גליון 2716

העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 1 | כ׳ באלול תשמ׳׳ט20.9.1989 , מיססר 2716 או רי אבנר ־ המחיר 6.00 :שקלים(כולל מע״מז, באילת 5.20 :שקלים יצחק בן ־ א ה חן שעוויה באגודת־ישראל ובמישוד העבודה מו ב 009
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 2 | חשבון מעושר עו״ש עם זכויות יוצאות מהכלל נבעל ״חשב וןמעושר זהב״ ריבית זנות -בבינלאומי תקבל ריבית חשבון מ ע וש ר מיו עדלל קו חו ת בבינלאומי, יש ל• זנות להלוואה
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 3 | ״קניתי עיתון וזכיתי כמכונית!״ ״מה אני יכול לדווח לו?״ הג רלה עכשיו מכונית. ב 3ע הכאה דירה. העיתונים כסוכנות׳ הימורים (עמוד )12 מה ה הבדל :ין 8.5ק״ג הרואין לסתם
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 4 | איש השנה תשי״א איש השנה תשי׳׳ב איש השנה תשי׳׳ג איש השנה תשי״ד העולה החדש האלמוני מבקרהסומות שסוראק ׳יע 7מישפט׳ כהן עסקן־שואה קסטנר אשת השנה תשי״ט סופדת ד״ן איש
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 5 | איש השנה תשט׳׳ו איש השנה תשט״ז איש השנה תשי״ז פרקליט תסיר נשיא־מצר״ם עבד־אל־נאצר איש השנה תשי׳׳ח סצביא־סיל ד״ן חתך תדך
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 6 | בזי מזבי ם איש־השנה תשמ״ט איש השנה תשמ״א איש השנה תשמ״ג שתהביטוזזן שחן פולערללבנון שרון עוד מועמדים לאיש־השנה תשמ״ט, שזהותו תיחשף בשבוע הבא מעל שער גיליון
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 7 | איש ימין ואיש שמאל מ שרטטים תסריטים: מה ״צא מיוזמת מוב אר 3 שמיר וארנם אולי ייחלו לכד שוועידת סת״ח שדחתה לפני חודש, את תוכנית־השלוס של מנד ׳ שלת־ישראל, תעניק
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 8 | ב! ראשון, ה־ 10בספטמבר, בשעה חידוש המאבק ב לי כוד אנשי הימין בליכוד, בהנהגת שלושת שרי־החישוקים — אריאל שרון, דויד לוי ויצחק מודעי — מתכננים את המשך מאבקם כנגד
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 9 | 9בערב, שהה הרב זיידמן כלי שכ תו ע מי שהיתה מזכירתו. היה ייחוד? תיפקודו השוטף של המישרד הוא המנכ״ל. כנגר המנכ״ל זיידמן נשמעות טענות חמורות מאד על תיפקוד קלוקל
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 10 | מחפש קצ*ן שב ס מישטרת ישראל עורכת חיפוש נרחב אחרי ״ם גך אלון ז ב־שב׳׳ב״. זהו קרני גוה, בן 30 מלך יית־אתא, שנהג להתחזות, על־פי החשד, כם גן-אלון ן בשב׳׳ב. בדרך
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 11 | ר ק עוד חמש שוי בתפ קי ד, למה זה מריח כ ל ־ כ ך רע? שה אחוזים בלבד, ועל הקרן הופקד נגיד בנק ישראל, משה זנבר. בשלב הזה של חייו הבין כבר זנבר יפה מאוד שתפקידים
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 12 | ,מעריב׳ הג דיל אח התפוצה.. .ידיעות הוכיח שהוא ודע לע שות זאת טו מיבצע ידיעותאחרונות: יש לי יום יום סרס! 5000ש״ח נוס יוגי ; העוב הגדלה 1וסנת מוכיח שלא היא.
