גליון 2726

העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 1 | א׳ בכסלו תש״ן29.11.1989 , מיסטר 2726 המחיר 7.00 :שקלים(כולל מע״מ< ,באילת 6.10 :שקלים ה עוו ! ם שנה 54 חוח חוקו את חוקו׳ גינת. לא הכל נקי ביחיוה לחקיות פשעים
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 2 | אזהרה: מ שר דהב רי או ת קו ב ט כי -ה טי שו ! מזי קלב רי או
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 3 | אלי דסה, ה עול ם הז ה יו ד קוב ס קי הנ קמה! ד ב ודקובסקי רועה לעשות ל,,ידיעות מה ש,.ידיעות־ עשה ל,,מעריב״. (עמוד )8 מ סנ ר שיפטו אתם: פרוטוקול של מישפט־אונס.
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 4 | מי ב ח בי ם קורא קבוע נ. קינן על רעיונותיו של עמוס קינן (״ישראל היא העונש על מה שה עולם עשה ליהודים״ ,העולם הזה .)8.11.89 אני קורא את העולם הזה בקביעות. השבוע
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 5 | בחירות הסטודנטים: סגור ביום השישי הקרוב יתקיימו הבהירות ליו״ר הסתדרות הסטודנטים הארצית. כבר הוסכם שא־קי כהן, בנו של הח״כ לשעבר שמואל כהדאבירוב, מועמד סטותטיון,
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 6 | כמה חוקרים דואגים להד לי ף. קצין אחדאכל ולא שילם. ל!,גינה אחח וזקק! ף* מהלך חקירתו של רפי גינת, איש הטלוויזיה, החליטו מנהלי החקירה, אנשי
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 7 | לפריגיידר. קצין שליש ח שוד בזיוף ח עו ד ח־ בג רו ח. מחלקהבפ עו ל ה המידע, וזאת איש לא מכחיש, דלף. איש גם לא יכול להתכחש ללשון החוק, הקובע עונש־מאסר
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 8 | הספקולציו ת: ל כ בו שאת ..מעריב׳ מבפ1ים? ל קוו ת /0י< 50מחד שו ת? *ץ ילת־המפתח להבנת הסיכסור בידיעות אחרונות היא המילה ״כבוד״. במישפט זה פתחתי, לפני חודש
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 9 | ל ה חיו תאת ,,דבר׳ ה כו ש ל? או, אולי, ל פ תו ח עיתון חדש? ההחלטה. בפועל, כדי לממש את ההחלטה, היה אמור רב, כדירקטור, לחתום על ניירת שהיתה נותנת תוקף רישמי
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 10 | שוכרי די רהבאר צו ת ־ ב&ירעגז העם א ר חו ק רע 1ד ם נמאס. שי שראל, לבנון 1הפרסטינים י תב שלו במיץ של עצמם ״זוהי הפעם הראשונה שהייתי בחו״ל ולא קראתי בעיתונים אף
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 11 | במה קווי־טלפון. מקב לי שיחות־גוב״וא מ ה אר ץ, ואחרי חוד ש בו ר חי ם היזמים הפלסטיניים מאורגנים בארצות־הברית בחברות כמו ״אמיגו סט״ ,״ערב סט״, ״סעיד סט״ ,״החברה
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 12 | בלי הספדים. בלי נאומים. בלי תפילה. המישפחה והחברים שלא לערוך לדן הלווייה דתית בכל צורה שהיא, ועל כן נותר הקיבוץ כפיתרון יחידי. מכל הקיבוצים שאליהם פנו, קיבוץ
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 13 | אושוויץ. לפי דוגמה זו בדיוק הכין נחושתן את הכתובת. מעולם לא השתמש באותיות אלה קודם לכן. בתיה התבוננה בעבודתו וביקשה לסתת את פני־האבן הנותרות. ביד בוטחת אחזה
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 14 | בנזירעגז (המשך מעמוד ) 10 אבל הוא צריך תמיד לומר את הדברים כך שהם ייראו יפה בכותרת. ביילין אוהב לדייק. מרוב דאגה לדיוק אקדמי, הוא שוכח את האוזן של המאזין.
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 15 | 1371־11 האידיאולוגיה חו לפתע הרוח. הגיאוגרפיה נ שארת בין הצ׳כים לבין הפרוסים שוררים יחסי אהבה־שינאה זה מאות בשנים. לי שפיכות־דמים, בלי הזזת צבאות ₪1על פני
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 16 | •יי ^ 1 גם לכוכבת האמריקאית גולדי הון היתה נגיעה לסיב־סוף היהודי־ערבי, בעת ביקורה בארץ, כאורחת הקרן לפיתוח בסימפוסיון על השאלה ״מיהו ישראלי?״ הוצעו הגדרות
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 17 | א לי דסה, ה עו ל ם הז ה אוריאל בן־משה מנהל מכון ״האור ישראל״אפריקה לחקר התנ״ך״ עורר ת שומת- לב ב מסיב ת חג־ההודייה האמריקאית המסורתית, שנערכה
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 18 | ״אני עו בדקשהבמשךכל היום. בערב אני רו עהל הי רג ע. סופיות העמוקות ששקענו בהן. זה היה בילוי, וזה היה להיות ביחד עם החברים הטובים, והיה בזה גם האלמנט של הסודיות,
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 19 | ל א או הבאל כו הו ל. אז אני מגלגללעצ מי סיגריה ומעשן.״ הייצור ״אל חהננו מווולוג: אותי לעבריין!״ ^ ני מעשן נפאס, או מריחואנה כמעט \ £כל יום. לא כל היום, אבל
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 20 | .נכנסים לפאר אנוי המה מי ש טר ה. מרגי שים כ מו עבריינים! 09 הייצור: המשך (המשך מעמוד 09 שאינם מזיקים לסביבה, שמתפקדים כרגיל, שמעולם לא ניסו שום סם אחר, ושהם
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 21 | צריך מה שאתה ז ה חסכון ...1חלום. מבצע חסכון חודשי לכל אחד מאיתנו יש חלום קטן, שעם קצת מאמץ אפשר להנשימו. אתה מ תכנן לרכוש מכשיר חשמלי או ריהוט לבית? לחסוך
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 22 | זוז הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות... ס טמקין: חן לימין: ,האחואים לנו טוענים ..לא שמחתי נאשו שזוהי וק ההתחלה!״ אומות לעצמי שמספיק!׳׳ הנ
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 23 | מה הם אומרים...מה ;ן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות אבי עוז: ל בו ה זמיר: ..האונר המצרי טעים ״התיאטוון לא 1ן ח ״קניתי ציור מינקו. רהט־יא, וקר רהנינו!״
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 24 | כמעביד אני יודע שעובדים הנהנים מבטחון בחיים ומשקט נפשי, מביאים לשקט תעשייתי והצלחה עסקית. מי שיודע לדרוש צריך לדעת גם לתת. אני נתתי לעובדי את הטוב ביותר ־
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 25 | רחלא בנרי, ה עו לםהזה באותה הזדמנות היכרתי את מפקד החטיבה החדשה, אפי איתם. די נדהמתי. הייתכן? חוזר־בתשובה. מתנחל. איש הימין הקיצוני. האם זה האיש הנכון לחטיבה,
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 26 | נזגתגגן כוכבים ב חז ר ה לוונציה דאסטין (איש הושם) הופמן, ששיחק באחרונה בתיאסרון החדש קידיהן המזהירים בהפקה קולנועית של הכימאי, שאחראי גם להפקת ״הסוחר״ ,פיטר
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 27 | ס תנ״ סי ם בקווב? פתחו חשבון בבנק לאוס׳ ותוכלו לעשות חבל! אם אתם מתגייסים בק חב או א תם בני 16 וסעלה, עכשיו הזמן שלכם לעשות הכל. פתחו חשבון בבנק לאומי, קחו את
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 28 | אם אתה חצה להקיו לגבו תעשייה ישמ! אילת שדמה ערד קריתארבע אפרת יבנה דקל שמנים, חקר ימים ואגמים, אזור תעשייה סחר חופשי, תכנון שכונת אמדר, מרם לתעשייה קלה. רפאל.
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 29 | [ מנעל בישראל ;011 מבני תעשיי ה -מעמידה לרשותך מ מי ם להשכרה למפעלים ולעסקים, בכל גודל הדרוש לך, כולל פיתוח תשתית, תכנון, מאור, כוח ומזוג אויר לפי צרכיך. ב ש
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 30 | הוידאו החדש של 0 1 * 11) 1 0 1 0 עם!)״ 83ז 6ק ^ ועם 5דד4 והטלויזיה שלן כנר מומה לכבלים! עם 121 ערוצים ועם שלט״ווווק! עם וידאו״טייפ גרונדיג 5קש 5-600שאתה מקבל :
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 31 | שי ח ת חנדיץ שונות ומשונות כמו לכולם, גם לי יש חברה אחת שכבר התחתנה שלוש פעמים וחברה אחרת שעוד לא התחתנה אף פעם אחת. שתי החברות שלי נפגשו להן לשיחה על גברים,
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 32 | ״יד בי ד פותחת דלת לכל ילד־ 5.12.89־ מבצע התרמה עזרו לנו לפתוח דלת לילד, עזרו לנו להמשיך במגוון פעולות למען הילד בישראל: ״אוזן קשבת״ -קווי טלפון מיוחדים
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 33 | # 9 1017 העול גור לרות׳ ; ח חי ר1ן אהבהא מי תי ת היא רווקה בת ,32 סטודנטית לקראת תואר שני 1.73 ,מטר, רזה, חטובה, ירוקת־עיניים, אומרים לה שהיא נראית טוב. חוץ
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 34 | וחן זר ארור ה פו ג רו ם בבית־סאחור. אתה עומד ולא מאמין למראה עיני ה מדפים שנעקרו לאחר שגולחו מכל אשר עליהם, בקבוקי־בירה מנופצים על הריצפה, קירעי בד שהיו
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 35 | שהוא. סופר עברי, מי יידע חייך״ (השלם הזה ,״דף חדש״.)4.6.1986 , ונצטרף אלי ידידי אהרון אלמוג שכתב, באותו גליון, רשימה נוגעת־ללב על תמוז, עורכו הראשון וידידו.
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 36 | ״א •1כברלאצ רי ךלש מו ראת סז רין גז דרכי אדם הגו מל בעישון גם דמרעניס אין הסבר לתופעה. אבר מוטי מצליח, בבר זאת. לגמור מעישון. עובדה. נעמי רון ₪ החדר הקטן באחד
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 37 | הראש מפני טכס תלייה כי כ ר המרכזית!״ אבל יש לי שני ילדים, שאני רוצה שיגדלו בארץ. בהירהור שני, ברור שרצון־העזיבה הוא אקט של מחאה. אז באה השאלה — למה להעניש את
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 38 | סבנה״ חוגגת 40 ואס־דיאס חוגג אירופים ס 7ל * 7י י 0 וברי גימיקים לחברת־התעופה הבלגית ססה היתה סיבה למסיבה. בימים אלה מלאו 40 שנה לפעילותה בישראל. יחצני החברה
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 39 | ך | 1ן 11111 יגאל רוזנברג (מימין) ,שהיה בעלה הראשון ^ ^ 111 # 1 1של הדוגמנית חני פרי ובעלה השני של מירי. לצידו -צביקה אורן, קצין תו ת חני ם ראשי, הנשוי לטובה
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 40 | שרוש חמישיות בהריון ביבי נתניהו מכתת תלין ברח 1ב 1ת גיבעת״ם לא שאלתם את עצמכם מה קרה לנסיך ביבי נתניהו, סגן שר־החוץ, הממעט באחרונה להשמיע את הגיגיו
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 41 | ) טעות ! טרפונית ( טרומפררור | מת עריהם היא עיתונאית בצהרון הכי״נפוץ, רווקה בת ,30 ועד ערב ראש־השנה האחרון היא ודתה לבד. עמית רייכו* (לא קרובה של) חייגה לחברה
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 42 | מ ת־לב, שמעמידי ם בצל כל א חו ת רח- מניה. זהו טי פוס בעל כ בו ד עצמי, מי- נהגים וטעם מעודן. יש לו חוש מפו ת ח ליושר, ל מוסר, ל צדק ולניקיון. הק שת־נח ש אינו
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 43 | מ ה עו שהש מו שלהסרטהכ חו להמפורסםב עו ד ם ב עי תון ה ב רי טי ה ר ציני המאכעריםמחפ שי ם פ ריי א רי םלמסעספא רי, והחכ מי ם מ רווי חי ם בניי רו בי איפה פחיד?
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 44 | תחנת ״אנניגר אינה עונד. ( המשך מע מ 1ד ) 11 מהגדה למדינות־ערב. ס1לן קיבלה את כל האישורים הדרושים, והפרוייקט יצא לדרך. בקרב הנוגעים בדבר השימחה היתה גדולה.
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 45 | הציבורי ת. לאבב תי ם. ה מי כ לי םשעל הגגו ת מזוהמים. איש ל א בו ד ק. קעית. שיכבת־המים העליונה מוזרמת בצנרת לבריכות־אגירה שונות. לפני הזרמת המים משם לישובים
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 46 | איו לי אחות ( פ ר ענ קי דו ) מאיר ליפשיץ לא מעניין אותנו קו העוני והנמצאים מתחתיו, עמוק בתוך ביצת הייאוש והמצוקה. אין לנו כל רצון להתעסק עם עלובי החיים של שולי
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 47 | 1211111111111^11 ^ ם ראשי הצמרת הבטחונית־מדינית לא סולקו מתפקידיהם בישראל בגלל כש־לונם להתמודד עם מה שקרוי אינתיפאדה — הם חייבים היו ללכת מתפקידיהם בעקבות פרשת
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 48 | הדומות מהסוג הפולני 1113ן11 ק בו ר תו! עכשיו כבר ברור, שום דבר ל א יעזור ל״בור״. לא חברת העובדים, בנ ק הפועלים וקיסר, לא ת כני ת הבראה, הסדר עם נושים או שר
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 49 | 1־1111 לורי א מדבר: ״ברכות מקרב לב! נבחרת בנשיא הבא של לבנון!״ !?1שגי השנה הואשונה להנחת המדינה הפלסטינית ״ב־ 15 לחודש דצמבר תצוין השנה הראשונה להכרזה על מדינה
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 50 | המתלוננת . :אמר תי לו שהסכס שהוא עו שה מ ג עי לז ״ובל מסור. :היא אמרה בפני: א בי ולד מן, ה עו לםהזה בבית הסשפס חסחיזי בתל -א בי ב. יפר תיק פשע חמור 355/89 כביד
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 51 | איזה כסמשעמםאתה עושה. אז הבא תי אתהחבל׳ .. לוני רייף דוק אם אני לא בהריון ואם לא נדבקתי במחלת־מין. היססתי אם להתלונן במישטרה. ביום השישי הוא התקשר, זמן קצר
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 52 | .ל ה בי עאת הסת״גותנו גמה תנ הגו תהשל המתרוננת...״ (הנושך מע 10ד )51 ללכת כאשר היתה כבר לבושה בבוקר? זוהי השאלה המתבקשת מאליה, ושוב נראה לי חשוב לצטט קטע
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 53 | בעל חנורו־מין: יש מחסור ב א ביז ר׳ סאדו־מאזוכיזם. הביקוש עולה ע ל ההיצע ך* שהיא נכנסת לחדר מקיפים אותה העבדים שלה, ה״שפוטים״ .היא מתיישבת ומסמנת באצבע על עקב
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 54 | מתחת לחגורה (המשך מעמוד )53 סניף־הבנק. מתברר שתופעת הסאדו הולכת ותופסת את מקומה בישראל. לא רק בין מבלי פאבים, לא רק בין חבר׳ה זרוקים בגיל העשרה. להיפך. רוב
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 55 | הבינלאומי הראשון נותן לך •תוון בלעדי: ברירת הצמדה לדולר או למדד -בחסכון אחד! טמיר כהן ]י 11 קנס1ן1 אתה מפקיד את כספך בבנק הבינלאומי בתכנית החסכון ״עוז תשואה״
העולם הזה - גליון 2726 - 29 בנובמבר 1989 - עמוד 56 | 3ז׳ 9ם ^ גלה את טעם ההרפתקה ) 116 )35)6 6) 341/611) 111*6־015001/61 עכשיו ניתן | ה ש!ג באריזה קשה או רכה אזהרה -משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
חזרה לתחילת העמוד