גליון 2714

העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 1 | באלול תשמ״ט6.9.1989 , מיספר 2714 המחיר 6.00 :שקלים(כולל מע״מ) ,באילת 5.20 :שקלים שנה 53 אורי אמרי ](ושחה עם גנרי ׳ א ח הראשון ה ת אבד לפני [חצי שנה. התאו ה ת
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 2 | הונווז ה&קסח! ואמה הטנק מקטרות עץ משובח ועיבוד מיקצועי. טבק מקטרת בתערובות מעולות. מקטרות וטבק תרבות ואצילות הנמזגות לניחוח גברי משכר, מקטרות איכות וחחוו< ו
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 3 | האלוף חוד ש ראשון ב לי מיצנע. איציק מרד כי דווקא מסתדרלארע, ב ״ חו דבקשר שלו ע התיק שורת. (עמוד )8 התקנות יושבי ל ה כסנה חכמי בצבא וב מינהל האזרחי, ומחליט• איך
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 4 | נזיבחבים איש־השנה תשמ״ט לאיש־השנה מועמדים עוד תשמ״ט, שזהותו תיחשף, בעוד שלושה שבועות, מעל שער גליון ראש־השנה תש״ן של העולם הזה. אם אפשר לבחור לאיש־השנה
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 5 | סי רו ב: לשתף פעולה. זכות־הסירוב לא תישאר חד- צדדית. להתראות באמריקה. יעקב בר, תל־אביב שר 1ת רגוש־אמוגים אחרי הרבה מלל אומר לנו הפרופסור יוסף אגסי כי לדעתו לא
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 6 | המינהל האזרחי טוען כי ישראל גב ת ה בשנה שעברה בג ד ה 220 מיל,־ 7־ המכות ^ ל הוצאת תעודה רישמית — החל מתעודת־לידה, דרך אישור־נישואין, עבור ריש־יוך בנייה,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 7 | ש ח. הפלסטיני מעריכי שגבו 500 מיליון דולר הבן בהסגר שהתרוצצו במוסדות השונים, סירבו פקידי מס- הכנסה לחתום על ניקיון חובות. הם טענו שאביו של עטעוס לא שילם את
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 8 | העול הזה״ ערך השבוע ספירת מלאי: כנגה או רי ד רעכבד מישו־ו־־החוץ בי ק ש ל הו רי ד פ רו פי ל במישרד־התוץ הוקם צוות מיוחד לטיפול בנושא קולומביה. אנשי־הצוות פנו
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 9 | פעמים הוזכר שמו שליצחק מרדכיבתיקשורת?הרבה, אפילו בהתחשב בזה שהוא כל־כך פוטוגני ליד עמדת המזכירה, בטח הוחלפו עוד כמה מילים עם איתן הבר, יועץ־התיקשורת של השר,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 10 | המוות העסיק את שניה מאוד בנו סחה״בי־־בי־־סי״ חברה־בת של ה״בי־בי־סי״ מצלמת בימים אלה סרט על האינתיפאדה והשפעותיה על החברה בישראל. התבדה משווקת סרטים לכל
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 11 | ה רב הלפ 1שהת אבד •איר, הדיבורים על המוות היו חלק מההווי שלהם לקב״ן, ולא רצה שתודבק לו תווית כזאת. ״כשהצעתי לו לגשת לפסיכולוג פרטי, הוא התנגד וטען שזה בניגוד
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 12 | לסיבור הזה אין אשמים. את התשובות לקחו עימם האחי (המשך מעמוד ) 11 קרני מרגישה כי היה עליה לתמוך ביאיר ולשמש לו כאם חלופית. פתאום, אחרי המוות, נתפסת קרני לרברים
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 13 | בבזרעגז העם מיגבדווז הכוח היטדר נבשר בכד. יורשיו השיגו את הכד בדי מידחמה. ״מאז הבוקר בשעה 5.45 אנחנו מחזירים אש!״ הכריז אדולף היטלר ברייכסטאג(הפרלמנט) הגרמני
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 14 | השבוע חי העולם כולו בצל מאורע, ששינה את פני המאה וד :20 פרוץ מילחמת־העולם השנייה. כל מי שחי אז שאל את עצמו השבוע: היכן חייתי באותו רגעי אני זוכר היטב היכן
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 15 | 1 1 0־ :1 1 עכ שיו צי כו ס לו ב קי ה? *11־ ? 111ה ם? אז 71 ינני יודע מדוע מצאה הטלוויזיה היש־ \ * ראלית לנכון להקרין השבוע סרט על הסכם־מינכן, שנראה כאילו נעשה
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 16 | ״עוד לאאבדה״ נתקעהעל די מיון ב ש מו ת־מי שפחה הכיוון הספורטיבי החדששלא תי אוחנה לפני חודש באה פליאה אלבק, מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות־המדינה, למקום ליד
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 17 | ך 1ך מייסד אימפריית ה טקס טיל ״גיבור״ ,חגג אתח תי מתה־ 1 1 1 1 11111ה טכס לייצור מוצרי״אופנה של חברה צרפתית. איתו חגגו בנו איזי(במרכז) ,שהוא גם הבעלים של
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 18 | ..האשימו אות׳ בכל מי1י האשמות. ה ת חסדו ת אורי אבנר מ שוחח ע רחבעם(״גנרי״) זא • יש לד תוכנית לסיתרון הבעייה הלאומית — הדו-הלאומית — באמצעות הטרנספר. אץ טעם
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 19 | עוד לא שמעתי. האשימו אות שאו ותר מד בוטה!״ מסויים של שעות, שבהן אנו מגייסים את אנשי־המילואים, מחמשים אותם, מציידים אותם ומניעים אותם לכל החזיתות. מי לוחם
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 20 | ״אתה ודע שיש לוו ערב ברהט שיש לו 67 ילדים? כן, מתשע ושים. ויש ערב (המשך מנ 1מ 1ד ) 12 גים אסטרטגים מהמאה הקודמת. אם אנחנו רוצים מחר לפגוע בטנק הנמצא בגבול
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 21 | גשיש לו 60 ילדי משש ושים, והוא עוד ממשיך דים. אם אנחנו ננהג במדיניות הזאת, חכמה, כמו חוסיין, של מאגנט שלילי, הם יהגרו מרצון. וכשערבי פלסטיני מגיע לאבו״דבי, הוא
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 22 | אסור לתת להסתדרות ליפול 11-האתריות הלאומית של הליכוד. סור להסתדרות ליפול. חשיבותה של ההסתדרות היא מעל לכל ויכוח מפלגת ההסתדרות היא של כולנו, ואינה הרבו; הבלעדי
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 23 | שמאי זסתדרות \דסי\
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 24 | נזה ה ם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אומר מ ה הן או מ רו ת.. יורם חוטר־יש: דינה פורח: שלפה גורן: ..הגבול שסט עד נר אירוע חופו .,תורה וו־דת מו שמתחים
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 25 | זה הם אומדים...מה הן אומרות...חה ה אוהדים...מה הן *ומרות... אלי דסה, העולם הזה בו עז צור: חון נטר: ,,אני חושב שלא ״אסויט את הסבו ,,בהצעה איו לשחקו אחסן את ירד
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 26 | לפנות בוקר, מחוץ לפאב לחפש צריך ,,המיסנאה״ חנייה. שומר-הסף עוצר את מי שלא נראים לו. הקריטריונים לא ברורים. המקום מפוצץ. אין מקום לשבת, אין מקום לע מוד. הבל
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 27 | מדרימים. מאות ילדים בני 16 ממלאים א ת רחבת הכניסה של ״פינגווין״ .נשענים על מכו ניות, מודל אחרון, שאבא קנה. ״הבטיחו לי שאם אגמור את השנה בלי אף שלילי, אקבל
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 28 | קצת לפני . 5.00 ברחובות כבר רואים אנשים המחכים לאוטובוס הראשון, שייקח או תם לעוד יום של עבודה. חופי- הרחצה מתמלאים ברוחצים. עדיין חשוך. שעון־קיץ. וב דיסקו טק
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 29 | אתה כמעסיק יודע שנתת מתנה שאוהבים לקבל וכעובד המקבל את המתנה, יש לך אין סוף אפשרויות בחירה 16,000 .פריטים ב־200 סניפים של סופר קו־אופ והיפר קו־אופ, בינהם,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 30 | ער האוכל המיורחי וההשתלבות במרחב ועוד על מסיבות הפתעה אלבו ם ר בי עי מיקי גבריאלוב, גם יוצר גם מבצע, חגג אלבום רביעי. החברים, בני־המישפחה ועוד כמה מפרגנים
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 31 | ך 1\ | 1ך | ך 1הכלכל עמי מור, שחגג את יום הולדתו ה* 50 | 1111 / 4 1נושא בזרועותיו את בתו מאי ואת כלבה. אי סירבה בתוקף לישון והשתתפה בחגיגה עד לשעת לילה מאוחרת.
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 32 | דוח לצרכו חג שמח שי משמח *עדי העובדים במדינת ישראל הם 1מושג ששמו הולך לפניו. ולא רק 13 הוועדים הגדולים, נציגי העובדים ב־חברות־הענק של המשק הישראלי(מח־ברת־החשמל
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 33 | שי אטרקטיבי באמת: אם זה בכמות המגיחה את הדעת של תווי־קנייה, המשאירים את ההחלטה הסופית על טיב השי בידי מקבל השי, ואם זאת חבילת מתנות של ממש, מוצרים או מטעמים,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 34 | לי לו ת + לי ל ה חינם* בסונסטה ים המלח + $43 ,מע״מ באמצע השבוע במלון שרה־טבריה + $19.5 ,מע״מ באמצע ובסוף השבוע לי לו ת + לי ל ה חינם* בסונסטה ירושלים + $33
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 35 | י חי( סי ח) הרונפשווו תחי מדינת ישראל!!! יחי משרד החינוך׳!! הילדים שלי עוזבים עכשיו את חבלת כל יום בשעה 7.30 וחוזרים לקראת 2.00 בצהריים. יחי החופש! מהתנוחה של
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 36 | הורוסהוס ס רי ם בנימי ], מזר החודש: בתולה בין ו בין שקשה לשאתו. האח דיות נופלת עליכם, ואתם חשים שאם לא תעשו משהו, מישהו * ^ ן ץ ^ 0 ¥קרוב מה ה ק שו בין ג ב עו
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 37 | סג תגגן הנקות האוסקדיסטיס רוכבים שוב אין הצלחה יותר בטוחה מן ההצלחה. סיסמה ישנה, אבל מוכיחה את עצמה שוב ושוב. ברגאררו בר־טולוצ׳י, חתן האוסקר מן השנה שעברה
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 38 | אידן סשס שמונה שירים מקום אחד דזה: סקופ דכל עד שהוא עובר מקטרת שלו6 סיגריות מספר יום יום אני מעשן ואין שלום בנפשי ילדות הקטנה נכנסה לנעלי אביה הגדולות מתנדנדת
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 39 | חום אנושי מלב־הזכוכית שלהם. הם אגשים עלובים מפוארים. חסרי כל כישרון־חיים ובעלי יכולת הנמקה גראנדיוזית. ה. מעניין? לא מעניין? 10 , 1 8 8 0שנים לפני מיזבח המתים,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 40 | 313 091111319^ 711117 מאת מאוזן: )1העדיף לתמוך במצע (;)3 )3צח האדם בדה גולם עם כתם )28 באחוריו (;<5 ,4 )9במקרה יוצא דופן יורד גשם בחג (:)4 )10 קוץ הגיע אליה
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 41 | המכון לפדיון העכודה והייצור מרכז ההדרכה המרכז הלאומי לקידום הפריון והיעול ליד משרד העבודה והרווחה מאפייני הפעילות ההדרכתית של המכון לסריזן ר.עב 71ה 1 1ה״1יור
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 42 | דוח לצו־כן מרכז להשכלה תל-חי * * יכללת תל־חי, שם המעורר זיכרו־ * 14 נות מן העבר, נכון יותר מטיולי בית־הספר לאריה השואג ולמוסיאון תל־חי. יוסף טרומפלדור וחבריו
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 43 | מכללת נותרו מספר מהומות בבתי־הפפר: | בית־הספר למכינות *פטור מלא משכר לימוד לחיילים משוחררים עד שלוש שנים מיום השחרור. במכינות הבאלת: האגודה לקידום החיטך המחלקה
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 44 | ה 0רכ\ לחינוך ם כנולוג׳ חולו! זיחידה להשתלמנינת נלימנדי ח1ץ ! קורס• טכנולוגיה ומחשב 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 מיקרופרוסטורים, בקרים, רובוטיקה
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 45 | אוניברסיטת תל-אביב ב ש עו ת ה פנ אי ביחידה ללימודי כל אחד יכול! הלימודים פתוחים לכל המתעניין ללא תלות בהשכלה הלימודים בפיקוח ועדת הוראה אקדמית להלן מבחר קטן
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 46 | ווו 0(100 1111010 הכשר המישטרתי שראורלי ׳;•ב תמונתה של אורלי יניב, שפורסמה בגיליון הקודם של השלם הזה במדור לילות ישראל, כשהיא מגיעה לאירוע כלשהו בחברת גבר
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 47 | אשתו השנייה בערה הרביעי הם היו נשואים זה לזה כמעט שנתיים. הוא, אמיר אוריין, בימאי ומבקר־תיאטרון, הכיר אותה, את רותי דייכם, בימאית ומורה לדראמה, כאשר הוא בא
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 48 | שיד11 אולי רק הליכוד כול. אבל לא הרדיו שידר — הטלוויזיה ל א שיפוצים פלי שכו ת ביום החמישי שעבר פלשו חברי ועד־עי־תונות־הפקה של הטלוויזיה למישרדו של אריה מקל,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 49 | תמיד הליכוד רוצה. למשל: לנצח בהסתד רו ת על חרותניקים המסתובבים להם במיסדרונות בניין הוועד־הפועל. לכך יש סיבות היסטוריות. הדור הוותיק של התנועה הרוויזיוניסטית
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 50 | 171 מאיו ליפשיץ בשבוע שחלף נפטר גדעון זקן מכוויות בקבוק התבערה ברמאללה. חיים שהרבני לא קם ממיטת חוליו לאחר שנפגע בראשו מאבן בחאן יונס. סמ״ר דני ברזילי וסמל
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 51 | **ץ ני חיילים ישראלים נוספים נהרגו השבוע בירי מחבל, הפעם מגבול ירדן. אחד מפגועי בקבוק התבערה ברמאללה מת מפצעיו. בקושי מזכירים כבר פצועים, לעיתים יומיומיים,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 52 | דניאלה אשכוז׳ איזון חוזר למשפחה יהודית ממוצעת 2.85 ילדים. לכן, סביר להניח שמרבית מ״ 95,000 יושבי הספסלים בכיתה א׳ השבוע מתחלקים באופן שווה בין בנים בכורים
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 53 | הם עמדו בתור בירושלים, בעניבות, והטלויזיה ראיינה והביאה אותם אל הסלונים שלנו, ב״מבט״ ,בזה אחר זה: תחילה דיבר רדואן אבו עייאש, אחריו הנא סניורא, שלישי פאיז
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 54 | הוא עמד ל 13 גיוס. הוא התבייש במיבטא הרוסי של הוריו. הוא שנא א איפה אתת אדי? ^ שינאה ניבטה מעיניו, שינאה לשכונת־מגוריו, לשכנים ולכל הדברים שהם מייצגים לגביו.
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 55 | השבתה. הוא רצה להיות צבר. הארץ חופש ושיחרור. גם דודו של אדי הגיע לעיר. הנער לא נמצא. רפ״ק רפי לביא ממישטרת זבולון, ראש מטה החיפושים אחרי טבק, מסר כי המישטרה
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 56 | -יי מג־לת מרד כי׳ (המשך סעמ 1ד )9 לאלוף־פיקוד־המרכז עם כתב חדשות. לא חשוב שהוא העדיף את ק1ל־ישראל על תח־נת־השידור של צה״ל, שבו הוא משרת. הנקודה המעניינת בסיפור
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 57 | וובריו. הוא החליט לעזור, ופיתו אותו לקחתכסף תמורת העזרה! בה למדינה, ואני מדברת על דתיים היושבים כביכול בישיבות, ולא רק שאינם נותנים דבר למדינה, המדינה נותנת
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 58 | ׳חח להם הונעה שאי־אפשר לסרבלה (המשך מעמוד )21 לשרת בצבא, מפני שהצבא הזה, ביום מן הימים, עלול להילחם נגד אחינו. על זה אני עונה להם שתי תשובות. אלף: העם היהודי,
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 59 | גילית׳ הלוואה מעושות ל 77־/״/2י 2ריבית לשנה עו״שעם זכויות יוצ או ת מהכלל נ בעל ״ חשבוןמעושר זהב״ חשבון מעושר מיו עדלל קו חו ת ריבית זנות ־ בבינלאומ׳ תקבל ריבית
העולם הזה - גליון 2714 - 6 בספטמבר 1989 - עמוד 60 | צלצל לעליו! 7541234־03 וכולם יצלצלו להודות לך. הזמן עודהיום נשלפון אח חבילות השי החדשות והעשירות שלעליתלוא שה שנה ל נו חו חכם ניתן להזמין חבילות שי ש בסניפי
חזרה לתחילת העמוד