גליון 2711

העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 1 | ט״ו באב תשמ״ט16.8.1989 , מיסטר 2711 המחיר 6.00 :שקלים(כולל מע״גס, באילת 5.20 :שקלים עואולי 1711־ דו ר עו כסףת מו
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 2 | מחר משופר חסכון חודשי ק טן ומוגדר חוסן ס חו לסכום נינו עד 40/0ויבית שנתית צמודה למתמידים ושי למצטרפים. ן * כל הפותח תכנית חסכון״ עוז למתמיד״ בהפ?ן דה חודשית
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 3 | הרב כל המדינה הסתכלה בו, והוא אפילו לא ידע שהוא כל־כך חשוב. עובדיה יוסף בתרגיל תיקשורתי. (עמוד )8 הפוליטיקא הפתעה. צ׳ארלי ביטון עוזב אתהכנסת. אומרים שהוא קיבל
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 4 | נזיבחבים אופוזיציה יחידה קודם כל, מי אומר שהעיתונות היא שמאלנית? או שמאלית? נכון, רבים טוענים כך. למרבה הפלא, אין זו רק טענה הנשמעת בארץ. כמעט בכל ארצות המערב
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 5 | הוצאה לפועל לא האמנתי. אחרי שברחתי מהצרפתים וסידר תי אתהאיטלקים ולחצתי את היד של בגין, אחרי כל זה הם באו לווילה שלי ב״ 6בבוקר, ולוקחים הכל בגלל חוב עלוב של
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 6 | בקרב בין ס ק־ישראל לאל פפו שד לאבגלל הטרוד ציון צפריר, ה עו ל ם הזרז דובר ראש־הממשלה נחלץ השבוע משאלה מביכה — ומסר הודאה מביכה עוד יותר, שפורסמה מ־דיורק ס״סס.
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 7 | 1יך משחקי ע 37 מיליון דו ל ר שוכב בחו״ל למצב שבו הכסף נמצא בארץ. אם תיגש לבנקים בישראל ותשאל אותם מה תהיה התמורה שאתה מקבל מהם תמורת הפקדה של 15 מיליון דולר
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 8 | עז ר פרוצה, גאולה לא. פרס כגזע לנדאו מקלל את לו* טונים גבוהים במיוחד בסגישת־פיוס שנערכה בשבוע שעבר בין מקסים לוי לאלי לנדאו. ביום הרביעי בשבוע שעבר התקיימה
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 9 | מרואה, רפול לא. ב בו רהרב שיגע את הפוליטיקאי את הקלטת כמו שמאמן־כדורגל בודק שחקן זר. הוא לא מדבר, ררעי, אבל יש לו נוכחות. יותר מרבין. יותר מיצחק רפאל, שמעייף
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 10 | לא רק פרס דואג. ג כ לי כו ד דואגים.. .רבין עו ד ישאיר את כולנו מאחור, 111 החבה לפרס רמסשה יש במיפלגת־העבודה הסכמה כללית: אי־אפשו ללכת שד נעם לבחיוות כשנוס שמד
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 11 | גו מר ש ם. ש ר ־ הביטחוןממריא . (איאי-א) חיים רמון, דויד ליבאי, עוזי ברעם, חגי מירום והוא עצמו. רבין נראה לו, ולרבים מהח״כים הצעירים במערך ,״פיתרון־ביניים״
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 12 | בםרע\ז (המשך מעמוד ) 11 מוחלטת של הדת מן המדינה. מכאן שהמדינה היהודית תהיה מדינה ״מערבית״ ולא מדינה ״מיזרחית״. השייח׳ והרב ניתוח זה של ז׳בוטינסקי עדיין שריר
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 13 | מגרוזיה. כולן מלוכלכו ת. ח׳ כ אפריים גור רחוק מלהיות בדי ח ה. בה מעל לטיב הסימון של פוליטיקאים שגדלו בארץ. פעילותו הפרלמנטרית, המדינית וה ציבורית, מתמקדת
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 14 | מי אוטם ב מו ת אי תי ק ל או דין נוטקביץ, חד שות מי אשם בטרגדיה של דני חמצני? קודם כל אשם מי ששם אותו במצב הזה. אשם מי שפיתה אותו, במודעות ציבעוניות ובדברי״רהב
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 15 | שחי וחישוקי ך* תוניס ננעלה השבוע ועידת פת״ח, אחרי שקיבלה שורה של החלטות. יצחק שמיר אמר שוועידת״פת׳׳ח דומה למושב מרכז מיפלגת־העבודה. בשניהם התקבלו באותו היום
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 16 | עיתונאי אמריקאי סיפר השבוע שבעת כינוס הפרלמנט הסובייטי החדש הוא ניגש אל ר אי ס ה גו רבאצ׳ו בו אמרלה: ״יש פה צירים הטוענים שבעלך דומה לנפוליון ושאת דומה
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 17 | 111דוקךך | 1שר־הניטחון, מס תכל לעברו של שר־המישטרה, חיים בר־לב, המגיב בפיהוק ! ^ 1 | 1 1 1ן מוסתר היטב, על א חד הנאומים המעייפים בכינוס מרכז מיפלגת״העבודה.
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 18 | י — אני גו רגי, ל א גרוז! (המשך ם עם 1ד ) 13 סית שאחי ערך לכבודי. והוא, בצורה גועלית וגסה ומעליבה, אמר לי :״מה, שאני אבוא לגרוזינים?״ זה פגע בי עד העצמות, עד
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 19 | רק את האמת, אבל לא תמיד אנחנו אומרים את כולה! הוא אמר את המילה מקור כמו אריק שרוו, עם ה׳א באמצע. אפשר להקיש על המילה הזאת באמצע, ולשמוע את הטון החלול. מקההור.
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 20 | 25 מער\ת. לא פת\ת. בקיץ החם שלנו, אי אפשר לוותר על מיזוג אויר. גם אין כל צורך לוותר. הבעיה היא, שקיימת נסיה להפריז בקרור. מה רע בזה? קודם כל זה לא נעים, כ׳
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 21 | תדויו חובה לראות תל״אביב: מלון טו־נוימס, מיכתב מאשה אלמונית, בנלל ה־מילחמה ההיא, ם׳ תפליל את רוגיר רביטד אשה אחרת, קפה בגרד, זמנים מודרנ״ם, חלף עם החח, פאדרה
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 22 | יסעב רא שרום *3אם חוב ,.לא שלום אגי בא להביא /כי א ס חרג״ יונ תןר טו ש ,״ ב רי ת״ ברשימתי הראשונה על הביז^רפיה של אד ריאל שלח, הוא המשורר יונתן רטוש, כתבתי כי
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 23 | תיים״ ,בין המשורר שבו לבין הוגה־הדיעות וה״מנהיג״ ואיש־המעש(הכושל) שבו. דיברתי, ואף ניסיתי להצדיק הפרדה מעין זו, אולי אף מתוך כוונה להצטדק. ברור: דיעותיו של
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 24 | אפריים עוז ב ! — ד ף חד ש וכך נסללת הדרך למבקרי ספרות, אף הם מומחים, לבחור דווקא בסיפור מעורר סלידה, מעורר שאס־נפש זה. לא הם יערערו על האמונות התפלות ועל
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 25 | מומחה בכלכלהכ די להבין אותו. מה ג שאתה תשלם את המחיה. משלת־ישראל רוצה בהלוואה מבנק ישראלי, שתוחזר מדיווחי חברה ממשלתית ישראלית — אז מה עושה בעיסקה זו מר
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 26 | לא! נעלמו כל הצלמים ומה הם חיפשו במים? בריוק ספ ארי השחקן יהודה ברקן סיים את צילומי סרט־המתיחות השביעי שלו, וזאת ללא ספק סיבה למסיבה. לסרט קוראים נפנש בספארי
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 27 | שיידעו פעם מה זה! מה היה קורה ביום השישי בערב אילו היה מתרחש אירוע חשוב? מי היה מצלם ומנציח את העניין? כמה עשרות צלמי־עיתונות ממרכז הארץ התקבצו סביב
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 28 | 1הם אומרים...מה הן או מרו ת ...מ ה הם אומרים ...הה הן אומרות... חיים שקד: שימעון שיטרית: דן תיכון: ,אני מונן לחיבוק ,.אנחנו עומדים 3ר , .מיננס ״ ם קצרים במנונת
