גליון 2192

חיפה: חיובים וחיבובי

א רי א ל

מה להביא הפעם?
אם אתם מחפשים משהו מיוחד, מתאים לכל ארוע ולכל כים,
תנו במתנה ליקר של שטוק:
ליקר אמר טו 50 -י 01י - 01€11 לי ק ר השקדים הפופולרי, או
ליקר 81001ח 3י - 01 לי ק ר תפוזים שטעמו עדין ומעניין.
ליקרים של שטוק באריזת מתנה נאה ומרשימה,
המתנה היחידה ששמחים לפתוח שוב ושוב ושוב.

ליקר אמרטו. ליקר אורנג׳.

ומכותרות העיתונים בתדירות הולכת וגדלה.
כבר אירע פעם שהעם האמריקאי קץ
במילחמה בגלל הטלוויזיה — במילחמת
ויאט־נאם. אז כפה על מנהיגיו נסיגה מוח לטת
ממנה ללא כל תנאי. זה עלול לקרות
גם לישראל, אם תמשיך באותה מדיניות
ובאותם מעשים המציגים אותה יוכדיום
בצבעים שליליים בעיני דעת-הקהל האמ ריקאית.
ומי
שלא מאמין, שיצטרף לטיול המ אורגן
הקרוב לארצות־הברית.

__ עיתון
לשעת חירו ם
״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: וגד•
אביב, רחוב גורדון ,3טל 243386 03 תא־דואר . 136 מען מגרמים :
״עולמפרם״ .העורך הראשי: אורי אכנרי. העורר: אלי תכור עורך־
מישנה: יוסי ינאי * עורך־־תבנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: ענת ישראלי.
צלמי־מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל: העולם הזה
בע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב בן־
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

אמריקה בכר אינה מה שהיתה פעם.
בכך, דומני, נוכחו רבבות הישראלים,
שפשטו הקיץ לאורכה ולרוחבה של אר־צוהדהברית,
בפלישת התיירות הישראלית
הגדולה ביותר שידעה מעצמה זו מעודה.
הממדים של פלישה זו הם כימעט בלתי־נתפסים.
כמי שהיה חלק ממנה (מה שמס ביר
את העדרותי הממושכת ממדור זה)
הייתי עד לתגובות כמו ״ואתם ממשיכים
לטעון ברצינות שאתם רק שלושה מיל יון?״
או תגובתו של אותו אמריקאי,
שעשה חשבון פשוט :״חצי מיליון ישרא לים
יצאו השנה מחוץ לארצם. כל אחד
לקח עימו לפחות שלושת אלפים דולר.
יחד זה מיליארד וחצי דולר. אז בשביל
מה, לעזאזל, אתם צריכים סיוע אמריקאי?
שבו כולכם שנה אחת בבית וזה יפתור את
הבעיות הכלכליות שלכם!״
אבל אם יש תועלת לאומית, מעבר
להנאה האישית, בנדידה הקייצית הגדולה
על פני ארצות־הברית דווקא, היא טמונה
אולי בניפוץ הרבה מיתוסים אמריקאים
שיש לישראלי הממוצע.
רק תוך מגע אישי בלתי-אמצעי הוא
יכול ללמוד שארצות־הברית זו, שהוא
דוהר על פני מרחביה, פוגש באזרחיה,
קורא את עיתוניד, ורואה את תוכניות
הטלוויזיה שלה, אינה אותה אמריקה ה קיימת
בדימיונו.
זו לא אותה אמריקה, ארץ השיוויון.
היום שולט שם שוב האפרטהייד בכיסה.
אבל לא בין שחורים ללבנים, אלא בין
מעשנים ולא־מעשנים. מי שמעשן מרגיש
את עצמו כנרדף או במצורע (ובכל זאת
עולה שם צריכת הטבק משנה לשנה) .זו
לא אותה אמריקה שאפשר לקרוע את
המרחבים שלה בדהירה במכונית, מבלי
לח^זוב כמה עולה הדלק. אפילו היצירה
האמריקאית המקורית ביותר בתחום הגס טרונומיה,
ההמבורגר, אינה מה שהיתה
פעם. ההמבורגים בדראגסטור של תל־אביב
הם גדולים ועסיסיים יותר מכל מה שניתן
למצוא ברשת מק־דונאלד.

שלוש ד קו ת לצוקרמן אכל מה שהשתנה יותר מכל אצל
האמריקאים בתקופה האחרונה הוא התד מית
של ישראל.
רק המגע היומיומי עם האמריקאים יכול
להמחיש איך אנחנו נראים היום בעיניהם.
התמונה אינה מחמיאה. היא שונה לחלוטין
מתוצאות הסקרים, המצביעים על המשך
התמיכה המאסיבית בישראל בדעת־הקהל
האמריקאית, או מהקונסנזוס, כביכול, ה קיים
בקהילה היהודית שם לגבי ההתנח לות
בשטחים הכבושים.
האהדה עדיין קיימת. אבל מיום ליום
חל כירסום מתמיד בתדמית הישראלית.
ההשפעה המצטברת של הדיווחים השליליים
על ישראל בעיתונות ובטלוויזיה,
מתחילה לתת את אותותיה. בעיתונים ה ידועים
באהדתם לישראל מופיעות קריקטורות
אנטי־ישראליות, שאיש לא היה
העו ל ם הז ה 2192

מעז ׳לפרסמן עוד לפני חודשים ספורים,
מחשש פן יואשם באנטי־שמיות.
מאחר שכל המתרחש בישראל זוכה
בכלי־התיקשורת האמריקאים בהבלטה
יותר מהמתרחש בכל מדינה אחרת בתבל,
להוציא את ארצות־הברית עצמה, מאב דים
הדברים לעיתים את הפרופורציה.
כך, למשל, זכתה ההחלטה על הדחת
ארנון צוקרמן מתפקידו כמנכ״ל הטלוויזיה
הישראלית להדגשה בכל רשתות הטל וויזיה.
רשת אניבי־סי, למשל, הקדישה לה
שלוש דקות תמימות (המון זמן במהדורת
חדשות אמריקאית) ,כנושא השלישי בחשי בותו
במהדורת חדשות מרכזית, כשאחד
מחשובי השדרנים בטלוויזיה האמריקאית
והרציני שבהם, ג׳ון צ׳נסלור, שהגיש את
השידור מירושלים, מציג את העניין ב סתימת
הגולל על חופש העיתונות בארץ,
אחרי שידור כזה יקשה על מסבירים
ישראלים להציג את ישראל כ״דמוקרטיה
היחידה במזרח־התיכוך.
אסור לזלזל בתהליך הזה, כפי שעשו
השבוע כמה ח״כים נפוחי־חשיבות־עצמית
וכמה משרי הממשלה, שביטלו במחי־יד
אחת את תגובת דעת־הקהל האמריקאית
על מה שמחוללת ישראל בדרום־לבנון.
קיימת סכנה מוחשית ביותר, שישראל

כמשך שתים־ עשרה שנה מתפרסם
בעיתון זה מדור המשתרע על פני עמוד
אחד אבל מתיימר להיות דף. ליתר דיוק
דף תשקיף.
טבעי שבעיני ותיקי.הקוראים, הזוכרים
את לידתו של המדור בעיצובו הנוכחי,
והיודעים את מקור השם, אין מוזרות זו
מעוררת תמיהה. פחות מובן מדוע לא
טרחו קוראים חדשים, שהצטרפו למעגל
הנרחב של קוראי העולם הזה בעשור הא חרון,
לתהות על מה שנראה במבט ראשון
כטעות הגדרתית. אלה ודאי סברו, שיש
בשם המדור מין התחכמות נסתרת, משהו
בנוסח המדור לא לגברים, שגברים הם
הקוראים המושבעים ביותר שלו. או אולי
זו אינה אלא רמיזה עקיפה, כמו זו הטמונה
בשם המדור רחל המוחלת.
ההסבר הפעם הוא פשוט יותר.
מדור בשם תשקיף היה קיים בהעולם
הזה מאז אמצע שנות החמישים. תחילה
נקרא תצפית, והשתרע על פני מחצית
העמוד וכלל תחזיות פוליטיות, כלכליות
וחברתיות קצרות, שבחלקן היו מידע ביל-
עדי של העולם הזה ובחלקן האחר פר שנות
של עורכי המדור.
רק אחרי מילחמת ששת־הימים, באוגוסט
,1967 עוצב המדור במתכונתו העכשווית.
אז גם זכה בשמו החדש — דף תשקיף.
לשם זה יש סיפור משלו.
ביוני ,1967 כאשר היה ברור כי המיל-
חמה היא בלתי-נמנעת, ביקשו עורכי
העולם הזה ליצור מגע הדוק ורצוף יותר
הן עם הלוחמים שכבר היו מגוייסים בעמ דות
ההמתנה שלהם והן עם העורף האזרחי.
אז נולד הרעיון: מדוע לא להפוך את
העולם הזה לעיתון יומי, לתקופת החירום?
התשובה לרעיון זה נראית מובנת מאליה.
זהו אבסורד. עיתון יומי אינו נולד
מיום אחד למישנהו. דרושה לו תקופת

.01ג2 ? 1

ן ז 1ב101ע13 3 .

^ ) 1111$

1111312011115 21/10111110£ 211׳
13:8611161,3112101 211)1

:י י רד••
•אג 110כ
? 16ב 511? 121ס] } 1656 $3111118815ו ! 1<± 1 0נ ¥1

/6:.ומ6 31 וגו£0£ת 0ת

״איזו מחריגות אלה ניוגנת להצדקה ץ״*
שחיקה מתמדת בתדמית
תאבד את התמיכה המסוייגת, שבה היא
עדיין מחזיקה כיום בדעת־הקהל האמרי קאית.
זהו תהליך שאינו מכוון על-ידי
פוליטיקאים, ולאיש לא יכולה להיות שליטה
עליו. הוא פורץ ממכשירי הטלוויזיה
קאריקטורה שהתפרסמה במייאמי
הארלד, שבה מצויירים שני ילדים הרוגים.
ילד שנרצח במיתקפת אנשי אש״ף,
וילד שנהרג בפעולת־תגמול ישראלית.

הריון ממושכת. לשם הוצאת עיתון יומי
דרושים משאבים טכניים, אנושיים וכס פיים
אחרים לגמרי מכפי שדרושים להו צאת
שבועון.
הרעיון נראה אבסורדי עוד יותר דווקא
בתקופת חירום, כשכל כוח העבודה מגויים
והמשק כימעט משותק.
למרות זאת הוחלט לנסות.
תוך יומיים הורכבה מערכת, נמצא
דפוס ונבנתה מערכת־הפצה. ביומיים אלה

נמצא גם השם לעיתון היומי החדש. כיוון
שלא ניתן היה לקבל בן לילה רישיון
לעיתון יומי חדש, תהליך ביורוקראטי
הנמשך שבועות וחודשים, שימש רישיון
העולם הזה ככיסוי ליומון החדש, שהגיל יונות
הראשונים שלו בימי המילחמה הו פיעו
במתכונת של דף אחד בילבד.
הם הוצגו כדף יומי מתוך גיליון העולם
הזה. זה היה גם שמו המלא של היומון:
העולם הזה — דף יומי. תוך זמן קצר
הוא זכה בהכרה כללית בחזית ובעורף ב שם

שגי עמודים

סיפורו של ״דף״ הוא פרק מרתק
בתולדות העיתונות העברית.
מה שנראה כנפל, שגורלו נגזר עליו
למות מייד עם היוולדו, האריך ימים והח-

עו מדל הו פי ע!
ההודעה עד הופעת ״דן ז״
לידה במילחמה
זיק מעמד כשלושה חודשים. הוא לא הופיע
כתחליף להעולם הזה א׳לא במקביל לו.
הוא גדל והתרחב והגיע עד לשמונה עמו דים,
כשהוא מחולל מהפכה בכל התפיסות
המקובלות של העיתונות בארץ.
דף נאלץ להפסיק את הופעתו כתוצאה
מהעדר משאבים כספיים, שיבטיחו לו אורך
נשימה, ומחסרונה של מערכת הפצה עצמ אית
ובלתי־תלויה, שתהיה מסוגלת לעמוד
בפני איומים׳ ולחצים.
כששבק היומון חיים, לא רצינו לקברו
כליל. השתעשענו בתיקווה, שאולי יעלה בידינו
יום אחד להחזירו לחיים. רצינו גם
לשלב את סיגנון ניסוח הידיעות התמציתי
של דף בסיגנון השונה של השבועון, ול הבליט
את הידיעות הבלעדיות המתפר סמות

כך נולד שמו של המדור — דף תשקיף.
שילוב של מדור התחזית והפרשנות, שכבר
היה קיים בהעולם הזה, עם ידיעות בל עדיות
בנוסח דף.
כמו היומון, שנשא שם זה בימימילחמת
ששת־הימים, כך גם המדור הנושא שם זה
מאז, הפך מושג בפני עצמו. מטבע
הלשון ״זה הופיע בדף״ מקובלת בחוגים
רבים, מבלי שיהיה צורך להסביר ולפרש
לאיזה דף הכוונה.
עתה, כשדף מתקרב למיצוות, הוא מממש
את שמו. כפי שוודאי כבר הבחנת, הופך
העמוד לדף. כל אחד מעמודי דף תשקיף
נערך בידי איש־מערכת אחר, כשהחלוקה
בין העמודים אינה על פי חשיבות הידיעות׳
או התחומים שאליהם הן מתייחסות,
אלא על פי מקורות המידע המזינים כל
אחד מהעמודים.
משום כך, לא בלתי־נמנע שלעתים תמצא
אפילו מעין סתירה בהערכות של אותם
מאורעות, בשני העמודים של אותו דף
עצמו, כשמדובר בתחזית של העתיד להתרחש׳
או בפרשנות של מה שכבר התרחש.
מיגוון דיעות מסוג זה, שיש בו להאיר
עובדות מזוויות־ראיה שונות, עשוי להיות
חיובי.
בתנאי, כמובן, שעל העובדות עצמן לא
תהיה מחלוקת.

מכחכים
שגעון־גדלזת
או אמת צרובה
על הסיפור הסודי של חשגון
הדולרים של יצחק רגין (״העולם
הזה״ .)2189
בכתבה של יגאל לביב, שנשאה את
הכותרת ״מי עמד מאחרי הפיצוץ?״ הוז כר
שמי כמי שהיה קשור, כביכול, בפר שת
גילוי חשבון הבנק של מישפחת רבין
בוושינגטון.
ברצוני להבהיר בצורה חד־משמעית:
על גילוי החשבון של מישפחת רבין נודע
לי רק כאשר נודע הדבר לכל יתר עוב די
שגרירות ישראל בוושינגטון, שעה ש הפרשה
התפוצצה לאחר ביקור מר רבין
ורעייתו בוושינגטון, בפברואר ,197.7והת פרסמה
בעיתון הארץ.
עד אז לא היה
לי שמץ של מושג
על קיומו של אי זשהו
חשבון בנק
של מישפחת רבין
בחו״ל. מעולם לא
פנה אלי איש ולא
פניתי אנוכי לאיש,
בארץ או בחו״ל,
בקשר לחשבון ש כזה.
מעולם לא
הייתי מעורב באי זו
צורה בפרשת בנצור החשביו של מיש־פחת
רבין. לפיכך,
שירבוב שמי בפרשת החשבון הזה הוא
נטול י יסוד וחסר־שחר, וכל מה שנאמר
עלי בכתבה זו איננו נכון.
איתן בנצור, שגרירות ישראל,
וושינגטון
• הקורא בנצור שלח העתקים ממיב־תב
זה אל יוסף צ׳חנובר, מנכ״ל מישרד־החוץ,
אל חברי־הכנסת אבא אבן, יגאל
אלון ויצחק רבין, ואל אישי צמרת מיש־רד־החוץ
בירושלים.
שוב ושוב, אתם מכניסים את עצמכם
אל לב האירועים ההיסטוריים המתרחשים
במדינת־ישראל. הנה, נפל ראש־ממשלה,
אחרי שנתגלה חשבון הבנק שלו בדולרים
בארצות־הברית, ואתם מבשרים לקוראים,
כי ידעתם על הפרשה עוד בטרם שהת פוצצה.
קשה
להאמין שדבריכם הם האמת לא מיתה
ולא סימפטום של שיגעון־גדלות,
של העורכים והכתבים של השבועון.
יגאל שחר, תל־אביב
• הדברים שהתפרסמו בכתבה אינם
שיגעון־גדלות אלא אמת צרופה.

מאוזן:
)1קרוסלה ! )5כינוי לאנגליה )10 :
קמין ; )11 רצועה ; )13 מאור קטן ; )14
ילדים קטנים )15 :עוף־טרף ; )16 אולם ;
)18 צאצא )24 :הורתו )25 :רטוב במיק-
צת )26 :גרנדשמיים )28 :החריב )30 :
משמש באריגה )31 :סופר אמריקאי
(ש״מ) )32 :נתיב־מים גדול )34 :אן?
)35 יהיה )38 :רחש הגלים )39 :בהמת־משא
טיבטית )41 :תבואה )32 :בור ועם־
הארץ )43 :מוקיון )45 :מין אבן יקרה :
)47 מלכסיקון הבקר )48 :מין תולעת
טפילה )50 :גרגרי־מאכל )51 :הגיע )52 :
מידת־שטח )54 :פיסגה; )57 האזנה דרוכה
; )61 נישא )62 :בהשאלה: עיר של
פתאים )64 :ידיד )65 :מכה חדה)66 :
מישש )67 :חרק מזיק לבגדים )69 :עוף
גדול )70 :מעך, הצמית )72 :משמעות:
)74 בהשאלה: אנשים פשוטים )75 :שע רה
קשה )77 :מין מישחק-קלפים)78 :
גמד )81 :נוגה )83 :השתחווה )85 :מופע,
באנגלית )86 :חמדנות )88 :עלה
בספר )89 :קול הכאה )91 :קרס )93 :בן
לאותם הורים )95 :פער כתוצאה ממרי בה;
)96 אחו; )98 כיסא-כבוד; )100 מן
השוואים; )102 רומס בעקבו; )103 לשד
העצמות ; )104 קיבוץ בארץ ; )105 תמו נה
מפורסמת של פיקאסו.

מאונך:
)1מידת־יבש עתיקה )2 :טבעת לאף
השור; )3פריט; )4ראש, בערבית; )6
בילה את הלילה ; )7אבל ; )8מונח בתו רת
החשמל; )9שמן־אדמה; )12 אחי
הבעל; )15 נאה מאד; )16 זיהום; )17
שקד )19 :דלק המופק מן הביצה; )20
רדום; )21 שאינו ידוע; )23 נביאים כתו בים
(ר״ת) )24 :חודש עברי; )26 עובד
המיכרה )27 :פרי־בטן; )28 מסימני הני קוד
; )30 ברור ; )33 חרחרנות־ריב ; )34
פרח־נוי ; )36 תנובה ; )37 ירק־גינה ; )40
גבבה; )41 בתוכו; )44 אדיב; )46 צא-
צאה; )47 מהלך בשחמת )49 :גייס; )50
קטע; )53 מין תבלין; )54 מחברי־הכנ-
סת (ש״מ) )55 :מיקווה־מים ענקי; )56
תנועת־מים בים ; )58 מיניסטר ; )59 מיק-
נה; )60 תשובה; )62 ממהר; )63 מושת
על כל אזרח; )66 מאדימה; )68 אוניות:
)71 בא אחרי הברק; )73 מכרסם קטן;
)76 נע; )77 מעלה ארוכה; )79 חושב;
)80 מתנועע; )82 מצבת־זיכרון; )84 חו מר
הנעה; )85 אציל; )87 פקודה מפורשת;
)90 מאכל נוזלי; )92 מאבני הרי-
חיים ; )94 סוג של נחשים ; )96 רעב
גדול; )97 נקייה וברה; )99 מסולם ה צלילים
; )101 גוי ; )102 זימר ; )103 רי קבון.

מילה בכתבה — אמת.
לידיעתכם, את החשבונות בבנק אפשר
היה לסגור גם לאחר שדן מרגלית גילה
את הסוד לאחרים, אך היו אז ״חכמים״
שלא רצו להעסיק את יצחק רבין בשטויות,
וזאת כמה שעות לפני פגישתו עם
הנרי קיסינג׳ר בארצות־הברית — פגישה
אשר משום מה נדחתה.
אילו רבין רצה, היה יכול למנוע פיצוץ
העניין בהיותו בארצות־הברית, וזאת
בשיחה אישית עם דן מרגלית. אך הוא
אדם שאינו מבין דברים כאלה. תחת זאת
ירד מהמטוס בלוד, וקרא בעיתון הארץ
את הסיפור.
ה״חכם״ שנתן עצה לרבץ, לשוחח על
כך עם אבא אבן, גרם למעשה לפיצוץ
העניין.
יעקב; חדפון, באר־שבע

ארבנו יחד, זלמן זלמנוביץ — /בנו של
השוחט / ,ולייב זוסמן גם.
פיזמון חוזר ; כביש רמות / ,לנצח זכור
את גבורתנו / .כביש רמות /לנצח
זכור את הקרבות / .לצידי הדרך מוטלים
סלעינו /שלד מכונית שותק תחת
סלעי / .כביש רמות — /בדרך לשכונה.
הנה הם קרבים /טורים של ממזרים/ .
הנה הם קרבים טורים פסולי־חיתון/ .
פה תונף האבן, תנופץ זכוכית / ,וסילון
של דם / ,אליך, אלוהים !
פיזמון חוזר
פה הוקז הדם, ופה פסקו מלכת / ,כל
הצעדים בדרך לקידמה / .פה נשליט ב יחד
[ ,שוב מלכות שמיים /המפד״ל —
אגודה /מישפחה אחת!
פיזמון חוזר
/חזי שופטי, קיבוץ גשור

החידוש של בלום
על ״הטימטום של בלים״ (״העולם
הזה״ .)2190
הטימטום של יהודה. בלום! ,נציגנו ב־או״ם,
שבר את כל שיאי הטימטום של
הפוליטיקה הישראלית עד כה. הישג נכ בד׳
לכל הדעות. האגרוף שהנחית על עצ מו
הוא נוק־אאוט עצמי. חידוש ספורטי

בינלאומי — מתחרה המכה את עצ מו,
נשכב על קרשי הזירה ודואב שיו ציאו
אותו החוצה, כשהוא בקושי נושם.
יודקה אמיר, גבעתיים

תעמולת זוועה
האיש נפטר — אך תעמולת
הזוועה נגדו עודנה נמשכת.
בחנות מכובדת, בצפון תל-אביב, קניתי
השבוע, במחיר שבע לירות, את המדבקה

• הקורא חלפון היה באותה עת ממקורביו
של ראש־הממשלה דאז, יצחק
רבין.

ברינני אלות׳
שיר הלל ללוחמי חרות ישראל
של סוף שנות ה־70׳ ,השופכים
דמם בכביש רמות. מומלץ לשירה
בציבור בערבי־שבת, חג ומועד
ולציון מאורעות היסטוריים בחיי
האומה. על״פי הלחן הידוע: באב
אל״ואד.
פה אני עומד /ניצב על אם הדרך/ .
כביש אפל שחור — טורי מכוניות / .פה

המצ״ב, המציגה את שר־האוצר המנוח,
יהושוע רבינוביץ, כטורף (ראה את השי ניים)
וכגנב.
שאלתי: האין חוק נגד תעמולת-זוועה
(המשך בעמוד )6
העולם הזה 2192

ץ ום ץ זין לך
טלויוי ה צבעתית של1¥מ 80
ץ ןץ לך עוסח־ו־ועווחדמ

מהזהו\ו 0ח 1וו\וו ח דיזו שיטה בלעדית לטלויזיות הצבעוניותשל ־עבנ . 80 בגלל ה הפכו למבוקשות
ביותר בעולם.
איך זה פו ע ליי ש להם שפופרת מסך בזוית רחבה של 140ו ׳ בתוכה קנה בודד מיוחד במינו, היורה
תלת־קרן דרך מרכזה של עד שת אלקטרון.
זוג מנסרות מכוונות וממקדות א ת
הקרניים על המסך דרך״גריל פתוח״ שלא
נותן לצבעים לברוח ...ת א מין לי׳ אתה
מקבל תמונה חדה בצבעים ...שיגעון !
ועוד משהו. המסך גלילי מונע ה שתקפות
וקו ישר זה קו ישר!
-וז ה יש ר קל־ 801 ^ ¥י

-ר ק . 8 0 1 ^ ¥שאלכלאחד. ..

!£׳7-18221

£7-201013

11ס11111;1-עיך 8 0 £ 7 -בצבעים ...

פרסום(זוניק|ר 0אל 0יראן

ה ש בו ע

בסאה

ה־ 2 0

מה אירע במאה ה־20י כשבוע שכין ה־ 5בספטמבר עד ה־ 11 בספטמברץ
כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות
שאירעו ב־ 78 השנים הקודמות כיטבוע שבו מופיע הגליון.

סכוזכיס

1955
— 7.9עורכו של הג׳רוסלם פוסט, גר שון
אגרון, נבחר כראש עיריית ירושלים.

1901

1944

1956

— 9.9אנרי טולוז לוטרק, צייר וגרפיקאי
צהפתי, נפטר בגיל .36

— 5.9ברית-המועצות מכריזה מיל-
חמה על בולגריה.
— 6.9הנאצים משתמשים לראשונה
בטיל וי.2 .

— 11.9בפעולת התגמול של צה״ל
על מישטרת א־רהווה, דרומית לחברון,
נהרגו עשרות ערבים.

— 5.9חוזה שלום בין רוסיה ליפן
נחתם בתיווכו של תיאודור רוזוולט,
והמילחמה בת השנה וחצי, שבה גברה יפן
על רוסיה, הסתיימה.

1947

1905

— 7.9מעפילי יציאת אירופה תש״ז,
שהוחזרו לגרמניה באנייה אושן וויגור,

1959
— 9.9וולטר איתן מונה כשגריר יש ראל
בצרפת.

1961

(המשך מעמוד )4
מן הסוג הז הו האין חוק המחייב את
הציירים, המדפיסים והמפיצים להזדהות
ברבים ו האין יד פוליטית בוחשת בקדי רה
הזו?
בעלי החנות לא ידעו לזהות את המפי צים.
כל מה שהיה בידם למסור הוא, ש באו
שני צעירים, מסרו מדבקות, גבו את
הכסף והסתלקו מבלי להשאיר כתובת
כלשהי.

ציונה וייס, תל־אביב
• דיוקנו המיפלצתי של רבינוביץ —
ראה תמונה.

— 7.9הנשיא יצחק בן־צבי מטיל על
דויד בן־גוריון להקים ממשלה חדשה, אך
בו־גוריון איננו מוכן לכך ״בתנאים הנו כחיים.״
התפקיד מוטל על אשכול.

1965
— 5.9המדינאי הצרפתי רוברט שו-
מאן, חלוץ רעיון איחוד אירופה, נפטר
בגיל .77

1965

במישקפי־ם ובלעדיך.
על מישקפיה של הדוגמנית חלי
גולדנברג (מדור ״אנשים׳ /״העולם
הזה״ .)2189
בעיתונכם פורסמה ידיעה, כי הדוגמנית
חלי גולדנברג קיבלה תריסר זוגות מיש-
קפיים מחנות אופטיקה, בכדי שתספר
בכל העיר, כי קנתה אותם באותה חנות.
בשל מסע הפירסום הנרחב למישקפיים,
הנערך על־ידי חנותנו — ובו מצולמת

— 11.9מרדכי לוק, האיש במיזוודה,
נידון ל 14-שנות מאסר בעוון ריגול.

1970
— 6.9סוכל נסיון חטיפה של מטוס
אל־על שהיה בדרכו מאמשטרדם לניו-
יורק. אחד החוטפים נהרג והמחבלת ליילה
חאלד נתפסה. גיבורי הפרשה, דיילי אל־על,
מיכל אדר ואברהם אייזנברג.
זלמן ארן, שר החינוך לשעבר, נפטר
בגיל .77

יסוד נהלל
11.9.1921

1906
׳ — 6.9דויד בן־גוריון בן ד,־ 20 מגיע
לארץ־ישראל. באותו היום הוא צועד מיפו
לפתח־תיקווה ברגל ומתחיל לעבוד ב קטיף.

הועלו
על החוף בהמבורג ונשלחו למחנה
פופנדרוף.
— 9.9קבוצה נוספת של מעפילי
יציאת אירופה הוחזרה לגרמניה באניה
רנימיד פרק 33 .מעפילים נפצעו בעת
שהתנגדו לעלייתם לחוף.

1919

1948

— 11.9עם ביטול חוקת ווימייר הופכת
גרמניה לרפובליקה.

— 10 !.9ממשלת פאראגוואי
בישראל.
— 11.9צירת ישראל במוסקווה, גול דה
מאירסון, הגישה את כתב האמנתה.

1921
11.9
הראשון
11.9
הבריטי

חלי גולדנברג — נוצר זיהוי בציבור בין
הידיעה לבין חנותנו.
לצערנו, אין הידיעה נכונה. אין אנו
נוקטים בשיטות פירסוס שקריות כמו זו
שציינתם, וכן איננו נוהגים לתת מישק-
פייס במתנה לאיש, גם לא לחלי גולדנ ברג.
האמת חינה, כי חלי ביקשה מאיתנו
עשרה זוגות מישקפיים לצילומי־אופנה
של מרכז האופנה, קיבלה אותם והחזירה
לאחר הצילומים.

— נוסדה נהלל, מושב העובדים
בארץ ישראל.
— הוכרז רישמית על המנדט
בארץ־ישראל.

1925

מלחין שוסטקוכיץ
6.9.1975

1972

1950

— 11.9מכס פליישר, קאריקטוריסט
יהודי, יוצרו של פופאי, נפטר בגיל .89

— 19.9נערך החריש הראשון בוואדי
חוורית, הוא עמק חפר, תחת מישמר חיי לים
בריטים.

1975

1958
— 6.9הגזירות הראשונות על יהודי
איטליה. אסור להם ללמוד או ללמד ב מוסדות
להשכלה גבוהה, והיהודים שהגי עו
לארץ זו אחרי 1919 מגורשים.

1959

— 9.9קובה ניתקה את יחסיה הדיפ לומטים
עם ישראל.

1975

האיש במיזוודה לוק
11.9.1965

1949

— 5.9ארצות־הברית מכריזה על ני-
אוטרליות במילחמה.
— 6.9התקפת־אוויר ראשונה של גר מניה
על בריטניה.
הוקם המטה הכללי של ההגנה, ברא שותו
של יעקוב דורי.
— 8.9החלה הימיתקפה הגרמנית על
וארשה.

לספר בכל העיר

הכירה

— 6.9נחמן סירקין, ציוני, סוציא ליסט,
ממייסדי פועלי־ציון, נפטר בגיל .57

— 7.9קונראד אדנאור נבחר כקאנצ-
לר מערב־גרמניה.
— 8.9חוק שרות הביטחון לגברים
ולנשים נתקבל בכנסת.

1951

1940

— 11.9ישראל מציעה שיחות ישירות
עם כל אחת ממדינות ערב.

— 9.9תל-אביב הופצצה על־ידי חיל-
האוויר האיטלקי 112 .הרוגים.
— 11.9ארמון באקינגהאם נפגע בהפ צצה
גרמנית.

1952

חדי גולדנברג

— 7.9הגנרל נגיב
ממשלודמצריים.

התייצב

בראש

— 5.9הפרופסור יובל נאמן התפטר
מתפקידו כמדען הראשי של מערכת־הבי-
טחון, בגלל חתימת הסכם הביניים.
— 6.9המלחין הסובייטי, דימיטרי

שוסטקוביץ, נפטר בגיל .63

1977
— 8.9ראש־הממשלה, מנחם בגין, דו חה
את הטענות כי נימוקים פוליטיים
או כספיים הביאו להחלטתו להמליץ בפני
הנשיא על חנינה ליהושע בן־ציון.

1978
— 5.9נפתחה ועידת קמפ־דייוויד.
ראש־מישלחת ישראל לאדם, יהודה
בלום, הגיש את כתב האמנתו.

הרב אברמס, אופטיקה ,6:6
תל־אביב
!*< בתנאי, כנראה, שלא תספר לאיש
סהיכן קיבלה את המישקפייס.

9 9 9
מן השירותים החשאיים
אל ראשות הממשלה
על הבטחת מנחם בגין ליצחק
שמיר, כי ימונה לראש־ממשלה
תון שנה (״העולם הזה״ .)2189
זה מה שחסר לשמה הטוב של מדינת־ישראל,
שפונקציונר לשעבר בשירותים
החשאיים יתמנה לתפקיד הרם של ראש-
ממשלה. אם אמת כתבתם, כי אז תהפוך
ממשלת ישראל לאחת הממשלות הניקלות
ביותר בעולם — גנרלים ושין־ביתניקים
לרוב, ואף לא מדינאי מרחיק-ראות אחד.
עוד יבוא יום, והוא לא רחוק, כנראה,
שגם רפול ויאנוש יסבו ליד שולחן הממ שלה
— הראשון כשר הסעד, למשל, וה שני
כשר הבריאות.

מירון נתנאל,

ירושלים

הצלחתו של בגין בבחירות האחרונות
נבעה מן האכזבה של הציבור משילטונו
הממושך, המסואב והמושחת של המערך,
(המשך בעמוד • )8
העו ל ם הז ה 2192

ם י\דת המאה
לבעלי הדונה

ססו מ״מ של
שעם משובח
סופר לזינג סייז־תערובת
אמריקאית.
812

פרסום ד־ו י׳גקבסון

הצעה מעניינת שעליה תשמעי בעבודת
תגרום לשינוי בחייך.
שתיים מתוך שלוש הבעיות
שהעסיקו אותך
בשבוע־שעבר, והעבירו
את רוחך, יבואו השבוע
על פיתרונן לשביעות
רצונך. חוליים מדומים,
מועקות נפשיות ואת־לת־יד
ייעלמו לקראת
יום א׳ או ו׳ עם שיחת
טלפון מיסתורית שתתקבל.
אין זה השבוע המתאים לקניות —
לכן הרבי בפעילות ביתית או מישפחתית.

אם תפגוש השבוע בת
גדי, קח אותה בשתי
ידיים. היא תהיה בת
זוג משמיים. האסון
ממנו חרדת שיבוא
עתיד לחלוף — באמצע
השבוע. שבת תביא
עימה בשורות חדשות,
בעיקר אם עברת את
המשבר בשלום. השבוע
הוא הזמן המתאים לנסיעות ארוכות
או לטיולים. אך אל תיסע לבד.

השבוע תנחל תבוסה
רצינית, אך היא תביא
לך גם תועלת מרובה;
הלקח שתלמד ממנה יעזור
לך שנים רבות, ויחנך
אותך לסמוך על
עצת מנוסים ממך. דאג,
איפוא, לצעדיך הבאים.
התרכז בעיקר בתיכנון
וביצירה. אם את רוצח
אותו, גרמי לו להציע לך נישואין. את
יודעת באיזו דרך, וזה השבוע המתאים.

תאותיס

כוח הרצון שלך יגבר,
בתנאי שתצעד בעיק־ביות,
עקב בצד אגודל,
ומבלי לתת למרה
השחורה לגבור עליך
שוב. הכספים שהמז-
לות הבטיחו לך מתסוסו
חילים
להתממש: עכ21
ביוני -
20 ביולי
שיו העיקר הוא לבצר
את העסקים שלך,
ולא לתת למצב להתפורר, כמו בפעם
הקודמת. מכתב עשוי לשנות את עתידך.

הזילזול שאתה מגלה לגבי
מנעולים ואמצעי־ביטחון
למיניהם, עלול
לעלות לו ביוקר. היזהר,
כי קייס סיכוי שביום
ה׳ או שבת תהיה
לגניבה־רבתי. קורבן כוח ההרס שלך מתגלה מישפחתית במריבה
מיותרת ובלתי נעימה.
בת אריה; הפגישה הרומנטית, לה התכוננת
זמן כה רב, הוכיחה את עצמה כאתראה.

אם רבת עם בת־זוגך,
בן בתולה, אל תיתן
אותך. לדכא לזה
שמור על קשר מסו-
ייג, אל תריב שוב,
והנח למצב להתבהר.
]111111
זה יקרה תוך שבועיים
עד שלושת שבועות.
22ב או גו ס ט ־
__ספטמבר
.22ב מיקצועית מבחינה
אתה הולך בדרך הנכונה,
והעלייה בסולם הדרגות — מובטחת.
סימן על־כך תקבל בראשית השבוע.

כוח המשיכה הטיבעי
שלך הולך וגובר, מיום
רביעי ואילך. עד ליום
הראשון הבא יגיע לשיאו,
וקשה יהיה להם
לעמוד בפני קסמיך. גם
אם אותה עיסקה מסו־יימת
תתחסל — אל
יאוש ! זכור כי לפעמים
צריו לוותר גם לאחרים.

מיפעל שבו התחלת לפני זמן רב, יביא
אותך על-סף של תקופה חדשה. היא
תביא לך לא רק ברכה
ישירה, הצלחה
וכסף, אלא היכרויות
חדשות. אך זכור :
זהירות תמנע תאונה,
ואולי אף אסון. על-
כן, אל תמהר לנקוט עקת בדרך כלשהי. תוכל
לנוח בשקט על זרי
הדפנה שלך. פגישה
עם האיש השליט בחייך,
תביא להחלטות גורליות. זכרי רק
להתייחס בהבנה לשגיאותיו הפעוטות.

ממזכי
(המשך מעמוד )6
אולם זזציפיות שתלו רבים בבגין ובמט-
שלתו התבדו חיש מדיר ...לא רק שאין
שיפור, אלא שמורגשת הרעה משמעותית,
ההולכת וגדלה מיום ליום.
לפיכך, כשמסקנתו הסופית של בגין
תהיה, שלממשלה בראשותו אין כל סיכוי
להבריא את תחלואי מדינתנו, עליו יהיה
לשאול את פי העם. רק העם רשאי להח ליט
מי ינהל את המדינה. המנדט שניתן
לבגין היה להקים ממשלה ולא להמליך
יורש.
משח. רובינשטיין, ירושלים

תזדקק להכנסה קטנה מהצד; הוצאות הש בוע
החולף היו גדולות יותר ממה שתיכ־ננת.
כוח הרצון שלך
גובר על רצונם של המתווכחים
איתך. עסקיך
פורחים. סכום כסף בן
שלוש ספרות יבוא ממקור
ששכחת סמנו.
פגישה אינטימית בלתי־מתוכננת
מראש תוכיח
לך שהמצב איתה הוא
23 בנו במבר -
20בדצמבר
הרבה יותר טוב ממה
שהעזת לקוות. היזהרי
מחברות שמבקשות הלוואה. סרבי להן בעדינות
אך בתקיפות, אל תשחק קלפים.

זיהוי מוטעה
במדור ״במדינה״ ,בכתבה ״זיהוי
ספונטני״ נפלה טעות בזיהויו של
עורך״הדין משת ישראל (״העולם
הזה״ .)2190
התמונה שהתפרסמה היא תמונתו של
עורך־דין אהוד שליש, בעוד שבגוף הכ

היעילות של המוסדות והשירותים
הציבוריים בישראל, הריני מזהיר מפני
כל כוונה לממש את הצעתו של המהנדס
הנכבד.
תארו לעצמכם שביריון מצוי יחבל ב טלפון
הציבורי, ואז, לפי ההצעה, תיסגר
דלת התא של הטלפון והביריון ייכלא
בפנים. מכשיר אזעקה מיוחד יזעיק, לפי
הצעתו, את המישטרה, אך מי ערב לנו
שזו תמהר לבוא, אם בכלל.
התוצאה: המחבלים בטלפון ייכלאו ב תאי
הטלפון השקופים, כשהם חסרי־ישע.
במשך שעות ארוכות, תוך סכנת חנק
ממשית.
זהו, לדעתי, עונש חמור מדי.
עוזי צול,י, רמת־גן

בעל המאה -בעל• הדעה
מה שמבינים ציירי קריקטורות
לא מבינים המדינאים הישראלים.
עובדה: הצייר של השבועון הגרמני

*0111

יויי?
הקצב המהיר בחייך העיסקיים מתגבר
והולך. לא תקבל את זה ברוח טובה,
כי אינך אוהב לחץ,
אך אם תתייחס אל
זה כאל שלב ריגעי, או
תקופת חולפת, תצא
מהעניין בהישגים גדולים
שהכנסות נכבדות
בצידם. היזהר! מישהו
האוהב לקלקל ולסכ-
סך, עלול לסבך אותך
21בדצמבר ־
19 בינו אר
בהרפתקאה מיותרת,
שתעלה לך בהרבה
טירדות וכאבי-ראש, אם כי אתה, כרגיל,
תימצא בה אף קורטוב של הנאה.

קריקטורה של ״שטרן״
אופ״ק קוצר
תבה מדובר על עורך־דין משה ישראל.
משה פינקו, תל־אביב
ראל

הקורא פינקו צודק. עורך־דין יש־
-ראה תמונה.

שטרן מבין עד כמה השתנו יחסי־הכוחות
בין ארצות־הברית לבין מדינות אופ״ק,
לטובת האחרונות. ואילו שרי ממשלת־יש-
ראל, ובעיקר ראשה, עדיין סבורים כי
כוחם עימהם, לעמוד בפרץ, לסכל את הש פעתו
של מדינות־ערב, כדוגמת סעודיה,

השבוע הקרוב לא יהיה שבוע אידיאלי במיוחד.
מכנה גדולה אורבת לנוסעים למרחקים
קצרים או ארוכים,
לכן בני דלי, הישארו
בבתיכם השבוע. פטירתו
של אדם קרוב, או
של ידידך המבוגר,
תעיב על כל החודש.
נסה לשקוע בעסקים או
בעבודה, כדי לצאת מן
המרה השחורה האופפת
אותך. אל תהססי להגיש
לו סעד, הוא זקוק לזה,
ויגמול לך על כך. חששך מפני מחלות הוא
חשש שווא. אתה בריא כמו שור, בן דלי.

שבוע נפלא מצפה לך!
מזמן לא פעלת ביעי לות
כה רבה, ובתיאום
כה מושלם עם
הממונים עליך ועם ה כפופים
לך. ביום ה׳
ייפתרו כמה בעיות
עסקים שהטרידו את
19 בפ ב רו א ר ־
מנוחתך בשבועיים ה20ב
מרס
אחרונים. לקראת ה־הסתו
המתקרב, הגיעה השעה לצאת ולערוך
קניות, בעיקר של בגדים. אך שים
לב, והיזהר מביזבוז יתר. פרשת אהבים
ישנה מתחדשת. אל תיתן לכך לסנוור
את עיניך. ליבשי סגול כהה או אדום.

וניס

עורבי־דין שליש וישראל
טעות לעולם חוזרת

ט1ף ביריון לחוק *
על הצעתו של הקורא-המהנדס
ה. הרלינגר מתל-אביב, למנוע חבלה
בתאי-הטלפונים הציבוריים
(״העולם חזה״ .)2190
כמי שמעורר. בחיי הארץ ומכיר מניסיונו

ולמנוע מן הפלסטינים לזכות במדינה

משלהם.
אכן, לנוכח התעצמות אופ״ק, מתקדר
האופק של ישראל.
אהוד ניל, חיפה
• הקריקטורה של שטרן — ראה
ציור.
ה עו ל ם הז ה 2192

14 2 05 הרמקול החדש של מוראל מסו\ל
לשאת בנקל 1$א* /ע .125
לפניך רמקול חדש של מוראל המהווה חגיגה לאוזני כל
חובב מו סיק ה — מוראל 205
בין אם יש לך מערכת ביתית צנועה או מערכת סטריאו ״כבדה״
המסוגלת להפיק עד ^3וח 150\/7לערוץ — מור אל 205ו הוא
הרמקול עבורה.
מוראל 205ו — הוא הרמקול היחיד במחיר הסביר המסוגל
לשאת כל עוצמה עד ל־\43 וח 15010 ובזה הוא מבטל את הפחד
התמידי שלך לפתוח את הכפתור ״עד הסוף״.
מוראל 205 משלים את סידרת הרמקולים המקצועיים של
מוראל שקנו לעצמם מוניטין בהרבה מדינות בעולם:
דאוקטב־.3
301/303/309/311
הגימור הקפדני, המחיר הסביר ו־ 3שנות אחריות לכל רמקול
נותנים בידך כלי רב עצמה להשמעת מוסיקת דיסקו או
מוסיקה קלאסית. היכנס לשמוע אותו עוד היום, יתכן מאוד
שאתה מפסיד משהו.
תכונות: דיוק מירבי בהעברת הצליל * היענות צליל מהירה.
מפרטטכני 601110311003:ק 5

115 75 7070״ 220 !7117! 1766 60196 0 0 06
1-16x30003131001101001 170106 0011.

16x390031־ 06 99115 1ץ3011907061
/0106 0011 + 0001109 1100101.ו
^ 6355 7 6 1

4 —8 05013.
92 95. / 1 7 7 / 1171.
•17110.1277-6.171.5.967 05.
1.5 . 067 0 5 150 1/7-6 .א013
3113 )101715(.״ 1000

\100167 11011:׳\
•115/66167 111111:
:ו 3160ץ 0 3 5 1 0 6 1 5
78096 :ץ סס 6סן ס 0ח
6 <1 3 0 0 6 :ק1
:ץ\/!1ו860511
^709111167 660(017670601:
;67״ 0 \/נ| 173031601

6 0310031־076150110015 0101ו ח מוראל 61׳ו 0ודו>מ
מרבו השיוול! ותצוגה — סבר המדינה ,44 טל , 03-266120 .ת״א. תל־אביב: אורית סטריאו — אחד־העב ; 14 רקדה — שד׳ פד ציון ; 8סטריאו פל,אן — ה׳ באייר ; 1סטריאו קלאב — ארלוזורוב ; 15 סוסו
פספורט — סן יהודה ; 8אליאס אלקטרוניקה — העליה : 20 מרבו הקיט והסטריאו — רה׳ ריזננוף. רמת־גן: בית הסטריאו — ארלוזורוב ; 1פנפטיק — רה׳ ביאליק .77 חולון: סהר — פוקולוב .45 קרית־שרת :
טלמר — מרפז מפהרי. כפר-סבא: סטריאו קלאב — הרצל : 94 רדיו רון — ויצמן .32 הרצליה: סל־קיט — פוקולוב ; 62 צלילי המוסיקה — רה׳ בן־נוריוו. פתח־תקוה: רדיו אלי — ההגנה .12 ראשל׳׳צ :
שראל אלקטרוניקה — פינסקר ; 4מרסז הסטריאו — גרינסאום . 10 נפ-ציונה: תקליטק — ויצמן .25 רהובות: סלון אלקטריק — הרצל : 187 סטריאו פקאן — הרצל . 175 לוד: נט אין — הנשיא .2
אשרור: אשקוד — מרכז מסחרי א׳ .אשקלון: צלילי הדר — העבודה .77 ירוחם: נל-בו סוריה. ערד: מיקי מריו — מרבז מסחרי. באר־שבע: מרפי המוסיקה — קק״ל ,197 איתני — רה׳ הרצל. ימית :
אלקטרו־ימית — מרכז מסחרי .22 ירושליב: א.מ — .אבן ישראל : 5גיורא שור — רה׳ הגידם ; 6ודיר לוי — שמאי ; 17 גד אלקטרוניקה — רה׳ פינץ .9ק. מוצקין: פלדמן עובדיה — השופטים .7
חיפה: סטריאו של שמחה — אחד העם .11 קרית אתא: רדיו שפרן — מרכז מסחרי א׳ ; סלון קימל — מרכז מסחרי ב׳ .טירת הכרמל: פוטו דוד — מרכז מסחרי. נהריה: שרנני יורם — הנעתון .12
חדרה: דונתי — הלל יעה ; 43״נלקור״ — שד׳ הנשיא. קרית שמונה: מל בי ארקטריק — מרכז מסחרי. נתניה: תל־אור — שמואל הנציב .15 עפולה: חשמל שושני — בדינר .3עכו: סוכנות פזנז — רה׳ בן־עסי.
--רזזננה - :אלסטרוסול -רה׳ ברנדים 1ובחנויות השקם ברחבי הארץ

ש עון

ש ל קן הקו קי י ה

ה חו ד

ממרחקים נראית ממשלת ישראל כקוקו אחד גדול.
יש סבורים כי ממשלתו של מנחם בגין היא בתי
ענה.
ישנם כאלה המשוכנעים שזו היא ממשלה של
חמורים.
אחרים נשבעו שזהו סופרמן ולא ציפור.
זו ציפור: קוקייה.
ממשלת ישראל היא קן הקוקייה.
קוקו ראשון הוא ראש״הממשלה ; שני מכהן
כסגנו ; שלישי: שר הביטחון ן רביעי: שר לחוץ ן
חמישי: שר לפנים. קוקו לכל עת, לכל חפץ׳ לכל דבר.
קו־קו, קו־קו•

ארכיאולוג, שהיה רמטכ״ל לפני משה דיין׳ רפאל
איתן ויצחק רביו, אמר שאם אנדי יאנג (שגריר כושי
של ארצות״הברית הלבנה באו״ם הצהוב לישראל) ייפגש
עוד פעם אחת עם נציג סינדיקאט הפושעים (פלסטיני)
תבטל ממשלת ישראל את השתתפותה במאמצי השלום
של סאדאת וקארטר• מנחם בגין כבר קיבל את פרס-
נובל לשלום.
הסגן לרווחת ראש הממשלה אמר ״פוס״ ולא
משחקים.
קו-קו.
י 1 1
את אנדי יאנג העמידה ממשלת ישראל בפינה.

את ג׳ימי קארטר תעמיד ממשלת ישראל אל עמוד
הקלון.
ראש הממשלה של קן הקוקייה יביא בעצמו
לוושינגטון את הטלאי הצהוב, כדי להדביקו על חזהו
של הנשיא לשעבר.
ממשלתו של בגין מומחית גדולה לטלאים — מדיניותה
הכלכלית, החברתית, הביטחונית היא טלאי-על-
גבי״טלאי״על־גבי-טלאי־על־גבי-טלאי.

קו-קו.

ממשלת״קן־הקוקייה מקימה מגדלי חול באוויר.
לקן הקוקייה התנחלויות״חול, מישלטי־חול, קודש
וחול, חול בעיני הבריות ושעון של חול.
שעון החול של קן הקוקייה אינו מתקתק — הוא
משמיע קולות״נפץ.
קו־טראח, קו״טראח, קו״טראח.

מנחם בגין, הווזיר האימפריאלי של מדינת ישראל,
הוא הקוקייה של מדינת היהודים.
בנימין זאב הרצל אמר שאם נרצה אין זו אגדה —
במקום אגדה יש לנו עתה פאטאה מורגאנה, מיקסם-
שווא׳ תמונת־הזיות במדבר החול שמצודת״זאב וקרן
תל־חי הם נקודות הציון (נ.צ. או פ״נ) היחידות של
ההסתדרות הציונית החדשה, מפריחת השממה של
הזיות ארץ־ישראל השלמה.

שעון הקוקייה מאבד את גרגירי החול שבתוכי
אט אט, בביטחה — החול אוזל, הזמן חולף, הקוקייה
מזדקנת ומכינה את עצמה לדרכה האחרונה• אילו
היתה ברבור היתה פוצחת בשיר.
קו-קו, קו-קו.

שעון החול של קן הקוקייה מתרוקן והולך.
מסביב. לקן פורצות מדורות המרד — סטודנטים
ותלמידי תיכון בביר״זית וחלחול. ראשי הערים, בראש
מיצעד״המחאה בשכם ורמאללה.
האש מתפשטת — טמעיליה שבצפון אל גאות סיני
שבדרום. הציפור הממשלתית פוצחת בשירת ברבור״
הקוקייה שלה, משני צדי״פיה: את מורדי נאות־סיני
היא מנחמת בלירות אינפלציוניות ואת המפגינים בשכם
ומעיליה היא מכניעה באלות מישמר־הגבול, יריות
באוויר ופצצות גאז.
מתוך אש המרד, אפר המדורה והגחלים הלוחשות׳
צצה ועולה ציפור חדשה: ציפור החול, הפניקס, הישר
מתוך האגדה המצרית של ״השלום״ חמזרח־תיכוני
נוסח סאדאת״בגין־קארטר.
שימעון פרס הוא הפניקס של מדינת ישראל והעם
היהודי. לפניקסים היהודיים ישנה תכונה מייוחדת:
חם הופכים לקוקיות ותוכים בעת שהם מגיעים לשל•*־
טון.
שעון
החול מתרוקן והולך.
קו-קו, קו-קו, קו-קו.

אלכם מסים, נ־ו־יורק־חל־אג־ג

שו ש ״ ח שנ ס חו ח
תו ל דו תיו

שלסרבך ־ דו חי מ ה

ביום הרביעי 15 ,באוגוסט, ביקרנו, כמישלחת מטעם
הליגה, את האסיר עלי קאסם אל-קייסי בכלא רמלה.
הביקור נערך באישור שר״הפנים ונציב שרות בתי־הסו-
הר ובתיאום עם הנהלת הכלא. בעיקבות הביקור הח לטנו
להציג את קורות סיבלו של האיש ואת הסיבות
שבגללן הוא כלוא מאז חודש אוקטובר אשתקד.
עלי קאסם אל-קייסי אינו פושע והוספת התו
״אסיר״ לשמו אינה אלא קביעת מצבו העגום בין
כותלי בית־הסוהר. נסיבות מאסרו מעוררות כבוד לאישיותו
הכנה והוקרה לאומץ ליבו.
אל-קייסי ובני מישפחתו מתגוררים בכפר ערב
אל־מפג׳ר ליד נחל חדרה המצחין, בדרך לחיפה. עלי
נולד בערב אל-מפג׳ר כמו אביו, סבו ואבי-סבו. חמישה
דורות הם חיו בערב אל־מפג׳ר. הוריו קבורים בכפר.
בידיו מיסמכים המאשרים את בעלות מישפחתו על
׳הקרקע, עליה נבנה ביתו עוד בשנת .1914
אל־קייסי, נכה, פירנס בכבוד את מישפחתו כשכיר־יום
ואנו היכרנוהו בינואר 1978 כיושב-ראש ועד תושבי
כפרו, אשר נתנו בו אמונם. צרותיו החלו, כאשר
החליטו השילטונות לחסל את הכפר, לנשל את תושביו
ולעקור אותם מעל אדמתם.
לפני שנים הפך ערב אל״מפג׳ר שדה לעריכת תרגילי
ירי והפצצות; חיי התושבים הפכו לגיהינום; הם חיו
בתנאי מילחמה כל השנת ובסכנה מתמדת. כשחתלוננו,
נענו: אם הפצצות מפריעות לכם, פנו את השטח. רק
לאחר שאחת הפצצות נפלה בשטח קיבוץ שדות״ים, הפסיקו
השילטונות להשתמש בשטחי ערב אל־מפג׳ר כשדה
אימונים בתחמושת חיה.
1ו 1
ליד ערב אל-מפג׳ר זרם עד לפני שנים נחל מים

שחס

חיים. תושבי הכפר דגו בו. היום מת הנחל, מתו הדגה
והצמחיה שבו. שפכי פסולת תעשייתית של מיפעל
הצמיגים ״אליאנס״ ,מיפעל הנייר חדרה, ושפכי הביוב
של העיר חדרה השכנה הביאו עליהן כלייה. הנחל החי
הפך לתעלת״ביוב מצחינה. מי הביוב חדרו למעיין. התוצאה:
תושבי ערב אל-מפג׳ר שותים מאז מים מזוהמים.
השילטונות כפו על הכפר חיי פיגור, ניוון וסבל, ללא
חשמל, ללא מים ראויים לשתייה, ללא טלפון, ללא
מרפאה וללא בית־ספר ראוי לשמו. זה שנים נאסר על
התושבים לבנות בית או להעמיד צריף, ומי שהפר את
האיסור, בגין הרחבת המישפחה — הרסו את אשר
בנה בעמל כפיו.
עם הקמת תחנת הכוח ״שרונים״ הוקף חלק גדול
מהכפר בסוללת חול גדולה, המאיימת לקבור את
הצריפים על יושביהם, וגברו הלחצים על התושבים
להתפנות. אלה שניאותו, בלית־ברירח, להימלט על נפשם,
עברו לגור בכפרים שכנים, כשהם חייבים להתחיל
הכל מחדש ; איש לא דאג להבטחת תנאי קיומם
האנושי.
עלי אל-קייסי, שהפך דוברם של התושבים, נעשה
גם מטרה עיקרית למעשי ההתנכלות של השילטועת.
בין השאר הופסקה לפני שנתיים העזרה הכספית שקיבל
ממשרד הרווחה. בחודש אוקטובר ,1978 במיסגרת
הנסיונות לפנות, והפעם בכוח, את התושבים, נעצרו
עלי קאסם אל-קייסי וכל בני-מישפחתו, לרבות אחיו
איברהים, אמו הישישה, רעייתו וכל ששת ילדיו, ובכללם
הבן הקטן, שאו עדיין לא מלאו לו שלוש שנים.
1 עלי קאסם אל־קייסי מסרב לחתום על צו הפינוי
מעל אדמתו. הוא אמר לשופט :״לכם הכוח, אתם יכו

אבי־ שאול הוא נשיא הליגה לזכויות האדם והאזרח
ואלגזי הוא מזכיר הליגה.

״במארס 1944 נקש על דלת ביתנו קצין נאצי,
לבוש מדים שחורים־חומים, ופנה לאבי ואמר לו:
דוקטור למפל, תואיל נא לבוא איתי.
״הייתי אז כבן עשר. אבי ניגש אלי, חיבק אותי
ונשק לי, ואמר: אני מקווה לראותך שוב, בני.
״מאז לא זכיתי לראות את אבי. הוא נשרף על־ידי
הנאצים במחנה מטהאוזן•״
סיפור מזעזע זה (מצוטט לפי ״הארץ״) ,גולל מנכ״ל
רשות השידור, יוסף לפיד, בפני ועדת החינוך של
הכנסת. כולנו בוודאי מקווים, שאותו קצין נאצי בא
מאז על עונשו, אבל כולנו יודעים כי במציאות סביר
יותר להניח, שאותו קצין חי היום כפנסיונר מכובד,
אי־שם בגרמניה. לו עלה בידי יוסף לפיד לאתרו, היה
יכול לתבוע אותו לדין על הפשע שאין לו התיישנות.
האם היה לאותו קצין נאצי במה להצטדק בפני
הילד שממנו גזל את אביו ן
היה. הוא היה יכול לומר לו כך :״תראה, ילד
יהודי, חיל שמקבל פקודה צריך סיבה טובח בכדי לא
לבצע אותה. ובכן, תן לי סיבה שתניע אותי לסכן את
חיי ולחוס על חיי אביך ...אני עשוי מכל החומרים
שמהם עשוי ליברל יהודי, ואם אני בוחר בדרך שבח
אני בוחר, זה לא מפני שאני לא רואה את מכמני

מרדכי אבי־שאול
ויוסף אלגוי* ,תג־־אג־ב

.ד, שגסהזה

מ ה בין פ א שי ז ל בין הו מ אני !

לים לקחת את ביתי ואת אדמתי בניגוד לרצוני, אך
אינכם יכולים לחייב אותי לחתום על צו הפינוי, מה
גם שאתם עומדים לפנות את מישפחתי ואותי ולהש-
ליכנו לרחוב.״ בשל כך הטיל עליו השופט, אברהם בר,
מאסר לתקופה בלתי-מוגבלת וקבע, שעלי קאסם אל-
קייסי יוחזק בכלא, עד אשר יחתום על צו הפינוי.
מכאן כינויו של עלי אל־קייסי בכלא :״סרבן״חתימח״.
אחיו של עלי, איברהים אל״קייסי, שהיה אסור אף
הוא, ויתר, ומקץ תקופת מאסר של חודש וחצי ניאות
להתפנות. היום הוא גר עם רעייתו ועם ששת ילדיו
במיבנה ששימש לול״תרנגולות, ליד שכונת חפצי-בה
(״התימנית״) הסמוכה לחדרה. זה גורלם של המתפנים.
עלי קאסם אל-קייסי נודע בכלא רמלה כאסיר שהכל
רוחשים לו כבוד — חבריו לכלא והסוחרים כאחד. הוא
כלוא בתא צפוף, ששטחו כ״ 50 ממ״ר בקירוב, עם
למעלה מ־ 20 איש• לא תמיד זוכה אל-קייסי לביקור
בני־מישפחתו, המתקשים להתקיים מבחינה כלכלית
באין מפרנס, המתקשים לממן את הוצאות הנסיעה
מהכפר עד כלא רמלה.
אנו שואלים :
• היכן תגור מישפחת אל-קייסי !
• הי כן יגורו כל תושבי ערב אל-מפג׳רן היחיו בלולים
כאיברהים אל״קייסי 1
• מדוע לא ניתן להקים כפר חדש עבור תושבי
ערב אל״מפג׳ר במקום בו הם מתגוררים או בסמוך לו ז
• עד מתי יהיה עלי ק אסם אל-קייסי כלוא ז
• מי יעשה צדק לכפר ערב אל״מפג׳רז

ההשקפה המתקדמת, אלא זה מפני שאני פרטיקולרי.
מי שדואג לכל הנרדפים והמיסכנים, לא דואג מספיק
לגורל העם שלו. חייב אדם לבחור בצדק מסויים.
הומאניזם צריך להתבטא באהבה לדברים מסויימים,
לאנשים מסויימים. אני מרכז את דאגתי הכנה בגורלו.
של העם הגרמני ושל הרייך הגרמני. בשבילי זו התחנה
האחרונה.״
יוסף לפיד לא היה יכול לסתור דברים אלה, מפני
שהוא בעצמו אמר אותם (בראיון למוסף ״הארץ״,
ב 25-במאי .)1979 פרט להחלפת ״יהודי״ ב״גרמני״,
לא שיניתי מילה מדבריו.
האם אותו קצין נאצי חיה יכול לטעון שגם הוא
״הומאניסט פרטיקולרי״ ן
אין אנו מכירים אותו, אבל אנו מכירים את האיש
ששלח אותו למשימתו הנפשעת. שמו היה אדולף
אייכמן, והוא הועמד לדין בירושלים. זיהו אותו לפי
הפרחים ששלח לאשתו ביום נישואיהם. חטפו אותו
כאשר שלף פנס וניגש לעזור לעוברי-אורח, שמכוניתם
נתקלקלה (חם היו השליחים שבאו לחטפו) .כמה
נורא לדעת, כי גדול הרוצחים בדברי הימים היה אב
מסור לילדיו ובעל נאמן לאשתו, עוזר לידידיו ודואג
לגורל עמו הגרמני. הוא היה מה שלפיד קורא ״הומא-

פ ר טי קו ל רי
ניסט פרטיקולרי״׳ שאהב דברים מסויימים ואנשים
מסויימים, וריכז את דאגתו הכנה בגורל העם שלו.
כל השואות באו לעולם, משום שיוסף לפיד, ואבא שלו,
ואנוכי הכותב, ואתה הקורא, לא נכללנו בפרטיקולריות
של ההומאניזם שלו.
יוסף לפיד הוא היום בעמדת־כוח. מימשל כושל
ועלוב הפקיד בידיו את אמצעי״התיקשורת העיקרי
שלנו, והוא יכול לזרוק משם כל כתב שלא מוצא חן
בעיניו, ולחזור על השקפותיו עד שכל עם ישראל יקיא
מהן. אבל שום כוח שבעולם לא יוכל למחוק ממצחו
את אות הקלון המביש, שהוא חרת לעצמו במו פיו.
דע לך, יוסף לפיד, כי לא רק יהודים עלובי־נפש,
הפורקים את פחדנותם ברצח נטולי-מגן, יכולים להסתתר
מאחורי הפרטיקולריות של ההומאניזם שלך. גם
רוצחי אביך יכולים להתכסות בה, והיא תכסה על הדם.
אני עדיין חייב תשובה לשאלה שבכותרת: מהו
ההבדל בין ת״הומאניזם הפרטיקולרי״ של יוסף לפיך
לבין העיוות המוסרי, שהתיר לקצינים גרמנים לרצוח
בני עמים אחרים!
תשובתי הכנה: אינני יודע.

יונתן בן־גחום, קיבוץ בג׳וו־זרוו

השד נת*ל**אמ

את המשקה המוצלח ביותר לקיץ
לא ת מצ א כלל בתוך בקבוק. א ם
אתה רוצה לפנק א ת עצמך, הכן אותו
בעצמך מתה ויסוצקי שבביתך.
״תה על הקרח״.
מרגיע את הצמא -ו או ת ך.

איך מכינים תה על הקרח
ב־ 60 שניות.
.שים בכוס גבוהה ש קי ק תה ויסוצקי
2גרם (ל׳יתה על הקרח״ דרושה
ת מצי ת חזקה)•
מזוג מעט מי ם רותחי ם, שי ם סוכר
ובחש. הוסף קוביות קרח, מי ם
צוננים ופלח לימון. ניתן גם להכין
מרא ש קנקן של ״תה על הקרח״
שי הי ה תמיד במקרר להנאתך
ולהנאת אורחיך.

תהא מי תי ז הוי מו צ קי ר.

ש תיירים המגלים את ישראל
דרך בירה מכבי.

^ נוך שיער פרוע וצחוק
* • 1 8מתגלגל על החוף.
כחול עמוק ושמש החוגגת כל השנה.
ידיים שזופות מגישות שוב ושוב
כוסות צוננות שהקצף עולה בהן על
גדותיו.

אריאל

את בירה מכבי ואילת אוהבים כאן
בשבע שפות. כי לטעם של בירה
טובה וקרה אין לאום ואין גבולות.
יש תיירים המגלים את ישראל דרך
בירה מכבי. ויש ישראלים המכירים
דרכה את העולם.

זה היה 011113רוה שהיה
גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק,
פירסם אה סיפור חייו המזעזע של אורי גליו, טייס?מון מעגן,
תחת הבותריז ״אדם נגד הגורל״ .מדור הקולנוע של השבועון
הביא את סקירתו של מיבאל אלמז על ״הסרטים שתראה בקרוב״,
ביניהם :״ידיים רעבות לשילטון״ ,מבויים בידי רוברט וייז,
״לפני המבול״׳ מבויים כידי אנדרי כייאט, ו״הקינאה״ ,מבוייס
כידי פיטרו ג׳רמי.
בתכת־צבע מיוחדת במינה גילתה לקהל הישראלי של אותם
ימים את ההזן־רב אברהם כבור מם!* ,רבה של מכבי יפו,
שהתעלם מאיסורי הרבנות ולמוח את קבוצתו במסעיה. הכתבה

^ 2 25
עליו נשאה את הכותרת ״תן קאמילו ביפו״ .סילבי קשת,
במדורה ״הכל אודות הווה׳״ דמוהה על חינוך באמנות׳ בובי
סוקסרס, הזמר מריו לאנצה, בילויי־לילה בחיפה והמדרשה
לתזונה בירושלים. במדור הסיפור הקצר התפרסם סיפורו של
סומרסט או. מוהאם ,״האדם המצולק״•
כשער הגיליון: טייס מובה־אסון, או ת גלין.

תעדה סואץ נסלע מחלוקת
בנגי ש ה מחודשת

הגטוא׳זם תחדש
יש וכנסת ישראל מתעלה לרמה גבוהה
של ויכוח. אם יש לתקן סעיף בנוהלים
הפליליים, או לקבוע נוהל לניתוח גו פות׳
או לשקול את הצורך בעונש־מוות,
אפשר לקוות לנאומים המטילים אור על
העניין, חודרים לעמקותו ומגלים הבנה חודרת.
כי אין בכנסת מחסור לא בעורכי-
דין, לא ברופאים, ולא באנשי מצפון.
לרוע המזל אין דבר זה נכון לגבי מיספר
המדינאים במסת. הוא מצומצם מאד.
ומעולם לא היה הדבר ברור יותר מאשר
בשעת הוויכוח על מדיניות־החוץ, שהת קיים
בשבוע שעבר.
חס ושלום. מי שעצם עין והשכיח
לעצמו את המקום שבו גמצא, יכול היה
להיתפס לאמונה כי ההיסטוריה חזרה

עמוס סינן נתבסט רם

אחורנית. לא רק המיפלגות היו ישנית
נושנות, לא רק פגי הצירים היו ברובם
ותיקים ומוכרים מעשרות קונגרסים ציו ניים.
גם הסיגנון החל דומה יותר ויותר
לסיגנונה המבורך של הסוכנות היהודית
לארץ־ישראל, זכרונה לברכה.
בימים הטובים ההם, כשקם היישוב למ חות
נגד גזירה זו או אחרת, לא שכח
לעולם להקדים ולומר, שאין לו שום מיל־חמה
עם ממשלת הוד־מלכותו, מלך ברי טניה,
אלא אך ורק נגד כמה מפקידיו.
היישוב נלחם נגד הגזירה (שלא תקום
ולא תהיה!) וגם נגד הפקידים (ימח שמם
וזיכרם, אבל בשקט) ,אולם הוא ישמור
אמונים לבריטניה הגדולה בכל מחיר. כי
נצח ישראל לא ישקר.
מאז ירד דגל ועלה דגל בתרנים רבים
בישראל. אך השבוע היה נדמה כי למנגינה
החדשה נמצאו מילים ישנות. שוב
הכריזו מנהיגי היישוב, שהפכו בינתיים
למנהיגי המדינה, כי ייאבקו נגד רוע
הגזירה (מסירת בסיס ד,סואץ האדיר מידי
בריטניה לידי מצריים, וחימוש ארצות ערב)

וחוס הג״ינג״ וחבה הסצו

* ^ 3 , )4,114״אוס

לי^י

הג 4יל זי.

-4/ר־יג* ^-ידי 4*-״יז-: *4ר״י^

י> זע, י<4

הראיון של ירוחם כוהן כ״אחר־סאעה״
חליפה +עוגות

״העולם הזה״ 881
תאריך8.9.54 :

וגם נגד הפקידים האחראים לה (ושכבו-
דם מונח במקומו) — אולם אין פירוש
הדבר, חם ושלום, כי ישראל תפנה עורף
לידידתד, האמריקאית. ההיפך הוא הנכון.
אין היא מבקשת אלא לשנות את יחם
הפקידים, ואז הכל יסתדר.
שיעורים בלתי־רצויים. פה ושם
הורמו קולות בכנסת נגד גיטואיזם מחודש
זה. אולם הרוב היציב של הכנסת הרים
את ידו בהצבעה מוחצת למען החלטה,
שהיתה יכולה לפאר את הקיר בכל קהילה
יהודית בעולם: בקשה לממשלת אר־

ו? 0גין וירי

נאצר, שלח לו כוהן הפלמ״חאי, באמ צעות
ועדת שביתת־הנשק, חליפה של תי נוקות,
וקיבל בחזרה חבילה של עוגות
מצריות משובחות.
מאז הגיע הקצין גבו־,־הקומה לשילטון
במצריים והחל מעצב את גורל מדינתו,
לא נפגשו עוד שני הצעירים ילידי־המר־חב.
בשבוע שעבר החליפו ביניהם דרי-
שת־שלום מיוחדת במינה. השבועון המצ רי
אחר־סאטה (שעה אחרונה) פירסם
במקום מרכזי ראיון מיוחד שנתן ירוחם
כהן לפרונטפייג /עיתון־האח האנגלי

661״אח־ ^

- 0 : 0טוב מלא כלו

חחבר׳ח חיו במצב״רוח מצויין. זו חפעם חראשונח אחרי אלפיים שנה באח (
קבוצה עברית לשחק כדורגל בצל שער־טיטוס. במלון ״אסטור״ ,בוויא טוורח, י
מקום פחות או יותר מפואר, בו השתכנה הקבוצה, שררח הרגשח היסטורית1
מרוממת זו. שייע סחב ללא הרף אפרסקים בגודל ראש״תינוק ישראלי, סחט|
אגסים מן המלצר, שנצטווה להגיש אותם שניים שניים, בידח את כולם בהלצות־ ,

מסוג־שייע, הידועות לחובבי־שייע•
בצירות הישראלית נערכה מסיבה. מי לא היה שם ! הציר אליהו ששון1
והגברת ששון קיבלו את האורחים בדירתם הצנועה — באמת צנועה ...בנראה1
שבאו רק אלה שהוזמנו, שכן הם כללו את אוסף־הכישרונות של סגל״עובדי־|
הצירות. כל עובדי הצירות הם זמרים: הם שרו לפי התור, והתנצלו שהם ,
צרודים במקצת, בגלל העשן שמילא את החדר...
כולםנרד מו. התחרות נערכה בפורום רומאנו, איזור הספורט המפואר
שהקים מוסוליני לאיטלקים. היא החלה ביום א׳ בשעה ארבע, בנוכחות קהל
בן 25 אלף איש .״לאציו״ התייצבה בהרכב הבא: דה פאציו (שוער) ,אנטינאצי,
סנטימנטי (מגינים) ,פואין, ג׳ו באניני, סאסי (רצים) ,בוריגו, ברדסן, ווילוו,
פארולה, פונטאסי (חלוצים).
מכבי הופיעה במחצית הראשונה בהרכב הבא: בנדורי (שוער) ,מתניה, ליטבק
(מגינים) ,טוריקה, שניאור, בן־דרור (רצים) ,ישראלי, גולדשטיין, גלזר, סטודינסקי,
מרימוביץ׳ (חלוצים)•
המישחק נפתח בקול ענות״חלושה. לפלא היה בעיני הצופים כיצד יכולות
שתי קבוצות להסתובב על המיגרש, ללא רצון רציני לנצח אחת את חברתה.
בעשר הדקות הראשונות נדמה היה כי הבל נרדמו. לאחר מכן נראתה התנערות
מסויימת. אנשי מכבי סיבנו מפעם לפעם את שער היריב. הסתערות נהדרת
של שייע גלזר קצרה תשואות, אך השוער הדף את הכדור. שייע בעט שנית
ונהדף בשנית. בעת הבעיטה השלישית תפס השוער האיטלקי את הכדור.
הטוב בשחקני מכבי היה גלזר, אך במשך בל המחצית השנייה לא היה לו
ממי לקבל כדור ולמי למסור כדור. שניים מן האיטלקים שמרו עליו בשבע
עיניים ולא משו ממנו אפילו לרגע. במחצית הדקה האחרונה ניסתה ״לאציו״
לזכות לפחות בשער אחד, פיתחה התקפה עזה על שער מכבי. רק בנס לא ספגה
הקבוצה הישראלית את השער הגורלי•
לסיכום: שחקני ״לאציו״ גילו יתרון טכני מובהק. אולם משום מה החטיאו
הם את כל הבעיטות לשער. בשתי הקבוצות הטיבו המגינים לשחק מן החלוצים.
יחס הקרנות ( )3:7לטובת ״לאציו״ משקף היטב את מהלך המישחק ואת מהותו.
הגנת שחקני מכבי, בעיקר במחצית השנייה, היתה מצויינת. התוצאות האפסיות
משני הצדדים הן ניצחון להגנה שלנו, כישלון לחלוצי ״לאציו״.
מה יש לדבר ז 0:0יותר טוב מלא בלום.

צות־הברית להואיל לשנות את מדיניותה.
אלא שממשלת ארצות־הברית פועלת
בהתאם לקו הנובע, לדעתה, מתוך האינט רסים
שלה. קשה לקוות שהחלטת הכנסת
תניע אותה לוותר על אינטרסים אלה.

עיחעוח
ד״ש מעבר לגסזלי
בפעם הראשונה נפגש ירוחם (ה״ג׳ינ־ג׳י״)
כוהן, עם רב־סרן גמאל עבד-אל-
נאצר בכים־פאלוג׳ה, כהכנה לפגישת
מפקדי החזית (ראיון מיוחד, העולם הזה
.)854 כימעט מייד התהדקו ביניהם קשרי
ידידות עזים. כשנולד בנו של עבד-אל-

של העולם הזה. הנושא: עבד־אל־נאצר.
לא היה כל ספק שהעיתון קיבל אישור
מראש מטעמו של נאצר, וכי בצורה זו,
הצליח העיתון הישראלי ליצור שוב קשר
חי בין שני הידידים.
שני פרטים קטנים נתנו תבלין לדבר.
האחד: אחר־סאעה העתיק מפרונספייג׳ את
תמונתו של עבד־אל־נאצר, אשר פרונט־פייג׳
העתיק אותה קודם לכן מאחר־סאעה.
פרט שני: העיתון הערבי פירסם בהבלטה
את שער העיתון הישראלי (ראה: גלופה)
עליו רשום בבירור :״המהדורה המקומית״
(פוונטפייג׳ הופיע בשתי מהדורות —
האחת, מיועדת לקוראים ישראלים, והש נייה,
לקוראים מעבר לים) .עדות חיה לכך,
שאותו גיליון לא הגיע למצריים דרך
חוצלארץ, אלא הובא למצריים ישר, כנר אה
בידי מסתנן, או איש או״ם.

טמפון או־בה מאה אחוזי
אני שואפת לטוב ביותר בכל דבר
וסמפון או־בה ממש מושלם!
עם סמפון או־בה אני מרגישה
שקסה וחופשיה לרקוד, לשחות,
ולטייל ...בקצור ך הכל!
טמפון או־בה בטוח, סופג
ואוטם יותר מכל טמפון
אחר. לאו־בה שלושה
גדלים בשלוש בדרגות
ספיגה :

מיני ־ לבתולה ולנערה
המתבגרת, נורמל ־ למרבית
הנשים, ואקסטרה ־ לנשים
עם דימום רב. או־בה קטן,
קל לשאתו וקל להחדירו.
טמפון או־בה אינו זקוק
למוליכים. גדולתו בקטנותו.
אז כמו שאמרתי:
טמפון או־בה מאה אחוד!

לב׳ ענת עעניון
או־בה מח׳ ההסברה
ת.ד , 2115 .חיבה
אבקש לשלוח אלי א ת
חוברת ההדרכה +השי:
5טמפ׳ונים בנרתיק שם כתובת

הטמפון תקטן
שכבש את העולם

ם משתמשת בטמפונים
ל א משתמשת בטמפונים

ניגריה: יואל מר־קו ב ארץ די די פו ט
השבוע ׳שוב עסק הכתב המדעי !של היומון הארץ
בארצות־הברית בספורט הלאומי הישראלי.
יואל מרקוס, מעריצו של משה דיין עד המחדל
ב־ 1973 נאלץ, בתוקף תפקידו בסיקור המאורעות באו״ם,
להיתקל במציאות המדינית המרה, שמדיניות הסירוב
להכיר בפלסטינים גורמת לישראל.
התגובה היתד, אופיינית. מרקוס יצא בהתקפה חריפה
נגד העולם בולו, והוקיע את ארצות־הברית על, כניעתה׳
ללחץ הפרו־פלסטיני.
״היה זה מחזה די מביך לראות איך כל מיני גאבונים,
סנגלים, ניגרים וכווייתים מתעללים בגדולה שבמיעצמות,
אשר נקלעה לצרה של הצבעה בנושא הפלסטיני,״ קונן
מרקוס.
אסכולה שלמה של עיתונאים ופוליטיקאים ישראליים,
שסיגלו לעצמם אמונה בשפת־הכוח, עומדים עתה ליד
שוקת שבורה, ויש בנימת הביטול ישל מרקוס כלפי
ארצות העולם השלישי הרבה מהמגוחך. אך הנימה
המזלזלת כלפי ״כל מיני גאבונים וסנגלים״ מקוממת כל
מי שאיינו גיזען, אבל ההתרסה של שוביניסט מארץ קטנה
כמו ישראל, החיה מידי ארצות־הברית, כלפי ניגריה,
היא פשוט אבסורדית.
כשיואל מרקום לועג לניגריה, הוא חש את עצמו
כגוליבר בארץ ליליפוט, ובכך הוא מחניף לקוראים
הנאורים של הארץ, הרואים בעיני רוחם כמה שחורים
צבועים בציבעי-מילחמה, הרוקדים סביב מדורה. מעטים
מהם מודעים לעובדה, שניגריה היא מעצמת־נפט גדולה
וחזקה, שעברה עתה תהליך רציני בדרך לדמוקרטיה,
׳והנהנית מהשפעה מדינית מרחיקת־לכת לא רק ביבשת
אפריקה, אלא בעולם כולו.
שמונים מיליון תושבים,, .כל מיני הניגרים״,
כלשונו של יואל מרקוס, מונים כיום 80 מיליון נפש.
הם ׳נהנים מהכנסה לאומית. גולמית של 33 מיליארד

עו ל ם ! 1151
בגודלו שלו, והצטרף ללחץ של אפריקה השחורה נגד
המישטר הגיזעני ברודזיה.
משקיפים באירופה מציינים שהצעדים נגד בריטיש
פטרוליום לא ננקטו רק כדי ללחוץ על תאצ׳ר, אלא
גם כדי להעניש את החברה על־כך שסיפקה נפט לדרום־
.אפריקה ולרודזיה.
אין ספק שהתערבותה היעילה של ניגריה במשבר
הרודזי העלתה אותה על מפת היחסים הבינלאומיים
כמדינה מודרנית, המסוגלת להשתמש בעוצמתה הכלכלית
ובפוטנציאל האנושי והצבאי שלה להשגת יעדים מדיניים
מסובכים. ליוקרתה הגוברת והולכת של ניגריה בזירה
הבינלאומית הוסיפו גם תהליכי הדמוקרטיזציה המסוד רים
והמעמיקים . ,שהביאו להחלפת המישטר הצבאי,

ריה יזדקק לכל נסיונו המינהלי ותבונתו המדינית כדי
להתגבר על משימותיו הכבדות. תהליך התיעוש, העובר
עתה על ניגריה, נתקל בקשיים רבים, בשל המחסור
בכוח־אדם מיומן. הנסייונות לכינון מישטר של כלכלה
מעורבת, הביאו אמנם ליצירת מעמד בינוני וטבנוקראטי,
אבל גם להגברת חוסר־השיוויוניות ולהעמקת פערים.
׳ניגריה זקוקה עדיין לייבוא מזון בממדים עצומים,
והחברות הבינלאומיות האמריקאיות נהנות מהשפעה
ניכרת. זרימת כוח־אדם בלתי־מיומן לערים ראשיות,
ובעיקר ללאגוס, גרמה לבעיות עירוניות חסרות־תקדים
בניגריה. לאגוס זקוקה לפ״תרונות נועזים לבעיות תש־תית,
כמו תחבורה, ובעיקר דיור 30 .אחוז מתושבי לאגוס
חיים ללא פיתרון־קבע לדיורם.
השילטונות הגיעו למסקנה שבעיות־התשתיית של לאגום
לא יאפשרו את הקמת המוסדיות הפדראליים בבירה. הם
דאגו להקצבה ראשונית של 50 מיליון דולר, לבניית
עיר־בירה חדשה לניגריה.
הבעיות החברתיות והתסיסה הסוציאלית חיזקו את
התנועות הסוציאליסטיות, אך ו׳עדת־הבחירות סירבה
להתיר למיפלגודהעבודה הניגרית של עסקן האיגודים
המיקצועיים הוותיק, מייקל אימודו, להתמודד בבחירות.
המאבק בין הפי׳תרונות הסוציאליסטיים לפערים החבר־תים
* לבין האינטרסים הכלכליים של המעמד הבינוני,
וזיקתו למערב, ידריך את מנוחת ניגריה זמן רב.
55 מיפלגו׳ת. בספטמבר 1978 התיר המישטר הצבאי
את הפעילות הפוליטית החופשית בניגריה. הגנרלים נדהמו
לראות 55 מיפלגו׳ת חדשות צצות בניגריה ממש בן־לילה.
רק חמש מהן צברו די כוח סדי להשתתף בבהירות.
שאגארי המנוסה והפרגמטי יקצור כבר בשנה הבאה
הישג ניגרי לאומי, בעל משמעות עצומה לעולם השלישי
כולו. ב־ 1980 תיזכר, ניגריה בחינודהובה חינם. תהליך
האחדות הלאומית יימשך, אפילו אם הניסיון הדמוקרטי
יתקל בקשיים בלתי־צפויים.
בנאומי־הבחירות שלו הביע שאגארי דאגה משיעור
האינפלציה הגבוהה בניגריה 25 :אחוזים בשינה. המטרה
הלאומית של הכלכלה הישראלית בעוד חמש שנים נראית
עדיין ״כסיוט ממאיר״ בניגריה.
לניגרים הנאורים יותר יש משימה סבוכה וחשובה
לא־פחו׳ת מהמילחמה באינפלציה. הם מתלבטים כיצד
לחלק את הישגי הכלכלה לכל שכבות החברה בניגריה,
ובכך להפוך את סיסמת ״האחדות הלאומית״ למנוף
ליצירת הרמוניה חברתית של ממש. הצלחת משימה זו
תליוייה לא רק בשינוי המיבנה הכלכלי־ח׳בר׳תי בניגריה,
אלא גם בהשתחררות מהשלוחות הכלכליות העיסקיות של
ההון המונופוליסטי הזר. עמדת המנהיגות שרכשה ניגריה
לא רק באפריקה, אלא גם בעולם השלישי כולו, הופכת
את התהליכים הפוליטיים בארץ זו למש׳מעותיים ביותר,
כדגם אפשרי להתפתחויות כלל־עולמיות.
אולי ילמדו ממנה גם ״כל מיני עיתונאים ישראליים״.

יטניה: הלייסר

מפלה הנמו־סכסואלים
הנשיא־הנכחר שאגארי, והמון, באסיפת־כחירות
וגם גאבונים, סנגלים וכל מיני עיתונאים ישראליים
מתקרבים בצעדי־ענק

לכוחה

דולר לשנה, ובכך הם
הכלכלי של דרום־אפריקה.
לניגריה אוצרות אדירים של נפט גולמי, מתוק׳,
כלומר קל מאד לזיקוק. ניגריה מפיקה 2.8מיליון חביות
נפט ליום, כמעט שליש התפוקה של סעודיה, ומספקת
13 אחוז מתיצרוכת הנפט של אדצות־היברית.
התלות האירופית בנפט ניגרי היא עתה כפולה, בעיקר
מאז המשבר ׳באיראן. יחד עם ונצואלה עומדת עתה
ניגריה במקום השישי באופ״ק — אירגון המדינות המייצ אות
נפט — מבחינת תפוקת הנפט, ובמקום השני באיכו תו.
תמלוגי־הנפט סייעו לניגריה לבנות צבא רב־עוצמה,
המונה עתה רבע מיליון חיילי-קבע, המצויירים בנשק
מתוחכם ומגוון.
ניגריה משלמת עבור הנשק בכסף מלא ואיננה תלויה
בסיבסוד כלכלי או בסיוע כספי כלשהו. צבאה עולה
בכוחו על כל צבאות אפריקה השחורה ביחד.
לאחרונה התפרסמה ניגריה בהלאמת חלקה של החברה
הבריטית, בריטיש פטרוליום בחברת הנפט הלאומית
הניגרית, ובכך תרמה רבות להתנהגותה ההגיונית של
ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ׳ר, בפרשת רודזיה.
במדור הכלכלי של השבועון הבריטי אובזרוור הופיע
לאחרונה מאמר שהתריע מפני הסכנות הצפויות לכלכלה
הבריטית, אם תמשיך ניגריה לדחוק את רגלי החברות
הבריטיות מהשוק הניגרי הקורץ. במאזן־התשלומים של
בריטניה עם ניגריה נהנים הבריטים מעודף של 1.7
מיליארד דולר!
בריטניה הגדולה פשוט חייבת להתחשב באינטרסים
הניגריים.
עונש ואזהרה. גם ארצות־הברית זכתה לתיזכורת
׳נוקשה למדי ׳באינטרס שלה ׳בניגריה. ביוני הישנה, כש הופעל
לחץ כבד על ג׳ימי קארטר, על-יידי המימסד הימני
בקונגרס, להכיר במישטרו של הבישוף אבל מוזורווה
ברו׳דזיה, איימה ניגריה לסגור את ברז־הנפט. הנשיא
קארטר הבין שלא יוכל להתעלם מספק הנפט השני-

ששרר בניגריה מזה 13 שנה, במישטר נשיאותי דמוקרטי,
שסדריו החוקתיים עוצבו במידה רבה על פי
הדגם האמריקאי.
חמש מערכות כחירות. החודש נסתיימה בניגריה
סידרה מפרכת של חמש מערכות־בחירות 48.5 .מיליון
בוחרים בניגריה נקראו לבחור בסינאט פדראלי, בבית־נבחרים,
כמושלי המדינות, בבתי־נבחרים איז׳וריים ובנשיא
שהוא ראש הרשות המבצעת.
בניגריה הפדראלית 19 מדינות, ומיגוון אתני עצום.
מומחים מצאו שבניגריה מדברים 200 שפות שונות. נשיא־המדינה
החדש, אל־חאג׳ שחזו שאגארי, ייכנס רישמית
לתפקידו באוקטובר.
שאגארי, בן ,54 מרצה למדעי הטבע ופוליטיקאי מנוסה,
שכיהן בתפקידים רבים בממשלות־ניגריה בעבר,
הוא מוסלמי, בן שבט מהוסה. הוא יקבל סמכוי׳ות־ביצוע
נרחבות, כדי שיוכל להתגבר על המיכשול העיקרי העומד
בפני כל שליט ניגרי: הצורך להתגבר על הניגודים
האיזוריים, הדתיים והלשוניים, כדי לשמור על האחדות
הלאומית. הפצע שנוצר על־ידי מילחמת־האזרחים בביאם־
רה כבר מתחיל להגליד, ושאגארי נהג מתבונה כשבחר
בבן שבט האיבו הנוצרי, השבט העיקרי של ביאפרה,
כמועמדו לתפקיד סגן־הנשיא. שלושת האיזורים העיקריים
בניגריה הם הצפון, שבו שולט שבט ההוסה, המערב,
שבו ישולט שבט היורובה, והמיזרח, מיבצרו של האיבו.
מערכת־הבהירות הניגרית שיקפה היטב את הניגודים
הללו. ,חרף צעדו המחוכם של שאגארי. שני המועמדים
האחרים, צ׳יף אובאהמי אוולוו ונמאדי איזיקווה, ייצגו
את איזורי־ההשפעד. שלהם בשצף־קצף, ומערכת הבחי רות
היתה סוערת ביותר. עם זאת עשו השילטונות הצבאיים
להעברה מסודרת של השילטון. החוקה דאגה לכפי-
פותן של 19 המדינות למימשל הפדראלי, ושיטת־הבחי־רות
דרשה מהנשיא הנבחר לצבור, נוסף על מירב הקד
לות במישור הכל-ארצי 25 ,אחוז מהקולות ב־ 13 מדינות.
עיר־כירה חדשה. נשיאה הנבחר החדש שיל •ניג־

ספר חדש, שיצא השבוע בבריטניה, מוקיע את האפליה
השוררת במדינה זו כלפי הומו־סבסואלים. הספר, שהוצא
לאור על־ידי האגודה לשיוויון עבור הונזדסכסואליס,
מעלה מאות מיקרים של הפלייתם לרעה בתעסוקה, בשי רות
הציבורי, בעיתונות ובמישטרה.
מיקרה בולט במיוחד, שנתגלה עתה, גרם לסערה
ציבורית עזה בבריטניה. עובד־׳מדינה הומו־סכסואל ב־שרות־התעסוקה
לא זכה להעלאה בדרגה מזה 13 שנים.
׳חב׳רי־פרלמנט מסיעת מיפלגת־העבודה פנו בתלונה לשר־העבודה
דאז, חבר מיפלגתם ומנהיג עתיר־זכווות, מייקל
פוט. לתדהמתם השיב פוט שהומו־סכסואל איננו מתאים
למיישרה הכרוכה במגע יומיומי עם הציבור.
נראה שלדעת מייקל פוט, ההומו־סכסואלים אינם מסוגלים:
לשמור על ידיהם ,׳והוא קיבל את ההנחה השמרנית
הידועה שהיתה יתמיד נר לרגלי נציבות שירות המדינה
בבריטניה, שהומדסכסואל אינו אלא היטרו־סכסואל בעל
פגם נפשי חמור.
מחברי־הספר מודים שרוב הלוחמים לזכוי׳ות ההומו־סכסואלים
בבריטניה באים משורות השמאל, אך הם
מתלוננים, ובצדק, על הפוריטניות המאפיינת חלקים רבים
במיפלג׳ת־הלייבור הבריטית. מנהיגים רבים במיפלגה
עדיין סבורים שה׳ומו־סכסואליות, כמו שתיית יין(להבדיל
מבירה) ,היא מאפיין שלילי של מנטליות בורגנית.
שיטת־הבחירות האיזוריות, הנהוגה בבריטניה, מאלצת
נציגים סוציאליסטיים לא־מעטים להתחשב בדיעות הקדו מות,
המקופלות על ציבור־הבוחרים שלהם.
המאבק לזכויות ההומו־סכסואליים מתנהל בבריטניה
במרץ רב ונתמך על־ידי רוב הציבור הנאור באמת בארץ
זו, אבל המיבשולים עדיין רבים מאד.
אם זהו היחס כלפי בעייתם במיפלגת־העב׳ודה, אין
צורך בדימיון רב כדי לתאר את יחסם השלילי של ה־
•שמרנים, האוחזים עתה ׳ברסן השילטון בבריטניה.
במאבקים למען זכויות־האדם בבריטניה פעילים מאד
אינטלקטואלים ליברליים ושמאלניים. כמו בישראל, קיים
גם שם תהליך עיקבי של תזוזת הסוציאל־דמוקרטיה
המסורתית ימינה. היא מוצאת יותר ויותר שפד, משותפת
עם השמרנים בכל נושא — מחוץ, אולי, למאבקי האיגו דים
המיקצועיים.

חיים ברעם

ו ח התתוהשחשו(ק111 הזוה.
היא לא יכולה להתעלם ממבטך
הנעוץ בעיגול השוקומינט
המתמוסס בפיה. היא
מציעה לך אחד. נגיסה
קטנה, וטעם הפפרמינט
המרתק מתמזג בפיך עם
טעמו העדין של השוקולד
המריר־מתקתק...

׳מהדברים הטובים של

ס ל ־ א רויו

116

רעולס הזח 2192

הם נ מ סו דנג !*,היסו ביותו נעיד
(1רמ הם מעסיסים מהנוסיס ומתננניס
שאין נהם צווו(למטה) -ומשלם־המטים
הישראלי יצטרך לשום 2070 מהביזנח
כתוצאה מבדיקות אלה מהלכת בשבועות
האחרונים, בחוגים המקצועיים באר-
צות־הברית, גירסה מעניינת, שיש בה כדי
להסביר את העיכוב שהיה בשעתו ב־פירסום
תוצאות המיכרזים.
על־פי גירסה זו, שאין כל דרך, כמובן,
להוכיחה, נערכה מעין עיסקה בין הפנטא־גון
לבין ממשלת־ישראל, מאחרי גבו של
חיל־ההנדסה האמריקאי, שנטל את האחר יות
המיבצעית לבניית שדות־התעופה בנגב.
עיסקה זו היא שגרמה לעיכוב ב־פירסום
תוצאות המיכרז. האמריקאים הסכימו
להעניק את תאגיד הניהול לקבוצת
אפשטיין משיקאגו, תמורת הסכמתה של
ישראל לבטל את התנגדותה לתאגיד ה־תיכנון
והביצוע -שבו שותפה גם חברת
טאנוס.
אין כל ראיות לביסוס טענה זו וייתכן
שהיא מופרכת מעיקרה. אבל עצם השמועה,
המהלכת כיום בחוגי חברות ההנדסה
והבנייה הגדולות בארצות־הברית, אינה
מוסיפה לשמה הטוב של ישראל. מה עוד,
שבדיעבד הסתבר, כי צירופן של חברות
תיכנון הנדסי לתאגידי הבנייה, היה מלכ תחילה
טעות, שכבר גרמה ועוד תגרום, ל־ביזבוז
כספים רב.

לא שהיה ׳בכך נזק בטחוני, למרות ש לפחות
אחד המומחים במישלחות אלה היה
טאקיסטאני, שהוא אזרח אמריקאי מזה
כמה שנים. אבל כמה אלפי דולרים בוז בזו
כדי להשיג אישורים בטחוניים ש כעבור
שבוע הסתבר שאין בהם צורך
כלל.
דק אז, כשנוצרו המגעים בין נציגי תא גידי
הבנייה האמריקאים לאנשי משרד־הביטחון
וחיל־האוויר, הוכו אנשי מישל־חת־הסקר
האמריקאית בתדהמה. לפתע
הסתבר להם שלפחות חלקם מיותרים. לא
(המשך בעמוד )58

__ ד ק לאשר
אתה תוכניו ת
ך* א שר נ ט לו האמריקאים על עצמם
^ לבנות לישראל את שני שדות־התעו־פה
בנגב, בתמורה לשניים משדות־התעופר,
שתפנה ישראל בסיני, הם התכוונו לבצע
את כל העבודה, מתחילתה ועד סופה,
כולל תיכנון השדות והפיקוח המקצועי על
׳בנייתם.
משום כך גם נתפרו המיכרזים של חיל־ההנדסה
האמריקאי בצורה שתאגידי ה בנייה
יכללו קבוצות תיכנון מעולות, בע לות
נסיון בתיכנון שדות־תעופה, כמו חב רות
טאמם מניו־יורק, ולואיס ברגר מניו־ג׳רסי.
מיד
אחרי שפורסמו תוצאות המיכרזים
הקימו התאגידים האמריקאים קבוצות־סקר,
שיצאו בחודש יוני השנה לארץ. מטרת
קבוצות אלה, שבהן נכללו מומחים מכל
התחומים, היתד, ליצור את המגעים הראשונים
עם משרד-הביטחון וחיל־האוויר ה ישראלי,
כדי להכין, בשלב ראשון ,׳תוכ נית
עבודה לביצוע הפרוייקט.

* י יליארד דולר, גם בתקופה של
׳< אינפלציה דוהרת וירידה מתמדת בערך
הדולר, הם עדייו הרבה כסף. וכאשר
חופן כזה של ״ירוקים״ נמצא בטווח
של הישג־יד, עלולים להתרחש
חרבה דברים מוזרים.
אחד מאלה הוא שיתופה של חברה, כמו
חברת ההנדסה האמריקאית טאנזס, באחד
מתאגידי הבנייה של שדות־התעופה בנגב
(משרתם של כל האריבים, העולם הזה
.)2191
טאמס אינה, אומנם, החברה האמריק אית
היחידה, המשתתפת בפרוייקט בניית
שדות־התעופה, שיש לה קשרים מסח ריים
עם מדינות ערב. כמעט לכל אחת
מחברות ההנדסה והקבלגות, שזכו במיכרז
של חיל־ההנדסה האמריקאי, יש קשרים
ישירים או עקיפים, באמצעות שותפים או
חברות־בת, בעסקים ובפרוייקטים במדי נות
ערב. זזה, כמובן, אינו צריך לפסול
אותן מלבצע עבודות בישראל.

אבל לחברת טאמס יש מעורבות ישירה
בביצוע פרוייקטים צבאיים במדינות עימות
עם ישראל. משום כך עורר שילובה
בתאגיד הבונה את שדה־סתעופה הצבאי
ברמת מטרד, שליד מצפה־רמון, תמיהה
רבה בחוגים מקצועיים בארצות־הברית.
תמיהה זו הסתמכה, בין השאר, על העובדה
כי טאמס לא הסתירה מעולם את
קשריה לפרוייקטים צבאיים במדיגות־ערב.
להיפך, היא מתגאה בהם ומבליטה אותם
בכל הפירסומים הרישמיים שלה. אין כל
צורך בעבודת מודיעין כדי לגלות אותם.
כמה ממתחדיה של חברת טאמס, ביניהם
כאלה שלא ניגשו כלל למיכרז לבניית
שדות־התעופה, משום שסיכוייהם לזכות
בו נראו אפסיים בגלל הקשרים שיש להם
לפרוייקטים צבאיים במדינות-ערב, ניסו
לבדוק מדוע נתנה ממשלת־ישראל הכשר
לטאמס. הבדיקה נערכה הן בקרב אנשי
הצבא האמריקאי והן במשרד־ההגנה ה אמריקאי
בוושינגטון.

מרגע בואן של מישלחות־סקר אלר ^־
ארץ התחולל באלאגן. המומחים שוכנו
בבתי-מלון מפוארים, כמו מלון לרום ב־תל־אביב,
אבל במשך מיספר ימים נאלצו
לשהות בבתי־המלון מבלי לעשות דבר.
מלבד מחיר המלון מדובר כאן במומחים
שמשכורותיהם עבור ימים אלה מסתכמות
באלפי דולרים. הסתבר כי כל המאמצים
שעשו ראשי המישלחות בדי ליצור את
הקשרים בין מומחיהם לבין אנשי משרד-
הביטחון, היו לשווא. למומחים האמריק אים
פשוט לא היו אישורים בטחוניים ש יאפשרו
להם להכנס לבסיסי חיל-ד,אוויר.
רק כעבור כשבוע בוטלה לפתע הגזי רה.
לא שהמומחים קיבלו אישורים בטחו־ניים
אחרי בדיקה קפדנית. פשוט החליט
מי שהחליט להתיר לכולם להסתובב
חופשי בבסיסי ומתקני חיל-האוויר. לבדוק
את תוכניות הבסיסים הקודמים, שבנה
חיל-האוויר עצמו בסיני, ולעיין גם בתוכני
יות־האב של הבסיסים החדשים.
1 7י י1

רק 3 0שנות ניסיון מסוגלות
להעניק לך תנור קלאסי 1ה.
אמי שראג! .2 0 0 0
רק חברה המייצרת תנורים במשך 30 שנה
יכולה להצהיר בלב שקט,שהיא מומחית
לתנורים. אמישראגז היא חברה כזו.
אמישראגז התמחתה בייצור תנורי בישול
ואפיה, כיריים לגז, מכשירי פיקניק ניידים
ותנורי חימום לחורף. מיטב המעצבים
והמתכננים של החברה שקדו על מלאכת
ייצור התנור החדש, והתוצאה: תנור
המעוצב בצורה קלאסית ואלגנטית, ללא
עומס של ניקלים מיותרים, המתוכנן עפ״י
כל עקרונות הנדסת אנוש ־ להבטחת
מאמץ מינימלי בשימוש בו, והנאה
מירבית מן הבישול.

הסתכלי היטב בתנור שלפנייך -
אמישראגז 2000 הינו היחיד מסוגו, בעל שני
תאים, כאשר תא האפיה העליון הוא בגודל
מלא 1111 8126
רשתות הבישול מיוצרות מפלדה חסינה בפני
שבר (§ 016ת ,)?0מתפרקות וניתנות לניקוי
בנקל.
לאמישראגז 2000 מבערים מיוחדים בעלי
תפוקת חום גבוהה ביותר לחיסכון בגז,
יעילות בעירה (ץ 0ו 91§11 £1116161ז6ק)811
וכושר וויסות ממינימום נמוך ביותר עד
למכסימום בשיטת ה־16 תב.? 1101 ?1

כל תנור מורכב ונבדק בפיקוח קפדני
של מהנדסי החברה, בתהליך
ביקורת איכות של ״אפס ליקויים׳/
פתחי וסגרי את דלתות תאי האפיה
והגריל ותחושי את הדיוק
והמסיביות של פעולת המנגנון,
המאפיין באיכותו את כל עבודת
הגימור המעולה שהושקעה בותנור
נפלא זה.

באמישראגז מאמינים,שזהו התנור
הטוב ביותר שאת יכולה לרכוש
תמורת כספך, ולכן הענקנו לו 3שנות
אחריות. מי מלבדנו הציע לך דבר
כזה?
שירות ארצי
שירות אישי ואמין ומלאי חלקי
חילוף מקוריים מובטחים לך על ירי
אמישראגז בכל רחבי הארץ.
אם גז אז-

להשיג בחנויות החשמל המובחרות
ובסניפי אמישואגז ברחבי הארץ.

אפישרא^ז

פרס1ם סי־טל

העול ם הז ה 2192

אננסים 111111:1

בסי מרד: צוין לחיות כל וגע יעצמו״
הגברת הראשונה,של ארצות־הברית לשעבר, בטי פורה שבעלה
עשוי שוב להיות מועמד למישרת האזרח הראשון במדינה, מקבלת
את העיתונות בסבר פנים יפות במקום הנופש שלה בקולורדו
(בתמונה היא משתעשעת שם עם הכלב החביב עליה;].
״לאחר שעברתי תהליו גמילה, מכאיב ומייגע, מאלכוהול, מסמי
הרגעה ומגלולות שינה,״ היא מתוודה ,״למדתי להעריך את המיש־מעת
העצמית ואת הדרך הנכונה להנות מן החיים. צריך לחיות
כל רגע לעצמו ולא לנסות ולהתנבא על הבאות.״
בטי פורד, השואבת עידוד רב מהצלחת סיפרה האוטוביוגרפי
הראשון, הזמנים בחיי, נהנית מבילוי עם נכדתה הראשונה שרה, התי נוקת
שנולדה למייק, הבן הבכור ואשתו גייל. אשר לבתה הצעי רה
סוזאן — היא נשואה באושר לאיש ביטחון המבוגר ממנה
ב־ 17 שנים וכבר היה נשוי בעבר. בטי מודה כי שגתה בהתנגדה
לנישואין אלה .״אך זה היה בתקופה שבה הרביתי להתנבא על הבאות,
ובדרך־כלל, דאיתי שחורות.״

האווירז רובי: 01
מיסט־ים יש נסו הארולד רובינס יושב לו ב נחת
על ערימת ספריו ומנסה
לחשב את המיליונים הרבים
שטרם הגיעו לכיסיו .״לדעת
המחשב שלי, אגיע החודש ל מכירת
הספר ה־ 200 מיליון
שלי, אבל איני יודע משום
מה, עוד לא ראיתי את הכסף,״
למעשה, קשה לדעת מי, מ־14
הספרים רבי־המכר שכתב, יעלה
על מי בתפוצה. השאפתנים,
שיצא לאור ב־ , 1962 כבר נדפס
במהדורתו ה־ 70 ונמכר
ביותר מ־ 8מיליון עותקים.
פארק אבניו 79 מתקרב ל־6
מיליון. אך רובינם בן ה־67
אינו עייף. הוא כותב את ספרו
ה־ , 15 זכרונותיו של יום אחר,
ומקווה שהמו״לים שלו יזדרזו
לחשב את התמלוגים. איך יח גוג
את הוצאת הספר? ״בסנד-
וויץ׳ עם פאסטראמי ממיסעדה
מסויימת בניו-יורק.״ ואם לא
יהיה אז בנידיורק? ״אבקש
שישלחו לי אותו.״ בכל זאת,
לא הוא הסופר שיגווע ברעב.
הנ 1ו ל ^ ח ו ^ 9ו2

אדואורד חית :״חיבקתי את סכנת המוותר
כשפחית בירה בידו, פניו חיוורים וקולו רועד, התוודה אדוארד הית, ראש־הממשלה של בריטניה
לשעבר, על הרגשתו לגבי החווייה המזעזעת שעברה עליו. הוא השתתף בתחרות השייט בלאמנש,
שהסתיימה באסון מחריד, כש־ 15 בני אדם טבעו למוות במי התעלה הסוערים .״מה דוחף את האדם
להסתכן עד כדי כך?״ ענה הית לשאלות העיתונאים :״וכי מה דוחף אדם לטוס באוויר י זהו דחף שאי
אפשר להסבירו. זהו רטט החיים.״

נסדק ח: 711x1( .
והציר צח קאוסו!
היועץ השני״בחשיבותו^״״ל־נשיא
קארטר, אחרי רוזאלין,
כמובן, הוא בחור בן 29 ושמו
פטריק ה. קאדל. היה זה הוא
שהזהיר את ג׳ימי מפני משבר
הצפוי לו באמון האנשים בו
ובדעת הקהל, והיה זה הוא
שהדריך את קארטר בכתיבת
״נאום האנרגיה״ ובעריכת סיו רים
דחופים בעיירות נידחות
כדי לחוש את הדופק של האי רה
הקטן. לקראת המירוץ של
1980 מתכנן קאדל את מסע
יחסי-הציבור הנמרץ ביותר ש הוא
מסוגל להעלות בדמיונו,
והחלטתו נחושה מראש — לפרוש
ברגע שקארטר ייבחר שוב.
כיועץ לתעמולה ומשכתב, הוא
מרגיש שיכולתו מגיעה לקי צה,
אף שהוא צעיר מכל יו עציו
האחרים של קאדטר :״זו הי
עבודה השוחקת את האדם.״

אנשיגו ב שני ם

קארולין ביום השנה לנישואין, סופרת את שיברי הצלחות

קאוודן וביריב
בחגיגת הפיראטים

פיליפ ביום השנה, שוגר צבחות

כאשר ב־ 28 ביוני, לפני שנה,
נישאה הנסיכה קארולין ממונקו
לאיש־העסקים היפהפה, פילים ז׳ו-
נו, הוזמנו כל המי ומי באירופה
לארמונם של גדיים (קלי לשעבר)
והנסיך רנייה, לשלושה ימים של
טכסים וארוחות מלכותיות. פילים
ענב עניבה וקארולין זהרה
בשמלת חופה מסורתית לבנה,
אולי כנקמה פרטית בתדמית
המכופתרת, שהתאמצה כוכבת ה קולנוע
לשעבר להעניק למישפח־תה,
חגג הזוג הצעיר את יום השנה
הראשון לנישואין קצת באי חור
ובצורה אינטימית לחלוטין. הם
הזמינו את ידידיהם הקרובים, רו-
ברטו רוסליני, בנם של הבמאי רו-
ברטו, ואינגריד ברגמן, למסעדה
מפוארת בפונמה קרלו, ולאחר
ארוחה של פרי-ים, קיימו ״חגיגת
פיראטים״ :פילים שלח לאוויר
כמה מערכות של צלחות, כוסות
וקעריות, השייכות לחשבון, וניפץ
את כולן על הריצפה. קארולין
הסתובבה בחדווה בין השברים :
״כבר אמר סטנדאהל,״ ציטטה ,״מי
שמצליח להעלות חיוך על שפתי
אשה, הוא הזוכה להיכנס אל מיטתה.״
ואמא גרייס ניסתה לחנך את
בתה לפי עליסה בארץ הפלאות.

גרייס ממונאקו, קוראת לקארולין בת ה־ 3סיפור

סופרת בריג׳יט בארדו כותבת את זיכרונותיה בהשראת כלביה

סטודנטיות בחופשה, מוכרות בגדי־ים בבוטיק

הריביירה הצרפתית מורידה
מאז ומעולם נהנו הפריסאים לעזוב את עירם בחודש אוגוסט
ולרדת אל הריביירה. אבל, אם פעם נהנו היפהפיות להדהים בבגדי־חוף
מטורפים, הרי היום נזרקו הבגדים לים. את מקומם תפשו חוטים
דקים הקושרים ביניהם סנטימטרים ספורים של בד, הנמכרים
במחירים אסטרונומיים וביחס הפוך לגודלם, בבוטיקים הפורחים על
החוף.
המילה האחרונה בתחבורה היא אופנוע, וכדי. לא לטעות במינו
של הנהג, פותחת הרוכבת את חולצתה לרווחה, ואילו אולגה, עולה
חדשה מברית־המועצות, שלא מזמן נישאה לדיפלומט איטלקי, מכסה
את ראשה ואת עיניה וחושפת את כל השאר. אך מי שעדיין נחשבת
למלכת סן־טרופז אפילו כשהיא לבושה, היא ב.ב ,.המעדיפה את
מכונת־הכתיבה, את הכלבים שלה ואת הגיטאריסטים הבאים מדרום־
אמריקה לבקרה, בהפוגות. שבין הכתיבה. אין מה למהר, היא הב טיחה
לגמור בעוד חמש שנים.

אופנוענית יורדת לריביירה בחולצה פתוחה

ישראלי יקר,
א תה מתכונן לצאת לחו״לי
בוודאי הכנת:
דרכון, כרטיסים, מטבע חוץ;
דרך צלחה והנאה מלאה!
אבל כדאי שתזכור דבר אחד:
בחו״ל רואים אותך
כשגריר מדינת־ישראל.
אנשים מס תכלי ם
איך אתה אוכל,
מתנהג ברחוב,
עומד בתור.
הם רואים את לבושך,
התנהגותך ונימוסיך,
ואומרים לעצמם :״כל הישראלים כאלה
כדאי שהם יאמרו זאת בהערכה ובחיוב.
זה תלוי בך!
מוגעכעירותלציבורע־ייי

הצדהא גו ע׳ עלהמטבע

ה מו ר ח הז ה 2109

*11*11111

וייצמן קורא לרבץ ,.הפצייוט
ואשד ׳דלין שלח תשובות לחידתי־ילדים

שולי״

שר־העגודה״והרווחה, נראה, לראשונה

מאז מונה כשר, עובד עבודה פיסית באמת.

#11 101
היה זה כאשר השר לקח את אורחו, שר־העבודה האמריקאי ריי
מארשל, לטעת עצים על שם מישפחתו של מרשל ביער הקרן
הקיימת. אחרי שמרשל נטע את העצים שלו, החליט כץ אף הוא
לעבוד קצת. הוא ביקש מעדר, הוריד את מיקטורנו, ונטע עץ.
1נראה כי שר־הביטחון,
עזר וייצמן, לא התרגש כל
כך מהעובדה שראש־הממשלה
לשעבר, ח״כ יצחק רביו,
מכנה אותו בשם ד״ר וייצמן.
בשבוע שעבר, כאשר פ^,ש
וייצמן בישיבת ועדת־החוץ־
והביטחון את רבץ, הוא פנה
אליו ואמר לו :״שלום פאצ־

עידו מוזווסקי

יינט, איך אתה מרגיש הבו קר?״
רבץ האדים, הפנה פניו
מווייצמן ולא השיב.
! אולם נראה כי וייצמן
ד,הליט שלא להרפות וליהנות
עד כמה שאפשר מהריב שבץ
רבץ וח״כ שימעון פרם,
בעיקבות פירסום סיפרו של
רבין. באמצע ישיבת ועדת־

הפך כבר בן־בית בלישכת ראש־הממשלה. בשבוע שעבר, בביקור
האחרון של השגריר המיוחד, הוא ישב על כורסה והמתין לבנין.
אפשר חיה להבחין כי סטראוס לובש גרביים ארוכים. כשהבחין שמצלמים אותו, התיישב ישיבה רגילה.

היה החניך המצטיין בטקס סיום קורס קציני״שריון, שנערך בשבוע
שעבר אי־שם בארץ. את דרגותיו חשף הרטטכ״ל, רב־אלוף רפאל
(״רפול״< איתן. כאשר ניגש רפול אל עידו, כשבידיו מיספריים, הוא התבונן במיספריים ואמר
לחניך המצטיין :״במיספריים האלה אפשר לחתוך כל־מיני דברים ״.עידו, כקצין ממושמע, התאפק,
ואפשר לראות על פניו את מאמציו לכבוש את הצחוק, אולם קצינים אחרים, שעמדו לידו, צחקו.
העולם הזה 2192

החוץ־והביטחון, שבה השתתפו
גם רבץ וגם פרס, שאל וייצמן
את שניהם :״מי מכם יתן לי
ראשון את הספר עם הקדשה ז*
1בישיבת סיעת־הליכוד
אמר וייצמן, כי הוא מוכן
לקבל על עצמו כל תפקיד ב ממשלה.
פנתה אליו ח״כ שרה
דורון ואמרה לו :״זאת אומרת
שהשמועות על־כך, שאתה
מוכן לקבל את תפקיד שר-
האוצר, היו נכונות?״ וייצמן
חשב קצת ואמר :״אני לא רו צה
לפגוע ברב שימחה אד ליד,
לכן לא אענה לך.״
1באותה ישיבה טען
וייצמן כי הוא טס בשבוע ש עבר
ברחבי הארץ .״ראיתי ש יש
לנו ארץ יפה שמתפתחת
כל הזמן, בונים ועושים חק לאות.
אני חושב שהמצב שלנו
הרבה יותר טוב ממה שאנחנו
חושבים.״ קרא לעברו אחד
מחברי־הכנסת של חרות :״אז
תפסיק לטוס ותתחיל לנסוע
במכוניות ותדע מה באמת ה מצב
בארץ.״
1בוועדה שהרכיבה את
הנהלת תנועת־החרות, רבו שתי
הנשים המרכזיות של מיפלגה
זו, צידה עמידרור ויעד
רום, אשתו של ח״ב משה
רום, במשך כל זמן הישיבות.
לבסוף נמאס הדבר על חבר
אחר של הוועדה, אריה קר*
מר, שאמר להן :״אם אתן לא

מפסיקות לריב, אני אזמין את
שתיכן ביחד לארוחת־ערב.״
השתיים הפסיקו.
1ח״כ אברהם שריר
פנה אל ח״ב גאול!ה ב הן ו שאל
אותה :״איד ההרגשה
להיות בסיעה של שניים?״
השיבה לו כהן :״אני בסיעה
של שניים, אבל אתם בסיעת
יחיד, של מנ ח ם בגין.״
91 כאשר רואיינה כהן
על־ידי ימני פאר, לתוכניתו
ממני מני, שאל אותה המנחה :
״האם את מודעת לזה שמצ-
למת הטלוויזיה עושה לך
עוול?״ השיבה לו גאולה :״אני
מודעת לזה שאני לא מודעת
לזה.״
! 9דן אלמגור עוסק עתה
במחקר על עיתוני־ילדים מ שנות
ה־30׳ והלאה. תוך כדי
מחקרו נתקל בכמה שמות
מעניינים במייוחד. התברר כי
ילד בן ,9בשם חיים פייינר,
כתב מיכתבי־געגועים לעיתוני-
הילדים. היום קרוי חיים פיינר
בשם חיים חפר. ילד אחד
התמיד לשלוח שירים למער כות
עיתוני־הילדים. היה זה
יוסי שיינר, הידוע כיום כ-
ח״כ יוסי שריד, ואילו שני
אחרים הקפידו לפתור מדי
שבוע את כל החידונים: מי
שהיה אחר־כך חתן־התנ״ך ה ראשון,
עמום חבם ואשר

ידדין.

לורשילוותיו
של מב קר
מסע דו ת
הפעם היה בחברתי אורוזז
מצרפת, ידיד ותיק ומבין1
גדול בארוחות וביין. המ 0ע־|
דה זכתה למחמאותיו, ובמיו־.׳
חד הביע פרנסוא את התפע־׳
לותו מיין ״פטיט סירה״).
זהו יין אדום חדש ומעולה ,
של כרמל-מזרתי, והוא התאים
נפלא למנה העיקרית^,
צלי בקר ברוטב.
לא מכבר טעמתי עוד יין׳
חדש של כרמל ,״טינטה !
אמרלה״ ,גם הוא יין שולחני
אדום משובח. אני ממעל
היינות האלה בפני
אוהבי היין הטוב. כדאי

הארוחות

המלאכית תחת אשת הנשיא
הבויצרי. ושיר הפרטיזנים תחת ״התיקחה״
1קיבוץ יגור לא יצא
מופסד. אמנם הבטיחו לחברי
הקיבוץ, כי ג׳יהאן סאדאת,
רעיית נשיא מצריים, תבקר בו,
אך בגלל תוכניתה העמוסה
בוטל ביקורה ביגור. תחת זאת
הוצע הביקור למלאכית של
צ׳ארלי, פארה פוסט, ש אישרה
אותו בכל לב.

! קברניט אל־ על, או רי
יפ ה, הידוע בהברקותיו, ניר אה׳
כה מיואש מן המצב בארץ,
עד שהציע להחליף את
הימנון־המדינה, התיקווה ב שיר
הפרטיזנים. מדוע י כי
שיר הפרטיזנים מתחיל במיש־פט
:״אל נא תאמר הנה דרכי
האחרונה״.

קיבלה מיברק מהונגריה, שבו
מאשרים המארחים את בואה
ומבטיחים כי תהיה אורחתם.
! הו, יוליה, הפארודיה
ש ל אפרים קישזן על רו־מיאו
ויוליד ,,תהיה כנראה ה שלאגר
של כל הזמנים בגר מניה.
צמד השחקנים, אריק
לביא ושושיק שני, המעלים
עתה את המחזה זו השנה ה רביעית
בעיר קלן, הוזמנו
להעלות אותו שוב, בשנה ה באה,
בבון, בירת גרמניה ה מערבית.
1איכון
מיכאלי, כו כבת
הסרט יוצאים קבוע, ש טענה
כי הסכימה לקבל את
התפקיד בסרט רק כדי שיהיה
לה כסף לטייל בחו״ל, מממשת
סוף־סוף את תוכניתה. היא
אספה עוד קצת כסף, כדוגמנית
צילום לנעליים (יחד עם שו תפה
לסרט, יפתח קצור),
ועתה היא מודדת את רחובות
ניו-יורק, בתיקווה שלא יקרה
לה שם מה שקרה לה ברחובות
תל־אביב, ולא יחטפו או תה
גם שם לסרט.
עוזר שר-החקלאות,

אלי לנדאו, הופתע לקרוא
בעיתונות, כי כמה מעוזרי
ראש־הממשלה מאשימים אותו
כאחראי להדלפות מישיבות ה ממשלה,
ובמייוחד להדלפות ש התפרסמו
בעיתונות לפני שבו עיים.
בדיוק באותו הזמן שהה
לנדאו, עם אשתו וילדיו, בחופשה
באי קורפו שביוון .״זה
קצת מסובך להדליף מה קורה
בממשלה דרך קורפו,״ התלו צץ.

8עוד פחות מאושר היה
עיתונאי אחר, חזי כרמל,
כתבו הישראלי של השבועון
הצרפתי ל׳אכספרס. חזי עלה
לפני כשבועיים על סולם, כדי
לתין ן את אנטנת הטלוויזיה
בביתו, צנח מגובה של שלושה
מטרים ושבר את רגלו. אחרי
ששכב כשבוע בבית־חולים ב־כפר־סבא,
הועבר לתל-השומר,
שם נותח אחרי שאובחנו לא
פחות משישה שברים ברגלו.
1בהקרנה מיוחדת של
הסרט רגעים, בבימוייה של
מיכל כת־אדם, צפו ה-
׳ח״כים שולמית אלוני, יוסי
שריד ועדי אמוראי והסופרים
א.ב. יהושע ויהושע
קנז. כולם הסכימו, שהסצנה
שהצנזורה שמה עליה את ידה
אינה פורנוגרפית, ובלעדיה
קשה להבין את מערך היחסים
שבין הגיבורים.
! הפירסומאי התל-אביב,
משה דיין, שלח מיכתב לכל
לקוחותיו, ובו הודיע להם ש הוא
נוסע לחופשה לארצות-
הברית — עם מזכירתו. רק
מעטים מבין הלקוחות יודעים,
כי מזכירתו, דכי, היא גם
רעייתו.

! 8להקרנת הבכורה של
הסרט הקוסם מלובלין, שנער כה
השבוע בתל-אביב, הגיע,
בין היתר, העיתונאי״ישראל
זמיר. הסדרנים לא נתנו ל איש
להיכנס ללא הזמנה, ו זמיר,
שאיבד את הזמנתו, עוכב
בפתח אולם הקולנוע. גם
כאשר הסביר, שהוא בנו של

11י|ן^ מי שהיה בשעתו מזכיר מפא״י וחבר־כנסת מטעמה במשך שנים רבות, היה
*1|1|1ן |יי
1111 אחד האורחים שהשתתפו בחגיגת הבר־מיצווה שערך המפיץ בן־ציון רבינוביץ׳,
על כר הדשא בחצר ביתו בהרצליה, לבנו גידעון. מסתבר כי לפני 13 שנים, עם לידתו של גירעון,
התגוררו מישפחות כסה ורבינוביץ׳ בשכנות, באותו הבניין בתל״אביב. מישפחת רבינוביץ׳ היתה אז
במצוקה ומישפחת כסה סייעה אז לטפל בילד ולגדלו. כאשר נשאל כסה, מה הוא היום, השיב:
״אני יושב בבית, חושב ומתרגז ״.בתמונה: יונה כסה ורעייתו מברכים את גירעון רבינוביץ׳.

כותב הסיפור, יצחק נ ש־כיס
־זינגר, שעליו מבוסם ה סרט,
לא שוכנעו הסדרנים,
או קראו לאיש יחסי־הציבור,
מאיר שניצר והוא, כמובן,
התיר את כניסתו של בן ה סופר
הנודע, חתן פרס-נובל.
! 8השחקן אשר צרפתי
חזר השבוע מווינה, אוסטריה,
לשם הוזמן על-ידי הניספחת
לענייני תרבות בשגרירות ה אוסטרית
בישראל, כרכרה
ט או פ ר, כשחקן צעיר ומבטיח
.״ראיתי שם הצגה שביים
מכסימיליאן של, שבה הש תתפה
אחותו, מריה של״,
סיפר צרפתי .״ההצגה היתד,
כל כך רעה, עד שהזכירה לי
את התיאטרון הקאמרי שלנו.״
פסטיבל התיאטרון, 8 שהסתיים בשבוע שעבר ב אדינבורו
שבסקוטלנד, נראה
כמו כנס מחזור של מנהלי-
תיאטרון ישראלים. אכיטל
מוסינזון, מנהל תיאטחן ירו־שיים,
פגש שם את אורי
עופר, מנהל התיאטרון הקאמרי
ואת שמואל עצמון,
מנהל תיאטרון הבימה. מוסינזון
חיפש שם מופעים לפסטיבל
ירושלים, וחבריו חיפשו מחזות
להצגה בתיאטרוניהם. יחד הם
פגשו שם את אשר צרפתי,
שבא לחפש מערכונים לחלטו־רות
שלו, ואת יעקוכ אג־צ
״ ,שחיפש מחזה לפתיחת
תיאטרון בית־לסין.
אשתו האמריקאית של אלוף (מיל).
1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1
אהרון דורון הגיעה ארצה עם בעלה,
| 1 11 1 111 11 1
שאותו פגשה לראשונה בארצות״הברית. היא פתחה כאן מכון־יופי
לנשים, בסימון אמריקאי. סודה הפרטי הגדול הוא הצימחונות.
״כאשר פגשתי את אהרון, הוא לא היה צימחוני• אן אחרי שטי־פת־מוח
של כמה חודשים, אני גאה בו. כעת הוא צימחוני כמוני״.

שחקנית התיאטרון

והקולנוע גילה אלמגור נבחרה
לייצג את שחקני ישראל
בקונגרס הבינלאומי של אי גוד
השחקנים, שייערך השנה
בבודפסט, הונגריה. גילה כבר

1מי שהיתה פעם אחת
הנשים היפות ביותר בתל-
אביב, ואף זכתה בכינוי ״נירה
היפה״ ,הגיעה ארצוז לחופשת-
קיץ. נידה ובעלה הרופא
עוזי ויינכדג מתגוררים ב-
ארצות־הברית מזה כשבע שנים.
הוא עוסק בחקר רפואי של
מוח האדם והיא, שהיתה בעבר
שחקנית, דוגמנית, צלמת ועיתונאית,
לומדת עתה פסיכו לוגיה
והספיקה כבר לסיים
תואר ראשון.

שחקן הקולנוע דיי
דויד פול, שהגיע השבוע ל ארץ,
הפגין חוש אבהי מפותח
ביותר. הוא הגיע עם בנו בן
העו ל ם הז ה 2192

אנ שים
ה־ ,9אך למסיבת העיתונאים
שהתקיימה לכבודו, בא •בגפו.
״הבן לא ישן כל הלילה, לכן
השכבתי אותו לישון מוקדם,״
התנצל האב באוזני העיתו נאים.
למסיבה הגיעו רוב ה עיתונאים
עם ילדיהם, וסול
לא התעצל, העניק חתימות לכל
דורש מקרב הילדים. כל ילד
אף זכה לליטוף ולמילה טובה
מפי האצ׳ ,חברו המפורסם של
סטארסקי.
1פרק מאלף ביחסי-צי-
בור נוסח מצריים אפשר ללמוד
מקטע קטן של רכילות, שכתב
אניס מנסור, עורך השבו עון
המצרי הנפוץ ביותר, אוק טובר,
על ידידו הישראלי
יעקוב חזמה, עורך־דין ו-

ואשתו, הזמרת
לארחו בביתם.

לילית נגר,

! 8עולם הדוגמנות מושך
לאחרונה כמה וכמה ספורטאים.
אלוף ישראל בריצות 200 , 100
ו־ 400 מטר. ,מני רוזנברג,
הוא עולה חדש מארצות־הב־רית.
בין אימון לאימון החליט
לעסוק גם בדוגמנות ותמונותיו
מתנוססות בקטלוג של חברה
לייצור בגדי-ים. גם פנינה,
רעייתו של שחקן הכדורסל
אריק מנקין, הספיקה להצ טלם
בבגדי־ים לפני שעזבה
את תל-אביב ועברה עם בעלה
להתגורר בקיבוץ כפר־גלעדי.
1הדוגמנית הדרום־אמרי-
קאית אנדריאה, שהוזמנה

ודויד גולדנברג למדו יחד בגימנסיה כתל־אביג, לפני יותר מעשר שנים,
והתיידדו כאשר היו חוגגים את יום־הולדתם באותו השבוע בחודש אוגוסט.
השניים לא חלמו אז, שיבוא יום והם ינחו תוכניות בטלוויזיה. כיום באואר הוא מני פאר,
וגולדנברג הוא דודו טופז. דודו טופז מנחה את ״שחק אותה״ ומני מנחה את ״שעה טובה״.
וודותיה ונידהם לגלות בהן
עשרות כובעים. לרגע חשב כי
יש לו עסק עם מבריחה, עד
שהשתכנע כי הכובעים הובאו
לפי בקשתו של אוברזון, ל מטרות
דוגמנות.

שי, בעיקר סיסמות פירסומת
שהופיעו בטלוויזיה האמרי קאית.
בועז קיבל במתנה מכו נית
קטנה, אך עליו להמתין
שנה תמימה עד אשר יוכל
לנהוג בה.

81 העיתונאית אריקה
עוזרמן הגיעה למסיבת עי בתל-
בבית־מלון תונאיות אביב
בחברת הכלב הענקי
שלה. כאשר הוגשה ארוחת-
בוקר דאגה אריקה למרוח לח מניות
בחמאה ולהגישן לכלב.
כאשר הוגש לה הקפה ביקשה
אריקה שיכבדו את כלבה ב צלוחית
של מים.

! 8דנה, בתם של הזמר
א ושיק לוי ואשתו אירית
הינחתה את יום־ההולדת הרבי עי
של אחיה אריאל. היא
הכינה מוצץ, כדי להעניש ב אמצעותו
ילדים שיפריעו ל מהלך
המסיבה, אך חתן המסי בה
חטף אותו ושם אותו בפיו
עד שהסתיימה החגיגה.

81 בועז בנאי בן השנ תיים
חזר עם הוריו, דפנה
והגשש החיוור גברי, מטיול
בן חודשיים באמריקה. הבנאים
מפטפטים אנגלית באורח חופ

8שמואל ללקין, מז כיר
התאחדות הספורט, פוקד
את בריכת השחייה בצהלה,
מקום מגוריו, לפחות פעם ב יום,
עם סיום העבודה. הוא
בא כדי לראות את נכדיו, טלי

איש המחלקה הערבית בטל וויזיה,
ששימש עד לפני כשנה
וחצי עורך היומון הישראלי
בערבית אל־אנבא. כתב מנסור:
״מצרי הועמד לאחרונה בראש
מערכת אל־אנבא הישראלי,
עובדיה דנון, יליד מצריים,
שבא במקומו של דויד אג מון.
אגמון החליף את יעקוב
חזמה, עיתונאי ישראלי מוכ שר,
אשר מאמרי המערכת שלו
באל־אנבא הצטיינו במתינות
ובהתלהבות לשלום. חזמה, אדם
פשוט וישר, לא הצליח להס תדר
עם השילטון התדש אחרי
המהפך, מפני שהיה חבר ב מפלגת
העבודה. אחרי שהת גלעו
חילוקי דעות עם אנשי
המימסד החדש, נאלץ העיתו נאי
המוכשר הזה לפרוש מה־עריכה
בעיתון ולחזור לעבו דתו
כעורך־דין.״ כאשר מגיע
מנסור לישראל נוהגים חזמה

העולם הזה 2192

גוריון.

׳ 8דוברת גלי־צה״ל, בת יה
שושני־אגסי, חוזרת ל עבודה
בתום חופשת־לידה בת
ארבעה וחצי חודשים. את
מקומה מילאה המפיקה אתי
אנטה. עם שובה מתכוננת
בתיה להפיק גם תוכנית בי דור,
בנוסף לעבודתה כדוברת. של עורך־המישנה 81 הארץ, גירעון סאמט, בדק
במילואים את הכתובות על
קירות בתי־השימוש הצבאיים.
הכתובת שמצאה חן בעיניו ב יותר
:״אם זה בית־זונות —
הביאו זונות. אם זה צבא —
הביאו מפקד. אבל כאן יש
מפקד־זונה !״
8 :בנו של הפירסומאי
אליהו טל, שמוליק, הח ליט
להפתיע את אשתו, שימ״
עונה, ביום־הולדתה. הוא הז מין
את ידידיהם לבית־קפה
תל-אביבי, וכאשר כולם ישבו,
הגיעו שני ליצנים, הופיעו ב־הצגת־פנטומימה
קצרה לפני ה אורחים,
וסיימו אותה בחלוקת
מתנות לשימעונה. שמוליק
קנה את כל המתנות יום קודם
לכו•

111 ד 1נער״השעשועים הניצחי של העולם המעש
111 |11##1ן רבי, מצא דרך לפתור את בעיית הדלק.
הוא החליט לרכב על אופניים, תחת לנהוג במכוניתו המפוארת.
שימעון עושה זאת בברלין, עיר ממריו, והוא משתמש באופניים
לא שיגרתיים, מן הטוג שהיה נהוג בראשית שנות המאה.
לישראל לשבוע־האופנה, הגי עה
עם זוג גלגיליות (סקטים).־
באחד מאימוניה נפלה ונפצעה
באפה וברגליה, ונאלצה לוותר
על הופעותיה בשבוע־האופנה.
את מקומה תפסה הדוגמנית
הישראלית מירי או רן, שילדה
בת לפני כמה חודשים. מירי
לא הצליחה ׳למצוא שמרטפית
לתינוקת, לקחה אותה עימד.
לעבודתה בירושלים. אחר כך
התלוצצה ואמרה, שבתה תוכל
בעתיד לומר, שהשתתפה ב־שבוע־האופנה
בטרם מלאה לה
שנה.
הדוגמנית שלומית 1 אמיר הגיעה ארצה מפאריס,
מקום מגוריה החדש מאז ני שואיה.
גם היא באה לשבוע-
האופנה, לפי הזמנתו של ה מתכנן
גירעון אהכרזון. ב הגיעה
לנמל־התעופה בן־גור־יון
פתח פקיד המכס את מיז־

ועימר, וגם כדי לראות אם
שומרים על רמת החתיכות ש במקום.
כנקודת תצפית בחר
ללקין בבית־הקפה שאותו מתפ על
יוסק,ה׳שיינר, מי שהיה
שומר ראשו של רויד כן־

81 בגלל החג המוסלמי,
עיד אל־פטר, המסיים את צום
הראמדאן, לא הגיעו שלושה
פועלים ערביים לקפה־האמנים מיטה בעל־המקום,
כסית.
איש״כפית, היה זקוק באו פן
דחוף לעזרה. אחרי חיפו שים
קדחתניים מצא ביום ח ששי
שעבר שלושה מתנדבים.
שתיים מידידותיו עזרו לו ב מיטבה,
ועורך־הדין הפלילי,
שאול גרוסכרג, התנדב ל אסוף
את הכלים מהשולחנות.
״הם עובדים טוב, בדיוק כמו
הפועלים הנמצאים בחופשת
חג,״ הצהיר הבוס בגאווה.

המפקח, מפקד מחלק סיור
במישטרמ מרחב יפו, המאכזב
מאד. כאשר אירע רצח המישפחה חערבית ביפו, הוא חיה תורן
ונאלץ לעבוד קשה במשך כל הלילה. שבוע לאחר מכן, כאשר שרפו
צמיגים בכפר שלם, הוא היה שוב תורן. הוא בא לעבודתו בבגדים
נקיים ומגוהצים, כהרגלו, אך נאלץ חיש מהר לסלק צמיגים בוערים
מהכביש. רק אחרי שעזבה הניידת את המקום ומכונית עם
חתן וכלה חלפה לידו, נזכר המפקח שבאותו היום, לפני
23 שנים, התחתן. את יום הנישואים בילה, כפי שרואים בתמונה.

אברהם ברגיויה

דוברת מכון הייצוא,

ינדה יעקוכי, שטיפלה בעי תונאים,
בדוגמניות ובקניינים,
הסתובבה במצב־רוח ירוד. כא שר
נשאלה מדוע, השיבה :
״כרגע גמרתי לדבר עם בעלי
בטלפון. עצוב לי מאד, כי
שלושה ימים לא ראיתי אותו
בגלל שבוע־האופנה.״ בעלה
הוא חבר־הכנסת גד יעקוכי.

מאחור כ ל
הצעה טובה
תמצאג
טלוויזיה טובה

טלוויזיה צבעונית ״ 26 ללא ״שלט־רחק״ 37,500. -ל״יבלבדב מזו מן*
טלוויזיה צבעונית ״ 26 עם ״שלט־רחק״ 42,500.-ל״י בלבד במזומן*.
37,500.ל״י הוא המחיר הנמוך ביותר המוצע היום בשוק עבור טלוויזיה מאיכותגבוהה של יצרן מוכר ובעל מוניטין דוגמ ת מץ.
תשלום סכום זה במזומן מבטיח לך טלוויזיה צבעוני ת ״ 26 ללא ״שלט־רחק״ ומבטיח
אותך בפני עליי ת מחירים מסחררת.
אם יש בידיך היום 37,500ל״י במזומן בדאי לך לה שקיע אותן בטלוויזיה הצבעונית
של נדן, כי רק כך אתה יכול להפוך תוך שנה את שידורי הצבע לחלק בלתי נפרד
מחייך, באיכות ובמחיר ללא תחרות.
שמורה לך גם האפשרות להקדי ם את מועד ה אספק ה בעבור תשלום
של 2,000 .-ל״י על כל חודש של הקדמת המועד.
לפניך טבלת המחירים.

תשלום במזומן * מועד האספקה
37.500ל״י בלבד כעבור שנה
39.500ל״י
״ 11 חדשים
41.500ל״י
״ 10 חדשים
43.500ל״י
״ 9חדשים
4 5,500.ל״י
״ 8חדשים
47.500ל״י
״ ד חדשים
י לא כולל מע״מ

המחיר המוחלט לצרכן
לטלוויזיה מץ-צבע״ 6פ
כם פטמכר.-ם םם,פ 7לי*

הא מישהו הציע לך תכנית טובה ותר?
השבוע יועצי מץ ישמחו לפגוש אותך בסלון מרכזי, רח׳ בן יהודה — 32 בנין אל-על בתל-אביב
תחנות ההרשמה אך ורק בחנויות המורשות למכירת מוצרי מץ, אשר בידיהן חוזה קנייה רשמי של מץ לתוכנית ״מץ צבע 80״.
בן־יד,ודד ; 1 ,מ.ש.י,.
— רמת־גן.וזל־אביג: סלון להיט, אבן גבירול ; 20 שילה,
רחוב מודיעין , 19 בני־ברק
מפיצים חלקית: מץ — אולס תצוגה מרכזי :
בו־יהודה ; 3פוכר, אלנבי ; 122 הללה את ורדי, בן־יהודה ; 100 גולר, דרך שלמה ; 39 שואה, אצל , 1שב׳ התקוה ; צליל אור, אצ״ל ,44 שכ׳ התקוה. כת־ים :
סלון פאר, רוטשילד ; 32 סלון הוד, בלפור .48 אילת: שרות מהיר, מרכז חנויות מור. אור יהודה: שלום אהרן, רח׳ ההגנה .47 אשרוד: סוכנויות דרום בע״מ,
רוגוזין ; 31 סלון ושרותיס טבעי־צבעוני, מרכז א׳ . 118 אשקלון: סלון אלקטרוניקה — כחלון, הרצל ; 9סלון ברזילי, הרצל ; 37 פעדון, העבודה .27 אופקים: רהיטי
צאלח, מרכז מסחרי. באר־שגע: סלון צמרת בע׳׳מ, החלוץ ;144א.א. אלקטרוניקה העצמאות .48 כית־שמש: שטיינברג, מרכז מסחרי. גכעתיים: נתנאלי משה, כצנלסון
. 12 דימונה ; פיליפ יצחק, מרכז מסחרי .443 הוד השרון: חמד, דרך השרון . 94 חיפה ; סלון הבנקים, הבנקים ; 1סלון מץ, הרצל . 1חולון: סלון מבוי, רחוב
סוקולוב .77 הדרה: רדיו הכט, רוטשילד .38 פררם כץ: מרכז החשמל, ז׳בוטינסקי ; 129 סלון שעשוע, רחוב ז׳בוטינסקי . 114י פו: אלקטרו יפו, שדרות
ירושלים ; 121 נדון ישראל, יפת . 103 לוד: פאוז מוסה, הרצל .68 צפ ת: אחים כוכניק, רחוב ירושלים; חדד עמוס, ירושלים .20 טנעון: אלקטרו טכעון,
מרכז מסחרי. טבריה :״סוכנות-כל״ ,ככר העצמאות. ירוחם: רוני סוריה, מרכז מסתרי. ירושלים: טטרון, כית כלל, רחוב יפו ; אלקטריק ,2001 רחוב המלך דו רג׳
; 21 סלון סיני, בן־יהודה ; 6סלון השלום, רח׳ יפו ; 68 סלון אמפיפק, ככר ציון. יהוד: אלקטרו רון, קבוץ גלויות .47 נס ציונה: א.ק. אלקטרוניקה, ויצמן . 14
בן עמי ; 27 אחים עובד, חנות חשמל עכו העתיקה. פתח־תקוה :
נתניה: פטמו, עמק חפר ; 4מכס אוניכרפל, ויצמו ; 2אלחוט, שד׳ בנימיו .5עכו: ראובן פט,
מרכז מסחרי .44/48 קרית מלאכי: סלאח שלמה, מרכז מסחרי. קרית שמונה: כזק (כתנים יעקב) ,מרכז
סלון כרק, חובבי ציון .30 קרית-גת: אלקטרו אלבז,
מסחרי .2קדימה: חזקיה דור, מרכז מסחרי. ראשל״צ: רמזור (כדריה) ,רוטשילד .36 רחובות: נחום את מזרחי, הרצל ; 187 אלקטריק סנטר, שטיינברג, בנימיו .4
רמלה: יולזרי חיים, הרצל .77 רמת־גן: גאלי, ביאליק ; 75 שמוליק אלקטריק, ביאליק .73 רעננה: אלקטרוניקה בורוכוב . 15 תל־מונד: חקיה יופי, מ .מסתרי.

גזור ושלח_ __

לכב׳ מץ (ישראל)
בע״מ
רח׳ מודיעין , 19ר״ג 1
ברצוני לקבל פרטים נוספים
| על תכנית ״מץ — צבע 80״ |
ללא התחייבות מצילי

שדו (על) כינו ה א
¥מלץ המר אינו גרוע משרים אחרים. לזכותו אפשר
1לומר: כולם עושים זאת. זוהי השיטה. גם בממשלות
הקודמות, גם בממשלה הנוכחית.

וזו השיטה: לשלוה מהי פעם שפן חדש
מן המיגכעת.

להכריז על מיבצע. להציג תוכנית. לבשר בשורה
מהפכנית. להקדיש לכך את יחסי־הציבור, המרץ, הכסף.
לקצור מבול של כותרות בעיתונים והופעות בטלוויזיה.

ובינתיים נרקבת המערכת. שהשר ממונה
עליה, מחוסר חמצן, מחוסר משאבים, מחוסר
תשומת־לב.

אד זה לא חשוב. כל עוד אין שערוריה גדולה —
אלוהים ישמור! — לא איכפת שהעסק אינו מתפקד.
מי ישים לב לכו? זה לא חדשות!

רעת למיספר התלמידים. מה שקשה בכיתה של
5צ, הופך בלתי-אפשרי בכיתה של .40
הכיתה הרגילה מורכבת — לפי חלוקה גסה —
מתלמידים חזקים, בינוניים וחלשים. לפי השיטה הישנה,
נאלצת המורה לכוון את דבריה אל הבינוניים. החזקים
משתעממים, מתפרעים ומפסיקים ללמוד. החלשים מש תעממים
אף הם, מתפרעים עוד יותר ומרגישים שאינם
מסוגלים להדביק את הקצב. הדבר מתבטא אצלם בהר גשה
של נחיתות קשה, ההופכת במקרים רבים לאלימות,
להסתגרות, לאיבה כלפי החברה וכלפי כל לימוד, למשך
כל החיים.

זוהי הדרך לפשע. זוהי גם התחלת הנשירה,
שהיא מכת המערכת כולה.

רק הבינוניים יכולים לתפקד בכיתה כזו — וגם זה
בקושי, מפני שבעיות המישמעת תופסות את המקום

ך* שבוע נפתחה שנת־הלימודים החדשה. השר הו י
1פיע בכלי־התיקשורת, נמרץ, בוטח ושבע־רצון. הכל
מצויין. הכל שפיר.
היו בפיו תוכניות חדשות של יום־לימודים ארוך,
ומיספרים מרשימים שהעידו על התקדמות ושיכלול.
ההרגשה הכללית היתה, שמערכת־חחינוך מתפקדת כראוי,
בהנהגת שר צעיר היודע את מלאכתו. והעיתונאים ישבי
ורשמו ופירסמו.

אולם התמונה האמיתית שונה לגמרי. אין
היא מגיעה אל כלי־התיקשורת.

אין היא תלוייה גם בהשתייכותו המיפלגתית של השר
ובהשקפת־עולמו. יש הרבה מה לומר על המאמץ המת מיד
והבלתי־נלאה להלביש את הכיפה הסרוגה על החי-
נוך הישראלי. אך לא על כך מדובר הפעם.

מדובר על הריסת התשתית האמיתית של
החינוד, בשקט, מתיר אי־איבפתיות וחוסר
אחריות — כשם שנהדפת בהתמדה התשתית
של שאר מערכות החברה והכלכלה של מדי-
נת־ישראל.

הכיורוקראטים של מערכת החינוך גילו
מחדש את התקן הישן. ובך, כשקט, כמהלך
החופש, הם כיצעו הפיכה כמערבת-החינוך —
הפיכה ריאקציונית שפירושה נסיגה־רבתי,
קפיצה אחורה ב*5צ שנים.

הילדים סבלו. המורים סבלו. החינוך סבל.
אך הכל הבינו שאין מנוס מכך, וכי יש לעשות
מאמץ גדול כדי להתגבר על מצב זה.

ואכן, עם חלוף השנים השתפר המצב. הכיתות ירדו
ל־ ,36ל 32-ואף ל־ 28 תלמידים ברוב בתי-הספר.
1 1׳ 1
^ ירידה זו׳היתד משמעות מייוחדת, כי הלכה בד
€בבד עם שינוי התיאוריה הפדגוגית.
עד לא מכבר שלטו בכיפה שיטות ישנות, שראו את
העיקר בחומר־הלימודים, אשר על המורה היה לשפוך
אותו אל תוך ראשי התלמידים.

לפי השיטות החדשות, התלמיד עומד במרכז.
תפקיד המורה הוא להתאים את החומר
ליכולתו של כל תלמיד, לקצב התפיסה שלו.
במקום כיתה שהיא קהל אחיד, הלומד כולו בקצב
אחיד, ובשיטה אחידה, בא מיספר של תלמידים אינדי ווידואליים,
שלכל אחד מהם צרכים משלו.

משוס-כך יש בכיתה החדשה חשיבות מכ
מדוע
פעלה הסתדרות המורים כה מעט?
אולי חשבה שהעניין אינו אקטואלי, מאחר שמיספר
התלמידים בכיתות רבות ירד במילא, עם התרחבות
המערכת. לשם מה להילחם על בעייה תיאורטית, שאינה
אקטואלית, כשיש כל-כך הרבה בעיות בוערות העומדות
על הפרק?
אחת הבעיות הבוערות היתה — ונשארה — בעיית
המשכורות. הסתדרות המורים היא אגודה מיקצועית,
ותנאי השכר של חבריה עמדו, כמובן, בראש דאגותיה.
היו שנים שבהן הצליחה יותר, היו שנים של רפיון.
שכר-המורים, שהשתפר בתקופה מסויימת, נשחק בשנים
האחרונות, ועכשיו הוא מצוי שוב בשפל המדרגה. מורה
בעלת תואר אקדמאי משתכרת עבור שעת־עבודה פחות
מאשר עוזרת-הבית המנקה באותו הזמן את ביתה, או
המטפלת העוסקת בילדיה בשעה שהיא נמצאת בין כותלי
בית־הספר.
בין דאגות הפרנסה נדחה העניין של תקן הכיתות.
זה נשאר על כנו, כימעט כמו בימי־השיא, כאשר המוני-
המונים של עולים ממארוקו, מעיראק, מתימן וממיזרח
אירופה הציפו את המדינה הצעירה.

^ שכוע, כאשר חזרו המורות לבתי־הספר, נינוחות
י • ומאוששות אחרי החופשה השנתית הארוכה, חיכתה
למורות של כיתות א׳ החדשות — וגם בכיתות אחרות —
בשורת־איוב.

ן* ותר מכל דוגמה אחרת, אופייני לכך מה שמתרחש
עתה בכיתות א׳ של בתי־הספר היסודיים בתל־אביב.
בראשית שנות דד 50׳ ,ימי העלייה ההמונית הכבירה,
נדחסו לתוך הכיתות האלה 41 ,40 ואף 45 תלמידות
ותלמידים. פשוט לא היתה ברירה. לא היו די מיבנים.
לא היו די מורים מוסמכים, ואף לא בלתי־מוסמכים.

אולם לא היתה ברירה. כזה היה המצב. הכל
הבינו שהוא רע, ושיש לתקן אותו במהירות
האפשרית.

הסתדרות המורים עשתה אך מעט. התקן
הרשמי צומצם כשנייפ-שלושה תלמידים ככל
כיתה.

הפירצה נשארה קיימת. והפירצה קוראת —
כידוע — לביורוקראט.

מי שמתלונן כיום על חוסר־החינוד של רבים מגילאי
20—30 בארץ, על חוסר־הנימוסים, על התנוונות השפה
העברית בפיהם — יתכן שכדאי לו לחזור ולבחון מה קרה
אז בכיתות הדחוסות, כאשר לא היתה למורה האפשרות
להקדיש זמן לכל תלמיד, ואף להשתלט על הכיתה
מבחינת הסדר והמישמעת.
מדברים על הרשלנות, האופיינית לחלק ניכר משיב-
בת־גיל זו. טוענים שאין הצעירים האלה מסוגלים לעשות
עבודה נקיה, לגמור דבר בצורה מדוייקת — לא במוסך,
לא במישרד, לא בצבא. בקיצור, שאין להם הרגלים
של דייקנות ומישמעת עצמית — הרגלים הנרכשים בכי תות
הראשונות של בית-הספר. אולי יש לכך קשר עם
המצב ששרר אז בכיתות — מיספר התלמידים והרמה.
הירודה של מורות רבות, מהן רבות בלתי־מוסמכות, או
חניכות של סמינרים שהיו בתי-מחסה לפליטות מהגימ־נסיות.
גרוע
מזה: רבות מן התלמידות של אז כבר הפכו
בינתיים מורות, והן ״מחנכות״ דור חדש לפי ההרגלים
שרכשו אז. צרה של כמה שנים הופכת עתה צרת־המדינה.

(ואפשר לשאול: מי מופקד על האינטרסים של צר כני
הסחורות והשרותים, של צרכני התחבורה הציבורית
ושל ציבורים מדוכאים אחרים בארץ, שאיש אינו בא
ודופק על השולחן למענם?)
אמנם, הסתדרות המורים היתה צריכה להאבק לשינוי
התקן — אם לא לטובת התלמידים, הרי לפחות
לטובת המורים, המעוניינים לעשות את מלאכתם נאמנה,
ושאינם רוצים להפוך תוך כמה שנים גרוטאות אנושיות
ופקעות־עצבים.

בדרך לכלא ונל־ממד!
המרכזי בכיתה. איך יכולה מורה לעניין בעת ובעונה
אחת ( 40 ארבעים!) בני־אדם קטנים בנושא אחד ויחידי?
לפי השיטה האינדיווידואליסטית, המורה משתדלת
להתאים את עצמה לכל קבוצה, ולכל ילד בתוך כל קבו צה.
היא תיתן לחזקים עבודה מייוחדת, תעבוד עם
החלשים ותעסיק את הבינוניים בעבודה לפי יכולתם.

לשם כך דרושות פינות־עכודה. ובעיקר —
זמן.

הרי שנות ה־50׳ חל שיפור במיספר התלמידים
י * בכיתות. שרי־חינוך מסורים הקדישו לכך את כוחם
ומירצם.
אולם שיפור זה לא נרשם על גבי הנייר. הוא התגשם
רק בפועל, ברוב האיזורים.
מבחינת התקן, נשאר הכל כפי שהיה בראשית ימי־המדינה.
במשך כל השנים היה מותר למישרד־החינוך
לדחוס יותר נד 40 תלמידים לתוך הכיתות.

מדוע לא שונה התקן? איני יודע. וכי מי
היה צריך להאבק על כך? מי כיכלל מופקד.
כמדינה זו, על האינטרסים של צרכני-החינוך?

כימעט בכל בתי־הספר בעיר — ואני מניח שגם
בארץ — נדחסו שוב 40 תלמידים אל תוך כיתות׳ א׳ .גם
בכיתות גבוהות יותר קרה דבר דומה.
איך הושג הדבר? פשוט מאד: במקום שהיו שתי כי תות
מקבילות, בוטלה אחת. אם מיספר התלמידים עבר
את גבול המותר על פי התקן, הופנו ה״עודפים״ לבית־ספר
אחר — ולא פעם הורחקו ילדים מבית־הספר הסמוך
למקום־מגוריהם למוסד מרוחק יותר, ועל ההורים מוטל
התפקיד להובילם לשם ומשם בכל יום.
מי שפנה לדוברי מישרד־החינוך כדי לברר את פשר
המעשה, זכה בתשובות חלקלקות. הדוברים — כדרכם
של דוברים של מישרדים ממשלתיים — התבצרו מאחרי
חומה של טענות נכונות לכאורה, אך כוזבות בעיקרן.
מיספר התלמידים הוגדל? חלילה! להיפך, הוא הוק טן!
מותר להכניס לכל כיתה 41 תלמידים, והכניסו רק
.40 הם לא שמעו על כל שינוי לרעה.
מובן, נעשה הכל כדי לקמץ. המדינה נמצאת במצב
קשה, כידו׳ע. אבל המישרד התגבר על כל הבעיות, וברא שות
השר הצעיר והנמרץ הוא פועל למען וכר וכר וכר.

וכך, מאחרי מפך-העשן של המלל הכיורוק
ראטי של שבירי־פה, נדחסו התלמידים לכי תות
כמו סרדינים לקופסה.
אם נותר מקום אחד בכיתה, הוא בוודאי יתמלא
במהרה. תמיד יש עוד מישפחה החוזרת ארצה אחרי
התחלת השנה, או העוברת מאיזור לאיזור. ומי יסגור את
הדלת לפני הפעוטים הנחמדים?

ך * גדלת מיספר התלמידים בכיתה — בכל כיתה
י 1ביכלל, ובכיתה א׳ בפרט — מ־ 30ל 40-אינה הרעה
של 337 כפי שנדמה.

זוהי הרעה של *.100

כי החשבון אינו כמותי, אלא איכותי.

יש קו אדום מסויים. המחמירים יגידו5 :צ
תלמידים. המקילים יאמרו .30 :ביתה א׳ שהיא
גדולה מזו, אינה כלל ביתה. היא קייטנה.
(המשך בעמוד )38

נוי

11 התכונות המופלאות
של ״רך לסוכת הכביסה
ומכונת הכביסה
שלושה סוגי ד טרגנ טים +אחד
ב״רן־״ יש שלושה סוגי דטרגנטים;
אחד — מיועד להסרת שומנים.
אחד — להסרת כתמים צמחיים.
אחד — להסרת כתמים מחלבונים,
ואחד נוסף — להסרת לכלוך הנגרם
מיין, מקקאו, מתה ואפילו מדם...

רענון צבעי הבד
חומר נוסף ב׳׳רן״ ,מרענן את צבעי
הבגדים:
האדום — אדום יותר, והלבן — ל בן
יותר.
כך שגם לאחר כביסות רבות, הבגד
נראה חדש.

פעולת ריכוך מי ם
חומרים נוספים שהכנסנו ב׳ירן״ הם
פוספטים, המיועדים לרכך את מי
הכביסה ומאפשרים הגברת יעילות
הכביסה.

הבטחתפ עולה ת קינ ה של
ה מ כונ ה
ישנן אבקות כביסה רבות, המפריעות
לפעולתה התקינה של מכונת הכביסה.
אחד מהחומרים הקיימים ב״רן״,
מיועד ליצור שכבת מגן על משטח התוף
ולמנוע יצירת קורוזיה.

ד חיי תכת מי ח לו ד ה
חומר מיוחד ב״רן״ דוחה כתמי חלודה,
הנוצרת בצנרת ובמכונות הכביסה.
חומר זה מפרק אותה, ולא נותן לה
סיכוי לבוא במגע עם הבד.

מני עת יצירת גושים לפגי פתיחת

טיפול מיוחד כ צו ארוני ם
כתמי זיעה עקשניים מתהוים על
הצוארון ובאיזור בית השחי.
ב״רן חומר פעיל המסיר את
הלכלוך, ללא צורך בשפשוף האיזור
לפני הכביסה.

בו שם עדין ומרענן
ל״רן״ בושם עדין ו״נקי״ ,החשוב כל־כך
לתחושת הנקיון.

״רך־אבקח כביסה
שיש בה הכל חוץ ממלח

ב״רן״ אין אף גרגר אחד של מלח
המלח, כידוע, גורם להחלדת חלקי
מכונת הכביסה.
לכן, ב״וץ״ אין אף גרגר אחד של מלח!

פעולת הל בנ ה, ב כ בי ס ה
בטמפר טו רו ת גבו הו ת
פיתוח מיוחד• באבקת הכביסה ׳ירן״,
הוא חומר הלבנה, הפועל רק עם
הפעלת המכונה בטמפרטורות גבוהות
(כביסת לבנים ומגבות) .כך שאין צורך
לקנות אבקת הלבנה יקרה!

ידך־אבקת כמסה
שיש בה הכל חוץ ממלח

אבנתן קרמ 11 ן שי3וץ|נענזג

מניעת שקיעה חוזר ת של לכלוך
במי הכביסה מתהווה משקע של
לכלוך, הנפלט מן הכבסים.
חומר מיוחד — 0ואכ<— שהוספנו
לאבקת הכביסה, מונע שקיעת לכלוך
זה על הבגדים.

ה אריז ה
באבקות רבות את נתקלת בגושים,
שנוצרו עוד לפני השימוש הראשון
באבקה.
ב״רן״ יישמנו לאחרונה פיתוח מיוחד,
לפיו האבקה עוברת תהליך סינון.
כדי שלא תפגשי גושי אבקה, המסרבים
לצאת מן האריזה.
גם זה — פיתוח מיוחד ל״רן״.

ה בי ר

נואת יגאל לביב

משתמשים בבקבוק

אי ־ ס ד רי ם

חהפעמ*

11111

רו צי ם

א חוז

ב ק אזיונו
במרכז רצועת בתי-המלון וההימורים
של לאס־וגאס, מול מלון ״מטרו-גולד-
ווין־מאייר״ ,עומד להיפתח בסוף השנה
מלון וקאזינו חדש, בשם ״שננדוא״ .המשקיע
העיקרי הוא מוריס וקסלר;
עורן־דיו יהודי והרוח החיה. האיש שיפעיל
את המקום הוא הזמר והשחקן

אחד

האחרונות בלאס־וגאס הראה, כי ההשקעה
עשוייה להכניס לבעליה, בארבע
השנים הראשונות, פי כמה. כלומר,
מי שירכוש עתה מניות במאה אלף
דולר, שהיא ההשקעה המינימלית, עשוי
להרוויח יפה
דויד לנגר, מפעיל את החברה הגדולה
בחוף המערבי ליבוא משחקי״מבוגרים,
כמו שש־בש, ומחזור עסקיו הוא יותר
מ־ 4מיליון דולר לשנה. אם יצליח להכניס
עוד אנשים לחברה, יוכלו יחד לקבל
השפעה בהנהלה, ולקבל תמורה גדולה
יותר להשקעתם.
התנאי היחידי, שעל המשקיע להיות
נקי וצח כיהלום מכל עבר או קשר עם
בעלי עבר פלילי. כל משקיע עובר בדי קות
של מועצת־ההימורים של לאס-
וגאס, שלעומתן מחווירות בדיקות אחרות•
זו גם הסיבה לכך שלנגר התקשה
למצוא בין הישראלים באמריקה מועמדים
שיוכלו לעבור את הבדיקות.

.י שו א לי סיו ג ־ אינ ה

מעבי!וה ללקוחות
משקיע לנגר
הי מו ר

ב טו ח

הידוע ויין ניוטון, שרכש * 10 מן
המניות. בין המשקיעים מצוי גם הישראלי
דויד לנגר, המחזיק ישירות אחוז
אחד, ובעקיפין עוד * ,2.5ובידו אפשרות
להשפיע על מכירות עוד * 8שנותרו כרגע
לא-מכורים.
הקאזינו הוקם כחברה שגורה, שהנפיקה
100 אלף מניות, והמוכרת אלף
מניות ב״ 100 אלף דולר. בשלב הראשון
תפתח החברה קאזינו ומלון בן 157
חדרים. ההכנסה הצפוייה בשנה הראשונה
היא 20 מיליון דולר. נסיון השנים

..טבחות״ מסבסד
את ..בלל בי ט

במדור זה פירסמתי לפני כמה שבועות
ידיעה, כי ״בנק טפחות״ מבטח את
לוקחי ההלוואות ממנו באמצעות סוכנות״
הביטוח ״כללביט״ ,השייכת לקבוצת
״כלל״• הבנק הוא נותן־החלוואות הגדול
במדינה, וכן גם מספק את היקף ביטוחי-
הדירות הגדול במדינה. הבנק לא פנה
לחברות־ביטוח בהצעות זולות יותר, אלא
מעביר את הביטוחים דווקא ל״כללביט״.
הבנק מחייב את הלווה לבטח את
כל שווי הדירה, ולא רק את גובה ה הלוואה,
וההפרש הוא במאות אחוזים.
הבנק גם כופה על הלווה לקבוע את
שווי הדירה בשיטת-שמאות מיוחדת-
במינה, המייקרת שוב את הביטוח•
במאזן ״בנק טפחות״ ,שפורסם לפני
שבוע, מופיע הנתון, שבשנת 1979—1978
קיבל הבנק מלקוחות 88.8מיליון לי רות
בגין ביטוחים. כן שמדובר בסכומים
נכבדים ביותר, שהבנק הממשלתי מעביר
ל״כללביט״ על חשבון הלקוחות.
קונצרן ״כלל״ מחזיק ביותר מ״*20
ממניות ״בנק טפחות״ ,ולנציגי ״כלל״
בהנהלת ״טפחות״ השפעה רבה ביותר
על מעמד מנהלי הבנק•

חברת ״ישראליסינג״ קיבלה אישור
של מיפעל מאושר, למימון ציוד״לתע-
שייה בילבד. מבקר״החברה גילה כי על
הלוואות במטבע זר, שהיא לוקחת למטרות
אלה, היא מקבלת ביטוח־שער
מן האוצר, משלמת פרמיה לאוצר בריבית
הנמוכה בשני אחוזים מגובה ה פרמיה
שהיא משלמת על ביטוח הלוואות
אחרות. המבקר גילה כי החברה אינה
מעבירה ללקוחות את ההנחה, למרות
שקיבלה את ההנחה בגלל הלקוח שהוא
מיפעל תעשייתי, ומשלשלת את ההפרש
הניכר לכיסה.
עוד גילה המבקר, כי החברה נוהגת
להלוות עודפי מזומנים שיש לה בשוק
החופשי, כאילו היא בנק.
החברה, הפועלת כיחידה של קונצרן
״כלל״ ,הוכרה על״ידי האוצר כמיפעל
מוכר בשנת , 1975 בתנאי שתלווה כספים
להחכרת ציוד למטרות תעשייה בילבד.
לחברה אושרו הלוואות בביטוח האוצר,
בגובה 20 מיליון דולר. למרות הגבלת
האישור, הלוותה החברה יותר מ״20
מיליון לירות לעיריות, והפרה את התנאים
להכרה במעמד של מיפעל מוכר.

ב ..אלקטרה

ויו

רואי־החשבון של חברת ״אלקטרה״,
קסלמן וקסלמן, כתבו דין־וחשבון המגלה
שורה של אי־סדרים כספיים חמורים
ביותר בסניפי החברה בירושלים ובבאר-
שבע. בין היתר כותבים המבקרים :״בביקורת
השוטפת, שערכנו בסניף ירושלים,
מצאנו שסוכן הסניף, א .שו ח ט, נסע
לחו״ל וסן 18,468 לירות, בגין נסיעה
זו, מופיע בספרי הסניף בהוצאות נסיעה
לחו״ל, כנגד הקטנת עמלתו. נציין שהסוכן
אינו עובד־החברה. משום״כן עלולים
שילטונות המס שלא להכיר בסכום
זה כהוצאה עסקית. הדבר נראה כאילו
מחפה החברה על הסוכן, על״ידי רישום
הוצאותיו הפרטיות בהוצאותיה העסקיות
של החברה.״
בביקורת השוטפת של רואי״החשבון
לשנת 1977 הם מצאו בסניף ירושלים
עבירות חמורות על נוהלי הרישום בספרים.
במיקרים רבים מוציאים ללקוחות,
ובמיוחד לסוחרים, חשבוניות במחירים
שלא לפי המחירון שהיה בתוקף.
כן, למשל, נמצאה הזמנה של סוכן-
מכירות של הסניף, שהוא בעל חנות
בעצמו, שהזמין 10 מכונות-כביסה, והמחיר
בהזמנה היה נמון יב־ 600 לירות
ליחידה, לעומת המחיר במחירון. לאותו
סוכן הוצא חשבון נוסף עבור חמש מכו-
נות-כביסה, תון שינוי דגם־המכונה האמיתי.
בספירת
המלאי של מוצרים מוגמרים
נמצאו הפרשים רבים, אשר לחלק מהם
לא היה כל הסברים.
בסניף באר״שבע התברר כי אין התאמה
בין ספרי החשבונות ובין ההמחאות
שנמצאו בעין. התגלה מיקרה שבו
רכש סוחר חמישה מדיחי-כלים, במחיר
של 7200 לירות האחד, והחזירם כעבור
שנה, במחיר של 9000 לירות האחד.
בספירת המלאי התגלו הפרשים גדולים
בין הספירה בפועל לבין ספרי״המלאי
של הסניף.
בתגובה על המימצאים שלח מבקר-
החברה, יוסף פויכטוונגר, מיכתב
למנכ״ל חטיבת-התעשיה של ״כלל״ ,צבי
צור, ובו הצביע על הליקויים החמורים
שהתגלו, וביקש לדווח לו מה היו המסקנות
שהוסקו.

אגודת״הכורמים של יקבי ראשון-לציון
משתמשת בבקבוקים חד־פעמיים לשיווק
היין. אלה בקבוקים שנרכשו במיוחד
ממיפעלי־הזכוכית של ״טמפו״ ,ואשר נועדו
לשימוש חד־פעמי בילבד. לכן מחירם
זול יותר, והם מאיכות פגומה יותר.
האגודה גם השיגה בשעתו ממישרד־התעשיה
היתר להכללת מחיר הבקבוק
החד־פעמי במחיר היין, שהיא מוכרת
לצרכן, בנימוק כי עבור כל בקבוק-יין
עליה לרכוש בקבוק חדש, וכי אינה משתמשת
שימוש חוזר באותו הבקבוק.
לפני כמה שבועות (״העולם הזה״
)2184 דווח, כי חבר״הכנסת פסח גרו-
פר גילה, שאגודת״הכורמים מרמה את
הממשלה, ורק הרוויחה מהסכם רכישת-
הבקבוקים החד-פעמיים. גרופר סיפר כי
למעשה משתמשת האגודה בבקבוק חד-
פעמי שימוש חוזר כמה פעמים, ובכל
פעם היא גובה מן הצרכן מחיר של
בקבוק חדש.
עתה הגיע לידי מיכתב פנימי של מנהל
המעבדה של מיפעל-הזכוכית ״טמפו״,
שבדק תלונות של אגודת״הכורמים, כי
בעת מילוי היין נשברים בקבוקים, והם
אינם נקיים. מנהל המעבדה, אליאל -
פונטה, ערן בדיקות מקיפות בקווי
מילוי היין של יקבי ראשון־לציון. הוא
גילה כי היקבים משתמשים בבקבוקים
חד־פעמיים משנת ! 1973 כלומר — שש
שנים מאז נרכש הבקבוק החד-פעמי
עדיין ממשיכים למלאו, כאילו הוא בקבוק
בשימוש חוזר ! בקבוקים אלה אינם
מתנקים בשטיפה, בגלל השימוש הרב
בהם, בניגוד לייעודם !

ובו מנכ״ל
בנק הספנות־בעלת-המניות
החדשה של ״הבנק לספנות״
,קבוצת שאול אייזנברג, מינתה
את מנחם ובר לתפקיד מנכ״ל
הבנק. ובר היה עד כה מישנה״למנכ״ל.
כיושב־ראש מועצת־המנהלים של הבנק
התמנה ד״ר ארתור ברגמן, במקומו
של שאול בר״זאב, מי שהיה מנכ״ל
מישרד״התחבורה.

׳שואלי בונה שדות העונה בסעודיה

.המהנדס הישראלי דב פלן, המשמש יועץ לצה״ל ומשרד־הביטחון בהקמת
שדות-תעופה, משמש יועץ גם להקמת שדות-תעופה בארצות-ערב, באמצעות חברה
השייכת לו והרשומה בלוכסמבורג.
פלן מיי צג בי שראל

חברת ״בא שלר״

האמריקאית,

עסקי ביטחון בניירובי
מי ששאל מה עושה בימים אלה
עמנואל הניגמן, יכול להירגע. הוא
הקים חברה לאבטחת דירות ומישרדים
בניירובי, קניה, ומקדיש את זמנו להגנת
כספם של אחרים.
הניגמן השאיר בישראל כמה בעלי-
חוב, שאמרו מזמן נואש לסכומים שהתפתו
להפקיד בידיו. לפני כשנה החל עוסק
באירגון קבוצת ישראלים לנסיעות מאורגנות
לקניה. משהגיע לשם, היו לו כמה
הסתבכויות עם בעלי־מלונות, שכתוצאה
מהן פרש מעיסקי־התיירות.
לפני כמה שבועות הקים בניירובי
חברה בשם ״אוסיקה״ ,שבה הוא שותף
עם צעיר המחלק כרטיסי-ביקור, שעליהם
כתבו ״רב־סרן אליעזר אורן״ .החברה
מוכרת בקניה את שיטת האבטחה של
החברה הישראלית ״מוקד״ ,שעיקרה
החזקת צבא-שומרים פרטי, המזנק לאירוע
עם הפעלת״אזעקה. כרטיס״הביקור
של הניגמן נושא את התואר ״מנהל
חבר-דירקטוריון״.

נזא 1ז 1ממא 0 1אממ סי ע ) 1ז ! 1! 8 11 ( 1ו 1ינ

אסג ש

? >1ס ס 1,מ 13 יד 8
8ח )103 031 סטו 14,
132א 8 . 0 . 8 0
9 , 0 .- 0 .זטסנ1וזו 0אט_!
296 צס! 701. 218 71 - 7 0

8 1 .ח 3101ח ז 1 4 8 0 701 181861
7 0 1 . 22 70 7 3 , 22 59 31
ח 818ק 109 : 0 0נ) 0ס

ברטים הביקור של דב פלן

ב ס עו די ה

טבק אוריגינל הוא
ובך גם אתה.
אם אתה גבר של״טבק אוריגינל׳׳— אתה
זוכה לאשראי בלתי מוגבל בחברה,
בעסקים ו ...אצל נשים.
* מו צ רי ה טי פו חלגבר ״טבק אוריגינל״
זוכים מזה ש מונ ה שנים ב ר צי פו ת ב תו א רי ם
״ ה מו צ ר הנ בחר ״ ״והקניה ה טו ב ה ביו תר״
מי קולון, אפטר שייב,יפרי אל ק ט רי ק שייב( ,לפני גילו ח ח שמלי)
די או דו רנ ט ספריי, מ קלון די או דו רנ ט( ס טי ק) ,אנטי פרס פי רנ ט ספריי,
נזלק, מי שיער, קרם ילשיער> משחת גילו ח, קצף לגילו ח, תכ שיר ל חו ת
לגוף, סבון ת פנו קי ם.

1 1 1 1 1 1 1 1 :
* 1א 16 1מ 0
שוש וסרמן/יקי הלפרין

פרסום צימט

העול ם חז ה 2192

על עצמו את התפקיד כמצבו הנוכחי
של המשק, ויהיה, כנראה, צורך במלאכת
שיכנוע ארובה וממושכת כדי להניעו
מסירובו.

בכנס הפלמ״ח, ב־ ,1949 אירוע שבגללו הועמד
רבין לדין על הפרת פקודה וקידומו בצה״ל נעצר.
לטענת אנשי רפ״י־לשעבר מבקש רבין לפגוע
בתדמיתו של בן־גוריון ,״ועל כך לא נוכל לסלוח לו.״

אדב ״ םשרא דס
ביקרו ב מ צריי ם

שריר וגיד ש חל

על־פי סיכומי ממשלת מצריים, ביקרו עד כד.
במצריים כאלפיים אזרחים ישראלים, מאז תחילת
יוזמת־השלום של הנשיא אל־סאדאת, לפני כשנתיים.
מיספרים אלה כוללים גם עיתונאים, פקידי־מימשל
ומבקרים רישמיים אחרים, הנושאים דרכונים
ישראליים.

ש רי ם־ לשעבר
0 1 3 3וושינגטון
לפחות שני שרים־לשעבר בממשלות ישראל ישתתפו
בכנס הישראלי־פלסטיני, שען רך הירחון ניו־אאוטלוק
בוושינגטון בחודש הבא.

נוסה על חכרי־הבנסת ממפ״ם שהוזמנו
לכנס, ישתתפו כמישלחת מפ״ם לבנם
גם ויקטור שם־טוב, שר־הכריאות לשעבר
ונתן פלד, לשעבר שר־הקליטה.
החלטת ריכוז מפ״ם לשגר מישלחת לכנס, למדות
התנגדותם של מאיר יערי, יעקב חזן, מארק גפן
ואימרי רון, הצילה למעשה את הכנס, שהיה
מתבטל, ככל הנראה, ללא מישלחת של מפ״ם,
שאיש אינו מטיל ספק בציונות חבריה.
השתתפות מפ״ם בכנס וושינגטון פותחת פתח
לאישים נוספים, שהיססו עד כה להשתתף בכנס,
להיענות להזמנה.

בקשו ל ח קו ר
אח הרמטכ׳״ל
כית־המישפט העליון, כמושבו בבית־דין
גבוה לצדק, יתבקש ביום החמישי השבוע,
להעניק רשות לחקור את הרמטב״ל,
רב־אדון! רפאל (״רפול״) איתן, מעל דוכן*
העדים ככית־המייטפט, על התצהיר
שהגיש לבית־המישפט בפרשת
ההתנחלות כאלון־מורה.
את הבקשה לחקור את הרמטכ״ל חקירת שתי־וערב
יגישו עורכי־הדין אליאס חורי, המייצג את התושבים
הערביים שאדמותיהם הופקעו לצורך ההתנחלות,
ועורך־הדין אמנון זיכרוני, שהצטרף לעורך־הדין
חורי בייצוג בעלי הקרקעות.

צפו׳ פילוג
ב תנו ע ה הד מו קר טי ת
תוך שלושה חודשים, לכל היותר, תעמוד התנועה
הדמוקרטית של ייגאל ידין ושמואל תמיר לפני
משבר נוסף, כאשר קבוצת חברים, וביניהם כמה
ח״כים, יפרשו ממנה ויצמצמו את יצוגה בכנסת.
קבוצת הפורשים טרם החליטה אם להצטרף
לליכוד, כסיעה עצמאית, או להיכלל במיסגרת
״המרכז הליברלי״ המתוכנן, אם יקום עד אז.
אך ברור שהפילוג הוא בלתי־נמנע.

כתוצאה מצימצום מיספר הח״כים •טלה,
תיאלץ הפעם התנועה הדמוקרטית לוותר
לפחות על שר אחד בממשלה. הקורבן יהיה
שר־העבודה־זהרווחה, ישראל כ״ץ.

רוצים א ת 3ומה
בשר־ או צ ר
נשיא התאחדות התעשיינים, בומה שביט, הוא כיום
המועמד הרציני ביותר לתפקיד שר־האוצר, במקומו
של שימחה ארליך, שהתפטרותו הקרובה מהתפקיד
היא שאלה של עיתוי מתאים בלבד. למרות ששר־האנרגיה,
יצחק מודעי, לוטש עיניו לתפקיד זה, נראה
כי המיפלגה הליברלית תחליט שאף אחד משריה
לא יירש את ארליך. לעומת זאת תשאיר המיפלגה
בידה את זכות־הווטו על בחירת שר־האוצר החדש.

המועמד הנראה כיותר לראשי הליברלים,
וגם לאנשי־חרות, בשר־האוצר הבא, הוא
כומה שביט, אלא ששכיט אינו שש לקבל

מיספר הכניסות של מבקרים ישראליים
למצריים היה, כמוכן, גדול יותר, שכן חלק
מהמבקרים ביקרו בכר במצריים פעמיים,
שלוש או יותר.

ועירס הליבר לס
תדחה שוב
כימעט ברור שוועידת החטיבה הליברלית
ן טבליבוד, שנועדה להתקיים בדצמבר השנה,
תידחה לתקופה נוספת של שנה, במטרה
להרגיע את הרוחות כמיפלגה ולמנוע
את מאכקי־הבוח הפנימיים בה.
הוועידה היתה אמורה להתקיים עוד בשנה שעברה,
אולם בשל סעיף בתקנון, הקובע כי הוועידה
לא תיערך בשנת בחירות, היא נדחתה בגלל
הבחירות העירוניות. למרות ההיערכות במיפלגה
לקראת הבחירות, תוך יצירת גושים. חדשים, נראה
כי תתקבל הצעתו של יו״ר המזכירות, צבי רנד,
לדחות את הבחירות. רק מועצת־המיפלגה יכולה
להחליט על־כך. המועצה אינה יכולה להתכנס כיוון
שראשה, שמואל רכטמן, יושב בכלא, ובניגוד
לידיעות טרם הגיש את התפטרותו מתפקיד זה.
ללא רכטמן רשאים רק ראשי מוסדות המיפלגה
להחליט ביניהם על דחיית הבחירות, ובין אלה אין
הסכמה על עריכתם במועד קרוב.

״רביו הור ם
ת ד מי ת בן־גוריוך
זעמם של אנשי רפ״י־לשעבר במיפלגת־העבודה כלפי
ראש־הממשלה לשעבר, יצחק רבץ, עלה השבוע
לשיא חדש, אחרי שפורסם פרק נוסף מספרו של
דבין, פנקס שירות.

כפרק זה, שבו מספר רבץ על תקופת־ההמתנה
שקדמה למילחמת ששת־הימים,
הוא מציג את דויד כן־־גוריון כאור מגוחך,
כשהוא מכנה את עוזריו מקרב אנשי־דפ״י
״אנשי תככים, שכמיקצוע המאוס הזה
קנו מומחיות מרשימה.״
רבין מספר כי בן־גוריון ניסה לשכתב את
ההיסטוריה, כאשר טען כי נתן לרבץ רשות להשתתף

ה אלו ף טמיר
וחבלמ על ק א היר
נחבל

הבינלאומי שד קאהיר,
קלות.
טמירן * —
האלון ן ן

המריא, בונוס ביהוד

במצריים, כמטוס ־־
״בייצ׳
קל מדגם
קראפט״ .כעוד המטוס ממריא,
הסתבר כי טייסיו הוטעו כידי פקחי׳
האוויר המצריים. אלה היפנו אותם
למסלול שזה עתה המריא מעליו מטוס־סילון
סעודי גדול.
מטוסו של טמיר נקלע למערבולת
אוויר שיצרו מנועי הפילה של המטוס
והוא החל לצנוח מטה.
הסעודי— ,־
--בדיוק כאותה השעה השתחרר האלוח
מחגורת־הכטיחות שלו והתרומם כדי
לקחת משהו ממיזוודתו, כתוצאה
מהסיחרור של המטוס הוא נסל, נחבל
כצורה קלה כשפה ובכרך.
טייסי המטוס הצליחו להשתלט עדיו,
אך ציינו כי דק כנס נמנע אסון.

היחסים בין ראשי הסיעות הגדולות של הקואליציה
והאופוזיציה התערערו, דבר שיקבל ביטוי במושב
הבא של הכנסת. ראש סיעת־הליכוד בכנסת, ח״כ
אברהם שריר; טוען, כי אינו יכול עוד לעבוד
בשיתוף פעולה עם ראש סיעת־המערך, ח״כ משה שחל.

לטענת שריר מפר שחל הסכמים, מתכחש
להבטחות, ונוקט כטבסיסי עורמה כלתי־פרלמנטריים.

המתח
בין השניים הגיע לשיא כאשר השתתפו
בוויכוח רדיופוני שהוקלט בשדה־התעופה רפידים
שבסיני, בהנחיית יצחק רועה. שריר ושחל
התווכחו על נושאי כלכלה ומשק, כאשר לפתע
נאלץ שריר להסיר את טענותיו, נוכח הודעתו של
שחל כי ״מזכיר ההסתדרות, ירוחם משל, השיג הסכם
עם שובתי חברת־החשמל.״ רק כשהסתיים הוויכוח
הסתבר לשריד, לטענתו, שלא היה שום הסכם,
ושהסיכסוך לא חוסל. הוא התלונן כי שחל נקט
טכסיס פסול של סילוף עובדות במודע.
שחל הגיב על כך באומרו :״עניתי תשובה
עובדתית נכונה לאותו יום. זוהי סערה בצלוחית־מים.
להיפך, שריר החמיא לי על התשובות
האינטליגנטיות שלי.״

תוחם פרק לי טו ת
לעו*! מ ס
פרקליטות המדינה הוציאה לאחרונה
מיכרז למישרת פרקליט־מחוז חדש,
שלא יהיה לו בל מחוז. הכוונה היא,
להקים פרקליטות פיסקאדית, שתטפל
אך ורק בתיקים של העלמות־מם
וכתיקי־מירמה מסובכים. פרקליטות
זו, שהעומד כראשה יהיה כתקן של
פרקליט־מחוז, תעסיק רואי־חשכץ
ומומחים כלכליים ותתמסר לטיפול
בתיקים כלכליים שהוזנחו עד כה.

בדם רוצה ב רי ס
עם אנשי ס רו ח
פגישה מצומצמת, בנוכחות עשרים איש, נערכה
ביום־השבת האחרון, בין יו״ר מיפלגת העבודה,
שימעון פרס, ובין קבוצה של שחקנים, אמנים,
סופרים ועיתונאים.

הפגישה נערכה כמיסגרת מסע שמארגנת
השחקנית בקי פריישטאט עבור פרם,
שמטרתה המוצהרת היא ״לחדש את הקשר
כין מיפלגת־העכודה ובין אנשי־־הרוח.״
בפגישה השתתפו הסופרים חנוך ברטוב ויגאל
מוסינזון, שחקנים כמו גילה אלמגור, שלמה בר־שביט,
ההדירה חריפאי, מנהל בצלאל, רן שחורי,
והעיתונאים הדה בושם ועימנואל בר־קדמא.

ה 3 ..ו 0ט״ עו ב ר
מ..ה 3 3וד״ סעריר ״
מילחמת המודעות הקטנות בין שני הצהרונים נכנסה
לסיבוב נוסף, אחדי שהיומון בשפה האנגלית,
ג׳רוזלס פוסט, נטש מחנה אחד ועובר למחנה היריב.
עד כה היה הפוסט שותף זוטר בלוח הכפול, שבו
שותפים גם ידיעות אחרונות והארץ. כתוצאה
ממחלוקת כספית החליטו בעלי העיתון להיפרד
מהלוח הכפול ולהצטרף, החל באחד באוקטובר,
ללוח העדיף של מעריב ודבר-.

תיאטרון חד שבת״ א
תיאטרון חדש עומד לקום בתל־אביב, בחסותה
ובמימונה של מועצת פועלי תל־אביב. התיאטרון,
שייקרא בשם תיאטרון בית לסין, יוקם ויופיע
בבית־לסין בתל־אביב, שעתה מסיימים בו את עבודות
ההכשרה והשיפוץ של אולמו הראשי.

התיאטרון, שיעלה מחזות, יציג קאברט
סאטירי ויהיה גם מועדון־תיאטרון, יתחיל
לפעול כחודש דצמבר השנה.
כמנהלו שכרה הנהלת בית־לסין את יעקב אגמון.

נבון רצתה לדעת כיצד תיראה הופעתה בשימלה זו .
לפני מצלמות הטלוויזיה.
רק אחרי שהצלם הגיע ללישכת הנשיא ביטלה
אופירה נבון לפתע את החזרה.

בגין תומך ב אר* דור
אחרי שנפוצו שמועות בקרב עסקני חרות,
כאילו ראש־הממשלה, מנחם בגין, תומך
במועמדותו של ח״כ מיכאל דקל לתפקיד
יושב־ראש הנהלת חרות, ולא ככגן־־השר
יורם ארידור, הורה בגין למזכיר־הממשלח,
אריה נאור, ולראש לישבתו, יחיאל קדישאי,
להירתם למערכת־הבחירות של ארידור, כדי
שיהיה ברור שהוא תומך בו.

הפגי שההבאה
סול מו ה
נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת, וראש
ממשלת ישראל, מנחם בגין, יקבעו,
במהלך הדיונים שייערכו בחיפה, את מועד

הפגישה הכאה ביניהם.
הפגישה תיערך כשדה־הנפט עלמה, על־פי

בקשתו של אל־כאדאת.

בקשו בור
ל אנרגי ה״ ח ש מלי ת
אחרי שהתעוררו בעיות רכות כהבטחת
הערבויות האמריקאיות לאספקת נפט
לישראל, הועלתה בהוגים בכירים ההצעה
לדרוש מארצות־הכרית סיוע להקמת
כור־אטומי לאנרגיה־חשמלית, תחת חלק
ניכר מהערכויות לאספקת־הנפט,
המבוקשות כיום על־ידי ישראל.

באחרונה נעשו נסיונות להציע לארידור תפקיד בכיר
במיגזר הממשלתי, כדי למנוע ממנו להתמודד על
תפקיד יושב־ראש ההנהלה של חרות, אולם הוא
דחה את ההצעות.

הנציבות א מד ה

סמט, הידוע כאחד מאחרוני נאמניו של תמיר, מכהן
היום כדובר מישרד־המישפטים וכעוזרו האיטי
של תמיר.

רעיית נשיא־המדינה, אופירה נבון, הזמינה ביום
השני האחרון צלם, כדי שיצלם אותה בשימלה
שעמדה ללבוש למחרת־היום, בארוחת־הערב שערכו
היא ובעלה, הנשיא, לכבוד נשיא מצריים ורעייתו.

גל של ירידות מהארץ עובר עתה על שליחי
מחלקת־הנוער והחלוץ של הסוכנות היהודית.

שלוש שליחות לארצות־הברית נייטאו
כאחרונה לאזרחים אמריקאיים, ואינן חוזרות
לארץ. שליח נוסף, לסן־פרנציסקו, הודיע
כי הוא מתפטר מעבודתו ואינו חוזר לישראל,
ואילו שליח אחד לאנגליה רכש דירה
בלונדון, ואף הוא אינו מתכוון לחזור לארץ.

מבקר המדינה, הד״ר יצחק נבנצל,
החליט לאמץ לעצמו סמל חדש,
והטיל על גראפיקאי להכינו. עד כה
השתמש המבקר כסמל הרגיל של
המדינה.
המבקר עדיין לא החליט אם הסמל
החדש יהיה של מישדד מכקר־המדי־נה
עצמו, או רק של האגף לתלונות
הציבור, שכמישרד המבקר.

אדליד א״ ם
ל פי דפסל

עובדיה נידה
א ת בניו

א ח אחימאיר
מנהל מחלקת־החדשות של הטלוויזיה, חיים יבין,
הודיע לממלא־מקום מנהל הטלוויזיה, יוסף (״טומי״)
לפיד, על צאתו לחופשה בת חמישה שבועות בחו״ל.

לפיד אישר את החופשה, אך ביקש מיבין
לדאוג לכך שממלא־מקומו לא יהיה יעקוב
אחימאיר. אחימאיר הוא סגן מנהל מחלקת־החדשות,
ועורך ״מבט״.
יבין הודיע ללפיד כי לא עולה כלל על דעתו למנות
מישהו אחר כממלא־מקומו. אם לפיד יחליט, על דעת
עצמו, על ממלא־מקום אחר, או שימנה את עצמו
גם לתפקיד זה, יגרום הדבר לשערורייה במחלקת־החדשות.

לפיד
נכנע כסופו של דבר, והסכים למילוי
המקום על־ידי אחימאיר.

הרב הראשי, הראשון־לציון עובדיה יוסף,
נידה שלושה מתוך 11 בניו, הטיל עליהם
חרם, מסרב לפגשם ונמנע מלבוא לאירועים
מישפחתיים שאליהם מוזמנים השלושה.

צוותי־אוויד מברי חי ם

המדובר ברב הצבאי אברהם יוסף, הרב הירושלמי
יעקוב יוסף ובתו, הנשואה למאיר ששון, מי שהיה
שליח הסוכנות בארגנטינה.

מאות מיקרים של הברחות־מכם, שנעשו
על־ידי צוותי־אוויר של ״אל־על״ ,נתגלו
כשבועות האחרונים בלוד.

מקורביו של הרב מסרבים להסביר את מניעי
החרם, המעורר סערה גדולה כקרב החוגים
הדתיים־ספרדיים.

א פו ריו ס חיילות
פצה׳יל

אופירה רצחה
חז רהלשי פל ה

ליריד ה ולהארץ

נציכות־שירות־המדינה הודיעה לשר
המישפטים, שמואל תמיר, כי אינה מסכימה
לבך שתמיר ימנה את איש־אמונו, חיים סמט,
כסמנכ״ל מישרד־המישפטים לתפקידים
מיוחדים.

ד״ן הציע התפט רו ת

קרע גלוי פרץ כץ שתי קבוצות
מתיישבים כנאות־סיני, על רקע
חלוקת 20 מיליוני הלירות שקיבלו
חברי המשק כפיצוי עכור גן־הירק.
מזכיר המשק, יצחק רגב, החליט על
הלוקה כלתיהטווה כין המישפחות,
שעל-פיה בשליש מהמישפחות במשק
יקבלו סכום קטן יותר מאשר האחרות.
המישפחות יטקיכלו פחות פנו
לח״ב עורך־הדין רוני מילוא, שאיים
כתביעה מישפטית נגד הקבוצה
שבראשה עומד רגב.

הסופיו ת -מפ שיר

למבקרה מדינה

ריב״ .מאמריו של זינגר תוקפים מירך
כלל את מדיניותו הכלכלית1טל ארליך..
ארליך רמז לזנבי שאם לא יפסיק
כפירסום מאמריו, ייפגעו המענקים
של המדינה להברת ״פרוטארום״,
שזנכר מכהן כה כיושב־דאש מועצת*
המנהלים.

עוד מאבק
בנ אוח־סיו׳

הידיעות שהופיעו השבוע בעיתונים, על־ כך
שהחקירה המישטרתית נגד בצלאל מיזרדוי
נכנסה להילוך גבוה, אינן נכונות. מיזרחי
יצא לחופשה בחו״ל והחקירה הוקפאה
עד שובו.

לאלת מי ד

בדרגים מדיניים בכירים עדייו לא החליטו אם
להפנות בקשה כזו לממשל האמריקאי, מאחר שידוע
שהקונגרס ידרוש, לפני אישור סיוע כזה, פיקוח
אמריקאי על כל הכורים הקיימים, ואותם שיקומו,
בישראל.

דיין הציע להגיש את התפטרותו לבגין
כעיקכות הפרשה, אולם בגין דחה את
ההצעה.

ח קיר ת מיזרחי

סמל חד ש

וול 1נ 3ר

אחרי הפירסום הרב שבו זכתה פגישת שר־החוץ,
משה דיין, עם אוהד־אש״ף מעזה, חיידר עבד־אל־שאפי,
הגיעו אל דיין שמועות על מורת־רוח שהביע ראש־הממשלה,
מנחם בגין.

הו שעתה

פרשת התאכזרותן של שלוש חיילות, מגוייסות
חדשות, בחיילת רביעית, שהסעירה את צה״ל —
הגיעה בימים אלה לסיומה.

שלוש חיילות, כאחד מכסיסי־ההדרכה של
צה״ל, התעללו כחיילת הרביעית, אחרי
שגילתה להן כי היא עדיין כתולה. קורבן
ההתעללות מאושפזת ככית־חולים לחולי
נפש, ואילו כל אחת מן המתעללות נידונה
לשנת מאסר, שאותה היא מרצה בכית
הכלא האזרחי נווה־תרצה.

אחרי שהתפוצצה פרשת הקברניט עקיבא פרסמן,
התחילו עובדי־המכם לבדוק בקפדנות רבה את
צוותי־האוויר של אל־טל, וגילו מקרים רבים של
הברחות, בעיקר קטנות, שנעשו על־ידי צוותי־האוויר.

״אל־על״ מלינה שבר
הדיילת מיכל אדר עומדת להגיש השבוע
תביעה לכית־הדין לעבודה נגד חברת
״אל־על״ ,בגלל הלנת שכר.
עוד לפני שאדר נעצרה, היא קיבלה חופשת־מחלה
לשלושה שבועות ואישור לחופשה, המגיעה לה,
לחודשיים נוספים. כאשר נודע דבר מעצרה, מיהרה
חברת אל־על לשלוח לה הודעה כי היא מושעית.
רק אחרי שעורך־דינח של אדר הודיע לאל־על, כי
ההשעייה אינה חוקית, ביטלה אל־מל את ההשעייה,
אך טענה שאי־אפשר לשלם לה משכורת, משום
שאינה טסה, בגלל החרמת הדרכון שלה.

-ן -0ינאי

ב מדינ ה העם איזה הובדל !

מה קרה?יהודים
דזעדביס — תוף
דור אחד ץ
יתכן שהיתה זאת מלאכת־מחשבת של
בימוי טלוויזיוני. יתכן גם שהיד, זה פרי
המיקוד, בלבד.
בזד, אחר זה הופיעו על המירקע, במה*
דורת־החדשות מבט, שר־האנרגיה של
סעודיה ושר־ה,אנרגיה של ישראל.
הם הוכיחו מה קרה ליהודים ולערבים,
תוך דור אחד.
חיוך כעיניים. הערבי. השייח׳ זקי
אל־ימאני, רואיין על־ידי השדרנית ה בלונדית
ברברה וולטרם.
לעומתו נראתה גם האמריקאית המשופ־שפת,
בעלת-משכורת-מיליון־הדולרים, ב אשה
פרימיטיבית. שר־הנפט בעל הזקנ קן
ישב נינוח, כשחיוך ערמומי משחק
בפינות פיו, וברק פיקחות נוצץ בעיניו.
האם מפעילה סעודיה סחטנות כלפי אר־צות־הברית?
האם היא מאיימת עליה ב־צימצום
אספקת הנוזל החיוני, אם לא
תפתור ארצות־הברית את הבעייה הפלס טינית?

וחלילה, אמר השר, כשעיניו אומ רות:
בוודאי, אלא מה?
אנחנו ידידים של ארצות״הברית, אמר.
ידידים צריכים לעזור זה לזה. לכן אנחנו
עוזרים לאמריקאים, והעלינו את כמויות־הנפט
שאנחנו מספקים לעולם המערבי.
אבל יש לנו גם בעיות משלנו. למשל, ה־בעייה
הפלסטינית. אנחנו מצפים שהידי-
דים האמריקאים יעזרו לנו בבעייה זו.
וכך, באדיבות עילאית, תוך שפע של
רצון טוב וידידות, בלי שמץ של פרובו קציה,
אמר אל־ימאני את אשר ביקש
לאמר: נפט תמורת מדינה פלסטינית.
עיניים כוחות. מייד לאחר מכן• הו פיע
על המירקע עמיתו הישראלי של
אל-ימאני, יצחק מודעי. בעיניו לא היד,
חיוך או ברק. הן נראו כבוהות.
שפתו היתד, שפת הפרובוקציה הגסה.
בלי כחל ושרק, ב״דוגריות״ צברית
מחוספסת, בלי הקוסמטיקה שאותה מכר
פעם כמנכ״ל חברת רבלון, הודיע מודעי:
אסור למלא את ההסכם ולהחזיר למצ ריים
את שדות־עלמה, אם לא תספק לנו
מצריים שני מיליון חביות נפט לשנה, במ חיר
שנקבע. אין לקבל את ההצעה המצ רית,
המדברת על מיליון וחצי חביות.
הדברים נאמרו בצורה אולטימטיבית,
מעליבה ופוגעת, ימים מעטים לפני ש הנשיא
אנוור אל־סאדאת היה אמור לבקר
בחיפה (ראה מיסגרת) .קשה היה להעלות
על הדעת סיגנון פרימיטיבי יותר .״צרי כים
לקצץ לו את הלשון!״ אמר איש־צמרת
בירושלים, שיש לו נגיעה ליחסי
ישדאל־מצריים.
השייוז׳ אל־ימאני היה, בוודאי, מנסח
את הדברים קצת אחרת. אבל אין הוא
תוצר של מערכת־החינוך הישראלית.

הממ שלה
תפוס אח המדליף !

חזק ניכר מעיסוקי הממשלה
סוכם 0כיכ ההדלפות
והדלפות־הנגד
מזכיר־הממשלה, אריה נאור, פרץ ל־ישיבת־הממשלה
נרעש ונסער. מבטי כל
השרים הופנו אליו.
נאור החזיק בידיו גיליון־נייר, וקרא־לעבר
השרים :״הישיבה עוד לא הסתיי מה,
וברדיו כבר מודיעים מה הולך

השרים נדהמו. היתה זו הישיבה ש נערכה
לפני כחודש, שבה דנו בעניין
הפרות הסכם־השלום מצד המצרים. מנחם
בגין היה עדיין חולה, וייגאל ידין ניהל
את הישיבה.
מתוך הגיליון שבידו קרא נאור את
תוכן הדברים שנאמרו, לטענתו, ברדיו,
בעוד הישיבה בעיצומה. היו אלה הדברים
שנשא שר־החקלאות אריאל שרון.
השרים היפנו מבטים מאשימים לעבר
שרון, שלא ידע כיצד להגיב. היה ברור
((המשך !;עמוד )36
העולם הזה 2192

ן*יוגנס, החכם היווני

הקדמון, סבב בעולם עם פנס בידו

1כדי לחפש את הצדק.
עד שהגיע לרומניה.
מאז, מספרים, הוא מחפש את הפנס.
בדיחה מעין זו, אחת מרבות, משקפת את הנטייה ליחס
לרומנים, על דרך ההשמצה, תכונת־אופי שלילית בתחום המוסר
החברתי. הדבקים בדיעה קדומה וחסרת יסוד זו, יכלו השבוע
למצוא חיזוק לאמונתם בהופעתה המחודשת של רומניה בזירת
הסיכסוך המזרח-תיכוני.
מאחרי הופעה זו, שהתבטאה בפירסום רעשני סביב שליחותו
של שליח רומני, חשאי כביכול, לישראל, הסתתר, לדעת פרשנים,
ניסיון לגנוב את ההצגה ולהציג את רומניה כמי שממלאת כיום,
שוב, תפקיד מרכזי בהשכנת שלום בין ישראל לבין שכנותיה.
היה זה ביקורו של ואסילי פוגנאן, לשעבר שגריר רומניה
בלונדון ובשנים האחרונות יועצו של הנשיא ניקולאי צ׳אוצ׳סקו,
שעורר את המהומה. פוגנאן ביקר בעבר בישראל פעמים רבות,
תמיד בשליחויות חשאיות ומיוחדות מטעם נשיא רומניה לראשי
הממשלה בישראל. מעולם לא ניתן פירסום לביקוריו, לא בארץ
ולא בחו״ל. הפעם, בדרך פלא, גילו כל אמצעי התיקשורת את
דבר שליחותו, עוד לפני שנפגש עם ראש־הממשלה, מנחם בגין.
צוותות הטלוויזיה ארבו לו בפתח משרד ראש־הממשלה כשעמד
להגיע לשם. מישחק החתול והעכבר שערכו מלוויו כדי להעלימו
מעיני העיתונאים, נועד ליצור מיסתורין ומתח סביב מיפגש
שלא היה יותר מאשר דיווח דיפלומטי שיגרתי.
למרות שההדלפות והעדר־היכולת לשמור סוד הם מסימני
הזיהוי המובהקים של ממשלת־הליכוד, הרי שהפעם נראה בי
האחראים למהומה שנוצרה סביב ביקור השליח החשאי הם
הרומנים עצמם. הם היו המעוניינים העיקריים בדרמטיזציה של
הביקור. כי מה שסיפר פוגנאן למנחם בגין, יכול היה לספר לו,
באותה מידה של אמינות, גם שגריר רומניה בישראל.
ההערכה בירושלים בתום ביקורו של השליח הרומני היתה כי
רומניה מבקשת ליצור את הרושם שיש לה חלק מרכזי במה
שמתרחש בחודשים האחרונים מאחרי הקלעים של המשבר המזרח־תיכוני.

טונו מי ה —
ותיא טרון־בובות
ין אדם רציני בעולם, או בישראל, המצפה שפריצת הדרך
\ להמשך ההסדר־המדיני בין ישראל ושכנותיה תיעשה בוועדת
האוטונומיה המשותפת לישראל ומצריים. כולם, מלבד, אולי,
ראש־הממשלה, מנחם בגין, השלימו עם כך שלא ניחן למצוא
אפילו פלסטיני אחד שיסכים לדון עם ישראל על הצעת האוטו נומיה
של בגין. מצד שני ברור לכל שלא ניתן להמשיך לאורך
ימים בהצגת תיאטרון־בובות זו. הסיבה היחידה שהמצרים ממשי־

כנין וצ׳אוצ׳פקו
שליחות או פארסה?
על כל פנים, צ׳אוצ׳סקו נקט במהלך שיעמיד אותו לאור
הזרקורים ושעשוי לחזק את תדמיתה של רומניה כמעצמה בעלת
מדיניות עצמאית, שיש בכוחה לתווך בין אוייבים.
שליחו של צ׳אוצ׳סקו אל בגין לא הביא כל הצעה ממשית
לישראל. הוא ביקש רק לדווח לראש־ממשלת ישראל על התרש מויותיו
של נשיא רומניה מפגישותיו עם אל־אסאד ועראפת,
אולי גם מתוך רצון לרכך את התגובה הישראלית הנזעמת על
הצהרותיו המשותפות עמם.
ההתרשמות, מהמעט שהסתנן מפגישת ארבע העיניים שבין
בגין לבין ואסילי פוגנאן, היתד, שבגין לא היה מוכן אפילו
לשמוע פרטים על שיחותיו של צ׳אוצ׳סקו עם עראפת. הוא
״דחה את הדיווח על הסף״ כלשונו, כיוון שחשש כי אפילו
האזנה לדיווח עקיף כזה יכולה להתפרש כמשא־ומתן עקיף
עם אש״ף. לעומת זאת הסכים בגין לשמוע דיווח על שיחת
צ׳אוצ׳סקו—אל־אסאד. ההערכה הרומנית לא היתר. שונה מההע רכות
האחרות •שהגיעו לישראל באחרונה בצינורות שונים:
סוריה תהיה מוכנה להסדר של שלום עם ישראל תמורת החזרת
רמת־הגולן ותמורת הכרזה ישראלית על הכרה בזכות ההגדרה
העצמית של הפלסטינים.
רעיונות מסוג זה הם בלתי מקובלים לחלוטין על בגין,
מה עוד שהוא שרוי עתה באחת מתקופותיו הגרועות ביותר
מבחינה פיסית ונפשית. זהו סוד ידוע לכל, שבגין שוב הפסיק

הרומני גו 1בי את ההצגה
כים ליטול בה חלק היא, שכל משבר שייווצר בדיוני הוועדה עלול
להיראות ככישלון הסכם השלום הישראלי-מצרי, ומכאן, כישלין
יוזמת־השלום של סאדאת. מצריים תעשה הכל כדי לא להגיע
למצב מעין זה.
אבל גם המצרים וגם האמריקאים אינם יכולים להשלים עס
קיפאון. מכיוון שברור להם כי ישראל לא תסכים לשיתוף אנשי
אש״ף בשיחות האוטונומיה, מופנים המאמצים, מזה כמה חודשים,
לנסות ולהשפיע, הן על ירדן והן על סוריה, להצטרף לשיחות.
לטענת המומחים המצריים זוהי רק שאלה של זמן עד שה־ירדנים
והסורים יכירו בצידקת דרכם שלהם. על פי ראייתם,
הולכת חזיודהסירוב ומתמוטטת. המשבר עם עיראק והתערערות
מישטרו מבפנים, מאלצים את נשיא סוריה, חאפז אל אסאד,
לחפש דרכים חדשות כדי לחזק את יוקרתו ולבסס את שילטונו.
הוא יכול לעשות זאת בדרך שבה הלכה מצריים, טוענים המצרים
הרואים גם סימנים לכך שאסאד נוטה לעשות זאת.
על־פי ההערכה המצרית, אילו היתד. ישראל מציעה כיום
לסוריה להחזיר לשליטתה את רמת־הגולן ולמצוא נוסחה בלתי־מחייבת
שתכיר בזכות ההגדרה של הפלסטינים אך לא תתפרש
בהכרח כהכרה בזכותם למדינה עצמאית, היה נשיא סוריה הולך
היום להסדר־מדיני עם ישראל. אולי לא באופן ישיר. ייתכן
כי בשלב ראשון הוא היה מסיר את לחצו מירדן ומאפשר לחוסיין
להידבר עם ישראל תחילה. כעבור פרק־זמן קצר היתה סוריה
מצטרפת אל ירדן בשיחות עם ישראל ומצריים.
נראה כי גישה זו. הרואה את נקודת המפתח למציאת הסדר־כולל
במזרח־התיכון בסוריה, ולא באש״ף או בפלסטינים, מקובלת
כיום הן על מצריים, הן על ארצות־הברית והן על כמה שרים
בממשלת ישראל. ההנחה המקובלת בקרב בעלי גישה זו היא
שאם תסופקנה כמה תביעות בסיסיות של סוריה והיא תזכה
גם לסיוע אמריקאי מאסיבי, בדומה למצריים, היא תפקיר את
הפלסטינים ותסתפק בנוסחות שהן מס־שפתיים בלבד לגביהם.
הסדר עם הסורים עשוי גם לפתור את בעיית לבנון, לחסל
את החזית בדרום־לבנון ולהרחיק את הכוחות הפלסטינים המזוינים
מגבולות ישראל.
עד כה אין סימנים מובהקים לכך שסוריה עצמה נוטה
לקבל גישה מעין זו. אולם הגישושים נערכים כל הזמן במישורים
שונים ובמיפגשים חשאיים ישירים ובאמצעות מתווכים, וההנחה
המקובלת היא שככל שיגדלו מצוקות המישטר בסוריה כן תגדל
נכונותה להסדר.

אוזניים לו —
ולא ישמע
*1דאה כי כמגעיו בחודשים האחרונים, הן עם נשיא סוריה
*4והן עם מנהיג אש״ף, למד נשיא רומניה, ניקולאי צ׳אוצ׳סקו,
על הגישושים והמגעים מאחרי־הקלעים, שטרם התגבשו למשהו
מעשי. לא מן הנמנע גם שבפגישתו עם עראפת, העמידו זה על
חששות אנשי אש״ף מפני מהלך סורי שיפקיר אותם וישאיר
את הבעייה הפלסטינית ללא פתרון.

לתפקד, אחרי תקופת התאוששות, מאז המשבר שפקד אותו בסוף
. 1978
בעוד שבקרב כמה שרים בממשלה, ובמיוחד אצל שר־החוץ
משה דיין, מתגבשת הדיעה שיש להעריך מחדש את המדיניות
הישראלית בנושא הפלסטיני, כפי שנחתמה בהסכמי קמם־דייוויד,
כיוון שהתנאים השתנו מאז, נשאר בגין נוקשה בעמדתו, דבק
ברעיון האוטונומיה, שהפך לגביו מעין אידיאה פיקס.
בעוד האמריקאים והמצרים רואים באוטונומיה רק שלב מעבר,
קצר ככל שניתן, לקראת הסדר־כולל שלם וסופי, רואה בה בגין
מטרה בפני עצמה ופתרון סופי.
לפיכך, כל מה שיכול היה בגין להשיב לצ׳אוצ׳סקו באמצעות
שליחו החשאי, היה חזרה על עקרונות האוטונומיה לפלסטינים
כפי שהוא רואה אותם.
אלא שאין זה משנה מה אמר בגין. איש לא קיווה כי ישנה
את דעתו בעיקבות הדיווח הרומני. מה שחשוב היה, לרומנים
בעיקר, שתובלט פעילותם ומעורבותם כמתויכים, ערב מיפגש
הפיסגה על הר־הכרמל.

טי מ טו ם —
לא או ל טי מ טו ם
ך*| עוד האמריקאים הם הפעילים העיקריים מאחרי הקלעים,
במטרה לצרף מהר ככל האפשר את סוריה וירדן לשיחות
השלום עם ישראל, לא נראו המצרים מודאגים במיוחד מהקיפאון
בשיחות האוטונומיה, או מהבעיות שהתעוררו בדרך למימושו
של חוזה־השלום עם ישראל.
המצרים מעוניינים להציג בפני העולם הערבי הישגים רבים
יותר ככל האפשר. לשם כך הם מעוניינים לקצר את לוח הזמנים
של שלבי הסכם־השלום. הם יהיו מוכנים לוויתורים, הן בנושא
אספקת הדלק לישראל והן בהקדמת הנורמליזציה, תמורת נסיגה
ישראלית מהירה יותר משטחים בסיני, כפי שנקבע בלוח הזמנים
של הסכם־השלום.
גם בשאלת כוח החירום של האו״ם בסיני, אין המצרים
קיצוניים כמו ישראל. כבר עתה מסתבר שפיקוח ישראלי-מצרי
משותף על קיום הסכם־השלום בשטח, עשוי להיות תחליף טוב
יותר לכל פיקוח של אנשי האו״ם. לא מן הנמנע כי הסכם על
פיקוח משותף מעין זה — עד שארצות־הברית תצליח להרכיב
את הכוח הבינלאומי שהתחייבה להרכיבו — יושג כבר בפגישת
הפיסגה בחיפה.
דבר אחד אין המצרים מוכנים לסלוח בשלב זה: עלבונות.
ובתחום זה מספקים להם כמה משרי ממשלת ישראל סיבות
רבות להתרגז. הצהרתו האחרונה של שר־האנרגיה, יצחק מודעי,
בדבר הצורך לעכב את הנסיגה משדות הנפט במיפרץ סואץ עד
שמצריים תסכים לספק לישראל שני מיליון חביות נפט בשנה,
התפרשה במצרים כאולטימטום. הניסיונות הנעשים להסביר, כי
מדובר בסתם טימטום ולא באולטימטום, אינם משככים את זעמם
של המצרים, שכמו ישראלים רבים נוטים לייחס למילים ערך
לא פחות מאשר למעשים.

313

תדיראן
אוטומט וחצ
הצלחה ווררת הצלחה
תדיראן . 4 0 0״תדיראן
וחצי...ועכשיו...

אנו גאים להציג את
תדיראן אוטומטי וחצי
המקרר עם הקיוסק הפרטי תדיראן אוטומטי וחצי

כל היתרונות של
המקררים האמריקאיים
ובנוסף גם התאמה
לדרישות המיוחדות
של המשפחה הישראלית.
תז־יראן אוטומטי וחצי

נו-פרוס ט 0$7ח? \10ו
בתא ההקפאה; הפשרה
אוטומטית בתא האחסון,
להשגת חסכון בחשמל,
באנרגיה ובהוצאות,

מרפים מתכוונים בתא ההקפאה ובתא
המזון הטרי.

תדיראו אוטומטי וח*י
הסוד הגדול שכולם דברו בו

ה עו ל ם הז ה 2192

תדיראן אוטומטי וחצי

המקרר היחיד עם הקיוסק
הפרטי -מיכל של 3.5ליטר
( 8ו כוסות) המותקן בגוף! המקרר
וברז בצידה החיצוני של הדלת,
לאספקה שוטפת של משקאות,
מיצים, שוקו קר, קפה
קר וכר. ללא צורך
בפתיחת הדלת ובבזבוז
החשמל הנגרם מבך.
תד־יראן אוטומט־ וח*י

תא הקפאה ענק
1=8057 סעו ושטח
אחסון מירבי, עיצוב
חדשני, ניצול נפח
מושלם, שכלולים
טכניים, מדפים
מתכוונים, מקום
לסיפולוקס ועוד.

תדיראו אוטומט
הצלחה נוררת הצלחה.
העול ם הזה 2192

ב מדינ ה

(המשך מעמוד )33
שכולם מפנים אליו אצבע מאשימה, כמי
שהדליף לרדיו מראש את תוכן דבריו.
פרט מאל!? .לא היתד. זו הפעם ה ראשונה,
שבה הואשמו אריק שרון ועוז ריו
בהדלפות. הפעם החליט אריק לגלות
מי המדליף, אפילו אם יתברר שזה אחד
מאנשיו. בתום הישיבה הוא פנה ל קול
ישראל, ביקש לקבל את תוכן
ההודעה שנמסרה במהדורת החדשות, ש שודרה
במהלך ישיבת־הממשלה.
במקביל הוא פנה גם לצנזורה, כדי לק בל
את תמליל אותה ידיעה, כפי שהוע ברה
לאישור הצנזורה לפני השידור. אז
הסתבר פרט מאלף. אריה נאור לא סיפר
לממשלה את תוכנה המלא של הידיעה.
בשידור צוטטו לא רק דבריו של אריק
שרון, אלא גם דברים שאמרו השרים
דיין, תמיר, זבולון המר וייגאל ידין.
מאליה התעוררה השאלה: מדוע סיפר
נאור לשרים רק על שידור דבריו של
אריק, בצורה שעוררה את הרושם כאילו
היה זה שרון עצמו שהדליף את הדברים?
אריק מחכה להזמנה. אריק הח ליט
לגלות מי מסר את הידיעה על תוכן
דיוני הממשלה לרדיו, בעוד הישיבה נמ שכת.
הסתבר כי היה זה אחד מהנוכחים
בישיבה, שיצא במהלכה החוצה.
במשך השבועות שחלפו מאז -הבחינו
אנשי מישרד־החקלאות כי בעיתונות מופיעות
ידיעות שונות, שנועדו ליצור את
הרושם, כי הודלפו מקירבתו של אריק,
במטרה להאדיר את שמו.
בישיבת הממשלה, שנערכה בשבוע ש עבר,
לא יכול היה עוד אריק להבליג.
״בשבוע האחרון התפרסמו ידיעות,״ אמר,
״כי הצעתי לתפוס שטחי־קרקע נרחבים
ביהודה ובשומרון. אין בכך בושה, אילו
הייתי עושה זאת. זה דבר לגיטימי. אך
לא היה דיון בנושא. אני לא הצגתי נושא
כזה, ולמרות הכל הדליפו נגדי דברים
שלא אמרתי.״
שרון לא הסתפק בכך. הוא פנה לבגין
ישירות ואמר :״לצערי, נמסרו הדברים
לכלי־התיקשורת ממישרד ראש־הממשלה.
אני מוכן למסור לראש־הממשלה את שם
המוסר, למי מסר ואיך מסר.״
בגין לא הגיב. למרות שהוא עצמו טען
לא פעם, כי ההדלפות הן מכת ממשלתו,
הוא לא הרים את הכפפה שהשליך אריק
לעברו, לא ביקש לדעת מי מאנשי מיש-
רדו מדליף את סודות הממשלה, לפי טע נתו
של השר שרון.
אילו היה מבקש את אריק לגלות לו מי
הוא, לדעתו, המדליף, היה שר״החקלאות
מפתיע אותו. הוא גילה, לטענתו, בחקיר תו,
כי מדליף הידיעה ששודרה במהלך
ישיבת־הממשלה לא היה אלא מזכיר ה ממשלה,
אריה נאור, בכבודו ובעצמו, ש התפרץ
כה נרגש אל תוך ישיבת־הממש־לה.
נאור היה בישיבה בתחילתה, לטענת
העדויות שבידי שרון, יצא החוצה, מסר
את תוכן הדברים שנאמרו על־ידי השרים
לאחד מכתבי הרדיו, המתין עד השידור,
ואז התפרץ לישיבה כקוזק נגזל בזעקה:
״תיפסו את המדליף!״
״קישקוש גמור:״ .מנחם בגין התעלם
מרצונו של אריק לגלות לו את זהות
המדליף. אבל למחרת היום פורסמה ה־סטנוגרמה
המלאה של חילופי־הדברים
ביניהם, באחד מעיתוני הערב.
בישיבת־הממשלה השבוע שוב עורר
שר־החקלאות את עניין ההדלפות .״אני
רוצה להזכיר,״ אמר ״שהצעתי לראש־הממשלה
לגלות לו מי הוא המדליף מ־מישרדו,
ועד כה לא קיבלתי כל תשובה
על הצעתי.״ בגין התעלם גם הפעם מהערתו
של אריק.
ממזכיר־הממשלה, אריה נאור, לא נעלמה
העובדה שאריק שרון רואה בו את המד ליף
שבמחיצת ראש־הממשלה. אמר נאור
השבוע :״שאריק יספר לבגין. כיוון ש כל
זה קישקוש גמור, לא איכפת לי ש יספר
את זה.״
בינתיים נראה ׳,שציד־המדליפים הפך
אחד העיסוקים המרכזיים של ממשלת־הליכוד.

למה
הוא מחסו! *

שוב הצליח משה
דיין להפיד את עצמו
זחידה המושכת תשומת״לב
ייגאל ידין נטש בזעם את ישיבת הממי

ראש־עירייה הדף (משמאל) כוועידה בוושינגטון.
המשולש הפלסטיני: העם, האדמה, המנהיגות
שלה, מפני שהחליטו מאחרי גבו להקים
ארבע התנחלויות חדשות.
משה דיין מביע את זעמו על עמיתיו
בממשלה בצורה אחרת. פעם בשבוע הוא
נפגש עם אישיות ערבית בשטחים הכבושים,
בצורה הפרובוקטיבית ביותר.
בכל פעם הוא משיג את מטרתו: גלים
של תמיכה ומחאה, כשכל הארץ שואלת:
״מה הוא עושה? למה הוא מתכוון?״
אגב שתיית תה. בשבוע שעבר
עשה זאת בעזה, כאשר נפגש באופן הפ גנתי
עם האיש הידוע כתומך הנלהב ב יותר
של אש״ף ברצועה, חיידר עבד־אל־שאפי.
כאשר נשאל על כך בצאתו מן
הפגישה, הפליט כמה מישפטים של זיל-
זול תהומי על חבריו בממשלה, באמרו
שאין טעם שיהודי ישוחח עם יהודי על
האוטונומיה אגב שתיית תה. צריכים לד בר
עם הערבים, כדי לשמוע מה על ליבם.
דיין ידע, כמובן, שבכך הוא חוזר כיפר
עט מילה במילה על טענותיו של אנדרו
יאנג, שפוטר זה עתה תחת לחץ ישראלי,
מפני שרצה לשמוע מה על ליבו של
נציג אש״ף בניו־יורק.
לא היה צורך לנחש הרבה כדי להבין
למי התכוון דיין, בדברו על היהודים ה שותים
תה. זהו עיסוקם של השר יוסף

•טוב כמרכז. השבוע עשה זאת דיין
שוב. הפעם נפגש עם ד״ר אחמד חמזי
נתשה, אחד ממנהיגי המחנה הקומוניסטי
בגדה (ראה להלן) .נחשה הוא מתחרהו־בכוח
של ראש־עיריית חברון, פאהד
קוואסמה, המקיים יחסים סבירים עם עזר.
אנשי קריית־ארבע הפגינו נגד דיין ב־

סגן ראש־עירייה חזכון
רק אש׳׳ף
מקום, אך הלה רק חייך. הוא השיג את
שלו. יום לפני בואו של אנוור אל־סאדאת
לחיפה, עמד דיין שוב במרכז החדשות.

יחסים מרחביים
רמאללה סושיגגטו!

ראש עיריית רמאללה
היה אורדדהככוד של
״חלוכי הפלסטיגי״ החריט
כארצות־הכרית
ד״ר נתשה
גס דיין
בורג, וחבריו השרים, חברי הוועדה ה מנהלת
את המשא־והמתן על האוטונומיה,
שלא נפגשה אף עם ערבי אחד.
מישחק עדין. עזה היא מקום רגיש
במיוחד, כי המצרים מציעים להקים בה
את הדגם הראשון של האוטונומיה, מתוך
תיקווה שישראל תהיה שם גמישה יותר
מאשר בגדה המערבית.
עזר וייצמן, האחראי על השטחים ה מוחזקים,
כמי שמופקד על הממשל ה צבאי,
מקיים יחסים הדוקים עם ראש
עיריית־עזה, רשאד אל־שאווה, שהוא ירי בו
של עבד־אל-שאפי. אל־שאווה משחק
מישחק עדין בין וייצמן, המלך חוסיין
ויאסר עראפאת. לפני כמה חודשים ביקר
אצל עראפאת בביירות. ערב צאתו נת קבל
לשיחה על-ידי וייצמן, בלישבתו.
ביקורו של דיין בעזה יכול היה להתפרש
גם כתקיעת יתד במרכבת גיסדלשעבר.

יתכן כי ראשי־העיריות בגדה וברצועה
לא יוכלו להשתתף בוועידות בארצות-
הברית, שאליהן הוזמנו, וביניהן ועידת
הירחון הישראלי הציוני ניו אאוטלוק.
אבל אחד מהם, כרים חלף מרמאללה, כבר
נמצא בבירת ארצות־הברית.
חלף היה הנואם המרכזי בוועידה אשר
יוזמיה לא היו ציונים, אלא להיפך. ה מקום
לא נבחר במיקרה. היה זה מלון
ש ורחם בוושינגטון, שבו מתכנסת בכל
שנה, בחודש מאי ,״הוועדה האמריקאית־ישראלית
לענייני ציבור״ ,הגוף הקרוי
בשפת־העם ״הלובי היהודי״ .במקום זה
התכנסו 300 צירים, פלסטיניים שהם אז רחי
ארצות־הברית וקנדה, כדי להקים את
״הלובי הפלסטיני״ ,שייקרא ״הוועידה
הפלסטינית של צפון־אמריקה״.
״אנחנו גוף לתמיכה באש״ף״ ,אמר מר- הוושינגטוני עורך־הדין
כז־הוועידה,
ג׳וואד ג׳ורג /אחרי תום הוועידה ה *
מימין: מרכז הוועידה, נציג אש״ף
בכוויית.

מכוננת, שסיימה תקופה ארוכה של הכ נות
(העולם הזה .)2189
לא חכר אש ״ף. ראש־העיר, חלף,
שנוכחותו עוררה תשומת־לב מיוחדת
בקרב צעירי הוועידה, שרבים מהם הם
צאצאי מהגרים שבאו לארצות־הברית מ רמאללה,
דיבר במרירות על המדיניות ה אמריקאית
.״מאז 1943 ועד עכשיו לא
היה שינוי בעמדה האמריקאית כלפי העניין
הפלסטיני,״׳ אמר .״הם קברו את
השלום בקמפ־דייוויד, והם קברו את ה שלום
בבית הלבן, מפני שהם רצו להימ לט
מן המשולש של הבעייה הפלסטינית:
העם, האדמה והמנהיגות.״
כשנשאל חלף אם ייפגש עם פקידי
משרד־החוץ האמריקאי במהלך שהותו
בת שישה־השבועות בארצות־הברית, אמר
כי יסרב להיפגש .״הם צריכים לדפוק על
הדלת הנכונה — אש״ף. אני לא איפגש
עימם.״
אולם בתשובה לשאלותיהם החקרניות
של העיתונאים האמריקאיים הנמרצים,
הודיע חלף שהוא מוכן להכיר בישראל.
״אם הישראלים יכירו בזכויותינו הלאו מיות,
אין לי כל התנגדות להכיר בישראל,״
אמר, אחרי שהצהיר, כי אינו חבר אש״ף.

ה שטחים
קומוניסטים עליך, אש״ף !

עיתון ערכי טען
כי הקומוניסטים עומדיס
להתחרות כתומכי אש״ף.
״זהו שקר:״ עוגים אזה
הפילוג החל ממאמר שפורסם בעיתון
אל־קודם (״ירושלים״) ביום השלישי לפני
שבועיים. יש אומרים שלמעשה היה הפילוג
קיים עוד קודם לכן, במשך כל החודשים
האחרונים. אחרים טוענים שלמאמר היתד.
כוונה אחת בלבד: לפלג, ושמונה זו אמנם
זכתה בהצלחה. מול כל אלה עומדים תומכי
התנועה הקומוניסטית בגדה המערבית,
האומרים: בתנאים הקיימים, לא היה ולא
יהיה פילוג.
במאמר שפירסם עורך אל־קודס, מחמוד
עבד־אל־זולוף, צויין שבבחירות הקרובות
של ראשי־הערים בגדה, יופיעו פעילי
התנועה הקומוניסטית כמתחרים למועמדים
שהם תומכי אש״ף.
יומיים לאחר מכן פורסם בעיתון המת חרה׳
אל־פג׳ר (״השחר״) ,מאמרו של בא-
שיר ברגותי, מי שמזוהה כמנהיג קומו ניסטי,
ומי שהוזכר כמועמד לבחירות
לראשות עיריית רמאללה, כמתחרהו של
כרים חלף.
ברגותי העניק לכתבה באל־קודס את
הכינוי ״ידיעה מזוייפת״ ,וציין שהבחירות
של ראשי־הערים ״לא מעניינות אף אחד.״
בעיקבות דו־קרב מילולי זה הופיעו
כתבות בעיתונות העיברית. באחת מהן
הופיעה רשימה שמית, שפירטד. מי הולך
להתחרות במי, ולאיזה זרם קשורים המועמדים.
על כל הכתבות היה קו ברור אחד :
הקומוניסטים מעלים את נציגיהם לראשות-
העיריות, על רקע המגמה של צמרת אש״ף
לזוז ימינה, להתפשר עם המלך חוסיין
ולהיכנס להידברות עם ממשלת ארה״ב.
אך כל אותם האישים שהוזכרו טוענים :
״לא היה ולא נברא.״
״אני מאשים ״ 1ברגותי, עורך השבו עון
אל־טליעה (״החלוץ״) המזוהה עם הקו
הקומוניסטי, נעצר על־ידי המימשל הצבאי
ב־ ,1974 בטענה של פעילות עויינת. הוא
ישב בבית־הסוהר עד למישפט, וממנו יצא
זכאי מחוסר הוכחות.
״מנסים לפלג את האנשים,״ מסביר
ברגותי את פשר הכתבה באל־קודס .״אני
מסתכל על זה כעל נסיון להחליש את
ההתנגדות. לאפשר לתומכי אל־קודס ל השתתף
במה שקרוי אוטונומיה. האנשים
האלה רוצים לתת לראשי־הערים את
ההרגשה שקמים נגדם, לזרוע אי-אמון
הדדי.״ ברגותי מבקש לציין כי אינו
״דובר התנועה הקומוניסטית״ ,שהרי בשט חים
המוחזקים אסורה התאגדות מסוג
שכזה .״אני תומך בקו הקומוניסטי.״
ברגותי טוען כי הרעיון לכתיבת המאמר
באל־קודס לא יצא ממערכת העיתון, אלא
״מדרגים גבוהים יותר. אני לא רוצה לציין
ברורות את מי אני מאשים. הכוונה היא
לתת הרגשה, שהקומוניסטים מתכננים
משהו נגד ראשי־הערים. אלה הם דברים
ידועים בעולם. ישראל לא המציאה את
זה. זה קיים בכל המישטרים הקולוניא-
ליסטיים והאימפריאליסטיים בהיסטוריה של
העמים. ישראל, שירותי־הביטחון והמימשל
ה עו ל ט הז ה 2192

ושאדה אותו :״האם זה נכון?״ כאשר השיב
כחיוב, אמרה דו :״זהו המעשה הגדוד ביותר
שעשית כימי חייך:״

ההיקוות שנגוזו
אז עברו שנה ותישעה חודשים — תישעה חודשים
עד לחתימת הסכמי קמפ־דייוויד, שנד, מאז חתימה
זו. איך נראית יוזמתו ההיסטורית של אל־סאדאת עתה,
כאשר ג׳יהאן אל־סאדאת באה לביקורה הראשון בישראל?

ההתלהבות הראשונה הדפה — הן במצריים,
הן כישראל. ההרגשה, כאידו נפתחו
שערי השמיים, פגה.
המצרים קיוו כי מעשהו הנועז של נשיאם, שאין לו
אח ורע בהיסטוריה, יוציא את ישראל משיגרת הפחד
והשינאה, וישכנע אותה להעדיף את הסיכוי הכביר של
שלום על פני התפיסות הקודמות. הם היו בטוחים כי
הישראלים יעוטו על ההזדמנות להשתלב במרחב מבחינה
כלכלית ומדינית, ויהיו מוכנים לשם כך להקריב בנקל
את השטחים שכבשו. אחרי כינון השלום הכולל והסדר
ישראלי—פלסטיני, כך סברו, יתאחד העולם הערבי סביב
אל־סאדאת, כשם שהתאחד בימי־מילחמה סביב גמאל
עבד אל־נאצר.

תיקווה זו מתה זה מכבר.

ן הרגע שבו דרכו רגלי הזוג הנשיאותי על אדמת
״ י חיפה, הופנו העיניים אל האשה הזוהרת.
ג׳יהאן אל־סאדאת כבר הפכה אגדה בישראל. אף
שלא היתד, בארץ מעולם, ריתקה את הדימיון של היש ראלים.
היא הצליחה, ממרחקים, להקרין את אישיותה
— נשית, הומאנית, אינטליגנטית.

היתה זאת ג׳יהאן שפתחה את הדף החדש,
שבו נרשם לאחר־מכן מעשהו הנועז של בעלה.
האשה המצריה, כת לאם אנגליה שנפטרה
לפני שבועיים, הכשירה את הקרקע הנפשית
ליוזמה ההיסטורית.
היה זה אחרי מילחמת יום־הכיפורים. אם ישראלית

ואילו הישראלים קיוו כי השלום הישראלי—מצרי
ישבור את החזית הערבית ויפטור את ישראל מלהביא
קורבנות נוספים. בלי מצריים, כך האמינו, אין חשיבות
לשאר העולם הערבי, מפני ששום צירוף של מדינות
ערביות אינו מסוגל לפתוח במילחמה, בהיעדר מצריים.
במילא יחזרו הפלסטינים אל תהומות־הנשייה, איש לא
יתעניין בהם עוד, ואילו הסורים ייאלצו לעשות שלום
תוך קבלת חלק מרמת־הגולן בחזרה, לכל היותר. כך
יקום השלום, על אפם ועל חמתם של שאר הערבים.

גם תיקווה זו מתה זה מכבר.

שני הצדדים יודעים עתה, כי ההסכם שנחתם הוא
חוזדדשלום נפרד, דו־צדדי. המצרים יודעים כי אין כימעט
כל סיכוי לכך שממשלת־ישראל תשנה את עמדתה, ותוותר
על שליטתה המוחלטת על הגדה המערבית ורצועת־עזה.
הישראלים יודעים כי מצריים נותרה מבודדת לחלוטין
בעולם הערבי, וכי חומת האיבה הערבית לא רק שלא
נפלה, אלא להיפך, אף נוספו עליה נידבכים נוספים. הם
גם יודעים כי הלחץ על ישראל מצד הקהילה הבינלאומית,
למען החזרת השטחים הכבושים והקמת מדינה פלסטינית,
גובר והולך.

תסוודים ועדמו
^ ם נגוזו
וסהלן הצליחה לכתוב אליה במישרין, לבקש את עזרתה בבירור
גורל בנה, שנעדר בחזית־הקרבות. מבלי להתייעץ עם
איש, השיבה אשת־הנשיא לאלמנה הישראלית מיכתב
אנושי, שבו הביעה את תיקוותה העמוקה שהשלום בין
שני העמים בוא יבוא, ולא יפלו עוד בנים במילחמה.
ג׳יהאן סיפרה לבעלה על המיכתב שקיבלה, ושאלה
לעצתו. הוא היסס, יעץ להמתין מעט. רק אז גילתה לו
ג׳יהאן שכבר שלחה את תשובתה. השיב אנוור, לדברי
ג׳יהאן :״אם כן, בשביל מה את מתייעצת עימי?״
לדבריה, לא התייעץ עימה בעלה, מצידו, על יוזמתו
ההיסטורית. היא שהתה אצל ידידים באותו יום היסטורי
וכאשר חזרה הביתה באה בתה לקראתה בהתרגשות
ושאלה :״שמעת מה שאבא עשה? הוא הודיע כי יסע
לירושלים !״

ג׳יהאן פרצה אד חדר־העכודה שד אנוור

הצבאי לוקחים בזה חלק. יש נסיון לחלק
את הלאומנים לשני מחנות — אותם שרו צים
עצמאות ואותם שלא רוצים. זה יתכן?״
על השמועה כאילו הוא מועמד התנועה
הקומוניסטית לראשות העיר רמאללה הוא
אומר :״הרי אני בכלל לא אזרח רמאללה !
אני גר באל־בירד( ,הסמוכה לרמאללה),
אבל אני תושב כפר קטן. אני לא יכול
להגיש מועמדות לעיר שאני לא אזרח בד! ,״
מי שהוזכר כמועמד אחר של התנועה
הקומוניסטית הוא ג׳ורג, חזבון, סגנו של
העולם הזה 2192

התיקוות הגדולות,

נעלמו גם הפחדים

י * המוגזמים.
לפי כל הסימנים, לא צפה הנשיא אל־סאדאת מראש
את חומרת התגובה הערבית על מעשיו. עד הרגע האחרון
קיוו המצרים, כי העמדה העויינת של סעודיה אינה אלא
העמדודפנים, וכי ברגע המכריע תצטרף סעודיה, יחד
עם ירדן ונסיכויות־הנפט, אל יוזמת הנשיא. היתד, זאת
טעות חמורה — מחדל מדיני־מודיעיני ממדרגה ראשונה.
אם חששו המצרים, לעומת זאת, כי לא יוכלו לעמוד
מול המכה החוזרת של המדינות שהתאחדו בוועידת־בגדאד,
הם נרגעו בינתיים. מצריים ממשיכה לתפקד,
בעזרת ארצות־הברית. למרות היחס העויין של חלק גדול
מן האינטליגנציה המצרית, שהיא שמאלית או מוסלמית-
קנאית, נראה שמישטרו של אל־סאדאת הוא יציב. הגאווה
הלאומית העמוקה של המצרים, המאמינים כי ארצם לבדה
חזקה מכל שאר העולם הערבי גם יחד, עזרה להם לשמור
על ביטחונם העצמי.
יתכן כי המצרים מגזימים בתחושת־הביטחון הזאת,
ובזילזולם בחשיבות הנידוי והחרם הכלכלי הערבי. יתכן
שיש בכך מידה מסויימת של אחיזת־עיניים, כלפי עצמם
וכלפי זולתם.

אל־סאדאת ובגין

ג׳יהאן

אך נראה כי מצריים אכן יכולה להחזיק
מעמד, במצב הנוכחי של בידוד, בטווח הקצר,
ואולי גם בטווח הכינוני. אין היא נחפזת. הסבלנות
המסורתית של מצריים עומדת בעינה.
יש המגדירים זאת על דרך השלילה :״גם אילו
השתכנע אל־סאדאת כי טעה ביוזמתו ההיסטורית, וכי
מנחם בגין סידר אותו, אין הוא יכול להודות בכך. נגזר
עליו להמשיך ביוזמתו בטוב וברע. לכן לא יוכל להגיב
בחומרה על פרובוקציות ישראליות. עליו להעמיד פנים
שהכל בסדר, שהדברים מתקדמים כראוי, כי דיוני-
האוטונומיה אינם בדיחה תפלה, שאריק שרון אינו קיים.
אחרת יצטרך להודות בטעות היסטורית — ולכן בוודאי
אינו מוכן.״
ואכן, בימים האחרונים בילבד, ערב בואו, נאלץ אל-
סאדאת לבלוע כמה וכמה צפרדעים. לפני שבוע בילבד

ראש עיריית בית־לחם, אליאם פרייג/
חזבון מבקש גם הוא להבהיר :״דיעותי
פרטיות. אני אוהד את הקו הקומוניסטי.
אני לא מדבר בשם תנועה קומוניסטית.״
״בשבילי ברור שהיה פד, צעד משותף
של הירדנים ושירותי־ד,ביטחון של ישראל,״
קובע סגן־ראש העיר, מתנגדו של ראש-
העיר הנוצרי של בית־לחם. לאחרונה היד,
בין אותם שהביאו באופן עקיף להתפטרותו
של פרייג׳ ממועצת־המנהלים של
חברת-החשמל הערבית בירושלים. חזבון
אהלן השמיע שר־האנרגיה הישראלי, יצחק מודעי, אולטימטום
מחוצף ופרובוקטיבי — שאין להחזיר למצריים את בארות-
הנפט של שדה־עלמה, על פי ההסכם, אלא אם כן תתחייב
מצריים לספק לישראל נפט בכמויות ובמחירים הרצויים
לישראל. אחד מאנשיו אף הגדיל לדבר ותבע פומבית
שלא להחזיר את השדה, אלא אם כן תתחייב מצריים
מראש לספק את כל תצרוכת הנפט של ישראל, במחיר
שייקבע על־ידי ישראל.
ערב בואו של אל-סאדאת התפוצצה פצצה גם בנושא
הרגיש ביותר: ההתנחלויות. נתגלה כי ממשלת־ישראל
החליטה להקים בגדה עוד ארבע התנחלויות חדשות,
במסווה של הונאה נוסח אריק שרון. ואילו ברצועת־עזה
״התאזרחה״ התנחלות, כששר־הפנים, יוסף בורג, מנהל
צוות האוטונומיה, מכריז בפה מלא כי איזור זה לא יוחזר
״לעולם / ,

דשסג! עד הסוף
ם השיט (או קיווה) מישהו בצמרת ישראל כי
יוזמת־השלום המצרית לא תחזיק מעמד מול פני
פרובוקציות כאלה, הרי טעה.

עצם בואו של אל־סאדאת בנסיכות אלה
מוכיח זאת. נסיכות הביקור — ההפלגה הנינוחה
בספינה, הכאת הרעייה הנשיאותית —
מעידות, בי למרות הכל מנוי וגמור עם אל*
סאדאת לשחק את המישחק עד הסוף.
איזה סוף? האופטימיסטים בישראל האמינו כי אל-
סאדאת יתמיד בדרכו, יהיה אשר יהיה, גם אם לא חד,יה
שום התקדמות שהיא בכיוון לשלום כולל ולפיתרון
הבעייה הפלסטינית. אופטימיזם ישראלי זה הזדהה עם
הטענות של הקיצוניים באוייבי־סאדאת בעולם הערבי,
שטענו כי הנשיא בגד מזמן בעניין הערבי, וכי דיבוריו
על העניין הפלסטיני אינם אלא מם־שפתיים.
אחרים בצמרת ישראל היו משוכנעים, כי מנוי וגמור
עם אל־סאדאת לקבל בחזרה את כל חצי־האי סיני, וכי
אז יערוך חשבון חדש ויחליט איך לכלכל את מעשיו
מכאן והלאה, בהתאם לנסיבות בעולם הערבי ובוושינגטון.
אנשים יותר פסימיים האמינו כי אל־סאדאת ימתין רק
עד להחזרת מערב חצי־האי, לפי קו ראס־מוחמד—אל-
עריש, באביב הבא — או עד לבחירת הנשיא הבא של
ארצות־הברית, בסתיו הבא. אז צפוי, לדעתם, עריכת
מאזן־ביניים בקאהיר, ואין לדעת מה תהיה התוצאה.

כך או כך, שום דבר לא העיב על הידידות
בטווח הקצר. לא היו עננים קודרים בשמי
חיפה. היו הרכה חיובים, ומעט חיכוכים. הבעיות
הגדולות היו חבויות עדיין מעבר לאופק.
שני הצדדים יכלו להעמיד פנים, בחיבוק הדדי,
שאינן קיימות.

ישב כמה פעמים בבתי־סוהר בערי
הגדה, כאשר הטענה הרשמית נגדו היא
״פעילות עויינת״ .בפעם האחרונה נאסר
ב־ .1974 אז ישב בכלא בבית־לחם.
״אני חושב שישראל מתכננת פירסומים
כאלה, כדי לעזור לאנשים שלה בגדה,
שהם גם האנשים של ירדן. כולם יודעים
מי הם האנשים האלה. הם סיעת-הליכוד
שלנו. הם האנשים שמקבלים את האוטו נומיה.
זד, התחיל למעשה כבר באוקטובר,
בשנה שעברה. אז פירסם עורך־הדין עזיז

שחאדה מאמר באל־קודם, שטען שצריך
לבחון היטב את הצעות האוטונומיה לפני
שפוסלים אותה. כבר אז הופיעו הימניים
האלה. עכשיו הם מעודדים את אלה שהם
בימין או באמצע. הם רוצים להוכיח שהשמאל
הוא קטן ושלילי.״
״אגי שמאלי׳:׳ הטענה העיקרית של
רבים מתומכי התנועה הקומוניסטית היא,
שיהיה נסיון לעכב את בחירת ראשי-
הערים בגדה עד לבחירות של מוסדות
(המשך במנזוד )38

הנדון
(המשך מעמוד )27
אין פיתה א׳ דומה לכיתה י׳ .הנערים
והנערות יכולים לעבוד עבודה עצמית
בזמן שהמורה עסוק עם חלק מהכיתה.
הילדים בכיתה א׳ זקוקים לתשומת־לב,
להדרכה ולעזרה בכל רגע. כושר-הריכוז
שלהם מוגבל ביותר. הם דומים עדיין
לילדי הגן.
הניסויים המודרניים, שמישרד־החינוך
השקיע בהם מאמצים כבירים, כגון העבו דה
בקבוצות, מודגמים בדרך כלל בכיתות
ישל 20 ילדים. מי מסוגל לבצע ניסוי
כלשהו בכיתה של? 40 למי יש הזמן
לכך, הכוח, העצבים — שלא לדבר כלל
.על האפשרות הטכנית?

^ פשר לחלק — במידה מסויימת של
שרירות — את עבודת המורה לשלו שה:
החינוך! ,ההוראה, קיום המשמעת.
החינוך מחייב התמסרות לפרט. המורה
אינו צריך רק להכיר את פניו ושמו של
כל ילד, אלא גם את בעיותיו, את ריקעו
המישפחתי, את מעלותיו ואת חולשותיו.
על המורה להתמסר לו, לשים אליו לב,
לעזור לו להתגבר על קשיים, להקנות לו
ביטחון עצמי, לפתח את הפוטנציאל ה /
גלום

בכיתה א׳ מונח היסוד ונקבע
היחס ללימודים, לעתים, למשך כד
החיים. אס מוחמצת הזדמנות זו,
אין תקנה לנער בכיתה י׳.
בכיתה של ,40 אין שום אפשרות לכך.
משמע: נהרס כאן משהו, שאין לו תקנה.
נהרסת התשתית של החינוך.

אפשר לומר, כדי שום הגזמה :
נהרסת התשתית שד העם. כי ילדים
אדה הם האזרחים יכל מחר.
הוראה ו בכיתה של 40 אפשר להורות.
בוודאי. אך האם אפשר לוודא שהכל
ילמדו? האם אפשר לבחון מי קלט ומי
לא, ולעזור למפגרים להדביק את קצב
חבריהם? האם אפשר לחבר בצורה יסו דית
!ונאמנה 40 תעודות, מן הסוג החדש,
המחייב הערכה מילולית מפורטת בכל
מיקצוע?
מה שלא נלמד כראוי בכיתה א׳ ,מת גלה
בכיתה ג׳ .ואז תצטרך המדינה להו ציא
— פי כמה וכמה — את סכומי־הכסף
שחסכה, כביכול, בכיתה א׳ .יהיה צורך
בכיתות־עזר, אשר יתקנו את מצבן של
כיתות שרוב תלמידיהן נחשלים במיקצו־עזת
מסויימים. שלא לדבר כלל על הכסף
שיבוזבז על־ידי הורים דואגים (בשכבות
האמידות, כמובן) ,שישכרו מורים פר טיים.
כדי להתגבר על הפיגוד של יקי ריהם.

יגביר את הפער. זה ירוקן מן התוכן
את כל הפיטפוטים על ״אינטגרציה״.
הפיגור של הנחשלים יגדל ויגדל, והמו נים
ייפלטו לרחוב, מפני שלמורה לא
היה זמן עבורם.

מי מרמה כאן את מיז
המדינה מרמה את עצמה. ליתר דיוק :
השר של היום מרמה את השר שיכהן
בתפקיד זה מחר.

אך עיקר המרומים הם הילדים
והוריהם. הם מאמינים, כתמימו•
תם, שהמדינה מעניקה לילדים את
זכות־היסוד — הזכות לחינוך. אד
זהו חינוך מזוייף, כשם שהדירה
הישראלית הפכה מזוייפת. הלידה
שווה עתה 10 אגורות של אתמול,
וזהו גם מצכ החינוך.

ך * משימה השלישית היא הפשוטה
י והשיטתית ביותר: קיום הסדר וה־מישמעת
בכיתה.
אחד המנהלים, שכל תלמידי־א׳ שלו
נדחסו לכיתה אחת של 40 ראש (הנותרים
נשלחו לבתי־ספר אחרים) ניחם את ה הורים
:״אין דבר. יש להם מורה מצויי־נת.
היא תשתלט!״

אימרה נוראה :״היא תשתלט!״
אפשר לומר זאת על רב־סמל בצבא.
הוא ישתלט. הוא יודע איך לאלף בני-
אדם.

אך מה פירוש הפסוק, כאיכר הוא
מכוון למורה ככיתה ז
פירושו שלא יהיה שם רעש. שהתלמידים
לא ירביצו זה לזה. שהכיתה לא
תתפרע יתר על המידה.
3 8י!...וו! יי!

ווו

זה טוב. בוודאי. אך האם בזה נבחנת
הצלחתה של המורה?

אם תצטרך המורה להקדיש את
מרכית 50 הדקות של השיעור לקיום
הסדר והמישמעת ככיתה
צפופה, שכה חלק ניכר מהתלמידים
אינו מדכיק את הרמה ומשתעמם
— מה נותר להוראה, קל
וחומר לחינוך ז
איזה סיפוק יש למורה, שכל מאמציה
מוקדשים לתפקיד זה בילבד? שלא להז כיר
את העובדה שמורה של 25 משתכרת
בדיוק כמו מורה של .40
שמו הטוב של בית־יהספר יישמר. לא
תהיינה שערוריות. השר יוכל לנוח בכיס או
בשלום, ולהגות תוכניות גראנדיוזיות
להופעתו הבאה בטלוויזיה.

אך מה נותר מן החינוך ז איך
ישתקף הדכר כהישגיהם של תלמידים
אלה כעוד • 15 טניס, באוני
כרסיטהז איך ישפיע הדכר עד
התנהגותם כהכרה, בעבודה ז איך
הוא ישתקף מחר בסטטיסטיקה
שד הפשיעה ז

¥הו רק אמצעי אחד של ״חיסכון״.
י אפשר להביא דוגמות רבות אחרות.
למשל: בבתי־הספר היו כיתות מייוחדות
הנקראות ״טיפוליות״ או ״מקדמות״ ,ובהן
מרוכזים תלמידים קשים, אלימים בעלי
הפרעות אורגאניות או קשיי־הסתגלות.
הדבר נעשה לטובתם — ולטובת שאר
התלמידים בבית־הספר.
ילד אחד כזה ׳יכול להרוס כיתה של
.25 ועל אחת כמה ׳וכמה כיתה של .40

עתה פוזרו כיתות אדה, אם חסרו
תלמידים לתקן המלא. הילדים
הוחזרו לכיתות• הרגילות. ישמור
האד עליהן — ועליהם.
כל כיתה שנחסכה, תוסיף תא לכלא
תל־מונד.

ך• כך אנחנו

חוזרים אל ההתחלה. אל

1כבוד השר.
השר אחראי על מערכת־החינוך. אין
הוא אחראי על בתי־הסוהר. לכך יש שר
אחר. אמנם מאותה המיפלגה׳ אך אחר.
אין הוא אחראי גם על ענייני־הסעד. גם
לכך יש שר אחר, וזה אף אינו חבר
המיפלגה שלו.

מדוע, אם כן, ידאג שר־החינוך
לכך שלא יהיה צורך כהוספת
תאים לכית־הסוהר כתד־מונד,
ולאחר־מכן לכלא רמלה ז אין זה
העניין שדו. שההוא ישכור לו את
הראש, ככוא העת.

יבמדינה
(המשך מעמוד )38
האוטונומיה. טוען ד״ר אחמד חמזי נתשה,
שהוזכר בכתבה באל־קודס, כמי שעומד
להיות מתחרהו של ראש־עיריית חברון,
פאהד קוואסמה .״כל מה שכתוב באל־קודם
זה המצאה. אין שום בסיס לכל
השטויות שלהם. זה רעיון דימיוני של
׳העורכים ועוד כמה ישראלים. בגדה לא
מדברים על בחירות. זה לא נושא שמעניין
מישהו בכלל. אין דבר כזה. וזה בדיוק
מה שהפריע לנוגעים בדבר. זו היתה פרו בוקציה,
כדי למשוך בלשונם של אנשים,
שידברו על הנושא הזה.״
ד״ר נתשה היה רופא בכיר בבית-
החולים הצרפתי בבית־לחם. בבחירות
לראשי־הערים, שנערכו ב־ ,1976 הופיע
כמתחרהו של השייח׳ מוחמר עלי אל-
ג׳עברי. לכן הוגלה לירדן, וישב בעמאן
במשך 27 חודשים. אזי הופיע קוואסמה,
והיכה את אל־ג׳עברי שוק על ירך.
לפני שנה הוחזר לחברון. בבית־החולים
לא אושר לו לעבוד, והוא פתח שתי מרפ אות
פרטיות, האחת בחברון והשנייה בבית-
לחם.
ד״ר נתשה אינו מוכן לקרוא לעצמו
קומוניסט .״אני שמאלי,״ הוא אומר. אין
הוא יודע אם יציג את עצמו כמועמד
לבחירות .״אני בכלל לא חושב על זה.
מי יודע אם יהיו בחירות? איזה בחירות?
מה התנאים? בכלל, אצלנו לא קיים הדיון
הזה. כשיגיע היום — נדבר על זה.״
עוד אחד מרשימת־המועמדים, או מי
שקרויים מועמדים, הוא עטאללה רשמאווי,
חבר מועצת בית־צאחור, שנבחר לתפקידו
בעודו יושב במעצר מינהלי בכלא חברון.
18 חודשים אחרי הבחירות הוא שוחרר,
אחרי 42 חודשי־מעצר .״מה שמפריע לכל
מיני גורמים זה הכוח העולה של התנועה
הלאומית הפלסטינית. הם רוצים לשבור
אותה. אבל זה לא יהיה קל, בכלל לא!
ובוודאי לא על-ידי מאמרים משונים. אני
לא חושב שעורכי אל־קודס הם די חכמים
כדי להמציא את מה שהם כתבו. מישהו
עשה את זה בשבילם, ונתן להם לבלוע
את זה...״
״מי שקובע -אש״ף!״ כוחה של
התנועה הקומוניסטית בגדה נתון לוויכוח.
יש אומרים עשרות, ויש אומרים עשרות
אלפים. ארבעת האישים, שניתן לייחס להם
קירבה לקומוניסטים, גם הם אינם קובעים
עד כמה חזקה התנועה ברחבי הגדה.
• חזבון :״כל הפלסטינים הם מרכסיס טים,
וכל המרכסיסטים הם קומוניסטים.
מסקנה...״
<• ברגותי, בחיוך :״כל הנציגים שלנו
זכו בבחירות האחרונות, מסקנה...״
!• ד״ר נתשה :״אל־קודס אמר .30—40
אולי הם צודקים...״
אם אמנם יהיו בחירות, והן יהיו לרא-

שהוא ישר עם עצמו וישר עם כל העולם.
הוא יודע מה זה אוטונומיה, וגם מבצע
את מה שהוא יודע. זה לא מה שהשמאל
הישראלי אומר, ואפילו לא מה שבגין
אומר. זה רק מה ששרון אומר.
״גם אצלכם וגם אצלנו יש ימין המתנגד
לתנועות הדמוקרטיות. מי שמקבלים אצלנו
את האוטונומיה, אם יש כאלה, הם מתנגדי
הדמוקרטיה.״
לדעתו של ברגותי, האוטונומיה היום,
כפי שהיא כתובה, מובטחת על-ידי שלושה
אישים בלבד — קרטר, בגין וסאדאת .״מי
יודע, אולי מחר הם לא יהיו. מה שיישאר
זה מה שקורה בשטח — כלומר, האוטונומיה
של שרון.״
״ישראל -ישות קיימת!״ ברגותי
טוען שיש כוח בעולם, שבסופו של דבר
יביא לשינוי במאזן־הכוחות. רק אחרי
שינוי כזה יוכל לבוא הפיתרון לבעיה
הקיימת .״כשרוצים לסיים עימות, הבעייה
היא שיוויון־הכוחות בין הצדדים. היום, אם
שרון אומר משהו, הוא לא עושה חשבון,
כי אין מי שידרוש ממנו את החשבון.
אין היום כוח שעומד מולו. כשיהיה מאזן-
כוחות אחר, ושרון, למשל, יצטרך לחשוב

עורך ברגותי
״זה לא מה שבגין אומר !״

ואם עוד כמה אלפי נערים ינשרו תוך
כמה שנים ממערכת־החינוך, וייפלו כמע-
מסה על הזרועות השונות של מישרד-
הרווחדדוהסעד — מה זה נוגע לשר-
החינוך? שההוא ידאג למדריכים לחבורות-
רחוב, ולקציני־מיבחן, ומה עוד.

זוהי עקב־יאכידס שד הממשלה :
אין ממשלה. יש רק אוסף של
שרים, שכל אחד מהם דואג רק
לעצמו.
כל אחד מהם מצוייד בדוברים ובקציני־יחסי־ציבור.
אלה דואגים לכך שתהיה לו
פירסומת חיובית. שמדי פעם ידהים את
הציבור בחידושים נועזים ומרשימים. ושלא
תהיינה שערוריות.
הנה, השבוע, כשנפתחה שנת־הלימודים
— מטר מרענן של בשורות טובות. הכל
בסדר. לא היו כימעט תקלות. מיליון
תלמידים נקלטו בכיתות. ראש־הממשלה
נאם לפני הפעוטות ואמר להם שיהיו
יהודים גאים וזקופי־קומה.

מי דיכר על הריקכון המתפשט
כמערכת מלמטה ז
על המיליונים שקוצצו השנה מן התק ציב׳
במקומות שהציבור הרחב אינו רואה
אותם — ושיהיה צורך להוסיפם מחר, פי
כמה מונים, בתקציבי המישטרה, שירות
בתי־הסוהר והסעד?
על השחתת איכות־החיים במדינה?
על הורדת הרמה האנושית?

על הפגיעה כיסודות הקיום של
החברה — פגיעה שאין לה תקנה ז
לא, על כך לא דיברו. זה לא בגדר
״חדשות״ .אין בכך ״סקופ״ .ולעם־ישראל
אין קצין־יחסי־ציבור שיש בכוחו להתחרות
עם קצידיחסי־הציבור של השר.

הקישוטים כמישרדו של כרגותי
״רק אריק שחן יודע מה זה אוטונומיה!״
שות־הערים בילבד — האם יוצגו מוע מדים
של הקו הקומוניסטי, כמתחרים
לראשי-הערים של היום?
חזבון :״יש קובע אחד בלבד — אש״ף.
המנהיגים יחליטו, ואנחנו נלך אחריהם.
לא ראשי־הערים יקבעו. לא הקרויים קומו ניסטים
יקבעו. יש רק מחליט אחד, ומה
שהוא יאמר כולנו נעשה.״
נושא האוטונומיה — המתחבר, לדעתם,
לבחירה של ראשי־הערים — הוא מוקצה
מחמת מיאוס .״היחיד היודע טוב מאד
מה זה אוטונומיה הוא אריק שרון,״ אומר
ברגותי ,״הוא היחידי בממשלת ישראל

על המילים שלו שוב ושוב, תהיה אפשרות
להגיע לתוצאות כלשהן.״
נציגי הקו הקומוניסטי מתנגדים לדעה
הרווחת ברחוב הישראלי, כאילו אש״ף לא
הכיר במדינת ישראל .״אם אנחנו פונים
אליכם ומבקשים מכם שתכירו בעם הפלס-
טעי,״ אומר חזבון ,״הרי אנחנו פונים
ליישות קיימת, שאנחנו מכירים בה. אז
מה הוויכוח? מלבד זה, אנחנו יושבים
יחד באו״ם.
״אנחנו,לא צריכים להכיר בהחלטה .242
כי הכרנו כבר בהחלטת העצרת הכללית
.3326 וזה בא אחרי .242״

שלום לך, כיתה א׳.

העולם הזה 2192

פלדלת -ח תו

681

11; !2 1

כך מלמד הנסיון.
פלדלת — חיץ של 50ק״ג פלדה בין כל מה שיקר לך
לבין אורחים לא־קרואים.
מוטות פלדה לכל אורך הדלת, מנעול הבטחון רב־בריח
הנועץ 6מוטות ל־ 4צדדים ואל תוך מ שקוף הפלדה.
פלדלת מבודדת חום ורעש, ו מצדיד ת בעינית טלסקופית
ומעצור אל הרצפה. כל אלה אינם ניכרים בצורתה
האלגנטית של פלדלת, אך הם יגנו היטב על משפחתך ועל
רכושך, רפה שעה אחת קודם. תני לאחרים לומר אילו ...

לפרטים והזמנות נא להתקשר:
טל 853791 ,854458 :־03
תל־אביב —
טל 3 :־ 2־ 725111־04
חיפה —
טל 92969,20024 :־067
טבריה —
טל 37766 :־053
נתניה —
טל 919383 :־03
פתח־תקוה —
טל 422767,423769 :־02
ירושלים —
טל 24515 :־ 051
אשקלון —
טל 76840 :־ 057
באר־שבע —
טל 2750 :־ 059
אילת —

עו דדב־ ב רי ח

וביה מסתיר את עוצמתה

ביותר

צבעים שנעלם
עד הגוון האחרון

עד ה צליל האחרון

נסה בעצמך להשוות ולבדוק האם תוכל למצוא
גרונדיג סופר קולור מצויידת
עוד מכשיר טלויזיה צבעוני המציג בפניך תמונה
במערכת צליל בעוצמה של
צבעונית עשירה כמו זו של גרונדיג סופר קולור.
5וו א ט.5.ו\/ו.ח.׳ וברמקול חזיתי
שפופרת המסך הבלעדית המשולבת בשיטת
באיכות וחוו-ו. יחד עם כפתורי
שא או וח-6ות, מוציאה לאור באופן חד וברור את
הבס והטרבל הנפרדים
כל הצבעים עד הגוון האחרון. היא שומרת על מיקוד המאפשרים איזון מדוייק,
קבוע של התמונה
מגיע אליך צליל מלא המלווה
את התמונה העשירה.
ובעזרת מייצב מתח הפרעות מיוחד נמנעות
עד השכ לו ל
ונשמרת אחידות האחרון ובהירות הצבע. מחשב מאז נוסד מפעל גרונדיג
קוורץ מיוחד בורר
הענק ממשיכים מהנדסי
עבורך את קונטראסט
החברה להיות חלוצים
הצבע האופטימלי
בכל הקשור לשכלולים.
ומציג בפניך את
כך גסבטלויזיה
סופר קולור, מנגנון גד״ייו סופר קן ל 1ר ־ ת 1צרת גרמניה.
הדרגות הנכונות של
להשיג בחנויות
חוזק ועומק הצבע.
אוטומטי סורק ומאתר
יבואנים בלעדיים: גיל אלקטרוניקה
את התחנה הרצויה

( סו ס ח

יממייייייייי 1 9 1 1 *1

1בטלויזיות אחרות
בלחיצת כפתור(בעזרת
פס הפלא 0המופיע
על המסך) ובקרת התדר
מכניסה את התמונה
להתאמה מלאה.
יכפתור נוסף ״זוכר״ את
התחנה ויכול להחזיר
אותך אליה במדוייק.
שכלול נוסף מאפשר
חיבור מכשיר הטלויזיה למערכות סטריאו וכן למכשיר
ט 1רוו1
ש גל ט
ע113 .
וידאו ס ״
10:1 1
חו /ן ק 01- (-חזו\ו 0נ) £־ר£1¥10מ)
טייפ.
המתוחכם של גרונדיג,
המוכנס כקסטה לגוף
הטלויזיה, מאפשר 25
פעולות שונות כולל
שליטה ב־6ו תחנות,
הטלויזיה הנמכרת ביותר באירופה. התאמת צבע, המובחרות כיוונון בהירות,
תל־אביב. 18 גבירול
בע״מ, אבן
עוצמת צליל,

עמם)

הפעלת וידארטייפ ותמונה ללא קול.
בלחיצת כפתור ״מעלה״ השלט רחוק על מסך
הטלויזיה שעון קוורץ דיגיטלי.

עד הפרט האחרון
קשה לדמיין עד כמה עושה גרונדיגכדי להבטיח את
איכותן הגבוהה של טלויזיות סופרקולור. כל רכיב
אלקטרוני, כל מכשיר וכל מסך־צבעוני נבדק ונבחן
עד הפרט האחרון.
טלויזיה גרונדיג סופר קולור
עוברת סדרת ״עינויים״ כולל
מבחן הטבלה ברטיבות במשך
24 שעות, מבחן עליית מתח
חשמלי, מבחן זעזועים פיסיים,
תנאי חום וקור קיצוניים 200 ,
שעות הפעלה רסססו הפעלות
וכיבוי של המכשיר. כך שאליך
מגיעה גרונדיג סופר קולור,
אמינה ומוכנה להוציא לאור את כל הצבעים עד
הפרט האחרון.

מחלב טהור

העיתונים הגרמניים טוענים: אבי עופרים
בוח מפני הגונים של מסיההננסה הגרמני
ולגדל אישום בתאוות פגע־וברח.
ואילו אבי נזכר בימים הטובים תשבע
לדאוג להביא או ורק לעצמו
ך* דא היה עופר צעיר ונלהב, שליווה
י י עופרית צעירה, בעלת קול מלהיב. הם
עזבו את תל־אביב לטובת קאריירה בגרמניה׳
עוד לפני שזה היה מקובל. היום נשאר
הקול ויש זמרת, אך בלי העופר. ויש
מלווה, מבוגר יותר, מעוגל, עם הרבה
צרות, הרבה הובות. לא כל־כך מזכיר
עופר, אד בכל זאת — אבי עופרים.
הוא שב הביתה. כן, מאז השבוע שעבר
הוא נקרא: תושב חוזר מיספר .0713679
״בעצם, בנשמתי,״ אומר העופר ,״תמיד
הייתי ישראלי, תמיד הייתי פה. ברבים לא
היה לי האומץ להודות שפה זה החיים שלי.
עכשיו זהו זה. תמיד גופי הרגיש שהוא
בארץ. אנשים לא הבינו. הם רק ידעו :
אבי, בתי־מלון מפוארים, נשים יפות, הצ לחה.
את האמת ידעתי רק אני.״
העיתונות הגרמנית טוענת כי ברח מגרמניה
ביגלל חובות כספיים גדולים, שאיננו
מסוגל לעמוד בהם, ביניהם חוב־ענק
למס־ההכנסה.
הטענה היא, שלאבי אסור לחזור לגר מניה.
אותם שאינם אוהדים אותו במיוחד
בארץ טוענים: אבי הגיע לכאן מפני שאין

לשם. בינתיים, אין לי מה לחפש שם
יותר.״ הוא הואשם בתאונת פגע־וברח.
ישב בכלא על שימוש בסמים. הסתבך
במישפט עם זמרת. הכל נכון, לדבריו,
מילבד — הסיפורים.
הוא נולד בתל־אביב, בשם רייכשטאט.
כשהיה בן ,4עברו הוריו לחיפה. בגיל
11 התחיל לרקוד בלהקת־נוער .״אז היה
לי גוף של רקדן, עכשיו יש לי גוף של
דובון,״ אומר העופר בן ה־ .41 כשהיה בן
17 נפטר אביו, ועול־המישפחה נפל עליו.
״אני, הבכור, החזקתי את המישפחה והמ שכתי
להחזיק את אמא שלי כל החיים.״
אביו הותיר בית־מלאכה עמוס־חובות.
הצעיר עבד וחיסל אותם. ביום עבד בבית־המלאכה,
ובערב רקד, שר ובידר .״החובות
שהיו אז הם כמו חמישה מיליון של
היום,״ אומר אבי .״חיסלתי אותם.״
כשהיה בן 20 נשא את אסתר. ההצלחה
בארץ היתה מסחררת. צמד העופרים שד
שירי־מולדת, שריגשו את השומעים. יוד עי
דבר אמרו להם, שעם קול כמו של
אסתר, ועם שכל עיסקי כמו זה של אבי,
הם עוד יגיעו רחוק, וחבל להישאר בתל-

אבי עופרים ה שבוע, בתל־אביב

.א;׳ 7א ברחת׳!״
לו לאן ללכת. הוא שרף את עצמו בכל
אירופה. אנשים לא מאמינים לו עוד. אין
לו מה לחפש שם. ברח.
כסף וערכים
^ כי מספר סיפור ארוך ומתמשך. הוא
מודה בחובות למס־הכנסה, אך מסביר
אותם. הוא מודה בחובות לאנשים פרטיים.
הוא מודה שיש לו בעיות במינכן, אך לא
מודה שברח .״אני אחליט מתי לחזור

אביב. הם צדקו. הזוג נסע לגרמניה.
תחילה החליטו בשידורי ישראל להחרים
אותם .״לא רק יורדים, ועוד לגרמניה...״
אחרי שלוש שנים נגמר הטאבו. לאט-
לאט, אבל בטוח. הם הופיעו בגרמניה
ומשם פשטו בכל רחבי אירופה. הלהיט
שנקרא סינדרלה רוקפלה כבש את העולם
ואת שווקי־התקליטים. אירופה הסתחררה
מן הזוג השחרחר והצעיר.
היחסים ביניהם, בניגוד לכתבות יחסי-
הציבור, לא היו מזהירים כל־כך. בשלב
מסויים, בשנת ,1970 חשב כל אחד מהם
שההצלחה נמצאת בכיסו, והוא יוכל להצ
ליח,
באותה מידה, גם בלי עזרתו של
העופר השני.
הנפילה היתד, הדרגתית. היא הופיעה
בקונצרטים באירופה. נשארה בעלת קול
אלוהי אך בלי יחסי־ציבור טובים. הוא
נשאר בעל יחסי־הציבור, וניסה במשך
שניים אחדות למצוא את המחליפה המסח ררת
לעופרית.
״יש לה קול משגע,״ אומר אבי בימים
אלה ,״אבל הקול, לבדו, לא מוכר. היא
עד היום עושה את מה שאני עשיתי איתה.
היום הסיגנון שלה לא הולך. כל השנים
היה לי תסביך של ׳המלווה של אסתר׳.

אבי לפני 9שנית בביקור בתדאביב, בליוזיית חתיכות צמודות

לא הודיתי בכך. כתבו שהיא עזבה אותי.
למעשה אני הוא זה שברח מאנגליה. לא
יכולתי לשקר יותר. לא חיינו טוב. שיחקנו
כל הזמן. עשינו הרבה -מאד כסף ביחד. לא
היו לי ערכים. היום זה הפוך. הכסף הצטמק
והערכים גדלו.״

ס מי ם
ומגן-דויד
שנים האחרונות הוא ניסה את
מזלו אצל זמרת גרמניה, מרגוט יור נו׳
.העופר אימץ אותה וניסה לעשות
ממנה סופר־סטאר נוסח העופרית. ההתח לה
היתה מוצלחת. ההמשך — מישפטים,
בית־סוהר והרבה־הרבה בעיות.
״היה לי איתה איזה סטוץ לפני 11 שנה.
היא חשבה שהפעם אנחנו נתחתן. אבל
אני התחתנתי עם טקסי. זה הרג אותה.
״יום אחד נדבקו אליה איזה שני יהו־דונים
מחברת מאמא קונצרט. הם הבטיחו
לה הרים וגבעות. אצלי היא התחילה ב־
300 מארק להופעה, ובסוף קיבלה 20 אלף.
היא איבדה את הראש מההצלחה שהיתה
לה ממני, והודיעה לי על תנאים חדשים.
צחקתי לה בפרצוף והודעתי לה שאתבע
אותה לדין על הפרת־חחה. היא חשבה
שאני צוחק אחר־כך התברר לה שעל אבי
לא עובדים.
״בסוף היא עברה אליהם. הם התפרקו
אחרי ארבעה חודשים. היתד, לה הופעה —
היא נכשלה. היא תירצה את זה בכך, שהיו
לה בעיות, שהיא הפילה. בגרמניה עשו
על זה מחקר — לא היה ולא נברא. היא
הלכה לדבר עם מס־ההכנסה. רצתה להכ ניס
אותי להסגר.
״הייתי דחוק באותו הזמן, הייתי לגמרי
בטוסיק. זה קורה לי הרבה בחיים. לא הלך
לה עם מס־ההכנסה, ואז היא התעוררה
עם רעיון חדש — סמים.״
אבי מחייך, מחליק את שיער־ראשו הא רוך,
שנפל על עיניו הכחולות.
״אני לא אומר שאף פעם לא עישנתי
סמים, אני הרי מוסיקאי. אין מוסיקאי

״אד לא 3רחח !״
(המשך מעמוד )43
בעולם שלא עשה את זה. אנחנו, הקומ פוזיטורים,
חושבים שמזה תבוא לנו ההשראה.
עכשיו אני יודע את האמת. עכ שיו,
אחרי הכלא, אחרי הסבל וכל מה
שעבר עלי. אני יודע שהמוסיקה זה אני.
אני זה המוסיקה. אני המרכז של הדברים,
לא צריך משהו אחר. הכל ממני.
והכל כתוב בשיר שאני עומד לפרסם
בקרוב.
5 0 ().ץ 1ז 111 1סז\ס11ס0 1116, 1 0י,י110ש£
131*-ס ץ ;01 ! ¥11( 10111מ1*10) 8)3זג״1 1

$01161)111119ז16ו
£811161ח ס?

( 113161ח! 28$זו$11נ 1מ £6)16 6166 16116111110111ש1ו 1(10 0מ
ז 0ה 8111 5 3ח 0
״ 1ז*נ*< 1 #3^0 501* *10*1תזוז | 11 1 1611*1* 1 00)4 111
1 1 1 1 .111(11611 561110 (׳11101116
!<16(1114*0
9זא ״

1>1114110 6

*ט ז (<(מ 1*0*1611
ז!׳! ז 10ז י;611
״ •106 6.1311*12י)21 >111*1 1

זו!1מ ;ן 13י1זז**י! >ו6ח:;0ח.1א>1
י 1י17.30 111* 3058 (104 1:1 11
וח>6א׳)6061ס( 11ג סו 101 .3111100 1611 0116ס 1616 10 1161*11
452 313*0

1111.
׳ ך 111* 101״! 1\ 0ס *;,ז 111).י;
ז•. 6־.:11:11־ *16 (! 60 1 10 יל 11׳311 501
יוי** 10111*10>>1 1 0 * 1 1 6 6 (10

י)(! 1דס ז 0ו| 00 111 5(.א״
ר*6ס 10 ין וי6י(סו( x141 <(10 זז 111#1
׳.׳!041111)100 )120 000 3131-1*1 11

§ 610115 10110 ( 1״ .

אבי נעצר והוכנס לכלא. הוא ישב ארבע
שבועות, הודה בהאשמה המיוחסת לו ונש־

־ ״הודיתי ״,כדי לא לשבת״שנתיים במעצר
עד למישפט. בסוף קיבלתי 4000 מרק קנס,
ולהיות ילד טוב שנה שלמה.״
אבי שוחרר. הופיע אבי אחר. לא עוד
בעד סמים, אלא נגד סמים .״אני הולך
לעזור לאלה שהסתבכו. אני לא אספר להם

1***6 2 0**1*111616(. 2*11161)1

״>0(116 *110 013)101 06* 01660
־ 61060* >100111066 $*1101)6066,
ו(*ז1סז 6ז ׳30י 1ו*׳1ש* 6ז 1ו 1זוז 66•* 1־ * 66ז 16י1ז 1א זי<(*0)1*0*160. 1
־)! 61060 1131ס ח *1*11)6)6
06)6(11. *6*!#01{)6 #066 *0*1 .\0*1*11 12)66 >006*1)310 11*0 6600
חייא 6*.)3) 1ם?3 2 6 0 6106 3(13> .£
{(*•י 1) 1*1161* 1* 6.ס 01*6(01-. >101166
1*1.1(16 461211;6 006**106316 1\0ז *\01 0 ) 361*11 151 8׳ 6 \ 00י!*61
* \ע)111י 11ז 6106* (11100(1)1*$601
(־10160 1ז*ק06611111)060 00<1 3

ץ 1611 0660ס* 6ז*#*)16ן

:י״י)1׳׳א 0161*0)0011*1*׳. 01\, 3

ז 3א י׳•?311) 0*01 11*.)-
> >0דזו
.ז יע*4ו 5ירא• 6 10ז 16ז )060)3
גוז>יי״מ • 000 .יסא״יימ <610*1 •116 .
ז׳׳-י< 1חג 101*1-5 0*00

סוף

הנפילה

בהמשכים.״

יודע — יש לי עצמי. אם אין אני לי, מי
לי. עכשיו אני איתי יותר מאי־פעם. היום
אין לי יותר מחר. יש אבי ויש היום.״
בחודשים האחרונים הוא היה בארץ כמה
פעמים .״אמא שלי חולה, היא שוכבת
בבית. אני חייב לטפל בה ולהיות איחה.
היא צריכה אותי לידה.״ בתוכניתו החדשה,
שבה הוא מתכנן לצאת בקרוב, הוא
שר שיר המוקדש לאמו. שמו של השיר:
מאמא .״אני אומר שם שלא קיבלתי ממנה
די אהבה. שהייתי רחוק, ולכן אמא לא
היתה איתי.״
בשירו הוא מבקש לחזור שוב לחיק
אמו, ומבקש ממנה לא להרחיק אותו.
בביקורו הפעם הוא בא בלי נשים מלוות.
״פעם הייתי צריו את התפאורה הזאת
* > 111
על־ידי2 .חשבתי שאני לא מספיק. היום —

אני, אני, אני העיקר, וכולם אחר־כך.״
לא שחלילה הוא נותר לבד. מתלווה
אליו דוגמנית חתיכה ובלונדית — פסי.
״אני עוד נשוי לטקסי. אבל...״
העיתונות הגרמנית טענה שאשתו ברחה
ממנו, כשהכירה אוחו קצת יותר טוב.

* 031161

קטע בעיתנן גרמני, תחת הכותרת ״ההתדרדרות במידרון
התחילה עם הגט מאסתר — אבי עופרים ברח מהמסים —
התמונה מראה את צמד העופרים בשיא הצלחתו.

^ 11 אבי עופרים לפני שבע שנים,
*י י בעת ביקור בארץ, בלבוש אופנתי.
.אני אוכל את הטעויות של אחרים.״

| | ך 9 | 1י!| אבי עופרים השבוע במלון
111 111י בתל־אביב, כשהוא מתכנן
את דרכו בחיים, כשהבסיס הוא ישראל.

סיפורים. אני אראה להם את אבי ואספר
להם על אבי. אני אספר מה עבר עלי.
שיידעו ויבינו. אני הולך לבקש מאגודת
אל־סם שיאפשרו לי את זה. בכלל, תמיד
הייתי בעד צדקה. סרטן, אבעבועות, מגן-
דויד,״ אוסר המוסיקאי.
011100 1 0 0 \ 111011 1 *¥ 3 5 1116 1(651 .
תאונת הפגע־וברח. אבי :״המצאות, כל
הסיפורים המצאות. היתה תאונה, שריטות
קטנטנות, נתתי לו מיד 1000 מרק. נסעתי.
העיתונים סיפרו סיפורים. אפילו הגיע
לאמא שלי שאני שוכב בבית־חולים, פצוע
קשה. הכל דימיוני. כל ההאשמות דימיו־ניות.
כן, יש עדיין מישפט, אבל זה שטויות.
לא רציני בכלל.״

אבי :״אני וטקסי עוד בראש אחד. היא
אפילו חשבה להתגייר למעני. אבל ההתנהגות
של הרבנים...״
גם הרומן של הפעם הזאת הוא סיפור
אהבה. היא שמעה את המוסיקה שלו, את
המילים שלו. היא ביקשה לשמוע עוד.
התושב החוזר אבי עופרים מתכוון להת יישב
״לא קבוע״ בארץ .״אני מחפש בית
ליד הים. זה הדבר הכי חשוב לי היום.
אני במשא־ומתן עם גורמים שונים. אני
הולך לפתח את עצמי. חסל העניין שאבי

עושר, מקטנים גדולים ומעצמו אפס. אני
*1, (1)130(11*301 $10 (01 10
אהיה עכשיו העיקר. המוסיקה שלי טובה,
016

1 ח 01101
חחטזב
6ז 16 זז 2:13( 6116 8) 0
אני שר טוב. אני גם איש־עסקים טוב.
אך אני טיפוס שלא יודעים איך לאכול
אותו.״
תוח [ 3 1 1 1 6 ? 0 ) 3
11ת ו
״01*100 1 0 0 1111100 1 3 5 100 0051״.
בינתיים רואים אותו נהוג ב״קטנטונת״,
$שכורה. אך לכל הידידים אומר אוטוביאנקי 6מו הוו )
6 6 8 1 0 1 1 1ת ו 6ט 6ח 6ח ט
אבי: אל דאגה. המכונית הענקית והנו **4א*פ״¥5

צצת — בדרך ארצה.
0)1001(1* 0• 01100**160*44 40( )56 )0

** 06,ז: ז *<6ז!)3,1 ) 4( 1(100* 1* 0 6 *401 4
800צ׳ס׳יס,

06*110060.

ך ם אסתר עופרים אינה שוקטת על

.יל׳0ז#מ*ז*ג״ 9י׳0ג

^ 0שמריה. השבוע היא בישרה שהיא פו0*0*0,׳*1X001*146•40

$441*•<1030*08. 1001ז*/א 00)0ז0)*400ס ס״יס? מא* 001.מ**;
תחת ב״קאריירה שניה״.
בעודה שרועה על ספה, בווילה שלה
בעיירה אוטוברון, בפוזה מיזרחית מפתה,
סיפרה הזמרת בת ה־ 38 לעיתונאים גר1י

קטע בעיתון גרמני, תחת הכותרת :״הזמרת מתחילה
בעיירה אוטוברון קאריירה שנייה — אסתר עופרים מניים על חייה, כדי להפריך את הפירסו־
^ ייי! ייי 1*1׳ י י •
מים כאילו גם היא גמורה.
בעלת קול חדש ופנים חדשות.״ הכתבה כתובה בנימה אוהדת, אם כי ספקנית.
היא התפארה בכך שבעוד שאבי איבד
את הכל, היא קיבלה בעת הגירושין 3.8
יש עוד כמה אשמים ישירים למצבו
היה גם עורך־דין במיקצועו. הענקתי לו
מיליון מרק.
250/0מהעסק, כדי שיעסוק בענייני מס -הנוכחי של אבי .״המזכיר האחרון שלי
טענה אסתר :״יש לי מזל עם כסף.
ההכנסה. בסוף התברר שמשהו שם לא
ניצל את התקופה שהייתי במעצר וברח
עכשיו אני שרה רק למען התענוג. מבחינה
לספרד. בכלל, כל החברים הטובים שלי
היה תקין. בינתיים הוא נעשה אלכוהוכספית
אני לא זקוקה לזה.״
ליסט. ואני הרי נתתי לו זכות-חתימה על היו עסוקים בלגנוב לי דברים מהבית.״
כל הרכוש שהיה לי. הוא קנה ניירות־ערך )>0 0116* 1001*111 £0ן1 *¥ 3 5 3 511
ביום החמישי, לפני שבועיים, הופיעה
במאות אלפי מרקים. הסתבר שהוא קיבל
בטלוויזיה הגרמנית, באחת מתוכנית הכל-
.מ ס 10 ן ן< 3
אחוזים טובים מהעניין. הוא בנה וילה 1 03¥0 06001110 3 £>138110 03)11 30)1
בו. היה בפיה שיר של המלחין היהודי-
ענקית. ואני — שוב הייתי בתחתית. בסוף
הגרמני פליכם מנדלסון, על פי מילים
0 )01*0 0100) 003) 15.
הוא ראה שיש בעיות ורצה ללכת. הוא
של המשורר היהודי־הגרמני היינריך היי ״אני
חושב שאני איש חכם,״ אומר אבי
הכריח אותי לחתום על מיכתב המשחרר
נה. היא שרה גם את שירה הישן, ירושלים.
עופרים ,״אילו הייתי טיפש — או-קיי.
יש לה מנהל חדש בשם האגם בייארליין,
אותו מכל תביעה או עניינים בעתיד. אבל אם אני חכם, ואנשים הולכים נגדי,
שהבטיח :״לאסתר צפוייה קאריירה גדואני
אשם. בטחתי באנשים, ובמקום לבדוק
חתמתי. עכשיו את הטעויות שלו אני
לה, חדשה.״
ולבדוק נתתי להם יד חופשית. היום אני
אוכל.״

שיר אהבה
לאמא
ז * אדר. החמרת היחסים שלו עם שיל ״
טונות גרמניה, הוחלט לא לאפשר לו
הארכה אוטומטית של אשרת־השהייה. היה
עליו להתייצב כל שלושה חודשים ולקבל
אשרה זמנית. גם לזה יש לאבי הסברים,
אולי אפילו מעט מוכרים.
״אף פעם לא רציתי להודות שיש אנטישמיות.
תמיד ידעתי. אני יודע שאין גרמניה
אחרת. אני יודע שלכל הצרות שעשו
לי יש חלק בזה שאני יהודי, ישראלי
ומצליח,״ אומר אבי, אחרי שבילה את
17 שנותיו האחרונות בערי גרמניה.
ובענייני כספים. גם מזה לא משך ידו
העופר המזמר. וגם כאן — יש את מי
להאשים. הזמר נתבע על אי־תשלום מי-
סים .״אני איש־עסקים עלה־כיפאק. אבל
אני לא איש־מישרד. את העניינים האלה
העברתי לאחרים, ובסוף אכלתי אותה חזק.
יש לי חוב קטן, של 80 אלף מרק למס-
ההכנסה. זה עוד מהשנים של אסתר. היא
עזבה את גרמניה, אני נשארתי. הכל נפל
עלי. אני משלם את כל המיסים. הממשלה
הגרמנית לוקחת את כל כספי־התמלוגים
שלי. עד לפרוטה האחרונה. אני אשלם כל
מרק.
״היה לי שותף, ד״ר פון־רארשון. הוא

1...11 4 )4

— תכדילי לטלית
(המשך מעמוד )47
נית סובארו צהובד. התקרבה אליו. שני
יושביה היו לוטים במסכות פודים, אך
העוזי שנשא אחד מהם היה אמיתי. יריו־תיו
פילחו את ליבו של וועדש, והרגו גם
את סוסו. למרות גילו הצעיר, נחשב
וועדש כעילוי בעולם־הפשע הנתנייתי.
נראה היה כי הוא החליט להיכנס לעולם
הסמים, ושאירגן לו כנופיה משלו. מותו
נגרם על רקיע זה.
זו היתד, גירסתד, של המישטרה. כמר,
אנשים נעצרו בעיקבות הרצח. דוחו דהרי,
שמעון גניש וגבריאל ארביב, אף הועמדו
לדין על רצח זה. בבר היה ידידם של
השלושה, וגם הוא נחשד כקשור ברצח.
דודו דהרי ברח ממעצרו, והמישפט נגדו
הופסק. המישפט נגד שני האחרים הסתיים
בזיכויים, מחמת הספק, בחג הפסח, חודש
לפני שובו של בבר מפאריס. דודו דהרי
הסגיר את עצמו למישטרד, מייד לאחר
שהתפרסמו נימוקי פסק־הדין המזכה.

הטבעת
של מגדי
ף* אותו יום שבו אירע הרצח, נפתח
בנתניה מועדון־לילה חדש ומפואר,
בשם המועדון. בפתיחה החגיגית היו כאלף
איש׳ ביניהם גם בבר ומישפחתו.
מנדי רייס־דייויס־שאולי, שהיתה מאור-
חות־הכבוד של המועדון, נשדדד, באותו
לילה. כאשר חזרה לביתה, חיכו ׳לה שני
בחורים. האחד תפס בצווארה, והשני שלף
בשיניו, יהלום ענקי מתוך טבעתה. ה שניים
נעלמו ולא נמצאו. המישטרה חשדה
בבבר גם בביצוע שוד זה.
בין יתר הפרשיות שיוחסו לו היתד,
שריפת מלון פארק בנתניה, במאי ,1976
שבה קיפחו את חייהם חמישה אנשים.
אך הסתבר כי בבר לא היה כלל בארץ
כאשר קרה המיקרה. אחד מהאנשים ש הורשעו
היד, אחי ידידו ושכנו, ג׳קי סופר,
אך נגד בבר לא נערכה מעולם חקירה.
יש לשער כי גם המישטרה הישראלית
וגם המ״שטרה הצרפתית לא שוכנעו כליל
כי בבר לא היה קשור בדרך כלשהי
בהרואין שנמצא בדירת חזן. האם חזר
ארצה והתחיל בקשירת קשרים בינלאומיים
חדשים, או שמא ניסה לחזור ולת פוס
את מקומו הקודם בחברה העבריינית
בנתניה? עדיין מוקדם לומר זאת. על
כל פנים, אחד החשודים, אשר נעצרו
בעיקבות הרצח הוא ג׳קי סופר, החבר
הטוב, ומי שהשאיל את הג׳יפ לאחים.
ג׳קי עצמו נעצר רק לפני חודש, באשמת
החזקת 200 גרם הרואין. כתב־אישום על
כך תלוי ועומד נגדו, אך מאחר שזו עביר תו
הראשונה, שוחרר עד לתום ההליכים.
האם נרצחו האחים עמר כנקמה על־ידי
מישהו מחבריהם של האחים חזן, החוש דים
כי בבר היה קרוב לרוצחים?
האם נשלח מישהו מצרפת כדי להשלים
את ה״עבודה״ ,שלא גמר בצרפת?
האם זוהי הסיבה שבבר מיהר לחזור
לישראל, למרות שידע כי המישטרה כאן
מחכה לו? הוא אף טרח והוציא תעודת-
מעבר מיוחדת ליום אחד, כדי לשוב אר צי!׳
מאחר שתוקף דרכונו פג, והוא הופקד
בשגרירות בפאריס.
או שמא זוהי עבודה ישראלית נתנייתית
טהורה, ללא קשר לפשע הבינלאומי? האם
אחת מכנופיות־הסמים, אשר התבססו ב שטח
בעת היעדרו של בבר בשנה האח רונה,
סירבה להשלים עם שובו ונסיונו
להשתלט על עולם־הסמים הנתנייתי?
דובר מחוז־המרכז הנמרץ, אלי זילבר,
טוען כי בינתיים הוטל איפול על החקירה.

״איזה פר חי ם
הלכו 1״
*ר ה שכדור הוא כי המישטרה תת׳•*
חיל עכשיו לפשפש בקן־הצרעות של
הפשע הנתנייתי. כבר היה מי שהישווה
את נתניה לשיקאגו של שנות העשרים,
ואת רצח האחים עמר ל״יום ולנטין ה קדוש״
.אולי אין זו השוואה מדוייקת,
אך היא מתאימה לעולם־הפשע המתוחכם
והאלים של נתניה.
מישפחת עמר נמחקה, כנראה, מעולם
הפשע הנתנייתי. מילבד האחות הצעירה
נותר רק קוקו, שאשתו התעלפה גם היא
בהלווייה. נאשר השיבו את דוחה במים,
מילמלה :״איזה פרחים הלכו, איזה
פרחים !״
את הטלית שאינה־כזלה-תכלת החליף
בבר בתכריכים לבנים.
העולם הזה 2192

ב מדינה
ד ר כי ח״ ם
בריתה מהסוציאליח

כניגוד לשכל הישר ולרצון ההדרים
התעקשו כקידי מישרד הסעד
דהכגיס את הילדות, למוסד
ונדמו לטרגדיה נוראה
מרי הקטנה אחזה בשתי ידיה במעקה
המירפסת, בקומה השנייה, וקפצה מעליו
אל החצר. גופה הקטן חלף במרחק סנטי מטרים
אחדים מחומת אבנים, וצנח אל תוך
שביל עפר, העובר מתחת למירפסת.
היא שכבה מעולפת על ביטנה, כשרג ליה
וידיה פשוקות. שכנים שהבחינו בה,
מיהרו להזעיק אמבולנס. המישטרה, ש הוזעקה
גם היא, ביקשה שלא לפנותה עד
שתגיע. כתוצאה מכך נאלצו אנשי מגן־
דויד־אדוס להשתהות במקום. משהגיעו
השוטרים, ציוו לפנותה מייד לבית־החד
לים.
בבית־החולים רמב״ס קבעו הרופאים כי

התוכנית להעביר את הילדות למוסד. ב יום
החמישי, בשבוע שעבר, הופיעה שוב
העובדת הסוציאלית בבית מישפחת ויינט־ראוב.
הפעם היא היתד, נחושה בדעתה,
להוציא את הילדות מן הבית, אפילו בכוח.
העובדת הסוציאלית, רבקה קלטר, ביק שה
לשוחח אישית עם הילדות ולשכנען
לעזוב את הבית. ביאנקה ויינטראוב גיס תה
לדבר על ליבה להניח לילדות, אך
זו עמדה בשלה. בלית ברירה, קראה האם
לשתי הילדות.
סיפרה מרי :״העובדת הסוציאלית אמ רה
לנו שהיא באה לקחת אותנו למוסד.
אני אמרתי לה שאנחנו לא רוצות לעזוב.
היא אמרה שאנחנו צריכות. שאלתי אותה:
,למה אנחנו צריכות?׳ אז היא צעקה
עלי ואמרה שזה לא הבית שלנו, ובגלל זה
אנחנו צריכות לעזוב.
״אמרתי לה שהיא מכשפה. היא ענתה
לי שלא יעזרו לי כל השטויות, ואם אנח נו
לא נבוא, אז היא תביא מישטרה,
שתיקח אותנו בכוח. אמרתי לה שאני
צריכה להתלבש בשביל לבוא איתה.
יצאתי למירפסת וקפצתי למטה. קפצתי

מרי כפית־החולים
״לא רציתי —
מרי נפגעה קשה, בעיקר בגבה ובקרסו־לה,
אך חייה ניצלו. היא אושפזה ויע בור
עוד זמן רב עד אשר תירפא.
רחמי השוטרים התעוררו. מרי בת
ה־ ,12 ואחותה רינה, בת ה־ ,9נמסרו לפני
שבע שנים למישפחה אומנת, מישפחת
ביאנקה ואברהם ויינטראוב. הילדות מצאו
בביתן החדש, בנווה־שאנן בחיפה, חמימות
ואהבה, שכה היו חסרות להן עד אז.
בני־הזוג ויינטראוב, בני חמישים בערך,
יוצאי רומניה, מקבלים לטיפולם, מזה
שנים רבות, בנות הזקוקות למישפחה או מנת.
למרות שיש להם שתי בנות משלהם,
קיבלו ביאנקה ואברהם בנות במצב של
פיגור קשה ובעיות אחרות, וגידלו אותן
יחד עם בנותיהם. כל חייהם מוקדשים
לשיקומן של הבנות, הבאות אליהם במ צוקתן
ממשפחות שלא רצו בהן, או שלא
יכלו לגדלן.
מרי ואחותה נקשרו עד מהרה להוריהן
החדשים. הן כינו אותם ״אמא״ ו״אבא״.
בבית מישפחת ויינטראוב נמצאות כיום
11 בנות חוסות. מרי ואחותה נקשרו גם
לאחיותיהן החדשות.
לפני חודשיים החליטו פקידי מישרד־הרווחה
להעביר את מרי ורינה למוסד
הילדים אהבה שבקריית־ביאליק. הילדות
סירבו בכל תוקף לעזוב את אמא ואבא
ויינטראוב. כשבאה עובדת סוציאלית כדי
לקחתן, ברחו השתיים מן הבית.
שעות אחדות אחרי בריחתן, מצאה אותן
המישטרה מסתתרות בחצר בית־הספר
בארי, שבקרבת הבית. רחמי השוטרים התעוררו
למראה הילדות המפוחדות, וכדי
להרגיען, הבטיחו להן כי ידאגו שישארו
בבית מישפחת ויינטראוב. ואכן, הודות
להתערבותו של רב־פקד אברהם פטוקה,
סגן ראש לישכת־סיור במישטרת חיפה,
השעתה העובדת הסוציאלית את רוע הג זירה׳
ומרי ורינה נשארו בבי)ז המיש-
פחה.
אולם במישרד הרווחה לא וימרו על

כי היא אמרה שהמישטרה תבוא לקחת
אותי בכוח. לא רציתי שיישאר להם מה
לקחת. רציתי למות.״
מאז אושפזה בבית־החולים, ממעטת מרי
לאכול. ביאנקד״ מבלה שעות רבות כל
יום ליד מיטתה, ומעודדת אותה כי הסכ נה
חלפה, ומעתה תישאר עימה לתמיד.
העובדת הסוציאלית, רבקה קלטר, אשר
היא זו שבגללה ניסתה מרי להתאבד,
נמנעה עד עתה מלהראות את פרצופה
ליד מיטתה בבית־החולים. ביאנקה, שעם
תחילת שנת הלימודים, עסוקה בסידור
בנותיה בבתי־הספר השונים, מבלה כל
רגע פנוי ליד מיטתה של מרי.
התדרדרה לזנות כמוסד. מישפחת
ויינטראוב הגיעה לפני 16 שנה עם בנו תיה,
לבית ברחוב אדם הכוהן 11ב-
נווה־שאנן. תחילה הסתייגו השכנים מן
המעון בזעיר אנפין, שמנהלת ביאנקה
בביתה. אולם עד מהרה נדבקו גם הם ב־שיגעונה.
כיום הפכו 11 הבנות לחלק
בלתי־נפרד מהשכונה. השכנות, מצידן,
משתדלות לעזור לביאנקה ובנותיה, עד כמה
שאפשר. האחת תורמת את בגדיהם הישנים
של ילדיה, השנייה מוסרת לבנות עיתוני-
בידור אחרי קריאתם, וכן הלאה.
לפני שנים אחדות רכשה מישפחת ויינט־ראוב
גם את הדירה הסמוכה בקומתם.
כיום הם מתגוררים בשישה חדרים מרוו חים,
המאפשרים ל־ 11 הבנות לגדול ולהתפתח
בתנאים מתאימים. כאשר אחת מ בנות
הטיפוחין נישאה, לפני שנתיים, לא
ידעה השימחה בבית המישפחה גבול.
ביאנקה אינה מבינה עד היום, מה הניע
את מישרד הרווחה לדרוש את מרי ורינה
בחזרה, כדי להעבירן למוסד .״אנחנו קשו רים
לילדים שלנו מאד, והם קשורים אלי נו,״
סיפרה .״כבר מזמן אמרנו שאנחנו
מוכנים לטפל בבנות גם בלי לקבל את
התקציב עבורן. אני לא מבינה למה הם
התעקשו כל הזמן להעביר את שתי
הילדות !״

למישרד־הרווחה נימוק משלו להעברת
הילדות :״טובת הילדות מחייבת הוצאתן,
עתה, מהמישפחה האומנת, והעברתן למוסד,
שכן המשך החזקתן במחיצת הילדות
המוגבלות, עלול להשפיע על המשך התפתחותן,״
טוענים במישרד.
בעבר כבר הוצאו שתי ילדות אחרות
מבית מישפחת ויינטראוב, ונלקחו, לפי
הוראת העובדים הסוציאליים, למוסד. ה אחת
התדרדרה לזנות והשנייה מתחננת
עד היום, כי יחזירו אותה למישפחה האומנת.
אך במישרד הרווחה ממשיכים להת עקש.
״למה
שיקהו אותנו?״ למדיניות
מישרד הרווחה קיים הסבר הגיוני אחד:
מרי ורינה הן ילדות פיקחיות וחמודות
מאין כמוהן. מישפחות רבות היו מוכנות
לקבלן לטיפול. ביאנקה ויינטראוב, לעו מת
זאת, אינה בוררת את הבנות. היא
מקבלת אותן גם במצב פיגור קשה, ורואה
אתגר בשיקומן. סביר להניח כי מישרד
הרווחה רצה להחליף את שתי האחיות
בשתי ילדות אחרות, במצב קשה יותר,
שלא בנקל ניתן למצוא להן מישפחה
אומנת.
ההוכחה לכך היא שיחת טלפון, שקיב לת
ביאנקה מייד אחרי ניסיון ההתאבדות
של מרי. במישרד הרווחה עדיין לא
ידעו על האסון, והניחו שהעובדת הסוצ יאלית
הצליחה, הפעם, להוציא את הילדות.
הם הודיעו לביאנקה, כי הם שול חים
לה שתי ילדות אחרות תחתיהן.
כיום, אחרי שניצלה בנם, ואחרי שהובטח
לה כי תישאר אצל ״אמא״ ביאנקה
ו״אבא״ אברהם, היא מתכננת מחדש את
עתידה .״אני רוצה לצאת מהר מביודהחו־לים
וללכת לבית־הספר. אני עולה לכיתה
ז /ובשנה הבאה אלד לחטיבת הביניים.
אחרי זה אני רוצה להמשיך ללמוד ולהי שאר
תמיד אצל ההורים שלי עם אחותי
רינה, והאחיות האחרות שלנו. טוב לנו

מי שפט
מה זה פסק־דין>־

״זהו עירעור־גס 1 7״
מוען סרקלימו ש7
בצלאל מיזרחי .״זה דרוש,״
משיב פרקליט ״הארץ״
האם החלטת השופטת במישפטו של
בצלאל מיזרחי נגד הארץ היתה פסק־דין
או החלטודביניים בלבד? התשובה
לשאלה זו תקבע את גורלו של העיר-
עור, שהגיש עורך־הדין של הארץ, שלמה
ליבליך, לבית־המישפט העליון.
לפי החוק יש זכות עירעור על כל
(המשך בעמוד )55

״איני טלית שכולה מסחור אמו בבו עמו
לפתוח דו חדש ־ כ ע מו ארבעה חודשים

שפירפר עדיין. המישטרה שלחה את השניים
מייד לבית־החולים לנייאדו. אך שם
נקבע מותם.
נערה התעלפה

אל סבר הבנים

מובלת האס בלווית בנה הנותר, יעקוב ״קוקו״.
״אין אלוהים,״ זעקה בדרכה לקבר ,״אס לקח
לי את שני הבנים יחדיו.״ מאות קרובים ואלפי חברים השתתפו בהלווייה.

מגם לא טלית ש.כולה תכלת, אך
1 בגיל 23 יש עוד מקום לשיפורים,״
— כך הסתיימה כתבת העולם הזה ()2174
שהכילה ראיון עם בבד (אברהם) עמר עם
שובו לישראל מפאריס, לפני ארבעה חודשים.
בשבוע
שעבר נגמר הזמן שנועד לשיפורים.
בבר ואחיו דויד (״דדה״) ,20 ,נורו
למוות כאשר הזרג עם שחר לביתם.
השניים הגיעו לחצר ביתם בנתניה בג׳ים
של חבר, ג׳קי סופר. באותו ג׳יפ הסתובבו
כל הערב בעירם נתניה. אחר־כך בילו
במועדון־הלילד, גולדן גייט, השייך לידידם
צ׳רלי.

!בחמש, בערך, עזבו את המועדון, הביאו
חבר לביתו, וחזרו לביתם.
מישהו ארב להם שם. בטרם הספיקו
להחנות את המכונית, פגעו בהם צרורות־עוזי
רבים: ,שנורו מטווח של מטר אחד.
פניהם הושחתו ללא הכר. הרם שזרם
מגופותיהם הכתים את החצר והרחוב.
המראה היה כל־כך נורא, עד שהעיריה
שלחה מכונית־כיבוי אש לשטוף את הדם
מהכביש.
שני האחים נותרו שכובים במכונית.
אביהם ואחיהם יעקוב (״קוקו״) הגיעו
בריצה למשמע היריות. האב הספיק להח זיק
בידיו את ראשו של אחד הבנים,

*4מרות שהיה ברור כי המוות נגרם
• ממיספר גדול של כדורים שפגעו בשניים,
ומחסנית ריקה: של עוזי אף נמ צאה
בג׳יפ, ביקשה המישטרה לבצע בגוויות
ניתוח שלאחר־המוות. ובראשונה
התנגדה המישפחה, אך שוכנעה כי במבט
קדימה יש צורך בניתוח ׳כזה. המישטרה
הזהירה הכינה כבר את הרקע המישפטי
להרשעת הרוצח או הרוצחים, אם וכאשר
יימצאו! .תוצאת הנימוח תשמש לתביעה
הוכחה כי המוות אמנם נגרם מכדורי
העוזי, ולא מגורם אחר.
השניים הובאו לקבורות יום אחרי ה רצח,
מייד אחרי שהושלם הניתוח שלאחר־המוות.
הלווייה כזו!לא ראתה נתניה. רבים
מבתי־הקפה ננעלו ונשארו סגורים. בני-
מישפחה עברו וביקשו זאת, מתוך כבוד
למתים, ובעלי העסקים לא סירבו.
למרגלות ביתם של האחים׳ ברחוב
וייצמן ,7נאספו מאות אנשים. בני־׳תש־חורת
רבים ונערות צעירות מילאו את
המדרכה, את הכביש ואף את המדרכה
שממול. התנועה ברחוב, עורק-יתנועה
ראשי בנתניה, נעצרה כליל. אך המישטרה
כימעט ולא התערבה.
מהכניסה לבניין רב־הקומות נשמעה
יבבת מקוננות. בנות המישפחה, לפי מינהג
יהודי מרוקו, השמיעו את זעקות־האבל
המסורתיות.
הארונות הובלו מבית הנרצחים אל
בית־הכנסת הספרדי בנתניה, ומשם ליווה
אותם קהל של אלפים לבית הקברות ה ישן.
למרות שהיה ברור כי המישטרה

דדהיהלום

של מנדי רייס־דייוויס,
נשלף בשיניו של השד
נזטבעתה. המישטרה חשדה בבבר.

מצלמת כל משתתף, ומשגיחה על האנשים,
חיתה השתתפות מלאה.
שני הבחורים היו צעירים ויפים. נראה
כי היתד, להם גם הצלחה גדולה בקרב
המין היפה. נערות רבות, לבושות שחורים,
הזילו דמעות. אחת מהן, סונית,
נערה נתנייתית צעידה, אף התעלפה ליד
הקברים, ואנשים התיזו עליה מים מצינור־השקיית
של בית־הקבתת. ידידים סיפרו
כי היא היתה, לאחרונה, נערתו של בבר.

יריות
בפ אריס

3שהואשמו ברצח

אלי וועדש, בפורים
לפני שנה. שימעון
גניש, גבריאל ארביב ודודו דהרי. המישטרה טוענת כי היו

חבריו הטובים של בבר, ולכן חשדה כי גס הוא מעורב ברצח.
גניש וארביב זוכו מאשמה בפסח, השנה. דהרי, שברח מבית־הסוהר,
הסגיר עצמו למישטרה אחרי הזיכוי בבית־המישפם.

^ כר אמנם ׳נשא לאשה, לפני שנה,
צרפתיה צעירה בפאריס. אולם יש
אומרים כי הוא נשא את בריז׳יט רק
מכיוון שהיה מעוניין להשיג, בזכותה,
היתר־״שיבה בצרפת. הנערה היתד, מאוהבת
בו עד שיגעון. היא הכירה אותו
בישראל, בהיותה בחופשה, לפני כשלוש
׳שנים. מאז חיתה חוזרת ובאה לישראל.
מאחר שבבר לא דיבר צרפתית, טרחה
ולמדד, למענו עברית. הם נישאו בפאריס
בנישואיו אזרחיים, מכיוון שרק אביה
של ברידיט הוא יהודי. אמד, היא נוצריה,
ולכן לא יכלו להינשא ברבנות. הזוג קיבל
דירה בפאריס מאבי הכלה, והשניים הת־

ו״ חיויס 81111״והבטיח
שכב בשלולית דם
גוררו בה. בבר לא עבד שם, ואת מקורות
כספו לא גילה.
ייתכן שבבר היה נשאר עם בריז׳יט
בפאריס, אלא שפיקדה דרמאתי שלח אותו
בחזרה לישראל. הוא הכיר ׳בפאריס את
האחים דויד ומרקו חזן. השניים היו
יוצאי באר-שבע, והתעסקו בפאריס בעיסוקים
מפוקפקים.
לדברי בבר, בראיון שנתן להעולם הזה,
הכיר את השניים באופן שטחי ביותר.
מרקו הזמינו ערב אחד למועדון־הלילה

אבא עם תיכווה

היה עמר לפני ארבעה חודשים,
כשעזר לבבר לקום על רגליו,
בפעם הראשונה, בפני מצלמות העולם הזה. היה זה אחרי הפציעה בפאריס.

נתו

בפאריס.

ארצה. כדור ננעץ ברגלו, והוא שמע שרי קה
של כדור נוסף ליד אוזנו. הוא שמע שני
אנשים משוחחים, ואז הסתלקו השניים.
׳למרות שאיבד הרבה דם, הצליח להגיע
למדרכה בחזית הבית, ומשם נלקח לבית-
החולים. גופותיהם של שני האחים חזן
נתגלו בדירה רק אחרי כן. אז קישרה
המישטרה את המיקרים, ובבר הבין מדוע
נורה.
הפצע ברגלו של ביבר היה חמור !מאד.
הוא נזקק לניחוח ׳מסובך ולהכנסת פיסות
שנותרה בחיים מצו־ פלאטינה ומסמרי־חיזוק לרגלו. שלושה
למת עם בבר בעת חתו־ ימים אחרי פציעתו הגיעו ׳לפאריס אביו
בעת הלווייה התעלפה. ואחיו קוקו. אחיו הצעיר, דדה, היה באותו

אבא בהלוויית

שבור מצער וייאוש
נגרר האב לקבר בניו,
שהאחד ניצל פעם בנס ממוות, והשני שוחרר מבית־הסוהר.

השתכנעה כי -אמנם לא היה מעורב ׳ברצח.
עדותו לא עזרה הרבה למישטרה,
והיא הציעה ילו למהר ׳ולהסתלק מצרפת,
מאחר שחייו בסכנה, עקב היותו עד־ראייה
יחידי לרצח הכפול.
כיום לא בירור אם ליהטה האדמה מתחת
לרגליו הפצועות של בבר, או שהחליט
לשוב ארצה מסיבות אחרות. עיתוני הארץ
היו טלאים -באותו זמן, בסיפורים על
מעלליו של הצעיר המשופם. מסתבר כי
למרות גילו הצעיר, ולמרות ׳שהדשעותיו
בפלילים היו מועטות למדי, נחשב בבר
לאחד מראשי הפשע בנתניה.
בבר היה יליד נתניה. הוא גדל בעיר
בחברת נוער עבריין. מגיל צעיר הסתבך
בצרות עם המ״שטרה. אולם בבר היה
בחור אינטליגנטי וממולח מאיד. כאשר
נפגש עם כתבת העולם הזה היו עימו
שניים מידידיו, שבאו לבקרו ושסיפרו
בשיבחו. אך כאשר הגיע הרגע להצטלם,
ביקשו השניים שלא להופיע בתמונות.
בבר עצמו הצטלם ברצון, והראה למצלמה

את הצלקת הארובה והמכוערת, שנותרה
לו מפציעתו. הוא אמר כי הוא מחכה
לאשתו, ואז יתחיל דף חדש בחייו.

מוו ת
על סו ס
^ אשר הגיע בבר ארצה על אלוג־
^ יקה, חיפתה לו המיושטרה בנמל־התעופה,
כשבידה צו־ימעצר משנת . 1975
למרות בכיות האם ומחאות המיישפחה,
לקחו את הצעיר ישר־ לתחנת־המישטרה.
כאשד יראו את מצבו שילחוהו ליבית־החולים
ושיחררוהו בבוקר. לדבריו, לא
נחקר כלל באותו לילה. לדברי המישטרה
נחקר בענייו רצח אלי וועדש.
בין המעללים אשר ייחסה לו המיש־טרה,
יש שניים שקרו באותו יום ממש.
בערב־פורים ,1978 נרצח אלי וויעדש (.)17
הוא רכב על סוסו בנתניה, בעת שמבו־
(המשך בעמוד )48

הפלה הצרפתית

בריז׳יט הבלונדית, נישאה לבבר בפאריס, לפני
חודשים אחדים. מכיוון שאמה אינה יהודיה, נישאו
בנישואיר-אזרחיים. הכלה למדה עברית, כדי לשוחח עם בעלה, והחלה בהליכי גיור.

מרידיאן, מועדון־יוקרה אכסקלוסיבי. הם
קבעו להיפגש בדראג־סטור מאטיניון. בבר
ובריז׳יט חיכו שם זמן רב, וכאשר נמאס
לבבר, תפס מונית ונסע לדירתו של ימרקו,
לראות מה קירה. הוא לחץ על האינטר קום
בחזית הבניין׳ ודלית-הכניסה נפתחה.
הוא עלה לקומה השלישית, שם היה ה סטודיו
של מרקו. הדלת עמדה פתוחה־למחצה,
וחושך היה בפנים.
תוך שהוא אומר :״מרקו 1״ נכנם פנימה,
שם תפסוהו זוג ידיים חזקות והטילוהו

זמן כלוא בבית־הסוהר, באשמת פריצה. את חקרה הצרפתית המישטרה
מעורבות בעניין, בייחוד אחרי ש בדירת
חזן נתגלתה במות של הרואין
חיום. המישטרה הצרפתית חשדה כי הייתה
כאן כנופיה ישראלית, שניסתה להיכנס
לעולם־הסמים הצרפתי, נתקלה ביריבות
חזקה וחוסלה בעודה באיבה.
לא יהיה בירור לחוקרים יאם בבר יהיה
בין המיועדים להיות קרבנות, או שהיה
אחד מהרוצחים. הוא נחקר, אך המישטרה

החברים בהדוו״ה

למרות שצלמי המישטרה צילמו את כל המש תתפים,
באו אלפים לחלוק כבוד אחרון
לאחים. הזוג שבתמונה התעלף, ובכוח מנעו בעד הגבר מלחזור אל קבר האחים.

ד11ד סוד :״ולא

ואמעז ״ ו ת אוחי!״
פ יט רסטראוס :

!.היאנ 0וחנורוגמ 1ית!״
פיטר אוטוד.. :היא
יק עושה סקנדלים!״
פארה פוסט :״הם
חברים סונים שלי!״

ך* צלחתי ללחוץ לה את היד,״
/ /י י אמר בהתרגשות רבה השר לשעבר׳
משה כרמל .״נגעתי בה, נגעתי בה,״
צרחה ממש, צעירה, שרק כמה דקות קודם
לכן התבוננה ממרום תסרוקתה, כשהיא

שעונה על זרוע החבר שלה, כאילו העולם
כולו לרגליה .״היא חייכה אלי, היא הס תכלה
לי ישר אל תוך העיניים,״ התנשף
אדם נמוד־קומה, עם כרס בולטת ושערות
ספורות על הראש.

כל אלה התרגשו ונכנסו להיסטריה של
ממש, כמו מאות ואלפים אחרים, שפגשו
את המלאכית של צ׳ארלי, פארה פוסט,
בימים הראשונים בביקורה בארץ.
הם, ועשרות הילדים שצרו על מלון

שתזון בתל־אביב בתקווה שיוכלו, אולי,
לראות את האלילה לשבריר של שניה,
יצאו ממש מהכלים. אולם אורחים אחרים
של אותו מלון, שחקנים של ממש, לעגו
לפארה, אותה הכירו קודם לכן, ויותר
מכך, לעגו לישראלי הממוצע, שהתגלה עם
ביקורה של פארה במלוא טימטומו.
דוודי סול, האץ׳ מסטארקי והאץ׳ הגיע
לארץ באותו יום שבו הגיעה פארה, והשתכן
באותו מלון. כשנשאל האץ׳ אם הוא יבוא
למסיבת הקוקטייל של פארה, השיב :״היא
בכלל לא מעניינת אותי. אני אבוא אולי
למסיבה שלה, אם היא תבוא למסיבה
שאני עורך.״ אחר־כך הסביר סול כי הוא
לא מתכוון כלל להזמין את,פארה למסיבה
שלו .״אם אני אפגוש אותה במעלית והיא
תאמר לי שלום, אולי אענה לה.״
לא היתד. זו רק קנאת כוכבים רגילה

והישראלי שהצליח להשתחרר מההיסטריה תבחין שפארה א׳נה כל י כו יפה

פארה טסט תמוה בדחיפות, מנות!חנק, המשיכה וחייו והסחה שהסיוט יסתיים
בין סול לפארה. שתי הסדרות שלהם,
המלאכים של צ׳ארלי וסטארם?ן י והאץ/
רצו באותו הזמן בתחנות הטלוויזיה של
ארצות־הברית, והתחרו על אהדת הציבור
והמפרסמים. סול ופארה נפגשו פעמים
רבות בעבר .״כשהכרתי אותה,״ אומר סול,
״חשבתי שהיא מוכרחה להיות שחקנית
מצויינת, אחרת אי־אפשר להבין את ההצ לחה
שלה, משום שהיא בטח לא יפה.״
לא רק סול חושב שפארה פוסט אינה
יפה במציאות. כל אחד מהישראלים שהב חינו
בה והצליחו להשתחרר לרגע מההינד
טריה ולהתבונן בה היטב, הבין עד כמה
המצלמה יכולה לשקר ולהחמיא. פארה,
נמוכת־קומה, דקת־גוף, פנים לא יפות
במיוחד. רק שתי שורות השיניים המבהי קות,
המזכירות פירסומת לשיניים תותבות,
והאסוציאציה הראשונה שהן מעוררות היא
המילה מלתעות, מזכירות כי זו בעצם
המלאכית המפורסמת. פארה הזוהרת של
המסך הקטן, רחוקה מאוד מלהיות דומה
לפארה האפורה שבמציאות.

שלושת השחקנים האחרים עליה, וכשנש אלה
על היחסים בינה לבין סול, סטראוס
ואוטול, היא השיבה :״הם ידידים שלי.״
אחרי שסיפרו לה מה פשרה של ידידות
זו מצידם, הגיבה ברוגז בכל פעם שהזכירו
את שמו של מישהו מהם לידה.
פארה היתר, כעוסה בביקור. זה לא היה
בדיוק מה שהיא רצתה. פארה אוהבת הער

אך לא אוהבת שמתנפלים עליה,
דוחפים, חונקים אותה וצווחים מסביבה.
״בארצות־הברית מזהים אותי ברחוב וזה
נעים, אבל לא קורה מה שקורה כאן.״
פארה גם אוהבת את הרעיון שארבעה
גברתנים ״שומרים״ עליה. היא לא אוהבת
שאותם גברתנים דוחפים אותה ,״בשם
בטחונה האישי״ ,מצד אל צד. פארה גם

לא אוהבת שמציגים לה שאלות אישיות
מדי, מחוץ לטקסטים של השאלות להן
היא רגילה ״מה את אוהבת יותר היא
פשוט לא יודעת לענות עליהן.
למרות כל החיוכים, פארה אינה מאושרת
בארץ־הקודש. לפני המלווים האישיים
והצמודים שלה היא התוודתה :״אני רק
רוצה שהסיוט הזה ייגמר כבר.״

רוצה ש הסיו ט
ייגמר

*יילחמ ת הכוכבים בין פארה לסול,
•התפשטה לעבר כוכבים אחרים, שהת גוררו
אף הם במלון שרתון בתל־אביב.
פיטר סטראום, סנטור ג׳ודי ג׳ורדאש,
מעני ועשיר, ופיטר אוטול, מככבים בסיד־רת
הטלוויזיה המצולמת עתה בארץ, מצדה.
בין אתרי הצילומים במצדה וביער בן־שמן,
מגיעים שחקנים אלה לשרתון ללינת לילה.
גם הם פגשו את פארה, אותה הכירו
קודם לכן.
אמר עליה סטראוס :״היא בכלל לא
שחקנית, היא דוגמנית. אני לא מתייחס
אליה בכלל.״ פיטר אוטול, אחד השחקנים
הטובים שביקרו אי־פעם בארץ, כן התייחס
אל פארה :״עד שהיא הגיעה היה הכל
כאן נחמד ושקט. כשהיא באה התחילו
הסקנדאלים והמהומות. כולם השתגעו.
אני לא מבין אתכם, הישראלים. ממה אתם
מתרגשים כל כך 7היא לא שחקנית ואפילו
לא יפה. כל מה שהיא עושה זה להציק.
עכשיו כבר אי אפשר לישון במלון בגלל
הרעש.״
עוד לפני ששמעה פארה על דיעות

להןדוו ״ את שמותיהם של דווייד סול, פיטר
11 ^1
סטראוס ופיטר אוטול, ביקשה

הכוכבנית, שעוררה היסטריה בארץ, אחרי שנודע לה מה אמרו עליה.

1ג |* 1ך 11יךן ״ דווייד סול, הוא האץ /זילזל בגלוי
בפארה פוסט, אשר גרפה את מירב

תשומת־הלב. הוא סירב לבוא למסיבה וסירב להזמינה אליו.

419

שבוע רבני שדליה1 ,ויעריקה מצח־ ר,
סמרה להתאסלם ולהינשא כרת לאהובה
הערבי, ן!ינחה את ת״ה בתאונה קטלנית

דליה
״אל תעזבי אותי לבד !״
עלת־נקיון בבנק ישראל. אביה חולה. היא
היתה הבת השמינית במיישפחה.
אחיה היחיד משרת במישמר־הגבול.
לפני 17 שנה אירעה טרגדיה במישפחה.
אחיה הצעיר של דליה, שהיה אז בן ,7יצא
עם המישפחה לשפת־הים ונעלם. כל החיפושים
אחריו העלו סרק. כתוצאה מהאסון
התערערו עצביה של האם. האב התחיל
לשתות.
הוריה של דליה לא ידעו בהתחלה על
אהובה הערבי. דליה וג׳מיל יצאו בסתר.
היא נפקדה מהבסיס, וטיילה איתו בכל
הארץ.

מספר ג ׳מיד :

ג׳מיר
״אני גמור!״
ן * לרה, תחזרי!״ נשמעה הקריאה
^ /י הנואשת. דליה הסתובבה. ג׳מיל
עמד בפתח חדר־המיון, לבוש בפיג׳אמה
של בית־החולים, וקרא לה.
דליה שבה על עיקבותיה. השניים התלכדו
בחיבוק סוער .״אל תעזבי אותי,
דליה!״ ביקש ג׳מיל .״אל תעזבי אותי
לבד!״ דליה הבטיחה שתחזור למחרת
היום אל אהובה, שלקה בהתקף־לב, והצ טרפה
לאמו ולאחותו, שחיכו לה במכונית.
המכונית זזה מן. המקום.
שעה ארוכה עמד ג׳מיל ובהה החוצה.
לפתע שמע קול צופר. אמבולנס בא בדה רה.
שני
רופאים אחזו בג׳מיל, ונתנו לו
זריקת־הרגעה. הוא נרדם...

מחרת כבוקר נודע לג׳מיל על
€התאונה. אמו ואחותו נפצעו קשה,
נאמר לו. ואהובתו נהרגה.
עתה נמצאים ג׳מיל, אמו ואחותו בבית-
החולים מאיר בכפר־סבא. ג׳מיל אושפז שם
ביום החמישי, שעה קלה לפני התאונה,
ביגלל התקף־הלב שלו. אמו, פאטמה, סו בלת
מזעזוע־מוח עקב התאונה, ואחותו,
צובחייה, סובלת משברים ברגליים וב צלעות.
״אני
גמור! לא איכפת לי מהחיים ד׳
אמר ג׳מיל בקול שקט, כימעט אדיש, ל רופאים
ולאחיות .״הייתי מדורדר ! לקחתי
סמים ! הייתי עבריין ! אבל כשהוכרתי את.
דליה הפכתי לאדם חדש. היא הרתה, הכל
בשבילי, ועכשיו היא איננה יותר!׳״
ג׳מיל מורעב מג׳לג׳וליה, בן ה־ ,21 הכיר
את דליה סבטון היהודיה לפני שלושה
חודשים בבית־החולים איכילוב. דליה ש התגייסה
לצה״ל לפני חצי שנה, עבדה
שם ככוח־עזר במחלק ת־עור. ג׳מיל בא
לבקר קרוב־מישפחה. הם נפגשו במיזנון.
ג׳מיל :״ראיתי אותה עוברת ומשוחחת.
עם חברה שלה. פיתאום היא ראתה שאני
מסתכל עליה. היא לחשה משהו לחברתה:
ושאלה אותי :׳נכון?׳ שאלתי אותה ג
׳מה נכון, על מה אתן מדברות?׳
היא מצאה חן בעיני. רציתי להתחיל
איתר, והזמנתי אותה לקפה. באותו הערב
כבר שטנו בסירה בירקון. מאז לא ניס-
רדנו.״
דליה באה ממישפחה מיעוטת־אנד׳
צעים ממוצא מצרי. אמה עובדת בפד־

הכרנו זמן קצר, אבל התאהבנו עד
כדי טירוף. היינו מבלים הרבה, מטיילים,
רוקדים, הולכים לסרטים. אחר־כך גילתה
מישפחתה של דליה שאנחנו יוצאים. הורי
לא התנגדו לכך, אבל הוריה לא רצו
לשמוע מהעניין. דליה רבה עם אמה וברחה
מהבית אל אחותה, אסתר, ברמת־גן. המיש־טרה
הצבאית תפסה אותה שם. עצרו אותה
לארבעה ימים, וכשיצאה סיפרה לי כי
המפקדת שלה אמרה לה שהיא משחררת
אותה על תנאי .׳תבטיחי לי שאת עוזבת
את הערבי הזה, ואז לא נעשה לך בעיות/
כך ביקשה המפקדת.
דליה הבטיחה לה בלית ברירה, אבל
ביום שיצאה הלכה לפגוש אותי. לקחתי
אותה אלי הביתה. לקחתי את ההורים שלי,
ובאנו אל ההורים שלה. אמרתי לאמא
של דליה :״אתם חייבים להבין שהכל
בא מהלב. בלב, באהבה, אין ערבי ואין
יהודי. הכל שווה והגיע הזמן שתניחו לבת
שלכם לעשות את מה שהיא רוצה. היא
כבר מבוגרת.״
בסוף הסכימו הוריה, ערכנו הסכם-
נישואין, שחתמו עליו הוריה של
דליה, הורי שלי ועוד שני עדים. רצינו
לעשות את זה ממש רשמי, ודליה היתד,
צריכה להתאסלם.
אז התחילו הבעיות. ממישרד־הדתות
ביקשו מדליה שלא להתאסלם. לא רצו
לעזור לה. שלחו מיכתב להורים שלה,
וסיפרו להם שהיא רוצה להיות מוסלמית,
הוריה שלחו אלי אנשים לחפש אותי.
איימו עלי ברצח. הלכתי לאבא שלה
ואמרתי לו :״לא יעזור לכם שום דבר.
אנחנו כבר נשואים. אם אתם רוצים לפגוע
בי לא תצליחו. תלכו לאן שאתם רוצים,
תחפשו אנשים שיהרגו אותי. לא תמצאו.
בכל מקום אני מכיר את העבריינים הכי
גדולים. כולם חברים שלי, ואין כוח שב עולם
שיוכל להפריד בינינו.
היינו כבר מאורסים, קניתי לה טבעות
וזהב. גרנו אצלנו בבית. מה עוד רצו
ההורים שלה? הם רצו להפריד ביננו.
פעם, כשקבענו להיפגש אצל הוריה ב-
גית ההורים, הזמינו את המישטרה הצב אית.
אבל אני הייתי חכם יותר, באתי
לבד ואמרתי לשוטר הצבאי שאנחנו כבר
.נשואים, שיש ניירות, ושיש לה גם תעולת-
מחלה על הנפקדות מצה״ל. אז השוטר
הזמין אותי לבוא למחרת היום עם הניי רות,
כדי לשחרר אותה מצה״ל. הסכמתי
:אבל למחרת היום קרה האסון.
ביום החמישי שעבר זה היה. לא הר גשתי
טוב, היו לי כאבים חזקים בכל
הגוף, הייתי מטושטש, כבר הרבה זמן
אני סובל מהלב.

דליה, אמי ואחותי קראו לשכן שלנו,
פייצל, והם לקחו אותי לבית־החולים.
לפני שהם הלכו, היתד, לי הרגשה
מוזרה. כשדליה כבר התרחקה קראתי לה
לחזור, ואז נישקתי אותה את נשיקת-
הפרידה. לא ידעתי שזאת הנשיקה ה אחרונה.
אחר־כך,
כששמעתי את הצופר וראיתי
את האמבולנס, הרגשתי שמשהו קרה לה.
אבל הרופאים נתנו לי זריקות הרדמה.
בבוקר בא איזה רופא גדול ואמר לי
שלאשתי קרה אסון.
עד כאן סיפורו של ג׳מיל.

סיפרה אחותו שד ג׳מיד, צוב־חייה,
בעברית :

כשיצאנו מבית־החולים נהג השכן שלנו,
פייצל, פיתאום עצר אותנו מישהו, וביקש
שניקח את אשתו לבית־היולדות הסמוך.
הסכמנו.
אמא שלי ישבה ליד הנהג. אני ודליה
היינו מאחור.

״או ב טוב —
או בכוח״

ף* הרך חזרה מבית־היולדות רציתי
• לשבת בצד ימיין, אבל דליה ביקשה

ממני לשבת שם. היא אמרה לי ״אל תכע סי
!״ איך יכולתי לכעוס עליה? היא היתד,
כמו אחותי!
נתתי לד, לשבת שם. המילים האחרונות
שהיא אמרה היו :״צבחייה, מחר בבוקר
בחמש נלך לבקר את ג׳מיל.״
אמרתי :״אידשה־אללה״ .גם היא אמדה
״בעזרת השם.״ ואז הרגשתי פיתאום מכה
בבטן.
אני הועפתי אחורה, שמעתי את אמי
צועקת, ואמרתי לעצמי: אם היא צועקת,
זה סימן שהיא לא מתה.
הסתכלתי על דליה. היא היתר, על ד,ריצ־פה,
ניסתה לקום. הכל קרה נורא מהר.
חשבתי שמכונית עלתה עליה. אני לא
יודעת מה קרה. התעלפתי. כשהתעוררתי
סיפרו לי שדליה מתה. ביקשתי מהם
שיקחו את אחי למעלה, כדי שלא יראה
אותה. אחר-כך ניתחו אותי, סיפרו לי שגם
אמי בבית־החולים.
עד כאן סיפורה של צובחייה.
אמו של ג׳מיל, פאטמה, המומה. היא
שוכבת במיטתה ובוכה .״הלכה חביבתי
הלכה הבת שלי.״ ייבבה, בערבית כפרית.
היא אינה מוטרדת מהכאבים העזים בגופה.
״עד שחיתנתי את הבן שלי, ועכשיו מתה
אשתו, מתה!״
״הכרתי אותה, פיתאום ככה, הבן שלי
היה מאושפז בבלינסון. דפקו בבית אצלנו.
דליה נכנסה. אמרה לי :׳אני החברה של
הבן שלך, ובאתי לספר לך שהוא בבית-
החולים. אני אוהבת אותו, אל תכעסי עלי,
אבל אני מיואשת, ההורים שלי לא רוצים
לשמוע ממני, אם לא תתני לי את הבן
שלך אקח אותו, או בטוב או בכוח.׳
״אמרתי לה :׳יא חביבתי. אני לא
כועסת, אם את אוהבת אותו, לא איכפת
לי. אני רוצה שיהיה לכם טוב.׳
״אחרי שיצא מבית־החולים עשינו אירוסין,
ואז היא גרה איתנו, אכלה וישנה
אצלנו. כולנו אהבנו אותה. זה טבעי אצ לנו.
יש הרבה זוגות מעורבים בכפר. היא
עזרה הרבה לבן שלי. הוא. נעשה בחור
טוב. היה בא הביתה, עובד, דואג לאשתו,
ועכשיו היא מתה.״

״אל תלכלכו
מי שפחה י הו די ת! ״

ג׳מיד אצל אמו בבית־ החולים
״הערבי הזה !״

מיל זוכה בהרבה מבקרים בבית י׳
1החולים. הרופאים מנסים ככל האפ שר
למעט בביקורים, אבל ג׳מיל זקוק
למבקרים. עולמו נהרס עליו בבת אחת.
לא כל המבקרים דורשים בשלומו, וה רופאים
מודאגים .״באו אלי אחרי ההל־׳
ווייה וסיפרו לי שההורים של דליה מאשי מים
אותי שרצחתי אותה. הם רוצים להת נקם
בי, מחפשים אותי. במקום לבוא
ולנחם אותי, הם רוצים את רעתי. רציתי
לבוא להלווייה, אבל לא יכולתי, אני
אדם חזק, אבל זה הדבר היחידי, שקשה
לי לעמוד בו, לראות את הקבר של אשתי.
בכל זאת אני רוצה שההורים שלה יבואו.״
בני מישפחתה של דליה אינם מוכנים
לדבר עם עיתונאים .״לא ידענו משום
דבר,״ טען הגיס, אריק ,״לא רוצים לדבר
על זה, ואל תלכלכו מישפחה יהודית!״

>הוד>ת
אמרה לא!

אני לא יודעת מה קורה לכל מיני זוגות
בקיץ הלוהט הזה, אך מהדיווחים המגי עים
אלי, המצב איננו כל כך לוהט. זוגות
רבים מדי נפרדים ולבבות רבים מדי
נישברים.
השחקנית היפה יהודית פולה מת גוררת
לה בשקט ביפו, עם בנה ועם בע לה,
מפיק סרטוני הפירסומת רפי אדר.
היא אפילו נמצאת בחודש השישי להריונה.
אך ביום קיץ חם אחד בא רפי
הביתה והודיע לה שחיי הנישואים לוח צים
עליו יותר מדי, והוא זקוק לקצת
חופש. אמר ועזב את הבית. יהודית ניש־ארה
בבית עם הבן וציפתה בשקט לצעד
הבא.
כעבור שבועות ספורים, גילה רפי, שה חופש
הוא אמנם נפלא, אך חיי־ד,נישואין
נפלאים עוד יותר. אז בא שוב אל יהודית
והודיע לה הפעם, שהחופש תם והוא

יונתן, שוב!וביתה
פעם היתד, נערה צעירה ויפה, שקראו
לה נורית מקוכר. היא שכבה שנה של מה
בגבם, מה שלא הפריע לכל גברברי
תל־אביב והסביבה לחזר אחריה במלוא
המרץ. מי שכימעט זכה בה היה יהורם
גאון. מי שזכה בה בסופו של דבר היה
המשורר־סטיריקן־בדרן יונתן (״יותי״)
גפן, בן־אחותו של משה דיין.
אבל זה היה לפני עשר שנים. נורית

יונתן ונורית גפן
— לשבירת נוישפחה

ענת עצמון
מתוקות —
ויונתן היו בין הזוגות היציבים ביותר ש הכרתי
בבוהמה, ולשני הילדים שלהם
היה אבא ואמא כמו שצריך.
אז מה קרה? אני לא יודעת מה היה

התהליך, אבל אני מוכנה לספר לכם את
הסוף שלו. בשבוע שעבר יכלו נוסעי
מטוס ארקיע מתל-אביב לאילת להבחין
בזוג אוהבים יפהפה, המתגפף במשך כל
הטיסה. היו אלה יונתן ו ...לא נורית, נורית
היתד, בבית. עם יינתן היתד. האהבה
החדשה שלו, השחקנית המבטיחה?}גת
עצמון, שחוץ מזה שאיזה חצי מיליון
צופים ראו אותה עירומה בסרטים, אסקימו
לימון ודיזנגוף ,99 היא גם הבת של השחקן
שמו־ליק עצמון.

יהודית סודה
לא סולחת
מוכן לחזור הביתה ולחדש ימיהם כקדם.
אך כאן ציפתה לו הפתעה קטנה. הפעם
החליטה האשה, שאמנם אין כמו החופש
לבן־אדם והודיעה לו שדווקא עכשיו היא
התחילה ליהנות מהמצב. למרות הכל
יש לי הרגשה, שהיא תיתן לו, בסופו של
דבר, לחזור הביתה, אך לא לפני שיסבול
קצת. אחרי הכל, זה לא היה רעיון שלה
לקחת חופש.
כסף לפני כחודש סיפרתי לכם על הגי רושין
של נערת־הזוהר הישראלית היו שבת
בארצות-הברית, ניכה קיסלק,
לשעבר ניבה גריל מכפר־סבא. הציפור
הקטנה האמריקאית שלי לחשה לי אז כי
ניבה יצאה עירומה לגמרי, בכל הנוגע
לממון, מהגירושין שלה. זד. די מפתיע,
משום שבעלה של ניבה הוא אחד הגברים
העשירים ביותר שאיתם התחתנו אי־פעם
נערות ישראליות.
אז אני לא יודעת איך, אבל כבר למח רת
היום שבו הופיע העיתון, הגיע הגי ליון
אל ניבה, השוהה עתה בניו־יורק. ני בה
לא התעצלה, וטילפנה אל חצי מד,ידי-
דים שלה בארץ כדי להכחיש. היא לא
הכחישה את זה שהיא התגרשה, ולא
הכחישה את נסיבות גירושיה. אבל היא
הכחישה שהיא לא קיבלה מבעלה אף
סנט אחד.
ניבה לא רצתה לאמר כמה היא קיב לה׳
אבל הסכימה לספר שזה בסביבות
ה־ 100 אלף דולר. אני לא יודעת מה
אפשר לעשות עם סכום כזה באמריקה,
אבל כאן זה שווה הרבה כסף.
אז אולי היא תחזור למולדת? לבחורה
יפה כמוה יש תמיד מקום כאן, בייחוד
כשיש לה שניים וחצי מיליון ל״י פלוס.

>ד>ן כב שאתהח תונ ה
מאז נפטרה כרמלה ידין, יש כל מיני שמועות על־כן־ שסגן ראש־הממשלה,
ייגאל ידין, עומד לשאת אשה. פעם דיברו על עוזרת־הבית שלו, אחר-כך על ניטה
שרוכר, אלמנת המיליונר, שהיא ידידה טובה של ידין, ואחר־כך על רופאה בהדסה.
אני־ לא יודעת איזה מהסיפורים האלה נכונים, ואם בכלל רוצה ידין להתחתן,
אבל מה שאני בטוחה זה שידין אוהב חתונות.
בשבוע שעבר הוא היה אורח־הכבוד בחתונת אחת ממזכירותיו הרבות, ג׳ואן
אוחיון, עם כתב הרדיו לענייני מישטרה, שמוליק טל• החתונה נערכה בבית הוריה
של ג׳ואן, בירושלים, ומחצית הקצינים של מישטרת ירושלים היו אורחים בה, מלבד
המישפחה רבת־הממדים של ג׳ואן.
ברגע שהגיע ידין, הפסיקו הכל לשים לב לכלה הנאה ולכתב הזריז. הכל הסתערו
על ידין. בבית אוחיון הוא אישיות. ידין, שמזה חודשים רבים אינו נתקל בגילויי
הערכה והערצה, ניצל את העניין עד תום.
הכל שכחו את החתן והכלה, ועמדו בתור כדי לקבל אוטוגרף מסגן ראש־הממשלה,
שכולם קראו לו שם ״אדוני המכובד״ .ידין, בין נשיפת־מקטרת ללגימת־כוסית, חילק
את חתימתו, ובטעות כימעט וחתם גם על הכתובה.
אולי חתונה זו תלמד לקח את אותם שאוהבים שמות מפורסמים בחתונות שלהם.

אז מה מסתבר? בעניין הזה יש. רומן.
נורית ויונתן נפרדו כבר לפני איזה שלו שה
חודשים, ואז יונתן הפנוי הסתובב
והסתובב, עד שמצא את ענת.
נורית לא נשמעה לי עצובה מכל ה עניין.
היא מלאה־מרץ כתמיד, ועכשיו
היא מתכוננת ללימודים באוניברסיטה.
אבל אני בטוחה שיונתן ייזכר יום אחד
ברפרטואר שלו, ובעיקר בשיר שכתב יונתן
שוב הביתה, והוא אכן ישוב. אחרי הכל,
הוא רק קרוב־רחוק של משה דיין.

עקיצת העקרב
הם מצהירים בכל מקום על האהבה
שלהם, ושולחים רמזים עבים מאוד לכל
הכיוונים, כאילו הם יתחתנו לבסוף .״הם״
זה הזמרת יהודית רכיץ ומי שמטפל
בענייני העסקים שלה, מאז שהאמרגן ה פרטי
שלה דודו אלהרר גירש
אותה, י?ן קכ גילעדי החברים האמיתיים
שלהם אומרים שזה לא נכון, ופשוט
בלתי אפשרי שהם יתחתנו, וכי כל הסי פור
נועד כדי להסתיר אהבות אחרות.

יהודית רביץ ויעקב גילעדי
׳עקיצה רגישה

ייגאל ידין, ג־׳דאן דטמוליל, טל
1אוטוגרפים מול כתובה

אבל אני החלטתי שאולי החברים ה אמיתיים
שלהם לא כל כך יודעים. זד.
היה בשבוע שעבר, כשראיתי את יהו דית
מודאגת ועוד יותר עצבנית מאשר
בדרך כלל. התברר, כי בדיוק באותו היום
ליווה אותה יעקב להופעה שלה בביק־עה.
יהודית שרה בפני החיילים ואני לא
יודעת מה בדיוק עשה או לא עשה אז
יעקב. אבל תוך כדי שהוא עושה או לא
עושה הוא חטף עקיצת עקרב בישבן.
הדאגה של. יהודית היתד, כל כך אימ הית
ועמוקה, שאני מתחילה לחשוב, ש אולי
בכל זאת הם איכשהו אוהבים.

נגדי. לשניהם הייתה סיבה. הם החליטו
להאשים אותי, שמפני שאבי הוא מנכ״ל
הדסה אני יכול לעשות ככל העולה על
רוחי. זהו שקר מתועב.״
לולא היו למתלונן, הדוקטור וועג, ידי דים,
שלחצו עליו לפנות לעיתונות, היתה
פרשת בית־החולים הדסה הר־הצופיס, ש דמתה
לסרט היפאני ראשונזון, שבו מתוארת
עלילה אחת בכמה גירסות, נשכחת
לגמרי. העניין היה נסגר בתוך המחלקה.
הרופאים היו משלימים ביניהם. האחות
המתלוננת היתה עוזבת את בית־החולים.
זוהי דעתו של האחראי על המחלקה, ה פרופסור
חיים ויינברג.
״אך עתה, כשכל העניין התפוצץ, אין
דרך נסיגה ,׳וזה חבל,״ אמר הפרופסור.
״אני משוכנע, שהם היו מעוניינים, בעצם,
ללחוץ ידיים ולשכוח מכל העניין.״ .
״לשכוח? ללחוץ יד? כך רוצה דוק טור
מן !״ פסק וועג, מגודל הגוף, בכעס.
״לעולם לא אשכח. עלי לחשוב על הציבור
בארץ. מה יקרה אם יום אחד ירצה דוק טור
מן להרביץ גם לחולה?״
וועג בן ה־ ,32 הוא עולה חדש מארצות־
!הברית. יליד גרמניה, שלמד רפואה ב ספרד
ומזה שנתיים מועסק כמתמחה בהר
הצופים.
פרופסור קלנון מן ׳,מנכ״ל
* 1\ 11י \ 1הדסה מוען, כי מעולם לא
היו לבנו פריבילגיות, וגם לא תהיינה.
וא קפץ עלי ובעט בי בצלעות,
//יי י רופאים כמוהו הם סכנה לציבור!״
זעם הדוקטור אוסקר וועג, כשהוא מס תובב
בדירתו המפוארת כארי בסוגר
ומאיים, כי יעזוב את בית־החולים הדסה
ברגע שיחזור לשם יריבו.
״אני מפחדת להיות איתו בחדר אחד,
בגללו התפטרתי מעבודתי,״ הסבירה ברוגז
האחות מאיה פוזנר, ומזגה לעצמה כוס
מים קרים.
הדוקטור גידעון מן, המואשם בתוקפנות

סיפר ׳הדוקטור וועג :

זה היה לפני חודשיים, ב־ 21־ ביוני.
הייתי אחרי מישמרת-לילה, עייף, ולקחתי
ספר יקר־ערך הביתה. אני יודע שהיו גם
רופאים אחרים שרצו את הספר לעיון,
אבל חשבתי שזה לא נורא. הרבה רופאים
בכירים נהגו לעשות במוני.
בעיטה בצלעות
ו ה שב תי להחזיר את הספר למחרת
* י בבוקר, אבל המכונית שלי הת קלקלה
ולא יכול הייתי לבוא לעבודה
באותו היום. בצהריים צילצל אלי דוקטור

במחלקה האודשבדית
על־ידי עמיתיו, היה היחידי ששמר על
קור־רוח. הוא ישב בדירתו הצנועה בשי־לוב
ידיים ואמר בשקט :״הם קשרו קשר

מן ׳וביקש את הספר. אמרתי לו, שאביא
אותו ביום השישי בערב. הוא בכלל מר״
גיש את עצמו אחראי על כיל בית־החולים.

דרת המאבק

בין הדוקטור מן ושתי האחיות במחלקה האורתופדית
שבהדסה הד־הצופים, במקום זה, לטענתה של האחות מאיה
פוזנר, בעט בה הדוקטור מן. באחד החדרים הסמוכים, לטענת הדוקטור וועג, תקף אותו מן.

זו הבעיייה שלו. הוא הגיע לעבודה זמן
מה אחרי והוא מקנא בי.
עשיתי לו טובה ובאתי בערב להחזיר את
הספר. אשתי, רחל, חיכתה למטה, ב מכונית.
הוא היה תורן, ישב בחדר הרופ אים.
נכנסתי ואמרתי :״שלום, הנה ה ספר״
,והתכוננתי ללכת, אבל הוא ביקש
ממני לעשות בירור. אמרתי לו שאין לי
זמן, שגעשה בירור ביום הראשון. אבל
כשרציתי לצאת הוא לא נתן לי. הוא תפס
לי את הרגל והשכיב אותי על הריצפה
ונתן לי בעיטה בצלעות.
הרגשתי כמו היהודים שהנאצים היו
מרביצים להם. שתי אחיות, ששמעו את
הרעש, דפקו על הדלת. הוא פתח להן
והן עזרו לי לקום. ירדתי למטה. אשתי
נבהלה וביקשה ממני ללכת להיבדק בחדר
מיון. לא רציתי, אבל הלכתי.
למחרת בצהריים ערכו בירור במחלקה.
מנהל בית־החולים, הדוקטור אורי חסיס,
התחיל להאשים אותי שזו לא הפעם הרא שונה
שאני רב עם אנשים. הוא הזכיר
שני מיקרים. התפלאתי שרק אז נזכרו
לדבר איתי על התלונות האלה. חשבתי
שזה בגלל שמנסים להשתיק אותי, בגלל
שגידעון מן הוא הבן של מנכ״ל בית־החולים,
הפרופסור קלמן יעקוב מן, אז
משתיקים אם העניין.
הדוקטור חסיס קרא לפרופסור חיים
ויינברג, האחראי על המחלקה האורתו פדית,
שאל אותנו מה יש לנו להגיד.
דוקטור מן רצה ללחוץ איתי ידיים, אבל
לא הייתי מוכן.
בחודש יולי נערך בירור נוסף. לא
הייתי מוכן לשכוח. הרגשתי שמנסים לג מור
את הפרשה ולא להוציא את זה החו צה.
דיברתי עם כמה ידידים שלי והם

הציעו לי לפנות למישטרה ולעיתונות.
ידעתי שיש אחות נוספת שהתלוננה נגד
מן — מאיד, פוזנר. לא דיברתי איתה
אבל הצעתי לעיתונאים לדבר גם איתה.

עד כאן סיפורו של וועג.

אשתו של וועג, רחל, הוסיפה י .״תש אלו,
תשאלו עליו, כל אחד מכיר אותו.
הרבה רופאים ואחיות התקשרו, כדי להז דהות
איתנו. הם יודעים עליו הכל ואני
חושבת שהוא זקוק לאישפוז.״
כשנשאלה מי יכול למסור פרטים נוס פים׳
ענתה :״למה שאני אעזור לכם?
אתם לא עזרתם לנו. תחפשו. בעצמכם
תחפשו אנשים ששונאים את הדוקטור מן
ושמוכנים לדבר איתכם עליו. אני לא אתן
לכם שמות. תלכו לעבוד בעצמכם.״

מכה מזווי ת
ה שולחן
תוד כל עובדי המחלקה האורתופ־י,
דית לא נמצאו רופא או אחות שהיו
מוכנים לדבר בגנותו של מן .״אף פעם
לא היו בעיות איתו,״ סיפרה אחת האחיות,
תוך נענועי־ראש של הסכמה מצד חב רותיה•
״אף פעם לא היו לנו בעיות גם
עם וועג. שניהם נחמדים. שניהם רופאים
טובים.״
היחידה שדיברה בגנותו של מן היתה
האחות מאיה פוזנר.

היא סיפרה :
אין לו נימוסים. כל האחיות לא סבלו
אותו במחלקה. עד שהוא הגיע לא היו
לנו:בכלל בעיות כאן. ברגע שהגיע, חשב
שהוא הבוס. היה נותן לנו הוראות, מעליב
אותנו, מתערב בעבודה שלנו. זה הגיע

ד ״ ו מן ( מי מין מ עו ד ס לא היניתי !
האחות נוזנו >למ0ח) :״הוא משנו וינודו,
הר״ו ווווג(משמאל הוא התנהג נמו נאצי!״

לפרופסור ויינברג. הפרופסור ביקש ממני
לא להגיש בינתיים תלונה במישטרה,
כדי שננסה ליישב את העניין במחלקה.
עכשיו מאיים וועג לעזוב את הארץ.
הסיבה לכך, לדעתי, היא שהוא צריך
בקרוב להתגייס לצבא, ויעבור על החוק
אם לא יתגייס, לכן הוא רוצה לנסוע.

ה חו ל ה היה
מעולף

לשיא כמד. ימים אחרי שהתקיף את ה דוקטור
וועג.
היינו אני ועוד אחות במחלקה. היתר,
לנו חולה, שהיה לה סיבוך אחרי ניתוח.
היא לקתה בשיתוק קל ונתנה שתן ב בגדים.
ראינו
את דוקטור מן. האחות שהיתר,
איתי ,׳שולד, בנימין, שאלד, אותו אם
אפשר לשים לחולה צנתר * ,כדי להקל
על העבודה שלנו וכדי שהיא לא תסבול.
הוא לא הסכים. צעק עלינו. הזיז בקבוק
של אלכוהול מהשולחן ואיים על שולה.
אמרתי לשולה :״תזהרי, הוא עוד יעשה
לך מה שעשה לדוקטור וועג.״ אז הוא
התעצבן ובעט בי.
האמת היא שאני עוזבת את בית־החו־לים
בגלל טיפול כושל בכל הפרשה. הם
ניסו להשתיק אותי, לגמור את העניין
בבית־החולים, ואז פניתי למישטרה. ה פרופסור
ויינברג אמר לי, שהוא מציע
לי להתחשב בדוקטור מן בגלל שאביו
הוא המנכ״ל.
אחר־כך צילצל אלי דוקטור וועג, סיפר
לי שיש לו פגישה עם עיתונאים ורצה
שגם אני אבוא לפגישה. בכלל, אחרי כל
העניין התחלנו אני ודוקטור וועג לחשוב
על זה, והחלטנו שצריך לפוצץ את זה,
שכולם יידעו.
חבל לי שדוקטור וועג עוזב עכשיו
את בית־החולים. הוא רופא מצויין, אני
חושבת שכל הסיכסוך בינו לבין מן היה
בגלל שדוקטור מן קינא בו.

עד כאן סיפורה שד האחות
פוזנר.
הגיבור הראשי בפרשה, הדוקטור מן,
* קטטר — צינור לכיס השתן.

עובד מזה שנתיים כמתמחה ראשון ב הדסה.
עתה הוא נמצא ברוטציד, בעין־
כרס ועומד לחזור להר־הצופים בעוד כמה
חודשים. לדבריו הרופא והאחות קשרו
קשר נגדו.

סיפר הדוקטור מן :
הרקע לסיכסוכי עם דוקטור וועג הוא
שיזמתי השתלמות במחלקה. יזמתי סמי נרים
פעמיים בשבוע. כל רופא היה צריך
להתכונן לסמינרים על־ידי קריאת ספרים.
היו מיקרים שרופאים לקחו ספרים
מהספריה הביתה, ולכן יצאה הוראה שלא
להוציא את הספרים.
ביום המיקרה הייתי תורן. דציתי לקרוא
בספר שמדובר בו. לא מצאתי אותו ב מקומו.
צילצלתי לכל הרופאים, כדי לברר
היכן הספר. לדעתי זהו חוסר־אחריות
לקחת ספר הביתה ולא לאפשר לאחרים
לעיין בו.
כשצילצלתי לדוקטור וועג הוא אמר
לי, שיביא את הספר מאוחר יותר. כש הביא
את הספר, דרשתי ממנו להסביר
מדוע לקח אותו. הוא ענה בגסות, שיתן
לי תשובה ביום ראשון. סגרתי את ה דלת,
כדי שלא ישמעו את חילופי הדברים
מבחוץ, ואז הוא עמד ליד הדלת. פחדתי
ממנו, הוא היה פעם מתאגרף, והוא שוקל
כ־ 40 קילו יותר ממני. ברור, לכן, שלא
עלה כלל על דעתי להתחיל איתו. חשבתי
שהוא עומד להרוג אותי. הוא התקרב
אלי והנחית לי מכה בפנים. נאבקנו, ותוך
כדי היאבקות הגענו לשולחן. דחפתי אותו
והוא קיבל, כנראה, מכה• מהזווית של
השולחן •ונפל.
כאשר יצא מהחדר אמר לי :״זה לא
יעבוד לך בשקט, אני אדאג שיפטרו
אותך !״ הזמנתי את המישטרר, וצילצלתי

הכל על כל העניין, חבל שזה נופח
* מעבר לכל פרופורציה. חבל לי ש דוקטור
וועג עוזב. הוא בחור מוכשר
ורופא טוב. אפשר היה לסיים את כל
העניין בשקט. זה יכול •לקרות לכל אחד,
בגלל המתח בעבודה מהסוג הזה. ולגבי
האחות — היא נאשמה כבר בעבר ברש לנות.
היה ביקור־חולים במחלקה. היה
לנו חולה, שהיו צריכים לבדוק לו את
לחץ־הדם כל כמה שעות. היא לא בדקה,
וכשבאנו מצאנו אותו מעולף.
הפרופסור ויינברג נוהג, בדרך כלל,
לתת לעובדים צ׳אנס נוסף• .לי, אישית,
היו התקלוייות נוספות עם אותה אחות.
אינני מעוניין לפרט, כי היא שקועה כבר
במספיק צרות. היא עלולה להסתבך ב־מישטרה
במתן עדות־שקר, וגם יהיה לה
קשה עכשיו למצוא עבודה במקום אחר,
בגלל שפנתה לעיתונות. חבל לי עליה,
היא אחות טובה. קורה שאדם עושר, שגי אות
שאחר־כך פוגעות בו בעצמו.
ולעצם העניין — באותו הערב היו ב מחלקה
שתי אחיות. החולה, שבה מדובר,
היתה חולה מבוגרת. כשבאתי למחלקה
סיפרו לי האחיות שולה ומאיה, שהחולה
נתנה כמה פעמים שתן ושהן רוצות לשים
לה קטטר.
ניגשתי למיטת החולה. שאלתי את הבת
שלה על העניין. היא סיפרה לי שאמה
נתנה שתן בבגדיה, אחרי שביקשה סיר
והאחיות לא מיהרו להביא לה את הסיר.
התרגזתי. לא רק שהן שיקרו לי, כדי
להקל על עבודתן, אלא סיכנו את חיי
החולה, כדי שלא יצטרכו להביא לה סיר.
הכנסת קטטר לחולה מבוגר עלולה
להביא לסיבוכים מסוכנים, ואפילו למוות.
לא הסכמתי להכנסת הקטטר, ואז הטיחו

בפגי :״בגלל שאבא שלך הוא המנכ״ל
אתה מרשה לעצמך הכל.״
התרתחתי. לא איימתי על אף אחת
עם בקבוק אלכוהול. פשוט העלבתי
אותן. אפשר, אולי, להאשים אותי בריב
עם גבר, אבל להרים יד על אשד
לעולם לא !
במבט לאחור אני יודע שלא הייתי
צריך לצעוק עליהן, אבל ההתנהגות שלהן
הרתיחה אותי. זאת היתר, רשלנות פושעת.
אני מכיר את עצמי, אני יכול להבין למה
התנהגתי כך. הבעייה שלי היא, שתמיד
אני צריך לחשוב על עצמי גם כגידעון
מן וגם כבנו של הפרופסור.
אני נתקל בהערות מאנשים שונים, על
היותי בנו של אבי. זה לא קל. זה רודף
(המשך בעמוד )54

הפרופסור חיים ויינברג
טוען, כי העובדה שהדוקטור,
הוא בן המנכ׳׳ל אין לה חשיבות.

ן ראשומון במחלקה

011( 0איטליה מביאה לו א ת נטל הספורט החד שה שלך
כשחיפשנו נעל ספורט אמיתית ...מצאנו את הנעל שהולכת לכל מקום
למגרש הטניס, למשהק כדורסל או לריצה בערב,
לבית הספר, לדיסקוטק, לטיול ואפילו לעבודה...
נעל ללא תחרות במחיר ובעיצוב
הנעל המצטיינת בחוזק וגמישות
הנעל שתהפוך חלק בלתי נפרד ממך
הנעל שלך מהמבט הראשון

011( 03
1ו 0ץ $נעוונז והפצה: ומל׳ אמו

(המשך מעמוד )53
אותי. בגלל זה אני חושב שלוש פעמים
לפני שאני עושה משהו. צר לי רק על בך
שהכניסו את שם אבי לפרשה. הוא בבר
עבר את גיל השישים, הוא אינו בר-
תחרות למישהו ואין כל סיבה לפחד ממנו.
לכבד אותו בן, אבל לפחד? אני חושב
שמי שפוחד מאבי, מצבו גרוע. מי שמכיר
את הסדרים אצלנו יודע גם, שעל אבי
יש פיקוח. הוא בעצם האדם היחידי שאותו
אפשר לפטר מייד, למרות ותק של
שלושים שנות עבודה. מספיק שהוועד
המנהל של נשות הדסה יחליט לפטר אותו,
והעניין ייגמר.

עד כאן סיפורו של מן.

בחדרו, שבמחלקה האורתופדית, ישב
הפרופסור חיים ויינברג וחייך בהבנה.
״קורה שאנשים מתקוטטים,״ אמר ,״זה
קורה בכל מקום עבודה. הסיבה שרצינו
להשתיק את העניין היתה, שזה לא מוסיף
לנו כבוד. אני גם לא חושב שיש באן
עניין לציבור. זהו בסד הכל סיכסוך בין
שני רופאים. שניהם טובים, שניהם מסו רים
לעבודתם.
׳ ״דעתי במיקרים כאלה היא אחת —
אינני יכול להרשות לעצמי ששני רופאים
יריבו כאן. יש לי ארבעה רופאי־בית. אם
שניים מתוכם רבים, אין עבודת־צוות. זה
לא יתכן שבזמן ניתוח יבוא אחד הרופאים
ויגיד לי שאינו מוכן לעבוד עם חברו.
״אני מנסה ׳להרגיע אותם, ליישב את
העניין. חשבתי שאוכל ליישב גם את הסיני
סוך הזה. לא ראיתי בו עניין פה חמור,
שבשבילו צריך לפנות למישטרה.
״את הדוקטור מן אני מכיר מהיום שבא

להשיג: המשכיר לצרכו, שקם, ש.א.ל,כל-בו שלום וחוויות הספורט והוטל״ המובחרות!

ערבי צט יר יס
במועדו) 5

לתרבות חדנטה
רח׳ הס ,5תל־אביב,
טל׳ 297263

כיום ג׳11.9 ,
סרטו של יגאל תיכון

״אל הגבעה ,,
בתום ההקרנה דיון עם הבמאי

בעיות ולבטים
בחיי המין

בתאריכים?1.9 —21.9.7
ן* לפנויים ופנויות (עפ״י רישום בתעודת זהות) 150/0 :הנחה
על כל יום שהייה ב״דקליה״ו
ב״ : 5—6.9.79 ימים ולילות ירח ל״מהמרים על האהבה״,
במחיר של 1000ל״י +מ.ע.מ! .
! ¥לבני מזל ״בתולה״ — ביום הולדתם שי מ״הדקליה״ :ארוח
חינם לבעל השמחה שיביא עמו 10 אורחים וכן ^ס 10 הנחה
ל״ 10 מאורחיו (פרט לסופי שבוע).
ולחגים :
¥חופשת ראש השנה ,21—24.9במחיר של 5000ל״י לזוג
(בולל מ.ע.מ.).
* חופשה ל״חוורים בתשובה״ ,28.9—2.10 במחיר של 6000
ל״י לזוג (כולל מ.ע.מ.).
! 36 חופשת סוכות ושמחת תורה 12—14.10 במחיר של 3000
ל״י לזוג (בולל מ.עמ.מ).

ד ״ר גידעץ מן
.הס קשת קשר נגדי!׳

מאת

חד״רמרד כי זי ד מן
הוצאת רשפים
קצונות ימרו
עכרית ו /או אנגלית
במהירות ובהצלחה מובטחת
ב-״אולפן גרג״ (בר־קמא)
ת״א: רח׳ וייצמן ,22 טל 254826 .
(באיזורים אחרים — לפי פניות)
קורס חדש נפתח ב״9.9.79

לעבוד כאן. הוא רופא מצויץ, בעל פוטנ ציאל
גבוה. יש לו מוסר־עבודד, גבוה
מאד ולפעמים, הצורה שבה הוא רואה
את הטיפול בחולה עדיפה לגביו על היחס
לרופאים או לאחיות.
״בקשר לזיחות מאיה, מעולם לא אמרתי
לה שבגלל שאביו של דוקטור מן הוא
המנכ״ל עליה להשתיק את הפרשה. אינני
מוכן להיות אומר־הן של אדם אחד.
״צר לי רק שהעניין חרג מהמחלקה ב צורה
כל כך טיפשית, כששניהם עדיין
המומים ולא יודעים מה שהם עושים.״
הפרופסור קלמן מן, מנב״ל הדסה. שמע
על כל הפרשה בשבת שעברה, בעודו
בארצות־הברית .״אני חושב שדברים כא לה
יכולים לקרות,״ אמר בשיחה טלפונית,
״אך אינני יכול להרשות לעצמי להתערב.
לעולם לא אקח׳צד בדבר כזה. אף פעם
לא היו לבני פריווילגיות בגללי, ואף
פעם לא יהיו.״

יאירה יסמין ;

העול ם חז ה 2192

ב מדינה
(המשך מעמוד )45
פסק־דין בדרגה ראשונה. תוך 45 ימים
יכולים הצדדים לערער מבלי לבקש דשות
לכך. אולם על החלטות־ביניים במישפט
אין זכות־עירעור. כדי לערער עליהן יש
צורך לבקש רשות־עירעור מבית־המישפט
שהחליט, או מבית־המישפט של העירעור.
ללא רשות כזו אין אפשרות עירעור.
הארץ התייחס למיסמך רב־הדפים של
השופטת שולמית ולנשטיין (העולם הזה
)2184 כאל פסק־דין חלקי במישפט. לכן
הגיש עירעור, מבלי לבקש דשות. הוא
חשב כך מכיוון שהשופטת עצמה הכתי רה
את המיסמך בתואר :״פסק־דין חל קי״
,והיא גם קבעה בו הוצאות ושכרי
טירחת עורכי-הדין, דבר המקובל בתוך
פסק־דין.
סוף או ביניים ז רם כספי, עודד-
הדין של מיזרחי, אינו מקבל פירוש זה.
לדבריו היתה זו החלטת־ביניים בלבד.
כאשר החליטו בקדם־מישפט על חלוקת
המישפט לשני שלבים, היה ברור כי אלה
שלבים בלבד. החלוקה היתה לנוחיות
הצדדים. בשלב הראשון נקבעה חובת האחריות,
ובשלב השני ייקבע גובה הפי צוי,
ורק שלב זה הוא אשר יסיים את
המישפט בפסק־דין סופי.
מאחר שהארץ לא ביקש רשות־עיר־עור,
הגיש כספי בקשה למחיקת העיר-
עור על הסף, מאחר שזהו ״נפל שהוגש
טרם זמנו.״
עורכי־דין זהירים, הנתקלים בבעייה
כזו, נוהגים לעשות את שני הדברים
כאחד. הם מגישים עירעור רגיל, ובו־זמ־נית
הם מבקשים רשות־עירעור. כך הם
מבטיחים כי לא יפלו בין שני הכסאות.
עורך־הדין מיבי מוזר, ממישרדו של
ליבליך, הסביר לעומת זאת, כי כל מבו קשם
היתד, לשמור על זכות־העירעור.
שכן אם זהו פסק־דין, והם לא היו מער ערים
תוך התקופה הנקובה בחוק, היו
מחמיצים את אפשרות העירעור. אולם
אם זוהי החלטת־ביניים בלבד, הרי שאין
הם ממהרים, ויספיקו לערער עליה אחרי
המישפט כולו.
צעד טאקטי. לכן, אפילו יבוטל ה-
עירעור כעירעור-נפל, ובית-המישפט יקבע
שהחלטת השופטת ולנשטיין היתד, הח-

...היה מי ש״דאג״ להפיץ ב ציבור
הוכחות שונות על חתרנותו
של שמעון פרס. היות והוזכרו
בהקשר זה יומניו של משד, שרת
— אני מבקשת להעמיד דברים
על דיוקם: ה״יומן״ מספר על
קצין מבטיח המתגלה גם כחתרן
מצליח, שמו — לא אחר מאשר
יצחק רבץ. ביומן שרת (כרך ג׳
עמוד )681 כתוב :״סיפרתי ל־איסר
על הנבלה שנעשתה ימם־
כ״ל ע״י יצחק רבין ראש מה״ד
במסירת הסוד הכמוס ביותר של
הבטחה בכתב על שחרוד ג׳יבלי
לכתב של ״למרחב״ ,למען ייעשה
מזה קרניים לנגח את ראש רד
ממשלה״.
אינני יודעת אם יש דבר חמור
יותר מאשר ניצול סודות צבאיים
לשם ניגוח, הדלפות וחתרנות.
על כן, בבואי לשפוט את טענות
רבין על ״החתרן הבלתי נלאה״
— ׳אינני יכולה להתייחם ברצינות
לאדם הפוסל במומיו מומים (כב־יכיל)
של אחרים.
רינה לוסטיג
חולץ

עוד ציטטה
מיומן שרת
מיכל אופגהיימר (״הארץ״ )22.8
מביאה דוגמאות על חתרגזתו של
שמעון פרס. היא מצטטת להוכחה
מיומן משד, שרת ז״ל.
אם מיכל אופנהיימר מגלה ׳בקי אות
כל כך מופלגת, מדוע אינה
מצטטת קטעים נוספים מיומנו של
שרת ז למשל, בכרה ג׳ עמוד 681
(יומן שרת) נאמר :,״סיפרתי לאיסר
(הכוונה לאיסר הראל) על הנבלה
שנעשתה במטכ״ל ע״י יצחק רבין
ראש מד,״ד. במסירת הסוד הכמוס
ביותר של הבטחה בכתב על שחרור
ג׳יבלי, לכתב של ״למרחב״ למען
יעשה מזה קרניים לנגח את ראש
הממשלה״.

אברהם אתזוד
יהוד

המיכתב כ״הארץ״ ()28.8.70

המיכתב ב,,דבר״ ()20.8.70

חתרן נזצליח

קצין מבטיח
לטת־ביניים המצריכה רשוודעירעור, לא
הפסיד הארץ מאומה. תישמר לו זכותו
לשוב ולערער בתום המישפט.
בטווח ארוך אין כל משמעות למחיקת
העירעור הנוכחי. אם אומנם יימחק, יהיה
זה רק צעד טאקטי נוסף בין שני ירי בים
מישפטיים מנוסים, המשחקים את
המישחק המישפטי על כל דקויותיו, והס־נצלים
את כל הנקודות הטכניות לטובת
לקוחותיהם.
עיתונות מעשה נבלה

פעם גיסו לזייף
מיסמכים חסויים.
היום מזייפים נם
מים מכים גלויים יצחק פירסום הקטעים מסיפרו של
רבין, פינקס שרות, עורר תגובות נסע־

רות. במיפלגודהעבודה עדיין לא נרגעו
מההאשמות הבוטות, שהטיח ראש־המנד
שלח לשעבר במי שחיה שר־חביטחון ב ממשלתו,
שימעון פרס. למערכת דבר
זרמו עשרות מיכתבי-תגובה. חלקם תמך
ברבין. אחרים הביעו תמיכה בפרס.
בין שאר המיכתבים, שפירסם דבר ב נושא
זה בשבוע שעבר, היה גם מיכתבה
של רינה לוסטיג מחולון .״היה מי ש־
,דאג׳ להפיץ בציבור הוכחות שונות על
חתרנותו של שימעון פרם,״ כתבה רינה.
״היות והוזכרו בהקשר זד, יומניו של משח
שרת* — אני מבקשת להעמיד דברים
על דיוקם: היומן מספר על קצין מבטיח,
המתגלה גם כחתרן מצליח, שמו — לא
אחר מאשר יצחק רביו.״
ואז ציטטה דינה לוסטיג את הקטע
מיומן שרת בנוסח :״סיפרתי לאיסר על
* שרת כתב ביומניו על פרס :״אני
שולל תכלית שלילה ורואה בעליית קרנו
קלקלה מוסרית ממארת ביותר.״

הנבלה שנעשתה במטכ״ל על־ידי יצחק
רבין, ראש מה״ד, במסירת הסוד הכמוס
ביותר של הבטחה בכתב על שיחדור
ג׳יבלי לכתב של למרחב, למען יעשה
מזה קרניים לנגח את ראש הממשלה.״
למרות שיומני שרת אינם מהספרים
הנפוצים במדינה (שמונת כרכי המדורה
הראשונה הודפסו באלפיים טפסים, ש טרם
אזלו) ,נמצא מי שהלך לבדוק את
הציטטה שהביאה רינה לוסטיג בשם שרת.
הסתבר כי הנוסח המצוטט היה מוטעה.
במקום המצויין (כדך ג׳ עמוד )681 מופיע
אומנם הקטע המצוטט, אבל בנוסח
הבא :״סיפרתי לאיסר על הנבלה ש נעשתה
קמטכ״ל (על־ידי יצחק רבין? או
שמא ביוזמת ד,רמטכ״ל כתב דן
לדבר :״הכותבת
שיינפלד מתל־אביב
פשוט זייפה את הדברים. רינה לוסטיג
שיפצה לצורך התזה שלה את הציטטה.
שרת לא היה בטוח מי הדליף את, הסוד
הכמוס,׳ ואילו רינה לוסטיג זייפה את על הציטטה כדי להטיל את האשפה
רבץ.״
כשביקשו במערכת דבר לברר מדוע
זייפה רינה לוסטיג מחולון את הציטטה,
הסתבר כי אין במירשם־התושבים תוש בת
בשם זה בחו׳לון.
שתי מהדורות שונות. אבל פיר-
סום הזיוף הגלוי לא הרשים, כנראה, את
תומכי שימעון פרם.
כמה ימים אחרי חשיפת זיוף הציטטה
מיומני שרת בדבר, פירסם הארץ מיכתב
שעליו חתום אברהם אתזור מיהוד. נוסח
מיכתבו היה מעט שונה מנוסח מיכתבה
של רינה לוסטיג. לעומת זאת, הציטטה
שמצא הוא ביומני שרת היתד, זהה בדיוק
לזו שמצאה רינה לוסטיג.
כתב אתזור :״נאמר, :סיפרתי לאיסר
(הכוונה לאיטר הראל) על הנבלה ש נעשתה
במטכ״ל על־ידי יצחק רבין, ראש
מה״ד, במסירת הסוד הכמוס.״״
לא היה מנוס מהמסקנה: או שקיימות
בשוק שתי מהדורות שונות של יומני
שרת, או שתומכי שימעון פרם מפיצים,
בזעמם, בעיתונות ציטטות של מיסמכים
מזוייפים, מתוך הנחה שאיש לא יטרח
ויבדוק את מהימנותם במקור.
* הכוונה למשה דיין.

הדס לו הטת ונו עז ת.
הקיץ הדם מחזירה אותך אל המדבר. אל המקורות.
אל גוני בראשית, עם קוי האיפור החדשניים של
א קס קלו סיב,

קרם הבסיס על פנייך־בנוון חום בז׳ וסומק לחייך-
כאגוז עמוק.
צלליות לעינייך־בחום קפה משולב עם שנהב, בחום
אדמה ובברק הנחושת.
מסקרה-בחום, ולאוהבות איילינר-צבע תואם.
לשפתייך-קינמון, מוקה או מנדרין.
סדרת א קס קלו סי ב מבטיחה לך קיץ שזוף, אוהב ולוהט.
י סדרת תכשירי היופי החדשה של הדם. אקם קלו סי ב
משווקת ע״י לון.
להשיג בתמרוקיות מובחרות, בשק״ם, במשכיר לצרכן
ובכל־בו שלום.

קרם פסים
חום

צלליות׳
חום קפה ושנהב.
שפתון קינמון

/0או 5ט6 x 0 1

העו ל ם הזה 2192

קולנוע כוכבים הבשורה שג׳יין פונדה עומדת לבקר בישראל
לא רכבה על גלי הפירסום של
הסינדרום הסיני. להיפך, כוונתה לעשות
כן קשורה דווקא בדמותו של בעלה, תום
היידן, ובהכנותיו למירוץ הפוליטי לאחת
המישרות המובילות בקליפורניה, אחרי
שב־ 1976 הובס על־ידי מתנגדו המושבע,
הסנטור הרפובליקאי האיאקוואה.
הציניקנים טוענים, שג׳יין עובדת בק
אחרונים
תכנים פוליטיים מובהקים. כך
או כך, ג׳יין טוענת שעבודתה מהווה ב עצמה
הצהרה פוליטית .״ברצוני להו כיח
לקהל,״ אומרת ג׳יין ,״שאני מסוגלת
להצליח למרות כל המחלוקת שאני מעוררת.
אנשים הכניסו לעצמם לראש, שאם
את פעילה למען שינויים חברתיים או
מהפכות פוליטיות עליך לשלם על כך
בעתידו המיקצועי. לפי מוסכמה ארורה
זו אינך יכולה להיות כוכב־קולנוע ויצור
פוליטי גם יחד. ברצוני להוכיח להם ש אני
מסוגלת להשיב מילחמה שערה, ולהיוותר
בכל זאת בחיים כשחקנית.״
ג׳יין הבוגדת. וההוכחה, אכן, לא

צב היסטרי (שני סרטים לשנה במשך
שלוש השנים האחרונות) ,כחלק ממסעו
הפוליטי של בעלה, מה גם שלסרטיה ה
איחרה
לבוא. תפקידה של ג׳יין כסאלי
הייד, בסרט שהיתה שותפת בהפקתו, גם
במימון וגם בתסריט, השיבה הביתה, זי־

החשבנית הבכה תושבת

שחקנית ואשת־פוליטיקאי ג׳יין פונדה
״אני מסוגלת להשיב מילחמה״

\ו מן החד שו ת\

פולאק הפרש המחושמל (שבו היא יוצאת
בעיקבות הפרש שגנב את הסום
מתחרות מיסחרית בלאס־וגאס ובכך חיבל
בחוזה של מיליונים עם החברה שקנתה
אותו) לא זוכר איש את מה שהיתר, ג׳יין
בעבר: פצצת סכס שעוצבה בתור שכזו
על־ידי בעלה, הבמאי הצרפתי רודה וא דים.
נידמה
כאילו פונדה של קאט באלו או
של בארבארלה שייכת לגילגול הקודם.
בגיל 41 היא נראית בשלה כשחקנית אך
צעירה יותר במראה מאשר היתה בגיל־גולה
הקודם, לפני 15 שנים, בעירום וב־מגפי
עור.
״לעזאזל הסרט״ .הוליווד נאלצה
להסתגל לג׳יין פונדה. היום היא המבוק־

השחקן אטווה מאני

שמת משוח שנר נו וצח דחיות
>• מאחרי הבשורה המרה על מותו
של השחקן האיטלקי אטורה מאני, ש גרמה
להפסקת צילומי הסרט עיר הנשים
של פדריקו פליני, מסתתרת אמת מח רידה.
העיתונות סיפרה כאילו מאני־ הת אבד
בירייה מאקדחו, אך האמת היא,
לדברי צלמת סטילס, שליוותה את ההס
שחלון
אטורה מאני
מול 200 נשים

רטה מקרוב, כי מאני, שחי בפחד נורא
מפני הבריגדות האדומות והטרור שכוון
נגד עיתונאים ואנשי קולנוע באיטליה,
נשא איתו אקדח לכל אשר הלך. הוא לא
נטשו אפילו על בימת הצילומים. הירייה
היתד, תאונה אומללה, שקרתה לאדם דווקא
בשעה שהיה להוט אחרי החיים: הוא
הופיע בסרטו של פליני בתפקיד פלייבוי
מיזדקן, מול 200 נשים שונות ומשונות
שאסף הבמאי במיוחד לצורך סרט זה.
• 1הכוכבים זוכים לפירסום רב בעוד
שאנשי המיקצוע עושים את עבודתם ב־צינעה.
דוגמה מאלפת לכך אפשר למצוא
בין עשרות המיקצוענים העובדים בהפקת
מצדה, בדמות מרי הלן, ישראלית ממוצא
רומני העובדת זה שנים רבות כ־מאפרת
ראשית בפאריס, אבל הסכימה
להיות מאפרת מן השורה תחת בוס אמ ריקאי,
רק כדי לזכות בחופשת־מולדת
ולעשות משהו גם בישראל. מרי הלן עש תה
במו *ידיה את כל עבודת האיפור
בסרטו של אלן רנה פרובידנס, שהיתר.
מעשה אמנות שזיכה אותה בהכרה בינ לאומית.
את המחמאה המיקצועית ביותר
קיבלה מרי הלן מאשתו של קוסטא
ו״אברס, על האיפור שעשתה לאן בור־סטין
:״את הצלחת להראות שאלן היא
לא רק שחקנית מוכשרת מאד — עובדה
שכולם מכרים בה — אלא גם אשד, יפה
מאד.
!• הדבר הטוב ביותר שקרה לפיטר
או׳טוד בכל הקאריירה שלו, לדעתו,
היא הצטרפותו, כחבר מן־המניין, ללה קת
התיאטרון המהולל אולד ויק, טרם
צאתו לישראל, כבמאי וכשחקן ראשי.
״בכך התגשמה שאיפת חיי,״ אמד .״מע תה
ואילו אקדיש חצי שנה לישיבה ב לונדון
ולעבודה זו.״ המשימה הראשונה :
בימוי הדוד ואניה לצ׳כוב, והופעה בתפקיד
מאקבת.

עם הכן טרוי והבעל תום
״שליחת הקומוניום״
כה אותה בפרס האוסקר. בעת מילחמת
וייאט־נאם היתר. היא, בתו של אחד מכו כבי
הקולנוע הממוסדים ביותר של אר־צות־הברית,
ד,נרי פונדה, דוברת השמאל
הקיצוני נגד הפוליטיקה הרישמית של
אמריקה. הקונגרס זעם עליה עד כדי כך,
שהיו רבים מחבריו שטענו כי יש לשלול
מן הבוגדת את אזרחותה האמריקאית.
מפגינים דרשו את ראשה בכרזות בנוסח:
״עירומה באה הבוגדת״ ,״הם יורים גם
בבוגדים״ ,על שם הסרט שעשתה עם סידני
פולאק הס יורים גם בסוסים (ראה
עם׳ )62—63ו״ג׳יין — שליחת הקומו ניזם״
.בהוליווד, חממה של מוסכמות פו ליטיות
מיושנות, טענו שג׳יין לא תיז־כה
עוד בעבודה לעולם .״הרבה מחברי
לעבודה חשבו שאני קוץ בישבן,״ מודה
ג׳יין בגילוי־לב ,״זד, כאב לי. הרי אנ שים
אלו הכירו אותי מאז הייתי ילדה
קטנה.״
היום, כששני תפקידיה האחרונים מצי גים
אותה כלוחמת עם מיקרופון ביד —
האחד בסינדרום הסיני, השני בסרטו של

עם ואנסה, בתו של ואדים
״קוץ בישבן״
שת ביותר בין שחקניות ארצות־הברית,
מכתיבה לא רק את תנאי השכר, כי אם
גם את התפקידים, את הפארטנרים, את
הבמאי ואת הסרטים שבהם היא מסכימה
לשחק. אין זה מיקרה שגם בסינדרום הסיני
וגם בפרש המחושמל היא משחקת
עיתונאית המתעקשת לגלות את האמת
שמאחרי האגדה הנקראת אמריקה. ואם
היא מתקבלת אמינה בתפקיד של עיתונ אית
שאיכפת לה, הרי זה משום שבאמת
ה עו ל ם הז ה :192

איכפת לה. בשהסינדרום הסיני קיבל תנו פה
מיסחרית אדירה, בגלל התקרית בכור
האטומי בהריסבורג, שהפכה את הסרט
נבואה, הגיבה ג׳יין :״לעזאזל הסרט שלי.
מה שקורה היום באמריקה חשוב בעיני
שבעתיים מן הסרט.״
משום כך מהווים היא ומפיק־סרטים
צעיר בשם ברום גילברט, זוג לא שיגרתי
בקרב מפיקי הסרטים של הוליווד .״אנחנו
מתחילים לעבוד מן הנושא שאותו אנו
רוצים לתקוף. רק אחר כך אנחנו ממצי אים
את הסיפור שמסביבו, ושוכרים לנו
תסריטאים.״ ההפקה הבאה של הצמד
פונדה־גילברט מתשע עד חמש (שעות
העבודה הרשמיות במישרדים אמריקאים)
תהיה סאטירה חברתית על הנושא של
מזכירות. לאור השערוריות הפוליטיות
השונות, שיצאו לאור באמצעות מזכי רות
פרטיות ואחרות, אפשר לנחש לאיזה
כיוון תנשב הרוח.
משהו עליז. בת ,41 נשואה בשנייה,
עם שני פרסי אוסקר (נערת הטלפון ו־הבלש
והשיבה הביתה) ושני ילדים (ה אחת•
ואנסה, בת ה־ ,8של ואדים• השני
טרוי, בן ה ,5-של היית) מרשה לעצמה
ג׳יין לבחור :״אני משתדלת לעשות שני
סרטים בשנה, כדי שתהיה לי האפשרות
לבחור תפקידים כראות עיני, גם בסרטים
שאינני מעורבת בהפקתם.״ כזו היתה
ג׳וליה, שבה עיצבה פונדה בתבונה וב רגש
את דמותה של הסופרת לילאן הל מן׳
וכזה היה בא פרש — שני תפקידים
כבדים .״לכן חשבתי שהגיע הזמן לעשות
משהו עליז. וכך עשיתי את מלון בקליפורניה,
שסיפק לי את האתגר לשחק
דמות שאינני סובלת, ושהיא שונה ממני
עצמי ומכל התפקידים ששיחקתי קודם

נבו א ת
הז ע ם
הסינדרום הסיני (דקל ואופיר
בתל־אביב, ארצות־הברית) —
זהו סרט מן חסוג שאיש אינו
יודע לעשותו כמו האמריקאים. מותחן שבו הבל מתנהל
ביעילות מירבית, בל תמונה מובילה את העלילה קדימה,
אין זמן לגניחות של יפי״נפש ולהתפלספויות של משבילים.
ואם הסרט מתכוון לדבר על נושאים קצת יותר מורבבים
מאשר פיתרונה של חידה בלשית, אין זה מפריע לתמצי-
תיות של החידה עצמה.
היום אין מי שלא שמע על הסרט הזה. תאונת הבור
הגרעיני בהריסבורג, שקרתה ימים ספורים אחרי בכורתו,
שימשה בפירסומת הטובה ביותר שסרט יבול לזכות בו.
בי הסינדרום הסיני מתאר תאונה בכור גרעיני, ונסיונות
נואשים של נציגי מימשל שונים, שהיו מעורבים בבניית הכור
וממונים על אחזקתו, לטשטש את הפרשה ולהסתירה
מעיני הציבור.
בתבת טלוויזיה נמרצת וצלם שאינו מוותר, מתעקשים
להתחקות אחרי רמזים ולבדוק אפשרות של דליפת כוח
גרעיני מן הכור. בסופו של דבר הם מגלים מהנדס בעל
מצפון, האיש שבנה את הבור, שאינו יכול למלא פיו מים
נובח אפשרות של אסון כה גדול, שקשה לנבא את ממדיו.
מבאן והלאה הבל ברור• המימסד מנסה להפעיל לחצים,
בדי למנוע את פירסום הידיעה, ומוכן אפילו להשתמש
באלימות קיצונית, בדי להשיג את מטרתו — שהרי הרבה
מאות מיליוני דולרים קשורים בגורלו של הבור הגרעיני,
ובן שאלת הקמתם של בורים דומים בעתיד. אולם באופטי-

פונדה ולנזון: קשר השתיקה
מיזם אופייני לקולנוע האמריקאי, המאמין היום, כפי
שהאמין בעבר, בי הפרט האמיץ והבלתי״תלוי מסוגל
להתגבר על המימסד המתוחכם ביותר, יוצאת בסופו של
דבר הידיעה אל המירקעים (כלשון האקדמיה ללשון
העברית) וקשר״השתיקה מופר. ובאשר ג׳ק למון וג׳יין
פונדה בתפקידים הראשיים, איש לא יפקפק באמיתות
הדברים.

לומר דבר העשוי להביך אותו בצורה כל שהי,
ועומדת על כך שכל ראיון שלה
לעיתונות יוקלט ויצוטט בדיוק מירבי.
״הפוליטיקה נותנת לי את הכלים להב חין
בין טוב לרע. אני חושבת שכל אדם
חייב שתהיה לו ישות פוליטית, כדי ש יהיה
אדם טוב. יותר ואמן טוב יותר. אני
רוצה להוכיח בעבודתי, שככל שאתה

ירושלים -פרובידנם, צייד הצב אים,
המשימה מונרייקר, מילבוד
חיפה -צייד הצבאים, המשימה
מונרייקר, הכרות.

תל-אביב

צייד הצבאים

(מוגרבי,

פונדה עם אביה הנרי(מימין) ,בעלה, ואשתו שד האג שירלי
״הקאריירה, הנזישפחה והפוליטיקה —
לכן. אני נהנית לשחק תפקידים המכריחים
אותי להיכנס לעורה של דמות, ש אינני
מסוגלת להזדהות איתה מבחינה
נפשית ולהיות דומה לה בצורה כלשהי.״
ואמנם, התנהגותה של ג׳יין בחייה ה פרטיים
תואמת את הצהרותיד .,״אני עוב דת
באינטנסיביות אך רק בסביבת הבית.
בשבילי הקאריירה, המישפחה, הפוליטיקה
וסיגנון החיים הם מיקשה אחת.״
כשהיא מצהירה שנישואיה לתום היידן,
הנמשכים כבר שש שנים, ייארכו לנצח,
לא חושד בה איש שהיא אומרת זאת מן
השפה ולחוץ.
״אלה הם נישואים מתובלים בפוליטי קה,״
טוענים חבריהם הקרובים של בני
הזוג. תום הוא טיפוס בעל מזג אירי ושכל
חריף די הצורך, כדי להרשים את הנשיא
קארטר, שכבר שוחח עימו פעמיים במשך
השנה האחרונה על בעיות משבר האנר גיה.
אחד הנושאים העיקריים שבהם עוסק
הזוג פונדה הוא ניצול אנרגיית השמש
העשוי, לדעתם ׳,להביא ישועה כלכלית
לאמריקה הנמצאת במשבר.
לחידת כפשטות. גברת תום היידן
מסרבת לגור בבוורלי־הילס ומעדיפה
להסתפק בבית קטן יחסית, לפי הסטנדרטים
המקובלים בהוליווד. היא מכבסת
את כביסת המישפחה בעצמה, מבשלת
בעצמה, עושה את הקניות ככל האדם, ב סופרמרקט,
ומביאה בעצמה את שני יין־
דיה לבית־הספר ובחזרה.
ה עו ל ם הז ה 2192

״אם כי היינו יכולים. להרשות לעצמנו
אורח־חיים של מותרות, דוגמת שכנינו,
אנו מעדיפים לחיות בפשטות. מעולם לא
אהבתי את ההרגשה של מעמד היחסים
בבוורלי־הילס, אף שנולדתי בתור ש כזאת.״
לכן, לא התקשתה נפשית להס תגל
להיידן, שנולד בבית עני וכתב כבר
חמישה ספרים על נושאי חברה וכלכלה,
שאחד מהם נקרא :״אהבת הרכושנות וה מגיפה
הבאה בעיקבותיה״ .גם תוכניתו.
לניצול אנרגיית השמש, שהביאה לו תומ כים
רבים (ביניהם בני הזוג לולה ורוברט
רדפורד) ,כוללת תוכניות לרפורמות חב רתיות
וכלכליות. פונדה גאה מאד בהיש גיו
של היידן בשטח זה, שנשאו פרי כאשר
מושל קליפורניה, ג׳רי בדאון, מינה
אותו לעמוד בראש סוכנות לפיתוח אנר גיית
השמש.
לשחק ולממן. אם היו ציניקנים ש־הלעיזו
על פונדה, שהיא מנסה לרכב על
גל פוליטי כדי להגביר את כוחה בקופה,
הרי היום ישנם האומרים, כי למעשה זו
היא שצריכה לרוץ לבחירות תחת בעלה,
שהיא מטיבה לנאום• ממנו ואישיותה
ניחנה בכאריזמה גדולה משלו.
פונדה מעדיפה לשחק ולממן את ה אמביציות
הפוליטיות של בעלה. היא חושבת
שהיידן הוא גאון פוליטי צעיר, ש עתידו
לפניו, ואינה חוסכת כל מאמץ,
כסף או מילים, כדי להוכיח זאת קבל
עם ועדה. משום כך היא ניזהרת שלא

פונדה כתפקיד בתכת טלוויזיה כ״סינדרום הסיני״
מיקשה אחת שאין להפריד״
נעשה יצור אנושי, בעל התחייבויות גדו לות
יותר, אתה נעשה אמן טוב יותר.״
תדריך חובה לראות:
תל־אביב -צייד הצבאים, ימים
ברקיע, החתונה, סרט סרט, ה משימה
מונרייקר.

ארצות־הברית התמוטטות הערכים
המקודשים של הגבר האמריקאי, כפי ש הדבר
בא לידי ביטוי בגורלם של שלושה
צעירים שהולכים להילחם בוויאט־נאם ו שבים
משם שונים, פיסית ורוחנית.
החתונה (פאריס, ארצות־הברית)
— רוברט אלטמן מצייר תמונה
רחבה של החברה האמריקאית, דרך טכס
חתונה. סרט מבריק ומלא רעיונות מקוריים.

היום מעטים בלבד יודעים מהו
״הסינדרום הסיני״ .עכ שיו תובלו
נס אדנס לדנ 1ד 1

תיכנו! עול ביז בוו
(המשך מענווד )17
היד, צורך מתוכניות ישיבתו מומחי שדות־התעופה
האמריקאיים׳ מהסיבה הפשוטה
שהתוכניות כבר היו מוכנות. הן תוכננו
כולן בידי !מהנדסים ומומחים ישראלים.
משרד־ד,ביטחון וצה״ל לא המתינו עד
לתוצאות המיכרזים של היל־ההנדסה ה אמריקאי.
אחרי שנחתם ההסכם עם ה אמריקאים
על בניית שדות־התעופה. נתן
משרד־הביטחיון אור ירוק. התוכניות השונות
של שדות־התעופה ליד אילת וליד
מצפה־רמון חולקו בין כחמישים משרדי
הנדסה ואדריכלות ישראליים, שכבר ביצ ע!
עבודות דומות בעבר עבור חיל־האוויר
הישראלי. עד שהגיע חיל החלוץ האמרי קאי
לארץ, כבר היו רוב עבודות אלה בשלבי
סיום. למומחים האמריקאים לא
נותר אלא להתבונן בתוכניות, לחפש אנ שים
׳שיתרגמו להם את הכתוב על גביהן
לאנגלית ולאשר אותן במנוד ראש.

המפק חי ם
על המפק חי ם

לבריאותך ויופיך
הרשמי מיד לקורס מרוכז

לשיפור הגוף
* התעמלות לגמישות, חיזוק
שרירים ויציבה יפה.
* התעמלות מכוונת להרזייה.
* הרזייה מובטחת.
הקורסים מתקיימים בשעות הבוקר ואחר הצהריים.

אולפו לאה

נלטשר

אכן גבירול ,50 תל־אביב, טל 267682 .

ג ע 11נ ט
ג׳ינס ח ל ־ אביבימדליק

דיזבגוף 247טלפון 45 0 8 3 8

איתן עמיחי
הדברת מזיקים 1
מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים וכגדים.
כשמירה על כריאותך ורכושך.

רמת-גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .
טל6 .־ 5־ 790114 רש׳נ7ס׳ 21 נוסק 481/75י
י רו שלי ם . 66 ^015 -אילת־ 3012־ 059

ך* גלית זו היכתה את ראשי המישל־י
חות של התאגידים האמריקאים בהלם.
הם טענו שנאמר 1להם בפירוש ש עליהם
יהיה גם לתכנן את שדות־התעופה.
לשם כך שברו את שירותיהם וקבעו את
התעריף המגיע להם. ועתה הסתבר להם
שכל עבודות התיכנון נמצאות כבר בשלב
מתקדם.
המישלחות נשארו בארץ עוד מיספר
שבועות. ראשיהן החליטו כי אם הישראלים
כבר תיכיננו בעצמם את השדות ואת
כל הקשור בהם, יסתפקו הם בפיקוח על
התיפנון. הם יבדקו. את רמת התוכניות
ואת המיפרטים השונים ויאשרו אותם. זהו,
כמובן, פיקוח מיותר לחלוטין- ,שכן בעבר
נבנו על פי תיכנון דומה שדות־תעופה
מעולים וחדישים גם ללא אישור של מומחי
חברות הנדסה אמריקאיות מסחריות.
מה שקרה הוא שנוצר מצב מגוחך:
חברות שזכו במיכרז האמריקאי כדי ל תכנן
את שדות-ד,תעופה, יסתפקו רק בפיקוח
,׳שהוא מיותר כמעט לחלוטין.
שלושת התאגידים האמריקאים השונים
יעסקו בפיקוח, כשמשרד־הביטחון וחיל־האוויר
הישראלי עושים את אותו הדבר
ביעילות לא פחותה. נוצרה כפילות משול שת.
שכן, מלכתחילה נועד תפקיד הפי קוח
לתאגיד הניהול ( )1^.5 ./,ועתה
יבצעו את מלאכת הפיקוח שלוש חברות
שונות משלושת התאגידים. ספק אם היא
תתרום לייעול בניית השדות. אבל ללא
ספק היא תייקר את מחיר הבנייה שלהם.
לכאורה, אין ישראל צריבה להיות
מודאגת מהביזבוז האמריקאי. שכן, ה אמריקאים
הבטיחו לבנות את השדות על
חשבונם. על פי התחשיב הראשוני יהיה
המחיר מיליארד דולר 80 ממנו ישול מו
בכספי מענק, אמריקאי מיוחד. את
עשרים האחוזים הנותרים יממנו האמריק אים
בעזרת ׳מילווה נוח. פירושו של דבר
הוא שמכל דולר, שיוצא על בניית שדות-
התעופה, יצטרך משלם המיסים הישראלי
לממן 20 סנט. שכן מילווה צריך להחזיר
באחד הימים 200 .מיליון דולר מסכום
הבנייה׳ המשוער מוטלים על האוצר ה ישראלי,
אם כי באמצעות מילווה.
זה יהיה גם המצב לגבי כל דולר נוסף
שיעלו השדות. ישראל ׳תצטרך לפרוע באחד
הימים עשרים אחוז מכל הסכום ש יושקע
בבניית השרות. וכבר עתה, לפני
שהתחילו בבניה, מפזרים את הכספים ביד
נדיבה, כפי שמוכיחה פרשת התיכנון
ההנדסי.
חברת לואיס ברגר מניו־ג׳רסי, למשל,
מקבוצת פריני הבונה את שדודהיתעופה
עובדה ליד אילת, היא חברה שהידע ה עיקרי
שלה הוא תיכניון שדות־תעופה.
אהרי שנכללה באחד התאגידים במיכרז
נשאלו מנהליה על־ידי קציני חיל־ההנדסה
האמריקאי :״כמה מהנדסים תהיו מסוגלים
להביא לישראל ז״ מנהלי החברה ערכו
חישוב והודיעו כי כדי להחיש את היתיכ־נון׳
יעסיקו לצורך זה כ־ 150 מהנדסים.
אחרי שמישלחת הסקר סיימה את ביקו רה
המוקדם בארץ רצו !מנהלי ההברה
לפרוש מהפרוייקט. הסתבר להם שאין להם
מה לעשות ובו כמעט. לבסוף הם שוכנעו
להישאר בתאגיד ויעסיקו במיסגרתו כעשרה
מהנדסים בלבד ,״לצרכיי פיקוח״.
״הבטיחו ׳לנו הרים וגבעות,״ אמר אחד
מאנשי החברה ,״אחר־כך קיצצו לנו את

העבודה לרבע ועכשיו ׳רוצים שאנחנו
נפקח על הישראלים, בעוד שישראלים
אחרים מפקחים על הפיקוח שלנו.״
כתוצאה מכך היד, צריך לשחרר כבר
כמה מהנדסים, שהחברות דאגו להבטיח
לעצמן, לצורך העבודה בארץ.

המי שרדים
הי ק רי ם ביו תר
וגמה אחרת, שמביא דווקא הצד
1האמריקאי, לביצוע פרוייקט שדות־התעופה,
לחוסר היעילות ולביזבוז המת גלה
כבר בשלבים הראשונים, היא פרשת
׳מיקום המטה שיל החברות האמריקאיות
הקשורות בפרוייקט, בישראל.
חלק מתפקידה של מישלחת הסקר של
קבוצת אפשטיין ושות׳ משיקאגו, בביקורה
בישראל, היה לאתר שטח מגורים
ועבודה לכל הצוותות האמריקאים שיגיעו
לארץ. תחילה עלה רעיון לרכז את ה מגורים
והמטה במיבגה אחד, בניין של
אהד מבתי־המלון בתל־אביב, שייוכשר ל מטרה
זו. העובדים יגורו בחדריו ויעבדו
באולמותיו. הרעיון נפל תוך זמן קצר.
חלק מהעובדים האמריקאים שיבואו ל ישראל,
יגיעו לכאן עם משפחותיהם. לא
ניתן להחזיק מישפחות שלימות במשך
שלוש שנים בבית־מלון. בסופו של דבר
הוחלט לשכור את אחד מבתי־המלון למגורי
הרווקים, ולבעלי מישפחות להעניק
דיור במקומות אחרים.
לצרכי משרדי המטה של החברות הוצע
בניין המישרדים שבנתה חברת איי.בי,אם.
מול הקריה בתל־אביב, שרבות מקומותייו
עדיין ריקות. אנשי מושלה ת הסקר בדקו
את הבניין ומצאו כי ומחירי השכירוית ה־
׳נדרשים בו הם הגבוהים בייותר בתלי
אביב. ההצעה, שבאה מלכתחילה מצד
אנשי משרד־ו־,ביטחון, נפלה. אנשי המושל־חת
חיפשו מישרדים אחרים.
כמה שבועות אחר כך הוחלט במפתיע
•שהמשרדים בבניין איי.בי.אם. ישמשו את
האמריקאים. מחיר ההשכרה שלהם לא
הוזל. ניתן היה למצוא תחליפים אפילו
במצוקת המיבנים למשרדים השוררת ב־תל-אביב.
ימה
יגרם לתפנית ן
על־פי הגירסה דרישמיית השתכנעו ה־
,אמריקאים כי ד,קירבה למשרד־הביטיחון
שבקריה תייעל את עבודתם, ולכן הכריעו
אחרי שיקול נוסף לטובת בניין איי.בי.אם.
הגירסה הבלתי רישמית, שבפי כמה מאנשי
החברות האמריקאיות, שהופעל לחץ
על קבוצת הניהול לשכור את המישרדים
בכיית איי.בי.אם. על־פי סיפוריהם, נרמז
להם כי לאדם, או לקבוצת אנשים המקור בים
לשילטון, יש אינטרס פרטי להשכיר
את המשרדים בבניין זה. והם׳קיבלו את
הרמז. הסיפורים שבפי האמריקאים מאזכ רים
גם חבר־כנסת שהיה מעורב בעניין.
אולם בדיקת הנושא לא העלתה כל קשר
בין אחד מחברי־הכנסת לבין הבעלות על
הבניין.
אך העובדה שהמומחים האמריקאים ה עובדים
כאן מסוגלים לחשוב שכך נחת כים
העניינים בישראל, צריכה לגרום דא גה.

מיכרה

ז הג
|י*יגכי החכרות האמריקאיות, המשתת־
* פות בבניית שדות־התעופה, זהו מיכרה
של זהב. רווחיהם מחושבים תמיד לפי שיטת
הקוסט פלוס: כלומר, החזר ההוצאות
הממשיות בתוספת שיעור רווח קבוע מ ראש.
למרות הפיקוח הקפדני, הן מצד ה־פנטאגון
והן מצד מינהל שדות־התעופה
הישראלי, שהוקם לצורך זה על ידי מש רדי,ביטחון,
יעל כל הוצאה והוצאה, כדי
לא לנפח את תקציב ההוצאות, מסתבר
כבר עתה שקשה למנוע את הביזבוז. ככל
שיגדל הביזבוז• יגדלו ההוצאות. ככל ש יגדלו
ההוצאות יגדלו גם רווחי החברות.
ככל, שחוסר היעילות יהיה גדול יותר,
כך ירוויחו כל הקשורים לפרוייקט, יותר.
יעם ישראל יצטרך לפרוע בסוף את החשבון.
אומנם רק עשרים אחוזים ממנו,
ובתשלומים לטווח ארוך בשיעורי ריבית
נמוכים. אבל גם כך זה עלול להסתכם
בכמה מיליארדי לירות נוספות שיתווספו
לחובות החוץ שחייבים אזרחי ישראל.

אלי תבור !
ה עו ל ם הז ה 2192

עכשיו

15*255.ל

פחות!

בתוא• יבוא איש׳

לרא שונה בי שראל ני תנ ת לך הזד מנו ת לרכוש מערכת סטריאו עזו 961 וז ו!91א א מי תי ת
ב תנ אי יבוא אישי מהחברה בעלת המוניטין: ט ל מו טי ק ה.
הת שלו ם ב מזו מן וכולל א ת כל ה מי סי ם,
שחרור, הובלה, והת קנ ה בבית ה ל קו ח.
כך אתהנ הנ המחס כון ממשי ורוכש לך
א ת מערכ ת היו קרה הידועה ביו תר בשוק.
אתהנ הנ ה גם מי ת רונו ת נוספי ם:
• 3שנות א ח ריו ת מל א ה, ע״י מעבדות ט ל מו סי ק ה.
• תוך כ שבועיים ת הי ההמ ער כ ת בבי תך.

מערכת יו קרהמ שוכללת זו, ש הו תאמה
ב מיוח ד עבורך והמוצעתילרא שונה בארץ,
מו רכ ב ת מי חי דו ת מ תו צרתהח ברו ת
ה מו בילו ת בעולם וכוללת:
+טיונ ר /אמפ לי פיי ר ס טרי אופוני,
דגם - 1030ח, מ תו צרתא 4ועזץ ו_1ו, יפן (<2x30(6/

מחיר רגיל 26,875 -ל״י

ה כנ סלאחדה סו ח רי ם המור שים ובקש ל ר או ת
ולשמוע אתהסט רי או היי־פיי ה טו ב ב עול ם
של ט ל מו טי ק ה.
ה אין זו המערכתשחלמת עליה?
ובחגים היא י כו להל היו ת בביתך...

פטיפון ס טרי אופוני, הנעת רצועה דגם 96080
מ תו צרת 8 10 ארה״ב, כולל ב סי סומכסה מקוריי ם,
ראש מגנטי ומחטי הלו ם א לי פ טי ת דגם -91 £0ועו
מ תו צרת 08£א ,8ארה״ב

מחיר רגיל 1 2 , 8 7 5ל״י
* זוג ר מ קו לי ם דגם 0ו־ואז! 1./ז *
מ תו צרת 0או 8א 11£0-1.ה ספ ק שימושי
עד .50(6/הרמ קו לי ם ו תי בו תהרמ קו לי ם
מיוצרים בארה״ב.

המבצע ב תו ק ף עד גמר ה מל אי.
לפי שער של — 27.ל״י לדולר

מחיררגיל 21,270.-ל״י
מ חי ר ה הרגיל של המערכת
הוא 61,020.- :ל״י
מחירה בתנאי
יבוא אי שי 45,765 .-ל, -י
כל ה מ חירי ם כו ל לי ם מ.ע.מ.

1_£ 1\1511\10 17£0

עו\/ו\/ו<מגו
810

כורזין , 1גבע תיי ם, טל 765071 ,

הדגמה והזמנה רק אצל סוחרינו המורשים:
קרית מוצקין :
אשדוד :
רחוב ות :
חולון :
באר -שבע:

גגעתיים :״טלמוסיקה״ — אולמי התצוגה — כורזין ,1פינת אלוף שדה
(פתוח במוצ״ש .)22.00—19.00
ירושלים :״לני — חנוך״ ,מרכז כלל, רה׳ יפו .97״אמפיסל״ ,רח׳ יפו .43
חיפה :״סטריאו של שמחה״ ,רח׳ אחד־העם ( 12 פתוח מוצ״ש).
״טרמולו״ ,שדרות הנשיא ( 137 פתוח מוצ״ש).

״סטריאו של שמחה״ ,רח׳ דבורה ( 16 פתוח מוצ״ש).
״החשמל כהן״ ,מרכז מסחרי ד׳ .״אלקטרוטון״ ,מרכז מסחרי א׳.
״חזי — השרות האלקטרוני״ ,רח׳ בית הפועלים .4
״סלון סבוי״ ,רח׳ סוקולוב .88
״מרכז המוסיקה״ ,רח׳ קק״ל .197

י — 11שבס קר ט־יליך

הרעיון הוא פשוט ועתיק:
רק בכוחות משותפים
יכולים בני האדם
להתגבר על הסכנות
העומדות בפניהם.
אבל הרעיון אינו שלנו,
הוא בעצם שלך.
האדם הכיר אותו
מאז הכיר את הסכנה.
מכוחו התארגנו כפרים
ושבטים, ערים וממלכות,
נולדו שיתוף הפעולה
והערבות ההדדית

ובתקופה המודרנית -גם הביטוח.
הביטוח הוא הקופה המשותפת
הגדולה,
המגינה עליך מפני נזקים וסיכונים,
בהם לא תוכל לעמוד לבדך.
את הקופה מנהלות עבורך
חברות הביטוח,
אבל הרעיון הוא שלך.

ביטוח.
הרעיון הוא שלן.
מוג שעל־ידי

איגודי
ח ב רו ת הבי טו ח
בי שר אל

יז״ג התחקירנית תחקירנית חדשה העובדת בלחם חוק, ג׳ינ־ג׳ית
יפהפיה בשם יונה אשכנזי. נראה כי
יונה תעבור לעבוד בקרוב בעלי כותרת.
ריבקל׳ה מיכאלי ניסתה להצחיק. חיים
חפר קרא מאקמה לכבודו של צוקרמן,
יעקוב אחימאיר ערך מוקד פרטי עם ה מנהל
המודח. אולם גם זה לא עזר למצב
הרוח הכללי. אולי להיפך. טוביה צפיר
חיקה את משה דיין, אחר כך את הרב
בנימין צביאלי, שנכח באולם. צביאלי
צחק. יהודית רביץ עלתה לשיר. קודם
לכן אמר לה מישהו, שצוקרמן ביקש ש היא
תבוא לשיר במסיבת הפרידה שלו.
אולם רביץ נהגה כפרימדונה, ירדה מה במה
אחרי שלושה שירים. גם קולה לא
היה טוב כמו בימים הטובים שלה, או
שמא מעיקות עליה בעיות אחרות.
עוד לפני שהסתיימה התוכנית הרשמית
כבר מיהרו רבים להסתלק מן האולם.
אולי לא רצו לפגוש שוב את צוקרמן ול הסתכל
בעיניו, ואולי פשוט לא היה להם
מה לומר לו.

מודח אי

שלכבודו נערכה המסיבה,
לשעבר ארנון צוקרמן, עם
עדי, שהפיק גם את המסיבה, שנערכה בבנייני
לידס נראית רעייתו של מודח אחר, אשתו של

מנהל הטלוויזיה
המפיק אלכס גיל־האומה
בירושלים.
מוטי קירשנבאום.

מודח ני

מנהל מחלקת התוכניות של הטלוויזיה, מרדכי
(״מוטי״) קירשנבאום, ליד אשתו. קירשנבאום
היה אחד ממארגני המסיבה ואף תרם לה את הופעת צוות ערוץ
שניים, הצגתו המצליחה, הלועגת לטלוויזיה ולטיפוסים כמדיחיו.

עורך מבט, יעקוב אחימאיר, ומנהל מחלקת־החדשות, 9 חיים יבין. אחימאיר הוא הדמות השנואה ביותר על

ראשי המישטר החדש, וחטאו כפול, מפני שהוא נמנה על המישפחה הרוויזיוניסטית.

^ ם הו פי עו כולם. איש לא הכריח אותם
1 1לבוא. הם ידעו לבטח, שיהיה מי ש ידווח
על הופעתם ההפגנתית. אולם אלה
שלא חששו לומר ליוסף לפיד שהוא ״מז נה
את הטלוויזיה״ ,לא חששו גם לבוא
להיפרד ממנהלם המודח, ארנון צוקרמן.
אולם בניגוד לשמו של צוקרמן (איש
מתוק — בגרמנית) ,היתה זו מסיבה עצו בה.
מפיקיה, אלכם גילעדי ומוטי קיר-
שנבאום, עשו כל שיכלו כדי שתהיה מוצ לחת,
והיו לה סיכויים להיות מוצלחת. המקום מפיקיה היו מפיקי האירוויזיון.
היה בנייני האומה, שבו נערך האירוויזיון.
והקהל הוא אותו קהל הדואג לשעשע מדי
ערב מאות אלפי צופים.
למרות זאת היה עצוב. יתכן שזהו אופייה
של כל מסיבת־פרידה, ויתכן גם ש היה
עצוב בגלל הצורה שבה נכפתה ה פרידה.
ואולי היה עצוב, משום שקשה
היה למרבית האנשים להסתכל ישר בעיניו
של ״בעל-השימחה״ ,צוקרמן עצמו.
העובדים ידעו שלמרות כל המילים הי פות,
וההתרפסות נגד השליטים החדשים
של הטלוויזיה, הם עצמם לא עשו די, ולא
הלכו עד סופה של הדרך, למען האיש
שתמיד נתן להם גיבוי והלך עימם.
לא עזרו הכריכים הנאים, ואף לא בק בוקי
היין. לא עזר אפילו סרט הטלוויזיה
הצבעוני, שהוקרן באולם ושבו אפשר היה
לראות את עובדי הטלוויזיה בשעתם הי פה
ביותר, בעת ההפגנה למען צוקרמן.

הירושה

מזכירתו החתיכה של
ארנון בוקרמן, צעירה
בשם דליה, עם חברה, יוסי דרז׳בסקי.

הבמאי האמריקאי סידני מדאק, שעשה
שותטת עם הישראלי אונו! מירצץ,
מספר על הצו האנושי של הקולנוע
בוטלה בגלל מילחמת-יום־הכיפורים. עברו
כמה שנים וכמה סרטים, וביום בהיר אחד
מבקש שותפו החדש של פולאק, ארנון
מילצ׳ן, בחברה שזה עתה הקימו, פריסקל
(צירוף של פריס וקליפורניה) ,לייעץ לו
בבעיות הקשורות בהפקת מצדה לטלוויזיה.
אותה מצדה שהביאה את פולאק לישראל
בשעתו וש״באופן מוזר העירה בי זיקה
יהודית לא מובנת.״ ומי עומד בראש ה משימה?
המפיק דיק אירווינג, איש יוני־

סידני פוראק

הבמאי שעשה את קרן אור באפלה, סירסו הראשון לקולנוע,
ב־ , 1965 ומאז שייך לשורה הראשונה של מיקצועניס
על הבד האמריקני. הוא בעצמו צלם סטילם, שולט בציוד הקלטה ובתאורה.

אתו הופיע אלמוני, ירוק עוד יותר וצעיר
ממנו בשלוש שנים .״שנינו היינו ביי שנים,
נפחדים עד מוות, ובמשך שבועיים
לא הוצאנו מילה מפינו על בימת ההס רטה.
אבל אני חזרתי הביתה ואמרתי לאש תי,
:הברנש הזה יהיה כוכב קולנוע׳.״
שמו של האלמוני, רוברט רדפודד. היום,
לאחר ארבע הצלחות משותפות, משלים
פולאק את סירטו החמישי עם רדפורד,
אחד הכוכבים היקרים ביותר של ארצות־

הוומוטיקן המפוכח

רובוט רדפורד בתפקיד ששנא עד עמקי
נשמתו ולא רצה לעשותו, ועשה בעל־כורחו
בשל ידידותו עם פולאק. בן־זוגה של ברברה סטרייסנד בכך היינו, שהיה ללהיט.

הבמאי שנ א לייעץ
^ ומרים עלי שהסרטים שלי חגים
במעגלים. איני יודע להתפלסף.
אני משתדל לשעשע את הצופים שלי בלי
לפגוע באינטליגנציה שלהם״ — דבריו
של הבמאי סידני פולאק עשויים היו להי שמע
בהצטנעות מזוייפת אילו לא באו
ישר מפיו, כשקולו העמוק והרגוע מלווה
עצמו בסבר־פנים חם וכן. דמות שופעת
אנושיות ולבביות, נדירה כל-כך באוב-
לוסיה המטורפת של אנשי קולנוע. נדי רה
שבעתיים, משום המעמד המיקצועי
המזהיר של גבר בן ( 45 הם יורים גם
בסוסים, שלושת ימי הקונדור, ג׳רמייה
ג׳ונסון ועוד) ,שהפך משחקן תיאטרון ל-

הצייר המתבודד

רדפורד בדמותו של ג׳רמייה ג׳ונסון, שבמקורה,
בסיפור, היתה דמות אימתנית ומזוויעה של אדם
שאכל אינדיאנים. בפיתוח הגיע לרעיון של אדם שרוצה להיות הבוס של עצמו.

110111 1110

את ארדפ1רלב נ ־
סוס המחושמל. כמו בכל יצירותיהם המשותפות
באו בלי תסריט, אך עם נשמה דומה.

— 1 62

במאי ולמפיק בעצמו את סרטיו, ושהח־ליט
גם להפיק סרטיהם של במאים אחרים.
ואם לדבר על מעגלים: פולאק בא ליש ראל
לראשונה בשנת ,1972 כי -התעתד
לביים כאן את הסרט מצדה. התוכנית

ברסל, שנתן לפולאק עבודה במשך 5
שנותיו הראשונות כבמאי טלוויזיה.
מעגלים נוספים? בשנת 1961 הופיע
פולאק כשחקן בצייד מילחמה, סרט של
האחים סנדרס, על מילחמת קוריאה. יחד

הברית וידידו הקרוב ביותר. הסרט הפרש
המחושמל ניתפר למידותיו של רדפורד:
הוא מספר על קאובוי מזדקן המוכר עצמו
לחברה מיסחרית המייצרת דגנים לארו חות
בוקר. ושעה שעליו להופיע במסע
פירסום על גבי סוס מעוטר בנורות חש מליות
ומולעט בסמי הרגעה, כדי שיהיה
מסוגל לשחק היטב את תפקידו בליווי נע-
רות־מקהלה בעיר־הממון, לאס וגאס, גונב
את הסוס ובורח .״רוברט הוא יותר אמרי קאי
משהוא נראה. חיצוניותו בוגדת בו
כמו שעושה זאת תדמיתה של אמריקה
בכרזות התיירות. כאן נראה הכל כל-כך
זוהר וכל־כך חלק. לא רואים את העוני
שמאחרי העושר, את הגיטו, את הזוהמה,
את הסבל ואת העצב. אבל רדפורד, כמו
אמריקה, מסתיר מאחורי חזותו החלק לקה
אישיות מסובכת ומלאת מחשכים. הוא
הרבה יותר אינטליגנטי משהוא נראה על
הבד. הוא הרבה יותר מופנם ובעל עולם
נפשי עשיר. אינני יודע כיצד הוא, הטיפוס
הבלונדי בעל המזג האירי, נמשך אלי,
הכהה והיהודי, ואנחנו פועלים כשני תאו מים
זהים. שנינו התחלנו כשחקנים, התחתנו
באותו הזמן. עדיין אנו נשואים
לאשה המקורית, הוא ללולה ואני לקלייר,
ולכל אחד משנינו שלושה ילדים באותם
הגילים. כל סרט שאנו עושים ביחד גורם
לנו לכאבי בטן כאילו היינו יולדים ילד
חי. תמיד יש לנו רעיון מזהיר ולעולם
אין לנו תסריט. תמיד אנחנו בהיסטריה
לפני הצילומים. תמיד אנחנו רבים בלילה
ועובדים נפלא ביום, ושוב רבים בלילה.
ובסופו של כל מסע יסורים שכזה, שלמע שה
זהו התענוג הגדול ביותר שאנחנו
מכירים, אנחנו גומרים סרט ומתעשרים.

סידני גם זח משעשע עד כדי דמעות.״
משום כך מעריצות אותו החברות הגדו לות
כמיקצוען, בן־טיפוחים של המימסה
אבל אחד שיצא לעצמאות. קולנועני הו ליווד
המסורתיים רואים בו ילד רע השובר
מיסגרות — איד הוא מעז לעשות קומדיה
רומנטית שיש בה פיכחון כמו כך היינו,
או מערבון שמפסיק לזרום לפי המירשם
כמו ג׳רמייה ג׳ונסון, או מותחן בעל רב דים
פוליטיים כמו שלושת ימי הקונדור?

גיבורים שאפשר
ל ח לו ם עלי ה ם

העיתונאית

ג׳יין פונדה בתפקיד
כתבת
הטלוויזיה היוצאת בעקבות הפרש שהסתלק
עם הסוס המחושמל השווה מיליונים.

ך* אירופים סוגדים לו כמה שנים ו י
* חושבים שאם הם אומרים עליו שהוא
הבמאי האירופאי שבין הבמאים האמרי קאים,
ומזמינים אותו לפסטיבלים, זו מח מאה
.״בוודאי שזו מחמאה. אבל אני חו שב
שהם טועים. אינני במאי של פסטי בלים
ואיני חושב עצמי לאמן גדול. אני
חושב שאני אמריקאי מאד, עם כל הכבוד
לאירופה, ואיני מאמין בסרטים הבאים
ללמד ולחנך בכוח. אני מאמין שאפשר
ללמד רק בדרך שבה מספרים לילד סי פור,
והוא בעצמו צריך להבין את המוסר
שבו. אני רוצה לספר סיפורים, כמו ש אהבתי
לשמוע כשהייתי ילד. בחושך, מעל
המסך, עם גיבורים שאפשר לחלום עליהם,
כמו גרי קופר, ועם שקית של פופ-קורן
ביד.״
מעגל אחר? ג׳יין פונדה. מי, אם לא

סידני טלאק מביים

פולאק מדריך את מארת קלר בבובי דיר-
פילד, סרט שהביקורת הסתייגה ממנו .״לא
רציתי לעשות סרט על נהג מירוצים, כי אם על אדם הלומד לחיות עם עצמו לבדו.״

הפו שהמ מו

רדפורד כפרש מזדקן על רקע פירסומת נזיסחרית של
דגנים לארוחת־בוקר .״הוא היה גבר נפלא עד שחברה
מיסחרית קנתה אותו.״ הוא מגלה את עצמו דרך אהבתה של עיתונאית הרודפת אחריו.
כשאני עובד עם רדפורד אינני זקוק לדיפלומטיה.
אינני מבזבז זמן כדי להכיר אותו
ואת תגובותיו ואיני צריך לשלוח לו פרחים
כדי לפייסו או לחזר אחריו — אני
יודע כיצד הוא צוחק וכיצד הוא בוכה.
אני יודע שקשה לו להתעורר משנתו
בבוקר, ושהוא קם כמו זקן, שבור ורצוץ
— אז בסוס המחושמל בניתי לו מעמד
כזה של ארוחודבוקר, אלא שבמקומי, תהיה
זו ג׳יין פונדה שתעיר אותו בגערות נמ רצות.״
האם
זה יעבוד? שמועות שונות שהס תננו
מבימת הצילומים של הסוס המחושמל,
כבד מספרות שכמו ״כל התעלולים של

היא, נועדה להיות העיתונאית ההולכת
לחפש את הסנסציה שמאחורי הקאובוי
שגנב סוס השווה מיליונים, ומוצאת אהבה
— המשך רעיוני לדמות שהלכה לחפש
חלום וגילתה שהוא סיוט, בהם יורים גס
בסוסים. אך צפוי היה שג׳יין פונדה תח זור
לחיקו של רוברט רדפורד שעימו הו פיעה
בהצלחתו המיסחרית הראשונה על
הבמה: המצחיקון יחפים בפארק.
אצל סידני פולאק, נפתח המעגל היש ראלי,
או אפילו, הקשר היהודי. הוא לא
גדל בבית מסורתי, אם כי אמו, ממנה
ירש את האהבה לאמנות, ידעה אידיש.
בגיל 15 החליט לעשות בר־מיצווה. קצת

האמת העצובה

ג׳יין פונדה ומייקל סאראזין בהם יורים גם
בסוסים .״גס אני חושב כמו הביקורת שזהו
הסרט שבו התקרבתי קרוב ביותר לאמנות,״ אומר סידני פולאק, כשהוא מספר על הסרט.

באיחור — אבל זה שימח את לב סבא.
הוא לא מכיר קולנוע ישראלי ואין
בפיו מורה נבוכים. אבל אם מישהו רוצה
ללמוד משהו -בדרך שמאזינים לסיפורי
פיות טובות, הנה :״לעשות סרט זה כמו
לעבור מיבחן אמת. תנו אותה סצינת אהבה
לחמישה * 1אים שונים ותקבלו תוצאה
שונה מכל אחד. האחד יגיש אהבה סכ
סית,
האחר יעשה אהבה מגמגמת, השלי שי
אהבה טיפשית והרביעי סצינה אינ טלקטואלית.
אך לעולם לא יוכל לרמות.
הבמאי, כאדם, יוצא דרך הסרט שלו גם
אם לא ירצה בכך. אם איננו עדין, לא
תהיה בו עדינות. לעולם לא יוכל להביע
מה שאין בו.״

עדנה פיינרו !

עובד עצמאי

עובד עצמאי,
אל ת ט מון רא שך בחול
לעלות לך ביוקר

זה עלול

תשלום ד מי הביטו חהל או מי כחוק ו ב מו עד הו א
תנ אי מוקד ם ל מי מו ש זכויו תי ך וזכויות בני
מ שפ ח תך ב ענ פי הביטו ח ה שוני ם(נ פג עי עבודה,
שירות מילו אי ם, אי מ הו ת, ילדים, נכות כללית,
זיקנה ו שאירים).

• הפחתת גי מלה או שליל תה
• הגדל ת ד מי הביטוח (ב שיעור שלס/ס 20־/ 0ס ) 50
• עי קול רכוש והכנסה
שלם אתד מי הבי טו ח ב מו עדם!

מו עד תשלום ד מי הביטו חחל
ב 10-לחוד ש זה, .

פיגור בת שלום ד מי הביטוח עלול לגרור:
* ההתראה לפי סעיף 179א׳ לחוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב) תשכ״ח

ה עו ל ם הז ה 2192

תובב בבניין הטלוויזיה. הוא מבכר את
חדרו שבבניין הנהלת רשות־השידור, שם
אין הוא נתקל במבטי עוינות ובמבטי בוז
של העובדים.
אולם לעיתים צריך לפיד בכל זאת לבוא
לבניין הטלוויזיה, שאותה הוא כביכול מנהל.
אז הוא מנסה לקשור קשרים ידידו תיים
עם העובדים. בדרך כלל נתקלים נם-
יונות אלה שלו בחומה קרה, אולם נראה
כי אצל אחד הוא הצליח: הכתב הפר־למנטארי
של מחלקת החדשות, יורם
שיחר צוקרמן גילה אח הסוד
במהלך המסיבה שנערכה בשבוע שעבר
לכבוד ארנון צוק דמן (ראה עמוד )61
ראיין יעקוב אחימאיי את צוקרמן.
המנהל שהודח גילה את פרטי הדחתו,
לראשונה מאז החליט הוועד המנהל על
סילוקו, ומתברר כי הגילוי שלו היה ב דיוק
כפי שפורסם בזמנו בהעולם הזה.
קשה היה שלא לחוש בקולו של צוקרמן
את המרירות על איש אחד. צוקרמן אי נו
כועס על יושב־ראש הוועד המנהל,
הפרופסור ראובן ירון, לא על עורך-
הדין המצחיקן, אהרץ פאפו, ואפילו לא
על מנכ״ל הרשות, יוסף (״טומי״) לפיד.
צוקרמן כועס על מי שבגד בו, סיו״ר
הוועד המנהל, אריאל וינשטיין.
כפי שנטען בזמנו בהעזלם הזה, הבטיח
וינשטיין לצוקרמן כי הוא יתמוך בהאר כת
הכהונה שלו. היה כמעט ברור אז כי
אם וינשטיין יתמוך בצוקרמן, יצטרפו
אליו צבי (״הזי״) זיגדר ופאפו. שלושת

רונן.

לאחרונה נראים לפיד ורונן כשהם מם-

שר חמר וסיו״ר וינשטיין
האמת התגלתה במסיבה

נבחרה בעיית לונדון
המפיק צבי (״צבה״) גורן, ביקש, בג לל
סיבות אישיות, חופשה ללא תשלום
בת־שנה, וסיפר כי הוא עומד לבלות אותה
בלונדון.
כאשר נודע הדבר למחלקודהחדשות,
הם פנו אל גורן וביקשו ממנו להיות,

עוני חמור

הנקנית של גינת
רפי גינת התחיל את דרכו בטלוויזיה
ככתב מחלקת הספורט. בעת משחקי ארגנ טינה
חשב גינת כי מגיע לו לנסוע לארגג־טינח,
וכאשר אלכם גילעדי ביכר מי שהו
אחר על פניו, נעלב גינת? ,שה ברו גז
עם מחלקת־הספורט ועם גילעדי ועבר
להיות כתב במערכת הכל־בו־טק.
נראה כי זה היה המזל הגדול של גינת.
כאשר מונה מפיק כל־בו־טק, גדע;ץ לב־ארי,
כמנהל הרדיו, קיבל גינת את הפ קת
חכל־בו־טק העומד לחזור למסך בקרוב.
אך גינת גם נקם בגילעדי. הוא הצליח
לקחת ממערכת־הספורט שני כתבי ספורט,
ירין קימור ודן לווגשטיין. עתה סו בלת
מערכת־הספורט ממחסור עוד יותר
גדול בכתבים.
לפני שהתחיל בהכנת כל־בו־טק, ערך
גינת סידרה בת שלושה פרקים למבט שני,
על העוני והרעב באדץ, אשר זיעזעה את
׳כל מי שצפה בה.
ה עו ל ם הז ח 2192

הדובר העובד

דובר רשות-השידור, משה עמירב,
יצא לחופשה, ואת מקומו ממלא יועץ
מנכ״ל רשות־השידור ומי שהיה בזמנו דו בר
הרשות בעצמו, ארי אבנר.
אבנר נפל בתקופה לא טובה לתפקיד
ממלא־המקום. העוזרת.של הדובר לעניי ני
טלוויזיה, עדנה חפץ, לקחה חופשה
ונוסעת לחו״ל. העוזרת שלו לענייני רדיו,
עדנה בירמן, לקחה חופשה בארץ.
אולם למרות זאת, השתפרו שירותי ה דוברות
דווקא כאשר אבנר הפך ממלא-
המקום. אבנר, כאיש מקצוע וותיק, מבין
כי אין זה מתפקיד הדובר לרומם ולשבח

מפיק גינת
אלה, יחד עם שני הקולות שחיו מובט חים
לצוקרמן, של העיתונאי דניאל
(״דני״) בלוד ושל גיסים אלמוג, היו
מבטיחים רוב לצוקרמן.
אולם ברגע האחרון ״נענה וינשטיין
לדין התנועה,״ וויתר, לא בפעם הראשו נה,
על דין המצפון. יומיים לפני ישיבת
הוועד המנהל הודיע וינשטיין לצוקרמן כי
אין לו ברירה אלא להכנע ללחצים ולהצ ביע
נגדו. במהלך הישיבה עשה וינשטיין
צעד עוד יותר מנוער, המעיד על צביעו תו.
הוא נבהל מלחץ דעת־הקהל ומהפגנת
עובדי הטלוויזיה, והחליט להימנע מהצ בעה.
וינשטיין חשב כי אף אחד מהצד דים
היריבים לא יוכל להאשים אותו אחר־כי•
אולם
וינשטיין טעה. מכל המנהלים ה חדשים,
בעלי המגמות האנטי־דמוקרטיות,
ייזכר דווקא וינשטיין כאיש שעזר יותר
מכל אדם אחר לסתימת הפה ברשות־השידור.

אולם
לא רק אורגד ניסה להכשיל את
המסיבה. כמה טכנאים ניסו אף הם לע רוד
פטיציה נגד המסיבה וטענו כי ״צו-
קרמן לא עזר לנו כשהיה מנהל.״ אולם
היה זה מיעוט מבוטל של טכנאים. האח רים
לא זו בילבד שבאו למסיבה, אלא
שגם תרמו הרבה להצלחתה.

ממלא מקום אבנר
רעיון לעתיד
תובבים חבוקים במסדרונות הטלוויזיה
כרעים מזה שנים רבות.

געיות שמירת
ברשות תשידוד
צפויה שערוריה, הקשורה בחברת־הש־מירה
שנשכרה על־ידי רשות־השידור
לשמור על בנייני הרשות ומיתקניה.
התברר כי בעוד שהחברה הודיעה על
שכר מסויים שהיא משלמת לשומרים
שלה, היא שילמה להם פחות. כאשר נודע
הדבר לסמנכ״ל הרשות, שלמה
עכאדי, הוא סירב לטפל בעניין, וטען
כי זו בעייתם של עובדי החברה, ולא שלו.
בינתיים כבר קמו מערערים על כשרות
המיכרז, שלפיו קיבלה החברה את ה עבודה.

חלב
ויתר על הארווארד
כתב החדשות, רפיק חלבי, החליט
סופית שלא לצאת לחופשה, וויתר על

שליח גורן
במקום קיטל
בזמנו הפנוי, כתב הטלוויזיה בלונדון.
מיכה לימור, מי שהיה הכתב בלונדון,
כבר חזר, ושלום קיטל ביטל את נסי עתו
ללונדון, מאחר ונעלב מכך שלא נש לח
לוושינגטון.
גורן, מי שהתמחה -בביום קונצרטים ו היה
דובר האירוויזיון, לא יהיה עובד ה רשות
באותה שנה אלא יקבל שכר לפי
כתבות.

הבטיציה של אורגד

קריין אורגד

הקריין אריה אורגד אינו
דמות האהודה ביותר בבניין
ועתה גם ברור מדוע. כאשר
עסוקים בהכנת המסיבה לכבוד
מודח של הטלוויזיה, ארנון *וקרסו
(ראה עמוד ,)61 היה אורגד עסוק בדבר
אחר: הוא הכין פטיציה, שעליה ביקש
להחתים את עובדי הטלוויזיה, נגד ערי כת
המסיבה. מובן שהפטיציה נכשלה וה עובדים
הופיעו כמעט כאיש אחד למסיבה.
לא ברור מדוע עשה זאת אורגד :
כדי להרגיז שוב, כפי שהוא עושה פעמים
רבות, או משום שרצה למצוא חן
בעיני הבוסים החדשים של הטלוויזיה ור-
שות־השידור. יתכן כי הסיבה היתד.
כפולה.
בדיוק ה הטלוויזיה,
כולם
היו
המנהל ה
פטיציה
נגד מסיבה

את המנהלים שלו, הפרופסור ראובן
ירון ויוסף (״טומי״) לפיד, אלא לדאוג
לכך שעיתונאים יקבלו חומר מהימן ומאוזן.
רבים
מקרב העיתונאים קיוו השבוע כי
אבנר יישאר בתפקיד זה באורח קבוע.

חיבוק הדוב
ממלא-מקום מנהל הטלוויזיה וממלא-
מקום מנהל מחלקת התכניות וממלא־מקום
מנהל סרטי התעודה במחלקת התכניות,
יוסף (״טומי״) לפיד, אינו מרבה להס־

פתב חלבי
ביטול לימודים
אוניברסיטת
לו שהציעה המילגה הארווארד בארצות־הברית.
חלבי, שכבר הודיע על כך לשלטונות
האוניברסיטה, חושש שמא, בעקבות המדיניות
החדשה של ראשי רשות־השידור
והשתלטות טיפוסים כיוסף (״טומי״)
לפיד עליה, פשוט לא יהיה לו לאן לחזור.

יום רביעי

מר אד (.)7.00

קרול, אשתו של ולבר, מגלה
את עולם העסקנות הציבורית,
וכמו נשות מנהיגים ישראלים
מסויימים, מזניחה בגללו את
בעלה. הבעל, בעזרת אד,
מתחבל תחבולה המחזירה אליו
את אשתו.

• עד אדונים ומשר

נראים שלושת הפרקים של
הסידרה על בית־שמש, שה ראשון
בהם יוקרן הערב, קצת
מיושנים. הפרק הראשון מהווה
הצגה כללית של העיירה, הי כרות
עם האוכלוסיה המקומית
בימי חג ובימים רגילים, ועם
כמה מגיבורי הסידרה, תושבי
המקום. דר ניסתה להראות את
בית־שמש במצב מייוחד, בין
בחירות כלליות לבחירות מד
ניציפאליות.

בועות

ג׳סיקה וצ׳סטר באים לבקר
אצל קורין, ושריף טינקלר
מכניס לתאה של קורין את
אינגריד, המגלה לקורין הנדהמת
שהיא אמה האמיתית.
לבית קמבל מגיע חוקר פרטי
ממוצא גרמני, היינריך הימל,
המתעלל בבני המישפחה. גם
אצל מישפחת טייט מנסה החוקר
להטיל טרור, אך בנסון
שם אותו במקומו.

• שעה טובה (.)10.10
תוכניתו החדשה של מני פאר,
שניתנה לו כפיצוי על כך ש הוא
נפל קורבן להדחתו של
יעקוב (״יענקלה״) אגמון
מעלי כותרח. פאר מוכיח שוב
עד כמה הוא איש טלוויזיה
מקצועי. הכוונה של פאר הי תד,
להביא סקופ חברתי בתוכנית
שלו — את סיפור נישו איהם
של הרב שמואל אבידור
הכהן, אשר שעתיים קודם לכן
הופיע בעצמו על המסך הקטן,
עם המשוררת והעיתונאית ארי־אנה
הרן והפיכתו של הרב לח בר
קיבוץ. אולם מאז הקלטת
התוכנית ועד שידורה, פורסם
כבר ׳סיפורו של הרב בעיתו נים.
עוד יופיעו אצל פאר: י
אילנה רובינא, חנן גולדבלט
ולהקת הכל עובר חביבי.

אדונים ומשרתים: גלאמי
יוס רביעי8.00 ,
תים 8.00 הייזל בלאמי,
אשתו החדשה של ג׳יימם
(ראה גלופה) ,מקבלת שיחת
טלפון מרוזנת צרפתיזז בשם
לילי, הטוענת כי הכירה את
ריצ׳ארד לפני כמה שנים, ורוצה
לבקר בבית בעת שהו תה
בלונדון. הייזל מזמינה את
לילי ואחיה קורט לארוחה. אז
מתגלה כי לילי היא הרפתק נית׳
יפהפיה אך חסרת־ממון,
המנסה למצוא לה בעל עשיר
שיפרנס אותה ואת אחיה. ה אח
חושב שריצ׳ארד בלאמי
הוא האדם המתאים לכך.

המכונית

למרות שהסתיימו כבר שידו רי
החופש הגדול, נראה כי
העיקרון של תוכניות חוזרות
מצא חן בעיני מחלקת תוכ ניות
הילדים, והיא ממשיכה
להטריד את הצופים הצעירים
בשידורים חוזרים. היום מת חילים
לשדר, בשידור חוזר
כמובן, סידרה בת 13 פרקים
הנקראת גד וגל, על אח ו אחות
הגרים בגן־החיות. הפ רק
הראשון מספר על האחים
הבורחים ליער ועוברים חוויות
ילדים מסעירות.

חופשת

אהבה

(צ .) 5.3קומדיה מצרית מטומ טמת,
על מהנדס העובד ב בניית
סכר אסואן ועל אשתו
הרופאה, הנעדרת מהבית בת קופת
חופשותיו. המהנדס מו צא
פורקן בעת העדתיות אש

.) 6.02 על העיתונות המו דרנית.
לין קרייר, כתבת דד
סאן דייגו איבנינג טריביון,
יושבת בישיבת מועצת עיר יית
סאן דייגו ומדווחת עליה
לעיתונה. תוך שניות היא מע בירה
את הדיווח שלה ישירות
אל מסוף וידיאו .׳המחשב, המחובר
אף הוא למסוף, מספק
חומר־רקע לכתבתה ממאגר
עצום הטמון בתוכו, ושניות
ספורות אחרי שקרייר הרימה
את שפופרת הטלפון והכתיבה
את הכתבה שלה למחשב, קרא
אותה על המסוף ג׳ים ניקולס,
עורך החדשות המקומיות של
הטריביון. סיפור זה הוא מפתח
לתיאור כל אמצעי הטכ ניקה
המשוכללים, העומדים
לרשות עיתונאים ועורכים ב־עיתוניה
הגדלים של ארצות-
הברית, ובוודאי יעורר את קינ את
כל העיתונאים הישראלים
שיתבוננו הערב בתוכנית.

שדי

• כית שמש (.)0.35
המפיקד,־במאית אסתר דר חיפשה
עיירת־פיתוח, כדי להציג
באמצעותה את הפרובלמטיקה
של עיירות הפיתוח בישראל.
היא לא בחרה בעיירת־פיתוח
השוכנת על הגבול, כקריית־שמונה,
משום שבה יש בעיות
אחרות, בנוסף לבעיה הרגילה
ששמה עיירת־פיתוח. דר מצ אה
את בית־שמש, השוכנת
גם ליד הבית, על־יד ירושלים,
הצילומים של דר !נערכו לפני
הבחירות האחרונות. עמרם
לוק, איש המערך, היה אז ראש
המועצה הכימעט־כל־יכול. ב בחירות
היה מהפך בבית־שמש
והתמונה כולה השתנתה. לכן

— — 66ן

.007

המלאכים

צ׳ארלי 10.50 סרט
בלי פושעים, גנבים ורוצחים. הפ עם
נקראות שלושת היפהפיות
לעזור בהרמתו של מופע מו
יום
שליש•
11. 9

למישפחה (.)7.00

התוכנית מוקדשת כולה למח-
לות־לב והתקפי־לב. שני חו-
לי־לב, שאון זכריה בן ה־52
מעכו ואנטון שחאדה בן ה־47

מסיכת יום הולדת: שאו
יום שני שעה 9.30
סיקאלי. אנריקו מנסיני הוא
אמרגן המנסה להרים מחדש
מופע של צמד כוכבים מלפני
20 שנה. אולם מתברר כי הצ מד,
אלן ופרנק ג׳ייסון — את
תפקידו מגלם ג׳ין 1ארי ואת
תפקידה מגלמת שאני וואליס
— אינם אוהבים כבר זה את
זה ולא רוצים להופיע ביחד,
למרות שמופע כזה הוא פתח
ההצלה היחיד של פראנק, ה שקוע
בחובות. קיימת עוד בע יה.
מטורף אילם בשם אנטון
מצגר, שאותו מגלם השחקן
נחמיה פרסוב, החליט לסכל
בכל מחיר את העלאת המופע.
את כל הבעיות האלה צריכות
שתי שחורות ובלונדית אחת
לפתור.

מכפר יסיף, מספרים על ההי בטים
האישיים של המחלה,
הפחדים, החששות, המיגבלות
בעבודה ובחיי. יום־יום, ועל
יחם נשותיהם למחלה. הד״ר
אוטמה חורי, רופא עכואי, וה־ד״ר
אבי נאדר, מומחה למח־לות־לב
מבית־החולים רמב״ם
בחיפה, ירואיינו על ההיבטים
הרפואיים של המחלה.

• שחק אותה (.)8.00

דודו טופז עושה זאת לפחות
טוב כמו טוביה צפיר בזה הסוד
שלי. המשתתפים הערב
הם עודד תאומי, אורי אלוני

• סרט קצר (.)10.50

יום חחיש•
פדיפר

• מסך גדוד מסך קטן
8.30 מסתבר כי הקריין
ניטים דיין עולה כמה מונים
על הקריין שקדם לו בתוכנית
זו, יצחק בן־ נר. דיין מביא ה ערב
את עלילות ג׳יימס בונד,
על כל השחקנים שגילמו את

10.05 קומדיה של הבמאי-
שחקן צרפתי דאק טאטי. יח סית
למה שמוקרן בטלוויזיה
הישראלית, קומדיה די חדשה
— משנת . 1970 הסרט מתאר
את הרפתקותיו של ממציא
משונה, ששיכלל מכונית עמ מית
ומנסה להגיע עימד, לי-
ריד־מכוניות הנערך באמסטר דם•
בתפקיד הראשי מופיע
טאטי עצמו.

חלק א׳ של עלילות פליפר והשודד.
פורטר וסנדי מצילים
אדם שנקלע לתוך סופת הורי קן,
ורק אחרי שהם מביאים
אותו הביתה מתברר להם כי
הוא שודד בנק.

• חידושים והמצאות

יום ראשון

שב ת

ום שישי
וגד

רבת גם אשתו של רוג׳ר,
אלים.

היה פעם מפואר ומפורסם אך
היום הוא עלוב ומוזנח. עוד
מתאכסנים במקום זה מק-קאן,
השחקן פטריק מגי, מג, השח קן
דנדי ניקולס, וכמובן גולדברג,
השחקן סידני טאפלר.
הכל משתתפים במסיבת יום-
הולדת שככל שהיא מתקדמת
היא הופכת מנעימה למתוחה
וכבדה.

תו אצל השכנה, שהיא גם רק דנית.
אולם לסרט, שבו מש תתפים
פואד אלמוהנדס, שווי־
?!אד ונגואה פואד יש גם מוסר
השכל: אסור להזניח בעלים
ונשים לחסדי השכנים והשכ נות.

המהגרים

פרק שני בסידרה בת ארבעה
פרקים, על הצלחת בן מהגרים
איטלקים בארץ האפשרויות
הבלתי מוגבלות, ארצות־הברית.
דן נושא לאשה את בת הבנ קאי,
הופך למיליונר, אולם
בשלב מסויים מתברר לו כי
לשאת אשר, זה לא רק לפ תוח
חשבון בנק, והנישואין
שלו עולים על שרטון. אולם
לא גיבור סידרה כזו יוותר ל לא
אשה. הוא מוצא ניחומים
אצל מיי, בתו של מנהל החש בונות.

הממזר

הפרק
השני והאחרון של ה-
סידרה. פיליפ מוצא תעסוקה
בבוסטון. הוא פוגש שם ב קבוצה
של מורדים ידועים, ו אחד
מהם, בעל בית־דפוס,
מציע לו את העבודה. בינתיים
הוא מחזר אחרי אן וור, שאת
תפקידה מגלמת השחקנית קיט
קטרל, בתו הבתולית והנאה
של אברהם וור, עורך־הדין ה מהפכן.
במקום שבו נכשלו
צעירים אחרים, מצליח פילים.
עד מהרה נוטל פילים חלק
במילחמות נגד הבריטים ושמו
יוצא לתהילה כלוחם ללא חת.
כאשר ההתנגשויות המזמינות
הופכות למילחמה של ממש,
מגלה פילים שאחיו, רוג׳ר,
מפקד על גדוד בריטי בבוס טון.
המיפגש האכזרי ביניהם,
מוביל לשיא מזעזע, שבו מעו
בטלוויזיה
הישראלית לא מת ייאשים.
ממשיכים להקרין את
הסרטים המקוריים הקצרים,
אשר כל אחד מהם זכה באיזה
פרסון ולכן יוצרו חושב שהוא
בבחינת יצירת אמנות. הערב
שני סרטים. מאיר בשבע תמונות
הוא סרט נטול עלילה*:
שאותו כתב וביים שימעון
דותן. משחקים בו עמי טראוב
ויעל דרויאנוב. הסרט השני
הוא החלוט השני, סרט מבול בל
של רחל נאמן. בתפקיד
ראשי נעמי בכר.

יום שני

שחק אותה: טופז
יום שלישי, שעה 8.00

10. 9
• מורשה (.)8.00

שני

כוכבים בתוכניתו של הרב בנימין
צביאלי. הרב שלמה גורן
והחקלאי יח״אל לוי.

• מסיכת יום־הולדת

תסריט

ידוע

הארולד פינטר וביום של ויל־יאט
פרידקין. זוהי התוכנית
השווה־צפיה ביותר השבוע.
סטנלי, שאותו מגלם השחקן
רוברט שאו, הוא אחד הדיי רים
בפנסיון על חוף הים, ש
ומוטי
גילעדי והפרס הוא עדיין
10,000 לירות.

• מנהיגים שעיצבו
את פגי המאה (.)8.30

כוכב הערב הוא נשיא ארצות-
הברית לשעבר, פרנקלין דלאנו
רוזוולט, מי שנבחר כנשיא ב עיצומו
של השפל הכלכלי,
ונתן למדינה זו את הנידדיל
ואת התיקווה המחודשת. רה-
וולט היה נשיא קשוח, שלא
היסס כלל לפגוע במוסכמות
ולדרוש סמכויות.

ענק האלקטרוניקה
מיפו, ממליץ מאד
לרכוש בספטמבר
את מיידה
* ה שוו ה מחירים ותמליץ גם אתה
* * מאז הופיעה בארץ, נמכרת
הניידת של שרפ יותר מכל
ניידת אחרת 100,000 .הישראלים
שכבר נהנים ממנה אינם יכולים. לטשת.
את הניידת של שרפ תוכל לראות
ולקנות בשק־ם, ברשתזת השיעק
ובחנויות חשמל מובחרות
היבואן: אסמגו־פרוסמן בע־מ ירושלים.

שך־פ. ענק האלקטוסקה חיסן

1רד
1-1ו רי-

הז ה

ל׳ ס1

617

אמנות
ציו ר
שגירעון אב׳ שר
״באותה שנה היה שלג בירושלים, וה צבע
הלבן ריגש אותי מאד. לקחתי את
שפופרות הצבעים שאבי קנה לי ליום הו לדתי
ה־ ,9מרחתי את כל הצבעים, עד
תומם, על נייר, והייתי בטוח שאבי יאהב
את זה מאד. במקום זה קיבלתי סטירה,
על שבזבזתי את כל הצבעים במכה אחת...״
במילים אלה מתאר שמעון אבישר, שת ערובת
ציוריו נפתחה בימים אלה בגלריה
ז׳אן תירוש היפואית, את תחילת דרכו
כצייר.
שמעון אבישר, שנחשב לנער־שעשועים
של העולם המערבי, הוא טיפוס חושני,
מתולתל שיער, בעל עיניים שחורות בור קות
וקול עמוק. בשיחה עימו, שהתנהלה
בדירת ידידים שהועמדה לרשותו בזמן
שהותו בארץ — הוא גולל את סיפור חייו
הסוערים, שתואמים את אופיו חסר-
המנוחה.
שמעון הגיע לארץ בגיל תשע, מקז-
בלנקה, מרוקו, היישר לירושלים. זמן קצר
אחרי בואו, קנה לו אביו מערכת צבעים,
שאיתם ביטא את התחושות שפיעמו בו
למראה השלג שעטה על ירושלים, וש עבוד
״היצירה״ זכה בסטירה, כפי שכבר
הוזכר לעיל. אחרי לימודיו בבית־ספר

״סנו־תנורים״ !

בודאי שאת יכולה להמשיך לנקות את התצור בדרך
המסורתית, אבל למה לך? יש דרך קלה ומהירה
יותר :״סנדתנוריס״.
את מתיזה את החומר על דפנות התנור החם.
ממתינה חמש דקות ו״.מנגבת את הלכלוך השומני

בניגוב אחד.
״סנו־תנורים״ מכיל חומרי ניקוי פעילים במיוחד,
המנקים מחבתות, סירים וכיריים מכתמי שומן
ופיח.
אז, באמת, למה להתאמץ? קחי את ״סנדתנורים״
לעזרתך!

סו -1לעזרתך תמידי

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
ס פירסוס אידיאל
אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנ טו קו ל ס קי)
טלפון 217118 , 227117

חן טרמפ
לחייל

•>3״יר־ווואג-ד״גזארך:

׳>ז3:ומ*<1ח*<צסץ י*1׳
$300110

אבישר ואספן*
גס הברון רוטשילד

7 3 7 9 6 * £017.

דתי (הוא ממשפחה לא דתית בכלל, פשוט
ביודהספר היה קרוב ביותר לבית) ,הת גייס
לצבא. בגיל 19 גילה אותו בעל אחת
הגלריות הוותיקות, ז׳אן תירוש, והציג
את עבודותיו בתערוכה. אחרי כן, היה
שמעון מצייר בעליית־גג ברחוב בן־יהו-
דה, כדי לעבוד על הציורים שהתחייב
לספק לגלריה מדי חודש, והתקיים מכך
יפה מאד. הוא מודה שההצלחה עלתה לו
לראש, וכפי שהוא מגדיר זאת — ״הת חלתי
לשחק אותה, והתחלתי לשתות״.

הקי ץ ב׳י פל אז ה טבריה״
הוסעו ה
בצוותא עם הילדים

הקיץ קחו איתכם את הילדים ובואו לחובשה
נבלאה במלון ״בלאזה טבריה״ .חובשה של
מנוחה, בילוי והנאה להורים וגם לילדים.
תוכניות מיוחדות לילדים בריבת שחיה נהדרת
הסעה חינם לחמי טבריה * בידור סיורים
הזמנות 22626 :־067-92233 ;067

פל אזה טבריה
ס 01615א 0 9

אופי סוער וחוסר שקט• לאחר
סיום שירותו הצבאי, נסע שימעון לפא ריס,
אחרי שקיבל מילגה ללמוד עיצוב
במה, אותה קיבל משגרירות צרפת. הוא
למד בבוזאר וב 116ן<11ק>ן ,£11 £.אך מאו חר
יותר, לכשסיים את לימודיו, הסתבר
לו שזה לא מה שמושך אותו בדיוק, והוא
עשה תפנית ופנה לתחום הקולנוע. בשני
סרטים — האחד ליידי ״ 1עם פיטר יום־
טינוב, והשני הגהינוס של אנרי קלוזו —
נטל חלק הן כשחקן והן כמעצב. אך גם
הרומן הזה נגמר, כאשר ראה שכל העי סוקים
הללו רק מרחיקים אותו מאהבתו
האמיתית — הציור.
את אופיו הסוער והלא שוקט על שמ ריו
אפשר לראות בתפנית נוספת שעשה.
יום אחד, כשהלך שימעון באחד הרחו בות
המפוארים בפאריס, פובור סן־הונו־רה,
שבו שוכנים בתי האופנה הידועים,
נמשכה תשומת־ליבו אחרי שלל צבעי ה

ספר הצמרת ההוליוודי, וידאל ששון.

הוורלח הז ה 0100

^ 1ץ 10 כן) טמפמיפלייטקש מתאימים
עצמם אלייך
טמפוני פלליטקס ״נפתחים״
געדיצות כפרח, ומתאימים
עצמם למבנה האנטומי הפנימי
המיוחד לך. טמפוני פלייטקס
מקבלים צורת פרח, ובכך
עוזרים למניעת הכתמת הבגדים
ומונעים יצירת מצבים מביכים.
לבחירתך טמפונים עם
דיאודורנט או ללא דיאודורנט.

טמפוני
עם המוליך העדין.

אננת|קומו|1ט1י 3וי|1נענז1

אבישר עם פסל קינטי שיצר
טכניקה ספונטאנית
צעיפים שעוצבו בידי כריסטיאן דיור ו שאר
האופנאים. הוא החליט שגם הוא
יכול להצליח לעצב כך, ואולי יותר טוב.
הוא הכין מיד כמה סקיצות, שתוך חו דש
נמכרו לכל בתי האופנה הגדולים,
ואף יוצאו לארצות-הברית. סיגנון הציו רים
של הצעיפים היה מופשט, חדשני
ומדהים, והקדים את בני דורו בכמה שנים.
אך גם הצלחה זו לא גרמה לו שיתמיד
בשטח זה, והוא המשיך לצייר.
בערך באותו הזמן גילתה אותו הגלריה
הידועה שרפנטייה, שכיום אינה קיימת
עוד. מכל הציירים שיוצגו על־ידי הגל ריה,
הוא היה הצייר היחידי שהיה חי,
כי הגלריה היוקרתית ייצגה את ציירי ה-
אקול דה פאריס. הוא הוחתם על-ידי הג לריה
לתקופה של שנתיים, ואחר כך הת חיל
בנדודיו, שנמשכים עד היום הזה.
דוגמה למסעותיו יכולה להיות הזמנה
שקיבל להציג את ציוריו בברזיל. הוא
הגיע לשבועיים, ונשאר שנתיים וחצי. הסיבה
ז הוא אהב את הצבעים. הוא מודה
שצבעיו החמים והאינטנסיביים, מקורם
בהשפעה העזה שהיתר, עליו בעת שהותו
בברזיל .״כשבאתי לשם ראיתי כאילו
הלום בהתגשמותו, כאילו שחלמתי על
ארץ זו כל ימי. הצבעוניות של הארץ הזו
השפיעה עלי באופן מוחלט.״
לעומת ברזיל, הרי שחרף הצלחתו ב-
דרום־אפריקה או באוסטרליה — בהן ביקר
והציג — לא רצה להמשיך את שהותו
שם, מהסיבה שהאנשים שם לא היו לטע מו,
מדי אנגליים. מאוסטרליה המשיך
במסעיו, והגיע למזרח הרחוק. ממנו היה
מאד מרוצה, כדבריו( .בפרט מהנשים)...
הוא הציג גם בבנגקוק.
צייר מלידה. שמעון הוא צייר ש מושפע
עמוקות ממראה עיניו, ובהיותו
נמשך לכל מה שמסתורי ועל-חושי. כמו
קריאה מרובה, בפרט בנושאים כמו עב-
מי״ם, הכוח של הפירמידות או פארא-
פסיכולוגיה, הרי שבשוטטו בסימטאותיה
הצרות של יפו, היה מביט בבתים הער ביים,
ונמשך לעניין המיספר הלא הגיוני
של החלונות שיש בהם. הוא הרגיש בדיוק
את ההיפר ממה שחש ארנסט המינגוויי
לגבי הבתים בספרד. המינגוויי נהג להש וות
את הבתים בספרד לנשים — קל להי כנס
אליהם, אך קשה מאד להביט אל
תוכם, לפנים שלהם. והסיבה היא זו: ב ספרד
יש בתים בעלי דלתות רבות מאד,
אך כמעט אין חלונות, וכך תוכם נשאר
כמום מעין המביט אליהם. ביפו — הב תים
הם בעלי הרבה מאד חלונות, ודלת
— רק אחת. שמעון מייחם זאת, אולי,
לסקרנות הטבועה בטבע הערבי, לראות
כל מה שקורה. וכך, אפשר לראות בציו העו
ל ם הזה 2192

ריו, לאורך כל הדרך, החל משנותיו הרא שונות
ועד היום, במשך עשרים שנה. את
המוטיב החוזר ונשנה של האנשת החלו נות,
מתן דמות אנושית לחלון על-ידי
תוספת עיניים וכר, אך שמירה על הצו רה
החיצונית שלהם — כשכל הקומפו זיציה,
הבנויה היטב, ושילוב הצבעים,
יוצרים עבודות בעלות יחוד ציורי המד בר
ללב הצופה.
יש בעבודותיו נושאים החוזרים על עצ מם,
אך אפשר להבחין בשני סוגי עבו דות,
כשסוג שלישי הוא מיזוג של שני הם.
בחלק אחד של העבודות רואים ציו רים
מופשטים כמעט, העשויים בסיגנון
גיאומטרי ומדוייק, ואילו חלק אחר של
הציורים מתאר דמויות שהן בעצם חלו נות
ובתים. החלונות תמיד סגורים אצלו,
מה שאופייני לצייר הידוע מורים אוטרי-
לו, ומרמז על היות הצייר בעל אופי
סגור. ישנן גם דמויות המתארות נשים,
הלבושות כאבירים בימי־הביניים — קס דות
ושיריונים. דמות האשד, כאביר לוחם
חוזרת גם בעשרות רישומיו, שעשה במ הירות
ובצורה ספונטנית (כמו את כל
ציוריו) ,בעת כל אחת מטיסותיו הרבות.
הוא מספר שתאוותו לצייר גורמת לו
לצייר בכל תנאי ובכל מצב .״אם ישימו
אותי ברכבת או במטוס — אצייר גם שם.
קדחת הציור שולטת בי עד הסוף.״ לדוגמה:
פעם הסתגר למשך שלושה חודשים
בסטודיו שלו בפאריס, במונפארנאם,
ולא יצא ממנו. הוא מילא את
המקרר והמזווה בשימורים, לא הת גלח,
רק צייר. כן, אפילו בלי נ שי ם...
לשאלה כיצד ויתר אז על נשים, שהן
החולשה שלו, אמר, שהסיפוק שיש לו
מהציור הוא לא פחות מאהבה...
בכל ציוריו החדשים, יש מירקם צבעים
עשיר, הרווי אורנמנטיקה מזרחית,
והטובות בעבודותיו הן אלו החפשיות יו תר,
ללא התיחום המוגדר של הצורות
הגיאומטריות, שבסוג הראשון של העבו דות.
ישנם בתערוכה גם פסלים מעשה
ידיו, שאליהם הגיע דרך ציור תלת*מימ־די,
שעסק בו רבות בנידיורק. את רגי שותו
לצייר הוא יכול לעורר על־ידי טוש
מיוחד שהוא נהנה לעשות בו נסיונות,
וגורם לו להרגיש במתח כאילו ניצב לפ ניו
שעון מעורר, והוא רוצה לצייר לפני
שהצלצול ייגמר...
הסופר אנדריי מורואה כתב עליו, בהק דמה
לקטלוג תערוכתו בפאריס, ולאחר
שקנה ציור שלו :״אני מביט בציוריו —
ואני המום מחיוניותם, הייחוד ההרמוני
והקסם של צבעיו. אבישר הוא צייר מ לידה...״

@000000

0 0 0 0 0 0
?9] [30] [31113
!361137]1381 139

וווו ש! 1

הגסך
עו ל ר

בלוטו המזל נ א לקראתך
מפעל הפיס לקידום החינוד והבריאות

619

ש הסבורם
שהוא המציא
את הצ״זבאת

דים וערבים גם יחד, רכש לו שם של
אבאדיי בלתי־מנוצח .״פעם הלכתי לסינ־״
מה עם אשתי דבורה, מנוחתה עדן,״ סיפר
לידידים .״בהפסקה יצאתי להשתין וחזרתי
הביתה אחרי שלוש שנים. למה? איך
שאני יוצא מהאולם ניגשים שני שוטרים
אנגלים ומבקשים תעודת־זהות. תעודה?
אני? נתתי אגרוף בצד אחד, ראסייה בצד
השני וקיבלתי שלוש שנים בית־סוהר״.
בתחילת שנות ד30-,׳ היה סוראמללו בין
מקימיה של תחנת המוניות בן־יהודה, ב רחוב
בן־יהודה בירושלים. יום אחד נמאס
לו להיות חלתוריסט, והחליט לרכוש לו
מונית משלו. הלך פה, הלך שם, ושם ידו
על ווקסהול אחת, שלא ידעה כי את סורא״
מללו אסור לעצבן.
יום אחד בא אנגלי חשוב, וביקש ספיי־של
לבאר־שבע, ונתן כסף טוב. סוראמללו
הדליק ונסע. לא עברו חמישה קילומטי,
נתקעו. יצא סוראמללו והצליח להדליקה
בעזרת מנואלה. נסע עוד כמה קילומטרים,
ושוב — נתקעה. שוב יצא, ושוב התניע.
וככה הרגיזה הווקסהול את סוראמללו ואת
האנגלי, עד שזה אמר שלום, לקח את
הכסף והלך לחפש ספיישל אחר. סורא־מללו
רגז לאללה. לא בגלל הליסף, כמו
בגלל הכבוד. מה עשה? חזר העירה, אסף

היש1ו אותו
ומיד אויחשניגר,
ונאצר ארח
ודנאוון
סן־מיננהאוזן
בעיני דוו
שר ׳וושומים
היה דמות אגחדת

האגדה של
סוראמצדו הגדת
^ חליפה כהה, בעלת פסים לבנים
דקיקים לאורכה, וסט מכופתר, עניבה
אדומה קשורה קשר קטן והדוק, ומיגבעת
בורסלינו חומה והדודה, ונעליים מבריקות
למשעי, וטבעת זהב עבה על זרת יד ימינו,
והוא מהלל כמו גיבור ברחוב חפץ־חיים
בירושלים, גופו מרובע וכתפיו רחבות,
שרשרת שעון חכים מיטלטלת קלילות על
כרסו המוצקה וכל כולו כמתגושש או
מרים־משקלות כבדים ביום פגרה...
זהו אברהם ג׳אנה־שווילי, הוא סוראמללו
הגדול, שהלך לעולמו לפני שבועיים, צעיר
כבן 80 ושבע-ימינב כפי שהונצח על־ידי
דן בן־אמוץ בספרו זיונים זה לא הכל.
במודעות האבל נכתב, כי סוראמללו
נפטר ב״שיבה טובה״ ,אולם לנפטר עצמו
היתד, דעה אחרת בכל הנוגע ל״שיבה
טובה״ .״אנחנו, הגרוזינים — כך נהג
לומר — לא מתים כמו האשכנזים, כך
פיתאום. אלא חיים, חיים, חיים, עד מאה,
מאה־עשרים ומאה*ארבעים. עד שנמאס
לצעירים שלנו והם נותנים לזקן מכה
בראש, עד שנופל.
״והאשכנזים? תראה בעיתון, :רבינוביץ
יגאל, בן ,48 צנח ומת׳ .וזה רבינוביץ,
שאמר לי ׳אדון סוראמללו, לשתות ולעשן
זה לא בריא.׳ והנה, אני פה, שותה ומעשן,
ורבינוביץ — בחדר־קירור של בית־חולים
הדסה׳.

משכורת
של שוטר
קולק, ראש עיריית ירושלים,
|* 1ך י
היה בין המעמיס שבאו ללוות
״י 1 1את סוראמללו הגדול בדרכו האחרונה.

י 70 -ו!

ר ר ספרים יעל סוראמללו הגדול, שהיה
יושב פעם עם רחמים דברה בקפה
קטן, ברחוב בן־יהודה בירושלים, ושניהם
מחכים לאיזה אכבאר־ג׳וב של נהיגה, ש
יכניס
קצת כסף בכים. והנה מופיע איש
ומציע עבודה — להעביר שילדות של
משאיות פורד מירושלים לחברון.
״כמה תשלם, יא באבא?״ שואל סורא-
מללו .״חמש לירות אנגליות כל אחת,״
עונש האיש, וסוראמללו קופץ על המציאה.
״יא־אללה! יא עיני,״ אומר סוראמללו
לרחמים ,״חמש לירות זה משכורת של
שוטר לכל החודש. אני נוהג ראשון ואתה
אחרי.״
עלה סוראמללו על הפורד הראשון, ורח מים
אחריו. לא הרחיקו בדרך לחברון,
עצר סוראמללו והחל להעמיס קורות עץ
על השילדה, עד שנוצרה פלטפורמה .״אל
תשאל,״ אמר לרחמים ,״עשה כמוני וסע
אחרי.״
סוראמללו סובב את ההגה ונסע בחזרה
לירושלים, לכיכר ההומה של שער־שכם.
שם עצר, יצא מהקבינה וקרא בקול :
״הסעה לחברון, בזיל הזול! לחברון, בת נאים
טובים !״ תוך כמה דקות היתה הפלט פורמה
עמוסה פועלים ערביים, שכל אחד
מהם שילשל לידי סוראמללו שלושה גרוש
עבור הנסיעה. וכך הכפיל ושילש את
הכנסתו במכה אחת.

מדורה
על ראש גיבעה
;ך* וראמללו עלה לירושלים בהיותו
נער בן . 14 את הדרך הארוכה מן
העיר סוראם, בקווקז, עד לירושלים, עשה,
לדבריו, ברגל. אז התיישב בשכונת נחלת-
שיבעה, שם התבסס והשתרש ואותה לא
עזב מעודו.
חיש מהר הפך למלך הבלתי־מוכתר של
החבר׳ה הירושלמים, הפליא מכותיו ביד,ו־

את החברים ואמר להם :״יאללה, יא
מסטולים, קומו כולכם. אנחנו הולכים לע שות
חאפלה גדולה — על חשבוני.״
נסעו כולם אל מחוץ לעיר, כשסורא-
מללו בראשם, ועימם בשר וארק לרוב,
וממולאים וקוניאק, ועוגות מתוקות ובירה.
כשהגיעו אל הקסטל, עצרו בראש הגיבעה.
סוראמללו החנה את הווקסהול הבוגדנית,
פרש על הארץ מפה לבנה וערך שולחן
כהילכתו. כשסיים, ועוד בטרם הרים כו סית,
ניפנה לרגע הצידה, הוציא ג׳ריקן
של בנזין, שפך על הווקסהול ועל סביבו תיה
והצית הכל. הפנה פניו לחברים והס ביר,
בנימה של הקלה :״שנינו ידענו,
מן היום הראשון — או שהיא הורגת אותי
או שאני הורג אותה. לחיים, כולכם,
לחיים !״

הדג שהלך
כמו כלב
ך } וראמ ללו ידע תמיד להסתדר
בכל מצב ולצאת שלם מקשיי החיים.
יום אחד, בצר לו, שלח ידו במיסחר.
רכש סחורה בזול והתכונן למוכרה ביוקר.
בא אנגלי אחד וביקש לקנות זוג גרביים.
עטף סוראמללו את הסחורה, נתנה לאנגלי
ונטל את הכסף. למחרת חזר האנגלי, סמוק
מכעס, כשהחבילה בידו .״הנה, אדוני, ה גרביים
שמכרת לי אתמול,״ אמר, שלף גרב
אדומה וגרב כחולה.
הרגיעו סוראמללו, ארז חבילה נוספת,
שגם בה שני גרביים — אחת אדומה וה שניה
כחולה — נטל עוד כסף מידי האנגלי
ושלחו בשלום. גם המוכר וגם הקונה
נמצאו מרוצים.
כעבור שנים השתכנע להפוך את אחד

המרתפים שהיו בבעלותו, וששימש למיש־חקי־קלפים,
למועדון סטודנטים, מעין קא-
ברם ספרותי ומועדון־תרבות, שדמי הכני סה
יזכו את בעליהם בכוסית משקה. באחת
מפגישות התיכנון, בביתו של דן בירון.
ראה סוראמללו אדם מנגן בצ׳ילו. הוא
נתקע על מקומה נעץ בו עיניים סקרניות
ואחר הפטיר :״על דבר כזה מנגנים?
ואני חשבתי שזה פירסומת לכינור.״״
סיפורי סוראמללו הפכו כבר לפני שנים
רבות לסימן ההיכר של הירושלמים הגז עיים.
מי שמכיר יותר סיפורים, ומי ש שמעם
במו אוזניו מפי הגבורה — הוא
סוראמללו — הוא ירושלמי אמיתי. רק
תל-אביבי אחד התחרה בירושלמים בלספר
את סיפורי סוראמללו — דן בן-אמוץ.
מספר דן, מפי ״אברם פעם בן־אדם
קנה דג חי לשבת, הכניס אותו לאמבטיה
— ראה הדג שוחה. אמר: אה ! שו הא רה?
דג־ים שוחה במים מתוקים? שוחה!
בטח דג מיוחד זה. חשב ככה: אם הדג
יכול לחיות במים מתוקים, בטח יכול
לחיות בלי מים בכלל. שם את הדג על
הר׳יצפה — הדג חי. מוכרח להיות דג
מיוחד, אמר. אם חי בלי מים, אולי יכול
גם ללכת? נתן לו שניים שלושה שיעורים
— הדג התחיל ללכת. קנה שרשרת דקה,
קשר את הדג בצוואר והתחיל לטייל איתו
ברחוב, וכל האנשים משתגעים. ראיתם
דג הולך כמו כלב? וככה היה מטייל עם
הדג שלו ברחובות ירושלים. עד שיום אחד
ירד הדג מהמידרכה, נפל לתוך תעלה
של מים וטבע.״

עשיר כמו
ו א לייו הזקן
יפור אחר: פעם חי בירושלים
אדם עשיר מאד. בתים, מיגרשים,
חנויות, עסקים, מישרדים — מה לא היה
לו? חוץ מילדים הכל היה לו. עשיר כמו
קורח. מה קורח? עשיר כמו ואלירו הזקן,
אללה ירחמו. היה גר בבית שלוש קומות.
חוזר בערב הביתה — האשד, עצובה. וואלק
מה יש לך? הוא שואל אותה. אני בא

1 111111ק ך>י 1־| ,הניבט מן התצלום חיש , 1הוא סוראנז־ללו
הגדול בכבודו ובעצמו, כפי שצו\
111111 111 1׳11 1
לם לפני,עשרות שנים. תצלום זה היה מובג בביתו של סוראמללו.

שנערכה בחופזה, שעות מעטות אחרי פטירתו של
סוראמללו. רבים ממעריצי האיש ומשוחרי קירבתו
לא הטריחו עצמם לבוא להלווייה, הצטדקו כי כלל לא ידעו על פטירתו של האיש.

איש הנזב׳ס

שריתק תמיד שומעים ומעריצים,
נראה בתמונה,
שצולמה בראשית שנות ה־ / 60 בחברת דן בן־אמוץ.
אבא ! אבא ! גמרנו עם השירה והריקודים.
סחב העשיר את האשד, שלו לחלון ואמר
לה: איפה הריקודים? וזה רק מחמישים
לירות. ולי יש אלפים, אלפים, אלפים ! איך
את רוצה שאני ארקוד, יש לי ראש לרי קודים?
אני? ירחדינאק!

הביתה, מחפש את השימחד, והתענוג —
אינם. מה את עושה לי פנים של תשעה
באב? מה יש לך את?
אמרה לו אשתו: כל היום אתה״הולך
לאסוף שכר־דירה וחובות, עלי אתה לא
חושב בכלל בכלל. בראש שלך רק כסף
וחשבונות. ותראה את יעקב, שגר אצלנו
במרתף. מוכר ברחוב כפתורים, חוטים,
שרוכים — חוזר הביתה בערב, שימחה
וששון! הילדים שלו מחכים לו בחוץ
ומוחאים כפיים: אבא! אבא! אבא!
והאשה שלו שרה ורוקדת כאילו זה חתונה.
תראה אותם — ותראה אותנו !
אכל אותו הסיפור הזה. חשב עליו חצי
לילה. בבוקר יצא מהבית, תפש את הרוכל,
אמר לו: אסמע, יה יעקוב, לא כואב לך

ך * וראמ ללז הוא אדם זקן וחולה
היום״ כתב בן־אמוץ לפני כמה חו דשים
.״הוא לא זוכר את הסיפורים שסיפר
ולפעמים הוא לא מצליח לזהות גם את
פני חבריו וידידיו שבאים לבקר אותו.

הרגליים ללכת כל היום ברחוב עם סאנדוק
כפתורים ושרוכים? למה לא תפתח חנות?
אין כסף לחנות, אמר הרוכל. אתה יודע
מה, אמר לו בעל־הבית, אני אשכיר לך
בזול חנות קטנה, תתחיל להרוויח — תש לם,
והנה קח חמישים לירות הלוואה.
העיניים של הרוכל נפתחו. נשק לו את
הידיים לעשיר. הלך, קנה סחורה, פתח
חנות — נהיה שקט במרתף. כל ערב היל דים
סופרים כפתורים, מחטים, חוטים, ורד
אשה מקפלת ומסדרת סרטים, גרביים, מט פחות,
סיכות — ובעלה המסכן עושה
חשבונות עד אמצע הלילה: מה קנה?
כמה מכר? מה הרוויח? מי חייב לו כסף?
למי הוא חייב כסף — חלאם! גמרנו עם

זה עצוב. זה באמת עצוב לראות את
הגיבור הזה, שנחצב מסלעי גרוזיה וירו שלים,
יושב כימעט חסר־ישע ליד החלון
ועיניו העמומות משוטטות ברחוב סלומון
הצר, שבו עברו עליו מרבית שנות חייו.
זה לא צודק וגם לא מתאים לחייו הסו ערים
ואני בטוח שלפעמים, ברגעים של
התבהרות, הוא רואה את עצמו בולם בגבו
אוטובוס ילדים המידרדר במידרון, ממוטט
במו ידיו האדירות עמודים של מיקדשים
פלשתיים, עומד בלב המילחמה ועוצר ב חזהו
הרחב את כל צבאות־ערב המסתערים
להכחיד את בני עמו. כך אני רואה. את
סוף דרכו, מבעד למבטו ד,מתערפל של
אברהם ג׳אנה־שווילי.״

סיף

עצוב

פרופסור מאר 11 ין סטארק
ין• 3ובהצה ־ צ ה, שעקץ את אשתו של
1פרופסור מרווין סטארק, מביא עתה
ישועה ומזור לשיניהם של הישראלים.
הכיצד?
לפני 12 שנה, כשחלתה האשד. בדלקת
קרום־המוח, כתוצאה מעקיצתו של ה זבוב,
נשבע הרופא היהודי כי אם תח לים,
יבוא לישראל ויטפל בחינם באוב־לוסיתה.
האשד. החלימה, והפרופסור מקיים
את נידרו. הוא מגיע בכל קיץ לישראל,
בחברת צוות־מתנדבים גדול, ומפעיל בישובים
שונים את מעבדת־השיניים שלו,
הנמצאת באוטובוס נייד, והכוללת ציוד

לטיפול בשיניים, מהמשוכללים בעולם.
עד היום הספיק פרופסור סטארק בן
ה־ 56 לטפל באלפי ילדים ומבוגרים. במיוחד
הוא אוהב לטפל בילדי-ך־,קיבוצים. גי חתו
האחרונה לארץ היתד, בחודש האח רון.
הוא ביקר בקריית־שמונה, שם הקים
זה מכבר מעבדת־שיניים קבועה, ובכמה
קיבוצים, שהאחרון בהם היה שדות־ים.
במשך שבוע וחצי טיפלו הרופא וציוותו
ב־ 300 ילדי הקיבוץ.
הוא ביקר בארץ, כבר לפני 12 שנים,
אבל.זוכר היטב את ההתחלה .״היינו כמו
חלוצים. זה היה קשה מאד. לא ידענו
מאיפה להתחיל. החלטתי לגשת לכפרים
הערביים. אני יהודי, וחשבתי שאם אטפל
בערבים, זה יעזור לקירוב־הלבבות בין
שני העמים.
״התחלתי בדלית־אל־כרמל. המצב שם,
כמו בכל הכפרים הערביים, היה אז איום.
הזנחה חמורה, חוסר ידע בסיסי בטיפול
בשיניים, תנאי־תברואה גרועים. הבן שלי
חגג את הבר־מיצווד, שלו, ואת כל הכסף
שקיבל, תרם לפיתוח מעבדת־השיניים הקבועה
שלנו ברמאללה.״
במילחמת ששת־הימים ובמילחמת יוס ד,כיפורים
שהה הפרופסור בארצות־הברית.
הוא לא יכול לבוא ארצה, בגלל עבו דתו
באוניברסיטת קליפורניה. אך את המעבדה
השאיר כאן, בפיקוחם של כמה
רופאים מתנדבים. הם הצטרפו לחיל־הרפו־אה
בחזיתות, והגישו עזרה ראשונה ל חיילים.
אחרי כל מילחמה חזר האוטובוס
אל העורף מנוקב מכדורים.

״רפואת-ה שיניים
בארץ מפגרת״

העקוצה

א שתו
גלאדיס, שעקיצתה הפרופסור,
על־ידי ז בו ב הצה־צה גרמה לו לבוא לארץ.

ן 1 1

ף* זמן, ש טי פל פרופסור סמארק בכפיי
דיים הערביים, התגורר עם ציוותו ב קיבוצים
השכנים. במשך הזמן התחילו׳
להכיר אותו ולהזמינו לקיבוצים. הוא הס פיק
עד היום לבקר בעשרות קיבוצים
וישובי־ספר, אך באחרונים היתר, לו בעייה.
״לא היה לנו איפה לישון. לא היה לנו
איפה לאכול. כל העסק הזה היה ונשאר
לא־מאורגן. לא נעים לי להגיד, אבל
כשהיינו בכמה עיירות־פיתוח, שברו לנו
את חלונות־ד,אוטובוס, הוציאו את האוויר
מהצמיגים, ולא ידעו להעריך את מה
שאנחנו עושים. חוץ ממישרד־הבריאות,
שלפעמים מפנה אותנו לישובים שונים
ונותן יעוץ, לא קיבלנו כל עזרה. לכן
אני מעדיף. לעבוד בעיקר בקיבוצים, כי
שם אפשר לארגן במהירות אספקת חשמל
ומים למעבדה, ולשכן את המתנדבים שלי.

ן ט >1• 11
באיזה מקום אחר אני יכול לתת תנאים
כאלה לאנשיו רק בקיבוץ.״
סיבה נוספת להעדפתו את הקיבוצים
היא החומר האנושי שבהם. טוען הפרו פסור
:״אני רוצה ליצור בארץ דור חדש
של אנשים בריאים, אנשים שיוכלו גם
להיות רופאי-השיניים של העתיד בישראל.
כשאני בא לאוניברסיטות בארץ, אומרים
לי , :לא צריכים אותך.׳ אבל האמת היא

שרפואת־ד,שיניים בארץ מפגרת בעשרים
שנה אחרי ארצות־הברית.״
כדי לעבוד מהר וביעילות, תיכנן סטארק
בעצמו כימעט את כל האביזרים שבמעבדה.
הוא אף בנה לבדו את השולחנות
וד,כורסות של החולים. השנה בא כשהוא
מצוייד בעשרות יחידות לטיפול שיניים,
ובלוויית 62 מתנדבים. בצורה כזאת הוא
יכול לטפל בעשרות חולים בעת ובעונה

ליא, לא צעקו, לא התלוננו, והיו מר
כנים להמתין בסבלנות שעה ארוכת עד
הגיע תורם.
אל מיכנסיו של סטארק מחובר ספידו־מטר
אישי. הוא נוהג למדוד כל יש
כמה קילומטרים פסע :״אני רץ הרבה.
אין לי זמן, אין לי זמן,״ הוא מפטיר
מאחרי כתפו ורץ הלאה.
בהפסקת הצהריים קשה להבדיל בינו
לבין שאר חברי־הקיבוץ. הוא לובש מב-
נסי-עבודה קצרים וחולצת־קיבוץ כחולה,
שואל אופנוע מאחד החברים, טס לחדר-
האוכל, אוכל במהירות ומתגאה בכך שחוא
שוטף את הצלחות אחרי האוכל.
אשתו וארבעת ילדיו הצטרפו אליו
בארץ. בביקוריו בשנים האחרונות
״אומרים שהאשה היא חצי מהגבר,״ מתלוצץ
הפרופסור ,״אשתי היא שלושת־רב-
עי ממני, אני לא יודע מה הייתי עושה

1 1 | 1 1 1 *1 *1*1וטיפולים אחרים מסובכים מעדיף סטארק לעשות בעצמו.
14ט 111 11111 # 1כאן הוא נראה בשעת טיפול באחד מילדי הקיבוץ, בחדר
הילדים של הקיבוץ, שהפך למשך שבוע וחצי למרפאת־שיניים עסוקה ועמוסת ביותר.

* 1-1 1

כון ובאה לישראל כדי לתייר ולעזור
לאביה, שעובד בציוותו של סטארק.

אחת. אין טיפול, ויהיה המסובך ביותר׳
שהרופא איננו יכול לעשות בעצמו.
בקיבוץ שדות־ים אפשר היה לעמוד על
היעילות של העבודה. בית־הילדים של
הקיבוץ הפך, במשך שבוע וחצי, מעבדה
ענקית לטיפול־שיניים. בל הצעצועים הוצ או,
ובמקומם הוצבו ארונות קטנים, מכ שירים
גדולים, מיכלי־מים, קופסות־תרו־פות
ועוד.
לכל מי שנכנס אל החדרים היה
נדמה כי הוא נמצא בסרט מדע בדיוני.
בכל חדר שכבו כחמישה ילדים. כל חדר
היווה מחלקה בפני עצמה — מחלקת
רנטגן, שאליה נכנס החולה בהתחלה ונבדק
במכשיר רנטגן, שהובא במיוחד מגר מניה;
מחלקת איבחון המחלה, שם ישב
אחד הפרופסורים־המתגדבים והיפנה את
המיקרים הדחופים לשני חדרים אחרים;
חדר לסתימות שיניים! חדר לטיפול־שו-
רש; חדר לניקוי שיניים. הפרופסור הס תובב
בין החדרים כמפקד בצבא, לבוש
מדי־חאקי, נותן הוראות, מייעץ, טופח על
שיכמו של ילד. הילדים התנהגו, להפ
שנתיים
לחיות. הוא העדיף להתנדב
לעבוד עם סטארק ולמזור לישראלים.

קאטי פורבס מקליפורניה, היא פרוטסטנטית,
אבל חברה באירגון של רופאי שיניים

יהודיים בעירה. היא לומדת רפואת־שיניים אצל סטארק.

ביטניק

בלעדיה. היא עוזרת לי באירגון, בתיב־נון,
באשוף הכספים. אני משלם פה בעד
הכל. לא שאני מיליונר, אבל אני מייעץ
לחברות הגדולות של רפואת־השיניים ב־ארצות־הברית,
ואת השכר איני לוקח בכסף.
תחת זאת אני מקבל מהם חומרים
בחינם.
״בכל קיץ אני מפרסם באוניברסיטה
על המיפעל. הרבה סטודנטים יהודיים
ולא־יהודיים מוכנים להתנדב ולבוא איתי.
השנה יש איתנו יפאנים, סינים, מכסי־קאיים,
שחורים, הכל. יש איתי גם סטו דנט
שהתגלה אצלו סרטן. נשאר לו מעט
מאד זמן לחיות, אבל הוא רצה לראות
את ישראל. הוא אפילו לא יהודי, אבל
בא איתי.
״לא כל הסטודנטים הם סטודנטים לרפו־את־שיניים,
אותם שאינם מתמחים ברפו־את־שיניים,
עובדים כאסיסטנטים. רק עכ שיו
באו אלי כמה שוודיות, המתיירות
בארץ. הן רוצות להצטרף אלי בשנה
הבאה. זה נהדר, לא?״
הפרופסור סטארק הוא אחד הידועים
בארצות־הברית ברפואת־השיניים. אשתו,
גלאדים, היא יועצת חינוכית לסטודנטים

כך נראה דייב אסטראדה, אבל הוא כבר רופא
שיניים מוסמך ואחד מהמעולים בארצות־הברית.
הוא חושב לבוא גם בשנה הבאה לארץ ואולי להישאר כאן.

זרים באוניברסיטה בקליפורניה, עיר מגו ריהם.

הכירו זה את זה לפני ארבעים שנה,
כשהיו סטודנטים, ומאז לא נפרדו. הם
הפכים: הפרופסור הוא אדם בעל מרץ
בלתי־נדלה, לא־מתוכנן, עצבני, נלהב. אש תו
מתונה יותר, שקטה ושקולה.
לפני ביקורו האחרון בארץ שהה הפרו פסור
גם במצריים. הוא בא במגע עם
שר־הבריאות המצרי, איבראהים בדראן,
ועם מוחמד אל-צדיק, דיקן הפקולטה ל-
רפואת־שיניים באוניברסיטת קאהיר. תוך
זמן קצר הוא מתכוון להקים במצריים
מיפעל דומה, שבו ישותפו סטודנטים יהודיים,
מצריים ואמריקאיים.
״אנחנו חייבים לקדם את הבריאות ואת
השלום במזרח־התיכון,״ טוען סטארק בהתלהבות
.״לכן צריך ליצור באיזור תש תית
של אנשים בריאים ורופאים. נפש
בריאה בגוף בריא. אילו הייתי סנדלר או
נגר, הייתי פועל בתחום הזה. אני מר גיש
שעומדת להתחולל שואה בארצות-
הברית, ואני רוצה שיהיה לילדים שלי לאן
לבוא, כשיהיו גדולים.״

מנסיקאי

ושמו ארמנדו פבלה בודק
אם יש חורים בשיניו של
ילד מהקיבוץ. לארמנדו עצמו יש כעשרה אחים.

הססווד
אופיאוט נאומה
נכון שחם ומזיעים ומחפשים כל הזמן
פינה קרירה להתעודד קמעה. אבל גם זה
יגיע לסיומו. לך, הירושלמית, א!ני לא
צריכה לספר על הערבים הקרירים הפוק דים
אותך כבר עתה. לאט לאט הם ית פשטו
לשאר חלקי הארץ. ואז מה ללבוש?
האופנאים האיטלקים המושפעים מן האומנות
המודרנית, משלבים אותה גם בי צירות
האופנה שלהם בצורה מעניינת.
לואיג׳י סיואקה מציג חליפה משני חלקים
בסיגנון קימונו, בצבע שחור. הכתפיים
גבוהות ומודגשות והקימונו נרכס על-ידי
חגורת ״אופארט״ רחבה. אצל האופנאית
האיטלקיה, קרלה קריני, מציגים שימלה
מבד ליינן שחור, ועל זה ז׳קט קצר, ללא
שרוולים, וכמובן מראה ה״אופארט״ בח גורה
בצבעי שחור לבן. ואם את רוצה
להיראות בצורה ״אומנותית״ מושלמת,
אסור לך לוותר על המשקפיים שמסגרתן
עשויה בסגנון ה״אופארט״ .אז יאמרו ב וודאי:
אשה זו היא יצירת אומנות מוש למת.

שימלת
ליינן וז׳קט ללא שרוולים
עיצוב קארלה קאריני

גברים וואוננה
שלא תגידו לי שלא• חושבים עליכם
הגברים, אפילו בקשר לאופנה. אל תספרו
לי שאין לכם מה ללבוש ושהמכנסיים
מהשנה שעברה הולמים אתכם גם השנה.
נכון שהקייץ שלנו חם ולח, והכי פשוט
זה ללכת עם מכנסי־ספורט או סתם מכ נסיים
קצרים, ללבוש גופיה צבעונית או
חולצה שגזרתם לה את השרוולים, והרי
אתם נראים על הכיפק. רק לחרוש את
דיזנגוף והכל יהיה בסדר. אז רבותי,
טעות בידכם. דפדוף חפוז בעיתוני האופ נה
העולמיים מגלה מיד תמונה שונה לח לוטין.
יש מראה אופנתי לגבר, גם בימי
הקייץ החמים והלחים. הלבוש נוח ויפה,
ואין שום סיבה להסתתר מאחורי החול צה
הישנה. החולצות לגבר, השנה, עשו יות
ממשי, וזה יפה למראה האלגנטי.
המראה הספורטיבי מצטיין בחולצות מטריקו
עד לקטיפה דקה וקטיפה מגורדת,

חליפת שני חלקים בפיגנון הקימונו
עיצוב האופנאי לואיג׳י סיאוקה
הנראית כבד מגבת. מן הבד הזה עושים
גם ז׳קטים ללבוש ספורטיבי וזה נראה
יופי. אם אתם מתכננים איזה חופש ב כיף,
גם אין סיבה להיראות מוזנח. למה,
למשל, לא ללבוש מכנסי ברמודה מטרי קו
וגופיה מאותו החומר? והמכנסיים הל
מישקיים
גשחור־לבן
בסיגנון האופ־ארט

המראה האלגנטי בחולצת משי
להחליף את החולצה הישנה בחדשה

לו הם רב שימושיים. גם אתה יכול לל בוש
אותם וגם בת זוגתך. זה באופנה.
ואם ישאלו אותך מי לובש אצלכם את
המכנסיים? תוכל לתקוע מבט רב מש מעותי
ולענות לאחר היסוס קל: אצלנו
שנינו לובשים את המכנסיים.

מיבנסי מגבת רחבים

מיבנסי ברמודה מבד טריקו

גם אתה וגם זוגתך באותו בגד

חניתה צנ טנו ^

כפי שאינך רואה...
״אווקס״הרבה ינתר טובה
מה תחבו שת ההיגיינית שלך.
יש לך לפעמים הרגשה
שהתחבושת שלך בולטת
מאחור?

לדוגמנית שבצילום יש
״אווקס״ .אינך רו א ה? ברור
כי ־־אווקס״ אינה בולטת.
הקצה המשולש ובלע די
ל־אווקס״) משתלב היטב
במבנה גופך.

האם התחבושת שלך
אטומה לחלוטין?
ב ״אוזקס״ יש בטחון מ שו ל ש:
. 1כו שר ספיגה מיוחד.
.2שכבה פלסטית אטומה
לחלוטין.
3רק ב״אווקס״ קצות
התחבושת מודבקות בצורה
הרמטית ואינן מולחחזת

האם התחבושת שלך
זזה לפעמים?
׳*אווקס״ אינה מסוגלת לוח.
היא נצמדת לתחתונים בדבק.
רק ב״אווקס־ י ש שגי פסי
הצמדה מס דבק למניעת
בל תזהה.

מספר 1באירופה.
אינך רואה מדוע?.

הפצה: גורי 859819 .850978־ / 03הפצה לבתי מרקחת: טלמור 217608 ,256976־03

למה לנסוע רתוח •גס חטוב בה קרוב

בל שביקשת למצוא
בחו״ל נציע לך במימון
תוכניות נופש בארץ במחירים מוזלים :

אילת
מחיר לזוג לינה וארוחת בוקר 1,100 -ל״י +מע״מ (מינימום 5לילות). קיסר לסוף שבוע (חמישי, ששי ושבת) — 1,375ל״י +מע״מ. מחירים מיוחדים לקבוצות.
בריכת שחיה, מועדון לילה, אולם קוקטייל, הכל ב 1,000.ל״י
גני שולמית
לזוג, לינה וארוחת בוקר +מע״מ.
חופשה נפלאה בתנאים מיוחדים: ארבעה ימים לזוג, כולל 2ארוחות מוריה ליום במחיר — 5,905ל״י תוך החזרת הוצאות נסיעה באוטובוס (כיוון אחד) או
— 600.ל״י דלק.
ירושלים
אינטרקונמיננטל ן* מחירים ללא תקדים החל מ— 530ל״י לאיש לינה וארוחת
בוקר, או — 810ל״י לחצי פנסיון כולל מיסים. לרשות הקהל מוסיקה לריקודים
וברבקיו מזרחי.
רמת גדרון פנסיון משפחתי בעל נוף מרהיב המשקיף על הרי יהודה והרי מואב.
לינה וארוחת בוקר במחיר — 330ל״י לאיש +מע״מ, באר אינטימי.
אשקלון
גני שולמית בריכת שחיה עם מים מתוקים, סאונה, אולם התעמלות, מגרשי
טניס, בר, הכל במחיר חצי פנסיון 1000.— .ל״י לזוג +מע״מ.
המלך שאול חדרים ממוזגים, מטבח כשר, בריכת שחיה אולימפית, כרי דשא
נרחבים וקפיטריה בשטח הבריכה. מועדון בריאות ומועדון לילה מפואר, הכל ב—1,200.
ל״י +מע״מ לזוג פנסיון מלא( .מינימום 4ימים) .ליחיד — 650ל״י +מע״מ פנסיון מלא.
המלח

גלי זהר שרות נסיעות מיוחד לבריכות הגפרית בחמי זהר, שרות רפואי צמוד
ומסעדה מפורסמת, במחיר — 504ל״י לאיש חצי פנסיון +מע״מ.
גני שולמית ו בריכת שחיה, מסעדה כשרה מעולה, בר, חדר לברידג /במחיר
— 1,300.ל״י לזוג +מע״מ בחצי פנסיון.

נתניה

סוף שבוע (מיום ששי אחה״צ עד מוצ״ש) לזוג — 1,500ל״י כולל מע״מ. טופז שלושה ימים (מיום ו׳ אחה״צ עד יום ב׳ בבוקר) — 2,500ל״י לזוג כולל מע״מ.

שכי

ציון

כית חוה אווירה אינטימית — שרות מצטיין — 3ימים נופש בפנסיון מלא
ב— 2,000ל״י לאיש כולל מע״מ.

נה ריה

פלס אתנה מלון בעל מסורת — מול בריכת השחיה שעל שפת הים, אוכל
משובח, אווירה אינטימית 3,300.— ,ל״י פנסיון מלא לזוג המזמין 3ימים נופש.

טבר יה
מוטל דני
תלאביב
מוריה לינה וארוחת בוקר לזוג — 1,100ל״י כולל מע״מ באחד מבתי המלון

* ¥מלון משפחתי באווירה טובה, לינה וארוחת בוקר — 260ל״י +מע״מ.

היפים בתל־אביב, בריכת שחיה ומסעדה מפוארת על גג המלון.
נופש באווירה ספורטיבית בחדרים או בדירות. לזוג בחדר
קאנטרי קלאב
עם ארוחת בוקר — 1000ל״י +מע״מ. דירה למישפחה +ארוחת. בוקר — 1500.ל״י
מע״מ (ארבע נפשות) .מיטבח בינלאומי, מיסעדה בשירות מלא ושתי מיסעדות עממיות
בשרות עצמי.

הזמנת מקומות בבתי מלון
בכל חלקי הץ וח־ן!
תל־אביב: אלנבי , 111ט ל612567 :
ככר דיזנגוף (ריינס ,) 4ט ל248306 :
חיפה: רח׳ נורדאו , 5טל 645403/4 .
שד׳ הנשיא , 126 טל 82277 :
ירושלים: רח׳ שמאי , 8טל 224624 :
נתניה: רח׳
,4ט ל22947 :
באר־שבע: רח׳ הרצל , 31 טל 73308 :

שדותינו ניתנים ללא תשלום !
ם תוכניות נופ ש מ שולבות 1/
במחירים מוזלים באילתושדם-א-ש״ך

*ורקיע

* קוי תשופה בישראל בש׳נ7

העולם הזה 2192

סרטן

בלב

ה תי א טדז!

רבת־ ד מויו תבספ רו תהעב רי ת
שראתה־ או רבעב רי ת
ידידה צורך עליה
״בת שמונה הייתי ציונית, וכת תשע —
•מהיונית,״ כך אמר־ לכתב אחד ד,צד,הז נים,
שחקנית ובדרנית 9בריבוע, הגב׳
אביבה מרכס, במיסגרת מסע יחסי־הצי־בור
אלים, שאותו היא מנהלת .,מתוך
מטרה להישג קביעות בתיאטרון הלאומי
הבימה. מרכס, מעודה לא נימנתה על עי-
עידית שחקני התיאטרון הישראלי. גם
בארץ מולדתה, אנגליה, לא נימנתה על
הליגות הגבוהות של התיאטרון האנגלי.
היא הגיעה לפירסום־שיא, לא בזכות
כישוריה כשחקנית, אלא כאשר החלה
להתפשט השמועה, כי יש בכוונתה לרדת
לאנגליה.
לא ברור מה הביא את שר־החינוך־
והתרבות, זבולון הבר, להורות לפקי-
דתו, לאה פורת, לטפל בנושא הישארו תה
של הגב׳ מרכס בארץ, ולהודיע כי
מישרדו ״ייעשה הפל כדי שתמשיך לשחק
כארץ״ .לא ברור, מדוע הפך מ״שדד חחי־נוך־והתרבות
קורבן לתרגיל סחיטה, שכל
מטרתו להשיב את מעמדו׳ של התיאטרון
הישראלי אחורה, לראשית שנות החמישים
— לקואופרטיבים ולקולקטיבים, ש היו
בבחינת סרטן בלב התיאטרון, ועיכ-
בו את התפתחותו במשך שנים רבות.
לקורא, שאין המשמעות של קביעות
בתיאטרון נהירה לו, מן הראוי להבין,

אביבה מרכס
ציונות ותיאטרון?
ששחקן בעל-קביעות משול לפקיד ממשלתי:
כל אשר עליו לעשות, הוא להגיע למיש־רד
בזמן ולעזוב אותו בזמן.
בתיאטרון האנגלי, אליו, כפי.שמלחשות
המוזות, יש בכוונתה של הגב׳ אביבה מרכס
לרדת, אין קביעות לשחקנים, והם משמ שים
בקודש תוך שמירה על גורם־תדד
רות, שהוא אחת הסיבות לאיכותו ולטיבו
של תיאטרון זה.
אם מחר בבוקר יודיעו שחקני תי אטרון,
שרמתם עולה עשרת מונים על
רמתה של הגב׳ מרכס, שחקנים כאשר
צרפתי או ישראל גדריון, שיש בכוונ תם
לרדת מן הארץ, מפני שתיאטרון זה

הרפ תקאה

הי שרא לי ״

י צי ד ת־ מו פ ת

נתן יונ תן: מ שו ד ד

חי לו פי י.בו־יבמ דו ד ה סי פ רו חשל ,.הארץ״

או אחר לא העניק להם קביעות, מעניין
אם שר־החינוך־והתרבות יורה לפקידתו,
לאה פורת, לעשות הכל כדי שהם ימ שיכו
לשחק בארץ?

שיחזור

פרוס׳ נורית גוברין, המכהנת כראש
החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל-
אביב, פירסמה לפני כמה חודשים את סיפ רה
מפתחות* ,שהוא סהמרתקים שבספרי
חקר הספרות הארצישראלית. בניגוד
לנורמות האקדמיות המקובלות בעשור
האחרון באוניברסיטות ישראל, הרי ש־פרוס׳
גוברין מצליחה בסיפרה זה להעניק
ממד מרתק לספרות הארצישראלית. ממד
זה מבוסס על מחקר משווה, בין אמת
לבדייה, בתהליך יצירתם של גיבורי סיפורת
זו. לצורך מחקרה עברה גוברין על
מאות ביוגרפיות, מאמרים ורשימות, וחש פה
רשימה מרתקת של סיפורי מפתח.
פרק הפתיחה בסיפרה של גוברין עוסק
במאמרו של י״ד! כרנר, הז׳אנר הארצישראלי
ואביזריהו, הנחשב עד עצם היום
הזה לבסיסה. הרחב ביותר של הספרות
הארצישראלית, והישראלית שבאה בעיק־בותיה.
גוברין סוקרת את השפעת חש־קפותיו
של ברנד על הסופרים, ש״י

הרי זרים הם היהודים לנו, הפרוכוסלבים,
ולמה הם נדחקים אלינו לחולל מהפכות,
להוריד צארים מכיסאותיהם, לשתות סד רים?״
מסתבר
כי הספרות העברית שנוצרה
בעצם ימי המהפכה הצליחה לעורר את
כל השאלות והתהיות, שמהפכה זו עוררה
בעולם במשך 60 שנות רודנות. חלקו ה שני של עיון הפרום׳ נורית גוברין במהפכה
הרוסית והספרות העברית נושא את
הכותרת מאכזבה בלבוש האלגוריה לנחמה
באוטופיה, תוך שהיא גואלת מהשי-
כחה שני אחים סופרים. האחד ידוע יותר,
משה חיוג, והאחר ח(ייפ) ש(למה<

בן־אכרם.

בפרק זה מצויה התגלית הגדולה שב-
מפתחות, הלא זה מעשה במיגדל עתיק
מאת ח.ש. ען-אברם, שאותו מציגה גוב־
הברווזון המכוער של
״דור הפלמ״ח״

עגנון, ש .כן־ציון, יעקוב יבינו־כיץ,
דבורה כארון, מנחם פוזנג־סקי,
יהודה יערי ואחרים. ראשון ני-

תוחיה של גוברין הוא נדודי עמשי השומר
ליעקוב רבינוביץ. אחרי שהיא מפרקת
את שמו של הספר, בצירוף היהודי הנודד
ושל לא ינוס ולא יישן שומר ישראל,
היא מגלה כי דיוקנו של עמשי הוא צי רופם
של איש ניל״י יוסף לישנסקי
עם הצייר יחזקאל חגקין, ומעט מרוחם
של אבשלום פיינברג והשומר מרדכי
יגאל (שחייו סופרו בסיפרו עלי אוכף).
בטכניקה של פירוק מרכיבי הספר מפזרת
פרופ׳ גוברין את מעשה המרכבה של
עמשי אל עבר מרכיביו השונים, תוך שהיא
מצרפת לזה טבלה מרתקת (עמ׳ )48—9
המפענחת את מוצאו.
קרבות־סופר-בסופר מרתקים מביאה
גוברין בניתוח סיפורו של גרשון שופמן
במצור ובמצוק, תוך שהיא מציגה את
היריבות בינו לבין הסופר אשר ברש.
פרק נוסף בספר: מהפכת אוקטובר בראי
הספרות העברית. פרק איכותי, שהמחברת
מצליחה לחבוק בו את מיכלול הבעיות
והשתקפותה של מהפכה זו בספרותנו. אותה
מהפכה, שלפני יותר מ־ 60 שנה היו עיני
כל העולם נשואות אליה, מתוארת,
למשל, בידי אביגדור המאירי, בספרו
גיהנוס של מטה, המצוטט בספר מפתחות
כך :״זכיתי להכיר פה ריבולוציונריס,
שמשר עשרים שנה הרקיכו כסיכיר על
קדושת האידיאל שלהם — וכעת, כשיש
להם אקרה כצידם, חיות דעות הם ; כל
דכי העומד להם כיי ר האינטרסה הפר טית
שלהם — ,כדרז׳ואי׳ הוא וצייד להשמיד
אותו סיפור אחר הוא בפלוגה
האילמת מאת יצחק שנהר, המתאר
שני גימנזיסטים שהתנדבו לצבא האדום. כן מוצג דיוקנו של המהפכן שימעון
תמית, גיבור הספרי על נהר מוסקבה של
ל. חזן, השומע פועל רוסי אזמר :״אשל

מקום ועמדת המספר, בנים מול אבות. פר קים
נוספים עוסקים בגללים מאת דבורה
כארון, קול הדמים, אדם בארץ ועיניים
ונהרות לגרשון שופמן.
הפרק המסכם הוא ימים ולידות — ממרחק
הימים, בו משחזרת וממחישה גוברין
את כוונת כותרת סיפרה מפתחות. למשל :
״יש כימים ולילות מסימניו המובהקים
של, רומאן־מפתה׳ ,י היינו: יצירה ספרו תית
שבה מתוארים אנשים, מאורעות ומצ בים
ממשיים בהשוואות קלות כלבד, כאו פן
שהקורא יכול לחזור ולזהותם, אם יש
לו ידיעה כתקופה שבה עוסק הסיפור, על פי
סימני ההיכר שנותן בהם השופר
לסיכום: סיפרה של פרופ׳ נורית גוב־רין
הוא עוד ספר המפענח את הלבה עמו סת
הלבטים של הספרות העברית, לבה
המייחדת אותה מספרויות אחרות. גם בחי נת
המרכיבים הלשונים המתחלפים של
ספרות זו מוצגים באופן מגובש בספר־מחקר
זה, ומן הראוי לציין, כי המחברת
הצליחה להתעלות מעל למחלוקות השו נות
של הספרות העברית, תוך שמירת
אובייקטיוויות כימעט מלאה.

פרופסור נורית גוברין
האוטופיה היהודית

רין, כך :״,מעשה כמינדל עתיק׳ מתאר
את ההמונים החוגגים מול ארמון עתיק,
•טמעל גנו מתנשא מיגדל גכוה, ,שראשו
כשמים׳, .שער הכרזל הסגור מכוסה כולו
חלודה מרוב ימים. תריסים שחורים מו גפים
מכפנים מכסים את לוחות החלו נות...׳
החג מתואר כמתנת הקוסם הגדול,
׳למען ינוחו יום אחד כשנה מעמלם ומעבר־דתם׳
ו,כל עבודה לא תיעשה בו׳ (אהד
במאי?) .הקוסם מתואר ככל-יודע וככל-
יכול׳ שיש למלא את מצוותיו ואין להר הר
אחר מי־טפטיו
גוברין מעירה על מעשה במיגדל עתיק
כי הוא ״מגלה דמיון ליצירתו של פרנץ
קפקא בכלל ול,הטירה׳ כפרט ...הפחד ש ליווה
את קפקא כטבע שני ליווה גם את
בן־אברם, ופהר היהיר התמזו. עם פחדו
של האדם ככלל ושל הקולקטיב היהודי
כפרט ...אצל קפקא עומד כמרכז, המי תוס
•טל הסף שאין לעכרו׳ (ברזל, עמ׳
) 16 וההשארה המכוונת והעקבית של מה
שנמצא מעבד לו, מחוץ לתחום התיאור.
זהו מצכ של, הכטחה מתמדת וצפייה
מתמדת׳ .סיכת, ההתעכבות על הסף׳ ,גם
אצל כן־אברם אחר־כך עוברת נורית
גוברין לבחינת מחזהו של בן־אברם,
כבחינת האוטופיה היהודית בעימות עם
הסיוט.
הפרק האחרון בבחינת השפעת המהפכה
* נורית גוברין — מפתחות: הוצאת הרוסית על הספרות. העברית הוא סיפורי־אוניברסיטת
תל־אביב +הוצאת הקיבוץ המהפכה כסוג ספרותי, שם היא עוסקת
,המאוחד ; 240 עמודים (כריכה רכה).
,בסיפורי חיים הזז, בשיקוף הזמן, ה
במחלקות
לספרות באוניברסיטות אין
מלמדים את שיריו, של המשורר נתן יו־נוגן*
הוא בבחינת אינו נחשב בעיניים
האקדמיות. קהל שוחרי־השירה וקוראיה
מצביע בכיסו מזה כמה שנים בעד שיריו
של נתן יונתן. הוא רוכש, קורא ואוהב
אותם.
אתוודה ואומר, שבמשך שנים נרתעתי
מפני שיריו של יונתן. אך כאשר נת קלתי
באקראי בשיר שלו, שפורסם באחד

אנתולוגיה ישראלית

נזירי הים
מאת: נתן יונתן
פמו נזירי הים האלימים
שבלילות עוכרים עדרי לויתנים
באוקיאנוס חלומותיהם
וסער וקדור גוררים עליהם
ענני־סופה
ואוגרים רעמים בעורקי גופם
אבל יופיים הנכון
גנוז בשתיקה המורדת
בסירוב הדומם לרדת תהום בטירוף דובי״אנוש שכולים
לוקקים מלח צערם
מציתים תבערה
על הים
ונוסעים ונוסעים
והים מתקדר מאחור.

אבל נכחם
לא יתם, לא ירוחם האור.

— ימר עול נייר •
(המשך מעמוד )77
המוספים לספרות, נפלתי ברשתו. היום
אין לי ספק, כי נתן יונתן, כמשורר, הוא
בבחינת הברווזון המכוער של שירת דור-
הפלמ״ח. שירתו אמינה בעיני עשרת מונים
יותר משירתם של משוררים כאמיר

גלבוע, בנימין גלאי, שלמה טנאי,
זרובבל גלעד — והיא נחשבת לברבור
יפה־תואר של שירת ארץ־ישראל. כאשר

אביב. גם כאשר יוצא יונתן, ושירתו
עימו, לנופים רחוקים, הוא שומר על האו תנטיות
והגעגועים. כאשר הוא מתאר נופים
רחוקים הוא חולם את ארץ־ישראל,
בניגוד למשוררים אחרים, שהיו חפצים
להיטמע בנופים האחרים.
ספר זה של יונתן הוא מספרי השירה
העדינים והרגישים שראתה השירה העב רית
באחרונה.

תרגום

נתן יונתן
ברבור יפה־תואר של שירה ארצישראלית

אליאב קאנטי, סופר ומחזאי אוסטרי,
שנודע במילחמתו בפאשיזם, ושיצירותיו
סנוורים, ההמון והכוח ומחזות כמו קומדיה
של יהירות נודעו בעולם, נחשב
בין הסופרים החשובים של המאה ה־.20
קאנטי מגדיר את תקופתנו כ״מאה מפ לצתית
...זמנים בהם הכל עומד כסימן
שאלה׳ שכן הקיום שוב אינו יציב.״״
קאנטי נחשב גם כבעל דיעה יוצאת־דופן
על הספרות המרכדאירופית, בעיקר דרך
מאמריו על גיאורג כיכנר, הרמאו
ברוד, פרגץ קפקא וק ארל קראום
(שני דד נחשב כאחד מבעלי המצ פון
האמיתיים של דורנו, בבחינת לוחם
בודד במציאות כושלת.
בימים אלה ראה אור, בתרגום מעולה
לעברית, ספרו החשוב ביותר של קאנטי,
סנוורים* ,הידוע יותר בעולם האנגלו־סב־סי
בשם אוטו־דה־פה. גיבור סנוורים הוא
״אדם בן ארבעים היושב כל היום על
ספרים וכתבי־יד״ .לדעתו ״ילדים קטנים
צריך שיגדלו בספריה פרטית ...איזו סבי בה
תהא יפה יותר לעזור ליצורים רכים
כאלה להתנכר על ימי־נעוריהם ״1
לוין, גימור סיפוחו של קאנטי- ,הגשים
את חלומות ילדותו :״כשהיה בן תשע
ניכסף אל חנות ספרים. המחשבה שהוא

אני קורא בשירים של נתן יונתן, הרי
שהם ממחישים בעיני את דברי המשורר
על ״אדם תבנית נוף מולדתה׳ ; ד,ם מעוררים
זץ מוי של השירה כתבנית נוף
מולדת.
בימים אלה ראה אור קובץ־שירים חדש
של נתן יונתן — שירים עד כאן* .כאן
המקום להעיר, כי מעלתו של יונתן היא
ידיעת מיגבלותיו. בניגוד למשוררים רבים
אחרים, המנסים כוחם בכתיבת שירה עב רית,
הוא אינו קופץ מעל לפופיק של
פוטנציאל־השירה שלו, ואינו חותר להיות
מודרני בכל מחיר. הפשוט הוא כרטיס-
הביקור של השירה בכלל, וכן של שירת
יונתן. או, כפי שהוא כותב בפתיחת שירו
הראשון. בקובץ מלים על אדמה ועל מים :
״אונו־ אלונף אבניד /בשרו באורף בגי־דותיד
/גלותו גאולתך גבולותיו /דמן*
דמעתו דמדומיו /היכלו הד-קולך
הרריו /ודיות־תוגתו ודוייך /חינו חרו נ
ו חלומיך /טומאתך טוהרו מלליו /
ימיו יומיומיך יתומיו [ כאבו כלימתך
כלולותיו״.״ איזו שירה פשוטה ונהדרת,
המתגלגלת על קצה הלשון.
כאשר נתן יונתן כותב ״והרותם היה
מלבין והולך לאיטו לאורך הדרו /
תל ־אביב עטופה ערפל׳ ירושלים רחוקה /
מישהו אולי לא יגיע לסוף החורף הזה,
לשומקום / .דם חולו ודם בא והארץ לעו לם
עומדת.״״ הרי שמדובר בשירה נהדרת,
שירה שבכוחה לעורר קוראים ולעו רר
קינאת משוררים. אולי זו הסימה המביאה
את הביקורת להתעלם משירתו של
יונתן.
ממד מסויים לבחינת שירי ׳נתן יונתן
הוא הממד הימתיכמי- .בשיריו של יונתן
אין נופים אירופים מזוייפים, המרובים
כל כך בשירתם של המשודרים שהביקו רת
האקדמית בה אוהבת אותם. שירי יו נתן
מצליחים להעביר לקורא את הנופים
והתחושות היטתיכוניוח -באמצעיות
הטבעית ביותר והפשוטה ביותר. שומת
כמו :״כל הלילה שכב יונה על החול/ .
יפו היתה ישנה כשפנה לחוף ...שוב ניתנה
לו אורכה לקלל עיר /לשאול את נפשו
למות, להביו /שהכול הוא קיקיון אחד
גדול.״״ ממחישות נוף שירי טבעי זה.
ביונתן יש כאב אמיתי של חיים ושיחה,
ולא כאב מזוייף -של משוררים. כאשר
הוא כותב :״היה לנו הכל; טידבריות /
ארץ לא זרועה ושורפת /אבל לא ישכח /
איף בין סלעי־הערוץ נידהמה /כלנית
אדומה /ואזוב רו איך נאחז /בם כף
הלחות הקרירה הרי שורות כאלה אינן
עשיית פוזה שירית, כפי שנוהגים משו־רריד,
האורבניים והמאד־מודרניים של תל
יהיה
בעליה ויתהלך בה אנה ואנה היתה
אז בעיניו הילול־הקודש. מוכר־ספרים הוא
מלך, ומלך אינו מוכר־ספרים.״״ קין
הינו בכיר ר׳סינולוגים החיים עלי אדמות
תלכוד בתוך עצמו, בתוך עולם סיוטים
שאותו צר -לעצמו.
יום אחד שוכר קין אשד, שתנער האבק
מעל לספריו ותשמור על גקיון דירתו.
הוא ממשיך לבוז למין האנושי, להתבונן
בו מגבוה :״בימות החול אדם מזיע או
מלהג כדי להרוויח את לחמו. בימי א׳
אדם מלהג בחינם ...הוא לא מצא הפץ
כיום־מנוחה. שבן שתק תמיד ועבד
תמיד בשל -המשרתת ששכר, מתחיל

• נתן יונתן — שירים עד כאן: הוצאת
ספרית פועלים; 99 עמודים (כרינה

רכה)•

* אליאס קאנטי — סנוורים: עברית :
חיים איזק; הוצאת זמורה ביתן מורן
(זב״מ); 410 עמודים (כריכה רכה).

אליאס קאנטי
מבעלי המצפון האמינים של דורנו

בחטף

השריף והקומיסר

ו תעתיק לשוני תמוה לשמו של הוגה־הדעות הגרמני פרידריף ניטשה, הובא
• המחזאי וההומו-
במדור הספרות של על המשמר, שם הופיע ניטשה בשם ניצשה
ריסטן חגור לווין נכנם בשבוע שעבר, ביחד עם בנו בן ד,־ ,3אל אחד הבנקים. כאשר
ראה חבן את אביו מבצע פעולות בנקאיות באמצעות פינקם המחאות, אמר :״אני רוצה
כסף עם פרצוף 9ו • אחד ממכריו של מחבר מאה שנוח בדידות, גבריאל גרסיה
מארקז, שסיפרו סתיו של פטריארך ראה אור השבוע בהוצאת עם עובד,
סיפר, בעת ביקור בישראל, על התקופה שבד, חיבר מארקז את מאה שנות בדידות,
כשהיד, נתון במצוקה כלכלית. בתשובה לשאלת בנו הפעוט, סיפר מארקז תמיד על
״היום בו יבוא איש לבוש שחורים עם מיזוודד, של דולרים.״״ כאשר פורסם הספר
בארצות־הברית וזנח להצלחה חסרת־תקדים, תבע מארקז ממו״ליו האמריקאים לשלוח
״איש לבוש שחורים עם מיזוודה של

דולרים על־מנת לרצות את בנו
פא״ן קלוב הישראלי מצא ד,שנד, נציגה
ראוייה לייצגו בקונגרס פא״ן העולמי,
שעסק בנושאי צנזורה ודיקטטורה פולי טית.
הנציגה היא המפקחת (קומיסרית)
של מישרד־החינוך־והתרבות, כתשבע
שריו* ,החורזת בשעות הפנאי שלה גם
חרוזים. הגיב על שליחות זו משורר בעל
שם :״בשליחותה זו ממזגת נציגת פא״ן
ישראל את השריף והקומיסר ניסוח
שהוא פרפראזה על שם סיפרו של אר״
תור קסטלר היוגי והקומיסר ו• ו• חרזן
אחר, שהוא כימאי במיקצועו, אבנר
טריינין, הכתיר שיר שפירסם במעריב
כך: מבוסטון לארץ הבכירע. מעטים זוכ רים
כי לפני 15 שנה הוכתר מחזור שי רים
סאטיריים מאת המשורר דויד אבי רן
בכותרת ארץ הבכירע • 0חילופי־גברא
מתכנן עורך הארץ, גרשום שוקן,
במדור הספרות של יומונו. את מקומו
של העורך הנוכחי, המבקר יורם ברו״
נוכסקי, עומד לרשת עורך מגזין יום ו׳
בת שבע שדין*
של הארץ, אכרהם רימון. פרט מעניין:
צנזורה ודיקטטורה פוליטית
רימון ובנימין תמה, שקדם לבדונובסקי
בעריכת המדור לספרות, נימנו בשנות ה ארבעים
על הקבוצה הכנענית מייסודו של הב שורר יונתן רטוש • #תיאבון רב גילה
באחרונה עסקן־הספרות בנימין י. מיכדי, שנטל לידיו שלוש מישרות־מפתח באגודת־הסופרים.
הוא מכהן בעת ובעונה אחת כיו״ר האגודה, הגיזבר האגודה וכעורך ביטאונה
מאזניים ס התנצלות: ידיעה שפורסמה במדור זה (העולם הזה )2189 על מעורבותו
של יעקוב לווינסץ בתכני קרן תל־אביב לספרות ולאמנות לא נועדה לפגוע
במר לווינסון, אלא להתריע מפני השתלטות פעיל־התרבות המפד״לי, דויד אלכסנדר,
על קרן התרבות של העיר העברית החילונית הראשונה. הפרטים שנכללו בד, נלקחו
מפירסום מוטעה, שהסתבר כי אין לו שחר. עם מר לווינסון הסליחה.

להתפתח במוחו סיוט בלהות של אוהב
ספרים, בזד, הנוסח :
״ספרים׳ מתגוללים החוצה׳ עשרות,
מאות, לאין מיספר, האש לוחכת את הנייר.
סל ספר משווע לעזרה. צרחת קורעת-
אוזניים עולה מעברים. קין פושט את
ידיו אל הספרים הבוערים כלהכות־אש...
אבל למה הוא מחרף את עצמו? הלא
הוא כפנים. היכן אתם? הלהבות מסנ וורות
ומתו. לפל הדוחות׳ מה זה?.״
לפתע־פתאום׳ אינו יודע מה היה לו׳ בני־האדם
נהפכים לספרים. הוא זועק בקול
נ תל ועט, בלי לדעת את נפשו, לעבר
האש. הוא רץ, מתנשף, מגדף את עצמו,
קופץ לתוף הא־ט ומחפש, וגופים מת חננים
כופתים אותו ...עגלות ענקיות,
גובהן כגובה פתים, הרים, שמים, קרבות
וכאות אל המזבח הכולע־כל משני צדדים,
מעשרה, מעשרים, מכל הצדדים בולם.
הקול, אדיר וקטלני, מלעיג , :עכשיו הגיע
תורם של הספרים
יום אחד מגלה קין, אחרי שהשאיל
ספר למשרתת, כי הלא קוראת א-ותו כאשר
ע-ל אצבעותיה ״כפפות לשם קריאה״.
הוא נרגש עד כדי כך, שהוא רוצה לשאתה
לאש-ה, ווכאן מתהפך עליו עולמו• ט-רזה
הופכת להתגלמות חלומותיו המיפלצתיים.
טרזה זוממת לרשת את כספו ואת דירתו.
,היא פותחת !נגדו בלוחמה פסיכולוגית, הופכת
חלק מספרייתו׳ כאשר הכרכים עם
גבם אל הקיר, מנהלת רישום משלה
לספרייתו, ומגיעה ל־ 22 אלף כרכיים.
קין מתחיל לסבול מסיווטים :״נמר
צמא־דם, שיצא לצוד בני-אדם, התחפש
כעורה ובשימלתה של נערה. בקול־בו־כים
התייצבה ברחוב והיתה יפת־תואר כל
כד עד שחכם אחד נקרה לפניה. רימתה
אותו כתב עורמה והוא הביא: אל ביתו,
להיות לו אשה בין נשותיו הרכדת. אמיץ־
לב עד־מאד היה ואהב לשבב עיטה. כאחד
הלילות פשטה מעליה את עור הנערה
וריטשה את חזהו. טרפה את ליבו ונעל

בעד החלון. את העור הקורן הניחה
אחריה על הארץ. אחת מנשותיו הקוד־מות
מצאה את שניהם וצעקה עד שניחר
נ תנה בתשוקתה לם ם־חיים. ירדה אל
האיש האדיר שבאותו מחוז, משוגע אחד,
שהיה מתגורר בתוך צואת כיכר השוק.
שעות ארוכות התפלשה לרגליו. והנה ירק
המשוגע בידה לעיני הבריות והיה עליה
לבלוע את חקו. בכתה והתעצכה ימים
רבים, בי אהבה את המת גם באין ליבו
עימו. מתוך הקלון אשר בלעה למענו
צמח לב הדש מן הקרקע החמה של חזה.
נתנה אותו לאיש והוא חזר אליה. בסין
יש נשים היודעות לאהוב. בספרייתו של
קין יש רק הנמר• אד אין הוא צעיר, נם
אינו יפה, ובמקום -העור הקורן הוא לובש
חצאית מעומלנת. יותר משהוא הפץ בלי־;
בו של החכם. הוא מחשיב את עצמותיו.
הגרוע שבחחות הסיניים נימוסיו נאים
מנימוסי טרזה הממ שי ת
כל שמתרחש הוא תהליך חורבנם של׳*
הערכים למיניהם. טרזיה מחפשת אית פיג־קס הבנק. קין שואף להימלט. כאשר נמלט
קין, הוא נשא בתיקו מפה ענקית של
העיר, קנה־המידה :5000ג, ובה סומן את
בתי־המיסחר לספרים בעיגולים אדומים.
הסיבה: הוא נמלט בלא ספרייתו, וחיפש
דרך לשימור המידע שליו -וידיעותיו. באורח
מופלא ומופלג, החל לדחוס קין בחנו יות
הספרים את הספרים לראשו .״בי נתיים
נאספה עימו ספריה קטנה של במה
אלפי כרכים ...כל לילה לן בבית־מלון
אחר. איד יעביר את המשא הכבד והולד.
מאחר שהיה לו זיכחן כל־יימחה נשא
את הספריה החדשה כולה בראשו. התיק
נשאר ריק
סנוורים, שראה אור לראשונה בגרמנית
בשנת ,1935 רואה אור בעברית באיחוד
של 44 שנה. כאן המקום להעיר, כי מחבר
סנוורים, אליאס קאנטי, הוא ממוצא יהודי
בולגרי, ששפת-אמו היתה הלאדינו. ספר
מומלץ בכל מדף ספרים המכבד עצמו.

הוא כאן!
סבן• א פ -האמ רי ק אי התוסס בבקבוק הירוק,
שכה הרבית לשמוע עליו.
מעתה, גם תוכל לחנות מטע מו-
הטעם של מאות מיליוני מעריצים ברחבי תבל,
ילדים ומבוגרים כאהד.
לחיים תוססים פי שבעה, למסיבות מרתקות פי שבעה,
יש לך עכשיו אתם בן*אפ-
המשקה ללא צבע מאכל.

חדש! סבן• אפ האמריקאי
גם בישראל

מספר 2192

י״ג אלול תשל״ט5.9.79 ,

מחיר 25.00 :ל״י

(כולל .0ע).0 .

1 13ן

דייוויד סול ופיטר סטראוס נגד פארה פוסט

חזרה לתחילת העמוד