גליון 2712

העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 1 | המחיר 6.00 :שקלים(כולל מע׳׳ס) ,באילת 5.20 :שקלים ח״ב קליינר מישטרת הנגב עיתונאית חשודה בפרשה
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 3 | התאב דו ת בקר״ח־חיים רוצים שמצ״ח ימשיך לחפש את הרוצח. יונתן שם־ אור עם המישפחה. (עמוד )8 איך הצליח הרב אריאל לעשות פירסומת לצ בעי טמבור? שרית רום מחפשת פרות.
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם דוגמה אישית גם חביב וגם אדיב על רעיון הטראנספר (״חרדל״, ״דיעה אחרת״ ,העולם הז ה .)2.8.89 הרשו לי להתייחס לאחד הקטעים הפחות איומים מריעה אחרת,
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 5 | מישפחת חמצו ופגעה כ שבוע שעבר כטעות על־־ד כוחות צה ל 1? .ל א היתה: הפעם הואשונה מותו של איתי חמצני, תינולן שנורה בטעות על״ידי חיילי צה״ל, זיעזע את ה ציבור
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 6 | אקשן: יש זיופים, יש ע לי ל ה נג דחכ ך* יום השלישי שעבר, בשעות אחרה^ הצריים, הגיעו שני שוטרים לבושי־אזר־חית למערכת ידיעות אחרונות בבאר־שבע, וחיפשו את כתבת
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 7 | ן גין־מישטרה ב כי ר, יש מי לחמה בין עיתונאית,,ידיעות לעי תונ אית ,,חד שות רות, שהוצאה כביכול נגד ח״כ קליינר, ז מי ר תב שלו עצמו, המבטל כביכול את הדוח. בראיון
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 8 | הוגיק היה של פרס שימעון פרס, שר האוצר ויו״ר מיפי לגת־העבודה, יהיה הראשון מבין חברי המיפלגה שייתן המחאה בסך 500 שקלים לכיסוי הגרעונות. המגבית תחל בישיבה הקרובה
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 9 | רקאחד ותן אתהב עי ט ה המסיימת. הא חשב ריב שהוא האחר אי? יילי־המילואים במאחז־הצבאי בג׳יבליה, שאליו הובא אל־שאמי על־ידי חיילי גיבעתי. מי זה, ביקש השופט לדעת אחרי
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 10 | ב &ירעגז העם התחלה חד שה שתי מילחמות התחילו לפגי 75 שנה ולפני 50 שנה. עכשיו מתחיל משהו חרש. בעיתון הראלד טריביזן. כמו בעיתונים אמריקאיים ותיקים רבים, מופיע
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 11 | פרימיטיבי. ג ב עיו ת הדיור ש ל לו ד עלו ב מי שפט \.ידעון סער ( סרצ 1ס קי) ך* שבוע הסתיים סיבוב נוסף בדו־קרב \ 1בין אלי לנדאו, ראש עיריית הרצליה, למקסים לוי,
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 12 | ב בז ר עגז (המשך סעסוד ) 10 ועידת־התנועה האחרונה, שגם הפכה את עצמה למרכז התנועה, נבחרה ב־ . 1986 הי, 1־ כה לוועידה חדשה היום היא, מבחינת מחנה שמיר־ארנס,
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 13 | !!גחון והפסדבב חי רו תבהסתדרות. ב מי פלגת ־ ה ע בו ד ה יודעים אתזה בסיס למחשבה מה מקומה של תעשייה בעיי- רות־פיתוח. ואין לי ספק שצריך לעשות בדק־בית. לדעתי, בכל
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 14 | ר 1ד ו אינם רחל אבנרי, העולם הזה אביו של אמיר אברמסון, פגוע אוטובוס־הדמים וקורא יקר של השלם הזה, הוא הפרופסור שרגא אברמסון, מלומד גדול בתלמיד, חתן פרס הרב קוק.
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 15 | השקט הזה מחריש את האוזו! ,, שתיקה רנעמח מעוזם משהו? הקשיבו היטב. בחלל מנסר מסר, שאיש אינו קולט אותו. שומעים? עדיין לא? הגבירו את ההקשבה. לא שומעים? אהה — זהו
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 16 | למה אסור להקליט את ניקולאי צ׳אוצ׳סקו? מה עושה תזונאית ידועה בארון־קיר? בישיבת הממשלה אושרה נסיעה של כמה שרים לחו״ל. במהלך הישיבה התבדח אחד השרים שאולי כדאי
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 17 | ך \ 11בתםבתה־ 17 של ה שחקנים אריק לביא 1\ • 1ושושיק שני, באה בחבר ת אמה למסיב ת- שחקנים. חלק מאורחי־המסיבה טענו שהיא דומה באופן מדהים לברכה שוורץ, נערת״הזוהר
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 18 | אורי אבנרי מי יעמוד בראשהמערךבב חי רו ת משוחח ע ׳!גחק רבין ך* אינתיפאדה נכנסה לחודש ה־21 ( 1מה קורה לצה״ל? אתה התחנכת על ערכים של טו־הר־הנשק, כמו כולנו. והנה
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 19 | הבאות?״,.אני ל א עו סקבזה עכשיו ...אני נותן ליוז מתה שלו עו ד שנה... מעורבים באירגון, בסיוע, בהסתה או בהשתתפות בפעילות אלימה או פעילות בלתי- חוקית. •ו אין
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 20 | .כ דו רי גומי 9וגעי בי ל די ב צו ר ה יותר חמורה ...ב מי לחמתהעצמ או ת היו (המשך מעמוד )35 4.5ל״ 5מיליון פלסטינים. הריכוז הכי גדול של הפלסטינים חי בשטח
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 21 | יותר חריגים מאשרבכל מילו־זמה אחרת שלנו... •ולא? מ &ני אגיע למסקנה הזו, אני אגיד לך. • י ש הסבורים שאתה תעמוד בראש המערך בבחירות הבאות. אני בשלב זה לא עוסק בזה.
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 22 | המילה האחרונה ? 31001מ 8 0 גם דרת נופש וגם השקעה עם תשואה נאה, בתנאי תשלום נוחים. 03^ * 3 3 ־13^ 33303 דרות נופש בנות 2-4חדרים משקיפות למפרץ ׳ם־סוף, למגורים או
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 23 | ר ץ ומפ ם: היילכו שתיים ל חו דבלתיא נועדו? מדוע אין מפ״ם ור״ץ הולכות בי חד בבחירות הק רובות ל הס תדרו תו ציבור תומכיהן מ שתוקק לזה, וכך גם מישלחת רחבה של
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 24 | ..שכבתי 4 /ל ה מיטה מ ב לי לזוז ו הס תכל תבעכברשהס תו ב בו ע ל שלח אותו לפרוץ למישרד עורך־דיו, כדי להוציא משם תיק שהיה מעוניין בו. הוא העיד גם כי חיים שלח אותו
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 25 | הריצפה ...ר?גו שאמ סו ר ע דו ת נג ד דויד לוי ...כמעטו אי ב ד תי כלייה... ^ חלומות הבי פרועים שלו לא חלם עורז־-הדץ רונלד(״רוני״) חיים שב א חד הימים יישב במעצר.
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 26 | הקרקע פגישה שכזאת נוסח ״זהו זה״ יומולדת לחיפניס הצייר עמנואל קיפנים חגג את יום הולדתו ה־ 53 על גג ביתו שבצפון תל־אביב. עשרות ידידים וכמה בני־מישפחה שתו ואכלו
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 27 | יוןי ^ ך 1צוות זהו־זה בהרבב חלקי. גידי 1 1גו ב (מימין) עם מוני מושונוב מאל) .על חולצתו של גוב מודפס ת קריקטורה משעשעת המ תארת דיאלוג בין גבר לאישה. הגב מביע א
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 28 | ה הם *ומרים...מה הן *וחדות...נזה הם *והריס...הה ה! *ומרות.. גאל ביבי: שעיהו דיבוב ם: י ראובן ריגל!: ..הכנסיה הקאתורית רא ״ליא היין תיי *1ציע .,היום אין א ו
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 29 | מה הם אומרים...מה הן אוחרות...הה הם אוסרים ...הה הן אומרות שלום א 3יטן: ערן ל :3 ,,דובו צהייר עשה ״צעיו׳ העבודה זזו .,בוד הוא שחקו הרבה מאניפולציות!״ ימינה. הם
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 30 | ותן זר ובכל זאת פסטיבל! ובכן, להוי ידוע לכם: אם הכל יילד כשורה, ואם לא תתרחשנה תקלות צפויות, תזכה ירושלים בכל זאת בפססיבל שירה בינלאומי, או מוטב במיני־פסטיבל
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 31 | — דעתו של אדם בן־תרבות, קל וחומר משורר חשוב, אינה סובלת שגדולי מייצגיה של השירה הערבית לא יוזמנו לקרוא, ואף לשבת בראש מיפגש היסטורי מעין זה. מה גם שכמה מגדולי
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 32 | 1רו י הזמנהלארוחה זוגית חינם ל חו ת מי םעל מנו1 0היה יגיע אליך ע רץ איש׳ ,חדש, 1 1 מהיום:1 טרי, לוהט, עסיסי, ישר מהדפוס לבי תך או למש רדך! הסינית בדיזען ף
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 33 | להיטים חיפה: כשהר* יפגוש את סאד* בעיקבזת ״הנסיכה הקסומה״ אפשר לצפות ברטט ל שלאגר החדש שד רוב ריינר מישהו אמר כבר כי מי שיצליח להמציא את הנוסחה הנכונה לטעם אשה
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 34 | הווולם גוה גז &ירגרים הסח־ של הסניטר פזעל 1ש 1פט נחוג יום־הולדתו ה־ 65 של אפרים קישון, שמאז סיפרו הראשון בעברית (העולה היורד ד חיינו) ומחזהו הראשון בעברית (שמו
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 35 | הורו ס הוס מזל החודש: בחולה ₪וג ס השנה לבתולות?• חלק מבני המזל אמנם עזבו מקומות- עבודה והשינויים לא ת מיד היו מרצונם, אבל לאחר זמן התברר שהשינויים הם ל טובתם.