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 29 | חה הם אומרים...מה הן או מרו ת ...מ ה הם אומדים ...מה הן אומרות. ..צופים ש, החרטה ממשרהאן ! ״ בחוות״דעת של שניים מחברי הוועדה שהוקמה לעניין הערוץ השני, נאמר כי
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 30 | מאת ואיחסון מיליוני טונות גרעיני מזון (חיטה) ומיספוא(דורה, שעורה ותירס) לשנה בנמלי חיפה ואשדוד וידיד קרוב של מנחם בגין, שלו שימש, בשעתו, כיועץ מיוחד בשכר שקל
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 31 | הורוסהוס כאלה -מראים שהאדם אינו מיי חס ח שיבות גדולה לרגש עצמו. יתכן שיהיה עסוק כל היום במח שבות, בפעולות ובתיכנונים בקשר לכל הקשרים הרומנטיים שבהם הוא מעורב,
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 32 | ב מרע\ז לשון הפפריקה של הפילים ידד קטן | איננו ילדלד רכבת. גם כן מילה. אחד־העם, הוגה־הדי־עות הגדול (סהן תביא; לא זה הדרך) לא התפעל מן המילה הזאת, רכבת. הוא
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 33 | יעל לוי על בו עז שרעב, ה חבר שלה( לשעבר) ,אתה הולך 3רחוב שאו אותו מאירה״,. כתבה עלי. בועז לא בל־בר הסבים. הו אשלחלה בחזרה את תמתחה שהיתה על הם סוחד בארץ, קצת
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 34 | חדש! חדש! נפתח ברמת־גן! הג׳ים של ה ג ׳ י מ ׳ ר ע מטר, הותקנה על גבי ג׳יפ ספורטיבי, המלווה מדי פעם ברוכבי־אופנוע וסוסי־רכיבה, והעובר ברחבי־הארץ, במוקדי־הבילוי
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 35 | רחל מרחלת היא הראייה העיקרית במישבט ^ ם האשד! בוחרת לפרק את מיסגרת הנישואין, הרי עליה לפצות את הבעל כך טוען הצייר יפה־התואר שאול נמרי, באמצעות עורך דינו מנשה
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 36 | למסד׳ מיבצע מחיים טעים עם 3113 110:1 הז מנ ה יד א ו־ ודו 71 זו גי ת חינ ם ל חו ת מי םעל מנו 11111־!1 מהיום העו 05 מנה יגיע אליך ע רץ אישי, חדש, טרי, לוהט,
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 37 | מישפחוזי, ידידיי שיות אחרות חברתי, אשה צעירה ונחמדה, גרושה ואם לשלושה ילדים, עובדת כעיתונאית בעיתון מאוד עני, וככה גם נראית המשכורת שלה. לפני ימים אחדים קיבלה
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 38 | 01100111 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 משהו? מה קרה בחמש ה ד קו ת שבהן נפגשו בחדר׳־השרותים ש רי ברח׳ ,ב תו של תעשיין״הטקסטיל אברהם ברין׳, מבעלי חבר ת ניבה, הנשואה לבחור
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 39 | הבר אפשרי אני לא יודעת כמה זה חשוב, אבל השכנה שלי, שאותה אני פוגשת בכל יום שישי בקונדיטוריה, מאוד אוהבת תיאטרון* ,היא סיפרה לי שהשחקנים עמי ויינברג ואשתו שוש
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 40 | $ 1000 דיום (המשך מעמ 1ר )7 שרוול• עורכי־הדין שלו הציגו טענה חדשה, שהפתיעה מאוד את המפקח־על־מטבע־חוץ ואנשיו. לטענתם, עקב פסק־הבוררות, הפכה חברת ם 1עד1ן הים
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 41 | אלי דסה, העול ם הזוז מרקש השכוע בקבוק־מים, כיכר לחם, תרמיל ר 11 עיזים תו הזמן נשפטתי על השוד בתנובה, והקאר־יירה שלי עברה לשלב אחר.״ פרקש מספר כי בנעוריו חיפש
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 42 | אהרן אמיר 151 לפי הודעת דובר צה״ל, נרצחו בסוף השבוע האחרון 4פלשתינאים. בנוסף על כך נמסר על 4ערבים שנפטרו בבתי־חולים שונים, כתוצאה מפצעי מוות שגרמו להם אחיהם.
