גליון 2720

העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 1 | י״ח בתשרי תש״ן17.10.1989 , מיספר 2720 המחיר 7.00 :שקלים(בולל מע״פס, באילת 6.10 :שקלים שנה 54 נערו ח־ הליווי:
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 2 | ם.\ 1ז י 3וינ ׳ לני 1 1 1ש?8 * פרינילג׳ * פויבילנ• וימי^^כ ^1-4י־ ף 0ן י^^.ג | ז מזז 085 81:0 \ 1ו * חזו4ש11ו* \0ח 085 ולו* ח 5011015 * 11 0 * 1 11 1 1 4^/010
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 3 | אבא אבן, חלק שני: למה מיפלגת־העבודה לא תעשה שום דבר (עמוד )18 עכשיו דפנה דן כ בר לא מחפשת תפקיד בתיאטרון. שערורייה קטנה בכל זאת לא תזיק. (עמוד )34 נעלמה ב ל
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 4 | נזיב חבי ם אובייקטיביות. בבקשה ק ^ 77 לא פעם הציעו לי קוראים לפרסם אצלנו מדור של ביקורת צרכנות. מדור שיבדוק מוצרים ומחירים, יחקור עד תום תלונות של צרכנים
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 5 | מיכ ח ב גלו• של פעיל השמאל לנעויא גנית־המ־שפט העליון לכבוד אל״מ(בדימום) מאיר שמגר, נשיא בית־המישפט העליון, ירושלים מר שמגר הנכבד, סידרת־החלטות של בית־המישפט
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 6 | פח״ט גיבעת — בחו״ל אלוף־מישנה אפי איתם, מי שהיה מח״ט גיב- עתי בימי שבירת העצמות, אינו בארץ. הוא נמצא בשנת־לימודים מטעם הצבא בבריטניה. כמה ח״כים תבעו השבוע
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 7 | ^ ם אני רק אספר, אם אני רק אפתח את הפה ואתחיל להגיר שמות של אח״מים שהשתמשו בשרותי־הליווי של מיש־רדי, ף־א״־פ׳ ,הרבה אנשים, שמאיישים מישרות בכירות ביותר, יצטרכו
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 8 | ״כל מה שעניין אח חוקר המישטרה היה לדעתמ שיל ע בו ר שהוא צריך את הנערות כדי שגינת ישפץ כתבה. הדבר נראה לי מוזר ביותר. אם מישהו באמת מתכוון לשחד, מה פיתאום שהוא
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 9 | של אנשים מפורסמים. שמות שהנערות שלי נאלצו לספק לה! וזימרה חופשי. היא ליכלכה עלינו. אנחנו מקפידים בכל דרך אפשרית לשמור על דיסקרטיות. הפונים אלינו יודעים שהם
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 10 | חלטורה היא מילת־המפתח בטלוויזיה. כולם רועים קעת כסף מ ה עד. מה האיש הש 09 עכשיו נזנוים סרס בחובה כושיות־עבו. שנקשוו לשמו של כוכב־הטלוויזיה. וכי \ינת.
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 11 | רע לקבל ארוחה חי 1או סוף־שבוע בבי ת־ מלון? לדים שמידות באחיו־ ,והציע לה כתבה מוכנה לשידור על המופע. המפיקה, שלא ידעה על המעורבות של גינת עם סלוצקי, הסכימה,
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 12 | לפ 1חודשיים היה גינת מועמד לתפקיד המ 1כ ל. אף אחד לא הזכיר שחיתויות (המשך מעמוד ) 11 קשה. אחרי חצי שנה לב־ארי התמנה למנהל הרדיו, ואז טומי לפיד נכנס לתפקיד
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 13 | בנז ר ע\ז הונית מובהקת — חדירת המטוס הסורי — כדי לעגל את התפריט השבועי, שאיפשר להתעלם ממוסיקת־הרקע הצורמנית של האינתיפאדה. מדינה בלי הפסקה. העם מדינה בל הפסקה
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 14 | הצטרפו למהפכה * לקוח נכבד, הקפד ל עיון א ת קניותך רק בב תי ע סק הנותנים את שוברי האירוח חינם בב תי מלון ותזכה בנוסף לקניה טובה גם באירוח חינם כיד המלך. * אםאתה
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 15 | 1171־ 11 כול לקרות 3פל רגעי לחרף את הנפש, לספוג קורבנות ולעמוד בייסורים למען השיחרור הלאומי והאנושי. ההפתעה היתה שלמה. זה קרה ב־ 9בדצמבר . 1987 שום מאורע גדול
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 16 | ייי מ £ בכל שנה מתקיימת הרמת־כוסית לכבוד השנה החדשה במישרדי קבוצת־הכדורגל בי־ת״ר־ירושלים. עסקני הקבוצה ופעיליה קיבצו את השחקנים והודיעו להם שבגלל מצבה הכלכלי
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 17 | כתבי־ספורט רבים התקשרו עם ביתו של משה סיני, קפי טן נבחרת־ישראל הנמצאת בקולומביה, כדי לראיין את אשתו. הם הופתעו לגלות שאשת־השח־קן סירבה לדבר איתם, על־פי הוראה
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 18 | אורי א ס רי שוחח עם אבא אבן (: 2 א!גל1ו נחשב פידיד -שר אל* א ד כמן אמרנו לו: האידיאולוגיה של נאצר אומרת שישראל לא צריכה בכלל להתקיים, שזה מפריד, שזה טריז תקוע
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 19 | רגן, שכמו דו ד ח בי ב 1ותן לי ל ד סוכריות המקלל,לוח את הבטן...״ זה. אבל אם אתה משיג הסכם, אתה חוגג על ההסכם ואתה שוכח את הרגעים הצורמים. אם אתה לא משיג הסכם,
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 20 | ..האם א1י מ בוז בז? להיפר, א1י חושב שאו׳ מ שוחרר! (המשך ם עם 1ד ) 19 דומה זה סימן־היכר לאנטי־אמריקאיות. הפטריוטיות שלך נגזרת לפי מידת התנגדותך לעניין הזה. ואז
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 21 | דון־קישוט? שומר ה מוסר של אה ל? סתם עקשן? דמותו של אלמ מישפטי ך 0מעריציו וגם מתנגדיו מתארים את אל״מ הד״ר עימנואל גרוס ( )41 באותן המילים. ההבדל הוא רק
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 22 | בגזרעגז מישפט פרקליטת־מחוז בס1יגוריוז 0הדיזן באונס התעכב שבע 1שנים, והתובעת הפכה אילנה אל1ן ₪ | רסניגח־ית העברה שבה נאשם עודה אל״חמודה חמורה ומגונה. חמודה
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 23 | את המשלת הזאת? שוהא הפכה בת־בית במעונו של לחד. בפעמים הראשונות עוד בדקו אותה בכניסה, אך לאחר מכן ויתרו על הבדיקה. שוהא הצליחה לדלות ידיעות רבות על הנעשה בתוך
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 24 | כוכבים המטרה מקד שת את האמצע אחד השחקנים המופלאים של פולין. דניאל אולבריצקי, חזר השבוע למולדתו אחרי שנכח בהצגת־הבכורה של סרט שהפיק ושיחק בו, ההימור האוזחן,
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 25 | תיי1 קיבתי התהפכה כאשר שמעתי השבוע את הנאומים המשומנים של העסקנים על קברי־החללים של מילחמת־יום־הכיפו- רים. שוב המליצות הנבובות, שוב הסיסמות השחוקות להרגעת
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 26 | הצליחו להרגיז את בלייני תל־אביב? ביפו לא אוהבים מוסיקה ים־תיכונית וימי־ההולדת של פלייסיס הבוס והמזכירה שרון במצב־רוח מרומם רקד עם מזכירתו ה־ניצחית, קלרה חורי
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 27 | במרות מיסחריות של יפים גם פלייבויס לשעבר מתבגרים עם השנים. איש־העסקים בני טוכטרמן לא הצליח לכופף את הכלל, אך לפחות הצליח להיות מופתע למדי במסיבת יום הולדתו ה־
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 28 | הורוסהוס סריס בניסיני מזר החורש: עקרב מ ה צבו ו ע קו בי ם בתש,׳ בני מזל עקרב שרויים בתקופה מוז * רה. אי״אפשר להגדירה בפשטות, לומר * שזהו זמן קשה אי קל• צייד
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 29 | השכנות ראו אותה ב״שידור חוקר של רפי גינת והתחילו להאמין בחחיית־המתים ^ לילה של יום הרביעי, ה־ 8בפב־ ^ רו א ר 1989 בשעה 1.15 לפנות בוקר, שמעו השכנים בבית־דירות
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 30 | אהר1ן גירש־:, ם יום נו של צייר במקום אחר כבר סיפרתי שאחרי שעזבתי את הקיבוץ הסתתרתי בכפר־סבא מפני שהתביישתי מפני חברי קיבוץ אפיקים על עזיבתי. עזבתי את הקיבוץ
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 31 | כשהוא מנמיך טוס, צנח איתמר, שהיה שחיין מעולה, למים. צנח ולא עלה עוד. בעיקבות מיקרה זה התקשר מטה חיל־האוויר הישראלי למטה חיל־האוויר האמריקאי והאחרונים הסבירו
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 32 | ההם אומרים...מה הן אומרות..,הה הם *ווחרים״-חה הן אומרות• אפי שנתצלר : א פי קהפ רי: ג ד גילעד : ״לתת מיקלט לסורים ,״ באשו המחשב נבו׳ ..הברנסה באמריקה קשה .־
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 33 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...הה הם אומרים...מה הן אומרות עי די ת שחור: ורם אי ל ת: אסף כ הן: ,.הזמינו אות׳ לבימה במקום לקנות נושים ..השיחו בטלוויזיה חשוב וסט
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 34 | החלטתי לעזוב את הארץ. היו כאן דברים מדכאים. רציתי לצאת מהמלכודת! אור הנר יצא רטובה. דגנה ון נמעט הבנה רנונבת..אוהד״ ,אנו סינסוו בנימי הביא וביטוויה. ון המראה
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 35 | א לי דסה, ה עו ל ם הז ה ה מו נ ה הו זו ת ה גי ש! כחול, טורקיז וירוק, עם הרבה חוזק, ארוטיקה, סכס. במיסגרת החברה שלה, הנקראת העולם של דפנה, היא תארגן כאן תערוכה
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 36 | 11017 ^ 1 9 1ה עו ל ס 9 1 9 -יי הורוסקופ * — * לעשרתה די ב רו ת * (הנושך מעם 1ד )28 מישהו יגלה אותם והם עצמם יתעקשו ללכת עד הסוף. אולי אפילו לוותר על מקום
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 37 | שבוע בין החגים בישולים 4שימוש בציוד מגן 1אישי. חובה! ^ בעחבך את המנונה, !1י** הפסק את פעולתה 0בנד העבודה חייב 4להיות מהודק לגוף £דק חשמלאי מוסמך רשא׳ לספל
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 38 | 0 1 1 1 1 1 1 1עניינים מרבותיים את הסיפור הזה אפשר להתחיל כך: הייה היה פעם נסיך תל״אביבי בן ,33 בשם אבי סוויד. הנסיך הגאה והשקט הזה התגורר עד לפני חצי שנה בבית
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 39 | מהעורם הזה שיפרגנו מלכת־המים האחרונה של העולם הזה. חני שטיינר, ובן״זוגה־לחיים, המיסעדן מקם מלבה, נישאו ברוב פאר והדר במלון הילטון התל־אביבי, במה שהוגדר על־ידי
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 40 | ישראל היא הגורם המוביל ב עו ל ללוחמה ב טרור. א1ש .,חוד החנית חו ד איר !*57 החנית מביא תיירים חון־הפנים של מישטרת־ישראל וכאחראי למילחמה בטרור מטעמה. כל העבר
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 41 | עושי מזה עסק ומוכר לאמריקאים את סודות האבטחה של ה 811118 181, 606 >0 , 17 60657 )312( 327-3120ן*< 81. 0 !1עזז* 8 1884££1 8 0 £ 1 8 1 0 0 1 (8 8 £מ 11-1£א ^ $מ
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 42 | רענן לוו־יא מדבר : מאיר ליפשיץ עונת הייחום הפוליטי בפתח. זה הז מן לזיווגים בלתי אפשריים לכאורה, ואפילו לצירוף מין לשאינו מינו בניגוד מו חל ט לדרך הטבע. ריח
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 43 | ה צלירורוו עולי מ ״ ק *ץ ייק הררי הצליח שוב. העובדה שנסיון * 1המרד נגד הגנרל מנואל נורייגה שליט פנמה, נכשל לפני שבועיים, תוך מרחץ דמים שערך השליט בקצינים שקמו
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 44 | על כל אלה להרבה אומץ נזקקתי כאשר ישבתי תחת ידיו של רופא השיניים שלי ביום ו׳ האחרון. הרבה אויר אגרתי׳לפני שעניתי לשאלתו על עיסוקי בתשובה :״אני דובר הליכוד״
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 45 | שיעור בהיסטוריה הקרובה מיד עם היודע תוצאות הבחירות לכנסת הנוכחית, החלו בליכוד לבדוק את אפשרות הקמתה של קואליציה צרה. בבדיקה ראשונית שערכה, עוד במוצאי ליל
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 46 | סימן־ההיכר של המנכיל ה חד ש הוא תמת רי ם חתן באוסרו הפסד בהחאנה נבחר באוסלו.,בירת נורבגיה•,.מביו, 101 מועמדים, לחתן פרס־נובל לשלום לשנת 445( 1989 אלף דולר)
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 47 | קולו ה ארור. הוא לוחש בקושי. אבל יש לו מה לו מר תתף רשמית בממשלה. בפועל ניהלו את המישרד אנשי־האגודה. בינתיים הודיע המערך כי הוא מתנגד ל״סיפוח״ התיק על־ידי
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 48 | התותחים של הבחירות בהסתדרות רועמים, אבל המוזות של המחנות אינן ץ ץתוך הרמקולים בבניין בית־האזרח ^ /בהרצ לי ה נשמע בקולי־קולות הג׳ינגל החדש של הליכוד, שהוכן
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 49 | שותקות. לגמר להיפך כולה ובמדינה? מה מצבו של כל אחר מהם כיום? כשמדברים על דור־העתיד במחנה שמיר־ארנס, מתייחסים רבים לאפשרות של ״דילוג דור״ :העברת השילטון משמיר
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 50 | פשענו, עווינו, שרדנו קשישים, מכרנו סמים, פרצנו בתים״ ^ ום שישי , 13/10/89 ,ערב־חג, איחולי בריאות ורפואה שלמה הם המישפטים הכי נפוצים ביום הזה. רק אני מאחל לעצמי
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 51 | י 1ן| • עו״שעם זכויות יוצאות מהכלל בבעל ״חשבון מעושו זהב״ חשבון מעושר מיו עדלל קו חו ת עד 10,000ש״ח ב״חשבון מעושו זהב״, בבנק הבינלאומי, א •1זנאי לפנ ק ס המקב
העולם הזה - גליון 2720 - 17 באוקטובר 1989 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד