גליון 2717

העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 1 | איש ה שוה אריה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 2 | ילדים הס הבייבי^ ״שלנו • כי יש לנו יותר רופאים ואחיות מכל קופת חולים אחרת בישראל, כי השרות הרפואי שלנו מקיף יותר • כי יש לנו 7יחידות להפריית מבחנה משלנו כי כל
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 3 | :29.9.88 בהלת פוליו פושטת. מערכת הבריאות מואשמת במחדלים חמורים. :26.10.88 הבחירות לכנסת ה״ 12 בשער. כל סיקרי דעת־הקהל טועים בחיזוי. ״הצבא בועד על שקרוי בלשון
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 4 | ח 0ח x6מלאכת מחשבת של מסמעז שוויצרית השואפת לשלמות. חסח&ץ שעון קלאסי בעיצוב ערכו חסחס ^ ש ^ המרהיב של זהב 18 קארט בגוף פלדה עם יהלום עדין המשובץ בשעה ה12- ח 0ח
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 5 | אורית זרובבד שי ט רי ת - שג רי ר בוושינגטון? כהוגי הליכוד עלה שמו של מועמד אפשרי חדש לתפקיד שגריר ישראל בארצות־הברית: מאיר שיטרית. שיטרית ברור כי השגריר הבא
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 6 | בנז ר עגז העם אש על הכרמל * מאז ימי הנביא אליה!. הכרמל חשוף לאש. זוהי אזהרה. את סוף שנת תשמ״ט האירו הלהבות של יערות הכרמל. מה שלא עשתה שנה שלמה של אינתיפאדה,
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 7 | שחיטות הדדיות. פוגרומים. מצוד על ארמנים באזרבייג׳אן. מצוד על מסחטים בידי אוזבקים. מצוד על אזבאחים בידי גורגים. הפגנות של רוסים לאומניים נגד הקומוניזם, בשם
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 8 | איש השש ו1שמ״!10 מי לא ^ כל שנה יש המילים והמושגים שלה — /מילים שנולדו מתוך צורך הרגע, והמביעות את רוח השנה. תשמ״ט ירשה את ה״אינתיסאדד ההתנערות״) מן השנה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 9 | להיות לאיש־השנה תשמ״ט, כשם שהנרי קיסינג׳ר היה איש־השנה תשל״ד. אולם בוש, הססן וחסר־נחישות בכל השטחים, היסס וגימגם גם בתחום זה. בסוף תשמ״ט עדיין לא התרומם
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 10 | אז פגישות פרעה מלך מצריים עם משה ואהרון לא ^ /הי ת ה פגישה כזאת בעמק־היאור. יורשו של פרעה קיבל את פניהם של שני הישראלים. הראשון, עטוף בגלימה כחולה־כהה שזורה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 11 | שם של חממה לפושעים צעירים. דרעי ואחיו ניצלו מגורל זה, תודות לפנימיות. בבית שררה אווירה לא־נעימה. האב בן ה־ 35 היה בלתי־מרוצה מעבודתו, שהיתה בבחינת ירידה במעמד.
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 12 | איש השנה משמ״נו (המשך מעמוד ) 11 במשך הזמן התקרב דרעי לרב עובדיה יוסף, הרשים אותו יותר ויותר, ונראה שגם הרב שם לב לאברך הצעיר שהסתובב בביתו. היתה זאת
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 13 | מנאמניו, להקים יחד עם הרב עובדיה יוסף את״מועצת חכמי־התורה״ ,בניגוד ל״מועצת גדולי־התורה״ של אגודת־ישראל. כך נוצרה המאסה הקריטית: היוקרה של חכמי• התורה, המישקל
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 14 | —| איש ^ שתש (המשך נוע 10ד ) 13 חברי־הכנסת רפאל איתן ורן כהן הגישו הצעת־חוק האוסרת למנות כמנכ׳׳ל למישרד בממשלה איש שלא שרת שרות מלא בצה״ל. הצעת־החוק נעלמה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 15 | ניצחון כביר: היא אספה 107,709 קולות ושישה מנדאטים, וכך הפכה למיפלגה הדתית הגדולה ביותר. על כך נוספה האחות האשכנזית שלה, דגל־התורה, עם 34,279 קולות ושני
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 16 | איש השנה תש1ר0 (המשך מעמ 1ד ) 15 של דיכידוך, גילה בדרעי ידיד נאמן. יש בין השניים שיחות-נפש עמוקות. היה זה דרעי שהמציא את רעיון ״אוטובוס המנכ״לים״ .הוא אמר לפרס
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 17 | גילית• הלוואה מעו שרת 777־/״/2י 2ריבית ל שנה ח &בון מ עו׳ ע ד ערש עם זכויותיוצאו ת מהכלל נבעל ״ח שב וןמעושר זהב״ חשב וןמעושר מיו עדלל קו חו ת ריבית זנות
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 18 | ל1י\\1י>בש \1ס\די שלשסיתעז, ל\זיד\ש \זמ \>0ז \\ז ^ ע של כל \0גי \זשנ\י\זע\ ל\־.ב\\7 שנשזיבז&וסירלסיד. מ\גזלץ^גזי\\\ך לשטיחעז רגישיםל &ו עז. סנו, בשיתוף פעולה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 19 | איש חשש משמ״ס ך* יפות של איש״השנה תשמ״ט הוא הר־ * \ בה יותר מאשר סיפור־הצלחה אישי, מדהים ככל שיהיה. הוא מייצג סיפור־הצלחה קולקטיבי, חלק מתהליך התהוותה של החברה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 20 | והשקעות גע״מ, טל 454203 ,03*452194 03 פקס 03*5468787 . לקוח נכבד! המתן עם קנייתך כדי שתוכל לזכות 71* :ע 7משע 7לטמ./ רשיסת בעלי־טסק, שיפרקו לך את וויך ווך ך
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 21 | המהפך הבא י — —יי — (המשך מעמוד ) 19 מארוקו ותוניס, לוב ומצריים, סוריה ועיראק, חלק מן החברה והתרבות של ארצות־מגו- ריהם. רק עליית הציונות, הסיכסוך הלאומי
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 22 | אנשים ונשים אלה סימלו בשנת תשמ״ט את הישגיהם ובישלונותיהם של ישראל והעולם. הם נבחרו על־ידי ״העולם הזה״ תון כחינת כל מאורעות השנה. ^ חה־ח^ עולם ולנסח1 :ס ודגל
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 23 | כנ ס ת שילנסקי: ננוו המסת הכנסת זד , 12 שנבחרה השנה, לא השתנתה לטובה מקודמתה. גם אחרי שנה של פעילות פרלמנטרית, לא בלט כמעט איש מבין עשרות הח׳כים החדשים, שהיו
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 24 | גלמב: האנטי־שמיות חוזות יהדות המערכה למען יהדות ברית־המועצות, שאיחדה את המימסד היהודי העולמי בשנים עברו, איבדה השנה את תוכנה. בעיקבות הגלאסנוסט והתפוררות
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 25 | יורם קניוק, שאיפיונו כספר שנועד לבני־הנעורים היה מישגה — אחד מספריו הצלולים, המרשימים כיותר של המספר הוותיק. אבל סופר־השנה היה בלי ספק — בישראל כבארצות אחרות —
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 26 | וה ה ם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אומר>ם...מה הן אומרות... ״סקופ 80׳ מנחם פורמן: אלייקים העוגו:, אב חפץ: ״המדינה הלאומית בתול־ ״הכותי דתיים המגל־
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 27 | וחנזן קל״מן: שיסגעונה סופרשט״ן: ג ד מזור; ,נד החבוות !והגות ״רוקח קליני יכול לחסוך ״אנחנו יוצרים כיתה לרשום הזמנות יתור ל מ עו כ ת ־ ה בוי או ת מצוינת, שמושנת
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 28 | מקסים גילן ויכוח עד שמאל וימין אצו וטוש מאחורי הוויכוח על השקפותיו ה״ימניות״ פחות או יותר של ידידי המנוח יונתן רטוש מפרפרת, כמו מאחורי סורגיו הנסתרים של כלוב
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 29 | הוויכוח על זיקתם ובכמה מיקרים אף קישריהם של אנשים כאברהם שטרן(״יאיר״), אב״א אחימאיר, יונתן רטוש ורבים אחרים במחנה הרביזיוניסטי או ה״מכסימאליסטי״ עם הנאציזם ועם
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 30 | הסיכום העגום של השנה הוא 1ה של מי שהיה היו ואינם עוד: יו״ר־הכנסח ש העדיך אח הממלכתיות ע ל המיפלגה; האשה שהביאה אח מלכח־היופי לישראל; ה אדריכל שעיצב אח
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 31 | אם תעשה חשבון תגיע למסקנה שאתה ז קו ק לבנק ייחו הטכנולו\יה לשרותן־ 24 שעות ביממה כלקוח טל בנק ברקליס דיסקונט, תהנה ממערכות טכנולוגיות מתקדמות ומטוכללות ביותר
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 32 | יותר ויותר אנשים בעולם אומדים: /0״ 6זה 1000/0בשבילי בשורה גשטרונומית חדשה וטעימה לכל שוחרי התזונה הנכונה שבינינו ־ שמן 60/0 לאחר שנות מחקר רבות הצליחו להפיק
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 33 |
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 34 | )11X1^101^
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 35 | גזג תגגן תדריו חובה לראות תל־אביב: עת לחיות ועת ד מ1ת, א1ר 1ת הכרך, מיכתב סאשה אלמונית, מלל המילחנוה ההיא, קפה מדד, פאדרה פארחנה1 ,אז, נערת קריאה, הלזאפופין.
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 36 | לע 1ר כי־ די! קשהלהתח תן הר־ מלן־ מחפש מלשין טולדנו לא מ חלק חתימות אלי דסה, העול ם הז ה בחודשיים האחרונים נעדרה לאה רבין ממרבית האירועים הגדולים שהיא היתה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 37 | הכימאי ההולנדי ראלן ז עינבר קשור בעבותות לישראל. לאחר שבעבר כבר התגורר תקופה קצרה בארץ, הוא החליט לעלות ארצה. הוא ביקש מידידים שיחפשו עבורו דירה לקנייה. האימרה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 38 | משה לוי, מזרי ק הנפט, לקח את ד רו ר תחת חסותו. לאעבר זמן ונ 7ו ר סו ת פה. אקדמאית ובעלת מיקצוע מבוקש, החליטה לקשור את ח״ה דווקא בדרור לוי, רוצוז, אסיר־עולם,
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 39 | הופיעו עלפל גופו. בג!פו נמיצאה ג סיכ ת־ביטחון ׳ /יי ץ י י או ן יי/״ו^ עו 3ן*//ן אל 1 יז ״ןסתף ־ ג> זיי>ד ^ /ד 6י ייי׳>-יי• מיכתבה של אוולין, שקיימת או לא,
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 40 | הם לא הגיעו לחש־־ן ל חברי ההסתד רו ת ובני ביתם ולכל בית י שר אל תהא שנת תש״! שנת שלום. בטחו! ואחוות עמים; שנת עבורה ותעסוקה מלאה: שנת ביצור ערכי ההסתדרות
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 41 | הורוסהוס ס רי ס מי סי ד מה צנו׳ לכם נתעדן תחזית שנתית לבני 3ל המזלות ברומנטיקה זאת תהיה שנה מעניינת. לנשים יש סי מי רב להריזנזת. הפנז״ם מביניכם תחילי ב ק שרי ם
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 42 | תיקשורת נפרדת מנחמן שי טיקה שמחה בשימחת מישפחת ״אדרי דונמניזת במיגדלים במסיבה דספר ראח רק חשבון המכוניות הרבות שעברו ברחוב בן־יהודה באחד הערבים בשבוע שחלף האטו
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 43 | ד׳ לאשה וצותת אן־קלוד אדרי, אשת השר רפי אדרי (מימין מאחור) ,בעלה השר (שני מימין) ,החתן דניאל פורשנו, הפלה אורית אדרי והאם ג׳יאן. אן קלוד וג׳ואן שמרו על
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 44 | האינתיפדה צריכה ל הי משך עו ד 500 שנים, כ די שהמיוסיקה תו כ ל ^ נערה שלעסה את המסטיק לא הרגי) 1שה בקבוצת האנשים שלחצה אותה מאחור, והדביקה אותה אל הבטון, ליד
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 45 | להש פי עעלהמצב. אנחנו ל א רו צי פוליטיקה. מוסיקה ז ה התחום שלנו! שלומי. :היא מעניינת אותנו, אבל אנחנו לא מתעסקים עם הדבר הזה. אני מתעניין בפוליטיקה, אבל לא
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 46 | אפשר לשיר בערבית או בארמית מדוברת, וגם עברית זו שפה מספיק מוזרה מעריצות: הקבועות, קרוב לבימה, רודפות אחרי הלהקה מעיר לעיר (המשך מעמוד )45 ״למה כמעט?״ בירור.
