גליון 2729

העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 1 | 22X26
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 2 | 11.8.4.ח 10<*61א גלה את ההנאה ב7ן מל ח110נ< 61 8311 8רדז 0 3־ז /6ו 1§ 0 0ס יב*אר>זה אזהרה משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 3 | א לי דסה, ה עו ל ם הז ה סמים ..אל־סם פנתה למישטרה. מישהו הקדים אותה בהתרמה.. .העול הזה מצא אותו: נרקומן לשע בר, המבטיח אהבה ומאסאדים (עמוד ) 12 דה־לוקס מוסקווה
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם חופש־הביטוי על זכות זמרות-המחאה ל הנ ע ת דיעותיהן (״אנשים״ ,העולם הזה .)13.12.89 בשבוע שעבר נחל העולם הזה. בעזרת עורד־הדין יוסי ברד, ניצחון גדול
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 5 | נתן שצירנסקי הפך סמל לאומי מיקצועי ריק מתוכן. מה רון גים ממנו? ^ כל פעם, כשמעוניינים לתקוף איש־מערך הממלא תפקיד ציבורי, מוציאים אגשי־הליכוד מהמגירה את שמו של
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 6 | הוא היה בחו ל. ש לו שפעת. הוא שב״ 3נגד סי ק רי ל ט השב׳׳ב נכנם לפעולה לחשיפת חברי אירגוץ זז״סיקריקץ״. ער כה היה העניין בטיפול היחידה המרכזית של המישטרה במחוז
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 7 | יושב בחווה. הוא מניח ל דוי ד לו לדברולדבר. מדו ע? הקור ה שק ביותו בז־וה המל־טיה הוא השתיקה הוועמת של אריאל שוון. ש רו, נניואה, סיבות שבות מאוד דנו. כאשר יתחיל
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 8 | לךל עז אז לי אמר שמיר לאליקי עו 1ש למפו־־!ג 1זורה? קי םנמה כמה כתבי־חוץ תובעים ממישרד־הביטחון לנקוט אמצעים נגד פרד פראנסיס, כתב רשת־הסלוויזיה אן־בי־ס ,,שחקר את
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 9 | העאוי. אבל הוא הולך דווקא לכנסת. אמור להיות יוסי ש רי ד של הימין ברשימת־התחייה לכנסת. עח־ר־הדין אליקים העצני. ^ ין ספק שהעצני יהפוך במהרה לאחר מחברי־הכנסת
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 10 | מה יעשו מומחי מעולים? לכו ל ע בו ד ב נז ר ע גז העם האיש שחזר מגן ה כ פו ר פעם היה מצורע. רק תודות למול נשאר חי ושדם. וזכה לראות בניצחון גישתו. הנביא ניצח את
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 11 | בבניין? הם ״ ר דו מהארץ. או יפתחו בית־מיסחר לשטיחים גם בעולם נהנתה ישראל מתנאים משופרים. במקומות רבים עבדה ישראל בשיתוף־ פעולה הדוק עם מוסדות ממלכתיים
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 12 | אהבה. שיחות. מסאדים. וגם מתרימי ב־ס/ס20 ה־ו־ו 0 £ 5 תנדבי אגודת אל־סם ערכו את מי־ */בצע ההתרמה השנתי שלהם למען ה־מילחמה בנגע הסמים. המועד: ה־ 12 בדצמבר.