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 36 | — לשופטת יש! (המשך מעמוד )24 עורר־הדין חיים סיפר פרנקל סיפורי פריצה, גניבה ואיומים על עדים, הנראים כאילו נלקחו מסרט הולי- 101ז € 1 4 לישיבה חשובה יצירות
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 37 | מייק טייסון ואשתו לא מזמן עשיתי לעצמי רשימה של אנשים שלא הייתי רוצה לפגוש אותם בסימטה חשוכה כאשר אני משוטט לברי. שלושת השמות הראשונים היו של המתאגרף מייק
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 38 | נ ו 0111111 1111 שיפסיק! ל;מח! לגברי מזור, מי שהיה מנהלה האישי והצמוד ביותר של הזמרת ירדנה ארזי, קרו דברים רבים מאז שהתפוטר מירדנה. בעבר הציג גברי את ירדנה
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 39 | 7־77771117 77־771*71 מישפחה חד־הורית זה דבר מאוד מסובך, כי מצד אחד כולם מעודדים אותך לעשות ילד, ומחזקים את ידך, וכשנולד הילד כולם , כועסים אם את לא מגלה מי
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 40 | ב עי טהאחת יותר מי ד׳ לשימעון פרס יש בו ל מו סשלמ כי ר ה וזעום־ע־ם ^ סיפור כולו לקוט בדייקנות מן העי( 1תונות הישראלית של השבוע־שבועיים האחרונים. אין זו אשמתי
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 41 | נכסיה. החברה אמנם נמצאת בבעלות הממשלה, אך היא כלל וכלל אינה חברה במובן המיס־הרי. היא סתם סוכנות ממשלתית ( 0 ¥א 0 £לביצוע מדיניות, שרבות כמותה קיימות בכל
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 42 | 156 מרד כי הורביץ לפי הודעות דובר צה״ל, נרצחו במהלך השבוע שחל!? חמישה פלשתינאים בידי אחיהם, כולל נער בן . 15 בנוסח על בך, נמסר מבתי־חולים שונים, על שלושה ערבים
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 43 | מין שמחה לאיד בלטה בשבוע החולף בין השורות של התבטאויות ישראלים נכבדים. אלה אשר התייחסו בפומבי להפגזות הטבח שהנחיתה הארטילריה הסורית על ביירות. למרות גילויי
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 44 | דניאלה אשכנז• דג• כהן ע 1תגט1יו ל 1ל\ איזון חוזר הבכ״רם? טוהר כוונותיהם של ״שלום עכשיו״ נתקל בחוסר אמון כעיני הפלסטינאים כי הישראלים מתעקשים להגדיר את עצמם
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 45 | $ 50 ,000,000 1דז!851 זז 1ו ״שימו מכשיר אלקטרוני חדיש לחלוטין, שרק עכשיו יצא לשוק, מול 4מהנדסים מאותו תחום עיסוק, אך ממוצא לאומי ותפישה מנטאלית שונה, ותקבלו את
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 46 | שידור הגרוזים, כידוע, ה אנ שי־עסקים גם גל״ץ נפלו הידיעה המוטעית על מותו של נשיא בית־המישפט העליון לשעבר, שימעון אגרנם, הקפיצה גם את מערכת״החדשות של גלי־צוז״ל.
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 47 | ממולחים. עכשיו ה רואי בטיולי 71 או רג 1בי שראל מסוג זה, והאמרגנים מעוניינים להביאם ארצה, פשוט בגלל הרווחים העצומים היוצאים מעיסקה זו. לא מדובר רק ברווחים
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 48 | עי תונו תבמ הי רו תמופרזת (המשך ם עמ!ד )7 המיספר הסידורי של ההזמנה, וכך הגיעו החוקרים לטרבלסי. פניתי לטרבלסי, אך היא סירבה להתראיין למען כתבה וו .״אין תגובה״
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 49 | מיוהג ע תי קשל עוגנד־־אלילים, ש 1כ 1ס לי ה דו ת, ע לו ללג רו ם לאסון אחת בחר בשמונה זנים הקרובים ביותר לאותה פרה אדומה היסטורית. כשבידיהם תמונות אלה פנו
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 50 | ״תספר לי א ם אב א מחזר אחרי בחו רות ״.האבא, רוני מיילי, בדרן־מנחה, נותן אחר־כד לילד 20 שקלים, כדי שישתוק. לרות׳ נעמי מיכתב מהולנד סמיר :״למסיבת הפרישה של האלוף
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 51 | מחרמ שו פ ד ס חו לסכום ניכו עד 4 0/0ויבית שנ תי ת צמודה למתמידים ושי למצטופים. * כל הפותח תכנית חסכון י עו! להתמיד״ בהפקדה חודשית של 100ש״ ח לפחות יקבל סיד ש׳
העולם הזה - גליון 2712 - 23 באוגוסט 1989 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד