גליון 2182

״ אתה יושב ב ארוחת צהרים ומזמין...בירה!
כי בירה קלה מ ת אי מ ה גם
לשעות כאלה.
2-2בירה־קלה,
בירה מיוחד ת, פ חו ת ממלאה, י שבה,
פחות אלכוהול, פחו ת קלוריות
ואותו טעם שאתה אוהב בבירה.
בירה קלה הי א הל הי ט
שכבש א ת ארה׳יב,
כעת הגי ע ה גם לישראל.
קח בירה. ק ח עוד אח ת,
עם 2-2קל ל הנו ת מבירה״.

א רי א ל׳

-2>2בירה שהולפת בקלות, אפילו שתיים שתיים.

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: וגל־אביב,
רחוב גוירדון ,3טל 24338)5 03 תא־דואר . 13)5מען מברקי:
״עולמפרס״ .העורף הראשי: אורי אכנרי. העורף: אלי תבור עודד־מישנה
יוסי ינאי. עורף־תבנית: יוסי שנון. עורכת ביתוב: עגת ישראלי.
צלמי־מערכת: ציון צפריר וגילה רזין ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל: העולם הזה
בע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ. תל־אכיב, רחוב כן־
אביגדור. הפצה ״גד״ כע׳׳ם. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

לא מבכר גילה איש־מודיעין אמריקאי
תגלית מעניינת. הוא הישווה שני תצ לומים,
שהופיעו בשני עיתונים סובייטיים
שונים. הם הראו את גדולי־המדינה, ש־סקרו
את התהלוכה הגדולה של האחד ב מאי
במוסקבה.
שני התצלומים היו זהים — כימעט.
הופיעו בהם אותם האנשים, כשהם לבושים
באותם הבגדים, וכשבדש מיקטור־ניהם
אותם הפרחים. הם החזיקו את ידיהם
באותה התנוחה.
היה רק הבדל אחד: בתצלום אחד
נעלם אדם הנראה בבירור בתצלום השני.
מישהו טיפל בתצלום, הוציא את האיש,
הזיז את האחרים כדי שלא תבלוט בו
פירצה בחומת האישים.
אין זו אמנות חדשה. השיכתוב ההיסטורי
בברית־המועצות עסק הרבה בהוצאת
אנשים מתצלומים ישנים. בימי סטאלין
נעלמה מכל התצלומים ההיסטוריים של
המהפכה דמותו של טרוצקי, שמילא תפקיד
מרכזי במהפכות 1905ד . 1917 במקומו
הופיע בתצלומים רבים קאלינין, מנהיג
סובייטי ממדרגה שניה, שחזותו החיצונית
דמתה במידת־מה לזו של טרוצקי.
המסקנה: יש מישטרים שאינם אוה בים
להסתכל בתצלומים ישנים. הם מתק נים
את הניתן לתיקון. אך הם היו מעדי פים
שהתצלומים המביכים ייעלמו ביכלל.

חות עלו עד לשמיים (או, לפחות, ל־תיקרח
המליאה) .מילים כדורבנות, גידו פים
והשמצות עפו מכל עבר, והכנסת
הייתה כמירקחה.
מה קרה ן
לא יכולתי בשום פנים ואופן לזכור
את סיבת המהומה — אף שהייתי נוכח
בה. כי העילה לסערה היתה חסרת־חשי־בות
— רוב מהומה על לא מאומה.

(לפני כמה שבועות אישר הרצל רוזנ־בלום,
עורך ידיעות אחרונות, את טענתי
זו באיחור של שמונה י שנים. הוא הזכיר
כי מנחם בגין החזיר את כל חצי־האי
סיני, בלי שום שינויי־גבול, מהותיים
או בלתי־מהותיים, עד למילימטר האחרון,
וכי רוג׳רס הציע לנו הצעה טובה יותר.
הוא ניבא שבסופו של דבר יקרה אותו
הדבר גם בשאר הגזרות. אבל בגין לא
חלם על כך אז).
סיעת גח״ל (קודמתו של הליכוד) הגישה
הצעה להבעת אי־אמון. היא דרשה שההצ בעה
על כך תהיה חשאית, מתוך תיקווה
שכמה מאנשי המפד״ל, שהיו אז (כמו
תמיד) חברי הקואליציה, יצביעו בחשאי
נגד הממשלה שהם שותפים לה. מעשה
כזה הוא ניבזי למדי, אך בגין רצה ל עודדו.
שר־המישפטים
דאז, יעקוב שימשון
שפירא, המציא תחבולה: הוא תבע ערי כת
הצבעה שמית. הצבעה כזו היא ה־היפך
מהצבעה חשאית, אך היו״ר קיבל
את טענת השר והחליט על צורה זו של
הצבעה.
מנחם בגין ואנשיו קפצו ממקומותיהם
כנשוכי־נחש, והחלו צווחים וצורחים בכל
כוחותיהם, לשבש את מהלך הישיבה,
למנוע את ניהולה התקין. לבסוף יצאו
מן האולם, כאות־מחאה.
אילו היחד. גולדה מאיר שנונה כמו בגין,
היתד. בוודאי מופיעה אז בטלוויזיה ו מדברת
בקול רווי לעג וזעם על ״הצווחנים
המתוסכלים״ של האופוזיציה. כל אדם
הגון בארץ היה שואל את עצמו: איך
אפשר להניח לצרחנים כאלה להגיע אי־פעם
לשילטון ז
הזמנים משתנים, אבל חוץ מזה הכל

חסינות ותקנון־הכנסת, המכשירות את ה קרקע
לסתימת פה המיעוט בכנסת.
לא, בגין היה מרעיש שמיים וארץ,
מתריע מפני הסכנה האורבת לדמוקרטיה
הישראלית, קורא להמוני־בית־ישראל ל התייצב
לימין החרות הפרלמנטרית ולהגן
על בית־הנבחרים שלו מפני מזימות ה־שילטון
הרודני המושחת.
חבל שבגין אינו באופוזיציה. אך החובה
קיימת, ויש להזעיק את הציבור — הן
מפני המזימות הרודניות של השילטון ה חדש,
הן מפני האיוולת המנומנמת של
המערך החלוש ורפה־הרוח, שאינו מסוגל
להבין מה מתרחש לנגד עיניו.
יתכן כי המערך חולם על שיבתו ל־שילטון,
ועל היום שבו ישתמש הוא בתקנון
המתוקן ובחסינות הפגועה, כדי לס תום
את פיו של המיעוט שיהיה קיים אז
— מיפלגת־בגין.

הגיאוגרפיה של
הפורנוגרפיה

מותר להתבונן

בתמונה גם סתם

ככה, מתוך נוסטלגיה.
יש בה כמה אנשים שהלכו לעולמם,
כמה אנשים שפרשו, ואחדים שנשארו
פעילים בכנסת, אלא ששינו את מיקומם.
בגין צועק לעבר יו״ר־הישיבה, מרדכי
ביבי מן המערך (אחדות־העבודה) .ליד
ביבי עומד חיים לאור, אז מזכיר־הכנסת.
הסדרן מימין הוא מרדכי ציגלר הוותיק,
שיצא בינתיים לגימלאות.
מאחרי בגין עומד וצועק הפרופסור ה־הנס
קלינגהופר, ד.ח״כ הליברלי שפרש מן
הכנסת. מימין, כשפניו אל המצלמה, עומד

הצווחנים
ה מ תו ס כ לי ם
כל זה עלה בדעתי כאשר עברתי ה שבוע
על כמה תצלומים ישנים של ה כנסת,
השמורים בארכיון העולם הזה.
לפתע ראיתי את התצלום המופיע ב עמוד
זה. לא יכולתי להתאפק מלחייך.
כמה ימים לפני כן ראיתי בטלוויזיה
את מר מנחם בגין, כשהוא מגנה, בתר עומת
מוסרית עמוקה, את ״הצווחנים ה מתוסכלים״
שהפריעו לאריק שרון בעת
הוויכוח על התנחלות אלון־מורה בכנסת.
אותם ארבעת הצווחנים, שבגין טרח להז כירם
פעמיים בשמותיהם — עדי אמוראי,
אורי אבנרי, מאיר פעיל ויוסף שריד (לפי
הסדר שנקבע על־ידי ראש־הממשלה) —
עשו, כך מסתבר, מעשה שלא יעשה.
איך זה מעזים חברי־כנסת לצעוק ב מליאה
1לאילו מעמקים של ניוון ותיסכול
הגיעה האופוזיציה, עד שהיא נאלצת
להשתמש באמצעי פסול כזה ז מדוע׳ אין
הח״כים המתוסכלים יושבים בשקט ב מושביהם,
רגועים ונינוחים, כפי שרגיל
לעשות, מאז ומעולם, חבר־הכנסת מנחם

בגין?
רבים מן הצופים התרשמו בוודאי מזעמו
של ראש־הממשלה יפה־הנפש. באמת, לאן
הגענו? הרי צריכים לשים קץ להתנהגות
מבישה זו, המבזה את הכנסת!
והנה נתקלתי בתצלום זה, שצולם
לפני שמונה שנים, בימי כהונת הכנסת
השביעית.
באותו יום עורר מנחם בגין, אז ח״כ
באופוזיציה, מהומה־רבתי בכנסת. הצור
העולם הזה 2182

בגין צועק כבנס ת השביעית
צווחנים מתוסכלים: עניין של זמן ומקום
הייתי נאלץ לקרוא שוב את הדברים
בגליון העולם הזה 1751 כדי לשחזר
את הדברים. וזהו מה שהתרחש :
גולדה מאיר, ראש־הממשלה, העניקה
ראיון לסיימם הלונדוני. כמה מדבריה
עוררו אצל מנהיג חרות את הרושם כאילו
היא מוכנה להתפשר עם ״תוכנית רוג׳רס״
— תוכניתו של שר־החוץ האמריקאי ויל־יאם
רוג׳רס, שהציע לישראל לסגת ל גבולות
ר.־ 4ביוני ,1967״עם שינויים
בלתי־מהותיים״ ,תמורת שלום.
טענתו של בגין היתה מוטעית לחלוטין.
גולדה עמדה מול תוכנית רוג׳רס כמו סלע
איתן, מבלי לזוז אף במילימטר. הייתי
חבר־הכנסת היחידי שייעץ לממשלה לק בל
את תוכנית־רוג׳רס כל עוד ניתן הדבר,
וטענתי כי ברבות הימים יבואו במקומה
תוכניות גרועות הרבה יותר לישראל.

נשאר במקומו. הקואליציה לועגת לאופו זיציה,
אנשי האופוזיציה צווחים כאשר
כואב להם, ואנשי השילטון זוממים מזי מות
לסתימת פיהם ולהפיכת הכנסת ל־חותמת־גומי.

דודגות

איוול ת
מה היה מנהיג האופוזיציה מנחם בגין,
אומר אילו הציעו אז הצעות־תועבה מן
הסוג שאנשיו, ובראשם שר־המישפטים
שלו, מציעים כעת כדי ״לשמור על כבוד
הכנסת״ י
בגין לא היה מתעטף בשתיקה נבוכה,
כמו אנשי המערך כיום. הוא גם לא היה
עוסק בהגשת הצעות אוויליות לשינוי ה־

יוסף סרלין המנוח, ומדבר עם צבי צי־מדמן,
אז ח״כ ולאחר מכן המועמד שנכשל
במירוץ לכס ראש עיריית חיפה.
ליד שולחן הממשלה יושבים (משמאל
לימין) נתן פלד, חיים גבתי, שימעון פרס
וכמובן — השר הניצחי, יוסף בורג. מ אחריהם
נראה ישראל ישעיהו ז״ל.
המסקנה: מיהו ״צווחו מתוסכל״ ומי
לא — זה עניין של מיקום בכנסת וב־שילטון.
כדברי של סאקיני, גיבור המחזה
בית־התה של ירח אוגוסט :״פורנוגרפיה
היא ענייו של גיאוגרפיה.״

1ה היה העול ה! ה שהיח

גלייון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק
פירסם כתבת־תחקירה נרחבת, תחת הכותרת ״שלמה בליוובסקי :
גנב או מלאד?״ שתיארה את סיפור פשיטת־הרגל הגדולה הראשונה
בארץ, של אחד מגדולי קבלני השיכון בארץ. במיסגרת
הכתבה הוכא ראיון מייוחד עם בליזוכסקי, תחת הכותרת ״אני
כניתי את רמת־גן!״ ולעומתו, עם לקוחותיו־ לשעכר המתחלקים
לשני מחנות: המאשימים אותו והמודים לו על קורת־הגג שהע ניק
להם.
מדור ״מיפלגות״ ניתח את האפשרות של השתלבות נשיא
ההסתדרות הציונית, ד״ר נחום גולדמן, בצמרת הציונים־הכללים
(כיום המיפלגה הליברלית) .מדור החברה עסק בבחירתה של

מלכת־היופי תשי״ד, שהיתה ככר פעמיים נערת־שער ב״העולם
הזה״ .המדור ״כעולם״ פקר את פרשת הרצח של לולה מונטזי,
שנרצחה באיטליה, פרשה שזיעזעה את כם האפיפיור ברומא.
יהודה גבאי, שליח ״העולם הזה״ למישחקי הגביע־העולמי בכדו רגל,
שנערכו בשווייץ, סיקר את 750 הדקות הראשונות של
המישחקים.
כשער הגיליון: מלכת היופי תשי״ד, אכיבה פרלמן.

מאנס חרו במסת בין עקב שימשו! שנירא לבין 8שה סנה
* שערוריית החולצה החלוצית בבית הספר הריאלי
איוטרמצו
חינו החולצות החלוציות
זה ארבעים שנה נחשב גית־הספר הריאלי
בחיפה לאחד הטובים בבתי־הספר בארץ.
* נואוחר יותר שו־המישפטים במם־
שלותיה של גולדה מאיר.
** גוף משותף לממשלות ישראל ו־מעוב־גרמניה,
שהוקם במטרה לטפל בהעברת
השילומים מגרמניה לישראל; שימש
במהלך שנות ה־50׳ גם כתחליף לשגרירות
ישראל במערב־גרמניה.
*־• מפלגת השמאל הסוציאליסטי, שההפלגה
ממפ״ס (חברי־הכנסת סנה וברמן)
והצטרפה מאוחר יותר למיפלגה הקומוניסטית
הישראלית.

תאריך 24.6.54 :

• מר פושקאש, כישראל יודעים
כמעט הכל אודותיך. אד אולי
תוכל לומר לי ככל זאת, כיצד עם
גוך נמוך ושמנמן כשלך הנך מתנועע
כמהירות כה גדולה על־פני
הסיגרש ץ

ה כנ ס ח
ד״ר משה סנה סיים את דבריו נגד הצעת
חוק העבירות נגד המדינה תוך המולה
כללית, כשהוא מטיל קיתון של האשמות
על ממשלת־ישראל, ששירתה, לדעתו, את
האמריקאים. לעומתו קם ח״כ יעקוב שמשון
שפירא* ,עורך־הדין רחב־הכתפיים,
שהוא עמוד־התווך של מפא״י בכנסת, וצעק
:״הם (האמריקאים) משלמים לך.״
צעק משה סנה ממקומו לעבר שפירא:
״האם זה נכון שחברת השילומים** משלמת
לך משכורת של 20 אלף לירות?״
״דק ש אל תי למחרת היום קם שפירא,
חיוור מכעס, הכריז בהודעה אישית:
הוא לא קיבל שום משכורת מחברת השילומים,
ומוכן לתבוע את סנה, אם יחזור
על דבריו בעיתון. לעומת זאת ידוע לו,
כי הקומוניסטים ואנשי סנה״** מקבלים
כספים ממעצמה זרה.
הכנסת עצרה את נשימתה, והמתינה
לתשובתו של סנה. היא לא חיכתה זמן
רב. סנה קפץ ממקומו, ניגש לדוכן, ומסר
הודעה אישית, שהיתר, מעשה מלאכת־מחשבת
של השמצה פוליטית. אמר סנה :
@ שפירא האשים אותי שאני מקבל
כסף מהאמריקאים. אני מקווה שחבר-
הכנסת שפירא אינו מתכוון כי המדינה
המשלמת משכורת לחברי-הכנסת היא מקור
אמריקאי.
לא האשמתי את שפירא שהוא מקבל
משכורת מחברת־ד,שילומים. אני רק שאל תי
אותו. אני שמח שהוא מוצא צורך
להכחיש זאת. זאת אומרת שגם הוא מבין
כי קבלת כסף מן השילומים פוגעת בכבודו
של אדם.
י ההאשמה כאילו הקומוניסטים ואנשי
סנה מקבלים כסף ממעצמה זרה, היא
עלילה שפלה.
לא יפ אגי ם. בזה ניגמר ד,אינטרמצו.
אולם היו״ר הספיק בקושי לדפוק בפטישו,
וכבר קם שאון מהמם באולם. מיקוניס דרש
אפשרות להכריז הודעה אישית, וצעק:
״חוליגאנים!״ סנה צעק, לעומת שפירא:
״שקרן! גנב!״ אנשי מפא״י צעקו לעומת
שניהם :״בוגדים !״ ו״עוכרי ישראל !״.
התנחם חבר־כנסת מבוייש :״לכל הפחות
אין אצלנו עדיין מכות, כמו בפר למנט
היפאני

״העולים הזה״ 870

אני בעצמי איני יודע. אומרים שאני
משחק טוב. אחרת לא היה שמי פושקאש.
אבל ברצינות — זו תוצאה מאימונים ממו שכים
בהולכת הכדור במהירות לאורך
טווח קצר. בדרך־כלל אני רץ עם כדור
באותה מהירות שאני רץ בלי כדור.

• דאיתי אותך אותך אתמול
כסרט ״1:7״ המראה את נצחונכם
הגדול על אנגליה ככודאפשט, ושם,
לפעי רהכת־השער האנגלית,
עכרת על נקלה שלושה מגינים אנגליים
שעמדו לפניך כחומה, הסתובבת
לאחור ומטרת כדור כה
מדוייק למקשר הימני קוטיץ׳ ש*
הבקיע שעד נהדר כקלות. מתקבל
הרושט שאתם מסוגלים לדיוק כה
רב כעיניים עצומות.
נכון. אנו משחקים יחדיו זה חמש שנים.
כל אחד מכיר את חברו כאילו היה אחיו
מלידה ואנו מסוגלים למצוא תמיד אחד את
רעהו במקום הנכון.

• כיצד זה נעשה ץ
שיטתנו דורשת מכל שחקן להיות מוצב
תמיד בריווח בין שני יריבים.

• האם זה דורש אמון רב, מר
פושקאש ץ
ברור. הניבחרת הלאומית שלנו מתאמנת
בכל יום, כולל מישחקים קלים כנגד קבו צות
בינלאומיות.

• מר פושקאש, מה דעתך על
סיכויי ניכחרתך?

הצעת סמל לחוק העבירות נגד המדינה •
קריקטורה של עמום קינן
דרך דלתותיו הרחבות, על ראש הכרמל,
עברו פעם מאות צעירים, כיום צמרת המדינה.
כשהם לובשים את מדי החאקי המסורתיים,
והנושאים את הסיסמה התנ״כית
של בית־הספר הצנע לכת.
והצניעות פינתה את מקומה להתלהבות
יתר אצל שמונה תלמידים, הסביר מנהל
בית־הספר, יוסף בנטוויטש, השבוע, בסכמו
תקרית שעוררה הדים גדולים מן המשוער.
שמונה נעדרים. התקרית התחילה
במסע 350 תלמידי בית־הספר הריאלי לכנס
שייך־מוניס, שבו הטיף בן־גוריון להקמת
ברית־הנוער-הלאומית. ברכבת הימרו ששה
תלמידים ושתי תלמידות את הוראת מיש-
רד־ר,חינוך — שלפיה הצעירים ילבשו
חולצות לבנות — הסירו את החולצות,
ונתגלו כשהם לובשים מתחתיהן את ה חולצות
הכחולות של המחנות העולים.
לפי הוראת מוריהם חזרו ולבשו את החול צות
הלבנות, והחליפו אותן בכחולות כש הגיעו
לכנס. במיגרש הכנס אף עזבו את
קבוצתם, והצטרפו לחברי המחנות העולים.
כשערך המחנך את המיפקד היו השמונה
נעדרים.
החטא ועונשו. בשבובם לבית-הספר
נקראו השמונה למנהל בנטוויטש, קיבלו
פיתקות להוריהם, שבהן הוסבר כי הם
מוצאים מבית־הספר עד לתוצאת החקירה
על התקרית ברכבת ובשיו מונים. ההאשמה

זה לא כל־כר קל לחוות דיעה בכדו רגל•
מישחקנו הראשון בתחרויות המוק דמות
היד, כנגד קוריאה, שלא היוותה
יריב רציני (תוצאת המישחק 0:9לטובת
הונגריה) .אך מול הגרמנים זה היה כבר
יותר רציני (התוצאה — 3:8לטובת הונגריה)
.אגב, האם ידוע לך כי אלפי אוהדים
באו במיוחד מגרמניה לחזות במישחק
הזה?

• ומה הלאה, סר פושקאש ץ

המעשית: אי־קבלת מרות. תגובת ד,מסולקים:
מדוע אסור ללבוש חולצות חלו * על זאת נשוחח בעוד שבוע.
ציות בכנס שמטרתו החייאת החלוציות?
כשהסתנן סיפור המעשה לעיתונות, מיהרו
מנהלי בית־הספר הריאלי להורים,
והגיעו עימם להסכם. הם החזירו בראשית
השבוע, את התלמידים לכיתותיהם. בכל
זאת לא היה זה קץ הפרשה: מפ״ם הב טיחה
להעלות את העניין לדיון בכנסת,
י• לשיא חדש של דיקדוק בדיקדוק-
וכמה מההורים החלו מהרהרים בטיבו של העיברי הגיע ראש-הממשלה, משה שרת,
החינוך המקפיד על צבע החולצות.
כשפירסם הכחשה רישמית ביומון הבוקר
על אחת מכתבות העיתון, והודיע :״שינוי
בנקודה ובפסיק שינה את תוכן דיוני
הממשלה !״
0איש מישמר-העמק, ח״כ מפ״ם מנד
סיף־השיער ועדין־הדיבור מרדכי בנטוב
גילה את דעתו על כינוס הנוער שערך
דויד כן־גוריון בשייך־מוניס (העולם
הזה : )869״שמעתי שמייצרים גומי 0ינ-
ע פו־אנץ בושקאש
טטי. שמעתי שמייצרים גם עור סינטטי.

( הצעיר הראיון
עם הכדורגלן
אך עוד לא שמעתי שגידלו צמח סינטטי.
מהולל ניתן לכתבו המיוחד של העולם
חלוציות דומה לצמח — היא מחייבת
הזה בשווייץ, יהודה גבאי, במלון קרונה
חינוך והנשמה לזמן ארוך.״
בעיר סולוטורן, נפת ציריך:
י• רבע שעה אחרי שפרשן רדיו דמשק
הודיע בעברית כי גנראל ׳משה דיין,
תגובה על הצעת־חוק שהוצעה אז,
חולה אנוש ושמישמרות של רופאים ני שהטילה
עונש־מוות על שורה של עבירות
צבות ליד מיטתו, הופיע הרמטכ״ל משד,
ביטחוניות. העולם הזה עמד בראש המאבק
דיין בליוויית אישתו ואחד מבניו באיצ-
נגד הצעה זו, והיא לא נתקבלה אלא
טדיון הכדורגל ברמת־גן, שם נהנה מה-
אחרי שינויים גדולים,
מישחק ומבריאותו.

אנשים

ראיה מי 1חד

ה שבוע בגואה ה־ 2 0
מה אירע כמאה ה־20׳ כשבוע שכין ה־ 27 כיוני עד ה־ 3ביולי 7
כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו
כ־ 78 השנים הקודמות כשכוע שכו מופיע הגיליון.

1900

1944

— 2.7ספינת האוויר שניבגתה על־ידי
הרוזן פרדיננד פון צ׳פלין, על פי תוכ ניותיו
של המהנדס היהודי דויד שוורץ,
ערכה את טיסתד. הראשונה מעל אגם
קונסטנס. הטיסה ארכה 20 דקות.

— 28.6נקבע שיא בהשמדת יהודים
באושוויץ — 24 אלף ביום אחד.

1904
— 3.7קהל בן עשרת אלפים איש
ליווה את ארונו של חוזה מדינת־היהודים,
בנימין זאב. הרצל, שנפטר היום ונקבר
בווינה 40 .שנה אחר כך נקבר הרצל בירושלים.

28.8קנאי סרבי צעיר ואלמוני,
בשם גאוורילו פרינציפ, התנקש בסראיי־בו
בחייו של יורש־העצר של הממלכה

רות שהצביעו בניגוד להחלטת הממשלה.

1961

מיכחב גלו

— 28.6יעקוב שרת, מזכיר ראשון ב שגרירות
ישראל במוסקווה ובנו של משה
שרת, הואשם בריגול וגורש מברית־המו־עצות.

31.6נורתה אב־הפינה לעיר ערד.

1945
— בוטלה ההאפלה בכל ערי ברי2.7
טניה,
לראשונה מאז .1939

1946
— 28.6השבת השחורה. חיפושים ומעצרים
בכל רחבי הארץ. מצור על קיבוצים
וישובים, עוצר בתל־אביב ובירוש לים
,2718 .ביניהם משה שרת, דויד רמז
ויצחק גרינבוים, נעצרו.
1941 8
— 27.6דויד בן־גוריון מנהל את טכס

מתאבד המינגווי
2.7.1961
— 2.7הסופר האמריקאי ארנסט המינג־

ווי התאבד בגיל .61

1962
— 28.6ממשלת ארצות״הברית דורשת
הסגרת רוברט סובלן, שנידון שם למאסר־עולם
על ריגול. סערה בארץ על כניעת
הממשלה לדרישת האמריקאים.
1965 גאוורלי פרינציפ מתנקש בחייו של הדוכס פרדיננד כסויאייכר
28.6.1914

מכחכים

— 28.6הפילוג במפא״י סופי. דויד
בן־גוריון החליט לצאת ברשימה נפרדת
לכנסת.

1967

לראש־המימשלה
הנידון: ייהוד הגליל.
אדוני, בהסתמך על פירסומי מינה,ל-
מקרקעי-ישראל בעיתוני הערב, ב־ 7במאי,
על שיחדור מיגרשים לבנייה באיזור כר מיאל
ונצרת עילית, מצאתי לנכון להעיר
תשומת־ליבך לבעייה הנ״ל ולמחיר המופ רז
הנדרש לשם כך.
אדוני ראש־הממשלה, הבטחת לנו, לעם
היושב בציון, שאתה וחבריך תעשו הכל,
כדי לפתור את בעיות הפנים במדינה ובראש
וראשונה את בעיית הדיור.
אני, כמו רבים אחרים במדינה זו, בן
למישפחה ציונית ותיקה, הקשבתי קשב
רב וקיוויתי ...זה שנים, שאני מנסה להתיישב
בכל מקום שהוא בארץ, שבו אוכל
לקבל פיסת אדמה קטנה, לבנות בה את
ביתי.
כשקמה ממשלתך קיוויתי, שהסיסמה
״ייהוד הגליל ויישוב הארץ״ תקבל ממד
חדש, רציני ומעשי. לצערי, לא רק ש המצב
לא שופר, אלא נעשה גרוע עד כדי
כך, שהתיישבות או דיור נעשו למיבצע
בלתי-אפשרי.
למותר לציין בפניך, אדוני ראש־המפד
שלה, שהמשימה הראשונה והנעלה ביותר
של כל ממשלה בעולם, ובעיקר ממשלת
ישראל, לדאוג לדיור הוגן ונאות לאזרחיה.
לצערי, מדינת ישראל נמצאת בסוף ה רשימה
מבחינה זו...
אני וחברי לא ננוח ולא נשקוט, עד אשר
תשונה גישת המינהל ליישוב הארץ, ותי נתן
אפשרות לתושבי הארץ להשיג דיור
הוגן, שהוא תנאי מינימלי לחיים של
עם בארצו...
ד״ר ;יורא הראל, רמת־השרון

חל־אביב -הדיס סביב ל1ה
שאלה קשה ופיתרון קל.
1יש פיתרון מהיר ואפקטיבי לשאלת העברתן
של כל השגרירויות לירושלים: הו צאת
צו שימיר את שמה של תל־אביב ב־
״ירושלים״ ,ואת שמה של ירושלים ב״תל־אביב״.
הבעיה
היחידה — מה יהיה גורלה של
קבוצת בית״ר ירושלים?
ה. דלף חלינגר, תל־אביב

האוסטרדהונגרית, הארכידוכס פרנץ פר־דיננד
ואשתו. הרצח בסאדייבו היה הני צוץ
שהצית את מילחמת־העולם הרא שונה.

השבעת
קציני המטה הכללי. הרמטכ״ל,
רב־אלוף יעקוב דורי, מפרסם פקודת־יום
ראשונה.
— 30.6הדגל הבריטי מורד בנמל חי פה,
החייל הבריטי האחרון עוזב את ה ארץ.

29.8גנרל אלנבי מונה כמפקד ה ראשי
של חזית ארץ־ישראל.

1952

— 28.6יצחק רבין מקבל תואר דוק־טור־כבוד
בטכס בהר־הצופים בירושלים.
הותרה תנועה חופשית בין שני חלקי ירו שלים.

28.6שר־הביטחון, משה דיין, הכ ריז
:״אנחנו נחזיק בשטחים בציפורניים
ולא נפנה אותם עד שלא ייחתמו הסכמי-
שלום עם ארצות ערב.״

1918

— 30.6בגלל מחסור בדלק הוגבלה
נסיעת כלי רכב בארץ. מכוניות פרטיות
מושבתות יומיים בשבוע.

1969

כל הפוסל. בימ1מו פוסל

— 1.7ראש ממשלת קונגו לשעבר,
מואיז צ׳ומבה, מת בכלא באלג׳יר בגיל

על זיהום הארץ.
ביום השני 11 ,ביוני, בשעה ,2.15 ראיתי
כיצד נזרקת שקית־נייר מתוך מכונית
נוסעת בכניסה לירושלים.
התקרבתי אל המכונית וראיתי שעל ה שמשה
האחורית שלה מודבקת התווית
״ממכונית זו אין זורקים פסולת״.
מיספרה .700—959 :
רחל קרן, ירושלים

1917

— 30.8נוסדה איילת השחר.

1919
— 28.6בדיוק חמש שנים לאחר ש־פך
צה, הסתיימה מילחמת־העולם הרא שונה
בחתימת חוזה־ורסאי, בכניעתה של
גרמניה.

1920
— 30.6הרברט סמואל מתמנה כ נציב
העליון לארץ־ישראל. הוא מתקבל
בארץ בחמימות, מעניק חנינה מיידית ל חברי
הגנה ולזאב ז׳בוטינסקי. למחרת
הוכרז על מישטר אזרחי בארץ־ישראל.

^1 928 1956
— 30.6בניו־יורק יצא לאור הספר
חלף עם הרוח של מרגוט מיטשל. תוך
שלושה חודשים נמכרו חצי מיליון עומקים.

1942

30.6הצבא הבריטי באפריקה נסוג
לאל-עלמיין.
— המחנה הבריטי ה־ ,8בפיקודו

של גנרל אוקינלק, עוצר את צבאות רומל
ליד אל־עלמיין.

— 30.6נחשף אירגון טרוריסטים ב ישראל,
שמטרתו הפיכת המישטר בכוה
הזרוע. מי שמכהן כיום כח״כ, דב שי־לנסקי,
נעצר כאשר הניח פצצת־דמה ב־מישרד־החוץ
בירושלים, כמחאה על ה מגעים
עם גרמניה.
— 1.7נחנך בית הוועד־הפועל של ה הסתדרות,
ברחוב ארלוזורוב בתל־אביב.

1971

1955
— 28.6הוצגה הממשלה השישית בפני
הכנסת. ראש־הממשלה ושר־החוץ, משה
שרת ; שר־הבטחון, דויד בן־גוריון ! שר־האוצר,
לוי אשכול.

1956

— 28.6נוסדה גיבעת־ברנר.

1955

— 28.6פינחס לבון נבחר פה־אחד כ־מזכ״ל
ההסתדרות.

1957
— 2.7נפתח מישפטם של החשודים
ברצח הד״ר ישראל קסטנר. יוסף מנקס,
דן שמר וזאב אקשטיין כופרים באשמה.

1959
— 1.7הכגסת אישרה את עיסקת הנ שק
עם גרמניה. שרי אחדות־העבודה ו־מפ״ם
מסרבים להתפטר מהממשלה, למ

28.6הממשלה הגישה תוכנית־אב
לפיתרון בעיות מצוקת הדיור.

1974
— 1.7נשיא ארגנטינה, חואן פרון,
מת בגיל .79 הנשיאות הועברה לאלמנתו,
איזבלה.

1976
— 27.6מטוס אייר פואנס נחטף ב טיסה
מתל־אביב לפאריס, הונחת בבנגזי
שבלוב ואחר כך באנטבה.
— 1.7ממשלת־ישראל החליטה לנהל
משא־ומתן עם חוטפי מטוס אייר פראנס.
הוטל מם־ערך־מוסף בגובה של 8אחוז.
שביתות מיסחר והתפרעויות בגדה בעיק־בות
הטלת המס.
— 3.7במיבצע דרמתי שיחרר כוח־משימה
מוטס של צה״ל את חטופי מטוס
אייר פראנס. לכוחותינו שלושה הרוגים.
ביניהם סגן־אלוף יהונתן (״יוני״) נתניהו,
שעל שמו נקרא אחר כך ״מיבצע אנטבה.״

1977
— 1.7מרכז מיפלגת העבודה בחר ב-
שימעון פרס כיושב־ראש המיפלגה.

אותו יוכל ראש עיריית תל־אביב, טדי
קולק, להשלים ללא כל קושי, תוך כדי
שבועה :״אם אשכחך תל־אביב תדבק
לשוני לחכי...״

לאורו של לפיד
ביקורת, חשיפה וסאטירה, תחת
רדידות וזיוף המציאות, חיוניים
לטלוויזיה איכותית.
הפיטורים, ההשעיות והתרת החוזים של

עובדים בטלוויזיה, כמו האזהרות החוזרות
ונישנות כלפי עורכי־תוכניות (כמוטי קיר-
שנבאום, חיים יבין, יצחק רועה ואחרים),
(המשך בעחוד )8
העולם

הזה 2182

מוקה
סממס חז

קפה בזה עוד לא היה בישראל
מבצע מיוחד עלית ז31)6רח 001^0

ניחוח הקפה הטוב ממלא את כל
הבית במו בחנות לטחינת קפה,
ברגע שאתם פותחים את
אריזת חוואקום המיוחדת
של מוקה מט!...1 ,
מוקה מס׳ 1נהדר בפרקולטור,
בפילטר, באספרסו ובבישול רגיל
קנו מוקה מס׳ 1של עלית,
פתחו קפה חדש
ותאמרו:
לכבוד מבצע עלית*׳001^600131461
ת.ד 19 .רמת גן

טוב לי עם קפה

הריני מצרף בזה שני קטעים גזורים של
הוראות השימוש משתי אריזות
של ״מוקה מס׳ 1״ ושיק לפקודת ״עלית״
ע״ס __ ומזמין:

הזדמנות חד־פעמית לרכוש
־0 0 ^ 0 6 -1 1 1 3 ^ 01

במחיר מוזל
וליהנות ממוקה מס׳ 1של עלית
מבצע מיוחד זה מוגבל עד גמר המלאי של ז<31 תז 00^66
שבידי ״עלית״ ולא יאוחר מ־ .15.8.79 בל הקודם זוכה!

סס 5*3( 500ס פ לי ם)
ז3146 ות 66-מ ס0
1,150.ל ״י כו ללמע׳׳ מ, ב מ קו ם * 2296.ל ״י ז 2146 וח 1766-ס 5 0קן>1411.ז סס5( 800־ 8ס פ לי ם)
* 1,350.ל ״י כו ללמע ״ מ, ב מ קו ם * 2688 .ל׳ י י

כ תו ב ת __
ההשתתפות במבצע עלית 13ן*£^£ס 0אסורה על עובדי ״עלית׳

11ו>ובץ

הוווו! 0היה

מכחכים

2182

(המשך מעמוד )6
מחזירים אותנו שוב ושוב לדיון על רמת
הטלוויזיה ועל תוכניותיה.
דומני שעל המנכ״ל החדש, טומי לפיד,
לדעת, כי טלוויזיה ללא יוזמה של עוב דיה,
ללא תוכניות סאטיריות, ללא עוק צנות
ביקורתית וללא חשיפה של היבטים
שונים בחיינו — כולל אלה החלשים ו האפלים
— תהפוך רדודה ולבנטינית, תח ריף
את המצב, תשתק את הביקורת, תציג
בפני העם מציאות ורודה אך מזוייפת.
דן יהכ, תל־אביב

ראש הא 1בוז, צ ,ר.
הטפותיו של ראש-הממשלה למען
חוק, סדר ונימוס במליאת
הכנסת — מלל מתחסד וצבוע.
שוב ושוב מסיט ראש־הממשלה את
תשומודלב הציבור לעניינים שוליים של
טכס ונימוס והדר, תחת שיתעניין בשאלות
המרכזיות של חיינו. לא רק שהוא הגן
בפה מלא על התבטאויותיו של שר־החק-
לאות, אריאל שרון, אלא גם הטיף מוסר
ל״צווחנים״ ,כלשונו, ועורר חמת־זעם מלא כותית
נגד קריאות־הביניים בכנסת.
אליבא דבגין לא המהות המדינית היא
העיקר, אלא העזתם של קומץ ח״כים מן
האופוזיציה להשתמש בזכות המוכרת בכל
הדימוקרטיות, לקרוא קריאת־ביניים ולהגיב
באורח ספונטאני, בו במקום ובו בזמן.
).ועל אחת כמה וכמה, שאסור לבגין להטיף
בשטח זה מוסר לאחרים. אנו זוכרים אותו
במשך שנים ארוכות, איך התנהג כמנהיג
האופוזיציה, כמה סקנדלים עורר, כמה
התקפות ערך ממושבו שבמליאה, בלי לב קש
את הסכמתו של יושב־ראש הבית.
ואינני מתכוון לפרשת השילומים מגרמניה
דווקא, ולהסתערותם של אנשי בגין על
בניין הכנסת. כוונתי להתנהגותו בסתם-
יום־של־חול, בשיגרת העבודה של הכנסת.
דניאל
צור, רחובות
#ראה קורא יקר (בעמוד .)3

מעשה שכם
על ההפגנות של תושגי שכם נגד
ההתנחלות באלון־מורה.
אם תרצו — אין זו אגדה: הדרך להקמת

מאוזן :

המדיט^ה -סם ח״ס
המדיטציה כאמצעי למילחמה בתאונות
הדרכים.
הטבח בכבישים הוא תוצאה מהמתח ו העצבנות
של הנהגים הישראלים. אם תסו לק
הסיבה לתאונות — הן תיפסקנה מעצ מן.
בכל העולם הוכח מעשית, שד,מדי טציה
היא האמצעי הקל, היעיל והבריא
ביותר לסילוק מתחים ולרגיעה ממשית —
מילבד יתרונות מופלאים אחרים שלה.
אם כל נהג יחוייב לעבור קורס מדיטציה,
בטרם יעלה על הכביש — תחסוך המדינה
הרבה דם, דמים ודמעות.
חנן גולדגרט, חולון
• ואם יחוייב כל אזרח בישראל לעבור
קורס מדיטציה — תיפתרנה, אולי, כל
בעיותיה של המדינה.

מ התחיל
על מאמרו של אורי אבנרי ״בגין
האחר״ (״העולם הזה״ .)2175
יורשה לי, כמי שנוטה מלידה לצימחר
נות, שלא פגע מעולם פיסית בערבי וגם1
לא הצביע בעד הליכוד, להעלות כמה!
הירהורים בעיקבות מאמר של אורי אבנרי,ו

מאונך :

)1עובד מחסן ; )5טובין ; )10 אסקופד; .
)1טיול גדול )2 :שן המפתח )3 :כלי-
)11 מן ההורים )13 :חזר )14 :מוקיון :
קיבול לנוזלים ; )4מילת־תנאי )6 :מרגיש:
)15 מזל; )16 רצון עז; )18 אביון; )7 )20 מלחין רומנטי; )8נהר באפריקה; )9
יום־טוב ; )21 נבערים ; )22 מעופף ; )24
תבוא החוצה ; )12 עוף דורס ! )15 גג קטן !
היד שלו; )25 מיקווה־מים ענקי; )16 )26 מן הצבעים ; )17 מעונות השנה ;
סופר ; )28 שלווה, מנוחה ; )30 אומנם ; )19 נסמד )20 :שנון; )21 עיר סמוכה
לירושלים; )23 שמא! )24 מטבע יפאני;
)31 מונארך )32 :נהרה; )34 זיהום! )35
משמעות; )38 לא־אמת )39 :מסולם ה )26 כלי-עבודד )27 ; .שקט 29 ריחם ;
צלילים; )41 רך בצאן; )42 חוכמה; )30 )43 היכן?; )33 לא מסובך! )34 מקולל;
אות־הניצחון ; )45 חום עז ; )47 דבר הפרה ; )36 מנומנם ; )37 מבותר ; )40 מנעול
פטנטי; )41 מפליג )44 :יתן כתף; )46
)48 התלונן; )50 שאף אוויר; )51 הכניס
בבריתו של אברהם; )52 קמין; )54 מיד גוף שלישי רבים ; )47 מישש ; )49 בחרת־מה;
)57 שדה קצור; )61 מזמר; )62 קיץ )50 :אבי כל חטאת )53 :חבל ב ספרד;
)54 שרף; )55 יופי, נועם; )56
אנחנו; )64 מאור קטן; )65 חישפו ! ;
)66 כלה מן העולם; )67 בת־קול! )69 צאצא )58 :בילה את הלילה; )59 קיבוץ
בצפון )60 :לא בריא )62 :הימה; )63
צמית ; )70 עובד בית־המרחץ ; )72 פרח-
קריאת־יגון )66 :עיצום )68 :רופא״חיות
נוי; )74 לא זול! )76 תבלין נפוץ; )77
מפורסם; )71 מלך שקספירי; )73 עוף
אנרגיה ; )78 אגם גדול ; )81 כר־מירעה ;
)83 מכינויי האלוהות ! )8 5מהלך בשחמת ! דורס ; )76 מילת־בקשה ; )77 מתחת לבית ;
)86 עיר במרכז הארץ ; )88 סיומת לרבות ; )79 לכאן )80 :בת-קול; )82 נהר באי )89
הבחין! )91 אנקול; )93 לוח־מתכת טליה ; )84 בואו ונעשה 85 נוזל חיו ני
)87 :אות בא״ב העברי )90 :העכיר;
דק ! )95״שוק״ )96 :בתוכם ; )98 צאצאה;
)100 רסיסי־בוקר; )102 רקב; 103 בגד )92 -ממוצרי החלב ; )94 פשע )96 :בהמה
גסה; )97 מארצות אחשוורוש; )99 אפס
שרד; )104 הנהגה עליונה! )105 עובר
כוחו ; )101 מילת־תנאי ; )102 דבר הפרה;
בתורשה.
)103 שאין נשמה באפו.

ואילו התאריך הנכון הוא . 10.4.73
ציינתם שהכוח חזר ללא נפגעים. האמת
היא שבפשיטה זו נהרגו בני, אבידע שור
ז״ל, וידידו, חגי מעיין ז״ל, בנו של חברי
הטוב, ראובן מעיין.
!אבידע וחגי היו החוליה המובילה של
הכוח שתקף, במיסגרת הפשיטה, את בית
החזית הדמוקרטית של נאיף חוואתמה,
ונפלו, אחרי שביצעו את משימתם, ממכת-
אש נגדית שבאה מטנדר, שעמד בסמוך
לבניין.
חיים שור, תל־אביב
• העולם הזה ואורי אבנרי מתנצלים
על הטעות בתאריך ועל השיבוש לגבי החללים.
ברור על פי ההקשר שאבנרי ביקש
לציין שאיש מן התוקפים לא נפל בשבי.
אך בנוסח שפורסם צויין כאילו לא היו
לצה״ל אבירות במיבצע. אבידע שור היה
בנו של חיים שור, עורך על המישמר
וזיכרו וזכר ידידו, חגי מעיין, הועלה על־ידי
העולם הזה 1859 למחרת המיבצע.

ראש־עירייה שבעה (כמרכז) כהפגנה
אם תרצו — אין זו אגדה
פלסטין עצמאית רצופה הפגנות המוניות.
גם ישראל העצמאית הוקמה כך.
ניסים צמח, חיפה

לזכרם המאמר ״בגין האחר״ ,על מיבצעי
אצ״ל וצה״ל, שבו הוזכרה, בין
השאר, פשיטת צה״ל בביירות
(העולם הזה .)2175
ציינתם שהפשיטה נערכה במארס ,1973

שבו מפורטים כל המיקרים שבהם הרגו
היהודים בזמן המנדט, ולאחר הקמת המדינה,
נשים וילדים ערביים חפים מפשע.
מסקנתו היא בערך כך: אין שום הבדל
בין הרציחות שביצעו היהודים ובין רצי חתם
של נשים וילדים יהודיים בידי ער בים,
ושום בית-דין בינלאומי לא יכריע
בוויכוח מי התחיל בתוקפנות. במילים
אחרות: שני הצדדים התחילו יחדיו ב תוקפנות.
לדעתי,
כל שופט אובייקטיבי יהיה חייב
(המשך בעמוד )10
העולם הזה 2182

אריאל׳

כרטיס האשראי היחידי המעניק הנחות

כשהזמנת אומה לארוחה .
ולא ידעת שיש לה תיאבון גדול,
שלוף ישראכרט.
או המחאות ולקנות באשראי

במשך כל הארוחה היית עסוק
ובנוחיות. החשבון מגיע

בחישובים אם תוכל לשלם את
אליך רק אחת לחודש

החשבון שהתנפח מרגע
* 1 3 ^ 111,1א וברוב המקרים עם הנחה.
לרגע. היא נהנתה מאוד י 0;/#0
לכן, בפעם הבאה

אך אתה היית מודאג.
כשתצא לבלות קח איתך

עם ישראכרט זה פש וט
ישראכרט ותהנה גם
ס03/8ר * ^8$?1ם1
וקל. אתה יכול להסתובב
^יייי יי א אתה מהארוחה.
ברחבי הארץ, ללא מזומנים

ישראברט. מרוקרד.

אשראי וטוב לי בארץ ובעולם.

טיולים אירופה
ארהייב

וקנדה

מכחכים
(המשך מעמוד )8
לאסוף את כל ההחלטות והמיסמכים, כולל
כל מה שפורסם באמצעי־התיקשורת ו במיוחד
בעיתונות, ולשאול: מי התחיל
אז במעשי תוקפנות? מסקנתו, על סמך
עובדות מאושרות במקורות הערביים,
תהיה: הערבים התחילו תמיד במעשי תוק פנות
והיהודים, בעל־כורחם, נאלצו להתגונן
ולהילחם. כשהיהודים הסכימו בשנת
1948 להקמת מדינה פלסטינית והושיטו
לערבים יד לשלום, הם נענו בתוקפנות
ערבית כוללת, שגרמה מאז לרבבות הרוגים
ופצועים, ולמאות אלפי פליטים. ברור
לגמרי, שבפסק־דינו ימצא השופט את
התוקפנות הערבית, כסיבה יחידה לסיבלם
של הערבים והיהודים ולדם שנשפך עד
היום.
כרנרד קומו, רמת־גן

ערב טוב
״מעצר־בית לסטודנטים״ ,על צווי־הריתוק
שהוצאו נגד סטודנטים
ערביים בישראל (העולם הזה
.)2161
התבקשתי על-ידי מרשי, מחמוד אג-
ברייה, להעמיד על דיוקם שורה של טעויות

ארהייב ומכסיקו

לבכות או דיוגוווד!
פלאטו־שרון חוזר לדימונה (״ה עולם
הזה״ .)2179
כאשר קראתי את הכתבה, לא ידעתי
אם לבכות או לצחוק. אני שרוי במבוכה
בעת הצורך להגיב על הדברים שפרסמתם.
יצריך, לפי הבנתי, לבכות על־כך, שעיתון
יכול להרשות לעצמו לפרסם דברים, שרק
צורת ההגשה הגרפית שלהם, הכותרות ו הרמזים,
מהווים חידוש כלשהו בכתבה.
עצם הנכונות להשתמש באמצעים כאלה,
כדי לפגוע בנבחר ציבור, הנאבק בבעיות
הקשות של ניהול עיר במידבר — יש בו
כדי לצער מאד.
צריך, עם זאת, לצחוק למקרא כתבה
כזו, מפני שזוהי הזדמנות להתפרק קצת
מהעול הציבורי ולהשתעשע מתעלול מענ יין.
הפרוטוקול הסודי, שתצלומו מופיע
בכתבה, שוכפל והופץ לא רק בין 13המשתתפים
בישיבה, אלא בכל המישרדיס
הנוגעים בדבר. הכתבה עצמה, מבחיינת
תוכנה, מדוייקת להפליא — פשוט מפני
שהיא כולה תעתיק של הפרוטוקול הזה.
רק דברי הלוואי והרמזים — הם התוספת
לפרוטוקול זה. החידוש הנוסף היחידי
הוא, אולי, בהגדרת הפגישה כסודית, מפני
שנערכה בלישכתו של ראש־העיר בדי מונה.
מעניין: איזהו המקום הבלתי־סודי
יותר מלישכת ראש־העיר, כאשר דנים
בנושא כזה, בהשתתפות משתתפים כה
רבים?
ולעניין הקשרים עם פלאטו־שרון: לפי
הבנתי כל נבחר לכנסת, עד שלא הורחק
ממנה, מייצג ציבור כלשהו, והנימוס מחייב

ח בזז דחהד חו ק

דדום אמריקה ומכסיקו טיולים מיוחדים לצעירינו פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות•

אירופה טוו ש
! 0 5ט 0ז ^ ק 0 0ו£1

מחמוד אגכרייה
״אזרח ישראלי לכל דבר״
וסילופים מדבריו ומהשקפותיו, כפי ש פורסמו
על אודות מעצרי־הבית לסטודנ טים
הערביים.
מרשי מעולם לא הגדיר עצמו כמתנגד
לציונות. נהפוך הוא: מרשי רואה ב ציונות
— לפחות בזרמיה שדגלו בזכות
קיומם של ערביי ארץ־ישראל במקום
חייהם, לצד מדינת־ישראל — תנועה לאו מית
לגיטימית ובעלת מטרות צודקות.
בקיום הציונות לא רואה מרשי משום
סתירה ושלילה הכרחיים של זכויות העם
הפלסטיני. העולה מכך, שכל האמור ו/או
המרומז בכתבה בעניין הדילמה, כביכול,
שבה נתון מר אגברייה בין השקפותיו לבין
נסיבות חייו אינו אלא עורבא סרח.
מרשי מתנגד באורח נחרץ וחד־משמעי
לכל פעולות הטרור והלוחמה של אש״ף,
הן בשל עמדתו העקרונית־הומניסטית ב יחס
לאלימות. והן מהיבט ריאלי־פוליטי.
גישתו זו אשר בוטאה בבהירות בפני
הכתבת, לא באה לידי ביטוי הולם ב כתבה.
למותר הוא לציין כי אין כל סתי רה
בין עמדת מרשי כנ״ל לבין הקביעה
העובדתית — ומבלי להתייחס לשאלת
אמיתות העובדה — כי אש״ף מוחזק בעיני
מרבית העם הפלסטיני כנציגו המוסמך.
עם זאת מרשי לא אמר לכותבת, במפר־ראש
או במרומז, כאילו הוא עצמו רואה
באש״ף את נציגו. אף כי מרשי מצדד ב מתן
ביטוי לאומי-עצמאי לעם הפלסטיני,
הריהו רואה עצמו כאזרח ישראלי לכל
דבר, בין אם תקום ישות פלסטינית עצ מאית
ובין אם לאו. בחירת מרשי באזרחות
ישראלית שלובה, כמובן, בהקפדה על
קיום חוקי ישראל ובשלילת שולליה.
!בשל ניתוקו עקב ריתוקו, התעכבה
תגובת מרשי. אבקשכם לתקן את הטעון
תיקון לפחות עתה.
אברהם גל; עורן־דין, ירושלים
0העולם הזה מבין את המניעים ש הביאו
לכתיבת מיכתב זה.

ז׳אל, אמיר
״אני שרוי במבוכה״

קשרים מתקבלים על הדעת בכל מיסגרת.
ואשר לעצם הפרוייקט שבו מדובר :
כל אדם שיודע לקרוא עברית יבין מן
הכתוב בהמולס הזה מה חשיבותו לדימונה
ומה הן הדרכים שניתן לבצע אותו,
בצורה הכשרה ביותר, כמובן.
עלי להוסיף בהקשר זה, כי עצם פירסוס
״הישיבה הסודית״ בעיתונות הביא לנו
הצעות דומות מיזמים אחרים, דבר שהוא
לברכה לדימונה.

ח״כ ז׳אל, אמיר,

ראש העיר, דימונה

ההפסד של המדינה
למען פתיחת מטלול־המשן לתואר
אקדמי להנדסאים.
אני פנוה אליכם בבקשה, לתמוך ולפעול
למען יצירת מיסגרת המשך לסטודנטים-
הנדסאים לקראת תואר אקדמי. בכל העולם
מכירות מיכללות ידועות־שם ומוכרות בלימודי
ההנדסאים כשנתיים אקדמיות, ו מאפשרות
לסטודנט־הנדסאי להשלים שנה-
וחצי עד שתי שנות לימוד בקבלת תואר
אקדמי.
דבר זה גורם לנשירת אלפי סטודנטים
הנדסאים מהארץ, להשלמת לימודיהם, ו לאחר
מכן חזרתם לארץ מוטלת בספק
ומדינת־ישראל מפסידה אנשים יקרים.
לצערי, המוסדות הממלכתיים לא טיפלו
בבעיה זו עד היום ואנו תיקווה שבעזרתכם
יבוא פיתרון לבעיה כאובה זו.

שמואל שטרית,

בית־הספר להנדסאים, חיפה

קול הסבוסס

העולם

הזה 2182

מצקיו מביע שמלות יבוא

החלמ״ 795ל ״י!!!

הגידי את האמת! ידעת
שיש למצקין כאלה
מחירים צעירים! וכאלה
שמלות צעירותי זוהי
האופנה שיוצאת העונה
מבתי האופנה של פאריז,
לונדון, וניוליורק. וזה לא
הכל! מצקין מציע גם
מבחר רחב ומיוחד של
חצאיות, מכנסיים,
חולצות, חליפות ועוד
לפני שתוציאי כסף
במקום אחר, את חייבת
לראות מה שמצקין מציע.
יש עוד מקום בו את
יכולה לקנות שמלת יבוא
כל כך אופנתית ב״795
ל״יי
מצקין — גתי אופנה
תל־אביב, רח׳ דיזנגוף .101
תל־אביב, רח׳ אלנבי .74
תל־אביב,
רח׳ נחלת בנימין .44
חיפה, רח׳ הרצל .37
ירושלים, י .לוי.
רח׳ יפו בנין העמודים.

מצקין מגלה את הצד היפה שלן.

901ז 7 3

העולם

0110271 הזח

חייה ומותה של
קארן סילקווד
חייה ומותה של קארן סילקווד סבבו סגיב הכוח
הנוראי מכולם, הכוח הגרעיני. הצעירה הנאה, טכנאית
גרעין במיקצועה, נחשפה לקרינת פלוטוניום במשן זמן
רב לפני מותה, אך סיבת המוות לא היתה מחלת הסרטן.
קארן מתה בשיאו של מאבק, שאותו ניהלה ב-
אינטסיביות נגד תחנת־הכוח־הגרעיני שבו עבדה• במשך
ארבע שנים טיפלה קארן בחומר רדיו־אקטיבי במיפעלי
קר״מגקי שבאוקלהומה, מיפעל שהוא חלק מאימפריות
עסקי הכוח הגרעיני של הסנטור הדמוקרטי רב ההשפעה
והממון, רוברט קר. ימים ספורים לפני שפרשת מאבקה
וגילוייה עמדו לחולל שערוריה, היא נהרגה באופן
מיסתורי. היום, אחרי האסון הגרעיני במדינת פנסילבניה
וההד העצום שעורר הסרט ״הסינדרום הסיני״ המתאר
כימעט אסון גרעיני, יש הבוחנים מחדש את פרשת מותה
של האשה, שהיתה אחת החלוצות במילחמה העממית
המתנהלת נגד השימוש בכוח הגרעיני.

דני שיהאן, חבר בקבוצת עורכי-דין צעירים מאוק־להומה,
המנהלת חקירה עצמאית סביב פרשת סילקווד,
משוכנע שקארן סילקווד נרצחה. היא היתה קורבן
המילחמה העממית הנ״ל.
במשך שלוש שנים ביצעה הקבוצה חקירה יסודית,
לשיחזור מאבקה של קארן. מסתבר כי במשך שנות
עבודתה בתחנת״הכוח־הגרעיני טענה קארן כי החברה
מעסיקה עובדים בלתי-מנוסים. היא מחתה נגד מה
שנראה בעיניה כאמצעי-ביטחון בלתי־מספיקים בטיפול
בחומר הרדיו״אקטיבי, הן מבחינת הקרינה והן מבחינת
סיכול אפשרויות הגניבה.
הטכנאית הנמרצת טענה, כי עובדים נחשפים לקרינה
רדיו״אקטיבית במיפעל כימעט מדי יום, ומאוחר

ג׳יין פונדה ב״תיסמונת סין״
בוושינגטון הבירה, ושטחה בפניהם את גילוייה ותלו-
נותיה• לתדהמתה, נאמר לה כי הוועדה לא תמליץ
על חקירה במיפעל, אלא אם כן תספק להם קארן עדויות
מוצקות לטענותיה•
בעוד שעובדי המיפעל מלגלגים על הדלפת האזהרות
על ״ביקורת־פתע״ של הוועדה במיפעל, המרמזת בבירור
על השפעתו של הסנטור בעל המיפעל בוושינגטון,
קיבלה קארן סילקווד הוכחות מוצקות לטענותיה, הוכחות
אכזריות.
גופה נחשף שוב לקרינה רדיו״אקטיבית — הפעם
באופן שיטתי.

קארן סילקווד
יותר אף טענה, כי כמויות גדולות של חומר רדיואקטיבי
נעלמות מהמיפעל באופן מיסתורי, ללא עדויות
בכתב במיסמכי החברה.
מחאותיה של קארן סילקווד בפני הנהלת המיפעל
היו ללא הועיל. ההנהלה התעלמה גם מפעילי ועד־העובדים,
שרובם פוטרו מאוחר יותר בצורה זו או
אחרת. ב־ 31 ביולי ,1974 כאשר גילתה קארן, לתדהמתה,
כי גופה נחשף לקרינת פלוטוניום, היא החלי טה
לפעול• היא פנתה לוועדה לאנרגיה אטומית
0ובספטמבר 1974 נפגשה עם חברי הוועדה

שלוש פעמים במשך חודש נובמבר 1974 ספגה קארן
סילקווד קרינת פלוטוניום, ונאלצה לעבור על בשרה
את הגיהנום של טיפול החיטוי.
במשך הזמן שעבר מאז פגישתה עם הוועדה, נחו שה
בהחלטתה להוכיח את טענותיה, אספה קארן,
בדרכים משלה, מיסמכים ועדויות. בשיחה נוקבת עם
נציגי החברה וועד טכנאי האטום במיפעל, לא הסתירה
קארן כי מה שגילתה גרם לה להתקשר במהי-
רות עם דיוויד ברנהאם, כתב של ה״ניו״יורק טיימס״,
והשניים נידברו להיפגש למחרת היום, ב־ 13 בנובמבר
. 1974
הפגישה לא יצאה לפועל. בדרכה ל&גישה, נוהגת
את מכונית ה״הונדה״ שלה, כשעימה ערימת מיס-
מכים, פגשה קארן סילקווד את מותה, פגישה ששוח זרה
חלקית בסרט ״הסינדרום הסיני״.
חקירת המוות הוכיחה, כי תוך כדי נסיעה נדחפה
מכוניתה של קארן מאחור על-ידי מכונית אחרת,
ומכונית ה״הונדה״ הקטנה נמחצה לתוך קיר בטון בשולי
הדרך.
קארן סילקווד, אם לשלושה ילדים, נהרגה במקום.
הנהג הרצחני נעלם כאילו בלעה אותו האדמה ועיק-
בותיו לא נתגלו עד היום. יחד עימו נעלמו גם המיס־מכים
שהיו במכוניתה של קארן, ביניהם צילומי רנטגן,
שלדברי קארן סיפקו הוכחה מוצקת לטענתה על
דליפת חומר רדיו־אקטיבי ממערכת הצינורות של ה-
מיפעל•
מילבד שיחזור התקופה שלפני מותה של קארן
סילקווד, גילה צוות החוקרים כי מן הרגע שבו החלה
קארן ״לעשות גלים״ ,אורגן במהירות קשר משותף של
אנשי״הביטחון של החברה, המישטרה המקומית, סוכני
האפ-בי-איי והסי-איי-אי, שנועד לעקוב אחריה.
״תוך כדי החקירה בפרשת סילקווד,״ מספר שיהאן,
״חשפנו רשת״צללים עצומה של סוכנויות ממשלתיות,
שתפקידן לאגור אינפורמציה על הפעילים נגד השי מוש
בכוח הגרעיני.״ בידי שיהאן שפע של אינפורמציה,
שאותה הגיש לבית״המישפט .״גופים אלה,״ הוא
טוען ,״מקבלים את תקציבם מהמימשל, במסווה של
לחימה בטרוריזם, שהיתה פופולרית בתחילת שנות
השבעים, וכעת משתמשים בשם זה כדי לרגל ולהילחם
במתנגדים לכוח הגרעיני״.
במדינה שבה אילי הממון הם גם בעלי מירב ההשפעה
הפוליטית, במדינה שבה כל החלטה פוליטית

מתורגמת מייד לרווח או הפסד של דולרים, אין בגילוייו
של שיהאן אירוניה גדולה מדי.
בשם בני מישפחתה של קארן הגיש שיהאן לפני
שנתיים תביעה נגד מיפעלי קר-מקגי, בהאשמה של רשלנות
שגרמה לחשיפת קארן סילקווד לקרינה, קשירת
קשר לפגיעה בזכויות האזרח שלה, וקשירת קשר לטיש-
טוש ולהסתרת העובדות בפרשה.
תחנת־הכוח-הגרעיני שבו עבדה קארן נסגרה בינתיים,
וסיבות הסגירה מוצנעות למדי. הסיכויים לחשיפת
האמת בבית־המישפט נראים קלושים, בהתחשב
בעוצמה הפוליטית־אטומית שמנגד. אך שיהאן נחוש
בהחלטתו לחשוף את האמת בפרשת מאבקה של קארן
סילקווד.

בישיבה הראשונה של בית־המישפט בוושינגטון,
בחודש ספטמבר שעבר, התרחשו מאורעות מוזרים• חלק
ניכר מעדי־המפתח, שדרשו מייצגי מישפחת סילקווד
להביא לבית-המישפט, לא התייצבו מסיבות מיסתו-
ריות• ״יש יותר מדי רוחות־רפאים בפרשה זו,״ אמר
השופט פרנק ט׳ייס .״או שאגרום להם לבוא אל המנוחה
הסופית, או שהם יקומו לתחייה ויתחילו ללכת.״
בשבועות האחרונים התחדש המישפט בוושינגטון,
והשילוב של האסון הגרעיני בפנסילבניה וסרט האימה
״תיסמונת סין״ ,ש״ניבא״ באופן מפחיד את האסון,
שבועות ספורים לפני שהתרחש, מקנים לתביעה אור
מחודש.
בעדותו של ג׳יימס נואל, עובד המיפעל, שהיה שותף
לחקירתה ומאבקה של סילקווד, היא טוען כי מהמיפ-
על נעלמו 17ק״ג פלוטוניום, כמות שדי בה כדי לייצר
שני כלי״נשק גרעיניים. חקירת הוועדה לאנרגיה אטומית
במיפעל העלתה כי אין הסבר להיעלמותם של 8
ק״ג פלוטוניום, ומיפעלי קר־מקגי עצמם מודים כי 23.9
ליברות (כ״ 12ק״ג) פלוטוניום נעלמו מהמיפעל. אך
החברה טוענת, כי החומר הרדיו-אקטיבי מצוי, בצורת
מישקעים, בצנרת המיפעל.
העדויות וההסברים היבשים מעוררים מחשבות
וחששות: האם הכמות החסרה מצאה את דרכה למדינה
אחרת ז לידיים פרטיות ן לשבילים מיסתוריים של
שוק־שחור בחומר רדיו״אקטיבי ן
עובד אחר במיפעל, רון המוק, שהיה משגיח במיפ-
על, כיום שוטר במדינת אוקלהומה, העיד שלאחר דליפת
פלוטוניום ראה עובדים משליכים אבנים ועפר,
שזוהמו על־ידי הדליפה, אל מעבר לגדר המיפעל.
המישפט נמשך בימים אלה בוושינגטון והעדויות
מעוררות חלחלה בליבם של מאות אלפי המתנגדים
לשימוש בכוח הגרעיני. בית־המישפט יחליט אם אמנם
התרשל המיפעל בטיפול בחומר הגרעיני המסוכן, והאם
כתוצאה מכך נחשפה קארן סילקווד לקרינה, שהיוותה
את נקודת הפתיחה למאבקה ואף גרמה למותה.
אולם יש פרט אחד שבית־המישפט לא יחשוף,
ככל הנראה, וזוהי השאלה העיקרית בפרשה: האם
נירצחה קארן סילקווד! ואם כן, האם היה לרציחתה
קשר ישיר למאבקה נגד ״הדולר הגרעיני״!

משהמ או ר, קל־13 רנ־ה, ארה״ב

חוששני שאת שוג נכנסת
לאחת התקופות
המצערות, בהן את
תוקפת את הסובכים
אותך ללא גבול וללא
סיבה, ונוטה לרדות
דווקא באלה הקרובים
אלייך• אל תנצלי את
ו 2דנזרש -
נכונותם להיות טולר20ב
א פ רי ל
נטיים כלפייך. אבל
הפעם את עשוייה להיתקל
בהשפעה גברית חזקה, שתבלום אותך,
וזה עשוי לגרום לך לצער ולמבוכה
ואף לניתוק יחסים עם אישיות חשובה.
נסי לשחק את האשה הצייתנית ותני
לתיסכולייך להתבטא בתחום אחר.

זוהי תקופה משעממת,
אפילו מייגעת. דווקא
משום כך אסור לך
לוותר או להפקיר את
האינטרסים שלך. שמור
רכושך, כספך — וידי־על עיניים בשבע
דנתיך.
יש כאלה ה־מעוניינים
בכולם, ואלה
הימים בהם הם גם
מסוגלים לקחת את כל
הדברים היקרים האלה מידיך. אל תסמוך
,גס על ידידים, ואפילו לא על קרובי מיש־פחה.
עשה הכל במו־ידיך. כך מראה מזלך.

אם יהיו לך הפתעות השבוע, הן יהיו
כולן הפתעות טובות.
הממונים עליך תולים
בך תקוות — אל
תאכזב אותם. השתדל
להוכיח את אחריותך
ואת כשרונותיו והדבר
לא ייעלם מעיניהם.
נהג ביד רכה יותר
עם בת*זוגך. נטייתך
לכבול את מאווייה העצמאיים
עלולה להביא
להתנגשות. בת תאומים, היי סבלנית•

הביקורת שמתחו עליך שונאיך, היתה,
למרבה הצער, מוצדקת בחלקה. השבוע
יהיה עליך לתקן את
המעוות. עשה זאת, בקפדנות
וביעילות, ויוק־רתך
המיקצועית והאישית
תרקיע שחקים.
בחיי האהבה שלך איך
שינוי — אתה פאסיבי
בזמן האחרון, ואין
סיכוי שתשתנה דווקא
23ב ספ ס רזב ר -
השבוע. הצלחה חלקית 2 :י י או קכ״יונ ר
עשוייה ליפול בחלקך
אם היא תיטול את היוזמה לידיה.
דע רק לא להפריע לה. צא לחיק הטבע.

חאזנ״ו[

חוב ישן וגדול, אשר זמן רב העיק עליך,
אותו נושה, שבעבר ידע
ייעלם השבוע.
להיות כה תוקפני,
יוותר לך עליו במפתיע.
דבר זה ייתן לן
מישנה מרץ, ויסייע לך
להגשים את שאיפתך
העיקרית בעתיד הקרוב
ביותר. יחד עם
זאת, גם חיי האהבה
שלך, עם בת״זוגך הקבועה,
יפרחו ויגיעו
לשיאים חדשים. משימות
שיוטלו עליך במיסגרת חוג חברי, או
במיסגרת מילואים, יעיקו עליך במקצת.

יויי יחסיך עם בני מישפח־תך
עשויים להעסיק
אותך עד מעל לראש.
התייחסותך המוגברת
לביתך עלולה להתנקם
בך במקום עבודתך. היכון
לנזיפות או הערות
לא נעימות מצד הבוס.
י 2בי 1ג י ־
בתיבת הדואר שלך
20 ביו לי
אתה עלול למצוא מכתב
התראה לא משמת.
הסובלים ממחלה כרונית יזהרו השבוע.

אתה נמצא במצב של
אירגון מחודש של אישיותך.
עליך להעריך
מחדש את יחסיך עם
הסובבים אותך. אתה
חייב להחליט שלא
לפגוע באישיות אהובה
עליך. תקופה נהדרת
אמנותית. לפעילות כדאי לך לרוץ לצלם
הקרוב שיכין לך סידרת
פורטרטים. תווכחי לדעת שאישיותך
תשתקף מהצילומים שתעשי בשבוע זה.

ריעות משונות ששמעת
בזמן האחרון, גרמו
אצלך מהפכת־ערכיס, ורצון
להיות שונה, אקסצנטרי,
במרכז העניינים.
אל תיתן לאותו
אדם שסובב את ראשך
עד כה בדברי ההבלים
שהוא נוהג להשמיע לך,
להמשיך ולעשות זאת.
בן בתולה — כל מה
שעליך לעשות הוא להיות ישר עם עצמך.

111011

הספרים שאתה עומד לקנות יגבירו פעילותך
הרוחנית. תוכל להגביר את הנאתך
האסתטית בכל התחומים.
יצר ההתנצחות
שלך יעודן במידה רבה
השבוע, ותופתע מכך
שאינך מהיר־חימה. זה
הזמן המתאים ביותר
עבורן לצאת לטיולים
או לנופש. אפילו אם
אינן זקוק להבראה,
תוכל להינות מטיול
באוויר החופשי. יש
להיזהר מהצטננות. הקשר עם בן המין
ארעי וחולף
השני יהיהקיצוני או
לבש תכלת.
ויהיה בו משום הנאה.

מה שמרגיז אותך הוא שכל אשר יקרה
לך השבוע כבר אירע, פחות או יותר —
קודמות. בהזדמנויות אבל בצורות אחרות.
זוהי אכזבה בשביל
אישיות רומנטית ש כמותך,
בייחוד לאור
העובדה שחוש־העסקים
הבריא המסתתר מתחת
לחוסר האונים שלך
אומר לך :״נסי לישון
מספיק ולא לאכול
יותר מדי״ .לבשי כחול
כהה או מנומר וקחי את עצמך במיק־צת
בידיים! השכר סופו לבוא במהרה.

הישמרי ביחסייך האינטימיים עימו, אם
אנין נשואה לו ואם לא תיכננתם ילד
לעתיד הקרוב• הפעי!

לות
הפוריה שלך עלולה
להעמידן במצב
מביך אם לא תשמרי
על קור רוחן בשעת
התרגשות. תמצאו שאתם
רגישים במייוחד
השבוע לגבי דברים ש בבנות
וביושר. לציידים
גפברואר ־
20 במרס
בני מזל דגים זו העונה
בה״א הידיעה למסע
מוצלח. הפתעות פיננסיות צפויות.

1גי8

נישאו. אנטול קארפוב ()28
אמן השחמט הבינלאומי ואלוף העולם
משנת ,1975 ואירינה קויימובה 25 מנ היגה
לשעבר של הוועדה הרוסית לעניני
נוער, בחתונה שנערכה במוסקווה.

נישאו. מריה אי־זבלה ניאר-

כוס 20 בתו של איל הספנות היווני
המפורסם, יריבו של אריסטוטל אונאסיס,
סטארווס ניארכוס ואלקים צ׳וואסוס (,)36
יורש צרפתי עשיר למפעלים כימיים, ב טקס
נישואים שנערך בליאז׳ בבלגיה.
נולד • בן חמישי לשד הדתות אהרון
אכן־חצירא 32 בעת הלידה היה שר
הדתות בסיור בארצות הברית ובאירופה,

הוענק • פרם השלום על־שם הסנא-
טור יובר האמפרי לעתונאי היהודי־ארגנ־טינאי
חאקובו (״יעקוב״) טימרמן ה נמצא
במעצר בית בארגנטינה מזה שנתיים.
ביום בו קיבל בנו של טימרמן, הק מור׳
המתגורר בירושלים, את הפרס בשם
אביו, התפרסם כי בית משפט לערעורים
בבואנום איירס דחה את בקשתו להשתחרר.
את הפרם, המוענק על־ידי הליגה למניעת
השמצות של בני ברית, העניק הסנאטור
בנג׳מין גילמן בטקס שנערך במלון פלאזה
בניו־יורק.
נחוג • יום הולדתו ה־ 42 של רב ה בוהמה
הרב ישראל לאו. ביום הולדתו
זכה לאו למינוי של רב העיר נתניה, אליה
הוא עומד לעבור בקרוב יחד עם אשתו
ושבעת בניו. לאו, שהוא אחיו של דובר
מישרד החוץ נפתלי לביא, התמודד על
התפקיד כנגד הרב משה פרדס, בו תמכו
צעירי המפד״ל והרב הראשי לישראל הרב
שלמה גורן.
נחוג • יום הולדתו ה־ 55 של שר ה ביטחון
עזר וייצמן. יום ההולדת נחוג
במסיבת הפתעה אותה ארגנד לשר הבט-

במישור חיי האהבה שלך, בת קשת, לא
יחולו שינויים מרעי־ __
שים. אל תידחי בגסות

את מחזרך הנלהב, למרות
שאינך חשה כלפיו
כל משיכה. תני לזמן
לעשות את שלו; או
שהרגשתך תשתנה בכל
זאת, או שהוא יתייאש
ממך. בן׳ קשת, למרות
בנוגסזגיר >
אופייו הנוח, אתה נוטה
להתפרצויות פרועות.

* 0 1 1 1 1

ת מרורי ם

אב אכו־חצירא
הודעה בחו־׳ל
ומיד כאשר נודע לו על כי הוא אב ל חמישה,
מיהר לשוב לארץ.
נולד • בן לשחקן נבחרת ישראל
בכדורסל סטיב קפלן. הבן נולד באותו
היום בו שיחק קפלן במשחק הגמר נגד
ברית המועצות, מישחק שבו קלע קפלן 6
נקודות.
נולד. בגין אל פתח כנפי, בנו
של תושב קאהיר סמיר עבד אל־פתח כנפי,
אשר קרא לבנו על שמו של ראש ממשלת
ישראל מנחם בגין. במיכתב אותו שיגר
האב המאושר לבגין המבוגר הוא הסביר
לראש ממשלת ישראל, כי נימוקו לקרוא
לבנו על שם בגין היו בגלל שאיפתו ל שלום
לאהבה ולשלווה.
מונתה • כשופטת שלום מיכל
גרי־זילבר, בתו של מי שהיה שר בממשלה
הראשונה לוי גרי, ומי שעצמה
היתה מפקדת בה״ד ,12 בסיס ההדרכה
לנשים של צד,״ל. גרי, אשר היתה ידועה
כאחת הקצינות היפות של צה״ל, החלה
ללמוד מישפטים לאחר שהשתחררה בדרגת
סגן־אלוף מהצבא.
מונה • כשגריר ישראל בדרום אפריקה,
יוסף (״יוסקה״) הרמלין, מי שהיה
ראשת שרות הביטחון הכללי (השב״כ) ואחר
כך השגריר הישראלי האחרון באיראן.
מונה • כסגן מנהל מלון דן קיסריה,
הפרסומאי לשעבר איתן לוינשטיין.
לוינשטיין היה בעל משרד לפירסום ויתסי
ציבור אשר שירת את רשת מלונות דן.
הוא התבקש על־ידי הנהלת הרשת לסגור
את משרדו, נשלח על ידה לאוניברסיטת
קורנל לעבור קרום במלונאות והתקבל
אחר כך לעבודה בתפקיד בכיר ברשת.
הומלץ. לתפקיד שופט בית המיש־פט
העליון הד״ר משה כייסקי (,)58
במקומו של השופט ד״ר משה עציוני שפרש
לגימלאות לפני למעלה מחצי שנה.
בייסקי יליד פולין בילה בשנות מלחמת
העולם השניה בששה מחנות ריכוז. הוא
מונה לתפקיד שופט בית המישפט העליון
לאחר שכיהן משך 8שנים כשופט שלום
ומשך 11 שנה כשופט מחוזי.
הוענק. העיטור על־שם קארל
מארכס, שהוא העיטור הגבוה ביותר של
מזרח־גרמניה לח״כ מאיר וילנר, מזכ״ל
רק״ח. העיטור הוענק לוילנר על־ידי נשיא
מזרח גרמניה אריה הונקר לרגל יובל ה-
60 של וילנר. בשבוע שעבר קיבל וילנר,
העורך עתה סיור בארצות מזרח־אירופה
עיטור ממשלת ברית המועצות.

חוגג וייצמן
מסיבת הפתעה
חון אשתו ראומה ועובדי לשכתו. וייצמן
הובל במירמה ללשכתו שם המתינו לו כל
ידידיו שחגגו עימו את יום ההולדת.
מונה. כח״כ במקומו של ח״כ לשעבר
שמואל רכטמן, דויד שטרן, נשיא הת אחדות
הקבלנים והבונים בישראל. שטרן,
אחיו של אברהם (״יאיר״) שטרן, ניהל
שבועיים קודם לכן את ישיבות ועידת
חרות שנערכה בתל־אביב. בעקבות השבעתו
של שטרן הפסידה המיפלגה הליברלית
מושב אחד בכנסת, מושבו של רכטמן, ואילו
לחרות נוסף מושב אחד.
הוענק פרם ירושלים לספרות יפה
על־שמו של ש״י עגנון למשורר אכנר
טריינין ולסופר אמנון שמוש. ועדת
השופטים, שבראשה עמד השגריר לשעבר
יעקוב צור, העניקה לטריינין את הפרס
בזכות ספריו השער הסתום והמערכת המחזורית.
שמוש זכה בפרס בזחות ספרו
מישה עזרא ספרא ובניו.
פרש. ראש המינהל לשימור אנרגיה
במישרד האנרגיה יואט הדפז לאחר מספר
חודשי עבודה בילבד. את מקומו של
הרפז ימלא עד למציאת מועמד חדש
מנכ״ל המישרד תת־אלוף מיל. דויד
(״ג׳וקי״) הגואל.
א ו *טפזה • בבית החולים איכילוב
בתל־אביב הגברת הראשונה של התיאטרון
הישראלי חנה רוכינא ( )90 בגלל בצקת
ראות ואי ספיקת הלב. רובינא שוחררה
ימים אחדים קודם לכן מבית החולים לאחר
שהרופאים הבחינו בהטבה במצבה.
נפצע • בתאונת דרכים ראש אש״ף
יאשר עראפת לאחר שמכוניתו שנסעה
מביירות לדמשק התנגשה בעמוד חשמל.
עראפת נפצע פצעים קלים ולאחר שנחבש
המשיך בסידרת פגישותיו.
נפטר. ד״ר טוביה כר־אילן מיי סד
שלוחות אוניברסיטת בר־אילן, הקרויה
על שם אביו הרב מאיר בר־אילן, מייסד
תנועת המיזרחי. בר־אילן התפרסם כמי
שהקים שלוחות של האוניברסיטה הדתית
באשקלון, צפת ועמק הירדן, ואף ניהל
אותן. בר־אילן היה המפקד הראשון של
חיל המדע של צה״ל לאחר מילחמת ה עצמאות
ומשך שש שנים מנכ״ל אוני ברסיטת
בר־אילן.
העולם

הזה 2,182

מ א1־1די\

עידן הדש
בטכעולוגיה
מ ת קד מ ת.
עיצוב אוירודיעמי ן והידור
אי ט ל קי־ קלאס׳

¥1114171¥

חגי ל בי נ סון אי לון /צי לו ם גנו ר /עי צו בהכט

רדו9 ^ 1

ככס * 3
באג

ה משר הדרוז 11ל ;1כנסותיהם האמיתיווו 1ורכושו1
של כל 120 חברי הוכנסתהתשיעי !ז
התעריף המקובל לתשלום להרצאה של
דוקטור.״ לעיתים גם כותב פעיל מאמרים
לעיתונים, ומקבל עבורם שכר־סופרים.
פעיל מפרנס את רעייתו ושניים מאר בעת
ילדיו. אין לו נכסים, מילבד הדירה
השווה למעלה משני מיליון לירות. לעומת
זאת יש לפעיל חיסכון בבנק הפועלים בגו בה
של כרבע מיליון לירות. חיסכון זה.
שהבנק קונה בו מניות לפי ראות־עיניו,
מקורו בדמי־פרישה שקיבל פעיל כאשר
פרש מצה״ל, בדרגת אלוף־מישנה. פעיל
נוהג במכונית סובארו, משנת ,1978 ואשתו
במכונית רנו.

ידדה זו מתקרבת לסיומה, נותרו
יי רק ח״כים מעטים למצבה המלאה של
120 חברי־הכנסת.
אם לשפוט לפי המיכתבים למערכת, מצ פים
רבים לדו״ח על ההכנסות של שני
ח״כי של״י, ובמייוחד של אורי אבנרי.
אולי חששו שמא יתחמקו. השבוע ניתן
הפירוט המלא.
הסידרה לא תכלול דו״ח על הכנסותיו
של הח״כ הטרי ביותר, דויד שטרן, קבלן
מצליח ואמיד, שהצטרף לבית־המחוקקים
רק השבוע, במקומו של שמואל רכטמן.

יוסף ת מיר:
פעילות ורכוש

חנא מ מי ס :
אד מ ה בכפר
ן* ש חברי־כנסת שהם בולטים במ יוחד
במליאה ומעל גבי העיתונים. יש
חברי־כנסת שאינם כה בולטים, ויש חברי-
כנסת שהם כימעט אנונימיים לגמרי, עד
שאפילו אורחי־הכנסת הקבועים אינם מצ־

^ חד האנשים האמידים ביותר ב־כנסת
הוא ח״כ הליברלים יוסף תמיר
— אף כי אינו מוכן למסור פרטים על
רכושו והכנסותיו. תמיר הוא מחברי־הכג-
סת השקטים, ואוהב להתפרסם רק כאשר
דנים בבעיות של זרכות־הסביבה. לאחרו נה
איים שאם לא יקבלו את הצעותיו
בענייני איכות־דסביבה, יפרוש מהליכוד.
תמיר הוא איש־מיפלגה ותיק, שהונו

ח״כ אכנרי
כמה שווה עיתון?

במערכות־הבחירות הקודמות למועצות
המקומיות, עמד בראש רשימה עצמאית.
כראש המועצות המקומיות הערביות,
הצטרף מוויס לחזית־הדמוקרטית-לשלום־
ולשיוויון, שהוקמה על-ידי רק״ח ערב הב־

הוא נוהג במכונית חדישה, ומקבל את
ההוצאות מפעילותו המוניציפלית.

מאיר פעיל:
פנסיה ו הרצ או ת
ך * ״כ מאיר פעיל מקבל, נוסף על
1 1משכורתו מהכנסת, גם פנסיה מצה״ל
בגובה של 3800 לירות לחודש. כאשר יעזוב
פעיל את הכנסת, תשולש הפנסיה הצה״לית

בא לו בירושה, בצורת בניינים וקרקעות
בתל־אביב. מרבית חייו בארץ עסק בפעי לות
ציבורית ומיפלגתית. מיקצועו המוצ הר
הוא עיתונאי, אולם גם כשהיה למים-
לגה הליברלית עיתון משלה, לא היה תמיר
פעיל בו. במשך 15 שנים, משנת ,1950
היה מזכיר כללי של המיפלגה הליברלית
והאיש החזק במיפלגה זו. שם קיבל שכר
והוצאות. במשך שש שנים הוא היה חבר
מועצת עיריית תל־אביב, החל בשנת ,1959
אם כי^לא תמורת שכר.
״ -תמיר נ שוי׳ואב לשניים. בתו. דיצה
חבם, היתר אחת מנשות־הבוהמה היפות
של תל־אביב. כיום הוא מפרנס רק את
אשתו, שעימה הוא מתגורר בדירה גדולה
באחד הרחובות היוקרתיים והיקרים ביותר
בתל-אביב, רחוב אורי.

ח ״כ פעיל
תשלום של דוקטור
ליחים לזהות אותם. אחד מהם הם ח״כ
חנא מוווס מחד״ש.
שלושה חברי־כנסת שאינם יודעים עברית:
ח״כ שמואל פלאטו־שרון, הנואם
בעברית למרות שאינו יודע שפה זו, ח״כ
המערך מוחמד אבדרביע, המדבר עברית
קלושה, אך אינו נואם בשפה זו, וח״כ
חנא מווים, שאינו יודע כימז!ט מילה עברית.
השכלתו של מווים תיכונית. הוא למד
בבית־הספר הסקוטי בצפת, אולם הוא ידוע
במיגזר הערבי כאחד הבקיאים ביותר
ברזי השילטון המוניציפאלי. הוא יושב-
ראש המועצה הכל-יכול של הכפר
רמה מזה 20 שנה, ויושב־ראש הוועדה
הארצית של הרשויות המקומיות הערביות,
שהוא מעין מרכז השילטון המקומי
במהדורה ערבית.

יו״ר שמיר
השקעה אחנת־טווח

ח ״כ מוויס
חירות האחרונות, ושאליה שייכים בכנסת,
מלבד שלושה ח״כי רק״ח (מאיר וילנר,
תופיק טובי, תופיק זיאד) גם הוא וצ׳רלי
ביטון.
מכיוון שאינו חבר רק״ח, אינו נוקג
כחברי־המיפלגה, המעבירים את צ׳ק המש כורת
שלהם מן הכנסת למיפלגה, והמקבלים
תמורתו משכורת מיפלגתית.
לדבריו, חי מוויס ממשכורתו מהכנסת,
ואינו מקבל שום משכורת אחרת.
יש לו בית בכפר מולדתו, רמה, וחל-
קות־אדמה קטנות, בסדר־גודל של חמש־שש
דונם, בכפר, אין לו רכוש אחר.

הוצאות ממועצה מקומית
שלו. עתה הוא נחשב עובד־מדינה, לכן
הוא מקבל פנסיה מקוצצת. הפנסיה של
פעיל גבוהה קצת מהממוצע, משום שנכ ללת
בה תוספת ערבה ותוספת אקדמית.
פעיל מתגורר בדירה בת חמישה חדרים
ברמת־אביב. אשתו, חסידה, אינה עובדת
שכירה. יש לה תיאטרון־בובות שעימו היא
מופיעה, אך ההכנסה מהופעות אלה היא
מינימלית.
מקור־הכנסה נוסף הוא הרצאות. מדי
פעם מרצה פעיל במקומות שונים בארץ,
וגובה עבור הרצאות אלה שכר ,״על פי

עסקן תמיר
עסקן עם כסף

!!^1111111

הסה הס
באסה?
(המשך מעמוד )17
אחת האהבות הגדולות של תמיר היא
הנסיעה השקטה לחוץ־לארץ. הוא ייצג את
הכנסת בוועידות בינלאומיות רבות — בין
היתר בשטוקהולם, בבוקרשט, בווינה, ב־נאיירובי,
בג׳מיקה, בהמבורג ובמלטה.

אורי א בניי:
מ קו ם באמצע
*ץ ״כ אורי אכנדי עובד שתי עבודות
׳ | 1מלאות ,״ועוד כמה עבודות צדדיות״.
כחבר־הכנטת, הוא עובד עבודה מלאה.

אוהב את העבודה הזאת.״ לדעתו, אין
הבדל בין עבודתו בכנסת ובעיתון .״אלה
הם שני הצדדים של אותו מטבע. שני
מיגזרים של אותו המאבק.״
״העבודות הצדדיות״ הן פעילותו בהנ הלת
של״י, בוועד־הפועל של המועצה
הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני,
ומגעיו בחו״ל עם מדינאים ואישי־רוח.
למרות זאת, אין אבנרי מקבל אלא
משכורת אחת — מהכנסת. אחרי ניכוי
ההוצאות הישירות הכרוכות בעבודתו בכנסת
(ארוחות במיזנון הכנסת, ארוחות
אחרות בירושלים, דלק למכונית) נשארות
לו, לדבריו, כ־ 13 אלף לירות נטו לחודש
ממשכורת זו.
אין אבנרי מקבל תשלומים כלשהם מהעולם
הזה — לא כמשכורת (שהיא אסורה
לחבר-כנסת) ולא כשכר־סופרים (שהוא
מותר) .אין הוא גם מקבל סכום כלשהו,
כשכר או כהוצאות, משל״י או מן הגופים
הפוליטיים האחרים שהוא פועל בהם.
יש למישפחת אבנרי משכורת נוספת :
אשתו, רחל, היא מורה בבית־ספר יסודי,
בעלת ותק של יותר מ־ 20 שנים ותואר
אקדמי ראשון. שכרה החודשי: כ־6500
ל״י נטו.
אבנרי נוהג במכונית (סיטרואן פאלאס,
שנת־ייצור )1972 השייכת לחברת העולם

נרי בירושה מאביה שנפטר שקיבל
פיצויים מגרמניה. את השאר חסך בעצמו
משכרו כעורך השבועון — שכר שנפל
תמיד מן התעריף הקבוע של אגודת העיתונאים.
אבנרי
גר עם אשתו (וחתוליו) בדירה
בת שלושה חדרים בצפון תל-אביב, שאותה
קנה לפני כ־ 18 שנים במחיר 29 אלף
לירות (דאז) .מילבד זאת יש לאבנרים
דירה קטנה של שני הדרים, אף היא בצפון
תל-אביב, שבה גרו קודם לכן, ושאותה
קיבלה רחל אבנרי מאביה המנוח. דירה
זו מושכרת, ושכר־הדירה מתווסף להכ נסות
המישפחה.
אין לאבנרים רכוש אחר, מילבד נכס
אחד שאין כל אפשרות להעריכו בכסף:
העולם הזה.
את העיתון קנה-אבנרי, יחד עם שלושה
שותפים, ב־ ,1950 במחיר של 7000 לירות,
מידי אורי קיסרי. השקעתו באה לו מהכנסות
סיפרו, בשדות פלשת , 1948 שהיה
אז רב־המכר המצליח ביותר בספרות ה עברית,
וממישרד־הביטחון, שהעניק לו
הלוואת־שיקום מוגדלת, כחייל פצוע־קרב.
״לא ירשתי מהורי אף אגורה שחוקה
אחת,״ מספר אבנרי .״בילדותי גדלתי ב־מישפחה
אמידה בגרמניה. אך כאשר באנו
ארצה, סמוך ליום־הולדתי ה־ ,10 הפסידו

כמו נאמן של הציבור. מעולם לא הסכמתי
כי חברת העולם הזה בע״מ תשלם אף
אגורה אחת של דיווידנד, או שתחלק רווחים
בכל צורה שהיא. היא מתנהלת כחב רה
הפועלת שלא על מנת להפיק רווחים.
הכנסותיה מוחזרות למחזור, לשם שיפור
איכותו והרחבת שרותיו, מילבד רווח תים-
עולי קטן.״
למעשה הגשים אבנרי את החלום של
כל עורך־עיתון בעולם — הלום שמעטים
מעמיתיו זוכים להגשים אותו: לשחרר
את המערכת לחלוטין מלחצים של הנהלה
מיסחרית, המסוגלת להשפיע על קו העיתון
מתוך שיקולים כלכליים. משום כך היה
העולם הזה מסוגל לנהל במשך שנים
רבות מאבק אופוזיציוני חריף נגד השיל־טון,
שהטיל עליו חרם כלכלי טוטאלי ומנע
ממנו את כל המודעות הממשלתיות, ה־סוכנותיות
וההסתדרותיות. העולם הזה לא
נשבר, ולפני כמה שנים הסתיים החרם
באופן הדרגתי .״אולם זה עלה לנו מיליוני
לירות,״ אומר אבנרי.
איך מדרג אבנרי את עצמו מבחינה
כלכלית בין 120 הח״כים י ״איני נמנה עם
העשירים, וגם לא עם העניים. אני באיזשהו
מקום באמצע. אני משתכר די הצורך כדי
לחיות בלי מותרות, ומוציא מה שאני
משתכר. במילא איני יכול להוציא יותר

3ר מעדנת השנד וההטבות שר חנגסת טעונה הסדר יסודי,
תור חיסור נוהרים צבועים וקביעת קריטריונים בדודים
כאשר חזר לכנסת, אחרי העדרות של חמש
שנים, הפעיל מהדש את השיטות שהנהיג
כאשר נכנם לכנסת לראשונה, בסוף .1965
הוא נוכח בכל ישיבות המליאה. הוא נמצא
באולם כאשר הישיבה מתחילה, וגם כאשר
היא מסתיימת. הוא מפעיל את הכנסת פיוז־מות
פרלמנטריות בלתי־פוסקות — הצעות
דחופות ורגילות לסדר־היום, שאילתות׳,
הצעות־חוק פרטיות. לא פעם הוא נואם
שניים־שלושה נאומים ביום.
עבודתו השניה היא, כמובן, במיסגרת
תפקידו כעורך ראשי של העולם הזה.
בניגוד לדעת רבים, אבנרי מכהן כעורך
בפועל, ומעורב בכל חלקי העיתון ותה־ליכיו
.״איני יכול אחרת.״ הוא טוען ,״אני

הזה. אשתו נוהגת במכונית השייכת לה —
פרינץ קטן מדגם ספורט, הנמצא בידה מזה
יותר מ־ 14 שנים.
לגבי רכושו, יש נתונים מדוייקים. רצה
המיקרה (אם היה זה מיקרה) ששמו של
אבנרי עלה במידגם של מס־ההכנסה, והוא
נדרש למלא הצהרת־הון מפורטת. באותו
זמן, ושוב. במיקרה, עלה במידגם גם שמה
של חברת העולם הזה בע״ם. שתי חצה־רות־ההון
הוגשו. בסוף ,1978 כמה שבועות
לפני שיבתו של אבנרי לכנסת.
לפי ההצהרה, היו בידי אבנרי ואשתו
באותו מועד ניירות־ערך, תוכניות חיסכון
וחסכונות אחרים בסך של כחצי מיליון
לירות. מרבית הכסף הזה קיבלה רחל אב־

הורי את כל כספם, ומאז חיינו בעוני גמור,
כששני הורי עובדים עבודה גופנית קשה.״
מאותה סיבה נטש אבנרי את בית־הספר
היסודי בגיל ,13 בתום כיתה ז׳ ,״ומאז אני
עובד למחייתי ולא הייתי אף יום אחד
מחוסר־עבודה, מילבד בימי שרותי בצה״ל
במילחמת תש״ח.״
במרוצת השנים קנה אבנרי את חלקם
של שותפיו בעיתון, ונשאר למעשה הבעל
היחידי. כאשר פרש השותף האחרון, שלום
כהן, הניח לו אבנרי את כל הרכוש של
העולם הזה.
כמה שווה הבעלות על העולם הזה?
אומד אבנרי :״איני יודע, וזה גם אינו
מעניין אותי. אני מחזיק במניות העיתון

מזה — פשוט אין לי שעה אחת של זמן
מיותר בשבוע.״

יצחק שמיר:
צניעות ושיפוץ
^ושג־־דאש הכנסת, יצחק שמיר, נב חר
בעיקר בגלל תכונה אחת שלו, שבה
הוא התפרסם: הגינותו הרבה. התכונות
האחרות של שמיר — דעה אופוזיציונית
למנחם בגין, וביטויים שאינם נעימים ל אוזני
אותם שבחרו בו, ולאוזני הכנסת
(המשך בעמוד )51

12 היתרונות של מזגן תדיראו
שכדאי לר לדעת
״ .9צ 1א

.5אתינות

.1עילות
למזגן תדיראן תפוק ת קירור (בי.טי.יו) מירבית
לכל קוט״ ש

מזגן תדיראן מתוכנן ל תו חלת חיים ארוכה
ולבטיחות מירבית.

.6בריאות

ג. שקט

מזגן תדיראן מבטיח אויר צח ונקי, חופשי
מכל זיהום חיצוני.

המזגן המפוצל של תדיראן פועל ב שקט רב.

.3בקרת אקלים

.7עיצוב

במזגן תדיראן מערכת מושלמת לבק ר ת
אקלים (01־6 00011ז3תזו)01

מזגני תדיראן חינם בעלי עיצוב חד שני, נאה
ומרשים המ שתלב בכל ריהוט.

.4דו תכליתיות
מזגן תדיראן מבטל את עומם החום ע״י צינון
האויד, הפח תת הל חו ת והזרמה מבוקרת של
האויר.
בחורף, הופך מזגן תדיראן למכ שיר הסקה
יעיל ביותר על־ידי משאבת החימום (היט־פאמפ)

מזגני תדיראן מ שווקים בכל יבשות תבל לאחר
ביקורת איכות קפדנית ע״י קנייני ם מקצועיים
של ר שתות שיווק מהגדולות בעולם.

סו. איכות
מזגני תדיראן זוכים זו ה שנה ה ששית ברציפות
בתוארי המוצר הנב חר ו ה קני ה הטובה ביותר.

.11 באישור תכוני
התקנים

מזגני תדיראן מאושרים ע״י מכון ה ת קני ם
הישראלי ומכון ה ת קני ם הג ר מני 0£

.8מבחר
לתדיראן מבחר מזגנים בכל הגדלים ומסוגים
שונים: מזגני חלון, מזגני קיר גדולים ומזגנים
מפוצלים הפועלים ב שקט וני תני םלהת קנ ה
בכל מקום.

.12 שירות טוב ותודתו
לתדיראן מעבדות שרות וטכנ אים מיומנים
בכל רחבי הארץ.

השווה ע ם כל תזגן אתר ותגיע
לתס קנ ה הברורה

מ1גן תדיראן
המזגן החכם לא;שים הובווזס

תל-אביב:

התקשר אלינו ונשלח אליך יועץ מקצועי חינם וללא התחייבות מצידך
להשיג בחנויות המובחרות ובסניפי תדיראן.
באר־ שבע:
חיפה:
ירושלים.:
284165 285151
294628 294627

234867

3־ 511232

36565
1 אילת:

5379

אמריקה. תכניות טלוויזיה מוקרנות 24
שעות ביממה. הטלוויזיה היא מוקד הבידור
בארה׳׳ב. לכן האמריקני בררן מ אד כאשר
הוא קונה מכשיר־טלוויזיה. והוא קונה
״זניט״ .כי ל״זניט״ ^•וו 5161׳> 8יש מערכת
אל ק ט רוני תלהק רנ ת ת מונ ה ברורה
וקונטרסטית, הבנוי ה בידע טכנולוגי
מ תקד ם וברמ ה אמריקני ת.
גם אתה תעדיף א ת ״זניט״ ^•ווז$10ץ5
כ שתכיר או ת ה מקרוב.
שב לך בנו חיו ת על ה כו רסהות הנ ה
מטלוויזיה שנו תנ ת לך ת מונ ה חד ה
וברורה.
לראות טלוויזיה,
כמו
שהא מריקנים רואים טלוויזיה

בן האמ רי קנים
רואים
טלוויזיה.

כך גם אתה
תר אהאת
״זניט״ \7־1ז 8161ץ.5

הנמכרת ביותר בעולם

הטולס הזה 2182

הכלכלנית בעדת הגישה המהבננית, שכמה מתכיסותיה נתקנדו, מגישה
אלטרנטיבה לתוכנית־החומש של הממשלה לעצירת האינפלציה הדוהרת
.ך* מאמרי הקודם הבטחתי לשרטט תוכנית כלכלית
-אנטי-אינפלציונית, שאינה תוכנית של מיתון. אני
אעמוד בהבטחתי, אך נראה קודם מה עושה הממשלה.
יש לציין, קודם כל, תופעה חדשה. השכר אינו מופיע
כגורם לאינפלציה. לא כגורם ראשי, כפי שהורגלנו אליו,
ואפילו לא כגורם מישני. הוא אינו גורם עוד באינפלציה,
וזאת בתוכנית ממשלתית־אקדמית, כתוכנית החומש של
פרום׳ אסף רזין.
כאשר אני הצבעתי, לפני כארבע שנים, על חוסר

פיקוח ומעקב מסוג זה נעשה כל יום לגבי המענקים
למחקר ולפיתוח, המוענקים, בין היתר, גם על־ידי מיש־דדים
וקרנות ממשלתיים לחוקרים, במיסגרות אקדמאיות
ותעשייתיות כאחת. חוקרים אלה חייבים אחת לכמה
חודשים למסור לקרן המממנת דו״ח כספי, וגם דו״ח
התקדמות. לפיהם נקבע גם המשך המענק.

עוד לא שמעתי שחוקר כנה לו וידה מ־מענקי-מחקר,
אך המחקר והפיתוח כתעשיה
התפתח להפליא. אין שום סיכה לא להעכיר

תוכנית ההצמדה שד
הלוואות הניתוח היא
הזמנה ומיתון

האינפלציה תקצו רק
אס מסירים את העומס
על מ׳ שיכול לקנות

הקשר בין השכר והאינפלציה, נחשב הדבר כעמדה
מהפכנית מאד. היום זה כימעט קונסנזוס לאומי.
הוספתי אז, לפני ארבע שנים, שאם המילחמה בשכר
תימשך, מתוך אמונה שזו מילחמה באינפלציה, התוצאה
תהיה שכר־ריאלי נמוך ואינפלציה משתוללת — נבואה
שנתאמתה בכל מאת האחוזים.
עתה הכריחה המציאות את כלכלני המימסד להכיר
בעובדה של חוסר קשר בין השכר והאינפלציה (לא
שנתנו לי קרדיט על זה) .אין הם מבלבלים עוד מילחמה
באינפלציה עם מילחמה בשכר, ולהפך. עם כל זאת,
אין הממשלה מאמצת לה עדיין את הצמדת תוספת־היוקר

ב־ס 1007 למדד, לפי המלצת תוכנית־החומש שלה, וכפי
שאני הצעתי לפני ארבע שנים.

בינתיים הפסדנו זמן רב כמילחמה באינפלציה
ונמשיך להפסיד, אם הצמדת תוספת־היוקר
כ־ 100$למדד — וזאת לעיתים תכופות — לא
תתבצע במהרה.

נקודה טובה שנייה היא שיש ניסיון
המילחמה באינפלציה על אותן ההכנסות
כפי שהדבר מתבטא בהחלטת הממשלה
המלצת תוכנית החומש — להצמיד את
המסובסדות למדד.

להטיל את עומס
הבאות מן ההון,
— גם זאת לפי
הלוואות־הפיתוח

הילך נשפך
עם ה מי ם
ך • ההצמדה של הלוואות־הפיתוח, יחד עם ההצמדה
1 1של השכר יש בה משום הכרה מעשית בתיזה המרכזית
שלי, שרק דרך חלוקת הכנסות שיוויונית אפשר ללחום
באינפלציה, שאין טעם להטיל את נטל הפסקת האינפלציה
על אותן השכבות שממילא מפסידות בה, כי מזה המחירים
לא יפסיקו לעלות.

רק אם מטילים את העומס על אותם ה־לעליית־המחיריס,
שבידיהם כוח*
אחראים ל;
הקנייה לקנות הכל בכל מחיר (כי הכנסותיהם
עולות כתוצאה מעליית־המחירים) — רק אז
יש סיכוי שהאינפלציה תיעצר.

יתירה מזאת: הרווחים האינפלציוניים, האחראים ל המשך
האינפלציה, יכולים להיווצר רק בגלל קיומם של
ההפסדים האינפלציוניים. ביגלל קיומן של שכבות המפסידות
באינפלציה.
לדוגמה: פועלי הטכסטיל, בעיקר פועלות, דוודים
וכר, ושכירים בכללותם. בילעדיהם אין רווחים אינפל ציוניים.
אך ברגע שקיימות השכבות המפסידות, קיימים
גם רווחים בצד השני. אין האחד קיים בילעדי השני.
לכן השליטה על חלוקת ההכנסות באינפלציה חיא כל-כך
חשובה, לשם עצירתה.
כעת יש רק הכרה מעשית בתיזה זו מצד המימסד.
אין אנשיו מכירים בתיאוריה הזאת, מפני שחלוקת
ההכנסות אינה גורם כלכלי בעיניהם. אך מתוך אי־הכרה
תיאורטית בחשיבות חלוקת־ההכנסות השיוויונית בעצירת
האינפלציה, הם עושים שגיאות חמורות, כאשר הם באים
לעשות צעד מעשי לקראת שיוויוניות זו.
ניקח לדוגמה את הצמדת הלוואות־הפיתוח ב־יס 100״/

•טיטות ידועות אלה נס לסובסידיות לפיתוח
המשק.
לעומת זאת, אם לא נעשה כן ונבטל את כ ל התמיכה
בפיתוח המשק, הדבר יוביל אותנו בטווח הארוך לפיגור
משקי, להרס כושר התחרות, וכתוצאה מזה להורדה ב־רמת־החיים
ולתלות מוגברת בחוץ ! ובטווח קצר למיתון.

למדד. זהו צעד שהוא באופן עקרוני בכיוון הנכון, כיוון
השיוויוניות בחלוקת ההכנסות, כיוון הקטנת רווחי ה אינפלציה.

על-ידי הפסקתן המוחלטת והכלתי־סלק*

מאת אסתר אלכסנדר
טיבית שד הלוואות-הפיתוח המסובסדות שופכת
הממשלה את התינוק יחד עם האמבטיה.
ריווחי האינפלציה לא נבעו ישירות מעצם הלוואות
אלה, אלא מתוך הביזיון של הלוואות־הפיתוח.
מתוך זה שלא כולן הושקעו בפיתוח המשק, אלא חלק לא
מבוטל מהן יצא לספקולציות — לקניית צמודים, למשל.
אין רווחים יותר גדולים ונוחים באינפלציה, מאשר להלוות
צמוד וללוות לא־צמוד.
לעובדה שאכן היה ביזיון של הלוואות־הפיתוח עדים
הנתונים שלפיהם סכומים הולכים וגוברים הלכו מדי שנה
בשנה לסיבסוד ההון לפיתוח. לפי נגיד בנק ישראל
ב־ 1978 הגיע סכום זה ל־ 25 מיליארד לירות, יותר מפי
שניים מסך־הכל של שכר עובדי המדינה. אך ההשקעות
הגולמיות הריאליות במשק ירדו ב־),ף 12ב־ ,1976 וב־״107
נוספים ב־ .1977ב ,1978-לפי נתונים ארעיים, כנראה עלו
ההשקעות במיקצת, אך הן רחוקות מלכסות את הירידה
שהיתה.

אין שום ספק שתהליך זה מוכרח להיפסק.
אך אין זאת אומרת שגם הפיתוח מוכרח להיפסק,
כפי שוודאי יקרה אם תוכנית ההצמדה
תוגשם כמתוכנן. מדינות גדולות וחזקות וגם
מפותחות מאיתנו מסבסדות את פיתוח משקן,
ואין סיכה שאנחנו לא נעשה זאת.
מה לעשות אם כן, כדי למנוע את ביזיון התמיכה
בפיתוח?

זוהי תוכני ת
של מי תון!

חד האמצעים לסיבסוד זה, יכול בהחלט להיות
א נתינת הלוואות־פיתוח בריבית בלתי-צמודה. אך דבר
זה צריך להינתן בפיקוחצמוד של ביצוע
מטר ות ההלוואה .
תחת לוותר על הלוואות־הפיתוח המסובסדות לאורך
כל החזית, מוטב להגביר את הסלקטיביות שלהן,
לפי סולם העדיפויות הלאומיות־משקיות, ובעיקר — לאחר
שהוענקו, יש לעקוב בקפדנות אחרי דרך הוצאתן.
אין פיקוח זה פוגע בחופש של איש. הכסף שייך
למשלמי־המיסים, ויש להם מלוא הזכות לדעת מה נעשה
בו. מי שלא רוצה בתנאים האלה, שלא יקח אותו.

תוכנית הצמדה של הלוואות־הפיתוח, ללא
הכחנה כצורתה הנוכחית, היא למעשה תוכנית
•טל מיתון.
יש, כמובן, כלכלנים הטוענים שזה בדיוק הדבר שאנו

צריכים — כלומר, הפסקת הפיתוח. לדידם, אין דבר טוב
מהפסקת פיתוח לשם עצירת האינפלציה. במודלים שלהם,
הפיתוח הוא גורם אינפלצ;וני כימעט מאותו סדר־גודל כמו
השכר (לא לגמרי).

ה מיתון
הוא רע!
ן * צרה עם המודלים׳ האלה שאין הם מבדילים בין
1 1אינפלציה של 4—5לשנה לבין אינפלציה של !־.707
יש אפשרות שפיתוח מהיר של המשק יוסיף לאינפלציה
־ 2—37 לשנה — ב־ , 1971 עם פיתוח נרחב, היתד, האינפלציה
אצלנו רק ־ .67 אך אין ספק שלא קיים שום קשר
בין אינפלציה של ,־ 707 לבין פיתוח. למרות זה, כפי
שראינו, הם מנסים ללחום באינפלציה כזאת על־ידי
הפסקת הפיתוח, אפילו במחיר שהדבר יפיל אותנו לתוך
מיתון, שפירושו, בין השאר, גם חוסר־עבודה( ,הדבר
כתוב במפורש בתוכנית־החומש של הפרוס׳ אסף רזיו) ,עם
אינפלציה מתגברת.
זה כמה שנים אינני מסוגלת להבין מדוע הכלכלנים
שלנו מתעקשים על המיתון כתרופה לאינפלציה. הדבר
מעיד על שמרנות רבה, כי זה לא מקובל יותר על הציבור
בעולם, וביניהם כלכלנים רבים. הם מעדיפים להרים
ידיים, ולהגיד שאינם יודעים מה לעשות, מילבד להמליץ
על מיתון.
לפני זמן קצר הייתי בחוץ־לאדץ- ,וראיתי שכל ה עיתונות
העולמית, בעיקר הצרפתית והאמריקאית, מלאה
מאמרים על אי־היכולת של המיתון לעצור את האינפלציה.
היום מצפים למיתון בארצות־הברית. כל הכותבים בנושא
זה משוכנעים שזה לא ישפיע על קצב עליית המחירים.

מדוע, אם כן, מתעקשים הכלכלנים שלנו ץ
הסבריהם עימם.
תוכנית־החומש של הממשלה היא, למעשה, תוכנית
של מיתון, מן הסוג השיגרתי ביותר. ראוייה לציון השתדלותה לחלוקת הכנסות וחלוקת נטל שיוויונית־יותר,
על־ידי הצמדת השכר ב־.־ 1007 למדד ועל-ידי סיבסוד
ההון. אך את הצמדת השכר עוד לא קיבלה הממשלה,
וביטול סיבסוד-ההון כרוך בביטול ההשקעות, שממילא
מתאוששות בקושי. ובצורה זו גם שני הסעיפים האלה,
שהיו עשויים להוציא את התוכנית וגם את המשק
למרחב, תורמים למעשה למגמת המיתון, שאותה באים
לחזק שאר סעיפי התוכנית. הכוונה במיוחד לסעיף חקי-
(המשך בעמוד )48

אנשים בעוניו!
קאוטו בודנ״ב: קצפת אמרקאית־ווסית
מיפגש הפיסגה של ג׳ימי קאר-
טר וליאוניד ברז׳נייב הפך אחת
האופרטות הווינאיות הקלסיות, כ־שבאחד
מריגעי השיא (בתמונה מימין)
נראים שני המנהיגים ״מח זיקים
ידיים״ .זה קרה כאשר ברז׳-
נייב החליט ללוות את עמיתו אח רי
פגישה בשגרירות הרוסית ב ווינה.
המנהיג הרוסי החולה מעד,
נפל וכמעט שהחליק במורד ה מדרגות,
כאשר עמיתו האמריקאי
הרים אותו ותמך בו עד שהתייצב.
מי שסיפקו את מנת השמאלץ,
כיאה למיקום פגישת הפיסגה, וי נה,
היו רעייתו של קארטר, רוזלין,
(בתמונה למטה מחבקת ילדות ב־תילבושות
אוסטריות מסורתיות,
שהעניקו לבת־הנשיא בובות בתיל־בושת
דומה) ובתו, איימי (בתמונה
משמאל) ,שבאו להאזין לקונצרט

מיוחד של מקהלת־נערים בכנסיה.
הנשיא הזמין את הנערים לשיר
בבית־הלבן ואילו הם כיבדו את
איימי בזר־פרחים שנבדק היטב בידי
אנשי־הביטחון קודם שהריחה
אותו.
מי שנהנו פחות מן האופרטה
היו היצאניות של וינה, שמחו בפני
העיתונות היומית על קשיי התקציב
של הלקוחות שבאו מרוסיה ועל
קמצנותם של האמריקאים שעמדו
על המקח :״בקונגרס של מרפאי-
שיניים אנחנו מרוויחות יותר!״

אופנאי גיק הולסטון: נר הידידות המפורסמות
האופנאי ג׳ק הולסטון (במרכז)

זכה בפרס השנתי המיוחד של
מרתה גרהם, על התילבושות ש עיצב
עבור תוכניתה החדשה של
להקת המחול המודרנית שבהנהל תה.
יחד איתו חגגו את המאורע
כמה מידידותיו המפורסמות יותר,
הנהנות דרך קבע מהשראתו ומ-
ביגדיהן, פרי תיכנונו הבלעדי.
הידידות (בתמונה, מימין לשמאל) :
ליזה מינלי, ליז טיילור, בטי פורד
ומרתה גרהם.
וכי יש ידידות הדוקה יותר מזו
של נשים מפורסמות המשלמות ל אופנאי
גם כדי שישמור על סודות
הסנטימטר ו

אחווו פיורד ;
גס באן רוקד ריסקו
לא, אין זה ג׳ון טראוולטה ש שערו
הלבין, כי אם ארתור פידלר
(בתמונה משמאל) ,המנצח על תק ליט
אריך־נגן חדש המנציח הופעה
חיה מיוחדת במינה: תיזמורת־הטיילת
מבוסטון רוקדת דיסקו
תחת שרביטו של פידלר, כשהיא
מנגנת את שיגעון המוסיקה וקט עים
של באך בקצב הדיסקו.
פידלר בן ה־ 84 הופיע בין מיל יוני
הצעירים שהגיעו ליריד־דיסקו
ראשון מסוגו, שנערך השבוע בניו־יורק,
והוכיח כי נעורים אינו עניין
של גיל ושבאך יכול לעבור גם
דרך הרגליים למי שלא די באוז ניים.

העולם

הזה
2182

בחיוך של אושר עמד פול ניומן בשורת המנצחים (בתמונה
העליונה — שלישי מימין) בתום 24 השעות של מירוץ המכוניות בלה
מאנס. היתה לו סיבה להיות גאה: מכוניתו הגיעה למקום השני.
נכון אומנם, שחברת־הביטוח של הכוכב היקר ביותר בהוליווד
(עדיין!) עצרה את נשימתה, ורעייתו, ג׳ון וודוורד (בתמונה התחתונה
מימין) ליוותה אותו למירוץ בחרדה, אבל ניומן בן ה־ 54 לא
ויתר .״אולי לא איראה כל־כך יפה בבוקר שאחרי המירוץ, אד איש
לא יוכל לומר עלי שאני השחקן הטוב ביותר ביו הנהגים או הנהג
הטוב ביותר בין השחקנים.״

קורם ואסל וסיוון האבל• :אלביס זפריסיליח
מי שנראים בתמונה העליונה כאלבים פרסלי ורעייתו־ פריסילה,
אינם אלא שיחזור מעולה, של אליל־ההמון המנוח, ואשתו. למעשה,
אלה הם השחקנים, קורט ראסל וסיזון האבלי, שמנהלים רומן גם
בחייהם הפרטיים, הנראים בצורתם הטיבעית בתמונה התחתונה, כשהם
מבלים על חוף־הים בקאן, שם הוצג הסרט, על חיי אלביס, בכיכובם.

פארה טסט!דג׳דס:
דשנות את וסוגיה
לפארה פואסט מייג׳רס לא היתה
כל בעיה להתחמק ממעריצים, כא שר
יצאה לריצת־בוקר בלונדון. הסיבה:
מי יכול להכיר אותה במראה
זה, בלי האיפור הזוהר ובלי
תיסרוקת הנצח של ברוט־פאברז׳ה,
שהפכה הסמל המיסחרי שלה?
(בתמונה משמאל).
פארה, השוהה בלונדון להסרטת
סרט מדע בדיוני בשם סאטורן 3
נהנית מן המראה החדש והאלמוני
המשווה לה תדמית חדשה, סולידית
ומאופקת יותר (בתמונה למעלה),
כיאה לפארטנר המשחק מולה :
קירק דאגלם.
העולם הזה 2182

רנדי ג׳ונס

פליפ רוז

ודת זיאן דיפוס.. :ירוצה להיות סכסית ר
על הנערה שבתמונה אפשר לומר: עם מראה כזה לא צריך לשיר.
:ל זאת היא זמרת חדשה מבלגיה, שהטבע חנן אותה בכמה מעלות
רות מלבד המוסיקליות. שמה דיאן דיפרם והיא משמשת השראה
(פנאי, לואיס לאזארו, המעדיף להפשיט נשים, יותר משהוא מלבישן
׳גנון העיצוב שלו. דיאן מודיעה :״אינני מתלבשת כדי להיות יפה,
אם כדי להיות סכסית, וכדי להדהים את האחרים ואת עצמי.״

גלן יוז

אלבס בריילי

!׳אנקה גיאגר:
שו1לדת ער גושו
למען חמאנס
אם ביאנקה ג׳אגר בוחרת למתוח
את גופה בתרגילים אתלטיים (כמו
בצילום מימין) ולרוץ מדי בוקר,
בשעה חמש, כמה קילומטרים טו בים,
הרי זה, לדבריה, כדי לשמור
על כושר מעולה שיאפשר לה ל התמודד
כהלכה בבית־המישפט עם
מי שהיה בעבר בעלה, אחד מה אבנים
המתגלגלות, מיק ג׳אגר.
לפי שעה היא אומנם בריאה ומרגישה
טוב מאד׳ אך תביעתה לא
נתקבלה בשלמותה. היא תבעה
סכום של 15 אלף דולר לחודש,
הכולל בתוכו גם תשלום ללימודים
פרטיים של הבן, בטענה שלפני
שהיא ומיק נפרדו, נהג מיק לבזבז
450 אלף דולר בשנה על הוצאותיהם.
בית־המישפט בלוס־אנג׳לס
הורה לה להסתפק ב־ 3000 דולר
בשבוע עד להמשך המישפט בחודש
יולי. מישפט הגירושין של ביאנ־קה
ומיק מעסיק את באי ״סטודיו
54״ ,מועדון הלילה המפורסם של
ניו־יורק, שביאנקה ג׳אגר ומי ש־היתה
אהובתו של מיק לזמן
מסרים, מרגרט טרודו, הן מן ה מבקרות
הקבועות שלו.
לביאנקה אין ברירה אלא להמ שיך
להתאמן.

דיויד הודו

ויקטור וויליס

להסוו א1ש הגפה:
חוש ויזמוו
שווה דימנים
ששה הטיפוסים המצחיקים הנראים
למעלה בתחפושות מסוגננות,
כל אחד לפי השראתו, מרכיבים
יחד את אחת הלהקות המשגעות
את מיצעדי־הפיזמונים בעולם כו לו
— אנשי הכפר, בעליהם של
להיטים כמו ווי־אם־סי־איי ובצי.
אם עד עתה הסתפקו בתקליטים
ובתוכניות טלוויזיה, נוסף על הו פעותיהם
החיות שצברו מיליונים,
הרי עתה יופק, בכיכובם, סרט עלי לתי
ט2ם דיסקנלנד, בתקציב של
20 מיליון דולר.
המפיק אינו, אלא אלן קאר, מי
שמצוי במירשמים לעשיית ממון
משגעונותיו של ההמון — הוא
הוכיח זאת בגריז. את הצלע ה נשית
תספק השחקנית ואלרי פרין.
אשר לאנשי הכפר, כל אחד מהם
יודע מה טוב לו, ובכך גם טוב
לכלל. רנדי ג׳ונס טוען :״כולם
אוהבים אותי.״ גלן יוז :״בחרתי
את לבוש העור, כדי שכולם יפ חדו
ממני.״ אלכם בריילי סבור
שהאינדיאנים משכנעים יותר, ד
ויליס מאיים על הקהל שלו כמו
מוהמד עלי. אבל העיקר ההומור :
״אנחנו לא לוקחים את עצמנו ב רצינות
והקהל מתמוגג!״
העולם הזה 2182

כל שעה נוספת בסנדלי ״שולי׳
משתלמת לך ולרגלייך
אתסנד לי ״ שו ל״ הכר תי ב נ סי ע תי
הרא שונ ה ל חו ״ ל כ דו ג מני ת.
ש מ תי לב כי ה דו ג מ ניו ת
ה אי רו פ איו ת ש היו ו תי קו תומנוסות
ממני ״ נצמ דו ת ״ לסנד לי ״ שו ל ״ בכל
רגע ש אינן נמצ או ת על המס לו ל.
לשאל תי נ ע ני תי כי בסנד לי ״ שו ל ״
מ צ או אתהפת רון הי חי די ל עיי פו ת
הרג ליי ם ו כן כי נ עי לתהסנד לי ם
מגי ל צעיר שו מרת על צו רהנאה של
ה רגל ו על ב רי או ת ה.
ז ה הי האחדה שי עו רי םהח שו בי ם
ביו תרש קי ב ל תי ב ת חי לתדר כי
כ דו ג מני ת.
סנד לי ״ שו ל ״ הםסנד לי ם פ עי לי ם
לאשהפ עי ל ה. ה ם אי נםמהו וי םרק
מצעפא סי בילמדרך כף הרגל. בג ל ל
מבנםהמיוחד — נ ג טי ב של כף
ה רג ל — הםמפ עי לי םאת
ה ש רי רי ם, מ עו ר רי םאתמ חזו רהדם
ומתרג לי םאתה רג לעם כל צעד
וצעד. כ תו צאהמכך שו מרתה רג ל
על צו רהנאהוח טו ב ה, מתח
ו עיי פו ת אי נםמצטב רי םבה
וההרגשההכל לי ת טו ב ה יו ת ר.
אםאתאם או אשה עו בדת או
צ עי רהה חו שבתמעטקדימה למדי

מ הני סיון שלי. כל שעה נו טפת שאת
,עושה ב סנדלי ״שול״ מ ש תל מ ת לך
ולרגלייך.

מחיר מומלץ לצרכן
סנדל עץ החל מ־ 1049ל״י כולל מע״ מ
מראה עור החל מ־ 1195ל״י כולל מע״מ.

שקערורית לעקב
ת מי כ ה לק שת

שיול ־ תרגול שמגיע לרגל
קימור

סוליי ת גומי

פניו תמסח ריו ת — גדלון בע״מ, טל 837775 .־ 03

ירושלים: ב י ״ מ ״ בית וגן״ ,הפסגה , 59 בי ״ מ ״ גבעהצרפ תי ת ״ מרכזמסח רי. גבעהצרפ תי ת, ב י ״ מ ״ גאולה ״ ,מלכיישראל , 14 בי־־ מ ״ ה בי ר ה ״ ,חזקיהוהמלך .23 בי ״ מ ״ ה א רי ״ ,ה א רי , 12 בי ״ מ ״י רו ש לי ם ״ ,י פו .222מ כון ל טי פו ל רגליי ם. יע בץ ,2מ כון׳־ שו ל ״ .י פו . 50 תל־ אביב: נ ע לי בי א לי ק. המלךג׳ורג׳ .1בי ״ מ ״ ברק ״
זי בו טינ סקי ,109מ כ ון ״ גוט מן ״ ,אלנ בי , 47מ כון ״ ג־ו בני ל ה ״ א בן ג בי רול ,84 בי ״ מ ״ דיזנ גו ף ״ ,דיזנגו ף , 132 ביי ־ מ ״י הו דההמכ בי ״ ,יהודההמכ בי ,42 בי ״ מ ״ ככרהמ דינ ה ״ ,ה׳ ב איי ר .48 בי׳־מ ״ מוג ר בי ״ ,בן יהודה ,7בי ״ מ ״ נוהא בי בי ם ״ ,מ ר כז מסח רי, נוו ה א בי בי ם. בי ״ מ ״ צ פון ״ .יהודההמכ בי ,33המש כי ר לצ ר כן, דית
סנ ט ר, כל־בו שלו ם, אחדהעם ,9נ ע לי גלי דיזנגו ף , 173 חי פ ח: בי ״ מ ״ ה ח לו ץ ״ ,ה ח לו ץ ״ ;12 זו ל בו ״ הנטקה 9א חו ז ה ״ ,הי פ ר כל־בו ע״י ה צי ק ־ פו ס ט, נ ע לי ״ לוי ־ לסטרה ״ .שד׳ הנ שי א , 130נ ע לי ״ מי דו ר ״ ,שדי הנ שי א 124כרמל סנ ט ר, נ ע לי ״ פז ״ ,מנחם 2אשדוד: נ ע לי ״ ב או ם ״ מרסא׳ בגי ברק: מ כון וי לונז׳ני, י רו ש לי ם 45
ב ת ים״ :גני ב ת ־י ם ״ הנ בי אי ם , 3בי ״ מ ״בלפו ר״ ,בלפו ר ;90מכון ״ פ די ק ו ״ ,דני א ל ,33 בי ״ מ עז ר א, ב ל פו ר 135ב אר שבע: רח־ ק ק ״ ל 139 הוד השרון: נ ע לי ״ מ ג רי ״ ,דרך ה ש רון , 62 הרצליה: בי׳ ־ מ ״ גו לדש טיין ״ ,ככ ר־כנו ר

פ תו ח, סו פ ר־ פארם, מרסמסח רי, נו ה א מי רי ם, בי ״ מ ״ קרמר ״ ,ס ו קו לו ב . 18 חו לון ביי ־ מ ״ ב רי או

ק ר או ז ה ;4 6בי ״ מ ״ מרס ״ ,ככ ר וי צ מן ; 12 כפר סבא: נעלי אלכסנדרס, וי צ מן ;4 0בי ״ מ כנ ר ת, וי צ מן ; 119 כפר שמריהו: בי ״ מ ״ כפרשמ רי הו ״ ,מרסמסח רי, כפר ש מ רי הו; נ ה רי ה:נ ע לי ״ פו פו ל רי׳ ,ככ רהדקל; נ תני ה: ביי ־ מ ״ ת רו פ ה ״ ,הרצל ;2ה ר צל ;9מ כון מו ש קו בי ץ. סמולנסקי . 13 סביון: בי ״ מ ״ ב רי אות ״ ,גבעתסב
עפולה: נ ע לי ״ רו ת ם ״ ,הרב לוין ;17פתחת קו ח:נ ע לי ״ פו ני ״ ,ההגנה ;17 קי ר און: בי ״ מ ״ קירא ון ״ ,מרסמסח רי; ראשל״ע: בי ״ מ ״צל א לו ני ם ״ ,הג דו ד העב רי :56 רחובו ת: נ ע לי ״ ב או ם ״ ,הרצל ; 166 בי ״ מ ״ הנ ג ב ״ ,ה ר צל ; 196 בי ״ מברקהרצל ;155רמת גן: נ ע לי ״ ב רי או ת ״
רמת חן: בי ״ מרמת ־ חן, א לו ף דוד ;40 רעננה: ביי־מ ״ א חוז ה ״ ,אחוזה ;184 בי־־מ ״ ב ר־ אי לן ״ ,בר אי לן ;29ו כן ב ס ני פיהשקם — שקם חי פ ה, שקםת ״ א, שקם

גבע תיי ם, שקםי רו ש לי םושקםב אר־ שבע.

גבע, בי א לי ק , 5בי ״ מ ״ ע מי ת ״ ,מו די עין : 130

עסיס מציע לן הקיץ
לשתות הרבה. לשלם מעט
ולא להשמין

1רשבסק׳ פרליך

הכינונו לך שני סוגי ע סי ס מיו ח די ם,
מ תו קי ם ולא מ ש מיני ם. דל קלו ריו ת עם
פקק ירוק ובו מ ח צי ת כ מו ת ה סו כ ר
שבע סי סהמ מו ת ק הרגיל; ו די א ט טי, עם
פקק אדו ם, בלי סוכר בכלל.

הקיץ של עסיס מרווה ומשתלם

מ חי רי הםנ מו כי ם ולכל אחדמבחר
ט ע מי ם נ הד רי םהמס פי קי םלה מון
או ר חי םצמ אי ם. כי מהבק בו קהחס כוני
של ע סי ס אפ שר למלאבק לו ת
בין 25ל־ 30 כו סו ת ב מיץ צונן ומרווה.

הנגיי!
973

בורו. הוא חידה מיקראית
ודיין הוא כמו סבון באמבטיה

1היחסים גין שר־החוץ
משה דיין לבין שר־הפנים
הד״ר יוסף בורג הורעו, מאז
מונה בורג כיושב־ראש ועדת
הששה. לכן אפשר היה לשמוע
את.דיין אומר השבוע :״בורג
הוא חידה מיקראית ובדיחה
לאומית.״
! 8לעומת זאת, אמר בורג
על דיין :״דיין הוא כמו סבון
באמבטיה — אף פעם אי-
אפשר לתפוס אותו.״
! 8במסיבודפרידה שערך בשבוע
שעבר ח״כ שימועץ
פרם, לחבר־הכנסת שפרש,

סיין! אד־ דין אל־זועכי,

סיפר חיתן המסיבה, כי דיין
הציע לו את תפקיד סגן שר־החוץ,
אם יפרוש מהמערך.
מקורבי דיין טוענים, לעומת
זאת, כי הפניה בקשר לתפקיד
באה דווקא מצידו של זועבי.
1בהלווייתו של מי שהיה
יושב־ראש הכנסת, ישראל
ישעיהו, שנערכה על טהרת
הטכס הצבאי, ביקש נשיא
המדינה, יצחק נבון, להבליט
את מוצאו של המנוח. בו ב מקום
נמצא רב תימני קשיש
שקרא, על פי בקשת הנשיא,
פרק תהילים בסיגנון העדה
התימנית.
81 בדיון בוועדת הכנסת על
ההצעה החדשה של שר־המיש־פטים,
שמואל תמיר, בעניין
חוק המיפלגות, אמר ח״כ ה־מפד״ל
יהודה בן־מאיר:
״זה שתמיר מגיש חוק בענייני
מיפלגות מזכיר לי את הפרשה
המצחיקה, כאשר הרב איפר
אונטרמן מונה, בגיל ,90
כיושב־ראש האגודה לעידוד
הילודה. והרי לתמיר אין בכלל 1 מיפלגה.״
1כאשר דנה סיעת המערך
בכנסת בהצעת החוק, להוציא
מהכנסת כל ח״כ שיורשע
וייכלא על עבירה שיש עימד.
קלון, ביקשו חברי־הכנסת מהיועץ
המישפטי של הסיעה,
יחיאל (״חיליק״) גוטמן, ש יתן
להם דוגמות של עבירות
שיש עימן קלון. לאחר שגוטמן
נתן כמה דוגמות הרים מזכ״ל
ההסתדרות, ח״כ ירוחם ׳משד,
את ידו ושאל :״להיות ראש
המאפיה זה קלון?״
1באותו נושא דנה גם
ועדת החוקודחוק־ומישפט של
הכנסת. אחד מחברי-הכנסת בי קש
לדחות את הדיון משום
שאין עתה מיקרה אקטואלי
של חבר־כנסת המואשם בפלי לים.
השיב לו יושב-ראש הווע דה
ח״כ דויד נלס :״עוד
חזון לקלון.״
| תקרית בלתי נעימה
אירעה לסגן־ראש־הממשלה, הפרופסור
ייגאל ידין, כאשר
שוטט ביריד הספרים בתל-
אביב. לפתע שמע קריאה :
״פרופסור, בוא הנה.״ הוא
היפנה ראשו אל עבר הקורא
וזיהה את דן בן־ אמוץ• כש ניגש
ידין לבן־אמוץ אמר לו
הסופר :״כדאי לך לקנות את
הספר שלי, יש בו 60 זיונים.
איפה עוד תוכל למצוא בשביל
180 לירות 60 זיונים, שלוש
לירות לזיון?״ ידין לא הש תכנע
ולא רכש את הספר.
1במועצת איחוד־הקבו-
צוודו׳הקיבוצים תקף מנהיג האופוזיציה,
ח״כ שימעון פרם,
את תנועת החרות באומרו:
״האידיאולוגיה של חרות מור כבת
משתי ביוגראפיות —
האחת ש ל זאב ז׳בוטינסקי,
שלא היה לפניה דבר, והשניה

רינה ישעיה!

(למעלה) אלמנתו של יושג־ראש הכנסת
לשעבר, ישראל ישעיהו, הוכיחה
אצילות״נפש בעת לוויית בעלה. היא לא הזילה דימעה, לחצה את
ידיהם של כל מנחמיה ושאלה לשלומם. בנה הבכור (בתמונה משמאל,
ראשו כפוף) ,החל קורא את הקדיש, אך קולו נשבר והוא
החל בוכה• במקומו המשיך אחיו הצעיר, גלעד• (לידו בתמונה).

של מנחם בגין, שאין אחריה

דבר.״
! 1התבטאותו של סגן־שר־הביטחון,
מרדכי (״מוטקה״)
ציפורי, על ההסתדרות, עדיין
מעוררת הדים. במיזנון הכנסת
פגש בשבוע שעבר ח״כ המערך,
חיים בר־לב, את שר-
הביטחון, עזר וייצמן, ואמר
לו :״עיזר, עיזר, שכחת ל פמפם
לציפורי את מנת השכל י השבועית שלו.״
את יושב־ראש ועדת
הכנסת, יצחק ברמן, הרגיזה
הלהיטות של המישטרה לעצור
את בעלי מישרד ההיכרויות
מוניטין. ברמן שיגר שאילתה
לשר־המישפטים, שמואל תמיר :
״האמנם מניעת עיסוי ומגע
מיני בתשלום חיונית למדינת־ישראל
יותר ממניעת פשע
ותאונות דרכים?״
8 1יושב-ראש מיפלגת העבודה
קיבל משגריר אר-
צות־הברית בישראל, סמויאל
(״סם״) לואיס, צילום מביקור

נשיא ארצותיהברית, ג׳ימי
קארטר, בישראל. בצילום
נראה קארטר מול פרם, בשורת
מקבלי פניו בנמל-התעופה. בן-
גוריון. אל התמונה צירף לואים
פתק :״נראה כי הוא אכן
מקשיב לך.״
8 1בפגישה עם מישלחת
עיתונאים מערי־שדה בארצות-
הברית הדגים פרם את מצב
היחסים במשולש ארצות־הב־רית—ישראל—מצריים
באמצ עות
סיפור־אהבה. הוא סיפר
להם את הסיפור הידוע על
המאהב, ששלח כל כך הרבה
מיכתבים לוהטים לאהובתו, עד
שהיא התאהבה. בדוור .״זה מד.
שקורה ביחסים שבין ארצות-
הברית למצריים,״ הסביר פרם.
8 1כאשר תקף ח״כ גד
יעקוכי את הממשלה, לא יכול
היה ח״כ חיים קאופמן ל התאפק
וקרא לעבר יעקובי:
״אבל תראה איפר. בית״ר ירו שלים
ואיפה הפועל ירושלים
מאז המהפך.״

חבר״הכנסת, יצחק רביו (למטה מימיו) ,שהיה ראש״ממשלה בזמן
שישעיהו כיהן כיו״ר הכנסת, ניחם את האלמנה ולפחות במעמד
עצוב זה הוכיח אחוות חברים ובילה את מרבית הזמו עם *ושבראש
מיפלגת העבודה שימעון פרס (משמאל למטה לידו יצחק שמיר,
יושב־ראש הכנסת הנוכחי) ,שהגיע ללוויה בליוויית עוזרו הצמוד,
בועז אפלבאום. בלטו בלוויה בני העדה התימנית מכל רחבי הארץ.

8 1באותו דיון השיב השר
משה ניסים להצעה של
יעקובי והחל לדבר, כדרך אנשי
הליכוד, על מחדלי המערך
במשך 30 שנה. קרא יעקובי:
״תשאיר לידין לעסוק בארכי אולוגיה.״
ידין, שישב ליד
שולחן הממשלה, נעלב ופנה
לעברו של יעקובי, היושב
מאחוריו, ואמר לו :״ממך לא
הייתי מצפה להערה כזו.״ יע-
קובי, שלא כדרכו, ענה לו
בתקיפות רבה :״אתה יכול
לא לצפות, אבל העם ציפה
ממך להרבה דברים: שינוי
שיטת הבחירות, הטיפול בשכ בות
המצוקה וכל אותה תמורה
גדולה שהבטחת, ושום דבר
לא יצא מזה.״ ידין נדהם
ושקע עמוק בכיסאו, מבלי
שהשיב ליעקובי.
8שר־הביטחון עזר וייצמן
נפגש עם אחד מחסידיו של
הי פי מלוגאביץ׳ .אמר ויי-
צמן לחסיד :״לי יש קשר עמוק
יותר עם אנוואר אל־פא־

דאת מאשר עם הרבי שלך.
כשנדהם החסיד, הסביר •וייצ
מן :״ראשית, סאדאת ביק
כבר פעמיים בארץ, והרבי ל,
ביקר כאן מעולם. והסיבה ד
שניה היא, שסאדאת רוצ
באמת בשלום והרבי נותן ר
עצות איך לא לעשות שלום,
! 8כשביקרה בארץ מישלר
רומנית רשמית, ערך לכבוד
יושב־ראש מיפלגת העבוז
קבלת־פנים, שאליה הזמין א
כל אנשי סיעתו החברים בווי
דת החוץ והבטחון, מל1
יריבו, ח״כ יצחק רכין.
מחרת, ללא קשר לכך, ד,זנ
השגריר הרומני את רבין לנ
קור ברומניה. כשסיפר על
רבין, הוא הגדיר צירוף מיקו
זה כ״נקמד. מתוקה בפרס.״
81 יושב־ראש ועדת הכנו
יצחק ברמן, דוחה את ד,נ
נות, כי הכנסת אינה מטנ
בבעיותיהם של מעוטי היכו
טוען ברמן :״הכנסת כולה י
מעוטת יכולת.״

הסוד שמאחור, הפנים הים!;.
של טוביה סעד והגילוי
של השדרן צבי רימון
מצרפת, ידיד ותיק ומבין
גדול בארוחות וביין. המסעדה
זכתה למחמאותיו, ובמיוחד
הביע פרנסוא את התפע
|לו תו מיין ״פטיט סירה״.
זהו יין אדום חדש ומעולה
| של כרמל-מזרחי, והוא התאים
נפלא למנה העיקרית,
צלי בקר ברוטב.
לא מכבר טעמתי עוד יין
חדש של כרמל ,״טינטה
{אמרלה״ ,גם הוא יין שול־ן
חני אדום משובח. אני מנד
1ליץ על היינות האלה בפני כדאי 1כל אוהבי היין הטוב - .ז
״לכם לזכור את השמות.
החדשים האלה.
פטיט סירה וטינטה אמילה
מיטיבים את הארוחות

1בשבוע
שעבר נראה
ברמן יושב -בניחותא במיזנון
ואוכל ארוחת־ערב, חמש דקות
לפני שעמדה להתחיל ישיבת
הוועדה שלו. פנה אליו אחר
מחברי הוועדה, ח״כ הלד זיי־דל,
ואמר לו :״ברמן. צריך
למהר לישיבת הוועדה.״ השיב
ברמן :״אתה יכול לשבת ב שקט,
הטלוויזיה תגיע רק בעוד
שעה.״
! 8הבדיחה הבאה מייוחסת
לסגן־ראש־הממשלה, הפרופסור
ייגאל ידין. כאשר נמסר לידין
כי לשר־הדתות, א ה רון אבו־חצירא,
נולד בן, הוא אמר:
״איד זה יכול להיות, הרי אבו-
חצירא נמצא בחוץ־לארץ עכשיו!״

הח״ב היוני של המפד״ל,
דויד גלם, ישב במיסעדה יהודית
בניו־יורק, כאשר שמע כי
בשולחן הסמוך מתווכחות כמה
גברות יהודיות־אמריקאיות ומחליטות
בתוקף שאסור ליש ראל
להחזיר את השטחים ה כבושים,
אפילו אם זה יביא
למילחמה. גלם לא התאפק
ופנה אל הגברות באנגלית :
״תסלחו לי, אבל זה העכוז
שלי שאתן רוצות לסכן ב-
מילחמה.״
]העיתונאים גידעון ריי־כר
ודן מרגלית ישבו בחדריהם
באגף־העיתונות של הכנסת,
כאשר הבחינו בריח של

ובו שאלה: מתי אתה מתפלל
ליד הכותל ו ״בני בכלל לא
מתפלל ליד הכותל, אז מה
הוא יעשה עם שאלה כזו?״
שאל האב.

? 111ך ך 1ן |
* 11 1
1111

א 111וים
כוד בירושלים. הכהן, שרצה
לראיין את בגין, שאל אותי
מה תחזיתו לשנתיים הקרובות.
בגין השיב לו בשאלה :״האם
אתה נשוי?״ כאשר ענה הכהן
בשלילה, אמר בגין :״מה, עוד
לא? אם כך תחזיתי לשנתיים
הקרובות היא שאתה תישא

! 8אסירת־ציון בגלות סי ביר.
אי ד ה גודל, כלואה ב-
מחנה־עבודה גדוש פושעים
ממין זכר, כפי שדווח בעיתו נות.
מכירה פומבית של יצי רות
אמנות ופריטים בעלי־ערך
נערכה השבוע בתל־אביב. ה הכנסות
היו קודש לקרן אידה

הזמר, יונצח בגלריית הדמויות מעולם הבידור שבמוסיאון השעווה בארץ. את יזהר
מפסל בשעווה הפסל שמואל בן־עמי. באותו מוסיאון הונצחה גם גלי עטרי.
אשה.״ לקול צחוקם של. הכתבים
במקום, הוסיף אי.־ מניח
שגם יוולד לך בן.״ יק לאחר
מכן התפנה בגין להשיב לשא לות
הפוליטיות של הכתב. כדי
לבדוק אם אומנם תתאמת
נבואתו של ראש־הממשלה, הח ליט
הכהן לשמור על ההקלטה
בביתו.

נודל. אל המכירה הגיעו 500
אורחים עטויי זהב ויהלומים,
מעשירי העיר, כדי לקנות חפצי
אמנות. הינחה את המכירה
איש-החדשות חיים יכין.
את אחת הטעויות שלו עשה
כאשר מכר את כתב־היד של
נאומו של ראש־הממשלה, מנ חם
בגין, בבאר־שבע באומרו:

איש מח״ל לשעבר, ששירת במילחמת
| ץךך 1ח
העצמאות בגדוד הקומנדו ,89 שמפק111
^ 111
111 #
דו היה משה דיין, לא שכח את חבריו, שיחד עימם השתתף
בכיבוש לוד. לסלי, שחזר לדרום־אפריקה והצליח בעסקים, שלח
תרומה נכבדה לכנס הגדוד שנערך לא מכבר. תרומתו היתה כה
גדולה, שאחרי הכנס נותר ממנה עודף של רבבות לירות. ותיקי
גדוד הקומנדו, ובהם מפקדי הפלוגות עקיבא סער, אברהם (״צ׳רלי״)
אילן ונפתלי ארבל, החליטו להקדיש את הכסף ל־ 18 מילגות לתלמידים
מצטיינים מלוד. לסלי (משמאל) חזר לארץ למען הטכס.
שריפה. לשווא ניסו לברר את
מקור הריח. תוך כדי כך שאלו
איש את רעהו מד, היה קורה
אילו פרצה באמת שריפה באגף
זה, שכל חלונותיו מסורגים.
רייכר הביע את המישאלה ל כתוב
בעצמו את הדיווח על
המאורע הטראגי, ומרגלית הציע
שהחתימה על הכתבה
תהיה ״מאת כתבנו ז״ל.״
81ח״כ יוסי שריד נראה
מודאג. כששאלו אותו ידידיו
מה אירע, הסביר להם שנפל
לידיו גיליון־בחינה לילדים בכיתה
ג׳ של בית־ספר ממלכתי,

! 8דורית שריד, אשתו
של יוסי, החליטה לקחת אה
בתה האמצעית, נו ע ה בת ה־,9
לאחת מהצגוודהבכורה בתל-
אביב .״זו הפעם הראשונה
שאני מוציאה אותה לתיאטרון
בערב,״ אמרה דורית. נועה
ישבה בשקט כשעה, אחר־כך
התעייפה ויצאה עם אמה ב אמצע
ההצגה.
81 הכתב הפרלמנטרי של
גלי צה־׳ל, משה הכהן, היה
מופתע ונבוך השבוע, כאשר
ניגש אל ראש-הממשלה, מנחם
כנין, בתום ישיבת סיעת הלי-

אריק מנקין

שחקן בנבחרת הכדורסל של ישראל, הוא
עולה־חדש מארצות־חברית. הוא היחידי
שאמור היה לשמור על טאקצ׳גקו, הענק הרוסי. אריק הוא השחקן
הגבוה ביותר בנבחרת, והחזק ביותר שבין שחקניה, אך אפילו סולם
לא חיה עוזר לו להתמודד עם הענק. בתמונת: אריק מחבק את בתו.
הטולס

הזה 2182

11 1111

״נאומו של יצחק בגין.״ אחרי
שהעירו לו על טעותו, התנצל
יבין לפני אשת ראש־הממשלה
עליזה מין, שנכחה באירוע,
שנערך בחסותה. כאשר אנשים
אחדים בקהל גירדו ראשם,
העיר יבין :״נא לא להתגרד,
זה יכול להטעות אותי.״ מיל יון
ורבע לירות נאספו באותו
ערב.
81 שדכנית מפורסמת הש תתפה
בערב ראיונות שנערך
בקאנטרי קלאב של חולון. היא
סיפרה למראיין איתן דגציג,
שכאשר ביקרה בוועידת חירות,
פנו אליה רבים ושאלו אותה
מתי תימצא שידוך ללאה
כגין, בתו של ראש־הממשלה.
השיבה השדכנית :״אם ראש־

מנקי בוקוביץ

הממשלה יואיל להיכנס למיש־רדי,
אשדך לבתו חתן.״
8הטלפון האדום של גלי
צה״ל זכה בתודה ממישטרת
חולון. המישטרה הצליחה לאתר
תוך עשרים דקות משאית
גנובה, הודות לשידורי התוכ נית.
סיפור המתח הזעיר החיל
כאשר מאזין טילפן השבוע
לתחנה, סיפר שמשאית עמוסת
14 מקררים, מזגן אוויר ומקלט-
טלוויזיה, נגנבה לאור היום,
כאשר הנהג יצא מתוכה, כדי
להעביר מקרר לאחד מלקוחותיו.
צבי רימון, מגיש התוכ נית,
שידר מייד למאזיניו
בקשה שיעזרו למישטרת חולון
לאתר את המכונית. ואכן, תוך
עשרים דקות, בעזרת מאזינים

הצבר, הרים את בתו בת
תשעת החודשים, כאשר
אשתו, שלי, לצידו• מיקי עשוי להפין בקרוב שחקן
מיקצועי, אחרי שנתגלה כשחקן הטוב ביותר באליפות
אירופה. כל קבוצות הצמרת באירופה, רוצות אותו.
העולם הזה 2182

מייסדת ״להקת עינבל״ ,הגיעה למסיבה שנערפה אחרי הצגת־הבכורה
113ך ך!
אף העובדה שלא היה ריקוד משלה בתוכנית,
1\ 1 1החדשה של הלהקה• על

שמחה מאד פאשר אחד הרקדנים נשא אותה על כפיים• הרקדן יואב לוי נזרק אל תוך אמבטיה
מלאה בשמפניה. את המשקה קיבלה הלהקה חינם אין כסף מבעלי מלון בתל־אביב,
אשר הבטיחו לחברי הלהקה מסיבה סביב-בריכת השחייה של המלון. בגלל תקלה טכנית לא
יכלו בעלי המלון למלא את הבריכה במים וכפיצוי השיגו אמבטיה ומילאו אותה בשמפניה.
משתפי פעולה, נמצאה המש אית,
ללא המזגן ומקלט־הטל-
וויזיה. סגן־ניצב יהודה פרס
טילפן לצבי רימון והודה לו
על שיתוף-הפעולה.
81 כאשר חיפשה המישטרה־הצבאית
את סרבנית הגיוס
ציפי בנש, בשבוע שעבר,
לא עלה בדעתה שהיא נמצאת,
באותה שעה ממש, במחנה
צבאי אי־שם בארץ. באותו
ערב רואיינה ציפי על־ידי
העיתונאית מלידה בך־זכאי.
כאשר סיפרה לה טלילה כי
היא מופיעה מאוחר יותר בערב
בתוכנית רדיו בשם האדם
השלישי, באחד הבסיסים הצב איים,
ביקשה ציפי להצטרף

נועז •ואי

אליה. איש מחיילי המחנה לא
שיער לעצמו, כי הנערה המבוקשת
על-ידי המישטרה־הצבאית
מבלה במחיצתם.
81 בכתבה בשם ״חיים בעיר
גוועת״ (העולם הזה )2180 נפלה
טעות מצערת. תחת אחת התמונות
ניכתב, שהעיתונאית עמל־יה
ארגמן היתד. דוגמנית
לערב אחד. בתמונה האמורה
לא מופיעה ארגמן והיא מעולם
לא היתד. דוגמנית, אפילו לא
לערב אחד.
! 8תאונת־מישחק קרתה ל שדרן
הטלוויזיה מדברה סער.
בעת מישחק טניס, כאשר ניסה
לתפוס כדור בורה, ניתקל
בעמוד שניצב במיגרש. סער

השחקן המייצג את ההתיישבות העובדת,
הינו מושבניק טנהלל. כל בוקר הוא קם
בחמש וחולב את הפרות שלו. בעבר שיחק בקבוצת גבת״יגור
אן אחרי שקבוצה זו התפרקה, עבר לשחק בהפועל תל־אביב.
מייד בהגיעו לשדה״התעופה רכס את סנדלה של בתו.

קיבל שטף־דם באצבעות רגליו,
דבר שגרם לו לצלוע. באחד
מימי השבוע, כאשר הלך ב רחוב,
שמע מאחרי גבו הערה
מפי עוברת־אורח :״הביטו כמה
הם יפים מעל המסך ואנחנו
אפילו לא יודעים מה מסתתר
מאחרי פנים יפות כאלה.״
81 כאשר נשאל יצהלו
בן־נר, הסופר ואיש־הרדיו,
אם יערוך מסיבת־פרידה לפני
נסיעתו לארצות־הברית, השיב :
״בעבר עמדתי לנסוע פעמיים
ונערכו לי שתי מסיבות־פרידה.
לבסוף׳ לא נסעתי ונגרמה לי
אי־נעימות. הפעם אינני לוקח
שום סיכונים, ואני מוותר על
מסיבת־הפרידה.״

משכונת רמת״יש־ראל,
הוא יורשו
של טל ברודי במכבי תל״אביב. הוא גם הרכז של
הקבוצה. מוטי, בוגר ״מידרשת וינגייט״ ,חיבק את
בנו, שאותו הביאה אמו כדי לקבל את פני אביו,

3 *0 0 0 1 1 1 3הנגלהלגנע
ת הי הלוס לוויוי גננשויה
1 *0 0 0 0 0 3

ט לוויוי ה
דגם 198
עם ־־שלט ־רחוק״

תעולאדס ללא !ת

שי ל ב!
מ אז רא שית ה ת כני ת
ה תיי קרהמארק בכ־ .7$
הזדרז והצטרף ל ת כני ת
״מץ-צבע 80״ ב תנ אי ם ה קיי מי ם.
ב תו ק ף עד 6.7.79

חברת מץ המובילה בענף הטלוויזיות בישראל, מאפשרת לך לרכוש
טלוויזית ״מץ עבע משוכללת ו א מינה מפאר דגמי 1980 לר א שונ ה בתנאי רכישה ללא תקדים.
למה 1ה כדאי לך?

מחיר טלוויזית ״מץ־צבע״ בתוכנית זו הינו קבוע וסופי(כאשר
לפי התחזיות הכלכליות המקובלות תחול בשנה הקרובה עליית
מחירים תלולה עקב האינפלציה בשיעור של /0סס 6בקירוב).
אפילו תוכנית החיסכון הטובה ביותר שבה תשקיע אותו.
סכום של בסף -לא תדביק בעוד שנה את הפער בין מחיר
טלוויזיה צבעונית, לבין הסכום שתצליח לחסוך.
התשלומים שלך קבועים, בלתי־צמודים ואינם נושאים ריבית
בל־שהיא.
אתה רוכש ״מץ־צבע״ ״ 26 עם ״שלט-רחוק״־ 1980
במחירי . 1978

מהו אפשרויות הרכישה?

לפניך מספר אפשרויות נוחות לרכישת ״מץ־צבע״ .אחת מהן
בודאי תתאים לך. אפשרויות נוספות תוכל לקבל בתחנות ההרשמה.
מס תשלומים תשלום חודשי סה״כ מחיר לתשלום
מזומן
47,000.3,500.12
5,000.44,000.12
2,00020,00049,000.3,750.12
4,00045,650.2,8509
־20,000
47,750.4,750.5,000.9
המחירים אינם כוללים מ.,ע.מ. האספקה בתום התשלום האחרון.
אל תחמיץ׳את התוכנית; פנה עוד היום לאחת מתחנות ההרשמה
של ״תוכנית מץ־צבע 80״.יהתוכנית בתוקף עד 6.7.79

יו סתונויח חין ננוו 8 0ת סי סנסלדט לווי 1יהונב עוויוו
09ב דווי ל ד ־יסגד * 1נסלווי

0או$וז*7£ס* או *זטמז

חנו ת ה הר ש מה א ן ורק ב חנויו ת המור שות כ מכי ר ת מוצרי מץ, שבידיהן חוז ה קניי ה רשמי של מץ כ תו כני ת ,,מץ צבע 80״
וימת מפיצים חלקית: מץ -אולם תצוגה מרכזי: רחוב מודיעין 19 בני-גרק -רמת־גן( ,פתוח גם במוצ״ש .)22.00 — 19.00
׳אביב: סלון להיט — רח׳ אבן־גבירול ; 20 שילה — רח׳ בן־יהודה ,1בנין מגדלור ; מ.ש.י — .רח׳ בן־יהודה ; 3סופר — רח׳
בי ; 122 הללה את ורדי — רח׳ בן־יהודה ; 100 צליל אור — רח׳ אצ׳׳ל ( 44 שכונת התקוה) ; שואף — רח׳ אצ״ל ( 1שכונת
קוה) .ירושלים: אלקטריק — 2001 רח׳ המלד ג׳ורג׳ ; 21 טטרון — בית כלל — רח׳ יפו ; 33 סלון השלום — רח׳ יפו ; 68
ן ן אמפיסל — רח׳ יפו .48 חיפה: שופ סנטר (אחים סייג) — רח׳ הנביאים ; 16 סלון הבנקים — רח׳ הבנקים ; 1סלון באלי —
הרצל ; 1כל אלקטריק — רח׳ הנביאים ; 15 קריידמן אמנון — רח׳ הנביאים 20 יפו: לבל אליהו — שד׳ ירושלים ; 29 אלקטרו
— שד׳ ירושלים .52 כפר־סבא: שירות מהיר — רח׳ ירושלים . 27 לוד: אסתר אוניברסל — רח׳ הרצל •28 מעלות: בחבוט

א ^ ק ט רן ני ק ה

ב — מרכז מסחרי. נהריה: גורה אברהם — גבעת כצנלסון ; סלון אבגיל — רח׳ הרצל .53
וייצמן .14 נצרת: רדיו אקספרס (נביל את נעים) — כיכר המעיין ; דיב עמורי — רח׳ השוק. נתניה: מבט אוניברסל — רח׳
מן ; 2רדיו אלחוט — שד׳ בנימין ; 5מ.ס.ת. חשמלית — רח׳ שמואל הנציב ; 3פטמן יוסף — רח׳ עמק חפר ; 4כל בו חשמל 8 1לפוו
סניס — רח׳ הרצל .34 עגו: אחים סט — רח׳ בו־עמי . 27 טבולה: סלון גאלי _ רח׳ תי״יי* 1 7יייי. י-י-יי״יי ...יי

הע״ז 27.6

נזן ר ושיח .

בת,ש ד. י־; •00ך 7 2-לחף־ש

ן ללא רבת וללא הצמדד•,י

ושמחו החוח
^ אם שמתם ל 3

לתופסה מוזרה, שהיא ממש אחד

י 1מפילאי־הטבע?

היא מזכירה את ״הנשמות המתות״ שר
ניקוליי גוגול.
העולים באים לישראל. לא רבים. מעטים בלבד.
מעטים מאד• אך הם באים, ברוך השם.
יכל עולה !מתווסף למצבת כ׳וח־האדם היהודי בארץ־
ישראל. כך השלמנו את המיליון השלישי, והתחלנו במיל יון
הרביעי.

והנה הפלא: בעוד שבל טולה מתווסת
לחשבון, אף יורד אחד אינו יורד ממנו.

שבוע ענה שר־הפנים לשאילתה שלי בכנסת לגבי
י 1מיססר היורדים מישראל. אחרי הרבה התחמקויות
והשתמטויות, מאונם ובמגומגם, נאלץ השר להודות כי
לפי הערכת מישרדו נמצאים כעת בארצות־הברית בלבד
כ־ 300 אלף ישראלים.
!וכמה בארצות אחרות? על כד לא ענה.
כל אלה אינם יורדים, חלילה. כי לפי הקביעה של
מישרד־הפנים, יורד הוא מי שנמצא בחו״ל יותר משבע
שנים, ואיינו דיפלומט או סטודנט.

בשנת 2000 תעלה האובלוסיה היהודית בארץ
ישראל על ארבעה מיליון.
לעומת זאת, אין צורך בניחושים לגבי גידול האוכלו־סיד.
הערבית.
במרוצת 20 השנים הקרובות ׳תכפיל אוכלוסיה זו את
עצמה 2.3 .המיליונים של היום יהפכו עד אז ל־4.5
מיליונים. מחוץ לגבולות הארץ חיים עתה שני מיליון
פלסטינים, שמיספרם יגדל עד שנת 2000 לארבעה מיליון.

כקיצור: לפי הערכה מציאותית, תעלה
כשנת 2000 האובלופיה הערכית בארץ על
האובלוסיה היהודית. לפי הערבה יהודית אופטימית,
ייווצר אז מעין שיוויץ.
ורק לשקרנים (או, כפי שהגדיר זאת אריק שרון

אפשר גם לאמר: מי שאץ לו עיניים חומות
או בחולות.

ואז נרדמו בולם.

והנה, בסטיאטיסטיקה של מדינת־ישראל לא
נוספו נפשות לאובלוסיה זו. בל חסידי ארץ
ישראל השלימה, וגם בל שאר הפוליטיקאים
והעיתונאים, דבקים במיספר המקודש של 1.11
מידיץ נפש כשטחים הכבושים (מלבד ירושלים
המיזרחית).
למיספר זה איו כל אחיזה במציאות של .1979 לפי
ההערכה הסבירה, צריכים לחיות עתה בגידה המערבית
(ובכללה ירושלים המיזרחית) וברצועח־עזד, כ־ 1.8מיליון
ערבים פלסטיניים — לפחות.
יש להוסיף לכך את חצי מיליון הערבים שהם אזרחי
ישראל, שהריבוי הטבעי הגדיל את מיספרם פי שניים
וחצי תוך 31 שנים.

פירוש הדבר הוא כי ברגע זה חיים כארץ•
ישראל השלמה, כין הירדן והים, פחות משלושה
מיליון יהודים, ויותר מ 2.3-מיליון ערכים.
ותרו לנו

ו 11 עשרים שנים עד השינה .2000 מה יהיה

המציב אז ז
בצד היהודי, המגמה ברורה פחות או יותר. הריבוי
הטיבעי בישראל הוא — במיקרה הטוב ביותר — קבוע.
אין הוא נמצא בסימן של עליה.
מצב מעליה הוא בכי רע. בקרב היהודים היוצאים
מברית״המועצות, הנשירה גוברת. די לעקוב אחר המאמ צים
הקדחתניים של העסקנים הישראליים והציוניים,
המנסים למנוע ממהגרי ברית־יד,מועצות את חופש־הבחי־רה
,׳ולאלץ אותם לבוא לארץ מאונס, כדי לעמוד על
המציאות העגומה. אפילו מול פני הסכנה הנוראה הנשק פת
ליהודי איראן, הם לא יגילו שום השק לבוא ולהצטרף
אלינו, כשכל השעירים היו עדיין פתוחים לרווחה.
יש עלייה קטנה מארצות אחרות. ויש ירידה גדולה
מאד מישראל לאירצות־הבריית, לקנדה, לגרמניה, לאוסטר ליה.

דרושה
אופטימיות רבה בדי להאמין בי

אין כליבי ספק בי אריק שרון ודומיו מתכוונים
לחזור כהזדמנות הראשונה על
תרגיל זה.

יש החולמים על מילחמה גדולה, שבחסותה אפשר
לגרש המונים. יש הסבורים שאם נמרר את חייהם של
הפלסטינים כמו ׳שצריך, לפי שיטות דו״ח קיניג ושיטות
אחרות, הם יתסלקו מרצונם. אחרי ככלות הכל, הארץ
״אינה שייכת להם״ ,ולמה שלא יגורו באבו־ד׳בי או
׳בכוויית?
הצרה של אריק היא שהוא החטיא את המאה שלו.
במאה ה־ 14 יכול היה להיות קונדיוטיירה באיטליה, לכבוש
נסיכות ולערוך מילהמות בלתי־פיוסקו׳ת. במאה ה־15
יכול היה להיות מפקד ישל צבא־קלגסים שכיר, מאותם
שכבשו לעצמם מקום בהיסטוריה של המילחמות. במאה
ה־ 16 יכול היה להיות מלך הפיראטים, ולהקים לעצמו
אימפריה בלב ים. במאה ה־ 19 יכול הייה לגרש אינדיאנים
באמריקה. עוד בראשית המאה ה־ 20 יכול היה לעשות
חיל באחת התנועות הגדולות שצמחו באירופה, שלבשו
חולצות ׳בעלות צבעים שונים ושהרימ׳ו ידיים שטוחות או
׳קמוצות לצורך הצדעה.

ואם מישהו חולם יעל כך שהערבים יקומו מרצונם
ויסתלקו — מוטב שיתעורר. התגובה על הדיכוי היא
הפוכה: האוכל׳וסיד, בשטחים הכבושים מתגבשת במהירות,
והיא נאחזת באדמתה בציפורניה. יחידים יכולים
לצאת ולחפש לעצמם קאריירה במדינות השכנות. אך
זוהי ׳תופעה מבוטלת, לעומת הריבוי הטייבעי העצום.

אם נוריד את היורדים האמיתיים ממצכת
היהודים כארץ־ישראל, יסתבר — הרוב
לוודאי — בי כמדינת־ישראל, יחד עם איזורי•
הכיבוש שלה, חיים עתה פחות משלושה מיליון
יהודים.

מאז עברו 12 שנים. עד כמה שידוע, לא היתה בשט חים
הכבושים שביתת־הולדה. להיפך. שיעור הריבוי
הטיבעי של האוכלוסיה הפלסטינית הוא הגבוה ביותר
בעולם. מקובל להניח כי האוכלוסיה הזאת מכפילה את
עצמה תוך 18 שנים.

ואולי לכך התכוון אריק כאשר דיבר על ״אמונה״.
במדינת ישראל המקורית, שהוקצתה לנו על-ידי עצרת
האו״ם ב־ , 1947 היוו הערבים 0{,סו. אך במדינה שקמה
במילחמת־תש״ח, ירד מיספר הערבים באופן דראסטי.
׳איך ירד? היה מי שדאג לכך. בן־גויריון יפקד, וחיילים
רבים (ואני ביניהם) ביצענו. המילחמה עצמה תרמה את
׳תרומתה ,׳וגם טיפשותם של המנהיגים הפלסטיניים הקלה
על המלאכה. בתום מילחמ׳ת־העצמאות לא נותרו במדי-
נוד״שראל המורחבת אלא כ־ 200 יאלף ערבים. השאר
הונסו, פונו, ברחו, גורשו.

כסוה המאה ה ,20-זה לא הולד. זה יצא מן
האופנה. פשוט אי-אפשר לגרש ככוח עם שלם
מאדמתו. יכול אדם לחלום על בך, אם הוא
מפיק מזה הנאה כלשהי. אכל עליו לדעת
שזהו חלום כאספמייה.

זוהי הגדרה שטותית. כולנו יודעים, מנסיוננו .,כי
הרוב העצום של הישראלים בארצות־הברית הם יורדים,
׳שהם הצטיידו בכרטיסים־יירוקים, ושהם בדרך המלך
לקבלת הנתינות האמריקאית. הם יבואו לבקר אותנו מדי
פעם, כמו בני־דודנו בברוקלין ובברונכם. אד את המי-
סים הם משלמים שם׳ בניהם מדברים אנגלית ויתחתנו
ישם.
אך לפי הסטאטיסטייקה, כל ׳אלה ;נמצאים עדיין עימנו.
הם חיים בישראל ,׳והם ישראלים לכל דבר.

1 1 1
הנה הפלא השני ז אצל הערבים קורה בדיוק
1ההיפך. ממש נם מן השמיים.
זה מזכיר את אגדת היפהפיה הנרדמת. כבשנו את
הגדה המערבית ורצועת־עזה. היו בהן כ־ 1.2מיליון
נפש (ובכללן תושבי ירושלים המיזרחית).

אף בוודאי איני חוטא לאמת, אם אייחס
קונספציה זו לאריק שרון ולגוש-יאמונים.

1 1 1

ך י קונספציה של המערך, המכונה ״פשרה טרי !
1טוריאלית״ ,אינה מציאותית יותר.
גם זהו חלום יפה. נשאיר בידינו את הנתחים השמנים
של הגדה המערבית ורצועת־עזה, ואילו את החלקים
שבהם גרים 1.8מיליוני פלסטינים, נחזיר למישהו.

להצעה זו אין קונה. אין מי שמובן לקחת.

ילדי ם בעזה: הנ שק ה סו די
השבוע בכנסת, לבעלי ״האמונה״) ברור כי באותה שנה
יהיה רוב יציב ומרשים ליהודים.

לה הן העובדות הבסיסיות, הקודמות לכל ויכוח.
הן מרחפות על פני ההתנחלות של אלון־מורה
ותצהירי הגנרלים בביית־המיישפט, על פני ועדת האוטו־גומייה
ודיוני הממשלה.
יש בארץ שני עמים. אחד מהם, הישראלי, גדל באיטיות.
השני, הפלסטיני, נדל בקצב מסחרר.

על רקע מציאות זו, הקונספציה של ארץ־
ישראל השלמה פירושה מדינה דו-לאומית.
במדינה זו ישולט עם אחד על השיני. כיום שולטים
היהודים, המהווים ס ,60?/על הערבים, המהווים ס/״.40
מחר ישלוט החצי היהודי על החצי הערבי. מחרתיים
ישלוט המיעוט היהודי על הרוב הערבי.
׳במשך כמה זמן?

זהו עניין של הדרכה. אף אדם בר-דעת צריף
להביא כחשבון שכיום מן הימים יקום הרוב
על המיעוט וייטול את היטילטון לידיו.
יהיו לו בעלי־ברית בחו״ל, ועמדות־מפתח בארץ. יתכן
מאד שיהיה אז די בשביתה כללית של הפועלים הער ביים,
כדי להפיל את השילטון.
מובן מאליו שאין אבירי ארץ־ישראל השלמה מתכוו נים
להקים בארץ מישטר דמוקרטי. הם מדברים על
״אוטונומיה״ ל״תושבים״ — מין מיושטר מיוחד לעם שלם
שלא יהיה לו חלק בשילטון. אילו ניתנו לערבים שיווית־זכויות
דמוקרטי, היו יושבים בכנסת העשירית חמישים
חברי־כנסת ערביים, כולם חסידי אש״ף. ובשנת 2000 היו
מחצית אלופי צה״ל ערביים.

אבל אין צורת המימשל משנה את הרבב
האוכלוסייה. מדינה דו-לאומית נשארת דו־לאו
מית גם באשר עם אחד שולט בה, באמצעות
שירותי-הכיטחון, כתי־הסוהר, סגירת המיבללות
או פוגרומים.

ןןת הקונספציה הזאת אפשר לייחס למנחם בגין.
י מולה עומדת קונספציה שאין ילה בעלים גלויים,
מילבד ״הרב״ מאיר כהניא וחבר מטורפיו הנודדים.

המערך שלט בישראל ׳במשך עשר הישנים הראשונות
שלאחר כיבוש־יד,שטחים, ולא מצא אף ערבי אחד שיסכים
ל״פשרה הטריטוריאלית״ ,שעיקחח: אתה תקבל חלק
ממה ששייך לך, ואני אקח חלק ממה ששייך לך.

בוועידת בגדאד החליט העולם הערכי בולו,
ובראשו העם הפלסטיני, שהוא מוכן לשלום.
אך הוא העמיד שני תנאים מפורשים: שיבה
לגבול הקודם, ומדינה לפלסטינים.

ך * חזרת הגדה המערבית ורצועת־עזה לעם ה (
1פלסטיני, כדי שיקים ביד, את מדינתו, אינה רק
הדרך היחידה להשגת השלום האמיתי.

זוהי גם הדרך היחידה לשמירה על קיומה
של מדינת־ישראל, כמדינה שתגלם את אי-
שיותו ההיסטורית של עפ-ישראל.
רק כאשר יחצוץ גבול בירור בין ישראל והמדינה
ר,פלסטינית, תהיה ישראל פטורה מן הסכנות הדמוגרפיות.
הפעייה של התפוצצות האוכלוסייה הפלסטינית תהיה
בעייתה של המדינה הפלסטינית בלבד. הדבר לא ישפיע
על מהות המדינה הישראלית.

משום-כך, שיחדור הגדה והרצועה מן הכיבוש
הישראלי הוא שיחדור כפול והדדי. הוא
משחרר את השטחים האלה מאיתנו — אך
הוא משחרר גם אותנו מן השטחים האלה. בל
מגמה המובילה לבך מוסיפה לביטחון ישראל,
וכל מגמה המפריעה לכך גורעת מביטחון
ישראל.
זה אמור גם לגבי אלון־מורה.
תצהירי ׳הגנרלים עסקו בביטחון השוטף, וגם בביטחון
בעיתות־מילחמה. במישור הגבוה יותיר,,׳ד,מכונה ״איסטר־טגיה
לאומית״(או ״איסטרטגייה רבתי״) ,אלון־מור׳ד, מסמ לת
אסון לאומי, סכנה לעצם קיומה של מדינת־ישראל
כמדינה בעלת רוב יהודי לצמיתות, דמוקרטית ובטוחה.
מדינה זו לא תצטרך לחיות על הרבה, מפני שתחיה
בשלום עם שכנותיה, ותהייה משולבת במירקם של יחסי
אנוש, מיסחר, תרביות, חברה ויצירה.

אולם כעת הצורך תובל להגן על עצמה,
כפי שעשתה כ־ ,1007 מפני שתהיה מגובשת,
הומוגנית, כעילת תשתית לאומית בריאה.
אומנם, יתכן שמדינה כזאת לא תהווה קרקע־צמיחד,
נוחה להרפתקנים מסוגיו של אריק שרון.

ומי יצטער על כך 7

לחשוב בצבעים טבעיים

כ שמדובר ברכי שת טלוויזיה צבעונית
המעשה הנבון הוא לבדוק היטב ולרכו ש
את ה מקל טהמ שוכלל והאמין ביותר.
מקלט כזה תמצא, לכל הדעות, במיגוון
הטלויזיות הצבעוניות של ״גרץ״.
הנה כמה מן הסיבו ת שהעמידו א ת
״גרץ קולור״ במקום הרא שון
בגרמניה ה מ ערבי ת:

הטלויזיה עם המחשב.
בקרה מרחוק המהווה את המסוף
לתפקוד המחשב.
ה״הופ קולור״ המאפ שר קליטה של
ישראל בצבעים טבעיים.
מ סן הליוכרום(צפוי מיוחד המונע
החזרת קרני אור).

גרץ קולור בנויה ממעגלים משולבים
המונעים הת ח מ מות המקלט ובלאי
החלקים.
לקולט התחנות(*פאע־ד) תחום תדרים
נרחב מ 1 — 69-ק 9ס.
אפ שרות קליטה ב 1ס5£
(שיטה צרפתית).
התוית המהווה את סמל הזיהוי לאיכות
הגבוהה ולאחריות מלאה.

הטלוויזיה עם המח שב
להשיג בחנויות המובחרות

*• ס פו ר ט

״פאקיר״,
אוגרי היס
״קונסטרוקטה״,
— יבואני מכונות כביסה

1 1 שואבי אבק ׳׳פאקיר״ ומיקסרים ״סטאר מיקס״
מסילת החשמונאים 44 תל-אביב, טלפי! 330825,331707

מאת יג אל לביב

התוכנית החדשה של
מס־ההכנסה
כל תיקי אובלושיית העצמאיים ייבדקו בבדיקה מקוצרת אחת לשלוש או לארבע
שנים. השנה ייבדקו 70 אלף התיקים הראשונים של העצמאיים והחברות.
פדי לעמוד במשימה זו, יתווספו עוזרים למפקחי-מס, שיעשו את עבודת תיקצור
דו״חות המס, בנפרד מעבודת מפקחי המס, שימשיכו בבדיקת תיקים ובעריכת שומות.
בעתיד הקרוב תתוקן פקודת מס־ההכנסה, והשומה הזמנית או הדו״ח המתוקצר
דיווחי הנישום יקבע המחשב את המס
יוחלפו בשומה עצמית, שתישלח לנישום. לפי
התקופה שבה מותר, חלפה שעליו לשלם. שומה עצמית זו תיהפך לסופית אם
על פי החוק, לערוך שומה, או אם בדיקה מקוצרת אימתה את השומה העצמית.
במיקרה כזה תישלח לנישום, על״ידי המחשב, הודעה שכמוה כאישור חדו״ח העצמי.
בכל מיקרה אחר, כאשר הדו״ח לא נמצא קביל, תוצא לנישום שומה לפי מיטב
השפיטה.
במיסגרת התוכנית החדשה, תידרש כל אוכלוסיית העצמאיים להגיש הצהרות״
הון, כאשר הדרישה תפוזר על פני שלוש שנים מן השנה הנוכחית. הביקורת המקוצרת
תתמקד בעיקר בנישומים שפינקסיהם נמצאו בלתי־קבילים מטעמים שונים, ובעיקר
מטעם של העלמת־הכנסות ן כאלה שהדיווחים שלהם, לשנת המס , 1978 נמצאו
לא״סבירים ; אותם שלא הגישו כל הצהרת־הון ; נישומים שלא טופלו משנת 1974
וקודם לה.
מיספר העובדים החדשים, התקצירנים, יהיה ,90 וחם ייכנסו לעבודה אחרי
שיעברו קורסים בחודשים יולי״אוגוסט.
בחירת תיקי הביקורת המקוצרת תיעשה בעיקר על״ידי המחשב, שיקבע 48 אלף
תיקי עצמאיים וחברות. כאשר יתברר לבודק, כי השומות שנערכו לשנים קודמות
ללא ביקורת, במיסגרת המדיניות הליברלית הקודמת לקבלת דו״חות, היו בלתי-
סבירות, בהשוואה לשנים שלגביהן נערכה ביקורת מקוצרת, יש לבחון את האפשרות
לפתוח שומות אלה מחדש, בהתאם לסעיף 137 לפקודה.
הבדיקה המקוצרת של תיקי החברות תכלול את הניתוחים הבאים: ניתוח
המאזנים ; בדיקת סעיפי מאזן שבהם יש סטיות ; מתן תשומת״לב להסתייגויות
רואי־החשבון> בדיקת סבירות הרווח הגולמי> עיון במימצאי רואי־החשבון לגבי
הקטעים שאותם בודקת הביקורת המקוצרת> בדיקת טופס״פחת ; בדיקת הזכאות
להטבות על״פי החוק לעידוד התעשייה ועידוד השקעות־הון;
בדיקת ציוד ומלאי לצרכי מס־רכוש; בדיקת הטבות למנהלים, כמו הכנסה
מריבית זקופה או אי־התרת חריבית לחברה שקיבלה הלוואות, כדי לתיתן למנהלים ;
שילוב הבדיקה עם התיקים האישיים של המנהלים.
בכל מיקרה של תיק, שבו ההכנסה אינה גבוהה ב־* 50 לפחות לעומת שנת
חדו״ח הקודמת, יידרש אישור פקיד־השומה לקבלת־השומה.
נישומים שאינם מנהלים פינקסים כחוק תוצאנה להם שומות לפי מלוא ההכנסה
בענף, ולא יכירו להם בהוצאות שונות כמו פחת, ריבית, חובות אבודים והפסדים.
מי שהתחיל לנהל פינקסים אחרי ה־ 1באפריל ,1978 ייראה כסרבן ניהול פינקסים.
חלק מאוכלוסיית השכירים יעבור לטיפול כעצמאיים. תיקים שבהם יש הכנסה
נוספת לשכיר ממקור אחר (ממיקצוע חופשי, מהשכרת שתי דירות או יותר, מחקלאות)
יועבר לחוליית העצמאיים, לפי סוג ההכנסה הנוספת.
במיסגרת מדיניות השומה לשנת 1979 לא יסתיים תיק, בין בבדיקה מקוצרת
ובין בבדיקה מידגמית, בלי שנשלחה לנישום הצהרת״הון לפחות לשנת ,1978 ובלי
שנעשתה השוואת״ההון הדרושה. לשם כך תישלחנה השנה כ״ 100 אלף דרישות
להצהרות־הון. הדרישות תישלחנה ל־ 60 אלף נישומים, שלא הגישו כל הצחרות״הון,
ל״ 4000 תיקי״מידגם, ל־ 8000 נישומים שדיווחם לשנת 1978 אינו סביר, ל־ 10 אלפים
נישומים שנתפסו באי רישום תקבולים, ל״ 3000 ללא קופה רושמת, ל־ 5000 סרבני
ניהול״פינקסים, ל״ 5000 נישומים בביקורת מקוצרת, ל״ 5000 נישומים עם שומות
פתוחות לשנים קודמות.

סירי? ססיין
לא ניסר השקעתו בעוד מרבית המשקיעים במלונות חדשים
בישראל בישלו או עיכבו את ההשקעה,
ביגלל החלטת הממשלה על
ביטול הסובסידיות להלוואות-חפיתוח ל-
תעשיה ולמלונות, החליט איל-המלו-
נות-וההימורים הבריטי, סיריל סטייו,
על המשך ההשקעה במלון שהוא מקים
באילת.
לסטיין רשת-מלונות גדולה בבריטניה
( 16 בתי־מלון) ובאירופה 20 המתמחה
בעיקר בכפרי-נופש.
לפני כשנה רכש שטח המתוכנן לכפר-
נופש באילת, ליד מלון ״לרום״ .השטח
נקנה מחברת ״דקל״ ,וניתן לבנות עליו
300 חדרים. עד כה השקיע סטיין 700
אלף דולר במקום, ולאחרונה הורה לנציגיו
בישראל להמשיך בתוכניות, למרות
ביטול הסובסידיות.
סטיין הוא בעל רשת מועדוני-חהימו-
רים הבריטית הגדולה ביותר ,״לדס-
ברוק״ ,והוא מראשי הקהילה היהודית
והמגבית היהודית.

חצי דדה שווה
חמש דירות
בארצות־הברית
אם אתה מחפש מטבעות בנות חצי
לירה, תתקשה למצוא אותן. חן הפכו
מבוקשות מאד על-ידי ישראלים באר-
צות־חברית, המבקשים מחברים בארץ
לאסוף ולשלוח להם עד כמה שיותר
מטבעות כאלה.
הדבקות במטבעות אלה אינו נוסטאל-
גי. הישראלים גילו, כי מטבע זה מחליף
בדיוק את המטבע האמריקאי בן 25 סנט
בכל המכונות המוכרות מוצרים תמורת
מטבעות-כסף. מכיוון שמטבע בן 2$סנט
שווה כיום כחמש לירות, הרי שההפרש
הוא אחת לעשר.
מי שסובלים מכל העניין הם, כמובן,
בעלי המכונות, המרכזים בידיהם מטבעות
ישראלים כאלה, והדורשים מנציגי
ישראל להמירם בכסף אמריקאי.

מצוקה הרוו:
דיסוים דא עעשים
ההכרזות הרמות של שר״השיכון, דויד
לוי, לא הצליחו להקים בית אחד בישראל.
פירסום של הלישכה המרכזית ל-
סשאטיסטיקה מימים אלה קובע, כי ברבע
הראשון של 1979 הוחל בבניית
9100 דירות, לעומת 8500 דירות ברבע

גדל אי־׳השיוויון

ההכנסה לנפש של מישפחה יוצאת
אירופה ואמריקה היתח גדולה ב״/0ס85
מחהכנסה לנפש של מישפחה יוצאת
אסיה ואפריקה — כך גילה סקר הכג־סות
המישפחות לשנת ,1978 שעשתה
הלישכה המרכזית לסטאטיסטיקה.
הסקר העלה, כי המישפחות הנמצאות
בארבעה העשירונים התחתונים קיבלו
בשנת 1978כ 20 מכלל הכנסות מישפ־חות
השכירים, בעוד המישפחות בעשירי(
העליון קיבלו 23 מכלל ההכנסות.

איגוד המפיקים
דורש פיקות עד
מחירי הפיתוח
איגוד המפיקים בישראל דרש ממיט-
רד-התעשיה-והמיסחר להטיל פיקוח על
מחירי מעבדות ״האולפנים המאוחדים״
של הרצליה ו״ברקי״ ,ולהכריז על עבודות
האולפנים כמוצר בר־פיקוח, שאין
להעלות את מחיריו בלי אישור הממשלה.
יושב־ראש
האיגוד, ישראל רינגל,
מסר כי לאחרונה מעלים האולפנים את

שר לוי
ירידה בבנייה
המקביל אשתקד. בגמר הבנייה למגורים
חלה ברבע השנה הראשון ירידה של
* ,10 לעומת הרבע חמקביל אשתקד. בסוף
מארס השנה היו 58 אלף דירות
בבנייה, לעומת 60 אלף בסוף מארס
.1978
הבנייה הציבורית התחילה בשלושת
החודשים הראשונים של השנה לבנות
רק 200 דירות מגורים.
מחירי העבודות בצורה שרירותית. מאז
התאחדו רשמית, חם מחווים מונופול,
השולט בכל האולפנים במדינח. רינגל
אמר, כי כיום מעדיפים מפיקים רבים
לעבוד באיטליה. פיתוח סרט 16מ״מ
צבע, באורך שעה 2000 ,רגל נגטיב,
ביחס צילום של , 8:1כולל העתק ראשון,
עולה בישראל 135 אלף לירות, ובאיטליה
76 אלף לירות.
אחת הדרישות של האולפנים היתה,
כי המפיקים ישלמו במחירים נקובים
בדולר. איגוד חמפיקים פנה למישרד-
התעשיה, והתערבותו הביאה לביטול
דרישה זו.

השלזם ״קר
מחירי הסרטני
הסכם־השלום עם מצריים, והחזרת
אל-עריש, הביאו לסגירת אזורי הדיג
דרומית לעזה לפני הדייגים הישראליים.
אזורים אלה היו המקור העיקרי להספקת
סרטנים, וסוגי דגים כמו ברבוניה.
אותם דגים מצויים גם צפונית לעזה,
אך בכמויות קטנות יותר. קודם הוציא
הדיג בכל רשת דרומית לאל־עריש 50
קילו ברבוניה, ואילו עתה הוא מוציא
בקושי 20 קילו. כתוצאה מכך העלו
הדייגים את מחירי הסרטנים מ״ 160ל־
300 לירות לקילו ויותר. מחיר קילו
ברבוניה חיה 80 לירות, ועתה יותר מ־
150 לירות.
למרות שמותר לדוג ולמכור סרטנים,
אסור לייבא אותם. מחירי סרטנים ביבוא
הם כ 5-דולר הקילו, לעומת 12
דולר המחיר כיום בדיג המקומי, שכימ־עט
אזל. אסור גם לייבא סרטנים עבור
אוכלוסיה נוצרית או דיפלומטים.

וזבורסה, כלל
מ שתלטת על
נייר חדרה
עליות-חשערים החזקות של ״מיפעלי
נייר חדרה״ ,שהשלימו את שעריהם עד
לרמה של , 1000 באו ממאמץ של קונצרן
״כלל תעשיות״ להשתלט על * 25 ממניות
המיפעל. מניות ״מיפעלי נייר חדרה״
מפוזרות בבורסה, ובאמצעות רכישות בבורסה
ניתן להשתלט על החברה, שהונה,
כולל האופציות, נאמד עתה במיליארד
לירות. על ״כלל תעשיות״ להשקיע כרבע
מיליארד לירות ברכישות אלה, כדי להגיע
לאחוזים משמעותיים.
תוכנית ״כלל״ הופרעה על-ידי ״בנק
דיסקונט״ ,המחזיק יחד עם חברה בת
שלו, פי־אי־סי, כ־* 20 ממניות החברה.
״דיסקונט״ החל גם הוא רוכש מניות,
וכך החלה התחרות בין ״כלל״ ל״דיס-
קונט״ ,ושערי המניות קפצו. מקורות
ב״כלל״ מכחישים כאילו הקונצרן עומד
מאחרי הרכישות.
ההשקעה במניות אלה טובה כשלעצמה,
שכן החברה הרוויחה השנה כ״300
מיליון לירות, ורווח זה נותן מכפיל
של .3:1
זוהי הפעם השנייה בהיסטוריה של
הבורסה, שנעשה נסיון להשתלט באמצ-
תה על חברה. לאחרונה היה בהתחרות-
ההשתלטות קונצרן ״טבע״ ,עת העדיף
שר-האוצר דאז, פינחס ספיר, את קבוצת
״אסיח צרי״ של אלי הורביץ על
פני חברת ״תיעוש״ ההסתדרותית, והורה
ל״בנק לפיתוח התעשיה״ למכור ל-
״אסיא״ חבילה מכרעת של מניות ב-
״טבע״ .בדרך כלל אין אפשרות להשתלט
על חברות בארץ כמו בחו״ל, כיוון שכאן
רשות ניירות־הערך מאפשרת לחברות ל-
הנכיק לציבור מניות הנושאות שליטה
פחותה, לעומת המניות שמחזיקים המנפיקים.
מניות
״נייר חדרה״ אינן היחידות שעשו
היסטוריה של העפלה. מניות ״אל-
גר״ ,למשל, עלו אף הן פי שלושה והן,
לראשונה בתולדותיהן, מעל שערי ״אלדן״
.מניות אחרות הראויות שוב לתשו-
מת־לב הן ״סקוריטס״ ,״פריון״ ,״כלל״,
״נדלן״ ואפילו ״הסנה״ .כל אלה הן
השקעה טובה ברמת השערים הנמוכות
שלחן.

101110 מנידזוק לישראל
חברת ״טרנס-אמריקה״ ,שהתמחתה
בטיסות זולות מסן־פרנצ׳יסקו לניו״יורק,
קיבלה את אישור ישראל ואמריקה לפתיחת
קו-תעופה מניו-יורק לתל־אביב,
שיתחרה ב״אל־על״ וטי־וו-איי. מחיר
הטיסה בקו זה יהיה, כפי הנראה, כ־500
דולר לשני הכיוונים, כ״ 200 דולר פחות
מן הכרטיס הזול בקו זה.

איו7חס7אתחוחהוי0
החנסוהחס. 1רשבם קר עלי?׳7

עכשיו כשהקיץ הגיע,
בעית המקקים
מתחילה.
הם יוצאים לפתע
מ״שום מקום״ ואת
נתקלת בהם בכל
מקום. לא מספיק
לחסל את המקקים
לזמן קצר מנסיונך את
יודעת כי הם חוזרים ומופיעים.
סופר־מקפז של פזכים המכיל דיאזינון
לא רק מחסל את המקקים, הוא גם
מונע ממקקים להופיע מחדש.

כך את נהנית בדרך
סופר־מקצועית משתי פעולות קטלניות
במיכל אחד — את גם מחסלת בקלות את
המקקים וגם נפטרת מהם לזמן ארוך.
כדאי לך לרסס בסופר־מקפז ביסודיות

בתוך ארונות
המטבח, בסדקים,
בפינות, לאורך הקירות,
מתחת לכיורים,
מאחורי התנור והמקרר
וכן בחדרי השירותים
ובמקומות ה״מסתור״ בבית.
עם סופר מקפז תשמחי לגלות כי
בשני ריסוסים יסודיים את נפטרת
מהמקקים. אחת ולתמיד.

פזכים

קבדן הדיח את שמואר וכסמן, וקברן וש אותו * *ודשו שד יאיו
משביע את אחיו * המיזנון מדא נאשו ונים בנישע׳ הנאצים * מו
שדון מרוויח מהחלטות השד שוון * בגין שמע את דנו׳ דייו ופוץ בצחוק

בכנסת דויד שטרן, שהוא נשיא־הכבוד של אירגיון הקבל
בים.

נ א צי וכי ס או ת ריקי ם

להחיל התיישנות על פישעי־הנאצים. נקבע כי מליאת
הכנסת תדון על כך באופן דחוף.
יפת? יפה.
ב־ום השני נערך הדיון. היו ביו רגעים דרמתיים, כאשר
(המשך בעמוד )50

^ אם יש נושא המאחד אית הכנסת יותר מאשר
1 1גינוי פישעי־הנאצים י האם יש נושא המרגש אותה
יותר?
לשאלה הראשונה: אין. לשאלה השניה: נראה שייש.
בשבוע שעבר הציע גידעון האוזנר, שהכנסת תדון
במליאה על הצעת־יהחוק הנדונה בבונדסטאג הגרמני,

דקל וט מ י יד
1 1 0 ,0 0 0
הלווייתו של ישראל ישעיהו ז״ל
דיבור עברי
ו* דקות האהדונות שלי ישיבת הכנסת, ביום ד/
י* נכנס יצחק שמייד לאולם המליאה ותפס את !מקוס
היו״ר. היה ברור כי קרה משהו. לא היה גם קשה לנחש
מהו: חשראל יישעיהו מת.
הייתי אחד !משני הח״כים היחידים שהצביעו נגדו
כאשר נבחר כיו״ר. אך הדבר לא הפריע לשנינו לקיים
בינינו יחסים ידידותיים. חיבבתי אותו ביגלל חוש־ההומור
שלו, ובעיקר ביג׳לל העברית הנהדרת שבפיו. אדם
המדבר עברית צחה, נקיה ושוטפת הוא תופעה נדירה
מאד בכנסת.
:מובן שכיו״ר הכנסת היה ישעיהו — כמו קודמו
ויורשו — שליח המיפלגה שמינתה אותו, ואי־אפשר היה

וווווו ״|

ל 3ווט 1קול
לצפות ממנו שימרה את פיה. הוא לא עצר את הידרדרות
הכנסת. אך גם קודמיו ויורשו לא עשו זאת.
הוא היה איש אותנטי, לא מוצר המוני מבית־הח׳שת
מיפלגתי.
הצטערתי על ימותו. אין כמוהו בכנסת הנוכחית.
באותו שבוע נבנס לכנסת דויד שטרן.
כאשר הושבע, עלו בי כמה׳ מחשבות.
מבחינה חיצונית דומיה ׳שטרן להפליא לאחיו, אברהם
הוא יאיר. לולא נהרג יאיר בידי הבריטים ואילו חי
כיום, האם היה חבר־כנסת? האם היה נ*פל גם הוא
קורבן לתהליך ההגימדה הקיים במדינה י האם יהיו מביטים
יבו ׳ושואלים :״האם ייתכן כי זהו האיש שהכריז מילחמה
על האימפריה הבריטית הכבירה?״
לאיזו מיפלגה הייה משתייך? חסידיו התפלגו לאורכה
ולרוחבה של הזירה הפוליטית: יש ביניהם קומוניסטים,
פאישיסטים וכל הגוונים ביניהם.
אחד מראשוני המצטרפים ליאיר, בשעת הפילוג הגדול
של אצ״ל, ביוני ,1940 היה יצחק יזרניצקי. הוא היה
אחד משלושת היורשים של יאיר בהנהגת האירגון החדש.
והנה — !מיה מוזרים החיים יצחק יזרניצקי, ששינה
את שמיו לשמיר, הוא האיש שהשביע את אחיו של יאיר
כח״כ.
ועוד קוריוז: שמואל רכטר הורשע בפלילים ונאלץ
להתפטר מן הכנסת ביגלל קבלן. עכשיו תפס את מקומו

גברתי היושבת־ראש, כנסת נכבדה, יש קונסנזוס
לגבי החרדה לגורל הפליטים, אך אין קונסנזוס לגבי
הפיתרון.
כאשר אני עולה על הדוכן הזה, מהדהדים באוזני
שלושה שמות נוראים, הרשומים בתולדות עמנו בעט
ברזל ובציפורן שמיר: אוויאן, סטרומה, אכסודוס.
אוויאן ! יולי . 1938 ארבעה חודשים לליל-
הבדולח. מאות אלפי יהודי גרמניה, ויהודי אירופה
כולה, חיפשו מיקלט, מחסה, הצלה. ותחת להצילם,
כינסו המדינות ועידה בינלאומית בעיר־נופש אידילית,
ליד אגם ז׳נבה, ודנו עם הנציב של חבר־הלאו־מים
לענייני־פליטים על תוכניות דימיוניות. היהודים
זעקו, אנחנו כאן זעקנו, חיים וייצמן ניסה לשווא
להתקבל לשיחה. התוצאות? דיבורים ריקים, ניירות.
כמה אלפים ניצלו, אלפים מבין המיליונים.
ויהדות אירופה שקעה במצולות.
סטרומה ! דצמבר .1941 ספינה רעועה, ועליה
769 גברים, נשים, ילדים, זקנים, הגיעה לחופי
תורכיה ונשלחה חזרה אל לב הים־השחור, בלי מים,
בלי מזון, בלי דלק. ב־ 23 בפברואר 1941 טבעה
סטרומה 768 .פליטים מצאו את מותם במעמקי
הים. פליט אחד ניצל.
אכסודוס ! יוני .1947 אוניה, ועליה 4,515
איש ואישה. היא מגיעה לחוף־מיבטחים, ארץ־יש־ראל,
אנשיה נשלחים חזרה אל התופת שממנה
באו, אחרי מאבק נואש עם הצבא הבריטי 3 .הרוגים
28 .פצועים.
אנחנו זעקנו. פנינו אל מצפון העולם. תבענו
עזרה והצלה. והעולם עמד מנגד, כשם שעמד מנגד
בימי אוויאן, כשם שעמד מנגד בימי סטרומה.

גברתי היו״ר, איני גא בממשלת־ישראל ברגע

הנה אנחנו עומדים במיבחן — אותו מיבחן
שבו עמדו מדינות העולם בימים ההם? איך
אנחנו מגיבים !
שוב נישלחים פליטים על ספינות רעועות ללב-
ים. שוב טובעים נשים וילדים במצולות. שוב ניתנת
לחיילים על החוף הפקודה לירות — לירות על-מנת
להרוג! — בפליטים המתקרבים אל החוף בשארית
כוחות הייאוש.
איך מגיבה על כך ממשלת־ישראל !
איך מגיב על כך ראש ממשלת־ישראל?
פנייה נרגשת אל מצפון העולם. תוכניות גרנד-
יוזיות שמאה וחמישים מדינות יחלקו ביניהן את
העומס. דרישה להטיל את התפקיד על נציב האו״ם
לענייני״פליטים.
האם אין אוזניו של ראש־הממשלה קולטות את
צחוק השטן של אוויאן י את זעקות האימים של
פליטי אירופה אז?
האם אינו רואה בעיני-רוחו את סטרומה !
האם זוהי התשובה של מדינת-היהודים?
האם כך מגיבה מדינת־הפליטים י
פניות לאחרים?
דרישות מן הזולת?

״אכסודוס״ בחון? הארץ
דיבור פאתטי
הצעה לקלוט כמה מאות, ושארצות־הברית וב־רית־המועצות
תקלוטנה את הרבבות?
אני מסכים עם קריאת־הביניים של חבר־הכנסת
משה שמיר, שטען כי הטרגדיה הזאת נגרמה על-ידי
ארצות־הברית. הייתי אחד מאותם שהפגינו בשעתו
בשערי השגרירות האמריקאית בתל-אביב, נגד ההתערבות
האמריקאית בוויאט־נאם. אי-אפשר לתאר את
עומק הציניות שבהתנהגותה של מדינה אדירה זו,
שגרמה לטרגדיה הזאת והסוגרת היום את שעריה
לפני הקורבנות. אך האם זה משחרר אותנו מלעשות
את שלנו?
מנחם כגין: למה להאשים את עצמנו? אני
הצעתי
אורי אכנרי: אינני מאשים את עצמנו בשום
דבר. בעניין ויאט־נאם, אנחנו מפיס מפשע. ייזכר
הדבר לשבח שממשלת ישראל, כל ממשלות ישראל,
לא נענו ללחץ להתערב בוויאט־נאם במשך כל ימי
הסיכסוך הארוך בוויאט־נאס. אבל מה זה נוגע לעניין?
איני מבין אותך, אדוני ראש-הממשלה. איני
מאמין שאתה, ראש־הממשלה, מנחם בגין, שקלת
את דבריך כראוי להם.
לפני כל דרישה מאחרים, לפני כל דרישה מן
הזולת, צריכה מדינת ישראל לתת לעולם כולו דוגמה
דרמתית, שתהדהד מקצה העולם עד קצהו.
הבה תכריז עכשיו, מכאן, מבית־הנבחרים של
מדינת־ישראל, שישראל מוכנה לקלוט מייד 10 אלפים
פליטים.
אתמול הודיע שר־העבודה, מעל הדוכן הזה,
כי במדינת ישראל חסרים כעת 10,000 עובדים, ועוד
הרבה יותר בעתיד הקרוב 10,000 .עובדים על מיש־פחותיהם
פירושם 40—50 אלף נפש. למעלה ממח צית
הפליטים הנמצאים עתה במצוקה הנוראה.
כולנו יודעים כי אלה הם עובדים מצויינים,
ציבור קונסטרוקטיבי האוהב לעבוד. אותם שבאו
הנה — ואני מצטרף לשבחים שניתנו לראש־הממשלה
על החלטתו, בשעתו, להביאם לישראל — נקלטו
היטב• אלפים נוספים יכולים להיקלט כאן בנקל.
אילו היו יהודים, האם היינו מהססים אף לרגע
אחד לפתוח לפניהם את שערמו? במדינת היהודים
יש מקום לכל פליט, לכל נרדף !
המצפון היהודי אינו יכול לסבול מחנות-פליטים
וטרגדיה של פליטים, לא ליד גבולנו ולא במרחקים.
לא אכנס עכשיו לפולמוס בנושא הזה על הפליטים
הפלסטיניים, כפי שעשה קודמי. דעתי ידועה.
הבה נעשה בעצמנו את המעשה הטוב, ואז נפנה,
בזכות מעשינו, אל מצפון העולם.
הפקודה, אדוני ראש-הממשלה, כמו תמיד היא :
״אחרי״.

במדינה

תיקשו(רת

חמ 1ד 11.1־11

העם

ההתקפות עד כתב הטלוויזיה
הדרוזי רפיק חלבי עוררו
הפגגת הזדהות עימו

״טוב שכן רח1ק
מאוייב קרוב״

מגחב בגין רצח להצדיק
את ההתנחלות 7יר שבס
כעזרת גרד כצגלסון והתחרט
הטלפון צילצל בחדרה שק הדוקטור
אניטה שפירא, באוניברסיטת תל־אביב.
כשהרימה את השפופרת הציג עצמו
המטלפן כ״יחיאל קדישאי, ראש לישפתו
של ראש־הממשלה, מנחם בגין״.
הסביר ראש־הלישכה לחוקרת תולדות
הציונות :״ידוע לנו כי את מומחית לציו נות
המתמצאת, בין השאר, בתולדותיו
ובפעולותיו של ברל כצנלסון. אולי תואילי
לעזור לנו למצוא ציטוט מדבריו של ברל,
שבו הוא מביע תמיכתו ברעיון ההתנחלות
ליד שכם י״
אניטה שפירא אינה רק חוקרת מצליחה,
ששמה המדעי הולד לפניה. היא גם בתם
של שניים מראשי מפא״י, דבורה ושגרא
נצר, והתחנכה על ערכי תנועת־העבודה
ועל סלידה מן הריוויזיוניזם על כל גיל-
גוליו. לכן לא ששה, כנראה, לעזור לראש-
הממשלה במציאת הצדקות להתנחלות
באלון־מורה.
אמרה שפירא לקדישאי :״הדברים נאמרו
בעת הוויכוח הגדול שהתחולל ב״,1937
סביב המלצות ועדת־פיל* על חלוקת
הארץ, אך את הציטוט המדוייק הואילו
למצוא בכוחות עצמכם.״
״הטוב מיתרונות״ .שיחת-טלפץ
זו התנהלה לפני כשבועיים, ערב ההתנחלות
באלון־מורה. אך מאז לא צוטטו
דברי ברל כצנלסון בפי דוברי-הממשלה.
האם מפני שלא מצאו את הציטוט המתאים׳
או מפני שברל כצנלסון לא אמר
את הדברים שעליהם חשב קדישאי י
האמת היא זאת: בלישכת ראש־הממשלה
מצאו את הציטוט, וברל אכן תמך בהת נחלות
יהודית בכל שטחה של ארץ-
ישראל. אלא שברל, בניגוד לרבים מחסידי
ההתנחלות של היום, לא היה צבוע. הוא
ידע כי התנחלות בכל הארץ כרוכה בסילוק
ערבים.
וכה אמר ברל, ב־ 2באוגוסט ,1937
במועצה העולמית של מפא״י, שהתכנסה
בציריך, שווייץ, כדי לדון במסקנותיה של
ועדת־פיל :
״עניין העברת האוכלוסין עורר אצלנו

סובן דודי
סודות בחדרי נוישרד־החוץ
ויכוח: מותר או אסור. מצפוני שקט בזה
לגמרי: טוב שכן רחוק מאוייב קרוב. הם
לא יפסידו על־ידי העברתם, ואנחנו ודאי
לא. בחשבון אחרון — הרי זו רפורמה
פוליטית יישובית לטובת שני הצדדים. זה
מכבר סברתי, כי זהו הטוב בפיתרונות,
* ועדה מלכותית, בריטית, בראשות
הלורד פיל, שהוטל עליה למצוא פיתרון
לבעיית פלשתינה (א״י) ,בעיקבות המרד
הערבי של ( 1936״המאורעות״).

ברל בצנדסון(במרכז)*
שיחה מלישכת ראש־המנושלה
ובימי הפורענות התחזקתי בהכרתי, כי
הדבר הזה מוכרח לבוא. ביום מן הימים.
אלא שלא עלה על דעתי, כי ההעברה, אל
מחוץ לארץ־ישראל׳ פירושה לסביבות
שכם. האמנתי ועודני מאמין כי עתידים
לעבור לסוריה ולעיראק.״

יחסי חוץ
האיש ש ב* לשחד

משה דיין מאשר
בעקיפין כי איש״הסתריס
מדרום־־אפריקה עסק
בארץ בשיחוד אייטיב
איש מן הכתבים לא שם לב לשאילתה
ולתשובה עליה. אבל היא הכילה חומר־נפץ.

היא נגעה לדמותו המיסתורית של אשל
רודי, מי שהיה מנכ״ל ״מישרד ההסברה״
של דרום־אפריקה (העולם הזה ,2170
,)2177 האדם שעסק — כפי שהוא מגלה
עתה בעצמו — בשיחוד סיטוני של פו ליטיקאים
ועיתונאים ברחבי העולם, כדי
שיתמכו במישטר הגזעני בארצו.
האם הם ביקרו? לפני שלושה חוד שים
הגיש אורי אבנרי שאילתה על כך
לשר־החוץ :
״במאמר שהופיע בניריורק טיינזס ב־1
במארס ,1979 תחת הכותרת, שלושה אקדחים
טעונים ׳,בחתימת העיתונאי הנודע
אנתוני לואיס, מסופר כי מר אשל דודי
ועוזריו ביקרו בישראל תריסר פעמים.
״מר אשל רודי היה, בתקופה הנדונה,
מנהל כללי של הגוף הדרום־אפריקאי ש־התקרא,
מישרד ההסברה ,,ושעתה מסת בר
כי היה מוסד לפעולות חשאיות.
״בירורים מישפטיים ואחרים, שנערכו
לאחרונה בדרום־אפריקה עצמה, העלו כי
מוסד זה, ובראשו השר לשעבר קוני מול־דר
והמנכ״ל אשל דודי, עסק בפעולות
חשאיות בארצוודחוץ, ובין השאר בשי חוד
עיתונאים, שרים ופקידים בכירים,
בקניית השפעה על אמצעי-תיקשורת וב פעולות
פליליות אחרות, בשירות מדיניות
האפרטהייד של דרום־אפריקה.
״אני מתכבד לשאול:
״( )1האם ביקרו מר מולדר, מר דודי
ועוזריהם בארץ?
״( )2אם כן, כמה פעמים?
״( )3האם נפגשו עם שר־החוץ או
פקידים במישרד־החוץ?
״( )4אם כן, מה היה תוכן השיחות?
״( )5האם קיימו הנ״ל מגעים כלשהם
עם ממשלת־ישראל, מישרד־החוץ או ה נציגות
הישראלית בדרום־אפריקה? אם
כן — מה טיב המגעים? מטרתם?״
״איני רוצה להשיב״ .תשובתו של
משה דיין — בהופעתו האחרונה בכנסת
לפני שנכנס לבית״החולים לניתוח —
היתה מלאכת־מחשבת של קיצור ובהי רות.
הודיע השר מעל דוכן הכנסת:
״לשאלות : 4—1עד כמה שידוע לי,
ביקרו האישים הנזכרים בשאילתה. ביש ראל,
אך לא בימי כהונתי כשר־החוץ.

״לשאלה : 5עם נציגותנו בדרום־אפ־ריקה
נתקיימו מגעים שיגרתיים, בתוקף
תפקידם של השניים כשר וכמנכ״ל ב־מישרדו.״
השואל
לא הסתפק בכך. הוא ניצל את
זכותו להציג שאלה אחת נוספת בעל־פה,
ושאל :״שאלותי לא התייחסו לתקו פת
הכהונה של השר הנוכחי. אני סבור
שהשר הנוכחי חייב להשיב גם על שאלות
הנוגעות לתקופות־הכהונה של שרים קודמים
במישרדו.״
פסק דיין :״לא. איני רוצה להשיב על
התקופה שקדמה לכהונתי.״
״התשובה שלילית״ .היה זה אישור

״למה לי צרותי״ אמר עובד טלוויזיה
שהגיע להפגנת ההזדהות שנערכה לרפיק
חלבי בדליודאל־כרמל .״הם יידעו שהייתי
כאן, ואז זה רק צרות. נגמר קביעות.
נגמר קידום. נגמרו ג׳ובים. למה אני
צריך את זה?״
הפגנת־המחאה של הדרוזים בישראל.
שנערכה ביום השישי בשבוע שעבר, הפכה
ניצחונו הפרטי של מנהל רשות־השי־דור,
יוסף (״טומי״) לפיד. מי שחשב ש יגיעו
עשרות עובדי־טלוויזיה להתייצב ל ימין
חברם, רפיק חלבי, טעה. הם אכן
עומדים לימינו — אך לא בגלוי. הם
חוששים.
״אתה חושב שהם הצליחו לשבור את
המאפיה השמאלנית ו״ שאל בחור יהודי
את ידידו .״לא יודע,״ ענה חברו ,״אולי,
אם תהיה ממש מילחמה, הם יהיו בסדר.
בינתיים הם יודעים שרפיק מכיר את ה בעיות
שלהם ולכן הם הירשו לעצמם לא
לבוא. אבל זה באמת לא פייר. איפה.
הגברים, איפה?״
ואילו רפיק היה מרוצה .״אני באמת
לא חושב שכולם היו צריכים לבוא לכאן,״
אמר ,״אלה שבאו ייצגו את דעת כולם.״
ובכל זאת, האמיצים היו ספורים: הכתב
אורי גולדשטיין, עורך החדשות ישראל
סגל, תחקירנית עלי כותרת, אורית שוחט,
הצלם יחיאל כהן וד,מקליט יעקב ינאי.
יצחק רועה, שנסע באותו בוקר לחוץ-
לארץ, פירסם, מיכתב הזדהות בעיתון
הארץ וביקש מאורית להסביר לרפיק
מדוע לא הגיע. היו עוד כמה, אך הם
ביקשו להימנע מפירסום שמם.
אל על. עצרת בני העדה הדרוזית אור
נכבדים
דרוזיים כעצרת למען הפיק חלבי
פחד במיסדרונות הטלוויזיה
חד־משמעי לכך שאשל דודי אכן ביקר
בארץ, ויש להניח כי עסק כאן בפעולה
חתרנית, שיחוד עיתונאים ועסקנים, בין
השאר על-ידי הזמנתם לדרום־אפריקה על־חשבון
הקרנות הסודיות של מישרדו.
על התוצאות האפשריות רמזה שאיל תה
אחרת של אבנרי, שגם עליה השיב
דיין באותו היום :
״השבועון האמריקאי ניוזוויק יודע לס פר
כי אשל דודי, מי שהיה מנהל־כללי
של הגוף הדרום־אפריקאי שהתקרא
,מישרד ההסברה,׳ ושעתה מסתבר כי
עסק בפעולות חשאיות, טוען כי הוא חו שש
מתגמול ישראלי.
״מאחר וידוע כי מר אשל דודי ביקר
כמה פעמים בארץ ונפגש, בין השאר, עם
פקידי מישרד־החוץ, הריני מתכבד לש אול

״האם נרמז למר דודי באיזו צורה שהיא
שיאונה לו רע, במיקרה שיגלה פרטים
על מגעיו עם ישראל?״
תשובתו של דיין :״התשובה שלילית.״
* בהפגנת האחד במאי , 1936 בין הסופר
שלוס אש ואהרון בקר.

גנה על-ידי נוואף חלבי, ראש מוע$ת
דלית־אל־כרמל, בתמיכתם של כל ראשי
האירגונים הדרוזיים בישראל. מטרתה
היתד. להביע את הזדעזעות העדה למשמע
דבריו של אריק שרון בכנסת לפני שבועיים.
״הוא
שוב הצליח הבחור,״ אמר קצין
צה״ל צעיר, יליד דלית־אל-כרמל, בהת כוונו
לאריק שרון .״הוא הולך מחיל אל
חיל. בהתחלה הוא הצליח להשניא את
הערבים על היהודים, ולהיפך. עכשיו הוא
מנסה להשניא את הדרוזים על היהודים.
הוא בהחלט מגזים, הבחור. אבל תודיעו
לו שהפעם זה לא ילך לו. וביכלל, עד
מתי יתנו לו עוד להיתפרע?״
אל דלית־אל־כרמל לא הגיעו פשוטי
העם, לא נשים ולא ילדים. אל מיגרש
הכדורסל, במרכז הקהילתי, הגיעו 2000
אישים מהעילית הדרוזית במדינה .״לא
בל מי שרצה הגיע,״ אמר גבר לבוש
חליפה אפורה מהודרת .״זאת לא חאפלה.
כאן יושבים גברים שצריכים להחליט על
עתיד העדה.״ כן הגיעו צעירים יהודים
(המשך בעמוד )44
העולם הזה 2182

בו ר ג 3ינוד

ונאווה ארד. מטרת החוג החדש, שהוקם בבירכתו
של שמעון פרס, הוא לנסות ולמנוע ״התמודדות
מזיקה״ בבחירת יושב־ראש המיפלגה.

נס הו מו סוא לי
כנס של הומוסכסואלים יהודיים־אמריקאיים, שעמד
להתקיים בבית־ההארחה של קיבוץ מעלה־החמישה,
בוטל בעיקבות לחצו של שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג.

תו גונן ין י

אל קיבוץ מעלה־החמישה פנה עוזרו של
השר, אבי יעקוכוכיץ, ורמז לכית־ההארחה
בי תעודת־־הכשרות שלו תישלל ממנו,
אם יערך הכנס. הקיבוץ ביטל אזמו.

חברת־הנסיעות תורעולס, אשר אירגנה את הכינוס,
שוקלת הגשת תביעת־נזיקין נגד הקיבוץ.

בגין
המפד״ ל שו ק ל
הפלת בג־ן
גורמים שונים כמפד׳׳ל מנהלים מגעים
סודיים עם אישים כמעיד, הבאים לפרוק
את האפשרות להקים קואליציה עם המערך
עוד לפני הבחירות, ולהפיל את ממשלת
בגין.
חוגים מסויימים במפד״ל חוששים שאם ינצח המערך
בבחירות הבאות, הוא ישתף בקואליציה גורמים
מתונים בליכוד, ויותיר את המפד״ל מחוץ לקואליציה.

אותם חוגים טוענים כי אם תעלה המפד״ל
את המערך לשילטון עוד לפני הבחירות,
תובטח השתתפות המפד״ל גם בממשלה
שתוקם לאחר הבחירות, ובעמדות מפתח.

שאר תהיה
0 3אמריקא
כהסכמת שילטונות מצריים מתכוננים
האמריקאים להפוך את שארם־אל־שייח׳
לבסיס ימי ואווירי אמריקאי גדול,
כהשקעה של מיליארדי לירות.
הבסיס בשארם־אל־שייח׳ יהיה הבסיס האמריקאי
הקידמי להגנה על האינטרסים האמריקאיים בארצות
הנפט.

ז מי רפא״ סלהתפטר
מקורביו של היועץ המישפטי לממשלה טענו באוזני
כמה חברי״כנסת כי הפרופסור זמיר יתפטר
אם לא יאשרו ועדת־הכנסת והמליאה את בקשתו
להסרת החסינות של ח״כ שמואל פלאטו־שרון.

הכרי־כנסת אחדים טוענים כי איום זה שד
זמיר הוא נסיון להשפיע על החלטות
חכרי־הבנסת, ויש לדחות אותו על הסך.

בגין חו ש ש פדוי
לפני מקורביו הביע בשבוע שעבר ראש־הממשלה
את חששו מפני קואליציה אפ שרית של שר־ד,ביטחון,

עזר וייצמן, עם שר־השיכון, דויד לוי, נגדו.

בגין אמר זאת אחרי שנודע דו על
התבטאות •טל לוי, כמהלך המשכר כין
בגין לווייצמן: אני לא אתן שיגעו כידידי
עזר וייצמן׳:׳

בקר 3התיל!ווה

מנחם בגין החליט לערוך ביקורים בכל אתרי־הביקור
של נשיא־המדינה, יצחק נבון. ראש־הממשלה יבקר
בשכונת־התיקווה ובאור־עקיבא, שני מקומות בהם
ערך נבון ביקורים שזכו בהצלחה גדולה.

השבוע ערך בגין ביקור ביישובי הצפון.
הוא החליט על ביקור זה באשר נודע לו
בי הנשיא עומד לכלות יומיים כיישובים
אלה.

צ ה״ להע מי ד
מכוניות
כל מכוניות הקצינים מהסוג ״רוסי
כרמל״ ,שנרכשו לאחרונה עד־ידי
צה״ל, הועמדו כפקודה והנהיגה כהן
נאסרה.
המכוניות הושבתו, אחרי שהתגלה
ליקוי המור ומסוכן כמערבת־ההגה.
אד כל הקצינים הנוהגים במכוניות
אלה נשלחו נהגים מיקצועיים, כדי
ל הסיען למוסך.
במכוניות ״רום כרמל״ התגלו גם תקלות
נוספות, כתחומי הגימור ונוחיות
הנסיעה, אולם תקלות אלה אינן קשורות
בבטיחות הנסיעה.

בר ע ם הו סר
החשד נגד ח״כ עוזי ברעם, כאילו קיבל
שוחד מחכרת־כיטוח שהתפרקה כשבוע
שעבר, התברר כחשד-שווא.
אל המישטרה הגיעה תלונה כאילו ברעם קיבל שוחד
מחברת־הביטוח. בבדיקה שנערכה התברר כי ברעם
סעד בארוחת־צהריים עם מנכ״ל חברת־הביטוח,
שעימו הוא בידידות זמן רב, על־פי הזמנתו
של המנכ״ל. המנכ״ל היה צריך למהר ולעזוב את
המיסעדה, וביקש מברעם לחתום בשמו על החשבון.
כאשר המתלוננים, עובדים־לשעבר באותה חברת־ביטוח,
ראו את החשבון עם חתימת ברעם, הם
מיהרו להגיש תלונה במישטרה על שוחד. אחרי
בדיקת המיקרה, החליטה המישטרה שלא לחקור
אפילו את ח״כ ברעם.

שד־התיקשורת יצחק מודעי הורה להוסיך
גם את השפה הערכית לתקדיט־־המדכר,
כאשר מחייגים למרכז שיחות חוץ־־לארץ.
עד כה היו המחייגים ל־ 18 ממתינים על הקו, כאשר
בשלוש שפות מודיע להם הקריין כי כל העמדות
תפוסות. השפות היו, עברית, אנגלית וצרפתית,
ועתה הוסיפו להם גם ערבית.

מינו וגיר
ב עי ק בו ת ט לוויוי ה
עורך־הדין דויד רוטלוי הסכים, לבקשת שר־האוצר
שימחה ארליך, לקבל על עצמו את תפקיד הציר
הכלכלי של ישראל בארצוודהברית, במקומו של
הד״ר צבי דינשטיין.
רוטלוי היסס בשבועות האחרונים אם לקבל את
המינוי, מאחר ולא מכבר נבחר כנשיא לישכת
עורכי־הדיו של תל־אביב, ובגלל תפקידו כחבר
מועצת עיריית תל־אביב.

אחרי שידור הטלוויזיה על השערוריות
בצירות הכלכלית של ישראל בניו־יורק,
פנה ארליך שוב אל רוטדוי, והפעם קיבל
את הסכמתו.

ש 3 3רל 1ל י
אבא ר א שי
סגן היועץ המישפטי של מישרד־הביטחון,
דוב שפי, ימונה בקרוב כפרקליט־צבאי־ראשי.
שפי
יגוייס לצה״ל, ויקבל דרגת תת־אלוף.

ה פי שטרה איו ה
3ח 3־ אי שו 0
וגד פרץ?•
בפרקליטות־המדינה יוחלט, בקרוב, אם להגיש
טיוטת כתב־אישום לוועדת־הכנסת, לשם הסרת
חסינותו של ח״כ לע״ם יצחק פרץ, מי שהיה סגן
שר־התעשייה.

ההחלטה על־בך מתעכבת עד שתסתיים
פרשת הסרת החסינות שד ח״כ פלאטו־שרון.
בן ממתינה ההחלטה בעניין הגשת
כתב־האישום נגד ח״כ פסח גרופר
להחלטת הכנסת בעניינו שד פלאטו.

חו קר תאתו״ ס
מישטרת־ישראל אינה חוקרת את פרשת הדירה של
הפרופסור שבח וייס בחיפה, ולא את פרשת מישלוח
דואר פרטי על־חשבון רשות־השידור על־ידו,
והשמועות על־כך הופצו על־ידי יריביו הפוליטיים
בחיפה.
פקידים בכירים במישרד ראש־הממשלה מחפשים
חומר נגד וייס, שתקף לאחרונה את מנחם בגין
במאמרים בעיתונים.

הורים ש בו לי

מכאן. שיש לכמה מחברי־הכנסת של סיעת הליכוד
עניין שלא לבטל את חסינותו של פלאטו, כדי
להרתיע את היועץ המישפטי.

כהן ו ש פי ר
וגד הממ שלה

החשד נגד

מודעי מ כי רבער בי ת

חברי־הכנסת גאולה כהן ומשה שמיר, שהקימו
סיעת־שניים בשם סיעת־ארץ־ישראל, החליטו
להצביע בעתיד נגד הממשלה בכל דיון בכנסת,
גם אם עמדת הממשלה באותו נושא תיראה להם.

בהן ושמיר טוענים בי המטרה העיקרית
היא להפיל את הממשלה, ולכן ינהגו כך.

חוג חדש
ב בי ת אבן
בביתו של ח״כ אבא אבן יתכנס ביום החמישי
השבוע חוג חדש של חברי מיפלגת־העבודה,
לפגישה ראשונה.
עם המוזמנים לביתו של אבן בהרצליה־פיתוח נמנים
חיים צדוק, גד יעקובי, חיים בר־לב, דב בן־מאיר

ההורים השכולים, חברים אירגון יד לבנים, פנו
אל שר־הביטחון בבקשה שצה״ל ידאג להעברת
האנדרטות, הפזורות בסיני, אל תוך הקו הירוק.

כקשה זו באה למרות ההסכם שנהתם כין
ישראל ומצריים, שלפיו יטפלו המצרים
כאנדרטות שישארו כשטח מצריים כסיני.

בעל וו 3וניטיר
נ ת בי םספר
כעלי מבון ההיכרויות ״מוניטין״ ,ששוחררו
בשבוע שעבר ממעצר, אסתר
(״אתי״) פינטול ויצחק יוסיפוב, עוסקים
עתה ככתיבת ספר, שיגולל, לדבריהם,
את האמת בולה על המכון
שלהם ויתאר את הדמויות שהיו
קשורות בו.
חלק מהספר יוקדש להתנהגות המיש
טרה לפני המעצר וכעת המעצר.

טעם מרענו

גלידות טנא נוגה מביאות משב של ר עננו ת ומגי שות את החום.
טעימה אחת מן הטעם המופלא של גלידות טנא נוג ה -
וקרירות מ ר עננ ת משתלטת ע ליו וממלאת אותך
רוח נעורי ם ועליצות. בים, בבריכה, בבית וברחוב, 1 גלידת טנא נוג ה במבחר טעמים מקוריים

היא כל מה שצריך בדי לתת טעם מרענן לקיץ.

8א ר 1ז \ \

ן * הי שג הי ה מפתיע. אליאס דאוד
1 1חורי׳ עורך־דין צעיר, הצליח להשיג
צו־ביניים זצדעל־תנאי נגד מתנחלי אלון־
מורה. לכן הופסקו בל פעולות הבנייה ו הפיתוח
בהתנחלות. עורך־הדין הצעיר
׳שלף מאימתחתו שפן! ,בדמות חוות־דעת
ביטחונית של רמטכ״ל ושר לשעבר, האלוף
(מיל ).חיים בר־לב ושל האלוף (מיל).
מתי פלד, שהתקבלו על דעית בית־המיש־פט
העליון בהרכב השופטים משה לנדוי,
שלמה אשר ודויד בכור.
מיהו האיש שהצליח להסעיר את העו לם
המישפטי והפוליטי בישראלי
אליאם דאוד הורי ,28 ,רווק, וסולד בעכו,
כערבי נוצרי, אך גדל בנצרת. את
השכלתו העממית יוד,תיכונית רכש בבית־הספר
הבפטיסטי שם. אביו, דאוד חורי,
יהיה בעל רכוש רב בכפר מעלול, וסבו
נחשב כנפקד לפי חוק ׳נכסי־נפקדים.
במשך כל ימי חייו ניהל אביו מאבק
על הקרקעות שנלקחו ממנו, לדבריו, עם
קום מדינת־״שראל. הכפר מעלול שכן ליד
נהלל. לטענת מישפחת הורי גורשו תושבי
הכפר בתקופת מילחמת־העצמאות ואדמו תיהם
נלקחו. על חלק מאדמת הכפר הו קם
מיפעל.
אליאס דאוד חורי יודע לנקוב בשמו
של אחד האזרחים הידועים והנכבדים
ביותר בנהלל, שלטענתו בנה את ביתו
מאבני ביית אביו, שנלקחו מהכפר הנטוש.
ממשלת ישראל היתד. מוכנה להתפשר
עם דאוד חורי על פיצויים, אך האב דרש
קרקע תמורת קרקע, וסירב לקבל פיצוי
כספי תמורת אדמותיו. בשנית 1952 הצליח
ראוד חורי להשיג רשיון מטעם המימישל
הצבאי (שהיה קיים אז לגבי ערביי ישר אל)
והקים ירחון בשם אל וואסיט (״המתווך״)
.הירחון היה פוליטי וחברתי,
ותבע השכם והערב את ביטול המיימשל
הצבאי.
לירחון היו שני מתנגדים עיקריים: ה־מימשל
הצבאי עצמו, שינתן לו את הרשיון,
והמיפלג׳ה. הקומוניסטית הישראלית.
מכיוון שהמימשל לא אהד אותו, התקשה
דאוד חורי במציאת עבודה, ולפרנסת
אשתו הלבנונית ושלושת ילדיו —
אליאס, מועין וליוסי — נאלץ למכור חלק
מנכסיו. מרבית זמנו הקדיש לפוליטיקה.
בשנת 1961 רץ לכנסת, ברשימה עצמאית,
אך ׳נכשל. במקביל לכך המשיך במאבקו
בענייני קרקעות.
בנו, אליאס, אמר עליו פעם :״הוא
האמין בכך שהערבים בארץ צריכים לייצג
את עצמם, ללא תלות במיפלגות. הוא לא
התנגד למדינת־יישראל. הוא התנגד ׳לפעו לות
שילטוניות שרירותיות. המאבק ישלו
היה ציבורי. הוא לא האמין במאבק אלים.״

מ או ת
בכיכר-ציון
חוק הגורל הוא שדווקא הערבי ה־
• 4מתון הזה, שלא האמין באלימות,
נהרג בפיצוץ שאירע ב 4-ביולי 1975בכיכר
ציון בירושלים.
האב בא להיפרד מבנו, אליאם, שעמד
לנסוע למחרת היום להשתלמות באוניברסיטת
לונדון. בצעירותו, לפני קום ׳המדי נה,
למד דאוד עצמו ׳במשך חמש שינים
באוניברסיטה זו.
האב נפרד לשלום מבתו לוסי, וחצה את
הכיכר ׳כשאירע הפיצוץ. איותה שעה המיר
בנו, אליאס, את כספו לדולרים בסניף
בנק לאומי •שמעבר לכביש.
כשאירע הפיצוץ עלה מיד למישרדיו של
עורך־הדין אשר דיל, הממוקם ׳בבניין סנ סור
.״הם עוצרים כל בחור שיש לו תווי־פנים
ערביים,״ אמר לחבריו.
בימעט מיד אחרי ׳שהגיע למישרד טילפ־נה
אליו אחותו, שהיתר, מזכירת העיתון
העברי למתחיל, ואמרה לו, בי זה עתה
נפרדה מאביהם ליד כיכר־ציון, והיא
מודאגת ביגלל הפיצוץ. אליאס טילפן לכל
בתי־החולים, ובאחד מהם הודיעו לו כי
אביו פצוע, וכי עליו להגיע מיד לבית־החולים.
חברו,
עורך־הדין ניסים בלם, הצטרף
אליו;,ושם נודע לו על מות אביו.
הגיב אז אליאם :״זה קשה. אין לי את
מי לשנוא. אני לא מאמין במאבק אלים.
אני חושב שמאבק מהסוג הזה מזיק יותר
מאשר מועיל.״

התצהיר
לא הוגש
^ ני מי שפחת חורי עמדו באותה
תקופה לעבור מנצרת לירושלים. האב

קלו במחסום מיש׳פטי: הם אינם יכולים
להופיע בבית־המישפט־ד,בינלאומי כפר טים.
לכן שקלו אפשריות לבקש מממשלת
ירדן שתייצג אותם. אליאס חורי ביקש
מהם להתאזר בסבלנות. ואילו באלון־מורה
המשיכו המתנחלים לעבוד בקצב מטורף,
תוך גיוס כלים כבדים וכוח־אדם מההתנחלויות
הוותיקות, כדי להספיק וליצור
עובדות בשטח.

העותויס וצו ונמת
רבית־ה^שנס הבין־
לאומי בהאג -ברוב
היה הואשון ברשימת
האסבים שחוו׳ רצה
רנ נ ות אריה ם -

פגישה
כ כנ ס ת

האיש
שהאחד הבת

רכש בית בשועפט, והאם, עם שני האחים
והאחות, התגוררו במקום. בעיקבות האסון
ביטל אליאם את נסיעתו ללונדון.
קודם־לכן סיים את לימודיו בפאקולטה
למ״שפטים של האוניברסיטה העברית, והתמחה
במשך ארבע שנים אצל עורך־
הדין הירושלמי אישר וייל, עד שביולי
76׳ פתח את מישרדו בירושלים המיזרחית.
אחיו, מועין, נרשם גם הוא ללימודי מישפ־טים.
האחות, לוסי, למדה בבית־הספר
התיכון המקיף בנצרת, ואחר־כך בבית-
הספר התיכוניימיקצועי ליידי דייוויס.
שניהם הפכו תושבי ירושלים. כיום מנה לת
לוסי, שנישאה השבוע, את מישרדם
של שני אחיה.
התמחותו של עורך־הדין חורי בדיני־מקרקעין
החלה עוד במ״שרדו של עורך־
הדין דיל, שטיפל בבעיות מקרקעין של
ערבים. כשעזב את המישרד, קיבל לטי פולו
כמה תיקים, ובכך הפך עורך־הדין
הצעיר למייצגם של בעלי-קרקעות בגדה־המערבית.
המישפט
הראשון שניהל היה נגד מת נחלי
נווה־צוף ,׳שהתמקמו בנבי־צאלח. ה מדינה
הצהירה אז בבית־המישפט, כי ה היאחזות
אינה ממוקמת על קרקע פרטית.
בית־המישפט קבע את ההיפך. המתנחלים
חוייבו להסיר גדרות ולשלם את הוצאות
המ׳״שפט. כייום יושבת התנחלות גווה,־צוף
בתוך חצר המישטרה, שלא היתד, מעולם
בבעל ות פרטית.
כשניהל מאבק נגד מתנחלי ענתות, ז!פ־סיד
עורך־הדין הצעיר, מכיוון שהאיזור
הוכרז כאיזויר צבאי.
גם במשפט שניהל נגד התנחלות בית־אל,
שהוקמה באל־בירה, הפסיד. בית־המישפט
קבע, שהמקום נמצא בנקודה
איסטרטגית חשובה מבחינה ביטחונית. ל צורך
המי׳שפט נגד ההתנחלות בבית־אל
ביקש חורי את חוות־דעתו המיקצועיית
של ח״כ מאיר פעיל, שהוא אלוף־מישנה
(מיל .).הח״כ מסר את חוות־דעתו, שטענה
כי לאיזור אין כל חשיבות ביטחונית־איסטרטגית.
אולם אחרי שנועץ במישפט־נים
יהודיים, המייעצים לו לאורך כל
הדרך במישפטיו בענייני התנחלויות, הח ליט
לוותר על חוות־דעתו שיל פעיל, מכיוון
שלדעתו הייתה יוצרת עימות מיותר בין
׳תצהירו ישל מי שהיה מתאם־ד,פעולות של

צה״ל בשטחים המוחזקים, האלוף אברהם
אורלי, לבין תצהירו של פעיל. אין ספק
׳שהיתר, זאת טעות בשיקול, ויתכן ש בגללה
הפסיד חורי את העתירה.
גם בהתנחלות שילד, הפסיד אליאם חורי.
המקום הוכרז כאתר ארכיאולוגי.

^ בו ק ר היו ם הרביעי נפתח הדיון ב •
עתירת בעלי הקרקעות. אז שלף חורי
את השפן שלו. הוא פנה לאלוף (מיל ).מתי
פלד, ראש המחלקה המדינית של מחנה
של״י, וביקש את חוות־׳דעתו המנומקת,
לפיה ההתנחלות באלון-מיורד, אינה ממוק מת
בנקודה חיונית מבחינה ביטחונית.
באותה יעת האזין פלד ברדיו לראיון עם
חיים בר־לב, שבו הביע הרמטכ״ל לשעבר
עמדה דומה לשלו. הוא הפיה את חורי
גם אל בר־לב.
עורך־הדין חורי החליט לפנות גם ל אלופים
אחרים — אהרון יריב, יגאל אלון,
מאיר עמית ׳וישעיהו גבי׳ש, אך הראשון
שאליו טילפן היד, בר־לב. הדמטכ״ל ל שעבר
הסכים לחוות את דעתו, והזמין את
חורי לכנסת, שם מסר לו תצהיר שבו
קבע, כי לדעתו אין צורך ביטחוני באלון-
מורה וכי ההתנחלות אינה ׳מוסיפה מאומה
לביטחונה של ישראל. בר־לב אף
הצהיר, כי ריחוקה של ההתנחלות מן ה כביש
*כביד על כוחיות־הביטחוו בעת
מילחמה. תחת לעסוק בפעילות צבאית,
ייאלץ הצבא להגן על המקום (בפי שאכן
קרה לגבי ההתנחלויות ברמת־הגולן ב־מילחמת
י׳ום־כיפור ).הוא כתב בתצהירו,
כי לדעתו המחנה הצבאי, הסמוך להתנה לות,
סותר את הבעיה הביטחונית של ה הגנה
על הכביש.
התצהיר היה בידיו של חורי ביום ה־
׳שלישי בערב. למחרת הגיש לבית־הימישפט
בקשה לצרף את תצהיריהם של פלד ובר־לב
לעתירה. פרקליט המדינה, גבריאל
בך, לא הביע התנגדות לקבל את התצהי רים.
אך היו לו כמה טיעונים וסייגים.
בית־המיושפט דחה את טיעוניו ׳וקיבל את
התצהירים. על סמך תצהירים אלו נתן
יביית־המישפט צו־ביניים ׳וצו־על־תנאי, למ רות
שהתביעה הגישה חוות־דעיתו.מנוגדת,
של הרמטכ״ל רב־אלוף רפאל (״רפול״)
איתן, שנתנה על־פי הוראת ראש־הממש־לה.
פנייה לגי
ת-המי שפ ט
1פגי שלושה חודשים פנו אליו נצי״
* גיד,ם של 27 בעלי־קרקעות מהכפר
רוג׳ייב, שליד שכם. הם סיפרו לו כ־מקנן
בליבם חשש, שעומדים להתנחל על
אדמותיהם.
חורי הורה להם לפנות אליו ברגע ש יהיה
בידיהם צו, כדי שיוכל לפנות לבית־המישפט.
מיד לאחר החלטת הממשלה
על ההתנחלות. פנה אל חורי איש־ציבור
משכם וביקש יממנו לטפל בעניין הקרק עות.
בעלי־ד,קרקעות טענו שאין טעם
לפנות לביית־הימישפט העליון. פיתגם ערבי
ידוע אומר, שאם השופט הוא הצד
שכנגד, אין בפני מי להתלונן. חורי שיכ ניע:
אותם ׳להילחם יעל צידקתם.
ברגע שקיבלו את הצו, המפקיע מידיהם
את הקרקעות, התייצבו במישרדו. הוא
פנה לביית־המישפט והציג לפני׳ו את העובדות,
כפי שהיו בשטח. הוא סיפר על
האופן הפיתאומי שבו עלתה ההתנחלות
על הקרקע, לפני שהיה סיפק בידי הכפריים
להבין את המתרחש.
הוא סיפר על המסוק שהנחית במקום
אנשי צבא, על הכלים הכבדים שהובאו
לשטח ועל האיסור שהוטל על בעלי ה קרקעות
להתקרב לתחומי ההתנחלות. לדבריו
יש רק הסבר אחד למעשים אלה :
נסיון לסכל מראש פנייה ׳•של התושבים
לבי׳ת־המישפט העליון.
העתירה הוגשה לשופט שלימד, אשר ביום
הרביעי ,׳לפני שבועיים. השופט החליט
כי הבעיה קשה וסבוכה, והעביר את
העתירה להרכב ׳של שלושה ׳שופטים :
השופט משר. לנדוי, השופט דויד בכור
והוא עצמו. הוחלט כי התיק יובא לדיון
ביום הרביעי, כעבור שבוע.
בינתיים החליטו בעלי הקרקעות לפנות
לבית־הדידד,בינלאומי בהאג. אך הם נת
רמטכ״ל

הדוכן
פי החלטת בית־המישפט העלי׳ון
* חייבת פרקליטות המדינה להשיב על
העתירה תוך 30 יום. חורי מתכוון לחקור
את הרמטכ״ל בבית־המי׳שפט, למרות שלא
מקובל לחקור בעלי תצהירים בבג״צ.
כשנשאל כיצד יחקור את רפו׳ל השיב :
״אני אמנם ערבי, אך אני אזרח ישראלי,
וכל אזרח ישראלי רשאי לחקור את ה־רמטב״ל
בבית־המישפט. אם יהיה בפי ה־רמטכ״ל
מידע חסוי, לא אוכל לשמוע
אותו, בין אם אני ערבי ובין אם אני
יהודי. דברים אלה יצטרך הרמטכ״ל למסור לבית המישפט בדלתיים סגורות.״
בעלי־הקרקעות לא האמינו למשמע
אוזניהם, כאשר נמסר להם כי רמטכ״ל
לשעבר מסר הצהרה ׳שתמכה בעניינם ב־ביית־ה׳מישפט.
עיזאת: מוחמד מוצטפה
דווקאס, מוחמד עבד־א׳ל־לטיף ועלי שחא־דה
תוראן ואג׳יבי, שלהם נמסרה הידיעה׳
כדי שיעבירו אותה לשאר העותרים,
חששו כי מנסים להפילם בפח. רק אחרי
ששוכנעו כי התצהיר כשיר, ערכו שימחה
ערבית מסורתית לכבוד הגנרל מישראלי.
ברור שזוהי רק המערכה הראשונה.
כעבור 30 יום תגייס הממשלה את נימוקיה
להשארת ההתנחלות באלון־מורה ואז
ייכנס הדיון לשלב המכריע. חמישה שופטים
יצטרכו לשקול אית תצהירי האלופים
ולהחליט אם יש צורך ביטחוני בהתנחלות
זו. הם יוכלו — אם ירצו — לחקור את
האלופים בעל־׳פה, דבר הנעשה רק לעתים
רחוקות ׳מאד למי שמגיש ׳תצהיר בדיון
כזה.
רק כאשר יתנו את החלטתם הסופית,
יהיה ברור לאיזה מחנה בישראל יש עילה
לשימחה.

•טרית ישי ₪

כר חייו נאבק משת ד״ן בתאונות ובמחלות ־
עכשיו הוא עומד במאבק הקשת 1גד מחרת תסומן

1 0משה דיין, באחח מתמונו־תיו
המעטות, שבו הוא

נראה כשהוא עדיין בעל שתי עיניו.
ת הידיעה על אישפוזו בביתי
* החולים שיבא בתל־השומר שמע משה
דיין בביתו שבצהלה.
הוא יכול היה, כמובן, להיזכר בבדיחות-
הדעת בסיפור המפורסם על איש־הנגב,

של בדיקות, אשר בעיקבותיהם נזרקה לחלל
המילה המפחידה: סרטן. הוחלט לנתחו
מייד.
בניתוח שנערך ביום הראשון האחרון
הוסר תחילה חלק מהגידול הסרטני. הניתוח
הופסק, ובעוד דיין שוכב על שולחן הניתו חים,
נשלחה הדוגמה למעבדה. התשובה
שחזרה אל המנתחים, כעבור דקות אחדות,
קבעה כי במעי הגס של דיין אכן התגלה
גידול סרטני.
הרופאים המשיכו במלאכתם. הם כרתו,
בצורה נרחבת, את כל איזור הגידול
וסביבתו וכרתו את המערכת הלימפתית
המנקזת.
עתה עברו הרופאים לבדיקה הגורלית,
אשר היתד. צריכה לענות על השאלה אם
התפשט הגידול הסרטני, שנמצא במעי
הגם, גם למקומות אחרים בגוף. נבדקו
הכבד, הקיבה, התריסריון, המעי הדק,
הלבלב, הטחול ושלפוחית־השתן. כן נערכו
בדיקות בכלי-הדם ובעמוד־השידרה. הגידול
הסרטני יכול להתפשט מהמעי הגם לכבד
ולעמוד־ד,שידרה באמצעות הדם, ומהמע־רכת
הלימפתית לבלוטות איזוריות.
סרטן במעי הגס ידוע במדע הרפואה.
למעלה מ־ 100 אלף מיקרים חדשים של
סרטן במעי הגם מתגלים מדי שנה בארצות־

יהודה אלמוג, שנסע באוטובוס מסדום
לירושלים, שמע בחדשות בקול ישראל את
הידיעה על פטירתו שלו עצמו, וצבט את
עצמו כדי להיווכח שהוא עדיין חי*.
אולם דיין ידע, שלמרות שהידיעה שודרה
מוקדם מדי, היא נכונה, וחמורה פי כמה
מכפי ששודרה.
כעבור שעות אחדות. קרוב לחצות,
הגיעה מכונית־השרד של דיין לבית־החו-
לים. עם דיין היו רעייתו, רחל, ושומרי-
ראש. דיין הוכנס במהירות לחדר פרטי,
והחל מקבל טיפולים לקראת הניתוח שעבר
בבוקר המחרת.
בית־החולים שיבא בתל־השומר נוהג
על־פי הקו שקבע הפרופסור חיים שיבא
המנוח, שעל שמו קרוי בית־החולים, ומי
שהיה רופאו האישי של דיין, שקבע כי
יש לספר לחולה את האמת על מחלתו.
אחרי שורה של בדיקות שנערכו בשבוע
שעבר גילו הרופאים לדיין אמת מרה,
אשר עלולה למוטט כל אדם. אך דיין קיבל
אותה ללא ניד עפעף. במעי הגס של שר-
החוץ התגלה חשש לגידול ממאיר, ויש
לנתחו במהירות.
אחרי שחזר מביקורו במצריים, התלונן
דיין על מכאובים בבטן ועל עייפות וחולשה•
דיין רגיל כבר למכאובים בביטנו.
מזה שנים ארוכות הוא סובל מכיב־כיבה
(אולקוס) ,והוא למד לחיות עם הכאבים
שגורמת מחלה זו, כשהוא מתעלם ממנה
לחלוטין בכל הנוגע להרכב תפריטו.
גם לעייפות ולחולשה רגיל דיין. פצי-
עותיו הרבות, ובעיקר רגישותה של עינו
הבריאה, גורמות לו לעיתים תכופות לחול שה
ולעייפות. כאשר אל אלה מצטרף
סיגנון־עבודה כימעט רצחני, מחמש בבוקר
ועד הרבה אחרי חצות, ומתחים רבים,
הרי שתופעות אלה הופכות טבעיות. דיין,
שאינו נוהג לקחת גלולות להשכחת כאבים,
נוהג, כאשר גוברת עליו העייפות, או
שכאביו עוברים את הקו האדום שקבע
לעצמו, לחטוף תנומה בת דקות ספורות,
במיטת־שדה המוצבת במישרדו, או בחדר
בביודמלון. כאביו חולפים וחולשתו עוברת.
אולם טכניקות אלה לא פעלו מאז שחזר
דיין ממצריים. תחילה הוא נטה לזלזל
בתופעות אלה. אולם בהשפעתה של אשתו,
רחל, הוא עבר בבית-החולים שיבא סידרה

הברית. המחלה תוקפת, בדרך כלל, רק בני
40 ויותר, והגיל המסוכן שלה הוא .65
קיימים שינויים גיאוגרפים בפיזור המחלה.
לכן התמקדו החוקרים בגורמים
סביבתיים, ובעיקר במזון, כבסיבת המחלה.
עד עתה ידוע כי קיימת שיכחות רבה
למחלה זו באיזורים שבהם התזונה מרוכזת
יותר בחלבון מן החי ובשומנים.
בחודשים הקרובים יצטרך משה דיין
להקטין את הקצב המואץ של סיגנון חייו
ועבודתו, ולהסתגל למיסגרת־חיים חדשה

לגמרי. בבית־החולים יקבל עירוי־נוזלים
לווריד, והורכב לו צינור מנקז דרך האף
לקיבה. קטע של המעי הוצא החוצה מדופן
הבטן, כדי שדפנות המעי הכרות יתאחו.
במשך שלושה חודשים תעשינה היציאות
דרך הפתח הזה, בצורה נוזלית.

סיכויי
ה חיי ם
(*ך אלת השאלות היא, כמובן, עד כמה
• י מסוכנת המחלה, אחרי שנתגלתה
ואחרי הניתוח.
כאשר הגידול מוגבל לדופן המעי בילבד
וזה המצב עתה — 95 אחוז מהמנותחים
חיים אחרי חמש שנים מיום הניתוח. אם
הגידול עובר את הדופן(דבר שיוודע, לגבי
דיין, רק כעבור שבועות או חודשים, אחרי
שורה ארוכה של בדיקות) נותרים בחיים
65 אחוזים מהמנותחים, כעבור חמש שנים
מיום הניתוח. אם יש התפשטות נרחבת
של הסרטן, נותרים בחיים, אחרי חמש
שנים, רק 30 אחוז מהמנותחים. אצל דיין
התגלה כי הצליחו לאתר את הגידול בזמן,
ואין התפשטות נרחבת.
אולם מילבד בסטטיסטיקה, מאמינים

ההודעה על מותו.

גדודו

הרופאים כי סיכויי-החיים של מי שנותח
בעיקבות גידול סרטני, טמונים בראש וב ראשונה
בכושר ההתנגדות הגופני והנפשי
של החולה.
משה דיין, אשר כל מערכת חייו רצופה
בהתגברות על מחלות ותאונות קשות,
כבר בקיא במילחמה בהן, ולכן ניתן להא מין
כי גם הפעם יתגבר האיש המייוחד
הזה על מחלתו.
מאבקו של משה דיין בפציעות החל ב שנת
,1941 כאשר דיין היה. בן .26 הוא

* היתה זו אחת הטעויות המפורסמות

השתתף בקרב בסוריה, לצד חיילים אוסטרליים,
נגד הצבא הצרפתי של וישי,
שלחם לצד הגרמנים. דיין לחם אז בחברת
ידידו, מי שהיה אחר־כך סגן־אלוף בצה״ל,
זלמן מרט*.
על יחידתם של דיין ומרט נפתחה אש
חזקה. דיין ביקש להפעיל מקלע, וקודם
לכן התבונן מגג של בניין במטרה, במיש־קפת,
שלקח קודם לכן כשלל מקצין צרפתי
הרוג. דיין עצמו תיאר אז את מה שאירע :
״בהסתכלי במישקפת, כדי למצוא את
חנייתם של החיילים הצרפתיים, קיבלתי
כדור בעין. לא איבדתי את ההכרה. ניתנה
לי מייד עזרה ראשונה.״
אולם העזרה הראשונה לא עזרה להצלת
העין של דיין. הכדור פגע בחלקה השמאלי
של המישקפת, ריסק אותה ורסיסי זכוכית
ומתכת חדרו לארובת העין. תיאר אחר־כך
את המחזה זלמן מרט :״משה נפל על
הגב. הוא ביקש ממני לחלוץ מארובת־העין
השמאלית את גוף המישקפת, שחדר לתו כה.
כיסיתי לעשות זאת בכל כוחי, אך
לא יכולתי. אז ביקש להניח לו, תוך
שחשב כי מוטב שגוף המישקפת יישאר
תקוע בארובה כמגופה, ויחסום את שטף-
הדם.״
דיין אמר אז למרט :״איבדתי את העין,

משה דיין במילחמת העצמאות, קורא במפה
ערב ההתקפה על לוד ורמלה, אותן כבש
משה דיין, גדוד ,69 במילחמת העצמאות.

אבל אם אגיע מהר לבית־החולים, אשאר
בחיים.״ מרט חבש את עינו ואת פניו של
דיין, ואת כף ידו, שנפגעה אף היא מאותו
כדור. קצין אוסטרלי, שהיד. עימם, חשב
שמצבו של דיין נואש, והציע למרט להס גיר
עצמו לצרפתים יחד עם דיין. דיין
* כיום אין נורט !זדבר עם דיין)$ .ת
מישפחתו של מרט פקד במילחנזת יום־
הכיפורים אסון, ומרט נעלב מכך שדיין
לא בא כלל לבקרו ולנחמו.

עור־הביטחון

נוהג לסגור את עינו הבריאה,
כאשר היא מייסרת אותנ בכאבים.
דיין מסיר לעיתים קרובות את הרטייה, כדי להקל על כאביה

11111111

שגומר שגו מר
י תו שי
ח בו ב׳
איזה תרסיס אחר קוטל
ביעילות כזאת אפילו ג׳וקים
מעופפים? וכל כך יעיל גם
מחוץ לבית?
רק 400א כי זהו תרסיס
חדש היעיל פי כמה מכל
תרסיס אחר. החומר הפעיל־
׳־פירטרום״-נמצא בתרסיס
בריכוז כפול ולפחות) מזה
שבאחרים. יותר מזה־
״ ;-400א״ הוא צרוף חומרים
שאינו מוכר לחרקים בארץ.
הוא קוטל באופן מקצועי את
המעופפים שבבית, בגינה,
בפיקניק ועל המרפסת. אך הוא
בעל רעילות נמוכה ביותר
לבני אדם. קחי אותו לעזרתך
עוד היום. עוד היום.

סוו־לעזרתרתמיד!

31-110 4יד

קאר״ריה חדשה

מחוץ ל פ רו טו קו ל

שר החקלאות וכבשיו הפרטיים
פינג־פונג עם עצמו
(המשך מעמוד )43
דיברו אנשים שהיו עדי ראייה לפישעי
הנאצים ולשלבי השואה. חייקה גרוסמן,
מלוחמות הפרטיזנים, נאמה נאום נרגש.
דוב שילנסקי סיפר בפאתום האופייני לו
על מחנות־המוות.
האם היתה מליאת־הכנסת מלאה עד אפם
מקום? האם הפגינו 120ח״כים בנוכחותם
את חשיבותו המוסרית של הנושא: האם
ישבו כל חברי־הממשלה ליד שולחנם?
לא דובים ולא יער.
המליאה היתה ריקה. הנוכחות הממו צעת
בה בעת הדיון .12 :לעומת זאת
ישבו לפחות 40ח״כים במיזנון, אכלו,
התחנפו לעיתונאים והחליפו רכילויות.
כשהגיע תורי לנאום, רשמתי את הדב רים
בפרוטוקול :
אורי אכנרי: אדוני היושב־ראש, כנסת
נכבדה. כאשר אני עומד על במה זו,
מראה עגום מאי! כמוהו נשקף מעיני.
גס כאשר דנה הכנסת בנושא זה, כאשר
נקראת הכנסת לשלס חוב־כבוד למיליוני
קרובינו ויקירינו. ,דם מדמנו, בשר מבשרנו
— גס אז אי! היא מסוגלת להתעטף
באיצטלה של הדר, והאולם ריק, והמושבים
ריקים, וכיסאות־הממשלה ריקים.
איך נדרוש מן הבונדסטאג הגרמני להתרומם
לגובה המיצווה, אס הכנסת של ישראל
עצמה אינה מסוגלת לכו?
בהמשך הדברים הזכרתי כמה זיכרונות-
ילדות, מן הימים שבהם עלה הנאציזם
לשילטון בגרמניה. אך לא נמנעתי מלכלול
בדברים גם רמז כלשהו למה שמתרחש
כיום אצלנו:
אורי אכנרי ג עלינו, המדינה ש רוב
אזרחיה הם בני העם היהודי, מוטלת
חובה מיוחדת:
• לזעוק נגד כל נסיו! להשכיח את
פשעי הנאצים, לגמד את עוצמת הזוועה,
להחיל עליה חוקים של התיישנות והש־תכחות.

להחרים ולנדות כל מדינה, כל מ_יש־טר,
כל אידיאולוגיה, כל מיפלגה, כל גופ
בעולם, שסימני־ההיכר המבעיתים של ה־פאשיזס
טבועים על מיצחם.
• לתת בעצמנו דוגחה לעולם
כולו בקיום מישטר הדוחה כל רעיון של
התנשאות לאומית וזילזול בזכותם של
עמים אחרים לחרות ולכבוד אנושי, כל
אידיאולוגיה של עם־אדוניס, הזכאי לרשת
את אדמתם של מי שמוגדרים כתת־אדם.
בתום הוויכוח קיבלה הכנסת החלטה
בגנות חוק־ההתיישנות הגרמני. תוך כדי
כך עשה מאיר פעיל מעשה נדיר: הוא
שיכנע את הסיעות לכלול ברשימת יוזמי-
ההצעה גם את רק״ח, כך שנתקבלה החל טה
מטעם כל סיעות הכנסת.

מילים ל פ לי טי ם
ך * יה קשר כלשהו בין הנושא ה ו
1נאצי ובין נושא אחר שהעליתי, יחד
עם כמה ח״כים אחרים: הצלת הפליטים

מוויאט־ינאם.
בסך הכל הועלו, בסופו של דבר, ישבע
הצעות דומות. ערב השמעתן, הכריז מנחם
בגין על פנייתו הפאתטית למצפון העולם.
בבוקר באו אלי כמה מביעלי־ההצעיות האח

:דים
והציעו שנוותר כולנו על הצעותינו,
מאחר -שבגין כבר אמר מה שיש לאמר.
סירבתי. בגין לא ביטא את דעתי. אבל,
אמרתי, אם הם מרגישים שלא נותר להם
מה ׳להגיד — יואילו נא לוותר על הצעו תיהם
שלהם. אשר לי, החלטתי לגנות את
חיוסר־המעש של הממשלה, ולדרוש את
קליטתם המיידית של 10 אלף פליטים.
משנוכחו עמיתי לדעת כי איני מוותר,
איש מהם לא ויתר על הצעתו. נראה כי
גם מי שאין לו מה לאמר — כפי שהוא
מודה בעצמו — מוכן לאמר זאת בארי כות.
מרדכי וירשובסקי קיצר, אך יהודה
בן־מאיר דווקא האריך׳ וניצל את ההזדמ נות.כדי
לתקוף את הפליטים הפלסטיניים.
תמר אשל היתה קרובה לדעתי.
בגין השיב לדברינו והציע שהכנסת
תפנה אל מצפון העולם. דחינו את ה הצבעה
ויצאנו — בגין ושיבעית המצי עים
— אל המיסדתן הנסתר שמאחרי
אולם־ד,׳מליאה( .זהו אולם יפה, מרוהט בבורסות
ובשולחנות יפים במייוחד. אך
הח״כים אינם משתמשים בו, כי אין ל עיתונאים
גישה לשם — ובהעדר עיתונ אים,
מה הטעם לשבת?)
ערכנו ישיבה קצרה. בגין הציע נוסח,
הצענו תיקונים. אני תבעתי שייאמר בפי רוש
שישראל תתרום תרומתה. בגין הס כים,
הביא את הדברים למליאה, וההחלטה
נתקבלה פה אחד.
האכזבה באה למחרת היום. אז הודיעה
הממשלה על נכונותה לקלוט ( 200 מא תיים!)
פליטים. כפי שהזהרתי מראש ב דברי
(ראה מיסגרת) ,נטל הדבר כל ערך
מוסרי מפניית ישראל אל מצפון העולם.
בסופו של דבר נהגה ממשלית־ישראל
בדיוק כמו ממשלות־העולם (הטובות) בלפי
היהודים.

ארי קוהכבש ,
•• דו כי החזק ביותר בכנסת סוס
ן | הלובי החקלאי. החקלאים מכל סי עות
הביות — אנשי קיבוץ, מושב ומוש בה
— מאוחדים בלחצם המתמיד להשגת
הטבות ויתרונות. בראשם עומד עתה אחד
החקלאים העשירים ביותר בארץ: השר
אריאל שרון, בעל החווה האגדתית בדרום.
מול הלובי הזה אין כלום. מפעם לפעם
מתעורר חבר־בנסת כדי להגן על הצרכ נים
— אך קולו הוא קול ענות חלושה.
מאחריו אין אוגדות אלקטורליות.
הרגשתי כך ביום הרביעי, כאשר הביא
עמום הדר — שהוא גם חבר־מושב, גם
איש מיפלגת־העבודה וגם איש ארץ־ישר-
אל השלמה — הצעה להעלאת מחיר הבשר
הקפוא, כדי להגן על מגדלי־ד,עופות
המקומיים. בשם הממשלה השיב על כך
מי? שר־החקלאות, כמובן. בעל-החווד,
אריק שרון. אריק הציע להעביר את ה הצעה
לוועדה. כמובן.
(קודם לכן הציע אריק להעביר לוועדה
הצעה אחרת של הדר, למען הגברת ה התנחלות
בביקעת-הירדן. מאיר פעיל
הציע להסירה מסדר־היום, ונשארנו בוד דים
בהצבעה).
ניצלתי את ההזדמנות כדי להגיד כמה
דברים על החווה המפורסמת:
אורי אכנרי: מה שחסר לי בוויכוח
הזיה, גברתי היוישבת־ראש.,.
יגאל הורוביץ: גס בוויכוח הזה.
אורי אבנרי גס בוויכוח הזה, ועוד
יותר בוויכוח הזה, הוא שזהו ויכוח של
צד אחד עם עצמו, וכפי שהגדיר זאת
חבר־הבנסת עמוס הדר בעצמו — ״הוצגה״.
זהו פינג־פונג של צד אחד עם עצמו.
אין מנוס מלהעלות כאן נקודה שהיא
לכאורה אישית, אך שהיא ממלכתית ממדרגה
ראשונה: אס תחליט הממשלה
לייקר את הבשר הקפוא, אחד הנהנים
העיקריים מכך יהיה שר החקלאות בכבודו
ובעצמו. מפריע לי מאד שאחד החקלאים
הפרטיים הגדולים ביותר בארץ עומד 1נל
הבמה הזאת ומייצג את הממשלה.
יגאל הורוביץ: אבל לרוע המזל
אין לו עופות.
עמום הדר: אין לו עופות ואין לו
בשר.
אורי אכנרי: היה לי הכבוד להיות
אורח בחוותו של אריק שרון, בטרם היה
לשר־החקלאות. זו חווה, יפה מאד ומרשימה,
וגס מגדלים בה כבשים.
אני רוצה לעמוד על העובדה ששנתיים
אחרי הקמת הממשלה הזאת עומד בעינו
מצב בלתי־נסבל לחלוטין מבחינת האתי קה
הציבורית ומכל שאר הבחינות, מצב
שלא היה דוגמתו בשום ממשלה •קודמת :
ששר, הממונה על תחום חשוב מאד ב־מדינת־ישראל,
הנהו בעצמו אחד -האינ־טרסנטים
הגדולים באותו תחום.

הוקמה ועדה, והיא הסיקה מסקנות
מסויימות. ממשלת ישראל התעלמה מהמסקנות
האלה. היו דיבורים, היו מסקנות,
היו ויכוחים בכנסת ובממשלה ועל
כל הבמות הציבוריות. הבעיה הזאת לא
נפתרה. היא עומדת בעינה. בהזדמנות זו
אני מוכרח להביע מחאה עמוקה על כך.

צחוק, צ חו ק,

חד ה מי ש ח קי ם הספורטיביים ב־י•
כנסת הוא מיישחק השאילתות. השר
.מנסה להתחמק ממתן תשובה אמיתיית, והשואל
צריך — אם הוא ביכלל נוכח באולם
בעת מיתן התשובה, ואם הדבר איכ פת
לו — לנצל את השאילה הנוספת האחת
המותרת לו פדי לדחוק את השר לפינה.
השבוע הייה לי מיקרה מובהק כזה,
כאשר השיב משה דיין לשאילתות .,
ש אי לתהמס׳ : 3948
נימסר בעיתונות שמישרד־החוץ סירב
לממן מתקציבו את ההוצאות הקשורות ב״
משא־ומתן עם מצריים על האוטונומיה
בגדה המערבית וברצועת־עזה.
הריני מתכבד לשאול :
( )1האם נכון כי מישרד־החוץ סירב
להקציב מתקציבו כספים לקיום המו״מ?
( )2אם כן — ימה היו הס בות לכו?
( )3האס תיו בעניין זה דיונים בין מיש־רד־החוץ
לבין מיש רד־ ראש ״הממשלה ו/או
מישרד־האוצר ו/או מישרד־הפנים? אס
כן — מה היה תוכנס ומה סוכם בהם?
משה דיין•:
לשאלות : 2—1הידיעה אינה נכונה.
השאלה גם לא התעוררה, הואיל ועל פי
המקובל מכסה כל !מיש רד ממשלתי מתקציבו
פעולות •שבתחום אחריותו. דיוני
האוטונומיה מצויים באחריותו של מישרד־הפנים.
לשאלה
: 3התשובה שלילית.
או רי א כנ רי (שאלה נוספת) :האם
שר״החוץ רואה עצמו עכשיו חבר מלא
בועדת האוטונומיה?
משה דיין: שאלה זו איננה שאלה
נוספת לשאלות שנשאלו קודם, אין לה
ושום קשר לשאלות הקודמות.
בארתיו !מעמד קרח דבר משעשע: מנחם
בגין, שישב במקומו, ליד ייגאל ידין, פרץ
בצחוק רם כאשד ישמע את משאלה ׳הנוס פת
שלי. הוא המשיך לצחוק לשמע תשוב־־
תיו של דיין.

אדה מסוג אחר הצגתי לשר־הביט־י
חון. עזר וייצמן משאיר את העבודה
השחורה למרדכי ציפורי. הנד, אחת השאיל תות
שלי :

שאילתה מס׳ צ>*: 35

בדיווח של העולם הזה ( )2168 נאמר,
מפי עדי־ראייה, כי בעת ההפגנות בחלחול,
לקראת חתימת חוזה־חשלוס עם מצריים,
הכריחו אנשי כוחות־הביטחון ־ את
המואזין של הכפר בכוח להכריז מעל
צריח המיסגד הודעות של כוחות־הביטחון.
אותו מידע פורסם גם בשס סוכנויות ידיעות
אמריקאיות בעיתונות ארצות־הברית.
הריני מתכבד לשאול :
(ו) האם נדבק דיווח זה?
( )2אם כן, האם נמציא כי הוא נכון?
( )3אם כן, האס סבור כבוד השר ש פגיעה
זו באתר דתי ויבאיש־דת מתיישבת
עם מדיניות השילטונות הישראליים ד
( )4אם לא, מה נעשה כדי להעניש את
האחראים למעשה, ואילו הוראות הוצאו
כדי למנוע הישנותו?
( )5אם נמצא כי הדיווח אינו. נכון, מה
אינו נכון בו?

מרדכי ציפורי :

לשאלות : 5—1ממיפקדת יהודה ושומרון
מוסרים לי, כי ביום הכרזת העוצר
בחלחול פנה קצין המיניהל האזרחי של
נפת חברון אל המואזין של מיסגד חלחול
וביקשו להודיע לתושבי העיר על הכרזת
העוצר.
הבקשה הופנתה בדרכי־נועס, ולא הופעל
כל?יחץ או כוח.
אורי אבנרי (שאלה נוספת) :.האם
כבוד סגן־השר סבור שהשימוש הזה ב־כוהני־דת
ובמיתקני־דת סביר וסדיר?
מרדכי ציפורי: אני סבור שסבירה
כל דרך להביא לידיעת תושבים שינוי
במצב, כדי להקל על ביצוע חוקים ודברים
שהמערכת הצבאית צריכה לבצע, וזה
משרת את העניין.

(המשך מעמוד )35
לא שרה שירים של היום ולמה נדבקתי
לסיגנון שלי. אני תמיד אומרת להם, שיום
אחד יבינו, השירים האלו נולדו עם המדינה
ולכל שיר יש היסטוריה. כל שיר מזכיר
מאורע מסויים. אני שמחה לשמוע זמרים
צעירים מבצעים את השירים האלה.״
ומדוע אינה מקליטה שירים חדשים?
״לא הקלטתי שיר חדש כבר כמה שנים
טובות, כי אני לא מסוג האמנים שלהוטים
בצפורניים להשיג כל דבר שבעולם. אני
מאד סלקטיבית וקשה לי לבחור בשיר
חדש. הנה, בשירים בצוותא שרתי שיר
שכתבה בתי, נאווה. הוא נקרא אי בתוך
אי. נאווה הראתה לי את השיר, אהבתי
אותו והחלטתי להקליט. הרבה כותבים
פונים אלי ואולי, כשאצא בסידרת קונצרטים,
יהיו לי כמה שירים חדשים. לא רוצה
להבטיח, שלא יבואו אלי בטענות.״
מי מתכנן את הבגדים שבהם היא
מופיעה?
״אני עצמי מתכננת אותם. למדתי את
זה כשהופעתי בארצוודהברית. הבנתי
שהמזרחיות שבי יכולה לעניין. זה לא
קשה להיות עוד אמריקאית, אבל להיות
מייוחדת — זה בעיה. וכך התחלתי לתכנן
את הבגדים התימניים ואת התכשיטים
איתם אני מופיעה. עד היום הם חשובים
לי לא פחות מהשירה. צריך להקפיד על
הדברים האלה -זה צריך להיות עקרון
לזמרת, לחשוב שהיא שרה בכל פעם
בפעם הראשונה. אין דבר כזה להגיד
,נימאס לי׳ ,במיקצוע הזה אין רחמים. לי
חשוב להיות תמיד זוהרת, בעלת קול
צלול ונינוחה.״
ומה החווייה המרגשת ביותר בקאריירה
הארוכה שלה?
״כשנסעתי ב־ 1949 לקפריסין, להופיע
בפני מעפילים.״
ומהי החווייה האמנותית החשובה ביותר
בקאריירה?
״כשהוזמנתי, קצת לפני ששת־הימים,
להופיע עם הפילהרמונית של ניו־יורק,
בניצוחו של אנדרי קוסטלנץ. שרתי את
הרועה מן הגיא ועורי ציון. זו היתה
חוויה אדירה. בכלל, אמריקה תמיד היתד,
טובה אלי. אחרי מילחמת השיחרור הייתי
שם בסידרת קונצרטים והופעתי במועדון
בווילג׳ ,שיצאו ממנו הארי בלפונטה וארתה
קיט 12 .פעם בימי חיי הופעתי בסיבובים
של קונצרטים ברחבי. ארצות־הברית. אף
פעם לא בתופים ובמחולות. גם השבוע
אני נוסעת להופיע בקנדה. אני לא מכריזה
על זה בעיתונים ולא מודיעה לעיתונאים.
מעולם לא היה לי איש יחסי־ציבור, ואף
פעם לא דאגתי שיהיה מישהו בלוד שיצלם
אותי, נכנסת או יוצאת, ויעביר את התמו נות
לעיתונים.״
הפרימדוגה כעקרת־בית
מ ה ויתרה שושנה דמארי למען
? הקאריירה?
״על ילדים. יש לי רק בת אחת, וגם
לה היה קשה מאד עם אמא קארייריסטית
שכמוני. כשהיתה בת חמש התחלתי לקחת
אותה איתי לחוץ־לארץ, אבל היה לה
קשה, כל הקהל הגדול הזה סביבי. היתה
לה הרגשה שהיא מאבדת אותי. אני הייתי
מציעה לכל זמרת שיש לה לבטים בין
קאריירה לבין ילדים — קודם כל ילדים.
הקאריירה הולכת, נגמרת, והילדים תמיד
נשארים.״
האם היא עדיין מתרגשת לפני הופעה?
״כמה שאת מתבגרת יותר מבחינה אמנו-
תית, רגש האחריות כלפי הקהל יותר
גדול, וזה מה שמביא לידי התרגשות.״
ובבית?
״על הבמה אני פרימדונה, בבית אני
עקרת־בית. למרות שמאז ומתמיד הייתי
עצמאית, ומי שתמיד עזר לי ושמר עלי
היה בעלי, ידעתי לקבוע את הדרך שלי
ולשמור עליה. הוא הגב שלי. בבית אני
אשד, ככל הנשים, מבשלת אוכל תימני,
דואגת לנקיון. מה זה שייך כוכבות לעק-
רת־בית? הכוכב שלי זורח כשאני על
הבמה.״
ומה פתאום תערוכת ציורים?
״במיקרה, יונתן כרמון הזמין אותי לבקר
שני ידידים שלו, אריק ואן האסל ואברהם
אייזנברג, שהם בעלי גלריה. סיפרתי להם
שאני מציירת והם באו לראות והציעו לי
לעשות תערוכה. והנה הציורים כאן ואני
מאד מתרגשת. קשה לי אמנם להיפרד
מהיצירות שלי בשביל כמה לירות, אבל
העובדה שאנשים אוהבים ורוצים לקנות
את הציורים שלי מהווה עבורי פיצוי.״

אורי אכנרי

העולם

הזה 2182

כנסת מתפרנסת
אולם גם השכירים אינם יכולים להת (המשך
מעמוד )18
לונן. חלק ניכר מהם זוכה בהטבות כספ בכלל
— התגלו רק אחרי ששמיר כבר
יות מפליגות, שאינן נחשבות כמשכורת.
החל מכהן כיו״ר הכנסת.
שכירים משמשים בתפקידי־כבוד, ללא
שמיר (אז יזרניצקי) היה איש אצ״ל
משנת 1937 ועד הפילוג ב־ , 1940 ואז הצט שכר, במוסדות־ציבור ואפילו בחברות
מיסחריות פרטיות. אמנם אין הם מקבלים
רף ללח״י. אחרי הרצחו של אברהם
(״יאיר״) שטרן, נמנה שמיר על המרכז שכר עבור עבודתם׳ אך הם מקבלים סכושל
לח״י שהחל משקם את אירגון לוחמי־ ׳ מים שלא היו מביישים כל משכורת תחת
חרות־ישראל. יחד עימו היו במרכז נתן הכותרת ״הוצאות״ .בדרך כלל, ההוצאות
ילין־מור והד״ר ישראל אלדד־שייב. הוא הן הוצאות מקבילות, מבחינת הנושא של נאסר
פעמיים על־ידי הבריטים, ופעמיים הן, להוצאות שהם מקבלים מקופת הכנ נמלט.
בבריחה השניה שלו, ב־ ,1946מ־ סת — אם כי הסכומים גדולים הרבה יותר.
קבוצה אחרת היא קבוצת הח״כים ה אריתריאה,
הצליח להגיע דרך אתיופיה
לג׳יבוטי, שם קיבל מיקלט מדיני ועבר קיבוצניקים. הח״כ הקיבוצניק מעביר את
צ׳ק־המשכורת שלו, עם צ׳ק ההוצאות ש לצרפת.
הוא הגיע לישראל במאי .1948
החל בשנת 1955 עבד שמיר במוסד, ויש הוא מקבל, מגיזברות הכנסת ישר לקיבוץ.
אומרים, כי הצליח בתפקידו שם. כעבור גיזברי־הקיבוצים קוראים לצ׳ק הזה ״ה־עשר
שנים של עבודה ביטחונית השתחרר צ׳ק הקטן״ ,משום שתמורת צ׳ק זה מקבל
ופנה לעסקים פרטיים. הוא התמחה בניהול הח״ב הקיבוצניק צ׳ק גדול הרבה יותר,
חברות כלכליות, חידש את קשריו עם או צ׳קים אחדים, שהסכומים הרשומים
צרפת, וניהל חברה מיסחרית צרפתית־ עליהם גדולים מהצ׳ק שהוא מביא מהכנ ישראלית.
אחר כך ניהל מיפעל למוצרי־ סת. לח״כים הקיבוצניקים יש דירות בירו גומי
בכפר־סבא. אל תנועת־החרות הצטרף שלים או בתל־אביב, שנשכרו עבורם על-
ידי הקיבוץ או התנועה הקיבוצית שאליה
רק בשנת ,1970 ונבחר לכנסת השמינית.
במשך השנים התגורר שמיר בצניעות הם משתייכים, או שהם מתגוררים במלו־

תציג בתחרות
מלכת המים 79׳
את מיטב דינמי
ביגדי-הים של

^ ססס =0

הכנסת כפעולה*
מה מותר למי?
בדירה בתל-אביב, וניהל אורח-חיים פשוט
וצנוע, למרות שהצליח בעסקיו המיסחריים
לחסוך כסף המוערך כיום ביותר ממיליון
לירות. אולם כאשר נבחר שמיר לתפקיד
יושב־ראש הכנסת, השתנו חייו וחיי אשתו.
את דירת־השרד שקיבל בירושלים הורה
שמיר לשפץ, והיא הפכה ארמון זעיר.
אחת מבכירות האדריכליות בארץ, דורה
גד, הידועה גם כאדריכלית שאינה חוסכת
בהוצאות, השקיעה בה עבודה בת חודשים
רבים. קירות נהרסו ונבנו מחדש, ריהוט
חדש ויקר נקנה, ושטיחים ווילונות תו-
צרת־חוץ הובאו לדירה.
המדינה שילמה את דמי שיפוץ דירת-
השרד, אך אין ספק שהוא יוכל לקנות
אותה בעוד שלוש שנים, במחיר מוזל
ביותר, ממינהל־הדירות הממשלתי, כפי
שעשה יושב־ראש הכנסת הקודם וכפי
שעשו הרבנים הראשיים ושרים אחדים
לגבי דירות־השרד שלהם.

יש לקבוע
קרי טריוני ם
ך] יכום !הכנסותיהס ורכושם של
120 חברי־הכנסת, כפי שנסקר ב־סידרה
זו, מעורר מחשבות עגומות לגבי
הנורמות המוסריות של כמה מחברי בית־המחוקקים
הישראלי.
רבים מחברי־הכנסת עוסקים בעבודות
נוספות, ואצל רבים מהם העבודה הנוס פת
היא העבודה העיקרית, בעוד עבודתם
כחברי־כנסת היא עבודה צדדית. המדובר
הוא רק בעצמאים, מאחר שהחוק אוסר
על חבר־כנסת להיות שכיר. חברי־כנסת
הם בעלי חברות כלכליות (יגאל כהן־אור־גד,
יגאל הורביץ, חיים קאופמן) ,וביניהם
מצויים יועצים פיננסיים, עורכי־דין (משה
שחל, יצחק ברמן, עקיבא נוף, אהוד אול־מרט)
ועיתונאים חופשיים. אחרים הם חק לאים
עשירים, ואין המדובר בחברי־קיבד
צים, שהם פרשה בפני עצמה במערכת וד
כלכלית-אישית של חברי־כנסח ישראל.
העולם הזה 2182

נות, מחוץ לירושלים, על חשבון הקי בוץ.

כמובן, חברי־כנסת אחרים, כאלה
שלא הצליחו להסדיר להם מממנים כאלה
או אחרים, או עבודות צדדיות. אותם חב־רי־כנסת
מתקשים באמת לסיים את החו דש.
אולם מישקלם באוכלוסיית חברי־הכנסת
הוא בין קטן לאפסי, ובדרך כלל
הם זוכים בתגובות לעגניות בעניין זה
מפי חבריהם.
תופעות אלה הן חמורות, מפני שבמק רים
לא־מעטים אין הח״כ מצדיק את ה משכורת
שהוא מקבל מהכנסת, תהיה
נמוכה כאשר תהיה. לחבר־כנסת אין כל
חובה לבוא. לישיבות הכנסת, או לישי בות
הוועדות. הוא רשאי שלא להופיע
בכנסת בכלל. אותם חברי־כנסת, שכימ־עט
ואין רואים אותם במישכן, באים רק
כאשר הם נדרשים על־ידי יושב־ראש ה סיעה
שלהם לבוא להצבעות מייוחדות, או
לדיונים שהטלוויזיה תצלם בהם.
אולם גם רבים מחברי־הכנסת השוהים
במשך שלושה ימי־הכנסת בשבוע בירו שלים,
והמכבדים בנוכחותם את מישכן
הכנסת, אינם מרבים לשבת במליאה או
בוועדות. רוב רובו של זמן חבר־הכנסת
הממוצע מייועד לישיבה במיזנון חברי-
הכנסת, גם בשעה שמתנהל דיון במליאה
או בוועדה שהוא חבר בה.
לעומת זאת, יש כמה וכמה מחברי הכנ סת,
העושים עבודה נאמנה, לפי כישד
ריהם, והמתמסרים בלב ובנפש לעבודת
הכנסת. אלה, למעשה ,״דפוקים״ בהשור
אה לחבריהם.
דבר אחד ברור: כל מערכת השכר
וההטבות של הכנסת טעונה הסדר יסודי
וברור, תוך חיסול נוחלים צבועים וקבי עת
קריטריונים ברורים לגבי המותר וה אסור.
ויתכן כי יש להנהיג, כחובה חוקית,
שכל ח״כ ימסור הצהרת־הון בהיכנסו לכנ סת,
ויחדש אותה לעיתים קבועות.
* ייגאל ידיך, שימחה ארליך, יוסף
בורג. מאחוריהם: משה שמיר ופסח גרופר.

בא לקראתך
מפעל הפיס לקידום החינוך והבריאות

ס אלי שעשוע, יעל גרינברג, י הודי ת נגר, דליה נו רי א לוני קו ל כנפי, זוכו ת ,1978 בבגדי־הים של ״גו טקס ״

נמ שכת

הוזרשמה

לתחרות

שובת הסיס
מטע

העול הזה

מועמדות המעוגימות להשתתף בתחרות מתבקשות להתקשר עם מירי זכרוני, טל.
24742$״ 03י— 03~2308$6כדי לקבוע תור לראיון עט ועדת הקבלה.
מועמדות שלא הספיקו להרשם, מוזמנות לבוא ביום א׳ ,1.7.79 בשעה 6.00 אחד־הצהריים,
__לפגישה עם ועדת הקבלה במלון ״דיפלומט״ ,רחוב הירקון 145ת״א__ .

ליפות שתתקבלנה מצפה תחרות ספווט>ב>ת גדושת מתנות.
חוו>*ת ק>>ק מ טי פ ת. ט>ול והופעותבכלד חנ > הארץ.
הדרכת הבנו ת: בי״ס לדוגמנות ״רגב״ ב הנ הלת מירי זמיר ו מו ק ה קריגר

התחרות נעובת בחסות חבות

יצרני שמן .0.0.אוליביה. לד 1 .לי. זברה. רויאל. בזק. בלק טבק. קאפרי
ובשיתוף מנכי־ל חברת..דירות ינדי אברהם גינדי אשד יעניק
למלכה הנ ח ה של 50.000ל־׳ילר כי ש ת דירה בחבר תו

מיס

תטפל

חציו. את בג די הים
ו ה חו ף של ,.מטקס,,
תדו. מ ן ותופיע
במיטב הדגמים
של בית האופנה

בשיערה

בתכשירי חברת זולה
תפאר את התצוגה
של בג די גברי ם
ש מיב את חברת .4ור• *1 ^ 0

כרטיס הכניסה ואלן־ .וו!ולך ל אופנ ת ה עו ל

ל טיו לבאנגליה

תעצב את תסרוקתה כ ..אתיר היופי״ -סלון ז אק־ז־ודז ט במלון..דיפלומט

חברת ״אולמי אמבר״ תעניק טיפול
חינם לשלושת הזוכות הרא שונות
בתחרות ״מלכת המים
״1979 בסלונים המפוארים שלה.
למלכת המים תעניק החברה תעואולמות!
חולון,ז׳בוטינסקי . 6טל 855680,
דת הנחה של ס/ס 50 לחתונה ב״או-
למי אמבר״ החדישים והמפוארים בחולון, המשופעים בחניה, מיזוג-אוויר ומיט-
בח מעולה, לפי מיטב הידע והניסיון של שנים רבות בטיפול בכלות ובחתנים.

באוטובוסים ממוזגים ומרוו חים
אלה של החברה ה מ או -ז ^
חדת ״יונייטד טורס״ ו״דן
0ת -א 111,גןנו 117נ 59106 *59975 1 0 ,4

תיור״ תגענה המשתתפות בתחרות
״מלכת המים 1979״
5£5 .טםםפא סוזו סאסס־ חו *
60 101.59106* 50975א * 5חסטפ 7£1*010. 4 ,
לנשפים האזוריים שייערכו
השנה בכל רחבי הארץ מאילת בדרום ועד קריית-שמונה בצפון. מדריך מנוסה
יוסיף לידיעת הארץ שלהן, בטיוליבן המטרפים באתרי הנוף היפים של מדינת״ישראל.

!11111

בביס !

חיום — כשתלך ברחוב — שים לב לפינות.
באחת מהן, ממתץ גם הסיכוי שלך. באחת מהן, קיימת גם עבורך
אפשרות לזכות בשני מליון ל״י. בהגרלת הפיס החדשה — הרבה הפתעות.

* שני מליון ל״י פרס ראשון
*כשלוש מאות אלף זכיות העלות בגורל!
*כשנים עשר מלקל״י סך כל הזכיות!
עשרים וחמש ל׳׳י מינימום הזכיה בזוטא.

ן יי^^ה

בוא עוד היום אל הפעה שלף,
כי בכל דו ק -סינ ר לשני מיליון.

מפעל הפיס לקידום החינוך והבריאות.

הווולירז

הזרז

0180

?!ולנוע
אג שים
אחד הענקים
ניקלאם ריי, אחד הבמאים הגדולים
של הקולנוע ההוליוודי, נפטר
השבוע בגיל .67 דיי, מי שביים סר^
טים כמו מרד הנעורים, ג׳וני גימד ולהבדיל
— 55 יום בפקינג, החל את הקאריירה
שלו כבמאי תיאטרון, בברודווי, שם היה
בין. השאר עוזרו של איליה קאזאן.
להוליווד הגיע אחרי מילחמת־העולם,
והיה שייך לגל שלם של במאים, שהדגישו
את הריאליזם האפור והפסימיסטי של
אותה תקופה, במיסגרת סרטים שלפחות
במבט ראשון, נראו בעלי צורה מיסחרית.
מקובלת.
האלימות, מעגל־הקסמים שבו נתונים
אנשים ואין להם מוצא ממנו, ופער־הדו־רות,
היו הנושאים שהעסיקו אותו בשנו*
תיו הראשונות והפוריות ביותר, כבמאי.
עבודתו עם שחקנים זכתה בשבחים רבים,
וכמוה גם הדרך המיוחדת במינה, שבה
השתמש בנתונים של המסך הרחב.
הוא נודע כמרדן׳שאינו מקבל תכתיבים
מגבוה, ובין השאר עזב, למשל, את
הסרטת הסיפור האמיתי של ג׳סי ג׳יימס
באמצע, כאשר האולפנים ניסו להכתיב לו
את סיגנון ההפקה.
אני ז ר כאן. נסיונותיו בסירטי־ראווה
גדולים יותר, שנאלץ לעשות באירופה,
אחרי הסיכסוך עם האולפנים הגדולים,
נשאו אומנם רווחים נאים, אבל לא הביאו
לו הרבה נחת. אחרי התמימים והפראים,
הלכה הקאריירה שלו ודעכה. הוא עסק
בעיקר בהוראה, שעה שסרטיו הישנים
הפכו נושא לדיונים וניתוחים נרחבים
בעיני הקולנוענים האירופים, המחשיבים
אותו כיוצר מן השורה הראשונה.
לפני כחמש שנים עשה סרט על מיל-
חמת ויאט־נאם, הפקה צנועה בהשתתפות
הסטודנטים שלו, שעוררה תשומת־לב מועטה
בלבד, ושנה לאחר מכן, היווה נושא
לסרט תעודי בשם אני זר כאן, שצייר
את דמותו ואת קשיי יצירתו בנאמנות.
הבמאי הגרמני וים ונדרס, המעריץ או תו,
איפשר לו לשחק בסירטו החבר האמריקאי,
והופעתו האחרונה של ריי על
המסך היתד השנה, כאשר גילם דמות

כמאי גיקולאם ריי
פער הדורות
גנרל בצבא ארצות־הברית, בסירטו של
מילוש פורמן שיער.
ריי נפטר ממחלת סרטן־הריאות, כשהוא
משאיר אחריו שני בנים, שניהם עובדים
בתעשיית־הקולנוע, האחד כצלם, השני
כמפיק (בין השאר של אשה לא נשואה)
ושתי בנות.
סרטים מסע אד הגיהינום
אולם היכל הפסטיבלים בקאן מלא מפה
לפה. רחש מתוח בקהל משתתק כשהאורות
כבים. על המסך הענק מופיעה תמונה
של חוף טרופי. ג׳ונגל, ים של ירק סבוך
העולם הזה 2182

הזזלום קזהיה ואיננו צייד הצבאים (מוגרבי, תל-
אביב, ארצות״הברית) — את
הסרט הזה צריך לראות כביטוי
צ שי מאד של רגשות האמריקאי הממוצע, המנסה לעשות
מאזן פרטי משלו, אחרי מילחמת ויאט־נאם. אין זה סרט
פוליטי המנתח את המילחמה, כדי להבין מיהו הצד הצודק
בין השניים, או כדי לתת תמונה מאוזנת של המציאות.
זו דרכו של האמריקאי שברחוב, לומר שיצא למילחמה
שלא הבין כלל את פישרה, אולץ, למעשה, לבצע התאבדות
מדי יום, ואם הצליח לצאת שפוי, כשכל אבריו שלמים,
מן התופת, הותיר אחריו את כל הרעיונות הנשגבים ואת
כל הערכים המקודשים שהאמין בהם פעם.
שלישת פועלי-חפלדח הצעירים, המתגייסים לצבא, למחרת
חתונתו של אחד מהם, מייצגים את הממוצע האמריקאי
בהתגלמותו. בני מיעוט אחד (רוסי) מבין רבים, באומה
המורכבת כולה ממיעוטים, הם מאמינים בשלמות הגברית,
בגבורה, בידידות, במומחיות מושלמת בכל יוזמה גברית,
מביליארד ועד לציד צבאים, בקיצור, בכל אותם ערכים
שהיו נר לרגלי אומה זו מאז כבשה את המערב. בסופו
של הסרט, איש מהם לא יוכל עוד להאמין ולו בפרט אחד
מכל זה. בסיום, שהוא תערובת של יאוש ואירוניה, נשמע
ההימנון האמריקאי מפי הנותרים בחיים, כביטוי לכל מה
שנותר להם בחיים, וכסיכום לכל מה שקרה להם עד אז.
הסרט מחולק לשלושה חלקים ברורים: בעיירת תעשיה
אופיינית, לפני היציאה למילחמה. עיקרה של סצנה
זו היא חתונה מסורתית רוסית שהיא חינגה של שביעות-
רצון, אהבה למקום ורעות שכמוה ניראו לעתים רחוקות.

רוברט דה־נירו — יאוש ואירוניה
החלק השני, מילחמת ויאט־נאם, מכיל כמה מן הסצנות
המחרידות ביותר שהוצגו בסרט מילחמה. החלק השלישי,
תוצאות המילחמה, מביא שלש גירסות להרס נפשי ופיסי
של אלה שהיו בקרב, ומוביל למסקנה העגומה.
המישחק, הבימוי והעריכה מהווים כולם ביחד, וכל
אחד לחוד, מיבצע בפני עצמו. די לומר שהאוסקרים היו
מוצדקים בהחלט. למי שיתלונן כי שלוש שעות זה יותר
מדי, ייאמר שסרט כזה זקוק לממד-הזמן, כדי להשאיר
את המישקע הנפשי הנכון.

יה אסקימו שנמס יוצאים קבוע (שחף, תל-אביב,
ישראל) — אחרי פל הרעש
מספיג לצניעותם של שני השח קנים
הראשיים בסרט הזה, יפתח קצור ואיכון מיכאלי,
יוצא הסרט סוף סוף לאור, ומי שיראה אותו יגלה בוודאי
שהעניין כולו היה, כדברי שקספיר ״מהומה רבת על לא
מאומה״ .אין בשני הישבנים של הצעירים הללו שום תכונות
אירוטיות חד״פעמיות שיצדיקו את ההתרגשות, והמראה
שלהם אינו מהווה את זרי־הדפנה שהקולנוע הישראלי
מייחל להם.
כמו באסקימו לימון גם כאן תיכוניסטים, אהבות טיפש־עשרה.
פיזמונים מסוף שנות החמישים ותחילת שנות
הששים. אלה האחרונים הם בעצם הרמז היחידי לתקופה,
כי מלבדם אין בלבוש, במנהגים, בבעיות ואף לא במקום
ההתרחשות, דבר שיציין את הזמן והמקום שבו מתרחש
הסיפור.
הסרט עוקב בקפדנות רבה אחר שלושת גיבורי אסקימו
לימון, שנראים הפעם עוד יותר מוגבלים בשיטחי ההתעניינות
שלהם, ועוד פחות חביבים מאשר באפוס הקודם
שלחם. מי שינסח להסיק מסקנות לגבי הנוער הישראלי
לפי סרט זה, יוכל בצדק להאמין שמדובר. בנוער שיטחי,
נבוב ואווילי, שמתעניין אך ורק במה שיש לו במיכנסיו.
ומה הפלא כאשר ההתעסקות המרתקת ביותר של ההורים,
היא מישחק״קלפים ניצחי ז
ההומור של הסרט מתרכז בעיקר בישבנו החשוף של

ללא פירצה, הגולש כמעט אל תוך מי-
הים הכחולים. הקולות היחידים הבוק עים
ממערכת הרמקולים המשוכללת, הם
רחשי יער עמומים. כמעט אידיליה, אילולא
תחושת חרדה שנישאת באוויר. לפתע,
ללא אזהרה מוקדמת, עולה כל הג׳ונגל
באש. המרחב הירוק הופך תופת בוערת,
ציבעי צהוב, תפוז ואדום הם השולטים עכשיו
על המסך, והרמקולים משדרים לתוך
האולם קולות מחרישי אוזניים של עולם
עולה בלהבות.
סרט לא גמור. כך מתחיל אפוקליפסה
עתה, סרט המילחמה היקר ביותר ש נעשה
אי־פעם, ואחד האירועים הקולנועיים
המסקרנים ביותר של התקופה ה אחרונה.
מזה חמש שנים מתבשל הסרט
על אש קטנה. אנשים שמיהרו לשלם
מיקדמות, כדי להבטיח לעצמם את הפצ תו,
פשטו בינתיים את הרגל, תוך ציפיה
למוצר שצריך היה להציל אותם, אך בושש
לבוא. כשפסטיבל קאן הודיע כי הוא עו מד
להציג את הסרט, נשמעה אנחת תדה מה
מכל הקשורים לעולם הסרטים. כאשר
נאמר שהסרט יוצג, למרות שאינו שלם
עדיין, מפני שפרנסים פורד קופולה, ילד־

קצור ומיכאלי — בלי מטלה המגמות
צחי נוי, שאינו מצליח לעבור דרך חלון חדר־אמבטיה
בזריזות הדרושה, או בנערה שהחזה שופע אצלה יותר
מן השכל. שני האביזרים גם יחד, הישבן והחזה, רחוקים
מן ההמוניות העליזה של ״סטלה המגמרת״ ,שהונצחה
בפי העם אחרי הסרט הקודם. בלעדיה נראים הצעירים
הללו, חיוורים ושמרנים למדי, עם כל ניבולי״הפה שלהם,
ובכל פעם שהם לוקחים את עצמם ברצינות, הם מעוררים
רחמים. אולי זח יהיה סוד הצלחתם.

השעשועים של הוליווד, עוד לא סיים את
המלאכה, אך הוא בסך־הכל רוצה לבחון
את תגובת״הקהל, נשמעה האנחה השנייה.
אז מתי הוא בכל זאת יגמור? ומה פשר
הכללת סרטים לא גמורים בתחרות?
מה שנוגע לפסטיבל, התשובה ברורה.
הכל רוצים לראות את אפוקליפסה עתה,
בכל צורה שהיא, ומי שיציג אותו ראשון
יוכל לזקוף זאת לעצמו כהישג. אשר ל־קופולה,
הוא מסביר :״אני איש תיאטרון
בדמי, אני זקוק לתגובודהקהל, כדי להד ריך
אותי הלאה.״ ההימור לגביו היה
גדול ומסוכן, מאחר שהשקיע את כל
רכושו, ונכנס לחובות מעל הראש, כדי
לעשות סרט זה ללא התערבות וללא הכת בות
מאיש. אבל ההימור הצליח. הוא יצא
מקאן עם דקל הזהב ועם פרס הביקורת,
כמנצח אמיתי. הרגשה שהיה זקוק לה
מאד אחרי חמש השנים האחרונות.
התחלת הצרות .״אחרי שביימתי
את שני החלקים של הסנדק והפקתי את
אנזריקן גראפיטי, נדמה היה לי שיש בידי
די אמצעים ויש מסביבי די כשרונות ה קשורים
אלי, כדי שאוכל לעשות את ה סרט
בעצמאות מוחלטת,״ הוא נזכר היום.

עד מהרה הסתבר לו שזה לא כל־כך פשוט.
כוכבים שגילה בסרטיו הקודמים, שמנו,
ואם לא בעטו, לפחות התפנקו. כשהזמין
אותם להופיע בסרט על מילחמת ויאט־נאם,
שאמור להיות מצולם כולו בג׳ונג־לים
של איי הפיליפינים( .המשמשים תח ליף
לאתרים המקוריים) ,מצא כל אחד
סיבה אחרת, כדי להסביר שאינו יכול
להגיע בזמן. הסיבה פשוטה. מדוע לס בול
ולהתענות רחוק ממקום ישוב ותר בות,
כשאפשר להרוויח לא פחות, מבלי
לעזוב את הבית הנוח.
זאת היתר, רק התחלת הצרות. חודשים
מעטים של עבודה, שתוכננו מלכתחילה
לצורך הצילומים, התארכו, בשל אסונות־טבע,
סערות וגשמים, עד כדי שנה וחצי,
ומחיר הסרט הרקיע שחקים. עבודת-
הצוות הנעימה, שאליה התכונן קופולה,
הפכה טירוף .״היינו נאלצים לפעול כעולם
נפרד בפני עצמו. הקמנו לנו עיירה שבה
התגוררנו, סיפקנו לעצמנו את החשמל,
את הביוב ואת המים, היה לנו חיל־אוויר
סרטי בדמות המסוקים שהשתתפו בסרט
והובילו גם את הציוד שהיה דרוש לנו,
(המשך בעמוד )58

סולנוס
(המשך מעמוד )57
וחיל-ים פרטי, בדמות הספינה שעליה
מתרחשת מרבית העלילה של הסרט. זוגות
התחתנו, זוגות התגרשו, אנשים נפטרו,
תינוקות נולדו, וההסרטה עוד נמ שכה.
היתה לנו הרגשה שאנו חיים בעולם
המתנהג לפי חוקים פרטיים משלו, ולא
פעם חשתי שלמרות מעמדי, כמנהיג ה חבורה,
גם הסרט וגם מה שקורה סביבו
אינם עוד בשליטתי. מרגע מסויים אפשר
לומר שהסרט התחיל לעשות את עצמו.״
העיתונות המושחתת. העיתונות,
שהכניסה לאתר״הצילומים נאסרה עליה
על־ידי קופולה, לא איחרה למצוא פירורים
מסביב להסרטה, המבוססים על שמועות
מסמרות־שיער אודות מריבות וסיכסוכים,
ועשתה מהם כותרות. פרישתם של שחק נים
כמו ג׳יימס קאן והאדווי קייטל התפרסמה
בהרחבה, תוך רמזים ברורים ש״
קופולה אשם בכל.
במסיבת־העיתונאים בקאן, החזיר קד
פולה מנה אחת אפיים לכל מאשימיו .״ה עיתונות
האמריקאית היא המושחתת וה מגוונת
בעולם,״ הוא טען .״אף מילה ש נכתבה
על הסרט שלי אינה נ מנה.׳
אבל, גם אם העיתונות השמיצה, הינד
עתה והרגיזה את קופולה, היא לפחות
דאגה לכתוב כל הזמן על הסרט, ולעורר
את הסקרנות סביבו, והסרט זקוק לכך
כאוויר לנשימה. שכן, למרות הפאר וה הדר
שמלווים הפקה של עשרות מיליוני
דולר (עד קאן, לדברי קופולה, עלה 30.5
מיליון דולר וזה עדיין לא המחיר הסד

ידי*#

מסוק בוער וגוויות מתעופפות ממנו כ״אפוקליפסה עתה״
״דקל הזהב״ ופרם הביקורת בקאן
ערוכים ומצולמים ביעילות מקפיאת־דם,
בסצנה שלא ניראו רבות כמוה, על המסך.
המין והזוועה. מרגע זה והלאה, הולך
הסרט אל תוך הסוריאליזם של המיל־חמה,
מן הגרוטסקה שבהופעת נערות
פלייבוי, בביקינים הנושאים את צבעי
דגל ארצות־הברית, בתוך אמפיתיאטרון
מלא וגדוש חיילים רעבים לאהבה ולמין
׳(קופולה צילם סצנה שבה החיילים קופ צים
מעל לתעלת־המים המפרידה בינם
לבמה ואונסים את החתיכות המעכזות.

דורובסקי מצד אחד, לציורים של בוש
וגויה, מצד השני. הריאליזם נעלם לחלו טין,
וכאשר קורץ עצמו (מרלון בראנדו)
מופיע על המסך, לקראת סוף הסרט, כדי
להסביר את העובדה שהוא אינו, אלא
המגשים הסופי של הרעיונות שהאנושות
סוברת שהם הגיוניים, במנות קטנות, מא בד
קופולה עצמו את הקשר עם המציאות.
הסוף הזה גרם לו הרבה צרות, הוא
הציג שתי גירסות שונות שלו בקאן, אחת
שבה וילארד חוזר אל העולם החיצוני

מארלץ כראנדו(וילדי הג׳ונגל) בתפקיד הגנרל קורץ
התגשמות עקרון הנזילחמה
פי) .מילחמת ויאט־נאם היא נושא קשה
ומורכב, הזוכה בטיפול בלתי־מתפשר לכל
אורכו .״אני לפחות שלם עם עצמי שלא
בזבזתי את כל הכסף הזה, כדי לצלם
מוקיון מתעופף באוויר או לעשות סרט
מוסיקלי על ארץ עוץ,״ טוען קופולה,
ורומז לביזבוזי המיליונים על סרטים כמו
סופרמן ועוץ.
מסע אל האימה. אין ספק שאי-אס-
שר לדבר על אפוקליפסה עתה ועל שני
סרטים כאלה בנשימה אחת. אולם סרט
אחר, שההשוואה איתו היא בלתי־נמנעת,
הוא צייד הצבאים, המוצג החל מן השבוע
גם בישראל. להבדיל מצ׳ימינו, המשקיף
על הטראומה של ויאט־נאם מנקודת ה מבט
הסובייקטיבית של האמריקאי ה ממוצע,
מנסה קופולה לטוות יריעה רחבה
הרבה יותר. הוא משתמש בסיפור של
יוזף קונראד בשם לב האפלה, ,שפיתה
וייאש כבר קולנועים רבים בעבר, ביניהם
אנשים כמו אורסון וולם ואנדרי וואי-
דה. מילת המפתח בסירטו של קופולה
היא ״האימה״ (זאת המילה האחרונה ש־פולט
גיבורו של קונרד לפני שהוא נופח
נישמתו) ,והסיפור כולו אינו אלא מסע
אל האימה המושלמת, מסע המתחיל ב־שיגרתיות
האפורה ביותר.
בסצנות הראשונות מתעורר אפילו חשד,
שאנו שוב באיזה מותחן רב־פעלים. בנוי
לפי נוסחה מוכרת, שעה שמחסל מיקצועי,
נשלח מטעם קציני-צבא גבוהים לחסל
קולונל שדעתו נטרפה עליו בשם קורץ
(השם נלקח מקונרד) ,שהחליט לנהל את
מילחמת ויאט־נאם לפי דאות עיניו, לה ביא
כל פקודה אל מסקנתה הסופית, ולו

הזוועתית ביותר, המעמיד את הצבא ב מבוכה.
משימה נוסח בונד שצריך לשוב
אל הקור, או ליתר דיוק, במיקרה זה, אל
הטבח, החום, הלחות, ומעל לכל, האימה,
שמאפיינים את מילחמת ויאט־נאם.
אל לב הטירון. המסע אל קולונל
קורץ, כדברי קופולה עצמו, הופך מסע של
המחסל, וילארד, אל תוך עצמו. ככל ש הוא
מתקרב לקורץ׳ מסתבר לו שהוא
התגשמות עקרון המילחמה בעצמו, על ה זלזול
בחיים, השחיתות, הניוון, וחוסר־המוסריות
שבו.
התחלת המסע, על ספינה שבה צוות של
ארבעה אנשים, היא ריאליסטית למדי,
אבל עד מהרה מסתבר שהדרך אינה מובילה
רק אל לב היבשת האסיאתית, אל
לב השממה האנושית ואל לב האופל,
אלא גם אל לב הטירוף. סימן ראשון בד רך,
מפקד יחידת־מסוקים, שעוזר לספי נה
לעבור עיקול מסוכן בנהר. כל מעייניו,
בין חיסול כפר אחד למישנהו, נתונים
לשמירה על חזות של חיים נורמליים ב תוך
הגהינום, ובלב הפצצה הוא ממריץ
את חייליו לצאת ולהחליק על הגלים, כמו
שנהגו לעשות בבית, בחופי קליפורניה.
לעומת גבורה מיותרת זו, המזכירה
מעט את הטייס האמריקאי הרכוב על
פצצת האטום בדוקטור סטריינג׳לוב, אותו
מפקד אחראי לאחד הקטעים המחרידים
בסרט כולו. הוא מעלה את יחידת־המסוקים
שלו לאוויר, משמיע דרך הרמקולים ה מחוברים
לכלי הטייס, בעוצמה אדירה,
את רכיבת הוולקיריות של ואגנר, ופושט
על כפר ויאט־נאמי, שהופך, תוך שניה,
מישוב סתם, אי־חורבות עשן. כל אלה

סרטין שין כתפקיד המחסל וילארד
אל לב השממה האנושית
בגירסה שהוצגה בקאן הן מצליחות להימ לט
ברגע האחרון) .ועד לזוועה, כאשר
ספינתו של וילארד עוצרת סירה חשודה
של איכרים ויאט־נאמים, עורכת ביקורת
ומגלה שאין בה מאומה פרט לתוצרת
חקלאית, ואז, בגלל תנועה מוטעית של
אחד מאנשי הסירה, מחסלים את כל יוש ביה
תוך שניות.
עולם רפאים. אחרי מסע מלא תל אות,
התקפות מוזרות משני חופי הנהר,
פגישה עם יחידות הנלחמות בלי מפק דים
ובלי לדעת למה, ואחרי שחברי ה צוות
של הספינה מוצאים את מותם, מלבד
אחד, מגיע וילארד אל ממלכת קורץ. ה איש
נערץ על־ידי הילידים כמין אלוהי־זעם,
וצלם אמריקאי שקשה לדעת אם
הוא עדיין שפוי, מסביר את המעבר של
הקולונל ממעמד של קצין למופת, למעמד
של אל האימה המושלמת. בעזרתו של
המעצב, דין טאבולריס (שעבד עם קופד
לה גם בסנדק) ,הופך הג׳ונגל המסובב את
קורץ עולם־רפאים מפחיד שהשראתו נמצאת
אי-שם בין סרטיהם של פליני וד ד

אחרי שהוא מגשים את ייעודו, השנייה
שבה אינו יכול עוד להסתלק, כי בסופו
של דבר זה גם ביטוי לעיסוק שלו (וי־לארד
רוצח אנשים בודדים, הצבא רוצח
כמויות, הרעיון היסודי זהה אצל שניהם).
ניראה שיש לקופולה סוף שלישי, ועדיין
לא החליט איזה מהם להעדיף.
למעשה, הסוף הוא החלק היחידי, שבו
חלקו מבקרים רבים על הסרט. הסיפור
של קונרד, שבו השתמש קופולה (ונצמד
במידה מפתיעה לעלילתו) ,מתרחש בסוף
המאה הקודמת באפריקה, ומדבר בצורה
כוללנית ומורכבת על המיפגש בין שתי
תרבויות שונות, ועל גלישה ממציאות י*
לדמיון פרוע ביותר, שאין לו מי צרים.
קופולה, ששליטתו בריאליזם הקולנועי
כמעט מוחלטת, מתקשה יותר
כשמדברים על סוריאליזם, ואולי מכאן
נובעים גם פיקפוקיו בקשר לסוף. אבל
יהיה אשר יחיה, ברור מעל לכל ספק ש־אפוקליפסה
עתה הוא אחד מאותם סרטים
שחובה לראותם, גם אם מסכימים עימם
וגם אם לא.
העולם

הזה 2182

כל המדינה חיפשה אותו ־ !והוא תי באידיליה
בקן מישפהת׳ חם עם טרמפיסטית
שהאמינה נ׳ הוא ח״ד מנורווגיה.
לבנם הצעיר. הם סובלים ממנה קשות,
ומנסים עתה לשנותה.
בליל־הסדר האחרון קיבלה מישטרת
נתניה מידע, כי בוזגלו יבלה את ערב*
החג בחיק מישפחתו. שלושים שוטרים
חמושים פרצו לדירה באמצע ארוחת־החג.
את כל תושבי הבניין הגדול הזהירה ה־מישטרה
להיות מוכנים לקרב־יריות ה עלול
להתלקח, הם נתבקשו שלא לצאת
מהדירות, ולהיות מוכנים לרדת למיקלטים.
אולם גבריאל בילה את ליל־הסדר עם רי-
קי שלו. הוריו, בני־מישפחתו וכל דיירי־הבית
הוטרדו בגינו על־ידי המישטרה.
נאשר מדברת ריקי על גבריאל, קור נות
עיניה מאושר. היא מראה מיכתב ש הגיע
ביום הראשון מבית־הסוהר. הוא
מספר על געגועיו, מבטיח שהכל יהיה בס דר,
ומבקש מריקי שתשלח לו ספרים ל־בית־הסוהר.
הספרים המבוקשים על־ידו:
השוטים מתים מאת מריו פוזו, סיטונאי

״אנו מוכנים לכל כדי שישתחרר. ואם
אין דרך לעשות זאת כחוק, אנו מוכנים
לקבל צו־גירוש מהארץ לכל המישפחה.
יחד עם גבריאל נתחיל את חיינו בארץ
אחרת.״

שישתחרר!״
׳ף* אםלא יעצה לו לשוב לכלא ולהם־
י 1גיר את עצמו .״איד אפשר לתת לילד
להירקב בבית־הסוהר כל־כך הרבה שנים?
קיווינו שיצליח לברוח לחוץ־לארץ -וש יתחיל
את חייו שם.״
האם מספרת כי את שלושמ מימים הראשונים
לבריחה בילה במחבוא בפרדם*,
כשהוא מתקיים על פיתה אחת ליום ופרוסת
גבינה צהובה. הוא לא הלך לגנוב
או לשדוד, אלא חיכה שם ורעב, עד

חנ1ח שד בוז מו

קל מישה חודשים עצרה המדינה את
1י נישמתה, ועקבה אחרי תנועותיו של
האסיר הנמלט גבריאל בוזגלו.
צוות מייוחד שהקימה המישטרה התחקה
על עיקבותיו — מה עשה בוזגלו
במשך אותם חודשים ארוכים? כיצד חי?
ממה התפרנס? ועם מי נפגש? אלה היו
שאלות שעד כה לא היתד, תשובה עליהן.
בדירה נאה בנתניה ניתנו תשובות על
חלק מהשאלות. הוריו של בוזגלו, הסוב לים
קשה מעלילות בנם, גילו טפח מקו רות
החודשים האבודים .״אילו היו לו אלף
לירות, כדי לשכור מונית באותו ערב
גורלי שבו נתפס׳ לא היו השוטרים תופסים
אותו. הוא היה מבצע את תוכניתו
ומסתלק לחוץ־לארץ. כולנו היינו מצטר פים
אליו לשם, ומתחילים את חיי ה־מישפחה
מחדש,״ אמרה האם.
באותו ערב, לפני שנתפס, בילה בחג-
לו בחוג מישפחתו, עם חברתו הצעירה
רבקה אלמדו, המכונה ״ריקי״ .הם הגיעו
במונית מנהריה, שם התגוררו בדירה
נאה, לבת־ים, לבית דודו של גבריאל.
הם נפגשו עם אחיו הצעיר דויד וחברתו
הבלונדית. ואחר כך חזרו עם בן־הדוד
לנהריה. ברמזור אדום, לידי קריית־אתא,
התנפלו עליהם שוטרים בבגדים אזרחיים
ועצרו את כל נוסעי המכונית.
חוס ואהבה
ית שישה השבועות האחרונים לפ י
ני מעצרו בילה בוזגלו בחברת ריקי.
הבחורה השחרחורת, בעלת הגוף הח טוב,
ברחה מביתה בפתח־תיקווה. היא
סיימה עשר שנות לימוד, ואחר כך למדה
תפירה. במשך שלוש וחצי שנים יצאה
עם בחוד בעל מוסך, ובני מישפחתה עמדו
על כך שתינשא לו. אולם הוא קינא לה,
והיה מכה אותה, והיא החליטה כי הוא
לא בשבילה. כדי להימלט מלחץ המיש־פחה,
החליטה לברוח לדודה בקריית־אתא.
בדרך עצרה לה מוניתי, שבה ישב גבר
צעיר שהציג את עצמו כציון כספי, וסיפר
לה שהוא תייר מנורווגיה. הוא מצא חן
בעיניה. היא שפכה לפניו את ליבה, וסיפ רה
לו על היחס הרע של אחיה אליה,
וכי אינה רוצה לשוב לביתה.
הוא הציע לה כי יחזירה לבית־הוריה
וידבר עם אחיה, לבל יציקו לה. אולם
היא סירבה. והיא שביקשה ממנו להרשות
לה להישאר עימו. נראה כי בוזגלו בן ה־
,24 אשר בילה שנים אחדות בכלא, לא

יכול היה לסרב להצעתה של ריקי ולא
נשאר אדיש לקסמיה של הצעירה בת ה־.19
הוא הזמין אותה להתגורר עימו בבוני
גלו בחוף הים בקיסריה, שם גרו במשך
שיבעה ימים יחד, ויצרו מירקם־יחסים
אנושי וחם.
ריבקה מספרת, כי מעולם לא היה איש
טוב אליה כמו גבריאל. הוא נתן לה חום
ואהבה, יחס והבנה שלא זכתה להם מהגבר
שהיה חברה במשך שלוש שנים וחצי.
אחרי שבוע בבונגלו, עזב גבריאל את
הצריף לחצי שעה, וחזר עם מפתחות.
״שכרתי לנו דירה נוחה יותר,״ אמר לה.
הוא הזמין מונית, והם נסעו לנהריה. שם
התגוררו בדירה שכורה בת שלושה חד רים.
לא היתד, להם טלוויזיה, אך היה
להם מכשיר־רדיו, ששלחה אמו.
׳ריקי לא ידעה דבר על זהותו האמיתיר
של בוזגלו במשך כל הזמן. לדבריה, האמינה
לו כי הוא תייר, וכי התגורר עם
הוריו תקופה מסויימת בישראל ואחר כך
היגרו לחדל. היא ידעה כי את כספו הוא
מקבל באמצעות הדואר מהוריו בנורווגיה.
מדוע בחר להתחזות כתייר מארץ צפונית,
קל להבין אם משוחחים עם אחותו
מלכה. היא נשואה לגבר נורווגי, העוסק
במחשבים, והם בילו שלוש שנים בנורווגיה,
וחזרו לישראל רק בזמן האחרון.
אמנם, גבריאל מעולם לא היה שם, מאחר
שהוא נכלא ונידון ל־ 18 שנות מאסר לפני
נסיעתם לסקנדינוויה. אולם נראה כי
היתד, זו המדינה היחידה שעלתה באופן
טבעי על דעתו, כארץ שבה נמצאת מיש־פחתו.
ריבקה
גם ראתה את האקדח שהחזיק
גבריאל, אולם היא לא ייחסה לכך כל
חשיבות. בנהריה כימעט לכל אחד היה
נשק להגנה עצמית. את הרימונים שנתגלו
בביתם לא ראתה מעולם.

אמו של בוזגלו עם ריקי
מאהב עדין או פושע קשוח?

המוות והמילכוד המשולש מאת מריו בכריכה סימל. הדגיש בזגלו :״שיהיו
דקה.״
כאשר התגוררו ריקי וגבריאל בדירה
בנהריה, היה גבריאל עושה את כל עבודות-
הבית בעצמו. הוא היה מכין את ארוחת-
הבוקר המוקדמת שנהגו לאכול, וגם את
כל יתר הארוחות. הוא לא היה יוצא מה בית
בילעדיה. יחדיו היו מבלים שעות
רבות בבריכת השחייה ובבתי־קפה. אפילו
למכולת היו נוהגים ללכת יחדיו.
היו ימים שבהם סיפר לה כי אין כסף.
אז היו לוקחים במכולת בהקפה, אולם
זה לא היה נמשך יותר מיומייס-שלושה.
ך* אן מתערבת בשיחה אמו של גב*
ריאל, שקיבלה את ריבקה לביתה״* ״הוא לא אלים,״ אומרת שוב האם, וה כבת
אובדת. היא ששיחררה אותה בערו 1 -אב מחזיק אחריה ואומר :״כשם שהעלילו
בה של 7000 לירות, כאשר מישפחתה שלה
עליו כי שדד את הבנק ברמת־אביב, כך
סירבה לעשות זאת.
גם יתר הדברים שנאשם בהם לא היו
האם שואלת בכאב האם זהו הגבר
נכונים. לולא תפסו את השודדים האמי האלים,
המסוכן, שכל המדינה רעדה ממנו?
תיים, היה בני נאשם גם בשוד זה.״
אם היה כזה, האם לא היה משתמש בנשק
״הוא כל־כך חיכה לחנינה! בחור צעיר
נגד עדי־המדינה שהופיעו במישפטו וקב שנכנס לבית־הכלא בגיל ,18 הרי היה בן
רו אותו ל־ 18 שנוו־דמאסר?״
טיפש־עשרה בסך הכל, האם זה צודק
המישפחה ערה מאד לתדמית שנוצרה שיבלה את כל חייו בכלא?״ אומרת אמו.
המילכוד המשולש

שהגיע אליו הכסף שאמו שלחה לו. את
כל רווחיו של בוטיק־ד,שמלות, השייך ל-
מישפחה, הקדישו להחזקתו של גבריאל
בתקופת בריחתו. זה עלה הרבה כסף, וה־מישפחה
נכנסה לחובות ,״אולם איך את
יכולה לתת לבן שלך, למות מרעב בפרדס?״
שואלת האם.
ריקי עובדת עכשיו בבוטיק המישפחתי,
ומחכה שגבריאל ישתחרר. מתי? כמה
זמן תחכה לו? עיניה מתמלאות דמעות,
והיא אומרת :״עד שישתחרר!״
סניגורו הצעיר והנמרץ, עורדהדין
סמי יונה, מספר כי לאחר שנתפס הוכנס
בוזגלו לתא בודד בכלא רמלה. הוא איני
מקבל עיתונים לקריאה. אפילו מיטה אין
לו, והוא ישן על מזרון על הארץ. אולם
לאחר מחאותיו של הסניגור לפני מנהל־הכלא,
שופרו התנאים.
מיהו נתגלו האמיתי — זה שניהל
משק־בית בנהריה ואהב את ריקי בעדי נות
כה רבה, או המיפלצת האלימה ש תוארה
בבית־המישפט ובאמצעי־התיקשו־רת?

אילנה
אלון !

במדינה
ראס 1ווו 1(1ד תוח1ר בסוף הקיץ,
דהב ונואיבה בעוד שלוש ויונים !
יש לך עדיין הזדמנות ל צלול ולהגות
באתרי ה צליל ה היפים בעולם!
בתוך עשרה ימים עד שלושה שבושת בלבד, באפשרותך
לעבור קורס צלילה מושלם. אשר יאפשר לך להוות
הן מספורט הצלילה והן מחוויות הצלילה
באתרי הצלילה הנחשבים לנדירים וליפים
מסוגם בעולם.
הקורסים נערכים בתל אביב ובנבישח
(או במשולב בשני המקומות) .בששת היום
או הערב. בהדרכת מדריכים מעולים
ובפיקוח ההתאחדות לפעילות תודמימית
בישראל.
במסגרת הקורס מועברים נושאים שונים
החיוניים לצולל. כדוגמת: צלילה חפשיח.
פיזיולוגיה. עזרה ראשונה תת־מימיח.
מכשירי צלילה. בטיחות. ביאולוגיה ימית
ועוד.
בגמר הקורס ולאחר עשר צלילות חובה, תוענק
למסיימים תעודת צולל מטעם ההתאחדות
לפעילות תת־ם ימית בישראל ־ המוכרת בכל
העולם ומאפשרת שכירת ציור בכל אתר צלילה.

לבעלי תעודות צוללן

ארד

אחת לשבועיים -ספארי מצולות.
שבעה ימים באתרי הצלילה המלהיבים
של ים סוף.

פרטים והרשמה

פרטים והרשמה
מרכז צלילה ־

מרכז ימי -נמל חל אביב.
טלפונים 450366 .450995 :

טלפונים 6191 ,03-243811 :־059

מתאחדם !
לא מכרנו לוקשים לפני הבחירות. גם היום אנו אומרים את
האמת. על הליכוד אומרים שהוא מגשים את המצע שלנו.
המערך עוקף את הליכוד מימין. ד״ש התפוררה לרסיסים. מי
שרוצה להאכק למען שלום יציכ וכולל, כעד שיוויון חכרתי
וכלכלי, צריך להצטרף ליצירת האלטרנטיבה.

לכבוד
של״י — הוברמן 24ת״א,
ת.ד ,46109 .טל 235608 .

י׳דיבח

מרכיבי של״ימתאח די ם. ב ת חי לתספטמ בר נ קיי ם
ועידה, שתבחר א ת מו ס דו ת ה תנו עההמ או חדת.
אנו קו ר אי ם לך לה שת תף ביצירת ה אל ט רנ טי ב ה.
אנו קו ר אי ם לך להתפקד לשל״י.

ברצוני לקבל מצע ותקנון
לצייד התפקדות.
ברצוני לקבל חומר הסברה.
אני שולח תרומה בסן

ד ר כי חיים
בת שש עשרה הייתי

היא היתה כת .16
הוא היה כן 9צ.
ההמשך כא ככיתיהמישפט
היא היתד. רק בת 16 ורבע, אולם
למחזרה, ציון אוחיון בן ה־ ,29 סיפרה כי
מלאו לה כבר .17 אולי רצתה להקטין
את פער־הגילים שביניהם, ואולי היו לה
שיקולים אחרים. לאלוהי הנערות הפתיות
פיתרונים.
טובה״ ״יצאה״ עם ציון תקופה קצרצרה
של כארבעה ימים בחג־הסוכות של
.1978 כבר בלילה השני נעתרה לו ושכבה
איתו. ציון הוא עבריין קשוח, בעל עבר
פלילי. הוא מתפרנס מדוכן לתכשיטים
זולים בתחנה־המרכזית בתל־אביב. את
טובה הכיר מפני שהיתר. שכנה של אחותו
הנשואה, ובת עדתו.
פגישה בכית־הכנסת. בערב השלי שי
להיכרותם נפגש ציון עם אביה של
טובה בבית־הכנסת השכונתי והוזמן ל ביתם
לארוחת־החג. הדבר הראשון ש טרחו
ההורים להסביר לציון בעת ביקורו
אצלם היה גילה הצעיר של טובה. ההורים
לא ראו בעין יפה את הידידות הצומחת
בין בתם הקטינה לבין ציון המבוגר. אולם
הם הזמינוהו לארוחה מתוך הכנסת־אורחים
מיזרחית ונימוס מארוקאי. לולא היו עו שים
זאת, היה בכך לגביהם ביזיון וחוסר־נימוס.
סוף־סוף היה הבחור אחיה של
שכנה, ונפגש עימם בבית־הכנסת. יחס
של דרך־ארץ, כמינהגו של אברהם אבינו,
זימנו אותו לסעודה.
״ראינו שזה לא המזל של טובה,״ אמרה
האם בבית־המישפט ,״אבל קיבלנו אותו
בסבר־פנים יפות. האלוהים יביא לטובה
גם את המזל שלו.״
את הערב סיימו ציון וטובה יחד עם
דודה ודודתה במועדון־לילה בכיכר־אתרים.
ציון השתכר שם עד איבוד החושים. הוא
החל מדבר בצורה מכוערת אל טובה, ולא
יכול היד, להגיע אפילו לביתו. הצעירה
הנבוכה נאלצה לבקש מניירת של המיש־טרה
לעזור לה להחזירו לביתו. שם ביקשה
מאחיו שילווה לה כסף למונית, כדי
להגיע לביתה.
התוצאה של בילוי-ערב זה היתה שטובה
החליטה לסיים את יחסיה עם ציון, וסירבה
להיפגש איתו שוב.
לדבריה, הגיב ציון באלימות על הפירוד.
הוא איים בהתאבדות ובזריקת רימון
לבית הוריה, אולם היא לא חזרה בה.
אונם כתחנה. רק אחרי,חודשיים נפגשו
השניים, במיקרה, בקיוסק המוכר בו־רעקאם
בתחנה־ד,מרכזית בתל-אביב. טובה
ישבה שם עם ידיד בשעת לילה מאוחרת,
וציון נכנם. הוא אמר כי עליו לשוחח
עימה, וחיכה עי שידידה עזב את המקום.
אז האשים אותת כי היא שוכבת עם אחד
בשם מידו, שיש לו דוכן בתחנה־ד,מרכזית.
טובה הכחישה זאת בתוקף, ואף הסכימה
ללכת מייד לביתו של מירו ״ולעשות
פנים״ — כלומר, לצאת לעימות אתו.
כבר בדרכם למירו החל ציון מכה אותה
וסוטר לה. כאשר עברו לייד מחסן חשוך
פתח אותו במפתח שהיה בידיו .,ואילץ
אותה להתפשט ולשכב עימו שם. בכיסו
נשא סכין־לחם ארוכה.
על אף המכות, האיומים והמגע המיני
הכפוי לא התכוונה טובה לפנות למיש-
טרה. אולם הקש ששבר את גב הנערה
היו מכות שקיבלה מאחותו של ציון. זו,
שכנתה, התנפלה עליה, ביזתה אותה וחיכתה
אותה על שהיא מציקה לאחיה.
רק אז פנתה טובה למישטרה.
גלי־חשמל לשופט. מאחר שגם בעת
הבעילות הרצוניות, כאשר ״יצאו״ יחד,
היתה טובה קטינה, נאשם ציון על־ידי
הפרקליטות בבעילת קטינה. על הערב ב־תחנה־ר,מרכזית
נאשם באינוס, באיומים
ובחבלה.
בימי מעצרו הפגישה אותם חמישטרה
כמה פעמים במכונית מישטרה, אשר ללא
ידיעתם היה בה מכשיר הקלטה סמוי. מ־תמליל
ההקלטות הסתבר כי ציון ניסה
להדיח את טובה לחזור בה מעדותה נגדו.
הוא עשה זאת בדרכים שונות, והתמלי־לים
מהווים חומר סאטירי מעולה.
מצד אחד סיפר לה עד כמה רוצים
(המשך במנזוד )75
* שס בדוי מפני שהנערה קטינה.
העולם

הזה 2182

כשתצפהב־(2£ם דה 111תיווכח
ש ל פני ךטלוויזיהצב עו ני ת
מיו חדתב מינ העםנ תוני ם
ההופכיםאתהצ פי הבהלחויה
או רקוליתמר שי מ ה.
מ נו רתמסך £ 8 .ק511

מצטיינתב עו צמת או רחזקה
במיוחדומעניקהלצב עי ם
חדותמירביתו גוון טהור
ו מ קו רי.
מחשבמיוחדמעניק די ו ק
מוחלטל גו ו ני םוא ין צו ר ך
בויסות נו סףבמשךכלחייו
הארו כי ם של המקלט .

* בקרתתדראוטומטית כ<)
המבטיחה כוון תמידילתד רי ם

* מסך ענ ק 27אינטשורמקול
חזיתי רב עוצמהמגדיליםאת
הנ אתךוהת כניו תשאתה או ה ב
מתמלאותח יי ם. כלתנועה
ו צ לי לנר אי םונשמ עי ם
בבהירותוחדותואתה הו פ ך
לחלק מן ההתרחשות.
( 2£ם ז 111.7מאפשרתלך
ל ב חו ר 20תכניות מן הזכר ון של
יחידתהבקרהמסוג * 501א 5 £
המגיבהלמגעהקלביותר של

אצב עו תי ך. יש לך שליטהכפולה
על גוון הצבע, הבהירות, ה ני גו ד
ו עו צמתה קו ל ש או תםאתהמ כוון
במקלדתהאלקט רוני תהק בו ע ה
בטלוויזיה, אוב עז רתמתקן
״ שלט ־ רחוק ״ מ שו כלל, מבלי
ל קו םממ קו מ ך. אי תו ת מו א ר
ב מאשרקליטתהוראותיך
על י די המקלט .
בו אלר או תאת ( 2£ם ז 1_7
ותחיהאתההתרחשות.

אולטראווקס.
תבין את ההבדל
במבט אחד.

טלוויזיה אחרת
רק מראה לן
את ההתרחשות.
עם (2£ם4¥1א־טע

אתה חי אותה.

שיזוף יפה הוא שיזוף נכון

הקיץ א ת רוצה להיו ת שזופה שזופה
ולהנות מן השמש בלי לחשוש מפניה.
לראשונה לרשותך פתרון מושלם
לשזוף יפה ונכון: סדרת תכשירי
השזוף של 80^101:400 שפותחה
במעבדות 1* 0 .1בארה׳יב, מכיל ה
פילט רי ם( מ סנני שמש) המב טי חי ם לך
שזוף אחיד ומושלם, ולעורך — הגנה
מירבית.

אנו $

1011^ 0א]_ 2 81 לבחירתך תחליב או שמן, מיועד לבעלות
עור כהההמש תזפו ת בקלו ת וללא בעיות.
4תחליב שזוף המיועד לבעלות עור רגיל
(011481
שרגישותו לשמש ממוצעת.
6תחליב שזוף לבעלות עור רגיש ועדין
(01 481
במיוחד.
לאחר שזוף, תחלי ב ה מיועד לצנן א ת העור
)1 1 4 6 0
הלו ה ט ולהוסיף לו לחות. פעולה כפולה זו שומרת על שזוף
אחיד ו מ עני ק ה לעור רכות ורעננות.
לשזוף ללא שמש, אלההמ תבי שו ת להר או ת
(01-1481
בחוץ כשעורן עדיין לבן — יכולו תמעתהלהת חי לאת השזוף
בבית!
הקיץ הב טי חי לך צבע משגע — בדרך הנכונה.

שיזוף יפה הוא שיזוף נכון

בבואך לבחור א ת סמ^נוס * 511המת אי ם לך שימי לב
למספרים ה מופיעי ם על גבי התכשירים: הם יעזרו
לך להח לי ט איז המהםמת אי ם לעורך.
רשבסק, פדיליך

8 011480 נו$
ממוצרי היופי של \.5 ./ט
להשיג בתמ רו קיו ת ה מובחרו ת ובבתי המרקחת.

לחסוך

בהזמנות בחורה שהסתובבה כמה !שנים בעיר
הזו והייתה רווקה מבוקשת מאד, היא
עמידה טמיר. שמה קישט את טורי־הרכילות
לא פעם, בעיקר בגלל רומן
ארוך, שהיה לה עם גבר נשוי, ששמו
אינו ניתן לפירסום. אך לא רק רומנים
העסיקו את השובבה הזאת. היא עבדה
כאשת יחסי־ציבור ברשת מלונות גדולה
בארץ. אחר־כך עברה לעבוד ביחסי צי בור
אצל הבמאי מנחם גולן. דרך
עבודתה היתד, תמיד נושא להערצה אצלי.
עמירה יתמיד ידעה איך לבנות סיפור
ואיך להכניס אותו לעיתון. היו גם שמועות
שאם לא היה לה סיפור, היא ידעה
להמציא אותו.
עד אשר פגע בה חץ־האהבה ששלח
קופידון. חץ כזה דוקרני שעמידה חדלה
לעבוד והתמסרה לגמרי לאהבתה. נושא
הרומן שלה הוא מהנדס בשם יצחק
פרפר. הוא הגיע אליה אלמן עם שני
ילדים, כאשר בתו הגדולה כבר בת . 15

עמידה טמיר
עמידה לא רק חדלה׳ לעבוד, גס שעתה
את צבע שערה הג׳יינג׳י לשחור. כל מה
׳שהעסיק אותה בשבועות האחרונים זה
חיפוש ידידה, בחירת רהיטים מתאימים
ומכונית חדשה. אך ההפתעה הגדולה ביו תר
של עמידה הייתה חתונתה. יום אחד,
בשעות הבוקר, הלכה עם יצחק לרבנות
ושם נישאו להם השניים בשקט.
״כולם עובדים בשעות הבוקר וזה חסך
לי עשרות הזמנות לכל ידידי הרבים״,
הסבירה הכלה הטריד, אחר־כך. אך פטור
בלא מסיבת חתונה זה לא ילך, לכן מבטיח
הזוג הצעיר, שאחרי הרצת נישואיו קצרה
הם יעשו מסיבה גדולה לכולם. אני ממש
לא יכולה לחכות.

אהבה בריקוד
אהבה יפה יכולה לצמוח בכל מקום,
אפילו במקום עבודה, כאשר שני בני-
הזוג עסוקים מעל לראשם בעבודתם.
ואהבה כזו צמחה בלהקת עינבל.
לתוכניתה החדשה לקחה עינבל את ה־מלחין־זמר
המוכשר יוני רכטר, בנו של
הארכיטקט יעקב רכטר, בעלה של ה שחקנית
חנה מרון. תוך כדי עבודה, צדה
עינו את עוזרת הבמאי של הלהקה, אי רים
רוזנכרג. איריס בת ה־ 22 מוכרת
מאד לכל הרקדנים, מאחר שבתוקף תפקידה
היתד, מעין רס״ר מושמעת ושמרה
על הסדר בעת החזרות. אך זה לא הפריע
לה להיענות לחיזוריו של המלחין הצעיר. .
בכל יום, אחרי שעות העבודה, נראו
השניים מבלים בצוותא במקומות הבילוי
המקובלים בתל־אביב. גם בהצגת הבכורה
של עינבל ישבו השניים בצוותא, אירחו
את אבא יעקב ואשתו השחקנית.
אם זה לא סימן לרומן חדש אז אני
כבר לא יודעת מהו סימן.

דחטוך פרנסה
תמיד שמענו על ישראלים שמצליחים
בחו״ל, ומכל הסיפורים שמגיעים אלי
אני כבר לא יודעת למי ולמדו להאמין.
אבל עכשיו, אחרי שיצא לי לראות את
הדברים בסו עיני, אני יכולה לספר לכם
סיפור הצלחה אמיתי, שהגיבורה שליו היא
אשת־אשכולות אמיתית. כוונתי לשחקנית
התימניה היפה שנית כתר. הבחורה
עזבה את הארץ כבר לפני שנים רבות,
הסתובבה בעולם, עשתה עינים למפיקים
ולאנשי מיקצוע רבים בלונדון, ניו־יורק,
ועכשיו בלוס־אנג׳לס. וכל זה למה? כי
בראש הנחמד שלה יש רק דבר אחד:
להיות שחקנית מצליחה שאת שמה יזכרו
אנשים רבים ככל האפשר. ואומנם, מזה
חצי שנה היא מאכלסת דירת־רווקות יפה
וקטנה ברחוב מכובד בסביבה טובה, רצה
לפגישות בצהרים ולחזרות בערב, כי תא מינו
או לא היא מצאה את זה שהציע לה
חלק נכבד בהצגה שקורמת עור וגידים.
תפקידה של שנית הוא אומנם לא ה מרכזי,
אבל עדיין בהחלט בולט. אבל זה
עדיין לא הכל. וממה חיים בינתיים? אז
לשינית הזאת שמתיידדת בקלות היה גם
לזה פתרון שאומנם בא בהרבה יותר מזל
משכל, אבל עדיין מזל שבא. ישבה לה
זו שחורת-השער בעלת עיני־השקד, ב־מיסעדה,
ביום בהיר אחד וליידה ישב
בחור אמריקאי שכולו היה נרגש ונפעם
לקראת פגישה לקבלת עבודה. הבחור, ש־

סוף־סוף — חתונה

ח תי כו ת

אף־פעם לא אהבתי את החתיך הישר אלי
המצוי, המשמיץ ביכולת המינית שלו
ובכוח־המשיכה שלו לגבי נשים. אבל
החלטתי, בכל זאת, לספר לכם על מארק,
אחיו הצעיר של הצייר שמעון אכישר.
ובכן השוויצר התורן עובד כאמרגן אמנות
בוושינגטון ומגיח ארצה מדי פעם,
כדי לספר לחבר׳ה את כל עלילותיו. רק
בא וכבר התחיל. הוא בילה ערב עם אחיו
ועם ידידתו, הספרית ליזה ככיוף. מן
היון להון, התערבו השניים, כאשר מארק
מאיים לטלפן לספרד, לחברתו התורנית,
דיילת בחברת תעופה ספרדית, בשם
קונצ׳ה זיים, שתבוא מייד לכאן. האח,
׳שמעון, אמר שהוא לא מאמין שהיא
תבוא, ואז -נטל מארק שלנו את שפופרת
הטלפון וכעבור 24 שעות זריזות, נחתה
הקונצ׳ה בארצנו הקטנטונת.
יומיים שלמים בילתה כאן עם מארק
ואחר־כך חזרה למדריד. אחרי הכל, הבן־
אדם צריך גם להתפרנס. מה עשה מארק?
הסתובב לו ברחובות תל־אביב, צד נערה
מקומית בשם •טרה אדמוני, מעצבת
אופנה, ובילה עימה את שארית חופשתו
בארץ• אך כל דבר טוב צריך להסתיים,
כמו שלמדתי מנסיוני, וגם סיפורון קצר צר
זה נגמר. מארק טס לשווייץ בענייני
עבודה, וטילפן בכל יום לאדמונית ישלו.
אחרי שווייץ הוא מתכונן לטוס לקאהיר
למשל, שם הוא עומד לגלוית צייר מצרי
ולהביאו לאמריקה. כאשר נשאל השובב
הבינלאומי מה דעתו על חתיכות בעולם,
השיב ללא היסוס כל החתיכות הספרדיות,
האמריקאיות והשווייצריו׳ת שלי הן
על א־כיפק, אבל אין תחליף לישראליות.״
פה נירגע תי.

כוכבנית שנית כתר
סוף־סוף — סרט
הוא מורה לסיפרות־אנגלית, סיפר לשנית
מה היא העבודה והיכן אפשר לחפש אותה
,׳וכיום יושבת לד, שנית על תקן של
מורה לסיפרות־אנגלית לילדים באחד מ״
בתי־הספר הטובים של בברלי־הילס. אז
מה אם הבחור מחפש עד היום עבודה?

ואם ההצגה ׳תהיה הצלחה גדולה, מבטי חה
שנית לבקר בארץ לעיתים יותר ׳תכו פות.
לעת עתה היא מתמחה בבישולים,
׳ומזמינה לביתה את מיטב התוצרת ה ישראלית
ששוכנת אחר כבוד בלום*
אנג׳לם.

ג במיג 1ר הערבי

נדמה לי שזו הפעם הראשונה, או בין הפעמים הראשונות שאני נותנת לכם סיפור
רכילות עסיסי על המיגזר הערבי, מסתבר שגם שם יש דברים כאלה, שבינו לבינה.
המדובר הוא באחד האנשים הכי חשובים בכפר טירה שבמשולש. אני מתכוונת
לטארק עכד־אל־חי, מי שהיה במשך שנים רבות ראש המועצה־המקומית והיום
סתם חבר־מועצה וגם מנהל בית־ספר.
טארק היה נשוי באושר, ובכפר מרננים שגם בעושר, לאשר, שילדה לו חמישה
ילדים, כשהבכירה שבהם היא כיום בת . 17 אולם יום אחד חל אצלו מהפך פרטי ביותר.
הוא גילה, ממש בכפר שלו, את עורוק מהא עבד אל־פתאח, צעירה שחרחורת
בת ,25 בתו של אחד מבעלי האיטליזים של טירה. פעם יכלו הערבים פשוט לאמר
לאשה הפרטית שלהם שלוש פעמים ״את מגורשת,״ והעניין היה מסתיים. אולם היום המצב
שונה. טארק אומנם גרש את אשתו אצל הקאדי, אבל עכשיו הוא צריך לגרש אותה גם
בבית־המישפט, וכאן מתחילות הצרות. האשה לא כל־כך רוצה להתגרש.
אולם בכפר הכל מקווים כי טארק ועורוק יוכלו סוף־סוף להיות בעל ואשה. אמר
לי אחד מקרוביו של טארק :״הם כל-כך אוהבים, עד שאנחנו סולחים לו שהוא עזב את
אשתו בשביל בחורה שיכולה להיות הבת שלו. העיקר שהאהבה תנצח.״

אהבת
י־הציבוד
הרבה זמן לא סיפרתי לכם על מה ש קורה
במיזנון־הכנסת. תאמינו לי, שאפשר
להביא משם רומן עסיסי מדי שבוע ב שבוע!
,מפני שלא רק לצעוק יודעים
בבית־הנבחרים שלנו, אלא גם לאהוב.
הסיפור הנוכחי הוא על ריכי ו א כנ ד
ת בו רי. תשאלו אותי מה הם קשורים
לכנסת, ואני אשיב לכם: הם לא קשורים,
אבל בכל זאת יש קשר. ריבי כתבת
ידיעות אחרונות בירושלים, ואבנר, מי
שהיה כתב ידיעות אחרונות ועכשיו חזר
למחלקת־החדשות של קול ישראל, היו
כפי שאתם מבינים לפי זהות שם־המישפ־חד״
בעל ואשד! .אבל יום אחד נגמר להם
לזוג היפה הזה, וכל אחד הלך לדרכו,
אם כי עדיין י!ש ביניהם עסקים מיסחריים
משותפים. ריבי מצאה לה במהירות איזה
רופא צעיר, ועברה להתגורר איתו, אבל
אבנר החליט להיות בררן ולהמתין.
ומתברר כי הסבלניות משתלמת. עתה
אפשר לראות את אבנר ואת שרהל׳ה
יצחקי כזוג לכל דבר. וכאן מגיע הקשר
לכנסת, מפני ששרל׳ה היא הדוברת ה־בלתי-ימעורערת
של יושב־ראש הכנסת,
יצחק שמיר, ותפקידה בחיים הוא ל
הסביר
לעיתונאים, ביניהם גם אבנר, כמה
שמיר נהדר וכמה שמיר לא עושה שגי אות
אף־פעם ,׳וכמה שמיר הוא טלית
שכולה יתכלת.
שרהל׳ה היתר. כל-כך עסוקה בשמיר
•שלה ובפירסומו החיובי בעיתונים, עד
שהכל החליטו כי הצעירה הנאה הזו היא
הבתולה היחידה המסתובבת בכנסת. אולם
גם ילה הגיע הגואל. כאשר ניסתה להסביר
לאבנר תבורי כמה שמיר נהדר, היא
גילתה, כי בעצם אבנר נהדר יותר, וכך
צמח לנו זוג חדש.

אבנר תכורי
סוף־סוף — רומן

ך* מה הרוויח הווארד יוז המגוח, ב-
מיבצע השתלטותו על חברת טי־ וו־איי?
כמה הרוויח ברני קורנפלד, מייסד
חברת אי־או־אס, ממכירת המניות חסרות
הערך ב־ 2.5מיליארד דולר? כמה הרווי חה
קבוצת הספסרים הבינלאומית. באמצ עות
הרמת מחירי הזהב בשנות ה־.60
בנסיון להתמודד עם הבנק-הפדראלי-ישל-
אמריקה, כפי שתואר הדבר בסיפרו של
הבנקאי פול ארדמן, מיליארד דולר על
בטוח 7
איש אינו יודע, אולם בחוגי הכספים
הבינלאומים מדברים באחרונה בהערצה
על מיבצע הספסרות הבינלאומי הגדול
של יהלומני ישראל. אלה חיכו, בשלב
הראשון, את אחת מחברות החזקות בעו־

ה אז ר חי ם
שמעל ל חו ק

,אווי ״

ך• חמור מכל הוא נסיגת האוצר מ !
1החלטות קודמות בדבר אכיפת חוקי־ישראל
על ענף היהלומים. בנסיגה זו לו־

היהלומנים הווויחו
500 מליון דולר
במיבצע־ספסחת גדול

,*,ווויי״

לם, סינדיקט־היהלומים הלונדוני של דה־בירס,
וגרפו בשנים 1966—1968 קרוב ל־
500 מיליון דולר ריווח ללא סיכון, כש המימון
בא מבנק־ישראל.

1111 יי*י

שיא ישראלי
עולמי
ף, תחילת שנת 1966 החלו היהלומ־
״ נים הישראלים להשקיע כספים בצבירת
מלאי של חומרי־גלם, בנצלם את
המימון הזול שקיבלו מבנק ישראל. אין
הוכחות כי היה זה מיבצע מתואם ומנוהל
בפיקוח אחיד. עובדה היא, כי חלק־הארי
של היהלומנים החל משקיע ביהלומים,
רוכש חומרי־גלם יותר מן הדרוש לעיבוד
ולייצוא.
בנק־ישראל מימן ועודנו מממן ליהלומ־נים
את רכישת הגלם, מלווה להם את
הכספים הדרושים לרכישת היהלומים ה גולמיים,
מחייבם בריבית של 0/0ד לשנה.

לאומית כיום היא /0״ 14 לפחות. הקטנת
הריבית מצד בנק־ישראל הביאה להקטנה
מיידית של רכישות בישראל, שכן קניי נים
אמריקאים, למשל, עשו חשבון, כי
כדאי להם להחזיק סחורה בישראל, בריבית
זולה של בנק ישראל, תחת להעבי רה
לניו־יורק ולשלם על המלאי ריבית
כפולה.

11י 1ייי ״

, .ן -י •* 111111
״ דייי 1111 11זייו

**ן 11מיי

541

עכשיו הם מסובים
לשלם מיסיס ומפידיט
את הוקי המדינה

הנודסה ויהלומים: האם דה שטח אנסטויטוראל׳?

חם חבר הוועד־הפועל של ההסתדרות, מתי
דויד, המוחה על ההקלות הלא־חוקיות ל־יהלומנים.
במיכתב
ששיגר דויד לשר־האוצר, שימ חה
ארליך, הוא מצביע על כתבה בכתב-
העת של היהלומנים, יהלום, שבה צוטט
שר־האוצר, בדברו באסיפה הכללית של
היהלומנים. באותה אסיפה הצהיר ארליך :
!• ״אני יכול להבטיחכם, כי אף איש
העוסק ביהלומים לא -יפשוט את הרגל
בגלל מס־הכנסה.״
• ״אני לא אצפה לגבות מן הענף יו תר
מסים, ואני מסכים עם האומרים שיהיו
רבים אשר ישלמו פחות.״
• 1״הנהלת הספרים בענף לא תהיה
כרוכה בחוק הפלילי. ממילא לא יינקטו
צעדים מישפטיים או פליליים במילוי ה תקנות
על ניהול הספרים.״
פירוש הדבר הוא, ששר האוצר הורה
שלא להחיל את חוקי ניהול־הספרים ו־גביית־מם
על ענף ישלם במשק. בהתאם

הימור ונד הונודם

מ־ 1966 ועד 1968 היתד, הריבית הרגילה.
׳ששילמו יהלומנים מחוץ לישראל על מי מון,
יותר ם 107 כך נמצאו יהלומני
ישראל בעמדה נוחה לצבירת המלאי, ל

סיכון עצמי. יהלומני ישראל צברו
׳תוך ישגה מלאי בהיקף של יותר ממיל יארד
דולר מעל לנחוץ לעיבוד הרגיל
ולייצוא השוטף. במיבצע השתתפו גם
יהלומנים אירופים- ,שרכשו יהלומי־גלם
באמצעות שותפים ישראלים וניצלו את
המימון הזול של בנק־ישראל.
הריכוז העצום של מלאי יהלומי הגלם
היה כולו מסוג מלאם. אלה אבנים בגודל
בינוני, שבהן התמחתה ישראל והיא של טת
על שיווקם בעולם. יותר מ־ס/ס 80 מכלל
מכירות המלאס הן בידי ישראל, הרוכשת
כמות מקבילה של יהלומי גלם מסוג זה
מסינדיקט־היהלומים הלונדוני.
התוצאות של צבירת המלאי הגדולה לא
איחרו לבוא. במחצית השניה של 1977
ובמשך שנת 1978 היתה עליה מסחררת
של מחירי יהלומי הגלם מסוג מלאם בעו לם!
מחירם עלה ביותר מ־ס .707 התייק רות
זו גררה התייקרות מקבילה של ה יהלומים
המלוטשים. התוצאה: צוברי ה מלאי
בישראל הרוויחו, כתוצאה מהתייק רות
זו, קרוב ל־ס 507 על שור המלאי. יש
להביא בחשבון, כי הריווח היה כולו נטו,
שכן היהלומנים היו פטורים אז, כמו היום,
מניהול ספרים ותשלום מיסים כחוק.
לפי הערכת ראשי סינדיקט־היהלומים
בלונדון, עשו היהלומנים הישראלים דיווחים
של קרוב לחצי מיליארד דולר, במיב־צע
הספסרות הגדול בעולם.
וילות ומכוניות-פאר
ר* תקופה זו גדלה הבורסה הי׳שרא־ליית
והוכפל מספר חבריה. גם כמות
המלטשות והעובדים הוכפלה, וניבנתה
בורסה נוספת חדשה ועוד כמה בורסות
קטנות. הכספים זרמו כמים. רק בדיקות

כלכליות מדוקדקות תגלינה כמה תרם
מיבצע ספסרות זה. לאינפלציה. המדובר
הוא בכ־ 500 מיליון דולר רווחים נקיים,
שחלק ׳ניכר מהם הוכנס לחשבונות בנקים
בשווייץ, חלק הוחזר ארצה ותורגם ל ווילות,
מכוניות־פאר והשקעות שונות.
בכל התקופה הזו לא הצליחו רשויות ה־מיסים
לשים יד על הרווחים, והיהילומנים
המשיכו לשלם מיסים לפי ׳תחשיב מגוחך
שקבע כי יהלומן מרוויח בערך כפועל תע שיה
מעולה.
בתחילת 1978 גילה סינדיקט היהלומים
הלונדוני, בי מיבצע הספסרות הישראלי
מאיים על הענף כולו, שכן התייקרות
מחירי המלוטש הביאה להקטנת הקניות.
הסינדיקט החליט ללמד את הי-שראלים
לקח, לקזז לטובתו חלק מריווחי מיבצע
הספסרות. הוא העלה את מחירי יהלומי
הגלם שרכשה ישראל בכ־ס407׳ בכמה
שלבים. מכיוון שלא ניתן היד, לייקר עוד
את מחירי המלוטש, נאלצו הישראלים
להקטין את דיווחיהם -בהיקף דומה ל ייקור
הגלם. תוך שנה הסתיימה החגיגה
הגדולה. במחירי הגלם החדשים הרווחים
היו קטנים, כרגיל, אולם השפל שגרמה
ההתייקרות הקודמת הביא להקטנה דראסטית
של המכירות הישראליות.
עתה באו ראשי היהלומנים והחלו לוח צים
על ראשי האוצר להקל עליהם׳ בגלל
המשבר, ולא לחייבם בתשלום מיסים,
ככל האדם. דומה הדבר לזה שרצח את
הוריו וביקש רחמים בנימוק ״יתום אני״.
בנק־ישראל הסכים זה עתה להקטין את
הריבית על המימון ליהלומגים מ־,90/0
השער שנקבע בינואר השנה, לשער של
ס .7.940/הקטנה זו נקבעה באותה שעה
שבה הורתה הממשלה על ביטול הסובסידיות
להלוואות לתעשיה היצרנית ועל
העלאת הריבית לתעשיה. לענף ספסרי
ממשיכים לתת סובסידיה. הריבית ד,בינ־

לחוק חייבים היהלומנים, החל מאפריל
השנה, לנהל ספרים. להגיש הצהרות־הון
ומאזני־פתיחה. עתה הורה •שר־האוצר שלא
(המשך בעמוד )64

החשבונית שתביא לך חצי מליון ל

פיאנו באר
ע הזמר פסנתרן מישל.
אוירה מקסימה ואינטימית.

שלמתי לרופא
בקשתי חשנונית
אולי בזכות
אותו חישבון
אגריל׳ חצי מליון.

מבחר מזטים * בר עשיר.
אומנים אורחים.

פתוח כל ערב.

ערבי צעירים
במועדון 5
לתרבחז חדשה

בכל לן דה בכל תשלום
היה אדיב ומנמס
וז כו רל קחת חשבונית
אולי זאת
חשבונית הפרס.

רח׳ הס ,5תל־אביב,
סל׳ 297263

יום שלישי3.7 ,
יוקרן פירטו של
צ׳אדלי צ׳אפלין

איך להשתתף?

איזו חשבונית לא תשתתף בהגרלה?

בקשו חשבונית בכל קניה. כאשר אספתם חשבוניות שסך כל סכומי
הקניה הרשומים בהן אינו נסוך מ־ 5.000ל״י, הכניסו דמעטפה,
רשמו את שמכם, כתובתכם ומספר תעודת הזהות ושלחו אל:
הגרלת חשבונית הפרס
הנהלת המכס, ת.ד 3900 .ירושלים
או למסור לאחת מהכתובות הבאות:
. 1ירושלים, בית המכס, קרן היסוד 20
. 2תל אביב, בנין משרד האוצר, אחד העם 27
. 3חיפה, בית המכס, שער הנמל 3
.4באר שבע, אגף מם ערך מוסף, פסז׳ אינקו
כל מעטפה שתגיע בחודש הראשון או השני תשתתף בהגרלת ביניים
אחת, ובהגרלה הגדולה. מעטפה שתגיע בחודש השלישי משתתפת
רק בהגרלה הגרולה.

חשבוניות של משרדי הממשלה, רשויות/מקומיות, מוסדות חינוך
בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים, כרטיסי טיסה והפלגה ובן
כרטיסי נסיעה באוטובוס וברכבת, ורכישת רכב פרטי חדש.
כן לא יוכרו לצרכי הגרלה חשבוניות של עוסק בקשר לקניות
עבוד עסקו. ההגרלה תיערן־ בפיקוחה של ועדה ציבורית.

ככר קדומים ,14 יפו העתיקה.
הזמנת מקומות:
טל8 .ו 03-8290

ה די ק ט טו ר הגדול
ס התוכניות מתחילות בשעה 9.00 בערב.
המועדון פתוח משעה 8.30 בערב.

| טרמפ

איזו חשבונית תוכל להשתתף בהגרלה?
. 1חשבונית .2קבלה . 3תלוש קופה רושמת
החשבוניות שיוכלו להשתתף בהגרלה יהיו מתאריך 1.6.79
והלאה. על כל אחד מהשלושה יהיו מודפסים:
שם וכתובת המוכר • מ ס׳ עוסק רשום ב מע״ מי מס׳ סידורי שוטף (רץ)

מי שמוכר בלי חשבונית עושה חיים על חשבוני.

| לחייל

משרד האוצר/אגף המכס והבלו

6ה שלווה בל ב ים.

במחיר של 5,600ל״י בלבד כולל מ.ע.מ.

הקיע צ* לחופשה משגעת:וצאת דופן על 8031 חט * 3ספינת השעשועים של,.קופל״
תאים כפולים וממוזגים • פנסיון מלא • מטקאות קלים חפט״ם ! יציאה מאילת בכל יום ואטון וחווה ביום שיטי.
המסלול: אי ל ת -דאס בו דקה -דאס אבו גלום-ד• ץ הב-טידאן־ ש אדט א־ שי ר -ראס מו חמד -טיר אן־ אי ל ת

יי 1י ^ |

8031 ן וט <-3ו מצוידת בכל טדווט להעניק לצוללים
חופטת צלילה בלתי נטכחת י 2מחזורי צלילה ליום י

• במחיר של 6,600 :לייי בלבד בולל מעיים •

0י 1ר י ״ י ם

¥ .וזבוהב . .ק ״ אחןקותבט״ מ

העולם הזה 2182

משדד מכירות ראשי״:קופל טורסיי,דחי הירקון ,252ת׳יא,טל 452111.
״קופל״ אילת, מרכז מסחרי חדש,טל7 .־4105־ 059 ובכל סניפי ייקופלייבארגן.

בדרביס עוונות
א פ עו רלה או תאת
האו7ן י 1וט ה א טלנ טי

אך אתס
המעדיפים לטוס בעידו הסילון
ב־ 0ו.<:,ם עם מירב הנוחיות

נ א לו א ת
מחירי הטיסה הנוחים וכן את
אפשרות חניית הביניים באיסלנד,
הפנינה החדשה
של התיירות העולמית

נסיוננו הרב
בטיסות סדירות מעבר לאוקינוס
ב 25-השנים האחרונות מבטיחות

ל ה פו ך
טי ס ה רגילה
לנ סי עהחותקת
מלוקסמבורג ליעדים שונים בארצות הברית
לטיס ה מיו חד ת זו מעבר ל או קי מ ס האטלנטי
התקשר עם סוכן הנ סי עו ת שלך או
ל אי ס ל ^ ד א ״ ררח׳ ל בו נ טי ן , 3 0ת -א
ט ל פוני ם6 2 4 8 5 4 , 6 1 2 0 4 3 :

/1 1011/10010ו 1£10ז?ש { 1ס ודוסח ע 6ח
/ברקי

מלכתה מי 1979
תטוס לאנגליה במטוסי חבות

הימור נגד ה עו ד
(המשך מעמוד )62
לנקוט נגדם כל אמצעי אם לא ימלאו
אחר הוראת ד,חוק.
במיכתבים נוספים לשר־האוצר חשף
מתי דויד את פרטי ההסדר החסוי ש נעשה
בין ענף היהלומים לאוצר, לפיו
ישלמו היהלומנים מס־הכנסה כך:
לשנת 1 — 1974 אחוז על ערך הייצוא
ברוטו; לשנים 1975ו־ — 1976 כנ״ל;
לשנת 1977״ ; 1.25 וכן תשלומים
קטנים יותר על יצוא שמעל 15 מיליון
דולר.
חיובי־מס אלה עומדים בסתירה מוחלטת
לריווח האמיתי בענף, אף ללא מיבצע
הספסרוית. בתיק אזרחי ;1155/73 בבית־חמוש
פטי המחוזי בחיפה, העידו כמה
יהלומנים על אחוזי הריווח האמיתי בענף.
היהלומן יעקב נופרבר, שהוא יצואן
מוסמך, העיד כי הדיווח הנקי 1ע בין
3.5?/0ל .5.50/,-היהלומן חיים פיפאניו מסר
דברים דומים. היהלומן יצחק נתנאל העיד
כי הריווח הנקי המינימלי הוא 3?/0
בשנת 1978 לבדה היה הייצוא הנקי של
הענף 1.3מיליארד דולר. לפי ההסדר
החסוי ישלמו היהלומנים כרבע מן המס
שהיה עליהם לשלם, ישאירו בידיהם את
ההפרשים שבין המם המוסכם לבין ה רווחים
שעליהם הוצהר בבית־המישפט^,
בסך 250 מיליון דולר! וזאת בלי ריווחי
מיבצע הספסרות, שרובם לא הוכנסו ל ישראל
כלל.
חוות־דעת מייוחדת, שנתן היועץ־המיש־פטי
לממשלה, הפרופסור יצחק זמיר, קב עה.
כי אין לשחרר את היהלומנים מחוק
ניהול־הספרים, וכיוון שלא עמדו בחוק
זה יש לגבות מהם שיעורי־מס מוגדלים
החל משנת המס .1975 הממונה על הכ1־
סות־המדיגה, אוריאל לין, אף כתב מיכתב
לעורך־דין ג. הולין, שבו קבע, כי שעורי
המם המוגדלים מוטלים והוטלו על הענף,
והחוק מייושם באופן מוחלט. גם: ציב־מס־הכנסה,
דב נייגר, קבע במיכתב פני מי
באוצר, כי הוא מממש את החלת שיעורי
המם המוגדלים.
דברים אלה מעוררים רק לעג אצל
ראישי היהלומנים ,׳המצביעים על מיסמכים
שבהם התחייב שר־האוצר לתקן את החוק
בכנסת, כך שהם ישוחררו מתשלומי מי סיס
מוגדלים. עד לרגע זה אין אף לא
יהלומן אחד, שהחל לקיים את החוק ולנהל
ספרים או ׳להגיש הצהרות־הון.
מבחינת מדינת־ישראל היהלומנים עומדים
מעל לחוק.

רת ההסתבכויות של יהלומנים בשנה האחרונה,
מאז החל סינדיקט היהלומים ב־מילחמיתו
בישראל. כולן נישמרות כ״עניין
פנימי״ של הבורסה, בתוך העדה.
הזעזועים והקשיים החלו אצל היהלומ נים
הקטנים. אך הם הגיעו עתה אל אחד
הגדולים בורסה. אריה קצף, נשיא התאח דות
תעשייני היהלומים, ומראשי הענף,
נמצא בקשיי נזילות והוא !מחזיק מעמד
הודות לתמיכות של הבורסה ושל נשיאה,
משה שניצר. קצף לא נבחר לאחרונה ל הנהלת
הבורסה, וכפיצוי מינה אותו שני צר
משקיף בהנהלה.
יהלומן גדול אחר, אריה פוזיילוב, הח ליט
לשים־לב לפיזור השקעותיו, יצא
משותפות גדולה במקרקעין עם הקבלן
אריה גניש.

הבר חו ת
וייצוא מדו מ ה
ך* די שלא למוטט כליל את התעשיה ה ״
ישראלית, הסכים עתה סינדיקט־היהלו־מים
הלונדוני להקטין בשליש את אספקת
יהלומי־הגלם שהוא מוכר ׳לישראל. לעו מת
מכירות ישל 62 מיליון דולר בינואר—
פברואר, הסתכמה המכירה האחרונה במאי
רק ב־ 40 מיליון דולר.
קשיי התעשיה והעבירות בגלוי ובידי עת
האוצר על החוקים, הביאו כמה יהלומ נים
לעבירות מסוג אחר. ישראל חתמה
הסכם עם יפאן, שלפיו לא ישלמו יהלומני
ישראל מכס על יצוא היהלומים ליפאן,
כפי שמשלמות מדינות אחרות. המכס
הוא בשיעור שיל /0י׳ ,4וזהו אחוז נכבד,
השווה כימעט לרווח־ברוטו ישל היהלומן
יעל יצואו.
כתוצאה מכך קפץ הייצוא הישראלי ל יפאן
בצורה חדה ותמוהה ביותר. אם

הסתב כויו ת
כ״עגיין פנימי״
^ עודות נוספות מחוץ לחוק הן טי ״
פול בודסית היהלומנים ביהלומנים
שנכנסו לקשיים עסקיים. במדינת ישראל
מחייב החוק כי מי שנכנס לקשיים ומוג־ישת
נגדו תביעה, מפעילים נגדו הליכי
בית־מ״שפט של כינ׳וס־נכסים ופיקוח צי בורי•
בבורסת היהלומים המצב שונה ל חלוטין.
הרצון
למנוע מגוך מים ״חיצוניים״ ,כמו
המישטרה או בתי־המישפט, ידיעת מה
שקורה בתוך הבורסה, הביא להקמת מער כת
מקבילה של שיפוט ואכיפה.
יהלומן שנכנס לקשיים, מובא לפני
ועדת-יבוררים של הבורסה, הפוסקת איך
ישלם את חובותיו, למי יישלמם ואיזה
אחוז של החובות יחזיר.
היו מקרים שבהם התברר !מעל לכל
ספק כי הסתבכות היהלומן גבלה במעשי
הונאה ועבירות פליליות, אך ראשי ה בורסה
העדיפו לא לדווח על כך לחשויות.
היהלומן יצחק היימן. נשאר חייב מעל
13 מיליון דולר לחברי הבורסה. בחקי רות
ועדת־הבוררים של הבורסה התברר
כי הוא הוציא יהלומים מחברי-הבודסה
ומכרם בחצי מחיר לאחרים.
חרף מעשיו אלה, הוא ממשיך להיות
חבר הבורסה.
בשבועיים־ האחרונים הוקמו ועדות־בור־רים
׳לעוד שני יהלומנים שהסתבכו. האחד,
דני סיני, חבר בורסת־היהלומים הגדולה,
נשאר חייב יותר מ־ 1.5מיליון דולר. ה שני׳
אהרון אחרוני, אחיו של בן־ציון
מיוניץ, המייסד והנשיא לשעבר של הבורסה
הקטנה נשאר אף הוא חייב סכום דו מה.
הסתבכויות
אלה הן האחרונות בשרש
חבר־־ועד
דויד
המדינה הפסידה
בשנת 1978 היה יצוא היהלומים ליפאן
ממוצע של 15 מיליון דולר לחודש, הרי
בפברואר השנה הוא קפץ ל 24-מיליון
דולר.
בדיקות הראו, כי !גידול זה לא בא מן
התעשיה הישראלית. מהיכן, אם כן, הגיעו
יהלומים אלה, הנשלחים ליפאן כסחורה
ישראלית?
התשובה ניתנה לפני כמה שבועות, כא שר
נתפסה בנמל־התעופה בן־גוריון שלי חה
של יהלומן גדול, בנסותה להבריח
ארצה יהלומי מלאם, בשווי כ־ 17 מיליון
ליריות. בחקירות הסתבר, כי אותו יהלומן
הבריח ארצה באחרונה יהלומים מלוטשים
מבלגיה בשווי של תישעה מיליון דולר,
והם נשלחים ליפאן כסחורה ישראלית
פטורה־ממכס, וכך ר,ם נהנים ממימון זול
של בנק־ישראל.
מעשה זה הוא עבירה, ישכן כדי להגן
על התעשיה המקומית אסור לייבא לישר אל
יהלומים מסוג מליאס. למרות זאת אין
מעמידים לדין את היהלומן, הממשיך ל יצור
יצוא מדומה לישראל.
כך ממשיכה תעשיית היהלומים לפרוח,
תוך הפרת החוק, באין מפריע ובידיעה
ועידוד של שר־האוצר, שימחה ארליך.

יגאל לביב
העולם

הזה

2182

ן 3״מ ׳ £0-1

1י• י •ר

לשקוע
בפורסא
של ״מרדד׳
ולהתחיל
את היום
מחדש
ל חזו ר ה בי תהל מזוג כו סי ת
ולש קו ע ב כו רסא הי פ ה פי ה של
״וו רדו״ .להת רוו חבמערכת
הי שי ב ה הנו ח ה, לחו שאתמתח
היו ם פג ולהת חי לאת היו ם
מחד ש...
״וו רדו״ מיי באתומ ציג ה
מער כו ת י שיב ה, חד רי שינה,
ח ד רי י לדי ם, מזנוני ם ו פינו ת
או כלמס קנ דינ בי ה, אי ט לי ה,
בלגי ה, הו לנ ד, אנ ג לי הומ תו צרת
״וורדו״.
תני ל בי תךאתהס גנון ו ה אוי ר ה
שאת או הבת. וורדו.

ר ח׳ ז׳ בוטינסקי 22
( מו לביח ״ רעסיס ) רמת ־ גן
פ תו ח כל יו ם
מ־ 20.00 — 9.00ב ר צי פו ת.
ביוםג׳ מ 14.00 — 9.00

העולם

הזה 2182

שיחו־צל״ש

השניים
החליטו לא לעשות זאת מייד,
אלא להמתין כמה שבועות, עד שתירגע
הסערה סביב פרשת חלבי ושר־החקלאות

לכתב מערכת־החדשות, ויקטור נח־מיאם,
על המיסמך המזעזע שהביא
(מבט, יום שלישי 19 ביוני) על ההתעללות
של מישרד־הבריאות בזקנים. נחמי-
אס גילה, שבגלל תקלה טכנית במערכת

חלבי, מצידו, הודיע בהזדמנויות רבות,
כי אם יודח מתפקידו יעזוב את הטלוויזיה.
נראה כי איום זה אינו משפיע על
ירון ולפיד, המעוניינים להיפטר ממנו.
לחלבי יש כבר היום הצעות רבות לע בודה
בעיתונים ישראליים, בעיתונים זרים
וברשתות טלוויזיה זרות. אין ספק כי
בעיקבות הסערה החדשה סביבו, והפיר־סום
העצום שהוא זכה בו ברחבי תבל,
ירבו ההצעות האלה.

מיסמך מזעזע

אריק שרון.

צוחק מ־ שצ1חק האגרון

כתס נחמיאס
מות הזקן
התשלומים של מישרד־הבריאות לא נש לחו
צ׳קים לזקנים ולמטפליהם במשך כמה
חודשים. עובדה זו גרמה עינויים של
ממש למאות זקנים בכל רחבי הארץ.
זקן אחד, תושב בית־שמש, אף נמצא מת
בדירתו. סיבת המוות: חוסר מזון, מיים
וטיפול.

סיקור ד דו ד
למנהל מחלקת־הספורט של הטלוויזיה,
אלכם גילעדי, על התיאור של מישחק
הגמר באליפות הכדורסל, ביום הרביעי
שעבר.
עדיין לא נערכה הבדיקה, אולם יש לה־

רק עתה התברר מה באמת הרגיז את
יוסף (״טומי״) לפיד בפרשת פסילת
הקטע מכתבתו של יגאד גורן (מבט 17 ,
ביוני).
לפיד, שצפה בכתבה כמה דקות לפני
שידורה, ביקש ממנהל מחלקת־החדשות
חיים יכין להוציא את הקטע. יבין שאל :
״אתה נותן לי הודאה או שאתה מציע ד׳
תשובת לפיד :״אני מציע.״
יבין התייעץ עם מנהל הטלוויזיה, אר*
נון צוקרמן, הכתב יגאל גורן ועורך
אותה מהדורת־חדשות, ישראל סגל,
והארבעה החליטו להשאיר את הכתבה ב מתכונתה
המקורית. כאשר הודיע זאת
יבין ללפיד, הסמיק לפיד ואמר לו :
״אתה צוחק עלי!״
לפיד לא ניסה כלל לערער על החלטת
אותם שהוא נתן להם זכות להחליט, נכנס
למערכת והורה לאחת העובדות, חנה
ארליץ, לחתוך את הקטע.
עתה טוען לפיד כי בתגובה הוציא יבין
בעצמו קטע מדבריו של אחד מאנשי גוש-
אמונים. דבר זה אינו נכון. יבין הוציא
את הקטע עוד קודם לכן, משום שלדעתו
היה ארוך מדי.

כתב חלבי
קנוניית ההדחה
מתברר כי הנהלת רשות־השידור אינה
עומדת מאחרי הבטחתה לפיצויים מוגדלים
לפינסקר, ועד היום. למרות שכבר
עברו שלושה חודשים מאז שפרש, הוא
עדיין לא קיבל אותם. כל פניותיו ל־סמנכ״ל
רשות־השידור לענייני מינהל,
שלמה עכאדי, נענו בהתחמקויות.
פינסקר החליט להביך את אנשי הרשות,
ואם תוך ימים ספורים לא יגיע לידיו ה*
צ׳ק, יופיע בבנייני הרדיו ויתחיל לנהל
את החדשות, כאילו לא התפטר מעולם.

בעוד גירעון לס־ ארי נמצא בחוץ־
לארץ, מאיים מנהל הרדיו לשעבר, חגי
פינסקר, לשוב ולתפוס את מקומו מאח רי
שולחנו של מנהל קויל ישראל.
כאשר פרש,פינסקר, הוא הסכים עם
הנהלת רשות־השידור על פיצויי פרישה
מוגדלים. פינסקר כבר מצא לו עבודה
אחרת, כמנהל חברת התקליטים סי־בי־אס,
אולם עתה הוא מאיים לבטל את התפט רותו
ולשוב לרדיו.

כבר

לחופשה בת חודש. לאותם שהתמרמרו על
כך נודע, כי היה זה התנאי של לב־ארי
לקבלת התפקיד המוצע, וכי אם לא היתה
הנהלת רשות־השידור מסכימה לתנאי זה,
ערב בחירתו של לב״ארי, הוא לא היה
מסכים לקבל את המינוי.
עוד לפני חודשים רבים הבטיח לב־ארי
לבנו, שתחת חגיגת בר־מצווה יקח אותו
לטיול בארצות־הברית. כאשר התבקש לב־ארי
לקבל עליו את תפקיד מנהל־הרדיו,

מנהל לשעבר פינסקר

הפסד כפול

לחזור ביגלל המחיר

ניח כי שידור זה, שהטיל עוצר בארץ.
היה השידור בעל שיעור הצפיה הגבוה
ביותר בתולדות הטלוויזיה בישראל. מיש־רד־התקשורח
והנהלת רשות־השידור עשי
מאמצים כבירים כדי לאפשר את השידור,
ובצבע, אולם גילעדי לא עשה מאמץ
כדי להרוג מהבינוניות האהובה כל כך
על חובבי הספורט, וכדי להבין שלא רק
קוראי הכותרות של עיתוני הספורט יצפי
במישחק, אלא עם ישראל כולו.
שידורו של גילעדי לא היה שוטף, וה־סיסמות
שהוא הפריח לא התאימו לתחנת
שידור מיקצועית, שהצליחה במיבצע כמו
האירוויזיון.

עבר, ואף הכין את המבט השני על האר כיאולוגיה
במצריים, כאשר הפרופסור
ייגאל ידין משמש לו כמדריך. החל ה מאבק
במלוא עוזו.
אהוד יערי, שכבר היה פעמים אחדות
במצריים, דורש לצאת לקאהיר שוב בחודש
הבא. אורי גולדשטיין חידש את
דרישתו למימוש ההבטחה שניתנה לו, ואל
אלה הצטרף גם גיל סדן.

הזסיון נום גיון ו״1

כאשר נודע לטלוויזיה כי ג ׳ץ ויין
נפטר, הורה מנהל-הטלוויזיה ארנון צו־קרמן
לאיש הקולנוע שלום שירן למ

אחורי המסך
הקנוניה נג ר חלבי

העזלס הזה 2182

כמו במוסדות ממלכתיים רבים אחרים
מתנהל עתה במחלקת־החדשות ויכוח על
השאלה מי יהיה השליח הבא של הטלוויזיה
במצריים.
אחרי ששימעץ טסלו־ חזר בשבוע ש
יצא
מנהל קול ישראל, גידעץ לס־ארי,

שדר גילעדי

יושב־ראש הוועד־המנהל, הפרופסור
ראובן ירון, ומנכ״ל רשות־השידור,
יוסף (״טומי״) לפיד, החליטו בשיחה
ביניהם, שתוכנה ידוע רק -למתי מעט,
להעביר את הכתב רפיק חלבי מתפקידו
כאחראי על סיקור השטחים המוחזקים.

המרוץ למצריים

מנהל בחופשה
חודשיים אחרי שנכנס לתפקידו,

פינסקר מא״ס לחזור

הוא סיפר זאת לראשי הרשות, והודיע
להם כי הוא חייב למלא אחרי הבטחה של
אב לבנו.

מנהל לב־ארי
חופשת חודש

צוא סרט של ויין כדי להקרינו בטלוויזיה.
שירן פנה לישראל פרוייליד, מנכ״ל
החברה המייצגת את. אס־ג׳י־אם, פרמונט
ויוניברסל בישראל, וביקש את עזרתו.
פרוייליך התקשר למנהל סניף שלו באירופה,
אך התברר שהלה נמצא בקאהיר.
אולם גם טלפון לקאהיר לא עזר. החרם
שמטילים מפיקי־הסרטים על הטלוויזיה הישראלית
דחה את הנסיון להנציח את זכרו
של ויין, ושירן חזר בידיים ריקות.

יום רביעי
27. 6
• מכאן ומשם (.)7.00
לפחות שני נושאים מעניינים
בתוכנית של הערב — הפרק
על הנודיסטים ותיאור פעילותן
של נשים בחיל־הנחתים האמ ריקאי.

עד אדונים ומשר
8 .00 הפרק שתוכנן לשי דור
ביום הרביעי שעבר, יום
מישחק הגמר של אליפות אי רופה
בכדורסל, ישודר הערב.
אמה האלמנה של הליידי מר-
ג׳ורי מגיעה לאייטון־פליים עם
בת לווייתה, מיס הוג׳ס, רווקה
מזדקנת שאביה היה איש־כמו־רה.
נוכחות השתיים בבית ב־לאמי
יוצרת מייד מתח וקינ אה
בין המשרתים. יום אחד
נעלמת סיכת היהלומים מקופ סת
התכשיטים של הליידי הז קנה,
והיא סבורה שהסיכה נג נבה.
בבית משתררת אווירה
קשה של חשדות הדדיים ורי־צ׳ארד
מורה להדסון לחקור
את המשרתים. בינתיים מקבל
הוטקינם הצעה מפתה להצטרף
כשותף למוסך, אך כאשר מנ סה
שותפו המיועד לפתות את
שרה, הוא חובט בו חבטות נמ רצות
ומסלק אותו מן הבית.

זעקות

ולחישות

10.00 לשוחרי אינגמר
ברגמן, הרצים לסינמטק בכל
פעם שיש סרט שלו. סיפורן
של שתי אחיות החוזרות לבית
הוריהן, כדי לטפל באחותן ה גוססת.
סרט של ברגמן משנת
.1973 בתפקידים הראשיים :

אינגריד טולין, לייב אולמן,
האריאם אנדרסון וקארי וסיל־וון.

יום
חמישי
28. 6
• פליפר
חיות־ים יורה
קליע מרדים,
לטביעתו. אבל
לו הצייד יוצא
את הדולפין.

0.32 צייד
בפליפר בשוגג
שעלול לגרום
אל דאגה. אפי אחר
כך להציל

פטארסקי

סיד אף לא סרט ערבי אחד.
זהו הסרט האחרון שבו כיכב
פאריד אל־אטרש, שנפטר ימים
ספורים לאחר סיום הסרטתו.
הסרט גדוש שירים וסצנות
סנטימנטליות. זוהי ההזדמנות
האחרונה לבקר במועדוני־ה־לילה
של ביירות שלפני מיל-
חמת האזרחים. עוד משחקים
בו: מרווד אמין וחוסיין פהמי.

לילי 0.20ג׳ורג׳

ברד, מאהבה החדקו של לילי,
הוא עשיר מופלג, ספורטאי וחובב
מירוצים. פטסי קורנוו־ליס־ווסט,
ידידתה של לילי,
מזהירה אותה מפניו, אד ל שווא.
פטסי מספרת לה כי
הוא מסוכן, שהרס כבר נשים
רבות, וכי היא עלולה לאבד
את מעמדה החברתי אם תהפוך
פילגשו. אולם לילי עושה דור
קא. יום אחד היא חוזרת ל ביתה
ומוצאת את ברד עם חב ריו
שתויים, בעיצומה של הי לולה.
היא מוחה וברד מכה
אותה באכזריות. למחרת הוא
מתנצל ומעניק לה טבעת אי רוסין
יקרה ומציע לה נישו אין.
לילי שוכחת את מאורעות
ליל אמש ומבטיחה לבדוק שוב
את האפשרות לקבל גט מ-

רוכבי

• מסך גדול מסף קטן
10.30 התוכנית תוקדש ל־

האופניים

10.00 לא הסרט האיטלקי
הקלאסי, המפורסם, אלא פרק
מחוך הסידרה השוטרת, בכי כובה
של אנדי דיקנסון, המו כרת
היטב לצופי הטלוויזיה
בירדן. לקרוא לפרק מהסידרה
השוטרת בשם רו עי האופניים,
מעיד על בורות של לישכת
דובר רשות השידור, בכל ה נוגע
לסרטים ולטלוויזיה. רוכבי
האופניים האיטלקי הוא אחד
הסרטים המפורסמים בתולדות
הקולנוע.

מולייר: ארמנד ומולייר

יום ראשון

יום ראשון שעה 10.00

• דפי אלבום (.)10.10
ג הקת בת־שבע מעלה תישעה
קטעי־ריקוד, שכל אחד מהם
הוא המחשה של דף מתוך
אלבום תמונות מסוגנן משנות
ה־ .20 הצ׳ארלסטון והטנגו הם
הקטעים המרשימים ביותר. ה כוריאוגרפיה
היא של דונאלד
מק־קייל, .

• הוואי חמש אפס
10.40 וינסנט קאואולי הוא
ראש אירגון פשע, שניספה ב־תאונת-מטוס.
לפתע מתברר
שהוא ביים את מותו, כדי ל הינצל
ממישפט, ועתה הוא מו פיע
בשנית ומנסה לארגן את
האירגון. אן וורינג היא גם
צלמת וגם חברתו של דני,
והיא מצלמת אותו, לגמרי ב־מיקרה,
והופכת מטרה לקואו-
אולי ולאנשיו.

שב ת
0.311 מתברר כי הבילהר־

• אגשים 0 .30 סידרה
חדשה של הכתב לענייני אווי רה
של הטלוויזיה חיים (״קיי-
מול״) גיל, שתספר בכל פרק
על איש אחר בעל סיפור אישי
יוצא־דופן. מי שניבחר לפתוח
את הסידרה הוא ישראל יר־דני,
מוותיקי הלח״י, תושב
רעננה• ירדני הסתיר בימי ה מנדט
לוחמי מחתרת, ביניהם
גאולה כהן ואחיו של ראש־הממשלה,
דויד בגין, ונמלטים
מכלא עכו. חצרו של ירדני
עמוסה עד לעייפה בגרוטאות,
מהם כלי נשק של אותם ימים.

• הבל נשאר כמיש־

פחח 8.30 על ארצ׳י נו פלת
צרה חדשה. הדודה ה זקנה
והחביבה של אדית מגי עה
לביקור, אולם אחרי כמה
ימים מתברר, כי אין לה לאן
ללכת והיא מתכוונת להישאר
אצלם.

• חיי מולייר (.)10.00

30. 6

סרט צייד הצבאים, על מיל-
חמת וייט־נאם, ולסרט הישרא לי
שלאגר.

• ע ד .) 8.00 ( 18 תוכנית
הפרידה של הסידרה לבני ה האחרונה
נעורים.
התוכנית
תוקדש למישאל ולשיחה על
נושאי החינוך המיני אצל בני-
הנוער, ותיזמורת הג׳אז של
עיריית תל־אביב תיפרד מה מסך.
במקומה של עד 18 יחלו
לשדר סידרה חדשה, תמול
עכשיו, שנוצרה על-ידי רות
דובנו. הפרק הראשון בסידרה,
שתוקדש לארץ־ישראל, יהיה
על 50 שנות סאטירה בארץ.
מוטי קירשנבאוס יחזור עם
ניקוי ראש שלו.

שוב, בגלל
הפרק שהיה
דר בשבוע
ראשון של

הכדורסל ישודר
צריו להיות משו שעבר.
מחזהו ה חולייר
זוכה לד.צ־

0.30 דובר רשות־השידור,
משה עמירב, עסוק מדי בבע יות
הפוליטיות של שני מנהליו,
הפרופסור ראובן ירון ויוסף
(.טומי״) לפיד. לכן נמסר
רק מעט חומר לעיתונאים על
התוכניות. הדבר היחידי שיוד עים
על הפרק של הערב הוא
שמו: השורשים של האגי.
* בועות 11.10 הרב-
סרן, אביה של ג׳סיקה, המא מין
שמילחמת־העולם עדיין
מתנהלת, חוטף את השכן, מר
קירבי, שאותו הוא חושב ל נאצי,
על מנת לחקור אותו.
קלייר נוקטת יוזמה ומספרת
לג׳סיקה על בגידתו של בע לה,
אך זו מסרבת להאמין.
דני מביא את ברט לביקתה
ביער, ומכריז על כוונתו להרוג
אותו.

אוכלים: גל
יום ראשון 10.50
נוספת נרקמת סביבו. האם,
מאדם בדאר, יודעת שהיחסים
בין מדלן ומולייר התערערו
והיא חושבת שאשה אחרת תפ תה
את המחזאי המבוקש ו משפחתה
תאלץ לחזור לחיות
בצימצום. היא מתכננת להביא
את מולייר לכך שיתאהב ב־ארמנד
הצעירה, שאותה היא
מציגה כבתה. ארמנד מנסה
תחילה לעורר את קינאתו של
דאן בטיסט ומתאהבת בו. ה שניים
נישאים ורק אז נודע לו,
שארמנד היא בתה של מדלן.
הלשונות הרעות לוחשות ש־מולייר,
בעלה, הוא גם אביה.
בעיצומה של דרמה זו פורצת
שערוריה נוספת סביב מחזהו
של מולייר, בית־ספר לנשים.
החוגים הדתיים טוענים, שה מחזה
פוגע במצוות הכנסיה.
ההצלחה הגדולה של המחזה
אינה מצילה את מולייר מהתקפות
אוייביו.

29. 6

יום שישי שעה 10.10

• דמישפחה (.)7.00

עני ורעב, הנודד בין כפרים
בחפשו גביר שיאמץ אותו ויז־מינו
אל שולחנו. משתתפים:

• תולדות הקיום בעולם
8.3 0סידרת־טבע

אוכלים

ונוכלים

יום שני
דפי אלבום: להקת כת־שבע

יום שלי שי

10.50 פרק נוסף מערוגות
החשק, על משורר עברי צעיר,

טוביה צפיר, ספי ריבלין, דובי
גל, נטע פלוצקי, חלי גולדנברג
ויפתח קצור. את המוסיקה
כתב מתי כספי.

• נגינת חיי (.)5.32

• לחופש 10.50 סידרה
חדשה בת ששה פרקים,
המספרת על אסיר המשתחרר
מהכלא ומחפש את אלה שהל שינו
עליו. את תפקיד האסיר,
פרנק רום, מגלם השחקן תום
בל, מי ששיחק את תפקידו של
אדולף אייכסן בסידרה שואה.
הפרק הראשון, כנראה בגלל
חליפה, מתאר את יציאתו של
רום מהכלא, עת הוא מגלה
שאשתו מאושפזת בבית-חולים
לחולי-רוח ובנו הלך בעיקבו־תיו
והדרדר לעולם הפשע.

את התוכנית פותחת הצעה ל מתכון
של גלידת־פירות. היל דים
ילמדו לשחק במישחק ש מוצאו
מבוליביה, המורכב מ כדורים
וקונוסים. נאיף עררה
ילמד כיצד לשחק במישחק זה.
האופנאית שיאונה דרור תספר
מה מציעים מתכנני האופנה
לילדים בקיץ זה.

יום שי שי
סרס מצרי, שצולם בביירות ו־בקאהיר.
צופה ישראלי אחד
בוודאי לא יחמיץ אותו — י ד
שב־ראש מיפלגת העבודה,
ח״כ שימעון פרס, שאינו מפ
ומספרת
על השפעתו העצומה
על גיבושה של יהדות צרפת.

אדוואוד לנגטרי.

• חידושים והמצאות
והאץ׳

ציה לא עברה מן העולם, היא
עדיין קיימת, בעיקר במזרח-
התיכון 200 .מיליון איש לוקים
היום בבילהרציה והתוכנית
מספרת כיצד מנסים מדענים
להתגבר על המחלה. הפרק
השני מוקדש לחלל, לא ל-
סקיילאב, המאיימת ליפול על
כדור הארץ, אלא לתחזית על
פעילות מיסחרית ותעשייתית
בקנה־מדה גדול, באיזור החלל
הקרוב לכדור הארץ.

לחה גדולה אבל מעורר מורת-
רוה בקרב החוג הספרותי, ש שם
אותו ללעג ומשיג היתר
להרוס את תיאטרונו על סמך
ארכיטקטוניות.
טענות־שווא
המלך נותן לו אולם חדש והוא
ממשיך בעבודתו, אך מזימה

נית מוקדשת לסופר ולפילוסוף

היהודי הפרופסור אנדרי נהר,

• מורשה

8.00 התוב-

חדשה של הד״ר טין ברגן, חו קר
חיות ובעל פרס־נובל. ה פרק
הראשון מספר כיצד אפ שר
ללמוד מהתנהגות חיות
על התנהגות האדם. הקריין ה אנגלי
הוא ויליאם קונרד, מי
ששיחק את קנון, אולם הקריי נות
האנגלית הוסרה בארץ.
• בידור 0.30 סוף־סוף
תוכנית בידור שלא בשידור
חוזר. הקלטת מופע של יהו דית
רביץ ויוני רכטר.

פרסום חגי לבינסון אילון. עיצוב משה פרג. צילום יקי הלפרין

אימתשלבשה סגנון חדש

ת״א צימרוד דיזנגוף ( 185 סניף ראשי;
אילת נימרוד מרס תיי רו ת חדש
ירושלים מאוטנר בן י הו ד ה?
רחובות עילית ויצמן 3
באר שבע אטרנה פסג׳ אוני קז
נתניה ליליפוט ש מו אל הנדיב 6
בת־ים טופז רוט שילד 27
עפולה רותם הרב לוין 17
רמת־גן נעלי נוער בי אלי ק +9
כפר סבא טיף טף ויצ מן 30
הרצליה אוניון סו קולו ב 31

אשדודאוניון רוגוזין 9
רעננה אוניון א חוז ה 137
פתח תקוה אוניון ה הגנ ה 16
חיפה אוניון הרצל 51
רימון וולמית

מרכז מסח רי רי מון

רמת השרון נימרוד
סו קו לו ב 72

תמרוק

ברבאבא ברבאבא התבקבק
והפן־ להיותי בך בוק
בני מטפחתו׳ הבך ביונים
הפכפכי הצורה הפכו גם הם
לברבוקים
כל בך בוק מכיל בלרסו
תמרוק מעולה לללדים
׳קזל אינטרקוממא-וולה
ילדיך יאהבו להתרחץ
בחברת הברבוקים
האהובים

תמרוק ברבאבא -א*כות בתוך שע שוע

סוס נטל

כל קניה מזכה בתלוש הנחה של 2070 בקניית ספרים מסדרה ספרי ברבאבא • הרוכש 3ברכוקים
יזכה בפוסטר ציבטונ׳ של מ שפחת ברבאבא • פרטים בתמרוקיות, בבתי כל-בו, ובב תי -מרקחת.

אמו, הלה, משתדלת לא לגלות את המשבר,
שעובר עליה. היא מגיעה יום יום
לבית־החולים, כשהיא לבושה בקפידה,
מטופחת ומאופרת. במשך הזמן זולגות
הדמעות על האיפור והיא עוזבת את ה חדר,
כדי ללכת לשטוף את פניה.
״הוא תמיד היה בסדר,״ סיפרה בשקט.
״קצת היה שובב, כמו כל הילדים. בגיל
15 הוא לקח מכונית ועשה איתה חאר־קה.
אצלנו, בשכונת־עזרא, היו עושים
את זה כמעט כל הילדים. היה כזה ביישן,
אף פעם לא אמר לי מילה רעה, לא
צעק עלי ולא על אבא שלו, ועד עכשיו,
כשהוא נמצא במצב כזה ואני באה אליו,
הוא אומר לי, :כפרה, אמא, כפרה׳.״

״ניסי תי
א ת הכל״
ד המכונית הוא קיבל מישפט
ומאתיים לירות קנם. אחר־כך
התגייס לצבא. הכל היה בסדר ופיתאום
התחיל לעשות בעיות, אמר שלא טוב לו
בצבא והוא רוצה להשתחרר. רצה להת חתן.
הושיבו אותו בכלא שלושה חודשים
ושיחררו אותו מהצבא בפרופיל .24 אח רי
שהשתחרר בא אלי ואמר לי, :אמא,

הלהבות אחזו בגונו שו העציר יסומן סומן אן הוא
לא הרגיש בנו. הוא היה נתון במשבר שר מחסור בסמים

^ למן סלמן היה בקריזה, גופו הזקוק
״ י לסם לא שבע ממנות המתאדון, ש קיבל.
הוא הופנה לבית־החולים בבת־ים,
אך שם סרבו לקבלו. בינתיים הוחזק ב־תא־המעצר•
מיספר 54 באבו־כביר, וריב־אונו
גבר מרגע לרגע. גופו החל רועד,
הוא השתולל והתחנן, כדי שישלחו אותו
לחובש, שם יוכל לקבל את הסם, אבל
איש לא שעה לתחנוניו. כאחוז טרוף אחז
בידו קופסת־גפרורים, שהצליח להבריח
אל תוך התא, והצית את המיזמים. שכנו
לתא, ערבי צעיר, החל בוער, גם סלמן
כבר היה אחוז להבות, אך הוא כלל לא
הרגיש באש שאחזה בגופו. כמבעד לער פל
שמע את שכניו בתאים הסמוכים קוראים
לסוהרים, שכיבו את השריפה והכ ניסו
אותו לאמבולנס. באמבולנס, כשהוא
סובל מכוויות חמורות, שמע במעורפל
את אחד השוטרים מזהיר את חברו :
״שים עליו עין טוב, אם הוא עושה תנו עה
אחת חשודה, תכנים בו כדור.״ אז
התעלף.

רים הוציא אקדח, וירה לי ברגליים, נפל תי,
כשהייתי על הריצפה הוא היכר. אותי
ופתח לי את הראש. הביאו אותי לתחנת
המישטרה ביפו, ושם, בקומה שנייה
בחקירות בי״ת תפס אותי שוטר בשם
דפני ושאל אותי על חפצים גנובים, עניתי
לו שאני לא יודע על מה הוא מדבר.
ואז הוא קילל אותי, :יא חתיכת בן־זונה,
אתה מכה שוטרים,׳ תפס אותי ופתח לי
את השפתיים. יש לי תעודות רפואיות על
כך. באו כמה קצינים, ואמרו לו לעזוב
אותי, ואחר־כך לקחו אותי למעצר.״
סלמן הוא נרקומן כבר ארבע שנים.
הוא מכור להרואין. בתקופה האחרונה

הגיע לשש מנות ביום. יש לו אח מבוגר
ממנו וחמש אחיות .״בכל מישפחה
יש כלב פודל שחור,״ אמר בקול מקוטע.
בחדר בית־החולים הדסה הוא שוכב
כשתחבושות עוטפות את ביטנו. על פניו
וידיו כוויות עמוקות. הוא עומד לעבור
השבוע סידרת ניתוחים להשתלת עור,
ולטיפול בכוויות הקלות. הוריו ואשתו
הפסיקו לעבוד מאז ׳שנפגע, והם מבלים
את רוב שעות היום ליד מיטתו. סלמן
אינו מסוגל לזוז לא רק בגלל מצבו ה חמור,
אלא בשל השרשרת הכובלת את
רגלו למיטה. לידו עומד יומם ולילה שו טר
חמוש באקדח.

״וגמיד היה
בסד ר״
ף* סוף החודש שעבר, היה סלמן ב י
דרך לביתו בשכונת עזרא בתל-
אביב. שוטר, שהיה במקום, כשהוא שומר
על מכונית גנובה, הבחין בצעיר ה שחרחר,
שהחזיק בידו שקית. השוטר
הורה לו לעצור. סלמן החל בורח. תוך
כדי מירדף, תפס סלמן בילדה כבת עשר,
מפגרת בשיכלה, החזיק בה ואיים כי אם
השוטר יתקרב אליו, ירוצץ את גולגלתה
של הילדה. השוטר נאלץ להפסיק את ה*
מירדף.
ימים אחדים מאוחר יותר הגיעה ה*
מישטרה לשכונה .״פיתאום ראיתי שוט רים
רצים אלי,״ סיפר סלמן, ששוכב
עתה פצוע קשה בבית־החולים הדסה ב־תל-אביב
.״התחלתי לברוח. אחד השוט
האשה
יעל וההורים הלה ויעקב בבית־החולים
לתת את הנשמה

האחות מימי שושן
יש תיקווה
אני רוצה להיות בסדר, אני רוצה להתחתן.
אני יודע שאם אתחתן אהיה בן־
אדם. הוא הכיר את יעל, אשתו היום,
ועשינו לו חתונה. אבא שלו, יעקב, שכר
לו דירה, קנינו רהיטים, ואחר־כך הוא
היה בסדר כמעט שנתיים, עבד עם אבא
שלו בתיקון רמזורים. ופיתאום הפסיק
לעבוד. אנחנו היינו מטפלים בו. אני, ש כבר
הפסקתי לעבוד מזמן, התחלתי שוב
לעשות ספונג׳ה כדי לעזור לו. מאז ש התחילו
הבעיות איתו הייתי נותנת בש בילו
את הנשמה שלי, אפילו את המיטה
שאני יושנת עליה נתתי לו וישנתי על
הריצפה. היו לנו הרבה חובות אחרי ה חתונה.
הלכתי לעובדודסוציאלית, היא
אמרה לאשתו שבעלה צריך לעבוד.״
״איך הוא יכול לעבוד ז״ התפרצה אשתו
של סלמן לשיחה .״אמרתי להם שהוא
נרקומן, שהוא לא מסוגל לעשות כלום,
אבל עד היום לא קיבלתי מהם כלום.
אמרו לי שאנחנו יכולים לעבוד. רק כש הוא
היה עצור נתנו לנו כסף.״
יעל הכירה את סלמן מהשכונה .״כבר
בהתחלה ידעתי שהוא כזה קשוח, יצאתי
איתו תקופה והוא רצה להכניס אותי ל הריון
כדי שנתחתן. המישפחה שלי לא
הסכימה לחתונה כי אמרו שהוא בלי בסיס,
שעוד לא התחיל לעבוד. אז בסוף, כש נכנסתי
להריון לא היתר. להם ברירה ו התחתנו.
בהתחלה היה הכל בסדר. הוא
עבד, נולדו לנו שני ילדים — בן ובת.
זה היה קשה מאד. בחדר, שגרנו בו, היתד.
רטיבות כל הזמן. זאת היתד. דירה עם
חדר וחצי, מלאה חורים, הכל מתקלף, בי קשתי
עזרה סוציאלית ולא נתנו לי. הוא
(הנושך בעמוד )76

.אונס? מה לעזאזל אתה יודע על אונס?1ה עתה נאנסתי ערירי חסרת ברנשים
שלבשו חולצות מהודרות וחליפות שמחירו מאתיים דולאו. לאנוס פירושו תצר...
נאנסת, בידי אבי, אשר עשה אותי ל,ילדתו הקטנה׳ ,מסת• ער׳ר האוניברסיטה
שלי ...נאנסתי במקום העבודה, כשלא התייחסו אלי ברצינות אלא כאובייקט מיני...״
הספר שוביניזם זכרי, שראה־אור בימים
אלה, בעברית, הוא ספר פרי עטו של
זכר, המתאר את האופן שבו מפלים גברים
את הנשים העובדות ואת מאבקן כנגד
קיפוחן. שוביניזם זכרי מתאר גלריית גברים
ונשים, החיים בעולם זה, שבו הנשים
נאנסות מדי יום ביומו, מבלי ש״הדבר
חייב לקרות בחדר מדרגות ח שו ך
הספר ראה אור בתרגומו העברי בהו צאת
המין השני (ראה במיסגרת: שוביניזם
זכרישראלי) ,והוא מציג בפני הקורא
הישראלי אותה דמות בינלאומית של מנהל,
הניתקף בכאב ראש כל אימת שמזכירתו
תובעת העלאת־שבר. בקשתה מעוררת
אצלו מייד פנטסיות מיניות, הנובעים ממי תוסים
של אלפי שנים.
מחבר הספר, מייקל קורדה, נולד בלונ דון
1933 למר באוכספורד ושירת בחיל-
האוויר הבריטי. בשנת 1958 היגר לארצות-
הברית, שם הוא עובד ככתב בכיר בכתב-
העת גלאמור, ומתגורר בניו־יורק עם אש תו
ו״צאצאם״.
מאתיים עמודי הספר שוביניזם גברי
גדושים במידע מדהים אודות אותו תה ליך
של אונס יומיומי, שאותו עוברות

עות עדינות, ירכיים מלאות, ובעיניים עצו מות
למחצה היא חומדת לצון עימנו. היא
מציבה לנו אתגר לכלות את אוננו עד
תום, להתייצב או ליפול בפניה ...רגש
הכישלון והתבוסה המתעורר, כאשר אתה
ניצב פנים אל פנים מול החיים — זהו
חוסר כוח־גברא מובאה זו לקוחה מ דברי
מינהייר פיפרקורן, בסיפרו של תו-
מאס מאן הר הקממיס. הצהרתו הנרגשת
משקפת את החבוי עמוק בנבכי תת־הכרתו
של כל גבר.
י• גברים פוחדים מפני נשים, משום
שבידיהן הכוח להציב להם אתגר־מיני,
מפני שבפניהן חשופים הם לאפשרות של
כישלון והשפלה במישור ביולוגי בסיסי
ביותר, ומשום שכמייצגות האינסטינקט ה אימהי
בידיהן הכוח הנורא למנוע אהבה,
במידה ויהיה לנו, הגברים, די אומץ לדרוש
זאת.
• הכושים, ככלות הכל, אינם מעוניי-
נים להיות לבנים, הם פשוט רוצים באותן
הזדמנויות וזכויות כמו אלה שיש ל לבנים,
ואני מניח שגם עם נשים זה כך.
הן אינן מקנאות בגלל הפין, אלא בשל
הזכויות המייוחדות וההזדמנויות שאותן

״אלוהים אדירים,״ אמרה לי אשה אחת,
״אני כל כך עייפה מלקבל הוראות כיצד
ומה עלי לעשות, כאילו הייתי קיימת רק
על מנת שאנשים יוכלו לתת לי הוראות.
קראתי על הנעשה בצבא, ואני חושבת —
כן, זה מה שאני, טוראי־ראשון בעולם
שבו כל גבר הוא לפחות רב־טוראי.״
מובן שאינך יכול להיות רב״טוראי אם אין
מסביבך טוראים, וגברים התרגלו לתת
הוראות לנשים גם כאשר אין להם כל סמ כות
לתיתן לגברים אחרים, בדומה ל לבנים
העניים בדרום (ארצות־הברית),

הגאי היום, חובל-ראשון, תצטרך לכוון אותו
במקומי. אני צריכה לקבל את הקללה
החודשית ואינני מסוגלת להבחין בין חר טום
לירכתיים מרוב עצבנות).
0מאחרי דאגתו של מילר בנוגע ל רחם
מסתתרת ההנחה, שאינה נאמדת במ פורש,
והיא שהפין הוא איכשהו איבר נקי **
ופשוט יותר, וכן ההנחה החמורה והאפלה
יותר, שהגבר עומד ברשות עצמו, בעוד
האשה נעה עם הגאות, מונעת על־ידי כו חות
קוסמיים שאין אדם מסוגל להבינם
~ • האידיאלים -הזכריים עוצבו סביבי ה־תדמית
של כוח גופני ועבודה, אך הזכר
השוביניסט המודרני אינו בעל כוח כזה
ואף אינו זקוק לו. יתר על כן, זכרים
שוביניסטיים נוטים להיות תוקפניים ביח סיהם
עם נשים, לפחות במובן המילולי.
הם רוצים להרשים, לתפוס, לכבוש, להכניע
נשים! הם חולמים על ניצחונות מי ניים
מעורפלים, הם מבלבלים בין מיניות
ו חוז ק...
• התפתחות החברה האנושית והתרבות
המודרנית ראשיתן בדיכוי שהפעיל
הגבר על האנרגיה המינית האדירה של
האשה. אך כאשר במקום לסגוד לפאלוס
בוחרים לסגוד לוואגינהיי, דומה הדבר
בעיני להחלפת אמונה־תפלה אחת באחרת,
אלא שהפעם נעשה הדבר בשם המדע. חוץ
מזה, גברים תמיד הוקירו בדממה את המו שג
אמא-אדמה, ואת הרחם כסמל הפריון
והמשך הקיום, והם הצליחו אפילו לאמץ
גישה המתאימה לעובדי־אלילים ולשלבה
בנצרות, בדמותה של מריה הבתולה. אי
אפשר לפרוק את נימוקי השוביניסטים ה זכריים
מעליהם באמצעות הטענה, שהאשה
היא האם הגדולה ! שכן השוביניסטים בהח לט
מוכנים ומזומנים להשאיר תפקיד זה
בידי האשה ולהמשיך לנהל את העולם
כרצונם.
+אגרסיביות מינית וכוח־גברא אינם
תנאי מוקדם להצלחה בנשיאות. לא חס רות
הוכחות המעידות שנפוליאון סבל מ שפיכה
מוקדמת, ונראה כי קריאה קפדנית
במיכתבי האהבה שהוחלפו בינו לבין
ג׳וזפין מצביעים על תיסכול שהיה קיים
אצלו לגבי ממדי הפין שלו. בעיות מי ניות
אלו לא מנעו ממנו ניצחון בקרב^
אוסטרליץ

מיליוני נשים. להלן כמה מפניני השוביניזם
הגברי, המתאימים לאשה ולגבר היש ראלים

הוא מסמל. לנשים לא דרוש זמן רב כדי
ללמוד, ששום קסם מייוחד אינו צמוד
לבעלות גרידא על האבר. אפילו במיסתרי
אלבסים של יוון העתיקה, סימל הפאלום
(פין במצב של זיקפה) את יכולתו של
הגבר להתחדשות כתוצאה מהתאחדותו עם
האשד״ שפוריותה חיונית באותה המידה.

שהיו זקוקים לכושים כדי להקנות לעצמם
תחושת־כוח וזהות.

׳ 9זוהי, כמובן, השקפת החיים האש-
כית, אם ניתן להתבטא כך, המהות השורשית
של השוביניזם הזכרי. שימו לב ל הצהרה
שחולשתו הגופנית של ד.ה. לורנס
היתה מובילה אותו אל־נכון לקיום ״חיי-
מין של אשר.״ ,הצהרה המרמזת שחיי-
המין של אשה הם פחות חיוניים, פחות
יצירתיים מאלה של גבר ...ההנחה (של
מילר) שלורנס הפנה חלק מגאוניותו כלפי
מטה, שם הפכה באופן מיסתורי ל״כוח־גברא״
,היא הנחה מרתקת, אם כי קשה
להתייחס אליה ברצינות. אולם מעניין עוד
יותר הוא השימוש בביטוי ״און שיכלי״.
מדוע היתה גאוניותו הספרותית של לו-
רנם תיפקוד הנחשב ל״און״ ,שמיקומו ב גולגולת
במקום במיפשעהי האם מתכוון
מילר לומר שלסופדים גדולים יש מעין
זיקפה בשכלו

״אני /טוראי ראשון בעולם
שבו כל גבר הוא ל פ חו ת
רב-טורא״
• מסתבר שהעבודה היא המוצב האח רון
של הגברים, והם מחזיקים בו ביעי לו
ת ...כל פקיד בכיר הוא קוף קטלני
המגן על שולחן הכתיבה שלו.
9במיסגרת חיי־המישרד אין דימוי ש כושר
עמידתו איתן יותר: המזכירה בחצאית
המיני (האשה במערה) מחכה בקד
צר־רוח להקביל את פני המנצח (איש-
המערה־צייד־לוחם־גבר!) בספל קלקר ה מכיל
קפה, ולהקשיב בהערצה לסיפוריו על
המלכודות הערמומיות שהוטמנו לו, איך
השיב מילחמה־שערה וזכה שתתקבל התוכנית,
נייר העבודה, התזכיר ש לו...
• הדינמיקה של עולם־העסקים אינה
מושתתת, איפוא, על חיי הציידים העלי זים.
שורשיה נעוצים אל־נכון בסיפור ה עתיק
על שימשון ודלילה ובאימה מפני
כישלון במיבחן, שמעמידה בפניו אשה
המציעה את עצמה :״החיים, גבר צעיר,
הם נקבה. נקבה המתרווחת לה בנחת,
שהינה בעלת שדיים תפוחים וקרובים זה
לזה, בטן חלקה ונפלאה בין חלציה, זרו-

י• בעוד שנשים שיחררו את עצמן מ-
קינאת הפין, באמצעות יציאה למרחבי ה חיים,
הרי הגברים עדיין עסוקים בסגידה
לפין, על כל הפחדים ואי־הוודאויות הנל ווים
אליו. קודם כל רובצת עליהם האח ריות
לטפח את אונם המיני, שהרי אין
כל טעם להיות בעל פין אם אין הלה
מתפקד כהלכה כשהוא נדרש לכך ; אחריות
זו, שהיא המקור לרוב הנרווזות השכיחות
הפוקדות גברים, מובילה בנקל להתפתחו תה
של התשוקה להיות כל־יכול במים-
גרת חיי החברה. בעולם העסקים ובחברה
כוח והצלחה מסמלים ומחזקים את כוש רו
המיני של הגבר
• היסטוריה פחות עתיקה עשויה לנחם
במקצת את הלוחמות למען שיחדור האשה,
כיוון שהיא מעידה כי נשים, כאשר ניתנת
להן ההזדמנות לכך, יכולות לנהוג
בחוסר הגיון ולגלות אכזריות ורעב לכוח,
בדיוק כמו גברים — קחו את מסלינה,
מרי טיודור, קתרינה הגדולה או, להב דיל,
אילזה קוו (״חיית הטרף של בוכג-
וולד״) .בתחום זה, לפחות, יש שיוויון.
עשי את זה, עשי את זאת.״

״ג אפוליאון סגל
משפיכה מוקדמת״
• ספרו של גורמן מילר אסיר המין
יכול לשמש דוגמה טובה לנטייה להניח,
כי הבדלי המין קובעים את מקומה של
האשה בעולם, וחלק ניכר מסיפרו נשמע
כמו אחת מדרשות ימי־הביניים האפלות
ביותר על נשים. מילר מרחיב את הדי בור
על הביולוגיה של נשים, בהרעיפו
עליהן את היתרון המפוקפק של הסיט־פטיה
שלו, המופנית אל מערת־ההפרשות
שלהן, שהינה מורכבת יותר מזו של ה גבר
:״הרחם מהווה חסרון הראוי לקללה
במאבק עם הגברים, שק גדוש מצבי־רוח
וסיוטים עבור כל אשד. הרוצה להתייצב
כשווה לגבר במילוי תפקידים מודר ניים
...המפעיל הטוב ביותר הוא המפ עיל
בקצב אחיד, ולנשים יש רחם, הם
מלהזכיר ! אותה בריכה ספוגית, אותה
מכונת־זמן שקללה רובצת עליה, סכר ל נהר
בלתי־פוסק של דם, אשר נראה כי
הקצב שלו נשמע לאיזשהו הסכם פרטי עם
הירח אם הבנתי כשורה, הוא מבקש
לומר, שמחזורה החודשי של אשה עשוי
בדרך כלשהי לפסול אותה מלהפעיל מחשב,
מלהפעיל חשמלית, מלהטים בואינג ,747
מלנווט מיכליודנפט בת 100 אלף טון
לתוך נמל (אינני מסוגלת להדריך את ה

התה לי ךהאב הי של
מ לוי עריות״
• העמדה שאליה נסוג מילר בסופו
של דבר, בספרו אסיר המין, הלא היא
״קו מאז׳ינו״ של אורח המחשבה של השד
ביניסט הגברי :״הנח לאשה להיות אשר
תהיה, ואשר תוכל להיות ...תן לה לח יות
עם בן זוג על גבם של פילים אם היא
מוכרחה, ולהזדיין עם כלבי צייד, הנח
לה לשכב עם שמונה שמוקים בזה אחר
* אבר המין הנקבי.

מ ת רג מו תהספר ״ שוביניזם זכרי״ ,שרה ס יי קסו אילנ ה גולן, מספ רו ת מעט מ ה סי בו ת שהביאו או תן ל ת רג ם לעברית
אתהספר, ואת ריעותיהן על שוביניזם זכרי בי שראל

שוב כרישראלי
״מה שאת צריכה זה לא שיוויון, אלא זיין טוב ואז תשכחי מכל השטויות.״
״מי נתן לן רשיון נהיגהז תחזרי למיטבח״.
״רמטכ״ל אשה ז אפילו שיאסרו אותי לא אלך למילואים ! בחייך, אל

תגזימי ! ״
• ״נו באמת, בארץ הזו חסר שיוויון ז אפילו בתפקיד ראש״ממשלה כבר
כיהנה אשח עליה נהגו לומר :״היחידה בממשלה שיש לה ביצים״ ,או, בצורה
מעודנת יותר :״הגבר היחידי בממשלה״).
פנינים מסוג זה ליקטנו מפיהם של גברים ישראלים. זה כרטיס הביקור של
השוביניסט הזכרישראלי, המשוכנע שהוא עולה בערכו על הנקבה, פשוט משום שנולד
זכר. לדעתו, כל הישג שלה לא יוכל להעלות אותה לרמתו.
דעות״קדומות שכאלה הם שהניעו אותנו לתרגם את ״השוביניזם הזכרי״ לעברית.
רוב הספרות הפמיניסטית פונה לנשים. מה שמייחד ספר זה, הוא הפנייה הישירה
אל הגברים. ועל־ידי מי ו על־ידי גבר, שנטל חלק במישחק שמשחקים גברים.
בישראל התופעה של שוביניזם זכרי חמורה במייוחד, והחלוקה לתפקידים
״גבריים״ או ״נשיים״ נשמרת בקנאות. שני גורמים לכן: צה״ל והמימסד־הדתי.
צה״ל מטפח את התדמית של הגבר הקשוח — גיבור המילחמות — תדמית
שאיש אינו מערער עליה. אלא שנשים אינן משרתות בתפקידים קרביים, ואין
שואלים את פיהן ...אפילו להתנדב לא מתירים להן, וזאת מתוך דאגה פן תיפולנה
בשבי ותיאנסנה על־ידי גבר ממחנה האוייב (סכנה שכמובן אינה צפוייה להן מן
הגבר הישראלי, לא ברחוב ולא בצה״ל, לא ביום ולא בלילה).
המיבנה של צה״ל, ותהליך הקידום הנהוג בו, מאפשר רק לגברים להגיע לדרגים
הגבוהים, ובצאתם לחיים האזרחיים הם ״מוצנחים״ הישר אל עטדות־מפתח במערכת
הפוליטית והכלכלית. מסלול זה חסום בפני נשים, הנאלצות לטפס מתחתית הסולם
אל עבר עמדות שכבר תפוסות.

המימסד״הדתי בארץ תורם את חלקו לפולחן הזכר, המתבטא בטכס ברית-
מילה, חגיגת בר־מיצווה והתפילה ״ברוך שלא עשני אשה בדרן זו מחזקת היהדות
ביתר שאת את אמונתו של הגבר בעליונותו. טכס הנישואין הדתי הופך את בני הזוג
לשותפים לא־שווים, ומעניק לגבר חזקה על האטה•

למצב זה יש השלכות ישירות ועקיפות על הציבור החילוני• בהסתמך על הדת,
מנסה לעיתים הגבר החילוני להגביל את האשה למצב שבו הייתה שרוייה בימי״
הביניים, ומכנה זאת כ״התפקיד שהטבע יעד לה״ .העמדת תפקיד זה בראש סולם
תפקידיה של האשה מאפשר לגברים לחסום את דרכה גם בעולם העסקים.
השוביניזם הזכרישראלי מקביל למורשת המערב״הפרוע והדת הנוצרית בארצות*
הברית, ועל אף השוני שבשתי המורשות הרי שהתוצאות היומיומיות זהות :״צריך
רק להפסיק להעמיד פנים: זה הכל ...המישחקים שאנו משחקים במישרד, בבית,
בעולם בכללותו, אינם אלא אמצעים להגנת השבריריות והאגו שלנו. אט אט, בליווי
קשיים מרובים, מתקדמות הנשים, לוקחות בידיהן את עצמן ואת בעיותיהן, מקבלות,
דורשות ועורכות שינויים. הגיעה העת שהגברים ילכו בעקבותיהן״.
אנו מצטרפות, איפוא, לתיאור ולטיעון בעזרתם מסיים מייקל קורדה את סיפרו,
תוך תיקווה שהופעת הספר בתרגום לעברית תקדם גס אותנו, כאן בישראל, ולו רק
בסנטימטר אחד.

שרה סיי קסואילנהגולן
״המין השני״ ,גבעתיים

זה בקצב מסחרר, כן, תן לה חופש שתש־רוף
אותו ...שתהיינה לנשים הזנות למות
ממחלות של גברים, כן, ושתנסנה לחיות
עם אגו של גבר בתוך קודקודן והוא
יריע לכבודן לאורך ד ר כן
• בתנועה קיצונית, כמו בעולם העס קים,
מצפים גברים מנשים, שתלכנה בעק בות
ההנהגה. אשה צעירה וקיצונית אמ רה
לי :״ברור שקמנו ועזבנו, ומדוע לא?
אוה, היו המון דיבורים מצד ההנהגה, אך
כולה היתד, על טהרת הגברים, חבורה של
ברנשים שאירגנו הפגנות חסרות חשיבות,
מעמידים פנים שהם טרוצקי, או צ׳ה
(גווארה) ,והבנות הגישו אוכל, זכו לצבוע
את השלטים, להפעיל את מכונות ד,שיכ פול,
להדפיס, ולהזדיין, כמובן. באמת כבוד
גדול! אני מאמינה במהפיכה, ועוד איך.
אבל להיות בתנועה הרדיקלית היה בדיוק
כמו להיות במישרד, שם הברנשים מס תפקים
בדיבורים, בעוד שהבחורות מבצ עות
את כל העבודות הזיפתיות.״
• ״בבית אני נמנע מזיונים מסעירים.
אשתי פשוט תתפלא איפה למדתי חוכמות
כאלה ותיכף תתחיל לשאול מה אני
עושה כשאני נשאר במישרד כל כך מאוחר״
(שיחה שנשמעה במיקרה, בחדר הנו חיות
של חברה גדולה).
• ״הגברים תמיד מקניטים נשים, ואף
אשד, לא עונה להם בחזרה. יום אחד
נעדרתי בגלל הצטננות, הרגשתי ממש זיפת.
למחרת, כאשר הגעתי למישרד, אמר לי
הפרצוף הזה, שהוא מנהל בכיר ומבוגר
ממני ב־ 25 או 30 שנה, :הרגשנו בחס רונך
אתמול, איך היתד, ההפלה?׳ ובכן,
למה זה מגיע לי? זה היה ניבזי, מכוער
ומלוכלך מצידו, אך מה יכולתי להשיב לו
ומה זה היה נותן? לרגע חשתי זולה
ומלוכלכת, והוא לעולם לא יבין מדוע
הכאיבו ד ב ריו
• בפרשיות אהבה מישרדיות, כמו ב
פוליטיקה
ההרמון, הנשים תמיד אשמות.
כאשר גבר עושה צחוק מעצמו בשל נערה
הצעירה ממנו ב־ 20 שנה, קיים סיכוי גבוה
שיפטרו אותה, בסיכומו של דבר, אלא אם
הנהלת החברה חיפשה ממילא תירוץ לפטר
אותו.
י• כשאת ניכנסת למעלית מלאה ב גברים,
הם מפסיקים לשוחח ביניהם ברגע
שנכנסת. לפניך כל אנשי העסקים האלה,
בעלי העורקים המסויידים, המביטים דר כך
בעיני הפרבר הכבווית שלהם, מעמי דים
פנים שהם עורכים מדיטציה או משהו
כזה, ואני יודעת שברגע שאצא בקומה
שלי, הם ינעצו מרפקים איש בצלעות
השמנות של רעהו ויאמרו, :היית מת
שזאת תלקק את הארטיק שלך, אה? הארי?
תגיד, שיחקת גולף בסוף־השבוע
אשד. צעירה סיפרה לי כי דחתה
פעמיים הצעות קידום מפני שהממונה
הישיר שלה חש כי אסור לנערה נחמדה
ויפה כמוה לקחת על עצמה מישרה
המחייבת עבודה שתימשך עד שעת־לילה
מאוחרת בפעם השלישית,״ סיפרה,
״תפסתי סוף־סוף מה הוא עושה, סוף־סוף
הגעתי לבגרות במושגים של שיחרור ה־אשה.
חשבתי לעצמי, :אתה מרבה להז מין
אותי ללגום כוסית, מתעניין בחיי
הפרטיים. בקיצור, כל התהליך האבהי ה נדוש
של גילוי־עריות. אך האמת היא,
שאתה פשוט מתעצל לחפש ולהדריך עו בדת
חדשה שתמלא את מקומי. לכן אתה
מנסה לשכנע אותי לדחות את הצעת הקי דום
.,בפעם השלישית הסכמתי לקבל את
הקידום
• גבר שמזכירתו מעורבת במאבק ל-
שיחרור האשד״ רואה עצמו כמנצח אם
ביכולתו להביאה לכך שתגיש לו ספל
קפה. אך המישחק אינו כה תמים כפי
שהוא נראה לעיתים, שכן הכניעה הקטנה
(המשך בעמוד )74

113

או1ס יומיומי ו
(המשך מעמוד )73
מנוצלת תמיד לרעה, וככל שגדלה הצ לחת
האשה כן גדלה אכזריות הניצול.
• גברים מתכננים, מממנים, בונים
ומפקדים על אוניות. נשותיהם, אם יש
להן מזל, זוכות להשיק בקבוק שמפניה
בירכתי האוניה בטכס השקתה.
• ״פעם עלה לדירתי גבר, שעבודו
ערכתי מסע יחסי־ציבור. חיבבתי אותו,
אתה יודע, ובכלל לא סלדתי מן הרעיון
שנגיע למיטה. הוא חיבק אותי ואמר:
,תשמעי, את נהדרת כאשת יחסי־ציבור,
חריפת־מוח, נוקשה ופיקחית, אך אני מוכן
להתערב שקיים בך אדם שונה לחלוטין,
אדם אוהב וחמים /ובכן, אמרתי
לו להתנדף. אין בתוכי אדם שונה. אני
נוקשה וגם אוהבת, פקחית וגם חמימה,
או לפחות אני מקווה שאני כזו. לפתע
תפסתי כי הוא חושב שבמיסגרת עבודתי
אני כאילו משחקת תפקיד, מעמידה פנים,
וכי עליו רק לפשוט את מיכנסיו ואני
אהפוך לדמות הדימיונית, העולה הישר מ תוך
עולם חלומותיו. הוא לא רצה לשכב
אתי, הוא רצה לשכב עם האידיאה שלו.
האשה המצטיירת בדמיונו.

״גערונת שחסר ל ה
בי ט חון ב מיניו ת ה תלך
שבי אחר גבר מבוגר״

הי אלאנמצאת
^ בבל בינ ת דתוב

6$ ,תמצא אותה רק
במקומות מכובדים,
סם קלאסה.
וזה שווה לחסעו אותה.

לא לוותר.
סם פילטר או בלי פילטר.
סיגריה אמיתית,
אצילית,כמו שצריך.
היא היחידה שמספקת אותי.
ג׳יטאן. הצרפתיה.

קשר פרסומאים

אי תן

קבלת מודעות
לבל העיתונים
במחירי המערכת

ע מי ת;

הדברת מזיקים
מומחים להדברת תיקנים (ג׳וי־ן ים),
תולעי עץ, חרקי ספרים וכגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.

רמת-גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .
כו6 .7־ 7 9 0 1 1 4 5ר ש׳נ 7ס׳ 21עסק / 75ו 48

פירסוס אי די א ל
אבן גבירול 110 תל־אגיג
}פינת אנטוקולסקי)
>זי * ץ 227118 ,227117

• מאחרי גישתו היהירה וההסותית
של השוביניסט הזכרי כלפי ״כל הילדות
הקטנות המתכנסות יחדיו״ ,שוכן פחד
ממשי, הפחד שייתכן ולא נוכל לכפות עוד
על נשים את דמות חזוננו אודות עצמנו
כגברים. רוב הגברים אינם שולטים בנשו תיהם,
אינם מסוגלים, ואולי אף אינם
מעוניינים בכך. אומנם, הם נוהגים להציג
סוג של שליטה כספית מזוייפת...
• הסימנים הראשונים של שיחדור
האשה מעוררים בגברים פחד מיידי מפני
אסון בעל ממדים גדולים יותר...
• היא מביטה בי בקרירות ואומרת:
״אונם? מה לעזאזל אתה יודע אל אונסי
זה עתה נאנסתי על־ידי חבורת ברנשים
שלבשו חולצות מהודרות וחליפות שמחי רן
מאתיים דולר. לאנוס פירושו לנצל, זה
הכל, אלא שסוגי אונס מסויימים הינם
אכזריים, נבזיים ומגעילים יותר מאחרים.
נאנסתי על־ידי אבי אשר עשה אותי
ל,ילדתו הקטנה, ונאנסתי על־ידי האוניבר סיטה
שלי, שהקנתה לי השכלה מבלי לו מר
לי שאיש אינו מעוניין שאשתמש בה,
נאנסתי במקום העבודה כשאיש לא התיי חס
אלי ברצינות, חוץ מאשר כאובייקט
מיני, ואז הענישו אותי מפני שנראה היה
כאילו ובאמת הפכתי לאובייקט כזה. אל
תדבר אתי על אונס ...נשים נאנסות מדי
יום טיפין טיפין, ואינך זקוק לסכין כדי
לעשות זאת, ואין הדבר חייב לקרות ב־חדר־מדרגות

י• תמיד הנחנו שהדבר החשוב ביותר
הוא הקשר בין גברים לנשים, ואז דאגנו
לשריין לעצמנו תחומים מסויימים, שיהיו
שלנו, מבלי לעשות מחווה דומה למען
נשים. אנחנו מקשיבים להן כשההחלטה
כבר נחרצה בדעתנו, שייכנו אותן לקטי גוריות
עוד לפני שהתאפשרה הידברות
כלשהי. אין אנו מעוניינים לדעת, או
צריכים לדעת, מי הן ומה הן רוצות. יש
לנו סידרה מתוכנתת של תגובות, סידרה
מוכנה ומזומנה במוחנו לצורך התנהגות
עם נשים; צריך רק לשייך אשה מסויימת
לחריץ המתאים, ואנחנו יודעים ומבינים
הכל, :גרושה זו אחת שקל לשכב איתה,,
ואחרת היא, נקבה קשוחה ושאפתנית/
ואילו, נערונת שחסר לה ביטחון במי ניותה,
תלך שבי אחר גבר מבוגר/״
• שוביניזם זכרי יעבור מן העולם
כשנרצה בכך. כל מה שעלינו לעשות הוא
להקשיב, לקבל את העובדה שלמחצית
האנושות יש מה לומר, דברים שלא נאמ רו
עדיין, או דברים שפטרו כלאחר יד,
עיוותו אותם והתעלמו מהם, מפני שנשמעו
מפי נשים.
• אם נשלים עם המציאות, כי אז
השלמנו גם עם קיומן ומהותן של ה נשים.
המישחקים שאנו משחקים במיש־רד,
בבית, בעולם בכללותו, אינם אלא
אמצעים להגנת שבריריות האגו שלנו. אט-
אט, בליווי קשיים מרובים, מתקדמות ה נשים,
לוקחות בידיהן את עצמן ואת
בעיותיהן, מקבלות, דורשות ועורכות שי נויים.
הגיעה העת שהגברים ילכו בעמך
בותיהן.
העולם הזה

2182

במדינה
(המשך מעמוד )64
חבריו לנקום בה על עדותה נגדו, והם
מתכננים לבוא ולאנוס אותה בצוותא, ורק
הוא מגן עליה מפניהם. הוא סיפר לה כי
אם תשנה את עדותה אינה צפוייה לעונש
חמור, מכיוון שעדות־שקר עונשה 200
לירות קנס בלבד. הוא ניסה להשפיע עליה
לבטל את עדותה וללכת ל״פוליגרף״
(מכונת־אמת) .בין השאר סיפר לה, כי
על דוכן השופט מצוי כפתור, היכול לאתר
שקרן בגלי־חשמל סמויים ולפגוע בו.
אך למרות הכל עמדה הנערה בעדותה
וחזרה עליה מעל דוכן־העדים. בית־המישפט
לא האמין לדבריו של ציון, אשר
אמר בגלוי, באחד התמלילים :״כל ה עבריינים
משקרים למישטרה.״ על כך

! ! בחר לך טיול

טובה, חנניה, שהוא איש־צבא־הקבע, יכול
לאמת חלק מגירסתו. כאן עשה הסניגור
דבר בלתי-מקובל במישפטים פליליים. הוא
הלך לביתה של טובה וביקש מהוריה
לשוחח עם האח. היה זה אומץ־לב מצידו
של עורך־דין, המשמש מדי יום כסניגורו
של הגבר אשר נאשם באינוס בתם ה קטנה.
אולם ההורים קיבלוהו בביתם כ אורח
מכובד. לא היה עולה בדעתם לנהוג
בו אחרת, מאחר שהופיע כאורחם. האח
הופיע במישפט כעד־הגנה, אם כי עדותו
לא עזרה לנאשם.
שנתיים וחצי מאסר. בית-המישפט
קיבל ללא סייג את גירסתה של טובה,
והרשיע את ציון בשני פסקי־דין מפורטים
של השופטים טלגם וקדמי, באינום ו באיומים.
ציון הורשע גם בהדחת טובה
לחזור בה מעדותה, אולם זוכה מבעילה
קטינה, שכן, טובה עצמה העידה כי כאשר
נפגשו לראשונה סיפרה לו שהיא בת ,17
והיה לו יסוד להאמין שאכן כזו היא.
הסניגור ביקש להקל בדינו של ציון,
ביגלל פתיותה וקלות־דעתה של טובה
אשר נכרכה אחריו וגרמה לו לקינאה.
בית־המישפט התחשב בכך שהנערה נת רצתה
קודם לכן, וקיימה עימו יחסי־מין
מרצון, ובכך שהמיקרה לא השאיר בנערה
צלקת של ממש. לפיכך גזר עליו בית-
המישפט עונש מאסר של חמש שנים, מהן
שנתיים וחצי בפועל.
דבריו האחרונים של ציון היו :״נש ארתי
מהופנט במשך המישפט. הורשעתי
בדבר שלא עשיתי.״

טיולים מאורגנים בתשלומים ללא רבית והצמדה

* אירופה הקלאסית י— 23 יום
__ 28,000ל״י 10 +תשלומים של — 1,400.ל״י

¥אמריקה מחוף אל חוף י— 27 יום
— 35,700.ל״י 10 +תשלומים של — 4,000.ל׳׳י

¥המזרח הרחוק י— 33 יום
— 40,300.ל״י 10 +תשלומים של — 3,500ל״י

¥דרום אמריקה ומכסיקו 30 יום
— 30,600.ל״י 10 +תשלומים של — 4,000.ל״י

וזה עוד לא הבל
המחירים

ב דזוי ם
רומנטיקה בד זיכרון

יצא לחטוף את
אהובתו, וחטף
מחלומה בראשו

פרקליטה כרלינר
תחילה התמסרות, אחר־כך אינוס
ענתה לו טובה :״אבל אני לא עבריינית.״
״בית־־המישפט אוהב״ .השופט טל-
גם, אשר כתב אחד מפסקי־הדין במישפט,
העריך את אישיותה של הנערה. הוא דיבר
עליה כעל בת־טובים אמיתית, במובנו
החיובי של המושג. אביה פועל־הניקיון
הוא אדם דתי וישר, שילדיו מטופחים
וממלאים תפקידים בצבא. גם את טובה
גידל למיקצוע — תפירה — והיא עובדת
בביתה כתופרת וחוסכת נדוניה לנישואיה.
האם מעורבת בענייניה של הבת ומשגיחה
על הליכותיה.
״המתירנות בדורנו וחוסר אפשרות הפיקוח
הממשי של ההורים עלולים להביא
נערה כזו לקיום יחסי־מין לפני הנישואין,
אך אין ללמוד מעובדה זו כי היא מופקרת,
כפי שטען הנאשם,״ ציין השופט.
הוריה של טובה, שהעידו במישפט מצאו
חן בעיני בית־המישפט, והשופט בנימין
כהן אף העיר לסניגור, משולם שפרן,
לבל יציק בשאלות קשות לאם, מכיוון ש־
״בית־המישפט אוהב אותה״.
נראה היה כי היריב הגדול ביותר של
ציון היה הוא עצמו. בערמומיות ובעק שנות
סירב לתת לסניגורו לנהל את החקי רות.
אחרי ששפרן היה מסיים חקירת עד,
היה ציון מתחיל בה מחדש, ובדרך־כלל
משיג את כל התשובות המפלילות שמהן
הצליח שפרן להתחמק.
גם גורלה של התובעת המוכשרת, דבורה
ברלינר, לא שפר יותר. ציון התערב
בעת חקירתה .,ולא נענה אפילו לקריאות
השופטים לסדר.
ציון הכחיש מכל וכל את הפגישה בקיוסק
הבורעקאס. לדבריו רדפה אחריו
הנערה וכימעט כפתה עצמה עליו, בעוד
שהוא לא היה מעוניין בה.
לשם חיזוק גירסתו הזכיר כי אחיה של
העולם הזה 2182

מוחמד אבו־סבייט יצא לחטוף את אהו בתו,
עבודה, ביום חתונתה בדצמבר . 1978
כך על כל פנים, נאמר בכתב־האישום,
שהוגש נגדו בבית־המישפט המחוזי ב״
באר־שבע.
סיפור האהבה האסורה של הגבר הבדווי
כבר סופר (העולם הזה .)2174באותו
ערב גורלי יצא בחברת שלושה
ידידים לחטוף את אהובתו מחופתה. אך
במחנה־הפליטים בעזה, שבו התגוררה,
התפתחה תיגרה קשה. במהלכה נהרג אחי
הכלה, ומוחמד עצמו נפצע בראשו.
המהלומה אשר קיבל בראשו, בעת ה־תיגרה,
שינתה לחלוטין את אותו גבר
שבגברים. האש בעיניים כבה, הסערה
שבלב דממה, ובעיקבות ניתוח שבעשה
במוחו בבית־החולים, איבד גם את זיכרונו
לזמן ממושך.
מאחר שמישפטו קבוע לימים אלה, עורר
מצבו של מוחמד בעיה קשה ביותר
אצל סניגורו, משה ישראל.
לחיות. כושר-הדיבור
לא רוצה
אומנם חזר לבדווי יפה־התואר, אך ניטל
ממנו רצון־החיים. רופא מטעם המדינה,
אשר בדק אותו, קבע כי הוא אחראי ל מעשיו,
ויכול לעמוד לדין. אין הוא חו-
לה־רוח, ואף לא היה כזה בעת ביצוע
המעשה. מובן שאין הוא מפגר בשיכלו.
מאחר שאלה הן שתי הסיבות היחידות,
הקבועות בחוק, הפוטרות אדם מאחריות
מישפטית, נראה שעל מוחמד לעמוד לדין.
אולם כיצד יתכנן סניגורו את הגנתו,
אם אין לו כל קומוניקציה עם הלקוח?
פרופסור שלמה קולצ׳ר, אשר בדק את
מוחמד מטעם ההגנה, קבע כי בעיקבות
הניתוח איבד את היוזמה, הפך אדיש,
ואינו מעוניין בהגנתו. הוא פאסיבי וכל
מישפט שהוא אומר סותר את רעהו.
מובן שאיבוד הזיכרון, אשר כגרם עוד
בעת התיגרה, יקשה עליו להסביר את
אשר קרה, או להתגונן בפגי גירסת ה תביעה.
מאחר שהעברה, שבה נאשם מוח מר,
היא רצח אחיה של עבודה, ואם יור שע
הוא צפוי למאסר-עולם, ניצבת דיל מה
מישפטית יחידה-במינה לפני סניגורו.
לכן עשה הסניגור השבוע צעד בלתי-
שיגרתי, פנה לביודהמישפט בבאר־שבע,
שלפניו קבוע הדיון, וביקש ממנו לקבוע
את כשרותו המישפטית של מוחמד. האם
מכל הסיבות האלה לא נשללה כשרותו
המישפטית של הצעיר הבדווי הגא, אשר
בעת מעשה־חטיפה רומנטי איבד את אי שיותו
וזיכרונו?

מתאים !!

כוללים:

בתימלוןסוגא׳ ומעלה

ח צי פנ סיון לכלהתקופה
( א רו חו ת בו ק ר בלבד ב טיול
הדרו םאמ רי ק אי)

או טו בו סי ם מ פו א רי ם

מ לוו הישר אלי ומד רי כי םמקומיים

בי טו ח

בחרת טיול! יש שאלות!

ב רי או ת

וחפ צי ם

פנה אלינו ונשמח לשרתך!

ארגובאנטורס
תל־־אכיב, רה׳ בוגרשוב ,5טל 235234 .
291251 מנוי 280
$1- 24.80ל״י

ביח״ר חדא שוו בארץ
לרהיטי אלומיניום
וסולמות

פרסום רייצם

בזתבו־י *• 3וד1

בסא

עם קפיצי
נחש וריפוד
דגם ״ נורית ״
.׳למרפסת ולגן

תל־אכיב, רה׳ המשגר ,31 טל׳ 335935
חיפה, שד׳ הציונות ,34 טל׳ 522459

ומר קו מן

מבצע קיץ של

קר ט

25.6.79־ 25.7.79

מצלמ 1ח
0 ^ 11011

11111116110

למרות כל ההבטחות החוזרות לא הורד תמכם על
מצלמות.
אנחנו שוב פונים לישראלים לא לקנות מצלמות מוב רחות
ולא להבריח מצלמות ארצה.
אנחנו נאפשר לישראלים לרכוש אצלנו מצלמות
שעליהן שולמו כל מיסי היבוא במחירים ללא תקדים 1 בישראל.
ל דו גמה :

1\/1£ 1.7

2 1.4־

המחיר בחנות ללא מסים בלוד

המחיר במבצע שלנו

$ 465 -

$ 475.-

1כ ל יתר ה דג מי ם של א43״6ק 0143 0311011,
ב מ חי רי םהחלמ 80.

אנחנו משלמים כל מי סי היבו א ־
אתם רק את ה מ.ע.מ.
אזהרה: אין חברתינו נותנת שרות למצלמות מוברחות. דרוש תעודת
אחריות עם חותמת קרט בע״מ.

קרט בעיינו
10 תל״אביב, טלפון 55244
רשימת החנויות המשתתפות במבצע :
קרט בע׳׳מ, רח׳ מונטיפיורי 10ת״א

ירושלים נ פוטו שטרן, המלך ג׳ורג׳ ; 7פוטו שוורץ, בן הלל •! 11 חיפה נ פוטו ברנד,
החלוץ ; 31 פוטו לאור, הרצל 4תל־אביגז פוטו פספורט, בן יהודה ; 8
פוטו נילי, הרצל ; 2פוטו רפלין ס, אלנבי 68 חולון נ פוטו נילי, סוקולוב • 51
רחובות: פוטו נילי, רח׳ הרצל 196 אשקלון: פוטו גד, מרכז מסחרי חדש —
מרכז נפתי.

(המשך מעמוד )71
נשבר. הוא כל הזמן עבד קשה וכל הכסף
היה הולך על אוכל ועל הילדים. הציעו
לו בשכונה למכור סמים. כשידעתי מזה
ניסיתי להפסיק אותו. אמרתי לו שזה
מסוכן, אבל הוא לא רצה לשמוע, חשב
שזה כסף טוב.
״פיתאום אני רואה אותו יום אחד עם
עיניים אדומות, מדבר שטויות, הוא התחיל
לחכות אותי, לא ידעתי מד, יש לו,
עד שהבנתי שהוא התחיל לקחת את הסמים
שהוא מכר. ניסיתי את הכל. לא
נתתי לו לצאת מהבית. אז הוא כבר התחיל
להזריק. אמא שלו היא אשה טובה,
נותנת לו הכל כשהוא מבקש, אפילו כסף,
ובכסף הוא קנה את הסם. אף אחד לא
היה מספיק חזק לטפל בו חוץ ממני. איימ תי
עליו להתגרש, הוא נבהל והלך לטי פול
גמילה בבת־ים. היה בסדר ארבעה
חודשים ואז יצא שוב אל הרחובות —
הרחובות, שהביאו עלינו את כל הצרה
הזאת. הוא התחיל לברוח מהבית מהפחד
של החברים שלו, הוא היה חייב להם כס פים.
עקבתי אחריו לאן שהוא הולך אבל
הוא היה נעלם, לא בא לראות אותי ואת
הילדים. המישטרה כל הזמן היתד, נטפ לת
אליו. עושים משהו בשכונה, באים
אליו, כי יודעים שהוא נרקומן.״

״ ה ס מי ם
הרסו או תו ״
ך״ וא התחיל לבוא אלינו הביתה
/ /י 1זרוק,״ המשיכה אמו .״היד, בא
לא מגולח, רדום, לא רוצה לאכול, לא
רוצה להתרחץ. אני מתחננת אליו הה לא
עוזר. יום אחד באד, הבולשת לבית, ער כו
חיפוש ומאז לא נתנו לנו מנוחה. מאז
אותו המיקרד. החליט אחד השוטרים להת לבש
עליו. הוא אמר לי שהוא רוצה להתנקם
בסלמן .׳אני אתפוס את הבן שלך
ואעלה בדרגה,׳ אמר לי השוטר דפני. מה
בסך־הכל היה הבן שלי עושה? יושב ב בית
ורואה טלוויזיה ופיתאום באים ה-
מישטרה. גם כשחזר אל אשתו אחרי הטי פול
בגמילה והיה סוף סוף קצת עם היל דים,
לא: נתנה לו המישטרה מנוחה. היו
באים יום יום, בבוקר, בלילה, מחפשים
אותו. הסמים הרסו אותו, כל המישפחה
שלנו יצאה הרוסה בגלל זה.
״כשהוא ישב במעצר האחרון שמעתי
על זה מאחיו הגדול. באתי למישטרד,
וראיתי את השוטר דפני. שאלתי אותו
איפה הבן שלי, סיפרתי לו ששמעתי מאנ שים
ברחוב שהוא הרביץ לסלמן. השוטר
אמר לי שזה לא נכון. רק אחר-כך הוא
אמר שהרביץ לסלמן בגלל שהוא התפרע.
ביקשתי לראות את סלמן. הוא ישב בפי נה
של התא ולא רצה להתקרב אלי, פחד
מהשוטר. אחר־כך התקרב וראיתי את כל
השפה התחתונה שלו נפוחה. שאלתי אותו
מה קרה, והוא אמר לי שנפל מהאופניים.
הוא פחד שאם יספר לי שזה מהשוטר,
יעשו לו צרות. בטח שסלמן השתולל ב מעצר,
הוא היה בקריזה של סמים וה-
מישטרה נתנה לו טיפול ולא עזבה אותו
עד היום. הם הביאו אותו למצב הזה
שהוא שרוף.״
אשתו של סלמן אינה מתייאשת. היא
נמצאת בקשר מתמיד עם עורו־הדין של
סלמן מזה שנה, נחמן רובינשטיין. עו-
רו־הדין מתכוון להגיש תלונה ליועץ-
המישפטי על הכאתו של סלמן במישטרה.
בינתיים פגשה האשד, באחות חייכנית נד
בית־החולים בשם סימי שושן, שעושה הכל,
כדי להמשיך ולהחזיק את סלמן בבית-
החולים, כדי שיוכלו׳ לגמול אותו שם. הוא
מקבל עתה מנות קטנות של מורפין וה רופאים
מקטינים את המנות מיום ליום.
לדעתם עשוי סלמן, אם יוחזק זמן נוסף
בגית-החולים, להיגמל כליל מהסמים.
ביום חמישי עומדת המדינה להגיש נגדו
כתב־אישום על גניבה ממכונית ,״חטי פת
הילדה״ בת העשר, והצתת המיזרנים
בתא־המעצר. יעל מקווה כי ישחררו את
בעלה :״אני יודעת שאוכל לטפל בו. אני
מתכוונת להתחיל שוב לעבוד. פניתי ל-
מישרד־השיכון ואולי נקבל העברה. לא
איכפת לי לאן, העיקר להתרחק מהשכו נה
הזאת. זה מקום מלא !נרקומנים, ושוט רים
מסתובבים שם כל הזמן. אני יודעת
שאם הוא יתרחק מהסביבה הזאת הוא יפ סיק
לקחת סמים. אחרי חודש בבית־החו־לים
הטיפול שלו כמעט יגמר. הרופאים
אומרים לי שאנחנו חייבים לעבור לסבי בה
אחרת, ששם יטפלו בו, הוא לא יהיה
בחברה מזיקה ונוכל להתחיל את החיים
מחדש.״
העולם

הזה

2182

בעיית החגורה

כמובן, לאכול, אמרה האמא :״אם לא
תאכל, אבא ירביץ לך עם החגורה.״
ותאמינו, או לא, היום הילד הוא גבר
שמנמן. אני מתארת לעצמי שגם הוא יחנך
את ילדו שלו על בירכי החגורה.
גם העונה תהיה החגורה אבזר חיוני
בכל מערכת לבוש. אלא שהפעם, אולי,

יש לי שכנה שגידלה את הילד שלד,
בשיטת החגורה. כל פעם שהדייסה היתה
מונחת לפני הילד והתכשיט לא רצה,

לא יהיה צורך לאיים על הילד עם החגורה
של אבא. מיגוון החגורות שמוצע
לנו, הנשים, הוא רחב מאד. חגורות שאורכן
כפול, כך שאפשר להקיף את המותן
פעמיים, חגורה עבה מעור, שנסגרת באמ צע
בעזרת שרוכי-נעליים, חגורה מעור
נאפה, שאבזמה הוא עגול וקלאסי, חגו רה
מעור רך ועבה הנראית כפרמידה הפו כה,
וכמובן חגורות אלסטיות רחבות שנס גרות
עם אבזם מעניין כפי שנהגו ללכת
בתקופת הרוק־אן־רול.

מי ל 1כשת
את המיכנסיים?
איד שהזמנים משתנים. הנה, בעונה
הקודמת, כל אשה שרצתה להיות אופ נתית
החביאה את המיכנסיים עמוק עמוק

אחת ממערכות האופנה החדשות, פרי דמיונו של אוברזון
בארון. הם לא היו באופנה. מי שפרמה
את מיכנסיה והפכה אותם לבוש שונה,
מצפה לה תעסוקה נוספת, שכן המיכנסיים

חזרו. כנראה שהלחץ היה חזק מאד, אחרת
איד אפשר להסביר שמיכנסי השורטס שוב
באופנה, שלא לדבר על מיכנסיים שמס תיימים
בגובה הברכיים, או מעט מעל
לברך, משהו בסיגנון הספארי. גם מיב־נסי
פיטר פן יפים בהחלט, ואם את
רוצה לשמוע בעצתי, אל תיפטרי ממכנסי
החורף. הם יהיו באופנה בחורף הקרוב.
אם המראה הספורטיבי אהוב עלייך אל
תתביישי ללבוש מיכנסי־התעמלות. מישחק
הכדורסל הפך מזמן מוקד התעניינות כללי
אצלנו, ואם את לא יודעת לשחק כדור סל׳
את יכולה, לפחות להיראות כשחקנית
כדורסל בעזרת מיכנסי־הספורט וגם נעלי־ספורט.
כך או כך, השנה תהיי פטורה
מלענות לשאלה :״מי לובש את המיב־נסיים
אצלכם?״ רואים, לאן
הכתף החשופה

חגורה מעור נוקשה

השורטס כלבוש קייץ

מיכנסי זלמן (ספארי)

האופנאי גדעון אוברזון אינו קופא על
שמריו. בתצוגה האחרונה באה לידי ביטוי
מומחיותו בשילוב צבעים חדשניים ומער כות
אופנתיות, לא נועזות מדי, שאני
רואה בהם תמיד את מה שמקובל לכנות
״ליידי לייק״ ,המראה הנשי. הבדים שלו
הם בדי-משי מודפסים, או חלקים, סאטן
מייוחד, בגדים, בעלי פסים מרהיבי עין.
מרכיב חשוב בקולקציה האחרונה —
חלקים נפרדים המאפשרים להרכיב מער-
כת־לבוש מגוונת. אחת החצאיות היפות
בקולקציה היא חצאית בעלת גיזרה מעניי נת׳
מעט כיווצים במותן, גיזרה צרה, אם כי
לא בסיגנון צוואר־הבקבוק, שסע עמוק
בצד. לזה ניתן להרכיב חולצות יפהפיות
של גדעון אוברזון, אחת מהן היא חולצת
פייטים בעלת פסים אלכסוניים, כשהכתף
חשופה בסיגנון יווני.

לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים!

דבר הג1יל>גנג\

הג יג י
סוף״סוף הגיעה אמא שלי למצב המאושר
שבו לא מזהים אותה יותר ברחוב.
גמרנו. חד וחלק. לא אומרים שלום, לא
צריך להסביר איך קפצו עשרים ושמונה
קילו, לא עוצרים אותה מכרים. פחות
נשמות טובות שישוו עם מקודם, ויתחמ־צו
בששון סמוי.
לי דווקא נורא מעניין מפה כל המצב.
פעם, למשל, הייתי סופר מינימום שמונה־עשרה
הצעות מגונות ליום. היום אף אחד
כבר לא מציע שום הצעה מגונה, חוץ
מאחד, לביב, אבל הוא לא נחשב, כיוון
שהאיש הזד, יכול להציע הצעה מגונה
אפילו לשולחן, אם דרך מיקרה הוא נתקל
בו בחושך.
אם אני כבר עושה אפסנאות, אז ישנו
אבא שלי, שמשוגע על אמא שלי יותר
מתמיד, ומנחם את עצמו שבסך־הכל זה
יתרון — יש לו יותר אשתו לאהוב —
אבל זה מפני שהוא ברנש מעשי, ויודע
שאם הוא שוכח לרגע להיות סנטימנטלי עד
אובדן חושים — לא מקפיץ נישוקים,
חיבוקים ולפחות מבט זימה אחד ליום —
שישאר בלתי־מנוצל לחלוטין — אשתו
השמנה מרגישה לא מושכת, ושוכחת
לתפקד.
אח! ואיזה הערות שאני אוסף לי ליו מן.
ממתי שאמא שלי היתה קטנה לא
צבטו לה ככה בלחיים ואמרו לה כמה
שהיא נראית טוב. ההבדל המצער טמון
בעובדה שכאשר היתה קטנה, היא יכלה
להתפרע ולירוק בצובטים, למרות ה־פלאסק
המיידי של סבתא שלי, אבל היום,
אללי, היא כבר מתורבתת.
אני לומד המון. אחד השלאגרים, למשל,
זה אנשים השואלים — ובתיקווה אמיתית
שזה לא — ״תגידי, זה מהאוכל?״ מה
שמראה על רצון כן לתת לבן־אדם צ׳אנס
לצאת זכאי עם אלטרנטיבה כמו מיים,
בלוטות, הורמונים, ושאר ניסים המש טינים
תדיר.
על תענוגות צריך להלקות, אבל תקלות
ומחלות, זה משהו אחר. זה יתרון מו סרי.
כשאמא שלי מודה בפריצות שזה
בפירוש מאוכל, אנשים המומים. נו באמת.
נותנים לבן־אדם את הזדמנות חיייו ה מכובדת
לעשות קצת קרעכצן, והמתת
נשאר דחוי.
בכלל, זה נורא מצחיק כל העסק הזה.
האח החתיך של אמא שלי, למשל, היה
פעם ילד שמן. מיותר לדסקס את האושר
האופף אותו כיום, כשהוא מביט על אמא
שלי, שהיתר, מתעללת בו בילדות הרחוקה
בלי רחם. ערב אחד ירדו אבא שלי,
אמא שלי ואחיה, לפי סדר זה, במדרגות
של איזה מועדון. את הטור העורפי הזד,
המציא אבא שלי בתור נוהל בטיחות קבוע,
אשר ימנע מחיצות אנשים למוות במיקרה
של מעידת אשתו על מי מהם. הוא תמיד
שם, ביריון קשקשים, בתור בולם זעזועים
ראשון. אז זהו. כפי שסיפרתי, ירד הטור
העורפי הזה במדרגות, כשלפתע קרה ה דבר
שמתכוננים לו כל העת. אמא שלי
מעדה, ובבוף כבד נחתה על אבא שלי,
שנפגש מייד עם הריצפה. הגיס שלו, ה-
מאנייק הזה, במקום לעשות משהו, למשוך
לסחוב, או להציל את אבא שלי, שחיפש
קצת אוויר מתחת לאמא שלי, התיישב על
המדרגות, תפס את הבטן, ומתפקע מצחוק
התחיל לצרוח לכל הכיוונים — טימבר!!! טימבחט אני אראה לו טימבר! שרק אצא מפה!

את כל ניו־יורק
שרית ישי, זאת הגברת סופר־סטאר שקסיוס קליי הגדול נתפס
בתוך מכונת-הכתיבה שלה, ושיחרר לה הגיגים בילעדיים. ובכן,
שרית זו חזרה מאמריקה חתיכה, זורחת ופורחת, ורזה בלפחות
חמישה קילו. צריך להסתכל עליה פעמיים, בכדי לראות אותה
פעם אחת בלבד .״איך עשית את זה?״ שאלתי אותה .״איך? מייד
אני מראה לך.״ אמרה לי והתחילה לנבור בתוך תיק גדול כמו
בית, שרק אלוהים יכול להתמצא בקרביו. פישפשה ימינה, זחלה
בשתי אצבעות בזווית ישרה שמאלה, סיבוב קטן על המקום,
צלילה עמוקת טווח, והלא יאמן קרה. המחט נשלפה מערימת-
השחת, בצורת פיסת נייר קטנה וקמוטה, שכל־ האוצר רשום
עליה .״קחי נייר ועיפרון,״ אמר לי בקצב הכתבה ,״העתיקי לך
את הדיאטה שמשגעת עכשיו את כל ניו־יורק. שבוע אחד,
ויורדים חמישה קילו. אוכלים לשובע, אין הגבלת כמויות במנות
העיקריות, וזה משהו לא רגיל.
אז ככה. התפריט בכל בוקר זהה. חצי אשכולית, טוסט לחם
חי (לחם חי מטחינת ריחיים, הכי טוב) ,קפה או תה בלי חלב,
עם סוכרזית. האיסור הכי חמור במשך כל הדיאטה, זה לשתות
או לאכול דברים עם תוספת סוכר. כמו כן, להשתדל לא
להשמיט כלום, ולאכול לפי הסדר המוכתב, כי צירופי המזון מרזים
כאן, לא צירופי הקלוריות. אוכלים לשובע מתפוצץ, לפי הרגשה
אישית, בארוחות, ושום כלום ביניהן.
יום ראשון:
צהריים — בשר קר כמה שרוצים, עגבניה אחת וקפה.
ערב — דג כמה שרוצים, באיזה צורה שרוצים, סלט ירקות
עם מלח, מיץ לימון, בלי שמן, טוסט, ואשכולית. יום ראשון
גמרנו יפה. מרעב לא מתים בי.
יום שני :
צהריים — סלט-פירות עצום בלי סוכר, וקפה או תה, בלי
סוכר, בלי חלב. עם סוכרזית.
ערב — סטייק כמה שרוצים, עגבניה, חמישה זיתים ירוקים,
פילפל אחד (אפשר סלט מזה) וקפה.
יום שלישי :
צהריים — טונה מקופסה +לימון כמה שרוצים, אשכולית
וקפה.
ערב — צלעות כבש כמה שרוצים, פילפל עגבניה.
יום רביעי:
צהריים — עוף, כמה שרוצים איך שרוצים, וקפה.
ערב — שתי ביצים איך שרוצים, קוטג ,,כרובית מבושלת,
טוסט וקפה.
יום חמישי :
צהריים -גבינות מכל הסוגים, כולל צהובות, כולל שמנות,
כמה שרוצים, תרד מבושל, או ירק ירוק אחר, בשביל ההתחשבות,
טוסט וקפה.

יגעת ומצאת — תאמין
ערב — דג, איך שרוצים, כמה שרוצים, סלט ירקות עם מיץ
לימון ומלח, בלי שמן, טוסט וקפה.
יום שישי :
צהריים — סלט פירות ענק בלי תוספת סוכר, וקפה.
ערב — סטייק כמה שרוצים, איך שרוצים, סלרי, פילפל,
עגבניה (אפשר סלט מזה) וקפה.
שבת :
צהריים — עוף כמה שרוצים איך שרוצים, עגבניה, כרוב
מבושל, אשכולית וקפה.
ערב — סטייק כמה שרוצים, איך שרוצים, עגבניה אשכולית
וקפה.
ברור שבכל מקום אפשר להחליף את הקפה בתה, או במיים.
הולכים לישון בלילה, ולמחרת קמים עם גיזרה שיגעון.

בטיח. בטיח! ואיך לא ליפול איית! בפח

אז ככה. אחרי שנפלו בחלקי איו־ספור
אבטיחים לבנים, כיוון שיצריי לא עמדו
לי בפרץ לחכות עד אמצע העונה, ואז
לקנות בלי סיכונים, וכיוון שאני אוהבת
הימורים, אבל רק את אלה שבהם אני
זוכה, אנסתי אבטיחרצ׳יק אחד לגלות לי
את הפטנט שיגעון, איך לקנות אבטיח
מתוק, אדום, לא קמח מדי, ובשל. אז
העסק הולך ככה. ראיתם פעם ירקן טופח
על כרם האבטיח ומכה בו?
המון טמבלים דופקים אבטיח, וחושבים
שעצם ספיגת המכה זה סגולות לאבטיח
טוב. הם לא מבינים בזה כלום, אבל
לעומת זאת, זה נראה כל־כך מיקצועי!
ובכן רבותי, המכה הזו היא שפה! ה צליל
הזה מספר ביוגרפיה שלמה, מצב
כללי ומזג־אוויר של האבטיח. צריך רק
להקשיב ולפענח נכון. אוחזים את האבטיח
ביד שמאל, וביד ימין טופחים עליו קצת.
אם חוזר צליל קצר ושטוח, להחזיר אותו
לערימה. אם חוזר צליל שהוא קצת. כמו

אלוהים ירד לאדמה, ונתן לשלושה מנהיגים זכות לדעת את העתיד.
״מתי יגמר משגר הארנגיה?״ שאל אותו קארטר.
— ״משבר האנרגיה?״ שאל אלוהים ופתח את הספר ,״זה חביבי, לא יגמר
בקדנציה שלך״.
— ״מתי יהיה שלום בין כל הערבים ז״ שאל אותו סאדאת.
— ״שלום בין ערבים עיוני,״ ענה האלוהים ,״זה לא יהיה בקדנציה שלך.״
מגיע ארליך בחול וחפוז, ישר ממטה המיבצע המפואר לביזבוז עשרה מיליון
לירות, למטרה מפורסמת—
״תגיד לי אלוהים• מעניין אותי רק דבר אחד• מתי תיגמר האינפלציה
בישראל ! ״
— ״האינפלציה בישראל?״ שואל אותו האלוהים ,״זה, מה אגיד לך, זה
לא יהיה בקדנציה שלי...״

צלילי המוסיקה — ואיך לפענחם
קיר חלול, זאת אומרת, עמוק, עמום,
והוויברציות שלו נמשכות כמה אלפיות
שניה טובות, לא להיפרד ממנו. עם טי פת
נסיון לומדים להכיר את הצליל שהוא
כבר עמום מדי, ופירושו — אבטיח קמח.
אגב, צבע הקליפה לא אומר כלום. כבר
ראיתי ירוקים אדירים בחוץ, ולבנבנים
בטעם מלפפון בפנים. לעומת זאת, כמה
אכסמפלארים צהבהבים, ירקרקים דהויים
בחוץ, התגלו עם בפנוכו אש מתוק.
מסתבר שאבטיח בשל, גרגרי מירקמו

קצת מפוזרים, ומכאן הקול העמוק כמו
קיר חלול. אבטיח לא בשל, מידקמו דחום
וצפוף, ולכן הצליל החוזר ממנו קצר
ושטוח. יעני, לא מעביר קול טוב.
אז זהו. לא לסמוך על שום דבר, חוץ
מאשר על הדפיקה.
כאן מתערב אחוייה מותק שאוהב לק רוא
מעבר לכתפי, וטוען, שאם לא היה
רואה במו עיניו את הנושא, היה נישבע
שמדובר בבחורות. זה אותו טסט הוא
אומר לי. זה אותו טסט.

אדתתפס ברימסטיק

אריאל׳

יש שתי דרבים
״לבבוש״את העולם: להלח
או לקנות אותו...

...עם ברטים אשראי ויזה
פשוט מציגים כרטיס ויזה וקונים, כפי
שמקובל היום בעולם כולו. כשאתה יוצא
לחו״ל דאג שיהיה בידך כרטיס אשראי ויזה.
כרטיס אשראי ויזה מקנה לך בטחון מפני
גניבה או אבדן כסף. כרטיס אשראי ויזה
מאפשר לך לקנות ולשלם בנוחות מירבית.
כרטיס אשראי ויזה מאפשר לך לשנות
תכניות מבלי להתקע ללא כסף. כרטיס
אשראי ויזה מאפשר לך למשוך מזומנים עד
50ג $ליום ב־ 70,000 סניפי בנק ברחבי
העולם.

1611^ 103
בנר, לאומי ליט ר אל נ ע׳ מ. ו׳ח>,ז 301ז 5ו | 16 רחבו 1< 16ח >3ז

הצעה מיוחדת: כרטיס ויזה לשלושה
חודשים במחיר של $10 בלבד.

העולם

הזה 2182

האיש שניפץ את המיתוס של מחלת־ הנפש
׳11־ 101 של טרומפלדור בוזל־ח ^ ,השמרנות חוגגת באוד, ט 1רי 1ם
מאן ^ תגליתספרותיתמקוריתי 1צאת ־ ד 1פ ן

פס־־בולוגיה

רונדו* ד. לאינג נימנה כיום על הח שובים
שבין נותני הטון בפסיכיאטריה
המודרנית, מאז מילחמת העולם השניה.
הנחות־היסוד של תורתו קוראות תגר על
הפסיכיאטריה המסורתית, הנוהגת לראות
בחולה הפסיכיאטרי(מפוצל האישיות) אוב ייקט
טיפולי.
נהוג לכנות את תורתו של ר.ד. לאינג
כאנטי־פסיכיאטריה, כינוי שיש בכוחו ל הגדיר
במעט את מהות השקפותיו על
הפסיכיאטריה. טענת־היסוד של לאינג
היא, כי הפסיכיאטריה היא בעצמה טי רוף,
ואת ההוכחה לטירופה ניתן למצוא
באוצר המילים והערכים שלה וביחסה אל
החולה המבודד מן הזולת. לאינג שולל
את הנחת־היסוד המקובלת על הפסיכי־אטריה,
וטוען שעל העוסקים בה לדבר
״על פסיכוזה כעל כישלון חברתי או ביו לוגי
של הסתגלות, או אי־הסתגלות, בדר גה
המורה ביותר, אובדן הקשי עם המצי אות...״
במילים אחרות: הנחת־היסוד
של לאינג היא, שסיווגו של החולה כחו לה
פסיכוטי אינו אובייקטיווי או גייט־ראלי,
אלא הצגה לא־הומאנית של החולה.
לאינג שולל לחלוטין את המודל הרפואי
המקובל של מחלת־הנפש, ובעיקר של
קבוצת המחלות הסכיזופרניות.
לאינג, הצליח לנפץ בהשקפת היסוד
שלו את המיתוס של מחלת־הנפש והציג
את !תהליך התוויית מחלת־הנפש כמכשיר־דיכוי
מקובל להשתקתם של יחידים, הנוטים
לסבול מבעיות שנוצרות בינם לבין
סביבתם המיידית. רבים רואים בתורתו
של לאינג מהפיכה שאינה נופלת בחשי בותה
מהמהפיכה שאותה חוללו רעיונו־

שיש בכוחו להשפיע על תיפקודן הנפשי
של נשים אלה. כלומר: חולות שלקו
בסכיזופרניה פונקציונאלית. ספרפ/מחקרם
של לאינג/אסטרסון מתמקד בעיוותי ה־תיקשורת
התוך־מישפחתיים בין החולות
ובני־המישפחה. מתוך הסיפורים המפורטים
בגוף המחקר ניתן ללמוד כיצד הופכת
המיסגרת המישפחתית הנתונה למקום ש בו
מאבדת החולה את זהותה, ומביאה
לכדי הקצנה את נטיותיה הסכיזואידיות,
תוך שמתפתח מצב של קשר כפול, שהוא
תהליך הטישטוש והפירוד של האני של
כל אחת מהחולות.
לאינג, שאין מטילים כבר ספק כלשהו
במהפיכה שהוא חולל במדע חקר הנפש,
כימעט שלא תורגם לעברית. מלבד ספר
זה ראה אור רק סיפרו האני החצוי, וה קובץ
סבכים (העולם הזה .)2022 מן הראוי
כי ספריו: הפוליטיקה של הניסיון, אני
וזולתי ואחרים יראו אור בעברית, מאחר
והם מטיפים לבני האדם לחדול מלראות
בסכיזופרנים חולים יוצאי־דופן, אלא לר אות
בהם יצורי-אנוש מעונים ונואשים,
בעלי ביטוי עצמי לקיומם.
כותב שורות אלה ביקר לפני למעלה
מעשור בקינגסליי הול, המוסד שאותו
ייסד לאינג באנגליה כעיר-מיקלט למוכי
סכיזופרניה, אליה נימלטים קורבנות ה חברה
שהרסה את חוש הזהות שלהם.
בקינגסליי הול נעשה תהליך ריפוי, או
שיחזור אישיותו של החולה, כימעט ללא
תרופות, עם תוצאות שהפסיכיאטריה המ קובלת
אינה מסוגלת להגיע אליהן. תוצאות
החושפות את אותו קשר כפול המביא
את קורבנותיו להקצנה.

שטח בחדר־עבודתו של איינשטיין ומע רכת
הרהיטים בו היתה דלה ביותר: ספת־עור
פשוטה, שולתן־כתיכה כעל מידות
וכיסאות אחדים. מבעד לדלת שהובילה
מחדר ואל אולם־האורחים ראינו את איינ־שטיין
עומד ופורט על כינורו, כשאשתו
מלווה אותו ליד הפסנתר ...משהפסיק לנגן
הזמיננו איינשטיין לאולם האורחים ופתח
כשיחה. הצגנו את עצמנו כשליחי
קיבוץ בפר־גילעדי וגדוד־העבודה. תחילה
שאל איינשטיין לתכלית ביקורנו. כפש טות
שלא ציפיתי לה, אך כזהירות־יתר,
הציג לפנינו כמה שאלות על חיי הקבוצה,
מבחינה הכרתית ומישפחתית. בייחוד היר־כה
לשאול על חיי האשה בקיבוץ ועל
ריקמת היחסים כין שני ראשי המישפחה
בקיבוץ, בינם לבין עצמם ובינם לבין
הילדים. מתוך הצגת השאלות ונימת הזהי רות
כניסוחן לא קשה היה לנחש, כי גם
לאוזני איינשטיין גונב שמץ־מה מדברי
הבלע שהופרחו בימים ההם על־ידי גור מים
שונים, יהודים ושאינם יהודים, בנוגע
לחיי האשה והטישפחה כקיבוץ. השיבונו
ארוכות על בל שאלותיו...
״משהפסקגו לדבר, התעורר כמחשבותיו
והעיר את הערותיו על כל הבעיות שנגענו
כהן. בייחוד התריע על הזנחת ההשכלה
הגבוהה כארץ. שכן בלעדיה — הדגיש
איינשטיץ — ייבצר מאיתנו לשכלל את
שיטות הייצור ואת תנאי העבודה, שהם
תנאי להצלחת הפרודוקטיכיזציה ההמו נית
ויסוד־מוסד לכל מיפעלנו ההיסטורי.
מארחנו האריך בהערותיו הקולעות והבי עו
בלשון כימעט פסקנות וחותכת. אחרי כן
הוסיף להציג לפנינו שאלות על תופעות
שונות כחיי הארץ, על עתיד יחסינו עם
הערבים, ובייחוד גילה עניין רב במדיניות
ההפרעות של ממשלת המנדט להתפתחות
המיפעל הקולוניזטורי של היישוב העברי
כארץ. בתמימות האופיינית לו שאל, איך
אנו חושבים להתגבר על מדיניות זו...״

עדות

אקליפטה

ר. ד .לאינג
אנטי־פסיכיאטריה
תיו של זינמונד. פרויד בראשית המאה.
אחד מספריו של לאינג, שראה אור
בעברית, ונכתב בשותפות עם ד״ר אה רון
אטטרסון, הוא הטירוף, שפיות־הדעת
והמישפחוז* .הספר מביא מיקרים
של נשים סכיזופרניות בגילים ,40—15
שבאף אחד מהם לא אובחן מצב אורגני,
* רונלד ד. לאינג +אהרון אסטומון
— הטירוף, שפיות־הדעת והמישפחה —
הסכיזופרני בנזיסגרת הן זישפחודת; עברית:
אליה זוהר ; הוצאת בצלאל צירי־קובר
— גומא; 204 עמודים (כריכה
רכה).

״הפצועים נעטפו בשמיכות צבאיות ו־הושכבו
במיטות מתקפלות. השיירה עם
הפצועים יצאה לכפר־גילעדי בלוויית
מישמר חזק. כדרך התאונן טרומפלדור,
כי הוא חש בראשו באב חזק. הושמה לו
תחבדטת, אך בעבור רגעים מספר, מש-
העפילה השיירה אל הגיכעה, נתקף גופו
של טרומפלדור בעווית חזקה והוא הוציא
את נשמתו, אחרי שהסב את פניו בלפי
הקרקע ...כשתים אחרי חצות יצאתי עם
אחרוני העוזבים מתל־חי. לפני צאתנו
החלטנו להעלות כאש את הבניינים ואת
המשק ...יצאנו לתוך הלילה שדממתו נק רעה
לסירוגין על־ידי סילוני־אש והתפוצצויות
בודדות, שהגיעו מתל־חי הבו ערת...״
במילים אלה מתאר חשומר פינחס
שניאורסון את גסיסתו ומותו של טרומי
פלדור ונפילתה של תל־חי, בקובץ רשי מותיו
בשורה הראשונה, שראה אור כע שור
אחרי מותו*.
פינחס שניאורסון, שהיה מכונה בפי חב-
רידלנשק בכינוי אקליפטה, בשל קומתו
התמירה כעץ אקליפטוס, נולד בשנת 1893
בעיר ז׳יטומיר, אוקראינה המערבית, וב גיל
)1905( 12 היה עד לפרעות (פוגרום)
שנערכו ביהודי עירו. בהגיעו לגיל ,17
בדומה לצעירים אחרים, הצטרף להשורה
הראשונה ועלה ארצה. כאן הוא החל
דרכו כפועל במושבות יהודה, אחר כך
הצטרף לאגודת השומר, נימנה על מייסדי
כפר־גילעדי, היה מפקד תל־חי לאחר פצי *
פינחס שניאורסון — בשורה הראשונה:
כינס ומרך: שלמה שבא; ספרית
פועלים 166 ,עמודים (כריכה קשה).
תווים פינחס שניאורסון()1!>12
בתוך דממת הלילה
עת טרומפלדור, ממייסדי גדוד״העבודה,
ממפקדי ההגנה, ומן העולים לגוש־עציון
(בשנות ה־ .)30 מעבר לביוגרפיה המרשי מה,
הטומנת בחובה את תולדות הארץ
הזאת, הרי שבמשך שנים רבות היה שני־אורסון
מהסמלים החיים של הארץ.
במשך כל שנותיו בארץ פירסם שניאור־סון
רשימות ומאמרים על בעיות הזמן וה שעה,
וכן עדויות לדרכו ולאירועים שבהם
נטל חלק. את מאמריו של שניאורסון ליקט
וערך שלמה (שבט הנועזים) שכא והפכם
לנידבך נוסף של תולדות דור הנפי לים,
שכלה ונעלם מהארץ, ופינה מקומו
לחגבים שבאו׳ בעקבותיו.
אחד מהמיוחדים שבסיפורי הבשורה הראשונה
הוא סיפור ביקורם של ישראל
שוחט ופינחס שניאורסון אצל אלס־ט
איינשטיין, בברלין.
״ביתו של פרופסור איינשטיין עמד כ־סימטה
צדדית ושקטה, הרחק ממרכזי ה כירה
הסואנים. ככניסה לדירה הקבילה
את פנינו מזכירתו, כהורה עולת־ימים וח־מורת־מראה,
שהזמינה אותנו מיד לחדר־עבודתו
של הפרופסור. עם כניסתנו עלו
באוזנינו צלילי־נגינה, נוגים־חרישים, של
פסנתר. הופתענו למראה הריהוט הצנוע
כחדרים, שהיו ערוכים בטעם גרמני טי פוסי.
ספרייה ענקית תפסה את רוב ה

אלף מינויי התיזמורת הפילהרמונית
הישראלית לא נאנחו כלל החודש, כאשר
נתבשרו, כי מחירי כרטיסיהם לעונת הקונצרטים
הבאה עליהם לטובה התייקרו
ב־ 60 אחוז, וינועו בין 780ל״י ל־2330
ל״י (ל־ 11 קונצרטים).
35 אלף מינויי התיזמורת לא הזדעזעו
למקרא תוכנית הקונצרטים בשנה העשי רית
שבה מכהן המנצח ממוצא הודי,
זוגנין מהטיה, כמנהל מוסיקאלי ואמנותי
של התיזמורת (וזאת למרות שבמשך עשור
זה כיהנו ארבעה אישים שונים כראשי-
ממשלה בארץ, וכעשרה מוסיקאים יש ראליים
מכהנים כמנהלים מוסיקאליים ו־אמנותיים
בתיזמורות שונות ברחבי ה עולם).

אלף מינויי התיזמורת לא התרגשו
כלל מהעובדה, שבתוכנית הקונצרטים לעונה
הבאה, בדומה לתוכניות שהיו בעונות
הקודמות, לא שובצו כלל מנצחים ישראליים,
וכמובן, שלא שובצו בתוכנית האמו רה
יצירות שהולחנו בידי מלחינים יש ראליים.

אלף מינויי התיזמורת החלו לתפור
החודש את החליפות והשמלות, שבהם יו פיעו
באכסדרת אודיטוריום מאן בתל־אביב,
אכסדרת בנייני האומה בירושלים, ובחיפה,
מבלי לשים לב לעובדה המצערת, שבתוכנית
המוסיקאלית האמורה ניכללו מעט
יצירות שנכתבו במאה ה־ .20 ובדומה לקהל

ומר ש ל ! ר
(המשך מעמוד )81
של פרובינציה פרימיטיבית׳ השוכנת אישם
בין נמל־התעופה של אנטבה לבין
כף־התיקווה־הטובה, הרי שמזונם הרוחני
מוסיקאלי של אותם 35 אלף מינויי התיז־מורת
מתמצה בנעימות מוכרות, מסיפורי
הופמן, פריקול, הלנה היפה וקונצרטים של
פגניני וגלאזזנוב, המהווים את גולת
הכותרת של עונת התיזמורת ב־.1980
35 אלף מינויי התיזמורת אינם נישמעים
נירגשים מהעובדה, כי המנהל המוסיקאלי

זובין מהטה
סיפורי הופמן
והאמנותי של התיזמורת (המקבל שכר בדולרים
רבים) זובין מהטה הנ״ל, יסתפק
השנה בניצוח על מחזור אחד בלבד
של התיזמורת. המעלה הבולטת ביותר בתפקידו
הניהולי-אמנותי של מהטה, תהיה
עובדת העדרו מהארץ במהלך רוב העונה
המוסיקאלית האמורה.
אלה מבין 35 אלף מינויי התיזמורת,
שיחפצו ליהנות ממלוא כישוריו של מנהלם
המוסיקאלי, ייאלצו לכתת רגליהם
ומטוסיהם עד לניו־יורק, שם הוא מתפקד
גם כמנהלה של הפילהרמונית של ניו־יורק.
אכן, פיצול אישיות מדהים! אלה מבין 35
אלף מינויי התיזמורת, שידם אינה משגת
רכישת כרטיסי טיסה לניו־יורק, יוכלו ל הסתפק
בטיסת־צ׳ארטר לאיטליה או לאוסטריה,
שם עומד מהטה זובין רב־האשכו־לות
הנ״ל לממש את משאת־נפשו של כל
מנצח, ביצוע הרינג — חמש האופרות
הגדולות של ריכארד ווגנר, האסורות
עדיין להשמעה פומבית (אפילו מעל גלי
האתר) בישראל.

ציטוטו!

נפש פרומה
החודש ראה אור ספר ביכורים של מספר
צעיר, שהוא בבחינת תגלית ספרותית
סנסציונית. הספר הוא סיפרו של יעקב
כוצ׳ן שני חיי יעקב* ,שהוא בבחינת
מיסמך ספרותי, החושף בכישרון נדיר את
עולמו של הדור שלחם במילחמת יום־
הכיפורים.
יעקב כוצ׳ן הינו משורר בפרוזה, החי
ביחד עם מועקותיו בעולם לירי, עד הרגע
בו ,,שכנה שבאה אומרת מי׳טפט שנופל
לתוף השקט של צמיחת הדשא. ממבע־פניה
אני דבק כתחושה של שואה ו התיאור
מתוכו יוצא לו גיבורו של הספר
אל מילחמת יום־הכיפורים. הנפש־הפועלת
של יעקב בוצ׳ן מבהירה :״וכמו אומר
בליבי: כבל שתגדל עירנותי, יגברו
סיכויי לחיות.״
דומה שבוצץ מצליח להמחיש את אותה
רעידת אדמה של ,1973 שהצליחה להרעיד
את צה״ל, למחוק את שילטון מיפ־לגת־העבודה,
ולא להותיר כימעט רישומה
על הספרות הישראלית. השואה אינה השו אה
הרתוקה שהיתה באירופה, אלא השואה
שהמילחמה מביאה ותוצאותיה. כך
יושב לו יעקב למרגלות הרי הגולן, שואל
שאלות כמו :״בלילה בלילה, בשק־השי־נה,
אחרי שאני גומר, אני שואל את עצמי
האם זוהי ׳לי הפעם האחרונה ששפכתי
זרע.״
מילחמת יום־הכיפורים של שני חיי
יעקב אינה זו המקובלת באמצעי התיק-
שורת, אלא מחזה כמעט סוריאליסטי, מנו כר,
מחזה שנפש גיבורו מתפוררת במהלך
המילחמה בהדרגה. נחשפות בה שכבות
התוך, והגיגים מתפזרים לעברה של אנה
אשתו, ואם בנותיו (ראה: ציטוטון) .ואז,
בתום המילחמה, שהיא רק בבחינת פתי חת
תיבת רגשותיו ועולמו של יעקב,
הוא פונה לרופא צבאי, השולח אותו ״לא
הרחק מן הים, במהנה צבאי מבודד, כין
אקליפטוסים ומיבני בטון, נתקבלו וכאו
פגועי־נפש יוצאי המילחמה.״ בהדרגה
מתפתח כאן האנטי־גיבור של שנת ,1973
כדמות פרומת נפש, בארץ של מילחמות
רבות.
יעקב של בוצ׳ן הוא בבחינת הזרה
מוכשרת למדי אל גיבורה הנצחי של
הספרות העברית, האדם התוהה, השואל
והמבקש. דמות שסופרי דור הפלמ״ח הצליחו
לגדעה. יעקב בוצ׳ן מתחיל לפרים
את חיי גיבורו יעקב, החל מן הילדות,
ואז מתגלה כי ״איש אינו שם ליבו אלי,
מישפחה רדופת־שואה, בחדרון קטן ; בש כונה
בה הייתי עצוב ילדות המתנקזת
לה בהדרגה לעבר בגרות של מכאובים

מיניים, הניפרמים ונתפרים ושוב ניפר־מים,
עם התפתחות עלילתו של הרומן.
הכנות בסיפרו של בוצ׳ן מזכירה את הפ תיחות
בה הדהים בסוף שנות ה־ 50 פינ חס
שדה בהחיים כמשל. בוצץ מדהים
לעיתים בכנותו, בשורות כמו ״אני כן
שכע־עשרה ונערה אין לי. תמיד התרג שות
כתובי כמו בילד. והבושה וחוסר
התועלת סיגנון שאינו מקובל על הפא־תוס
הגברי של הספרות הישראלית.
אט אט מתפתח לו סיפור אהבה מרגש
בין יעקב לאנה, סיפור שבמהלכו משתז רות
להן חוויות ישראליות נוסח :״כבו קר
של יום חורף רף והלכי לקח אותי
הצבא. אני יושב כמשאית. הנערות באות
להיפרד מן הבחורים הנוסעים לצבא. אנה
עומדת, ידיה הצלובות על חזה אוחזות
בצמותיה ואחרי הפרידה הראשונה,
מגיע קורס־הצניחה, תוך תיאור כימעט
פארודי של פולחן הגברות נוסח שנות
ה־60׳ ,וכן אהבת נופי הארץ, ידידות
וריעות לוחמים, השיחרור והיציאה הרא שונה
לחוצלארץ. ואז, השיבה ארצה וה פגישה
החוזרת באהובה אנה :״הולכים
ומתחבקים ולוחצים ומלטפים. הולכים
הלאה הלאה, יוצאים משטח־הנמל ואינני
נוגעים כאדמה.״
מאוחר יותר מנסים יעקב אנה ובתם
נעמי להכות שורש במושב ליד הכרמל.
שם הם חווים חווייה של החלפת זוגות,
כחלק ממאבקם בשיעמום ובשיגרה, עד
שלבסוף ״לאיטן הן הדלות. ובל אשה
חוזרת לבעלה.״ יעקב נימלט מהמושב,
מאנה ומנעמי. אי־השקט שלו הולך וגובר,
הוא עובר חוויות אידיוטיות, שבאחת מהן
נאמר לו :״אני לא מפוגלת לשככיאיתד.
אתה לא גוף בשבילי, אתה רוח.״
כאן המקום להעיר, כי בוצ׳ן, בשני חיי
יעקב מתגלה כסופר מיומן, שיש בכוח
תיאוריו והמיבנה של סיפורו להביא לכדי

אחד מהקטעים המאפיינים ביותר את ספר ביכוריו המלהיב של הסופר הצעיר
יעקב פו צ ץ שני חיי יעקב, הוא קטע שובו של יעקב מהמילחמה :
0 0בשובי הביתה מן המילחמה, נכנסתי לבית שהיה לי זר ומוזר. כל
חשיבות בנייתו והיותו והדוממים שבו נמוגה כאד. הכול מתרחש לי שונה.
^ ^ כאילו מישהו אחר חי בתוכי והוא המגיב על חיי. ההליכה קשה עלי, וימים
ארוכים אני שוכב במיטה, הוזה ובוהה ; לעיתים קורא. ויש שאני מאזין בחרדה
סמוייה למהדורות החדשות. אני מתגעגע לחיות. איזו מבוכה ואוזלת־יד ועוגמת״נפש.
חורף בחוץ וגשם, ורוח חזק וסוער.
״תחושה מוזרה בקרבי. כאילו נענשתי. כמו אסור לי ליהנות מן הגשם ומן הרוח,
ובעצם, כאילו אין כל תכלית בהנאה מהם — ממילא אני נידון למוות, מחר, מחרתיים,
אולי עוד חודש. אולי טרם ימלאו לי עשרים־ושבע, הירחתי אותו והוא נשם אותי.
נשימתו כבדה, מהחרה ואכזרית, ואינה מניחה לי לישון. שוכב ליד אנה במיטה ואני
ער. שעות ארוכות — ועודני ער. היא ישנה, והבנות שעשיתי מזרעי, ישנות. פחד שאינו
מוכר לי ממלא אותי. אני מתהפך על משכבי וגופי מזיע ואני נחרד ומדליק את האור
ומכבה אותו ומוחי נחמץ בי. איך מוטלים הנערים הצעירים זה על גבי זח כשקי־מלט.
בגדיהם ספוגי־דם, גופיהם פזורי-איברים, תחת השמיכות הדוממות ...עוד לא סיימתי
את הקרב. החיים עומדים להיגמר. אחרי החידלון לא יהי עוד כלום. לא אראה
את השמיים, ולא את האדמה. אני חושב, איך יתכן שפגז ירטש אותי ואהיה אינני.
ואני, יעקב, לא אטייל עוד על הארץ היפה, לא אהלך בחוצות הערים הזרות, הרחוקות ;
לא ארעד לרגע למראה החידות שחדים לי גופי הנשים היפות וההבטחות אשר
תחת שימלותיהן. לא אשמע מנגינות, לא אראה נופים בחורף ואת הערפל העולה
מן האדמה ואת הגשם החזק והברק וענני-הסערה בשמיים הכהים. אין
ייתכן שאמות במילחמה שאינה חשובה בעיני, שהיא רחוקה מעולמי ; שהיא
כמו שגיאה בחיי...

• 01 ניסוח בלתי-חברי הביא את מבקר-
האמנות של ידיעות אחרונות, אדם
כרוך, שהוא גם עורכו של הירחון מוניטין,
לעמיתידלמיקצוע, מבקרי־האמנות של
דבר ומעריב. הוא הגדיר אותם כך :״סו קרת
התערוכות (משא) טדי״ ר פ פורט...
ומר צבי רפאל י, סוקר־תערוכות (הארץ)
בגורל טוב מזה של רפפורט ורפאלי,
זכר מבקר־האמנות של מעריב יגאל
צלמונה, שאותו כינה ברוך כ״המבקר
יגאל צלמונה על הידיעה כי סיפור
חייו של נשיא מצרים אנוואר אל-סא-
דאת יועלה על קרשי־הבימה באל־עריש,
הגיב משורר, מהחשובים בארץ ,״מן
הראוי להעלות לעומתו בגן־הירק של
נאות־סיני את סיפור חייו של ראש ממ־שלת
ישראל, מנחם בגין ״ כאשר ניש-
אל אותו משורר מי מסופרי ישראל יהיה
מסוגל לחבר את סיפור חייו של ראש־הממשלה,
הגיב המשורר :״מה הבעייה,
חנוך לווין, הוא הרי התמחה בז׳אסטות

פולניות נוסח בגין במחזותיו...״
צביעות רבתי קיימת בהצעתו של ח״כ

גרשום שוקן
״אתה עם המילים״

* יעקב בוצ׳ן — שני חיי יעקב; הי־צאת
ספרית פועלים ; סידרה בעריכת נתן
יונתן; 228 עמודים (כריכה רכה).

ה בי ת ה מן הגזיל חמה״

בחטף

חיוורון את כל ליגת הסופרים המתחילה
בדור הסופרים הזקן, כאה רון מגד, יורם
קניוק ואחרים, דרך דן צדקה, ויעקב
ש.כתאי. ליד יכולת תיאוריו, עוצמת
לשונו, רובדי שפתו — הרי שספריהם
של כל אלה הינם בבחינת מעשה חובבים.
בוצ׳ן משלח את יעקב שלו שוב לחוצ־לארץ
,״חופשי ממישפחה, מאיטה ומיל דים.
הייתי כמו שחלם ליפי להיות, ונפשי
פרומה ועירומה לקלוט מכל איטר יבו אני...״
הוא עובר דרך המושבה הישראלית
באמסטרדם, דרך כפר גרמני נידח
ושוב שב ארצה, בחזרה, אל החווייה
של מישחק בהחלפת זוגות, עד הרגע שבו
״באה המילחמה וקטר דורס ריסק את
חשיבות העבר.״ שם מאבד יעקב את הכל.
הוא דועך, כמו נמוג, כמו מתחסל :״בחו מי
הגבוה ראיתי את יציאת־מצריים וגם
השתתפתי כה. ראיתי את פרעה כמו צדף,
רודף באיטיות של צב אחרי מטה, שהוא
מלד גרגרי־החול ומתנהל לאיטו בין ה מעברים
המסוכנים בדרך התחתים...״
שני חיי יעקב הינו ההפתעה החיובית
הגדולה ביותר של הספרות הישראלית
החדשה בשנתיים האחרונות. יעקב בוצ׳ן
הפך בשל ספרו לתיקווה הגדולה של הספרות
הישראלית, ועל הקוראים להיות סקרנים
לכל אשר עתיד סופר זה להביא להם.

יגאל אלץ, להפוך את ״המועצה הצי בורית
לתרבות ולאמנות״ לרשות ריבונית
(סטאטורית) .העובדות האמיתיות הן, כי
המועצה הנ״ל בצורתה הנוכחית הוקמה
בידי יגאל אלון, כאשר שימש כשר החינוך
והתרבות, ונועדה לשמש את צרכיו הפוליטיים
(מיפלגת אחדות־העבודה) !•01
שמועות המהלכות במושבת אינטלקטו אלים
שעלו מברית־המועצות למותו ה־פיתאומי
של מחבר באבי יאר אנאטולי
קדזינייצוב בלונדון, טוענות כי יתכן ש המדובר
במוות לא טבעי. לטענתם של הו גים
אלה, מחסלים שירותי־הביטחון הסוב ייטים,
גם את מתנגדיהם שהצליחו להימלט
למערב, ולראייה הם מביאים את מותו
של המשורר־זמר גאליץ׳ ,שגם מותו
לוטה במיסתורין # 0אחת לכמה זמן נוהג
עורך הארץ, גרשום שוקן, להגיח אל
עולם הסיפרות והשירה. לעיתים הוא מפר סם
שירים תחת השם רוכרט פוזן. בש בוע
שעבר ערך שוקן גיחה נוספת, שב מהלכה
פירסם במוסף לסיפרות של יומונו
מחרוזת־שירים שהוא עצמו תירגם משיריו
של המשורר הגרמני גוטפריד כן, ואחד
מהשירים מגדיר לא במעט את מעמדו
של העורו־משורר :״לבד: אתה עם ה מילים
/וזה באמת לבד [ ,תרועות ושערי
הילולים /אינם בזה הממד בסיום אותה
מחרוזת, הוסיף שוקן (בחתימה ג.ש ).כמה
הערות לשירת גוטפריד בן, שבהן כתב
בין השאר :״הוא ניהיליסט, תחושתו ה יסודית
היא שהאדם הולך בחושך ולחייו
אין משמעות ...את תהליך היצירה משווה
ג. בן לתופעות ביולוגיות וקוסמולוגיות.
הוא כותב :׳האופי התפיחתי של הבריאה
גלוי לעין בגאות ובשפל, בפאלוסי, ב אכסטזה,
בתחום היוצר מתבטא אופי זה
באני הלירי...״
* אבר־נזין זכרי.

״כשהבנים שלי מגיעים לביקור
אני דואגת שיהיה להם הבל
למען התענוג.״

למען התענוג -אירופה.
אריאל

אירופה־דלת ניקוטין בעי שון
עשירה בטעם.

אביה שד הח״לת, שנהרגה
בי ד׳ א הו בהשהתאבד:

חזרה לתחילת העמוד