גליון 2181

קפה קר עלית־אלא מה?!

ראמידות של גיזה והספינכס, בישראל ליד
הכותל המערבי ועם מנחם בגין.
אבל צילומים אלה נערכים, בדרך כלל,
לפי בקשת האורח. ואילו צלמת העולם הזה,
גילה רזין, זכתה בכך שתצטלם עם ראש-
הממשלה על פי בקשתו שלו.
הדבר אירע ביום האחרון של ועידת-
חרות. גילה צילמה את הוועידה בהרחבה,
מפתיחתה ועד סיומה. כמו בכל מקום,
משכה הצלמת, הנראית כנערה, תשומת-
לב בפעלתנותה.
באותו בוקר הופיע מנחם בגין מזצו־דת־זאב,
כשהוא במצב־רוח מרומם. הישיבה
טרם התחילה, וראש־הממשלה ישב
באולם, כשהוא מוקף מעריצים.
גילה ניגשה אליו כדי לצלמו. כשהב

בי בו

בן־אדו, וכי ימנע ממנו לצלמו. הסיבה:
צריך להיערך עוד מיסדר־זיהוי, ועל כן
אסור שתמונת החשוד תפורסם ברבים.
גילה הסבירה לו כי היא עצמה מכירה
את דיין משידורו בטלוויזיה, וכך
ראוהו המוני בית ישראל. הפרקליט הנכבד
המשיך להתעקש.
גילה המתינה לבואו של דיין, וכאשר
הובא על-ידי השוטרים, צילמה אותו. אז
רץ אליה הפרקליט, שגם הוא נמנה עם
חסידיו ופעיליו של ״הרב״ כהנא, וניסה
להוציא מידיה את המצלמות בכוח. גילה
נאבקה עימו, ונסתבר לפרקליט כי הצלמת
נמוכת־הקומה והשברירית רחוקה מלהיות
חלשה. היא לא היתר, מוכנה להיפרד ממצ־למותיה,
ועורך-הדין נאבק לשווא. נראה

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהרה: תל
אביב, רחוב גורדון ,3טל 243386 03 תא־דואר . 136 מען מברקי:
״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכנרי. העורר: אלי תבור. עורך־
מישנה יופי ינאי. עורך־תכנית: יוסי שנון. עורכת כיתוב: ענת ישראלי.
צלמי־מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל: העולם הזה
כע״מ מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב כן
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

האם אנחנו מרבים לדון בבעייה
הפלסטינית יתר על המידה?
השאלה התעוררה בישיבת המערכת לפני
שבועיים, כאשר עברה המערכת —
כדרכה מדי שבוע — על גיליון העולם
הזה (.)2179

המוצדקים״ ,מקדישה לבעייה זו חלק ניכר
מזמנה.
נדמה לנו, איפוא, שלא נפלנו בשבי של
״אידיאה פיקס״ פרטית, אלא שגם בנושא
זה הלכנו בראש והתמודדנו עם בעייה,
שהפכה בינתיים נושא מרכזי למדינה כולה.
נשתדל לסקר אותה בצורה נאותה.

הרבה אנשים מצטלמים עם ראש־הממשלה.
זהו אחד האתרים המבוקשים של
התיירים: במצריים מצטלמים ליד הפי-

שוטר מרגיע את עורך־דין כן־אדו
קרב מישפטי לאחר קרב ידיים

צלמת רזין וראש־ממשלה בגין
״תהייה לך מזכרת״
אותו גיליון כלל, בין השאר, את ה כתבות
הבאות:
• המאמר ״עז על כל דונם״ של הפרופסור
הפלסטיני אדוארד סעיד.
• תרומה של הצייר יגאל תומרקין
למדור ״פורום״ (״מדינה פלסטינית קום
תקום!״)
• עדויותיהם של תלמידי ביר־זית,
רמאללה ובית־לחם על המאורעות שהביאו
לסגירת מוסדות־החינוך (״ביש גדה״).
• מאמר במדור הנדון על אותו נושא
(״ראש מגולח״).
בישיבה הובעה הדיעה שהתייחסות זו
לנושא אחד מגדישה את הסיאה. הובע
גם החשש כי הנושא מעניין את המערכת
עצמה עד כדי כך, שהיא מקדישה לו מרץ
ומחשבה רבים מדי.
סיכום הדיון היה שאין זה כך. קרה
דבר אחר: הנושא הפלסטיני, שהיה עד
כה נחלתם של חוגים מצומצמים בילבד,
הפך עתה נושא לאומי ממדרגה ראשונה.
הדבר אינו בא לידי ביטוי רק מעל
עמודי העולם הזה, אלא גם בעמודיהם של
עיתונים שהתעקשו במשך שנים רבות
כי אין ביכלל בעייה פלסטינית, ואין עם
פלסטיני. הממשלה, שהתחייבה בקמפ-דיי-
וויד לפתור את ״הבעייה הפלסטינית על
כל היבטיה״ ,אחרי שהכירה (בנוסח האנגלי,
המחייב) בקיומו של ״העם הפלסטיני״
ובקיום ״זכויותיו החוקיות וצרכיו
העולם הזה 2181

חין בה בגין, קרא אותה אליו. הוא
הושיט לעברה את ידו, והתעקש שתשב
לידו .״הנה, תהיה לך מזכרת,״ אמר
בגין, וביקש שאחד הנוכחים יטול לידיו
את המצלמה ויצלם. אף שגילה הזכירה
שבאה לצלם, ולא להצטלם, עמד בגין על
שלו. אחת העסקניות של חרות התנדבה
למלאכה, וכך צולמה התמונה (ראה גלופה).
לא תמיד יש לגילה רזין חוויות כל-
כך נעימות תוך מילוי תפקידה.
באותו שבוע באה לבית־המישפט כדי
לצלם את החשוד יוסי דיין, איש קריית־ארבע,
חבר קבוצתו של ״הרב״ כהנא.
היא ידעה כי באותו בוקר יובא דיין
להארכת מעצרו, ובדקה אנזישמו מופיע
ברשימה. משנוכחה לדעת שהשם דיין
אינו מצוי ברשימה, שאלה אצל הפקידים
אם ידוע להם דבר על הבאתו.
באותו רגע התערב בשיחה גבר אלמוני,
שעניבתו היתר תלוייה לו על זרועו,
ומקטורנו על זרועו השנייה, והודיע
לגילה כי הוא פרקליטו. של דיין, אמיל

כי לא זכה בשיעורי־קאראטה מידי החשוד
אלי הזאב, שהעניקם לאנשי כהנא. בן־אדו
נעלם, והופיע שוב, כשהוא מנפנף בנייר
וטוען כי זוהי פקודה למעצר הצלמת.
באולם בית־המישפט התפתח קרב מיש־פטי
ממושך. דיין עצמו ישב בצד וכאילו
נשכח, ואילו השופט, הפרקליט והשוטר,
שהיה עד למיקרה, התדיינו ביניהם, כ־שהצלמת
ממתינה בחוץ.
הדבר ארך זמן רב, ולדעת מישפטנים,
היה זה דיון חסר־תקדים. בסופו של
דבר החליט השופט, עזריאל אליקים שפי,
כי יש לשחרר את הצלמת ולהתיר לה
לפרסם את התצלומים שצילמה.
התמונה הופיעה בגיליון האחרון של
העולם הזה 2180 וגם בכמה עיתונים
אחרים, שביקשו העתקי תצלומיה של גי לה.
נענינו לכך ברצון.
גילה, הנראית צעירה בהרבה מ־ 28 שנות
חייה, התייחסה לעניין בשיוויון־נפש :״דברים
כאלה קורים בעבודה,״ אמרה.

תקריות באלה בין עובדי השבועון
ויריבים פוליטיים הם נדירים מאד. בדרך
כלל יודעים הכל כי העולם הזה מבדיל
באופן ברור בין דיעות פוליטיות ובין
סיקור מאורעות, על פי הסיסמה של ״בלי
מורא, בלי משוא־פנים״.
אנשי גוש־אמונים, למשל, בוודאי אינם
אוהבים ׳את העולם הזה ביגלל דיעותיו,
אך הם למדו להעריך את האובייקטיביות
של -הסיקור בשבועון זה. הדבר מתבטא
ביחסם של אנשי הגוש, כאשר הם נתקלים
בכתביו ובצלמיו של העולם הזה. אין הם
מסרבים לשתף עימם פעולה, אלא להיפך.
כך אירע גם בעת הקרב על גן־הירק
של נאות־סיני. הצלם ציון צפריר, שנלווה
לעורך־המישנה יוסי ינאי, בילה את הלילה
הגורלי במקום, ונתקבל על־ידי המתנחלים
בסבר־פנים יפות. הם הניחו לו לעלות
על גג הבית המבוצר, לצלם את מצבורי
ה״תחמושת״ .כתוצאה מכך הצליח צפריר
לצלם את הקרב בצורה טובה יותר מאשר
כל צלם אחר, והתצלומים שהופיעו בגיליון
העולם הזה ( )2178 עלו — כך נדמה
לנו — על כל דיווח צילומי אחר.

הקרב על גן־הירל - ,תצלומו מל ציון צפריר
בצורה הטובה ביותר

1ה היה 0 ( 1113 רז ה שחיה 25 גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השכוע לפני 25 שנה
כדיוק, הקדיש כתבה נרחבת, תחת הכותרת ״קול קורא במידבר״,
לכינוס ההמוני של הנוער, שנעדר כשייח׳ מונס. את הבינום
יזם ראש־הממשלה בדימוס, דויד כן־גורוין, שקיווה להפוך את
משתתפיו לתנועת־נוער המונית, שתימנה את פני המדינה. אלא
שכוונתו זו של בן־גוריון ניכזבה.
המדור ״מיפלגות״ פירסם כתבת־שער, תחת הכותרת ״האק טיביסט״
,שהוקדשה לדיוקנו של שר־הביטחון דאז, פינחס לבון,
לתולדות חייו ולמערכת יחסיו המפותלת עם מנהיגי מיפלגתו,
ועם ראש־הממשלה מיטה שרת. צלם המערכת, בלוויית בובת־תצוגה
(מניקין) של חלונות־ראווה, הביאו כתבה מצולמת ויוצאת־

דופן, שנשאה את הכותרת :״האגדה על בריחת האוהב ולב־הגבס
השבור״ .זו גירסה בלשית של ״סיפור אהבה״ בלוויית
תצלומים של כוכת־התצוגה, הרודפת אחרי גיבור הסיפור כרחו בות
תל־אכיב. מדור הספורט הוקדש למישחק ״תפוס־כפי־יכולתו״
,שיובא ארצה בידי כי ה הספורט רפאל הלפרין.
בשער הגיליון: שר־הכיטחון, פינחס לבון.

אמה של תנה ס1ש מול קסטנו

* ;.השומר(הצעיח אינו
״העולם הזה״ 869

מעשן״ * האם סינסר שמואל תמיר בדם הורי?
מישפט סיפנרה של א ס
אשד, גבוהה ואצילה, שבפניו־ ,עוד נראו
סימני יופי מבעד לצעיף הזמן והטרגדיה,
חיכתה לתורה במישרד המיסחר והתעשיה,
ירושלים. גבר ממושקף, בעל שערות שחורות
וחלקות, עבר לידה. עצר תחתיו, התבונן
בה וניגש להציג את עצמו. היתה זאת
הפעם הראשונה שקתרינה סנש ראתה את
ישראל קסטנר. הוא היה מנומס, נחפז מעט
ונבוך מעט. מה היא רוצה כאן י מחכה
לתעודות? מייד. הוא ייסדר את הכל
ללא כל עיכוב.
קתרינה סנש דחתה את ההצעה האדיבה.
במקום זה היא שאלה :״מדוע לא
עזרת לי אז? מדוע לא עזרת להציל את
בתי חנה מהתליינים הנאציים? האם זה
היה מסוכן מדי בשבילך?״
״לא, כל עבודתי היתה מסוכנת.״
״האם היא לא היתה חשובה מספיק
בשבילך?״
״לא, אל תאמרי זאת. היא היתד, לנו
חשובה מאד ויקרה מאד.״
״אם כן, למה לא סיפרת לנשיא ההסתדרות
הציונית, קומוי, כי חנה בהונגריה,
ובמאסר?״
הפקיד הביא את התעודה המבוקשת. קת-
רינה סנש אמרה שלום, הסתובבה על
עקביה ויצאה שותקת מן המישרד. קסטנר
נשאר עומד תחתיו.
אין שאלות. השבוע, כעבור שנתיים
נוספות, הופיעה קתרינה סנש על דוכן
העדים של בית־המישפט המחוזי בירושלים,
כעד הגנה במישפט גרינוואלד־קסטנר.
צעיף הזמן התעבה במיקצת, אך היא הי-
תה זקופה ועצורה ואצילה כתמיד, כבאותו
יום בו הובאה חנה בתה לפתע לפניה ב־מישרד
חיל המודיעין ההונגרי .״כאם —
כבתה,״ עבר הרחש באולם בית־המישפט.
מעולם לא סופר סיפורה של חנה סנש
בלשון חיה וססגונית, כפי שסופר הפעם
באולם בית־המישפט הדומם, ביראת כבוד.
רבים באולם זכרו כיצד חלפה, לפני חודשיים,
אגדת הגיבורים של יואל פלגי עם
הרוח הגדולה. הם ידעו כי סיפורה של
חנה סנש יישאר לעד. קתרינה סנש סיפרה
כיצד התדפקה על דלתו של קסטנר
במשך שבועות, מבקשת את עזרתו. מעולם
לא זכתה לראיון.
עם תום סיפורה של האם קם היועץ־
המישפטי, חיים כהן, והודיע בשקט :״אין
שאלות!״ מבחינה מוסרית, היה זה יומה
הגדול של ההגנה.
שתי מכות. ביום הקודם החל הסניגור,
שמואל תמיר, בהבאת עדי ההגנה.
הראשון בהם היה הנאשם עצמו, מלכיאל
גרינוואלד, שניצל את ההזדמנות להשיב
לפרקליט המדינה, שתבע אותו למישפט
הזה, מנד, אחת אפיים. אמר גרינוואלד
בהצהרתו בת 40 הרגעים פרקליט
המדינה קרא לי פסיכופט. אם כך, כיצד
זה קרה, שפסיכופט ולא פרקליט מדינה
לקח על עצמו לגלות את האמת על השואה
באירופה?״

לא הית הזאת המכה היחידה שאותה
ספג חיים כהן מאז החל הסיבוב השני ב־מישפט.
עוד קודם לכן הביע השופט, בנימין
ד,לוי״ ,את תמיהתו על כך שדו״חו
הסודי של משה שרת מצא את דרכו ל מעריב.
השופט הציע לפרקליט המדינה לנקוט
בצעדים המתאימים. חיים כהן הרכין
ראשו, כמקבל את העצה.
מער דרך הטבק

לפני שנה הורכב מחברי קיני השומר-
הצעיר גרעין בשם גדיש. אנשי גדיש
התגייסו ביחד לצבא, ליחידת נח״ל, והתחייבו
להשלים או להקים, עם תום שירותם
הצבאי, קיבוץ. לפני שהתגייסו, עברו
חברי הגרעין סמינריון רעיוני בגיב־עת־חביבה
ובסער, למדו להכיר אחד את
השני. היכרות זאת כבר גילתה סימני פילוג
ראשונים. מיספר נערים התעלמו מהסיסמה
״השומר אינו מעשך״* והחלו
להעלות תימרות עשן.
אם חשבו אנשי מזכירות השומר־הצעיר
כי בצבא תקויים הסיסמה, הם טעו, המעשנים,
שלא רצו להרגיז את חבריהם,
עישנו בסתר, התעלמו מהודעת הגרעין כי
הוא עצמו יחליט על המועד בו יהיה העישון
מותר. הם גם לא קיימו את דרישת
הגרעין למכור את תלושי הסיגריות״**,
״ כיום חבר סיעתו של שו־המישפטים,
שמואל תמיר, בכנסת.
** איסורים אחרים על איש השומר
הצעיר באותם ימים: לשתות אלכוהול
ולעסוק במין.
*** עד למחצית שנות ה־50׳ סיפק צה״ל
לחייליו תלושים לרכישת סיגריות בחנויות
השק״ם, שהיו שווי־כסף.

למסור את תמורתם לקופתו. ריח הטבק
השרוף הגיע לאפים הנכונים ואחרי שכמה
מעשנים התחילו לעשן, אפילו בפומבי,
הוחלט על ויכוח כל־גרעיני בקן מרכז
בתל-אביב. הצעקות והנאומים על נושא
העישון נמשכו מחצית היום, והסתכמו באיסור
מחודש של העישון.
הכנס הכל־גרעיני לא הסתפק בהחלטות,
והודיע גם על-צעדים נגד הממרים. חמישה
הוצאו מן הגרעין, שלושה חזרו מדרך
הטבק ושניים אחרים הושארו בתנאי ש-
ייגמלו מהרגלם הרע. הבעייה העיקרית
היתד, חמשת המעשנים למדות הכל. הוצאתם
מן הגרעין לא הרחיקה אותם ממנו,
תודות למיסגרת הצבאית של מחלקת
נח״ל, המאחדת עדיין את המעשנים והלא
מעשנים.

עיחונוח
מ הוא גאון וידוד?1
לאגודת ישראל העולמית שלושה חברי-
כנסת ועיתון יומי אחד. עיתון האגודה,
המודיע, מופיע זה ארבע שנים בירושלים,
מצטיין בעיקר בכיסוי מלא של פעילות
עסקני האגודה במוסדות הממשלה והציבור.
ככל עיתון יומי המכבד את עצמו
מוציא המודיע בכל יום־שישי מוסף־לשבת
מגוון למדי, הכולל זיכרונות אדמו״רים
וביקורת ספרות תורנית, ומדור רב־עניין
אחד. במיסגרת שאל כאוות נפשך מפנים
קוראי המודיע את שאלותיהם למערכת,
זוכים לתשובות ענייניות ומעניינות.
צפה למדף המשיח. לא כל השאלות
הן מיושנות כשאלתו של א.א :.״האם
יש איזה היתר מרבנים מוסמכים לקבל שילומים
מגרמניה?״ (התשובה :״אין כל
איסור״) או למדיניות, כשאלתו של שלום
אזולאי :״מה משמעות ראשי התיבות
בהל״ב ואע״י המודפסים בסוף ספר תד,י
אות
קין

תאריו 17.6.54 :
לים ברוך הנותן לעייף כוח ולאין
אונים עוצמה ירבה״).
נפשו של קורא אלמוני מפתח־תיקווה,
למשל, מתאווה לדעת את התשובה ל שאלה
הרבה יותר יסודית :״האם יש
איזה סימנים ברורים שימות משיח הם
אלו הימים?״ התשובה מעודדת :״אפשר
להניח ככה. כי אמרו חז״ל אין בן־דויד
בא אלא בדור שפני הדור כפני הכלב
שלא יתביישו זה מזה ...והרי דורנו מתאים
ביותר לאלו הסימנים וברור שאנו
צריכים לצפות למלך המשיח.״
המודיע, היודע את התשובות הגדולות,
אינו מוסמך לענות על שאלות פחות
חשובות בשאלתה של תלמידת בית־יעקב
תל־אביבית :״מיהו כיום גאון־הדור?״ התשובה
:״על השאלה הזאת אין המודיע
מוסמך לענות.״

מכחכים
ת חו שתהת קו פ ה
בכתבה על דויד רזיאל (העולם הזה )867
מצאתי פרטים רבים שאף לי לא היו
ידועים, אם כי לא עמדתי מחוץ לעניי נים
בתקופה הנזכרת* .כאן הוכחה חריצות
עיתונאית למופת. עלי לציין כי
(בכתבה) יש משום תחושת התקופה, בעיותיה
ומכאוביה, אפשרויותיה ותנאיה
היוזמה שנקט עורך העולם הזה בקשר
להחייאתו של דויד רזיאל ראוייה לשבח.
הנני סבור כי הוא משרת את האינטרס
הלאומי, בהחיותו בפני הנוער את הטיפוסים
של חולמים ולוחמים, מנהיגים ומפק דים
שהניחו יס-ירות לעצמאות ישראל.
בימי שערוריות ומעילות, כשמיפלגות
אחדות ואישים רבים אוכלים את המדינה
בכל פה, החייאת דמות כדויד רזיאל משיבה
את הנפש, ונוסכת ביטחון בעתיד ישראל
ושאיפותיו ההיסטוריות.
יעקוב מרידוד, רמת-גן

אנשים
!• כשנשאל השבוע עורך-הדין שמואל
תמיר אם עומד הוא להגיש תביעה נגד
הדור על הוצאת דיבה, אחרי שיומון־מפא״י
האשים אותו בספסרות בדם יהודים, השיב:
״אני? למה לי לעשות פירסומת לעיתון
שאיש לא קורא אותו?״
ו• סיכם השבוע את המצב שחקן הבימה
והמחזאי יורם מטמור :״קח את גורלך
בידיים, אבל רחץ אותן קודם.״
!• המחבר משה שמיר נתפנה מעיסוקיו
הספרותיים, והחליט על הכרזת מיב־צע
נגד ריבוי השימוש במילה ״ביצוע״
(ביצוע הלוואות, ביצוע גניבות, ביצוע
קניות) והגדיר את המצב :״כולנו רודפי
בצע !״

בו־גוריון כפנס שייח׳ מונס יוני 1954

קאריקטורה של עמוס קינן

* מחבר המיכתב, יעקוב מרידור, היה
מפקדו של האצ״ל לפני ראש־הממשלה
הנוכחי, מנחם בגין, ואחרי מותו של מייסד
האצ״ל, דויד רזיאל הנ״ל.

14113(0

• 5 0וואט
• 18 וו אט 8.14.5.
• פטיפזו אוטומטי ט ס רא ש מגו טיו מחט היום
• ט״פי ק ס טו ת * 0018
• זוג רמקולים 33-750

• 50 וואט 041£8ק 140810
• 18 וואט 8.14.5.
• מ ר פוו אוטומט טסואש מגזט•
• ט״פ ק סטו ת
• זוג רמקולים 53-37

• 50 וואט 140310 804158
• 1115א ט 8.14.5.
• פטיפון אוטומטי
• ט״פ קסטות
• זוג רמקולים 53-420

• 1130א ט 140510 804158
• 10 וואט 8.14.5.
• פטיפון אוטומטי
• ט״פ קסטות
• זוג רמקולים 55-27
• סרסזם 0ו1יז)/וב 00׳1>7#

העולם הזה 2181

השבוע במאה ה־ 2 0

מה אירע כמאה דז־20׳ כשבוע שדין ה־ 20ל־ 26 כיוני ץ כמדור חדש
זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השכים
הקודמות כשכוע שכו מופיע הגיליון.

1908
— 20.6נפטר המלחין הרוסי ניקולאי
רימסקי קורסקוב.

1917
— 24.6מלחי הצי הרוסי מתמרדים
בסבסטופול.

1919
— 20.6הצי הגרמני ניגף בקרב סקפה־פלו.
המלחים הגרמנים מטביעים את ספינותיהם,
כדי לא ליפול בידי הבריטים.

1940
— 22.6שליחי צרפת הכנועה מוזמנים
על־ידי היטלר לאותו קרון רכבת ביער
קומפיאן, שבו הציג המרשל פוש את תנאי
הכניעה לגרמנים ב־ .1918 ממשלת פטן
חותמת על שביתת־נשק. הצבא הצרפתי
פורק מנשקו והלך לשבי. שלוש חמישיות
משטחה של צרפת בידי הגרמנים.

1941

ושר־העליה־והבריאות, משה שפירא, מת־פטרים
בגלל פרשת אלטלנוז וחוזרים בדם
כעבור יומיים.

1950
— 25.6פרצה מילחמת קוריאה 60 .
אלף חיילי צפון־קוריאה בלוויית 100 טנ קים
חוצים את קו הרוחב זד 38 ותוקפים
את דרום־קוריאה.

1951
— 25.6חברת קולומביה מפעילה לרא שונה
טלוויזיה צבעונית בארצות־הברית.
הכנסת מאשרת את חוק חסינות חברי״
הכנסת, המשחרר את חברי־הכנסת מאח ריות
פלילית למעשיהם.

1952
— 21.6שלושה חשודים נעצרו כח שודים
בהטלת פצצה לדירתו של שר ה
תחבורה דויד פינקס.
— 25.6שינויים בממשלה. לוי אשכול
מתמנה שר־האוצר במקומו של אליעזר
קפלן, שהתפטר מטעמי בריאות. פרץ

1959
— 22.6ישראל וירדן משתפות פעולה
נגד הארבה.

1965
— 23.6״אני ברליני!״ מצהיר הנשיא
ג׳ון קנדי בעת ביקור בברלין המערבית.
— 26.6ממשלתו החדשה של לוי
אשכול זוכה באמון הכנסת ב־ 64 קולות
נגד .43 הקואליציה מורכבת ממפא״י, אח״
דות-העבודה והמפד״ל.

1967
— 20.6ראש-הממשלה לוי אשכול
קורא לנשיא עבד־אל־נאצר לפתוח בשיחות
שלום עם ישראל. המרשל הסובייטי
זכרוב, רמטכ״ל ברית־המועצות, מגיע ל־קאהיר
בראש מישלחת צבאית גדולה׳.

1968
— 23.6הוחל בהנחת צינור הנפט
הגדול אילת־אשקלון. אורכו 260 קילו מטרים
וקוטרו 156 סנטימטרים.

1971
24 — 21.6קילומטרים מקהיר נתגלה
מגחכים סוף ה סי דרה
ממה חיים חח״כים — 1סידרת
כתנות של ״העולם הזה״
השתוממתי כשחחלטתם, ככל הנראה
לקטוע את הסידרה המרתקת, כשהמלאכה
עדיין לא הושלמה. הופיעו בסידרה 113
מתוך 120 חברי־הסנסת וכמו בסרט־מתח,
הכל רוצים לדעת ״מיהו הרוצח?״ ,אך
פיתרון התעלומה אינו בנמצא.
אני מבקש לדעת ממה חיים חברי-
הכנסת משה נסים, יצחק שמיר, משה
שמיר, מרדכי ציפורי, אהוד אולמרט, יו סף
תמיר, מאיר תלמי, דני רוזוליו, יחזק|-
אל זכאי, חנה מואיס, יהודה מאיר אבר!-
מוביץ, ואחרונים אחרונים חביבים: מאיר
פעיל ואורי אבנרי.

ד״ר הרי ירה, גבעת־ים1
• פירסום החלק האחרון של הסידוה
התעכב ביגלל פגרת הכנסת והמאורעות
שאירעו לאחר מכן. הטידרה תושלם בקרוב.

גי ל ה יד־ןגמצ דיי *
על מסעו של סגן ראש הממשלה,
ייגאל ידיו, למצריים.
המצרים הזמינו את ם גן-ראש־הממשלה
למצריים, מתוך נאיביות מוחלטת. הם סבו רים׳
משום מה, כי לאיש זה יש השפעה
על המתרחש במדיניות הישראלית וכי
למילה שלו יש מישקל בדיוני הממשלה.
זו אינה הטעות היחידה שלהם? ,יחם
למבוכי הפוליטיקה הישראלית. יתכן בי
מקור הטעויות בנטייה של אדם, להניח כי
המוטיבציות שלו, ההרגלים שלו והנורמות
המקובלות עליו הן כמוטיבציות וההרגלים

— 22.6מיבצע ברברוסה. גרמניה תוקפת
את בעלת־בריתה, ברית־המועצות,
ופולשת לאורך החזית כולה 145 .דביזיות
גרמניות נשלחות למיזרח. צ׳רצ׳יל מכריז,
שבריטניה תגיש כל עזרה לברית־המו־עצות.

1942

21.6הצבא הגרמני, בפיקודו של
רומל, כובש את טוברוק 30 .אלף חיילים
בריטים נופלים בשבי.
— 22.6הוצא צו גיוס כללי בארץ-
ישראל, המחייב את הגילאים 17 עד .25
— 23.6הסלקציה הראשונה לתאי ה־גאזים
באושוויץ.
— 25.6גנרל דווייט אייזנהאור מתמנה

אדטדנה כחוף תל־אכים
23.6.1948
נפתלי מתמנה לשר־החקלאות במקומו של׳
אשכול, וחיים כהן מתמנה ליועץ המיש־פטי
לממשלה.
1955 חוק־השיפוט

— 21.6בכנסת התקבל
הצבאי.
— 22.6בית־המישפט המחוזי בירו
שלים
מצא את הד״ר ישראל קסטנר אשם
בשיתוף פעולה עם הנאצים בעת השמצתם
של יהודי הונגריה.

מפקד חזית, אייזנהאור
25.5.1942
למפקד העליון של צבאות ארצוודהברית
באירופה.

1945
— 21.6הקרב על האי אוקינאווה, שבדרום
מערב האוקיינוס השקט, הסתיים
לאחר 82 יום, בניצחון האמריקאים הכובשים
את האי מידי היפאנים. לאמריקאים
12 אלף הרוגים ו־ 34 אלף פצועים. ליפא-
נים 90 אלף הרוגים.

1948
— 21.6תקליט אריך ״הנגן הראשון
יצא לאור. המצאתו של היהודי־הונגרי
המתגורר בארצות־הברית, הד״ר פטר
גולדמרק.
— 23.6האוניה אלטלנה, בת 5500 טון.
שעל סיפונה 900 עולים ונשק, תחמושת
וציוד, שנרכשו על-ידי האצ״ל, הגיעה
לחופי הארץ. האצ״ל סרב לתת את הנשק
לממשלה החוקית ודויד בן־גוריון הורה
להפגיז את האוניה העוגנת מול חופי
תל־אביב. שר־הדתות, הרב י.ל. פישמן,

1956
— 20.6שתי משחתות, שנרכשו על־ידי
חיל הים באנגליה, יפו ואילת, מגיעות
לנמל חיפה.
— 22.6הצעדה הראשונה של צה״ל
הסתיימה בירושלים.
— 25.6סוריה מודיעה שוויתרה על
על הסיוע האמריקאי, וחותמת על הסכם
עם ברית־המועצות, שלפיו זו תסייע ל סוריה
בביצוע תוכנית בת שבע שנים
לשיקום כלכלי.

1957
— 23.6הוטלו הגבלות על יציאתם
של יהודים ה״חיוניים למנגנון או לכל כלה״.

1958

21.6מזכיר האו״ם, דאג המרשלד,
מגיע לישראל לשיחות עם דויד בן־גוריון
בעניין הר־הצופים.
— 23.6ממשלת־ישראל החליטה, כי
״כל אדם המצהיר בתום־לב שהוא יהודי,
יש לרשום אותו במירשם התושבים כיהודי
ואין לדרוש ממנו כל הוכחה אחרת. כל
ילד יהודי ששני הוריו יודיעו עליו לפקיד
הרישום שהוא יהודי, יירשם כיהודי.״

ד,חנוט העתיק ביותר והמושלם ביותר,
שגילו נאמד ב־ 4500 שנה.
— 25.6משרד המישפטים בארצות-
הברית הוציא צו מעצר נגד דניאל אלם-
ברג, שהדליף את תוכן מיסמכי הפנטגון
על ראשית המעורבות האמריקאית בווייטנאם.

1972

21.6גידעון האוזנר מעלה בכנסת
הצעת־חוק להנהגת נישואים אזרחיים לזוגות
שנפסלו על־ידי הרבנות.
— 25.6ראשון־לציון חוגגת 90 שנה
להיווסדה.

1975
— 22.6שרי־החוץ של השוק המשותף
הסכימו להפחית את המכס המוטל על
תוצרת ישראל.

והנורמות של רעהו. ואז דן האדם את
חברו, כאילו דן את עצמו. לדוגמה: ב מצריים,
סגנו של הנשיא, חוסני מובארק,
הוא איש חזק ובעל השפעה, ויש אומ רים
כי הוא אחד המועמדים לרשת את
הנשיא, אנוור אל־סאדאת, בבוא היום. ה מקביל
לו בישראל הוא, כמובן, סגנו של
בגין. מסקנה: ידין, כמוהו כמובארק, הוא
איש חזק ובעל השפעה, לכן כדאי להז מינו
למצריים ולנסות לעבוד עליו.
אילו ידעו המצרים, כי ידיו וחבורתו
גמרו, למעשה, את הקאריירה הפוליטית
שלהם, לא היו מתאמצים לטרוח כדי
לארחו.

מיכאל פרכר, חיפה
• כארכיאולוג גילה לפחות הפרופסור
ידין במצריים, כי האוטונומיה־נוסח־בגין
אינת אלא שבר כלי.

1974
— 24.6חוליית מחבלים חדרה לבית־מגורים
במרכז נהריה, הרגה אם ושני
ילדיה וחייל צה״ל. החקירה העלתה כי
המחבלים הגיעו לנהריה בסירה.

1975
— 26.6ארונותיהם של אליהו חכים
ואליהו בית־צורי, שהועלו לגרדום בקא־היר,
באשמת רצח הלורד מוין, הועברו
ממצריים לישראל.

1977
66 — 26.6פליטים וייטנאמים, שנאספו
על-ידי אוניה ישראלית, הגיעו לארץ והוע ברו
למרכז קליטה באפיקים. מנחם בגין
מציג את ממשלתו לפני הנשיא.

פ שיעה ו^וץ ב ה
על מיבתבו של הקורא א.ל. מחי פה
,״שוטרים בסדרנים״ (״העולם
הזה 2178
במיכתבו למערכת מעיד א. ל ,.כי ״ב חיפה
אין ולא היה פשע רציני, להוציא
שני מקרי שוד בנק בכותבו זאת רצה
להוכיח, כי העולם הזה פיזר שבחים לשווא
למישטרת חיפה ולמפקדיה. אך במיכתבו
חסרים (או שמא הושמטו בכוונה?) פר שת
צים— הונג-קונג, פרשת ״לים״ ,כנו פיות
מפעילי־חומרי־נפץ בעולם התחתון,
11 מיקרי־אונם, שפוענחו עד האחרון ש בהם,
חשיפת כנופיה ארצית של סוחרי-
(המשך בעמוד )8
העולם הזה

2181

מכחכים

טיו לי ם

אירופה

תו רצהכ חו ד ה
שאלותיו שלתל כו!

אדהייב

(המשך מעמוד )6
הרואין, תפישת סמים בהיקף של מיליוני
לירות, חיסול 18 תחנות־סמים, חשיפת
רשתות הברחה דרך נמל חיפה ומגבול
לבנון (״כנופית סוויעגה״) .שני מיקרי־רצח
שפוענחו — רצח ד״ר רבצין ורצח
הילד בכפר־אתא. כל זה במרוצת שנה
אחת בילבד.
לאור נתונים אלה מעוררת קביעתו של
א. ל .תמיהה, ואולי אף יותר מזאת. שהרי
כיצד זה נעלמה מידיעתו שורה של עובדות,
שזכו לכיסוי נרחב בעיתונות?
אין זה מתפקידי לשבח את מישטרת
חיפה. אזרחי העיר עושים זאת יום יום,
וטוב ממני. אך באשר לחששו של א. ל,.
שמישטרת חיפה לא תהיה מסוגלת להתמודד
עם בעיות פשיעה קשות, כאשר
אלה תתעוררנה, הרי העובדות שציינתי
די בהן כדי להרגיעו.
כני פרידמן, דובר המזזוז
הצפוני, מישטרת ישראל

וקנדה

ארה״ב ומכסיקו

כתג האישום נגד ח״כ פלאטו־שרון
(״העולם הזה״ .)2179

אני מנצל זכותי כאזרח לשאול אותכם,
נבחרי־העם, כמה שאלות —
( )1מדוע כאשר אני פניתי בכתב אל
שר־המישפטים דאז, מר חיים צדוק, בבקשה
שיסביר לעם כיצד מתנהלים ענייני
הבחירות בארץ, כיצד מגייסים כסף וכר,

על ״חולצה כחולה וצווארון
לבן״ ,מאת רינה שפירא, חיים
אדלר, מירי לרנר ורחל פלג
(״גמר של נייר העולם הזה״
.) 2172

קראתי הרשימה על מחקרנו ונהניתי
מהיכולת לתמצת נכון, לתת את העיקר
ובאופן אינטליגנטי כל כך, ואפילו להספיק
לשלב מילות הערכה, ביקורת ודברי
שירה. והכל — ב״שטח״ כל כך צר. כל
הכבוד !

פרז־פ׳ רינה שפירא,

ראש בית־הספר לחינוך
באוניברסיטת תל־אביב

ומה עלו 3ד 1וז

האלם ווזאזו־ח

ה מז רחד>דזזו?ץ

שלילת חופש בטענת־שווא, מעצר־מנע
שאינו חוקי ושלילת זכות
המחאה הפוליטית.

דרום אמריקה ומכסיקו יעקוב חלפץ

טיולים מיוחדים לצעירים פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות י

אירופה טורש

11ל| שנו ת נסיון

( )7מדוע כאשר אני מעיר את אוזנו
של היועץ־המישפטי־לממשלה, במיכתב ששלחתי
אליו בחודש אוגוסט ,1977 על
״חור״ שיש בחוק־הבחירות, הנוגע להעסקת
פעילים בשכר על־ידי רשימה שמטרתה
מנדט אחד בודד, ומבקש ממנו לעשות
לתיקונו, הוא מעמיד אותי לדין על
הערתי, בחודש מאי? 1979 האם אין דרכים
אחרות לתיקוני חוק?
( )8מדוע ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
התשיעית, שכל חומר האשמות נגד
פלאטו-שרון בצרפת היה לפניה, איפשרה
לפלאטו להיות מועמד לחברות בכנסת?
( )9מדוע עלי להוציא הון רב, כדי
להוכיח את חפותי בבית־המישפט?
אלה הן אחדות מהשאלות שיש לי תשובה
עליהן.
יעקב חרפץ, באר־שבע •

(£14000* 101105

.^ 7^/001

״יש לי תשובה ! ׳
קיבלתי תשובה מיועצו, יחיאל גוטמן,
ב־ ,14.1.77 בנוסח :״שר־המישפטים ביק שני
לאשר קבלת מיכתבך אליו״?
( )2מדוע כאשר אני מעסיק במערכת
בחירות ראשי־ציבורים, היועץ־המישפטי-
לממשלה מכנה אותם בכתב־האישום ״ראשי
חמולות״ ,וכאשר אתם, במיפלגות שלכם,
מעסיקים ראשי־ציבורים בכל ימות השנה,
הם ראשי מחלקות, ובמערכות בחירות הם
מוצבים ברשימותיכם לכנסת ולעיריות,
ולאחר הבחירות אחדים מהם מתמנים לשרים?

)3מדוע לכם מותר לשלם שכר לפעילים,
למרות שמיפלגותיכם ברוכות במאות
אלפי חברים רשומים, ולי אסור להעסיק
פעילים בשכר, כאשר אין לי מיפלגה, ועלי
לאייש 4060 קלפיות, ותפקידים שונים נוספים
במערכת הבחירות וביום הבחירות?
( )4כיצד אתם משיגים את קולותיהם
של תושבי מיגזרים שונים, כאשר למים־
לגותיכם אין אפילו סניפים ביישובים אלה,
ועל זיקה אידיאולוגית אין מה לדבר?
( )5מדוע כאשר אני מבקש ממפכ״ל
המישטרה להיבדק במכונודאמת, בחודש
ספטמבר ,1977 לא עונים לי אפילו, ולאחרים,
כולל קציני־מישטרה גבוהים, מאפשרים
בדיקה כזאת כמה שנים אחרי המעשה?

)6מדוע כאשר אני מבקש מהיועץ-
המישפטי-לממשלה, ב־ ,13.4.78 להורות ל־מישטרה
לבדוק את נוהלי הבחירות ביתר
המיפלגות, אפילו לא עונים לי?

בדין־וחשבון של היועץ־המישפטי לממשלה,
הפרופסור יצחק זמיר, אודות פרשת
חירבת לגייה (העולם הזה ,)2171
הוא הצביע על כך, שהמישטרה עצרה
בטענת־שווא אזרחים ערבים. בדין־וחש־בון
נכתב:
״הדיון וההחלטה בדבר זימון הגברים
של מישפחת העותר לתחנת־המישטרה,
והדרך שבה בוצעה ההחלטה, נראים בעיני
תופעה חמורה ביותר מבחינה עקרונית
ומוסרית והם מעוררים חשד של ביצוע
עבירה פלילית, של שימוש שלא כדין
בסמכות ושל קשירת קשר לשימוש שלא
כדין בסמכות.״
יורשה לי לשאול, אילו צעדים ננקטו
נגד אותם קציני־מישטרה, שעוררו בפעולתם
״חשד של ביצוע עבירה פלילית״?
התעוררתי להזכיר פרשה זו משום שאני
מבקש לגולל פרשה דומה, שבה מעורבים,
לפי מיטב ידיעתי, אותם קציני־מישטרה :
במוצאי־שבת 28 ,במאי ,1971 נעצר
בביתו שחדי עטייה אבן־ברי, יו״ר ועד
הסטודנטים הערביים באוניברסיטת באר-
שבע. כשנעצר נמסר לו, כי הוא ״חשוד
בתיכנון עבירה״ .הוא היה עצור בבית-
המעצר בבאר־שבע ממוצאי-שבת עד יום
ב׳ בצהריים 30.5.1979 הוא נחקר רק
כשעה לפני שיחרורו, על דא ועל הא,
כדי להוכיח, שאומנם נעצר לצורך חקירה.
הוא שוחרר בערבות־עצמית. בעת המעצר
פנו עורך־דין, חבר־כנסת וחבריו
של שחדי אבן־ברי למישטרת באר־שבע,
כדי לברר מה עלה בגורלו. הם נענו,
כי ״הוא נמצא בחקירה״ — דבר שלא
היה ולא נברא: לחלקם נמסר כי הוא
עצור בכלא רמלה — דבר שלא היה ולא
נברא.
הסברה היא, כי מעצרו של שחדי אבן-
ברי היה מעצר־מנע. המישטרה ביקשה
לסכל מראש כל נסיון אפשרי מצידו,
להביע את התנגדותו הפוליטית להסכם
הנפרד, אגב ביקורו של הנשיא אל־סא־דאת
בבאר־שבע.
ברור לי, שלפנינו מיקרה בולט של
שלילת חופש מאזרח בטענת־שווא, של
מעצר־מנע שאינו מעוגן בחוק, של שי מוש
שלא כדין בסמכות שניתנה למיש-
טרה, לעצור אזרח למשך 48 שעות, ושל
שלילת זכות המחאה הפוליטית.
הריני סבור, שהמיקרה אותו גוללתי
(המשך בעמוד )10

1|1י!!10191
העולם הזה

2181

בקרו
בסוכנויות פיאט
ברחבי הארץ

תל־אביב
סוכנות מכוניות
לים התיכון בע״מ
רח׳ יצחק שדה 30
חיפה מוסמך
יי ד יפו 146
ירושלים גולדין בע״מ
רה׳ שלומציון המלכה 7

באר-שבע

רח׳ הדשה 46

נתניה דרכי שרון
רח׳ הרצל 44

פתח-תקווה
אלי שולרוף
רח׳ בר כוכבא 15

בני-ברק
אצתר בע״מ
רה׳ ז׳כוטינסקי 27
חדרה יעקב ובניו
אזור התעשיה
נהריה פיאט נהריה
רה׳ הרצל 86
אשקלון אוטו אשקלון
ע״י בנין העיריה
רחובות בוקסר לרנר
רח׳ הרצל 208
עפולה רכב הוד
רה׳ קהילה ציון 54

קרית־שמוגה
מוסך החולה
אזור התעשיה
נצרת פריד דאהר
אזור התעשיה

רמת־גן
רכב רמת גן
רח׳ ז׳גוטינשקי 30

אילת
מ.ד. מזרחי (רכב אילת)
אזור התעשיה הישן

* ל 9מ חי רון החברהמס 24/79 .מיו ם 17.5 79
פיאט מעניק לכל הדגמים 2שנות אחריות ע״פ התנאים המפורטים בפנקסי האחריות.

אל תהסס לקבל הח־לחטות
חשובות במי־שור
הכספי, עומדים
לרשותו סיכויים רבים
לעשות עיסקה מצויינת
ולהבטיח את עתידך
לאורך ימים. אם •ההחלטה
אינה בידך, הפטל
את מלוא השפעתך על
בר הסמכא, והשתדל לשכנע
אותו בדבריך.

סוף־סוף מותר לך להתאהב,
אן תיזהר לא
לאבד את הראש. אל
תחליט החלטות גורליות
בעניינים כספיים,
ואל תיכנס לוויכוחים
מיותרים עם
חבריך לעבודה. בת
טלה — אם לא הספקת
לבזבז את כס•
כספן במכירות אמצע
העונה, עשי זאת עכשיו, הכוכבים בעדך.

אס תן גמוד השבוע
בפני בעייה מביכה הקשורה
בבירור מישפטי,
הסדרת עניין רשמי, או
מגע בלתי צפוי עס הרשת,
מוטב -שלא תדחה
את הטיפול בעניין, התחל
-בכך מייד, בסיועו
של אדם המתמצא בו
1 /נ אפדיל -
__ סבך עניינים זה. אדם

כזה עלול להבהיר לך
שמצבך אינו מזהיר כפי שדימית, וכי
תעבור תקופה ממושכת של מתח ואי־נעימות
עד שהעניינים יסתדרו מאליהם.

שוו

אל תיתפסי לדאגה
ולמצב רוח כשתבחיני
ביום שני בגוון החיוור
המרחף על פניך וברגישות
המוזרה שאת
חשה כלפי הסובב או תך.
דעי לך שהרגשה
זו תחלוף מהר , .נסי
ליהנות מהרגשה זו,
אך שילטי בעצמן ואל יי תתני לאיש לנצל את
ריגשותין האמהיים השופעים חום ואהבה.
אם היכרותכם קצרה, דחי לכמה
ימים את החלטתן בקביעת יחסך האמיברור

תי אליו, למרות שהכל
ואת רוצה בו — עתידן תלוי בזה.

באמצע השבוע תהיה
לן הזדמנות להרהר בדרכן
בחיים, בהשפעתה
של שיחה אינטימית
עם אדם שאתה
רוחש לו אמון. הוא
יצליח לשכנע אותן, כי
אתה מסוגל להשיג
הרבה יותר מכפי שהשגת
עד כה. אם
תהיה פחות עצל ו-
תתכנן את יומן לפעילות, תצא נשכר.

פלירט לא־מחייב, או
רוחן אהבהבים קצר
ומרגש, צפוי לך, בת
בתולה, לקראת סוף
השבוע, או בתחילת השבוע
הבא. השותף לפלירט
או לרומן יהיה
גבר אשר ראית בו עד
כה רק ידיד ותו־לא,
ואשר בתקופת ליבלוב־האהבה
שלכם נדמה
יהיה לו כי זהו האביר־על־הסוס־הלבן לו
את ממתינה כל השנים בשטח העסקים —
אין חדש. ההצעה שקיבלת היא משונה, אך
הפרטים הכללויס בה הם נכונים ומדוייקים.

(המשך מעמוד )8
ראוי בהחלט לחקירה ולמסקנה. כאזרח,
אני מקווה לקבל תשובה עניינית מאת
היועץ־המישפטי לממשלה, שאליו פניתי,
מעבר לתשובה השיגרתית ,״קיבלנו את
מיכתבך והוא נמצא בעיון״.
מרדכי אבן־שאוד, נשיא הליגה
לזכויות האדם והאזרח, תל־אביב

מחווה בלתי צפוי מצד אדם שמעולם לא
נחשב בעיניך כדורש
טובתן, עשוי להבהיר
כמה עניינים סתומים,
ולשים קץ למקור
בעיותיו. אותו אדם
יעשה למענן עוד יותר
מזה, ואם תאיר לו
פנים בסוף שבוע, הוא
עשוי לפתוח בפנין
אפשרויות קודמות ב תחום
החברתי הכל
תלוי בן. לבשי לבן.

שמך הטוב טוב מאד. על כן אל חשש !
אתה יכול לעשות דברים שנראים לך,
אולי, רעשניים מדי. בת
קשת, השמלה הצבעונית
היא, השבוע דווקא זו
שתבטיח את הצלחתך
ברבים. אלה הרגישים ולמחלות לאלרגיות
טור מוטב שלא יצאו
השבוע למרחקים. אלו
העומדות להינשא —
מוטב להן לדחות את
תוכניתם לזמן מה. אין
זה שבוע לבילויים.

י/,חזן

אל תנסה לכפות על
עצמך ועל אחרים מצבים
בלתי נוחים, אך
ורק משום שהחברה•
דורשת זאת. הישמר
מפני דחפים פנימיים
.למצוא פתרונות לבעיות
שאולי אינן קיימות
כלל. מישהו המו־
21 ביתי -
20 ביולי
__ שך בחוטים מאחורי ה—...
קלעים
יגלה יותר ויותר
את נוכחותו בסוף החודש. מורך הלב
שאתה מגלה בנוכחות אנשים, מונע
בעדך להתקדם בעבודתך. הינפש השבוע.

ממזכי

חידו ד ה קו ד ש
״כתבה

מעוררת

מעשי־זימה״

עם כוחות הביטחון ובתיאום איתם. לא
יתכן שהמתנגדים להשתלטותו של אירגון
קיצוני ואלים יהיו בעצמם בלתי־מאור־גנים
ולא־מוגנים. י
בתיה קינן, ויסקזנסין, ארצות־הברית

ופי ודופי
על הופעתה של מלכת היופי ב-
מישחק של ליוורפול ומכבי תל•

אביב•

צפיתי בטלוויזיה בשידור זעישחק בין
(״העולם הזה״ .)2178
ליוורפול לקבוצת מכבי תל־אביב, והשב״ה
תוממתי
לראות שם את מלכת־היופי. מה
הקריאה על זוג הסווינגרים, שרואיין ב למלכת־יופי ולמישחקי כדורגל? אולי היא
עלי כותרת, גרמה לי זעזוע. אם כבר בוג פשוט ספורטאית!?
דים בני הזוג איש בעהו, מוטב שיתהיא
אמנם נחמדה מאד, אבל היא ממש
גרשו. וכי מה הטעם בניהול חיי־מין עם לא ידעה מה לעשות עם עצמה. כנראה
בני-זוג אחרים ללא רגשותי! הרי זה שנתנו לה הוראות נחמדות, שפשוט הבידבר
מעורר סלידה.
או אותה במבוכה, ובתגובה החזיקה אצזה
לא מקובל בארץ. אולי בחו״ל. אבל
בעות עם שחקן ליוורפול, הניחה כף ידה
בארץ קדושה כשלנו זה דבר נוראי, בעי על כתפו של אבי כהן, שהתעלם מעט
קר כשיש לבני הזוג ילדים משותפים. זה מנוכחותה המלכותית, עזרה לו להרים את
מתסבך את הילדים, שלומדים מהוריהם, הגביע.
עד שלבסוף תהפוך התנהגות ההורים לקשה
לי להאשים אותה, כי היא מלכה
מוסכמה חברתית.
צעירה מאד, אולי צעירה מדי, אולי זקונפגעתי
אישית, כי לא שיערתי שדברים קה להנחיות מעמיקות, כיצד לצאת מכל
כאלה מתרחשים בארצנו.
מצב בשקום.
אני מתנצלת אם אני מתנפלת עליה. זה
ריל,י בי טון, ביח־שמש
לא יפה מצדי, אבל לא הייתי מעזה לכתוב
מיכתב זה, אילולא ראיתי את מבטה ה עצוב,
לאחר כל הצילומים, כשיצאה עם
פרחים בידיה, כתר על ראשה ועצב בלב.
מה מ ר תי ח 1הג ז היר י
המתכננים היו חוסכים מהילדה הנחעל
חוק החסינות של חברי מדה הרבה עגמת־נפש, אם היו מרשים
לה להופיע בלי כתר על הראש, מפני שזו
הכנסת.
אינה תחרות בחירת מלכת־אסתר.
הח״כים המנצלים את חוק החסינות,
כמו כן, יכלה לבחור בלבוש ספורכדי
לנהוג בפראות, לעבור על חוקי ה טיבי ובאיפור פחות כבד. היתה יכולה
לוותר על הכניסה המהממת במכונית ה ספורט.

היא נהנית מכל העניין, שיבושם
לה. אך אני מייעצת לה: איפוק, איפוק,
איפוק״ זה מה שעושה את האשד, אמיתית
יותר ומעניינת.
ירדנה קופלביץ׳ ,גיבעתיים

מיי!
בדומה למלח מנוסה, היה נכון לזזז עם
כל רוח, העיקר —
שלא תיתקע במקום
אחד, שלא תקבל התמרחיקות חייבויות לכת,
ושלא תבטיח
הבטחות. אתה עשוי
לגרום צער לאשה מבוגרת,
וגם עשוי להביא
לידי ניתוק עם גבר
השוחר את טובתן.
אין זה שבוע לקשרים
רומנטיים. לבש כחול.

יום ראשון הוא יום טוב במייוחד, בכל
הקשרים שלך עם המין הגברי. תוכל
להסתדר לא רע בעסקים
השבוע אם תרסן
את נטייתך הטבעית ללקטנים
חום
על דברים

שאין להם חשיבות
יתירה ורק מרגיזים
אותך. השבוע, נסה ל20
בינו א ר -
חפש לך תחומים חד__ברו

_ 8ו בפ
שים לעיסוק בזמן ה־פנוי
העומד לרשותך.
אל תהסס לקבל החלטות חשובות עבורך.

השבוע צפוייה לן פעילות קשה מן ה־רגיל,
וגם בלתי־שיג-

רתית, ממש כמו בשבוע
שעבר. יהיה
עלין לאסוף את כל
כוחותיך, הפיזיים וה נפשיים,
כדי לעמוד במשימות
שיוטלו עלין
לבצען. אם תדע להתגבר
על חולשות קטנות בפבתאר שלן — תצליח. נסה
20 במרס
לאנוס עצמן לא לבזבז.

מידחמה באינפלציה,
הכיצד ז

האם אמת הדבר כי שר־האוצר, מר ארליך
חפץ בכל מאודו להילחם באינפלציה,
אז מדוע אם כן הוא מעלה מדי שבוע
בשבועו את מדד המחירים המדביק את
תוספות היוקר החוזרות ונשנות ומוריד
לטמיון את ערכה של הלירה הישראלית
הדוהרת אל פי הפחת?
תנועה ולסכן חיי-אדם — מבלי שייענשו
עליית המחירים כידוע מדרבנת מאידך
— מרתיחים את הדם, מבזים את החוק את האזרח העשיר לבזבז הון תועפות מכסומעוררים
סלידה.
פו על רכישת מוצרים יקרי ערן ומיוא
תי ויואל רונ אד, נהגים תרים ובלתי הכרחיים ללא הגבלה מפחד
זהירים, תל־אביב פן מחר שוב ירקיעו המחירים וערכם של
המוצרים יעלה כפליים. ומצד שני, אצים
גם מעוטי־היבולת לרכוש אף הם מוצרים
יקרים ובלתי חיוניים ושוב ללא הגבלה
ונו גיוס ר ס ״ רוו ה ש דו ח
בכספם הדל ואף לווים כספים רבים לשם
אנשי גוש־אמונים מפירים חוק כך מאותו הפחד הזהה שמא מחר שוב
וסדר, מזלזלים בחיי אדם ומחר -פעם יעלו וירקיעו המחירים כרגיל, וציד־ ו

קתם עימם!
חרים מילחמה — יש להתארגן
לי נדמה הדבר כי לו היה שר־האוצר
לפעולת־נגד.
ושותפיו מנסים להוריד במעט, ולו אף י
אנשי גוש״אמונים, המחשיבים עצמם
באופן סימלי ונסיוני בלבד את המחירים
חיל־חלוץ, נוטרי גבולות הארץ ושומרי ולתרום על-ידי־כך תקווה לאזרח שאולי
תיפארתה, האידיאליסטים האחרונים, הטו גם להבא יתכן וחלקם הלא מבוטל של
בים שבעם, טוענים נגד השימוש בצבא המוצרים, מחירם ירד קמעה, ולא יהיה
נגד נשים, ילדים ואזרחים, שכל מטרתם פחד מהעלאות הדרגתיות נוספות של הלשרת
את העם ואת הארץ. ולטענות אלה מחירים בעתיד הנראה לעין, אזי לבטח
יש השפעה, שאותה קשה לאמוד במדוייק, היה האזרח ממתין ולא ממהר לבז ז את
המולידה שיתוק ואימפוטנטיות בכל הנו כספו על רכישת מוצרים אשר אינם חיוגע
להפעלת צבא נגד מתיישבים לא־חו־ ניים לגביו, וערך כספנו היה מתייצב
קיים של הגוש.
לזמן משמעותי, והתקווה ליציבותה של
כדי לנטרל השפעה זו לחלוטין, אני, הלירה שלנו היתה מאירה את אפלוליות
אם לילדים, מוכנה להעמיד עצמי לרשו כלכלתנו, ולראיה בגימטטריה :
תן של זרועות הביטחון, כדי לפעול נגד
ובגימטריה מלחמה באינפלציה
נשים וילדים מאנשי הגוש. שכן אלה
401 = 278 + 123
מסכנים את השלום — את שלומי ואת
להוזיל המחירים!
שלום ילדי. הם מפירי חוק וסדר, מזל401
= 313 + 88
זלים בחיי אדם ומחרחרים מילחמה.
מחירים זולים!
מול ונגד התארגנויות של צבאות־
401 = 93 + 308
פרטיים וסיירות־פרטיות, יש מקום לגיו־ש
מו אדאימן, תל-אביב
סה של ״סיירת ציבורית״ ,שתפעל בשיתוף
העולם הזה

ז 218

קניה גדולה
רק בתחילת החודש הבא
ובתאום נתקלת במבצע הוזלה,
שלבי ישראכרט.
מבצע הוזלה על מצרכים שאת
משתמשת בהם דרך קבע, פשוט
חבל לא לנצל זאת. אבל
מה עושים כשבדיוק אין
לך מזומנים והחשבון
בבנק אינו מאפשר כרגע
הוצאה נוספת.
עם ישראכרט זה לא

יקרה לך. איתו את יכולה לקנות
בנוחיות וללא מזומנים.
החשבון יגיע אליך רק
11 234
שראכרט* אחת לחודש וברוב
470.ם א* 6 ):א15
04/80
המקרים עם הנחה.
בקיצור, ישראכרט מעניק
10 001 2345111
לך אשראי ללא ריבית. איך
03/80
מנחם ב ו -ע ס
לא חשבת על זה קודם.

אשראי וטוב לי בארץ ובעולם.

אריאלי

י שראכרעיומקרד.

״ביל תמיד כל כך עסוק,
בכל זאת אנחנו מוצאים זמן
למען התענוג.״

למען התענוג־ אירופה.
איחעה־דלת ניקוטין בעישון
עשירה בטעם.

אריאל׳

חחה הם
באתת?
ך( ״כ מאיר תלמי הוא אדם מאושר.
י 1תלמי הוא חבד־כנסת של מפ״ם, חבר
קיבוץ מישמר־העמק, ובעלה של מי ש־היתה
חברת־כנסת לפניו — אמה תלמי.
לתלמי יש כל היתרונות הכספיים של חבר־כנסת.
הוא מקבל משכורת, שאותה הוא
נותן לקיבוץ ודמי אש״ל, שגם אותם הוא
נותן לקיבוץ. אולם מקיבוצו הוא מקבל
סכומי כסף ותמורת־כסף, אשר עולים על
משכורתו.
ח״כ מאיר תלמי הוא לא רק חבר־כנסת,
אלא גם מזכיר הקיבוץ־הארצי. קשה לדעת,
אפילו לתלמי עצמו, מהי החלוקה הכספית
בין הקיבוץ־הארצי למישמר־העמק
אך התוצאה הסופית היא שלח״ב יש כל

חמשו הדרת עד הכנסותיהם האמיתיות וומשם
שר נר 120 חב ו י הכנסת התשיעית
לשם עשיית רווח פרטי, טמונה בדין וחשבון
הסודי של מבקר תנועת־החרות,
מארק כאהן, שפירסומו נמנע על־ידי ראש־הממשלה,
מנחם בגין, בשבוע שעבר, שבוע
ועידת־חרות.
על פי דין־וחשבון זה, מתברר כי כמה
חברי־כנסת של מיפלגה זו ניצלו את קופת-
המיפלגה, הכורעת תחת חובות קרן תל־חי,
ניצלו את מעמדם כחבדי־כנסת, כדי לקבל
כספים מקופת המיפלגה. אחד מהם הוא
הבר־הכנסת מיכאל דקל, איש מושב נור־דיה
העשיר. דקל ממונה על מחלקת ה-
אירגון של חרות. על סי טענת כאהן לקח
ח״כ דקל לעצמו סכום של 5000 לירות
לחודש דמי דלק. האשמתו זו של כאהן
חמורה במיוחד, מאחר שדקל מקבל מהכנסת
הוצאות דלק בסכום ניכר. על פי דברי
המבקר של חרות, לא רק שדקל לקח לעצמו
סכום ניכר מדי חודש, כהוצאות דלק, אלא

מכונית־השרד שלו, והמכונית עמדה לרשות
הבן.
כאשר נכנס ניסים לממשלה, הוא.פרש
ממישרד עורכי-הדין שבו היה שותף. כאשר
יעזוב ניסים את הממשלה, יחזור בדיוק
לאותו המישרד. במשך שנים רבות היה
ניסים עורך־דין מצליח בירושלים. לקוחות
נשלחו אליו יותר מאשר אל מרבית
עורכי־הדין. חבריו למיפלגה הליברלית
דאגו לו לפרנסה, וכן ידידי אביו מהחוגים
הדתיים. ניסים התפרסם כעורך־דין לפני
שנים אחדות, כאשר התפוצצה שערוריית
עיסקת קרקעות בלתי כשרה, שבה היה
מעורב בירושלים, ובה הרוויח הון עתק.
אל רווחיו העצומים במישרד עורכי־הדין
הצטרפה המשכורת של ניסים כחבר־כנסת.
הוא היה חבר־הכנסת הצעיר ביותר, וקברניטי
המיפלגה הליברלית, שרצו למשוך
אליהם מצביעים דתיים, הכניסו אותו
לכנסת כשהיה רק בן .24
אל כל אלה מתווסף ההון העצום של
מישפחתו של ניסים. אביו, שנבחר מאוחר
יותר כרב ראשי לישראל, היה אחד מראשי
סוחרי הבדים בעיראק ואחד מעשירי מדינה
זו. כאשר עלה לארץ, הביא עימו חלק
ניכר מעושרו, ואף הגדיל אותו בעסקות
מעסקות שונות לפני שניבחר כרב ראשי.

קיגוטיקיס

חבר־הכנסת משה ניסים מתגורר בשכונת
טלביה בירושלים בדירה השווה יותר
משלושה מיליוני לירות.

ח״פ תלמי

ה תפקיד
השני

הקיבוצניק

ניסים לומד בישיבה. היתד, זו טענת שווא
מפני שבאותה שעה הבטיח ניסים את
עתידו ולמד מישפטים באוניברסיטה העברית
בירושלים. לניסים היה יתרון, יחסית
לבני גילו, של שנתיים וחצי, והוא
התחיל להרוויח כסף שנתיים וחצי לפני כל

שהוא אף חילק לפעילים שונים, אשר
עבדו עימו, סכומים ניכרים כדמי אש״ל
ודלק.

ח ״כ שמיר
הסופר
מה שדרוש לו, והוא מנהל רמת־חיים שלא
היתד, מביישת איש מבין חברי־הכנסת
הקיבוצניקים.
לתלמי ולאשתו יש דירה בתל-אביב המשולמת
על־ידי התנועה והקיבוץ. במיש־מר־העמק
מתלוצצים כי ה״חדר״ שלו, שמזמן
כבר הפסיק להיות חדר אחד, ב־מישמר־העמק,
מהווה עבור בני״הזוג תלמי
מעון קיץ. הם באים לקיבוץ רק בסופי־שבוע
ולא בכל סוף־שבוע. אפילו אשתו,
חברת־הכנסת לשעבר, אינה באה למשק
יוסר ממנו, ומבלה את מרבית הזמן בתל־אביב.
לבני הזוג תלמי יש גם הכנסות
נוספות. הם מקבלים תמלוגים מהכנסות
הספרים שאותם כותבת אמה תלמי, שאחד
מהם, בין הגבולות, הוא רב-מכר בקנה־מידה
ישראלי, וכן הכנסות מהמאמרים שתלמי
כותב מדי פעם.
עשיר מבית
וגמה לטענות שהושמעו בסידרה
זו, נגד ניצול מעמדם של חברי־הכנסת

האשמה אחרת של כאד,ן נוגעת לח״כ
אחר של חרות, יושב־ראש ועדת החוץ
והביטחון של הכנסת, משה (״מישר,״)
ארנס. ח״כ זה הוא אחד מעשירי חברי־הכנסת.
נוסף על רכושו הרב, יש למיש־פחתו
כסף רב. אביו של ארנס עשה עיס־קד,
גדולה ומוצלחת בקנותו אדמות. ארנס
לא רק עשיר מהבית, אלא גם מקבל הוצאות
רכב ואש״ל מהכנסת. למרות זאת
טוען כאהן, שכאשר ארנס נסע בעסקי
מיפלגתו, הוא נסע במונית וחייב את
קופת־המיפלגה בדמי המונית.

המחזור שלו. אולם היו לניסים עוד כמה
יתרונות מהקופה הציבורית בגלל אביו.
מכונית״השרד של הרב הראשי לישראל
עמדה לרשותו. גם כאשר פרש האב ניסים
ממישרתו הרמה, לא לפני שרכש את
זדירת־זזשרד הממשלתית שבד, התגורר
בשכר זעום, השאירה לו המדינה את

ך יסים אומנם דתי, אך אינו משתייר
^ למיפלגות הדתיות. לעומתו, ח״כ הרב
יהודה מאיר אברמוביץ משתייך למיפלגה
דתית, אגודת־ישראל. נראה כי ח״כ אברמוביץ
הוא הצנוע והעני שבין חברי־הכנסת
של מיפלגה זו. מלבד חסכונות
בבנק של כמה מאות אלפי לירות ודירה
ברחוב גליקסון בתל-אביב, אשר שווייה
מוערך ביותר משני מיליוני לירות, אין
לאברמוביץ רכוש או כספים כלשהם.
מלבד תפקידו כחבר־כנסת נשא אברמוביץ
בעוד שני תפקידים ציבוריים, שלפחות
אחד מהם שימש לו כמקור הכנסה סמוי
נוסף. התפקיד הראשון היה של חבר
מועצת עיריית תל־אביב, אולם תפקיד זה
לא נשא רווחים של ממש לאברמוביץ.
לעומת זאת, התפקיד השני, סגן יושב־ראש
המועצה הדתית תל-אביב—יפו, הוא תפקיד
אשר שכרו בצידו. אברמוביץ כיהן כסגן
יושב־ראש המועצה הדתית תל־אביב—יפו,
כאשר יושב־ראש המועצה הדתית היה
והנהו ח״כ דתי אחר, הרב פינחס שיינמן,
סגן יושב־ראש הכנסת מטעם המפד״ל.
(המשך בעמוד )14
השערוריה התפוצצה
:ן 6עומת חכר־הכגסת מאיר תלמי,
* אשר אין עוברים בידיו כספים, ואין
לו רכוש הרשום על שמו, אם כי תנועתו
דואגת לכל מחסורו, הרי השר משה נסים
חי במיסגרת שונה לגמרי. אך בסופו של
דבר, התוצאות זהות — שניהם חיים ברווחה
ועתידם הכלכלי מובטח.
כאשר כל בני גילו התגייסו לצד,״ל,
הצליח אביו של משה ניסים, מי שהיה הרב
הראשי הספרדי לישראל, הראשון לציון,
לשחרר את בנו משירות־צבאי בטענה, כי

ח״כ אברמוכיץ
הסגן

קיבוצניקים מול עירוני
(המשך מעמוד )13
עבודת־ של אברמוביץ במועצה הדתית
היתה, על פי הסכם בין־מיפלגתי. הוא דאג
לקבל הוצאות עבורה.

כסה כסף
ץ ותה מוצ\ץ ז
בשנה
על טיפול
שיניים?
ברובע היהודי
״כ משה שמיר מנסה לבנות לעצמו
1 1דמות צנועה, כיאה לאיש מיעוט בעל
אידיאלים הנילחם נגד השילטון. לעומת
חברתו לדעה, ומי שעומדת להיות בעתיד
הקרוב חברתו לסיעה, ח״כ גאולה כהן,
שמיד הוא איש עשיר, ולא כמו גאולה

וילות: האחת בשכונת היוקרה לייד תל־אביב,
אפקה, שבה מתגורר גם ראש עיריית
תל־אביב, שלמה (״צ׳יצ׳״) להט, והשנייה
ברובע היהודי בירושלים. פרשת קניית
הדירה ברובע היהודי בירושלים לוטה
בערפל. פרטי הרכישה אינם ברורים לגמרי,
והחברה לשיקום הרובע היהודי נתנה
לשמיר את הבית בתנאים נוחים במיוחד,
מפני שרצתה לייפות את הרובע בשמות
של אנשי־רוח וסופרים. מה שברור הוא,
כי הדירה של שמיר ברובע היהודי שווה
היום כמעט פי 10 מהסכום שאותו שילם
עבורה.
מקור־הכנסה נוסף ורציני לשמיר היה
במשך השנים דמי ההרצאות. עוד לפני
שהפך דמות פוליטית, במיסגרת תנועת

מאות מליוני לירות יוציאו השנה אזרחי ישראל
על טיפול שיניים! כמה תוציא אתה?...
אנו מקוים שלא הרבה, אולם, אם איתרע מזלך,
ואתה נזקק לטיפול שיניים העלול להכאיב גם
לכיסך, זכור! קופת-חולים מאוחדת מעמידה
לרשותך רופאים מעולים, ומרפאות שיניים
משוכללות, המצויירות במיטב הציוד המודרני.
מחירי הטיפולים בקופת-חולים מאוחדת נמוכים
בהרבה מהמקובל.
השווה והווכח!
.233251
המרכז: ארלוזורוב 100ת״א. טל.

הצטרף זיקופת־חולים מ או חדת!

סגן־שר ציפורי ואשתו טובה
לא לנקר עיניים
כהן, אינו צריך לחשב כל אגורה, ופעילותו
הפוליטית כמעט שאיבה עולה לו
בכסף.
עיקר כספו של שמיר בא לו מתמלוגים
על ספריו. למרות ששמיר כבר לא הוציא

א מריקה לצעירים !
טיולי ם מאורגני םלתל מידי שביעיות, שמיניות ולצעירים עד
גיל .26 למשך 30 יום.

מועדי יציאה 17.9 — 20.8 — 23.7 — 9.7 :
המחיר ליחיד $ 1995 :של ארוז״ב
אינו כולל התייקרות של ־ 70/במחיר כרטיסי הטיסה.

בלעדי לטיול!
קורס הכנה מקיף לנרשמים לטיול — חיצם!
פרטים והר שמה בכל סני פי ״פלתורס״
משרד ראשי: תל אביב, רח׳ אחד העם 28 טל 03-50851 .סניפים: תל אביב,
רח׳ בן יהודה 49 טל 03-221226/7 .מלון הילטון, טל 03-246832 .ירושלים,
רח׳ שלומציון המלכה 2טל 02-234318/9 .מלון פלזה, טל 02-224622 .חיפה,
דרך העצמאות 82 טל 04-660981/4 .חדרה, רח׳ הרברט סמואל 66 טל.
063-22927 רחובות, רח׳ הרצל 167 טל 054-51080 .נתניה רח׳ דיזנגוף 33 טל.
053-22724 הרצליה, מלון השרון טל 03-938526 .לוד, שדה התעופה בן גוריון
טל 03-971086 .

נ סי ש מוו /״וו ת

״פלתורס״ מארגנת -אתה נהנה

איתן ענו ח
הדברת מזי7זים
מומחים להדברת וקים
תודע 1חדגך סנידים

שר ניסים
החברים דאגו לפרנסה

נבגדים

רוו מודי1/י 181תדגזוג
79011
י * מסי״
5י/י 46

ספר חדש מזה שנים רבות, הרי התמלוגים
שהוא מקבל עבור הספרים הישנים שלו,
כהוא הלך בשדות ופרקי אליק, הנמצאים
בתוכנית הלימודים, מבטיחים לו גב כספי
מוצק.
בכסף זה הצליח שמיר לרכוש שתי

ארץ־ישראל השלמה, נחשב שמיר כמרצה
מבוקש בעיקר בבתי־ספר, בחוגים סיפרר
תיים ובקיבוצים. שמיר התפרנס בכבוד
רב מההרצאות, שעבורן קיבל תשלום.
חרדה גדולה
חד ׳האנ שי ם הצנועים מהבחינה ה ׳
כספית בכנסת הוא סגן שר־הביטחון,
מרדכי (״מוסקה״) ציפורי. במשך מרבית
שנות חייו שירת ציפורי בצה״ל והגיע
לדרגת תודאלוף. הוא טוען כי היד, יכול
להגיע לדרגה בכירה יותר אך נירדף
משום חברותו באצ״ל. י
אחרי שעזב את הצבא פנה ציפורי ללימודי
היסטוריה ואחר־כך גויים לעבודה
בתנועת־החרות, ערב הבחירות האחרונות.
מייד אחרי הבחירות מונה ח״כ ציפורי כסגן
שר־הביטחון או כפי ששר־הביטחון, עזר
וייצמן טוען :״האיש שעושה לי את ה עבודה
השחורה.״
לציפורי יש טראומה מילדות בכל הנוגע
ליושר בענייני כספים. אביו נתפס בזיוף
כסף, ומישפחת ציפורי, שעליה נמנה גם
אחיו של ציפורי, סגן נשיא אוניברסיטת
הנגב על שם דויד בן־גוריון בבאר־שבע,
ומי שהיה קצין תותחנים ראשי בצה״ל,
ישראל בן־אמיתי, סבלו סבל רב בגלל
פרשה זו .
בעיקבות פרשה זו מסתכל ציפורי על
כל אגורה מכסף ציבורי בחרדה גדולה
יותר מאשר על כספו האישי. הוא אומנם
קיבל ירושה קטנה, מיגרש בפתח־תיקווה,
השווה היום כסף רב, וגם אשתו, טובה לבית
גלם, קיבלה מהוריה ירושת קרקעות ב־פתח־תיקווה,
אולם בני־הזוג חיים בצניעות
רבה ומקפידים שלא לנקר עיניים.
הזוג ציפורי, למרות שיכול היה להרשות
לעצמו יותר מכך, מתגורר בדירה בבית
משותף בקיראון. לציפורי אין מכונית
פרטית. כאשר היה בצה״ל היתד, לו מכו־נית־שרד
צבאית ועתה יש לו וולוו ממשל תי.

(סיום
הסידרה בשבוע ׳הבא)
העולם הזה

2181

ג *״ מי׳לז.

איש ביטוח מקצועי,

״ שמ שון״ מ ציג ה מו שג חד ש ב עול ם הבי טו ח: בי טו ח אי. ז הו אי ש בי טו ח מ עו ל ה,
שמא חו ריו הכ שרה מ ק צו עי תברמה הג בו ה ה ביותר. תו אר ״ בי טו ח אי ״ יינ תן
לאנ שי בי טו ח של ״ ש מ שון״ ,א שר יעמ דו בר מ ה הנדר שת. על ה בי טו ח אי אתה יכול
ל ס מו ך: הו א מו מחהל בי טו ח. הו א מו סמך לייעץ ול קבוע לך א ת תו כני ת ה בי טו ח
המת אי מ ה לצרכיך.
ה בי טו ח אי נו שא אי תו כ ר טי ס אי שי, ה מ עיד על הכ שרתו המק צו עי תבת חו ם
ה בי טו ח. בי טו ח אי — אדםכ מו הו הי החסר בעול ם ה בי טו ח: כ שתפגו ש בו —
תבין מדוע.

משהו קורה בעולם הביטוח.י

71 שבסק• פדיהין

תשב ¥הוזולס הזה

תמרורים

ז 8ז 2

הוענק • בארצות־הברית עיטור-
ידיד־החרות לסגן־אלוף יונתן (״יוני״)
נתניהו, גיבור מבצע אנטבה. את הפרס
העניקו הסנאטורים, הנרי ג׳קסון ודניאל
מוינהן, בשם הקואליציה למען רוב דמו-
קראטי בארצות־הברית, גוף המורכב מ־אישים
במיפלגה הדמוקראטית התומכים
בקו נוקשה נגד ברית־המועצות. את העיטור
קיבל, בשמו של יוני המנוח, אחיו,
עידו נתניהו.
הוענקה * על-ידי אגף התיירות
במישרד־התעשיה מדלייודזהב, שעליה
חרוטות המילים :״היפני הראשון שבא
לארץ הקודש״ ,לכהן הדת היפאני באבא
קאיצ׳י ( )87 אשר הגיע לארץ לביקורו
השני בה. ביקורו הראשון בישראל נערך
לפני 51 שנה. קאיצי /שנשלח לארץ כעיתונאי,
נחת בנמל בירות וממנו יצא לביקורים
בישראל, שעליהם כתב בעיתונות
היפאנית לפני יותר מדור.
התפטרה • מתפקידה כיושב-ראש
ועדת הקליטה של הכנסת ח״כ גאולה
בהן, שפרשה בשבוע שעבר מתנועת ה
לנאמנויות
של בנק לאומי. מינו׳!
בר-לב, שנעשה על־ידי שר־המשפטים,
שמואל תמיר, הוא מינוי זמני עד שוועדה
מיוחדת, שהקימה הממשלה כדי לפתור
את בעיית חוותו הפרטית של השר, תגיש
את המלצותיה. לעורד־הדין בר־לב ניתנה
סמכות להטיל וטו על כל פעולה כלכלית
ומישפטית הקשורה בחווה.
מונה כיושב־ראש ארץ ישראל יפה
בתעשיה, מי שהיה נשיא התאחדות התעשיינים
מרק מושביץ. ארץ ישראל יפה
בתעשיה הוא גוף, שהוקם כדי לשפר
את המראה החיצוני של מיפעלי התעשיה,
כדי ״שלעובדים יהיה נעים יותר לעבוד״.
:מונה • כמנכ״ל מיפעל בגד עור, תת-
אלוף ברוך הראל, המשרת עדיין בשירות
פעיל בצה״ל. הראל מונה אחרי שב-
מיפעלי בגד עור, שנחשבו עד כה כמיס־עלי
היצוא המשגשגים של ישראל, התגלו
הפסדים כבדים. מנהל בגד עור ומקימו,
שמחה פולום, לא ימשיך לכהן כמנכ״ל
המיפעל ויקבל תואר של נשיא החברה.
אושפז בבית־החולים בילינסון ב־

רורידז^מרדיילדי ליי• יזיז-לי*

במשך שלושה חודשים בביודהחולים הדסה
בירושלים, מרבית הזמן ללא הכרה, ומצבו
מוגדר כאנוש. לבית־החולים בילינסון הוע בר
ישעיהו באמבולנס מיוחד שבו מיב־שור
לטיפול נימרץ, אחרי שבני מישפחתו
ביקשו להקל עליהם ולהעבירו לבית־חולים
הקרוב למרכז הארץ, שם הם מתגוררים.
נפטר • שחקו הקולנוע הוותיק ג׳ון
ויין אחרי מילחמה נואשת, שבה התעניין
ציבור מעריצי ויין, במחלת הסרטן. ויין
בן ה־ 72 נילחם בסרטן במשך 15 שנה,
והודיע בתחילת השנה כי הביס את הסרטן
״כשם שהבסתי את יריבי כאשר שיחקתי
תפקיד של קאובוי״ .השחקן שהיה נשוי
שלוש פעמים הוא אב לשבעה ילדים, שכולם
היו לייד מיטתו כאשר נפטר. נשיא

פורשת כהן
גם מהקליטה

מ אוזן :
)1ספורט נפוץ; )5מן השבטים; )10
דל; )11 עליך לגעת!; )13 אדון! )14
פרוסה; )15 ידיד; )16 בוץ; )18 הגבוה
בקלפים; )20 בוא הלום!; )21 ראש־ממשלת
קנדה (ש״מ); )22 קריאת־יגון;
)24 שם ניתנה התורה למשה; )23 מסולם
הצלילים ; )2פרוטקשן ; )28 לאלתר ;
)30 בקע ; )31 בער ולא אוכל ; )32 מכרסם
קטן; )34 מעדנות; )35 זה הוא (הפוך);
)38 עם־הארץ ; )39 משקה קל ; )41 חוטם :
)42 נציגות נבחרת; )43 מטבע יפאני;
)45 שלוש המכות הראשונות (ר״ת); )47
מחלקי הראש; )48 גחלים לוחשות! )50
לבנה; )51 מיקווה־מים ענקי; )52 מטבע
צרפתי; )54 מישורת מוגבהת; )57 רוכב;
)61 נצח; )62 אופי; )64 גוי! )65 נהיר!
)66 מסיעות הכנסת ; )67 אדם ; )69 עיר־נמל
עתיקה בארץ ; )70 בואו מלמעלה למטה ! ;
)72 מלחין רומנטי; )74 מונארד; )76 מוחשי!
)77 מס ערך מוסף (ר״ת); )78
זימרה; )80 מם על ייבוא! )82 טוב בלי
התחלה; )85 מילת־שאלה לזיהוי; )86 עיר
קדושה למוסלמים! )88 סוף בלי סוף;
)89 צוקים! )91 מכינויי האלוהות! )93
אות בא״ב העברי ; )95 ציר הדלת ! )96 בש בילה!
)89 יחד; )100 מילת-בקשה; )102
קוץ ; )103 אנקול ! )104 טרוריסטים )105 :
אינטרפרטציה,

מאונך :
)1בטן; )2סיעה מפולגת בכנסת! )3
יחידת־זמן; )4עליך לגעת!! )6ישן;
)7מפחד; )8עיר עתיקה במצריים! )9
חרש־עץ; )12 מלחין צרפתי; )15 היתר;
)16 מישקל האריזה; )17 נרתיק החרב;
)19 נועל ! )20 אחורי הגוף ! )21 מרכזנית;
)23 מילודחיוב ! )24 נביאים כתובים (ר״ת);
)26 עץ שחור! )27 שקט!! )29 ממון;
)30 קורם! )33 גץ! )34 אבר־תנועה;
)36 נהרה! )37 מריבה; )40 בודקול!
)41 אולם; )44 רדום; )46 פקודה מפורשת!
)47 מסולם הצלילים; )49 ישימון!
)50 תיכלה ; )53 פירחח ; )54 בהמת הבית!
)55 בגד־שרד ! )56 בזמן ההוא ; )58 ידיד;
)59 קיבוץ בגליל העליון! )60 קליע; )62
מישש! )63 בוסתן; )66 ויכוח; )68 נוטרים;
)71 בכי! )73 זמר ישראלי (ש״מ);
)76 כינוי! )77 טרמינל; )79 טורף לילי!
)80 מילת־שאלה; )82 כיסא-כבוד! )84
שוטר־חרש! )85 נוזל חיוני! )87 ככה!
)90 סלאנג; )92 פקק; )94 שכול! )96
ראפיה! )97 פרי גינה ועץ! )99 לשד
העצמות! )101 מכינויי האלוהות! )102
וזיר! )103 אות בא״ב העברי.

חרות. ח״כ כהו הודיעה שלא יהיה זה
הוגן מצידה להחזיק בתפקיד מאחר שהוא
ניתן לה על פי מפתח מיפלגתי, בעת היותה
במיפלגה שבה אין היא חברה יותר.
נבחר • כחבר מרכז תנועת־החרות,
יושב־ראש הוועד המנהל של רשות־השי־דור,
הפרופסור ראובן ירון• הפרופסור,
איש אצ״ל לשעבר וחבר תנועת־החרות
מאז הקמתה, הודיע, כאשר מונה לתפקידו
ברשות־השידור, כי יעזוב כל פעילות

פוליטית.
ה ויע נ ק • תואר דוקטור כבוד על-ידי
ישיבה יוניברסיטי בניריורק לשר־החינוך
זבחלזן המר המבקר בעיר זו. התואר
הוענק להמר על ״מנהיגותו וקידום הנוש אים
היהודיים בארץ ובעולם כולו.״
ניטע • יער בשער הגיא על שמה
של אמא דיונם, מי שהיתה יושבת-
ראש ועדת פרס נובל, שהעניקה את פרס
נובל לשלום למנחם בגין ואנוור אל־סא-
דאת. את העץ הראשון ביער, שניטע
על־ידי הקרן הקיימת לישראל על פי
בקשת ראש־הממשלה, נטעה ליונם עצמה,
המבקרת עתה בארץ.
נחנכה • אנדרטה לזיכרו של הפרופסור
אלברט אינשטיין בעיר ברן ש-
בשווייץ. האנדרטה הוקמה לזכר תקופה
בת 7שנים, שבה עבד אינשטיין בברן
כפקיד זוטר במחלקת הפטנטים וההמצאות
של ממשלת שווייץ. בטכס חנוכת
האנדרטה, המוצבת ברחוב הקרוי על שמו
של אינשטיין נכחו רבים משרי ממשלת
שווייץ.
מונה • כממנכ״ל מישרד־הבריאות,
למשך חודשיים בלבד, הפרופסור מרדכי
שני, מנהל בית־החולים ש יבא בתל־השו-
מר ומי שכיהן עד לפני שלושה חודשים
כמנכ״ל המישרד. מינויו של שני בא אחרי
שלשר-הבריאות התברר שלא עלה בידיו
למצוא מחליף לפרופסור שני, אחרי התפטרותו.
שני הסכים לכהן חודשיים בתפקידו
״לאור מצבו הקשה של מישרד־הבריאות״.

ונה • כמנהל חוותו הפרטית של
של השר אריאל (״אריק״) שרון, עורך-
הדין משה בר־לב, יושב־ראש החברה

נפטר ויין
הסרטן ניצח
ארצות־הברית, ג׳ימי קארטר, הוציא הודעת
אבל מיוחדת אחרי פטירתו של
השחקן.
נפטר • הסופר הרוסי הנודע אנא־טולי
קוזניצוב, מי שהתפרסם בעיקבות
סיפרו באבי־יאר, אשר תאר את הטבח
שטבחו הנאצים ברבבות יהודים לייד קייב.
כאשר ביקר קוזניצוב בלונדון, כאורה
איגוד הסופרים הבריטי, הוא ביקש מיקלט
פוליטי ונשאר בבריטניה. לפני תשעה
חודשים לקה קוזניצוב בהתקף לב, אך
החלים ממנו. השבוע הוא התמוטט באופן
פיתאומי ומת. הסקוטלנד־יארד פתח בח קירה
אם מותו היה טיבעי או שמא נרצח.
נפטרה. רבקה אביבית, פסלת
שהתפרסמה בארץ אחרי מילחמת־העולם
השנייה, כיוצרת של פסלים מיניאטורים.
אביבית שיצרה בובות בגובה של 20 סנטימטרים
מחרס, אבן, גבם ומאריגים, נמנתה
על ראשונות תלמידות בצלאל ופסליה :
אחשוורוש, אסתר ומפאיניק, זכו בפירסום

העולם הזה

2181

הבעה בלעדית חדשה:

ל הלן דוג מ ה של האמצ עי םהכס פיי ם שיעמדו לרשות בעל
העסקב תו ם ת קו פתהחס כון ו ב הנ ח ה שעליית ה מדד ת היי ה
3050 לשנה:
ה פ קי ה של 90,000ל״י עם פ תי ח ת הח שבון, ב תו ספת
— 515,000.ל״י
מענק, ריבית והפר שי הצמדה
— 180,000.ל״י
ה לוו אהכ פול המהחס כון י
ב תו ם 6שנות החס כון יעמדו לרשותך — 695,000.ל״י
* הנך רשאי ל פ תו ח חשבון על שם כל א חד מבני מ שפחתך
ו ל היו תזכ אי להט בו ת בגין כל חשבון ו ב תנ אי שסך כל
ה ה לוו או ת לא יעלו על ס 600/מערך הנכס.
בא ם ויתרת על זכו תהה לוו א ה, י הי ההמ ענ ק ה מיי די עד 180/0
מהפ קדו תי ך, ב מ קו ם .1456
פנה עוד היו ם ל סניף ״ ט פ חו ת ״ או שלח א ת התלו ש הרצ״ב
ל קבל ת פרטי ם נו ס פי ם ו טפ סי הר שמה.

בנק ט פ חו ת יוצא בי מי ם אילה ב תו כני תחס כון בלעדית במשק,
מיו חד ת לאנשי עסק ובעלי מלאכה. ה תו כני ת מ בו ססת על
תוכני תהחס כון הידוע ה ״עד 120״ ,עם שיפורים בלעדיים.
ה תו כני ת כולל ת ב מענק מיידי של 1450 על כל הפ קדו תי ך,
ה צ מד המלאה ׳,רי בי ת מצ טבר ת ופטור ממס. אסתפ קיד
עד 120,000ל״י כפי יכול תך ולפי ולפי בחירתך, בנק ט פ חו ת
יוסיף מצידו הטבה בלעדי ת נו ספת:
ת הי ה זכ אי ל ה לוו א ה כפול המס כו םהחס כון, בריבית הנ מו כ ה
בעשירית מ ה רי בי תהמ קו בלת לגבי ה לוו או ת בלתי מ סו ב ס דו ת,
שיתן בנק ט פ חו ת לדיור. וז א ת עבור רכי שת או הרח בתמ בנ ה
העסק, שיפוץ ה מ בנ ה או הו ספתמ בנ ה חדש.

א ל !1911011ב 9חות -ח 0ו ו 1נ ג 1ו !

לכבוד ״טפחות״ בנק משכנתאותילישראל בע״מ רח׳ הלני ה מלכ ה ,9ת.ד 93 .ירושלים
ל כנו
א ללשלוח אלי טפסי הרשמה וחומר הסברה על ה תוכני ת ״טפחו ת עד 120ל מבנה מלאכה״,
ונא
שם השולח

£בנק משכנתאות לישראל ב 1/״מ

שם העסק..
כתובת ...

זז.ע20.6 .

•1311911 ״1133

להשיג אצד הסוכנים המורשים
איזור תל־אביב והמרכז: סלון אלנבי ,113 רה׳ אלנבי 113ת״א. מ.ש.י ,.רח׳ בן־יהודה ,3ת״א. סלון להיט, רה׳ אבן־גבירול 20ת״א. מ .פרידמן, רח׳ גורדון 39ת״א. שיטה
בע״מ, רח׳ הגליל ,1ת״א. חשמל שירני, רח׳ החשמונאים 105ת״א. כל־בו ליפשיץ, רה׳ בלפור 33 בת־ים. סלון פאר, רח׳ רוטשילד 32 בת־ים. לבל, שד׳ ירושלים 24 יפו.
הרצל ברוך, רח׳ רזיאל 11 יפו. סלון שביט, רח׳ ביאליק 30 רמת־גן. סנסור, רח׳ ז׳בוטינסקי 91 רמת־גן. סלון שביט, רח׳ כצנלסון 145 גבעתיים. וייס, רה׳ רבי עקיבא 33 בני־ברק.
סלון המרכז, רח׳ ירושלים 12 בני־ברק. כל־אלקטריק, רח׳ סוקולוב 75 חולון. סלון ערוסי, רח׳ שנקר 42 חולון. ברנפלד, רח׳ רוטשילד 39 ראשון־לציון. פינקלשטיין, רח׳ וייצמן 27
נס־ציונה. גרינס אלקטרוסנטר, רח׳ הרצל 171 רחובות. סלון אדיסון, רח׳ הרצל 73 רמלה. כהן יוסף, רח׳ המגדל 4יבנה. החשמל כהן, מרכז מסחרי ד׳ ,חנות 24 אשדוד. סלון
המרכז, מרכז מסחרי ,24 פסג׳ גולדשטיין קרית־גת. שטראוס אברהם, רח׳ סוקולוב 18 הרצליה. הגל ה־ ,120 רח׳ סוקולוב 11 הרצליה. רדיו טי.וי ,.רח׳ סוקולוב 53 הרצליה.
קפלן, רח׳ סוקולוב 32 הרצליה. סנסור, רח׳ סוקולוב 70 רמת־השרון. סלון אפי, רח׳ אחוזה 100 רעננה. רן אלקטרוניקה, רח׳ בורוכוב 5רעננה. חמד, דרך השרון 94 הוד
השרון. הגל ה־ ,120 רח׳ ההגנה 16 פתח־תקוה. וייסמן, רח׳ חובבי־ציון 23 פתח־תקוה. סלון צמרת, שד׳ בנימין 18 נתניה. סלון קסם, רח׳ הרצל 30 נתניה. מטבחי רגבה,
שמואל הנציב 12 נתניה. פטרולגז, אריאבן סוכנויות, גורדון 2נתניה. וולטר פריד, רח׳ שטמפפר 3נתניה. חשמלית, הרברט סמואל 66 חדרה. רדיו הכט, רח׳ רוטשילד 38
חדרה. זליצובר יעקב, כיכר הנשיא פרדס־חנה. זייד יוסף, כפר קרע. אזור חיפה והצפון: טרקלין חשמל, רח׳ הנביאים 25 חיפה. עמית, שד׳ הנשיא 124 חיפה. סלון הבנקים, דרך
חיפה 49 קרית־אתא. פינת האושר, רח׳ ירושלים 5עפולה. סוכנות כל, כיכר העצמאות טבריה. סרוג׳י בישארה ויוסף, רח׳ פאולוס השישי 56 נצרת. ירושלים: סבטיאני,
רח׳ סאלח־א־דין. סיגמנט בע״מ, רח׳ יפו .68 אחים לוי, רח׳ שלומציון המלכה .18 כאר־שבע והדרום: קורמוטור, קרית־יהודית 211/5איזור התעשיה באר־שבע. סלון צמרת,
רח׳ החלוץ 114 באר־שבע. אלקטריק סנטר, רח׳ הרצל 71 באר־שבע. דוד בכר, מרכז מסחרי דימונה.

שרים סחרס פוס רעווריח בצוות
נסיעה למצר״ם ומתחננים בפ1
המיצוי לשלוח להם הנמנות
טםת הי ה ילד טו ב אני אקח
/ן ׳ י אותך איתי למצריים.״ אף אחד
לא אמר זאת, אבל לרבים נדמה כי
הם שמעו אתהמישפט הזה. השיגעון
הישראלי האחרון, אשר תקף את השרים,
הפקידים הבכירים, עוזרי השרים ובני
מישפחותיהם, לנסוע למצריים, הפך ללעג
לא רק בקרב אותם פקידים שנותרו
שפויים, אלא גם בקרב המצרים.
הכל נוסעים למצריים. כאשר שר זה
או פקיד בכיר אחר אינו מוזמן, הוא
מוצא לו דרך להתקשר. לעמיתו המצרי
ולבקש ממנו להזמין אותו. כאשר אותו
שר מוזמן, בסופו של דבר, הוא מרשה
לעצמו לקחת עובדי לישכה, מזכירות ואפילו
בני-מישפחה, אשר כולם זוכים באי רוח
המצרי הנדיב.
השבוע התבטאה מזכירתו האישית של
ראש־הממשלה, יונה קלימוביצקי, כשנש אלה
איך זה שהיא עדיין לא ביקרה במצריים
:״בשביל מה אני צריכה לנסוע?
הבוסים צריכים לעבוד שם ואני רק אפריע
להם. כאשר יהיה אפשר אני אסע כמו

נו סעהכט
כיבוד מהמלכות

תיירת רגילה, אשלם מכיסי את דמי-
הנסיעה ואהנה הרבה יותר.״ אין ספק כי
אילו היתה יונה אף רומזת כי היא
רוצה לנסוע למצריים, היה ראש־הממשלה,
מנחם בגין, דואג לכך שהיא תתלווה
לאחת מנסיעותיו לשם, או לנסיעת מיש־לחת
ישראלית אחרת, מפני שבגין אוהב
לקחת הרבה אנשים, אם הם דרושים ואם
לא. בגין גם משלם בדרד זו, על־ידי
הפגישות עם אנוור אל־סאדאת, וקודם לכן
על־ידי הפגישות עם הנשיא האמריקאי,
ג׳ימי קארטר, לאותם אישים שתרמו לקרן
תל־חי.
בגין יודע שמיפלגתו לעולם לא תוכל
להחזיר את המיליונים שנתנו לה, לכיסוי
חובות קרן תל־חי, הידידים האישיים העשירים
שלו, הד״ר ראובן הכט ממגורות
דמן בחיפה, ניסים גאון, ומאיר הלוי הזכור
מפרשת סומרפיין. הכט נסע וישב לייד
קארטר, ואחר־כד נסע למצריים. ניסים
גאון נסע בנסיעה הראשונה למצריים,
ואחר־כך התכבד לנאום בפני סאדאת במבט
שהיה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. מאיד
הלוי נסע למצריים. הממשלה המצרית חייבת
לארח את אותם שעזרו לבגין לכסות
את החובות השערורייתיים של קרן תל־חי,
ולשלם חובות לאלמנות ולעובדי כפיים
שנעשקו על-ידי תנועת־החרות.
תשלום מיפלגתי אחר שולם על-ידי סגן
ראש־הממשלה, הפרופסור ייגאל ידין, בנסיעתו
למצריים, שנערכה בשבוע שעבר.

ידין כפה עצמו על הנשיא המצרי, ושלח
לעברו רמזים עבים כי הוא רוצה להיית
מוזמן. סאדאת הזמין, וידין הודיע כי יקח
עימו מדענים וארכיאולוגים למצריים. הראשון
שהוזמן על-ידי ידין ללוות אותו
בנסיעה ״ההיסטורית״ ,כפי שידין כינה

את נסיעתו, היה מאיר (״ממי״) דה־שליט,
אשר אינו עובד־מדינה כבר שנים רבות.
הוא היה פעם מנכ״ל החברה הממשלתית
לתיירות, ומאז הוא עוסק בעסקים פרטיים.
כיום דה־שליט הוא נציג של משקיעים
גרמניים בעלי עסקים ומלונות בישראל\ .

אולם לדה־שליט יש תכונה חיובית אח רת.
הוא היה חבר מזכירות ד״ש, ומה
שחקזוב מכך, הוא היה הגיזבר של ד״ש.
בהיותו איש אמונו של ידין, היתה לידין
שליטה על קופת ד״ש דרך דה־שליט.
באחרונה הגיעו לידין ידיעות, כי איש
אמונו הצטרף לדיעה הכללית על הרמטכ״ל
שהפך סגן־ראש הממשלה, והחל אף הוא
ללעוג לו. ידין החליט לרכוש את ליבו
של דה־שליט בחזרה, ולכן הציע לו את
הנסיעה. אין צורך לציין כי דה־של־ט
אינו איש מדינה, מעולם לא הבין בארכיאולוגיה
ואין לו כל הצדקה, מלבד ידידותו
עם ידין, לנסוע למצריים.

ה מו מ חי ם
הקבועים

נוסע טמיר
מומחיות לעניין

ל ש כמה נוסעים, אשר אין לבוא
אליהם בטענות בגלל נסיעותיהם. ראש-
הממשלה מנחם בגין, שר־החוץ משה דיין,
שר־הביטחון עזר וייצמן וששת השרים
בראשותו של השר יוסף בורג נוסעים כי
פשוט יש להם מה לעשות במצריים וב־משא־ומתן.
אין לבוא גם בטענות לנסיעת
כמה עוזרים: האלוף אברהם (״אבר־שה״)
טמיר, שמתלוצצים עליו כי בחודשים
האחרונים בילה יותר במצריים מאשר
במדינת־ישראל, הפך אחד המומחים
הגדולים ליחסי מצריים־ישראל. כך גם
היועץ המישפטי של מישרד־החוץ, מאיר
רוזן, ומזכירו הצבאי של ראש־הממשלה,
תת-אלוף אפריים (״פדויקה״) פורן.

— יציאת מצריים
(המשך מעמוד )19
אלה נוסעים בכל הזדמנות, גם כאשר
הבוסים שלהם אינם נוסעים.
דוגמה מאלפת היא יועצו לענייני תיק-
שורת של ראש־ד,ממשלה, דן פתיר. כאשר
בגין נוסע למצריים ברור לגמרי כי פתיר
חייב לנסוע איתו. כאשר מלווה אותם
שלמה (״נקדי״) נקדימון, היועץ האחר
של ראש־הממשלד, לענייני עיתונות, ברור
כי בגין אינו רוצה להעליב את פתיר
ולהשאיר אותו בבית. אולם פתיר נוסע
לקאהיר גם כאשר בגין אינו נוסע. כאשר
היו ששת השרים בקאהיר נסע איתם
פתיר, למרות שהיו דוברים אחרים, בעיקר
של מישרד־הפנים, אשר נסעו עם ראש
המישלחת, שר־הפנים הד״ר יוסף בורג. אך
פתיר הוא המומחה, ונראה כי נמצא כדרוש.

של איבצן לקראת מינוי של מישהו אחר
לתפקיד. עם בורג היו כמה מומחים לענייני
מצריים, אפריים פורן, אילן תהילה,
אברהם טמיר והיועץ המישפטי של מיש־רד־החוץ
רוזן, אולם לא ברור לגמרי לשם
מה היה צריך להעמיס על המצרים אירוח
של עוד שני אנשים: דובר מישרד־הפנים
יחזקאל לביא ועוזרו האישי של בורג,
אבי יעקובוביץ. לגבי נסיעתו של יעקובו־ביץ
ניתן תרוץ משכנע ביותר :״הוא
יודע אנגלית, לכן הוא נוסע.״

לשמור על
סי מ טרי ה

מי שפחות
במי שלחות
ך נוסעים מסוג אחר הם בני המישפ־י
חה. החל בכך ראש־הממשלה אשר
לקח איתו את בתו חסיד, מילוא. בגין לא
רצה להפריד את בתו למשך יומיים תמימים
מבעלה, והורה לתת גם לו מקום
במטוס.
גם עזר וייצמן לוקח איתו את בני
מישפחתו. בשתי נסיעות הוא לקח את
אשתו ראומה ואת בנו שאולי. אולם לפחות
במיקרה של וייצמן יש לכך הצדקה. ראומה
ושאולי הצליחו להתחבב במידה רבה על
מארחיהם המצרים, והם שביקשו מעזר,

נוסעים פתיר ופורן
לא רק עס ואש־הנזנזשלה
אם לא היה די בעוזרו הצבאי של וייצמן,
אילן תהילה, יש בלישכה גם שלישו ה צבאי
של וייצמן, רב-סרן אריה שור. אל
אלה צרף וייצמן באחת מנסיעותיו גם את
דוברו, דני ויינדריך. שור לא יכול היה
לקחת את אשתו מפני שאינו נשוי.
ממערכת־הביטחון ביקרו עוד במצריים
הרמטכ״ל לשעבר, מרדכי (״מוטה״) גור,
רב־סרן מהפרקליטות הצבאית, יואל זינ גר׳
שביקר כבר פעמיים במצריים, והאלופים
הרצל שפיר ושלמה גזית.

^ ף נראה כי המישלחת השערו-
י רייתית ביותר היא מישלחתו של
ידין. נוסף לממי דה־שליט, לח״כ שפיק
אסעד ולבתו ליטל, לקח ידין שתי פקידות
ושני פקידים ממישרדו. לידין ראש־ליש*
כה, אשר הצטרפה אליו אחרי פילוג ד״ש,
צעידה נחמדה בשם עדיה לוי. ידין החליט
שהיא חייבת להיכלל במישלחת המדעית
שלו בארץ הנילוס. לאותה עדיה יש עוזרת
המבוגרת ממנה בכמה שנים, מיה בייל־.
ואותה היא לא רצתה להשאיר בבית. גם
אותה לקח ידין למצריים. כדי לאזן את
המינים במישלחת, לקח עימו ידין גם את
עוזרו האישי דורון אלחנני ואת עוזרו המיוחד
לענייני מצוקה אלי אלאלוף. אפילו
ידיו, הגאון ביחסי-ציבור, לא יצליח להסביר
מה הקשר בין מצוקת הקטמונים ו־מוסרדה
בירושלים לבין עתיקות לוקסור
והעוני המיצרי.
מתוך 24 המלווים של ידין היו רק שלושה
שהיתה הצדקה מסויימת לנסיעתם :
הפרופסור משה מעוז, ראש מכון טרונזן לשלום
ותומך במיפלגתו של ידין, הפרופסור
מנחם מילסון, ראש המכון ללימודי אסיה
ואפריקה באוניברסיטה העברית אשר קיבל,
ערב ביקורו של אל־סאדאת בארץ,
דרגת יצוג של אלוף־מישנה ומונה כשלישו
של הנשיא המצרי, ויוסף אבירם, מזכיר
החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה,
הידוע כאחד מנאמני ידין וכשותף לפר שות
רבות בחייו.
השערוריה בנסיעות של עשרות ומאות
ישראלים לקאהיר היא כפולה ומשולשת.
כל אדם הנוסע, נוסע על חשבון הקופה
הציבורית, מלבד כמה עיתונאים שנסעו
על חשבון מערכות עיתוניהם. מובן שהפקידים
הנוסעים אינם עובדים באותו זמן
בארץ.
״אולם**׳השערוריה״״הגדולה״ ביותר היא
בושודהפנים שבולמוס הנסיעות של היש ראלים
גורם אצל המצרים. בקאהיר הסך
שגעון הנסיעות של הישראלים לבדיחה

הופעה בצורה
מכובד ת
נוסע דה־שליט
תשלום לגיזבר
ללא כל רמז ממנו, להביא אותם בפעם
השנייה.
אולם לשיא בהזמנת המישפחות הגיע
סגן ראש־ד,ממשלה ייגאל ידין. הוא לקח
איתו במישלחת ״של אנשי מדע״ ,כפי
שקרא לה, את בתו הצעירה ליטל. ליטל
אינה מתגוררת עם אביה, אלא שכרה
לה דירה משלה לא הרחק ממנו. הקשרים
בינה לבין אביה הם אלמנטריים, ופעמים
רבות אפשר לשמוע את ליטל מביעה
ביקורת חריפה על אביה, יותר מאשר
ביקורת שמשמיעים נגדו ראשי מתנגדיו.
אולם, אחרי שבתו הבכורה, אורלי, עזבה
את הבית ונסעה ללונדון, תוך ניתוק קשר
עם אביה, מנסה ידין להיות אבא מחדש
ולכן לקח את ליטל איתו. ההתגלות האבהית
של ידין צריכה לבוא על חשבון
הקופה של עם ישראל ועל חשבון תכונת
האירוח של המצרים.

אנשי דיין

^ אשר ראה הרמטכ״ל, רב-אלוף רפ״
-אל (״רפול״) איתן, כי הכל לוקחים את
בני מ״שפחותיהם, הוא החליט לקחת איתו
גם את אשתו, מרים, כאשר יצא למצריים
לשיחות עם הרמטכ״ל המצרי. מה שמותר
לרמטכ״ל מותר גם לפקודיו. ראה ראש

נוסעת מילוא
נסיעה מישפחתית
אמ״ן, האלוף יהושע שגיא, כי הרמטכ״ל
לוקה את אשתו עימו, ולקח גם הוא את
אשתו. כדי להופיע בצורה מכובדת לקח
עימו הרמטכ״ל גם את ראש לישכתו, סגן
אלוף אילן בירן.
עזר וייצמן הספיק לקחת עימו ל מצריים
כמעט את כל לישכתו. אלוף-
מישנה אילן תהילה הוא כבר בן־בית
במצריים. למרות שאת תהילה קיבל וייצמן
בירושה משמעון פרם, הצליח תהילה להתחבב
על הבוס שלו והפך עוזרו העיקרי,
דבר שהצריך את נסיעותיו הרבות למצריים•
עזר לא יכול היה לוותר גם על מרדכי
(״מוטקה״) ציפורי, סגנו. ח״כ ציפורי נסע
למצריים, אבל הוא לא היה הח״כ היחידי
שביקר במצריים. אל הפרופסור ייגאל
ידין התלווה. במסעו האחרון גם ח״כ שפיק
אסעד. לאיש לא ברור מה לאסעד ולמצריים
או לארכיאולוגיה, אבל ברור לגמרי
כי אסעד הוא אולי הח״כ היחידי בתנועה
הדמוקרטית של ידין הנזזמן לו באופן
מוחלט, וידין החליט לגמול לו על כך.

^ י שאוהס לנסוע ללא פמליה גדולה
י הוא דווקא שר־החוץ משה דיין. דיין
לקח איתו לנסיעתו למצריים את מנכ״ל
מישרדו יוסף (״יוסי״) צ׳חנובר ואת דוברו
נפתלי לביא. לגבי צ׳חנובר ברור לגמרי
כי דיין היה זקוק לו שם לדיונים עצמם,
אולם במה שנוגע ללביא, היתה זו מחווה
עבור שירות נאמן של הדובר לשר.
עוד לפני שיצאה מישלחת ה־ 6למצריים,
פנה שר־המישפטים, שמואל תמיר, אל
יושב־ראש המישלחת, הד״ר יוסף בורג,
בבקשה מיוחדת: להתיר לו לקחת גם
אח ראש לישכתו היפהפיה, נורית הפץ.
תמיר טען כי היא דרושה לו שם לענייני
עבודה. בורג לא השיב לו תשובה מיידית
ופנה להתייעץ עם וייצמן, הנחשב למומחה
למצריים מקרב השישה. תשובתו של
וייצמן היתה :״במצריים תהיה רק זיב־ריה.״
נורית, שסיפרה קודם לכן לחברותיה
כי היא עומדת לצאת למצריים, נותרה
בלישכה בתל־אביב.
אולם התשובה השלילית של בורג לא
מנעה בעדו לקחת עימו כמה מעוזריו.
מנכ״ל מישרדו של בורג, חיים קוברסקי,
היה בראש מישלחת המלווים. בורג לקח
עימו גם את איש המישטרה, ניצב אריה
איבצן. במטה הארצי של המישטרה עורכים
בימים אלה טוטו אם נסיעת איבצן
למצריים היתה רמז לכך שבורג עומד
למנות אותו כמפכ״ל־המישטרה הבא, או
שזו היתה הזמנה׳,כדי להקהות את חושיי

נוסע תהילה
.העוזר הראשי
בלתי-מוסתרת, עד שאפילו מנחם בגין
עצמו, שהחל בשיגעון הנסיעות, כאשר
לקח לקאהיר פמליות שגלשו ועברו על
גדותיהם, הורה בישיבת הממשלה האח רונה
להפסיק את הטירוף, או בלשונו
״לשמור על סימטריה בין הנסיעות שלנו
לנסיעות של המצרים.״ אם אומנם תישמר
הסימטריה, יסעו מעטים מאד לקאהיר,
מפני שהמצרים אינם ששים כל־כך לבוא
לישראל.

אר תתפס בלי מסטיק

* *1111 סוו ל ס

יוחנן פאולוס השג׳ :סונו סטאז במדין
לשתיים מתמונותיו אלה של האפיפיור המבקר בפולין ערך תעודי :
התמונה משמאל, המראה את האפיפיור טובע בים של מעריצים,
צונזרה על-ידי הטלוויזיה הפולנית שנמנעה, ככל האפשר, מלהציג את
התלהבות ההמונים מן הביקור. בתמונה העליונה, חותם יוחנן השני
על אוטוגרפים, בפעם הראשונה בהיסטוריה. בתמונה למטה, עוצר
האפיפיור את קארדינל וישינסקי מלכרוע ברך לרגליו, שלא כמקובל.

דיאן פון כ־וססננוג:
״נל 8ה שאני רוצות
אני ולשיגחר

1פול ס״מזן: מילחמת חכוסבות
הרכילאים מתווכחים ביניהם מי נראית יותר תלוייה על זרועו
של הזמר־מלחין פול סיימון — השחקנית שלי רובל (אחת משלוש
הנשים בסירטו של רוברט אלטמן) או קארי פישר, הנראית איתו
בתמונה.
לפי שעה נוטות המאזניים לטובת קארי, שמאז הופיעה במילחמת
הכוכבים, בתפקיד הנסיכה, ידיה מלאות עבודה והפופולריות שלה
בסימן עלייה.

היא נראית כמו פאם־פאטאל,
ואכן היא כזו. דיאן פון־פירסטנ־ברג
החולשת על אימפריית מיליונים
של אופנה ואשר שמה הולך
לפניה בארצות־הברית כיורשת
הבלעדית של קוקו שאנל, היא
שילוב נדיר של יופי (בתמונה היא
יושבת בפידמה בשעת בוקר מוקדמת)
מזל, ורצון של ברזל.
כשהיתה בת 11 אמרה לאמה,
ניצולת שואה שנישאה למיליונר
יהודי אחרי המילחמה ,״תראי,
אמא, אני אשיג כל מה שאני
רוצה.״ ואכן כך היה. היא נישאה
לנסיך אגון פון־פירסטנברג, צאצא
לשושלת מלכותית מן המאה ה־,11
מצד אביו, הגרמני, ומיורשי פיאט
מצד אמו האיטלקיה. למרות שהתגרשה
מאגון, הם חיים בהרמוניה,
בדירות שכנות, כשהיא מגדלת את
ילדיהם, אלכם וטטיאנה. בשם
בתה קראה לבושם שהיא מפיקה
בין שאר 19 המוצרים הנלווים לקו
אופנתי ענק, הכולל גם ביגוד ואבזרים.
להשלמת האושר יש לגברת
גם מאהב צמוד: ברי דילר, יו״ר
מועצת המנהלים של פאראמונט.
העולם הזה

2181

1זן וי:!,אומץ אמירתי
אותה הבעה אופיינית שציינה את
הופעתו הפומבית האחרונה של
ג׳ון ויין בטנם חלוקת פרסי האוסקר
(בתמונה השמאלית, בשורה
הראשונה) ,כשהבטיח :״אני ואוסקר
נמצאים בהוליווד מאז 1928
ומתכוונים להישאר כאן עוד זמן
רב.״״ כמו נשארה טבועה בפניו
מאז , 1939 עת הופיע בסירטו של
ג׳ון פורד כירכרת הדואר (מימין).
מאז ומעולם היה בחייו הפרטיים
מה שהיה על הבד: סמל החלום
האמריקאי. הוא אהב נשים (בתמונה
השמאלית, בשורה השנייה נראית
אשתו האחרונה פילאר, עם
שלושה משבעת ילדיו. הוא היה
ימני קיצוני בדיעותיו, וב־1968
עשה את הסרט היחידי על וייטנאם
שצידד במילחמה זו. הכומתות
הירוקות (בתמונה הקטנה באמצע).
הוא אהב להסתבך בקטטות, כמו
בסרטיו, ובאחת הקולנועיות שבהן
הוא נראה בתמונה הראשונה מימין
בשורה השנייה, בסרט, בראנינגאן.
גם חיצוניותו תאמה את הגיבור
האמריקאי הטיפוסי 1.94 ,מטר גובה,
עיניים כחולות, ומישקל 105ק״ג,
(בתמונה השנייה בשורה התחתונה),
כשהוא מפגין את עמידת הקאובוי
האופיינית. עמידה זו ליוותה אותו
גם כשהוא כחוש יותר לפני שנתיים,
כשכבר ידע על מחלתו(תמונה
שלישין ז למטה) ,ועל סיפון
היאכטה שלו, לפני כמה שבועות,
(תמונה קיצונית משמאל, למסה).
בתמונה מימין בשורה התחתונה
נראה ויין בתפקיד שזיכה אותו בפרס׳
האוסקר, בשנת 72׳ אומץ אמיתי
עם קתרין הפבורן.

העולם הזה 2181

114 שיב ב שנים

גיוני קאוסוו: הקשו הישואלי־מיצדי
נויססיוה פון־אופר:
״כל רצוני לחיות

לנען בתי ד

פרם כבדרן השנה מעניק בוב הופ (בתמונה למעלה) לג׳וני
קארסון (של;שי משמאל בתמונה; באמצע — אשתו ג׳ואנה) ,בארו1^ 11-

חת־ערב מייוחדת שערך בפראיירס לאחר קרע, שנתגלע בין קארסון
למנהלה החדש של אן־בי־סי פרד סילברמן, שבגינו פרש קארסון.
אד מקמאהון, הפארטנר של קארסון, נראה בתמונה הימנית בין
שני מעריצים אחרים של קארסון: שגריר ישראל בארצות־הברית
אפריים עברון (מימין) ושגריר מצריים — אשרף גובראל (משמאל).
על נוכחות זו העיר בוב הופ :״מי שהביא לכאן את השניים ביחד
קשר קשר כדי להוכיח לסילברמן מה ג׳והני יכול לעשות!״

במיכנסי־ג׳ינס ובחולצת טריקו׳
חוגגת כריסטינה פון־אופל,
בת ה־ 28 את שובה לזרועות
בתה ואנסה, בתה ה־( 4בתמונה
למטה) .כריסטינה, שירשה עם
אחיה הון בסך 184 מיליון פרנק
של אימפריית אופל (מכוניות),
החלה לבזבזו בקבלנות על מי
שהיה בעלה, בסט טרופה, על
אלכוהול, ולבסוף על סמים שהושיבו
אותה בכלא למשך כשנה.
בתום מאסרה שקלה 46 קילוגרמים
ובריאותה הנפשית
התערערה .״כל רצוני לחיות
למען בתי,״ אמרה לשופטים
ואלה האמינו לה ושיחררו אותה
בפיקוח קצין־מיבחן.

דבורה חאו שיד לא במדי ר
כולם מכירים אותה בשם בלונדי מלכת מיצעד־הפיזמונים (לב
מזכוכית) .למעשה שמה של הבלונדית בתיסרוקת הפאנק, המנשקת
את החבר־הגיטריסט כריס שטיין, בתמונה שמעל, הוא דבורה הארי.
כולם קוראים לה בלונדי, כשם הלהקה שהקים כריס לפני שש שנים,
ולבד מדבורה חברים בה חמישה גברים.
שני דברים מרגיזים אותה :״ראשית, אני רוצה שיקראו לי
דבי ולא בלונדי. שנית — מדוע חושבים שרוק-אנד-רול וסכס הם
שני דברים זהים. זו שטות מוחלטת. כל דבר בעולם אפשר לקשור
לסכם! אנחנו מוסיקאים רציניים והמעריצים שלנו מנומסים וכנים.״

ארתור חבינשט״ו: אוהב את המטרו
ארתור רובינשטיין, הידוע באהבת החיים שלו, בחר לו כמקום-
מגורים את שדרות פוש בפאריס. אם הוא נראה בתמונה למעלה,
כשהוא עובר במחסום הכרטיסים האוטומטי של תחנת מטרו, הרי זה
מפני שהוא פשוט אוהב לנסוע במטרו, הרכבת התחתית המהירה של
פאריס, והוא עושה זאת מדי יום ביומו. אחרי שהוא מטייל ברגל
בכיכר דופין, הוא נוסע שתי תחנות במטרו, כדי לבוא הביתה ולסיים
את סיפרו האוטוביוגרפי, שיצא לאור לקראת יום־הולדתו ד.93-,

העולם הזה

2181

כשתתחיל ה3הלה ל33 וו-
חחיח לך וולוו>ו*ח נגעווית
93ג החתיר!
ע ס תוגוי ח ״ח ץ־גנס 80
!ולוויו!:
דג ם 198

עם שלט־רחוק״

הוו שדומים ל א
כו ל לי ם מ.ע.מ.
ה מכ שיר סופק
בגמר הת שלו מים.

חברת מץ המובילה בענף הטלוויזיות בישראל, מאפשרת לך לרכוש
טלוויזית ״מץ עבע״ משוכללת ואמינה מפאר דגמי 980ולרא שונ ה בתנאי רכישה ללא תקדים.
סהן אפשרויות הרכישה?

לחה 1וז כדאי בר?

לפניך מספר אפשרויות נוחות לרכישת ״מץ־צבע״ .אחת מהן
בודאי תתאים לך. אפשרויות נוספות תוכל לקבל בתחנות ההרשמה.
מם תשלומים תשלום חודשי סה״ב מחיר לתשלום
מזומן
47,0003,500.12
5,000.44,000.2,00012
20,000.49,000.3,750.12
4,000.45,650.2,850.9
20,00047,750.4,750.9
5,000 המחירים אינם כוללים מ.ע.מ. האספקה בתום התשלום האחרון•.
אל תחמיץ את התוכנית; פנה עוד היום לאחת מתחנות ההרשמה
׳של ״תוכנית מץ־-צבע 80״.־התוכנית בתוקך עד 6,7,79

מחיר סלוויזית ״מץ־צבע״ בתוכנית זו הינו קבוע וסופי(כאשר
לפי התחזיות הכלכליות המקובלות תחול בשנה הקרובה עליית
מחירים תלולה עקב האינפלציה בשיעור של >־׳ל 60 בקירוב).
אפילו תוכנית החיסכון הטובה ביותר שבה תשקיע אותו,
סכום של כסף! -לא תדביק בעור שנה את הפער בין מחיר
טלוויזיה צבעונית, לבין הסכום שתצליח לחסוך.
התשלומים שלו קבועים, בלתי־צמורים ואינם נושאים ריבית
כל־שהיא.
אתה רוכש ״מץ־צבע״ ״ 26 עם ״שלס-רחוק״1980-
במחירי . 1978

1* 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1־ 8 0 1 1 3 3

3ד א •

!ו הי ה

ל ך ־ ו ח

ל 0 1לוו> ו, ה 1 1 1 1 3 3

0 1 3נ ס

ל נו !

0או$וזמ\/£ס* ואו ״זט*ז

תחנות ההרשמה אך ורק בחנויות המורשות למכירת מוצרי מץ, שבידיהן חוזה קנייה רשמי של מץ לתוכנית ״מץ צבע 80׳

גזור ושלח— :
רשימת מפיצים חלקית: מץ — אולם תצוגה מרכזי: ר חו ב מו די עין 19 בני -ברק — רמת-גן.
1לכ׳ מין (ישראל) בע״מ,

וזל-אגיב: סלון להיט — רח׳ אבן־גבירול ; 20 שילד — ,רח׳ בן־יחודה , 1בניו מגדלור ; מ.ש.י — .דת׳ בן־יהודה ; 3סופר — רח׳ אלנבי ; 122 הללי׳
אלקטריק — 2001 רת׳
את ורדי — רח׳ בן־יהודה ; 100 צליל אור — רח׳ אצ״ל ( 44 שכונת התקוד שואף — רח׳ אצ״ל ( 1שכונת התקוה) .ירושלים:
המלך ג׳ורג׳ ; 21 טטרון — בית כלל — רה׳ יפו ; 33 סלון השלום — רח׳ יפו ; 68 סלון אמפיסל — רח׳ יפו - ,48י ־ ה. שן פ סנטר (אחים סייג) _ רח<
הנביאים ; 16 סלון הבנקים — רה׳ הבנקים ; 1סלון באלי — רה׳ הרצל 1כל אלקטריק -רח׳ הנביאים ; 15 קריידמן אמנון -רח׳ הנביאים .20 אילת | :ברצוני לקבל פרטים על תכנית״מץ־צבע
שירות מהיר — מרכז חנויות יעלים. אשדוד: סוכנויות דרום רה׳ רוגהיו 31 סלון ושירותים לטלוויזיות צבעוניות בע״מ — מרכז א׳ חנות . 118 אשהליו ״80 :בתשלומים של — 2 500.ל״י לחודש

סלון לאלקטרוניקה כחלון — רה׳ הרצל ; 9סעדון — רה׳ העבודה ; 27 ברזילי (אור־יום) — רח׳ הרצל .39 באר־שכע: סלון צמרת בע״מ — רח׳ החלוץ ; 114ן רו רי ח

א.א. אלקטרוניקה — רת׳ העצמאות ; 47 אלקטריק סנטר (אלוש) — רח׳ הרצל .71 נית־שמש: שטיינברג — מרכז מסחרי. גת־ים: מוסקוביץ — רח׳ |

רוטשילד ; 27 סלון פאר — רה׳ רוטשילד ; 32 אלקסרולין — רה׳ עוזיאל ; 28 סלון צמרת — רח׳ רוטשילד .40 גבעתיים: נתנאלי משה — רח׳ כצנלסון . 12
דימונה: פילים יצחק — מרכז מסחרי ; 443 אוניברסל דימונה (מקסים נידם) — מרכז מסחרי. הוד־השרון: חמד — דרך השרון .94 חדרה: סלון באלי — ן כתובתי
דת׳ הנשיא ; 51 רדיו הכט — רח׳ רוטשילד ; 38מ. 0 .ת. חשמלית — רה הרברט סמואל ( 66 בפסג׳) .חולון: סלון סבוי — רח׳ סוקולוב .77 טבעון 1 :טלכון

דיע׳׳ז 20.6

.- 1״10
״ ווען , 13ר״רג, י •

104
\< 2השעות של שמוני

ראלי לנוויל

מקום ראשון בדירוג הכללי
מקום שני בדירוג הכללי

גרנד פרי ־ מרטיניק

מקום ראשון בדירוג הכללי

מקום שני בדרוג הכללי
מקו ם ראשון בקבוצה 11

ראלי ריימט
מקום ראשון

תחרות חו ר ף-
שר שבלייה בריאנטון
מקום ראשון בדירוג הכללי
מקום שלישי בדירוג הכללי
מקום שמיני בדירוג הכללי

גרנד פרי, שר -שבלייה
אליפות צרפת
מקום שני בדירוג הכללי

ראלי פורטוגל
שביעית בדירוג הכללי
ראשונה בסווג שלה.

טור דה־קורטיקה
עשירית בדירוג הכללי
ראשונה בקבוצה 11

מקום ע<ני בדירוג הכללי׳ ׳
מקום שלישי בדירוג הכללי
מקו ם חמישי בדירוג הכללי

גביע הזה! שר -שבלייה
ראשונה בדירוג׳הכללי•
שניה בדירוג הכללי
שמינית בדירוג הכללי

ראלי חוף השנהב
מקום ראשון בדירוג הכללי
דוד

לוני1

העולם הזה

? 181

מה ע שה ח״ב מנחם ס בי ד 1ר
ב ת חנ ההמר כזי תשלרמלה
! 0שר-החוץ, משה דיין,
גרם דפיקות־לב לא־מועטות
לחברי המישלחת המדינית ש יצאו
בשבוע שעבר למצריים.
אחרי שלא היה ברור אם דיין
יצטרף למישלחת, הוא הודיע
בסופו של דבר על הצטרפותו.
בנמל־התעופה בן־גוריון המתינו
הכל לדיין, אך הוא בושש
לבוא. רק כאשר כבר היו הכל
על המטוס, הגיעה אליו מכונית
שממנה ירד השר. אמר על כך
ראש המישלחת, הד״ר יוסף
סו רג נ ״דיין רצה להראות
שלא רק שהוא נוסע למצריים
רק אם הוא רוצה, אלא גם
מתי שהוא רוצה.״
11 בשבוע שעבר נסעו ארבעה
חברי־כנסת של הליכוד
במכונית אחת, מכוניתו של ח״כ
אבר,הם (״אברשה״) שריר
מתל-אביב לירושלים. בדרך
הציע שריר לעבור דרך כלא
מעשיהו ולבקר את ח״כ שמו אל
רכטמן. אחד הנוסעים,
ח״ ג מגחם סכידור התנגד
והחל צועק :״עזבו אותי. אני
לא רוצה לבקר אותו. תתביישו
לכם.״ שריר החליט להוריד
את סבידור מהמכונית, ובעוד
המכונית ממשיכה לנזעשיהו,
נראה סבידור כשהוא ממתין
לאוטובוס בתחנה המרכזית של
רמלה.

מיכתבים אלה :״אם הם יענו
תשובות אמיתיות, יהיה בהם
הרבה חומר־נפץ פיקנטי.״
| בעת הדיון על מישרד־הבריאות,
נאם ח״כ הליברלים
העצמאיים, ג ד עון האדזנר,
וטען כי לדעתו לא תצליח
הממשלה להעביר את חוק הבריאות
הממלכתי. האוזנר הבחין
כי שר־הבריאות אלי עזר
שו סטק, מהנהן בראשו
ואמר :״אני רואה, אדוני
השר, שאתה מניע בראשך
לאות הסכמה.״ אכזבתו של
האוזנר היתד, גדולה כששוסטק
השיב לו :״לאות אי־הסכמה.״
01 כאשר דנה הכנסת ב־מישרד־הבריאות
פרץ ויכוח
על השאלה, אלו מודעות עלו
יותר: המודעות של ההסתדרות
נגד חוק שוסטק או המודעות
של האינפלציה. איש הקואליציה,
ח״כ יגאל בהן־
אורגד, טען כי אלה עלו יותר,
ואיש המערך ח״כ זאב כץ
טען כי מודעות האינפלציה
עלו יותר. בסופו של דבר
ויתר כהן־אורגד באומרו :״רעה
אחת של פירסומת מיותרת
אינה מקזזת רעה אחרת.״
! 0בדיון על ביטוח החיים
התבטא ח״כ גוסטאב נדיאן
ואמר :״נניח שאדם מן היישוב

עוד מעט אסיים,״ והמשיכה
בנאומה.
0 1רק מעטים מחברי-
הכנסת שמו לב לאחת השאילתות
המוזרות ביותר שהוגשו
בכנסת. ח״כ שמואל פלאטו
שרץ, מי שבמשך תקופה
ארוכה היה מועמד להסגרה
לשילטונות צרפת בגלל עבירות
מירמה שבהן הואשם במדינה
זו, הגיש שאילתה לשר־המיש־פטים,
שמואל תמיר, שבה
קבל על כך שהממשלה לא
דרשה מממשלת צרפת להסגיר
לידה את פול פטרידס, מי
שנחשד בשיתוף פעולה עם
הנאצים. חברי־הכינסת לא יכלו
אפילו לצחוק מאחר שפלאטו
שרון לא היה באולם בעת
שתמיר ענה על השאילתה,
ולכן היא לא נקראה מעל ה דוכן
אלא הועברה ישירות לפרוטוקול.

0כאשר דיבר שר־התחבו־רה,
חיים לנ ד או, על מחירי
הטיסות בארקיע לאילת, הוא
הרגיש כי אין מאזינים לדבריו
ופנה לחברי־הכנסת :״כדאי
שחברי־הכנסת יאזינו וישמעו,
וחברת־הכנסת ארבלי-אלמוזלי־נו
תטה אוזן.״ מדברי השר
נעלב איש הליכוד חיים קורפו
ששאל את לנדאו :״ואנחנו
פטורים מהקשבהז״
ח״ב מהמערך, רב תנועת־המושבים, השתתף
בסיור שערבו חברי-כנסת באוסטרליה
ובניו־זילנד. הכהן הסתובב כל הזמן עם בובע ברט לראשו,
ובקבלת־פנים בעיריית סידני, ניפגש עם סגן ראש״העירייה שהוא
גם השופט הראשי של סידני. השופט היה לבוש בפיאה נוכרית
מסולסלת של שופטים והסביר את מקורה לח״כ הישראלי, ואילו
הכהן הסביר לשופט את החובה של יהודי לחבוש כיסוי לראשו.

! 0באותו דיון האשים לנדאו
את המערך בדמגוגיה. ענה
לו ח״כ המערך אברהם כץ־
7ן דז :״הדמגוגיה וחירות ירדו
מהשמיים שלובים יחד.״
01 כאשר העיר, באותו דיון,
לנדאו גם לח״כ ז׳אל, א מי ר

השיב לו אמיר :״מה דעתך?
אולי תתחיל גם אתה להשתמש
בביטויים כמו סגן־השר מר דכי
ציפורי?״ אמיר התכוון
להתבטאויותיו של ציפורי על
ההסתדרות, כאשר כינה את
ההסתדרות ״מאפיה״ של נצל-
נים שאינם רוצים לעבוד.

\ | 1ך 1ך נ 0י״ יושב-ראש הכנסת עמד בראש המישלחת של הכנסת לאוסטרליה. המישלחת
הישראלית נענתה לבקשת מארחיהם והצטלמה תמונת מחזור בעת שביקרה

בעיר ואגה. בתמונה יושבים מימין לשמאל: ח״ב המערך הרב מנחם בהן, ח״ב לעם, אמנון לין, אחת
ממלוות המישלחת מטעם הפרלמנט של אוסטרליה, יושב-ראש הכנסת, יצחק שמיר, ח״ב חרות, מאיר
בהן, סגן יושב-ראש הכנסת מטעם המפד״ל פנחס שיממן. עומדים מימין לשמאל: הכתב הפרלמנטרי
של ״הארץ״ דן מרגלית, מזכיר״הכנסת נתנאל לורך, ח״ב המערך עדי אמוראי, וקונסול ישראל בסידני.

בעבור ימים אחדים נסע

שוב שריר, יחד עם ח״כ חיים
קורפו, למעשיהו, כדי לבקש

מרכטמן להגיש את התפטרותו.
כאשר שבו השניים לכנסת עם
מיכתב ההתפטרות בכיס, קרא
לעברם ח״כ סיעתם חיים
קאופמן :״הנה חזרו המשכנעים.״

0כאשר
הובסה הממשלה
בדיון על מסע הפירסום של
הפירסומאי אליעזר ז׳ורכין
נגד האינפלציה, הסתובבה מז כירת
הליכוד בכנסת, ירדנה
מל ר, כשפניה נפולים. ירדנה,
הממונה על אזעקת חברי-
הכנסת של הליכוד מהמיזנון,
הרגישה שזאת מפלה אישית
שלה. רק כשהתברר לה כי
חברי-הסנסת של הקואליציה
כלל לא היו בבניין, נרגעה.
0מי שלא נרגע היה יו-
שב־ראש סיעת הליכוד בכנסת,
ח״כ אברהם שריר. הוא שיגר
מיכתבים לכל חברי סיעתו
ודרש מהם לדעת היכן היו
בעת ההצבעה. אמר שריר על

נפטר ממחלה קרא לעברו
חבר סיעתו, ח״כ חיים קורפו:
״וממה נפטר אדם שאינו מן
היישוב ז״
! 0ריב בין שתיים התופסות
את כס יושב־ראש הישיבה
נתגלע השבוע. השתיים הן
סגנית יושב־ראש הכנסת מטעם
המערך, שושנה ארבלי אד־מוזלינו,
וסגנית אחרת, ח״כ
חייקה גרוסמן י. בעת שגרום-
מן כיהנה כיושבת־ראש נאמה
ארבלי-אלמוזלינו ועברה את
זמנה הקצוב. גרוסמן העירה
לה על כך וביקשה ממנה לסיים.
השיבה לה ארבלי :״זה
נושא חשוב, היו לי הפרעות
באמצע.״ ענתה לה גרוסמן:
״גם כשאני נואמת מאותתים
לי לסיים.״ אז לימדה אותה
ארבלי פרק בהילכות ניהול
ישיבה ואמרה לה :״כשאני
מנהלת ישיבה אני נותנת עוד
שתיים שלוש דקות. אי אפשר
להפסיק את הדברים באמצע.״
גרוסמן ניסתה להסביר עצמה
ואמרה :״אינני רוצה שיאשימו
אותי באיפה ואיפה.״ הרגיעה
אותה אלמוזליו :״לא יאשימו,

111*11 בסיור באחד הגנים הלאומיים הגדולים שבאוסטרליה פגש חבר־הכנסת בחיה,
#ן שלדבריו ״אף פעם לא ראיתי אותה בחיים״ — הקנגורו. הקנגורו לא חשש מחבר-
הכנסת הישראלי, ניגש אליו וזכה בליטופים ובענפים כמזון. לא היתה זו החיה היחידה בה נפגשה
המישלחת הישראלית שביקרה באוסטרליה, שבה היה חבר גם לין. המישלחת כולה הובאה אחר
כבוד להתבונן מקרוב בסוס־המירוץ המפורסם ביותר של אוסטרליה, כבוד שרק מעטים זוכים לו.

מרשימותיו
שרמבקר
מ ס עדו ת
הפעם היה בחברתי אורחז
מצרפת, ידיד ותיק ומבין ן
גדול בארוחות וביין. המסעדה
זכתה למחמאותיו,ובמיו־י
חד הביע פרנסוא את התפע־1
|לותו מיין ״פטיט ם ירה״|.
]זהו יין אדום חדש ומעולה ,
|של כרמל-מזרחי, והוא התאים
נפלא למנה העיקרית
צלי בקר ברוטב.
לא מכבר טעמתי עוד יין׳
הדש של כרמל ,״טינטה
)אמרלה״ ,גם הוא יין שול-
<חני אדום משובח. אני מנד
1ליץ על היינות האלה בפני
1כל אוהבי היין הטוב. כדאי
״לכם לזכור את השמות^
החדשים האלה.

תצוגת האופנה עול
חברת הכנס ת שולמית אלוני

ן א111 וים

ורוחב־האופקים של שר המי שפטים ש מו אל תמיד
! 0כתשובה ציטט לנדאו
מדברים שאמר אמיר עצמו,
והופרע על־ידי אמיר. אז אמר
לו שר־התחבורה :״ח״כ אמיר,
אולי תאזין לדבריו ציטטתי
עכשיו את דבריך כמעט דברי
אלוהים חיים. אולי תקשיב לתשובתו
של בשר ודם פשוט?״
! 0כשתאר ח״כ משה
*טמיר את מצבה של אילת,
בעיקבות העלאת תעדיפו הטיסה
אליה, הוא טען שהממשלה
חונקת את אילת .״אומנם
אין לנו כאן עסק עם מכת־מוות

אות־ביניים. כאשר הפריע לו
ח״כ משה שמיר בשבוע שעבר,
אמר לו שריד :״החלטתי לא
לענות על קריאות-ביניים. אם
אשנה את דעתי, אודיע לך.״
! 0שר־הפנים יוסן? בורג
היה אורח־הכבוד במסיבה שנערכה
בתל-אביב, לרגל הופעת
סיפרם של הרב ישראל
לאד וכתב הצופה שאול
מייזליש -יהדות הלכה
לממשה. בין היתר אמר השר:
״אני מהבודדים בממשלה שעדיין
מייצג את המונח עם-

הספר, לעומת כמה שרים ש כבר
מזמן שכחו איך נראה
ספר.״
! 0נציב מס־ההכנסה ד 3
נייגר התגלה כשחיין טוב
וכשחקן טנים־שולחן מעולה.
הוא בילה סוף־שבוע באילת,
לשם הגיע בענייני-עבודה, ו־בשעות־הסנאי
עסק בספורט.
עם ידידיו שם התלוצץ באומרו
:״מה ההבדל בין מם־הכ־נסה
לחברה קדישא ז אין הב דל,
שניהם מנסים להעמיק את
ה גווייה.״
פטיט טירה
וטינטה

אמרלה

מיטיבים את האמהות
1^1 1 0 1אמה של רות דיין וראומה וייצמן (משמאל) היתה אחת האורחות במסיבת
| 111111 # 1 1 1חתונה שנערכה בשבוע שעבר בתל־אביב. רחל שוורץ, אשר יש לה כבר נינים
רבים, והנראית צעירה מכפי גילה, היא עסקנית־ציבור פעלתנית בירושלים ורעיית עורך־דין. בתמונה
היא נראית עם חתנה, שר־הביטחון עזר וייצמן, ויורשו של וייצמן בחיל־האוויר, מנכ״ל ״אל־על״ מרדכי
(״מוטי״) הוד, כששניהם מתחרים מי יהיה הראשון שימזוג לכוסה ויסקי מבקבוק שהוגש אל השולחן.

מוקד

מיידית, אין זה החונק מבוסטון,
אך הממשלה עושה זאת לאט
לאט ובעדינות.״
! 0בעת שח״בגד עון
האדזנר דיבר כדרכו על השואה,
והאשים את הממשלה
שאינה עושה די לביטול החוק
הגרמני על התיישנות פישעי
הנאצים, קרא לעברו שר־המישפטים
שמואל תמיר :״מתוך
יותר רוחב־אופקים.״ האת־נר
התרגז והשיב לו :״אתה
אל תלמד אותנו רוחב־אופקים.
אנחנו לא זקוקים לשיעור זה
ממך.״
01 בעת נאומו של ח״כ
מאיר פעיל על הקפאת
הבנייה, קרא לעברו סגן שר-
הביטחון, מרדכי (״מוטקה״)
ציפורי, קריאת ביניים. פעיל
הפסיק את דבריו וענה לו:
״אדוני סגן שר־הביטחון. אילו
היית נוהג בתבונה היית שותק
עכשיו שנה, אחרי מה שאמרת
על ההסתדרות. אל תתן לי
הזדמנות לעשות לך, מי שבירך.״

0כאשר קמה ח״ב שו למית
אלוני ממקומה בעת
סערת הרוחות שהיתה בכנסת
בשבוע שעבר, קרא לעברה
ח״כ הליכוד חיים קורפו :״ח״כ
אלוני, תשבי. זאת לא תצוגת
אופנה.״
׳ 0ח״כ יוסי שריד גילה
שיטה חדשה להתגבר על קרי

הפסל יגאל תומרי,ין
שלח ל־ססו איש חוזרים, ש בהם
כתב שהוא עומד לערוך
תערוכה של אנשים יפים, ומבקש
מכל אחד שישלח לו
זזמונות־עירום שלו ושל בת-
זוגו. בין האנשים שקיבלו את
החוזרים היה סגן ראש־המנד
שלה, ייגאל ידין.
! 0בישיבה האחרונה של
הוועדה הבינמשרדית לטכסים
וסמלים, המתכננת טכסים ממלכתיים,
דובר על השלום.
אמר מזכיר הממשלה, אריה
נאור :״שלום בשבילי זה
כאשר תיזמורת צה״ל תהיה
היחידה הנבחרת של הצבא.״
הגיב על־כך הפירסומאי דויד
אדמון, שגם הוא חבר הוועדה
:״בשבילי שלום הוא
סוף השקרים הקטנים שמספרים
בעלים בוגדניים לנשותי הם,
בתואנה שהם הולכים למילואים.״

0בפגישה של שר־האוצר
שימחה ארלין־ עם תא כת-
בי־הספורט, נישאל השר על-
ידי העיתונאי יהושע שגיא
מיתקני־ספורט יבנה מתי
משוכללים יותר בכפר המכ־ביה.
אמר שגיא :״אם לא תזדרז,
האנשים יהיו חולים ותצטרך
לבנות עוד בתי־חו-
לים.״ השיב לו השר :״אני
אקים להם ישר בתי־סוהר.״
! 0מי שיבחין. כי ראש
עיריית ירושלים, טדי קו״
לק, ירד מעט במישקלו, כדאי
שידע שקולק בילה את סוף-
השבוע האחרון בבית פרונזר
שבאשקלון. המקום מיועד ל אנשים
הרוצים להפחית ממיש־קלם.
טדי היה שם עם רעייתו,
תמר, והשניים שמרו על
כל כללי הדיאטה — מזון דל־קלוריות
ובילוי בבריכת-הש-
חייה. בעת שתמר נכנסה לבריכה,
העדיף טדי לשבת,
כשהוא לבוש, ליד הבריכה
ולקרוא ספר.

*! ״1 1 1 1 0 0 0 1 1מזכ״ל ההסתדרות נאם בפני אלפיים נציגי פועלים שהתכנסו להפגין מול
#111 * 1 11111 1הכנסת, בשבוע שעבר, נגד חוק שוסטק לביטוח בריאות. היתה זו הפעם
הראשונה שברחבת ההפגנות המפורסמת שמול הכנסת הוקמו במות של ממש. בהפגנה הבטיח
משל לממשלה ולשר־הבריאות, אליעזר שוסטק, כי ההסתדרות תהפיד את הממשלה ואת מישרד
הבריאות קבלן־מישנה שלה, אם ימשיך שוסטק בנסיונו להפוך את קופ״ח של ההסתדרות קבלן הממשלה.
העולם הזה

2181

)0*11111
ה ו וי ־ ה חיי םשלה נו ע ר
זה אהבהמ שו לשת -
ש תי נ שי ם וג ברב מי ט ה
11 במועצה לביקורת סרטים
ומחזות התנהל ויכוח אם
לאשר בסרט החדש׳ דיזנגוף
,99 סצנה של אהבה בשלושה
— שתי נשים וגבר — או למחוק
אותה. רוב חברי־המועצה
היו בעד מחיקת הסצנה. רק
כתב הטלוויזיה רפיק הלכי
והעיתונאי ישעיהו (״שייקר.״)
כן־פזרת נלחמו כדי
להשאיר אותה בסרט .״זה
הווי־חיים של בני הנוער היום״
,טענו השניים. אנשי המועצה
לא השתכנעו והזמינו
30 מנהלי בתי־ספר בארץ,
כדי לחזות בסרט. רק אחרי
שמסקנת המחנכים היתד. שאין
כל רע בסצנה, היא אוש רה.
אך בהצגת הבכורה של
הסרט הושמט מתוכו קטע זה.
81 מלהקת הסרט דיזנגוף
,99 שרון הראל, שעברה
ניתוח של המעי־העיוור, מספרת
שאביה ׳ניגש לרופא ואמר
לו שבתו היא רקדנית-
בטן, לכן רצוי שיצניע את
הצלקת שעל בטנה. שרון מבטיחה
שהיא תסתובב בקרוב
בביקיני, ואיש לא יראה את
סימני הניתוח.
81 איו הגיב העיתונאי
אמנון דנקנו־ על הידיעות
בדבר הסירוב לפתוח את האוניברסיטה
בביר־זית? הוא
הציע להתחיל לפעול למען
סגירת אוניברסיטת בר־אילן.
> 8הצייר אנדרי קלצ׳ינ־סקי,
מי שהואשם בהסגת־גבול
בשגרירות הגרמנית, נישק
בבית־המישפט ידה של
גברת ואמר לה :״אל תאמרי

לי שלמדתי זאת ממנחם
כנין בגין הוא זה שלמד
זאת מסבי.״ סבו של קלצ׳יג־סקי
היה, לדבריו, אלוף־מיש־נה
בצבא הפולני.
81 ביריד הספרים, מאחרי
אחד הדוכנים, מוכרת את ספ ריה
משוררת צעירה החותמת
ל. נעמה. נעמה היא בתו
של שלום לוין, מזכיר הסתדרות
המורים בישראל, ומי
שהיה ח״כ. היא מעדיפה, משום
מה להסתתר מאחרי האות
למ״ד מאשר להזדהות בשם-
המישפחה המלא שלה.
! 8בשבוע הספר העברי,
מאחרי אחד הדוכנים, חתם
מאיר עוזיאל על סיפרו ההומוריסטי,
מדריך לפשע. בין
האורחים המבקרים היה גם
יועץ ראש־הממשלה לענייני
תיקשורת, שלמה נקדימון.
הוא ניגש אל עוזיאל ושאל:
״האם אפשר ללמוד משהו
חדש על הפשע בספר שלך 7״
השיב המחבר :״כן, אך ל-
סיפרי השני, שיהיה על אותו
הנושא, אני רוצה לראיין
אותר.״
! 8ישראלי עסוק מאד באמריקה
הוא הסופר עמוס
אטינגר. בעוד אשתו, תמר
אכידר, מכהנת כנספחת לענייני
נשים בוושינגטון, הס פיק
עמום לכתוב שני ספרים:
האחד רומן ביוגראפי, והשני
ספר על גיבורי סידרת־הטל־וויזיה
חיים שכאלה, שהוא
היה המפיק שלה. את הספרים
מוציאה לאור חברה אמריקאית.

1 111* 1י 11 :81 עקרת־בית ואם לשני ילדים, מדגמנת בשעות הפנאי שלה. בתמונה היא מציגה
את בגד־הים החדיש לשנת ,1980 שתיכנן האופנאי גידעון אוברזון. הוא מכנה
11/1

את בגד־הים ״חיתול״ .כדי שלא ישעמם להביט על בגד־הים המינימלי, הדביק גדעון אוברזון על
גופה של הדוגמנית כמה מדבקות צבעוניות, שהוא קורא להן ״איפור גוף״ .הן אינן יורדות במים,
אלא רק בעזרת שומן מיוחד. פינצ׳י היא אשתו של דייל ״אל על״ עמי מור.

מזל נהו

היורקת המפורסמת, מי שירקה על שר•
הביטחון עזר וייצמן ננאות״סיני והכניסה
מלח לקפה שהוגש לשר־הביטחון באלון־מורה, נראית בתמונה
(משמאל) כשהיא עסוקה בעבודה נינוחה יותר. בין יריקה לקפה
עוסקת מזל, העומדת לפני גיוסה לצה״ל, בסריגת כיפות לחבריה,
אנשי גוש־אמונים. התמונה צולמה בהתנחלות החדשה.

העולם הזה 2181

! 8עופר כהן בן ד,5-.
בנו של דובר מישרד־החינוך
ישראל כ הן, מאד אינו מרוצה
כאשר הטלוויזיה מפסיקה
תוכניות־ילדים כדי לשדר דיווחים
על טכסי־שלום .״אוף,
מתי כבר ייגמר השלום הזה?״
הגיב, כאשר נאלץ לוותר על
לי מייג׳ר לטובת ראש־מנד
שלת ישראל.
! 8אכזבה ציפתה למיכאל
(״מיקי״) מילר, המנהל הכללי
של חברודהביטוח תורן.
הוא עמד לטוס לארצות־הברית
\׳בטיול מאורגן. בהגיעו לנמל-
ץ התעופה בן־גוריון, נאמר לו
י כי טיסת אל־ על תאחר בשעה.
מיקי הסתובב לו במישרדי החברה,
שם יש לו ידידים. כאשר
חזר בשעה היעודה, הסתבר
לו שהמטוס כבר המריא.

בלית ברירה לקח מיקי מטוס
אחר של החברה. כפיצוי הזמין
אותו הקפטן לתא־הטיים
בזמן ההמראה והנחיתה.

קולני ברחוב שילם האנגלי
לנהג, חרף מחאותיו של אמנון,
שביקש ממנו שלא ישלב
עבור הסיבוב המיותר.

81 נהג־מונית חיפאי ניצל
את תמימותו של ג׳נטלמן אנגלי
— כך לפחות החליט הבמאי
אמנון מפקין. הוא ציפה
בביתו לבמאי-שחקן האנגלי
סטיבן כרקוף, מי שביים
את הצגת מטאמורפוזה בתיאטרון
חיפה. סטיבן לקח מונית
וביקש מהנהג לעצור בדיוק
לפני הבית. הנהג. שעצר שני
בתים אחרי דירתו של אמנון,
התעצל לקחת רוורס, ועשה
סיבוב חוזר כדי לעצור מול
בית מסקין. אמנון, שראה כל
זאת ממירפסת ביתו, ירד למטה
וגער בנהג. אחרי ויכוח

׳ 8כתב־הטלוויזיה בניו׳
יורק, דן שילון, קיבל סוף־
סוף את הסרט המוקלט ש?
תוכנית האירוויזיון. הוא הק׳
רין אותו לפני ידידיו במושבז
הישראלית שם. בין האורחת
נראו נציג ישראל באו״ם
יהודה כלום, ושדרן־הטל
וויזיה לשעבר, אורי פירפט מהשיו הנוכחים התלהבו
הללויה, ודן הקרין אותו לפ
ניהם ארבע פעמים ברציפוה
בעת ההקרנה הכריז שילון כ
הסרט גרם לו געגועים לשמו
הישראלית, והוא יבוא בעיק
בותיה לחופשה קצרה כאן.

אגשים

נחמההנדל: ל ק פו ץ מ!
ה ו. ג או לכת ! בשיר
81 בקונצרט־ד,פרידה של
הזמרת נהמה הגדל, לפני
שחזרה לביתה בגרמניה0 ,יפ־ד
בשנה שעברה, ביום
הולדתי, היה לי מצב־רוח רע
מאד. עמדה לפני הברירה :

אשר זכה בעבר בשלושה אוס־קרים
בערב אחד עבור מוסי־קת־הסרטים
שכתב. מיכל פגשה
במיקרה גם את השחקן־
במאי דודי אלן במיסעדה
בנידיורק, נגשה אליו, הציגה

בנו של השחקן שייקח אופיר, חגג השבוע את בר-

המיצווה שלו. בביתו, לצד אמו, לידיה (מימין) ,וסבתו,

4י 4י

צלינה שומאכר, בירר אם מותר לו לפתוח את המתנות בו במקום, או שעליו להמתין עד תום המסיבה.

מריס לוי

הפרופסור למחלות־לב, מזהיר את ספן־
השלום, אייבי נתן, לבל ירים בחורות. אייבי,
:מסיבה בתל־אביב, הרים בחורה שישבה על השולחן ורצה להניחה
(ל הריצפה• שריר נמתח בגבו, ואמבולנס הוזעק. אייבי בילה את
זלילה בכאבים עזים בבית״החולים, ורק בעזרת זריקות ותרופות
רגעו כאביו. בערב, כשיצא מבית־החולים הלן ישר למסיבה.

׳זרוק את עצמי לנהר או לכי
זוב שיר. כתבתי שיר. עכשיו
זני מציעח לכל אחד, שיש לו
זצב רוח ירוד ביום־הולדתו,
זיכתוב שיר.״
! 8אחת הפעילות בבונדס
:ניו־יורק היא מיכל אופיר,
זי שהיתה בעבר מיס אל־ על.
:יא מעודדת את תרומות הספים
לישראל על־ידי מסי-
:ות־קוקטייל שהיא עורכת ל־ונשי
עולם־הבידור היהודיים
ארצות־הברית. המסיבה ה־וחרונה
שערכה היתה לכבוד
,מוסיקאי מרודין המלי־גז,

עצמה, והזמינה אותו לאחד
הקוקטיילים שלה .״צריך לתת
לכוכבים יהודיים יותר מידע
על ישראל,״ אמרה מיכל.
׳ 8הסופר־עיתונאי יגאל
גלאי החליט לשנות את עטיפת
סיפרו, התרבעות, שיצא
עתה במהדורה רביעית. במהדורות
הראשונות מפארת תמונתה
של הדוגמנית־ציירת אי ריס
דווידסק* את העטיפה.
עתה הוציא יגאל את התמונה
והחליפה בציור. איריס ויגאל
התיידדו כאשר עבדו באותה
הוצאת־ספרים, ויגאל לא רצה

הארכיטקט, נבחר, יחד עם עוד שלושה אר־
׳ך ן|11ן^1
כיטקטים בעולם, להציג את עבודותיו בספר
*ייני 11ו1
חדש, שמפרסמת חברה אמריקאית. בספר תוצג עבודתו האחרונה
— תיכנון של 26 בניינים, בעלי 28 דירות בכל בניין, לשכונת רמות
בירושלים. בתמונה, צבי הקר במישרדו המעוצב לפי טעמו האישי.

*״1ך | 71 כוכב הכדורגל של מכבי תל־אביב, הוערץ גם ביום חתונתו לדורית.
^ י | 1שחקני קבוצתו ומעריצים רבים הרימו אותו ואת אשתו הטריה על

סאות, כאשר הזוג הפגין נשיקה ראשונה כבעל ואשה. אחד הנוכחים בחתונה הפטיר,
:התחתן לפני הנסיעה לליוורפול, זה כמו לקחת סנדביץ׳ למיסעדה טובה \״ דורית היא
חותה של איריס, הנשואה לשחקן אחר במכבי תל־אביב, ויקי פרץ. אבי ודורית היו
*צב־רוח מרומם והתפקעו מצחוק בעת החופה, ואף הדביקו במצב הרוח את האורחים.

שיזהו את איריס עם גיבורת
הספר.
! 8לפני שהגיעה ארצה לחופשה
קצרה, פגשה מלכת-
היופי לשעבר חווה לוי, ב מסיבה
בניו־יורק, את רופא
הדיאטות כדע אטקיגס. הוא
נתן לה כמה עצות דיאטטיות.
גם מלכת-יופי -אחרת, רינה
מור, מתייעצת עם אותו רופא.
כאשר הוצגה חווה לפניו,
הגיב אטקינס :״כדאי לי לעבוד
במישרה מלאה בייעוץ
למלכות־יופי ישראליות.״ חווה
סיפרה לידידיה בארץ שהיא
פורשת מעולם הדוגמנות, ועומדת
להשתלב במיפעלי־האופ־נה
של בעלה האמריקאי.
! 8כל מי שחשב שחמי
טבריה הם מקום עבור אנשים
מבוגרים הסובלים ממיחושים
שונים .,יכול להתבשר עכשיו
שחמי טבריה מתאימים מאד
גם לאנשים צעירים. השחקן
היפה של תיאטרון הבימה,
רפי וזכור, בן ר,־ ,31 ששהה
בטבריה לצורך הצגות, החליט
לנסות את מעיינות־המרפא,
הציץ ונפגע. הוא מנסה עכשיו
לשכנע את כל ידידיו הצעירים
שיסעו לשם מהר ויד נו
כמותו.

צבי חזן

(מימין) התמנה השבוע מנהל קבוצת הכדורגל של מכבי תל־אביב,
במקומו של חיים (״לייבו״) לייבוביץ, שנפטר לפני כחודש ימים.
צבי הגיע לחתונתו של אבי כהן וישב בחברת מאמן מכבי תל-אביב, ניסים בכר. על
החופה אמר בכר :״רק אצל המצרים עורכים חופות שאורכות כל כך הרבה זמן.״
אבי כהן נולד במצריים בזמן מיבצע־קדש. באותו יום, שבו נולד, נשבתה הסיירת
המצרית ״איברהים אל־אוול״ ,ואביו קרא לו על שם אותה ספינה.
העולם הזה

2181

חוששת שאת בהריון>...

הש געוןשל

״שגעון״
1*30־ )1הקיץ הגדילה
מפאר דיגמי ה אופנ ה מהארץ ו מ חו״ל
במכירה מיו חדת של קיץ 1979

רשת חנויו ת ״שגעוף,
תל־אביב, דיזנגוף 126ן ה׳ באייר ; 4הס ( 4פינת אלנבי).
ב ת -י ם, רוטשילד . 22

* המיבצע מוגבל לזמן קצר בלבד.

בדיקת הריון עצמית בביתך
ה חיי םתפסוכמו

ע1מאוגרץ וים•

(תוצאה תור שעתיים!*
111

ה מ חז מ ר! הקו מדיה! הסר !

הגש ש .1 .החיוור

ודאי חששת לא פעם
הבדיקות האחרות שניתן לעשותן
שאת בהריון ולא רצית לשתף
רק לאחר 5ו יום).
אנשים נוספים בהתלבטויותיך.
) 4011.165 מיוצר ע״י חברת וויליאמס
עכשיו תוכלי לודא זאת בעצמך
האמריקאית ונמכר בהצלחה במליוני
ללא צורך במעבדה ובד.
יחידות בשנה בארצות הברית.
) 4011)65 הינה בדיקת הריון
בקשי את ) 4011)65 אצל הרוקח שלך
עצמית הנעשית בביתך
ותוכלי לוודא בעצמך
(אין צורך לרוץ למעבדה)
אם את בהריון כל פעם
ונותנת תוצאות תוך שעתיים
שהמחזור מתאחר.
והסוד כולו שלך.
הוראות מדוייקות בעברית ואנגלית
*בדען ת ) 40*1)05 נעשית 9ימים בלבד מצרפות לכל אריזה.
לאחר אי הופעת המחזור (לעומת

הסוכן בישראל בלקון בט״כז

2דקות במכס
ואני בחוץ!
המוכס הביט במזוודת ״צנטנר״ שלי
הביט בעיני בהערכה ואמר :
״ארוני יש לו טעם טוב״
סימן xואמר לי צא !!
ה״א, פינפי,ר ( 4טעל קפד נגה) ,טל 297891 .
בסרט פירסום

בכורה ארצית — החל ממוצ״ש 30.6.79
ב״ 14 בתי־קולנוע ברחבי הארץ.
כל ל הי טי הסרט על ת ק לי טי ״ ה ד־ א ר צי ״
הפצה ״אינק״״ בט״מ,פינ 0קו 7

העולם הזה 2181־

מרסי ס גוי!

סיור וטיול במרחבי ישראל עם האוטובוסים המרווחים של
״יונייטד-טורס״ ו״דו־־תיור״

גם חופף גם צובע
עכשיו מעמידה ״הילטון שמפו״ לרשותך 10 גוונים שונים
לצביעת שערך בקלות ובחסכון כספי גדול. הילטון שמפו מתוצלץ
גם לגברים. קחי
רת אנגליה, חופף וגם
לך שקית ״הילטון
צובע את שיערך בו
שמפו״ ,חפפי את
זמנית.
שיערך פעם־פעמיים
״הילטון שמפו״ מעניק
לשיער ברק אמיותגלי
שיער יפה מול
המראה.
תי, ניחוח מבושם,
מונע קשקשים ושומר
שאלות נוספות? נשעל
בריאות השיער.
מח להשיב עליהן.
׳הילטון שמפו״ מצכתבי
לת.ד10112 .
ויץ לשיער שהתחיל
תל־אביב וצרפי למכתבך
דוגמה משיערך,
לדהות, לפסים ומומ-
£118ט> 7מ( 8שיידרס) -לשיער בלונדיני
קוד סוג השמפו
ז 6׳\811
0ו57

׳( 801086

ו 571

1 01011)1־? 631

5712

)861§6 >1101

5713

001)160

80 0

5714־ 61ק >\88 >>818׳))>16

מתאים לשיער
הגוון שיתקבל
בהיר,שיבה,פסים בלונד כסור
בלונד בהה
בלונד

בלונד פנינה
בלונד כהה

בלונד בהיר וכהה בלונד בהיר
לכל הצבעים
בלונד אפרורי

£8 £א ( 1 0טונרס) לשיער. חום וכהה. קוד 5700

סוג השמפו

מתאים לשיער
חום בהיר

001 )1׳(־1־8861
>>010010 08681001 5701 חום בהיר וכהה
5702
0 010 0801 חום בהיר וכהה
5703
ץ 1008 >1380§30 חום בהיר וכהה
5704

01 1132:61־>>31

חום בהיר

הגוון שיתקבל
ברק דובדבן זהוב
חום ערמוני
בר ק חו ממחהב
אדמוני חינה
חום כהה

תני לשיער שלך להפגש עם״סילטוו ״100111

להשיג בפרפו מריו ת
ובר שתות ה שיווק

מול הטרוריזם המילולי -׳ווו בה היא לצענק !

הגייס החורש
י 6א יפה לצעוק. בהחלט לא. זה לא
• מנומס.
לא יפה לשסע את דברי הזולת. כל גננת
טובה תגיד זאת.
אסור להרים קול. אסור לצווח. אסור
לזעוק.

זה נכון.

אבל אין זה נכון תמיד.

יש מצפים שבהם אסור לשתוק.
אסור להחריש.
כאשר נרצח אדם לנגד עיניך, ואינך
צועק לעזרה — אתה שותף לפשע.
כאשר נגזלים לעיניך אלמנות ויתומים,
ואתה אינך זועק — אתה נבל.
כאשר נעשים בשם מדינתך ובשם עמך
מעשי-עוולה מעשי־עוולה מסמרי־שערות,
ואתה יושב ומחריש — אתה משייך את
עצמך אל בני־הבליעל.

כרגעים כאלה, אתה
לצעוק.

חייב

אנשי־השלום, המשמיעים כשעה
קשה זו כשדות ארץ־ישראל, כרחוב
וככנסת, את קול המחאה של
ישראל האחרת.

לנגד עינינו שלנו, ה״צווחנים המתוסכלים״
,עומד ציווי עתיק :

״למען ציון לא אחשה, ולמען
ולמען ירושלים לא אשקוט!״

איני יודע. וגם אין זה מטריד אותי
בשעה זו. לא לשם כך הרמתי את קולי.

1 1 1

הרמתי את קולי כדי שאוכל מהר
להסתכל כראי, מכלי להתכייש.
ל* מהומה הזאת בכנסת -אות־כבוד
י י היא לבית־הנבחרים הישראלי.
כסילים ופתאים, ילדים־טובים-ירושלים,
מייבבים נוכח אובדן הנימוסין בכנסת. היכן
הוויכוח התרבותי, רחמנא ליצלן? מדוע
אין מקשיבים בשקט למונולוגים נמלצים?

הנה התשוכה: מפני שכנפשנו
הדכר !

ביום הרביעי שעבר לא נערכה בכנסת

לץ כסילים והפתאים, אבירי הנימוס
י י הפרלמנטרי הצרוף, ממלאים עתה
בעל־כורחם תפקיד מסוכן ביותר.
מבלי להבין זאת, הם משמשים כעלה־תאנה
וכחיל־עזר להתקפה על מיבצר ה דמוקרטיה
הישראלית.

כחפות מסד־העשן של מליצותיהם,
נערכים עתה כוחות-השח-
רור כמדינה להתקפה מכרעת על
בית־הנכתרים.

הפרובוקציה של אריק שרון בכנסת דומה
לפרובוקציה שלו באלון־מורה. זו גם זו
לא באו במיקרה בעיתוי הזה ובמקום הזה.

י י יותר. דווקא משום שהיא הקיצונית
ביותר, היא מאירה את חובת־הצעקה.
בסוף ינואר נתמנה אדולף היטלר כ־ראש־הממשלה.
בסוף פברואר נשרף ה רייכסטאג.
במשך ארבעה השבועות האלה
השתולל במליאת הפרלמנט הגרמני חרמן
גרינג השמן והמושחת, יד-ימינו של היט־לר,
גיבור־מילחמה לשעבר, מוכה שיגעון־
גדלות, ברוטאלי וערמומי, שעמיתיו אסרו
עליו שיש לו ״שכל של ילד״.
גרינג הטיל את מוראו על הרייכסטאג.
רוב חברי־הבית חשו מניין נושבת הרוח,
והם החרישו. רק קומץ חברי־פרלמנט הרימו
את קולם, זעקו, הזהירו.

אין לי הכיטחון העילאי של מר
כגין. איני מתיימר לדעת מה יזכור
ההיסטוריון כעוד מאה שנים.
יתכן שיזכור את אריק חוצה־התעלה.
יתכן שיזכור את אריק, רב־הטבחים של
קיביה. יתכן שלא יזכור את אריק שרון
בכלל.

יתכן שיזכור דווקא את קומץ

המישטר, אשר הליכוד שואף אליו עב-
׳שיו, אינו יכול לסבול פרלמנט עצמאי,
ובו אופוזיציה המותחת ביקורת בקול רם.
לעיני המצלמה ובאוזני הרדיו והעיתונות.
אחרי שהשור לפיד הוכנס לחנות־החר-
סינה של הטלוויזיה, הוכנס השור שרון
לחנות־החרסינה של הכנסת.

כשני המיקרים, המטרה מוכנת
מאליה: להרוס.

ך• התקפה עול הכנסת נערכת עתה
׳י י משני כיוונים.

הכיוון האחד משתמש כצכיעות
המתחסדת, כדי לשפוך על הכנסת
קיתונות של כוז וזוהמה.

הכנסת רחוקה מאד מלהיות כלילת־הש-
למות. נדמה לי שאין לה מבקר חריף
ועיקבי ממני ,.כתבתי ונאמתי מאות אלפי
מילים על פגמיה וליקוייה.

הכל נעשה למען ״כבוד הכנסת״
.אם יצליח המסע, תהיה הכנסת
מנומסת כמו הרייכסטאג,
ממושמעת כמו הסוכייט העליון,
שקטה כמו הפרלמנט של ניקא־ראגואה.

כולם
כאחד סיימו את חייהם,
לאחר מכן, כמרתפי־העינויים וכ־מחנות־ה
ריכוז.

ך ן, אני צעקתי ביום הרביעי האח-
• רון. קראתי קריאוודביניים. לא החרשתי,
כאשר שמעתי את דברי הבלע של
אריק שרון, את התקפותיו הפרועות על
מחנה־השלום, את טענתו שכל מי שא־נו
תומך בהתנחלויות הפרובוקטיביות בגדה-
המערבית הוא בוגד, מעוות, מורעל, שקרן,
אנטי־ציוני.
למחרת היום קם מר מנחם בגין, ולעיני
מאות אלפי צופי־הטלוויזיה של טומי לפיד
דיבר על ״הצווחנים המתוסכלים״ וקרא
בשמותיהם של עדי אמוראי, אורי אבנרי,
מאיר פעיל ויוסי שריד.
הוא גם ניחש מה יגיד ההיסטוריון בעוד
שני דורות. הוא הבטיח שאותו היסטוריון
יזכור את גבורותיו של אריק שרון, וישכח
את הצווחנים.

ההתקפה על הפרלמנט היא הצעד
היטני, מחוייב המציאות.

לשם כך מנוצלות — הוי עזות־מצח
צינית!— פרשות־השחיתותשל הליכוד
עצמו. פרשת שמואל רכטמן, פרשת שמואל
פלאטו, בן חסותו של מנחם בגין ותומכו
בכל ההצבעות, פרשת מימון המיפלגות —
כל אלה הפכו תחמושת נגד הכנסת.
בראש מסע־התועבה עומד כמובן. שמואל
תמיר. הוא הגיש הצעה לפגיעה בחסינות
חברי־הכנסת, שתאפשר לרוב בכנסת
לסלק לצמיתות את הח״כים המטרידים.
יושב־ראש הכנסת הוסיף את תרומתו
למסע על-ידי העלאת ההצעה לסתום את
סי חברי־הכנסת ולמנוע מהם לקרוא קרי־אות־ביניים.

כרייכסטאג
הגרמני היו בפברו•
אר 1933 אנשים, שהעזו לצעוק.

אם ניפגש כיום כגרמני קשיש,
והוא יספר לנו כי היה אז חכר
הרייכסטאג, האם לא נטיח כפניו
את השאלה הנוראה :״איפה
היית? למהשתקתץ״

מזה כמה שבועות מתהדקות שיני הצבת
ברשות־ד,שידור. עריפת הראשים עוררה
רעש, אך לא בה העיקר. העיקר הוא
בשינוי הדרגתי אך מהותי של הדיווח
האקטואלי בטלוויזיה. השקר החזותי הגס.
ששלט בדיווח על הסערה במליאת־הכנסת.
היה סממן אופייני לכך.

אך ההתקפה, הנערכת עתה,
אינה מכוונת לתיקון ליקויים. היא
נועדה לסתימת פיה של הכנסת.

ך* כה ניקח את הדוגמה הקיצונית ב

נראה לנו כיום כגיבורו
זה ששתק בנימוס, ש״שמר על כבוד
הרייכסטאג״ ,שהתבטא בעדינות ובקול
נמוך — או זה שקם וצעק?
את מי אנחנו מכבדים? מי נראה לנו
כיום כפטריוט נאמן?

תיקשורת. אי-אפשר היה למצוא
אדם מתאים לכך יותר מלפיד.

בגין מתמוגג בעת נאומו של אריק שרון בכנסת
״סערה״ מפוברקת, פרי יוזמתם של כמה
רודפי־פירסום, מן הסוג המקשט מדי פעם
את כותרות העיתונים. הסערה פרצה מלי-
בם של חברי־הכנסת משני הצדדים, נבחרי
המחנות היריבים במדינה.

אלה גם אלה ידעו: כאן מונחים
על כפות המאזניים, עצם דמותה
וגורלה של מדינתנו.
מכאן: ישראל הנחלנית, הכובשת, בעלת
הציונות האכזרית, המגרשת את מי
שהיא יכולה לגרש, המנשלת את הנותרים
מאדמתם, המדכאת את המוחים על
כך — ארץ־ישראל השלמה של הבולדוזר
והתת־מקלע, מדינתם של אריק שרון וגוש־אמונים.
ומכאן:
ישראל האחרת, שפניה אל השלום
עם העולם הערבי ועם העם השני
החי בארץ זו, בעלת הציונות השפוייה,
התובעת צדק לעצמה והמעניקה צדק לזולתה,
ישראל הדמוקרטית, הסולדת מן הכיבוש
ומן השחיתות הכרוכה בה — ארץ-
ישראל היפה, מדינתו של מחנה־השלום.
זוהי הכרעה גורלית. הכרעה בין שתי
מדינות־ישראל שונות בתכלית, שבהן יהיו
שני עמים שונים בתכלית. הכרעה בין
מדינת־כיבוש ומדינת־שלום. ולפי מיטב
הכרתנו שלנו: הכרעה בין עתיד לאומי
ובין חורבן־בית־שלישי.
מי טכל זה לא איכפת לו, ש־

״אינו מתעניין בפוליטיקה׳— ,
יישכ-נא כשקט ויתאכל על הנימוסים
ככנסת.

הפרובוקציה באלון־מורד, באה לסכל את
האוטונומיה בטרם נולדה, לבודד את אנוור
אל־סאדאת ולדחוף את הפלסטינים אל
מחוץ לכל מעגל של הידברות.

הפרובוקציה ככנסת כאה כדי
לשכור את כית־הנכחרים, לסתום
את פיו ולשתק את האופוזיציה.
העיתוי הגיוני. מזה כמה שבועות מראים
סקרי דעת־הקהל כי הליכוד יובס בבחירות
הבאות• ההתמוטטות הכלכלית וההתפרקות
של מערכות־השילטון, יחד עם השחיתות
הגוברת והפער המתרחב, הורסים
את התשתית האלקטורלית של הליכוד
בכלל ושל תנועת־החרות בפרט.

הביטחון העצמי של אנשי הלי כוד
התערער.

עד כה היו בטוחים בבחירתם מחדש,
כבדבר מובן מאליו. הציבור שמח על
נפילת המערך. המימשל החדש נראה
צעיר ורענן. ג׳ימי קארטר ואנוור אל-
סאדאת פעלו למען בגין.
לכן המשיך הליכוד ללבוש חזות ליברלית
ולשחק לפי כללי המישחק הדמוקרטי.

נראה כי עידן זה חלף. המהפך
האמיתי התחיל.

11 11 ינויו של טומי לפיד כמנכ״ל רשות ״
׳ השידור היה האות הראשון למהפך.

הצעד הראשון לעבר מישטר
טוטאליטרי הוא תמיד ההשתלטות
הברוטאלית על אמצעי־ה

ו?״ כיוון ה שני של ההתקפה הוא זה
י י שהתגלה בסיגנונו של אריק שרון.
זהו סיגנון הטרוריזם המילולי, המוכר
היטב ממצבים דומים בארצות אחרות. כל
חבר־הכנסת שאינו נכנע לשילטון מוגדר
כ״בוגד״ ,כאיש ״הגיס החמישי״ .כל ביקורת
מוגדרת כניסיון ״להרעיל״ של נישמת
האומה. כל השקפה אחרת מוגדרת כ-
״מעוותת״.

המסקנה מוכנת מאליה. בוגדים
יש להרוג או לכלוא. מרעילי־נשמה
יש להשתיק. מעוותים יש לאשפז
כמוסדות לחולי-נפש.
זהו ההיגיון הפנימי של ההסתערות ה־טוטאליטרית
על הפרלמנט. הוא בא להפחיד,
לסתום את הפה, להפוך את הכנסת
חותמת־גומי צייתנית בידי שילטון ברוטאלי,
הרואה את עצמו כשליח ההשגחה
העליונה והגורל הלאומי.
ך* יה משהו מפחיד באותה ישיבה
י י של הכנסת. מישהו מפחיד.

זה לא היה אריק שרון. זה היה
מנחם כגין.

הוא ישב במקומו והתמוגג מנחת, לשמע
דברי הנאצה של חבר ממשלתו. ולמחרת
היום הגן עליו בלהט של אהבה.
מנחם בגין הוא ד״ר ג׳קיל ומיסטר הייד.
נראה כי ד״ר ג׳יקל, מביא השלום, סיים
את תפקידו. מיסטר הייד, הוותיק והמוכר,
משתלט מחדש בנפשו של האיש המכהן
כיום כראש־הממשלה.

וזה כאמת מפחיד.

הנרוטוקול הרשמי: מה נא מ ת נאמר במסת?

וימתח 11 אס
האסון
על הכותרת הזאת יש זהות״יוצרים. אמר את הדברים השר
יוסף בורג, בקול רם, בצאתו מאולם המליאה, אחרי ההשתוללות
המילולית של אריק שרון. ח״כ אבא אבן אמר כי ״זהו השור
היחידי הנושא על גבו חנות־חרסינה ניידת״.
ההשתוללות של שרון לא היתה מיקרית, ולא פרי ההתרגשות
של הרגע. אריק שרון עצמו התנדב להשיב על ארבע
ההצעות לסדר־היום על פרשת אלון־מורה והפגנת ״שלום
עכשיו״ (שתיים של יוסי שריד ותופיק טובי, שתיים של ״הרב״
חיים דרוקמן ושל רוני מילוא)• לכאורה היו צריכים להשיב על

אריאל שרץ: כבוד היושב־ראש,
כנסת נכבדה, אני הייתי זד, שביקש להפריד
בין שתי קבוצות ההצעות לסדר־היוס,
בין הקבוצה שהייתי מגדיר אותה כהצעות
בלתי־ציוניות, לבין הקבוצה שהייתי
מגדיר אותה כהצעות ציוניות.
מרדכי אלגרכלי: אדוני השר, ההפרדה
הזאת אינה מקובלת.
אריאל שרץ: לכן בכוונתי לענות
בנפרד על ההצעות הבלתי־ציוניות ועל
ההצעות הציוניות.
אורי אבנרי: אפשר גס לדבר על
הצעות פשיסטיות והצעות בלתי־פשיסט־יות.
אם נחלק ציונים האחד לשני, נראה
מי יהיה מחלק יותר טוב!
צ׳רלי כיטץ: אוי ואבוי לציונות
שלך !
מאיר תלמי: מה שאתה אומר זו
פגיעה בציונות. בדיוק באותה מידה אתה
פוסל את הציונות שלך. מילימטר של
ציונות לא תשיג בזה.
אריאל שרץ: על מה נזעקתם י
מאיר תלמי: מהדברים שלך!
מרדכי וירשדכסקי: על האפרטהייד
שלך.
אריאל שרץ: ממה נזעקתם? ממה
פחדיכם ד מישובי־הרפאים? מערי־הדמה?
ממה אתם מוטרדים?
מאיר פעיל: חזה שאתה נהיית ציוני
אני מתחיל לפחד.
אריאל שרץ: ממה אתם מוטרדים?
ממה אתם יכולים להיות מוטרדים? האם
מישובי־דמה אפשר להיות מוטרדים?
מישובי־רפאים אפשר להיות מוטרדים ן
האם לשם כך נזעקתם, ובעוצמה כזאת?
צ׳רלי כיטץ: אנחנו מוטרדים מזה
שאתה משקיע מיליארדים בהתנחלויות
האלה -,ואתם תורידו אותן, ולשכונות העוני
אין כסף. אתם אומרים: אין שיכנו,
אין כסף לבנות דירות לזוגות צעירים,
אין כסף לתת לעניים. אתם מקצצים
בסובסידיות ונותנים כסף לישובי־דמה
ולהתנחלויות. מזה אנחנו מודאגים !

אריק שרץ: על מה נזעקתם, חברי-
הכנסת?
מאיר פעיל: אגיד לך על מה נז־עקנו,
ציוני גדול שכמוך !
אריאל שרץ: על מה נזעקתם, חב-
רי־הכנסת? על ביצוע שקט ללא פיר־סוס?
במשך שנה וחצי טיפטפתם ארס
על הפירסום, והמערך אמר: אנחנו הקמנו
ישובים ללא פירסום. וכל הזמן אמרתם:
אם כבר צריך לסבול את הרע הזה,
למה אתם מפרסמים? למה אתם לא עושים
בשקט? רבותי חברי-הכנסת, שמעתי
לעצתכם. אחרי כל-כך הרבה דיבורים על
שקט: עשינו את זה בשקט. הרי אתם
צועקים ללא הרף, למה אתם מדברים?
צ׳רלי גייטץ: לא עשיתם את זה
בשקט, אלא. עשיתם את זה כמו גנבים
בלילה.
יוסף כורג: הוא מומחה לגנבים !
מומחה !

כך ראש״הממשלה, מנחם בגין, או שר־הביטחוו, עזר וייצמן.
שרון אינו מאלתר לעולם, כי אינו חופשי בדיבור מעל הדוכן.
הוא בא תמיד כשבידו תמליל מוכן וכתוב. כן היה גם הפעם.
כל התקפותיו — החל ב״גייס חמישי״ וכלה ברמזיו על מוצאו
הדרוזי של כתב־הטלוויזיה רפיק חלבי — היו מוכנים מראש.
אף שקטעים מן הדברים פורסמו פה ושם, סבור ״העולם
הזה״ כי חשוב לציבור לקרוא את הדברים במלואם, כדי שיוכל
לשפוט בעצמו על אשר אירע במליאת־הכנסת. להלן מתפרסם
הפרוטוקול הרשמי, תוך השמטות בלתי־חשובות.

מגחם בגין: צ׳רלי, באמת !
אריאל שרץ: כן, ד״ר בורג, אני
חושב שהוא מומחה.
אורי אבנרי: יחידה 101 פעלה בשקט,
וזה המשך ישיר למיפעלה.
אריאל שרץ: רבותי חברי־הכנסת,
אי־אפשר לאחוז במקל בשני קצותיו: גם
לדבר על שקט ואי־פירסום וגם להקים
זעקות על ביצוע בשקט.
מאיר פעיל: גם להקים התנחלויות
וגם לדבר על שלום.
יוסי שריד: יש הבדל בין שקט לבין
גניבת־הדעת.
רוני מילוא: חבר־הכנסת פעיל, בינתיים
הליכוד גס הביא את השלום וגם עושה
התנחלויות. הוא עושה את זה ביחד.
מיכאל חריש: רוני מילוא, מה היה
הסוף עם פיתחת־רפיח? אותו הדבר יהיה
כאן !
רוני מילוא: הממשלה הזאת היא
שהביאה את השלום והיא שהעלתה ישובים
חדשים עם אריק שרון.
אורי אבנרי: אתם תורידו גם את
אלון־מורה.
רוני מילוא: הממשלה עם אריק
שרון היא הממשלה שהביאה את השלום.
מיכאל חריש: רוני מילוא, אני שואל
אותו שאלות, ואתה מתחמק כמו פחדן
מלהשיב תשובות.

אריאל שרץ: כבוד היושב-ראש,
כנסת נכבדה, נושא ההתיישבות באלון-
מורה --
מנחם הכהן: זו איננה התיישבות.
אריאל שרון אינו נושא חדש.
עוד בנובמבר 1977 קיבלה ועדת־השרים
להתנחלות החלטה להקים ישוב באלון-

מורה. אני יכול לומר לכם, ולא יהיה
בזה גילוי של סוד צבאי, שעוד מיספר
שנים רב לפני כן החליטה מערכת־הבי-
טחון לתפוס את השטח הזה בגלל חשיבותו
הצבאית.
אורי אבנרי: אם כך, מדוע הודיע
שר־הביטחון שאין לזה נימוק בטחוני?
אריאל שרץ: אני אגיד לכם, חברי־הכנסת

מאיר פ,עיל: שר־החקלאות עוסק
בביטחון, ושר־הביטחון עוסק במה?
חייקה כרוסמן: אדוני השר, אתה
שר־הביטחון או שר־החקלאות?
אריאל שרץ: חבר־הכנסת אבנרי
וחבר־הכנסת פעיל, לפעמים כשאתה עומד
על הדוכן הזה אתה אומר: מה אני
מבזבז פה זמן בקריאות־ביניים? אני עומד
כאן בשקט ואגיד מדוע: כאשר אתם
צועקים את קריאות־היבניים, סוללים עוד
קילומטר של כביש, מובילים עוד צינור
של מים, ובונים עוד בית. אני לא
מוטרד, יש לי זמן.
צ׳רלי כיטץ: אתם מתכננים להפקיע
עוד אדמה?
יוסי שריד: ובאותו הזמן מפרקים
ישובים, מפרקים ישובים בפיתחת־רפיח.
אריאל שרץ: יש לי זמן !
רב שילנסקי: אדוני השר אריק
שרון, כל הכבוד על מה שאמרת, וכל
הכבוד על מה שאתה עושה.

מ אי ר פעיל: אפשר לדעת איזה
כביש בנו היום?
אריאל שרץ: אתה הרי מתיימר
להיות מומחה לכל. הייתכן שאתה לא
בקי במה שקורה? באמת, באמת.
דב שילנסקי: כשבנו את כרמיאל,

אבנר, כץ ואלת הצעות נשיססיות ס־פש־סטקן!!׳•

ארק שוון בשעת נאומו
הם שכבו מתחת לטרקטורים ואחר־כך הם
באו לכרמיאל כדי לבקש קולות לכנסת.
אריאל שרץ: עם האופוזיציה קל
לי, קשה לי עם הקואליציה. תן לי בבקשה.
מיכאל חריש: קשה לך עם עצמך,
זה הכי קשה.
אריאל שרץ: אתה טועה.
מאיר יפעיל: הצרה היא זו שעם עצמו
לא קשה לו, אבל הוא בכלל לא מבין
מה נעשה מסביב.
קריאה: כימעט כמו עם החווה.
אריאל שרץ: חברי־הכנסת, מאז
אותה החלטה ב־ ,1977 ישבו הממשלה או
ועדות מתוך הממשלה ודנו בהיבטים השונים
של הבעייה שש פעמים נוספות,
עד שנתקבלה, בסופו־של-דבר, החלטה
כאובה ומלובנת עד הסוף. מה אתם חשבתם,
שהצעתי את ההצעה, בזמנו, להקים
ישוב באלון־מורה כדי שהיא תירשם בפרוטוקול?
יוסי
שריד: חשבנו שזה רק מיגדל
פורח.
אריאל שרץ: אינני ׳נמנה עם הח ברים
— בממשלה בכלל, ולאוו דווקא
בממשלה הזאת — שאומרים תמיד: אני
אומר זאת כדי שיירשם בפרוטוקול. מעולם
לא אמרתי דבר כדי שיירשם בפרוטוקול.
אני רושם את הדברים במפת השומרון,
בגליל, בביקעה, ברמת־הגולן ובחבל
עזה.
אורי אסנרי: ובפיתחת־רפיח.
מיכאל חריש: ומה עם המיגדליס
האלה בצפון סיני, שהודעת עליהם בטלוויזיה?
אורי
אבנרי: הבדואים שאתה גירשת
— יחזרו. הבדואים שאתה גירשת
בשיטות ״חריגות״ יחזרו עד האחרון, ואחה
לא תהיה שם. אותו הדבר יקרה באלון
מורה.

אריאל שרץ: הצעתי את ההצעה,
כי זו החזית העיקרית של עם ישראל
כיום, ושום גייס חמישי לא ימנע זאת,
שום חבורת צבועים לא תצליח לחבל בציונות
האמיתית.
אורי אכנרי: מי זה גייס חמישי?
דבר ברורות !
קריאה: אתה !
יוסף רום: על ראש הגנב בוער הכובע

אורי אגינרי: אדוני היושב־ראש,
אתה חייב להתערב. כשהשר אומר בוגדים,
כשהשר אומר ״גייס חמישי״ אתה
חייב להגן. מי כאן גייס חמישי?
היו״ר פינחס שיגמן: ואיך אתה
התבטאת על הממשלה. ,אתה עדיין זוכר?
זה ישנו בפרוטוקול !
אריאל שרון: המכאיב הוא, כי בץ
המתנגדים — ואומנם הדבר מכאיב —
יש אנשים מאמינים, יש אנשים טובים,
יש גם אנשים ישרי־דרך, שנשמותיהם
הורעלו במשך השנים. הסתכלתי בטלוויזיה
ביום ששי האחרון וראיתי את הדיווח
של הכתב האמין רפיק חלבי, המדבר
על אדמה חקלאית.
מנחם הכהן: זו ההזדמנות לפטר
גס אותו.
צ׳רלי בי*ץ: אולי בהזדמנות זו
תזרקו גם אותו מן הטלוויזיה? נו?
קריאה: זו גזענות !

.גייס חמישי ...הצעות ציוניות ודא ציוניות ...חברה של צנועים ...נשמות ש 1{1וו...01־׳
זידאן עטשי ג למה אמרת את זה
בציניות? גזען שכמוך ! תחזור בך. אני
מציע לו ! הוא יושב על אדמת הטלוויזיה
הישראלית. תחזור בך !
אריאל שרץ: זידאן עטשי, לא אתה
ולא כמותך לעולם לא תביאו אותי לח זור
מדברי־אמת. לא אתה ולא כמותך.
זידאן?}טשי: אז תרד משם ! לא
מדברים כאן בזילזול ולא בגזענות ! פה
לא מדברים בגזענות !
מאיר פעיל ג האמין היחידי כאן הוא
אריק שרון.
יוסי שריד ג אתה מדבר על גייס
חמישי? אתה פשיסט1
זידאן עטשי ו אני רוצה לדעת מי
הגייס החמישי ! למי אתה מתכוון? חבל
שאתה יושב רק על במה כזאת. אתה לא
ראוי שאף אחד ישמע אותך. אתה בוגד
במדינת ישראל, לא אף אחד אחר !
תופיל! טובי: את הדיווח הזה נתנו
בכל העיתונים. למה בחרת דווקא ב־רפיק
חלבי?
קריאה: הוא היה גזען ונשאר גזען !
מיכאל חריש: חברים, אני מציע
לכס להירגע, הוא ממש טיפש, זה הכל !
משה קצב . :מיכה חריש, תתבייש

מיכאל חריש ז

הוא

טיפש !

הוא

פשוט טיפש !

קריאות מספסלי הליכוד: איו

אתה מדבר?
מיכאל חדיש: כן, הוא טיפש, הוא
טיפש ! ילד שלא גדל !
עדיאל אמוראי: הוא פשוט אינפנטיל.
הוא אינפנטיל. אינפנטיל ! אינפנטיל !
אינפנטיל ! צריך פעם אחת להגיד את
האמת.
מיכאל חריש: הוא ילד טיפש.
(מהומה באולם)
היו״ר פינחס שינמן: חבר־הכנ־סת
אמוראי, אני מבקש להפסיק. חברי־הכנסת
מן הקואליציה ומן האופוזיציה,
אנא הפסיקו !
מיכאל חריש: גם שרי־הממשלה
חושבים כך עליו.
מאיר פעיל: השאלה היא מי אמין
— שר־הביטחון או שר־החקלאות?
זידאן עטשי: אדוני היושב־ראש, מה
שהשר אמר זו פגיעה בכבוד הכנסת!
משה עמאר: אדוני היושב־ראש, אני
חושב שצריך לבקש מהשר לחזור בו
מדבריו.
היו״ר פינחס שיינמן: תפסיקו את
קריאת־הבינייס. לא נוכל להמשיך כך,
ואני אאלץ להפסיק את הישיבה.
זידאן עטשי: בשביל מה בכלל להמשיך,
אדוני היושב־ראש? אחרי הת בטאויות
כאלה, להמשיך?
משה עמאר: השר חייב לחזור בו
מדבריו !

׳נית־טלוויזיה מסויימת, שהוצגה ביום ו׳
האחרון. לא יעזור מאומה — אפילו כדי
להשביע את רצונכם, אינני יכול להחליף
את שמו של מי שצילם, ערך והגיש את
התוכנית. לא יעזור. אני מדבר על תוכנית
מסויימת.

אורי אכנרי: שמענו סיגנון כזה גם
בארצות ממויימות אחרות.
קריאה: אם אתה כבר מדבר על
טלוויזיה, ספר לנו למה התמנה טומי

אריאל שרץ: רבותי הנכבדים, אני
אומנם תיקווה שהמינוי הזה יביא אולי
לתיקון המצב. אם יהיה לו אותו עוז־רוח
שצריך לשם כך — שהמינוי אומנם יביא
לכך שהדיווח בטלוויזיה יהיה דיווח שה עובדות
בו יהיו אמת.

מנחם הכהן: ואתה גם מקווה שרפיק
חלבי לא יהיה בטלוויזיה.
מאיר פעיל: אתה הורס הכל.
היו׳׳ר פינחס שיינמן: חבר־הכנסת
פעיל, למה אתה ממשיך?
מאיר פעיל: מפני שאני רוצה, אדוני
היושב־ראש !

אריאל שרץ: אין לי כל התנגדות
אני אינני מתנגד להבעת דעה כזו או אחרת
להבעת דעה זו או אחרת. אבל כשבאים
בתוכנית־טלוויזיה ומציגים את האדמה החקלאית,
מתוך הנחה שרוב אזרחי ישראל
לא מכירם את המקום, ובמקום לצלם את
השטח של הישוב אלון־מורה מצלמים את
הגורן ׳ של כפר רוג׳ייב — אני חושב שזה
מה שנקרא מסירת עובדה בלתי־נכונה.
ולמה לא צילם אותו כתב את שטח ההתנחלות
עצמה? כי אילו היה מצלם את
שטח ההתנחלות עצמה, היה מתברר לו,
ולא רק לו, אלא לכל עם ישראל, שמדובר
כאן בשטח סלעי, שאין בו אף דונם אחד
מעובד.

צ׳רלי כיטץ: וזה מצדיק הפקעות?
קריאה מספסלי הליכוד: איזה
הפקעות?

אריאל שרץ: וזו הסיבה שהזכרתי
את כתב הטלוויזיה.

מאיר פעיל

:ומה׳ המך חק בין הכפר

לגבעה?

אריאל שרץ: הגורן של הכפר איננה
נמצאת בתוך השטח התפוס.
1 אני מציע לכל חברי הבית, בעיקר לאלה
המדברים ומזכירים את פסק־הדין — אני
מציע להם גם לקרוא אותו היטב. אילו
היו עושים זאת, היו מבינים במדוייק את
ההבדל שבין הפקעה לבין תפיסה, וזו
הסיבה שהזכרתי את הפרשה הזאת. גם
בתוכנית־הטלוויזיה דובר על הפקעה, וזו
היתה עובדה בלתי־נכונה. דובר שם על
שטח מעובד וצילמו את הגורן, ואני רוצה
פשוט לספר לכם מה היה.
כשראיתי את הכתבה בטלוויזיה, צלצלתי
אל מנכ״ל רשות־השידור ואמרתי לו :
היו בכתבה שלוש עובדות בלתי־נכונות:
האחת, הראיון שנערך עם חבר הישוב,
אברהם מינץ, לא נערך במקום, אלא על
הכביש שבין שכם לבין עקרבה. זו עובדה
אחת.
דבר שני, אמרתי למנכ״ל רשות־השידוד
— האדמה לא הופקעה, אלא נתפסה.
צ׳רליכיטץ: מה ההבדל?
זידאן עטשי: באמת הבדל, זה חשוב
מאד !
מנחםכנין: חבר־המסת ביטון, אס
אינך יודע — אל תשאל.

אריאל שרץ: ודבר שלישי שאמרתי
למנכ״ל רשות־ד,שידור: אין שם אדמה
מעובדת. ענה לי מנכ״ל רשות־השידור:
אבל אני ראיתי את הערבי הזקן היושב שם
עם הנפה. אמרתי לו: זה בדיוק היה בכי־כר־הגורן
של הכפר. אין לזה שום קשר
למקום שעליו דובר.

מאיר פעיל :

מה המרחק בין זה לבין

אריאל שרץ: אינני מדבר על זכותנו.
זכותנו קיימת גם בארץ־ישראל די*
מיזרחית. זכותנו בלתי־מעורערת. אך מה
אדבר על זכות וציונות אל מי שנמנה
על אויבי הציונות או מי שציונותו מעוותת.

אורי אבנרי

אורי אכנרי

כולם, חוץ ממך.

אריאל שרץ: לכן אדבר על הביטחון,
ותרשו לי חברי הכנסת --
שיבוא

שר־הביטחון

לדבר על ביטחון.
צ׳רלי ביטון: תדבר על בנדורה, לא
על ביטחון. אתה שר־החקלאות.
מנחם סבידור: דרך־ארץ --
מאיר פעיל: זה ״שר התפיסה״.

אריאל שרץ: אני צוחק צחוק מר,
כאשר אני שומע את כל הדבדנים חוזרים
כתובים מאולפים על חשיבות הביקעה ו־גוש־עציון.
איך גוש־עציון? הלא בגוש-
עציון נאנסתם, כאשר הייתי ראש מחלקת
הדרכה בצה״ל, תפסתי את המחנה בכפר״
עציון--

מאיד פעיל

:אמרתי לכס שהוא שר

התפיסות.

א רי אל שרץ: ולשם נכנס הגרעין של
בני כפר־עציון, חרף רצונכם. בגוש־עציון
נאנסתם. עכשיו פיתאום המקום הפך לחשוב
— לא שאני חושב שהוא לא־חשוב
— הוא בעל חשיבות עצומה. אבל אתם
נאנסתם, ומייד הוא הפך להיות חשוב.

מאיר פעיל

:זה נכון גס עליך.

אריאל שרץ: אני מוכן לקבל הערות
משני אנשים, שבעיני מקובלים כמבינים
בענייני־ביטחון. אחד מהם הוא ראש־הממ־שלה
לשעבר, יצחק רבין, והשני — יגאל
אלון. אלה שני אנשים שישנם שם, ומבינים
בביטחון. איתם אני מוכן להתווכח. יש
דעות שונות, אבי מוכן להתווכח.
אכנרי: ומה עס משה דיין?
אורי אריאל שרץ: האחרים, רובם חבל

שיוסיפו בילבול וישפיעו על כולם בעניין
זה. כל אחד נעשה מומחה. מי ידבר —
חבר״הכנסת שריד? מה מבין המומחה
הזה בביטחון י מה נסיונו, דרך־אגב?

:חזור בך 1חזור בך !

אריאל שרץ: אני מדבר על תוב־

תופיק טובי

:זו דמגוגיה שאין כמו
אריאל
ש דון: חברי־הכנסת, אנא זיב־רו,
לא כל מי שמדיר על הביטחון מבין
בביטחון.

אריאל שרץ: אין לי כל כוונה לפגוע
בכתב זה או בכתב אחר.
קריאות: באמת? אין לך כוונה כ זאת?

אריאל שרץ: חברי־הכנסת, אתם
ודאי תמהים מה מצאתי לי היום לבוא
דווקא בנושא הזה ולעמוד עליו בכל ה תקיפות
כפי שצריך, ואני אענה לכם: על
הפרק היום בעיית קיומה של ישראל, ואנו
ניגשים היום לנושא הקריטי והמכריע ביותר
בקשר לקיומנו בעתיד ולמשך שנים
רבות ודורות רבים.

מאיר פעיל: מי זה אתם?
מיכאל חריש: זה לא מובן.

! 1 אריאל שרץ: כבוד היושב־ראש,

כנסת נכבדה-- ,

קריאות

המקום? מה המרחק בין זה לבין המקום
שלא הופקע אלא נתפס?
תופיק טובי: גס בפיתחת־רפיח
אמרת שלא מנשלים אנשים מן האדמות.
אריאל שרץ: אני מציע לך, חבו־הכנסת
פעיל, למדוד את השטח.

ן י׳ול ,׳בורג וגרונך :״כל ה ל מו תל מה שאמות ר

מאיר פעיל

:יותר משאתה מבין ב
חקלאות.

״ויפתח הי א ח פי האסון!׳,
(המשך מעמוד )35
אריאל שרון: מי? זה שכבר׳ תופר
חליפת ראש־ממשלה, שלא שירת בצבא
אפילו יום אחד? הוא? מי?
משה שהל: לאן ירדת, אדוני ש ו החקלאות?
זאב
כץ: מתי היה ראש־הממשלה הנוכחי
בצבא?
היו״ר פינחס שיינמן: אדוני ש י
החקלאות, אנא חזור בך, זו סתם האשמה.
אני מבקש ומציע לשר שיחזור בו. אי״
אפשר להאשים מדוכן־הכנסת בדברים שלא
ידוע אס הם נכונים.
קריאה: כמה ימים שירת ראש־הממ־שלה
הנוכחי בצה״ל?
משה שחל: אדוני השר, אני מבקש
ממך לחזור מדבריך.
היו״ד פינחס יטיינמן: אני מציע
לשד״החקלאות שלא יגלוש לעניינים ש אינם
נוגעים ישירות לתשובתו.
זאב כץ: הוא לא מסוגל לא לגלוש.
אורי אכנרי: שמואל תמיר שירת
בצה״ל?
אריאל שרון: באמת, תתחילו להיות
רציניים. במה כוכב־השחר חשובה מנווה־צוף?
משה
שחל: היושב־ראש פנה אליך
בהצעה מסויימת. אנו רוצים לשמוע תשובה.
הוא פנה אליך לחזור בך מדבריך.
תענה לו בכן או לא. יש גבול.
חיים קופמן: אבל למה שיחזור בו?
מנחם הכהן: כאן זה לא ועידת־חירות
! תפסיקו עם האלימות הזאת ! כאן
לא תהיה אלימות מילולית !
אריאל שרץ: אינני יודע מה נזעקתם.
היו״ר פינחס שיינמן: אדוני שר
החקלאות, אמנם שר החקלאות לא התייחס
אישית ולא פגע אישית, בכל זאת למען
הסדר --
מיכאל חריש: שר־החקלאות לא
אחראי לדבריו, לא צריך להתייחס לדבריו

כוכב־השחר חשובה מנווה־צוף? במה לי מונים
חשובה ממעלה־נחל, שממנה רואים
את פיסגת החרמון, את עפולה, את המעגן
בחיפה ואת האוניות בנמל אשדוד? ובמה
גוש־עציון חשוב מכרמי־שומרון, מאריאל
ומתפוח? אלה חשובים ואלה חשובים.
מאיר פעיל: וכימעט כולם יפונו.
מיכאל חריש: מה עם צפון־סיני ו־פיתחת־רפיח?
אריאל
• שתן: לא תזכה לכך שהם
יפלו.
מאיר פעיל: לא יפלו ! יפונו, ועוד
איך !

צ׳רלי ביטון: אתה פינית את פיתחת־רפיח,
ואתה תפנה גס אותם.
אורי אכנרי: שר־הפינוי. אתה מתמחה
בזה.
אריאל שרץ: אלה ואלה חשובים.
אין פחות חשוב ואין חשוב יותר.

נשאלת השאלה במה חשיבותה של אלון־
מורה.
כאשר באים לעניינים לאומיים הקובעים
את גורלנו, המישחק הזה נגמר.׳
מאיר פעיל: מה נגמר? שום דבר
לא נגמר ! אתה בונה לך מיגדליס פורחים
במקום אחד, ומפנה אותם במקום אחר.
קריאה: מיגדל פורח היית אתה —
אחה ואלה היושבים על־ידך.
אריאל שרץ: נשאלה שאלה מה
חשיבותה של אלון־מורה, ונדמה לי שמן
הדין להסביר את חשיבותה של אלון־
מורה. רציתם לדעת זאת כל־כך.
אלון־מורה מבטיחה את האגף הצפוני
של ציר חוצה שומרון ! אלון־מורה נמצאת
על הר השולט על מחנה־קבע ישראלי, ש יישאר
מחנה־קבע גם בזמן האוטונומיה,
וזו החלטה לתפיסת השטח עוד מלפני
שנים. אלון־מורה נמצאת במקום שממנו

מאיו פעילי.. :אתה הורס את הנוי
ברצינות. הוא לא אחראי לא למעשיו ולא
לדבריו.
אורי אכנרי: איפה אתם שירתם,
רוב חברי הממשלה הזאת, חבורה של מש תמטים

מיכאל חריש: אתה יודע שהוא לא
רציני, מילה שהוא אומר היום, הוא משנה
אותה למחרת.

אהוד אודמרט
אורי אכנרי: הגיבור הלאומי אול־מרט
! הגיבור הלאומי תמיר ! הגיבור הלאומי
נסים ! חבורה של משתמטים ! גיבורים
לאומיים !

אריאל שרץ: לא הזכרתי כאן שם
של אף אדם. עוד לא בחרתם את מועמדי-
כם. אם הייתם בוחרים, הייתם יודעים. אבל
אם היושב־ראש ביקש אותי לחזור בי,
אני מקבל את בקשתו.
מנחם הכהן: למה אתה הופך את הכנסת
לאלימה? למה אתה עושה את זה
לעם הזה? זו לא ועידת־חירות ! תשיב בלי
אלימות מילולית.
אריאל שרץ: תתחילו להיות קצת
* במה רציניים. הגיע הזמן שתהיו רציניים.

מאחוריו, זאב כץ ואימרי רון.

לחלוש על כל המיזרח־התיכון.
קריאה: אנחנו משאירים משהו למוסקבה.
תופיק
טובי: ההתנחלות משקיפה על
זה ומשקיפה על זה. בביקעה אסור לגור,
כי זה ביטחון ישראל, ברכסים אסור, כי
זה ביטחון ישראל. איפה יגורו?
חיד״ר פינחס שיינמן: חבר־הכנסת
טובי, אל תתרגז כל־כך.
אורי אבנרי: בחווה של אריק שרון
יגורו.
קריאה: איפה אתה גר?
אריאל שרץ: הבל על הבריאות,
חבר־הכנסת טובי, ואגיד לך מדוע: יהיו
לך פעמים רבות שבהן תתרגז על הנושא
הזה. לממשלה יש תוכנית ברורה, העונה
על בעיות ביטחונה של ישראל, ומכאן תבין
שעוד ייצא לך להתרגז פעמים רבות. אנא
שמור מעט על כוחך.
אם נפסיק לשים לב למניפולציות הפו ליטיות
של כל מיני אינטריגנטים קטנים,
שממשיכים לספר לציבור את שקריהם כמו
לפני חתימת הסכם־השלום — ומה לא
אמרו על הממשלה הזאת לפני חתימת ה שלום?
אמרו שלא יהיה שלום, שלא

יחתמו, שההתנחלויות יפריעו, דיברו על
המיגדלים, על ערי־הדמה, ומה קרה?
הרי זה שמכה אתכם. אתם יודעים מה
מכה אתם? מכה אתכם זה שכל נבואר
תיכם נמצאו גבואות־שקר. זה מה שמכה
אתכם. הרי כדי לחזור לשילטון, אתם
מוכנים לוותר על שילטון, לוותר על
ארץ־ישראל, לוותר על הכל.
מה לא אמרתם לפני החתימה? מה לא
אמרו אותם הצרחנים, שהשמיעו כאן את
קולם היום׳ והצרחנים הנוספים שאינם
כאן כרגע? ואני אומר לכם שיהיה שלום־
אמת, ואני מאמין בשלום־אמת.

מאיר פעיל

תצפית על הכניסות הראשיות לשכם. אלון-
מורה מבטיחה את הציר למעלה־אפריים.
אלון־מודה נותנת בידינו החזקה של רכס
השולט על המדרגה העליונה, שכל־כך הוד
גדרתם בכך שהיא חלק מהתוכנית הגאונית
של אלון — ויש דברים טובים בתוכנית
של אלון.
הניסיון להוכיח שההתנחלויות מסכנות
את השלום הוא חמור. כאן לא מבינים שזו
מערכה שלמה, הפועלת להקמת מדינה
פלסטינית שנייה. יש כאן מערכה שלמה.
ניתן להפוך את השלום עם מצריים
להישג עצום ולמנוף אדיר לשתי המדינות,
בהתבסס על תוכנית האוטונומיה של מם־
שלת־ישראל.

1 1 1
אורי אבנרי: ההתנחלויות שלכם יפו צצו
גס את השלום עם, מצריים. אמרו לך
זאת במצריים.
אריאל שרץ: אם נתעקש על־כך, יש
סיכוי מלא שהמצרים ילכו איתנו יד ביד,
עם כל הקשיים לשני הצדדים, לשלום
מלא, שהוא התחלה של הסדר כולל ב־איזור.
אורי
אכנרי: פיטפוטי ילדים.
תופיק טובי: לפי השלום הזה, אתה
צריך לתפוס גס את קפריסין, את הלבנון
ואת גילעד. לפי השלום הזה אתה צריך

:לא יהיה שלום־אמוז עם

אלון־מורה.
אריאל שרץ: אני אומר עכשיו בבי רור:
השלום עם מצריים נחתם לא בגלל
״שלום־עכשיו״ ,אלא למרות ״שלום־עכ־שיו״

מאיר פעיל: הוא נחתם למרות אריק
שרון.
אריאל שרץ: והוא נחתם לא למרות
ההתנחלויות, אלא בגלל ההתנחלויות.
מאיר פעיל: אס כן, למה מפנים את
אריאל שרץ: כדי לחזור לשילטון
אתם מוכנים להביא להרס עצמי, אך זה
לא יעזור לכם. לא תצליחו.
דוד גלם: הס לא צריכים לעשות
כלום. אתה עושה זאת בשבילם.
עדיאל אמוראי: בזה אתה טועה,
אדוני השר, אתם עושים את המלאכה טוב
מאוד.
אריאל שרץ: התהליך יימשך והשלום
יהיה אמיתי. אבל אם, חס וחלילה, ימסרו
את יישובי ביקעת־הירדן לחוסיין המלך,
כפי ששמעתי באוזני — ולא הייתי היחיד
— מפי מי שמייעד את עצמו, קצת מוקדם
מדי, לראשות הממשלה ; אם, חם וחלילה,
יפגעו בהתיישבות ביהודה ובשומרון, ב עזה
וברמת־הגולן, כפי ש״שלום־עכשיו״
רוצה, תקום מדינה פלסטינית שנייה, וה שלב
הבא יהיה שערביי הגליל וערביי

ואדי־ערה — וראינו אותם עומדים עם עור
כמה אחדים, ולא כדאי לנקוב שמות של
מי שעמד שם — יבקשו להצטרף למדינה
הפלסטינית שתקום.
מאיר פעיל: ומי עומד איתך?

היו״ר פינחס שיינמן: אדוני שר־החקלאות,
אני רוצה לשאול אותך: האם
כוונתך להציע להעביר לוועדה? אם להציע
להסיר, זמנך מוגבל.
אריאל שרון: עוד חצי דקה.
אני רוצה להזהיר כל תושב מאשקלון
ועד נהריה, כל תושב חייב לדעת שחייו
לא יהיו בטוחים יותר במדינה. לכן אני
שמח לדווח לכנסת שבשנתיים האחרונות
תקעה הממשלה הזאת יתדות במקומות חיו ניים
לביטחון ישראל, יתדות שלא ניתן
יהיה לעקור אותן, לא ניתן יהיה לעקור
אותן.
אורי אכנרי: אתה גם את נאות־סיני
הצלחת לעקור !
קריאה: אתה עקרת כבר הרים יותר
גדולים...
אריאל שרץ: כי אנשי גוש־אמונים,
כמו שאר אנשי תנועות ההתיישבות, הם

חזקים אף מן הסלעים בהם נאחזו בציפור ניהם.
אני
מבקש להסיר את שתי ההצעות
מסדר־היום.

אחרי נאומו של שרון וההצבעה על
הסרת הצעתם של שריד וטובי ( 39 נגד
,31 כאשר דויד גלאס מהמפד״ל נמנע
ואילו אברהם מלמד נעדר, שר׳הביטחון
ושר״החוץ נעדרים בצורה בולטת) התרוקן
האולם. אולם הוויכוח נמשך על שתי
ההצעות האחרות, שבאו מימין. שרון
ביקש להעבירן לוועדה, וכאשר הציע אורי
אבנרי להסירן מסדר־היום, התפתח דין-
ודברים חדש :

אורי אבנרי

אדוני

היושב״ראש,

כנסת נכבדה,
תנועת ״שלום עכשיו״ ,איננה זקוקה
להגנה שלי. מעשיה המפוארים ידועים
בארץ, ושימעם הגיע לעולם כולו.
אומר רק זאת: אני גאה להיות אחד מ־21
חברי־הכנסת שהצהירו בגלוי ובפומבי על
תמיכתם בתנועה זו, ואני גא להיות אחד
מאנשי־השורה בתנועה. בלובשי היום את
חולצת התנועה, ביקשתי להביע את הז דהותי
העמוקה עם מעשיה.
תנועת ״שלום עכשיו״ היא ביטוי לרוב
הדומם הגדול בארץ הזאת. היא מאגדת
בתוכה אוהדים וחברים של מיפלגות רבות,
ובכללם אוהדי־ד־,ליכודי, או אולי אוהדי-
הליכוד־לשעבר.
(מהומה בספסלי הליכוד).
היו״ר פינחס שיינמן: חברי־הכנסת
מהליכוד, אנא פניכם אלי. מה קורה שם?
חבר־הכנסת רום, חבר״הכנסת שריר —
אבקש לשבת,
אורי אבנרי: כנראה פרץ משבר
בליכוד — טוב.
א רי אלש רון: אין סכנה, אין סכנה.
אורי אכנרי: אס אתה שם, אריק
שרון — השר אריק שרון — אני בטוח
שיתפוצץ שם משהו במוקדם או במאוחר,
כמו בכל גוף אחר שאתה היית אי־פנום
בחייך שייך אליו.
העולם הזה

2181

מרדכי וירשובסקי:

השר

תמיר

שומר עליו שזה לא יקרה.
אורי אבנרי ג אינני רוצה להעליב
את השר אריק שרון, לכן אין אני אומר
״מצא מין את מינו״.

במיפגן היפה, המצפוני, הבלתי־אלים,
של המוני אנשי ״שלום עכשיו״ ,שהתקבצו
מכל רחבי הארץ לרגלי התנחלות־הדמה
באלון־מורה, התנוסס שלט גדול לאמור:
״משרון תיפתח הרעה״.
אריאל שרון :
ושל אום־אל־פחם.

האספסוף של טייבה

אורי אכנרי ו אגלה לך סוד, השר
אריק שרון: אזרתי טייבה הם אזרחי מדי-
נת־ישראל.
אריאל שרון: בהחלט.
אורי אבנרי ג בדיוק כמו חבר־הכנסת
זידאן עטשי, למרות הגזענות הבוקעת מדבריו
והארס שפיעפע בכל מילה שהוצאת
היום מפיך, מכל מילה, מכל הערה. אתה
אפילו אינך מרגיש זאת. כל מילה שלך
נוטפת ארס של גזענות.
הייתי יכול לצטט מן הפרוטוקול את
דבריך היום כדי להוכיח שנאמרו על־ידך
עשרות ביטויים כאלה, החל בהתייחסותו
לחבר־הכנסת זידאן עטשי, המשך בדבריך
על כתב־הטלוויזיס הדרוזי רפיק חלבי וכלה
בקריאת־הביניים שלך עכשיו על תושבי
טייבה.
אני שמח מאד להפגין יחד איתם. אתם
שמחים מאד לקבל שם קולות, גם בטייבה,
גם בקלנסוואה וגם בכל הכפרים הערביים
האחרים, שבהם קיבלתם קולות לא מעטים
של ערבים בישראל.
אריאל שרץ: אינני מתכוון לתושבי
טייבה, אני מכיר אותם יותר ממך. אני
מתכוון לאספסוף שהיה שם, מאנשי טייבה.
לא תושבי טייבה היו שם.
תוסיק טובי: זו שוב הגישה הגזענית
שלך. הם יותר מכובדים מהחוליגנים של
קריית־ארבע שלך, הם יותר מכובדיס מה־ביריונים,
כמו יוסי דיין שאתה מגן עליו,
הם יותר מכובדים ממך.
מאיר פעיל: מה הוא רוצה להוכיח?
— שרוב האנשים בהפגנה היו ערבים מטייבה?
האמת היא שהיו שם עשרה עד
חמישה־עשר אנשים מטייבה, אז מה?*
צ׳רלי ביטון ו הוא קורא להם ״אספסוף״
.תתביישו לכם!
אורי אבנרי ג השר אריק שרון, אנשים

€ בוא לתופשה של ערב אחד במוריה
על הגג״

יהרג
* גיה, ץ
גבוה מעל תל־ אביב, רחוק מכלה״מסביב״־
ערב שכולו חג,
ב־־מוריה
על הגג״:

•רחצה לילית
בבריכת הגג;
ריקודים לאור
ריכוכבים;
קוקט״לים צוננים
_ להנאה
• ולמצב רוח;
•סעזזג• בשר ודגים •
על הנגזל.

עוב־ערב(סרט לדו ו<.

ג ר רי

טי ר

ג ־ טי ר-

׳ 0ג סי.

׳ז הי !
כיי! סיר

1יד.
ייין
׳ימלג; ״

־זי ״׳ זכי

כיח־!

׳זלוז!יילוד

פרטים והזמנות:

מלון מורה 0 11311 חג-אמב

ה בי מ ה

רוז הירקון .250ט241252 -1

רשתמלונותמוריה:
ירושלים, ים־חמלזז, ווילון חל־אגיב

אולמות: חולון,ז׳בוטינסקי .6טל 855660.

שחן מגובן רניסון
כמוך אמרו פעם באמריקה האינדי!
הטוב הוא האינדיאני המת״ .אני
מאוד שזוהי גס גישתך לבני עמים
במדינה הזאת ובארץ הזאת.
אריאל שרץ: אתה טועה.
אורי אכנרי: על כל פנים, לא
בעל חווה הוא גם אדם.
יגאל הורביץ: הוא אומר שלא
בעל חווה הוא בן־אדם. גם לא כל ע1
עיתון הוא בן־אדם !

תעניק טיפול חינם

ל ש לו שתהווסתהדאש תו תבתח רו ת

מלכת המים 1979
ה מלכה עצמה תזכה בתעודת הנ ח ה
של 50$ל ח תונ ה ב״ אול ם אמכר״

* להפגנת ״שלום עכשיו״ לרגלי
מורה באה קבוצה של כתריסר
מטייבה וכעשרה מאום־אל־פחס, כולם
של״י.
העולם הזה 21-81

לוו*ו 0ון וגד
הקדמההב חי רו ת
יעקוב לווינסון, יושב־ראש מועצת המנהלים של
בנק־הפועלים, מתנגד להקדמת ההתמודדות הפנימית
בתוך מיפלגת־העבודה על בחירת מועמד מיפלגה זו
לראשות הממשלה. כידוז! ,מי שרוצה בהתמודדות
בקרוב הוא יושב־ראש התנועה, שמעון פרם.

תו!*ונן־ף
בו רג י ת פנו!
פו עד ת ה־ 6
שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג, עומד להתפטר.
לאחר שיחות הרצליה, מראשות ועדת ה-ס.
בורג טוען ני שרי הביטחון והחוץ, עזר וייצמן ומשה
דיין, מחבלים בעבודת הוועדה ומרוקנים אותה מתוכן.

ויצמן וג ד
הצהרה ביטחון
שר־הביטחון, עזר וייצמן, יתנגד בחריפות רבה לכל
ניסיון של ראש־הממשלה, מנחם בגין להצהיר בשם
הממשלה כי התנחלות אלון־מורה חשובה מהבחינה
הביטחונית.

למקורביו אמר וייצמן, בי אם יצהיר זאת
בגין למרות התנגדותו, הוא יפרסם הצהרה
נגדית.

זהיר יחליט
ל ג בי צה״ל
היועץ המישפטי לממשלה, הפרופסור יצחק זמיר,
יחליט בסוגיה מי מוסמך לייצג את צה״ל בפני
הממשלה, שר־הביטחון עזר וייצמן או הרמטכ״ל
רב־אלוף רפאל (״רפול״) איתן.

לדעת וייצמן הוא מייצג צה״ל ומדבר בשמו,
ואילו ראש־הממשלה, מנחם בגין, טוען בי
הרמטב״ל או אלופי צה״ל תם המייצגים
את צה״ל והדשאים לדבר בשמו בפני
הממשלה.

תי ד רו!
לעס קני ם תוד״ם
שינוי־הדיעה הפיתאומי של ששת העסקנים היהודיים
מאמריקה, שבאו למחות על ההתנחלות ושיצאו
כחסידיה, נבע בין השאר מתעלול מוצלח של אריק
שרון, שהתמחה בעבר בשיכנוע עסקנים פוליטיים.

בר, תציג אריק גם
כמו בפעמים רכות כעבר.
מפוברקים׳

ביטחוניים

נתונים יהפעם * 1* 1* ,
וחלקיים, ביניהם דיאגרמות כוזבות,
ששיבנעו בנקל את תעסקנים, שאין לתם
כל השכלה צבאית. כין השאר: נתונים
כוזבים על האפשרויות של מעקב-מב״ם
אחרי מטוסים החודרים לארץ.

התנגדות זו נובעת מבד שלווינסון עדיין
אינו מובן להתמודדות. הוא אומנם אינו
מתכוון להתמודד כעצמו, אולם רוצה לתת
תמיכה לאיש משלו, שאינו אחד משלושת
המועמדים שעדיהם מדובר — פרס, רכין
או אלון — ולשלוט כמיפדגה מאחרי
הקלעים.

לוונכרג מתעתד לעסוק לאחד פרי*
שתו בבוררויות.

ה ב רי או ת
הד״ר אסא הראל, סמנכ״ל בית־החולים
״הדסה״ כירושלים, עומד להתמנות כמנב״ל
מישדד־הבריאות כמקום הפרופסור יצחק
שני.
למרות החלטה קודמת של שר־הבריאות, אליעזר
שוסטק, שלא למנות לתפקיד מנהל בית־חולים, נראה
כי אחרי שיחה עם הראל, שנערכה בשבוע שעבר,
החליט שוסטק למנות אותו כמנכ״ל מישרדו.

ל בי דלא יחן הוראוח
בעיקבות התקרית, שבה פסל, בתחילת השבוע, מנכ״ל
רשות־השידור, טומי לפיד, קטע מכתבה, כשהוא
מורה לאחת העובדות לעשות כך, החליטו עובדי
מחלקת־החדשות לא לקבל הוראות מלפיד.

העובדים עומדים להודיע ללפיד, בי את בל
הוראותיו יצטרך לתת להם דרך הממונים
עליהם, מנהל־הטלוויזיה, ארנון צוקרמן, או
מנהד־חחדשות, חיים יבין, ודא ישירות
אליהם, בפי שעשה השבוע.

צ׳יצי מכין
קבלת ־ פני ם
ראש עיריית תל־אכיב, שדמה
(״צ׳יצ׳״< להט, מבין קבלת־פנים המונות
בביבר מלכי-ישראל לקבוצת הכדורסל,
כאשר זו תחזור מאיטליה.
כוונת המארגנים היא לערוך את
קכלת־הפנים כבל מיקרה, יהיו תוצאות
מישחקיה האחרונים של הקכו&נה
אשר יהיו.
יו חלך

ס ג1

יו׳יר ה כנ ס ת
סערה צפויה כמפד״ל כעיקכות דרישתה
שד ח ״כ שרה שטרן־קטן לקבל את תפקיד
סגן־יושב־ראש־הכנסת כמקומו של ח״ב
פנחס שיינמן.
שטרן־קטן טוענת, כי על פי ההסכם בסיעת המפד״ל
היה על שיינמן להתפטר מתפקידו כסגן יו״ר אחרי
שנתיים ולהתחלף עימה, אך הוא עדייו לא עשה כן.

ה צופ ה
למרות כל הנסיונות, שלא לסגור את היומון הצופה,
ביטאון המפד״ל, החליטו אישים בכירים במפד״ל
לסגור עיתון כושל זה.

העיתון ייסגר, כפי הנראה, ככר כתחילת
החודש הבא.

גוש חדש בלי!
במיפלגה הליברלית שבליכוד הוקם גוש מרכזי חדש,
שבראשו עומד יושב־ראש ועדודהכנסת, ח״כ יצחק
ברמן, מי שנחשב לאיש החזק של התנועה בתל־אביב.

על פי אומדני עסקני המיפלגה, מרכז
סביבו!הגוש למעלה מ־ 30 אחוז מחברי
המיפלגה, והוא הגוש הגדוד כיותר כמיפדגה

ברמן אינו מתכוון להשתתף בחלוקת הכוחות
המקובלת בליברלים, שמחה ארליך או יצחק מודעי,
אלא לקבוע, בוועידה שתערך בקרוב, את עמדות הגוש
לגבי כל בעיה וכל מועמד בניפרד.

הילטון עווכ
אתה כנ ס ת
הנהלת מלון הילטון ירושלים החליטה סופית
מיזנץ־הכנסת --
הפעלת --
להפסיק את ־־־עדת
--כתום
השנה. י
הילטון עושה כן מאחר שהוא צבר הפסדים כספיים
בתיפעול המיזנון וזכה בביקורות חריפות מצד כמה
חברי־כנסת על טיב האוכל והשירות.

ה סו סו ת

מ*שפט ל ארי ה שרון
אחד הארועים כזמן הקרוב יהיה בנראה
מישפט פומבי, שייערך לאריק שרון.
הכוונה היא להרכיב הרכב, אשר יכלול כמה אנשי־רוח
ומישפטנים מפורסמים, ושלפניו יופיעו עדים, שיעידו
על פרקים שונים בחיי שרון, כגון פעולת קיביה,
הטיפול בשבויים במיבצע־קדש, גירוש הבדואים
מפיתחת־רפיח, פרשת החווה ועוד.
המישפט יימשך, כנראה, כמה ימים.

בחס עו תדובר
הסוכנות היהודית מחפשת שוב דובר. לדעת יושב־ראש
הנהלת הסוכנות, אריה דולצ׳ין, לא הצדיק דובר־הסוכנות
החדש, צבי אייל, את הציפיות שתלו בו,
ויש להחליפו.

כין השאר הוצעה חמישדה לדוברו של
נשיא-המדינה, יצחק אגסי, אודם הוא סרב
לקבלה.

תנינה לצור 1ליורן?

לוונ כ! ג פור ש
הנשיא התורן של כית־המישפט
המחוזי כתד-אכיב, שלמה הלמוט
לוונכרג, עומד לפרוש כקרוב מתפקי•
דו, אחדי עשרות שגות ישיבה עד כם•
המישפט.
השופט לוונכרג התפרסם בעיקכות
עשרות פסקי-דין וצווים שהוציא נד
שנים האחרונות, פירסומד האחרון
היה אחרי שכיתהיזמישפט העליון
ביטל סס^דין שדו כעניין השחקנית

הראל טנ ב״ ל

ערוץ ב
ראש־הממשלה, מנחם בגין, ייפגש עם שר־החינוך,
זבולון המר, מייד אחרי שובו של המר מחוץ־לארץ,
ויבקש ממנו לזרז את ההחלטה בעניין הקמת
ערוץ־טלוויזיה שני. המר עומד בראש ועדת שרים
לעניין זה.

.החלמתו של בגין נעשתה כעיקכות לחצו
שד הפרופסור ייגאל ידין. ידין מתמרמר על
בך שהטלוויזיה לא סיקרה כראוי את ביקורו
במיצריים, וטען, בי ״הטלוויזיה עושה מה
שהיא רוצה, משום שהיא מונופוליסטית.״

על נושא זה יתווכחו ביום הששי
הקרוב, בשעה 11.00 כערב, כ״קול
ישראל״ במיסגרת התוכנית
״זה מול זה״

חיי אורי אבורי
ח״כ מרד• וירשובסקי
כהנחיית

•צחק ליבוי

במדינה העם בילע עלקאד׳ לאק
בגין לא דיבר
ממיר הסגה הבוער,
והפרק לא היכה
בילעם יצא לקלל ומצא את עצמו מברך.
הרב שאול מתרשיש יצא לדמשק, כדי
להטיף נגד תורתו של ישוע מנצרת. בדרך
הוכה על־ידי ברק, שינה את שמו לפאול
והפך המטיף העיקרי של הנצרות.
ששה עסקנים יהודיים מארצוודהברית,
בהנהגת טד מן, ראש ועדת־הנשיאים, באו
לישראל כדי להזהיר את מנחם בגין מפני
המשך ההתנחלויות, המעוררות את זעם
יהודי ארצות־הברית. תוך 24 שעות, הפכו
חסידי ההתנחלויות.
קאריירה וכפור. שום ברק לא היכר,
את מן וחבריו. שום התגלות לא באה להם
מן השמיים. מנחם בגין לא דיבר אליהם
מתוך סנה בוער.
פיתרון התעלומה הוא שונה לגמרי: שום

חלק בחיים היהודיים. הרוב העצום של
יהודי ארצות־הברית כלל אינם משתתפים
בפועל בחיי הקהילות. אין הם מוכנים
להרים קול נגד מדיניות ישראל, שמא
ימצאו את עצמם במחנה אחד עם האנטישמים
והניאו־נאצים. לכן הם מעדיפים
לשתוק — ולפרוש.
מה שנותר הוא מימסד יהודי צייתני ומנוון,
העולה לדגל לראש־הממשלה בירושלים
כשם שהיהודון בגטו עלה לרגל אל
הפריץ — צורה של גלותיות מבחילה, ש דוגמה
חיה לה יכלו אזרחי ישראל לראות
השבוע מעל אקרני הטלוויזיה שלהם.
הפגנות ישעיהו ב מ קו יהושע
זוהי ההצלחה הגדולה
של אריק שרון; הוא
הפיא את יזהר פמילגסקי
ד״שדוב עכשיו״
,רק אדם אחד יכול לאחד את מחנה־

שלטים בהפגנת ״שלום עכשיו״
״הוצחת — וגם שיקרת?״

הפגנת ״שלום עכשיו

ברחפת המוסיאון

״אריק שמן — עריק השלום״

עסקן יהודי־אמריקאי אינו יכול להמשיך
ולכהן בתפקידו, לעשות קאריירה או עסקים,
לצבור כבוד או רווחים, אם ממשלת־ישראל
אינה רוצה בכך.
לכאורה, תלויים שלושת מיליון היהודים
בישראל בששה מיליון היהודים בארצות־הברית,
התורמים להם כדי למלא את מחסורם.
מה גם שהמיספרים האלה הם כוזבים:
כל ישראלי עשירי היגר לארצות־הברית,
ואחד מ־ 20 יהודים אמריקאיים הוא
ישראלי לשעבר.
אך יחסי־הכוחות שונים לגמרי. ממשלת־ישראל
שלטת בציבור היהודי המאורגן
בארצות־הברית שילטון ללא־מצרים, כשם
שממשלת ברית־המועצות שלטה, בימי
סטאלין, שילטון ללא־מצרים בכל ד,מיפ־לגות
הקומוניסטיות בעולם.
הנציב העליון. השגרירות הישראלית
בוושינגטון חולשת על כל המערכת הציבורית
היהודית בארצות־הברית. רמז טלפוני
קטן, של פקיד ישראלי מבניין השגרירות,
די בו כדי לחולל מהפכה בקהילה
היהודית בבוסטון או בסן־פראנציסקו. הוראה
של השגרירות מביאה לביטול כל
אסיפה, או לאירגון כל אירוע.
לשם כך יש לשגרירות אמצעים רבים:
הסוכנות היהודית וכספיה האדירים,
הלי־גה נגד השמצות של בני־ברית, שהיא
מעין בולשת פדרלית יהודית, וצבא של
עסקנים. שום נציב עליון לא שלט מעולם
במושבה בריטית כפי ששגריר ישראל שולט
ביהודי ארצות־הברית.
גלותיות מבחילה. דרכי־הענישה הן
יעילות ומוחצות. עסקן מודד — מתארגן
נגדו מרד׳ והוא מודח. איש־עסקים המרים
את קולו נגד המימסד — מוטל עליו חרם
כלכלי מיידי, והוא מנודה.
אך לרוב אין כל צורך באמצעים כאלה :
מי שמואס במציאות זו, פשוט חדל מלקחת
העולם הזה 2181

השלום, וזהו אריק שרון!״ העיר בקורת־רוח
אחד מפעילי שלום־עכשיו.
ההוכחה החיה לטענתו עמדה על הבמה.

היה זה הסופר והמחנך יזהר (״ס. יזהר״)
סמילנסקי.
מזה שנים רבות לא היה יזהר פעיל
בפוליטיקה. ב־ 1965 נבחר לכנסת כח״כ
מטעם רפ״י, אך התפטר כעבור זמן־מה,
כאשר יצא לשנת־שבתון בארצות־הברית.
מאז שאלו רבים :״מה קרה למחבר חירבת
חיזעה? מדוע הוא שותק?״
את התשובה נתן יזהר השבוע בעצמו.
הוא עמד על הבמה, מתחת ליונת־הענק,
ושילהב את המוני המפגינים בדברים בוטים.
עיקר קריאתו: להפיל את ממשלת
הליכוד.
דמיון עצמאי. בגלל יויד־הספריס,
המתקיים בכיכר מלכי־ישראל בתל־אביב,

נאלצו המארגנים לערוך את ההפגנה ברחבת
המוסיאון, שהיתר, צרה מלהכיל את
הבאים. הטלוויזיה של טומי לפיד דיברה
(המשך בעמוד )42

מכתב דארילן שרון
אריק, למרות הכל — שלום.
ייתכן מאד שברגע זה מניחים צינור
בשומרון וסוללים עוד מטר כביש ביהודה.
אבל לא רק זה מתרחש כעת. כי ברגע
זה עוזבת עוד מישפחה את קריית-
שמונה; ברגע זה מגיע פלסטיני מתון
נוסף למסקנה שאין עם מי לדבר; ב*
ארצות״הברית עורד־עיתון מתלבט מחליט
סופית שפני ישראל לסיפוח ; וכאן מתחזקת
התחושה של צעירים נוספים, שב-
מילחמה הבאה הם ימותו למען ויברא״
ציות״משיחיות ולא על הגנת עמם.
מאחר שאדם קרוב אצל עצמו, אספר
לך דבר־מה אישי. במילחמת יום־כיפור
נמניתי על חיילי אוגדתך. כשביקרת,
חודש אחרי סיום המילחמה, ב״בית-
החולים ע״ש סורוקח״ בבאר-שבע, אמרת
לי שאני ״גיבור״ .היום אתה מכנה אותי :
״גייס חמישי״.
שלא תחשוב, חלילה, שאני נפגע. ב-
מדינת־מהפן, שבה איש״ארץ־ישראל״הש-
למה, שהוא גדול הגנבים, נחשב כפטריוט,
ואילו אזרח ישר-דרך, משלם־מי-
סיס, המשרת ביחידה לוחמת, אן התוטד
בפיתרון חבעייה הפלסטינית, נחשב כבוגד
— אין אף לאחד משני התארים
חשיבות. מה עוד שחם באים מפין.
הגדה המערבית, בבת-עינן התורנית,
לא תהיה שלנו, ואסור שתהיה כזו. אסור,
מפני ששליטה ישראלית בגדה הופכת
את מדינתנו לדו-לאומית ודו״דתית מהסוג
המסוכן ביותר. והיא — כאן נחמתי

— לא תהיה שלנו, משום שאין לנו כוח
פוליטי וכלכלי להחזיק בה. הדולרים,
שבעזרתם רכשת את חוותך, כמו הוויסקי
שאתה שותה, כמו הטנקים והתותחים
שהיו תחת פיקודן, באים כולם הישר מ-
ארצות־הברית. היד המאכילה אותך
מסוגלת, כידוע, לעשות לן דברים נוספים.
קריאות־התגר שלך נגד המימשל האמריקאי
משולות להתגרות של ילד ב אביו,
הנותן לו דמי״כיס חודשיים. אצל
בגין אתה :״גיבור מהולל״ ; אצל קאר-
טר אתה: פופאיי.
בגין — עיון בביוגראפיה שלו מגלה
שמעודו לא ראה מלחמה — רואה בן,
האליבי הפטריוטי שלו, מודל שעוצב ב-
הימנון בית״ר :״גאון, נדיב ואכזר״.
איזה גאון ז איפה נדיב ן על אכזר ניתן
להתפשר. שנים רבות, הוא מתנבא, ילמדו
על הגיבור אריק שרון• מה ילמדו ו באיזה
הקשר תוצג? אתה מחליפו ההיסטורי
של יוחנן-איש״גוש־חלב. גם אלעזר
בן־יאיר מתוייק כאן כגיבור. ובכל זאת,
טוב הכלב החי מן הארי המת.
אני לא רוצה למות איתן על פיסגת
אלון־מורה• אני נחרד למחשבה על התאבדות
קולקטיבית של עם שלם, גם אם
בלב ארץ־ישראל הקדושה• הואיל ולקחי
נפילת בית־שני שמורים עימנו — יש בידינו
מדרין כיצד להימנע מחווייה דומה.
אלוף במיל ,.ושר בהווה, נטלת ל עצמן
תפקיד נוסף: מגדיר ציוני.
בשיחה שקיים דויד בן-גוריון עם ה
מנהיג
הערבי עוני עבד-אל-האדי, ב־,1934
הוא אמר :״אינני רוצה שהציונות תגשים
את עצמה אפילו על חשבון ילד
ערבי אחד!״
בכורח הנסיבות עברנו את ״כמות ה חסימה״
הזו. אבל אתה ושכמותן
״עושים ציונות״ על חשבון מיליוני יל
דים ערבים. זהו המיקרה שבו מקבלת
הכמות משמעות מייוחדת.
האמריקאים מכנים אותן בחדרי
חדרים :״קאד׳פי של ישראל״ .לא שזה
רע להיות משוגע בעולם של משוגעים
— השאלה היא רק אם אנחנו יכולים
להרשות לעצמנו את הלוכסוס הזה•
אז תקשיב, אריק: תפישתן הפוליטיו
ומעשין בשטח מהווים איום ישיר עי
חיי. לכן, יחד עם מחנה-השלום, אלחב
בן. אני מצטער, אבל אתה חאוייב !
שלום עכשיו

אמנו! אכר!מוביץ
• 1כותב רשימה זו הוא מישפטן ו
עיתונאי ״על המישמר״ .במילחמת יוה״!
נפצע קשה וזכה בצל״ש.

יש הטלוויזיה הוותיק חיים גיל
י * פגש את רפיק חלבי במיסדרונות ה טלוויזיה
לפני כמה חודשים. לאחר אחת
הסערות שבהן היד, מעורב רפיק .״אם אני
הייתי עושה את הכתבות שאתה עושה,״
אמר גיל ,״מצלם בדיוק את אותם הדברים
ואומר בדיוק את אותם הדברים, אף אחד
לא היה פוצה פה ומצפצף, כיוון שאני
יהודי ואתה דרוזי.״ חלבי הפנה פניו מחיים
גיל בכעס.
״אז כעסתי על חיים גיל,״ אומר היום
רפיק חלבי, לאחר השערוריה שהתעוררה
בעיקבות הכתבה שלו על הפקעת הקרקעות,
למען התנחלות אלון־מורה .״כעסתי
עליו כיוון שלא רציתי להאמין באמת הזו.
היום אני יודע שזו אמת.״
חיים יבין, מנהל מחלקת החדשות, סייר
ביום הששי שעבר באלון־מורה, יחד עם
דובר רשות־השידור, משה עמירב, ונציגו
של אריק שרון בשטחים המוחזקים, אורי
בר־און. בסיומו של הסיור, שנמשך חמש
שעות, אמר יבין :״יש לי טענות כלפי
רפיק חלבי, יותר חמורות מהטענות של
אריק. מה שנעשה כאן זה מעשה כרם-
נבות. חלבי היה מתון מדי בכתבות שלו.״
משה עמירב התגלה שוב במשרתם של
אדוניו, גם כאשר אדוניו מתקפלים, והודיע:
״יש פנים לכאן ולכאן.״ בר־און לא התחשב

במה שרואות העיניים .״זו היתה כתבה
אנטי־ציונית,״ אמר ליבין ,״והאדמה לא
מעובדת.״ הוא טען כך בעודם עומדים ליד
שדות התירס ועצי הזית.
שלוש טענות היו לאריק שרון ולאנשיו,
כנגד כתבתו. של רפיק חלבי, שעוררה
את הסערה. הטענה הראשונה היתה, כי
חלבי סיפר כי השטחים שהופקעו כללו
אדמות מעובדות, בעוד שלדברי שרון האדמות
המופקעות לא היו מעובדות. הטענה
השניה היתה כי הראיון עם אברהם מינץ,
איש גוש־אמונים, לא נערך בשטח המופקע,
ואילו הטענה השלישית היתה, שצילום
הגורן בכתבה לא היה בשטח ההתנחלות,
למרות שהוא הוצג כך.

גית־דין
מהפכני
^ לכי, ואחריו כל מי שהיה בשטח, כוי
1לל האחראים עליו ברשות־השידור,
מפריכים את הטענות אחת לאחת. שרון דיבר
על הפקעה של 800 דונם. אפילו אחרי

״כבר

לא ניסה חלבי ליצור את הרושם כאילו
הגורן מופקעת אף היא, אלא ציין במפורש
כי הוא מראיין את כפריי הכפר הסמוך
להתנחלות, כדי לשמוע מה דעתם על
הפקעת שטחי אדמה בסמוך אליהם.
לפיד התעלם מכך ו״נזף״ בחלבי על
ההטעייה שלו.
רפיק חלבי הוא עתה הכתב הראשון של
הטלוויזיה הישראלית היוצא מביתו כשהוא
מלווה בשומר מזויין, ויוצא לעבודתו בליווי•
בתחילת השבוע סיקר חלבי את
ההפגנה בשכם, שבה היו תקריות אלימות
ונורו יריות. הוא עשה זאת מלווה על־ידי
שומר־ראש. אלמונים טילפנו למערכות
עיתונים והודיעו, כי ״בית־דין מהפכני.
הוציא עליו פסק־דין מוות.״
אין ספק כי זו תוצאה ישירה מהתנפלותו
שלוחת־הרסן והגזענית של אריק שרון על
חלבי, תוצאה של מערכת השקרים הסבוכה,
שאותה טוו שרון ואנשיו סביב פרשת
חלבי. אולם אשמתם של קרבניטי רשות־השידור
אינה פחותה מזו של שרון. שתיקתו
של יושב־ראש הוועד־המנהל, הפרופסור
ראובן ירון, בפרשת חלבי, עודדה
את חמומי המוח הגזענים. הגינוי בחצי פה
של לפיד, אף הוא נתן אור־ירוק לסוג זה
של אנשים.
מי הוא אותו כתב טלוויזיה ישראלי,

הנאום השערורייתי שלו בכנסת׳ הוא עדיין
דיבר, בפני כינוס של מנהיגים יהודיים
מארצות־הברית, על 800 דונם מופקעים.
אם אכן הופקעו 800 דונמים, הרי שחלק
ניכר מהם הוא שטח מעובד.
אולם כשהבחינו עוזריו של אריק שרון
בטעות שהוא עשה, הם מיהרו להוריד
את מיספר הדונמים המופקעים. היה קל
להם לעשות כן, משום שצווי־ההפקעה נמסרו
רק לבעליהם של ב־ 100 דונם מהשטת
המופקע. לדברי עוזריו של שרון, הגיע
מספר הדונמים המופקעים דק ל״ .730 אנשי
שרון חשבו כי בכך הם פותרים את הבעיה
ומוציאים את הדונמים המעובדים מהשטח
המופקע, אולם אפילו עבודת־רמייה זו הם
עשו בצורה שלומיאלית.
אז זייפו שוב אנשיו של שרון את המצב
בשטח, והודיעו על שטח מופקע של 613
דונמים בלבד. אולם הפעם קשה היה לרמות
את הטלוויזיה. בידי חיים יבין מפה רשמית
של צה״ל, חתומה על־ידי מפקד איזור
יהודה ושומרון, תת־אלוף בנימין (״פואד״)
בן־אליעזר, המצביעה על 730 דונמים,
הכוללים שטחי אדמה מעובדת.

רפיק חלבי בעת ששימש כעוזרם
של נוירון בנבנישתי וטדי קולק.
החלו ההתנכלויות,״ הוא מספר.

כשחזרו חיים יבין ומשה עמירב היו
דיעותיהם חלוקות. יבין הבחין בכ־50
דונמים מעובדים, ועמירב טען כי ״רק
כמה דונמים ספורים מעובדים.״ ברוח זו
הם מסרו את הדין־וחשבון שלהם למנכ״ל
רשות־השידור, יוסף (״טומי״) לפיד.
לפיד נתלה בדו״ח של עמירב ופירסם
הודעה, המוחה נגד התקפתו של שרון על
רפיק חלבי, אך טוענת כי חלבי שגה בכך,
״שיצר את הרושם כי כל האדמה מעובדת.״
לפיד התעלם מעצם הכתבה, למרות שטען
כי ראה אותה פעמיים. בכתבה ציין חלבי,
כי בין הדונמים המופקעים היו גם מעובדים,
ולא טען כי השטח כולו מעובד.
הודעתו של לפיד התייחסה למעשה גם
לשתי הטענות האחרות, שהועלו כנגד
חלבי, הראיון עם מינץ וצילומי הגורן.
חלבי ראיין את מינץ על הכביש, בשטח
המופקע, אולם יכול היה לראיינו גם
באולפן בתל־אביב. הוא לא ציין היכן הוא
מראיין את מינץ והתייחס לדברים שנאמרו
בראיון. אולם ברקע נראתה אדמה מעובדת,
וזו אומנם אדמה מופקעת. כאשר צילם
את הגורן בכפר רוג׳ייב, הסמוך להתנחלות,

סגן רפיק חלבי, היה אחד המצטיינים בקווס ה־ן
קצינים. חלבי שירת ביחידה הדרוזית, אשר כיום,
הוא טוען שיש לפרקה ולפזר את חייליה ביחידות צה״ל ׳הרגילות.

שכותרות עיתוני העולם סיפרו עליו
השבוע, ורשתות הטלוויזיה הגדולות בעולם
דיווחו באמצעות הפרשה שלו על מצב
החברה והדמוקרטיה בישראל?

לא מהימן; שקרן
ואגטי-ציוני
ך*; פיל! חרכי התפרסם ככתב טלוויזיה
1וכקצין דרוזי בצה״ל. אומר על כך
רפיק :״זה כבוד בשבילי, שאני קצין ב־צה״ל
ושאני דרוזי, אבל זה לא לכבודי שכל
פעם, כשיש סביב כתבות שלי שערוריה,
מזכירים זאת. העובדה שאני קצין ודרוזי,
לא היא שנותנת לי את התוקף המוסרי.
רק האמת המדווחת בכתבות שלי, והשליחות
העיתונאית שלי, הם שנותנות תוקף
מוסרי לדברים.״
הריב בין אריק שרון לבין רפיק חלבי
פרץ כבר לפני חודשים אחדים (העולם הזה
,)2180 חלבי נסע לסקר את סיורו של שרון
בגדה*המערבית. ליד קליה החליט לצלם
את הפמליה של שרון. האתר, ומה שעשתה

ו|ן ! ך 1ך׳; רפיק חלבי מראיין את ראשד אשווה, ראש
׳1 1 1 0 1 1עיריית עזה. חלבי הצליח להתקבל הן על
היהודים והן על הערבים ככתב אובייקטיבי ומהימן.

צמיגים בועדים בשכם: ופיק חלבי(מימין) עם הצלם אריה חיבלו בין חיילים וערבים ן

בו המישלחת — דיון סביב מפות — היו
לדעתו המיקצועית מעניינים לצילום. אז
ניגש אליו עוזרו של שרון, העיתונאי־לשעבר
אלי לנדאו, והורה לו שלא לצלם.
הנימוק של לנדאו היה, כי בתמונה יראו
גם את אשת השר, לילי וידידה שלה, ש־נילוותה
לסיור, ו״זה לא רציני.״ חלבי
סרב לקבל הוראות־צילום, ממי שאינו עובד
בטלוויזיה תיכשל כעיתונאי, ובין השניים
התפתח דין־ודברים, שבמהלכו הודיע לנדאו
לחלבי :״אני אגמור את הקאריירה שלך
בטלוויזיה.״
אז נשמעו הדברים כרברבנות, אולם
*יום חש חלבי על בשרו, כי האיום מ*
לישכת השר היה איום רציני.
אין ספק כי שרון משמש כשליח של ידידיו
מגוש־אמונים, שכמה וכמה פעמים
כבר דרשו את פיטוריו של חלבי. אומר
על כך רפיק :״הם ואריק כבר אמרו עלי
את הכל. שאני לא מהימן, שאני משקר,
שאני אנטי־ציוני. כל מה שעוד צריך
להגיד עלי, זה שאני בוגד. התואר הזה
חסר לי. אולם גם לגבי תארים אחרים,
שהטיח בי אריק שרון, יש לי מה לומר.
במדינת ישראל אריק שרון עוד לא מקובל
כמי שנותן תארים על פטריוטיזם.
״אריק שרון הוא לא היחידי. החברה
הישראלית ברובה אינה סובלנית. קשה לה
לקבל שגופים זרים מדברים בשפה שלה.
הטלוויזיה עבורי היא מקום עבודה, וירושלים
היא עיר-מגורים בזמן העבודה. אבל
לי יש את המקום שלי, את הכפר שלי.
אפשר לפטר אותי מהטלוויזיה. אפשר
להפקיע את מקום העבודה שלי שם, אבל
בינתיים אני מקווה שלא יפקיעו לי את
הבית ואת הכפר. מקור החיים שלי זה
הכפר, ואני תמיד מוכן לשוב אליו.״
הכפר, דליית אל־כרמל, השוכן ביערות
הכרמל, הוקם על־ידי מישפחת חלבי לפני
כ־ 300 שנה, כאשר מוחמד אל־חלבי בא
להתיישב במקום. כיום מישפחת חלבי
היא המישפחה הדרוזית הגדולה ביותר
בארץ. בדליית אל־כרמל לבדה היא מונה
למעלה מ־ 4500 נפש, כמחצית בני הכפר.
במישפחה זו מצוי מיגוון דעות פוליטי
רחב. אחד מבני המישפחה, אסד חלבי,

היה נציג רשימתו של אריק שרון, שלומ
ציון, בקרב הדרוזים. כשהתפוצצה פרשת
שרון בא אסר אל רפיק והביע בפניו את
תמיכתו :״קודם כל אני דרוזי, אחר־כך
אני ישראלי ורק בסוף אני איש מיפלגה״.
לעומתו, נציג אחר של חרות בכפר, ש אינו
נמנה על מישפחת חלבי, איים על
צעירים מבני הכפר, שהחתימו בשבת את
תושבי דליית אל־כרמל על עצומת תמיכה
בחלבי. הוא הודיע להם, כי רשם את שמותיהם
והעביר אותם לשילטונות.

__ לזכר
החייל ה אל מוני
כיו של רפיק, קאסם, היה אחד
י מעניי המישפחה. הוא היה מוביל
שיירות גמלים, ואחר־כך. פתח חנות קטנה,
״שאפילו לא היתד, חנות מכולת. מכרו בה
סמרטוטים, אורז וסוכר.״
כמו כל ילד במישפחה עניה, היה חלבי
תלמיד מצליח בבית־הספר היסודי של
דליה ואחר כך הלך ללמוד בעירוני א׳
בחיפה. מספר חלבי על נעוריו :״הכפר
שלנו היה בדיוק כמו הכפר רוג׳ייב, ליד
שכם. אני זוכר, כשהייתי קטן, והיינו
הולכים יחפים במשך חודשים ארוכים,
ממתינים לחג, שבו אולי נזכה לזוג נעליים
משומשות. הבל היה פרימיטיבי ופשוט.
ממש כמו ברוג׳ייב. גם אצלנו היו הפקעות,
אבל ידענו שההפקעות הן לצרכי המדינה,
לצרכי הרחבת חיפה, ואפילו הרחבת ה שירותים
בכפר שלנו. אבל ההפקעות לא
היו לצרכי איזה 50 מטורפים הרוצים לשגע
את כל המדינה.״
לרפיק ארבעה אחים. שפיק וסעיד הפכו
סוחרים גדולים והם שהביאו לרווחת
המישפחה. תאופיק הוא סוחר זעיר, והאח
הצעיר, ואליה פנה לעסקי רוח, כמו רפיק.
ואליד הוא מורה בתיכון.
כשהיה רפיק בתיכון, הוא נתקל לראשונה
בבעיה של להיות דרוזי בחברה
יהודית. הוא הרצה בפני חבריו לכיתה.
״הכנתי כמה בדיחות להרצאה שלי. ידעתי
כי זה יעזור להצלחת ההרצאה. אולם

כשסיפרתי את הבדיחה הראשונה, אף אחד
לא צחק. העברית שלי לא היתד, טובה, והם
לא הבינו את הבדיחה.״
תקרית הבדיחה גרמה לרפיק, כעבור
כמה שנים, להחליט מד, ילמד באוניברסיטה
— הוא בחר בלשון העברית.
כשהתגייס לצבא הוא נשלח, כמובן, ליחידה
הדרוזית. אחרי קורס הקצינים הוא
התמנה לקצין החינוך של היחידה. בשירותו
הצבאי הואשם חלבי בפעם הראשונה בשקר.
מוטה גור היה אז אלוף פיקוד הצפון,
דויד (״דדו״) אלעזר היה הרמטכ״ל. כאשר
ביקרו השניים ביחידה, הרצה בפניהם רפיק
את התיאוריה שלו, שמאז הפכה לנחלת
רבים מבני העדה הדרוזית, על הצורך
בפירוק היחידה הדרוזית ובשילוב בני
העדה ביחידות צה״ליות רגילות.
״רמת ההשכלה של הצעירים הדרוזים
המתגייסים לצד,״ל אינה נופלת מרמת
ההשכלה של הצעירים היהודים המתגייסים
לצר,״ל,״ טען רפיק בפני מוטה ודדו. מוטה
הפסיק את דבריו באמצע :״קצין השלישות
מסר לי נתונים הפוכים. מה שאתה אומר
זה לא אמת, ואתה צריך להתנצל.״
״אני מתנצל המפקד, אבל על מה ז״
השיב לו רפיק. דדו התערב בשיחה .״כדאי
שנקרא לקצין השלישות ונשאל אותו, נברר
את העניין עד הסוף ואז נראה מי צריך
להתנצל.״
כאשר נקרא קצין השלישות התברר, כי
הנתונים שלו לא היו מדוייקים ורפיק צדק.
קצין השלישות התנצל במילים, מוטה
התנצל בשתיקה.
לאחר שהשתחרר מצר,״ל עבר רפיק
לעבוד בעיריית ירושלים. הוא התמנה
כעוזרו של מירון בנבנישתי, מי שהיה
ממונה על ירושלים המזרחית מטעם העי־ריה.
בינו לבין ראש העיר, טדי קולק,
נוצרה מערכת יחסים מופלאה. כאשר הח ליט
קולק כי תוקם האנדרטה למען החייל
האלמוני הירדני, וידע שהקמת האנדרטה
תעורר סערה, הוא הטיל על רפיק לעסוק
בכך ביעילות וביסודיות.
אחר כך עבר רפיק לעבוד בטלוויזיה.
נחמן שי פגש אותו, הציע לו לנסות. מפגי־
(המשך בענזוד )50

ך־ 1 ^ 1־ ופיק חלבי עם בתו על מיר־
1 1 * 11 פסת ביתו בדליית אל־כרמל.
״גס אם יפטרו אותי יש לי לאן לחזור.״

> 41י1

במדינה
(המשך מעמוד )39
על ״אלפים״ .המישטרה העריכה את הבאים
ב־ .12,500 הערכה אחרת התקרבה
ל־ 20 אלף. היה זה המיפגן המרשים ביותר
של שלום עכשיו מאז חתימת החוזה עם
מצריים.
רק חלק מן הסיסמות הוכנו על־ידי המארגנים
עצמם. המפגינים, שבאו מכל
רחבי הארץ, וביניהם רבים מבני הקיבוצים,
השתמשו גם בדמיונם. שלט־ענק
הראה את דיוקנו המדוייק של אריק שרון,
כשהוא מלקק גלידה בדמות הגדה המערבית,
מעל לכותרת •.״אינפנטיל״.
שלט אחר :״אריק שרון — עריק השלום״.
שאלה
:״הרצחת וגם שיקרת?״
נוסח מתוחכם עוד יותר :״ישעיהו וירמיהו,
ולא יהושע רמז להעדפת הבשורה
היהודית של הנביאים המאוחרים
על פני תורת רצח־העם של ספר יהושע.
כרוזים וכדורסל• הצפיפות היתר, כה
רבה, עד כי ידידים לא יכלו למצוא איש
את רעהו. חברי מיפלגות שונות נתקלו
זה בזה באקראי, הופתעו לא פעם כשנוכחו
לדעת כי אריק שרון הצליח להביא לתנועה
אנשים שנראו רחוקים ממנה. פרופסורים
השתפשפו בקיבוצניקים, אנשי
ד״ש לשעבר עם אנשי של״י, חסידי רעיון
המדינה הפלסטינית עם מי שעוד אתמול

חייל תופס כאפו של יגאל תומרי,ין
״האס מותר לדדכים להיחצא —

תערוכת־התמונות על גדר־התיל של בניין המימשל*
— בגן־הירק, באלון־מורה ובביר־זית?״
לא היה מוכן לשמוע על כך. בלטו בהעדרם:
בני השכונות.
אחרי שנדמו הצלילים האחרונים של
שירת התיקווה, גילו המפגינים את זהותם
האנושית: הם התכופפו, הרימו את אלפי
הניירות והכרוזים שהיו פזורים בשטח,
הפקידו אותם בסלי־הפסולת.
אך העובדה המרשימה ביותר היתה שכל
האלפים האלה באו ונשארו במקום —
למרות שבאותה שעה שודר בשידור־חי
בטלוויזיה מישחק״הכדורסל בין ישראל ו־צ׳כוסלובקיה.

ש טחים
חייכי על אופני׳
?תושבי עיירת האוגיסרסיטה
היה זה שיעור מאלף :
הדמוקרטיה הישראלית בפעולה
לא בכל יום רואים תושביה של העיירה
הערבית שלושה חברי־כנסת ישראליים,
הרוכבים על אופני־ילדים.
תושבי ביר־זית, כ־ 10 קילומטרים מצפון
לרמאללה, רגילים למחזות מוזרים. גם
הפעם לא התרגשו. אך השמועה עברה מייד
מפה לאוזן בעיירה, שעיייה הוכרז באותו
בוקר כעל ״איזור צבאי סגור״.
עונש קולקטיבי. כמה קבוצות של

ישראלים החליטו למחות נגד צו המושל
הצבאי לסגירת אוניברסיטת ביר־זית. צו
זה הוא פעולת-עונשין, שנועדה להעניש
את כל 1200 תלמידי ותלמידות המיכללה,
רובם בני־כפרים עניים -המפסידים בדרך
זו שנה שלמה של לימודים.
בגדה המערבית סבורים הכל כי אין זה
רק עונש קולקטיבי, אלא גם ניסיון של
המימשל הצבאי ״לערוף״ את הראש האינטלקטואלי
של האוכלוסיה הפלסטינית, ברוח
״דו״ח קניג״ המפורסם, ששימעו הגיע
גם אליהם **.
כל הפגנות־התמיכה נאסרו. גם קבוצה
גדולה של פרופסורים מהאוניברסיטה העברית,
שביקשו להביע את הזדהותם עם
עמיתיהם בביר״זית, לא יכלה לבצע זאת.
צייר ופרופסורים. הרעיון הגואל
היה למשורר יונה (״יבי״) בן־יהודה. תחת
לארגן הפגנת־תמיכה המונית, הציע שקומץ
של אנשי־רוח ואמנים יגשו לביר־זית ויפגינו
בצורה שקטה את הזדהותם.
הצייר ייגאל תומרקין, שהציג זה עתה
תערוכת־הזדהות עם שני הרוגי חלחול,
* מימין יושביס: צ׳רלי ביטון, תופיק
טובי, יבי, יגאל תומרקין, חיים ברעם.
** השבוע תבע ישראל קניג, הממונה
על מחוז הצפון, לעיין מחדש בדו״ח שלו
ולבצע את המלצותיו. בין השאר הציע קניג
שלא לעודד השכלה גבוהה לערבוס, אלא
להכשירם רק לעבודות טכניות.

קפץ על הרעיון. הוא הודיע כי יציג את
תמונותיו בתערוכה בביר־זית. הצטרפו אליו
כמה פרופסורים וחברי־כנסת (אורי אבנרי,
צ׳רלי ביטון, תופיק טובי) .הם הגיעו במכוניות
אחדות למבואות ביר־זית.
שם המתינה להם אפתעה־לא־אפתעה :
מחסום, המאוייש באנשי־מילואים בפקודת
סגן, והודעה, כי על האיזור הוכרז כעל
איזור צבאי סגור.
חיילים חמושים. תומרקין לא התייאש.
הוא הוציא את התמונות מתא-
המיטען של מכוניתו, וערך בו במקום
תערוכה מאולתרת, כאשר כל אחד מן
המפגינים נושא בזרועותיו תמונה. החיילים
הביטו בנעשה בעניין ולא הפריעו. רק בין
חייל אחד ובין תומרקין התפתח ויכוח
אלים, כשהחייל תופס באפו של הצייר
וצובט אותו.
חברי־הכנסת לא הסתפקו בתערוכה.
הם תבעו להיכנס לכפר. רב־סרן מהמימשל,
שהוזעק בינתיים, הבטיח להתקשר עם
הממונים עליו. כאשר התמהמה התשובה,
החלו השלושה צועדים במעלה ההר, אל
האוניברסיטה הרחוקה. פעם־פעמיים ניסו
החיילים, בחצי לב, לחסום את דרכם בכוח,
אך השלושה לא נרתעו.
הדרך היתה ארוכה, והשרב כבד. כמה
מוניות של בני־הכפר עברו על פני הח״כים,
עצרו, אך בראותם מרחוק את מכוניות
הצבא, חששו לאסוף אותם. לבסוף התנדבו
כמה נערים ערביים להשאיל להם את אופניהם.
כשהגיעו
השלושה לפתח האוניברסיטה,
החל תופיק טובי לנאום בערבית לחברי־הסגל
ולתושבים שנכחו במקום. שלוש
מכוניות צבאיות הגיעו ביעף. מתוכן קפצו
חיילים חמושים וחסמו בגופם את פתח
הבניין. שני רבי־סרנים תבעו מן הח״כ
להפסיק ולהסתלק מן המקום. היה זה
שיעור מאלף לתושבי עיירת־האוניברסי־טה:
הדמוקרטיה הישראלית בפעולה.
בתום הנאום הודיעו השלושה שהם נוטשים
את המקום. הם סירבו להיכנס למכונית
צבאית, שהוצעה להם. מכונית של
אחד המפגינים, שהסתננה לביר־זית בדרך־
עפר צדדית, לקחה אותם חזרה למחסום.
כמאה מטרים לפני המחסום היא נעצרה
בידי חיילים. רב־סרן הודיע להם כי זה
עתה נתקבלה הוראה חדשה: מותר להם
לבקר בביר־זית.
תמונות בגדר־תיל. פשר התעלומה
נתגלה לאחר מכן. הרשת הצבאית העבירה
דיווח לשר־הביטחון, שהיה באותה עת
בישיבת ועדת־החוץ־והביטחון בכנסת.
כשקיבל את הידיעה, הירהר עזר וייצמן
בקול רם :״האם כדאי לתת לח״כים להימצא
במקומות כמו גן־הירק בנאות־סיני,
אלון־מורה וביר־זית?״ חברי־הוועדה, רובם
אנשי הליכוד, השיבו :״כן ! כן !״
וייצמן העביר לפקידיו את ההוראה
להתיר לח״כים לגשת לביר־זית. אך באותה
עת כבר נסתיימה ההפגנה.
בדרך חזרה הביתה, עצרו המפגינים ליד

ך• שעליתי לחדרי הבינותי שהפעם
הזו הבאר־מן בוודאי נסך לי, לפי
פקודה מגבוה, רעל לתוך המשקה —
אבקה של הרואין בכמות גדולה ועלי למות.
אין לי כל צער. אשכב על המיטה. גופי
יתקרר לאט לאט, יקפא ללא יסורים, ואמות•
לקראת המיתה השקטה הזו עלי
להכין את עצמי כהלכה. אני נועל יפה את
החדר, פושט את בגדי ונכנס לחדר־האמ־בטיה
הקטן. יש לי, מוצמד לכיס העליון
של הפיג׳מה, אות מילחמת יום־הכיפורים.
שקיבלתי ככולם אחרי המילחמה. אני מסיר
אותו מן הפיג׳מה וזורק לאסלת בית־השי-
מוש ומוריד את המים. אחר־כך אני מתחיל
להשפיע, ואני מרגיש שגופי העירום
מתקרר לאט לאט. אני עומד מנגד קור-
המוות שהחל מתפשט בו. גופי מתחמם עד
סבל כמעט, ודוחה את המוות ומאדים כולו,
ואז אני הופך את כיוון הברזים ושופך
עליו מים קרים לגמרי.
״לאט לאט מתקשח גופי, ואני הופך עץ
בודד עומד בערבה לבנה, אפורה, רחבת־ידיים.
אני עומד שם ואין שום דבר מסביבי
— לא עץ אחד נוסף עד האופק בקיץ
הארוך והשחון, ובחורף, כאשר מגיעה
עונת־הגשמים. אני מכוון את זרם המיקלחת
לטפטוף קל, ומרגיש את טיפות הגשם
הראשון הראשון על גוף העץ שלי מעורר
בו תענוג אין־קץ אחרי עונת־היובש. ה גשמים
מתגברים למטר סופות החורף
ואחר שוב מגיע הקיץ היבש, שבו לפעמים
בתחילתו ובסופו יורד מימטר קצר ומרענן.
אני עומד שם מאות שנים. קיץ, חורף,
סתיו ואביב מתחלפים בשלווה אין קץ.
מתקיים בשלווה מלאה עם היקום שמסביבי.״

שיח
מגי ת־דויד
ף* פי רייפר בן ,43 אדריכל מצליח, מת
1לפני כשבוע. בעיתונות התפרסמה
הידיעה כי נהרג בתאונת ירי בעת שירות־המילואים
שלו ביחידת הנדסה-קרבית אישם•
ידידיו הקרובים, תושבי כסית ו־טעמון,
אנשי בוהימה ועילית, האדריכלים
במדינה, סברו אחרת, והשמועה שהתפשטה
סיפרה כי רפי רייפד התאבד.
בשנים האחרונות נהג רפי רייפר במוזרות
מדהימה. ידידיו הוותיקים לא יכלו
להתעלם מהעובדה כי האיש הולך ומאבד
את יציבותו הנפשית. האדריכל המצליח,
שנחשב לאחד הטובים במיקצועו, ויתר
על שותפותו הפוריה עם אמנון ניב, מהנדס
העיר ירושלים, ופתח סישרד עצמאי
משלו בתל־אביב. האדריכל שעשה את
תוכנית־האב למנשייה, תוכנית המיתאר
לאילת ובאר־שבע, תיכנן חלק מאוניברסיטת
בן־גוריון ואשר זכה בפרס בינלאומי
חשוב באדריכלות, סגר את מישרדו בתל-
אביב והחל נוהג באורח מוזר. בתחילה
היתה זו החזרה בתשובה. רפי רייפר נסע
לירושלים, שכר בית ערבי בשכונת בקעה,
מקרמיקאית בשם טלי, והפך יהודי אדוק
ומאמין. אחר־כך מחל מספר לידידיו כי
.הוא — רפי רייפר — האמין באמת ובתמים
כי הוא המשיח נצר בית־דויד מצאצאי
שבתאי צבי. בנושא זה אף כתב ספר
שנקרא טיוטה לספר שיכרון המחבר. בספר
העשוי דפי סטנסיל כרוכים, מספר רפי
רייפר בפיכחון מדהים על התרחשויות שהביאו
אותו להאמין כי הוא־הוא המשיח.
הספר הוא ביוגרפי, אך כדי לא לפגוע
מיבצר־המישטרה האימתני של רמאללה,
שבו שוכנים מישרדי המימשל הצבאי. שוב
הוצאו התמונות של תומרקין. הפעם הן
נתלו בין חוטי התיל־הדוקרני של המיבצר.
היתה זאת תערוכה מקורית ביותר, לפי
כל כללי האמנות־המושגית המודרנית. אולם
המושל לא העריך אותה כראוי. הוא שלח
קבוצה של אנשי מישמר־הגבול, ואלה ציוו
בגסות להוריד את התמונות.
חברי״הכנסת מיהרו לכנסת, שם עמד
להתחיל הוויכוח הגדול על התנחלות אלון־
העולם הזה

2181

פמאנד ו פי ר״פד?
באנשים אחרים שינד. רפי את שמות
הגיבורים. במהלך כתיבת הספר אושפז
שלוש פעמים במחלקות פסיכיאטריות של
בתי־חולים, הוא התמכר לסמים וכמעט
שלא עבד. האיש, שביתו היה מרכז חברתי,
האיש, שמסיבות בדירת־חגג שלו שבשדרות
מוצקין היו המסיבות המוצלחות ביותר
בעיר, הפך איש מוזר.
חבריו המרובים לא נטשו אותו מעולם,
הם הלכו איתו דרך ארוכה, מפני שהוא
עצמו היה תמיד חבר טוב. רפי היה ידוע
כאיש שאפשר לבוא אליו בכל שעה עם
כל בעיה. ביתו היה פתוח בפני כל החל כאים
והנדכאים. נערות אובדות היו מוצאות
תמיד אוזן קשבת אצל רייפר.

״רצינו ל ה קי ס
מי שפחה״
^ פי היה נשוי פעמיים. לאשתו הו
ראשונה — זיווה, צעירה מרחובות —
נישא אחרי שבועיים מיום היכרותם. באחת
מן המסיבות הרבות שאירגן בביתו, סיפר
לחבריו הנדהמים כי הוא עומד לשאת אשה
צעירה למחרת היום. זיווה היתה אהבתו
הגדולה. הם היו נשואים במשך כשנה.
אחרי שהתגרשו קנה לה בית, שיפץ אותו
עבורה, והמשיך לשמור איתר. על קשרים
הדוקים. גם אחרי שנסעה לחו״ל וחזרה עם
תינוק, ביקש להתחתן איתה שוב, ולאמץ
את תינוקה.
את אשתו השנייה נשא לאשה לפני
כשלושה חודשים. מרבית חבריו אינם
מכירים אותה כלל. היו אלה נישואין מוזרים
ביותר. ימים אחדים אחרי שהכיר
את מי שהפכה אשתו החדשה, אירגן מסיבה
בביתו, והכריז שזוהי מסיבודפרידה, מפני
שהוא עומד לשאת את הצעירה, לילך
אמסטט, לאשה, למחרת היום בקפריסין,
ולעזוב איתה את הארץ לצמיתות. ידידיו,
שהגיעו למסיבה, נדהמו לגלות את רפי,
את לילך, אשה נוספת בשם יאירה עם בנה
בן השבע, לבושים בלבן ומגולחי שיעד.
כשנשאל מדוע גילח את שיערו, הסביר
כי עשה זאת כדי להתחיל את הכל מההתחלה.
כיום לילך היא אלמנתו, ומאחר
שמת בעת שירות״המילואים שלו היא נחשבת
כאלמנת צה״ל. בניגוד לרבים מחבריו,
שהכירו אותו במשך שנים, טוענת לילך
כי רפי לא התאבד, כי אם נהרג בתאונת-
ירי. כך גם דווח לה באופן רישמי מהצבא.

הצעירה המסתגרת בעת בדירתו
של רפי כתל־ אביב ומסרבת לפ גוש
כאנשים, סיפרה:
זו היתד. תאונת־ירי, הוא לא התאבד.
האנשים שאומרים שהוא התאבד לא הכירו
אותו בתקופה בת שלושת החודשים שהוא
היה איתי. הם הכירו אותו קודם לכן, כבתקופת
הנואשות שלו. מאז שהיינו ביחד
,,השתנה, הפך אדם מאושר ואופטימי.
נורא שאני אהיה מאושרת. הוא
שלא הייתי איתו בשיא־ההצלחה
^שפגשתי אותו בתקופת השפל. כשהוא
יבדיכאון.
אנשים מספרים עלינו כל מיני סיפורים.
איש בעצם אינו יודע את האמת. זה לא
נכון שאני הכרתי אותו שלושה ימים לפני
שהתחתנו. הכרתי אותו לפני חמש שנים.
באתי לבקר אותו בבית ששכר בירושלים.
חודשיים לפני שהתחתנו נפגשנו שוב אצל
מכרים. היינו יחד כמה ימים ונפרדנו. אחר-
כך נפגשנו ומאז שוב לא נפרדנו. החברים
שלו חשבו שכל עניין החתונה היה ספוג־מורה
(ראה עמודים ,)37—34 והמפגינים
האחרים חזרו לבתיהם.

דרכי אדם
מיקר האצבע
מעשה באשח שרצתה לעזור
לזולרגח ונשלחה למעצר
לרוזה שושן היה קשה להשלים עם
העולס הזה 21 * 1

האדריכל המצליח, איש הבזהימה,
שהנו טיפוו[ תימהוני, נ הו ג
השבוע מיוויין ז־כדוד מיסתודית
טני, זה לא נכון, הכל היה מחושב. החלטנו
להיות ביחד. הבנו שאנחנו יכולים להיות
זוג, והגורם הכי חשוב הוא, שרצינו להקים
מישפחה. רצינו ילד וזו הסיבה העיקרית,
בעצם, לנישואין שלנו. גם מהעניין של
הקרחת עשו אידיאולוגיה. האמת היא שכל
ימי חיי הלכתי עם שיער מאד קצר, קצוץ,
כמעט קרחת. רפי חשב שזה יפה והלך
בעיקבותי. הוא ראה בזה גם התחדשות.

כשהכרתי את רפי הוא רצה לעזוב את
הארץ, לפנות לכיוון אחר. כשהיינו ביוון
החלטנו לחזור ארצה, להתחיל הכל מחדש.
הלכתי איתו בראש שלי. לא עניין אותי
שהוא מי שהיה, שהוא הצליח פעם, שהוא
פרש כעת, עניין אותי שהוא איתי ומה
שהוא בשבילי. הסברתי לו שלא משנה לי
מה הוא יעשה, העיקר שיעשה מה שטוב
לו. ביוון החלטנו לחזור ארצה.

אמר לי שהצבא חוקר, ורק בתוך שבוע
ימים אקבל תשובה מלאה מה בדיוק קרה.
אני יודעת שרפי לא התאבד, ויהיה זה
עוול משווע להגיד דבר כזה על אדם
שלא עשה זאת. אני יודעת שהחברים שלו
מסיקים את המסקנה הזו מהתנהגותו בשנים
האחרונות, מהעובדה שאושפז בבית־חולים
לחולי־רוח כמה פעמים מהדכאונות
ומעניין המשיחיות שדבק בו. לכן אני
רוצה שיפסיקו להפיץ את הספר שלו. אחרי
שהתחתנו רפי התכחש לספר. הוא התבייש
בו. הוא התבייש ללכת לכסית. הוא לא רצה
שאנשים יתייחסו אליו כאל משוגע, כשהוא
בעצם כבר עבר את המשבר וחזר לעצמו.
רפי רצה להשמיד את הספר. אני יודעת
שבספר יש קטעים המרמזים על התאבדות,
אבל אני יודעת גם שרפי התחרט שכתב
את הספר, ואילו היה הדבר בידו׳ היה
משמיד אותו, ולכן אני רוצה שיפסיקו
להפיץ את הספר, שיפסיקו לקרוא אותו.

עד באן דבריה של לילך.

״להת אבד
פירושו להיוולד״

אמר לי שנראיתי כל-כך בודדה בלוויה. זה
לא היה בגלל שלא הכרתי אף אחד. זה היה
בגלל שהרגשתי במעמד הזה רק אני והוא.
שום שייכות לאיש אחר. היינו יחד ארבעה
חודשים רצוף, עשרים וארבע שעות ביממה,
ולפעמים זה הרבה יותר מאשר להיות עם
מישהו ארבע שנים.

לא יכולתי להאמין. בבוקר הוא יצא מכאן
מאושר ומגוהץ. עברנו שישי-שבת נהדרים,
ישבנו בבית־הקפה פה למטה ודיברנו שעות
על התוכניות שלנו, ופיתאום באים ואומרים
לי שהוא נהרג. בלוויה המפקד שלו אמר
לנו, בני־המישפחה הקרובים, שהוא נהרג
מתאונת־ירי. ביקשתי יותר פרטים. הוא

ן<* פי רייפר לא הוציא סיפרו באורח
1שיגרתי. הוא לא פנה להוצאת־ספרים,
כי אם הדפיס אותו על סטנסיל, כרך אותו
ומסר לשתי ידידות שלו, יעל הפנר, אשתו
של הבמאי אברהם הפנר, וכרמלה פורת,
שתמכורנה עבורו את הספר תמורת שבעים
לירות. הספר, שהופץ בעיקר בין תושבי
כסית, עורר סערת־רוחות ועניין רב. כרמלה
פורת שמחה לספר לרפי כי היא מוכרת
עבורו את הספר בהצלחה מרובה, וכי ישנם
מו״לים המעוניינים בהוצאה־לאוד של הספר,
אך הוא ביקש ממנה, לדבריה, שתפסיק
את מכירת הספר, ואמר לה כי הוא
מצטער שכתב אותו.
בספר מסיק רפי את המסקנה הבאה :
״מכאן שלהתאבד פירושו להיוולד, ובכל
זאת למה לדחות את הקץ ובחרת בחיים
שמי חיים.״
מכאן ומהמצוטט בתחילה הסיקו רבים
כאילו התאבד. הספר מדהים. מעורבים בו
קורותיו של רייפר ביחד עם מאורעות
היסטוריים, כשאמונתו, שהוא־הוא המשיח
הגואל, מקשרת בין המאורעות ההיסטוריים
לבין המאורעות בחייו הפרטיים. אחד ה קטעים
מתאר את התקפת מחבלים במלון
המלך דויד. התיאוריה של רייפר טוענת כי
היתד, זו ניקמתם של בני ממלכת בני
דויד בבית־המלון, שהסתיר את ראש־הממ־שלה,
מנחם בגין, בתקופת היותו במחתרת,
וכל זאת מכיוון שבגין פקד על פיצוץ מלון
המלך דויד.
קטע אחר בספר מתאר כיצד נסך רפי
שמן מיטבח על גופו, והמשיח עצמו כמשיח.
חבריו מספרים כי הוא לא רצה,
בשום פנים ואופן, ללכת למילואים. הוא
עשה כל מעשה אפשרי, כדי להשתחרר
משירות־המילואים, נפגש עם פסיכיאטר
צבאי, הביא תיק־רפואי של עצמו, הביא
אישורים כי אושפז כמה פעמים במחלקה־הפסיכיאטרית,
אך הצבא לא ויתר והוא
נקרא אל השירות. חבריו טוענים כי אם
אומנם התאבד, צריך הצבא לקחת על
עצמו את האחריות להתאבדות, מפני ש-
איפשר לאדם המעורער בנפשו לשרת במילואים
ולאחוז בנשק. אם אומנם נהרג
בתאונת־ירי בעת מיטווח, כגירסת הצבא,
דורשים חבריו ועדת־חקירה לבירור נסי-
בות־המוות המדוייקות.

מעצרה. בעוד שהשוטרים טענו כי רוזה
נשכה אשה, טענה האשד. להגנתה, כי
התנהגה כאזרחית למופת.
לפני כשבועיים, כך טען בא־כוח המיש־טרה,
סג״מ מורים זלים, תקפה רוזה שושן
אשה בתחנה המרכזית בתל-אביב, נשכה
אותה בידה והעליבה סמל מישטרה ללא
כל הצדקה, כשקראה לו ״ערבי מלוכלך״.
למחרת היא תקפה, לדבריו, את אחת
השוטרות בבית־המעצר, כשנתבקשה לרדת
לאכול.

רוזה בת ה־ 30 הופיעה ללא עורך־דין.
היא הזדקפה מלוא קומתה, ליד הדוכן,
ופתחה בשטף מילים, עד שהשופטת, עדנה
שצקי, ביקשה ממנה שתשתוק.
התגוננות. תחילת הפרשה בשירותים
של התחנה המרכזית .״נכנסתי לשירותים,״
סיפרה רוזה ,״ופיתאום ראיתי אשה צועקת
לעברי, :גברת, גברת! ,שאלתי מה
היא רוצה והגברת ביקשה ממני לשמור
לה רגע על התיק. שאלתי אותה מה פית-
אום, ומה יקרה אם מישהו יגנוב אותו,

ואני אצא אשמה. בסוף חיכיתי בחוץ
והגברת השאירה את התיק שלה לידי.
״פיתאום ראיתי אשה אחת לוקחת את
התיק וזורקת אותו, והתחלתי לצעוק עליה,
למה היא זורקת את התיק. אז היא התחילה
לצעוק עלי, :בואי הנה, יא חתיכת זונה,
שרמוטה מלוכלכת אז תשמעי, שופטת,
פיתאום התחילה הגברת ההיא למשוך לי
את המוח מאחורי האוזניים, אז אני הת־
(המשך בעמוד )51

״כשעליתי לחדרי הבינותי שהפעם הזו נ סן
לי הבאר-מן, ודאי לפי פקודה מגבוה, רעל
למיד המשקה, אבקה של הרואין, בבמות
גדולה, ועלי למות. אין לי צער, אשכב על
המיטה, גופי יתקרר לאט-לאט, יקפא ללא
יסורים, ואמות...״

כשהוא היה איתי, הוא רצה לשמור אותי
לעצמו. הוא לא רצה שאף אחד יהיה
שותף ליחסים בינינו. הוא רצה לפתוח דף
חדש ביחד איתי, להיסגר מהחברים הישנים,
מהעבר, לכן לא הכרתי את החברים
שלו.
הוא היה גבר רבגוני. הוא היה בשבילי
שאיפת חיי. בן־אדם ברמה השיכלית
שלי, שיכולתי לדבר איתו על כל נושא
שבעולם. אני לא משלימה עם זה שהוא
איננו. עובר עלי זמן נורא קשה. בן־אחותו

חזרנו ארצה. רפי היה בן־אדם חדש.
הוא עמד לחזור לעבודה. אמנון ניב,
מהנדס״העיר בירושלים, דיבר איתו על
אפשרות שהוא יקבל על עצמו את תפקיד
אדריכל העיר ירושלים. רפי היה נלהב
לחזור לעבודה. אני עצמי התחלתי לעבוד
בפרוצ׳י כזבנית, למרות שבמיקצועי אני
אמנית ועושה ציורים המשולבים בחרוזים.
היה חשוב ששנינו ביחד נצא לעבודה,
נעשה דברים ונהיה מעורבים בין אנשים.
כשקרה המיקרה באו והודיעו לי מהצבא.

״באחד מאותם הלילות הארוכים, כבר על
מיטתי בטרם תרדמה, עולה בי מחטבה
חדשה, שיש בה טיפה של עתיקות. אני ה משיח.
ומחשבה א חר ת: זהו השיגעון. אני
מנסה לדחות את רעיון המשיח, אבל הוא
אינו מרפה ממני. גילוי המשיחות, שבו אני
מאמין גם עתה באור חיום, עושה אותי דרון

אריק שרון הצליח:
שב םהשקטה
והדתית מ1ו״צבת
בראש המדד
ף• משך רגע מתוח של דממה -הם
עמדו אלה מול אלה.
גוש האלפים התקדם באיטיות. בראשו,
בשורה רחבה מקיר אל קיר, גברים ששילבו
את זרועותיהם, כדי ליצור חומה
אנושית. במרכזה ראש־העיריה, באסם
שכעה, עייף, בלתי־מגולח, מכוסה זיעה.
לידו חיכמת אל־מצרי, ראש אגודת־הסו־חרים,
בעבר יושב־ראש הפרלמנט הירדני.
מצידו השני צעד ד״ר ראיד עבד־אל־חק,
מנהל אוניברסיטת אל־נג׳אח המקומית,
גבר לבוש ג׳לאביה שחורה, שלראשו פז
אדום עטוף בכפיה לבנה. .
מולם: שורה של 17 חיילים, שעליהם
הוטל לעצור את 7000 המפגינים.
רגע דרמתי, ללא־תקדים: מעולם לא
התייצבה עיר שלמה בגדה־המערבית, בהפגנה
המונית בלתי־חוקית, מול הכוח
המזויין של המימשל הצבאי. מהרגע הזה
נפתח דף חדש בתולדות הגדה.
הגוש עצר לרגע, ואז המשיך אט-אט,

זוהי תמונה חושה בגדה: בפעם הראש

לפתע, נשמע קול־נפץ. דממה. החיילים
נדהמו ועצרו במקומם. הצעדה נעצרה.
בסאם עמד כשעיניו לטושות קדימה, כלא
מאמין.
תחילה חשבו הכל כי נורתה יריה. תוך
חלקיק שניה התברר כי אחד החיילים זרק
רימון־גז־מדמיע. ברגע שהאנשים החלו
משתעלים ודומעים ונראה עשן, נרגעו ה רוחות.
בדקות
המעטות, שבהם היו הכל עסוקים
ברימון־המדמיע, הופיעו במקום ג׳יפים

צבאיים, כשבתוכם יושבים עשרות חיילים חבושי
דות לבנות, נישקם דרוך ואלות בידיהם. מאחרי
ג׳יפים נסעה שיריונית. הנערים, שצעדו בשורות•
אחוריות התחילו להניף אבנים. הם נעצרו עלי
המבוגרים יותר, שלקחו בכוח את האבנים מידי
התסיסה בשכם החלה ביום השישי לפני שבוע
כאשר הודיעו על הפקעת האדמות ועל הקמת התנח
אלון־מורה. חלק מהאדמות שהופקעו היו שי
לחקלאים בני הכפר רוג׳ייב, הנמצא בשטודהשי
של העיר נאבלום (שכם).
ראשי העיר פנו למושל וביקשו ממנו

חבים מול מכובדים

בראש הצועדים עמדו נכבדי העיר, חברי
עיריה, סוחרים, אנשי־דת ומורים. אחריהם
צעדו המוני תושבי שכם: גברים, נערים, נשים ונערות. בתמונה למטה: תושב שכם מפגין.

צעד אחר צעד, לעבר החיילים. הצועדים
הגיעו אל שורת לובשי־המדים והחלו דוחפים
את החיילים בגופם, מבלי להרים
ידיים.
החיילים הרימו את רוביהם, כיוונו אותם
אל הצועדים. ביד השנייה החזיק כל חייל
באלה. אנשי־הצבא החלו דוחפים את המפגינים
באלוהיהם. שני חיילים דחפו
בידיהם את ראש־העיריה, שדחף בחזהו
קדימה.
מאחור צעקו הצעירים :״אללה אכבר<
אללה אכבר אלוהים הוא גדול״) ,כשהם
מרימים מעל לראשיהם את ספרי-הקוראן
שבידיהם.
החיילים הספורים לא הצליחו למנוע מן
האנשים להמשיך בדרכם. הם דחפו, איימו
באלות, אך מרגע לרגע הלכו ונהדפו אחורה.
^4141

צמיגים
סוור׳
צדד

1אחרי שנעצרה ההפגנה בסימטת הקסבה
פנו הצעירים אל הרחובות ה־באחד
מהם התחילו להבעיר צמיגים. הצעירים הציתו אש

ונמלטו. נשאר
נלקח על־ידי אחד
הילד עמדו בצד הב

סינר׳ קוראן מעל

שכם נחשבה לעיר מתונה, בגלל היחס המייוחד
של תושביה לדת. עתה עומדת העיר בראש
תנועת המרי של תושבי הגדה. סיפרי הקוראן הונפו על־ידי רוב הצועדים בעת ההפגנה.

ה יוצאת עיר שלמה למרי אזרחי גלוי

במעשה־ההתנחלות האחרון הצליח אריק
שרון לזעזע את השלווה הדתית, ששררה
בשכם במשך 12 שנות הכיבוש .״הוא הצ ליח
במה שאנחנו לא הצלחנו,״ אמר צעיר
מקומי .״אנחנו מנסים להזיז את ההורים
שלנו ואת הזקנים בעיר כבר כמה שנים.
עכשיו כל העיר עומדת מול המימשל ומול
ממשלת־ישראל, נגד האוטונומיה, נגד הס־כם־השלום
הנפרד ובעד מדינה פלסטינית.״

את ההתנחלות. הם לא נענו. בשבת
וביום הראשון היתה במקום עצרת הזדהות
של חברי ״שלום עכשיו״ ושביתת-מיסחר,
שנשברה על־ידי המימשל־הצבאי. אז הצהיר
בסאם שכעה כי חברי מועצת־העיר,
ראשי האירגונים הדתיים ואגודות־המיסחר
במקום, החליטו על צעדה, שתתחיל ברחובות
העיר ושתגיע עד למקום ההתנחלות.
החל דין ודברים עם קציני המימשל ה צבאי.
שכם
נחשבה כל השנים כעיר שקטה.

נושא

כשנואה1

ורובה בימינו, ניצב מול
צעיר מקומי שמתכוון להמשיך במיצעד.

ידיים על ואעוהעיד

בראש הצועדים עמד ראש העיר, בסאם
שבעה, לידו ד׳׳ר ראיד עבד־אל־חק, מנהל
האוניברסיטה. שניהם נדחפו בידי חיילי המי משל. בתמונה למעלה: רגע לפני העימות.

ילד כבן עשר (משמאל בחולצה לבנה) .הילד
ייליס אל בניין המישטרה. אמו ואחותו של
בכו וצעקו. אחרי כשעתיים שוחרר הילד.

הפגנות הסטודנטים, שפשטו בכל רחבי הגדה,
כימעט פסחו על העיר. האוניברסיטה
המקומית מנוהלת על־ידי הנהלה דתית
שמנעה, בעזרת הוריהם של התלמידים,
התארגנות לאומנית במקום.
בעיר גברה ״מיפלגת השיחרור״ ,תנועה
דתית המטיפה להתמסרות לתפילה, תוך
פניית עורף לעניינים חילוניים, כגון הפגנות
לאומיות. רבים בגדה משוכנעים כי
גוף זה נתמך בחשאי על־ידי המימשל ה צבאי.

בסאם
שכעה הוא ראש־העיר הראשון
בגדה, שהעז לקרוא בגלוי להפגנת־מחאה
בלתי־חוקית המונית נגד המדיניות בשטחים
הכבושים. הוא מסתכן בסילוקו
מראשות העיר, בהגלייה או אף במאסר,
בעוון הסתה למרי.
בשבת האחרונה, בשעות אחרי־הצהריים
נפגשו נכבדי־העיר והחליטו על עריכת
המיצעד ביום ראשון בשעות הבוקר. ראש־העיר
נקרא למושל, וזה הסביר לו כי
(המשך בעמוד )47

1 . 415

שכ סאלש 0 3
(המשך מעמוד )45
המיצעד אינו חוקי, וכי הצבא לא יאפשר
את קיומו. בסאם השיב שאינו אלא אחד
מבני שכם, וכי תושבי העיר אינם מוכנים
לסגת מרעיון המיצעד .״זוהי הדרו השקטה
ביותר שבה נוכל להביע את הסתייגותנו
ממדיניות־ההתנחלויות של ממשלת ישראל,״
הסביר ,״ומרעיון האוטונומיה בכלל.״
נמסר לראש־העיר כי ״יינקטו צעדים״.
ראש־העיר חזר לחבריו, ושב וחזר לבניין
המימשל. בפעם האחרונה הוא היה שם
ביום הראשון, יום המיצעד, עד לשעה 9.45
בבוקר. בשעה 9.55 הוא יצא מבניין העי-
ריה, מלווה בחברי מועצת־העיר.
באותו רגע כאילו ניתן האות.

__ מתנגדים
לשלום המזוייף
ך * חנויות נסגרו, ואנשים התחילו
1 1להתלוות לקבוצת הגברים, שצעדה
במורד הרחוב לכיוון מיסגד אל־נאצר.

הם יכולים להתחיל לזרוק אבנים ולחמם את
החיילים !״
המיצעד התכוון להגיע להתנחלות אלו!־
מורה. ברור היה לכל הצועדים כי ייעצרו
בשלב כלשהו. אולם הם לא תיארו לעצמם
שלא יאפשרו להם לעצוד אף קילומטר
אחד.

מטח אבנים
כבד
ף• שיירה נעצרה. הג׳יפים הצבאיים
1 1עמדו במרחק כשלושה מטרים משורת
הצועדים הראשונה.
מהמכונית הראשונה יצא גבר רזה, גבה־קומה.
משה לונץ, מושל־שכם. הוא צעד
לבדו, ללא נשק, ראשו כפוף.
כשהגיע אל ארבעת הנכבדים, הוא הרים
ראשו, קרא להם הצידה והחל מדבר עימם.
השיחה ארכה. החום היה כבד. הצפיפות
גדולה. הסבלנות הלכה ופקעה. שוב נשמעו
הקריאות ״אללה אכבד!״ הנערים חיפשו
אבנים ומצאו אותם. המבוגרים לא הצליחו

ראש־עירייה שפעה נישא על כתפי התושגים
בלי אלימות!
באחת מפינות הרחוב חיכתה לבסאם
קבוצת גברים מהודרי־לבוש, שבראשם
עמד חיכמת אל־מצרי. ליוו אותו ראשי
אגודות־המיסחר.
השניים לחצו ידיים, התחבקו והמשיכו
לצעוד. השיירה מנתה כבר כמה מאות
אנשים.
בחצר המיסגד המתינו לראש־העיר הנערץ
כמה אלפי תושבים, כשהם נושאים
בידיהם כרזות כתובות בערבית ובאנגלית,
נגד ההתנחלויות והאוטונומיה, ובעד מדינה
פלסטינית. קבוצת המכובדים התחילה
לעלות במדרגות המיסגד. הם חלצו את
נעליהם ונכנסו פנימה, לתפילה.
הקהל בחצר גדל והלך. אחרי רבע
שעה יצאו המכובדים, ובסאם החל נושא
דברים .״אנו מוחים נגד מדיניות הכיבוש,
הנישול והפקעת האדמות! כל זה אינו
מביא לשלום צודק וכולל, המבוסם על
חוק ואמת. אנחנו מודיעים על התנגדותנו
לשלום המזוייף, שהוכרז עליו בהסכמי
קמם־דייוויד. כדי להגיע לשלום־אמת, אנחנו
דורשים את הורדת כל ההתנחלויות שהוקמו
על אדמה ערבית. אנו עומדים על
מחיקת כל הסכמי קמם־דייוויד, כולל הנייר
שלפיו יוקם שילטון עצמי עלוב וחסר-כוח.
אנו דורשים זכות לקבוע את עתידנו, זכות
להקים מדינה עצמאית וריבונית בשיטחי
הקרקע שניתנו לנו על-ידי אלוהינו!״
בסאם, שעמד על המדרגות, הוקף בצעירים
ובמבוגרים, שנשאו סיפרי קוראן.
הם ביקשו, לדבריהם, להראות כי דרכם
לשלום, אין הם מתכוונים ליצור עימות
אלים בינם לבין השילטונות הצבאיים.
בסאם קרא :״צאמיתה!״ ואחריו כל הקהל
״צאמיתה, צאמיתה״ (בשקט, ללא
דיבור).

מבניין המיסגד החלה הצעדה השקטה.
בכל סימטה נוספו עוד ועוד אנשים. הגברים
הלכו בראש, הנערים והילדים אחריהם,
ולבסוף הנשים והצעירות. כאשר נדחק
מישהו מהילדים קדימה, הוא נהדף על־ידי
המבוגרים :״אם יהיו בעיות, אז יותר טוב
שהנערים לא יהיו קדימה. הם חמומי־מוח,

להשתלט עליהם. בסאם הפסיק את שיחתו
עם המושל וצעק לעבר הצעירים ״תפסיקו
תפסיקו! אמרנו שזה יהיה שקט! תפסיקו

הצעירים, שחולצותיהם היו רטובות מזיעה,
לא שעו לדבריו. החיילים עמדו
מאחרי המשוריין, וניסו למצוא מחסה
ממטח־האבנים הכבד שנזרק אליהם.
בשלב זה הגיעו כמה קציני מימשל
אל קבוצת העיתונאים והצלמים, שעמדו
על תלולית־עפר בצד הכביש .״המקום
הוכרז כשטח צבאי, אתם מתבקשים לעזוב
את המקום!״ החיילים לקחו בכוח כמה
סירטי־צילום. הצלמים שנשארו במקום
קיבלו התראה :״עוד דקה אחת, ואנחנו
עוצרים אותכם ! תלכו מכאן !״ כל עיתונאי
לווה בחייל, שהצעיד אותו בטוחות אל
הכביש הרחק ממקום העימות.

דו צי ס

מי לחמה ״
ך* מושל המשיך לשוחח עם ראש ו
1העיר. אחרי דקות אחדות, כשהאווירה
היתר. מתוחה מאוד, הועלה בסאם על כיתפי
אחד ממעריציו, ונשא דברים אל בני עירו.
הוא ביקש להבהיר את מטרת הצעדה,
חזר על עקרונות השלום המבוקש על-ידי
בני העם הפלסטיני. הוא ביקש את הצועדים
לחזור כלעומת שבאו.
״אנחנו לא רוצים מילחמה. הראינו לכל
אומות העולם את מה שרצינו להראות. עכשיו
נחזור, ובעתיד נמצא דרכים אחרות
להפגין את סלידתנו ממעשי־ההתנחלויות.״
קבוצת הצועדים התחילה להסתובב ולחזור
לכיוון המיסגד. מדי פעם הסתובב
ילד צעיר וזרק אבנים. עשרה אנשים מקומיים
אחזו בידיו, ומנעו את הדבר ממנו.
העיתונאים, שסולקו בינתיים לכבייש
הסמוך, שמעו פיתאום כמה יריות. הם
פנו במרוצה לכיוון שממנו נשמעו. נראתה
שם קבוצת אנשים, הבורחת משיריונית
שחנתה באמצע הכביש.

אחד הקצינים שאל :״נו, את זה לפחות
צילמתם? הראיתם בטלוויזיות ובעיתונים
שלכם שהערבים ניסו להשתלט על השיר-
יונית? אנחנו לא סתם יורים באוויר, הם
כימעט סילקו את הנהג!״ הוסבר לקצין
כי את התמונה הזאת לא צילם אף צלם
אחד, מפני שכולם סולקו מהמקום.
הקצין נאנח ואמר :״אנחנו מנסים לעשות
פה עבודה טובה. אנחנו בני־אדם ומתנהגים
כמו בני-אדם. לפעמים העבודה שמטילים
עלינו לא נחמדה במיוחד. אבל תמיד אנחנו
נראים כרעים, והערבים נראים כטובים.
אנחנו רודפים, והם בורחים. אנחנו יורים,
והם תופסים מחסה. דווקא כשאפשר היה
להראות שגם אנחנו סובלים מהעניין באה
ההסברה ומחרבנת את העניין. הם אף
פעם לא יידעו את העבודה שלהם טוב,
היחסי־ציבור האלה. חבל.״ הוא נקרא אל
קצין גבוה ממנו בדרגה.

מ ^י׳ ררד,
<:£ו 01.ק

__ילד
ושתי נערות
ן* צועדים ה תל, רגו לבניין העיריה.
1 1כמה מאות עמדו ברחבה ואחרים הסתובבו
בכבישים. השיריונית נעה בכביש,
בכל מקום נזרקו עליה אבנים. מדי פעם
נראה פרצופו של חייל מציץ מעבר לדפנות
המכונית, אולם מטח־האבנים כופף אותו
חזרה.
ברחוב שמימין לבניין העיריה התקהלו
עשרות צעירים ויידו אבנים בג׳יפים ה פתוחים
שנסעו בכביש. מאחת המכוניות
נזרק רימון־גז־מדמיע, שפגע במכונית
אאודי כחולה, שהתחילה לבעור. תוך דקות
ספורות הובאה מכונית כבאים שעצרה את
הדליקה.
בכביש שמשמאל לבניין נראה עשן סמיך.
צמיג בוער היה מונח באמצע הכביש. לידו
נראה חייל אוחז בידיו של ילד כבן ,10
•ומוליך אותו לכיוון בניין המישטרה, מעבר
לכיכר שממול בניין העיריה. אמו ואחותו
של הילד החלו לזעוק ולבכות, הן היכו
על פניהן ומרטו את שערותיהן. כתב
הטלוויזיה רפיק חלבי, שהגיע זה עתה
למקום אחרי שהיה באלון־מורה עם עובדי
מישרד־החקלאות, פנה אל אחד הקצינים,
שהכירו מקודם, וביקש ממנו לפעול לשיח-
רורו של הילד. הקצין אמר לו :״אתה הרי
יודע שאנחנו לא מתעסקים עם ילדים. אני
אומר לך שאנחנו נשחרר אותו מייד!״
אחרי דקות אחדות נראתה אמו של הילד
צועדת לכיוון המישטרה, כשבידיה תעודת*
זהות .־
ההפוך שעמד בבניין העיריה נזעק לפתע.
ממול, בשביל הנכנס לבניין המישטרה,
נראה ג׳יפ צבאי, ובתוכו שתי נערות לבו־1
שות לבן ואמן. היו אלה בנות מישפחתו
של חבר מועצת־העיר חליל עטורה.

״ממ שיכים
הל א ה ,׳
ך* צעירים התחילו לרוץ לכיוון ה ו
\ בניין, אך גבר בודד, שרץ מולם, עצר
אותם בצעקות ובכעס.
״אני דורש מכם להפסיק,״ קרא בסאם
שכעה לצעירי העיר ,״אנחנו נשחרר את
הבנות, תפסיקו! אחרת יישפך פה דם״
הצעירים חזרו לבניין. בשביל לבניין
המישטרה נראה צועד כתב רשת־הטלוויזיה
האמריקאית, סי־בי־אס, בוב סימון, שנעצר
על־ידי החיילים, ושנלקחו ממנו קסטות-
ההקלטה. הוא שוחרר אחרי כעשר דקות.
בבניין העיריה החלה ישיבת ראשי־העיר.
הוחלט להפסיק את הפגנתם של
שילטונות־הצבא. הם ניסחו מיברק אל שר־הביטחון
עזר וייצמן, ולמושל האיזור.
הם הודיעו להם כי כוונתם היתה למיצעד־מחאה
שקט וללא אלימות או התנגשות עם
הצבא, אלא שהתנהגותם של קציני־הצבא
גרמה להתחממות הרוחות ולהתפרצות ה צעירים.
בתום
הישיבה קרא בסאם ״אנחנו ממשיכים
הלאה. נתנגד להפקעת השטחים ולמדיניות
הממשלה באיזור. לא מצאנו דרך,
מילבד הפגנות. זוהי דרכו של עם, שנמ נעה
ממנו הזכות לקבוע את עתידו ולהקים
מדינה ריבונית עצמאית !״
מאזיניו של בסאם היו פסימיים .״מי
יודע כמה זמן יתנו לו להמשיך? הוא
ראש־העיר הכי נערץ בגדה המערבית.
השילטוגות יחפשו דרך להוריד אותו. הוא
לא מפחד! אנחנו אחריו! אבל מי יודע
מה יעשו לו...״

סמלה קורן 1

אהרון גינסבורג בצאתו מתחנת
המישנורה. אהרון
גינסבורג ידוע בחוגי הבלשים הפרטיים
בארץ כחוקר־פרטי שאינו בוחל באמצעים.
^ אשר התדפקו שוטרים על דלת
״ ״ דירתו של החוקר־הפרטי אהרון גיננד
בורג ועצרו אותו, הרגיע גינסבורג את
ידידתו, שהיתה עימו בדירה, צעירה בשם
סלי :״אל תדאגי, תוך כמה שעות אני
חוזר.״
לביטחונו העצמי של גינסבורג היתה סיבה,
שכן, יש לו מערכת יחסים ענפה
ביותר עם תת־ניצב בנימין זיגל המפורסם,
ובעולם החוקרים־הפרטיים, ידוע גינס־בורג
כמודיע של זיגל, שיש להיזהר
ממנו. אולם נראה כי הפעם החליט זיגל
להפקיר את גינסבורג. לשוטרים זוטרים
מזיגל ניתן אור־ירוק להפעיל על החוקר-
הפרטי את מלוא עוצמתו של המכבש
המישטרתי.
למחרת בבוקר הובא גינסבורג לבית־המישפט
לשם הארכת מעצרו. הוא הזעיק
לאולם הדיונים את אחד מעורכי־הדין ה טובים
בארץ, עורך־הדין מרדכי שורד.
שורר אומנם ייצג את גינסבורג באולם
המעצרים, אולם אחרי שיחה עימו, נפרדו
השניים. שורר לא הסכים לקו־ההגנה שאותו
רצה גינסבורג.
מכירת מידע ו מיר מ ה
מ! קד גכריאל נוכל פרש בפני ביתהמישפט
מערכת של חשדות כנגד
גינסבורג, סיפורים שלא היו מביישים
את מיטב סיפרות הבלשים הידועה. לדברי
נובל עסק גינסבורג במכירת מידע כפול,
לשני צדדים ובשרות לקוחות יריבים, שיחד
טכנאי־דואר, כדי שיאזינו עבורו לשיחות,
הסתבך במעשי מידמה, ופעל כבעל
מישרד־חקירות פרטי ללא רישיון ממיש־רד־המישפטים,
כפי שמחייב החוק. השופט
שוכנע לעצור את גינסבורג לששה ימים.
כאשר תמו ששה ימים אלה, ביום השני
שעבר, האריך השופט את מעצרו של
גינסבורג ב־ 10 ימים נוספים.
אהרון גינסבורג התפרסם לראשונה לפני
שנתיים. אחר סיכסוך בינו לבין אשתו
אווה, האשים אותה בכך שאינה בריאה
בנפשה. בית־הדין האמין לגינסבורג והותיר
את ילדם הקטן בידי האב.
אווה, צעירה יפהפיה, לא הסכימה עם
החלטת בית־המישפט וחטפה את הילד.
גינסבורג פתח במסע ציבורי נגד המיש־טרה,
אשר לדעתו לא עשתה די, כדי

לגלות את בנו, ועורר את העיתונות לכתוב
כתבות נרחבות על האב האומלל,
אשר בנו נחטף ממנו (העולם הזה .)2011
בסופו של דבר נמצא הבן והוחזר לאב,
אך יחסיו של גינסבורג עם מישטרת תל־אביב
הורעו,

מ שרתם של
שגי אדוניס
^ אשר נדונה בקשת המישטרה לע־
״י צור את גינסבורג בבית־המישפט, גולל
גינסבורג עוד כמה פרשות בינו לבין
המישטרה וטען כי המישטרה מנסה להתנכל
לו, מפני שהוא הגיש תלונות נגד
שוטרים. לדבריו הוא היה שותף במישרד-
חקירות עם שניים, שאחד מהם היו בנו
של קצין מישטרה בכיר. בין השותפים
נתגלע סיכסוך וגינסבורג התלונן על מעשי
מירמה ושוחד כנגד שותפו, בן קצין-
המישטרה. עד היום לא הועמד בנו של
קצין־המישטרה לדין ,״אך המישטרה החליטה
לגמור איתי את החשבון,״ טען
גינסבורג בבית־המישפט.
בקרב המילולי בבית־המישפט בין פקד
נובל לבין עורך־הדיו החדש של גינסבורג,
מנחם רובינשטיין, התגלה במה בדיוק
מאשימה המישטרה את גינסבורג. מתברר
כי. לפני שבועות אחדים הגיעה למישרדו
של גינסבורג לקוחה, שימחה מעברי, אשד
הופנתה אליו על־ידי מיכאל טאוסינג, עו־רך־דין
צעיר ועסקן במיפלגה הליברלית.
מעברי הטילה על גינסבורג שתי משימות:
לאתר את רכוש בעלה, שעימו
היא נמצאת בסיכסוך, ולנסות לגלות אם
הוא ניפגש עם אשה אחרת, וזאת לצורך
דיון הגירושין ביניהם.
מעברי נתנה לגינסבורג 3,000 לירות
דמי-קדימה וצ׳קים דחויים על סך 18 אלף
לירות. לדברי גינסבורג, הוא הצליח בשתי
המשימות: הוא מצא רכוש ניסתר של
הבעל, בסדר גודל של הרבה מיליוני
לירות, ועל הרכוש הטיל עורך־הדין טאו-
סינג עיקול. גינסבורג חשף גם מערכת
יחסים רומנטיים בין הבעל לבין אשתו
של סגן־אלוף בצה״ל.
אולם לשימחה מעברי התברר כי גינס־בורג
אינו משרת רק אותה, אלא גם את
בעלה. גינסבורג סיפק לבעל רשמקול, כדי
שיוכל להקליט בו את אשתו, במיסגרח
המאמצים שלו להשחיר את פני האשה
לפני הדיון ברבנות. כאשר גילתה זאת
האשד. היא סגרה את הצ׳קים הדחויים שנתנה
לגינסבורג ואף התלוננה נגדו ב־מישטרה.

שבונות
של המי שטרה
7ומיים לפני שנעצר גינסבורג הוצת
מישרדו של עורך־הדין טאוסינג. המיש־טרה
חשדה כי אדם שנגדו מנהל טאוסינג
מישפט הוא שהצית אח המישרד, ועצרה

לחקירה את דויד מעברי, בעלה של שימחה
מעברי. נראה כי אז התפוצצה פרשת
גינסבורג, והשוטרים הגיעו גם אל החוקר
הפרסי.
במהלך החקירה התברר לאנשי־המיש-
טרה כי לגינסבורג אין כלל רישיון להיות
בעל מישרד פרטי לחקירות, אם כי הוא
הציג עצמו ככזה. טענתו של גינסבורג,
שאושרה על־ידי בעל המישרד שבו עבד,
היתה כי הוא אינו בעל מישרד ואינו חוקר
מוסמך, אלא חוקר־מתמחה, שאינו זקוק
לרישיון כלל.
גינסבורג המשיך לטעון כי המישטרה

לכבוד
מר אהרן גינצברג
דחי הורדים 3
כפר שמריהו

התיקים של כל הלקוחות ועכשיו יפנו
אליהם. אנחנו עוסקים בדברים עדינים,
ואף אחד לא יעבוד איתנו יותר, אחרי
שהמישטרה תהיה אצלו. המישרד שלנו
מחוסל לגמרי וזה מה שרצתה המישטרה.״
לעומתו, טען קצין המישטרה בבית־המיש־פט
כי האיש חשוד בחבלה בחוטי טלפון
ובמירמה.
כמו פרי מייסון
** דרך־ הדין של שותפו של גינסבורג,
( נ צבי לידסקי, ניסה להעביר את המאבק
מספרנו :

ארוך נכבד,

מקיפה ומסועפת על מיקרים של הונאת־לקוחות
ומכירת מידע לצד שכנגד. יש
לגינסבורג רישום פלילי על איום בנזק
גופני וגרימת חבלה גופנית, וכן הרשעה
בבית־מישפט על קטטה במקום ציבורי.
בנוסף לכל אלה ממתין היום גינסבורג
לבירור דינו במישפט ניפרד שבו הואשם
באחזקת נכס, החשוד כגנוב. אל כל אלה
מצטרפת פרשה שבה הצליח גינסבורג לש חד,
לדברי המישטרה, שני טכנאי מישרד־התיקשורת,
שיאפשרו לו לעלות על קוו
טלפון, כדי להאזין להם.

מי יזכה
כניצחון?
ם רישיון או ללא רישיון, נחשב אה׳
2רון גינסבורג לאחד החוקרים הפרטיים
המוכשרים והנמרצים ביותר בארץ, וכמי
שאינו בוחל באמצעים כדי לשרת את
הלקוחות שלו. האם יעמדו כישוריו של
הבלש הפרטי הנימרץ כנגד קציני־המיש־טרה,
שלדבריו מתנכלים לו בגלל סיבות
אישיות וקינאה מיקצועית, או שהפעם,
שלא כבסיפוריו של ארל סטנלי גארדנר,
ושלא כמו במיקרים של פרי נן ייסון, יזכו
אנשי החוק ״היבשים והמרובעים״ ,בניצחון?

ביו
ם 5,4,78 החליטה הו>גדה לאשר לך את בקשתך החל להתאמן בפיקוחו של מר
מיום , 9,3,78
לועדה הגיעו תלונו ת המצביאות שאין אתה >ג 1ם ק
כמתאמן אלא כחוקר פרטי וכמנהל משוד לחקירות
פרטיות, בעוד שעדייו לא הוענקו לר הרשי נכו ת
למילוי תפקידים אלה.
1117111 *1ךךי 1ך | 1ך האחראית במישרד המישפטים על נושא החוקרים
הפרטייס, יהודית ביגון, שיגרה לגינסבורג מכתב
^ # 111/1111 יי י
בו היא מזמינה אותו לבירור בעקבות מידע שהגיע, על כך שגינסבורג מפעיל מישרד
ות פרטי ללא רשיון. גינסבורג טוען, כי הוא חוקר־מתמחה בלבד
מתנכלת לו. בבית־המישפט אמר :״פקד
נובל משקר במצח נחושה. האשמה שלי
היא אחרת ממה שהוא טוען. ההאשמה
שלי היא שהערתי נגד קציני מישטרה
בכירים, והמישטרה החליטה לגמור איתי
את החשבון. תוך כדי חקירתי אצל נובל
צילצל הטלפון כמה פעמים ואחרי שנובל
סיים לשוחח בטלפון הוא לא התבייש
לומר לי :׳אלה דורשי שלומך מהמיש־טרה
ואני לא אתבייש לעשות איתך את
החשבון. אתה לא תעבוד יותר בחקירות,
כי אתה מפריע למתחרים׳.״
אחרי שגינסבורג ישב כבר ימים אחדים
במעצר, עצרה המישטרה גם את שותפו
או מעסיקו, וביודהמישפט הורה לאסור
את פירסום שמו של איש זה. אחרי חיפוש
במישרד, החרמת מיסמכים ומכשירים חשמליים
ואופטיים שונים, המשמשים חוקרים
פרטיים בעבודתם, הובא האיש בפני שופט.
בבית־המישפט הוא טען :״כל המעצר
שלי הוא כנגד גינסבורג. המישטרה הח ליטה
לסגור לנו את המישרד. לקחו את

בין החוקרים הפרטיים לבין קציני המיש-
טרה למישור סיפחתי .״הסיפרות הבלשית
מלאה מיקרים של התנגשויות בין חוקרים
פרטיים לבין קציני-מישטרה. לא רק פול
דרייק, עוזרו של פרי מייסון, ודונאלד
לאם עוזרה של ברטה קול, הגיבורה המפורסמת
של ארל סטנלי גארדנר, מסוכסכים
תמידית עם המישטרה, אלא גם
הלקוח שלי ועוזרו אהרון גינסבורג. השאלה
היא אם להענות לדרישתה של המיש־טרה
ולעצור את החוקרי הפרטי, שהוא
אחד מוותיקי החוקרים הפרטיים בארץ,
או שאפשר לשחררו אחרי שנחקר כבר
פעם קודמת ושוחרר. למענו ולמען הלקוחות
התמימים של מישרדו, אשר יינזקו
אם הוא יהיה במעצר, אני חושב שיש
לשחררו.״ השופט לא חשב כמוהו והורה
לעצור את בעל־המישרד לחמישה ימים.
המישטרה טוענת כי גינסבורג הוא עבריין
מועד. לדברי המישטרה הוא אינו בוחל
בשום אמצעי, כדי להתפרנס מעבודת החקירות
הפרטיות. מתנהלת נגדו חקירה

הסיבה?

גינסבורג טוען בי ה־מישטרה
מתנכלת לו
כיוון שהוא התלונן על השוטרים שלא
טיפלו בפרשת חטיפת בנו על־ידי אשתו.

נערת המישור

אתי פינטול, בת ה־ ,23 כפי שצולמה בבית־המישפט
בתל־אביב. אתי החליטה לצוד לה בעל מיליונר, נרשמה
במישרדי השידוכים בעיר, ובסופו של דבר החליטה לפתוח מישרד שידוכים משל עצמה.
על פי טענת המישטרה היה המישרד מקשר, תמורת תשלום, בין גברים לפרוצות צמרת.

ף י*|יומ הרגיעי שעבר ערכה מישטרת
* תל־אביב את אחד ממיבצעיה הגדולים
ביותר. עשרות שוטרים ושוטרות גויי-
סו. מטה מייוהד הופעל מכשירי השר זימ־

זמו וניידות שעטו ברחובות בחריקת בלמים.
מישטרת תל-אביב היתה צריכה את
המיבצע כמו אוויר לנשימה. בחיפה מגיע
מפקד המחוז, ניצב אברהם תורג׳מן, לכותרות
העיתונים, כימעט מדי יום ביומו,
בעיקבות הצלחות אמיתיות שלו ושל שוטריו.
מפקד המחוז הדרומי, אריה איבצן,
זכה לסיקור נרחב בכלי התיקשורת, כאשר
יצא עם סגו־ראש-הממשלה, ייגאל ידיו,
לטיול במצריים. רק ניצב משה טיומקין,
מפקד מחוז תל-אביב, נשאר דמות בלתי-
מפורסמת. הכותרות היחידות שבהו הוא
זוכה בחודשים האחרונים הן בעיקבות
טענותיו של ראש עיריית תל־אביב, שלמה
(״צ׳יצ להט, כנגד אזלת־ידה של מיש-
טרת תל-אביב.
טיומקין החליט לעלות על המפה. הוא
החליט על מיבצע, שייזכה אותו בכותרות
ענק. והבחירה נפלה על מישרד להב־רויות.
טיומקין ידע כי נושא ההכרויות,
באם מציגים אותו נכון, הוא נושא ״אכיל״
על העיתונאים, וכל מה שנוגע למין,
זוכה לכותרות שמנות ומאירות עיניים.
אולם טיומקין לא רצה לסמוך רק על
האינטואיציה העיתונאית שלו. במחווה
בלתי־רגילה הוא דיווח קודם הפעולה ל-
עיתונאים־מטעם ולצלמי עיתונות, על מועדיה
ואתריה, ודאג לצרף אותם לכוח
הלוחם.
האוייב של טיומקין היה שני צעירים,
שהקימו בבניין אל־ על מישרד להכרויות,
ושלוש נשים, אשר על פי הטענה עסקו
בביתן בזנות. כל האש רוכזה לעברם.
ההשתוללות בדרכים, מעשי הרצח, השוד,
הגניבות, הפשע המאורגן, כל אלה לא
היו חשובים למישטרת תל-אביב, שריכזה
את כל משאביה לחסל את הנגע האיום,
הפוגע באשיות החברה הישראלית —
מישרד ההכרויות.

״ עסק תי
בניקוי הבית״
איסיי ^ שושנה גיעאן, החתיכה מ־
* בין החשודות שנעצרו,
סירבה לשתף פעולה עם המישטרה.

48 1

^ עוד שכחיפה עסקה ׳המישטרה ב•
לכידתו של אנס, אשר הטיל את חיתתו
על תושבות שכונה שלמה, לאחר שביצע
מעשים מגונים בשש נשים, ביניהן ילדה
בת ,14 ובעוד שבירושלים הצליחו השוט
בניין.ארעד

חמש
קומות מתחת למישרדיו המפוארים של ח״כ
שמואל פלאטו־שרון, הקימו אתי ויצחק יוסיפוב את
מישרד ההכרויות שלהם, באחד מבנייני המישרדים המכובדים ביותר בתל־אביב. המיש־טרה
טוענת כי חדר מספר 701 -בבניין אל־על היה מטה לאירגון בתי־בושת.

רים לעצור אלוף־מישנה מכוח האו״ם,
שהעביר מטעני־חבלה לירושלים, לחמו
שוטרי מישטרת תל-אביב נגד אתי פינטול
בת ה־ ,23 נגד שותפה למישרד ההכרויות
מוניטין, יצחק יוסיפוב, נגד רוזיטה מיטל-
מן, עולה חדשה מאורוגוואי, ונגד שושנה
גיעאן וריבקה עזרא, שהיו חשודות בניהול
בתי־בושת בבתיהן.
על שיטות פעולתה של המישטרה נגד
אוייבות הציבור המסוכנות מספרת העצורה
היחידה ששוחררה על-ידי בית־המיש-
פט בערבות, בגלל העובדה שהיא אם לשני
ילדים קטנים — רבקה עזרא .״כדי לעזור
למישפחה אני עובדת בבית במסג׳ים. אני
עושה פעם או פעמיים בשבוע מסג׳ים
רפואיים ללקוחות שלי, וגובה מהם 500
לירות לטיפול. ביום הרביעי שעבר טלפן
אלי מישהו וביקש לקבל טיפול. באותו
הרגע לא יכולתי. עסקתי בניקוי־הבית.
הסברתי לו את זה וביקשתי ממנו לבוא
כעבור שעה. הוא בא. עדיין לא גמרתי
לנקות את הבית, הושבתי אותו, נתתי לו
לשתות משהו קר.

״הוא החל לשאול שאלות, ולא הבנתי
מה פתאום. הדלת היתה כל הזמן פתוחה.
פתאום הופיעו בה שני אנשים. ראיתי
שהם מסתכלים בתימהון על זה שישב
בפנים, אבל אז לא נתתי לזה חשיבות.
עכשיו אני מבינה, שזה לא היה לפי ה תוכניות
שלהם שהאיש, שאחר כך התברר
לי שגם הוא היה שוטר, ישב סתם ככה
אצלי בבית.
״אבל לשוטרים לא היה זמן. הם שאלו
על איזה מישפחה ואני אמרתי להם שאני
לא מכירה. אחר כך הם שאלו אותי אם
אני גברת עזרא. אמרתי שכן. הם הודיעו
לי שהם אנשי מישטרה והם רוצים לעשות
חיפוש בבית. כל מה שהם מצאו היה
פינקס טלפונים, כמו שיש לכל אחד אצלו
בבית.
״בעלי היה בעבודה. הילד הקטן היה
בחוץ והילדה שיחקה בבית. הם אמרו לי
לבוא איתם למישטרה והאשימו אותי שאני
מנהלת בית־בושת. הנעליים שלי היו
בחוץ. הלכתי לנעול אותם והם התנפלו
עלי כאילו אני עבריינית נמלטת. הם

ביטחונית דחופה: חיסול מישור היכרויות
בקושי נתנו לי לקרוא לילד ולשים אותו
אצל השכנים. את הילדה לקחתי איתי
למישטרה. בתחנת המישטרה ישבנו שעות
בלי לעשות שום דבר. הילדה היתה רעבה.
שוטרים הלכו להביא לעצמם סנדוויצ׳ים
עם פיתות, אבל לנו הם לא הציעו. כאשר
הילדה התחילה לבכות מרעב, נתן לה
אחד השוטרים חתיכה קטנה מהפיתה שלו.״

סו חרר הי טי ם
אמיד

111 ^1 ^1 !11 מפקח דויד אפל, איש מיש *33
3 - 11 טרה שאפתן, שאירגן את ה־מיבצע
הראוותני של המישטרה. אולם אין
ספק כי מהבחינה המקצועית אפל הוא כיש לון
ורק מיהר לזכות בכותרות העיתונים.

^ חרי ישיבה של שעות רבות, כשר
הילדה ניזונה ממים מהברז ומשאריות
הכריך של אחד השוטרים, הובלה רבקה
חזרה לביתה. שם כבד המתין לה בעלה.
היא השאירה את הילדה, לקחה כמה דברי
לבוש והושלכה לבית המעצר באבו־כביר.
למחרת ביקשה המישטרד, להמשיך להחזיק
אותה במעצר, אולם השופט שיחרר אותה
בערבות של כמה אלפי לירות.
סיפורה של אתי פינטול, אחת השותפות
במישרד, הוא סיפור מסוג אחר לגמרי.
אתי היא צעירה שאפתנית .״היא תמיד
אמרה לנו שכל מה שהיא רוצה בחיים זה
כסף. הרבה כסף. בכסף אפשר, לדעתה,
לקנות הכל,״ סיפרו השבוע הוריה, יעקוב
ועדה פינטול .״היא ילדה מוכשרת. ז מורים
שלה בבית־הספר תמיד אמרו , :ממ.ה יצא
משהו גדול׳ .הם בוודאי לא התכוונו שהמשהו
הגדול הזה יהיה מישטרה ואבו־כביר״
אתי,
צעירה בעלת גוף חטוב, היתד,
תלמידה מצטיינת באחד מבתי־הספר היוקרתיים
של רמת גן, בית־ספר בליך.
אולם היא לא סיימה את בית הספר.
״בשלב מסויים זה נמאס עליה, כפי שהרבה
דברים נמאסו עליה. היא בחורה עצמאית,
שאינה מוכנה להשתעמם אפילו רגע אחד.
אתי גילתה אז את עולם האחיות. היא
החליטה שלא מטפלים מספיק טוב בחולים
בארץ והלכה ללמוד בבית־ספר לאחיות.
אולם גם זה היה לתקופה קצרה, וזה
נמאס עליה.
״לצבא אתי לא התגייסה. היא אמרה
לנו שכעבור יומיים היא בטח תשב ב־בית־סוהר
והיא לא רצתה את זה. אתי
היא בחורה מרדנית, אינה מוכנה לקבל
מרות מאף אחד. היא לא קיבלה מאיתנו
מרות, לא מהמורים שלה, ולא היתד, מוכנה
לקבל מרות ממפקדות בצבא. לכן

בעל המישור

יצחק יוסיפוב, סוחר רהיטים בעבר, שהתפעל מכישוריה
של אתי והסכים לפתוח איתה עסק משותף להכרויות.
יוסיפוב הוא החשוד מספר אחד בפרשה כולה, אך למרות מסע הפירסום שהמישטרה
ערכה, כדי להשחיר את פניו עוד טרם נישפט, נותנים לו בני מישפחתו גיבוי מלא.

היא השתחררה בסעיף של, חוסר הסתגלות׳.״
אתי
החליטה לעשות כסף ולעשות אותו
במהירות. היא השקיעה את זמנה בשתי

שיטות, אחת מהן היתה צריכה להביא
לה את העושר הנכסף. האחת: להירשם
בכל מישרדי השידוכים בעיר, כאשר היא
מודיעה במפורש שמה שהיא מחפשת זה
מיליונר. השיטה השניה היתה לד,כנם לעסקים.
היא
התחילה לעבוד במישרד לשידוכים
והכרויות. תוך כמה שבועות גילתה את
כל רזי המיקצוע והפכה לבעלת מיקצוע
בשטח זה. המישרד בתל-אביב נעשה קטן
עליה והיא עברה לירושלים, למישרד בשם
רעות, אשר באותו היום שבו נעצרה,
הורשע בעליו של המישרד במעשי מידמה
ונדון לשנה וחצי מאסר.
כשעבדה ברעות החליטה אתי שהיא
רוצה להיות עצמאית. היא נטלה את כרטסת
הנשים הנשואות שהיו באותו מישרה
התקשרה עם יצחק יוסיפוב, סוחר רהיטים
אמיד, והשניים החליטו לפתוח עסק עצמאי
משלהם.
עולה חדשה

| 1 4ןיש אמא לשני ילדים צעירים, רבקה עזרא, טוענת
3כי היא ערכה מסג׳יס רפואיים ולא עסקה
•313
בזנות. עזרא היתה היחידה ששוחררה בערבות על־ידי השופט.

^ * 0 4 1הנאשמת השלישית, רוזיטה מיטלמן, היא המבוגרת
0מבין החשודות בניהול בית־בושת. לרוזיטה בת אשר
11 * 1
עמדה להינשא בשבוע הבא ושני בנים, שעומדים לעלות לארץ,

1כסח של יוסיפוב והכרטסת, שאותה
י * הביאה עמה אתי, היו בסיס מבטיח.
השניים שכרו מישרד בבניין אל־ על המכובד
והחלו לפרסם מודעות בעיתונים.
על פי טענת המישטרה הפך המישרד
ממישרד לשידוכים למישלד המקשר גברים
שוחרי הרפתקות עם פרוצות מקצועיות
יותר או מקצועיות פחות. מה שברור
הוא ששלוש הנשים שנעצרו באשמת ניהול
ביודבושת, וזאת רק משום שאין
בחוק סעיף האוסר זנות, לא היו ידועות
קודם למישטרה כזונות, ומישטרת תל-
אביב הרי מתגאה בכך שהיא מכירה כל
פרוצה העובדת בעיר.
שיטת העבודה של אתי היתד, פשוטה,
על פי טענת המישטרה. היו לאתי ולשותפה
שמות וכתובות של נשים, חלקן
רווקות ואחרות נשואות, שהיו מעוניינות
להרוויח כסף מזנות. השניים פירסמו מודעות
בעיתונים, בהן הציעו ידידות והכרויות
לגברים. הגברים באו, שילמו דמי-
הרשמה בסכומים של כ* 2000 לירות ונשלחו,
על פי סימני קוד, לנשים שונות.
(המשך בעמוד )50

המועמדות בתחרות
מלכתה מי ם 1979
משתמשות בטוב ביותר

מיבצ ע מזניטין

״ אלחם עוד ה סו ף 1״ 1

(המשך מעמוד )49
לנשים הם היו משלמים סכומים שנעו
בין 1000ל־ 2000 לירות, אשר חלק מהם
הוחזר כדמי־עמלה לאתי ולשותפה.
מלבד רבקה עזרא, שנעצרה ושוחררה,
עצרה המישטרה עוד שתי נשים. האחת
רוזיטה מיטלמן בת ,47 עולה חדשה מדרום-
אמריקה. מיטלמן גרושה עם שלושה ילדים.
בת אחת שלה מתגוררת עימה בדירתה,
ברחוב אבן־גבירול בתל־אביב, ושני בנים
שוהים עדייו בחו״ל. לרוזיטה היו שתי
שאיפות בחיים. האחת, לחתן את בתה,
והשניה להעלות לארץ הקודש את שני
בניה. במשימה הראשונה היא כימעט הצליחה.
בתה של רוזיטה עמדה להינשא
שבועיים לאחר המעצר. עתה לא ברור אם
רעיון הנישואין יתגשם. לטענת המישטרה
עסקה רוזיטה בזנות, כדי לאגור כסף ולהעלות
את בניה לישראל. נראה כי מטרה
זו לא תתגשם.
הנאה ביותר בין השלוש היא שושנה
גיעאן. שושנה, צעירה בת ,29 מתגוררת
ברחוב וייצמן בתל-אביב. כאשר נעצרה
שושנה היא היתה בהלם. היא לא הבינה
מה קורה סביבה. בבית-המישפט היא הי תד.
בהלם, והמישטרה מודה כי היא אינה
משתפת איתה פעולה.

(המשך מעמוד )41
שה מיקרית זו הפך חלבי לאחד הכתבים
המעולים של הטלוויזיה הישראלית, אשר
אין כימעט רשת שידור זרה בארץ שאינה
מחזרת אחריו, כדי לרכוש אותו.
״הכתב האמין״ ,כינה אריק שרון בליג־לוג
את רפיק חלבי מעל במת ה כנסת.
לא היתה זו הפעם הראשונה ש-
חלבי ״נתקל״ בשרים ובאישי מדינה. כאשר
היה עזר וייצמן שר־התחבורה, הוא הצהיר
הצהרה, שהיום הוא בוודאי מצטער
עליה, בה הציע פתרון לבעיות המיעוטים
בישראל :״להחזיר את הדרוזים לסוריה,
את הערבים לירדן ולהשאיר כאן מדינה
נקיה.״

תשלום מ קו פ ת
המי שטרה

״ כןץופ רי ״ -
ס בו ן ״ חוצלץורץ ״ ץ ו כזי תיצ מתוצרת עעיוזזית:

ךםאם צודקות הטענות של המיש-
ו ״ טרה, קשה להבין מה החשיבות שראתה
מישטרת תל-אביב בהתנפלות החזיתית
על נשים אלה. אם תצליח המישטרה
להוכיח את כל אשר היא טענה בפני
שופט המעצרים, הרי שחטאן היה שהן
לא היו זונות ברחוב, או בחדרי-מדרגות,
ושהן לא שכבו עם גברים בחצרות בתים,
מול עיני ילדים.
נשים אלה — אם נכונות טענות המיש־טרה
— נהגו כפי שנוהגים במדינות המתוקנות
ביותר בעולם, שבהן הוציאו את
הזנות מהרחובות והכניסו אותה אל תוך
בתים. לאמיתו של דבר נהגו נשים אלה
בדיוק על פי ההצעות של הוועדה המייד
חדת לענייני זנות בישראל, שבראשות
השופטת המחוזית הדסה בן־עתו, אשר
איש עדיין לא מימש את מסקנותיה.
אולם למישטרה כל זה לא היה איכפת.
כאשר נעצרות זונות רחוב, הם משוחררות
כעבור כמה שעות, ללא ערבות כלל,
ושבות לרחוב, מבלי שאפילו עיתון אחד
יציין זאת. המישטרה רצתה בפירסום נרחב,
וזאת אפשר היה להשיג רק על־ידי
פעולת ראווה, תוך כדי הלעטת עיתונאי-
החצר בשקרים. על פי הידיעות שהופיעו
בעיתונים, נדמה היה כי עשרות נשים,
ביניהן נשות חברה, רעיות עורכי־דין ואישי
צבא, נחשפו על־ידי הבלשים המיומנים
של מישטרת תל־אביב כרשת של
פרוצות־צמרת. גם הלקוחות תוארו על-ידי
המישטרה במיטב הסופרלטיבים: אישי-
ציבור, קבלנים גדולים ואישי־מדינה.
המפקח דויד אפל הוא שעמד בראש
המיבצע המייוחד, ולשם כך אף הציג
עצמו כלקוח, ושילם לאתי וליוסיפוב 2000
לירות מקופת המישטרה. המישטרה חיפשה
נואשות עד שמצאה שוטרת, אשר
נתוניה הגופניים יוכלו להיות אטרקטיביים
לגברים ושלחה אותה למישרד מוניטין, כדי
להציג עצמה כפרוצה בפוטנציה.
שניים אלה, יחד עם יחידת שוטרים
וצבא עיתונאים, ערכו הסתערות מהירה.
לא עבודת שדה יסודית, לא חקירות ותצפיות,
אלא התנפלות על מה שנפל לידיהם
באותו הרגע. לטענת המישטרה היא
תפסה כרטסת ובה מאות שמות של פרוצות
שעבדו עם המישרד. בגלל יצר ה־פירסום
של המישטרה ירדו אותן פרוצות,
אם הן אמנם קיימות, למחתרת.
גם הלקוחות, עליהם סמכה המישטרה
שיתנו עדויות מרשיעות כנגד הנשים, אם
השוטרים יאיימו לחשוף אותם, נעלמו
כלא היו. מלבד כמה לקוחות מיקריים,
שנתפסו בביתה של רוזיטה, אין בידי דד
מישטרה אפילו קיצהו של חוט למציאת
לקוחות. כל מה שיש בידי המישטרה הוא
מספר מכונית אאודי שנראתה ליד בית
אחת הנשים.
כמו בכל פעם שהמישטרה עורכת מיב־צעי
ראווה של יחסי-ציבור, היא נכשלת
וגורמת עוולות לחשודים ולבני מישפחו-
תיהם. אם יקבע בית־המישפט כי הפרשה
היא באלון מנופח לא יהיה מי שיפצה
את הנפגעים.

ב חור יפה; אבל
לא יותר מכך
^ נג ד ויי צ מן יצא אז סטודנט דרוזי
^ צעיר, רפיק חלבי. בעדינות ספרותית
דרוזית הוא נזף בווייצמן ותיאר מיפגש בין
וייצמן לבין זקנה דרוזית בכפר דרוזי,
כאשר הזקנה אומרת על וייצמן :״הוא
בחור יפה, אבל לא יותר מכד.״
אחר־כר היתר. התקרית המפורסמת עם
שימעון פרם, כשזה היה שר־הביטחון. פרס
טען כנגד צוותי הטלוויזיה שהם, בעצם
הופעתם, מלבים את היצרים בעת ההפגנות
בגדה, ואסר על חלבי להיכנס לתחומי
הגדה. פרס ליווה זאת ברמזים על אי־אמינותו
של חלבי. אולם כוחו של שר־הביטחון
לא יכול היה לכתב הזריז. הוא
תמיד היה בכל מקום.
רפיק חלבי בן ה־ 32 רואה בכל ההתקפות
עליו חלק מהסיכונים של המיקצוע. בכולם,
חוץ מאשר בהתבטאות הגזענית של שרון
בשבוע שעבר. כנגדה מתקומם האזרח
הישראלי רפיק חלבי, כקצין צה״ל ולא
ככתב הטלוויזיה .״מי שאומר דברים ג ד

כתבחל בי
שואה ואנטישמיות
עניים מעל במת הכנסת, אינו יכול אחר־כך
לבוא ולומר דברים כנגד השואה״.
אולם לא רק חלבי, גם ידידיו בטל וויזיה
ושוחרי הדמוקרטיה בארץ נזעקו.
כבר מזמן לא הצליח מישהו לאחד את
העדה הדרוזית בארץ, כפי שעשה זאת
אריק שרון. צעירי הדרוזים, שחלקם הגדול
שירת בצה״ל, התקוממו. הם מארגנים
החתמות והפגנות, כנגד הסיגנון החדש
שאותו ביטא אריק שרון בהשתוללותו. גם
ראשי העדה, המתונים בדרך כלל, מחו.
העדה הדרוזית גועשת ורועשת.
ראשי המערכת של הירחון אל־יזזדא
(״הצדק״) ,הביטאון הדרוזי, שיגרו מיכתב
אל נשיא המדינה יצחק נבון, ראש הממשלה
מנחם בגין, ויושב־ראש הכנסת יצזזק
שמיר. במיכתבם מחו נגד דעותיו האנטישמיות
של אריק שרון וטענו, כי הוא לא
פגע רק בעדה הדרוזית אלא בעם ישראל
כולו. בני העדה הודיעו כי לא יחרישו
ויפתחו במאבק. לשפיק סלמה, העורך
הראשי של הביטאון, היתה גם טענה נגד
יצחק שמיר. כיצד הוא לא השתיק את
שרון בעת נאומו?
אריק שרון, בטיפשותו כי רבה, עומד
מאחרי הדברים שאמר, וממשיך לתקוף
את חלבי ואת העדה הדרוזית. ראש הממשלה,
מנחם בגין, נתן לו גיבוי פומבי. אולם
הנאום בכנסת בשבוע שעבר שימש תחילתו
של מאבק חשוב: המאבק על חופש
הביטוי והדמוקרטיה.
העולם הזה

2181

במדינה
(המשך מעמוד )42
גוננתי. לא היתר, לי ברירה, הגברת השופטת,
רציתי להציל את עצמי.
״אז בא שוטר ותפס אותי בכוח ורצה
לקחת ממני את התיק שלי לראות את
המיסמנים שלי. אמרתי לשוטר שיעזוב
אותי בשקט, ואני אתן לו את התיק בעצמי.
יש בו כסף, ואני לא רוצה שיגעו בו.
ואז השוטר קרץ לשוטר השני שהיה איחו,
ושאל אותי אם הוא יכול לבוא לשתות
אצלי כוס קפה. מה הוא חושב לעצמו,
שאני זונה?
״אמרתי לעצמי, אוי אלוהים, בסך הכל
רציתי לעשות טובה לאשר, ולשמור לה
על התיק. אבל באמת, כבוד השופטת, לא
נשכתי לה את היד, רק את האצבע. זה
מה שקורה היום במדינה הזאת, מאשימים
אנשים על דברים שהם לא עשו, כשהם
רוצים לעשות מעשה טוב.״
השופטת הקשיבה בסבלנות לדבריה של
רוזה ופסקה: עשרה ימי מעצר נוספים.

תל־אביב
לאהכלנש אר ב מ׳ שפחח
עמוס קינן ויתר עד
המישפחה ב!יסו, עד־מגת
לשמור עד שדמות חיי
המישפחה שדו
כל מישפחה טובה ומסודרת חשופה ב ימים
טרופים אלה לפרידה ואפילו לגירושין.
לא חשוב שהנישואין התקיימו בקול
תרועות חצוצרה וכל הידידים חגגו. כאשר
מגיעה עת הפרידה — עושים את זה בשקט,
בצינעה, מפחד מה יגידו השכנים.
יזה קרה למיסעדה החדשה, שניפתחה
לפני חודש ימים בלבד, בשם המישפחה.
המחותנים — כולם אנשי בוהמה ידועים.

מיסעוץ־לשעגר קינן
— ופטריות ברוטב
נובע נמר עלהדשא
איך לשמור עד קיומם שד
הגמדים במידבד-יהודה, מכדי
דסכן את, תושבי האיזור?
חבר קיבוץ עין־גדי נעמד בפתח ביתו
כשתדהמה ופחד בעיניו. מולו, על הדשא,
רבץ נמר צעיר. אחרי שניה של
הלם, החל החבר צועד אחורנית ובמהירות
סגר את הדלת מאחוריו. כעבור דקות
אחדות המשיך הנמר בטיולו ועזב את
שערי הקיבוץ.
מאותו רגע התחילו בני הקיבוץ להתכונן
לביקורם הבא של הנמרים. עד אז
היו שמועות על מטיילים שראו, בתצפיות,
נמרים משוטטים באיזור מידבר־יהודה.
היתד, גם שמועה שרועה-צאן בדווי
צד נמר ותלה את עורו על קיר האוהל
שבו שכנה מישפחתו.
אל איזור עין-גדי נשלח צבי חורש, איש
רשות שמורות־הטבע. הוא צוייד בזסנוק
המכיל חומר צורב. המטרה היתד, להגיע
קרוב אל הנמרים ולהתיז עליהם חומר
שיצרוב אותם. על פי ההשערה אמור
היתד, להיווצר אצל הנמרים, התנייה בין
הצריבה לבין בני־האדם, שכתוצאה ממנה
יתרחקו הנמרים מכל מגע ואפילו לא יתקרבו
למקום שבו שוכנים אנשים.
לצורך ניסיון ניסה צבי להתיז חומר
צורב על כלבו. מאז הכלב נמנע מלהתקרב
אליו. אולם אצל הנמרים לא הלך
לו. הוא לא הצליח להתקרב אליהם עד
הטווח הרצוי כדי להתיז את החומר.
הקורבן הראשון. בינתיים התרבו
והלכו התצפיות על ד,ימצאם של הנמרים.
ערב אחד נכנסה נמרה לגן־החי של הקיבוץ
וטרפה שתי עיזים. החברים שמו
מארב ואחרי לילות אחדים, כאשר הגיעה
הנמרה בשנית, הם ירו בה. הנמרה לא
נהרגה. היא נפצעה בירך והצליחה לברוח.
מאז היא נראית באיזור כשהיא גור רת
רגל. אותה נמרה נראתה בצילומים
שנעשו באיזור כשהיא מוליכה בעיקבו״
תיה שני נמרים צעירים, כנראה הגורים
שלה.
במקום המשיכו להטמין מלכודות, ולכדו
נמר צעיר, כבן 14 חודשים. אז התעוררה
בעיה: הנמרים רצויים בשמורת-
הטבע, אך מסוכנים לבני־אדם. אילו שיח ררו
את הנמר, הוא היה שב בשנית לש טח
הקיבוץ. התזת חומר צורב על הנמר
— בשלב זה, אחרי נפילתו במלכודת —
היתד, חסרת המשמעות המבוקשת. לא
נותרה ברירה, אלא להביא אותו לאיכסון
בגן החיות בתל-אביב.
היום מתלבטת הרשות בבעיה :״איך
להציל אותם ולהציל את עצמנו?״
הידע בארץ הוא אקדמי בלבד. הערכת
הזואולוגים היא שחיים במידבר־יהודה
כ־ 15 נמרים. הרשות מבקשת לאפשר להם
תנאי־חיים תקינים כדי שיתרבו באיזור.
מי שסובל בינתיים ממצב אי־ד,ידיעה
הוא הנמר הצעיר והיפה, שהיה הקורבן
הראשון לעימות בין בני־האדם והחיות.
הוא הוכנס לחדר חשוך בגן־החיות התל״
אביבי, האוכל מוכנס אליו בחשכה ,״עד
שיתרגל,״ אומרים בגן־החיות. עוברי-
האורח ברחובות שליד הגן, שומעים מדי
פעם זעקה רמה וקורעת־לב של הנמר
החופשי שהוכנס לכלוב.
העולם הזה

2181

פארמן קכיוק
פילה קלאסי —
הסופר עמום קינן, הצייר אורי ליפשיץ,
בעל הסטקייה, גאזי חקק וחזי ד,יללי.
ההבטחות היו רבות. עמום, שהוא טבח
מעולה, השתלט על המיטבח. אורי, שהוא
בוהמיין ידוע ומוכר, קיבל את האורחים,
וגאזי וחזי דאגו לניהול העסקי של המקום.
המאכלים שהוגשו היו תאווה לחיו
והקהל הציף את המיסעדה.
דקוחות ועקויונות. ארבעה׳ שבועותבלבד אחרי הפתיחה החגיגית, עם כל

התוכניות המקוריות, נודע שעמוס ואורי
פרשו מהשותפות. המיסעדה נשארה בני הולם
על גאזי וחזי בלבד. בידלילה חל
שינוי בנהירה ההמונית לשם. אנשי בוהמה
רבים חדלו לבוא, התפריטים שונו
והמישפחה המצומצמת נראתה עלובה ל מדי.
לא עברו יומיים תמימים והודעה
חדשה הגיעה — אורי חזר למישפחה.
עכשיו נשאר רק עמוס בחוץ. בעיקבות
זאת חדלו סופרים כמו יורם קניוק לעבוד
שם כבארמנים.
מספר קינן :״כשהלכתי לעבוד במים־
עדה, חשבתי שאוכל להריץ את המיטבח,
ללמד את הטבח את סודות הבישול שלי,
לבוא לכמה שעות אחרי-הצהריים, להכין
בכל יום הפתעה קולינרית משלי וללכת
הביתה. אך התברר ששותפי רוצים ש אהיה
שם גם בערב. הערבים התארכו יתר
על המידה. היינו אמורים לעשות כיבוי
אורות באחת אחרי חצות, אך אנשים ניש-
ארו לשבת והייתי חוזר הביתה בשתיים
או בשלוש לפנות בוקר. יש לי אשד. ה-
נימצאת בשמירת הריון. היא לא יכולה
להירדם כשאני לא בבית. לכן היא חיכתה
לי בכל לילה. לבסוף היא נשברה
ועברה להתגורר בבית־מלון. כאשר שהתה
שם התחילה לדמם. לקחתי אותה לבית־חולים,
שם שהתה יומיים. זה שבר אותי.
לא רציתי בגלל המישפחה ביפו לאבד
את המישפחה שלי.
״היתד, עוד בעיה, הנקראת לקוחות. יש
שתי השקפות בקשר לזה. האחת טוענת
שהלקוח תמיד צודק. השנייה שהלקוח
צודק רק ב* 99 אחוז מהמיקרים, ואחוז
אחד אני צודק. למשל אם בא לקוח ומתלונן
למה לא שמתי רוטב על אומצה
מפולפלת, אני מסביר לו שאני לא שם
רוטב במיקרה כזה -כאן אני הוא הצודק.
מתוך מאה אנשים אדם אחד כזה לא יחזור
למיסעדה.
אין עוף במישפחה .״עבדתי שם
כמו סוס עם 70 תפריטים שונים, כאשר

נמר סדרי
,על קיר האוהל

לכל אחד מהם היה רוטב אחר. מפעם
לפעם בא לקוח שלא היה שבא רצון. אם
תלונה של לקוח היתד, צודקת, פייד החלפתי
לו את המנה. אני תמיד טוען, של-
התחיל לתרץ לוקח שעתיים, ולהחליף הו לך
צ׳יק צ׳ק.
״ערב אחד בא לשם סופר והביא את
סיפרו, שכולם יראו שהוא סופר. הוא
ישב עם בחורה ושוחח איתר, בצרפתית.
הוא הזמין סטייק פילה של בקר. נתתי
לו את הפילה הקלאסי — על פרוסה עגולה
של לחם לבן שמתי את הסטייק, ועל
זה פטריות ברוטב מדירה. הוא החזיר
את הפילה ואמר שהוא רוצה אותו בלי
שום דבר. הורדתי הכל מהפילה ונתתי
לו שוב. הסופר קרא למלצרית והתחיל
להתעלל בה. שאל אותה באיזה סבון רח צו
את זה. אחר־כר כשהגיע זמן התשלום,
לא לקחתי ממנו כסף עבור הפילה. שותפי
לא אהבו את השיטות שלי.
״סיבה נוספת ליציאתי מהמיסעדה היא
עבודתי כעיתונאי וכסופר. מאז שהתחלתי
שם הזנחתי את הכתבות שלי לעיתון. הפסקתי
לכתוב ביקורת על מיסעדות, מתוך
אתיקה מיקצועית כבעל מיסעדה, ולא
היה לי זמן לטפל בגן התבלינים שלי.
החלטתי שמקומי הוא בבית.״
בינתיים, במיסעדה העסקים כרגיל. אורי
ליפשיץ טוען :״מאז שעמום עזב חלו
שינויים אחדים. הבולט בהם הוא עניין
התפריטים. לא מגישים בכלל עוף במיש־פחה.
עמום היה מכין עוף בכל מיני צורות
ואנחנו החלטנו להוציא מתכון זח.״
השבוע נכנס שותף חדש למישפחה, הסופר
דן בן־אמוץ.

מישפט
ה־מא וזזעלוו׳ז־וז
זזמרפס טוען פי שוחד,
חרפיחוכד מכחיש
והשופט נוזר מעבר
״״חשקה נפשו של הרב־חובל שלמה נדר
בטלוויזיה של חברת סוני, אך דמי המכס
היו גבוהים. חשב האיש, ששימש לפני
כשנה וחצי עובד של חברת קו־צינור-
אילת, והחליט כי מוטב להסתכן ולשלם
פחות, כך טענו חוקרי המישטרה.
לדבריהם שילם האיש 300 לירות למוכס
בנמל־אשקלון, אחרי שהבטיח לו עוד 700
לירות אם יעזור לו להבריח את הטלוויזיה.
לפני כחודשיים החליט המוכס, משום מה,
להתלונן במישטרה, שעצרה את ד,ימאי.
הוא הכחיש בתוקף את דבר השוחד. לדברי
בא־כוחו, עורך־דין שכטר, נידון אותו
פקיד מכס לפני שנה וחצי בבית־המישפט
על עבירות אחרות ובאותה עת נערך גם
חיפוש בביתו של שולחו. מדוע, אם כן,
לא נעצר רנדחובל נדר לפני שנה וחצי?
פצינעה .״עבירת שוחד מתבצעת בדרך
כלל בצינעה,״ טען הסניגור ,״ואין כאן
שאלה של עדים שצריך לחקור. החשוד
כבר היה עצור 48 שעות, שבמהלכם לא
נקראו עדים לגביית עדות.״
השיב על כך בא־כוח המישטדה, מפקח
יעקוב אלאלוף :״העניין קשור במידע סו ׳
די, ולא אוכל לומר אם פקיד המכס הוא
זה שסיפר על השוחד. שיחרורו של החשוד
עלול לפגוע במהלך החקירה.״ השופט
עצר את רב־החובל לשיבעה ימים נוספים.

במדינה
דרבי אדם
קח אח הכסףו 3ר ת
אסיר משוחרר־עז
תגאי גיסה כוחו
בקכ 37 ות — והסתבר
שלמה מור לא יכול, כנראה, לעמוד
בפני הפיתוי. שנה עברה מאז ששוחרר
מן הכלא, והיה עליו להיזהר מלבצע עבירה
כלשהי, שכן תלוי ועומד נגדו מאסר של
שנה־על־תנאי. לכן החליט ללכת בדרך
הישר.
הוא פירסם מודעות בעיתונים על מיבצע
חסר־תקדים, של סיוד חדרי־מדרגות בבתים
משותפים. המודעה עוררה גל גדול
של אזרחים, שביקשו כי יבוא לסייד בבתיהם.
שיכור מהפניות הרבות, הקים
חברה בשם קבוצת מור ונהג לגבות מכל
לקוח דמי־קדימה בסך 1000 לירות.
חלפו שבועות והקבלן לא נראה בשטח.
הלקוחות המאוכזבים פנו למישטרה, ש ניסתה
לאתר את האיש, אך הוא נעלם
ולקח עימו את הכסף. לבסוף הוא הוכרז
כעבריין נימלט, המישטרה הוציאה נגדי
פקודת־מעצר וחיפשה אותו עד שניתפס.
״היה לי, לחץ״ .בינתיים הצטברו ב־מישטרה
תלונות רבות ושונות על משיכת
צ׳קים ללא כיסוי ועל הוצאת כספים
במירמה ובצורה שיטתית. טען האיש להגנתו
:״היה לי לחץ של עבודה, קיבלתי
כ־ 30 עבודות בבת אחת ולא הספקתי
לגמור את הכל. בעצם נשארו לי רק
שלוש עבודות לסיים.״
בא־כוח המישטרה, רב־שוטר דורון
רוטשילד, ביקש בבית־המישפט לעצור את
מור לעשרה ימים, מפני שבעדותו במיש־טרה
התגלו נושאים נוספים שעליהם מב
קשת
המישטרה לחקור אותו, ויש חשש
שהוא ינסה להשפיע על עדים. עוד טען
החוקר, כי לחשוד אין כתובת קבועה והוא
עלול להיעלם אם ישוחרר.
השופט לא קיבל את טענותיו של ה חשוד,
כי היה עליו לחץ עבודה. הוא
החליט לשחררו בערבות, אך קודם לכן
לעצור אותו עד שישלם את הכספים שהוא
חייב.

פר שות
אדם !צילינדר

״פד שיתוף־ כעולה
שד עציר עם המישמרה
היא איוודת,״ טוען
הדוקטור שנעצר וששוחרר
בצעד איטי ירד הגבר הצעיר, בעל
הזקן, במדרגות כבש המטוס. בניגוד לשאר
הנוסעים, היה הוא היחידי שידע את ש עתיד
להתרחש בדקות הקרובות. ברגע
שדרכו רגליו על הקרקע, ניתק ממקומו
השוטר, שעמד למרגלות הכבש.
״דוקטור אורי דייוויסז״ פנה אליו השוטר
באדיבות.
״כן!״ השיב.
״יש בידי צו־מעצר נגדך. אבקשך להתלוות
אלי.״
״כך, באה התשובה שנית. היה זה ה״כך
האחרון שיוציא אודי דייוויס מפיו במשך
זמן רב.
כסף מאכו־ג׳יהאדז אורי דייווים,
בן ה־ ,36 נשוי פעם שנייה, אב לילד מאשתו
הראשונה, הוא דוקטור לפילוסופיה ול־אנתרופולוגיה.
את לימודיו, שהחל באוניברסיטה
העברית בירושלים, סיים לפני
כשנתיים בארצות־הברית. כיום הוא משמש

כחוקר וכמרצה ל״לימודי השלום״ בבית-
הספר ללימודי־השלום באוניברסיטת ברדפורד,
בצפון אנגליה. עבודת־המחקר שלו
משולבת בתחום האנתרופולוגיה והסיכסוך
הישראלי־פלסטיני. את תקופות המחקר
הוא עושה בדרך־כלל בארץ, חצי שנה
אקדמית מדי שנה. אשתו וילדו מתגוררים
דרך קבע באנגליה.
כאשר הגיע ארצה, ביום החמישי לפני
שלושה שבועות, עשה זאת חרף הידיעה
הברורה כי ייעצר. לכן דאג להתקשר לפני
כן עם פרקליטו, עורכת־הדין השמאלנית,
לאה צמל, על־מנת שתהיה נוכחת בנמל-
התעופה עם הגיעו.
דייווים נחשד בכך שקיים מגע עם סוכן
זר. באחרונה נחשפה רשת מחתרתית בצפון
הארץ, וראשה, ממיר מחמוד שחאדה,
סיפר בעת חקירתו על־ידי שירות־הביטחון־
הכללי כי עמד בקשרים עם אורי דייוויס.
שחאדה סיפר גם, שדייוויס דאג לממן
מכספים של פתח הוצאת עיתון־סטודנטים
בירושלים, ומקור הכספים הוא חליל אל־וזיר,
קצידהמיבצעים של פתח, המכונה
אבו־ג׳יהאד.
לא נטען שיש קשר בין הפעילות החבלנית,
שעליה עומדים שחאדה וחבריו בימים
אלה לדין בבית־דין צבאי בלוד,
ובין אורי דייוויס. הקשר בין השניים
הוא על רקע תיכנון הוצאת עיתון־סטו־דנטים,
שלא הוצא כלל לאור, עקב חילוקי־דעות
בין דייווים לשחאדה, סביב שאלת
מיגוון הדעות שאותו אמור היה העיתון
לייצג. דייוויס שולל את קיומה של מדי־נת־ישראל
ודוגל בהקמת מדינה פלסטינית
סוציאליסטית דו־לאומית.
שירות־הביטחון עצר את דייוויס על־סמך
הודעתו של שחאדה. דייוויס הוחזק במעצר
במשך שבועיים, כשהוא נחקר באינטנסי ביות
על־ידי חוקרי שירותי־הביטחון. משלא
נמצאו נגדו כל ראיות נוספות, הוא שוחרר,

משוחרר דייוויס
חיפוש מדוקדק
לפני שבועיים מבלי שהוגש נגדו כתב-
אישום.
״ אץ הכובה״ .בגן בית אמו, שבדרך
השדות בכפר־שמריהו, ישב אורי דייוויס
רענן ומלא מרץ. הוא נראה כמי שחזר זה
עתה ממחנה־נופש, ולאו דווקא מבית-
המעצר קישון (ג׳למי) ביגור.
סיפר דייוויס :״הערכתי שאני עתיד
להיעצר, אחרי שקראתי דיווח בידיעות
אחרונות, שהגיע לידי באנגליה. שם נכתב
כי העציר הביטחוני שחאדה סיפר על
קשר עימי ב־ ,1978 וכי הבטחתי להעביר
לו כספים.
״מועד החזרה לארץ היה קבוע מראש.
בשל החשש שאעצר, התקשרתי לעורכת-
דין לאה צמל וביקשתי שתחכה לי בלוד.
תירגמתי את הידיעה מידיעות אחרונות
לאנגלית, ושלחתי אותה, עם הערותי, ל-

מלכתה מי 4979
תטוס לאנגליה במטוסי חבורת

פידסום רייצס

חברים וידידים פוליטיים בחוץ־לארץ, וכתבתי
שהחשדות הם שקר, הכל שקר!
הוספתי, שהמדיניות שלי היא לשמור על
זכות השתיקה, ולהשיב על כל שאלות ה חוקרים
ב,אין תגובה /נעצרתי כבר כמה
פעמים בעבר, ונערכו חיפושים בביתי.
אמרתי לידידי, שכל פירסום שונה שיתפרסם
הוא שקר, או שיעיד כי נשברתי
בחקירה תחת לחץ ואיומים.״
הסיבה למדיניות האין־תגובה שלו נובעת
מגישתו כלפי המישטרה .״המישטרה היא
גוף הפועל במיסגרת חוקית במדינת יש ראל
״,אומר דייוויס .״מטיבעו זהו גוף
שמרני. אני מהווה בארץ אופוזיציה אנטי־ציונית.
אני לא מצפה לנדיבות־לב מצד
המישטרה. הם לא חברים פוליטיים ואישיים
שלי, ואני לא חייב להם דיו־וחשבוו.
״לעומת זאת אמרתי בבית־המישפט את
מה שהיה לי להגיד, אך גם לפני השופט
ציינתי שכל האשמות הן שקר. לעיתונאי
ממעריב גיליתי שאני מכיר את שחאדה,
מהתקופה שבה הייתי פעיל בקרב הסטודנטים
בירושלים. על אותה השאלה ב־מישטרה
הייתי עונה באין־תגובה, אבל לא
בהכרח לעיתונות.
״אני מביא בחשבון את העובדה שמדיניות
האין־תגובה עשוייה לגרום להארכת
המעצר, אולם מעצר מתמשך הוא מחיר
קטן תמורת האיוולת שבשיתוף־פעולה עם
המישטרה. לדעתי, חשוב לחנך אזרחים
לכך שהם לא חייבים שום דבר למישטרה.
זהו האספקט החינוכי שבאין־תגובה. מבחינה
פוליטית — החוקרים נמצאים שם
כדי להכשיל אותך. הם אוייבים פוליטיים
שלך. איזה טירוף זה לשתף פעולה?״
מעבר לגדר נשמעה שירה — האפי
ברסט־די טריו. הופיעו צעיר וצעירה דוברי
אנגלית, ובידיהם בונבוניירה. הסתבר שזהו
יום־הולדתו של אורי. איש לא דיבר על
המעצר, ונראה כאילו לא היה ולא נברא.
את השימחה הפריע צילצול טלפון. מה־אובסרבר
בלונדון ביקשו לראיין את
דייוויס. הוא התנצל בפני האורחים, ובשיחה
בת רבע שעה, באנגלית צחה, גולל את
סיפורו בטלפון.
״צילינדר״ בגמל־ התעופה .״הגעתי
לנמל־התעופה בן־גוריון ב־ 24 במאי. מייד
עם הגיעי הוכנסתי אל תוך הצילינדר.
זהו מיתקן־פלדה בגובה 2.5מטרים ובקוטר
של 2מטרים, שניצב מאחרי אולם המכס.
בתוך המיתקן מותקנים מצלמודטלוויזיה
ורמקול, ולשם מכניסים חשודים בהעברת
מיטעני־חבלה. באמצעות מצלמת הטלוויזיה
עוקבים אחר פעולותיו של החשוד, הנמצא
לבדו בצילינדר, ופוקדים עליו ברמקול
לפתוח את מיזוודותיו ולהציג את תוכנן,
פריט אחרי פריט. הרעיון הוא, שאם אתה
נושא מיטעך חבלה, הוא יתפוצץ יחד איתך,
או שמצלמת הטלוויזיה תגלה אותו.
״אחרי הבדיקה בצילינדר, בדק חבלן
של מישמר־הגבול פעם נוספת את המיטען.
במיסגרת הבדיקה הוא מנקב סבונים, מכניס
מברג לשפופרות, וקורע מבפנים את ה־ביטנה
של המיזוודות. כשהתברר שאין לי
שים מיטען־חבלה, הועברתי לבית־המעצר
קישון, ששמו מתקופת־המנדט הוא ג׳למי.
,״לגבי תקופת״המעצר אני יכול לומר
שבמישור הפורמלי היה הכל קורקטי לחלוטין,
חוץ משני דברים. האחד, העובדה
שהוחזקתי בבידוד מוחלט בתא של 2 x 2
מטרים, באיקס, ומנעו ממני חצי שעה עד
שעד, של טיול כל יום, שמגיע לכל עציר.
והשני, בתא דלקה מנורה של כ־ 150 ואט/
24 שעות ביממה, מבלי שתינתן לי האפשרות
לקבל חומר קריאה.
״החקירה היתה ללא אלימות, אבל הש תמשו
נגדי באיומים שונים. איימו בהארכת
מעצר, במעצר אדמיניסטרטיבי, והיו איומים
אחרים. כמו, למשל, אחד החוקרים
אמר לי, :בא לי להביא הנה, לג׳למי, את
אמא שלך. אולי היא תשכנע אותך לדבר/
במיקרה אחר באה קבוצת חוקרים מתל־אביב,
ואחד מהם, המיספר שלו היה לעשות
את התרגיל של הפחדה מילולית, בתוספת
תנועות ידיים מול הפגים.
״אולם אני רוצה לומר, שלדעתי הייתי
אחד מהעצירים הפוליטיים בעלי־הפריווי־לגיות
במדינת ישראל. זכיתי בהגנה ציבורית
מרשימה, בעיקר בחו״ל. אני רוצה
להדגיש שתנאי מעצרי מבחינה זו אינם
טיפוסיים במדינת ישראל. תנאי מעצרם
ומאסרם של מאות ואלפי האסירים הפד
ליטיים בבתי־הכלא — אני מתכוון לעצירים
ואסירים ביטחוניים — אינם מתקרבים
אפילו לתנאי־המעצר שלי. תנאי־המעצר
של מרביתם מתוארים ומתועדים בדיוק רב
על־ידי דין וחשבון של סנדי טיינזס, עינויים
בישראל׳ — שהתפרסם ביוני .1977״
העולם הזה 2181

החשבונית שתביא לך חצי מליון ל״י

.ת_קנהי את הדוד
בקשתי חשבונית
אולי מכו ת
אותו חשבון
אגדיל חצי מליון

בכל לן דה בכל תשלום
היה אדיב ומנמס
וזכורלקחת חשבונית
אולי ז״את
הפרס.
חשבונית

איך להשתתף?

איזו חשבונית לא תשתתף בהגרלה?

בקשו חשבונית בכל קניה. כאשר אספתם חשבוניות שסד כל סכומי
הקניה הרשומים בהן אינו נמוך מ־ 5,000ל״י, הכניסו למעטפה,
רשמו את שמכם, כתובתכם ומספר תעודת הזהות ושלחו אל:
הגרלת חשבונית הפרס
הנהלת המכס, ת.ד 3900 .ירושלים
או למסור לאחת מהכתובות הבאות:
. 1ירושלים, בית המכס, קרן היסוד 20
.2תל אביב, בנין משרד האוצר, אחד העם 27
. 3חיפה, בית המכס, שער הנמל 3
.4באר שבע, אגף מס ערך מוסף, פסז׳ אינקו
כל מעטפה שתגיע בחודש הראשון או השני תשתתף בהגרלת ביניים
אחת, ובהגרלה הגדולה. מעטפה שתגיע בחודש השלישי משתתפת
רק בהגרלה הגדולה.

חשבוניות של משרדי הממשלה, רשויות/מקוסיות, מוסדות חינוך
בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים, כרטיסי טיסה והפלגה וכן
כרטיסי נסיעה באוטובוס וברכבת, ורכישת רכב פרטי חדש.
כן לא יוכרו לצרכי הגרלה חשבוניות של עוסק בקשר לקניות
עבור עסקו. ההגרלה תיעוד בפיקוחה של ועדה ציבורית.

איזו חשבונית תוכל להשתתף בהגרלה?
. 1חשבונית .2קבלה .3תלוש קופה רושמת
החשבוניות שיוכלו להשתתף בהגרלה יהיו מתאריך 1.6.79
והלאה. על כל אחד מהשלושה יהיו מודפסים:
שם וכתובת המוכר • מס׳ עוסק רשום במע״מ • מס׳ סידורי שוטף >רץ)

•מי שמוכר בלי חשבונית עושה חיים על חשבוני.
משרד האוצר/אגף המכס והבלו

לשכת הפרסום הממשלתית

גם אילו התחתנו לא יכלו לחגוג
ימי נשואין יותר מוצלחים

אלו אלדה, אלו בוד סט
בשש

0 1 /0

באוו3ה הש1/ה

בכורה ארצית שבוע שני
״בדיחודה״
תל־אביג
״לילי״
רמת־גן

על פי מחזהו הנודע של

ברנרד סל״ד

ס אלי שעשוע, יעל גרינברג, י הודי ת נגר, דליה נו רי א לוני קו ל כנפי, זוכות ,1978 בבגדי־הים של ״גו טקס ״

נמשכת ההרשמה לתחרות

מטע

העולה 1ה

מועמדות ה ס שנ״נו ת לה ש ת תף בתחרות מ תב ק שו תלהתקשר
עם מירי זכרוני. טל 03-247*28 23085־ 03ב די ל ק בו ע
תור לראיון עם ו עד ת הקבלה.
ל>פות שתתק!בלנה מצפה
חווייתק*>ץמטרפת.

ת ח דו ת ספור טיבי ת גדו ש ת נותנות.
טיו לוהופעותגבלרחבי הארץ

הדרכת הבנו ת: בי״ס לדוגמנות ״רגב״ ב הנ הלת מירי זמיר ו מו ק ה קריגר

התחרות וערכת בחסות חבות

יצרני שמן .0.0.אוליביה. ל ה ולי. זברה. רויאל. בזק. בל ק טבק. קאפרי
זב שיתזף מנב׳ ל חברת..דירזת גינדי׳ אברהם גינרי א שר יעניק
למלכה הנ חהשל 50.000 לי״ ל ר כי ש ת די רהבחבר תו

תטפל

והחוףשל ״גוטקס״

בשערה

בתכשיר* חברת וולה

תזכה ב ת עוד ת 5096 הנחה לחתונה בי
אולמות; חולון,ז׳בוטינסקי . 6טל 5855680 .

הי אתטוסבמטוסי

חברת03

תגיע לנ שפים ברחבי הארץ באוטובוסי ..דן תיור

של בחירי היצרנים בעולם האופנה, ב-
״אנוח״ מביאה לארץ את עילית האופנה
מחיר הנמוך מזה המקובל בחו״ל. השנה
תציג ״אנוח״ בכל נשפי ״מלכת המים״
את מיטב דגמי שנות ה 80-שלה, מחליפות
ועד בגדי-ים. בתמונה 3 :דוגמנים
מציגים את בגדי״הים המפורסמים ״הום״
שהובאו לארץ מפריס על״ידי ״אנוה״.

כרטיס הכניסה ו*לך. וו*לך לאוסנת הסולם

המועמדות הסופיות בתחרות ״מלכת המים
1978״ מציגות את דגמי חברת ^1.8.
בנשף שנערך ב״היכל התרבות״ בתל־אביב.
השנה תציג מ.ב. את דגמיה החדשים,
שעוצבו על־ידי עופרה פרנק, ושהמאפיין
אותם הוא הקו הצעיר והרומנטי. דגמי
\ 1.8.זכו להצלחה בארץ, באירופה וב-
ארה״ב בשל עיצובם הנאה והמקורי.

לטיול בא

קולנוע
סר טי ם
ה תז מו ר ת חוז ר ת
על סו ף ה עו ל ם
בפסטיבל הסרטים בברלין, היה זה סרס
המיסתורין. תחילה נכלל בתוכנית, אחר-
כך הושמט מן התוכנית, ואחר־כך לחשו
מפה לאוזן, שהמעוניינים לראותו צריכים
לגשת לדוכן התורכי ולבקש כרטיס להצגה
שתיערך בחצות הלילה. אין חומר פירסום,
אין תרגום סימולטני לאלה שאינם דוברי
איטלקית או גרמנית, אין תמונות. זאת
בכלל לא הצגה של הפסטיבל, אלא של
מפיק הסרט. כך יצא חזרת תיזמורת של
פליני, בפעם הראשונה, את גבולות מולדתו.
בפסטיבל קאן הוא כבר היה אורח־כבוד,
בעל מוניטין שעורר שערוריות במולדתו.
בעל מוניטין — מפני שפליני עשה אותו,
ומעורר שערוריות — מפני שזו הפעם
הראשונה שהוא אומר בצורה שקופה כל־כך
מה הוא חושב על האנארכיה השוררת
בעולם המערבי בכלל, ובאיטליה בפרט.
הסרט התמים כביכול, מתכוון להציג מה
קורה בחזרת תיזמודת, הנערכת באולם
עתיק יומין. הנגנים איטלקים, המנצח גרמני׳
המוסיקה של נינו רוטה ((האחרונה
שהספיק לכתוב עבור פליני, לפני שהלך
לעולמו באפריל השנה) .אלא שהמוסיקאים
מתקוממים נגד המנצח, נציגי האיגודים
המיקצועיים מסייעים למהומה תחת להשקיט
אותה, הטירוף משתלט על הכל, כתו־

מא־ זיו לבסק׳ :

חזרת־תיזמורת על רקע סיסמאות מהפכניות ככנסייה עתיקה
הסרט הפוליטי ביותר של פליני

בות־קיר ענקיות של ניבולי פה, התובעים
דרור למוסיקה והפלת העריצות של המנצח,
מקשטים יאת הקירות, כתובים אולי

בוריו אסדה אות׳ בשנית!

ל״ פגישה המרגשת ביותר שהיתה
י י לי בפסטיבל קאן היתד, פגישה עצובה.
היתה זו פגישה עם הבמאי אנדרה ז׳ולבסקי,
מי שהתעתד לבוא לקאן כאורח של כבוד,
והגיע חרש חרש כפליט. ולמען האמת,
אם לא בא זאב בירגר (מי שהיה פעם
מנהל מרכז״הסרט־הישראלי, והיום מושבו
בחברת ההפקות איי־סי־איי בפאריס) וגילה
את אוזני כי ״ז׳ולבסקי נמצא כאן״ ,לא
הייתי יודעת עד עצם היום הזה מה זולה
בגורלו של הבמאי שסירטו חשיבותה של
אהבה ניבחר לפני שלוש שנים כאחד מארבעת
הסרטים הטובים של השנה על־ידי
העולם הזה.

על מירפסת שטופת שמש פגשתי בגבר
צעיר, יפה־תואר ובעל עיניים נוגות. סירטו
האחרון והחדש, שנועד להיות סרט הפתיחה
בפסטיבל קאן נשאר בפולין. הוא הגיע
לפסטיבל בגפו. הגלגלים נלקחו ממנו שעות
ספורות לפני גמר העבודה. אין זו הפעם
הראשונה .״אני מחזיק בשיא של במאי
ששניים מסרטיו נאסרו על־ידי השלטונות,״
הוא מציג את עצמו במרירות. בפעם הראשונה
היה זה השטן, סרט שתיאר את ה־מישטרה
ואת יחסה הנוקשה אל הנוער

במולדתו. הוא אינו מתפלא על כך שה מדינה
אסרה סרט שכזה, אבל הסיפור סביב
טרילוגית הירח (שם זמני) ,הסרט שסיים
זה־עתה, הוא סיפור שונה.
״זהו סיפור עצוב ודרמתי. תחילתו לפני
זמן רב. כבר כשהייתי ילד אהבתי את
טרילוגיית הירח שכתב אחי־סבי, בין
: 1900—1910 על גלובוס הכסף, המנצח והאדמה
הישנה, ספרים, שהפכו נכסי צאן
ברזל בסיפרות הקלסית הפולנית. הספרים
כתובים כסיפרי מדע בדיוני ואני מתעב
מדע בדיוני. איני מאמין בעתיד. את ה פתרון
הקולנועי מצאתי בשדה המתאפיסי-
קה. ואם הספר המספר על חמישה אנשים
שנואשו מן הציוויליזציה, כמו שהיא היום,
ועלו לירח, כדי ליצור עולם חדש, החלטתי
שבשבילי הירח זוהי אדמה ריקה.״

גן־עדן
לקולנוענים
ף* משך שנתיים עבד ז׳ולבסקי על
־* הסרט, שהפך הסרט היקר ביותר שנעשה
בפולין מאז ומעולם. הוא צילם ב
במאי
אנדרה ז׳ולבפרן י דקאן (עם עדנה פיינרו)
הפוליטיקה התרבותית לא התאימה

בבוץ ואולי בחומר חום אחר. אמות הסיפים
נרעדות, קירות האולם מתמוטטים, והנגנים
חוזרים אל התיזמורת ואל המישמעת, כי

חוף־הים של פולין, במיכרות־המלח לייד
קרקוב, במידבריות מונגוליה ובהרי קווקז
ברוסיה. גיבוריו, כגיבורי התנ״ך היו לאנשים
המתחפשים למיתוסים של הוריהם.
״כמו אברהם אבינו״ אומר ז׳ולבסקי ומסביר
:״הדבר הראשון שהם עושים על
האדמה החדשה — הם יוצרים להם דת
חדשה. משום כך מתחיל הסרט שלי כסיפור
מקביל לתנ״ך ומסתיים בסאטירה
פראית וסודיאליסטית על החיים שעל ה אדמה
הזאת.״
מאז החל ז׳ולבסקי בעשיית סירטו התחלפו
ארבעה שרי־קולנוע בפולין. האחד
אמר לו :״יפה!״ השני אמר :״להפסיק!״
השלישי אמר :״להמשיך !״ והרביעי אמר :
״פולין אינה יכולה להרשות לעצמה לראות
סרט שכזה !״ והוסיף :״זה לא במים-
גרת מה שאנחנו חושבים בפוליטיקה התרבותית
שלנו.״
ז׳ולבסקי ניסה להילחם. מפיצים נכבדים
באו לפולין לראות את הסרט הכמעט שלם
ורצו לקנות אותו. דיל ז׳אקוב, מנהלו
האמנותי של פסטיבל קאן, נלחם ארבעה
חודשים, כדי להוציא את הסרט לפסטיבל,
אבל שר־הקולנוע היה ציני — לא רק שלא
הסכים להראותו בפולין לפולנים, אלא גם
לא רצה בשום פנים ואופן להראותו בחוץ.
כי מה יקרה אם חלילה יזכה באוסקר או
בדקל־הזהב בקאן איזה פרצוף יהיה אז
לפוליטיקה התרבותית הפולנית?
וכך יושב לו במאי בקאן והקרקע בוערת
מתחתיו. הוא כאן ויצירתו שם. הוא במערב
ואשתו ושני ילדיו הקטנים בממרח.
הוא ייאלץ לגלות שוב, לפאריס, כפי שכבר
עשה לפני כמה שנים כשעבד על חשיבותה
של אהבה, סרט שהיה כה מריר, עד שאפילו
הצרפתים לא יכלו לבלוע אותו .״לעולם
לא אוכל לעבוד בחוץ כשם שאני מסוגל
לעבוד בבית,״ מודה זולבסקי :״פולין היא
גן־עדן לקולנוענים. הקהל מחונך שם לקולנוע,
מאחר שאין לפולנים כסף לקנות
סירטי ראווה הם קונים סירטי איכות. כך
מתחנך הפולני הממוצע לראות את פליני
ואת ברגמן, ונוסף לכך — זהו קהל הזקוק
לקולנוע מפני שהחיים שם מתסכלים
מאד.״
בינתיים מנסה דולבסקי לברוח מתיס־כולו
שלו. שני סרטים עומדים לו על הפרק
כשכמה מפיקים במערב מחזרים אחריו.
וישראל? ״אם רק יהיה לי מה לעשות

ברגעים אלה ״כל מה שאנו יכולים לעשות
זה מוסיקה״ .בשעה שהתמונה נעלמת
מן המסך, נשמע קולו של המנצח שדיבר
כל הזמן במיבטא גרמני, מתחספס, נצרד
ולבסוף עובר לשפת אמו ולאינטונציות המוכרות
שליוו את צעדי הברווז של הרייך
השלישי.
עדות לתקופה. פליני לא בא לקאן.
קצה נפשו בשאלות האינסופיות החוזרות
על עצמן :״מה התכוונת לומר?״ ״האם
הסוף הוא נבואה של נצחון הפאשיזם אחרי
רעידת־האדמה של המחאות למיניהן?״

המנצח שחזר לשפה הסוברת
מה המשמעות?
״האין זה סרט ריאקציונרי הלועג לאירגוני
עובדים?״ ״האם התכוונת לאיטליה, וכל
אחד מנגני התיזמורת משול לפוליטיקאי?״
וכן הלאה והלאה.
״איני יודע מדוע יש הסבורים שבמאי-
קולנוע צריך לספק תשובות בתחומים ש אינם
כלל מסמכותו,״ טוען פליני .״אני
מסיים את כל סרטי בסימן שאלה, וכך
עשיתי גם כאן.״ אשר להשקפה הפוליטית,
דברי נשיא־איטליה, פרטיני :״אין זה סרט
ריאקציוני ולא סרט פרוגרסיסטי. זהו פשוט
סרט אמיתי.״
ולבסוף, דברי פרנצ׳סקו רוזי, מגדולי
הבמאים של איטליה :״מעל ומעבר להסכמה
או ההתנגדות שיכולים להתעורר מול
סרט זה, יצטרכו הצופים בו למצוא את

עדנה פיינרו 1

העולם הזה 2181

התשובה לכל השאלות שמציג פליני בסרט.
בתוך עצמם. כל אחד ייאלץ אז להעמיד
במיבחן את האמונות ואת חוש־האחריות
האישי של עצמו. בעיני, אין הישג חשוב
מזה ליצירה שמתכוונת לשמש עדות לתקופה
שבה היא נוצרה.״

תדריך
תל ־אביב — שחור לבן בצבעים, רציחות
קטנות של אשפי מיטבם גדולים.
בננות.חברות, עיטור הגבנרה.

תל אגיב
שחור לבן בצבעים

לז קני ם
פעם בשנה, באותה השעה

חובה ליאות ירושלים חיפה —

מצעירים

(פריז,

צרפת) — סאטירה על הקולוניאליזם האירופי.
הצרפתים שולחים את הכושים שלהם
להילחם בכושים של הגרמנים, מפני ש שמעו
שזה מה שקורה ביבשת הישנה.
ואילו הכושים מצפצפים על כולם. פרם

אום ל| י לסרט הזרי

רציחות קטנות של אשפי
מיטבח גדולים

(פאר, ארצות־הברית) —

(בן־יהודה, תל־אביב, ארצות־הברית)
— גבר ואשה, הנשואים,
אן לא זה לזה, מנהלים רומן ארון־נגן, בשהם נפגשים פעם
בשנה, במשך עשרות שנים, באותו חדר במלון. המחזאי
ברנרד סלייד, שהמציא את הבדיחה הזאת, עוקב אחריהם
בתכיפות של פעם בחמש שנים, כדי להראות כיצד הם
משתנים עם האופנה, עם הגיל, ועם האמצעים הכלכליים
שעומדים לרשותם. מצעירים מגומגמים הם הופכים מבוגרים
מתוסכלים, ומסיימים כמזדקנים זה לצד זה, כשההבדל
היחידי בינם לבין זוג נשוי, הוא שפגישה אחת בשנה חוסכת
הרבה מן השיעמום והשיגרה שבפגישה יומיומית.
ברנרד סלייד השתדל כמיטב יכולתו לצאת ידי חובתו,
לפחות הבימתית, על״ידי הרבה דיאלוגים בעלי משמעות
כפולה, הישענות על אירועים פוליטיים ותכסיסים שקופים,
כדי להסתיר את העובדה ששני גיבוריו הם חסרי עניין
לחלוטין, שני יצורים המנהלים אולי רומן יוצא״דופן, אבל
הם עצמם שיגרתיים להחריד, ושום דבר בעולם אינו יכול
להציל אותם מאפרוריותם.
זה כולל את הבימאי רוברט מאליגן, שמסתפק כאן
בבימוי טלוויזיוני מן הסוג שעשה בתחילת דרכו, עוד לפני
שהגיע לקולנוע, אבל בצורה מוצלחת יותר. וזה כולל גם
את שני השחקנים, אלן בורסטין ואלן אלדה, שמאווררים
את כל העוויות הסטנדרטיות והתנועות המסורתיות, כדי
להסתיר את מבוכתם מול מצלמה, שמתבוננת בהם הרבה

בורסטין ואלדה — התנועות המסורתיות
יותר מדי קרוב לנוחיותם.
מה שמוזר ומכעיס עוד יותר, היא העובדה שאת הסרט
צילם רוברט סורטיז, מגדולי הצלמים של הוליווד. קשה
לדעת מדוע היה צורך בצלם כזה, אבל עוד יותר קשה
להבין מדוע צריך היה לחבל בעבודתו, כאשר לפחות
ההעתק שמוצג בארץ, נראה דהוי, חיוור וחסר ברק, מסוג
העותקים שהאולפנים הגדולים בהוליווד שולחים בדרך-
כלל למדינות מפגרות. אולי זכינו למעמד הזה בפיניהם י

בדו תות
מצוצות

כלי־תזמורת כהפגנה
סוף העולם

יד מיסתורית מחסלת את כל הטבחים ה אהובים
על מבקר מסעדות מהולל. קומדיית
מתח שהעוקץ העיקרי בה — הופעתו של
רוברט מורלי כגדול מומחי הבישול בעולם.

דיזנגו
ף ( 99 אסתר, תל־אביב,
ישראל) — מה רוצה הסרט
הזה להראות, ברור כבר מן
הסצנה הראשונה: חלי גולדברג מרימה את חולצת הטריקו
שלה באמצע מישרד של חברת־ביטוח ומציגה חזה חשוף
מול פני האומה. ענת עצמון וגלי עטרי הולכות בעיקבותיה,
בהמשך. מה מתיימר הסרט להראות, מסתבר לקראת
סופו. גיבוריו שואפים להפיק סרט פירסומת אמנותי.
גירסתם הראשונה, פרי גאוניותם הרעננה, נדחית על-ידי
הפירסומאים, מפני שאינה מוכרת את המוצר• גירסתם
השנייה, הממוסחרת בעיניהם, כובשת את הלקוחות. שתי
הגירסות חסרות טעם, כישרון ומקוריות באותה המידה.
בין שני הקצוות הללו, מציע אבי נשר סרט שאין לו
מה לספר, עם דמויות שאין להן מה לומר. זאת צריכה
להיות תמונת אורח־החיים של בני העשרים היום, בנוסח
מוסר חדש שאינו מכיר בהתקשרויות קבע וטיכסיות
מרובעת• המניע של הסרט כולו צריך להיות הקסם האי-
רוטי האדיר של גידי גוב׳ שכל בחורה רוצה מייד להכניס
אותו למיטה, ומוכנה אפילו להתחלק ברכוש היקר הזה,
כל עוד משאירים לה לפחות איזה איזור פיתוח חמוד
בגופו הנחשק.
אשר לשחקנים, אפשר רק לרחם עליהם. השחצנות

עטרי עצמון וגוב — מוסר חדש
התהומית שמאחרי דמותו של נתי (גידי גוב) ,משאירה
לשחקן מעט מאד אפשרויות להקנות לו ממד אנושי
כלשהו. גלי עטרי נאבקת בתפקיד הבלתי-אפשרי של מלחי נה
המאוהבת בו עד מוות, ואינה מוצאת בו ידיים ורגליים,
אולי מפני שהתפקיד הוא חסר אברים.

ירושלים
* +בננות

(ירושלים, ארצות־הברית)

— וודי אלן מעורב במהפיכות דרום־אמרי־קאיות
ועורך דיווחי ספורט ממיטת כלולות,
בין שאר ההמצאות המצחיקות של
סרט זה, שהוא אומנם אוסף של מערכונים
יותר מאשר סיפור רצוף, אבל במערכונים
של וודי אלן אסור לזלזל.

** צעירים, פרועים ושובבים
(מיטשל, ארצות־הברית) — ההווי של אוניברסיטה
אמריקאית בתחילת שנות ה שישים,
מתהפך על הראש בפארודיה זו
על הערכים המקודשים של האומה האמריקאית.
מצחיק ושלוח רסן.

חיפה
חברות

(עצמן, ארצות־הברית)

— יהודיה ניו־יורקית צעירה לומדת לעמוד
על דגליה אחרי שחברתה לדירה נישאת,
בסרט רגיש, אינטימי ומפוכח מאד של
קלאודיה וייל, עם מלאני׳מיירון בתפקיד
הראשי.

* +עיטור

חגבורח (מוריה, ארצות־

הברית) — מילחמת־העולם השנייה מנקודת
המבט של החייל הניצב מול מפקדיו,
ולא של צבאות הנלחמים זה בזה. סרט
מלא התרחשויות והברקות של סם פקינפה,
עם ג׳יימס קובורן.
העולם הזה 2181

בדי חו ת
מ תו ת ח
אמי הגנרלית (הוד, תל-
אביב, ישראל) — יש להניח ש-
כינויי״גנאי כמו ״המוניות גסה״
מהווים מחמאות לסרט זה. שכן, קשה להניח שסרט
שבו מכנות הדמויות זו את זו, בחיבה ,״פוסטמה״ ,״חולי רע״
,״גנגרינה״ ,״אגזמה״ או ״מחלואה״ ,התכוון למשהו
אחר• אם אכן כך המצב, הסרט השיג את כל מטרותיו
במלואן, ובתור שכזה הוא עשוי לגרום הנאה עמוקה לצופים,
הנאה שאינה נופלת בשום פנים ואופן מפיצוח גרעינים
והשלכת קליפות על הריצפה. כידוע הספורט החביב
ביותר על הולכי הקולנוע בארץ.
אחרי. הקאריירה המזהירה שלה על הבמה, יודעים
כבר הכל שאמי הגנרלית מספרת כיצד מגיעה אמו של
קצין למוצב שבו הוא מפקד, ומסדרת את כל הצבא לפי
סדרים חדשים משלה. לקראת ההסרטה צוחצח, שופץ
ועודכן המחזה, עם ביטויי האשפה הציבעוניים ביותר
שנוספו לניב הצבאי בשנים האחרונות• מה שחשוב עוד
יותר, נוסף כאן ספיח, שבו מסתבר כי האם המצריה אינה
שונה מן הישראלית, ובסופו של דבר, מי שיביא את
השלום, תהיינה האמהות, ואפילו לא שילמו זכויות יוצרים
לנשיא סאדאת.
מיותר לומר שזאת קומדיה שבה הקהל מתבקש להועיל
בטובו ולהימנע מכל תהליך חשיבה, העשוי להזיק לברי״

נוי ואלמגור — רמה של חאלטורה
אותו. הכל מתרחש ברמה של חאלטורח, שבה צריך כל
משתתף להגזים כמיטב היכולת בכל פגה שהאל הטוב
נתן לו, מן השמן הניצב בשער-המחנה (צחי נוי, כמובן),
ועד לעז הנחלבת למרות רצונה. ואם יעיז מישהו לשאול
קושיות־איוולת כמו ״מדוע גברת בינשטוק האשכנזית
מדברת בעגה ספרדית!״ יישלח לגלות, לראות את ברגמן.

שידור

לפרסום ד. סביון
דרושים למשרדים

נחויאביב וביוועווים

תקציבאי

עם הרבה מעוף (וגם מציאותי).
הרוצה להיות סולן (ויכול גם להשתלב
בתזמורת).
שאינו מסתכל על השעון כאשר הוא מגיע
לעבודה (אך גם כאשר הוא עוזב אותה).
מנוסה ומסוגל לנהל תקציבי פירסום מענינים
של כ־ 2מיליון ל״י כ״א.

מאחרי ה מסך
החד שו ת יפ ח תו ב ד 4ר ב
בין רפיק חלבי אחד למישנהו מתארגנת
מחלקת־החדשות להיות חלוצת הקרב נגד
יושב־ראש הוועד־המנהל, הפרופסור ראובן
ירון, שר־החינוך זבולון המר ומנכ״ל ה רשות
יוסף (״טומי״) לפיד, העומדים להדיח
את מנהל הטלוויזיה, ארנון צוקרמן.
אחת ההחלטות הראשונות של עובדי
מחלקת־החדשות היא שאם יודח צוקרמן,
ובמקומו יבוא דן מרגלית או יצחק (״צחי״)

אם יש לך מה להציע
יש לנו מה לתת

חיים יבין, ואמר לו :״נמאס לי שיוצא
שכל מה שכתוב בהעולם הזה הוא בסופו
של דבר אמת. אני לא רוצה לערוך באופן
קבוע את המהדורה.״ העולם הזה נתב
בשבוע שעבר על המינוי.
מיכה לימור, שהיה באחרונה בארץ
לחופשת־מולדת, ימונה לפני שובו למולדת
משרותו בלונדון, כראש דסק־החוץ, במקום
משה שלונסקי. מיכאל קרפין, כתב-
הרדיו ששרת הן את הרדיו והן את הטלוויזיה
בבון, עומד לשוב אף הוא לארץ,
אך לא לרדיו, אלא למחלקת־החדשות
בטלוויזיה.
אל צוות מבט שני יצטרף אחד מעורכי
הסרטים של הטלוויזיה, יאיר אחי-אייל,
ואילו יצחק ארגז, מי שהיה כתב לענייני
תחבורה עד לפני שלוש שנים, כשיצא לשליחות
מטעם הסוכנות בחוץ־לארץ, ישוב
בקרוב למחלקת־החדשות.

העצני ע שה 1א ח שו ב
עורך־הדין אלייקים העצני, איש קריית-
ארבע, שלח לטלוויזיה מיכתב נוסף שבו
דרש את פיטוריו של הכתב רפיק חלבי.
העצני דרש לפטר יחד עם חלבי גם את
אודי גולדשטיין ואת עורכת השבוע יומן
׳ארועים, יעל חן, ביגלל כתבתם המשותפת
של חלבי וגולדשטיין על חברון וקריית-
ארבע.
העצני פותח את מיכתבו במישפט :
״רפיק חלבי עשה זאת שוב.״

התקשר אישית לדוד סביון
טלפונים ,221076 ,236618 :ת״א

מזכירה
ל ע בוד ה מיו חדתומ עניינ ת
במ שרד פי ר סו ם וי ח סי ציבור
גיל ,22— 28אחר אי ת, מ סו דרת,
עם י כו ל ת ני הו ל וארגון.
שעות ( שעוברות מהר) 9.00 עד 5אחה ״ צ.

שערוריית אי ט לי ה

לראיון 236618 :־221076 ,03־.03

הטלוויזה הישראלית לא הזמינה שעות־שידור
בלוויין ממישחקי אליפות העולם
בכדורסל, הנערכים בימים אלה באיטליה.
הטעות של אי־הזמנת הלוויין היא של
מנהל מחלקת־הספורט, אלפס גילעדי,
אשר היה בטוח כי נבחרת ישראל תיכשל

כתב לימור
מחוף אל חוף

גם נעל
ישנה
של אלכסנדרס
שווה כסף•
יושב־ ראש ירון ושר המר

בבואך לקנות נעל חדשה של אלנסנדריס
בואי ע ם נעלי אלנסנדר ס הישנות שלך!

הן יזכו אותך בהנחה של

הכנות לקרב הגדול
שימעוני, יתפטרו הכל מתפקידיהם, אך לא
מעבודתם. לא יהיו עוד ראשי־דסקים, עורכים
או כתבים. לעניינים מסויימים.
זו רק אחת התוכניות ואם היא אכן
תתבצע, יגרום הדבר לשיתוק מוחלט של
מערבת החדשות.

דן מרג לי ת עורר שיחות

נעלי אלכסנדר׳ס במבחר דגמים,
באיכות ובטיב מעולים,
ברמת עיצוב וביצוע אירופאיים

בטוטו דן מרגלית או יצחק (״צחי״)
שימעוני, היה בשבוע שעבר יתרון למרגלית.
נראה כי סיכוייו של סופר הארץ
גדולים יותר בשלב זה לקבל את תפקיד
מנהל-הטלוויזיה, מרגלית גם. ערך, בשבוע
שעבר, שיחות אחדות עם אנשי-טלוויזיה,
על האפשרות שהוא יקבל את התפקיד.

שינויים ב(תרשות

8־ ^ 10X ^ 1^ 61
להשיג ברשת נעלי מיניאני:
רמת גן,ב*אל*ק 9ו-ת-א,ד*זנגוף $גי, נתניה, הרצל 5
המפעל:לבנדה $ו,ת-א.

כמה שינויים אישיים עומדים לחול ב־מחלקת־החדשות.
המינוי של אורי גולדשטיין
כעורך מהדורות מבט במוצאי־שבת
יהפוך קבע, למרות שגולדשטיין פנה בשבוע
שעבר אל מנהל מחלקת־החדשות,

כבר במישחקה הראשון, דבר שהיה הופך
את יתר משחקיה לא־מעניינים די־הצורך
עבור שידורים ישירים.
ניצחונותיה של הניבחרת הישראלית
הפכו את הקערה על פיה. אלכם גילעדי
מיהר לצאת לאיטליה. הנהלת רשות־השידור
התחננה במשך כל השבוע לפני
רשתות־שידור אמריקאיות לוותר על זמן-
לוויין שהוזמן על-ידן מראש לסיקור אירועים
שוטפים, כדי להעביר את המיש־הקים,
לפחות בחלקם, לצופים הישראלים
בשידור ישיר.

3ןפא ״ דאבשבת
חבר הוועד־המנהל החדש, עורד־הדין
מיפה ינון, הגיש בקשה רשמית להעביר
את זמן שידורי הסרטים המצויירים משבת
אחר־הצהריים לשעה מאוחרת יותר, כדי
שגם ילדים דתיים יוכלו להנות מפופאי.
בקשה נוספת של ינון: לחזור על ה כתבות
המוצלחות של השבוע יומן ארועים
במוצאי־שבת.
העולם הזה

2181

יום רביעי

ביטול החוב ד 20 אלף דולר
נוספים.

בועות

בימים אלה עורך המכון למחקר
חברתי שימושי, יחד עם
המכון לקומוניקציה באוניבר

• עד אדונים ומשרתים
( .)8.00 אמה האלמנה של הליידי
מרג׳ורי מגיעה לאייטון-
פלייס עם בת לווייתה, מיס
הוג׳ס, רווקה מזדקנת שאביה
היה איש־כמורה. נוכחות השתיים
בבית בלאמי יוצרת
מייד מתח וקינאה בין המשרתים.
יום אחד נעלמת סיכת
היהלומים מקופסת התכשיטים
של הליידי הזקנה, והיא סבורה
שהסיכה נגנבה. בבית מש-

סיטה העברית, סקר צפייה ב־סידרה
בועות לפי הזמנה מיוחדת
של מנכ״ל הרשות. סקר
זה יקבע את גורלה של הסיד־רה.
בפרק הששי עוזבת קורין
את בית הוריה למרות הכאב
של אמה והזעם של אביה. היא
מספרת לאב טים שהיא עוברת
לגור עם פיטר, אך תמיד תדמה
בנפשה שפיטר הוא בעצם
טים. ברט מודיע למרי בשימ-
חה על בואו של בן־אובד נוסף,
צ׳אק, המדבר מהבטן. ה סנדק
אינו מרוצה מכישלונותיו
החוזרים ונשנים של דני
לרצוח את ברט ונותן לו הז דמנות
אחרונה. אם לא יצליח
הפעם, ישלם על כך בחייו.

יום שי שי
22. 6
• סרט ערכי (.)5.32

משרתים: לנגטון

הפעם מרחיקה עלילת הסרט
המיצרי עד לחופי מיאמי ב-
ארצות־הברית. מתאגרף מצליח,
שאת דמותו מגלם השח קן
המיצרי שמס ברודי, נאלץ
להפסיד בכוונה בתחרות איג־רוף
חשובה, כדי שיוחזר אליו
בנו החטוף. עלילת הסרט מסתבכת,
כרגיל, ומגיעה עד ל
יום
רביעי שעה 8.00

• חוואי חמש אפס
10.50 סטיב מק־גארט ו אנשי
צוותו מחפשים הפעם אח רי
חוטף אישתו של אחד ה אזרחים
בהוואי. מק־גארט אי נו
מאמין, כדרכו, כי החשוד
מס׳ 1בפרשה, האקולוג הקנאי
בו טנקה, שנתפס בשעת מעשה
באמצעות מצלמת טלוויזיה נס תרת,
הוא אומנם הפושע הא מיתי.
טנקה מנהל מאבק נגד
בניית מלון רב־קומות על חוף
הוואי, אך יצא לו מוניטין של
אדם המנהל את מילחמותיו ב דרכים
הוגנות.

שבת
23. 6
• חידושים והמצאות
6.30 ארבעה נושאים ב תוכנית
המדע היחידה שהטל וויזיה
משדרת. מהנדס בריטי,
שהמציא אנטנה הבנויה בתוך
חלון מכונית ומאפשרת שימוש
כפול במפשיר האדים; מנתח
וולשי, דיוויד ג׳ניקס, פיתח
לאחרונה שיטות חדשות לטי פול
בגידים קרועים, כשהוא
משתמש בסיבי־פחם כתחליף
לגידים שנקרעו; שעון מעו רר
מיוחד, המופעל על־ידי
גלי־קול בעלי תדירות גבוהה,
מופעל כהתראה בשעת גניבה
ואינו חדל מלצלצל אלא באמ צעות
מפתח מיוחד ; כלי-
רכב חקלאי חדש, המתוכנן ב עיקר
למדינות מתפתחות —
ביום הוא משמש כטרקטור וב לילה
הוא הופך מכונית מיש-
פחתית•

תררת אווירה קשה של השדות
הדדיים וריצ׳ארד מורה להד-
סון לחקור את המשרתים. בינתיים
מקבל הוטקינס הצעה
מפתה להצטרף כשותף למוסך,
אך כאשר מנסה שותפו המיועד
לפתות את שרה, הוא חובט
בו חבטות נמרצות ומסלק אותו
מן הבית.

יום חמישי
21 . 6

סטארסקי

והאץ׳

9 .30 פלמר, השוטר לשע בר,
עומד להעיד נגד הפושע
טוני רובן. לוק האנטלי, שוטר
ותיק וידידו הטוב של האץ׳,
נשלח לשמור עליו. לוק מכיר
בכובד המשימה המוטלת עליו,
אך כאשר מספרת לו אישתו,
שהפסידה את כל חסכונותיהם
בהימורים, ונותרה חייבת 12
אלף דולר לרובן, מציע לוק
לפושע הצעה שאינו יכול לס רב
לה: חייו של פלמר תמורת

• חשוק וכשוק (.)21.50
פרק שני מתוך ערוגות החשק,

• ון דר ואלק (.)10.20
דיאן, אשת־זוהר בעלת בוטיק,
פונה בבקשה לעזרה לוואן דר
ואלק. שני מאהביה האחרונים
מתו לאחר מה שנראה כהתק-

קודומכו (.)10.00

פיטר פאלק, הבלש האינטלי גנטי
הכל-יכול יחזור מעתה
בכל מוצאי־שבת שבה לא יוק רנו
סדרוודמתח בהמשכים.

יום רא שון

0כורי ניצל מן המיים
10.00 סירטו של הבמאי
הצרפתי הנודע דאן רנואר,
משנת .1932 גיבור הסרט הוא
קבצן זקן, אותו מגלם מישל
סימון, המתגורר בפאריס עם
כלבו האהוב. יום אחך נעלם
הכלב והקבצן מחליטי להתאבד
בקפיצה לסינה. עובר־או־רח,
שמתברר לאחר מכן שהוא
מהחברה הגבוהה, מציל ברגע
האחרון את חייו. הוא מציע
לזקן לאמץ אותו ולוקחו לביתו.
הקבצן אינו יודע להתנהג
כיאות ומביך את כל הסובבים
אותו. אחרי תהליך ממושך של
למידה הוא מצליח להיכנס לתלם,
ואף מנהל רומן עם אישתו
של בעל הבית. רנואר הוא
הוא אחד הבמאים הגדולים של
הקולנוע הצרפתי ובין סרטיו
הידועים: האשליה הגדולה ויומנה
של משרתת. סרטיו מצטיינים
בתערובת מוזרה של
ריאליזם ונימה פיוטית לירית.
קצב האירועים בסרטיו איטי,
רגוע ונינוח.

שיג היתר להרוס את תיאט־רונו
על סמך טענות־שווא ארכיטקטוניות.
המלך נותן לו אולם
חדש והוא ממשיך בעבודתו,
אך מזימה נוספת נרקמת
סביבו. האם, מאדם בז׳אר, יודעת
שהיחסים בין מדלן ומול-
ייר התערערו והיא חושבת
שאשר, אחרת תפתה את המחזאי
המבוקש ומישפחתה י תאלץ
לחזור לחיות בצימצום. היא
מתכננת להביא את מולייר לכך
שיתאהב בארמנד הצעירה,
שאותה היא מציגה כבתה. אר־מנד
מנסה תחילה לעורר את
קינאתו של ז׳אן בטיסט ומתאהבת
בו. השניים נישאים ורק
אז נודע לו, שארמנד היא
בתה של מדלן. הלשונות הרעות
לוחשות שמולייר, בעלה,
הוא גם אביה. בעיצומה של
דרמה זו פורצת שערוריה נוספת
סביב מחזהו של מולייר,
בית־ספר לנשים. החוגים הדתיים
טוענים, שהמחזה פוגע
במצוות הכנסיה. ההצלחה הגדולה
של המחזה אינה מצילה
את מולייר מהתקפות אוייביו.

ההסתדרות. ברצונה של הממ שלה
לשנות את המצב הנוכחי,
לפיו כל אזרח חייב לדאוג בעצמו
לביטוח־בריאות ולהיות
חבר באחת מקופות־ד,חולים.
הממשלה מציעה לקחת על עצמה
את האחריות לביטוח האזרח,
בתוקף היותו אזרח ולא
חבר באירגון. קופת־חולים רואה,
לעומת זאת, בצעד זה
מיתקפה כוללת שמטרתה הסופית
חיסול כוחה של ההסתדרות.
קופת־החולים של ההסתדרות,
המשרתת כיום כ־ס/ס80
מהאוכלוסיה, רואה את עצמה
אחראית לשירותי־הבריאות בארץ
ולטענתה מישרד-ד,בריאות
מוכן להרוס הישגים אלה
למען השגת המטרה הפוליטית.
באולפן ייערך דיון בנושא, בהשתתפות
פרופסור קלמן מן,
מנכ״ל בית־החולים הדסה, ופרופסור
חיים דורון, יו״ר מרכז
קופת־ ח ולים. המנחה עורך-
הדין אלי זוהר.

ככר זאת יש בה משחו: גפן, כרוזה, גדרון ואדמוני
יום שלישי שעה 9.30

24. 6
• ריף העקרב (.)8.00

לילי: רוג׳רם
יום שישי שעה 9.20

חופי מיאמי. עוד מככבים בסרט
השחקנים. חסן יוסף ו־עמאד
חמדי.

• לילי 0.20 כתוצאה
מסיבובי ההופעות שלה באר-
צות־הברית הופכת לילי לנג־טרי
לאשה עשירה וקונה לעצמה
בית מפואר בלונדון. הבית
משמש כמקום מיפגש
קבוע לה ולנסיך מווילם, המשתתף
שם במסיבות הימורים.
לילי יוצאת לסיבוב הופעות
שלישי באמריקה, שם
ממתין לד, עדיין מחזרה הנאמן,
פרדי גבהרד, המציג בפניה
עורך־דין שיטפל בעניין גירושיה.
לילי נהנית מאד מהצל-
חותיה על הבמה, מסרבת לבלות
זמן רב מדי בחברתו של
פרדי. עורך־הדין האמריקאי
מנסה להפוך אותה אזרחית
אמריקאית, ובכך לשחררה מבעלה,
למרות התנגדותו, אבל
לילי חוששת מאדווארד הזועם,
העלול לעורר מהוסה ולפגוע
בעתיד בתה דאן מארי.
היא מסרבת לכפות על אד־וארד
גירושין בעל־כורחו, אבל
מבטיחה לנסות ולשכנע אותו
שוב, עם שובה ללונדון. פרדי
מכריז שאם לא תנשא לו תוך
זמן קצר יבוא הקץ לרומן ביניהם.

הצלם־במאי
בוזוול, וצוות הטלוויזיה
שנלווה אליו, שהה
בכף חולי במרכז מפרץ מכסיקו.
במשך חודש ימים ניסה
בוזוול להבין כיצד נבנה הכף
במשך 5000 השנים האחרונות
בידי האדריכלים הגדולים של
הטבע — האלמוגים. הוא ניסה
להבין גם מה הופך את המקום
לקהילה תוססת של בעלי־חיים
וצמחים. המקום משמש מישכן
לציפורי הסולד, והשחפית לב־נת־הראש,
ומלון זמני לציפו
בסידרת
תוכניות בידור המוק רנות
בשידור־חוזר.

3ז־1(|111.
25. 6
#חוק ביטוח בריאות
ממלכתי 0.30 המערכה
הניטשת בין שני הגופים ה עיקריים,
ההסתדרות והממש לה,
מתוארת בתוכנית לחם

פת שיכרות, אך היא מאמינה
שנרצחו. מימצאי המישטרה
העלו, שד,מיתות היו טבעיות,
אך דיאן מראה לוואלק איגרת-
אבל שהונחה על הכרית שלה
במשך הלילה, בעודה ישנה.
היא רואה בזה סימן שמתכוונים
לרצוח אותה. ואלק מסכים
לעזור לה.

יום שלי שי
26. 6
• דמישפחה (.)10.00
בתיה צדקה היא אשה שומרונית
מעניינת ומיוחדת במינה.
היא גדלה בחולון, על ברכי
התרבות השומרונית, והיום
היא עובדת כמנהלת בבית-
ספר יהודי. בסרט היא מספרת
על הדומה והשונה בין הדת
השומרונית והיהודית, על ה־מינהגים
ואורח־החיים בכלל,
ועל מישפחתה בפרט. לקינוח,
תצוגת־אופנה לנשים בעלות
מידות גדולות. רוב הדגמים
בתצוגה הם בסיגנון קלאסי.

• כבל זאת יש כה
משהד 0.30 אם שוב לא
חשוק ונשוק: מערבון הכוכסדת
יום ראשון שעה 9.50
רים הנודדות בדרכן דרומה

• חיי מולייר (.)10.50

מחזהו הראשון של נזולייר זוכה
להצלחה גדולה אבל מעורר
מורת־רוח בקרב החוג הספרותי,
ששם אותו ללעג ומ
חוק.
הממשלה טוענת, כי מטרתה
לתקן עיוות של שנים
שהיא מגדירה אותו כ״קיום
מדינה בתוך מדינר,״ .מירב
שרותי־הבריאות בארץ מנוהלים
היום על־ידי גוף פוליטי —

יעלם אחד מגלגלי הסרט, נוכל
סוף־סוף לצפות בתוכנית ליובל
השבעים של העיר תל-
אביב, שצולמה בכיכר העיריה
הישנה של תל־אביב. לד,קד, ובה
הזמרים דייוויד ברוזה, נורית
גלחן, דפנה ארמוני, יואל לרנד
ומוטי דיכנה מביאה בתוכנית

שירים ישנים וחדשים מהווי
תל־אביב. מנחה יונתן גפן.

מאת יגאל דביב

מוכ״ד ..כדדי, הוא
>!וו? וגול
לפני זמן קצר יצא מנכ״ל קונצרן ״כלל״ ,אהרון דוברת, בהתקפה עזה על
החלטת הממשלה לבטל את הסובסידיות להלוואות לתעשיה, וטען כי קבוצת ״כלל״
תפסיק את ההשקעות בתעשייה ביגלל החלטת הממשלה. לפחות בין כלכלני קבוצת
״כלל״ ,עוררו דבריו גיחון רב, שכן ״כלל״ הפסיקה להשקיע בתעשייה זה כמה שנים.
מיסמן פנימי של חטיבת ״כלל תעשיות״ ,המרכזת את כל תעשיות הקונצרן,
מסוף שנת ,1978 שנעשה עבור הנהלת הקונצרן על״ידי כלכלן הקבוצה, מכיל ניתוח
של רווחיות ״כלל תעשיות״ ,וקובע :״הקיפאון בהשקעות תעשיתיות, שנמשך בקבוצה
זה כשלוש שנים, אינו משפיע אמנם על מצב הריווחיות לטווח הקצר, ביגלל התשואה
הגבוהת־יחסית על הכסף, אך הוא חייב בהחלט להדאיג לטווח הארוך. נראה לי
שקבוצת ״כלל תעשיות״ חסרה את התנופה בהשקעות תעשייתיות, שהיתה צריכה
להיות מטרתה העיקרית.״
הניתוח קובע במפורש, כי הריווחיות ב״כלל תעשיות״ עלתה בצורה משמעותית,
הן בסכום והן בהרכב, והרווח הנקי גדל ב־ 1978ב״״ ,850/לעומת שנה קודמת. רווחים
אלה באו לפי הניתוח כך :״מרכיב הרווחים הפיננסים עלה בצורה משמעותית,
כתוצאה משימוש בכספי האמיסיה, שלא לצורך השקעות תעשיתיות״.
פירוש מישפט חמור זה הוא, ש״כלל״ גייסה כספים על סמך אישורים שנתן
לה האוצר במטרה להשקיע אותם בתעשיה, ותחת זאת השקיעה אותם בהשקעות
אחרות, הנושאות רווחים ספקולטיביים גדולים. זוהי במפורש הפרת תנאי הנפקת
האמיסיות, המצדיקה חקירה מצד מבקר״המדינה• מה שברור הוא כי למנכ״ל
״כלל״ ,אהרון דוברת, אין כל צידוק להעמדת פני קוזק נגזל.
הבוזזים ירוויחו יותר
ן׳י ר

ועדת־הכספים של הכנסת אישרה בשבוע
שעבר את הצעת האוצר לאפשר ל-
״בנק ישראל״ למכור איגרות־חוב במקור
לבנקים ולחברות־ביטוח, בשערים שבין
96ל״.106
עד כה יכול היה ״בנק ישראל״ למכור
את האיגרות במחיר הקבוע של 100
נקודות.
דוברי האוצר נימקו שינוי זה בהסבירם,
כי לאחרונה, ביגלל הצפיות לעליית
המדד, עולים מחירי הצמודים בשוק ה חופשי,
והבנקים הרוכשים אותן מ״בנק
ישראל״ במחיר של ,100 מוכרים אותן
מייד לציבור במחיר גבוה יותר, ובתוספת
רווח לא״מבוטלת. על־ידי מתן אפשרות
ל״בנק ישראל״ למכור לבנקים במחיר
הגבוה מ״ ,100 ישאיר הבנק הממלכתי
רווח זה בידיו.
להצעה זו התנגד נמרצות חבר-הכנסת
שלמה אליהו, שטען, כי מתן האפשרות
ל״בנק ישראל״ למכור בפחות משער
של ,100 אם יירדו שערי הצמודים בצי בור,
יכולה להניע את הבנקים, שהם
הקונים הבילעדיים של הצמודים, להוריד
בכוונה את השערים לקראת הנפקת
״בנק ישראל״ ,לרכוש אותן במחיר נמוך
מ״ ,100 לגרום להעלאת מחירים בשיק
ולמכור לציבור במחיר הגבוה מ״.100
תרגיל זח עשוי להביא לבנקים רווחים
של 5עד ס/ס 10 על כל הנפקה, טען
אליהו.
נימוקיו שיכנעו את חברי־הוועדה, וכאשר
ניגשה הוועדה להצביע התברר לנציגי
הליכוד, כי יש רוב לאליהו, ודחו
את ההצבעה בצורה שרירותית. אליהו
נפגע, והודיע כי יחרים את הדיונים בוועדה.
בהעדרו אישרה הוועדה׳ בשבוע
שעבר, את הצעת האוצר.
ועדת מישנה של ועדת-הכספים, בראשות
אליהו, החליטה במקביל להמליץ
לפני ״בנק ישראל״ להקטין את הריבית
שהוא משלם לבנקים על הפקדות״כספים
אצלו. מסתבר כי ״בנק ישראל״ משלם
לבנקים על הפקדות כספים הצמדה מלאה,
בתוספת 7ריבית שנתית• הדבר
מבטיח לבנקים תשואה גבוהה ביותר,
וההפקדות מגיעות ל 14-מיליארד לירות.
ועדת-חמישנת קבעה, כי תשואה גבוהה
זו יוצרת ריצפה לגובה שערי-הריבית במשק,
שכן הבנקים ילוו ללקוחות ברי בית
הגבוהה מזו שהם מקבלים מ״בנק
ישראל״.

פלאטו יפסיד
2מיליון דולר
המפסיד העיקרי, כתוצאה מן ההחלטה
למסור את בניין התחנה המרכזית
בתל״אביב לכונס הנכסים הרשמי הוא
ח״כ שמואל פלאטו-שרון. שרון השקיע
בשעתו שני מיליון דולר ברכישת
שטחים מיסחריים בתחנה החדשה, עת

הבור ס ה

עיסקת ״אמישר־מרוו
שס תבוטל
העיסקה בין חברת ״אמישר״ למשקיע
שמואל בראונר מברלין, על רכישת
שטח פרדס-מרגושס, לא תצא לפועל.
העיסקה כימעט ונחתמה לפני
כחצי שנה, עת בוטלה על-ידי בראונר
בנימוק כי מנכ״ל ״אמישר״ ,דויד סופר,
נסע לחו״ל בלי לתת תשובה מחייבת
על הצעת ההסכם. כאשר התחרט
סופר, כעבור כמה שבועות, ורצה לממש
את העיסקה, דרש בראונר הגדלת הסכום
ב־ 5מיליון דולר• על רקע זה
החליטה בימים אלה קבוצת סופר שלא
להיכנס לעיסקה.
הנימוק העיקרי שלה הוא, שמחירי
המקרקעין נמצאים כעת בשיא, או קרוב
אליו, ולא תיתכן גאות נוספת במחירי
דירות או קרקעות.
בבורסה עצמה מפתים הבנקים את
הלקוחות להיכנס למניות שלהם, ולעזור
להם בהנפקות הגדולות שהם מתכננים.
״בנק לאומי״ החליט ללכת בעיקבות
״בנק הפועלים״ ולשמור על שערי מניותיו
בכל מיקרה• בשנה האחרונה נתן
בל״ל למניותיו לרדת, ופגע חמורות בעשרות
אלפי משקיעים, שנתנו אמון במניות
הבנק, כי לפחות יבטיח את השקעתם.
משקיעים
זהירים נכנסים עתה למניות
חברות-נכסים, הנמצאות ברמה נמוכה
כמו ״ישפרו״ ,״לנדקו״ ,״נכסים ובניין״
או ״אזורים״ .חברות אלה עתידות להרוויח
בשנתיים הקרובות רווחים גדולים
מעסקי־בניין.

ישראל סווגה
ודשת גנט מאלסקה
ישראל בוחנת עתה רכישת נפט מאלס*
קה, כחלק מהתחייבות אמריקאית לספק
לה במשך 15 שנה את כל צרכי הנפט
שלה — מוסר ״ביזנס״וויק״ .לפי השבי׳
עון בודקת ישראל את מימצאי הבדיקה
האמריקאית, כי נפט זה יתאים לבתי־הזיקוק,
וכן כי חלק ניכר ממנו תוכל
ישראל להעביר באמצעות צי-המיכליות
שלה, שנשאר מובטל בגלל הפסקת מיש״
לוחי-הנפט מאיראן, דרך צינור הנפט. בין
היתר תיתכן העברת הנפט מאלסקה
למיפרץ־אילת, ומשם דרך הצינור.

הנדלו יפתח
משקיע פלאטו

מישוד וחורדו

תחנה סופית?

נכנס לשותפות עם אריה פילץ ב-
״דיזנגוף סנטר״ .נראה כי הפסדים אלה
יכוסו מרווחי ״דיזנגוף סנטר״ ,אולם הם
ייפגעו בנזילותו בצורה ניכרת.

ועלמה מכולה
עם קפה
מכולה (קונטיינר) המכילה קפח, נעלמה
לאחרונה בנמל אשדוד, וכל חקירות
הנמל לא גילו מה אירע לח.
לאחרונה מנסים שילטונות הנמלים
לפצח חבורה של מבריחים, שבמרכזה
יוצאי גרוזיה, המתמחים בהברחות במכולות
לישראל. אחת השיטות היא
שליחת שתי מכולות הנושאות את אותם
המיספרים, אחת מלאה במוצרים עתי-
רי״מכס והשניה בעלת פריטים שיגר-

מנהל מחלקת החקירות הפורש של
מס-הכנסה, זבולון הנדלר, יצטרף ל־מישרד
עורכי־הדין של ח״כ דויד
גלאס ויאיר גדין בירושלים. הנדלר
ינהל את הסניף התל-אביבי של חמיש־רד.
במקומו התמנה כמנהל מחלקת־החקירות
אברהם צרפתי.

אבני ״גג את קוטר
יצחק אבני, מי שהיה מנכ״ל ״החברה
הממשלתית למדליות״ ,התמנה כנציגו
בישראל של המשקיע ויקטור
קרטר, במקום ברוך ברק, שקיבל
מינוי כציר כלכלי בקנדה.
תיים. לאחר ביקורת מכס ופתיחת המכולה
השיגרתית, מוציאים, על סמך
טפסי-האישור, את המכולה המכילה
מוצרים עתירי-מכס. את המכולה ה-
שיגרתית שולחים חזרה לחו״ל, והכל בא
על מקומו בשלום.

פרס התעשיה ניתן השנה לגרשון
רוזוב, מייסד ובעל מיפעלי ״גיבור״,
״סברינה״ ו״שלרינה״ .מפעלי ״שלרינה״
מייצרים במיספר מיפעלים בארץ תחתוני
נשים וגברים עבור רשת ״שלר״ בגרמניה,
השותפת בחברה כאן. רוזוב שותף ב־

תעשיין רתוב
58 לירות ליום

מיפעלים אלה באמצעות חברת ההשקעות
״עוז״ ,שבה שותף רואה-החשבון
הילל סטבינסקי ב/0-״ .26 מיפעלי הקבוצה
מעסיקים בעיקר נשים דרוזיות
בכפרים בית״ג׳אן, כפר־יאסיף, ג׳ת וינוח.
המיפעלים שילמו בשנת 1978 לפועלות
שכר של 58 לירות ליום, כאשר חוק שכר-
המינימום קבע שהשכר המינימלי הוא
100 לירות. כמה נסיונות של נציגי ההסתדרות
במקום, להעלות את השכר,
הביאו לאיום מצד ההנהלה, כי תסגור
את המתפרות.
לאחרונה פיטר רוזוב את מנכ״ל מיפעל
״עילית-שלרינה״ ,שלמה כצמן, בגלל
דרישותיו לשלם לפועלות לפי החוק.

האיום הס עודי:
יציאה מ הדולר
הנשק האמיתי של סעודיה, ללחוץ על
ארצות-הברית, אינו חרם־נפט, אלא מעבי
מפיקדונות בדולר לפיקדונות בטטב-
עות אחרים — כך סבור השבועון ״ביז-
נס-וויק״ .לדבריו, עם העלאת מחירי הנפט
הצפויים ל־ 17 דולר לחבית יגיעו
הכנסות־היתר של מדינות אופ״ק בשנת
1979 בילבד ל־ 25 מיליארד דולר. אם המחירים
יעלו ל־ 20 דולר לחבית, יגיעו
הכנסות־היתר של המדינות ל 50-מיליארד
דולר בשנת .1979 סעודיה תקבל
מחצית מהכנסות אלה, ויחד עם נסיכו״
יות המיפרץ תחזיק בקרוב ל 75$-מה הכנסות
העודפות.
כעת מחזיקים הסעודים את הכנסותיהם
בדולרים אמריקאיים, וצעד זה
מונע את התמוטטות שערי־הדולר בעולם.
קובע השבועון :״קיים הסכם לא-
רשמי בין אמריקה לסעודיה, שלפיו לא
ייצאו הסעודים מן הדולר, תמורת התחייבות
אמריקאית לגונן עליהם ולגרום
לשלום במיזרח התיכון. אולם מאז חתימת
הסכס״השלום, מפגינים הסעודים
התרחקות מאמריקה. למעשה, רק תמיכתם
בדולר מונעת התמוטטות כל מער-
כת־הכספים של המערב. עתה נמצאת
נאמנותם לאמריקה ולדולר תחת לחץ
חזק, ורבים שואלים כמה זמן תתמיד
הנאמנות לדולר נגד הנאמנות לערבים״.
בשעתו גילה ״העולם הזה״ ,כי סעודיה
כבר הנחיתה מכה על הדולר בתרגיל-
אזהרה מחושב, ערב חתימת הסכם-
השלום הישראלי״מצרי.

)יונו החתומים סטה:
972 7 6־ 5 1
קרית

ן זזיפה בע׳ס

סנ סו ר אל ק ט רו מיקטנע ״ ט
קרן היסוד ג . 6קריה׳ ביאליק

5 * 10
סלון עלזיזיו

ו יול *47841

פלומיל פ לוו חיפה נ ע ״מ
רה׳ שמריהו לויז , 16 חיפה
צל 04-66784 1 .

*ירי חשמל ביתילם

מו ע ריו
רודגן־ימז־ד. ,

שד׳ ירושלים<־׳2ביס<ים א*

מל 70456 2 .

סלון שביט
החי כ צנ לסח , 145 נב ע תיי ם
טל 1 .נ 92נ ל

אל ק טרו דיין
שדי ירו שלים 9קרי ה ים א׳
טל 704562 .

אור*־ עב י חסון ז׳ -אביב

זזסתד :
טל 0ג9615
עךו 1ת הרצל ג*.

סופר
רח׳ אלגבי , 133 תל -א בי ב
טל 612850 .

ברנ שטיין אל כ סנ דר
רת׳ שפירא נ ג. חיפה
טל 666168 .־ 04

אבן • שר אל - 2ירו ׳ ילים
בל אל ק טרי ק

דג טדזיזיזת בע־ג

רב־סדי י׳*_!דיל.

טי ט 2י

גו ד 7ן לין חשמל * בדני
פלג ט לוויזיו ת ^ ע ״ מ
שד׳ השופטים . 12 קרי ת מוצקין
•טל 04-717349 . 732323 .

ברש ט
.5זזלנ
רשש יי 1ן

>8טז, חגבי^
־טלפזך

רה׳ אבן י שראל , 2ירו שלים
טל 223561 .־ 02

ם ר1י׳י׳יי׳
2627 סלון פיני
דחי בן יהוד ה ,6ירו שרים
מל 02-222627 .

כל אלקטויק

אי טל -אור ־ עמי הטון
רה׳ אלנבי . 101ת ל -א בי ב
טל 298798 .

סלון דוד
בלפוד ,48-ב ה-י ס
טל 882316 .

קריידמז מכ שירי חשמל ט* י
הנביאים . 20 חיפה
טל 04-669764 .

עי ס

סלמס בוי 77ג ע ״ ם
רח־ סו קו לוב , 77 חולון
טל 829568 .

אסתר אוני ברסל בעיימ
׳ שד• הרעל נ , 6רמלה
טל 961530 .

פליז מהיר
רח׳ הנביאים , 17 חיפה
טל 04 640106 .

סבוי 77 בע״ם
זז. יילון

״ל. י ג * י 75

11*8

בע׳׳יו
דחי >3א$ק 1י
סלון אריה בע״מ
רה׳ ביאליק . 11 היפה
טל 04-662188 .
שילה שווק ישיר לערבו מפיק ה בעיים
נן יהוד ה , 1תל -א בי כ
טל 331032 .

טרקלין חשמל בעיים
רה הנביאים . 25 חיפה
טל 04-67010 .

מלגת י9
כ ל -נ ו ליפשיץ נ ע ״ מ
דחי נ ל פו ר .33כ ת-י ם
טל 863698 .

כל נ ו חלום
שדי ה שיפמיס . 76 קרי ת מועקין

אדיב, חב׳ לקידום המסחר בעיים
נכי מאירהוח. קריה אליעיר
טל 04-523085 .

ת בד ח
ממליצים בכל פ ה
על טלוויזיה
צבעונית

0ץ ובץ ן
עם שירות ואחריות תדיראן

טלוויזיות סאב א

טלוויזיה סאב אהמ שוכלל ת ה צו עד ת בג ר מני הבמ קו ם הראשון ב אי כו ת
הצבע, ה ת מונ ה והצליל. טלוויזיו ת סאב אצב עוניו ת עם הפ על ה מר חו ק

(801 זוא£ 00ז0ו\?£ו).

נסצץ זות ב-ססס 200 ,
בתים בישראל.

ם ל 1א השער בחבו ת

לץ ובי כהן ובחירת ליככדח־ית,
מי טב הץ ויחולים לרגל(ישוץ ויכם

מץ וחל

.ייי

אברה נינדי

כשהחלטנו דורית ואני להתחתן, ידענו שעלינו לחפש דירה.
כספורטאי חיפשתי דירה מרווחת ומאווררת.
דירה שתוכננה בקפדנות עד לפרטים הקטנים ביותר.
דירה שתשתלב בסביבה ותעניק לנו איכות חיים:
מגרשי דשא גדולים, מתקני ספורט ושעשועים לילדים
ולמבוגרים, טניס שולחן בחדר תרבות ועוד.

לכן ב ח תו בדירות )יוברהם גינדי
הדירות השוחרות על היכות חיים

משרדי מכירות: דירות גינדי -אברהם גינדי
ראשון־לציון -משרד המכירות הראשי רה׳ הרצל ( 62 ליד התחנה המרכזית ותחנת סונול) חניה פרטית למבקרים במשרד.
פתח תקוה -רה׳ חיים עוזר ( 28 מול העיריה) רמת השרון -רה׳ סוקולוב 84

אברהם גינדי בונה דירות שאנשים אוהבים

אין הן חצות עותמישמווס
השסחת, ה1ואודג0ת ב! 1.
רבנים־ /״צג* אותן -
וער 13 הן מנויחת עכשיו
על איוגונן העצמאי

דורים, ילידת לוב, התאלמנה במילחמת ששת־הימים.
בנה, עמום, היה אז בן שנתיים וחצי, ועופר בן
אחד־עשר חודשים .״יצחק נפצע ביום השני למילחמה
בביר־חסנה,״ היא מספרת ,״הוא ניפגע מכדור בראש.
שכב שבוע מחוסר הכרה בבית־חולים בבאר־שבע ונפטר.
לא ידעתי על זה. בסוף המילחמה, כשלא שמעתי ממנו,
נסעתי לחפש אותו בבאר־שבע, חיפשתי עד אחודעשרה
בלילה. חזרתי הביתה. ראיתי שהתינוק איננו, אמא שלי
לקחה אותו, ואת הגדול לקחה חמתי. הבנתי.״ בתחילה
עבדה. לפני שנתיים ראתה שהבן הקטן נפגע מהעובדה
שאימו איננה בבית, כשהוא חוזר מבית־הספר. היא
התפטרה מעבודתה. דוריס ושני בניה חיים ממשכורת של
10.615 לירות ד 38 אגורות לחודש. המשכורת הבסיסית
היא 8,944 לירות לזה נוספים דמי הגילום (סכום קבוע
שמקבלות אלמנות מילחמה במקום פטור ממיסים למוצרים
שונים) בסכום של 2,152 לירות. ההורדות, תשלומי הלוואות,
הן 481 לירות.

ן פעמים אני מתביישת להגיד שאני אלמנה,״
ן ן • אומרת דורים קשקש, אלמנת מילחמה .״כאילו
יש לי קרניים, כאילו שכל מה שיש לי בראש זה איך
לסחוט עוד ועוד כספים מהממשלה ומהציבור.״
״חושבים שאני איזה מיליונרית צעירה,״ אומרת חברתה
ליאורה ,״מסתכלים עלי ומתלחששים מאחרי גבי, שאני
מנצלת את האלמנות שלי, כדי לשאוב דירה, מכונית
וחיים קלים.״
2200 אלמנות מילחמה החליטו להקים אירגון משלהן,
ללא חסות ה״אח הגדול״ ,אירגון ההורים השכולים. שלוש
הנשים שמייצגות אותן הן דורים קשקש, דליה כפיר
ופנינה כהן. רבות עדיין חוששות ומבקשות להסתתר
מאחורי השלוש. חלקן אינן רוצות להביא ליחסים עכורים
בינן לבין אירגון יד לבנים, מחשש שיתנכלו להן. אחרות
חוששות מתגובת בני מישפחתו של הבעל .״אני מפחדת

מבינים

דדיה כפיר
״מעמד ארעי״
בסדר גמור, אנחנו רוצות התייחסות כמו לאנשים רגילים.
לא שייחשבו כל הזמן שנותנים לנו, ומשלמים לנו.״

!וזווטח חמילחשו
מהגיסים שלי,״ אמרה בחורה כבת ,26 אם לילדה בת .6
״כל השנה אני לא רואה אותם, הם רק יודעים לטלפן
ולצעוק עלי אם יום קודם לא הייתי בערב בבית. אם
הם ידעו שדיברתי בגלוי על החיים שלי, הם יכולים
לאיים עלי ממש.״
דורים, דליה ופנינה מתכוונות לשנות את דעת־הקהל
על אלמנות מילחמה. הן מתכוונות לפוצץ את הסיפור
על משכורות־עתק .,דירות־חעם, מכוניות ללא מיסים
וחיים ללא בעיות כלכליות .״אנחנו לא מסכנות,״ אומרת
דורים ,״יש לנו ראש על הכתפיים ואנחנו מתפקדות

ך יימשכורת קטנה. אני חייבת להחזיק מכונית. לא
/ /י •חושבת שזה מותרות והטענה של אנשי יד לבנים
שכאילו המכונית היא עניין של פרסטיג׳ה, זה שטויות.
לא פעם לקחתי את בני בלילה לבית־חולים. לא רוצה
לבקש טובות מחברים. אם מישפחה אחרת יכולה לשבת
בבית ביום שישי בערב, אבא, אמא והילדים, אז אצלנו
זה בלתי־אפשרי. הרבה אלמנות בורחות ממש מהבית,
כשמגיע ערב־שבת או יום חג. מכונית בשבילנו זה לא
משהו לתענוג. אני חייבת להחזיק לבנים שלי רמת־חיים
לפחות כמו של שאר הילדים בבית-ספר. יכול להיות
שיגידו לנו שיש ילדים שמקבלים פחות. אבל זה לא
משכנע, מפני שילד שאין לו אבא, וגם חסרים לו ספרים
או בגדים או כסף לבזבז הופך להיות מסכן. הוא מאשים
את היתמות שלו בזה. אני לא רוצה ילדים מסכנים. גם
ככה יש להם את הבעיה שהם גדלו בלי אבא. לא רוצה
שיעמדו ליד חברים שקונים ארטיק והם לא.״
דורים תופרת לעצמה את הבגדים, היא אינה קונה
דברי מותרות ונהנית גם ממישפחה טובה ואוהבת.
״בשביל חמתי, אני והבת שלה זה אותו דבר. הם נהדרים.
אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיהם. זה ממש מזל,
כי במישפחות אחרות יש דברים לגמרי אחרים.״ עתה
היא נתקלת בבעיה. בנה גדל והיא חייבת לקנות לו מיטה
חדשה שעולה 12.000 לירות. פטור ממם אין לה. הלוואה
לא תקבל עבור הקניה.

יוצאות 77ן 1נ

אל מוו ת המי לחמה יוצאות
(המשך מעמוד )63
״אני לא מיסכ׳נה,״ חוזרת דוריס ואומרת .״אני לא
חושבת שצריך לתת לי חכל. אבל יש בעיות מיוחדות
לאלמנות. כשאני יושבת עם אנשי יד לבנים ומנסה
להסביר במה מדובר, הם לא מבינים. למה אני צריכה
להצטדק לפני אב שכול. למה אני צריכה להסביר לו
שיש לי בעיות שלו אין. אני מרחמת על אב ואם ששיכלו
את בנם. אין כאב גדול ממותו של בן. אבל לנו יש
בעיות בגידול הילדים. אנחנו רוצות לגדל ילדים בריאים
ומאושרים. אולי הם לא מבינים אותנו.״

ל חיו ת
בעצמאות
^ למנות אחרות טוענות כי ההורים כועסים על
י האלמנה על שהיא מגדלת את הזכר היחידי לבן
שנפל .״אני מנסה להבין, לא להאשים,״ אומרת אשה
כבת ,34 אם לשתי בנות ,״כואב להורים שאולי יש לי
עוד מחשבה להתחתן, שאולי אני חיה עם בחור. אני
מבינה את הכאב, אבל חשוב לי שזה לא יפגע בילדים
שלי. לכן אני חושבת שצריכה להיות נציגות של אלמנות
לאלמנות. לא שמישהו שלא מבין ייצג את העניינים
שלי.״
דליה כפיר היא אמו של הראל בן השש וחצי. גדעון,
בעלה, נהרג בשימחת־תורה, שישה ימים לפני הפסקת־האש
במילחמת יום הכיפורים .״הוא היה בתותחנים,״
היא מספרת ,״בקו השני. אחרי המילחמה, כשחקרתי,
הסתבר שהוא ישב לכתוב גלויה למישרד שבו עבד.
פגז תועה פגע בו ובחברו ושניהם נהרגו במקום. אמרו
לי שגופתו היתד שלמה. אבל אני קיבלתי את השעון
שלו והזכוכית היתה מלאה דם. בהתחלה לא קלטתי במה
מדובר. הבית היה מלא אנשים. היתה לילד מטפלת שפחדה
אפילו לבוא ולדבר איתי. כולם היו אצלי. בשנה הראשונה
נסעתי ארבע פעמים בשבוע ללמוד בירושלים. לא הרגשתי
מה נעשה איתי. אני לא ראיתי גוויה. רק הגעתי לבית־הקברות.
יתכן שפשוט לא האמנתי. שלוש שנים חיכיתי
שהוא יחזור. בסוף הסתבר לי שאני לבד. זהו זה. אז
התחלתי לחיות בעצמאות.״
דליה היא מורה בבית־ספר יסודי בנווה־מונסון. אחרי־הצהריים
היא משמשת במדריכה למורים לגיאוגרפיה
בקריית־אונו. כלל שעות העבודה שלה הן מישרה וחצי.
יומיים בשבוע היא לומדת. ממישרד-הביטחון היא מקבלת
9.500 לירות. משכורתה בסך־הכל 10.200 לירות .״אני
יודעת שאני חיה ברמת־חיים גבוהה. אני עובדת בשביל
זה, ולא רוצה שיתמכו בי. לעצמי אני חייבת את זה.
כשגידעון ואני נישאנו, עבדנו קשה וידענו שאנחנו
צריכים להגיע לרמה חומרית גבוהה. כזו אני, ואני
עובדת בשביל זה. כל החברה שלי היא מחוץ לנווה־מונסון.
אל החברים שלי, שהם בעלי מישפחות, אני
נמנעת מלהגיע בימי שישי בערב. אז אני נוסעת לחבר׳ה

שאני אלו איתו לכדורגל, הוא חייב שזה יהיה גבר. לכן
חשוב מאד העניין של אח בוגר. בבית־הלוחם קיים
אירגון של חיי חברה למישפחות של נכי צה״ל. האלמנות
מבקשות שיאפשרו להן מקום דומה. מקום שבו יוכלו
הן וילדיהן להיפגש כגוף חברתי. אז יוכלו לארגן קיטנות,
חוגים, סיפריה, טיולים ושיחות קבוצתיות.
חוסר־האירגון של אלמנות כקבוצה נובע מההתייחסות
הארעית למצבן. החברה דורשת את סגירת המיסגרת
של אם וילדים על־ידי נישואים שניים .״אני רוצה להיות
במעמד נתון,״ אומרת דליה .״שלא ילחצו עלי שהמצב
ישתנה. בשביל אנשים, שיקום אלמנה זה רק אם היא
נישאת. בשבילי השיקום שלי הוא עצמאותי. יש הרבה
סוגי בני־אדם והרבה סוגי שיקום. לא רוצה שיכפו על
מישהי שיקום כלשהו. אני אישית לא מעוניינת בזה.
יש אחרות שכן רוצות להינשא, ואפילו רוצות מאד.
אבל אי־אפשר לצאת לחנות ולקנות בעל. זו בעיה בעיקר
במצב שלנו. אנחנו עצמאיות מדי. אולי הפכנו להיות
גם אגוז קשה. הבעיה שלנו תיפתר ברגע שבו נהיה
במצב, כמו של נכי צה״ל, לדוגמה. הנה, יש תעודת נכה
אבל אין תעודת אלמנה. יש הנחות והתארגנויות לקבוצות
נכים. אין לאלמנות. אנחנו אפילו לא מכירות אחת את
השנייה. רק אלה שגרות קרוב. מפני שאין לנו שום
אירגון, שיכול היה לקרב בינינו.״
אירגון יד לבנים איננו מהווה פתרון לאירגון הנשים.
אותם שנותנים את הטון הם אבות שכולים. האלמנות
עסוקות בעבודה ובגידול הילדים. להן אין זמן לעסקנות
ציבורית. ואם מישהי מבקשת לבוא ולהתארגן, הרי היא
נחסמת כבר בתחילת דרכה.
״יד לבנים,״ אומרת דליה ,״היא תמונה מוגדלת של
מישפחה קטנה. כמו שיש בעיות בין ההורים לאלמנה,
יש גם בעיות בין הורי• הנופלים לנשותיהם.״ האלמנות
טוענת שאין מידה של צדק בכך שאת הפטור ממיסוי
מקבלים הורי ההרוג. לדוגמה, מכונת־כביסה ניתן להורים
להחליף כל שבע שנים. לאלמנה לא .״אם בעלי היה חי,״
אומרת ליאורה ,״למי הוא היה קונה מכונת־כביסה, לנו
או להורים שלו?״
אחרת טוענת :״לי יש ילדים, קטנים, אני מכבסת
הרבה. הבלאי אצלי גדול יותר. אני חייבת להחליף כל
כמה שנים. ההורים של בעלי לוקחים את תנאי הפטור,
ונותנים אותם לבנים האחרים שלהם.״
״לפני שנה,״ מספרת פנינה כהן, הלכתי לחמי וביקשתי
ממנו שיעזור לי לקנות לבת שלי אקורדיון. עם חליל
הסתדרתי לבד, אבל אקורדיון כבר היה לי קשה. סיפרתי
לו, מאז לא ראיתי אותו. הוא לא בא יותר והוא גר
יחד איתנו ביהוד. שמעתי שהוא קנה מערכת סטראופונית
לבן השני שלו. מגיע לו פטור ממיסים על זה. אז במקום
שאנחנו נהנה מזה הוא קונה לילדים האחרים שלו.״
על־פי חוקי מישרד־הביטחון, אם אחד מבני ההורים
השכולים נישא, או חוגג את בר־המיצווה לאחד מבניו,
מקבלים ההורים מענק של 5000 לירות. אלמנה שמארגנת
בר־מיצווה לבנה, בנו של החלל, אינה מקבלת תמיכה.

דורים קשקש
״מכונית בשביל פרסטיז׳ה״
לאוניברסיטה ואני כבר לומדת שנה שנייה סוציולוגיה.
״אנחנו חיים בצימצום רב. המשכורת שלי היא 10.000
לירות לחודש. את הבית שבו אנחנו גרים, ביהוד, קניתי
עוד כשרמי היה בחיים. היו לי חובות, אבל התגברתי
עליהם. יש לי מכונית רנר ,12 אנשים טוענים שקיבלתי
אותה בלי מיסים. היתה לי חיפושית ישנה, לפני שנה
מכרתי אותה. קיבלתי 110.000 לירות. החזרתי מיסוי בסך
.60.000 נשארו לי .50.000 את המכונית עכשיו קניתי
ב־ .82.000 את התוספת לקחתי מהלוואות. אני חיה מאובר־דראפט
של הרבה אלפים לחודש, יש לי מזל שיש לי
מנהל סניף־ב ק, שמבין את הבעיה ומאפשר לי כזה חוב
לבנק, אחרת לא הייתי מסתדרת.״
בראשית שנה זו שונו חוקי החזרת המיסוי. כל אלמנת

מילחמה שתבקש להחליף את מכוניתה תשלם
המס למכונית הישנה. כלומר הטענה כאילו אלמנות אינן

משלמות מס, מופרכת.

מ שרד הבסחח /אגףהכס פי ם
מצב משפחתי

סכום תגמול בסיסי

זקאות

ס רז׳־ כ

ס מו ל

לתש לו ם

יתרה

ח.פ^מי

76 ? 9:00
!0 0ר׳ 6 2ד

7619:50
? 29 7 ?!50

גשמות 10,615 :ד* 101

תלוש המשכורת המשולם
לדוריס קשקש, אלמנת
מילחמת ששת־הימים, אמם של עמוס בן ה־ 15 ועופר בן ה־ .13״יום אחד הלכתי לבנק

שיש לי בתל־אביב. לכן, אני חייבת שתהיה לי מכונית.״
כשהתאלמנה גרה בדירה בחולון. אחרי כשלוש שנים
החליטה שהיא חייבת לגדל את בנה במקום פתוח. את
הבית בחולון מכרה ב־ 148.000 לירות, ממישרד־השיכון
קיבלה הלוואה של 50.000 לירות ומענק של 14.000 לירות.
הבית שקנתה בנוודדמונסון עלה 268.000 לירות. שאר
הכסף נלקח מהלוואות שאותן היא משלמת ותשלם עוד
שנים רבות.
״אני נלחמת בשיניים בשביל לשמור בית כזה, אבל
זה חשוב לי. אני זקוקה להרבה כסף למיסגרת השיקומית
שלי. כל הדברים האלה הם באחריותי המלאה ואינני
דורשת תמיכה בשבילם.״
מצב זמני
ן * ליה טוענת כי אנשי מישרד־השיכון לא נותנים
תשומת־לב מספקת לבעיות החברתיות של האלמנה
וילדיה .״חשובים לנו חוגים, אירגון של אחים בוגרים.
אני מנסה להיות אב ואם, אך אני מחטיאה את המטרה.
הבן שלי צריד דמות גברית לחיזדהות איתה. לא מספיק

?934:09 203400 1900:50
ר קכ 2 0 1 0

לשלם חשבון חשמל,״ מספרת דוריס ,״פגשה אותי השכנה ממול ואמרה לי , :אל
תגידי לי שגם את משלמת חשמל ! לכן הרי נותנים הכל בחינם: מים, חשמל, שיחות־טלפון
ומיסי עירייה.׳ את האמת הציבור לא יודע. זוהי הקיצבה. מכאן אנו ככל האזרחים.״

י פנינה שני ילדים, ענת בת ה־ 10 וצח בן ה־.6
• רמי, בעלה, נפל בפריצה למוצב בודפשט בבלוזה.
היא היתה בחופשת לידה. אחרי חודשים אחדים ביקשה
לשוב לעבודתה כאחות בבית־חולים השרון.

רא ש-הממ שלה שכח היא עבדה חמש שעות ביום. אחרי שהתחלפה האחות
האחראית והגיעה אחרת במקומה, סירבה זו לתנאי העבודה
המיוחדים של פנינה. היא יצאה לחופשה ללא תשלום,
ולמדה לבחינות בגרות. כשראתה שהעומס הכלכלי כבד,
חזרה לעבודה כאחות. היא עבדה במישמרות לילה וערב,
בחגים ובשבתות .״הסכמתי גם לזד״״ היא מספרת ,״אבל
לא הסכמתי לעבוד עד השעה 8בבוקר, אלא ביקשתי
לעבוד רק עד ,7כדי לשלוח את הילדים לגן. לא הסכימו.
אמרו לי שהילדים שלי הם בעיה שלי ואני אצטרך לפתור
אותה. עזבתי את העבודה. לא רצו לתת לי פיצויים.
אמרו שאני מתפטרת מרצוני. אחרי מאבקים דרך מישרד־הביטחון
הסכימו לשלם לי. עכשיו אני מחפשת מיקצוע
אחר, שלא יתנגש בדרישות של הילדים שלי. נרשמתי

מלבד המכונית הראשונה שאותה הן קונות ללא מיסוי,
שתי המכוניות האחרות חייבות למעשה בתשלום מם
רגיל. גם החוק שלפיו אלמנה יכולה להחליף מכוניתה
אחת לחמש שנים ורק שלוש פעמים, מהווה טענה כבדה
נגד מישרד־הביטחון .״שוב עניין. הארעיות במצבנו,״
אומרת דליה. ואילו חברתה דוריס מאופקת פחות ממנה:
״מה, אחרי חמש־עשרה שנה בעלי יחזור אלי?״
במשך החודשים האחרונים הן פנו במיכתבים לנשיא־המדינה,
לראש־הממשלה, לשר־הביטחון ולשר־האוצר. הן
לא נענו ולו על מיכתב אחד. הן טוענות ונגד חוסר
ההתייחסות של אישי־ציבור לבעיית האלמנות והיתומים.
במישלחתו של מנחם בגין למצריים יצאו אבות שכולים
ונכים. האלמנות לא הוזמנו. אחרי שהתחילו לדרוש
שאחת מהן תישלח, נכנעו אנשי יד לבנים. אך אותה
אלמנה שנסעה לא הוזכרה כלל על־ידי ראש־הממשלה,
ולא הוצגה בפני הנשיא אל־סאדאת.
״בנאומים של בגין הוא מזכיר את כולם,״ אומרת
דוריס ,״הוא מדבר בשם המחתרות, ההורים השכולים,
אבות ואימהות. אף פעם לא שמענו אותו מזכיר את
האלמנות והיתומים. הילדים שלנו שואלים אם ראש־הממשלה
שכח אותם. לבן הקטן שלי הסברתי שבגין
בוודאי שכח, הבן הגדול לא השתכנע מהנימוק שלי.״

10,000.ל י

גם א ם תהיי מוכנה לשלם אלפי לירות יותר עבור מכונת כביסה אחרת
לא תקבלי מכונת כביסה כה טובה וכה משוכללת, כמו מכונות הכ בי ס ה
של קריסטל. ופר לורד

991

אנו נותנים לד א ת אשר אף א חד לא יכול לתת לך:
ו. מכונת־כביסה יוקרתית עם כל השכלולים
האפשריים. פאר תוצרת צרפת
.2לוחיר שביר והוגו החוסך לד אלפי לירות.

( .שירות מסור ונאמן המלווה אותד שנים רבות.

שאלי ססססוו לקוחות קריסטל,
הן יאשרו זאת.

מקר רי ם 1נ 7כ 1נ 1תכביסה

ערבי צעירים
במועדון 5
לתרבות חדשה
רח׳ הס ,5תל־אביב,
טל׳ 217263

(*סוער(*ל*לן סע*
פיאנו באר
עם הזמר פסנתרן מיעול.
אוירה מקסימה ואינטימית.
מבחר מזטים* בר עשיר.
אומנים אורחים.

פתוח כל ערב.
ככר קדומים 4ו, יפו העתיקה.
הזמנת מקומות:
טל 829018 .־ 03

העולם הזה 2181

יום שלישי 26.6

ז מיוחד לנעלי ילדים
דרשו מ שחת נעליים טוקסן
תוצרת אנגליה.
מ שחה סמיכה ומכסה א ת כל
הסריטות והשפשופים בנעלי
עור, ב־ 4 0גוונים.
להשיג בחנויות נעליים, התשביר לצרכו ,
כל בו שלום וחנויות ב1גי כלבו.
שיווק: טלפיו 624865ת״א

אמריקה הלאטינית היום שיחה עם צעירים מצ׳ילי,
אורגוואי, ברזיל וארגנטינה
0 התוכניות מתחילות בשעה 9.00 בערב.
המועדון פתוח משעה 8.30 בערב.

..קו נטקט ״ -ה מ טר ה ה סופי ת -מ ר בו לאו מנות וחרסת 1

מ ח שב קונטקט
יענה ל ך
צירוף של מדע הקדמונים —
אסטרולוגיה עם מדע המודר־ני־המחשב,
עפ״י טקסט של
אילן פקר ולפי מפת השמיים
המדוייקת (מפה הבנויה בהתאם
למיקום ששת הכוכבים
הבולטים ביותר: שמש, ירח,
מאדים, נוגה, כוכב חמה) ,יתנו
לד ניתוח אופי מדויק ומעמיק
ואם זה התכונות היסי־דיות
והפנימיות של האדם או
היחסים בין אנשים בכלל וגם
בין בני הזוג. הגישה של האדם
לעבודה וגם מה שמסתמן
בגורלו (קיים הרצון להכניס
בקרוב גם את נושא
העתידנות לשנת .) 1979 את
דף מתמשך, ניתן לקבל תוך
10 דקות במקום או ע״י מילוי
הפרטים המופיעים למטה וש ליחתם
בצירוף שיק על סד
180ל״י בלבד אל המען :
קונטק־אלפה סקופ. דיזנגוף
163 תל־אביב טל.246181/2 .

לא היתר. זו מלאכה קלה, אכן
קשה היה להעניק שם־תואר
קולע לחנות ״קונטקט״ הממוקמת
ב־ 5קומותיו ומרתפו של
בניין ברח׳ דיזנגוף 163 בתל-
אביב, ששוקם ובעצם כמעט
נבנה מחדש. נראה היה לבסוף
שהתואר הארוך ״חנות־גלריה־בית
מלאכה־אולם תצוגה״,
יהיה אולי המשקף ביותר את
מגוון המכירות והפעילויות ה אומנותיות
הנערכות במקום,
אך בדיעבד יאמר שהפור נפל
על התואר ״מרכז לאומנות ו תרבות״
ולדעתי בצדק .״קונטקט״
הינו בבחינת ״מרכז ל אומנות
ותרבות״ משום שהמדיניות
הבסיסית שלו, שמה
לה למטרה להפוך אותו לכזה
וכל המאמצים נעשים בכדי
לגוון את המכירות, הפעילויות
והתכנים, בכל אותם השטחים
הקשורים לאומנות ותרבות.
רוב המוצגים השימושים והאומנותיים
הנמכרים ב־ 2מ תוך
5קומותיו של הבנין,
הינם על טהרת הייצור העצמי,
מעבודותיהם של כעשרה
אנשים, החיים במסגרת לא
שיגרתית ומקורית, במתכונת
של ״קיבוץ בעיר״ .במטרה
להרחיב את קשת הפעילויות
ולהפעיל את שאר הקומות של
הבניין מתכננת הקבוצה, לי
צור
מעין ״יריד מכירות״ קבוע
במקום, אשר במסגרתו תינתן
האפשרות והזכות ליוצרים ואומנים
מוכשרים להשכיר
נקודת מכירה, מספר נקודות
מכירה או שטח נרחב יותר
במקום, לתקופה של מעל 10
ימים ובכך לזכות בהזדמנות
הנדירה להנות מקהל הקונים
הגדול של החנות הענקית ולמכור
את יצירותיהם ברווח
נאה, תוך שהם קונים לעצמם
שם ופירסום כיוצרים. רעיון
נוסף הרוקם עור וגידים חיני
במתכוון יותר מהשטח החב־רתי־תרבותי,
בכוונתה של הקבוצה
להפעיל באחת מהקומות
הפנויות של בניין ״קונטקט״
מעין מועדון בערבים,
שמטרתו ליצור התכנסויות מסביב
להופעה או הצגה. לסיום
ניתן לאמר שקבוצת הצעירים,
המפעילה בהצלחה את ״קונטקט״
,הינד. גמישה ופתוחה
במידה מספקת להצעות מקוריות
מכל סוג שהוא, שתבואנה
במטרה לשפר ולפתח את המקום.
באווירה
אורינטלית, שתאפוף
אותך ותעבירך לאחד משווקי
המזרח הרחוק, תהנה ללא ספק
מחוויות הסיור בהגות ״קונ טקט״
הדו־קומתית. אתה יכול
למצוא ראשית בל רישומים,

ליטוגרפיות מיוחדות, קומפוזיציות
מעניינות או סתם קישוט
נעים במחירים זולים בגדלים
שונים, במסגרות או
שלא במסגרת לסי רצון הלקוח.
דברי העור, המופי עים
תחת השם בופלו מאכ לסים
איזור נרחב בקומה הראשונה,
במחלקה זו ניתן למ צוא
דברי עור מכל הסוגים
(נעלים, כפכפים, ותיקים מעור,
מסגרות למראות, קופ סאות
וכסאות בכיסוי עור
קשה, חגורות ומחזיקי מפתחות)
.אתה מגלה את דברי
הבדווים המיובאים ישירות מהכפרים
עצמם, ביניהם ניתן
למצוא שמלות ישנות, דברי
קש מכל הסוגים, בדים, שטי חים,
תכשיטים, ועבודות יד
ללא יומרות, זאת בנוסף לדברי
מקרמה, אהילים גדולים

איכות הח>>ם של מטבחי יצור ארונות מטבח
מע^ טיבטי, פותיוה, ופוומיקה.

אתה רוצה להחדיר את ״אי כות
החיים לראשונה גם למט־יום

קו ת
שעה
ח 1ד ש
שח שלך ,״מטבחי־אמיל״ יעשנה

ד 60
0עד 24
1ע ד 12
ו עד 1נ
שו זאת למענך ובצורה הטובה
ביותר .״מטבחי אמיל״
המודמים, הכוללים את כל
החידושים והפטנטים האחרו ח
תי מ ה
ארץ
עי ר
נים, המקלים והמנעימים את
עבודת עקרת הבית ומכאן ה חשיבות
הרבה שיש לאווירה
החמימה ;והנעימה ״שמטבחי־אמיל״
הנאים והנוחים נותנים
למשתמשים בהם ולמשפחה
כולה. תכנון המטבח של
הגיעו לישראל, סירי הקרמי בין הדוגמאות תגלו כלי שול^1

האיטלקיים חסיני האש חן מוכספים, סטים לקפה, עג 1
*4״מטבחי־אמיל״ מבוססים על
הגישה המודרנית של תכנון
(אש תנור ואש רגילה) במב לות תה, מנורות ונברשות בחר
צבעים ודקורציות וניתן מגוון גדול, אגרטלים ווזות 1 4 0 5 8יייייייי מטבח כיחידת עבודה הומוגנית
ופונקציונלית ודי לה ל למצאם
בלעדית בר.א.פ. יבו בדגמים שונים, שולחנות שיש
עקרת הבית לעמוד במרכזו
אנים, סניף דיזנגוף 190 וסניף דיקורטיביים וריהוט קטן. בהכיכר
ברת׳ פרישמן .88ב נוסף למתנות תמצא בר.א.פ. המחשב — קונטקט אלפה ם ל,ופ כדי להגיע בנוחיות לכל פינה
ולכל מכשיר. אנשים רבים
חנויות ר.א.פ. הבנויות על טה־ גם קריסטלים, כלי זכוכית
(כו השונים, זכרו, חנויות ר.א.פ.
המודעים לנושא תרבות הדיור
רת היבוא העצמי, ניתן גם ל סות, כוסיות וספלים) ,סרווי
(ל היצמי היבוא
טהרת על ככלל
וריהוט המטבח כפרט,
השיג טלפונים חוגה, טלפונים סים מכל הסוגים והגדלים ואף
בחנויות יחידים ובסיטוגאות) — דיזנ־מתלבטים
בבעיות הכרוכות
לחדרים וכן טלפונים דיהור־ דברי נחושת נאים.
88 ופרישמן 190 גוף
__ בבחירת מטבח לדירתם. למעטיביים
ובעיצוב ויקטוריאני. ר.א.פ. הפתוחות מ־1.00—9.00
נם ולמען כל המעוניינים ברחנויות
ר.א.פ. הינם אף בב ומ־ 7.00—4.00 תמצא תמיד מי
כישת ארונות מטבח, יתן
חינת ״גן־עדן״ למתנות לכל שיאזין לך בחיוך ותוכל אף
אמיל גלילי מנכ״ל מטבחי
מטרה ולכל כיס (בחנות ניתן להשתמש לקניותך במקום כאמיל
שהיא מהחברות הוו לקנות
תלושי שי מ־ 100ל״י) ,שירותי האשראי של הבנקים
תיקות והמנוסות ביותר בענף
זה, בעל ותק של 20 שנה,
הסברים וייעוץ בחנות התצוגה
של ״מטבחי אמיל״ ב רחוב
בן־יהודה 122 תל־אביב

ח 0י1י הא ש של ד. א . 3 .

וסוסלה מרור למתרחש
בשווקים
טל 241530 .־03
ת.ד , 29726 .ת״א

מדוד סירסומי

יוצר ואומן
אם ברשותך מוצגים שימושיים
או אומנותיים, ביכולתך
להשכיר נקודת־מכירה
או שטח נרחב יותר
— ביריד המכירות של
קונטקט. דיזנגוף ,163
.246181/2

בו יהודה -122 תייא טל2 2 2 5 2 5 .
(מבצע מיוחד: עשרה ימים בלבד כיריים גז
צבעוניות 5. 1על כל קניית מטבח)

שם פ ר טי__ :
שמשפחה:
כ תו ב ת:

אם אתה רוצה לראות את אירופה
בצבעים טבעיים, לראות
את מיטב האומנים והלהקות
במקצבי הדיסקו, רוק וג׳אז,
יש לי את הכתובת המדוייקת
למענך. הרונדו וידאו פאב
בביבר אתרים 374ת״א. אולי
המקום היחידי בארץ שלר שותו
עומדת מערכת וידיאו
טייפ משוכללת, המקרינה ל״4
מקלטי טלוויזיה צבעוניים הממוקמים
ב־ 2אולמות אינטי מיים
נפרדים ,,המילה האחרונה״
בשטח המוזיקה המתקדמת
!־הפופולארית. שם אתה
יכול לראות בניחותא בערב
אחד אמנים כמו אלביס פרס־לי,
הבי־ג׳יס, אלטון־ג׳ון, בו־גי־אם
ועוד רבים אחרים.

כובעי קש סינגפורים ותמי־שים
נוספים מהמזרח הרחוק.
בקומה השניה של בנין ״קונטקט״
תזין עיניך בעבודות יד
על בדי משי, עבודות במבוק
לצרכים שימושיים, מראות עם
מסגרות מיוחדות, צלחות מצוירות
ביד ובצבעים מרהיבים,
תמונות עם פרחים נדירים
מיובשים ובגדי הודיים.
זכור ! הסיור ב״קונטקט״ די־זנגוף
163 הינו בבחינת חוויה
שאין להחמיצה.

וישנם אף קטעים מסרטי
רוק ודיסקו כגון הקטעים מסרט
הדיסקו ״גריז״ .ובאווירה
הנעימה הזאת כשטסביבך
טפטים, וילונות ומראות אתה
יכול להתרווח לך עם זוגתך
על אחת מהכורסאות הירוקות
שבמקום ולהזמין קוקטייל, בירה
מחבית, יין מסוג כלשהו
או כל משקה אחר, המוגש לך
בצירוף חטיפים זיתים או גבינות.
הרונדו פאב מחזיר עטרת
הכבוד של כיכר אתרים ליושנה,
המקום שופע אווירה נעי מה
וסולידית והוא מקום אי דיאלי
לכל סוג של קהל, היו דע
להעריך סטנדרטים גבוהים
בשירות. במשך השנתיים האחרונות
תוך שמירה על רע
ננות
רישונית צבר לו הרונדו
וידיאו פאב מוניטין ונסיון רב,
ההופכים אותו למקום מוכר
המשקף את הצדדים היפים בכיכר.
המקום פתוח מידי ערב
מ־ 9.00 בערב וניתן להכיל ב תוכו
ברווחה וללא צפיפות
כ־ 70 איש תוך שמירה קפדנית
על רמת מחירים עממית (כולל
משקה ראשון) ועל אווירה
אינטימית. לאלה מבין הקוראים
שאינם מכירים את המ קום
הסבר קצר: אתם מגיעים
לקירבת מלון מרינה, לא עולים
במדרגות לקומה נוספת
אלא ממשיכים ישר, קצת החוצה
ומיד שמאלה !והגה אתם
ברונדו וידיאו פאב — בילוי
נעים !

טלפון .222525 אכן ״מטבחי
אמיל״ ידועים בתכנון הקפדני
שלהם תוך עמידה מדויקת
על כל הפרטים כולל ה־פרטים
הקטנים, באיכות, בהתאמת
השיש הקרמיקה והידיות
תוך שימוש במבחר דוגמאות
של שיש, גרניט וקרמיקה לכל
מטבח ומטבח, בטיב החומרים
והעבודה הנעשות לאורו כל
שלבי ייצורם, במגוון המתקנים
החדשנים המצויים בכל
דגם ודגם ובריבוי הסגנונות
והצבעים המותאמים לטעמכם
האישי ולדירתכם, זאת בנוסף
לשירות אדיב ומסור, עמידה
מחייבת על המועד המדויק של
האספקה, הרכבה מלאה של
מטבח בדירתכם שתעשה ע״י
מקצועיים בשטח זה ואחריות
לשנה על כל מטבח מיום ההתקנה.
לקראת סוף חודש יוני
מכריזים ״מטבחי אמיל״ על
מבצע חד־פעמי לציבור הלקוחות,
שבו ינתן ללקוח כיריים
צבעוניות תוצרת 5.1.מהחברות
המובילות בשטח ה כיריים,
על כל קניה של מטבח.
הביקור ב״מטבחי אמיל״ בן־
יהודה 122 תל־אביב הינו מו עיל
ומהנה, זכור ״מטבחי
אמיל״ על טהרת הייצור העצמי
של ארונות מטבח מעץ
טבעי, פורנירה ופורמיקה.

הבינלאומית של 5־1) 1^ 61
אתה מוצא אותה באירופה,
צפון אמריקה, אמריקה הל טינית,
אוסטרליה ובכל מקום
שמועדות פניך. אתה מוצא
את הנעל הבינלאומית של
£10140!•$כעת גם בישראל,
היום אתה נועל את הנעל
הספורטיבית של £10140!-$ומבין
מדוע עליך להיזהר מחיקויים.
אתה תמצא את ה בינלאומית
של £10140!•$ב גדלים
שונים מ־( 26—21 דגמי
תינוקות וילדים) ומ־47—27
(מידות קטנות, בינוניות וגדו לות)
ובצבעים רבים, בסוליות
גומי או קרם ועם הגבהה אורטופדית
לפי רצונך. אתה תבחין
בטיב החומרים, באיכות
העבודה והגימור, בכל אותם
הדברים ההופכים את $־£1014£1
מנעל רגילה לנעל איכותית
׳וטובה. תוכל לנעול אותה בכל

שעות היום ולכל פעילות והחשוב
מכל אתה תרגיש בה
נוח, משוחרר וספורטיבי. ה נעל
המפורסמת של $־£101401
מיוצרת בארץ לפי זכיון צרפתי,
ובהתאם לתקנים וסטנ דרטים
גבוהים שחברת־האם
הצרפתית קובעת, כל זה נעשה
כדי לשמור על המוניטין
הבינלאומי של .£101400$את
הנעל של 10140 אתה מוצא
בחנויות £101401-$ברחבי הארץ,
הפתוחות מ־ 9.00 בבוקר
ועד 7.00 בערב :
תל־אביב, רדו׳ דיזנגוף .89
רמת־גן, רד!׳ ביאליק ( ,84בשעות

ירושלים, רדו׳ בן־יהודה .2
דאג להכנס למשפחה הבינלאומית
של 03־ ,£10141 דאג
לנעול נעלי 101401

להם על התפטרותו של פישר: עתה לא
יהיה מי שירדוף אותם, מבקרי האמנות
יעריכו אותם לפי כישרונותיהם, והקונים
יבואו ויקנו, אם התמונות ימצאו חן בעיניהם,
ולא יושפעו מדעתו של יונה פישר.
אחד האמנים הבולטים במדינה, רפי
לביא, אשר מערכת־היחסים שלו עם פישר
מורכבת ביותר, תיאר את המצב היטב:
אמר לביא :״יונה פישר, גילה׳ אותי כאשר
הצגתי בגלריה של ברטה אורגד היום
גלריה רנה בתל-אביב. הוא קנה עבודה
שלי עבור המוסיאון, ערך לי אחר־כך
תערוכה וכד הפכתי צייר מצליח.
״אחר־כך הפכנו ידידים. אני רוצה
לציין כי יונה קנה את התמונה שלי
למוסיאון, לפני שהיינו ידידים, ולא להיפך,
כפי שכמה לשונות רעות טוענות. אבל
עם כל הידידות שלי אליו, אני יודע
בדיוק מה יונה שווה. הוא עשה הרבה
למען המוסיאון כאיש יחסי־ציבור והקשרים
שלו הם מצויינים. אבל אין לו הבנה באמנות.
אם יעמידו לפניוכמה ציורים
של אותו צייר, ברמה שונה, הוא יבחר
בציורים הגרועים שלו, ואני נתקלתי אצלו
במיקרים כאלה.״

מ סיגו ת־פ רי ד ה
ך* שהתכנס חבר־הנאמנים של חוסי־אורישראל
בחודש שעבר, היו על סדר
יומו בעיות אירגוניות וכספיות רבות. אולם
נראה כי את ציבור האמנים בארץ, העוקבים
בזכוכית מגדלת אחר כל מה שקורה
במוסיאון הגדול ביותר במדינה, עניין רק
סעיף אחד שעמד על סדר היום :״החוק
של יונה פישר״.
יונה פישר אינו ולא היה מנהל מוסיאון־
ישראל, הוא גם לא היה העוצר הראשי
שלו. כפקיד נמוך במוסיאון בצלאל, עלה
במשך השנים יונה והגיע עד לדרגת עוצר
ראשי לאמנות מודרנית.

ביטוח להערכות תמונות ויועץ לחברות
כלכליות גדולות, כמו קוקה קולה, בהשקעת
כספים ביצירות אמנות.
כאשר האשמות אלו באו בד בבד עם
ביקורת על האטה ניכרת בפעילות המוסיאון,
בכל הנוגע לתערוכות של אמנות
מודרנית, ובשמועות על העדרויות של
פישר מעבודתו לשבועות וחודשים ארוכים,
החליט קולק לשים קץ לפרשה.
הוא הטיל על הנהלת המוסיאון להכין
תקנון, אשר יקבע מה הן טובות־ההנאה
אשר לעובד מוסיאון מותר לקבל. תקנון
האתיקה לעובדי מוסיאון־ישראל אשר יקבע

חד מבכירי הציירים בארץ, נפתלי
בזם, חריף בביקורתו הרבה יותר
מידידו של פישר, רפי לביא. בזם טוען
כי פישר קיבל את מישרתו הבכירה במו־סיאון
בזכות היותו ״בנו של פקיד גבוה״.
יונה פישר עצמו מכחיש את כל הטענות
כלפיו. בשיחה עם צוות העולם הזה אמר:
״מה שבזם אמר עלי זו שטות מוחלטת ואני
אתבע אותו לדין על כך. לאבא שלי* לא
היה שום קשר לעבודה שלי. אני התחלתי
לעבוד בנזוסיאון־ישראל לפני 25 שנה,
שהוא היה עוד מוסיאון בצלאל. הייתי אז
פקיד בארכיון, ולאט לאט עליתי בדרגה.

יושב־ ראש קולל,
רק במוסיאון

אוצר־לשעבר סישר

צייר לביא

״מתנכלים לי״

״הוא קומיסר״

אולם התואר לא היה העיקר אצל יונה
פישר. האמנים בארץ יודעים כולם, כי
כאשר יונה רוצה, אמן הופך פופולרי ומצליח.
כאשד יונה אינו אוהב אמן, יהיה
טוב ככל שיהיה, הוא יכול לעזוב את
הארץ, פשוט אף אחד לא ישים לב אליו.
כיוון שעמדת־כוח עצומה כזו לא הגיעה
אל יונה בתוקף תפקידו הרישמי, לא יכול
היה איש לנסות ולקעקע אותה, גם לא
חבר־הנאמנים של המוסיאון. אולם אל
ראשי המוסיאון, ביניהם יושב־ראש מועצת
המנהלים שלו ומקימו, ראש עיריית ירושלים,
טדי קולק, הגיעו ידיעות על החלטות
שעושה יונה פישר בזמנו הפנוי.
בתוכנית הטלוויזיה מבט שני שעסקה
בנושא, וכן בכמה מאמרים במוספי
התרבות של העיתונים הואשם יונה
פישר שהוא עובד עבור גלריות פרטיות,
כגלריית דלסון ריכטר ביפו, יועץ לחברות

באופן מפורש מה מותר להם לעשות באופן
פרטי ומה אסור.
התקנון עדיין לא הושלם, אולם יונה
פישר עצמו כבר התפטר מתפקידו כעוצר
לאמנות מודרנית במוסיאון. דובר מוסיאון־
ישראל, מאיר מאיר, הכחיש כי מועצת־המנהלים
של המוסיאון דנה בנושא ה אתיקה,
אולם לא היתה זו הפעם הראשונה
שהדובר לא דייק. גם אם דובר וגם אם
לא דובר על פרשת פישר, המסעירה את
הוגי האמנים בארץ, התוצאה היא אחת —
יונה פישר התפטר. התפטרות זו היא
מהפכה בחיי האמנות בארץ. יש אמנים,
אשר היו בני טיפוחיו של פישר, אשר
נפגעו מכך בצורה חריפה. עתה אין להם
יותר אבא, הביקורת עליהם בעיתונים
תפחת ולא תהיה כל־כך חיובית, והמכירות
שלהם ירדו בצורה תלולה. לעומת
זאת, אמנים אחרים נשמו לרווחה כשנודע

את המישרה של עוצר בכיר קיבלתי כש אבא
כבר לא היה בחיים.״
פישר גם מכחיש את העבודות הפרטיות
שהוא עשה. הוא אינו סוכן להתייחס
לעבודותיו בגלריה דלסון ריכטר, למרות
שידוע שבגלריה הפרטית הזו אין מזיזים
תמונה• ואין לוקחים תצוגה של אמן ללא
אישורו, אולם ידידיו של פישר טוענים
כי הוא אינו עושה זאת תמורת כסף, אלא
בגלל יחסיו המיוחדים ביותר עם בעל
הגלריה. פישר גם מכחיש כי יעץ אי־פעם
לחברה פרטית אילו תמונות לרכוש .״המגע
שלי עם קוקה קולה היה בגלל עמי בראון,
שהיה מנכ״ל החברה והיה חבר שלי. אף
פעם לא נתתי לו עצות אילו תמונות לק נות.
אם הייתי נותן לו עצות הוא לא היה
* פישר הוא בנו של הד״ר מוריס פישר
המנוח, מי שהיה שגריר ישראל באיטליה.

קונה את התמונות שהוא קנה.״
גם את קשריו עם חברוודהביטוח מכחיש
פישר מכל וכל ומעיד על עצמו, שמנהלי
חברות־ביטוח העוסקים בביטוחי אמנות
פנו אליו פעמים רבות והציעו לו סכומים
ניכרים של כסף, כדי לתת להם ייעוץ,
אבל הוא סירב.
אולם העובדה היא שיונה פישר התפטר,
סמוך לתקנות המגבילות בל עבודה פרטית.
פישר מודה כי הוא עבר משבר נפשי
חמור בחודשים האחרונים. במוסיאון מספרים
כי הוא נעלם לתקופות ארוכות והסתגר
בבית אמו. אך לדבריו אין קשר בין התקנון,
וההשמצות והמשבר הנפשי שלו
לבין התפטרותו :״פשוט נמאס לי. נמאס
לי מהעבודה, שאינה קשורה בעבודה אמנו-
תית של ממש, המוטלת על עוצר בכיר.
אני רוצה לשבת ולכתוב ולערוך ספרים
על אמנות, ולא רוצה להתעסק יותר עם
כל הפוליטיקאים הקטנים שמסתובבים
מעלי ומתחתי במוסיאון. אני רוצה לעסוק
באמנות לשמה.״
נראה כי לא רק יונה, אלא גם ראשי
המוסיאון נשמו לרווחה בעיקבות התפטרותו.
איש לא יבקש ממנו לחזור בו.
לא נערכו לו מסיבות־פרידה ולא הוצעו
לו תפקידים אחרים. הסביר זאת אחד
מעובדי המוסיאון, שהיה ממונה על יונה:
״הוא כבר לא מה שהוא היה. אין לו
כבר את השיקול הנכון ואין לו השפעה
בונה. הוא כמעט לא הופיע במוסיאון,
וכאשר בא, היה מקדיש את כל זמנו לריב
עם עובדים אחרים, ואת זה אנחנו לא
צריכים בסוסיאון.״

חשונט דב סין(מ!) סיוב והסיר ו11 נש
ער ער עו הוגד־נה ובתוצאה מנו ערווה
והתמוטט שווה שרמה שר מישנטיס
על שיתוף הפעולה מצירו עם הפרקליטות,
והזכיר כי בגלל עזרתו הוגשו כי-תבי־אישום
נגד עבריינים רבים, והציע להסתפק
בעונש של מאסר על תנאי.
הסניגור שטען אחריו לא שכח להזכיר
את אשתו ושלושת ילדיו של הנאשם,
את העובדה כי פוטר ללא כל פיצויים
מעבודתו בשדה־התעופה. כי אחרי עשר
שנות עבודה שם קשה לו היום להשיג
עבודה במקום אחר, וכי אינו עבריין מועד.
מילותיו של לוסקי לפני העונש היו:
״אני מתחרט על מה שעשיתי, אשתדל
לעשות רק דברים טובים!״
המילה האחרונה נשארה בידי בית-
המישפט. שלושה זוגות עיניים נדהמות
נישאו לעברו של השופט דב לוין, אשר
למרות הכל, גזר על הנאשם שלוש שנות
מאסר, מהן אחת בפועל.
הוא הסביר באריכות ובפירוט עד כמה
חמורה אשמתו של לוסקי. האיש מעל
באימון מעבידיו, איפשר לפקודיו לעבור
עבירות חמורות, ואף שיתף עימם פעולה,
פגע בתדמיתה של המדינה, כאשר השחית
את האווירה של שדה־התעופה, גרם לאי-
אמינות של מדינות זרות בדואר ישראל
ובשדה־התעופה היחידי שבו נוחתות טיסות
המביאות דואר בינלאומי, וגרם נזקים
כלכליים ומוסריים למדינת ישראל.
העבירה של גניבת שקי־דואר נראתה
מאז ומתמיד כעבירה חמורה ביותר בעיני
המחוקק ולכן קבע עבורה עונש מאסר של
15 שנה. בייחוד בתקופה שבה פשה הנגע
הזה בכל פה בשדה־התעופה, יש מקום
לממש את כוונת המחוקק.

מאחר שהוגש כתב־אישום, אין בית־ה־מישפט
יכול לנהוג אחרת, ועליו לעשות
מלאכתו נאמנה.
כאשר אמר בית״המישפט כי אינו מס תפק
במאסר על תנאי, כפי שהציעה ה תביעה
וביקשה ההגנה, התרוצצו בוודאי
מחשבות שונות בראשם של המעוניינים.
יש לשער כי הנאשם עשה חשבון־נפש
נוסף, והירהר כי אין להאמין בהבטחות
אדם בשר ודם. יתכן מאד כי הירהורי
חרטה על העיסקה הבלתי־מוצלחת שעשה
עם הפרקליטות עלו במוחו. את אשר
היה בליבו של הפרקליט המלומד גם כן
קל לשער. הוא בוודאי חשב על התיקים
שנקבעו לימים הקרובים נגד הסבלים, ואשר
העד הראשי בהם הוא לוסקי.

כתב האי שוס
בוטל
ט ם לא יסכים לוסקי להעיד, יהיה
מצבה של התביעה מוזר. היא, כמובן,
אינה יכולה לערער על חומרת העונש.
ואפילו אם יערער הנאשם עצמו אין כל
ביטחון שבית־מישפט עליון יתערב בשיקוליו
של השופט לוין. על כן, הדרך היחידה
לקיים את ההבטחה שניתנה ללוטקי
תהיה לפנות לנשיא ולבקש חנינה.
אולם עם גזר־הדין עדיין לא נסתיים
הדיון. התובע ביקש מבית־המישפט לכנוע
את פירסום שמו של לוסקי. הוא הסביר
כי הדבר יעמיד את עד־המדינה בסכנה.

ונד ה מדינ ה בגו *
^ אשר פתחו את שק־הדואר נת-
ברר כי הכיל סוכריות. אך לא את
הסוכריות בהן חשקה נפשם.״ כך כתב
בחוש־ההומוד האופייני לו, השופט דב
לוין. היה זה בגזר־הדין של מקסים לוסקי,
אשר נאשם על-ידי הפרקליטות בגניבות
בשדה־התעופד, בן־גוריון. לוסקי היה ראש
מישמרת פריקה וטעינה.
הוא נאשם בכך שעזר לגנוב שני שקי-
דואר בחודשים יולי, נובמבר .1978 הוא
ושותפיו לעבירה שיערו כי השקים מכילים
דיברי ערך, אולם לאכזבתם הרבה נתברר
להם כי אחד מהם הכיל דיברי דואר
רשום וסוכריות בלבד. השק השני, לעומת
זאת, הכיל שבע חבילות של אבני־חן.
השקים הוצאו בתחבולות על־ידי קבוצת
סבלים מתוך שדה־התעופה, הובאו לביתו
של אחד, משה אלימלך, ושם נפתחו בנוכחות
כל השותפים. חלקו של לוסקי בשלל,
מלבד הסוכריות, היה 230 דולר.
מישפטו של לוסקי החל ראשון, וזאת
מאחר שהוא נקבע להיות עד-מדינה. קלרה
רג׳יניאנו, התובעת ברוב מישפטי הגניבות
של שדה־התעופה, ביקשה מבית-
המישפט להקדים את מישפסו של לוסקי,
כדי שעם סיומו תוכל להתחיל את מסכת
המישפטים הארוכה, כאשר לוסקי הוא העד
הראשי.
הסיבות, שבגללן הפך דווקא לוסקי עד-
מדינה מבין כל עשרות החשודים, היו
רבות. ראשית, הוא שיתף פעולה עם חוקריו
מלכתחילה. הוא מסר פרטים שונים,
אשר הביאו להגשת כיתבי-אישום נגד
חבריו לעבודה ולפשע. מלבד זאת, לא
היה פעיל במיוחד בתיכנון וביצוע העבי רות.
הוא בעל עבר נקי ולא ״עבריין מועד״
,והיתד, הרגשה כי נקלע לפשע באק ראי׳
אם בשל חולשת־אופי, או פיתוי רגעי.
שיקוליה של הפרקליטות כללו בוודאי
גם את העובדה כי ללא עדותו של לוסקי
קשה יהיה לה להוכיח את האשמות שהיא
מייחסת לנאשמים האחרים.
אולם, שלא כמו במיקרים הרגילים של

י 68

עדי מדינה, לא פטרה הפרקליטות את
לוסקי כליל ממישפט. הוגש נגדו כתב-
אישום. אשר כלל רק שני פרטי אישום,
אולם הובטח לו כי הפרקליטות לא תעמוד
על עונש מאסר בפועל. במיקרה כזה
נדיר הוא שבית־המישפט יטיל עונש כזה
מיוזמתו. לכן, היה כמעט ברור כי לוסקי
ייפטר בקנס ו/או מאסר על תנאי, ואז
יחל את תפקידו כעד ראשי בשאר מישפטי
המדינה.
התביעה יכולה רק להבטיח לעד כי
היא לא תדרוש עונש־מאסר, אולם בית-
המישפט אינו כבול להבטחה זו. אין על
בית־מישפט כל מרות מלבד מרות החוק,
ומצפון השופט.

באופן רגיל היו הנסיבות מצדיקות עונש
מאסר ממושך לנאשם. אולם מאחר שלא
כל יום פוגש בית־המישפט באדם שסרח,
המכה על חטא, רוצה לחזור בתשובה,
מוכן להעמיד עצמו בסיכונים וחוסר־נעי-

ד״חל משפט הנאשמים
בגניבות היהלומים
בנ מל,גג.

סותרת כ״הארץ״ 7כיוני
לפני גזר־הדין

אולם השופט מצא גם כאן מקום להחלטה
קונסטיטוציונית, וסירב לבקשה.
שני דברים מפתיעים התגלו השבוע
אחרי גזר־הדין במישפטו של לוסקי.
למרות שנת המאסר בפועל, אשר נפסקה
לו, הופיע לוסקי בבית־המישפט, והעיד נגד
הנאשמים בגניבות מנמל־התעופה.
דבר מפתיע נוסף הוא ביטולו של כתב-
אישום נגד 11 סבלים, שנאשמו בגניבת
יהלומים. פרקליטת המחוז, שרה סירוטה,
החליטה לבטל כתב־אישום זה, מפני שהתברר
כי בהקלטות שנתקבלו מהמישטרה
ברגע האחרון אין חומר מסייע. ללא סיוע,
אפילו יעיד לוסקי, אין די בכך להרשעה;

בו סלה אי1ו 01 :1נגל 11סבל ים ע ל
ג ני ב ת *הלוו גגי ש ה גי עו ל 11 ול לו ד
כותרת כ,,ידיעות אחרונות״ 13 ,ביוני
אחרי גזר־הדין
שמח וטוב לב הופיע לו לוסקי השבוע
למישפטו. הוא הודה באשמות בפני בית-
המישפט, והשופט דב לוין, וחבריו נחמיה
בר וויקטוריה אוסטרובסקי-כהן, הרשיעוהו
לפי הודאתו.

ן* תובע המנוסה יהודה וינשטיין טען
י לעונש, לפי הבטחת הפרקליטות. הוא
הזכיר את עברו הנקי של הנאשם, סיפר

מות, ומוכן להיחשף במתן עדות מרשיעה
נגד חבריו לעבודה ולפשע, יש כאן מקום
להקלה בעונש. אומנם אין זה ניתן לו
כפרם, מפני שלא מגיע פרם במיקרה
כזה. אולם זוהי זריקת־עידוד, אות של חסד
מבית־המישפט.
בית־המישפט התייחס במפורש לד,בטחו־תיה
של הפרקליטות. אם אומנם בטוח
הדבר שהנאשם לא יחזור לסורו הרי אין
כל טעם להטיל עליו עונש של מאסר
על תנאי. שכן אם רצתה התביעה להוציאו
ללא כל עונש מוטב, אולי, אילו
היתד, נמנעת מלהגיש כתב־אישום בכלל.

לוסקי הוא שותף לעבירה ועדותו זקוקה
לסיוע. אם כי יתכן מאד שלוסקי במיקרה
זה אינו ממש שותף לעבירה, אלא רק
מעורב בה ! ואז לפי ההלכה המישפטית,
אין עדותו זקוקה לסיוע ממש; אלא ״לדבר
מה״ בלבד. אולם מאחד שנגד שישה מה
נאשמים בכתב־האישום שבוטל קיימים
כיתבי-אישום נוספים ובטוחים יותר, הוח לט
לבטל את כתב־האישום העומד בספק.
שני עדי מדינה: יצחק חזן ומקסים
לוסקי מחזיקים כרגע את נטל כל מישפטי
הגניבות בשדה־התעופד, בן-גוריון.

אידנה אדון ן

ב 1א 1ל ״מוריה״ אילת,
ותהנו מחופ שה נפל אה בתנאים מיוחדים:
• ארבסה ימים 7זוג.כולל ארוחת בוקר וצהריים,
או סרב ( חצי פנסיון) 5,305 ,ל־׳י בלבד,
ונוסף סל כך אנו מסניקים לך החזר הוצאות נסיעה:
• 600ל׳׳י הוצאות דלק;
• החזר דמי גסיסה באוטובוס לכוון אילת.
• כרטיס חינם למצפה התת-ימי באילת .
• ובמקום -מוסדון צלילה בו אפשר לקבל
שסורי צלילה ולשכור ציוד

רשת מלונות מוריה: אילת, ירושלים, תל־אכיב, ים־המלח.

במוחהסוילת -החופשה היא אחרת...
הזמנת מקומות: ב מ לון -טל ; 059- 3104 .במשרד ההזמנות: טל • 03^ 292203 .במשרדי ״אוץ׳ /אוו ח
ונופש: תל״אביב: רח׳ א לנ בי , 111 טל ;03- 612610 .רח׳ ריינ ס ,4טל ;03- 248306 .חיפה: רח׳ נורדאו ,5טל.
;04- 645403 שד׳ הנ שי א ,128 טל ;04- 82277 .נתניה: רח׳ הרצל ,4טל ;053- 22947 .ירושלים: רח׳ שמאי , 8
טל ,02-224624.באר־שבע: הרצל ,30 טל 057- 73308 במשרדי ״קל״ שרותי נופש: תל־אביב: רח׳ גורדון
. 28 טלי ;03- 222042 .רח׳ א בן גבירול ,140 טל ;03- 450359 .רח׳ אלנ בי ,95 טל ;03- 286187 .ירושלים:
ה מלך ג׳ורג׳ , 23 טל ;02- 228258 .רמת־גן: רח׳ בי א לי ק ,56 טל ; 03- 731773 .ראשל״צ: רח׳ רוט שילד , 37
טל ;03- 941526 .רמלה: שד׳ הרצל ,72 טל ; 054- 25294 .חיפה: רח׳ נורדאו ,33 טל. 04- 668734 .

העולם הזה 2181

6נו שלוו הבלבס...

הקיע צ א לחופ שה מ שג ע ת•:וצאת דופן על 8 0 9 1ח ט <-3ו ספיגת ה שע שועים של״קופל״
תאים כפולים וממוזגים • פנסיון מלא • משקאות קלים חפש״ם ! יציאה מאילת בכל יום ראשון וחזרה ביום שישי.
ה מ סלול: אי ל ת -דאס בודקה -ראס אבו ג לו ט -די 1ה ב -טי ר אן־ שארםא שי ר -דאס מו חמד -טידא! -אי ל ת

8091 חט ><-8מצוידת בכלשדרוש להעניק לצוללים
חופשת צלילה בלתי נשכחת • 2מחזורי צלילה ליום !

• ב מ חי רשל 6,6 0 0 :ליי* בלבד כו ללמ עיינו •

* ס בו ה ביק•אחזקותבעינו

בןן מ שדד מכירות ד א שי:ייקופל טור 0יי,רח׳הירקון , 252ת׳י א, טל 11.ז 452
״קופל״ איל ת, מרכו מסחרי מד ש, טל7 .־ 4105־ 059 ובכל סניפי ״קובל׳ ,בארגן.

פבס

העולם הזה

2181

במדינה
דרכי חיים
חתונת:הדמים
כשהתיזמורת נימה
דחחתגים סעדו־;

נרצח החת־ז
הסיכסוך בין שתי החמולות מנצרת׳
שתחילתו לפני כארבעה חודשים, בריב
צעירים, עמד להסתיים בסולחה חגיגית•
אישים נכבדים׳ בתוכם ראש־העירייד׳בג
בודו ובעצמו, ח״כ תאופיק זייאד, עמלו
דרבה כדי להשלים ולפייס. אפילו סכום
הפיצויים, בגובה 200 אלף לירות, הוסכם

על שני הצדדים.
אך לפתע חל עיכוב של הרגע האחרון
בני חמולת כסלאווי, שהיו עתידים לקבל
את הכסף בעבור פציעתו של אחד מאנשיהם׳
ביקשו לדחות את מועד הסולחה.
איש מן המעורבים בפרשה לא הבין את
פשר הדחייה.
הנגנים נימדטג בינתיים התכנסה
חמולת שרארה היריבה לחגוג את טכס
נישואיו של אחד מצעיריה, מחמוד מהנא
( ,)24 בחאפלה, עם תיזמורת וברוב־עם.
וכשהיו החגיגות בעיצומן — הן נמשכות
המת ימים — יצא החתן עם שגיים מקרו-

הרוג שרארה י
הניצוץ כבה

ביו הצעירים, חליל ועמאן, לקנות סיגריות
בחנות הסמוכה. בדרכם הותקפו
על־ידי אלמונים.
מספר חליל בן ה־ : 19״הרבה מוזמנים
היו בבית ואנחנו יצאנו לרגע, למכולת
הקרובה. חמישה גברים, עם כיסויים על
הפנים, תקפו אותנו בסכינים. זה היה
בשעות הערב. אני נפצעתי בחזה ובראש
ונלקחתי לבית־חולים, אך מחמוד, החתן,
מת במקום. גם בן־דודי, עמאן, שהוא בסך
הכל נער בן ,14 נפצע ואיבד את עינו
והוא מאושפז עכשיו בבית־חולים בעפולה.״
כשנודע
הדבר לחוגגים, פרצה מהומה-
רבתי. נגני התיזמורת נטשו את המקום
בבהלה ותחת קולות השירה החלו להישמע
קולות נהי ובכי. כעבור דקות ספורות
הגיעו לשכונה כוחות מישטרה מתוגברים,
במטרה לאתר את התקרית ולסכל מראש
את התפשטותן של מהומות־דמים.
מספר אחד השכנים :״כשהלכתי להודיע
לאם החתן, בבית הורי הכלה, את
אשר אירע, לא האמינה לי. היא המשיכה
לרקוד ולשיר, עד שהושבנו אותה על
כיסא והחדרנו לראשה את ממדי האסון.
אז החלה למרר בבכי ולמרוט את שערותיה,
עד שהגיע רופא ונתן לה זריקת הרגעה.
הכלה הספיקה לקרוע את שימלתה
ואחר כך נפלה מעולפת. היא הועברה
לבית-חולים.״
ושכן אחר מוסיף :״החתן, מחמוד, היה
בחור טוב. מעולם לא רב עם השכנים, היה
חרוץ ועבד עם אביו בשוק־הירקות ב נצרת.
כולנו שמחנו עימו, כשהתארס,
לפני חצי שנה, עם בת השכונה.״
הנכנדים הגיעו. האם עדיין לא התאוששה.
קרובות מישפחה ושכנות פוקדות
• שרארה בעברית: ניצוץ.
העולם הזה 2181

אחד זהריתמו

את ביתה בתורנות, כדי שלא תישאר לבד
מרבית שעות היום היא מכונסת בה• ה.
עצמה ובוכה. לפעמים היא פורצת ב׳*ור
חתונה, עד שהיא נרגעת וחוזרת לבכעויר
כמה מנכבדי העיר יוצאים ובאים?יה•
בבית מישפחת ההרוג, בשכונה המיזרהתה
של נצרת, כדי לדון על גובה ה״עטווזית
(בעברית: מתן) שתינתן למישפחת שרא,״
רה. מטרתם: לכבות את האש עתה, בטד-
תתפשט לשריפה גדולה של נקמה ונקר •ס
שכנגד.

זיכו ויהד1ו 1עז7 פזיטו המתיוג;!> ב ^ ה 5ה ש?
׳המישפט
--לזיכויו ש 7הגאשם
״אני בכלל לא משתינה לכיוון שלו,״
אמרה אביבה אליאס. אפשר היה לראות
את ההבעה מתחלפת בעיניו של שופט־השלום
הרמלאי, אורי שטרוזמן.
אם עד אז ראה באביבה מתלוננת, אשר
הנאשם משה דרעי הציק לה, כלא אותה
ותקף אותה, הרי שמהרגע הזה השתנה
יחסו אליה.
״לכי תתלונני״ .אביבה בת ה־21
יצאה בסוף אפריל, לפני שנתיים, לטיול
במכוניתו של משה. השעה היתד, עשר
בלילה בקירוב, והם היו. בדרכם ממושב
פדיה לעבר שדה־התעופה בן־גוריון. לפי
כתב האישום, ניסה משה לחזר אחר
אביבה, אך היא סרבה לו. במקום להחזירה
לביתה ברמלה, כפי שביקשה, המשיך לנסוע
עימה ליער בן־שמן. שם עצר את
המכונית ותקף אותה. הוא היכה אותה,
סטר לה ובעט בה ברגליו. היא הצליחה
להימלט מהמכונית, אד הוא רדף אחריה
והחזירה למכונית. שם חזר ואיים עליה כי
אם תתלונן נגדו במישטרה יטפל בה
וישלח אנשים להכותה.
הסיפור שהתברר בבית־המישפט נראה
אחרת. מתלוננת המסוגלת לומר בבית־המישפט
את אשר אמרה אביבה, לא נראתה
יותר עלמה חסרת־אונים, הנתונה להתעללות
מצד גבר. התברר עוד כי השניים
היו מכרים ותיקים. הם היו ביחסי קירבה
במשך תקופה של כשנה. בתקופה זו יצאו
יחדיו, בילו ואף הלכו לבתי־מלון ביחד.
המתלוננת הודתה בעדותה כי נהגו לאכול
יחדיו, וכי הוא לקח אותה לבוטיק ברחובות
וקנה לה חולצה, מיכנסיים וז׳אקט. בתחילה,
כאשר התחילו לצאת לא ידעה כי
הוא נשוי ואב לילדים, אולם כאשר נודע
לה הדבר, שוב לא היה זה איכפת לה,
כי אז כבר אהבה אותו.
מדוע שינתה הנערה את טעמה, וכאשר
לקח אותה דרעי במכוניתו באותו ערב
ורצה לנשק אותה, התנגדת? ״באותו רגע
לא בא לי להתנשק איתו. באמצע הכביש
הוא רוצה פיתאום נשיקה? הוא עיצבן
אותי בזה.״ כך הסבירה את התנהגותה.
כיוון שסרבה להתנשק איתו, למרות ש עשתה
זאת פעמים רבות בעבר, עלתה
חמתו של דרעי והוא החל מכה אותה ובועט
בה. כאשר ביקשה לשוב לביתה החל
נוהג במהירות גדולה לעבר יער בן־שמן.
היא ניסתה לקפוץ מהמכונית ללא הצלחה.
לבסוף, כאשר עצר את מכוניתו לרגע,
זינקה אביבה מהמכונית. אולם לזוועתה
הוא החל נוסע אחריה וניסה לדרוס אותה.
לבסוף הכניסה בכוח למכונית ונסע עימה
לכיוון רמלה. הוא הוריד אותה לייד
תחנה המישטרה של רמלה, ואמר לה:
״לכי תתלונני.״ מילותיה האחרונות של
אביבה לדרעי לפני שהמשיך לנסוע במכונית
לעבודתו באותו לילה היו :״עבודה
נעימה״ .ביטוי מוזר במיקצת לנערה שזה
עתה כלאו אותה, היכוה וזילזלו בה.
היא נכנסה לתחנת המישטרה כשהיא
רועדת כולה, והתלוננה בפני השוטרים.
סמ״ר יהודה אוליאל, העיד כי היא הגיעה
אליו באותו ערב במצב היסטרי. היא לא
דיברה ורעדה בכל גופה. לשאלותיו של
הסניגור ענה השוטר כי אינו יודע אם
מצבה זה נבע מלקיחת סמים, משתיית
ויסקי, או מסיבה אחרת.
כאשר העיד הנאשם כעד הגנה במישפטו,
סיפר סיפור שהסביר את הכל.
גסיונות מוצלחים. לפי גירסתו של
דרעי, הכיר את אביבה זמן ממושך והם
היו מיודדים. באותו יום ניגשה אליו
כאשר היה בשוק ברמלה, וסיפרה לו כי
הודיה ואחיה היכוה על כי היא ״משתוללת

מה עושים לכבודה של מפונית בשם ״ריתמו״ ? בגלל שהיא חדשה עושים לה קבלת
פנים מרהיבה במלון ״הילטון״ .ובגלל הצליל של השם עושים לה מסיבה עם הרבה
קצב תנועה וריתמוס .״ריתמו״ של ״פיאט״ הוצגה בפני הקהל הישראלי במסיבה
בחסותו של ד״ר פנוליו מהנהלת ״פיאט״ העולמית ובהשתתפותם של שגריר איטליה
בישראל, מאות קרואים, מנהלי חברות ואישי ציבור. אל הבמה המוגבהת באולם
החשוך של ״הילטון״ זינקו 2מכוניות ״ריתמו״ בפנסים מוארים, ומתוכן יצאו רקדנים
צעירים אשר רקדו בריתמו סוחף להנאתם של מאות הצופים שקיבלו אותם בתשואות.

אצלנו תפתח תמונות שחור— לבן בעצמך
במעבדה משוכללת וציוד מעולה
כמחיר 42ל״י לשעה תקבל :
חדר חושך ממוזג ומאוורר, ציוד משוכלל, כל הכימיקלים (לא כולל נייר),
שטיפח ויבוש (לא על חשבון זמנך) ,הדרכה.
נייר הדפסה במחירים מיוחדים

קו ר סי ם לצילום, פי תוח והגדלה למת חי לי ם

קסרהץ וובסקורה

מעבדות ליצירה בשחור-לבן
תל־אביב, רח׳ שלמה המלך ,58 טלפון 234162
פתוח מ־ 10 בבוקר עד 10 בערב

1ו601311)63..נן 5ח 6818ח 4 0ח1
אזאוס 1606ץ*צ 1ו5€70 ום

800*4סאואוס

/560/,ח4/01״/ז]51-ח״>60*100/ //

0.116 יווא0$א*1£ז סא*11ה 1*6ויזו

80*-6x0667*40*0*75 93 81 97
< •610x6־•0*01 הז* /ס£־ד*6-*6מט *1ם^84**€*1
{ *710*3 $1366*5160׳£ 88*£8\$

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
ס פירסום אי די א ל
אבן גבירול 110 תל-אגיב
(פינת אנטוקולסקי)
טלסון 227118 ,227117

קול ה שלו -
הקול ש לד!

(המשך בעמוד )72

במדינה

פה וו^מז

(המשך מענזוד )71
הרבה ברחובות״ .היא ביקשה שיסיענה
לב תם של קרובים, כדי שתוכל להתגורר
שם עד יעבור זעם. הוא הביאה למושב
והם קבעו להיפגש לשעה קלה בערב לסני
ש י מי ילו לעבודתו בשדה-התעופה כאשר
קש ממנה בערב לרדת מהמכונית, כדי
משתוללת. היא אמרה בי תרד ברמלדה
ואחר כך ביקשה לרדת במקום אחר. כאשר
תארנה השעה ודרעי ראה שהוא מאחר
לעבודתי׳ החליט להורידה לייד מישטרת
רמלה. הוא חשב כי שם כבר תמצא מישהו
שיעזור לח להגיע למחוז חפצה.
היא לא שיער כי מחוז חפצה היה הגשת
תלונה במישטרה נגדו. אם בתחילת ה־
?/ל?תות, באופן טבעי, לטובת
הנערה השחרחורת, אשר התעודה הרפואית
פירטה כי. מצאו פנס בעינה, שאלתו
האחרונה של הסניגזר שינחה מצב זה.
״האם את עדיין אוהבת אותו?״ שאל, והיא
ענתה :״איני אוהבת אותו היום, אני בכלל
לא משתינה לכיוון שלו.״
בימים אלה: תן השופט את פסק דינו.
הוא קבע כי תיאור האירועים שניתן על-
ידי הנאשם אמין עליו יותר מסיפורה של
אביבה. ייתכן מאד כי החבלה בפרצופה
של המתלוננת נגרמה על־ידי המכות ש חטפה
באותו יום מאחיה, בגלל שהיא
״מסתובבת ברחובות״ ,ולא מהנאשם.
״ייתכן,״ אמר השופט ,״כי שני הצדדים
לא סיפרו בבית־המישפט את כל אשר
התרחש ביניהם באותו הערב, אך לפי ה ראיות
שהוצגו, אינני מאמין כי ניסיון
ליתן נשיקה על־ידי הנאשם למתלוננת —
אחרי שנסיונות רבים קודמים במשך חודשים
אחדים הוכתרו בהצלחה — הוא
שגרם לכעסה של המתלוננת.״
דרעי זוכה מכל אשמה, בעיקר בגלל
פליטת״הפה של אביבה.

ח וק )

8 1 1

הקרם השוי^ר׳ להרחקת שיער מיותר
לרגלים נאות, ז6נן ע $ח13 וק 1(6עת לנולין

משאיר א ת עורך חלק לזמן רב יותר.
פועל על שרשי השיער, מחליש צמיחתם
ועל כן פעילותו היא לזמן רב יותר
מכל משחה אחרת.
ז6ק $0ח13ו>{ <16 הקרם השויצרי בעל הריח העדין
מסיר שיער בדרך הנשית ללא שריטות
וחתכים, ללא כאב, בצורה קלה ונעימה.
היי יפה, חלקה ונשית עם

מיש טרה
תישחק פשיעה

־ו 6קט $ח112ק)16

מאות בגי״גוער
במחוז, הצפוני מבצעים עבירות
והמישטרה חסרת־אוגיב
בנ 77 זזבעלת החוק החדש

>1^x111101
. 8111556ו1כ<1־זט 2

פ 0 מסיץ בישראל ״אלפא״ חברה לקוסמטיקה גע״ס

תעדיפון המנויים של הווח 05 גוה
החל 0־ 1.5.79
לשנה בלירות

דמי המנוי בארץ
לכל ארצות תבל בדואר רגיל

מחיר
,העתון
הוצאות משלוח

610

610

286

107

לחצי
שנה

ס!ת״כ

ס!ה״כ

790

418

1003

524

דמי המנוי לארצות חוץ בדואר אוויר
2195
689 1120
1781
אירופה ארה״ב, קנדה ומקסיקו
ונצואלה, ברזיל, ארגנטינה, קולומביה,
אוסטרליה, ניו זילנד, פרו
גאנה, חוף השנהב, ניגריה, דרונז-אפריקה,
טוגו, חבש

610

580

143

610
ו 1350
ו 235

610
ו 2530
ו 377

3517

610

1533
ו 257

2400

1223

פנמה,
טאייוון

610

1996
ו 313

2919

1482

תאילנד,
הונג״קונג, נפל, סינגפור

610

1570

262

2442

1243

1333

כאשר אסתר רבינוביץ* שמה לב לכך
שחסר בביתה סכום כסף קטן, אמרה
לעצמה כי בוודאי טעתה, השתמשה בכסף,
או לא חישבה נכון את הסכום שהיה ברשותה.
בפעם השנייה החלה חושדת. בפעם
השלישית, כאשר נעלמו גם תכשיטים
בשווי של 40 אלף לירות, פנתה למישטרה.
בינתיים נעלמו תכשיטים נוספים. אסתר
רבינוביץ היתד, מופתעת. אין לה עוזרת,
המישטרה לא מצאה בבית סימני פריצה,
הילדים קטנים מכדי שיקחו׳גם תכשיטים.
תעלומה.
מישטרת מרחב השרון פתחה בחקירה.
אל תלונתה של אסתר, נילוו תלונות רבות
אחרות מעקרות-בית מודאגות שכספן נעלם.
תוך זמן קצר פתרה המישטרה את ה תעלומה,
אבל הפתרון היה מפתיע. באחד
הימים, שעה שבלשי המישטרה היו במארב
על אחד הבתים, ראו ילדה כבת 11 נכנסת
לחדר־המדרגות. בתחילה לא ייחסו כל
חשיבות לדבר, אבל כשראו את הילדה
יוצאת מהבניין ובידה חבילה, התעורר
חשדם של הבלשים. הם עקבו אחר הילדה
וראו אותה נכנסת לבית אחר, ניגשת אל
אחת הדלתות ובשלווה גמורה מוציאה
מכיסה מפתח, פותחת את הדלת ונעלמת
בדירה. כשנכנסו השוטרים לדירה מצאו את
הקטנה עסוקה באיסוף השלל.
המישטרה חסרת אונים. בחקירתה
של הקטנה, שנתגלתה כילדה אינטליגנטית
באופן מיוחד, גוללה זו בפני החוקרים
הנדהמים את שיטת חדירתה לדירות. קשה
היה לייחס שיטה כה מתוחכמת לילדה בת
.11 היא הכירה את בעלי הדירות ברחוב,
ולקחה מהם בעורמה את מפתחות דירותיהם.
היא ביררה באילו שעות הם אינם
בבית, עשתה העתקים למפתחות ובצורה
זאת ביצעה עשרות פריצות מוצלחות
לדירות רבות. מאחר שגילה הוא מתחת
לגיל הענישה, לפי החוק החדש, נאלצה
המישטרה להזהירה כי יפנו אל הוריה
וידווחו על מעשיה. יומיים אחרי־כן נתפסה
* שם בדוי.
העולם הזה

2181

הקטנה שוב, כשהיא פורצת לדירה אחרת
באותה השיטה.
זהו אחד המיקרים, שבהם עומדת המיש־טרה
חסרת־אונים. בדרך־ כ לל, הוריהם של
הילדים העבריינים אינם משתפים פעולה
עם המישטרה. המישטרה, מצידה, אינה
יכולה להפעיל על הילדים שמתחת לגיל
13 שום חוק. ניתן, כמובן, להזהיר את
הילד, אפשר לנסות להוציאו מרשות הוריו,
אך אם מישפחתו אינה נזקקת סעד
ולא מוכח כי ההורים אינם יכולים לחנך
את הילד, הוא ממשיך במעשיו, נתפס,
משוחרר ושוב עובר על החוק. במיקרה
אחר נתפס קטין בן ,12 כש״לזכותו״ נזקפות
עשרות פריצות לדירות ולכלי־רכב.
הסתבר כי הוא נהג להיכנס לדירות שונות
בעזרת מפתח מיוחד מפלסטיק, שאותו
הכין בעצמו. כך נכנס לעשרות דירות
עם מנעולי בריח ועכביש, שאף פורצים
מבוגרים ומנוסים לא יכלו להם.
אך שוחרר וכבר פרץ. טוען ניצב־מישנה
נוריאל ששון, קצין אגף־חקירות

ניצב אבינועם
מאות ילדים

במחוז הצפוני :״מבוגרים אנחנו רשאים
להחזיק 48 שעות במעצר, ילדים מגיל
18־ 13 אנחנו חייבים להביא בפני שופט
חוקר תוך 24 שעות, אפילו אם לא סיימנו
את החקירה, ואילו לגבי ילדים מתחת
לגיל 13 אין לנו מה לעשות. אפשר להכניס
אותם למוסד סגור, אבל זה אינו עוזר
ברוב המיקרים, לדעתי זה דווקא מחריף
את הבעייה. לא מזמן, למשל, תפסנו קטין
בן 13 שהופעל על־ידי מבוגר במכירת
סמים. הכנסנו אותו למוסד סגור, הוא ברח
משם והמשיך למכור סמים ושוב הכנסנו
אותו למוסד, ושוב ברח. במיקרה אחר
תפסנו קבוצת נערים בני ,15 שפעלה באופן
עצמאי. הם היו מעורבים בגניבות
ובהתפרצויות. אחרי שנחקרו וגילו היכן
הרכוש הם שוחררו וקיבלו טופס הפנייה
לקצין־מיבחן. אחרי כמה שעות בלבד
הוחזרו לתחנת המישטרה. אחד השוטרים
תפס אותם כשהם מנסים לפרוץ לרכב
ובכיסם עדיין היה טופס ההפנייה לקצין-
מיבחן. הם יודעים שאנחנו חסרי אונים.
לפעמים אנחנו מנסים לסדר להם עבודה
ולדאוג לטיפול של קצין־מיבחן, אבל לרוב,
הנערים האלה, שיודעים כי המישטרה אינה
יכולה להענישם באופן רציני, ממשיכים
בשלהם.״
לדבריו של ניצב־מישנה ששון, מדובר
היום במאות ילדים מתחת לגיל ,17 שפועלים
במחוז הצפון, כאשר ברוב המיקרים
מתקשות הסמכויות המוסכמות לטפל בהם.
בשנה שעבדה נפתחו במחוז הצפון כ־66
אלף תיקי עבירות, מתוכם הואשמו כ־21
אלף ומתוך אלה היו 4881 בני־נוער המהווים
22.7־ אחוז מכלל העבריינים המבוגרים.
מיספרים אלה מתייחסים רק לתיקים
שבהם נתגלו העבריינים. עשרות תיקים
נשארו פתוחים. המישטרה משערת שבמר־ביתם
העבריינים הם בני־נוער. עיקר ה,פשיעה
של הצעירים מתבטאת בשוד (50
אחוז מהתיקים הנודעים) ,רכוש ( 38 אחוז
מהתיקים הנודעים) 29 ,אחוז מעבירות
המין והאינוס בכוח בוצעו על־ידי צעירים
בשנה שחלפה, וכן 18 אחוז מיקרי הרצח,
לדבריו של ניצב״מישנה ששון, אין זה
מדוייק לומר שחלה עליה במעורבותם של
בני־הנוער בפשיעה. העליה הסטטיסטית
חלה בגלל הכללת גילאי 18 ,17 לצעירים
החל משנת .1978 עם הכנסת גילאים אלה,
העולם הזה 2181

שבדרך־כלל מבצעים יותר עבירות מבני
גילאים אחרים, צעירים יותר, נראה היה
כי חלה עליה בעבריינות הנוער, דבר שאינו
מדוייק.
שי תו ף פ עו ד ה. בשנה שעברה הוצבה
בעיית עבריינות־הנוער במחוז הצפוני בעדיפות
עליונה. טוען ניצב חיים אבינועם,
מפקד מחוז הצפון :״בעיית פשיעת הנוער
נקלעת בין כמה גורמים ממשלתיים, במו
הרשויות העירוניות, מישרד־ך•,חינוך י, מיש-
רד העבודה והרווחה, כל אלה ואחרים
מטפלים בנוער עבריין, דבר שמקשה על
מציאת פתרונות חולמים לבעייה.״ לפי
הוראת מפקד המחוז החלו מפקדים וקציני
מישטרה לבקר בפנימיות סגורות לנוער,
במועדונים ובבתי-ספר, כדי להכיר את
המיקרים מקרוב .״מצאתי סימוכין להש־ערותי
שרבים מבני־הנוער העבריינים מופעלים
על־ידי מבוגרים,״ גורס ניצב אבינועם
.״עיקר הבעייה נובע, לדעתי, מחוסר
טיפול הולם בבית ובבית־הספר. הטיפול
בנוער חייב להיות שונה מהטיפול בעבריינים
מבוגרים,״ הוא טוען .״הגישה לעבריינים
מבוגרים היא לתפוס אותם ולהכניסם
לבתי־סוהר, אבל אצל הצעירים העיקר
הוא לערוך פעולות מניעה. הנוער העבריין
של היום הם הפושעים המבוגרים של מחר,
ולכן צריך למנוע את העבירה עוד לפני
שהתבצעה.״
באחרונה הוקמו בכל הארץ חוליות
סיעוד ומניעה של המישטרה, שתפקידן
לערוך ביקורת בשכונות, בעיקר בשכונות
מצוקה ובמוקדי פשיעה של נוער. לאנשי
הסיעוד והמניעה, שרובם בעלי תוארים
אקדמאיים בסוציולוגיה ובחינוך, מגמה
לשתף את הנוער בפעולות המישטרה,
לגרום לשיתוף פעולה של מורים ומנהלים
ושל מדריכי חבורות־הרחוב עם המיש־טרה
.״להסביר לנערים שפעולות המיש־טרה
אינה רק לתפוס פושעים ואנסים,
אלא לשמור על החוק.״
בשנה שעברה אירגנו אנשי חוליית
הסיעוד והמניעה מיבצע נאמני רכוש בחופים
ובבתי־הספר. בסחנה, למשל, היו בקיץ
שעבר מיקרי גניבות רבים ממתרחצים.
אנשי החוליה לקחו קבוצת תלמידים מבית-
שאן והציבו אותם בתצפיות במקום.
בהתחלה התנגשו אותם נערים עם נערים
אחרים שנהגו לפרוץ למכוניות המתרחצים
או לגנוב את ביגדיהם, אך לקראת סוף
העונה כמעט לא היו מיקרים של גניבות
בסחנה.
באחד מבתי־הספר הידועים בחיפה דיווח
המנהל, לפני שנתיים, על הוצאות של 19
אלף לירות לתיקון נזקים של שבירת
שמשות, ברזים וכלים אחרים בבית־הספר.
בשנה שעברה, כשהופעלו התלמידים שם,
דיווח המנהל על נזק של 300 לירות בלבד
— שבירת שתי שמשות.
״בכל מקום, שבו היה לנו שיתוף־פעולה
מלא עם המנהלים ועם התלמידים הצלחנו
להוריד את אחוז הגניבות, הוונדליזם והאלימות;״
טען ניצב אבינועם .״לפני כן
פחדו המנהלים לפנות למישטרה, מפני
שחששו מפני המישפחות של העבריינים,
הידועים כאלימים או מפני שלא רצו להש מיץ
את שם בית־הספר, אבל היום אנחנו
זוכים לשיתוף־פעולה מרבי וזה עוזר.
קל יותר לתקן עבריין צעיר מאשר עבריין
מבוגר. לכן, אם לא נפעל כבר עכשיו
לביעור הנגע, והרשויות האחרות, שצריכות
לטפל בנושא לא יקדישו יותר תשומת-
לב וכוח־אדם, אין להתפלא אם מאוחר
יותר יגדל אחוז הפשיעה בקרב הנוער.״

נחש רק 6א נבונים
והזכיה הגדולה שלף

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

0 0 0

עכשיו, שני מיליון ל״י
יכולות להיות שלן

מפעל הפיס

!הופיע!

ה חי
קורבן האינפלציה

המתזונגים סיפרו בי הקבלן
;הג לגבות דמייקדימח ולהעלם
לחשוד היה הסבר מעניין לכד
במישטרת חיפה התקבלו בשבוע שעבר
שלוש תלונות על בחור כבן ,36 שהציג
עצמו כקבלן לעבודות־שיפוצים.
המתלוננים סיפרו כי אותו אדם נהג
לגבות אלפי לירות כדמי־קדימה, עבור
חומרים, כבייכול, וובעלם.
מישטרת חיפה פתחה בחקירה ואיתרה
את הקבלן יאסין חמידה. הסתבר שאין זה
המיקרה הראשון שהקבלן לוקח דמי-קדימה
עבור חומרים ונעלם.
כששאל אותו החוקר מדוע ביצע את
המעשים, הסביר החשוד :״תראה אדוני,
המחירים עולים ויש אינפלציה, לא יכולתי
לבצע את העבודה. אני רואה טלוויזיה,
ואני חושב שאני הקורבן הראשון של
האינפלציה.״

!1הגליון יעמי *^79 מס 49 וחבו: ד 1 1ו 1ו 1ו 1!8 1 1

ן המידע החש׳ עד נווצת |
ן הצמות י זהירות! מרשיו נשלם 1
התחתון! י בלעדי: למה התבטו
1רפק מויאל. ראש מיחלס הסמים? 1

ועוד ועוד • וכל המדורים הקבועים • הפצה ראשית :״גד׳׳

כתבת ..השלח חוזר צאה למיבצע אישי:
לעשרות חתונות זרות, אכלה ושתתה מבלי

אכלתי ערב־ערב במשך שבוע ימים, שבסופו עליתי על המישקל,

והגעתי לשלוש החלטות. האחת — לפתוח מייד בדייסה רצחנית,
11 * 1
להפוך צמחונית. השלישית — כשאתחתן לא אציע לאורחי רבע או חצי עוף.

מדמי ליד דוכן המשקאות והחטי-
? פים ואכלתי במהירות מכל הבא ליד,
כשאני מביטה סביבי בחשש. בדיוק ברגע
שבו דחפתי אל פי חתיכת עוגת־שמרים,
שמעתי צעקה מאחורי :״אהלן, יאירה, מה
נשמע בהעולם הזה?״ הסתובבתי כנשוכת-
נחש ומיהרתי להסות את הפטפטן, אחד
מידידי, שכימעט גרם לסילוקי מאולם החתונות.
כששמע את מטרת ביקורי בחתונה,
חייך בעורמה והזמין אותי לברך את
אם הכלה.

]שיעה לחותנת

החותנת, אשד, עבת־בשר, בגיל העמידה,
עמדה במרכז החדר, עטופה בספק וילון
ספק מפת שולחן, כששפמה מזדקר לעברי
באיום. כבר היה מאוחר לסגת. ידידי ה בדחן
גרר אותי לעברה ולחש לי :״נו,
תגידי כבר מזל טוב.״ ברכתי את האשד,
בלחיצת יד, אך היא לא הסתפקה בכך
והנחיתה על לחיי נשיקה רטובה ודוק-
רנית. בעודי משפשפת את הלחי, ניגש
אלינו גם החותן, עב־כרס, שלבש חליפה
בסיגנון שנות ה .30-את ברכותיו

באולמי פאר בתל־אביב, בחתונתם של אנט ומוטי.
החותנת, שלא ראתה אותי מעולם, הפצירה בי
שאספר מאיזה צד הוזמנתי. ניצלתי את הרעש במקום ומילמלתי מישפטים־חסרי מובן.

לחיצת״? לחתן

הפרינציפ בחתונות הוא לגשת היישר אל החתן
והכלה, ללחוץ את היד, לנשק לכלה ואז כולם
חושבים שאני אחת מהחבר׳ה. בתמונה אני טס הזוג חנה ומרדכי לוי־סלח באולמי כלנית.

!נמשו שוסע הלנה
שהנחיה שלא הוזמנה
הביע במעיכה, משהו הדומה לחיבוק מוח״
צני. חייכתי חיוך שכולו כאב, ונמלטתי
החוצה.
נכנסתי לאולם־חתונות אחר, כשאני
מקווה לטוב. בפתחו של האולם ניצב
שוער בעל שפם־מברשת שבדק את הנכנסים
.״זה הסוף,״ חשבתי ,״עכשיו הוא
ישאל איפה ההזמנה, ויעיף אותי החוצה.״
התבוננתי סביבי בחרדה, וחיפשתי דרך
לסגת על עקבותי, אבל זרם האנשים פני מה
חסם את דרכי החוצה. על־החיים־ועל־המוות,
אמרתי בלבי, כשאני שטופה זי־עה־קרה.
וחייכתי חיוך מתקתק אל השוער
הקשוח. זה רק הסתכל בי באיום ואמר:
״גברת, את מוכנה להראות מה יש לך
בתיקו״ נשמתי לרווחה, הרע מכל עבר.
הראתי לו בעונג את הפינקסים והעטים
והממחטות והתמדוקים וחדרתי אל אולם

ברכה בפה מלא

קצת קשה לזלול וגם לברך
בחתונה
את המחותנים.
אחת מתעשרות מצאתי את עצמי במצב לא נעים כשניגשה אלי

אס החתן וביקשה ללחוץ את ידי, כנראה הייתי מוכרת לה. דחפתי
במהירות לפי את העוגה, שבאותה עת הייתי עסוקה בזלילתה,
ומיהרתי לברך אותה ואת מישפחתה, ותוך כדי כך גס הונצחתי.

ביקשתי וגם קיבלתי בליווי
11111 (1
חיוך מכל המלצרים הנח1111
מדים,
שאילו ידעו מי אני, היו אולי
זורקים אותו בפרצופי במקום בצלחתי.

החתונות, אל שימחתם של ליאורה ואי-
ציק, שמעולם לא הכרתי.
הכל התחיל יום אחד, כשנזכרתי בסיפורי
סבתי המנוחה, שהיתה פעם, בימי
חלוציותה, מאד ענייה, והיתד, נוהגת
להתפלח אל חתונות זרים, עם חבר או
עם חברה. שם היתד, אוכלת מאכלי־מלכים,
לפחות פעם בשבוע, תחת הסנדוויץ׳ היומי
עם הבצל. ואמנם, במשך יותר משבוע
נתתי סיפוק לקיבתי המקרקרת וליצרי
האנטי־גסטרונומיים, כשביקרתי בעשרות
אולמי־חתונות ברחבי תל־אביב, זללתי,
השתכרתי, התנשקתי והתחבקתי עם בעלי-
השימחה, מבלי שאיש יחשוד בי, כי אני
זרה ולא מוזמנת.
(המשך בעמוד )76

ל 1י 1ן 1 1^ ^ 111 1 | 1באף חתונה לא טרחו שכני לשולחן לשאול
אותי שאלות מביכות. היה ברור לכולם שאני
1* 1111

מוזמנת. הרגשתי את עצמי בבית בכל חתונה ואף העזתי להשיק כוסית לחיי החתן והכלה.

מזע

מהימן אפשר לקבל אצל
הילדים, שדרכם ביררתי את
שמות המתחתנים, ונמנעתי ממצב מביך.

מזל טוב

לרחל ולסוטי חביב (למעלה) ולאנט רצצקופ (מימין) .לפי החיוך
שעל פניהם אפשר להבין שכלל לא חשדו בי, למרות
שבח ינתם של אנט היו רק דתיים, ובחתונתס של רחל ומוטי הייתי האשכנזיה היחידה.

ל נשפי מלכת

המים

אשר יערכו בכל רחבי הארץ
ה מו ע מדו ת תגענה ב או טו בו סי ם של

האשתשבאהלס עו ד
(המשך מעמוד )75
טבילת־האש הראשונה היתד, הקשה ביותר.
מצאתי את עצמי ערב אחד עומדת
ברחוב המסגר בתל־אביב, שבו מרוכזים
רוב אולמות־החתונות. עשיתי אן־דן־דינו,
ובחרתי באולמי־פאר.
ליד הכניסה מצאתי זוג זקנים, ששמחו
לגלות לי את שם החתן־כלה. פסעתי בחברתם
אל השימחה ואל הארוחה.
עוד אני סמוקה מעונג על עצם ההוד
פלחות לאולם, והנה חשכו עיני. כשהתרגלתי
לאור המסנוור, שבקע מתוך האולם,
ראיתי והנה נקלעתי לחתונה של
דתיים שרופים. אנט ומוטי רצצקונדהרצ-
ליש, הכלה והחתן, היו עטופים במלבושי
החורף, בעיצומו של ערב קיץ לוהט. גם
כל הדודים והדודות לבשו כובעים, פאות,
כיפות ושמלות ארוכות־שרוול. אני וידידי
היינו עירומים לידם וכל המבטים באולם
ננעצו בזרועותי החשופות ובראשו הגלוי
של בן־זוגי.
החלטתי להרוג את בושתי בשתייה. ניגשתי
אל המוזג, שדווקא חייך אלי והציע
לי קוקטייל מייוחד, שהשניה ממני להרף-
עין את חוסר־הנוחות. קינחתי בשבעה-

שבעלי השימחה לא היו גזענים. ההורים
של החתן והכלה דאגו לי למקום נכבד
בראש אחד השולחנות. שכני לשולחן היו
תורכים. הם לא דיברו עברית. אבל הבעל,
שישב לשמאלי, מזג כל הזמן עארק ויין
לכוסי, ושוב עארק ושוב יין, לחיי הכלה.
ואשתו העגלגלה הוסיפה לצלחתי העמוסה
אורז ובשר, ורבע-עוף ובורקאס, וירקות
וחמוצים ותפוחי־אדמד, מטוגנים .״העיקר
להיות שמח,״ גימגמה לעברי בחיוך.

״הכל בסדר;
ה אוכל בסדר״
^ כל החתונות שבהן ביקרתי
יי -יצא לי, שלא תמיד מרצוני, להצ טלם
עם החתנים והכלות והאבהות
והאמהות, בתמונות צבעוניות ובשחור־לבן
ובסרטי חתונות, תמונות מישפחתיות
ותמונות למזכרת, ולאותם הזוגות הטריים
שבוודאי יתמהו מי היא זו שמופיעה כל
כך הרבה בצילומים, הריני מאחלת להם
מזל־טוב מכל הלב.
ומה עושים כדי לעכל את האוכל הרב,

ת־א,רח בונרעזוב , 4ט ד 59106-59975
8 0 5 6 5 .ס £א 0וזו 0א 0ם 8 -ו*
61- *1/17. 4 , 8 0 0 8 * 5 8 0 7 181. 59106-59973ז

היפות והיפים, המלכות והמלכים — מהים מהיבשה ומהאוויר ;
מהארץ ומחו״ל — נוסעים כל ימות השנה לכל נקודה בארץ עם
האוטובוסים החדשים והמפוארים של ״יונייטד-טורס״ ו״דן־תיור״.

חינם!
תיק מזרוני
לים לרוכש
השבוע כיסוי
מדגמי היבוא

הנחות | !7111

כל דגמי היבוא והיצור ה מ קו מי |
חירים סי טונ איי ם +הרבבה חינם )
דגמי הציפויים ״קסטו מאג׳יק״ ו״לוגאנו״
(יבוא מאנגליה) ״ונציה״ ו״לימונטה״
(יבוא מאיטליה) הם רק חלק מעשרות
הדגמים המבטיחים שלנו. בין הדגמים
הרבים שבידינו תמצאו כיסויים
בצבעים מרהיבים, מגוון עשיר
של סוגי בד ופרווה הנעימים
למגע, חסיני אש, בלתי
חדירים לאבק, ניתנים
לכביסה וכאלה שאינם
מתחממים בשמש.
לשרומך ב מ קו םמחלקה
ענקית לאביזרי רכב, תיקוני ריפוד,
שטיחים, הרכבת משענות ראש
אורגינליות וחידוש מדפים סדוקים.

״7ז71י1רד 1״
מרכז לאביזרי רכב הגדול ביותר

יבוא יצור שווק והפצה: אורי לוין בע״נו ת״א רח׳ מוהליבר 23 טלפון 50828/9 :י
מכירה והרכבה: ת״א רח׳ יצחק אלחנן ( 10 בררו מששת הים למגדל שלום) טל>50828/9 .

לך בת הנעורים
שני קורסים בפגרת הקיץ
* עידון נשי המקנה לך יציבה
נאה — חן — נימוסים טובים
ובטחון עצמי בחברה
* התעמלות מכוונת ליציבה
טונה, חיזוק שרירים, גמישות
והרויה

ה מ קו מו ת מוגבלי ם
הרשמי מיד
טלפני לראיון אישי 267682
אולפן לאה פלטשר
אבן גבירול 50 תל־אביב.

נדחפתי בכל החתונות (כאן עם יפה ודויד פרט
אסייג) לתצלום מישפחתי. ולכל אותם הזוגוו
שבוודאי יתקשו לזהות אותי בין התמונות וסירטי־החתונות, הריני לאחל מזל טוב
שמונה סנדוויצ׳ים. לגמתי עוד כמה ״קוק*
טיילים מייוחדים״ והרגשתי מסוגלת לכל.
שכחתי את הפאות והשמלות ארוכות־השרוולים,
שכחתי גם את הכיפות והכובעים,
וניגשתי לחבק ולנשק את הכלה החיננית,
שהיתה כה אדיבה ומנומסת, ש אפילו
לא שאלה אותי מי אני. אמה היתד,
יותר חשדנית. היא שאלה אותי, בעברית
מגומגמת — כולם דיברו שם אידיש או
אנגלית — מאיזה צד אני, מצד החתן או
מצד הכלה. ניצלתי את הרעש שבאולם,
ועניתי במישפט מובלע, חסר מובן בעברית.
היא לא התבלבלה, החותנת החש דנית,
ושאלה שוב :״מה אמרת, לא שומעים?״
השאלות והתשובות חזרו תישנו,
עד שקצה נפשה בי. היא התפנתה
להתחבק עם קרובים אחרים, אך לפני כן
העניקה לי נשיקה רטובה על הלחי, שהונצחה
במצלמתו של ציון, צלם העולם הזה.

;;העיקר —
ל היו ת שמח״
^ מחרת מצאתי עצמי שוב ברחוב
• המסגר, ליד אולם הנשיאים, בדיוק
כשהתחיל טכס הנישואין של רחל ומוטי
אושרי-לוי. לחתונה הזו הגעתי כבר מצויירת
מראש. וכשעצר אותי השוער בכניסה
הראיתי לו מעטפה לבנה, דמויית הזמנה,
שכלל לא טרח לפתוח.
את אותה המעטפה הגשתי אחר-כו להורי
הכלה, בצירוף ׳איחולי הכנים, והם לא
העזו לפתוח אותה בנוכחותי. אם חשבו
שהיה בה צ׳ק, התאכזבו. על פיסת נייר
לבנה כתבתי באותיות׳קידוש־לבנה: תודה
על הכיבוד.
אם לא הייתי מגישה להורים את המעטפה,
וזוכה מייד בתמונה קבוצתית עם
בני הזוג הטרי, היה לי אולי קשה להסוות
את עצמי. בי בחתונה של רחל ומוטי היו
כמעט כולם יוצאי תימן ותורכיה ואני,
אשכנזיה לכל דבר, בלטתי בזרותי. אלא

שהצטבר בקיבתי אחרי חינגות נון-
סטופ שכאלה? לפתרונה של בעייה זו
דאגו שאר המוזמנים. לרובם לא היה איכפת
אם אני מוזמנת או לא, הם כבר הז מינו
אותי לחודר, ולשיק ולריקודים נוסח-
עדות־המזרח, שאותם תירגלתי הרבה במשך
השבוע.
באולמי לחיים אפילו טעמתי מעוגת החתונה
אצל יפה אסייג ודויד פרם. גיליתי
שבכל האולמות מגישים את אותם המאכלים
ומנגנים את אותה המוסיקה, רק ש אצל
התימנים, העיראקים וד,מרוקאים יודעים
לעשות יותר שמח מאשר אצל הפולנים.
אחד האולמות, שממש נהניתי להיכנס
אליו, היה אולמי שושנים, בגלל
ששם יש חתונות בנוסח יהודי מרוקו, האחת
אחרי השנייה.
בחתונה החמישית שלי באולמי שושנים
החלטתי להיכנס אל המנהל ולשאול אותו
על מצב ההתפלחויות לאולם. אמרו לי
ולצלם לחכות, עד שניגש אלינו גברתן
קשוח ושאל אותנו מה אנחנו רוצים. הסברנו
לו שאנחנו עיתונאים וברצוננו לש אול
כמה שאלות את המנהל. שוב נאמר
לנו לחכות, עד שנכנסו לחדר כמה גבר תנים
כהי־פנים, שכולם דומים איש ל רעהו,
ובלי אומר ודברים תלשו מידי ציון
הצלם את המצלמה, צילמו אותו, אחד מהם
הוציא את הסרט וצעק עלינו :״החוצה!״
לא היה לאן לצאת, שכן אחד הגברתנים
עשה גוף בדיוק ליד הדלת.
אחרי מאמצים הצלחתי לשכנע את בעלי
האולם — כשישה במיספר — לשבת עימנו
בשקט. בעת השיחה נשארו בחדר הגברתנים
הזועפים. יורם, המנהל, הסביר לנו
בנעימות מלאכותית, ש״בעצם אין לנו מה
להסתיר, הכל בסדר, האוכל בסדר, אנחנו
רק אלרגים לעיתונאים. מאז שתפסו בעל
אולם שכן בכל־בו־טק, אנחנו לא מכניסים
עיתונאים פנימה. אבל באמת אין לנו מה
להסתיר, צריך רק לבקש רשות להיכנס.״
ביקשנו רשות, ונענינו בסירוב. יצאנו
החוצה, יראים במיקצת אך שבעים ומרוצים.
העולם הזה

2181

ליוגורט יש אופי שעו שה י 1פי י 1פי

אריאל׳

האם ידעת, למשל, שבבלקן,
מולדת היוגורט, חיים אנ שים
למעלה ממאה שנה?
מחקרים הוכיחו שליוגורט יש

. 11.11ר ק
יחוו

תנובה

סגולות רבות המעניקות
בריאות ויופי. הוא מ שמ שכסם
מרגיע טבעי המ שקיט מתח. דאגה
ועצבים רפויים. עוזר למניעת מחלות רבות

תנובה

ותורם לעור פנים צעיר ורענן.
כן, ליוגורט יש אופי מיוחד מאוד.
כדאי לך להכיר אותו גם לבני
מ שפחתך. מה דעתך?

יש מ ש הו די נ עי ם ב מג ע בעור. אבלר מי ת מי ד או מ ר לי
שלגעת בעור שלי, זאת חוי ה מיו חדתב מינ ה.
כ מו בן, ת מי ד קי ב ל תי אתהמחמאהב חיו ך צנוע.
בינינו, ל א סי פ ר תי לו מהבאמת עו שה א ת העו ר שלי כל
כך יפהו חל ק.
במקלחת ־ השתמ שי ב ס בון טו אלט רי חני ומק צי ף של
\11 יז הנו תן לך ה רג שה ר כה ונ עי מ ה.
לאחרמקלחת — כ ש הגו ף יבש מעט, ואתז קו ק ה
לתח לי ב עדין יו תרמקרם, אתי כו להלהשתמשבתח לי ב

המיוחד1א 10ז 1_0ץ11\/£/א

ה שו מ ר על ג מי שו תולחות העור

ל שיזוף — כשאת ובני משפחתךמש תז פי ם ב שמ ש, ח שוב
שבע תיי ם ל הגן על העו רול הזינו. קרם שיזוף ^1 ז
מו סי ף ל חו ת לעור ו מונ ע כוויו ת.
לאחר שיזוף — כ די ל ה רגי עאת העור תו כ לי להשתמש
בתח לי ב ע דין של \11 א שי תן לך הרג שה טו בהוה גנ ה
גם לאחר שיזוף מ מו ש ך.
ל כל עת — לכל בני המשפחה, תינו קו ת, י ל די ם
ו מ בוג רי ם ולכל ח ל קי הגוף, טו ב ת מי דקרם * 11\/£י.1

יבואן ומפיץ: תעשיות ס לוו אפלסט בע״מ יצרני חו מרי חבישה,
רח׳ מג שימים ק רי תמט לון פתח־ ת קו ה.

זה הרגל טוב

לא לגברים! לא לגברים! לא לגבר׳! ל* ולהכרים נ־

בלינציס אגוזים מסווניס
שר מיסווזת ואה
את מיסעדת לאה שברחביה מכירים ן
מכירים. על בלינצ׳ס האגוזים הלא־רגי-
לים שלהם מתים? מתים. לדעת את הסוד
העולמי איד מכינים אותם בבית רוצים?
רוצים.
נו — אז לעבודה.
מכינים כלי מייוחד, לשם מגירים את
הריר כל משך זמן הבישול. מדליקים גם
סיגריה אם מאד נחוץ, בכדי להרגיע את
הנפש ההומיה.
כל העסק כולו כולו, לוקח אולי חמש
דקות, אבל מי כאוהב בלינצ׳י זה יודע —
איזה נצח יכולים להיות גם חמש דקות.
מערבלים בבלנדר את הבצק לבלינצ׳ס
אלה.
כוס אחת קמח לא תופח, על זה ביצה
שלמה, על זה כוס־חלב, על זה כף־סוכר
עם קורט מלח, ועל זה מיכסה הבלנדר.
מערבלים כמה דקות, והבלילה מוכנה.
במחבת טפלון משומן טיפה טיפה בחמאה,
מכינים את החביתיות עדינות, דקות
ויפות.
אחר־כך, באיזה כלי או פינז׳ן, מכינים את
רוטב האגוזים.
ממיסים רבע חבילה מרגרינה בלי מלח
( 50 גרם) עם חצי כוס־מים, שופכים פנימה
מאה גרם אגוזים טחונים או קצוצים
דק דקיק (זה יוצא בערך כמות של כוס
גדושה) ומוסיפים חמש כפות־סוכר. בוחשים,
מורידים מהאש, ומצננים מעט.
כעת. על כל עלה בלינצ׳ס, מורחים עם
כף מהרוטב הזה בלי לקמץ, מגלגלים די
רחב, ומורחים עוד פס אחד, על גב החבי-
תית. אם רוצים להשתגע, בוזקים ככה
יפה גם קצת אבקת-סוכר מלמעלה, לקבלת
״מראה מיקצועי״ .אבל אף אחד לא רו-
צה להשתגע, מייסורי ציפייה מיותרים. אז
בולעים את זה מהר מהר, ובא המרגוע
לנשמה.

לציטין -מ מיס
ה שו מני ם הגדול
לציטין, הוא חומר שומני המצוי בעיקר
בחלבון הביצה ובסויה. גילה אותו, בשנת
,1950 החוקר הצרפתי מורים גובלי. תוך
כדי מחקריו בחלמון־הביצה הצליח האיש
לבודד חומר שומני, שהסופר־ספציאליטה
שלו היתד. לקשר בין מיים ושמן, וליצור
תחליבים. לציטין בתוך הגוף, משתתף
ביצירת תאים חדשים, ויש לעסק הזה
תפקיד היוני בחילוף החומרים של השומנים,
ותהליכי הפיכתם אנרגיה. בקיצור,
אין הגוף יכול לפעול בלעדיו. אצל אדם
בריא מהווה הלציטין ס /ס 3 0ממישקל המוח,
ו 72 ממישקל הכבד .״עכשיו, אני
יותר חכם בקילו,״ יאמר הקורא הסבלן.
אז מה אני עושה עם זה? יופי. בזה בדיוק
העניין. אדטו־טו — אנחנו מגיעים.
כל תינוק יודע, שכולסטרול, הוא גורם
ראשי להסתיידוודעורקים והתקפות־לב.
הכולסטרול עצמו דווקא דרוש לגוף, הוא
מתחיל להתפרע ולהזיק לגוף רק כשהוא
מצוי בכמויות לא מאוזנות — יוצר מיש־קעים
בעורקים, מצר אותם, מה קורין
הסתיידות, ופלוס, יש סוג של התקף־לב.
אז זהו. כאן בא הלציטין ומככב בסיפור
חייו. כיוון שהספץ שלו זה לחמים שומנים
ולהופכם תחליב, הוא ממיס את הכולסטרול,
הופך אותו תחליב, ומאפשר
לו בכך לתרום באופן פרודוקטיבי לבניין
תאי־הגוף, ולאספקת אנרגיה. בעולם התזונה
הביולוגית, נחשב הלציטין כאמצעי
הצלה ממש, מפני התקפות־לב. חכו רגע,
וזה עוד לא כל הכישרונות שלו.
גם לאנשים בעלי עורקים ולב חזקים
כמו מק־דיזל, וסתם רוצים לרזות יעיל,
אין כמו הלציטין לעזרה. ממיס השומנים
היעיל הזה עוזר לשומנים להישרף מהר
יותר לקבלת אנרגיה, ומה שהכי הכי חשוב
לחתיכות, מיצבורי השומן מתפזרים בגוף,
י ואינם משתקעים במקומות לא רצויים.
י, עושה חיטובים נכונים יעני, כמו שקבע
האלוהים בספר, לפני שהינדסו לו את
כל העבודה עם ג׳אנק פוד.

שלוש קפסולות ליום — ועיסקי השומן מסודרים
אצל ספורטאים העוסקים בפיתוח הגוף,
לציטין זה ראש מיצעד הלהיטים. החבר׳ה
האלה טוענים מניסיון, שהלציטין עוזר להם
להעביר שומן ממקום לא רצוי למקום רצוי.
אם זה עוד לא מספיק, הרי שהלציטין
מסייע לגוף בספיגה יעילה של הוויטמינים
השומנים ,£ם ו־\ 7מהמזון. הוא מתקשר
עם ברזל, שעושה בדרך־כלל המון
בעיות בלהיספג בגוף, עוזר פנטסטי גם
לסידן להחליט על חנייה בתאים, מחזק
את המוח, משפר את הזיכרון, ונוסף על כך,
בתור טיפ, הוא משפר גם את כל תהליכי
המחשבה, לתשומת־לב בעלי ראשים
כבדים.
הלציטין מגביר את כושר ההתנגדות של
הגוף לדלקות, ומונע את הצטברותן של
אבגי־מרה, הנוצרות, למעשה, מכולם־
טרול.
מה עוד אפשר לרצות מהלציטין חוץ
מאשר לדעת איפה משיגים אותו דחוף.
אז זהו. המקורות הכי בטוחים של הלצי-
טין בטבע הם השומנים הבלתי־מזוקקים
המופקים בכבישה קרה, או בתהליך מיצוי
קר, כמו שמן נבט החיטה, אגוזים
בלתי־קלויים למיניהם, חלמוני ביצה, ופו-
לי סויה. אלא שעיבודו של המזון, קליי־

פ טנ טי ם

אלה מילים !
מייחסים זאת לפורד הזקן, מייסד
השושלת, שבכל ויכוח עם יריביו היה
אומר :
״תירק עלי, תצעק עלי, תבוז לי,
ובלבד שתעשה את רצוני.״

הסוד של

גידולים מעל העור. בל•

רם קופד

ל הי פרד מאלף פונטים
למה אלף פונטים? כי זה בערך הסכום שמבקש רופא-עור
תמורת צריבת העסק, אפילו גודלו של הגידול, כגודל יבחוש
מצוי. פעם גרסו, שאין לגעת בשום־אופן בגידולים שעל העור,
כי זה ״מעודד סרטן״ .היום, ממליצים הרופאים למהר ולהיפטר
מהם, ומאותה סיבה עצמה.
אם למישהו גדלה איזו בומבה עשירה, כדור סגול מורכב
מאשכולות קטנים כמו פטל, שיתכבד וילך לרופא, בכל זאת,
יעלה כמה שיעלה. עם אלה, אין להתעסק. אבל אם לבן־אדם
צומחת אי־פה אי־שם איזו פיטמה זערורית וחלקה, מן בליטה
פיצית בצורת חצי מלפפון, או נפיחות בגודל מטבע חמישה
גרוש, אפשר לארגן לזה חלווייה צהלית, זאת אומרת חזק, מהר,
ואלגנטי.
הכפריים באירופה היו נוהגים לקשור בשני קשרים חוט
תפירה רגיל לבסיס הפיטמית הזאת, ולעשות לזה בכך חנק
קולוסלי. היבלת הבי עקשנית היתה מוותרת, ומתפגרת אחרי
שבוע. אם הבסיס היה שמן מאד, ורק המותניים של היבלת הזו
הוצרו בשל צוק־העיתים, היו מורידים את החוט הקודם, שהפך
רופף, והיו קושרים קשר חדש במהודק.
זאת השיטה הכי חסכונית בעולם, אבל לא תמיד לגמרי
נטולת כאב קטן.
מה שכן אפשר לעשות, ובאופן הרבה יותר יעיל, זה לקנות
בבית־המרקחת הקרוב בקבוקון ^] 0X ^ 1^. 0011 שנועד מטבע
ברייתו ליבלות של הרגליים. לשם, הוא דווקא לא כל-כך מטריף,
כפי שמעידים כמה חברים, אלא שבהסבה מיקצועית נכונה,
העסק הזה הופך חומר־פלא. שמים בעזרת הקיסם המחובר לפקק
נקודה אחת זעירה מהעסק הזה על הגידול הקטנטן, ומקפידים
מאד שזח אכן יהיה על הגידול הקטנטן בלבד, ולא יגלוש לכל

תו, טיגונו ובישולו, מפחיתים בהרבה את
כמות הלציטין שבו.
הדרך הבטוחה ביותר לקבל לציטין נטו,
בכמויות יעילות לגוף, זה לקנות בחנו יות
למזון בריאותי וטבע, אבקת גרגרי
לציטין המיועדת לפיזור על המזון, או
לאכילה ככה, בכמויות של כפית אחת עד
שלוש ביום. לגבי דידי, ישנה אף דרך נעימה
מזו, והיא בליעת קפסולות לצי-
טין בכמויות של אחת או שתיים ליום,
הנלקחות עם הארוחות, אפשר לחשיג
אותן מתוצרת 110)1316 0 0 . 011)1.
או 111£6ג 11631);1שניהם יצרנים בעלי
מוניטין מאנגליה. חשוב להקפיד על מוניטין
המיפעל המשווק זאת, כיוון ש-
הלציטין הוא חומר יקר יחסית, ורבים
המתפתים לערבבו עם אבקת־חלב או כדומה.
קפסולות, פותרות גם בעייד. זו. יאללה.
להתחיל לעבוד על החיטובים של
העורקים, של הישבן, והראש.

הבקבוקון ההורג

-בהסבה מיקצועית נכונה

סביבותיו. מקפידים לשים זאת פעם אחת ביום, כל יום, במשך
שבוע, או כפי שדרוש לסילוק העסק. אחרי פרק הזמן הזה, מגרדים
מעט את הערימה היבשה שפעם היתה גידול, ובמטה קסמים
נגלה עור חלק מתחת לקרנית הנפוצה לריצפה.
אם, אחרי שמגרדים נשארת עוד גבשושית קטנה — להמשיך
את הטיפול, עד שזה מגיע לגובה פני־העור. איך יודעים?
מגרדים קצת כל יום, ומגלים. אם הגרוד פצע מעט את המקום,
לא להשתמש בחומר עד שהעסק מגליד. יש איסור חמור למרוח
זאת על פצעים וסריטות. במו עיני ראיתי איזה יופי זה פועל.
זהו. הנה לפניכם כל הסוד. מה שנותר זה לרוץ ולבצע.

רם קופד הוא מיסעדן צרפתי, אשר
נאה דורש, נאה מקיים. בשל גברים כמוהו
יוצא לצרפתים כזה שם סופר־דופר בכל
הנוגע לענייני רומנטיקה. הבן־אדם הזה
חי, אוכל, ונושם את החיים מצידם המהנה
ביותר, במיקצועיות ראויה לשבח. אני חושבת
שאפילו מטר מהקבר, הוא לא ישכח
את כל הפוילע־שטיק שעושים את החיים
כל-כך נעימים לנשים. מה שעוד רציתי
לספר, זה שאין אפרודיסיאק אחר בעולם׳
שרם לא יודע עליו. ארבעים שנות
התעניינות ערה בנושא, בכל זאת מניבים
איזו תוצרת. מכל המירשמים שלו,
אחד המומלצים על ידו בכל תום הלב,
זה המירשם דלהלן:
לוקחים בקבוק שמפניה צרפתית, חצי
קילו תות־שדה, שבע כפות סוכר, ומערבלים
הכל היטב היטב בבלנדר. זה משקה
של בוקר מתפנן כזה, אומר רם. מייוחד
לזוג בחופשת זימה. מי ששותה מזה, צריך
אחר-כך שבע נשים. אחת לא תספיק.
אז זהו. הכנתי את זה פעם, וראשית,
זה טעים שיגעון. אז זה הראשית. בקשר
לשנית, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל.
מה שאני רק יודעת זה שאולי, אם לא
הייתי מתנדבת לבעלי במקום בל השבע —
היום, לא היה כל מכר מתבדח לי למראה
הבטן העצומה :״דפקו אותך, מה?״

ץ!!דטה ד1*1

ועור לעצמו

את ה-זוקאססס של ה 15ק
ותראה א ת סידרת מערכות
הסטריא! המפוארות של
ו 61016 חר 1ס 3כ ש

מערכות ה7£8 -ו\\/11(510 0£1ו
של ״שניידר״ כוללות:
\1£8וט 7רגיש ומשוכלל

לכל הגלים עד ,0,9
* עם תחנות \/1ו £.ננעלות,
* מד־תדירות דיגיטלי,
* שעון זמן דיגיטלי,
+ח11£1£קו £1\/בעל
אפשרויות כיוונון מגוונות.
£10£8א ט — 80 כל כולה
0£01ק\ — 7/היחיד עם
או מר ת עצמה, בדומה
שני מנועי ם ומערכת
ל11-ק< 0001 של ה. £-15-
70 - £1 5£ט המאפ שרת
מערכת שעונים אל קטרוניי ם
דיגיטליים, מערכת לחיצי מגע הפעלתו ל 2-הכיווני ם;
מערכת לחיצי מגע ראשים
ומכשיר ה״שלט רחוק״
(עד 29 פעולות) יתנו בידיך א ת מיוחדים.ם £1.ומערכת 018¥ם
מ תו חכמת;
ה שליטה המלאה על כל
* פטיפון מעולה \/£וחם 8£11
פעולות £10£8א 1ס- 5
או \/£ו 8ם 1£!£01ס
המפוארות במערכות
עם סטרובוסקופ.
ה סטריאו שהכרת מעודך.

כל המערכות של מ£ס£1ו>80£1
׳מיוצרות בהתאםל תקן הגרמני
ה מח מיר 11\145500ם
בטכנולוגיית £8ס,£1יזט8):
<ו 0וו\ו 1-7£01ט 0 0ו/ץ ן
לכל המערכות -ר מקולי ם
אינטגרליים 1.£ע/ן 3

שירית מפואר * £10£1א ט - 80
עד לצליל הראשון -הרכבה
והפעלה בבית הלקוח.
אחריות £10£8־>ט 80 מקצועית-
מעבדת שירות ארצית לשירות
מהיר ו מיו מן עם מל אי חלפים
מקוריים.
מחירי £10£8אטם 8״ ה שווה
או ת ם למחירי מערכות
היוקרה שהנך מכיר ו ה חל טתך
ה סופי ת ת הי ה בוודאי:

דרוש
את פאר מערכות הסטריאו בחנויות הסטריאו
המובחרות

מפיצים: צלילי גיתית בע״מ, תל אביב, רח׳ ירמיהו

443121
ם ים ל

העולם הזה

2181

איך להיות
אלגנטית בלי
להרוס את הבעל
כל אחת רוצה להיות משהו מייוחד. לא
סתם נערה או בחורה, אלא אחת שכולם

התהליך: חילקו את הארץ לאיזורים שונים.
לכל איזור הרוקמות שלו. כך, למשל,
הנשים בעזה יוצרות את הריקמה נוסח
עזה. לעומתן, נשות נצרת יוצרות ריקמה
שונה הנהוגה בנצרת. וסיגנונן של נשות
בית־לחם שונה לחלוטין מסיגנון הריקמה
של חברותיהן באיזורים האחרים. כך נוצרת
הריקמה המסורתית הייחודית.
אינני יודעת אם זה משנה לך, אבל
אם את אוהבת רכילות, אז בבקשה: מי
שהיתר. הגברת הראשונה של ארצות־הב־רית,
בטי פורה רכשה בביקורה בישראל
אחת משמלות משכית עם ריקמת עזה.

העיר להסתובב סביבה, כאילו היתה צפיחית
בדבש. הבלונדינית בעלת העיניים ה כחולות
או הירוקות.
השנה חלה תפנית חדה בעניין הזה. לא
עוד הצבע הבהיר. מעתה ועד להודעה חדשה,
מחפשים את המראה האכזוטי. המראה
הגיזעי בסיגנון הנערות מתאילנד. אז אם
את שחומה או כהה, אין לך מה להתבייש.
נהפוך הוא. אפילו חובה עליך להדגיש את
המראה הזה, כמו למשל, באמצעות שפתון
בהיר, בצבע ורוד.
פעם קראנו לזה קיטש. היום זו האופי

עיבודי ריקמה משולבים בשמלת שמיזייה (מימין) ,שמלת ערב מכותנה ומערכת דו־חלקית לשעות היום
מפנים מבטיהם אליה ואל בגדיה בהתפעלות.
כדי להיות אחת כזו, יש צורך
בפינקס־צ׳קים, שאפשר למלא בו את הספרות
ללא חשש ובלי נקיפת־מצפון.
כמה יש כאלה? דומני שבודדות. אז
איך, בכל־זאת, מצליחים להיראות אלגנטית
ומייוחדת מבלי להרוס את חשבון
הבנק ואת הבעל?
את התשובה אפשר למצוא בחנויות משכית,
המציגות קולקציה שיש בה גם מהייחוד
וגם מהאלגנטיות. במייוחד על־ידי
שילוב של ריקמות מסורתיות עם בגדים
אופנתיים.
מה זאת ריקמה מסורתית? ובכן, הנה

כשהגיעה לכאן רעייתו של שר־ההגנה של
ארצות־הברית, הגברת בדאון, חיפשה גם
היא שימלה בסיגנון של משכית, ומצאה
דווקא אחת שהיתר, זהה לשימלתה של
בטי פורד .״זה לא מפריע לי,״ אמרה,
״כל זמן שהשימלה מוצאת חן בעיני.״
המראה האכזזטי
מי היתד, פעם, הנערה המושכת? זו
שבמסיבות ליל־שישי התאמצו כל זאבי-

נה. היום המראה הוא משיי, חלק ואב־זוטי,
מראה רך בעל גוון זוהר, לחיים
חלקלקות ובוהקות, עפעפיים רכות, שפתיים
נוצצות וציפורניים מבריקות.
אפשר להשיג כל זאת בעזרת צבעי
הוורוד החם, כתום לוהט, קורל בוהק, ענבר
מוזהב וצהוב עז. ואם את בלונדית, אל
לך להתייאש או להסתתר בבית. השמש
הישראלית תעניק לך את הגוון החום,
ואם תוסיפי מעט צבע ורוד לשפתייך
וללחייך, תהפכי גם את אופנתית ואב־זוטית.

ב עי ם
ועבמ״ים

אופנת־איפור נוסח תאילנד: פנים שחומים ושפתון וורוד

״כובע של קש וחולצה ממש״ ,כך שרו
החלוצים בארץ־ישראל. באותה תקופה לא
חשבו על אופנה, לא הביטו בשבועונים
הזרים, כדי לחקות את מי שנוח לחקות.
אז, פשוט לא היו כובעים אחרים. וכובע-
הקש היה גם מאד שימושי. הוא קל ואוד
רירי ואפשר היה לצאת לעבודה בשדה
או בסלילת הכבישים, כשהכובע נוח ונעים
על הראש.

ממערכות העיתונים ולדווח על עב״ם שחלף
בזה הרגע מעל לראשו.

אבל מאז חלפו שנים, כובע הקש של
היום מזוהה אך ורק באופנה. אך יש גם
כובעים אחרים. כשאני מסתכלת בסיגנון
הכובעים השנה, נדמה לי שנמצא הפי-
תרון לעבמ״ים, אותם עצמים־בלתי־מזו-
הים שעוררו את דימיונם של מיליונים ב־רחבי־תבל.
קחו,
למשל, כובע מאלה הנראים בתמונות
ונסו להעיף אותו אל-על. אני
מבטיחה לכם שאיזה שכן זריז, שיראה
את הכובע במעופו, ימהר לטלפן לאחת

מעניין שחלק מכובעי־האופנה השנה
עשויים, גם הם, מקש ועליו ציפוי של לכה
בצבע שחור או פסטל. כובעים אלה משמ שים
אביזר חשוב ובלתי־נפרד בכל תצו־גת־אופנה
ראוייה לשמה בפאריס. ואם
שמות כמו אוסקר דה־לרנטה, או קספר,
או אלסטון האמריקני, או ביל אטקינסון,
או מרי מקפאדן, נאמנים עלייך כמתכנני
אופנה־מעולה, הרי הם חובשים לכל דוגמנית,
בתצוגות־האופנה שלהם, אחד מן
הכובעים המוצגים לפניך.

כובעי־הקש האופנתיים

לשכת הפרסום הממשלתית

בוגר בית ספר מקצועי

למה שצעיר כשרוני כמוך ימתין לקידום
עד שמישהו מעליו יצא לפנסיה
אם א תה שואף לקריירה מחירה בלוח זמנים קבוע, היכן עוד תובל למצוא
סיימת את שירותן בצה״ל, בריאותן תקינה מקום עבודה בו תובל להגיע לפסגת
ואתה בוגר בי׳׳ס מקצועי 4שנתי במגמת המתכת? הקריירה בתקופ ה כה ק צר חי!
אם רצונן גם להרוויח הרבה
ולראות את העולם תון בדי עבודה־ לפרטים מלאים
בוא לחיות קצין מבונה באוניה חדישה. נא פנה למשרדי הרשות ל חינון והכשרה ימיים:
בבר לאחר 15 חודשים תוכל להיות חי פ ה -ר ח׳ נתן (קייזרמן) , 11 ליד ביבר פריס,
קצין מבונה רביעי ולאחר בשש שנים נוספות של בימים א׳-ו׳ בשעות .14.00-08.00
הפלגות ולימודים בחוף תו ס מן (אם תעמוד בבחינות) תל אביב -מגדל שלום, רח׳ אחד העם , 9קו מ ה , 28
לקצין מבונה ראשי שדרגתו מקבילה לרב החובל. בימי ב׳ בשעות .14.00-09.00
אם א תה מהנדס או הנדסאי ת תקדם ב מסלול המקוצר. לנו חו תן תוכל גם לשלוח התלוש הרצ״ב.

בשבע שנים וחצי לדרגת קצין מכונה ראשי!
לכבוד הרשות לחינוך והכשרה ימיים, ת.ד ,1909 .חיפה 31000

השכלתי הכללית והמק צו עי ת

אני מעוניין לקבל פרטים בקשר לקורס קציני מבונה שיפתח בחודש

יולי 1979

תומאס מאן על אחיו היינדיך :״חוסר הצניעות המייגע עמוס הבשורה של..קפצוני הבגרות״
של האירוטיות שלו
עלייתו ונפיל תו של חל א ת־ אדם
עוז נגד מ פלג תהע בו ד ה
עדות
תומי באחת מרשימותיו המבריקות, כתב מבקר
הספרות היהודי־גרמני, מרסל רייד־רניצקי,
על תומס מאן, שהוא ״רגיש
במו ־פרימדונה ויהיר בטאנור. הוא היה
אגוצנטרי ושכע־רצון מעצמו, קר ופסקני
ולעיתים אפילו אבזרי הוכחה לתיאור
אלים במעט זה, מעטו של רייד־רניצקי,
מצוי בשורות רבות בסיפרה של קטיה מאן,
זיכרונות שלא ניכתבו״ ,שתירגומו העברי
ראה־אור בימים אלה.
ר!טיה מאן, בתו האהובה של הפרופסור
למתימטיקה אלפרד פריגפחיים,
נולדה בשנת 1883 במיונן, ובפברואר 1905
נישאה לסופר תומס מאן וילדה לו ילדים

(אריקה, קלאום, מוגיקה, גולו,
מיכאל אלילבט) ושימשה כמישענת
ובסיס לאמן לאורך שנות יצירתו הרבות.
בראשית שנות דד ,70 סיפרה קטיה מאן

יבולתי ׳ להבטיח לד שהלה יתעלה להישגיו
של גוטפריד קלר * ,לבל הפחות,
ואף למעלה מזה
פרק מעניין, ואפילו תמוה במיקצת, הוא
תיאורה של קטיה את מערכת היחסים המורכבת
למדי בין בעלה, תומס, לבין
אחיו הבכור, הסופר הייגריד מאן :
״היו אלה יחסים, שנעו בין משיבה לדחייה,
ובמרוצת השנים נכדה וחלבה הדחייה...״
ואין זה סוד, שקטיה די מרפדת
את יחסו של תומס לאחיו היינריך. קטיה
מתכחשת לא במעט לאמיתות ההיסטוריות.
ראייה לכך מצוייר, בקובץ מיכתביו של
תומס מאן, שראה אור באחרונה בגרמניה.
מאן כותב באחד ממיכתביו לסו פרת
אידה בני־ אד ו ״הרגש המתעורר
בי לנובח אישיותו הספרותית אינו רחוק
מבוז. למעשה, זו שינאה. ספריו גרועים,
אלא שהם גרועים בצורה בה יוצאת דופן,
שהם מעוררים התנגדות רינשית( .הוא)
אינו מדבר על חוסר הצניעות המייגע של
הארוטיות שלו, התשוקה התפלה וחסרת
חושניותו לגעת בבל
הרוחניות של
מאבק ואי־הסכמה בין שני האחים מאן
קיימים עד היום בין עדות מאמיניהם, ודומה,
כי דווקא באחרונה החלה במרכז אירופה
פריחה מחודשת של עבודותיו של
היינריך מאן״* ,והוויכוח, מי מן האחים
מאן הינו סופר טוב יותר, טרם מצאה את
התשובה הסופית. אם כי נטייתו העקרונית
של תומס לקלסיקה היא הקוטב האחר
לכתיבתו של היינריך מאן, שכותב
שורות אלה מבכרה.
למרות הרקע התרבותי והמשכיל שלה,
אין ספק שקטיה מאן שימשה עבור תומס
מאן מכשיר לציאצוא ולגידול צאצאים
יותר מאשר שותף מלא. קטיה גם כותבת,
בין השאר :״בל עוד היינו בגרמניה
יצא בעלי אל מסעות־הרצאות רבים
בתוך גרמניה, ודבר זה גרם לפרידות
ממושבות ...נכחתי, במוכן, כאשר הוענק
פרס־נובל לבעלי כשטוקהולם כשנת

מעניין לגלות את פער הכינויים שקטיה

הרי שהוא יוצא כפסל מונומנטלי, שכל
חייו נעו מסביב לאות הכתובה, וכל צעד
וצעד מחייו היה מחושב עבור הנצח ולא
עבור היום־יום.
מתמיה מדוע טרחו המו״לים של הספר
לציין על שערו האחורי איוולת כזו :״מתור
הקריאה כזיכרונות אלה נדמה, שתומם
מאן לא החזיק עט כידו, שבן היה טרוד
כל העת בחילופי הגיגים על בום־תה עם
ריברד שטראום, בדיאלוגים עם הרמן הסה,
כשיחות־טלפון עם ברונו ואלטר או עם
צ׳רלי צ׳פלין ובסעודות־ידידות עם ארנולד
שנכרג או פול ואלרי האמת שגלר־יה
מכובדת זו של יוצרים ואישים נמנתה
על ידידיו של מאן, אך הזיכרונות
שלא ניכתבו, של קטיה מאן, אינם מעלים
אפילו צל צילה של הקביעה ״שתומס
מאן לא החזיק עט בידו

תולעי תרבות
התרמית בקטע בקי ומיקי, שפורסם לפני שבועיים
במדור זה (העולם הזת ,)2179 הובא תצ לום
מיכתב לאנשי-רוה, שנועד לעשות

תומם מאן
אגוצנסי ושבע־רצון

לבנה מיכאל את קורות חייה, בצורה
ממויינת ומסווגת ביותר, מיון שאותו פיר־סמו
לבסוף, השנים, תחת הכותרת זיכרונות
שלא ניכתבו. הפרקים המרתקים
ביותר שבספר הינם הפרקים הראשונים,
המתארים את אווירת ילדותה של קטיה
לבית אלפרד פריגסהיים, אווירה של תרבות
אקדמאית באירופה המרכזית של מבוא
המאה. היא מתארת את אביה, שנימנה
על חסידי ריכרד ואגנר הראשונים,
ומרוכשי המניות הראשונים לבניית התיאטרון
בעיירה ביירוית, שם נערכים עד
עצם היום הזה הפסטיבלים השנתיים של
האופרות הוואגנריות.
עוד בטרם הכירה קטיה את תומס מאן
היא הספיקה לקרוא את סיפרו בית בח־נ־ברוק
ולהיות מחוזרת בידי אישיות לא
פחות חשובה, המבקר הנודע אלפרד
קאר. אך החלטתו הנחרצת של תומס מאן
לשאתה לאשה לא הותירה׳בפניה ברירה
אחרת, והיא הפכה להיות כמו גיבורה של
אחד מספריו. מרתק אותו סיפור שמספרת
קטיה על אמה, הניגשת אל חנותו של
מוכר הספרים כוכהולץ ושואלת על מאן.
בוכהולץ משב לה :״תומם מאן ף בן, זח !
* קטיה מאן — זיכרונות של ניכתבו;
עברית: ישראל זמורה ; הוצאת זמורה־בי־תן־מודן;
128 עמודים +תצלומים (כריכה
רכה).

כל עוד לא תשנה מיפלגת העבודה את
עמדותיה השליליות בנושא הפלסטיני,
הרי שאומה זו (הפלסטינית) תמשיך להפריד
ביניהם.

החווייה הישראלית
מתבגרים כימעט בכל ספרות קיים הדאנר של
הסיפור הפרובוקאטיבי, ז׳אנר המייצר ספרים,
שמטרתם העיקרית היא להכעיס.
מסיבות תמוהות, הדי שז׳אנר זה כימעט
ואינו מצוי בספרות הישראלית החדשה,
מסיבות שלא כאן המקום לתארן. ספר
פרובוקאטיבי למדי הוא סיפרו של הסופד
הצעיר אריה קריש? קפצונים*
שראה אור באחרונה, וזכה בדממת אלחוט
בלתי־מוצדקת מטעמם של אמצעי־התיק־שורת
למיניהם, ולפופולריוח רבה אצל
בני־תישחורת שבהם עוסק הספר הזה.
קפצונים נפתח בקביעה, העשוייה למרר
לא במעט את טעמו של שר־החינוך והתרבות
זבולון המר ג ״עמד לנו. עמד לנו
עד שלא יכולנו, להמשיך לשבת פתיחה
המציגה, בלא איפור, לא מעט מעולמם של
תלמידי תיכון בישראל של סוף שנות
וד ,70 לימודיהם, מוריהם, הוריהם, תיס־כוליהם
ושאר העכבות של גיל קשה זה.
אריה קרישק, שהספיק בשנים האחרונות
לפרסם מסיפוריו ברוב הבמות הקיימות
בארץ, מחליט לחרוג מסידרת טאבואים
קיימים לסופרים ישראליים, ולתאר את
איבונה של מערכת הלימודים בבית־הספר
התיכון׳ואת ייסורי ההתבגרות של הצעיר
הישראלי. מסתבר מתוך עמודי קפצונים
כי קרישק מצליח, במידה רבה, במשימה
זו, תוך שהוא עוטף הצלחה זו בתיאורי
השמש הימתיכונית, חופי הים, הזיעה
ושאר מרכיביה של החווייה הישראלית ה צעירה.

בלשנית הסלאנג נתיבה כן־יהו־דה
ושותפה דן בן־ אמוץ ביצעו לפני
כמה שנים מהפיכה, בפירסום המילון עולמי
* אריה קרישק — קפצונים; הוצאת
אור־עם; 148 עמודים (כריכה רכה).

],אנתולוגיה ישראלית

עמוס עוז
ניבצר ממנו למצוא מכנה משותף

קטיה מאן
ולעתים אפילו אכזרי

מאן מכנה את בעלה במהלך הספר. לעי תים
רבות מדי הוא עבורה ״תומס מאן״,
ולעיתים מועטות ״תומי״ .ולמרות כל ניסיונותיה
הבלתי נלאים, להאניש את בעלה,
* קלר, מחברו של היינריך הירוק,
שראה אור לפני כמה שנים בספריה לעם
של עם עובד.
״* הראייה: סיפרו נעורי המלך הנדי
הרביעי, שראה אור בתרגומה הנפלא של
לאה גולדברג, בהוצאת ספרית פועלים,
וסיפרו פרופסור אונראט (לפיו הוסרט הסרט
המלאך הכחול).

נפשות למיפלגת העבודה הישראלית. ב־מיכתב
נאמר בין השאר :״אנו שמחים
להזמינך למיפגש נוסף, בהשתתפות שימי
עון פרם ועמום עוז ניסוח תמוה, ש מתוכו
ניתן היה להבין, כי הסופר ע מו ם
עוז מצא קורת־גג במיפלגת העבודה.
אלא שניסוח זה הינו בבחינת תרמית,
מעשה ידיהם של שני פעילי מיפלגת
העבודה, בקי פרישטט ומיכאל (״מיקי״)
בר־ זוהר.
מסתבר, שהסופר עמוס עוז אכן הש תתף
בכינוס זה לצידו של שימעון פרס,
אך עמדותיו במיפגש האמור, שאורגן
מטעם עסקני מיפלגת העבודה, הבהירו
מעל לכל ספק, כי מיפלגת העבודה נראית
בעיניו כד״ר ג׳קיל ומיסטר הייד,
וניבצר ממנו למצוא מכנה משותף כלשהו
עם דמויות כח״כ עמום הדר ואחרים.
כמו כן הבהיר עמוס עוז למארחיו, כי

יגון מאת: אנטונין בארטושק
התבל פולה
היא נית״קנרות
של אהבה.
עצים ירוקים
שעונים על החומה
חולמים על רוח
שחלפה לתנומת
עולם ועד•
כאשר מפציע שחר,
לכאן נופלת
קרן שמש אחת
שתאיר פעם אחרונה
את השם ה חקוק על מצבה
בשעת ביו״ערביים.
עברית ;

בלבוטק שיבה והילל
המועצה לצונטוו
1דקה ואישרה
מיטת ילדים שלנל־ניל
היא הטובח ביומני !
רי כדאי
״נל גיל׳/

טובה מ או ד -מ חיו ה
נו חיו ת ה מי ט ה לטיפול-טו בה.
נו חיו ת הפעלת ה מע ק ה־ טו בתמ או ד
מראה כללי -טו ב.

ך ימ >ג 1ן ת

ר הי טי כל־גיל ה מו דו ל ריי םהם עו ל ם של ם של
דג מי ם, צ ב עי םואפש רויו ת אינ סו פיו ת ל רי הו ט חד ר
י ל די ם פונ ק ציונ א לי ומר הי ב עין.
ר הי טי כל־גיל יתחב בו על י לדי ך כ פי שהתחב בו על
בני גי לםהאח רי םבארה״ בוב אי רו פ ה.

המחיר

״בל ״ ל ״ ,דגם 5/

עממי,

דג 0

נמוד יחסית.

וגם 61 ׳ 0

מ ה שגי להכל בו ט ק ביו ם שלי שי 22.8.78ומה
שאו שר ע״יבט און ה מו עצה הי שרא לי תלצ רכנו ת
״ מהכד אי אוגוסט )78ר ק חיז קו אתאשר הי ה
ידו ע לנו זהז מן רב -
ר הי טי ״ כ ל ־ גי ל ״ -משוב חי םמהםחשהלמ צו א.

רהיטי כל-גיל מיוצרים
ע״י נגריית קיבוץ גבעת ברנר

ווי

רהיטי כל־גיל להשיג: תל־אביב:רדו׳ דיזנגוף ו.20 זזיפה: רח׳ הרצל 2ג,בית הזורע־ שמרת, רח׳ אלנבי 7וו. גבעתיים:רדו׳ ויצמוסו
ובחנויות כל־גיל המיוחדות ברחבי הארץ.
814

העולם הזה

2181

נמר שד 1יר
(המשך מעמוד )83

לשפה מדוברת, הרי שסיפרו של אריה
קרישק הינו בבחינת ספר עולמי של שפה
מדוברת, והוכחה ניצחת לפוטנציאל הספרותי
הקיים בעברית־הרחוב, הנירקמת מיום
ליום בארץ הזאת, מבלי שהדיה יגיעו
אל מדפי הספרות הישראלית.
פרק מרתק ומבדח בסיפרו של קרישק
הוא תיאור ביקורם של תלמידי התיכון החרמנים
בחנות לאביזרי מין, ומיפגשם עם
הוויבראטור העובד על ריק מחוץ לתוכנית
הלימודים. פרק זה הינו רק מדור
אחד בנתיב־יסורי ההתבגרות של גיבור

תינוק נורא פרופסור לוריא מתאר בינות
לקטעי היומן של זאסצקי את הער כותיו
המדעיות ואת מצבו הקליני של
החולה, בכל שלב מן השלבים.
בחברה הישראלית, שבה מצויים כמה
עשרות ניפגעי מילחמה מסוג זה, עליהם
נוספים מדי שנה ניפגעי תאונות־דר־כים,
ברמת פגיעה הקרוייה בפי העם
״צמחים״ ,מן הראוי לקרוא את הספר
ולהכיר יותר את העובדות הכרוכות
במצב פגיעתי זה.
זאסצקי כותב באחד המקומות ביומנו,
על הטעם שבכתיבתו :״הטעם שככתיכתי
הוא להראות איד נאכקתי ואיד עדיין אני
נאכק להשיב, לעצמי את זכרוני

תרגום

הנושא: בגידה

אריה קרישי,
מחוץ לתוכנית הלימודים

הספר, נתיב העובר דרך אוננות, השתכרות,
שכיבה ראשונה ופרשת סמים. והכל
תוך אמינות לשונית ואותנטית, הנעשית
לעיתים על חשבון הערכים היצירתיים הגלומים
בסיפור. יחד עם זאת, הרושם
הוא, שקרישק עשה זאת במתכוון, תוך
שמירה על אותו ז׳אנר שמטרתו •העיקרית
היא להכעיס.

בטכניקה הספרותית הידועה, של מציאת
כתב־יד פרי־עטו של אדם מת, המובא
לתרגום ולדפוס, מוצגת עלילת סיפרו
החדש של הסופר דן ג׳ייקוכסון * יליד
דרום־אפריקה, שהיה בעבר בקיבוץ בישראל,
והנחשב כיום אחד מחשובי הסופרים
הבריטיים. גיבורו של הספר, ג׳וזף
בייס, הוא דמות מתמיהה למדי, שהדחפים
״הוליכוהו כקאריירה שלו כשומר־ראש,
כלש, חוטף, רוצח וככן־יקיר של המיש־טר...״
בסיפור המביא את תיאור עלייתו
ונפילתו של ג׳וזף בייס הנ״ל.
ג׳וזף ביים הוא גירסה ספרותית של
בוגדנות אנושית, מעין אנטומיה של בוגדנות.
עלייתו ההדרגתית בסולם החברה
מתחילה כבר בילדותו, בהתעללות בגור
חתולים, אוננות בצוותא, ובבחירתו לשמש

פסיכולוגיה

כדור בראש
״מה היית עושה אילו אכד לד רוכו של
הזיכרון והחלק הנישאר לא היה מכיל את
האתמול והשלשום אלא את הדברים שקרו
לפני שנים רכות? מה הייתי עושה אילו
בהביטך על דף נייר היית רואה רק את
חלקו השמאלי של אותו דף? וכאשר היית
מנסה להתרכז כאות הראשונה של אותה
מילה — רה החלק השמאלי שלה היה
שם? מה היה קורה אילו יכולת לכתוכ,
אף לא יכולת להכין את מה שאתה בעצי
מך כתבת
י׳ ארץ־זרה^זו מתוארת בספרו של הפרופסור
הרוסי אלכסנדר רומאנוכיץ׳
לוריא עולמו המנופץ, שראה אור בתיר־גום
לעברית * .ספר זה מתאר את עולמו
ויומניו של ל. זאסצקי, חייל צעיר ש־האינטלקט
המבריק שלו נהרס כתוצאה
מפגיעה בראשו, במילחמת־העולם השנייה.
במשך למעלה מ־ 25 שנה חי זאסצקי הנ״ל
במצב של בילבול פסיכולוגי, מצב שאו תו
הוא הצליח, על אף הקשיים, לתאר
ביומן, תוך שהוא מפענח מעט מההליכים
המנטליים של המוח האנושי, שהיו
בבחינת ארץ־לא־נודעת.
עולמו המנופץ מתאר אדם ההולך לאיבוד
בדרכו לחדר האמבטיה, ויחד עם זאת
מסוגל לכתוב במשך 25 שנה למעלה משלושת
אלפים עמודי יומן, שבמהלכם הוא
מתאר את השפעותיה השונות של הפצי עה
הקטלנית. את עצמו הוא מתאר במי לים
:״הפצע כראשי כמו הפר אותי למין
* אלכסנדר רומאנוביץ׳ לוריא — עולמו
המנופץ, תולדות פציעה מוחית; עברית:
חיותה קליין ; הוצאת ספרית פועלים!
125 עמודים (כריכה רכה).

דן ג׳ייקוכסץ
״להתבונן בחמלה בתוצאות בגידתי,׳

כחייל ביחידת הצבא המובחרת סישמר
ה רי פו ב לי ק ה, שם עולה בידו לפתח ולשכלל
את כישרונותיו בבגידה בחבריו, מפקדיו
ובבני־מישפחתו.
סיפור עלייתו ושקיעתו של ג׳וזף בייס
היא מעין תיאור של 1984 בעולם השלישי,
הייכנשהו באפריקה, תוך הצגת המרכולת
שתושבי המקום רכשו מהתרבות המערבית,
בעיקר בשטחים של מערכות
מעוותות של אלימות ומין. ג׳ייקובסון מצליח
לתאר עולם מבעית של אמצעי קי דום,
המתחילים במכירת בעלים, מישגל
נשותיהם, הלשנות, חמלה מלאכותית
ותאווה חסרת־רסן. דומה כי חוטי הסיפור
הזה נמשכים אל עבר נקודת־השיא,
כאשר ג׳וזף בייס הופך מקורב להירסר
(גירסה מקומית ובדוייה של רודן היטלרי
במדינה הבדויה שבה מתרחש סיפור ה*
דן ג׳ייקובסון — וידויו של ג׳חף
ביים; עברית: אליהו בורטניקר; הוצאת
עם עובד! 189 עמודים (כריכה רכה).

עלילה) ,המנהיג הכול־יכול. בייס, המופקד
על חינוכם־מחדש של האסירים מגולחי־הראש,
מתכחש במהלך מיסדר מפואר
לקריאת אחותו המשוועת לעזרתו.
ג׳ייקובסון אינו חוסך בספר זה שיבטו
מאנשי־הרוח, במילים בוטות, כמו :״כדרך
כלל הצליחו האנשים האלה יפה מאד ב־מישטר
שלנו ; ועם זאת ...מתפארים כדי־עותיהס
העצמאיות וכדיכורם גלוי־הלב
עליהן ניסוח המתאים לאנשי־רוח רבים
ב...ישראל, אשר ;,מתפארים בדיעותיהם
העצמאיות וכר. ההמונים, חניכי הרודנות,
השוטרים והפקידים בסיפרו של ג׳יי־קובסון
חייט להם במיבנה כימעט־קפקאי,
והוא מצליח בהבאת תהליך בנייתו של
אדם, שעיסוקו הוא בבגידה. אדם האומר
בגלוי :״לפצוע ולאהוב ; לאהוב את אשר
פצעתי ; לבגוד ולהתכונן בחמלה כתוצאות
בגידתי
לסיכום, דומה כי דיוקנו של ג׳וזף
בייס הוא מעין הקרמה של גידים ובשר
על דמות תיאורטית, המטרידה את ג׳יי־קובסון,
דמות שבה מתגלמות להן כמה
מתכונות הייסוד של המין האנושי בתיב־פול
מוגזם, במטרה לזעזע ולהעניק הלם
לקוראים. משימה העולה בידי המחבר.

מדע בידיוני

ציץ יבש
״סעיף נוסף בדו״ח ...מגלה כי בדיקות
כשטח אשר נערכו עם איזוטופ 717 הוכיחו,
כי זה משתלט כימעט כאופן, מוחלט
על נגיף צ׳ונג־לי. ריסוס כל שדות
האורז באיזוטופ זה יוחל כמיכצע מייוחד
של כנף־ההצלה שהקים האו״ם כמייזחד
לצורך זה. מניחים כי כמות האיזוטופ הקיימת,
די כה כדי לכסות את כל שדות
האורז הנתונים כסכנה מיידית כתוך ימים
ספורים, ואת היתרה בתוך חודש ימים...״
שניים הם גיבורי הספר בכלות העשב
מאת ג׳ון כריסטופר* — האחד הוא
האדם בתהליך התבהמותו, והשני הוא הגורם
לתהליך זה, הנגיף צ׳ונג לי המחסל
את כל סוגי העשב ומביא למהומות דמים
במזרח־הרחוק.
הנגיף מגיע אל האיים הבריטיים, וממשלת
הוד־מלכותה נאלצת להתפטר, כאשר
הצבא תופס עמדות בפרברי לונדון. הפי-
תרון הבריטי למצב אליו נקלעו האיים
הבריטיים הוא הפצצת לונדון, ליוורפול,
•בירמינגהם, גלאזגו ולידם בפצצות מימן
קטנות.
גיבורי ככלות העשב הינם קבוצת בני-
אדם המצליחים להימלט מתוך לונדון,
ועוברים דרך חתחתים לעבר חוות אחד
מהם, השוכנת באיזורים הכפריים. הם עוברים
דרך־לא-דרך, כאשר הם מותירים
בעקבותיהם נתיב של דמים, במהלכו הם
הופכים מבני־אנוש להיות־אנוש. במהלך
המסע אל החווה, משתבש כל העולם המקיף
את אנשי הקבוצה. תוך כדי מסע
ההרג מתארים כמה מהם את אשר ממתין
להם :״כמה זמן יחלוף, הירהר, עד אשר
ינחתו ראשוני האמריקאים כנמלים הגיש־כהים,
יעשו דרכם אל פנים הארץ, יחלקו
כשר משומר וסיגריות ויזרעו כדרכם עשכ
חסיו לצ׳ונג־לי? ככל שריד זעיר של־התרכות,
שכו יוסיפו שרידי הכריטים
להחזיק מעמד, יהפוך החזון הזה לחלום־
כהקיץ מקוכל על הכל, למין סיפור־חורף

כאמור, מלבד הצ׳תג־לי, הרי שהמין האנושי
הוא גיבורו של בכלות העשב. ואכן,
לקראת הסיום אומרת אן, אשתו של הנפש־הפועלת
המרכזית, לג׳ון :״אחרי שתהיה
מלך העמק ...כמה זמן יעכור, אני שואלת
את עצמי, עד שיעשו לך כתר?״
לסיכום, ספר מדע בידיוני מעולה, ש סופרו
משכיל ללגלג במהלך העלילה על
רבים מהערכים התרבותיים של תושבי
האיים הבריטיים.
* ג׳ון כריסטופר — בכלות העשב !
עברית: עמוס גפן; הוצאת מסדה! 169
עמודים (כריכה רכה).

בחטף
אייתאלה גלאיוס
• • את השירה הישראלית בפסטיבל
השירה ברוטרדאם עומד לייצג השנה משודר
אידי בשם אברהם סוצקובר. הגיב
על בחירה זו אחד מהמשוררים העבריים
הבולטים ואמר :״מן הראוי, אם כך, שאת
השירה המצרית ייצג באותו פסטיבל משורר
הכותב שירים בכתב החרטומים..״
מסע יחסי־ציבור, שבכמותו לא זכה באח רונה
שום סופר ישראלי מקורי, נפל בחל קו
של נשיא מכסיקו, חוזה לופז פורטיו,
שבדומה לשליטים דרום־אמריקאים אח רים,
נוהג לכתוב בשעות המנוחה מהשיל־טון.
בימים אלה ראה אור סיפרו של
פורטיו קצלקואטל — האדם שהפך לאל,
ומוסף הספרות של ידיעות אחרונות פיר־סם
ביקורת על הספר הנ״ל מטעם נחום
מגד, ביקורת שכמה שעות מאוחר יותר
הושמעה במוסף לספרות של קול ישראל.
גם בית־הסופר בירושלים הקדיש ערב שלם
לאירוע מרטיט זה של הספרות העברית
בדיון בעל רקע ספרותי שנערך
בקול ישראל על לשון השידור, אמר מנהל
מחלקת ענייני היום ברדיו, עמוס גורן,
כי ״ראש־חממשלח, מר בגין, נמצא בעברית
בלוול (ברמה) של כיאליק גורן
אמר זאת מתוך כוונה לגנות את ראש-
הממשלה, אך יצא מברך, מאחר וטרם קם
לישראל מנהיג ששפתו העברית היתה טובה
כלשונו של ביאליק שרי הייט,
מחברת רב־המכר דו״ח הייט הגישה לבית־המישפט
העליון של מדיגת ניו־יורק תביעה
מישפטית נגד המו״ל של הספר, הוצאת
מקמילן. הייט טוענת כי המו״ל מסרב
לשלם לה סכום של 780 אלף דולר, המגיע
לה על הקצנתו הימנית של המשורר
בעבר ובעל קפה הפוך בהווה, בנימין
גלאי, אמר אחד מידידיו המשוררים, מימי
ילקוט. הרעים :״אם בנימין ימשיך בדרך
זו, הרי שניאלץ לכנות אותו בקרוב בכינוי
האייתאללה גלאיוס ...אייתאללה על
קיצוניותו הפוליטית וגלאיום על התערובת
הארמית־רומית שבלשונו י • מיהם
המשוררים ר/או הסופרים הבאים: אפרים

פיסטינר, אלבסנדר צ׳רסקי, אלי עזר
בניועץ, שלום כן־חורין, מר־גריטה
פזי, פריץ נשיין, נטי בול־

בנימין גלאי
מהפכה בקפה הפוך

סאב ומאכם צויג? לישראלי ששמם
של אלה אינו ידוע, הרי שהתשובה היא
פשוטה מאד: אל החברי אגודת הסופרים
בשפה הגרמנית בישראל, שהוצאת בלייכר
בשטוטגארט, גרמניה, פירסמה את יצירותיהם
תחת הכותרת המטעה: קולות
מישראל שערוריה־רבתי עומדת לפרוץ
בין כתלי יד־ושם. הנהלת המוסד המרכזי
להנצחת השואה מעכבת פירסום ספר
של הסופר הרוסי-יהודי, איליה אהרג־

בורג

הספר הלבן על השמדת יהודי רוסיה,

שבו מתוארת השמדת קרוב למיליון יהודים,
על־ידי הנאצים, אלא על-ידי האוק ראינים
והביילורוסים.

אהבה
ע ם תו פי ם
ערב-ערב עומדת השחקנית חנה לסלו
על הבמה ומנסה לשכנע את הקהל, יחד
עם הבדרן גדי יגיל, כי החיים אינם ירח-
דבש. אך עבורה החיים הם, בכל זאת,
ירח־דבש. חנה מצאה בהצגה זו, המוצגת
כבר כחצי שנה, אהבה גדולה. נושא אהבתה
הוא המתופף של ההצגה, גכי הרש־קו
בי? ,וכבר ארבעה חודשים מתנהל
הסיפור בין השניים.
גבי בן ה־ ,30 המלווה את גדי יגיל
כמתופף, מזה שמונה שנים, הצטרף גם
להצגה האחרונה שלו. שם צדה עינו את
חנה בת דד ,26 רווקה עליזה, שמפעם לפעם

אהבה ע ביטוח
מתוך מערבולת של גירושין, צצים
לפעמים כמה סיפורי אהבה יפים הנגמרים
בנישואין. מי אינו זוכר את הדרמה
שהתחוללה לפני כשנתיים, כאשר מנהל
עינבל ואיש הרדיו, יעקב בן־הרצל, זנח
את אשתו המורה־עיתונאית, יהודית

אוריין. מי שזכתה בו אז היא הזמרת
גירה גל. הצמד השובב הזה עורר סערת
רוחות בתל־אביב הפיצפונת שלנו, מפני
שנירה עזבה למענו את בעלה דאז. נכון
שנירה ויעקב ניסו אחר־כו להסביר שהם
עפו זה לזרועותיו של זה בגלל הנישו
איתן
אבניאון
— גרושה

יהודית אוריין ויעקוב כן־ הרצל
רק לא להיות —

זרוקה עם תואר

יש לי •סיפור הצלחה. אומנם, ההורים
מביניכם שיקראו אותו, לא יבינו למה
אני קוראת לו סיפור הצלחה. לדעתם זה
יהיה, לבטח, סיפור של כישלון והדרדרות.
אבל האמינו לי שהבחורה הזאת, רותי
גרי, יודעת מה היא רוצה.
זה התחיל בכך שהיא היתה הילדה
הטובה של ההורים שלה. כאשר התגלה
שהיא גם חתיכה, זה, הגדיל כמובן, את
גאוותם של ההורים.
מה עושים הורים כאלה? שולחים את
בתם ללמוד באוניברסיטה, בתיקווה שתתפוס
גם תואר וגם חתן מהוגן, כזה מהנדס
או רופא, כמו שכל הדודות אוהבות.
אז רותי, הלכה, אומנם ללמוד והשיגה

רותי גרי
רק לא נוישפטיס

אין האומללים של כל אחד מהם, אך אף
אחד לא האמין להם. כיום הם נשואים
בנחת ומגדלים יחד עם בתה של נירה.
כולם ריחמו אז על יהודית אוריין, מה

תעשה המסכנה? ובבן, היא לא כל-כך
מסכנה. להיפך. לפני כמה שבועות, בצע־עה
ובשקט נישאה שוב. הבעל החדש
אינו אלא מנהל חברת־הביטוח הסנה,
איתן אבניאץ. שידוך טוב לכל הדיעות.
איתן עצמו אוהב אותן כישרוניות. אשתו
הראשונה ואם שלושת ילדיו, דליה,
היא ציירת ועיתונאית. כאשר חיי הנישואין
שלהם לא עלו יפה, החליטו השניים
להיפרד.
ידידים טובים דאגו אז להכיר בין הנע זב
איתן והנעזבת יהודית. לכלה המאושרת
שני ילדים. אחד מנישואיה הראשונים
והשני מנישואיה ליעקב בן־הרצל.
לחתן יש שלושה ילדים, כאמור. השניים
נסעו לירח דבש אמריקאי ובימים אלה
חזרו ארצה וכל הצדדים שמחים וטובי לב.

חגה לסלאו
רק לא לבד

שרווה כפוית

אני לא יודעת מה יש לו, למקום הזה,
מגדיאל, שהם כולם בורחים לשם. חלוצת
החלוצות היתה הציירת בתיה אפו לו,
שגרה שם עד עצם היום הזה עם בתה
נעמי, שהיא גם בתו של דן בן־אמוץ.
אחר-כך גרו שם דורי בן־זאב, שמו־ליק
קראום ויענקלה רוטבליט, ומי
לא? והנה אל החבורה הכפרית הזאת הצטרף
בימים אלה הזמר אריאל זילבר,
שעזב לטובת מגדיאל את נם־ציונה. אריאל
עבר לגור בבית כפרי יחד עם חברתו
רחל, שהיא דוגמנית בלונדית יפהפיה
והכל, ועם הבת שלה גילה. בנו של
אריאל, רועי, מתגורר עם אמא שלו ב-
רמת־אביב.

תואר של עורכת-דין, אבל על חתן לא
היה מה לדבר איתה בכלל. כל המסודרים
עם המישקפיים ופיצעי־הבגרות, שההורים
שלה רצו, לא מצאו חן בעיניה
והזרוקים הנחמדים, לא שמו על אחת,
שהיא עורכת־דין מכובדת.
המהפך בחיים של רותי בא כאשר נסעה
לארצות־הברית. זה התחיל סתם כטיול,
כמו כל בחורה צעירה ויפה שאגרה לה
קצת כסף, והסתיים באותו מהפך. אחרי
כמה חודשים בלוס אנג׳לס החצי־ישרא-
לית, ובניו־יורק הרבע-ישראלית, הפכה
רותי גרי, כמו שהיא מעידה על עצמה,
זרוקה.
היא חזרה ארצה עם כמה חוקי ברזל:
אין יותר עריכת־דין, אין יותר חברים
מרובעים. מה שיש זה הרבה נואיבה ואילת׳
חולצות בחוץ, סנדלים באירועים חגיגיים
ורגליים יחפות בחיי היום־יום, .
בקיצור — הכל זרוק.

ניהלה רומנים קצרים, שהאחרון בהם היה |

עם בחור יווני, שכולם חשבו שאדטדטו ן

ממצריים
־זני מכירה מעט חתונות עם מתח כמו
החתונה שהיתר. ביום שלישי האחרון,
במצודת זאב. זה לא שחששו שהחתן לא
יגיע. וכמובן, לא חששו גם שהכלה לא
תגיע. אבל אם אחד הקרואים לא היה
בא, לא היתד, נערכת החתונה.
אני מתכוונת לחתונה של אבי אלעד, י
נהגו של שר-הביטחון עזר וייצמן, עם ,
בחירת ליבו שושי אשכנזי.
אבי אלעד הוא לא סתם הנהג של ן
וייצמן, ושר־הביטחון הוא לא סתם הבוס
של אבי. הידידות בין השניים החלה עוד ן
כשאבי היה הנהג של רות דיין, כאשר
רות היתה עוד מנהלת משכית וגיסתו של !
עזר וייצמן.
כשעזבה רות דיין את משכית, היא ד.יפ־ י
נתה את אבי אל עזר, שהיה אז מנהל
חברות פרטיות. עזר לא התחשב בכך שהוא
כבר לא גיס של דיין ולקח אותו לעבודה.
מאז השניים כל הזמן יחד.־ כשעזר עבר
לעבוד במערכת הבחירות של הליכוד, הלך
אבי איתו. כשעזר מונה להיות שר־הבי־טחון,
הצטרף אבי לממשלה והפך נהגו
של שר־הביטחון.
אז עם מערכת יחסים כזו, אתם יכולים

הם צועדים אל החופה. היא הכירה אותו
בעת שטיילה ביוון, נכנסה למיספרה והת־אהבה
בספר. היווני זכה בהרבה כסף בהגרלת
טוטו, הגיע ארצה והציע לחנה
לערוך עימו טיול סביב העולם. חנה
אמרה אז :״לא תודה, הקאריירה שלי
קודמת לבילויים.״
עם גבי אין לה קונפליקטים של קאריי-
רה או בילויים. מאחר ששניהם מופיעים
ביחד מדי ערב, אין היא צריכה לוותר
על שום תענוג. גבי הוא גרוש ואב לילדה
בת חמש וחצי.
לפני כשבועיים נסעו השניים לחופשה
בנואיבה. שמע על כך הספר היווני
ומייד הגיע ארצה כדי לקבל הסברים. חנה
הודתה בפניו שהמתופף הצליח לתופף על
ליבה. היווני ויתר, וחנה וגבי ממשיכים
ברומן העליז שלהם.
על חתונה עדיין לא מדברים,
ירח־הדבש הם לוקחים כמיקדמה.
מישהו ישמע את חנה מספרת
הם לא ירח־דבש, בבקשה לא

אך את
אז אם שהחיים להאמין

לתאר לעצמכם את המתח שהיה בחתונה,
מפני שבאותו יום שבו התחתן אבי, היה
עזר באלכסנדריה. הטלפונים וההתרגשות
במשך היום כולו, אם עזר יספיק להגיע
בזמן או לא, הם שמילאו את יומו של
החתן הצעיר ביום כלולותיו.
עזר הגיע. אבי שבר את הכום. עזר
רקד עם הכלה, והכל חזרו הביתה שמחים.

״אתה יושב בארוחת צהרים ומזמין...בירה!
כי בירה קלה מתאימה גם
לשעות כאלה.
2-2בירה־קלה,
בירה מיוחדת, פחות ממלאה, יש בה,
פחות אלכוהול, פחות קלוריות
ואותו טעם שאתה אוהב בבירה.
בירה קלה היא הלהיט
שכבש את ארה״ב,
כעת הגיעה גם לישראל.
קח בירה. קח עוד אחת,
עם 2-2קל להנות מבירה״.

י. ל -רי רי ד ש תו ל ר די ר דזלו ת א 9י ל 1ש תיי ם ש תיי ם.

ח שודה
שו שנה
גי/נ או

חזרה לתחילת העמוד