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 13 | יותר. ר ק ״חדשות נכ של בהגרלהמ סו בכת שלא ,מעריב רצו לצאת במיבצע להגברת תפוצת העיתון. הם פנו אלינו בהצעה. במעריב חשבו כי המכונית היא אטראקטיבית ותגרום לאנשים
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 14 | עוזי קרן בבזרעגז העם הונגריה! הדרך לוושינגטון שברת בירושלים. והדרך למוסקווה עוברת בבודפשט 22 שנים אחרי שכל מדינות הגוש הסובייטי, מלבד רומניה, ניתקו את יחסיהן
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 15 | 1 1־1־ 1 אפשר ל ל מו ד משהו ג מהפול!׳ .ודווקא הרבה ראש של גד ה היה לפני שנים. במספנות של גדנסק פרצה שביתה גדולה. היא פשטה בתבערה בכל רחבי פולין. כמה ימיס לאחר
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 16 | סגן־אלוף (מיל׳) יאיר קליץ, מגיבורי פרשת־קולונד ביה, נכנס לקונדיטוריה מקומית, ביקש שקית והכניס לתוכה כמה עוגיות. כשניגש לשלם, אמר לו הקופאי שהמחיר הוא חמישה
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 17 | | 1 | ¥ף| 1ח ך זמר״האופרה היהודי מניו״יורק, מבקר עכשיו בארץ. כאשר הודה לפניו ידיד 11 —1 1.1.11/1ישראלי שהוא סובל מחוסר״שמיעה מוחלט, אך שהוא אוהב לשיר, אמר לו
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 18 | אורי א ס רי ״לא האלהת להד לי ק מישהו. לאבת 1ועה שוחח עם • או לי זהו תהלין* מקביל — מה שקורה בברית-המועצות ומה שקו־רה בקיבוץ. הדור השלישי מאבד את האידיאולוגיה.
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 19 | שלי, לאב שומר הצעיר, לאב איז ה גוף שמאלי. אולי אוי קצת תימהו1י.״ ליני והיטלר. היה גל אנטי־מהפכני מובהק, שהיה גם אנטי רציונלי, כי הוא שקע, כמו בימינו,
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 20 | ־ן גדדידו מסורתי. היא גם כן ביורוקרטית. היא לא יכולה לוותר על כל הנכסים שהסוציאליזם יצר, האיגוד המרכזי וחברת־הרווחה. חברת־הרווחה היא כיום חלק בלתי־אמצעי בכל
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 21 | א1חוו עושים אתהע בו דההמ לו כלכתבש בי ל הליכוד. לגבולות, ואנחנו אפילו לא טוענים לאלטרנטיבה, כי כל אלטרנטיבה שאנחנו מציעים היא מגומגמת. יש מאמץ לדבר עם אש״ף.
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 22 | זה הם אומרים...מה הן אומרות..,מה הם אומרים ...מה הן אומדות... אלי דסה, העולם הזה אבישי גרוסמון: ואל ישורון: ..אגרוף הבוזר עו״ן ..סטודנט נשנה ואשוגה ,,צריו
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 23 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...הה הן אומדות. ציון צפריר, העולם הזה אור גורדו!: ..הקליטה צוינה רעבוו לידיה שר הממשלה!,, אורי גורדון, ראש מחלקת
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 24 | סגתג גן הפרט* הוא אוניברסלי תדויו חובה לראות: עת לחיות ועת למות (לב, תל־אביב, ט איוו אן) סרט אושוביוגראפי שלהו הסיאו״הסיאו, בכיר בימאי טאיוואן, המתנהל ב ת חיל
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 25 | י 9והשקעות גע״מ, סל 452194 .־ 454203,03־ ;03 פקס 5468787 .־03 לקוח נכבד! המתן עם קנייתך כדי שתוכל לזכות 70 חז1ש נ!1(0₪ רשימת בעלי־עסק, שיעניקו לך את מ 7 7ג017
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 26 | ענת סרגוסטי, העולם הזה מעולם לא פגשתי את אד קוץ׳(שמו האמיתי קוך, טבח, כמו שימעון אבירן שלנו) אך מעולם לא יכולתי לסבול אותו. מדוע? היה נדמה לי שהוא מתנשא,
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 27 | א ; הדשש ( 3ז״ ^0 1 111£גז 1^ 0 ו\ו\\ שא \אח 4י < !וו > 1מ רנסנס -בשורה לאוהבי היין. בשורה של התחדשות, של פריחה ושל תרבות. בשורה של יין טוב, של טעם וארומה.
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 28 | דוח לצרכן בצפון, בדרום בשנה ה־ 42 רקיומו משרתים 4,300 שבדי ה.,שקם״ ,רשת־השיווק מס 1 ורשת הכל־בו המובילה בארץ. את מיליון לקוחותיהם ליום. במאות שק־מיות קבועות
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 29 | >\\ ב, שוטו 1ו>!^ץ ^: 1; 1נ״יז ו: בפח*3#ך, שען 1111ש.*{4 1ן!] 1111 נהנים משירות הקופאיות האריכות בריוק כפי שזה נעשה כמה עשרות קילומטרים צפונה, בקריית־גת. כאן,
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 30 | החגים כבר בפתח, והם כידוע עוברים מהר. כדאי מאוד לנצל אותם כמה שיותר וכמה שיותר זה סונסטה. יש שלושה לבחירתך ויש עדיין מקומות פנויים לחגים + $40 מע״מ* מינימום
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 31 | אביבה הכירה את כל החולשות של חווה, וניצלה אותה. היא שלטה בד!.״ ף* אות נשים, נכנסות לבוטיק, מסת־ * //כ לו ת עלי ושואלות, :את ציפי קביליו? את האחות של חווה?׳
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 32 | סוף־סוף, גם בישראל, סטריפטיז גברי, שיש רו שד מה ללמוד • ום אידך-שאול א״זגבדג והבנות מארח עשירים ומפורסמי בריין ררא חברים יועץ־הסתרים, המו׳ל ואיש־החברה אם!ז
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 33 | עשירים יותר \ם פורסם ים פחות לא בכל יום זוכה המאיון העליון שגביר :מו איל־ההון שאול אייזנברג יארח אותו. ה קרה בנשף השנתי של האגודה למילחמה :סרטן, שנערך בבית
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 34 | ב״כתר״ קורעים מחירים אנטומיה שד הוצאה דא 1ר בישראל הוצאת כתר היא אחת משתי הוצאות־הספ־רים הגדולות בישראל, והיא גם הוצאה מטיפוס שהתפתח בספרות העברית רק בשניים־
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 35 | ״תסריט״ אפשרי אחד (המושג עצמו כבר׳ מעיד על האמריקניזציה האוכלת בנו בכל פה) הוא באמת זה האמריקאי: כתר מתאוששת מן המשבר שאליו נקלעה, ולהיפר — מגברת חילים. בזה
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 36 | לסת לחכות לרגע האחרון? כלומר, לגשם הראשון חברת הח שמל ממליצה, לבדוק ולהכין את מערכת הח שמל הביתית עכשיו, לפני החורף: ל שי רו ת ך , חברתהחשמל לי שר
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 37 | הורוסהוס הלא הוא מיודענו משכבר, כוכב שב תאי. יותר מכולם הוא־הוא המקשה על החיים. גם לאחרים יש יכולת לגרום לב ב עיות ולקשיים, א ן שבתאי גורם לק שיים בכל מקום
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 38 | 919 0^109 /£ 7 /^ 3 1 1 ^ 1 7 חנזחדים תותחן איטלקי הוכתר בשגרירות ישראל ברומא, בתואר הסיר אומות העולם. ג׳ורג׳ו פרלסקה 79 גימ- לאי איטלקי, שהציל, לפני 45שנים,
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 39 | — הורוסקופ (המשך מעמוד )37 לסבך או ת ם עם ה חוק, אחרת ה ם צפויים להסתב כו ת מיש- פ טי ת בין או ק טו בר לדצמבר של שנת . 1990 בכל זאת, טוב שיזכרו שזוהי שנת אפ
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 40 | מ7ט׳ מיבצע מנויים טעים עם ה-ו ^ס 313 1ל מנוי ; 1תמ־ם ו 1לדוו הזמנה לארוחה זוג־ת חי מהיום חעוו 09 חזה יגיע אליך עם רץ איש׳ ,חדש, טרי, לוהט, עסיסי, ישר מהדפוס
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 41 | סזרעגז הופתקות שפטל המעופף בין סישפט רשרשו־ ,שוטט עודך־הדין שפטל גם באס־אילנה אלון ₪ 22 בטרם הצליח עוררהדין יורם שפטל לדחות את תחילת עירעורו של ג׳ון איוואן
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 42 | שחור זה יפה ממש מוזר לגלות שדווקא בישראל, שיש בה כל־כך הרבה אנשים בעלי ריעות קדומות על בני עמים ולאומים אחרים, ישנה כזאת אהדה וקבלת פנים לשחורי־העור. כמו,
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 43 | תהרית ריר הבריכה עריות 1ר רות לפגי שבועיים סיפרתי לכם כיצד גילה רני קובלנץ, בן למישפחת קוגלנץ עתירת״הנכסים, מבעלי מו סן פיאט המרכזי בתל״אביב, שחברתו״לשעבר רות
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 44 | הזוג המוזר (המשך מעמור )9 של זיידמן, שגמרו את ההלל על המנכ״ל המצויין של המישו־ד, מבלי להזכיר אפילו את פועלו של סגן־השר. גם בנקודה מהותית אחת לפחות התפתח עימות
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 45 | אס את מורה, לא כדאי לך להתגרש. א [1את מתגרשת, כדאי שלא תספו 1-ליועצת בית־הספר. הכל הולך לתיק האישי והוא עודרדוף אח רייך שרית רום ידר אירגון המורים העל־יסודיים,
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 46 | יצחק צ׳מבוציוצ׳יל 183 לסי דיווחי דובר צה״ל והמישטרה נרצחו בשבוע שחלף 4ערבים על ידי בני עמם. ספירת ״דיעה אחרת״ מראה כי מאז תחילת מאורעות האלימות הערבית ב־
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 47 | ניו יורק ישראל בשחור לבן ך* ספדו הדרמטי של אד קיץ׳ במרוץ 1 1לקראת ראשות עירית ניו־יורק המחיש שוב כיצד היהודים מאבדים עמדת כח חיונית כאשר הם מפורדים ומפצלים את
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 48 | דניאלה אשכנזי איזון חחו־בתוכנית ״מוקד״ במרץ אשתקד, בחודש הרביעי של האינתיפאדה, אמר אל״מ אפי פיץ, מפקד ״גבעתי״ ,שאם לא נעצור את האינתיפאדה בשכם וג׳נין, היא תגיע
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 49 | .אפבי״״בי! 4נימוקים לתבוסת מיפלגת העבודה ן מיסלגת העבודה תנחל בבחירות הבאות תבוסה 1מוחצת משום שהציבור אינו מעוניין שילמדו אותו את ההגייה הנכונה של המלים צדק,
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 50 | בבזרעגז תולדות עולה חדש 0קורא בקלפים בישר דאב 1שבנו בריא ושדם, בשעה 1שהנזישטרה הודיעה ראם שנמצאה גופתי, רונן בר ״בסך הכל יצאתי לחפש צמחים נדירים לגינה שלי.
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 51 | הק שר, וכל עיתונאי הפלילי ם הוזמנו לחגיגה. רקהכלב נשאר ע צוב ביתו של מוצטפא אבררמדאן נבחר כיעד ראשי. לא היתה התנגדות מיוחדת לחיפוש, וכלב־הגישוש המישטרתי החל
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 52 | מחפש אשה מעמיקת־חשוב, רגישה, אדם במלוא־מובן־המילה, היודעת להבחין בדקויות. צלצלי אליו לטלפון 717449־.02 לרות• מישפט חמוד שמצאתי במודעת־הי- כרות: לא מחפשת סידור
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 53 | ,.בכלא שאלו: אול. העול הזה׳ שלח לךקצת הרואין במקו כסף 16.9.89 תל־מונד }ץקט כאן על הדשא באגף הפתוח, במקום הסגור, שבת, וינפש או וינפס כל אחד וה״דת״ שלו. מה שבטוח
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 54 | לאמרחם, לאמ קנ א * (המשך מעמוד )21 שיכבה דמוגרפית הולכת ומצט־מקת? קודם כל, זה לא נכון שהיא מייצגת שיכבה כזאת 800 .אלף הבוחרים שהיו לנו הם בוחרים מגוונים מאוד.
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 55 | ח6וק 00ח 0010 5000ק £ 7ו 1 /ן / 7 /י השם ״ מ כונ ת צילום״ עו ש ה עוול ל 5000 -ק \ /של פו ר׳ . 5000ת\ /מיי צרת רפ רודו ק ציו תצב עוניו תנא מנו תלמ קו ר ב אי כו
העולם הזה - גליון 2716 - 20 בספטמבר 1989 - עמוד 56 | 5ו 7וו _ו 5ח £ק ט 3 אזהרה: מ שרד הב רי או ת קו בעכי -העישון מזי קלב רי או
חזרה לתחילת העמוד