גליון 2708

העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 1 | 10062128
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 4 | ענת ס רגו ס טי, ה עו ל ס הז ה מתנדנד דוד לוי יודע לבחור בחברי שלו. איך פתאום הוא הפך לנץ קיצוני? (עמוד )12 נלחם למשה בד ש לא אכפת מכלום. את רבינוביץ הוא רוצה
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 5 | ב די השבוע ודברתי קורא יקר של העולם הזה. שמו אמיר אברמסון, ואני רוצה להקדיש לו מדור זה. וזה הסיפור: ביום החמישי טילפנה לי רות דיין ואמרה שיש בפיה בקשת בדדודה
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 6 | בלמיו תמוז התנגד ודת וויהוו־זז. זה רא עזר מ לכנעני זה היה מעמד מדהים. על שולחן־האבן של בית־הקברות בחולון היתה מונחת גופתו של בנימין תמח, עטופה ׳בטלית קרועה.
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 7 | אד פרטי ל א אוהב לתרום. בייחוד כ ר מחה מלה גללבסק עורך־הדץ דויד ויניצקי, סניגורה של חווה יערי, היה אצל הד׳׳ר אורי ורנר ספיץ, הפאתולוג הנודע מדטרויט, וקיבל ממנו
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 8 | שהוא משל ע ל זה. כ ד אי שיתרו באמצעו ת חברה ה מקבל ת חשבוניות כוזבו שיטת רמת־גן בשיטה זו נאספו תוומות לא חוקיות נ סו סם: אוו שי ח למימון מעונות הבחיווח
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 9 | לפחות שלושה שרי בכירי עסקו בהתרמה ה ע לו ל, ל היקרא בחקירה (המשך מעמזד )7 לפניות נוספות של העולם הזה לא השיב מר עיני. החומר נגד הברח המיזרח למכוניות הועבר
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 10 | מישטרה. ג שרון היה בין המתרימים 71x 11 במערך אחת השאלות הראשונות המתעוררת עקב גילוי השיטות הלא־חוקיות, שבהן השתמשו בליכוד, היא כיצד נהג המערך בכל הנוגע לאיסוף
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 11 | שושלת: אילו הטלוויזיה הישראלית במר עגז העם הטראגדיה התורנית הכל היה צפוי. אבר 1ה בא לפתע. והפתיע את הבד. באשר תחלוף ההיסטריה. יחזור הכר לקדמותו. של ישראל היא
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 12 | וזיתה מספרת ע ל המאבקים 3ין כתליה, אולי הי ח הלנו דרא מ ה מקורית מנועה מלהיות נוכחת בהמראה. באותו יום היה זה מנשה רז שהגיש את מהדורת- החדשות. מהדורה שבה הוקרנה
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 13 | — ^זיו 1זה הכל — (המשך נזעמזד ) 11 השבוע, בפעם הראשונה לאחר שהתפוצצה פרשת ההריון, העניק מנשה רז ראיון להשלם הזה והשיב על הטענות שהועלו כלפיו. דרעי 12 דקות. היה
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 14 | ן ר־ק, פעם 1גד אריק. אבל השיקולים הלאומיים תמיד במקו הראשון דן מרגלית, כ תב פרלמנטרי ופרשן מ ד מי של עיתון הארץ: לדעתי דויד לוי מאוד מאוכזב ממעמדו הפוליטי
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 15 | מיסמך: איך הפך לנדאו -כביכול -״יו ר מרכז שילטון מקומ המיסמך שהגיע לידי השלם הזה נראהו כז. אך חלפו רק ימים מעטים, ובית־הדין התתמים: מיכתב־ברכה, משוכפל במכונה,
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 16 | קז ט ר בו א ל שעון שוויצרי קלאסי 18 קארט. x 6 ^10^1מלאכת מחשבת של מסורת שוויצרית השואפת לשלמות x 6 ^10^1 .שעון קלאסי בעיצוב עדכני. x 6 ^10^1השילוב המרהיב של
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 17 | אס אהה נ3ונוסלס אז >עהזה סיסמצס אתה הרי קונה ממילא. אז למה שלא תנעל את ההזדמנות ו תרוויח מכל העניין. למה שלא תשלוף את כרטיס ה״רזה״(במקום ׳׳1י ק או מזומנים)
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 18 | רגשו הו וי ען שכל עור. מ ג 1^ 1 ,־1 לא מצחיק ף* בדיחה האחרונה באה מפי ברוך אלמקייס מתל! 1ירוחם. לדבריו, הישראלי המצוי ״חושב כמו שלום עכשיו, מצביע בעד הליכוד
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 19 | שרכי־דץ לאולם, בני־אדם במיסדרון ומחשבות עמוקות על טיב איכות התוצרת השווייצית חוד ש לפני מותו נכנס בנימין תמוז לקפה כסית, שממנו נעדר במשך זמן רב. תמוז, שכבר היה
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 20 | זה אין פיתרון. לכן זה לא בעיה. בשבילי, בעיה זה רק הבר שיש לו פיתרון״. עורף־הדין אמנון גולד־י נברג סיפר במסיבה על מיקרה שקרה, לדבריו: מתמחה של שופט יצא למיסדרון
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 21 | אני כותב דברים אלה כמה שעות אחרי שליוויתי את בנימיו תמוז בדרכו האחרונה. . לפני כמה ימים, ביום האחרון שבו היה עריץ בהכרה טילפנתי לו. ידעתי שהוא נמצא בשלב סופי
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 22 | לאחר שנים, בשנת , 1978 הזכיר אוריאל, בתגובה על דיברי ידיד שביקרו על יחסו לאורי אבנרי, את הוויכוח בינו לבין יוסף אוסטרמן(שמי אז) בסתיו , 1941 וכי הוא, אוריאל,
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 23 | וה הם אוהדים...הה הן אוהדות...הה הם אוהדים ...הה הן אוהדות ויקטור שם־טוב: מואשה לובלסק־: מר חאס : ..בשוט נ שנב ער ..הנשים אומוות שאנו ..יש עדייו אונלוסיה הכביש
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 24 | חה הם אומרים...מה הן אוסרות...מה הם אוסרים ...הה הן אוסרות מיר רז: ישראל(.פוצו״) ויסלר: הילל קורגפלד: ..אור יש הצדקה ,.כל שאו התואדים ..המדינה ודעת טוב לעישון
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 25 | מכסחיוקשדים — 2איוו! רייטמן תסריט ולם חן 1בתל־אביב היה מלא ברובו המכריע בנוער חם ואוהד, שליווה בקריאות עידוד ובמחיאות־כפיים את נעימת הפתיחה של הסרט ואת המכסחים
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 26 | לא עבר זמן רב ושמן של שתי האחיות התפרסם ברבים. עד מהרה הן העתיקו את מגוריהן לביתה של האחות השלישית, אן, והחלו לגבות תשלום ממשתתפי הסיאנסים. ספקנים שחקרו את
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 27 | סג ת גגן תדויו גערת קריאה (דיזנגוף, תל־אביב, צרפת) -תרגיל אינטלקטואלי מ תו חכ ם ומשעשע, שאפשר למצוא בו גס משמעויות מר־חיקות־לכת יותר, למי שמוכן ולחפש אותן.
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 28 | 01 ...0X101 ...0X101 ...0X101 ...0X101 ...0X101 ...0X101 ...0X101 ...0X101 ...0X101 ...0X101 .0X1 איך סידרתי את הים ואת החשמל נהוג לחשוב שהאנשים הכי מעצבנים
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 29 | תרבות האכילה הגיעה גם דגיבעתיים חתונה מישפטית ומעלליה של רקדנית־בטן החברים שר אבא שרי ך 1־ חוקר־המישטרה לשעבר עו־ 11 11111 #11 1רן-הדיו בנימין זיגל, שעמד בראש
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 30 | יכה סכינאי חבר־הכנסת ומזכ״ל מיפ־לגת־העבודה מיכה חריש, וא גם תושב העיר ג׳גיבעתיים, מחזיק בידו סכין גדולה, שבעזרתה הוא ה תכבד לחתוך את עוגת הענק. חריש, שהגיע
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 31 | פת־רחם וקורת־גג רעב בעיניים האמזונות הגיעו. זאת היתה השמועה האחרונה שהסתובבה בתל־אביב. נשים רבות נעלו את הבתים, כדי שהבעלים לא ייצאו החוצה בלילות, וחס־חלילה
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 32 | גרורה 7/7־ 77־ מ שמע 1צמור במשך שנים יצאה הזמרת דפנה ארמוני בת ה־ 33 עם איש־התאורה אפיק פלג, בן ה־.25 ארמוני, שהיתה חברתו של הזמר שלום חנוך, היתה גדולה מהתאורן
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 33 | א ה רן אל מוג צ בי שסרנפרד אל חולות הזהב כשהטלפון צילצל ובישר לי את דבר מותו, לא הבנתי את משמעות המילים. תמוז לא נראה לי כאדם המתכוון למות. האיש החזק ביותר
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 34 | לתל־אביב אני כבר מחכה להזדמנות להחנות את המכונית, כדי שאוכל לרשום את מה שעובר לי בראש. יש משוררים שמגרים אותי לכתיבה, בלי שום קשר לרמה שלהם. אני קורא להם
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 35 | אם המכירות של המתחרים עלו מבלי שוום םו להם שבדים סימן ש1ום םו לתם בלא-בעים 388301 ןןש 0 0 1 6 9 כאשר חברה מעונינת בהרחבת המעגל העיסקי שלה, בהגדלת המכירות
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 36 | הורוסהוס שה עליהם מאוד. בני מזל אריה אינם שייכים למזלות הדיפלומטים, בעלי הטקט והעורמה. להיפך, הם מוכרים כאנשים חסרי״טקט. למרות שהם מ1ל החודש: מה צפוי לאריות
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 37 | בל הדובים מובילות לחיים צור •ב שרים • מ ע דני בסוד • נקביקים • ממר חי ם • סל טי ם חיי צ 1ר בעי מ -שיווק ב שר • אנו מ קבלי ם ומכבדים כרטיסי אשראי • מ ת קבלו ת
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 38 | > — הורוסקופ \זנז רי בז אם הבנים נ חו ג יום־הולדתה ה־ 99 של רוז פיצג׳ראלד קנדי, אלמנתו של ג׳וסף קנדי, איל־הון ושגריר ארצות־הברית בלונדון בימיה הראשונים של
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 39 | מיבצע מנויים טעים עם חתום על מנוי שנתי ותקבל: (א) השבועון יניע לבי ת ך/נוי שרד ך ביום הופעתו ע־׳ שליח מיוחד* (ב) סחיר הסיבצע 190 :ש־ח כולל מע־מ א שר ישולמו ב־
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 40 | ע מו ד או ר ח מדי שבוע מציע ״העולם הזה״ עמוד אורח. המילה, התמונה, הגרפיקה -כולה על אחריותו, ביטוי למה שהוא רוצה להעביר לקורא וזנ ס בו ע שהמת 0אינו מנת / 5י?ז ^
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 41 | — ומן איש׳ 919 911119 # 9 1 0 1 7 (המשך מענז 1ד )21 אותי כתריסר פעמים בספר, בהקשרים שונים, אך תמיד על רקע אחד: טענותיו החוזרות ונישנות של רטוש שאני מסלף את
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 42 | צי ג : ש גנ ק ח משכנתאל־ 120 חודש, קבל 90 יום חינם ללא חבית וללא הצמדה ותתחיל לשלם דק ב־ 1בדצמבו . 1989 משכנתא 90 קבל את המשכנתא נבר היום ואת ההחזרים תתחיל
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 43 | הסרט המגנט• של פוג׳י שומר על הראש המגנט• של הוידאוט״פ שלן־ הראש המגנטי הוא החלק החשוב והיקר בוידאוט״פ שלך. רק קסטה מעולה ועמידה שומרת על ח״ו לאורך זמן ומעניקה
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 44 | ער 1ץ 1 ערוץ 2 בררוגו תוכנית בידור ץ ץנחה התוכנית צירופים מוביל את ^ /ה תוכני ת בלא כל חשש. איו עליו פחד קהל. הוא יודע שאין לו ממה לפחד ...קהל אין לתוכנית
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 45 | ב מ קו שירי מ סו מ מי ם מנ ק ה ע ל מין, ר ׳ הנ שמה ן פני כמה חורשים החלו להתהלך /שמועות כי ריבקה זוהר הצטרפה לכת מיסתורית. העיתונים סיפרו על דרכה החדשה,
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 46 | שבוע לפני ש. קזבלן מתחיל לרוץ, הגיש כספי תביעה בביוז־המישפט גדול בארץ, לא כחברת־תקליטים, ואני באמת לא מכיר מצב כזה. אתה מתייחס לכוכב שבסדר גודל כזה, והוא לא
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 47 | דיאלוג הדמים שר אש״ף אנ^ואב ע קי ב א נוף בשבוע שעם־ ,נפטרו מפצעיהן האנושים שתי נשים יהודיות, שנמנו על נוסעי אוטובוס הדמים. ם בך עלה מניין מספד החללים בפיגוע
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 48 | ה הער־נ והמהפיכה היהודית עיתונאינו והסטוריונינו נתב שמו לאחרונה בתמרוקי המהפכה הצרפתית מלפני 200 שנה, התרפקו על צלילי המארסייזה, התנפלו על הנקניק הפאריסאי בבית
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 49 | ענ ת גטגיו משמאלי לשמאל חלפו שבועיים מאז הצעתי כאן, לראשי עיירות הפיתוח להתאחד. צעד ראשון ישיקנה להם כוח פוליטי משמעותי במאבקם נגד האבטלה בישובים, ונגד ממשלת
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 50 | 45 שנה לנסיון לחסל את היטלו יום ו׳ י׳ח בחמח ודזס״ס גינויים בעולם לקריאתו של השר שרון לרצוח את ערפאת משרד החוץ ההולנדי הביע אתמול צער על דברי שר התעשיה והמסחר
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 51 | _ האלוהי של ריבקה ז (המשך מעמיד )44 המדרגה, עד שהגעתי למבוי סתום. חיפשתי איך לצאת ולאן לפנות. אני חושבת שנגררתי לסם מפני שאצלי היה משהו מתוייק בנישמתי, ונגררתי
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 52 | 171חסג/ל/ מנתב ג וק מ ת מפני שבתוך ריברי ההבהרה מקופלות שלוש טעויות בסיסיות. הראשונה כרוכה בהתנשאות. השנייה מתבטאת בסתימת־פיות. והשלישית היא מעשה״תעמולה. שלו
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 53 | 50ש ח כאול ם 30 ,ש ח כיצי ע — כול ישלמו יכל־התרבות, אומרות המודעות וד־ ( אגרסיביות של משה בדש, יהיה זירת האירוע הגדול. יאיר רבינוביץ, הנציב הפורש של מס־ההכנסה,
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 54 | מחיר מלא. אני סוגר 3 0 0 0מקומות בהיכל התרבות!״ חושק את השיניים, כדי שהצחוק לא יפוצץ את הפרצוף הרציני שאיתו הוא מסתובב בדרך־כלל .״תהיה. פנינו למיספר עורכי־דין,
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 55 | ס בו ר ט דרד שוו״צר פלא! משה סיני! הוא רוצה — אבוי! — לעבור מקבוצת הפועל־תל־אביב (כנראה, לבני- יהודה) .אז במקום שקבוצתו תמכור אותו בצורה מכובדת, ולפחות תרוויח
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 56 | מה מצב הגג ען לך* חדש או תקן באקו־ילפז היתרון הגדול -באקרילפז תוכל להשתמש בעצמך, בלי צורך באיש מקצוע ובלי צורך בחימום ה ^מר. אקרילפז הינה משחה לבנה שלאחר
העולם הזה - גליון 2708 - 26 ביולי 1989 - עמוד 57 |
חזרה לתחילת העמוד