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 43 | ארה״ב רה״ב אינה מנהלת מו״מ עם אירגוני הטרור. היא פשוט נכנעת להם. אם אין מישהו אחר שיעשה לה את העבודה — היא עושה זאת בעצמה. ואם יש — היא מסתתרת מאחורי גבו. עם
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 44 | איל 1ה אדם שה תנצלו כשנגמרת התחמושת העניינית בוויכוח בין אנשי השמאל לימין, מטיחים הראשונים באחרונים ביטויים רוויי שינאה שנטבעו ע״י ראשיו, סופריו ואנשי תיקשורתו
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 45 | מרד כי הו רו בי ץ מרובעי נגד מדוכא כולם יודעים שהאירגון השיעי ה מ חזי ק בבני הערובה נתמך ו מו חז ק ע״י איראן. ידוע גם שהאירגון של גייבריל, האחר אי להפלת מ טו ס
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 46 | ל א אקטו אלי (המשך מעמוד )9 .נכון מאוד״. • אבל אתה בקושי מכיר במדינה. מה איכפת לך אם מדינה תעשה כך או כך? הזכות האלוהית תישמר במילא, בכל שילטון שהוא. הוא צוחק.
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 47 | הג רלה? ר!גנו לקנות ולא זכינו.״ ״חו״ל על חשבון ׳שראכרט, מיבצע ענק ללא הגרלה״ האותיות הגדולות זהות למודעה שפורסמה שבועיים קודם לכן בידיעות אחרר נות, אבל בין
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 48 | 1000דיו שינ7שון הבריון אין זו החדשה האחרונה: דויד המלך היה, בצעירותו, ליסטים שגבה דמי־חסות. מי שרוצה, יכול להחמיר בפסק־דין זה. בברחו משאול המלך, אסף סביבו דויד
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 49 | ג אחרי שתקראו לא!גו־ין־ להתחיל ל ב בו ת על!גיארל ביטון תעלומה: מה קיבל צ ארל ביטון כד להתפטר טהכוסת? יש הרבה תשובות הנלחשות בחוץ וגירסה אחת של צ ארל ^ סף?
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 50 | טלוויזיה רק דא גב־ גזית בימים אלה מתנהלת מילחמה עקובת מירקע בתוך מיסדרונות הטלוויזיה. נושא המילחמה הוא התוכנית סופ־ס 1פ, שאמורה לחזור למירקע ב־ 1בספטמבר. ליתר
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 51 | תן דסק ל חו 90 ברנו כבר מזנקים לעשור הבא וגאים להציג בפניך את מכוניות הדגל שלשנות ה 90-ת ו .5 תו 9ו אנרג׳י, ת ו 9ו שאסאד ו תו אקספרס. .1תן וינוק לטכנולוגיה
העולם הזה - גליון 2711 - 16 באוגוסט 1989 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד