גליון 2719

העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 2 | :! 51 _ 11\/ 15 1 0 0 5ז £כ 1ט 5 א!הבה: מ שרד הב רי או ת קוב טכי -העישון מזי קלב רי או
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 3 | ליון שואלים. כ מה 911ן נשאר לו? הוא עדיין תלוי ע ל הקירות. כמהז מן? ן קורא יקר — דותולה בלריורק מיבתבים — השתלה פסיכיאטרית ת ש?י ח — קיסר מבקש עזרה מנאון
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 4 | נזי ב ח בי ם קורבנות האיחלת אור על אורי על הרוגי תשמ״ט (,,הם לא הגיעו לתש״ן״ ,העולם הז ה .)27.9.89 מן הדין היה להזכיר ברשימת אלה שלא הגיעו לתש״ן גם את מאות
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 5 | 1י 1 1 1 1 לנין לא חל על זה. גם לא סטאלין שלח ני בן המאה ה־ .20 נולדתי קרוב לגמר הרבע הראשון שלה, והנה אנחנו באמצע הרבע האחרון. במשך כל תקופת חיי נאלצתי, יחד
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 6 | ..נש פות מו כ רו תאת גופן ב־ ס ס לוגה מלווי א ח אייב סעילי מחנה־השלום מתכוונים ללוות את אייבי נתן ביום השלישי הקרוב לכלא ״אייל״ ,שבו הוא ירצה את עונשו. הם
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 7 | ולר ד לי ל ה. כשאתהמתקרבאתהמ רי ח סבון ר ע ושמפו זול! מצאותן בשפות — הכל קיים באלבומים אלה. אצל הרבה נשים יפות שפגשתי ניתן לראות, כאשר הן מחייכות, שיניים
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 8 | המפולת העולמית של האידיאולוגיה במרע גז העם טירוף מערכות משהו דפוק במערכת, המסזגלת למעשה כזה אייבי ילך לכלא — ובכך יהפוך סמל בעיני העולם כולו. השלים סופו של
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 9 | קומוניסטית לא השפיעה כלל על רק ח. היא חיה ל ה בעול משלה שום ובו. בשוט שום ובו. עשוות שנים, ונלום לא משתנה. למה לא הנניסו את המיבלגה הקומוניסטית הישראלית לסבר
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 10 | ..בטח שהעמדה שלנו הית בנז ר עגז (המשך מעמוד )8 בלבד, ושאינו אלא ראש־העיר של ירושלים המערבית, שצה״ל כופה את שילטונו בכוח על תושבי ירושלים המיזרחית. כמשכין־שלום
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 11 | בל תי־ מו ס רי ת. אבלכל ־ כ ך רצינו שהמהפכה הז אתת צלי ח! רינה הכוח של מיפלגות השמאל היה בעלייה.״ אתה רואה את אי־המוסריות שלך ושל סנה בתקופת החיפושים של
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 12 | למה ה נכשלו אהכ] 1כל־כך! (המשך מעמוד )7 לה למטה, או בדרך השלמת השילטון הפלורליסטי עם עצמאות מכסימאלית לכל חלקיה של ברית־המועצות. יום־יום מתפרסמים בעיתונים
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 13 | (המשך נועמ 1ר )9 השפעת ברית־המועצות באש״ף נוצלה כדי למנוע כמעט כל תמיכה פומבית של אש״ף ברשימה המתקדמת. בביטאון הרישמי של אש״ף, פלסטין אל־שרה (״פלסטין של
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 14 | אורי א ס רי ״ברית־המועאות אינה מדינ ה מ שוג ע ת שוחח עם טיסטי, שתקום דיקטטורה צבאית ותהיה חזרה לקו הנוקשה ביותר? אבא אבן אולי צריך לגרוס מה שקוראים ז$ז\¥0 100
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 15 | היכול ה ליזום מי לחמה גרעינית ב לי היגיון: אני רו אה שה בני־ אדם נוב, הוא אמר בעצם שכל מדינה צריכה להוציא מקירבה איזו מילחמה כושלת. באמריקה ויאט־נאם, לאנגלים
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 16 | ..כשיש ת ה לו כ ה של ה־ 1במאי, וחכר ״ ב מי פלגה הולכי ם (המשך מעמוד ) 15 • אבל תאר לך קומוניסט בסינגפור או ביפאן. פתאום החזון הקומוניסטי נעלם. לאן זה יוביל?
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 17 | יא מ ש כנ ע בז ה. א 1ל א הולך. אני ל א חו שב שמישהו מאמין בזה לשתף פעולה כדי להשיג פינוי של הקובאים מאנגולה, אם יכלו לעבד ביחד במיסגרת האו״ם פיתרון לנאמיביה,
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 18 | החגים כבר בפתח, והם כידוע עוברים מהר. כדאי מאוד לנצל אותם כמה שיותר וכמה שיותר זה סונסטה. יש שלושה לבחירתך ויש עדיין מקומות פנויים לחגים 80ש״ח +מע״מ* מינימום
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 19 | אי־ודאות. מאות מיליוני של אזרחי סובייטי בהגגחוה לב או ת 72 עו 1ה אחר המהפכה, אפ שר ל א כו ל במוסקווה חומוס ישראל. לא חומוס מקור ,,רק קופסה של,.תלמה״ ,אכל בכל
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 20 | השכר הממוצע בברית־המועאות הוא 200 רובל לחודש. לפי השער השחור 20 : (המשך מעמוד ) 19 תל־אביב. הקירות מתקלפים וישנים, תיבות־הדואר פרוצות, מעלית אחת מקולקלת,
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 21 | רולר במיקרה הטוב. למרוח זאת כוח־הקנייה של הרובל ר ב יחסית • חשוך ואנו ,.ירדים קטנים עושים עסקים עם התיירים. מציעים חפצים למכירה. רוצים דולארים ענת סרגו סטי,
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 22 | ספרות רוסית 1989 גת! זר תמונת מצב באמת דרושה מידה לא־מבוטלת של עזות־מצח מצד אדם שאינו קורא ספרות רוסית אלא בתרגום, כדי לחוות דיעה בענייני ספרות רוסית, ולוא רק
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 23 | פקלריה ספרותית לרפורמות״ישל הוגה הר לאסעסט. מלבד הכ״שרון, צריך כנראה גם לרעת להיוולד בזמן הנכון. לעיתים קרובות היתה הביקורת האנטי- סטאליניסטית מתרחבת בעבר לכלל
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 24 | יייייייייייייי (המשך ם עם 1ד )23 חבר נכבד באגודת הסופרים הסובייטית, ולא בקנאי חשוך ומנוול חסיד ״פאמיט״. כנגד אלה ושכאלה חייבים ה״רפורמיס־סיס״ ,סופרים, משוררים
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 25 | אים על ראשינו על־ידי אימוץ העיקרון של פיו. הכל מותר״? רק קומץ אינטלקטואלים — אבל איש לא שעה להם. היום מאשימים אותם ב״הומאניזם מופשט״ אבל בשנות ה־ 20 הכל הערימו
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 26 | תפוח בדב ש, חגיגה ברבן וריקוד באורם אווירה כפרית. שעדיין רא נס ליחה דיסק! מיזרחי בדרכן לקונסנזוס ומסיבה לבנה לראש השנה שני מיחאימניקים תשש אחר אב, בן ואמא
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 27 | | | 11ךךי 1ך 1טומן העיתונאי ירון לונדון שצפה בהנאה לא 11ן ! #ווו מוס תר ת בהופעת הזמרת. היחצניות עטרה ישראל (למטה מימין) ומיכל ר צבי(ל מ טה משמאל) מייצגות
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 28 | במאמר תחת הכותרת ״מזימת הישועי״ חוזר עוזי בנזימן בהארץ לפרשה משנת . 1961 זה היה לקראת סוף מילחמת־השיחרור האלג׳ירית. שארל דה־גול, שהגיע לשילטון בצרפת שלוש שנים
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 29 | ״הקומוניזם אדק. ב תי או רי ה הוא !גודק ע ד היום הזה... ^ עיקרון יכולים אנו לומר שכל שינוי ^ במישטר הביא גם שינוי באמנות. כל עת שבישרה החברה חידוש, הוא השתקף
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 30 | האמנים האמינו (הסשך יסעמוד )29 הגדולה. לה־קובוזיה בנה את ביתו הקונסטרו־קטיביסטי הגדול במוסקווה, והאדריכלות המודרנית קיוותה להגשים חלום השיכון לפועלים ברוח חדשה
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 31 | ליברליים במצפן. אנחנו הגוף האותנטי ביותר הקשור לתיאוריות שלו! והאחוז הולך וקטן. ״יש מעמד פועלים, ויש מעמד שכירים. ישנה הגדרה מעמדית ברורה: מי שחייב למכור את
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 32 | הורוסהוס לחיים, עד כדי מחשבות על ויתור עליהם. זרת, הרחוקה מכל האצבעות ובורחת החוצה, מצביעה על פחד מתלות, אינ- דיווידואליות, בעיות בי חסי ם קרובים, אדם שלא רוצה
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 33 | תדריו חובה ל ר או ת תל־אביב: עת לחינת ועת ן למות, הבהלה לזהב, אורות הכרך, סכס, שקרים ורריארט״פ, מיכתב מאשה אלמונית, בגלל המילחמה ההיא, פאדרה פאדרונה, ואז, נערת
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 34 | סוניה ושימש! אוכלים לבד • קיסר לא רוצה פי ר סו מ ת • ו ה מי לההאח רונ ה של מר בערב ראש־השנה, ב־7.30 בערב, נכנסו סוגיה ושימעון פרם לחדר־האוכל של מלון רן אכדיה,
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 35 | בשבועיים האחרונים הוסעו פירסומים בעיתונות הארצית שלביהם איש־העסקים הבינלאומי ניר גואז מבוקש על־ירי אינטרשל בקשר לניסיונות־הפי־גוע השונים ביהלומנים בלגיים
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 36 | א׳ עממ׳ ק / לרות׳ ת שבץ ע 1ק 2719 מאת א בי גי ל י1א• אי שהשלם הוא בן ,34׳ הופעה נאה מאוד, 1.75 מטר, אינטליגנטי, חברותי, איש־שיחה, מבוסס, איש־העולם, מעוניין
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 37 | בוסתן הדורש השקייה; )28 מה שנתגלה; )30 מפקד ימי; )33 חלקים דקים מן התבן; )34 תולעי רקב (מ); )36 רמטכ״ל צה״ל 53־;1952 )37 דחק; )41 חברי; )43 יחצנו״ת: )46
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 38 | זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה עיתוחת עברית זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה.0*1 כחול לבן יי 0 . חברותי אמרו לי שעכשיו, בתקופת החגים,
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 39 | הגרושה האלמונית חושפת את התיאבון הגדול_.גם במין של הסופרסטאר ומה יעשו הנזירות כדי למשוך קהל מדרון נתח (אוהב נס גברים) י58 וו!ו>*•1!1 אחת לתקופה, וכשרות שלי
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 40 | המון רעש גריה מגרה יש לה חבר, אין לה חבר, היא מאוהבת, היא לא מאוהבת, ראו אותה עם ...זאת בערך תמצית חייה של האלמנה העשירה והמו־ציאה־לאור גליה אלבין. אף אחד לא
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 41 | מקורשת הרי \היא והאחרת ניקול הלפרין ורוני מאנה אישור מיוחד מהצבא אם יספרו לכם שדוני מאנה וניקול הלפרין, מלכת־היופי של ישראל, מתחתנים, אל תאמינו, כי למעשה הם
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 42 | מרד כי הורוביץ הבנות ל מ בו ל ראש הממשלה מר יצחק שמיר יכול עכשיו להתרגז, לגעור בראשי מפלגת העבודה, לטעון שהם מתרוצצים בבירות העולם ופוגעים במדינה. ואכן — לא
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 43 | א 1רי ד! ת סטירת הלחי המצלצלת ביותר ספג השר עייזר וייצמן מייד שר הביטחון יצחק רבין. רק הכריז וייצמן, בעקבות פגישה עם רבין כי הוא כרת ברית עם שר הביטחון כדי
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 44 | דניאלה אשכנז איזון חוזר העיתונאי בן־דרור ימיני האשים ״אנשי שלומינו״ בתקשורת, בהבלטת יתר ללא כל פרופורציה של כל תנועה קלה שבקלה ב״מחנה השפויים״ .טענותיו קיבלו
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 45 | א ש ״ ף ־ בי רו ש ל — דו 1יתוכשר בבית המשפט הצבאי בלוד הוגשו אישומים פליליים נגד כמה מראשי האנתיפאדה. הם הואשמו בחיבור כרוזי ״מפקדת ההתקוממות הלאומית״ ובקבלת
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 46 | העונש הכי קשהזה שאני חו לםע לי הבכל לילה ...המאסר יעבור, אבל ^ רוו* לוי וחברתו הקנדית, מירה, נפגעו 1מאוד מהמילה,רוצח׳ שהופיעה בכותרת הכתבה ״התאהבתי ברוצח״
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 47 | 1זיכרונות ל א עובר... נה לוודא שלא תהיה בעייה, ושלא יקרה לה משהו. ידעתי שלחזור לשם אי־אפשר, אז חשבתי לשלוח לשם מישהו שזו העבודה שלו. מגן־דויד היה במרחק צעדים
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 48 | חה הם *ומרים...מה הן *ומרות..,מה הם *ומדים ...מה הן *והרות.. ציון צפריר, העול ם הז ה אמווו דרור: אדם הדר: כבוהיו 13. 7״ש תחושה שהמימשל ״אני אהיה תקוע להם נעצם
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 49 | אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן *ומרות... אלי דסה, העולם הזה אלי דסה, העולם ה>ה אריה עומר: חג בהן: שו שנ הבהט : ,.חוס בוק ־ נסווח׳ ״ ר א זיר! לעם
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 50 | תפקיד החיזמורת הוא לנגן טוב. ל א לייצג אח ישראל במקו מישרז־־החו׳ן אףאחדלא מובן להס בי ר איך פתאום נ שארה הפילהרמונית הי שראלית עםהרבה מנויים לא־מבור. מה שהיה
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 51 | זפותך להתעקש ולדרו שבתוקףמהצבע׳ שי צבע אתמ כו ני תךבצב עי דופ 1ן — ב שי ט ת ה ״ סנטאר׳ — וגו\7דוא הממוחשבת של דו־פ 1ן. שי טהממוחשבת זו היכה הערובההיחידהלקבלת צ
העולם הזה - גליון 2719 - 8 באוקטובר 1989 - עמוד 52 | גילית׳ הלוואה /20י 2ויב׳ וח/0 טמ׳ר כהן ]׳עקבסון) ערש עם זכויות יוצאות מהכלל נבעל ״חשב וןמעושר זהב״ חשבוןמעושר מיו עדלל קו חו ת ריבית זנו ת -בבינלאומ׳ תקבל
חזרה לתחילת העמוד