גליון 2715

העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 1 | תופנית 100 הפרוייקטים נול ד ה במסיבתחב רי הו לו״ הקש1( 11 מישפחתאלפרזן * ןןן *.יי* 1|1
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 2 | גילית• הלוואה מעושות /20י 2ויבית לשנה יח/0 חאובון מץ ושר ערש עם זכויות •וצאו ת מהכלל נבעל ״ חשב וןמעושר זהב״ ריבית זנות -בבינלאומי תקבל ריבית חשבון מעו שר מיו
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 3 | רחל אבנרי, העולם הזה עודפעם מנס* א צלנו להש חי ל כבד. ה א מ דינ ת ״ישראל באמתע רו כ ה לני תו חהמ סו ב ך הז ה? (יולי נו ד ל מן, ע מו ד ) 6 עודפרקב סי פו ר מותו
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 4 | נזיבחבים איש־השנה ת שמ ט נכנסנו שוב למתח של חורש אלול. בעוד שבועיים יופיע על שער השלם הזה איש־השנה תשמ״ט. זוהי ההזדמנות האחרונה שלך לבחור באיש־(או באשת־) השנה,
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 5 | שדד ליפשיץ, בחב.צל המישמר״ ,לא מצא בימה אחרת לפירסוס דברי אלה מגפי־שר ונעלי צנחנים בעמלם בדרום־אמריקה. גם לד״ר קלייסט ולד״ר באואר, עם ניסיונם הרפואי המיוחד
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 6 | בבזדעץ ז העם ההינתקות כל מעשה־הרג משני הצדדים מרחיב את התהום. מעטים מבינים 1את המשמשת. וההרג נמשך. צעיר ערבי מרמאללה קס באוטובוס כדרך מתל־אביב לירושלים, צעק
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 7 | א יש ל ך איז ה פ רויי קטלה צי ע, שינ/־עון פרסישמחלקנות 0 0ר המר רי ק טי םנטר* ע \י 71ע \ \ מרם השיחזור המלא, שעה לשעה, של הולד ת 100 הפרוייקט, שיצילו את המדינה
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 8 | ״ואז הוגעתי לפרס, אומר עורך־הדין רם כספי ,״שמוכרחים ל הקי ם איזו ר שת ש תוכל לקבלה חל טו ת ביעילות ובמהירות. פרסככל הנר אה מאוד ה תר ש ם מהדב רי ם __ (המשך
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 9 | הנ הני ם ה עי ק ריי ם יהיו פו עלי־ הבניין הערב יי ם חוד ש וחוגי לפני התקפדו־הדויקשורח של פרססכות 100 הפרוייקטים, הוגשה תוכנית האוצר ל מי שרד־ה ע בו ד ה.
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 10 | הוא היה מ או ד מ או ש ר איתי. ג ם בנזרעגז (המשך מעמוד )6 רבין אינו שרון. מישראל באו הרבה נאומיים רמים, ואולי גם עזרה מסוג אחר, אך לא התערבות גלויה ומאסיבית,
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 11 | בעסקי הכל הלך כשורה. אדם כזה לא •רעה להתאבד! פרשת מותו של רוו חועיור, כעל ה של הסכסולוגית רות חועינר, סרק שליש ולא אחרון. בגלל אהבתו אליה. הוא שנא את הרעיון,
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 12 | לשחרראח וגור עורכי־הדין משה עינבר ודניאל מרוז הגישו עתירה לבג״ץ לשחרר ממעצרו את יצחק וגנר, מי שניסח לברוח מהארץ באוניית ״הצבי״. הם טוענים כי עברו יותר מ־ 60
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 13 | זהקרהב ־ 17באוקטובר 1996 ההזעה סחוהיה מאמר זה נכתב לפי בקשת הירחון ״פוליטיקה״, ופורסם בגיליון האחרון שלו, המוקד ש כולו לבעיות הכרוכות ב הק מ ת המדינה
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 14 | (הנושך ם עמ!ר ) 13 שררה הסכמה כללית כי יש לשמור על המיסגרת הדמוקרטית של הפרלמנט הפלסטיני — המועצה הלאומית — ועל. אחדות השורה״. האירגונים הלוחמים היו למים־
