גליון 2722

העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 2 | כשהמשחק נגמר והיציעים במהירות ופתוח לכל האפשרויות. ריקים, כשיושבים על הספסל ייי• מגה ג׳ט - 131 עוד לא אמרתי ג׳ט ונזכרים בסלים, יש טעם חזלרשל ניצחון. מגה גיס ,
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 3 | גוש עכשיו ב עי קר דיבורי ם. שת תנועות־הרחוב הגדולו ת בי שראל במשבר. למה ״שלום עכשיו״ ו״גוש־אמונים״ משפיעות יותר (ע מוד ) 12 גם יוסי ש רי דלא יכול להשפיע. השמאל
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 4 | בזי בגז בי ם מי לי ם ר פי מי ד ה תנ דהעדהמחמאה על מות דן בן־אמוץ (״הפוף״, העולם הזה .)25.10.89 מיספר מילים, לפי מידותיו של דן בן- אמוץ המנוח: המוכשר למצות/את
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 5 | חילופי המיכתבי בין ם ו־בן־העורות אדםקלר ועוו־־הביטחון חולון 30.9.1989 , לכבוד מר יצחק רבין שר הביטחון, הקריה, תל־אביב. מ סוג ל ל ע שו ת שלום רב! בשנתיים
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 6 | סיןמת חו? מי בגין, יו״ר מטדדהבדדרות של הליכוד בהסתדרות, פעל במערכוד־הבחירות לא כיו׳׳ר, אלא כמועמד בבחירות, והוא מרבה להסתובב בסניסים ובשטח. ההערכות בליכוד הן
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 7 | גימץ אל ליבו את היורש? האם חטא מני בקוצר־רוח בריצה אל השליטה? יודקובסקי החליט שלא לפסול. רבים בעיתון ראו בפירסום הרשימה של ורדי את מעמד־ההכתרה של העורך הבא של
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 8 | ג אחר שהחזיק ביותר רונות, והוא הבין שהוא זקוק לתמיכתו של נוח. את החלטתו של ורדי להיענות לבקשתו של נוח ניתן להסביר גם על רקע התחזקות מעמדו של אדם ברוך בעיתון.
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 9 | בעיתון. העובדים נשארו עדב התברר שהיא לא נפלה ברמתה מהאריות שהתייצבו מולה. הקרב בין שתי הקבוצות היה קשה, ובסופו של דבר יצאה קבוצת יודקובסקי כשידה על העליונה,
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 10 | במר עגז העם פ?נ?נת הזמגן זדפתע: התפוצצות. הכד ידש ושתקו. מדוע זה הפך פתאזם סק1פ? במשך שנים תיקתקה הפצצה הזאת, אישם בשולי הזירה המדינית הישראלית. השבוע היא
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 11 | משאל טלפוני לפני ואחרי מישחק־הכדור־גל. המישחק שהצליח לגרום למדינה שלמה להיכנס למאניה מטורפת לפני, ושהביא מדינה שלמה לדפרסיה אחרי. היום כבר עורפים ראשים, ומדינה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 12 | גוש אמונים ...גוש אמונים ...גוש אמונים ...גוש אמונים ...גוש אמונים ...גוש כול יודעי שהמיבחן מתקרב. כמה אנשי יבואו לשכב לפני גלגלי מכוניתו של שר־החוץ האמריקאי,
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 13 | שלו עכשיו ...שלו עכשיו ...שלו עכשיו ...שלו עכשיו ...שלו עכשיו... ך* אינתיפאדה, כמובן, השפיעה על 1 1שלום עכשיו. המיכתבים שאוהדי־התנועה, תורמיה הפוטנציאליים,
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 14 | פתחן לאומי לבעיית הדור: סוף סוף אתה יכול לקנו ת דירה משלך גם א ם אין לך כסף משלך ! הלוואה ל־ 25 שנה ב־ 5.50/0ריבית. אתם עומדים לקנות דירה הראש מתפוצץ ממחשבות
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 15 | 117־11 מ שרוומק ל שלוט בוניבור, חשוף לוגיכור־ שדו השווה ^ דבר כמעט לא־ייאמן. אבל זוהי עובדה: במדינת \ 1ישראל הדמוקרטית לא קיים אף חוק אחד המבטיח את
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 16 | ראש־העיר שלמה להט (״צ׳יץ״) ציטט השבוע פסוק של שמריהו לוין :״העם היהודי הוא עם חכם ונבון. אילו היה לו גם קצת שכל״... אבי־הפצועים, שימחה הולצברג, התוודה :״אני
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 17 | המתופף מאיר ישראל מאושפז בבית־החולים איכיל1ב בתל־אביב לאחר שאיבחנו מים בריאותיו. המתופף, שהיה אמור להופיע ביחד עם הזמרת נורית גלרון בבכורה של המופע החרש שלה,
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 18 | אור׳ א ס רי שוחח עם 1 1 -1 1 ווו ר ו 1־ א 1שואל את עצמי ל א פעם: ל מה או קודם כל, אם אתה רומז בדברים שלך על הפיצול, שגם זו שאלה שצריך להידרש אליה... אני לא
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 19 | עו להלכל ־ כךהרבה אנ שי ב ב רי או ת? ״ • מה זאת אומרת כמקומות הכי קשים? אני מדבר על ר׳ץ. אולי אני מדבר גם על מפ״ם. על הייחודיות הזו צריו לשמור, משום שאני חושב
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 20 | ,,כשהסקר קבע ששונאים את שימעון פרס ותר ממני, הבעתי מחאה (המשך מעמוד ) 19 סיס בהכרעה בה, האם זה לא היה נראה לך כהשקעה יותר יעילה של המאמץ? קשה להשיב על השאלה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 21 | ותרעומת. שלחתי מיכתב ממש של הוקעה. ל א ״עשה כדבר הזה!״ הוא כבר פועל, זה כבר לא יעזור לו, הוא כבר מחוייב לעניין. זאת אומרת, אם בודקים מה המצב הפוליטי בישראל,
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 22 | ב אפריל 1968 גילה דן בן־אמוץ לראשונה את מוצאו האמיתי. מדוע? איד! הייתי גרמני גם ההתעניינות שלי בארץ ובשפה. לא יכולתי להמציא לי דוד בירושלים, בלי לדעת איך דוד
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 23 | = 1ב 1 1 1 1־נ צבי טל, העולם הזה ויכוח ישן שהשתרבב בפרשת מחלתו של דן בן־אמוץ: הרופא שטיפל בדן בביתו סיפר שדן האמין בניצחון של הרוח על החומר. כלומר: בכוחה של
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 24 | תדריך א רגנגוינ ה סור (גורדון, תל־אביב, ארגנטיגה) -השלמה פיוטית עם עבר מחריד ורצון לטאטא סופית את השיירים ולהתחיל מחדש. זה בפירוש לא סרט לכל טעם, אנל מי שנהנה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 25 | זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה...0*1 קטנים אני מוכרחה להגיד שהשיר הזה, שיצרו במיוחד לשבוע הילד המוכה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 26 | המת כנן הנכנן ו מוזי קהמהעבר ש ל בי ת ־ או פנה? ל מ סי ב ה: שרוקנים דערניד־ מהעשתה פי אטישנהבפ תי ו אי ך הו פ כי ם פי צהלנפץ? אנדה אמריקאית והפעם ער פיצה שנות
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 27 | מישחק והנקה איקה זוהר (מי מין) ,ששיחק ב פסטיבל עכו בהצגה ״המבשר״ ,וגילה שטרן, שח שרות וסירטי־פירסומת, שלא כל כך נהגה מהמצלמות, למרות המוניטין ;> שלו ככוכב
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 28 | חוירי־יבלות. היפופוטם וגוערשומני ומה בינם לבין מסורת יפאנית עתיקת־יומין? סינית קטנה ומטריפה במחלקת המיטות הבלונדית המתרוצצת במיגרש הכדורגל קרב הדלימטיס טוקיו
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 29 | בנטישת׳ יצחק(נ)5+ אורגיל נסים (0+1 איטח עליזה ()3+1 אלדן יצחק ()4+1 אשר משה ()2+1 נווונמו ח״ם ()4+1 מאי פנחס ()4+1 נוינ קו אויה ()2+1 נידן אללה-חוה ()3+1 דהן
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 30 | צ פ רי ר גו ט לי ב על אננו־־שמיות. ח!נוו1ו והנדה החושה: שלוש ושימות האם יש מיקריות בעובדה שרבים מחשובי הסופרים בעולם היו, בצורה זו או אחרת, אנטישמים? זו שאלה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 31 | או אפילו מישחקי ליגה, עוד לפני שהקימו חומות סביב המיגרשים בערים או במושבות השרון, מתקשה להבץ את התופעה הזו. מ ערש הספורט האנגלי המגולח בקפידה, המסר מן בקווים
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 32 | אלי דסה, העולם הזה אבשלום וילן: אהרון בר: , ,ה חיי םעצמם הם בגלל השילוט 1ואה ,.מכונו ם םם 3סכרים הגבלה אחת גדולה! ,,שאנחנו בוא ש חוצות! ,,במשך יום אחד !,,
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 33 | ה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות... מי כאלבר ־ 1והר: איה קרן: עד ט ל מו ר: ,.השמעת ביטוי, גסים ״אסוו דהי שאו בגטו, מצבם שר חור׳ הא״דס
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 34 | .את פרס ואותי שתאים״ (המשך נועמ!ד )21 אז כשאתה אומר הברים שהם לגמרי היפותטיים, כמה אנשים מסוגלים לתפוס את הפר טנציאל של הסכנה? אבל עכשיו, כשרואים את כל הדברים
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 35 | הא יעצו עובדי השגרירות האמריקאית לאשה לגנוב את דרכון ב על ה? ך יסן שסירא הוא אולי הציוני האחרון. ^ כל מריבותיו עם אשתו האמריקאית, סוזאן, היו על רקע עקשנותו
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 36 | / / 1ו ו ^ 7ג 9 /ן העול דו ה ; — אילו היית גרמניי (המשך מעמוד )22 אני ניסיתי לנתח מצב שבו מתרחשת זוועה במקום מסויים, והאינפורמציה הזאת לא מגיעה לתושבים, מפני
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 37 | הורוסהוס מזל החודש: עקרב השבעת השש הסיני על העקובים שנת הנחש כוללת את שנת 1989 וחלקה הראשון של .1990 האסטרולוגיה הסינית מתחלקת בצורה שונה מה אסטרולוגיה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 38 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 מה פ ת אום \ פרופסור? חשבתי לתומי שרב־סרן שמועתי יצא לפנסיה, אך מסתבר שיש פנסיונרים שאוהבים לעבוד, והם כל־כן־ חרוצים שזה פשוט מדהים. סיפרתי
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 39 | ציצים ציציות בשנת 1975 היא נבחרה כסגנית מלכת- המים של השלם הזה. בשנת 1976 היא נבחרה כסגנית מלכת־היופי, בשנת 1988 נישאה, ובשנת 1989 היא חשפה את הציצים במסיבה.
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 40 | ע כ שיו קמו תדש עו ת־ המשך לגו ש. ממשלתמדמת ־י הו ד ה ואירגונים יו תר מתונים שיתוק משמאל שתיקה מימין (המשך מעמוד ) 13 (המשך ם עם 1ד ) 12 בהפגנת ה־ 400 אלף. אתה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 41 | סזדעגז דרכי חיים האהבה שלא היתה מדוע ביקש הרואח מיפו אח סליחת חס־־הכוסוז? ידידות מוזרה 1מקומון המציא רומאן בין 1מישר חדד ואחותה של | ח11ה יערי נעמי דון ₪ החוקר
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 42 | גילוי אמריקה מתקבל הרושם שארה״ב עשתה הערכה מחדש של מדיניותה כלפי ישראל. ה״הערכה מחדש״ שכל כך הפחידה את הפוליטיקאים הישראלים בעבר, היא היום עובדה קיימת. יתר על
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 43 | א1רי דן ך דווחו לממשלה על פגישתו עם הנשיא בוש סיפר שמעון פרס על תכניתו לרכוש מטוס תובלה סובייטי, שיורכב עליו מנוע אמריקני, כדי להוביל תוצרת טריה מישראל לברית
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 44 | ו־ויאלה אשכנז• איזון חוזר בקצב של אלפיים ביום, גרמנים צעירים נמלטים למערב, שעה שהגוש הקומוניסטי כולו צועד מערבה בצעדי ענק. כשהעולם עדייו עמד על תילו בתום שנת
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 45 | מאיר ליפשיץ על,נסיכים״ ניסוחים ומסיכות דיווחים ופרשנויות מחמיאים עד כדי תמיהה מתפרסמים לאחרונה בקביעות ביחס ל״נסיכי חרות״ .טוב הלב הפתאומי הזה כלפי מי שנחשב
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 46 | 111׳ 1הג בחופמה ולא הקים מח1ה־עיתו1אי משלו. ע הזמן הצליח (המשך מעמזד )9 מהלך חד של השתלטות על הדירקטוריון, ולהביא להדחתו של יודקובסקי. כאן נהגו השניים בחוכמה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 47 | ידידו ת מוזרה לה שתלט ג על הוועד עמותה זו לא הצליחה להוות גורם רציני, שיכול להביא את העיתונאים לתמיכה משמעותית ביודקובסקי. נוני נהג בחכמה, ולא הקים לו ״מחנה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 48 | חנזירגרים הוא שכב ע כולן: ע אשתו, ע גיסתו ועם אחייניתו. ת ק די ם מס־ 2 הרתה בנאזיר בהוטו 36 ראש ממשלת פקיסתאן ( 65 מיליון תושבים) ב־! 1 החודשים האחרונים.
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 49 | האשה נרצחה. האחיינית נרצחה. הגיסה נפצעה. הוא נאש בה!גח מקור פליאה למישפחה. לפני חמש שנים נכנסה עדינה סבאג למכוניתה, ונהרגה מפיצוץ של חומר־נפץ, שבו מולכדה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 50 | ^יי חטיפה• ראח מיוחד מאוד (המשך מעמוד )49 רונית, צעירה בלונדית חיוורת־פנים. היא הפתיעה את התובעת ואת הסניגורים כאשר הביאה איתה לבית״המישפט את התמונות שצילמה
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 51 | פודי סרט הצילום הרשמי של משחקי גביע העולם בכדורגל סי*11*-ד•*0011 יז*״7יז־6 0 1 1 =11.11/1 ע
העולם הזה - גליון 2722 - 1 בנובמבר 1989 - עמוד 52 | ?1 1 9 1 טמיר כר,ן ]יעקבסון) ון מ׳מ׳מד ערש עם זכויות •וצאות מהכלל חשבון מעושר מיו עדלל קו חו ת בבעל ״ חש בוןמעושרזהב ״ עד 10,000ש״ח ב״חשבון מעושר זהב״, בבנק
חזרה לתחילת העמוד