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 47 | מחדרים את היחק לכרמל! בנק ייסד,ונס פותח במבצע מיוחד : לבל מי שפותח חשבון בדיסקונט (ערש,תוכנית חסכו ן,קופת נמל או חשבון מס״ח) ,תוענק תעודה המאשרת ב׳ הבנק תרם
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 48 |
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 49 | ג ז 32 נשוי* כלו* 3ד י 3י* ?*סלטי בבמדך ״לעניין״ 14 ,באפריל 1989 ^ ד ני פלג נמאס. נמאסו עליו שיחותיה/טלפון, נמאסו עליו המיכתבים. כולם הכילו הצעות אינטימיות.
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 50 | הסיפור ש ל כו ל דו מ ה: מישהו ב בז ר ע גז (המשך מעמוד )6 מש במכשיר זד, לעיתים קרובות. במיסגרת כזאת נראה מישאל־העם כמכשיר המועדף של דמגוגים. אולם במדינות
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 51 | אות באוונטה. בדרךכללמ דו ברבחברק רו בשבגד הגענו בצהריים. שער חשמלי גדול נפתח. הסתכלתי סביב. הכל נראה לי מוכר מאז ה,ביקור׳ האחרון לפני שלוש שנים. בלשים מלווים
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 52 | תוכנית 10 הנקודות של מאיו ליפשיץ 8 8 לפי דיווחי דובר צה״ל והמשטרה נרצחו בשבוע שחלף 5ערבים ע״י בני עמם. ספירת ,,דיעה אחרת״ מראה כי מאז תחילת מאורעות האלימות
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 53 | א 1רי דן ** נהיג חדש נולד השבוע לעם ישראל נשיא מצרים חוסני מובארק. איש השנה של ממש. אפילו יותר מיצחק רבין שמפעלי הנייר של העתונות הישראלית הפכו אותו בהינף
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 54 | דוי אלהא עוכוז׳ איזון חוזר להיכן נעלמה האמונה? לאחר ביקור בתערוכה ,.לחיות עם החלום״ קשה שלא לעשות השוואות בין המסרים אז והיום. הפלקאטים תלויים זה אחר זה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 55 | מרדכי הו רו ב ^ רבין ופרס אינם קוויזלינגים. נכון, הם נראים לכאורה, כמייצגים אצלנו את עניינו של אש״ף, עמו אנו שרויים בעימות דמים. נכון גם שהם עושים מה שהם
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 56 | הכלה חל במה שמיפונה ,.רויסנ7ונ 1ז ב רו ק שי לדם. עו ל ם האופנה היה וגמ* תה אוסנת הבלונדית עם העיניים הכחולות. מתה אופנת הילדות המחו־פשות לנשים קטנות וחושניות,״
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 57 | לי ל דו ת בנות 10 עם חיוך קטן ונ/יפתה אין לה כלי אחר ליצירת קשר חברתי. זה יוצר בעייה קשה לילדה. אני מכירה סיפורים קשים ביותר של ילדות שיצאו מהסיפור עם נזק
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 58 | משכורות רעב סוף־שבוע בווגאס יש בארץ בחורות היודעות לרקוד כל״כך טוב שתמיד יהיה מישהו שיתא־הב בהן בגלל הכישרון שלהן, ויהיה מוכן לעזור ליין. עי רי ת בן־דויך,
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 59 | דג שמן דוגמנית־הצמרת שלומית אמיר טוענת שאני לא מפרגנת לה, בלשון המעטה, ושאני רק כותבת עליה דברים רעים. אז כמובן עניתי לה שאם יהיה לה משהו טוב לספר לי, אני אהיה
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 60 | — התאהבה ברוצה * - מפ״ם יוצאת מהארון־ ( המ שך מעמוד )49 חיד אותי. ברהום אמר לי שאנו נמצאים ערב חג־השבועות, ואם אני רוצה להתוודות — אז בגלל החג עונשי יהיה יותר
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 61 | החגים כבר בפתח, והם כידוע עוברים מהר. כדאי מאוד לנצל אותם כמה שיותר וכמה שיותר זה סונסטה. יש שלושה לבחירתך ויש עדיין מקומות פנויים לחגים 80ש ״ ח +מע״מ* מינימום
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 62 | 5 1005ו\/וו_ו5ח£קט5 1אזהרה: מ שרד הב רי או ת 7זובע כ י -העישון נ 7זי7זלב רי או ת
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 63 | 11 ויו ב\ העולס גוה לרות• יפה ורזמנטית היא גרושה פלוס שניים גדולים, יפה, רזה(״אבל לא דחליל גובה 1.66 מטר, נראית כמו תימניה, אבל היא לא. ההורים מאירופה. עובדת
העולם הזה - גליון 2717 - 27 בספטמבר 1989 - עמוד 64 |
חזרה לתחילת העמוד