גליון 2727

העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 2 | רק עד ה־ו 3בדצמבר תוכל לנצל את ההטבות שמס הכנסה מעניק למצטרפים לקופות הגמל ״בר יציב״ קופת הגמל ״בר יציב״ ,המנוהלת על ידי מומחי ההשקעות של בנק ברקליס דיסקונט,
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 3 | מדאיג שימעון פרס התמוטט בפולין. פה גרם לכך? הד״ר יולי נודלמן מנתח את הבעיות. (עמוד *8 ח״ב קל״נר, איש החישוק, בליכוד, מוגיע ועידה בינלאומית! ,סיגה מהגולן, חלוקת
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 4 | בזימזבים הירהורים אני עדיי׳ מודאג בקשר לשוהא נשארה, הצעירה הלבנונית שג־סתה להרוג אה הגנרל אנטואן לחד. אחרי שהעולם הזר <17. !0 89( ,הביא את הגירסה שהיא נרצחה
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 5 | מ׳ אחראי לכתובות? מרצים הנמנים עם חוגי השמאל, טוענים שפעילי ״בנאי״(ברית נאמני הר־הבית וארץ ישראל) ,תא־סטודנטים ימני־קיצוני, עומדים מאחורי כתובות• הנאצה על
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 6 | אחר ניחוח בלוטת־הערמוניוזש המשך. אסור להזניח. ה קורה לשימעון פרס? 1מצב בריאותו של ממלא״מקום ראש־הממשלה מעסיק אנשים רבים, ומהווה נושא לשיחה בחברה. מאז שהתמוטט
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 7 | כמה טוב היה במילחמה הקרה. י ד עו מה לעשות. עכשיו הכל משתבש ! וו לטה ש חובה מישחקי־מידים. אבר זה רא מישחק. העולם משתנה במהירות עצומה, וגם ומנהיגים ש סחוחוות ^
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 8 | במירעגז (המשך מעמיד )6 מן הסרט עלה שהם שולטים בקסבה. הם עורכים תהלוכות, מניפים דגלים, מכסים את הקירות בסיסמות ובהוראות, מוציאים להורג מודיעים, נואמים ברמקולים.
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 9 | סויימי. אפשר ל חל ק את הארץ לק1טו1ים, ואולי גם ביותר מ מדיוה אחת ״כל תהליך־שלום מכיל בתוכו סיכונים מסויימים. התהליך שאני מציע פחות מסוכן מתהליך־הבחירות, מכל
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 10 | בטדעגז (המשך מעמוד )8 והובהלה לבית־החולים. אחרי חקירות הגיעה המישטרה אל הגיס, פליכס סבאג, שהיה נשוי לעדינה, אחותה של עמליה, שנהרגה כשהוד פוצץ ריכבה לפני חמש
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 11 | מי־התהו של המדינה ושחתו. כלה עול מודאג ומתכו1ן. לא י שראל יציף ת תנאבי מעלות) .מקדם־ההתפשטות של המים גדול ממקדם־ההתפשטות של האדמה, שבתוכה הם נתונים, ולכן, בשל
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 12 | 1אפס יהודי: יש לו השפעות היפנוטיות, ב מיו חד בהפחת ..העולם הזה׳ ממשיו להאיר את סול ח הלגיטימיות שר השימוש בחשיש סריחואנח בשני חנוקים הקודמים נסידוה, חחח ה ס חו
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 13 | הכ אב של צירי־ליד ה ״להדביר ף* ערבאחד בחודש יוני , 1971 פרצו שוטרי מישטרת תל־אביב לתוך צריף עלוב בחוף גטרתון, ליר נמל תל־אביב הישן. הם עצרו שיבעה איש, ביניהם
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 14 | קוים החורף מגיע ואיתו כל הח מי מו ת האירופית הנודעת. לחיים ס מו קו ת במסלולי ההחלקה, אש בוערת באח, משקאות מהבילים בבתי הקפה ובירה שופעת בפונדקים. באוסטריה
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 15 | 1111־! 1 ברוך־ השם שאזחוו לא כ אל ה. לבנ1ני!1ניה ^ דראמה הלבנונית דומה לטראגדיה ( \ יוונית. על כל הנפשות נגזר לפעול כפי שהן פועלות•• לרצוח זו את זו, לרמוס כל
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 16 | פח־זבל ומסיכת אב״כ במתנה לרוני מילוא ניצה בן־אלישר רוצה לגור בעול הבא במחלקת־המעשנים של איכות־הסביבה, שתהיה הנד סיכה הזאת. מה שבטוח. איש־העסקים סימון מרבד הביא
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 17 | השחקן יהודה ברקן ישב במיסעדה בחברת בת־זוגו, דורית כסיר, וכלבתם החדשה, נוקי, מגזע זאב בלגי שחור. לפתע עברו בסביבה כמה כלבים, והכלבה הצעירה יצאה בדהרה מהמיסעדה
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 18 | ביש היסב לפטירתו של דן בן־אמוץ שיררה רשת ב׳ של..קול ר ישראל״ ראיון עם רן בן־אמוץ, שנעיר עור במארס ,1980 זמן 1רב לפני שבן־אמוץ ידו! שלקה בסרטן. בראיון זה דיבר
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 19 | שמיעו את זה, אמר דן בן־אמוץ, לפני שנודע לו שחלה בסרטן חיים קינן: לכתוב, בשביל עצמך. דן בן־אמו־ץ: לא, לכתוב בשביל עצמי, ככה בגיל , 18 אני חושב. 18 , חיים קינן:
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 20 | ..אחבר זה מישהו שאתה כול לסמוך עליו בעת ערה 0££0 ,או סאשוח (המשך מעמוד ) 19 זאת אומרת, אני אסור לי להיתקע בחשיבה אפילו במישפט הזה. לפעמים נורא חשוב לי למחוק את
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 21 | £0 £ 13אאו סא1£חק ,4בוודאי ש ל׳ כמה כאלה נוצרת כאן מדינה, תרבות משותפת של תושבי־המקום. של מי שנא הנה. כמו שלאט־לאט קמה תרבות אמריקאית, שהיא בכל זאת שונה מאשר
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 22 | ..המוות ל א או ה ב שעוש• ממנו צחוד.ד (המשך מענו 1ד ז)2 לכל אדם אחר. בקושי, לפעמים, שניים־וחצי חברים. אני גם לא יודע בדיוק מה זה חבר. אני לא יודע בדיוק מה זה
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 23 | ספרו ב קול ר מ־ 1ע ד ,60 כמניין הימי שאייבי כבר ריאה בכלא 1. 4א 1. א״ אם א״ב 1תן־ אמרו המדבקות, שחולקו לאלפי האוהדים ששרו לא״ב בשפר׳ כלא. אייל־ בהפגנת אהבה ך•
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 24 | פ אנ טו ם ה בי מזגו ל שדה החלומות (דקל, ארצות־הב־תל־אביב, רית) -עוד סר ט ב סי דרת ההתברגנות המופלאה של הקולנוע האמריקאי. אם ס טיג מרטץ האומלל בהורים במישרה מל
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 25 | דיכאון זה ילד־קטן ליד מה שאני מרגישה עכשיו. גשם וקור ורוחות־פרא ושלוליזת־ענק ונעליים שנרטבו ותיסרוקת שהלכה קיבינימאט, והסוודר מצמר, שאמנם מחמם קצת, אבל, לעומת
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 26 | המלכה הבלתי־מן בתרת שד ירושלים חגגה את הבר־מיצחה בנה בתר־אביב לא באז החתיכות למסיבה, בגדל הדחייה בחיפ ה, חגג ההמלכהי 1ם־ה 1לדתלעצמה וז כתה בנ שי קו ת יחשרם:
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 27 | חיפה: •0 /־77777/7 רמרבה המקומית גם לחיפה יש מלכה. זוהי, כמובן, העיתונאית הוותיקה ציפי רום, ששוב הוכיחה שהיא חשובה ומפורסמת יותר מאלה שהיא כותבת עליהם, לפחות
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 28 | | ~ ה שבוע הופיע ספרו ווול אור א ס רי- ,ארבי. אח״ .הנה כמה קטעי אופייניים אמני, אחי בין כל שני פרקים בספר, הכני ס אגנ רי קטע קצר הנותן תמונת־רגע, אנ ק דו ט ה,
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 29 | הסבר יריות מהדהדות בחדר. התוקף נמלט, מבלי שאיש יצליח לזהותו. סעיד חמאמי, גיבור השלום, מפקד פדאין לשעבר, הלך לעולמו. תיק גי״מס בונד ך* רטאווי ואני יושבים
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 30 | בלוחמי עצמאות אלג׳יריה בשנות ה־50׳. זה לא ייתכן? אבל זה בדיוק כך. משום שגיבור הסיפור חולם שנשמתו שפרחה ממנו ״תהפוך לנקודת אור קטנה בתוך הלפיד הגדול שיאיר
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 31 | 40 שנה לא הספיקו לו כדי להשתחרר מתלותו בתימטיקה שלא איפשרה לו לקרוא דרור מלא לצורה ולצבע. למעשה, כמוהו כצייר הרנסאנס האיטלקי הקשור בטבורו במימסד הכנסייתי
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 32 | זה ה ם אז מ רי ם ...מ ה הן או מ רז ת ...מההם אז מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת... אלי דסה, העול הזה ורה וו, שט״ן: ר ם יעו•: ד 1גור: , .אורי 1השוב ״שהרופאים 1ימסה
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 33 | מההם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ״ מההם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת.. ניקי לוי דו דו דוחן: דני א ל 3״מן: ,.עוזבים ומפיצים בחו״ל ״לו1דם -היה החומוס ״עשיתי
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 34 | ל שרה אנגיל יש בת. היא אומרת שהאב הלא־מאושר הוא !גבי דולינגר. שרה אוגיל מבקשת פסק־דין למזונות. בשביל וגב דוליוגו־ זה עלול להיות גזר־דין מוות. איר הסתבר
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 35 | זה יכול להרגיז את שמעיה בכלא ״לו היתה בוגדת בי באמת, הייתי הורג אותה,״ כתב אז שמעיה לרבנים. הותר להם להינשא מחדש, ומכיוון שהם המשיכו לחיות ביחד אחרי הגט הורו
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 36 | א׳ עממ׳ ה / לרות• אביגילנא מאוזן: )1ארוך מאוד, גדל־מידות; )5 תחבושת לחה על המכה; )10 אל היערות; )11 בתוכם; )13 אביזר במישחק ספורט; )14 מכסה הבית מעל התיקרה;
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 37 | הורוסהוס סדים בנים,] , מזר החודש: קשת וחנו ולגדר רד בו קשת יושר, תמימות, אמונה ואופטימיות, אלה הן חלק מהתכונות המאפיינות א ת ילדי מזל קשת. ילד בזה הוא נוח ומ
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 38 | ו 1 1 קודם. פשוט דממה אלחוטית. חשבתי שהיא ירדה למחתרת, אך במהרה גיליתי שהיא עובדת בתצוגות, והיא פשוט הורידה פרופיל. אך אני, המכירה אותה כל־כך טוב, יודעת שמשהו
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 39 | ואור תוצרת הארץ? נראה לי שהמהפר הגדול ביותר, שעבר #העם היהודי היושב בציון בשנים האחרונות, זה גילוי הציצים. אין לכם מושג כמה הטרדות אני מקבלת מגברים שונים,
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 40 | המתלופת,. :פתאום הוא התחיל להכו ת אותי, הוציא אקדח וא עלי!״ ב בי ת המי שפס המחוזי בתל-אביב יפן בפני: המא שימה: ח*פ* 1 5 9 / 8 8 כבודהשופטת שרה סירדסה הסוחט
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 41 | הנאשם :״בגלל הגניבות שלה ע מד תי להתא בד! תמונות הווידיאו בשני ימים: מכניסה כסך לקופה סוכחות לקוחה, מוציאה כסף ומחביאה אותו ויקטוריה. הוא איים עליה בצעקות, סטר
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 42 | האב ביטל את העיד, השמן בסל, ומיהר למישטרה (המשך מעמוד )41 שלי נשאר איתם בחדר ואני עם אמי יצאנו לחדר אחר, כי היא לא הרגישה כל־כן־ טוב. מדי פעם יצאתי להסתכל,
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 43 | בל הפגנות והשתוללות ״ מבטיח1׳ ר־הם טודנטים החד ש, איש הימין ך יפצנו את האגדה על השמאל האינ־ ^ //טלק טו א לי ״ ,אומר בגאווה איקי כהן, ( ,)26 היושב־ראש החדש של
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 44 | יש ל׳אחים פרענקים (כולל הבהר ה והתוצלות) ^ ן, יש לי, למרות שם המשפחה המגלה ^ את מוצאי. ובגלל אותם אחים ניסיתי כבר בשבוע שעבר להציג במקום זה ממש את בעיית הפער
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 45 | אנרי דן בין חיסול לכירסו רחמי ישראלי ^ ם אם תימשך האינתיפאדה עשר שנים נוכל להמשיך לעמור בכך — התהדר ראש הממשלה יצחק שמיר בשבוע שעבר, לאחר שנחת ממסעו
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 46 | דניאלה אשכנזי איזון חוזר להלן הביקורת של שרית פוקס ב־ ״מעריב״ אודות הפרק על מנחם אנסבכר ב״גיבוריס בעל־כורחם״ שהוקרן בטלוויזיה- :היה זה סרס פורנוגרפי, משום
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 47 | לאט לאט, ככל שחולפות השנים, מתבהרות עובדות נוספות בנושא מחדל מלחמת יום־הכיפורים. טיפין טיפין צצות הוכחות בלתי משתמעות לשתי פנים ש״המחדל״ המפורסם הוכוון מלמעלה.
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 48 | השופטים בפר ש ת האונס של יובל מסנר אמרו מלי קשות ע ל מוסר הנוער פער הדורות הנה כמה קטעים מדברי השופטת ויקטוריה אוסטרובסקי״כהן והשופ טים אריה סגלסון ומשה חסון
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 49 | העולם הזה׳ שאל את הצעירים בפ אבים לדעתעל דבר השופטים בדום!י אלי דסה, העולם הזה ,.אגו טריפ״ ״זה קורה בכל יום!׳׳ ^ אב פריקי ,״אגו טריפ״ .לכאן באים חברה זרוקים
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 50 | הנדון (המשך מעמיד ) 15 תחומי חיינו — בבית־המישפט, במישטרה, בבתי־הסוהר, בכל-מנגנוני־הביטחון, בכלכלה, בפיתוח, בחקלאות, בשיכון, ברחוב, בכל . כולנו יודעים זאת
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 51 | קופות הנמל של הבינלאומי: 5תשובות יוצאות מהכלל לשאלת ההשקעה לשכירים ועצמאיים לשכירים ועצמאיים לשכירים ועצמאיים לעצמאיים למעביר אחת מדוע כדאי לך בכל מ־ 5קו פו ת
העולם הזה - גליון 2727 - 6 בדצמבר 1989 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד