטלוויזיה הישראלית, עובר
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 42 | 130 ביום השני, ה־ 17 ביולי, מסר דובר צה״ל על קורבן נוסף של הטירור הפלסטיני בשטחים המשוחררים. לפי ספירת ״דיעה אחרת״ מאז תחילת פרעות האלימות הערבית נרצחו 130 איש
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 43 | ה ע 1ק על המימשל האמריקאי אפשר לאמר שהוא יודע הכל, אבל לעיתים, למרבית הצער, אינו מבין דבר. ההפתעה המוחלטת, שבה נפלה החלטת מרכז־הליכוד על וושינגטון, לא פחות
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 44 | ״שימון״ הוא גדל בצילם של אחרים. דויד בן־גוריון הטיל עליו צל ענק. משה דיין, האפיל עליו. אף יצחק רבין עימעם אורו. כשהגיעה שעתו להטיל צל התברר שצילו כגודל הפודל.
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 45 | מרדכי הורוביץ תנאי שואה 50 שנה אחרי השואה עולם הגויים הלזה שוב מריח דם יהודי בסיטונות, דמם של יהודי ישראל, והוא נע וחג ומתנודד כשיכור בהריחו אלכוהול. ישנם
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 46 | רודנסק המכור• לסכם (המשך מענוזד 04 (המשך מעמוד )35 מתיאטרון המטאטא להשקעות כספיות כמו־צרי־צריכה. הוא עשה כסף רב מקנייה ומכירה של מסמרים ודברים דומים. הוא יכול
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 47 | מכים יהודים באנשחיץ ? פיצתימו הי פ מניו ויק, יצב אד! מ /חסג/*7/ לת 28 ין סיל וזבויגזר. הקתו לי ש הו ק 8גאושו וי ץ הו כתה וגי ר ש הכ ידי 6ו ל *י פ שינו מין ד
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 48 | אד סופר ה ת בודד בקליפורניה. עורך־הדין ב״ניש חשב שיש לו פוי־כורו ממנו ה מו ח ך* ססק־דין שנתן השופט אברהם חלימה בבית־המישפט העליון, הביע פליאה כיצד הסכים
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 49 | ניו־יורק לי א ע לי ״! לפני חודשים אחדים הציג המוסיאון לאומנות מודרנית בניו״יורק תערוכה רטרוספקטיבית כוללת, שהוקדשה לאמן־הפופ אנרי וור־הול. ביקרתי בתערוכה זאת
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 50 | בשיתוף עם דפנה ברק רק לא במכל!8 לכפר־סבא השבוע התבשרנו שקבוצת הפועל כפר־סבא מהליגה הלאומית החתימה את מאמן נבחרת פולין(!) לשעבר, ויוצק לאזארק, כמאמן שלה. מדוע
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 51 | קבל הלוואה לחסכון בחבית 0/0ס קבל • 1/ 2 0/0ותו על החסכון שלן וגם תוכל למשוך הלוואה בחבית מו שכת במיוחד. הבנק הבינלאומי הראשון מציע לך להצטרף בגובה 750/0מסכום
העולם הזה - גליון 2707 - 19 ביולי 1989 - עמוד 52 | ׳ינוליים לשתיה מינרליים לשתיה נהר הירדן׳ חים מינרליים זכים וסהוריס הנובעים מעומק האדמה היישר אל מיתקן המילוי. ללא מנע יד המעיין נובע לרגלי הרי נפתלי. עין זהב
חזרה לתחילת העמוד