גליון 2710

העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 1 | ח׳ באב תשמ׳׳ט9.8.1989 , מיסטר 2710 המחיר 6.00 :שקלים מולל מע״מ< ,באילת 5.20 :שקלים שגה 53 עסק, הווידיארקליפ של השסיקא׳ שקש בחובות של רבבות דולארים
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 3 | ה ח טי פ ה לקנות בז ולולמ כו ר ביו קר. ג בני־אד ם. י שראל ת צ טרך לשלם. כמה? ( ע מו ד ) 15 כ הנ א הוא לאג מר. לגמ רי ל א. יש לו שיטה חד ש ה. מה חושבי ע ליו? (
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 4 | סיסזבים הפצצה השלישית על בעיות־היסוד של החברה בישראל (״איגרת־העורד״ ,העולם הזה .)197.89 שלוש פצצות־זמן מתקתקות להן מתחת לחברה בישראל: הבעייה הפלסטינית, ה־בעייה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 5 | .בלק׳ אינו מאכזב ...הוא מרסק בשניה א ח מיפרקתו... ידצו. יאמרו על אמירת קדיש על קברו של בנימין ת מוז(״ טכסד תי לכנעני״, העולם הז ה .126.7.89 מה כל כך נורא בכך
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 6 | בשמאל פו ח די ם מפני השתל טו ת לדעת הימין, המדיש הפלסטינית נפתח. אבל הימין יוק. אליקים העצר. :מדעו דווקא נוג ע המנויע נל הטחנה הגדור הזה משתק, אונו ווו, חתול
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 7 | הימין. אבל הימין ומצאבפ אני ק ה. הוא מ שותק. מ ה קו ר ה שם? ;;ישם לזי כייו גם התנועות העל־מיפלגתיות האחרות של הימין כגון התעעה למען ארץ־ישראל ה שד מה, או
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 8 | התגלה שבו ע ימים לי ד גינין. מילואים ע התגלה דויד בן־הרוש האמיתי מגיבורי ואדי סאליב. הוא התקשר עם מערכת המקומון החיפאי ודרש חקירה בעניין. הוא אינו שש להתראיין
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 9 | השמן, הדגל, החומוס והאבן. מ ס־ ר כו ש מ של א ת הנזק. מטר מגדר המחנה. החישוב פשוט: אם הם משתינים לחומוס שלך, הם צריכים להחזיק בנפרד את הקערה המיועדת לערבים. כדי
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 10 | הוא נמצאבכל מקום, בכלה פגנ ה בנזרעגז העם עוגה של אש באינתיפאדה נהרגים ונפצעים אנשים משני הצדדים. אבד באינתיפאדה נם חוננים. נמר חזסר־הטעם. כל מילחמה מתנהלת בשני
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 11 | בכלעצרת, בכל כנ ס. ל עי תי ם ב או תו הזמן. קשה להאמין שזה אחד. אלי דסה, העולם הזה ד*ו?1ו 7111 סוניז ב ל תי ולאה שעשיתי — להביא את השואה לבני עדות־המיזרח.״
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 12 | ,ל ש קולני ק יש 250 תחנות־טוטו. לדקל יש בתי־מלון ומר כז מיסחרי. לי כשנשאל על פרשת גירושיו מענת, השיב .קשה גם לומר שנכוויתי. בהתחלד, כשתת־קלקלו דברים, ודאי
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 13 | בנזרעגז 7ן כלו ם. למהלה פי להכל עלי? 10 שנים, כשקריבושי עשה ג׳ינגלים עבור מישרד״התיירות, שהיה אחד הלקוחות במיש־רדו של ברנע. הקשר, שהחל על רקע מיקצו־עי, הפך
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 14 | — ת־סמונת אמבה יי דיוקנו של פעיל בלחי־נלאה (המשך מענו1ר )11 ינואר 1986 הכרזנו על הקמת הוועד במסי־בת־עיתונאים. היו שם הד״ר שלמה אלבז, אתי דנינו, הפרופסור ששון
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 15 | ק1ו 1 1 בזו ו ל ־ מבור ביו חמת־הלבנון ו/או שיחרור בני־הערובה האמריקאיים והאחרים. השייח׳ +העצירים השיעיים שבידי ישראל וצד״ל וכן עצירים פלסטיניים, ומה עוד. זהו
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 16 | מה קרה ל מנחה שגזר את דינה של מיסעדהללאן נעלם יועצז של מזרעי? יעקב בך־הרצל, איש־ה־רדיו לשעבר, הנחה בשבוע שעבר ערב של מכירה־פומבית בטיילת המלר־שלמה באילת.
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 17 | ארנון בתל־אביב, אחרי שנואשה למצוא מקום־חנייה מוסדר. אחד השכנים, שנוכחותה של המכונית על המידרכה הפריעה א, הזמין את המישטרה, וזו קראה לפקחי־העיריה שסינדלו את
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 18 | ,.תנו לאת השילטון. לארקחבר ־ כנ ס ח, כ אין כבר זמן. אינתיפאדה תהיה? בהואנעלם מן הנו ף? לגמר ל א! הוא פועל ל פי שי טהשלא וו סתה עדיין בארץ. החוק וג ד גזעוו ת
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 19 | קבר יהיה! כהנ א ב כי כ ר דיזנגוף. השיטה מו ע תק ת מ מרכז־ אירופ ה ן ןן ך • בצי זק, לפני גיוס :״צריך אדם קיצוני ימני בכנסת, שייצג את הריעה הזאת. התחייה או
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 20 | סיפ 1ר עמוס היה מתנחל. באחד הימים החליט שאינו יכול לסבול עוד. הוא ראה כיצד מוכרת הממשלה התבוסתנית את ארץ־ ישראל. הוא מכר את הווילה שלו באריאל, יחד עם
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 21 | לי לו ת + לי ל ה חינם* ב סונ סטהיםהמלח + $43 ,מע״מ באמצע השבוע במלון שרה־טבריה + $19.5 ,מע״מ באמצע ובסוף השבוע לי לו ת + לי ל ה חינם* ב סונ סטה ירושלים + $33
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 22 | המזריק טען ששילם ל ה 50אלף דו ל ר. מסתבר של א שילם ל ה מאומה ץ ה היה התיק שהכי הכביד עלי. היום בשום אופן לא הייתי מקבלת אותר, אמרה עורכת־הדין נירה לידסקי להשלם
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 23 | מה הם אומרים ..מה הן אומרות...מה הם אומרים...הה הן אומרות שרית עוזיאלי איר ר בי ב: אהרון הראל: ״ הנבנו עם ש ר ״בארץ יש התעניינות אריסים ומנהלים!״ מוגזמת
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 24 | נז גתג גו שם הסרט החדש כשם הספר שעליו הוא מבוסס. פטר וירטל, הסופר, ליווה בנעוריו את ג׳ון יוסטון והסרטת החלבה האפריקאית שלו. הספר מתאר את האירועים המרגשים
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 25 | אל תחביא אח הדולארים שלך בג ר ב. ואם כן— אל תרא אותם למאהב שלך ^ תביעה שהגיש עורך־הדין שמואל ( 1סעדיה, בשמם של מלכה ואביגדור פורת, היתה יוצאת־דופן במיוחד.
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 26 | באוויר בשעה 10 החלו להגיע האורחים לביתה של נגואה בסיוני, אשת השגריר המצרי. חדי־העין הבחינו כעיתונאית מירה אברך, נשיאת 1אר״טי, כשהיא יושבת במכוניתה של סוניה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 27 | ]בוז £7*7/7/707 מפיקת אירועי האופנה שלווה בן־גל הוכיחה בערב הגרנדיוזי שערכה במלון השרון שהיא עשתה זאת, ובגדול 800 .איש נכחו באירוע הענק. אחרי תקופה של חיכוכים
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 28 | ב חי פ ה אומרים עליו :״שקרן חסר־ ת קנ ה, רמאי, איש שלמא 1יפולאצ-ות! * * ל דבר אחד מסכימים גם שונאיו הגרו^ לים ביותר (ולא חסרים כאלה) :יש לו סטייל. גם את הדברים
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 29 | סמל מגיב ב ח רי פו ת. ד מו ת שנויה במחלוקת מורכבת מאפס עסקנים ומהרבה אנשי־רוח בעלי שם ציבורי. .בהתחלה עוד נתנו לנו לפעול איכשהו, אבל איפושהו, לאורך הדרך,
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 30 | נתן ז ר מנגד ובורו לא, לא טעווז־דפוס. פורום שפיל על מיש־קל הפורים שפיל, מישחק הפורים העממי המסורתי שנעלם מנופי חיינו כשהעדלאידע הופיעה בהם וכאשר כל דבר המזוהה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 31 | ועתה לעצם העניין. מה באמת מצוי כאן לפנינו?! שהרי אנחנו, בניגוד לו ולשכמותו, חייבים להתייחס אל הטענות — ממש כאילו היו טענות של ממש במחלוקת של ממש שמקורה בהבדלים
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 32 | בפהשלים לך הבאים: הביטויים לאהספקתי לאתפסתי אותו 711 שפאאת• חלה לאהיהל׳ ופן ותקפתי בפקק אנשי שדה, עצמאים ובעלי עסקים מבלים לפחות שעה אחת מיום העבודה שלהם
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 33 | _ לאן 1על1וע סמל — (המשך ם עמ 1ד )29 יום, סוגרים אחרונים. היתה אווירה של יצירה. ״היתה לנו פעם בימה להצגות בערבית. מה קרה איתה? לאן היא נעלמה? ״השתמשו בתיאטרון
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 34 | 1017 ^ נ 9 /ן ה11 וו! 0גוה 2710 חנזתרים הצאצא השיש1 נולדה למרלון ברנדו ( ,)65 כוכב־הקולנוע האמריקאי הוותיק (הטנגו האחרון בפאריס; האמריקאי המכוער; הסנדק)
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 35 | הורוסהוס תחליף לבית. כשאין מקום לאכול, לא ** מפורסמים. נות ולמכור מכוניות. בתורת המיספרים, בעל המכונית מודע למעמדו. הוא הוב או אף לעבוד עבודות המצריכות *
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 36 | מדפי׳ מיבצע מנויים טעים עם ז5ע* חזה מהיום 0 9 0 1 1 : 1הוד יגיע אלי ך עם רץ איש* ,חד ש, טרי, לוהט, עסיסי, ישר מהד פו ס ל בי ת ך או למשרדך! 1מ הזמנה לארוחה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 37 | 77 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*1 ...0*101׳;77 ...0*1;77 ...0*1 סתם. שסעשד קיץ חברה שלי, אם לילד בבית־הספר וילדה בגן חיפשה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 38 | (011 0111111 אסא נתנה א ת הכיוון דפנה בר, בתם של השחקן־זמר המנוח שימעון(רביעיית מועדון התיאטרון) בר, עומדת להתחתן בסוף החודש עם יוסי שמיר, טכנאי־שידור. הכלה בת
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 39 | במיסגרת חיפושי הנואשים ביותר אחר מישפחת שושלת הישראלית גיליתי את מישפחת טובטרמן הענפה. אמרו לי שהם ממש חיים כאילו שהם מככבים בסידרת־טלוויזיה אמריקאית. אז
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 40 | היא ה כי ר ה אותו בפאב. א חרי ח צו ת הוא הזמין או ת ה לבי תו. ה שמעו ך* יא בת .18 היא נוהגת ללכת כמעט 1 1מדי ערב לפאב פופולארי, שאליו נוהגים להגיע
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 41 | אתהתק לי ט האחרון. פ ת או םהתנפל עליה. מ א שם? ש הקוראים רזה..אונס גבול״ .הא־תותים המוסנמים בין המינים השתבשו. הוא חשב שהיא עומדת רהסנים. היא וצחה איפה סתם
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 42 | פרו פיל ש ל נאנסת פוטנציאלית: ,,יש המחפשות סיטואציה שלאונס!״ הד׳׳ר יפתח סוכנבר, פסיכיאטר: אין לעשות כל הכללה שהיא לגבי מיקרים שבהם מתבצע אונס. לכל מיקרה־אונס
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 43 | ולפע מי הן מ ע לי לו ת חידוש זה מרחיק לכת בעולם כולו. רק בשלוש ממדינות ארצות־הברית — דלאוור, אורגון ודרום־דאקוטה — ניתן להרשיע בעל באינוסה של אשתו. ישראל היא
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 44 | 143 שבוע מוצלח עד בלי די היה זה השבוע שעבר. אף יהודי לא מצא את מותו מידי שליחי הטירור הפלשתינאי. רק שבעה ערבים נטבחו במהלכו — ממוצע של אחד ליום. רמת קטל חדשה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 45 | השייוז המזמר ^ א במקרה, קרוב לודאי, בחרו הלוח/מים הישראלים ללכוד את שייח עובייד בשעות המוקדמות לקראת הבוקר של יום הששי. ניתן היה להניח שלקראת יום השבתון
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 46 | ע 1ת גט;/ , מ שמאל לשמ אל .הסכלים יש שהם חסים על סכלותם, ואינם עוזבים אותה כמו שנאמר: וחמל עליה ולא יעזבנה, וימנענה בתוך חכו(איוב כ )13 ,ומי שמאמין במסורת
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 47 | ע מ עושי שלום? ידם ה׳ /בי אב חדשות תשם־ט 5.8.1989 / ״אחד מושלי הכנים חתו לי את האוזו לאט, נמו שחותכים בווסת״ מ,ככ קו-- 0 אוזנו של חליל אבו־עיאר מחאדיונס נכרתה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 48 | הורוסקופ הן מעלילות ׳(המשך מעמ 1ד )35 טובות לחברים, אולם פחות מזה למיס־פחה. היא גמצאת הרבה במוסך, ולאו דווקא בגלל תיקונים גדולים. • סכום הספחת 5 - מכונית
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 49 | 171חםג7/״/ בתיה הו א יענק׳לה אגמון, חבר טוב ושורד מצטיין, עשה מה שאדם בחר המליץ. הוא לא הזכיר בראיון שלו בעיתון העיר את המושג,אדם ברוכיזס,׳׳ כי אז הוא היה הופך
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 50 | ערוץ 1 ערוץ 2 יומן ה שבוע ברדוגו על הקרש כשהסתיים יומן השבוע, היתה לצופה הרגשה שקיבל נוק־אאוט. כאילו פגש בשעה האחרונה, בין החבלים, את מרק טייסון ולא את אליעזר
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 51 | הסרט המגנטי של פוג׳ שומר על הראש המגנטי של הוידאוט״פ ש לו הראש המגנטי הוא החלק החשוב והיקר בוידאוט״פ שלך. רק קסטה מעולה ועמידה שומרת על חייו לאורך זמן ומעניקה
העולם הזה - גליון 2710 - 9 באוגוסט 1989 - עמוד 52 | 10 קונות נאמנות בשיעור הוספה מופחת אתה זוכה לניהול מקצוע• של צוות מיומן העוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בשוק ההון. כשאתהמ שקיע בכל אחתמ־סו קרנות הנ א מנו ת של
חזרה לתחילת העמוד