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 13 | דו ח לצרכן המתכון 60 :טון קמח 22 ,טון ריבה, 20 טון ביצים 6 ,טון סוכר. התוצאה: הסופגניה המעופפת ^ שבועות האחרונים מתייצבת מדי בוקר הכד שאית של שקם חצור
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 14 | בנז ר ע גז (המשך ם עם ור ) 12 חוץ מזה כורעים ומתמוטטים מיפעלי־ענק, המעסיקים רבבות. תעשיית־הנשק נתונה בסכנה חמורה( .ראה עמ1דים 11־ .)10 החקלאות, שהיא התשתית של
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 15 | נו ארטשםאחהה בו ר 00101) ^ 1 סטר״ק לאק׳ חאטויקאיח חאותערח 4 1א 0 6 1 0א 1110 #א * 11.5.*.א • ^1* 0£ 1א 6 512£ 8 0א* 1 אזהרה: משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 16 | 5ת שובות יוצאות מהכד! ל שאלת ה ה שק ע ה בעתידך אחת מדוע כדאי לן בכל מ־ 5קופו ת הנמל של הבנק הבינלאומי הואשון? ^ החסכוןב קופ ת גמל מ קנ ה ה טבו תמס ניכוי/זיכו׳
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 17 | אלטלינ ה 2 ף* כיריב את ״תיסמונת אלטלינה״? ^ /אלט לינ ה היתה אוניה קטנה, שהגיעה באמצע 1948 לחופי הארץ. על סיפונה היתה קבוצה של מגוייסי אצ״ל. דויד בך גוריון הורה
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 18 | להחמיר ג את תנאי הכליאה? ״בוודאי. מה אנחנו משחקים. צבי גור, שחטף ורצח אח ך* תליינים חוזרים. ( 1הם חוזרים למישרות ממשלתיות תיק־ניות, עם קיצבת־הבראה, ספרות
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 19 | .ילד אורון ירדן, הנשיא לחץ את ידו בכל א. דמותו של ליברל אות הבחירות. הוצאנו את העירעור מוועדת־הכנסת, שהיא גוף פוליטי, והעברנו לבית־המישפט המחוזי בירושלים.
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 20 | אורי א ס רי שוחח עם דן מרידוד יש אנשים שנראים צעירים, והם כבר שייך למחנה מסוייס בחלק מהביוגרפיה שלן־, ואתה יודע את זה מהצד ההוא של המיתרס, מפני שאף פעם לא זכית
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 21 | ־לא צעיר, ויש אנשי שנראים מבוגרים, והם בעצםד׳ צעירי אבל אני לא חושב שצריך לשנות את הקו היסודי, האידיאולוגי, אלא להיפר, לשמר אותו. בעיצוב קואליציה רחבה מאוד של
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 22 | ״מ שאומרים שאני נחמד לא אומרים 1אח כד לשבח, אלא כד לגרוע, כ ד (המשך נוענוח־ )21 והאחרת: המגמה שמשייכים אותך אליה, לקראת ליכוד מתון יותר, שיתפוס את מרכז הבמה.
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 23 | להטיל דופי״ויו* החברתי, התרבותי, הלאומי בארץ הזאת, אולי יישחק עוד יותר היחיד, האדם. אינני בטוח אם תהיה נכונות בעוד 10 שנים לעשות מעשים, שהיום יש אפשרות לעשות
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 24 | גילו דעת אנו דוציס שמשק הדלק הישראלי היה בנו נמו משק הדלק בנל העולם. אנו בעד שינוד השדות לקהל הצרכנים אותו אט משדתים. אט בעד הוזלה של הדלק ומוצריו לצדכן. אנו
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 25 | נ ג 1ד ־ מדוע פולין היא מדינה כל־כך מיסכנה? הרי אין זו ארץ עניה. ואין זה עם פרימיטיבי. ועם כל המיגרעות של המישטר הקומוניסטי, מישטר זה לא מנע מגרמניה המיזרחית,
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 26 | נזג הגגן תדריך מ> גדעע\ מ> ברעם חובה לראות מיומן, הילדים הת־ תל־אביב: זה החד שלי, סיפור קצר על אהבה, לילות כביריה, סכס, שקרים ווידיארט״פ, מלל המילחמה ההיא,
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 27 | ס לון 19 אנרגיי סלון. רנו 19 אנרגיי^-לון בנויה מ 3-״קופסאות״ היוצרות את המראה המהודר והאלגנטי שלה. היא מעודנת. ב על ת ״שיק״ צרפתי ובל בולה אומרת - קלאם. גס תא
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 28 | ההולדת שלו לכדורסלנים הזרים הקוסם יוריני, שניחן בכישורים מיוחדים בתחום הסלפאתיה והסל- קינזיס, חגג את יום הולדתו במועדון זסן אמיח, בתל־אביב. מאות מידידיו
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 29 | ךוןן \ 1ך 1ן? רקדנית־הבטן ורד גולדברג 11 111.1111 זכתה להופיע בסר ט בקטע המיותר שבו היא רוקדת ב מסיב ה בבית־אבות, קטע שעורר את כעסם של צופים רבים בהקרנה
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 30 | ונ שבץ העולם הזה הבת והחתן מאת נ חו ג בתל־אביב, יום־הו־לדתה ה־ 95ש ל מרים ברב־שטיין־כהן, ותיקת שחקני התיאטרון הישראלי ואמה של שחקנית־התיאטרון אביבה גור שכ
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 31 | הורוסהוס חינה כספית. בני תאומים, שלא כהרג לם, נאלצו לחשב כל הוצאה ולא יכלו להרשות לעצמם לבזבז בלי חשבון. מי שעשה זאת בכל זאת, מצא את עצמו בגרעונות ובמצב
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 32 | *!1י!!חוי יייייייי4יי אסת נשים במוסיקה, נשים בסנהת ״ילדים משחקים בעופרת /ילדות בבובות מפלדה /החיים נראים לי אחרת /בצל הזוהמה /יורים ובוכים /שורפים וצוחקים /מתי
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 33 | גם אם ״כל יצירה, באשר היא, היא גם פסל סביבתי.״ ולמה היא לא תכתוב אותה כי סיפור ״הוא בעיקר צורה לא־מודעת לכותב. וככל שהיא יותר לא־מודעת, יותר טוב ליצירה.״ מישפט
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 34 | ה הם אומריס ״מה הן אומרות״ מה הם אומרים...מה הן אומרות... אלי דסה, ה עול הז ה אור עקב: אור גורדון: העולהלאמקבל ״ניסיונות ההכחדה וההסתה וילהאו 11ל ! 11 בליכוד
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 35 | מה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות. אמנון אברמוביץ: אמנון ד(ד!(ר: וועם שריף: .,ההתחזות. לנאווה, גובות ״זה בויא מאוו לא ״לא כולם מנצחים.
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 36 | עוד לא ברור אם הזמרת עדנה לב מגלה אהדה לנושא הפלסטיני, אך בשבוע האחרון ניתן היה לראות אותה באירועים שונים, כשאת צווארון חולצתה מקשט עדי מיוחד: זוהי חרב ערבית
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 37 | ! .ה עו ל ם הזוז 111ךדוךךך אשתו של העיתונאי גידעון ברלי שנפטר השבוע במפתיע, עמדה ליד שלושת בניה בשעה שעורכת ״דבר״ ,חנה זמר, הספידה את בעלה. / 1-1 1 1 1 11111
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 38 | — ״אינני וסיך, ולא מלך ולא 3ך מלך ר (המשך ם עם וד )23 התכונות האלה אינן מועילות. מתאים לדימוי הזה, אומרים רגע, אתה לא מתאים להם, מה ל ן ולהם? לכן אני לא... דבר
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 39 | בהשוואה לנשואים. אשה או בעל עוזרי הרבה. חיים קצר ה יותר, זומר מדבר בקול שקט ויציב, בקליניקה המפוארת שלו על הכרמל. מהחדר השני בוקעת מוסיקה של המיזרח־היותר־רחוק,
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 40 | ...0X1 01 ...0X1 01 ...0X1 01 ...0X1 01 ...0X1 01 ...0X101 ...0X1 01 ...0X1 01 ...0X1 01 ...0X101 הנה הם באים, כמעט כמו בכל שנה, בזוג: חנוכה וכריסמס. אצלנו
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 41 | \/15 1005 וע 3ח£קט8 1אזהרה וז ^ ר ד־ הררי ^ו רו 7זו ת<׳ רי— העי</ווו תזי 7־ ,ל ר רי^
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 42 | סרט הצילום הרשמי של משחקי גביע העולם בכדורגל 1986 0 0111 * 11* ׳ 90 זי> 9וזן ק ס 0 ? .1 1 0 0 1 .0 1
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 43 | הוא נשאר בחיים מפני שאייר את שומרי מחנה־המען גר. ך ן יים גמזו תמיד אהב את התמונות 1 1/ /שלי ואמר שהן טובות, אבל לא התייחסתי לזה. מכיוון שהוא היה גיסי, חשבתי
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 44 | וווו חווו 111₪נ₪1וו0 חברשר שיי ק ר, אתם יודעים, שמאז שנפטר הפנטומימאי המהולל שייקה אופיר ניסו לשדך ולהדביק לאלמנתו, לידיה, גברים שונים. בכל פעם שראו אותה
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 45 | כ ר בי סי טרב ני ריו ר ק אתם עוד זוכרים את השחקנית־דוגמנית קרוליין לאנגפורד? לפני שבועיים טייל ידיד טוב שלי, איש־עסקים ישראלי המתגורר בניו־יורק, ב מד האטן,
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 46 | הבלוף הגדול בהיסטוריה ץ ץ בחינה עקרונית, אותה מערכת משו־מנת היטב שטיפחה את הבלוף שבריה״מ היא מעצמת־על, היא שמנפחת עתה את השקר שאש״ף הוא ארגון שוחר שלום, ורק
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 47 | הסטאליניסטי, כך בסכלותם רצים סופרינו כאגודה ובתפזורת לחוף הים לקדם את פני אוניית ״האקסודוס״ של אש״ף, שלא הגיעה כתוצאה מחבלת המוסד הישראלי, לפי פרסומים בעתוני
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 48 | ה לי כו ד — המיעוחק הי חיד ב עי ר בתקופה האחרונה, שומרי אמוני המחנה הלאומי נורא לא אוהבים להתעסק בחילוקי הריעות האמיתיים. תתקיפו את השמאלנים, הם מייעצים, תקרעו
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 49 | עלים בדיטנטל זה רק עניין של זמן ער שהעולם הערבי הסובב אותנו יתחיל להכיר בקיומנו. אולי אף ליצור מערכת יחסים שתביא ברכה לשני הצדדים. כפי שההיסטוריה מלמדת אותנו,
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 50 | שר־החו׳ן הישראלי נפגש ע שר־החוץ האמריקאי כד להכין מיפגש עם 1בים, לא סרטים! ^ יה לילה. הוא ירד מן המכונית, נפרד 1 1מיושביה ועלה לדירתו בחושך. מייד אחריו עלו חרש
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 51 | פלסטי] .,הוא ורצח. ביזת ,,זה רק ב סר ט לעתיד, והיום הוא הרבה פחות חריף מתיעוד דוקומנטרי. • אז חשבת שזה ריאלי, או שזו היתה אזהרה? המטרה היתה להזהיר, לא לנבא. •
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 52 | 250ש רו לביקור 20 .ע ד 40 פצ״נטים ל! .ארב ע ה ימי ב שבוע. עשה ך * תבה זו נכתבת כתוצאה משיחה ש־ ^ היתה לי עם חברתי, יעל. לפני כמה חודשים היא נפצעה קלות בעינה,
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 53 | את החשבון. מחיר הרפואה הפרטית הפעולה הבאה של הד״ר ברכה היתה לפתוח את היומן ולקבוע תור לביקורת בעוד חודש וחצי. אמרתי שאודיע לה טלפונית לפני המועד, ואקבע אז.
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 54 | סכנה: שלו עולמי עדת־רא״ה: אילנה אלון היתה ש ומדווחת: השוטרים היכו את הושים ך* ולם ידעו שיהיה חם בבית־המישפט, ביום הראשון בבוקר. מישפחת אלפרון לא הסתירה זאת.
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 55 | כל מה שרצית לדעת ולא הצלחתלזכור / ב״ארגונית״ תמצא 18 מדורים שימושיים המאפשרים לר ארגון מופת׳ ,ניהול יעיל ורווח זמן • :כים מחשב • כיסים למזומן וכרטיסי אשראי •
העולם הזה - גליון 2729 - 20 בדצמבר 1989 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד