גליון 2725

העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 2 | 1 0 0 5 1 3ע £ 3 3 1 _ 11ק אזהרה: משרד הבריאות קובע כי -העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 3 | מודיעין יואל כן־פורת: המוסד פישל וגנז את הידיעה המכרעת. וגבי זמיר: לא ידענו (עמוד ) 10 מגעי החלק השני של השיחה החושפנית של זיוית אברמסון ע דודו טופז (עמוד )22
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 4 | מי סז בי ם המחרה והנפש על גורמים אפשריים למחלתו של דן בן־אמוץ(״המילחמה במוות״, העולם הזה .)1.11.89 קראתי את פסק־הדין של השופט גבריאל בך בעניין -סוב יודיצה״
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 5 | מה עו ר ר את 1עמו של הפיזמתא• ע ל חבר ת־ה תעופה? תקר־ת במטוס (ץ לוש גרמניות במרכז־אירופה, ושלושתן משגש־גות על תילן /מיזרח ומערב ואוסטריה, שהיא האנטישמית מכולן
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 6 | 1111־ 11 היו שבו נפתחו שערי־שנ7יי ־־ ונסגרו ץ ה היה לפני 12 שנה בדיוק. במוצאי( שבת, ה־ 19 בנובמבר . 1977 המרינה כולה עצרה את נשימתה. מצלמת־הטלוויזיה התמקדה
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 7 | ליד ירר הכנסת שמיר: מקשיב לנאום בגין האמין שבישראל שולט אדם כמוהו, מנהיג חזק המסוגל לקבל החלטות מבלי לעיין בסיקרי דעת־קהל. הוא חשב שבגין הוא איש כזה. הוא טעה
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 8 | חזית מחפשת תמיכה חזית ארץ־ישיאל, הגו!? הציבורי המאחד פעילים מכל מיפלגות־הימין המתנגדים לתוכנית־שמיד, נמצא בקשיים תקציביים. פעילותו של הגוף ירדה מאוד באחרונה
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 9 | למה ל ך לחזור לסיני?״ שואל הקונסול! .גרץ־ להס תכל קדימה ^ מה לך,״ אוסאמה אל־בסיוני מנסה לטרפד בחיוך את המסע ,״לחזור אל העבר? אנחנו הולכים קדימה, לא? אסור
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 10 | בן־פורת: זמיר קיבל הודע העל המילחמה והסתיר אותה. זמיר: אין לזה איוו חפת/ו ח! ^ שבועות האחרונים התנהל דו־קרב 4מרתק מעל דפי העיתונות ובתוכנית־הטלוויזיה מוסף
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 11 | שחר. זמיר מאיים במישפט־ד־ריים או סוריה — איזה הגיון יכול היה להיות למחדלים אלה? על כך יש תשובה פשוטה: ה טבע האנושי. האדם נשלט על־ידי מוחו. כאשר קיימת במוחו
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 12 | איזו הפתעה ! (המשך מעמת־ ) 11 ודרו. קבוצה זו היתה הממשלה האמיתית, ״המיטבח״ של גולדה. בדיונים אלה הוחלט בפירוש להעלים כל ידיעה על הבנות הערבים למילחמה. להעלים
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 13 | ויואל בן־פורת ב..מוסף המוספים: מ׳ אש במחדל? עדות סגול עדות כשלעצמו לא רק תמוה בעיניי — תמוה, יש לי הרבה תמיהות בחיים; הוא מזיק מאין כמוהו. יכול להיות, אבל מה
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 14 | הנ דון (המשך מעמוד )7 נשברה החזית האנטי־ישראלית באפריקה, הורשו היחסים עם מרינות רבות. ומרינות רבות נוספות באפריקה ובאירופה המיזרחית עומדות לחרשם גם הן. ברגע
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 15 | 0111111010
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 16 | זכותך להתעקש ולדרוש בתוקף מהצבע׳ שיצבע את מכוניתך בצבעי דו פון — בשיטת ה״סנטאר׳ — וגו\7דא הממוחשבת של דופ 1ן. שיטה ממוחשבת זו הינה הערובה היחידה לקבלת צביעה
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 17 | הדתיים פוחדים מפני החוק, למרות שאין בו תוכן. מדוע, בעצם? ^ גבי אזרחים רבים, חוק זה מוכרח ) להיות טוב, מפני שהחרדים מתנגדים לו. אם הדתיים מתרגשים כל־כך, ותוקפים
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 18 | — ז כו ח ־ הי סו ד: לצחוק — (הסשך ם עם 1ד ) 17 • שום ״מצב חירום״ אינו עומד בארצות- הברית מעל לחוקה. ואילו כאן כפוף חוק־היסוד לשעת־החירום הנצחית, המבטלת את עיקר
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 19 | להגיע להחלטה לפרו ש או לא לפרוש. אגודה במשבר. שסמ תלב טת ציון צנריר, ה עו ל ם הז ה סגור. האדמו״ר חולה מאיר, וזה שנתיים הוא מתפקד רק בקושי. על הירושה נאבקים
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 20 | שיכנוע אישי בנוסח בן־מנחם מועמדי לא מנומסים תוצאות עגומות לקצר חשמלי ביום טיסתו של ראש־ה־ממשלה יצחק שמיר לארצות־הברית המה נמל־התעופה מפוליטיקאים, שבאו להיפרר
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 21 | 1\ 1ךדך 1ך 1ך 11 משמאל) בתה בת ה״ 23 של השחקנית זהרירה חריפאי(מימין) ,עשתה \ 1\!! 111 11 1היסטוריה מישפחתית. היא הופיעה בהצגה יעקובי וליידנטל של חנוך לוין
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 22 | ^א י׳ן !1,וו 111,י ^ זהו החלק השני של השיחה שניהלו ויוית אברמסון עם דודו מופו - הראשונה בסידרת־שיחות שתנהל הפסיכולוגית והסכסולוגית עם אנשי ידועים ומענ״וים. היא
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 23 | לא הייתי יכול לחיות כמוהו, לחיות בשקר עם אשתי. זאת אוריי אחת הסיבות שאני לא מתחתן. אני לא רוצה להגיע למצב של שקור עם אש ת י דודו: אני לא רוצה לשקר, לא רק לאשתי
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 24 | בכל מערמת־היחסים שלי בש נת ייםהאחרונות , כשלבחורה היתה דירה, הייתי ישן איתו־ שם, יותר מאשר ר;יא אצלי. הרבה יותר שיו[ לגבר הישראלי (המשך נועמ 1ד )23 במהלן־
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 25 | ממה לפחד? מהנשים שעו שות ס קנ דלי ם? נכו ן. מאלה. הנש ים שעושות סקנדלים. כן. נכוו , 1נורא פשוט 131 .־ ההיסטריה זה דבר נורא לפני חמש שנים, בגיל 37־,38 הייתי
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 26 | המהפכה והאהבה לילה של אהבה (טיילת, תל־אביב, ארצות־הברית/יוגוסלביה) -זהו עוד מינשר פוליטי הנושא חותם מובהק של דושאן מאקאבייב והבוחר לעקוץ בחדווה במקום לדקור
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 27 | כך זה קרה: ישראל חתמה על הסכם, בתיווך בינלאומי, שבו מילאו האמריקאים תפקיד מרכזי. בהסכם זה נקבע כי ייערכו בשטחים הכבושים בחירות חופשיות, שבהן יוכלו להשתתף כל
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 28 | על הקשר אפי שבין אמנות לקייטרינג איפה עורכים מסיבת־יום־ הולדת ל־200 אורחים? למרות כל הלשונות הרשת אם נות ורריטרינג רונית היא לא רק אשתו של מלך הקייטרינג מייקל
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 29 | חזרה לשורשים בחודשים האחרונים: נסיעה לפולין, מקום הולדתו, וניתוח הוצאת כיס־מרה. עזר כנגדו -אשתו ג׳קלין (משמאל). שרושים פרוס 1דהך 1 1ך ה שימעונה הולצדר, מל־
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 30 | הצטרפו למהפכה * לקוח נכבד, הקפד לערוך את קניותן רק בבתי עסק הנותנים את שוברי האירוח חינם בבתי מלון ותזכה בנוסף לקניה טובה גם באירוח חינם ניד המלך. * אם אתה בעל
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 31 | הורוסהוס מזר החודש: עקרב מה צבו לבני קשת נתעדן יתחילו להרגיש חזקים. המרץ יחזור ועימו שימחת־החיים. מה שהתנהל מאחורי הגב יעלה ויצוף על פני השטח. המילחמות יהיו
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 32 | תרבות עירונית לאצי ושאר אופטימי בשעות הקטנות של הלילה, בשעה שרוב אנשי תל־אביב כבר ישנים, ישנו מקום שבו מתאספות כל הנשמותהתועות, ציפורי הלילה, אשר אינן מצליחות
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 33 | אייכמן. לאצי החליט לעזוב. ומאז הוא מלצר, עד היום .״יש המון סיפורים על המלצרות. הסיפור הכי טוב הוא על שני נגנים, כנר ופסנתרן, שניגנו במיסעדה שפעם עבדתי בה. הם
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 34 | זה הם אומרים ״מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות... ..שרום איננו מצב , .בגיןאמורגו ..מדוב התרגשות איש אהבה ביו עמים!״ שהעם עייף ממילחמות!״ ראנגעבאובר !
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 35 | מה הם אומרים...מה הן אומרות״ מה הם אומרים...מה הן אומרות. -1חן - צחק גר^יאו:, •388 אפרת בית־תדמי: מו1יר מחמוד: ,היהקשהלראות ..לחזור הביתה ולהיווכח, שבוע בישראל
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 36 | תשבץ העו&ס הוד א׳ עממ׳ ק/ לרות• מאח אביגיל *נא* מאוזן ) 1עיר בארץ שבה ישב החכם היווני אובזביוס, מאבות הכנסיה הנוצרית; )5שמה האחר של אתנה, אלת החכמה; )10 חודש
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 37 | תהיו אתם השופטים: למי להאמין? לבעל או לאשתו? ך* יפורו של משה בכר הוא טיפוסי למדי ^ לסיפורי גירושין. ב־ 1978 הכיר את מרים במועדון של פנויים ופנויות. שניהם היו
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 38 | בטן מור בטן סוהיר מפיצים שהיא נבר לשעבר רוצים סיכסוך? אז יש לי אחד פיקנטי. לפני שנה הגיעה ארצה רקדנית־נטן מדרום־אפריקה בשם מירתה רילניקוב, או, כפי שהיא מוכרת
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 39 | מיר חמת האיתנות איזה שבוע קשה היה לי! תארו לעצמכם, בשבוע אחד הייתי צריבה לספוג את החדשות על גפילת חומת־ברלין וכל מה שקורה בגוש המיזרחי, וגם את ההריון של ת מי
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 40 | כיתת־אמז- קרזאשני ופסיכיאטר אני מקווה שכולכם מכירים את הסיפור על האיש שבא לביקור אצל הפסיכיאטר ואמר שהוא הגיע, כי אשתו אמרה שהוא חולה־נפש. הסתכל הרופא על
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 41 | יחם חנ ם־ מחתר חי ח הדשש )5- * 1 11 11 £ 6 *1י 1יי [*(1 8 £ 0 8000611 5יד •י 1י י ; ל 21־• 80111611 * ?זייגיי׳זנג־ 80111611 3ד ־י 1יי?רטג- *868611 רנסנס ־
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 42 | ן 3ווד סרט הצילום הרשמי של משחקי גביע העולם בכדורגל *11*•90 זו 19*4001״•״ז׳ז־ס0 ו/מ.ווז וו.טז ו 1986 00111* 11* ׳90ז9^,וזץ קס 0 <ו 0010ושץ אז־י
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 43 | **ל־פי הערכות רישמיות, כ- 300,000^/איש בישראל משתמשים בסמים, מהם כ־ 30,000 מכורים לסמים קשים. תרגיל מתימטי פשוט מלמד שכ״ססס 270,איש משתמשים בסמים רכים, כלומר:
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 44 | נאפס יהודי המאמצים האלה צברו תנופת־יתר מאז שהנשיא רונלד רגן הכריז על המדיניות המכונה. אפס סובלנות״ כלפי סמים. ג׳ורג׳ בוש, מי שהיה אז סגי־הנשיא, הוא שעמד בראש
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 45 | המאפיה והיא גרמה לאלפי אנשים לאבד את חייהם במילחמות של כנופיות ובשתיית משקאות מרעילים. אחרי שהסיוט הזה נגמר, תפשה אמריקה את ראשה ואמרה :״אלוהים, מה עוללנו
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 46 | נאפס יהודי (המשך מעמוד )45 חוקינו האוויליים — דוחקים אותם לפשע ולשוליות חברתית. את המשאבים הכספיים שנחסוך, נוכל להשקיע במטרות אחרות: בחינוך ובשיקום. ^ ישראל
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 47 | עדות מול עדות1 (המשך מעמ 1ד ) 13 נות, מי אמר אותן, ראייה ישירה וכדומה — אני לא רוצה לפרט. יש ידיעות שאנחנו מעריכים, אנחנו כמפ־עילים, אנחנו מעריכים אותן כידיעות
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 48 | רואי עול והוזים ערפאת מאיר ליפשיץ ^ ילבי קשת ובועז עברון מ״ידיעות אחרונות״ .ב. מיכאל וגדעון סאמט מ״הארץ״ .דורון רוזנבלום מ״חרשות״ ועודכנו הנכבד אורי אבנרי. אלה
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 49 | *ן * ציבור הישראלי נגרר לאחרונה לח( 1זות שוב בוויסזדסרק סביב סודות קהיליית המודיעין הישראלי. מצד אחד עומד ראש־המוסד לשעבר, האלוף(מיל׳) צבי זמיר, הטוען וחוזר
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 50 | ד1י אל ה אשכנז* איזון חוזר משהו מן הסרטים ותסריט אחד: היום לפני 26 שנה נרצח הנשיא ג׳ון קנדי. הלכו לעולמם כדרר דומה הנשיאים לינקולן, גרפילר ומקינלי. החיים זה לא
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 51 | לור ־ ־ ״סי מכו עלי -לאנת תי להם ללחוץ עלי!״ עלים בדיטנטל: ק ץ האנט״עומ״ורו שר החוץ הפולני הכריז ש״למעשה לא קיימת כבר אנטישמיות בפולין, משום שכמעט ואין בה יותר
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 52 | לפני 10 שני אמרו האופטימי שהערוץ השני כבר פורץ. ה! ה השידורים אין נ נו וינוח, של מויטיקאים על חו1ווץ השני, וזה הסימן הסוג ביותו ו נו שוא יהיו לנו שידורים
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 53 | אומרים את אותו הדבר. מה יקרה ב עו ד 10 שגי ״ערוץ ,2״ אומר גד יעקבי, שר־התיקשורת והשר הממונה על ביצוע חוקי־התיקשורת הללו ,״יהיה האחרון להפעלה. המהלך הנכון היה
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 54 | •י — הורוסקופ עדות מול עדות (המשך נועם 1ד )47 יותר טוב, כעת, שיהיה בנו של מובארב... ובנו של סאדאת אומר ב־ 2.30 בבוקר: מי־לחמה. מילה אחת. זה עומד כנגד טונה של
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 55 | 1 1 1 1 הבינלאומי הראשון נותן לך יתרון בלעדי: ברירת הצמדה לדולר או למדד -בחסכון אחד! פרטים בסניפים. ההפקדות בתכנית החל מ ססס 2 ,ש״ח . הבנק רשאי לשנות או להפסיק
העולם הזה - גליון 2725 - 22 בנובמבר 1989 - עמוד 56 | נוא לטעום אח>77/7/7 הן נראות בדיוק אותו דבר אבל,יש ביניהן הבדל גדול:הטעם. בבר מן השאיפה הראשונה תרגיש בהבדל הגדול. בחרנו א ת זני הטבק המשובחים ביותר ויצרנו
חזרה לתחילת העמוד