גליון 2184

״רקפת״ ״סיגלית״ ו״אירים״ -שלושת חדרי
השינה החדשים שלנו, מעוצבים ברוח
צעירה ומתקדמת ומצטיינים באיכות המאפיינת
את מוצרי ״מבט״ .אחרי הכל, חדר השינה
הוא המקום בו את מבלה את הלילה ואחד
הדברים הראשונים שאת רואה בבוקר.
לכן הקדשנו תשומת לב מרובה לכל פריט
המרכיב את שלושת חדרי השינה:
מיטה מרווחת ונוחה בעלת פינות

מעוגלות; שולחן איפור קומפקטי בעל
מגירות ומראה גדולה; שידות מרווחות;
אצטבאות לספרים וארון קיר עם שפע
אפשרויות לסידור פנימי. הקפדנו על שימוש
בעץ מעולה ובציפויים חדשניים ועכשיו
אנחנו משוכנעים שחדרי השינה החדשים שלנו
מהווים תמורה מלאה לכספך.
בואי לראות ב״מבט״ את חדר השיגה שחיפשת.

איכות שאפשר להרגיש

רהיטי

בי ת כלל, דת׳ ד רוי אנו ב , 5ת־א. פ תו חבר צי פו ת נז-ם ם - 9 .ם19 .
להשיג אצל סוכני מבט המורשים-:

נתניה:

ת״א :״מבט״ ככר המדינה, ה׳ באייר .64״מבט״ בן־יהודה 118א׳ .חיפה ״מבט״ הרצל . 13 באר-שבע :״מבט״ ק ק״ ל . 106 ירושלים: יפו .30
שמואל הנציב .13 כפר-סבא :״מבט״ וייצמן .58 רהיטי השרון, ט שרניחובסקי .28 דימונה: רהיטי אביב, מרכז מסחרי. אשקלון: רהיטי גזית, פינ ת
ההסתדרות. נהריה :״מבט״ נדלר, רחוב הרצל, כיכר העיריה. רהיטי נתן, שדרות הגעתון .20 נצרת :״מבט״ ,מיטלמן, מרכז מסחרי .5פתח-תקוה :״מבט״
וובריש, מוהליבר .2רהיטי לב־און, רמת סיב (ליד סופרגז) .קרית-מלאכי:״מבט״ ,ישראליאן, מרכז מסחרי. רחובות: רהיטי סולו, הרצל . 187 רמלה: חזיזה,
הרצל .79 קרית-גת: רהיטי לכיש, שד׳ לכיש .7רעננה: רהיטי ר עננ ה, אחוזה . 109 עפולה: רהיטי ולדמן, שד׳ ארלוזורוב . 14 קרית-אתא:בית הרהיט,
מורדי הגיטאות ( 2פינת העצמאות) .חדרה :״מבט״ ,הגיבורים .88 ובל סניפי שק״ם רהיטים__ .

קדמי? אם כן, איך לנסח את כותרת־השער?
!ואיך לנסח את הכתבה עצמה?
השאלה העיקרית נגעה, כמובן, לעצם
המילה ״סרטן״ .משום־מה, מעורר שם זה
חרדה עמוקה ופחדים סתומים, בלתי־רציו־נליים
בעיקרם. אנשים המוכנים לדבר באופן
חופשי על שחפת ועגבית, התקף־לב
ושטף־דם במוח, דבר ׳וחוליחע: ,נרתעים
מלהעלות יעל שפתותיהם את השם המפורש
״סרטן״.
אין אנחנו סבורים שיש להיכנע לפחדים
אלה. להיפך, אי־הזכרת השם המפורש
מגדילה את הפחד, עוטפת את המחלה

מסתבר כי גישתנו תאמה את גישתו
ישל משה דיין עצמו ושל בני־מישפחתו.
כאשר קיבל דיין את פניו של מנחם
בגין בחדרו בבית־החולים, דיבר בגלויעל מחלתו. כך, נהגו גם בני מ״שפחתו,
בנו אסי, שהראיון המייוחד עימו נערך
במיקרו. ביום שבו הוכנס אביו לבית־החולים,
וששמע על טיב המחלה לראשונה
׳מפי העולם ׳הזה, הסכים לגישתנו שיש
לקרוא לדברים בשימם.
למרבה הצער לא נהגו הרופאים כך.
בשום שלב לא שיקרו הרופאים. אולם
הנוסח של הודעותיהם היה מטעה. הם

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת ההמינהלה: תל
אביב, רחוב גורדון ,3טל 243385 03 תא־דואר . 135 מען מברקי:
״עולמפרס״ העורך הראשי: אורי א מ רי. העורר: אלי תבור עורך־
מישנה יוסי ינאי. עורך־תבנית: יוסי שנון. עורכת כיתוב: ענת ישראלי.
צלמי־מערכת: ציון צפריר וגילה רזין ראש המינהלה: אברהם
ביטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל: העולם הזה
בע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב בן
בע״נז.

״ :צינקוגרפיה --
גלופות :

״גד״ כע״מ .
הפצה
אביגדור

6 9 /9

לפני שבועיים פירסם העולם ווזה
סקופ עצוב: ששר־החוץ, משה דיין, לקה
בסרטן, וכי עבר ניתוח לכריתת הקטע
הנגוע במעי הגס.
קדמו ליפירסום זה כמה לבטים.
אלה לא נגעו בעצם הזכות והחובה
לפרסם את הידיעה. מבחינה זו לא הייתה
לנו כל ביעייה. התפיסה העיתונאית שלנו
אומרת, שחובתו של עיתון היא לפרסם
כל ידיעה ׳בעלת חשיבות ציבורית. ומציב־בריאותו
של מנהיג לאומי, הממלא תפקיד
ממלכתי בכיר ביותר, הוא נושא חשוב
ביותר לדיווח.
לגבי כמה וכמה אנשים, אין זה ׳מובן
מאליו. להיפך, הם סבורים כי אין זה נאה,
אין זה מכובד ואין יזה מוסרי לפרסם
פרטים ״אינטימיים״ כאלה על אדם, גם
כשהוא מנהיג ואיש־ציבור.
במישור זה עומדות זו מול יזו שתי
גישות עיתונאיות סותרות. מצד אחד —
הגישה !שהייתי. מגדיר יאותה׳ כ״ריוסית״,
המתייחסת אל העיתון כאל מכשיר שיל
המישטר! ,והאומרת שייש לפרסם רק חומר
שיש בו כדי לחנך, לכוון, להדריך. ומצד
שני — הגישה ה״אנגלו־סאכסית״ ,האומרת
שיש לעיתונות: תפקיד עצמאי,׳ ושיתפ־קידה
האחד הוא למסור לאזרחים את
מירב המידע על כל הנושאים. הגישה הראשונה
שייכת למישטר טוטאליטרי. השניה
דרושה למישטר דמוקרטי, הבנוי
על הכרעת האדם החופשי המצוייד במידע
הדרוש.
בארצות־הברית לא ייעלה על דעת איש
לגנוז מידע חשוב יעל בריאות מנהיגים.
כאשר נעשה הדבר בעבר — למשל, כא שר
נבחר הנשיא פראנקלין דלאניו רוזבלט
לתקופת־כהונה רביעית, בשיא מילחמת־העולם
,׳תוך העלמת העובדה שהוא הולד,
אנוש — נמתחה על כך ׳ביקורת קטלנית.
הנשיא לינדון ג׳ונסון הצטלם בגאווה כש הוא
מציג לראווה את הצלקת שעל ביטנו,
אחרי שעבר ניתוח. מחלותיו של ג׳ון קנדי
יהיו נחלת הציבור. הדראמה הרפואית של
הסנאטור יוברט האמפרי (ולהבדיל — של
השחקן מון ויין) ריתקה את המוני הקוראים.
מובן
מאליו כי העולם הזה עומד בשתי
רגליו במחנה השיני. סיסמתנו בלי
מורא, בלי משוא־פינים״ — לא נבחרה
במיקרה. כלל לא יעלה על דעתנו להש תתף
בקשר־השתקה או במסע-שקרים רפואי
.׳תפקידנו הוא לגליות את האמת, ולפרסם
אותה.
מידע סודי ביותר
אולם מה היא !האמת ץ
זאת היתיה השאלה הראשונה. חייב עיתון
לבדוק היטב כל ידיעה שהוא מפרסם, ולא
פעם נכשל עיתון — כל עיתון — במשימה
זו. אך כאשר נוגע העניין לחשש שמנהיג
חשוב לקה במחלה ממאירה, מצווה ה העולם
הזה 2184

עיתון ׳להקפיד כפליים על מהימנות פיר־סומיו.
עוד
ביזם שהוכנס ידיין לבית־החולים,
קיבלנו בסודי־סודוית, ממקור מוסמך ביותר,
את המידע שדיין סובל מסרטן. אך
לא ידענו פרטים נוספים — כגון מקום
הגידול וחומרתו.
השקענו ׳כמה ימים בחקירה נמרצת. אף
אחד מן הרופאים לא היה מוכן, כמובן
(בישראל) ,להגיד את האמת. לעיתונים
נמסר מידע ׳שלא יהיה שקר ׳גלוי, אך
שניסוחו היה, למעשה, שיקרי.
פעלנו בדרכים משלנו. התייעצנו עם

משה דיין אחרי־ הניתוח
חרדה עמוקה ופחדים סתומים
לא גילו כי הם עומדים לערוך את הניתוח
מפני שיש חשש מכריע לסרטן.
הם לא אמירו כי חשש זה נתאישיר בעת
הניתוח. תחת זאת פירסמו רמזים על
״בדיקות״ העומדות להיערך, וכר. המגמה
הייתה ׳תחילה להעלים את האמת ביכלל,
ולאחר מכן, אחרי שהעולם ׳הזיה כבר גילה
אותה ,׳להכין את הציבור ״בהדרגה״ ,כאילו
יהיה הציבור ילד קטן ישיש להגיד לו את
האמת טיפין־טיפין, אס ביכלל.
נידמה לי שהעולם הזה מילא בפרשה זו
את חובתו — והוא היה כלי־התייקשורת
היחידי בארץ שעשה זאת.
הס מלהזפיר

בגין בביקור־חולים אצל דיין
השם המפורש
רופאים ידועים על הסימפטומים, על הבדיקות
המקובלות ועל מידת מהיימנותן
בכל ישלב. קיבלנו מידע נוסף ממקורות
מוסמכים.
בשעה היעודה, כאשר היינו צריכים
להחליט סופית על הפירסום, כבר היינו
בטוחים לגמרי כי אכן דיין לקה בסרטן
במעי הגס, שהסרטן לא התפשט משם,
ושד,ניתוח הצליח. יהיו לנו גם פרטים
רבים נוספים.

מאבק
על החיים״
השאלה השניה היתה: איך להגיש
מידע זה?
האם להקדיש לנושא זה את השער ה
באיצטלד,
שיל מיסתיוריות מבהילה, ובסופו
ל דבר מונעת מאדם להתמודד עם עצמו
כאשר הוא לוקה במחלה זיו — כפי שיכול
לקירות לכל יאחד טאיתנו.
החלטנו להזכיר את השם המפורש בכותר
ת־המישנה של הכתבה, אך להקדיש
את הכותרת הראשית בשער ובכתיבה להיבט
חיובי — כושרו של דיין, שהוכח
בעבר, להתגבר על מחלות ופציעות. על
השער רשמנו ״משיה דיין: מאבק על
החיים״ — כותרת שהבהירה כי המחלה
היא חמורה, ושאין אמת בהודעות המרגיעות
והסתמיות של הרופאים והממשלה,
אך שלא הציגה את השם המפחיד בשער
עצמו. את הכתבה ׳עצמה הכתדנו במלים :
״כל חייו: נאבק משה דיין ׳בתאונות ׳ובמחלות
— עכשיו הוא עומד במאבק הקשה
נגד מחלת הסרטן.

ביבדל — יחסם של כלי־התיקשורת
להעולם הזה בפרשה זו מוזר.
כמה ימים אחרי הפירסום בהעולס הזה,
נתברר כי גילויינו היו נכונים.
האם מישהו טרח לציין זאת? חם
וחלילה.
שיבחו את משה דיין, על החלטתו האמיצה
לגלות את מהות מחלתו — אחרי
שכל הארץ כבר ידעה על כך מפי העולם
הזה. עיתונאית נכבדה ריאיינה את דיין
והתגאתה בכך שהשיגה סקופ. הרופאים,
שהודיעו כי נתגלה סרטן אצל הפאציינט
שלהם, נתקבלו כמי שמבשרים בשורה
גדולה, מהממת ומדהימה, שאיש לא ידע
אותה קודם לכן.
כל זה יכול היה להיות מצחיק, אלמלא
הרקע המעציב. שהרי באותו רגע לא היה
איש רציני אחד במדינה שלא ידע כי
העולם הזה גילה את העניין כולו לפני
כמד, ימים.
השיטה חזרה על עצמה השבוע בפרשה
אחרת: גילויי העולם הזה לגבי חקירת
המישטרה נגד ח״כ פסח גרופר. שבועון
זה חשף פרשה זו מזמן. בשבוע שעבר סיכם
ועידכן את הדברים, ואף הקדיש לכך
את שערו הקידמי.
למחרת הופעת הגיליון, גילה גם מעריב
את הפרשה. ומאותו רגע החלו כלי־התיק-
שורת הממלכתיים — מלחכי הפינכה של
טומי לפיד, איש מעריב, בטלוויזיה וברדיו
— לאזכר את הסקופ הגדול של מעריב.
גם שום עיתון אחר לא מצא לנכון להזכיר,
בהקשר זה, את העובדה שהעניין
כולו נחשף מזמן מעל עמודי העולם הזה.

1ה חיה 05111:1גוה שחיה
גיליון ״העולם הזה״ שראה איד השבוע לפני 25 עמד! בדיו5ן.
פירסם כתבת־מעתב, תחת הכותרת ״אש על ירושלים״ ,שהכילה
תצלומים בלעדיים מהרוב של עמדות הלגיון הערבי, שהמטירו
אש על ירושלים העברית והפילה בה חללים. כתב השבועון
כסקטור הערבי המשיר בתיאור המאבק האלים שביו מפא״י לבין
המפלגה הקומוניסטית על ההגמוניה בנצרת.
מיכאל אלמו, עורר מדור י הקולנוע של השבועון, סיקר
תחת הכותרת ״דם, אש וצוללויד״ כמה מהסרטים בהם חזה
כמהלך ביקורו בפסטיבל הסרטים בקאן, ושעמדו להיות מוקרנים
בבתי־הקולנוע בארץ. ביניהם ״המרד על חקיין״ ,עם האמפרי
(״בוגי״) בוגארט, ו״לילי״ עם לאסלי קארון.
ביקורת עניינית אף הסרת־תקדים לגבי אותה תקופה, על

י / 6מ

החברה והמדיניות בישראל, הביא הסובייטולוג ממוצא יהודי,
יצחק דויטשר, שביקר בארץ כאורחה של ההסתדרות. רשמיו של
דויטשר, שפורסמו במקור בשבועון האמריקאי ״ריפורטר״ ,הובאו
כתרגום לעברית ב״העולם הזה״ .מאיר גבאי, עורר הספורט של
השבועון, סיקר את מפלתה של ניבחרת־הפלא ההונגרית לניב־חרתה
של מערב־גרמניה כמישחק הגמר של הגביע העולמי
בכדורגל.
בשער הגיליון: משקיף או״מ משקיף.

האנ 0י צ 1נםשהננו לציונים ^ אהבות!
של פינחס לבון ^ התיספורת של לו אשנוד

מיפלמת

כים לחינוך הממלכתי* ,כדי לאסוף כסף
להחזקתם.

על ציונות זוחוירים
קשה היד, למשיג מקום באוטובוסים ובמוניות
שנסעו ביום השלישי שעבר ירו־שלימה.
כולם היו מלאים גברים חבושים
כובעים שחורים ונשים בעלות מיטפחות
צבעוניות. מכל רחבי הארץ נהרו להש תתף
(או להחרים*) את הכנסייה הגדולה
של אגודת־ישראל, הראשונה שהתקיימה בישראל
מזה 17 שנה.
רובם לא הצליחו לחדור לבנייני־האומה
הבלתי־גמורים רק 4000 קיבלו כרטיסים,
והשאר יצרו ים שחור של קפטנים
שחורים ושטריימלים בחצר הגדולה, והקשיבו
לקולות שבקעו מבעד לרמקולים חזקי
העוצמה.
השמן והסולת של רבני ישראל והפזו־רה
ישבו על הבמה המוארת באור מסנוור,
שהיתה מקושטת בדגל ישראל ובדגל אגו־דת־ישראל
(לוחות־הברית הקורנות לשישה
כיוונים) .דגלי שש הארצות שאזדחיהן
השתתפו בכנסייה נתלו בצידם.
שינוי האוויר. אולם הוויכוח הגדול,
שלא הגיע לאוזני הציבור הרחב, היה קשור
דווקא בדגל ישראל, שהוא גם דגל הציונות.

להקמת המדינה היתד, אגודת־יש־ראל
אנטי-ציונית בגלוי ובהתמדה. נציגיה,
ובראשם הארי גודמן הלונדוני, העידו לפני
חבר־הלאומים וכל ועדות־החקירה הבריטיות
נגד הקמת מדינה יהודית, בה ראו
חילול דת ישראל. מאחורי גודמן עמדה
המסורת של יהדות גרמניה, הונגריה
וצ׳כוסלובקיה, בהן פילגה אגודת״ישראל
את הקהילות היהודיות וקיימה קהילות
נפרדות משלה.
אולם אחרי הקמתה של מדינת ישראל,
בים ההתלהבות ששטף את יהדות
הפזורה, קשה היה לאגודה להחזיק מעמד.
סיעה אחרת, בהנהגת איצ׳ה־מאיר לווין,
שהסתמכה על האגודאים מפולין (שם הי־תה
קיימת קהילה יהודית מאוחדת) השלימה
עם הציונים והציונות והשתתפה בקואליציה
הממשלתית.
הכנסייה הגדולה עמדה בסימן התגב רות
הסיעה האנטי־ציונית. ההתלהבות על
הקמת המדינה פגה במידה רבה בפזורה
כולה, והאנטי־ציונות חדלה להיות בלתי־פופולרית.
תירוץ
חזלן. מאחרי המאבק הסתתרו
גם נימות פסיכולוגיות שלא הושמעו אפילו
בישיבות הסודיות ביותר. הסביר מנ היג
דתי, המתנגד לאגודה :״היהודים בגלות
צריכים להשקיט את מצפונם על
שאינם באים לישראל. לסתם יהודי, התו רם
לקרנות, זה די פשוט. אולם ליהודי דתי
המתפלל שלוש פעמים ביום, דרוש תי רוץ
חזק יותר כדי להצדיק את אי־עליי־תו
לארץ הקודש. לכן הוא משמיץ את
המדינה, נאחז בחוק גיוס הבנות והחד רים

סיבה שנייה, לא פחות חשובה: על אגו־דודישראל
להצדיק בפזורה את קיומם של
בתי־הספר הפרטיים בישראל, שאינם שיי*
כפי שעשו פועלי אגודת ישראל,
שפרשה באופן הפגנתי מן המיסגרת האגו״
דאית המאוחדת.
** בנייני־האומה כונו בשנות ה־50׳
״חירבת־אל־אומה״ ,בשל היותם לא גמורים.

עי חונו ח
צהבת שרי
באחד הערבים השבוע הזמין אליו שר-
הביטחון, פינחס לבון, את עורכי העי תונים
העבריים. בין האנשים שהתאספו
בביתו של השר, ברחוב השופטים בתל-
אביב, נעדרו שניים: עורך הארץ ועורך
קול העם.
הסביר פינחס לבון :״אני לא מחוייב
להזמין לביתי אנשים שאיני אוהב אותם!״

אנשי מופת
ידידותי וחזק
אולמות עיריית פתח־תיקווה היו שטופים
אורות, המוסיקה היתה קולנית ועליזה,
והמסיבה התנהלה לפי התוכנית. היחידי
שלא התנהל לפי התוכנית היה אורח
הכבוד של המסיבה, משה שמואל ראב,
אחרון מתיישביה של פתח־תיקווה. לכבוד
יום־הולדתו התשעים נערכה המסיבה.
ראב כימעט ולא התפנה למברכיו הרבים,
והיה שבוי בתוך מעגלי-קבע של
תשעה בניו ובנותיו, עשרות נכדיו, ניניו
* אך הכפופים לתוכנית־מינימוס מסויי־מת,
הנקבעת על־ידי מישרד החינוך
והתרבות.

ובת נינו סמדר. ראב, היודע את חשבון
צאצאיו, סיכם בגאווה :״כל השבעים
ואחד באו.״
,,אני יודע את האמת:״ אחרי ה מסיבה
חזרו הראבים ונתכנסו בבית חתן
היובל, אחד מראשוני הבתים בפתח־תיק-
ווה, שריח הזיקנה נודף מקירותיו ומהת-
מונות הישנות והספרים העתיקים שעל
איצטבותיו. בעל־הבית עצמו היה רענן
וזקוף כתמיד, החליף סיפורי זיכרונות
ואמר :״ההיסטוריונים שקרנים — הם כותבים
מתוך ראשיהם, אך אני יודע את
האמת״.
משה שמואל ראב ידע את האמת מאז
הובא. ארצה על־ידי הוריו מהונגריה בשנת
.1875 מהם הוא למד להאמין באדמה
ולאהוב אותה. הוא היה בן 14 כשהוריו
קנו את חלקת האדמה בפתח־תיקווה. הוא
החליט כי הגיעה השעה להפסיק את לימודיו
בישיבה הירושלמית, והצטרף להוריו
כשומר חלקתם. כך היה ראב לאחד
מראשוני מארגני השומר.
בכל זאת לא שכח ראב את ירושלים
מעולם. כשהוזמן למסיבת סיום של קורם
סמלים בצה״ל, הוא קם וביקש את ה צעירים
״לא לנוח עד שהדגל העברי ית-
נופף מעל שער שכם, שער יפו ושער
הרחמים״.
״השתמשתי בראשי:״ ראב לא
רצה לראות רק את הדגל העברי מתנופף
במרום, וביקש מזמן לראות את דגל
השלום מתנופף בין שני העמים. כדי לה שיג
מטרה זאת ייעץ ראב :״היה ידידותי
והיה חזק!״ לפני שנים רבות היה ראב
לא רק ידידותי, כי אם גם חזק. פעם, ברדיפה
אחר שודד בדואי מפורסם, התחפש
הוא לקבצן, ניגש לבדואי הרוכב וביקש
ממנו נדבה. ברגע הנכון. ,כאשר התכופף
השודד מסוסו, משך אותו ראב מהסוס,
כפת אותו בחבל. נזכר ראב :״מעולם לא

״העולם הזה״ 872
תאריך 8.7.54 :
הייתי פרא, אבל תמיד השתמשתי בראשי !״
השנים חלפו, אנשי פתח־תיקווה כמעט
ושכחו את הכינוי שנתנו לראב שייגץ,
וזכרו יותר כי ביתו מוקף עצי הפרי שימש
תמיד מחסה ועזר למחתרות השונות,
החל מניל״י, דרך ההגנה עד אצ״ל ולוז״י.
ועכשיו ניגנה המוסיקה, עליזה וקולנית,
ונישאו הנאומים, חמים ומכבדים, והזקן
הצנום הקשיב בעירנות, עקב בעיניו העמוקות
והבהירות אחרי הצעירים. הם דרשו
נאום! נאום! ,והוא קם, הסתכל סביבו,
אמר מילים מיספר, הפסיק. הוא פשוט
לא יכול היה לדבר הלילה.
ממזכי לישת גולדמן
רשימת הראיון(העולם הזה )870 משקפת
בנאמנות את המדובר בו. ברשימה על
הוועידה אפשר למצוא הערכות שאין בר צוני
להתווכח עליהן, אם כי אינני יכול
להסכים להן כולן. על כל פנים, ברצוני
להעיר כי העולם הזה מפריז את החשיבות
שאנחנו מייחסים לשיחות ביחס לאיחוד
אפשרי עם המיפלגה הפרוגרסיבית*,
אם כי אנחנו רוצים בו. הנושא תפס מקום
מאד צדדי בדיוני הוועידה.
המישפט האחרון ברשימה איננו מתאים
למציאות. על הכוונות שהעולם הזה מייחס
לד״ר (נחום) גולדמן אומנם שמעתי בדרך
שמועות, וההנחה שאני מוכן לתת את ידי
לתוכניות המשוערות האלה אינה יכולה
להתבסם אלא על ניחושי העולם הזה.
משום כך לא היה כל מקום לכתוב על
נכונותי — גם היא משוערת — כעל
עובדה.
פרץ ברנשטיין, שר המיסחר
והתעשייה, ירושלים

א נ שי ם
ו• השבוע הזהיר ח״כ חרות, יוחנן
כדר, בשיחה במיזנון הכנסת :״אין מה

לפחד מתליין ציני. אולם תמיד צריכים
לפחד מתליין שהוא אידיאליסט.״

1ס אחר ניגש ח״כ בדר מגודל התים-
פורת אל שר־האוצר, לוי אשבול, שגם
שערותיו הדלילות לא הראו סימן של טיפול
הולם, ושאל את השר, מדוע אינו
מסתפר? תשובתו של אשכול, המחזיק בידו
את קופת המדינה הסדוקה, היתה:
״זה עולה 600 פרוטה. אשתי לא נותנת
לי את הכסף !״
• 1אותה שעה שוחח חברו״5סיעה של
בדר, ח״כ בנימין אכניאל, עם יריבו
ח״כ מפ״ם (אח״כ אחדות העבודה)־ משה
ארם, שאכל פרוסת לחם עם חמאה. אב-
ניאל שאל — מדוע הוא אוכל חמאה אמריקאית.
ארם ענה בלא היסוס :״צריכים
להתנקם בגויים!״

1 ^ 1111111 מתוכה צלפו צלפי הליגיון הערבי על תושבי ירושלים, כפי
שניקלטה בעדשת מצלמתו של כתב העולם הזה, אחרי הקטל בבירה.
כאשר מילחמת הצליפות הפכה שיטה, הוצבו צלפים גם בעמדות הישראליות.

יי ״ ״י יי

* פרץ ברנשטיין, ששימש לפני 25 שנה
כמנהיג הציונים הכלליים, תפקיד שבו
מכהן כיוס שר־האוצר שימחה ארליך, טעה
בהערתו על עמדת העולם הזה. ואכן, כעבור
זמן התאחדו הציונים הכלליים עם
המיפלגה הפרוגרסיבית, וייסדו את המיפ־לגה
הליברלית, ואחר התפלגו מחדש, כאשר.
הפרוגרסיביס הקימו את הליברלים עצ־י
מאיים.

0ום ום 0רני ק|ו 0איטיראן
העולם הזה 2184

השבוע בסאה ה־ 2 0
מה אירע כמאה ה*20׳ כשבוע שכין ה־ 11 ביולי עד ה־ 17 כיולי ץ
כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו
כ־ 78 השגים הקודמות כשבוע שכו מופיע הגיליון.

1942

1902
— 12.7ארתור בלפור ניבחר כראש
ממשלת בריטניה.

— 18.7רכבת המגורשים הראשונה יו צאת
מהולנד לאושוויץ. על יהודי פאריס
נערך מצוד ו־ 13 אלף מהם נלכדו.
— 17.7החל קרב סטאלינגראד.

— 15.7אנטון צ׳כוב, המחזאי והסופר
נפטר בגיל .44

1944

1904

— 12.7הקצין היהודי צרפתי אלפרד
דרייפוס זוכה מאשמת בגידה במולדת על־ידי
בית־מישפט בעיר רן בצרפת 12 .שנה

1955
— 11.7מישרד־החוץ עבר לירושלים.
בתגובה על כך סירבה ממשלת ארצות־הברית
לאשר מילווה לישראל.

1955
— 18.7שתי משחתות נרכשו על־ידי
חיל־הים בבריטניה, יפו ואילת.

1957

— 13.7וילנה שוחררה על־ידי הצבא
האדום.

1906

האוצר, אליעזר קפלן, נפטר בגיל .61

1945
— 11.7עיריית ירושלים פוזרה על־ידי
הממשלה, בשל העדר רוטציה עדתית ברא שות
העיר.
— 16.7באלמוגורדו, בנידמבסיקו, נע רך
הפיצוץ האטומי הראשון. שלושה שבו עות
אחר־כך הוטלה פצצת אטום על הי רושימה.

1946

17.7בבלגראד הוצא להורג מנהיג
הפרטיזאנים, הגנרל דרגה מיכאילוביץ.
מכוזבים היא והוא
היסטריה פשטה בארץ — צעירים
וצעירות, תלמידי תיכון, מתמכרים
לסמים ומדרדרים לזנות,
האמנם ן
לא דובים ולא יער.
אינני גורס, שההיסטריה בכלי־התיק-
שורת היא מפוברקת, אך משוכנע אני׳
שאין לה יסוד מוצק במציאות. הדיווחים

— 17.7סמפכ״ל המישטרה, עמוס בן־
גוריון, זכה במישפט בגד שורת המתנדבים.

1960
— 13.7ג׳ון קנדי ניבחר כמועמד הממד
לגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות־הברית.
כמועמד לסגנו ניבחר ליבדון ג׳ונסון.

1964
— 13.7יואל בראנה עסקן ציוני בימי
השואה בהונגריה, נפטר בגיל .58
— 15.7אנסטאס מיקויאן ניבחר כבשיא
ברית־המועצות וליאוניד ברז׳נייב כמזכיר
המיפלגה.

1965
— 11.7מרכז מפא״י החליט על הוצאת
פורשי רפ״י משורות המיפלגה.

1966
— 11.7הזמרת גאולה גיל הופיעה ברדיו
במוסקווה בתוכנית בת חצי שעה.

1967
— 12.7הוכרזה חנינה כללית בעיקבות
מילחמת ששת־הימים.

מזוכה דרייפוס

1969

12.7.1906

— 16.7האסטרונאוטים האמריקאים
ניל ארמסטרונג, מייקל קוליבס ואדווין
אולדרין זינקו לחלל באפולו .11 במהלך
טיסת חלל זו היה ארמסטרונג האדם הרא שון
שצעד על הירח.

קודם לכן גורש דרייפום לאי־השדים. עם
זיכויו הוענקה לו דרגת מאיור והוא זכה
בעיטור לגיון־הכבוד.

1918

197

— 15.7הצאר ניקולאי השבי, הצאר
האחרון של רוסיה, הוצאו להורג ביקמריג־בורג,
יחד עם בני מישפחתו ומשרתיו.

מלכה מור
11.7.1976

(4924
— 15.7המהטמה גנדי סיים את צומו
בן 21 הימים, שנערך במחאה על מחלוקת
בעלת אופי פוליטי־דתי בין ההודים למוס למים.

1928

— 1הופיע החלק הראשון של הספר
נזיין קאנזף, שנכתב על־ידי אדולף היטלר.

1958
29 — 11.7שנה בדיוק לאחר שזוכה,
נפטר אלפרד דרייפוס בגיל .76

1957
11.7 המלחין היהודי האמריקאי, ממ ציא
המוסיקה הסימפונית בסיגנון הג׳אז,
ג׳ורג׳ גרשווין, נפטר בגיל .39

1959
— 12.7שר־המושבות בממשלת בריט ניה,
מלקולם מקדונאלד, מודיע על הפסקת
העליה לארץ־ישדאל. מקדובלד הודיע בפר למנט
הבריטי, כי תותר רק עלייתם של 75
אלף יהודים במשך חמש השנים הקרובות.
1940 380 — 17.7מעפילי הספינה ליברטו
נתפסו בקירבת זכרון־יעקוב והועברו למ חנה
עתלית, שבו ישבו שנה תמימה.

1941
— 12.7

במוסקווה נחתם הסכם 20 השנה

1948
— 12.7רמלה נכבשה והסכנה לתל־אביב
חלפה. במיסגרת מיבצע דני, על שמו
של דני מס, מפקד הל״ה, נכבשו לוד וכפרים
ערביים סמוכים 254 .עצירי המחתרות
הגיעו מקניה באוניה אושן וויגור.
— 14.7צה״ל מפגיז את בית־לחם.
חיפה הופצצה לראשונה מהאוויר.
— 15.7חיל־האוויר מפציץ את קאהיר,
וכתגובה מפציץ חיל־האוויר המיצרי את
תל־אביב. כמו־כן הופצצו על-ידי חיל״הא־וויר
דמשק, רבת־עמון ואל-עריש. מאיר
טוביאנסקי הוצא להורג על־ידי כיתת חיילים,
אחרי שהורשע במסירת ידיעות ל־אוייב.

18.7הנסיון לפרוץ לעיר העתיקה
נכשל.
— 17.7נצרת נכבשה.

1951
— 13.7שרת־העבודה גולדה מאיר מכריזה
על פתיחת ההרשמה לשיכון עממי.
מחיר דירה בת 3חדרים בשוק החופשי 12 ,
אלף לירות. המלחין היהודי גרמני, ממציא
שיטת 12 המונים, ארנולד שיינברג*,נפטר
בגיל .77
— 15.7חוק שיווי זכויות לאשה נתקבל
בכנסת. הסתיים מיבצע עזרא ונחמיה, שבמהלכו
עלו לארץ 100 אלף יהודי עיראק.
— 16.7ליאופולד ה־ ,3מלך הבלגים,
התפטר לאחר מסע ציבורי נרחב נגדו בגלל
כניעתו לנאצים. תחתיו הומלך בנו בודואן.

1952

בוועידת המיפלגה הרפובליקאית
בין ברית־המועצות לבריטניה, לפיו ילחמו — 11.7
שתי המדינות בגרמניה ולא יחתמו חוזה־ בשיקאגו נבחר מועמד המיפלגה לנשיאות,
שלום או הסכם שביתת־נשק ניפרד. הצבא דוויט אייזנהאור, ומועמד לסגן הנשיא,
הגרמני פורץ את קו סטאלין ומתקדם לע ריצ׳ארד ניכסון.
— 13.7מי שהיה גיזבר הסוכנות ושר־בר
קייב, מוסקווה ולנינגראד.

— 14.7נפטר השחקן והבמאי שרגא
פרידמן בגיל .46
— 18.7משה חיים שפירא, מראשי
המפד״ל ושר בממשלה, נפטר בגיל .68

1971
— 12.7נשיא אוגנדה אידי אמין, ביקר
בישראל במיסגרת ביקור ממלכתי.

1972
— 11.7בובי פישר, בן ה־ ,29 אלוף
העולם בשח־מת, גבר על בורים ספסקי מ־ברית־המועצות.

17.7קוזו אוקומוטו נידון למאסר
עולם על־ידי בית־דין צבאי.

מחיפה ומנווה־יעקוב, שליד.ירושלים, אי נם
נסמכים על ראיות ישל יממש, או על
עדויות !של צעירים וצעירות ,׳שנטלו חלק
באותם מעשים שעליהם מדובר. מהו, אם
כן, שורש העניין?
נדמה לי שלא אטעה, אם אניח בי
ביסוד כל הרעש מצויה ההשקפה השמ רנית
של ההורים, המורים והעיתונאים.
אלה הוכו בהלם, כשנוכחו לדעת, כי ה מתירנות,
שהיא בה נפוצה בשנים האח־רונית
במדינות המערב, סודרת אט־אט
גם לישראל, הורסת את הימות המוסד
היהודי העבש מיישן, ומקעקעת את חומת
הפוריטאניות הציונית מימי היומה־ומיגדל.
דור חדש גדל בארץ — חופשי יותר,
אמיץ יותר וסקרן יותר. ובשצעיר וצעי רה
בני הדור הזה עושים יאהבה — זועקים
הוריהם ומחנכיהם: זנית! תחת שיעמידו
את המדינה על הראש, טוב יעשו המבו גרים
ההיסטרים אם יאווררו קצת את
מיוהותיהם המיובשים וינסו, אם הדבר
עדיין אפשרי, לצעוד עם הזמן.
האהבה אינה זנות, והיא בהחלט יאה
לבני הנוער.
אם לא עכשיו — אימתי?

אברהם

קדם ם, רחובות

1975
— 12.7צלם הטלוויזיה דבי גרנות
נהרג מפגיעת כנף מטוס בעת מיפגן ביום
חיל־האוויר.

1976
— 11.7רינה מור, מלכת היופי של
ישראל, ניבחרה למיס יוניברס.
— 14.7שר־החוץ הודיע שדורה בלוך,
מחטופות אנטבה, נרצחה כנראה על־ידי
האוגידים.
— 14.7נפתחה אולימפיאדת מונטריאול.

1977
— 13.7שר־המילחמה המצרי, מוחמד
אל־גמאסי, שלח איגרת לראש״הממשלה
מנחם בגין. זו הפעם הראשונה ששר מצרי
פונה לממשלת ישראל. שמואל כץ מונה
ליועץ ראש־הממשלה להסברה מחוץ ליש ראל.

1978

12.7צביה לובטקין, מראשי מרד
גטו וארשה, ורעייתו של יצחק (״אנטק״)
צוקרמן, מפקד הגטו, נפטרה בגיל 64 בקיבוץ
לוחמי־הגיטאות.

זהירות -מק־קאררניצם
הכתבות כ״העולם הזה״ על חגר־הכנסת
עקיכא נוף.
׳מהי האבחנה בין אינפורמציה לבין
רפורמציה בתחומי התיקישורת ׳והפוליטי קה?
איך נציין את הקוים המפרידים בין
מאבק פוליטי לגיטימי נגד יריב, יחריף
ככל שיהיה, לבין התקפות הנושאות אופי
מק־׳קארתיסטי מעור חלחלה? מיהו הקרי טריון
לפיו ההדירה לרשות הפרט מקבלת
סממנים פאשיסטיים ברורים? אלה הן
שאלות, שרבים ׳וטובים מתלבטים בהם.
קיו !הגבול יסומן במקומות שונים על־ידי
אנשים שונים. אולם רובם יסכימו כי
סוג ׳מסויים של תופעות נמצאות -כבר
מהעבר האסור של קו ההפרדה.
׳למשל: לא יהיה ויכוח, כי מה ׳שנעשה
בשנות ד,־30׳ בגרמניה, שעה שהנאצים
גררו ברחובות ברלין (או אולי היה זה
בעיר אחרית) נערה עם שלט שהכריז
״׳שכבתי עם יהודי״ — אינו ניכלל בתחום
האינפורמציה שעיתונות סופשית נילחמת
עלייו.
(המשך בעמוד )8
העולם הזה 2184

מוקה

קפה כזה עוד לא היה בישראל
ניחוח הקפה הטוב ממלא את כל
הבית כמו בחנות לטחינת קפה;
ברגע שאתם פותחים את
אריזת הוואקום המיוחדת
של מוקה מס 1
מוקה מס׳ 1נהדר בפרקולטור,
בפילטר; באספרסו ובבישול רגיל
קנו מוקה מס׳ 1של עלית;
פתחו קפה חדש
ותאמרו:

טוב לי עם קפ ה

מבצע מיוחד עליתץ 31<6ודו 00 ^ 66
הח־מנות חד־פעמית לרכוש

ז 5 00^ 66-11131)6קו 1ואק
במחיר מוזל
וליהנות ממוקה מס׳ 1של עלית
מבצע מיוחד זה מוגבל עד גמר המלאי של-ו31<6ררו 00^66
שבידי ״עלית״ ולא יאוחר מ־ .15.8.79 כל הקודם זוכה!

פרסום ד־ר • עקכ 110

הריני מצרף בזה שני קטעים גזורים של
הוראות השימוש משתי אריזות
של ״מוקה מס׳ 1״ ושיק לפקודת ״עלית״
ומזמין:

סס 5-3( 500 ספלים)
ז 31<6וו 66-1מ00
1,150.ל״ ק כו ל ל מע״מ, ב מ קו ם 2296.-ל״י •ז£1{6וח־)60ז 5 00ק! 11אקס;< 8-5( 800 ספלים)
1,350.ל״י כולל מע״מ, ב מ קו ם 2688.-ל׳יי 1שם

הה שתתפות במיבצע עלית 3]^1ס 0אסור ה על עובדי ״עלית״
לכבוד מבצע עלית •31<61 ומ׳00850
ת.ד 19 .רמת גן

כתובת __

י1£11 בץ

ה11 וו! ךןך

מכחכים

2184

(המשך מעמוד )6
אני: סניה כי הרואים עצמם פתוחים,
ליברלים, סובלנים, דמוקרטים, סוציאליס טים
זכר״ יסכימו כי שעה שיריבי וילי
בדנדט ניסו להיאחז בעובדה, כי -הוא !נולד
לאשר, לא־-גשיואה, כנשק במאבק פוליטי
— הם חדרו לשטח ההפקר של -מק־קאר־תיזם
חסר־מעצורים.
לאחרונה ניתקלתי בתופעה דומה בעיתונות
הישראלית, ואסור לעבור עליה

קורא ספירו
מתמלא חרדה
לסדר היזם, דווקא משום שהמדובר בעורך
ובעיתון המתיימרים לשאת בכל התוארים
הנישגבים.
כוונתי לאורי אבנרי ולעיתונו, העולם
הזה.
לא מכבר ניהל העולם הזה, בכמה גליו־נזוז
רצופים, מאבק -נגד ח״כ עקיבא נוף,
המעוגן כולו בתחום החדירה לרשות הפרט
והנושא אופי מק-קארתיסטי מפחיד.
בגליון א-חד פורסמה -תמונתו של עקיבא
•נוף בחברתו של סופר הידוע כהומוסב־סואליסט•
התמונה פורסמה במיסגדת כתבה,
שכללה ביקורת חריפה על מאבק
מ״שפטי שניהל עקיבא -נוף נגד העיתון,
וזכה בו. לתמונה לא היה, כמובן, כל קשר

מאוזן :
)1אינטרפרטציה )5 :עיר בגליל )10 :עליך
לרשת! )11 :מונח בתורת החשמל )13 :חי
ימי )14 :חזר )15 :גם לסלע יש כזאת:
)16 צמח־בר ממישפחת המצליבים )18 :
חג עיגול )20 :שמא )21 :כינוי לוורד:
)22 מוקיון )24 :נחל בעמק )25 :ממלא־מקום
(ר״ת); )26 עליצות )28 :דקל)30 :
כלי־מיתר )31 :עב )32 :עם 34 :ורבו
ומלאו את הארץ )35 :הסתלק )38 :מתנדבי
חוץ־לארץ (ר״ת) )39 :משקל קל)41 :
אוייב ! )42 גוש־אדמה )43 :כעס גדול :
)45 סיטואציה )47 :שנשמה באפו)48 :
מפחד )50 :קוסם )51 :שופט )52 :מועד :
)54 לא בנמצא )57 :קיצור־חיבה לריצ׳ארד:
)51 רוח רעה )62 :למרות )64 :אדון :
)65 נהרה )66 :ממהר )67 :קרס)70 :
רגולאטור )71 :עזוב! )72 :מחסום לפי
החיה )74 :מחלקי היממה )75 :מערה
קטנה )77 :אריג רק מובחר )78 :יצר :
)81 גשם קפוא )82 :השתחווה )85 :מסולם
הצלילים )86 :יישוב בארץ )88 :עיר
שכבש יהושע )89 :הפיצו אור!)91 :
מכינויי האלוהות )92 :לא־אשם )95 :מחלקי
הרובה )96 :חודש בשנה העיברית)98 :
מיכסה הבית )100 :חיל־אוויר (ר״ת) :
)102 שביב )103 :קמין )104 :בירה אירופית
)105 :עגלגלה.

מכשיר בידי -העיתון ועורכו, במיסגרת
מאבק הסר־מעצורים שאותו הם מנהלים
נגד חבר-הכנסת. עקיבא נוף.
אינני נימנה על ידידיו הפוליטיים של
עקיבא נוף. לדעתי יש להיאבק -נגד עמדותיו
הפוליטיות ונגד מיפלגתו בצורה חריפה
בי-ות׳ר. אולם אם מוצא -מאן דהוא,
כי לצורך מאבק זה מותר להסתייע ב־
׳שמועות -רכיל על סטיות מיניות וסיפורים
פיקנטיים על סיכסוכים מישפחתיים, הרי
שקו הגבול עליו דברתי — ניפרץ. חמור
שבעתיים אם אותו מאן דהוא הוא לא רק
עיתונאי, אלא גם חבר־כגסת ובעל יומרות
פוליטיות מרחיקות לכת.
אני מתמלא חרדה מה היה קורה אילו
ח״כ אורי אבנרי היה שולט -במדינה ומיישם
בה שיטות אלד, במאבקיו נגד
יריביו.
מופלא בעיני, כיצד אנשי ציבור, אשר
רכשו להם מוניטין כלוחמים על זכויות
הפרט- ,נאלמו דום ולא מצאו לנכון להת ריע
על אופי וסיג-נון -כאלה, בניהול מאבקים
בין אישיות פוליטית אחת לבין
רעותה.
גידעץ ספירו, תל־ אביב
• הקורא ספירו הופך את הקערה על
פיה, ח״כ נוף מואשם על־ידי אשתו בהאשמות
פליליות חמורות- ,החורגות בהרבה
מן המיסגרת התמימה של ״סיכסוך
מישפחמי״ .לדברי האשה ,׳האשמות אלה
אינן זוכות בטיפול נאות, ביגלל מעמדו
של נוף כחבר־כנסת וכנושא־כליו של שר־המישפטים,
וקיים לגביהם קשד־ישתיקה
בעיתונות. אין העולם הזה מסכים כי לח״כ
יש זכויות שאין לאזרח אחר באותן ה־
.נסיבות. היות קורבן המק־קארתיזם אינה
מתאימה למי שתבע בבית־המישפט לאסור
את עורכי העולם הזה׳ ומי שהישיג על־סמך
תצהיר־שקר צו למנוע את הופעת
העולם הזה.

בעיקבוח חשדו
איך יתנהג התייר הישראלי ג׳
מצריים 1

מ$ן ו;ך :
)1הבקיע )2 :אביון )3 :דג )4 :שוט
בלי התחלה )6 :בוא מלמעלה למטה )7 :
נגיעה )8 :להבה )9 :מתוצרת החלב )12 :
החליק )15 :סקרלאטינה )16 :תבלין נפוץ:
)17 היתר, אם לשיבעה בנים )19 :חבל
בארץ )20 :רצועה )21 :פוריטאניות )23 :
לכל אדם יש כזה )24 :מידת־שטח )26 :
בעל־נכסים )27 :בודקול )29 :שטח מבורא
ביער ; )30 צמח־מים ! )33 נאיווי )34 :
טמיר )36 :מפקד־מישטרה בארה״ב)37 :
גץ )40 :גוף שלישי רבים )41 :חי איטי:
)44 זכר בבקר )46 :עבר )47 :נחפז)49 :
מחלקי המסילה )50 :יחידה צבאית )53 :
מלקוח )54 :סליל החוטים )55 :מצבת-
זיכרון )56 :תבואה )58 :מיקווה־מים ענקי:
)59 קליפה דקיקה )60 :מתחת לבית )62 :׳
תחמושת הקשת )63 :נהר באיטליה )66 :
מן היבשות )68 :הר־געש באיטליה )71 :
רעידת־אדמה )73 :מודע )76 :בהשאלה :
מרכז )77 :מסית לדבר־עבירה )79 :מעונות
השנה )80 :אחוריים )82 :ידיד )84 :המריא:
)85 מטבע אירופי )87 :ארמדה )90 :הש״
ליחו אבנים ; )92 טיפה )94 :אימה )96 :
מיהרו )97 :מאכל הבהמה • )99 גוף :
)101 מילת־תנאי )102 :מזל )103 :קידומת
שפירושה שלילה.

ציורו של הקורא לופטי
ברוך ג׳מילי במצריים
לעניין שבו עסקה הכתבה, אולם פיר-
סומר, נועד להשחיר את פניו -של עקיבא
גוף, תוך כדי פריטה על הנימים האפלים
של הישראלי צר־האופקים המצוי.
בגליונו-ת אחרים -נימסרו, עד לפרטי
פרטים, כל קורות הסיכס-וך המתנהל בין
הח״ב לבין רעי:תו. הסיפור ש-נימסר התבסס
אך ורק על גירסת הרעיה- ,תוך כדי תוספות
סופרלטיביות -של העי-תון עצמו. אין
זד, מענייני לקבוע מי צודק בפלוגתה
המישפחתית. אולם גם אם ד״יי-תי רוצה
לנקוט -עמדה בסיכסוך, לא הייתי יכול
לעשות כן. ,משום שהעיתון המופיע -תחת
הסיסמה ״בלי מורא, בלי משוא פנים״
לא -מצא לנכון- -לעשות את המעשה האלמנטרי של הגינות עיתונאית — למסור
גם את גירסת הצד השני. אין בכך פלא,
כי הרעיה שימשה במיקרה זה אך ורק

הציור המצורף מסמל את השינוי שחל
ביחסי ישראל ומצריים.
ז׳אן־פול לופטי, יפו

אחר• והרעשים המפחידים
מה פסול מצא נמר־של־נייר ג•
״מאזניים״ !

בימים אלה עברתי על כ־ 200 גיליונות
של העולם הזה המצויים בידי — כל
הגיליונות של השבועון, מאז אוקטובר
.1974 והנה, תוך כדי קריאה במדורו של
דן עומר ,״נמר של נייר / ,גיליתי התקפות
חוזרות וניזשנות של הנמר על ביטאון עסקני
אגודת הסופרים מאזניים.
(המשך בעמוד )10
העולם הזה 2184

ארית המאה
לבעלי הדעה

ססו מ״מ של
טעם משובח
סופר קיגגקייז-
תערובת אמריקאית.
812

פרסום דיו יעקבסון

מכתבים

טיולים

אי רו פ ה

וקנדה

אדהייב

ארהייב ומכסיקו

המזרח מרחוק

(המשך מעמוד )8
רציתי לראות במו עיני, מה פסול מצא
הנמר במאזניים. נטלתי גיליון המצוי בידי
(מס׳ ,3כרך מ״ח) ,ופתחתי בשירו של
אחד, יוסי עוזר, שהוא בוודאי אחת מפניני
הספרות העברית.
והרי ממילות השיר: הפרה לעולם אינה
/מתארת לעצמה /שאתה, המגיש לה
תלתן, תוכל /לזלול אותה, מעורבת/ ,
קצוצה דק / ,עם פלחי עגבנייה אדומה
ומלפפון...
קשה לומר מה ערבו הספרותי של השיר
הזה. בכל זאת, חשבתי, אולי אמצא
משוררים אחרים במאזניים, טובים יותר?
ואמנם המשכתי לדפדף, עד שנתקלתי
בשני שירים מאת אחד, אדמיאל קוסמן
שמו. גם אלמוני זה כתב ״שיר״ שהוא
פנינה :
ואחרי מוראות מעשת השיר /אחרי
השערוריה הפרועה של היוולדו, מה ש נותר
/אלו הסימנים הגרפיים של הארץ
/מצלקות הגיר שבחרו השוטרים סביב
/תנוחת גופתי הירויה, וקליע חס /

באדמה עוד מפרפר, וכמה אנשים
מתלחשים על מה שהיה פה / ,אחרי
הרעשים המפחידים, אחרי שהתפזר הקהל...
עתה,
אולי, תוכלו לפקוח את עייני:
ימיהם ישני המשוררים האלה ומדוע לא
שמע עליהם אייש מחוץ למאזניים?
אלוף בו מ ש טי ץ, רמת־השרח

שירות לאומי ־ ׳וד! ,
האפלייה — ציוו השני של מטבע
הסטאטוס־קוו.

כל הדיבורים על שיריות לאומי יהם
בולשיט אחד גדול.
מאז ׳שאני זוכר את עצמי אני שומע

דוום אמריקה ומכסיקו טיולים מיוחדים לצעירים פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות

אירופה טורש
14-4

£ 1 1שנות בסיון !5מו 01ז*ק0מט£

דיבורים על שירות לאומי ועל ביטול
האפלייה הנוראה !שבין דתיות לחופשייות
ובין דתיים לחופשיים. דיבורים דיבורים
— ופיתריון אין.
המסקנה: כולם מדברים על הצורך ב־שיוויון
בין אזרחי ישראל, אבל א״ש מן
המיפלגות הגדולות — הליכוד, המערך,
וכמובן־המסד״ל — אינו ׳מתכונן לעשות
משהו בנידון.
האפלייה היא צדו השני •של מטבע דד
סטאטוס־קוו המפורסם, שנטבע בימיה ה ראשונים
של המדיינה, בניצוחו של דויד
בן־גיוריון, כידי להסוות את העובדה הלא-
׳נעימה: ישראל, חרף מחלצותיה הדימו־קדטייות,
היא עדיין מדינה מפגרת, שביה
לא מומשה עדיין ההפרדה בין הדת ל מדינה.
ג׳קי
קליין, תל-אביב

על העד המרכזי במישפטו ישל ׳חבר־הכנסת
לשעבר, שמואל רבטמן. שני בניו של
אהרון גיבור ׳נעצרו על־ידי מישטרית ׳רחובות-
,וגיבור עצמו הוטרד ללא הרף על־ידי
איומים בטלפון. אחד מבכירי הפרקליטים
אמר :״מעולם לא הייתי עד לאווירה
עכורה בזאת, אפילו לא במישפטי
הפושעים הגדולים בעולם התחתון.״
הדברים הגיעו לידי יכך, שהיה צורך
להצמיד לגיבור קצינת מיישטרה, שליוותה
אותו בכל ימי ה מישפט. וראו ׳איזה פלא !
אף ׳מאמר ׳מערכת ילא התייחס לפרשה,
בשום עיתון מעייתיוני ישראל ; אף הצעד,
לסדר־חיום בכנסת לא הוגשה בנושא זה;
שום הסתייגות מפי שופט, יקצין מיש טרה
או יועץ־מישפטי־לממשלה לא ׳נשמעה.
הכיצד? היתכן הדבר שהמי׳שטרה עוצ רת
שיני אזרחים באשמת־שווא? מן הראוי,
שהפרופסור יצחק זמייר, היועץ״
המישפטי־למימשלד״ יקדיש מחשבה לפרשה

פתאום אנו מגלים גל של אהדה השוטף
את רכטמן. האיש עביר עבירה, הורשע
ונענש. ועוד היתר, ליו החוצפה, להשהות
את פיטוריו ימן הכנסת, עד ששני חבריו
לסיעה הטריחו עצמם לכלא וביקשו אותו
שיתפטר. ורכטמן, כמחווה של ידידות,
״עשה טובה״ ומסר להם מיכתב התפטרות.
׳תודה רבד! ,
שי מרקוביץ, כסר־ סבא

פרוד. מ״ג׳רס -
או גולדה מאיר ץ
על מיכונבה של הקוראה
קופלביץ׳ (״העולם הזה״
שהסתייגה מהופעתה של
היופי במישחק ליוורפול
תל־אביב.

ירדנה
,)2181
מלכת־ומכבי

קשה
לי להתווכח איתך, כי אינני מבינה
גדולה בשיני ענפי הספורט שד,זכרית —
יופי וכדורגל, אך דווקא הפיסיקה, האחרונה
במיבתבך ׳(״איפוק, איפוק, איפוק, זה מה
שעושה את האשד, אמיתית ייותר ומעניינת״)
מזכירה לי את ׳פניני הלשון של
הריבה ״אמהות פולניות״ :״אסור לשים
את כל הקלפים על השולחן״ ,״לא לספר
את כל האמת אין פירושו לשקר״ .״אל
תרו־פי אחריהם, תני להם לרדוף אחריך״,
״זה נפלא להיות מהפכניות, אבל כימה
מהן מצליחות לבסוף להתחתן?״
ובכן, איפוק, איפוק ואיפוק עיור לא
עשה אף אשדי אמיתית יותר. הדבר הוא
אבסורד לוגי. בעניין של ״להיות מעניינת
יותר״ היייתי מבקשת שמישהו יסביר לי
מד, זה, בשביל מה זד, טוב׳ ובמיייוחד:
להיות מעניינת יותר ממי? מעצמך? מה־שכנה
שבדירה הסמוכה? להיות מעניינת
כמו הדוגמנית במודעות הפירסוימת של
הסיגריות, או כמיו פריה מייג׳ורס או גולדה
מאיר? האם מושר,ו, או מישהי, מוכן
להסביר את העניין ולענות על השאלות
האלה?
יעל בן־עמי, תל־אביב

טונות ל של צזז־קת
במדור הפירסומי של ידענות אחרונות
( 5ביוני )1979 מצאתי את המודעה הבאה :

לחברת ביטוח בתל־אביב
דרוש

מנהל מווו סניעות
בביטוח אלמנטרי

חודה רמה לשמואל רכטמן
לחץ והטרדה של עדים יוצרים
אווירה עכורה, ואיש מנבחרי העם
לא שם־לב לכן.

פרישה מבישה כימעט ונשתכחה, בגלל
המאורעות היותר מרכזיים במדינה. בעיתונים
נתפרסמה ידיעה (באחד מהם
אפילו בעמוד הראשון) ,על הלחץ ׳שהופעל

רצוי ידע במשפטים.

נא לפנות בכתב עם פרוס קורות חיים להד.
729 עבור מספר .240

אני סקרן לדעת. במד, יטפל מנהל ה מדור
— בטבייעוית אצבעות או בטביעות
בים?
כנצי שאולוף, ירושלים

710 התבוסס

העולם הזה 2184

01א ר1ז\ן

ב ע קבו ת עליי ת מ חי רי הדלק י ע לו מ חירי ה מ כוניו ת בקרוב בכ-ס/ס . 2 0
ה חוד ש עדיין ץ ותה י כו ל לקנות פיץ וט חדשה וכ ח סור רבבו ת לי רו ת.
פי א ט
פי א ט
פיץ וט
פי ץוט
פי ץוט
פי ץ וט

133־ החל
127־ החל
124־ החל
- 131החל
- 132החל
רי ת מו -ה חל

המחירים איום כוללים מע״מ.
ה מ חי רי ם ל פי מסירו! מסי 2 6 /7 9מיו 18.6.79
הכנס עוד היום לאחת מסוכנויות פיאט ברחבי הארץ:
• תל-אביב: סוכנות מכוניות לים התיכון בע״מ,ירח׳ יצחק שדה ,30 טל 339777 .־03
ירושלים: גולדיהרח׳ שלומציון המלכה , 7טל 222231.־02
חיפה :׳מוסמר, דרך יפו , 146 טל 511884 .־04
פתח-תקוה: שולרוף׳,רח׳ בר־כוכבא , 15 טל 907410.־03
באר־שבע: ש.ח.ן ,.ירח׳ הדסה ,46 טל 74040 .־057
בני־ברק: אצתר, רח׳ ז׳בוטינסקי ,7טל 792257 .־03
רמת־גן: פיאט רמת־גן,רח׳ ז׳בוטינסקי ,30 טל 719736 .־03
אשקלון: רכב אשקלון, בית פאר, טל 24774 .־051
רחובות: בוקסר את לרנד, רה׳ הרצל , 208 טל 52823 .־054
נתניה: דרכי שרון, רה׳ הרצל ,44 טל 23453 .־053
אילת: פיאט אילת, אזור התע שיה הישן, טל 3945 .־059
עפולה: רכב הוד, רה׳ קהילת ציון ,54 טל 91480 .־065
חדרה: קריצמן, אזור התעשיה,טל 32606 .־063
נצרת: פריד דאהר, איזור התעשיה, טל 55266 .־065
נהריה: וינסקוביץ, רה׳ הרצל ,86 טל 925419 .־04
קרית־שמונה: מוסך החולה, אזור תעשייה, טל 40574 .־067
^ 1־וזזזז

מכוניות פיאט עד 1500 סנדק
זוכות מדי שנה
במקום הראשון במשאלי דעת קהל.

העולם הזה 2144

חברת פיאט מעניקה 2שנות
אחריות(בכפוף לתנאים
ס המפורטים בפנקסי האחריות).

12 הי ת רונו תשל מזגן תד־ראן
שכדאי לר לדעת
.1עילות
למזגן תדיראן תפוקת קירור(בי.טי.יו) מירבית
לכל קוט״ ש

.5א מי ט ת

״ .9צ 1א

מזגן תדיראן מתוכנן לתוחלת חיים ארוכה
ולבטיחות מירבית.

מזגני תדיראן מ שווקים בכל יבשות תבל לאחר
ביקורת איכות קפדני ת ע״י קנייני ם מ קצועיי ם
של רשתות שיווק מ הגדולו ת בעולם.

.6בריאות

.2שקט
המזגן המפוצל של תדיראן פועל בשקט רב.

.3בקר ת אקלי ם
במזגן תדיראן מערכת מושלמת לבקרת
אקלים (01ז*ח6.00ז3רח׳ו)01

.4דו תכלי תיו ת
מזגן תדיראן מבטל את עומס החום ע״י צינון
האויר, הפחתת הלחות והזרמה מבוקרת של
האויר.
בחורף, הופך מזגן תדיראן למכשיר הסקה
יעיל ביותר על־ידי משאבת החימום (היט־פאמפ)

מזגן תדיראן מבטיח אויר צח ונקי, חופשי
מכל זיהום חיצוני.

.7עיצוב
מזגני תדיראן חינם בעלי עיצוב חד שני, נאה
ומרשים המשתלב בכל ריהוט.

.10 איכו ת
מזגני תדיראן זוכים זו ה שנה הששית ברציפות
בתוארי המוצר הנבחר ו ה קני ה הטובה ביותר.

.11 באישור מכול
ה ת קל ם
מזגני תדיראן מאושרים ע ״י מכון ה ת קני ם
הי שראלי ומכון התקנים הגרמני(£ס)\/

.8סב חר
לתדיראן מבחר מזגנים בכל הגדלים ומסוגים•
שונים: מזגני חלון, מזגני קיר גדולים ו מזגני ם
מפוצלים הפועלים בשקט וני תני םלהת קנ ה
בכל מקום.

.12 שירות טוב ומהימן
לתדיראן מעבדות שרות ו טכנ אי ם מיו מני ם
בכל רחבי הארץ.

השווה עםכל מזגן אחר ו תגיע
למס קו ה הברורה

סמן תדיראן
הסמן ה חכ ם לא!ש־ט ה^בווום

תל־אביב: 284165 285151
2 9 4628 294627

להשיג בחנויות המובחרות ובסניפי תדיראן.
חיפה :
ירושלים . :

234867

3־ 511232

באר-שבע:

אילת:

36565

5379

״ח ש0ס ד״זק
מכשף־־אליל בשל המחשב

באסטרולוג, ובמי שמתעניין בתהליך העירבון שעוברת
האסטרולוגיה בשנים האחרונות, קראתי בתרעומת
את הראיון עם האסטרולוג הרצל ליפשיץ (״העולם
הזח״ )2177 וצר לי שהציבור נתון לחסדיהם של אסטרולוגים
במו מר ליפשיץ, בהזדקקו למידע על תחום
לא מובר זה, הנתון לדעות-קדומות ופרוץ לשרלטנות
וגניבת״דעת.
האסטרולוגיה היא תורה מתמטית, בדומה לתורת
ההסתברות, למשל. המפות האסטרולוגיות למיניהן הן
תיאור גראפי של נוסחות, המעמידות נתונים אסטרונומיים
באופן היוצר ביניהם זיקות מתמטיות הרות־משמעות
וניתנות לפיענוח. מאמץ רב מושקע בחלקים
רבים של העולם על-ידי אסטרולוגים, לבנות מפתחות
לתירגום הצופן האסטרונומי באורח מדוייק ומשמעותי
לתחומים מגוונים של החיים המודרניים, כמו פסי־בולוגיה,
כלכלה, פוליטיקה, חקלאות, מטאורולוגיה
ועוד.
בבסיס המחקר המדעי מונחת ההנחה, בי ישנם חוקים
יסודיים בפעולת מערבת היקום. מן הניסיון היומיומי
נקל להבין את הרעיון, שסדר ניכר טוב יותר
במבט מרחוק מאשר בהתבוננות צמודה, או אף הימצאות
בחלק פועל של מערבת. על רעיון זה מבוססת
האסטרולוגיה. אנו צופים בהתבטאות הסדר בחלק מרוחק
של אותה מערבת, ולומדים ממנו בדרך האנאלוגיה
על הסדר בחלק המערבת שבתוכו אנו מתפקדים. באלפי
שנות קיום והתפתחות האסטרולוגיה הצטבר מידע עצום
מתצפיות, והוא מאפשר היום, בשחנתונים האסטרונו
מיים מדוייקים, לנתח בבלים אסטרולוגיים אותם נתונים
אסטרונומיים ולהגיע למסקנות מובהקות ומדוקדקות.
מאליו
יובן איפוא, שאמונות על כוחם המאגי של
מיספרים, או פיענוח רמזים בדבריהם של נביאים
מן התנ״ך, האם חסר בל שייכות לעבודתם של אסטרולוגים
בני־זמננו ולתורת האסטרולוגיה. נראה חשוב בעיני
להביא לידיעתו של הציבור הבחנה חשובה בין שתי
טכניקות אסטרולוגיות, אשר תסלק ערפל רב מן הנושא.
המידע היסודי אודות נטיות אופיו של אדם, במו גם
על התנהגות מאורעות בחייו, נלמד ממפת פני השמיים,
בפי שנצפתה ברגע לידתו של אותו אדם ממקום לידתו.
ואולם כיצד ניתן לקבוע את רגע לידתה של מדינה
או את רגע היווצרותו של עסז
אסטרולוגים רבים מרואיינים באמצעי־התיקשורול
ו״מתנבאים״ על מאורעות לאומיים, או אף עולמיים,
מבלי להזכיר קושי עקרוני זה. באשר הם נכשלים —
מאבדת האסטרולוגיה מאמינותה. דוגמה טובה, לקשיי
סיגול הטכניקה של יעוץ־אישי לתחזית-לאומית ניתן
לראות בכישלונו של ליפשיץ, באשר טעה לחזות בי
מבבי תל-אביב תזכה השנה באליפות אירופה בכדורסל.
ליפשיץ ראה ב״מפת המדינה״ הצלחה בתחום של תר-
בות-פנאי ותחביבים. הוא ניסה לתרגם מידע זה לאי רוע
מסויים אפשרי, והימר על מכבי תל-אביב. ישראל,
״העדיפה״ את האירוויזיון.

אסטרולוגים מיומנים ברחבי העולם פיתחו, לצורך

חיזוי מאורעות עולמיים, בלים אחרים מן הטכניקה של
יעוץ אישי. הנה, בי בן, מספר לנו דאין רודהיאר,
אחד מרבי־האסטרולוגים של תקופתנו, שבשנת 1984
לערך ייפתח דף חדש בתולדות העולם, שבמהלכו תועמד
האנושות במבחן האנושיות.
הבנתנו את העולם, לרבות עצמנו, וידיעתנו את עצמנו
בחלק מן העולם — תתרחב. תופעות חוצ-מדעיות תזכינה
למיסגרת תיאורטית. תתפתחנה מיסגרות הזדהות
רחבות יותר ויותר, עד שתתבססנה על חווייה אנושית
כלל״עולמית. יקומו יחידים בעלי סגולות אישיות נדירות
ועוצמה, שינהיגו ציבורי-ענק אל תוך ה/ידן החדש.
האחדות האנושית תעומת עם אינטליגנציות לא-אנו-
שיות מכוכבים אחרים. משמעות מייוחדת מיוחסת
לחודשים הראשונים של , 1990 שאז יגיע התהליך לשיאו,
והמצב העולמי החדש יתבסס.
שינוי זה, קרוב לוודאי, לא יהיה דרמתי. הוא יהווה
המשך להתפתחויות עכשוויות. אנחנו מסתגלים למצי אות
משתנה בקצב מחיר (ראה ״הלם העתיד״ ,לאלווין
טופלר) .אם לנסות לפרש את דבריו של דאין רודהיאר,
הרי שבמקביל מושם הדגש על הגשמת אינדיווידואליות
ואמת בחיי הפרט (העקרון של זכויות האדם, התנועה
לשיחרור האשה) ועל הרחבת מיסגרות ההזדהות החברתיות
(הגושים של מזרח ומערב, הפאן־אפריקאיות,
השוק האירופאי המשותף, האו״ם, תופעת הגורו) .העידן
החדש יביא תהליך זה לשיא: עצמאות הפרט מחד,
ומיסגרת עולמית כוללת של אירגון פוליטי וכלכלי
מאידך. תיאור זה מתיישב היטב עם טיעונם של מדעני-
עתיד, שאופי הבעיות אשר המאה ה״ 21 תציב בפני
האנושות יחייב התארגנות בלל״עולמית במאמץ לפיתרונן.
מוזרה בעיני עוד יותר דבקותו של הרצל ליפשיץ
בגורלו הוורוד של השאה הפרסי. ליפשיץ מסתמך על
מפה אסטרולוגית של השאה, שפורסמה בעיתון הגרמני
״נוייא וולטשאו״ מ״ 31 באוקטובר ,1974 ואשר איש-
עסקים ישראלי ממוצא פרסי, יעקוב משיאן (לשעבר
אלוף איראן ושווייץ בשח-מת) ,שהינו אסטרולוג חובב,
הביאה לליפשיץ. משיאן הזהיר את ליפשיץ, שהמפה
מוטעית, כפי הנראה, משום שהתחזיות הנילוות אליה
באותה כתבה התבדו, ואולם ליפשיץ העדיף בנראה את
הסיבון כדי לזכות בפירסום.
ובאמת, תמוה בעיני לטעון, בי השאה נמצא במלוא
כוחו, בעוד איית״אללה חומייני שולט באיראן ואשת
השאה נוטשת אותו לאנחות, בנוטלה עימה את יורש
העצר אבל נניח לרכילות.
הראיון עם ליפשיץ חרה לי, משום שהוא מיבשול
על דרכה של האסטרולוגיה לתפוס מקום בחברה המודרנית.
הטכניקה האסטרולוגית זכתה לשיא של שיכלול׳
וכאשר היא מיושמת בידיים מיומנות היא מאפשרת
תחזית בדיוק של שעה ואיבחון מובהק. ההנחה
המנחה היא, שאדם או רצף מאורעות אינם מתפתחים
רק משום השרשרת הסיבתית שבעבר, אלא גם לקראת
יעד עתידי. כך, למשל, מתפתח התינוק האנושי לא רק
בתוצאה של התחלקות התאים בגופו, אלא גם לקראת
צלם אנוש שהוא צריך ללבוש. בדרך התפתחותו, כמו

בבל התפתחות תקינה, יש תוכנית. בה במידה שהעבר
״דוחף״ — העתיד ״מושך״.
הלקוח שבא לייעוץ אסטרולוגי דומה לטייס לפני
טיסה, המבקש מידע על תנאי מזג האוויר, הלחץ והמסלול,
בדי שטיסתו תצליח. תפקידו של היועץ האסטרולוגי
הוא להדריך את הלקוח, בדי שייטיב לנצל את
הנסיבות הפנימיות והחיצוניות בבל אחד משלבי חייו,
בדי שימצה את חייו בשלמות. האסטרולוגיה, כבל תורה
מתמטית, מארגנת נתונים, אבל אינה הופכת אותם
למידע. במו תורת ההסתברות, היא בלי-עזר בידיו של
בעל״מיקצוע או מדען. תפיסה זו מחלחלת היום לתודעתם
של אסטרולוגים ואני צופה שבעתיד נחזה בחי-
עלמו של מיקצוע האסטרולוג ובהופעתם של יועצים
פסיכולוגיים, כלכליים, פוליטיים ובו׳ ,המשתמשים באסטרולוגיה.
ביום
פונות חברות נוספות לאסטרולוגים, במטרה
לנצל את יתרונות האסטרולוגיה, ודפוסי-ייעוץ תמציתיים
ותכליתיים, בעזרת טפסים משוכללים, נוצרים בבל
יום. עם זאת, האסטרולוגיה הישראלית תישאר בחשכת
ימי־חביניים, כל עוד לא תתחבר בטבורה אל ההתרחשויות
במרכזים אסטרולגיים בעולם, ותסתגל לרוח
החדשה של רבתחומיות ובינתחומיות.
יובן, איפוא, שהאסטרולוגיה המודרנית צריכה
להקיא מתוכה גם את הספח המיסטי הזר וגם את
הסנסציוניות הזולה והשיטחית, שבן אין מקום למכשף-
אליל בעולם המחשב.

דניאל

הרמן, אסטרולוג, תל־אב־ב

סוחס • 001110 הזק
הנני מתייחס למאמרו של אורי אבנרי ,״בגין האחר״
(״העולם הזה״ .)2175 במאמר זה הציג העורך את
החלטתו של ראש-הממשלה, מנחם בגין, לבטל את האי סור
על הוצאה להורג של מחבלים, כהחלטה שנתקבלה
״בעת ריתחה, כתגובה לזוועה בנהריה״ .במו בן הזכיר
העורך את הטבח בדיר-יאסין, תוך השוואתו לטבח
בכפר קאסם/ .
אולם אין לי עניין רק בהחלטות של עת ריתחה,
אלא גם בנושא שהוצג במאמר בבדרך אגב: הזוועה
בדיר-יאסין.
הנזק שנגרם לעם ישראל ולעם היהודי כולו, כתו צאה
ישירה מהזוועה בדיר־יאסין, לא ניתן להערכה.
אולם כדי להכיר בתוצאה האמיתית של אותה זוועה יש
לחזור לשנות ה40-׳ הראשונות.
יחס הבריטים ליישוב היהודי בארץ ידע תנודות של
גאות ושפל, בהתאם למה שהכתיבו האינטרסים הבריטיים
באיזור בכלל ובארצות״ערב בפרט. אך מחודש
מאי 1942 גיבשה בריטניה את עמדתה לגבי מיפעל
התחייה היהודי והציונות, וזאת כתוצאה מוועידת בולטימור,
אשר בה ניצחו אנשי דויד בן-גוריון, שתמכו
בהקמת מדינה יהודית מייד אחרי סיום המילחמה, תוך
הישענות על ארצות־הברית, והובסו חיים וייצמן ותומכיו,
שצידדו בשיתוף פעולה עם הבריטים. מאז אותה
ועידה החלה בריטניה לראות במיפעל התחייה היהודי
סבנה להמשך שליטתה באיזור.
הבריטים החלו לפעול בעזרת ״קוויזלינגים״ כמו
המלך פארוק המצרי ונורי אל״סעיד העיראקי, למען
הקמת החבר הערבי (הליגה הערבית) שעיקר דאגותיו
לסכל את הקמת המדינה היהודית.
בעיקבות זאת הורעו היחסים בין הבריטים לישרא לים
ולולא מילחמת״העולם השנייה, והצטרפות אלפי

צעירים יהודים־ישראלים לבריגדה היהודית, היה המרי
לובש צורה של מילחמת שיחדור ממשית עם סיום
המילחמה היתה בריטניה מדינה חלושה, כאריה פצוע,
שהבינה בי עליה לפנות את בסיסיה בהודו, בעיראק
ובמצריים. לבן חשבה שהמקום האלטרנטיבי לצבאותיה
יהיה בפלשתינה ובקפריסין. אך מעצבי המדיניות בבריטניה
ידעו, בי היהודים לא יוותרו על מדינה משלהם
בפלשתינה, ובי יזכו בתמיכת דעת הקהל העולמית,
בפרט אחרי שנודעו פרטי השואה. לבן החלו לחפש
אמצעים למניעת הקמתה של המדינה היהודית.
ההחלטה מה־ 29 בנובמבר 1947 באה לבריטים
כמהלומה. הם החלו להשמיע איומים, שתכליתם יצי רת
תוהו ובוהו אם יעזבו את האיזור.
בתחילת ,1948 נוכח המאבק של העמים הערביים
נגד בריטניה, החלו הבריטים לחשוש להשפעתם באיזור
ולא נותר להם אלא לפעול למען הארכת נוכחותם
בפלשתינה בבל האמצעים•
.הם הזרימו כספים ונשק לאירגונים לאומנים ופא-
שיסטים, במו אירגונו של פאוזי אל-קאוקג׳י, וניסו
בבל מחיר לשכנע את הליגה הערבית לפרסם החלטה
על התערבות צבאות סדירים בפלשתינה, לקראת ה״15
במאי (יום ההתקפלות וסיום המנדט הבריטי בארץ).
אך ללא הצלחה. כי קשה היה להטות את דעת
הקהל בארצות ערב, אשר כוונה על־ידי האירגונים
השמאלנים בנגד בריטניה. אותם שמאלנים ראו באיר״
גוני המחתרת (הלח״י, האצ״ל והפלמ״ח) עמיתים
במאבק לשיחרור האיזור. לבן, החלו הבריטים לתור
אחר מעשה, שיביא לשינוי בדעת הקהל הערבית. ב״9
באפריל 1948 הוגשה להם על מגש זהב פרובוקציה אשר
שירתה אותם ואת מטרותיהם כדבעי האצ״ל והלח״י
יצאו באותו היום לכפר ירושלמי בשם דיר-יאסין. חם
תקפו את הכפר, וערכו טבח בתושביו. התוצאה: כ״250
הרוגים, רובם נשים וילדים.

ב 12-באפריל החליטה הוועידה המדינית של הלי גה
הערבית על פלישה של הצבאות הסדירים לפלשתינה,
ביום סיום המנדט, ה״ 15 במאי 48׳.
ב״ 13 באפריל נתקל הצוות הרפואי של ״הדסה״
במארב, והתוצאה היתה יותר מ״ 70 הרוגים, רובם רופאים
ועובדי־רפואה• התוקפים הערבים צעקו ״דיר-יא-
סין ! דיר-יאסין !׳׳
הנזקים שנגרמו למדינת־ישראל שבדרך היו קשים,
אך מלבד אלה נגרמו עוד נזקים שקשה לאמוד אותם.
בין היתר: ב 750-אלף יהודי ארצות-ערב עמדו בפני
סכנת פוגרום, שנמנעה בנס.
כוחות השמאל, שהיו אוהדים את מיפעל השיחרור
הלאומי בישראל, מילאו פיהם מים בעיקבות הזוועה
בדיר-יאסין ובריטניה השיגה את חפצה והוכיחה לעולם
כי אבן בארץ שורר תוהו ובוהו. עד בדי בך שהאמרי קאים
באו״ם הצטרפו לדרישת הבריטים, למען ביטול
החלטת החלוקה וכינון מישטר נאמנות תחתיה.
מדוע עשה זאת בייג!
...בראיון עם לורד בתל (״ידיעות אחרונות״,
)22.6.79 אומר בגין, כי האזרחים נהרגו תוך כדי קרב,
ובי תושבי הכפר הוזהרו ברמקולים. לצערי אין לדברים
אלה כל בסיס. בכתבה של מאיר פעיל (״ידיעות אחרונות״
)4.4.72 ,נמסר, בי מפקד ההגנה, דויד שאל-
תיאל, הציע ללוחמי אצ״ל ולח״י אלטרנטיבות אח רות,
ואמר במפורש שאין צורן בפעולה בדיר-יאסין, אן
הם משכו לדיר-יאסין. ועוד אומר פעיל באותה כתבה,
בי האזרחים נהרגו ללא צורן וכי לא נבון שהוזהרו ברמ קולים,
כי הרמקול נדם בכניסה אל הכפר, מפני שהטנדר,
שעליו הותקן הרמקול, הידרדר. אני, וכמוני רבים,
נוטה לקבל את גירסתו של פעיל.

1עי גלע די, חל־אביב

אתה נוטה מדי לדמיין
דברים שאין להם
שום אחיזה במציאות.
נטייתך לראות בכל
דבר הרפתקה עלולה
לסבך אותך, לכן מוטב
שלא תתערב בעניינים
שאינם נוגעים לך.
אהבתך נראית לך אמיתית,
וכנראה שהיא
כזאוז, אבל היא עניין
חולף. השבוע אינו מתאים להתקשרויות.

שוו תרבה בתיכנון

כדאי לך לשלם את
חובותיך. נטייתך להתחמק
מתשלום עלולה
לעלות לך ביוקר. מוטב
שתקדיש יותר
תשומת״לב לניהול ענייניך
הכספיים• החלק
השני של השנה לא
יהיה מוצלח כל-כך בתחום
זה כמו חלקה
הראשון. אל תזניח ר
את בריאותך — פנה לרופא, למרות שאינך
חסיד של תרופות. צאי השבוע לקניות,
עם חברה טובה, לבשי צבע אפור.

*0111

יוייז
יש לך דעות מוגדרות
בקשר לכל נושא. אבל
השבוע כדאי לך לקבל
גס את דעתם של אחרים.
בת מזל סרטן —
אינך נראית טיבעית, ן לכן גם אינך משכנעת,
1!(10
תצטרכי להתגבר טל
ביתי -
פגם זה אם ברצונך
כ! 2ביולי
לזכות ביחס. האהבה
הישנה שלכם נראית
מעייפת, אין הזמן מתאים לרומן חדש.

אבל

ן אזנ״1

העייפות שאתה חש בח
אינה נובעת מסיבות פיזיולוגיות.
צפוי לך
שבוע בו תהיה ער יותר
בשעות הלילה מאשר
בשעות היום. כדאי לך
להרבות בשיחות עם
ידידים ומכרים, אבל
הישמר מלשעמם אותם.
באופק נשקפת לך נסיעה
לחו״ל, אבל אל
פרטיה. אל תתרגש.

ל: 1 2אפריל -
0׳; ב מ אי

אתגר רציני יעמוד מולך השבוע,
אתה עצמך מהווה אתגר
לאחרים. תצטרך
להכיר בכך: אתה אדם
שקשה לחיות עימד
חסוך את הביקורת מאלה
האהובים עליך.
מצפות לך נסיעות השבוע,
בעיקר כאלה ה קשורות
בעסקים. בת
מאזניים — אינך צרי ! ״27 בספטמבר -
ן ;22:באוקסובר
כה לחשוש מהדחפים
המופיעים לך לפתע.

השתדל להקדיש תשו-
מת-לב לעסקיך, אתה
דרוש להם. אל תתווכח
עם שותפך או ידידך.
אתה עשוי לזכות בוויכוח,
אך יהיו לך צרות
מאשתו. הישמר מ להבטיח
הבטחות שאינך
בטוח שתוכל לעמוד
בהם. עמוד בפני
הפיתוי לערוך קניות
מוגברות לאביב, זה רק ביזבוז כסף.

את עשוייה להסתייע השבוע בבן מזל
תאומים. נהגי עימו ברוח .־טובה ואל
תתעקשי על דברים
חסרי-ערך. תיווכח כי
אתה עשוי ליהנות השבוע
מארוחות טובות.
עבורן בדאי לך לשכוח
לזמן קצר את הדיאטה
המטרידה אותך. היזהרו
ביחסיכם עם אח רים:
הערה או מעשה
חסר״טאקט עלולים לשבש
את יחסיכם עם
אנשים האמורים להביא לכם תועלת רבה.

משהו שיתחולל בשבוע זה עשוי לקדם את
הקריירה שלך. הקרובים אליך אינס מקבלים
בעין יפה את הצלחתך
ועלולים להכשיל
אותך. כדאי לך לא
להפריז בעישון — הכוכבים
מרמזים על פגיעה
במערכת כלי־הנשי־מה
שלך. ידיעה שתקרא
בעיתון תיראה לך
כנוגעת בך באופן אישי.
תיווכח כי באחד
מימי השבוע צפוייה לך
התפרצות של התלהבות. אל תאבד את החושים.
דאג לכוון אותם לאפיק הנכון והרצוי.

תרגיש ברגשות תיסכול נובח אי״הצלחתך
להוציא אל הפועל רעיון המכרסם בך
זמן רב. בפרשה הדו רשת
החלטה מהירה,
סמוך על עצמך בלבד•
אל תסתבך ברגשות.
מצפה לך פעילות
גופנית באוויר ה חופשי.
התנגשות מיק״
רית עם החוק תציק
לך במשך זמן רב, למרות
שאין ברוכות בה
סכנות ממשיות. תובל
להרשות לעצמך בקרוב תענוגות יקרים.

אתה נוטה השבוע למצבי־רוח מלנכוליים.
סכום כסף המגיע לך מתעכב בדרך. השגיאות
שתעשה השבוע
ישמשו לך.לקח לגבי העתיד.
היסוסיו בנוגע
להתערבות בעניינים של
אחרים מוצדקים —
אתה משחק באש ועלול
לשלם את המחיר. את
מודאגת ננדברים הענמ־דים
להתרחש בחודש
אפריל — אבל אם תד״
עי להישמר, הכל יעבור
בשלום. שבוע מצויין לכתיבת מכתבים.
הקפידי על לבוש חס והישמרי מהצטננות.

ני ש או. קאתרין קארטר, בתו של
בילי קארטר, האח הפרובלמטי של נשיא
ארצות-הברית! ,מארק ויליאם סודר,
בטכס שנערך בחצר ביתה של אם המיש־פחה,
ליליאן (״מיז לילי״) קארטר, ב־פליינם,
ג׳ורג׳יה. הנשיא עצמו לא השתתף
בטכס והסיבה הרשמית היתה, שהוא
נמצא בסיור בקוריאה.
נולד ה. הדסה פרץ, תינוקת לשושנה
פרץ, אחת הנשים השוהות בבניין
הדסה בחברון. בעיקבות לידתה של התינוקת
הראשונה בבניין, התיר המימשל הצבאי
את כניסת הגברים מקריית־ארבע
למקום, ונערכו בו מישתה וסעודה חגיגית.
שוחרר • איש העסקים האמריקאי
ויליאם ניהאוז משבי אנשי גרילה בוונצואלה,
אחרי שהוחזק במשך שלוש
שנים. ניהאוז בן ה־ 47 נחטף בתחילת
שנת ,1976כ!$שר יצא מביתו בקארא-
קאס . .מחצית התקופה הוחזק בג׳ונגל,־ ואי לו
ביתרת הזמן שהה בביקתה דלה,
במקום בלתי ידוע. ניהאוז התגלה במיק-
רה, כאשר שוטרים ונצואלים, שחיפשו גוג־בי־בקר,
נכנסו לקרב יריות עם שני
שוביו והרגו אותם.
.שוחררה • לאחר שזכתה בחנינה מידי
נשיא המדינה, יצחק נבון, לאחר התער בותו
של נשיא ארצות־הברית, ג׳ימי קאר־טר,
הצעירה האמריקאית טרי פלינר,

זכתה • בפרס מרי ויצחק יציב לספרות
ילדים הסופרת, חברת קיבוץ גבים
שבנגב, צביה גילן, עבור סיפרה סוד
גיבעת הגמל. השופטים שהעניקו את הפרם
לגולן היו הסופרים אוריאל אופק, יואש
ביבר, ועורך דבר לילדים דויד פאיאנס.
נחנך • המכון לחקר תנועת המחתרות
באוניברסיטת בר־אילן, על־שם מנחם
בנץ. לרשות המכון הועמדה קרן, של
ידידי מנחם בגין, בת שישה מיליוני לירות,
אשר תממן תלמידים וחוקרים שיחקרו
את תולדות המחתרות בישראל.
נחנך • מיתקן רפואי חדיש למחלות
קיבה ומעיים בבית־החולים ׳איכילוב, על
שמו של יו סך גי ל ע די. גילעדי היה במשך
שנים רבות נהגו האישי של ראש-
הממשלה מנחם בגין, בעת שבגין היה
ראש האופוזיציה. המיתקן נתרם מכספי
קרן תרומות של מוסדות־ציבור ואישים
פרטיים על שם אשת ראש־הממשלה, עליזה
בגין. לאותה קרן, המייועדת לעזרה
לנצרכים ולזוגות צעירים, תרם בגין עצמו
את מחצית פרס־הנובל שבו זכה.
מונה • כפרקליט צבאי ראשי, תת-
אלוף ד ב שפי• שפי בן ה־ 46 סיים את
שירותו הצבאי לפני שנה, בדרגת אלוף־
מישנה, לאחר שכיהן כשופט בית־מישפט
לתעבורה של צה״ל, יועץ מישפטי של
איזור הגדה המערבית וממלא־מקום פרקליט
צבאי ראשי. כשהשתחרר עבר לעבוד
במישרד-הביטחון, ומונה כסגן היועץ ה-
מישפטי של המישרד. עם מינויו החדש
התגייס שפי שוב לצה״ל.
מונה • כקצין רפואה ראשי של צה״ל
תת־אלוף ד״ר ע רן דו ל ב בן ה־ .40 דולב
היה קצין הרפואה של הנח״ל־המוצנח,
השתתף בפעולות רבות, ביניהן זו ש־בסמוע,
ובפשיטה לנמל־התעופה של ביירות•
במילחמת יום הכיפורים היה קצין
רפואה פיקודי בפיקוד־דרום, ולפני שלוש
שנים בדיוק היה מפקד הצוות הרפואי של
הכוח שנשלח לשחרר את בני הערובה
באנטבה.

אתה נוטה לעסוק בדברים בלתי מועילים,
באמצעי של בריחה• מישהו ינסה

השבוע לעשות עליך

רושם, אבל מוטב ש אינך
מעריך כראוי את
תבדוק בציציותיו —
וכשרונותיו, יכולתך תוכנו אינו כברו. הפית־

לכן אתה נוטה להחגם
אומר :״אל תסתכל
מיץ הזדמנויות שלא
בקנקן אלא במה שיש
ישובו עוד. תצטרך ה־ .
בו.״ תזדקק השבוע לשבוע
להתגבר על היעזרתם
של קרובי־מיש-
סוסים ומעצורים כדי
פחה. עננה קלה עלולה 1111111 לזכות בדבר שזמן רב
לחלוף בחיים הרומנאתה
חפץ בו. לאתלטים
טיים שלכם. בקשה
בני מזל בחולה זהו
שמע של הישגים. את ישנה, ששכחתם ממנה, עשוייה להתגשם
צפוייה לקבל השבוע. המון מחמאות. במפתיע. נושאים מדיניים יעסיקו אותך.

— 8818

ת מרורי ם

אברהם (״אברשה״) שבמרמן, אחד מ

משוחררת פלינר
״היום יותר מתמיד״
שנידונה לפני שנתיים לחמש שנות מאסר.
פלינר גורשה בו ביום מהארץ, והצהרתה
הראשונה היתה :״אני היום יותר פרו־ערבית
מאשר הייתי ביום מעצרי.״
זכה • בטורניר טניס, שנערך לחברי
הסגל הדיפלומטי בישראל, במלון אכדית
בהרצליה, שגריר ארצות-הברית סמואל
(״סם״) לואים. בקום השני בטורניר זכה
המזכיר השני בשגרירות בורמה בישראל׳
סו טין, ובמקום השלישי היועץ ה־מיסחרי
של שגרירות קנדה בישראל, אלן
ליונס. במקום הראשון בטורניר הנשים
זכתה רחל תורג׳מן, עובדת מחלקת ההס ברה
במישרד־החוץ. את הפרסים והמגינים
העניקה ללואיס וליתר הזוכים נערת־יש־ראל
דנה פלר.
הו כתר • על־ידי הירחון האמריקאי
וואשינגטוניאן, כסנטור האמריקאי האינטליגנטי
ביותר, י ע קו ב יעבץ. כסנטו-
רים בעלי האגו המנופח ביותר הוכתרו
צ׳ארלים פרסי ויושב־ראש ועדת החוץ של
הסנאט, פרנק צ׳רץ.

זוכה לואיס
יותר נזהבורמזי
נאמני ראש־הממשלה מנחם בגין ומי ש דייה
חבר-כנסת. עם שכטרמן התמודדו על
התפקיד סגן השר יורם ארידור וחברי-
הכנסת משה (״מישה״) ארנם ומיכאל דקל,
אולם לאחר שבגין הודיע בתחילת הישיבה
על תמיכתו בשכטרמן, הסירו השלושה את
מועמדותם.

הוענק • פרס הליגה הבינלאומית נגד
הגזענות לזמר היהודי אנריקו מאסיאס,
עבור שירו האנטי־גזעני הזרים, העוסק
ביחס כפוי הטובה של החברה כלפי הפועלים
הזרים. בעיקבות זכיה זו זכה מאם-
יאם בהזמנתו של נשיא מצריים, אנוור
אל־סאדאת, לבקר בקאהיר.

הושבע • כנשיאה החמישי של ה רפובליקה
הפדראלית הגרמנית קארל
קארסנטנס, חבר המיפלגה הנוצרית
דמוקרטית ומי שהיה חבר המיפלגה הנא צית.

הוענק
• תואר דוקטור כבוד של האו ניברסיטה
העברית בירושלים לשר־החוץ
האמריקאי לשעבר, הנרי קיפינג׳ר,
עבור ״דאגתו לביטחונה של מדינת יש ראל״
.כן הוענק תואר דוקטור כבוד
לסנטור הנרי ג׳קסון, עבור ״ידידותו ארוכת
השנים עם מדינת ישראל״.

מנכ״ל הסנה ויושב־ראש איגוד חברות הב
טוח, איתן אכניאון, אחרי שהיה מעור
בפרשת פשיטת הרגל של חברת ישראס.
נפטר. פידיס קוסמו, בנו של חוקר
האוקיאנוסים הנודע ז׳אק קוסטו, בתאונת
מטוס בפורטוגל.
העולם הזה 2184

ד1בר

רדיו־טייפ• 001115131 דגם 1.0.0-383 מופעל ע״י חשמל או ע׳׳י סוללות 3 .גלים 1\/1ו/ן ן=ו9/ע . 3
הספק — 14-וט. מיקרופון פנימי. מפסק אוטומטי לטייפ בגמר הקסטה. אפשרות חיבור למערכת סטריאו.
אם לא שמעתם על , 001115137 תוכלו לשמוע בארה״ב, באירופה ובישראל, בחנויות המובחרות למערכות סטריאו ולמוצרי חשמל.
— 001115137 רדיו־־טייפ מתוצרת קוריאה.

יבוא ושיווק: טלנית תעשיות בע״מ -יצרני זניט בישראל. תל״אביב, רח׳ בן־יהודה ,53 טל.249648,249631 .

רשימת מפיצים חלקית למבצע־ 8 383א׳
תל״אביב: סלון מרכזי — בן יהודה ,32 תל־אביב ; שילה — בן יהודה ,1תל־אביב ; אליאס אלקטרוניקה — העליה ,24 תל־אביב ; דינמיק אלקטרוניקה — גורדון ,19ת״א.
ירושלים: פרידלנדר — יפו ; 50 שיר יחזקאל — יפו ; 117 רדיו לוי — שמאי .17 חיפה: אלקטרו רייך — בלפור ; 3טלון הבנקים — הבנקים .1אשדוד: אלקטרוניקה אשדוד —
מרכז מסחרי ב׳ .56 אשקלון: כהנא — צה״ל פינת הרצל. באר״שבע: השרות האלקטרוני — העצמאות ; 31 ארמקס — ההסתדרות .37 בת״ים: סלון הוד — בלפור .48
גבעתיים: נתנאלי — כצנלסון .12 הוד השרון: דלל עזיז — דרך השרון ; 94 חולון: סלון סבני — סוקולוב .88 יפו: פינצר — שד׳ ירושלים .28 כפר־סבא: רדיו רון —
וייצמן .32 נס ציונה: פינקלשטיין — וייצמן •27 נתניה: חשמלית — שמואל הנציב . 5פתח״תקוה: רדיו אפרים — אורלוב . 80 רחובות: נחום את מזרחי — הרצל .187
רמלה: אסתר אוניברסל — ביאליק . 2רמת״גן: גל ה־ — 120 ביאליק •58 רעננה: סלון אפי — אחוזה .109 חדרה: גל קור — הנשיא ; 71 חשמלית — הרברט סמואל .66
טירת הכרמל: ברזני יוסף — מרכז מסחרי . 27 עכו: אחים סט — בן עמי .43 קרית-אתא: שפרן — העצמאות .58 קרית י ם: טל קול — שד׳ ירושלים .15 קרית״שמונה:
כל בו אלקטריק — מרכז מסחרי.

שתה כירה אמסטל וטום לאמסטרדם
בירה אמסטל מזמינה אותך להשתתף במבצע ״אמסטלדם״.
עליך לאסוף 5ל שוניות של פחיות בירה אמסטל( ,עם סמל
ה״מוצר הנבחר״) ,להשלים את הסיסמא, למלא את התלוש
ולשלוח אלינו לפי הכתובת: ת.ד 14254 .ת״א, עבור ״מבצע
אמסטלדם״.
מבין כל השולחים יוגרלו׳ 2כרטיסי טיסה הלוך ושוב
לאמסטרדם. הזוכים י הנו גם משלושה ימי בילוי בעיר,
כולל ביקור במפעלי אמסטל באמסטרדם.

לכב׳ ת.ד 14254 .תל־אביב,
עבור ״מבצע אמ ס טלד ם״
רצ״ב 5ל שוניות של בירה אמסטל, עם סמל המוצר
הנבחר, במסגרת ״מבצע אמסטלדם״.
השלם את הסים מא:בירה אמסטל פחית.
שמי __ כ תו ב תי __
ה חנו ת בה קני תי את ה א מס טל וכתובתה__.

מי כמוך יודע שחמש פחיות בירה אמסטל נגמרות צ׳יק
צ׳ק. אז למה שלא יהיה לך קרטון בבית?

כירה אמסטל-פתח קוד פחית?; 0י־מ^־״י

העולם הזה 2184

ניצו דחידחם באינפלציה מבר להימס למיתון? רהדן תוכניתה שר
הכלכלנית הצעירה המהפכנית, המציעה היכן להכות -ואת מ׳
ףלה לעשות, אם כן, באופן מעשי, כדי לבלום את
יי ד,אינפלציה מבלי להיננס למיתון? במילים אחרות:
׳מהי הדרך לבלום את התהליך של היווצרות ריווחי־אינפלציה,
ולהגברת השיוויוניות בין השכר והכנסות
שלא־משכר?

־ 357 מהווים שיעור ריאלי. הדבר הוא בר־ביצוע. הממשלה
תחליט על גג־התייקרות של 3570 לגבי כל
מיכרז לביצוע עבודות בשבילה. יש׳ כמובן, לעשות
מיכרזים, אך לפסול מראש אותם שההתייקריות אצלם
עולה על ׳ 3570 לשנה (או ׳ 2.570 לחודש) .דבר זה מבטיח
חסכון מיידי בתקציב של שמונה מיליארד ל״י (אני
מציעה להשתמש בו למימון הסובסידיות למוצרי־היסוד,

דיבר שיבטיח ידידה נוספת בעליית המדד).

הצעד הראשון הוא פיקוח עד ׳מחירי תקציב
הממשלה.
״מחירי התקציב״ הם אותם המחירים שבהם קונה
הממשלה מספקיה את המוצרים ור,שמתים, ומשלמת
עבורם מתוך תקציבה.
לפני שניכנס לבירור העניין, נשמע סיפור קטן. האם
שמתם לב לידיעה בעיתונות?
מר אליעזר ז׳ורבין, בעל מישרד־הפירסום דחף, ה־ליוחם־יהגיבור
באינפלציה, דרש 30 מיליון ל״י מימישרד־האוצר
עבור שיני חודשי לוחמה פסיכולוגית אמיצה
במיפלצת המאיימת הזאת, באמצעיות הנשק הקטלני של
מודעות־ענק, אך האוצר אמר: לא ! לא ׳נשלם אף פרוטה
אחת יותר מאשר 10 מיליון ל״י!
וראו איזה פלא! מר ז׳ורבין הסכים! לא בלי קרב,
חלילה, כיאה ללוחם אמיץ. הוא טען בלי־הרף שד,דברת
האינפלציה שווה יותר מאשר 30 מיליון ל״י עלובות,
ויבזה צדק ללא ספק. אך ככל ׳מצביא דגול, ידע ישיש
לסגת מפני כוחות עדיפים, ובמיקרה הזה מפני האוצר,
מזמין שרותיו. שהרי אם האוצר ילא יקנה, אז למי ימכור
את סחורתו? היה כדאי למר ז׳ורבין להוריד את המחיר
על המילחמד, באינפלציה, יכי היה ברור לו שאין מישהו

מתעשמ

<ן ץ אם לא יספקו הספקים סחורות לממשלה בי
י התייקרות של ,3570 ויעשו זאת רק ב־ס? 707 מובן
שיעשו כן, אם מבטיחים להם בשוק הפרטי את 70
האחוזים. אך צריכים להבין: שגם השוק הפרטי, המסוגל
לקנות כל דבר בהתייקרות של ־ ,707 מורכב במידה רבה
מאותם הספקים עצמם, המצליחים למכור לממשלה כל
דבר בכל מחיר, ולכן הם מתעשרים. כיום הם מתחרים
בממשלה בשוק, ועל־ידי זה הם מקשים עליה לעמוד
על המחירים. זה נכון, אך כושר־התחחות הזה בא להם
מפני שהממשלה לא עמדה יעל מחימיה ,׳והם הצליחו
להתעשר על חשבון תקציבה.
שוב אביא לדוגמה את קו בר־לב. הקבלנים שבנו
את הקו בנו גם את הווילות לעצמם — מכספי התקציב

כאשר הוריו 1ו חרבין
את תציתו כשליש -הוא
ניצת את האי1בלציה

השארת הסובסידיות גומה
לפאניקה ולאבל לאומי.
או בגין בוק!

ששולם עבור שרותיהם בבניית הקו. ביגלל בניית הווילות
אי־אפשר היה להוריד את התקציב לבניית הקו, כי בניית
הווילות התחרתה בבניית הקו. היא התחרתה בה בכל
ימה שנוגע לשימוש במשאבים ישל כוח־אדם, טרקטורים
וכר, שהיו נחוצים לבנייה של קו בר־לב.
(אני מקווה שהממשלה למדה את השעור הזה היטב
לקראת בניית ההערכות החדשה בנגב).

יאחר, מילבד האוצר, שישלם לו אפילו את עשרת מיליון
הלירות עבור הקרביות. כך זכו משלמי־יהמיסים ׳בתעריף
מוזל עבור המילחמד, באינפלציה.

האוצר הדגים בזה, קבל עם ועדה, פעולה
אנטי־אינפלציונית מובהקת שד הורדת מחיר
שד שרות לשליש, שליש מהמחיר המקורי שד
ספק השרות, פשוט על־ידי שימוש ככוחו כקונה
הגדול ביותר של מוצרים ושרותים כמשק
(ובזה גם האדון ז׳ורכין זכה כניצחונו הראשון,
ולדעתי גם האחרון על האינפלציה).

כיגלל ההתחרות הזאת עלה הקו
וכיגלל היוקר היתה גם תחרות.
הממשלה והמישפחה שלי
ף ל תעוררית ׳השאלה מדוע אין הממשלה משתמשת
> בכוחה הגדול הזה, כוח של קונה עצום — מונופוליסט,
בשפת הכלכלה — הקונה רבע עד שליש של כל
התוצר במשק, גם לשם הורדת מחירי שרותים ומוצרים
אחרים, שהיא קונה לצרכיה מכספי התקציב?
מדוע היא הורידה דווקא את מחיר המילחמה באינפלציה
בילבד?
במיקרה הזה יכולנו לראות שהדבר אפשרי. הממשלה
יכולה לעמוד על המקח עם הספקים ושלה על המחירים
שהם מציעים לה. אין שום צורך בכך שהיא תקנה כל
דבר — שיכונים, בנייית כבישים, ההערכות בנגב: ,ניירות,
עפרונות ושירותי אדריכלים — במחיר הראשון המוצע
לה. היא יכולה להוריד אותם בשני שליש! ראינו!
העמידה על מחירי-התקציב פועלת בביטחה ובמהירות,
כסם. הפרדוכס שבדבר הוא שמעל אותן מודעות־ענק
ישל המילחמה באינפלציה של האדון דוירבין זועקת הממשלה
אלינו :״אל תשלם כל מחיר!״ ׳שנעמוד על
המקח ,׳ואם לא הצלחנו — שלא נקנה.

הכוח שלנו, של בד אדם בודד או בל עקרת
כית בודדת בשוק, קטן מדי מכדי לבצע זאת.
אך הממשלה יכולה.
אני אקנה, כנראה, במשך ׳שנודהתקציב הנוכחית,
שרותים ׳ומוצרים עבור מישיפחיתי בסכום של כ־ 70 אלף
ל״י. סכום קטן בהרבה מכדי להשפיע יעל המחירים בשוק,
פחות מחלק ה־ 10,000 של אחוז אחד של 300 המיליארד
ל״י, שביו נעשות קניות בשוק במשך השנה.
אך הממשלה יתקנה במשך אותה ישנה סחורוית ושירותים
בערך של 70׳מיליארד ל״י, המהווה 2570׳מכל
הקניות במשק. אין: שום ספק שיש לה הכוח להכתיב
לה מחירים.

הצעד הראשון והחשוב כיותר במידחמה
באינפלציה הוא שהממשלה תקבע גג להתייקרות
השנתית — או החודשית — של המוצרים
והשרותים שהיא קונה.

גם בארצות־הברית נעשה הדביר. הממשלה האמריקאית
אינה קיוניה שום מיוצר המתייקר ביותר ימ־ 50/0במשך
השנה — למרות שהיא, יחסיית, קונה קטן יותר במשק
מאשר הממשלה שלנו. אין שום סיבה לכך שהממשלה
שלנו תשלם בסוף הישנה ס/ס 70 יויתר מאשר שילמה

מאח --

זהו המעגל שצריכים לשבור, אם רוצים בבלימת
האינפלציה. המעגל של מחירי־תקציב גבוהים, שהממשלה
משלמת עבור קניותיה — התעשרות על חשבון תקציב־הממשלה
(ומשלמי־המסים שמידרדרים כתוצאה מזה) —
תחרות הימתעשרים עם הממשלה על המשאבים — עלייה
נוספת במחירי התקציב.
את המחדל הזה צריכים לשבור על-ידי עמידה על
מחירי-התקציב, קביעת גג להתייקרות, שהממשלה מוכנה
לשלם עבור קניותיה. הדבר אפשרי מפני שהממשלה
היא הקונה הגדולה ביותר במשק. כאן צריכים לתפוס
את האינפלציה ולגלגל אותה בחזרה.
לדבר יש השפעה אנטי־אייניפלציוניית חזקה בשלושה
כיוונים בבת־אחת, יחד עם השפעה חברתית חיובית.
( )1הורדה מיידיית של גודל תקציב הממשלה׳ מבלי
לפגוע בשירותים החיוניים, כי הורדה זו תהיה נומינלית
בילבד ולא ריאלית, ייחסכו שמונה מיליארד ל״י באופן
מיידי.
> )2כתוצאה מהורדת מחירי-התקציב, אין ספק שרמת-
המחירים הכללית תרד, והאינפלציה תואט.
( )3על־ידי פיקוח על התשלומים לספקים ייבלם
תהליך ההתעשרות על חשבון התקציב, שהוא׳ למעשה,
על חשבון רוב משלמי-המיסים. לדבר זה תהייה השפעה
מבורכת על ירידת רטת־הימחירים הכללית מצד ההכנסות
דווקא. תיפסק ההתחרות עם הממשלה ,׳נעימה הלחץ
לעליית מחירי־ה׳תיקציב. מכיוון שהכנסות הספקים: תרדנה,
ירד גם הלחץ של עודף ביקוש בשווקים רבים במשק,
ויחד עם זה גם המחירים. כל כלכלן יודע שההשפעה
הסופית לירידה בהכנסות היא הרבה יותר גדולה מאשר
הקיצוץ המקורי — כי היא פועלת דרך מכפילה.

__ לאו
הלך הכסף!

אס תר אלכ סנ ד ר
בהתחלת השינה בעד אותה הכמות של סחורה. אין שום
סיבה לכך שמישירד־השיכון יגיד לקבילני-הבינייה הציבוריים
(והלא־צייבוריים) ,כפי שהוא עושה למעשה, שיקנה
מהם את הדירות בכל מחיר שידרשו.
570 של התייקרות ׳ אינם שיעור ריאלי אצלנו. אך

ביוקר,

כיוון שעדיין יש אנשים שהתעשרו ומתעשרים, יתכן
•יי שיהיו קשיים בביצוע התוכנית של פיקוח על מחירי-
התקציב. אך אלה הם קשיים התחלתיים ביילבד. ברגע
שהממשלה תנצל את כוחה כקונה גדול, ותצליח לגרום
לירידה משמעותית של מחירי תקציבה, היא ניצחה
(המשך בעמוד )70

לרכב פרט ולטנדר .
36 חודש אחריות ( פ רו -ר טוז)
* ללא טיפול
* זמן איחסון ללא אחזקה שוטפת
פי 4מכל מצבר סטנדרטי אחר
* אין צורך בהוספת מים
* בעל עזצמת ה תנעה חזקה יותר
* מגעים מוגנים בפני קורוזיה
מכל מצבר סטנדרטי אחר

01.0 0 ¥.נוז* 7£0

נ\!וז 3אף? 6 0 0 1 .0

סוכנים לישראל:

או 11י 0

£ !1713 תל־אביב, רח־ לינקולן ,19ת.ד ,884 .טל 03-284976 .

הפצה לאזור תל אביב והמרכז: אחים קרן .333398 ,מוסך עמיר .476595 ,מוסך
אורי ו\/ו .337426,8 .יוחנגוב אליהו .257210 ,שרות חשמל סמי. 800938 ,
ארמה-חיימי-חדד פולקסווגן .832268 ,שרות חשמל עוזי שחמורוב.878230 ,
דיאמנט תגיר בע״מ .789577 ,זיק אור .253802 ,מיכה מוסך ביג.782158 ,
אזור נתניה: יורם רז, כפר ויתקין .053-96804 ,פתח תקוה: הלר פסח.912977,
רמלה: מוסר מאור .054-25094 ,אשקלון. חשמל אוגיברסל.055-23271 ,
פולקסווגן, ליד פז .051-23822 ,תלמי הנגב .051-9311 ,רחובות: פולקסווגז
רכב הנגב .054-951650 ,טכנו אור .054-51484 ,מוסך זאב אודי פולקסווגן,
.054-55809 הפצה לאזור באר שבע והדרום: שרות חשמל לרכב ״שאול״,
אזורהתעשיה, כביש חברון .057-35111 ,מוסך הנאמן פולקסווגן ב״ש 057-72011
וזשמלאיס מפיצים מורשים אזור הדרוס: המניע ש.ת.ל ,.צומת גילת
.057-83424 מוסך ברעם פולקסווגן ב״ש . 057-77195 גרשון את רפי ש.ח.ל,.
אזור התעשיה ב״ש .057-74782 ,מוסך קוניו, אזור התעשיה דימונה,
.057-53713 יורם הוכמן, קרית גת.051-91395 ,
הפצה לאזור חיפה והצפון: מצברי גולד חיפה -גולדנר, ק׳׳מ לפני בתי הזיקוק,
702519־.04

חשמלאים מפיצים מורשים חיפה והצפון: אוטו אור .04-666922 ,מרויץ ושות״
.04-669710 רוני אור , 04-723362 ,גוטמן זאב .04-724085 ,פיקס אור ש.ח.ל,
. 04-720371 הנצוץ עדי ש.ח.ל 4 .ו .04-6691 קונטס בן ציון ובנו.04-724085 ,
אור המפרץ ש.ח.ל .04-725544 ,.עפולה: התבור ד. מזרע 065-93506 לי3שיץ ובנו
ש.ח.ל .04-52 4148 .הדרה: מוסך אלקטרררכב .063-26200 ,גבעת עדה:
חשמל מיכאלי יעקב .063-88504 ,פרדס־הנה: שמיר כהן .063-79407 ,נצרת
ש,ח.ל. בודג׳נה יוסף .065-56438 ,מוסך הצפון פולקסוונן.065-72046 ,
טבעון: עציון .04-932062 ,בית שאן: מפעלים אזוריים חנניה ארמה.065-88282 ,
צפת: אוטוסטרט .067-31142 ,קרית שמונה: רכב הבשן פולקסווגן.067-40939 ,
דויטש צבי . 067-40864 ,נתניה: טכנו-אור, חשמל אורי 38013 ,־ 053י
הפצה לאזור ירושלים: פאול בירגידה רה׳ בן סירה .02-221132 , 18
חשמלאים מפיצים מורשים אזור ירושלים: מוסך אתי פולקסווגן.02-53511 ,
מוסך גסנר פג׳ו .02-523221 ,מוסך יוניסי . 02-716622 ,תחנת דלק צלילי
האורנים ,02-712055 ,מוסך דמיטרי ריזק.02-283484 ,

תמיר נוזף במזכיר! ובמזכירה
הליכוד -ובגין נזף בתמיד

<יו ח!חזו ית1י נ

משם בגין

הונצח על״ידי צלם עיתונות בכנס למניעת
הטרור, שנערך בירושלים, בתמונה נדירה:
הוא מוחא״כף ליריבו, מנהיג האופוזיציה, ח״כ שמעון פרס, בעת
שצעד לעבר דוכן הנואמים כדי לשאת את נאומו בישיבת הפתיחה.

בתום מסיבת העיתונאים
שלו, שנערכה בסוף השבוע
שעבר, פגש שר־החוץ האמריקאי
לשעבר, הנרי קיסיג־ג׳ר,
בלובי של מלון הילסון
בירושלים, את מנהיג מיפלגת־העבודה,
ח״כ שמעון פרס.
קיסינג׳ר פנה אל פרם ואמר
לו :״קוראים עליך הרבה בעיתונים
בזמן האחרון,״ בהתכוונו
למאבקים בין פרם ליצחק
רכין וליגאל אלון.
פרם >4אל את קיסינג׳ר :״מה,
גם אתה רוצה להתמודד על
מיפלגת -העבודה?״ ראשות השיב לו קיסינג׳ר :״למה לא 1

שמי לפיד

שתי המדינות היחידות שבראשן
אני יכול לעמוד הן גרמניה
וישראל,״ בהתכוונו לכך
שלנשיאות ארצות־הברית הוא
לא יוכל להגיע בגלל יהדותו
ובגלל העובדה שלא נולד ב־ארצות־הברית
כפי שדורשת
החוקה האמריקאית.
1שר-חביטחון עזר
וייצמן גילה באחרונה כי יש
שתי דרכים למנהיגים פוליטיים
להיראות טוב מבחינה היסטורית
:״יש כאלה שצריכים לדאוג
לכך שהם יעלמו מההיסטוריה
וכאלה שצריכים לדאוג
לכך שהם ישארו בהיסטוריה.״

לגבי התפטרותו מוועדת
השישה אמר וייצמן :״מאז שאני
לא בוועדת האוטונומיה,
אני מרגיש עצמי הרבה יותר
אוטונומי.״
י ח״כ אברהם (״אב־רשה״)
שמיר נראה בשבוע
שעבר בהצגת הבכורה של
הדיבוק בתיאטרון הבימה כשהוא
מודאג ביותר. כעבור יומיים
הסביר את הדאגה שלו:
״הכרטיס להצגה זו היה הכר טיס
היקר ביותר ששילמתי. אי
פעם. מיליון ורבע לירות. למח רת
ההצגה היינו צריכים, אנשי
ועדודהכספים של הכנסת,
לאשר תקציב מייוחד להבימה
בגובה של שניים וחצי מיליון
לירות. להצגה הלכתי עם אש תי,
כך שכל כרטיס עלה מיליון
ורבע לירות.״
ח״ב רוני מילוא היה
אורח כנס איגוד השוטרים
שנערך בתל־אביב. כשיצא רוני
מהכנס הוא גילה כי על
שימשת מכוניתו הודבק דו״ח
חניה.
9באחרונה הגיעו למישכן
הכנסת כמה פקידות חדשות
אשר עוררו את עניין הח״כים.
הגיב על כך ח״כ חיים
קאופמן :״אין מה לדאוג.
הפלירטים היחידים שחברי-
הכנסת שלנו יכולים לעשות
זה בעיניים.״
! אחת הפקידות החדשות
היא ענת קראום, המזכירה
החדשה של סיעת לעם
בכנסת. קאופמן עמד בתוקף על
כך שהיא שייכת לכולם וטען:
״הרי היא שייכת לעם.״
0חבר־הכנסת המחליף
מזכירות במהירות שיא הוא
ח״כ אסף ינורי מיעד. באחרונה
קיבל יגורי מזכירה חדשה
בשם פנינה אמיר. לפני
שעבדה אצל יגורי היא עבדה
החזיות הירושלמי במיפעל טריומף.
1ח״כ שולמית אלוני
משוכנעת כי הרמטכ״ל, רב־אלוף
רפאל (״רפול״) איתן,
הורה לחיל־האוויר שלא להפיל
יותר מיגים סוריים .״הוא אינו
מסוגל לעבור עוד פעם מסיבת
עיתונאים,״ הסבירה אלוני.
! בהצבעה שנערכה ב-

מנכ״ל רשות השידור, היה אורח במסיבת קוקטייל שנערכת
בשבוע שעבר בתל־אביב. לפיד כבד־הגוף, האוהב לאכול,
הסתער על המאכלים בעודו משוחח עם ח״כ אהוד אן למרט. הלה הבחין בצלם ״העולם
העולם הזה 2164

דיילת, חברת ״כנס״ ,אשר טיפלה ך באורחים הרבים שבאו לכנס למניעת 1 הטרור, ליוותה את הסנטור הנרי ג׳קסון. ג׳קסון טען אחר־כך,
שמכל שומרי״הראש שהיו לו בחייו, היתה אורנה היעילה ביותר.
״היא העלתה לי את המוראל,״ אמר הפוליטיקאי האמריקאי.

שבוע שעבר על חוק השירות־הלאומי,
הצביעו חברי הסיעה
הדמוקרטית של ייגאל יידין
נגד הממשלה. שר המישפטים,
שמואל תמיר, לא רצה להצביע
נגד מנחם בגין ונותר
יושב במיזנון. כאשר ניגש
אליו מזכירו, חיים סאמט,
שלא ידע על כוונתו של השר,
והזכיר לו כי נערכת הצבעה,
נזף בו תמיר לעיני כל. אחר־כך
ניגשה אליו מזכירת סיעת
הליכוד בכנסת, ירדנה מל ר,
וביקשה ממנו להיכנס לאולם
המליאה, אך גם בה נזף תמיר

על כך שהיא פונה אליו. אולם
נראה כי תמיר הבין שהוא
ייראה כפחדן אם לא יכנס
לאולם ובסופו של דבר נכנס,
והיה חבר־הכנסת היחידי שנמנע,
תוך שהוא זוכה בצחוק מיציע
הציבור.
! 1מייד אחרי ההצבעה ני גש
תמיר לבגין, מתוך מגמה
ברורה שבגין יודה לו על כך
שלא הצביע נגד הממשלה, כפי
שעשה ידין. תחת זאת יכלו
אנשים ליד שולחן הממשלה
לשמוע את בגין אומר לתמיד:
״זו צביעות.״

הזה״ (בתמונה מימין) ,אחז בידו של לפיד (בתמונה משמאל) והזהיר אותו :״הם
רוצים תמיד לצלם אותך כשאתה אובל. בך יוצאות תמונות משמיצות.״ לפיד שעה
לאזהרה והפסיק לאכול עד שהצלם התרחק. אז סעד את ליבו.

גיסתו של הרב אור זוהר עומדת ללדת בן
לרב איקא ישראלי. תנסי קיסינג־ד אוהבת לישון
מרשימותיו שלמבקר
מ ס עדו ת
הפעם היה בחברתי אורחן
מצרפת, ידיד ותיק ומבין1
גדול בארוחות וביין. המ 0ע־|
דה זכתה למחמאותיו, ובמיר. י
חד הביע פרנסוא את התפע־
|לו תו מיין ״פטיט סירה׳׳!.
]זהו יין אדום חדש ומעולה
| של כרמל-מזרחי, והוא הוד•!
אים נפלא למגה העיקרית,,
צלי בקר ברוטב.
לא מכבר טעמתי עוד יין׳
חדש של כרמל ,״טינטה1
)אמרלה״ ,גם הוא יין שול־
<חני אדום משובח. אגי מנד
1ליץ על היינות האלה בפני
| כ ל אוהבי היין הטוב. כדאי
*לכם לזכור את השמות^.
החדשים האלה.
פטיט סירה וטינטה אמדלה

מיטיבים את הארוחות

באי הצגת הבכורה ל־נאבוקוב
שנערכה בסוף השבוע
שעבר באמפיתיאטרון בקיסריה,
נדהמו לראות את נשיא־המדי-
נה, יצחק נכון, כשהוא מלווה
על-ידי צעירה בלונדית שאינה
אשתו. רק אחר־כך התברר כי
אופירה נכון שוהה עתה בלונדון
ונבון הזמין לאופרה את
אחותה, במאית הטלוויזיה,

חברתו הקודמת של הגבר, שיש
לו הצלחה אצל היפות בנשות
ישראל.
ערב מתן פסק-הדין בפרשת
כצדאד מזרחי נגד
הארץ מצא אפא אכן את

וו בר

! 9סוף־סוף, אחרי שנים
רבות. עומד הרב איקא
ישראלי להפוך אב מאושר.
אשתו החדשה, סנונית, אחו
ורדינה
ארז.

י בזמן שבעלה, הפרופסור
הנרי קיסינג׳ר, היה עסוק
בפגישותיו, ואילו בנו, דויד,
עלה לתורה בכותל המערבי,
בילתה ננסי קיסינג׳ר, ב-
מיפעלי גוטקם, שם נערכה
לכבודה תצוגת־אופנה. היא
הגיעה למקום בחברת ומיאן
דיניץ, רעייתו של שימחה
דיניץ, מי שהיה שגריר יש ראל
בוושינגטון, ובחברתו של
גבר יפה־תואר. שעתיים תמימות
חיכו שבע הדוגמניות, ש הוזמנו
במיוחד לתצוגודהאופנה
הפרטית, שהוכנה לגברת קי-
סינג׳ר, אך לשווא. ננסי הגיעה
למקום באיחור ניכר. הגבר
יפה-התואר, שהתגלה כשומר-
ראשה האישי של ננסי, נדלק
על מלכת־היופי לשעבר, חווה
לוי, שהגיעה לישראל מניו־יורק,
שם היא גרה, וגילח לדכי
ננסי תמיד מאחרת, כי היא
פשוט אוהבת לישון בבקרים.
91 חווה, שנישאה לא
מכבר לעורך־הדין האמריקאי
ג׳רי כהן, עדיין לא החליטה
אם להמשיך להיקרא חווה לוי
או לשנות את שמה לחווה כהן.
את בעלה החדש הציגה לפניה
הדוגמנית חני פרי, שהיתר.

אבא אבן

היה בשבוע שעבר אורח במסיבה שנערכה בתל־אביב, ולגבי אבן, הנראה משמאל
כשהוא צוהל משמחה, היתה זו גם הזדמנות למיפגש מישפחתי. אבן, עם אשתו

יזוזי, הנראית במרכז התמונה, נפגשו במסיבה עם האלוף (מיל ).חיים (״וויוויאן״) הרצוג, שהוא
גיסו של אבן (נראה בצד ימין של התמונה) .אשתו של הרצוג, אורה, היא אחותה של סוזי אבן.

מוקד

עצמו בין אנשים שניסו לנחש
מה יהיה פסק־הדין. העיר אבן :
״מה זה חשוב? ממילא ה-
רמטכ״ל יבטל את פסק-הדין!״
הוא רמז, כמובן, על פסק־דינו
של הקצין שהרג את השבויים
במיבצע ליטאני.

כל ציור חדש שלה לפני ש הספיקה
לסיימו.

חגג את מכירת המהדורה הראשונה של
ספרו ,״זיונים זה לא הכל״ ,במסיבה
שערך לכבודו הצייר אורי ליפשיץ במיסעדתו ,״המישפחה״• אריק
לביא (מימין) היה אחד מאורחי המסיבה. באותו מעמד טרח דן
להבהיר שוב כי אינו שותף במיסעדה, וכי מקור הידיעה באי־דיוק.
הוא סיפר לחבריו כי תיכנו חלון־ראווה של חנות ספרים
בדיזנגוף, שהיתה אמורה למכור את ספריו ושבה היה צריך לחתום
עליהם במרכז חלון־הראווה שם פסל של אחוריים של אשה, יצירתה
של הפסלת אירה רייכברגר. האחוריים הונחו אחר כבוד על
שטיח אדום, אולם בעלת החנות טענה שזו פורנוגרפיה, וביקשה
להסיר את האחוריים. דן בן־אמוץ הסירם, אך, כעונש מכר
את סיפרו טול החנות, בארבעים לירות פחות מן המחיר שבחנות.

9באותה הזדמנות סיפר
אבן מניין ביטחונו בכך ש-
מיפלגת־העבודה תחזור לשיל-
טון. חוא הביא פסוק של
המנהיגה השמרנית הבריטית,
ראש־הממשלח מרגרט תא־צ׳ר
:״בבחירות אין איש מצ ביע
כדי להקים ממשלה חדשה.
מצביעים כדי להוריד את הממשלה
הקיימת.״
9מניין בא שמו של דן
כן״אמוץ? השבוע גילה זאת
שימעון פרס. פרם למד עם
דן בבן־שמן, ואז תבעו המורים
מן התלמידים לעברת את
שמותיהם. הנער שימעון פרסקי
בחר בשם ״שימעון בן־אמוץ״,
והנער משה תהילים־וגר שינה
את שמו ל״משה שעוני״ .כעבור
שנים החליט שימעון פרסקי
לעברת את שמו על־ידי קיצורו,
והפך שימעון פרם. את השם
שהתפנה אימץ לעצמו משה
שעוני, שהפך את שמו לדן בן-
אמוץ.
9השבוע נתקל בן־אמוץ
בשר־הביטחון עזר וייצמן.
עזר התעניין בסיפרו האחרון
של דן, ושאל אותו אם הוא
ישלח לו אותו במתנה, או
שיהיה עליו לקנותו. השיב דן
בגילוי־לב :״אני יכול לתת לך
אותו במתנה, אבל זה יעציב
אותי.״
9הרחק מאור הזרקורים המצויינת עוסקת הציירת
פתיה אפולו אשתו לשעבר
של דן בן-אמוץ, ביצירת מעשי-
אמנות. בימים אלה סיימה יצירתו
של קיר ענק במיפעל לייצור
משקאות. על הקיר עבדה
שנה שלימה. בתקופת עבודתה
גילתה בתיה, באחד ממחסני
המיפעל, שעון־קיר ישן נושן,
שלא תיפקד. היא החליטה לתקן
אותו, וכעת היא עסוקה ב-
שיפוצו. בעל המיפעל הוא מעריץ
ותיק של הציירת, ורוכש

תה של אליה, אשתו של הרב
אורי זוהר, עומדת ללדת לו
בקרוב את ילדו הראשון. סנונית
היא אלמנתו של טייס
חיל־האוויר שנהרג במילחמה,
ומנישואיה לטייס יש לה שלושה
ילדים. בעיקבות גיסה המפורסם
ואחותה, חזרה גם
סנונית בתשובה.
! 9מאיה, המכונה ..״מיש-
קין״ ,בתה של אילנה רוסי־גא,
כבר מתנשאת לגובה של
1.70 מטר, והיא ממשיכה לגדול.
היא טוענת שרק היא
תהיה מסוגלת בעתיד להתגבר
על טקצ׳נקד המפחיד.
91 לבנו של דידי מנוסי,
לעומת זאת, יש שאלה :״איזה
מין שמות יש בטלוויזיה? איזה
מין שם זה ״הכי־מהיר״!׳ הוא
התכוון, כמובן, ליעקוב אחי-

מאיר.

עורד-הדין 91 פאפו, חבר מועצת מליאת
רשות־השידור, ממשיך לפזר
את הברקותיו בערבי-ראיונות
ובפגישות פרטיות. השבוע
נשאל מה, בעצם, יש לו נגד
כתב הטלוויזיה רפיק הלכי.
השיב פאפו :״אין לי שום דבר
נגדו. אבל לא הייתי משאיר
אותו בטלוויזיה. לא מפני שהוא
ערבי, אלא למרות שהוא לא
יהודי.״
^ 9עוד סיפר פאפו, כי קרא
בהעולס הזה את הסטנוגרמה
של ישיבת-הכנסת המפורסמת,
שבה התקיים הוויכוח עם שר
החקלאות אריאל (״אריק״)
שרון. כשנשאל אם הוא קורא
של העולם הזה, השיב :״אורי
אבנרי בוודאי לא היה חושד
בי, אבל אני קורא קבוע שלו.״
91 המראיין איתן דנציג
הכין הפתעה למרואיין יעקב
אכמון, שאותו ראיין במסגרת
ערב־ראיונות שערך. כשעלה

אהרון

העולם הזה 2184

)ונ שינו
אגמון על הבמה, קיבל אותו
דנציג כשבידו לפיד בוער. אמר
לו אגמון :״חביבי, תוציא את
זה מפה ! אני ולפיד לא הולכים
ביחד !״
ן מי שמרוויח מהעובדה
כי התורים לקבלת אשרה בשגרירות
האמריקאית הם כל-
כך ארוכים, הוא הדיסקוטקאי
צדוק קראום. הדיסקוטק של
צדוק ממוקם ליד השגרירות׳.
עשרות צעירים מגיעים אל
השגרירות החל בחצות, כדי
לתפוס מקום. הם מניחים את
חפציהם בתור, ומבלים בדיסקוטק
עד עלות השחר. אז הם
מתייצבים שוב בתור, ומחכים

תפיק סרט, שיעקוב אחר המסע.
שמוליק תיכנן להטיס
מהארץ שני גמלים, מושבניק
שיהיה בן־זוגו למסע, וצעיר
בדואי, שיטפל בגמלים.
מנהל אחד מבתי־המלון
הגדולים בתל־אביב, יהא רול ד
ריצ׳מן, התגלה כבעל רוח
ספורטיבית. הצלם מיכה
קירשנר הגיע למלון, נפגש
עם ריצ׳מן ואמר לו שהוא
מעוניין לערוך כמה צילומים
בבריכודהשחייה של המלון.
ריצ׳מן הסכים לאשר לו את
השימוש בשטח הבריכה. במשך
הצילומים העלה קירשנר רעיון
לצלם אדם נופל למים בבגדיו,

¥| 11111ן 1השתתפה במופע בשבוע שעבר, בדיוק בערב שבו מלאו חמש שנים להתקפה על מטוס
) ) 1#1 11111״אל־על״ במינכן, שבה נפצעה ואיבדה את רגלה. חנה עלתה על הבמה והתחילה
לדבר. לפתע השתנק קולה, והיא התרגשה עד דמעות. אחד ממנהלי הבמה מיהר והביא לה כוס מים.
אחרי ששתתה, המשיכה חנה בדבריה. רק אחרי שירדה מהבמה, הסבירה חנה את פשר התרגשותה.

מנקין, ובתה של חדוגמנית
דינה גרכה, אשתו של הכדורסלן
כארי לייכוביץ,
העדיפו דווקא את קייטנתו של
רפי שאולי בקיסריה. קייטנה
פופולרית נוספת מתקיימת ב-
אבן־יהודה, וגם היא מאכלסת
בין שעריה ילדיהם של הורים
מפורסמים כמו עמליה, בתם

של אפי ואחרונה דיין,
מאיה, בתם של ליהי ושלום
הנזר, וילדיהם של ירון ונירה
לונדון.

ארו נואואו

הצייר האוסטרי הנודע, בעלה של
תימנייה ישראלית בשם נעמי, היה
אורח־הכבוד במופע של ה״דודאים״ ב״צוותא״ .אריק מגיע מדי
שנה מווינה, עיר מגוריו• כאן יש לו בית בכפר״האמנים עין־הוד.
הוא חבר ותיק של בני אמדורסקי. מייד כשהגיע לאולם רץ אל
מיקי, גרושתו של בני, חיבק אותה, נשק לה ובירך אותה על אי חודה
מחדש עם בני. בני ומיקי חזרו להיות ביחד אחרי שתי שנות
גירושין, ואף חגגו האיחוד בירח״דבש שני שערכו באירופה.

׳א|11י

חז מ ^בני יקי אמדורסקי!
בא להצגה בחברתה של דנה לוי, בתו של הזמר אושיק לוי ואשתו
עירית. השניים ישבו בשורה הראשונה באמצע, שיחקו, צחקו
והתעלמו לגמרי מהמתרחש על הבמה. לבסוף ביקש מהם מנהלהבמה
לצאת מהאולם. דנה לא יכלה להתאפק ואמרה
׳ לו :״מה זה פה, בית״ספר, שאתה מוציא אותי מהכיתה!״

לרגע המאושר שבו יוכנסו ל בניין
השגרירות.
! 9אחיו של צדוק, שמו־ ׳
ליק קראום, עומד לשוב
בקרוב לארצות־הברית. שמו-
ליק עומד לבצע מיבצע שיירשם,
לדבריו, בספר־השיאים.
הוא עומד לערוך מסע גמלים
מחוף אל חוף, כפירסומת ל־חברת־סיגריות
מפורסמת. את
המיבצע יסקרו רשתות־טלוויזיה
אמריקאיות, וחברה אמריקאית

העולם הזה 2184

כשהוא קורא עיתון. ריצ׳מן,
שהיה לבוש בחליפת ספארי
מגוהצת, לא התעצל, לקח עיתון
וקפץ למים בבגדיו, כשהוא
מרכיב את משקפיו.
| מסתבר כי שמו של
שחקן הכדורסל מיקי כרקו־ביץ׳
אינו מרשים במיוחד את
ילדיהם של הכדורסלנים. מיקי
מנהל קייטנה, הקרוייה על שמו,
בקיבוץ רמת־הכובש, אך יל דיהם
של טל גדודי ואריק

! 9שחקו תיאטרון הבימה,
מוחמד באקרי, מהכפר גוש-
חלב שבגליל, מגלם במחזה
הדיבוק את דמותו של מנשה,
חתנה של לאה׳לה. מוחמד עובד
בתל־אביב, ואילו אשתו, ליי־לה,
ושני ילדיו, מתגוררים
בכפר. באחרונה גברו געגועיו
של השחקן יפה־התואר לאשתו
ולילדיו, והוא העביר את מש פחתו
מהכפר הגלילי לדירה
תל-אביבית.
סיורם של הזמרים
צכיקה פיק וריקי גל ב-
ארצות־הברית לא הוגדר כהצלחה.
בעוד שבארץ ממלא
פיק אולמות, הרי בארצות-
הברית נאלץ האמרגן לבטל
שתי הופעות, כשהסתבר כי
אין מי שירכוש כרטיסים למופעים.

אחת הרקדניות המצטיינות
של להקת בת דור,
מירי לשם, חזרה לבמה אחרי
שלוש שנות העדרות. בשלוש
שנים אלה ילדה מירי תאומות,
ומייד לאחר מכן בת נוספת.
גם חזרתה לבמה היא בסימן
הריון. מירי מחליפה את הרקדנית
לאה ליכטנשטיין,
שהריונה מפריעה לה בריקוד.
1כאשר הלכה השחקנית
אכיכה מרקם אל שגריר
פינלנד בישראל, כדי למסור
לו מיכתב בדבר שיחרורה של
אידה גודל; על־מנת שיעבירו
לברית־המועצות, חשבה לתומה
שלא תתעכב אלא דקות אחדות
בלבד. אך אביבה גילתה שה־שגריר
אוהב תיאטרון, ובין
שניהם התפתחה שיחה לבבית
ארוכה. פעילות קרן אידה נודל,
שהמתינו לאביבה מחוץ לבניין
השגרירות, החלו דואגות, כאשר
השחקנית שהתה שם זמן
ארוך מדי. אמרה לה אחת
הנשים, כאשר אביבה יצאה
סוף סוף :״חשבתי שחטפו גם
אותך ועכשיו נצטרך להקים
קרן לשיחרורך.״
91 הבדיחה האחרונה שמספרת
השדרנית ריכקה

מיכאלי היא על אדם אחד
שניגש לכומר ואמר לו :״תעשה
לי טובה, אולי אתה יכול
לברר אם משחקים טניס בש מיים?״
כעבור כמה ימים פנה
אליו הכומר ואמר לו :״יש
לי שני דברים לומר לך, אחד
טוב ואחד רע. הטוב הוא ש יש
מישהקי־טנים בשמים. הרע
הוא שמחרתיים יש לך
המישחק הראשון.״
! 9האגודה הבינלאומית ל מדיטציה
בישראל החליטה להעניק
תעודות־הוקרה לאישי
ציבור, שתרמו לשיפור איכות־החיים
בארץ. בין מקבלי הת
מנתם
עיני

עודות נמצאים השופט מקם
קנוז, על תרומתו בשטח ה־מישפט
והצדק! איכי נתן,
על תרומתו בהחדרת מודעות-
השלום לציבור ! צגי קיר״
מאייר, על תרומתו בפיתוח
הפארק הלאומי והסאפארי !
ורם לוי, על תרומתו בבימוי
ובהפקה של סרטי־איכות בטלוויזיה.

איך מגדיר ח״כ המפד״ל,
אברהם (״אברמל׳״) מלמד,
את התקציב החדש? ״יש בו
^יותר נעלמים מאשר מיספרים,״
אומר הח״כ המזוקן.

שחקן התיאטרון, הגיעה למסיבה שחת-
קיימה באחד המלונות בתל״אביב בחברת
אשתו עזי, שילדה לא״מכסר את בגם הבכור. עזי ומנחם ידועים
כזוג יוצא״דופן. עד שנכנסה להריון, סובבו השניים ברחובות פאריס
והתפרנסו מנגינה בגיטארה ומציור על המדרכות, כשהם מתקיי מים
ממטבעות־הכסף שהשליכו לעברם העוברים־והשבים. גם במסיבה
הוכיחו השניים שאין הם שיגרתיים. בעוד כל הקהל הרב
סובב את הבריכה בבגדי״ערב, הורידו השניים את בגדיהם
ולבשו בגדי-ים, כשמנחם עיני מסתיר את אשתו בעזרת חולצה,,

אנשים 11111131

דיקטטור אנסטמיו שמחה: בכושר מולא!
כשכל האדמה רותחת סביבו, עוסק שליטה הבלעדי של ניקא-
ראגואה, אנסטסיו סומוזה, בטיפוח כושרו הגופני וממשיך לגדף
את העיתונאים הזרים :״כולכם הומואים מטופשים ! אתם חושבים שימי
ספורים, אבל אני בטוח שאחזיק מעמד עוד שנים רבות. עובדה,
הביטו באיזה כושר מעולה אני נמצא !״

הקיסינגיוים 700.000 :עמודים -וזו חן ההתחלה!
בגיל 56 כבר מתפוצץ הד״ר הנרי קיסינגיר מעומס הזכרונות. עובדה, על הכרך הראשון של זכרו־נותיו,
המכיל 700 אלף עמודים, עבד במשך 15 החודשים האחרונים, כשהמגיהה הראשית שלו היא
אשתו, ננסי. קיסינג׳ר החרוץ ישב ליד שולחן עבודתו במשך שמונה עד עשר שעות בכל יום, חמישה
ימים בשבוע, כשהוא כותב כל קטע כחמש עד שש פעמים מחדש .״קל מאד להיות דברן,״ הודה מזכיר
המדינה לשעבר ,״המילה הכתובה, לעומת זאת, דורשת משמעת עצמית אדירה.״
אשר למיקום שולחן הכתיבה שלו, ליד חלון המשקיף אל הנהר, הסביר קיסינג׳ר :״הנהר מרגיע
מאד — בעיקר כשהושבתי את ננסי ליד החלון, להשקיף אל הנוף בשעה שאני כותב.״

המלקה יוליאדה:
לוטוו נוחוסת
כמו הפלמים של דאק ברל,
גם המלכה יוליאנה אוהבת לרקוד
ברחוב. היא אפילו נהנית
מאד לעשות זאת בגיל .70 למ רות
הגיל והמעמד הרם, לא
התביישה מלכת הולנד להתחרות
בקבוצת פולקלור, שבאה
לבקרה בארמונה, במאסטרדם.

קאם׳ לי קחסבי: עט אלון דירון
עד עכשיו הספיקה קאתי לי קרוסבי היפהפיה, שנתגלתה על
חוף מאליבו, להופיע כבת־זוגו של ג׳ון טראוולטה בסרט על קאובוים
בכרך. יחסית לאהבותיו של טראוולטה, היתה זו כימעט ״ילדה״ —
בת 35 בלבד. קאתי הספיקה כבר להיות אלופת־טניס ואלופת־ריצה,
היא שחיינית מעולה ומשוגעת לסקי. מאחר וניסתה את ספורט המישחק
היא שואפת אל השיא הבא: לשחק עם אלן דלון !

דהה סאמז: הלהיט המוצלח ביותו
״ובכל זאת, אני גם אמא!״ הכריזה דונה סאמר, והפתיעה את
קהל מעריציה בהופעה חיה, כשהיא מרימה בזרועותיה את בתה בת
ה־ .6״מימי היא ילדה עצומה, אוהבת, מסורה ויפהפיה.״ היא חיה
עם הוריה של דונה, בבוסטון, מאז התגרשה מאביה לפני שלוש
שנים. והצהרה נוספת :״אנחנו לא רק אם ובת — אנחנו חברות !״
העולם הזה 2184

דאק׳
בוז־ 50

— 1959 עזר־כנגד במסע הבחירות של ג׳ון קנדי

לא יאומן, אך זאת עובדד: .
החודש חוגגת ז׳אקלין בובייה
קנדי אונסים את יום הולדתה
ה־ .50 מי שזכתה לאהדת הקהל
העולמי, כשחליפת השאנל
הוורודה שלה מוכתמת בדם,
בדאלאס, איבדה את רוב מעריציה
כשפרשה לאיי יוון, עם
אריסטוטלס אונסים, נשארה
האשד. המצולמת ביותר בעולם.
היום, כשבתה קאדוליין בת
ה־ 20 הולכת בעיקבותיה, כ-
צלמת עיתונות, ובנה ג׳ון, בן
ה־ ,20 סיים את לימודיו בקולג/
החזירה לעצמה ז׳אקלין את
כבודה העצמי וייצבה מחדש את
אהדת הקהל האמריקאי, כשהיא
מחלקת את זמנה בין ילדיה
ובין עבודתה — עורכת ספרותית
בהוצאת דאבלדיי. רק
קמטים ספורים מתגלים סביב
עיניה, כשהיא מסירה את מיש-
קפיה המרובעים, הגדולים, ש הפכו
לסמל מסחרי. על עצמות
לחייה הבולטות מתפרצת ההיסטוריה
החוצה, קורות־חיים
עמוסים בטרגדיות, שמחות,
אהבות, עושר, מין ותאווה ל-
כח. אין ספק, משהו מן ״הקסם
העצוב של הקנדים״ דבק גם בה.

— 1953 הסנטור וכלתו פורסים עוגת כלולות

— 1960 עם שבט קנדי בשעת פריחתו

— 1963 האלמנה קנדי

— 1975 עם כריסטינה, חודש לפני מות אונסיס

העולם הזה 2184

1111113. 11*1111(1

חטוף טיריאס ניהאוו: לפני ואחר,
מעטים יכלו להכיר את הניצול, ויליאם ניהאוז, מנהל חברת
הנפט ששוחרר השבוע משבי חוטמיו. מראהו השתנה מאז נחטף,
לפני כארבע שנים, מביתו שבקאראקס. בפברואר 76׳ נראה ניהאוז,
אז בן ,44 כאיש־עסקים מערבי לכל דבר (בתמונה למעלה) ,ואילו מי
שיצא מן הג׳ונגל הוונצואלי בגיל ( 48 בתמונה למטה) זוהה בקושי
על־ידי אשתו דונה, אמו ושלושת בניו. הוא גידל זקן, שפם, ושיער
עד אחרי הכתפיים, והתרגל לחיות בלי מישקפיים, אחרי שמשקפיו
אבדו לו תוך כדי חטיפה. מה שעוד אבד לו בדרך הם 22 קילוגרמים
ממישקלו. דבר אחד שלא איבד היתר. התקווה .״חוטפי הבטיחו לי שלא
ירצחו אותי וחזרו על הבטחה זו בכל פעם שתיקוותי לצאת לחופשי
התערערה.״ ואומנם, הם עמדו בהבטחתם, שאינם רוצחים, אפילו
שממשלת ונצואלה לא הסכימה לשלם כופר עבור החטוף,
גם כשהבטיחו החוטפים, כי הכסף ישמש למטרות צדקה לעניים.

ביורן בורג: רהפשיו את הקרת נדרו לו׳תבידון
אפילו קרחון שוודי נמס נוכח הרגליים הללו: ביורן בורג, בדרך להגן על תוארו, באליפות הטניס
בווימבלדון, לא התאפק מלהציץ, כתייר לכל דבר, בלידו בפאריס. למרות שהצטייד בהשגחה מיקצועית
ואישית מן הבית, בת־זוגו מאריאנה סימיונסקו, הטניסאית הרומניה, לא הסתפק רק בצפייה במופע, וביקש
לראות אותן מקרוב, מאחרי הקלעים. כאן ידע להגן על עצמו בפחות הצלחה מאשר על מיגרש הטניס
והפשיר עד כדי כך, שמארינה נאלצה לחזור אל השולחן, כדי לצפות יחד איתו בהצגה שנייה.

רון תסגרו:
..אין ל׳ סבלנות!
זהו גג׳ון מקנרו. למרות ש־הישגיו
ורווחיו הכספיים בעולם
הטניס, יחסית לגילו, עולים על
כל המשוער, הוא מצליח להרגיז את
יריבו ואת העיתונות גם יחד בתעלוליו׳
הנחשבים כלא הוגנים במגרש,
ובהצהרותיו החצופות שזיכו אותו בתואר
הגנאי :״הפה הגדול ביותר מאז
איליה נאסטסה״(הטניסאי הרומני שנודע
ברברבנותו) .כמו נאסטסה הכריז
גם מקנרו :״יש לי סבלנות לשלוש
שניות בדיוק!״ אבל אחרי שחוסר הסבלנות
שלו הוביל לכך שירק פעם
בפני מאמן, הודה שהוא עובד קשה
כדי לבלום את עצמו.

רואי טווויטה:
לתחת שם המפתה
בהוליווד יש לג׳ואי טראוולטה,
אחיו הגדול ( )28 של ג׳ון (,)25
בעייה: שמו של אחיו הקטן הוא
שובר־הקופות הגדול ביותר שידעה
עיר הסרטים מאז מרלון ברני
דו. אבל ג׳ואי, החושב עצמו למוכשר
ביותר, וכותב בעצמו את
שיריו, רוצה להוכיח עצמו בכל
מחיר, למרות שהוא נושא את שם
מישפחת טראוולטה. אין זה פלא
שהוא מתרגז כשמשווים בינו לבין
אחיו ואומר :״אף אחד לא יכול
לטעות בינינו! אנחנו שונים זה
מזה כמו יום ולילה!״
ואף על פי כן״ מקווים מפיקי
הסרט החדש, הצד שטוף־השמש,
שבו מגלם ג׳ואי, מנהיג של הבו־דת־רחוב,
כי הוא מתלוצץ. הוא
עצמו סבור, כי התקבל על הבד
טבעי וקרוב למציאות בתפקיד של
מלך השכונה, השואף לברוח מן
האלימות יחד עם נערת חלומותיו.

הסולם הזה 2184

ניצד חרבו ודג נסח ג חנו ו313״ד היקבים אוסטשיוסק את אגודת
המומים, ווקחו טובות־הנאת ועצמם, לקרובי מישפחה!ותומכיהם
ך* חל כשנת 1974 מיד, מנכ״ל אגודת
י י הכורמים, אלייקום אוסטשינסקי* ,מושך
כל שנה בעצמו 15 אלף דולר מחברת־הבת
של אגודת הכורמים בנידיורק, כרמל
ויין. משיכות אלה נמשכיו עד שנת .1977
למעשה, הן החלו קודם לכן, ובשנתיים
שקדמו לשינת 1974 הוא משך 34 אלף
דולר. סך־כל המשיכות בשש השנים היה
92.3אלף דולר.
משיכות אלה נוספו על המשיכות במזומנים
שמשך לעצמו בניו־יורק, בסכומים
של אלפי דולר כל שנה.
כאשר ניסו חברי ועדת־הביקורת לבדוק
לשם מד. נמשכו 92.3אלף דולר אלה,
מצאו כי בתיקי חברת כרמל ויין בניו־יורק
מצוי העתק של הוראה של אגודת
הכורמים, המורה לשלם לאוסטישינסקי,
שהוא גם נשיא החברה האמריקאית, את
הסכומים האמורים.
כאשר מצאה ׳ועדת־הביקורת את המקור
במיסמכי החברה בראשון־לציון, גילתה
כי המקור אינו דומה להעתק, ואינו מורה
כלל לשלם את הסכום האמור, או כל
סכום דומה.

אופטשינסקי נשאל לשם מה
משד את הבס!? וטען תחילה כי הדבר
נועד לקידום עיסקי החברה.
אחרי לחצים סיפר כי כבסה שיחד
ככל שנה את הנימפה המיסחרי
של שגרירות שוודיה בארצות־הב
דית, וזה גרם לרכישות יינות בשוודית
מתוצרת האגודה.

כולם מו שכים
דולרים
א היו לו כל הוכחות להסבר זה, ו/חברי
ועדת־הביקורת יכלו רק לציין ל-

עצמם, כי היינות הנמכרים לשוודיה נמכרים
לחברת־מכירות שהיא בבעלות ממשל־

ח״כ גרופר (משמאל) וכן־דודו, משה יהודה גרופר
400 דולר בלנודון, מיתקג חדש בזיכרון

תית, וקשה לראות את הקשר שבין ה־ניספח
המיסחרי של שוודיה בארצות־הברית
לבין החברה בסטוקהולם.
מימצאים אלה לא נכללו בדין־וחשבון
של ועדת־הביקורת מסיבות שונות, כשם
שהוועדה לא כללה בו מימצאים מדהימים
רבים.
כך, למשל, פורסם בהרחבה כיצד קיבל
חבר־הכגסת פסח גרופר כ־ 1000 דולר
מחברת כרמל ויין, בנסיעתיו לארצות״
הברית, אולם לא פורסמו העובדות הבאות
לגבי חלוקה בלתי־חוקית של כספי האגודה

*• בן־דודו של פסח גרופר, משה יהודה
יגרופר, שלט בסניף זיכרון־יעקב של
האגודה (בבחירות האחרונות הוא הובס,
יחד עם שאר תומכי גרופר, שאיבד את
השליטה במועצת־הכורמים).

גרופר זה קיבל, כעת נסיעה ללונדון,
יותר מ־ 400 דולר מסנין?
האגודה בלונדון.

מנכ״ל חדש נחשון
הפירסומאי התחתן מם הבת

• 1אותו משה יהודה גרופר תיקן את
עגלת־הבציר שלו בייקב !של זיכחון־יעקב
בשנת .1976 התיקון עלה אז 3500 לירות,
אולם חשבונו לא חוייב בהוצאות. רק
במחצית ,1979 כאשר יועדת־הביקורת הייתה
בעיצומה של הביקורת, הוכנס החיוב לכרטיסו
של בן־הדוד.
• בשנת 1975/76 נסעו ללונדון בנותיו
של אוסטשינסקי, דפנה כותן ורותי
ברקאי. הן משכו יותר מ־ 500 דולר מקופת
האגודה בלונדון, והוצאות אלה נרשמו

על־ידי המנכ״ל כהוצאות ביקור מישלחת
הנהלת־הייקבים בלונדון.
• אוסטשינסקי עצמו משך לעצמו בלונדון,
בשנים האחרונות, סכומים במטבע
זר העולים על 7000 דולר, נוף על משיכות
בנידיורק.
י• גם בנייו־יורק הורה אוסטשינסקי לשלם
לקרוביו יותר מ־סססז דולר. נוסף
על כך היורה לשלם 4000 דולר לסטודנט
הישראלי רון אקרמן, הלומד בקליפורניה.
כל ׳נסיוניות ועדת־יהביקורת לברר למה
שולמו הכספים עלו בתוהו. אקרמן הוא
נכדו •של הפרדסן אריה מכנס, והוריו הם
שכנים של אוסטשינסקי.

יון בקבוקים לשנה. כיוון שכל בקבוק
(המשוע בעמוד )50

הפסד
בבק בו קי ם
יסקה גדולה אחרת, שאין מימצאי
+ועדת־הביקודת נותנים לה הסבר, עלתה
לאגודת־הכורמים הפסד של יותר מ־
200 מיליון לירות.
ב־ 1971 פתח מיפעל טמפו, של המשקיע
משה ברנשטיין, מיפעל לייצור בקבוק
חד־פעמי בירוחם. הצרכן העיקרי היה, כמובן,
מיפעל המשקאות של טמפו, אולם הדבר
הפעיל רק חלק מיכולת־הייצור של
המיפעל. המיפעל עמד לפני התמוטטות
כלכלית, ואז נחלץ אוסטשינסקי, בעידוד
פינחס ספיר המנוח, להצלת טמפו.
׳אגודת־יהכורמיס צרכה אז כשלושה מיל־

יו״ר הנהלה קרניאל
הקופה הקטנה נסגרה

215

משהו חיוני-
לא תעטרכו לחכות1
תוכלו להשיגו מעתה, בהעי הזמן.
זה פ שו ט וקל. אתם מפ קידי ם
במ שך 13-7חוד שי ם, סכו מי ם
חוד שיי ם שווים, מ־ 300ל״י עד
3,000ל״י ל חוד ש.
בהתאםל אפ ש רו תכ ם.
ב תו םהת קו פהאתם מקבלי ם

ה לוו א ה בגובה סכום החס כון שלכם,
פ חו ת שני ת ש לו מי ם חוד שיי ם.
סכום ה רי בי ת על ה ה לוו א ה שוו ה
ל סכו ם ה רי בי תעלהח סכון. כך
שלמעשה אינכ ם מ של מי ם ריבית על
ה ה לוו א ה!

שי טתחס כון זו מאפשרתלכם
ל הגי עעדלס כו ם של 72,000ל״י
ב חצי הז מן. כך תוכלו לשפץאת
ה די רהב עוד שנ הבמ קו םלח כו ת
שנתיי םעדשתק צי בכ ם יר שה זאת.
כך תוכלו לצאתל חו פשה כבר
בקיץ הב א. לאי הי ה עליכ םלח כו ת
זמן רב כדי ל ר כו ש או להח לי ף
מקרר, מ כונ ת כביס ה או כל מוצ ר
אחר. למעשה תוכלו ל ע שו תכמעט
כל דבר שתר צו, בחצי הז מן.
פ ר טי ם בכל סני פי בנק ה פו ע לי ם,
בנק א מ רי ק אי ישר אלי ובנק מסד.

״בחצי הזמן
אריאלי

שיטת חסכון חדשה* .

11ח ה פו עלי ם!

העולם הזה 2184

משחו מצחיק קדה ררינוו בווו אר השיר! ^ מה זה טשע־מ*רחמה?
..תקיעת סכי!״ נגב הומטנ יו +איו הנס? שמואר תודו ניצחון מוחץ

*3צד

שולמה ליטרת הבשר ראגודת ־שראל? * כמה חבוי ממשלה הם משתמטים?

ך* מאורע העיקרי בשבוע הכנסת היה, כמובן, עניין
י 1הקצין שהורשע ברצח.
זכות־הבכורה מגיעה לנחום ברנע, איש דבר, שגילה
את הפרשה המבישה. מפה לאוזן עברו. הדברים
בכנסת. תחילה היו גירסות שונות. דובר על הריגת ארבעה
שבויים. בהדרגה התבהרה התמונה, ונסתבר כי
האיש רצח בדם קר שני אזרחים, בימי מיבצע־ליטאני.
בבית־המישפט הצבאי הוא נידון ל 12-שנות מאסר.
בעירעור דן אותו בית־המישפט הצבאי לשמונה שנים.
הרמטכ״ל המתיק את דינו לשנתיים. פירוש הדבר —
שתוך זמן קצר ישוחרר.
הצנזורה אסרה את פירסום הפרשה כולה — בלי
ספק כדי לחפות על הרמטכ״ל. לנו היה ברור, כי עלינו
לפוצץ את העניין ולהביא לגינוי הפרשה בציבור ובכנסת
— כדי שכל חייל בצה״ל יידע כי עם־ישראל
לא יסבול מעשים נתעבים כאלה.
בנובמבר ,1956 למחרת הטבח ההמוני בכפר־קאסם,
מילא העולם הזה שליחות זו. אחרי שקיבל את העדויות
המחרידות שנאספו על־ידי ח״כ תופיק טובי, החליטו
עורכי׳העולם הזה להסתכן ולשבור את איסור הצנזורה —
גם אם הדבר יביא אותם למאסר. מול החלטה נחושה
זו נכנעה הצנזורה, והותר לנו לפרסם את הפרשה המזעזעת.
כתוצאה מכך נערך המישפט ההיסטורי.
עכשיו אנחנו יושבים בכנסת, והיה מנוי וגמור עינד
נו למלא שליחות זו.
ברגע ששמעתי על העניין, הגשתי הצעה דחופה
לסדר־היום. עשיתי זאת בחיפזון, בכתב־יד, באמצע ישי-
בת־הכנסת. אולם ההמשך היה מחפיר: נשיאות הכנסת

(״היושב־ראש והסגנים״) קבעה, שאין העניין דחוף,
וממילא לא ניתן לנו להעלותו. באותה ישיבה החליטה
הנשיאות כי כמה עניינים של מה־בכך הם חשובים מאד,
והכירה בדחיפותם.
חרקנו שיניים. יוסי שריד דיבר על העניין בעקיפין
מעל הדוכן. שולמית אלוני גילתה את הגירסה הראשונה
(המוטעית) ,בעת נאום על נושא אחר. בכך הפך
הדבר בר-פירסום — כי לעיתונות מותר לצטט כל דבר
שנאמר במליאת הכנסת, אלא אם כן החליט היו״ר
רשמית למחוק אותו מן הפרוטוקול.
בכנסת יושב תמיד צנזור צבאי העוקב אחרי הדיונים,
והפונה בשעת הצורך ליו״ר. בדרך כלל נענה היו״ר
לבקשה כזאת אוטומטית. היינו בטוחים שכך יקרה גם
הפעם — אולם להפתעתי הרבה ישב יצחק שמיר, יו״ר
הכנסת שכיהן גם כיו״ר הישיבה, בשקט. הוא לא הפסיק
את השולמית, וגם לא החליט למחוק את הדברים
מן הפרוטוקול.
לא סברנו שיש להסתפק בכך. חיפשנו דרך להעלות את
העניין בצורה שלמה ודרמתית, אף על פי כן ולמרות
הכל. ואז בא לנו רעיון הגואל.
באמצע הישיבה, בעוד הכנסת דנה על ההצעה להנהיג
בה קוורום, ערכנו בקול נמוך התייעצות מאולתרת. מאיר
פעיל שאל אם אין הפרשה מצדיקה הגשת הצעה מטעם
של״י להבעת אי-אמון. השתכנעתי עוד לפני שגמר את
המישפט. תוך דקות הגשנו את ההצעה.
תחילה היו לרבים ספקות אם זהו צעד מוצדק ונבון.
מבחינת ההצדקה — קשה לי לתאר לעצמי נושא המצדיק
יותר את העלאתו בצורה דרמתית זו. ואשר לתבונה
— בדיעבד הודו כל שוחרי-השלום בכנסת שהיה זה
מעשה נבון, מפני שהביא לבירור יסודי של הבעייה
המוסרית, ולהודעה חיובית מאד מצד שר־הביטחון.

ב תו עול ה א דו ך
^ דיון?{ל אי־אמון, יש לסיעה־המציעה אפשרות לדבר
פעמיים — פעם כשמציעים את ההצעה ובפעם
שניה כאשר בא תורה של הסיעה למסור הודעה בעת
וווווו ויו
ל¥1!1111113

ח״כ אס!? יגורי
מי זה נאצי?

הדיון. לסיעה של שניים, זהו סידור נוח מאד. כי אחד
מחבריה יכול להציג את הבעייה, והחבר השני יכול
להשיב לדבריהם של השר (המדבר מייד אחרי המציע)
ולמתווכחים מטעם הסיעות האחרות.
כך היה גם הפעם. מאיר פעיל, שהוא בר־סמכא בנושא
זה כאלוף־מישנה בצה״ל, כמפקד־לשעבר של בית־הספר
לקצינים וכמי שהיה איש הפלמ״ח, דיבר בצורה משכנעת
מאד על טוהר־הנשק כערך אנושי וצבאי. תוך כדי כך
גילה פרט סנסציוני, שנודע לנו מפי אוהד שמסר זאת
בטלפון: שהקצין־הרוצח הוא חתנו־המיועד של האלוף
דני מט, מתאם־הפעולות בשטחים המוחזקים, וידידו הוותיק
של הרמטכ״ל. היה בידינו גם פרט שני: שהוא
קרוב־מישפחה של מי שעמד להיות יועץ של שר דתי
(ששמו הוזכר גם במישפט בצלאל מיזרחי).
עזר וייצמן נאם נאום קצר ומרשים. הוא גינה את
מעשה־הרצח, העלה על נס את הצורך לשמור על טוהר-
הנשק וקבע שיש לעשות את הכל כדי למנוע ״חריגים״
כאלה. הוא לא הצדיק את החלטת הרמטכ״ל, אך
קבע שהרמטכ״ל פעל על פי סמכותו הבילעדית ולפי
שיקול-דעתו. הוא התייחס בכבוד להצעת אי-האימון
שלנו, תוך הבנת נימוקיה.
לא כן נציג הליכוד (ליתר דיוק: חרות) ,איתן לימי,
איש-אצ״ל ותיק. הוא גילה מידה מדהימה של אדישות
מוסרית — אם לא לאמר טירוף מוסרי.
תחילה התרגז על כך שהשתמשנו בהצעתנו במונה
״פושע מילחמה״ ,וששולמית אלוני חזרה על מונח זה.
איתן ליבני ג ...זאת טענה ניצחית של אש״ף, שאנחנו
פושעי־מילחמה. וכאן באה חברת־כנסת יהודיה
וטוענת את הטענה הזאת ומדביקה לקצין־צנחנינז יהודי
צעיר חווית של פושע־מילחמה. ואינני נכנס לשאלה מה
הוא עשה ומה לא עשה, עוד נעמוד על זה.
יוסי שריד 1למה שלא תיכנס לזה? כי זה נוח לך?
אמנון רובינשטיין: הוא מבייש את קציני־הצנ־חניס.

גאולה כהן והשר וייצמן
מה זה פשע־מילחמה?
אורי אבניי: בית־המישפט קבע שהוא פושע־מילחמה.
זהו פשע־חילחמה.
יוסי שריד: חבו־הכנסת ליבני, האם אתה תדבר
גם על המיקרה עצמו, או רק על דברי חברת־הכנסת
אלוני?
איתן ליבני: היא מדביקה לו תווית של פושע־מילחמה.
ואנחנו יודעים בדיוק מה זה פושע־מילחמה.
שולמית אלוני: מה זה?
אורי א מרי: מה זה?
צ׳רלי ביטון: זה אותו קצין שהורשע ונידון למאסר.
זה פושע־מילחמה.
איתן ליבני-- :ויתבייש מי ש מדביק לקצין
או לחייל, טוראי או רב״ט יהודי, אשר עשה מה שמשה
בלהט המילחמה, את התווית ואת הכינוי של פושע־מילחמה

שולמית אלוני: מה הוא עשה בלהט המילחמה?
יוסי שריד: זה לא היה בלהט המילחמה !
איתן ליבני מפני שפושעי־המילחמה האמיתיים
רצחו אנשים לא בתנאי מילחמה.
יוסי שריד: מי שרצח שבויים הוא פושע־מילחמה.
אורי אבנרי: פושע־מילחמה הוא מי שמבצע פשע
בתוך מילחמה.
איתן ליבני: אתם יודעים, אתם אף פעם אינכם
מזדעזעים משום דבר שקורה, לא מרצח אשה וילדיה
בפתח־תיקווה ולא ממיקרה נהריה
דני א ל דוזו ליו: מה אתה מדבר? איזה שטויות אתה
מדבר?
שולמית אלוני: אתה פטפטן ודמגוג.
אורי אבנרי: אתה מדבר שטויות.
איתן ליבני: כל העניינים האלה מחלחלים בעצי
מותיכם, עם מיקרה חלחול או מיקרה אחר. אתם שוכחים
שאנחנו חיים בבית של זכוכית, שיש לנו מספיק צרות
שנעשות לנו על־ידי אחרים, ולא צריך להוסיף צרות על
אלה שיש לנו, ולהדביק עלינו חוויות --
צרלי ביטון: ולחפות על פשעים.
אורי אבניי: אתם לא השתניתם מאז דיר־יאסין.
דבריך עכשיו מאשרים זאת.
יוסי שריד: מי שרצח שבויים הוא פושע־מילחמו/
ולא יעזור שום דבר. אפילו אם הוא יהודי, הוא פושע־מילחמה.
אורי
אכנרי: ואפילו אם הוא חבר חרות.

הריגת שבויים
ף* המשך דבדיו אמר ליבני דבר חמור עד להחריד.
* הוא סיפר, שבמקום מסויים גד,רגו חיילים מפני
שחסו על אנשים שהרימו ידיים. המסקנה המתבקשת
מכך היא, שצריכים להרוג שבויים (ואכן, כך הצדיקו
פושעי-המילחמה בכל המילחמות ובכל הארצות את רצח
השבויים שנפלו בידיהם) .הדבר עורר סערה נוספת וממושכת

איתן ליבני: הם (החיילים באותו מקום) נהגו לפי
כל הכללים שחבר״הכנסת פעיל רוצה --

217

ויווווו״ו
ל פ רו טו קו ל
(המשך מעמוד )27
דניאל רוזדליו: האם אלה כללים שרק חבר־הכנסת
פעיל רוצה? האם צה״ל אינו רוצה?
מאיד פעיל ז מאין אתה יודע איזה כללים אני
לימדתי את החיילים?
זזיו״ר אכרמוכיץ ג חבר־הכנסת פעיל, אני קורא
אותך היום לסדר בפעם הראשונה.

מאיר פעיל

איתן ליפני ז אני רק טוען שאי־אפשר להגיד כבר
לאותו מיספר חיילים, שנפלו (באותו כפר) ולא כשהיו
נוהלי־מילחמה בין־לאומייס, נתנו להם להתקרב בידיים
מורמות ורצחו אותם — אי־אפשר להגיד שהם בסדר,
שהם פעלו בטוהר הנשק, כי הס כבר לא שומעים את זה.
אורי אכנרי: הנימוק הזה בא להצדיק הריגת
שבויים?
איתן ליפני: ואני לא עומד על פרשת אותו קצין־
צנחנים, שיש לו עבר קרבי מזהיר, וגס הרמטכ׳׳ל צריך
להתחשב בו, כאשר זו מישפחה שנתנה עוד שני בנים
לצנחנים.
מאיר פעיל: והמישפחה של החברה של הקצין.
איתן ליפני ו יעבור הרבה זמן עד שאפשר יהיה
לתקן את הנזק הזה (שנגרם על־ידי פעולתנו).
אורי אפנדי: עד היום לא תוקן הנזק של דיר־יאסין.
גם אתם לא השתניתס. נשארתם אנתם האנשים.
מיכאל דקל: גם אתה נשארת אותז האיש. תתבייש

דויד שטרן: התביישז לכם, זו עלילת שווא! (אגב,
אלה הם הדברים הראשונים שהשמיע ח״כ חדש זה בכנסת).
אורי אכנרי: באמת, בושה וחרפה.
מיכאל דקל: אתה משרת טוב של אש״ף. לא רק
של אש״ף, של כל שונאי ישראל.

גאולה כהן: המחבלים שם הרימו את ידיהם עם
נשק, כי רצו לירות בו.
דויד גלאס: את לא מכירה את העובדות.
גאולה כהן: זו מילחמה נגד מחבלים, ולא נגד
חיילים.
אורי אפנדי: חברת־הכנסת כהן, כל חייל שהיה
בקרב יודע שיש מיקרים כשבא מולו חייל או אזרח המרים
ידיים, והפיתוי הוא לירות בו, מתוך חשש, מתוך פחד,
שמא החייל ההוא מנסה להערים עליו, וקורים דברים
כאלה בכל המילחמות. אבל אסור לחייל לירות במיקרה
כזה. הוא מקבל על עצמו את הסיכון. חינכנו חיילים
לקבל על עצמם את הסיכון הזה. חייל טוב, חייל קרבי,
חייל אמיתי, לא ייכנע לפיתוי. יש הרבה פיתויים בשדה־הקרב,
ובצבא הגון מחנכים חיייילים לעמוד מול הפיתוי
הזה.
גאולה כהן: הוא צריו להילחם נגד צבא הגון,
ולא נגד צבא נאצי.
אורי אפנדי: אני מקווה שהצבא שלנו הגון הוא.
גס כאשר לחמו נגד צבא נאצי, כיבדו את חוקי־המילחמה

כ ל יפי־־הנפש
>ן* כ דיו של לי פני גרמו למבוכה בקרב כמה מחבריו.
1לאחר מכן אמר לי אחד הליברלים בליכוד, ח״כ
גוסטאב בדיאן, כי היה נמנע מהצבעה לאות מחאה,
אילו היה הדבר ניתן.
גם אנשי המערך התלבטו. קודם לכן החליטו להימנע
מהצבעה — כי לא יכלו לפשר בין ח״כ יוסי שריד וח״כ
עמוס הדר. עתה, כשהם פוזלים שוב לשילטון, איבדו
אנשי המערך כל רוח־קרב (שבה לא התברכו גם בלאו
הכי) .גם סיעת ש״י נמנעה.
דני רוזוליו, דובר המערך, ניסה להסביר עמדה
שאינה ניתנת להסברה מבחינה מוסרית.
דני אל רוזו ליו: אני מוכרח להודות שקשה לי
מאד לדבר ולומר את דברי אחרי דובר הליכוד, חבר־הכנסת
ליבני, ולו היה זמן הייתי מבקש התייעצות נוספת
של סיעתי לשקול את עמדתנו בנושא האי־אמון.
א מנון רו כינ ש טיין: ממש מזעזע, דברים מזעזעים
ממש.
אי תן לי פני: לא מוצא חן בעיני יפי־הנפש, מה אני
יכול לעשות?
יטמואל טז לי ד אנו: זה לא עניין של יפי־הנפש.
מ אי ר פעיל: חבר־הכנסת ליבני, יפי־הנפש הללו
הם תמצית האנשים הטובים הנמצאים כיזם במדינה הזאת.
ש מו אל ט ד לי ד אנו: ראית איזה תשובה מצויינת
נתן שר־הביטחון !
דני אל רוזוליו: חברי־הכנסת, לא נצטרף לאי־האמון
שהובע על־ידי י של״י, משוס שלדעתנו לא ניתן
לברר סוגיה זו מעל במת הכנסת...

בדיונים סיעתיים (שבהם מופיעים ח״כים בשם סיעות,
ולא כיחידים).

מ הו אנא צי *
ירי פני שנ ס תיי ם הוויכוח, היתד. עוד תקרית. היא
* נגעה לח״כ שאני מנסה להימנע מכל מגע עימו,
מפני שאני רואה בו את אחת התופעות המכתימות את
הכנסת התשיעית: עיקבא נוף.
אחרון הנואמים היה אסף יגורי, שצריך היה להיות
בר־סמכא בעניין, מפני שנלקח בשבי במילחמת יום־
הכיפורים, ולא נרצח בשדה־הקרב. יגורי נאם נאום מבול בל
לגמרי, כשמישפט אחד סותר את הבא אחריו. הוא
טען בשם טוהר־הנשק, אך סיים בהשמצת יוזמתנו.
אסף יגו רי מעשה מחנה של״י הוא סכין בגב
הרמטכ״ל.
או רי אמרי: זוהי סיסמה נאצית.
ע קי ב א נוף: אתה הנאצי בכנסת !
,מאיד וי לנר: חבר־הכנסת נוף אמר בכנסת, בק־ריאת־ביניים,
לחבר־הכנסת אבנרי :״אתה הנאצי בכנסת״,
וכך נרשם בפרוטוקול. אני יודע שאם ניתן לסיגנון זה
לעבור, הוא עלול להביא להתפתחות של פאשיזציה גס
בכנסת. אני מבקש שחבר־הכנסת נוף יחזור בו מהדברים.
או רי אפנ די: אני רואה קומפלימנט בכל קללה
של חבר־הכנסת נוף. אני מציע שהדברים יישארו בפרוטוקול,
ויידעו הכל מי האיש, מה רמתו ומה סיגנונו.
היו ״ רמר ון: העניין יכול לעבור לוועדת־הכנסת,
אס אחד הצדדים ימצא לנכון.
(אחרי מילחמת־העולם הראשונה טענו הנאצים, כי
הצבא הגרמני כלל לא נוצח במילחמה, אלא שהיהודים
״תקעו סכין״ .בגב הצבא המנצח. האגדה של ״תקיעת
הסכין בגב״ הפכה אחת הסיסמאות העיקריות של התנועה
הנאצית, במאבקה על השילטון, והביאה בסופו של דבר
לרציחת עשרות מדינאים שתמכו בשלום).

מניין שיד הוד

ח״כ שולמית אלוני
״דמגוגיה !״

^ השוואה לוויכוח סוער ומרגש זה, היו שאר העניינים
שנמנו באותו שבוע בכנסת פרוזאיים. אך הם
היו חשובים כשלעצמם.
מבחינתנו, היה בשניים מהם עניין מייוחד — כי
לגבי שניהם הסכמנו — מאיר פעיל ואני — שלא
להסכים. היו לנו דיעות שונות, וסברנו שאין כל רע
בכך שנשמיע אותן בפה מלא ונציג לכנסת דוגמה של
חופש־דיעות.
הנושא הראשון נגע ל״קוורום״ — כלומר, להנהגת
כלל החייב ״מניין חוקי״ מינימלי לקיום הצבעות בכנסת.
הגשתי
הצעה כזאת עוד ב־ ,1965 ימים מעטים אחרי
שנבחרתי לכנסת השישית. הצעת־החוק, שהוכנה אז על-
ידי אמנון זיכרוני, קבעה כי אין לקיים דיון במליאת־כנסת
אלא בנוכחות 30ח״כים, ואין לקיים לצבעה אלא
בנוכחות 40ח״כים.
ההצעה נדחתה. אך סיעת גח״ל (כיום הליכוד) נמנעה
מהצבעה, ותוך הנמקת ההימנעות תמכה ברעיון. מאז
תמך הליכוד ברעיון זר. כמה פעמים — אך לא עשה דבר
כדי שהעיקרון יתקבל.
עתה הועלה העניין על־ידי אמנון רובינשטיין, בהצעה
מינימלית. הוא הציע רק קוורום של 25ח״כים להצבעות.
תמכתי בהצעה בתוקף. למאיר פעיל היו ספקות, מפני
שחשב שהדבר נותן אמצעי בידי הרוב לשבש את דיוני
הכנסת. לדעתי אין סכנה כזאת, מפני שהציבור יקום
נגד כל סיעה שתעז לשבש את עבודת הכנסת ולשתק
את הפרלמנט.
בנאומי ציטטתי את דבריו של מנחם בגין בכנסות
קודמות, כאשר תמך בהתלהבות בעיקרון הקוורום.
אורי אפנדי מה קרה לסימוז גח״ל, שהיא כיום
ם יעת־הליכוד?
שמואל טולידאנו: היא עלתה לשילטון.
סטף ורטהיימר: היא עסוקה ב״לחלק״.
אורי אפנדי: משהו מצחיק קרה לה בדרו לשיל־טון:
היא איבדה את עקרונותיה בכל השטחים. המוצא
הישר מתבקש להחזירם.
...אדוני היושב־ראש, כלל לא יתכן נימוק הגיוני
נגד קביעת מנייז־חוקי לדיוני מליאת־הכנסת. הדת היהודית
הנהיגה את המניין החוקי. בדת היהודית יש קוורום.
דרושים עשרה יהודים — משוס־מה ממין זכר, דווקא —
לשם קיום תפילה. נדמה לי שזוהי תורה מסיני, חוקה
מן השמיים. הרעיון הזה של מניין חוקי מעוגן עמוק
במסורת היהודית, ומזה מאות בשנים מקיימים יהודים
את הרעיון הזה יוס־יום.

ולקחו שבויים. החייל הוא אדם, ויש חוקי־מילחמה ויש
מומר־מילחמה, שהתפתחו במשך מאות בשנים --
ג אול ה כ הן: מחבל הוא חייל?
אורי א פנ די: במשך מאות בשנים--
ג אול הכהן: אורי, תענה לי. מחבל הוא חייל?
המשימה היתה ללכת להשמיד מחבלים, ולא להילחם
בחיילים.
אורי א פנ די: אל תערבבי את נושאי הוויכוח.
ג אול הכהן: תענה לי על השאלה. אתה הרי עונה
ביושר, מחבל הוא חייל?
אורי אפנדי: האם איש אצ״ל--
גאול ה כ הן: אני שואלת אותך.
^ איטר הגיע תורי למסור הודעה מטעם סיעתנו
אורי א פנדי: האס איש אצ״ל, שבשנת 1938 הלך
(למעשה אין הבדל בין ״הודעה״ ובין נאום סתם),
והניח פצצה בשוק ביפו, היה חייל או לא? בוודאי שהיה.
ניסיתי להעלות את העניין מעל לפולמוס המיפלגתי. ואכן,
אנחנו היינו חיילים, ושמנו פצצות בשווקים. מה הצדקתחילה
הקשיבו בשקט ולא שיסעו את דברי:
או רי אכג רי: הנושא הזה היה. צריך לאחד את נות הזאת?
גאול הכהן: אתה משווה את הדברים? לא עשינו
הכנסת מקיר אל קיר. דעות יוניות אל נציות, דתיות
מה שהם עושים. לא לחמנו נגד ילדים זתינזקות. זה שקר,
או חילוניות — מה להן ולעיקרון טוהר־הנשק של צבא־ שקר, שקו /לא אמת !
ההגנה־לישראל?
אורי אצכרי: חברת־הכנסת גאולה, אינני יודע
יש בבית הזה עשרות אנשים, שיש להם מניות־יסוד
בצבא־ההגנה־לישראל. אני אחד מהם. בשבילנו הצבא מתי הצטרפת לאירגון הצבאי הלאומי. בתקופה שאני
הייתי חייל האירגון הצבאי הלאומי, זרקנו פצצות בשוק
אינו גוף זר. זה לא ״הם ואנחנו״ .הצבא זה ״אנחנו״.
יפו, בשוק ירושלים ובשוק חיפה. הרגנו גברים, נשים
אנחנו הקמנו אותו. בדמנו, פשוטו כמשמעו. וכאשר
קורים בצה״ל דברים הפוגעים בערכי־היסוד שעמדו לנגד וילדים.
גאול ה כ הן: תענה על השאלה.
עינינו בימים ההם, אנחנו חייבים להתקומם נגדם, להתהיו
״ ראכר מו כי ץ: הוא לא חייב לענות לך.
ריע נגדם ולפעול למניעתם.
אורי אפנדי: עניתי לך.
אני גאה על כך שסיעת של״י נטלה לידה את היוזמה
היד׳׳ראפר מו כי ץ: אני קורא אותך לסדר.
ושלא קרמו לה — לצערי — סיעות אחרות. נטלנו את
אורי א פנ די: אין לה זכות־דיבור. צריכים לתת לה
היוזמה לידינו, כדי להביא את העניין לפני כנסת־ישראל,
מפני שהיה זה דבר איום ונורא אילו בית־ את זכות הדיבור. אחרת אין לה אפשרות להשמיע דבהמחוקקים
של מדינת־ישראל, מרינת־היהודים, היה רים, אלא לקרוא קריאות־ביניים ארוכות.
אספר סוד לכנסת. ב־ 1967 הגיעו אלי פרטים על מעעובר
בשתיקה על המעשה הזה.
ך ושא אחר, שבו היו שני ח״כי של״י חלוקים בדיכל
חייל קרבי מתעב פושעי״מילחמה ופישעי־מילחמה. שים מסויימים, שראיתי בהם פישעי־מילחמה. פניתי אז
כל חייל קרבי אמיתי׳מתקומם נגד מעשים המכתימים אל שני אנשים — אל הרמטכ״ל של צה״ל, יצחק רבין * ,תיהם, נגע להאזנת-סתר. לכנסת הובאה לקריאה שניה
ושלישית הצעה שאסרה האזנת־סתר, אם שני בעלי-
זאל השר מנחם בגין. בבית הזה פניתי אל מנחם בגין,
את היחידה שלו ואת צה״ל בכלל.
שמעתי בדריכות את דבריו של שר־הביטחון. הס ואמרתי לו: אני מכיר את דעותיך, והן לא דעותי. אך השיחה אינם יודעים שמאזינים להם( .מותר להקליט שי היו
דברים מכובדים. אני מקבל אותם, את רוחם, אם כי אני מכיר אותך כאיש מוסרי. דע לך שנעשים מעשים חה עם צד אחד מרשה זאת, בלי ידיעת השני ).נקבעי
לא את המסקנות שלהם. כך מדבר חייל קרבי. צר לי כאלה כיום. השר בגין פעל בנזשא זה. אינני יודע אם כללים שלפיהם מותר לשב״ב ולאמ״ן (שרות-הביטחוף
שבשם סיעת־הליכוד בכלל, וחטיבת־חירות בפרט, הושמעו זה היה תודות לרמטכ״ל או למנחם בגין, אבל המעשים הכללי ואגף־המודיעין של צה״ל) להאזין בסתר לשיחות,
ברשות ראש־הממשלה או שר-הביטחון, ולמישטרה מותר
מעל במה זו דברים נוראים. ראש־הממשלה, מר בגין, הופסקו.
לגאולה כהן אין זכות־הדיבור, כי עדיין לא הכירו להאזין בפקודת שופט.
עמד לפני ימים אחדים על דוכן זה ואמר: אנחנו לוח״
בסופו של דבר נידחו כל הסתייגויותינו, והחוק נתקבל
מים באוייב, אבל כאשר חייל מרים את ידיו, אסור לירות בכד שהיא ומשה שמיר מהווים סיעה, ואין לה כרגע
שום מעמד בכנסת. פירוש הדבר, שאינה יכולה לדבר
(המשך בעמוד )48

מויות־יסוד סג ה ״ ל

תעלול תמיר

השנה אנו נאלצים
לפתוח במכירת סוף
העונה, בתחילת העונה.
פשוט,בגלל שאחרים
החליטו להיפטר
מהמלאי(מסיבות
השמורות עמהם),
והכריזו על ״מכירת
סוף העונה״.
ברור שמכל העניין,
אצלנו את מרויחה.
כי השנה את מקבלת
את מיטב האופנה של
מצקין בהנחות
עצומות -בעיצומה
של העונה.
מצקין — בתי אופנה
רח׳ דיזנגוף ,101 תל־אביב
רח׳ אלנבי 74 תל־אביב
רח׳ נחלת בנימין ,44
תל־אביב
רת׳ הרצל 37 חיפה
י. לוי, רח׳ יפו
בניין העמודים, ירושלים.

מצקין מגלה את הצד היפה שלך.
961 £017.׳ו 13

העולם

הזה 2184

219

1754 בדיסקונט

עוד אטראית למסע לחו לנו ס ע לחו״ל י
אםאתה עומד לנסוע לחו״ל כדאי
שתכנס כבר עכשיו לסניף די ס קונ ט
שלך ותבקש לקבל א שראית ו> 1//5או
א שראית 8ש£8$ 0אוס

אשראית 1754
הכרטיס הנפוץ ביותר בעולם, מ קובל
בעיקר בארה״ב ובחלק מארצות
אירופה.
מרבית בתי העסקש אליה ם תכנס,
יכבדו אותו.
כן תוכל למשוך $150 ברבבות סניפי
בנק בכל העולם.
הצעה מיוחדת: א שראית 1754ל־3
חדשים ב־ $20( $10 לשנה).

אשראית 8ש £1?$0אום
כרטיס הא שראי היוקרתי, לנ סי עו ת
ולבילויים. מוכר ו מקובל בעולם —
ובעיקר באירופה.
הצעה מיו חד ת: א שראית 8ע.ם £8$אוס
ל־ 3חד שים ב־ $20( $10 לשנה).

עם שתי הא שיאיות ב כי סן —
העולם בכיסך.

טוב לעבוד עם

ך\ו\1
דיסקוננו הצד האנוש• של המטבע.

אוד אסר מנתח את

^ חילה שתי משפות, שחלפו במוחי לשמע פסק ״
חדין :
ראשית, איזה מזל שהנתבע הוא העיתון הארץ, ולא
העולם הזה. שהרי אילו ניתן אותו פסק־הדין עצמו נגד
העולם הזה, היתר. נערכת עכשיו ברחבי המדינה אורגיה
של שימחה־לאיד. העיתונות, הרדיו והטלוויזיה, אישי־ציבור
׳וראשי־מיפלגות היו מתחרים ביניהם בהדבקת
תוויות־גנאי לשבועון המסויים. הכל היו אומרים: מגיע
להם, למנוולים האלה. סוף־סוף נתנו להם כהוגן. בצלאל
ממרחי הוא צדיק־הדור.

אף למרבה המזל, הנתבע הוא ״הארץ״ .ועל
כן התאחדו כל בלי־התיקשורת בהגנה על עמי•
תם — כפי שהיו צריכים לעשות. ניתן לדון
כנושא זה כאופן אובייקטיבי.

חוק זח, וכל חומרותיו מופנות נגד ״הארץ״.
זהו מזון למחשבה. גם לגבי העבר -גם לגבי העתיד.
!ועתה, הבה ננתח כמיטב הבנתנו את פסק־הדין הגדול
הזה, של השופטת שולמית ולנשטיין, במישפט־הדיבה של
הקבלן בצלאל מיזרחי נגד העיתון הארץ, עורכו גרשום
שוקן וכתפו:אבי ולנטין.
אין אנחנו יכולים להביע את דעתנו על פסק־הדין,
מכיוון שהמישפט: רתוק עדיין מסיומו. עדיין לא נערך
הדיון על תביעת־ד,פיצויים בבית־המישפט המחוזי, וכן
צפוי עירעור בבית־המ״שפט העליון. לפי החוק, יש
להימנע מכל דבר העלול להשפיע בצורה בלתי־הוגנת
על השופטים.

אך מותר לנתח את פסק־הדין עצמו, בדי
להסביר מה יש בו דמה אין בו, ולנפץ תוך בדי
כך כמה אגדות שנוצרו השבוע.

שנית, פסק־דין זה ניתן על פי חוק־לשון־הרע. כאשר׳
נתקבל חוק זה, בשנת ,1965 היו הכל משוכנעים שהוא
מופנה אך ורק נגד העולם הזה. יוזמי־התוק עצמם דאגו
לכך, בהכניסם לנוסח החוק כמה סעיפים !ומונחים שלא
יכלו אלא לחול על השבועון המסדים. הם גם הודו בכך
בפומבי.
ך יתן לומר כי פסק־הדין דומה לעוגית־קרם המורכבת
״חולירע״.
הקיצור, לשם לחוק־לשון־הרע, קראנו הזעקנו נגדו שמיים וארץ. אך העיתונות הכללית עמדה — משלוש שכבות.
השיכבה התחתונה היא עובדתית. לפני השופטת
מנגד, באדישות רבה. היא לא היתה מודאגת. אז מה
הובאו עשרות פרשות, מהן הנוגעות לתביעה ומהן,
אם ייפגע העולם הזה.
בינתיים עברו 14 שנים. חוץ משניים־שלו שהקשר בינן ובין התביעה הוא קלוש ביותר, אם ביכלל
שה עניינים של מה־בכך, לא הפסיד ״העולם יש כזה. לגבי כל פרשה הושמעו עדויות, הובאו מיסמ־הזה״
מישפט על פי חוק־לשון־הרע. ואילו עיתו כים !והיו ויכוחים.
נים אחרים נפגעו. עתה ניתן פסק־הדין על פי
השופטת ניתחה את הפרשות האלה, אתת לאחת,

שלו ששכ בו ת

כדי לקבוע מימצאים עובדתיים. זהו החלק המרתק ביותר
של פסק־דין־הענק. היא פירקה את העדויות, קבעה למי
יש להאמין ולמי לא, ומה אירע באמת.

אקדים ואומר כי זוהי, לדעתי, מלאכת־מחשכת.
עקבתי אחרי העדויות בפרוטוקול
הסטנוגרפי, וכימעט לגבי בל הפרשות הגעתי
לאותן המסקנות עצמן אך מכיוון שהשופטת
היא מישפטנית, היטיבה להפעיל את האיזמל
החד של ההגיון המיומן לניתוח הדברים ולחי
לוץ האמת מן העדויות הסותרות.
השיכבה השניה מורכבת מן המסקנות. אם פרשה
מסויימת היתד, כך וכך — מה נובע מזה לגבי אחריותו
של בצלאל מיזרחי י
אני מניח שעל כך יהיר, נטוש ויכוח בעירעור. בדרך־
כלל אין ב״ת־המישפט העליון מתערב בהערכת העדויות
עצמן. החזקה היא שהשופט, שראה את העדים ושהאזין
לדבריהם, מוסמך גם לקבוע אם הם מהימנים או לא,
וכיצד להעריכם. אך בית־המישפט העליון יכול להתערב
במסקנות הנובעות מן העדויות.
השיכבה השלישית היא המישפטית הטהורה. אחרי
שקבעה השופטת מה ׳שקבעה לגבי העובדות !ולגבי המסקנות
הנובעות מהן, היה עליה להחליט אם מבחינה חוקית
הוכיח העיתון שהוא כתב אית האמת בעניינים שיש
בהם עניין לציבור, ואם לא הוכיח זאת — אם עומדת
לו הטענה כי פעל בתום־לב. במילים אחרות: האם היה
מותר לעיתון לפרסם מה שפירסם, על־סמך העובדות
שהיו בידיו.

כאן חלות כל החומרות של חוק־לשון־הרע,

מי!ניצח? מי הובס? כתב ..האוד אבי ולנטין *בצלאל מיזוחי אחרי פסנוחדין

(המשך מעמוד )31

ועל כף יהיה כוודאי: טוש עיקר הוויבוח כ•
עירעור.

מ ניצח, בעצם?
^ דרכו של עולם, טענו שיני הצדדים, מייד עם
~ היוודע פסק־הדין, שהם נחלו ניצחון גדול.
בצלאל ממרחי הצביע על כך שזכה בארבעה מחמשת
הפרטים ׳שעליהם הגיש את וזמישפט, וכי רק בפרט
החמישי, שחשיבותו פחותה, נמצא כי העיתון פירסם
אמת. משמע ׳שהוא טוהר, יוכל חבריו הטובים יכולים
לחבק אותו במצפון שקט.
הארץ ועורכיו טענו את ההיפך. לדעתם, הצדיק פסק־הדין
את פעולתם ואת מיימצאיהם (אף כי השופטת לא
קיבלה — ״בשגגה״ — את מסקנותיהם לגבי ממרחי).

כסוגיה זו מותר להכריע, ואשתדל לעשות
זאת, כמיטב הכגתי, כמאמר זה.

אין זה סוד כי במשך כל ימי המיישפט הייתה נטושה
גם במערכת העולם הזה מחלוקת רבה לגבי אופיו של
בצלאל מיזרחי וצידקת הארץ. מחנה אחד סבר כי בצלאל
מיזריחי אכן נפל קורבן למערכה של רצח־אופי ועלילת־דם.
מחנה שני סבר כי הארץ צדק לחלוטין, וכי ממרחי
הוא אחד מראשי ״הפשע המאורגן״ בארץ.
משום כך שורבב ׳העולם הזה במקומות רבים בפרוטוקול
של המישפט, כששני הצדדים נעזרים בפירסומי
העולם הזה ובכתביו. אלי תבור הוזמן להעיד מטעם
התביעה, ויגאל לביב הוזמן להעיד מטעם ההגנה.
סמוך לפירסום הדברים נגד ממרחי, גינה העולם הזה
בחריפות את פעילותו של ח״כ אהוד אולמרט, והגדיר
אותה כמק־קארתיזם שפל. כי אולמרט לא הסתכן, אלא

באולם בית־המישפט -ועתה הוא מובא בצורה תמציתית
בפסק־הדין.

מה אומרים, איפוא, המימצאים העובדתיים
של היטופטת שולמית ולנשטיין?

כשוד העולם החווחון?
ר יאמר הדכר גוייד: פסק־זזדיז איבו
את מיזדחי .
רחוק מזה. רחוק מאד מזה !

מסהר

התמונה המתקבלת מפסק־הדין היא — לפחות
שבצלאל מיזרחי חי לו כשולי העולם
התחתון, שחבריו הקרובים כיותר הם פושעים
מסוכנים, שיש לו עם פושעים אלה גם יחסים
עיסקיים, ושלפחות כמיקרה חשוב אחד הוכח
שהוא דיכר עימם על ביצוע פשע חמור כיותר
— הכרחת הרואין.
לעומת זאת קבעה השופטת שלאהוכ חכי הוא שייף להירארכיה של הפשע המאורגן,
וכי הוא ממלא שם את התפקיד שייועד לו
ככתכות של ״האיץ״ :תפקיד איש-הכספים
של אירגון־הפשע, המממן את מיכצעיו בייחוד
כשטח הסמים והיהלומים,הגנובים.
זוהי. תמצית התמצית ישל פסק-הדין. אין בה כדי
לשמח את הארץ, שנדון לתשלום הוצאות המתקרבות
למיליון לירות, והעשוי להידון לתשלום פיצויים קלים
יאו כבדים. אך בוודאי אין בכך כדי לשמח את ליבו של
בצלאל מיזרחי, או כדי להצדיק את עריכתם ישיל נישפי-
ניצחון על־ידו ולמענו.

השופטת לא אמרה כי בצלאל מיזרחי

פירסמגו חומר רכ. חומר זה הובא למישפט
מיזרחי ואושר כולו על־ידי השופטת.

משזו מאורגן?•״
ףןה, אם = ,1מסח ז

י הטענה העיקרית, שבצלאל מיזרחי הוא איש מרכזי
בהירארכיה של הפשע המאורגן, לא הוכחה, לדעת
השופטת. לא הוכח שיש בכלל הירארכיה כזאת.
אני מוכרח לומר שמעולם לא הבנתי את מילחמת־האיתנים
הנטושה על ׳מילות־הקסם ״פשע מאורגן״ .נשפכו
על כך נהרות של דייו, וועדות־חקירה מכובדות עסקו
בזה, כאילו חיינו תלויים בדבר.
בדצמבר 1971׳נאמתי בכנסת את הנאום הראשון על
אירגיוני הפשע בארץ. על סמך מידע, ,שסופק לי בעיקר
על־ידי קציני־מישטרר, נאמנים, פרשתי לפני הכנסת
תמונה של שורה של חבורות־פשע קבועות, ואף זיהיתי
את ראשיהם. בין הישאר הזכרתי את ״חבורת הכרם״
ו״חבורית בת־ים״.

האם זה ״פשע מאורגן״? אולי. האם ההגדרה
חשוכה?

יש בארץ עשרות חבורוית־פשע קבועות, העוסקות
בכל סוג• הפשיעה. לפעמים חבורה אחת שוקעת, ואחרת
משתלטת על שיטחה. לעיתים הן קיימות זיו בצד זו
בשלום, כל אחת בשיטחה.
באמריקה נוצרה האגדה (או המציאות) של ״סינדיקט
הפשע״ ,אירגון־על המפקד על כל אירגוני־ה&שע המקומיים.
מעולם לא הוכיח שיש דבר כזה בארץ. מפעם
לפעם שמענו שמועות כאלה, ונלחשיו שמות — אך מעולם
לא הוכח הדבר באופן משכנע, וגם במישפט זה לא באה
ההוכחה.

בבית־המ׳שפט: בצלאל מיזרחי עם אשתו שוולמית (באמצע)!פרקליט! גבי כהן
התחבא מאחרי החסינות של חבר־כנסת (חסינות שהיא
מוחלטת בשטח זה, ואינה ניתנת כלל להסרה) .מאחר
שתפסנו גם לאחר מכן את אולמרט בשקרים גסים, ואף
פירסמנו זאת בצורה שאינה מחוסנת, התחזקה דעתנו זו.

גם השופטת לא התרשמה, כנראה, דהיוכ,
ממעשי הח״כ רודה־הפירסום, והיא כללה כ
פסק־דינה רמז עכה של זילזול :״לא אכיע
את דעתי על הדרכים שנקט ח״כ אולמרט כ
פירסומים שהוא מפרסם...״
שיונה לגמרי פעולת תארץ. העיתון נהג בצורה אמיצה
ומכובדת: הוא פירסם את הדברים שהאמין בהם, תוך
קבלתו על עצמו את מלוא הסיכון. בכך איפשר את
חשיפת כל הדברים בבית־המישפט וקביעת העובדות
לאמיתו על פי השיטות המקובלות במדינית־חוק.
כאשר אך פורסמה הסידרה של ׳הארץ, באוגוסט ,1977
כתבתי בשבועון זה (העולם הזה )2084 מאמר תחת
הכותרת ״הכרעה מישפטית !״ ותבעתי מן האדונים בצלאל
מיזרחי ומרדכי (״מנטש״) צרפתי להגיש מישפט, כדי
שהדברים יבוררו סוף־סוף עד תום.
כתבתי אז :״מצב מעורפל זה הוא בליתי־נסבל. הוא
בליתי־נסבל לציבור, והוא צריך להיות בלתי־נסבל לאנשים
ששמותיהם הוזכרו בהקשר זה. על כן: תהא־נא
הכרעה !״
במקביל לכך תבעתי באותו מאמר את הקמתה של
ועדת־חקירה ממלכתית, לבירור האמת לגבי קיומו
ופעולתו של אירגון־הפשע ׳בארץ.

שתי הדרישות נתמלאו, ואיני יודע אם
תרומתי הצנועה השפיעה על כך. הממשלה
מינתה את ועדת־שימרון, וכצלאל מזרחי הגיש
תכיעת-דיכה.
במישפט הועלה כל החומר שהיה בידי מישהו נגד
בצלאל מיזרחי. הועלו כל הפרשות הידועות. הארץ נעזר
במידה מכרעת בחומר מישטריתי שהודלף לו, וגם בחומר
ישל מס־ההכ׳נסה. יתכן, כמובן, כי רק חלק קטן מן העובדות
הנוגעות לבצלאל ממרחי הגיע לידיעת הארץ
והשופטת. אך כל הידוע הובא לבירור, נותח בהרחבה

הושמץ לריק, וכי הוא איש־עסקים נקי מכל
רככ, שנטפלו אליו על לא עוול ככפו. להיפך :
השופטת קשרה אותו לכל אורך פסק־הדין ה
ארוך לפושעים ולפשעים. היא רק טענה כי
״הארץ״ לא הוכיח את האשמותיו המפליגות.
למעשה מדובר כאן יותר על ניסוח הדברים, מאשר
על תוכנם. הארץ יכול היה לפרסם את האשמותיו המפליגות
מבלי לזהות אית בצלאל מיזרחי — ׳ואז לא היה
העיתון נפגע. הוא יכול הייה גם לעשות את ההיפך:
לפרסם את יכל ההאשמות החמודות ׳נגיד ממרחי, שלגביהן
היו לו הוכחות סבירות, ולהימנע מלהסיק לגביו את
המסקנות המרחיקות לכת על מקומו המרכזי בעולם
הפשע. כך רומזית (ואף אומרת) השופטת.

יתכן כי כית־המישפט העליון יסיק, על סמך
העוכדות שהוכחו, מסקנה אחרת. אך גם כפי
שעומדים הדכרים עתה, כפסק־׳הדין שלפנינו,
מצטיירת תמונה חמורה מאד לגכי מיזרחי.
יש לזכור את המיכשולים הרבים העומדים לפני
עיתון בחקירה מסוג זה. בניגוד למי׳שטרה, אין לעיתון
אמצעים כמו מעצר, חקירה, עיקוב, חיפוש, כוח־אדם
ומכשירים טכניים. המחוקק היישראלי אינו מכיר בתפקידו
המייוחד של העיתון בחבריה החופשית, ואינו מעניק
.לעיתונאי שום זכויות במילוי תפקידו. העיתונאי משול
לכל אזרח פרטי, המבקש לדעת דבר־מה מטעמים פרטיים.
העולם
הזה, שהוא אבי העיתונאות החוקרת והחושפת
בארץ, מודיע לכך יותיר מכל גיורם איחר. במרוצית השנים
נתקלו חוקרינו וכתבינו בחומר רב על בצלאל מיזרחי
ועל שאר האנשים שהוזכרו במישפט. נאלצתי לפסול
חלק ניכר מן החומר הזה, כאשר הגעתי לכלל מסקנה
שאין בידינו הראיות הדרושות, שתעמודנה בבית-
המישפט. לכן אני יודע להעריך את אומץ־הלב !של
הארץ, שפירסם מה שפיירסם וקיבל על עצמו את הסיכון.

עד אנשים אחרים כמישפט, כגון רחמים
אהרוני וטוכיה אושרי, ראשי חבזרת־הכרם,
מחוייב הברחה הסמים מימון,

יש אומרים כי קיום מיפקדה מרכזית הוא
המציאות, כאשר עוסקים בהברחת סמים קשים. כי
זו מחייבת איריגון רב, חלוקת שטחי־המכירה של
בין הכנופיות השונות כדי שלא יתחרו זו בזו,
שרות-בלידרים ,׳ועוד.
יתכן. אך הדבר יכול להסתדר גם באמצעות הסכמים,
קבועים או מאולתרים, בין הכנופיות השונות, כפי שהוא
קיים ביניהן לגבי פשעים אחרים.
על כל פנים, אם ביקש ״הארץ״ להוכיח כי יש
פיקוד מרכזי, מעין ממשלה של עולם הפשע, וכי בצלאל
ממרחי הוא שר־האוצר בממשלה מרכזית זו, נכשל
העיתון. מייד נראה ימה הוכח. אך הדבר הזה לא
הוכח, לדעת השופטת.
ילי עדיין לא ברור ׳מדוע זה חשוב. אם יש כמה
חבורות-פשע מסוכנות, הסוחרות ברצח ובמוות הלבן, או
שיש אירגון־פשע עליון המפעיל את כל החבורות —
מה ההבדל ז לי נדמה יכי הוויכוח על ״הפשע המאורגן״,
״נוסח אמריקה״ או ״נוסח ישראל״ ,הוא ויכיוח־סרק,
שנועד להאדיר את הפירסומית של פוליטיקאים מפוקפקים
או לספק כותרות למאמרים.

כך או כך — המציאות היא חמורה כיותר.
פשע־מאורגן או אירגוני-פשע — יש להילחם
כהם עד הורמה. וכל מי שעוסק ככך כרצי
נות — כפי שאכן עשה ״הארץ״ — יכורך.

( ? 0 *1ה עוד סמים
ר י יניד שפע זזפרשות ׳:תיעלו נ־יש־ס. מזדקרת
•יי פרשה אחת, שיש לה חשיבות מכרעת.
האירץ קיבל מידי ׳המודיעים המישטרתיים שלו, ש שיתפו
עימ׳ו פעולה בגלוי או בסמוי, את הדו״ח ׳•של
מפקח־המישטרה חיים בולקיינד, אשר הקשיב ׳לשיחה של
בצלאל עם שני ראשי חבורתרהכרם, רחמים אהרוני
וטוביה אושרי, שנערכה בבית־קפה.
ידובר בשיחה כי ״׳הלבן שיצא באחרונה הוא ממין
משובח ביותר״ .לאחר מכן הוזכרו סכומים שונים — 1.5

מיליון ל״י׳ 400 אלף ואף 150 אלף, בסוף קבעו כי
יתקשרו זה יעם זד! באותו ערב כדי ״לסכם את העיסקה״.

השופטת קבעה כפסק־הדין בי ״הלבן״ הוא
הרואין, ובי אין ספק שדובר על עיסקת־־הברחה
של סם נורא זה,, .מסקנתי ...היא כי אמנם
התייחסה השיחה הנדונה לעיסקה או לעיסקות
של סמים.״ אך השופטת הוסיפה שאין בל הוכחה
לכך שהעיסקה אכן יצאה לפועל.
במקומות אחדים בפסק־הדין קבעה השופטת שבצלאל
מיזרחי אכן עשה עסקים עם אחרוני ואושרי ונתן להם
כ50 וום, אף ׳שהכחיש זאת נמרצות.
כל זה אינו מספיק כדי להרשיע את מיזרחי במי׳שפט
פלילי׳ בעוון הברחת סמים. זה גם לא הספיק כדי להוכיח
כי ״בצלאל מיזרחי קשור למימון הבירחות־סמים בקנה־מידה
גדול בישראל״ ,כפי שסברו קציני־מישטרה, וכפי
שטען הארץ בכתבה.

אך אם אדם מתרועע באופן קבוע עם ראשי
בנופיית־פשע מן המסוכנות כיותר כארץ, אם
הוא עושה עימם עסקים כלשהם, אם הוא מדבר
עימם על עיסקה של הרואין תוך שננקכים
סבומי־כסך גדולים, ואם נקבעת התקשרות
השיר סביר מאד שהאיש קשור כמיסחר־בסמים.
״לשם סיכום עיסקה״ — די בכך כדי לבסס
פשוט לא תיתכן מסקנה אחרת.
העובדה שאחרוני ואושרי אכן עסקו בסמים, הוכחה
על־ידי פעולות קודמות של המישטרה, ואין ספק לגביה.
אושרי נתפס בהברחת סמים, בעיקבות פעולת־חקירה
ממושכת, שבה נחשפה רשת קבועה של הברחות שיטתיות.
אחד מהשניים גם היה קשור, כנראה, בפרשת
ההברחה של מני כהן (כיום מזכירו של צ׳ארלי ביטון
בכנסת) שנתפס בנמל כשהוא מנסה להעביר לאמריקה
כמות גדולה של חשיש, שהוחבאה במכונית של חברתו
האמריקאית, בתו של פוליטיקאי ידוע. על כך נדון מגי
כהן לשש שנזת־מאסר, בתוספת חצי־שנה על ששינה את
עדותו כדי לחפות על יוזמי־העיסקה.
השופטת ׳קבעה ושלדעתה ידע ממרחי על המעורבות
של ידידיו בעיסקי־סמים.

ך* שופטת לא השאירה כל ספק לגבי מעמדם של
י • אחרוני ׳ואושרי, כראשית של כנ׳ופיית־פשעים, הפועלת
בארץ וברחבי העולם.
י• השופטת אישרה את כל המימצאים של העולם
הזה לגבי ״העוקץ הדרום־אפריקאי מיבצע־פשע
שנועד לגזול את כספם של יהודים דרום־אפריקאיים,
שביקשו להבריח את הונם מאותה מדינה. במיבצע זה
קשורים אחרוני ואושרי.
@ השופטת אישרה כי רחמים אהרוני היה שותף
לנסיון להפיץ בארץ •מטילי־זהב מזוייפים, וחשדה בו גם
בהקשר לנסיון להפיץ המחאות בנקאיות מזוייפוית, כדי
להוציא במירמה כספים מיהלומנים.
* השופטת סברה כי היה צריך להעמיד לדין את
אושרי על השתתפות בשוד מלטשת־יהלומים ב־.1969
י• השופטת ׳תיארה בפרוטרוט את הדרך שבה השתלטו
טוביה אושרי ורחמים אחרוני על חברת וימפי בישראל,
וקובעת שהדבר נעשה באמצעים נלוזים ובלתי־כשרים,
וביכללם האיום באלימות. הפרשה מזכירה את הדרך
ישבה רגילה המאפיה להשתלט באמריקה על עסקים
לגיטימיים, באמצעי־טרור ואיומים. בפרשה זו מעורב
גיסו ש׳ל ממרחי ,׳חושה. השופטת מאמינה כי מיזרחי
עזר לפחות לממן עסקים אלה, ע׳ל־ידי מתן הלוואות
לאהרוני ולמשה.
• השופטת ניתחה את פרשת המיסעזץ אלי ׳רונן,
מי שעמד לאחר מכן להתמנות כיועץ לשר־ה׳דתות אהרון
אפו־חצירא. מיזרחי, יחד עם ידידו, האלוף רחיבעם
(״גנדי״) זאבי, התלונן במישטרה כי הארץ ניסה לשחד
את רונן זה, כדי שימסור עדות כוזבת נגד מיזרחי.
השופטת לא האמינה לו.
לפני שנים נתפס רונן בנסי׳ון לשחד מוכסים בגשר
דמיה, כדי שיאפשרו לו להבריח ארצה משאיות עמו־סות־סחורה.
הוכן לרונן מארב, אך הוא הופיע במקום
בליוויית אלוף בצה״׳ל (לא גנדי) ,ועל כן בוטל המארב.
שלושה אלופים — ביניהם גנדי ואותו אלוף,
הופיעו באורח מוזר ביותר ב׳מישרדו ישל ממרחי, כאשר
ערכו שם חוקרי מם־ההכנסה חיפוש. הדבר עלול היה
להשפיע על החוקרים ׳ולרמוז ׳להם כי ממרחי נהנה
מחסות האלופים. ממרחי אכן -נתפס בכמה העלמות־מס
(זוהי הנקודה החמישיות בתביעה — ,זו ־שלגביה קבעה
השופטת כי ׳הארץ הוכיח את טענותיו).
יש לציין כי לעומת זאת לא ׳גילו חוקרי מם־ההכנסה,
בכל השנים, הוכחה לכך שממרחי עוסק בפשיעה. בספריו
מופיעים רק עשרות המיליונים שקיבל מן הממשלה,
כשאר המלונאים, למימון בניית בתי־המלון שלו. אנשי
הארץ טענו, אמנם, שכספי ״הפשע המאורגן״ חבויים
בחו״ל ,׳ומופעלים משם ׳למימון הב׳רחות־׳הסמים, אך לא
הצליחו להוכיח זאת.
׳ • השופטת בדקה את מהימנות ״מיסימך וד 11״,
שמילא ׳תפקיד חשוב בשיקולי הארץ. זהו מיסמך מודיעיני
,׳שבו סוכם כי המישטרה ומס־ההכנסה ישתפו
ביניהם פעולה בבדיקת עסקיהם ׳של 11 חשודים מרכזיים,
וביניהם ממרחי. כמה מהאשמות הארץ לא היו אלא
העתק ההשערות שהופיעו במיסמך זה. בארצות־הברית
נתפסו פושעים מרכזיים על עבירות מס־ההכנסה, אחרי
•שנכשלו כל מאמצי המי׳שטרה להרשיעם בעוון פשעיהם.
כך קרה לאל קאפונה המפורסם. ליווייתני הפשע אינם
עוסקים בעצמם בפשעים, אלא באמצעות שליחים רחוקים,
ומכאן הקושי בהרשעתם.
מיסמך ה־ 11 לא הסתמך על עובדות בדוקות, שניתן
להוכיחן בבי׳ת־המישפט, אלא על ידיעות של מודיעים

בצלאל מיזרחי כין אביו אלי (מימין) ובנו אלי (משמאל)
ריח מסוייס
והערכות מישטרתיות. הוא לא נועד לפירסום, ואין בו
חומר־ראיות.
אחד מה־ ,11 בעל־המועדונים רפי שאולי, נחשד בקשר
׳עם פושעים. לא הוכח דבר פלילי, והשופטת רשמה כי
״מחוסר הוכחות לא אוכל לקבוע דבר בנידון זה.״
י• מנטש האגדתי, המופיע באותו מיסמך, נחשד
כאיש מס׳ 1בעולם הפשע — כלומר, כראש ממשלת
הפשע. כך טען גם הארץ, בכתבות קודמות. מנטש מוגדר
על־ידי מיזרחי כאביו הרוחני. למרות ׳שימנטש עצמו
׳נחקר ארוכות במישפט, לא ׳נתגלו ׳לגביו עובדות חשובות
חדשות. לכן קיבלה השופטת א׳ת מיימצאי חקירתו של
מאיר שמגר, שחקר את הפשע המאורגן, ושקבע בזמנו
כי ״אין בידינו ראייה שמרדכי צרפתי (״מנפש״) אכן
שולט על תחומי הפשיעה.״
׳ • השופטת אישרה כי מיזרחי נתפס בנעוריו בכמה
פרשיות של רכוש גנוב, וכי ערק מצה״ל. היא פסלה
לחלוטין את התיאור שניתן לאחר ׳מכן על־ידי מדי,
כאילו היה מיזרחי חייל מצטיין. מיזרחי שוחרר לבסוף
מצה״ל לפי המלצת פסיכולוג, אחרי שסיפר שהוא מעשן
סמים. היא אישרה כי מיזרחי העלים הכנסות בהזדמנויות
שונות. היא אישרה גם שהשתמש לא פעם בלשון של
איומים, אשר יכלו להתפרש כאיומים במע׳שי-אלימות
חמורים .׳בשיחה אחת שהוקלטה, קבע גנדי כי אלפי
אנשים מוכנים לעשות למען מיזרחי את הכל, ונרמז כי
זה כולל מיעשי־אלימות.
׳ • השופטת ׳לא קיבלה שום עדות של ״פפה״ ר׳וקנ-
שטיין, הפושע המועד שניסה לסחוט כספים ממיזרחי.
ממילא לא נתקבלה כראייה טענתו של ״׳פפה״ ,בשעת
מעצרו ומי׳שפטו, כי הוא עשה עסקים עם מיזרחי, וכי
הוא ייודע על מעשים פליליים שלו. ידידיו של מיזרחי
שיכנעו את ״פפה״ להודות במישפט, וכך נמנעה חקירת
״פפה״ על כוונת דבריו אלה, וגם חקירתו של מיזרחי
עצמו במהלך המישפט.
׳ • השופטת מאמינה כי למיזרחי היה חלק בעיסקות־קרקעות
בגדה המערבית. יחד עם גנדי (שהיה בשעתו
אלוף פיקוד המרכז) ועם מנטש, השתתף מיזרחי בארוחה
במיסעדת ציון בכרם־׳התימנים, שאליה הוזמן יחזקאל
סהר, מי שהיה פעם מפכ״ל המישטרה. ניתן היה להסיק
כי באותה ארוחה ״שוכנע״ סהר לפרוע המחאה, שעד אז
סירב לפרעה, בקשר עם עיסקות אלה. שותפו של סהר
אמר על אותה ארוחה ״זה היה כמו בסרט״.
• ה׳שופטת האמינה כי בפרשת המלון באי סן־׳מרטין
(בים הקאריבי) ,שנחשפה לראשונה על־ידי העולם הזה,
פעל מיזרחי כשותף של אהרוני ואושרי, אף שהעיסקה
עצמה לא יצאה לפועל.

עד באן הפריטים העיקריים כרשימה. נובע
ממנה כי מיזרחי הסתובב בל חייו בהוגים של
פושעים מסובנים, ובי עשה עימם עסקים. לדעת
השופטת, לא הוכח שהוא תופס מקום בהירארכיה
של השפע המאורגן, אם יש בזאת.

הח1ק ותחמקיד
ן* שאלה המרכזית היא אם לאור העובדות האלה,
י י היו צריכים להרשיע את הארץ או לאו. זוהי שאלה
ישל חוק ושל פירוש החוק.
לא ׳אביע על כך׳ כמובן, שיום דיעה׳ כי זהו ״סוד
י׳ודיצה״ ,ובית־המישפט העליון יעוד יתן את דעתו על כך.
אביע רק דיעה על הצד הציבורי של העניין, כחבר-
כנסת שיש לו גם נסיון של עורד־עיתון.

חוק־לשון־הרע הוא חוק דראקוני, המגביל
כצורה ׳החמורה ביותר את חופש-העיתונות.
אילו היה קיים כארץ חוק־עיתונות ליברלי,
המגדיר כפירוש את חובת העיתון ותפקידיו,
יתכן והמצב היה שונה לגמרי.
כל עורך, בשקלו אם לפרסם כתבת־חחקיר, חייב
לשקול זה מול זה ׳את הצורך במילוי •תפקידו לטובת

הציבור ואת הצורך למנוע פגיעות באזרחים חפיס־מפשע.
ממילא הוא חייב לשקול אם יש לו כל הראיות הדרושות
להוכחת דבריו בבית־המישפט, בעת הצורך.
כבר ציינתי •שכל אשר פירסם העולם הזה על א׳הרוני
ואושרי, בשנים האחרונות, אושר על־ידי השופטת.
מה בדבר הטענות של הארץ?
־הארץ פעל תוך מילוי חובה ציבורית. העולם הזה,
שהנהיג בארץ את המילחמה בשחיתות ובפשע על־ידי
חקירה עיתונאית תוקפנית ונמרצת, יבול רק לברך את
הארץ על ׳מילוי תפקידו בפרשה זו.

בפי שגיליתי בשעתו ככנסת, הייתה חכו
רת־הכרם קשורה בפרשות, שבהן נרצהו בני־אדם.
היא עוסקת, בפי שהוכח כמישפט זה,
כשוד מזויין ובמיכצעי־רמייה בינלאומיים. וכעיקר:
הוכח שהיא עוסקת כמיסחר-בסמים.
יכול להיות ויכוח על סמים כמו חשיש וטרין חואנה,
ויש מישקל ׳לדעתם של מומחים, בארץ •ובעולם, הטוענים
שיש ׳להתיר •את השימוש בסמים אלה — ולוא רק. כדי
להוציאם מידי הפשע המאורגן.

אך לא יבול להיות בל ויכוח על המיטהר
בהרואין ובסמים ״קשים״ דומים. מי שסוחר
בהרואין סוחר במוות.

הארץ היה חייב, איפוא, למלא את חובתו •ולפרסם את
מימצאיו.
אילו היה מתגלה בימישפט כי מיזרחי רחוק מעולם
הפשע, וכי הושמץ כאן אזרח טוב ונאמן על לא עוול
בכפו ,׳מתוך זדון או •רשלנות — יהיה צורך להעניש את
הארץ בכל חומר הדין.

אך הוכח כמישפט זה דבר שונה לגמרי:
שמיזרחי הייה קשור כפושעים, שהוא דיבר
עימם לפחות על עיסקת־סמים אחת כשיחה
שנערכה בנסיכות שאיפשרו — במיקרה של
מזל נדיר — לבלש מישטרתי להאזין לה.
יתכן כי הארץ שגה בניסוח הדברים. יתכן שמתוך
להיטות־יתר, ואולי מתוך חוסר־נסיון• ,הפריז בהאשמותיו,
במידה שלא איפשרה לו עוד להוכיח אותן במלואן.
יתכן כי הכתב, אבי ולנטין, אכן •היה ״נאיווי״ ו״דיל־טאנטי״
,כפי שקבעה השופטת. יתכן כי עורך־ד,מישנה,
גידעון סאמט, שקיבל על עצמו את ׳אחרי׳וית־ההחלטה,
לא היה צריך ׳להסתפק בהודעת הכתב שהמידע הוא
׳מהימן — כפי שהעיד בימישפט — וצריך היה להיכנס
לבירור טיב המודיעים והראיות. יתכן שצריכים היו
להביא את הכתב עצמו להעיד במישפט (דבר •שלא נעשה).

אך אלה הם המחדלים כעלי חשיבות מיש
נית, לעומת חומרת התמונה •טהצטיירה מתוך
״העדויות וחומרת המימצאים שהוכחו לדעת
השופטת.
•ושוב — מבלי להיכנס לוויכוח המיש׳פטי התלוי ועומד,
•ומבלי לקבוע אם מבחינה מישפטית הי׳תה השופטת צריכה
להעניק לנתבעים את ההגנה של ״תום לב״ או לאו —
מבחינה ציבורית אני סבור כי לעי׳תונאים, שהוכיחו
במיקרה זה מה שהוכיחו, הייתה צריכה לעמוד ההגנה של
תוס״׳לב גם לגבי השאר. אם נכונה קביעת השופטת,
שזה נוגד את החוק הדראקוני הקיים, הריני אומר —
כמחוקק — שהחוק הזה טעון שינוי דחוף.
העיתונות ממלאה תפקיד חיוני בחברה הדמוקרטית.
במציאות הישראלית, יש לעיתונות החוקרת
והחושפת־אמת •תפקיד ׳חיוני שיבעתיים. בילעדיה לא תוכל
החברה הישראלית לתפקד.
אם יהיה העיתונאי צפוי למאסר או לתשלום פיצויים
כבדים, גם במיקרים שהוא מוכיח שצדק לגבי חלק
משמעותי של הדברים שפירסם — •תהיה זאת מכה
מוחצת לפעולת העיתונות החופשית.

רשאי כל אזרח להגנה מפני שרירות־ליבה
של העיתונות. כוודאי. בתנאי שהאזרח, הבא
לתבוע הגנה על שמו הטוב, ידיו תהיינה נקיות.
בפי שקבעה השופטת עצמה, לא היו ידיו של
בצלאל מיזרחי נקיות ביותר.

מ׳ ומי במישפט בצלאל מיזדחי ־ ומה אומדת עריהם השונטת

כפסק־דינה הארוך לא חרצה השופטת המחוזית, שולמית ולנשטיין
רק את דינו של עיתון ״הארץ״ .היא חרצה גם את דינם של דמויות
רכות אחרות — מהן שהופיעו במישפט כעדים, מהן שלא. אין דבריה

אהרוני ואושרי, כפי שהראיתי׳
ידם בכל, ואץ הם בררנים
לגבי סוגי העבירות שבהן הם
בוחרים לעסוק מדי פעם׳ כל
זמן שהם רואים סיכוי לעשות.
כסף. אלא שנראה כי מעת
שבגרו קצת, הם מעדיפים עבירות
שאפשד לבצעו ללא שימוש
באלימות. אם ב־ 1969 עוד
היה אושרי מעורב בשוד של
מלטשה, ואהרוני שטייל עימו

לאולמרט תלוי ועומד בבית־המישפט,
לא אביע כאן את
דעתי על הדרכים שנקט ונוקט
ח״כ אהוד אולמרט בפירסומים
שהוא מפרסם. לא נקראתי לדון
אותו.

אושרי, טוביה

כן טען (סניגורו של אושרי,
בפרשת הברחת הסמים ב־בית־לחם)
כי בעבר היה (אושרי)
משתמש בסמים ...היה בעל
שתי מיסעדות, וכי כתוצאה
מהשימוש בסמים התערערו עסקיו,
אך בכוחות על-אנושיים
התגבר על יצרו וחדל לחלוטין
להשתמש בסמים...
לפי עדותו של אושרי לפני,
אין טיעון זה תואם את המציאות.
לדבריו,׳ מעולם לא היה
מכור לסמים בית־המישפט
(שדן בפרשה ההיא) ,כפי שמסתבר,
התרשם מאווירת הסלחנות
והתיקוות הטובות שהובעו
בפניו אחרי מילחמת־יום-
הכיפורים, והטיל עונשים נמוכים
ביותר, בהתחשב בכמות
וסוג הסם ...הצטערתי לראות

של השופטת כגדר של פסל,־דין על אותן דמויות וגם באשר היא מאשימה
אותן כהאשמות ככדות, אין היא יכולה להטיל עליהן עונשים.
״העולם הזה״ מצטט מדבריה על 18 מדמויות תמישפט.

טשת בירנבך) לא הוגש כתב-
אישום לבית־המישפט ...לגבי
אחרוני. דעה זו (של הפרקליטות,
שאין די ראיות) נראית
לי מוצדקת, אך לא כן
לגבי אושרי. היו כאן ראיות
נסיבתיות חזקות, לפחות לגבי
העובדה שהוא סייע במיבצע

הוכח לי שהוא (אושרי) הש תתף
בהעברת סמים מבית-
לחם, וכן השתכנעתי שהיה לו
קשר לעניין שוד מלטשת בי-
רנבך ולעניין וימפי.

בו ל קינד, חיים ח במישטרה,
מפקח-מישנה
ששמע את השיחה בין בצלאל
מיזרחי, רחמים אהרוני
וטוביה אושרי, אשר השופטת
קבעה בי היתה בעניין
סמים :

אני מאמינה שבולקינד אמנם
שמע את הדברים אשר רשם
בדו״ח מפי האנשים אשר להם
ייחם אותם בדו״ח.

ולנטין, אבי
בלילה עובר לשוד במכונית
ששימשה את השודדים,
הרי בזמנים מאוחרים יותר
העדיפו לעסוק במלאכות נקיות
יותר. מי במיבצעים בדרום-
אפריקה שתיארתי לעיל ומי בהפצת
מטילי-זהב מזוייפים.
סחר בסמים מסוכנים, כמובן,
נמנה בין עסקים מכניסים
כאלה, ואמנם נתפס אושרי
כאשר במכונית שבה נהג נמ צא
קילוגרם ומעלה של אופיום,
שהובל מבית־לחם. אחרוני
לא נתפס בעבירה כזאת, אף
ששמו ״שורבב״ לעניין מכו־נית־החשיש
של מגי כהן וידידתו.
וכאשר
לבסוף שמים שני
אלה פניהם לעבר עסקים לגיטימיים,
כמו ייצור מוצרי־בשר,
הרי הם מנסים לכבוש הן את
הייצור והן את השיווק אם לא
בכוח הזרוע, הרי באיומים ובדרכים
נלוזות.

אולמדט, אהוד
אולמרט האשים ברמזים
ואחר־כן בצורה ברורה יותר,

את בצלאל מיזרחי ואת מדי
ב שיי כו ת לפ שע ה מ או ר גן :

מאחד שהעניין שבין גנדי

כיצד במיקרה זה, עבודה טובה
ויעילה של המישטרה בגילוי
הפשע, לא הביאה לתוצאות
ענישה, אשר לה ראוי היה המעשה.
אושרי,
מצידו, מודה שפעם,
לבקשת ידיד, מצא איש ב־דרום־אפריקה
שמוכן לעזור בהברחת
נכסים ...כן הוא מודה
ששהה בדרום־אפריקה בעת שפאר
עסק בפעילותו הנ״ל (הברחת
כספים מדרום־אפריקה,
תוך רמייה) ,אך כל קשר לא
היה לו לפעילות ההיא, והפגישות
שלו עם האנשים המעורבים
היו חברתיות גרידא. אין
אני מאמינה כי שהותו בדרום־
אפריקה, בתקופה הנ״ל, ופגי-
שותיו עם פאר והגב׳ ננט, היו
תמימות.
...אמרתי כי לא הובאו בפני
הוכחות לקבוע מהות מעורבותו
(של אושרי) בפרשה ההיא
(פרשת דרום־אפריקה) ,ובפרשה
הנוכחית (פרשת המארקים
הגרמניים) .הראיות שהובאו
בפני אינן מוכיחות הרבה יותר
מאשר הנטייה של טוביה אוש רי
להמציא סיפורי־שקר לפי
צורכי השעה, וזאת מבלי לנסות
אפילו ליישב את הסתי רות
בין גירסות שונות אשר
הוא מוסר לאותו עניין מדי
פעם בפעם.
בעניין השוד הזה (שוד מל
כפי
שכבר הראיתי בקשר ל-
מני כהן ואלי רונן, נהג ולנ-
טין בנידון זה (בעניין העד
פור) בצורה דילטנטית, אם לא
לאמר נאיבית. הוא ניסה לדובב
אותם אנשים, אשר לפי
מאגרי־המודיעין (של המיש-
טרה) היו קשורים במעשי־פשע
שונים, ואשר לפי אותו מידע,
יתכן והתובע (מיזרחי) ,היה לו
קשר אליהם.
אך הרי אחת התיזות החשובות
של ולנטין היא זו שבחוגי
הפשע המאורגן, ראשית, אין
כלל היכרות בין אנשים המש

כאן הוא הפריז בהערכתו,
לא ביגלל חוסר־הכישרון
של עורכי־הדין, אלא בגלל העובדה,
שאף היא היתה צריכה
להיות ידועה לו, כי עדים
כאלה תמיד יעדיפו להיענש
בבית־מישפט רחמן של המדינה
על עדות־שקר או עדות־סו־תרת,
מאשר להיות צפויים לעונש
מידי חבריהם בשל הלשנה

אני מאמינה צי (ולנטין) היה
מוכן לעזור לפור, מבחינה חומרית,
אשר כנראה היה זקוק
לה ...עוד אני מאמינה כי תמורת
עזרה זו התכוון ולנטין
להשיג עדות־אמת, וכי לא הי-
תה מצידו כל כוונה להדיח עד
זה או עדים אחרים לעדות-
שקר. כאן הוא לא התייעץ
עם באי-כוחו, כפי שעשה
במיקרה של רונן, ולא זכה
לעצה, כי גם תמורת עדות-
אמת אין להציע או לתת תמורה
כלשהי. אני מקווה כי עכשיו
למד זאת, ואם גם עיתונאים
אחרים יקחו זאת לת-
שומת־ליבם, אולי לפחות יצא
מיקצועם נשכר.
...ולנטין אמנם השקיע עבו-
דת־נמלים במאמץ ארוך וסבלני,
ולא בלתי־מסוכן לעצמו,
לאסוף ראיות להוכחת העובדות
שקבע בכתבות ...כפי שהעיר
מר (גידעוו) סאמט (העורך
האחראי של הארץ) ,לא היה
מוכן ולנטין לזהות את המקורות
האלה (אנשי־מישטרה ש נתנו
לו את החומר) אפילו
בפניו, ואני מניחה שזו היתה
הסיבה שוולנטין עצמו לא הובא
להעיד בבית־המישפט ...על
סמך עדותו של מר סאמט, נראה
לי שאוכל לקבוע שאמנם
חשבו, לא רק מר סאמט אלא
גם ולנטין, כי העובדות שהוא
פירסם הן אמת ...אפילו אניח
לרגע כי בעת איסוף הראיות
נעלם מעיניו של ולנטין הקושי
של הבאת עדים להעיד, הרי
לפני פירסום הכתבות הועמד
על־כך בפירוש ובפרוטרוט על-
ידי סמי נחמיאס, אשר עימו
ניהל שיחות ארוכות בנושא הכתבות.

א בי. רחבוו ס

תייכים לדרגים השונים, ושנית,
אולי העיקר, הלשנה נחשבת
בחוגים אלה כעבירה חמורה,
אשר העובר אותה צפוי לעונש
חמור ומיידי. כיצד, אם כ!,
יכול היה לחשוב שאנשים, ש היה
להם קשר עם מיבצעים
פליליים שונים, יבואו ויודו
בכך במישפט אזרחי זה, ויתר
על כן עוד יפלילו את אלה
שוולנטין חושב אותם לראשי
האירגון? אינני חושבת שהוא
היה עד כדי-כך נאיבי. יותר
סביר לחשוב שהוא סמך על
אמנות החקירה של באי־כוחו,
וקיווה כי זו תועיל להוציא
את הדברים מן העדים על כור
ידידו
של בצלאל מיזרחי.
בפני השופטת הובאה הקלטת
שיחה ביו מיזרחי ומדי לבין
ח״ב אהוד אולמרט, אחרי ש־אולמרט
פירסם הצהרה בעניין
הפשע המאורגן, שהש
ניים
טענו כי היא מכוונת
נגדם. על השיחה אמרה השופטת

בין שהיה זה ביודעין ובין
מחמת שלא בירר את הפרטים,
גנדי בשיחה זו צייר תמונה
אידילית של הקאריירה הצבאית
של התובע (מיזרחי) ,שאינה
מתאימה למציאות כפי שהוכחה
בפני ...קריאת תמליל השיחה
...שיכנעה אותי שאמנם
איום השתמע מן הדברים ש נאמרו
שם על-ידי גנדי, ואשר
התובע (מיזרחי) הביע הסכמתו
איתם.

טיסונה, אד•
סגן־מנהל חברת ״וימפי״,
ידיד של אושרי ואהרוני, שהיה
מעורב בעיסקות-בשר
רבות :

בערך באותו זמן מינה לעצ מו
(ט )1קרוס (מי שהיה מנהל
וינזפי, שהסתבך עם טיסונה,
אושרי ואהרוני, נכנס לחובות
ונפטר) סגן־מנהל, את מר אלי
טיסונה, שאותו הכיר כבנו של
בעל־מיסעדה ברחוב דיזנגוף,
אשר הפיצה את וינזפי. מינוי
זד, לא הביא מזל לקרוס ...לי
נראה הסבר זה (של טיסונה)
דחוק ...בהשתלשלות, כפי ש קרתה,
רואה אני השתלטות ב אמצעים
בלתי-הוגנים ובלתי-
מקובלים במיסחר התקין, אשר
ננקטו על-ידי אהרוני, אושרי
ומשה (גיסו של מיזרחי) ,בהשתתפות
פעילה מצידו של
טיסונה, על עסק אשר, עד
שנוצר הקשר עימם, התנהל על
מי?מנוחות ובצורה מכובדת...
אין אני מוצאת מקום בתביעה
זו לדון בטענותיו של טיסונה
נגד ההאשמות שהועלו נגדו,
ואשר לדעתו גרמו לו עוול,
ולמישפחתו עגמת־נפש. אין
הוא צד לדיון שבפני. מסקנתי
לעניין התנהגותו בעניין וימפי
מבוססת במידה רבה על עדותו

כהו, מני
דובר חטיבת הפנתרים ה שחורים
בסיעת חד״ש בכנסת.
הורשע בעבר בנסיון להברחת
סם ונידון לשש שנות מאסר :

מני כהן עבר שלושה שלבים
בסיפורים שלו לגבי הקשר
שלו למעשה. בהודעה
שלו (במישטרה, אחרי שנעצר
בעניין הברחת הסם) סיפר את
פרטי המעשה ופירט את המעורבות
של כמה אנשים ש לקחו
בה חלק. באותו חלק,
הנוגע לו עצמו ולאיציק וצבי
הנ״ל (שניים שהיו מעורבים
בפרשה, שמותיהם בדויים),
הודה הוא במישפטו בחיפה.
בשלב השני, כאשר הואשם
עד הגנה ( 22 עד הגנה במיש-
פט הארץ אשר שמו נאסר
לפירסום) ,חזר בו מני כהן,
והכחיש את הקשר של הלה
לעניין. התעלה השלישי בשלב בעדותו בפני, כאשר העיד כי

אין הוא בכלל יודע כיצד
הגיע החשיש למכונית, וכביכול
היה מופתע כאשר אנשי
המכס גילו את הדבר.
מובן שעדותו של עד, הנו

בצורה כזאת, קשה להסתמך
עליה, לא רק לאותו עניין
שלגביו חזר בו וסתר עצמו
שלוש פעמים, אלא עדותו כולה
מוכתמת.

מי!רדוי. בצלאל
מסתבר שמילדות קשה היה
לו (למיזרחי) להסתגל למיס-
גרת קבוצתית קבועה. כפי
שראיתי אותו כאן, הוא בעל
אינטליגנציה טיבעית גבוהה
ואוהב להתבלט ...נראה לי, אי-
פוא, שרוח־ההתנדבות, שהביאה
אותו בגיל 16 וחצי לצבא,
היתה מהולה בלא מעט רוח-
הרפתקנות
אני מאמינה כי בעת הראיו-
נות שלו עם הפסיכולוג שבדק
את בקשת השיחרור שלו, אמנם
גילה סימני עצבנות — גם כיום
הוא מגלה סימנים כאלה —
אך יחד עם זאת מצא לנכון
לספר על עצמו דברים מפלילים,
אשר ידע לצפות שיובילו
לשיחרורו, ואם אין אלה דברים
נכונים, הרי לא בחל אז בשקר
כדי להשיג אותם.
...אין התובע (מיזרחי) מתכחש
לקשרי הידידות שהוא
מקיים מזה שנים עם (רחמים)
אהרוני ו(טוביה) אושרי. לחי-
פך, הוא אומר שלא ראה סי

אילו היה התובע אומר
דברים ברוח זו על קשריו עם
אושרי, ניחא. אבל הוא אומר:
״כלום לא ידעתי, אין לי מושג
מה זה סמים, לא יתכן
שלפני 25 שנה הזכרתי עישון
סמים כעילה לשיחרורי משרות
צבאי, לכן כעת יש לי בעייה
עם אושרי.״ ההגזמה הזאת בתיאור
התמימות שלו, כמו המאמץ
המפליג שהשקיע כדי
להוכיח כי שיחה בעניין ״הלבן״
— אם היתה — יתכן שהתייחסה
לריהוט בצבע זה —
הגזמה זו היא הנותנת לי יסוד
לחשוב שהוא ידע היטב את
המשמעות שמן הראוי ליחס ל שיחה
שהוא מקיים עם אושרי
ואחרוני בנושא של ״הלבן אשר
יצא לאחרונה״ ,והוא ״ממין
משובח.״
...התובע רחוק מלהיות

בית־המישפט (שדן בפרשת
חובו של בצלאל מיזרחי לסו־חרי־הבשר
האחים ימיני) קבע
כי גם התובע (מיזרחי) וגם
מנהל המלון (של מיזרחי) גיל
לוי, הצהירו הצהרות־שקר בתצהירים
שהוגשו לבית־המיש־פט
...נכון שהיה זה סיכסוך אזרחי,
אך אין צריך לומר ששבו־עת־שקר
בדיון אזרחי אינה
חמורה פחות מאשר בדיון
פלילי.

פור. מנשה
עד התביעה, שהובא פדי
להעיד שאבי ולנטין ניסה
לקנות בכסף עדויות מפלילות
נגד בצלאל מיזרחי :
את מנשה פור אני רואה
כדג־רקק בעולם הפשע ...בכלל,
כמו עדים רבים כאן, אין עד
זה בוחל באמירת שקר, כאשר
הוא חושב שזה מועיל, וכאן
יתכן ועשה זאת כדי להאדיר
חשיבות עצמו.

צרפ תי. מרדב•
ידידו הקרוב של בצלאל
מיזרחי, שעליו נכתב בסידרת
ב- הראשונה המאמרים
״הארץ״ ,פרי עטו של רן
כסלו, כי הוא ״האיש מיספר

נחמיאם. סמי

סמי מכחיש בתוקף עשיית

מעשה כזה (מסירת מידע מודיעיני
לעיתונות) ,ועל סמך
התרשמותי מאישיותו והש-
קפת־עולמו המיקצועית, אין לי
ספק באמיתות דבריו.

אחד במערכת אירגוני״הפשיעה
בארץ.״
השופטת בצטטה את דו״ח
מאיר שמגר:
אין בידינו ראיות, שמרדכי
צרפתי אכן שולט על תחומי
הפשיעה ...ידוע לנו כי ניסה
לא־אחת לנצל קשרים חברתיים,
אותם קשר עם עובדי־ציבור,
כדי להשיג הקלות או טובות-
הנאה, וכי מאידך קשרים לו
עם אנשים החשודים כעבריינים,
אך תיאור זה של עיסוקיו
והתחברויותיו עדיין לא הופך
אותו למולך בכיפה בעולם
הפשע או בחלקו ...נוכחתי
לדעת כי אכן יש אנשים
בחוגו המאמינים ביכולתו להש פיע
על רשויות השילטון. ..
בהתאם למידע שבידי, שואבת
האמונה הנ״ל במידה לא מעטה
מן הצורה שבה הציג מר
צרפתי עצמו את קשריו ואת
כוח־השתדלנות שלו.

רונן. אל•
באר. צ בי

בה לזנוח ידידים משכבר הימים,
כאשר הוא עצמו התקדם
ועלה לרמה חברתית וכלכלית
שפירה משלהם. לעומת זאת
כפר מכל וכל בקשרי-עסקים
עימם. כפירה זו איני מקבלת.
נכון שההוכחות לכך אינן רבות,
אבל לדעתי הן מספיקות כדי
להוביל למסקנה כי אמנם בכמה
הזדמנויות הוא קיים עם
כל אחד מהם קשרי-עסקים...
התובע (מיזרחי) העיד שרק
עכשיו, במישפט זה, למד כי
אושרי היה מעורב בפרשת
בית-לחם (פרשת הברחת סמים
גדולה) והורשע בגינה, ולכן ״יש
לו בעייה״ עם אושרי. אני
מאמינה כי אותה בעייה היתה
קיימת לו עוד קודם, ולא ראה
בכך הצדקה לנתק יחסים עימו.
אין, כמובן, חובה על אדם
לנתק יחסים עם ידיד שהורשע
בפלילים. אולי להיפך,
הידידות מחייבת לעזור לידיד
להשתקם אחרי שריצה את עונ

ח שד

רו הנ ש ט״ן. מיכה
עבריין, ידיד לשעבר של
בצלאל מיזרחי, אשר נתפס
כאשר ניסה לסחוט ממנו
מיליון לירות:
התרשמתי מעדותו של פפה
בפני כי זהו איש אשר השבו
כאלה
היו אמורים להיות מושקעים.
באותה חנות. ואמנם,
קשה להאמין, שאיש כמו צל-
ניק, מייד כשבא לנידיורק,
ימצא מלווים שילוו לו כ30-
אלף דולר להשקעה בעסק זה.
סיפורו.של שאולי בדבר הסכמתו
לעסוק בתיווך הזה בין
שני אנשים, אשד אחד מהם עברפליכבעל היה
מוכר לו
לי עשיר, והשני לא היה מוכר
לו כלל, לא שיכנע אותי שהוא
פעל כאן אך ורק מתוך מנילעזור
בשיקומו
עים של רצון
של אסיר משוחרר. יותר סביר
עה אין לה משמעות עבורו.
לחשוב שהיה לו אינטרס יותר
הוא תמיד יאמר את אותם דבממשי
בעסקים שבין שני האנרים
אשר בעת אמירתם נראים
שים הנ״ל, אך מחוסר הוכחות
לו יעילים ביותר למען עצמו,
לא אוכל, כמובן, לקבוע דבר
ובכך הוא מודה (כשאמל) :
בנידון זה.
״אז מה? אסור לשקר? יש בן
אדם שלא משקר?״

ש פי ר א. מו 1יה

לשעבר קציו״המודיעין הראשי
של המישטרה :

ו הו רשע

רונן, אי-אפשר לסמוך עליו,
ואיני מאמינה לו כי קרה כדבר
הזה.

ב ע בי
רות
מיומה, הקשורות בהברחת
בסף מדרום־אפריקה וב-
נסיון למכור מטילי״זהב מזו-
ייפים :
פאר הוא איש חמקמק וחלקלק.
הוא השתדל שלא למסור
לבית־המישפט יותר מן המינימום
אשר ידע שאפשר להו
כיח
נגדו, ויותר מן האמור
לעיל לא הצליחה ההגנה (הארץ)
להוכיח.

מיסעדן תל-אביב, שטען בעדותו
כי הוצע לו שוחד כדי
שיעיד נגד בצלאל מיזרחי :

אני

לשעבר כתב לענייני פלילים
של ״מעריב״ ,שהעיד על איום
או איום מרומז של בצלאל
מיזרחי כלפיו :
עדותו של אבי רז היתה
מאד לא-ברורה ...לא אוכל לק
בוע
מדוע, בעדותו בבית־המישפט,
מסר אבי רז את הדברים
בצורה מעורפלת שכזאת.
האם באמת לא זכר אותם
ביתר דיוק, או שמא פחד
למסרם?

הוא גבר חסון ונאה ויהיר,

שאודי. רפי

ובעל ביטחון עצמי מופגן. נכותו,
אשר מקורה לא נודע לי,
לא השאירה סימנים הנראים
לעין ...כפי שהכרתי את רונן
הוא מוכן, ללא נקיפות מצפון,
לשקר לעת הצורך. אם נותר
ספק בליבי שמא היתר, כאן
קנוניה לייצר עדות לרעת ההגנה,
הרי שלפחות השתכנעתי
ללא ספק כי סיפורו של

סוחר מכוניות, אחד הבעלים
של עיר־המכוניות בהרצליה,
ומי שעמד בקשרים עם
בצלאל מיזרחי בעניין בניית
קאונטרי קלוב ברמת-השרון.
שפירא היה היחיד מכל ידידי
מיזרחי שלא החמיץ אף ישיבת
אחת בבית״המישפט :
עלי לציין שפרט לעניין
אחד, שבו התרשמתי ששפירא
מנסה להסתיר עובדות (עניין
רכישת המכונית מראש מועצת
רמת השרון) ,קיבלתי רושם טוב
מגילוי־הלב אשר בו מספר

בעל מיסעדות ומועדונים ב-
תל־אביב, העיד על פרשת העבריין
דויד צלניק (המוזכר
ביחד עם שאולי ב״מיסמך
ה11 בעדותו טען כי שימש
כבורר בסיכסון כספי בין
צלניק לשותפו האמריקאי ב-
סופרמרקרט בניו־יורק, יהודי
בשם שקולניק :
הנתבעים (הארץ) טוענים כי
כל התערבותו של שאולי בפירוק
העסקים שבין צלניק ל־שקולניק
לא התייחסה באמת
לעניין של סופרמרקט, אלא ל־עיסקה
של הברחת־סמים, אשר
לא עלתה יפה. זאת, כמובן, לא
יכלה להוכיח, ושאולי מכחיש
דבר זה בתוקף. הוא עומד על-
כך שאמנם ראה בגיו־יורק את
הסופרמרקט. אני מאמינה ש אמנם
היתר, קיימת חנות כזאת,
אלא שייתכן מאד שבמסווה של
חנות, התנהלו עסקים לא־חו־קיים,
או שהרווחים מעסקים

שפירא את כל העובדות, שמהן
הסקתי את מסקנותי.

ע די בפדל
אפילו היו בידי הנתבעים
(חארץ) הודעות שמסרו עדים
מחוץ לכתלי בית־המישפט, ב־מיקרים
רבים סירבו העדים לחזור
על הדברים בשבועה —
הן אם זה היה מחשש להפליל
עצמם או מחשש נקמתם של
אחרים, שעלולים היו להיות
מופללים. לא מעט פחד ראיתי
בעיניהם של חלק מהעדים
שבאו להעיד, ולא מעט שקרים
נאמרו כאן בשבועה, ללא
היסום, ולעיתים אף בשחצנות
מתרברבת. מיספר ניכר של
עדים לא נאות להעיד כלל, עד
שלא הובטח להם חיסוי־שמם
מפירסום, באשר לטענתם,
עצם הזכרת שמם, בהקשר לפרשות
הנדונות כאן, עלול
לפגוע בהם מבחינה מישפחתית,
חברתית או עיסקית.

חברית
תקח את הילד׳
לחסם ב•! כוכבים
שלח ישבח 1ל שלם

העניקו לילדים חוויה בלתי נשכחת. בואו לחללית הענקית שנחתה זה עתה
במאירלנד. שבו במושבי האסטרונאוטים והמריאו למסע הרפתקאות
מקסים בין כוכבים. רעש המנועים, הקולות הקוסמיים ברקע, מראות הירח
ומלחמות הכוכבים המוקרנים בעת הטיסה וטלטול החללית מעניקים
לילדים תחושת חוויה יחידה מסוגה של טיסה אמיתית בחלל.
החללית ש״משגעת״ את ילדי ארה״ב -ממריאה עכשיו גם ממאירלנד.
...ולאחר שתנחתו מחכים לכם במאירלנד עוד מתקני שעשועים רבים.
לקינוח תוכלו לבקר במוזיאון השעווה ולעלות במעלית הזכוכית למצפה
שלום -הגבוה ביותר בארץ.
העניקו לילדים יום של כיף ובילויים במאירלנד.

השתשותים בבל-בו
שעות ה פ תי ח ה:

בימים א׳ -ה׳ 21.00-9.00־; ביום י׳ 14.00-9.00
במוצאי־שבת מצאת השבת עד 10.00 בלילה

ערב ביקורו שד הנוי קיסינג!,־ באוץ, חושו חוקו אגגד* את מעשיו
וטוען: זהו איש מסוכן, ציני, רמאי, רצחני ומונה שיגעוו־גודות
יחד עם זאת גילה הנסיך סיהנוק גם כישורים פוליטיים
מצויינים, קסם אישי, מרץ רב ואינטליגנציה. מטרתו העיקרית
היתד, קיום שלומה ועצמאותה של קמבודיה מול
שכנותיה.

ף* ישראלים. רגילים לראות בהנרי קיסינג׳ר מישהו
׳ 1 1כימעט ״משלנו״ .יקה קצת אכסנטרי, אנושי מאד
ביוהרה שלו, המהולה גם בחוש־הומור, במעין פיזור־נפש
פרופסור, חביב, דמות שיכלה בקלות לפסוע מעדנות
ברחובותיה הנאים של שכונת רחביה הירושלמית, בשבת
אחרי־הצהריים, ולרטון בגרמנית על הנימוסים הפגומים.
בעיני שוחרי-השלום היה קיסינג׳ר גם גורם מסייע
חשוב לעניין השלום, מחזיר שבויים, כופה הסכמי־ביגיים,
טס ללא־לאות בין בירות המרחב, מזיל דמעות בנמל־התעופה
בן־גוריון על גורל ישראל.
קיסינג׳ר היה מטרה להפגנות השוביניסטים של חרות
וגוש־אמונים. לכן היה, כמובן, מוקד טבעי לאהדת מחנה-
השלום. בהקשר הישראלי אין כל סיבה להתחרט על יחס
זה, ולכן אפילו אני התחלחלתי למראה ציור־השער בגליון
השבועון נידסטייססמן, ביטאון השמאל המתון בבריטניה,
מה־ 15 במאי.
דמותו המוכרת של הנרי קיסינג׳ר מצויירת כשהיא
טובלת בים של דם, בידו מאכלת מאדימה והבעת פניו
כשל רוצח אחוז טירוף.
״קמבודיה — לא שגיאה אלא פשע״ נאמר בכותרת-
המישנה, ומתחתיה, באותיות שחורות בולטות :״הנרי
קיסינג׳ר — האמת!״
התקפה בוטה כזאת בעיתון רציני עד-אימה, הרחוק
מכל סנסציונליזם, מעוררת סקרנות מוצדקת. אבל מעבר
לסקרנות יש עניין מייוחד ברקע ובסיפור פרשת קמבודיה
— סיפור השמדתה של ארץ אחת תוך כדי מילחמה
באירגון־שיחרור בארץ־אחרת. הדבר דומה באורח מחריד
ללבנון.

הלקחים מסיפור קמבודיה הם חשוכים לא
רק לצורך דה־מיסטיפיקציה של דמויות ושל
מעצמות גדולות. התוצאות המרות של *מימוש
ככוח וכאמצעי-הונאה, אפילו מתוחכמים, מן
נסיך ומנצח-ג׳אז
ף* קמכודיה, שגודלה הוא בערך כשל אנגליה ווילס,
י חיו חמישה מיליון אנשים ברמת חיים גבוהה, במושגים
אסיאתיים. זוהי ארץ ירוקה ושלווה, אבל תלויה
בשיטה מורכבת של השקייה וטיפוח. על הנשיא סיהנוק
הוטלה המשימה הקשה לשמור על האיזון בין מקורות־המים
והאדמה הפוריה, ולנווט את מדינתו הקטנה במרחב-
המחייה שבין ויאט־נאם ותאילנד החזקות.
סיהנוק, שזכה בעצמאות משילטון צרפת, היה נחוש־החלטה
לקיים מדיניות של ״ניטרליות קיצונית״ בין
השכנות היריבות, וגם בין המעצבות הגדולות -־ ארצות-
הברית, ברית־המועצות וסין.
אמריקה גילתה תמיד חשדנות רבה כלפי קמבודיה.
חוסר-סבלנותה כלפי סיהנוק גבר ככל שגברה מעורבותה
בוויאט־נאם בשנות ה־60׳ .הצפון־ויאט־נאמים ניצלו שטחים
במיזרח קמבודיה לנתיבי אספקה לכוחותיהם בדרום. הם
בנו לעצמם מין כיסי־מיקלט מפני העוצמה האמריקאית.
לסיהנוק לא היתה כל אפשרות של ממש למנוע שימוש
כזה באדמת קמבודיה, והוא עצם עין.

קיסינג׳ר על שער ״ניו סטייטסמן״
דמיון מצה״ל למיבצע־ליטאני

הראוי שיעמדו לנגד עינינו. הם אקטואליים
גם דגכי ישראל.

חרף התבוסות והקשיים בוויאט־נאם, סירב הנשיא
לינדון ג׳ונסון להיגרר להתקפה על קמבודיה הניטרלית.
הוא היה עד להשלכות הבינלאומיות, ולסערה שתתעורר
בתוך ארצות־הברית אם יילד בדרך מפוקפקת כזו, ודחה
את כל הלחצים הניציים בתוך הצבא בעניין זה,
סיוע לקיצוניים
יאוריית המטורף בפוליטיקה — כך מכתיר הו
ניו סטייטסמן את סידרת־המאמרים, המטפלת בפרשת
קיסינג׳ר וקמבודיה. היא מוכרת לנו היטב במרחב, אפילו
מפרשת ״המטורף התורן״ שהיה יורה מפעם לפעם בירושלים.
אבל
כאן מדובר בנשיא ארצות־הברית, ריצ׳ארד
ניכסון, וביד-ימינו, ד,נרי קיסינג׳ר, שניסו להמחיש לאויביהם
בווייט־נאם שהם מסוגלים לפעולות בלתי־רציונליות
למען הניצחון, אפילו אם מדובר בהשמדת עם שלם
בהפצצות רצחניות.
המוניטין שיצאו לקיסינג׳ר, כמדינאי בעל שיעור-
קומה היסטורי, חתן פרס־נובל לשלום, הפכו אותו דמות
אגדתית־כימעט בעולם כולו. עתה יצא סופר אנגלי צעיר,
ויליאם שאוקרום, לנגח את אגדת קיסינג׳ר בסיפרו החדש
אירוע צדדי. שאוקרוס משתמש במיסמכים שנחשפו באר-
צות־הברית, באמצעות החוק החדש לחופש־מידע, כדי
להוקיע את מעשי קיסינג׳ר וניכסון בקמבודיה הניטרלית.
אירוע צדדי היה השם שהם עצמם העניקו למיבצע, ובכך
חשפו את הבוז העמוק שרחשו לאומה שתקפו במיבצע-
ההפצצה הרצחני והמקיף ביותר בהיסטוריה עקובת־הדמים
של התקפות מהאוויר.
קיסינג׳ר עיצב את המדיניות להפצצת קמבודיה על
האשליה שבכך ינחית מכת־מוות על הוויאט-קונג ועל
צפון ויאט-נאם. הוא ביצע את תוכניתו תוך הונאת
הקונגרס, ותוך כדי הארכת המילחמה שעליה הכריז
בציבור שהיא ״עומדת להסתיים״.

כדי לשמור על ההפצצה האדירה של קמבודיה,
חתרו הבית־הלכן וקיסינג׳ר תחת מיפ־קדת
חיל-האוויר, עקפו את בל הצינורות המקובלים,
ובכך הוכיחו ששום עיקרץ מוסרי או
ליגלי לא היה נר לרגליהם.

כדאי לציין, עבור הקורא התמים, שלא מדובר בקמבודיה
של, חמר דוד הרצחני, אלא במדינה ניטרלית, בהנ הגת
הנסיך סיהנוק. ויליאם שאוקרוס מוכיח, שההפצצות
סייעו לחמר ח ד להשתלט על קמבודיה בעיקבות הדמורליזציה
והחורבן שהמיטו על ארץ זו.
בתחילת שנות ה־70׳ היתה קמבודיה, תחת שילטונו
של הנסיך סיהנוק, ארץ שלווה־יחסית באיזור שסוע-
קרבות.

המפקדים הצבאיים האמריקאיים שיכנעו את
עצמם, שעד אדמת קמבודיה מצויירת מיפקדות
רכות־עוצמה של הצכא הצפון־ויאט־נאמי. השמדת
מיפקדות אלה, טענו מפקדי הצכא, ישימו
קץ לכל קשייהם כמילחמת ויאט־נאם. היתה
זאת אשדייה גמורה.

ת אוריי ת
הטירוף

קיסינג׳ר והנשיא פורד כבריחה מוויאט-נאם•
מוטה גור היה יותר כן
ויליאם שאוקרום אינו יוצר אידיאליזציה של החברה
שהושמדה.
קמבודיה לא היתר. דמוקרטיה. סיהגוק נהג במדינה,
שבה שלט מ־ 1941 עד 1970 כשליט פיאודלי לכל דבר.
הוא היה נסיך, ראש־מדינה, ראש־ממשלה, נשיא התנועה
המדינית העיקרית, וגם מנצח תיזמורת ג׳אז, עורך־עיתון,
במאי־סרטים ומהמר מושבע. הוא ניסה לאחד ולגלם בעצם
אישיותו אלמנטים בודהיסטיים, סוציאליסטיים ואפילו
דמוקרטיים, אך גילה חוסר־סבלנות לביקורת, ונאומיו היו
מוזרים, ולעתים מעורפלים, בסיגנון המייוחד לו.
* קאריקטורה של הובלו?! בנידיורק טיימס.

אסונה יטל קמבודיה, בחר הגנרל קרייטון אברמס
* לפנות לוושינגטון בבקשה לתקוף את קמבודיה בפברואר
,1969 חודש אחרי שניכסון הושבע כנשיא. הבקשה
הועברה להנרי קיסינג׳ר, הנשיא החדש של המועצה־לביטחון־לאומי.
רבים
תמהו כיצד מינה ניכסון את קיסינג׳ר, שתקף
אותו נמרצות בעבר, לתפקיד כה חשוב. אבל מיסמכים
והקלטות, שהתגלו מאוחר יותר, חשפו את עי^חקו הדו־פרצופי
של קיסינג׳ר, שגינה לא פעם את ניכסון מאחורי
גבו, אבל החניף לו ללא־הרף בפניו. קיסינג׳ר העמיד
את המועצה־לביטחון־לאומי לשירות הנשיא, שתמיד התעניין
בנושאי־חוץ יותר מאשר בבעיות־פנים.
קיסינג׳ר הצליח לנטרל את המועצה מכל פיקוח,
וביכלל זה של שר־ההגנה ושר-החוץ. הוא הפך מקור
המידע העיקרי של הנשיא, וגם מווסת ההחלטות וההב־רעות
של הרשות המבצעת. לא רק כוחו הריכוזי וכישרו־נותיו
של קיסינג׳ר הועמדו לרשות הנשיא, אלא גם
האידיאולוגיה הפסימית, שבה דגלו ניכסון וקיסינג׳ר
כאחד. היתד, להם התחושה שהסובייטים הם בעלייה
מתמדת, תודות לחוסנם המוסרי וליכולתם להחליט ללא
עכבות של דעת־הקהל ומוסדות נבחרים. שיטות קבלת-
ההחלטות באמריקה לא היו מתאימות לעימות עם הסובייטים,
חרף הכוח הצבאי האדיר שעמד לרשותו של הבית־הלבן
.״עלינו לנהוג כמעצמת־על,״ גרסו ניכסון וקיסינג׳ר.
הכוונה היתה להיפטר מכל העכבות וההיסוסים שמקורם
במישטר דמוקרטי, או באידיאולוגיה ליברלית .״חשוב
להמחיש לסובייטים שאנו מסוגלים לפעולות תקיפות
ואי־רציונליות,״ הטעים ניכסון.

הסברו לגוב הולדמן, אדריכל פרשתדוטר
גייט, הוא מאלף במייוחד :״אני קורא לזה
תיאוריית המטורף, ברב.
״הגעתי לנקודה שבה אעשה כל דבר, כדי להחיש
את סופה של מילחמת ויאט־נאם. אני אדליף להם שניכסון
מסוגל לכל, מרוב טירוף אנטי-קומוניסטי. קשה לרסן
(המשך בעמוד )46

יי ט ״ ף
אישיות בכירה
תאלץ להתפטר
אישיות ככירה כיותר תאלץ להתפטר
כיטכועות הקרוכיס.
אותה אייטיות תתפטר, כדי שמעשים
כלתיייחוקיים שלה, עוד מהתקופה לפני
שנכחדה לתפקידה הרם, לא יניעו לידיעת
הציכור.

השופט התפטר
טנהייל.
א כ כית־הדין הצכאי, שדן כערכאה
הראשונה את הקצין שרצח, שמיים כעת
מיכצע ליטאני, מתפטר כימים אלה
מצה ״ל.
התפטרותו של הקצין־המישפטן כאה
כמחאה על־כך שהרמטכ״ל המתיק את
עונשו של הקצין.

איידברג תרום לחדות
המיליונר שאול אייזנברג, אשר רכש בשבוע שעבר
את בנק הספנות, יתרום כספים ניכרים לתנועת־החרות.

הכנה
כעניין זה הושגה כשיחה שקיים
אייזנכרג עם ראש־הממשלה, מנחם כנין.

הפשר פישפט
פיירח ־ בספ קי
ידידיו של בצלאל מיזרחי מייעצים לו שלא
להמשיך במישפט. לעצתם, על מיזרחי להודיע עתה
כי מאחר ולא הגיש את המישפט לשם רווח כספי,
אלא רק כדי לזכות בטיהור שמו, הוא מוותר על
המשך המישפט.

לפי דעת ידידיו של מיזרחי, יימנעו כדרר
זו ממיזרחי שני סיכונים שכהמשך
המשפט. האחד: שהחקירה והעדים לנכי
שמו הטום של מיזרחי לפני פירסום
הכתכות כ״יהארץ״ ,עלולים להיות כלתי
נעימים לו: והשני: שהשופטת עשוייה
לפצות את מיזרחי כסכום סימלי כילכד,
שיהוו לגביו סטירת־לחי ציכורית.

מהנהלת מלון ״הילטון״ נמסר כי חברי־כנסת
רכים נמנעים מלשלם את השכונות
המיזנון •טלהם כמשך שכועות וחודשים.

עורכי־הדין של יצחק מוריץ, שכו היה
שר־המישפטים שמואל תמיר דדטותף
הככיר, עד שהצטרף לממשלה.

בשיא החובות מחזיקה סיעת היחיד של גידעון
האוזנר מל״ע. חובות הל״ע למיזנון הכנסת לא
שולמו במשך למעלה מחצי שנה.

,.הידטון״ יתבע

ברז^ני

את הממשלה

״היה הפפבייל

מלון ״הילטוך כירושלים עומד להגיש
תכיעה אזרחית נגד ועדת־השרים לענייני
סמלים וטכסים, שכראשה עומד השר יצחל
מודעי.

נכרו סיכוייו של מפקד מישמר הגכול,
צכי (״צכיקה״) כר (ברזאני) ,להיות
המפכ״ל הכא של המישטרה.
שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג, החליט למנות איש־מישטרה
לתפקיד המפכ״ל, ולא להביא אדם מבחוץ.
בעיקבות לחץ מקורבו של בורג, מנכ״ל מישרד־הפנים
חיים קוברסקי, כימעט מובטח התפקיד
לברזאני.

שמיר ם לשציראנסקי יושב־ראש הכנסת, יצחק שמיר, מנע
מה״כ הליכוד דכ שילנסקי לערוך הפגנה
פימלית כמיזנון הכנסת, למען אנאטולי
שצ׳ראנסקי.
שילנסקי, בתיאום עם אשתו של שצ׳ראנסקי,
תיכנן להגיש במיזנון הכנסת, ביום הרביעי השבוע,
מרק דלוח, כמו המרק שהוא מזונו של שצ׳ראנסקי
בכלא. שמיר סירב לאפשר לשילנסקי להכניס צלם
למיזנון הכנסת, ובעיקבות זאת ביטל שילנסקי
את הפגנתו במיזנון, משום שלטענתו :״אם לא
יהיה צלם, אף אחד מהח״כים לא יבוא.״
במקום זאת יציב שילנסקי שולחן סימלי, בכניסה
למיזנון ועליו סיר מרק. במיסדרון מרשה שמיר
לשילנסקי לצלם.

ח!נ מיליארד
תמורת האיצטדיון
כיוזמת ח״כ מנחם פרוש הזמין ראש־הממשלה,
מנחם כגין, את ראש עיריית
ירויטלים, טדי קולק, כדי להשפיע עליו
לכטל את הקמת האיצטדיון כשועפט.
עוד לפני הפגישה דאג קולק להודיע לראש־הממשלה
דרישתו לביטול האיצטדיון: חצי מיליארד לירות,
לשם רכישת קרקע במקום אחר, כדי להקים עליו
את האיצטדיון. כאשר שמע זאת ראש־הממשלה,
הוא ביטל את הפגישה עם קולק.

דמי ש דד עורפי־דין
אחד מבכירי השופטים עומד להתפטר בקרוב מכם
השיפוט, ולהצטרף לאחד ממישרדי עורכי־הדין
הגדולים בתל־אביב.

השופט שיתפטר ייכנס כשותף כמישרד

הסירה וג ד
אישים בירו שלים

החלפת לין

כין היתר ייחקרו חריגות־כנייה מאושרות
שניתנו למימון לוי, והטכות שהעניק
לוי לאישים שונים תמורת טיפולם כעניינו.

חייבים חייבים
חצי מיליון
חברי הכנסת ויועציהם חייבים למיזנון־הכנסת
סכום של חצי מיליון לירות.

יוהארץ״ י שלם
600 אלף
״האיץ׳׳ ייאלץ לשלם לבצלאל מיז•
רחי סכום של כ־ססס אלף לירות, עוד
לפני שייקכע גופה הפיצוי — אם
ככלל — אשר יהיה על העיתון לשלם
למיזרחי כיגלל הוצאת הדיפה.
מילבד הסכום של 50צ אלף לירות
עור•
כשכר־טירחת השופטת שפסקה

מו ט

350 אלף לירות, מהם כ־05צ אלף
לירות אגרת כית־מישפט על תכיעה
כם ך 10 מיליון, והיתרה עכור הוצאות
של העתקת פרוטוקולים והוצאות
שונות.
פרקליטיו של מיזרחי ככר שיגרו
דרישה ככתב ל״הארץ״ ,להשליש בידם
את הסכום מייד.

חקירה מסועפת
בנאות סיף
המישטרה הקימה צוות מייוחד לחקור את פרשת
המאבק בין מתיישבי נאוודסיני ואוהדיהם לבין
חיילי צה״ל, בפרשת גן־הירק.

הצוות, אשר כראשו עומד רב־פקד דן
גולן, חקר ככר עשרות עדים, וריכז חומר
מצולם ומתועד רכ. הוא עומד להגיש
את מסקנותיו ליועץ המישפטי כימים
הקרוכים.

שופט יצטרף

ארליך שוקל

מישטרת ירושלים פתחה בחקירה לגילוי טובות־הנאה
שקיבל הקבלן שימעון (״מימון״) לוי מאישים שונים
בירושלים, בעיקבות התערבות אישים שונים
במישרדים הממשלתיים והעירוניים.

מהות התביעה היא כספית. הילטון טוען כי עדיין
לא קיבל את דמי הארוחה שערך, בהזמנת
הוועדה, לנשיא ארצות־הברית, ג׳ימי קארטר.
הסעודה החגיגית נערכה לכבוד קארטר במישכן
הכנסת לפני כמה חודשים.

שר״האוצר שימחה ארליך שוקל
את 1החלפתו של הממונה על הכנסות
המדינה, אוריאל לין. ארליך כועס על .
לין, על שהיה היחידי שהדליף פרטים
מכנס ערד.
כאשר נודעה כוונתו זו של ארליך,
החל לין שולח אליו שתדלנים, כדי
להסיר את רוע הגזירה. כץ היתר
התכקשו עסקנים של המיפלגה הלי־כרלית
להשפיע על ארליך שלא לפטר
את לין, וכן התכקשו עיתונאים אחדים,
המקורבים לשר־האוצר, להשפיע
עליו לסלוח ללין.
כתחילת חשכוע נפגש לין עם סגד
שר־־האוצר, יחזקאל פלומץ, כעניין
זה, אולם פלומץ נמנע מלהבטיח ללץ
דכר.

תותר סויה
בר מוור אדום
מומחי מישרד־התחבורה בוחנים עתה את ההצעה
להתיר פניית רכב ימינה ברמזור, גם כאשר ברמזור
דולק אור אדום.

אפשרות זו מונהגת ככמה ארצות כעולם,
ושם התכרר כי אינה מהווה סכנה.
מילבד ההיבטים הבטיחותיים בהצעה, בודקים
מומחי המישרד גם את ההיבטים התקציביים שלה.
אם אמנם יוחלט על־כך, יהיה צורך להרכיב בכל
צומת רמזורים צהובים מהבהבים, ולהתקין שילוט
מתאים למכוניות ולהולכי־הרגל.

דן מרגלית
בשיחות שניהלו אנשי קואליציה ואנשי המפד״ל
עם שר־החינוך, זבולון המר, ניסו הללו לשכנעו
לוותר על מועמדות כתב הארץ, דן מרגלית, לתפקיד
מנהל הטלוויזיה, ותמורת זאת הבטיחו להשיג
הסכמה נרחבת להדחת ארנון צוקרמן.

הועלו ־שמות אחדים של מועמדים
חדשים, והמר לא פסל את ההצעה, אם כי
כיקש שהות לדון על כך.

תיקון טעות ז בעמוד 32 של גליון זה נאמר
בטעות כי הקבלן בצלאל מיזרחי מופיע בתצלום לצד
אשתו, שולמית. למעשה מופיע בצלאל מיזרחי בתמונה
זו לצד בתו של מרדכי (״מנטש״) צרפתי.

׳במדינה העם עיניים להם ולא ירא*

שלושה ראשי־ממשלות
ביקשו מבגין לפקוח
את עיניו — לשווא
פיתגם סיני עתיק אומר :״אם אדם
אחד אומר לך שאתה שיכור, צחק. אם
אדם שני אומר לך שאתה שיכור, בדוק
את עצמך. אם אדם שלישי אומר לך שאתה
שיכור, לך לישון!״
דבר כזה קרה השבוע למנחם בגין.

אינה מסוגלת להכריח את ישראל לסגת
משטחים המייועדים להפוך המולדת ל-
לפלסטינים, הם יכולים רק להניח שאר־צות־הבריוז
מוכנה להשלים עם כיבוש
ישראלי מתמשך.״
לאחר מכן, בצורה מפורשת עוד יותר,
כאשר נשאל אם סעודיה מוכנה להגדיל
את תפוקת־הנפט שלה, השיב תחילה בחיוך,
ואחר־כך הציג שני תנאים מפורשים
:״ראשית, צימצום הצריכה שלכם,
ושנית, פיתרון כולל למשבר המיזרח התיכון,
ובראש וראשונה פיתרון לעם הפלסטיני,
אשר יאושו גובר והולך.״
את הידיעה קראו מיליוני אמריקאים
בשעה שריכבם מושבת במוסך מחוסר

קאנצלר קרייסקי ויאפר עראפאת במסיכת־עיתונאים בווינה
״רק ישראל אינה מבינה...״

ראש־ממשלה בגין בוועידה דדיץ בטרור הבינלאומי
״רק עיוור אי נו רואה...״

שלושה אנשים אמרו שהוא עיוור. ושלושתם
היו ראשי־ממשלות.
3ראשי־ממשלות. הראשון היה
דאש־הממשלה לשעבר של הולנד הידידותית,
יום ואן־דר-אויל.
הוא הוזמן לארץ כדי להשתתף בוועידה
עולמית על הטרור, שכונסה ביוזמת
הממשלה. הוא נתקל בבגין, והיו ביניהם
״חילופי־דברים קשים״ ,כדברי ההולנדי.
בין השאר אמר לבגין :״צריך להיות
עיוור כדי שלא לראות שעל ישראל להכיר
באש״ף, וכי אש״ף אינו רק קבוצה טרו-
ריסטית.״

נראה כי בגין לא התרשם. הוא החליט
להמשיך בעיוורונו.
מם׳ 2ומס 3 ,היו ראש־הממשלה לשעבר
של גרמניה הידידותית, וילי בראנד, חתן
פרס־נובל לשלום ולוחם אנטי-נאצי ותיק,
ובדונו קרייסקי, ראש־הממשלה האוסטרי,
שנבחר זה עתה מחדש.
הם עשו מעשה שהסעיר את בגין וגרד
ריו, ובראשם ״ראש האופוזיציה״ שימעון
פרם (ראה להלן) .תוכן המעשה: תזכורת
לממשלת ישראל כי בלי אש״ף לא יתכן
שלום במרחב.
אולטימטום סעודי. אם לא היה די
בשלושה ראשי־ממשלות, הרי בא גם אדם
רביעי. הוא חשוב מכל ראש־ממשלה בעולם,
כי הוא מייצג מעצמת־על שכוחה גדל
מדי יום.
בראיון שהעביר חלחלה קרה במיסדרד
נות וושינגטון, דיבר השייח׳ אחמד זקי
ימאני על משבר־הנפט בעולם. הוא תיאר
בקור־רוח את המחסור העומד להחריף,
ושיש בו סכנה לרמת־המחייה של מאות
מיליוני בני־אדם.
ימאני הזכיר את האפשרות שחבלני-
אש״ף יטביעו מיכלית־ענק כדי לסתום את
מיצר הורמה, הסוגר מדרום את המיפרץ
הפרסי, בין איראן ועומאן. במיצר זה עוברים
בכל יום 20 מיליון חביות נפט מסעודיה,
עיראק ואיראן. זהו חלק עצום
מן התצרוכת העולמית. גם בסיוטי-לילה
מרים, חוזים מדינאי העולם עכשיו רק
מחסור של 4מיליון חביות ביום בעולם.
אחרי שהעלה אפשרות מבהילה זו, הגיש
ימאני לארצות־הברית דבר הנראה כאול טימטום
:״איני סבור כי אתם יכולים
לצפות לשיתוף־פעולה מצד הערבים, כל
העולם הזה 2184

עוד אין לכך תמריץ מדיני. כאשד הערבים
רואים שארצות-הברית אינה רוצה או
דלק, או בשעה שעמדו במשך כמה שעות
בתור, כדי למלא את מיכל-המכונית.
מיהו טרוריסט? מול הקונסנזוס
העולמי הגובר, התובע את שיתוף אש״ף
בתהליך המדיני, כדי להגיע לפיתרון אשר
יכלול מדינה פלסטינית, עומדת ממשלת
ישראל ועוצמת את עיניה בהחלטה נחושה.
במסע המתמשך של שטיפת־מוח־עצמית,

כונס בירושלים הכנס לדיון בטרור העולמי.
הוא נועד, כמובן, להכתים את אש״ף
כאירגון טרוריסטי, ולהצדיק את התנגדות
הממשלה לכל מגע עם אש״ף —
שהיה עלול להביא לנסיגה מן הגדה והרצועה.
אולם
גם יוזמה זו התנקמה בבעליה.
אמנם, הממשלה הצליחה להביא לארץ אוסף
מרשים של שכירי־תעמולה ישרא ליים
ומידגם מייצג ממחסן־הגרוטאות של
הימין העולמי, כמו הסנטור הנרי ג׳קסון.
אל אלה הצטרף הבדרן האינטלקטואלי הבינלאומי,
הנרי קיסינג׳ר, שהציג קארי-
קטורה פאתטית של מדינאי פושט־רגל
המעמיד פנים כאילו הוא חשוב.
אך כנס הטרור הביך את משתתפיו
בעלי הרצון הטוב, כאשר בירך אותם
מנחם בגין, וכאשר בין אורחי הכבוד בלטו
ראשי אצ״ל ולח״י .״מה ההבדל בין
אירגוני־ר,מחתרת בארץ־ישראל של המנדאט
ובין אירגוני אש״ף היום?״ רצו לדעת
המשתתפים האקדמאיים, הרגילים לחשוב
במושגים אובייקטיביים. בגין ניסה להשיב,
אך דבריו עוררו רק גיחוך בין אנשי-
המדע הרציניים. כך שירת הכנס את המטרה
ההפוכה: הוא הזכיר לרבים כי גם
עצמאות ישראל הושגה אחרי מערכה עקד
בה־מדם, שלא חסרו בה סממני־היכר של
טרור.
סיכם את השבוע פרופסור אמריקאי,
שבא לכנס, ושהשתזף ליד הבריכה של
הילטון :״אם מנחם בגין הוא כיום ראש־ממשלה
שומר־חוק בישראל, מדוע לא יהיה
מחר גם יאסר עראפאת ראש־ממשלה שו-
מריחוק בפלסטין?״

אל שר המנישפטים
כל נ סיון לפגוע בשבועון ״ ה עול ם הז ה״ יתקלבהת נגדות
ם של שוחרי חופש הבי טוי, ה ד מו ק ר טי ה
וה שלו ם בי שראל
לא א ת צלילות הדעת ה מ בק ש ת לשים קץ ל אי ב ה
ולמלחמה צריך להע מיד לדין
כי אםאתהמ תנ פ לי ם לזכויו ת העם הפלס טיני
ו הפר טהפלס טיני.
פרופ׳ ע. א .סימון
א.ב. יהושע
אורי ליפשיץ
נתן ילין־מור
פרופ׳ חיים דרין־דרבקין אבי כהן
אברהם מור
עמוס קינן
יגאל עילם
אהרן אשכנזי
ד״ר מתי פלד
אילי גורליצקי
פרופ׳ שאול פוגל
יגאל תומרקין
אבנר חזקיהו
רפי לביא
פרופ׳ קלמן אלטמן
פרופ׳ מדיון מושקט
עמרי ניצן
פרופ׳ מיכה בורט
דידי לוקוב
ד״ר גילה בלס
מיכאל ורשביאק
זיוה יריב
אלברט כהן
גרשון פלוטקין
ד׳׳ר אבי עוז
אלישע גת
תמר פלג
ד״ר שמעון בלס
ד״ר שמואל אמיר
יאיר גרבוז
רן שחורי
פרופ׳ ויליאם פרידמן
ד״ר משה פיבק
מירה שחורי
לוי גליק
פרופ׳ גדעון גילת

מנשה קדישמן
ד״ר אבישי מרגלית
דוד טרטקובר
ארילן לביא
יהושע טובול
פרופ׳ אריה זקס
ד״ר יהודה (ג׳אד) נאמן
יוסי פולק
ד״ר רוחמה נאמן
נסים עזיקרי
מיכה אולמן
אביטל גבע
משה גרשוני
ד״ר ינינה אלטמן
שמעון צימר
דן קידר
יוסף כרמון
חנון לוין
אשר צרפתי
יבי

מ די ניו ת
תולדוחיו ושל ביקור

איך ׳החליט קרייסקי
לעזור לישראל בגיגור
לרצונה — ומי עזר 7ו
״האם תמשיך לפעול למען השלום
במרחב שלנו?״ נשאל ברונו קרייסקי
לפני. כמה חודשים, לפני היבחרו מחדש,
על־ידי ידיד ישראל.
״איני יכול לתווך,״ אמר קרייסקי בנימה
של השלמה .״הישראלים שונאים אותי.
איני סבור שאמשיך במאמצי. חוץ מאשר .
בנושא אחד,״ מיהר לסייג.
״מהו?״ השיב בעל־שיחו.
״אני רוצה לעשות למען יאסר עראפאת
מה שעשיתי למען אנוור אל־סאדאת.״
פירוש הדברים היה ברור. קרייסקי היה
המדינאי האירופי הראשון שקיבל את
נשיא־מצריים בכבוד־מלכים. את האווירה
הידידותית שנוצרה ביניהם ניצל כדי לשדל
אותו לפעול למען השלום עם ישראל. בכך
נהג קרייסקי לפי המסורת האוסטרית
העתיקה, האומרת שיש לרומם את מעמדו
של הזולת ולהעניק לו כבוד ונחת, אם
רוצים לשלב אותו בתהליכים מדיניים
ולהפכו בעל-ברית.
כיום משוכנע קרייסקי כי לא יתכן שלום
במרחב בלי מדינה פלסטינית לצד ישראל
ושלא תקום מדינה פלסטינית בלי שיתוף
אש״ף בתהליכי־השלום. מכיוון שאש״ף
פועל עדיין כמנהיגות נרדפת של עם
נרדף, יש להעניק לו מעמד בינלאומי.
להתייחס אליו בכבוד, ובצורה זו למתן
את גישתו ולהביא לשילובו במאמצי־השלום.
לפי
תפיסת קרייסקי, הענקת מעמד ל־אש״ף
אינו תשלום עבור שינוי עמדתו,
אלא תנאי מוקדם והכשרת קרקע לשינוי
כזה.
הרפליקה של פרם. מי שמכיר את
קרייסקי, ידע כי במוקדם או במאוחר ינקוט
יוזמה דרמתית כדי להגשים רעיון זה.
כדרכו של קרייסקי, הוכן הדבר במחשבה
רבה. במושב של האינטרנציונל הסוציאליסטי
בשנה שעברה הוצע להזמין את
אש״ף במעמד של משקיף. שימעון פרם,
הפוחד פחד־מוות מפני דעת־הקהל הלאומנית
בישראל, קפץ ממקומו והתנגד בלהט.
״אש״ף הוא אירגון של מרצחים, המבקש
להשמיד את ישראל !״ קרא.
היתה זאת מלכודת, שפרס נפל לתוכה.
כי דבריו היו מעין רפליקה לקאנצלר
האוסטרי. הוא ביקש את רשות־הדיבור
ואמר שאין להתעלם מנימוקיו כיבדי־המישקל
של פרס. אם אש״ף אכן מבקש
להשמיד את ישראל, אין להעניק לו מעמד.
אך יש הערכות שונות לגבי עמדתו האמיתית
של אש״ף, ויש-הסבורים כי האירגון
מוכן להכיר בישראל ולעשות שלום עימה,
תמורת הכרה מצידה. על כן חייב האינטרנציונל
לנקוט אמצעים סבירים כדי
לברר באופן מוסמך מהי עמדת האירגון
הפלסטיני.
קרייסקי הציע להטיל על נשיא האינטר נציונל,
וילי בראנה חתן פרס־נובל לשלום,
לערוך את הבירור הדרוש, ולהביא את
המסקנות למושב האינטרנציונל. בראנד
מקובל על הכל, ונחשב גם כידיד נאמן
של ישראל.
הדבר נתקבל. פרס ראה בזה ניצחון.
(המשך במנזוד )42

ענקי הכדורסל האמריקאי שיגעו את הילדים,
מטיס גדול
הכושיות היוו אטרקציה
בחוף תל־טריאן,
אשתו של סטית.
** שרה בושים ענקים ושני לבנים
2צעדו בסך אל מחוץ לאולם המכס
בלוד. למרות שהשעה היתד. אחת אחרי
חצות, המתינו להם בחוץ עשרות סקרנים,
עיתונאים וצלמים. השחקנים ומלוויהם
נחלצו בקושי מההתקפה ועלו על האוטובוס
שהביאם למלון רמדה בתל־אביב.
ליגת האן־בי־איי הנחשבת לליגה הטובה
ביותר בעולם, מונה כ־ 200 שחקנים, שה־

מובחרים שבהם הגיעו
לתל־אביב, לטיול בן
מיסגרתו גם שיחקו
נבחרת־ישראל, וניצחו

ביום הרביעי שעבר
חמישה ימים, שב-
במוצאי־שבת נגד
בתוצאה של .108:79

ביקורם של שחקני הכדורסל הנחיל
אכזבה לצעירות הישראליות שציפו
להם בהתלהבות. אל כל כושי אתלט גבה-
קומה היתה צמודה במשך כל הזמן כושית
דקיקה, הנמוכה ממנו בעשרות סנטימטרים.
אבל הישראליות לא רצו לוותר. הסיכוי
היחידי היה בחוף־הים של תל־אביב .״אני
לא יכול להסתובב כאן בשקט,״ קונן אחד
הענקים ,״הן באות אלי בלי בושה, שואלות

׳אותי אם אני נשוי, ולא מוכנות לקבל, לא׳
כתשובה.״
הישראלים הלהוטים אחר כדורסל לא
הניחו לאמריקאים במשך כל ימי שהותם
בארץ .״מצחיקים הישראלים האלה,״ אמר
גילמור הענק ,״הם באים ושואלים אותי
מה מיספר הנעליים שלי וכמה אני שוקל.״
גילמור הוא שחקן־הציר המחונן של
השיקאגו בולם ואחד מהמעולים שבשחקני
האן־בי־איי. רבים משווים אותו לעמיתו
הרוסי טקאצ׳נקו, למרות שגילמור מהיר
יותר. הוא גם נחשב לאחד השחקנים
העשירים ביותר בארצות־הברית.
״זה טוב להיות מפורסם,״ קבע אלווין
הייס מהבולטס .״אני חי ברמת־חיים גבוהה.
לדעתי הכדורסל הוא מיקצוע כמו כל
מיקצוע אחר. מה שעושה אותי מפורסם
זה הטלוויזיה, הרדיו והעיתונאים.״ חיים
הוא אחד הקלעים הבולטים בארצות־הברית.
הוא מדורג שם במקום התשיעי
בין הקלעים בכל הזמנים, עם ממוצע של
22 נקודות למישחק. הוא כבר ביקר ביש ראל
בראשית העונה, כאשר !נבחרתו שיחקה
נגד מכבי תל־אביב, ונוצחה .98:97

כרטיס לע1וב
5 שליצדביס חם ןת

נגנבה כשהיו בסיור באיטליה. לכל אחד מהם היתו

ביקשה נעמי מגבעתיים מאלדוין הייס.
בהתחלה ניסתה הצעירה להתחיל עם
הכושי. הסתבר לה כי הוא נשוי. לכן הסתפקה בהזמנה למישחק.

וגדי הענק

של ארטיס גילמור, שמיספר נעליו .52 גילמור הוא שחקן־הציר
של ״שיקאגו בולטס״ .כשהוא מתקרב אל הסל, עליו רק
להרים את ידו, והכדור בפנים. ארטיס גילמור הוא בן ,28 נשוי ואב לשני ילדים.

140ו
״עכשיו
נראה לכם מי אנחנו באמת,״ התפאר
לפני המישחק.
בין הישראלים, שהירבו לבקר את
הכוכבים האמריקאים, היה גם שחקן הכדורסל,
אולסי פרי, שבא לפגוש את מכרו
הוותיק, ארטים גילמור. ארטיס ואולסי

עז הפופיק

שהלך ליווה אותו דיו

שיחקו יחד בהיותם סטודנטים בארצות־הברית. גילמו
ביקר בארץ עוד כשהיה סטודנט. הפעם הפגישה היוו
נרגשת מאד.
אורח אחר היה שחקן־נבחרת־ישראל לשעבר, איי
זוהר, שחי שנים רבות בארצות־הברית. הוא בא לב?
את ידידו היהודי לארי פליישר, מנהל הקבוצח-ומזכי

נעוות והנשים ברחובות תדאביב

!(1שחק זוגי

לו הדסון מה״לייקרס״ זכה בתשואות לא מעטות במישחק
הכדורסל, שנערך במוצאי־שבת בין כוכבי ארצות־הברית
ונבחרת־ישראל. כאן הוא יושב בלובי המלון ומושיט כדור לצלמת. לצידו, אשתו ברנדט.

׳שחק (לפליאתם
פני שתלבושתם
ומנם, תילבושת

הקבוצה שלו, אבל מאמנם הודיע להם שלא יתכן כי כל אחד ישחק
במדים בצבע אחר. לבסוף התנדבו השחקנים הישראלים ונתנו לשחקנים
האמריקאים גופיות צבעוניות עם הכתובת ״ישראל״ עליהן.
בארץ בעיקר כמנהל קבוצת הסברס האמריקאית,
שביקרה כאן ב״.1975
לרנדי סמית, שחקן־החוץ של סאן
דייגו, ששיחק במוצאי־שבת בחמישייה
הפותחת, לא חסרו הצעות מפתות בארץ.
אומנם לא הציעו לו לעבור לשחק כאן,
אך לעומת זאת, הציעו לו עשרות הצעות
שונות ומשונות תמורת כרטיסי כניסה
למישחק.
(המשך בעמוד )46

צעצוע רע!0ק

אחד הילדים הקטנים, שהתארחו במלון, גילה עניין מיוחד
בארטים גילמור, הגבוה שבחבורה. הוא נצמד אליו ולא
רצה לחזור להוריו. ארטים מצידו, השתעשע עם חברו הקטן והבטיח לו ללמדו כדורסל.

הנודניק הקטן. ארטיס גילמור גילה
אורך־רוח וסבלנות של ברזל. לכל מקום
ו, שמבטו המשתאה היה נעוץ בנעלי השחקן.

איגוד או־בי־איי במשך שנים רבות.
אך יותר מכולם היה שחקן־הכדורסל
לשעבר, מני מילוא, צמוד לקבוצה במשך
כל שהותה בארץ. ביום שלפני המישחק
הגיע מני עם אשתו ועם כדור שעליו
החתים את כל השחקנים. מילוא ידוע

אין משם באמבטיה

רנדי סמית, שחקן־
החוץ של
דייגו״ הגיע למלון רמדה, כדי להינפש מחודשי האימון המפרכים

בארצות־הברית. במלון חיכתה לו אכזבה — המיטה היתה קטנה
בהרבה ממידותיו ( 1.93מ׳) .רנדי הוא אומנם אחד הנמוכים
בקבוצת הטנקים, אך לא הצליח להכניס את גופו הענקי לאמבטיה.

במדינה
(המשך מעמוד )39
הוא לא תפס כי בכך נתן לגיטימציה למגעים
עם ראשי אש״ף בדרג עליון.
מי ידע מראש? מייד לאחר מכן
חלה בראנד, והעניין כולו נדחה. קרייסקי
היה עסוק בבחירות. רבים סברו כי מעמדו
יתערער, אך תחת זאת נחל ניצחון מוחץ.
ההמשך בא השבוע. העולם נדהם לשמוע
כי יאסר עראפאת הגיע לווינה, ונתקבל
שם בכבוד מלכים על־ידי הקאנצלר, שיצא
לקראתו אל נמל־התעופה.
הדבר נשמר עד אז בסוד, כנראה מטעמי
ביטחון. אך יש להניח כי ראשי ארצות-
הברית וברית־המועצות ידעו על כך, כשם
שידעו זאת ראשי בולגריה, שהזמינו את
עראפאת כדי שיוכל להגיע משם לווינה
בדרך נוחה ושקטה. עראפאת שוכן במלון
אימפריאל המפואר.
העילה למיפגש: בירור הדדי של העמדות
של אש״ף והאינטרנציונל. תחילה
נערכו הפגישות בביתו הצנוע של קרייסקי,
ברחוב ארמברוסטר בווינה, בהשתתפות
קרייסקי, עראפאת וד״ר עיצאם סרטאווי,
מי שהיה ראש מישלחת אש״ף במיפגשים

בגן־הילדים העירוני בנחלת־יצחק. הסיבה
— ניסיון מצד עיריית תל־אביב לקפח את
הילדים החילוניים בגן, כדי להטיב, על־חשבונם,
עם הילדים הדתיים.
עוד בחג הפסח האחרון עברה שמועה
בקרב ההורים, כי בעיריית תל־אביב יש
כוונה לחלק את הגן, המונה כשיבעים
ילדים, לשניים, במשך השנה החולפת
הוקמו מיבנים טרומיים בריחוק מה מהגן.
להורים הסתבר, כי בתים אלה מיועדים
לאכלס את ילדי־הגן החילוניים בשנת
הלימודים הבאה, בעוד שהילדים הדתיים
ישארו במיבנה הקיים.
מסוכן לבריאות. תוכנית החלוקה
נשמרה בסודי סודות, כדי להסתירה מהורי
הילדים החילוניים. ברור היה, כי ההורים
יתנגדו להעברת ילדיהם למיבנים מסוג
זה. הבתים הטרומיים ידועים מזה זמן רב
כבלתי-יעילים וכמסוכנים לבריאות היל דים.
בתי־ספר רבים התריעו על השימוש
שעושה מישרד־החינוך במיבנים אלה ל־פיתרון
המחסור בכיתות.
על המניעים שעומדים מאחרי תוכנית
החלוקה ניתן ללמוד מן העובדה, כי נכדתו

סגן־ראש־עירייה כסוק (מימין)*
הכל בגלל הנכדה
הרשמיים עם המועצה הישראלית לממן של סגן ראש־עיריית תל־אביב, נציג
שלום ישראלי—פלסנניני. ביום א׳ הצטרף המפד״ל, עורך־הדין חיים בסוק, לומדת
למיפגשים וילי בראנה
בגן זה. עורך־הדין בסוק הטיל את מלוא
מוצא שד אי־כבוד. התגובה של כובד מישקלו לקבלת ההחלטה להפקיע
ממשלת־ישראל היתד, נזעמת ונדהמת. יתכן את הגן מן הילדים החילוניים, ולייחדו
שבגין היה מתפרץ ועושה מעשה קיצוני, לרווחתם של הילדים הדתיים בלבד. באופן
לולא היה צורך להתחשב באופיים הרגיש כזה יופרדו הילדים החילוניים מהדתיים
במייוחד של יחסי ישראל—אוסטריה. אופי ותימנע ,׳השפעתם הרעד,״.
זה נובע מהעובדה שתנועת היהודים מ־ההורים,
שהתוכנית נשמרה מהם בסודי
ברית־המועצות עוברת בווינה, וששום ארץ סודות, כדי להעמידם בפני עובדות מוגאחרת
אינה מוכנה לקבל על עצמה תפקיד מרות בשנת הלימודים הבאה, נאלצו לגלות
את הרעה משמועות ודברי רכיל. משנתגלו

תחת זאת הוחלט על צעד הפגנתי חלש־ להם העובדות האמיתיות החליטו להתארגן
כנגד הגזירה .״אנחנו מסכימים שקיימת
יחסית: החזרתו ל״התייעצויות״ של השגריר
הישראלי בווינה ,,יעקוב דורון. איש צפיפות בגן,״ הם אומרים ,״אך החלוקה
זה עומד ממילא לסיים את כהונתו, כדי היתה צריכה להיות שווה בשווה בין כל
ילדי הגן, ולא, כפי שנעשה, בין דתיים
לפנות את מקומו ליורשו, י .בן־יעקב.
שימעון פרס נבהל, כרגיל בעיתות־משבר. וחילוניים. לא נסכים לאפליה דתית בחסותו
הוא חשש פן ינצל בגין את המאורע כדי של סגן ראש־העיר.״
עורך־הדין בסוק, שחזר לא מכבר מחו״ל,
לתקוף אותו אישית על השתתפותו בכינוסי
האינטרנציונל. לכן שמח פרס כאשר הציע מיהר להתקפל עם דליפת המזימה .״אין
לו בגין מוצא של אי־כבוד: כניעה של פרם עדיין החלטה כזאת,״ הוא טוען ,״ואם
תתקבל זה יהיה רק ב־ 10 ביולי, בישיבה
לבגין, באיצטלה של הופעה משותפת.
שתתקיים בנדון.״
בגין הבין כי בדרך זו ישתק את פרס
עתה, אחרי פירסום התוכנית, קשה
גם בפרשות כמו אלון־מורה, וידחוף את
להאמין כי החלטה מסוג זה אכן תתקבל,
כל המערך ימינה.
ואילו קרייסקי לא נבהל, כפי שאמר ואם כן, צפויה התעוררות ציבורית ניכרת
פעם :״מי שרוצה לעזור לישראל, מוכרח כנגדה.
.לעשות זאת בניגוד לרצונה.״

ת ל־ א בי ב
גן חצו*

סגן ראש עיריית תל־אביב,
עורך ידין חייס בסוק,
לוחץ לקבלו; החלמה, המפלה
לרעה את הילדים החילוכייס
בגן שבו לומדת נכדתו
מהומה רבתי התחוללה בקרב ההורים

פ ר שו ת

בהט כוכב עליון

גיסו התאבד אחותו ואמו
הגישו נגדו תלונה עתה
הגיש תלונה נגדית.
כאשר התאבד, ביום חמישי שעבר, מנחם
רינה, לא חשבו
בקר( ,)32 בעלה של
* עם מנהל שרותי העירייה תת־אלוף
(מיל ).פינחס להב.

בני־המישפחה שסיפור האסון הזד, יגיע
לדיון מישפטי ולתביעות של אם נגד
בנה, ובן נגד אמו ואחותו.
רינה היא אחותו של הבדרן אבי בהט,
והתלונה שהוגשה על־ידי בני־המישפחה
טוענת כי אבי לקח מבית אחותו, ביום
ההתאבדות, כסף וחפצים יקרים. האם ובתה׳
יקירה, אחותו הצעירה של הבדרן-
חקיין טוענות בתלונתן, שניתנה למישטרה
באמצעות עורך־הדין אריה רפואה, כי אבי
לקח במירמה ובסחיטה תכשיטים וטלוויזיה
ציבעונית, שהיו בבית אחותו ביום ההתאבדות.
מנחם
בקר ודינה, עם בתם בת השמונה,
חיו בבית בראשון־לציון. כשנישאו עבד
מנחם כמסגר, אחר-כך פנה לעבוד בתעשיה
הצבאית. לפני חודשים אחדים שכר חנות
ברחוב רופין בראשון־לציון ופתח את הבית
הטוב, סלון למוצרי חשמל.
היחסים בין מנחם ואשתו היו מתוחים
מאד במשך ארבע השנים האחרונות, על
רקע בעיות אישיות של מנחם. כמה תלונות
הוגשו בעבר למישטרת ראשון־לציון
על תקיפות ומכות של מנחם לרינה.
ביום חמישי שעבר הגיע הריב לשיאו.
הילדה לא היתה בבית. בשעת לילה מאוחרת
הגיעה אמה של רינה, יהודית בוח־בוט,
ולקחה אותה אליה הביתה, לגב-
עתיים.
משולש ניצחי. אחרי שעות אחדות
נשמעה ידיה. השכנים שהיו רגילים ל צעקות׳
אך לא ליריות, נבהלו וקראו מייד
למישטרה. השוטר שהגיע ראה את גופתו
של מנחם, כשפצע יריד, במיצחו.
לרינה סיפרו ביום המחרת. ביום השישי
הוגשה תביעה של בנות המישפחה למיש־טרה
בטענה שאבי פרץ לבית אחותו
ולקח משם רכוש בשווי של 300,000 לירות.
אמו של אבי מסרבת להתייחס לעניין
התלונה .״הוא הבן שלי, מה שהוא יעשה
הוא ישאר הבן שלי. אמא לא מדברת נגד
בנה.״ שכניה של יהודית בוחבוט מספרים
כי פעמים אחדות במשך הימים האחרונים
נשמעו צעקות, קולות שבירת זכוכיות ואיומים.
הם טוענים כי אינם יכולים לזהות
את המאיימים, אם זה אבי או אחרים, אך
את האיומים שמעו היטב.
אבי, שפתח לפני כחודשיים את מועדון
רזברררז ביפו, מתגורר בדירת־גג ברחוב
סירקין בתל-אביב. הוא טוען שהתלונה
נגדו איננה נכונה וכתשובה לה הגיש
תביעה נגד אמו ואחותו.

עשה דיין עשה זא
ער התחבושות הוני
וי* שה היה שלא להבחין בשינוי הגדול
שהתחולל בקרב קהל האלפים. נראה
כי מישחקי הכדורסל הם מודד מדוייק
לפופולאריות של משה דיין בציבור היש ראלי.
לפני
מילחמת-יום־הכיפורים היה דיין
מתקבל בתשואות סוערות, בכל פעם שהיה

מאחרי האשה
בכניסה להיכל־הספ,ורט,
מאחרי רחל דיין. הרופיאיס
המטפלים בדיין נותנים נקודות׳זכות רבות
לרחל דיין, על החלמתו המהירה של בעלה.

זהו סיפורו שד אבי :
הן אומרות שאני נכנסתי לבית יום
אחרי ההלווייה, ולקחתי, תחת לחץ, דברים
שלא היו מגיעים לי, מתוך הבית. כשבאו
עם ההאשמה הייתי בבית גרושתי, יפית.
היא אמא של הבן שלי, והיא הזמינה אותי
לבוא ולנוח אצלה בבית אחדי ההלווייה.
אלה הם היחסים בינינו, תרצו או לא תרצו,
תתנו לי כבוד, כי אני האבא של הילד.
זה משולש ניצחי, אני קובע — משולש
ניצחי, ולכן אני אומר 1315:6 1116 11116 :
1116 11651:.מז 1 3אצלי הכל אלגנטי,
סטייל, סגנון. כשהתגרשנו התחלקנו בכל,
היא לקחה את הבית, אני את החיים החופשיים.
הייתי אצלה בבית. יפה, ל אן
השוטר בא, הוא ראה אותי ואמר לחבר
שלו :״מה, זה אבי בהט? הוא מסומם!״
אז אני מצהיר: יש לי מועדוני־לילה, אני
שותה רק פטל, זה כמו קמפארי. מעשן?
כן, אני מעשן. מעשן רק קנט או פרלמנט
איך אמרתי? אחד שרוצה ללכלך אותי
בשקר, אני אלכלך אותו. אני — .111611651:
אבי בן־אדם עליז. כששואלים את אבי
איך הוא תמיד עם מצב־רוח, אז אבי
עונה: אצלי זה טריפ טיבעי! זה משהו
שאלוהים נתן לי, כי הוא מעריך אותי.
יש לי חוש־הומור טיבעי.
הייתי במקום הראשון בפסטיבל הישראלי
להומור. לא פירסמו כלום. לא בעיתונים
ולא בכותרות. אבי בהט בנוק-אאוט
טכני. כי לאבי בהט אין אמרגן. אבל לאבי
בהט לא איכפת.
הבל בשביל הילדה. תמיד הייתי
חבר טוב. תמיד באו אלי אם היו צרות
לאנשים. גם מישפחה וגם בעסקים. יודעים
שאני בסדר. לא צריך מישפטים.
אני גר בפנטהאוז, קומה רביעית בלי
(הנזשך בעמוד )47

דיין לוחץ את ידו

של מאמן הנבחרת,
ראלף קליין. נבחרת הכדורסל היא מודד
מדוייק לפופולאריות של דיין, שבמוצאי
השבת, במישחק המעניין, הרקיעה לשחקים.
מכבד בנוכחותו מישחק בינלאומי של
מכבי תל־אביב, קבוצת הכדורסל שאומצה
על־ידו. לאחר המילחמה קיבלו את פניו
בקריאות בוז, בשריקות צורמניות ובקללות
גסות.
אולם דיין התעקש, כדרכו. הוא המשיך
לבוא למישחקי מכבי תל-אביב, הקפיד
לרדת כל פעם אל המיגרש, כדי ללחוץ
ן את ידי השחקנים של שתי הקבוצות, וספג
* את העלבונות ואת הגידופים.
במשך השנים נרגעו קצת הרוחות, והתהווה
איזון מסויים בין מחיאות הכפיים
לבין שריקות הבוז. דיין לחץ ידי שח־

ווב3-שחורצתומנסה
במישחק הכדורסל
קנים, כאילו אין הקללות נוגעות לו כלל,
והודה למקדמים אותו בברכה.
בשבוע שעבר נראה כי חזרה תקופת
הזוהר של דיין מלפני מילחמת־יום־הכיפו־רים.
קהל האלפים בהיכל הספווט שביד־אליהו
קיבל אותו בשאגות של אהדה,
ומחא לו כפיים שעה ארוכה. איש מבין
הנוכחים לא העלה כלל על דעתו לקרוא
לעבר שר־החוץ קריאה של בוז, ולו אחת,
או להחדיר צמד אצבעות לפה ולשרוק
לעברו שריקה מעליבה.

;,הוא
נר אה נורא״

ן* הל אוהדי הכדורסל, כמו קהל ה-
\/צופים בבית, הריע לא רק למשה
דיין, שבאותו הערב נדמה היה כי הכל
ניסלח לו, אלא גם לעקשנותו של האיש.
העקשנות שדחפה אותו להמשיך ולבוא
למישחקי הכדורסל גם כאשר הקהל היה
מוסת נגדו, העקשנות שהביאה אותו ליד־אליהו
כשבועיים אחרי שנותח ואחרי שהוצא
מגופו גידול סרטני.
באמצעות מסכי הטלוויזיה הפך עם יש ראל
כולו דוקטור לרפואה. האבחנה הראשונה
נקבעה כשהוצגה כתבה על ביקור

\זתי\11ח1ד שו דיי!
בוטרוס גאלי אצל עמיתו בבית־החולים,
ימים ספורים אחרי הניתוח .״הוא נראה
נורא. ממש חצי. הוא לא ייצא מזה אף
פעם,״ הגיבו צופים רבים נוכח מראהו
של דיין החיוור, שלחייו שקועות והוא
אינו מוציא הגה מפיו.

האבחנה השנייה, עם השידור השני, בעת
ביקורו של ראש-הממשלה אצל שר־החוץ.
דיין נראה יותר מאושש. אשתו, רחל, שלא
היתה לידו בעת ביקורו של בגין, לא
שמרה עליו. הוא דיבר יותר ואף ״הצטלם״
יותר. התגובה ׳בל ציבור הרופאים־הצופים

היתה :״מה הוא רוצה ממנו, בגין, שיתן
לו להבריא בשקט.״
האבחנה השלישית נקבעה בזכותו של
שר־החוץ האמריקאי לשעבר, הנרי קיסיג-
ג׳ר. אחרי שלא ניתן לו לבקר את דיין
בצהלה, כמה שעות אחרי שהמנותח הש-

198?:

רב בבירור
נראית הבליטה
תחת החולצה, שאותה לובש משה דיין לראשונה כשהיא מחוץ
למכנסיים. את בטנו של דיין מכסות תחבושות ושקית ניילון

מייוחדת. דיין נראה כאן אחרי שסיים ללחוץ את ידי שחקני
הנבחרת הישראלית. הוא זכה לתשואות הקהל, שהזכירו את
התשואות להן היה מורגל לפני מילחמת־יום־הכיפוריס. בתמונה:
למעלה: דיין ליד אשתו, רחל, ביציע הצופים של היכל הספורט.

תחרר בצורה חפוזה מבית־החולים. אז
יכלו כבר צופי הטלוויזיה לראות את דיין
מדבר כימעט חופשי, ואף מלווה את קי״
סינג׳ר אל עבר פתח הבית. היה ברור
כי דיין מבריא במהירות שלא תיאמן.
אולם את שיא ההפתעה גרם דיין במוצאי
השבת, כאשר הופיע למישחק הכדורסל.
שלא כדרכו, ולראשונה בהופעה
בציבור, נראה דיין כשחולצתו בחוץ. לא
היה זה כדי להתאים למאורע, ולהיראות
ספורטיבי. דיין הסתיר בעזרת החולצה
בבית־החולים, ערך לו ביקור בביתו ש־שכיסתה
על כרסו ועל חגורת מכנסיו את
התחבושות שסביב גופו, שנועדו להגן על
תפרי הניתוח, ואת שקית הניילון המודבקת
אל עור בטנו.
במשך שלושה חודשים אחרי הניתוח
מונעים כל תפקיד מחלקי המעי הכרותים.
הפרשות החולה מועברות דרך המעי הדק
אל החלק הכרות של המעי הגס, ומשם
החוצה — .ישירות דרך דופן הבטן. אל
דופן הבטן מודבקת שקית ניילון. השקית
השקופה מודבקת ישר על העור. אין
דליפות ממנה ובמשך הזמן יודע החולה
איך ומתי להחליפה.

לו ח־ הז מני ם
שהובס

ך* ימים הראשונים אחרי הניתוח יש
* הפרשות דרך פתח המעי אל השקית.
אחרי שבועיים־שלושה מתחילים בטיפולים,
כדי להגיע לשליטה מירבית על זמני
היציאות. רק כעבור כמה שבועות הופכת
התנהגותו של החולה ל״רגילה״ .יש באפשרותו
ללבוש כל בגד שיחפוץ, ואין בלי טות
חיצוניות. החולה אינו תלוי בשירותי-
עזר של אחרים, והוא עצמאי לחלוטין.
התהליך שהתחולל אצל משה דיין היה
מהמהירים ביותר שלו הסכינו רופאי תל-
השומר. כעבור ימים ספורים הוא התנהג
כאדם שעבר את הניתוח לפני זמן רב.
הרופאים תולים זאת בשתי סיבות עיקריות:
כוח הרצון העצום של דיין ויצר ההתגב רות
שלו על כל מיכשול שעומד בדרכו,
והטיפול הנאמן והחכם שלו הוא זוכה מידי
אשתו, רחל.
הופעתו של דיין באיצטדיון יד־אליהו
הבליטה שוב את עקשנותו ואת כוח אישיותו.
הרצון של משה דיין התגבר אפילו
על לוח הזמנים הרפואי והביס אותו.

מזכיר 111ד־ ה11 בווול של
נואל׳ נמל אשחר, שנאשם
באונס ם נותרלשענד, טוען:

המתרוננת

גילה היתה חברתו של הנאשם במשך כמה חודשים. הס
יצאו לפני כחמש שנים ואף התגוררו בדירתו של רפי באשדוד
כאשר הסתכסך עם אשתו. רפי פגש אותה שוב לפני כמה שבועות, וביקש להתראות איתה.

לטענת גילה, על חוף־הים באשדוד, בקרבת הקאונטרי
קלאב. לדבריה נאנסה על־ידי רפי אטיאס, כשאיש
ילה מאוחרת. רפי איים עליה, סיפרה, ומרוב פחד נכנעה לו.

הרביעית, שימחה. עקב סיכסוך נפרדו בני-
הזוג. שימחה נסעה לאביה, בספרד, ורפי
נשאר באשדוד. הוא הכיר אז את גילה,
בחוף הים, והם עברו להתגורר ביחד..
כאשר חזרה אשתו מחדל נפרד רפי
מגילה וחזר אל חיקה של שימחה.
הפגישה המחודשת בין רפי וגילה הת רחשה
ביום הרביעי לפני שבועיים. רפי
עבר בקירבת ביתה של גילה והציע לה
טרמפ. הוא הזמין אותה לארוחת־בוקר
והסיע אותה לקופת־חולים, שם היתר, צריכה
לעבור בדיקות. באותו יום סיפרה גילה
בגאווה לחברתה ז׳וסיאן, כי רפי הזמין
אותה לבילוי של ליל־שבת בנתניה, שיכלול
ארוחת־ערב ויציאה למועדון־לילה. גילה
הזמינה את חברתה להצטרף אליהם.

הביתה. גילה ישבה לידו, במושב הקידמי,
ואני ישבתי מאחור. הם דיברו כל הזמן
בלחש.
״כשהגענו לבית של גילה, שאלתי אותה
מה העניינים, כי ראיתי שיש משהו בינה
ובין רפי. גילה אמרה לי לקחת את המפתח
ולעלות, ושל,יא תחזור עוד חמש דקות.
״חיכיתי לגילה בערך כ־ 45 דקות. פתאום
שמעתי צעדים כבדים. פתחתי את הדלת
וראיתי את גילה במצב פרוע וגרוע. שאלתי
אותה :״הוא אנס אותך?״ והיא ענתה לי :
״תראי מה שהוא עשה לי!״ אז שאלתי

להתאבד -
בי ח ד!

ך• משך. הפרשה נשמע בשבוע שעבר
י י מפיה של ז׳וסיאן צרפתי, עדת התביעה

מס׳ .1

בשימדה אדומה וזנב־ סוס עלתה
העדה השמנמנה על דוכן העדים.
הוזהרה, נישבעה וסיפרה :

התובע!הסניגור

הפרקליט שמואל זילברמן(משמאל) ,הופתע על־ידי
צלם העולם הזה כאשר הידק את עניבתו לפני
המישפט. לימינו ניצב בשלווה, סניגורו של הנאשם, עורך־הדין הידוע צבי לידסקי.

^ ני חף מפשע! לא אנסתי את
/ /י גילה! הרסו לי את העתיד!״ טען
רפי אטיאס, מזכיר ועד עובדי־התיפעול
בנמל אשדוד. הוא נאשם בכך, שבלילה של
היום החמישי לפני שבועיים, כשהסיע את
הברתו־לשעבר גילה* במכוניתו, התנפל
עליה ובעל אותה נגד רצונה, תוך שימוש

11 1 414׳ -י יי 11י.י

בכוח ואיומים בחבלה גופנית ואף במוות.
רפי, גבר מרשים בן ,37 הכיר את גילה
לפני כחמש שנים, בעודו נשוי לאשתו
* שם בדוי. העולם הזה אינו מזהה את
השם האמיתי, כדי להגן על אשה שהתלוננה
על אונס.

״ביום חמישי לפני שבועיים עבדנו, אני
וגילה, כמלצריות במועדון לאס ווגאס
בחוף הים של אשדוד. אחרי העבודה, ב־12
בלילה, באה אלינו חברה והלכנו ביחד
ללידו ביצ׳ .היו איתנו שני מושבניקים.
הגענו למועדון ונכנסנו לדיסקוטק. גילה
יצאה החוצה והתיישבה עם רפי אטיאם,
הנאשם, במירפסת. איתו היו עוד שלושה
בחורים. כשיצאתי למירפסת הזמינה אותי
גילה להצטרף.
״גילה רקדה עם רפי. גם אנחנו הצטרפנו
לריקודים. משם עברנו למירפסת אחרת.
ישבנו שם ושתינו כמד, כוסיות. גילה ורפי
התנהגו כזוג לכל דבר.
״בשעה שתיים החלטנו ללכת הביתה.
רפי הציע שחברו יקפיץ אותי ואת החברה
שלי הביתה, והוא יחזיר את גילה. התנגדתי,
בגלל שהייתי צריכה לישון באותו הלילה
אצל גילה. אז רפי ליווה אותי ואת גילה

ך!ד׳ לפני המישפט שמר רפי אטיאס
על קור־רוח. אחרי הישיבה,
כשנודע לו כי מעצרו הוארך, פרץ בבכי.

אותה שוב, אם הוא אנס אותה והיא ענתד.
לי שהוא הרג אותה במכות, והראתה לי
את הפנים שלה. היא היתה חיוורת והלחי
הימני שלה אדום עם סימני כף־יד.
״רציתי לשאול אותה עוד משהו, אבל
היא הפסיקה אותי ושאלה :״את באה איתי
למישטרה או שאני אלך לבד?״ עניתי לה
שאבוא איחה בתנאי שתספר לי קודם מה
קרה לה. היא סיפרה לי שכבר במכונית
אמר לה רפי שהוא רוצה לשוחח איתה.
הוא הדליק את המנוע ונסע עד איזור י״א,
ליד הקאונטרי קלאב באשדוד, ואיך שהוא
עצר את הרכב הוא נתן לה סטירה. היא
בכתה וביקשה ממנו שלא יגע בה, לפחות
בשביל הבת שלה, ואשתו, והילדים שלו.
ואז הוא ענה לה, שאין לו עוד אשה וילדים
ולה אין בת.
״היא התחננה אליו ושוב אמרה לו שאם
יגע בה היא תתאבד, ואז הוא אמר לה
שאם היא רוצה, הם יתאבדו ביחד. אז
!נתן לה עוד סטירות־לחי וקילל אותה. הוא
התפשט במכונית, והיא הורידה את החולצה
ואת החזייה. אז היא ידעה שתשכב איתו
ועשתה כמה הכנות נפשיות ׳והם שכבו.״
רפי אטיאם הוא בן למישפחה מכובדת,

אביב, לחפש עורך־דין טוב. היד. כבר ערב,
הלכנו באחד הרחובות וראיתי איש זקן
עם כיפה עומד על מירפסת. שאלתי אותו,
אם הוא מכיר עורך־דין טוב והוא המליץ
בפני על צבי לידסקי. נסעתי אליו מייד.
״למחרת היום נסענו כולנו לבקר את
בעלי בבית־החולים ברחובות. הוא סובל
מלחץ דם גבוה, ואחרי שנעצר היה צורך
לאשפז אותו. בעלי אמר לעורך־דין, שהוא
רוצה ללכת מייד למישטרה ולנקות את
עצמו. למחרת עצרו אותו לשבעה ימים.
עכשיו אני לא יודעת מה יהיה איתי ועם
הילדים. יכולים לזרוק את בעלי מהעבודה.
אני לא עובדת ואני לא יודעת מאיפה
אקח כסף בשביל לתת אוכל לשני הילדים
הקטנים שלנו. רק אלוהים יודע מה יהיה.״
גילה נכנסה לדיכאון מאז אותו לילה
גדוש אירועים. היא אינה מעוניינת
לראות איש. היא מסתגרת בדירתה הקטנה
ואינה הולכת לעבודתה בבית־חולים.
,״אשדוד היא עיר קטנה,״ סיפרה גילה,
״כולם מלכלכים כאן על כולם. לגרושה
כמוני החיים יכולים להיות קשים מאד.״
היא עלתה לארץ בגיל ,15 למדה בבית-
ספר לאחיות אך לא סיימה את הלימודים.

מאחרי השתים

במיסדרון בית־המי-שפט המחוזי בבאר־שבע, ניצב
ביום הראשון שעבר הנאשם באונס, רפי ׳אטיאס.
הוא עמד כך במשך שעה. ארוכה וחיכה למישפט, בעקבות תלונתה של גילה.
של אטיאם, שטען בלהט :״לדעתי, עדותה
של ז׳וסיאן תומכת גם בעדות הנאשם. בין
הנאשם ובין המתלוננת נרקמו יחסים אינ טימיים
מייוחדים. עובדה היא כי הם ישבו
בערב ד,מיקרה ביחד, שתו ואף רקדו ביחד,
ולפני שנפרדו מהעדה, ליד ביתד, של
המתלוננת, הם הסתודדו כזוג נאהבים.
״אם בית־יהמישפט יראה את כל מערכת
היחסים, הוא יכול להבין את הרקע. הנסיבות
אינן נסיבות של אנס שאורב לקורבנו
בחשכת הלילה. אני יכול להסביר גם מדוע
הוא סטר למתלוננת.
״מסתבר שכאשר הם נפרדו, לפני כארבע
שנים, נודע לנאשם מבן־דודו, כי גם הוא
קיים יחסים עם המתלוננת. בן־הדוד אמר
לו אז כי הוא פרייר. האשם מסביר, כי
כאשר שוחח עם המתלוננת באותו הלילה
הוא היה שתוי. קינאתו הישנה התעוררה
בליבו מחדש וכאשר הכחישה כי קיימה
יחסים עם בן־דודו הוא התלהט, וסטר לה.״
עורך־הדין לידסקי ביקש לשחרר את
החשוד בערבות. השופט, דן כהן, הסתמך
על פסקי־דין של בית־המישפט העליון,
שבהם נקבע כי בעבירות של אינוס ומעשים
מגונים בכוח, כל אימת שיש ראיות לכאו רה
בידי המדינה, יש לעצור את הנאשם
עד תום ההליכים נגדו. לפיכך הורד, השופט
לעצור את רפי אטיאם עד למישפט. אז
יצטרכו השופטים לקבוע, האם אנס רפי
אטיאם את מי שד,יתד, חברתו, או ששכב
איתר, מרצונה החופשי.

יאירה יסמין !

האשה החוקית

שימחה, שהיא אשתו הרביעית
של רפי אטיאס, החליטה לעמוד
לצד בעלה לאורך כל הדרך. ש מחה לא ידעה כלל במה מואשם

שעלתה לארץ ממרוקו. רפי התחתן בפעם
הראשונה בהיותו בן ,16 אך התגרש אחרי
שנה וחצי ועלה עם מישפחתו לישראל.
אביו של רפי גידל את נכדתו לבד, עד
שבגרה.

רק א לו הי ם
יודע
^ ייד עם בואו לארץ התחיל רפי לעבוד
י בבניין בנמל אשדוד. תוך זמן קצר
עלה בדרגה, היה ראש קבוצה, מנהל רכבת,
מנופאי ואתת. לפני שנתיים הגיש את
מועמדותו לוועד התיפעול של פועלי הנמל
ונבחר כמזכיר. בעת עבודתו בנמל הספיק
להתחתן ולהתגרש עוד פעמיים. לפני כ־11
שנה הכיר את שימחה, עולה חדשה מצרפת,
ואחרי שיצאו חמש שנים, נישאו.
לשימחה נודע על המיקרה למחרת היום,
כאשר התדפקו שוטרים על דלת ביתה
ועצרו את בעלה. עד ליום הגשת כתב-
האישום לא ידעה האשד, במה מאשימים
את בעלה, אך עתה, היא מוכנה ללכת איתו
לאורך כל הדרך.
״הסתובבתי כמו משוגעת מהרגע שהוא
נעצר,״ סיפרה האשד, כשדמעות זולגות
מעיניה היפות .״לא ידעתי מה לעשות,
אז נסעתי עם שני חברים של בעלי לתל-

בעלה. האמת התגלתה לה רק באולם בית־המישפט, אולם היא
לא נסוגה מהגנה עליו. השוטר׳ ם, שליוו את רפי אט״אס, הירשו
לו להירגע מרגעי־חופש מעטים במיזנון, בחברת אשתו הצרפתיה.

אהר־כך עבדה כמה חודשים כסוהרת בבית-
המעצר באבדכביר, נישאה לאיש כשד,יתד,
בת 18 והתגרשה אחרי חמש שנים.
״לא יכולתי להישאר באשדוד,״ סיפרה
האשד, הבלונדית, כשהיא ממוללת בידה
את כנף חלוק הבית הפרחוני שלה .״נאלצתי
לעזוב. נסעתי לאילת ועבדתי שם
חמש שנים כחדרנית בבתי־מלון, כפקידה
ובספרית. אף פעם לא יצאתי עם פושעים
ועבריינים. אני גרושה ויכולה לצאת עם
מי שאני רוצה, אבל באשדוד זה בלתי
אפשרי בגלל האנשים. כשהתחלתי לצאת
עם רפי ידעתי שהוא נשוי. זה היד, במיל-
חמת יום־הכיפורים. פתאום חזר בעלי
מצרפת. הוא בא להתגייס, ואז נפרדתי
מרפי וחזרתי לתקופה קצרה אל בעלי,
עד ששב לצרפת. לא ראיתי את רפי עד
לפני כחודש.
״פגשתי אותו שוב במיקרה. גם בערב
שבו היינו בחוף, לא תיכננתי לפגוש
בו. אחר־כך הוא לקח אותי אל החוף.
כמה בכיתי וצעקתי, והוא לא רצה לשמוע.
אמרתי לו, :אתה נשוי, יש לך אשד, ויש
לך כמה בחורות שאתה רק רוצה, אז
תעזוב אותי.׳ הוא לא הסכים.
״עכשיו אני שבורה לגמרי. כימעט לא
אוכלת. רזיתי מאד. אני שותה הרבה קפה
ומעשנת סיגריות בשרשרת. המיקרד, הזד,

ישאר לי בלב לכל הזמן. עכשיו אני לא
יודעת מי ירצה להתחתן איתי. אולי אסע
לחוץ־לארץ. אני שמחה שהלכתי להתלונן
במישטרה. אני חושבת שכל בחורה שנא-
נסת צריכה ללכת למישטרה, אחרת לא
ייפסקו ד,מיקרים האלה. אני יודעת על
הרבה, אולי עשרות בחורות באשדוד,
שנאנסו והן מפחרות ללכת למישטרה.
״אני חושבת ללכת כאן עד הסוף. אם
עושים לי תרגילים, אני לא שוכחת את
זה אף פעם, ועכשיו אני מפחדת להיות
עם גבר, אפילו טרמפ לא אקח יותר. למה
זה קרה לי אני לא יודעת. כל המישפחה
שלי בסדר, שבע האחיות שלי נשואות,
אני היחידה גרושה, וזה קשה. ההורים
שלי חולים מאד ואני לא מעוניינת לבקש
עזרה מאף אחד. אין לי גם כסף לשכור
עורך־דין, אבל אני אלך כאן עד הסוף.״

^ דיון על המשך מעצרו של רפי
אטיאס ביקש התובע, שמואל זילברמן,
סגן בכיר ראשון לפרקליט המחוז,
לעצור אותו עד תום ההליכים.
בהמשך הישיבה פרץ ויכוח קולני בין
התובע לבין עורך־הדין לידסקי, בא-כוחו

קשה זמן קצר אחרי שנאנסה, לדבריה.

המטורף התורן
(המשך מעמוד )37
אותי כשאני כועס, ואצבעי נמצאת סמוך
מאד להדק של הנשק הגרעיני...

הו צ׳י־מין עצמו יגיע לפאריס
תוך יומיים, ויתחנן לשלום.״

א רו ח ת
ה מוו ת
ך* בעייה עם תיאוריה זו, מציין שאוק־
׳ 1 1רוס, היא שכדי להמחיש את הטענה
לאי־רציונליות, יש לנקוט בפעולות שיצדיקו
תואר שכזה. לאסונה של קמבודיה
סיפקה פנייתו של גנרל אברמם, לפעולות
הפצצה בתחומה, הזדמנות מצויינת ליישם
את ״תיאוריית המטורף״.

המיכצע עצמו נוהל בסודיות ו*
בחשאיות חסרי־תקדים. הטייסים
והמפציצים שיצאו מהבסיס הרחוק
כאי גואם כוונו על־ידי בקרה ורא
דאד, שתוכננו כל יום מחדש, תוך
עקיפת כל דרגי הפיקוד, שלא לדבר
על הקונגרס. רובם לא ידעו כלל
שהם עוכרים את הגבול ומפציצים
את קמבודיה :
לפעולה שהחלה במארס 1969 ניתן השם
הציני ״תפריט״ ,והיא כללה מיבצעים
״גסטרונומיים״ שנקראו ״ארוחת־בוקר״,
״ארוחת־צהריים״ ,״ארוחה קלה״ ,״מנה
עיקרית״ ,״ארוחת־ערב״ ו״מנה אחרונה״.
כל מיבצע כזה כלל התקפה אכזרית
על מטרות שכללו כפרים וערים מאוכלסים
בתושבים שלווים, שארצם נקטה
עמדה ניטרלית במילחמה. כשנתגלו ההפצצות
טענו קיסינג׳ר וניכסון, שרק ריכוזי-
מחבלים הופגזו, אבל לאמיתו של דבר
נהרגו רבבות אזרחים חפים־מפשע.
מיפקדת חיל־האוויר לא ידעה דבר על
ההפצצות, וכך נעקפו גם ועדת־הקונגרס,
ואפילו אגף־המודיעין הצבאי שפעל בדרום־
מיזרח אסיה. הדיווחים היו תמיד על הפצצות
בתוך ויאט־נאם נגד ריכוזי ויאט-
קונג, ואילו מפקדי הבסיס דיווחו ישירות
למיספר טלפון סודי בסייגון, שהיה כפוף
ישירות לבית־הלבן ולגנרל אדמם בלבד.
מייג׳ור האל נייט, מפקד תחנות־הבקרה,
קיבל הוראה להונות את המיפקדה האים־
טרטגית של חיל־האוויר. נייט ומפקד הטייסת,
ג׳רלד גריבין, החליטו בשלב מאוחר
יותר למסור לקונגרס עדות על מעשים
אלה.
ההפצצות עצמן לא גרמו להתמוטטות
הוויאט־קונג. בניגוד לכל התיאוריות, לא

קמבודיה מהקונגרס ומדעת־הקהל באר־צות־הברית.
מובן
שפעולה מאסיבית כזאת, סופה
להתגלות. במאי 1969 גילה ויליאם ביצ׳ר
בניו־יורק טיימס שמטוסים אמריקאיים
תוקפים את קמבודיה.
הידיעה לא עוררה תשומת-לב מייוחדת
בציבור, אבל גרמה לפאניקה בחוגי ניכסון.
שר־הביטחון, מלווין ליירד, ועוזרו של
קיסינג׳ר עצמו, מורטון הלפרן, שהתנגדו
להפצצות, הואשמו בהדלפות.
קיסינג׳ר שלח את סגנו, אלכסנדר הייג,
לאף־בי-איי, עם הוראות להאזין לטלפון
של ארבעה מעוזריו במועצה לביטחון
לאומי.

סנטור סאב אירווין כינה את
התנהגותו של קיסינג׳ר כ״מנ
טליות של גסטאפו״ .אך למעשים
אלה היתה מטרה פוליטית ברורה:
מיגור כל התנגדות מצד שר-
הביטחון להתקפות על קמבודיה.
־השלב הבא בתוכניתו של קיסינג׳ר היד,
הפלת מישטרו הניטרליסטי של הנסיך
סיהנוק, והחלפתו בשילטון ימני ונוח יותר.
קיסינג׳ר היה זקוק לשיתוף־פעולה עם ה-
מישטר בפנום־פן, בירת קמבודיה, בדי
לפלוש לארץ זו. הוא ידע שהנסיך סיהנוק
יסרב להזמין פלישה כזו.
לכן סייע הסי-איי-אי לראש־הממשלה
הימני, לון נול, להדיח את הנסיך סיהנוק
במארס .1970 תוך כדי כך נמשכו ההפצצות׳
והתחילה הפלישה האמריקאית*,
דרום־ויאט־נאמית לשטח קמבודיה.
ההפצצות הובילו להפיכה. ההפיכה להסלמה
ביחסים בתוך קמבודיה עצמה, בין
הימין והשמאל (בסופו של דבר גרמו כל
אלה לשילטון המטורף של חמר רה ,*/וזו-
הפיכה לפלישה. לכך נתלוו מעשי הרם
וחורבן בכל שיטחה של קמבודיה.
היה זה מיבצעם של הנשיא ויוצעו
קיסינג׳ר, אשר רצו להדגים את ״תיאוריית
המטורף״ בפוליטיקה הבינלאומית.
ויליאם שאוקרוס מתאר כיצד החלטות
רבות נתקבלו על-ידי הנשיא בעיצומן של
מסיבות סביאה ושתייה עד שיכרות, עם
ידידו, הגאנגסטר בייבי ריבוצ׳ו.

באחד הערבים דיווח קיסינג׳ר
לניבסון כטלפון. הנשיא ענה לו
כשהוא שתוי למחצה ,״חבה רגע,
לבייבי יש משהו לומר לך.״ קולו
של בייבי כטלפון אמר :״הנשיא
רוצה שתדע שאם מיבצע קמבודיה
לא יצליח, הנרי, דמך בראשך:״
״בדיוק כך, בייבי,״ נשמע מילמולו של
ניכסון.

״עיצרו את העולם, אני רוצה לחזור:״*
הטייסים לא ידעו את מי הם מפציצים
היו בקמבודיה מיפקדות צפון־ויאט־נמיות
או ויאט־קונגיות• חשובות. לעומת זאת הם
החלישו באופן קטלני את הנסיך סיהנוק
ואת מדיניותו הינטרליסטית השברירית.
לא זה בילבד שאזרחים קמבודיים רבים
נהרגו, וערים וכפרים הוכחדו — ההפצצות
גם דחפו את הכוחות הקומוניסטיים בגבול
קמבודיה—ויאט-נאם לתוך לב-לבה של קמבודיה.
ממש כמו בלבנון, גרמו להתנגשויות
בינם לבין השילטונות בארץ דד
מארחת־בעל־כורחה.
מאוחר יותר היה קיסינג׳ר די חצוף
כדי לטעון, שהסתרת ההפצצות נעשתה
כדי להגן על סיהנוק. למעשה עשה קי־סינג׳ר
הכל כדי להדיח את סיהנוק, ומטרת
החשאיות היתר. אחת: להסתיר את זוועות
* מול הצבא האמריקאי וגרוריו בדרום
ויאט־נאם עמדו כוחות ויאט־נאס הצפונית,
הקומוניסטית, והכוחות הקומוניסטיים הדרומיים,
שנקראו ויאט־קונג.

— 1 4 6וון

אבל ניכסון טעה. הפלישה היתד. אמנם
כישלון רווי-דמים, אבל קיסינג׳ר יצא ממנה
כהרגלו — מנצח. חשוב לזכור שמיבצע
קמבודיה בא ביוזמתו הפרטית־כימעט של
קיסינג׳ר, תוך דחיית והדחקת כל מידע
או עצה שעמדו בניגוד למדיניות כלפי
קמבודיה.
לון נול, שהועלה לשילטון בפנום־פן,
היה איש־עסקים ימני בדעותיו, אבל נתון
למיסטיקה, וחסר כל כישורים לניהול מיל-
חמה. הפלישה עצמה היוותה אסון לקט-
בודיה, והשלכותיה על המימשל של ג יכ־סון
היו חמורות. דרך ניהולה שברה את
כל החוקים של התוויית מדיניות, התעלמה
ממידע חיוני ומהמציאות הפוליטית.
ניכסון תיעב את הקונגרס, וראה בו כוח
זדוני ומלא־צביעות, המפריע לו לבצע את
רצון העם, המגולם באישיות הנשיא .״הלי*
קאריקטורה של פישטי ב״שיקאגו דיילי
ניוז״.

<0 0סשים גדולים
ברלים רוצים שאכשל בקמבודיה,״ התפרץ
ניכסון ,״וזה לא יעלה בידם.״
כמו מיבצע לי ט אני
! * 1יווחי ה־סי־איי־אי, שהיו בהם
( נתונים שהצביעו על סכנות ההתפוצצות
והפלישה לקמבודיה, סוננו ולא הגיעו
לנשיא, מחשש לזעמו. קיסינג׳ר דאג לכך
שהבוס יקבל דו״חות מודיעין שהלמו ^את
רצון הבוס: להפציץ את קמבודיה ללא
רחם.
הפלישה נעשתה בטענות־שווא, בדבר
מיפקדות קומוניסטיות שלא היו ולא נבראו
מעולם, ותוך הפחת כזבים, כאילו
הניטרליות של קמבודיה לא נפגעה טרם
הפלישה (וזאת לאחר שקמבודיה הופצצה
שנה שלמה לפני הפלישה).

(המשך מעמוד )41
רנדי סמית ידוע בקבוצתו כאחד המהירים.
הוא בא ארצה עם אשתו האכזוטית
טריאן, העובדת כיועצת בסוכנות־נסיעות
בקליפורניה. לפני שהגיעו ארצה ביקרו
עם הקבוצה ביוון ובאיטליה ועתה הם
מתכננים להמשיך לאפריקה הצפונית.

לא להתרוצץ
גי ן הרגליים
יפרו לני לפני שבאנו לכאן, על
ההיסטוריה של הכדורסל הישרא־

שאוקרום מביא לדוגמה את
סיפור השמדתה של העיר הקטנה
סיגול, במאי .1970 הטקטיקה שבה
נקט הצבא האמריקאי מזכירה כאורח
מחריד את מיבצע ליטאני.
בעיר חיו 2000 תושבים שקטים. מפקד
הפעולה, סא״ל גרייל ברוקשייר, הורה
לתותחניו להפגיז את העיר במשך 24 שעות
רצופות. רק לאחר מכן הוכרז השטח
כ״איזור בטוח״ ,והטנקים נעו לתוך העיר
שהוכחדה כולה. ברוקשייר נשאל על-ידי
כתבים מדוע הושמדה העיר. הוא היה
פחות ישר ממוטה גור, וענה :״לא היתד.
לנו כל ברירה, העיר היתד. מרכז של
פעילות חבלנית של צפון ויאט־נאם.״
כל העת נמשכו ההפצצות על כל שיטחה
של קמבודיה. כל המדינה הפכה מטרה
״לגיטימית״ .הדיווחים הכוזבים נמשכו.
הפצצות מחוץ לאיזור שאושר על־ידי שר־הביטחון
דווחו כאילו נעשו בתוך האיזור,
ואילו השמדת איזורים מאוכלסים לא
דווחה כלל.
ב־ ,1973 עם הסכם־השלום שנחתם בפא ריס,
הפסיקה ארצות־הברית להפגיז ב־וויאט־נאם
ובלאום, אבל ההתקפות על קמבודיה
נמשכו כדי להציל, כביכול, את
מישטרו של לון נול. עד שהקונגרס האמריקאי
שם קץ להפצצות, בחודש אוגוסט
,1973 נזרקו מאות אלפי פצצות על קמבודיה.
מעשים
אלה נוגדים את החוק הבינלאומי,
ובעיקר את סעיף ( 6ב) של האמנה
הבינלאומית. הסעיף אוסר במפורש
הפצצה והשמדה של ישובים אזרחיים, שאין
בהן הכרח צבאי.
הטירוף הנגדי
שע־מילחמה חמור בוצע על
קמבודיה,״ אומר ויליאם שאוקרום.
הוא בוצע בעיקר על־ידי קיסינג׳ר, תוך
הונאת הקונגרס, ועקיפת חיל־האוויר, הצבא,
המודיעין, וכל זרועות המימשל.
מדיניות זו הביאה להחרבת קמבודיה,
להפלת מישטרו הניטרליסטי המתון של
הנסיך סיהנוק. להפרת האיזון הפנימי ולעליית
חמר רוד. את השילטון המחריב
של חמר חד, ואת עצם ניצחונו, יש לייחס
ישירות לק׳יסינג׳ר.
כך מתאר ויליאם שאוקרוס את עליית
חמר רוד, ממש בתוך שרידיה העשנים
של ארצם המופצצת :״המילחמה יצרה
תדמית חדשה לנערים ולנערות מהכפר,
הלבושים שחורים, המבוססים באיטיות בבוץ,
המטורפים־למחצה מפחד, כשהם מופצצים
יום ולילה מהאוויר. שבוע אחרי
שבוע, הם צעדו קדימה, מאבדים חברים
רבים בדרך, אבל נחושי־החלטה לנצח,
ומדורבנים על״ידי מפקדים קנאים, ש־חושלו
על־ידי שנות הבדידות והלוחמה
בג׳ונגלים. עבורם אישרה מחדש שנת
1973 את הביטחון שעצם שרידותם בחיים,
שלא לדבר על ניצחונם, תלויים
בעצמאותם המוחלטת ובהתרכזותם הבלעדית
במטרה הסופית.

הם חתרו לשילטון בפנום־פן ב
התלהבות אחוזת־טירוה, בשינאה
ללא מן ןצורים בלפי האוייג, ובבוז
מוחלט בלפי דעת-הקהל העולמית,
שהיתה אדישה כל השנים לגורלם.״
הסבל
שהביאו הנרי קיסינג׳ר וריצ׳ארד
ניכסון על קמבודיה הוא אדיר ונמשך
עד היום הזה. החמר רוז׳ היו רק שלב
אחרון בהשמדת הציוויליזציה הקמבודית
העתיקה. את האבן בסקילה הנוראה הזו
ידה קיסינג׳ר, הנאור והמקסים.
האמנם נמיט אנחנו גורל דומה על
לבנון?

בשפת־ הים
הישראלים מתקיפים
לי,״ סיפר סמית השרירי והנאה, שקלע
מיספר ניכר מהנקודות במישחק .״אני
חושב שנבחרת־ישראל היא אחת הנבחרות
המעולות באירופה. אני לא מזלזל בה
בכלל, אבל אני בטוח שננצח במישחק, כי
אנחנו הכי טובים.״ רנדי ואשתו חם צמחוניים
להוטים כבר הרבה שנים .״זה לא
בגלל שאני שחקן כדורסל,״ הסביר רנדי,
״אני פשוט חושב שזו דרך־חיים בריאה
יותר, אבל כספורטאי אני צריך לאכול
הרבה פרוטאינים, לכן אני אוכל הרבה
שקדים ואגוזים וביצים כתחליף לבשר.״
אחד מענקי הקבוצה, שהיוו אטרקציה
מיוחדת בתל־אביב, היד. מייק בנטון מה-
אינדיאנה פייסס, גובהו 2.04 מטר. מייק
הירשה לילדים שהסתובבו במלון להתרוצץ
בין רגליו הענקיות. התיירים הקטנים
התרגלו למישחק המקורי, ובכל פעם שראו
את אחד השחקנים בלובי, היו משחקים
בתופסת בין רגליו.

ההגרלה קבעה
א ת ההרכב
ת מרבית הזמן בילו חברי הקבוצה
בסיורים בירושלים, בית־לחם ובקיבוצים.
הם ערכו שני אימונים בלבד לפני
המישחק, ובזמן הפנוי נחו, יצאו להסתובב
בחוצות תל־אביב, אך ויתרו על התענוג
מהר מאד, בגלל הישראים שצבאו עליהם
ברחובות. פעמיים ביקרו השחקנים במוע-
דוני־לילה ביפו ובמיסעדות יוקרה.
״אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את
הטוב ביותר,״ קבע קיט אריקסון, אחד
ממאמני הקבוצה, שהיה בעצמו כוכב ה-
אנ־בי־איי במשך 12 שנה, והיום הוא
אחד משדרני הספורט הפופולריים ביותר
בחוף המערבי .״יש לי רק בעייה אחת
איתם. כולם טובים, כולם רוצים להיות
הכוכבים, ולפעמים זה קשה לכפות עליהם
למסור כדורים. היתד. לי בעיה מיוחדת
לבחור את החמישיה הפותחת, כי כל אחד
מהם רצה להיות בה, אבל בסוף ערכנו
הגרלה ומי שזכה זכה.״
העולם הזה 2184

במדינה
(המשך מעמוד )42
מעלית. רק מי שרוצה, מגיע. אבל מי
שמגיע — נשאר. ככה זה. אחרי שהשוטר
בא הלכתי למישטרה. לא בניידת. באוטו
שלי! אבי בהט לא הולד למישטרה בניידת.
כולם מכירים אותי ויודעים שזה
ככה. כשאני בא לשם, אני לא מדבר עם
סתם. רק למפקחים, רק לגדולים! אני
מסביר להם מה לעשות, אני עוזר להם.
כשבאתי למישטרה הסברתי שיש פה
דבר משונה. אמא שלי ואחותי הן שנתנו
את התלונה. אך הן מתלוננות על זה שלקחתי
לרינה, לאחות השנייה. אז למה
היא לא באה? למה היא לא התלוננה?
אחר־כך בא עוד שוטר הביתה, לגרושתי.
מה קורה פה? הם הסכימו לדעתי, הלכתי.
הפעם הוא אמר שיש להם תלונה גם
בשמה של רינה. יש לי כוח, מוח וסבלנות
ויש לי שלווה. יש לי עוד דבר,
אבל אותו אני לא מגלה. העיקר בחיים
זה סב־ל-נות. סבלנות.
[.1415.0 ?116 11110 — 1 4111 1116 1105
הלכתי שוב למישטרה. הפעם אני מתחיל
להרגיש שנעשה קשר נגדי. רינה באה
לאמא שלי, אמא שלי נותנת לה חיזוק.
אבל היא צריכה לבוא אלי, לאח שלה. יש
לי בית טוב. אני מתקשר אליהן, רק
האמא עונה לי, לא רוצה לתת לי לדבר
עם רינה. מאפיה שלמה יש שם נגדי.
אני מבין שרינה מחפשת מישענת, אבל
אני אתן לה אותה. אני רוצה לתת לה
מישענת.
לפני שנתיים וחצי נתתי למנחם 300
אלף לירות. נתתי לו במזומן, כי הוא היה
צריך את זה דחוף, בגלל בעיות אישיות.
נתתי לו כי לא היה לו מאיפה לקחת.
עכשיו לא לקחתי בגזילה 300 אלף. נתתי
במתנה את הסכום של הריבית שהיה כבר
אולי מיליון לירות. נתתי מתנה לאחותי
היקרה.
החלטתי להילחם בתלונה של אמא שלי

הד״ות ה^ינג״ת חעזס לונו במונית,
הקנונים תודה זח לשתות,
ביקש להוריד אותה מהטיסה לניתוק
ועיכב את המראת המטוס
ף* מונית ישסו חמישה אנשים. הקפטן,
* מהנדס הטיס, שתי דיילות ונהג. הם
היו בדרכם לנמל-התעופה בן־גוריון בלוד,
כדי לעלות על מטוס שהיה בדרכו לניו־יורק.
שתי
הדיילות שוחחו אחת עם רעותה.
הקברניט, מנדי ואנס, שכנהוג, היה האחרון
שעלה למכונית הצוות* ,שוחח עם מהנדס
הטיס. לפתע הוא פנה אל הדיילת ואמר
לה :״את לא מרגישה שאת מפריעה לי
לדבר?״
הדיילת, צילה טננבאום, ידועה באל־על
כבחורה שקטה, ובוודאי לא קולנית. צילה
ענתה :״אני מדברת בשקט עם חברה שלי.״
ואנס רגז על תשובתה ואמר לה בקול:
״כשאני מדבר, את תשתקי!״
צילה נפגעה מטון־הדיבור המתנשא והשיבה
:״אני מאד מבקשת שלא תדבר
אלי בצורה כזו.״ פסק ואנס :״את לא תעלי
על הטיסה שלי!״ במונית השתררה תדהמה.
איש לא דיבר יותר.
מנדי ואנס, גבדדקומה, גבר בשנות
החמישים שלו, נולד בדרום־אפריקה. הוא
אחד הקברניטים הוותיקים בחברה, אחד

הניצחית מי-יגיד־מה-למי מרחפת בחללה
של כימעט כל טיסה.
קברניט הטיסה אחראי למעשה על כל
הנעשה במטוס. הוא זכאי להוריד איש
צוות נוסע, כשזה איננו נראה לו מסיבות
כלשהן, מבלי שיהיה עליו לנמק כלל. הוא
רשאי לעכב טיסה, אם הוא מוצא זאת
לנחוץ, גם ללא אישור הנהלת החברה.
למעשה הוא כל-יכול. האחראי על צוות
הדיילים, הפרסר, עניינו בנעשה במקום
מושבם של הנוסעים. כאן הפרסר הוא
הכל־יכול, ממש כקברניט ביחס למטוס
כולו.
בארץ טושטשו מעט תחומי היחסים בין
הקברניט לפרסר, יחד עם שיחדור מסויים
במתח והקפדה על הכבוד לקברניט. בחברות
זרות יש ואנשי תא הטייס אינם
משתכנים באותו בית־מלון עם שאר אנשי
הצוות .״הם קלאסה אחרת,״ מתבדחים
אנשי אל־על, כשמדברים איתם על יחס
הכבוד לקברניטים בחברות זרות .״אצלם
הקפטן הוא אלוהים, מה שהוא אומר זה
קודש הקודשים. אצלנו זה לא ככה. כל
הכבוד לקפטן, הוא באמת עושה עבודה

ואנס ניכנע לדיילת הוותיקה, העובדת
בחברה כבר שבע שנים.
צילה טננבאום נמצאת עתה בביתח, שבנאות
אפקה. היא ירדה מהטיסות למשך
שלושה חודשים. אמנם ידידיה טוענים כי
לקרב האווירי בינה לבין הקברניט אין
קשר לחופשה שאותה נטלה, מייד אחרי

החוגהאווירי !

ה דיי לתוהבוניט
הבודדים המטיסים את
ואנס ידוע כאיש חביב
רש את מלוא הכבוד
הכבוד שאליהם הורגל

מטוס הג׳מבו .747
אך כקברניט הדוואת
מלוא הדרת
בארץ מוצאו.

בלי ג׳וקים
של אופנ ה

בדרן גהפז
להיות מישענת
ואחותי. הגשתי תלונה. אי) לי עורך־דין.
אני בעצמי עורך־דין. שם אמרתי שאני
רוצה שכל הכסף של הגיס שלי — 20
מיליון לירות — ילכו לבת שלו. לא לאף
אחד אחר. אני לא רוצה כלום, אבל לא
רוצה שיקחו לילדה כסף. הגשתי תלונה
׳ נגדם.
לפני זה הלכתי לרב ולחוזר־בתשובה.
חששתי שאולי אני עובר על אחת מעשרת
הדיברות, על כיבוד הורים. החוזר בתשובה
״ ענה לי :״זה בסדר אבי ! תמשיך.״ התביעה
הנגדית שלי היא: קשירת קשר, הסתה,
סחיטה, לשון־הרע, איומים, הפללה, הונאה
ועדות שקר.
אני רוצה שכל הכסף ילך לילדה ה קטנה.
הכל 20 .מיליון. כך אני קובע
במיקרה הזה. יש מי שקובע שאני הקובע.
וזה ישאר ככה דרך־קבע.

עד כאן סיפורו של אכי.
העולם הזה 2184

>ץ ילה טננכאום־שי, הדיילת שנתבקש
שה לשתוק, היא אם לילד, נשואה ל עובד
אל־על בשם צביקה. היא ג׳ינג׳ית יפה,
שאינה לבושה במיטב מחלצות אירופה,
כנהוג אצל חברותיה למיקצוע .״היא ממש
בסדר,״ אומרים חבריה באל־על ,״אין לה
בראש אופנה כמו גוצ׳י וקארדין. היא
לובשת תמיד ג׳ינס וחולצות פשוטות.
אף פעם לא שומעים עליה רכילות. היא
עושה את העבודה שלה טוב, ואף פעם
לא שמענו על בעיות.״
כשהגיעו חברי צוות הטיסה למישרד
החברה בלוד, חשבו כולם שוואנם שכח
מכל העניין והספיק להירגע מהתקרית
במונית. אולם ואנס מיהר לגשת אל האחראית
על צוות הדיילים בטיסה ואמר לה:
״טננבאום לא עולה על הטיסה שלי!״
הדיילים נרעשו. מדי פעם פורצים עימותים
בין צוות הקוקפיט, תא-הטייס, לבין
הדיילים. בדרך כלל עימותים אלה הופכים
לעימות בין שני כוחות, שמאז קיומה של
חברת אל־מל הם מתכתשים זה בזה. ההתכתשות
נעשית אמנם בנימוס ותוך כדי
שתייה משותפת בלובי של בית מלון,
כפי שיאה לאנשי צוות אוויר, אך השאלה
* מתוך כבוד לקברניטים נהוג בחברת
אל-על כי מכונית הצוות אוספת את קברניט
הטיסה אחרון, כאשר מדובר בנסיעה
ללוד, ומורידה אותו ראשון, כאשר מדובר
בפיזור האנשים בבתיהם.

טובה. אבל לא צריך להגזים. לפעמים
סתם לא בא לו על מישהו, או שהוא
ניתקל באיזה בחורה שמסיבות שלו לא
נראית לו, אז הוא מהליט לנקום ולהוריד
אותה מהטיסה. זה כבר גולש לעניינים
אישיים, אפילו אינטימיים. העולם השתנה,
אין כבר אנשים עם כזה כבוד שאסור
לחלוק עליו. הקפטן הוא בן־אדם וגם הדיילים
לא פחות חשובים ממנו. אז שיהיה
כבוד הדדי.״

״ענייו של
ס מ כויו ת ״
^ חד הדיילים, ששמע את הקברניט
י * ואנס מסרב להטים את המטוס יחד
עם הדיילת צילה טננבאום, התקשר אל
בתיהם של חברי הוועד. אלה הורו לצוות
הדיילים לעלות על הטיסה כולם כאיש
אחד, כולל צילה, או בכלל לא.
אנשי מישרד צוותי־האוויר התחילו לשאת
ולתת עם הקברניט. בינתיים התעכבו ההכנות
לטיסה. הנוהג הוא שצוותי האוויר
מגיעים לשטח השדה שעתיים לפני מועד
ההמראה. הם עולים על המטוס, לשם הכנות
ובדיקות, כשעה לפני ההמראה. מועד ההמראה
הלך והתקרב, וואנם עמד עדיין
בסירובו. הנוסעים בנמל־התעופה נתבשרו
על איחור בשעת ההמראה מבלי שגילו
להם את הסיבה .״מה, עוד פעם שביתה?״
הם שאלו ורטנו .״כל יום שביתה? מה
זה פה?״ דיילות הקרקע לא ידעו להסביר
את פשר העיכוב. וגם אם ידעו, בוודאי
שלא היו מעזות לגלות את חרפת המאבק
שבין הקברניט לבין הדיילת.
כשעה אחרי מועד ההמראה סוכם שכל
הצוות, ללא יוצא מן הכלל, יעלה על
מטוס, יקבל את הנוסעים וימשיך בטיסה.

שחזרה מאותה טיסה, אולם אין ספק שהיא
עדיין נתונה להלם מסויים כתוצאה מאותה
תקרית.

לא גטפל
לדיילו ת
ך* י א לא יודעת להסביר את סיבת כעסו
י י של ואנס .״אני כבר דיילת ותיקה,״
אמרה צילה לידידיה .״טסתי כבר פעמים
רבות עם מנדי ואף פעם לא היו לנו עניינים.
הוא ידוע כאחד הג׳נטלמנים בקרב
הקפטנים של אל־על, ואף פעם הוא לא
נטפל לדיילות, כפי שעושים קפטנים אחרים.
״יכול להיות שהוא היה במצב־רוח רע
באותו הבוקר, או שאולי לא ישן טוב
בלילה, אבל אני לא מוכנה שמישהו ידבר
אלי בגסות, אפילו אם הוא קפטן. לא
עניתי לו בחוצפה, רק ביקשתי שלא ידבר
אלי בסיגנון כזה, וזה מה שהרגיז אותו.״
מבחינתה של צילה הפרשה כולה סגורה.
היא מקווה, שכאשר תחזור מחופשתה הממושכת
תטוס שוב, אפילו עם ואנס.
הסביר הקפטן, כאשר התבקש להגיב
על התקרית :״העיכוב היה בגלל אנשי
התחזוקה, ולא בגלל הוויכוח ביני לבין
הדיילת. במה שנוגע לוויכוח עם הדיילת,
זה עניין של סמכויות. צריכים להקיר,
אפילו בארץ, שיש בעיה של סמר ות.״
טיסות אל־על אינן מצטיינות בדיוק בכל
הנוגע להמראות ולנחיתות. הסיבות לכך,
בדרך כלל, אובייקטיביות: בעיות תחזוקה,
עומס גדול וניצול מירבי של המטוסים.
אך אם למיכלול הסיבות האלה תתווסף
עתה עוד סיבה — איחורי יוקרה, כתוצאה
מריב בין דיילים לקברניטים — לא ימריא
ולא ינחת שום מטוס של אל־על בזמן
המיועד.

טבריה

מחוץ דסרוטוסול

יום רביעי ,15.8.79 כשעה 9.00 בערב, במלון היוקרה והפאר

סלאוהטב רי ה
!ס סיד״ נסיכת הכנו ת
מכירת כרטיסים מוקדמת: במשרד ״בידור הצפון״ ובקבלה של
מלון ״פלאזה טבריה״ .בערב המופע במלון. הנחות: לוועדי עובדים.

סו.דלי שול

להשיג ב חנויו ת ובבתי־המרקחת
המובחרים הבץ ןים: אילת באר־שבע חדרה חיפה ירושלים כרמיאל
נוה״אביבים
פתח־תקוה
קרית״אתא
קרית״מוצקין
קרית״שמונה
ראשל״צ
תל״אביב

המשביר לצרכן
המשכיר לצרכן
ב״מ ״נתן״ ,הנשיא 57
וזמשביר לצרכן
צרכניית חכרת החשמל
בי״מ ״השומרון״ ,רח׳ יפו 44
ב״מ ״אופלטקה״ ,יפו 110
המשכיר לצרכן
כל בו גבי, מרכז מסחרי
נעלי ״בינגו״ ,מרכז מסחרי חדש
מכון מושקוביץ, חיים עוזר 30
ב״מ ״אופיר״ ,העצמאות 80
ב״מ ״מוצקין״ ,השופטים 64
המשכיר לצרכן
ב״מ ״הדר״
ב״מ ״למד״ תכנית ל׳
ב״מ ״ברנדייס״ ,ברנדייס 27
ב״מ ״קולנדר״ ,ארלוזורוב 76
ב״מ ״שור טבצ׳ניק״ ,המלך ג׳ורג׳ 54
המשביר לצרכן, אלנבי 115

רשימה נוספת ראי במודעת שול המופיעה בגליון זה

זו ההזדמנות שלך!

טיסות הציוטו הזולות ביותו
ל סריס וניצה
החל מ״ $ 2 9 9

>ר,רור וחזור כולל לינה)

מועדי יציאה 11111־; 30.7 — 26.8 ; 29.7 — 19.8 : 71
5.8 — 26.8 ; 5,8 — 19.8
נוסף לטיסת הצ׳רטר הזולה ביותר תוכל לבחור
באחת התוכניות המרתקות והזולות שלנו:
(ו) טיול בן 15 יום ( )5.8.79 — 19.8.79 לצרפת, בלגיה,
הולנד, גרמניה ושויצריה (חצי פנסיון).

המחיר 30 :
( )2השכרת רכב (רנו ,5או פג׳ו )4ללא הגבלת
המחיר $210׳0 ׳׳:לשבוע
קילומטרים.
(כל שבוע נוסף )$150 :
פרטים:

טיולי

הגליל ,

תל-אביב: רח׳ הירקון , 142 טל;) 03( 230651 ,230842 .
חיפה: רח׳ המגינים ,43 טל ;) 04(522958 .טבריה: רח׳
הירדן , 10 טל ,)067( 20550 , 20330 .וכן אצל סוכני הנסיעות.

מס פ ר

המקומות

מ וגבל

(המשך מעמוד )28
כפי שנוסח בוועדה. בעת ההצבעה קרד,
משהו מצחיק, שהעיתונאים לא הבחינו

כאשר הורמו הידיים, הצביעה רק סיעת
חד״ש נגד. אנחנו נמנענו. המערך וש״י
הצביעו יחד עם הממשלה.
בזה היה העניין נגמר, לולא שמואל
תמיר. הוא ראה בהצבעה ניצחון אישי
שלו, וכדי שהכל יידעו את גודל הניצחון,
תבע למנות את הקולות( .בפרוטוקול נרשם
בטעות כאילו משה שחל ביקש זאת).
הדבר גרם מייד להתקוממות של אנשי
המערך, השונאים את תמיר .״אנחנו לא
צריכים לתת לו ניצחון כזה!״ זעם זאב
כץ. ואכן, כאשר הורמו הידיים שוב ונמנו
הקולות, נסתבר כי הרוב הגדול נעלם 47 .
הצביעו בעד 4 ,הצביעו נגד 11 ,נמנעו.
רבים מאנשי המערך, וביניהם יצחק רבץ,
פרשו מן האולם בשעת ההצבעה.
ביכלל, לא היה זה יום טוב לתמיר.
במהלך הוויכוח סיפרתי לכנסת את הפרשה
המבישה של המישפט שהוגש נגד
העולם הזה, וההודעה השיקרית של מיש־רד־המישפטים
כאילו כותב המיכתב למערכת,
שביגללו נתבענו לדין פלילי, כלל
אינו קיים. תמיר ישב מכורבל, ולא העז
להשיב.
באותו זמן גם ניהל תמיר מילחמת־הודעות
נגד דויד גלאס, יו״ר ועדת החוקה-
חוק־ומישפט. מכיוון שבכנסת הכל אוהדים
את גלאם, ואיש אינו אוהד את תמיר (מיל-
בד ייגאל ידין ועקיבא נוף) ,לא שיפרה
הפרשה את מעמדו של השר.

טוס׳ לא ציל ם
ט חרי האזנת-הסתר, באה סרשה
י מבישה ביותר: הממשלה הציעה לבטל
למעשה את חוק השרות הלאומי, המחייב
את גיוסן לשרות לאומי של כל הבנות
המשתחררות מצה״ל מטעמי דת. חוק זה
לא הופעל על-ידי המערך, אך נשאר
קיים. ביטולו הוא ליטרת־הבשר שמשלם
הליכוד לאגודת־ישראל תמורת תמיכתה
בקואליציה.
הדיון היה מביש מכל הבחינות. איש
מאנשי הקואליציה לא השתתף בו. הם
נטשו את השר־בלי־תיק משה נסים, ש הביא
את החוק מטעם הממשלה. נסים
טען :״השיקולים שהיו כל השנים (לאי
גיוס הבנות לשרות לאומי) כוחם יפה
גם כיום.״
בראשית נאומי אמרתי:
אורי א מרי: אמר הלורד אקטון:
״השילטון משחית, ושילטון מוחלט — משחית
באופן מוחלט.״
בשנתיים האחרונות מדגים הליכוד את
הכלל הזה. שנתיים הספיקו לשילטון כדי
להשחית את השילטון.
נאמרו דברים רבים על ממשלות המערך,
על העבר העגום של ממשלות־המערך
בנושא זה. אפשר רק לומר שהמערך
עשה את המעשים המכוערים והתבייש.
הליכוד איבד גס את חוש־הבושה.
אולי עוד לא לגמרי, כי העדרם של
חברי הליכוד, וחברי הקואליציה בכלל,
מן הדיון הזה, מעיד אנלי שנותרו להם
שרידים אחרונים של חוש הבושה.
מאיר פעיל: אל תהיה תמים. הם
אוכלים ארוחת־ערב במיזנון, ומתכוננים
להצבעה.
מגחם בבידור: אתה רוצה שגם אני
אצא?

אורי אכנרי: אפשר כמובן להתווכח
מה יותר מביש — לשבת באולם ולהיות
עדיס למחזה עגום זה, או להישאר במיז
נון, לאכול, להחליף רכילות ולבוא להצבעה
המבישה.
האולם ריק. הטלוויזיה של טומי לפיד
לא באה להנציח את הדיון הזה. והרי בשביל
זה מינו את טומי לפיד לתפקידו —
כרי שהטלוויזיה לא תופיע.
אורה נמיר: אין לו זמן לוועדת־החינוך־והתרבות,
אבל יש לו זמן למיזנון
הכנסת.
אורי אבנרי: במיתון הכנסת מר
טומי לפיד הוא אורח רצוי ומצוי. אבל
בדיון זה הטלוויזיה אינה נוכחת. וכדי ש־הטל>ויזיה
לא תהיה נוכחת בדיון מביש
כזה, מונה מומי לפיד כנזנכ״ל הטלוויזיה.
אקרא לפניכם רשימה אישית לגמרי:
רשימת חברי הממשלה ועברם הצבאי.

חשוב לדעת מה טיבה של הממשלה, ה מציעה
לנו הצעת חוק של השתמטות
המונית.
!• ראש הממשלה, מנחם בגין, אמנם
לא שירת בצה״ל, אבל אי־אפשר להאשים
אותו, אחרי שבמשך שנים סיכן את חייו
יום־יום כראש מחתרת.
• השר וייצמן — שירות מפואר;
! 0השר שרון — שירות מפואר;
!• השר לוי — לא שירת מעולם ב־צה״ל

•:השר לנדאו — לא שירת מעולם
בצה״ל׳;
• השר ארליך — שירת שירות פיקטיבי
כאפסנאי ;
• 1השר פת — היה בחוץ־לארץ בזמן
מילחמת־העצמאות, ולא שירת;
• השר מודעי — שירת בדרגת סגן־
אלוף ;
• השר שוסטק — לא היה גם בהג״א;
!ס השר נסים, נדמה לי, חוייל חיול
פיקטיבי, מטעמי -דת ;
• השר כץ — שירת שירות פיקטיבי ;
• השר ידין — שירת כרמטכ״ל ;
! <1השר תמיר — לא שירת אף יום
אחד בצה״ל :
• השר בורג — לא שירת אף יום אחד
בצה״ל ;
• השר המר — שירת ;
• השר אבו־חצירא — שידת;
• השר דיין — שירת, כמובן.
רשימה לא מפוארת. מותר לי לומר
שמעולם לא היתה ממשלה בישראל שבה
מיספר המשתמטים מצד,״ל בכלל, או המשרתים
בצה״ל שירות פיקטיבי, היד, כה
גדול.
אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שלפנינו
באה להנהיג אי־צדק משווע, חוסר שיוויון
משווע. והעובדה שהדבר נעשה בשטח
ביטחוני, בימי ממשלה שרוממות הביטחון
בפיה, מוסיפה חטא על פשע.
לדעתי, מדינה מתוקנת איננה יכולה
לסבול מצב מחפיר כזה של חוסר שיוויון.
יש לדעתי שתי אפשרויות, ושתי אפשרויות
בלבד, כדי להחזיר את השיוויון על
כנו: או שכל הבנות תשרתנה, או שר
שירות־החובה של הבנות יבוטל כליל, ו־שירות־הבנות
בצה״ל יהיה שירות בהתנדבות.

אלופת
הסודיסין

• ך ה״י, שתיפארתו היווה עי השיור
יון בין המינים — נעשה מבחינה זו
לאחד הצבאות המפגרים בעולם הנאור.
אנחנו, חיילי , 1948 זוכרים באהבה את.
הבנות ששירתו עימנו ביחידות הקרביות
— לא רק בגדודים, אלא גם בפלוגג!!.
היתד, לי הזכות לשרת בפלוגת שועלי־שימשון,
שבה היו עד סוף המילחמה
שתיים־שלוש בנות, והן היו עימנו בבסיס
הקרבי והיו נתונות להפצצות כמו כולנו.
אנו זוכרים אותן באהבה.
מאז היתה בצבאות רבים בעולם, כגון
הצבא האמריקאי, מהפכה בשירות הבנות.
היום מתקבלות בנות ליחידות קרביות ולתפקידים
קרביים בצבא ארצות־הברית,
כטייסות, כטנקיסטיות; כחיילות בחיל דד
מארינס. והכלל הוא — אם הבת יכולה
לעמוד בדרישות התפקיד, אין הבדל בינה
ובין הגבר.
מה עושה בחורה בצה״ל י יש תפקידים
״נשיים״ .כולם מכירים אותם: פקידות.
אחיות, אלחוטאיות, וגם כמד, תפקידים
יותר אחראיים. אבל אני שואל: מדוע אין
אלופה בצה״לי מדוע זה מובן שראש
אמ״ן מוכרח להיות גבר? מדוע אשה
אינה יכולה להיות ראקז אמ״ן?
שולמית אדוני: מדוע בפו״ם אף
פעם לא היתה אשה?
מאיר פעיל: פעם היתה.
אורי אבנרי: מדוע הפרקליט הצבאי
הראשי מוכרח להיות גבר? בשירות ה־מישפט
האזרחי, הנשים הולכות ותופסות
את המקומות המרכזיים. יש פרקליטת
מחוז, יבוא יום ותהיה גם יועצת מישפטית
לממשלה. מדוע מובן שבצה״ל זה לא
יכול להיות? למה לא יכולה להיות
מפקדת חיל־תחזוקה ופצ״רית?
אני אומר: שירות שווה לכל, אם כחובה
או בהתנדבות. ולא רק שירות שווה —
גס זכויות שוות לגבר ולאשת בצה״ל.

אורי אבנרי 1
העולם הזה 2184

ללמוד איו ונחו קצד

גוונו: היקבים מדמים את הממשלה נהיגה בחריל

חבר־הכנסת פסח גרופר גילה באסיפה הכללית של ״אגודת הכורמים״ בתל־אביב
(ראה עמוד ,)25 כי היקבים מרוויחים כ 30-מיליון לירות לשנה, תוך כדי
הונאת הממשלה.
הוא הסביר לכורמים, כי בשנת 1972 אישרה הממשלה ליקבים לכלול במחיר
היין תוספת, בגלל רכישת הבקבוק לשימוש חד״פעמי. מחיר הבקבוק החד״פעמי
הכלול במחיר היין הוא שלוש לירות. כיוון שמחירי היין הם תחת פיקוח, הרי
שדרוש אישור ממשלתי לכל העלאת מחירים. גרופר גילה, כי מזה שלוש שנים
חזרו היקבים לשימוש בקבוק רגיל (לשימוש חוזר) .עלותו של בקבוק זה במחיר
היין מסתכמת בכ־ 60 אגורות (מחיר הבקבוק שש לירות, ובכל בקבוק משתמשים
עשר פעמים) .מסתבר, כי היקבים גובים מן הציבור 2.4לירות מיותרות. היקבים
מוכרים כל שנה בישראל כ־ 16 מיליון בקבוקים, וההכנסה שהם מקבלים מתרגיל זה
מגיעה ליותר מ־ 30 מיליון לירות לשנה.
גרופר גילה את הסוד בנסותו לטעון, כי היקבים הרוויחו למעשה מעיסקת
הבקבוק החד־פעמי, שעליה קבעה ועדת־הביקורת כי גרמה הפסדים של 200 מיליון
לירות ליקבים בארבע שנים.

כאשר מחיר שיעור-נהיגה מגיע ל״300
לירות, והוצאות על השגת רשיון־נהיגה,
כולל תשלום על שניים־שלושה מיבחני
רישוי, מגיעים ל־ 50 אלף לירות, הרי ש כדאי
לחשוב על הוצאת רשיון־נהיגה בניו-
יורק.
מיבחני-הנהיגה בתיאוריה מתנהלים
שם גם בעברית. רשיון־נהיגה, כולל בחינה
מעשית, ניתן להשיג בקלות תון שלושה
ימים, בהוצאה של 1000 לירות לכל
היותר. כרטיס נסיעה לניו־יורק עולה 18
אלף לירות. המסקנה: סע לניו״יורק,
בלה שם שבועיים, הוצא רשיון־נהיגה לן
או לאשתן, ותחסוך 20 אלף לירות.
כאשר תחזור ארצה, חייב מישרד־הרי-
שוי להוציא לן רשיון־נהיגה ישראלי, על
סמן האמריקאי.

שלשויצו וילה במחיר המסיבות משה שני
לעצר/
מוס
מר-חיים ומשה נוידרפר 75 .׳מיליון רווח
נשיא בורסת״היהלומים,
ערן מסיבה עם כמה מוזמנים

מר־חיים התפטר לאחרונה מתפקיד
מנכ״ל מישרד״התעשיה, וקיבל את ייצוג
חברת היהלומים הלונדונית ״בונאס״.
נוידרפר היה ממונה על הכנסות המדינה,
ודאג לכן שכל היהלומנים ייהנו מפטורי
מס־הכנסה כלליים ושערורייתיים.
אחיו של משה נוידרפר הוא חבר ה בורסה
ויהלומן, וכשעמד לפשוט את הרגל
לפני שלוש שנים, הצילו שניצר. עתה
רוצה שניצר למנות את נוידרפר כמנכ״ל
התאחדות תעשייני־היהלומים, במקום

חיים דניאלי.

אגב, המישרדים החדשים של מר־חיים,
חברת ״בונאס״ ,הם המישרדים שבבעלות
היהלומן קרול פיקל /חתנו של
שר־התעשיה גידעון פת, שפיטר את
מר-חיים.
את המסיבה ערן שניצר ב״הילטון״.
כאשר הגיע במכוניתו למלון, לא הכירו
השוער וביקשו להרחיק את המכונית
מן הכניסה. שניצר ניגש למנהל המלון,
ודרש לפטר מייד את השוער או לנזוף
בו, על שלא הכיר אותו.
נראה כי הוא נרגז על שפרשה דומה
אירעה לו לפני כמה ימים. בבית בורסת־היהלומים
פועלת מעלית, שהכניסה אליה
מותרת רק לחברי הבורסה, ויש מפעיל
המקפיד על-כך. קרוב של שניצר הגיע
לבורסה וביקש להיכנס למעלית זו. האח ראי
מנע זאת ממנו. שניצר נרגז על שלא
הכירו את קרובו, ודרש לפטר את האח ראי.
רק התערבות יהלומנים בכירים מנעה
את הפיטורים.
מיקרה שלישי, שהעכיר את רוחו, התרחש
לאחרונה, כאשר הזמין שני אורחים
לארוחה ב״הילטון״ ,ומשהגיע החשבון
על סך 1500 לירות, לא קיבל הנחה כפי
שהוא אוהב. אחרי ששילם את החשבון,
בנוכחות האורחים, שלח את החשבון
למלון ודרש הנחה.

בנק .,די ק־ פיר אר ה״

הווילה היקרה ביותר בישראל נבנית
בימים אלה ברחוב בודנהיימר 8בתל־אביב.

מיברש בן דונם, שעליו ניתן לבנות
מיבנה בן ארבע קומות ובו 12 דירות
רגילות, בונה חברת ״סולל-בונה״ וילה
פרטית עבור משקיע ישראלי. הווילה היא
בת ארבע קומות. הקומה הראשונה כוללת
מחסנים, השניה אולס״קבלה וחדרי-
משרתים, ושתי הקומות העליונות ישמ שו
למגורי בעלי״הבית.
בין הקומות תפעלנה כמה מעליות.
שטח כל קומה יהיה 350 מטר. בחצר
הווילה מוקמת בריכת״שחיה, בגודל 15
על 7מטר.
הערכת בוני הווילה היא שההשקעות
בהקמתה, ובכללן המיגרש וכל הציוד
המייוחד, תגענה ל״ 75 מיליון לירות.

סדוויז״ת הוות?!
אם ברצונן לרכוש בשנתיים הקרובות
מקלט טלוויזיה״צבע, כדאי לן לחשוב
פעמיים.
חברת ״אדומנט״ האמריקאית, המ-
ייוצגת בישראל על-ידי חברת ״אראן-
אלקטרוניקה״ ,החלה משווקת באמריקה
את המוצר המהפכני, שיהווה את טלוויזיית
העתיד.
המכשיר נקרא ״וידאו־בים״ .הוא מחליף
את הטלוויזיה הקיימת, ומתחבר,
כמוה, לאנטנה או לווידאו-טייפ. למכשיר
מצורף מסך בגודל מטר וחצי על
מטר, והוא מקרין את התמונה על המי

והיווה! — תת
סרוויז־ה משומשות
בבריטניה הגיע מיפעל גדול, המחדש
מנורות מסן לטלוויזיה, לקשיים. כאשר
נערן דיון בבית־המישפט, הצהירו נציגי
המיפעל כי קיבלו הזמנה גדולה ממיג-
על ישראלי גדול, המייצר מקלטי טלווי זיה
צבעונית, לרכישת כל תוצרת המיפ-
על, ובית־המישפט איפשר לו להמשין
לפעול. הדבר פורסם בעיתונות הבריטית.
מנורת-מסך משומשת, ערכה וטיבה
כשליש משל חדשה. מכאן שמוכרים בישראל
מכשירי־טלוויזיה הכוללים מנורות
משופצות, כאילו הן חדשות.
ראה, הוזהרת !

מחוש נושיא?
האסיפה הכללית של התאחדות תע-
שייני־היהלומים, שהתכנסה לפני שבועיים,
היתה צריכה לבחור בנשיא ההתאחדות.
הנשיא היוצא, אריה קצף,
נאמנו של משה שניצר, נשיא בורסת
היהלומים, היה בטוח כי ייבחר שוב
ללא בעיות. אולם נגדו הוצג מועמד אחר,
שלמה סולימאני, מנתניה. סולימאני
קיבל כימעט את מחצית הקולות, ומכיוון
שהתקנון קובע כי נשיא ייבחר ברוב
של שני״שלישים, לא יכול היה קצף להי בחר.
קצף נאלץ לעשות הסכם עם סו-
לימאני שיפרוש אחרי שנתיים, וסולימא-
ני הסיר את מועמדותו. כן נבחר קצף
מחדש כנשיא.
קצף עמד באחרונה מול מסע״שמועות,
כאילו הוא מצוי בקשיים נזילותיים.
בדיקות העלו, כי השמועות הגיעו גם אל
סינדיקט היהלומים בלונדון, שבדק אותן
בישראל. הסינדיקט מצא כי מלטשת
״בריק״ של קצף בנתניה לא צימצמה את
הייצור, וכי הוא הקטין את חובו לבנק.
קצף החליף לאחרונה שותפים. שמואל
פרידמן מנתניה עזבו, ושותף שני,
חנוך קוזלובסקי, נפטר. במקומם נכנס
חבר הבורסה אמנון בביוב, עם
קבוצת גסנר מגרמניה, המייוצגת על־ידי

דויד יפה.

סומר אבני־חן
הקימו 1תברח בינלאומית י הבורסה לאבני״חן בישראל הקימה
חברה בינלאומית למימון רכישת אבני-
חן, כדוגמת סינדיקט היהלומים הלונדוני
ביהלומים. שם החברה החדשה הוא
אי־פי״אס, וחבריה הם חברי הבורסה
לאבני־חן בתל־אביב.
הבורסה לאבני״חן בתל״אביב הוקמה
לפני חמש שנים. היא מאגדת את כל
הסוחרים בכל סוגי האבנים היקרות,
להוציא יהלומים. יושב־ראש ההנהלה

סן בביתן, כמו בקולנוע, ולא על מסן
קטן באמצעות מנורת״מסן של המכשיר
עצמו.
התוצאה: התמונה גדולה יותר, נאה
יותר וברורה יותר. תוצאת-לוואי: מכשיר
הטלוויזיה הצבעונית הקיים מקרין
הקרנה אלקטרו־סטאטית הפוגעת בעור,
ואילו לווידאו-בים אין כל הקרנה.
הצרה היחידה לגבי המכשיר החדש
הוא מחירו, כיום 3000 דולר. אולם תוך
שנה־שנתיים יקרה לו מה שקרה לכל
מכשירי האלקטרוניקה, ומחירו יירד לרמה
של מכשיר־הצבע הרגיל, שבו עליו
להתחרות, בתוספת כמה אחוזים.
סוחרי אבני״החן הקימו

יושג־ ראש מרום

אבני־ספיר מסרי־לנקה

בי שראל

הוא אבי מרום, ומזכירה אמנון
דוידוב.

הבנק הבינלאומי הידוע, העוסק בעיקר
במתכות יקרות וחלפנות מטבע, בנק
״דיק פירארה״ ,קיבל רשיון מ״בנק ישראל״
לפתוח סניף בישראל. מישרדי הבנק
יהיו ברחוב יהודה הלוי בתל־אביב, ונציגו
הוא כרגע האמריקאי ולטר רוט.
הבנק הישראלי יהיה סניף של הבנק
האמריקאי.

שלם דרחזת ו ע
נחוצאה וסוכרת
אם אתה מקבל הרבה דו״חות רכב,
הנה דרן לשלמם כהוצאה מוכרת :
נניח שקיבלת דו״חות ב״ 500 לירות.
גש לסניף־הדואר וקנה המחאות״דואר
וכמה בולים בשש מאות לירות, ובקש
קבלה.
אתה מקבל קבלה על דברי-דואר, משלם
בהמחאות את הדו״חות ומגיש את
הקבלה לפקיד״השומה, המכיר בה כב-
הוצאה מוכרת כשרה.

הווידיאו־גים כמישרד
3000 דולר

כיום חברים בה 200 סוחרים ולוטשים,
ועם פתיחת בית בורסת־היהלומים
החדש היא תעבור לשטח של חצי קומה
שרכשה בזמנו. הבורסה פועלת כחברה
ציבורית. היא כפופה לפיקוח המפקח
על היהלומים. בשנת 1978 היה יצוא
אבני־החן המלוטשות מישראל 25 מיליון
דולר, והייבוא 17 מיליון דולר. יש בארץ
כ 10-מלטשות לאבני-חן.
אבי מרום סיפר, כי סוחרי אבני״החן
משלמים מס־הכנסה ומנהלים ספרים
כחוק, ואינם כיהלומנים.
המרכזים העולמיים לייצור אבני־חן
הם כיום תאילנד והודו. הקונה העיקרי
היא אמריקה. הקמת הבורסה בישראל
גרמה להסטת קניינים מן המיזרח הרחוק
לישראל, לרכישת תוצרת מעולה.
ישראל הפכה אחד המרכזים הגדולים
בעולם, בעיקר בייצור אבנים מסוג אמר־לד,
והכוונה היא עתה להפון את ישראל
לגורם גם בליטוש אבן נוספת, מסוג
רובי. האבן השלישית היא ספיר. מחיר
אבן טובה מסוג אמרלד או רובי עולה
על מחיר יהלום.

נול חשבון הברון

ת סו עי
רוו סשה

ב -קו פ ל
עזוב לרגע אה ה ע בו ד ה -מגי ע לך
לתפוש א ת ״ ה חו פשהעלגלג לי ם ״
ב מלונו ת ״ קו פ ל ״ מנ ה רי ה ו עד אילת:

״קופל״ מציעה לן חופשה חלומית
+מכונית,במחיר מפתה של
495ל״י לאדם ליום כולל רכב!
בדבר פרטיים נוספים נא פנה :

קו פ ל

משרד מכירו ת ראשי:
רח׳ הי ר קון 252ת״ א טלפון 452111
ובכל סניפי״קופל״ ברחבי הארץ
#הברה ב״ק״ אחזקות בע״מ
פ.ב7.ו

גלון ״בקעת הירח
טיסה ו אי רופ ה!״ ם !
תוגרל ב״ 1.9.79 בין הנופשים הישראליים
שישהו במלון לפחות 4לילות
חינ ם ! ילד אחד עד גיל 12 בחדר ההורים
ל״י לאדם בתפוסה זוגית
לינה וארוחת בוקר ללא מ.ע.מ.

(המשך מעמוד )25
עושה מחזור של 10 פעמים׳ חדי שהמעבד
לבקבוק חד־פעמי דרש רכישה ישל
25 מיליון בקבוקים לשנה.
כל בדיקה כלכלית רגילה ר.יתה מגלה
מייד, כי העיסקה אינה כדאית לחלוטין:
במחירי היום עולה בקבוק רגיל שלוש
לירות. לפי שימוש. של 10 פעמים, עולה
כל ׳שימוש 30 אגורות. מחיר בקבוק חד־פעמי
הוא 1.5ל״י. נוסף על כך הסתבר,
כי היה צורך לרחוץ את הבקבוקים החד־פעמיים
לפני השימוש, והדבר ייקר שוב
את ההשקעה.
החל ב־ 1974 הודייע מישרד־המיסחר־והתעשיה
על התנגדותו לשימוש בבקבוק
החד־פעמי, מטעמי שמירת אנרגיה ובטיחות
(נטיה להתפוצצות בגלל דקות הזכוכית).
למרות
היודעות הממשלה על התנגדותה
לשימוש זה, ולמרות הפסדי האגודה מ־עיסקה
זו, נחתם בינואר 1975 חוזה חדש
עם טמפו לרכישות בקבוקים חד־פעמיים
במשך שילוש שנים נוספות.
החוזה נחתם, אגב, חצי שנה לפני תום
החוזה הקודם, וזמן קצר לפני חתימתו
העלתה טמפו את מחירי הבקבוק !
במשך שנתיים המשיכו לרכוש בקבוקים
חד־פעמיים, יורק בשנת 1977 הפסיקו
את רכישתם, תוך ששילמו לטדזפו פיצוי
של מיליון לירות על הפרת החוזה.

לפי הערכת ועדת־הביקורת. ,הנזקים
שנגרמו לייקבים מחוזה זה
עולים על 200 מיליון לירות.
לוועדה אין כל הסבר מדוע נעשו חוזים
אלה, וגם המ ישטרה לא חקרה עד
כה בכיוונים אלה. יתכן שאפשר ללמוד
משהו מהתקשרויות שנעשו בתקופה זו
בין טמפו, אגגודת הכורמים מישרד־הפירסום
מוקד ומישרד־הנסיעות מנדים
טורם.
המשולש הוא מרובע
רך פירסומאי הקבוע של כרמל מיז•
• רחי היה אליהו טל. בתחילת 1972 או
בסוף שנת ( 1971 לדברי יהודה כותן, בעל
מישרד־הפירסום מוקד) נוסד מוקד על־ידי
מישרד־הפירסום באואר־ורשבסקי (ס/ס)50
ויהודה נותן 507 כותן עבד קודם־לכו
בבאואר־ורשבסקי.
אחד הלקוחות הראשונים של מוקד היה
כרמל מיזרחי.

ייתכן כי אוסטשינסקי נטה לסמוך
על מישרד זה, מאחר שהיתה
לו אפשרות להכיר את כותן מקרוב,
שכן כותן התחתן עם כתו
של אוסטשינסקי.
אומר כותן :״פירסום מוקד ובאזאר־ורשבסקי
קיבלו את הפירסום של כרמל
מיזרחי אחרי תום חוזהו של הפירסומאי
הקודם, אליהו טל, אחרי שהגישו הצעת־פירסום
מפורטת שנבדקה ונתקבלה על־ידי
ועדת־המיסחר של כרמל מיזרחי.״
כעבור זמן קצר רכש כרתן את יכל
מניות המישרד. לדברי כרתן, ב־ 1975 או
ב־ 1976 קיבל לידיו את ענייני הפירסום
של טמפו ברדיו. גם טמפו העסיק קודם
לכן את מישרה טל, וחלקית את
מיישרד המאירי, השייך לחתנו של בורג־׳
שטיין, מאיר רוך .׳לדברי כרתו .,העמלה
ישל מישרדו מן הפירסום עבור טמפו לא
עלתה על 15 אלף לירות בחודש.
ועדת־הביקורת של הכורמים גילתה
כימה דברים מוזרים: כספים, שאגודת
הכורמים היתד. חייבת לטמפו על חשבון
רכישת בקבוקים, היו מועברים לפירסום
מוקד. מדובר בעשרות אלפי לירות בכל
פעם. כותן מסביר כי טמפו היתד. חייבת
לו כספים על ׳חשבון פירסיום ,׳ואגודת
הכורמים היתד. משלמת לו כספים אלה,
וכך קטן חוב אגודת ׳הכורמים לטמפו,
וחוב טמפו למוקד. מבחינה כספית, ניזוקה
אגודת הכורמים, שכן תחת לשלם
לטמפו בתשלומים ,׳שילמה במזומן. מוקד
הרוויח, כי קיבל תשלומים במזומן ׳תהית
בתשלומים. נותן טוען, כי מדובר ב־50
עד 60 אלף לירות בלבד, שהם עמלה
מטעם הרדיו.

לדברי נותן, מוקד לא קיבל תשלום
במזומן, אלא אחרי 30 יום מתום חודש
הפירסום.
״כל תשלום שמוקד קיבל מכרמל מיזרחי
על־חשבון טמפו היה, על סמך חשבון שהוגש
ואושר על־ידי טמפון כדין.״
ברור כי תשלומים כאלה נוגדים כל
נוהל תקין. עד כה לא נחקר המשולש
העסקי שיל טמפו, אגודת הכורמים ומוקד.
אולם מתברר כי המשולש הוא מרובע.
שכן תופעה דומה היתד, גם לגבי מישרד־הנסיעות
מנדים טורם.
התנו השני של אוסטישיינסקי, עיוזי בר־קאי,
מספד, כי עבד במישרד־הינסיעות
קופל. לפני 1שילוש ישנים התקשר עם רפי
שאולי ,׳והם הקימו מישרד־נסייעות. .שאולי
היה צריך ׳להביא לקוחות! ,שיסעו לפרוייקט
שלו ברודוס. ברקאי הביא כלקויחות
את אגודת הכורמים ואת מיפעלי טמפו.
טמפו, אגב, ישלח כל שנה יותר מ־ 50 איש
לחיו״ל.
והנה, גם כאן הועבדו כספים של אגודת
הכורמים, שהיו צריכים להינתן לטמפו
אחרי כמה חודשים, למנדיס טורס, על
חשבון חובות של טמפו למנדיס טורם.

ה קו פ ה
ה ק טנ ה
מ( רשה נכבדה אחרת היא פרשת
הקופה הקטנה שנוצרה על־ידי אוס־טשינסקי
ומנהל־הכספים של הייקבים,
משיד, מאייר.
במשך שנים הם יצרו עודפי מזומנים,
בניגוד לחוק, על־ידי הדפסת חשבונות על
שמות ספקים בדויים, מכירת חומרים שלא
היו, רישומי המחאות כוזבות כאילו לתרומות,
ועוד.
ועדת־הביקורת שיכנעה את פקידי היקב
לדווח על סכומים של 2.7מיליון לירות,
שהוצאו בניגוד לחוק בצורות כאלה.

ההסברים שניתנו לשימוש ככספים
אלה, לא שיכנעו את הפרי
ועדת-הביקורת. אחרי במה חודשים
התגלה לוועדת-הכיקורת כי
הפקידים רימו אותם, והתגלו משיכות
לא־חוקיות כאלה כסכומים
נוספים של מאות אלפי לירות.
החקירות הופסקו בגלל פיזור הנהלת
הייקבים, ומינוי ועדה ממונה ׳על־ידי רשם
האגודות השיתופיות.
מי שמכהן כיום כייו״ר הוועדה הממונה,
מרדכי קרניאל ׳מזיכרון־יעקב, שכיהן
קודם לכן כיו״ר ההנהלה, טוען כי עיסקת
הבקבוק ההד־פעמי נעשתה אחרי ששר־היתעשיה
אישר אית העלאת מחירי היינות,
כך שתוספת התשלום תפצה על ההוצאה
לרכישת הבקבוקים. הוא מדגיש את הקשיים,
שהיו להנהלה בהתמודדות עם
אוסטשינסקי! ,ששלט בייקבים כמו בתקופת
הברון.
בכל זאת נעשו נסיונות לברר. מה קרה.
כך יצאה ועדת־בדיקה ב־ 1975 לאמריקה,
עברה על סיפרי החשבונות ומצאה כי
הכל שם כשורה. הוא מציין, כי הוא עצמו
מסר אית מימצאי החקירות בייקבים ל־יועץ-המישפטי
לממשלה, וכי פעולה זו
כמוה כהגשת תלונה לרשויות.
קריניאיל מצביע על שורה של פעולות
שעשה לתיקון המעוותים. בך, למשל,
הורה מייד להפסיק את הנוהל של אוסט־שינסקי,
להלוות לחברי האגודה הלוואות
ללא ריבית. בדרך זו יכול יהיה המנכ״ל
למשוך לצידו הברי-הנהלה נבחרים, ולשלוט
בהם. ההלוואות ניתנו לפי שיקול-
דעתו הבילעדי, ותוך איפה ואיפה.
קרניאל יפנה גם לנציבות מס־ההכנסה,
והסדיר את: תשלום כל החריגים שהתגלו.
הוא לקח כיועץ־מישפטי את אריה מרינ־סקי,
כרואה־חשבון את בועז ארדה, ובכך
החליף אית כל יועצי יהד,׳נהלה הקודמת.
הוא מצביע על בך •שמנהלה החדש של
האגודה, אולק נחשון, יוכל עתה לנהלה
לטובת המגדלים! ,ובריווחייות ניכרת, תודות
לבסיס הכלכלי האיתן של היקבים,
וההשקעות שנעשו באחרונה בציוד ׳מתאים.

יגאל
לסיב 1
העולם הזה 2184

שגו מ ר
שגו מ ר
תו ש־ ם
וז בו ב־סו
פי ת

סופית

איזה תרסיס אחר קוטל
ביעילות כזאת אפילו ג׳וקים
מעופפים? וכל בך יעיל גם
מחוץ לבית?
רק 400׳־ .כי זהו תרסיס
חדש היעיל פי כמה מכל
תרסיס אחר. החומר הפעיל־
״פירסרוס״-נמצא בתרסיס
בריכוז כפול(לפחות) מזה
שבאחרים. יותר מזה־
400״ הוא צרוף חומרים
שאינו מוכר לחרקים בארץ.
הוא קוסל באופן מקצועי את
המעופפים שבבית. בגינה,
בפיקניק ועל המרפסת. אך הוא
בעל רעילות נמוכה ביותר
לבני אדם. קחי אותו לעזרתך
עוד היום. עוד היום.

סוו־לעזרתך תמידי

961ז 1 3

י במדינה

מקררי
״ג׳נרל אלקטריק״
מקררי ״ג׳נרל־אלקטריק־ארה״ב״ הם הטובים ביותר בעולם —
ולכן — רבים האנשים הרוכשים אותם !
לאחרונה, הובא לידיעתנו, שישנם מתווכי־ייבוא-אישי אשר מוליכים את
הציבור שולל, בכן שהם מתחזים כסוכני־משנה של חברתנו.

הננו להודיע לציבור, שאיו חברתנו עוסקת בייבוא״
אישי, אלא בשיווק מהמלאי שלנו בארץ.
עם זאת אנו גם מוכרים בעצמנו, ובאמצעות סובנינו
המורשים — תמורת תשלום במזומן — מקררים
בתנאי ״ייבוא־אישי״ — במחירים מוזלים!!!
שימו לב וזיכרו: רקמקרר שהובא אר צ ה על-ידנו, זוכה לאח ריו תמלאה
של היצרן ״ג׳נרל־ אלקט רי ק ״ -ארה ״ ב, ושל חבר תנו, ג׳נרל מ הנ ד סי ם
בע״מ — כנציגה הבל ע די ת בי שראל.

האחריות היא ל 5-שנים למערכת הקירור — ושנה אחת
למקרר כולו, ולאחר-מכן -בטוח-שרות עד 15 שנה.

השט חי ם
אצבע אלוהי

אוגיברסיטת -ביר זית,
שהיתר סנגורה 7מע 7ה מחודשיים,
נפתחה 77 ימודים.
״קוראים לנו היהודים של הערבים,״
אמר בחיוך אחד מעובדי אוניברסיטת בית־זית
.״הפלסטינים למדו מהיהודים איך
לשנורר. ככה אתם אומרים, לא 1למדנו
איך לעשות יחסי־ציבור לעצמנו, איך לה שיג
כסף ואיך לעשות מסעי־שיכנוע בכל
העולם.״
מאז סגירת אוניברסיטת ביר־זית, ב־2

15 £ £510£א710.00£ם717£ £10717 70 £
£10177א 11*/1£א

ץ זו$ז 1¥[ 1א( 1ז 82[ 1ו 8א[ק8[ 0
גלויית־ההסברה של האוניברסיטה
״למדנו מן היהודים —

ה סו ח רי ם ה מור שי םמטע מנו ישמ חו ל הו כי ח ל פוני ם א לי הםאת היו ת ם
סו כנינו, ו אנו מ מ לי צי ם לציבור ל ע מוד על ז כו תו לקבלת הו כחה זו.

נציגם בלעדיים של ג׳נרל אלקטריק — ארה״ב משנת . 1951

^ ג׳נרל מהנדסים בע״מ
תל־אביב — רח׳ אחד-העם , 11 טל׳ . 53143
ירושלים — רח׳ הלל , 24 טל׳ . 227381
ואצל סוכנינו המורשים בכל הארץ.

מודעה זו מוגשת כשירות לציבור.

ם וזוז־ג<£1£

.ו 4ז £1א 0 £
מנהל פראמקי
— ואיך לשנורר״

״קאכרי״ -
רעננות,רכות,שוככות ואוירה צעירת
״קאסר,״ -
הנאה אמיתית ותחושות נכלאות.
״קאכר׳״ -
סכון הנעורים של ״עץ הזית׳ מכיל
שמן קוקוס מעולה
לריכוך העור, עידונו וסימה יוכיו
ומרכיכים טכע״ם לשמירת כראותו.

״ קאסרי הנאהא מי תי ת.

״קאסר׳״ -
סכון״חוצלאר/ר מעולה
מתוצרת ׳ונץ?**:מ @

במאי, החלו המורים, חבר הנאמנים ופלסטינים
בכל רחבי העולם, במסע-פירסום
גדול־ממדים, לשם הבלטת הפרשה בעיתונות
ובדעת־הקהל הבינלאומית.
״היתה לנו הרגשה,״ אומר סגדהנשיא,
ד״ר גבי בראסקי ,״שחלק מהעיתונות
הישראלית מנסה להטעות את הציבור.
לדעתי, אפילו ניסו לתת תמונה מנוגדת
לאמת. ב־ 1במאי הזמנו עיתונאים זרים,
כדי למסור להם את העמדה שלנו. אסרו
עליהם להגיע.״
הנהלת האוניברסיטה פנתה תחילה לכל
האוניברסיטות באירופה וארצות־הברית.
נשלחו מיכתבים ומיסמכים, שהסבירו את
מהלך העניינים שהביא לסגירת המקום.
לכל מיכתב צורפה גלויה ועליה סמל בית-
הספר והמישפט ״הזכות לחינוך הוא זכות
אנושית בסיסית,״ יחד עם קריאה לפתיחת
האוניברסיטה. הנמען לגלויה היה
״מר עזר וייצמן, שר־ההגנה, תל־אביב
ישראל.״
שעיר לעזא .7נשיא האוניברסיטה,
הד״ר הנא נאצר, שגורש לירדן, נסע בת־העולם
הזה 2184

חילת יוני לארצות־הברית, הופיע בכנסים
שבהם השתתפו אמריקאים, ערבים ויהודים.
הוא קרא לכל האירגונים ולכל
האנשים התומכים בחרות החינוך ללחום
למען פתיחת האוניברסיטה.
״ישראל ניסתה ליצור לאוניברסיטה
תדמית של מרכז פוליטי, במקום מכון
אקדמי. כל זה כדי לאפשר לשילטונות
הכיבוש הצבאי לעשות מאיתנו שעיר־לעזאזל,
אחרי שהם ראו שאינם מסוגלים
לעמוד מול ההתנגדות והרגשת אי־שבי־עות־הרצון,
שהלכה ופשטה בכל השטחים
הכבושים.״
המיבנה הראשי של הקמפוס הוא בן 90
שנה. ב־ 1924 החליטה בדיעה נאצר לתרום
חלק מכספי המישפחה למען תושבי
ביר־זית. תחילה זה היה בית־ספר עממי.
ב־ 1942 הפך בית־ספר תיכון, וב־— 1952
מיכללה דו־שנתית, שהתעודה שלו מוכרת
באוניברסיטות אמריקאיות ואירופיות.
מאז 1972 נחשבת אוניברסיטת ביר־זית
כטובה וכמוכרת ביותר ברחבי הגדה המערבית.

שנים היה בית־הספר שייך למיש־פחת
נאצר, עד שהחליטו בני המישפחה
להעבירו לחסות נאמנים, בראשות כארים
חאלף, ראש עיריית רמאללה. עד 1971
שימש מוסא נאסר (שר־החוץ לשעבר בממשלת
ירדן) ,כנשיא האוניברסיטה. אחריו
כיהן בתפקיד הנא נאסר, שהוגלה

ישראלי במרב! שוורור״ת בנייה בקניה

ראש־העיר
גייס מגדולי הקבלנים הישראלים, זכריה דרוקר וגדי
זאבי, עומדים במרכז שערוריה המסעירה את קניה ובירתה
נאירובי. השערוריה עלולה לגרום לפיטורי דאש־עיריית נאירובי,
אנדירו נגומבה, שהוא האיש השלישי החזק בקניה, אחרי הנשיא
מוי ושר־האוצר קיבאקי. הדחתו של נגומבה תחסל את סיכוייו
לנצח בבחירות הקרובות לפרלמנט בנובמבר, את שר־החוץ של
קניה, שהוא מאוהדי אש״ף, וראש האופוזיציה לנשיא מוי בתוך
המיפלגה האחת הקיימת בקניה, קאנו.
היומון של קניה, האומה. מדווח מזה כמה ימים בכותרות
ראשיות, כי מועצת העיריה של נאירובי נקראה לאסיפה יוצאת־מן־הכלל,
כדי לפטר את גיזבר העיריה. הסיבה הרשמית לפיטוריו,
כפי שמסר מזכיר העיריה, היתה שכתב מיכתב לשר־הפנים של

?9747101

6 10ז )( 0ת 0תו ס ח 011110)1חוו 0 0ץ 1ו ^ 1 £ 0 6 1 0א
חו 1060160)1
ץחסק 1זו ס 1 0ח 116וקס 1116 10 ) 0101100 01 1116 1401) 0 8 ! 06661
.ץ 6$16 ))10ץ 14011ץ1-1)1., 000001110 ) 5 $01)1 01 011
0 * 0 0 1 0 1 1 ) 5 1 0 1 0 0־ 41101 • 2 3 . 1 9 7 9 .1ת ס 3 0 6 * 3 5 ) 6 8 1 8 1 6 ) 6 ) 1ק 0 0 0 1סזח ־
1 8 6־0 6 1 0 0 8 3 3 0 )1 3 0 15 ) 3611 0 3 1 1 0 0 3 1 , 1^1 0 3 1 1 2 6 6 6 1 , 3 ) 6 ) 11) 6 6 1 0 ) 8 01
0 * 0611 8 6 1 8 6 0 1 1 6 0 0 1 ,0 6 1 1 3011 ! 1 2 8 1 6 8 15 .]0 1 0 1 1ץ 3 0נן 6 0 0 1

כותרת בעיתון בנאירוכי
יותר מ־ססו כלים במחיר אפסי
קצת קטנה. השניים החליטו להיכנס לעסקי־בנייה גדולים בקניה,
וכך נכנסה לעיסקה גם עיריית נאירובי.

ידיעה על זאכי

רווחים

100 מתוך 500 בני הקהילה הישראלית
קניה ישירות, ולא דרך ראש העיריה, וכן שלא העלה את
השכר ל 200-פקידים ב ״ ס /ס , 1 0כפי שהחליטה הממשלה.
זמן קצר לפני מועד האסיפה התברר כי מזכיר העיריה
החליט לבטלה. היה זה כשנודע לו, שבקרב חברי מועצת־העיריה
יש רוב למניעת פיטורי הגיזבר, וכי קיים סיכוי סביר להדחת
ראש־העיריה נגומבה. כאשר ראו חברי מועצת-העיריה כי האסיפה
נדחתה, פנו אל שר־הפנים ותבעו כי יחקור את כל הפרשה.
המדינה קטנה עליו

סטודנט כביר־זית
— איך לעשות יחסי־ציבור —
לירדן ב־ .1974 עתה מנהל את האוניברסיטה
הד״ר גבי בראמקי.
במקום לומדים 1100 תלמידים, באמצעות
110 מורים, חלקם אירופים ואמריקאים,
העובדים לפי חוזים מייוחדים. שיעור
התלמידות מגיע לכדי /0,ס .43 רובן מתגוררות
במעונות. ליד הבניין הראשי.
העיירה בית־זית שוכנת צפונית־מער־בית
לרמאללה, ובה 7000 תושבים. עד
1948 היו כל התושבים נוצרים. אחרי ה־מילחמה
התווספו אליהם פליטים מוסלמים.
העיירה חובקת את הקאמפוס, ורבים
מתושביה מתפרנסים מעבודתם באוניברסיטה.
״לנו
יש סימן שאלוהים לא רוצה כיבוש,״
אמר השבוע איש זקן, תושב המקום
.״יומיים אחרי שסגרו את האוניברסיטה קמנו בבוקר וראינו את דגל
פלסטין על המיסגד ועל הכנסייה. באו
חיילים וניסו להוריד את הדגלים. עבדו
כמה שעות עד שהצליחו. למחרת ראינו
שוב את הדגלים. באו חיילים, ניסו וניסו,
ושניים מהם נפלו. אחרי כמה שעות הם
הצליחו, ואז קיבלו פקודה לשבור את
התורן. אם אלוהים היה חושב שצריך
כיבוש, אז החיילים הישראלים לא היו
נופלים. בשבילנו זה סימן, אצבע אלוהים

חולצות איומות. כשבוע אחרי סגירת
האוניברסיטה החל ד״ר גבי בראמקי
לשלוח מיכתבים לשר־הביטחון, עזר וייצ־מן,
בהם ביקש להיפגש עימו לשיחה. מאות
מיכתבי מחאה נישלחו אל שר־הביטחון
מאוניברסיטאות בארץ ובחוץ־לארץ, ומאנשים
פרטיים בכל רחבי העולם. ביום
השישי לפני כשבועיים, הוזמן בראמקי
לשיחה המצופה, שבה נכח גם תת־אלוף
העולם הזה 2184

ן * תברר כי המיכתב שכתב הגיזבר לשר הפנים כלל העתקים
י 1של חוזה על הקמת חברת בנייה חדשה, בשם החברה לפיתוח
נאירובי, ובעלי מניותיה הם עיריית נאירובי והקבלן הישראלי
גדי זאבי, באמצעות החברה ח״ז(חירס־זאבי) ,שהוא מפעיל בקניה.
גיזבר העיריה התלונן כי החוזים על הקמת החברה נעשו בחשאי
על־ידי ראש-העיריה, בלי האישורים החוקיים הדרושים, וכי
הקמת החברה והחוזים שנחתמו עימד, מעניקים לשותפים הישראלים
הטבות לרוב על חשבון העיריה.
גדי זאבי היה שותף בחברה ישראלית לציוד עפר חירס־לנדאו,
שהוקמה על־ידי אביו וארבעה קבלנים, בראשות ישעיהו לנדאו.
לפני כעשר שנים, כאשר נגמרו העבודות בדרום, עבר זאבי לעבוד
בהיקף גדול באוגנדה ובקניה, והפעיל שם כמה עשרות כלים.
את המכה הגדולה עשה כאשר אידי אמין גירש את הישראלים
מאוגנדה. חברת ורד של מקורות נשארה עם יותר ממאה
כלים כבדים באוגנדה, ולא יכלה להוציאם. זאבי קנה מוורד את
הציוד במחיר אפסי, ויחד עם שר־התחבורה של אוגנדה העביר
את הציוד כולו לקניה.
הוא הפך לגדול הקבלנים בעבודות-עפר בקניה, המעסיק
אלפי עובדים מקומיים, וקרוב ל־ 100 ישראלים. הוא בונה
את מרבית שדות־התעופה הצבאיים של ארצות־הברית, סולל
את מרבית הכבישים במדינה, ומקים את מרבית הסכרים ומיפעלי
המים בקניה. מילבדו ומילבד הקבלנים, שותפים עימו בעסקי
ח״ז בקניה גם החברה שרותי הנדסה של נסים בראז׳יק, בשליש
המניות.
התחום שבו לא פעל זאבי היה בנייה, וכדי להיכנס לתחום
זה התקשר עם הקבלן החיפאי זכריה דרוקר, שגם עליו המדינה
בנימין בן־אליעזר. כעבור חמישה ימים
התקבל האישור הרשמי לפתיחת האוניברסיטה.

התחייבנו לשום דבר שלא עשינו
גם קודם לכן,״ אומר ד״ר בראמקי .״אנו
אחראים לכל הנעשה בתוך שטח ד.קאמ־פוס.
איננו אחראים לנעשה מחוץ לשטח.
בשביל זה יש מימשל צבאי ויש מיש־טרה.
זה לא עניין להנהלת האוניברסיטה.״
התלמידים,
רובם תושבי הגדה המערבית
ומיעוטם מישראל, הגיעו ביום שבו פורסם
בעיתונות דבר פתיחתה .״לא באנו
ללמוד,״ אמר אחד התלמידים ,״את זה
עשינו כל הזמן -גם לבד וגם עם המורים
שלנו.״
״באנו להראות לכולם עד כמה דאגנו
לאוניברסיטה שלנו.״
רוב התלמידים לבשו חולצות אדומות
שעליהן הכתובת :״אוניברסיטת ביר־זית
קיימת !״

יודח

ללא מיכרז
מ ר כז העיסקד! עומדת הלוואה גדולה של הבנק הבינלאומי
— לפיתוח בינלאומי, המנוהלת על־ידי ארצות־הברית. ההלוואה
היא בת 36 מיליון דולר, והיא נועדה להקמת עשרות אלפי
יחידות־דיור ברמה נמוכה לתושבי נאירובי.
נאירובי גדלה בקצב של 100 אלף תושבים לשנה, הנוהרים
אליה מכל חלקי הארץ בת 20 מיליון התושבים. מרבית תושבי
העיר, המונה כיום כמיליון תושבים, סובלים ממחסור בדיור.
עיריית נאירובי הופקדה מטעם האמריקאים על ביצוע הפרוייקט,
והיה עליה להוציא מיכרז לבניית המיבנים במימון האמריקאי.
לפי העיתונות, ניתנו העבודות על־ידי ראש-העיריה, לחברה
של זאבי, ללא כל מיכרז, ובמחירים המבטיחים לו רווחים נאים.
נוסף על כך קיבל זאבי מן העיריה חוזה, המבטיח לו קרקעות
רבים במרכז העיר, ללא תמורה, שעליהם יבנה דירות ברמה בינונית
לעובדי העיריה והממשלה. על בנייה זו, המבוקשת מאד
בקניה, עתיד הקבלן להרוויח כשליש העלות, ותודות לקבלת
הקרקע בחינם צפויים לו ריווחי־עתק, בלי כל סיכון: בקניה
הביקוש לדירות הוא כה גדול, שכאשר הקבלן מודיע על כוונתו
לבנות בתים, הוא מוצף הזמנות, ומקבל את כל המימון מתקציבי
הממשלה, המלווה לבנייה בריבית של מ 90/בלבד. בהתאם לדיווחי
העיתונות של נאירובי, קיבל זאבי שיטחי־קרקע גדולים במרכזי
הפרברים היקרים ביותר של נאידובי.
כאשר נודע הדבר לגיזבר העיריה, הוא פנה במיכתב לשר־הפנים,
התלונן גם כי משתמשים במכוניות של העיריה להסעת
בוחרים של סיעת ראש־העיריה במחוזות־הבחירה שלו.
ברור כי לפעולת הגיזבר יש מניעים פוליטיים, על רקע
מילחמת־הבחירות. אולם ההתקשרות בין זאבי לראש־העיריה
כבר גרמה להכפשת שמם של הישראלים בקניה, והכותרות מבשרות
כי הישראלים קשורים בעיסקות. אפלות עם ראש־העיריה
וסיעתו.
לא ברור אם החקירה תגלה כי היו צדדים אחרים לעיסקה,
שאולי יחייבו את המעורבים לפעולות מהירות.
הקהילה הישראלית בקניה מונה כ* 500 נפש, ומהם 100
מועסקים על־ידי זאבי. הפרשה שהוא קשור בה יכולה לגרום
לנזק בל־יתואד לישראל ולקשריה הכלכליים עם קניה, שהיא
אחת המדינות המעטות באפריקה, המתירות קשרים כלכליים
עם ישראל ונחיתת מטוסי אל־על.

מי ש פט
כתונת פסים

הראיה היחידה היא
כותוגת זהה לזו שר
החשוד, המוען בקור :
״אני הף מ&שע!״
״אדוני השופט, אני לא יכול יותר,״
מחה ציון קזלקופי 29 בבית־מישפט
השלום בתל־אביב .״כל פעם שקורה משהו,
עוצרים אותי. עכשיו אני חשוד בגלל כו־תונת־פסים.
אתה יודע, אדוני, כמה חול צות
כאלה יש בעירי״
ציון נעצר לפני כשבועיים, בחשד כי
פרץ -יחד עם חבר, לדירת-מגורים השייכת
לנעים דלל מרמת־השרון, וגנב ממנה
תכשיטים בשווי של יותר מ 100-אלף לירות.
בחקירת המישטרה התברר, כי סמוך

יגאל רביב 1

לשעת הפריצה נראו במקום שני בחורים
צעירים. אחד מהם לבש חולצת־פסים
מטריקו, כאותה החולצה שלבש ציון קזל-
קופי כשנעצר. למישטרה הגיע מידע, כי
החשוד הציע למכירה צמיד־זהב, שנמצא
כמה ימים אחרי הפריצה על גדר ביתו
של המתלונן.
״אולי זה טריק״ .בעת המישפט ישב
החשוד בסבלנות על ספסל הנאשמים.
כשסיים בא כוח המישטרה את בקשתו,
לעצור את החשוד לתשעה ימים, ובטרם
קם עורדהדין חגג לחקור את איש ה־מישטרה,
התחילו החשוד ואשתו למחות
ולקרוא תגר על המישטרה. השופט יוסף
מגורי כהן, יצא בזעם מאולם המישפט
וחיכה בלישכתו עד ששקטו הדוחות.
בחקירה הנגדית הסתבר, כי המתלונן
חזר לביתו בשעות הערב והפתיע את הפורצים,
אולם הוא לא יכול למסור תיאור
מפורט שלהם, כי ראה אותם מהגב ומבעד
לרשת. הראיה היחידה, שנמצאה בידי
(המשך בענווד )60

מצלמה על־קולית־ לפיתוח ביו־וגע
פולארויד צו עד ת עוד צ עד אחד קדימה
ומציגה א ת פולארויד סונ א ר -ה מ צל מהעם
כיוון מרחק אוקומקי.
כל שעליך לע שות הוא ללחוע על הדק־״
המצלמה. תוך אלפית שניה נשלח גל על־קולי
מהמצלמה אל נושא. הצילום וחוזר ממנו, אל
המצלמה. בדרך זאת, העד שה מתמ קד ת
אועומקי ת למרחק המדויק.
התמונה תתפתח לנגד עיניך בתוך דקות אחדות:
נקיה, חדה, ע ם מיקוד מושלם.
שינות המיקוד פועלת גם באפלה גמורה.
) סוכנים בלעדיים :
נ י. אקח בע׳ימ, נחמני ( 6תל־אגיב
קלפונים.611 ( 6 8 ;6 : 5 6 ( 2 :

פולאחיד סונאו־הגל
העל־קולי בצילום

;ים בלעדיי*לישואל

אדי מור

^1110^ 00115־50031
1031301 03016 )33

העולם הזה 2184

קולנוע
נישוף
נל> קסם

י 1םןהחדשות
• חקרו לעידוד־הקולנוע־הישראלי יוצאת,
סוף־סוף משינת החורף הנצחית שלה.
השבוע יודיעו הח״כיס אברהם שריר
ועדי אמוראי במסיבת עיתונאים, שהצליחו
להוסיף עוד עשרה מיליון לירות,
לכסף שהצטבר כבר בקופה (כ־ 9.5מיליון).
כן יודיעו על הפרוייקטים הראשונים שהקרן
תשתתף במימונם. בעלי הסיכויים
הטובים ביותר הם דני וקסמן /שסרטו
טרנזיט על סף סיום ; הצלם גדי דנציג,
העומד לביים את סרטו הראשון; רפאל
רכיכו, ישראלי שסרטו הראשון, הבועה,
נעשה בשווייץ, ודכי וולמן, המכין סיפור
על ילדות בירושלים, בתקופה שבין מיל-
חמת־העולם השניה למילחמת העצמאות.
•:מניו־יורק מבשר אלכם מסים על
מסע הפצה חסר־תקדים, לדבריו, שעורכת
חברת ישראם לסרטה של השחקנית־במאית
מיכל בת־אדם — בין השורות.
הסרט, שהופק על-ידי משה מזרחי, יוצג
באוקטובר בפסטיבל סן־פרנסיסקו. הבכורה
של הסרט בנידיורק, בבית־קולנוע חדש
סינמה ,5בשדרה השלישית. בינתיים זכתה
מיכל בביקורות קודמות אוהדות בעיתוני-
יוקרה כמו וילג׳ וויס ולוס־אנג׳לס טיימס.
לקראת הבכורה יפרסם הירחון פלייבוי
כמה צילומים פיקנטיים מן הסרט. בכך
ימשיך מסורת של טיפול בכוכבים ישראליים,
אחרי שבעבר הציג כבר את
ניצה שאול בשרגא קטן ובאחרונה פיר-
סם מיבחר צילומים מתוך הקוסם מלובלין
של מנחם גולן.
!• המפיק ג׳ץ קורמן, הבמאי הקנדי
אריק טיל וחברת ישראפילס מכינים בקדחתנות
את צילומי סרט הטלוויזיה מרי
וג׳וזף: סיפור אהבה, שיחלו ב־ 23 ביולי.
בתפקיד הנשי הראשי תופיע כלאנש
בייקר, שהיתה הבת הצעירה של משפחת
וייס בסדרה שואה. מרי וג׳וזף יופק בפעולה
בין ישראפילס לבין מפיקים קנדים. בחודש
אוקטובר מצפים לבואה של מישלחת
מפיקי־סרטים קנדים, שתבדוק מקרוב את
תנאי העבודה ואת האפשרויות הגלומות
בתעשיה הישראלית.
ן• בכורת הסרט התג הגדול אדום,
שצולם בישראל בקיץ שעבר, בבימויו של
סמואל פולר ובהפקת ג׳ין קורמן, נועדה
לחג הסולד הקרוב. חברת יונייטד
ארטיסטס תפיץ את הסרט בארצות־הברית.
המפיץ הישראלי יהיה חברת שבעה כוכבים.
• המפיק הישראלי ארנון מילצץ
נכנס כשותף מלא להפקת סידרת הטלוויזיה
היקרה ביותר בתולדות הטלוויזיה
האמריקאית, מצדה. כניסתו לשותפות הגדילה
את תקציב הסרט, המסתכם בכ־—15
20 מיליון דולר. בדרכו ללוס־אנג׳לס, לחתימת
העיסקה עם חברת יוניברסל (שותף
לא־רע למפיק ישראלי) ,עבר בפאריס וחתם
שם על הסכם הפצה של דיזנגוף 99 בגרמניה
ובאוסטריה, עם המפיץ היהודי הגרמני
סם ויינכרג. לסרט יורכב פס־קול
גרמני ובחודש אוקטובר תוחל הפצתו ב-
100 בתי־קולנוע בשתי הארצות. מילצץ
עוסק גם בהכנות אחרונות להסרטת קצר
חשמלי של הבמאי סרג׳ גיינסכורג,
שכתב את התסריט יחד עם ג׳ראר
ברא!* (הידוע כשותפו הכימעט קבוע של
רומן פולנסקי) .הסרט יצולם בישראל
בהשתתפות איזכד אדז׳אני, ג׳ין ביר־קין
והשחקן הדני השוהה כיום בצרפת,
נילס ארסטרופ. את ההפקה בארץ תבצע
חברת סרטי רול.

הגורם הנוסף (אורלי, תל-
אביב, ארצות־הברית) — גס שינוי
שמו של הסרט בעברית מכישוף,
כפי שהוא נקרא בלעי, להגורם הנוסף אינו יבול להושיעו.
זהו סיפור על הבדרן המתוסכל, שנכשל כאשר ניסה
למשוך את תשומת־לב הקהל בתעלולי קלפים, אולם זוכה
בהצלחה מסחררת כשהוא הופך לוונטרילוקיסט (מדבר
מתוך הבטן) ,ובעזרת תכסיס זה משוחח, כבייכול, על
הבימה, עם בובת עץ חמנבלת פיה בעסיסיות ומוציאה
החוצה, בחוצפה, את כל מה שהבדרן הביישן חושש לומר
בקול רם.
מכאן והלאה, זהו מיקרה קלאסי של פיצול אישיות,
כאשר האיש נקרע בין הנפש השקטה, הצנועה והנחבאת
אל הכלים שעיצב לעצמו, לבין השחצנות הביריונית והאלימה
של בובת העץ, שהיא, כמובן, הצד השני של אותו
מטבע.
פחד מצלמות הטלוויזיה ובדיקה רפואית, מבריחים
את הבדרן מן העיר אל הכפר שבו גדל, שם הוא פוגש
בנערה שהעריץ פעם, אשר נישאה בינתיים לאחר• אישיותו
החדשה ופירסומו של הבדרן קוסמים לאשה המוכנה ליצור
עימו יחסים. בשלב זה מתערבים גורמים חדשים בהתגש^1
מות
הרומן חזה.
סוף עקוב מדם, ששאל לא מעט רעיונות מהיצ׳קוק,
צריך עקרונית לסמר את שיער הקהל. אבל השחקן לשעבר,
ריצ׳רד אטנבורו, הוא במאי שכל מעשה שלו צפוי מראש.

אנתוני הופקינס והבובה — פיצול האישיות
התסריטאי, ויליאם גולדמן, אחרי שהוציא גם את התירוצים
הקלושים שהיו בסיפרו, להתנהגות הגיבור (לא אהבו
אותו בבית־הספר, נערת חלומותיו דחתה אותו) ,הותיר
סיפור שרירותי שקשה לתת בו אמון. אנטוני הופקינס ואן
מרגרט עובדים קשה מאד כדי להסתיר את התפרים, ואולי
זאת הבעיה הגדולה שלהם. עבודת השחקן היא הדבר
האחד שלא צריך להראות לקהל.

על שוטרים ושוטים מפגשים מצחיקים (אלבי, תל־אביב,
צרפת) — מלבד העובדה
שבגיל 71 נראה לואי דה־פינס
כאדם בעל מרץ המעורר התפעלות, קשה להבדיל בין פרק
חדש זה בהשתוללויותיו, לפרקים הקודמים. במיוחד קשה
להבדיל אותו מכל מעשיות ומעללי השוטרים מסן־טרופז,
שאליהם מצטרף! סרט זה.
הפעם נפגשים השוטרים עם אורחים מן החלל החיצון,
הנוחתים בחללית. חזותם היא כשל סתם בני תמותה מן
השורה (כולל השוטרים עצמם) וההבדל היחידי בינם לבין
תושבי כדור-הארץ הוא שכאשר מכים על חזיהם, בוקע
משם צליל של חבית בירה ריקה (בערך אותו צליל שבוקע
מראשם של השוטרים).
מה יכול לואי דה-פינס לעשות, בהתקפות הזעם והעצבנות
המפורסמות שלו — שרק דונאלד דאק עולה עליהם —
זה ידוע כבר מזמן, והוא עשה כאן הכל• גם כשרונותיהם
של שאר השוטרים המאיישים את כוח המישטרה של
עיירת הקייט המפורסמת, אינם בגדר סוד, וגם הם מפגינים
את שלומיאליותס בנאמנות. העובדה שכמה מהם, כמו
מישל גאלאברי (מפקדו הישיר של דה-פינס) או ז׳אק
וילרה (הצעיר והשמן מכולם) ,הספיקו בינתיים להוכיח את
עצמם כשחקנים לכל דבר, בתפקידים דרמתיים מכובדים,
ולא רק כמוקיונים, אינה מפריעה להם לשוב בסרט זה
אל אישיותם הישנה והבדוקה.
אשר למרכיב חמדע־הבדיוני, שהושאל מכל המקורות

נחשב כבר מזה זמן רב לאחד הבמאים

לואי דה פינס: פרק נוסף בהשתוללויות
האפשריים, מפלישת גונבי הגופות ועד למיפגשים מן הסוג
השלישי, כל מאמץ אפשרי נעשה על-מנת לחסוך בהוצאות.
האפקטים המיוחדים הקשורים לנחיתת החללית או לצילום
הפנים היחידי בה, הם פרימיטיביים להפליא, והעובדה
שאנשי החלל לובשים צורה אנושית רגילה, חוסכת, כמובן,
עמל רב ממחלקת האיפור והתיפאורה.
היתרון בסרט זה הוא שאין בו הפתעות. מי שאוהב
את דה-פינס יאהב סרט זה לא פחות מן הקודמים, ואילו
האחרים ממילא לא ידרכו באולם הקולנוע.

ניוון, אבל בישראל זה לא כל־כך ידוע,

החשובים והמעניינים בקולנוע המודרני,

מפני שמעולם לא גילו כי היה מה שיתנוון.

והיום הוא כבר נמצא בשלבי ירידה ו
לשמו
של יאנקסו יש גם היום די תוקף,

סרטי ם
המהפכה בעידווס
לשורות הבאות יש ערך אינפורמטיבי
בלבד. אין שום כוונה להמליץ או להביע
דעה ולהשפיע על צופה־הקולנוע הישראלי
שיילד לראות או שיימנע מלראות את
הסרטים שבהם המדובר. זאת בגלל סיבה
פשוטה. הסרטים הללו לא הוצגו בעבר
בישראל, וקשה לראות מתי יוצגו בעתיד,
אם בכלל. מפיצי הסרטים מעדיפים לחסוך
את הטירחה ללקוחותיהם. מה שאינם יודעים,
אינו מזיק להם.
מה שאינם יודעים, במיקרה זה, הוא על
ערכו של הקולנוע ההונגרי בכלל, ועל
חשיבותו.של במאי בשם מיקלוש יאנקסו
בפרט. האיש הזה התחיל לעשות סרטים
לפני 25 שנים. את סירטו הראשון באורך
מלא הוא עשה לפני עשרים שנה ומעלה.
הוא זכה בפרסים בינלאומיים אין־ספור,
העולם הזה 2184

התלויים: חיילים שסירבו להילחם כמילחמתיהעולם הראשונה
פרס ליאנקסו על כל יצירויתו ב״רפסודיזז הונגרית״

כדי שצוות שופטים בפסטיבל קאן יראה
חובה לעצמו להעניק לאיש פרס על כלל
יצירתו ב־ ,1979 אחרי שכבר זכה בפרסים
על בימוי במהדורות קודמות של אותו
פסטיבל, מלבד כל הפרסים שקיבל בפסטיבלים
אחרים. פרס על כלל היצירה נראה
הולם במיוחד למראה הרפסודיה ההונגרית,
שיפוץ ההיסטוריה. קל מאד לזהות
סרט של יאנקסו. מקום ההתרחשות הוא
בדרך־כלל מרחב פתוח, עם כמה מיבנים
מבודדים בתוכו. המצלמה נעה בתנועות
אינסופיות, במעיו בלט מורכב ומסובו,
מתקרבת מפניו של שחקן אל מבט כללי
מסחרר של יחידת-פרשים דוהרת, אל קבוצות
נערות עירומות שמרקדות על גדת-
נהר, משם לנאום פוליטי נסער שנישא
בפי איש לבוש בסיגנון עירוני לפני קבוצה
של כפריים, אל תרגילי-ירי וחיילים
מתאמנים. בהמשך היא מתעכבת על קבוצת
נגנים וזמרים צוענים, חולפת על פני חתן
וכלה וכל תהלוכת־הנישואין שמלווה אותם,
כדי לשוב ולהסתיים על פניו של
אותו האיש שבו נפתח הצילום. כל זה
בתנועת מצלמה אחת, כאומר, מעין הנצחה
חגיגית ומרהיבה של רגע היסטורי
מסויים, לאדדווקא לפי הפרטים הארכיאולוגיים
שלו, אלא לפי מערכת סמלים
(המשך בעמוד )56

קולנוע
(המשך מעמוד )55
שצריכה להביע את רוח התקופה ומשמעויותיה,
תחת לשחזר אירועים ספציצפיים.
״תמיד האשימו אותי שאני משקר בסרטי,״
מסביר יאנקסו את מלאכתו .״כשעשיתי
סירטי תעודה בתקופת סטאלין, אמרו ש אני
מזייף את המציאות, היום באים בטענות
שאני מזייף את ההיסטוריה. איני
מנסה לפענח אותה, אלא להיאחז בכל
מיני סמלים ומיתוסים.״ האירועים, כפי
שמספר אותם ספר ההיסטוריה, יש להם
ערך יחסי מאד בעיניו של יאנקסו .״כל
חיינו ראינו כיצד משפצים ספרים אלה
ומשנים את העובדות. אני מעדיף ליטול
לעצמי את הזכות לשנות את הפרטים,
כד! להעניק להיסטוריה את המשמעות הנכונה
שלה.״
כמו מוסיקה. ההתעסקות עם ההיסטוריה
היא מרכיב קבוע נוסף בסרטיו
של יאנקסו. כדי לשאוב ממנה לקחים
לתקופה המודרנית, מצד אחד, ולספק את
ממדי הראווה בתילבושות ואת מושגי ה־אבסטרקט,
בטיפול בנושא, שהם חיוניים
כל־כך לעבודתו הקולנועית. כשהוא עשה
סרט על אלקטרה, מלווה בשירי־עם הונ גריים
ובתילבושות עממיות הונגריות, לא

הצבא מול האיכרים ב״רפסודיה הונגרית״ שד מיקדוש יאנקסו
בלט מורכב ומסובך של כל התקופות
ן שלו חייב לא מעט לטכניקה של הלחנת
מוסיקה!
מדים אבסטרקטיים. זאת התקופה
המודרנית ביותר שבה עסק יאנקסו בשנים
האחרונות, אבל לתילבושות יש עדייו חשיבות
מרבית, והעירום הנשי, המקשט את
סרטיו, כמו שפסלים קלאסיים מקשטים
את גני רומא, בולט כאן יותר מאשר בכל
סרט מיזרח־אירופי אחר .״אנחנו מנסים
תמיד למצוא את הצורות הכוללניות ביותר
להבעת רעיונותינו,״ טוען גיולה הר־נאדי,
התסריטאי הקבוע של יאנקסו .״מכאן
השימוש במרחבי־שדה ריקים, בפרשים
ובמדים היסטוריים, ומכאן גם השימוש
בעירום. אלה המדים האבסטרקטיים ביותר,
הם אינם^ שייכים לאף תקופה ולכל התקו
פות
גם יחד.״
אומנם, יאנקסו מתלונן בכל פעם על
מיעוט האמצעים שעומדים לרשותו בהונגריה
.״אילו הייתי משווה את התקציבים
שלי לאלה של פליני הוא נאנח בגעגועים.
אבל האמת היא שעובדה זו אינה
מורגשת כלל בתוצאה הסופית, אולי מפני
שבהונגריה ובכל ארצות מיזרח־אירופה,
עובדים אחרת. למשל, לצורך הסרט שלו
הויעמדו לרשותו כמאתיים חיילים, כוריאוגרפים
ולהקות רקדנים ורקדניות, העושים
חזרות במשך חודשיים לפני ההסרטה.
החזרות נחוצות במיוחד, מאחר שיש צורך
בתיאום מופלג, כדי שהכל יתרחש כמתוכנן
בפרק זמן נתון, כאשר מצלמים סצנות
ארוכות כל־כך, וצריך לדאוג שהנערה ה־

מרידת האיכרים כאצולה הופכת חגיגה רטובה
לא לזייף, אלא לפענח את ההיסטוריה
היתה כוונתו לדבר על יוון העתיקה, אלא
על ערכו הסימלי של אדם המשמש כמצבה
חיה שמזכירה את חטאי העבר של
השליטים, ומהווה דירבון ניצחי להתקוממות
נגדם. מה הפלא שבסוף אותו סרט מיתולוגי
(למען אלקטרה) יורד מן השמיים
מסוק אדום?
אם יש התפתחות כלשהי ברפסודיה
ההונגרית לגבי יאנקסו, היא טמונה ב עובדה
שלראשונה הוא מתעסק לא במעמד
היסטורי בודד, אלא במצב היסטורי
מתפתח. להבדיל ממרבית סרטיו הנראים
כמו מסכתות עממיות ענקיות שבהם הדמויות
הבודדות נבלעות בתוך המסות
הנעות על פני המסך, הפעם הוא עוקב
בשקדנות, כמעט, אחר דמות מרכזית.
כמעט — מפני שבסופו של דבר, גם
הפעם ההמון הוא המרכז, והדמות אינה
אלא משרתת שלו .״בכל פעם אני מתחיל
סרט וחושב שאעשה משהו אחר, ואז אני
נפגש עם הצלם שלי, יאנוש קנדה, הוא
רואה את התסריט ואומר לי , :מה פתאום,
זה בכלל לא שונה׳,״ מודה יאנקסו. ואכן,
רפסודיה הונגרית דומה להפליא למה ש עשה
קודם לכן, אבל בממדים עוד יותר
גדולים מאשר בעבר. הסרט מורכב משני
חלקים: רפסודיה הונגרית הוא שם החלק
הראשון, אלגרו ברברו — כשם יצירה
לפסנתר של בארטוק המלווה את הסרט —
הוא שם הקטע השני, ואיו אלה, אלא
שני החלקים הראשונים מתוך טרילוגיה
הנושאת את השם עלי חיים ודם, אשר
צריכה להנציח את תולדות הונגריה, בשפתו
הסימבולית של יאנקסו, מתחילת
המאה ועד היום.
אין זה הדימיון היחידי בין יוזמה זו,
ל 1900 של ברטולוצ׳י, המנסה להתמודד עם
אותו הנושא באיטליה. אצל שניהם מדובר
בשתי מישפחות, אחת של אדונים, השנייה
של משרתים, שתיהן ממוקמות בכפר, ו

לשני
הסרטים מוסר השכל מהפכני מובהק,
המלמד על הצורך בהתקוממות העניים,
כדי להילחם על זכויותיהם. כרונולוגית,
הקדים ברטולוצ׳י את יאנקסו, אך עם זאת,
הוא שאל הרבה דברים, מבחינה חזותית
וסיגנונית, מן הבמאי ההונגרי. אם להשוות
בין שני הסרטים 1900 ,נראה כמו אופרה
מלודרמתית של ורדי, בעוד שרפסודיה
הונגרית הוא מעין אורטוריה מודרנית המבוססת
על מוטיבים עממיים.
ההשוואה למוסיקה אינה מיקרית. יא-
נקסו שם עליה דגש חזק. לחלקי הסרט
שלו קרא בשמות מוסיקליים, והבימוי

טכס החתונה של בן האצולה וכת האיכרים

רולטה רוסית של החכרה הגבוהה
תולדות הונגריה מתחילת המאה עד היום

אילו היה משווה את התקציב לפליני !
ניצבת על שפת האגם, במרחק מאות מטרים
מן המצלמה, תקפוץ למים בדיוק
כאשר זו תיראה אותה, מבעד לסדק בדלת
שנפתחת בתוך בית על מעלה הגיבעה.
״אילו צריך היה לשלם לנו כמו שמשלמים
לצלמים בהוליווד, זה היה עולה הון,״
מסביר יאנוש קנדה, שצילם כמעט את
כל סירטי יאנקסו שנעשו בהונגריה .״אני
מצטרף להפקה בשלב הראשון, אני נוכח
בכל ההחלטות והתיכנונים, אני מחפש
את אתרי הצילום, וזה נמשך תקופה ארוכה•
בתמורה, אני מקבל משכורת מן המדינה,
בערך בקנה־מידה של מורה בתימן•
אבל אני חש כחלק בלתי־נפרד מתהליך
היצירה.״ אולי בגישה זו טמונה ההצלחה
העצומה שהיתה לצלמים ההונגרים
בכל העולם, אם מדובר בווילמוש זיגמונט
ובלאסלו קובץ׳ בהוליווד, ואם בז׳אן בדל
בצרפת.
אכן, גם אם דורך יאנקסו במקום, מב חינה
סיגנונית, ומי יודע, יתכן אפילו ש מיצה
את עצמו מבחינה זו, סרטיו הם
חגיגה לעיניים. אם יקרה המיקרה המוזר,
ואיזה סינמטק יציג אחד מסרטיו, כדאי
ללכת ולראות משהו שונה לחלוטין מן
השיגרה השולטת על בדי ישראל.
העולם הזה 2184

מלכת הסיס 1979
יצרני סבון היוקרה ״קאפרי

בחסות

בגדי ים וחוף

בנייני אברהם גינדי

אגינדי

יבואני או פג ת גברים

צרני אופנת עילית

811565 .ם 6א 0וזוסא - 0 0חו *
/. 4 , 8 0 0 8 * 5 ^ 0 1. 58106-58975י£ 1 * ¥1ז• י

תכשירי שיער

• דיי -ז׳ידו׳ ו *

אולמות: חולון, ז׳בוטינסקי .6טל 855680.

נעל* איכות

מצל׳ ס ר ^ ס ך ^ ך

0חבח16

תי ס רו קו ת :״ א תר היופי״ סלון ז׳ אקז׳ורז׳ט מלון ״ די פ לו מ ט עיצוב הבת רי ם: ר חל גרא יפו ה ע תי ק ה *
הדרכת ה מו ע מ דו ת: בי״ ס לדוג מנו ת ״רגב״ 4צילום ה מו ע מ דו ת: אסף שילה ״אולפני צילום י שראל ס אן ״
* הפקדת מו פ עי ם :״ תי א טרון מבט״.

תחרויות אזוריות

אשקלון

טברי ה

טוכאי״ככת ,28.7.19 ,כשעה 94*1כערב, כמלון הנודע

גני שולמית

מס מיו״ נסיכת הים התיכון
ב ח סו ת ראש העירייה אלי דיין
מכירת כרטיסים מוקדמת: במישרד לתיווך ״רמי־ז־וד״ ,רחוב הרצל 31
אשקלון, טל 12774 .ובקבלה של מלון ״מי שולמית״ .באשדוד: משרד
הכרטיסים ״יונה״ .הצחות: לוועדי עובדים.

אילת

יום רכיעי 15.8.7כשעה 9.00 כערב, כמלון היוקרה והפאר

3ל 1הטבריה
״!.סח•״ נסיכת הכנו ת
מכירת כרטיסים מוקדמת: במשרד ״בידור הצפון״ (לשעבר אלחדיף)
ובקבלה של מלון ״פלזה״ .בערב המופע במלון. הנחות: לוועדי עובדים.

קריית שמונה

יום שישי ,10.8.79 כשעה 9.00 כערכ, כמלון היוקרתי
לרו טקס נחירת נסיכת 0״ 10ף
ב ח סו ת ראש העירייה גד כץ
מכירת כרטיסים מוקדמת: אצל עוזי בית הלחמי, אצל אלה לוין, בקבלה
של מלון ״לרום״ ,כקבלה של כל בתי״המלון בעיר. בערב המופע במלון.

מוצאי־שבת ,4.8.79 כשעה 9.00 כערב

חור שת טל

סקס בחירת ]סיכת הצנון
ב ח סו ת ראש העירייה אברהם אלוני

אפרק סי מ!| גואמ״ה״) הכוכב הבינלאומי מצדבת מני פא|־ ינחה, ישסשע, יברר
שיך׳ -כוכבה הדיסקו הישראלית להקתה גי א ! י.ד 1מינ ״ 1־ בקסת־ ויקוד בהדרכת יעקב
קלוסק׳ דליה אליעזווב ־ בשירית נבחר־״ משה נוי ולהקת ״הדולפינים״

תדאביב.. ,היכל התובוח״ מוצאי שבת 18.8.79 בשעה 8.30 בעוב
בג ל ל או רךה תו כני ת. נא ל דיי ק !

המועמדות הסופיות• מלגת הסיס 1 •79

שרון מאני: שחורה ונאווה
ך* יא יפה. היא בת שבע־עשרה, והיא
י י !בת ׳תימן. שדיון מאני עדינית־המראיה
לא ׳הגיעה ליתחרות מלכת־המים בלי ניס־יון
קודם. עיניה שקדים ושיעור! שחור,
ויש לה כבר ׳מיכלויל חוויות וניסיון מתחרות
ייופי שבה זכתה בכמה תוארים
ראשיים. בשינה שעברה השתתפה שרון,
העולה לשמינית בתיכון אנקורי בתל-
אביב, בתחרות מלכת־היופי של בניות
תימן. בטכס ׳שהתקיים בפתח־תקווה נבחרה
במלכת השרון, בנתניה כנסיכת השרון,
באשקלון כסגנית נסיכת הדרום,
ובהיכל התרבות בתל־אביב כסגנית ראשונה
למלכת היופי של בניות ׳תימן.
מדוע הגיעה לתחרות מלכת-המים?
שרון עונה בקלילות :״בא לי לבלות
בקייץ.״ חבר אין לה וגם לא תחביבים
מוגדרים. היא אוהבת מוסיקת פופ ולקרוא
ספרים. היא אינה אוהבת את אריק אייג־שטיין
ואף לא את שלום חנוך, ובכלל,
אף זימר יישראלי לא מרגש יאותה במיוחד.
כבר בגיל 17 שריון היא דוגמנית עסוקה,
והיא מדגמנת תיספורות ותיסריוקות
עבור חברת התמרוקים וולה. היא אינה
יוצאת מדרכה כדי לזכות בעבודת הדוגמנות׳
ועושה זאת רק בשעות הפנאי שלה.
לא, גם לה אין חלומות להצליח בעולם
האופנה או המישחק. תחרות מלכודהמים
מהוויה בשבילה חוויה הכרוכה בטיולים
ברחבי הארץ, בהכרת אנשים חדשים, בקבלת
מתנות ובאיסוף חוויות.
כשתהיה גדולה היא רוצה לעסוק ב־מיקצוע
רציני, ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה
ולעבוד כפסיכולוגית. פסיכולוגיה
הוא השטח המעסיק אותה ביותר. היא
קוראת ספרים בנושא, משוחחת על יכך עם
אנשים, וחשה. שבתוך !תוכה טמון בה הפוטנציאל
לעזור לאנשים אחרים. היא
אינה אומרת חלילה שלא תעסוק. בדוג מנות
אם יבוא מישהו ויציע לה.

רלי אליזט: המחסנאיוז המקסימה
^ ם כאמת חושבים לטווח-ארוך בי
צבא־יההגנה־לישראל, כל מי שרואה
את דלי אליזט בית ד,שש-ע׳שרד, וחצי
מבין כי לאותם המתכננים את מיבנה כוח־אדם
בצה״ל יש באמת תכונה של ראיית
הנולד. שכן- ,דלי הנאווה, הנראית כמו
לוליטה קטנה ומקסימה. מתעתדת להיות
בעת שירותה הצבאי פקידה טכנית באחד
ממחסני צה״ל, והרי אין דבר מלבב יותר
מאשר נערה יכהפיה בתוך האפ-ד של
המיכשורים למיניהם במחסני הצבא.
כדי להיות מוכנה לתפקידה עולה רילי
לכתה השביעית באורט צריפין. לשם כך
היא יוצאת כל ב־קר בשעה שיש וש״ו׳שים
מביתה ברמודגן, לומדת כל יום משמונה
עד אחת ושלושים, ומאהת ושלושים עד
ארבע היא משתלמת באחד מבסיסי צה״ל.
לא, אין לה כל הלומות של זוהר
בראש, היא אי רוצה להיות דוגמנית.
אמא שלה, היא ילידת תורכיה, דחפת
אורה לו,..רות, ואילו אביה הפועל שהוא
דור שביעי בארץ לא התנגד. לרלי יש
ג סידן בתחרויות יופי והיא אוהבת את
המיסגרת הזו, ישבה ניתנת לה אפשרות
לטייל בארץ ולהכיר אישים חדשים, כמו ־
שהיא אומרת בעצמה :״באתי בשביל
החוויה.״
יש לה חפר בשם עופר, העומד על סף
גיוסו לציה״ל, אך החבר הטיוב ביותר שלה
הוא אמיץ, כלב דני ענק בן חמש, שאותו
היא מגדלת מיום היוולדו. רלי קשורה
מאד לכלב שלה ומספרת עליו ניסים ונפלאות.
כך, למשל, סוחב אמיץ את
סל־הקניות שיל דלי כשהיא חוזרת מהמכולת.
הוא רגיש למצבי־הרוח *שלה
ומבין אותה יותר מכל אדם אחר. חוץ
מזה, היא מספרת בעליזות, שהיא סובלת
ממחלת־ים, זאת אומרת ׳שהיא פשוט חולה
על הים ומבלה בחוף שרתון בתל־אביב־כל
רגע אפשרי.

1ועתדות הסופיות• תל3ת הסיס •79 חת

עדינה בדולח: דיזנגזפית גזעית
ם היא היתה בלונדית, בוטיצ׳לי
י היה !משתגע אחריה, אבל היא שחורת
ויש ליה גוף חטוב ותלתלים משגעים
המגיעים עד אחרי הכתפיים. בג׳ינם ובחולצה
חשופת כתפיים לא קשה לזהות
את המקום ממנו באה. דיזנגוף, רבויתי,
דיזנגוף. עדינה בדולח בת ,17 תלמידת
שביעית בוויצ״ו צרפת, בית־הספר התיכוני
המיקצועי שלייד הקאונטרי-קלאב,
מתגוררת בלב ליבו של רחוב דיזנגוף,
והיא עצמה מוצר אופייני של רחוב זה.
חתיכה יפה ומודעת היטב לתהפוכות הי
אופנה.
עדינה רוצה להיות דוגמנית, והיא יודעת
שתחרות מלכת־המים תהווה בשבילה
כניסה בדרך הראשית אל עולם האופנה.
לכן הגיעה ׳לתהרות! ,והיא מקווה מאד
להצליח בה.
היא אוהבת לרקוד !ורקדה תקופה ארוכה
בלהקת הג ׳ז של שלמה !רוזמרין .׳בימים
אלה לקחה הפוגה מהריקוד ה־מיקצועי
וכעת היא רוקדת רק בדיסקוטקים
ביחד עם החברה !שלה. הדיזנגופים
הצעירים נפגשים בכל פעם בבית של חבר
אחר או לייד בית של חבר אחר, והולכים
לרקוד בערבי הדיסקו המתקיימים בבית־הנוער,
בבית־החייל, בדיסקוטק מאליבו
ובדיסקוטק באר סינו.
עדינה הולכת לחוף פרישמן כבר שנים.
היא אוהבת את החוף הזה, רגילה אליו,
ומכירה כמעט כל אחד שבא לחוף. הוריה
של עדינה מעודדים אותה, ובהחלט מרוצים
מהחלטתה להיות דוגמנית. אביה הוא בעל
מיפעל טכסטיל ואמה בעלת חנות ללבנים.
עדינה היא הבכורה מבין שלושה ילדים
ויש לה חבר קבוע בשם מוטי. אין לה
תחביבים מיוחדים. היא אוהבת להתלבש
יפה, לרקוד וללכת לים. בבית־הספר שלה
היא לומדת גרפיקה, ציור וצילום.

אתי פרץ: בחורה מציאנתית מאד
ך* יא נראית כימיו כל היפהפיות הי
י נוטלות חלק -בתחרות מלכת־המים
מדי שינה. צעירה ייפהפיה בעלית גוף חטוב.
היא נראית כמו תלמידת גימנסיה, אבל
היא ילא. אתי פרץ, מזכירה בחברה לתמד
!נון הנדסי, היא בית 24 והחליטה שזה
הזמן, ותחרות מלכת־המים היא המקום
לפתוח בקאריירה חדשה — קאריירה של
דוגמנית. אתי ׳נולדה בבת־ים לאב סוחר
רהיטים ולאם עקדית־בית.
׳כשסיימה אית שירותה הצבאי נסעה ׳ל קנדה,
שם שהתה שנה שלימה ׳והתגוררה
:אצל קרובי מישפחה. למזלה הטיוב לא
נזקקה לעבודה. מארחיה היו די אמידים
כדי לספק את יכל מחסורה, וכל מה ש עשתה
באותה שנה בקנדה היה לבלות,
לבלות, לבלות ולטייל.
לאתי פרץ כמה ׳תחביבים. אחד מתח־ביביה
העיקריים הוא הצילום. לא, היא
אינה מצלמת, היא מצטלמת. תחביב זה
הביא אותה לעולם הדוגמנות. היא משוגעת
לצילומים ואת ההנאה האמיתית היא
מפיקה, כשהיא רואה את המוצר הסופי
עם דיוקנה מוטבע עליו. תחביבה השני
הרציני הוא הקריאה. היא אוהבת בעיקר
מה שהיא מכנה מספרים ״מציאותיים״,
זאת אומרת ספרים המספרים על מיקרים
שאירעו במציאות היומיומית והאפורה של
חיינו, אך היו ראויים לדפוס. כך, למשל,
סיימה באחרונה את קריאת סיפרו ישל
ברוך לשם על רצח רחל הלר ואת סיפרו
הביוגרפי של שמעון ״כושי״ רימון ה מרצה
עונש מאסר בגרמניה, אחרי שהורשע
!בהשתתפות ברשת הישראלית להברחת
סמים. חוץ ׳מאותם ספרים מציאותיים
היא קוראת פסיכולוגיה, וכשהיא אינה
עסוקה בצילומים או בקריאה היא עוסקת
במלאכת־יד, מרכיבה תמונות מרהיבות
מאביזרים. לאחרונה סיימה יצירת תמונה
׳גדולה שעשתה מחלקי שעון מקולקלים.

חיאלאנסצאח
^ בכל פינת רחוב

במדינה

(המשך מעמוד )53
המישטרה, היתד. כותונת־הפסים, הזהה לזו
של החשוד. כאן התפרץ שוב קזלקופי
וקרא :״אני לא יכול יותר ! ־שיתפסו את
הפורצים !״
עורך־הדץ היסה את לקוחו ושאל את
נציגת המישטרה, אם בדקו את המתלונן
במכונת־אמת .״אולי זה היה טריק כדי
לעבוד על חברת הביטוח?״ הציע ,״הרי
תסכימי איתי, שזה מוזר שאשתו של המתלונן
לא יכולה למסור בדיוק איזה
תכשיטים נגנבו ממנה.״
כאשר הוברר כי האשה לא יכולה
באמת למסור פרטים מזהים על התכשיטים,
התרתח עורך־הדין חגג :״האם בצורה
כזאת מנהלים חקירה? האם מצאתם טביעת
אצבעות של החשוד בדירה?״
נציגת המישטרה, סמלת-ראשונה טובה
דבוש :״נמצאו טביעות אצבעות, ועם מעצרו
של החשוד ביקשנו לשלוח אותן
להשוואה.״
עורך־דין חגג :״מתי ביקשתם לשלוח
את טביעות האצבעות להשוואה? לפני חודש!
תרשי לי, גבירתי, גם אני הייתי
פעם איש מישטרה. מדוע אחרי כל־כך הרבה
זמן לא קיבלתם תוצאות?״
• דבוש :״המיסמך נפל לי מהתיק בניידת,
ועוד לא מצאו אותו.״
חגג :״אני חושב שהמישטרה בכלל לא
ביקשה תוצאות. זה נראה לי סיפור מאד
מוזר, שהמיסמך נפל לה מהתיק בניידת.״
החשוד (מתפרץ) :״כבודו, אני חף
מפשע. אתה והמצפון שלך, כבודו.״
חגג :״מדובר כאן בפריצה, שבוצעה
לפני יותר מחודש. אין שום ראייה, שקושרת
את החשוד למעשה הפריצה. לא
פעם קורה שאנשים מתלוננים על פריצה
שלא נעשתה, כדי לנצל את חברות הביטוח.
השוטרת באה ומספרת סיפור מאד
מוזר, על מיסמך שנפל לה מהתיק, אני
מבקש לשחרר את החשוד בערבות.״
השופט החליט לשחרר את החשוד ולהע-
ניק למישטרה זמן מוגבל, שבו יהיה על
החוקרים להחליט אם כותונת הפסים היא
ראייה מספיקה כדי לעצור אדם על פריצה,
ואם הפריצה אכן בוצעה ולא בויימה.

ה חי
תצפית עול סבתא

תמצא אותה רק
במקומות מכובדים,
עם קלאסה. ע ווה שווה לחפש אותה.

לא לוותר.
עם פילטר או בלי פילטר.
סיגריה אמיתית.
אצילית,כמו שצריך.
היא היחידה שמספקת אותי.
ג׳יטאן.הצרפתיה.

קשר פרסומאים

יום שלישי 10.7

תן טרמפ
לחייל

ע ר בי צ עי רי ם
ב מו ע דון

לתר בו תחדשה
רח׳ ד.ס ,5תל־אביב,
טל׳ 29)263

פגישה עם דוברי תנו ע ת
״דיור מייד״
יום שלישי 17.7

פגישה עם חוגי
״י הדו ת א דו מ ה ״
(ציונות מזרחית — מפ״ם)

התוכניות מתחילות בשעה 9.00 בערב.
המועדון פתוח משעה 8.30 נערב.

המתנה שד
הסכתא משמשת
כידי המישטרה כהוכחה
גנד הנכד
ביום שבת, בתחילת החודש, נמצא צורף
זקן בחנותו, ברחוב רמב״ם בתל-אביב,
כשלפתע פרצו לתוכה שני גברים רעולי-
פנים וניסו, תוך איומי אקדח, לשדוד
ממנו תיק, שהכיל תכשיטים בשווי 400
אלף לירות.
הנשדד לא איבד את קור-רוחו והתחיל
להיאבק עם הפורצים. תוך כדי כך פצעו
אותו השניים בראשו, במכה של קת אקדח וברחו מהמקום. הצורף הועבר לבית-
החולים והמישטרה פתחה בחקירה.
בחנותו של הצורף נראו אמנם סימני
מאבק, אך תשומת־ליבם של החוקרים
הופנתה אל ציפית רקומה, שהיתה זרוקה
בפינה. ציפית זאת וראיות אחרות הובילו
את אנשי המישטרה אל ביסים נדיר
ושמואל ארז. אך כאשר התדפקו השוטרים
על דלת דירתם של השניים לא נשמעה
תגובה. השוטרים נאלצו לפרוץ פני מה,
עצרו את החשודים וגילו ראיות
נוספות. כן נערכו חיפושים נרחבים אחרי
כלי הנשק, שבהם נעזרו השודדים, אך
אלה לא נמצאו.
מתנה לנכד. כאשר הובאו השניים אל
בית־המישפט, קם ניסים נדיר ממקומו
וטען כי הציפית, שנמצאה בחנות, אינה
שייכת לו, ומילבדה אין למישטרה הוכחה
אחרת, שלפיה הוא חשוד בביצוע
נסיון השוד. אולם כאן חיכתה לו הפ תעה•
בא כוח המישטרה גילה לחשוד,
כי הספיק לשוחח עם סבתו, שזיהתה את
הציפית. הזקנה סיפרה לחוקרים כי היא
בעצמה תפרה את הציפית למען נכדה.
לחשוד השני, שמואל ארז, היתה גיוסה
משלו. הוא טען, כי ביום האירוע
התגורר בדירתו של איש מישטרה מסויים,
אך זה מסר, כי אינו יכול לאשר את
גירסת החשוד. השופט החליט בינתיים
לעצור את נדיר ואת ארז ל־ 15 יום.
הטולם הזה 2184

יש דין
ויש דיין.
אבל עדים -
^ תובע כיקש להכריז על פולה לוי
י * כעדה עויינת. השופטת הדסה ב ך
עייתו הסבירה לנערה את מהות הדבר
על דוכן העדים :״הודעתך במיישטרה היא
ברורה. את זי׳הית את הנאשם. ועדותך
כאן בבית־המישפט הפוכה. זוהי עבירה
של עדות סותרת, או עדות־שקר בבית־המישפט.
אנו עלולים לעצרך ואת יכולה
להפוך לנאשמת, אני מזהירה אותך לאמר
את האמת״.
העדה שילחה מבט בנאשם, יהושע
דנוך, בנו של ישראל דנוך הידוע, החזירה
מבטה לשופטת ואמרה :״לא ראיתי את
יהושע במכונית.״
בית־המישפט הכריז עליה כעל עדה
עויינת. התובע יעקב קמר הורשה לחקור
אותה בחקירה נגדית, לסתת שהיא עדת
׳תביעה, אולם היא הכחישה. שוב את כל
אשר אמרה במישטרה. היא אינה חושבת
שהבחור שישב בתוך המונית ׳באותו לילה,
שבו אנסו את חברתה, היה דנוך.
דקות אחדות קודם לכן הורידה שוטרת
את ריקי קרן, המתייפחת, המתלוננת על
האונס, לחדר המעצרים. דקות ספורות
לאחר מכן עמדה ריקי היפה על דוכן העדים
וחזרה בה מכל האשמותיה נגד
יהושע. היא אומנם נאנסה באותו לילה,
אולם היה דק אונס אחד, ואותו ביצע
בה קטין (שמו נאסר לפירסום) ,שהיה
חברו הטוב של דניוך. סיבת הטעיות לדבריה,
היתד. ההיסטריה שבה היתה נתונה
בליל המיקרה. הקטין היכה אותה מכות
׳נמרצות, ואמר כל הזמן כי יגם יהושע
צריך להגיע, וזה גרם לה למסור במישטרה

אכי־הנאשם ישראל ואשתו, ופרקליט מאיר זיו
״הרי זה כמו סדום!״
תברר אם אומנם העידו עדות סותרת או
עדות שקר.
יהושע דנוך בן ה־ 18 זוכה מאשמת
אינוס, ללא צורך להשיב לאשמה. הוא
זוכה לא רק בגלל טיעונו של סניגורו
מאיר זיו, אלא גם, ובעיקר, בגלל חזרתה
של המתלוננת מעדותה נגדו. אולם יהושע
לא הלך הביתה, הוא נשאר במעצר, כדי
לברר יאת האשמה השנייה התלויה נגדו,

077107
•שגם יהושע אנס אותה. אולם אחרי שהיה
לה זמן לחישוב, והיא התייעצה עם הברתה
הטובה, פולה לוי, אמרה כי מצפונה מייסר
אותה, והילכה למישטרה. היא חזרה בה
מעדותה נגד יהושע. אולם השוטרים הזהירו
אותה כי היא צפויה לחמש שנות
מאסר על עדות סותרת. כאשר הפגישו
אותה עם יהושע בניידת מישטרה, היא
בכתה ׳ואמרה ליו שהיא צפויה לחמש
ישנות מאסר. הוא הרגיע אותה, ואמר ליה
כי אם תחזור בה מעדותה יתקבל תמורה.
שתי הנערות נעצרו, לפי בקשת התובע,
לשבעה ימים, כדי שהמישטרה תחקור ו
והיא
שידיולה של המתלוננת לחזור בה
מעדותה, .אומנם הסניגור מאיר זיו הגיש
לבית־המישפט מיכתבי אהבה ׳שכתבה ריקי
ליהושע לביית־הסוהר. היא כתבה כי היא
אוהבת אותו, ומצטערת על כך שבגללה
נעצר, אולם התביעה תנסה להוכיח כי
ריקי פוחדת להעיד נגדו ,׳וכי יהושע
הבטיח לד. טובת־הנאה למען ׳תשתוק.
י וטייס קודם לכן זוכה כליל יגאל
י בורג ,25 /מאשמת חיים על רווחיה
של פרוצה. גם כאן, למרות הופעתו המרשימה
של הסניגור משה ישראל, היתה
זיו האשד ,.רחל בורג /אשר הכריעה את

הכף. רחל התלוננה בי בעלה חי על רווחיה
כזונה׳ וסיפרה כי בין החודשים דצמבר
ופברואר 1979׳ חייו יחדיו כבעל ויאשר.
בדירה ברחוב איבן גבירול 142 בתל־אביב
.׳במשך תקופה זו עבדה ׳כפרוצה,
חלק מהזמן ׳בביתם, וחלק לייד מלון היל־טון.
את רווחיה מעבודתה זו מסרה ל בעלה.
כאשר
נקראה האשד. לתת עדות מוק דמת
בבית־המישפט, כדי לעצור את הבעל

לדיון לא הופיעו האחיות. הנשיא בנימין
כיהן החליט שלא לדחות את המישפט,
מאחר שאין כמעט סיכוי שיימצאו עדים
להוכחת האשמה. לכן זיכה את בורג׳
׳ושיחרר אותו.
במישפט איחר ,׳שהתנהל בימים אילה
בפני השופט חאג׳־יחיא, קרה דבר דומה.
המתלונן, ז׳אן כהן ,׳נפצע קשה לפני
שלוש וחצי שינים, ביפו, בקטטה. פצעיו
חייו אנושים והוא שכב זמן רב בבית־

״*.״ל אדי י 4

עד תום ההליכים, הופיעה האשד. בפני
השופט המחוזי ייוסף חאג׳־יחיא ׳וסרבה
להעיד נגד בעלה. למרות שמסרה קודם
לכן עדות ׳מפורטת במיישטרה, לא הייתה
מוכנה להמשיך ׳ולשתף פעולה עם התביעה.
בית־המישפט נתבקש לדחות את
הדיון, וכן לעצור את רחל לחודש ומים,
כדי שתתרצה לתת עדות. רחל העדיפה
ללפת למאסר ולהשאיר את תינוקה בבית
לבד, מאשר להעיד נגד בעלה.
התביעה ניסתה להוכיח את האשמה על־ידי
עדים אחרים ,׳וביניהם על־ידי שתי
אחיותיה של רחל. אולם ביום הקבוע

החולים. בעדיות שגבתה ממנו המישטרה
הוא זיהה את התוקפים שפצעו אותו, וסיפר
כי היו אלה האחים אברהם ואלי
מויאל, וכן זיהה יעוד אנשים אחדים. גם
אחיו הצעיר הצטרף לעדות זו וזיהה
את התוקפים לפי תמונותיהם במישטריה.
אולם השבוע, כאשר נערך המישפט, חזרו
בהם המתלונן ואחיו מכל אשר אמרו ב־מישטרה.
הם ניצבו על דוכן העדים, הסתכלו
בנאשמים ׳ואמרו כי המיישטריה הח תימה
אותם על ״כל ימיני דברים״ אשר
אינם אמת. הם אינם מסוגלים לזהות את
(המשך בעמוד )62

מגבת העדי העוינים

ראס חוחמד תוחזר בסוף הקי,¥
דהב ונואיבה בעוד שלוש ן!ונ י
י ש לך ע דיין הזדמנות ל צ לו ל ן להנות
באתרי הצליל ה הי פי ם ב עו ל ם!
בתוך עשרה ימים עד שלושה שב 1שת בלבד, באפשחתך
לעבור קורס צלילה מושלם, אשר יאפשר לך להנות
הן מספורט הצלילה והן מחוויות הצלילה
באתרי הצלילה הנחשבים לנדירים ודפים
מסונם בשלם.
הקורסים נערכים בתל אביב ובנביעות
(או במשולב בשני המקומות) ,בשעות היום
או הערב. בהדרכת מדריכים משלים
ובפיקוח ההתאחדות לפעילות תת־מימית
בישראל.
במסגרת הקורס מועברים נושאים שונים
החיוניים לצולל, כדוגמת: צלילה חפשיח,
פיזיולוגיה, שרה ראשונה תודמימית,
מכשירי צלילה, בטיחות, ביאולוגיה ימית
ושד.
בנמר הקורס ולאחר עשר צלילות חובה, תוענק
למסיימים חשדת צולל מטעם ההתאחדות
לפעילות תודמימית בישראל -המוכרת בכל
העולם ומאפשרת שכירת ציוד בכל אתר צלילה.

ארד

לבע לי ת עו דו ת צו ל לן
.אחת לשבועיים -ספארי מצולות.
שבעה ימים באתרי הצלילה המלהיבים
של ים סוף.

טקס בחירת

מלכת המי 1979
יתקיים ב״היכל התרבות״ ת״א, במוצאי-שבת , 18.8.79 שעה 8.30 בערב
תוכנית אמנותית בינלאומית :

* א פ רי ק סי מו ן ר א מיי ה מצרפת * ב טי מי סיי גו — מקום
4להקתר!ג׳אז
* מני פאר * שרי
שני ב או רוויזיון 79׳

״ דו מינו ד לי ה א לי עז רו ב * משה נוי ו ״ ה דו ל פיני ם ״
ת צוגו ת או פנ ה.
מכירת כרטיסים מוקדמת: הפצה ראשית ״הדרן״ ,אבן גבירול 90ת״א, טל ,248787 .למוסדות טל.
,248844 ובמשרדי ״רוקוקו״ ,״לאן״ ,״קסטל״ וביתר המשרדים בעיר: יפו. גוטווין. רמת־גן: רכניץ.
הנחות: לוועדי עובדים. לחיילים בקצין העיר תל־אביב.

(המשך ממעוד )61
הדוקר -ואינם יבולים להועיל למישטרה.
התובע עמרם בלום היה חסר־אונים מולם.
הוא ביקש מבית־המישפט להכריז עליהם
כעל עדים עויינים וניסה לחקור אותם
בחקירה נגדית, אולם לא הוציא מהם
מאומה. ואז ביקש מבית־המשיפט לעצור
אותם. השניים נעצרו והושבו שכם אל
שכם לייד הנאשמים בדקירתם. הסניגורית
כרמלה חנוך, אמרה לבית־המישפט כי היא
מבקשת שלא לדחות את הדיון לזמן ארוך,
ישכן, היא חושבת שלא יהיה צורך להשיב
לאשמה.
השופט לא הביע כל דעה בעניין, רק
פנה אל התובע ואמר לו :״אני לא מקנא

בכל המיקרים האלה חזרו בהם המתלוננים
והעדים מעדות במישטרה, ואם
יעמדו בסיחבם ולא יעידו בפני בית־המי׳שפט,
יזוכו הנאשמים כלייל. בשני
מיקרים אחרים היו ניסיונות להשפיע על
עדים לחזור בהם מעדותם, אך אלד, היו
ניסיונות סרק.
לאה כהן הקשישה, ראתה בחור מסתיר
משהו מתחת לבלוני הגז בשיכון שלה.
בעזרת שיכנה צעירה התקשרה למישטרה,
ובמקום נמצא מטמון סמים. מארב ש הציבה
המישטרה לכד את דויד גיסים,
המכונה בום, כאשר בא לקחת את הסמים.
אולם בין מעצרו שיל בום׳ ובין
׳תחילת המישפט ביקרו!־שתי נשים צעירות
בבניין שיל גברת כהן וחיפשו את ״האשד,
׳שהתלוננה במישטרה״ .העדה הנפחדת
ביקשה מהשופט מנחם אילן, אשר ישב
לדין, להעיד בלישכתו. היא נראתה מפוחדת
וחששה לחייה. השופט אילן הרשיע
את בום וכתב את המישפטים החריפים
הבאים בפסק־הדין :״כיצד זה יתכן שגם
בתיקים כאלה באים לאיים על יעדים, הרי
זה במו סדום, עוד מעט נוכל לסינור את
בתי־המישפט והמישטרה ונמסור את ניהול
המדינה לפושעים.״ השופט ביקש כי ה־מישטרה
׳תחקור ותגלה מי היו הנשים
הללו, ומה היה חפצן.

עלילות ס דו ם
ועמורה
^ י^רה נוסף היה מיקרה אונס. ה׳
נאשם, ציון אוחיון, הופגש עם המתלוננת
על־ידי המישטרה בניידת. הם
נותרו שם לבדם, ולא ידעו כי המישטדה
שתילה מיקרופונים. שיחתם הוקלטה וממנה
היה ברור כי ציון!מנסה?הדיה את
המתלוננת הקטינה לחזור בה מעדותה
נגדו. הוא השתמש באמצעים שונים לשם
כך. פי׳תה אותה וסיפר לה כי העונש
עיל עדות שקר ׳הוא רק 200 לירות קנס.
אמיר לה כי אם !תמישיך בסיפוריה נגדו
יתקשה למנוע מחבריו לבוא ולאנוס אותה
בצוותא, כעונש על מד, שהיא מעוללת
לו. הוא גם סיפר לפתייה הצעירה כי על
דוכן השופט יש כפתור פלאים שישלח בה
קרניים השמליות להעניש אותה אם תעיד
נגדו.
במיקרה זד, לא הצליח אוחיון. הצעירה
הזרה על כל דבריה בפני בית־המישפט/
!והשופטים קיבלו את עדותה במלואה והרשיעו
את אוחיון גם באינוס וגם ב הדחה
לעדות שקר.
לא ברור אם מגיפה העדים העוינים
הללו בבית־המישפט המחוזי בתל־אביב
היא מיקריית. יתכן בי זהו מידגם שאינו
מייצג, ואין לו משמעות. אך יתכן גם
שזוהי תופעה חברתית מישפטית חדשה
שקשה להגזים בחומרתה.
אם אומנם התופעה של איומים על עדים
והפחדיתם היא ׳תופעה ׳חברתית חדשה בארץ,
יש לשרש אותה בעוד מועד. ישכן
תופעה כזו פירושה חיסולם של בתי-
המישפט, וסופו של שילטון החזק במדינה.
כיל
כוחותיה ישל המישטרה המופנים לחקירות,
יבוזבזו לריק אם העדים יחזרו
בהם בבית־המישפט. לשופטים לא יהיה כל
מוצא, אלא לגנות את התופעה ולזכות את
הנאשמים.
השופט אילן הזכיר את עלילות סדום
ועמורה. השופט בניימין כהן, שזיכה את
יגאל בורג ,,הגדיר את הדברים בצורה
יבשה יותר :״אני לא מוצא שהצדק דורש
לדחות את הדיון לתאריך אחיד. המצב
הוא בהחלט עצוב מבחינת התביעה. אין
ראיות נגד הנאשם, והוא יוצא זכאי,״ קבע
בית־המישפט. יש דין ויש דיין, מה שחסר
הוא עדים.

אילנה אלון

העולם הזה 2184

שידור
מאחרי המסך
המאבק על תפקיד המוהל
הקרב הגדול על תפקיד מנהל־הטל-
וויזיה נמצא עתה בעיצומו. ההכרעה תיפול
רק ב־ 23 בחודש, אולם המתח בבניין
משתק כמעט כליל את עבודת הטלוויזיה.
השניים שהחליטו להיפטר בכל מחיר
ממנהל־הטלוויזיה הנוכחי, ארנון צוקר־מן,
החליטו ביניהם על טקטיקה מסויימת,
ובפח שטמנו השניים נפל צוקרמן. יושב-
ראש הוועד־המנהל של רשות־השידור, הפרופסור
ראובן ירון, נוקט קו נוקשה,
ואילו מנכ״ל הרשות, יוסף (״טומי״) לפיד,
משחק את ״הידיד״ ואת מי שעדיין לא
החליט, מתוך מגמה ברורה ״למרוח״ את
צוקרמן ולהקהות את החושים של צו־קרמן
ושל תומכיו.
ירון הודיע כי אם ייבחר צוקרמן, הוא
יתפטר מתפקידו. זוהי הודעה פסולה לחלוטין,
מאחר שהיא מהווה השפעה על שאר
חברי הוועד־המנהל, הצריכים להחליט
ולהצביע לגבי מנהל־ד,טלוויזיה הבא. לפיד
משחק את התפקיד של זה שעדיין לא
החליט, וכאילו יש תיקווה שהוא יתמוך
בצוקרמן. לפיד מזמין אחת לשבוע את
צוקרמן לשיחת הבהרה, הנערכת במלון
הילטון בירושלים. בכל פעם מוחלט בין
השניים, כי באותה שיחה יודיע לפיד
אם הוא מסכים להמשך כהונתו של צו-
קרמן, אולם בסיומה של כל שיחה הוא
מודיע כי ״השיחה עדייו לא הסתיימה
וקבענו מועד נוסף.״
ערב הבחירה יודיע לפיד כי אחרי שיחות
ארוכות עם צוקרמן הוא הגיע למס קנה
כי אינו יכול לעבוד עימו, ולהצהרה
זו, שתתלווה לאולטימטום של ירון, תהיה
בוודאי השפעה גדולה על חברי הוועד-
המנהל, כשיצטרכו להצביע.
שמותיהם של כל המועמדים שהוזכרו,

שני חברי הוועד הנותרים, אריאל
וינשטיין ו צבי (״הזי״) זינדר, הודיעו
כי הם עדיין מתלבטים וכי לא החליטו
בעד מי להצביע. וינשטיין הוא איש של
שימחה איליו בוועד־המנהל, וארליך
ידוע כידידו של צוקרמן. נראה כי ארליך
ביקש מוויינשטיין להצביע בעד צוקרמן,
אולם וינשטיין יודע באיזה צד מרוחה החמאה.
הוא יודע כי השילטון, ובעיקר
ראש־הממשלה מנחם בגין, מתנגדים
בצורה חריפה ביותר לצוקרמן, ונראה כי
בסופו של דבר הוא יחליט להצביע בעד
דן מרגלית.
זינדר הוא פרשה בפני עצמה. בשנים
שבהן הוא מכהן כחבר הוועד־המנהל הוא
הוכיח את עצמו כחסר חוט־שידרה וכמי
שמקבל הכתבות להצבעותיו ממנהיגו
ייגאל ידין ומד,קו השילטוני. בחודשים
האחרונים מתחרה זינדר בפאפו על הצחקת
הקהל בכל הנוגע להתבטאויות ב־וועד־המנהל.

המתארים את זינדר כהעתק קטן
של ידין עצמו. כיום ידין הוא בעד המ שך
כהונתו של צוקרמן, אולם תמיכה זו
נאמרה בגימגום רב, תוך פזילה לעברו
של בגין, כדי לראות כיצד הוא יגיב.

מנהל צוקרמן וסגן מיועד שימעוני
התרגיל של מרגלית

חבר ועד זינדר

חבר ועד ויינשטיין
התרגיל של ידין
נראה שערב הבחירות יקרא בגין לידין
ו״ישכנע״ אותו כי יש לזרוק את צוקרמן.
ידין יורה לזינדר להצביע בעד מרגלית.
סיכוייו של צוקרמן נראים קלושים וככל
הנראה ייבחר דן מרגלית ב־ 23 בחודש
ברוב של חמישה נגד שניים.

אדיר ב1חע1

מנפ״ל לפיד
תרגיל הארוחות
מלבד כתב הארץ, דן מרגלית, ירדו כבר
מהפרק. ההתמודדות ב־ 23 בחודש תהיה בין
צוקרמן לבין מרגלית, שהוא המועמד של
שר־החינוך זכולון המר. כדי להוכיח
לעובדי הטלוויזיה שלא מטילים עליהם
מנהל מבחוץ, תוצמד למועמדותו של מר גלית
גם מועמדותו של יצחק (״צחי״)
שמעוני כסגן מנהל־הטלוויזיה.
בינתיים ממשיכים אנשיו של המד להפ עיל
לחצים על אנשי הוועד־המגהל למען
יבחרו במרגלית ולא בצוקרמן. הושמעו
איומים מפורשים שאם ייבחר צוקרמן,
יוחלף כל הוועד־המנהל וכי ישונה חוק
רשות־השידור בצורה כזו שרגליה של הטלוויזיה
יושמו בסד של ממש.
חלוקת הבוהות בוועד־המנהל היא כיום
כזו: היושב־ראש ירון עומד בראש החזית
נגד צוקרמן. חבר הוועד־המנהל החדש
מטעם המפד״ל, עורך־הדין משה ינון,
שקיבל את ההכתבה של המר, גילה לפתע
בקיאות בענייני רשות־השידור וטען בי
אסור להאריך את כהונתו של צוקרמן.
הדמות המבדרת ביותר בוועד־המנהל, עו-
רד־הדין אהרון פאפו, יצביע אף הוא
נגד צוקרמן ובעד דן מרגלית. שני חברי
הוועד-המנהל גיסים אלמוג והעיתונאי
דניאל (״דני״) 3לוך יצביעו בעד צוקרמן.
הסולם״ הזה 2184

מי שהחל בוחש בקלחת הפנימית בטל וויזיה
הוא אחד מבמאי המחלקה הדתית,
אדיר זיק. כאשר התפרסם בשבוע שעבר
כי המפקח על הבמאים, יעקוב (״ג׳קי״)

גורן, התפטר מתפקידו, משום שנעלב מארנון
צוקרמן, היה ברור כי מאחורי ה־שערוריה
שיצר גורן עומדת מגמה פוליטית,
וכי אין זה מאבק מיקצועי.
השתלשלות העניינים היתד, כזו: צוקרמן
החליט כבר עכשיו למנות את הצוות ש יכין
את האירוויזיון הבא. הוא פנה לגורן,
כדי לקבל ממנו הצעות לגבי הבמאי של
האירחיזיון, בעוד צוקרמן עצמו מציע את
יוסי צמח, שהוכיח עצמו בהצלחת ה־אירוויזיון
הקודם.
גורן לא רצה בצמח, כשד,שיקולים המנחים
אותו אינם מיקצועיים אלא אישיים.
לעומת זאת לא מסר שם אחר לצוקרמן,
וניסה למשוך את העניין, עד שצוקרמן
יודח מתפקידו. לכך לא הסכים צוקרמן,
שהחליט על מינויו של צמח, ולכן התפטר
גורן.
גורן לא היה האיש הכי אהוד על במאי
הטלוויזיה שעבדו תחתיו, לכן נראית היתד,
תמוהה ביותר התמיכה שבה זכה משאר
הבמאים. אולם עתה ידוע כי את התמיכה
הזאת אירגן אדיר זיק, במאי בינוני לגמרי,
אשר אפילו האיש שגידל אותו בטלוויזיה,
מנהל המחלקה הדתית, הרב בנימין
צביאלי, מסתייג מכישוריו המיקצועיים.
אולם לזיק יש כישורים אחרים. הוא
חבר גוש אמונים, ומהווה חלק מהעיסקה
הכללית לחילופי גברי בבניין הטלוויזיה.
לזיק הובטח על-ידי יוסן ש (״טומי״) לפיד
שהוא יהיה מנהל־התוכניות הבא של הטלוויזיה,
במקום מרדכי (״מוטי״) קיר״

שנבאום.

דובר של !מ?•

במאי זיק
תרגיל של במאים

במיסגרת המילחמות הפנימיות של
רשות־השידור, נפל עוד חלל אחד: מח לקת
דובר־הרשות, שעליה ממונה משח
עמירב. מחלקה זו, שלא הצטיינה אף

פעם ביעילות יוצאת מגדר הרגיל, אינה
מתפקדת עתה לחלוטין.
עמירב עסוק כל הזמן בבעיותיו האישיות
ובנסיונות לחפות על מעשיהם של שני
הבוסים שלו, יושב־ראש הוועד המנהל,
ראובן ירון, והמנכ״ל יוסף (״טומי״)
לפיד. הוא שכח כמעט לגמרי את תפקידיו
כמשרת כתבי הרדיו והטלוויזיה.
הבעיות. של אי־עבודתו של עמירב בחודשים
האחרונים לא נעלמו מעיניהם של
עובדיו, שגם הם שכחו כיצד לאיית את
המילה עבודה. עוזרתו של עמירב לענייני
טלוויזיה, עדנה חפץ, אינה ממלאה את
תפקידה כמעט בכלל. על חפץ להעביר
חומר רקע לעיתונאים על שידורים צפויים,
להסביר תקלות ומחדלים בשידורים שהיו,
וליזום כתבות על נושאי הטלוויזיה והפקות.
שום דבר בעניינים אלה לא נעשה.
מי שממונה על הדוברות של הטלוויזיה
הערבית בלישכת־הדובר, עזרא יחזקאל,
החל את עבודתו במרץ רב. אולם יחזקאל
ראה את האווירה הכללית במחלקת-
הדובר, והיום קשה למצוא אותו בבניין,
וקשר, עוד יותר לקבל ממנו חומר רקע
או הסברים לתוכניות בערבית.
לא מכבר הגיעה ללישכת־הדובר עובדת
חדשה, האחראית על ענייני הרדיו בליש־כה,
עדנה כירמן, אשתו של כתב הטלוויזיה
לענייני איכות־הסביבה עזזי כיר־מן.
בירמן החלה עובדת במרץ רב.

דובר עמידה
תרגיל של יחסי ציבור
אולם גם ההתלהבות של בירמן פגה
לאור המצב במחלקת־הדובר, ועתה היא
מעבירה מידע סטנדרטי לחלוטין, ללא כל
ניסיון לעשות עבודת דוברות כהלכה.
ירון ולפיד אינם מבינים כי העסקתו של
עמירב בעניינים הפוליטיים והאישיים
שלהם בלבד, לא זה בילבד שהיא פוגעת
בציבור צופי הטלוויזיה ומאזיני הרדיו,
אלא שתפגע בסופו של דבר גם בהם עצ מם.
עמירב הוא דובר הרשות כולה, ולא
רק הדובר האישי של שניהם, ותפקידו
הוא לשרת את כלל הצופים והמאזינים.

613

יום רביעי
41. 7

• מכאן ומשם (.)7.00
כמו במרבית התוכניות המיובאות,
גם כאן מתחיל להיות
פיחות. אפשר לראות זאת על
פי חמשת הנושאים של ה שבוע,
שנבחרו ממגאזינים טל וויזיוניים
אמריקאים: צלחות
מעופפות, איש העכביש, מכו נית
שלג, תחרות פרצופים
וציירי הכרישים.

• עד אדונים ומשרתים
8.00 שרה עשתה
זאת שוב, והיא שוב הרה,
הפעם לתומאס ווטקינס. הדסון
מאיים עליה כי אם יוודע ה דבר
לליידי ־ מארג׳ורי היא
תפוטר. שרה מספרת זאת לאב
המאושר. על פי תגובתו הרא שונית
נראה כי הוא עומד

0.35 במיסגרת המדיניות
החדשה של דובר רשות־השי־דור
(ראה מדור שידור) שלא
לעבוד, אי-אפשר לדעת השבוע
מה הוא תוכן הפרק מהסידרה
הפופולרית הזו. מה שכן ידוע,
זה שיהיה זה שוב חלק א׳
מתוך שני פרקים, וכי שמו
של הפרק הוא חשופים בלי

• בועות 11.15 פרק
נוסף בסידרה הכי מצחיקה
בטלוויזיה, המעוררת את חמ תם
של כל אניני הטעם וה מבינים
הגדולים בטלוויזיה
כמו הפרופסור ראובן ירון.
השבוע נכנס ג׳ודי לבית־החולים
לקראת ניתוח המין
שהוא עומד לעבור ושם הוא
פוגש דמות חדשה בסידרה,
ברני גרבר, יהודי — איך
אפשר בלי זה — קשיש ו0ימ-
פטי הסובל ממחלות לב. ברט
משוחח עם הפסיכיאטר על
בעייתו ומתרפא מהאימפוטג־טיות
שלו. הוא שועט הביתה

עד אדונים ומשרתים 5טאוסנד
יום. רביעי, שעה 8.00
להתנער ממנה, אך מאוחר
יותר הוא מתייצב בפני הלורד
בלאמי ומבקש את רשותו לשאת
את שרה לאשה. אז
מתחיל המאבק בין בלאמי
לאשתו. בלאמי רוצה לעודד
את הזוג החדש, לתת לו מענק
כספי ולהשאיר אותו בבית.
אולם הליידי מתנגדת. היא
יודעת כי בנם, ג׳יימם, עומד
לחזור מהודו ומחליטה למנוע
פגישה בינו לבין שרה בכל
מחיר.

• היום החמישי השחור
10.05 סרט קולנוע
צרפתי המשחזר את ה־16
ביולי ,1942 השבוע לפני 37
שנה, שבו ריכזה המישטרה
הצרפתית את כל יהודי צרפת,
מסרה אותם לידי הגרמנים
ששלחו אותם למחנה־ריכת.
במיבצע זה נלכדו יותר נז 13-
אלף יהודים צרפתיים. הסרט
ייצג את צרפת בפסטיבל ברלין
1975 וזכה בפרס הפסטיבל.
הוא בדים בידי מישל מיטרנ׳
ושני כוכביו הם כריסטין פסקל
וכריסטיאן ג׳יסט.

רגל ועידה מדעית ומביים
התקף־לב ימים אחדים לפני
טיסת הניסוי של המפציץ ה אמריקאי
החדש בי .1,חשדו תיו
של סטיב אוסטין מתעו ררים,
כאשר מתברר לו שה פרופסור
מבלה ביריד נודד
המשמש כיסוי לאתר לשילוח
טילי קרקע-אויר העלולים ל פגוע
בביר.

י ן ! כדי לברר אם הוא אכן נרפא
ק כליל. בעוד כל אלה קורים,
סועדת ג׳סיקה עם מרי במס עדה,
כשלפתע היא מבחינה
בצ׳סטר המתנשק עם קלייר.

יום שי ש׳

ריקוד

החמישים

סנט 0.20 הפרק האחרון
של לילי משודר במיקרה ביום
מתאים: יום ששי ה־ 13 בחודש,
שהוא יום המקובל על
המאמינים באמונות טפלות
כיום נורא. אדוארד נפטר,

• הבד נשאר גמיש־פחה
8.30 אדית באנקר
נדהמת לגלות מה מסתתר
מאחורי טוב הלב המפתיע של
הקצב שלה ומה מסתתר מאחו רי
המחירים המפתיעים שתמו רתם
היא מקבלת את הבשר.
הקצב פשוט מאוהב בה.

• חיי מודייר (.)10.00

ברטי ללילי היה כלבו הקטן
ציזר. לילי מקווה גם לעשות
הון פירסומי מציזר ולהופיע
עימו במחזה הבא שלה באמ ריקה,
אולם הכלב נפטר ימים
אחדים לפני שמתחילות ההצ גות.
למרות מותו של ציזר
זוכה המחזה בהצלחה ולילי
גם מופיעה בסירטון קולנוע
קצר. לילי עדיין נשואה להוגו
דה־באת, אך הוא עסוק עם
פילגשיו והיא רואה אותו ל עיתים
רחוקות. ידידה הקבוע
הוא עתה קצין צעיר, הקפטן
ד׳אלבאני, אך היא נפרדת ממנו
כאשר עם פרוץ מילחמת־העולם
הראשונה הוא נשלח
לשדה־הקרב. המילחמה פגעה
בעוד דמות הקרובה ללילי,
הנסיך לואי מבאטנברג, אבי
בתה אן־נזארי. נשמעים רמזים
שכגרמני אין לסמוך עליו
שיגן על האינטרסים של ברי טניה
והוא נאלץ לפרוש מן
הצי. לפני שהוא עוזב את
לונדון הוא רוצה לראות את
בתו, אן־מארי, שהיא כבר
נשואה ואם לילדים. באותה
פגישה שלהם הוא מנסה להש לים
בינה לבין אמה, ולהסביר
לאן־מארי מדוע לילי והוא לא
נישאו, אך ללא הועיל. לילי
מתה כשהיא בודדה, ללא אף
ידיד וקרוב.

.) 10.05 הפרק השני של ה סרט
המסובך שנכתב על-ידי
אירווין שאו, כותב עני ועשיר.
המפיק, שאת דמותו מגלם
השחקן גלן פורד, מנסה לגלות
מי רצח את אהובתו, והחיפו שים
מובילים אותו לחשיפת
רשת־טרור בינלאומית.

• רוך מקדין בחיפה
10.50 כפי שנוהגת מח־לקת־הבידור,
שוב שידור חוזר.
הפעם מהופעתו של הזמר
דון נזקלין כפי שנערכה וצול מה
בחיפה.

יום ראשון
15. 7

46. 7

• תמוד עכשיו (.)8.00

• מסך גדול מסך קטן

.) 8.30 מוקדש הערב לסרטיו
של רדברט אלטמן. בין השאר
יוצגו קיטעי סרטים מהחתונה,

פרק ראשון בסידרה
שה שאותה מנחה דויד גלבוע
וביים אלי ריבנבאך. מג מת
הסידרה היא להראות כיצד
בני דורות שונים מתבוננים
על אותן תופעות ומתייחסים
לאותן בעיות. הסידרה מזכירה
מאד את הסידרה הוותיקה

מאש, המהמריס, נשחיל ושלום
לנצח.

• בודי ניצל מהמים

0.30 סירטו של דאן רנואר
בכיכובו של מישל סימון.

התיזמורת הסימפונית ירושלים

• אדם במלכודת פדרה
10.50 סטיב מקגארט
מהוואי חמש אפס מוצא עצמו
נאשם ברצח מדרגה ראשונה.
קורבן הרצח היא אשה שהיה
לה רומן עם מטיב במשך חוד שים
אחדים, וסטיב מוצא עצמו
לפתע מול עלילה מאורגנת
היטב, שאפילו הכדורים שבהם
נרצחה הצעירה הם מאקדחו.
במשך מרבית התוכנית אין
לסטיב אפילו רמז מי הוא
הרוצח ומי תפר את העלילה
נגדו.

שירי משוררים: גלי עטרי
יום שלישי, שעה 9.30
במעריב של לוי יצחק הירושלמי
וכפי הנראה ממנה לקחה
הטלוויזיה את הרעיון. בפרק
של הערב מפגיש אותנו גלבוע
עם מישפחת כהן ממושב אלישיב.
המישפחה עלתה מתימן
לפני כ־ 50 שנה והתיישבה
באלישיב, שם הקימה שולשלת
צברית אשר כל אחד מבניה
בנה את חייו על פי השקפותיו
47. 7
וטעמו. החמולתיות במישפחת
כהן -היא כפי שהגדיר זאת
• שירי משוררים (ש־אחד
מבניה :״תומכת, אבל
.) 0.30 תוכנית שהוקלטה ל לא
חונקת.״
פני זמן רב במועדון החאן
• לחופש 10.50ה עלילה
בסיפורו של האסיר
המשוחרר ממשיכה להסתבך.

12. 7

• חידושים והמצאות

• פליפר מאוהב (.)0.32

• סטארסקי

• ערב בכיזנטיוט (ש־

רשות־השידור בניצוחו של נול
מרינו מנגנת את פטרושקה
איגוו סטרווינסקי.

14. 7

והאץ׳

דודו אלהרר, צמד הננמרנים
ומלי ברונשטיי!.

• פטרושקה (.)10.10

יום חמישי
הפרק השני בסידרה הרו מנטית
על פליפר. בשבוע
שעבר נפגעה חברתו הדולפי-
נית של פליפר ולא היה ידוע
על-ידי מי, מלבד לפליפר
עצמו כמובן. בשידור של היום
נפתרת התעלומה. הנער שפגע
באהובתו של פליפר משתתף
בתחרות סקי מים. פליפר נוקם
בו ומכשיל אותו ואז נאלץ
הנער להודות כי וירא הפוגע
בפליפרית.
בפלי

שירי גלות אשכנז וספרד,
מביא דויד אלכסנדר, מנחה
התוכנית, שורה של שירים
מאז. המבצעים הם נירה גד,

ארמאנד מקנאה בברון על
הידידות שרוכש לו מולייר
והמריבות בין השניים גוברות,
למרות המאמצים של מדליין
להרגעת הרוחות. התיאטרון
הולך מדחי אל דחי וההופעה
הראשונה של המיזנטרופ נכ שלת.
האיסור להצגת טרטיף
מציק למולייר והוא יושב ל כתוב
גירסה חדשה למחזה זה.
שאותה מתיר המלך להעלות
על הבימה. המחזה מועלה על
הבמה וזוכה בהצלחה כבירה.
לפני מותו זוכה האב פוקלן
לדעת שבנו הצליח אחרי הכל.

לידי: אן־מארי
יום שישי, שעה 9.20
ולילי היא בין הבודדות שלהן
מתירה אלכסנדרה לראות את
גווייתו ולהיפרד ממנו בפעם
האחרונה. הירושה שהשאיר

0.30 התירם הוא אחד
הפתרונות לרעב בעולם. מד ענים
המציאו שיטה כיצד ל הכפיל
את יבול התירס העולמי
ולפתור במידת מה את בעיית
הרעב. הפרק השני של התוכ נית
דן במילחמה בזיהום הים.
90 מדינות עוסקות היום בקי דוח,
נפט בים, מה שמביא
לזיהום הים ולמחקרים שמט רתם
ללחום בסוג זה של
זיהום הים.

• כצאת השבת (.)8.00
להורים

הרוצים

להיזכר
ב יום
שליש•

• האיש השווה מיד
יונים 5.30 פרופסור אר
ליך
ראו, שאותו מגלם השחקן
לרד בוכנר, הוא מדען מיזרח־גרמני
שתיכנן את מערכת
ההגנה האווירית של ארצו.
ראו מגיע לארצות־הברית ל
בירושלים
והמוקדשת לשירי
ים. התוכנית צולמה כמה פע מים,
מאחר שבמהלך הצילומים
התגלו תקלות רבות, הן טכ ניות
והן באשמת מנחה ה תוכנית
שלמה ארצי, שלא
התכונן די טוב.

רק זניט
חתום
זה זניט
אמיתי .

אף אחד לא ימכור לך טלוויזיה
אחרת במקום זניט, אם תקפיד על
כלל אחד: רק זניט חתום זה זניט
אמיתי.
אל תחפש חתימה מוצנעת על גב
הטלוויזיה — זו לא תהיה
החתימה שאתה מבקש. כי זניט
גאה לחתום במקום גלוי לעין בחזית הטלוויזיה.
בלכתך לקנות
זכור להסתכל
...על החתום

הנמכרת ביותר בעולם

1 ^:י 1 ׳1זאננ2 ;£

״אתה יושב בארוחת צהרים ומזמין...בירה!
כי בירה קלה מתאימה גם
לשעות כאלה.
2-2בירה־קלה,
בירה מיוחדת, פחות ממלאה, ישבה,
פחות אלכוהול, פחות קלוריות
ואותו טעם שאתה אוהב בבירה.
בירה קלה היא הלהיט
שכבש את ארה״ב,
כעת הגיעה גם לישראל.
קח בירה. קח עוד אחת,
עם 2-2קל להנות מבירה״.

2י-2בירה שהולכת בקלות, אפילו שתיים שתיים.

עו רפת

הגבר>ם
זה לא ייגמר, זה פשוט לא ייגמר, לא
יהיה לזה סוף, אבל כל זמן ששרונה
מארש, בת־הנעורים שלנו, תמשיך לעשות
מחייה הפרטיים סקופ אחד גדול, אז תמיד
יהיה על מה לכתוב. בוודאי קראתם לפני
כשבועיים, שהבחורה עזבה את הדייל
הבלונדי החתיך זאר דושניל[ ,שלמענו
עזבה את שמעון לוין, בעלה לשעבר,
שעימו חיה בלי חופה וקידושין, לטובתו
של איש־הטלוויזיה שלנו, אלכם גלעדי,
וששניהם מתכננים חתונה בקרוב מאד.
סיפרנו לכם גם שאלכס בא וחטף את

שרונה מארש
חתונה בלי חופה
שרונה לירושלים הבירה, ואילו זאב דושניק
נשאר בדירה ריקה ובלב כבד.
אז רבותי, יש לי בשבילכם חדשות
מחודשות סופר־טריות. הבחורה שמצאה
את ירושלים קרירה מדי לטעמה, אפילו
בימי יוני החמים, שבה אל ביתו של
זאביק, שקיבל אותה בשנית בזרועות
פתוחות.
אני לא יודעת מה בדיוק היא עושה
לגברים, אבל שהיא משגעת אותם זה בטוח,
רק מסתכלים עליה ושומעים מילה חמה
אחת יוצאת מפיה, ומייד נמסים כמו חמאה
ביום של 40 מעלות בצל.
כיום מצהירה שרונה, שהיא נשואה
לדושניק בלב ובגוף, וכי הוא הסיפור
הסופי שלה. היא אפילו מראה בגאווה על
טבעת נישואין. אמנם לא התקיים הטכס,
אבל לשרונה הרי יש מושגים אחרים בכל
הקשור לעניין.
דבר אחד ברור — לשרונה לא משעמם
בחיים והחיים איתה מלאים הפתעות.

עירית עשתה

/77777/77ל 77ע 1מ 7׳ע/גמ
מכירים את הזמר אבי טולדנו שעלה לגדולה כשהצהיר
שיפו היא העיר הרומנטית של הארץ י מאז עברו הרבה סיפורים
על יפו וגם על אבי. אבל עכשיו יש סיפור חדש, שאולי
התחיל ברומנטיקה, ואולי אפילו ביפו, אבל נגמר אחרת.
בבית מישפחת טולדנו יש קצת בעיות. ראשית, במשך
השנים האחרונות התגוררו אבי ואשתו לי או ר ה עם שני ילדיהם
בפאריס, שם מצא אבי את מקומו בעולם הזמר. מפעם
לפעם הגיח לטיול קצר, עם או בלי האשה, על-מנת לראות,
להראות ולנסות את מזלו גם בארץ, כדי שלא ישכח.
כיום, אבי וליאורה. כבר אינם חיים יחדיו. אומנם אין עדיין
הליכי־גירושין, וחברים קרובים אפילו אומרים שאולי בעצם הכל
יבוא על מקומו בשלום, ויש סיכוי רציני שליאורה תחזור הביתה
עם הילדים. אבל לזמן ולשני הטולדנים פיתרונים.
הכל החל כשהשניים חזרו ארצה ודירתם עדיין לא פונתה
מהדיירים ששכרו את הדירה. לכן עברו לגור בבית אמה של
ליאורה, שהקשר בינה לבין החתן, אבי, כנראה, לא כל-כך
המרצדס ומלכת היו פ
האם יוצא לכם לשבת לפעמים, לדפדף
בעיתונים ולראות את פניה היפים וגופה
החטוב של מי שהיתר. מלכת־היופי שלנו
!מירי זמיר? האם שאלתם את עצמכם
מה עולה בימים אלה בגורלה? ובכן, יש
לי בשבילכם חדשות הקשורות בה. שבו
וקבלו את העידכון האחרון.
את זה שהיא גרה כבר שנים עם הצלם
אורי ליינר, שהוא גם צל״שניק, כולם
יודעים, מפני שזה הוזכר שוב ושוב בכל
העיתונים. את זה שהיא נסעה לאילת
לתצוגת־אופנה של הלו דולי, התאהבה
שם ונשארה לחופשה ממושכת, גם כן
כולם יודעים. את זה שהיא המירה את
הדוגמנות, לפחות לתקופה מסויימת, בהופעתה
המוצלחת כשחקנית בהצגה בואינג
אכספרס, גם כולם כבר יודעים. אז גם
סיפרו על רומן שהיה לה עם במאי ההצגה,
סיפור שעד היום עדיין לא הוכח.
אבל עכשיו יש לי סקופ אמיתי. לבלוג־דית
היפה הזאת יש מזל בחיים, ובזמן
האחרון הוא כנראה האיר לה פנים במיוחד.
הרומן החדש של מירי הוא דוטי ריי־האוט,
ישראלי עשיר מאד, שלא עבד
יום אחד בחייו, אבל חי כמו מלך לכל
דבר. לדובי זה יש בגרמניה אבא שחולש
על עסקים רבים וביניהם, כמובן, מועדוני־

ליאורה ואפי טולדנו
פרידה בגלל האמא
תקין. בקיצור, הפיצוץ הצפוי אירע, ואבי עזב את הבית ועבר
לגור בדירתו שהתפנתה סוף־סוף. ליאורה, לעומת זאת, נשארה
בבית הוריה.,וכבר כל העיר מדברת על גירושין.

ה ח תונ ה של גד >עקוב
זה היה מוכרח להגיע בסוף. כאשר האהבה
כל-כך גדולה, היא מוכרחה להסתיים
בנישואין. כבר בשבוע שעבר יכולים היו
קוראי מדור תשקיף לדעת מה מחכה להם
השבוע. כאן פשוט אספר לכם איך היתד.
חתונתם של חבר-הכנסת נד יעקוגיי ודיילת
אל -על נלה פרלמוטר.
היתה זו החתונה הכי צנועה והכי קטנה
ששמעתם עליה. היו בה רק תריסר בני
מישפחה, וכפי שגד הסביר ״גם את אלה
לא היינו מזמינים, אם לא הייינו צריכים
מיניין.״
הרב היה ח״כ אחר, הרב הכי נחמד

בארץ, מנחם הכהן. נלד. היתר. יפה
כתמיד, ואולי אפילו קצת יותר וגד היד.
נרגש, שלא כתמיד.
כל העסק היה צ׳יק צ׳אק, כמעט כמו

לילה. עכשיו לא קשה להבין מדוע נוהג
דובי בנזרצדס חדישה בעלת מיספר זר
ומבלה כל ערב במיסעדות יוקרה ובמוע-
דוני־לילה.
אבל עד כה, מעולם לא נקשרה לשמו
אחת מזהירה וידועה כמו מירי זמיר.

נלה פרלמוטר
ירח־דבש מוקדם

זוכרים את שבישרתי לכם על עירית
לוי, אישתו של השחקן-זמר אושיק לוי/
ועל הרומן שהוציא אותה מהבית והכניס
אותה הישר לזרועותיו של האמרגן מיכאל

•תפוח?

אז נכון שלא כל־כך בראש שלי להיכנס
לאנשים האלה לחיים יותר מדי, אבל שוב
יש שם חידושים. אז סיפרתי לכם שיש
רומן, אבל בינתיים הרומן הזה, המדובר

ביותר בעיר, נגמר.
אבל סופו של הסיפור בתחילתן — או
בהמשכן — של שאלות חדשות: האם
יחזרו עירית ואושיק לחיות יחד? האם
יתגרשו?
על כל השאלות האלה עדיין אין לי,
ואולי אף לא להם, תשובות, אבל אני
בטוחה שלא יעברו ימים רבים והמישפחה
הזאת תעלה שוב לכותרות.

עירית לוי
סיכוי מחודש לבטל

שם, רבותי, פורחת אהבה של ממש.
מאז שדובי הציע למירי נסיעה לאירופה,
היא מסבירה לכל המחזרים האחרים, באופן
חד-משמעי, שהיא עכשיו כולה בעניין של
דובי שלה.

הרומן של מי שהיה שר־התחבורה ומי
שיהיה, אחרי שנעבור את הליכוד בשלום,
שר־האוצר, ושל מי שהיתה מלכת הדיילות
העולמית, כאשר ייצגה את אל־טל בתחרות
דיילות ביוהנסבורג לפני כמה שנים.
לירודדבש הם לא יצאו. כבר למחרת
החתונה אפשר היה לראות את גד במליאת
הכנסת, כאילו לא ארע דבר. אולם האמת
היא שבני-הזוג המפתיעים האלה הפתיעו
גם בעניין ירח־הדבש. הם פשוט עשו אותו
כמה ימים לפני החתונה. שבוע קודם לכן
היה צריך גד לקפוץ לשלושה ימים ל-
שטוקהולם, לישיבה של הפרלמנט האירופי.
אז מה יותר מתאים מאשר לשלב ירח-
דבש עם ביזנס? גלה, שהיא בחופשה ללא
תשלום מאל־טל, הצטרפה אליו, ויש הטוענים
ששטוקהולם לא ראתה כבר הרבה
זמן זוג מאושר כזה בירח דבש מוקדם.
שיהיה להם כל טוב.

בגנק לאומי דואגים שלא תיתקע בחו״ל
ג לי כשף...

אתה יכול לצאתל חו״ ל בראש שקט, בלי
לחשוש מ ב עי ה כ ספי ת. בנק ל או מי על רשת
שלוחו תיו ה מ סו עפת בעולם כולו עומד
לשרותך. עם נסיע תךל חו״ל מו ת ר לך
ל הו צי אאתך עד $3,000 לנפש.
* לרשותך 13/3כ ר טי ס א שראי מס1 .:
בעולם של בנק ל או מי — המאפ שר לך
לרכוש מוצרי ם ו שירותים ברבבות בתי
עסק, ת חנו ת דלק ובתי מלון ברחבי
תבל, בלי צורך ב מזו מני ם.
באמצ עו ת כרטי ס 13/תוכל למ שוך

מזו מני םבמט בע מ קו מי ב אלפי סני פי
בנ קי ם בעולם. ה שימו ש בו קל ופ שוט
ו ה חז ק תו נו ח ה ובטו ח ה.
* חדש! אםאתה יוצא ל חו״ללת קו פ ה
קצרה; ק ח אי תךכר טי ס 15ל שלו שה
חודשים. כ ר טי סזהמ קנ ה לך א ת או תן
הזכויו ת של כ ר טי ס \/ 13/3הרגיל, אב ל
עולה לך 10 דולר בלבד!
בנק ל או מי מוכר לך המח או ת נו ס עי ם
( 1£0 )<3ל 1_1£05 0ך )11 של החב רו ת
הגדולו ת בעולם:

א מ רי קן אקספרס, בנק אוף א מ רי ק ה,
דוי טשה בנק׳ תו מ ס קו ק ועוד,
במטב עו ת ה שונים.
* א ם בכל זאת ברצונך לקחתאתך גם
מזו מני ם, בנק ל או מי י מכור לך א ת כל
המטב עו ת ה עי ק ריי ם.
* גם הלי ר ה הי ש ר אלי ת שלך שווה בחו״ל.
א ם יש בידך כסףי שראלי, תשל מנ ה לך
שלו חו ת בל״ל ב עול םמטבעמ קו מי
בשער ה ח לי פין השורר בארץ.

..טל-אחיו

העולם הזה 2184

אמנות ׳ פיסול תשולש על הריצכה
למבקרים הישראלים במוזיאון וויטני
הניו־יורקי נכונה בחודש שעבר, אפתעה.
בתוך קומה שלמה, שהוקדשה לפרוייק טים
של צילום וידיאו, בלטה בייחודה
עבודתו של בוקי שוורץ הישראלי.
משולש ענק בצבע צהוב — שהתפרש על
קירות וריצפה, ושנראה משולש שלם רק
מנקודה אחת בחדר — תוך שילוב מכשיר
טלוויזיה וידיאו, המצלם ומקרין בוזמנית
כל מבקר הדורך על חלקו של ה חוששת שאת
בהריון?...

לאה בשן, להיכנס להרפתקה ציורית
ולחוות חוויות שתיווצרנה מעצם היצירה.
קירות הגלריה מגוסים בסידרת ציורים,
על נייר, בטכניקה מעורבת של רישום,
צבע ואסמבלז׳ים. המשותף לכולם הוא זד
אסוסיאציות של הציירת, וכל המיתוסים
המאפיינים את כובע הקאובוי ואת המג-
דרין הסיני — המערב מול המזרח.

מעשר מעומד
תערוכה חשובה מבחינה אמנותית-היס-
טורית ודתית היא התערוכה של אמנות
ואומנות בארץ־ישראל במאה התשע־עש-
רה. זוהי למעשה שירת הברבור של

פסל שוורץ על רקע ״משולש שחור״
פיסול ווידאו

הבדיקות האחרות שניתן לעשותן
ודאי חששת לא פעם
רק לאחר 5ו יום).
שאת בהריון ולא רצית לשתף
) 4011185 מיוצר ע״י חברת וויליאמס
אנשים נוספים בהתלבטויותיך.
האמריקאית ונמכר בהצלחה במליוני
עכשיו תוכלי לודא זאת בעצמך
יחידות בשנה בארצות הברית.
ללא צורך במעבדה ובו׳.
בקשי את ) 400 ) 63 אצל הרוקח שלך
) 401!) 65 הינ ה בדיקת הריון
ותוכלי לוודא בעצמך
עצמית הנעשית בביתך
אם את בהריון כל פעם
(אין צורך לרוץ למעבדה)
שהמחזור מתאחר.
ונותנת תוצאות תוך שעתיים
הוראות מדוייקות בעברית ואנגלית
והסוד כולו שלך.
*בדיקת ) 4011-168 נעשית 9ימים בלבד מצרפות לבל אריזה.
לאחר אי הופעת המחזור (לעומת

הסוכן בישראל בלמון בעירו

״רשמי מסע״ של לאה כשן

הדברת מזי קי ם
מומחים להדברת תירן נים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.

סין וג׳ון ויין
משולש הצהוב על הריצפה — היוו את
יצירתו של בוקי.
בוקי מספר, שמבין האמנים הרבים, ששאפו
להשתתף בתערוכה מייוחדת ורבת־יוקרה
זו, מכל רחבי ארצות־הברית, נבחרו
שישה בלבד, והוא בתוכם. וזה מאד
מחניף לאמן ומעודד אותו, בפרט שידועה
הלאומנות האמריקאית בתחום האמנות.

האוצר לשעבר לאמנות מודרנית בנזוסיאון
ישראל — יונה פישר.
לתערוכה זו, שאת הרעיון שלה הרה
והגה זמן רב לפני שחשב לפרוש מתפקידו,
הקדיש פישר את כל הגיגיו וזמנו.
התערוכה היא מיסמך היסטורי חשוב, המסכם
תיאוריה לא ידועה עד היום, ש-
בארץ־ישראל היתה פריחה רוחנית גם בימים
שלפני תקופת ״מיגדל דוד״ ,שנח שבה
עד לפני זמן לא רב לתחילת התקופה
היצירתית בחיי האמנות בישראל.

בין מורח למערב

מהביקור בתערוכה, אפשר ללמוד, ש-
בארץ־ישראל של המאה התשע-עשרה חיה
קהילה, קטנה אמנם, של יהודים, אך דבקותם
בארץ, בתורה ובחיי הקהילה קיבלה
ביטוי ביצירות אמנות שונות, שעיטרו
כימעט כל דבר. מנשרים שנשלחו מרב
אחד לעיר אחרת — עוטרו בציורי־יד.
כמוהם עוטר גם חומד־תעמולה למילחמה
במיסיון. תוויות בקבוקי בירה עוטרו בידי
יהושע רוזין, סבו של הצייר עודד פיג־גרש,
עבור חברת כרמל מזרחי. הוא גם
רשם רישומים יפים המוצגים בולם בתערוכה.
ציור כובע
בוקרים אמריקאי, שחבש ׳המנהיג
הסיני טנג, בעת ביקורו בארצות־הברית,
ושהזכיר במשהו את כוכב הסרטים המנוח
ג׳ון ויין, היווה את התמריץ והרעיון המרכזי
של תערוכתה החדשה של לאה בשן,
בגלריה ג׳ולי נר בתל-אביב. הכובע בעל
הצורה הכל-אמריקאית, שבל ילד נזכר
למראהו בכל האגדות על המערב־הפרוע,
מהווה סמל להווי החיים האמריקאי. כובע
זה היה ניגוד קוטבי למראה הפנים המג־דריניים
של מנהיג סין. ואותו ניגוד גירה
הסולם הזה 2184

בשמירה על בריאותך ורכושך.
רמת־גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .

6־ 7 9 0 1 1 4 5

רש׳ מס־ 21עסק 481/75

קבעת מודעות
לבל העיתונים
במחירי המערכת

אנו יוצ אים לחופ שה •
22.7.79 - 3.8.79
ועד דחופשה מבצע

, 0311011צ11111101)3, 1?011)3

במלוא תוקפו!
ס סירסו אידיאל
אבן גגירול • 11 תל־אני*
(נינה אנטוקולסקי)

ץ! מבחר מצלמות ואביזרים גדול.
* מכירה — החלפה — קניה.־
* צלומי פספורט — בן־רגע !
* תקוני מצלמות עם אחריות!
בימי שלישי, סגור כל היום י

}0-11313־13־
חי פ ה, ר חו בהח לו נן ו נ

•ליון 237118 ,227117

בוקר טוב; מר !׳ורביו

טי סז ק
להסרת כתמי ניקוטין,
קפה,תה ואבן שן
ההבדל בין חיוך זוהר
לחיוך עמום — הוא
ההבדל בין שיניים לבנות
עם ברק זוהר לשיניים
מצהיבות מכוסות אבן שן
או כתמי ניקוטין.

האם אפשר להפטר מאבן
השן?

מהי אבן השן?
בדומה למשקע האבן
שבקומקום, מתכסות
שינינו באבן השן שמקורה
בריר הפה.
מדוע אבן השן מזיקה?
אבן השן נקבובית ולכן
סופגת שאריות מזון, כתמי
טבק, תה וקפה. השיניים
נעשות כהות ומכוערות
וחיידק העששת(רקבון)
מתפתח במהירות. אבן
השן חודרת אל מתחת
לחניכיים — חושפת את
צואר השן -מ חלי ש ה את
השן ובמקרים קיצוניים
השיניים עלולות לנשור.

הוכח בי מרבית משחות
השיניים הנודעות בעולם
מכילות תמרי ליטוש
הגורמים לבלאי השיניים
עלידיחריצ תן, מאידך
טילאק השאיר את
השיניים לאחר צחצוח
ממושך ללא דופי וחריץ.

כן בהחלט! אך בזהירות,
ללא חמרי ליטוש החורצים לטילאק יתרון נוסף: אינו
את השן. טילאק מכיל
מכיל חמרים מקציפים,
סוריום בנזואט המרכך את המערערים את מנגנון
אבן השן וממיס אותה.
ההגנה הטבעי בפה נגד
לאחר פעולת הריכוך
חיידקים. צחצוח שיניים
מסיר המרכיב החשוב
יום יומי בטילאק חינו
לויליט את אבן השן,
האמצעי המדעי לשמירת
בעזרת מברשת השיניים.
שיניים בריאות ולבנות.
טילאק מכיל גם ממיס
מיוחד להורדת כתמי
ניקוטין.
האם השימוש היום יומי
בטילאק בטוח?
כן בהחלט! במחקרים אשר
נעשו בשוודיה ובארה״ב

£ 131 <:ד

שימוש יום יומי במשחת
שיניים טילאק מבטיח
שיניים בריאות ולבנות
ושומר על אמיל השן
לאורך ימיט״להשיג בבתי
מרקחת, פרפומריות, בתי
בל־בו, ורשתות שווק.

הדרן הקצרה והבטוחה לשיניים לבנות

דיסקובע״מ

(המשך מעמוד )17
ידאגו כבר הירידות בהכנסות שייווצרו
כתוצאה מן הירידות ההתחלתיות במחירי-
תקציב.
עד כאן ההצעה הראשונה האומרת מה
עלינו לעשות כדי לבלום את האינפלציה,
ולא על גבם של השכירים ומיעוטי־היכו־לת,
דבר שאינו מצליח ממילא.
בניגוד לאמונה הכלכלית הנפוצה מאד,
לא הגודל של תקציב הממשלה הוא הגורם
לאינפלציה (את הפרופ׳ אסף רזין פיטרו
מפני שהוא דגל באמונה זו. לצערי,
אין זה אומר עדיין שהממשלה ויתרה על
העמדה הזאת).
גם הגודל של הגרעון בתקציב אינו גורם
לכך. בתקציב המערב־גרמני יש גדעון
עצום, ואין שום אינפלציה.

התקציב הוא אינפלציוני כאשר
הוא מהווה מכשיר לחלוקת הכנסות
בלתי־שיוויוניות. כאשר הוא
מעביר הכנסות מרוב האוכלוסיה,
שהיא שכירה, אל המיעוט בה.

עם סדר־עדיפויות זה אין להשלים,
בי הממשלה לא עשתה מזמן
דבר יותר טוב, גם מבחינה חברתית
וגם מבחינה הכלכלית, מאשר
להשאיר את סיבסוד המזון
על כנו.
בכל הכתבים שלי הייתי נגד ביטול
הסיבסוד למוצרי־יסוד, וטוב שהדבר סוף־
סוף מקבל גושפנקה רשמית. הסיסמה
״לסבסד את הנצרך״ ,ולא את ד,מיצרך,
אין לה כל משמעות כאשר השכר ה ממוצע
במשק הוא בגבול — או מתחת
לגבול — של קו־העוני, לפי החשבונות
של הביטוח הלאומי ומישרד־ד,עבודה־והרווחה.
לגבי ״הנצרך״ דרושה עליית
שכר, ולא סיבסוד. אך על זה אין
מדברים, אלא על עליית קצבות הילדים
והזקנים. הדבר יאט את עליית־המדד.

כד הזרים התקציב של ,1978 למשל,
12 מיליארד לירות לכיסיהם של 100 אלף
עובדי־ד,ממשלה. לעומת זאת, לפי החשבון
של המכון למחקר כלכלי וחברתי של ההסתדרות,
הזרים תקציב זה 25 מיליארד לירות
אל כיסיהם של כמה אלפי לא־שכירים,
באמצעות סיבסוך ההון. נוסף על כך הזרים
התקציב 50 מיליארד ל״י לכיסיהם של
ספקי־הממשלה, וחלק גדול מזה היה רווח
אינפלציוני. ואילו לסיבסוך המוצרים הבסיסיים
הוצאו רק 7.8מיליארד לירות.
כל זה קורה כאשר רוב הממנים של
התקציב — משלמי־המיסים — הם שכירים!

התקציב של הממשלה הפך גורם
אינפלציוני לא בשל גודלו, אלא
מפני שאיפשר למיעוט כחברה
לעשות על חשבונו רווחים בשיעורים
גדולים.

לגטל את
הביטול
ה* אן אנו עוברים ׳למערכה השנייה
* של ביצוע תוכנית־החומש של הממשלה.
המערכה
הראשונה היתר, קבלת תוכניתו
של הפרום׳ אסף רזיו. במערכה ה שנייה
פיטרו אותו, וביטלו את ביטול
הסובסידיות למיוצרי-היסוד, לא לפי דרישת
ההסתדרות אלא לפי דרישתו של
ראש־ד,ממשלה בכבודו ובעצמו.
לשמע הדברים האלה, נפלה פאניקה
גדולה על כל מרכיביה של הכלכלה הממוסדת
שלנו. פקידי־האוצר הכריזו על
אבל לאומי (אולי צריכים לפטר אותם?),
באומרם שיום זה הוא ״יום עצוב לכלכלה
הישראלית״ .באמת מצאו להם על מה
להתאבל.
נגיד בנק ישראל פנה אל כל כלי-
התיקשורת, כדי להתריע על האסונות
שימשמשו ויתרחשו עלינו דווקא בעיקבות
סיבסוד המזון — וזאת למחות שהוא
הכריז רק לפני שבועיים, בראיון שנתן
לידיעות אחרונות, שלו לא איכפת מאיזה
שיכבד, לוקחים את כוח־הקנייד, לשם ה־מילחמד,
באינפלציה, אם מבעלי־ד,יכולת
או ממעוטי־ד,יכולת, כי זו שאלה פוליטית
גרידא, ולא שאלה כלכלית. אך נראה
שלפי הנגיד, בכל זאת טוב לכלכלה אם
פוגעים דווקא בכוח־הקנייה של רוב קוני
הלחם והחלב.

נביאי ביטול הסובסידיות למזון
אינם חוסכים דמיון מלתאר לנו את
עתידנו השחור משחור, אם דבר זה
לא יבוצע — באילו המדיניות של
עלייה מתמדת במחירי המוצרים הבסיסיים
חסכו מאיתנו את האינפלציה

באמת קשה להבין את זעקות־השבר
האלה. הרי אצלנו יש כסף לכל דבר.
מיליארדים ועשרות מיליארדים להקמת
ההתנחלויות, וגם עבור הפיצויים כאשר
מורידים אותן. לעשרות מיליארדים ל שנה,
בעיקבות העלייה׳ במדד, עבור בעלי
״הצמודים״ ,שביניהם מיעוטי־ד,יכולת הם
מיעוט 45 .מיליארד לירות תעביר הממשלה
השנה לבעלי-החוב שלד, בארץ. ואילו
הסובסידיות, לפי החשבון של האוצר, לא
ידרשו אפילו את חצי הסכום הזה.
אין זאת אלא שרווחת השכבות, שרוב
משכורתו יוצא למזון, עומדת במקום האחרון
בסדר־ד,עדיפויות הלאומי, כפי ש

הוא
מתבטא במיבנה התקציב. בזה מדובר,
ולא בכספים שסיבסוד זה עולה!

כלכלנית אלכסנדר
מיעוט זוכה, רוב מפסיד
האטה זו תחסוך לממשלה כסף, שיספיק
כ^י לכסות חלק מהסכום הדרוש לקיומן
של הסובסידיות. מילבד זה, בתקציב ה ממשלה
ל־ 1979 יש 12 מיליארד לירות ל-
סיבסוד האשראי, דבר שבוטל, לפי הח לטות.
הממשלה, ולכן יכול סכום זה
לעבור לכיסוי הסובסידיות ומוצרי־יסוד.
אין צורך להדפיס כספים במיסגרת התק ציב
הנוכחי. ומה יהיה עם קיצוץ התקציב,
שעליו הוחלט גם כן י

האם השארת הסובסידיות על
כנן תדרוש קיצוץ כשרותים ץ בשום
אופן לא, אם הקיצוץ בתקציבים
ייעשה דרך הפיקוח על מחירי
התקציב, כפי שהוצע בסעץ! קודם.
ההשפעה החשובה והאנטי־אינפלציונית
ביותר של הגברת הסובסידיות על המוצרים
הבסיסיים היא השפעתו החיובית
על חלוקת ההכנסות, ביגלל זה הופכת
חלוקת ההכנסות דרך תקציביו־,ממשלה
שיוויונית יותר, ולכן התקציב אינפלציוני
פחות.
ביצועה המוצלח של הגדלת הכיב־סידיות
דורש פיקוח על מחירי המוצרים
המסובסדים, כדי שהסובסידיות לא ייש ארו
בכיסי המתווכים, אלא יעברו אל
הציבור. הוא גם קשור בפיקוח כללי על
מחירי התקציב, כפי שהוצע לעיל. פיקוח
זה יאפשר כשלעצמו חלוקת־הכנסות צו דקת
ואנטי־אינפלציונית. יותר, באמצעות
התקציב, והוא גם יאפשר דברים נוספים
בכיוון זה, כגון הגדלת הסובסידיות ל־מוצרי־היסוד.
העולם
הזה 2184

31 איו נתוח התנסו
!0המישטוה בגלל
מחוליה,או מסשיך
באונן נום׳ לבלוש
בשיטחה מסייע ועוזר לך, אך אני נתון
לחסדיהם של הגרמנים.״

לוכד־הכייסים
איר
ברקת נולד בקזבלנקה׳ ב־
״ י מרוקו, לפני 40 שנה למ״שפחה דתית
מאד. אביו היה פייטן בבית־הכנסת ועסק
במיסחר. כשהיד, בן עשר החליט מאיר,
על דעת עצמו, לעלות ארצה. הוא בילה
במה שנים בבתי־ילדים בצרפת, ובגיל
14 עלה סוף סוף לארץ, ונשלח לקיבוץ

וב האנשים מפחדים מהמוות,
אני אינני מפחד, אני יודע כי
אמות או במילחמד״ או בשדה־ד,ספורט או
מכדור של עבריין. את גופתי כבר הבטחתי
לאגודה לקידום השתלות והצלת חיי
אדם,״ אומר מאיר ברקת.
כשהיה ברקת בצנחנים, כינו אותו:
״פייטר״ .כשהיה במישטרה ביחידה המרכזית
קראו לו :״הפנתר״ ,ועתה קוראים
לו אנשי-מישטרה ופושעים כאחד :״אבא
של העבריינים״,
מאיר ברקת, כיום בלש פרטי נראה
כמושבניק טוב לב, שזוף, מוצק, ממוצע
קוימה, שהחיוך יתמיד על ׳פניו. כששואלים
אותו מה הוא עושה, הוא שולף בשתיקה
ארנק קטן ומראה את תעודותיו — בלש
פרטי, שופט ספורט, מאמן כדורגל, רץ
למרחקים ארוכים, צלם ילדים .״זד, משע מם
לעשות דבר אחד כל החיים הוא
סבור ,״״ש אנשים שאין להם זמן לשום
דבר, החוכמה היא לעשות את יכל מה
שאתה אוהב, כמה שאתה רוצה. חיים רק
פעם אחת, נכון?״
בשעתו ביצע איש־המדור לשעבר מאות
מעצרים, לכד פורצים, כייסים, עבריינים
נמלטים, סרסורים ונרקומנים. היום לא
חדל הטלפון בדירתו החולונית לצלצל.
״מכירים״ מן העבר מבקשים את עזרתו
בשיקומם. ברקת הוא יו״ר האגודה ה־וולינטרית,
אוזבה וחסד, שהטילה על עצמה
לשקם אסירים לשעבר, נרקומנים ונערות
במצוקה. האגודה היא חדשה יחסית, הוק מה
רק לפני שנה, אך לזכות.חבריה נזקפות
הצלחות לא מעטות בשיקומם שיל
אנשים, שהתדרדרו. הוא אף מתכתב ב אופן
סדיר עם עבריינים, שיושבים עדיין
בכלא. אחד המפורסמים ׳שביניהם הוא
שמעון (״כושי״) רימון. ברקת היה חברו
של כושי בצנחנים. הם שרתו באותה
יחידה. ברקת היה האיש ׳שעצר את כושי
בזמנו, אך הקשר ביניהם לא נותק, וכושי
מודה לו במיכתביו על קיטעי העיתונים
שהוא שולח לו לגרמניה ועל המיכתבים,
שבהם מספר ברקת לידידו על המיפעל
לשיקום העבריינים. בין השאר כתב לו
כושי :״האמן לי, אילו הייתי בחוץ, הייתי

גבעת־ברנר. שם פגש גם את אשתו כיום,
לבנה. כאשר השתחרר מהצבא, שבו שירת
כמ״כ בצנחנים, מד״ם בביית־ספר לצניחה
ומדריך קורסי קומנדו, החליט להתגייס
למישטר׳ה.
כשהוא מדיבר על הסיבות לבחירתו דווקא
במישטדה, אפשר לחישוב שהוא מתפאר
או מעריך את עצמו יותר מדי׳ אך־
חבריו, ששירתו אייתו ביחידה המרכזית,
מאמתים כל מילה שלו :״הייתי שוטר
ואמות שוטר,״ הוא מגליה .״התגייסתי
למישטרה כי אני פטריוט ועזבתי את ה־מישטרה
בגלל אותה סיבה. יש לי תכונות
טבעיות לזכור ולקלוט אנשים, רצייתי
לעשיות עבודה נגד הפשע כי ראיתי איך
הפשע מתפתח בארץ, היתד, לי הרגשה
שאני מסוגל לתרום הרבה, אז התגייסתי
וביקשתי להיות במדור
במשך עישר*^׳,ישנים, שיעבד במישטרה
היה ברקת משקיע ימים ולילות בלכידת
עבריינים. לפעמים גם אחרי שעות ה־עבודה
הייה מסתובב בגפו עם הקטנוע
המפורסם שלו וחוזר -אל התחנה עם
״שלל״ רב: כייסים, שודדים, רכוש גנוב,
אנסים. במיוחד התמחה בלכידת כייסים,
ואף כונה ״לוכד הכייסים״ .אחת ההצלחות
הידועות שלו היתד, תפיסתו ״על
חם״ של מורדכי לייבוביץ ,,אחד הכייסים
הבינלאומיים. מעולם לא הצליח איש לתפוס
אותו. האינטרפול חיפש אותו ׳מזמן,
אך כל אימת שהיה לייבוביץ׳ רואה את
אנשי־יהמישטרה היה חדל מעבודתו, ואף
פעם אי-אפשר היה למצוא נגדו ראיות.
סיפר ברקת :״עבדתי על לייבוביץ׳
ישנים. יום אחד ראיתי אותו מסתובב
ברחוב אלנבי בתל־אביב עם חבר. באותו
שבוע הוא יחזר מחו״ל, התחלתי ללכת
אחריו. באחת מתחינות האוטובוסים הוא
עישר, ניסיון על זקן אחד ואחר־כך על
זקן נוסף. זה לא הלך לו. תפסתי איזה
בחורה צעירה ברחוב, הראיתי לה את
התעודה שלי וביקשתי ממנה לעזור לי
ולשמש כבת־לוויה שלך. עמדנו שני מטר
יממנו וכשכייס, תפסתי אותו׳ על חם. הוא
(המשך בעמוד )72

ברקת (מימין) בתעלת־סואץ
— או שאמות במילחמה

ברקת (באמצע) כשופט פדורגל
— או בשדה־הספורט

בע שוטר, תמיד שוטר

(0911
לוטו

@ 000000
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
15113*1ע[*1נ!

עוטוה 1
0 *1131

10301 עול!
בלוטו המזל בא לקראתך

מפעל הפיס לקידתז החינוך והבריאות

(המשך מעמוד )71
התעצבן, היר! ,ביריון, גבוה יותר ממני,
התחיל להכניס לי מכות.
כראש צוות במדור היה ברקת מוכר
על-ידי עבריינים רבים. חלק גדול
מהם ידעו ״להיות גברים ולהעריך את
מי שתפס אותם.״ באתת מתפיסות הרכוש,
הגדולות ׳ביותר בישנים האחרונות, קיבל
׳ידיעה מודיעינית, יצא עם אנשיו לשטח
— לחנות למוצרי חשמל — ״רד מהניידת
ועמד מול ארבעת הפורצים, נש־אקדח
שלוף בידו. אחד הפורצים השליך
את אקדחו והרים את ידו למעלה כשהוא
אומר :״יכל הכבוד ברקת. תפסת אותי
עד הפעם הבאה.״

להילחם

באקדח

נגד הפשע

שלוף

ף ל אז שעזג את המישטרה ממשיך
י ברקת בעיסוקיו הרגילים. הוא עובד
כצלם־ילדים, שוסט־כדוריגל בליגה הארצית׳
רץ ״למרחקים ארוכים, משתתף בכל
הצעדות, מאמן כדורגל, משקם עבריינים
ועושה עבודות כחוקר פרטיי. הוא עובד

ף* רקת עצר גם את יצחק שניאור ה גדול,
מי שהיה שחקן נבחרת־ישראל.
שניאור היה סוחר ברכוש גנוב. ברקת הגיע
לדירתו של שניאור בשעות הלילה המאוחרות
ויהתדפק על דלתו. שיניאור פתח את
הדלת בעודו בפיג׳מה !ונדהם למראה אנשי
המדור. שללם ׳שיל !ברקת ואנשיו באותה
תפיסה היה מחסן עם עשרות מקררים,
מכונות כביסה, תנורי־חימום ומכשירים
חשמליים אחרים.
יותר מכל אהב ברקת להתלבש על
מועדוני הימורים בלתי״חוקיים׳ ואף התמחה
בכך. כשהיה ראש־צוות של איזור
חוליון־בת־ים התקבלה ידיעה טלפונית כי
בבית־ים מתנהל מישיחק קלפים במיליוני
לירות. המדור יצא לפעולה .״תידרכתי את
האנשים,״ סיפר ברקת ,״לא כל אחד יודע
איך לתפוס מועדון קלפים. צריך ללמוד
את זח, כי זה לא פשוט. אסור למשל
לערבב את הכספים שתופסים. נכנסתי
ראשון ׳באקדח שלוף. היו ישם שני שול חנות
— שולחן לנשים ושולחן לגברים.
׳כשהם יראו אותנו הם התחילו להכניס את
חכספים מתחת לשולחנות או מתחת ל בגדים.
אמרתי, :לא לזוז, כולם לשבת
עם הידיים מאחרי הגב׳.

ונשאר אצלה עד סוף המישמרת. לרשותו
היה מחזיק מכשיר קשר וסמל צימוד. כל
פעם כשהיה קורה משהו היו מזעיקים
איותו דרך המכשיר, והסמל הייה בא לקחת
אותו עם המכונית. הגשתי נגדו תלונה.
ראייתי שלא עשו שום דבר עם התלונה
אז הגשתי מיכתב פיטורין ועזבתי.
־ ״כן. זה הפריע לי לראות שהמישטרה
נותנת יד לדברים מלוכלכים. ראיתי שאני
לא בנוי לראות מעשים שפלים ולהישאר.
זאת אחת הסיבות שבגללן עזבתי. עד
היום ואפשר לשאול את כל הממונים עלי,
מתקשרים ומבקשים ממני לחזור.״

מכות ביחידה
המרכזית
׳ *5מרות הצלחותיו הרבות והציונים
* הרבים לשבח !שקיבל, החליט ברקת,
בשניה שעברה, לעזוב את המישטרה :״לא
הייתי בנוי לראות איך שאיני יעובד בשביל
שקצינים יתקדמו על חשבוני. לא הייתי
צריך את הטפיחה יעל השכם או שיגידו
לי , :כל הכבוד ברקת, אתה עושה עיבודה
טובה.׳ המצפון שלי לא ׳נתן לי לעבוד
עם אנשים מסויימים, והמפקדים שלי יכולים
להעיד ׳שאני איש־עבודה, שיש לי
כוח־רצון לעשיות הרבה ולעשות הכל בשלמות,
אבל ראייתי שבמישטדה האנשים
לא עובדים׳ אוכלים בחינם. מסתובבים
שמונה שעות עם הניידת •׳,אוכלים פה,
עושים עבודות פרטיות שם, לוקחים את
האשד, לבית־חולים ואת הילד לגן, והול כים
הביתה .׳מישטרת-ישראל היא המקום
היחידי שלעולם לא ייבואו אליך בטענות
אם לא מלאת דו״חות ולא ישאלו אותך
מה עשיית במשך שמונה שעות.
״הרחוב ימלא פורצים וגנבים. יום יום
הייתי קורא את חמיברקים בבוקר. בגוש
דן, בלבד, יש קרוב ל־ 400 פריצות. ומה
הם יתפסו מתוכם? חמינאדוס. אז לימה
יש אנשים כמוני שמשקיעים את הפל
ואין יום שהם לא חוזרים עם כמה תפיסות,
ולעומתם יש אנשים שרק מגרדים
את ה?...השוטרים לא עושים ׳שיום דבר
יזום. רק בפקודה. הם יושבים עם מקלט
פתוח מקבלים קריאות ומחכים להוראות,
אחרת הם לא ניגשים למקום. לגבי זה
בניגוד למצפון. לא יכולתי לראות את זה
ולא יכולתי לראות את האלימות במיש־טרה.
״כיל
הסיפורים על מכות במישטרה זה
נכון. במדור מתחילה כל פנייה של אזרח
עם מכות, ואם לא בא איתם בלש ותייק
הם יכולים להרוג אדם עם מכות. ראיתי
את זה הרבה פעמים. אבל ימה? במישטרה
זה לא נהוג לבוא לתקוע תלונה לשוטר
שהיכה. זה לא מוסרי. זה לא חברי. אמרו
לי שאני לא גבר בגלל שאני לא מכה.
בגליל זה עזבתי. עזבתי גם בגלל שראיתי
שקצינים בכירים יוצאים עם בחורות בזמן
המישמרת. הקצין שלי, למשל, נהג לצאת
עם קצינה גרושה פלוס ילד, שהיתחתניי
השנה, אבל יעד השנה כל פעם שהיה
יוצא איתינו לשטח היה מתקשר אליה

ברקת מתחכא
בלש כמו בסרטים
עם חברות־ביטויח, עם עורכי־דין ידועים,
חוקר מעילות וגניבות במיפעלים ועורך
מעקבים אחיר בני,-זוג,
באחרונה יהיה עליו לחקור !תלונה־ שהגישה
זונה ׳נגד אדם שלקח איותיה טרמפ
במכוניתו. הזונה טעינה כי האיש אנס
אותה. על ברקת היה להוכיח כי היא
זונה מיקצועיית. האישה לא הייתה מוכרת
במישטרה. ברקת הקדיש לחקירה שבוע
שלם. בהתחלה ערך תצפיות על ביתה
של האשה. אחרי שגילה כי היא עובדת
בזנות ניגש אליה כשהוא מצוייד ברשם־
קיול. היא שידלה אותו לשכב אייתיה, אך
׳ביקשה שלפני כן יקח אותה לקנות סמים.
השניים ביקרו בכמה תחנות־סמים ביפו.
מאוחר יותר שלח ברקת דו״ח על תחנות־הסמים
למישטרה. אחרי שחזרו ׳לביתה
הזריקה הזונה לעצמה את הסמים והציעה
לבריקת מחיר. הוא לא היה זקוק ליותר
מזה. לקוחו שוחרר מייד והפרוצה הועמדה
לדין.
בבית־המישפט נהנים השופטים מה־דו״חות
של ברקת. בדרך-יכלל הם מסתמכים
על הדו״ח. משופטים נהנים גם מדרך
עבודתו. לפני כחודש העיד אדם נגד
חברו כי עישן סמים. ברקת הגיע לבית־המי׳שפט,
כשהוא מצוייר בשלוש חבילות
קטניות עטופות נייר כסף. הוא ביקש מה־
׳מלשין להצביע באיזה מן החבילות ׳נמצאים
סמים. האיש הריח יאת השלוש,
פתיח אותן והצביע על אחת מהן כשהוא
קובע בברור :״יזה חשיש!״ ברקת קם
ממקומו ואמר :״כבוד השופט. בכל שלוש
החבילות יש בוץ עם קצת טבק. אתה יכול
לשלוח את זה לבדיקת מעבדה.״ מובן
שהנאשם ישוחרר מייד.
•גם היום אין ברקת מסוגל להשתחרר
מאופיו כלוחם נגד הפשע. כשהוא מוצא
עבריינים בשעת פעולה הוא מזעיק מייד
את יהימישטירה. השוטרים עצמם מתפלאים
על הישגיו. כמעט בכל שבוע הוא שולף
מאמתחתו כמה פורצים, גנבים ומוכרי־סמים.
הוא אינו חושב כילל לחזור ל־מישטרה
.״׳אני לא תאה שהשתינה שם
משהו היום.״
העולם הזה 2184

החמודות של שגיידר.
אתה תובתע מעוצמתו המוסיקלית.

111111111

״73 1612״ ח£ס£1א^ 5 0

מיוזי ק סנטר בדגם ז1ק00 !<-כ<
כולל רסיבר משוכלל, טייפיד ק
או טו מ טי, פטיפון חדיש ב תוספ ת
רמקולים תו א מי ם 18:112.5

112״! 37£0£0 ח£ס£1א^ 3 0

מ1£10£א^ —30 כולה או מר ת
פאר ועצמה. לשניידר 2מערכות
מיוזיק־סנטר, צנועות במחירן,
ומפתיעות באיכו תן ובעצמתן
ה מו סי ק אלי ת. כל המערכות
מיוצרות בה תאםלת קן הגרמני
ה מח מיר 45500 אום

השילוב האידיאלי של טייפ־דק
או טו מ טי עם רסיבר משוכלל
ו־ 2רמקולים תו א מי ם 1.8-112.5

אחריות ״שניידו״ מקצועית —
מעבדה ארצית לשרות מהיר

ו מיו מן עם מל אי חלפים מקוריים.

־ו61016 ווו1ג< 8
מ פי צעדצ לי לי

גיתית בע״מ, תל״אביב, רח׳ ירמיהו ,46 טל 443121 .

להשיג בחנויות הסטריאו המובחרות
העודס הזה 2184

להזיות הללו יש צורות שונות וצבעים
מגוונים, כשהעיקרון הוא אחד — חופש —
קיץ, לא מכופתר, לא סגור ויחד עם זאת
מסקרן מאד, מעניין ויפה. מובן שאם את
רוצה לאמץ לעצמך אופנה זו, יהא עלייך
לתפוס צבע, להשתזף בכיף.

מץ ות חניתה צנטנר

עם בל דבר
ך* ייתם פעם בקליפורניה? אם לא
י 1הייתם, לא נורא. כי מבחינת מזג*
האוויר אנחנו דומים ולא צריך לנסוע.
זו גם סיבה טובה לאמץ מהר מאד את
האופנה שנוצרה באחרונה בקליפורניה,
וכבשה את שמי האופנה הניריורקית.
האופנה הדוגלת במראה של חופש ובהופעה
קיצית יחד עם אלגנטיות. איד עושים
את זה? בקליפורניה עושים את זה
כך: לובשים מיכנסיים אופנתיים, ז׳קט
קייצי ומתחתיו באה ההפתעה נוסח קליפורניה,
בגד דמוי חזיה.

זל מ א
ך* צרפתים קוראים לזאת דראפייה.
! 1השם בעברית הוא מעטפת. לא, אין
מדובר כאן באמצעים הבסיסיים למיש-
לוח מיכתב, אלא באופנה ההולכת וכובשת
את מקומה בתצוגות הנערכות בתקופה
זו, ויודעי דבר גם מבטיחים לנו
את האופנה הזאת גם בעונת החורף.
הכוונה לשמלה מאד נשית, מאד מחניפה
העוטפת את הגוף — מכאן גם שמה —
המבליטה את מה שצריך להבליט. גזרות
רבות של שמלות מעטפת אינן סימטריות
במכפלת, הן יכולות ליצור פתח שלפנים
החושף את הברך, כשמאחור נושקת המכפלת
לשוק. השסע יכול להיווצר מלפנים
או בצד. אופנת המעטפת קיימת גם בחולצות,
חצאיות ואפילו מיכנסיים. אז אם
הטלפון יצלצל וישאלו אותך למעשייך, כל
שעלייך לומר הוא :״אני רק מתעטפת
ובאה.״

שמלות מעטפה בצבעים חזקים ובבדים רכים

יש גם
חתיכים

מערכות לבוש של מיכנסיים, חזייה וז׳קט

׳ *5ש לי מהפכת קיץ בשבילכם. עד עתה
היו הגברברים שועטים לעבר חוף־הים
כדי למצוא חתיכות. הגברבדות ידעו תמיד
שמחפשים אותן והיו מתנהגות בהתאם :
בגדי־ים נועזים או לא נועזים, הכל לפי
האופנה, בגדי־חוף מושכים, ומבט של:
״בוא תצוד אותי.״
עכשיו יהיה הכל הפוך. אם אכן תוג-
שמנה השאיפות של חברת אטה, יצרנית
בגדי־ים ולבנים לגברים. עכשיו הדגש
יהיה על בגד־הים של הגבר. הנשים תבואנה
לשפת־הים כדי לצוד את הגברים
בבגדי־הים האופנתיים, ואולי אולי, נראה
גם בעיניהם של הגברים את המבט :״בואי
תצודי אותי.״
התחיל בכך המיפעל הצרפתי הוס, המייצר
לבנים לגברים. באחרונה יצא המיפ-
על עם קולקציה של בגדי-ים לגברים, ואם
המשא־ומתן עם אנוה ייחתם, יהיה למים־
על הצרפתי ייצוג הולם גם בארץ, ולגברים
הישראלים בגדי-ים אופנתיים.
בגד־הים של הזם מיוצר מ־ 22 אחוז
לייקרה בצבעים מרהיבי עין בחמש גזרות.
המייוחד בו שהוא מתוח על הגוף וללא
קמט, מה שהופך אותו אידיאלי לשיזוף
וקל לתנועה. הגיזרה שלו נמוכה מתחת

־למותניים, מה שלא כל־כך טוב לשמנים.
התפרים הצמודים שלו מעניקים לו את
הציביון המייוחד. הום דאגה, לגברים. אפשר
לקבל את בגד־הים ב־ 13 צבעים, בחלק
וב־ 18 הדפסים. ואם בזאת לא די,
מייצרת הוס נוסף לבגדי־הים גם חולצות
ספורטיביות ואלגנטיות, חליפות בית, ים
וחלוקים.

ביגדי הים של אופצת ״הום״

ט ל -א ה יו

רק בסוג טכסן ץ וחד
ץ ופ 0פטריות
וחיידקים.
ץ ופ .0
0 *1100010סטרי ״ 0

ניכופון

הטמפון הרץ ושון והיחיד
בלי פטריות וחיידקים מכל סוג שהסיו.

להשיג: בבתי מרקחת,פרפומריות,חנויות כל־בו ורשתות שווק.

תעשיותסלוסיזפלסט בעימ יצרני חומרי חבישה,רח׳ מגשימים קתות ס 0לון,פתח תקוה.

העולם הזה 2184

ב מלון החד ש ב אי ל ת

״אמריקנוד

בוא לבלו ת ב איל ת — כ מו ב קלי פו רני ה או פלורידה.
מלון ״ א מ רי קנ ה״ ב איל ת הו א מלון ב סגנון א מ רי ק אי, המב טי ח
אוירה א מי תי ת של נופש וחופש.
104 חדרי
מרווחים וממוזגים.
2בריכות שחייה מודרניות
למבוגרים ולילדים.
מטבח מעולה, גריל
וקפטריה.

מבצע מיוחד 5 3 0 :ל״י ליו ם לאי ש
(ב תפו ס ה זוגית) ,חצי פנ סיון (כיללמע״מ).
למתאר חי ם 6י מי ם — היו ם ה־ 7חינם.
ס/ס 5 0הנ ח ה לשלישי בחדר.
מ חי ר מיו ח ד לקבוצות.

מועדיו די ס קו ט ק, כל ערב
עד ה שעות ה ק טנו ת.
סרטי קולנוע.
מ ת קני ספורט ושעשועים.

הזמנת מקומות: במשרדי כל סוכני הנסיעות ואצל:
מלון אמריקנה, ת.ד , 27 .אילתי טל 059-5176/9 .ובכל משרדי קל:
ת״א( :פתוח רצוף )1900-0900
בלילה — מזכירה אלקטרונית,
גורדו! ,28 טל 222042 .
אבן יגבירול ,140 טל 450359 .
אלנבי ,95 טל 286186 .

1שר 1חי
נופש

חיפ ה: נורדאו ,33 טל 668734. .
ירו שלים: המלך גיורג׳ 23 טל 228258 .
רמת־גן: ביאליק 56 טל 731773 .
ראשל׳׳צ: רוטשילד 37 טל 941526 .
ר מל ה: שד׳ הרצל 72 טל 054/25294 .

הפסטיבילסל הישראלי?# 7ו פרסנ 1בל״למ1נוט1ני 1ת
האנטישמיות בעת החדשה
כריסטיאן זך ונתן סודגנשסדן
פסטיבל

אינעל ״נאבוקו״
בראשית היו אלה שר־החינוך והתרבות
זבולון המר, ונושאת־כליו לענייני־תר-
בות, הגג׳ לאה פורת, שבישרו לעם
היושב בציון, כי הפסטיבל־הישראלי לשנה
זו יהיה בעל אופי ים־תיכוני. דמיונו של
כותב שורות אלה השתלהב, והוא ראה
5ייד בעיני רוחו באמפיתיאטרון של קיסריה
את מחזותיו של לורקה, את יור־

יעקב כיסטריצקי
תדמית תרבותית של מישטר

שיהם של אום־בולתום ופאריד אל־אטרש,
את מחזותיו הימתיכוניים
מרסל פאניול, את ציוריו של נחום
גוטמן ושאר אמנויות בעלות השתקפות

ימתיכונית ברורה.
בדומה לדברים אחרים המאפיינים את
ההנהלה התרבותית הנוכחית של מישרד
החינוך והתרבות, הרי שגם הכותרת הינד
תיכונית הנ״ל רחוקה מהמציאות כרחוק
מערב ממזרח־תיכון. התוצאה: בדומה לפסטיבל
אשתקד, שצבר כישלונות והפסדים
כספיים * ,הרי שהפסטיבל הנוכחי
עשוי להיות חזרה מדוייקת על קודמות.

סוחררו עסקני התרבות הגרמנים מן ה־גראנדיוזיות,
ולכן הם שוקדים על ייבוא
של אופרות־ענק מגרמניה לישראל. לפני
שלוש שנים ייבאו את משה ואהרון ל־ארגולד
שנברג, בעוד שהשנה, מתוך
אותם מניעים של רגשות־אשם, בשל שואת
יהדות אירופה, החליטו הנ״ל לייבא לנו
אופרה העוסקת בשואה יהודית אחרת,
שהתרחשה בתום בית־ראשון, וזאת בתיק-
ווה, שאיש מהישראלים לא יבחין בדמיון
שבין רב־הטבחים רבשקה לרבי הטבחים
הנאצים.
בנוסף לתמיכתה העתירה של ממשלת
מערב־גרמניה, תתווסף סובסידיה מטעם מי-
שרד-החינוך־והתרבות, וכל מושב בנאביקו
יסובסד ביותר מ־ 1250ל״י (בעוד שהמחירים
יהיו 200 ,100ד 300ל״י) .סיבסוד
מופרז במיקצת, במדינה שחדלה באחרונה
לסבסד את הלחם על ענייה.
את הסיבה העיקרית להידרדרותו של
הפסטיבל הישראלי תולים באדם המכהן
בשנתיים האחרונות כמנהלו, יעקוב
כיפטריצקי, שבמשך יותר מ* 30 שנה ניהל
פסטיבלים, שנועדו לשמש את אדוני
התרבות, בארץ מוצאו, פולין. אך בארץ
הגיע ביסטריצקי לכישלונות, שלעומתם
מחווירים כישלונותיו בגלות פולין.
מסתבר עוד, כי הפסטיבל הישראלי הפך
למכשיר של תוספת סיבסוד למיפעלי תרבות
קיימים, שנועדו לשתף עצמם בפסטיבל
הנ״ל, בתוקף היותם ניתמכים. ולכן
זוכה התיזמורת הפילהרמונית לסכום מייד
חד של 200 אלף לירות ישראליות תמורת
שני קונצרטים. תיאטרון הבימה זוכה לסכום
קרוב לסכום הנ״ל, עבור הרשות
להציג את הדיבוק במיסגרת הפסטיבל הישראלי.
ובדומה להם סוחטים כספים שאר
הגורמים התרבותיים המקומיים, המואילים
להשתתף בפסטיבל הישראלי.
אלא שאין בכל אלה להסתיר את העובדה
האחת והיחידה, שאין לפסטיבל
הישראלי מטרה תרבותית כלשהי. הוא אינו
מביא מופעים תרבותיים חדשנים, בול טים
ויוצאי־דופן. הוא אינו מביא את
הישגי התרבות הישראלית במשך השנה ש חלפה
מאז תם קודמו. אין לאדריכלי הפסטיבל
הישראלי אידיאולוגיה תרבותית כל שהי,
והם אוספים מתחת לשולחנות התרבות
של אירופה פירורי מופעים, שלא
שובצו בפסטיבלים אחרים הנערכים באירופה
בעונה המקבילה. הפסטיבל הישראלי
הינו שעטנ״ז תרבותי שאיש אינו נזקק
לו, ואם מישהו חפץ לראות את האופרה
נאבוקו של ורדי, הרי עדיף יהיה אם מיש-
רד־החינוך והתרבות יסבסד ב־ 1250ל״י
את נסיעתם של שוחרי נאבוקו לברלין/
בבל, מקום שם יוכלו לחזות באופרה
האמורה. תדמיתו התרבותית של העם
הישראלי, לא תיוושע בעזרת הפסטיבל
הישראלי במתכונתו הנוכחית, אמרגניו,
מנהליו, ומתווי דרכו.

המסמר שעליו החליטו מארגני ואמר־גני
הפסטיבל את יהבם, הוא ייבוא של
אופרת־הענק נאבוקו (נבוכדנצר) מאת
ג׳יוספה ורדי, וזאת, בעזרת מענק-שיא
בסך של 21.5מיליון לירות ישראליות,
מטעמה של ממשלת מערב־גרמניה, אשר
מסיבות השמורות עימה רואה עצמה מופקדת
על חיי התרבות של ישראל. הרושם
הוא, כי בדומה לעסקי־תרבות אחרים,

;סול בלו(פר)

• מדור זה ניבא אשתקד את כישלונו
האמנותי והכלכלי של הפסטיבל הישראלי,
כישלון שאומת וזכה לקיתוני ביקורת
מטעמה של העיתונות היומית, מבלי שהדבר
השפיע, כהוזה, על אדריכלי התרבות
של מישרד החינוך והתרבות, בכיוון
שינוי אופיו, מטרתו ומגמותיו ׳של הפסטיבל
הנ״ל.

״הטלפון מצלצל: פניו של כלו לובשים
דיכדוך, אחר־כד הוא מחליק את ידו
על שערו הדליל, הכפוף, ולפתע שב מין
חיוך להאיר את פניו , :נו, מה אני יכול
לעשות? יזרקו אותי לבית־הסוהר, טוב,
אולי יהיה לי יותר פנאי לעסוק במה
שאני באמת רוצה ל ...נו, טוב, כן, אני
רק מקווה שזה לא יעורר שעהוריה עי
תונאית,
ועוד ראיונות ופירסומים
שיחה זו ששמעתי איננה חלק מן הראיון,
אך שמעו אוזני מה ששמעו ...אני מניחה
שמדובר כתביעה מישפטית שהגישה נגדו
(נגד בלו) גרושתו השלישית. היא דורשת
פיצויים על דמי מזונות שלא שילם לה
תקופה ארוכה טתוך ראיון נוס סול
בלו, שערכה א. פוקס — ״מעריב״,
.)13.1.1978
ישנה השקפה ביקורתית של הספרות,
הטוענת בעיקביות, כי דוב הסופרים כותבים
או מחברים ספר אחד בנוסחים שונים,
תחת כותרות שונות. אם לקבל הנחה
זו, ולצרף אליה הנחה אחרת, הטוענת כי
הסופר וגומאס מאן תיאר ברוב ספריו
ויצירותיו את תהליך שקיעתו של המעמד
הבורגני הגרמני — הרי שסביר לקבוע,
כי הסופר האמריקאי ממוצא יהודי, סול
כלו, מלאה את קוראיו מזה שנוח דור
בתיאור עלייתו של מעמד משלמי דמי-
המזונות האמריקאי, כמתואר בציטוט.
בימים אלה ראה אור בתירגום לעברית
רומן נוסף פרי עטו של בלו, שבדו מה
לגיבוריו האחרים, שתורגמו כבד לעברית,
אף הוא לכוד באותו ג׳ונגל פראי

סול בלו
גרושתו השלישית והפיצויים
של משלמי דמי-מזונות. הגיבור התורן, מראשוני
דמויותיו של סול בלו, הוא תומי
ויחל ם, כימעט־כוכב הספר תפוס יאה
היום* .וילהלם הינו גיבור בלואי טיפוסי,
שחייו מצויים בהידרדרות מתמדת. הוא
בודד, אינו חי עם אשתו ובניו, מתגורר
בבית־מלון, לא הרחק מאביו, תוך שהוא
משחק עם עצמו. את המישחק כיצד להפוך
לאיוב מתוצרת־בית מבלי להתאמץ. ויל־הלם
הנ״ל מגלה, כי החופש הינו משולל
כל ערך, והאהבה ערך שמפריזים בחשיבותו

תפוס את היום ממחיש במאה וכמה
עמודיו את שאמר על מחברו הסופר
היהודי האמריקאי גורמן מאילי:
״הוא, סול בלו(פי).״ מה שמצער
למקרא הנוסח העברי של ספר זה, הוא
התרגום המעולה של אביב מלצר, ש־מבוזבז
על ספר כל כך משעמם ובינוני.
* סול בלו — תפוס את היום: עברית:
אביב מלצר; הוצאת אדם, ירושלים;
113 עמודים (כריכה רכה).
* ספריו של סול בלו סובלים מנטייתו
לגדוש את המלל של גיבוריו בבשורות
פילוסופיות, שבסך־הכל אינן מעמיקות
מעבר לצרכיו של הצרכן האמריקאי הממוצע,
המסתפק בכותרות השמנות של עיתון
הבוקר שלו.

ניקוי ראש
זה החל לפני כחמש שנים. המכון היש ראלי
לקולנוע פירסם את קולנוע ,74
כתב־עת עם יומרות מקיפות עולם, וניב־של.
השנה, במתכונת מגאזינית פשוטה,
נטולת־יומרות, הצליחו אנשי אותו מכון
בפירסומו של עיתון ישראלי לקולנוע,
שלמרות חסרונותיו, מצליח לשלב כהלכה
את המתרחש בעולם הקולנוע עם העשייה
המקומית בממלכה השביעית של האמנו־יות.
ארבעת
הגיליונות של קולנוע במתכונתו
הנוכחית* מביאים מיכלול מרתק של הי בטים
על המתרחש בקולנוע הישראלי, כתעשייה
וכאמנות. הדבר נעשה דרך מיב-
חר של מאמרים, ביניהם: מודלים זרים
בארץ מאת יצחק כן־נר; לשקף ביושר
מציאות כאובה של גירעון כאבמן, וסידרה
תחת הכותרת מנחם בגין סופר־סטאר
ובה רשימות מאת רחל חלפי, שלומית
טויב. יורם כרונובסקי ואחרים. ראיון
עם היוצר אילן מושגזון, במאי רובה
חוליות, ופירסום יומן של דויד פרלוב,
ומאמר של קסאי סמאק על הקולנוע
המצרי, תחת הכותרת קולנוע בצל הפירמידות
מעידים על הנושאים האקטואליים,
שבהם עוסק קולנוע.
בדומה לאנשי קולנוע בעולם הרחב, ש אינם
חוששים לחשוף את הקשר שבין עמ דותיהם
האישיות, פוליטיות ואמנותיות,
הרי שזו מגמתו הבולטת של קולנוע. בחוברת
הרביעית יוצא העורך יעוד לכגון
ברשימה תחת הכותרת לפיד המהפך, שבה
הוא מנתח את התהליך הקרוי בפיו ניקוי
ראש בטלוויזיה. באותה חוברת מתארת
דליה קרפל מעמד־חדש בקולנוע היש ראלי,
את המפיקים, והבמאי גיסים דיין
מנתח את הסרט דומה לא דומה של עוזי
פרס, תחת הכותרת אוטוביוגרפיה של
מהיוון. קולנוע רצוף במדורי קבע, ובי ניהם
גם מדור של רכישות, מציאות ודרושים
בענף הקולנוע הישראלי.
לסיכום ניתן לקבוע כי קולנוע חינו
עיתון בעל פרופיל נמוך של יומרות, המצליח
הצלחה חסרת תקדים ביומרתו העיקרית,
שהיא התמקדות בעשיר, ולא בהיסטוריה.
יש בכוחו של קולנוע לקרב את
צרכני התרבות בארץ אל העשיה היומיומית
של הקולנוע הישראלי.

הזן והצוהר
מירי ברוך, חוקרת שירה, פירסמה
בימים אלה עיון יוצא-דופן בשיריו של
המשורר גתן זך, תחת הכותרת הרומנטיקן
המר** .זך, הנחשב מזה שנות דור על
הרביעיה המוליכה של השירה העברית
החדשה (יחד עם יהודה עמיחי, דליה
רביקוביץ ודויד אבידן) ,מוצג ב-
סיפרה של מירי ברוך, מזווית בלתי־מו־
* קולנוע — עיתון יקזראלי לקולנוע:
בהוצאת המכון הישראלי לקולנוע; בעריכת
יעוד לבנון; גיליונות .4 ,3 ,2 ,1
** מירי ברוך — הרומנטיקן המר —
עיון בשיריו של נתן זך: הוצאת אל״ף;
142 עמודים כריכה קשה).

1מרעול !•ר
(המשך מעמוד )77
כרת לקהל שוחרי השירה העברית בכלל,
ושירתו של זך בפרט.
מעבר לחשיבותו כמשורר, הרי שנתן
זך נחשב ב־ 25 השנה האחרונים לא רק
כמשורר, אלא כמעצב הטעם השירי של
קוראי השירה העברית. מירי ברוך בוחנת
את שירתו של זך בכלים בהם נעזר זך
המבקר לבחינת שירתם של אחרים. כך
הגיעה החוקרת למסקנה, כי הבולטים בשיריו
של נתן זך הינם שירי נונסנס —
שירים שההגיון השולט בהם שונה מהנורמות
המקובלות של השירה הלירית.
מתוך מחקר זה מתבהר נתן זך כאידי־אולוג
של שירה, אשר ״עניינו העיקרי
היה לשרטט קווים לשירת דורו ...אהובים
עליו שיריהם של המשוררים המודרניים
הנדטעכדים את כל אמצעי השיר
לתוכנו הבהרה זו מביאה את מירי
ברוך לקבוע, כי ״הנושא המאחד כימעט
את כל שיריו של זך, הוא יסוד הכיליון
המצוי בכל ומרכיב זה, המתגלה מתוך
מחקרה, מובא כבר בפרק הראשון, שבמה לכו
היא פורשת, בוחנת ומנתחת שירים
נודעים של זך, וביניהם: תיאור מדוייק
של המוסיקה ששמע שאול בתנ״ך, או
מתה אשתו של המורה למתימתיקה שלי
והשיר לדואג האדומי.
מירי ברוך משווה בתוקף מחקרה את
סיגנונו של נתן זך המשורר לשיריו
של המשורר הגרמני כריסטיאן
מורגנשטרן* ,ובעיקר לנוסח שירו

כשם שמורגנשטרן מפרק את המילה
0 £ £שתי המילים מוצאות מהקשרן
הרגיל, ומשתלבות בסיפור
חדש ...השם הפרטי, דואג׳ הופך בשיר
לפועל כצורת הכינוני, והמילה, אדומי׳
הרומזת למוצא האיש מזרע אדום, מו ליכה
בדרך אסוציאטיבית אל הצבע האדום
(או כמשמעות של שפת הרחוב, אל
הצבע הג׳ינג׳י) .נוצרת כשיר אירוניה גם
מפני שהקורא סבור, כי עניינו של השיר
הוא דיון בדמותו של דואג האדומי מן
המקרא, ואם אינו מבחין שלפניו שיר
נונסנס, הוא סכור שהמשורר מנפה לעמת
את הדמות מן המאה ה־ 11 לפנה״ס עם
המאה העשרים
ברור כי זך מושפע משירי הנונסנס
של מורגנשטרן, אלא שזו השפעה חיובית,
שלעיתים דומה באופן בולט, כי התלמיד
מתעלה על רבו, והוא רב־מג בלשון
העברית ובאפשרויות השירה הכמוסות
בה. רב־מג המעורר מזה 25 שנה
את קינאת אפיגוניו וחקאיו למיניהם. אין
ספק, שקביעתו של רש״י ב,איוב ט׳ו ט׳ו,
כי ״כל לשון זך הוא צוהר״ עומדת לה
לשירתו של נתן זך.

שיחזור

״כאמצעותו י וגם כדרכים אחרות הפך
הכסף לשילטון העולמי, והרוח המעשית
של היהדות הפכה לרוח המעשית של העמים
הנוצריים. היהודים השיגו אמאנסי־פציה
בה־כמידה שהנוצרים הפכו ליהו דים
...הכפף הוא האל הקנא של ישראל
שאין אלוהים אחרים על פניו ...השטר
הוא האל האמיתי של היהודי מיקבץ
זה של ניסוחים הוענק ליהודים בשנות
הארבעים למאה שעברה, מעטו השנונה של
מחבר הקאפיטל, קארל מארכס הצעיר.

נתן זד
אידיאולוג של השירה
י 0 1 ,״ ההולך למורה הכפרי
לדקדוק, שמת, ומעלה את רוחו מהקבר,
ומבקש ממנו ״הטה אותי״ ,והמורה מטה
את השם מזדאב בצורת יחיד, ואז מבקש
ממנו המזדאב להטותו בצורת רבים, וכאשר
מסתבר למזדאב שאין 0 £ £
ברבים, הוא הולך בוכה לדרכו, מפני ש מבחינה
דקדוקית הוא אינו מסוגל להתרבות.
אלא שבביתו ממתינים לו האשה
והילד. לטענת מירי ברוך ,״זך מפרק
כאן את הצירוף, דואג האדומי
* נולד במינכן ב־ ,1871 מת ב־914ו,
חי חיים אכולי שחפת. שיריו הנודעים
הם ״שירי התלייה 1905ו״פאלמשטארם״
( ,)1910 בהם הוא דואג למוסכמות התרבות
של ימינו, בהם ראה מילול וחילול.
אהבתה של מרגריתה גוזברוך הפיקה מתוכו
את ״אני ואת 1911 שהם מהמעולים
שבשירי האהבה בגרמנית. בשנות חייו
האחרונות התקרב לרודולף שטיינר ולאג־תרוסופיה
שלו. שירתו עמוסה בדימויים
קוסמיים, מיתולוגיים ומיסתוריים, והוא
נחשב לאחד מאבות הסוריאליזם.
לפי המיתולוגיה, אדם שהופך או
יכול להפוך עצמו לזאב מכונה: מזדאב.
*** דואג האדומי, עוזרו של שאול המלך,
שנשלח לפגוע בכוהני נוב :״ויפגע הוא
בכוהנים וימת ביום ההוא שמונים וחמישה
איש נושא אפוד בד: ואת נוב עיר־הכו־הנים
היכה לפי חרב מאיש ועד־אשה, מעולל
ועד יונק ושור וחמור ושה לפי־חרב...״
(שמואל א /כב.)19 ,

מחקרי-עיוני, החוקר, משחזר וחושף את
הזרמים השונים בראייה השלילית, שבה
מוצג הסטיראוטיפ היהודי בתרבוודהמע-
רב כדמות שלילית, שתלטן, טפיל, מתנשא,
מכוער, מתבדל ונידחק בראש.
מדהים ומפחיד לעקוב בספרו של פרו פסור
אטינגר אחר הגירסות השונות של
האנטישמיות. כפי שבאו לכדי ביטוי בחוגים
שהיא אינה יאה להם. אם זו הגיר-
סד, הבריטית של האנטישמיות, המתבטאת
בדאיזם הבריטי שרווח במחצית השנייה
של המאה ה־ 17 ובמחצית הראשונה של
המאה ה־ ,18 בתמיכתה של הכנסייה האנגליקנית,
או האנטישמיות נוסח וולטר
ומאמיניו, או האנטישמיות של הסלאוופי־לים
כניקולאי גומל (בטראם בולבה),

סלוכיוב,

סאלטיקוב־

טורגנייב,
שצ׳דרין ואחרים, ובעיקר האנטישמיות

בחטף

הפואטיקן
6י• אשתקד בלתי ניתן למצוא את תצלומו
במאגרי התצלומים של העיתונות הישראלית,
עד שנדמה היה כי הוא אגדה
ולא בן־תמותה. בשבוע שעבר ניבט פרצופו
של פרום׳ בנימין הרושובסקי
(שאיש מעודו לא זכה לראות עדיין את
עבודת הדוקטורט שלו) מכל מוספי־ד,ספרות,
כאשר קווצת שיער משומנת משתפלת
אל מרכז מצחו. הוא שלח חיוך אל עבר
הקרואים, שהיו נכונים לקרוא את הראיו-
נות והמאמרים שהוא הואיל להפיץ אודות

של ההגליאניס הצעירים, במחצית הראשונה
של המאה ה־ ,19 וספיחיהם בסוציאליזם
לזרמיו — אנטישמיות הרווחת עד
עצם היום הזה במזרח־אירופה.
י פרופסור אטינגר מציג בבהירות את מה
שהוא מכנה ״הסרט ההיסטורי של שנות-
אלפיים מחדש תוך שהוא בוחן ומפרק
את הגירסות והנוסחים השונים של הפרוטוקולים
של זקני ציון והצרכים העקביים
של ארצות שונות, ותרבויות(?) רבות ב-
עיתות של מצוקה כלכלית או חברתית,
לשסע את ההמונים באותו שעיר לעזאזל
יהודי. אטינגר בוחן את האנטישמיות המודרנית
לדורותיה ולתורותיה, בניסוח:
״ברור שיש סימני היכר ייחודיים לגילוי
האנטישמיות בכל ארץ ובכל תקופה, אף־
על־פי־כן כל דיון באנטישמיות יש לפתוח
גשאלת־היסוד — מה טבעו של פנומן
זה שהחזיק מעמד למעלה מ־2000
שנה ושלמרות כל השוני בצורות אפשר
לראותו כתופעה אחידה
הגדרה מרתקת של אטינגר לתופעה היא:
״די אם אגדיר את האנטישמיות כאחת
התופעות הפסיכולוגיות והאידיאיות החשוכות
כיותר של התרבות האירופית
(ובמידת־מה גם של התרבות המוסלמית)
שמצאה לה ביטוי חברתי כמאה השנים
האחרונות, היא גורם קבוע כיחסי חברה
ובתודעה העצמית של בני־אדם. אין אנו
יכולים לדמות כיום את תרבותה של אי רופה,
את אירגונה ואת האידיאולוגיות
המקובלות כה — ללא אנטישמיות

בנימין הרושובסקי
אוראקל של הספרות

עצמו ואודות הכינוס על תורת הפרוזה
מארכס הצעיר היה רק טיפה בים ניסושערך
מתרגם השירה הרושובסקי, המפרחים
ברוח זו, שהומטר על ד,יד,ודים. האנאין
ספק, שסידרת השאלות אותן שואל סם לעיתים שירה תחת השם ה. בנימין
טישמיות לדורותיה היא בבחינת אותה
(שלג בירושלים) .בנימין הרושובסקי, ש הגברת
בשינוי האדרת, שגירתה וסיקרנה אטינגר היא בעלת חשיבות ראשונית בייסד
במשך קרוב ל־ 20 שנה ז׳אנר תראת
הכל והכשילה את מרביתם. באחרונה מעלה, בראיית עולמנו כישראלים, בחינת
בותי שבו מושקעים יותר כספים בחוקרי
פירסם פרופסור שמואל אטינגר את עצמנו, והעולם המקיף אותנו. יחד עם זאת,
ספרות מאשר ביוצרי ספרות, יצא בקצף
סיפרו האנטישמיות בעת־החדשה* ,ספר מן הראוי לציין שספר זה, עבור יליד
כנגד החברה המאכילה את מכון פורטר
הארץ, הינד בבחינת מיסמך מדהים, בנושא
שבהנהלתו, באוניברסיטת תל־אביב. בשמערכת
החינוך ניכשלה לחלוטין בהוראיון
שהעניק לאחת מהנוהות בדרכו,
* פרופ, שמואל אטינגר — האנטי ראתו ובהצגתו. הספר מומלץ לכל מי ש עופרת
ישועה, במעריב, בישר הרו-
שמיות בעת־החדשה ; ספרית פועלים +חרד לגורלה של מדינה, זו על יהודיה
שובסקי כי ״אינו מסתיר את אכזבתו מאי-
מורשת; 285 עמודים (כריכה קשה).
וערבייה.
ההבנה שמגלים כלפי מחקר הספרות בארץ.
אי־הבנה המגיעה עד עוינות, שעוצמת
ביטוייה מעל דפי המוספים לספרות
נעה בין תוקפנות מילולית קשה לבין
עקיצות של זלזול משועמם ובהמשך
בשורתו/תלונתו מציין הרושובסקי :״מצפים
אצלנו מן הפואטיקן (חוקר הספרות)
שיהיה מעין אוראקל של הספרות; או
שמניחים שיש לו יומרות כאלה הגיב
על הצגת דברים זו משורר נודע, בן
גילו של הרושובסקי, שהעדיף להצליח בכתיבת
שירים ולא בתרגומם או בניתוחם:
״איש אינג מצפה מהרושובסקי לדבר...
לא מצפים ממנו שיתרגם את ברטולד
כרבט לאותה עברית, אליה הוא מתרגם
את אורי צבי גרינברג, מלשונו הי
לאומנית/ארמית, תוך שהוא מסרם משנילכינוי

את טעמם השירי...״
מרתק ומפוצל בעולם המוסיקלי בארץ
זכה החודש ד״ר גידי קורן, שהיה עד
+כה פיזמונאי מחד, ורופא ילדים מאידך.
4ד״ר קורן פירסם החודש ספר ילדים תחת
והכותרת שובי דובי, הספר הוליד שתי
!תגובות: האחת, ד״ר פו הדוב, בשל קירבתו
הנוסחית של הספר לסידרת ספריו
של א.א. מילן, והכינוי השני ד״ר דולי־טאל
0 ! .טרמפ פוליטי/ספרותי לקח
בעל היומרות הספרותי של התנועה הקיבוצית
דן שביט, על גבו של הסופר
א.כ. יהושע, ששב באחרונה לפעילות
רצופה במיסגרת מיפלגת העבודה. הטרמפ
אנטישמיות (!197
הנ״ל נעשה בהתכתבות פומבית, שניהלו
אנו מבינים זה את זה ללא מילים (קריקטורה מתוך ״קומסומולסקאיה פראבדה״)
השניים במוסף הספרות של דבר

ן שעות נראות קצרות יותר כשעומדים
הרגליים בסנדלי״שול״
[ הדב רי ם הק שים ביו תר
| ד ת הדוג מנית היא העמידה על
[יי ם.
| שני ם שאני ״מבלה״ שעות
של היו םבע מיד ה: במדידו ת,
|ו ת, בעבודות הבי ת וכ שאני
| כ ה דוג מניו ת צעירות.
ו מ חזי ק או תי על הרגליי ם הם
וי ״שול״.
נל מידו תי הצעירות אני מלמדת
לל ראשון ב הו פעהנאה הי א
ה נכונ הוע מיד ה ז קו פ ה וכדי
יג זאת כדאי שתנצלנה כמה
[ראת סנדלי ״שול״.
1נהה מיו ח ד של סנדלי ״שול״
[עדי ל״שול״) עושה או ת ם
הנוח ביותר ל ע מיד ה; אפשר
וד אי ת ם שעות ארוכות.
:ה לכך הי א שסנדלי ״שול״
| פי ם כ״נגטיב״ של מ בנ ה כף
העקב קעור ומתחת לק שת
:ף הרגל ולב הונו ת ישנם
1רים, לכן גם בעת ע מי ד ה
*ת כף הרגל על ה מ בנ ה הטבעי
מחזור הד ם פועל כסידרו
\ל אינ המת עיי פתו אינ ה
]נפחת״ .המצע המגולף גם
| רגל״ ומפעיל א ת שרירי הרגל
ומרפה או ת ם. כך הו א מ חז קאת
ן ירים ומפרק עייפו תומת חי ם
נטברו בהם.
ונדלי ״שול״ אני מצליחה גם
|!וד שעות רבות על הרגליים וגם
גור על צורתן הנ א ה ועל הרגשה

ר מו מלץל צרכן
ל עץ החלמ־ 1049ל״י כו ללמע׳׳ מ
ז ה עור החלמ־ 1195ל׳יי כו ללמע ״ מ.
שקע רו רי תלעקב

*ול ־ נוחות שמגיעה לרגל

ס ו ליי ת גו מי

ות מסחריות — גדלון בע״מ, טל 837775 .־03
לים: בי ״ מ ״ בי ת וגן״ ,הפסגה ,59 ביי־מ ״גבעהצרפ תי ת, מ ר כז מסח רי, גבעהצרפ תי ת, בי ״ מ ״ ג או ל ה ״ ,מ ל כי ישראל ,14 בי ״ מ ״ ה בי ר ה ״ ,חזקיהוהמלך ,23 בי ״ מ ״ ה א רי ״ ,ה א רי ,12 בי ״ מ ״י רו ש לי ם״,
,22 ,מ כ ון ל טי פו ל רגליי ם, יעבץ ,2מ כון ״ שול ״ ,י פו ,50 תל־ א ביבי: בי ״ מ ״ ב רק״ ,ז׳ בוטינס קי ,109מכון ״ גוטמן ״ ,אלנ בי 47מכון ״ ג׳ו בני ל ה ״ א בן ג בי רו ל ,84 בי ״ מ ״ דיזנגו ף״ ,דיזנגו ף ,132 בי ״ מ ״י הו ד ה
כי״ ,יהודההמכ בי ,42 בי ״ מ ״ ככרהמ די נ ה ״ ,ה׳ ב איי ר ,48 בי ״ מ ״ מוג ר בי״ ,בן יהודה ,7בי ״ מ ״נו ח א בי בי ם ״ ,מ ר כז מסח רי, נו והא בי בי ם, בי ״ מ ״ צ פון״ ,יהודההמכ בי ,33המש בי ר לצ רכן, דיזנגו ף סנ ט ר,
ו ש לו ם, אחדהעם ,9נ ע לי ג לי דיזנגו ף ,173 חיפה: נ ע לי ״ טנ דו״ ,ש מ רי הו לוין ,14נ ע לי ״ לוי־ לסטרה ״ ,שד׳ ה נ שי א , 130נ ע לי ״ מי דו ר״ ,שד׳ ה נ שי א 124כרמלסנטר; נ ע לי ״ פ ז ״ ,מנחם 2אשדוד: נ ע לי
ס״ מ ר כז א׳ בני ברק: מכון וי לונז׳ני, י רו ש לי ם 45ב ת ים: בי ״ מ ״ ב ל פו ר״ ,בל פו ר ;90מ כ ון ״ פ די קו ״ ,דני א ל ,33 בי ״ מ עז ראבל פו ר 135באר שבע: ר ח׳ ק ק ״ ל 139 הוד השרון: נ ע לי ״ מג רי״ ,דר ךהש רון ;62
!יה: בי ״ מ ״גו לדש טיין״ ,ככר־כנו ר — פתוח סו פ ר־ פארם, מ ר כז מסח רי, נו ה א מי רי ם בי׳־מ ״ קרמר ״ ,סוקולוב , 18 חו לון בי ״ מ ״ ב רי או ת ״ ,קרא וז ה ;46 בי׳י מ ״מרכז״ ככ ר וי צ מן ;12 בפר סבא, נ ע לי
סנד ר ס, וי צ מן ;40נ ע לי ״ כנ ר ת ״ וי צ מן ; 119 בפר שמריהו: בי ״ מ ״ כפרשמ רי הו ״ ,מ ר כז מסח רי, כפר ש מ רי הו; נהריח: נ ע לי ״ פו פו ל ר ״ ,ככרהדקל; נ תני ה: בי׳׳ מ ״ ת רו פ ה״ ,הרצל ;2ה ר צל ;9מ כ ון מו ש קו בי ץ,
לנ ס קי ,13 סביון: ביי׳ מ ״ ב רי או ת״ ,גבעתס ביון; עפולה: נ ע לי ״ רו ת ם ״ ,הרב לוין ; 17פתחת קו ה: נ ע לי ״ פוני״ ,ההגנה ; 17מ כ ון ״ אורן ״ ,א ש כנזי ; 1קיר און: בי ״ מ ״ קי ר און ״ ,מ ר כז מסח רי; ראשל״צ: בי ״ מ ״ צ ל
י ם״ ,ה ג דו דהעב רי ;56 רחובות: נ ע לי ״ ב או ם ״ ,ה ר צל ; 166 בי ״ מ ״ הנג ב״ ,הרצל ;196 בי ״ מ ב רק הרצל ; 155רמת גן: נעלי ״ ב רי אות גבע, בי א לי ק 5בי ״ מ ״ ע מי ת ״ ,מודיע ין ;130רמת חן: בי ״ מרמת ־ חן,
דוד ;40 רעננה: בי ״ מ ״ א חוז ה ״ ,אחוזה ; 184 בי׳־מ ״ ב ר־ אילן״ ,בר אי לן ;29ו כן ב ס ני פי השקם

שקם חי^פה, שקםת ״ א, שקםגבע תיי ם, שקםי רו ש לי םושקםב אר־ שבע.

סערהבנמלאש דו ד
ורשו של הושע פרץ
נא שם ב אונ ס ידידתו
מזניו

אמאס

חזרה לתחילת העמוד