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 15 | הסרטה מגנ ט• ש ל פוג׳• שו מרעלהראשה מגנ ט• ש ל הוי ד או ט״ פ ש לו הראש המגנטי הוא החלק החשוב והיקר בוידאוט״פ שלך. רק קסטה מעולה ועמידה שומרת על ח״ו לאורך זמן
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 16 | מיבצע מחיים טעים עם 5>03ז 3 הזמנה לארוחה זוגיות רו! לחותמים -711 מנו שנתי* מהיום ה עו & ס 3ו ח יגיע אליך ע רץ איש׳ ,חד ש, טרי, לוהט, עסיסי, ישר מהדפוס ל בי ת ך
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 17 | מועמר קד׳אפי הציע להעביר את מדינת־היהודים לאלס־קה. לפעמים יש למשוגע הזה הברקות גאוניות. אלסקה, כך גילה, נמכרה (בשנת )1867 לארצות״הברית על־ירי הצאר הרוסי. אז אם
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 18 | איר! היה,.לילי״ מציג בלונדון עשירים אינם משלמים * דרכון חדש לציפי ת 1ך חצי שעה כמה עיתונאים ישבו בקפה נסית וגילגלו שיחה על חוזה־ה־מדינה, בנימין זאב הרצל. זה
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 19 | פסוקי השסע • עי די ת זרטל ב־ ״העיר״ :״הדגל שחור ה מתנפנף כיום מעל החברה הישראלית זועק למציל, והסוכה ריקה!״ • דו רון רוזנבלום ב״חדשות״ :״אנו אחתה- מילחמות
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 20 | אור א מרי אומרים עליך שאתה יותר מדי נחמד משוחח ע ם עוד ברע • איך הגב שלד? יותר טוב. • אומרים שזוהי הבעייה של היונים במיסלגתך — חוסר גיבוי. חשבתי שאתה מדבר על
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 21 | מכדי להיות ראש־מיפלגה .״יש הרבה אנשים שאומר שאני לא כל־־כך נחמד אין לה כמעט מה לומר. להיפך. מה קרה? תיקח ארם ברחוב של עיר ותשאל אותו מה ההבדל הכלכלי־חברתי בין
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 22 | שם, באמה, עשו פרו ורבו. ממש! היה חושך, אבל שמענו (המשך מעמוד ז)2 • אולי זוהי הבעייה של הרבה אנשים בפוליטיקה, שהם יכולים למלא תפקיד, אבל לא יכולים להיבחר
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 23 | אמר: את עולו תווך אראה בפעם אחרת! עם ועדת־החוץ־והביטחון, ואז דיברנו. הוא אמר: עוזי, אני מתפלא עליך שאתה לא מבין שאי־אפשר להביא שלום בלי הליכוד. מה, אתה רוצה
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 24 | ב 0רע\ז מישפט חו מ ר בן־זונה גם השופטים מצוזים להיזהר בכבודם שר פרקליטים, קבע העדיזן נעמי רון ₪ סמים לבד, ב מי דבר סמים -אמריקה נלחמת. | בי שראל שד חושבים איך
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 25 | הייתי חייב לבוא! זיק של תיקווה ניצת בעיניו המודאגות: ״יש לך כאפייה?״ ״לא. אתה פוחד?״ ״אני לא פוחד, מה פתאום, הרי לא הייתי חייב לבוא!״ ממשיכים. העיניים שלו
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 26 | זיכרונות מבית אמא סיגמה פרדיסו (לב, תל־אביב, אי טלי ה) -זה שמאלץ, אבל זה עונד. כל מה שהבימאי ג׳יוזפה טורנטורה עושה גסרט הזה, הוא שימוש בקלישאות חבוטות. ברור
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 27 | ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101 ...0*101ז ח ...0*1ז ח0*101 ...0*1 מ ק 1ד ח 31ע1 אצלנו כבר נוצרה מסורת. שישה שבועות מתוך החופש
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 28 | שהיא כמו חיסון ממש בא רבבות המקום הזה עבר כל כך הרבה גילגולים בשנה האחרונה, שממש בא לבכות. בתחילה קראו לו הגזר האחות 5 3 .2 1 יינית־הטלוויזיה דליד מזור. זטרה,
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 29 | מין מפאריס״ ,״בבושקה מרוסיה״ ועוד. המאפר גיורא שביט משתמש בחומרי־איפור מיוחדים, בדי לכסו ת על צלקות מבערות שקרו מתאו- נות״דדנים, מפגיעות שקרו במהלך שרות״צבאי
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 30 | החברה האנשים הנבונים היו היו פעם שתי חברות, שהתגוררו באותו הבניין. לאחת קראו דנה וכסלו* ,ולשניה שני הבלר. דנה היתה מבוגרת משני בכמה שנים1, וממש כמו במישפחה שבה
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 31 | בחורה נותפרהת מזמן כבר לא ראיתי בחורה כל־כן־ מתפרקת כמו אורנה טולדנו, עובדת בכירה בחברת־האופנה ראש אינדיאני, שנישאה לאהובה, איש־העסקים הצעיר אבי עזרא. אורנה
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 32 | תרבות עירונית על תבליט שנעלם היכן עוד ניתן לגנוב 165 לוחות אלומיניום עבה — בהמשכים, דידה אחרי לידה, או בהפרש כמה לילות? היכן עוד מגישים פקידי מחלקה עירונית
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 33 | על הבימה ושפך את מרי שיריו באוזני הקהל שציפייה דרוכה ריתקה אותו למקומו? הציפייה התמוססה לאיטה עם התקדמות מחוגי השעון. בשלב מאוחר עלתה הסופרת בעלת הקול הנרעד,
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 34 | וה הם או מרי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אומר ...ה ה הן או מרו ת... אלי דסה, העולם הזה נפתל *!ב: שמואל זיסמן: אמיר דו־דזון: ״הוא רא חינה. זה ..זה עורה הונה.
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 35 | ההם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אומרים ...מ ה הן או מרו ת.. י הוד האל מגו ר: מאיר שי טרי ח: גילית אנקורי: ..ההצגה ח״בת רהימשו ״בזמני לא ריפדו ״איר
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 36 | ¥11*111 3 1 9 0*1113 מאח אביגיל נא מאוזן: )1בני השכבות העממיות העניות (:)3,3 )5איו חוק — העולם הפקר (<10 :)3,3 צעיר )11 :שבט בישראל; )13 מורח בשמן: )14 עוף טרף
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 37 | הורוסהוס מעניין לבדוק איזה מזלות הם בי קורתיים ולאיזה מהם לא איכפת! • מאזניים מזל החודש: ב תו ל ה המזלות קורת והבתולות אחד מהמאפיינים הבולטים של מזל בתולה זו
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 38 | קצת פאפריקה רו־קשם שד קליפורניה האם מישהו יותר דבילי ממך? ל מסגר רהיטים, כחפצי־אמנות שושלת גאבור לוס־אנגלס לפני 80 שנה בערך עזבו אם ושלוש בנותיה את הכפר שלהן
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 39 | כל חוקר אמר לי.. :מיבוכוה התינוקת.׳לקחת אותה בידיים ואמרתי,. :אבאפוגה אוח בחוד ש אפריד 1988 ועצר וסף וילר, הידוע בבי1ויו ג ווה, כנאשם מס 1באספקת סמים קשים
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 40 | באותו ליל הלא הרחתי. החל טתי עלערב שקט עקצת גר אסי (המשך ם עס 1ד )39 מנים להם גמילה מהצעקה — ״שוטר, אש״. התחלתי לשחזר איך הגעתי לכאן, לאותו חדר, באותה תחנה,
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 41 | ולי ומיס.ם^ז^ז לראשווה בישראל, תבשילים מן הצומח. ההכנה פשוטה. קלה ומהירה. מן הצומח • תבשיל־ בשר צמחי ללא כולסטרול. מן המדף לקדירה והעיקר, תבשילים א־כות״ס
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 42 | >10(1 £א 8£0 \¥1ץ 8ס רנסנס -בשורה לאוהבי היין. בשורה של התחדשות, של פריחה ושל תרבות. בשורה של יין טוב, של טעם וארומה. רנסנס -סידרת יינות משובחים מענבי רמת
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 43 | יז והשקעות בע״מ, טל 452194 .־ 454203,03־ ;03פ קס 5468787 .־03 לקוח נכבד! המתן עם קנייתך כדי שתוכל לזכות ם חחזחם נמו רשימת בעלי־עסק, שיעניקו לך את ׳#חחיהחינם
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 44 | יש כ אן הכל: בנו שלשדר ־ ר ד יו מ פו רסם, שחי מי ש פ חו ת־ ע ב רייני ם מו כ רו ה * * כשיוכבר מובן שכמו שכתבי־הכל־ז ^ כלה מתחככים עם אנשי־עסקים, וכמו שהכתבים
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 45 | שני רימוני וארבעה עצורי,שאחד מה הוא דמות מרכזית בעול הפשע רה עב־הקרס, ניצל יהושע לאמירת פרקי־תהילים. באולם־המישפט הוא לא נראה מפחיד. אבל הוא עבריין אלים, שסיים
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 46 | מרדכי הו רו ב(*1 179 לפי הודעת דובר צה״ל והמשטרה נרצחו בשבוע האחרון 8אנשים. שבעה ערבים בשטחים בנוסף על פועל בניין יהודי בתל־אביב. ספירת ״דיעה אחרת״ מראה, כי
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 47 | א 1רי דן 1ץ־י 1רק הלוחם ספרו האוטוביוגראפי של השר אריאל שרון ״לוחם״ זכה השבוע בארה״ב לתשומת לב לה זוכים רק מנהיגים זרים מעטים בהזדמנויות מעין אלה. לא היה עתון
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 48 | דני אלהאש כנזי איזון חוזר בימים אלה ימלאו שבע שנים להפגנה בעקבות הסבת בסברה ושתילה. הורגלנו להאמין שנכחו במקום 400,000 איש — כמעס חמישית מכלל האוכלוסיה היהודית
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 49 | מאיו ליפשיץ עירעורים על ה מצב מצבנו המעורער בתחומים רבים של החיים מחייב התעוררות נוכח האירועים, ועירעור בפני הערכאה הגבוהה במדינה, היא הממשלה, על דרכי פעולתה.
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 50 | הצרפתי לקחו את התמונות,. .בנק לאומי רו!גה כסף. פלאטו: אני עדיין מיליונר • מה היית -וצר להגיד, יותר מכל דבר אחר? היום אני יודע שאם הייתי עושה פחות כסף, ועשיתי
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 51 | מנהיג או לא מנהיג (המשך מעמוד )23 צח בבחירות, אסור לד שיגיע יותר רחוק. אבל נחזור אליך: יש האומרים עליך שאתה יותר מדי נחמד מכדי להיות מנהיג־מיפלגה. יש הרבה
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 52 | מלווה בש1י חברים קשוחים למראה, המרכיבים מישקפי־שמש כהים, אחו׳ שהוא מסביר איזה אזוח שו ושומרחוק הוא, טוש אמנון בחשיאן סיפוו ער שוות רציחות, סחיטות, איומים וסמים
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 53 | ה תר איין אמנון ב ח שי אן וטען: אני ר ק סו חראלקט רו ניקה למותן. הוא חטף שני כדורים, אחד בכתף־ימין ואחד בשמאל. הכדורים לא חדרו לגוף, הם נפלו לריצפה. ״לקחו אותו
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 54 | תפסו אות• עכמה גר הרואין. באמ רי קהכלהמ כו ב די ם משתמשי בהרואין (המשך מעמיר )53 יונים, אז הוא צריך להעביר בתחת חומר לישראל ולעשות עוד 5000 דולר מהירואין?
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 55 | ח 1£ק 0 0ח _0ו 0 0 5000ק 4 ₪ 13 או ו!ן ₪תקים ₪וי ם ₪ 1 ₪ השם ״ מ כונ ת צילום״ עו ש ה עוול ל 5000 -ק\ /של פו ר׳ . 5000ת\ /מיי צרת רפ רודוק ציו תצב עוניו תנא מנו
העולם הזה - גליון 2715 - 13 בספטמבר 1989 - עמוד 56 | 51.11^15 1 0 0 5ח £כ)ט 5 אזהרה: משרד הבריאות קובע כי -העישון מזיק
חזרה לתחילת העמוד