גליון 2193

אריאל

מה להביא הפעם?
אם אתם מחפשים משהו מיוחד, מתאים לכל ארוע ולכל כים,
תנו במתנה ליקר של שמוק:
ליקר אמר טו-30-ז 0י-)^ 611 ליקר השקדים הפופולרי, או
ליקר 8 10 ):1ח 1רז - 0ליק ר תפוזים שטעמו עדין ומעניין.
ליקרים של שטוק באריזת מתנה נאה ומרשימה,
המתנה היחידה ששמחים לפתוח שוב ושוב ושוב.

)5100

ליקר אמרטו. ליקר אורנג׳.

מכתבים
איש השזה חושד״ט

ש1יח מצדה לא ת׳פ 1ל...

קוראים מציעים מועמדים לאיש-
השנה.
בעגמומיות האפלה שבד. אנו שרויים,
כשנידמה כי הכל מתמוטט וקורס תחתיו,
נמצא איש אחד שעדיין מאמין בשינוי
לטובה — יובל נאמן, שאזר אומץ להקים
מיפלגה חדשה, מיפלגת התחייה.
אילו היה לכם אומץ, הייתם בוחרים בו
כאיש־השנה תשל״ט.
כ דו רי ה מדדן, תל־אביב

מידע נוסף על הסרט ״מצדה״
(״העולם הזה״ .)2191
כתבתה של עדנה פיינרו ״רגע לפני
מצדה״ היתד. אינפורמטיבית מחד וקולעת
מאידך.
מן הראוי היה להזכיר גם את המלחין
המיועד לסרט — ג׳רי גולדסמית, הזכור
לנו לטוב מהסרט מישפט דיבה, שהוצג
על מסך הטלוויזיה הישראלית. לפי מידע
המצוי בידי, עשוי המלחין להקליט את
המוסיקה לסרט מצדה, בעזרתה של התיז-
מורת הפילהרמונית הישראלית ובניצוחו,
בתחילת השנה הבאה.
כמדומני שיהיה זה אירוע ראשון מסוגו
בארץ, שמלחין הוליוודי דגול ורב־הישגים
יקליט את המוסיקה שלו לסרט בעזרת
כוחות וכישרונות מקומיים בילעדיים. יהיה
זה בהחלט מעניין ומאלף להתחקות אחר
אירוע זה בבוא העת, ויהיה זד. נאה אם
אתם תעשו זאת.
ד״ר ש מו אל שטרככ רג, נס־ציונר,

אילו אפשר היה לחזור ולבחור באותו
אדם שנה אחרי שנה, הייתי מציע את
איש־השנה שעברה, שר־הביטחון עזר
וייצמן. לא מאהבת מרדכי, כמו משינאת
המן. שהרי הוא היחידי בממשלתו של
בגין, הנראה ונשמע כאדם שפוי.
.משה חלדי, תל־אביב
יאסר עראפת — מנהיג ״האירגון המת קרא
פי־אל־או״ ,בלשונו של ראש־ממשל-
תנו — הוא האיש שמטיל ועוד יטיל את
צלו על החיים במדינת־ישראל.
איצילן נוי, ירושלים
• גליון ראש־השנה, שבמרכזו הכתבה
על איש־השנה תשל״ט, יופיע בשבוע הבא.

נלחוץ דפרו טו סל
על דיווחיו של אורי אבנרי מן
הכנסת ועל מיבתבי הקוראים זה שומרון ובן־יאיר בנושא
(״העולם הזה״ .)2190
העיתונות היומית מעלימה רבות מן
התגובות החשובות על הדיונים בכנסת
ונוהגת בבררנות מגמתית שלילית. יש
לנציגי של״י מה לומר, וברוב המיקרים
הם מדברים מלב העם, הסובל והשותק —
לעתים מחוסר ברירה, תוך תיסכול נורא.
הדברים האלה חייבים להתפרסם, לפחות
למען קוראי העולם הזה. רבים מבין הקור אים,
ואולי רובם, מעדיפים את החלק
המדיני־כלכלי של השבועון על פני החלק
הבידורי. קוראים אלה תובעים אינפור מציה
מן הכנסת.
עצות הקוראים שומרון ובן־יאיר, בגנות
הדיווחים מן הכנסת, הן עצות מכשילות,
העלולות להרחיק קוראים, תחת שיקרבו
אותם.
צ כי כן דג, קרית־חייס

שאלה קטנה
״הממשלה חדלה לתפקד גם בתחום
הביטחון״ (שער ״העולם
הזה״ .)2191

ש ער ״ ה עול ם הז ה ״ 1 *(1צ
באמת מה 1
אם הממשלה חדלה לתפקד גם בתחום
חיוני זה — מה נשאר 7
יו ח אי ס ־ א ל, חיפה

העולם הזה 2193

י אפילו האימרה האמריקאית
אומרת ״עסקים
לפני תענוג.״ לכן הגיע
הזמן שתבין, שור, כי
לא תוכל להמשיך עוד
זמן רב במישחק הכפול.
עליו להכריע, לכאן או
לכאן: או שתבחר בעסקים,
או בתענוגות.
רק כדאי שתעשה זאת
עוד בימים הקרובים; אחרת אתה עלול
להיקלע למצב לא נעים. ירוק זה ציבעך.

חם מ בד[ .הפלסטינים
יחסי-הגומלין שבין הפלסטינים
לבין ישראל ומצריים נבחנו לפני
יומר מ״ 20 שנה על־ידי הסופר
יגאל מוסינזון, בסיפרו ״הסמבה
בקרבות־רחוב בעזה״.
במהלך העלילה מגיעים נערי חבורת-
סוד־מוחלט-בהחלט ׳(חסמב״ה) לעיר עזה,
שבשילטון המצרים, ופוגשים את לוחמי
החופש הפלסטינים, הנאבקים במצרים.
לוחמים אלה מתוארים על־ידי מוסינזון
באור חיובי. אומר אחד המורדים :״נעורר
מרד ונתפוס את השילטון. למצרים אין
מה לעשות כאן!״
כמובן, שמטרת הלוחמים •הפלסטינים
היתד. שונה ממטרתם היום. אמר אחד
מהם :״אנחנו נתקומם נגד השילטון המצרי
בעזה, נשתחרר מעולם של הכובשים
ונתאחד עם מדיגת-ישראל.״
מעניין מה חושב על כך מוסינזון בימים
אלה.
משה פינ טו, רחובות

שתי פנים לספה
איך שינתה הבובה המופיעה בטל וויזיה
את פניה, תוך שבוע אחד
בילבד ז
לפני כחודש ימים (העולם הזה )2188
פירסמתם במדור ״שידור״ את הביקורת
הבאה על תוכנית הטלוויזיה הבובה :״למי
שלא ראה את הפרק הראשון מומלץ לעבור
לירדן. מי שכן ראה את הפרק הראשון,
יעשה זאת ללא המלצה.״
כעבור שבוע בדיוק (העזלם הזה )2189
פירסמתם באותו המדור את הביקורת
הבאה על אותה הבובה :״פרק אחרון של
אחת הסדרות הטובות ביותר ששודרו אי-
פעם בטלוויזיה...״
באמת, תפסיקו לעשות צחוק מציבור
הקוראים.
יצחקא רז, בית־שאן
• כנראה שעורך המדור ״שידור״ שינה
את דעתו על הבובה, אחרי שצפה בה פעם
נוספת.

חפזרסרות״ו של נמר

הפרטית 111113

גאוותן הרבה מונעת
ממן לבקש טובות או
בקנוניות. להסתבך זכור בי השבוע מילת-
הקסם היא טיפוח־קשרים.
לבן, גם אם
תתקשה להתגבר על 1(0ו!
גאוותן, למד לפחות
21 במר ס -
20 באפריל
להחזיק את פיך נעול.
אם הם רוצים להיטיב
עימך — תן להם לעשות זאת, ואל תידחה
הצעות העשויות להיות מכריעות.

נמר של נייר העביר תחת שבט
ביקורתו את הספר ״שקט נפשי״,
מאת אהוד בן־עזר (״העולם הזה״
.)2190 הקורא מאיר חמו מבקר
את הביקורת.
כתב דן עומר במדורו :״מדור זה לא
היה מכביר מילים כה רבות על ספר זה,
אילמלא ...השימוש העקר והפושע, שהמחבר
עושה בעסקי הפוליטיקה של שלום עכשיו
ואפילו גוש אמונים, בעוד שגיבוריו אינם
הולכים למילואים, לא לחמו במילחמות,
נטולי חוויות־אמת של ארץ־ישראל...״
האם מי שלא לחמו במילחמות, כלשונו
של עומר, אינם ראויים לעשות שימוש
(המשך בעמוד )6

שבוע לא-נורמלי ! סוף-
סוף הצלחת להשיג
דבר אליו שאפת זמן
כה רב. אך היזהר מ-
ברק״שווא שיסנוור את
עיניך ויניח לן להא מין
כי מעתה יתנחל
הכל מעצמו, חד-וחד-
לק. התחל, איפוא,
כבר השבוע, בהתוויית
דרך חדשה לעצמן, ואל תיתפתה
לזנוח מה שנראה בעיניך עבודה קשה.

חודש זה אינו מתאים לפעילות רומנטית,
בת״מאזניים• ואתה בן־מאזגיים —
אם הבוס צועק עליך
או נוזף בך — אין זה
אומר שהצדק איתו.
לכן אל תסכים לעבור
על״כן לסדר-ה-
יום. מאידן, תגובה
כלשהי, בעיקר השבוע,
תהווה עבורך קץ
הקריירה המקיצועית
שלן, דבר שאינך מעוניין
בו. לכן חשוב היטב
כיצד לפעול, ואל תהיה פזיז. החודש כדאי
גם שתימנע ממגע ממושך עם בני-אדם.

מאזנ״ם

המריבה הטיפשית בה הסתבכת, אינה מועילה
לאף אחד, ומקלקלת את מצב־ רוחך.
נסי להקדיש זמן לטיפוח
יופייך, ולעיסוק בתח־ביבייך,
במקום לשאת
על כתפייך את כל בעיות
העולם הזה. לקראת
סוף השבוע את עלו!ה
לנתק קשר אישי חשוב,
בעיקבות בדיחה מעשית
שהושמעה באוזנייך, בנוכחות
אלה שלדעתך
*$13511181
יפרשו אותה בצורה
מוטעית. אל תעשי זאת, כי בסופו־של־דבר,
זה לא ישתלם. השבוע אל תצאי לקניות.

צרתך הגדולה שאתה רוצה המון, מוכן
אפילו לסבול לשם כן, אן אינך יודע
ללכת עד הסוף, מתי
שצריך. השבוע תיפול
בידן הזדמנות להתגבר
על חולשתן ז ו,
אם תחמיץ אותה הפעם,
מי יודע מתי שוב
יעלה בידך לעלות על
דרך המלך. במישור
חיי-האהבה, אתה נכ}
2בנובמבר -
20 בדצמבר
נס החודש להילוך
גבוה. טעם ונגוס כבל
שתוכל, חיים רק פעם אחת. גס את,
בת קשת, השבוע יהיה רומאנטי עבורן.

עקת

ן ןש1

ד״/חזז
י?י ב

רצונך העז ומכנה לש מור
בסוד את המתרחש•
בחייך ובחיי זולתך,
בעיקר בתחום האישי,
אינו צריך להביא לכך
שתנתקי את עצמך לחלוטין
מן המחשבות על
העבר. היזהרי כמו־כן
21 ביוני -
20 ביולי
גס מנטייה מוגזמת ל__
השמעת
שקרים קטנים,
אשר כידוע, סופם להתגלות. חיי את ההווה
במלואו, מבלי להגות יותר מדי בעבר.

סוו 11

השבוע צפוייה לן
פעילות קשה מן הרגיל,
וגם בלתי־שיגר-
תית, ממש כמו בשבוע
שעבר. יהיה עליך
לאסוף את כל כוחותיך,
הפיזיים והנפשיים,
כדי לעמוד במשימות
שיוטל עליך
לבצען. אם תדע להתגבר
על חולשות קטנות שלך — תצליח.
נסה השבוע לאנוס עצמן לא לבזבז בסף.

פגישה שקיימת עם אדם רם־מעלה בראשית
השבוע, תיגרוס לך קורת־רוח והרגשה
כי אתה באמת משהו.
אולי יש בזה שמץ מן
האמת, אך יהיה עליך
להוכיח זאת. לכן אל
תהסס, ובכל מקום בו
תינתן לך האפשרות,
הצג את דיעותיך ללא
חשש, והסבר את עמדתך,
הסובבים אותך
יבינו זאת. בת בתולה :

חידלי ממישחק הבייש נות.
אם תמשיכי כך, תיפקע סבלנותו והוא
ייעלם. הנחיתי את המהלומה מאוחר יותר.

אומנם ממבט ראשון נראה השבוע כשיג־רתי
ומשעמם. אך הוא טומן בחובו את
תחילתן של קבלת הכרעות
חשובות, בעיקר
בתחום האישי. מחלה
קלה שתיפקוד אותך השבוע,
בן גדי, תגרום
לך לזעזוע קל, ש יחלוף.
העיקר הוא לעבוד,
הרבה וטוב, ומבלי
להתעייף. במישור
21 בדצמבר ־
העבודה או העסקים :
19 בינואר
אל תהסס להתחנף לבום

או לממונים עליך; כולם
עושים זאת, והרי בסופו של דבר זה רק
יועיל לך. שימרי על הופעתך, וליבשי לבן.

הרגע לו אתה מצפה חודשים בה ארוכים
יגיע השבוע, ביום חמישי או ביום שני.
הוא גם יהווה עבורן
סימן לפתיחת תקו-
פת״חיים חדשה. אין
צורן למחוק את העבר,
אן השתדלי לבנות
עתיד טוב יותר.
כוח השיבנוע שלן גובר.
אתה אומנם מוצא
את עצמן מבודד,
20 בינואר -
18 בפברואר
אן יחד עם זאת מאושר
ובעל כוח בלתי-
רגיל. אפילו יריבים, עליהם תשפיע בנושא
מסויים, יכבדון ולאו״דווקא מאהדת.

זני

השבוע עליו לשים קץ
לבטלנות ! כמה זמן תוכל
עוד לשבת ולחלום
בהקיץ, ומבלי לעשות
אפילו את אותם דברים
המוגשים לך על מגש־הכסף?
זהו שבוע מצו־יין
לתיכנון לטווח קצר
19 בפברואר ־
ובינוני; בעוד שבועיים־
20ב מר ס
שלושה תוכל לעבור למעשים,
ובקצב נמרץ ובלתי־רגיל. הקפד על
סילוק מיכשולים מן הדרך, ושלם חובות
קטנים וטורדניים. אך היזהר, בן דגים: מתחרה
מסוכן עלול לצוץ בשטח, אם לא תדע
לשמור עליה. לכן הימנע ממסעות וטיולים,
4 זני8

איש השנה תשי״ט
סופרת דיין

איש השנה תשי״ב

איש השנה תשי״ג

איש השנה תשי״ד

מבקר הסוכנות שנזוו־אק

יועץ מישפטי כהן

עסקן שואה קסטנר

איש השנה תש ״ף
רכז־שואה אייכמן

הגיליון הכא של העולם הזה יהיה
גיליון ערב ראש־השנה, המוקדש, מזה 29
שנים, לאיש־השנה — האיש שלדעת עורכי
העולם הזה הטביע בשנה החולפת את חו תמו
על מאורעות השנה או שיקף אותם
בדמותו.
מאז שנת תשי״א בחרו עורכי העולם
הזה 28 אנשי־שנה. תמונותיהם, כפי ש עוצבו
והופיעו בשערי גיליונות איש־השנה,
מתפרסמות בעמודים אלה. כדאי לסקור
ביתר עיון דיוקנות אלה, המקפלים בתוכם
את ההיסטוריה של מדינת ישראל מאז
הקמתה.
רק איש השנה הראשון של העולם הזה
היה אלמוני. היה זה עולה חדש ממרוקו,
פועל בכביש סדום. אין אנו יודעים מה
עלה בגורלו מאז. אם יש מישהו המזהה
אותו, או יודע עליו פרטים, נשמח לשמוע
על כך.
כל שאר אנשי־השנה הם דמויות מוכרות.

רק שניים מהם, עמום חכם ויעל דיין, נב חרו
בזכות אירועים הקשורים בחיי־הרוח
של המדינה. שניים אחרים, ישראל קסטנר
ואדולף אייכמן, מציינים את השלכות 1
השואה על חיי המדינה, ואילו שניים נו־ ז
ספים, מבקר הסוכנות, הד״ר אמיל שמו־ |
ראק, והמדען האמריקאי רוברט סובלן,
מייצגים מאבקים מוסריים שהמדינה עמדה
בהם.
שלושה אנשי־שנה (משה דיין, אלוף-
מישנה אריק רגב והרמטכ״ל חיים בר־לב)
נבחרו בגלל מאורעות הקשורים בבי טחון
ישראל. שניים (אסי דיין ועזר וייצ־מן)
בזכות המאבק לשלום. שני אנשי-
שנה, חיים כהן ושמואל תמיר, זכו בתו-
אריהם בשל מאבקי חוק ומישפט, ואילו
כל האחרים מייצגים ומשקפים את תהפוכות
החיים הפוליטיים של ישראל.
רק שני אישים (דויד בן־גוריון ומשה
דיין) זכו פעמיים בתואר איש השנה.
למישפחת דיין יש הישג נכבד נוסף :
שמות בניה מתנוססים על ארבעה מתוך 28
שערי אנשי־השנה.
שלושה אנשי־שנה (אייכמן, סובלן
ואריק רגב) זכו בתואר זה אחרי שלא
היו כבר בין החיים, ומתוך 25 הדמויות
המוכרות, שהתפרסמו כאנשי־שנה, נותרו
כיום בין החיים רק .15
ארבע פעמים נבחרו זרים כאנשי־שנה,
שלא היו אזרחי ישראל, אך השפיעו על
חיי המדינה, באותן שנים, יותר מאשר
אישים מקומיים. היו אלה נשיא מצריים,
גמאל עבד־אל-נאצר, הצורר אדולף אייב-
מן, המדען המוסגר לארצות־הברית רוברט
סובלן ושר־החוץ האמריקאי הנרי קי-
סינג׳ר.
מי יהיה איש השנה תשל״טז באיזו
קטיגוריה מאלה שנמנו לעיל הוא יכלל?
האם יהיה איש צבא, פוליטיקאי, מדען או
איש־רוח י
התשובות לשאלות אלו ואחרות כבר
מתגלגלות מתחת למכבש הדפוס, המדפיס
את הגיליון הבא של העולם הזה, הכולל
כתבת ענק על איש השנה תשל״ט.

איש השנה תשכ״ז

איש השנה תשפ״ה

איש השנה תשג״ו

מפלג־מפא״י בן־גוריון

כלכלן ספיר

איש השנה תשד״ב

איש השנה תשל״ג

איש השנה תשל׳׳ד

גולדה המלכה

מקיס־הליכוד שרון

מסדיר־ביניים קיסינג׳ר

שר־הביטחון דיין

איש השנה תשד״ה
ראש־ממשלה רבין

איש השנה תשט״ו
פרקליט תמיר

איש השנה תשכ״א
מודח לבון

איש השנה תשכ״ח
לוחם־בפידאיון רגב

איש השנה תשט״ז

איש השנה תשי״ז

נשיא מצריים עבד־אל־נאצר

מצביא־סיני דיין

חתן־תנ״ך חכם

איש השנה תשכ״ב

איש השנה תשפ״ג

איש השנה תשכ״ד

קורבן סובלן

איש השנה תשפ״ט
מפקד מיבצר־ישראל בר־לב

מתפטר בן־גוריון

איש השנה תש״ד
לוחם־שלום דיין

איש השנה תשי״ח

יורש אשכול

איש השנה תשל״א
מזכיר ההסתדרות בן־אהרון

איש השנה תשד״ו

איש השנה תשל״ז

איש השנה תשל״ח

איש השנה תשל״ט

מנהיג ״גוש אמונים״ לווינגר

ראש־ממשלה בגין

שר־הביטחון וייצמן

!! שב ץ

ממזכי

העוו! הזה

(המשך מעמוד )3
בעסקי הפוליטיקה של שלום עכשיו ואפילו
גוש אמונים?
תפיסה פוליטית תמוהה זו, ראוי שתימחק
מדפי הביקורת העניינית של הספרות.
מאיר חמו, תל־אביב

שיו״ תותבות
דן בן-אמוץ נגד יורם ברונובסקי
(״העולם הזה 2191
בכתבה ״ברונובסקי ודלקת כרום־הביקו־רת״
פירסמתי מידע מוטעה ביחס לשרץ
הזה, המסתתר מאחרי השם יוחנן רשת.
ציינתי שם את אפקט צחנת־שיניו הרקו בות,
ותוך עיון בספרו של מנחם בן, אשר

לתפקיד ראש־הממשלה בעתיד, שימעון
פרס, ליישב את הגליל, איננה מדברת,
חלילה, על שיתוף־פעולה ועזרה-הדדית עם
תושביו הערביים של הגליל.
נפשו חושקת, כרגיל, בהפקעה גמורה
של זכות החזקה של תושבים אלה על
הקרקע הבתולה של חבל ארץ זה. דעתו
היא, בוודאי, כי ערביי הגליל אינם שו תף
ראוי במטרה נשגבה זו. מדוע? אולי
ליאנוש בן־גל ודומיו הפיתרונים. זהו,
בכל אופן, קו פעולה אופייני להנהגה
הציונית המסורתית, על כל גווניה: לח תור
להתפתחות יהודית בצורת חרישה על
גבו של המיעוט הערבי בארץ.
יצחק סובול, תל־אביב

תם ג״ 1

בן־ אמוץ
השרץ הזה
למד איתו בכיתה אחת, מסתבר שלמר
ברונובסקי אין שיניים רקובות. שיניו בסך
הכל תותבות, והוא היה נוהג להפחיד בכך
את מוריו, על־ידי הוצאתן מפיו בשעת
השיעור. עם הקוראים הסליחה על אי־דיוק

דן כן־ אמוץ, יפו
9עורך הסדור מציע לבן־אמוץ שייזהר
— גם בעזרת שיניים תותבות אפשר משוך.

טובי השני, מן האחד

מ אוזן :
)1תחנת־שידור בארץ )5 :עיר־חוף
בארץ )10 :ממשש )11 :מאכל אבותינו
במידבר )13 :פרי־בטן )14 :שייך ל־:
)15 יחידה ברכם )16 :פעולה )18 :הגבוה
בקלפים )20 :מילת־ברירה )21 :שצורתו
עגולה )22 :מונח בתורת החשמל )24^ :
מלך העופות )25 :מזמר )26 :מין תריס:
)28 פנייה טלפונית )30 :מטבע קטן)31 :
אישון )32 :גוף ראשון רבים )34 :גוף
ראשון יחיד )35 :מחל על זכותך!)38 :
משמש להגשה )39 :חיה לילית)41 :
אדון )42 :ארוכה )43 :קריאת־יגון; )45
חריץ )47 :מסולם־הצלילים ; )48 הרי:
)50 נשמה )51 :קידומת הולנדית)52 :
גוף )54 :מישפט )57 :תנובת העץ)61 :
רטוב במיקצת )62 :עב; )64 תבואה:
)65 כר־מירעה )66 :שביב )67 :מצבת-
זיכרון )69 :נציגות נבחרת )70 :משקה
עשוי מדבש; )72 שטעמו מתוק)74 :
שער! )75 נוכח )77 :זאטוט; )78 יש
שלושה כאלה )81 :יישוב בארץ)83 :
מכינויי האלוהות )85 :כיוון ש־)86 :
ירק־גינה )88 :חס־וחלילה (ר״ת))89 :
קיבוץ בארץ ; )91 מטבע יפאני )93 :חזר :
)95 מחייתו־יער; )96 מילת־שאלה)98 :
מילת־יחס שכיחה 100 נישא ; )102 כלי-
קיבול גדול )103 :גוי )104 :פקודות
מפורשות )105 :לא מאוחרת.

מאונו :
)1ספינת המידבר )2 :מעבד את הבצק :
)3משמש לסריגה )4 :מילת־חיוב)6 :
בהשאלה: מרכז )7 :מילת־בקשה )8 :
מציאות )9 :עובד בית־המרחץ )12 :עליכם
לגעת ! )15 :הריקוד הלאומי ; )16 מריבה :
)17 מן האמהות )19 :סערה )20 :נור :
)21 ירק־גינה )23 :צאן־קודשים; )24
רדום ; )26 חברות )2 7 :גוף שלישי רבות ;
)29 מתוצרת החלב )30 :משמש לאריגה:
)33 צורה; )34 סליל־חוטים ; )36 פגיע
מאד; )37 זריז; )40 דגל )41 :ריקבון:
)44 נרו יאיר (ר״ת, הפוך) )46 :נוזל
החיים; )47 אסקופה; )49 כסף רב)50 :
פנוראמה ; )53 חבל־ארץ בירדן )54 :
אביונות )55 :בגיל זה — לחופה)56 :
מבין )58 :מספיק! )59 :מן הצבעים;
)60 אחות האב או האם; )62 אילן)63 :
קינה )66 :יחידות צבאיות )68 :פרח
ממישפחת הנוריתיים ; )71 משמש לקציר ;
)73 מענית )76 :מן ההורים ; )77 מוסקיטו :
)79 קיבוץ בהרי־אפריים; )80 פרוסה;
)82 נקי מאד )84 :עליך להעיד!)85 :
מורסה )87 :שמא )90 :נדודים)92 :
עשירית הרבבה; )94 יצר יש מאין)96 :
ג׳וק! )97 אמיתה )99 :מילת תנאי)101 :
מלכסיקון הבקר; )102 מופע, באנגלית:
)103 מילת-יחס שכיחה.

בדיחה המהלכת ברחובות, שבמרכזה
עומד ראש העיר לשעבר שמו—

רכטמן.
אחד מעסקני הליכוד עמד לבקר את
ד.ח״כ לשעבר שמואל רכטמן בכלאו. ברגע
האחרון ביטל את הביקור. כשנשאל על-ידי
חבריו מדוע, השיב: החלטתי להמתין, עד
שאוכל לבקר גם את רכטמן וגם את
במכה אחת — חבל לנסוע
פעמיים...
קורא, רחובות

״המירדף אחרי המיליונר
אבוד״ (״העולם הזה״ .)2189
הנני מלא פליאה, שהכתבת שלכם,
יאירה יסמין, נאלצה לבלות ערב מלא
שיעמום ו״תרגילי כיבוש לבבות״ במלון
דיפלומט ההומה מישראלים המחפשים
מיליונרים, וחבל שביקור ה״סינגלס״ של
הקונגרס היהודי האמריקאי בתל־אביב נשא
אופי דל כל כך.
לו טרחה יאירה יסמין ותחת להתלבש
בבגדי אמה, אחרי דיאטה חריפה, היתד.
לובשת אפילו סתם ג׳ינס ומופיעה ביום
הראשון, וד 12 באוגוסט, במלון נוף ב חיפה,
משוכנע אני שכתבתה היתה לא
פחות סנסציונית, אבל הרבה יותר מעניינת.
באותו ערב, משעה 8נאספו במלון נוף
בחיפה ישראלים רבים בלי כרטיסי־כני־סר.
וללא יומרות לציד, ודנו עם חברי רד
״סינגלס״ של הקונגרס היהודי האמריקאי
על בעיות פנימיות של ישראל, בעיות
היהודים והערבים החיים ביחד, בעיות ה פמיניזם
בישראל ובעיות ה״סינגלם״ בארץ.
הערב חולק לשניים: הרצאה קצרה
והצבת עובדות, ולאחר מכן חלוקה ל קבוצות
דיון. יש לציין שלמרות שהתוכנית
היתד, אמורה להסתיים בשעה 11
בלילה, הרי שלאחר שעה זו עוד עמדו
רבים בקבוצות קטנות וגדולות ודנו בכו בד
ראש בבעיות הנ״ל עד השעות הקטנות
של הלילה.
היה זה ערב מעניין ופורה, אשר אים־
שר החלפת אינפורמציה ודעות על החיים
הן בארץ והן בחו״ל, ולא מירדף אחרי
מיליונרים, וחבל שבניגוד לכתבת תסקיר
רצינית, הן על האמריקאים והן על היש ראלים,
קיבלנו כתבת־דיסקו על מיר-
דפים בתל־אביב.
יחזקאל חרל(* ,סטודנט, חיפה

שגה טובה
לקראת תש״ם.
אנו מאחלים לכם ולכל הקוראים שנת
שלום — שלום בין ישראל לפלסטין;
שלום שיחסל, אחת ולתמיד, את התערבותן

מה בין אמנה לחוזה>־
ההבדל הוא בשם או במהות ן
במהות.
חוזה נחתם לפי המישפט הלאומי, ואילו
אמנה מוסדרת על־פי המישפט הבין־לאומי :
לכן יש לומר :״אמנת־שלום״ בין ישראל
למצריים — זהו המונח לתיאור הסכמים
בין־לאומיים. לעומת זאת ״חוזה״ — קשור
לגבי שכירות, מכר לצורכי הקמת פרוייק טים
וכר. לכן יש לומר ״אמנת־שלום״
בין ישראל ומצריים ולא ״חוזה־שלום״.
כן ־ צי ץכר ־ גי ל, גיבעתיים

על גבו של המיעוט
תחת שיתוף פעולה ועזרה הדדית,
הפקעה ונישול.
קריאתו של מועמד מיפלגת העבודה

הגסה של שתי מעצמות־העל — ארצות-
הברית וברית־המועצות — בנעשה באיזו-
(המשך בעמוד )8
ה עולם

הזה 2193

הצלחות
המעופפות

מ סיז ־ רתה פנו פוני ם

58-1ז ת801

את ״הצלחות המעופפות״ בסידרת
הפטפונים 1־ 50 83״מעיפים״
המנועים החדישים מדגם
1^ - 1.883( 031.־ )81 המהוים פריצת דרך
בדור החדש של הפטפונים.

2 0ז $ -ק

הנעה ישירה; מנוע מיוחד — ללא
מברשות עם בקרה בשיטת ס/ח ;5 0
מנגנון מיוחד לדיוק המהירות
(סטרובוסקופ); ראש מגנטי ומחט
יהלום.

30ז5 -ק

הישג טכנולוגי זה של מעבדות ץ א 30
מעלה את הפטפונים מסידרה זו,
למקום הראשון מבחינת אורך חיי
המנוע, יציבות המהירות(ע״י בקרת
ס/ח )30 ורמת הרעש הנמוכה
מהמקובל.
לכל אלו מתווספים עיצוב מרהיב עיין
והפעלה נוחה.

הנעה ישירה; מנוע מיוחד — ללא
מברשות עם בקרה בשיטת ס/רז ;3 0
הפעלה ע״י לחצנים אלקטרוניים;
מנגנון מיוחד לדיוק המהירות
(דטרובוסקופ); זרוע משוכללת עם •
מנגנון המונע החלקה ( 9ח)1-51<3 )1ח ;)8
ראש מגנטי עם מחט יהלום.

^ 8 0 1

— מובקשים אתהנוובביותר
כרסום מיניק |ר 0אי טיראן

ה שבוע בגואה ה־ 2 0
מה אירע במאה ה־20׳ כשבוע שבין ה־צ 1בספטמבר עד ה* 18 בסב
ממכר ץ כמדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות
שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות כשבוע שבו מופיע הגדיון.

1901
— נשיא ארצות־הברית, וויליאם
14.9
מק־קינלי, מת מפצעיו אחרי שנורה מידי
מתנקש בשם ליאון צולגום. במקומו הוש בע
סגנו׳ תיאודור רוזוולט.

— 13.9נפתח קורס סמלים בעין־
חרוד, בפיקודו של אורד ווינגייט.
— 14.9נפל איש השומר ורוכש הקרק עות,
חיים שטורמן.

— 13.9ניקיטה חרושצ׳וב נבחר למז כיר
הראשון של המיפלגה הקומוניסטית
בברית־המועצות.

— 13.9המטוס הראשון של אל־ על.
מדגם בריטניה, הגיע לארץ בטיסה ישירה
מלונדון. אל־על היתה החברה המסח רית
הראשונה שהפעילה מטוס זה.

1959

1959
— 17.9צבא רוסי פולש לפולין בטע נה,
כי בא להגן על מיעוטים רוסיים
במדינה זו.
— 18.9וילנה נכבשת על־ידי הרוסים.
אנשי ממשלת פולין נמלטים לרומניה.

— 13.9סגן־יושב ראש הכנסת לשעבר
וראש עיריית תל־אביב לשעבר, ישראל
רוקח, נפטר בגיל .63

1960

1940

— 18.9משה דיין ביקר את קיסר את יופיה,
היילה סלאסי.

— 14.9ממשלת המנדט החליטה להר שות
ליהודים להתגייס לחיל הרגלים ה בריטי.

16.8אנשי לח״י שדדו 5000 לי
1961

רות
בבנק יא9״ק.

1945

15.9.1937

1955

1957

1958

תומאם מסריק

סכוזבים

— 17.9נפתח הפסטיבל הישראלי ה ראשון
באמפיתיאטרון הרומי בקיסריה,
בהשתתפות פאבלו קזאלם.
— 18.9מזכיר האו״ם, דאג האמרשלד,

נהרג בהתרסק מטוסו בג׳ונגל ברודזיה.

. 9צ — 1מי.שהיה רודן איטליה, בניטו
מוסוליני, נחטף על־ידי צנחנים גרמנים
ממלון בחוף אגם ברצ׳יאנו, שם הוחזק
במעצר. אחרי החטיפה הוא הקים ממשלה
חדשה ומינה עצמו כנשיא.

1908

<967
— 16.9נפתח פסטיבל וודסטוק, שבו
השתתפו למעלה מ־ 300 אלף איש.
— 18.9קאהיר הודיעה על הפסקת
פעילותו של עבד אל־נאצר, על־פי הור אות
רופאיו.

— 14.9התאבד סגן נשיא מצריים
לשעבר, המרשל עבד אל־חכים עמאר.
— 18 .9השביתה הכללית בשטחים ה מוחזקים,
שנועדה להיות מחאה על הכי בוש
הישראלי, נכשלה.

— 15.9דויד וולפסון, נשיא ההסתד רות
הציונית העולמית, נפטר בגיל .58

1970

1950

— 18.9יאסר ערפאת מוגה כמפקד
הכללי של כל אירגוני המחבלים.

— 15.9הצגת בכורה של הלילה ה־שניינדעשר
לרויליאם שייקספיר ׳,על־פי
תרגומו של שאול טשרניחובסקי, בהבינזה.

1975

— 18.9ברית־המועצות התקבלה ל־חבר־הלאומים.

12.9אש״ף הכריז על פתיחת מאבק
נגד נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת, ב מחאה
על חתימת הסדר־הביניים עם יש ראל.
1954 ניקיטה
חרושצ׳וב

1955

13.9.1953

1957
— 14.9אנטוני אידן מציע חלוקה
משולשת של ארץ ישראל: מדינה יהו דית,
מדינה ערבית והמקומות הקדושים,
תחת פיקוח חבר־הלאומים.
— 15.9תומס מסריק, נשיא צ׳כוס־לובקיה
לשעבר חסיד אומות־העולם, מת
בגיל .87

1944
— 14.9צנחנים ארץ־ישראלים צונ חים
בסלובקיה.
— 17.9צנחני כוחות־הברית צונחים
בארנהם, הולנד, מאחרי קווי הגרמנים.

1948
— 14.9נחנך בית־המישפט העליון.
הד״ר משה זמורה מונה כנשיאו.
— 17.9הרוזן השוודי, המתווך מטעם
האו״ם בארץ־ישראל, פולקה ברנדוט, נר צח
על־ידי אנשי לח״י. עמו נהרג הקו לונל
הצרפתי סרו, שהיה עוזרו האישי.
— 18.9הד״ר ראלף באנץ׳ מונה כ מתווך
מטעם האו״ם בארץ ישראל.

1949
— 13.9אדם חמוש בסטן חדר ליציע
הכנסת וכיוון נשקו לעבר הנבחרים. הוא
סולק על־ידי הסדרנים.
— 14.9ד״ר זיגפריד מוזס מונה כ מבקר
המדינה הראשון.

1951
— 14.9הצייר היהודי־פולני, ארתור
שיק, נפטר בגיל .57
— 18.9נחנך קו האוטובוסתל־אביב
אילת.

1952

כרנדוט (עם גדאב פחה)
17.9.1948

דיוקו! של צ״צ
כמרי א2טואנט
איך מחלקת עיריית תל־אביב את

מעט הכסף שבקופתה !
דבר השנוא עלי לא פחות מרמאות זוהי
צביעות !
מצד אחד עיריית תל־אביב בוכה שאין
לה תקציב להמשך השרותים בעיר ומצד
שני היא מוצאת לנכון להוציא מאות אלפי
לירות על פעילויות תרבותיות חדשות,
כגון: דיסקוטקים, קונצרטים ואירועים אח רים
בגנים.
נכון, זאת הדרך ללב הבוחר הבלתי
מנוסה, אך אני למדתי שאם אין לחם, לא
מחלקים עוגות. למי הנך חושב את עצ מך,
מר שלמה להט, למרי אנטואנט י
ה. דלן? הלינגר, תל־ אביב

1969

— 17.9תאונת מטוס קטלנית, רא שונה
בהיסטוריה. אחד נהרג ואחד נפ צע
קשה.

— 15.9החוק להגנת הדם הגרמני
והכבוד הגרמני, פורסם בנירנברג. בעק בות
פירסומו סולקו היהודים מכל שטחי
החיים בגרמניה, הוקמו הגיטאות, וצלב
הקרס הפך לדגלה הרשמי של גרמניה.

(המשך מעמוד )6
רנו ; שלום שבו יוכלו ישראלים ופלסטינים
להתגורר בכל רחבי הארץ, היכן שיחפצו ;
שלום שבו הישראלים ילמדו ערבית וה פלסטינים
— עברית ; שלום שיהפוך את
שאלת הביטחון לשאלה אנכרוניסטית ואת
החרבות לאתים.
מירי !בני אלממר, ניו־יורק

— 17 *9לוין וקלמן כהנא, נציגי אגו־דת-ישראל
ופועלי אגודת־ישראל בממש לה,
מתפטרים על רקע חילוקי־דיעות ב ענייני
גיוס בנות לצה״ל.
— 18.9דויד בן־גוריון מציע פגישה
עם הגנרל נגיב.

מוחמר עדי
16.9.1978

1977
— 12.9עמיחי (״גידי״) פגלין, קצין
המיבצעים של האצ״ל לשעבר, מונה כ יועץ
ראש־הממשלה למילחמה בטרור.
— 17.9משה דיין חוזר במפתיע ל ישראל,
אחרי שהות מיסתורית קצרה ב פאריס.
מריה
קאלאס׳ הזמרת בעלת שם עולמי,
נפטרה בגיל .56

1978
— 16.9מוחמד עלי מחזיר לעצמו את
כתר אלוף־העולם באיגרוף, אחרי שניצח
את ליאון ספינקס.

אורות אדומי
ומוסדות צדקה
הקהל רצה בפשעים, שערוריות
וסנטימנטים. העיתון סיפק זאת.
להלן ציטוט המדבר על עיתון מסויים.
הציטוט מובא בהשמטות קלות, המתחיי בות
מתוכן הדברים.
״המו״לים בני זמנו התגאו בציביונם
האישי של עיתוניהם. הוא העביר את עי תונו
— בגוף וברוח — לרשות ההמו נים•
העיתון קיבל צורה של מודעת־קיר-
קס בגופו, והצגת קירקם ברוחו. הוא נטל
לעצמו גם את מטרת קיומו של קירקס :
להמום, לשעשע, ולאסוף הכנסות ...הקהל
רצה בפשעים, שערוריות וסנטימנטים. הוא
סיפק זאת. הוא הגיש לאנשים את אשר
רצו, בתוספת הצדקה לטעם הרע שהת־ביישו
בו. העיתון סיפר על רציחות, בגי דות,
אונס, שחיתות — בתוספת מוסר־השכל
מתאים ...הוא פירסם סיפורים על
נערות שנכשלו, על גירושין בקרב החברה
הגבוהה, על בתי־מיקלט לאסופים, רובעי
אורות־אדומים, מוסדות־צדקה.
״העיתון ערך מסעי־צלב רבים ונועזים
מאד, על בעיות שלא היו להם מתנגדים.
העיתון הוקיע פוליטיקאים, שעה אחת
לפני שחוסלו על־ידי בית־המישפט: הת קיף
בעלי רכוש וליגלג לעשירים ולמצ ליחים
...הבליט את זוהר החברה הגבוהה
ופירסם ידיעות עליה ברוח של אי רצון
מעושה ...העיתון היה רשאי לאנוס את
האמת והטעם הטוב, אך אסור היה לו
לאמץ את כוח המחשבה של הקורא. כות־רותיו
הרעשניות, תמונותיו הצעקניות
ותוכנו הפשוט הממו את החושים וחדרו
למוחו של האדם ללא כל צורך בתהליך-
ביניים של אימוץ המחשבה ; כמזון המוכנס
דרך פי־הטבעת ואינו טעון עיכול.״
הקטע הנ״ל מזכיר ביקורת על ״שבועון
מסויים״ ,ולא הוא, למרות הדמיון
המפתיע. ללמדך, אין חדש תחת השמש׳.
הקטע לקוח מסיפרה של איין ראנד, כמעין
המתגבר, עמוד 427 והלאה, אשר חובר,
כמדומני, בראשית המאה הזו. דומה כי
עורך העולם הזה שם כנר לרגליו קטע
זה ואחרים בספר, ואת הראייה ניתן למ צוא
בכל גיליון של השבועון.
לסיכום ברצוני לציין כי העיתון המתואר
בספר הינו בעל תפוצה עצומה, והסו פרת
אינה רואה בו תופעה שלילית.
הלוואי על העולם הזה תפוצתו וכוחו
של העיתון שבספר.
ד. גייער, תל־אביב
ה עולם

הזה

2193

קפה פינגץ הו אמש הו
מיוחד במינו...
הו א מיועד ל מי שבאמת
יודע מהו קפה טורקי!
תערובת פולי הקפה מורכבת
במיוחד לטעמך והיא
קלויה וטחונה בדיוק כפי שצריך
ובנוסף לכל אלה — ה אריז ה
היפה והסגורה הרמ טי ת
ה שו מרת על טריו ת
וניחוח הקפה (אח, איזה ריח)
קנו פינג׳ן
תענוג הקפההחדש של ״עלית״
ותאמ רו:

טובליעם קפה? 6 2 2

פר סו ם וימר י׳^קבסוו

דוברי המערך מביו׳ אליבי
הוויכוח על מצגה של הבלכלה הישראלית הסתיים.
הכל מסכימים שמצבה בכי־רע, מילכד כמה פקידים
בכירים שירש הליכוד מן המערך מלקקי פינכות נמרצים
אלה מבקשים לגלות נאמנות לאדוניהם החדשים
ומסנגרים על מעשי הממשלה יותר מכפי שעושים זאת
שרי הממשלה עצמם.
הוויכוח מתנהל עתה על הסיבות למצבה העגום
של הכלכלה הישראלית. בעניין זה נשמעות טענות
דמגוגיות בשפע רב, אן שתיים מזדקרות מתוכן כיהלומי
הכתר. מחד, טוען הליכוד: אמנם איננו נקיים מחטא,
ובכל זאת שורש הרע בירושה שהותיר לנו המערך.
הגדיל לעשות השר גידעון פת, שבמלוא הרצינות העז
לטעון, שיש צורך בלא פחות משלוש קדנציות (של
הליכוד) כדי לתקן את מה שעולל המערך. מאידך,
טוען המערך: מדיניותו הכלכלית של הליכוד בשלושים
החודשים האחרונים היא שהוליכה אותנו אל סף
האבדון. אך התיקווה, מרגיעים אותנו, לא אבדה: רק
תנו למערך לשוב לשילטון ...וגד יעקובי יהיה שר-
האוצר וינסה לבצע את תוכניתו הכלכלית, שאינה
שונה כימעט בכלום מתוכניות הליכוד.
נוסף לכן ממשיכים לשמוע את הסיפורים על הצורן
בצימצום השרותים הציבוריים, העלאת פיריון העבודה
ומוסר העבודה, שיפור הניהול, גביית מס־אמת, חיסול
ההון השחור, ומה לא.
הפיקחים שבין דוברי המערך מכינים כבר היום את
האליבי שלהם, למיקרה שהמכשלה הכלכלית תימשך
גם תחת שילטונם שלהם. ברור גם להם, כי האמת
גרועה הרבה יותר, ולא יהיה די בסילוקו של ארליך,
הקרח והממושקף, ובהחלפתו ביעקובי, הצעיר בעל
רעמת השיער המטופחת.
כדי להגיע לחקר האמת כדאי לעמוד על בעיותיה
העיקריות של הכלכלה הישראלית דהיום:
• האינפלציה, המתקרבת ל״ 100£בשנה ואינה
מגלה שום סימני עצירה.
@ הגרעון במאזן התשלומים, שיגיע השנה ל״4.5
מיליארדי דולרים.
• המשך הקיפאון בגידול התוצר הלאומי.
• חלוקת ההכנסה הלאומית, הפונה בכיוון של
אי־שיוויון מעמיק.
בעיות אלה כולן קשורות וכרוכות אלה באלה.
אף אחת מהן אינה ״כלכלית טהורה״ — לכולן סיבות
ותוצאות מדיניות וחברתיות. לא תיתכן כלל טענה,
כי מדיניות כלכלית כלשהי — מוצלחת, כזו של
רבינוביץ ז״ל, וכושלת, כזו של ארליך יבל״א, או להיפך
— היא שגרמה לבעיות הללו. האמת המרה היא,
שבעיות אלה הן תוצר של מדיניות שהמערך והליכוד,
ועימם גם המפד״ל, מעולם לא עירערו על עקרונותיה.
בעיות מכריעות אלת לא נוצרו ביום אחד. הן תוצר
של תהליך שנמשך כתריסר שנים, ושתחילתו במילחמת
ששת״הימים.

מצבה הכלכלי של ישראל לפני מילחמת ששת-

הימים לא היה מזהיר. היו לה בעיות המאפיינות
בדרן״כלל משק קפיטליסטי מתפתח, על משבריו המח זוריים.
המילחמה גררה את המשק הישראלי לעידן
חדש, שבו המתרחש בכלכלה יצא כימעט לחלוטין
מתחום שליטתם ופיקוחם של הממונים עליה, והגורם
המכריע בהתוויית דרכו של המשק הוא פוליטי מובהק.
מדיניות החוץ של ישראל מאז מילחמת ששת-
הימים — שהמערך, הליכוד והמפד״ל היו שותפים
לה — חייבה גידול מתמיד בתקציב הביטחון• תקציב
זה הוא עתה העובדה הכלכלית המכרעת בכל מה
שקשור בכלכלה הישראלית.
• ב־ 1965 היווה תקציב הביטחון כ־ 108 מהתל״ג.
ס ב״ 1970 היווה תקציב הביטחון כ״־ג 25 מהתל״ג.
9ב־ 1977 היווה תקציב הביטחון כ 40*-מהתל״ג.
המיספרים הסופיים הנוגעים ל־ 1979 עדיין אינם
ידועים, אך קרוב לוודאי שתקציב הביטחון ימשיך
להוות כ־* 40 מהתל״ג.

תקציב הביטחון הוא תקציב אינפלציוני מובהק.
אינפלציה נוצרת כאשר אין הקבלה בין היקף ההון
הנמצא במחזור ובין כמות אמצעי-הייצור, הסחורות
והשירותים שניתן לרכוש בהון זה. הממשלה מדפיסה
כסף המצטבר בידי שכבות בציבור, כאשר ״עודפי״ כסף
אלה אינם גורמים לעידוד הייצור אלא מעלים באופן
״מלאכותי״ את המחירים. כאשר 40£מהתל״ג (שהינו
התוצר־הלאומי-הגולמי, כפי שהוא מתבטא בערכים
כספיים) מופנים לביטחון, פירוש הדבר שכמות אדירה
של כסף אינה מופנית ליצירת אמצעי-ייצור, סחורות
או שירותים. חלק עצום מהון זה מצטבר בידי ספקים
שונים (אחת הדוגמות המובהקות הם קבלני קו בר״לב)
ומהווה גורם חשוב ביותר בדהירה האינפלציונית.
לכן אפשר להוסיף גם את תקציב ההתנחלויות,
וגם לכך שותפים המערך, הליכוד והמפד״ל באותה
מידה. עשרות מיליארדי לירות הושקעו בתריסר השנים
האחרונות בבניית נווי-קיץ ובית שני לאלפי אנשים,
כמו גם ביצירת תשתית בזבזנית למושבים כושלים
וסובסידיות־ענק למשקים כושלים פחות. ומן הדוגמה
של פיתחת־רפיח מסתבר שהביזבוז יהיה כפול, שכן
יהיה צורך בעשרות מיליארדים נוספים לפיצויים סח-
טניים.
הוצאות בזבזניות אלה,,שהצדקתן היחידה במדיניות
הפוליטית — לא הכלכלית — של ממשלות ישראל,
הן גם הגורם העיקרי לגידול החמור בגרעון במאזן
התשלומים, שחלק מכריע טמנו הוא תוצאה של רכש
ביטחוני אדיר״ממדים, ותשלום החובות העצומים והרי בית
עליהם.
ו הדרך לצאת ממירוץ החימוש, ולהקטין בהדרגה
את תקציב הביטחון, היא להגיע לשלום כולל, שאחד
מסעיפיו החשובים ידון בהגבלת כמויות הנשק וסוגי
הנשק שיוכנסו לאיזור. ראוי להבהיר, כי הסכם שלום
נפרד עם מצריים — משאת נפשם של הליכוד והמערך

כאחד — לא יביא לשום פתרון. השלום הנפרד הזה
יהיה נתון ללא הרף בסכנת התמוטטות ועדייו יהיה
צורך בצבא גדול וחזק כלפי חזית המזרח והצפון. עדיין
יהיה צורך להגן על הכיבושים, מול העולם כולו.
שלום כולל, שבמיסגרתו יזכו גם הפלסטינים במדינה
משלהם, יפנה את כוח העבודה הערבי מהשטחים
לבניית התשתית התעשייתית במדינה הפלסטינית, כמו
גם לתעשיית בניין רבת״היקף, שתקלוט את הפליטים
החוזרים למולדתם. וגם אם יהיו ערבים, אזרחי המדינה
הפלסטינית, שיבחרו לעבוד בישראל, הרי שוב לא יהיו
נתונים לשרירותם של תנאי כיבוש מפלים ודכאניים
ושכר-ניצול מחפיר• ההון המושקע בתקציב הביטחון
ישוחרר בהדרגה לשקעות בתעשיה, והיעדרו של כוח
עבודה זול יהיה בחינת אילוץ חיובי לעבור לתעשיות
מודרניות, ממוכנות וממוחשבות.
מציאות של שלום שוב לא תאפשר לטאטא מתחת
לשטיח את הקיטוב החברתי המעמיק, ומול המערך
והליכוד יקום כוח פוליטי שייצג את ציבור העובדים
ואת השכבות הנחשלות. ואולי זה בדיוק מה שמפחיד
כל-כך את הליכוד והמערך, ואת המעמדות החברתיים
שהם מייצגים היום, ומשום כן הם מעדיפים הסדר
נפרד ורופף עם מצריים על פני שלום כולל ויציב עם
כל מדינות האיזור ועמיו.
שלמה

3רנקל, וו ל־ או בי ב

יייייי שוש • ח ש 03חזח
הנשים בפוליטיקה הישראלית
סימון וייל נבחרה כנשיאת הפרלמנט האירופי. עד
כה כיהנה בממשלת צרפת. בראשית חודש מאי נבחרה
מרגרט תאצ׳ר לראשות ממשלת בריטניה. היא האשה
הראשונה המשמשת בתפקיד זה באירופה המערבית.
לפני חודשים אחדים נבחרו שלוש נשים לעמוד בראש
שלושה כרכים בארצות״הברית, ביניהם לוס-אנג׳לס.
בממשלת צרפת מכהנות שלוש נשים. אחת מהן, שרת-
הבריאות, וייל, הוזכרה אף כמועמדת לתפקיד ראש
ממשלת צרפת — עובדה המצביעה על מעמדה בעולם
הפוליטי שם.
בישראל התקיים בעבר ייצוג מה של נשים במישרות
פוליטיות חשובות. גולדה מאיר היא, לא ספק, גולת
הכותרת של עניין זה. היא שימשה כשרה מ 1949-עד
.1965 באותה תקופה כיהנה בתפקידים מרכזיים בממשלות
ישראל. בשנים 1969-74 שימשה בתפקיד ראש-
ממשלה. גם. שולמית אלוני שימשה בתקופה מסויימת
כשרה בממשלת רבין.
היו לנו בעבר, פה ושם, ראשי־ערים ומועצות מקומיות
מקרב הנשים, בלטה ביניהן הגב׳ לוין מראשון-
לציון. ביוקנעם, בכפר-יאסיף, בכפר-יונה וברמת-ישי
שימשו נשים בתפקידי ראש״מועצה־מקומית. בעבר כיהנו
נשים אחדות בתפקידי יושב־ראש ועדות-כנסת: ח״כ
שושנה פרסיץ המנוחה, כיו״ר ועדת-החינוך, ח״כ
שושנה ארבלי-אלמוזלינו, כיו״ר ועדת״העבודה, ח״כ
חייקה גרוסמן, כיו״ר ועדת״השרותים. היו לנו, פה
ושם, גם שגרירות: גולדה מאיר במוסקבה, עד ,1949
ואסתר הרליץ באחת מארצות סקנדינביה.
בדרן כלל, גם בעבר, הצטיינה התרבות הפוליטית
של ישראל במה שניתן לתאר כתת-ייצוג של נשים

במערכת הפוליטית. אן התהליך הזה גבר לאחרונה
ביתר שאת. ישראל של שנות השבעים המאוחרות
מצטיינת בכן, שהיא מחזיקה בשיא עולמי בתת-ייצוג
הנשים במערכת הפוליטית. אין אף שרה בממשלה ;
רק כ״ 6אחוזים מחברי-הכנסת התשיעית הן נשים ;
רק אחוז וחצי מכלל נבחרי השילטון המקומי, כפי
שאמנם הסתבר מן התוצאות של נובמבר ,1978 הן
נשים• ,אף אשה לא מכהנת עוד בתפקיד של ראש
עיר, או ראש מועצה ; אין שגרירות ; אין יושבות-ראש
של ועדות פרלמנטריות, זולת ועדת-העלייה, שהיא
נעדרת סטאטוס מרכזי ובולטות ראוייה לשמה בכנסת
; ומילבד נציגת ויצ״ו, אין נשים מכהנות בהנהלת
הסוכנות, לפחות לא בענף הישראלי שלה.
העיקריות

מהן הסיבות החברתיות והפוליטיות
למצב עניינים זה? יש לנו כמה השערות.
• בעבר התמקד עיקר ייצוג הנשים בקטע השמאלי
של המפה הפוליטית הישראלית, בעיקר בתנועת העבודה.
התמעטות הייצוג של תנועת העבודה, שנפגעה
קשה במהפך של מאי ,1977 גימדה עוד יותר את
ייצוג הנשים.
#החברה הישראלית בדור האחרון מאופיינת
על-ידי גידולו של המעמד הבינוני הנמוך. חמיסגרת
המעמדית הזו נותנת לאשה מקום מרכזי בהנהגת
הבית, שאין בו תודעה פוליטית מפותחת. נשים רבות
מרותקות לנושאי פיתוח וטיפוח ביתן, גינותיהן, ביגודן,
כלי הבית, נסיעות לחו״ל ועוד.
בהווה, פחות נשים מעוניינות בפוליטיקה מאשר
בעבר הלא־רחוק, לא כל שכן מאשר בחברה היישובית
האוונגרדיסטית. למיתון זה של התעניינות הנשים בפו
ליטיקה
יש השפעה ישירה על היקף הייצוג. שכן על
מישרות פוליטיות יש להיאבק בחירוף־נפש, ועל מנת
להיאבק יש צורן במוטיבציה, בדחף ! דחף זה הולך
וקטן.
י• הפוליטיקה הישראלית טבועה בחותם של תדמית
שלילית. לעתים התדמית גרועה מן הדמות עצמה.
התדמית ה״מלוכלכת״ הזאת — אשר, כאמור, אינה
בהכרח נכונה — דוחה נשים, שהן בטיבען מעודנות
יותר, מבחינת ״הצילוני מעונשה של זו ...הפוליטיקה״.
הן מעדיפות לראות את הגברים, הנוקשים והמחוספסים,
בתפקידים קשוחים אלה.
• גם עתה עוסקת הפוליטיקה של ישראל בעיקר
בנושאים ביטחוניים ומדיניים ובסוגיות החברתיות ברמה
של מיקרו. אלה נושאים הנחשבים כ״גבריים״ .מהיבט
זה, לפחות, אפשר היה לצפות שד״ש, אשר הקדישה
תשגמת־לב לענייני רווחה גם ברמה של מיקרו, תיתן
ייצוג נמרץ יותר לנשים. אך ד״ש היתה, למעשה,
מיפלגתו של אותו מעמד בינוני, שבו הנשים (ואף
חלק מן הגברים) משמשות מרכז-כובד מישפחתי, כחלק
מו ״הכלים הנאים״.
יש ודאי סיבות נוספות, אשר באמצעותן אפשר
לתרץ את המצב הקיים. אן די באלה על מנת להבחין
בכך, שהתופעה היא מעין נגע חברתי סטרוקטורלי ולא
קוניוקטורה חולפת. החברה הישראלית כולה ניזוקה
ממצב עניינים זה• שכן כ״ 50 אחוז מן האוכלוסיה —
אוכלוסיית הנשים — אינם תורמים את מלוא תרומתם
הסגולית לחברה הישראלית. וזאת לדעת: המערכת
הפוליטית בישראל היא בעלת בולטות חסרת״תקדים
בעיצוב חיינו׳ תרבותנו, כלכלתנו וחברתנו.
אי לכך אפשר לקבוע, כי הנשים הן מחוץ למעגל
ההשפעה העיקרי. ממצב כזה ניזוקים גם 50 האחוז
הנותרים של חברתנו — הגברים.
ב רו בי

שבח

ויי ס,

תי ק ה

...איכות לבועלה מ 40-שנה
...סיגריות
דובק מייצרת

2/3קבל לק1ח1ת הבנקים
]הנים כבר משיתת בספוקם
אם יש לך כרטיס כספומט
לשרותך עומדים 50 כספומטים ברחבי הארץ
המותקנים בסניפי בנק לאומי ובנק דיסקונט.
הבנקים הגדולים חברו יחדיו
כדי שאתה תוכל ליהנות
משירות טוב יותר,
ביותר כספומטים,
במקומות רבים יותר בארץ.
האם ביררת כבר היכן נמצא
הכספומט הקרוב לביתך? למקום עבודתך?
— אם אתה לקוח של
בנק לאומי, בנק דיסקונט
בנק אגוד, בנק ברקליס־דיסקונט או בנק עהבי־ישראלי
ואין לך עדיץ כרטיס כספומט
היכנס לסניפך, אחד מ־ 600 סניפי
קבוצות בנק לאומי ובנק דיסקונט ברחבי הארץ
ובקש כרטיס כספומט
הנותן לך שירות בנקאי — 24 שעות ביממה!

נבכ 1פומע

שרות ס שו ת ר של בנ ק לאוס• בנ ק דיסקונ ט
אי ג 1דבו. ק 3וקליס -ד י 11? 0ט. מ? ע ר בי ישרא לי.

פינת רחוב בעיו־נמלשולית
בפינת־רחוג, געיר״נמל שולית, על גיבעת־גיר המפונה
׳הר /שיחקו ילדים גמישחקי״ילדים.
כל אחד מהם יגדל ויפרח ויתפתח. תיקים עבים
בארונות־פסיכולוגים בכל רחבי העולם. לא כולם. אחדים
יספיקו למות לפני־כן, עדיין יציבים בנפשם.
עבר שם איש אחד היודע לקרוא את העתיד. הוא
אמר כך:

לאמא החדשה שלו במיקלחת, ויראה את החור השחור
שיש לה למטה. כשיתחיל לנזול לו קורנפלור מהמקום
שבדרך כלל יוצא שתן, יהיה מנגו משוכנע שזה עונש
מאלוהים, שבקיומו אינו מאמין.
עם רגשות״אשמה, ונזילות לא״רצויות, ישנא מנגו
את שלושת הוריו, אבל ימשיך לפחד רק מאביו. אדון
פולאק ימשיך להחטיף לו מכות־רצח באמבטיה, כביכול
בגלל השיעורים, אבל מנגו יבין שזה בגלל ההצצות.
מכות״רצח עם חגורת מיכנסיים מבעל מחסן־עצים,
שפעם הרים את הקלארק לבד בשתי ידיים, זה בהחלט
סיבה לפחד. ומנגו יפחד ויברח מאביו ויטפס על מיגדל-
המים, שזה המקום הבטוח היחידי. אבל גם זה לא
יעזור לו, כי אחרי שיבואו מכבי״אש ויורידו אותו משם,
הוא יחשוף כפול.
מנגו יחפש את הפסיכולוג שלו במשך עשרים שנה,
בכל העולם, בחדרים שכורים עם שולחן, מיטה, שעון,
טרנזיסטור ומונה־גאז המופעל במטבע. לשם אדון
פולאק לא יגיע. לשם לא תגענה המילחמות המייגעות
שמגגו עבר בארץ מולדתו: מן המילחמה הגדולה נגד
המעברה, והמילחמה נגד דודי והגימנסיה — ועד לשאר
המילחמות המוכרות מסיפרי־ההיסטוריה הרישמיים.
מנגו ישאף לעשות סירטי מילחמה, מילחמת״ילדים,

קשר עם בניאדם, אבל לא מצליח. הוא יתגרש פעם
שנייה, יחפש דרכים להקים עסקים בלתי-מציאותיים,
ישקיע ויפסיד, יחשוב על התאבדות. למנגו, בבודקה
שבחצר הקונסוליה בסאו־פאולו, יהיו חלומות-התאב-
דות בכל פעם שראשו יצנח על חזהו. מנגו יחלום על
קפיצות ממיגדלי-מים.

ד 1די
דודי, זמנית, הוא הילד החזק מכולם. זמנית,
כאמור, אבל בתקופה הנכונה בחייו. יום אחד ייסע
לאמריקה ויהיה שם לסוחר־טקסטיל אמיד. בכך יסגור
מעגל בן שלושים שנה: נסיון כושל של מישפחת הארדי
לתקוע שורשים בפינה חסרת״חשיבות של הים התיכון.
מהנדס-נפט ומורה לפסנתר, שהקימו בית טכנולוגי-
מוסיקאלי דובר-אנגלית על גיבעת־הגיר מול הים, והביאו
לעולם ילד חזק שלא מבין את שפת הוריו. הוא
לומד אומנם נגינה ומגלה כישרון בקלארינט, אבל
כשייצא מביתו ינהיג את המילחמה במעברה וייקח
חלק במילחמות אחרות, ובאצבעותיו לא יעשה שימוש
אלא כדי לסחוב מהקיוסק של שליסל ומהמכולת.
דודי יגלה את ניו-יורק, אמריקה, כמו שהוריו

ינ קו ד
ינקול יהיה הראשון. הוא יגלה את אלוהים כבר
כשילמד לבר־מיצווה. הוא יחזור בתשובה עשרים שנה
לפני שהעולם ימציא את החזרה בתשובה. בשביל אביו,
נהג״אגד, אתיאיסט, זאת תהיה בעייה מביכה. ינקול
יסרב לצאת לצוד בשבתות, באוטובוס המישפחתי. הוא
יעבור מהצופים לבני״עקיבא ויעזוב את הגימנסיה שנה
אחרו שיצליח להתקבל לשם, לטובת ישיבת״הסדר
בחיק״הטבע. שם יאבדו עיקבותיו.

ה רו מני
הרומני יהיה השני לצאת לדרך. הוא יישלח למוסד
לנוער עבריין. קודם לכך יוכרז כאשם בהתכתשות
אלימה, בגרימת פגיעה כירורגית תוך שימוש במגרפה,
בפריצה לבית־הספר ובעשיית מעשה מגונה אל תוך
יומן הכיתה, בגניבת ואגירת שלוש מאות בקבוקים
ריקים, בהחזקה שלא־כחוק בקסדה ובחרב גוליית,
השייכת למחסן האביזרים, בהנהגת מיצעד בסימון נאצי
אל מול במות יום־העצמאות הריקות — תוך הפרת
הסדר על הכביש וגרימת שיבושים בתנועה.
כל אלה הן האשמות כבדות לגבי ילד בן שלוש-
עשרה, שרק התחילו לו השערות על הקטן. גכון שבתק־ריות
יקחו חלק גיבורים נוספים — בשביל מיצעד לא
די רק בהיטלר, צריכים גם כמה צועדים רוקעים ברגליים
ואורחי-כבוד שיצדיעו במועל־יד. אבל לאחרים יש הורים
רבי־השפעה. הוריו של הרומני הם הורים מעוטי־השפעה.
תהיה
זו שגיאה מצד הרשויות השיפוטיות להמליץ
על הפניית הרומני למוסד שכזה. שופטים, כנראה,
אינם מבינים ילדים. הם לא יודעים שהרומני עשה
את מיטב יכולתו כדי להשתלב בחברה עויינת. לשופטים,
כנראה, אין בעיות השתלבות, ואין להם לכן מושג
עד כמה צריך להרחיק לכת בנסיונות להתקבל —
וגם זה לא תמיד עוזר.
הוא בכל זאת יצליח להשתלב, הרומני. דווקא שם,
במוסד, ילמד מיקצוע מבוקש. הוא יתגייס ויתנדב
ויתקבל לקורס מ״כים. באמצע הקורס תגיע מילחמה.
ששת״הימים יהיה שמה.

אל ב ס
אלכס ייהרג מפגז תועה. למעשה, יהיה זה סוג-
הדם הנדיר שלו שיהרוג אותו. אצל אלכס הכל נדיר,
יקר ויוצא־דופן. כדור ספולדינג, אופניים ראלי,
אנציקלופדיה בריטניקה, שולחן פינג״פונג חוקי. אלכס,
ספורטאי מצטיין, יבקש בצבא שיתנו לו לקפוץ ממטוסים
בזמן שהם באוויר. הם יתנו לו. המדים והכנפיים
יתאימו לאלכס לא פחות מתלבושת־חשוער שהוא לובש
היום, עם כובע המצחייה ומגיני־הבירכיים. בזכות מראהו
הנאה ומעמדו הנדיר יספיק ליטול חלק בכארבעים
מגעים מיניים עם נשים ונערות שונות. הספק גבוה ביחס
לתקופה.
הדבר היחידי חמיקרי בחייו, המתוכננים והבריאים,
תהיה המילחמה. הפגז הלא״מטווח שיפגע בו בשגגה,
שייך לעולם שלאלכס אין בו חלק. דמו הנדיר יספיג
ללא תועלת סלע כורכר חסר״ערך, וגם הליקופטר סילוני
משוכלל, שימריא מיד עם שקיות דם נדיר, לא יספיק
להגיע בזמן.

מ ען
מנגו יתחיל לחפש את הפסיכולוג שלו כבר בגיל
שלוש־עשרה, כשיגלה שקיים מין איש כזה. הוא יציץ

אבל מחוסר תקציב ישמור על נציגויות ארצו בעולם.
המדינה שבה נולד מנגו, ושבה בילה את שנות״חייו
הקובעות, זקוקה לשמירה מתמדת, וכך גם נציגויותיה
במדינות אחרות.
שימשון שימשון ישתגע ויעבור לגור בפונטיאק של אביו.
לשם יביאו לו את האוכל, ושם יעשה שיעורים. זה
לא הוא שיעשה שיעורים, זאת סיסי, המטפלת שלו,
שתעשה לו אותם. זאת סיסי שתביא לו את הביציה
והשוקו לאוטו, וגם תיקח את הכלים חזרה למיטבח.
עד סוף עממי תוציא סיסי ציונים לא־רעים, אבל כשיעבור
שימשון לגימנסיה, היא תתקשה לעמוד ברמה,
והוא, לא תהיה לו ברירת אלא להצטרף כמנהל-עבודה
למיפעל הנירוסטה של אביו. בעתיד יהיה לשימשון
פונטיאק-מגורים משל עצמו, ובעזרת הון״המישפחה
יפתח בוטיק למזון־בריאות בשכונת הולדתו.

אפרסק יבנה בגיל עשר במו־ידיו מיקרוסקופ מזכו-
כיות־מישקפיים ומראות ישנות. זה יהיה משחו מיוחד
ויוצא-דופן, עד כדי כך שמן העיתון יבואו לעשות עליו
כתבה. בעיתון יספרו על ההישגים המפליאים של עמיחי
מרקרייך — ילד שהוא בדיוק בגיל של המדינה. בעיתון
לא יספרו שאפרסק הוא קמצן ושמן, ושמרוב קמצנות
הוא נוסע עם הקורקינט האמריקאי שלו רק בין החדר
הגדול למרפסת. בכל מקום יש ילדים שמנים וקמצנים,
אבל אלה לא נולדים עם המדינה, ולא בונים מיקרוסקופים.
אולי ילדים שמנים הם קמצנים מפני שלועגים
להם על שהם שמנים ן
כשיחזור דוקטור מרקרייך מנסיעות-הקיץ לאיטליה,
יביא לאפרסק מיקרוסקופ גרמני המגדיל פי אלף, כדי
שיוכל לפתח את הפוטנציאל ולהיות לאיש-מדע מעולה,
כפי שמצפים ממנו בעיתון.
אפרסק לא יפתח את הפוטנציאל. בעוד עשרים
שנה יהיו הוא והמדינה עדיין באותו גיל, אלא שהמיק־רוסקופ
יעלה לאינטרסול. הקמצנות תעבור לו, וגם
המדע. אפרסק יהיה לאיש צמוק ופטפטו, המנסה ליצור

גילו את הפינה על הגביעה. הוא יביא איתו יוזמה,
כושר־מנהיגות, רדידות, קס ם רב ורישעות מסויימת.
בעזרת תכונות אלה ייקלט בקלות בשטח ההלבשה,
ויגיע אל אותו סטנדארד כלכלי וחברתי שעליו ויתרו
הוריו שלושים שנה קודם, לטובת הרפתקה שאולי ציפו
ממנה ליותר.

שיוק!
שיקו יכניס לרומני אבן בגב, אחרי שכבר יוכרז
על הפסקת־אש. שיקו, הבן של פרופסור זלצר, גדול
הנוירוכירורגים במיזרח התיכון, יפתח יותר ראשים
ויפוצץ יותר מוחות ממה שאביו הצליח לתקן. שיקו,
שבא מבית טוב ואוהב ומבין וסולח — כך כולם תמימי״
דעים — שיקו יילד לצנחנים, לקורס מ״כים ולששת
הימים, ויום אחד ייגש אל מעבר לגיבעה וידפוק צרורות
בשבויים באותו להט־קרב שבו הלך להוריד את
הברזל מהביוב על הראש של דודי.
אותם חוקרים והיסטוריונים שימצאו הסבר לעובדה
שחרומני התנדב לגשת אל מעבר לגיבעה ולטפל
בשבויים, יתקשו לפרש את מניעיו של שיקו. הרומני
השתדל מאד להיקלט ביחידה המובחרת. הוא ידע
שמישהו צריך להתנדב לעשות את העבודה, והוא קם
ועשה. שיקו היה בפנים. היה לו בית טוב, וחברה
קבועה, ואוטו אמריקאי בסופי־שבוע. ובכל זאת הלך —
ארון ארון הוא ילד חלש מכדי לתת מכות, אבל רשע
מספיק כדי לחטוף הרבה. הוא יפתח לו ציניות מרירה,
וימתין בשקט ליום הנקם. נקם על שנולד חלש וש-
בגדי״ההתעמלות תלויים עליו כסמרטוטים, נקם על
שאמו מוכרת חזיות ואינה פסנתרנית. על שאביו מת,
וגם כשהיה חי לא היה יותר מאשר מנהל־עבודח
במיפעל לכיורים ואסלות.
ארון הוא צופה. הוא ימתין לשעת הכושר תוך
בחינה, מיון ותיעוד כל פרט, העשוי יהיה להועיל ביום-
הדין. כשיתגבר תקהה השינאה. וכאשר• יתברר לו שיום-
הדין אולי לא יבוא לעולם, יופתע לגלות שהבחינה,
הצפייה, התיעוד, ההמתנה במארב, הפכו להיות הוא
עצמו.

״אחרי משחק,
כשאתה מרגיש את העייפות הנעימה
של ספורט מוצלח,
מה מתאים יותר
לצמא מבירה קלה, קרה מאד.
2-2היא בירה מיוחדת,
פחות ממלאה, יש בה פחות אלכוהול
ופחות קלוריות אך אותו טעם
מרווה שאתה אוהב בבירה.
בארוחת הצהרים, בפגישה חברתית
או כשאתה סתם צמא למשהו קר ומרווה-
קח בירה, קח עוד אחת,
עם 2-2קל יותר ליהנות מבירה״.

אריאלי

נסים גאון ודאון טמאו!!תחרים בינ הם
בעיסקי טלוויזיה, נאשר סמאן אינו גושו
אח ידו גקומיסיון על וני ש ת ציור
למיפעל מאושר שהוא גקים בירושלים
** ל כרטיס־ הביקור שלו כתוב:
? ״אדי סופר, הטלוויזיה המיסחרית
הישראלית בע׳׳נז. רחוב שרי־ישראל, ירו שלים״
(מול בית הטלוויזיה הכללית).
מי שיבדוק ברשם החברות, ייווכח לדעת
שזה נכון. לפני כשמונה חודשים מיהרו
אדי וגליה סופר, יחד עם ליאון טמאן,
מרחוב דה־טראז בז׳נבה, ורשמו חברה
בשם המבוקש ביותר בישראל.
האם הדבר יתן להם עדיפות במירוץ

מחזור המיפעל תהיה לייצוא. ההשקעה
ברכישת ציוד היא כמיליון דולר.
פרט מעניין: אצל ־ רשם־החברות אין
זכר למשקיע פוליציאנו בחברה. מרבית
מניותיה הן בידי ליאון טמאן מז׳נבה,
ומנהליה הם אדי וגליה סופר, ליאון ודניאל
טמאן וכן אילן רודיך מתל־אביב. טמאן
הוא בעליו של מלון מיגדל דניאל בהר צליה,
שרודיד משמש כמנהלו.
קרוב למחצית ההשקעה בציוד (חצי

לקבלת הערוץ המיסחריז אדי סופר יכול
רק לומר כך :״תראה, אולפני הרצליה
ואיציק קול קשורים בשמואל תמיר. סרטי
קסטל קשורים בכלל ודוברת, ומיכה
שגריר עם המערך. אולפני טלעד זה של
בנק דיסקונט. טלשיר בע״נו, שהקימה גיטה
שרובר ונסים גאון (בעל אחותו של ליאון
טמאן) קשורים בחיים הרצוג ושימעון פרם.
רק אני קשור בליכוד. עובדה, אברהם
שריר אמר לי שאנו החברה של הליכוד.״
בינתיים, עד שהליכוד יחלק את השלל,
מנצל אדי סופר את תשוקתו של ליאון
טמאן להוכיח לקרובו הידוע יותר, נסים
גאון, כי גם הוא טוב בעיסקי טלוויזיה.
גאון הולך עם שרוברו טמאן יילך עם
סופר, יתחכך בכוכבות־קולנוע (ליאון טמאן
בחן אישית מועמדות לתפקידים שונים
בסרטים שהוא משתתף במימונם) וישים
כמה מהמיליונים שלו בפרוייקטים שאדי
סופר מציע לו.

מיליון דולר) הושקעה במכונה להעברת
שידורי־טלוויזיה מהשיטה האמריקאית ל שיטה
האירופית (יש בעולם שלוש שיטות
לשידור שידורי־טלוויזיה — אמריקאית,
אירופית־מערבית וצרפתית—מיזרח־אירו־פית)
.אם רוצה׳ תחנה אמריקאית לשדר
תוכנית שהופקה באירופה, עליה להעביר
את השדר דרך מכונה המשנה את התדרים.
לטלוויזיה הישראלית יש מכונה כזו, אך
היא ישנה. כאשר ביקשה הטלוויזיה לרכוש
מכונה חדישה, לא אישר לה האוצר את
ההשקעה. כאשר רכשו אולפני הבירה את

^ עבודה למען
ה טלוויזי ה

ף* סוף 78ע 1אישר מרכז־ההשקעות את
• תוכנית חברת אולפני הבירה ירושלים
להקמת אולפן, בהשקעת של 31.5מיליון
לירות, שמטרתו היא העברת שידורים חיים
מירושלים לתחנות־טלוויזיה בעולם, באמצעות
הלוויין, וכן לפתח ולערוך חדשות
ותוכניות. לפי נתוני מרכז־ההשקעות, בעלי
החברה הם אדי סופר, ליאון טמאן מאנגליה

המכונה, היא הושכרה לטלוויזיה הישרא לית,
המשלמת עבור השימוש לפי הזמן,
בממוצע כ־ 3000 לירות ליום. מי שסירב
לאשר לטלוויזיה הישראלית השקעה ב רכישת
ציוד, אישר לה לשלם לליאון טמאן
ואדי סופר דמי שימוש, שתוך זמן קצר
יחזירו את ההשקעה במכונה.
מכאן גם שעיקר עבודת־הציוד היא
עבור ישראל, ולא עבור ייצוא, כפי שחוייבה

1 1 1 1

הטלוויזיה הנזסרורית
הי שרא לי תנע ״ נ ז
ר ח שרי י שר אל ו
ירושלים. י שר אל
ת.ד 72 .ו13
ס ל 0 2 5 2 0 027
טלקס 2 6 5 3 3 :קו ס סו

כרטיס הביקור של אדי סופר
תחרות אישית בן ספרדים
וג׳ראלד פוליציאנו מצרפת. לטמאן ס/ס40

בחברה.
האישור ניתן לבקשה מתוקנת, אחרי
שסירבו לתת אישור לבקשה קודמת, שבה
נאמר כי מטרת החברה היא פיתוח ועריכת
סרטים. הסירוב נומק בעודף כושר־ייצור
בענף.
האישור ניתן הפעם בתנאי שמחצית

בחינה אישית לשחקניות
המוחכר בעצם לאוצר הישראלי.
מרבית הציוד שנרכש על-ידי אולפני
הבירה נרכש על-ידי חברה בשם דיל
סוכנויות. חברה זו מנוהלת על־ידי שלמה
גל, לשעבר המהנדס הראשי של הטלוויזיה
הישראלית. שלמה גל מאשר כי הוא מקבל
קומיסיון, כסוכן, עבור הציוד שהוא מזמין.
קומיסיון זה יכול להגיע עד 2570 משווי

אנגליה. טמאן הוא אזרח איטלקי, שנולד
בסודאן, כמו נסים גאון. הוא משמש
כגיזבר הפדרציה של היהודים הספרדים,
שגאון הוא נשיאה, וכדי שיעמוד בראש
אירגון משלו, הקים את אירגון יוצאי
ארצות־טרב. הרוח החיה באירגון זה הוא
מרדכי בן-פורת, שהציג בשעתו את טמאן
לפני סופר.

סול 1ו לי כו ד

א. ס ו 9ר

0 /\ 1.ח^£א\ £1- 0 0 ^4נ מ 5ו
1.10 וא 0ו 8ה\1£1_£

.ז 4£1_ 5ת 5ו

0 8 13172ק
1£1_. 02 520 027
. 26533 0 0 3 *40א ז

יזמים טמאן (מימין) וסופר (משמאל)*

החברה לעשות כתנאי להכרה כבמיפעל
מאושר. סופר עצמו סיפר, כי המכונה
הושכרה פעם לכמה ימים לתחנה אוסטר לית,
וכן לתחנה אירופית. אולם עיקר
עבודתה היא למען הטלוויזיה הישראלית.
האוצר הישראלי העניק תנאים למיפעל
מאושר — מענק, הלוואה נוחה ופטור
לחמש שנים ממס-ההכנסה, לרכישת ציוד

ההזמנה. כך, למשל, חלק מן הציוד שרכשו
אולפני הבירה היה מחברת אוקונר.
העיסקה נעשתה כך: אולפני הבירה
הזמינו ציוד, שמחירו לפי הרשומון של
אוקונר, שמרכזה בז׳נבה 9486 ,דולר.
החשבון להזמנה נשלח מאנגליה, עם
מיכתב-אשראי מאנגליה, החתום על-ידי
אחד בשם שטיין באנגליה. הציוד יצא
מאמריקה, כאשר החשבונות המקוריים
נשלחו למזמין שטיין באנגליה. רק מרכז
ההשקעות יכול לבדוק אם הגיעו החשבונות
המקוריים לתיקי החברה בארץ, או שמא
הוציא שטיין — שחיה חוליית־ביניים
כפולה — חשבונות משלו לישראל.
באפריל 1979 שלח המישרד של אוקונר
בז׳נבה מיכתב לשלמה גל, בחברת דיל,
המאשר כי מגיע לו קומיסיון בסך 2258.75
דולר, והקומיסיון נרשם לזכותו בתיק
אולפני הבירה בסניף אנקונר בז׳נבה.
העובדה כי הקומיסיון של גל מחברת
דיל נרשם בז׳נבה, בתיק של החברה שהיא
המיפעל המאושר, יכולה להיות, כמובן,
טעות. אולם בדיקה בתיקי רשם־החברות
בירושלים מגלה דבר מעניין: בעלי המניות
של חברת דיל הם שלמה גל, אדי סופר
וחברת אולפני הבירה ירושלים.
היינו: אולפני הבירה, שהיא מיפעל
מאושר, היא שותפה בחברה הרוכשת
עבורה את הציוד, והמקבלת את הקומיס-
יונים עבור הרכישות הממומנות בכספי
משלם־המסים עבור מיפעל מאושר.
אחרי שהתייעץ עם יועצו המישפטי,
השיב אדי סופר, כי אין בכך כל עבירה
על החוק, והדבר מותר וכשר.
האם יודע טמאן על עובדות אלה?
סופר אומר כי הכל ידוע לו. לדבריו,
הכסף אינו מעניין את טמאן. באמצעות
חברודהגג שלו, אינטרנשיונאל ג׳נראט,
הוא שולט על רשת בתי-מלון בכל העולם,
וכן בחברות לספנות ובנכסים.
המרכז הפיננסי שלו הוא בברייטון,

לדברי סופר, נלהב טמאן לכל הכרוך
בהפקות בסרטים (אשת־יחסי-הציבור של
החברה, מלכת-היופי לשעבר אירית קופר,
מאשרת את הדברים בתוקף) .עתה משקיע
טמאן 12 מיליון דולר בסרט שיופק עם
מרטין פול, שהפיק את אריה בחורף ושומר
הלילה. הבמאי יחיד. ג׳ון פלוריאה, והסרט
יופק בספרד, במרוקו ובישראל, ואולפני
הבירה יתנו שירותים וישתתפו בהפקה.
התוכנית הגדולה הבאה של טמאן היא
הקמת המרכז לתיקשורת, שיכלול מלון
ואכסניה לאמנים, על שטח של 11 דונם,
בגיבעת שאול. ההשקעה בנכם תעלה על
12 מיליון דולר.
המיפעל הגדול הזה, שכבר אושר על-
ידי עיריית ירושלים, יביא למחזור של
ארבעה מיליון דולר בשנה, ויעסיק 150
עובדים. בין הציוד שכבר הוזמן: ניידת-
צילום עם גנרטור, שיאפשר את כל עבודות
הצילום והעריכה בניידת במשך הנסיעה מ־אתרי־הצילום
ועד המעבדות, שיקים סופר
בירושלים. נסיעה ממושכת כידוע.
סופר לא נלאה מתיאור מעורבותו של
טמאן בעסקים. הוא דרש להיות בכל שלב
של התוכניות, והשתתף בכל המיפגשים
הארוכים, שבהם בחנו מועמדות לתפקידים
שונים בסרטים. הוא מוכן לפגוש אישית
בכוכבות־קולנוע, ולשכנע אותן לשחק
בסרטים שלו. רואים כיצד הוא גמשך אחרי
החיים של הזוהר, מציין סופר בסיפוק.
עד כה לא עלו לטמאן העיסוקים החדשים
כה הרבה. אחרי הכל, הוא השקיע כמיליון
דולר, ש־״ 257 מהם התקבלו בחזרה על־ידי
בעלי־המניות כקומיסיונים. ותודות לנדי-
בות-לב האוצר, הציוד הושכר מייד לטל וויזיה
הישראלית, וכך יכול טמאן להיכנס
לעסקי בידור ללא סיכוץ ג

יגאל לביב !

* שני מימין: שלמה גל. לידו מומחה
בריטי.
1- 15

תד־ראן
אוטומט־ והצי
עם הקיוסק הפרט
הצלחה גוררת הצלחה
תדיראו ...400 תד*ראן
וחצי...ועכשיו...
אנו גאים להציג את תדיראן אוטומטי
וחצי המקרר עם הקיוסק הפרטי

תדיראן אוטומטי וחצי
כל היתרונות של המקררים האמריקאיים
ובנוסף גם התאמה לדרישות המיוחדות
של המשפחה הישראלית.
תדיראן אוטומטי וחצי
נו פרוסט 0 1^ 051ו\ו בתא
ההקפאה; הפשרה אוטומטית
בתא האחסון לה שגת
חסכון בחשמל
באנרגיה ובהוצאות
תדיראן אוטומטי וחצי
המקרר היחידי עם הקיוסק
הפרטי -מיכל של 3.5ליטר
( 8ו כוסות) המותקן בגוף
המקרר וברז בצידה החיצוני׳
של. הדלת, ל א ספ ק ה שוטפת
של משקאות, מיצים, שוקו קר,
קפה קר וכר. ללא צורך
בפתיחת הדלת ובזבוז
בחשמל

פ ר סו
תדיראן אוטומטי וחצי
תא הקפאה ענק ושטח
אחסון מירכי, עיצוב
חדשני, ניצול נפח מושלם,
שכלולים טכניים, מדפים
מתכוונים, מקום ל סיפולוק ס
ועוד.

תדיראן אוטומט וחצי הצלחה גוררת הצלחה

ה עולם

הזה

2193

יחסי שואדמנסיקו עומוים על סו
ס כ 10ך חמ ור בגרומב 1ך
מישפטי ללא־מוצא המזכ־ד את קפקא

ח קר ת
די פוו מ טי ת

גרירה היוצא של מכסיקו ׳בישראל
/רוברטו קאסיאס * רתח מכעס. כל
פניותיו אל מישרד־החוץ הישראלי, אל
ביודהמישפט העליון של ישראל ואל אישים
ישראליים אחרים, עלו בתוהו. למעלה
משנתיים נמצא בישראל אזרח מכסיקאי,
שמואל (״סמי״) ויגיסר, כשהשלטונות לא
נותנים לו לעזוב את הארץ. כל פניותיו
של קאסיאס אל השלטונות הישראלים,
3 3 1 :3 0 6
<1 6 1

1*1 1 -

: 3 0 1 0 3 6 5נ 0 0 3 5 1 <1 6

<3116

7 6 3 0 1 6 3״ 1 3 1 : 6 1

1 6נ 31ח 31

0 3 <3 1 6 3 £ 6 5ק 0 0 6 1 : 6 5
1 6 1 3 1 :6 9 1 :3 1 :3 6

3 !>3 6

רה, אשר עלולה לסכן את היחסים המיו חדים
בין ישראל לבין מכסיקו, יחסים אשר
ממשלת־ישראל רוצה בהם יותר מכל,
בעיקר בגלל אספקת הנפט השוטפת ממכסיקו
לישראל.
מה היא פרשת ויגיסר, המסעירה כל-כך
את שלטונות מכסיקו והגורמת אי-נוחות
רבה למישרד-החוץ הישראלי?
סמי ויגיסר, תעשיין מכסיקאי מצליח בן
133

3 1 :6 3 0 1 6 3

: 3 <1 6 0 6 1 ׳ 5נ 3 9

3 3 1 : 0 1 : 1 <1 3 <1 6 5

3 <1 3כ 3נ11ז £1

133

3366

<1 6 3

3 1 5 1 :6 1 :1 0

1 6 x 1 0 0 ? 3ק 5 6 3 0 1 • 1) 1 9 1 3 5 6 1 :

<3 3 6

1 6 .ג 0 5 1 1ק 6 <!3 <1ז \ 1 :6נ1
0 1 :6 3 3 1ק ס3
<1 1 5

:1 : 6 1 6 6 1 :3 1

3163

3ו 1 :0 1 1 6 0 1ג ן 3

1 6 > 1 3 >3

16> 4 1 3 1 3 6 6 1 :1 0 ? 3 1
1 5 3ת

1 1 6 x 1 0 0כ 3נ 11ת £

£613010363

5 6 9 3 1 :1 <1 3 <1 6 3

135

:2 x 6 6 1 : 1 0 1 : 6 5נ 3ק

<1 3 )1

£56360

<1 6 1

1 5 1 :3 6 1

61393163

3 3 <16 111370 <16 1979 .

אותה שלח שגריר ישראל במכסיקו, רוברטו קאסיאס,
1911111 11 ^ 1191ס
* *1י למישרד החוץ הישראלי. גלופה זו, שהיא סופו של
1 11111111
מיכתב המחאה, מייצגת מחאות רבות אותן שלח השגריר, ידיד יש ראל,
למישרד־החוץ, מחאות ׳שעל חלק מהן לא טרח מישרד החוץ להשיב.
לאפשר לוויגיסר לעזוב את הארץ, נענו
בשלילה, ולעיתים לא נענו כלל.
קאסיאם חיבר מכתב חריף ביותר. לסגן
שר-החוץ המכסיקאי, ושיגר אותו בדואר
הדיפלומטי הדחוף. אחרי שסקר במיכתב
את פרשת ויגיסר, הציע שגריר מכסיקו,
הידוע כידיד נלהב של ישראל, לשר-החוץ
המכסיקאי, להזהיר כל אזרח מכסיקאי
היוצא לישראל באזהרה הבאה :״אתה
יוצא לישראל על אחריותך שלך. אנחנו
לא מתחייבים בפניך כי נוכל לאפשר לך
לעזוב מדינה זו.״
בינתיים עזב כבר קאסיאם את הארץ.
כשגרירד, החדש של מכסיקו בישראל,
עומד להתמנות אדולפו דה־גארי, אחד
מידידיו הקרובים ביותר של נשיא מכסיקו.
דה־גארי, אשר יש לו השפעה גדולה יותר
מאשר לקאסיאס רוברטו, יהפוך את פרשת
ויגיסר לתקרית דיפלומטית עוד יותר חמו *
קאסיאס סיים את כהונתו בישראל
בשבוע שעבר ויצא חזרה למולדתו. מחליפו
עדיין לא הגיע לארץ.

נושא ווסיכסון

התעשיין המכסיקאי שמואל (״סמי״) ויגיסר, הנמצא יכול כבר למעלה
שהוא 1.7׳4
מבלי 111117
בישראל ׳-11.1
וחצי 117 -1י ׳׳ 1
משנתיים וויי-

לצאת אותה. מקרהו של ויגיסר הביא לתקרית דיפלומטית חמורה בין ישראל למכסיקו.

,46 הקים לו שורה של מפעלים לחלקי-
חילוף למכוניות ולמכונות, במכסיקו. לפני
שלוש שנים בערך חל משבר בעסקיו של
ויגיסר, וחברותיו נקלעו לחובות של 3
מיליוני דולרים. ויגיסר לא היה מודאג
מחובות אלה. המפעלים שלו הבטיחו הצלחה
והכנסה אשר תביא לחיסול חובות מהיר.
הוא פנה לביודהמישפט במכסיקו בבקשה
להליך מישפטי, הדומה להליך המשפטי
המקובל בארץ כריכה תיקים. הנושים מת רכזים
כולם בבית-המישפט, הקובע כמה
יכול החייב לשלם וכמה חובות הוא ישלם
מדי חודש. בית־המישפט הוא המחלק את
הכספים המשולמים לבעלי־החוב לפי הפרו פורציות
של גודל החובות.
אחרי שהצליח להגיע להסדר עם נושיו,
אשר חלקם הוא חברות מימון אמריקאיות,
החליט ויגיסר לצאת לחופשה בת כמה
שבועות בישראל. במכסיקו־סיטי הוא הש איר
את אשתו, ברטה, כמנהלת עסקיו.
ברטה עזרה גם קודם לכן לוויגיסר בניהול
המפעלים שלו.
בחודש ספטמבר ,1977 התדפק שליח של

בית־המישפט על דלת חדרו של ויגיסר,
במלון הקאונטרי־קלוב בתל־אביב, ובידו
הזמנה לדין. אחת החברות האמריקאיות,
אשר לטענתה היה חייב לה ויגיסר כ־800
אלף דולר, גילתה כי הוא נמצא בחופשה
בישראל והגישה נגדו באמצעות עורך־דין
ישראלי, תביעה לתשלום החוב. החברה
האמריקאית, טוזר קמזלי בע״ס, חברת
מימון לעסקי תעשיה, טענה כי החוב הוא
אמנם. חוב החברות של ויגיסר ולא חוב
אישי שלו, אלא שהוא חתם על ערבות
אישית לחוב, ולכול ההליך המישפטי להסדר
החובות, שנעשה לחברה של ויגיסר במכ סיקו,
אינו חל עליו, ועל ויגיסר לשלם
את החוב.
בד בבד הוציאה אותה חברה צו עיכוב-
יציאה מהארץ נגד ויגיסר. ויגיסר שלא
היין את מהות ההזמנה למישפט, לא הופיע
לישיבה, אם כי נילחם כנגד צו עיכוב-
היציאה מהארץ, שהוצא נגדו על־ידי ה שופט
יצחק נועם. משום שלא הופיע למיש־פט
עצמו, הפסיד אותו, מבלי שנשמע כלל
הצד שלו, וצו עיכוב־היציאה מהארץ נשאר
בתוקפו.
אז לקח ויגיסר את עורכת-הדין הירושלמית,
נעמי וייל, להגן עליו במישפט.
וייל הצליחה להשיג את ביטול פסק-הדין
נגד ויגיסר, ובית-המישפט הורה לערוך
אותו מחדש. אולם את צו עיכוב־היציאה
מהארץ לא הצליחה וייל לבטל. השופטים
טענו כי יש, קודם לכן, לשמוע את המישפט
עצמו, ורק אז לדון בביטול צו עיכוב-
היציאה.
כאשר התחדש המישפט של חברת טוזר
קמזלי נגד ויגיסר, התברר לפתע כי ליש ראל
אין כל נגיעה לבעיה המישפטית
שהתעוררה. שום עיסקה לא נערכה ביש ראל,
התובעים אינם ישראלים והנתבע
הוא רק תייר כאן. בית־המישפט קיבל
את העיקרון, כי אל לה לישראל לכבול
את חרויותיו של אזרח זר שלא עשה דבר
בארץ, וזיכה את ויגיסר. גם לגבי מהות
התביעה היו לבית-המישפט ספקות, אם יש
מקום למצוא את ויגיסר חייב.
חברת טחר קנוזלי הגישה עירעור על
פסק-הדין, אולם בית־המישפט העליון לא
קיבל את העירעור.

אחרי שנה בה שהה ויגיסר בארץ׳ עד
שיסתיים בירור מישפטו, נקבע כי הוא
רשאי לעזוב את ישראל. בתי־המישפט
(המשך בעמוד )64

במכסיקו

ויגיסר עם
ברטה, ה־מנהלת
עתה את המיפעליס שלו, לפני
שהגיע לארץ כתייר. כיוס יש לסמי
ויגיסר נכד, אותו לא ראה אף פעס.

47י

עודחידזש

.מגדל בנין

׳־׳ בסך ׳של״ 300־אלף־ידולאר־העריך
בית־משפט בטורונטו׳
את שווי עבודתה של עקרת־בית
במשך שלושים שנה. זהו
ה&כום שפסק השופט לטובתה
של.מילדרד ברגמן כאשר הת־כעלה
האדריכל.
־הדין אמר

חברת מגדל בניו, שהיא ה חכרה
הנ חלה בישראל בבימות
היש, הכריזה לאחרונה
על תוכנית חדשה בביטוח־

לפותרן, וכשרון למצוא שפה משותפת עם הסובבים
אותו.

כל לפתע פתאום, עדייו לא
מאפשר לי לפיות ללישכת
הסעד. נאלצתי להוציא את
הבז הקטן מהגן, מחוסר יכו לת

כשבעלי ניפטר בהיותו בן
, 30 גישארתי עם שני תינוקות.
הייתי חסרת מקצוע,
ללא הכנסה מפנסיה או מבי-

אני יודעת שקרוב. ל־/,ס60
מהאלמנות חיות ברמת־חיים
של העשירון הנמוך. בשבילי
זו לא סטטיסטיקה. אני חיה

אלמנות צעירות
מציאות עגומה

ג דו ל ה ^ן

,חיים — ״גג למשפחה הצעי־

}:י־הנשים ! ״

ולחינוך ה1
לפעילותה 1
״מבחינה גו1
שית״ ,כדי

י רה״.
התכנית החדישה המה בי־טוח־תיים
משפחתי אשר
נועד לתת למשני׳;־:
כלכלית מקסימלית;
זמן, בהוצאה כספי!/
מלית. החברה הכניסה
נית את מיטב ה ת|
בביטוח־חיים תוך
למשפחה המודרנית

גליק

לפתע נישארתי בלי בעל,
עם ארבעה ילדים. היתי׳
מוכרחה. להוריד את רמת
החיים באופן מיידי ודרסטי,
כדי להתקיים .

אני יודעת שזה מצב בלתי
ניסבל, אבל אני לא יכולה
לעשות כלום. רק חוק בי טוח
־חיים חובה יכול למניע
צב כזה של אלמנות ויתו ם
שנותרו לפתע בחוסר-

ע הווסד

/י מ שו

ראש
,משפחה
,שני

גג למשפחה הצעירו!
חידוש מעניו בתחום
החיים בארץ ומומחי ו $
צופים לה הצלחה רבה בי>
המשפחות הצעירות בישראלי >

״לא מכיר

;משפחה־המ־עבר
כמעט
שבמשפחה.

.״למנותל,

נו ת. אנו עדים
וי׳ה בקרב המש־חודרניות
אשר הבי־במבנה
הכלכלי-
גישפחה.

היוס דר

י לשינוי ש־הברורה
אצל
לצאת לעבודה
הבית. הנתונים
מצביעים על
1977 למעלה מ ;
פ הנשואות בגי־עבדו.
מחוץ
לעומת כ־ם290/
אכן, עליה מש*
:זך 7-שנים, אשר
וכת !

חובו!
הכנס!
קטנים
״היו
בבית, א
המצ:
אורהים,
עם עוגה,
היה שלא
רק חצי ע
קיבלה ד1
מחברת-ה
חייו. עד /
על קיצבת־חביטוח־הלא
לפני
כשנה וח/
אלמנות והקימ׳

מושג חדש
בביטוח:

ביטוח־חייע משפחתי בימים אלה נתבשרנו על
תפישה חדשה ומענינת בבי טוח
— ביטוח־חיים משפח תי.
תפישה זו מהווה את
היסוד לתכנית החדשה שלי
חברת מגדל בנין — גג ל משפחה
הצעירה.
מתכנני ׳הגישה המהפכנית
מסבירים :״בשנים האחרו נות
חלו תמורות מענינות
בתחום החברתי והכלכלי של

:דת מהווה אחד
־,חשובים של ה גירה
והמודרנית.
ו נוטלת האשה
!דל בדאגה לפר
אופנוע.
א ת הסי׳
אנו יודעים
נו מגלים ב־מקצועית

|ז בוטל ה חו־
§ז! חל ה עליה
;:יספר המרו )כי
אופנוע —
.גתאונות ׳דר
לב׳ט

כל הנוש אי ^ 8
עוול ל אל מנו ת ולש<י;
^יחט למעמדן כלפי!
£ע מדן בחברה ג כ |

אל. לפיכך החלטנו
מחדש את צרכי
הישראלית הצעירה׳,
הבסחון הכלכלי ו בנ
שא ביטוח החיים. כתוצאה
ממחקר ומסקרים שנערכו
ע״י מומחי החברה, הצלחנו
לפתח תכנית חדשה המתאי מה
במיוחד למשפחה המודר נית.
תכנית זו מעניקה לה
בטחון כלכלי מירבי במשך
חייה תוך שמירה. על הוצאה
כספית מינימלית, מאפשרת
גמישות לשינויים והתאמה
לפי צרכיה הפרטיים של כל
,משפחה, בנפרד

ליל די ם
עליה אימת

כים.
והרי נאמר:

״סדנא

דארעא חד הוא...״

*־־־1־־ ומשתרש
רני של שני
כתחליף לת־של
ראש מש ר,ולכת
וגוברת
ך חייה החברתיים־
המשפחה הבי ׳
לתמורות נוספות
ואחת החשובות שבהו היא
המודעות ההולכת וגוברת של
הנשים המודרניות בישראל
לביטוח־חיים. האשה הצעי רה אינה מסתפקת עוד בבי-
טוח־חיים לבעלה בלבד ודו אגת
לביטוח חייה מתוך
.הכרה בחשיבותה ותרומתה
למשפחה.

ואתה דאגת?

״ מ שחקים א ת הגיבורה״

שרה בת ה־ 35 התאלמנה מבעלה על־שם אביה המנוח, אשר.
לפני 4שנים. הוא נפטר מגידול -.שרה, שעבדה כמנהלת־חשבונות,
קיבלה במסגרת אגף השיקום
במוח, כשבנם, אבי! היה בן 9
של הביטוח־הלאומי סיוע
׳חודשים 3 .חודשים לאחר־גזכן

כשהיה אבי בן שנתיים, החל ה
שרה לעבוד בחברה פרטית
מ־ 9.00 עד .15.00 אבי, שנעזב
בפעוטון על־ידי אמו, בכה כל
הבוקר במשך תקופה של

שיטה חדשה:

בי טו ח -ח ״ ם מו!ו 9חתי.

תוכנית בלעדית של

מגדלבנץ
ה עולם

הזה

2193

קובה:
בשום מקום לא תקפו את ועידת המדינות הבלתי-
מזדהות, שנערכה בקובה, בשינאה שוצפת כמו בישראל.
אמנם, העיתונים במערב הביעו דאגה מהמגמות
הפרו־סובייטיות של קובה, אבל לא בסיגנון המיושן של
המילחמה הקרה, בנוסח מעריב והארץ.
הסנובים האנגלים באנגליה הוויקטוריאנית נהגו
לומר ,״אל תדברו סרה בחברה הגבוהה. רק אלה שלא
נתקבלו בה נוהגים לעשות זאת.״ מדינת־ישראל נותרה
מחוץ לשערי העולם השלישי, בגלל מדיניות מטופשת
וקיצרת־ראות שהגיעה לשיאה בפרשת הפרופסור יהודה
בלום ואנדרו יאנג. אבל גם הביקורת הלגיטימית על
המישטר ועל האוריינטציה המדינית של נשיא קובה,
פידל קאסטרו, אינה יכולה להתעלם מהישגיו העצומים.
״קובה היא המדינה היחידה באמריקה הלטינית
שאינה מרעיבה את ילדיה ואינה מפקירה אותם לחיי
בורות וניוון,״ כותב סופרו המדיני של אובזרוור הבריטי,
ג׳ון אריל.
שני עו ל מו ת. ואמנם, המעבר ממדינה כמו בראזיל,
ארץ הנס הכלכלי שבה משוטטים מיליוני ילדים קרועי-
בגדים ורעבים־ללחם, לקובה, הוא מדהים. בעשרים
השנים שחלפו, מאז חולל פידל קאסטרו את המהפכה,
צמח בקובה דור חדש, שלא ידע חרפת־רעב ושזכה בחי נוך
מסודר. הילדים זוכים בהקצבת־מזון קבועה ומספקת,
ושירותי הבריאות והחינוך הם בחינם.
תמותת התינוקות מהווה מארה נוראה באמריקה
הלטינית. בקובה אינה קיימת בעייה כזו כלל. תמותת-
התינוקות בקובה קטנה מזו הקיימת במדינות רבות
בארצות־הברית.
קובה זכתה במערכת מסועפת ומגוונת של בתי-ספר
עיוניים ומיקצועיים. מחנכים בקובה מותחים ביקורת
קשה על הסלקטיביות המופרזת, הגורמת לטיפוח צמרת
אינטלקטואלית וטכנוקראטית, אבל החינוך הבסיסי הוא
נחלת־הכל.
מכלל 10 מיליון הקובאים, יותר ממחציתם הם ילדים
עד גיל . 16 בבתי־הספר יש מחסור בעזרי־לימוד ובציוד׳
מעבדה, ומירב הציוד מוקצה למוסדות־החינוך, שנועדו
לילדים המוכשרים יותר. הסלקציה נעשית לפי קנה־מידה
של כישורים ויכולת, ושיקולים מעמדיים או גיזעניים
אינם קיימים בקובה.
ג דנ״ ע קוכאי. עם זאת לא מצא המישטר, עדיין,
כל דרך, להתמודד עם יצירת מעמד טכנוקראטי חדש,
לעומת עובדי הייצור והעובדים החקלאיים. קובה עושה
מאמץ עליון להחזיק את כל הילדים, עד גיל ,16 במיסגרת
חינוכית.
באחרונה נוסדו בכל רחבי האי בתי־ספר קטנים,
בתנאי פנימיה. בשעות הפנויות מלימודים עוסקים התל מידים
בטיפוח חלקות־האדמה מסביב לבית־הספר ובעבודה
קהילתית. בחופשות חייבים כל ילדי קובה ב־45
יום של עבודה חקלאית, בתנאים שאינם בדיוק פיקניק.
בערים הגדולות, בעיקר בהאבנה, קיימת בעייה של
שוטטות, כנופיות־נוער ופשע, אבל לא בממדים המאפיינים
את יבשת אמריקה הצפונית והדרומית כאחד.
בקובה אין למצוא את האפרוריות והכפייתיות, המאפי

נשיא קאסטרו
הארץ לא ראה
יינים ארצות מסויימות במיזרח אירופה. הנוער להוט־אחרי
מוסיקה מערבית, וכוכבי־הפום הבינלאומיים הם
פופולאריים ביותר. באחרונה שבתו החיים בהבאנה,
כשתחנת־רדיו מפלורידה שידרה ארבע שעות רצופות.
של שירי החיפושיות. הלהיט הגדול ביותר בטלוויזיה.
הקובאית היה דווקא הסרט הגיזעני חלף נום הרוח,
וקלארק גייבל הדקדנטי סחט גם שם אנחות של ערגה.כתבים זרים, שבאו לקובה לסקר את ועידת הבלתי־מזדהות,
התרשמו מאד מהילדים הקובאיים ומהרוח

הילדים של

ייייייח >| 1
הקהילתית שלהם. עם תום הלימודים הם מקדישים
שנתיים לשירות לאומי, ופעילותם בביעור הבערות הפכה
כבר אגדה בכל רחבי העולם השלישי. קובה הפכה
לאי־הילדים, ומאמרי השיטנה בהארץ לא יוכלו לשנות
עובדה זו — חרף נחלי־דמעות על גורלו המר של שליט-
ניקאדגואה המודח.

קודיאיה: פלא טו מסי 1
החיים האפורים, הספרטאיים־כימעט, של העובדים
הקוריאיים, מהווים ניגוד בולט לחיי־הזוהר של העשי־ר׳־ם
ואנשי העסקים הזרים. הבירה, סיאול, מאכלסת
כיום 6מיליון תושבים, ומאפשרת לעשירים חיי־הוללות
שאינם מביישים את טוקיו והונג־קונג.
יבואן־האורז הדרום־קוריאי, טונג־סאן פארק, זכה
בפירסום עולמי, בשערוריית־שוחד אדירה בארצות-
הברית. פארק שילם 850 אלף דולר כשוחד לפוליטיקאים
אמריקאיים, וביניהם חברי־קונגרס, כדי שיקדמו את
עסקיו. שלושים חברי קונגרס היו מעורבים בפרשת
השוחד. שלושה מהם ננזפו על־ידי בית־הנבחרים, משום
שקיבלו ״מתנות״ מפארק. חבר בית־הנבחרים מקלי פורניה,
ריצ׳ארד חאנא, נידון לשנת מאסר בפועל, בעוון
נטילת שלמונים מפארק. איש העסקים הדרום־קוריאי
עצמו ניצל ממאסר. הוא הפך עד־מדינה בפרשה, חזר
בשלום לארצו, כשהוא משאיר בארצות־הברית חוב למס־ההכנסה
בשיעור של 4.5מיליון דולר.
ממשלת דרום־קוריאה לא הקשתה על טונג-סאן
פארק. הוא הקים חברת־שיווק ענקית בת 300 סניפים
בכל רחבי המדינה, וכבש לעצמו סוכנויות שמנות של
חברות יפאניות משגשגות. בסיגנון מובהק של שמואל
פלאטו־שרון הפך פארק איש מבוקש ביותר בחברה
הגבוהה הדרום־קוריאית. הוא הקים בתי־ספר למוסיקה
לנערות וחברת יחסי־ציבור המטיפה לתורת קונפוציוס,
והפיק סרטים חינוכיים המוקיעים את חטא עישון המריחואנה.
הוא אפילו חידש את הפולחן הבודהיסטי העתיק
של שתיית תה בחברותא .״הפסקת התה,״ גורם המשחד
ההמוני והגנב הבינלאומי פארק ,״דורשת מהאדם להרהר
עמוקות. היא מטפחת שלום ושלווה בחברה התוססת,
המתירנית והמושחתת שלנו.״
פדאטו וכימה. לא רק פלאטו, אלא גם בומה
שביט, זכאי להיות ירוק מקינאה. גם הכלכלנים האמ ריקאיים
מדברים על דרום־קוריאה ממש בהערצה.
ואמנם, תהליכי התיעוש והצמיחה הכלכלית בארץ זו הם
מרשימים למדי: התוצר הלאומי הגולמי בדרוברקוריאה
עלה מ־ 4מיליארד דולר ב־ 1961ל־ 120 מיליארד בשנה
שעברה, ואחוז המועסקים בתעשייה עלה משלושים
לשיבעים.
גם ההכנסה השנתית הממוצעת, לעובד גדלה. מ־100
דולר לשנה לפני עשרים שנה ל־ 1500 דולר לשנה ב־.1978
המשקיפים הכלכליים מצפים מדרום־קוריאה להפוך
מתחרה רצינית לתעשייה היפאנית. מוצרים קוריאיים
נראים יותר ויותר בשווקי ארצות־הברית, במערב־אירופה
ואפילו ביפאן עצמה.
התעמולה הדרום־קוריאית והאמריקאית מרבה לנפנף
:במיספרים אלה. אחרי הכל, מיליון קוריאים ורבבות אמ ריקאים
נהרגו במילחמת־קוריאה בתחילת שנות ה־,׳50
וכאילו לא קרה דבר. אחרי שלוש וחצי שנים של מילחמה
אכזרית ויקרה, מצאו עצמן דרום וצפון־קוריאה כימעט
באותם קווי־הגבול. שום דבר, בעצם, לא השתנה. אבל
36 מיליון דרום־קוריאיים ניצלו מגורל מר ממוות,
במאמץ מאסיבי של העולם המערבי כולו.
השיעבוד למהפכה הומר בפולחן הצריכה הפרטית.
תחת המדינה והמיפלגה, המנהלות את צפון־קוריאה, הפכו
הדרום־קוריאיים אריסים־למחצה של פיאודליזם תעשייתי
מסוג חדש. הטיפוח המתוחכם של ציפיות ואתגרים זעיר־בורגניים,
והדיכוי הפוליטי, חברו יחדיו כדי ליצור קהי ליית
עבודת־פרך, שהחברות בה היא כימעט וולונטארית.
בהיעדר התסיסה וההשראה הפוליטית מצד האינט לקטואלים
שהושתקו, מנוהלת החברה הדרום־קוריאית
על־ידי גנרלים וטכנוקראטים, הזוכים בטיפוח רב של
ההון המקומי וההון האמריקאי. העובדים הדרום־קורי־איים
מדורבנים ללא הרף להגדלת התפוקה בכל מחיר.
לסרבנים מצפה הכלא או חוסר־עבודה, ללא מנגנוני סעד
ורווחה של ממש.
שכוע עכורה ארוך. שבוע־העבודה של הפועל

פידל

הדרום קוריאי הוא הארוך ביותר בעולם. לפי דו״ח
אירגון העבודה הבינלאומי, הוא עובד 60 שעות בשבוע !
הכנסות־העובדים מוצאות בעיקר על מזון וסחורות־צריכה
אחרות, בעיקר במכשירי־חשמל. לפועלים אין
כימעט חסכונות או אפשרויות־בילוי. הם ממילא עייפים
מדי מכדי לבלות, ומושג הפנאי, שהפך בעייה חברתית
ראשונה במערב־אירופה, אינו קיים כלל בדרום־קוריאה.
.החופשה השנתית גם היא קצרצרה: חמישה ימים
בילבד.
בתנאים כאלה משגשגים, כמובן, הקונצרנים הגדו לים.
חברת־הענק ודונדאי, למשל, עוסקת בבניית אוניות-
נוסעים ומיכליות, אבל חברות־הבת שלה עוסקות בקב לנות
בניין וברשת מסועפת ביותר של מיסחר ותעשייה.
החברה מעסיקה 50 אלף פועלים בתנאי־ניצול מחפירים.
באחרונה ביטלה כליל אפילו את החופשה השנתית
הזעומה, אך לעומת זאת הכפילה את דמי־החופשר .,הכסף
אינו מהווה בעייה, אלא הניצול המלא של כל יד עובדת.
היונדאי היא אחת מ־ 12 חברות־ענק השולטות באורח
מוחלט בכלכלה הדרום־קוריאית. כולן יחד דוחפות את
דרום־קוריאה לצמיחה כלכלית מואצת, ללא בלמים וללא
תיכנון חברתי.
צמיחה כזו מובילה, כמובן, לאינפלציה, אבל הלישכה
המרכזית לסטטיסטיקה אינה מודאגת. מדובר רק ב־20
אחוז בשנה, טוענים הטכנוקראטים.
בדיקה מדוקדקת יותר מעלה, שהמחיר החברתי של
האינפלציה לא היה מבייש את שימחה ארליך. בשנה

איל־ הון פארק
בומה מקנא
שעברה עלה מחיר האורז ב־ 28 אחוז, מחיר הבשר ב־50
אחוז, מחיר הדגים ב־ 46 אחוז ומחיר הירקות ב־ 92 אחוז.
ההכנסה הממוצעת של השכר עלתה רק ב־ 12 אחוז.
בדרום־קוריאה אין תוססת־יוקר, ובעלי ההכנסות
הנמוכות מתקרבים לחרפת־רעב. בשנה שעברה הרוויחו
400 אלף פועלים כ־ 60 דולר לחודש. רוב הנשים העובדות
הרוויחו עוד פחות.
נשיא דרום־קוריאה, הגנראל פארק צ׳ונג־הי, אינו
מתרגש מהמחיר החברתי של הצמיחה הכלכלית. בראיון
ליומן הבריטי גארדיין, הוא פסל את רעיונות השוויון
והחופש הפוליטי כזרים למנטליות הקוריאית. הקוריאים
שואפים להיות בעלי־עסקים, לרכוש לעצמם טלוויזיה
צבעונית ושואב־אבק חשמלי. חופש־הדיבור וחופש ההת ארגנות
הפוליטית מעניינים רק קומץ של אינטלקטואלים
שמאלניים וחתרניים, גורס פארק.
גם קבוצות נוצריות, שפעלו לקידום תרבותי וחינוכי
בקרב השכבות הנחשלות, דוכאו, ורבים מהפעילים
מצאו את עצמם בבתי־הכלא.
פארק עצמו גאה בגמישות הרבה של הכלכלה הדרום-
קוריאית. חרף פשיטות־הרגל הלא־מעטות של חברות
קטנות ובינוניות, והמיתון בענפי הבנייה והטכסטיל,
מצליחים מנגנוני ההכשרה המיקצועית למנוע חוסר־עבודה
גדול.
צייתנות העובדים והיעדר ההגנה המיקצועית, מכשי רים
את הקרקע למהפכה התעשייתית השנייה, הפוקדת
עתה את דרום־קוריאה .״התעשייה הופכת יותר ויותר
טכנולוגית, והתלות בכוח־האדם הולכת ונחלשת. התע שיות
הכבדות תופסות עתה 65 אחוז מכלל הייצור. על
הבעייה החברתית, שתיווצר בעוד כשנתיים, בשל חוסר־העבודה
שיגרום תהליך המידוע, אין איש נותן את דעתו.
כך נראה חלומו של בומה שביט בהתגשמותו המלאה.
הכלכלה פורחת והתעשייה צומחת. השיוויון החברתי
והחופש הם עניין ליפי־הנפש ולרכי־הלב, שמקומם בכלא,
ולא לתעשיינים מציאותיים, שהפכו את הכלכלה ממדע
מדיני לפולחן אלילי.

חיים ברעם

אבקת הכביסה המצטיינת האבקה הם ונחרח רנ י סכמו״ חנב־סה

^]6ית מצטיינת בנקיון
מסירה בקלות כתמי שומן וזיעה, בעלת כושר שטיפה מערלה.

^]6ית מצטיינת בפעילות
ב״שלגית״ 4070 חומר פעיל(מעל לנדרש בתקן),יעילה גם במים קרים.

^]6ית מצטיינת בחסכון
100 גרם אבקה ל־ 5ק״ג כביסה. קופסה אחת של ״שלגית״
מספיקה ל־ 15 כביסות.
להשיג ב־ 3אריזות: קופסה 1.5 -ק״ג,
שקית 4 -ק״ג, צידנית 6 -ק״ג.

46 ן ית

אבקת הכביסה המובחרת לכל מכונות הכביסה .

יצהר

) 11*11111ב 11111ו
הלורד מאונטבאטן ל איש סווה של הגלנה

הלורד רוקד עם המלכה בארמון בקינגהאם
לורד מאונטבאטן לוחש באוזני המלכה אליזבט

הנסיך צ׳ארלט, כילד בחופשה עם הלורד

לורד מאונטבאטן והנטיך צ׳ארלס במדי-שרד בהכתרת מלך נפאל
העולם הזח 2193

הלורד מאונטבאטן, שנרצח על־ידי המחתרת האירית, לא רק
שהיה מישנה למלך האחרון בהודו, אהד ממנהיגיהם של כוחות־הברית
במילחמת העולם השנייה וראש הכוחות המזויינים של
בריטניה, אלא היה גם איש סודה ואמונה של המלכה אליזבט.
הוא ששידך למלכה את הנסיך פילים, בנו של הנסיד אנדרה מיוון
והנסיכה אלים מבאטנברג, שהיתה אחותו של מאונטבאטן. הלורד
גידל את פילים כאילו היה בנו המאומץ (ללורד היו שתי בנות
ועד נישואיו למלכה נשא פילים את השם מאונטבאטן) והיה אביו
הרוחני של הנסיך צ׳ארלם. בחייו היה דמות ססגונית, נון קונפורמיסטית
ובעל חוש הומור נדיר.
21 1

ויםבעולם

גיר, בוזו: האר המצחיק
אילו בחרו צלמי העיתונות של ארצות־הברית את ה״נשיא
המשעשע ביותר של העדשה״ ,היתה הבחירה, בלי שום ספק :
ג׳ראלד פורד. הוא, יותר מכל אחד אחר, הונצח במעמדים מביכים
ומצחיקים, שביניהם היתקלותו באחד ממקבלי פניו בנמל־תעופה
(בתמונה למעלה) .מעמד זה יהיה בין מעמדים אחרים שיוכנסו לסרט
של דון פני, מי שהיה יועץ העיתונות של פורד. מאחר שפני מעדיף
את הצד המצחיק של המטבע, יש לצפות למצחיקון היסטורי משעשע.

מירא״ מאתייה: חנינח־ואש רק סיריו של גזזהני
מי שהתגלתה כאדית פיאף החדשה במישפחה מרובת ילדים באביניון, איננה הולכת בעיקבות הזמיר
הצרפתי. היא בחרה להוציא לאור תקליט, משיריו של פול אנקה, כולו באנגלית, ולהפיק אותו בלום־
אנג׳לס. לשם כך שכרה דירת־פאר בברלי־הילס, אך כדי לשמור על עצמה מאמריקניזציה מוגזמת, נטלה
איתה את יועצה וסוכנה האישי, ג׳והני סטארק, החופף את שערה (בתמונה) ,והיא אינה מרשה
לאיש זולתו לפצות פה ולצפצף.

דחקת אנבא: אבא עוזב את אמא
טוב לתדמית או לא טוב לתדמית, זו עובדה: הזוג המאושר
של להקת אבבא, אנטה (בתמונה בהריון) וביורן (משמאל) ,כבר
איננו מאושר יותר ביחד. אנטה מצאה מחליף, בחיים הפרטיים,
העונה לשם לרם אריקסון וביורן לא התמהמה ומצא לו יפהפיה
שוודית, הדומה לאשתו כשתי טיפות מים, ושמה לנה.

פילים גיזרגי: חיוו מלכותי? ד רו לסנאט
אין בארצות־הברית דמות פוליטית שאינה מצטיידת, בצעדיה הראשונים על הבימה הציבורית,
ביועץ אחד, לפחות, לתיקשורת. אחד מתפקידיו הראשונים: לשפר את הופעתו החיצונית של הפולי טיקאי•
מושל קנטאקי, ג׳ון בראון (להבדיל מג׳רי בראון העומד לשאת לאשה את לינדה רונדסטאט
הזמרת) הצטייד באופן פרטי באשודתיקשורת שהיא גם אסתטית ייצוגית (בתמונה למעלה עם הנשיא
קארטו) .פיליס ג׳ורג׳ ,אשתו של בדאון, היא שדרנית טלוויזיה ומלכת יופי לשעבר גם יחד.
ה עולם

הזה

2193

111ו1ן11ו1ווזו><8811

באלוינה לודמילה ולאסובה: ללמוד למלם עד העצבים
״אני מאושרת לחזור לחיק מולדתי. אני מאושרת להיות שוב בין כותלי הבולשוי.״ הצהרתה
של הבאלרינה, לודמילה ולאסובה, בטלוויזיה הסובייטית לא עלתה בקנה אחד עם המראה המאושר
בעולם המערבי (בתמונה למעלה, משמאל) ,כשבילתה עם בעלה, אלכסנדר גודונוב, ביס החופשי.
כשנפלה לזרועות אמה (בתמונה למסה, משמאל) .אמרה :״טוב שהסיוט נגמר,״ שוב, דבר העומד בסתירה
למה שקרה בעבר: היא ובעלה רקדו בפריס (בתמונה למעלה מימין) ושהפסיקו את ההופעה במחווה
מיוחדת לרקדן נורייב, שנכח באולם, והשתחוו לו. נורייב נחשב לבוגד בברית־המועצות וקשה לדעת
למה תיחשב העלמה ולאסובה. אולי לחוזרת בתשובה?

שלי האק: מסול למלאכים של סול ׳
אם כי בישראל עדיין מופיעה בין מלאכי צ׳ארלי המלאכית סאבירנה, שהיא קיית ג׳קסון השחרחורת
(יחד עם גיסלין סמית ושריל לאד — שהחליפה את פארה פוסאט) ,הרי בארצות־הברית כבר מככבת
תגלית חדשה במקום קיית ג׳קסון. היא מחזקת את הרוב הבלונדי בשלישייה, בהיותה בהירת שיער.
שמה שלי האק. בעבר הופיעה שלי בסרטוני הפירסום לבושם ״צ׳ארלי״ ,של חברת רבלון, במקביל
לדוגמנית לורן האטון המופיעה במודעות הפירסומת. האטון הפכה לשחקנית קולנוע (מופיעה כעיתונאית
בחתונה של אלטמן) ,ואילו האק עברה מצ׳ארלי הבושם להיות מלאכית צ׳ארלי בסידרה. ג׳קסון
פוטרה בזעם רב על־ידי עורכי־התוכנית, אחרי שסברו כי מאז נישאה לשחקן אנדריו סטיבנס היא
מזלזלת בעבודה ובחברותיה למיקצוע.
העולם הזה 2193

המחיר היה כבד מדי
חשוב לרגע.
מה היה קורה
אם לא היה ביטוחי
היית צריך ״לשים בצד״
סכומים גדולים מאד
על כל צרה שלא תבוא:
שריפה, פריצה,
גניבה, תאונה...
גם מקום עבודתך
היה צריך לנהוג כך,
גם החנות שבה אתה קונה,
גם בית החרושת,
הבנק, המשק כולו.

אם לא היה ביטוח,
היה כל פרט
צריך לדאוג לכל בעצמו-
אבל המחיר היה כבד מדי...
איש לא היה יכול לעמוד בו לבדו.
המשק כולו לא יכול היה לתפקד.
הביטוח הוא הפתרון.
הוא מחלק את הסיכונים בין רבים
ונותן לך את הבטחון,
במחיר שאתה יכול לעמוד בו.
הרעיון הוא שלך והוא טוב.

ביטוח. הרעיון הוא שלן.

מוגש על־ידי

1 1 111

ץ ו עו ד
ח ב רו ת ה בי טו ח
ריוווד ־ 1> /ד *

מ שה דיץ ביק שלחבק את אופירה נבון
ויצחק רבץ ..התפלח ־ לארוחת הערב
! בכניסה לחדר האוכל
של מלון דן כרמל ניצב מי
שהיה סגן שר־התיקשורת, הח״כ
הדרוזי לשעבר, שייח׳ ג ׳אבר
מועדי, וביקש להיכנס לארד
שערך ראש־ה־חת־הערב
ממשלה,
מנחם בגין, לנשיא
אנוור אל־סאדאת. בידי
שייח׳ ג׳אבר לא היתה הזמנה,
אולם הוא הסביר לשומרי־הסף
כי הוא הוזמן אישית על־ידי
סגן שר־הביטחון, מרדכי
(״מוסקה״) ציפורי. אחד מאנ שי
הביטחון נכנם לחדר האוכל
ושאל את ציפורי אם הוא, אכן,
הזמין את שייח׳ ג׳אבר. התשובה
היתד, שלילית. שייח׳ ג׳א־בר,
איש המערך, לא ויתר ודרש
להיכנס לארוחה כנציג ה עדה
הדרוזית. כדי למנוע שע-
מריה ביקשו המארחים מנציג
דרוזי אחר, ח״כ עמל נאצר-
אל־דין, שהוזמן, לוותר על
מקומו בשביל שייח׳ ג׳אבר.
! באותה ארוחה הובלה

פים שצריכים לקום כדי להרים
כוסית. עזר התגלה כאיש
ממושמע בכל הנוגע לעיתונאים,
וזכר לעשות זאת. אחר-
כך התלוצץ וכינה את העיתו נאים
בשם עלוקות.
נראה כי בתו של וייצ-
מן, מיכל, לא נהנתה מהארו חה
החגיגית. לאמה ראומה היא
אמרה :״זה מזכיר לי את ה אוכל
בטירונות.״
1וייצמן לא יכול היה
להתאפק וסיפר לעיתונאים על
המיפגש הראשון שלו עם ה אלוף
אברהם (״אברשה״)
טמיר, אחרי שהאלוף נפצע
לפני שבועיים (העולם הזה
.)2192 סיפר וייצמן :״אבר-
שה נכנם אלי למישרד בהת רגשות
ואמר לי :׳רק בנס
ניצלתי, כמעט נהרגתי, אני ב קושי
חי.׳ חשבתי אולי במצ ריים
ניסו להתנקש בחייו ונב הלתי׳
אבל אז הוא סיפר לי

411111ך[ 1ק ך 11111 מי שהיה שגריר ישראל בוואשינגטון וכיום נשיא האוניברסיטה העברית,
111 *1 111י 1 ׳ 1ן נפגש באירוע בידורי עם שתי צעירות חתיכות — רחלי חיים, מי שהיתה
שדרית הספורט בטלוויזיה, ודוגמנית בשם ריקי. דיניץ נענה לבקשת הצלם, הצטלם מחובק עם השתיים.

^)11׳ .¥יהן״ 1:היא ילדה דרוזית בת שנתיים, שנקראה
* י — י י 1על־ידי הוריה, בני מישפחתו של ח׳׳ב
הליכוד מהכפר דליית אל־כרמל, עמל נאצר-אל-דין, על שם אשת
ראש־הממשלה. בשבוע שעבר נפגשה עם בתה של עליזה בגין
האמיתית, חסיה מילוא. מילוא מיהרה להרים את הילדה, הנקראת
על שם אמה, ולקרוא בשימחה :״קראו לה על שם אמא.״
בתו של הנשיא אל־סאדאת,
ג׳יהאן עדסמן, לשולחן, ש היה
צמוד לשולחן שלידו ישבו
שר־הביטחץ, עזר זייצמן,
אשתו, ראומה בנו שאודי
ובתו !מיכל. ג׳יהאן התעקשה
לשבת ליד מיכל, אולם הסבירו
לה שזה בניגוד לכללי הטקס.
רק אחרי שג׳יהאן כבר ישבה
ליד השולחן הסמוך, הצליחה
לשכנע את שאולי וייצמן להח ליף
עימה את מקומו, וישבה
במשך כל הערב ליד שולחנו
של שר־הביטחון.
! בכל פעם שווייצמן קם
ממקומו, הוא הסתיר את שולחן
הנשיא סאדאת מעיני הצלמים.
אחת מעובדות מרכז התיקשו-
רת, איה עשת, ניגשה אליו
וביקשה ממנו לעמוד בצד בכל
המולס הזה 2193

מה ארע במטוס.״ אחד העי תונאים
הזכיר לווייצמן שטמיר
כבר נפצע בצורה קשה בגוש
עציון, במילחמת־העצמאות, ולכן
הסיפור שלו על ההתרגשות
של טמיר אינו מתקבל על ה דעת.
השיב לו וייצמן :״חוכ מה,
אז היה אברשה מחוסר
הכרה.״
91 בארוחת הערב ש ערך
הנשיא, יצחק נכון, לכ בודו
של אנוור אל־סאדאת,
הגיעו גם, משה ור חל דיין.
בעת שדיין לחץ את ידה של
רעיית הנשיא, אופירה נכון,
היא אמרה לו :״אתה ואני
כבר יודעים מה זה,״ בהת ייחסה
למחלת הסרטן שבה לקו
שניהם, בהפגנת התרגשות
שאינה אופיינית לו, אמר לה

נפתלי לב*א

דובר מישרד־הביטחון, היה אחד הקרואים
במלון ״דן־כרמל״ בחיפה
בעת ביקורו של אנוור אל־סאדאת בעיר, אך תחת להשתתף באירועים
השונים, ביכר לפשוט את בגדיו, לשבת בבגד-ים ליד הבריכה.

דיין :״הייתי רוצה לחבק או תך.״
תשובתה של אופירה
היתד אני מרשה לך.״ אז
ראו כל באי הארוחה את
דיין מחבק חיבוק ארוך וחם
את אשת הנשיא.
! 9 1כאשר עבר שר השיכון,
דויד: לוי, על פני המארחים
באותה ארוחה, אמרה אופירה
נבון לג׳יהאן אל־סאדאת:
״לשר השיכון שלנו יש 11 יל דים.״
ג׳יהאן ניענעה בראשה
לעבר לוי כאילו היא משתתפת
בצערו.
! כל המזומנים לאותה
מסיבה עברו, כמו דיין ולוי, על
פני שורת־הקבלה שהכילה את
שני הנשיאים ורעיותיהם, ולח צו
את ידיהם. הטור התארך, כ מובן,
ויצחק רבין תר אחרי
מוצא אחר. כאשר אחד המל צרים
פתח דלת־זכוכית, כדי
להקל על החום הרב שנוצר
באולם־הקבלה ביגלל זרקורי
הטלוויזיה, התפלחו יצחק ול
א ה רכין דרכה. הסביר
דבין: בתקופת כהונתי כשג ריר
ישראל בוושינגטון למדתי
לשנוא את שורות־הקבלה.
הייתי עומד במשך שעות ולו חץ
ידיים, כשכל עסקן יהודי
רצה להצטלם עם השגריר. נמאס

215

התיאבון הבריא

הובר — 4014
ה״חובט״.

הובר — 427
נייד על גלגלים,

הובר — 867
בשיטת ה״רחפת״.

6111

הובר 6ו 0ו —
חובט ומבריש

הובר — 3005
ה״צלחת
המעופפת״.

לקראת החגים — מבצע הנחות ללא תקדים!
הובר 4070־.5
הובר 4070־ — 8עוצמה עד 850 וואט — המילה האחרונה
בתחום שואבי האבק! שפע של אביזרים בלולים בשואב:
צנורות הארבה, מברשות מיוחדות לריפוד,לווילונות ולפינות.
הקפידי לדרוש תעודת אחריות מקורית של ״חוסן״.
רק תעודה זו מבטיחה לך שירות אמין, צוות מקצועי מעולה
ומלאי חלקי חילוף מקוריים.
הובר פירושו איכות ונוחות.

מפיצים בלעדיים לישראל.:
״חוסן״
חברה למוצרי חשמל בע״מ
חברה מ שותפת עם בור־סחר
דרך פתח־תקוה 23 תל־אביב.

להשיג בחנויות החשמל המובחרות ובחנויות השקם.

)11*11111

מד 1ע עליזה בגין לאמתרא״נ ת ־
!מדוע לא הגיע הרב י 1.דן ל ס עו ד ה

91 יו״ר הכנסת, יצחק
ששיר, עמד במיבחן קשה.
הוא רצה להתפלח לארוחה, כמו
רבין, אך חשש שמא אין זה
נאה למעמדו. התלוצץ אחד ה נוכחים
:״אתה צריך לבחור
בין מעמדך כיו״ר הכנסת ובין
עברך כאיש־מחתרת.״
! 9אותו לץ הציג לשמיר
בעייה :״מה היה קורה אילו
נעדר הנשיא נבון בשבוע ש עבר
מן הארץ, ואתה היית ממ לא
את מקומו? היית צריך
לשלוח מיברק־תנחומים למל-
כת־בריטניה על רצח לורד
אנגלי.״ הכוונה היתה ללורד
לואי מאונטכאטן, שנרצח
בידי האירים. שמיר, שנתן ב שעתו
את הפקודה לרצח הלורד
מוין, שקע בהירהורים והפליט
לבסוף :״יש באמת קוריוזים
בחיים.״
! 9לפחות איש אחד ש הוזמן
לארוחת־הערב החגיגית,
שערך נשיא־המדינה לנשיא-
מצריים, לא הגיע אליה. היה
זה הרב הראשי, שדמה גורן.
הוא אמנם יצא לדרך, אך התלבט
כל העת אם אכן מותר
לו להשתתף במסיבה, שהיא
חלק ממדיניות הממשלה להח־

אפויים קציר

נשיא״המדינה לשעבר, נראה הרבה יותר
מאושר בקבלת־הפנים שנערכה לאנוור
אל־סאדאת בנמל חיפה, מאשר בקבלת־הפנים שנערכה לכבוד הנשיא
המצרי שנתיים קודם לכן, בנמל התעופה בו־גוריון, כאשר סאדאת
הגיע לביקורו הראשון. בביקור ההוא היה אפריים קציר הנשיא,

והוא שקיבל את פני סאדאת וזכה אז בדחיפות ובמכות מידי
שומרי־הראש המצריים, שלא הכירו אותו. בתמונה נראה הנשיא״
לשעבר מתחבק חיבוק ארוך וממושך עם הנשיא הנוכחי, יצחק
נבון. נבון לא יכול היה להתאפק ואמר לקציר :״אפריים, עכשיו
אני מקנא בך על שאין לך כל הווג׳ראס הזה על הראש.״

זיר שטחים לערבים. באמצע
הדרך עצר הרב וחזר על עיק־בותיו.
9בארוחת־הצהריים
ש נערכה
בחדרו של נשיא״המדי-
נה, יצחק נבון, ביום שבו הגיע
אל-סאדאת לארץ, נגרמה מבו כה
רבה במיטבה של דן־כרמל.
נבון ביקש שיביאו לו צל עות
כבש. למלצר לא היה נעים
לומר לנשיא כי אין בתפריט
צלעות כבש, ושליחים של ה מלון
יצאו בהולים ודחופים ל אחת
המסעדות הכשרות בעיר
כדי להביא במהירות את המנה
המבוקשת.

! 9העיתונאית, לאה את גר
ניסתה לשכנע את רעיית
ראש־הממשלה, עליזה בגין,
לתת לה ראיון. בגין סרבה
בטענה שאינה אוהבת עיתונאים.
בשיחה שהתפתחה בכל
זאת בין השתיים, אמרה אתגר
לבגין :״כולם כותבים על אופירה
נבון ועל ג׳יהאן סאדאת
ורק עליך לא.״ השיבה לה
בגין :״זה לא אכפת לי.״ אז
שאלה אותה אתגר :״את חושבת
שיש חשיבות לכך שאשת
מנהיג תהיה אשה גאה ז״ על
שאלה זו סרבה בגין לענות,
בכעס מוצדק.
91 על גישתם של אזרחים
הפכפכים התלונן השבוע יועץ
ראש־הממשלה לענייני תיקשו-
רת-פניטד שדמה נקדימון.
״יש לי שכנה. כשעלה מנחם
בגין לשילטון, היא כעסה מאד.
היא אמרה :׳אוי ואבוי, עכשיו
תהיה מילחמה, בגין זה יביא
עלינו אסון.׳ אחרי שכרתנו את
השלום עם מצריים, התלוננה
אותה שכנה :׳תמיד אמרתי
שבגין זה אסון! תראה איך
הוא מחזיר לערבים את כל
סיני!׳״ מסקנת נקדימון: אי-
אפשר לספק את הציבור.

אסתר וזיארנאוו

מי שחיתה חברת כנסת
מטעם חרות, אחת מנא־מנות
ראש״הממשלה, מנחם בגין, ואמו של מזכיר הממשלה, אריה
נאור, לא נשכחה על־ידי רעיית ראש־הממשלה, עליזה בגין, והוזמנה
לארוחת-צהריים, שערכה עליזה בגין לכבוד ג׳יהאן אל״סאדאת.
העולם הזה 2193

! 9נקדימון עצמו מרגיש
לא נוח בארוחות הערב החגי גיות
הנערכות עתה חדשות ל בקרים.
כאשר הוא ישב ליד
שולחנות המכובדים בארוחת
ראש־הממ- שערך הערב,
שלה לכבוד הנשיא המצרי,
התבונן נקדימון לעבר סוללת
העיתונאים והצלמים שעמדו
בירכתי החדר ואמר :״נורא

לדיסראב גוטסמן

הממשלח, מנחם בגין,
היה, כמובן, במשך בל ימי פיסגת״חיפה, על המישמר בצמוד לראש-
הממשלה. עליזה בגין ניצלה את ההזדמנות והרשתה לו להגיש
את המכשיר הרפואי, שאותו היא העניקה לג׳יהאן סאדאת בשי.
כאשר קמה ג׳יהאן להודות לעליזה בגין, נשבר קנה המיקרופון
וגוטמן מיהר לתקנו, והפך, לדקות אחדות, לרופא״מכשירים.

לא נעים לי שהם לא יושבים
ואוכלים ואני יושב ליד שולחן.
הרי הם קולגות שלי.״
! 9אחת מנשות הביטחון,
שהן חידוש בנוף־ו,אישים ה ישראלי,
מצאה חן בעיניו של
ראש־הממשלה,
ראש־לישכת
יחיאל קדישאי. קדישאי
ניסה במשך שעה ארוכה לשכ נע
אותה לאכול עימו ארוחת-
צהריים, אולם הצעירה הנאה
סרבה. לפתע עבר לידם ראש־הממשלה,
מנחם בגין, וכשראה
את קדישאי נעצר לידו. קדי-
יצאי הציג לפניו את הצעירה,

אולם גם ההיכרות עם ראש-
הממשלה לא עזרה לקדישאי
והצעירה עמדה בסרובה.
! 9בארוחת הערב, ש ערר
ראש־הממשלה לנשיא
מצריים, היתד, אחת מארבע רפרפת הראשונות המנות אבוקדו. איש מבין מאות ה אורחים
לא אכל אותה, מלבד
שר-הדתות, אהרון אפו־חצידא,
שהסביר :״אני אוכל
כל מה שנותנים לי.״
91 כאשר חזרו המגשים
עמוסי הרפרפות למיטבח, פרץ
הטבח של דן־כרמל בבכי.

דו2

מרשימותיו
שלמבקר
מ סעדו ת
הפעם היה בחברתי אורחז
מצרפת, ידיד ותיק ומבין[
גדול בארוחות וביין. המסע־ן
דה זכתהלמחמאותיו,ובמיד׳
חד הביע פרנסוא את התפע־
|לותו מיין ״פטיט ם ירה״|.
]זהו יין אדום חדש ומעולה ,
|של כרמל-מזרחי, והוא הת־^
אים נפלא למנה העיקרית,,
צלי בקר ברוטב.
לא מכבר טעמתי עוד ״ו חדש
של כרמל ,״טינטה1
)אמרלה״ ,גם הוא יין שול־
.חני אדום משובח. אני מנד
1ליץ על היינות האלה בפני
|כל אוהבי היין הטוב. כדאי
ן לכם לזכור את השמות^
החדשים האלה.
פטיט סירה וטינטה אמו־לה
מיטיבים

האמהות

גייהאן אל־סאדאת לא
רצתה ל מחו ת את בתנו
האודם כ די לאלהע לי ב
אותה כדי לא להעליב את
מארחותיה.

ד״ 1 0 1 X 1 *1111)11 ,הומטב״ל היה בין מקבלי פניו של ה־
\ ) 11 1נשיא המצרי אנוור אל־סאדאת בנמל

חיפה. הון כדי המהנה לעגינה היאכטה אל־חורייה, נכנס איתן
לוויכוח עם ח״כ מפ״ם, חייקה גרוסמן, על חוות־הדעת אוהה
מסר הרמטכ״ל בפרשה אלון מורה. מזכיר הממשלה, אריה נאור,
אשר האזין לוויכוח, לא הסהיר אה הנאהו מהריב בין השניים.

8 1אחמד פאתי נקע את
רגלו בעת ההפלגה על היאכטה
אל־חוויה. משד היומיים
הראשונים של הביקור הסתובב
פאוזי, המקפיד ביותר על
הופעתו החיצונית, כשהוא
נעול נעל אחת רגילה שחורה,
המתאימה לחליפה שלו,
ברגל אחת, ובשניה — נעל-
בית.

! ׳8כאשר שמע שר־הביט־חון,
עזר וייצמן, כי ספן ד,ש־לום,
איילינתן, עומד לע רוד
מסיבה על שפת־בריכת
מלון דן־כרנזל, הוא ביקש
להודיע לו :״אם יהיה רעש,
אני שופד עליכם מהחדר שלי
מים קרים.״
1אגב, וייצמן מכנה את
כל המבינים החדשים בעניני
השלום — סאדאטולוגים ב פרוטה.

1אחד משומרי-הראש של
בתו של אל-סאדאת, ג׳יהאן
ן ןות׳מן, הבחין בעת הסיור
שהיא ערכה בכפר הדרוזי
דליית אל-כרמל, בתמונה גדולה
של מנחם בגין ביחד עם
אל־סאדאת ונשיא ארצות-
הברית, ג׳ימי קארטר, ב טקס
חתימת הסכם־השלום ב־וואשינגטון.
שומר־הראש ביקש
מהמארח, ח״כ עמל נאי
צר־אל־דין, שיתן לו את
התמונה במתנה. לתדהמת המארח
הסביר לו שומר־הראש:
״רואים אותי בתמונה, והיא
צולמה מיד אחרי שהסתפרתי
אצל ספר אמריקאי מצויין.
אני רוצה אותה בשביל להר אות
לספר שלי בתל-אביב איך
הוא צריך לספר אותי.״
8 1אגב, תקלה בלתי נעימה
אירעה לחמישה מאנשי-
הביטחון ששמרו על האישים
בדן־כרמל. הם נתקעו במשך
שעה ארוכה במעלית המלון.
8 1שר־הפנים, הממונה על
המישטרה, הד״ר יוסף בות ,
הגיע בוקר אחד למלון דן־
כרמל כדי לבדוק את פיקודיו
השוטרים. לפתע ראה השר
דמות מוכרת לו. מתברר כי
אחד המלצרים הוא בן עירו
של בורג, ומאז עלה לארץ לא
נפגש עיסו. השניים לחצו
ידיים בהתרגשות רבה וישבו
להעלות זכרונות ילדות. כש-
בורג שוכח את המטרה לשמה
בא למלון, ומפקדי מישטרת
חיפה נושמים לרווחה.
8 1תקרית בלתי נעימה
נמנעה ברגע האחרון על־ידי
עורך השבועון אוקטובר, אניס
סנסור. כשהגיע מנסור ל-
דן־כרמל, גילה על כל השול חנות
פתקים מודפסים המקב לים
בברכת ברוך־הבא את
נשיא מצריים, רעייתו, ובתו,
העלמה ג׳יהאן עות׳מן. מנסור
גילה את אוזני מנהל המלון
כי ג׳יהאן כבר !נשואה ואינה
עלמה, ועובדי המלון מיהרו
להסיר את כל הפתקים.

מז ק ד

תקרית בלתי-נעימה

אחרת אירעה לג׳יהאן אל־סאדאת
בביקורה בכפר הבי-
דואי בסמת־טבעון. הנשים ה־בידואיות
התפרכסו לכבודה,
וכאשר נישקו אותה, הותירו
על לחייה סימנים רבים של
אודם. מזכירה המדיני של ג׳י-
האן, אחמד פאתי, שלף
ממחטה מכיסו והגישה לג׳י-
האן כדי שתפחה את הכתמים
האדומים, אולם ג׳יהאן דחתה

מנצחה של תזמורת צה״ל ובעל דרגת הייצוג של סגן־אלוף, תשתתף
כבר בטקסים ממלכתיים רבים, אולם הטקס שנערן ביום החמישי

האחרון בנמל־התעופה גו״גוריון בלוד, היה מיוחד מאד עבורו. לגראציאני נמסרה הודעה, שעות
ספורות מראש, להתכונן לטקס בלוד, במקום בנמל חיפה. בתמונה נדירה זו נראה גראציאני כשהוא
מניף את שרביט המנצח, כשברקע אפשר לראות את מטוסו של הנשיא המצרי ואת דגל מצריים המתנופף.
העולם הזה :193

אופירה נבנן:
היכן נעלמה
זינב?
עליה לזהותה. התמונות הופיעו בזמנו,
לפני 23 שנים, בהעולם הזה (.)967
באותו הגיליון התפרסמה גם כתבה פרי
עטה של אופירה, שדיווחה על מסעה
לפאריס. כתבה אז אופירה, בתארה את
הטיול :״ביום השלישי, בפאריס, התחי-

סיטר רג״יהאן

אופירה נבון חוזרת על סיפור הנערה המצריה בפני
ג׳יהאן סאדאת, המוסתרת בתמונה על־ידי אורי אבנרי
(העומד עם הגב למצלמה) ,כשהנשיא המצרי ורחל אבנרי (מימין) מאזינים לסיפור.

אופירה ארז לוחצת
ייי יי ידיים עם נציגת מצרים,
זינב אל־ביאלי, בתמונה שצולמה
בנמל־התעופה של פאריס. הידידות בין
הישראלית למצרייה היתה לשיחת היום
במיפגש בנות־העמים של פאריס .1956

שיחה מעניינת עם נציגת מצרים. מתוקה
מאד.״
זינב, נציגת מצריים במיפגש בנות
העמים, לא היתה רק מתוקה, אלא גם
אחת מחלוצות השלום שאותו הביא אל-
סאדאת כעבור שנים. כל אחת מהמשתת פות
היתד. צריכה להשמיע קריאה באוז ני
בנות־גילה בכל רחבי העולם. קריאתה
של זינב אל־ביאלי היתה :״כל האנשים
ילודי האשה, ועלינו להבטיח להם שלום.״
אחרי שאופירה סיימה לספר לג׳יהאן על
פגישתה עם הנערה המצריה, נפרדו השתיים.
היה עליהן להתכונן לארוחת-
הערב החגיגית, שאותה ערך נשיא ישר אל
לכבודו של נשיא מצריים. אורי אב-
נרי היה בין המוזמנים. אחרי שאבנרי
וג׳יהאן אל־סאדאת לחצו ידיים, וג׳יהאן
אמרה לאבנרי :״אני שמחה לראותך שוב,״
אמרה אופירה :״דיברנו עליך כל אחרי
הצהריים !״

צברית בפאריס

צילום הכתבה שאותה שיגרה אופירה ארז להעולם
הזה על קורותיה בפאריס. מה שמשך את תשומת־הלב
בכתבה היה תאור השיחה של אופירה עם הנציגה המצרית זינב אל־ביאלי,
שאותה הגדירה אופירה בכתבה כצעירה מתוקה. כעת 23 ,שנים אחרי אותה פגישה,
ביקשה אופירה מג׳יהאן סאדאת, בעת ביקורה בארץ, לנסות לאתר את אותה נערה.

ך* קות ספורות אחרי שהגיעה ד.פמ־י
ליה הנשיאותית המצרית למלון דן
כרמל, ביום השלישי בשבוע שעבר, הוז מנו
נשיא מצריים ורעייתו ג׳יהאן אל
נשיא המדינה ורעייתו, אופירה, למערכת
החדרים שלהם במלון. כאשר ״הגברים
דיברו עסקים״ ,כפי שהגדירה זאת אופי רה,
ישבו נשות הנשיאים בחדר הסמור,
החלו בהיכרות שהתפתחה אחר־כך לידי דות
אמיצה.
אופירה סיפרה לג׳יהאן על מחלת הסר טן
שבה לקתה, וג׳יהאן סיפרה לאופירה
על פעולות האגודה המיצרית למילחמה
בסרטן, שהיא עומדת בראשה. אחר-כך
אמרה ג׳יהאן למקורביה :״היא אחת הנ שים
המקסימות שפגשתי מעודי.״
היה עוד נושא־שיחה אחד בין השתיים
— העולם הזה. אופירה סיפרה לג׳יהאן
על חוויית הנעורים שלה, עת נבחרה מ טעם
העולם הזה כ״צברית 1956״ בתחרות
שנערכה מטעם השבועון, ונשלחה לתחרות
בנות העמים, שנערכה בפאריס מטעם ה שבועון
המפורסם אל.
״העולם הזה הוא שבועון חשוב מאוד
אצלנו,״ אמרה אופירה לג׳יהאן ,״את בוודאי
מכירה את העורר שלו, אורי אבנרי.״
ג׳יהאן אישרה כי היא אכן מכירה את
אבנרי .״בביקור שלי בפאריס,״ המשיכה
אופירה ,״ניפגשתי עם צעירה מצריה מק סימה,
זינב היה שמה, אנחנו התיידדנו
אז. הייתי מאד רוצה למצוא אותה עכשיו.״

אופירה נבון רגילה כבר למופעים וטקסים ציבוריים, מאז
נבחר בעלה לנשיא המדינה. אולם לאופירה ארז, הצברית
של , 1956 היתה ההופעה, יחד עם יתר המשתתפות בתחרות בנות־העמיס בפאריס,
הופעת־בכורה ציבורית. אופירה, במרכז התמונה, בשימלה שחורה ופרח־דש לבן,
צולמה על גג בניין השבועון אל, שאירגן את התחרות ואירח את המשתתפות בה.

ג׳יהאן סאדאת הבטיחה לאופירה, כי
תנסה למצוא את זינב.
אופירה נתנה לג׳יהאן את התמונות ש בהן
היא נראית בחברת זינב, כדי שיקל

״ובכן, התחלנו עם טיול במכוניות פתו חות
ברחובות פאריס. בערב, ארוחת־ערב
חגיגית עם כל הבחורות המשתתפות ב-
מיפגש והמון נשים חשובות. היתה לי גם

נשיאה בווו

לה התוכנית הרשמית. אכתוב על זה בקי צור,
כי החל משלב זה יכסה עמום קינן
את המאורעות בצורה קצת יותר מיקצו־עית
ממה שאני יכולה לעשות.

11ן 1 )1אל־ביאלי, בתמונה הרשמית 1
י ^י של מיפגש בנות־העמים. על־ 1
פי תמונה זו ותמונות אחרות שנמסרו ל־ג׳יהאן
סאדאת, תנסה אשת הנשיא המצרי 1
לאתר את הידידה המצריה הראשונה של
אשת נשיא מדינת ישראל, אופירה נבון| .

אריאל׳

״סיטרואך מזמינה אותך לנסיעה
חלקה בכביש משובש.
מחר? אולי כשמחבר במכוניות
אחרות.
״סיטרואך מסחררת מצוין עם
כביש משובש: היא מחליקה
בקלות רבה על כל מכשול
ומשאירה מאחוריה מכוניות
״מקפצות״ וכמה נהגים נרהמים.
איך היא עושה זאת?
התשובה היא. ק.רו.
״סיטרואן״ מתאימה את עצמה
לכל סוג ררך באמצעות מערכת
מיתלים היררופניאומטיח.
מערכת זו מאפשרת לכל גלגל
בנפרד להצמד !קרקע בגמישות

6710

דוד לובינס קי בע־־מ,
תל־אביב; ר ח׳ שונ צינו , 16ט ל6 333214
סוכ נו יו ת: ת ל־ א בי ב:
ב ג. מוסכיםומ פי צי םבע ״ מ.
ר ח׳ ח רו ץ ,12ט ל 331339 03

המבטיחה נסיעה חלקה ללא
תנודות. ושומרת על גובה קבוע גם
כשהמכונית עמוסה

במקרים קשים במיוחד. כאשר
הדרך רצופה מכשולים כמו
אבנים פזורות או שלוליות עמוקות
מתגלה ״סיטחאך בשיא כושרה:
ידית מיותרת מגביהה את המכונית
בשתי דרגות גובה נוספות
ומאפשרת לה להמשיך בדרכה
בנסיעת חלקה וללא הפרעות.
אך המערכת ההירחפניאומטית
אינה רק שין של נוחות מירביח:
יתרונותיה מורגשים היטב גם
בתחום הבטיחות.
המערכת ההיררופניאמטית

זוז ^ בי ש ד ,״ נ ע ״ ח
מפיץ סיטרואן בישראר

^ ו £ס מ7ו0

שומרת על איזון תמירי של
המכונית ומעניקה לה יציבות
ורכות בנסיעה בכל תנאי דרך
ומעמס.

זוהי אחת הסיבות בגללן זכו דגמי
ה 6 5 -ו -ץסשל ״סיטחאך
בפרסי בטיחות רבים. אם אתה
באמת אוהב לנהוג ־־ הכנס
לסיטרואן 6 5א 1ץ 0נסה אותה
ותגלה את יתרונותיה של המערכת
ההידרופניאומטית.
אנחנו קוראים לה בקיצור. ק1-1.
(וגם זה שין של נוחות
ירושלים: רח׳ הס ,3טל .228888 ,222666 .חיפה: רכב הצפון
בע״מ, שד׳ בן־גוריון ( 8שד׳ הכרמל); טל 538228 .־.04
כאר־שבע: אשנב הנגב, דרך חברון ,3טל 33210 .־.057
נתניה: לוינקופף הרסן, רת׳ שוהם 0 ,4ל,*1821 1

המחיר נכון ליום .9.9.79

) )11*1111

מד 1עלאלמדה גייהאן עברית -
ומי ניצח בתחרות ה שתייה בין האץ־ לנלסון?

1לג׳יהאן אל־סאדאת הי תד׳
בקשה מיוחדת לעליזה
בגין: לסדר לה פגישה עם
אשת ראש־הממשלה לשעבר,
לאה רבץ ג׳יהאן רצתה
להתנצל לפני רבין על תקרית
שאירעה ביניהן לפני מיספר
שנים, בשעה שלא היתה עדיין
רעיית ראש־הממשלה והשתתפה
בסימפוזיון בינלאומי שנערך
במכסיקו, שבו השתתפה
גם ג׳יהאן. אז ביקשה לאה
להפגש עם ג׳יהאן, אך אשת
הנשיא המצרי סרבה .״אני רוצה
להסביר לגברת רבין, ב שיחה
אישית, שהקרקע עדיין
לא היתד, בשלה אז לפגישה,
ולהתנצל לפניה.״ עליזה בגין
ענתה לה :״את לא צריכה
להתנצל וגם לא להיפגש איתר,
באופן מיוחד. לאה רבין
תהיה בארוחת־הצהריים שהכנו
במיוחד בשבילך, רק ל נשים.״

8ראש־ד,ממשלה הזמין
לארוחת הערב שלו את כל
ראשי הסיעות בכנסת מלבד
שלושה: ראש סיעת יעד, מי
שהיה שבוי במצריים, אלוף־
משנה (מיל ).אפן? יגורי,
ראש סיעת חד״ש, מאיר
וילנר, ואת ח״כ שמואל

פלאטו־שרץ.

8 1מדוע לא יודעת ג׳יהאן
עברית? לאשת הנשיא המצרי
היתה תשובה לכך :״רציתי
ללמוד עברית, אבל כשפניתי
לאוניברסיטה בקאהיר אמרו
לי שהעברית שלומדים שם
היא העברית של סעדיה
גאון ושאף אחד לא יבין או תי
בישראל. אז החלטתי לל מוד
פרסית.״ בקאהיר לומדים
סטודנטים רבים עברית, עוד
מלפני יוזמת־השלום.
8 1שעתיים אחרי שנחתה

ראש המערך, עמד במצב לא־נעים ך 1ך 1ךיך | 1גתו של סגן ראש-הממשלה ייגאל ידיו, הופיעה
11 11118111ך § 1
| באירוע ממלכתי בפעם הראשונה בטקס קבלת־בטקס
בואו של אנוור אל־סאדאת לחיפה# .

ע | 111#11
הפנים לסאדאת, בנמל חיפה. היא עמדה במצב לא״נעים כאשר
הציבו אותו בשורה ליד ח״כ יצחק רביו, שעימו אין הוא מדבר. פרס
ניצל מאי״נעימות חוזרת, בטקס הפרידה מסאדאת, שנערך בנמל אחד מאנשי הטקס ניגש אל ידיו וביקש ממנו להעמיד את ליטל
התעופה בו־גוריון. הפעם היה מי שהקפיד על כך שפרס יעמוד הרחק בשורה השניה, כפי שמחייבים כללי הטקס. ידיו סירב, וטען כי
ליטל נמצאת במקום בזכות עצמה, כמלווה של ג׳יהאן, בת הנשיא.
מרבין, ואת מקומו של רביו ליד שמעון פרס מילאו כוהני״הדת.

#1.1י

באילת, הגיעה פארה. פוסט
לכפר של רפי נלסון. חיים
פהן, השוער של הכפר, לא

של הבנק. בשעה היעוהופיע
נלסון
לביקור דה בבנק כשבידו דג־ענק, ופנה

לפקיד הנדהם ודרש ממנו :
״להפקיד את הדג לשש שנים
עם הצמדה.״

זיהה אותה, ודרש ממנה ונד
מלוויה לשלם דמי־כניסה. מת ברר
כי לכוכבת, שהגיעה ל אילת
במטום־סילון פרטי, לא
היתד, אגורה שחוקה אחת
עליה. י את המצב הציל צלם
הטלוויזיה, אריה רוזנפלד,
שניקלע אף הוא למקום ושילם
את דמי-ד,כניסה עבור
פארה ומלוויה.
8 1כאשר נכנסה פארה
פוסט לכפר עצמו, אמרו אג שים
לנלסון שיגש אליה ויברך
אותה .״אני לא ניגש. אם
היא היתד, הבת של אמסטל,
מבירה אמסטל, אולי הייתי
ניגש.״
8 1למחרת הגיע לכפר ה שחקן
דויד סול, הוא האץ׳
מסטארסקי והאץ׳ .סול דווקא
התחבב על נלסון והשניים
ערכו ביניהם תחרות בלגימת
בירה שנמשכה יומיים. איש
אינו יודע מי ניצח בתחרות
משום שכעבור כמה שעות
כבר הפסיקו שני המתחרים
לספור את הפחיות ששתו. או לם
המפיק ארגון מילצ׳ן,
שהגיע עם סול וששילם עבור
הבירה שלו, טוען כי לפי
החשבון שקיבל, ניצח סול את
נלסון.
אשר נרצח בשבוע שעבר על־ידי
חברי המחתרת האירית,
שלח ימים ספורים לפני מותו תמונה זו לתושב־ירושלים דני
אנג׳ל, שעימו התיידד בכנס ״וראיטי״ .התמונה הגיעה אחרי נייותו.
העולם הזה 2193

8 1אגב רפי נלסון. נלסון
שמע כי בסניף בנק דיסקונט
באילת, שבו יש לו חשבון
״תמיד באובר-דראפט,״ נערך
ביקור של ההנהלה הארצית

לילית נגר

הזמרת ושחקנית הטלוויזיה הישראלית
בערבית, היתה, במשך כל ימי כיקוד
סאדאת בארץ במלון ״דן־כרמל״ ,שם התאכסן האורח. הכל תמהו
מה עושה במקום נגר, שלא השתתפה בסיקור העיתונאי ובילתה
את רוב זמנה על הדשא של המלון, עד שהתברר כי היא הוזעקה
לשיר בערב שאורגן לכבוד אנשי חיל־הים המצרי, וניצלה את
הערב ״כדי להיות בעניינים״ ,ולראות מקרוב את עבודת העיתונאים.

מאחור כ ל
הצעה טוב ה
תמצאג
טלוויזיה טוב ה

טלוויזיה צבעונית ״ 26 ללא ״שלט־רחק״ 37,500.-ל״י בלבד במזומן
טלוויזיה צבעונית ״ 26 עם ״שלט־רחק״ 42,500.-ל״י בלבד במזומן ״
37,500.ל״י הוא המחיר הנמוך ביותר המוצע היום בשוק עבור טלוויזיה מאיכותגבוהה של יצרן מוכר ובעל מוניטין דוגמת מץ.
תשלום סכום זה במזומן מבטיח לך טלוויזיה צבעונית ״ 26 ללא ״שלט־רחק״ ומבטיח
אותך בפני עליית מחירים מסחררת.
אם יש בידיך היום 37,500ל״י במזומן כדאי לך להשקיע אותן בטלוויזיה הצבעונית
של מץ, כי רק כך אתה יכול להפוך תוך שנה את שידורי הצבע לחלק בלתי נפרד
מחייך, באיכות ובמחיר ללא תחרות.
שמורה לך גם האפשרות להקדים את מועד האספקה בעבור תשלום
של 2,000.-ל״י על כל חודש של הקדמת המועד.
לפניך טבלת המחירים.

תשלום במזומן * מועד האספקה
37.500ל״י בלבד כעבור שנה
39.500ל״י
״ 11 חדשים
41.500ל״י
״ 10 חדשים
43.500ל״י
״ 9חדשים
4 5.500ל״י
״ 8חדשים
47.500ל׳׳י
״ 7חדשים
* לא כולל מע״נז

ה מ חי ר ה מו מלץלצר כן
לטלוויזיהמץצבע״ 2 6
בספטמבר 7 9 ל י

140עוז / £8׳ £ר זזו אזט 8ז

הא מישהו הציע לר תכנית טובה יו תר?
השבוע יועצי מץ ישמחו לפגוש אותך בסלון מרכזי, רח׳ בן יהודה — 32 בנין 3ל-על בתל-אביב
תחנות ההרשמה אך ורק בחנויות המורשות למכירת מוצרי מץ, אשר בידיהן חוזה קניית רשמי של מץ לתוכנית ״מץ צבע 80״.

(ישראל)

מודיעין מ ,19ר״ג 1

ברצוני לקבל פרטים נוספים
| על תכנית ״מץ — צבע 80״ |
ללא התחייבות מצידי

רשימת מפיצים חלקית: מץ — אולם תצוגה מרכזי: רחוב מודיעין , 19 בני־ברק — רמת־גן. תל-אביב: סלון להיט, אבן גבירול ; 20 שילה, בן־יהודה ; 1מ.ש.י,.
בן־יהודה ; 3כופר, אלנבי ; 122 הללה את ודרי, בן־יהודה ; 100 גולד, דרך שלמה ; 39 שואת, אצל , 1שב׳ התקוה ; צליל אור, אצ״ל ,44 שב׳ התקוה. בת-ים :
סלון פאר, רוטשילד ; 32 סלון הוד, בלפור .48 אילת: שרות מהיר, מרכז חנויות מור. אוד יהודה ; שלום אהרן, רח׳ ההגנה .47 אשדוד: סוכנויות דרום כע״מ,
רוגוזין ; 31 סלון ושדותים טבעייצכעוני, מרכז א׳ . 118 אשקלון: סלון אלקטרוניקה — כחלון, הרצל ; 9סלון ברזילי, הרצל ; 37 כעדון, העבודה .27 אופקים: רהיטי
צאלה, מרכז מסחרי. כאר-שבע ; סלון צמרת כע״ם, החלוץ ;144א.א. אלקטרוניקה העצמאות .48 בית־שמש: שטיינברג, מרכז מסחרי. גבעתיים: נתנאלי משה, כצנלסון
. 12 דימונה: פיליפ יצחק, מרכז מסחרי .443 הוד השרון: המד, דרך השרון . 94 חיפה: סלון הבנקים, הבנקים ; 1סלון מץ, הרצל . 1חולון; סלון מבוי, רחוב
סוקולוב .77 חדרה: רדיו הכט, רוטשילד .38 פרדס כץ: מרכז החשמל, ז׳בוטינסקי ; 129 סלון שעשוע, רחוב ז׳בוטינסקי . 114י פו: אלקטרו יפו, שדרות
ירושלים ; 121 נדון ישראל, יפת . 103 לו ד: פאוז מופה, הרצל .68 צפ ת: אחים כוכניק, רחוב ירושלים; חדר עמוס, ירושלים .20 טכעון: אלקטרו טבעון,
מרכז מסחרי. טבריה :״סוכנות־כל״ ,ככר העצמאות. ירוחם: רוני סוריה, מרכז מסחרי. ירושלים: טטרון, פית כלל, רחוב יפו ; אלקטריק ,2001 רחוב המלך ג׳ורג׳
; 21 סלון סיני, בן־יהודה ; 6סלון השלום, רח׳ יפו ; 68 סלון אמפיסל, ככר ציון. יהוד: אלקטרו דון, קבוץ גלויות .47 נם ציונה: א.ק. אלקטרוניקה, ויצמן . 14
נתניה: פטמן, עמק חפר ; 4מבט אוניכרסל, ויצמן ; 2אלהוט, שד׳ בנימין .5 .עכו: ראובן סט, בן עמי ; 27 אחים עוכר, חנות חשמל עכו העתיקה. פתח־תקוה :
סלון כרק, חובבי ציון .30 קרית־נת: אלקטרו אלבז, מרכז מסחרי .44/48 קרית־ מלאכי: כלאה שלטה, מרכז מסחרי. קרית שמונה: בזק (כהנים יעקב) ,מרכז
מסחרי .2קדימה: חוקיה דור, מרכז מסחרי. ראשל״צ: רמזור (כדריה) ,רוטשילד .36 רחובות: נחום את מזרחי, הרצל ; 187 אלקטריק סנטר, שטיינברג, בנימין .4
רמלה: יולזרי חיים, הרצל .77 רמת־גן: באלי, ביאליק ; 75 שמוליק אלקטריק, ביאליק .73 רעננה: אלקטרוניקה בורוכוב . 15 תל־מונד: חקיה יוסי, מ .מסחרי.

גזור ושלח

| לבב׳ מץ

כתובתי ...

המטרה של הביקור הי תה הביקור עצמו

^ מישהי! הכדורגל, דר1 .קרא ״לכדרר״.
י יש שני מצבים שבהם אתה מכדרר. אם איו לך למי
למסור את הכדור, ואתה יכול להסתער על שער היריב
לבדך, אתה מכדרר אליו.
אבל יש גם מצב אחר, שבו נוהגים כדורגלנים לכדרר.
ההגנה של היריב חוסמת את הדרך אל שערו. איש
מחבריך אינו נמצא במקום שבו אתה יכול למסור לו את
הכדור. אסור לעמוד במקום, כשהכדור ברשותך.
הנה כי כן, אתה מכדרר. אתה זז עם הכדור אנה
ואנה. קצת בועט בו בכל צעד. מגלגל אותו.

המטרה איגה להגיע לאיזשהו מקום. המטרה
היא רק להישאר כמקום, להחזיק את הכדור
כרשותך ולהמתין להזדמגות המתאימה, פדי
לפתח התקפה חדשה ולהבקיע את השער.

לולא שיטה זו, לא היה מסוגל לפתוח ביוזמתו ההיס טורית
ולבוא לירושלים בנובמבר . 1977 לולא כן, גם
החלטותיו שלאחר מכן לא היו אפשריות.

אין ספק שדאחרונה הוא נהג בך שוב.

הוא התבודד בחווילה ליד אלכסנדריה, בחן מחדש
את המצב בישראל, במרחב ובעולם. הוא בדק מה אפשרי
ומה אינו אפשרי, ושירטט איסטראטגיה חדשה לטווח של
שנתיים־שלוש.

והמסקנה שלו היתה: צריכים לכדרר.

יני יודע, כמובן, מה נעשה בראשו של איש מפתיע
זה מן הכפר מיט אבו־אל־כום שעל גדת הנילוס.

את זאת עושה עתה הנשיא אנוור אל־סאדאת.

הוא מכדרר.

^ 7ה היתה
1* 1לכיקור הזה היתה מטרה אחת בלכד:
הביקור עצמו.
לשוואחרת:

ביקור

המועד הקובע: נובמבר .1980

^ אם יש זמן? האם אפשר להמתין שנה־שנתיים?
י \ אמנם, למרות כל הדיבורים הרשמיים, הנידוי של
מצריים על-ידי העולם הערבי מכאיב — מבחינה רוחנית,
מדינית וחומרית. מכאיב מאד. אך האם ניתן לעמוד בלחץ
זה עוד שנה, שנתיים, שלוש?

אפשר. זה לא טוב. זה רע. אבל זה אפשרי.

אחרי ככלות הכל, האמריקאים צריכים לתת לי לפחות
את אשר הפסדתי כאשר הערבים הטילו על מצריים חרם.
חזית־ההתנגדות הערבית אינה מסוגלת לפעול עתה
במלוכד וביעילות נגד מצריים. איראן מאיימת על עיראק.
עיראק מסוכסכת עם סוריה. סוריה שקועה בבוץ הלבנוני,
ולחאפז אל־אסד יש בעיות עדתיות. ירדן יכולה לסרב
ולהתעקש, אך לא לתקוף. אלג׳יריה ומארוקו עומדות
על סף המילחמה ביניהן, וזה מעסיק גם את מועמד קד׳אפי.

נכון, כמרחב שלנו יש תמיד הפתעות. אך
כנסיבות אלה, מותר להסתבן. זהו סיבון
מחושב, מוצדק.

המטרה של הביקור, שערך הנשיא אצלנו י
למען הביקור.

ביקור של כידרור.

בעוד שנה וחודשיים ייערכו שם בחירות חדשות.
ייבחר נשיא חדש. אם ירצה השם, ייבחר איש חזק, כמו
טדי קנדי הדמוקרטי או ג׳ון קונולי הרפובליקאי. אך גם
אם קארטר ייבחר למרות הכל מחדש, יהיה זה קארטר
חדש. הוא לא יוכל להתייצב בפעם שלישית לבחירות,
ועל כן לא יהיה עוד תלוי בקולות היהודים.
כך או כך, אין מה לעשות בחזית זו עד לבחירות.
יתכן שיהיה מה לעשות אחרי הבחירות.

^ ם כן, מה הן המסקנות ו
י הנה חמשת התאריכים הקובעים:
ס נובמבר — 1979 השלמת הנסיגה הישראלית
משדות־הנפט ומסנטה־קתרינה.
• מארס — 1980 נסיגת ישראל לקו אל־עריש —
ראס־מוחמד.
• נובמבר — 1980 הבחירות בארצות־הברית.
• נובמבר - 1981 הבחירות בישראל.
ס מארס — 1982 הנסיגה הסופית של ישראל
לגבול הבינלאומי.

^¥¥ום הסכמה חדשה לא הושגה בעת הביקור.
/אמנם, בעת הביקור הושגו כמה דברים. הוסכם על
מכירת שני מיליון חביות של נפט מצרי לישראל. הוסכם
על הקדמת החזרתה של סנטה־קתרינה, ועל פתיחת הגבול
שם. הוסכם משהו בעניין הפיקוח על השטח המוחזר בסיני.
אד האם באמת הוסכמו הדברים האלה בעת הביקור ן

לפי הגירסה הרשמית, היו דרושות רק עשר
דקות כדי להשיג את כל ההישגים המופלאים.

אם אלחץ עכשיו על בגין, יהיה משבר. לא
אובל לנצח כעימות זה.

האם אנחנו למדים מכך, כי שני המנהיגים פועלים
באופן טלפאתי ובמהירות הבזק?
רק שבוע לפני כן הגיש השר יצחק מודעי, אולטימטום
פומבי והציע שלא להחזיר את שדה־עלמה אם מצריים
לא תסכים לכמות המקודשת של שני־מיליונים. והנה,
בגין ואל־סאדאת הסכימו על כך תוך 180 שניות. משה
דיין איים להתפטר, אם לא יוסדר עניין הפיקוח. והנה,
שני המנהיגים הסכימו על עקרונות ההסדר תוך 200
שניות. את 220 השניות הנותרות הקדישו להשגת ההסכם
בעניין סנטה־קתרינה, שהיה נתון במבוי סתום.
ממש אגדה.

ארצות־הברית לא תוכל לעזור בהרבה, אם בכלל.
הנסיגה הישראלית תיפסק. לא ארוויח דבר למען הפלס טינים,
ואפסיד את אדמת סיני.

יתר על כן — משכר בזה יוכיח לעולם
הערכי שיוזמת־השלום נכשלה.

אסור בשום פנים להגיע לכך. יוקרתי האישית, יוקרת
מצריים כולה, קשורה עתה בהצלחת היוזמה הזאת. אני
צריך להפגין יום־יום שהיא מצליחה, שהיא מתקדמת.

מתי אצטרך לבחון איסטרטגיה זו מחדש?

מוכן שזה לא היה כד. כל העניינים האלה
סוכמו מראש על־ידי הפקידים של שני הצדדים.
אך הוסכם ביניהם להשאיר את הסיכום הרשמי
לשני המנהיגים, כדי להגביר את הדדמאתיות
של הביקור ולהכתיר את המיפגש כהצלחה.

כמובן, אם יקרה משהו בלתי־צפוי במרחב. משבר
פיתאומי עשוי להכריח אותי לחשוב מחדש.
בהעדר משבר כזה, איסטראטגיה זו תישאר נכונה
לפחות עד ראשית . 1981 עד אז אקבל בחזרה את מחצית
סיני, ויהיה נשיא חדש (או מחודש) בבית־הלבן. יתכן
שאז יהיה מקום לשינוי הקו.

כסלאנג קמפ-דייוויד: בעיית האוטונומיה.

אם הכל יסתדר בצורה רצוייה, אהיה אז במצב נוח
מאד. השגתי את כל אשר הייתי צריך להשיג בשביל
מצריים. בארצות־הברית ישלוט שילטון חדש. בעזרת
השם, הוא יהיה תקיף יותר. בישראל תהיה קיימת ממשלה
חדשה.־ בעזרת השם תהיה מתונה ונבונה יותר. העניין
הפלסטיני יתקדם בינתיים בעולם.

ומדוע היה צורך להשתמש באמצעי מלאכותי זה?
פשוט מאד: שני הצדדים ידעו כי אין כל אפשרות
להתקדם, ולוא במילימטר אחד, בדרך לפיתרון הבעייה
הגדולה, הגורלית, התלויה ביניהם — הבעייה הפלסטינית.

כל הסכימו כי הנשיא המצרי נראה, בחיפה, נינוח
י 1מאד. לא ניכר בו מתח כלשהו. הוא לא נראה מתוסכל.
לא ניכרו עליו כל סימנים של חוסר־סבלנות, זעם, מרירות
— אף שהיו לו די והותר סיבות לכך. אחרי שכל מהלכי
המשא־ומתן על האוטונומיה לא הולידו אף גרגיר אחד
של הסכמה.

מהי הסיכה למצב־רוחו המוזר?

האופטימיסטים בצמרת ישראל יכלו להגיד לעצמם,
בתרועת־ניצחון :״זהו, הצלחנו. סאדאת הבין כי בעניין
הפלסטיני לא נוותר. הוא מבסוט ממה שהשיג, ואינו מוכן
להכות ראשו בכותל ההתנגדות של בגין. העניין נגמר.״
הציניקאים יכלו לטפוח לעצמם על הכתף :״הרי זה
מה שאמרנו כל הזמן. האיש בכלל אינו מעוניין בעניין
הפלסטיני. זו לא היתה אלא אחיזת־עיניים ומס־שפתיים.
עכשיו ויתר על זה. מדי פעם יעלה את העניין כדי לצאת
ידי חובה. בכל נאום יכלול כמה מילים על הפלסטינים.
וזהו זה. שלום על העניין הפלסטיני.״

אני סבור בי אלה גם אלה טועים. העניין
מורכב הרכה יותר.

ן ! נווד אל־סאדאת הוא ריאליסט. הוא גם אדם
י * היודע לכלכל את מעשיו בשכל.
בניגוד לקברניטי ישראל, הוא מסוגל להתבודד מדי
פעם לכמה ימים במקום נידח, לערוך חשבון־נפש, להעריך
את המציאות מחדש ולתכנן לעצמו איסטראטגיה מתאימה.
ואת הקלפים הוא שומר על חזהו. גם יועציו הקרובים
ביותר נדהמים שוב ושוב מהחלטותיו.

אם לא, כדאי לחכות עד אחרי הבחירות
כישראל. למעשה, עד אביב ,1982 כשאקבל
כחזרה את כל סיני.

אל״טאדאת בנמל חיפה: לשם מה!
אך אני משתדל להעמיד את עצמי במקומו, ולבדוק
כיצד הייתי נוהג אז.
הייתי מנתח את המציאות כך:
בישראל שולם מנחם בגין. אפשר להשיג מבגין
את החזרת חצי־האי׳סיני. על כך התחייב, ואת זאת יבצע.
מבחינה זו, אפשר לסמוך עליו.
אך עכשיו כבר ברור כי אי־אפשר להשיג מבגין שום
התקדמות ממשית לעבר פיתרון הבעייה הפלסטינית. הדרך
הזאת חסומה. המחסום הוא בגין עצמו.

אם לא יקרה דבר כלתי־צפוי, יישאר בגין
כשילטון עד לבחירות הכאות, כעוד שנתיים.

לפי סקרי דעת־הקהל המתפרסמים בישראל, הליכוד
יובס בבחירות, אלא אם כן יחול בו, לפני כן, שינוי
מוחלט. למשל, אם עזר וייצמן יעמוד בראש רשימת-
הליכוד. ואם יפול הליכוד, יעלה לשילטון המערך, בהנהגת
שימעון פרס או מישהו אחר.

המועד הקובע: נובמבר .1981

בארצות ־ הברית המצב רע. הנשיא קארטר,
״ידידי ג׳ימי״ ,מחוסל מבחינה פוליטית. מיסכן. יש לו
רצון טוב. אך לא נותר לו כוח לגרש זבוב, ולא כל
שכן לכפות על ישראל פיתרון שמנחם בגין מתנגד לו.

האיש פשוט גמור.

אז תכוא ההזדמנות הגדולה כדי להשיג
את השלום המלא, שיפתור את הכעייה הפלסטינית.
אוכל לחזור אל העולם הערכי, כצורה
מכובדת, כמדינאי שהצליח. הבל יודו שצדקתי.

! 1 9 9
* עד אז?

עד אז צריכים להעביר את הזמן. לכדרר.

למנוע הרגשה של כישלון, של דריכה כמקום.
ליצור אירועים דרמאתיים. לערוך ביקורים
ממלכתיים, שירתקו את העולם.

יהיה משא־ומתן. קבוצות־עבודה יכינו ניירות. שרים
יאוצו הלוך וחזור. ייערכו מיפגשים מצומצמים וכינוסים
של המליאה. מפעם לפעם תהיה פיסגה, עם כל הטכסים
האהובים כל-כך על הישראלים. מחוות מרגשות.

תהיה התקדמות. התקדמות מרשימה,
כלתי־פוסקת. גם אם לא תתקדם לשום מקום.

לשמור על המומנטום. איזו מילה נהדרת ,״מומנטום״.
אומרת כל־כך הרבה, ולא אומרת כלום.

ף* קיצור, צריכים לכדרר.
י ואז, בבוא הרגע, אשיג את פיתרון הבעייה הפלס טינית,
שיאפשר את הכנסת הכדור לשער השלום.

אן־שא־אללה.

5101 01.00

אוהב יל
רהיטי כל גיל מלווים את ילדך בנאמנות,
בכל הרגעים היפים...
עם הגיע התינוק מבית החולים לחדרו,
יחכה לו הריהוט המושלם, הכולל שידות
לאחסנת חיתולים ובגדים, ארוניות
למשחקים, שולחנות טיפול ומיטת התינוק
המיוחדת, שזכתה להמלצתה של המועצה
לצרכנות.
יחד עם הילד גדלים גם הצרכים. את
מקומם של מיטת התינוק ושולחנות
הטיפולים, ימלאו הכונניות לספרים
הראשונים ומיטות נוער מהודרות בשלל
דגמים וגדלים, שישרתו אותו במשך שנים
ארוכות ומהנות. היום הראשון בבית הספר
הוא יום מרגש, לכל הדעות, וגם כאן נוטלים

רהיטי כל גיל חלק בשמחה. שולחנות כתיבה
בדגמים שונים: על רגל, בין ארוניות,
שולחנות כפולים וכולם עם מגירות רבות
תכולה.
כל פריט ניתן להשגה בחמישה צבעים
מרהיבים: ירוק, אדום, חום, כחול ואורן
טבעי. שולחנות הכתיבה ומיטות התינוק
להשיג גם בכתום.
רהיטי כל גיל יוצרים חדר מקסים,שטוב
לחזור ולהתרגע בו גם בחופשות מהצבא.
קניית רהיטי ילדים איננה משחק
ילדים. לכן, בשאת מתכננת את הריהוט
לילדיין־ ,בחרי בכל גיל, האוהב ילדים מכל
הגילים.

רהיטי כל גיל —
מנגריית גבעת ברנר.

רגם — 226 ספה כפולה
190x57.6x70 ספה תחתית .190x25x70

דגם — 220 שולחן כתיבה 4מגירות
.120X72X55
סס דגם 22
ארונית טיפולים לתינוק
4מגירות .82x92x60

דגם - 225־ ארון בגדים
6דלתות .134x180.5 x60

י ו 11

דגם 59 אי — מיטת תינוק
בשני גדלים.140x90x60 ,120X90X60 :

סוכנויות כל גיל: תל־אביב: דיונגוף .201 חיפה: הרצל 32

דגם — 200 ארונית
עם דלתות .90x90x30

דגם — 214 ארונית עם מגירות
.45x 30x 40

דגם — 221 שולחן כתיבה כפול
.150X72X55

אלנבי דוו, בית הזורע, שמרת. גבעתיים: ויצמן סו.

רהיטי ״כל גיל״ להשיג כמקומות הבאים :
חי פהוהצ פון: חיפה: מחסן מרכזי לצפון, כביש כפר אתא, בניני רצף, קולוג׳ניק. הרצל ,32 קולרק׳ניק. בית הזורע שמרת, אלנבי . 117 נווד. שאנן, צוציק.
ק. מוצקין ,״שי לתינוק״ ,שדרות וייצמן. עכו: בן־עמי ,55 חיים יעקובוביץ. נחריה: רח׳ הרצל, נאדלר משה. כרמיאל: מרכז מסחרי חדש, שרד. נחום. צפת: רח׳
ירושלים, הרשקוביץ ינקו. טבריה: אחים אהרונוביץ, תחנת אגד החדשה. עפולה: רהיטי וולדמן. טבעון :״הפיריון טבעון״ ,טופוביץ. טירת הכרמל :״בייבי לנד״,
מרכז מסחרי חדש. בנימינה: רח׳ המייסדים, דור־און הדר. קרית־שמונה :״רד,י טי קרן״ ,יוסי אוחיון. נצרת: עודה מאהר, אל־חנוך . 1025/17ק. אתא :״לתינוק
ולילד״ .בית־שאן: פינגרהוט אסתר. מרכז ודרום: תל־אכיב :״שילב״ ,אבן גבירול . 14״שם״ ,בוגרשוב .26 ירושלים :״שילב״ ,יפו .68״כל־גיל״ ,אבן גבירול
.5״דירן״ ,אזור התעשיה תלפיות. באר־שבע :״שילב״ ,הרצל .90 ראשל״צ :״שילב״ ,הרצל .73״עמי ותמי״ ,רוטשילד .43 רחובות :״רהיטי אלון״ ,אחד העם .22
פופובסקי, בנימין .6רמת־גן: הרצל .57 כני-ברק: רבי־עקיבא ,90 שטוצברג .״לילד״ ,רבי עקיבא . 106 חולון :״תינוק כל״ ,כיכר וייצמן. הרצליה :״כל גיל״,
סוקולוב .99 נתניה :״כל בו מאיר״ ,שמואל הנציב .15 פפר־סבא :״במבי״ ,רח׳ וייצמן .54 חדרה :״פינת הילד״ ה. סמואל .47 נאות אפיקה :״גילגי״ מרכז מסחרי.

יפו לגד, שהוא יהיה לבוש במדים
^ צחורים של אדמירל, אך הוא ירד
מכבש האוניה לבוש בחליפה אזרחית
גזורה היטב. המתינו לכך, שמייד עם
בואו תתחלנה שיחות אינטנסיביות על
כל הבעיות הבוערות, שלובו בימים ש לפני
בואו: הנפט, הפיקוח שבאיזור דד
חייץ, האוטונומיה.
אולם אנוור אל־סאדאת קבע אופי אחר
לביקורו. לא רק הוא, גם תושביה של
חיפה, שיצאו לפתע מאלמוניותם, קבעו
את הקצב ואת הרוח המייוחדים של הבי קור
השלישי של נשיא מצריים בישראל.
בנמל חיפה אי־אפשר היה עדיין להב חין
בכך. שוב ההימנונים, התותחים, שורת
מקבלי־הפנים, ושוב לחיצות־הידיים,
אם כי הפעם התווספו אליהם יותר חי בוקים.
השוני היחידי היה, אולי, בכך
שהפעם היו גם נשים — ג׳יהאן וג׳יהאן,
שהוסיפו חן וצבע לטכס. אך קבלת־הנד
נים ליד השער המונומנטלי, שהוקם ליד
תחנת־הרכבת של חיפה, סדקה כבר את
קרח הרישמיות.
תושבי חיפה שצעקו ״יחי הנשיא! יחי

הנשיא! אנחנו אחריך!״ החרישו את
נאומו התפל של ראש־העיר וקירבו את
הלבבות יותר מהרבה מילים ונאומים
נמלצים. אל־סאדאת חייך, צחק, נופף ב ידיו
לתודה ולברכה, ונשא נאום חם,
מאולתר, שבו חזר, מבלי שהתכונן לכך
דווקא במעמד שולי זה, על ההבטחה ה גדולה
מכולן :״לא עוד מילחמה!״
הקהל הנלהב, הבאלונים והיונים, האנ שים
שהצטופפו ברחובות בהמוניהם, ל אורך
כל הדרך אל מלון דן־כרמל, עשו
יותר מכל הסכם כתוב וחתימה מסולסלת.
אחר־כך, ארוחת־הערב שאותה ערך
נשיא המדינה לכבוד המישפחה הנשיאו תית
ממצריים. לא הארוחה הרישמית ורד
מכופתרת במישכן הקר של הכנסת, אלא
הגן הפורח שממנו נפרש הנוף של חיפה,
שהתקשטה והוארה.
היום השני של הביקור היה מייוחד
במינו. אל־סאדאת, שהחליט עוד קודם
לכן לבלום את השיחות, לערוך ביקור
לשם ביקור, התרשם מדיווחי אשתו ובתו
על קבלת־הפנים שברחוב. ג׳יהאן הבת
סיפרה בהתרגשות על תקרית חנות־הנע-

שיתה 011 בגין -רק 150 רעות בשוושה ״מיס
ליים, עת יצאה מחנות וכימעט ונחנקה
מאהבה על-ידי קהל מעריצים שצבא עליה.
אל ההתרגשות של הבת האהובה, מקב-
לת־הסנים החמה של האיש ברחובות חי פה,
התווסף דין־וחשבון של הרעיה, על
חוויותיה שלה באותו היום. נשיקות הנשים
בבסמת־טבעון, הפגישות עם היל דים
הפגועים בגן־האם בחיפה, הביקור
במחלקת הפגים בבית־החולים רמב״ם —
כל אלה היו מלווים בהתרגשות. מאו פקת
יותר משל הבת ומבוקרת יותר, אך
בעלת משמעות רבה.
אחרי־הצהריים, אחרי מסיבת העיתונ-

סטה מהנאום הכתוב שהיה מוכן בידיו
ונשא דברים חמים, מלב־אל־לב. ארוחת-
הערב הרישמית הפכה למיפגש ידידים
חם וכן.
על האווירה המייוחדת שאפפה את אל-
סאדאת השפיעו גם בוודאי הידיעות של
הנשיא על מצב בריאותו של ראש־הממ־שלה
מנחם בגין ועל מחלתה של המ ארחת
הרשמית, אשת נשיא ישראל, או פירה
נבון. ידיעות אלה השפיעו, יותר
מכל, על הצד הרגשני באופיו של אל־סאדאת.
פיסגת
חיפה היתה שונה — שונה לטו־

מעטים חישואלים שואו את הנשיא
המצוי 3ה נוגש נש נביקווו נחיכח -
בגלל סבלת הכרם החמה של הציבור
בחינה הוא עשה מחוות למארח!5

ההתרגשות הגזזדה: הנשיא נראה נמוחה דימעה

אים הגדולה והפחות פורמאלית מכל המסיבות
הרגילות שבהן השתתף, יצא אל-
סאדאת מהמלון, כדי לחוות את חוויות
שתי הנשים. בדרך לאלסינט הוא התעכב,
שלא על פי התוכנית, ברחוב. גלי החום
שזרמו אליו מכל עבר, מן התושבים שהקי פו
אותו, המחישו את אשר שמע וידע קודם
לכן: העם ברחוב, זה של חיפה כמו זה
של אלכסנדריה, חוגג את השלום הנכסף.
ארוחת־הערב, שאותה ערך באותו ערב
ראש־הממשלה לכבוד הנשיא המצרי,
היתה הפתעה עצומה לסאדאתולוגים היש ראלים,
שצמחו לאחרונה כפטריות אחרי
הגשם. אל-סאדאת נסחף בהתרגשותו,

בה. לא שיירת־מכוניות עוברת במהירות
בכביש שבין לוד לירושלים, ולא מבט
מחלון המסוק, אלא נסיעה איטית, ביקו רים
וסיורים במיפעלים ובמוסדות, והר בה
התבוננות ישירה בסביבה החיה. לא
רק פגישות עם אישי-מדינה, פקידים ענ אלא
ועיתונאים־רודפי-ידיעות, ייניים מיפגש
עם האדם ברחוב, הרוצה להכיר
ולהודות לאיש שהביא את בשורת ה שלום.
אל-סאדאת
כבש את חיפה, וחיפה כב שה
את ליבו.

יוסי ינאי >

עם ג׳יהאן אל־סאדאח עותימאו

..עזר ן ייצמ! ה 1א הג ברה אי די א לי ...ר 1אי 0ש ח סי ה הי אהבת
שלב גי ן ...מיכל הי אהחברה הב טו בהש לי בישראל
כאשראבאאמר לי ש הו א נו ס ע לי שראל. פחדתי מאד
ראש מערכת ״העולם הזה״ ,יוסי ינאי, אשר היה האחראי על סיקור ביקור
נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת, בחיפה, פגש לראשונה את בתו של אל־סאדאת,
ג׳יהאן עות׳מאן, בסיור שערכה ג׳יהאן בכפר הדרוזי דליית אל״כרמל, כאורחתו
של ח״כ הליכוד, עמל נאצר־אל־דין.
ינאי, יחד עם צלם־המערכת ציון צפריר, היו הנציגים היחידים של העיתונות
הכתובה בסיור זה. ג׳יהאן לא רצתה בסיקור העיתונאי. רק לצוות ״העולם הזה״
ולכתב הטלוויזיה גיל סדן, נודע על הביקור מראש.
כאשר, לאחר הסיור, נפגשו ג׳יהאן וינאי במלון ״דן כרמל״ ,הם היו כבר ידידים

• איך לקרוא לך ץ כת הנשיא, הגברת
עות׳מאן, ג׳יהאן ז
ג׳יהאן. אנחנו מדברים, זאת אומרת שאנחנו ידידים.
אתה תקרא לי ג׳יהאן, ואני אקרא לך יוסי.

כת כמה את ץ

אני בת . 18 לא רואים?

• יש לי כעייה. איני רוצה לראיין אותך.
אף פעם לא ידעתי לראיין נשים יפות.
אז בוא נשוחח, על כל דבר שבעולם. אתה תגיד
מה שיש לך להגיד, ואני אגיד מה שיש לי.
אני אתחיל. אני מוכרחה לספר לך על מה שראיתי
עד עכשיו.
כשהגענו לחיפה ראיתי עיר יפה• אחרי זה היה הטקס
בנמל. אני כבר רגילה לטקסים, אבל התרגשתי, משום
שהטקס היה בישראל. אבל ההתרגשות הכי גדולה שלי
היתה בחדר המלון. עמדתי על המירפסת והתבוננתי
בנוף היפה של חיפה. ראיתי תמונות של חיפה, הרבה
תמונות, אבל הנוף היה נהדר.

ותיקים. ינאי ביקש מג׳יהאן ראיון עבור ״העולם הזה״ והיא הסכימה מיד. השניים
פנו לעבר גינת המלון. היה זה דקות ספורות לאחר שאביה של ג׳יהאן, הנשיא,
סיים את הראיון שנתן לתוכנית הטלוויזיה האמריקאית ,״מול פני האומה״.
״אני רוצה להתראיין כשאני יושבת על הכסא של אבא שלי,״ אמרה ג׳יהאן,
והתיישבה על כורסת הנשיא. ג׳יהאן התגלתה כמתראיינת מצויינת, לא היססה
להשיב על כל שאלה ואף יזמה ועודדה שאלות שנראו ״אישיות מדי ״.גם צלמת
המערכת, גילה רזין, שצילמה במשן הראיון, לא יכלה שלא להתפעל מג׳יהאן כ״דמות
שהמצלמה אוהבת אותה, ואשר כל תמונה שלה שונה וטובה מהקודמת״.

לא יכולתי להתאפק, ומהמירפסת שלי קראתי לאמא,
שהיתה על מירפסת של חדר אחר.
אמרתי לה :״מאמא, תראי איזה יופי.״ היא הסתכלה
על הנוף והתפעלה ממנו כמוני. אמא התרגשה אפילו
יותר ממני מכל העניין של הביקור פה. אז עד שלא
קראתי לה למירפסת, היא לא שמה לב כל־כך לנוף.
אבל אמא זה אמא. פיתאום היא הבחינה שאני מטפסת
קצת על המגבהה של המרפסת, מפני שהמעקה הסתיר
לי קצת את הנוף, אז כבר קיבלתי ממנה על הראש שאני
לא נזהרת.

• איך כאמת היחסים כינך לבין הוריך,
אמך ואביו?

אני כבר יומיים מותחת את אמא, ואומרת לה כל הזמן
שאלי שמים לב בישראל יותר מאשר אליה. אמא צוחקת
ונהנית מזה, אבל אני יודעת שזה לא נכון. אתה לא
ביקשת לראיין את אמא, וביקשת לראיין אותי. זה עניין
שלד. אבל הרבה יותר ביקשו לראיין את אמא.
גם מה שקרה ברחוב בחיפה, כשהלכתי לקנות נעליים

(התנפלות המונית על ג׳יהאן הצעירה, שכימיט וסיכנה
אותה) לא קרה מפני שאוהבים אותי כאן יותר מאשר
אותה, אלא שלאמא יש הרבה יותר אנשים ששומרים
עליה. אז האנשים לא יכלו להתקרב אליה כמו אלי.

אבל אם נדבר על היחסים בין ההורים לביני — הם
יחסים נהדרים. אני יודעת שאני הבת האהובה עליהם.
יכול להיות שזה מפני שאני הבת הצעירה, ויכול להיות
שזה בגלל התנאים המיוחדים, שאני עכשיו בבית. אני
מתגוררת איתם. גם אמא וגם אבא שוכחים לפעמים בת
כמה אני, ומתנהגים אלי כמו אל תינוקת. לפעמים זה
נוח. אני מפונקת. אני יודעת שאני מפונקת ושהם מפנקים
אותי. אבל הם תמיד יודעים את הגבול. כאשר צריך,
שניהם יודעים להתייחם בנוקשות. הייתי קוראה לזה
נוקשות חינוכית...

• מי יותר גוקשה כלפיך, אבא או אמא?

זה משתנה לפי הנסיבות. אני מה שנקרא הבת של

.אני?דית שחהווים שלי מבנקים אותי, אבל תם תגיד ׳ 0111 את הגסל...

אבא, אולי מפני שאני יותר דומה לו, ואולי בגלל שאני
מתעניינת מאד במה שהוא עושה.
אני זוכרת, מזמן שהיית תינוקת חיפשתי כל תירוץ
כדי להיות עד כמה שאפשר יותר עם אבא.
אבל החינוך שלי הוא ^בכל זאת בידי אמא. ממנה
למדתי הרבה. אני חושבת ששניהם קשים אלי באותה
מידה כאשר צריך להיות קשה, ושניהם מפנקים אותי
באותה מידה כאשר אפשר לפנק.

• יש לך תסגיך־-אכא?

הוראה להתלבש כצניעות, לא השוה מדי ולא
מוגזם מדי, לככודבם. לפתע את יורדת מה־אוניה
כשאת לבושה כשימלה קייצית, בעלת
כתפיים חשופות.
זה לא היה יפה ל שמעתי שאתם ארץ מודרנית, וככה
אני מתלבשת גם בארץ שלי, שאתם חושבים שהיא פחות
מודרנית. ראיתי איך הנשים, ובעיקר הצעירות, מתלבשות
בישראל. איני מדברת על הכפר הדרוזי שהייתי בו. זה

אני חושבת שכן, ולא רק מפני שאבא הוא הנשיא.
אני פשוט נהנית, בעיקר אינטלקטואלית, לשהות במחיצתו.
לפעמים איני יודעת אם אני מפריעה לו או לא, אבל
אני מחליטה שלא, כדי שאוכל להיות איתו. כאשר אבא
יושב עם אנשים, ואני נכנסת לחדר, והוא לא רוצה
שאני אהיה שם, אני מבינה את זה יפה מאד, גם בלי
שהוא יגיד לי.

מה למדת מאביך?

למדתי ממנו הרבה, וגם למדתי ממנו לעשות דיאטה.
עד לפני שנתיים הייתי שמנה, והרבה פחות יפה. הייתי
בעצם מכוערת. אני לא אומרת שעכשיו אני יפה. זה
אתה אמרת. לפני שנתיים לא היית אומר את זה. אתה
מכיר את הצומות של אבא, יש להם פירסום בכל העולם.
אני עשיתי דיאטה קשה מאד של מיצים. רק שתיתי מיץ,
והורדתי הרבה מאד במישקל. אבל הדיאטה הזו טובה לא
רק להוריד במישקל. פיתאום הבנתי יותר טוב את אבא,
והבנתי שדיאטה כזו עוזרת למחשבה. היא נקיה יותר.

כשהיית קטנה, מה רצית דהיות?

הכל. דיילת, מורה, אחות, פוליטיקאית. אני חושבת
שלא היה דבר שלא רציתי להיות.

חבת שלי לא תעא
בגיל שתום נג1י
דבר אחד. אבל על חיפה. ראיתי את הבחורות שהיו
ברחוב, שלא קיבלו הוראות איך להתלבש. אני חושבת
שהן לבושות בדיוק כמוני. הן לא רק לבושות כמוני,
אלא לבושות כמו החברות שלי במצריים, אם כי גם
במצריים יש בחורות ממישפחות שמרניות יותר, ולכן הן
עצמן עדיין שמרניות. אבל אני משוכנעת שזה בכל מקום,
אפילו אצלכם.

ומה תהיי כשתהיי גדולה?

את זה אני יודעת בדיוק. כאשר אסיים את הלימודים
שלי, אני אהיה מזכירה של אבא. זה הדבר היחידי שאני
רוצה להיות, ואבא מסכים לזה.

אשר. מקסימה. לי לא היו הרבה שיחות איתה, אבל
אמא שלי מוקסמת ממנה. אני ממש מאוהבת בשלושת
הבנות הצעירות של המנהיגים שהיו איתי. ליטל (ידין)
היא צעירה נחמדה, ומצאנו שפה משותפת. חסיה בגין
היא אשד. מקסימה, חכמה. רואים מייד שהיא הבת של
אבא שלה. למרות שהיא הבת של ראש־הממשלה, ונראה
כי כולם אוהבים ומעריצים אותה אצלכם, היא מתנהגת
בחופשיות רבה עם כולם, וזה מה שמצא חן בעיני
אצלה. מיכל, הבת של עזר, היא מקסימה כמו האבא
שלה. פתוחה מאד, לבבית מאד. אני חושבת שהיא החברה
הכי טובה שלי בישראל.

• את מסכימה עם כד הצעדים שד אבא
שדך כקשר לשלום עם ישראל?

כן. אבא הוא אדם אמיץ וחכם. עבדו שנתיים
והוכח כי מה שהוא עשה זה נכון. קבלת־הפנים שהיתה
לאבא ולנו בחיפה, הוכיחה לי שאף אחד לא הגזים
כאשר באו וסיפרו לי איך קיבלו בישראל את אבא
בפעמים הקודמות. עד שלא רואים את זה בעיניים, אי-
אפשר להרגיש את זה.
העם שלכם הוא עם יפה וחם. הוא מאד דומה
לעם המצרי. בכלל, כשהסתובבתי ברחוב לא הרגשתי
הבדל כל־כך גדול בין כאן לאלכסנדריה. האנשים הם
אותו הדבר, אם כי כאן משכתי יותר תשומת־לב, בגלל
עצם האירוע והחידוש. אני מקווה שבפעמים הבאות,
כשאהיה כאן, זה כבר יהיה יותר טבעי, ועם פחות
דחיפות.
אל תבין אותי לא־נכון. גם כאשר דחפו אותי ברחוב
בחיפה, אולי קצת נבהלתי בהתחלה, אבל הבנתי שזה
מתוך אהבה וידידות. לא רק לי: לאבא, לאמא, לעם
שלי. אני לא כועסת בשום פנים ואופן על מה שקרה
ברחוב.

• הכה נדבר קצת על הצעירה הערביה
כת גילך. את נישאת כגיל מוקדם...

זה הנושא היחידי בשיחה הידידותית שלנו שאני

יש לי :1ווקש(1>1
שר אמא
!הישויות שר אבא

יש בחורות שמרניות
במצריים ויש באלה
גם בישראל

ואת תשובי?

הרבה יותר מוקדם מכפי שאתם חושבים, ואפילו
הרבה יותר מוקדם מכפי שההורים שלי חושבים. יש
לי עוד הרבה מה לעשות בחיפה, ובכלל בישראל. אני

לא רוצה לדבר עליו, הנישואין שלי והחיים הפרטיים
שלי.
אם נתבונן בבעייה באופן כללי, נדמה לי שבשום
פנים ואופן אני לא אהיה מוכנה שהבת שלי תינשא בגיל
כל־כך מוקדם כמוני. לפני זה צריכים לראות הרבה בחיים,
צריכים להכיר, צריכים לסיים את הלימודים, ורק אחר-
כך להינשא ולהקים בית.
אני יודעת שזה שונה ממה שחושבים על המנטליות
שלנו, אבל האמן לי שיותר ויותר אנשים במצריים,
ובעיקר יותר ויותר צעירות, החברות שלי, בנות־הגיל
שלי, חושבות כך. בזה, כמו בכל מיני נושאים אחרים,
הדור שלי, של הצעירות, צריך למצוא את שביל־הזהב
בין המינהגים, המסורת, הדרך שבה התנהגו ההורים
כשהיו בגיל שלנו, לבין מה שנראה לנו כנכון.
האמת נמצאת בשתי הדיעות. צריך לדעת לקחת
את. היפה והטוב מכל אחת מדרכי׳החיים, לשלב אותם
כך שאף דרך־חיים אחת, ואף אדם אחד, לא ייפגע
מהשילוב הזה.

• הצעירות1הישראליות, שעסקו במיכצע
הענק של קכלת־הפנים דמישפחתך, קיכדו

צריכה לפגוש עוד הרבה אנשים, אנשים מכל הסוגים.
אני צריכה עוד לעשות קניות.

• את לקוחה קשה. היית כחנות־הגעדיים
יותר מחצי שעה.

באן?

מי הרשים אותך כיותר בביקור שלך

שר-הביטחון שלכם, עזר וייצמן. הוא הגבר האי דיאלי,
לדעתי. מעניין, מצחיק, חם, עם חוש־הומור, גבר
יפה, ובעיקר חכם מאד. להיות לידו זו חודיה. כל הזמן
צריכים לעקוב אחרי מה שהוא אומר, כדי ללמוד וגם
כדי לצחוק.

ומהנשים?

אומרים שאשת־הנשיא שלכם, הגברת אופירה, היא

זה עוד כלום. לולא היה הלחץ על הדלת של כל
הקהל, הייתי נשארת שם עוד יותר, וקונה אולי עוד. יש
לי טעם משלי, ואני לא קונה שום־דבר שאינו מוצא חן
בעיני עד הסוף. חוץ מזה, קניתי לי דברים, ואני מוכ רחה
לקנות גם לאחיות שלי ולאמא, ובעיקר לאח שלי.
יש לי רק אח אחד, ואני אוהבת אותו יותר מכל דבר
אחר בעולם. אני מוכרחה להביא לו מזכרת מישראל.
רק כדי להביא לאח שלי מזכרת מכאן היתה שווה לי כל
הנסיעה. אז אתה יכול להבין כמה אני אוהבת אותו!
אני גם רוצה ללמוד כמה מילים בעברית לפני
שאבוא לכאן, אם כי לפעמים נדמה היה לי שכולם יודעים
כאן ערבית. אני יודעת שזה לא נכון, ושרק יוצאי-
מצריים יודעים כאן ערבית, אבל יש כמה מילים בסי סיות
שכולם יודעים, לכן היה נדמה לי שיודעים.
גם אני יודעת מילים בעברית :״שלום״ ,״אני אוהבת
אותך״ ,״אני מעריצה אותך.״ את המילים האלה למדתי

ג״האן עם חסיה מילוא אחרי אחחת־צחריים ־ מחזיקה אקדח בוונות בדלית־אדנומל
אבל לא הייתי היחידה. כולם במצריים טעו, ואני
(המשך מעמוד )37
ברגע שהגעתי לישראל, כדי שאוכל לאמר אותם לאבא ^ .מ שוכנ ע ת שכולם בישראל טעו לגבי העם שלי. היו גם
דברים מכוערים, שכל אחד מהצדדים עשה בשנים האלה
• אנחנו התחלנו לדבר על פוליטיקה. בואי של המילחמה. אבל כל מי שמודה עכשיו שהוא טעה,
נסלח לו על הדברים המכוערים. זה טיבו של שלום, לא?
נדבר קצת על מה שאכא שדך מדכר. פלסטי
כיוון
שאני יודעת מהנסיון שזה לא עוזר. כל מה שהוא
אומר, הוא אומר אחרי שכבר חשב על זה. אבל הפעם
התעקשתי. הבנתי שהרגע הזה הוא גדול, ולא רציתי
לבכות, אבל כימעם בכיתי. התעקשתי שהוא יקח אותי
איתו, אבל, כמובן, הוא לא הסכים.
אחר־כך הסבירו לי שאין סכנה מצד הישראלים בנסיעה
של אבא, וחוץ מזה ישמרו עליו טוב. אבל גם אז,
רציתי, בכל זאת, לבוא. רציתי להיות עם אבא דווקא
ברגעים גדולים, ובשבילי הנסיעה לישראל היתה מהפכה.

כל מה שאני אומר עכשיו, צריך להבין שכך חשבתי
כאשר הייתי ילדה קטנה. לא אהבתי את הישראלים. הם
היו האוייב שלנו, ולקחו לנו את האדמה. הייתי ילדה
בת 13 כשהיתה מילחמת אוקטובר, ובוודאי שלא אהבתי
אתכם. אבל לא שנאתי. קיבלתי חינוך בבית שלא
לשנוא אף אחד. אבל ללא ספק הסתכלתי עליכם כעל
אויבים, עם כל ההיבטים השליליים של התבוננות כזאת.
עכשיו אני יודעת שטעיתי.

כן, אבל אני יודעת לשמור על הגבול. מעולם לא
קיבלתי נזיפה או הערה מהורי על איזה דבר שעשיתי,
או על־כך שביישתי אותם, גם כהורים וגם כנשיא
ואשתו, והאמן לי שאילו היה צורך להעיר, הם היו
מעירים לי. קיבלתי הערות מכל מיני אנשים מסביב, שזה
לא כל־כך עניינם, אם כי אני יודעת שכוונתם היתה
טובה, אבל נראה כי הם פחות מבינים מההורים שלי.

נים, ירושלים, שלום כולד.

לא כדאי. אולי אני לא מבינה את הכל כל־כך טוב.
בוא נשאיר את זה לאבא שלי.

• אם לא פוליטיקה, אז אל תתני לי תשובה
דיפלומטית לשאלה הכאה: איך הסתכלת
עלינו, הישראלים, לפני שהתחילו כעניין הזה
של השלום?

• אם הרגשת כך, איך קיכלת לראשונה
את הידיעה על כך שאבא שלף עומד לצאת
לישראל? אני מתכוון בפעם הראשונה.

אז לא חשבתי על העניין של השלום, אלא על אבא.
אני זוכרת איך זה היה. אבא קרא לי אליו לחדר. הוא
ישב שם בפנים רציניות. למרות שאבא כימעט תמיד
רציני, אני יודעת מתי הוא רציני־רציני. היינו לבד
בחדר, והוא אמר לי שהוא מתכוון לצאת לישראל.
נבהלתי. אמרתי לו מייד :״אני באה איתך!״ רציתי
לשמור עליו, שלא יקרה לו שום דבר רע. אני יודעת
שזו שטות, אני לא יכולה לשמור עליו אם מישהו רוצה
לעשות לו רע, אבל פשוט נבהלתי. זה עתה אמרתי
לך מה היו המחשבות שלי על הישראלים. אבל אבא אמר
לי שלא יתכן שאני אבוא איתו. לא אני ולא אמא.
בדרך כלל אני לא מתעקשת כשאבא אומר לי לא,

• ,הכה נחזור אליך. הרושם שלי הוא שאת
קצת יותר מתקדמת ופתוחה מצעירות מצריות
אחרות, ולא רק מצריות, וגם הרכה יותר
פתוחה מכנות-המישפחה של מנהיגים אחרים.

• ,שאלה לסיום...

מה כבר? אני לא ממהרת!

• ככל זאת, שאלה לסיום. את אמרת שאת
אוהבת את מה שראית כאן, אוהבת את הישראלים
..עד ישראלי אחד אפילו אמרת שהוא
הגכר האידיאלי, לדעתך. אמרת שאת מסכימה
עם מהלכי־השלום של אכא שלך, ואמרת גם
שתחזרי הנה מהר. מה את, ג׳יהאן, כזכות
עצמך ובתור כתו שד הנשיא, יבולה לעשות
כדי לקדם עוד יותר את תהליך השלום?
אני חושבת על זה מהרגע שהגעתי הנה. אני בטוחה
שכאשר נחזור הביתה, תהיה לי שיחה ארוכה עם אבא
שלי על הנושא הזה, ואני אקבל ממנו הדרכה. מה שאני
בטוחה זה שגם כאשה מצריה צעירה וגם כבת של
הנשיא, אני אעשה כל מה שאני יכולה, כדי שהשלום
לא יהיה רק חתימות ופגישות של מנהיגים, אלא גם
שלום בין האנשים ברחוב המצרי ובין האנשים ברחוב
הישראלי, בין צעירים כמוני וצעירים ישראליים.
יש לי העקשנות של אמא שלי והיסודיות של אבא
שלי, וגם הרבה מאד ידידים בגיל שלי, שישמחו להצ טרף
לכל יוזמה כדי להביא את השלום לרחוב, וזה
יהיה השלום המלא. אני מבטיחה לך שעוד תשמע הרבה
על מה שאני אעשה בכיוון הזה.
אבל עכשיו יש לי שאלה אליך, אפשר?

כבקשה.

במצריים היית?

אתה לא מתבייש שעיתונאי ישראלי לא ביקר במצ ריים
ז אתה לא חושב שאתה, העוסק בהשפעה על אנשים,
חייב לבקר במצריים במיסגרת המאמצים להפוך את
השלום לעמוק יותר?

ג׳יהאן
באה,נראתה
וניצחה
1ץ ך יא כי קו דזז של ג׳יהאן אל סאדאת
בארץ, מבחינת האזרח ה/
ישראלי,
התרחש דווקא יממה אחרי שג׳י-
האן המריאה מנמל־התעופה בן־גוריון.
בראיון טלוויזיה עם ג׳יהאן, ביום הששי
שעבר, התגלתה אשה חכמה, שהעבירה
לציבור הישראלי כולו את המסר האמי תי
של השלום. היה זה ניתוח שכמותו לא
שמעו מעולם צופי הטלוויזיה בישראל
מפיה של אישיות אחרת, על מה שצפוי
החל בשלב זה של מהפך־השלום.
הראיון בטלוויזיה סימל, יותר מכל דבר
אחר, את אישיותה של רעיית הנשיא
המצרי: דברים נבונים, מפיה של אשד.
יפה ומטופחת.
כשאמרה לה אופירה גבון, בפגישה ה ראשונה
שלהן, מייד אחרי הטכס בנמל,
״בואי ונעבור לחדר שלי ונשאיר לגב רים
לעסוק בביזנס,״ החל המסע הענייני
של ג׳יהאן עצמה. התברר כי התעניינותה
בדרכי עזרה ושיקום לנוער מוגבל ופגוע,
ובחידושים מדעיים לעזרת מוגבלים, אי נה
רק התעניינות של אשודמנהיג המח פשת
לה עיסוקים ציבוריים כדי לרומם
את מעמדו של בעלה. ג׳יהאן עוסקת בכך
יומם ולילה, בקיאה בנושאים אלה כפי
שהיא בקיאה בכל נושא אחר שהיא
מתמסרת לו, ותרמה הרבה לאזרחים פגועים
בארצה.
המיפגש עם אופירה נבון יצר את או תה
כימיה מבורכת. שתיהן נשים יפות,
שתיהן !נשים התורמות להצלחת בעליהן,
שתיהן מתעניינות, עוד לפני שהפכו ל-
רעיות־גשיאים, בדרכים לעזרה לאנשים ב
מצוקה.
הדיבור הישיר של אופירה על
מחלת הסרטן שלה קירב את הלבבות. או פירה
הפכה אצל דיהאן לסמל חיובי של ה אשד.
הישראלית, המתקדמת והצעירה.
כאשר יצאה ג׳יהאן את המלון המבו צר,
היתד. כבר פתוחה לקלוט ולאהוב.
היא אהבה את הרצינות של הדברים ש הושמעו
בסימפוזיון־זוטא שנערך לכבודה
כבר בערב הראשון לביקורה בארץ, באו ניברסיטת
חיפה, בנושא שיקום המוגב לים.
היא כימעט ויצאה מגדרה למחרת
היום, וזה נדיר אצל אשד. זו, כאשר נפ גשה
עם ילדים טעוני־טיפוח. התעניינה,

חיבקה, ליטפה ואפשר היה להבחין בבי רור
שאין זו פוזה עבור המצלמות. היא
השתובבה, עד כמה שאשת נשיא יכולה
להשתובב, בגן־הילד שבגן האם, המייועד
לילדים מוגבלים, וסחפה גם את שאר
נשות המנהיגים, שבאו לסעוד על שול חנה,
ברצינות שלה.
היה לה גם ניתוח מבריק משלה, למצב
שנוצר אחרי חתימת הסכם השלום: ההת להבות
של הישראלים לעומת האיפוק ה-
מסויים של המצרים .״אתם מדינה שכל
בית בה הרגיש את המילחמה. מדינה
קטנה המוקפת אוייבים. במצריים לא

היתה המילחמה כל כך קרובה. מכאן גם
ההתלהבות היותר גדולה שלכם. אבל ה עם
המצרי נילהב לשלום. הוא מביע זאת
בפחות התלהבות. המשיכו בכד והמשיכו
לסחוף אותנו איתכם.״
אך היא גם הסיקה מסקנות מיידיות.
״אתם עם שעשה גדולות בשלושים שנה.
אתם עם שעשה כל זאת אחרי שנרדף
וסבל במשך מאות בשנים. אין עם שסבל
כל כך הרבה כמו העם שלכם. לכן אתם
צריכים להבין את הדרישות של העם
הפלסטיני למולדת משלו. אסור לכם לע שות
לעם אחר את אשר עשו לכם.״

יבמדינה העם גאון הבמה

״ב? העוזב הוא במה,״
טען שייקספיר. סאדאת
מוביח כי הצנה כהוזה
*יבולה דמזא תפקיר פורימי חשוב
היו לאנוור אל־סאדאת מעריצים רבים
בישראל. היו שהעריצוהו כנביא־השלום,
כמדינאי• נועז, כפוליטיקאי מחוכם. אך
יתכן שמעריציו הגדולים ביותר היו דווקא
אנשי־התיאטרון המיקצועיים.
הם ראו בו גאון בימתי — המפיק,
הבמאי והשחקן הראשי של מופע ״שלום
חיפה — !979״.
תפאורה שטה. הגדיר זאת, בנימה
של קינאה, מבקר שלא העז לפרסם את
דבריו בכתב:
״זה מזכיר את ימי־הזוהר של האופרה.
״הוא בחר בעצמו בבמה — נמל חיפה.

המטוס בלוד, תיזמורת־צה״ל המנגנת את
ההימנון המצרי, הנשיא המצרי המצדיע
לדגל צה״ל, התפילה באל־אקצה, המנהיג
הערבי המזועזע ביד ושם, הנאום בכנסת
— כל אלה היו סצנות חד־פעמיות. אי־אפשר
לחזור עליהן.
הביקור בבאר-שבע לא היה מבויים הי טב,
ולא השאיר מישקע עמוק.
לא כן הביקור בחיפה. הוא נועד ליצור
את ההרגשה כי הנה השלום הוא עובדה
קיימת. הקצב הנינוח, נוכחות הרעייה
המקסימה, הפגישה עם ההמון ברחוב,
מסע־הקניות של הבת, ובעיקר — מיפגש
לוחמי־הים משני הצדדים, כל אלה השפיעו
עמוקות על תודעת האדם הישראלי.
המנטליות הישראלית. אנוור אל־סאדאת
מאמין בחשיבות הדברים האלה.
בשעתו אמר כי הבעיות הפסיכולוגיות
מהוות 50/0ך של הסיכסוך הישראלי־ערבי.
במשך שני דורות, דיברו היהודים על
״המנטליות הערבית״ ,בנימה של זילזול
יהיר. בשנים האחרונות החלו הערבים
נותנים את דעתם ל״מנטליות הישראלית״
.הם השתכנעו כי כתוצאה מן השד

הנשיאים ורעיותיהם
רק המוסיקה היתה הסרה

לא נמל־התעופה בלוד, כי שם ההצגות
הן גם שיגרתיות וגם חסרות־עומק.
״כשנפתח המסך, הייתה הבמה כימעט
ריקה. משני הצדדים המתינה המקהלה
הישראלית. מימין — הסטאטיסטים בלבוש
אזרחי. משמאל — הסטאטיסטים במדים,
עם דגלים.
״כשהכל היה דרוך, נכנס השחקן ה ראשי.
ואיזו כניסה זאת היתה!
״הוא לא בא סתם. הוא הביא עימו
את התפאורה שלו.
״ספינה לבנ ה גדולה הופיעה משמאל
ונקשרה בצד האחורי של הבמה, כשהיא
מספקת לה את העומק. על התפאורה
הזאת הוצבה המקהלה המצר״ית — סטא־טיסטים
במדי־מלחים, שנעו אנה ואנה
ויצרו את המתח לקראת הרגע הגדול.
״ואז הוא בא — השחקן הראשי וה שחקנית
הראשית. כל הזרקורים הופנו
אליהם. כל עין היתה דבוקה בהם. הם
הפכו מרכז הבמה. כל תנועה, כל מילה,
כל תרועת־חצוצרה בישרה את גדולתם.
״והם — איזה מישחק! איזה בימוי!
רק המוסיקה היתה חסרה( .ג׳יזפה) ורדי
חיה גא לחבר את הלחן להפקה שכזאת!
זה שם את אאידה בכים הקטן!״
מישי,ע נפשי. אם גילה אל־סאדאת
שוב את כישרונו הטיבעי לדראמה ולניצול
מירבי של אמצעי־התיקשורת החזו־תיים,
לא היתה זאת למרות הכל הצגה
ריקה.
אמנם, מבחינת התכלית הפוליטית, לא
נשא מאורע גדול אחרון זה של תשל״ט
פרי מוחשי. מראש לא נועדה לו מטרה
כזאת (ראה הנדון) .אך מי שסבר שמשום
כך היה זה ביקור חסר־תוצאות, טעה.
יותר מכל מאורע אחר ביחסי ישראל-
מצריים, מאז ביקורו ההיסטורי של אל-
סאדאת בירושלים, השאיר ביקור זה אח ריו
מישקע פסיכולוגי.
הביקור בירושלים היה חד־פעמי, מדהים,
עוצר־נשימה, סוחט דמעות של התרגשות.
המנהיג הערבימח1שון על כבש

אה ושאר הרדיפות סובלים היהודים ממד
טליות מכווצת, מעוותת, נפחדת, תוקפנית.
לכן יש להרגיע את הישראלים, להחליק
את רגשותיהם, לעקר את פחדיהם, להת ייחס
אליהם באורך־רוח.
אם אכן היתה זאת מטרתם של הסא-
דאתים, הם הצליחו בכוחות משותפים. אף
שהתהליך המדיני של השלום לא התקדם
השבוע במאומה, נוצרו תנאים נפשיים
טובים יותר להתקדמות, גם בעניין הפלס טיני.
הבמאי
הגדול מקאהיר תרם לכך תרומה
נכבדה מאד.

יחסים מרחביים
מגרש השדים

באשר השד הפלסטיני
מופיע באופק, נוברת
הקריאה למלאן• המושיע
בדמות המלך חומיין
מישפחת בני־האשם ממכה, מישפחת ה נביא,
ממלאה תפקיד מייוחד במינו בעולם
הרוחני הציוני. בכל פעם כאשר השד
הפלסטיני מרים את ראשו, ונראה כי
הנה־הנה הוא יבצע את זממו, מעלה הדמיון
הציוני את השליט ההאשמי התורני
כמלאך טוב, המגרש את השדים.
כך זה היה בראשית ימי השילטון ה בריטי׳
כאשר הלך חיים וייצמן להיפגש
בעקבה עם האמיר פייצל, בנו של השריף
חוסיין ממכה, צאצא הנביא. אולם פייצל
נכשל בנסיונו להשתלט על סוריה, וטיו-
טת־ההסכם שלו עם וייצמן התבטלה או טומטית.

זה היה כעבור דור, כאשר אירחה
הסוכנות היהודית בארץ את נכדו של
אותו פייצל, המלך פייצל השני, שגורש
(המשך בעמוד )49

שר־־החקלאות שרון
בלי מגילות גנוזות
( * ך ולחן תממשלה דמה השבוע, ל •
/כמה רגעים, לתמונתו המפורסמת
של ליאונרדו דה־וינצ׳י, הסעודה האחרונה.
לרגע אחד קפאו כל השרים במקומם.
היה זה כאשר בלהט הוויכוח, שהחל
מייד עם תחילת ישיבת־הממשלה, צעק
שר־החקלאות, אריאל שרון, לעבר סגן
ראש־הממשלה :״אדוני הסגן, היום אפ שיט
אותך עירום ועריה על שולחן הממשלה

לעיני היושבים מהצד התגלה המחזה
הבא: ראש־הממשלה החוויר כסיד. סגנו,
ייגאל ידיו, היה כמוכה־הלם וחיכך את
כפות ידיו. שר־הביטחון, עזר וייצמן, הניח
את כף ידו על פיו, כדי לשים מחסום
לרעם־הצחוק שעמד לפרוץ מגרונו. הוא
היה גם הראשון שהתאושש מההלם, לש מע
דבריו הבוטים של אריק שרון, וניסה
להפיג את המתח בהלצה על חשבון ידין:
״תפשיט אותו, מה כבר אפשר יהיה לר אות

פטים שמואל תמיר, יסע לחוץ־לארץ, כדי
לחולל את הסערה שבה הושמעו הביטויים
הגסים ביותר שידעה ממשלה זו מעודה.
בעוד תמיר מטייל עם מנהלת לישכתו
בחוץ־לארץ, נדחף ייגאל ידין, כימעט
בניגוד לרצונו, אל העימות עם שרון.
ידין יודע כי אין לו שנתיים עד הבחירות.
הוא יודע כי מצב בריאותו הרעוע
של ראש־הממשלה, מנחם בגין, וההתדר דרות
בתוך הקואליציה, עשויים להביא
לשינוי בממשלה זמן רב לפני הבחירות
הקרובות, אם יהיה זה שינוי בהרכב ה קואליציה
או בחירות מוקדמות.
מזה חודשים אחדים משתעשע ידין
ברעיון לעשות צעד פוליטי־הפגנתי, של דעתו
יחזיר אותו למפה הפוליטית, ויח זיר
אליו חלק ממאמיניו, מצביעי ד״ש
לשעבר, הבוחלים בו כיום.
הגורם הממתן, הבולם צעד זה, היה עד
עתה שמואל תמיר. כל מעשיו, קריצותיו
ורמזיו של תמיר מכוונים עתה לכיוון

וו0ר-3וו*ז עד
111111 הסמווזה
שר־הפנים, יוסף בורג, הליט את פניו
בידיו, כאילו סגן ראש־הממשלה כבר מונח
עירום על שולחן־הממשלה, והוא אינו
רוצה לחזות במחזה. שר־הבריאות אלי עזר
שוסטק התנשם בכבדות. לעומת זאת,
שמו חדי־עין שמסביב לשולחן הממשלה
לב לכך שדווקא שר־האוצר, שימחה אר ליך,
היה נינוח. נראה היה כאילו הוא
נושם לרווחה על ששני מתאגרפים אח רים
עולים להלום זה בזה בזירה, ומניחים
לו לפוש בפינה. היחידי שפרץ בצחוק
היה מזכיר־הממשלה, אריה נאור, שנעץ
את עיניו בעיני ראש-הממשלה החיוור.
״זה היה מחזה־בלהות״ ,סיכם אחד ה אנשים,
שהיו עדים למחזה שמסביב ל-
שולחן־הממשלה .״לא היה צריך להפשיט
את ידין. די היה באיום שהשמיע אריק,
כדי שכל שרי־הממשלה יעשו סטריפטיז!
מפחיד היה להסתכל על החבורה הזאת.
חוץ מתנועות מזרחיות היה שם הכל. הם
דיברו אל הפרוטוקול והעיתונות. הממשלה
הפסיקה להיות גוף ביצועי. היא הפכה
לפרלמנט של שוק הכרמל.״
היה זה ייגאל ידין עצמו שהזמין את
ההתקפה החריפה עליו.

ידין התחמם,
תמיד בול ם
,ך י ילד הממתין לרגע שבו יסעו הו*
ריו לבית־הבראה כדי לערוך מסיבה
לחבר׳ה, כך המתין סגן־ראש-הממשלה
ייגאל ידין עד שחבר מיפלגתו, שר־המיש-

מנחם בגין והליכוד. לתמיר יש דרך קלה
יותר לשקם את הריסותיו, מאשר הדרך
שבה רוצה ידין לשקם את הריסותיו שלו.
הוא רוצה לקפוץ בהזדמנות הקרובה ביו תר
על עגלת הליכוד, וכך להבטיח את
מקומו בכנסת הבאה, ואולי אף בממשלה
הבאה.
צעד הפגנתי של ידין אינו עולה בקנה
אחד עם תוכניותיו של תמיר, ולכן הצ ליח
תמיר עד כה למנוע מידין ״להפגין
שרירים״ .אולם כאשר חזר תמיר בסוף
השבוע מחוץ־לארץ, הוא הבין שייתכן
שמסעו היה מהנה באופן אישי, אך בוודאי
היה מסוכן מבחינת העתיד הפוליטי
שלו.
תמיר חזר ומצא את ידין מחומם וכו עס,
מבלי יכולת להירגע. העסקנים ה תומכים
בידין, בתוך שרידי התנועה הד מוקרטית,
ממי (״מאיר״) דה־שליט, רם
רון ואלי אייל, הצליחו לחמם אותו כדבעי.
עסקנים אלה המתינו להזדמנות, כדי לה סית
את ידין נגד אנשי המרכז החופשי
בתוך התנועה הדמוקרטית. אנשי-התנועה
הוותיקים של ידין רואים בסלידה את
השתלטות תמיר ושרידי המרכז החופשי
על ידיו ועל התנועה הדמוקרטית.
תמיר נווט למצב שבו עליו ללכת עתה
יחד עם ידין ועם השר ישראל כץ, השר
השלישי של הדמוקרטים, עד הסוף. או לם
גם במצב זה, תמיר הוא עדיין גורם
ממתן. הוא היה השר היחידי ששתק ב מהלך
כל הישיבה הסוערת של הממשלה.
וכל מי שמכיר את ידין צופה כי בסופו
של דבר תתגלה הפרשה כולה כסערה,

דין גאשים את אריק שז״ו פרוטוקול * גרוע הועבר הפרוטוקול
ל־גזכידוו 1הגגשלה ־ק כעבור שבוע * ידיו ניצל את העדרות
1וגיר גהארץ כדי לגרום לגשבר * הגגשלה מתכוננת להפקיע אדמות
פרטיות מסבות למען הרחבת שתי התנחלויות ק״מות ולהקים חדשות

עזה אומנם, בכוס־מים, עכורים ככל שיהיו,
וידיו ייכנע לקואליציה המוזרה של בגין
את תמיר.

הא שמת ידין:
זיוף מי ס מ כי ס
חרי שחזר ממסעו בארצות־הברית,
י השתכנע ידיו כי העדרותו נוצלה
כדי להעביר בממשלה החלטה על הקמת
ארבע התנחלויות נוספות, מבלי שיוכל
לערער על כך.
טענותיו של ידין נגד אריק שרון הת חלקו
לכמה חלקים. ידיו טען כי שרון
לא היה נאמן להחלטה של ועדת־השרים
לענייני-ביטחון. לדברי ידין, קבעה הוועדה
ביום ה־ 22 באוגוסט אתרים שבהם
תוקמנה התנחלויות חדשות, אך ריחן ב׳
ודותן לא היו ביניהן. ידין לא היה באו תה
ישיבה. הוא היה במסע־הרצאות מט עם
הדסה בארצות-הבריח. הוא הסתמך על
פרוטוקולים של ישיבת הוועדה, שהוא
חבר בה. שני שמות אלה לא הופיעו
בפרוטוקולים.
אל הסערה אשר יצר הגיע ידין כש בידיו
מיכתב ממזכיר־הממשלה, אריה
נאור, ובו כותב נאור :״השוויתי את
סיכומו של שר־החקלאות מה־ 30 באוגוסט
בענייני התנחלות, עם הצגת הנושא בווע דת
השרים לענייני־ביטחון ביום ה־22
באוגוסט. ההשוואה מעלה כי שניים מתוך
ארבעת הישובים, שסוכמו בין שר־החק-
לאות ושר־הביטחון, לא הוצגו בוועדת-
השרים לענייני־ביטחון, אשר ייפתה את
כוחם של שני השרים, וייצמן ושרון, לק בל
החלטות על דעתה. שני הישובים הם
ריחן ב׳ ודותן.״
שרון טוען כי עובדי לישכת ראש-
הממשלה, ובראשם אריה נאור, עשו יד
אחת עם ידין כדי ליצור לו בציבור תדמית
של שקרן. לדברי שרון, הוא הביא
לוועדה מיספר גלובלי של התנחלויות ושל
עיבוי התנחלויות קיימות, ומיספר זה כלל
גם את שתי התנחלויות־המריבה.
ההאשמה השנייה של ידין נגד שרון
היתד, כי ההחלטה לא הועברה כלל ליו עץ
המישפטי לממשלה, הפרופסור יצחק
זמיר. על פי החלטת הממשלה רש אים
שני השרים, וייצמן ושרון, להחליט
ביניהם על מיקומן של התנחלויות חד שות,
כאילו קיבלו על כך את אישור ה ממשלה
כולה. אולם הממשלה שמה סייג
להחלטה זו, בקבעה כי המיקום צריך לק בל
את אישורו של היועץ המישפטי לממ-
שלה, מבחינת הרצון שלא להפקיע אדמות•
שבבעלות פרטית. סייג זה בא כדי
למנוע מקרים בהם יועלו התנחלויות על
קרקע פרטית ויגרמו תיסבוכות מישפט־יות.
לווייצמן יש עניין מייוחד למנוע
הפקעת אדמות, ובכל שאר העניינים ה נוגעים
להתנחלויות הוא סומך על סגנו,
מרדכי ציפורי.
במיקרה זה היה ברור לשני השרים,
וייצמן ושרון, כי הקרקעות שעליהן מדו בר,
הן קרקעות־המדינה ולא קרקע פר טית,
ולכן לא טרחו לפנות כלל אל היועץ
המישפטי לממשלה. נימוק זה לא הת קבל
על דעתו של ידין, הגורם כי בכל
מיקרה היה צריך לפנות לפרופסור יצחק
זמיר.
אולם הטענה החמורה ביותר של ידין
נגד שרון היא האשמת הזיוף. עוד בישיבת
המוקדמת, שהיתר, לידין בבוקר עם
ראש-הממשלה, לפני ישיבת הממשלה,
טען ידין כי אריק זייף את פרוטוקול
ועדת־השרים לענייני-התיישבות, שברא־שה
הוא עומד. בגין ביקש מידין שלא
להעלות טענה זו בישיבת הממשלה, וגם
לא בישיבת ועדת־השרים לענייני-ביט-
חון, שנערכה אחריה, כדי שהיא לא תדלוף
לעיתונות, והבטיח ״לפעול בכל ה אמצעים
כדי לברר האשמה זו.״ המדובר
בשתי ועדות-שרים שונות: אחת לענייני-

ביטחון, בראשות ראש־הממשלה, ואחת
לענייני־התיישבות, שבראשה עומד אריק
שרון. ועדת־המישנה בהרכב שרון־וייצמן
פעלה מטעם הוועדה לענייני־ביטחון.
כשד,אשמות אלד, בידיו, תבע ייגאל
ידין מבגין, לפני ישיבת הממשלה, לאפ שר
לו לערער על החלטת-ר,ממשלה בדבר
הקמת ההתנחלויות, שהתקבלה בהעדרו,
אם הדבר לא יינתן לו, איים ידין, לא
ישתתפו שרי התנועה הדמוקרטית בישי-
בת־הממשלה, וישקלו אף פרישה מהקואליציה.
בגין
הזעיק אליו מייד את אריק שרון,
מתוך ניסיון לסיים את המשבר בלישכתו,

מבלי להביאו אל ישיבת־ה,ממשלה. בטון
אבהי פנה בגין אל אריק, והציע לו להפ סיק
את העבודות בהתנחלויות שעליהן
הוחלט, עד שיתברר עירעורו של ידין.
אלא שהפעם לא היה אריק מוכן לוותר
לבגין, למרות הפצרתו שנאמרה בנימה
של תחנונים כימעט.
״זד, לא עניין אישי ביני ובין ידין,״
אמר אריק לבגין ,״זה עניין לאומי.״
בשיחה הקצרה והנוקבת שד,יתד, בין ה שניים,
הטיח אריק באוזני בגין גם את
האשמה הבאה :״אילו היו מעלים את
הטענה הזאת נגד משה דיין, מייד היית
אומר, :השר דיין צודק!׳ למה? למה

סגן ראש־ הממשלה ידין
לבלוע צפרדעים או להתפטר?
הפרשה פ1י1
ייג אלידי פרשת ההתנחלויות נגרמה בגלל הטעייה של שר־החקלאזת.״
א רי קשרץ :״מי שנושקר זה הפרופסור ידין, אשר היטעה את הציבור
במשך שבוע שלם. אין אדם במדינת־ישראל אשר הוליך שולל כל־כך הרבה
אנשים, כמו הפרופסור ידין !״
ייג אלי דין :״אני עוד אגלה דברים בעניין זה !״
א רי קשרץ :״הסגן, היום אני אפשיט אותך ערום על שולחן הממשלה!״
א רי קשרץלידץ :״אתה משקר !״
ידיד לשרץ :״אתה רימית !״
עז ר ויי צ מן :״אין זו הפעם הראשונה שתוקפים שר, והממשלה אינה
מגינה עליו !״
אריקשרץ :״אל תעיר לי ! אני לא זקנק להערתך, לא מבחינה מוסרית
ולא מבחינה עניינית !״
אריקשרץ (על מזכיר הממשלה) :״תגידו לפודל הזה...״

אני צריו לוותר תמיד? הפעם אני לא
מוכן לוותר!״
אריק הבהיר לראשרהממשלה כי מבחי נתו
אין כל מניעה ששרי התנועה הדמו-
קראטית יממשו את איומם, ויפרשו מה ממשלה.
בגין
התשוש מצא שיש לו בעיה. הוא
צנח תוך תקופה קצרה מאווירת האויפו-
ריה של י חגיגות קבלת־הפנים לנשיא
אנוור אל־סאדאת בחיפה, ישר לתוך הק לחת
הרוגשת של ההתגוששות הברוטא לית
בין חברי־ממשלתו.

בגין גיס ה
למנוע התפוצצות

^ וא לא יכול היה להכריע בין שרון
י י לידיו. מבחינה אידיאולוגית, הוא חש
הזדהות עם אריק, המבצע למעשה את מה
שהיה הוא עצמו רוצה לבצע, אילו היה
לו הכוח להחליט. בכל הזדמנות מנופף
בגין ברשימת ההתנחלויות שהקים עבורו
אריק בגדה, כדי להוכיח לבוחריו בבחי רות
כי הוא מגשים את מצע הליכוד.
זה מאפשר לו גם להימנע, מזה שנה וחצי,
מביקור או מסיור ׳בגדה המערבית, מתוך
חשש של קבלת־פנים זועמת מצד המת נחלים.
מצד
שני חש בגין כלפי ידין התחיי בות
מוסרית חזקה ביותר. ייגאל ידין הוא
השר ד,לויאלי ביותר כלפיו מכל חברי-
ממשלתו. מעולם לא היו לו בעיות עימו.
ידין מעולם לא איים ולא התנגש עם בגין.
כסגן־ראש־הממשלה הוא היה מוכן לקבל
על עצמו כל מיני שליחויות בלתי־נעי-
מות, שבגין רצה להימנע מהם.
משום־כך ביקש בגין משר-האוצר, שימ חה
ארליך, לנסות לפשר בין הצדדים. אר ליך
עשה זאת בשיטה המקובלת עליו.
הוא הבטיח לשרי הדמוקרטים כי אם יש תתפו
בישיבה, יתייצבו השרים הליברליים
לצידם ויתמכו בתביעותיהם. רק אז הס כימו
ידין וחבריו להפסיק את ה״פום״
ולחזור למישחק הממשלה.
מייד כאשר נפתחה ישיבת־הממשלה,
פתח אריק שרון במיתקפה חזיתית על
ידין. הוא תבע שהממשלה תתייחס לטע נותיו
הפומביות של ידין, כי שרון היטעה
את הממשלה ושיקר לה בעניין ההתנח לויות.
״אין
לנו כאן עניין עם מגילות גנוזות,״
עקץ שרון בציניות את הארכיאולוג ידין,
״לא צריך לעשות כאן חפירות ארכיאו לוגיות.
יש נתונים במיסמכים ובמפות.״
על כך הגיב ידיו :״אני עוד אמסור
דברים בעניין זה...״
ואז פרץ אריק בדברים, שנשמעו כעל בון
הצורב ביותר שהטיח אי־פעם שר
בחברו לממשלת ישראל :״אני עוד אפ שיט
אותך היום עירום ועריה!״
ידין לא היה היחיד שהפך מטרה לשבט
לשונו של אריק. כך, למשל, כשניסה עזר
וייצמן להרגיע את הרוחות הנסערות,
הזהיר אותו אריק בהומור :״תזהר שאני
לא אפשיט גם אותך !״ וכשניסה מזכיר
הממשלה, אריה נאור, לומר משהו בזכות
ידין, השתיק אוחו אריק בהאשמה כי לא
שלח לו העתק מהתזכיר שהכין עבור
ידין.
״אבל אני לא מתפלא על נאור,״ אמר
אריק ,״ממנו אני לא מצפה להגינות!״
ידין הפסיד את הקרב בתוך הממשלה
ולא משום שלא היה צודק. בלהט הווי כוח
הוא הסתבך בעניינים שוליים מבלי
שידע להציג את העיקר.
הממשלה פירסמה הצהרה המנקה את
אריק מחשד כי ניסה להטעות אותה. אבל
אין זאת אומרת שמנחם בגין עצמו משוכ נע
בכך. להיפך, לא מן הנמנע כי נוח
לו מצב שבו מוליכים אותו באף.
למרות המילים החריפות שהוטחו נגדו,
היה ידיו נאמן להבטחתו לראש־הממשלה,
שלא להעלות את עניין הזיוף.
(הנושך בעמוד )52

41-1

מישרחת מיסחדית נולנית עומדת להגיע ראוץ בד והציע בחם וממויות,
וממשלת רומניה העניקה לישראלים וכיון להפעלת נמל חופשי בים השחון־
^4סך הכרזד התרומם לרגע. בפעם
*י הראשונה מאז מילחמת ששת־הימים
הגיעו נציגים מוסמכים של ממשלה קומו ניסטית
אדוקה, הנמצאת תחת השפעה ישירה
של ברית־המועצות, לשגרירות ישראל
באחת ממדינות אירופה. הם באו לשם ב חשאי
כדי לפגוש את שגריר ישראל
באותה מדינה אירופאית ולהעמידו על
רצינות כוונותיה של ממשלת פולין.
מאז נותקו היחסים בין ישראל ומדינות
הגוש הקומוניסטי, לפני שתים־עשרה שגה,
לא נערכו פגישות מעין זו להוציא, כמו בן,
את אלה הנערכות עם ממשלת רו מניה.
באותה פגישה, שהתקיימה לפני
מיספר שבועות, ביקשו הנציגים המוס מכים
של ממשלת פולין לאשר מידע שנמ סר
קודם לכן מפי אזרח ישראלי פרטי:
שממשלת פולין מוכנה לקשור קשרים מס חריים
עם ישראל.
לא מדובר, בשלב זה, בהסכם מסחרי
בין שתי ־המדינות שאץ ביניהן כל יח סים.
הפולנים גם הדגישו שאין לייחס
כל משמעות פוליטית לצעדם זה. הם מו כנים,
בסך הכל, למכור לאיש־עסקים יש-
ראלי סחורה מתוצרת פולנית, מתוך ידי-
עה שסחורה זו תשווק בישראל.
למרות זאת ברור שאין זה אקט מסחרי
סתמי. הנציגים המסחריים של ממשלת פו-

מכונית מדגם פיאט ,125 המיוצרת כולה בפולין, על פי
| י| | 11 |1י1
רישיון וידע של מיפעלי פיאט האיטלקיים, אותה מציעים

הפולנים למכירה לישראל. אס יאושר ייבוא מכונית זו, שחמש מדגמיה הובאו לארץ ונב־דקו
בידי מיש רד התחבורה, יהיו מחיריה זולים בהרבה ממחירי מכוניות פיאט האיטלקיות.

ך • נמל החופשי לא האריך ימים. ה י
• מילחמות התכופות מנעו אפשרות של
סחר חופשי באזור זה של העולם. עד
שבשנה שעברה, באוגוסט , 1978 הכריזה
ממשלת רומניה שוב על סולינה כעל נמל
חופשי. מתוך רצון להגדיל את הכנסות
מדינתו במטבע זר, חתם נשיא רומניה
בעצמו על צו ההופך את סולינה לאזור
אקסטריטוריאלי שבו ניתן לנהל סחר חופ שי.
המשמעות המעשית של מעמד זה
מאפשרת לאחסן סחורות ללא תשלום מכס,
לשנות את אריזותיהם, להחליף את כתו בות
נמלי היעד שלהם, לעקוף את בל
עסקי החרם שמטילות מדינות יריבות זו
על זו ולשווק אותן משם לכל מקום באי רופה
בתחבורה הימית על פני הדנובה,
הזולה מהתחבורה היבשתית או האווירית.
ההכרזה על סולינה כעל נמל חופ-

לין לא היו מעזים לנקוט מהלך כזה
ללא אישור הדרג הפוליטי, מה עוד שאץ
מדובר במוצר של מה בכך, אלא באחד
ממוצרי הייצוא היוקרתיים של פולין —
מכונית נוסעים מתוצרת פולין, שדגמיה
נושאים שמות כמו פולסקי פיאט או
פולונז.
היה זה איתות ברור מצד מדינה מזרח
אירופאית לרצונה לקרוע פתח דרך מסך
הברזל החוצץ בינה לבין ישראל, גם אם
בצורה עקיפה ובלתי מחייבת. אולם ספק
אם הנציגים המוסמכים של ממשלת יש ראל
הבינו את הרמז.
איזו סימוביץ, איש-עסקים ישראלי צעיר
( )48 מבת־ים, הוא שהצליח לקשור את
הקשר עם ממשלת פולין, האחראית לייצור

טית או אחרת, היתה זו הצעה בעלת חשי בות.
למרות זאת לא זכתה ההצעה הפו לנית
בהתעניינות שהיא היתד. ראויה לה.
הנוגעים בדבר פשוט התעלמו ממנה.
היזמים נוכחו כי קל יותר לשכנע את
הפולנים מאשר את הישראלים. הם הבהירו
לנציגי ממשלת פוליו כי ניתן יהיה לשווק
בישראל מכוניות ופחם פולני אם גם פוליו
מצידה תהיה מוכנה לרכוש סחורות ישרא ליות•
להפתעת הכל, נענו הפולנים בחיוב.
במועד הקרוב ייצא נציג היזמים היש ראלים׳
עורך־הדין אמנון זכרוני, לסיור
רשמי בפולין, כדי להיפגש שם עם נציגי
הממשלה הפולנית ולדון עימם באפשרו יות
לפיתוח קשרי מיסחר בין ישראל ופו לין.
כמה ימים אחר־כך תגיע לישראל

שי נעשתה לפני שנה. אולם ממשלת
רומניה ביקשה שותפים זרים שיתפעלו
את הנמל ומתקניו עבורה. היא היתה זקו קה
להשקעה במטבע זר לשם פיתוח ה נמל,
מיתקניו ושירותיו.
מבין כל המועמדים שהציעו את עצמם
במיכרז לתפעל את הנמל החופשי, זכה בו
איזו סימוביץ, מבת־ים. ממשלת רומניה
העניקה לו אופציה לתקופה של מיספר
חודשים, כיזם שיהיה עליו למצוא את
המשקיעים שיהיו מוכנים להיכנס לשות פות
עם ממשלת רומניה בהפעלת הנמל.
חברת־התובלה הממשלתית הרומנית מוכנה
להבטיח למתפעלי הנמל שליטה מלאה
ובלעדית על הובלת מטענים במעלה ה דנובה
למדינות כמו צ׳כיה, הונגר-ה, אוס־

הסחורות המגיעות אליו פטורות מתשלום
מכס ומיסים אחרים, בשנת ,1861 בעת
שהוקמה המועצה האירופאית המשותפת
לענייני נהר הדנובה. אז הוכרזו מי הדנובה
כאזור סחר חופשי שניתן להוביל
בהם סחורות למדינות שהנהר עובר דרבן.

עמדה ק ד מי ת
י שראלית

סימוביץ התקשר בשותפות עם יבואני
הרכב ממישפחת אילין כדי לייבא לארץ
את המכונית הפולנית, שמחירה לצרכן
עשוי להיות זול בהרבה ממחיר מכונית
פיאט מדגם דומה מתוצרת איטליה. הוא
היה מוכן להבטיח את כל התנאים הנד רשים:
הקמת מוסכים, מלאי של חלקי
חילוף ועוד. המיפעל הפולני היה מוכן
לשלוח לארץ מכונאים מומחים, באישור
הממשלה הפולנית, כדי שיקימו את המו סכים
לטיפול במכוניות הפולניות ואף ידריכו
במשך תקופה ממושכת מכונאים
מקומיים לטפל בהן.
למרות זאת היתה תשובת ממשלת יש ראל
שלילית. נראה שאיש לא נתן ברצי נות
את דעתו של ההיבט הפוליטי של ה
הנמל
החרנש׳ של סזלינה״ בחוברת־תעמולרו של ממשלת הובזבליקה העממית הרומנית
המכוניות בארצה. הוא ביקר בפולין באו פן
גלוי ורשמי והפולנים, שלא התלהבו
עד כה להעניק אשרות־כניסה לאנשי־עס-
קים ישראלים, הטביעו חותמתם בדרכונו
הישראלי. הם גם סיפקו לו חמש מכו ניות
לדוגמה כדי שיעבירם לישראל לבדי קת
מישרד־התחבורה.
המכוניות מתוצרת פולין נבדקו על-ידי
מומחי מישרד־הרישוי. כולן עברו את ה טסט
ללא דופי. אין זה פלא. מיפעלי פיאט
בפולין מייצרים מכוניות מזה שלושים
שנה. אין אלה מיפעלי־הרכבה, אלא מים־
עלי-ייצור, הנעזרים רק בידע ובעיצוב
של מיפעלי האם של פיאט באיטליה.
מומחי מישרד-התחבורה ציינו כי הת רשמו
שמכוניות אלה (בעלות נפח מנוע
של 1300 ,1100ו־ 1500 סנטימטר מעו קבים)
מעולות יותר ממכוניות אחרות ה מיוצרות
במדינות מזרח אירופה. למרות
זאת לא ניתן רישיון ייבוא כדי לייבא או תן
לארץ.
:׳412

עניין. ישראל לא היתה מוכנה לנהל סיס-
חר חד־סיטרי עם פולין, מה עוד שמדובר
בסחורה שאין בה מחסור בישראל.

סחר הדדי
עם פולין
** מדה זו הובהרה לפולנים.
+נראה שהם הבינו אותה. הם גילו אז
נכונות להדחיק לכת. אם ישראל תרכוש
מכוניות מפולין, הציעו הנציגים הפולנים,
תהיה פולין מוכנה לספק לישראל גם סחורות
מסוג אחר, כמו פחם, למשל.
ההצעה הפולנית היתה יותר מאשר
הצעה מיסחרית. יש משמעות גדולה יותר
לנכונות מצד מדינה מזרח אירופאית לספק
לישראל מקור של אנרגיה. בתחום שבו
דואגת כל מדינה להבטיח לה מיגוון
רחב ככל האפשר של מקורות אספקה,
למקרה שאחד מהם ייסתם מסיבה פולי-

מישלחת מיסחרית פולנית רשמית כדי
לבדוק את האפשרויות לסחר הדדי בין
ישראל ופולין — לא סחר בין ממשלות,
אלא בין חברות. אף על פי כן, זו עשויה
יורדות פריצת־דרך רבת משמעות לפי תוח
הקשרים בין ישראל והמדינות המח־רימות
אותה.
פריצת־דרך דומה כבר נעשתה קודם
לכן בידי אותו יזם ישראלי, איזו סימוביץ.
סימוביץ, יליד רומניה שעלה לארץ לפני
חמש־עשרה שנה, גילה כי קל לעשות
עסקים עם ממשלות קומוניסטיות, מכפ•
שניתן לשער.
באחד מביקוריו ברומניה נודע לו על
מיכרז שהוציאה ממשלת רומניה לתפ עול
הנמל החופשי שלה, סולינה, שבים-
השחור. סולינה היא עיד־נמל הממוקמת
על אחת מזרועות הדנובה הנשפכת אל
הים השחור. זוהי אחת מערי הנמל החופשיות
הוותיקות בעולם.
היא הוכרזה לראשונה כנמל חופשי, ש
מריה
וגרמניה והיא גם מוכנה לערוב
למשקיעים להחזרת השקעתם תוך תקו פה
של מיספר שנים, מרווחי החברה
שתתפעל את כל מיתקני הנמל.
איזו סימוביץ, קיבל אופציה לקבלת
זיכיון לתקופה של 25 שנה לתפעול
הנמל, מיתקניו ופיתוח השטח האקסטרי-
טוריאלי שלו, המשתרע על שטח של 300
דונם.
אם יצליח איזו למצוא משקיעים יש ראלים
לפרוייקט, שמשקיעים זרים — כולל
משקיעים ממצריים — כבר מגלים בו
התעניינות, עשוי הנמל החופשי של רומניה
להיות מנוהל בשיתוף פעולה רומני-
ישראלי. מלבד הכדאיות המסחרית שבכך,
יש לפרוייקט זה גם חשיבות לאומית. הוא
עשוי להיות העמדה הקדמית של ישראל
בפיתוח יחסיה בעתיד עם מדינות מסויי-
מות, שהנמל החופשי יהיה החופש היחיד
שהן מכירות.

אלי תבור

פלדלת-חתך

כך מלמד הנסיון.

פלדלת

פלדלת — חיץ של 50ק״ג פלדה בין כל מה שיקר לך
לבין אורחים לא־קרואים.
מוטות פלדה לכל אורך הדלת, מנעול הבטחוץ רב־בריח
הנועץ 6מוטות ל־ 4צדדים ואל תוך משקוף הפלדה.
פלדלת מבודדת חום ורעש, ומצויירת בעינית טלסקופית
ומעצור אל הרצפה. כל אלה אינם ניכרים בצורתה
האלגנטית של פלדלת, אך הם יגנו היטב על משפחתך ועל
רכושך, רפה שעה אחת קודם. תני לאחרים לומר אילו ...
לפרטים והזמנות נא להתקשר:
תל־אביב —
טל 853791 ,854458:־03
חיפה —
טל 3 :־2־725111־04
טבריה —
טל 92969 ,20024:־067
נתניה —
טל 37766 :־053
פתח־תקוה —
טל 919383 :־03
ירושלים —
טל 422767 ,423769 :־02
אשקלון —
טל 24515:־051
באר־שבע —
טל 76840:־057
אילת —
טל 2750 :־059
טל־ארויו

עד הגוון האחר!!

גרתדיג צבעים שנעלם
עד הצליל האחרון

נסה בעצמך להשוות ולבדוק האם תוכל למצוא
גרונדיג סופר קולור מצויירת
עוד מכשיר טלויזיה צבעוני המציג בפניך תמונה
במערכת צליל בעוצמה של
צבעונית עשירה כמו זו של גרונדיג סופר קולוה
15 ואט.5.ו\/ו.ת, וברמקול חזיתי
שפופרת המסד הבלעדית המשולבת בשיטת
באיכות !!)1ת. יחד עם כפתורי
£או_ו או וח-8ות, מוציאה לאור באופן חד וברור את
הבס והטרבל הנפרדים
כל הצבעים עד הגוון האחרון. היא שומרת על מיקוד המאפשרים איזון מדוייק,
קבוע של התמונה
מגיע אליך צליל מלא המלווה
את התמונה העשירה.
ובעזרת מייצב מתח
מיוחד נמנעות הפרעות עד ה שכלול
ונשמרת אחידות האחרון ובהירות הצבע. מחשב מאז נוסד מפעל גרונדיג
קוורץ מיוחד בורר
הענק ממשיכים מהנדסי קונטראסט עבורד את
החברה להיות חלוצים
הצבע האופטימלי
בכל הקשור לשכלולים.
ומציג בפניך את
כך גסבטלויזיה
סופר קולור, מנגנון גרונדיג סופר קולור־תוצרת גרמניו
הדרגות הנכונות של
להשיג בחנויו
חוזק ועומק הצבע.
אוטומטי סורק ומאתר
יבואנים בלעדיים: גיל אלקטרוניק
את התחנה הרצויה

(סוסו

118

•111*3ו״>היי>ניי!ייי!* 2י!יי•* יניייי ן * •
•יא וי*ן י*ויייי1ימ|(§ 1מ 1( 91( 11( 1

! 111111( 1

־ממי•

( 111( 1 1

בלחיצת כפתור(בעזרת
פס הפלא 0ק\,/המופיע
על המסך) ובקרת התדר
מכניסה את התמונה
להתאמה מלאה.
כפתור נוסף ״זוכר״ את
התחנה ויכול להחזיר
אותך אליה במדוייק.
שכלול נוסף מאפשר
חיבור מכשיר הטלויזיה למערכות סטריאו וכן למכשיר
וידאו טייפ שלט רחוק 801( -־1־£ 00 *1־ר£1¥10ח)
המתוחכם של גרונדיג,
המוכנס כקסטה לגוף
הטלויזיה, מאפשר 25
פעולות שונות כולל
שליטה ב־ 16 תחנות,
הטלויזיה הנמכרת ביותר באירופה. התאמת צבע,
כיוונון בהירות,
המובחרות

סתס)

בע״נו, אבן גבירול 18 תל־אביב.

עו צמתצ לי ל,

הפעלת וידארטייפ ותמונה ללא קול.
בלחיצת כפתור ״מעלה״ השלט רחוק על מסך
הטלויזיה שעון קוורץ דיגיטלי.
עד הפרט האחרון

קשה לדמיין עד כמה עושה גרונדיגכדי להבטיח את
איכותן הגבוהה של טלויזיות סופרקולור. כל רכיב
אלקטרוני, כל מכשיר וכל מסך־צבעוני נבדק ונבחן
עד הפרט האחרון.
טלויזיה גרונדיג סופר קולור
עוברת סדרת ״עינויים״ כולל
מבחן הטבלה ברטיבות במשך
24 שעות, מבחן עליית מתח
חשמלי, מבחן זעזועים פיסיים,
תנאי חום וקור קיצוניים 200 ,
שעות הפעלה רסססו הפעלות
וכיבוי של המכשיר. כך שאליך
מגיעה גרונדיג סופר קולור,
אמינה ומוכנה להוציא לאור את כל הצבעים עד
הפרט האחרון.

אומיף אוכלוס.

נשים רבות מוכנות להסתפק בפשרה. רק מעטות אינן נכנעות. ואם תציע להן
משהו אחר, הן תמהרנה להסביר לך בעדינות אך בתקיפות: או ״מיף״ או כלום.
כאלה הן הלקוחות של ״מיף״ .הן דורשות רמה אחרת באופנה. את הרמה
שמגיעה להן.
האמת היא שהן לקוחות לא קלות. בכל עונה הן בוחנות מחדש האם ״מיף״
עדיין עומדת ברמה. וזה מחייב.
הראשונות מביניהן שראו את דגמי החורף הזה, אומרות ש׳׳מיף״ עמדה
במבחן השנתי בהצלחה מיוחדת. נעים לשמוע זאת מפיהן של נשים שאינן
יודעות פשרות.
? ^ 1רשת בתי אופנה:
תל־אביב, יהודה המכבי .44 תל־אביב)]\4 ^ 8 9 (,־דיזנגוף .152
פתח־תקוה,מוהליבר .5רמת־גן,ביאליק .29

אופנת ״מיף״ נמכרת גם במספר חנויות מובחרות.
961 9 731

בעיקבות התמרמרותו של נבון חזר צוות־הטלוויזיה
ללישכה, ורונן היפנה אליו כמה שאלות.

אולם הוראתו של הנשיא ״אצלי כלישכה
לא תראיינו את בגין:״ השאירה מישקע מר.

ה מ עי ר נ עי ר
נג ד וייצמ!
במנגנון *יפלגת־העבודה התגבשה הערכה, הגורסת
כי האישיות שעימה יצטרך המערך להתמודד במערכת
הבחירות הבאה יהיה עזר וייצמן, ולא מנחם בגין.
על־פי הערכה זו עלול וייצמן להוות סיכון חמוד
ביותר לשאיפת המערך לחזור לשילטון.

סאדאח מוד אג
מברי או ת ובג!
חלק ניכר מהיחס הלבבי החם שהפגין נשיא מצריים,
אנוור אל־סאדאת, כלפי ראש־הממשלה, מנחם
בגין, בעת הביקור הממלכתי שערך בשבוע שעבר
בחיפה, נבע מתדהמתו ממצבו הפיסי והנפשי של בגין.
אל־סאדאת מעולם לא נפגש עם בגין במצב
בריאותי כה רעוע, כפי שהיה בעת ביקורו בחיפה.

כמה ממקורכיו של הנשיא המצרי טענו
כי הוא זועזע לראות את בגין כמצב כזה.
ומשום כך יצא מגידרו כדי להפגין כלפיו
חמימות ותמימות־דעים.
סאדאת לא דיבר עם בגין על ההתנחלויות או
ההפצצות בדרום־לבנוו מתוך ״חשש לבריאותו,״
כפי שהתבטאו מקורביו.
זאת גם הסיבה לבירכת אריכות־הימים שהעניק
לבגין לפני עזיבתו, שכה ריגשה את ראש־הממשלה.
מקורביו של אל־סאדאת לא הסתירו את חששותיהם
מפני מה שעלול להתרחש בישראל, אם ייאלץ
בגין לפרוש מראשות־הממשלה. הם טענו כי הם
חרדים מאפשרות שגורמים קיצוניים, כמו אריק
שרון, ישתלטו על תנועת־החרות והממשלה, ויסכנו
את המשך תהליד־השלום.

הנשיא אסר לראיין
את בגין ב לי ש כ תו
הביקור שערך ראש־הממשלה, מנחם בגין,
אצל נשיא־המדינה, יצחק נבון, ערב בואו
של נשייא מצריים לישראל, הוליד הוראה
האוסרת על הטלוויזיה לראיין את בגין
כלישכת הנשיא.
בתום המיפגש, שנועד לתאם עמדות לקראת הביקור
הממלכתי, ראיין איש־הטלוויזיד. יורם רונן את בגין
בלישכת־הנשיא. בתום הראיון, כאשר עמד צוות
הטלוויזיה להסתלק, התרעם הנשיא :״אני עומד
כאן כמו מטומטם, ואותי לא שואלים שום דבר!״
אחר־כך נזף בצוות על שראיין את בגץ בלישכתו,
והודיע שיותר לא יתיר זאת.
הסתבר כי התקרית נגרמה בשל אי־הבנה. מזכירו
של הנשיא, יוסף אגסי, שכח לבקש מהמראיין
שיציג שאלות לנשיא לפני הפנייה אל בגין.

שנת ה ב חי רו ת
שנת זיבוטינסק׳
הבחירות לכנסת העשירית, אשר
ייערכו,כפתו — 1981 אם לא יתרחש
משהו, שיחייב את הקדמתן — תעמודנה
כסימן ״שנת זאב ז׳כוטינסקי/
כ 18-באוקטובר 1980 ימלאו מאה
שנה להולדתו, וראשי תנועודהחרות
ככר החלו כתיכנון סידרת חגיגות
1ומאורעות, שיתחילו כחודש אוקטובר
ויימשכו כחצי שנה. כמיסגדת חגיגות
אלה, מקווים ראשי הליכוד, ניתן יהיה
לערוך מופעים ואירועים שיעזרו גם
לבחירות.
למטרה זו ככר נבחרה ועדה מכינה,
המתחילה כתיכנון שנודז׳כוטינסקי
וכתיכנון מסע התרמה בינלאומי לעריכתה.

בהתאם
לכך הוטל ככר על צוות תחקירנים
לאסוף כל חומר אפשרי על וייצמן, בדי
שניתן יהיה לפתוח נגדו במערכה אישית
אם יתייצב כראש רשימת־הליכוד
בבחירות הבאות.

הדבר נעשה בהסכמתו של יו״ר מיפלגת־העבודה,
שימעון פרס, שבינו לבין עזר וייצמן שוררת כיום
ידידות בלתי־רג-ילה.

דולצין מתייצב
מ 1לאר לי ך
הודעתו של יו״ר הנהלת הסוכנות, אריה דולצין,
כי יציג את מועמדותו לתפקיד יו״ר המיפלגה
הליברלית, מול מועמדותו של שר־האוצר, שימחה
ארליך, אינה מעידה על קרע בין השניים. דולצין
גורס כי מנהיגי המיפלגה שהם בעלי תפקידים
ממלכתיים אינם צריכים ליטול על עצמם ניהול
מוסדות־המיפלגה.
כשנודע לו כי ארליך מתכוון להיבחר כיו״ר
המיפלגה, תפקיד שבוטל עם פרישתו של הד״ר אלימלך
רימלט, הודיע דולצין כי הוא מוכן להתפטר מתפקידו
כיו״ר המרכז, בתנאי שארליך יתפטר מתפקיד יו״ר
הנהלת המיפלגה. ארליך לא נענה לפנייה זו.

דולצין החליט, לכן, להתייצב מול ארליך
בבחירות על תפקיד יו״ר ההנהלה, מתוך
תיקווה שכדי למנוע התמודדות ביניהם
יסיר ארליך את מועמדותו. מקורביו של
ארליך מעריכים שאומנם כך יעשה.

ציבורי בתב קי ד
פולי טרוק
תמונה של דוד כן־גוריון, התלוייה
כמיסקדת המימשל הצבאי ברצועת-
עזה, עוררה את חמתו של סגן שר•
הביטחון, מרדכי ציפורי.
ציפורי, שנלווה אל שר-הכיטחון כעת
ביקור שערך כרצועה לפני כשבועיים,
הבחין כתמונה והחליט מיד לשנות
את הרקע הפוליטי של מיפקדת דד
מיסשל. הוא הורה לתלות תמונה שד
זאב ז׳כומינסקי לצד תמונתו של דוד
בן־גוריון ,״לשם איזון״ ,כדבריו.

המצרים לועגים
לחרם הערב
על־פי טענת שרים בכירים בממשלת מצריים, אין הם
חשים כלל בהשפעת החרם שהטילו מדינות־הסירוב על
מצריים. לדברי האישים המצרים, הרי מלבד
הפסקת המענקים הישירים מצד ממשלות כמו
סעודיה וכוויית, אין החרם הכלכלי וניתוק היחסים
אלא בבחינת פיקציה.

חכרות־תעופה ערכיות ממשיכות לקיים
את הקשר האווירי עם מצריים, וגם מיספר
התיירים ממדינות־הנפט העשירות, וכעיקר
סעודיה, כקאהיר, לא פחת. בהוכחה לכך
הם מצביעים על כך שהתפוסה במלונות
קאהיר הגיעה כקיץ ל־*.85

מקורות אחרים גורסים כי המצב אינו כה ורוד כפי
שהמצרים מנסים להציג אותו.

מרתון בך גוריון
יום הולדתו ה־ 93 של דויד בן־גוריון, בחודש איקטובר

השנה, יצויין, בין השאר, גם בהפנינג אמנותי
יוצא־דופן, שייערך בהיכל התרבות בתל־אביב ושישא
את השם ״מרתון בן־גוריון״ .במיפגש, שאותו ינחה
יוסי בנאי, תופיע התזמורת הפילהרמונית, עם הכנר
יצחק פרלמן, ושורה ארוכה של אמנים, וביניהם
אסתר עופרים, חווה אלברשטיין, אריק איינשטיין,
מתי כספי ואחרים, וכן שורה של דמויות שליוו את
בן־גוריון בחייו, החל בעוזרת־הבית שלו וכלה
בחבריו, כמו רחל ינאית ודויד הכהן.

ההפנינג נערך בהשראתה ויוזמתה של
מיפלגת־העכודה, כשמטרתו היא ״להבליט
את כל היפה שכארץ־ישראל העובדת.״

נדחה גזר־דין סלא טו
גזר־דינו של ח״כ שמואל פלאטו־שרון, שעמד להיחרץ
בבית־מישפט צרפתי, שלפניו הועמד פלאטו לדין

הדתיים וגד
הכס פו מ טי ם
המועצות הדתיות כערים הגדולות,
וחוגים דתיים אחרים, מפעילים לחצים
על הנהלות ״בנק לאומי״ ו״כנק דיס*
קונט״ ,המפעילות כמשותף את מכשירי
הכספומט — שבאמצעותם ניתן
למשוך בספים ולבצע פעולות בנקאיות
נוספות כאורח אוטומאטי. העסקנים
הדתיים טוענים כי הפעלת
הכספומטים כשבתות גורמת לחילול
שבת המוני, וכמוה בפתיחת הבנקים
כשבתות.
למרות שבאופן רישמי לא התקבלה
כל. החלטה על סגירת הכספומטים
כשבתות, רובם בכולם אינם פועלים
דווקא כיום שבו נזקקים אזרחים רכים
לשירותיהם. לטענת אחד ממנהלי הבנקים,
חוששים הבנקים כי הדתיים
ייצאו למאבק כעניין זה ויגרמו לבריחת
לקוחות דתיים לבנקים אחרים.
שלא בנוכחותו, בהאשמות של עושק, מירמה ועבירות*
מס, נדחה מסיבות שלא נמסר עליהן.

גזר־הדין עמד להינתן כחמישה כחודש זה,
אולם כית־המישפט הצרפתי הודיע כי יפרסם
את גזר־הדין רק כ־1צ בחודש.

״האלימות המילולית״!
של דויד לו ו
״תזכור שבזכות תנועת החרות אתה
מכהן כיושב־ראש הנהלת הסוכנות והתנועה
הציונית: דע את מקומך: דע היכן
אתה נמצא וכזכות מי צעקות בסיגנון
זה מפיו של שר הקליטה והשיכון, דויד
לוי, הן שגרמו ליו״ר הסוכנות, אריה
דולצין, להאשים את לוי בפומבי באלימות
מילולית.
בפגישה משולשת, בין שניהם לבין ראש־הממשלח,
היה זה דווקא לוי שהאשים את דולצין באלימות.
היה זה אחרי שראש־הממשלה טען, כי אינו יכול
לבטל את משרד־הקליטה בשל מחוייבותו לתנועת
החרות. על כך הגיב דולצין בצעקה :״תנועת
החרות אינה מעניינת אותי!״ דבר שגרר את
תגובתו של לוי.
באותה פגישה האשים דולצין את לוי, כי הוא
מכשיל את ראש־הממשלה ואילו בגין עצמו טען, כי
מעולם לא הבטיח לדולצין, כטענתו, לבטל את
מישרד־הקליטה. כשעמד דולצין על דעתו, נזף בו
בגין :״דייק בבקשה!״

חיי טיפול
ב. פלאש גורדו!,,
השחקן חיים טופול מופיע כימים אלה
כתפקיד מרכזי בסרט הבדיוני ״פלאש
גורדוך, המוסרט בלונדון.
פלאש גורדון הוא אחד מראשוני הסרטים
הבדיוניים, ועלילות גיבורו המעופף הוסרטו בשנות
ה־30׳ בסרטים רבי־מערכות. טופול מגלם בסרט
את תפקיד הרופא־הממציא. את דמותו של פלאש
גורדון החדש משחק שחקן צעיר ובלתי־ידוע.

אל תבור

דיין עבור ב די קו ת
שר־החוץ, משה דיין, עומד לעכור
בדיקות רפואיות כחוץ־־לארץ.
דיין נעתר בכך לבקשת רעייתו, רחל, שביקשה
שיעבור בדיקות נוספות על אותן שהוא
עבר בארץ לפני נסיעתו.
תשקיף נבון ׳19111
ל מצריים

ציר י שר אל
מוחרם בוושינגטון
שגריר־ישראל כוושינגטון, אפריים (״אפי״)
עכרון, כיקש משר־החוץ להחליף את
הציר הישראלי כבירה האמריקאית ,
יעקוב נחושתן. לדברי עכרון, מוחרם
נחושתן על־ידי הקהילה הדיפלומטית
בוושינגטון ועל־ידי הלובי הישראלי שם,
כגלל אשתו.
דבורה נחושתן, מחסידות ארץ־ישראל השלימה
וידידה קרובה של ח״כ גאולה כהן, מטרידה
את המושבה הדיפלומטית בהשמצות על מדיניות־הוויתורים
שיל מנחם בגין ובדיעותיה הקיצוניות,
מבלי שבעלה מנסה למנוע אותה מכך.

צפוייה הזמנת הנשיא יצחק נכון לביקור
רישמי במצריים.
רמזים יעל כף הגיעו ללישכת הנשיא
מהפמליה של הנשיא אל־־סאדאת,
כעת הביקור כחיפה. עד כה היה מקובל
כירושלים כי נשיא־המדינה יוזמן לקאהיר
רק אחרי כינון יחסים דיפלומטיים
כין שתי המדינות.

דיין נג ד
נוקשות בצרפת

ג׳יהאן בי קשה

הנוקשות שמגלה השגריר החדש של
ישראל בפאריס, מאיר רוזן, אינה
על דעתו של שר־החוץ, משה דיין.

ליוו אופירה
אחרי הפגישה בין רעיות־הנשיאים, אופירה נבון
וג׳יהאן׳ אל־סאדאת, ביום הראשון לביקור בחיפה,
ביקשה ג׳יהאן מאופירה, כי תמשיך ללוות אותה
גם בשני הימים האחרים של הביקור.

אופירה הסבירה לג׳יהאן כי רעיית
דאש־הממשלה, עליזה כגין, היא המלווה
שלה כיום השני, וכי כל שינוי בתוכנית
יעורר בעיות פנימיות עדינות.

האינדקס:
6אחו! ויותר
הוגים בנקאיים מעריכים, על פי מידגמיס
שעשו, כי מדד־יוקר־המחייה, שיפורסם
כיום חששי הקרוב, יעלה כשישה אחוזים,
ואולי אף יותר.
הערכות קודמות של אותם חוגים בנקאיים
לגבי האינדקס הוכיחו את עצמן כנכונות.

המחאה הרישמית שהגישה השגרירות לממשלת־צרפת
אחרי פירסום הודעה מטעם נשיא צרפת
בגנות ההפצצות בלבנון, היתה על פי הוראתו
של מנכ״ל המישרד, יוסי צ׳חנובר, וללא ידיעתו
של דיין. שר־החוץ כעס על הגשת המחאה,
והורה לרוזן ״להנמיך את הטון״.

ועלמו
60 מיליון דו ל ר
את חכרת ״אל־על״ מעסיקה עתה
פרשה מוזרה של העלמות 60 מיליוני
דולר מקופת החכרה.
ממלא״מקום מנהל החכרה, רפי הר־לב,
מקווה כי זוהי טעות חשבונית
בלבד של עורכי מאזן ״אל״על״.
מאזן ״אל־על״ מגלה גם תשלומים
כפדר־גודל של מיליוני דולרים לסוכי
ני־נסיעות ולסוכני־תיירות ככל רחכי
העולם, כדי שאלה ימליצו על ״אל־על״
לפני לקוחות.

העיתון הראשון כמיסגרת תוכנית זו
ככר יוצא לאור כירושלים, ונקרא
״כל העיר״ .כשום מקום לא מצויין
כי העיתון שייך ל״הארץ״ ,ול״כל העיר״
יש מערכת נפרדת משלו, ללא כל קשר
עם סניף ״הארץ״ כירושלים.

נטורי־־ קרתא
הקימו מט ה
נטורי־־קרתא כירושלים הקימו מטה
מילחמתי, שיארגן את המשך הקרב על
כביש־רמות ועל שמירת השבת בירושלים.
כראש המטה עומד הרב משה הירש.
נראה כי בשבועות הקרובים תהיה הסלמה מתוכננת
של קרבות־השבת בירושלים, ובמישטרה אף הועלה
רעיון לערוך מעצרי־מנע של ראשי נטורי־קרתא,
כאשר ייוודע על תוכנית להפגנות אלימות.

מודע מכין
מיסמר הדלפה
שר־האנרגיה, יצחק מודעי, עסוק עתה בהכנת
מיסמך בענייני ההדלפות שיגיש לכל שרי־הממשלה.
מקורבי השר טוענים כי במיסמך יצויינו
שמות של שרים־מדליפים ושל עיתונאים
המקבלים מאותם השרים את ההדלפות.

מ ס ־ ה ה פו ס ה
עד ה עד ח״ב
שילטונות מס־ההכנסה קיבלו מידע, שלפיו העלים
אחד מחברי־הכנסת סכומים ניכרים. לאותו חבר־כנסת
יש עסק פרטי משגשג.
עתה ממתינים שילטונות מס־ההכנסה לאישורו
של שר־האוצר לפתיחת חקירה מקיפה
בעסקיו של אוחו ח״כ.

כרגע האחרון נסוגה הנהלת־החבדה
מהעיסקה, כאשר צלם־אופנה הביא לה
צעירה ישראלית יפהפיה ברד,17
שאותה היא ביכרה על פני טוויגי.

כוונת המתיישבים היא שהיטליח יסע
כתייר רגיל, ורק כבואו למצריים
יבקש פגישה עם אל־סאדאת, כדי לנסות
ולשכנעו לוותר על אדמות ישובי־־החבל.
הנחת המתיישבים היא שגם אם אליסאדאת
יסרב לקכלם, הם יזכו בתהודה
בעיתונות הבינלאומית.

או רג ד
ולנהל הטלוויזיה

צבא ופעל

אישים בכירים ברשות־השידור הזמינו אליהם
לשיחה את במאי־הטלוויזיה אריה אורגד.
בשיחה נשאל אורגד אם יהיה מוכן לקבל על עצמו
את תפקיד מנהל־הטלוויזיה.

ל ש בי ר ת שביתות

היומון הארץ החליט להוציא־לאור עיתונים מקומיים
בארבע הערים הגדולות בארץ. אותם עיתונים
יחולקו חינם, והכנסותיהם תבואנה מפירסומות.

הדוגמנית־שחקנית טוויגי עמדה לבוא לארץ על פי
הזמנת צבעי טמבור, כדי לדגמן ללוח־השנה היוקרתי
של חברה זו. צבעי טמבור הסכימו לשלם לטוויגי
5000 דולר, נוסף על כל הוצאותיה.

מתיישבי חבל־ימית החליטו לשלוח את אחד
המתיישבים למצריים, כדי להיפגש עם
הנשיא אנוור אל־סאדאת.

נראה כי על רקע זה חל הריב בין שר־האנרגיה,
יצחק מודעי, המתנגד לכך, לבין נציג־שרות־ד,מדינה,
הד״ר אברהם (״רמי״) פרידמן, שיזם החלטה זו.

״הארץ״ יוציא
עיתונים מקומ״ם

טוויגי ל א
ח בו אלארץ

י מי ת יו עוד ח
עודיח לסאדאת

ראש־־הממשלה מנחם בגין ושר־האוצר
שימחה ארליך החליטו שלא להימנע
מהפעלת צבא לשם שכירת שכיתות,
שיוגדרו כ״מזיקות כמייוחד למערך

המישקי״.

ומתכוון שלא לרוץ בבחירות לכנסת הבאה,
לא ברשימה עצמאית ולא בשום מיסגרת פוליטית
קיימת.

אסף יגור׳ יפרוש
ח״כ יעד, אסף יגורי, עומד לפרוש מהחיים הפוליטיים

אורגד נשאל כאותה שיחה גם על
השקפותיו הפוליטיות, והשיב שאין הוא
איש־הליכוד. נראה כי בעיקכות תשובה
זו ירדה ־מועמדותו מהפרק, מפני שאחרי
ימים אחדים הוא נשאל אם הוא מוכן
לקכל את התפקיד שהתפנה על-ידי
יהודית (״ג׳ודי״) לוץ כמנהל הסרטים
הדוקומנטרים כמחלקת־התוכניות.

יוסי ינאי

במדינה -צמות מיפרגת העבודה ממציאה בוגדים מדומים
כדי למנוע כל עיועוד ער המשך שילטונה

(המשך מעמוד )40
מעיראק יחד עם דודו עבד־אל־אללה וה ווזיר
שלו, נורי סעיד. אולם נורי סעיד
ומלכו הוחזרו על־ידי הבריטים לבגדאד,
והאפיזודה נשכחה*.
כף זה היה כעבור כמה שנים׳ כאשר
נסעה גולדה מאיר המחופשת לאחיו של
פייצל, עבדאללה מלך ירדן. גולדה ניסתה
לשכנע את עבדאללה שלא להצטרף ל-
מילחמה המתקרבת, אך עבדאללה עבר
את היחץ, לחם וסיפח את הגדה המערבית.
אחרי שעבדאללה נרצח, עברו התיקוות
אל נכדו, חוסיין.
מאז, בכל פעם שהדגל הפלסטיני עו לה
בתורן הבינלאומי, חולמת ממשלת-
ישראל על ברית עם חוסיין. אלא שחלום
זה נמוג תמיד במהרה, כשמתברר כי ל ברית
זו יש מחיר פשוט וחד־משמעי:
החזרת הגדה המערבית, וביכללה ירוש לים
המיזרחית, לא לוי אשכול, לא גול דה
מאיר, לא יצחק רבין ולא מנחם בגין
היו מוכנים לשלם.
מניין זה צץ? אחרי כמה פגישות
מתסכלות עם מנהיגי ישראל, זה נמאס
לחוסיין. הסתבר לו שהוא יושב בין שני
הכסאות — אינו מקבל דבר מישראל,
ונחשב כבוגד בעיני הערבים. הוא הסיק
את המסקנה: לוותר על הגדה, לקבל את
אש״ף כנציג הפלסטינים, ולהיות לגיבור
ערבי לאומי.
בחודשים האחרונים ערך אש״ף מסע-
ניצחון חסר־תקדים, שהגיע לשיאו בפר שת
אנדרו יאנג. ברור לכל כי ההכרה
באש״ף ושילוב אש״ף בתהליד־השלום
שוב אינם אלא שאלה של זמן. המצוקה
הנפשית בצמרת. ישראל גברה — וכך
עלה שוב, אוטומטית, החלום ההאשמי.
איש אינו יודע איך הוא צץ. לפתע
ידעו הפרשנים השבוע לספר, כי הנה-
הנה מצטרף המלך חוסיין ליוזמת אנוור
אל־סאדאת. אל־סאדאת עצמו רמז על כך,
בחיוך מסויים.
משיכת כתפיים. היחידי שלא ידע
על כל העניין היה המלך חוסיין עצמו.
הוא נהנה בהוואנה, מצא את עצמו כדמות
מקובלת ופופולרית בקרב מנהיגי העולם
השלישי שנועדו שם. הוא התרועע עם
יאסר עראפאת. הסובייטים חיזרו אחריו.
הוא הרגיש בנוח.
בשיחה עם שדרנית אמריקאית, ששאלה
אותו על פשר השמועות, משך המלך ב כתפיו.
המדיניות האמריקאית, אמר, נדונה
לכישלון. אין לו כל סיבה להצטרף
ליוזמת אל־סאדאת. ובצדק: לא עלה כלל
על דעת ממשלת־בגין להציע למלך הו-
סיין לקבל בחזרה את הגדה המערבית,
יחד עם ירושלים המיזרחית — דבר ש-
בילעדיו לא תתואר כל הצטרפות ירדן
למשא-ומתן כלשהו.
אולם גל-השמועות לא היה מופרך לח לוטין.
מנהיגים רבים בעולם — החל ב נשיא
צ׳אוצ׳סקו בבוקרשט וכלה בנשיא
ג׳ימי קארטר בוושינגטון — שוברים ל עצמם
את הראש כיצד להביא את אש״ף
לשולחן־הדיונים, מבלי שממשלת-ישראל
תשבור את הכלים. אחת האופציות היא
לעשות זאת בדלת האחורית, תוך !ניצול
היחסים׳ בין חוסיין ועראפאת, שהשתפרו.
התוכנית: להזמין את חוסיין, להשתתף
במשא-ומתן כבא־כוח הפלסטינים, בהסכ מת
עראפאת. השטחים יוחזרו לחוסיין,
וזה יעבירם לאש״ף, על סמך הסכמה מוק דמת
לכינון קשר כלשהו בין שתי הגדות.
המתקת הגלזלד! .לדעת רבים, שוב
אין המלך מעוניין כלל לקבל בחזרה את
הגדה המערבית. כי אז יהוו הפלסטינים
יותר משלושה־רבעים מנתיניו, וברור כי
ימיו על הכם יהיו ספורים. במוקדם או
במאוחר תפרוץ מהפכה והוא יופל.
אך המלך מעוניין מאד להבטיח כי המדינה
הפלסטינית שתקום לא תהיה אג-
טי־ירדנית, ושלא תשאף לספח את ירדן
אל עצמה — כפי שירח סיפחה אל עצ מה,
בשעתו, את הגדה.
הסכמה הדדית כזאת אפשרית, על דעת
הזרם המרכזי באש״ף. אך ממשלת־ישראל
אינה חולמת להחזיר את הגדה, ועל אחת
כמה וכמה את ירושלים, לצירוף כזה.
גם זה ברור לכל. אך יש הסבורים,
בעיקר בוושינגטון, כי במצב כזה יהיה
קל יותר ללחוץ על ישראל. ואם תתחלף
הממשלה בירושלים, אולי תקל אופציח
זו על הדרך לפיתרון, ותמתיק לישראלים
את הגלולה המרה של החזרת השטחים.

* בין השאר העמידה הסוכנות לרשות
המיואקיס תחנת־שידור חשאית־כביכול.
העולם הזה 2193

ל הסימנים

העידו על הקשר ההולך

^ ונרקם.
העיתוי היה מושלם. המנהיג, יו״ר מים־
לגת־העבודה, שימעון פרס, עזב את הארץ.
הוא יצא בסוף השבוע שעבר למסע ממושך
בארצות־הברית, שם ינסה, בין השאר,
לגייס כספים גם לכיסוי חובותיה של
מיפלגתו. תשומת־הלב הציבורית היתה
ממוקדת במאבקים הפנימיים ובהתכתשויות
בקרב שרי הממשלה המתפוררת. וכך נוצ לה
שעת־הכושר, כדי לכנס את הקושרים
ולהניף את נס־המרד נגד המנהיגות המסור תית
הנבחרת של מיפלגת־האופוזיציה ה ראשית.
התיאורים
המלאים של ההתכנסות החש אית,
כפי שהופיעו באמצעי-התיקשורת,
היו מרתקים. גם הכינוי שהודבק לקוש-
רים — ״ציר לווינסון־חריף״ — הוסיף
תבלין לסיפור־המתח הפוליטי. היה רק
חיסרון אחד בסיפור־הקשר: הוא היה
רחוק מהמציאות.
הצגת ההתכנסות של 42 מפעילי מים־
לגת־העבודה, שנערכה בבית־ברל בשבת
שעברה, כקשר של מורדים המאיימים על
מנהיגות המיפלגה, יכלה להועיל רק לקבו צה
השלטת כיום במיפלגה.
מיפלגת־העבודה מכינה את עצמה לקבלת
השי׳לטון מידי הליכוד. עסקני המיס-
לגה משוכנעים, כי* השילטון יפול לידם
בקרוב, כמו פרי רקוב. המאבקים בתוך
המיפלגה נערכים כבר היום סביב חלוקת
השלל הצפוי. לפחות 200 מעסקני הממד
לגה מתהלכים כשבכיסם הבטחה ״בטוחה״,

החוו־שנא

שי תככים ומזימות נגד ההנהגה.
אוייב משותף מעין זה נפל לידי צמרת
העבודה בדמותו של יצחק רבץ, ראש־הממשלה
לשעבר. עיתוי לא-מוצלח של
הופעת ספר־זיכרונותיו, שלא נקבע על-
ידו, סיפק למחלקי פרוות הדוב, שטרם
נצוד, עילה להתלכדות.
האשמותיו של רבץ כלפי פרם לא נדונו
לגופן. לעומת זאת הסתערה על רבין חזית
מלוכדת של תובעי עלבון המפלגה, שגינו
אותו על הפגיעה בתדמיתה.
עתה נמצא למנהיגי המיפלגה דחליל

עוזי כרעם

מופה חרין ז

ולא חתרנים

לא ממליכי מלכים
שייכללו בין הח״כים של מיפלגת־העבודה
בכנסת הבאה 50 .אחרים רואים את עצמם
כשרים ודאיים בממשלה הבאה, שירכיב
המערך.
במצב זה נראה כל ניסיון לעצור את
הדהירה אל השילטון, כדי לנסות ולחשוב
אם זוהי דהירה כלפי מעלה או מטה,
או כדי להרהר במהות הרצוייה של ה־שילטון
המחודש, כתקיעת יתדות בין גלגלי
העגלה. ראשי מיפלגת־העבודד, מבקשים
ליצור לה תדמית של מיפלגה חזקה, מגובשת,
נחושת־החלטה ובעלת כושר ביצוע
— בניגוד לתמונה המגוחכת והמפחידה,
שמציגה ממשלת־הליכוד. הסיסמה ״שלמות
המיסגרת״ הפכה ערך עליון מקודש ב־מיפלגת־העבודה.

בשורה
ב מ קו ם
שררה
בל כתוך שורות המיפלגה שוררת
י אי-נחת מרובה .״הליכוד עלה לשיל-
טון כתוצאה מתאונה של המערך, המערך
יחזור לשילטון כתוצאה מהתאבדות של
הליכוד,״ היא אימרה שגורה בפי חברים
מהשורה. היא משקפת את הידיעה, כי
הסקרים, המצביעים על עליית כוחו של
המערך מול אובדן התמיכה העממית בליכוד,
משקפים רק אכזבה מהליכוד, ולא
אהדה מחודשת למערך.
גוברת ההרגשה שהמערך לא יוכל להל היב
בוחרים, אם יציג את אותה הנבחרת
שהבוחרים מאסו בה בבחירות של .1977
ההנהגה המודעת להלו־רוח זה, שומרת
על מעמדה בהתלכדות סביב הערך של
״שלמות המיסגרת״ .ואין טוב להתלכדות
כזו מאשר חשיפת בוגדים, קושרים וחור־

שתקום להמשיך את דרך הליכוד כיום,
ביחוד בתחום הכלכלי והחברתי. השררה
תפסה את מקום הבשורה.
המיפגשים המשותפים בין חברי החוג
הולידו את הצורך לגבש תכנים חדשים
למיפלגה. זו היתד, מטרת הכנס שכונס ב בית
ברל בשבת האחרונה. זה לא היה
כנם ממליכי מלכים ומדיחי רוזנים, אלא
כזה המבקש לדחוף את המיפלגה לקראת
״סיגנון חדש מבחינת התכנים שימלאו את
המיסגרת.״
בכנס בבית בול נטלו חלק ארבעים ו שניים
איש, שהבולטים בהם היו: עוזי
ברעם, דן כרמון ממרכז המפלגה, פרופסור
שבח וייס, מוסד, חריף, אורי אגמי, עליזה
תמיר, חנוך ברטוב, ראש עיריית הרצליה
יוסף נבו, עורכת דבר חנה זמר, מזכיר
תנועת־המושבים אריק נחמקין, שלום חב-
שוש מהתעשייד-,הצבאית, מנכ״ל האוצר
עמירם סיוון, נתן רענן, מוקי צור, צבי
שיפמן מכור, דוד קלדרון מבנק החקלאות,
ם. יזהר, ראש עיריית צפת אהרון נחמיאס,
יעקב לווינסון, אלוף (מיל )..ישעיהו גביש,
אשר מניב ועוד רבים אחרים.
הכנס, שדן בבעיות חברה וכלכלה, נוהל
ורוכז בידי עוזי ברעם, הידוע כאחד מ תומכיו
העיקריים של שמעון פרם. ברעם
טען כי המכנה המשותף בין חברי החוג
הוא ש״אנו רוצים מיפלגה עם תוכניות
פעולה ברורות לציבור ושאינה מוליכה
את הציבור לאשליה, שתחת שילטונה ייטב
לכל פרט.״ ברעם הדגיש כי ״לא ניתן
יד לעירעור על ראשות המיפלגה ...זהו

יעקב לווינסון
לא מדיחי רוזנים
חדש, באמצעותו ניתן להפחיד את כל
תופרי החליפות וחממתינים בתור לכיסאות
שיתפנו — ״ציר לווינסון־חריף״.
קודם כל — אין קבוצה כזאת. הניסיון
להצמיד לקבוצה של פעילי מיפלגת העבודה
שם ולכנות אותה על סי שמות
שניים מחבריה — יו״ר מועצת המנהלים
של בנק הפועלים, יעקב לווינסון ומזכיר
איחוד הקבוצות והקיבוצים, מוסד, חריף —
הוא ניפנוף באיום: הנה קמים שניים ה מתכוננים
לנשל אותנו מאחוזותינו. לאיום
מעין זה אין כל אחיזה במציאות.
מזה מיספר חודשים מתגבשת והולכת
בתוך מיפלגת העבודה קבוצה של פעילים
שד,מפריד ביניהם, מכל הבחינות, רב מ-
המלכד אותם. יש בהם יונים וניצים, אנשי
התיישבות ואנשי עיר, תומכי פרם וחסידי
רבין, אנשי משק הסתדרותי ואנשי־רוח.
המכנה המשותף שלהם הוא אחד: ההכרה
שמתוך מאמץ לשמור על המיסגרת מת רוקנת
מיפלגת העבודה מתכניה הרעיו ניים.
הגוף
הרעיוני הזה הוא הרבה יותר תמים
מכפי שמנסים להציגו. מה שמציק לחבריו
הוא שבמיפלגת העבודה הפסיקו לדבר על
תכנים ושעסקני המיפלגה, כמו גד יעקובי
למשל, כבר נאבקים על תיקים בממשלה
שעתיד המערך להרכיב.
״מה רוצה בעצם תנועת העבודה?״ שואלים
חברי הגוף הזה .״על מה היא נא בקת?
מה היא מציעה לעם?״ מסקנתם:
שום דבר חדש. כשם שהליכוד ממשיך
כיום למעשה את מה שעשתה ממשלח
המערך שקדמה לו, עתידה ממשלת המערך

כנס בעד, בעד חידוש פניה של המיפלגה.״
״חידוש פני המיפלגה״ הוא נושא המאחד
את חברי החוג. הם אינם מערערים על
מנהיגות המפלגה, אולם סבורים כי ה הנהגה
החדשה, עמה יפנה המערך לציבור
בבחירות, אינה יכולה להיות בשום פנים
אותה גלריה שסולקה בשנת 1977 מהשיל-
טון. זהו מתקון מובטח לכישלון.

קל להלחם
ב ח תרני ם
^ יה זה אופייני שבמקום להתמודד
י י עם הרעיונות שהעלה הגוף החדש,
ניסו להציגו כחבורה של חורשי מזימות.
כשמציגים קבוצת אנשים כחתרנים, קל
להילחם נגדם.
הסביר עמדה זו כלפי החוג הרעיוני החדש
המזכיר חיים בר־לב :״יש להתכנ סויות
כאלה דינמיקה משלהן. מעבר ל כוונות
הטהורות במישור הרעיוני יכולים
לקום אנשים שינצלו התכנסויות כאלה
למטרות אישיות. כרגע זה אולי לא קיים,
אבל בהמשך עלולה להתגבש קבוצה פנימית
שתתלבש על. הגל הזה.״
לרוע המזל קשה היה לראות בקבוצה,
שכונתה בזדון ״ציר לווינסון־חריף״ ,קבו צת
מנהיגים שבכוחה לחולל מהפכה ב-
מיפלגת העבודה, להדיח את הנהגתה ולשנות
את תדמיתה. זה אולי מה שדרוש
כיום למיפלגת העבודה יותר מכל, אבל
ספק אם האיכפת׳ניקים, הכנים אך התמי מים,
שהתכנסו בבית ברל מסוגלים לזאת.
מה שיכול להציל את מיפלגת העבודה
הוא מרד מבפנים. עד כה אין סימנים
שמישהו יכול ומתכונן להניף נם של טרד
כזה.
_ ! 419

שנה טובה?
ספק גדול -

למרות הגינונים והטקסים עלול המו״ני לשלום
להתפוצץ בגלל עמדת הליכוד והמערך בנושא
הפלסטיני.
האינפלציה עלולה לגלוש מעבר ל״*. 150
ילדינו יזכו בבתי־ספר בשטיפת מוח לאומנית-דתית.
הרוב בכנסת ימשיך להעביר חוקים מפלים וגיזעניים.
הרמטכ״ל ימשיך לחנון רוצחים.
הדימוקרטיה בישראל תתמוסס לנגד עינינו.
המערך ימשיך לאגף את הליכוד מימין, וכולנו נשלם
את המחיר.

יכול להיות גם אוזרת!
לשלום, לשיוויון, לזכויות הפרט וחרות האדם
בואו עימנו לבנות את האלטרנטיבה!
ו עי דתהאיחוד של תנו ע ת של״י
תתקייםבתל ־ א בי ב
2 3 /2 4ב גו במגר , 1979ג׳-ד׳ כסלותש״ מ
במדינה עיצומי

מילתמה נגד חשד

בתחילת שגת המישפט, מכרה
י שר־המישפטיס בדוגדון לירא
כ? צורך, במקוס להיות באן,
בארץ, כאשר ״האדמה בוערת
תחת רגלינו,״ כדברי הפרקליט
אריה צ׳רמוק
״האניה טובעת וחקברניט הלך לש חות,״
היו המילים אשר הביאו לתגובה
נזעמת של מישרד־המישפטים.
אריה צ׳רטוק ,38 ,פרקליט צעיר יח סית
בשירות־המדינה וחבר ועד הפרקלי טים,
הוא אשר עורר על עצמו את זעמו
של מישרד״המישפטים. מזה חצי שנה
מתנהל מאבק של הפרקליטים על שיפור
שכרם, ועד היום טרם נמצא פיתרון. ה פרקליטים
כבר אמרו פאפים רבות, כי
מישרד־המישפטים מותח את הדברים ו מוליך
אותם באף. הם התחילו בעיצומים
לפני חודשים אחדים, אך בגלל פגרת
בתי־המישפט כמעט ונשכח מאבקם.
כל הפרקליטים תלו את תקוותיהם בתחילת
שנת המישפט. עונת המישפטים ה חדשה
החלה עם שנת הלימודים בספטמ בר.
אך בניגוד לשר־החינוך, אשר הת רוצץ
מבית־ספר לבית־ספר וגרם לתחילת
שנת לימודים חלקה ללא צדות, טר
ען צ׳רטוק, כי שר״המישפטים מבלה ב

תעמדו מנגד -התפקדו לתנועת של׳׳י !

אני מבקש/ת לארגן חוג בית
אני מבקש/ת להתפקד לשל״י
; אני מבקש/ת לקבל חומד הסברד אני מבקש/ת לתרום סך ...ל״י
של״י, המרכז: רח׳ הוברמן ,24ת״א, טל ,235608 .ת.ד46109 .

עדייו ניתן לה שיג
א ת הספר
ש ת קי א בנשימה עצורה:

..בעקבות משאלה אחות״
סאת:

ארנון הדר

רומן מקורי הפורש לפני הקורא ׳טרגדיה מצחיקה ומוזרה,
בה נוטלים חלק גבר צעיר ואלמנה מתבגרת, העוסקים
בחיפושים עצמיים אחר זהותם הם, וכדי כך מקריחים
תבשילם של רבים אחרים.
הרקע :

תל אביב של ימינו.
התחקות אחר אוצר גנוז עלומים מתכלים,
אח אובד, מאהב נשכח וחיים סוערים.

המשימה :

מציאת האושר.

המטרה :

מותח

* משעשע * מרתק

* סוחף

הוצאת יריב 197 /עט׳ /להשיג פפל חנויות הספרים
הפצה :״ספרי״

למה לנסוע רחוק אם הטוב כה קרוב

אשקלון -מלון גני שולורת
בריכת שחיה מים מתוקים, סאונה,
אולם התעמלות, מגרשי טניס, באר,
הכל במחיר חצי פנסיון 1,150ל״י לזוג +מ.ע.מ.
הזמנת מקומות בכל סניפי ״און״ ,אירוח ונופש בע״מ.
• כבר דיזנגוף (ריינס ,)4
• תל־אביב: אלגבי ,111 טל 612567 :
טל • 248306 :חיפה: רח׳ נורדאו ,5טל ,645403/4 :שד׳ הנשיא
,126 טל • 82277 :ירושלים: ריח׳ שמאי , 8טל • 224624 :נתניה :
רה׳ הרצל ,4טל • 22947 :באר־שבע: רח׳ הרצל ,31 טל .73308 :

פרקליט צ׳רטוק
הקברנים הלך לשחות

לונדון ללא כל צורך .״האדמה בוערת
מתחת רגלינו והוא ברח לחדל,״ אומר
הפרקליט חד הלשון.
חריפות לשונו היכתה בתדהמה את
דובר מישרד־המישפטים, חיים סאמס,
שהצהיר בעיתונות, כי מד. שהעלה את
המשא־ומתן על השרטון, היה :״סיגנונו
הבוטה ושלוח הרסן״ של אריה צ׳רטוק.
הדברים הכעיסו ביותר את הפרקליט ה נמרץ.
לדבריו היה הוא היחיד שדאג ש־שנת־המישפט
תחל ללא תקלות. כאשר
ראה כי שנה מתחילה והפרקליטים עופר
׳דים בעיצומיהם ולא יופיעו במישפטים,
ניטה לתקן זאת. היה ברור לכולם, כי
זהו הקלף של הפרקליטים. איש במדינה
לא ישמח מכך שעבריינים יצאו זכאים
או אפילו ישוחררו בערבות בגלל אי־הופעתם
של פרקליטי המדינה. כמה
שופטים אף אמרו דבריהם בנושא, סני גורים
ביקשו זיכוי שולחיהם. ביום ה ראשון
היו מישפטים קבועים בין היתר :
מישפט אונס רב משתתפים, מישפט של
18 סבלים בנמל־התעופה בן־גוריון, הנא שמים
בגניבות, ומישפטם של הנאשמים
בפיצוץ ביתו של רס״ר מימון, איש מיש-
טרת ראשון־לציון.
צו ריתוק לא חוקי. ביום הראשון
למישפטים, מצאו כל השופטים הודעות
מודפסות בתיקים, המבקשות דחיית ה־מישפט
בשל עיצומי הפרקליטים. במיש־
(המשך בעמוד )52

והחלוץ, אמר
.המיקריס הללו

שמשון זאבי, נזי שאחראי
למחלקת הנוער
כי לא ידוע לו על
אשר פורסמו בדדה.

ן אשי הסוכנות היהודית הוכו בש בוע
שעבר בתדהמה. לפניהם הונח

דו״ח, שמימצאיו גילו, בי מדריכי־נוער
של הסוכנות ערכו אורגיות סמים עם חני כיהם
ועסקו בסחיטות, שוד, רמאויות ו ניהול
תעמולה אנטי־ציונית.
אחרי שהשתחררו מהמבוכה, מיהרו
לפרק את הפצצה, שהוטלה עליהם כרעם
ביום בהיר, ואיימה על שמו הטוב של
מוסדם. הראשונים ש״טופלד היו מחברי
הדו״ה — זאב אפשטיין ומשה ברודר.
הם קיבלו איומים, כי משרותיהם תלויות
במוצא-פיהם. נאמר להם, כי הדו״ח ש חיברו
רק יסבו אותם, וכי יוטב להם
אם יחרישו.
מימצאי הדו״ח הועברו לידיעת מבקר
הסוכנות, אלק המאירי, שפתח בחקירה.
אולם כעבור ימים אחדים, עוד לפני ש-

יצא ולבדוק
אי־סדוים בספ״ס
וגילו אורגיות
וע יש וןס!דיס
ניגבו העדויות מכל המדריכים שנגעו ב פרשה,
פירסמר. הסוכנות הודעה, שבה
נאמר כי ״הפירסומים מנופחים ובלתי
מדוייקים״ .גם התייחסותם של ראשי ה סוכנות
לפרשה היא ברוח ההודעה. מדב ריהם
של אלד. שניתן היה לדבר עימם,
והיו מוכנים להגיב, השתמע דבר אחד:
המימצאים מצוצים מן האצבע.
מה קרה באמת במיפעלי הקיץ של
מחלקת־הנוער־והחלוץ בסוכנות 1

״מצפן״
וז׳בו טיגסקי

פני כשישה חודשים נישלחו זאב
* אפשטיין, מנהל המשק בסוכנות, ו משה
ברודר, מנהל מדור תשלומים, לב דוק
את המחירים הנהוגים בבתי־המלון,
המארחים קבוצות־נוער מטעם הסוכנות.
מסיבות בלתי ברורות התעכבה הבדיקה
עד ל־ 15 באוגוסט השנה. במהלך סיורם,
שנימשך שלושה ימים, ביקרו השניים ב -
בתי־מלון ובבתי־הארחה ברחבי הארץ.
למרות שבאו לבדוק רק מחירים, הופ תעו
לשמוע תלונות חמורות מפי בעלי
מלונות על התנהגותם של מדריכים וח ניכים.
הגילויים היו כה חמורים, עד ש-
אפשטיין וברודר ראו חובה לעצמם,
כעובדים בכירים במוסד, שלא להתעלם
מהם. למרות שלא נתבקשו לברר תלונות
מסוג זה, שילבו את המידע שהגיע לי*

ו בוו ת
( או תיו ת

האחראים מכחישים

דובר הסוכנות, צבי אייל (בתמונה מינוין),
בני־הנוער על האשמה
גולל את
בסוכנות, הנוער למיפעלי האגף מנהל סגן יעקובוביץ,
רכות החינוך, נתנו גיבוי מלא למדריכים אשר בפיקוחם.
יעקוב מחו״ל.
ולורה איציקסון,

התכלת אין הכשר והמקום בהחלט לא
כשר. אמנם, המיסעדה בחוף התכלת
לא עומדת לרשות הקבוצות אבל בש עות
הערב, כשהקבוצות מגיעות להרקדה,
פתוח ״המיזנון לחניכים ובין הפריטים נמכרים
נקניקיות. ומעניין, חלק מהקבוצות
המגיעות לחוף התכלת דתיות.
(ד) משום מה, המדריכים מבטלים
ארוחות מוזמנות או לינה, וזאת בלי שום
הודעה מוקדמת, ורוב בתי-המלון לא
מממשים את זכותם לקבלת פיצוי צודק,
וזאת על מנת שלא לחדד היחסים עם מד
סדנו.

צעיווים מחרר

במיסגרת מיפעלי הקיץ. לנוער, ביקרו בארץ כעשרת
אלפים בני־נוער מארצות שונות. הם הגיעו בקבוצות
קטנות. הצעירים שבתמונה שייכים למחזור משנה קודמת, והדו״ח אינו מתייחס אליהם.

מדריכים

תלונות רבות מצד בתי־המלון על ה מדריכים
והן:
(א) המדריכים היושבים בצוותא עם

קיבלנווולוגהסמלוןגליזחרגגווניח, על עישוןססים על
חפדריכיסתשתתפובאורגיותועל חת& רעות. כאשרנתגלחהדברעל
שנקלזלתוסין סש טר ה ב 0 2 . 0 0לפגותבוק ^ תלונהנם 1אתבסשפרת

הדרה הטנסציוונ

1שהיכה בתדהמה את ראשי
הסוכנות. מימצאיו גילו, כי
מדריכי־נוער של הסוכנות ערכו אורגיות סמים עם חניכיהם

ועסקו בסחיטות, שוד, רמאויות וניהול תעמולה אנטי־ציונית.
בתמונה: סעיף אחד מתוך הדר־ח. מחברי הדו״ח — זאב אפשטיין
ומשה ברודר, קיבלו איומים. נאמר להם, כי מוטב להם שיחרישו.

דיחם בדו״ח שחיברו, במיסגרת ביקורתם,
והגישו אותו למשה השכל, מנכ״ל מח לקת
הכספים בסוכנות. העתקים נשלחו
למנכ״ל הסוכנות, שמואל להיס, ולמנהלי
מחלקות אחרות.

שחיברו, ככתכו

להלן הדו״ח
וכלשונו :
( )1כתי־מלון ובתי־הארחה

ל 1ן |״1 ״ 1ן המדריכה גילה יחזקאל
הכחישה את המימצאיס
111 #
והאשימה מנהלת מלון שהמציאה המיקרה.

י די ח חניכים,
י די בעל ה סלון
נתניה .

חלק הארי של הקבוצות המתארחלת
במקומות אלה, שייכות לנוער והחלוץ,
חינוך ותרבות בגולה והמכון לפיתוח מנ היגות.
בסיפוק
רב מצאנו את נושא התשלומים
מסודר פחות או יותר, אם כי בכל זאת
יש להם טענות ולדעתנו מוצדקות:
כיום, כשאנו משלמים מחירים

נמוכים לפי הסכמים, וכשמחירי המזון
מאמירים והאשראי שמקומות אלה מקב לים
מהספקים השונים בוטל, ההגינות
המתבקשת לזרז התשלומים ולמנוע עי כוב
חשבונות בעיקר על-ידי המחלקות
הנוגעות בדבר.
(ב) קיימת מכת גניבות בבתי־המלון.
בעיקר מגבות וסכו״ם, וזה לא לכבוד ה מוסד,
שמנהלי המלונות נאלצים לעכב
אוטובוסים, לערוך חיפוש ולהחזיר את
הפריטים הנ״ל.
(ג) בטבריה ישנם שני חופים, אשר
מארחים קבוצות שלנו שנים רבות, החוף
השקט וחוף התכלת. משום מה, ולפי הכ וונה
מירושלים, מגיעים לחוף התכלת 50/0ך
מהקבוצות ולחוף השקט רק 250/0י הה
גורם למתחים רבים במקום ולחץ על המדריכים
במקום.
אנו רואים חובה לעצמנו לציין, כי
לחוף השקט יש הכשר מהרבנות ולחוף

אשר נתבקשו להסיע את החניכים למקום
בידור, כפי שהוזמן על־ידי ירושלים
(— 10.ל״י מכל חניך).

( )3חניכים
קיבלו תלחנה ממלון גלי זהר בנתניה,
על עישון סמים על־ידי החניכים, המד ריכים
השתתפו באורגיות ועל התפרעות.
כאשר נתגלה הדבר על־ידי בעל המלון,
שנאלץ להזמין את המישטרה ב־02.00
לפנות בוקר. תלונה נמצאת במישטרת
נתניה.

( )4קפלן
תופעה מזזרידה.
בטבריה פועל קבלן ״המטפל״ בחניכים
במחיר אפסי ולכן השירות בהתאם.
בבדיקתנו הוכח, שלקבלן, לאחר שהוא
מארגן מלון זול מדרגה רביעית וחמישית,
נשאר דולר אחד בלבד עבור כלכלה
לחניכים ליום ובתפריט 2 :לחמניות במר גרינה
2 ,שזיפים 1 ,תפוח.
לכן לא פלא שחניכים אלה סובלים
רעב, וזאת תלונתה של קבוצה מצרפת.
לא ברור מדוע חייבים לגייס קבלן לערי כת
קומזיץ, הוא מביא כמה עצים ובזאת
מסתיימת עבודתו בנושא זה. מדוע לש לם
עבור שרות־לא־שרות זה.
מר השכל הנכבד!
הבאנו התרשמות בדו״ח זה על קצה
המזלג. נציגי המחלקות ברכו בכל לב
על עצם ביצוע הסיור בשטח, האת על-

אל: מר א׳ פ רי ד ב רג, מננ ״ ל המטרד י ני קורת, ההסתדרות הגיונית .
הנדון: דו ״ ח סיו רנהימ לון ב ג פזן .
סימונין: מנ מנם טל ר,״ר, אפט עי ין. ב רוד ר
אל מר ה מנל מיו ם 29.0.79
׳גל ד.ץ תו טל י ו ״ ר ההנהלה, מר א׳ לי דולגין, אנ קטנ םלנ דו ק את הון נין הנדון. גהק טו
למנתב טנסמך, אטר הג לו ם הי מנו רג״ ב, ולה גי ט מי מ ג אי נםומס קנו חי ב ם בהקדם .

דולצ״ן לא תאמין

לדו״ח שפורסם. הוא הורה לחקור פעם נוספו
בתמונה: מיכתבו של מנכ׳׳ל הסוכנות, שמה
להיס, אל מנכ׳׳ל המישרד לביקורת, המורה לפתוח בחקירה. הדו״ח עצמו הוכחו!

החניכים לשולחן האוכל, דורשים בכל
תוקף אוכל שונה עבורם סטייקים וכדר,
וכמו כן הם דורשים שתיה מיוחדת, בי רה
וכדר, כשיש לבתי־המלון הנחיה ברו רה
לא לספק שתיה (חוץ ממים קרים).
נשמעו גם תלונות על שמדריכים ביקשו
שיביאו להם בירה קרה ובתמורה יחתמו
על עשרות בקבוקי מיץ, שכאילו סופקו
לחניכים.
לדעתנו, אסור שמדריך יקבל תנאים
חריגים ולו מהבחינה החינוכית.
(ב) נשמעה תלונה, שבין המדריכים
היו חלק מתנועת מצפן, והם לא חסכו
כל מאמץ להרעיל את רוח החניכים בסי פורים
על נישול הערבים מאדמתם, וכדאי.לתת
את הדעת לתופעה מחרידה זו.
(ג) מדריד בשם רוז׳ט הציג תנאי ל כניסה
למלון בצפת, בהורדת תמונת זאב
ז׳בוטינסקי, והודיע שבאם לא יורידו את
התמונה לא יגיעו קבוצות למלון זה, והוא
יוחרם על-ידי מוסדנו.
(ד) נבדקה על-ידינו ואושרה תופעה
של גביית כסף מהחניכים על-ידי נהגים

ידי נציגים לא של המחלקות הנוגעות
בדבר.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או
הבהרה בנידון.
בכבוד רב — זאב אפשטיין, מנהל המ שק,
משה ברודר, מנהל מדור התשלו מים.

באן
נוסח הדו ״ח.

על אפשטיין וברודר נאסר לשוחח עם
עיתונאים. אפשטיין, העומד לפני פרישה
לגימלאות, חושש כי הפרשה תיפגע בתנאי
פרישתו.
יושב־ראש הנהלת הסוכנות, אריה דול-
צין, הורה למבקר לפתוח בחקירה, ול הגיש
את מימצאיו ומסקנותיו בהקדם.
עובדה זו לא הפריעה לו להורות על
פירסומה של הודעה הממתנת את חומ רת
הגילויים, עוד לפני שהושלמה ה חקירה.
במיסגרת
החקירה ניגבו עדויות מכמה
מדריכי־נוער. אלה הכחישו את מירב ה האשמות
המיוחסות להם ולחבריהם. אחת
(המשך בעמוד )52

סוכתת לאורגיות
(המשך מעמוד )51
המדריכות, גילה יחזקאל, מנצרת עלית,
האשימה את מנהלת מלון הרצליה שב צפת,
בכך שהמציאה את הסיפור בנוגע
לתמונתו של ז׳בוטינסקי. היא סיפרה :
ארוחת הצהריים שהוגשה לנו במלון הי־תה
מתחת לכל רמה. כל הקבוצה סירבה
לאכול והשאירה את כל האוכל על השולחנות,
כפי שהוגש.

שלושה ימי
הכשרה
ף ל נהדת המלון פנתה אל המדריך,
אייל חורש, בצעקות, שאנו, המדריכים,
היסתנו את הקבוצה לא לאכול ול עזוב
את השולחנות, והכל בגלל תמונ תו
של זאב ז׳בוטינסקי, התלויה על הקיר
במיסעדה. היא האשימה אותנו שאנו מצ-
פניסטים וקומוניסטים, ושאנחנו מסיתים
את הנוער שבא מאמריקה. האמת היא
שאנחנו לא הוצאנו מילה מפינו בקשר
לתמונתו של ז׳בוטינסקי.״
גם מדריכים אחרים הכחישו את ההאש מות.
המדריך מאיר מור קבע, כי ״הדב רים
שהתפרסמו בעיתונות הם חסרי שחר.
אין קשר בין הדברים שנכתבו לבין המציאות.״
ראשי
הסוכנות העדיפו לקבל את ד,כ־חשותיהם
של המדריכים. מנכ״ל מחלקת
הנוער והחלוץ בסוכנות, שימשון זאבי,
אמר כי לא ידוע לו על המיקרים שפור-

..זואשמיס חס בני תמעד
מחו יל, וזנו קשה
מאד לפקח עדיהם׳־
סמו בדו״ח .״פרט לכמה חריגים,״ אמר,
״שטופלו בהתאם, לא היו ולא נבראו דב רים
כאלה. המדריכים ממויינים בקפדנות
לפני שהם מתקבלים לעבודה. מי שמת קבל
עובר הכשרה מייוחדת להדרכת נוער
מחוץ־לארץ.״
המיון כולל רק ראיון קצר, וההכשרה
אינה נמשכת אלא שלושה ימים בלבד.
אחר כך יוצאים המדריכים לעבודה עם
בני־הנוער. מרבית המדריכים אינם מוס מכים
כלל להדרכה, וכל הכשרתם הקודמת
כוללת הדרכה בתנועות־נוער.
יעקוב יעקובוביץ, סגן מנהל האגף ל-
מיפעלי הנוער, ולורה איציקסון, רכזת
החינוך, נותנים גיבוי מלא למדריכים שב פיקוחם.
לדבריהם, אנשי ההדרכה עושים
עבודה מצויינת ואין לזלזל בפועלם. למרות
זאת, אין להם הסבר להאשמות המופיעות
בדו״ח.

אלכו הול
ל ק טיגי ס
ך• הסכר היחידי ניתן מפי דובר ה ו
1סוכנות, צבי אייל. הוא מגולל את
האשמה על בני הנוער מחו״ל. לדבריו,
החניכים באים ארצה עם הרגלי שימוש
בסמים ומתירנות מינית .״המדריכים אי נם
יכולים לפקח עליהם בכל רגע ורגע,״
אמר אייל .״יש לנו הוראות ברורות, ואנחנו
גם מחתימים את הורי החניכים
בחו״ל, כי מי שייתפס כשהוא משתמש
בסמים יועלה על המטוס הראשון ויוחזר
הביתה. עשינו זאת כמה פעמים בעבר.
״בעיה נוספת היא האלכוהול. בארצות־הברית
אסורה שתיית אלכוהול לקטינים.
כשהם באים ארצה הם יכולים להיכנס
לחנות המכולת הראשונה, ולקנות משקאות
חריפים בלי הגבלה. הם מנצלים את
המצב ומשתכרים. לנו אין שליטה על כך.
את מי שתופסים — שולחים חזרה.״
מיפעלי הקיץ לנוער ציוני מחו״ל הגי עו
השנה לסיומם. במיסגרת זו ביקרו
בארץ כעשרת אלפים בני-נוער מארצות
שונות. הם הגיעו בקבוצות של 30—40
חניכים בכל אחת. לכל קבוצה התלוו
שני מדריכים מחו״ל, ועוד שני מדרי כים
הוצמדו לקבוצה בארץ.
עתה נותר עוד להמתין למסקנותיו של
מבקר הסוכנות, ממנו נדרשת חקירה
יסודית ומקיפה, שתיכלול את עדויותיהם
של כל הצדדים בפרשה.

* * סטר־פ־ט־ו
(המשך מעמוד )41
לדברי ידין, כפי שאמר אותם למקו רביו
בתוך התנועה הדמוקרטית, שינה
שרון — או אחד מעוזריו — את הפרו טוקול
של ישיבת ועדודהשרים לענייני-
התיישבות, והוסיפו שמות של ישובים
לתוך המישפט :״(הוועדה החליטה) לה קים
ארבע נקודות חדשות במיסגרת הח לטות
הממשלה להרחיב את גושי־החת-
יישבות הקיימים.״ התוספת שזוייפה, ל דברי
ידין קובעת :״באיזור מי־עמי־ריחן
ובאיזור קרני־שומרון.״

גי תהדסה
ונשות הדסה
ד שלא יפעיל ראש־הממשלה את ה-
2שרותים העומדים לרשותו, כדי לקבוע
אם אכן זוייף פרוטוקול ועדת־השרים ל-
ענייני־התיישבות או לא, אין לדעת אם
טענותיו של ידין צודקות. מה שברור
כבר היום הוא כי הנוהג הוא שהיושב-
ראש של ועדת־שרים דואג לכך שפרו טוקול
ישיבת הוועדה שלו יועבר למחרת
היום למזכירות הממשלה. כך נוהגים כל
יושבי־ראש ועדות־השרים, וכך נוהג ב דרך
כלל גם אריק שרון. אולם במיקרה
זה לא העביר שרון את הפרוטוקול למז כירות
הממשלה למחרת־היום, אלא רק
שבוע אחר כך, אחרי שידין, שחזר מ-
חו״ל, התחיל להתעניין בו.
תגובתו של אריק שרון על האשמת
הזיוף היתה בוטה, כמו שאר תגובותיו
על הפרשה :״שידיו לא יבלבל את ה מוח!
בעוד אנחנו עסקנו כאן במעשה-
התיישבות וביקרנו את נשות בית הדסה
בחברון, הוא טייל בעולם וביקר את
נשות הדסה באמריקה!״
יש הטוענים כי את ידיו אין מטרידות
כל־כך בעיות ההתנחלות, והוא גם לא
נזכר לפתע לשמור על עקרונות ד״ש-
לשעבר או התנועה הדמוקרטית דהיום.
במשך השנתיים שבהן מכהן ידין כחבר
בממשלה — הן כראש סיעה בת 15 חב-
רי־כנסת והן כראש סיעה בת שיבער— .
נטה ידין לשכוח פעמים רבות את העק רונות,
וביניהם ההחלטה נגד ההתנחלות,
שהוא חרט על דגלו, וזאת כדי לשמור
על כס סגדראש-הממשלה.
הפיתרון לבעיית הממשלה אינו הפעם
בהחלטות הממשלה, ואף לא בהחלטות
של ועדת-החוץ-והביטחון של הכנסת,
שלפניה עירער ידין על החלטת הממש לה.
אין ספק כי בגין יוכל למצוא ניסוחים,
שירגיעו גם את שרון וגם את ידין.
האם ידין יישאר בממשלה או יפרוש
ממנה ז התשובה על כך טמונה במערכת
השיקולים הפנינדמיפלגתיים שלו. השאלה
היא אם יצליחו חסידיו, דה-שליט, רון
ואייל, לשכנע אותו כי למען עתידו הפוליטי
עליו לפרוש עתה מהממשלה, או
אם יצליח שמואל תמיר להשפיע עליו,
בפעם המי-יודזדכמה, להישאר בממשלה.

על הפר ק:
הפקעת אד מו ת
םיח לי ט הפעם ידין לדחוק את ה-
\ 4קץ ולקבל עליו את הדין — אם וכאשר
תאשר ועדת־החוץ־והביטחון של ה כנסת
את ההתנחלויות שאישרה הממש לה
— צפויות לו בעתיד הקרוב התנג שויות
נוספות עם שר־החקלאות.
הולכת ומתקרבת שעת־האמת, שבד.
יצטרך כל צד להוכיח באיזו מידה הוא
נאמן לעקרונותיו. תוך חודשים ספורים
עומדת הממשלה לאשר את הקמתן של
שלוש התנחלויות נוספות בגדה.
חמור מזה: הממשלה תידרש להחליט,
על פי תביעת שר-החקלאות, על הפקעת
אדמות פרטיות לצורכי הרחבתן של שתי
התנחלויות קיימות בגדה — התנחלות
אלקנה, העומדת בפני פירוק אם לא יו עמדו
לרשותה אדמות, והתנחלות בית-
חורץ, היושבת על שטח של שיבעה דו נם
בלבד, והמוקפת אדמות בבעלות פר טית,
שהממשלה תצטרך להפקיען.
לצורך ההתמודדות הזאת ביטל אריק
שרון הזמנה לביקור ממלכתי בקנדה, ש עמד
להתחיל בו השבוע. הוא עומד לה ציג
לממשלה כבר בזמן הקרוב ביותר
לפרעון את כל השטרות שעליהם חתמה
בעבר.
ייגאל ידיו יצטרך, במוקדם או במאו חר,
לבלוע את צסרדעי ההתנחלות —
או להוכיח שלפחות עיקרון אחד מכל
העקרונות הקדושים, שעליהם הכריז במ צע
מיפלגתו, עדיין נותר לו לפליטה.
במדינה פטם של נאשמי פיצוץ ראשון לציון הופיעה
פרקליטת מחוז המרכז עצמה, שרה
סירוטה׳ והמתמחה מוטי לחוביץ. העצב נות
והדאגה נכרו היטב בעיניה של ה־פרקליטה
המנוסה, והיא ביקשה באופן
אישי את השופט לדחות את המישפט.
כאשר נאמר, למחרת בבוקר, לתובעת
עדנה ארבל, שקיבלה היתר להופיע ב־מישפטם
של הנאשמים בפיצוץ, לא הופ תעה,
והלכה לעבודתה. רק מאוחר יותר
התברר, כי לא ניתן כל היתר כזה. אריה
צ׳רטוק הלך להזהירה שהיא מפירה שביתה.
לאחר דין בלישכתו של השופט, חזרה
הפרקליטה והמשיכה את המישפט. ביום
השלישי הוצאו צווי־ריתוק לשלושה
פרקליטים, בפעם הראשונה בתולדות ה מדינה.
בין השלושה שרותקו היה באופן
אירוני גם צ׳רטוק.
כאשר קיבל את צו־הריתוק, בדק אותו
צ׳רטוק והחליט, כי אינו חוקי בגלל סי בות
טכניות. הוא הגיש מייד עירעור
בפני בית־הדין לעבודה, וצירף תצהיר
בשבועה. עירעורו נדחה, ולמחרת הופיע
הפרקליט כשעיניו עדיין אדומות מישיבת-
הלילה, וחקר עדים.
היא הופתע לקרוא בעיתון הארץ את
הידיעה, כי מאחר שהגיש תצהיר כוזב,
שוקלים הגשת תביעה פלילית נגדו.

גלו בשעה 1.30 לפנות בוקר ויצא לעבודתו
במאפיה אילת. לשושנה היתד, הרגשה
מוזרה, כי משהו רע עומד לקרות.
דעזור דאנשים. אברהם בניטה נר צח
בדרכו לעבודה, ליד בית מישפחת עלי
שניר ביפו, זמן קצר אחרי שאלמונים
פרצו לבית המישפחה ודיסקו במהלומות
גרזן, או כלי חד אחר, את גולגולותיהם
של ששת בני־המישפחה.
המישטרה גילתה בדרכה למקום את
גופתו של אברהם בניטה, מוטלת בשולי
הכביש. הוא נורד, מטווח קצר בתישעה
כדורי אקדח ברטר 0.22 ,מ״מ. חוקרי ה־מישטרה
משערים, כי האלמונים שביצעו
את מעשה הזוועה בבית מישפחת עלי
שניר, נתקלו בדרך מנוסתם באברהם
בניטה, ומחשש שמא יזהה אותם ויביא
למעצרם, חיסלוהו ביריות.

התפטרויות שד אנשים טובים.

צ׳רטוק ניסה לברר מי מסר את הידיעה
לעיתונות, ולא הצליח. אך בהכחשה
לידיעה שפורסמה למחרת, נזכר מקור
בכיר ׳־במישרד־המישפטים. צ׳רטוק אינו
שותק, הוא הגיש תלונה למישטרה, שבה
הוא מבקש לחקור מיהו ״השרץ האלמוני״
לדבריו, אשר הדליף ידיעה זו לעיתונות.
ואם לא יתגלה, הוא יבקש לעשות מיבחן
במכונת אמת לאנשים החשודים על ידו.
אם אמנם יימצא כי היה זה עובד מדי נה
שהדליף את הידיעה, עומד הפרקליט
לתבוע שתוגש נגדו תביעה פלילית על
סעיף 285 לחוק העונשין. סעיף זה מדבר
על מרמה ומעילה באימון של עובד צי בור,
ולפי דעתו של צ׳רטוק מי שמסר
את הידיעה אשם בעבירה זו.
המשא־ומתן עם סישרד-המישפטים היה
בטעות, אומר^דרטוק. להם אין כלל סמ כות
להחליט בעניינים אלה. המוסמך לכך
הוא נציב שירות המדינה, אברהם פרידמן.
והיתד, זו יוזמתו של צ׳רטוק לצרפו
לדיון.
תביעות הפרקליטים עומדות היום על
תשלום של כ־ 5,500 לירות למפרע, תוס פת
לחודש, מחודש אפריל. סכום זה, אומר
חבר הוועד, לא יהרוס את המדינה אבל
יציל את הפרקליטות.
לדבריו המצב בפרקליטות גרוע. המו ראל
ירוד׳ החלו התפטרויות של אנשים
טובים. במחוז המרכז התפטר יהודה וייג־שטיין,
ממיטב פרקליטי המחוז, ובירו שלים
התפטר איתמר הכהן. ואלד, הן רק
הסנוניות הראשונות. דיבורים על פיטורים
קולקטיביים כבר נשמעים במיסדרו-
נות הפרקליטות.
כאשר יחזור שר המישפטים מחו״ל,
עומד צ׳רטוק להתעמת עימו. פעם כבר
ניצח דוד את גולית.
מישטרה דפיקח־־׳מוות ובדדח

רמישטרה שיטות
משזה להודיע ראשה
עד מות בעדה
הדפיקות על דלת הכניסה העירו את היתה שושנה בניטה משנתה. השעה
שלוש לפנות בוקר .״מישטרה !״ אמר
הקול שמאחרי הדלת .״תפתחי את הדלת !״
רק לפני ימים אחדים התפרצו אל מונים
לבית שכניה של שושנה. היא
חששה, כי הדופקים על דלתה אינם שוט רים,
כי אם פורצים. רק אחרי שהשחילו
מתחת לדלת את כרטיס השוטר, הסכימה
לפתוח.
״בעלך חשוד,״ אמרו לה ,״תני לנו
תמונה שלו!״ לא עזרו שאלותיה של
שושנה, במה חשוד בעלה ומה חם רוצים
ממנו. השוטרים סירבו לגלות דבר. בלית
ברירה נתנה להם תמונה של בעלה.
כל אותו חלילה לא עצמה שושנה עין.
גם לפני שבאו השוטרים לא הצליחה
להירדם. בעלה. אברהם בניטה, קם כהר
אדמנה
בניטה
החשוד הפך ז״ל
בבוקר שוב הגיעו השוטרים, וביקשו
משושנד, להתלוות אליהם לתחנה ביפו.
שם אמרו לד, כי אברהם איננו .״מד, זאת
אומרת איננו?״ שאלה ,״איפה הוא?״ עד
מהרד, התגלתה לה האמת המרה.
שושנה ואברהם נישאו לפני שבע
שנים. הם הכירו כאשר אברהם בא להת ארח
בבית אחיו, הגר בסמוך לבית־הו־ריה
של שושנה. שושנה היתד, אז רק
בת . 17 אברהם היה כבר בן .30 למרות
הבדל הגילים הגדול, פרחה האהבה.
שושנה הוקסמה במייוחד מנכונותו של
אברהם לעזור תמיד לזולת .״איפה שלא
היינו, הוא תמיד חיפש לעזור לאנשים,״
סיפרה .״פעם עברנו על־יד חנות ש עלתה
באש. מבלי לחשוב פעמיים, זינק
אברהם לתוך החנות, ותוך סיכון עצמי
קרע בידיו את חוטי החשמל, כדי למנוע
את התפשטות האש.״
אברהם השאיר אחריו שני ילדים —
יוסי בן ה־ 6ודויד בן ה־ .4יוסי מבין
שאבא מת, אבל מסרב לדבר על כך.
השנה הוא החל ללמוד בכיתה א /ושושנה
מקווה, כי בעזרת היועצת הפסיכולוגית
בבית־הספר תצליח להקל על מכאוביו.
עתה מתגוררת שושנה עם הילדים ב בית
הוריה. היא ממתינה לקבל תמיכה
מהביטוח הלאומי, שתאפשר לה לכלכל
את ילדיה בביתה, שבשכונת שפירא. את
העתיד עדיין מוקדם, לדעתה, לתכנן :
״אני לא חושבת על כלום, חוץ מאיו
להסתדר עם הילדים.״
עיתונות תעלומת המודעה

במודעה פרטית, שפורסמה
ב״דבר״ ,גאמר בי גותרו עוד
621 ימים זשיזטץ הליכוד
בעיתון דבר, מהיום השלישי בשבוע ש עבר,
הופיעה מודעה פרטית יוצאודדופן.
במודעה נאמר :״נותרו עוד 621 ימים
(המשך בעמוד )54
העולם הזה 2193

מאת יג אל לביב

פרס ומוטש -
חלק ב׳
בהמשך לפירסום במדור זה לפני שבועיים, על ההוראה שהוציא בשנת 1973
שר־התחבורה דאז, שימעון פרס, למנכ״ל רכבת״ישראל, יהודה רשף, לשלם
למדרכי (״מנטש״) צרפתי פיצויים כספיים, מסר עורד־דינו של מנטש, נתן קנת׳,
חומר נוסף.
כפי שפורסם, בשנת ,1973 עברה רכבת״ישראל לשיטת ההובלה במכולות (קת-
טיינרים) ,ובכך לא היה לה צורך בעבודת־סבלים בתחנות המיטען. תחנת־הרכבת
בבני־ברק נקבעה כתחנה מרכזית למיטענים באיזור תל־אביב.
בתחנה זו עבדו, מאז היווסדה, ארבעה טבלים. מנכ״ל ררכבת רשף הודיע
לסבלים על נכונותו לשלם להם פיצויים, אולם לפני רשף הופיע, בשם הסבלים,
מנטש, והודיע כי בלי שיגמרו עימו, לא יהיה הסדר. לטענת מנטש, אף הוא בעל-
זפויות במקום. רשף נקרא לשר״התחבורה, שימעון פרס, שהורה לו לקבל את עמדת
מנטש. רשף קיבל את הוראת השר ושילם למנטש ולארבעת הסבלים סכום־בסף,

בדבי בכיסה
הרכבה ( להלן

ס ,:ה קי פ ה

״דפ: הל

לבלן

הכל לי ״),

עו ב די ם ה עו בדהע בי ר

ביום 1 6 .8 .7 3גסמגח

מו כ רי

/ 4ג,ר>זר.

( .7 0לחל 4האבלים וכד
( ל ה לן

כדכ תיי בסםק בו ב ה

״ ק בו צ ה

מכס ״),

ל בין

בסםההכהד דו םהכל לי םסלה עו ב די םהעב רי ם

בנוג ע

די ״י ל

/ 1.נררד/ר , .ץ -ז׳/ל<

הפח סני קגפ חנ תבוי -בוק

חי ה

כני ־ גרקבין הפג הלהכל לי

ל ע בו ד ת

הג ב לי ם

בהמה.

י 4-הסבליםעבדובמהגתהרכבתבבני -גרקכסבליב
בז; זהפעלתד. ז ה: מ ,

ו ד־ ר דל ובעבד

היוכב פו בי ם בק שר

ל ז כו ת ל בב עהבמ בו ד ה

בין

ה פנ הלהכל לי הסד הז ד

הג ב לז ם ב בכ ר

הבמה,

לוי מצהיר הסטטיסטיקה מפריכה
לשר״השיכון והקליטה דויד ליי יש
לאחרונה בעייה חמורה. כשר״הקליטה,
כל הנתונים שפירסם על הצלחת מיבצע
החזרת־היורדים הופרכו על־ידי הסוכנות,
ונראה כי הדבר היחידי שבוצע במיבצע
זה הוא הזרמת תקציבי־פירסום על״ידי
עוזר השר, אורי אורן, לצורך ושלא
לצורך. בנושא זה מטפלת מישטרת ישראל,
ותת״ניצב בנימין זיגל נפגש השבוע
עם השר לוי בלישכתו ושאלו שאלות,
הנוגעות להוצאות אלה.
כשר־השיכון־והבינוי הכריז לוי, בחודשים
האחרונים, כי מישרדו יזם התחלות-
בנייה המוניות, והנה תוך שנה יבוא
מזור לנזקקים לדירות. לוי אולי חתם
על חוזים עם חברות״בנייה, אך מה שקרה
בפועל מסוכם בצורה הטובה ביותר על-
ידי הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, ש־פירסמה
השבוע נתונים על התחלות-
הבנייה.
ובכן, בסוף יוני 1979 נמצאו בשלבי־הבנייה
השונים כ־ 59 אלף דירות, לעומת
58 אלף בסוף יוני .1978 מתוך 59 אלף
הדירות בבנייה בסוף יוני 1979 נבנות
40 אלף במיסגרת הבנייה הפרטית ו19-
אלף במיסגרת הבנייה הציבורית. ביוני
1978 היו בבנייה ציבורית 21 אלף דירות.
המסקנה: מיספר הדירות הנבנה ביום
גדל רק באלף, לעומת יוני בשנה שעברה.
מיספר הדירות בבנייה ציבורית, שעליה
מופקד האדון לוי, ירד באלפיים.
תחת לפרסם הצהרות כוזבות, אולי
מוטב שהשר ידאג להתחלות-בנייה !

4הבב לי םוק בו צתכנכסהכדסכי ,

על כן

בבל*

ו ה סג ס ד דו ם לקהת חל קבסגול

פו ב ם

הכג פו ר,

כז ד לן !

לסודותבזבוספלכ הי ס ל 4הגב לי םוק בו כ ח כנ פשלת בו ע

ו ב דזו כ כו

לסלכם, פ כ קי ד ה בנ הלהכל לי

( כסס כג עי ש צל *

הצווח וחוסני אוגוסט

בי ד•

פי צויי ם,

המגמדרוה, ככוססלגג , 0כ ״1

לידות ) ,סייז כסל מז לו ס • 0י * זייםילל £י 0ב כז ד ם

ה דין,

ד. ככל * פולקברכסכגכס יכולכופלויווזלנוהלכלתביעוסיהש

בגין

אם הנך נמנה על אותם שפתחו
תוכניות־חיסכון בנקאיות באוגוסט, רוץ
לבנק, בטל את התוכנית, הפסד את
המדד של אוגוסט 7לערך< ,ופתח
תוכנית חדשה בספטמבר. הסיבה: באוגוסט
נתנו הבנקים מענק של ״/״14
לחוסך. בספטמבר הם נותנים 25 גם
אם תפסיד את המדד של אוגוסט, עדיין
תקבל 18״/״ 25 פחות 7שהם
יותר מהמענק של אוגוסט.

בכועע בז דםהסב לו תבתכדהר :.:ה.
ה לו עספ כו שהפ * תוייס
ל שי

בין 4סגכ לי סוק בו צ ת כנ כסה בו בעעלידיההבבד דו ת

סיקולרעבתדכותלג, לסבדדביעכום עש כרגרפתי .

ב ~ םלסיבעדבד 4הבבליםוק בו צתכנכסבכורהכלבחיכעבודהבהכדהש מנ ה
ולסיתב עו

ז בו ת

לגבעה,

ה ד רו שו תלרכבת, עלידי

. 3הרבבה לס

ה בי עלבע לי

ב או פן ס ה פנ הלהכל לי לת
עו ב די ר כב ת או

פ פ עני

עו ב די ם

סו כרבת חנ ה לב*ע

בוונשט״ן השקיע ן
150 מיליון בצמווים

יו פרעבב גו עכלהע בו דו ת
אהיים, כ ר או ת

שי רו תי

ס ב לו ת

עיניו,
ע בו ר ם.

משה בורנשטיין, בעל מיפעלי
״טמפו״ ,מבר לאחרונה את מיפעלי-
הזכוכית שלו בירוחם לקונצרן ״פור״,
תמורת 150 מיליון לירות. בורנשטיין
השקיע סכום זה בצמודים ומחפש עתה
מיפעלים לרכישה כדי למצוא תעסוקה
לבני״מישפחתו.

קלקא ועיסקי
האלקט רוני ק ה
המיסמף המאשר תשלום למנטש
לאחר התייעצות
אולם הבהיר כי לסבלים, באופן ישיר, היה מוכן לשלם יותר. רשף סירב לראות
בנינטש צד, אך בכל זאת נכלל נינטש, בהסדר.
עייך־דינו של מנטש, נתן קנת, המציא מיסמכים המראים בעליל כי בתחנה
עבדו ארבעת הסבלים, ואילו מנטש קשור עם מה שנקרא חוכרי-המחסנים בתחנת־הרכבת.
בזיכרוו־הדברים, החתום על״ידי יהודה רשף, מנטש, נציג ההסתדרות נתן
ענתבי, וארבעת הסבלים, הסכים רשף להפקיד 170 אלף לירות בידי ההסתדרות,
וזו הצהירה שתשלם אותם, אחרי התייעצות עם מנטש.
קנת אמר לי כי הסבלים קיבלו 80 אלף לירות, ומנטש 70 אלף לירות לאנשיו.
הוא לא ידע מה קרה לעוד 10 אלף לירות.
כדאי היה שמבקר־המדינה יבדוק מה היו שיקולי שר״התחבורה דאז, בהמליצו
ליהודה רשף לסיום הפרשה.

הקבלן נחום קלקא חיה שותף
בכמה מעיסקי״האלקטרוניקח הגדולים
בעיר, הסתבר לאחרונה.
חברת ״קדם אלקטרוניקה״ נוסדה
בשנת 1974 על-ידי מורנו מיוחס ונחום
קלקא, בחלקים שווים. חלקו של קלקא
חיה באמצעות חברה בשם ״חן השקעות״.
באוקטובר 1977 מכר קלקא את חלקו
למיוחס, ו״קדם״ החליפה מניות עם
חברת ״סרוו דינמיקס״ ,שחיתה של
מישפחת מיכאל רובינסון, המייבאת
מכשירי״טלוויזיה או״אר״סי. כיום מספקת
״קדם״ ציוד אלקטרוני שונה למישרד*
הביטחון ו״בנק ישראל״ ,ו״סרוו דיג-
מיקס״ מנוהלת ונשלטת על-ידי מיכאל
רובינסון ויוסף פורת, שרכש מניות
בחברה.

רמה חבות
..אבנר׳ מפסידה?
חברת-הביטוח ״אבנר״ פירטמה לאח רונה,
כי הפסידה יותר מ־ 170 מיליון
לירות מעיסקי ביטוח־הרכב שלה.
״אבנר״ היא חברה שהוקמה מכוח
חוק״ביטוח״חובה, והיא בבעלות כל הפ

״ב כהן־אורכד
הכה את המומחה
רות הביטוח וממשלת ישראל. הודעות
״אבנר״ על הפסדיה הן חלק ממאבק
על דעת־הקהל .״אבנר״ העלתה את תעריפיה,
מאז קומה, לפני שלוש שנים,
במאות אחוזים, ועתה רוצה לייקרם שוב.
כאשר הוקמה ״אבנר״ קבעה הכנסת,
כי בתום שלוש שנים לפעולת החברה
יבדקו מומחים אם התעריפים שהיא
גובה מוצדקים, לאור התביעות שהוגשו
נגדה בשלוש שנות קיומה. עד היום טרם
הוקמה ועדת־מומחים כזו. הממונה על
הביטוח באוצר ועל ״אבנר״ ,בן־עמי
צוקרמן, התעלם מהוראת הכנסת. רק
יוזמה של כמה חברי ועדת־הכספים של
הכנסת, בעיקר יגאל כהן־אורגד,
הביאה להחלטה של ועדת-הכספים כי
לא יאשרו כל העלאת תעריפים ל״אבנר״,
לפני שתיבדק על-ידי מומחים.
מומחים אלה יצטרכו לבדוק בעיקר
אם תיק התביעות התלויות, ש״אבנר״
מציגה, הוא ריאלי. אולם נראה כי לא
רק המומחים, אלא גם מבקר״המדינה
צריך לבדוק כמה פרשיות, נוסף על בדיקה
שעשה, אשר פורסמה בדיו״וחשבון האח רון
שלו. שם מצא המבקר בי כספי
״אבנר״ מוחזקים אצל חברות״הביטוח
ללא ריבית, מה שגורם להעברת רווחים
מ״אבנר״ לחברות־הביטוח.
גורם בענף־הביטוח, היושב בהנהלת
״אבנר״ ,מסר לי כמה עובדות הדורשות
בדיקה מעמיקה ביותר. לדבריו, כאשר
הועלו תעריפי ביטוח״החובה באחד בספטמבר,
נהגו חברות־ביטוח רבות לחדש
את הביטוח של הלקוחות ב 31-באוגוסט
לפי התעריף הישן, וחייבו את ״אבנר״
כמבטחת״מישנה בתעריפי-ביטוח, שכאילו
נעשו באחד בספטמבר. ההפרש הוא, כמובן,
בעשרות אחוזים, וכל ההפרש נשאר
בקופת חברות-הביטוח.
תרגיל נוסף נוגע לביטוחי־המישנה של
חברות״הביטוח ו״אבנר״ .בין ״אבנר״ ל-
חברות־הביטוח יש הסכם כי בכל תביעה,
עד מיליון לירות, מכסה אבנר 30ו-
חברות-חביטוח ס/״ .70 אם התביעה מגיעה
לשני מיליון, הרי כל המיליון השני מכוסה
על-ידי ״אבנר״ .המיליון השלישי והלאה
מכוסה אף הוא על־ידי ״אבנר״ ,שביטחה
את עצמה עליו אצל מבטחי״מישנה ב-
חו״ל. וחנה, טוען המנהל ב״אבנר״ ,הפרמיה
שאבנר מקבלת מחברות״הביטוח
תמורת כיסוי המיליון השני, אינו מכסה
את הביטוח. לדבריו, השוואת תעריפי-
הביטוח לפרמיות, שגובות חברות אחרות,
תראה כי ״אבנר״ מסבסדת את חברות-
הביטוח בעשרות מיליוני לירות לשנה.
לדבריו, שורש הרע הוא בכך, שההסכמים
בין ״אבנר״ לחברות־הביטוח נעשים
על-ידי הנהלת ״אבנר״ ,המורכבת
מחברי הנהלות חברות־הביטוח, שעימה
״אבנר״ עושה הסכמים — אותם האנשים
יושבים, למעשה, משני צידי השולחן.

במדינה

(המשך מעמוד )52
לשילטון הליכוד״ .איש, פרט לכמה אנשי
הנהלה בדבר, לא ידע מי עומד מאחרי
מודעה זו, ומי מימן אותה.
התעלומה ניפתרה עד מהרה הודות ל-
להתרברבותו של המנהל המיסחרי של
דבר, אבי גולן. הוא סיפר לעיתונאים, כי
המודעה היא פרי יוזמתו .״זהו ראיון פיר־סומי
מבריק מאין כמוהו,״ התגאה ,״עדיין
לא מצאתי לו מממן, אך אני בטוח כי
רבים יקפצו על המציאה, והיא תתפרסם
עד תום תקופת שילטון הליכוד.״
גולן אכן הגה את הרעיון. הוא כתב

מוחות מרגלית ראלי (גן־שמואל) כרמלה (עין השופט) ונטע פודי (להבות־הבשן)
להיות יותר טוב נו״שרות שווה״
רק יום אחד. למחרת שוב -לא הופיעה.
נשארה רק השאלה מי מימן אותה באותו
היום 1

המודעה ב״דגר״
להיות יותר טוב מהליכוד
את נוסח המודעה, והעביר אותה לדפוס,
תוך שהוא מצרף אליה אזהרה, כי מי
שיעז להוציא את המודעה החריגה, יפו טר
מעבודתו. האיום עשה את שלו וה־מודעה
פורסמה.
נודע כי חבר־הכנסת מאיר כהן, שהוא
יושב־ראש סיעת הליכוד בהסתדרות, זעם
כאשר קרא את המודעה. הוא מתכונן
לפעול בעניין זה. העיתון דבר שייך ל הסתדרות.
הפירסום פוגע בסיעת הליכוד,
שהיא השניה בגודלה במליאת הוועד-
הפועל. כהן יפנה אל עורכת דבר, חנה
זמר, וידרוש ממנה הסבר למודעה ה פוגעת.
למרות
ביטחונו המופרז של אבי גולן,
כי ימצא מממן למודעה, היא פורסמה
תנועות שרות יותר שוות

״פחות שיוויון ויותר
כפייה דתית!״ קבעה צעירה
בבנס ש? 3גות גגד ביטול
חוק ה שתת הלאומי
״צריך להפסיק עם האדישות ! לאף
אחד לא איכפת במדינה הזאת,״ טענה
דליה אנגלמייר, מבית־קמה, בלהט.
״יש כאן פחות שיוויון ויותר כפייה
דתית,״ פסקה עינת, מקיבוץ דביר, מקצ הו
השני של האולם.
״הן לא תלכנה לים ואנחנו נשרת ב־צה״ל,״
התפרצה להמולה נטע עינת.
האווירה באולם צוותא להטה. בזו אחר
זו ניסו כמה בנות לעלות על הבמה ולנ
אום,
אך דבריהן הופסקו באמצע על־ידי
קריאות־הביניים של הבנות, שבאו למ חות
נגד ביטול חוק־השירות־הלאומי.
הן התכנסו בתל־אביב ביום החמישי
שעבר, והביאו איתן מיכתב, שהופנה אל
״כבוד השר״ עזר וייצמן, ראש״הממשלה,
הרמטכ״ל וראש אכ״א.
במיכתב נאמר :״אנו, בנות מכל רחבי
הארץ, מכל שדרות העם, בנות עירוניות
ובנות קיבוצים, חילוניות ודתיות, העומ דות
בפני גיוסנו לצה״ל, הרואות בשי־רותנו
הצבאי חובה וזכות לאומית ממד רגה
ראשונה. אנו זועקות על העוול הנע שה
במדינה! אנו רואות לעצמנו חובה
מצפונית ולאומית למחות נגד חוק דמוק־ראטי
שהלך לעולמו...״
הן באו למחות בעשרות. ליתר דיוק :
130 בנות מכל רחבי הארץ. לפני שהת חילו
בכנס היה ברור, לפחות לחלק מהן,
כי הן התכנסו כדי להודיע, כי לא תת״
גייסנה לצה״ל במועד! תדחנה את גיוסן
בשבוע ותבואנה לבושות שחורים למחות
מול בניין הכנסת.
להתנער מאדישות. הסבירה נטע

היציר הכותל אח 1ישואי נ או ה?

גלילה האחרון לביקורה בישראל, געת שסעדה את ארוחת־הערב
בחברתם המצומצמת של מלוויה, במלון באילת, קיבלה
פארה פוסט שיחת־טלפון אישית מלוס-אנג׳לס. על הקו היה
לי מייג׳ורס, בעלה לשעבר, שנפרד ממנה, אם כי השניים לא
התגרשו עדיין. הוא החליט לטלפן לה, מעבר לים, אחרי
שראה בעיתונים את צילומיה מישראל, כשהיא נשענת על
קביים ונבהל. אחרי שהרגיעה אותו בטלפון, וסיפרה לו בי

שום תאונה רצינית לא קרתה לה וכי נאלצה לדדות על קביים
בדי שלא להפסיד אף אחד מסיוריה, ובעיקר את הביקור
בכותל המערבי (בתמונה משמאל עם רונית עמית) ,לא הצליחה
להירגע, בעצמה .״הוא טילפן,״ צהלה לפני כולם. האם זו
התפילה שנשאה פארה, שהעירה את ליבו של היקר לה — ואם
כן, האם יציל הכותל את נישואיה ז צילם: גריגורי רוז׳נסקי.

פולי, בקיבוץ להבות־הבשן :״התארגנו
לפני כמה שבועות. הרוב נמצאות אחרי
שמינית, בשנת שירות מטעם הקיבוץ.
שנים,
אנחנו למעשה משרתות שלוש
בעוד שבנות אחרות כלל לא משרתות
והולכות לים. איננו מוכנות להשלים עם
חוק שמיועד להפלות חלק מהאזרחים.
אנחנו נתגייס, ביופו של דבר, אבל גם
נשמיע את קולנו נגד מה שקורה במדינה
הזאת.
״בינתיים לא תומך בנו אף גוף מהקיבוצים.
גם שירות שווה לא מוכנים לע מוד
מאחורינו, כי אינם מוכנים לפעול
נגד החוק. אבל רק בדרך זו אפשר לפ עול
כדי לגרום לאנשים להתנער מ אדישותם.״

הבמה עלתה שרה׳לה, מאיילת הש חר,
ובידה דף מעוך .״כנראה שרק כ אשר
מופרים החוק והסדר במדינה, רק
אז שומעים את קולנו. ניסינו הכל, שום
דבר לא עזר, אנחנו חייבות לפעול בדרך
כזאת,״ הכריזה.
דבריה הופרעו על־ידי קריאות־ביניים.
קשה היה לעקוב אחי מה שהתנהל באו לם
הקטן, שרה׳לה נשארה יושבת. לעזר תה
קם דורון רוט, משער־הגולן, מההנ הגה
הראשית של השומר־הצעיר. הוא
העלה על הבמה את רקפת, מהנוער ה עובד,
שתנהל את הדיון. גם רקפת לא
הצליחה לומד את דבריה.
״אולי נעשה הצבעה, כדי להחליט מי
ינהל את הדיון ואידי״ נשמעה קריאה.
לבסוף הוחלט להעלות את חברת־הכנ־סת
שולמית אלוני, כדי ליישב את המאבק
שפין התנועות הקיבוציות השונות .״ה החלטה
כאן לא יכולה להיות ממוסדת,״
הסבירה להם אלוני .״אתם לא יכולים
לבחור בגוף שינהל בשבילכם את ה עניין.
כל אחת צריכה לבוא בעצמה וביה־מתה,
אחרת זהו מרד.״
הרוחות התלהטו. פה ושם נשמעו קריאות
:״אנחנו לא נתגייס בכלל !״
מ גי שו תהתה. יהודה מגיבעת־חיים
אמר :״תעשנה הכל, אבל מחוץ לצבא.
לצה״ל אורבות הרבה סכנות. אנחנו לא
יכולים להרשות לעצמנו לא להתגייס.״
פסקה מיכל ויינברג, ממועצת הביטחון
של הקיבוץ הארצי :״זה עניין פוליטי.
צריך להבדיל בין מאבק פוליטי ובין מא בק
אישי. יש כאן חוק שנקשר בצורה
פוליטית עם צה״ל, אבל צה״ל הוא גוף
לא פוליטי. נפגשתי לאחרונה עם הרבה .
בנות, שאינן רוצות להתגייס. אני רוצה
להגיד לכן, להזהיר אתכן, אתן לא תל*
קננה דבש. רבות מכן תהיינה פקידות,
מזכירות, מגישות־תה, טלפוניסטיות. אי־אפשר
שכל אחת תקבל את מה שהיא
רוצה. אבל אתן צריכות להתגייס ל־צה״ל.״
בסופו
של דבר היה קשה להחליט איך
לעשות מה. כל קבוצה נלחמה על זכות
ההחלטה 60 .בנות עזבו את האולם והח ליטו
להילחם ולאיים בנות למען צעד־מחאה
של דחיית גיוס. השאר המשיכו
להילחם בתוך האולם.
״מה שמפריע לי,״ אמרה ראלי מגן־ ־-
שמואל ,״זה שהכל הפך כאן למאבק מיפד
סדי בין הקיבוץ הארצי ואחרים. אלה
אומרים שההצעה שהועלתה אינה בשמם,
והשאר טוענים, כי ההחלטה אינה בשמם.
הם עוד יישבו שם הרבה זמן. למעשה
כל העניין הוא לא עניינה של תנועה
קיבוצית זו או אחרת.״

עדנה פיינרו !

ה עולם

הזה

2193

לתפרה טדלמז יש צפורים כראש..
לד חשבנו כשראינו את כל הכלים המדהימים, מטובי המעצבים בעולם
שתמרה טולמן הביאה לקראת ראש־השנה.
כשתמרה בוחרת עבורך כלים ואביזרים, הדמיון שלה הולך רחוק; איזה
מתכון להגיש בו, מה היא המפה המתאימה, כוס היין והמים, הסכו״ם
המיוחד ואפילו את הסינור המתאים.

כשתבואי היום לדניש פלוס, תמצאי מבחר מפתיע של כלי אוכל, כלי בישול
והגשה, כוסות ליין ומים, כדים וקערות, מפות ומפיות, אביזרים
דקורטיביים, ואפילו משחקים חברתיים ומתנות לילדים, שכולם מיובאים
אישית ובלעדית ע״י דניש פלוס.
אנו מזמינים אותך לאחד מסניפי דניש פלוס בארץ ומאחלים לך חג־שמח.

רמת־גן: דרך ז׳ בו טינ ס קי .104
תל־אביב: ככרה מדינ ה, רח׳ ה׳ ב איי ר .62
ירושלים: ר ה׳ הסורג, מו ל בנק ישראל.
חיפה: א חוז ה, רח׳ חור ב .53
כפר שמריהו: מ ר כז מסח רי.
באר־שבע: חנ כנו סני ף חד ש
רח׳ רמב ״ ם ( 37 פנ ת רח׳ הרצל).

1 ? 1118־ 151א 0 /1

העולם הזה 2193

אריאל׳

כרטיס האשראי היחידי המעניק הנחות

.כשהזמנת אומה לארוחה
ולא ידעת שיש לה תיאבון גדול,
שלוף ישראפרט.
במשך כל הארוחה היית עסוק
בחישובים א ם תוכל לשלם את
החשבון שהתנפח מרגע
לרגע. היא נהנתה מאוד
אך אתה היית מודאג.
עם ישראכרט זה פשוט
וקל. אתה יכול להסתובב
ברחבי הארץ,ללא מזומנים

£01300/^ 130
או המחאות ולקנות באשראי
ובנוחיות. החשבון מגיע
אליך רק אחת לחודש
234
שראבדט * וברוב המקרים עם הנחה.
1 04/80״
לכן, בפעם הבאה

/ז/יי כשתצא לבלות ק ח איתך
ישראכרט ותהנה גם

אתה מהארוחה.

ישראכדע יומקרד.

אשראי וטוב לי בארץ ובעולם.

מתפקידו ולוקח עי 31ו
תקדימים וקורו!,

ישראל כרמל כפי ש־ן

נראה ממל כס השיפוט
11-1111111
באחד ממישפטיו האחרונים. כרמל פרש
מבית־המישפט ביום בו הגיע לגיל .70
ולס־המישפטיס היד. מחניק. אחד
\ * הנאשמים חש לפתע ברע. שופט־השלום,־
ישראל כרמל, הבחין בפניו החיוורים.
״אתה
מרגיש לא טובי״ הוא שאל את
הנאשם.
״הכל ׳בסדר, אבל אני קצת צמא.״
השופט כרמל הזעיק את שמש בית־המישפט,
הוציא כסף מארנקו והורה לו

גזוז מהמיזנון

הסמוך,

להביא בקבוק
בשביל הנאשם.
השבוע, כשהגיע השופט שחילק גזוז
לנאשמים ובכה על אבדנם של בתי־כינסת
בשואה, לייום הולדתו ה־ ,70 הוא פירש
לגימלאות. שופט בית־מישפט-חשליום,
ישראל כרמל, האדם אשר איש לא שמע

אותו מרים את קולו או מתנשא מעל
לנאשמים, האיש בעל העיניים התכולות
והשער הכסוף, הוא היום כבר כבוד-
השופט לשעבר.
מיד לאחר סייום לימודיו באוניברסיטת
לבוב, עלה ישראל כרמל, אז ישראל קר־מר,
לארץ־ישראל. הוא מכנה בצחוק !את
׳עלייתו ״עלית עורכי הדין הגליצאים.״
יחד עימו עלו אז יהושע רוטנשטרייך,
לימים ראש־לישכת עורכייהדין ויעקב
(קובה) הגלר, מבכירי עורכי־הדין בארץ.
זה היה עוד בשנת .1934 לפני יגל ה אנטישמיות
בפולין, ולפני שרישומיו של
היטלר ניכר באירופה.
למרות ׳שהצליח להעלות את בל בני
מישפחתו מפולין לפני השואה, היה נתון
רובו וכולו למאבק ולעזרה ליהודי פולין.
כאשר ׳נסתיימה מילחמת־העולם ובפולין
ציינו חמש שנים למרד גיטו וארשה, היה
כרמל בין המוזמנים במישליחת הישראלית.
הדבר היה חורש לפני הכרזת המדי נה.
כין היוצאים עימו היו משה סנה,
אברהם שלוינסקי, זרובבל ויצחק (״ואג־טק״)
צוקרמן — מפקד גיטו וארשה.
המישלחת אשר יצאה משדה־התעופה
בלוד, חזרה לישראל יומיים לפני הקמת

של קונסול ומזכיר ראשון בצירות ישראל
שעמדה להיפתח בווארשה. הבחירה
היתר. קשה מאוד. השופט שניאור זלמן
חשין ז״ל, אמר לו :״שופטים כבר היו
לנו, דיפלומטים עדיין לא.״ וכך הגיע
כרמל לראיון עם שר־החוץ משה שרת.
גם אצל שרת היסס כרמל. הוא חשב על
מועד גיוסו הקרוב לצה״ל ולא רצה להחמיץ
את הגיוס. אך שרת ׳שיכנע או-

שיכנע כרמל את שר־הטכס הפולני, ש מדינת
ישראל היא מדינה מייוחדת כמי נה,
ואפשר לחרוג מן המקובל. ההמינון
הישראלי נוגן בוורשה בעת הטכס.
גורלו של כרמל שיחק לו. את אשתו
הוא פגש כעת שירותו כקונסול כוורשה.
היא היתה ילידת ביאליסטוק, אך היגרה
בילדותה למכסיקו, וביקשה, בצירות, ויזה
לישראל. מאחר שדיברה עברית שוטפת

המדינה. ומאחר ששדדרהתעופד, לוד היה
בשלטון ערבי, נאלצו לנחות בשדה רב.
בדרכונם הוחתם ״תל־אביב״ והמילה ״שדה
התעופה״ נוספה בכתב יד.
כאשר קמה המדינה באו אל המיש־פטן
הצעיר בשתי הצעות קוסמות. ה אחת׳
מינוי של שופט, והשניה, מעמד

תו .״זהו הגיוס שלך.״ ואמנם את אות
הקוממיות קיבל ככל משתתפי מילחמת־השיחרור,
אך על שרותו הדיפלומטי.
למרות שהפרוטוקול באותה תקופה בפולין,
התיר נגינת ההימינון הלאומי רק
לנציגות בדרג של שגרירות ,׳ולמדינת
ישראל היה רק ציר, ישראל ברזילי,

חשב הקונסול הצעיר כי היא ישראלית
ונתן לר, את הוויזה לחיי נישואין עימו.
בינם ניולד ב־ 1949 כוורשה.
תוך כדי שירותו כפולין הוציא כרמל
כ־ 30 אלף ״פרומיסות״ — הבטחות ל יהודים
שרידי השואה, שאם ימציאו לו
דרכון יזכו לאשרת עליה לישראל. הדבר
הביא לגל של כקשות מהצירות ועורר גם
חילוקי־דיעוית מסויימים בישראל.
כאשר יחזר לישראל, אחרי שליחות
קצרה באמריקה הלאטיינית, קיבל על עצ מו
את תפקיד השפיטה, שהוצע לו קודם.

ולא שגרירות, וכללי הטקס קובעים כי ההמנון ינוגן רק לשגרירות, הצליח כרמל
לשכנע את שר הטקס הפולני ש״ישראל זה דבר מיוחד״ ,ולהרשות את נגינת ההימנון.

ח סיון
לעיתונאי

חמשת ה\1ווי0

עם תום מלחמת־העולם השניה,
נערך טקס לציון
יחמש שנים למרד גטו וארשה. שילטונות. פולין הזמינו מישראל,

שעדיין לא קמה אז, חמישה אישים, להשתתף בטקס. החמישה
הצטלמו לפני יציאתם למזכרת. בתמונה נראים: משה סנה,
זרובבל, ישראל כרמל, יצחק (״אנטק״) צוקרמן ואברהם שלונסקי.

אז 1950 שימש כשופט בביתי
מישפט־השלום התל־אביבי. הוא הייה
אהוד מאוד על הכל. הנאשמים שעברו
לפניו, ידעו כי ״הוא שופט עם לב״ ,והוא
היה נוהג כבית הלל ולא כבית שמאי.
אלפי מישפטים עברו תחת ידיו כמשך
29 שנים אלה, וכימה מהם הפכו להלכות
מישפטיות. היה זה הוא אשר קבע, בשנת
׳, 1977 שלעיתונאי יש חסיון חלקי. הוא
קבע, בפסק־דין יחיד במינו בישראל עד
היום, שעיתונאי אינו חייב לגלות את
מקורות המידע שלו. היה זה במישפט
ריבה שהגיש בית־הספר תיכון חידש נגד
העולם הזה .,וכתבו יוסי ינאי, על כתבה
שנקראה חשיש בגימנסיה.
בשנים האחרונות ח כרמל כעיקר בקובלנות
פרטיות. זוהי עבודה שאינה
אהודה ביותר על שופטים. הצדדים ב־מישפטים
אלה אינם, תמיד, מאופקים ביו תר.
אך קסמו האישי ויחסו הלבבי לצדדים,
עזרו לכרמל גם בתפקידו זה.
בעת מישפט אייכמן הכין כרמל עבו-
דת־מחקר מעמיקה, אחרי שבדק 11 אלף
דפים ׳מיומנו של הגינראל הנם פראנק.
חומר זה ביסס את השערתו׳של כרמל,
שאייכמן היה אחראי גם להשמדת יהודי
פולין, דבר שבאותה עת הוכחש עדיין
על ידי ההיסטוריונים. הוא הופיע כעד
מומחה במישפט, ובית־המישפט אמנם הר-
מומחה, ובית־המישפט אמנם הרשיע את
אייכמן גם על השמדת יהדות פולין.

אילנה ׳אלון

הטריקו-טריק

הטריכפול — שמלה עם הדפם עדין הבד בעיצוב בלעדי של
רוחק ה עם גימורי סאטיין לערב.

של 3י 3ה
הצד השני של הטריכפול — שמלת
בוקר חלקה גימורי פסים ואפליקציה,

^ דמה ש אין גכוד לרעיונותיה של
1רוחק׳ה מביבה. בשבוע האופנה ה אחרון
שגעה שוב את כולם בסדרה של
דגמים יפהפיים שהיא קראה להם טריקו
טריק (ברצון הייתי לובשת כל אחד מהם).
ואכן ההזמנות זרמו אליה למכביר (אנ גליה,
הולנד, צרפת, גרמניה, ארגנטינה,
קנדה, גיברלטר, דרום אפריקה ועוד).
,מענינת במיוחד ההזמנה מגיברלטר, מח נות
מאוד מפורסמת המוכרת את תוצרתה
בעיקר לעשירי מרוקו, וכך תמכור ביבה
בעקיפין את תוצרתה לנשות האצולה ב שוק
הערבי.
רוחק׳ה יוצרתה של שמלת הפלא שהם־
׳ כה כבר להיות שמלת הקיץ הלאומית
שלנו דואגת להוציא מדי עונו? להיט
חדש מתחת ידה. בשנה שעברה יצאה עם׳
סדרת הטריקים, ואילו הלהיט של הקו לקציה
הנוכחית היא שמלת הטריכפול׳
שאפשר ללובשה משני צדיה• הטריקו
הופך אצלה בעיצוב וגימור מושלם ל טריקו
של ערב — והטיפול המיוחד שלה
בו זכה להרבה מחמאות כמו למשל בלייזר
,׳ מאוד מחויט מטריקו( .יש צורך לבחון
את הבלייזר מקרוב בכדי להשתכנע כי
אכן מדובר בטריקו).
רוחק׳ה שנתפרסמה מאוד בשנות השישים
המאוחרות עם פתיחת הבוטיק׳הרא שון שלה ברחוב ירמיהו וזכתה להרבה

הטי — שירט בעיצוב מיוחד עם אפ־ליקצית־יד.
ניסויים
בעתונות בזכות אישיותה המיו חדת
במינה (דתיותה, עברה כנערת זוהר
ועוד דברים שאפשר למלא בהן כתבה
נוספת) ,עשתה שוב צעד יוצא דופן כש עברה
למלון רמת־אביב ופתחה שם את
אולם התצוגה היפה ביותר בארץ• המתפרה
ישוכנת• בארמון טורקי מקסים בן
200 שנה — ולא פלא שיש לה שם הש ראת
יתר. אילו ידעה רוחק׳ה לנצל את
כשרונותיה גם בתחום המסחרי, קרוב
לודאי שהיתה כבר אחת הנשים העשירות
שמלת הטריקו לערב — סכסית ומחמיאה.

בארץ .״מה לעשות״ ,אומרת ווחק׳ה
בחיוך ,״זה לא הצד החזק שלי — אני
מקור, שהפעם אעשה זאת״ היא מוסיפה
ואומרת.
ולא נותר לי אלא לקוות כי הפעם
ו׳וזכה גם להצלחה כספית ההולמת את
כישוריה וכל זאת בעזרתו של שותפה
החדש דוד קרני שמשימתו הראשונה
ב״ביבה״ תהיה: כיצד מתרגמים כשרון
עם הרבה קסם אישי לשפת הממון?

קולנוע

.הקרב על
האנועץ>ות
במאים הגמא *וודא ר* ה
דביים אח *וסגדה*
-,מדוע איני בא לישראל? ובכן, בשע תו,
כשחשבו להסריט את מצדה כסרט
קולנוע, ביקשו ממני לביים אותו. סירב תי.
לא רציתי לעשות סרט הירואי־שו־בינסטי.
זה לא מעניין אותי. ובכלל, יש ראל
לא היתה אוהבת לשמוע^ מה שיש
לי לומר לה, וגם אינה חייבת לשמוע.
אני הייתי רוצה לראות ישראל שונה מ אשר
היא היום — פוליטית וחברתית.
לכן אני מוכן לחכות לימים טובים יותר,
כשמשהו באמת ישתנה בה.״
הכנות היתד, מאז ומעולם אחת מתכונותיו
הבולטות של מרטין ריט, הבמאי
היהודי־אמריקאי. הוא לא נמנע מלהביע
את עמדותיו, גם כשידע שלא יהיה פופולרי•
גם הפעם, בנורמה ויי (ראה שעון),
הסרט שהביא אותו לפסטיבל קאן ,׳79
היכר, את האמריקאים בנקודות הכואבות
להם ביותר: הגיזענות, אטימות המוחין,
הצדקנות, המיסחור והיעדרו של צדק
חברתי. ואם הגיע בן ה־60׳ הצנוע ב הליכותיו
ומי שאינו צריך להתגלות, באשר
שמו כבר הונצח בתולדות הקולנוע
האמריקאי, לפסטיבל זה, הרי זה משום
שכאן, בקאן, היה לו סיכוי לתת דחיפה
קופתית לסרטו האחרון, נורמה ריי, ש בגלל
סגולותיו הפוליטיות לא זכה להצ לחה
שלה היה ראוי בקופה האמריקאית.
הוא אמר לי בגלוי, בראיון שקיימתי
איתו מייד אחרי חלוקת הפרסים בפס טיבל
:״אם סאלי פילד זכתה בפרס ה־שחקניודהטובה־ביותר,
יש לסרט שלי יותר
סיכויים בקופה. הפרם עשוי לעזור.״
האולפנים מפחדים. סרטיו ריט
מחייך כשאני אומרת לו שהוא דורך על
רגליה הכואבות של אמריקה: עשית זאת
גם בגם הוא בענקים, בשם בהשאלה וב־פרא
מני אלף. האם אינך מהסס לפני
שאתה בוחר את הנושאים שלך?

גורמה ריי (בן״יהודה, תל-אביב,
ארצות־הברית) — מרטין ריט הוא
במאי מן הדור הישן. סרטיו עטויים
לפי כל החוקים המקובלים של הוליווד, עם טובים ועם
רעים, ועם גיבורים הנאבקים עם הסביבה ועם עצמם,
כדי להתגבר ולצאת, בסופו של דבר, מנצחים.
לזכותו של ריט צריך לומר, שליבו פועם דווקא בקצב
הנכון. הוא הוכיח פעמים רבות שהוא בעד כוחות הקידמה
ונגד הניצול והרשע, בסרטים שונים זה מזה כמו ״אגרוף
הברזל״ ,״שם בהשאלה״ או ״גם חוא בענקים״ .לחובתו
יש לומר, שסרטיו נראים קצת צפויים מדי, והחלוקה בין
הטובים והרעים ברורה מדי. לצופה לא נותר שום ספק
לטובת מי הוא צריך להיות.
מעלתו הגדולה בנורמה ריי היא פחות, בתיאור
המאבק להקמת איגוד־מקצועי בתעשיית הטכסטיל, המהווה
מקור פרנסה לרוב תושביה של עיירה דרומית, ויותר
בטיפול שהוא מעניק לדמויות הראשיות: פעיל האיגוד
המקצועי שמגיע למקום כדי לארגן את הפועלים (רון
לייבמן) ,בעלה של מנהיגת הפועלים (בו בריג׳ס) ,ונורמה
ריי עצמה, אשה פשוטה המוצאת את יעודה בחיים כשהיא
נרתמת לקרב על תנאי עבודה אנושיים יותר.
כל אחת משלוש דמויות אלה ומערכת היחסים

״הנושאים המעניינים אותי הם דווקא
,אותם נושאים חברתיים, שאף אולפן-
סרטים לא היה מטפל בהם מיוזמתו. כבר
יותר מעשר שנים שלא עשיתי סרט לפי
הזמנת אולפן. האולפנים מציעים לי סר טים
בנוסח סופרמן או גריז, ואני, מצדי,
מוכן שלא לעבוד יום אחד נוסף בחיי
אם יאלצו אותי לנגוע בפסולת שכזאת.
אבל, לעומת זאת, אם אני לא אעשה
סרטים חברתיים, איש׳ לא יעשה אותם
תחתי. הנה, למשל, היום אני מכין סרט
על פועלים מהגרים באמריקה. אין לי
כל ספק׳,שאף אחד אחר לא היה יוזם
סרט שכזה. האולפנים מפחדים ואיני מא שים
אותם. ולכן אי-אפשר להאשים אותי,

העולם הזה 2193

שביניהן, הם מרכז־הכובד של הסרט. מישחקם המעולה
של כל השלושה, ובמייוחד של סאלי פילר בתפקיד
הראשי, ייזקף גם הוא, כנראה, לזכותו של ריט, שחקן
לשעבר שהצליח ברוב סרטיו להשיג את המכסימום מן
השחקנים שהופיעו עימו.

שאני מוכן לעשות רק את מה שמעניין
אותי לעשות.״
האם, משום כך, אתה בוחר רק נוש אים
בעלי אופי חברתי או פוליטי?
״איכפת לי מאד כל מה שמתרחש ב חברה.
אני מודע לבעיות הפוליטיות שלה,
לבעיות החברתיות והאנושיות, אבל לעולם
לא אתחיל סרט מנקודת ההשקפה ש אני
רוצה לבטא, למרות שברגע מסויים
היא באה ממילא לידי ביטוי.
״אני מתחיל סרט משום שאני מתאהב
בדמות מסויימת. במיקרה של נורמה ריי
התאהבתי באותה האשה, שהפכה ללוח
הבמאי
מרטין ריט מכייס את פאלי פילד ב״נורמה ריי״
ארצות־הברית גיזענית, פוריטנית, קונסרבטיבית

פילד ורון לייבמן: היהודי המובהק

מת חברתית. ומרגע שהתחלתי לעבוד על
הסרט, התעוררו ובאו לידי ביטוי כל
העמדות הפוליטיות והן זברתיות השייכות
לסיפור.״
נורמה ריי הוא סיפור על אשה פשו טה,
המעמידה את כל המוסכמות החב רתיות
על ראשן, בעיירה דרומית באד־צות־הברית.
קשה להאמין שהסיפור הת רחש
במציאות רק לפני שנה. קשה להא מין
שארצות־הברית של היום היא כה
גיזענית, כה פוריטנית וכל כך שמרנית.
דמותו של היהודי, ראובן ורשבסקי, פעיל
חאיגוד־המיקצועי, שבא מניו־יורק כדי
לעודד את ההתארגנות הראשונה של פו עלי
הטכסטיל, דרך מנהיגותה של נורמה
ריי, אינה מיקרית. הלא כן?
,,בוודאי שלא. רציתי לעצב דמות של
יהודי מובהק, דווקא משום שבארצות־הברית
עדיין חיים עם מיתוס מסויים ב תפיסת
דמותו של היהודי. לכן, במקום
להשתמש ביהודי כמו ג׳ורג׳ סיגל או
ג׳ימס קאן, או יהודי כמו פול ניומן,
שכל נערה בעולם היתה מוכנה ליפול
לרגליו, רציתי דמות של יהודי שכל
אמריקאי היה מטביע עליה חותמת, יהודי׳
,בנוסף למערכת שלמה של תחושות
ודעות קדומות לגבי הטיפוס הזה. לכן
בחרתי בשחקן מצויין כמו רון לייבמן,
שאי אפשר לטעות ביהדותו. אני בעצמי
בא מקהילה יהודית מניו־יורק, ואני מכיר
טיפוסים רבים כמו הגיבור שלי. למעשה,
גם אני הייתי טיפוס כזה לפני כ־18
שנה.״
איזו אשה מייוחדת: על מעמד
אחד בסרט, הניראה תיאטרלי כימעט
במכוון ועשוי לעורר ספקות ביחס לאמי נותו,
שבו מספרת נורמה ריי לילדיה את
האמת על חיי המוסר שלה ומגלה להם
שלמעשה אחד מהם הוא ילד לא־חוקי,
מספר ריט :״מעמד זה טומן בחובו את
הסיבה, שבגללה עשיתי את הסרט הזה.
כשקראתי לראשונה בניריור?! טיימס על
אותה אשה, חשבתי לעצמי: אלוהים !
איזו אשה מייוחדת במינה. הנה, אשה,
פשוטה, פועלת, שיש לה האומץ לשבת
ולכפר לילדיה מה שאינה רוצה שיגיע ל אוזניהם
מפי זולתה. היא מספרת להם
מה עבר עליה. היא אומרת להם כך:
,עכשיו, משהתבגרתי, אני רוצה לספר
לכם בעצמי על עברי.׳ ואין זה משנה
אם הם קטנים ואינם יורדים לסוף דעתה.
העובדה שהיא מוכנה לחשוף עצמה בפני
ילדיה שלה היא העובדה שעושה או תה
לגיבורה.״
אין זה קל להיות ביקורתי בחברה,
שלה אתה רוצה למכור את המוצר ש אתה
עושה. בשנים מסויימות שילמת
על כך ביוקר ושמך הוכנס לרשימה ה שחורה
של הוליווד, בתקופת מק־קארתי.
— האם היה קשה מאד באותם ימים?
(המשך בעמוד )60

מי אוהב להדיח כלים?

אחרי שהאורחים הולכים, מאוחר בלילה,
נשארים הכלים ...ואז כמה טוב שיש מדיח כלים ״פיילוט אינדסיט״ שעושה את העבודה בשבילך.

מדיח כלים ״פיילוט אינדסיט״ יכול להתגבר בקלות על 2ו מערכות כלים. הוא ישתלב בקלות
במטבח שלך עם מידות נוחות של 85ס״מ גובה 59.5 ,ם״מ רוחב ר 60.5ס׳׳מ עומק. עיצובו מקסים

ןוו —
ומשטחיו הפנימיים עשויים נירוסטה. בנוסף לכל המעלות שעושות

מדיח כלים זה לאחד הנמכרים ביותר בישראל, הוא עולה לך רק /ב

25,116ל״י במזומן(כולל מע״מ) .קני אותו עכשיו, לקראת החגים1 1 1 * 71 7 ,ותזכי גם בשי מיוחד: שנת ביטוח חינם (בנוסף לשנת האחריות) •

מדיח כלים
פיילוט אינדסיט

__קולנוע __
(המשך מעמוד )59
״היה קשה. לא נתנו לי לדבר במשך
שש־שבע שנים. אבל, לא כלאו אותי ב־בית־הסוהר.
פשוט לא נתנו לי לעבוד
בסרטים. אבל נישארתי בחיים. לא עשיתי
סרטים אבל לימדתי קולנוע. שנים רבות
אחרי שחזרתי לקולנוע עשיתי את שם
כהשאלה. מעולם לא חשבתי שאצליח
לעשות את הסרט הזה. והנה, בכל זאת
עשיתי אותו. וכשאמרתי שאני עומד
לעשותו איש לא מנע זאת ממני. ויותר
מזה: סרט זה זכה בפרם הסרם־הטוב־ביותר
— באיראן! ואני סירבתי לבוא
לשם ולקבל את הפרס. אמרתי בגלוי,
שלא אלך לשם, כי במדינה זו שורר
מישטר של דיכוי. זה נישמע מטורף לח לוטין.
מדוע הם בחרו בי? הם שלחו לי

להשיג בחנויות המובחרות המורשות ע״י פיילוט. אולם תצוגה: רח׳ הצפירה , 19 תל־אביב, טל.336231 .

ערבי צעירים

במזעדזן 5
לתרבות הדשה
רח׳ הס ,5תל־אביב,
טל׳ 297263

שחקנית באדי פילד
לוחמת חברתי ת

יום ג18.9 /

ראיון החודש עם
פרופ׳ ישעיהו לייבוביץ
מרצה באוניברסיטת ירושלים

תן טרמפ
לחייל

סופר ומשורר צעיר
(בגילו וביצירתו)
ה מתק שה למצוא לעצמו ב מה מ ת אי מ ה
שלח אלינו את כתב היד שלן
ונוציא את ספרן לאור בכוחות משותפים

נא העבר לעיון (ללא בל
התחיבות) את יצירתך —
עבור ״הוצאת ספרים׳/
ת.ד , 11029 .תל-אביב

את הפרס לארצות־הברית, ובשנה שלאחר
מכן הדיחו את השאה !״
פאשיזם וקומוניזם. אמריקה, ש לדעתו
של ריט היא שמרנית מאד, בנד
ייוחד כשמדובר בקולנוע, ראוייה לתיק־ווה
:״האולפנים הגדולים לא ישקיעו
ממון רב במה שנקרא סרט חברתי, כי
הם יודעים היטב שהצעירים לא יאכלו
אותו. לכן ינסו לפתות אותי בכל מיני
תסריטים נוסח סופרמן, ויאמרו: האם
לא תעשה זאת בשביל הכסף? ואז אע נה:
לא, יש לי מספיק כסף. אינני זקוק
לו יותר. ואז אצטך למצוא לעצמי דרך
לעשות את הסרט הבא. וזה לא כל כך
פשוט: התעשיה הקולנועית בעולם כולו
נמצאת במשבר. האיטלקים נמצאים עמוק
בבוץ. הצרפתים והאנגלים נמצאים ב הוליווד
ומחפשים עבודה. תעשיית הקול נוע
בגרמניה שרויה במשבר. אין כסף
בעולם, חוץ מאשר באמריקה, ושם עדיין
עושים סרטים. ואני מקווה שהמצב יוטב,
דווקא משום שהיום אפשר לעשות שם
סרט על כל נושא שבעולם. אם רק מאמי נים
לאדם העושה אותו. זה יכול להיות
על פאשיזם, זד, יכול להיות על קומו ניזם.
ואם זה על אלימות — בוודאי ש קונים
זאת מייד.״

עדנה פיינרו

העולם הזה 2193

זן פתרו

את פסטיבל ונציה
יך* ני טו מויסוליני ידע מה שהוא עושה
כאשר בחר בוונציה כמקום המתאים
ביותר לעריכת פסטיבל־הסרטים הראשון
בעולם, ב־ .1932 אכן, קשה להעלות על
הדעת מקום מתאים יותר. מצד אחד,
אפשר לרכז את כל האורחים בתוך אחד
מ־ 118 האיים של העיר, כדי שיוכלו להת חכך
זה בזה, ולהיות צמודים לאולמות
ההקרנה בכל שעד, שירצו. מצד שני, אם
יש מי שרוצה לגוון את הדיאטה ואינו
מסתפק רק בצלולואיד, המוגש בקצב של
24 תמונות לשניה, כל מה שעליו לעשות
הוא לעלות על אחת מספינות המנוע ה ממלאות
במקום את תפקיד האוטובוסים,
ותוך כמה דקות הוא נמצא בלב־לבו של
המוסיאון הצף הגדול ביותר בעולם.
במשך שנים רבות נשא הפסטיבל, ב גאון,
את דגל הבכורה בעולם הסרטים.
מישטרים התחלפו, מתחרים קמו, אבל
הפסטיבל החזיק מעמד.
אבל פסטיבל סרטים, ולו גם יהיה הוותיק
והמכובד ביותר בעולם, אינו יכול
להחזיק מעמד ללא תמיכה רצינית מאד
של המימסד הפוליטי. והמימסד הפוליטי
האיטלקי אינו מפורסם באחדות הדעות
השוררת בו, והמאבקים על השילטון במ דינה
נתנו אותותיהם, בסופו של דבר, גם
בפסטיבל. השמאל החל מנגח את הימין,
המרכז דילג על שני הסעיפים, מנהלי
פסטיבל התעופפו בזה אחר זה, שיטות
הניהול השתנו מדי שנה, עד אשר ב-

הבמאי,מרטין סקורסזה עם השחקנית איזכלה רוסדיני (כתם של אינגריד ברגמן ורוברט רוסריני)
אריה הזהב קם לתחייה

,1972 שבק אריה הזהב (שם הפרם ש ניתן
תמיד בוונציה) חיים. יוצרי קול נוע
כמו בלוקיו, פאזוליני וברטולוצ׳י,
שאירגנו באותה השנה פסטיבל נגדי בעיר
עצמה, וסתמו את הגולל על הפסטיבל
הרשמי, צהלו, ושמחו, משוכנעים, כי
מעתה והלאה יופקד בידיהם.

פשרה פולי טי ת

אז חלפו שבע שנים. דברים השתנו
באיטליה. למשל, המפלגה הקומוניסטית,
בהנהגתו של אנריקו גרליג־גיר,
גילתה שוב את נוסחת ״הפשרה ה פוליטית״
ותמכה בממשלה לא־שמאלנית.
העיר ונציה, ששקעה בהדרגה אל. תוך
המצולות בגלל הפסולת התעשייתית ש אכלה
את יסודותיה, התקוממה סוף כל
סוף, הצליחה לשכנע את התעשיינים
להפנות את השפכים שלהם למקום אחר
ולהשיג תמיכה לקראת החזרת עטרת ה עיר
ליושנה. ומה שחשוב לא פחות, תע־שיית־הקולנוע
האיטלקית נקלעה למשבר
חמור, כשמיספר הצופים הולך ויורד (מ מקום
הראשון באירופה צנחה איטליה ל מקום
השלישי) והכספים הפנויים להש קעה
בהפקות, נעלמים.
בתנאים אלה היה ברור לכל שהחזרת
פסטיבל ונציה. לחיים הוא תנאי חיוני.
צריך להחליט מי יעמוד בראש המיבצע.
וזה לא עניין פשוט בנוף הפוליטי האי טלקי.
למעשה, הסתבר שהוא מסובך כל־כך,
עד שכמעט ולא יצא אל הפועל,
והבמאי קארלו ליצאני, איש שמאל ״ה נוהג
במכונית ב.מ.וו.״ (כפי שמציינים
כמה מיריביו בחיוך) ,קיבל את המינוי
רק שלושה חודשים לפני יום הפתיחה.
למזלו, חידוש פסטיבל ונציה היה הצ לחה
עוד לפני שנולד. זאת, משום שנראה
היה בבירור, כי הכל מעוניינים שהוא
יצליח, עד שמצאו, מראש, את כל התי רוצים
כדי להסביר כשלונות אפשריים,

השמאל!׳ שבס במיטה י —
(המשך מעמוד )61

וכבר קבעו, כי הפסטיבל עלה על כל
הציפיות.

אי ט ל קי ת
בלבד
ך אכן, כבר ביום הפתיחה היו ב !
מקום כ־ 500 עיתונאים מקומיים ועוד
כמאה עיתונאים אורחים, ומיספרם עלה
במהירות במשך הימים הראשונים והגיע
לקרוב לאלף. וכל התקדים שבאו בזה
אחר זה, תקרים שהיו מעוררים סערות
זעם איומות בקאן או בברלין, התקבלו
בחיוך סלחני ומבין.
שעות הקרנה הוחלפו ללא הודעה
מוקדמת, הודעות על הצגות ועל מסיבות
עיתונאים נמסרו באיחור, לעתים
אפילו של יום שלם, כאשר ההצגה או
המסיבה חלפו מזמן. מסיבות העיתונאים
התנהלו באיטלקית בלבד משום שלא
היתה מערכת תרגום סימולטנית, סרטים
הוצגו בשפה המקורית ובלי תרגום, או

כמאי־תסריטאי־שחקן מאוריציו ניקטי בנכר סן*מרל,ו בוונציה
קומדיה מטורפת שהפנה לתגלית הפסטיבל

טית, עמדו נכלמים ונרגזים, כאשר ב סצינה
אחת בלבנה, נפגשת ג׳יל קלייבורג
עם איטלקי נוהג בב.מ.וו. המזהיר אותה
מן הרגע הראשון שהוא אינו יכול להס כים
אתה (זאת לפני שהוציאה הגה מן
הפה) משום שהוא קומוניסט והיא אמרי קאית,
וממשיך לספר בהתלהבות רבה
איך דג פעם דגים עם פידל קאסטרו.
המקום היחיד שבו נדמה כאילו ה קולנוע
אינו סובל ממחלות אנושות, הוא
עדיין ארצות״הברית. הסרטים שייצגו את
אמריקה, כמו סיינט ג׳ק או הבריחה מ־אלקטרז,
הראו, ללא ספק, שלפחות במה
שנוגע לטיפול יסודי בעלילה, קשה להת חרות
עם הוליווד. אמנם, פיטר בוגדאנו־ביץ׳
נעזר, כדרכו, בסיינט ג׳ק, במרכיבים
ורמזים מכל המקומות שיכול היה להע לות
על הדעת, אודות חיי זרים בדרום־
מזרח־אסיה, מיחף קונראד ועד גרהם
גרין, ויצר דמות של אמריקאי בניכר
שיזכיר ודאי לרבים את בוגארט בתפ קידים
נוסח קאזאבלנקה. גם עם המקור
מוצלח יותר -בכל אחד מן המקרים,
זה ללא ספק סרטו הטוב ביתר של בוג־דאנוביץ׳
מזה זמן רב. אשר לבריחה נז־אלקטרז,
שילוב של דון סיגל וקלינט
איסטווד אינו יכול לאכזב, והסרט מרתק
וחריף, גם אם סיגל עצמו עשה בעבר
סרט מרשים הרבה יותר על בתי־סוהר,

במאי קרדו ליצאני
שמאלני במימסד

תרגום לאיטלקית בלבד (ולעתים לצרפ תית
בלבד) ,ומי שאינו שולט בכמה שפות
על בוריין, מצא עצמו לא פעם במצב
מביך. איכות העותקים שהוקרנו בפסטי בל
היתה רחוקה מלהיות מושלמת, כאילו
הושאלו ברגע האחרון מאיזה בית קול נוע.
ולא פלא שפיטר בוגדאנוביץ׳ ,ש ראה
את סרטו סיינט ג׳ק בפסטיבל, תמה
לאן נעלמה דקה וחצי מתוכו.
וכמובן, מעל ומעבר לכל, מבחר ה סרטים.
על הנייר, הם עשו רושם לא רע
לגמרי, אולם לא רק על הנייר.
הרשימה המכובדת של במאי השמאל
הפעלתניים, חבריו לדרך הפוליטית של
ליצאני במשך הרבה מאד שנים, נמצ אים
במשבר. מבקר הקולנוע הצרפתי, בשבועון מישל סימן, המרבה לכתוב
ל׳אכספרם, טען בצחוק ש״השמאל החליט
להשכיב את כל גיבוריו במיטה,״ הגדרה
שאינה רחוקה מן האמת. האחים טוויאני,
שהיו לפני תריסר שנים סמל להתקוממות
נגד המימסד והמהפכנות הצורנית והאי דיאולוגית,
מטפלים בפשיטת רגל של
משכילי השמאל בסרטם החדש האחו, ו־גיבורם
מניח לעצמו למות מנשיכות כלב
חולה כלבת. פלורסטאנו ונצ׳יני, מאבירי
השמאל הלוחם, מציג גיבור הסובל ממי״
חושים בלתי פוסקים ומבלה את מרבית
זמנו במיטה.
קוסטא־גברם הניח לכל המאבקים ה פוליטיים
שלו׳ בסרט החדש נוגה אשה,
המדבר על גבר ואשה (איוו מונטאן ורומי
שניידר) ,השבורים עקב טרגדיות אישיות.
פאולו פיאטראנג׳לי, בנו של במאי
בשם אנטוניו פיאטראנג׳לי, שהיה מעוזריו
של ויסקונטי אחרי מילחמת העולם ה שנייה,
מתחיל את סרטו ימים של שירים
בהתאבדות של זמר מחאה מן השמאל,
אותו הוא מגלם בעצמו, ומסיים את הסרט
במעשה רצח משולש, שקורבנותיו הם
שלושה צעירים המסרבים ליצור קשר
עם הדור הקודם, מורדי 68׳ המרגישים
עצמם מיותרים וחסרי תכלית, ב־.1979
וגם אם אינם שוכבים במיטה, כדברי
מישל סימן, ניראים גיבורי ה שמאל,
של ימים עברו, עסוקים היום
כל כך בבעיות הפרטיות האישיות שלהם,

מרד בגוש . 11

פרנקו נרו ולרה ונדד ב״דרמה בורגנית
הבת מפתה׳את אבא

במיוחד בתסביכי אדיפוס למיניהם -עד ש לא
נותר בידיהם הזמן להתבונן מסביב
ולהסיק מסקנות בעלות אופי סוציאלי או
חברתי.

הוא קו מוני ס ט
והיא א מ רי ק אי ת
^ דוגמה הבוטה ביותר לכך הוא בר•
נרדו ברטולוצ׳י, אחד ממפילי הפס טיבל
הקודם, שהיווה הפעם את האטרקציה
הראשית בפסטיבל הקם לתחיה. ברטולוצ׳י
עבד כשנה על סרטו החדש הלבנה, והתו צאה
היא תיאור משבר מישפחתי, תיאור
שחייב הרבה יותר לפרויד מאשר למארקס.
במרכז העלילה, זמרת אופרה הצריכה

לגדל את בנה לאחר מות בעלה, והבעיות
הנוצרות על ידי ההתנגשות שבין הקא־ריירה
שלה מצד אחד, תשומת־הלב ש דורש
הבן, בגיל ,15 מצד שני. ,וה אווירה
הזרה לשניהם, אמריקאים המוצ אים
את עצמם מבודדים יחסית, בהיותם
באיטליה. לחובבי הקולנוע הטהור, הסרט
יכול להוות חגיגה, עם הנושא המלודרמטי
המשתלב להפליא בקטעי אופרות מלודר מטיות
של ורדי, עם ג׳יל קלייבורג, הצ ריכה
להגיש גירסה שונה של אשה לא
נשואה ועם נופי פארמה החוזרים ותופ סים
מקום מרכזי אצל ברטולוצ׳י (ש נולד

אבל כל חבריו לדרך של ברנרדו ה נמרץ,
שראו ב־ 900ו את ההתגשמות העי לאית
של אופרה קולנועית סוציאליס־

אפשר היה לקוות למיבחר מוצלח יו תר
של סרטים אבל בוונציה אין סכנה
של חוסר מעש, גם אם הסרטים אינם
מרתקים. אפשר לבקר בתערוכת־צילום,
אולי הגדולה ביותר שאורגנה אי־פעם,
והמרכזת את כל מה שאפשר בשטח הזה
מאז קם לתחייה. אפשר היה לצפות בתח רות
גונדולות היסטוריות, האירוע השנ תי
המרכזי של העיר, כשהתושבים מצ טופפים
לאורך התעלות ומעודדים בקו לות
ובצעקות את החותרים בכלי־שייט
שנראים כמו גונדולות בריבוע, או משהו
ששרד מימי הויקינגים ונצבע לצורך ה תחרות
על־ידי התפאורנים של פליני.
אפשר היה לטייל בחוצות סן־מארקו ולפ גוש
את ארתור רובינשטיין בן ה־94
לוגם קפה, אפשר היה להיכנס לסימפו זיון
על הקולנוע בשנות השמונים ולראות
את אנטוניוני ורוזי מתווכחים עם
לוזי ובוגדאנוביץ׳ וסקורסזה.
אצל כולם שרר אותה אווירה. כדברי
ליצאני :״השנה הרצנו את הפסטיבל״.
בשנה הבאה, יהיה המיבחן. הניחוש של
בעלי הדיעה הוא, שההרצה הצליחה. ב שנה
הבאה יחזרו לוונציה, משום שיש
כאן מסורת, משום שאיטליה היא שוק
חשוב לסרטים, ובעיקר משום ש״כולנו
אוהבים להיות בונציה,״ כפי שהגדיר זאת
אחד מאנשי התעשיה האמריקאית.

פ ס טי ב ל
שלמ תווו /ל חו;
בוונויות ש׳ קו 1ג
הגיעו משלוחים מיוחדים של מתנות מקוריות
ומגוונות במחירים ובמבחר שלא נודעו כמותם.
בוא ובחר מתנה לא שיגרתית לידידיך,
קרוביך, לקוחותיך ואפילו לן.
מוצרי במבוק ונצרים, גילופי עץ, חולצות
רקומות, מוצרי אם הפנינה וצדף, מנורות,
אהילים, מאפרות, מפות, תיקים, מוצרי נוי
ועוד ועוד ו עו ד...
והלהיט האחרון:
לוח שנה מפואר ממ.שי תאי לתליה על הקיר,
מבצע חולצות על קניה מעל — 750.ל״י
נמשך.
תל-אביב: בן־יהודה , 16

בת־ים: רוטשילד ,30

רמת־השרון: אוסישקין ,9

נתניה: שמואל הנציב , 15

כפר־סבא: וייצמן ,50

ירושלים: יפו , 35

רמת־גן: הרצל ,55

חדרה: הנשיא ,47

עפולה: רח׳ הנשיא,

באר־שבע: הפלמ״ח ע״י פסג׳ אוניקו.

משרד ראשי: נתניה,

העולם הזה 2193

סמילנסקי , 10 טל 92702 .־053

613

0תקרית דיפלומטית 9

איטליה מביאה לך את נטל הספורט החדשה שלך

(המשך מעמוד )17
השונים גם קבעו סכום של כ־ 150 אלף
לירות, סכום די נכבד באותה התקופה,
אותו היה על החברה האמריקאית לשלם
כהוצאות מישפט לוויגיסר.
נדמה היה כי בכך הסתיימו תלאותיו
של האזרח האמריקאי ויגיסר. אולם לא
כך חשב עורך־דינה של חברת טוזר קמזלי,
עורך־הדין אמנון שיבולת. שיבולת גילה
לפתע כי יש לו יפוי־כוח מעוד שתי חברות
מימון אמריקאיות, להן חייב ויגיסר כסף.
עוד לפני שוויגיסר הצליח לנשום לרווחה
מזכייתו במישפט ולהתכונן לצאתו חזרה
למכסיקו, הגיש שיבולת תביעות אחרות
.נגד ויגיסר, והצליח גם להשיג צווים
נוספים נגדו לעיכוב-יציאה מהארץ.
משונה היה בעיני עודכת־הדין, נעמי
דייל, שעורך־הדין, אמנון שיבולת, מי
שייצג את חברת טחר ק מזלי בע״מ בתבי עה
הראשונה נגד ויגיסר, מייצג עוד שתי
חברות התובעות כסף מויגיסר. בין בעלות-
חוב נוצרים בדרך כלל ניגודי אינטרסים.
מאחר שכל אחת מהן רוצה לשים יד
ראשונה על כסף שחייבים לח, ולהתח רות
באחרות. אנשים אחדים הביעו את
ההשערה כי חברה אחת קנתה את החו בות
של ויגיסר, והיא זו שלאמיתו של
דבר תובעת אותו בשם שלושת החברות.
מן הבחינה המשפטית נראה הכל, פחות
או יותר, ישר. שיבולת הפסיד, אמנם,
את המישפט הראשון שלו כנגד ויגיסר,
אך הצליח להחזיק אותו בארץ למעלה

כשחיפשנו נעל ספורט אמיתית ...מצאנו את הנעל שהולכת לכל מקוט
למגרש הסנים, למ שחק כדורסל או לריצה בערב,
לבית הספר, לדיסקוטק, לטיול ואפילו לעבודה...
נעל ללא תחרות במחיר ובעיצוב
הנעל המצטיינת בחוזק וגמישות
הנעל שתהפוך חלק בלתי נפרד ממך
הנעל שלך מהמבט הראשון

רעיה ברטה
מנהלת זמנית

משנה ולגרום לו הפסדים. עתה התחיל
שיבולת באותו הליך מישפטי, שכבר הוברר
שהוא ארוך ומייגע, ומתכוון להשאיר בארץ
את ויגיסר לעוד תקופת זמן ארוכה.

פיקדון

@ 011( 0
שווק והפצה 1 !1 1 :ל י

א מ1

להשיג: המשכיר לצרכו,שקם,ש.א.ל,כל-בו שלום וחוויות הספורט והוטלי׳ם המובחרות

״קאסר,״ -
רעננות,רכות,שוככות ואוירה צעירת
״קאסר׳״ -
הנאה אמיתית ותחושות נכלאות.
״קאכר׳״ -
סכו! הנעורים של ״עץ הזית׳ מכיל
שמן קוקוס מעולה
לריכוך העור,עירום וטיסוה ׳וכיו
ומרכיבים טכע״ם לשמירת כראות!.

״קאפרי״־הנא ה אמיתית.

״קאמרי״ -
סכון״חוצלארץ״ מעולה
מתוצרת ע ץ זנ** מ @

ל־ פני השטח נראית מדיניות זו,
של התובעים האמריקאים של ויגיסר,
כלא הגיונית. כאשר ויגיסר בארץ אין
הוא יכול לשקם את מפעליו במכסיקו, ויק שה
עליו לשלם את החובות. ויגיסר אינו
עובד בארץ ואינו מרוויח כסף. אולם
באחד הדיונים המשפטיים שנערכו בפני
השופט, מיכאל חריש, יצא, תוך פליטת
פה של שיבולת, המרצע מהשק :״אנחנו
מחזיקים את ויגיסר כפיקדון חי,״ אמר.
אין ספק כי החברות האמריקאיות מקוות
שעל־ידי אחזקתו של ויגיסר במעצר פתוח
בישראל, כשאין לו כל יכולת לצאת מה ארץ,
הם מפעילים לחצים על בני מיש־פחתו,
לשלם את הכסף קודם להם, וזאת
בניגוד להסכם בדבר ריכוז החובות שנערך
בבית־המישפט המכסיקאי.
הטענות הרשמיות של עורכי־הדין של
החברות האמריקאיות הן, שהן חוששות
שויגיסר יעזוב את הארץ, אך לא׳ יסע
למכסיקו ויעלם באיזשהו מקום בדרך.
תחילה הציע ויגיסר כי הוא יממן נסיעת
שוטרים ישראליים למכסיקו ביחד איתו,
כדי שיבטיחו כי יגיע למכסיקו. זאת אי-
אפשר היה לעשות, בגלל בעיות תחוקתיות.
אחר־כך באה הצעה נוספת, הפעם של
שגריר מכסיקו בישראל, רוברטו קאסאיס,
במכתב אותו שיגר קאסיאס לשופט בית-
המישפט העליון, הד״ר יואל זוסמן, הוא
הודיע לו על נסיעתו הקרובה למכסיקו.
קאסיאס הציע לערוב אישית לכך שויגיסר
יטוס איתו, וכי הוא אחראי בפני בית-
המישפט להביא את ויגיסר למכסיקו. השו-
העולם

הזה

2193

במניות של חברה פנימית, וכי מניות אלה
אינן שלו אלא של אשתו, לא הועילו.
שיבולת דרש, ובית־המישפט קיבל, ש אשתו
של ויגיסר תבוא לארץ ותעיד כי
הרכוש הוא שלה. ההודעות הנוטריוניות
שאושרו על־ידי שגרירות ישראל במכסיקו
סיטי, כי המניות אכן שייכות לברטה
ויגיסר ולא לסמי ויגיסר, לא עזרו.
ויגיסר אינו מוכן לכך שאשתו תבוא
לארץ אחרי שהוא תקוע כאן כמעט שלוש
שנים, על־פי צווים של בית־המישפס. הוא
חושש שמא ימצאו עורכי־הדין של החברות
האמריקאיות תואנות לעצור גם את אשתו
בארץ, ולא יאפשרו לה לצאת, אחרי שתמ סור
את העדות. אם, אכן, תישאר ברטה
ויגיסר בארץ, יאבד ויגיסר את התקווה
האחרונה שלו להשתקם. כיום מנהלת ברטה
ויגיסר את העסקים במכסיקו במקום בעלה.
להותיר אותם גם ללא ניהול האשה, פירושו
הרס כלכלי מוחלט לאיש התעשייה הצעיר.

פט זוסמן לא קיבל את הצעתו וערבותו
של השגריר המכסיקאי לקחת על אח ריותו
את ויגיסר למכסיקו.

הרס כלכלי
מו חלט
^ ינתיים היעלו עורכי־הדין של האמ ין
ריקאים טענה חדשה כנגד ויגיסר.
לדבריהם יש לו בארץ רכוש. הם טענו
כי בידיו מניות של חברה פנימית, האוחזת
בשליטה על שני י חדרים במלון ה*
קאונטרי קלוב בתל־אביב. ויגיסר הציע
לשיבולת לעקל את המניות של שני החדרים
בחברת מלון הקאונטרי קלוב, אך
שיבולת סירב. היתד, לו סיבה טובה לכך,
הוא ידע שהוא לא יוכל לעקל אותם.
בתיקים החדשים שנפתחו נגד ויגיסר,
בעיקבותיהם הוצאו נגדו צווי עיכוב־יצי־

7 )!1 0 $ 6 001)1)6$$ !5

• £1 ^ 1 1 8 6 1ג 1; 1י13 )31

חוייבה על־ידי בית־המישפט בישראל לש לם
כ־ 150 אלף לירות הוצאות לויגיסר,
הוא לא קיבל עדיין אף פרוטה.
לויגיסר ברור היום כי טחנות הצדק
של מדינת ישראל טוחנות לאט, וכי הן
תמשכנה להיות איטיות גם בשני המישם-
טים העומדים ותלויים נגדו עתה. לדעתו,
עורך־הדין אמנון שיבולת יעשה הכל כדי
למשוך ולעכב את הדיונים, ולהחזיק אותו
עוד תקופה ארוכה בארץ.
גם מישרד־החוץ יודע זאת. המחאות
החריפות של השגריר קאסיאס, שחלקן לא
נענו וחלקן נענו בהתנצלות של ״אין
אנו יכולים לעשות דבר כנגד החלטות
בית־המישפט,״ תגברנה כאשר יגיע השגריר
החדש לישראל, אדולפו דה־גארי. אין
ספק כי דה־גארי, אשר מעמדו במכסיקו
חזק הרבה יותר מאשר מעמדו של קאסי־אם,
לא יסכים כי אזרח מכסיקאי יהיה
עצור בישראל במשך שנים רבות, מבלי

) 0 1 1 6ח ! 116 ) 6 0 1ק 0 5 1116 $ 6 0 0 1 1 )1

? ס 1ס ז 1ק 6 5 0 0־ $1101ס 11071 ) 19

ח 0 ) 0 1 ! 0ק ) 0ס נ< 1 0 1 6 ) 1105 ) 6 9 1 5 1 6 ) 6 )1 0 4ח ) 0ק 7116

— $1,000.00 0 0 1 1 0 ) 55 6 0 0 1 1 5110) 6 5 101101ט $1,000.00

1000

$110 ) 6 5 0 1

סזח 1171 ) 16 )1

54,040,000.00

3,040 ״8״ 5110165

6 0 0 1 1 $110 ) 6 0011

פרקליטה וויל

011 )1

מאבק ניצחי
) 0 7 !) 16 1 0 0 ) 151 011 )1 1 ) 01 ) 6 1 5 6 ) 7 1 0 6 5קסז 0 1 0 1 6 0 1 1 7 6 0 1 ) 116 0111016 ) 15וזזסיזו 1116
0 )1)1

505 פח

הוכחת כעדות הרכוש
מניות על שם האשה

אה חדשים מהארץ, קבעו השופטים כי על
ויגיסר לתת, בערבות ליציאתו מהארץ, את
הרכוש שלו בקאונטרי קלוב. הטענות של
ויגיסר והמיסמכים שהוא הביא, המעידים
על־כך שאין מדובר כלל ברכוש אלא

הכספים אותם שולחת ברטה ויגיסר ל ארץ
הם כיום מקור המחייה היחיד של
סמי ויגיסר, שצריך מלבד כספים למחייה
גם סכומי כסף ניכרים להוצאות המשפטיות.
למרות שחברת טוזר קמזלי בע״מ

שעשה כל רע. הוא עלול להקים שערוריות.
התקווה היחידה של ויגיסר לצאת מהמבוך
הקפקאי אליו נקלע, היא היועץ-
המישפטי לממשלה. בחוק הישראלי קיים
הליך, לפיו רשאי היועץ־המישפטי לממ־

שלה להצטרף למישפט אזרחי, אם ברצונו.
אם לא תיפתר במהרה פרשת ויגיסר,
קיימת סכנה ליחסים הדיפלומטים העדינים
בין ישראל למכסיקו, יחסים אשר מדינת
ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לער־ערם.
מאבק משפטי־אזרחי ביו אזרח מכי
סיקאי לבין חברות מימון אמריקאיות,
עלול לקלקל את מעמדה של ישראל אצל
אחת הידידות הבודדות והחשובות שלה
בעולם, ואת זאת ינסה היועץ־המישפטי
לממשלה, אם יחליט להצטרף לתיק, להס ביר
גם לבית־המישפט.

8£ו - 6ה חי ט ה הנפלץ וה של דניש במחיר 7350 .-ל־־י
רק דניש מסוגל לייצר מיטה
באיכות כל בך גבוהה ובעיצוב
מיוחד במחיר כל כך סביר.
8184 עשויה מעץ אורן מסיבי
והמבנה המיוחד והגימור
המושלם מבטיחים לה את
היציבות המאפיינת מיטה טובה,
למיטת 8184 תוכל להתאים
ארונות קיר, שירה, ושולחן
איפור ולעצב חדר שינה מושלם
שיכלול: מיטה זוגית 8184 עם
אפשרות להתאים מזרון כפול
בגדלים שונים(מחיר המיטה לא
כולל מזרון) 2 .שולחנות לילה
במחיר — 2,700.ל״י היחידה,
ארון קיר בגובה אחיד 242ס״מ
ורוחב 50ו ס״מ במחיר — 5,480.ול״י,
רוחב 200ס״מ במחיר — 8,800.ו ל״י
ורוחב 250ס״מ במחיר — 22,350.ל״י,
.שידה במחיר — 40.ו 7,ל״י,
שולחן איפור במחיר — 4,830.ל״י,
וראי במחיר — 2,420ל״י.

1*41 דעש

העולם הזה 2193

2,420ל״י

4,830.ל״י

— 7,140.ל״

8184.עושה את חדר השינה
לחדר שנעים לשהות בו גם
בשעות היום.
כל המחירים כוללים מ.ע.מ.
אספקה מיידית.

רמת־גן: דרך דבוטינסקי 04ו.
ירושלים: רח׳ הסורג מול בנק
ישראל.
חיפה: אחווה, רה׳ חורב .53
באר־שבע: רה־ החלוץ 24ו,

היית מאמינה שרם־קוורץ עולה
לך כמו כל חול ניקוי אחר?
ראי מה אבקת הניקוי החדישה, רם־
קוורץ, עושה למענך, ללא תוספת
מחיר! הרבה יותר מחול הניקוי אליו
את רגילה!
היית מצפה שרם־קוורץ תהיה יקרה
יותר.
אבל לא! שקיות המילוי של רם־קוורץ
עולות לך בדיוק כמו כל שקיות המילוי
של חול ניקוי רגיל.

נכון, שעד עתה היית צריכה
לשפשף את הכיור בעזרת חול
ניקויי __
עכשיו כבר לא צריך לשפשף. רם־קוורץ
הגיע. אבקת ניקוי מסוג חדש המבריקה
כיורים, אסלות, סירים, שיש ועוד —
בליטוף!

נכון, שעד עכשיו הזיק חול הניקוי
לידייך?
עכשיו יש לך אבקת ניקוי המיטיבה עם
ידייך. רם־קוורץ מכיל קאולין(חומר
שמשתמשים בו בקרמים לידיים)
ומיטיב עם ידייך, כדי שישמרו עדינות
וצעירות.

נכון, שעד עכשיו היה לן קשה
לשטוף את חול הניקוי?

נכון, שעד עכשיו את וחול הניקוי
שאת רגילה אליו, עבדתם שניכם?

עכשיו כבר אין צורך לעבוד קשה. רם־
קוורץ הגיע, והוא נשטף בקלות,
בשניות, ואינו משאיר עקבות(לבד מן
הברק הנפלא)...

עכשיו רם־קוורץ עובד במקומך. גרגרי
הקוורץ הטחונים דק דק חודרים לכל
סדק קטן שבקטנים, פועלים מיד
בבואם במגע עם מים, ואינם משאירים
שריטות.

נכון, שגם עד עכשיו ביתך הבריק?
עם רם־קוורץ הוא יבריק יותר. כיהלום.
ויפיץ ניחוח רענן בכל הבית! רם־קוורץ
ורם־קוורץ לימון עם שקיות המילוי׳
עכשיו לרשותך.
רם־קוורץ־התשובה הנוצצת לאשה
המודרנית.

רם קוורץ
עושה עבודה נקיה

נכון, שעד עתה השתמשת בחול
ניקוי גס ומחוטפט למגע?
עכשיו כבר יש משהו אחר. רם־יקוורץ
הגיע, והוא טחון דק דק כמו טלק, ר.ך
ועדין למגע.

היית מאמינה שרם קוורץ
עולה לך כמו חול ניקוי אחת

אמת קרמו! שיפוץ נעחן

רם קוורץ
עושה עבודה נקיה

העולם הזה 2195

)ערכת שעו

יש כבר מין כזה מועדון של עיתונאים

#הנקרא מועדון שער. אני מתכוונת לעיתוי
נאים הזרים והישראלים אשר כיסו את
יודעים 1
1כל מבצעי שער, ואם אתם 1עוד1לא 1
׳ 1מה זה שער, זה ראשי־תיבות של שליט
1ערבי ראשון — כך קוראים לביקורי
1אנוור אל־סאדאת בארץ. אל אלה גם
התווסף הביקור של נשיא ארצות־הברית,
ג׳ימי קארטר, שאותם העיתונאים סיק רו.
בערך
אותם עיתונאים סיקרו את כל
הביקורים האלה, ובערך אותן צעירות
חתיכות גוייסו על־ידי לישכת העיתונות
הממשלתית לטפל בהם.

הנשיא סאדאת
הבי א לגילוי
אין חיפאי שלא מכיר את אירית קפלן. יש לכך כמה
סיבות. אל״ף: אירית היא חתיכה, ומי שמכיר אותה יותר
מקרוב, מוכן להישבע כי יש לה גם שכל. בי״ת: אירית עובדת
במקצוע שמחייב אותה להכיר הרבה אנשים. היא אשת יחסי-
הציבור של מלון דן־כרמל בחיפה, פוגשת ומארחת את כל מי
שמגיע למלון, מבלה ברונדו או טובלת בבריכה.עד כה היתד, אירית חלום רחוק של כל זאבי חיפה. יפה
וחתיכה, אבל אסור לגעת בה. משום שאירית הודיעה לכל מי
שרק הראה כוונה קלושה לחיזור, כי היא נשואה, אוהבת את
בעלה, והבעל גם טיפוס חזק.
החיפאים האלה אינם אוהבים אתגרים, וכאשר היו מקבלים
את ההודעות האלה, היו מוותרים. לא בקלות, בכאב לב, אבל
מוותרים.
נשיא מצריים צריך היה לבוא לארץ, כדי שהאמת האמיתית
תצא לאור. על אירית, בדיוק כמו על חיפה, נחתו לפתע
המון אנשים חשובים ומאות עיתונאים זריזים, שלא מתפעלים
מכל בחודה שאומרת להם שיש לה בעל חדיש. בקיצור, כמו
שחיפה הפכה לעיר קוסמופוליטית בגלל סאדאת, כך גם אירית.
לפתע התברר כי אירית אמנם היתה נשואה, אבל כבר הרבה
מאד חודשים היא גרושה כדת וכדין, מסתגרת לד. מרוב בושה
בבית של ההורים היקים שלה, וממציאה תירוצים חדשים מדי
יום כדי להסביר לכל הדודות מדוע לא רואים יותר את בעלה.
אבל ההמולה של ביקור סאדאת, וכמה מהעיתונאים שהיו, דווקא,
חתיכים ולטעמה של אירית, גרמו לה לספר סוף־סוף את האמת,
שהיא גרושה.
האח״מים והעיתונאים עזבו כבר את חיפה, אבל אירית
נשארה. זאבי הכרמל: לצאת לצייד.

אירית קפלן
ניפקחו העיניים

יחוסים טוווב
איה עשת
דחייה בנימוס

אז בביקור הראשון היתה ההשתאות
מהחתיכות, בביקור השני היו החיזורים
הזהירים, ובביקור השלישי, אפילו העי תונאים
הפכו כבר למקצועיים. כמה מה עיתונאים
האלה, שאני לא רוצה לספר
לכם את השמות שלהם, כי בדרך כלל יש
להם בבית הרחוק או הקרוב איזו אישה
קטנה וכמה זאטוטים, עשו ביניהם מישאל.
כל אחד היה צריך לציין מי, מכל הבחו רות
של לישכת העיתונות, היא נערת
חלומותיהם וגם לנמק מדוע.
את הנימוקים אני לא יכולה לכתוב,
כיוון שאז הנייר יאדים. מה שאני כן
יכולה לספר לכם, שהזוכה במקום הראשון
היא איה עשת, מי שבחיים הרגילים,
שמחוץ לביקורי סאדאת, היא העוזרת של
ראש־עיריית ירושלים, טדי קוללו, לענ ייני
עיתונוודחוץ.
איה, גרושה, אם לילד, יפהפיה אמיתית,
חברה לשעבר, ויש אומרים גם בעתיד,
של הכתב הצבאי של הטלוויזיה עמירם
ניר, והיום מוקד לחיזוריהם של כל ה־יפיופים
של ירושלים.
חוץ ממספר טלפון נתתי לכם הכל, לא ז

אם יש בחורה שאני באמת מעריצה,
ואתם יודעים שאני לא כל-כך אוהבת
נשים, בעיקר אם הן חתיכות ובלונדיות,
זו כתבת ידיעות אחרונות בירושלים,
ריכי חבורי. אתם בוודאי זוכרים שסי פרתי
לכם כי ריבי נפרדה מבעלה, כתב
קול ישראל, אכנר חבורי. השניים נש ארו
ידידים טובים, טובים מאוד, ואפילו

^ 5ויז 1ש לו קפה׳
הגירושין של ניכה קיסלאק, היפה־פיה
מכפר־סבא שנישאה למולטי־מיליונר
אמריקאי, ממשיכים להכות גלים (וסיפו רים)
בקרב המושבה הגדולה של היורדים
הישראליים בארצות־הברית.
הנה הסיפור האחרון:
סוף־סוף אושרו הגירושין על־ידי בית-
המישפט, ונכנסו לתוקפם. באותו בוקר,
בשעה שש, נכנם הבעל לחדר אשתו, ש הפכה
באותו רגע אכס־אשתו, והורה לה
להסתלק מן הבית לאלתר.
ניבה לא הופתעה. היא הצביעה על שורת
המיזוודות, שעמדו ארוזות, ואמרה שהיא
מוכנה.
אז חיכתה לה אפתעה. הבעל אמר :
״איזה מיזוודות? לפי פסק־הדין, המיזוו־רות
האלה שייכות לי! תרוקני אותן
מייד !״
אז העבירה ניבה את כל מטלטליה לתוך
קופסות־קרטון, והכניסה את הקופסות ל־רולם־רויס
שלה, ונסעה. לפי פסק־הדין,
הוולס־וויס הזה עבר אליה.

אני לא בטוחה אם זה שייך למדור שלי,
אבל שיהיה. זה אולי לא כל-כך שייך מפני
שאני לא בטוחה אם הסיפור שאספר לכם
הוא סיפור רכילות או תעלומה בלשית.
במחלקת הספורט בטלוויזיה יש מזכירה
שהיא חלומו של כל בום. אני מתכוונת
יש להם עסק משותף: קפה קמין, שהוא
משהו כמו קפה כסית בתל־אביב, אבל
בירושלים.
אחרי גירושיה מאבנר ניהלה ריבי רומן
שהסעיר את כל מי שחשב שהיא פנוייה.
אני מתכוונת לרומן שלה עם עוזי בלר,
בנו של אחד מגדולי הרופאים בירושלים,
ותאמינו לי שבעיר הקודש זה יחוס של
ממש. האהבה בין השניים פרחה, וכמו כל
זוג מבוגר אוהב, הם עברו להתגורר ביחד,
והנציגות שלי בירושלים היו מוכנות להמר
אתי אחד לעשרה, כי תהיה שם לבסוף
חתונה.
אני לא הימרתי וחבל. משום שיש לי
מידע חדש עבורכם. ריבי פשוט נפרדה
מעוזי, אם כי גם איתו היא נשארה ביחסים
טובים. היום יש לה חבר חדש שאני לא
כל־כך רוצה לגלות לכם את שמו כי הוא
עדיין נשוי, ועל פני השטח, נשוי חזק.
אותי רק מעניין, אם וכאשר יסתיים
הרומן שלה עם הנשוי, האם היא תשמור
גם איתו על יחסים טובים?

לרוחלה ברכה, מזכירתו של אלכם
כילעדי, שהיא לא רק המזכירה הכי טובה
בארץ, אלא גם כל־כך נחמדה, שחבל על
השעות שהיא מבלה בעבודה.
וכמובן, כל זאבי הטלוויזיה, וגם זאבים
מחוץ לבניין הטלוויזיה, גיששו במטרה
להוציא אותה קצת מהעבודה ולהנות מה נחמדות
שלה. זה פשוט לא הלך. רוחלה
הודיעה לכולם שיש לה חבר, שהיא מתגוררת
איתו ואין לה שום מקום פנוי בלב.
הזאבים לא כל-כך ויתרו. הם שלחו
מרגלות, כל מיני חברות של רוחלה, אל
תחלה הביתה, כדי לבדוק אם החבר הוא
באמת כזה נהדר או שאפשר להתמודד
איתו. כל המרגלות חזרו מהבית של תחלה
במימצאים שהגבירו את התעלומה. הן
אומנם לא ראו שום חבר שם, אבל היו
כל מיני סימנים שעוד מישהו מתגורר
בדירה. שתי מגבות פרושות, מיטה כפולה,
שתי מיברשות שיניים. אבל את החבר
הן אף פעם לא ראו. הידידות־המרגלות
ערכו עשרות גיחות לבית, כל פעם בתירוץ
אחר וכל פעם בשעה אחרת. החבר אף
פעם לא היה, ומיברשת השיניים תמיד
היתד. בכוס באמבטיה.
אני מציעה לכתבים החוקרים של הטל וויזיה
לחקור בעניין עד תומו. אם החבר היא הוא המצאה, ומיברשת השיניים
הסוואה, זה יכול להיות ממש בינגו: הפרם
הגדול תחלה עצמה. בהצלחה.

מיהרה אמבטיה

ריבי תגורי
חובקת עולם

אני שונאת את הסיפורים האנונימיים, אבל הפעם יש לי הצדקה ביטחונית שלא
לפרסם את השמות. תגמרו לקרוא את הסיפור עד הסוף, ותבינו גם למה.
לפני כמה שבועות נערכה בתל-אביב מסיבה די סוערת, אותה ערכה אשת
עסקים בזכות עצמה, ביחד עם בעלה, שהוא איש עסקים בזכות עצמו. אני לא
רוצה לספר לכם את שמות האורחים שהיו במסיבה, אבל תאמינו לא שבעשרים השנים
האחרונות קראתם עליהם אצלי במדור כמה וכמה פעמים.
כמו שקורה בזמן האחרון במסיבות התל-אביביות, החדרים הצדדיים של דירת
המסיבה היו שימושיים מאד, והקירות לא תמיד ראו בהם גבר עם אשתו ואשד.
עם בעלה. אבל בשביל זה לא הייתי מטריחה אותכם בכלל.
הסיפור מתחיל כאשר בעל המסיבה ניסה למצוא את אשתו בכל החדרים ולא
הצליח. פשוט היה חסר, קרח או משהו כזה, והוא רצה שהיא תביא מהשכנים.
כשגמר לסרוק את מה שקורה בחדרים, נותר רק חדר־ד,אמבטיה. הוא היה אמנם
נעול מבפנים, אבל הבעל התעקש והתעקש, דפק בדלת, עד שהיא נפתחה לבסוף.
אשתו היתד. בחדר־האמבטיה יחד עם קצינה בכירה בצד,״ל, שהיתה אף היא
אורחת במסיבה, במצב שלא השאיר שום מקום לדמיון. הבעל הנדהם פשוט עזב את
הבית, השאיר את האשד. עם הקצינה באמבטיה, ואת האורחים המפוזרים בכל
החדרים, נדהמים.

החסודות של ו!***דר:
אתה תוב תע סעוצס תן המוסיקלית.

״151612״£8ס£1אא 80
מיוזיק סנטר בדגם זוק 001<-כ<
כולל רסיבר משוכלל, טייפ־דק
אוטומטי, פטיפון חדיש בתוספת
תואמים 1.5-112.5

ו[\1£10£וו־ו —50 כולה אומרת
פאר ועצמה. לשניידר 2מערכות
מיוזיק־סנטר, צנועות במחירן,
ומפתיעות באיכותן ובעצמתן
המוסיקאלית. כל המערכות
מיוצרות בהתאם לתקן הגרמני
המחמיר 45500 אום

112״£0 3£7ח81£״ח£ס£1אא 80
השילוב האידיאלי של טייפ״דק
אוטומטי עם רסיבר משוכלל
ד 2רמקולים תואמים 1.6-112.5

אחריות ״שגיידר״ מקצועית —

מעבדה ארצית לשרות מהיר
ומיומן עם מלאי חלפים מקוריים.

׳ 610161 חו 1ס 8

מפיצים*לילי גי תי ת בע״מ, ת ל־ א בי ב, רח׳ י ר מי הו ,46ט ל443121 .

נזי־סל

לה שיג חנויות הסטריאו המובחרו ת
ה עולם

הזה

2193

שידור
לפיד !הגורילות
תקרית חמורה אירעה בין עיתונאים
לביו אנשי־הביטחון, הגורילות, מייד אחרי
מסיבת העיתונאים של נשיא מצריים וראש
ממשלת־ישראל. מרכז שידורי ארעי הוקם
על דשא מלון דן כרמל, שם נערכה מסיבת
העיתונאים שהועברה ברדיו בשידור ישיר.
לאחר מסיבת העיתונאים ראיינו אנשי
הרדיו אישים מצריים וישראליים על
ביקור אנוור אל־סאדאת. לפתע ניגשו
אל נקודת השידור אנשי־ביטחון ישראליים,
הפריעו בגסות לשידור הישיר שנערך על־ידי.שלום
קיטל, השתוללו, קרעו חוטים
וחבטו בטכנאים.
קיטל לא איבד את עשתונותיו ואמר בשי דור
הישיר :״אנחנו צריכים להפסיק את

פאדאת בעיר, תיזכר על־ידי רבים, בעיקר
על-ידי עובדיו של לפיד, שדרי
הטלוויזיה והרדיו.
מייד אחרי שהסתיימה מסיבת העיתונאים
המשותפת לנשיא המצרי ולראש־ר,ממשלה,
מנחם יצגין, ועוד לפני שהשניים הספיקו
לרדת מהבמה, הסתער לפיד על הבמה ומזג
לעצמו מיץ מקנקן שעמד על השולחן.
את קנקן המיץ הציבו לרשות שני האישים,
אלא שהם לא שתו ממנו.

חוש הומור?־
נראה כי לפיד אינו רק בלתי-קולגיאלי כלפי כלפי הכתבים שלו, אלא גם
עורכים אחרים. לפיד נדחק לתוך שיחה
בין עורכת דבר, חנה זמר, לבין עורך
אל אכבר המצרי, מדם ה צברי. בחוש
ההומור הפרטי שלו הוא אמר לצברי:
״אני מוכן שתקחו אליכם את גברת זמר.
היא אופוזיציה לא-נאמנה, אבל שתדאגו
שהיא לא תחזור אלינו.״ העורך המצרי
התגלה כנבון הרבה יותר מאשר לפיד
והשיב לו :״אנחנו מוכנים לקחת אלינו
את הגברת זמר ובטוחים שיהיו לה אלפי
מעריצים אצלנו.״

ממלא־המקוס נכשל

לעומת אלה לא הצטיין יוסף לפיד
כממלא־מקום מנהל הטלוויזיה וכממלא-
מקום מנהל מחלקת התכניות. כאשר התברר
כי ארוחת־הערב של הנשיא, יצחק נכון,
מתארכת, וכי אי-אפשר יהיה לשדר את
נאומי שני הנשיאים במהלך המבט המיו חד,
שידרה הטלוויזיה תוכנית ארוכה ומשע ממת
של תזמורתו של ג׳יימס לאסט.
כאשר התוכנית הסתיימה ועדיין לא החלו
הנאומים, שידרה הטלוויזיה שירים יש ראליים.
השידורים
באו במקום לו גראנט ועלי
כותרת. כאשר הועבר סוף־סוף השידור
בחזרה למדשאה של דן־כרמל, שם נערכה
ארוחת הערב, התברר כי הטלוויזיה, מרוב
המתנה, איחרה את תחילת הנאומים.
טלוויזיון

מנכ״ל לפיד
נזיפה והתנצלות
השידור בגלל התנהגותם של אנשי הביט חון.״
אולם אחד הטכנאים, שלא הסכים
שיכו אותו, הגיב וזרק על אחד מאנשי
הביטחון את המיקרופון. נראה היה כי
במקום עומדת להתפתח תיגרר, חריפה, ורק
התערבותו של השדר, הד״ראה רון
כרנע, הצילה את הטכנאי ממכות רצח.
מפקד חוליית הגורילות קרא לשוטר במדים
והורה לעצור את הטכנאי שהגן על עצמו.
מערכת־החדשות שידרה מייד ידיעה על
התקרית, אחרי שקיבלה דיווח מיידי מן
השדרים. ידיעה זו עוררה את חמתו של
מנכ״ל הרשות, יוסף (״טומי״) לפיד.
הוא נזף בשדרים בגלל התקרית, התרה
בהם שלא יעזו להעביר ידיעות ללא
דיברור שלו ומיהר להתנצל בפני מפקד
יחידת אנשי-ד,ביטחון.
העיתונאים, הממורמרים מיחס ~אנשי־הביטחון
ומחוסר הגיבוי של המנכ״ל שלהם,
החליטו שאם לא תבוא התנצלות מטעם
השב״ב, הם לא ישדרו ולא יצלמו את
מהלך טקס הפרידה מהנשיא המצרי שנערך
למחרת. רק מאוחר יותר, כשנרגעו, החליטו
שהציבור אינו צריך לסבול בגלל הברוטא ליות
של הגורילות וביטלו את איום
הסנקציות.

שוב הוכח עד כמה הטלוויזיה היא
חסרת-אונים בכל הנוגע למיכשור הטכני,
ועד כמה מחלקת־החדשות אינה ערוכה
למבצעים דוגמת מיבצע שער ,3ביקורו
של אנוור אל־סאדאת בחיפה.
טקס קבלת הפנים לסאדאת היה בזיון
טלוויזיוני. שתי מצלמות התקלקלו, מערכת
הקול התקלקלה באופן חלקי,
גם במאי השידור, צכי דורנר, נכשל.
דורנר, אשר אין לו נסיון באירועים מסוג
זה, בחר את הרגעים המשעממים באתרים
משעממים, העבירם בשידור החי, ומיעט
להשתמש במעברים בין מצלמה למצלמה
כדי להחיות את השידור.

מכונית השיירה
סכנת נפשות
רונן לא יכול היה שלא לספר בשידור
החגיגי ש״בפעם האחרונה שנכנסה לנמל
זה אונייה מצרית היתד, זו איברהים אל־אוול.״
אותה
אוניה היתד, משחתת מצרית, ש הובלה
במהלך מילחמת־קדש ב־ 1956 בקרב
ימי על־ידי יחידות ישראליות וצרפתיות,
ונגררה לנמל־חיפה.

הטנדר נוסע

שני טנדרים מסוג פולקסוואגן נשכרו
והובאו לפחח ירושלמי, יחד עם צילומי
טנדרים דומים מצריים. על הפחח היה
להתקין על הטנדרים שתי במות, כדי שצלם
קידמי לא יסתיר לצלם שמאחריו.
אולם איש לא טרח לבדוק את עבודתו
של הפחח. כאשר שדרי הטלוויזיה והצלמים
עלו על המדרגות שהכין הפחח, התברר
כי הן רעועות, וכמעט אי־אפשר היה
לנצל את הטנדרים.

העולם כולו נגדנו
אכזבה רבה נגרמה לכתבי ולצלמי הטל וויזיה
הזרים, שסיקרו את ביקורו של
אנוור אל־פאדאת בחיפה, התברר כי

זכרונוח מ׳לחמה
הברקת שידורי הטלוויזיה שייכת ללא
ספק לשדר יורם רונן, אשר העביר את
טקס קבלת־הפנים מנמל״חיפה.

כתב ניר
המילחמה נמשכת
ממשיך להתעלם מהעניין ומנסה להחליקו,
למרות שאם, אכן, הובטח דיברור, הרי
שזה דבר חמור ביותר. בינתיים אין ניר
ויעדי מדברים זה עם זה.

טובח המדינה

אגב, אנשי קול ישראל לא היו היחידים
שסבלו •מהשתוללות שומרי־הראש. כתבת
גלי צה״ל, פאר־לי שחר, סבלה גם היא
מנחת זרועם. בעת שהיתר, עסוקה בשידור,
דחף אותה אחד הגורילות, למרות שקל
להבחין בעובדה שפאר-לי נמצאת בחודשי
הריון מתקדמים, והוציא את מתג השידור
שלה.

׳ כתם רונן
ללא טקט

צמאון בלתי מרוסן

העולם הזה 2193

הריב בין הכתב הצבאי המעולה של
הטלוויזיה, עמירם ניר, לבין הכתב המ עולה
לענייני ערבים, אהוד יערי, לא
הסתיים. ניר ממשיך לטעון כי יערי, אכן,
הבטיח לדובר צה״ל כי יתנו לו לדברר את
הכתבות שלו מדרום לבנון (העולם הזה
,)2190 ואינו מקבל את הכחשותיו של יערי.
ראש מערכת־ו־,חדשות, חיים יכין,

לישכת־ר,עיתונות הממשלתית הישראלית
למדה מן המצרית, והכינה שתי מכוניות-
טנדר מיוחדות אשר ליוו את שיירת הנשיא
המצרי.

הכתבת !הגורילות

הופעתו של מנכ״ל רשות־ד•,שידורי, יוסף
(״טופי״) לפיד, במלון דן־כרמל בחיפה,
בעת ביקור נשיא מצריים אנוור אל
הדיברוד
ממשיד להטריד

כתב קיטל
אומץ פתאומי

מערכות החדשות בתחנות ארצות־הברית
ואירופה אינן מעוניינות כל־כך בסיקור
ביקור אל־סאדאת. שעות רבות של לוויין,
שהוזמנו מבעוד מועד, בוטלו, ואלפי מט רים
של פילם צולמו לריק. העולם אינו
מתעניין כבר בנושא השלום.

מליאת רשות־ד,שידור דנה בשבוע שעבר
בטלוויזיה וברדיו בערבית. המסקנות של
המליאה נוסחו על־ידי רב־ד,ניסוח, הפרו פסור
ראובן ירון.
שתי החלטות של המליאה ראויות לת־שומת־לב
מיוחדת. הראשונה נוגעת לשם
הרדיו בערבית. מאז הקמת התחנה, היא
ידועה בארץ וברחבי העולם הערבי בשם
בית השידור הישראלי (בש״י) .עתה הוח לט
להחליף את השם לקול ישראל בערבית.
ההחלטה השניה בוודאי תשמח את ה עובדים
:״המליאה מביעה את הערכתה
לרמת השידורים, ומחזקת את ידי העוב דים
על נאמנותם ודבקותם, קו המבטא
את טובת המדינה.״

יום רביעי

13 . 9

12 . 9
• מגזין לנוער (.)6.32
מחולק הערב לשניים. החלק
הראשון הוא סרט תעודי על
הקדרות בישראל ואילו החלק
השני הוא ראיון עם יוסף
באבללה מעכו העוסק בהתנד בות
בעזרה בבתי־חולים וב הדרכת
נוער.

הימים הנוראים של האשכנזים.
שידור ישיר מבית־הכנסת ב אנטוורפן
שבבלגיה של סליחות
.אשכנזיות והסברים עליהן. ה עסק
כולו מנוהל בידי החזן
בנימין מולר ועל המקהלה
מנצח משה פרנקל.

יום חמישי

אד (.)7.00

משפחת פוסט יחד עם השכנים
מתכננים לצאת לדייג ליד
גבול מכסיקו. אד רוצה להצטרף
אך קרול מסרבת לקחתו והוא
נשאר באורווה הציבורית. אד
בורח לגן השעשועים וחוזר
רק כשמובטח לו לצאת לדייג.

• על אדונים ומשרתים
8.00 ריצ׳ארד בלאמי
פוגש חבר ותיק מימי שירותו

ס כית שמש (.)0.30
הפרק השני בסרט התעודה על
העיירה הקרובה לירושלים. הבחירות
בבית־שמש. אסתר דר
ניסתה לתאר את המאבק בין
שלושה מועמדים: עמרם לוק,
איש המערך ומי ששלט בבית-
שמש שנים רבות, עורך־הדין
יהודה בן־זאב, איש ליכוד מתל-
אביב ותמר קטורזה, אשד.
שהקימה מפלגה מקומית מהסוג
של לממן בית־שמש. הסרט
מביא דיאלוג של אבסורד בין
בוחרים ונבחרים פוליטיקאים
מוצלחים וכושלים. דר מראה
את הבחירות בבית־שמש על
פניהן ומאחרי הקלעים.

בועות

לאחר שאינגריד, האס האמיתית
של קורין, זוכה לשמוח

יום ראשון
16 . 9

הוואי: לורד
יום שישי, שעה 10.40
בפרק השלישי מתברר עד כמה
בנקאים הם בדרך כלל אנשים
חכמים. במרוצתו המטורפת בעולם
העסקים, נתקל דן בבעיות
מימון. הוא היה צריך הלוואה
כדי לקדם את עסקיו. האב
הבנקאי של אשתו ג׳יין נותן
לו את ההלוואה ומכריח אותו
בכך שלא לנטוש את האשה,
לפחות בינתיים. זה גם מביא
את מיי לעזוב את דן.

קונצרט

הרוחות, שלישיה לפסנתר מספר
4ברה מדור אופוס 70
מספר 1לבטהובן כשהסולנים
הם הכנר פינחס צוקדמן, ה־צ׳לנית
דקלין דה־פרה ובעלה
דניאל בירנבאום על פסנתר.

6כבוד אחרון (.)10.40
על אדונים ומשרתים: באדלי ותומסון
יום רביעי, שעה 8.00
במישרד־החוץ, ג׳ק צ׳אלן, ה נותן
לו ״טיפ״ במניות. לקנות
את מניות חברת קארטרייטס
אינג׳נירינג. בלאמי מבטיח לא
לגלות לאיש, ורוכש מניות
ב־ 5000 לירות שטרלינג. בוקר
אחד הוא מגלה שהונו גדל פי
כמה, משום שמניות חברה זו
זינקו לאחר שהיא קיבלה חוזה
גדול מהצבא. הסיפור מתחיל
להיות מוכר לצופה הישרא לי.
בפרלמנט הבריטי מוגשת
שאילתא על ניצול מידע מוקדם
של חברי פרלמנט להתעשרות
אישית, העיתונים מציינים את
שמו של בלאמי והוא עומד
בפני חקירת ועדה מייוחדת.

איש

לאידה של ג׳יסקה, שנעצרה
באשמת רצח פיטר קמבל, היא
מבקרת בבית קמבל ומאיימת
שתהרוס את כל בני המישפחה
עד האחרון שבהם. יונים וציר
הקונגרס שלה מקבלים מכתב
סחיטה בו הם נדרשים לשלם
50 אלף דולר תמורת תמונות
שבהם הם מופיעים במצבים
עדינים ביותר, שאם לא כן
ישלחו התמונות לעיתונים. הבועה
היהודית, איילין לבקו־ביץ
מציגה את דני בפני אביה.
האב מוכן להמשיך ולאפשר
לו לחיות בתנאי אחד.

׳המסילה

10.00 נהג קטר אינו שבע
נחת מחתנו ושוקע בדיכאון
עמוק אחרי שצעיר מתאבד
תחת גלגלי קטרו. בסרט מככב
פיאטרו ג׳רמי, שהוא גם הבמאי
ולידו סילבנה קושינה וסארו
אורזי.

יום שי שי
14 . 9

המהגרים (.)0.20

סליחות

הוואי חמש אפם זכה לארח
שחקנית בעלת רמה, שבוודאי
לא ראתה, לפני שהסכימה
להשתתף, אף פרק מהסידרה.
אלינור פארקר מגלמת תפקיד
של מטרוניטה אריסטוקראטית
החיה באי שנים רבות וזוכה
לכבוד רב עד ששמה משתרבב
לפרשת רצח. מק-גראט כמובן
מציל אותה מאי הנעימות.

השוטר

הביוגי

5.50 סטיב מתחפש לשוטר
כדי לחקור אם היתד. מעורבות
של שוטר ותיק במעשה שוד
של חלקי פצצה אטומית, מעשי
שוד שאם יימשכו עלולים ל אפשר
למדינה קטנה ליצור
פצצה אטומית משלה. החשד
נפל על השוטר באנר, אותו
מגלם השחקן נוח בירי, אשר
מעשי השוד נערכים באיזור
שלו ונראה כי אין הוא עושה
דבר למנעם. סטיב מגלה שה שוטר
אינו אשם, אך לא כל
כך בריא.

• המלאכים שד צ׳אר*
לי 10.00 שני נוכלים, ד״ר
פרנקלין פרין, אותו מגלם
השחקן רום מרטין והאסטרו נאוט
לשעבר ג׳ים בריטן, אותו
מגלם השחקן דנים קול, מבטי חים
לאמריקאים עשירים ומי
טומטמים חיים בחלל החיצון,
צלחות מעופפות וניסים ונפ לאות
רבים נוספים, תמורת
סכומי כסף שמנים. את המלא כים
של צ׳ארלי זה לא היה
מעניין כל כך אלמלא נעלמה
אשה עשירה אחת שיצאה
לחלל עם ד״ר פרין.

רמפול

לפני שנה הצליחו הצופים
להיפטר מסידרה זו על הפרק-

הרב מאיר גץ, והערב יש סיכוי
שחסידי הרב, או מי שהרגישו
את נחת זרועו, ושיטרחו להתבונן
בטלוויזיה יראו אותו,
אלא אם כן שוב תהיה דחיה.
את התוכנית ביים דני סיטון.

• החבובות מרחוב
ההפתעות 8.30 מארחות
הערב את צמד זמרי הקאונטרי
ריי רוג׳רם ודייל אוואנס.

להם חוק (.)0.35

המפיקה נאוה כהן החליטה
להתמודד בעזרתו של המנחה
עורך־הדין אלי זוהר בבעיית
יום החינוך הארוך. עם פתיחת
שנת הלימודים הכריז משרד-
החינוך על הנהגת יום חינוך
ארוך בכ־ 600 בתי־ספר, לאחר
שהשלב הנסיוני בכמה בתי-
ספר, שבו החלו לפני שנים
אחדות, הוכתר לדעת המישרד
בהצלחה. יום החינוך הארוך
מעורר מחלוקת גם מהבחינה
הרעיונית וגם מהבחינה המעשית.
מנכ״ל מישרד־החינוך
אליעזר שמואלי תומך בו כמו בן
והמחנכת ד״ר אריקה לנדאו
מתנגדת ליום החינוך הארוך.
שמואלי מביא לעזרתו שני
עדים. ד״ר ליה קרמר מנהלת
בית־ספר לחינוך באוניברסיטת
חיפה המסבירה את חשיבות
יום החינוך הארוך בעיקר ליל דים
טעוני טיפוח, ולאה דויטש,
מנהלת בית־ספר ביהוד שבו
מונהג כבר כמה שנים יום
חינוך ארוך המתארת את הצ לחת
הניסוי בבית סיפרה. ארי קה
לנדאו הביאה עדים משלה.
הראשון הוא ההורה ד״ר גדעון
ארליך אשר אינו מוכן כי יפ קיעו
את ילדיו ממנו ומחינוכו
ומציע כי יום החינוך הארוך
יהיה בחירה להורים. העד השני
של לנדאו הוא כלכלן מישרד-
האוצר יגאל שחם המוכיח
באותות ובמספרים כי המדינה
לא תוכל לעמוד במעמסת ה תקציב
של יום החינוך הארוך.

• המקצוענים (.)10.45
כמובן שלא ידוע על מה הפרק
של הסידרה. רק ידוע ששמו
נסיעה ללא יעד.

יום שלי שי
18 . 9
• מנהיגים שעיצבו
את פני המאה (.)8.30

15 . 9
• חידושים והמצאות
0.02 עוסק בבעיית הבעיות
של ישראל, אשר מסתבר כי
היא עומדת להיות בעיית הבעיות
של העולם כולו, החוסר
במים והתפשטות המידבר. מדענים
מקדישים שעות ארוכות
של מחקר כדי למצוא דרכים
לניצולת יעילה יותר של מים
ולאיסוף נכון יותר של מי־הגשמים.
בין היתר מספרת
התוכנית על מישטח ענק בן
1000 מטרים מרובעים של
פייברגלס אשר שימש כאוגר
מים. כמו כן נידונו בסרט
שיטות להכשרת הקרקע בצורה
כזו שהגידולים בה יסתפקו
במעט מי השקייה.

• כצאת השכת (.)8.00
סליחות ופיוטים לימים הנור אים
בנוסח עדות המיזרח בני הולו
המוסיקאלי של יעקוב
כהן ובהנחייתו של מאיר בקש.
בסוף תוכניות הערב, לשם
האיזון, תהיה תוכנית על סלי חות
של אשכנזים.

כיתת

הסיירים

האבודה 0 *55 כיתת סיי רים
במלחמת־העולם הראשונה
מאבדת את דרכה במידבר ואז
קורים לה המון דברים. הכוכ בים
הם ויקטור מלולאגן, בורים
קרלוף ווואלאס פורר.

לחם חוק: כהן
יום שני, שעה 9.35
ליט האנגלי הוראס רמפול אשר
יש לגרד את האירוניה בדבריו
ולחפש בזכוכית מגדלת את
הביקורת על החברה האנגלית
אותן הבטיחו המפיקים. עתה
מגיע חזרה רמפול ב׳ אותו
מגלם השחקן ליאו מקר! .הפרק
של הערב נקרא עולם הבמה
ורמפול מנסה להגן בו על
שחקנית הנאשמת ברצח בעלה.

יום ש1
17 . 9

מורשה

בפעם המי יודע כמה מבטיחים
את התוכנית על רב הכותל

הפרק השני המתאר את נשיא
ארצות־הברית פרנקלין דלנו
רוזוולט מוכתר בשם רב תכסי־סן.
רוזוולט תואר לעיתים קרו בות
כמי שנוטה למעשים נוע זים,
חריגים והרפתקנים, בעיקר
בתחום מדיניות החוץ, אולם
הסרט מגלה את זהירותו ורגי שותו
הרבה לפני כל צעד שהוא
עושה בעיקר מתוך התחשבות
בדעת הקהל. רוזוולט מביא
את אמריקה למלחמודהעולם
השניה שהיא מאוחדת וחזקה
ומהווה כוח מכריע בנצחונן
של בנות־הברית. אמר על
רוזוולט וינסטון צ׳רצ׳יל שהיה
אף הוא גיבור סידרה זו:
״רוזוולט הוא אחד האנשים
שימלאו תפקיד מכריע בעיצוב
עתידה של תרבותנו.״ העיתו נאי
טרנר קטלדג׳ שכתב את
הפרק הזה אומר :״לרוזוולט
לא היו מתחרים בין נשיאי
ארצות־הברית ברכישת וניצול
הכוח הפוליטי למטרותיו שהיו
תמיד אצילות, לא כל כך כמו
האמצעים בהם השתמש.״

• תן הזדמנות (.)0.35
רותי הולצמן ממשיכה להציג
עולים חדשים וחידושים בעולם
הבידור הישראלי. הערב יופיעו
בתוכניתה צמד הודי, רקדנית
פלמנקו וחבורת זמר שיצאה
ממקהלת הרבנות הראשית.

״ויקטורי״ ספינת הדגל של נלסון בקרב טרפאלגאר.

ז\נ£ 1,80ז\נ

״וי ק טו רי ״ ס פינ ת ה רגל של נ ל סון בקרב טרפאלג ר שנ ערך
ב־ו 2ב או ק טו ב ר . 1805 בלסרן, ש פי קד ע ל צי של 27 ספינות
ה תגב ר על ציין ה מ שו ת ף של צרפת ו ספרד ש מנ ה 33 אניו ת
קרב, ב פי קודו של האד מי ר ל וי לנו ב; ו טי ב ע 19מ אניו תי הן.
כשאתהמע שן נ ל סון פילט ר וי רג׳יני ה, זה ה סי פו ר ש הי א
ק ח אחת...
מ ספ ר ת לן.

נלסון פיל טר וירג׳יניה ־ הטעם הנועז של המרחבים הגדולים...

משקפי שמש פולארויד-זזגיגה לעיניים

3 0 6 5 6 1 6 0 1ח 6 1ו ח / 0 0
10) 1ו 1)16 31169135565
65ץ 7 6ו 01ץ ) 70 ) 6 0נן
0115 91316 7010 <130961
3 5 3 ) 610111761.ט 31<6 7 0ו ח ווו׳/״ ץ 6ו71

0101 51109133565־? 0131
? 33 )1(00 30 )1 01131!)/.ח? 115) 1

? 013)01)1 8009135565
? 115) !0 ? 38 (1100 30 )1 011311) /.

0 ()1 81109135868־? 0131
?!15) !0 ? 38 (1(00 30 )101131!)/.

6 5ץ *6ו 0 1 1ץ
1 1 1 0 $1103ץ 0ן ח 6

€ 0 1 1 1 6 3 1 X1

161

866

? 9133563ח )5*!0מ 56מ ן 9חוז,./7763
׳0<17676 ץ ) 7011 511117* 0<1)0 076160׳
1116$00, 56 00706 36)15616013 וחסז!
נן 17011נ) 5170 סס!,־5׳.ח-0נן^31701 ׳0גן
00׳)0*701179135565.ודז6ר)1
8 ) 10 ? 3 8 (1100 3 0 )1 011311 0 11־? 0131

משקפי? 01 ^ 11010
הטובים תחת השמש

¥01177111
/ 6 1 6 9 3 0 ) 001160 ) 100״ 5 6 6 )) 16 0 6
01)1 0131וחס ! )
?01370!<1׳3 )3010115 91316 3001 111)13 71016) )11)61109
160565 0 ))61 ))16 0 005) 0000)116)6 0 70)60)100
011 ) 0 71677ץ 6 5 0 0 1 0 )0) 10130 1071) 6 5ץ ) 01 ¥011! 6
/ ׳ 7 9 001160 ) 100 106 0 6

0 8009135868־? 0131

180דגמים ; מיטבה עי צו בהעולמי .
שי לו ב של יו פי; הי דורוב רי או ת.
אצלאופטיקאים מו ר שי םבלבד

?013)0101 8009135868
?!)8) !0 ?38(1(00 30)1 01131!)/.

50 זוגות משקפי פולאדויד חינם.
יש לך משקפי־שמש פולארויד, מתחשק
לך עוד זוג(חינם) .שלח(י) גלויה אל
ת.ד 26286 .ת״א בציון שמך, כתובתך,
ושלושה יתרונות של משקפי שמש פולארויד.
בין המשתתפים יוגרלו 50 זוגות משקפי
שמש פולארויד.

אדי מור

סנצרו׳ק׳סצין פגצ״רו
1 9 7 9 ? 013701) 1 0 0 7 0 0 7 3 ) 100־ .3 .3ו 358,1ו ח 1) 0 013701)10070 0 7 3 ) 100,0370671 )1 96־3 ) 6 7 6 <1 173)160131ו 0 1 0 ׳ 13 3 7 6 9מ ז 0 1 /קי

העולם

הזה

2193

קראו ל! ״מר הרצל־ מפני שהוא ביצע
עבש! ,בצאזוו מן הכלא, הוא מגלה
פרטים מדהימים על המתרחש שם

התחיל זוהר נדלר לצייר
בגלל השיטמוס. את ההש ראה
למלאכה קיבל מחבריו לכלא גיעשיהו.

ן*ן טרדת הכסף בני 100 לירות ו־500
11/לירות נעצרו מתחת למכבש הדפום.
כוח־פשיטה של היחידה המרכזית פרץ,
ב־ 22 בנובמבר לפני שנתיים, לתוך צריף
בנמל תל־אביב הישן, ועצר את האחים-
התאומים זוהר וגיורא נדלר 39 כחשודים,בזיוף
שטרות־כסף ישראליים.
חוקרי המישטרה נדהמו למראה איכותם
הגבוהה של השטרות המזוייפים. היה זה
הזיוף המיקצועי והמעולה ביותר שנעשה
אי־פעם בארץ. שופט המעצרים, שלפניו
הובאו החשודים, לא האמין למראה עיניו,
כאשר הוצג לפניו שטר בן 100 לירות,
שיוצר במכונת־הדפוס של האחים נדלר.
הוא הוציא שטר דומה מכיסו והשווה
אותם. הדימיון היה כה מושלם עד שה שופט
התבלבל ולא ידע איזה שטר להחזיר
לכיסו. גם מאמציהם של מומחי המישטרה
לא עזרו להבדיל בין השניים. רק אחרי
שהושוו מיספריהם עם רישומי המישטרה
התגלה השטר המזוייף.
חשוד שלישי, שנעצר בפרשה, היה זאב
וירדר 32 צלם אופסט במיקצועו. הוא
היה המוח שביצע את הצד הטכני בזיוף.
במהלד המישפט טען וירדר כי פעל מתוך
סחטנות וכפייה, שהפעילו נגדו האחים
נדלר. לדבריו, איים עליו זוהר !נדלר כי
נמצאות ברשותו תמונות פורנוגרפיות של
אשתו, שעימה קיים יחסים בעבר. וירדר
טען כי שיתף פעולה כדי לקבל בתמורה
את הפילם של אשתו.
טענותיו לא מנעו בעד השופט המחוזי,
דב לוין, מלהטיל עליו עונש־מאסר בפועל
של שנה וחצי. דינו של זוהר נדלר נגזר
לשנתיים וחצי, ואילו אחיו, גיורא, קיבל

שלוש שנים. למרות ששיתפו פעולה עם
חוקריהם, נתפסו רק כמויות זעומות של
הכסף המזוייף. את פיתרון התעלומה —
כמה כסף הדפיסו וכמה הופץ — לקחו
עימם לכלא.
הערצה בכלא

1ו 1 1בכלא מהווה יותר מאשר
י יי* יופי לשמו. זהו מיצרך מבד
קש, הבא לכסות על המחסור המציק בנשים.

^ חרי שנוכה שליש ממאסרו, בגלל
י * התנהגות טובה, השתחרר זוהר נדלר
לפני חודש מבית־הסוהר מעשיהו, שם
ישב 20 חודשים במחיצתם של פושעי
צווארון־לבן, אישי-ציבור וסתם עבריינים
רגילים.
בחדר-האורחים שבביתו המפואר, ברחוב
ההסתדרות ,60 בחולון, ישב נדלר מוקף
ב־ 190 תמונות שצייר בזמן ישיבתו בכלא,
ועוד אחדות שהספיק להוסיף לאוסף מאז
ששוחרר. נוכחותן של אשתו ושתי בנותיו
הצעירות לא הפריעה לו להתרווח בכורסתו,
לשלב את ידיו מאחרי ראשו, עד ששרירי
זרועותיו המוצקים איימו לקרוע את שרוולי
חולצתו השחורה, ולגולל בחופשיות את
הקורות אותו בתוככי כלא מעשיהו.

סיפר זוהר לדדר :
אחרי שנכנסתי לממשיהו, הסתבר לי

*111

זו ה ר נד לו־שיש
לי שם הרבה שותפים־לפשע. כל
מיני אסירים, שהתביישו לספר על מה הם
יושבים באמת, סיפרו שהם יושבים על
זיוף הכסף הגדול. נדהמתי לגלות באיזה
הערצה קיבלו חלק מהאסירים את הזיוף.
באו אלי ושאלו :״באמת השטרות רצו,
אחד אחרי השני? זה עבד ז איך עשית
את זה?״
היו גם כאלה שהתעניינו לדעת מה
קרה לשטרות שהמישטרה לא תפסה. היו
לי קצת בעיות בעניין הזה בהתחלה.
הייתי צריך להוכיח לאסירים מסויימים,
שלא נשאר לי כלום, אחרת לא היו עוזבים
אותי. חוץ מזה הסתדרתי טוב מאד גם
עם האסירים הרגילים, וגם עם אנשי
הצווארון־הלבן. הרגילים אוהבים את כל
מי שדופק את המימסד, והצווארון־הלבן
העריכו את התיחכום והמיקצועיות של
הזיוף. לא שכחו לי את ההרצלים והבן־
גוריונים. קראו לי ״מר הרצל״.

שחי תות
ו טי מ טו ם
ך* תרגלתי מהר למישטר השחיתות
י 1והטימטום בכלא. גיליתי שתמורת
סכום־כסף הולם, או מתנה, אפשר להשיג
כימעט כל דבר בתוך הכלא, ממש כמו
בחוץ. בבית־הסוהר אתה מוצא או גנבים
שיושבים שם, או גנבים השומרים עליהם.
אני מעריך שרק במעשיה^ מסתובבים
כמיליון לירות במזומנים בין האסירים.
הכסף משמש למימון הסמים, להברחות
אחרות ולשיחוד הסוהרים.
בפנים אתה נעשה גנב. אין לך ברירה.
למשל, גנבו לי בהתחלה את הנעליים.
הייתי תמים והשארתי אותן מחוץ לתא.
בבוקר הן לא היו. פניתי להנהלה וביקשתי
זוג נוסף. אמרו לי :״תלך עם סנדלים.״
תחת להסתובב כל החורף בסנדלים, נתתי
לאסיר במתנה פיסלון קטן שעשיתי, וקי בלתי
בתמורה את הנעליים של אסיר חדש

שהגיע. אחרי־כן כבר היה לי אוסף של
נעליים רזרביות.

ידלין הציל
א ת המצב
ך• טימטום שד הסוהרים זה משהו
1 1יוצא־מן־הכלל. רבים מהם באים שתו יים
לעבודה, ונרדמים בזמן השמירה.
אחרי הבריחה מכלא רמלה הגבירו גם
במעשיהו את העירנות, אבל למרות זאת
הצליחו שניים לחדור בלילה לתוך הכלא,
למסור חבילה לחבריהם בפנים, ולצאת
בחזרה *.בדרך היציאה הבחין בהם הסוהר
איציק ברוך. תחת לעצור בעדם, התחיל
לשרוק כמו מטורף, ועד שבאו סוהרים
נוספים, הם נעלמו דרך חור בחומה.
קיימת הוראה לבדוק כל אסיר היוצא
או הנכנס לאחד המחנות שבתוך הכלא.
הסוהר גידעון, למשל, ממלא אחר ההוראה
כמו שצריך. הוא מוציא את האסיר דרך
שער אחד, עורך עליו חיפוש, הולך איתו
לשער השני, המרוחק עשרים מטרים מה ראשון,
ושם עורך עליו חיפוש נוסף לפני
שהוא מכניס אותו. כשמעירים לו שכבר
ערך חיפוש, הוא עונה :״לא משנה, ההו ראה
היא שצריך לעשות חיפוש גם למי
שיוצא וגם למי שנכנס.״
בעת ספירת האסירים סופרים שלושה
סוהרים ביחד, כדי להבטיח את נכונות
הספירה. עוד לא קרה ששלושתם יסיימו
בפעם הראשונה באותה תוצאה. לפעמים
סופרים שלוש־ארבע פעמים רצופות, עד
שהתוצאות מתאזנות. פעם אחת ספרו שבע
פעמים, ועדיין היו חילוקי־דיעות בין הסו הרים
לגבי מיספר האסירים. לבסוף התברר
שאחד הסוהרים רשם מיספרים מוטעים
ביומן. אחד האסירים הציע לו ללכת ללמוד
חשבון, אז הוא ענה :״מה זאת אומרת?
מה, אני לא יודע לספור? אני גמרתי
כיתה ז׳!״
מיטבח בית־הסוהר משמש, בין השאר,

סיפור מעשיהן
(המשך מעמוד )73
מרכז להברחות. אם מגיעה משאית אבטיחים
למיטבח, מיד מתחילים האבטיחים
להתעופף מעל לגדר. מגיעה משאית תפו זים
— עפים תפוזים. כל המזון מגיע תוך
שניות למקומות מיבטחים בתאים. כמויות
האוכל שנותנים בחדר־האוכל פשוט לא
מספיקות, כך שאם אתה לא גונב׳ אתה
נשאר רעב.

באחת הפעמים מצא מפקד מחנה א׳
שקית מלאה שניצלים מאחרי המיטבח.
קצין־הביטחון, שהגיע אחריו, רצה לעשות
בעיות לעובדי־המיטבח. מי שהציל את
המצב היה אשר ידלין. הוא אמר למפקד
המחנה :״מאיפה אנחנו צריכים לדעת שלא
לקחת את השניצלים בשביל הכלב שלך,
וכשבא קצין־ד,ביטחון זרקת אותם מהר
על הריצפה ואמרת לו שזרקו אותם מה-
מיטבת?״ אני לא יודע עד כמה דבריו
של ידלין שיכנעו, אבל עובדה שירדו
מהעניין.
אשר ידלין מתרגם בכלא סיפרות מיק-
צועית על פשיעה בארצות־הברית. תמורת
זאת הוא זוכה בקצת יחס מועדף מההנהלה.
אצל האסירים הוא יצר לעצמו תדמית
גרועה ביותר. לדעתי הוא טינופת ממדרגה
ראשונה ; רע-לב, שחצן, חושב שהוא נמצא
עוד על הכיסא. בגלל התנהגותו היו לו
סיכסוכים רבים עם אסירים. הוא גם קיבל
איומים בגלל הלשנות שלו להנהלה. אבל
ידלין לא פחד. למי שאיים עליו הוא אמר :
״אם יש לך דם, אז תרים יד!״
לפני שהתחיל לתרגם, הוא חיה מופקד
על ניקיון הדשא. את הג׳וב הזה נתנו לו
כדי לבזות אותו. האסירים, שרצו להתנקם
בידלין, היו ממתינים עד שהיה מסיים

נדרר ככיתו
״הישיבה בכלא לא כדאית״

נדלר ונערה
״הממרה שלי בציור זה הכסף״
ונכנס להתקלח, ואז היו מרוקנים שוב
את פחי-האשפה על הדשא. ידלין חיה
עובד שעות נוספות.

שומר ראש
פרטי
ן* וסן! אפש טיין הוא אחד מאסירי-
הצווארון־הלבן האהובים ביותר בכלא.
בחור זהב. בשביל כל אחד יש לו מילה
טובה, מספר בדיחה במקום, מושיט יד
בשעת צרה ומייעץ. כל האנשים בכלא
קיווו, יחד עימו, שינכו לו שליש מהעונש.
הצטערתי לשמוע שההחלטה היתד. לבסוף
שלילית.
דויד פלד, בעל הקול הערב, קיבל בכלא
את התפקיד של קריין ברמקול. הוא מקפיד
לכנות את האסירים בשם דיירים. כל
בוקר הוא מודיע ברמקול :״בוקר טוב
לכל הדיירים. נא לקום וללכת לרחוץ את
הפנים.״ זה נשמע אולי מצחיק, אבל נעים
לקום בבוקר עם קריין כזה.
שמואל רכטמן טוען כל הזמן שהוא
חף־מפשע. בכלא, אמגם, כולם חפים-מפשע,

לפי דבריהם, אבל רכטמן זד. משהו יוצא-
דופן. בשיחות שהיו לי איתו הוא ממש
שיכנע אותי שהקבלן גיבור דפק אותו על
לא עוול בכפו.
כשנודע להנחלה שרכטמן כותב יומן,
התחילו להיטפל אליו. כשבאה המישלחת
של חברי-בנסת לשכנע את רכטמן לוותר
על חברותו בכנסת, הוא סיפר להם את
צרותיו. חבר־הכנסת אברהם שריר הודיע
להנהלה :״אם תיטפלו אליו, תראו מה
שאני אעשה לכם !״ מאז ירדו ממנו.
אפריים עברון, מנכ״ל פאן־לון לשעבר,
מסתובב בכלא עם שומר־ראש. ניסו להי טפל
אליו ולסחוט מפנו כספים, והוא
העדיף לשלם לאחד האסירים 5000 לירות
לחודש, תמורת הגנתו.

1000 לירו ת
ל ת מונ ה
^ אופן כללי אין כימעט אלימות, ב-
—• מעשיהו, בין האסירים. יותר מדי מפח דים
להפסיד את הפריווילגיה שבעצם ה ד,שהייה
במקום. גורמים אלימים, המגיעים
לכלא ואינם מרסנים את עצמם, מועברים
במהירות.
הבעייר, העיקרית היא השיעמום. ביגלל
חשיעמום התחלתי לצייר. יש עוד כמה
כישרונות במעשיהו, ומהם קיבלתי את
ההשראה.
בהתחלה לא היד, לי שום ציוד. נאלצתי
להשיג הכל בעצמי. זד, עלה לי כסף, אבל
זאת היתד. הבעייה היחידה. אתה לא צריך
לשלם לסוהר בעצמך. די שאשתו מקבלת
בבית כמה בן־גוריונים. זה גם הרבה יותר
זהיר.
במשך הזמן, התחילה ההנהלה להכיר
בכישרונותי. כשד,יתד, באד, איזה ביקורת
מבחוץ, היו באים אלי ומבקשים שאתן כמה
ציורים לתערוכה. אחרי שהלכה הביקורת,
שכחו אותי עד שבאה הביקורת הבאה,
אבל בכל זאת הרגשתי שינוי ביחס. קראו
לי פתאום ״מר נדלר.״
כשיד,ורם גאון ביים את ההצגה בכלא,
בחרו תמונה שלי להגיש לו כשי על
פועלו.
התחלתי לצייר רק בחצי השנה האחרונה
של מאסרי. הייתי יושב מהבוקר עד הערב,
עושה הפסקות רק בזמני האוכל, ומצייר.
כשיצאתי מהכלא היו לי 190 ציורים.
הסתובבתי בכמה גלריות, וכבר בראשונה
הציעו לי 190 אלף לירות עבור כולם
ביחד — אלף לירות לתמונה. תפסתי את
עצמי וחשבתי :״זוהר נדלר, למד, לך
למהר ז חכה !״ השארתי, בינתיים, את כל
הציורים בבית. המטרה שלי זה הכסף.
אני לא רוצה שיכתבו עלי, אחרי מותי,
שהייתי פעם ואן-גוך. קיבלתי ביקורות די
טובות, ואני עדיין שוקל מד, לעשות הלאה.

רוב הפסף
עוד בשוק
ן ^כ ר אחד אני יודע: הישיבה בכלא לא
1כדאית. טעיתי. זהו. אבל לא קרה עוד
כלום. לא רצחתי אף ׳אחד. אני רק בן
,39 ויש לי הרבה תוכניות. .כתבתי גם
כמה ספרים בכלא על משולש-ברמודה,
יחסי ישראל־מיצריים, רומן ועוד. אני
נמצא עכשיו במשא־ומתן לגבי פירסומם
עם מו״ל.
עכשיו אני אסיר ברישיון. אני מתפרנס
בתור קבלן־צביעה. אני מתייצב כל חודש
במישטרד, ומדווח על מעשי. אני יודע
שהמישטרד. בולשת אחרי. בדקו במכולת
ובעוד כמה מקומות את הכסף שאשתי
שילמה. אבל את השטרות המזוייפים
החלפתי בזמנו בדולרים. אני לא מפחד
להגיד. הדולרים נמצאים איפה שחם נמצאים,
ולי יש זמן.
מה שהמישטרה תפסה מהכסף המזוייף
זד, כלום. אני חושב שרוב הכסף עוד
מסתובב בשוק, ובנק ישראל מוציא מהמחזור
את מה שמגיע אליו. לא הודיעו
לציבור, כי לא רצו לגרום לפאניקה.
חוץ מזה, הממשלה מוציאה מיליארדים
של לירות כל חודש לשוק. מד, יש אם
יסתובבו עוד כמד, מיליונים מזוייפים?
מה האסון ן

יוסי חיימן 1

במדינה נדשטרה

האקדחהש תו ל

זזגאשם טען כי יש 7ו שוגאים,
השופט האמין כי המישטרה
ידעה סדיוק את מר!ומ
מחבואו שד האקדח,
וזיבה את הנאשם
חאפז שוראפי הוא כימעט אנציקלו פדיה
של הפשע היפואי. מעט מאד פרש יות
מתגוללות ביפו בלי שיהיה מעורב
בהן, בצורה זו או אחרת.
לפני כחצי שנד, חיה עד במישפטו של
מני כהן, מזכירו של ח״כ צ׳ארלי ביטון.
מני נאשם ברצח סוחר סמים ערבי
ביפו, ובפציעתו של עבד טוואשי. הרקע
לפרשה היו סיכסוכי־סמים. אולם בית־המישפט
המחוזי בתל־אביב זיכה על הסף
את מני ואת שני חבריו לספסל הנאשמים,
מאחר שלא היו הוכחות.
עוד לפני הפרשה הזו היו לשוראפי
הרבה שונאים. לפני כחמש שנים הוא
העיד נגד חסן אל־כורדי, שנאשם ברצח.
עדותו עזרה להרשיע את אל־כורדי, והלז
נשלח למאסר־עולם. זמן קצר אחרי כן
נשפט שוראפי עצמו לשנתיים וחצי מא סר,
בעבירות סמים. הוא בילד, חלק גדול
ממאסרו בתא בודד, מחשש לחייו. אולם
גם שמירה מייוחדת זו לא עזרה לו. אנ שים
רעולי־פנים התנפלו עליו בכלא,
ודקרו אותו דקירות קשות בחזהו וב ראשו.
הוא נזקק לטיפול רפואי ממושך.
אחרי ששוחרר, בתחילת שנת ,1977
נזרק רימון לביתו. תכשיטיה של אשתו
נשדדו, רריות נורו לעברו ברחוב.
מתחת לאשפה. לא עברו חודשיים
מיום שיחרורו, והופיעה אצלו המישטרה.
שני הבלשים טענו, כי באו לעשות חיפוש.
למרות שלא היה בידיהם צו־חיפוש לא
התנגד שוראפי. לחיפך, הוא ואשתו תמם
הציעו לשתף פעולה בחיפוש. השוטרים
נראו שלווים ובוטחים. הם פישפשו במיטה
שבה שכב עדיין שוראפי, כשכוס הקפה
שהביאה לו אשתו לידו, ועזבו מייד את
הדירה ופנו לחפש בחצר, מתחת לאחד
מפחי־האשפה.
במדוייק חפרו בידיהם מתחת לפח, ו למרות
ששוראפי הציע להם טוריה, באדי בותו,
סירבו. אחרי שניות מעטות גילו
שקיק ניילון ובתוכו אקדח.
שוראפי החל צועק :״אמא, מה עשו
לי? זה לא שלי!״ ובני־מישפחתו פרצו 1
בהיסטריה.
יחד עם הבלשים הופיע גם המודיע ה־מישטרתי
המפורסם ביותר במדינה, סלו מון
משראוי, ואביו׳ הגרים באותו הבית.
במישפט העלה הסניגור, מאיר זיו, את
לקוחו לדוכן העדים, וזה סיפר כמה שונ אים
יש לו בעולם התחתון היפואי. הוא
טען, כי הוצא עליו בבית־הסוהר פסק-
דין מוות, כמו נגד יפת נגר, וכי כל אחד
היד, יכול להגיע לחצרו ולהטמין את ה אקדח
מתחת לפח־הזבל. הוא הכחיש בכל
תוקף ידיעה כלשהי על האקדח. גם אש תו,
תמם, סיפרה שהשער לחצר אינו
נעול, הגדר עצמה נמוכה, וכל דיכפין
יכול להיכנס.
השניים העידו שאפילו המודיע המפור סם
עצמו, משראוי, נוטר להם טינה, בגלל
סיכסוכי־נשים. הופעתו של משראוי, בדיוק
בזמן החיפוש, אומרת דרשני.
מי שרף? במיקרה היה משראוי ב אולם
בית־המישפט בעת הדיון, והשופט,
דויד וולך, החליט לעשות שימוש בסעיף
מייוחד, המתיר לו לעלות עד במפתיע
על הדוכן. הוא הזמין את משראוי לתת
עדות.
משראוי אכן הודה, כי היה במקום בז מן
החיפוש. אך לדבריו ראה את הקור־טינה
המישטרתית ליד פתח הבית, וחושו
הבלשי אמר לו, כי משהו קרה. הוא אינו
שונא את שוראפי, ואינו חושד, כי שורא־פי
הוא אשר שרף את אחיו הצעיר. למ רות
ששוראפי נעצר ונחקר בעניין זה,
ואפילו ישב בתקופה ארוכה במעצר, עד
שזוכה.
לסיכום טען עורך־הדין, כי ללקוחו ה חשוד
לא נעשתה בדיקה מייוחדת, ה מאפשרת
לקבוע אם נגע במתכת לפני
כן. באקדח עצמו לא נעשתה בדיקה של
(המשך בעמוד )80
ה עולם

הזה

2193

אמישראגז אינה יכולה להרשות
לעצמה פחות ממצוין.
תנור הבישול אמישראגז .2000

פרס! מי־טל

רק חברה המייצרת מנורים במשן 30 שנה יכולה להצהיר בלב שקט,
שהיא מומחית לתנורים. אמישראגז היא חברה כזו.
מיטב מעצבי החברה שקדו על ייצור התנור והתוצאה: תנור
המעוצב בצורה קל אסי ת אלגאנטית, המתוכנן עפ״י כל עקרונות
הנדסת אנוש וחמיוצר בתהליך ביקורת איכות של ״אפס ליקויים״.
אמישראגז 2000 הינו בעל שני תאים, כאשר תא האפיה העליון
הוא בגודל מלא (2£ו0113ז) .רשתות הבישול מיוצרות מפלדה
חסינה מפני שבר (=£וו 61א.)10
לאמישראגז 2000 מבערים מיוחדים בעלי תפוקת חום גבוהה ביותר
לחסכון בגז, יעילות בעירה (ץ0א01£וזז 08 £וא £8קט)5
וכושר וויסות מכסימלי בשיטת ה׳ 1*1¥1£ז ז10 וק.
אמישראגז 2000 עם 3שנות אחריות. מי מלבדנו הציע לן דבר כזה!
שירות ארצי
שירות אישי ואמין ומלאי חלקי חילוף מקוריים מובטחים לך על ידי
אמישראגז בכל רחבי הארץ.

העולם חזח 2193

א פי שדא גז
להשיג בחנויות החשמל המובחרות; ובסניפי אמישראגז

715

תני ל 1הערב
את הסהר המשגע

מידיס

ז \׳ 0 7־ 7גז
כתובות קיר עסיסיות
כמו שהחברה כותבי __
להשיג בחנויות הססרי המובחרות
הפצה: א .ערמוני, טל )03 ( 292026

גי ס חל־אביבי מדליק

דיזנגוף 24 7

טלפון 45 0 8 3 8
מסמר מסיבת סיום תחרויות ״מלכת המים ,״1979 שנערכה במלון ״דיפלומט״ בתל־אביב,
היה הזמר הכושי אפריק סימון, שהופיע בנשפים בכל הארץ. כשפגש את
מנכ״ל חברת התעופה ״אולימפיק״ בישראל, זאב קיס, התנפל עליו בנשיקות.

איתן עבדוד

הדברת מזיקים
מומחים דהדכרת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים וכגדים.
כשמירה על כריאותך ורכושך.

רמת-גן, רח׳ מודיעין,18ת.ד 2272.־^£י\1111׳^׳
טל6 .־ 790114 5ר ש׳ מ ס׳ו 2עסק 481/75
ירועולי ם. 664015-

אי ל ת־ 3012־059

מאחרי הבאר עמוס המשקאות שבמועדון של מלון ״דיפלומט״ ,התייצב אפריק סימון,
עזר למלצר והשיב על טלפונים. בצילום למטה: מימין אלי לופו, מנכ״ל ״תיאטרון
מבט״ ,שניצח על אירגון הנשפים יחד עם סימון והקבלן אברהם גינדי.

מ סי ב ת

מלון ״ די פ לו מ ט־ בתל־ א בי ב מארח את מלכתה מי ם ונ סי בו תי ה
המתח פג. המלכה נבחרה. אפשר לחגוג. ואכן, מסיבת סיום
תחרויות ״מלכת המים 1979״ שנערכה בבאר המהודר של מלון
״דיפלומט״ בתל-אביב, היתה משוחררת מהמתחים של לפני תחרות.
באי המסיבה, הבנות שהתמודדו /האמנים שהופיעו ונציגי
החברות שנתנו את חסותן למיבצע, טעמו מהמטעמים שהכין השף
של המלון, צפו במסך הווידיאו הענק, עליו הוקרנו סירטי דיסקו
והירבו לרקוד לקול צלילי המוסיקה הקיצבית.

למסיבה שנערפה לרגל סיום התחרויות הגיעו נציגי
החברות שנתנו את חסותם למיבצע. טובה ישעיה,
מנהלת הפירסום של חברת ״עץ הזית״ ,שנתנה את
החסות הראשית לתחרויות, ניצלה את ההזדמנות
והאווירה הלא״רישמית, ויצאה בריקוד עם מנהל
השיווק של ״עץ הזית״ ,יעקוב שריד. האורחים שלא
רקדו צפו במסן הווידיאו הענק הממוקם במועדון.

על השימחה ניצחו מנהל האירועים של המלון יוסי כרובי
שנעזר רבות באשת יחסי הציבור של ,,דיפלומט״ ,פנינה שלמון. הם
הצליחו לרומם את מצב הרוח, לא מעט בזכותו של הזמר הכושי
הנמרץ אפריק סימון שרקד, השתולל וסיפר בדיחות.
סיכמה את המסיבה והתחרות מלכת המים החדשה, נאווה
חן :״שמח, שמח, אבל גם קצת עצוב שהתחרויות נגמרו.״

את המסיבה ניצל אפריק סימון לרקוד עם כל המתמודדות
על בתר ״מלכת חמים .״1979 הופעת ריקוד מייוחדת הוא
ערך לכבודה של המלכה נאווה חן (בצילום) .סימון נקשר
למשתתפי המיבצע, נפרד מהם בדמעות לפני שחזר לגרמניה,
שם הוא מתגורר בשנים האחרונות. אפריק, שהגיע במייוחד
לארץ כדי להופיע בנשפי מלכת המים שנערכו בכל רחבי
הארץ, הוא בעל אולפני הקלטה מהגדולים באירופה.

ליאורה ניצן, החיפאית שזכתה בתואר סגנית שנייה למלכת המים ,1979 בתחרות
אכילה עם הדוגמן בנצי גרשון. הבנות הפגניו עליצות רבה במסיבה, ואלה מביניהן
שלא זכו להגיע לגמר, הפגינו רוח ספורטיבית וברכו בחמימות את הזוכות.
>0*41

המתמודדת שרון מאס הפגינה עליצות במשך כל
המסיבה, הירבתה לרקוד עם הדוגמן בנצי גרשון,
שהציג בתחרויות את אופנת ״אנוה״ — מבגדי־ים
ועד חליפות ערב מהודרות. תצוגות נוספות שליוו
את כל התחרויות היו של בית האופנה ״מ.ב.״ ,סלון
הכלות ״אמכר״ ,בגדי־ים וחוף ״גוטקס״ ,נעלי ״מרנו״
ותצוגת תיסרוקות המטופלות בתכשירים של ״וולה״.

מירי זכרוני, ממארגנות התחרות, קיבלה את באי המסיבה במשקאות וכיבוד, שהכין
השף של מלון ״דיפלומט״ ,הודיעה למתמודדות כי הן יכולות לאכול מבלי להתחשב
בדיאטה שלפני תחרות. את העצה קיבלה גם רבקה סגל, המושבניקית ממעונה.

וקריר במיקצת, מציע בית-האופנה הצר פתי
קוראד מעיל קצר, עשוי מניילון,
שבתוכו ביטנה מבד מגבת. מבחוץ יש
לו קישוטי־כיסים גדולים וריץ׳־רץ׳ עבה
לאורך הז׳קט. המעיל לא מחמם במייוחד,
אבל זה בדיוק מה שאת צריכה כדי לצאת
לשפת־הים להשקיף על הגלים ועל האופק
ולהיות רומנטית.

על הגוף
אופנת הרטרו, שהחלה לפני כעונותיים,
עדיין תופסת. פירושה של אופנה זו היא
חזרה אל העבר. החצאיות הצרות, הכתפיים
הגבוהות והמודגשות, שסעים עמוקים בחצאית,
מותניים מודגשות, בקיצור, כמו
שהלכו פעם.
גם התיסרוקות משתלבות באופנה זו.
גלגל־פנימי אסוף, ותלתל באמצע המצח.

אכסטראקט של שחור ולכן על הסוודרים החדישים

לתקופת חופשת הסתיו

היפאני קנסאי ימאנזוטו

מבית האופנה קוראד

י שר אל
בכל העולם

סוודר בהשראת פיקאסו
מעוצב על־ידי ימאמוטו
אופנה זו עדיין תופסת, ואת לא צריכה
לשבור את ראשך במחשבה מה לעשות
עם הבגדים הישנים. הם עדיין שימושיים.
אלא מה? יש בכל זאת חידושים גם
בתחום זה. הנה, למשל, לקראת עונת המע בר
ממתינים לך סוודרים משגעים, שנעשו
בהשפעת יצירות אומנות של גדולי הציי רים.
על מסלולי האופנה של פאריס נראו
סוודרים שתוכננו בידי היפאני לאחרונה ימאמוטו, שהושפעמיצירותפיקאסו ומאומנות
אופטית של שחור־לבן וצורות א־סימטריות,
ומאומנות אבסטרקטית.
יצירות פיקאסו נחשבות להשקעה בטו חה.
השנה, לקראתהחורף, תוכלי גם את
שרכשת פיקאסו והוא צמוד
להתפאר,
אליך, בעיקר בשעות הערב הקרירות. שי געון
של סוודר.

שבוע אופנה בינלאומי אמיתי, לא כמו
כאן, נפתח בשבוע שעבר בדיסלדורף
שבגרמניה. תצוגת־אופנה מרהיבה של
גוטקס הישראלי היתה אירוע מרכזי שם.
בתצוגה נטלו חלק דוגמניות גרמניות ואנג־

ליות.
במלון אירופה, אשר בלונדון, נפתח
גם כן שבוע אופנה ישראלי. יצ רנים
רבים התמקמו בחדרי המלון והם
מציגים את תוצרתם לקהל האנגלי וליור־דים
הישראלים. ללונדון יצאו גם דוגמניות
ישראליות כקיטי ממון, פינצ׳י מור, שרית
דמיר ודורין טל.
רק יסתיים שבוע האופנה הישראלי בלונדון,
ייפתח שבוע אופנה ישראלי באמס טרדם
שבהולנד. גם כאן ישתתפו מיספר
יצרני־אופנה, שינסו להחדיר את האופנה
שלנו לאותן החנויות שלשם היא עדיין
לא חדרה. אז אל תקנאו החודש ביצרנים
הישראלים ובדוגמניות הישראליות. הם
אמנם מטיילים בעולם, אבל עובדים קשה.

או פג ת הרומנטיקה אני משתגעת מיצרני האופנה. איך הם
מוצאים תמיד אופנה מיוחדת לתקופת החו פש.
והם גם תמיד מוצאים תקופת חופש.
אם זה בקייץ, או בסתיו, או אפילו בחו רף.
תמיד יש חופש.
לחופש הנוכחי, כשהרוח כבר נושבת

סרכל מכותנה מכריקה מהקולקציה האחרונה
עיצוב טד לפידוס

ווני ת ה צנטנר

כפי שאינך רואה...
״אווקס״ הרבה יותר טובה
מהתחכושת ההיגיינית שלך

יש לך לפעמים הדגשה
שהתחבושת שלך סלטה
מאחור?

לדוגמנית שבצילום יש
״אווקס״ .אינך דואה? ב רו ר
בי ־־אווקס״ אינה בולטת.
הקצה המ שול שנבלע די
ל־אווקס״) מ ש תל ב היטב
במבנה גופך.

האם התחבושת שלך
אטומה לחלוטין?
ב ״אווקס־׳ יש בטחון מ שול ש;
, 1כו שר ספיגה מיוחד.
.2שכב הפלס טי ת אטומה
לחלוטין.
3רק ב־׳אווקס־׳ קצות
התחבו שת מודבקות בצורה
הרמטית ואינן מולחסות.

האם התחבושת שלך
זזה לפעמים?
אווקס״ אינה מסוגל ת לזה.היא נ צ מד ת לתחתונים בדבק
רקב״אווקס״ יוט גווני מסי
ה צ מד ה עס דבק למניעת

מספר 1באירופה.
אינך רואה מדוע?

הפצה: גורי 859819 ,850978־ / 03הפצה לב תי מרקחת: טל מור 217608 ,256976־03

ב מ דינ ה

(המשך מעמוד )74
טביעת־אצבעות. הוא גם הביא לשימצה
את הודאתו של אחד השוטרים, כי נאמר
לו באלחוט לחפש מתחת לפח־הזבל ה מסדים,
כדי למצוא את האקדח. מה ש מסביר
מדוע השוטרים היו כל כך שלווים.
הם ידעו בדיוק היכן הנשק.
למרות שבעבירה של החזקת נשק ייש
חזקה של אשמה, ועל הנאשם להוכיח,
כי הנשק אינו שייך לו, זיכה השופט
את שוראפי.
״ ע כו ר ה קל ה ״ .בית־המישפט קיבל
את כל טיעוני הסניגור, בדבר הבדיקה
שלא נעשתה, כדי לאמת את גירסת הת ביעה
ועל כך שלנאשם יש הרבה שונ אים,
הידיעה המוקדמת של השוטרים מתחת
איזה פח נמצא האקדח, עוררה׳חש דות
שונים.
״המישטרה עשתה לעצמה עבודה קלה
מדי, ולא הרימה את נטל השיכנוע,״ אמר
השופט. וחאפז שוראפי, שזוכה אחרי שנ תיים
מהאישום, בנה לו גדר גבוהה ב חצרו,
קבע בתוכה רסיסי־זכוכית, ונעל
את שער הגדר. ליתר ביטחון.

ט ט 7 2ל
יותר זול מאינסטלטור

ד ר כי אדם
כפרח השהה

מעתה אפשר לגדל כביו! כדורים
?כאב־ראש, עשכים לתה ותבזיגים
לפיצה. הסיסמה היא ״גדל
צמחי תבלין בכיתד!״

למה לשלם לאיצסטלטוו!
עשי זאת בעצמך!
״סגד׳ מציעה לך תחליף זול
בהרבה :״טנו־דריין״.
השימוש בו פשוט: במקרה
של סתימה בכיור או
באמבטיה, שפכי כף או
שתיים מהחומר לתוך פתת
היציאה. שפכי שתי כוסות
מים חמים. המתיני כשעה ו...שטפי במים,

למניעת סתימות, ולהרחקת
ריחות רעים, חזרי על
הטיפול כל עשרה ימים.
״סנו־דריין״ פותח כמעט כל
סתימה במהירות וביעילות.
הוא ממיס שאריות שומך,
ניירות, שערות וכו׳.
״סנו־דרייו״ מחטא את הצינור
ומרחיק ריחות. רעים.
קחי אותו לעזרתך ותחסכי מאות לירות!

סומעזרתךת היי׳

קבלת מודעות
לבל העיתונים
במחירי המערבת

סירסו אידיאל
אבן גבירול 110 ודל״אביג
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 227118 ,227117

!96ז 3ז

הקיץ ב״פלאזה טבריה״ חופשה בצוותא טס הילדיס
הקיץ קחו איתבם את הילדים ובואו לחופשה
נפלאה במלון ״פלאזה טבריה״ .חופשה של
מנוחה, בילוי והנאה להורים וגם לילדים.
תוכניות מיוחדות לילדים בריכת שחיה נהדרת
* הסעה חינם לחמי טבריה * בידור סיורים
הימנית 92233 ; 067-22626 :־067

מעוניין לקנות מגרשים
חקלאיים /פרדסים /לבניה
בחיפה והסכיכה
בהצעות רציניות ומפורטות
לפנות לת.ד ,33913 .חיפה.

810

פלאזהטב רי ה

0 1 6 /5

״אני הייתי ילד שהצליח לעבור גם את
אייכמן וגם את היטלר,״ אומר ירח פרל-
מן. החברים והלקוחות קוראים לו פרחי־כץ,
העובדים שלו קוראים לו ירזז־הסנ־דק
והוא אומר על עצמו :״אני סתם
ירח.״
הסתם ירח הזה נותר יחיד ממישפחתו,
שחיה ברומניה. הוא נדד כמה שנים ועלה
לארץ. היה בין מקימי תימנע, רס״ר ב צבא,
יושב קבע של בתי־קפה בדיזנגוף.
עד שבשנים האחרונות הפך להיות יושב־ראש
של ממלכה יפה, שהוא שולט בה
בחיוך ובבדיחות.
הוא יושב במישהי מפואר, עם כמה מזכירות
וכמה מכשירי טלפון, שלא פוסקים
מלהרעיש. השיחות שהוא מקבל הן ב קווים
בין־לאומיים, ומדובר בהן על פרחים
ועל עציצים. יש לו חברה לפרחים.
״זה לא רק שלי,״ הוא אומר עם מעט
מאד צניעות .״שליש שלי, שליש של אש תי,
שרי, והשליש השלישי של גיסי,
חגי. אבל אני המנכ״ל.״
שימחת חיים. מנחם כץ, אבי אשתו
של ירח, הגיע ארצה מפולין. בדרכו ליש ראל
עבר בגרמניה ולמד אדריכלות־נוף.
כשעלה, התיישב בפרדם מחוץ לעיר, ברחוב
הנביאים.
הוא התחיל במשתלה קטנה ברחוב הנביאים,
מהמשתלה אי אפשר היה להתפרנס,
לכן הוסיף פרות. מהחלב אפשר היה לממן
את אחזקת הפרחים.
מנחם חילק חלב בבוקר, וטיפל בפרחים
כל היום. פעם הגיעה אליו צעירה בשם
רות. היא שמעה עליו, כי שניהם נולדו
באותה העיר בפולין, ובאה לחפש עבודה.
אחרי שנה נישאה לבעל־הבית. היום, בת
,74 היא עדיין מתגוררת ברחוב הנביאים,
באותו המקום שבו נישאה. עכשיו זה
בניין גבוה, ובנה ובתה גרים בקומות
העליונות .״כששרי היתה קטנה,״ מספרת
רות ,״היא היתה נכנסת לקטוף את הפר חים
כשהיה מגיע לקוח. עבדנו קשה, כל
המישפחה. אבל היתד. שימחת־חיים. היום
האנשים לא מבינים מה זאת שימחת־חיים.״

התורה שלמדה במשך 55 שנות
עבודה, העבירה לבנה ולבתה. במשך ה שנים
התווסף גם ירח, שנשא את שרי
לאשה.
מנחם כץ נפטר כשהיה בן ,60 שלושה
חודשים לפני שהגיע ירח למישפחה. הוא
השאיר אחריו רק חנות אחת.
ירח החליט להתמחות בנושא הפרחים.
הוא התחיל כשליח ועבר לתיכנון עציצים
בבתים פרטיים. רות לימדה אותו.
״הוא היה תלמיד מצטיין,״ היא אומרת
באהבה ,״לא היו הרבה כאלה. יש לו
כישרונות והוא אוהב את העבודה.״
ממציאים המצאות. עם בישרו־נותיו
ואהבותיו הוא החליט לפתח את ה עסק.
היום זו אימפריה החולשת על חמש
ה עולם

הזה

2193

טבק אוריגינל -
בפעם השמינית
מוצרי ה טי פו ח לגבר ״ טבק אוריגינ ל״
ה ש מיני ת בפעם השנה, גם זכו
ברציפות, בשני ה מו א רי ם ״ ה מו צר
ביו תר״.
הנבחר״ ו ״ ה קני ה הטו ב ה
סדרת מוצרי ״ טבק או ריגינ ל״ כוללת
מבחר מר שי ם של מוצרים מעולים
לגבר המק פי ד על הופעתו ה חי צוני ת
״טבק
מ ב חר
ה מיר בי ת.
ונו חיו ת
אוריגינ ל״ כולל מוצרי גילוח, תכ שירי
שיער, ב ש טי ם ומוצרי ריענון לגוף.
רחבי הארץ
ב חנויו תהתמ רו קי ם בכל

א ת מוצרי ״ טבק או ריגינ ל״ ני תן להעויג
ובר שתות ה שיוו ק הגדולו ת.

מגדל־פרהים פרלמן
גם את אייכנזן, גם את היטלר
ניצר. עלומה עם אסטרגון
חומרים הדרוטים:
6ביצי ם
1כף חומץ
1ליטר מים
קורט מלח
6פרוסות לחם לבן
20 גרם אסטרגון קצוץ
6פסי אנטובי
אופן ההכנה:

מרתיחים את המים עם החומץ והמלח בסיר טטוח.

פותחים את הביצים לצלוחיו ת נפרדות.

שופכים. את הביצה בז הירו ת לתור המים הרותחים באטד הביצה מתחילה
להקדיש הופכים אותה לצידה ה שני. בעזרת כף מנוקבת מוצי אים את
הביצים לכלי עם מים קרים לשם צינוןו מני חי ם על מפית לחה.

את פרוסות הלחם קו לי ם לטוסט.

על כל פרוסת טוסט מני חי ם ביצה.
ומפזרים על הביצה.

מני חי ם בכלי הגשה מחרם.
קוצצים את האנטובי והאסטרגוו

מתכון־תכלינים לדוגמה
גם אסטרגון, גס פילפל לבן

חנויות, עם קשרים בחו״ל ועם הופעות
טלוויזיה בארצות־הברית ועם הרבה מאד
הזמנות. וגם מעבדות מחקר יש, ומש תלה
שעובדת עם אגרונומים ממכון וול קני,
ושותפויות עם חקלאים ברחבי הארץ.
אלא שירח ושות׳ לא מסתפקים בפר-

מגדלת־פרחים שרי פרלמן
גם פלסטיק, גם זרעים

חים ובעציצים, הם גם ממציאים המצאות.
לדוגמה: שיטת לוואסה (אוויר, מים וחול),
שיטה שעובדים עליה כבר עשר שנים,
בשיתוף פעולה בין־יבשתי ישראל־שווייץ.
עציצים גדולים, בתוכם גבישים עשויים
העולם הזה 2193

קרמיקה מוקצפת, בתוך העציץ מד מים.
משקים — פעם בחודשיים.
ולכל אוהבי הפטנטים: קופסות הנבטה.
נכנסים לחנות, קונים קופסה יפה עם
ציורים יפאניים על דפנותיה. באים הבי תה,
פותחים את הקופסה. בפנים: עציץ
מפלסטיק מלבני, שקית ניילון עם חומר
דמוי־חול ושקית נוספת עם שמונה זרעים.
שמים את זה בתוך זה, וזה בתוך זה, מח כים
15 יום. ואם ירצה השם — יש צמח.
לכל הספקנים — גם צמחים זה עניין
של אופנה. בשנים האחרונות, ענייני ה טבע
והבריאות הטבעית הם השלאגר של
העולם המערבי. ולא ירח הוא שיישב בצד.
ובכן, מהחודש ואילד תוכל הגברת, ויוכל
האדון, לגדל בביתו את הכדורים לכאב-
ראש שלו, את העשבים לתה ואת התוספת
לפיצה, לקציצות ולביצים. בשפה
מיקצועית :״גדל צמחי תבלין בביתך!״
לכל מי שעצביו מעורערים — מציעים
תה אורגנו (אזובית) .וכשנרגעים, אפשר
להוסיף את העלים לפיצה, לדגים ולמאב־לי־הים
הבלתי־כשרים.
ואם, חלילה, תכאב הבטן אחדי מאכלים
אלה ואחרים — תה מיודן (אזוב)
כמצוות הרופא.
ואחר־כך — אפשר להכין מזה רטבים,
להוסיף למאכלי אטריות ולסלטים מתפד
חי־אדמה.
קשה לנשום? אין בעיות. קצת מיודן,
או קצת קורנית (טימיאן) .זה טוב גם
למיגרנות, והחולה מרגיש כמו לפני
חתונה.
לא התעצל ירח, וגם פנה לאשפי מטבח,
ואלה הכינו עבורו מירשמים לצמחי-
התבלין שלו. העניין הפך לרב־מכר, האמהות
שולחות את ילדיהן, הילדים קונים
מתנות לאמהות ולאבות. עומדים בתור.
כולם מאושרים. לא כואב יותר כלום, האו כל
משגע, הפרחים צומחים באדניות. עם
ישראל אוהב צמחים.

שני מיליו
פרס רזגדזוו
כשלוש מאות אלף
זכיות העולות בגורל!
כשנים עשר מיליון ל״י
סך כל הזכיות!
עשרים וחמש ל״י
מינימום הזכיה בזוטא.

ערבי צעירים
במועדון 5
לחרבות חדשה
רח׳ הס ,5תל־אביב,
טל __ 297263

כיום ג׳11.9 ,
סרטו של יגאל ותיכון

״אל הגבעה״
בתום ההקרנה דיון עם הבמאי

בחזרה

מחו ״ ל!

הי ק רי ם
תן אתהסר טי ם
שצילמת ב מ קו מו ת מ רו ח קי ם
רק למעבדות ה טו בו ת ביו ת ר!
לא ה מ הי רו ת, אל א ה אי כו ת
קו ב עי ם! פי תו ח ציבעוני במע בדות
ה טו בו ת בארץ על-ידי

״פוטו ברנר״!

אצלנו מבצע הוזל ה :

3ז 01ת41ו1
צ3זמס?<
11 סת , 0 3
נמ שך עד סוף המל אי !
בימי שלישי, סגור כל היו ם.

פו שבתד
חיפה,וח 1ב התלונן 31

קול ה שלו -
ה קו ל שלד!

מעסיק

מעסיק,

• עיקול רכוש והכנסה.
• קיזוז כספים המגיעים למעסיק מהמוסד.
• פרוק חברה או הכרזה על פשיטת רגל.

מלא חובותיך כלפי העובד
שלם בעבורו את דמי הביטוח במועד.
ה־ 15 בכל חודש הוא המועד!
מעסיק המפגר בתשלומיו, עלול להידרש
להחזיר למוסד כל גימלה המגיעה לעובד
מהביטוח הלאומי*.
כן עלול הפיגור לגרור:
#הגדלת דמי הביטוח (בשיעור של

!המוסד לביטוח לאומי!
י __לאורך כלהדרך!^.

* ההתראה לפי סעיף 179 אי לחוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב) תשכ״ח . 1968

העולם

הזה

2195

..נ ס כדנ אצר הפלשתינאי״

האל 1ף הראש!! מ א רצי שר אל

הג ד ר ־ ה טו ב ה ־ שלא 1שי ה ״ הגנ ה׳ בעתמדדהד רוזי םהג דו ל
החווייה הישראלית
הגיבור מכלוב האריות
יהואש ביבר, סופר ישראלי, מקדיש
את מרבית מרצו לחיבור סידרת ספרי-נו-
ער, המצליחה להביא מעט מקשת הדמו יות
הססגוניות של דור המייסדים. חלקו
של מדור זה מוקדש לכמה מספריו של
יהואש ביבר. הראשון בספריו חינו ביוגראפיה
מרתקת על יחיאל מיכאד הל־פרין.
השני משרטט את דיוקנו של
״המפקד הראשון ליהודה״ ,קולונל אלי עזר
מרגולין. השלישי מספר את קורו תיו
של פרש, איש ההגנה, במהלך מרידת

חמישה מתנדבים נמצאו לעשות מעשה
נועז זה, ומתוך הקהל נשמע קול לעג
״למה אין כאן יהודי?״ וקולות אחרים
המשיכו :״פחדנים הם היהודים ...עם של
סוהרים פחדנים אבל אז ״פרץ ונכנס
אל הזירה גכר נכוה ורחב־כתפיים, זקן
גדול ופרוע יורד על מידותיו, לראשו רע מת
תלתלים זהובים שכבר זרקה כהם שי כה,
ועיניו חזקות המבט חשפות אש.
לכוש היה בחולצת תכלת ועליה מגן־דויד
רקום כחוטי זהב ...הקהל הרב הכיר אותו
מייד. שייח׳ אל-יאהוד, שייח׳ אל־יא-
הוד זה היה יחיאל מיכאל הלפרין.
הלפרין נותר האחרון בכלוב האריות, ואז
שאל את הקהל :״מי העז לקרוא לצא צאיהם
של יהודה המכבי ובר־כוככא בני־מוות?
(הוא פנה אל האריות) אף עמי
כמור׳ מלן־ החיות, כלוא בתור כלוב
הגלות. אכל הנה יגיע היום וכני עמי
יפרצו את כלובם, יכבשו את ארצם ויהיו
בני־חורין כמולדתם.״ כשסיים הלפרין את
דבריו, פרצה מפיו שירה חזקה של
התיקווה. סיפור זה מאפיין את הלפרין,
שהזה וחלם את חלום הצבא העברי.
״עם ז׳ידים אסור להיאבק:״ ב-
פלאש־באק ארוך יוצא יהואש ביבר אל
מקורותיו ותולדותיו של הלפרין, מות
אביו, המורשת שהוטלה על גבו, ומעבר
אמו לעיר הרוסית סמולנסק, שם נישאה
לאיש אחר, יהושע זליקין. המחבר מספר
כיצד קרא אחד הנערים להלפרין ז׳יד
(יהודי) .הלפרין, הציע לו להתגושש ושאל:
״כאגרופים או כסכין?״ ותשובת הנער
הגוי היתה :״עם ז׳ידים אסור להיאבק,
צייד לשחוט אותם שני הנערים מוצ
לסריגת
גרביים, מדכי אל הפועלות ש שכרן
הזעום מפרנסן בקושי ומנסה להשפיע
עליהן שיתארגנו נגד מנצליהן. וכאשר
נותני העכורה אינם מסכימים להעלות את
שכר העכורה, מקים מיכאל בית־חרושת
קואופראטיכי לסריגה, קונה מבונות־סרי־גיה
למאה פועלות ומעלה את שכד עכו-
דתן. כדי להיטיב עוד יותר את מצבן הוא
מדייר אותן כיצד לשבות ולהילחם ואפי לו
נגד עצמו ; כל זאת — כדי שילמדו
את יי ד המאבק המקצועי. אבל השבי תות
פגעו כבית״החרושת שלו, וכאשר
אמו סירבה לתת לו עוד מכספי הירושה,
נאלץ לסגור את בית־החרושת
ב־ ,1881 כאשר מהפכנים רוסיים קטלו
את הצאר אלכסנדר ה־ ,2עורר הדבר פוג רומים
בישובי היהודים, ואז החל הרעיון
הציוני לתפוס אצל הלפרין את מקום
הרעיון המהפכני. הוא החל לחלום על
חברה יהודית חדשה בארץ־ישראל, שתי בנה
על יסודות של צדק סוציאלי.
בשנת 1887 עולה הלפריו לארץ־ישראל,
מגיע לנמל יפו ולגומרוק (בית המכס)
התורכי, שם הוא כורע ברך ונושק את
אדמת־הקודש. מייד רגז על יהודי הארץ,
כפי שנראו לו במיפגש הראשון :״ראית
איד הם מתחנפים אל הגוי הממונה על
בית־המכס, איר חם דוחפים לידיו שוחד
כמו שם, לידיו של הפריץ. והיכן ה־כיל״ויים
שהקימו את ראשון־לציון
וגדרה ...אני בטוח שאלה נראים אחרת.
עם שרוצה לחדש את נעוריו, עליו לפ שוט
כגדי־גולה וללבוש בגדים חדשים...״
הלפריו מתחיל בנדודיו על פני הארץ
— ללמוד, לראות ולהכירה. ירושלים מאכ
יהואש
כיכר
עם של סוחרים —
תושבי הר־הדרוזים בשילטון הצרפתי, בראשית
שנות ה־20׳.
״התיקווה״ בקירקס המצרי. על
יחיאל מיכאל הלפרין נכתבו כמה ספרים,
בידי בנו, ירמה הלפרין, בידי שלמה
שבא ועוד. סיפרו של ביבר הגיבור מכלוב
האריות* מציג בפשטות רבה את דמותו,
חייו ומאבקיו של אדם, שסימל במשך
למעלה משנות דור את עיקשות ההגנה
העצמית של היהודים ברוסיה הצארית וב־ארץ־ישראל,
שתחת שילטון התורכים.
סיפור חייו של הלפרין מתחיל באירוע
מאוחר בתולדותיו, שהתרחש באביב 1911
ביפו, שהיתה עיר־מחוז תורכית, שעל תושביה
נימנו ערבים, טמפלרים, חיילים תור כים,
סוחרים יהודים ופועלים עברים. ביפו
ביקר באותם ימים ,״הקירקס המצרי ה מפואר״
,בהנהלתו של אדון בודרום הגדול,
ובכלוביו פילים, קופים, נמרים
ואריות. האטרקציה של הקירקם: מיבחן
אומץ של הנועזים והאמיצים, המוכנים
להיכנס אל כלוב האריות ,״שבתוכו רבצו
חמישה אריות אפריקאים מזרי־אימה״.
* יהואש ביבר — הגיבור מכלוב
האריות — סיפור חייו של יחיאל מיכאל
הלפרין; איורים; אבנר כץ; 148 עמודים;
הוצאת עם עובד (כריכה קשה).

אים דרכם אל תחנת המישטרה, שם הם
נעצרים. כאשר מגיעה אמו של יחיאל
מיכאל עם פרקליטה, לשחררו, הוא מסרב
להשתחרר בטענה ש״אין כאן צדק ...אתם
מגינים עלי, אבל מי יגן על ואסקה
עד שלבסוף משלמת האם ערבות כספית
גם עבור הנער הגוי.
עם התבגרותו מצא עצמו יחיאל מיכאל
נלהב מהפלג הקיצוני של התנועה הסוצ־יאל־רבולוציונרית
— קבוצה אנארכיס־טית,
שחבריה התנגדו לכל שילטון שהוא.
הוא מחליט להקדיש ממונו למימוש חלו מותיו
על צדק חברתי. הוא עוזב את בית
הוריו ״בווילנה הוא סובב בכתי־חרושת
* רישום של אבנר כץ.

זבת אותו. הוא מתחזק בחלום הכוח
העברי שלו. בחיפושיו ונדודיו על-פני
הארץ הוא פוגש את ישראל פיינכרג,
המכונה לוליק, מי שהתפרסם מאוחר יותר
כאביו של גיבור ניל״י, אבשלום פיינ
ברג. הלפרין, פיינברג, גיבור ראשון-
לציון, עושים יד אחת. באחד מאותם מ יפ־גשים
למד הלפרין שיר שאותו חיבר ברא-
שוך לציון משורר אלמוני בשם נפתלי
הרץ אימכר. השיר הוא התיקווה.
הלפרין הופך בראשון־לציון לפועל עב רי,
ועד מהרה נוטל חלק בהקמת אגודת
פועלים, ומגיע לכדי סיכסוך עם פקידי
הברון רוטשילד. במיפגש שנערך בביתו
של יוסף פיינברג אומר הלפרין :״אסור
להמשיך כבה. האם כאנו אל ארץ־אבו-

תינו לחיות כה חיי שיעבוד וכניעה? לא,
חברים! אנחנו בונים כאן ארץ חדשה
וחברה חדשה. אדם לחופש יולד. אין טעם
לחיים בלי חירות, חירות הגוף וחירות
הרוח. לא ניתן לפקיד לשלוט כנו
כותב ביבר על אותו פקיד הברון ועל
העימות שבינו לבין הלפרין :״ועוד נודע
לאוסכיצקי, בי מיכאל הלפרין מתכוון
לפרסם מיבתב, כו הוא מבנה את פקיד
הברון, נכוכדנאצר הפלשתינאי אום־
כיצקי מחליט לדכא את המרד באיבו
ולגרש את הלפרין מהמושבה. הוא מפר סם
על לוח המודעות את הדברים הבאים:
״הודעה לבל הקולוניסטים — ניתנת בזה
הוראה כי על מיכאל הלפרין לעזו באת
המושבה מיד כ״ד שעות. אסור לאיש מן
הקולוניסטים להלין, את הלפרין בביתו או
לתת לו דבר מאכל. מי שיעבור על הו ראה
זו יגורש מייד מן המושבה — יהו שע
אוסכיצקי — פקיד הברוו בראשון־
לציון״.
פקודה זו מחממת את האווירה. העי מות
הופך מרתק, עד כדי מרידה של תו שבי
ראשון־לציון. מאוחר יותר, כאשר
ביקר הברון בארץ, הרי ש״שמע המרד
כראשון־לציון הגיע לאוזניו והוא עיר כה
רק ביקור קצר ...הוא הודיע לאיכרי רא־שון־לציון
כי יתמוך בהם כתנאי שיר חיקו
את המורדים ...כמה מן המורדים עז בו
את המושבה, ביניהם מישפחות חנ־קין,
לוליק פיינכרג ומישפחתו וישראל
כלקינד. גם מיכאל נאלץ לעזוב
עלילת חייו של יחיאל מיכאל מתפתחת.
הוא נושא לאשה את שרה, מקים את נס־ציונה,
ולבסוף נאלץ לשוב לרוסיה. שם
הוא ממשיך להתגורר, בניגוד לרצונו, עד
שבשנת 1905 הוא שב ארצה, משאיר ברוסיה
את אשתו, שני בניו ובתו. הוא
עוקב אחרי מימוש חלומותיו — כיצד
מקימים יחזקאל חגקין וידידיו את
אירגוני בר־גיורא והשומר. הלפרין עצמו
משמש כשומר של גימנסיה הרצליה. מאו חר
יותר מגיעים לארץ רעייתו וילדיו,
שולמית, אריה וירמיהו, מי שנודע
ביישוב כירמה הלפרין, מחולמי חלום
הצי העברי. כאשר פורצת מילחמת־העולם
הראשונה נופל בנו, אריה, והוא מקונן:
״בני נפל בקרב ולא ברה, במו שברחו
רבים אחרים. הוא נפל על אדמת ארץ-
ישראל כאשר הגדודים העבריים קרבו
לארץ הוא אומר לאחד מידידיו :״שחטו
אותי, לא רוצים לקבל אותי לגדוד. עמדתי
לבדיקה ונפסלתי אלא שאיש החלומות
זקן, ועבר את גיל הצבא.
החולם ואיש ההזיות הלך לעולמו ב צפת,
והוא בן 59 שנה. הוא נקבר במח ניים,
ורק בשנת 1941 הוצבה על קברו
מצבה ראויה שעליה נכתב :״יחיאל מי כאל
הלפרין, אחד מחולמי ולוחמי הגדו לים,
מת כי״א כסליו ת>*״פ״.
מצבה נוספת להלפרין העמיד יהואש
ביבר, שהצליח לשזור בסיפרו את סי פור
החיים המופלא הזה, ולטפח הרבה
אהבה לארץ־ישראל, בימים שאין הדבר
באופנה.

שיחזור

חווג׳ה נזר
אחת האגדות המופלאות שידעה ארץ־
ישראל היא אגדת הקולונל אליעזר מ ר ־
מלין, המכונה ״המפקד הראשון ליד,ו־

813

נמר של נייר
(המשך מעמוד )83
דה״ ,ככותרת ספר אחר של יהואש ביבר *.
בדומה לסיפרו על יחיאל מיכאל הלפרין,
הרי שגם ספר זה מצליח לשחזר תקופה
שלמה באמצעות אדם אחד.
״כשחיה אליעזר כן שנע־עשרה עלו
הוריו לארץ־ישראל והתיישכו כרחוכות.
כאן קנה אכיו כחלת אדמה ונטע כרם
שקדים. לזר התערה עד מהרה בחיי המו שבה
...הוא אהב לשיר כקול הכס שלו
משיריה ולדקלם משירי משורריה. הוא
למד לרכב על סוסה ערכית אצילה, לק לוע
כרובה וראשון היה לכל פעולת
הגנה עד מהרה הוא זכה בכינוי
״חוואג׳ה נזר״ .הערבים התקשו לבטא את
הלמ״ד שבשמו — לזר. בראש גיבעת השומרה האהבה שברחובות, היתד,
(מיצפור השמירה) של לזר מרגולין.
ומתארו ביבר כך :״לצווארו קשר מש רוקית,
כה היה מתקשר עם חבריו לשמי **
שכנה
רה, וביניהם משה סמילנסקי *•
גס הוא שומרה בכרמו
חווג׳ה נזר הוא מגיבוריה של רחובות
בראשיתה, וגם מאנשי התרבות שלה. הוא
נמנה על קבוצת השחקנים שחפצו להע לות
על קרשי הבמה ברחובות, את המחזה
זתבבל, של משה לייב דילנכלום,
מחזה שקנאי הדת של המושבה הלשינו
עליו לקימאקאם״** התורכי וביקשו ממנו
להפעיל את הצנזורה (כנראה שהיה זה
הצינזור הראשון בתולדות היישוב בארץ-
ישראל) .לבסוף היה חווג׳ה נזר בין אלה
שנשלולו לקימאקאם, ובשובם הביאו את
הפקודה כי ״מחזה, זרובכל׳ אושר ל הצגה״.
יום
אחד שואל מרגולין את משה סמי־לנסקי
״האם הירדן גדול כמו הדנייפר
או הדון?״ ,עד שהשניים נוטלים עימהם
חבר שלישי, ויוצאים לחזות במראה
הירדן. הם רואים ומתאכזבים, שטים על
פני ימת כנרת ונקלעים לסערה, אלא
ש״לזר נהג את הסירה ביד אמונה, וזו
החליקה בין הגלים הזועפים עד שהגיעה
כשלום אל החוף המזרחי, למרגלות הרי
גולן הקודרים תיאורי הנוף של ביבר

קולונל אליעזר >״לזר״) מרגולין
יחי הרצל ! תחי וחובות !
הינם אהבת ארץ־ישראל אמיתית. המחבר
מצליח לתאר • נופים בקפידה, שאינה
קיימת אצל מרבית הסופרים הישראלים.
כוונתי לתיאורים כמו :״מימינם רבץ. הר
הארכל, זרוע אבנים שחורות, קוצים ודר דרים:
כאילו נישרפו האבנים כלקט קרני
החמה ועתה הן מלוות את עוכרי האו רח
כמצבות שרופות
בשבוע הראשון של חודש חשוון תרנ״ט
( ) 1898 ביקר חוזה,המדינה, ד״ר תיאו־דור
הרצל, ברחובות. בואו הונצח בתצ לום
של להקת הרוכבים הדוהרת £ביב
למרכבתו ומקבלת פניו. מפקדם של הפרשים
הללו היה לזר מרגולין, והוא
שקצב את הקריאות :״יחי הרצל ! תחי
רחובות ! יחי הרצל ! תחי רחוכות ! ״
ואכן, ביומנו כתב הרצל את התיאור
הבא :״גדוד פרשנים רכב לקראתנו לפני
* יהואש ביבר — המפקד הראשון
ליהודה; הוצאת יוסף שדבוק; 139 עמודים
(כריכה קשה).
** הלא הוא חווג׳ה מוסה, דודו של
הסופר ס. יזהר.
**• כינויו של המושל התורכי.

המושבה רחובות. הם ערכו לפנינו מין חז יון
רכיכה, פרצו בשירים עבריים וסכו
כעדת דבורים סביבנו
ללזר מרגולין קרה אסון. שני הוריו
מתו עליו בחודש אחד. אחותו עבדה ב מיילדת
במושבות, ואת אחיו העיוור סידר
בבית, ידידים. לזר החליט להגר לאוס טרליה
:״שמעתי כי אפשר להקים שם
חווה חקלאית ואני רוצה לעבוד את האד מה.
אני מקווה מאד שבאוסטרליה אין
מלווים בריבית, ואין שילטון עריץ במו
השילטון התורכי המושחת ולידידו,
משה סמילנסקי, הוסיף ואמר :״אני אהיה
חייל• בצבא הבריטי, שיבוא לשחרר את
ארץ־ישראל מן התורכים בשנת
1902 יצא לזר לאוסטרליה.

״אריה, אריה, קום התנדב לנדוד
העברי״ .לויטננט ולאדימיר זאב
ז׳בוטינסקי, מי שהגה את רעיון הגדו דים
העבריים, עלה במדרגות־בטון של
בית־חולים צבאי בלונדון וחיפש את
״קולונל לזר מרקוכיץ מרגולץ״ ,ש שמו
התפרסם במהלך המילחמה העולמית
הראשונה, כאשר ״לחם בחזית גאליפולי
יחד עם הגדוד האוסטרלי ה־ ,16 נפצע פע מים
אחדות והועלה לדרגת קפיטן. אחר־כך
נשלח עם גדודו לחזית צרפת, נלחם
על נהר הסום והועלה לדרגת לויטננט־קולונל
; שוב נפצע וזכה בעיטור גבוה,
הוא, אות השירות המצויין ז׳בוטינסקי
הציג עצמו ואמר :״אנחנו זקוקים לך
בגדודים העבריים״ הוא סיפר לו כי לפני
כמה שבועות נכבשה ירושלים, ולכן עליו
להצטרף לגדודים העבריים, שהרי ״הוא
קצין יהודי שדרגתו גבוהה יותר מדרגת
כל קצין יהודי אחר שהכיר. גם נפיון
צבאי קרבי רב לו. בהרבה קרבות הש תתף.
חייליו מספרים עליו כי הוא משוריין
בפני כדורים ופצצות.״
בפברואר 1918 מונה לזר מרגולין להיות
מפקד ״הגדוד השלושים ותשעה של קלעי
המלך״ ,ויצא בדרכו ליטול את הפיקוד :
״על כל אחת מכתפיו הבהיקו שני כוכבי־נחושת
— דרגות לויטננט־קולונל. אל
שרווליו הוצמדו שני תגים מייוחדים —
מגני-דויד על רקע אדום, ועל חזהו הת נוססה
שורה של אותות־הצטיינות
היה זה מרגולין שתרם, כעבור כמה שבו עות,
ללשון האימונים הצבאיים בעברית
את הביטוי ״רצח בעיניים״ .הוא טבע את
סיגנון המשמעת ולשון תרגילי הסדר. דרך
אלכסנדריה וקאהיר הוא הגיע לצומת ה רכבות
של לוד, לא הרחק ממושבת נעו ריו,
רחובות .״שם קיבל סום־רכיבה צבאי,
העמים עליו את חפציו, עלה והתיישב
באוכף ויצא אל דדך מוכרת מאז — זו
המוליכה מלוד אל המושבה ראשון־
לציון בוזמנית, ברחובות, מספר מי שהו
לחיל משה סמילנסקי, כי ראה בלוד
את לזר מרגולין. הלה ״מיהר אל האורווה
והוציא את סופו ; הניח אוכף על גבו,
הכניס מתג לפיו, עלה עליו כקפיצה ; הפנה
את הסוס אל שער החצר ויצא אל הלילה.״
ואכן, בדמי הליל נתקלו שני הפרשים :
״השניים נפלו איש אל כין זרועות רעהו
בחיבוק אמיץ וארוך ; רק לאחר שעה
ארוכה ניתקו ויהתרחקו זה מזה, כאילו
ביקשו לראות מה עשו להם שנות־הפרי־דה
הרבות.״ ודומה, כי מילות שיר המת נדבים
הארצישראליים ,״אריה, אריה, קום
התנדב לגדוד העברי״ קיבלו ממד חדש.
החיילים אהבו את מרגולין. מי שהיה
מייסד ומפקד ההגנה, אליהו גולומב,
הגדירו ; ״טיפוס של קצין יהודי גאה,
השומר על כבודו, היודע את מלאכתו
ויחד עם זאת ליבו לב יהודי נאמן וחם.״
חייליו של מרגולין לא היו רק חיילים
יצוגיים. הם השתתפו בקרב הנודע על
מעברות הירדן, באום־שורט. הספר מתאר
את ז׳בוטינסקי בקרב זה כך :״מחלקתו
של לויטננט ז׳בוטינסקי התקדמה עד אל
הגשר, הציבה שם מקלע לואים ופתחה
באש. במהרה התברר כי הצבא התורכי
נסוג מרגולין הפך למושל אל־סלט.
לאחר תום המילחמה היה זה מרגולין,
שאירגן בעזרת חיילי הגדוד את הגנתן של
המושבות, והוא הוד, למפקדן עד לפרוץ
המאורעות, ב־ 1במאי .1921 אז הורה ל חייליו
לצאת ולהגן על תל־אביב, בניגוד
להוראות מפקדיו הבריטיים. הדבר התרחש
לאחר הריגת י ״ח ברנר וחבריו
לואידור וש״ץ. מרגולין גם גייס את
הגדודאים שכבר שוחררו, והיה מפקדו של
גיוס המילואים הראשון בארץ־ישראל.
אחרי החקירה הצבאית אמר לזר מר־

גולין לחייליו :״כמיפקדה הצבאית הרא שית
(הבריטית) רוצים להעמיד את כול כם
למישפט צבאי, על שפעלתם ללא פקודה.
אך אני נטלתי על עצמי את כל
האחריות למעשה. כבר הגשתי את כתב־היהתפטחת
שלי. מהיום יהיה מייג׳ור
גייל המפקד שלכם״ ואכן, המושל הצבאי
הבריטי של ארץ־ישראל החליט לאשר
את פיטוריו של מרגולין ולא להעמידו
לדין, בתנאי שיעזוב את הארץ. באותו
החודש יוצא מרגוליו לאוסטרליה. ב־2
ביוני 1944 הלך לעולמו והוא בן .69
בראשית חורף 1950 עגנה אוניית הנוס עים
קמפידיליו בנמל חיפה, ליד שובר
הגלים. ספינת־חופים של חיל־הים, מ״ח
, 14 ועל סיפונה מישמר כבוד של מלחים,
נטלה ארון עץ שדגל כחול־לבן פרוש עליו.
על הדגל היו מונחים כובעו של קצין,
שסמל מנורה והמילה ״קדימה״ צמודים
אליו, וחרב פרשים בתוך נדן שחור.
״המפקד מרגולין חוזר אל ארצו ואל מו לדתו..״
מילמל גדודאי כבן שישים.
עוד פרק מפואר בסאגה הארצישראלית
החדשה.

בחטף

ס. יזהרכארט
• • מינויי חב׳ ישראכארט/יורוקרד
זכו השבוע בנספח לחשבונותיהם, בעל
אופי תרבותי, כשירות מטעם חברת האש ראי
הנ״ל. המדובר במיבצע החתמה מייד
חד של הורים להורים במחירי הנחה
מייוחדים. גולת הכותרת של המיבצע הם
שני מאמרים, האחד של הסופר הרחובותי
ם ( מילנסקי ) יזהר, על חינוך לקרי׳אה,
והשני של המלחין הוותיק נועם שריף,
על חינוך למוסיקה. הגיב על כך משורר
נודע :״ס. יזהרכארט ויורשריף בתשלו מים
לעם קדוש סיפרו של הסופר
הירושלמי אורי אורלב, חיילי עופרת,

ירמיהו
ואיסמעין ועוד ספר של יהואש ביבר, שהוא על
גבול הבדייה והאמת, הספר מרד הדרוזים*,
בו מתואר מסעם של שליחי ההגנה אל לב
שטח הקרבות בהר־הדרוזים (ג׳אבל דרוז),
במהלכו של מרד הדרוזים בכובש הצר פתי.
קבוצת היהודים הקיפה את ירמיהו
הנגבי, המכונה ירמי, את שלמה, המכונה
שלמה הצפתי, או ״פרש הגליל״ (שהערבים
כינוהו אבדשאול) ועוד. אליהם הצ טרף
גם גידעון.
מפקדם בהגנה, יהושע, מטיל עליהם
משימה :״הדרוזים שואפים להקים להם
מדינה משלהם, וגדול הלוחמים שלהם
ומנהיגם הוא פולטן אל־אטרש ...אנחנו
רוצים לבוא כמגע עם ראשי המורדים
הדרוזים כתוצאה מאותה פגישה
״ארבעה פרשים רוכבים צפונה״ ,לכיוון
צפון־מזרח למושבה מטולה, דרך העיירה
הצבייה שבמורדות החרמון. תוך כדי תנו עה
ניתנת סקירה עניינית ופשוטה על הדרוזים,
מתובלת בתיאורי נופים בעביית
חסכנית, עניינית ומרתקת.
ההרפתקה הראשונה מתרחשת כאשר
ירמי הנגבי מחלץ את איסמעין אל־אטרש
מידי רודפיו הצרפתיים, מרפאו, ושולחו
לדרכו. בדרך לעיירה סואידה מגיעים
ארבעת שליחי ההגנה לביקעה הלבנה. שם
הם רואים את ״סיירי הטור הצבאי של
הגנראל מישו המפורסם. החיילים היו
לבושים מדים כ חולי ם־ד הי ם ...פתאום פצ חו
את הדממה השלווה יריות פרועות של
רובים. הביקעה, שלפני רגע קט דממה
ושקטה, מלאה עתה קולות עמומים של
הרבה יריות. כין ׳הפרשים והרגלים נפלו
חללים ופצועים תגובת שליחי ההגנה
היא :״,אני שמח שהדרוזים ניצחו,׳
אמר מאירק׳ה שהחריש כל הזמן, .אוהבי
חירות הם ונאבקים על הזכות לחיות כר צונם
בארצם. אין מילחמה נעלה יותר מן
המילחמה לחרות, למולדת! מי כמונו,
היהודים, יודעים זאת. נזכור לשם מה אנו
נלחמים בארץ־ישראל.׳ החרשנו. מאירק׳יה
צדק מאד. המזרח התיכון נחלק כיו ה מעצמות
הגדולות, אנגליה וצרפת, לפי ה חוזה
של סייקם־פיקו, בלי לשאול לדעת
העמים היושבים במזרח־התיכון.״
מוטב, אולי, לעצור כאן, ולאפשר לקו רא
להיכנס לאותה -הרפתקה מופלאה בכו חות
עצמו. גם בספר זה, שבו חרג ביבר
מעיסוקו בדמויות קיימות של החווייד, ה ארצישראלית,
הוא מצליח לכבוש את החו מר,
להפכו למרתק שבמרתקים, עד שגם
למבוגר איו מפריעות עוד האותיות ה מנוקדות.
עוד ספר על מדף המופת של
הספרות הארצישראלית.
* יהואש ביבר — מרד הדרוזים ; הוצאת
עם עובד ; 133 עמודים (כריכה קשה).

ס. יזהר
על חינוך לכסף
שראה אור בחודש שעבר בתרגום לאנגלית,
של הלל הלקין, זכה לשבחי הביקורת
הבריטית. אליזכט כרידג׳ ,מבקרת ה-
דיילי סלגראף, כתבה :״הספר הוא מחוות־כבוד
נהדרת לרוח אנוש הלא־מנוצחת. הוא
משאיר עלינו רושם חזק דווקא משום
שנכתב באיפוק רב, בחוש הומור ואיפיון,
מעודן של הדמויות חיילי עופרת, הוס רט
בשעתו כמחזה עבור הטלוויזיה היש ראלית,
והוקרן בה כמה פעמים. בשנים
האחרונות מתמסר אורלב לחיבור ספרי-
ילדים, שהאחרון שבהם, קשה להיות אריה,
ראה אור החודש בהוצאת עם עובד •- 6
מנהלה של הוצאת כתר, גחמן אוריאלי,
נבחר ליושב־ראש מרכז הספר והדפוס.
כסגנו נבחר יהושע לוי מדפוס ג׳רוסלם
לפני שבועיים, כאשר הלך פוסט לעולמו האיש שהיה לאגדה בחייו, אב רהם
סורמאללו, אביו מולידו של סיג-
נון דן כן־ אמוץ בשנות החמישים, היו
שנזכרו כי לפני שנתיים, בעיקבות שמו עת
שווא, הספיד הסופר בנימין תמוז
את סורמאללו במוסף לספרות של הארץ.
אחרי שבוע פירסם התנצלות, על כי סו-
רמאללו עודנו חי כתב ידיעות אחרונות,
אליהו עמיקם, כתב בשבוע שעבר
על תוכנית לימודי הספרות בבתי־הספר:
״מן השירים המופיעים בתוכנית עולה,
למשל, כי אצ״ג (אורי צבי גרינברג)
הוא כופר, מחלל־שם ופאציפיסט, כימעט
כמו נתן זך, עמוס עוז או ברונו.
מלבישים אותו בתלבושת אחידה, שייראה
בבית־הספר כפי שהם רוצים ש ייראה...״
0 - 0 -בדיקה שערכה קבוצת
סופרים, שחיפשה את הכתובת הרשמית של
פא״ן קלוב ישראל (הסניף הישראלי של
אירגון הסופרים העולמי) ,העלתה כי ה כתובת
היא כתובתו הפרטית של העסקן
והצנזור חיים תורן, יו״ר פאן קלוב
הישראלי מזה מחצית דור: חיים תורן,
רח׳ שמריהו לווין ,19 ירושלים. השמועה
מספרת, כי קרוב למאה סופרים ומחברים
עברים וערבים מתכוונים לפנות לכתובת
זו, כדי לבקש להתקבל כחבר בפא״ו קלוב
הישראלי, ולהפכו על-ידי כך לאירגון ה •
סופרים
הישראלי הרשמי י •

טבק אוריגינל הוא זו*1£*06
ובך גם אתה.
אם אתה גבר של״טבק אוריגינל״— אתה
זוכה לאשראי בלתי מוגבל בחברה,
בעסקים ו ...אצל נשים.
*מוצרי הטיפוח לגבר ״טבק אוריגינל״
זוכים מזה שמונה שנים ברציפות בתוארים
״המוצרהנבחר״ ״והקניה הטובה ביותר״
מי קולון, אפטר שייב-,פרי אלקטריק שייב( ,לפני גילוח חשמלי)
דיאודורנט ספריי, מקלון דיאודורנט(סטיק) ,אנטי פרספירנט ספריי,
טלק, מי שיער, קרם לשיער •,משחת גילוח, קצף לגילוח, תכשיר לחות
לגוף, סבון תפנוקים.

* 1א 1
שוש וסרמן/יקי הלפרין

העולם הזה 2193

8 1 6

פרסום צימט

7ה היה ד ע ^ ם ה! ה שחיה

גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיוק, הקדיש כתבת תחקיר נרחבת לנושאי־המיזרח־התיכוו,
תחת הבותרת ״מעצמה אחת סביבנו״ .הבתבה בחנה את התחז קותה
של המהפכה המצרית ואת השפעתה הישירה והעקיפה
על שאר מדינות המרחב. כתבו המשוטט של ״העולם הזה״
באירופה, עמוס קינן, החל כפירסום מדורו השבועי ״הסכין
המשוטט״ בנוסף למדורו הקבוע ״סכין בגב״ ,שבמיסגרתו פירסס
את הסאטירות שלו.

מדור התיאטרון של השבועון המליץ על הצגת ״קזבלן״ בתי אטרון
הקאמרי, בכיכובו של יוסף ידין. להצגה זו הוקדש מדור
העורך וכתבה בת שני עמודיס מצולמים.
בשער הגיליון: אופננית יעל ויינגרטן.

1103113 סמואוסון בישראל ^ וסו ידיו שאשסזים *ו
שמואל רוזן !המיקרופון * עמיקם גורב־ץ וחוו היס
״העולם חזה״ 882

העם

35 אלף אורחי חשובי

החג תושתת
בכל העולם מתחילים החגים בערב־החג
ומסתיימים במוצאי־החג. בישראל הסתיים
חג מייוחד במינו, דווקא בערב ראש־השנה.

זח ראוי לכינוי חג־הסוכר, או חג
הצרכנים. הוא התחיל בפסח , 1954 כאשר
הוגדלה קיצבת הסוכר, והועמדה על 1200
גרם לנפש, בתוספת 500 גרם לתינוק עד
גיל שנתיים. המנה לא הוקטנה אפילו לאחר
שחדלו האזרחים לאכול מצות, ושבו לאכול
חמץ — עובדה שעוררה תימהון רב.
למעשה, לא היה על מה לתמוה: טיב
מנת הסוכר המוגדלת היה גרוע ביותר,
ומישרד־הקיצוב רצה לתת פיצוי לאזרחים
אוכלי הסוכר הכהה והלח.
אולם מישרד־האוצר לא היה מוכן לתת

פיצויים לאיש: הגדלת מנת הסוכר הגדילה
גם את הוצאותיו. הוא לחץ על מיש-
רד־המיסחר-והתעשייה, ולחצו נשא פרי:
השבוע קוצצה מנת־הסוכר ב־ 200 גרם
לנפש- .
הצרכנים מחו קשות על השבתת חגם
דווקא בערב החג. אולם מישרד־המיסחר־והתעשייה
השיב להם תשובה חגיגית: מי
שמשתכר בכל ימות השנה, אל ישתה
בפורים.

תאריך 15.9.54 :

ברוך הש
בסן־פרנציסקו, ארצות־הברית, הומתק
פסק־דינו של פרנאק אבילז, שנאשם באונס
ורצח, מ־ 400ל 360-שנות מאסר, לאחר
שהוא עירער לפני בית־הדין העליון.

שאר האזרחים לא שמו לב לכך. הם
הלכו באותו היום לעסקיהם, כאילו לא
קדה כלום. הם התלוננו על הקיץ שאין
לו קץ, שמחו על הקיץ שנגמר סופכלסוף,
קראו על רעידת־האדמה באלג׳יר ועל
ההכנות לפלישה לאי קמוי, ליד פורמוזה.
כאילו היה זה יום רגיל.
אולם אותו יום ראשון, השבוע, התכוננו
35 אלף אזרחים ואזרחיות ליום
החשוב ביותר של חייהם. מכיוון שכולם
היו רווקים ורווקות, לא יכלו להשוות את
המאורע ליום הכלולות. מכיוון שאיש מהם
לא שירת עדיין בצה״ל, לא יכלו להשוותו
ליום הגיוס. אולם גם בלי זה ידעו היטב
את חשיבות המאורע.
אזרחים אלה לא היו בני־חורין לבטא
את רגשותיהם. מגילת־ד,עצמאות טרם חלה
עליהם. לכל אחד מהם היה שליט בביתו,
שהוביל אותו בידו.
בכל זאת היו הם האזרחים החשובים
ביותר של מדינת־ישראל: תלמידי כיתה
א /שטעמו השבוע את טעמו של יום לימודים
ראשון. הם היו חיל המאסף של
236 אלף תלמידי בתי־הספר העממיים*.

הקטנה כין שתי הרעות

אזרחים אחרים יכלו להתבונן בהם
מלמעלה למטה, לחשוב עצמם לאנשים גדו לים.
לילדים זה לא היה איכפת, הם יכלו
להמתין. אומנם הם לא־ היו בעולם כשנול דה
מדינת־ישראל, ועל כן לא יכלו להחשב
לוותיקים, אבל הם ידעו, בסתר לבם:
צוחק הצוחק אחרון.

בזיינסוויל, ארצות־הברית, פירסם סוחר
עשיר בעיתון את מיספרי החיוג לפתיחת
קופת הפלדה שלו, לאחר שהעבירו גנבים
את הקופה לאי-שם, הודיעו לו במכתב
רשום :״אם תמסור לנו את המיספרים
לפתיחת הקופה, נחזיר לך אותה ריקה
ושלמה, אחרת נצטרך לפוצץ אותה בדי-
נמיט.״

כספים

אנשים

סיר השירים
בחיפה, גנבו אלמונים סיר חלב, שניצב
בפתח דירתה של חנה רוזנברג, השאירו
לחלבן הזמנה למנת חלב כפולה בשביל
יום המחרת.

צלחות מעובבות
התפוח מעץ הדעת
בתל־אביב נאסר נורי עמרם, לאחר ש קטף
שני רימונים בפרדס, הסביר לשוט רים
:״אף פעם לא ראיתי פירות כאלה.
רציתי לדעת מה יש בתוכם.״

בתל-אביב, ברחוב המלך ג׳ורג /פרצה
מכונית לתוך מסעדה, שברח מיספר רב של
צלחות, פצעה שניים מן הלקוחות.

כמו בבית
בקרבת רמלה, נמצא אברהם גראומן ישן
בתוך מכונית חונה, הסביר לשוטרים, ש חקרו
אותו :״אשתי עשתה לי צרות. ישבתי
במכונית ונסעתי לישון בחוץ.״

הצגה שרה
בריו־דה-ז׳אנירו, ברזיל, נעצר הכייס קר־לום
דה־סנטוס לחקירה שיגרתית, שוחרר,
נעצר שנית, לאחר שנתגלה כי ארנקו של
אחד הבלשים נעלם בעת החקירה.

סיבה קדוכה יותר
״הכלכלה של ימינו דומה לגוף־אדם.
כאשר נפגע אחד מתאי־הגוף, חש הגוף
כולו כאבים.״ השבוע דומה היה כי אימרה
זו של הכלכלן האמריקאי, פרופסור סמו־אלסון
**,נתאמתה בישראל. הרחק מן
הארץ, ליד חופי־סין, נתעבו חשרות סופה
ותותחים רעמו מעל לאי קומוי. מפציצי
סין־הלאומנית חלפו בשמי סין־העממיח —
ובו בזמן הורגשה תנועה בלתי־רגילה
בבורסה התל-אביבית: הסובריין (מטבע
הזהב) ,אשר נמצא בשפל מזה זמן רב,
התחיל לעלות והגיע ל־ 25,5ל״י היחידה.
הדולר הירקרק הלך בעיקבות אחיו הזהוב,
ועלה תוך זמן קצר ל־ 2,55ל״י
הדולר.
אנשי הבורסה הסבירו את העלייה לפי
שיטודסמואלסון. אחרים הטילו ספק בכך,
ותלו את העלייה בשער מטבע זר בסיבה
אחרת, קרובה יותר: המלצת הממשלה על
פתיחת בנק ממלכתי (בנק ישראל) והש מועות
על הדפסת שטרות־כסף ישראליים
חדשים. אולם כל ההסברים לא שינו את
העובדה: שער המטבע עלה.

* בני שנתון זה שירתו במילחמת 1967
כחיילים סדירים.
** מחבר ספר היסוד בלימודי הכלכלה,
מבוא לכלכלה.

השחקן יום!? ידין כדמות?!זכדן
״כד האשכנזים עברו ולא נעצרו

אפתעה נעימה מחכה לטשד!

שמיר: ח״כ מפא״י וחובב הארכיאולוגיה
עקיבא גוברין מחפש מטבע מתאים
מימי המכבים, כדי לתת לו כשי עבור
ספרו מלו בשר ודם.
י• הופתע באורח נעים השחקן יום!?
ידין, מהתיאטרון הקאמרי, עבה הקול,
אשר נסע לחיפה, לבוש בתלבושתו במחזה
קזבלן, ואסף בדרך שתי טרמפיסטיות בנות
עדות־המזרח. ידין זכה למחמאה מקורית:
״ברוך השם! כל האשכנזים האלה עברו
ולא נעצרו, ועכשיו באת אתה ולקחת
אותנו.״
0:סירב להפעיל את שפתיו שמואל
רוזן, החידונאי הישראלי, המבלה כעת את
חופשתו בנהריה. כאשר נתבקש רוזן לתת
ראיון מוקלט לקול־ציון לגולה, הניד ב ראשו
בשלילה ואמר :״כאשר יש לי חופשה,
איני יכול להסתכל על המיקרופון.״
!• בנהריה יושב גם עמיקם גורביץ/
מי שהיה קריין קול ישראל, המשתתף
בסרט גיבעה 24 אינה עונה, המוסרט ב עכו
הסמוכה. כאשר נשאל גורביץ׳ כיצד
הוא מרגיש את עצמו בפנסיון המקומי,
השיב בחיוך מריר :״איזה פנסיון? המש כורת
מספיקה לי רק כדי לישון על שפת־הים.״

סיפר שחקן תיאטרון אוהל, יורם
מטמור, לאחר סיום הסרטת הסרט
גיבעה 24 אינה. עונה, כי כאשר צולמו
קטעי הסרט בעכו, ראתה ערבייה זקנה
שני לגיונרים ירדניים (מבין משתתפי
הסרט) ופרצה בזעקת־שימחה :״אל-חם ד
אל־אללה, סוף־סוף באתם!״

בזק ״ -סדרת מו צ ר׳ הז קוי שלנ!עז הזי ת

ן ן^יו

חזרה לתחילת העמוד