גליון 2723

העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 2 | מא לסעש את חחם־ל הן נ ר או ת בדיו ק אותו דבר אבל,י ש ביניהן הבדל גדול: הטעם. בבר מן ה שאיפה הראשונה תרגיש בהבדל הגדול.בחרנו א ת זני הטבק המ שובחים ביותר ויצרנו
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 3 | ידיעות אחרונות מוברח מיסמך מיוחד במינו: האסירים הביטחוני , בוני לאיבוד הישראלי — מיבתב שהגיע ל״העול הזה״ בדרכי־ סחר (עמוד )22 אריה מקל, מנכ״ל רשות השידור,
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 4 | בזי בחב עז יותר יהודי מיהודי בשבוע שעבר התפרסם במרור-המינר תביס שלנו מיכתבו של ח׳כ רחבעם(״גנרי״) זאבי. מתוכו ניתן ללמוד שחבריו־לדיעה יעצו לו״ שלא להעניק לי
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 5 | חילופי המיבתבים בין קורבן הפיגוע, ראש־הממשלה ושר־הב־טחון ,,בהזדמנות נאותה אסור.״, במשך ארבעה חודשים שוכב אמיר אברמטון, אחד הפצועים הקשים ביותר של הפיגוע
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 6 | השלט הבולט ביותר בחדר בניין הוועד הפועל קובע,, :עברנו לחמישה שני אריות, שבע קומות, חמישה ימי״עבודה. (שיר־עם הסתדרותי) }ץ ני אריות ברחו מגן־החיות של תל־אביב
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 7 | מי־עבודה. ע ל התפוקה לא מדב רי הקרן לתנופה וצמיחה חדר — 221 מחלקה לפעולה קהילתית חדר — 224 איגוד תחנות־דלק, קרמיקה חדר — 226 איגוד הרוקחים חדר — 227 תיק
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 8 | טרוצק בא לרק״ח פעילי חד״ש בירושלים פ תחו את הבימה הרעיונית החדיטה שלהם בדיון על טרוצקי והרלוונטיות שלו בי מינו. זוהי מעין מהפכה־זוטא במיפלגה הקומוניסטית
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 9 | יש דרך אחת להביע הזדהות ולעודד את אייבי: להציף אותו באלפי מיכתבים אותו ^ ובל נריה, מחבר הספר אש על מילחמת יום־הכיפורים, מג״ד בצהל, סיפר בטלוויזיה על חוויותיו
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 10 | ל1׳ ?ו 7 25 באוקטובר 1989 לאייבי שלום רב! אפשר לעצור אנשים אי אפשר לעצור מחשבות, בברכה ישראל בן־ישי בת־ים איש השלום הזה נתן שגריר של שלום שהלך בלי אישור שניסה
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 11 | לאיש החזון והשלום! געשה, יצאה מכליה. ואני, מי ומה רעשה, היקר! והארץ נ_תן לאייבי לאיי*-. רעשה, ג ע והארץ האדיר, כס,, והכח העוצמה מול קטונתי, מולזן העוצ קטונתי,
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 12 | אריה מקל אוהב להתעסק ב ר כי לו ת ולספר רכילות. הכתבים אומרים ך* רך ארוכה עשה אריה מקל מאז שנולד 1ב־ 1946 בברית־המועצות ועד שהתיישב על כיסא מנכ״ל רשות־השידור
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 13 | שאינו דיסקרטי ב מיו חד. גבק שר לאנשי הנחשבים כ מ קו ר ב׳ החליטה שלא לקיים את המיכרז ולפתוח אותו לגורמים נוספים מבחוץ. אחר־כך התגאה בכך שהכשיל את המיכרז וטען
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 14 | ב מי ר עגז העם צים לבתים בלילות, גוררים מתוכם את הגברים, מובילים אותם למיגרש סמוך, שוברים להם באופן שיטתי את הידיים והרגליים, ומשאירים אותם בשדה. כל זה בלי כל
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 15 | ״8111 1 7 1 היריב שד סגוווד, סגד, מושחת, גזען, מעל״ם־מס ך* בחירות האלה משעממות, משעממות, משעממות. 1 1השיעמום עצמו הפך חלק מחישובי המיפלגות. מקובל להניח שככל
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 16 | העיתונאית תמר גילן, החיה בפאריס, אושפזה בבית־חו־לים שם לטיפולים. לגולן אין מישפחה, מאז שבעלה, אביהו גולן, נהרג לפני שנים רבות באתיופיה, בתאונה מיסתורית.
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 17 | לארוחת־ערב, ביחד עם עור כמה ישראלים המתגוררים בלוס־אנג׳לס. לברנס נאמר שאחד המוזמנים הוא בחור ישראלי בן ,24 המתגורר והעובד כמה חודשים בארצות־הברית ללא
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 18 | אורי א סרי שוחח עם רע ל* כשאני קורא את עצמי. אוי לא והוא לא עומד בזוהר הזוהר, אלא בשחיטה על שחיטה. עמוס קינן •מדוע? אתה רואה איזו סיבה לכך? •קר א תי את הספר
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 19 | מאמין שאו איש ע מוח כ ל־ כ ך קוד ח וחולה. ע ד עוא1י קורא עיתון.״ ובמעשי־טבח היא המכתיבה גם את היחס לשואה. הם לא יכולים לסבול שגם אחרים נטבחו. היא מכתיבה גם את
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 20 | .אני מרגיש שישראל הולכת ונעלמת מתחת לכפו ת רגל״ .או• לא יור ע סגה (המשך מעמוד )19 • אבל לא היית כותב אותו כך, היית כותב ספר אחר. כן, שהוא היה גם־כן״בסט־סלר״
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 21 | א1י מבטא ...א1יחדל מיו ליו לב ט א את ישראל...״ כיום איננו דטרמיניסט. יכול היה להיות אחרת אילו היו כוחות אחרים. אילו היו כוחות אחרים, היה אחרת. לא היו הכוחות
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 22 | זוהי קריאה של אסירים ביטחוניים, שהוברחה מבית־הסוהר ונמסרה ל מ ערכ ח לוי שאול, שהתבטאה בנכונותו לפתור את הבעיות התלויות בררכים אינטליגנטיות, על־ ידי הידברות
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 23 | העול הזה. אזהרה חמורה: תהיה חזית חמה מאוד ויפלו חללי רבים יות הבסיסיות של האסירים, הקשורים בתנאי־מחייתם הקשים מאוד. חלק גדול מהציבור הישראלי חסר כל מידע על חיי
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 24 | שותפות בשבילי היא דרך חיים. אני מ א מין באדם השותף בקביעת גורלו. זו בשבילי נקודת מוצא להסתדרות חדשה. הסתדרות של שותפות. שותפות בה -את, אתה ואני נתמודד יחד עם
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 25 | אייבי הוזמנתי לכנס שבו אמורים היו מישפטנים ירועי־שם לגנות את החוק האוסר מיפגשים עם אש״ף. היה מובן מאליו שאלך לשם. כישראלי הראשון שנפגש עם יאסר ערפאת, אחרי שנים
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 26 | עיר בלי הפסקה - התפר שבין פוליטיקה ואסנות, יאפים ום ופעי־סידרחוב ועל פתיחת שנת האופרה פוריפיחה ואפנות קראו לזה תערוכה כפול שניים, והכוונה היא לתערוכה של שני
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 27 | הריקוד התרוממה חולצתה אל״על וחשפה את החזיה שלה. ארי עבר לפני כשנה תאונת־דרכים קשה. כולם היו בטוחים שהוא יתקשה ללכת ולתפקד, אך במהלך החודשים שעברו הוא גילה
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 28 | ) ) 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 גע\מ1ת בודדות ים של אהבה (תל־א־ביב, שחף, ארצות-וזברית) מותחן אופנתי, שיכוללשמש בסיס לתיזה קולנועית עדכנית. הקולגוע שג לחיות רגשני,
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 29 | זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה ...0*1זה...0*1 דברי קטנים ביקשו ממני להשתתף בערב־ראיונות מ־סויים. אמרתי שאני לא
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 30 | לגעת בסוד וסף הלו — ותר מ־ 2 0שוה ב חו ץ לארץ — חוזר די שראדו מב ק ש ל שו ב ולחיות ב ה. ביו ת״ ס הוא רק מציג את ציוריו ומשוחח ע שרה כץ הצייר יוסף הלוי הגיע
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 31 | מאמין״ של אמנית חשובה זו. ידידה ועמיתה ג׳ורג׳ גרוס היה בוודאי מצטרף להכרזה עקרונית ואנושית ממין זה. ועוד מדיברי הוו: ״אני רוצה להראות שיש מיליונים על מיליונים
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 32 | ק!גין מישטרה: עכו העתיקה !קרעת בין סיכסוכים ו די ל רי של סמים מ!גד ונותנת בשבילו כל פרוטה, ולפעמים פשוט לא התייחסה אליו. מזל שהיו שכנות שטיפלו בילד. ״הצרה
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 33 | אחד, ובין אנשי רק ח, המ!׳ ל שלוט ב ר חו ב ה ער בי ידיעות אחרונות יותר מדי הייתי מרביץ לה, לפעמים היתה תופסת קריזה, מה לעשות, היה לה מוח קטן. המישפחה שלה בכלל
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 34 | פרשת וסלה שוחמכר היתר. ההתחלה. ה שביב התבקש ל פ עול ב ע 1״ 1י ^ חד הגופים המודיעינים האיטיים, / /י 1המסורבלים והדפוקים ביותר שאני מכיר, ושהיכרתי מעודי, הוא
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 35 | הקשורים כמישטרה המשיכו בפשיעה או בסרסרות. ההדלפה המכוונת של המישטרה לגבי זהותו ועיסוקו של הרוצח, הכניסה את השב״כ לקונפליקט חסר־פיתרון. מצד אחד הפך העניין פומבי
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 36 | 0 1 1 1 1 :1 ומה לרות׳ מאת אביגילגא מאוזן: )1כינוי לאיש עשיר ()5 :)3,3 חודש חשוון; )10 אמונה; )11 משחיז; )13 עולה על פני המים; )14 מערב; )15 בהשאלה — מליץ,
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 37 | הורוסהוס מזר החודש: עקרב נר טימס והיום שלו הפעם ננסה לחלק את ילידי המזל לפי התאריך שבו נולדו 30 .מעלות למזל, וכל מעלה מסמלת אופי מעש שונה. זה לא מבטל את
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 38 | אשת בוגרת רוני מאנה מהסינרסה, המכונה מזון מלכות בגלל חיבתו האדירה למלכות־יופי, הודיע לי חגיגית שיש בידו הוכחות לכך שהוא נגמל מההרגל המגונה הזה. מובן שביקשתי
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 39 | הכל חוץ מאהבה אבקה זהב אני נורא אוהבת סיפורים על נשים עשירות ויפות ומוצלחות, שיש להן כמעט הכל. אך לצערי אני זוכה לקרוא על כאלה רק בעיתוני חוץ־לארץ, כאלה
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 40 | למה החליט העיתון ״הארץ״ לכרס בעמודו הראשון ידיעה כלכלי ת מלפ1 פשר לקרוא לכך,הקשר העיתונאי״. כאשר נעצר רפי גינת לפני חודש, בחשד של עבירות־שוחד, יצאה
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 41 | 11 נה וחצי? יהודה שרוני, ל שעבר כתב ״גלובס, מתקשה להסביר יחייב הדבר את כתבי־הבורסה ויועצי* ההשקעות לערוך שינויים בדרכי־עבודתם. הוא בוודאי מתייחס גם
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 42 | מאיו ליפשיץ א׳יק ן ג׳אק וצ׳יקו פעם, לפני איזה טריליון מיליארד שנות אור, התחולל המהפך הגדול. ב־ 1977 לספירת הנוצרים בא מנחם היהודי בגין ושינה לחלוטין את פני
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 43 | אנרי דן ך* עשיית הבידור בארה׳׳ב סיפקה לקן 4הל צמא־גיבורי־מלחמה את ראמבו עשוי מצלולויד, כשם שתעשיית הפופ בישראל הפיקה כנראה מקרטון את גבור השלום אייבי נתן.
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 44 | דניאלה אשכנז איזון חוזר התמוטטות החקלאות היא בעיה לאו* מית. ההתישבות העוברת לא שייכת למפלגה מסויימת ואינה מהווה נכס עבור גוף כל שהוא מלבד מדינת ישראל כולה.
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 45 | שימעון פרם להציל אותו מעצנו! לפטר אותו! צריך להציל את פרס מידו של פרס. צריך להציל את המדינה ואת הממשלה ממעשיו של פרס. כי פרס בממשלה רחבה, סגור באוצר, רחוק
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 46 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות... אלי דסה, העולם הזה איתי גרוס: ווק 3חזן: רן כהו: ״באמת יכול להיות ״תמחק, את הקיבוצים ״ וזהו. מאזרא
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 47 | ה הם אומרים...מה הן אומרות״ מה הם אומרים...מה הן אומרות... אלי דסה, העולם הזה דויד שוו״צר: אלון ר״סר: ]/כאל קון: ,.בתור אבא של ״מ שנ 8צא בעניינים, רהתחרובדיו
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 48 | למה נכשלים 1אין מזל )2 ( .לא ודע לשחק ) 3 ( .אין קהל4 ( . בן, כנראה, היה האבא. עד היום הוא ד £ל א מכחיש את הבעלות על התשובה ההיא בכנסת, כאשר נקרא על־ידי
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 49 | ]ור־החינוך הוא ג אחראי לספורט. היחידה — שאיננה משובצת ליבשת שבה היא שוכנת. יותר מזה. נבחרת הכדורגל של מדינת ישראל היא הנבחרת היחידה על״פני כדור־הארץ — חוץ
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 50 | אריה מקל: בדיחות (המשך מעמוד )13 כדי להתחבב על שומעיו הוא מוכן לספר בדיחות גם על האנשים שהוא נחשב מקורב אליהם. כר אפשר לשמוע ממנו לעיתים קרובות סיפורים על
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 51 | מהפכה בינלאומית בעולם הבנקאות מידע מודפס אבלן בפקס 24 שעות ביממה טסיך כד,ן(׳11ר,בס\ן) עד היום הווגלת לקבל א ת המידע הבנקאי שלן ב סני ף ה בנ ק, או בטל פון.
העולם הזה - גליון 2723 - 8 בנובמבר 1989 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד