גליון 2267

שגח 45

ה מ חיר :

11 שקליס >כודל מ.ע.מ).

במאבק בין חוג׳ אבו־חצירא
;וחת־ניצב בנימין זיגל התגלה
מיסמך רשמ יהקו בע 3׳

־ולח בו ט בכדור במהירות 200 קמ״ ש אתה צריך הרבה כח ושרירים
דירים בנויים מחלבונים 4 .כוסות חלב תנובה ליום מספקות לגוף חלק השוו
לראיה טובה, ויטמין 312
^היו מית של חלבון מעולה. בחלב יש גם ויטמין
מהצריבה ו
לדם מעולה, סידן וזרחן לעצמות חזקות ולשניים בריאות. יש המון פטנטים
לשמור על הכושר והבריאות. אבל לדבר אחד לא מצאו תחליף. ל חלב•״

חלב תנובה-הנוח הלבן

רלה גרס ליתאווה
ת מיס תודי תשלה חו קר
בדרך שמע יחיאל פיקהולץ( ,איש צוות־החקירה
בפרשת ברנס) ברדיו את ההודעה
על הסכמתו של נבות להעיד נגד
אנשי צוות־החקירה, שהוא עצמו נימנה
על אנשיו. פיקהולץ נבהל, ככל הנראה,
וללא שום סיבה נראית־לעין סטתה מכוניתו
מהכביש ופגעה במכונית אחרת.
עתה מאושפז פיקה ולץ במצב קשה בבית־חולים
בירושלים.

ס בי בו

2לי

״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלד! :תל־אביב,
רחוב גורמן 3׳ טל 232262/3/4 03 תא־־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמפרס״ העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: יוסי ינאי .
עורך־תכנית: יוסי שנון. עורכת כיתוב: לילית כוארון. צלמי מערבת :
ציון צפריר וענת סרגוסטי. כתב בביר: יוסי היימן י ראש המינהלה :
אברהם סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ, תל־אביב, רחוב כן
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״ם. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

הקצין ש הו שע הבפרשת חנוך
היה אחד מחוקר ב רנ ט
אחד מחברי הצוות של מרכוס, ואולי
הטוב שבחוקרי צוות זה, המפקח ישראל
מיזרחי, הושעה מתפקידו במישטרד, ומנד
וזין למישפט בעיקבות פרשת דני חנוך
(שהודה ברצח שלא ביצע).

ביבוגס? :
מורד ל ק שי־ חינוך

הייתי רוצה לשתף אותך הפעם
באחת הבעיות המלוות את העולם הזה
מאז ראשית המערכת הזאת, שבקרוב
ימלאו לה 31 שנים.
הנה הבעייה: ישנה פרשה המסעירה
את המדינה במשך ימים ושבועות. כל
אמצעי־התיקשורת בוחשים בה. מיטב ה כתבים
חוקרים אותה, במירוץ יומיומי
(ושעה־שעתי) אחרי סקופים. פונים לכל
המקורות האפשריים. העניין מואר מכל
הצדדים, נכתבים עליו מאמרים וכתבות
למכביר.
במצב כזה, מהו תפקידו הטבעי של
שבועון? לפי המקובל בעולם: לסכם
את הפרשה, להציג אותה בתמונה שאיו
בה חידושים, אך שהיא שלמה ומאוזנת.
הרסיסים, שהתפרסמו מדי יום, מצטרפים
בכתבת השבועון לתיאור מלא.
כך מטפלים בפרשות כאלה שבועונים
כמו טיים בארצות־הברית, דד גספיגל
בגרמניה ול׳אכספוס בפאריס — שבוער
ני־חדשות הדומים במהותם לשבועון זה.
אולם להעולס הזה יש אמביציה נוספת:
הוא רוצה לגלות גם סקופים משלו. אין
הוא מסתפק באירגון החומר שנאסף על־ידי
אחרים. הוא אוסף חומר משלו. בבואו
כמד, ימים אחרי אמצעי־התיקשורת היומיים,
הוא רוצה לחדש — הן בפרטים,
הן בהצגת התמונה הכוללת. הוא מצליח
בכך לעיתים די קרובות, תודות ־1שיטות
המיוחדות ולקשרים המיוחדים שלנו.
הצוות עובד, אוסף סקופים חדשים.
ואז, בבואו לכתוב את הדברים, הוא
ניצב לפני בעייה. לפניו הברירה בין שתי
אפשרויות: האחת היא לפרסם את סקופים
החדשים בילבד, כדי להבליטם; ה שניה
היא לכתוב סיפור שלם ומלא, ולשלב
בו את הסקופים החדשים.
אנחנו נוהגים ללכת בדרך השניה, להגיש
לקורא את התמונה השלמה, תוך
הרצאת־דברים חדשה. בתוך הסיפור הכולל
ישנן גם הידיעות החדשות שלנו,
המאירות לא-פעם את הפרשה כולה באור
חדש לגמרי. כך יש לקורא כתבה שהיא
גם מקורית, גם חדשה וגם שלמה.
הצרה היא שהקורא, שאינו חוקר ואינו
מתעמק בדברים. מתעלם לא פעם מן
הסקופים שלנו, המשובצים בסיפור. אין
דבר מרגיז יותר מאשר לשמוע, מפי
קורא :״הסיפור שלכם על הפרשה אינו
מחדש כלום. נכון, זה כתוב יפה, אבל
כבר קראתי את כל זה.״ הוא פשוט לא
שם לב לכך, שיש בסיפור יסודות חדשים
רבים ומשמעותיים.
מה לעשות? הרי איננו יכולים לכתוב:
שים לב, הפרט הזה־והזה הוא.סקופ שלנו!
הידיעה ההיא־וההיא היא גילוי בילעדי
שלנו!
עשיתי השבוע נסיון מעניין (אותי, לפחות)
לגבי הסיפור שהקדשנו לו את ה שער
האחורי של הגליון האחרון של
העולם הזה 2265 הכותרת היחה :״כך
רימתה המישטרה — פרשת ברנס״ .בתוך
ה עו לםהזה 2267

הגיליון הקדשנו לכתבה שלושה עמודים
שלמים, תחת הכותרת ״קיללת רחל הלר״.
ביקשתי מראש־המערכת, יוסי ינאי, שניצח
על החקירה, לסמן את הידיעות
החדשות, הבילעדיות, של העולם הזה.
שהיו משובצות בכתבה זו. אני רוצה
להביא אותן להלן בנפרד.
זוהי רשימה די מרשימה, אם לוקחים
בחשבון כי לא היה בשבוע שעבר יומון,
צהרון, תחנת־רדיו ותחנת־טלוויזיה שלא
הקדיש את כל מירצו לחקירת פרשה

יורם ביכונסקי, החשוד הראשון בפרשת
רצח רחל הלר, הוא עתה מורד,־ממלא־מקום
בבית־ספר לנערים קשי־חינוך בנה-
ריה.

אוד חדשעדפרשתב דו ס :
הו אשם הו אעקר !
אחת הבעיות של עמוס ברנס נעוצה
בהתייחסותו לנושאי המין והכבוד הגברי.

אם אכן ברנם הוא עקר מתעוררת
השאלה מדוע לא גילה זאת במהלך
מישפטו. אך מי שמכיר את ברנם יודע
את התשובה. הצעיר היה מוכן לבלות
את כל חייו בכלא, ובילבד שלא תתגלה
״בושתו״ ברבים.

גידו חדש:
מדוע ועלה הנ רצחת
נעליים ש טו חו ת *
נושא אחר שאותו העלה גולדברג ב־תזכירו,
נגע לנעליים של רחל הלר, החיילת
נמוכת־הקומה הקפידה מאוד על
הופעתה. בכל פעם שהיתר, יוצאת עם
ביכונסקי, שאף הוא נמוך־קומה, היתה
נועלת נעליים שטוחות. כשיצאה עם גברים
גבוהים, כמו עמוס ברנם, המתנשא
לגובה של מטר ושמונים, נעלה נעלי-עקב.
ידידתה של רחל בבית רוטנברג, משם
יצאה אל דרכה האחרונה, העידה שרחל
שאלה ממנה נעליים שטוחות־עקב לפני
הפגישה שלה בערב הרצח.

היועץ הררשפט ה ח לי ט
ע ל מי שפט חוזר -והתחרט !
בישיבה שנערכה לפני שבוע בלישכתו
של היועץ המישפטי לממשלה, הפרופסור
יצחק זמיר, השתתפו פרקליט המדינה,
גבריאל בך, עוזרתו קרפ, וראש אגף
החקירות במישטרה, ניצב יחזקאל קרתי.
באותה ישיבה קיבלו הארבעה החלטה
נדירה: לבקש מבית־המישפט את חידוש
מישפטו של עמוס ברנס.
למחרת היום טילפן זמיר אל משתתפי
הישיבה ואמר :״בואו נשקול את העניין
עוד פעם במשך שבוע.״

הטפכ ״ ל? ד ע תז כי ר
שלמר כו ס
למרכוס לא היתד, שייכות לרצח רחל
הלר לפני שהתברר ששני צוותי החקירה
הקודמים נכשלו. אז התנקש מרכוס על־ידי
המפכ״ל, שאול רוזוליו, לעמוד בראש
צוות שחיקור את הסיבות לכישלונם של
שני הצוותים הקודמים.
הוא הגיש לרוזוליו מיסמך עב־כרם,
כתוב בלשון בוטה, שבו האשים את אנשי
הצוותים הקודמים בשלומיאליות ובחוסר־כישרון.
המיסמך היה כה חמור עד שרו־זוליו
קרע אותו לגזרים, בנוכחות מרכוס.

מ ר כו ס וי סר. להתכרץ
דד ^ שכח תמטכ ״ ל

הכתכה על פרשת כרנם (העולם הזה !2265
ובכל זאת: עשרה סקופים
כל אחת מן הידיעות האלה היתד, מהווה
בעיתון יומי ידיעה מרעישה, תחת כותרת
מפוצצת. הנה לדוגמה כמה קטעים
מתוך הכתבה, בתוספת הכותרת שהיא
היתד, זוכה בו בעיתון יומי:

חו קררצחרחלהלר
נכד טגג
כמה שבועות אחרי שפרש מהמיש־טרה,
באחד הלילות שבהם נדדה שנתו
ביגלל הפרשה, טייל חנא חדאד (החוקר
הראשון של רצח רחל הלר) על גג
ביתו, בכפר טורען. הוא מעד, שבר את
כתפו ואושפז במשך חודשים רבים. חדאד
הגיש תביעת פיצויים נגד המישטרה, טען
שפציעתו התרחשה מפני שפרשת רחל
הלר העסיקה את מחשבתו וכי היתד,
זאת תאונת עבודה. התביעה נדחתה.

ה תו בעב מי שכטב רו ם
03811ובהברחת דו ל רי ם
לפני כמה חודשים נתפס בראונר, היום
עורך־דין פרטי עשיר, בנמל־ד,תעופה בן־
גוריון, כשעל גופו מאות אלפי דולרים
שאותם ניסה להבריח מהארץ.

פסיכיאטרים וגרפולוגית קבעו, שככל
הנראה סובל ברנס מעקרות. אלא
שהצעיר יפה־התואר, שזכה בהצלחה רבה
אצל בנות המין היפה, לא הודה בכך
מעולם. אחת הגירסות של המישטרה היתד,
שרצח את הלר משום שגילתה דבר־מה
הקשור ביכולת המינית שלו ולעגה לו
על כך.
כשנחקר ביכונסקי במישטרה, בחזקת
חשוד ברצח, לא העלה איש מצוות החוקרים
את הנושא המיני. לכל היה ברור
שביכונסקי היה חברה הקבוע של רחל,
ויומניה האישיים אף גילו, שהיא קיימה
עימו יחסי-מין בתדירות גבוהה. איש לא
חשד בביכונסקי שרצח את רחל אחרי
שאנס אותה או שניסה לאנוס אותה.
רק כשהפך ברנס חשוד עלה הנושא
המיני. המישטרד, גילתה לפתע סימני
זרע, וטענה שהם של ברנם. ביגלל משך
הזמן שעבר בין הרצח לבין תפיסתו
של ברנס, אי-אפשר היה להשוות בבדיקה
מעבדתית את סימני הזרע, שנמצאו לטענת
המישטרה על גופה של רחל, עם
הזרע של ברנס. איש אף לא ביקש מברנס
דוגמת־זרע, והכל קיבלו כמובנה מאליה
את העובדה שהוא בעל הסימנים שנמצאו
על גופה של הקורבן. אם אכן יסתבר,
שכלל לא נמצאו סימני זרע על גופה,
או שעמוס ברנם הוא עקר, תתמוטט
אחת מטענות התביעה.

כאשר התפוצצה הפרשה, טען מרכוס
כי שיקר לבית־המישפט אחרי שקיבל
לכך אישור ממפקדו, המפכ״ל רוזוליו.
כשהבין מרכוס שהוא עלול להיות מובא
לדין בגלל השקר הזה, ביקש להיפגש
עם רוזוליו, כדי שהמפכ״ל יאשר שאכן
הורה לו לעשות כן. רוזוליו התחמק
מפגישה.
מרכוס הגיע לבניין המטה הארצי וביקש
להתפרץ אל לישכת המפכ״ל בכוח. נהגו
של המפכ״ל בלם אותו, ורוזוליו, ששמע
צעקות, יצא לראות מה מתרחש.
רק אז זכה מרכוס להיפגש איתו,
אך איש אינו יודע מה נאמר באותה
פגישה. בסופו של דבר החליט היועץ
המישפטי לממשלה, הפרופסור אהרון ברק,
שלא להעמיד את מרכוס לדין. ברק
קיבל את טענתו של מרכוס, שלפיה שיקר
לבית־המישפט ״בתום לב״.

מסתבר, איפוא, פי בכתבה זו היו
לפחות עשרה סקופים, שכל אחד מהם
יכול היה לספק כותרת גדולה בצהרון.
אצלנו ״נבלעו״ כולם בכתבה כוללת, שביקשה
לספק לך תמונה שלמה, שקולה
ואמיתית.
אנחנו נמשיך בשיטה זו, ואם תשמע
פעם מפי חבר, שקנה את הגליון בקיוסק,
כי ״בכתבה על הפרשה ההיא לא היה
שום דבר חדש״ — בקש ממנו לבדוק זאת
שוב.

מכח כי ם

אמא שלי אומרת...
...״מאז שרופא השניים המליץ ואני משתמשת באופן קבוע
באלמק ,0אץ לי יותר חורים בשניים,שעי בריאות יותר
ומוגנות בפני עששת״

כהן ב בי תהקב רו ת
על משאלתו של העורך,
שייכתג המנון למחנה השלום
הישראלי (״העולם
הזה״ .)2360

כאשר סרן רוג׳ה דה ליסל חיבר
את המארסייזה, כאשר פייר גוטיד,
חיבר את האינטרנציונל, כאשר
אימבר חיבר את התיקווה בהשראת
שיר מולדבי, כאשר פיט סיגר
חיבר את אנו נתגבר לפי מנגינה
צ׳כית ידועה — אז נתקיימו ר.תנ*

שיר לשלום
תנו לעימש לעלות
ל^קרלהאיר
•.־ 1ז •הזכה ^זבתפילות תחזיר אותנו לא 1

מי א^זר כבה נרו
ובעפר נסמן —
ן כי מר לא ן עירו,
לא.יחזירו לכאן.
איש אותנו לא ישיב אפל תחתית ד ••
מבור 1

כאן לא יועילו
לא שקחת ה^חון
ולא שירי הלל...
^כן רק שירו שיר לשלוהי
תפילה!
תלחשו •
אל •-11
מוטב תשירו שיר לשלום
בצעקה 1גדולה...
• ? 1ז1

)!ולסקס ל שן -בוי או ת והגן
טבע תעשיות סרמצבטיות בע״נז

המנוןהישראלי *111-190
נשיס דן 01ח טי רןהו 3די דן 11
ור 0ים ו ו 3וו ת 1שי - 0קו 8ח 0יקה~!!זיקוו 10י 13ו |
הו צאתשערבח שנז ר ( א פי ל צי הו
סלון והנון יוני

תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור,
הוצאת ע 1י ער ב ט עוו ה

*המת נוות*

•גזחידעז עממיים • שיזוז מעולה• __

תל-אגיב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
רנזת גן הרצל 86 מול בניו אואזיס ״סלון אור!״

חן טרמפלו זייל

(מלים: י׳ רוטבליט;
לחן :״ רוזנבלום)
אים האובייקטיביים — מישאלוד
לב המונית וסוחפת. געגועים עזים
לשינוי קיננו בלב מיליונים רבים,
המחאה היתה טהורה ונבעה ממעמקי
הנשמה — מספיק היה ה גפרור
בכדי להצית את הלהבה.
אי־אפשד לחבר שיר־המונים על
סמך אוטופיה העומדת ותלויה במרחקי
ערפילים. אי־אפשר לחבר
שיר־מחאה כאשר מעמד הפועלים
משחק בבורסה, כאשר הסוטדג־טים
חושבים על הכל פרט לעבודה,
כאשר צעיר מצוי בישראל נרתע
מהעבודה ובמקרה הטוב ביותר
חושב על עבודה בנקאית המבטיחה
תנאים טובים, כאשר חיי־החב־רה
הסתאבו ונקלעו למבוי סתום.
לביצה המעלה צחנה, כאשר עש רות
אלפים יורדים מדי שנה בשנה?!
המישור
הרעיוני הלו והצטמק,
הלך והתגמד בחברה שלנו. רובו
המכריע של העם תומך במבוי
הסתום שבתוכו כלואה המדינה ו הוא
רק משתעשע בציניות אכזרית
בתיקוות־שווא לפיה תעמוד אר־צות־הברית
לימינה של מדיניות
הסיפוחים לעולמי עד. תורת המו סר
של עם ישראל מצטמצמת ל־מישפט
אחד :״אדם לאדם זאב״,
ביחסי־פנים כמו ביחסי-חוץ.
בתנאים כאלה כיצד יבקש איש
שייכתב שיר־עמלים סוחף הנושא
בשורה רעננה? מה לכהן בבית־הקברות?

יצחק סדכול, תל־אביב

לפני כמה שבועות הופיע במדור
״יומן אישי״ התבטאות שהפתיעה
אותי. נקבע שם כי עדיין לא נכתב
בארץ שיר שלום אמיתי. מן הסתם
נעלם מידיעת העורך, כי לפגי
כעשר שנים נכתב שיר נפלא, ל טעמי,
שיר השלום. הוא הושר
אז על־ידי להקת הנח״ל. באימפריה
העברית דאז, שהשתרעה מ-
קנטרה ועד קוניטרה, נתקבל השיר
בדעות חלוקות, וזו אולי גם הסיבה
מדוע לא זכה למקום הראוי
לו. השלום לא היה כה פופולארי
כהיום.
את הפיזמון החוזר יש לשנן לרבים
מאתנו :״אל תגידו יום יבוא
— הביאו את היום!״
גד פ או ק ר, גבעתיים
• אורי אבנרי לא אמה שאין
שירי־שלוס. בוודאי שיש, ושירו
של רוטבליט יוכיח. אך אין זה
שיר מלהיב ומסעיר, מן הסוג שעליו
דיבר אבנרי באותה רשימה,
בהזכירו את האינטרנציונל, המאר־סייזה
ו״אנו נתגבר״.

ס תי רהסדטת
מה לביקורת על הפער
החברתי ולדיווח על החוג
הנוצץ ן

במדורים המדיניים והכלכליים
(כולל פרשנותו של ח״כ אורי אבנר,
הנכם מתריעים על גידולו והת־רבותו
של הפער החברתי. ומנגד
— מדורי הרכילות, תיאורי ״מסיבות
השבוע״ הנוצצות. אלה נועדו,
מן הסתם, לעורר את קינאתם של
אותם שלא ״זכו״ לחגוג במחיצתה
של פנינה רוזנבלום ודומיה.
אדי הרשקוסיץ, ירושלים
• 1לפער יש שני צדדים, ותפקיד
העולם הזה אינו לעצום עיניים.
עוד אפרסק *
לאן חולפים כספי
המשחקים בפיס.
לפי הודעת בעל דין ,״מיפ-
על הפיס״ ,בתשדירי השרות
מטעמו בטלוויזיה, הולכים
כספי המיפעל גם למוסדות
החינוך הדתי. מן הראוי שהציבור
החילוני יסיק את המסקנות.

יצחק
חפץ,
אגודה הומניסטית
חילונית •בישראל

שלו ם שם,
נלעבד ד* 0
על פעילות מחנה חשלום
כחוף המערבי
של ארצות־הברית.

גם כאן, בקצה־מערב, יש
פעילות מעניינת ׳של מחנה השלום,
מצד ישראלים ופלסטינים.
לפני שבועות אחדים טייר
כאן התאם אבו ע׳זאלה מעזה
(התאם הקטן) ,ולפי בקשתו ה מפורשת
נפגש עם קבוצות
יהודיות, ואיש לא ראה פסול
בכך שאורגנה לו, בין השאר,
פגישה עם חוג עליה ציוני
למהדרין.
ברירה אמנם שבקה חיים,
אבל ישנם חוגים שונים הממשיכים
את מסורתה. רוב ה פעילות
היא, כמובן, בחוף ה מזרחי,
אבל גם איזור סאן-
פרנצ׳יסקו תוסס במובן זה, כמו
בתחומים אחרים•
ד.כ ,.קליפורניה״
ארצות־הברית
(המשך בעמוד ) 6
ה עו ל ם הז ה 2267

3 -27ק 071\/1-2711

רק בטלויזיות הציבעוניות של ¥א $0תמצא את
א 17110א ,7111 השיטה הבלעדית המקרינה את
התמונה בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך
משוכללת, המאפשרת קבלת תמונה חדה ובעלת
בהיקות גבוהה בצבעים טבעיים.

)־/20-1£ץ*7 -2032 1

׳20-1£ע*7 -2020 1
דגמים נוטפים־״20-2024 7״!<7 -1400 £-14
5וסוסן זוניק|וגאוטיוא1
ה עו לםהזה 2267

הווו

מכחבים
(המשך מעמוד )4

רצחהש ״ ח׳

י״א״ נדיאב יד!

מאוזן :
.Iעל־פי ר,שמועד, נודע, כי
הרווקה (הצעירה י) הגיעה
הנד, כדי לרוות את צמאונה
במשקה חריף (.)5
.4זבנית מפורסמת (.)5
.9מדוע מוסיפים (בגרמניה)
משקד, כזה לקוקטיילי (.)4
.IIכן, כן, זד, בהחלט משחק
ילדים עבור יהדות אירופה

.12 מכשיר חקלאי אוכסן במחיצתן
של גוויות ממוצא אנג״
לו־סכסי (.)4
.13 הזהב שהרקיב הוטמן בגרב

.15 כרטיסי־משחק נשמעים כ״
בהרות־שמש (.)5
.16 ממרום־מושבו כתש המלמד
את הגרגר החי (.)5
.19 שם מקף בלתי ברור ולא
הבחין בו בגלל ראייה לקויה

.21 ממרח צמחי, נמצא באופן
קבוע במעגן־הסירות (.)7
.22 מנכ״ל ידוע הואשם בפיט-
פוט מיותר (.)4
.23 המאור המעורפל של הקיסר
בשעת הפסקת־חשמל (.)4
.25 לוח־המג״ד מכיל אירוע
חשוב לבני־הדת הנוצרית (,2

.29 חוסר סבלנותה גבר, אך
היא עדיין סוחבת (.)5
.31 לגלוג ספרותי עלול לעורר
תגובה אלימה (.)5
.33 למתרה יש אפשרות לתמוך
בתקרה (.)5
.34 קדם איכשהו לפעולת הליטוש

.36 מחברים כאלה לא תצמח
טובה (.)4

הבדואים בנגב אינם
רוצים שרצח ח״כ
חמאד אבו־רביעה ינוצל
למטרות מיפלגתיות.

רצח זה עורר תדהמה וזעם
בציבור היהודי והערבי. אולם,
לצערי, עוד לא הסתיימו 40
ימי האבל ומנסים כבר לעסוק
בסחר פוליטי עם רצח מזעזע

ודוגמה: אחרי הקבורה הז מין
השייח׳ מוסה אל־עטאונה
לשאת דברים את הנשיא יצחק
נבון, את סגן ראש־ד,ממשלה
שימחה ארליך, את יו״ר מינד

שייח׳ אגו־־רביעה
צוואה?

פתרוןתשבץ 21263

19ם נד7

23 3ד 3צ

1נד

? 2]3י מף [7״

\29ד

ה* 0מ

הבורסה עולה — שימחה וגילה •
הבורסה נופלת — בכיה מיללת !

.38 חוץ מזה נתגלה חוסר־סב־לנות
ליד־הדלת (.)4
.40 מכשיר עינויים מוסיקלי,
משמש לשמירה על־הסדר (.)4
.42 .הכניסה למקום ההגרלה,
שובצה באבנים צבעוניות (.)5
.43 מיני־מאפה הגורמים לי־קויי־בריאות

מאונך :

.2כתגובה מסרו גינוי חריף,
אם כי מקוטע (.)6
.3שמענו שניתן למצוא בה מה
מקרינה זו בעיר־נמל עתיקה

.5תלה מעילו על קרס עם
שני־העתקים (.)3
.6סיור מסוקים הבחין ב־200
אתרי־רחצה (.)6
.7הערימו על-יריביהם בתח רות
מפרשיות (.)3
.8סלע שזוף (.)3
.10 מצליח להתגבר גם ללא
עזרת הקוסם (.)5
.11 איך שלא תסתכל על זה,
זקן נכבד, מחר שבת (.)5
.12 כשלון חרוץ — נובע מצרות
מוחין (.)4
.14 לא קיבל את הטיפול הנ
לכן
מייעץ כל מומחה ובקיא :
״אכול בטיילת —
זה רווח נקי י
הטיילת לאוהבים״.לאכול
רחוב הרברט סמואל , 80 תל אביב,טל 656992

אות במוסד רפואי (.)4
.17 מחמת־הבושה השתלט על
המקום בכוח־הזרוע (מ 5
.18 נכון, יש משהו מפחיד בשק

.19 המס כלל את מחיר־העמוד,
כך תוכנן ע״י בעל-מקצוע (.)5
.20 מר שני המבולבל לקח
אותי תחת חסותו (.)5
.24 שוקלים והופכים בעניו בארץ
מדין (.)4
.26 שינה גם שינה את מערכת
בגדיו (.)5
.27 קטן מאוד אך ארסי, כמעט
גרם לנצחון קומוניסטי (.)5
.28 בשל־הדמגוגיה יצאו בהכחשה
מוחלטת (.)4
.30ב. בורג למשל, מצטיין גם
בטעם מעודן (.)6
.32 מקטורן דו־מטרתי, לשימוש
במזג אוויר סוער (.)6
.35 מאידך, בדהמשפחה עלול
להרעיל (.)3
.37 אחי־שם היה תמים ומבול בל

.39 בהגרלה חוזרת קיבל חרב
כפרס (.)3
.41 עולם הפוך ועכור (.)3

מי שטורח
בערב שבת,
אובל טוב בשבת

בין הפותרים נבונה את
התשבץ יוגרל פרס :
ארוחה זוגית מלאה
יין) במיסעדה
ה״טיילת׳ /רחוב הר-
ברט סמואל , 80ת״א.
את התשבץ תפתור יש לשלוח
למערכת ״חעולס הזח״
עם חותמת דואר של לא
יאוחר מיום חמישי, שבוע
אחרי הופעת תגליון. חפית•
רונות הנכונים, שיגיעו למערכת
עד יום רביעי שבועיים
אחרי פירסום התשבץ, ייכנסו
להגרלה. ההודעה על הזוכים
תפורסם ב״העולם הזה״ 4
שבועות אחרי הופעת התשבץ.

לגת העבודה שימעון פרם ואת
ח״כ משה דיין. באותה מידה
הזמין את ח״כ תופיק טובי
י לשאת את דבריו, ושמעו אותו
כולם בתשומודלב, פרט לעו־רך־הדין
אורי שטנדל, שהפריע
בצעקות ״אתה מנהל תעמולת
בחירות״.
כשדיבר שטנדל הוא הדגיש
שהשייח׳ ח״כ חמאד אבו־רביע
השאיר צוואר, ומישאלתו היתה
״רשימה בדואית נפרדת״ .בצדק
התחילו אז צעקות בקהל:
״וזו לא תעמולת בחירות ן״
דבריו של שטנדל לא התקבלו
יפה.
כבדואי ותושב הנגב נראה
לי שיש לקחת לתשומת־לב את
בקשת השייח׳ים שלנו. תנו לנו
כעת לחיות עם האבל שלנו.
לחיות עם הכאב שלנו וזה יהיה
לטובת כולם.
לכן ביקשתי מאנשים כמו
אורי שטנדל: אל תהיו נציגים
שלנו ודוברים שלנו ואל
תמסרו עלינו ידיעות לא
מדוייקות. עם תום האבל של נו
נחליט לאן דרכינו, כחלק
מהמיעוט הערבי במדינת יש ראל׳
על בעיותינו המשותפות.

שחדי רכיעה,
באר־שבע
לנוניזם הקוראת מעבר לים מתריעה
על טעויות בכתבה
על ג׳ון לנון(״העולם חזה״
.)2259

הטעויות הצורמות ביותר היו ה שיר
אלינור רגבי, שמסתיים, לדברי
הכותב, בשאלה ״לגונית״ במ יוחד
:״כל האנשים הבודדים...״
אכן שאלה יפה, אבל דווקא את
השיר הזה כתב פול מקרטני. גם
את השיר כשאהיה בן 64 לא כתב
(המשך בעמוד )8
ה עו ל ם הז ה 2267

״בהפסקה אני צריך
לאכול את הכריך,
אמא שמה בילקוט
הפתעה של מתיקות.
הממרחית הכי הכי
של עלית!

על לחם או לחמניה
שוקולד למריחה,
כמו עוגה מן התנור
לא השארתי אף פירור.
הממרחית הכי הכי
של עלית!״

1111111

״אמא לא יודעת
שאני גומר את הממרחית
כבר בדרך לבית השפר״
וימר יעקבסון טמיר

לבריאות

במליו

גלי זוהר ׳ם־המלח
190שקל * מ ע ״ מ לאורח
ב ח צי פנסיון, כולל:

•קפה וטוגה בשטה 4אוזה״צ
•בידור, בינבו, קולווט, דיסקוטק ווודיאוט״פ
• 6כרטיסי עיסה חיום לבריכות הבוכרית
לאורח השוהה לפחות 6לילות
•תוספת לפוסיון מלא :

שקל-־ מטייח בלבד!

מכחנים
(המשך מעמוד )6
ג׳ון לנון אלא פול מקרטני, בהיותו
בן ,16 לפני הקמת החיפושיות.
מיכל דוכי, לונדון

?גאים !?!טרגים

בהמה תקיפה על הדיילת
טזובתה, מיכל אדר, יוצאים
הקוראים, המוחים
על המיכתב שפורסם בגנותה
במדור זה (״העולם
הזה״ .)2261

אנו, חבריה הקרובים של מיכל
אדר, רוצים פעם אחת ולתמיד
לשים קץ למסע ההשמצות הנלוז
נגדה. אנחנו, הבדיה, עברנו איתה
מקרוב את התקופה הקשה בחייה,
אשר בה עמדה באומץ לב.
מיכל אדר עוסקת במקצוע זוהר,
הנתון לביקורת וזילזול מצד קנטרנים
וקנאים. אל נשכח כי עקב
מקצועה היא חשופה מזה שנים
לעיתונות, והפירסומת הלא־מכובדת

זמרים לנון ואונו

מי כתב מה?

גר ז 1הר ים*המלח

עונש ע ל סירסו

ל הז מנ ת מקומות: ת״ א שד׳ רוטשילד 66
טל,03-613398 | 19
ם המלח מלון גל זוהר טל 9ון 057-90831

במיכתב גלוי לראש־המנד
שלת טוען סרבן שירות,
כי יש תקדימים רבים
לסירוב לשרת בשטחים
הכבושים.

איתן עמיחי
הדברת מזיקים

דיילת אדר
אמיצה

#ומחיס להדברת תיקנים (נ׳וקים!,
תולעי ינץ, חרקי מרים ובגדים.
בסטירת על בריאותי יי־י׳יייי

רמת-גן, דח׳ מודיעין,18ת.ד2273.

טל6 .־ 790114 5רש׳מס 21 עסק 481/75
ירוקלים , 664015-אילת 3012-־059

סבלת מודעות
עכל העיתונים
במחירי המערכת

כירטםא׳ די אי
אבן גבירול 110 תל״אביב
(בינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227118

מפעל הכרות
ת. ד >21 .ת״א
* על בסיס אנושי־תרבותי לא מסחרי \

* בשיטה מקורית־יעילה המונעת
ביזבוז בזמן, עצבים, אנרגיה וכספים
בגלל הכרויות סרק!
* שלח(י) גלוייה לשם קבלת פרטים
מלאים.

היא תוצאה ישירה מקשריה של
מיכל עם קברניט־הזהב עקיבא
פרסמן. הלוואי שהרבה נשים היו
עומדות לצד גבר־חייהן כפי ש עשתה
זאת מיכל אדר. אנו פונים
ומבקשים: אנא, הרפו ממיכל אדר
ותנו לה לחיות את חייה בשלווה.

חכריה הקרוכים כיותר
של של מיכל אדר
מה רוצה עקרת הבית מרמת ה שרון
המשמיצה את הדוגמנית מיכל
אדר?
מיכל אדר היא ליידי אמיתית.
הלוואי שכל הנשים היו מתפקדות
כמור, במצבי לחץ.
נדיכה אלעד, רמת-גן

...סרבני שטחים רבים ממשיכים
ליהנות מן הפטור החלקי ש קיבלו,
וגם פאציפיסטים השוללים
מילחמד, בכל הנסיבות מקבלים
פטור. חלק ניכר מקבוצת ה־,27
עליה נמנה גדי אלגזי, זכתה לפטור
״פסיכיאטרי״.
,למשל, המקרה שלי:
התגייסתי לצבא הסדיר באוגוסט
.1973 באמצע השירות הגעתי למסקנה
שאינני יודע בשביל מה
אני משרת ומאז שיחרורי סירבתי
לשרת במילואים. מאז אפריל 1978
אני מנהל התכתבות עם שילטונות
הצבא בבקשה לפטור כולל משירות
צבאי.
ב־ 11 מיכתבים ובארבעה ראיו־נות
אישיים הבהרתי חזור והבהר,
בי לא אשרת בצבא כל עוד צה״ל
מחזיק בשטחים שנכבשו ב־1967
וכל עוד לא הוחל חוק השבות גם
על העם הפלסטיני. הסכמתי לשרת
שירות אזרחי ונשלחתי לגדנ״ע,
״מתוך התחשבות במצבי״ ,כפי
שכתבו לי. ב־ 17 באוגוסט 1980
סירבתי לצאת לאימונים בנשק, ר
מאזץ׳ אותו אירוע לא קיבלתי שום

הודעה מהצבא, למרות מיכתב הבהרה
ששלחתי בו ביום.
לאמיתו של דבר׳ התביעה ב־מישפטו
של גדי אלגזי לא חששה

שיגעון!
בחרוזיו יוצא הקורא
להגנת כבוד השפה העברית.
האופנה
היא כמו מחלה
מדבקת,
בקצה העולם ובקצהו הא חי
חובקת. אך ישנה אופנה
חדשה שיגעון של מילים, כזו
מין, ששברה את כל הכללים.

חמודה שיגעון
חמודה! —

וי מאוד חיונית חשוב מאוד לא למעוד
במאד.
אני מחזיק טונה לעצמי
שהצלחתי להשפיע על עורך
״העולם חזה״ ועל כמה מסופריו
לתקן את הכתיב ח
אינפאנטילי, מאד׳ ולהחזיר
את עטרת הו׳ ליושנה:
מאוד! הו׳ הזאת חיונית במלה
מאוד ממש כשם שהיא
יאור,
חיונית באחיותיה :
שאול, שאור, מאור (פנים),
שאון (העיר) ,גאון (השחמט)...
בהזדמנות
זו פציתי אישית
אל כמה עיתונאים ועורכי
עיתונים ולשמחתי נעניתי בחיוב.
עורך עיתון יומי חשוב
כתב לי: אני מורה לך מאוד,
מאוד, מאוד!
אבל יש עוד כמה וכמת

.ד״ר סיוון
קוצה של ו׳
סופרים ועיתונאים, צעירים
ומוכשרים, שקיבלו נראה הרנה
״טוב, מאד׳ים״ בנית־תספר,
המטילים את ה,מאד׳
הקיטע שלהם בכתבותיהם או
בכותרות העיתונים, ולפעמים
— כך נמסר לי — הם מוח קים
את הו׳ הזאת של מאוד
מכתבי-יד שחם עורכים.

(ד״ר) ראובן סיוון,

ירושלים

מה שלימן
שגעון ! 11
מה נשמע חבובה ! —
שגעון 111
איך היתה המסיבה ! —
שגעון
אם שגעון זה טוב ונהדר,
אזי עולם עקום ומהופן זה
ישר.
וגם: מכשלה, היא ממ שלה,
שרים
סוררים, הם צדיקים
גמורים,
ורק אמיץ חלב, לוחם בפשע
הוא
אבן נגף וגם פגע.
המורים המסורים,
הם סתם עקשים ורודפי-
בצע,
ואריסטוקרטיה, היא דמוקרטיה•

יאיר
שמחי, פתח־תיקווה
מתקדמים. תקדימים יש לרוב. התביעה
חששה מפירסום׳ תקדימים
אלה ומפירסום עצם האפשרות לס רב
ולהיענות, גדי נענש על פיר־סום,
ולא על סירוב.
גידי היימן, באר־שבע
ה עו ל ם הז ה 2267

חייל, עם כרטיס כספומט
יש לך 200 שקל בכיס•
סוף.סוף אתה בדרך הביתה.
הטרמפים לא מגיעים ובא לך
לחטוף משהו לאכול.
גם א ם ״יגערו אותך״ לא ימצאו
אצלך גרוש...
אם יש לך כרטיס כספומט בכיס,
אין לך בעיות.
100 כספומטי ם ומכשירי ״שירות
בנק אוטו מטי״ עומדים לשירותך
בכל שעות הי ממ ה בכל רחבי
המדינה מקרית שמונה בצפון ועד
אילת בדרום.
אתה מגיע לכספומט הקרוב
ושולף מהמכשיר עד 200 שקל
מיידית במקום.

עם כרטיס כספומט אתה יכול
ליהנות משירותים נוספים,
להפקיד שיקים, לתת הוראות
שונות לבנק,׳ לברר יתרה ו3-
פעולות אחרונות(כא שר
הכספומ ט מקוון)
לקבלת כרטיס כספומט, פנה
לסניף בנק לאומי או בנק
דיסקונ ט בו אתה מקבל את
משכורתך הצבאית.

בכל הארץ בכל שעות היממה*

בםס כו ע

בעק לאומי •ב^ק ד־סקעט
בגק אנוד-בגר, ברקל־סד־סקוגט•בגק ערב שראלי׳בגק עליה לאומ•
׳ ׳#הכספומטסמר בד״ כנץ , 50-12,30גגע צו רך טי בול.

וימר יעקבסון טמיר

•חשנס
המברג מסריח
מן הראש

חוח

מעניין שראש״צורים ואלון־שבות יושבים על חורבת
זכריה — אחד משלושה מקומות הקשורים בשמו של
זכריה, הנביא שניבא את חורבן ישראל, ועל־כן נרצח
בידי היהודים, בעזרת הכהנים, ביום כיפור שחל בשבת.
דמו לא נח ופיעפע עד ששחט נבוזראדן 70 חכמים
על גווייתו.
ביום החמישי, ה״ 29 בינואר ,1981 הצבתי מול
האלון העתיק (בן 580 שנה) שבאלון״שבות מיזבח
ופאטיש העשויים בול־עץ (קדוש) ,טלית קטן, אדמה
ותיל. עליהם הנחתי דג קרפיון ( 600 גרם) מסריח,
ואת המינשר הרצוף בזה :
מזבח נסך למים חיים. ברקע אלון עתיק.
האם קדוש האלון ן ירבעם בן״נבט, אני חושב...
גם ההתנחלויות על כל גיבעה רמה. הנסגר המעגלי
גוש־עציון, בית־ספר וסמל להתנחלויות ונישול.
המפדג מסריח מן הראש.
אלון שבות, אלון גוש.
אלון גוש, אלון אמונים.
אדוני משתעל, אלון מתנחל.
אלוני ממרא, אלון מורה•
אלון מורה — אלון כיסא.
אלון אריק — אלון תותח.
אלון יהוה, אלון שבות.
אלון יהוה, אלון חורבן.
אלון חורבן, אלון בכות.
אלון גולה ...אלון סוף.

דג קרפיון מסריח (כמרכז) — 600 גרם

יגאל תומרקין, חל־אביב

חשנס
תוסח הדיור
בבית השלישי

משקיף על אדון־שבות

חה7

לאור הנסיון שהצטבר על תרבות הדיור של העם
היהודי בבית״לאומי ריבוני, סביר להניח ששום חברת-
ביטוח רצינית לא תהיה מוכנה לבטח את הבית
השלישי מפני תאונה היסטורית. הרקורד שלנו מוכיח
שבית כזה הוא נכס בר״סיכון, ושאפילו כנגד פרמיה
גבוהה יחסית, תחשב עיסקת״ביטוח כזו לבלתי נבונה.
עיון במקורות מראה שקיבלנו צו פינוי מהבית הראשון,
אותו קנינו במחיר דמים כבד. וגם את הבית השני
שרכשנו בקורבנות רבים, הרסה הרשות העליונה בטענה
של ניוון חברתי ומוסר לקוי. אחרי שנדדנו תקופה
ארוכה והתגוררנו במקומות ארעיים שונים, החליטה
אותה הרשות לתת לנו צ׳נסה נוספת, ולהרשות לנו
לבנות בית שלישי ואחרון. היסודות החברתיים והכלכליים
של בית זה עוברים לאחרונה זעזועים קשים.
תהליך הקמתו של״ הבית השלישי היה בעייתי, אולי
מפני שבמישפחה התרגלו לחיות אצל אחרים בתנאי
שכירות, אבל בעיקר בגלל השאלות החוקיות שהתעוררו
עם בעל הבית הקודם, בקשר לשטר הרכישה של הקרקע.
אנו חשבנו שנפיק מספיק אנרגיה, שיהיה אור
לנו ואור לגויים. והאמנו שניצור פה בית למישפחה
ולאחים — פינה חמה שנוכל לאהוב ולהתגאות בה.
עינינו הרואות שסטינו, ואנו מתרחקים יותר ויותר
מהציפיות שתלינו בעצמנו ושאחרים תלו בנו, ושאנו
חוזרים על אותן טעויות גסות, חברתיות ומוסריות,

שום חנות־ניסוח רציגית
לא תהיה מוכנה לבטח
את הניח השלישי
מפני תותנה היסטורית

של התנ״ך כל מיני סיפורים פיקנטיים, שברבים מהם
יש מוסר השכל. באחד מהם הוא מספר, שכשרצה
למנוע קטסטרופה מעיר לבנטינית קטנה על גדות
ים המלח, ביקש מאברהם אבינו למצוא עשרה צדיקים
שבגללם יימנע שבטו מסדום. הסיפור ידוע לכל בר״בי-
רב, וגם ההגיון שבאנקדוטה זו איננו קשה להבנה.
אם קיים בחברה גרעין קשה של כמה צדיקים, אפילו
מתגלות בחברה כולה תופעות של רכרוכיות וחולשה
זמניים, קיימת אפשרות סבירה שניתן לשקם אותה.
בסיס קטן של אנשים מוסריים ומימסד תקין, מסוגל
לתמוך בפירמידה חברתית מעוותת שקיומה תלוי על
בלימה.
אילו הכרח היה, מסיבה כל שהיא, למצוא צדיקים
בחברה הישראלית, היתה זו בוודאי משימה קלה

בחשבון־הנכש כדאי לבדוק
מתי התחיד הו״ר לקולקל
את חנית, ומחי הפכת
לזונה קריה נאמנה
ופשוטה, מכיוון שכל אדם ישר, הגון ושומר חוק
מהווה ״צדיק״ .אפילו מעשה סדום או אונס קבוצתי,
שבגללם קצף המקום על הערים החטאות, ושהם מעשה
של יום־יום בגן העצמאות בתל״אביב או בחוף הים
בנתניה, אינם מהווים את שיא התגלמותו של החטא
בכיעורו, כפי שהיה אז. חטאיה הבסיסיים של הארץ
כפי שהם משתקפים בעיתונות כיום, והזועקים מן
האדמה ומשוועים לשינוי, מקורם במחדליו ואי״תיפקודו
של המימסד; ביורוקרטיה בדגם שביסס הסולטאן
מאיסטנבול, פער חברתי קשה, מפלגות מסואבות
המאפשרות להנציח פרזיטיות של אנשים ומוסדות,
ולגלגל כסף באופן לא הגון ולא חוקי. על חטאים אלה
ואחרים לא יכול לגונן הרוב הדומם וחסר-האונים של
האנשים ההגונים בארץ זו.
01 שבגינן איבדנו את בתינו הראשונים. מה שמוכיח
שחמור נשאר חמור, ואפילו יעברו אלפיים שנה הוא
לא ילמד מהנסיון.

האל, ארך־אפיים ורב־חסד, שהתקשר אתנו בחוזה
ארוך־טווח על הר סיני, הכניס בין פרקיו היבשים

בחשבון הנפש כדאי לבדוק מתי התחיל הדייר לקלקל
וללכלך את הבית, ובאיזה שלב של תהליך יצירתה
הפכה קריה נאמנה לזונה. ובכן, בראשית ברא אלוהים
את האדם כפרט, ואיתו יצר את האגואיזם. אחר־כך,
כשנולדו יותר ויותר אנשים, נוצר קונפליקט ברור בין
דרישותיהם השונות של בני״אדם כציבור ובין דרישותיו
של כל אחד ואחד מהם בנפרד. או-אז נוצרה החברה,
המורכבת מהתחברות רצונית של בני־אדם כפרטים.

קודקדה של אותה חברה הוא המימסד, .כשהראש
בסדר, החברה בסדר, הכל בסדר. נפש בריאה בגוף
בריא. מצד שני, כשיש בעיה צורמת, צריך למצוא את
הסיבה באחד מכמה גורמים ; באופיו המיוחד של
האדם הישראלי; ביכולתם של הרבה יהודים לחיות
ביחד בהרמוניה בציבור תרבותי, או במימסד שאיבד
את דרכו, ושבטעויותיו הוא הורס לנו את הבית.

חייב כל אחד, לפני שהוא מוציא לעז ושם רע,
להיות מליץ יושר ולדבר בזכותם של ישראל. נקיים
מצווה זו. פעם, בשנותיה הראשונות של המדינה,
כשבאמת היינו מעטים מול רבים, היו שטענו שנצליח
לשרוד במזרח התיכון בגלל איכותו של האדם הישראלי.
כיום, מסתבר שאיכות זו היא טכנולוגית בילבד, כאשר
הפער המוסרי והאידיאולוגי בין הישראלי והאחרים
הולך ונעלם.
אמנם על הר סיני הוכרזנו כ״עם הבחירה״ ,אבל
מידת הענווה דורשת שנכיר בכך: כציבור איננו פחותים
ואיננו עולים משום בחינה על שום ציבור אחר. ככל
העמים אנחנו.
בתקופת חטיפתו של אורון ירדן ז״ל, הושמעה
באמצעי״התיקשורת כמה פעמים המילה היוונית ״קטר-
זיס״ .זוהי מילה שמשתמשים בה בדרך כלל אינטלקטואלים
ממושקפים, אבל החריפות שבה חרג המעשה

הפער המוסרי והאידיאולוגי
בין הישראלי והאחרים
הולך ונעלם
מנורמות מקובלות הצריך מילים שאינן בשימוש יומ יומי.
למי
שכבר שכח כדאי להזכיר, שהמונח מגדיר
כי סבל רב לגוף ולנפש מביא את האדם לחשבון נפש,
הזדככות וכפרת עוונות העבר. יש מגדירים קטרזיס,
בהיטהרות בהלם. את ההלם ספג המימסד כמה פעמים,
ביום־הכיפורים של 73׳ ובבחירות האחרונות של .77
את ההיטהרות המתחייבת מההלם לא ראינו. להפך,
המצב מתדרדר והולך במהירות. השחיתות הפוליטית
וההסתאבות המוסרית במימסד מגיעים לממדים שמעולם
לא חשבו שנגיע אליהם•
ניתן להניח שגם הקדוש ברוך הוא מתלבט והוא
עצמו איננו יודע מה לעשות עימנו.

ד׳יר עמיר לנדמן, תל־אביב

קומה שניה:
3חדרי שינה לילדים עם יחידת שירותים
שלמה הכוללת מרפסת חדר להורים עם
יחידת שירותים ניפרדת וחדר ארונות צמוד.
2מרפסות הפונות לגן.

בימים אלה כשאתה שומע על עסקה טובה,
א תה בוודאי חושב על מניה מצליחה או
צמודים. אבל אם אתה בעל חזון ומעוף,
אתה בוודאי יודע שזוהי רק השקעה לטווח
קצר. מה גם שהיא טומנת בחובה סיכונים
לא מעטים.
עסקה טובה באמת, עסקה לכל החיים,
עסקה כזאת ממתינה לך ברמות־אילת.
רמות־אילת היא שכונת קוטג׳ים חדשה
שהולכת ונבנת באזור יוקרה באילת, רמות־אילת
נועדה להיות שכונת מגורים בלתי
שגרתית עם רמה ואיכות חיים מעולים
ביותר ובגישה ארכיטקטונית חדשה: כל
קוטג׳ כולל 2קומות ומקלט תת קרקעי!

קומה ראשונה:
הול כניסה ופינת אוכל חדר דיור (סלון)
9חדר עבודה (סטודיו) 8מטבח וחצר משק
הכולל בתוכו מקלחת לחוזרים מן הים
יחידת שירותים לאורחים כניסה דרך
פאטיו ים תיכוני 9גינות בחזית המבנה
ובהמשך לסלון.

מענק של 40,000 שקל, משכנתא נוחה
וגדולה, תנאי תשלום נוחים.
כפי שאמרנו עסקה טובח!

1*167

חב׳ לבניה ועבודות ציבוריות בע״מ
משרד מכירות: תל־אגיב: ליפסקי 5טל׳ 446930
אילת: מרכז תיירות החדש,בנין 3טל׳ 74767־ 059
פתוח כל יום בין השעות 13.30—8.30 ומ־ -17.00

מדים מימיני

ואבא אבו

! הקאריירה
חשובה נמו
עתיד המדינה

ציאות הישראלית. מרחף מלמעלה —
יושב מעל העם, לא בתוכו. לא מרגישים
את הישראליות, למרות שהוא שנים
בארץ. הוא הטיפוס האינטלקטואלי החי
את חייו, ולא את חיי העם. יש לו
מבט רחב על כל המתרחש בעולם, מבט
רחב מאוד.
הוא יונה בה״א הידיעה. זה גם נובע
מכך שבשבילו הארץ ״לא יושבת בדם״,
כמו אצל אחרים. חקאריירח חשובה לו
לא פחות מאשר עתיד המדינה. הוא
שואף מאוד להיות אחד משליחי העם,
ומרגיש במחוייבותו כלפי העם. הוא לא

תיאוריות, אך די גמיש כדי להתאים
את התיאוריות אם חן מתאימות לו.
לפעמים הוא גמיש לנוחיותו. לא ייהרג
על דעה מסויימת, אם ראה שיוכל
להפיק תועלת משינוי דעותיו ומוויתור
על דעותיו מהעבר. יש בו כישר מנהיגות
וצורך בעצמאות. התפקיד שהוא
יקבל על עצמו חייב להיות בעל סמכות

יסתפק בתפקיד פנימי-ארצי, ויעדיף להתנועע
בין גדולי עולם. רק זה יספק
אותו. הוא צריך את העולם בבמה.
בי למעשה הוא שחקן בל חייו, ובמה
ארצית קטנה למידותיו. הוא רוצה להו פיע
לפני אנשים רמי-מעלה, מדינאים,
מדענים ומי שלא יהיה. הוא כעין שחקן
ששואף לרמה עליונה של מישחק.
הקאריירה אצלו קודמת לכל — הוא
שאפתן ללא״סייג וללא-רתיעה. הוא לא
כל-כך חברי ולא כל״כך פופולרי. יש
בו כמיהה ליחסי ידידות קרובים עם
אנשים רבים, אך אישותו אינה מאפשרת
לו להגשים כמיהה זו. כבן דלי
גורם לו דבר זה סבל מה. על-פי-רוב
מעריכים את יכולתו, וישתמשו בו כל
עוד יזדקקו לו. אך הוא אינו מצליח
לקשור.קשרי־ידידות. אין לו גיבוי, ואין
מי שעומד מאחוריו. כל מה שהשיג השיג
בזכות עצמו.
הוא קצת תלוש מהמציאות, בנוי על

ועצמאות. חשוב לו שיינתן לו חופש
פעולה.
מעריכים אותו גם בשל העקשנות
המאפיינת אותו, לאו דווקא בדעותיו,
כי אם בדרכו, שאותה הוא אינו משנה.
הוא בעל אופי טוב, איש תרבות וסיפ-
רות ומאוד אינדיווידואליסט. הולך בדרכו
ועיקבי בה• נחוץ לו לעבוד בחברה
ולמענה.
ניתן לראות את הכישרון הרטורי שלו
בצורה בולטת במפה האסטרולוגית, בצמידות
שיוצרים מרקורי ויופיטר עם

ראש הדרקון. מה שמראה על יעודו,
ושהביא לו פופולריות ופירסום כלל-
עולמי. כידוע, כוכב מרקורי מסמל בל
מה שקשור ללשון, היינו: צחות-דיבור,
בושר-שיבנוע ושליטה בשפות. ואילו יופיטר
גרם לו פירסום כל״עולמי.
בתקופה זו — כוכב אוראנוס קורן
בצורה שלילית לעבר כוכב יופיטר, וגורם
לו לחוסר״שקט ומתעקשות על עמדות.
בימים אלה הוא מלא חששות באשר
ליחסיו עם חבריו, ובודק את קשריו
אלה בשל השוני בין עמדתו לעמדות
סביבתו. למרות״זאת יש לו תקופות
שבהן הוא מלא התלהבות ורעיונות לדרכים
חדשות ומקוריות. אך עליו להשתדל
להביעם בזהירות המירבית, שמאפיינת
אותו בדרך־בלל, מכיוון שה-
נטיה להימצא בעמדת מבודדת מתגברת
בתקופה זו.
דווקא כעת סיכוייו טובים להבטיח
לעצמו מעמד נכבד, שאליו הוא שואף.
קשה לומר שהוא אהוד על ראשי מיפ-
לגתו, ביוון שנדמה להם שהוא נטע
זר, ושהוא אינו משתלב בצורה המצופה
והמקובלת. יחד עם זאת צפויה לו
תקופה טובה בשנתיים הקרובות, אשר
מתחילה כבר עכשיו. הוא מתחיל להיות
יותר מעודד, כוחות חדשים ממלאים
אותו, הוא נבון לפעילות.
כיום מקרין כוכב שבתאי קרינות טובות
על שורת כוכבים, שבמרכזם עומדת
השמש שלו (דלי) .דבר שיתן לו כוח
מחודש, מרץ ועימות רוחנית. הנסיבות
יביאו לכך שיוכל לבטא את עצמו. יהיה
קשה, אך יוכל להשיג את מטרותיו• יש
נטיות יצירתות גבוהות, ורצון לכוון אחרים
בדרך אינטלקטואלית ולהשפיע על
אנשים רבים. הוא יזדקק לסבלנות רבה,
יתמודד עם מאבקים לא מעטים, אך
לבסוף יגיע, למרות כובד האחריות.
מבחינה בריאותית תהיה לו תקופה
טובה. התנאים מאפשרים לו לבנות את
עצמו מחדש, לאחר עיכובים שחיו מנת-
חלקו בארבע השנים האחרונות, אשר
נגרמו על-ידי שני שליטי מזלו (דלי) —
אוראנוס ושבתאי.

לא קל לעודד את בני מזל סרטן בתקופה
זו, מצב״הרוח גורס לכס למחשבות נוגות,
והדאגות, שאותן אינכם
מסוגלים להסביר לקרובים
אליכם, גורמות למתח
ביחסים ביניכם.
עדיף לפתח יחסים טובים
עם ידידים שאותם
הזנחתם, הם יוכלו לעזור
לכם בצורה מע־
21 ביוני -
שית. בענייני כספים —
20 •.גירלי
__ יש לשיס־לב ולהיזהר
מכל עיסקה חדשה שאותם
אתם מתכננים. בשטח הרומנטי אין
לסמוך על הבטחות הנאמרות בהתלהבות.

^הבה, אהבה ושוב אהבה — יש מנגינה
הערבה יותר לבני-מאזנים ממילה זו!
אם לא עכשיו אימתי !
נצלו היטב את ההפוגה
במתח ובדאגות שהיו
מנת־חלקכם לאח רונה,
והשתעשעו בכל
מה שאהוב עליכם ב-
זמנכם הפנוי. חיזהרו
מפיטפוטים מיותרים
לא בל מלה המושמעת
בתקופה זו מובנת כהלכה.
רגישות להצנ-
נויות עלולה לרתק אתכם למיטה, ואם
רצונכם למנוע זאת, השגיחו על הבריאות.

במקומות העבודה יפתיעו אתכם בהצעות
לקידום עניינים כספיים. יתכן שיידרשו
עבודה נוספת תמורת
הצעה ח, אך אל לכם
להסס, זה צעד מסייע
ומקדם. האהבות שהחלו
לא סזמן גורמות
להתלבטויות ולחרדות
באשר לעתיד. אל דאגה,
בני־זוגכם נהנים
מכס ומצפים להמשך
הדוק ויציב של הקשרים.
היזהרו בנסיעותי־כסובמייוחד
מנהיגה נמהרת, כיוון שחוסר
תשומת־לב עלול לעלות ביוקר.

נולד בתאריך — 2.2.1915 השמש
בצמידות לאוראנוס במזל דלי, הירח
במזל בתולח.
אפשר להגדירו כגאון, נואם בחסד
עליון. בעל רטוריקה שרק מעטים יוכלו
להתמודד עימו. גם הוא עצמו יודע
את ערכו, ולפעמים מחשיב אותו יותר
מהאחרים. הוא מתמוגג מנחת כשהוא
יכול להפגין את בקיאותו הרבה בכל
שטח שבו הוא מטפל.
יש לו זיכרון נפלא וידע רב, גם הסביבה,
אך בעיקר הוא, נהנים מלשונו
העשירה. השפה והלשון מקבלות בפיו
מימד מיוחד, אחר לגמרי. אך בגלל
שאיפתו להפגין את ידיעתו העשירה בשפה,
מתקבל לעיתים הרושם, שהקליפה .
החיצונית המבריקה חשובה לו יותר
מאשר התוכן. בענייו זה הוא מזכיר
את ד״ר יוסף בורג — שניהם בני אותו
מזל, אם כי לבורג יש יותר שנינות
וידיעות ביהדות, שממנה הוא דולה
את מקור השראתו העיקרית.
אבא אבן שואב בעיקר מהסיפרות
העולמית שבה הוא בקיא, בחדשה כב-
עתיקה• בורג מושרש בתוך העם ובא
מתוכו, קיימת לגביו תמיד ההרגשה
״בתוך עמי אני יושב״ ,ואילו אצל אבן
מתקבל הרושם שהוא קצת תלוש מהמ

במקום
שבו אתם עובדים מתרחשים
דברים סמויים, העלולים לגרום לשינוי,
ואולי אף להזיק ל־שימכם
ומעמדבם. האופטימיות
והרצון ה טוב
שמאפיינים את
אישיותכם, אינם אמורים
להביא כל תועלת
ברגע זה. כדאי להשגיח
בשבע עיניים,
להפעיל את האינטו-
21 גנורס ־
20באפ רי ל
איציה וגם ידידים
בלשי. חוש בעלי
אם ידידיבם הם מבני מזל עקרב, הרי
שזו ההגנה היחידה שלה אתם זקוקים.

השלווה והשקט שאליהם אתם שואפים
בדרך־כלל לא יאפיינו שבוע זה דווקא.
מיקרים מתרים בשטחים
שונים יהפכו את
התקופה למבלבלת. תיכנת
לטווח ארוך לא
יחזיק מעמד. רצוי לדחות
דברים מסוג זה,
לצוף מעל האירועים,
ולא להיסחף עימם
יחד. תמצאו את עצמכם
( 1 2נ אפריל -
;!0בלואי

אומרים דברים שלא
התכוונתם, ובוודאי שלא
באותו מקום ובאותו זמן. בשטח הרומנטי
אתם עדיין מתפנקים, נצלו זאת.

שוו

* אם התכוונתם לחתום על חוזה או
¥להיכנס להתחייבות לטווח״ארוך, רצוי
לדחות את העניין ו־להמתין
מיספר שבועות.
הדברים יראו
אחרת בעוד זמן מה,
ואתם תוובחו לדעת
מהי האמת שאותה
אין באפשרותכם לראות
ברגע זה. יש לחשוש
מאיבוד של חפצים
קטנים ונחושים
דווקא במקום עבודתן
כם, נסו לשמור על הריכוז. אל תמהרו
¥להאשים ידידים וקרובים, כוונתם טובה.

*1 4444 -

הוא נז קק
ל טול כבולה ־
הוא נל שחק

אבא אבן
להפיק תועלת משינוי דעות

הרגשת בדידות מוזרה גורמת לבם למצבי
חרדה בלתי-מוגדרים. נסו להתעלם מ מחשבות
באלה, דווקא
כעת אתם קוסמים לבני
חמין השני, וה פופולריות
שלבם נמ צאת
בעליה. שימו״לב
לאלה המעוניינים להתקרב
אליכם, אך
חוששים מתגובותיבם.
במקום שבו אתם עובדים
או לומדים יזמינו
אתכם למסיבות
ולמקומות שבחם יושם הדגש על פעיליו*
ציבורית וחברתית. תהנו מכך.

בני המין השני יעסיקו אתכם בימים
הקרובים, אתם תהיו מוכנים אפילו לוותר

על רצונותיכס למענם.
תמצאו שהוויתור משתלם.
הפיצוי יפתיע
אתכם מעבר לכל דים־
יון. גם יאת ביתכם אל
תזניחו, ושימו־לב בעיקר
למכשירים חשמליים,
כיוון שאלה
עלולים לסכן את בני־המישפחה,
בגלל נטייתם
להתקלקל בתקופה
זו, ובגלל נטייתכס להזניח ולהתעלס מסכנה
זו. חפצים שתזדקקו להם ייעלמו.

ההתלהבות וחשימחח ובמו־כן המחמאות
חרבות, המתקבלות בימים אלה,
עלולות לבלבל אתכם
ולהפחית מזהירותכם
הטיבעית. לא כדאי להשקיע
כספים בימים
אלה, כי אין סיכוי רב
לרווחים טובים. תוכניות
שהצעתם לא תתקבלנה
על-ידי הממונים,
דבר הגורם לבם
סי. ניני *ו
דסברנאר

ללבטים ולמעט מבו-
כה. שימרו על לשונכם
ונסו לא לספר מאומה לאיש. רכילות
ולשון-הרע עלולים לגרום נזק רב,

כדאי להיזהר משותפים לעבודת ולעסקים,
כיוון שיש להם תוכניות הנסתרות מעיניכם,
התנהגותם עלולה
להטעות. היזהרו והקפידו
על בירור כל הנקודות
השנויות במחלוקת.
גם בענייני הכספים
המצב רגיש ב־מייוחד,
אס לדבר על
אפשרות של הפסדים,
.^ 81ו;וחנ.גז ו 0זו התקופה המסוכנת.
אתם עובדים קשה, ופיצוי
תוכלו למצוא במקומות
עבודתכם. שם תפגשו באנשים
מעניינים, שיתרמו לביטחונכם־העצמי.

חברים יעסיקו אתכם, תימצאו בנסיעות
קצרות לצורך ביקור ועזרה לידידים.
אתם חשים במתח באוויר
ומתכוננים להפתעות
שאינכם יודעים
מאין יגיעו. אתם צודקי
ם! הן אבן קרבות
ובאות. העבודה תדרוש
מכם תוספת התמדה
ואחריות, עומס חדש
יוטל עליכם, אך הת2.1ג(ז
בסך.ר ־
20 בדצריבר
נחמו בכך שזה רק לזמן
קצר. ידידות חדשה
עשויה להוביל לרומן משגשג ומרגש.
בני דלי קוסמים לכם בתקופה זו.

חברים, שלהם הקדשתם מזמנכם ושלהם
עזרתם מעל ומעבר למה שנדרש, ייגרמו
לכם לאכזבה. יתכן שלא
באשמתכם, כי אם
בגלל הדרך הלא נכונה
שבה אתס מפרשים אח
דבריהם וכוונותיהם. אם
יבקשו מכס לשמש כערבים,
רצוי לשקול
היטב ולבדוק אס אינכם
נכנסים לתיסבוכח
שממנה לא קל יהיה להשתחרר
מאוחר יותר.
האהבות המלוות את התקופה הן בסלווז
אופי מיסתודי ומוזר, אולם דווקא קוסם

עמו!

צדקנו כאעור אמרנו:

לא צריו למוזר צריו רק לצאת

כל השולח תלוש וה עס כוונות רציניות
יקבל ש•

ארנק לכסף קטן נוענא מפתחות.

לוח הצעות רכישת טלויזיה ״קפרי״ ״ 26 עם שלט רחוק.
מ סי
הצעה

מזו מן

7,500
5,500
3,500
7.500
5,500
3,500
7.500
5,500
3,500
7,500
5.500
3,500

ת שלו םסה ״ בהמ חי ר כו לל א ח ריו תי
מסי
ת ש לו מי ם חו ד שי למסךולחל קי ם ל 5-שני ם

1.300
2,100
2,900
! 1,000
1,600 :
2,200
820
1,300
1,780
700
1,100
1,500 ,

11,400
11,800
12,200
11,500
11,900
12,300
11,600
12,000
12,400
11,700
12,100
12,500

לוח הצעות רכישת טלויזיה ״פלמה״־ 20 בלי שלט רחוק.

מועד. אספקה

כ ע בו ר 3
כ ע בו ר 3
כ ע בו ר 3
כ ע בו ר 4
:כ ע בו ר 4
כ ע בו ר 4
כ ע בו ר 5
כ ע בו ר 5
כ ע בו ר 5
כ ע בו ר 6
כ ע בו ר 6
נ ע בו ר 6

חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שין
חו ד שי ם
חו ד שי ם

לכבוד
׳״ בי ת מץ״ רח׳ מודיעין 19 בני ברק מיקוד 51263 :
| אני מעונין לדעת יותר על אפשרויות רכישת טלויזיה צבעוני ת במחיר
| מינימלי, וברצוני לקבל פרטים על תכניות הרכישה של ״מץ צבע 81״
ע ם שלט רחוק בלי שלט רחו־ק

* ברצוני לדעת היכן נמצא סוכן ״מץ״ הקרוב לביתי.
.כתונת ...
..טלפון נעבוד!

הקחירים ב שקלים-מלל חט מ

ל ה שיג

הצעה

מזו מן
5,500
4,000
2.500
5,500
4,000
2,500
5,500
4,000
2,500
5,500
4,000
2,500

ת ש לו םםה ״ כהמ חי ר כו ללאח ריו ת

ת ש לו מי ם חו ד שי למסךולחל קי ם ל 5-שני ם
7,600
700

7,900
1,300

8,200
1,900

7,700
550

8,000
1,000

8,300
1,450
460

7.800
8,100
820

8,400
1,180 5 400

7,900
700

8.200

1.000
8,500

מו עדאספקה
כ ע בו ר 3
כ ע בו ר 3
כ ע בו ר 3
כ ע בו ר 4
כ ע בו ר 4
כ ע בו ר 4
כ ע בו ר 5
כ ע בו ר 5
כ ע בו ר 5
כ ע בו ר 6
כ ע בי ר 6
כ ע בו ר 6

חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם
חו ד שי ם

המחירים בשקלים־כולל קט ק

מבצע ״אמצע הדרך־-אתה יכול להקדי ם ולקבל את ה טלויזי ה במחצית הדרך כאשר יתרת הת שלומים צ מודה למדד.
במרכז ימ^רימודיעיו , 19 בל־ברק מיקוד 51263:ו א צל סוכל מור שים שליימ^ייבכל רחב•
מרכז ״וז^יי פתוח בהוצאישבת 630-0עז--ס 03.ו

ה אר;!

דרום־אפריקה: להכות בסיגנון י שר אלי
קריין רדיו יוהנסבורג בשפה האנגלית נשמע מרוצה
מאוד מעצמו. זה עתה חזרו כוחות דרום־אפריקה בשלום
לבסיסם, אחרי פעולת־תגמול רצחנית בפרברי מאפוטו,
בירת מוזמביק השכנה. הקריין הגדיר את המיבצע כפעולה
לתעמולה הדרום־אפריקאית בישראל נוסף בשבועות
האחרונים נכס ראוי לשמו. יורם המזרחי 38 כתב
הארץ ורשות־השידור ביוהנסבורג, הציף את ישראל
בחומר מגמתי מובהק ואוהד לממשלה הגיזענית בפרטוריה,
השואבת השראתה מהנאצים. המזרחי הוא דמות
די אופיינית לעידן רפול בצה״ל. בצעירותו התנדב לצנחנים,
לא סיים את שירותו ביחידה, ובוודאי שלא היה
בקורם קצינים. אף על פי כן הפך אותו רפול, אז
אלוף פיקוד הצפון, לקצין בכיר, בשל קשריו עם סעד
חדאד המפוקפק מדרום לבנון.
,מצורע בינלאומי. השבוע דיווח המזרחי על חומר

ל־ 40 מיליארד דולר, השפיע לרעה על מצב התעסוקה
בגרמניה. שר הכלכלה הגרמני, הבנקאי-לשעבר אוטו
לאנסדורף. אף הזהיר את הגרמנים שעידן החיים הקלים
חלף לו, לפחות לזמן הקרוב.
אין להתפלא, לכן, שהגרמנים הסירו את הבלמים
על תעשיית־הנשק. עיסקת הטנקים הגדולה עם סעודיה
היא רק ההתחלה. לא רק שימעון פרם יודע שקל מאוד
לייצא נשק.
קשיי דיור. ההתמרמרות ההולכת וגוברת בגרמניה
הביאה לשתי הפגנות גדולות ואלימות בפרנקפורט וב-
מערב־ברלין. הסיבה הרישמית להפגנות היתה, בעיקר,
מצוקת־הדיור, אבל המוטיבציה היתה שמאלית, והסיס־מות
נשאו אופי אנטי־אמריקאי מובהק. כתב הארץ
בגרמניה, דניאל דגן, ועמיתיו במערב־אירופה מדווחים
שהכרזות והאווירה הכללית הזכירו את האווירה האנטי-
אמריקאית ששררה בגרמניה בשלבים האחרונים של
מילחמת ויאט־נאם. בעיקר מחו המפגינים על הסיוע
המאסיבי שמגישה ארצות־הברית לכת השלטת, הרצחנית,
באל־סאלוודור שבמרכז יבשת אמריקה.
מעניין ואופייני שהארץ מלגלג על המחאה נגד
זוועות אל־סאלוודור. בכותרת המישנה של הידיעה על
ההפגנות האלימות בגרמניה נאמר:
מחאה על קשיי דיור ועל ...הדיכוי באל־סאלחדור.
בכך הגיעה לשיא קרתנותו של העיתון, האמור
לשרת את השכבות האינטליגנטיות, המבוססות, בציבור
הישראלי.

קשרים מפוקפקים

מערב־גרמניה :
חזרה לוז יאט־ 1א 0
יתכן שכמה עיתונאים ישראליים, שכתבו כימעט
באקסטזה על התקופה השמרנית החדשה, על אמריקה
היפה ועל המיפנה הימני בכל המערב, הקדימו לשמוח.
ההכרזות השחצניות של רונאלד רגן, חידוש סיגנון המיל־חמה
הקרה, וסיום האוריינטציה על זכויות־האדם בעולם
השלישי, כבר החלו לעורר תגובות־נגד.
אין לשכוח שבשתי הארצות האנגלו־סכסיות הראשיות,
ארצות־הברית ובריטניה, שוררת אבטלה גדולה. המים-
פרים הרישמיים של המובטלים הם 8.5מיליון בארצות-
הברית ד 3( 2.4מיליון עד סוף )1981 בבריטניה. גם
בגרמניה עולה מיספרם של מחוסרי־העבודה. ממיספר
נמוך־יחסית של 767 אלף מובטלים במאי ,1980 הגיעו
הגרמנים השבוע ל־ 1.4מיליון. גם חשבון הדלק, שהגיע

וווי חסו
אלסטר, בעיקר המספנות, שבתו כמעט כליל מעבודה,
מהעדר הזמנות והשקעות. גם תעשיית הטכסטיל נפגעה.
9,000 עובדים הועסקו בתעשייה זו ב־ .1974 השנה
ירד המיספר ל 2500-ומומחים צופים ירידה נוספת כבר
בחודשים הקרובים.
מדיניותה החדשה של תאצ׳ר מהווה נסיגה בולטת
מהשיטה שננקטה על־ידי כל הממשלות הקודמות בבריטניה.
בעשר השנים שקדמו לתאצ׳ר היתה מדיניות
של העדפה ברורה לאלסטר, כדי לנסות להגיע ליציבות
ולמנוע את נהירת הנוער לאירגוני הטירור משני הצדדים.
ה״ליברליזם״ הבלתי אחראי בנוסח תאצ׳ר שלל
מראש כל אפשרות לשיקול פוליטי־חברתי כנידבך־יסוד
למדיניות כלכלית. את התוצאה — טירור, שפיכת
דמים ללא תקדים, מרירות וניכור נוראים — יקצור
העם הבריטי כולו.

מאלי :
אוכל זפרזטקציה

עיתונאי יורם המיזרחי (י;ם רב־סדן חדאד)
תעמולה של אש״ף שנתפס על־ידי הצבא הגיזעני,
בפשיטה שלו על מחנה תנועת השיחרור, הקונגרס
הלאומי האפריקאי, במוזמביק. כן סיפר העיתונאי הישראלי,
שמדריכים מטעם ה״מחבלים״ אימנו את לוחמי
הקונגרס.
המזרחי לא הבין, כנראה, שהוא מנהל תעמולה פרו־אש״פית.
סיוע למתקוממים השחורים נגד מישטר ה אפרטהייד
מהווה תעודת־כבוד פוליטית ואנושית. לעומת
זאת מהווה העזרה הישראלית לגיזענים בפרטוריה לא
רק חרפה מוסרית, אלא מקור ניצחי לבעיות ביחסי
מדינת־ישראל עם רוב מדינות העולם, המתייחסות,
ובצדק, לדרום־אפריקה כאל מצורע בינלאומי.
אין ספק שהשחצנות הדרום־אפריקאית גברה בעיקר
בגלל עידן רונאלד רגן־אלכסנדר הייג בארצות־הברית.
ההכרזות התוקפניות של שני המדינאים בנוסח שנות
ה־ ,50 עודדו את תוקפנות ממשלת פיטר בותא בפרטוריה.
בותא רואה בעצם עליית רגן לשילטון את הסנונית
הראשונה, המבשרת על שינוי באקלים הפוליטי במערב,
בכיוון נוח יותר לדרום־אפריקה. הוא הזהיר את ראש־ממשלתה
המרכסיסטית של מוזאמביק, סאמורה מאשל,
שהתקפות צבא דרום־אפריקה יימשכו, עד שיגורשו כל
מנהיגי הקונגרס הלאומי האפריקאי. מאשל אף נדרש
להפסיק כל סיוע לתנועת־השיחרור.
הפעולה במוזאמביק היא רק חלק ממעשי־תוקפנות
שיטתיים, המכונים ״פעולות עונשין״ ,נגד אנגולה, זאם־
ביה וזימבאבווה. פעולות אלה מכוונות בעיקר נגד
המחתרת הנאמיבית, סוואפו, שהוכרה על־ידי האו״ם ועל״
ירי רוב מדינות העולם, כמייצג הלגיטימי היחיד של
העם בנאמיביה.

אירלנד, טרי קארלין, הגדיר את מדיניות התעסוקה
של מרגרט תאצ׳ר כ״נפשעת״ .תאצ׳ר הנהיגה מדיניות
כלכלית המעודדת אבטלה בכל בריטניה, והפכה ערים
תעשייתיות רבות באי הבריטי למוקדי מצוקה כלכלית־חברתית
מסוכנים ביותר. את צפון־אירלנד הזניחה
הממשלה השמרנית עוד יותר. התעשיות המסורתיות של

הבמאי הבריטי פיטר טיילור, שהפיק סידרת סרטים
בשם הפוליטיקה של הרעב, עבור סידרת היוקרה
של הבי־בי־סי, פנורמה, אינו נוהג להתרגש יתר על
המידה מתופעות חריגות שבהן הוא נתקל בעבודתו.
מאלי הצליחה להפתיע גם אותו. טיילור נתלווה
למישלחת של ועדת וילי ברנדט, במיסגרת השלמת הסקר

ראש־ממשלה תאצ׳ר
מדיניות נפשעת באירלנד
בשנת 1932 היה עיתון קרתני מדווח על הפגנה
אנטי־נאצית בצרפת במילים :״מחאה על קשיי-דיור
ועל ...הדיכוי בגרמניה.״

צפ 1ך אי רל 11ד :
אבטלה זטירוד
ששת המחוזות האיריים של צפון־אירלנד (אלסטר)
מהווים מקור פורענות מתמיד עבור שילטונות בריטניה.
המדיניות המכוונת של טיפוח הרוב הפרוטסטנטי וקיפוח
שיטתי של המיעוט הקתולי, קצרה פרי מר של שינאה,
טרור, פצצות, מעשי־רצח יומיומיים.
מיום ליום גוברים בבריטניה הקולות הדורשים את
הסתלקותה החד־צדדית של בריטניה מאלסטר. נראה
שהתהליך ההיסטורי יביא, לבסוף, לאיחוד האי הא רי
כולו, ולהגירת תושבים פרוטסטנטיים רבים לבריטניה.
אך עד ששתי החברות בשנק האירופי המשותף, בריטניה
והרפובליקה האירית, יגיעו להסכם שיתקבל על דעת
המתונים בשני הצדדים, עוד ישפך דם רב בצפון־אירלנד.
אך בעיית הטרור איננה היחידה המעסיקה את תושבי
צפון־אירלנד• פוליטיקאים איריים רבים סבורים, שהמצב
הכלכלי החמור ובעיקר האבטלה הגוברת והולכת, מזינים
את האירגונים הקיצוניים משני הצדדים בכוח ארב
צעיר, נואש ומלא מרירות.
העיתונאית מארי הולנד מדווחת השבוע מבלפאסט,
שיורת מ־ 17 אחוז מכוח־העבודה בצפון־אירלנד הוא
עתה מובטל מאונם. עד סוף השנה יגיע שיעור המובטלים
ל* 21.5אחוז. עד לפני כשנה היו רוב המובטלים
באלסטר קאתוליים, כיום התפשטה האבטלה בכל אזורי
אלסטר ופגעה גם בפרוטסטנטים רבים.
הסעיף חחכיג. ראש האיגודים המיקצועיים בצפון-

ישראל ממש מככבת בספר חדש שיצא לאחרונח
בארצות הברית בשם ״מכירות נשק בעולם המודרני״.
לאורן כל הספר המפורט והמרתק מוזכרת
ישראל, תעשיית־חנשק והתעשייה האווירית שלה,
עשרות פעמים. עיון מדוקדק באינדכס מוכיח שה מחברים,
סטאפני ניומן ורוברט הרכבי, הזכירו
את ישראל 70 פעמים. לשם השוואה מוזכרת בספר
מעצמת־העל ברית־המועצות, רק 62 פעמים. רק
ארצות״הברית של אמריקה עולה על ישראל בשטח

כך קרם עור וגידים חזונו הסוציאל״דמוקראטי
של יו״ר מיפלגת״העבודח, ח״כ שימעון פרס, הגאה
על כך שהניח יסוד לייצוא נשק כנדבך יסוד בכלכלה
הישראלית.

על הפער הכלכלי בין הצפון התעשייתי לדרום החקלאי.
ראש המישלחת הוכיח לו, בעזרת מיספרים רישמיים
שקיבל משילטונות מאלי, שדמי השכירות של לילה
אחד, במלון הפאר אנזיטי בבירה, הם. כפולים מהכנסתו
השנתית הממוצעת של אזרח הארץ האפריקאית.
גם יתר מימצאיו של טיילור לא היו מחמיאים
ביותר למאלי. שליטי הארץ, למרות הרתוריקה הסוציאליסטית
שלהם, קיבלו סיוע מערבי, בעיקר מארצות־הברית.
מומחי־הסיוע האמריקאים הקציבו למאלי, מאז
,1973 סכום של 10 מיליון דולר, להרחבת שטחי
הדוחן, שהוא המאכל הבסיסי של איכרי מאלי. השילטונות
העבירו רק 20 אחוז מכספי הסיוע לנזקקים באמת,
בכפרים הנידחים של מאלי. שאר הכסף הוקצב אמנם
לגידול דוחן, אבל זה הועבר ישירות כדי להאכיל
את 60 אלף הפקידים והשוטרים למיניהם, המאכלסים
את המנגנון הממשלתי. אלה מהווים את האוכלוסיה
הפוליטית של מאלי, את המרכז החברתי והכלכלי.
בהעדר חדירה פוליטית ממשית לפריפריה, לא טרחה
הממשלה להזין כראוי את רוב האוכלוסיה, הסובלת
מחרפת רעב ממשית.
זוהי דוגמה קלאסית למצבן של כ־ 40 מדינות עניות
באמת בעולם. סיוע חוץ קטן, בלתי מספיק, וחלוקה
פרוטקציונרית, בלתי צודקת.

מסלולי החסבון
החדש* והמהיר•
של בנק דיסקעט בפברואר
1981
הצמדה מלאה כבר
לאחר שנה

מענקים מודרגים
מתום שנתיים
(על כשפים שיבואו
.לפדיון בשוף פברואר)

פטור מלא ממם

בתכנית ההמשך
הצמדה הצמדה
מלאה לאחד מלאה לאחר
שנתיים
נ שנים

£0 /ריבית

#0כ צמודה

בשנתיים הראשונות

פטור מלא ממס

חסכון מ 2עד 7שנים

בתכנית החסכון

״יתרון
רב* תכליתי״

ריבית צמודה

מענק

פטור מלא ממס

שי לכל פותח חשבון

״ יתרון
לחיילים״
בתכנית החסכון
מענקים מוגדלים
וצמודים
2 2 0/0אחרי 6שנים.
120/0אחרי 5שנים.
9 0/0אחרי 4שנים.

ברירת הצמדה
בין המדד לדולר
(לפי הגבוה שבהם).

פטור מלא ממס
בתכנית החסכון

״יתרון ברירה דולרית״
מבצע תקדות הסבה השבע
ממטבע חוץ גבוהות יותד

ללא עמלת המרה

200/000 שקל

זיכוי בריבית המלאה
במסלול חד פעמי של

לתכניות החסכון
״יתרון
רב־תכליתי״
״יתרון ברירה
דולרית״
״יתרון
לחיילים״

״יתרון רב תכליתי״

100.000 שקל
במסלול החודשי של
״יתרון רב תכליתי״

150.000 שקל
במסלול החד* פעמי של
״יתרון ברירה דולרית״

75.000 שקל
במסלול החודשי של
״יתרון ברירה דולרית״

טוב ל ע בו דעם

₪בנח דיסקוננו

הבד האנוש• טלהמטבע

ה עו ל ם הז ה 2267

א1311י1111113. 11

נובמבר — 1958 חבלה, ג׳ואן בנט, מבורכת על-ידי גיסה, העתיד להיות נשיא, ג׳ון

לא היד, כל מקום לספק ב-
ייחס לנישואיהם של ג׳ואן וטד
קנדי — כל עת שנשאר פתח
לתקווה בי אדוארד (טד) עשוי
להיות נשיא, היה טעם לאחד
בכוח את מה שנקרע מזמן.
אבל משהתנפצה האשלייה, והנשיא
החדש איננו לבית קנדי
בי אם לבית רגן, יכלה ג׳ואן
לארוז את מיזוודותיה, ולחזור
לבוסטון. שם היא חיה בגפה
מזה חמש שנים. הילדים מתגוררים
עם אביהם בוושינגטון.
לידתם של קארה, הבת הבכורה,
וטד, הבן, שנה אחריה,
היו בימים הראשונים של
האושר היחסי בבית טד וג׳ואן.
ההידרדרות החלה בסידרח ארוכה
של אסונות — 1963 :הי־רצחו
של הנשיא ג׳ון קנדי
(שאהב מאוד את גיסתו, לעומת
אמו, רוז, שתמיד בזה לה).
שיבעה חודשים אחרי-כן נפצע
טד בתאונת־מטוס, ובמשך זמן
רב עזרה ג׳ואן בשיקומו, עד
שעמד על דגליו.
ביוני 1968 נרצח בובי, ובעוד
המישפחה בולה מלקקת
פצעיה וטד ממוטט נפשית, הגיעה
בשורת איוב חדשה: טדי
הבן, ילד בן 12 לקח בסרטן
וב־ 1973 נקטעה רגלו. שוב
היתה זאת ג׳ואן ששמרה על
קור־רוח ועליצות בשיקום
בנה — 1969 .באה פרשת
טביעתה המיסתורית של מרי
קופצ׳נה בצ׳אפאקידיק וסטרה
על פניה של ג׳ואן, שעמדה
לימין בעלה בלווית הצעירה,
למרות הייאוש והבושה. היא
ברחה לאלכוהול, והצליחה לה גיח
ממנו לבדה כשהיא מתמסרת
ללימודי מוסיקה. היא לא
תהיה אשת נשיא ארצות־הברית,
אבל אולי תהיה מאושרת
יותר כמורה לפסנתר ו בלי
סלון בבית הלבן.
ה עו ל ם הז ה 2267

ג׳ואן עם ילדיה, טדי הבן וקארה, באחוזת המישפחה

המישפחה הגדולה: ג׳ואן מאחורי בעלה, היושב ליד ג׳אקי, כשהשבט בהרכב מלא, בולל ההורים רוז וג׳וזף

חאשלייה הגדולה: עם ג׳ימי קארטר במירוץ

האכזבה הגדולה

בחזרה לבוסטון אחרי הפירוד
יד1

אנשינו בעולם

ששיוו שגדה ומאוסו ואש: קיסר המינון התאחדו
היתה זאת יוזמתו של מישל פונטיאקובסקי — להביא לארמון האליזה עשרה מגדולי האימפריה
התעשייתית של יפאן, ולהפגישם עם הדרגים המתאימים בתעשייה הצרפתית. כימייה מיידית נוצרה
בין התעשיין היהודי, מארסל דאסו, לעמיתו היפאני, סושירו הונדה, החולש על תעשיית המכוניות הונדה.
למרות היותו מלך־הגלגלים, הוא התפעל מן המכונית המעופפת, פאר יצירתו של דאסו, הלא הוא מטוס
המיראך. אפשר לצפות לגירסה יפאנית של הציפור הצרפתית המעופפת, אם לשפוט לפי מיטב מסורת
החיקוי היפאני בתעשייה, ואולי אפילו לכמה שיפורים.

שאולות ואמפרינג: חקו במעלית
לא, אין זאת
שבתוך דירתם
מישל ז׳אר. הם
מכונות־מוסיקה

הפסקה בזרם החשמל. זהו תקר שיגרתי ועליז במעלית
•של השחקנית שארלוט ראמפלינג והמוסיקאי דאן
נהנים להשתעשע בעתיקות כמו במעלית זאת מ־,1925
משנות החמישים, ומכשירי סטיריאו משנות השמונים.

אנו׳ ויאווויאן:

אך חדש
נעור ו !שמים

וקס האו־יסון: הסוו העצוב
כך נראה הצמד רקס האריסון ורחל רוברטס לפני תשע שנים,
כשעדיין היה צוחק ומאושר. אחרי־כן באו תשע שנים של פרידה
שנסתיימו, לפחות לגבי רחל. היא נמצאה מתה, לאחר שבלעה רעל,
ויש סבורים כי הדבר נבע מכך שהבינה שאין ביכולתה להשיב
אליה את בעלה לשעבר.

אפשר להיות בן אצילים
ולהזדקק לעבוד לפרנסתך,
עובדה — אנדרי ד׳אורליאן,
בנו הבכור של הדוכס של
פאריס, נאלץ לעבוד לפרנסתו,
פעם בשטח הציור, פעם
במוסיקה ופעם בגאסטרונומיה.
הפעם הוא מתפרנס מהיותו
״אף״ רגיש. כלומר, טועם
מיקצועי של בשמים, בשרות
ידידו פול לו סוליצר, שייצר
בושם חדש, בהשראתו של
ד׳אורליאן. כדי לשוות לו
ייחוס, נקבע מיכלו לבקבוק
קריסטל יקר, ומחירו — 2150
פראנק צרפתיים. לכסף, בנראה,
יש ריח חריף מאוד ב־מיקרה
הנ״ל.
ה עו ל ם הז ה 2267

לאו הגמן: המנצח עזלה לישראל
לארי דגמן, כוכב הסידרה הטלוויזיונית דאלס, מצטלם על רקע
פירסום לתחרות רודיאו בדאלס — המקום שבו מתרחשת הסידרה
שהביאה •לו מזל כה רב בקאריירה, ולרשת השידור סי־בי־אס את
הסידרה הפופולארית ביותר לשנת 80׳ .בקרוב יראו גם הישראלים
את השחקן מספר 1בתודעת הקהל האמריקאי.

סוזאן אנטון: אני גבוהה אמנו, אן הוא משכמו ומעלה
איש לא שיער שדווקא הקומיקאי הבריטי נמוך־הקומה וחד־האף, דאדלי מור, עשוי לההפך לסימבול
מיני. אך עובדה: אחרי שהיה ידיד נפש של ג׳יין סיימור היפהפיה, חברה הפרטי של אלי מקגראו ובעלה
לשעבר של טיוסדיי וולד, הגיעה בו דרק והפכה אותו ב־ 10 למאהב מס׳ .1היום הוא נהנה מאהבתה
הבילעדית של הכוכבנית והדוגמנית סוזאן אנטון, הגבוהה ממנו בעשרים סנטימטרים בערו, אבל מודיעה
מגבוה :״הוא הגבר שהצליח •להצחיק אותי יותר מכולם. וזה כבר עושה אותו משיכמו ומעלה.״

מ״קל גיקסון:
דהיסיס לורסיח

מאז׳ כויסטין באו[ :האהבה האמדקא׳ת
מאז שהתה מארי כריסטין בארו בארצות־הברית לצורך הסרטת
סירטו האחרון של וודי אלן, אבק כוכבים, דבק בה החיידק של
מנהטן .״מעולם לא יצאה נפשי אחרי עיר כמו אחרי ניו־יורק״ היא
מודה. ואמנם, תמונותיה מן הארכיון הפרטי שלה, כשהיא משוטטת
בסביבות ברודווי, זוהרת מאושר, מעידות על אהבתה.
ה עו ל ם הז ה 2267

שני הכושים היפים האלה
שייכים לעולם המוסיקה כמובן.
הצעיר בין השניים הוא מייקל
ג׳קסון, לשעבר אחד מחמשת
האחים שהיו יחד להקת ג׳קסון
חמש. מייקל ( )22 זוכה היום
לקאריירה מוסיקלית מזהירה
לבדו. אלבום חקלטותיו האח רון,
הנושא את השם מעל
הקיר, נמכר ב־ 1980 ביותר מארבעה
וחצי מיליון עותקים.
ארבעה להיטים מתוך האלבום
הזה הוטבעו בנפרד בתקליטו־נים
קטנים, וכל אחד מהם
הגיע לצמרת מיצעד־הפיזמונים
בארצות-הברית בין עשרת הראשונים.
לא פלא שהמוסיקאי
צ׳אק בארי בא לברך אותו באופן
אישי.

1030 מהאנשים
הקונים -111 שאוב לורנץ הם עשירים.
9030 הנותרים הם-נבונים.

111 שאוב לררנץ היא
טלויזיה צבעונית יקרה,
אולי גם
היקרה ביותר בשוק,
כולם יודעים כי
111 שאוב לורנץ הינה הטלויזיה הצבעונית
הטובה בעולם.
העשירים קונים אותה
כי הם יכולים
להרשות לעצמם
את הטוב ביותר.
הנבונים קונים אותה
כי הם יודעים
שאינם מספיק עשירים
כדי לקנות טלויזיה
זולה.
111 שאוב לורגץ היא
טלויזיה אמינה
וללא תקלות.
לכן ההשקעה בה
מחזירה את עצמה באיכות לאורך שנים.

עזאוב־דורנץ

היבואן הבלעדי £1 9
רחוב פרץ ,4תל-אביב, טלפון.624193 621984 :

הטלויזיה הטובה בעולם.

להשיג בחנויות האלקטרוניקה המובחרות

ה עו לםהזה 2267

אנשים
! 0שותל הלבבות, הד״ ר
כריסטיאן כרנארד בא
ארצה לארבעה ימים בלוויית
שיבעה מדענים נוספים מד-
רום־אפריקה, כדי להשתתף
בסימפוזיון על אימונולוגיה,
שהתקיים במכון וייצוזן ברחובות.
הוא שהה שלושה ימים
במכון, ולפני עוזבו לתל־אביב
אמר :״אני עובד כבר שנים
רבות עם מכונים מדעיים ב-
דרום־אפריקה, והייתי מאחל
לעצמנו שיהיה לנו ראש־מכון
כמו הפרופסור מיכאל סד!ע
(נשיא מכון וייצמן) ובעיקר—
אשה כמו שרה סלע.״
! בתל־אביב התיידד בר-
נארד עם בעל מיסעדה סינית,
איש־העסקים אכי אכרמו־ביץ.
לאבי סיפר הרופא כי
יש לו שתי מיסעדות איטלקיות
בקייפטאון בשם לה ויטה.
הוא התפעל מן היין הלבן
מתוצרת ישראל, ואת חוכמת-
החיים שלו למד מסופיה
מרן, שאמרה לו פעם :״אף
פעם על תבכה על דברים
שאינם יכולים לבכות עליך.״
! :0כאשר נשאל הרופא האם
הוא סובל עדיין מדלקודפר־קים,
שבגללה נאלץ לוותר על
ניתוחים, השיב :״סבלתי אמנם
מדלקת־פרקים במשך כמה
חודשים, אך זה עבר לי. לפני
שבועיים ביצעתי השתלת־לב
ראשונה בגופו של כושי, והוא
חלה במחלה שאצל יהודים
היא שכיחה ביותר, בעוד הכושים
סובלים ממנה לעתים
נדירות אוטם־לב.״
01 תוך כדי כך התגלה
ברנארד כמחזר חרוץ׳ הקדיש
לכך חלק ניכר מזמנו.
| 0למחרת היום שבו נאם
בוועידת מיפלגת־העבודה, טס
מנכ״ל בנק הפועלים לשעבר,
יעקב מ! ינפץ, לניו-יורק.
במיפלגה התלוצצו כי לוויג־סון,
הבורח מאמצעי־התיקשו-
רת, חשש כנראה שאחרי ה נאום
שלו הוא יוזמן להופיע
בתוכנית הטלוויזיה מוקד, והחליט
לוותר על כך.
01 אחרי נאומו, שעסק בשאל
מצב
הכלכלי בארץ,
חיים צ דו ק את אחד הנו
ג־אבר
מועדי שיל ם 100 דול א ר עבוד 1ו1מ ב 1דגר.
זרק בנק־ה דם מוכן לתת ערבו תלממ של ה

כחים בוועידה איך היה הנאום.
כשהשיב לו המאזין :
״זה היה מהמם ומעניין!״ אמר
צדוק :״אני קונה את ההגדרה
הזאת.״
01 על יעקוב לווינסון מתלוצצים
כי אמנם יש לו המשכורת
הכי נמוכה בבנק, אך
לעומת זאת יש לו החליפות
היקרות ביותר.
01 לפני יותר משנה נתן
ח״כ משה דיין ראיון לשבועון
הגרמני שטרן. כבר אז
הסביר דיין לכתב השבועון
בארץ, שב! נ אי טל, כי לשם
הדבקת חלקי־החרם בחפצי-
העתיקות שלו, הוא משתמש
בדבק מיוחד מתוצרת גרמניה
בשם יואו, וביקש מטל שישלח
לו דבק כזה, אם יוכל.
הדבק הזה אמנם נמכר בארץ
בשפופרות קטנטנות, אך דיין
זקוק לכמות עצומה. טל ביקש
שטרן, של מעורך־החוץ
קלאוס דידקה, שישלח לו
כמה פחים של דבק, אך מעולם
לא הסתדר העניין. עתה,
כשבא העורך הראשי של
שטרן, פטר קיר, לישראל,
הוא הביא לו כמה פחים של
דבק מסויים זה. צוות כתבי
שטרן ערכו ביקור בבית דיין
בצהלה, והביאו לו את הרבק.
דיין כל־כך שמח, שהעניק
מתנה לכתבת השבועון לענ ייני
המרחב, ויפקה כרוב פ
— כד עתיק ואגרטל עתיק,
שעליהם חתם את שמו.
01 בתוכנית־הרדיו שאלות
אישיות שוחחו על מצבו הפוליטי
של דיין והעלו סברות
מתי ואם יתייצב ברשימה נפרדת
בבחירות לכנסת. אמר
על-כך ח״כ דויד נלאס:
״איזה מין מחזה ז הו זה מזכיר
לי את המלט — ירוץ או
לא ירוץ, להיות או לא להיות.
זה מחזה קצת פאתטי
וקצת ציני, המלמד על המוסר
הפוליטי של הבחירות האלה.״
01 הפסלת כתיה לישג־סקי
פיסלה, לפי הזמנה, את
ראש אביו של משח, שמואל
דיין, אך איש מן המישפחה
לא בא לקחת את הפסל. היא
פנתה לידידים וביקשה שיתקשרו
אל משה דיין, ויבררו

אצלו אם הוא רוצה לקחת
את היצירה. דיין השיב כי
אין לו זמן לכך. לישנסקי,
שנשארה עם הפסל, פותחת
בימים אלה תערוכה מפרי עבירותיה.
היא הזמינה את הח״כ
שיבוא לצפות, ואולי ירצה אז
לקחת את הפסל. היא מתכוונת
להעניק לו אותו כשי.
01 באסיפה של פעילים
מיפלגתיים אמר שר־האנרג־ה,
יצחק מו ד עי, למאזינים :
״מה אתם רוצים? ערבות בנקאית
שהממשלה תתפקד כהלכה?״
העיר על כך הח״כ
לשעבר י די די הכא רי :״ה אם
תמצאו איזשהו בנק שיתן
לכם ערבות כזו? אמר ח״כ

י חז קאלפ דו מין :
בנק־הדם !״
0רבים משוכנעים כי
חיי סבר ־ ל ב הוא האיש ש פיקד
על הכוחות שפתחו באש

על האוניה אלטלינה ביוני
,1948 ויש התולים בכך תיק-
וות לגבי ההתמודדות הצפוייה
לממשלת־המערך עם גוש־אמו־נים.
אולם ההנחה אינה נכונה.
בר־לב אמנם הובא ערב
ההתמודדות על-ידי מפקד־ה־חטיבה
שלו, נחום (״סרגיי״)
שריג, לתל-אביב -אך בשדרות
רוטשילד גרם שריג
לתאונה, כאשר מכוניתו התנגשה
באוטובוס. בר־לב נפצע
קל בראשו וברגלו! ,׳בשעת
הקרב על האוניה לא היה
כשיר לפעולה.
01 סיפור משעשע על חבר-
הכנסת השייח׳ ג׳אכר מו עדי,
אבי החשודים ברצח
קודמו בכנסת, סיפר אחד ה־ח״כים
שהשתתפו עימו בשעתו
במישלחת פרלמנטרית באירופה.
חברי־המישלחת לנו
לינת־ביניים בציריך, וכל אחד
מהם קיבל ממזכירות־המי!ולחת

01 .בערב־ראיונות נפגשו
ח״כ משה שחל ואיש הטלוויזיה
יעקב אחימאיר,

צבי צפריר

עורך היומון הארץ השתתף בסיור ועדת-העורכים בעיירה הבדואית רהט,
צפונית לבאר״שבע. במאהל הבדואי ישב ישיבה מיזרחית עם מארחיו,
והקשיב לדברי״ההסבר, שוקן, שהוא איש מכונס מטיבעו, נראה נחנה מהישיבה הלא שיגרתית.
ה עו ל ם הז ה 2267

! 0בכנס של עובדים, ש התקיים
בעכו, אמר יושב־ראש
האיגודים המיקצועיים בהסתדקיסר
: ישראל רות,
״ייגאל הורכיץ יעץ תמיד
לפועלים לשמור על מקום-
עבודתם, אך הוא עצמו מסתובב
בימים אלה מובטל, אחרי
שלא הקפיד לשמור על מקום-
העבודה שלו.״

מנכ״ל רכבת ישראל, נוכח בחנוכת מסילת־הרכבת בחלץ. כאשר הבחין ו בצלם נזכר שלא חבש כובע״מגן לראשו, עצר לרגע ואמר :״אי-אפשר לצלם
אותי בלי כובע״מגן. זה לא נראה אמין.״ הוא חבש כובע, עמד שוב בפוזה הרצויה, והצטלם שוב,

דמי־כים. כשחזר אותו ח״כ
בלילה למלון, מצא את מיעדי
במצב מיואש. מסתבר כי יצא
מהמלון כדי לאכול המבורגר,
ונדרש לשלם עבורו 100 דולר.
המוכר סבר, כנראה, כי ה־שייח׳
בעל הלבוש הערבי הוא
איל־נפט סעודי. מועדי הנדהם
שילם את המחיר שנדרש, ולאחר
מכן ביקש דמי־כיס נוספים,
מכיוון שנשאר בחוכר-

! 0יועצו של ראש־הממשלה
לענייני תיקשורת, דן פתיר,
החליט להראות סוף־סוף את
קאהיר לאשתו יעל. השבוע
נסע במכונית עם אשתו ועם
הד״ר איתמר רכינוכיץ,
ראש סכון שילוח, ואשתו
אפרת, לכמה ימי-חופשה בבירת
מצריים.

גרשום שווקו

הכספים באים אנשים שיש
להם דרישות, ומאחר ואלבין
לא דרש דבר, אין לתת לו
להופיע. יושב־ראש הוועדה,
ח״כ שלמה דורנץ, התלבט
ושאל את נציג המערך בווע דה,
ח״כ עדי אמוראי, מה
לעשות. אמוראי היה דווקא
בעד הופעתו של אלבין בוועדה,
ואכן הופיע.

01 כאשר רצה מיקי אל״
כין, הנציג בישראל של איש-
העסקים שארד אייזנכרג,
להופיע בפני ועדת־הכספים של
הכנסת, בהמלצת ח״כ אכר ה
פ (״אברשה״) שריד, ולספר
מדוע החליט אייזנברג
לוותר לטובת הממשלה על
האופציה שלו לקנות את מניות
פז, התנגדו לכך נציגי האוצר.
הטענה היתה שאל ועדת-

שהחליפו רשמים על הצפייה
בטלוויזיה. שהל סיפר לשדר
כי הוא מעדיף לשמוע רדיו
בשל נסיעותיו הרבות בכבישי
חיפה (שם הוא מתגורר),
תל-אביב וירושלים .״רק ב־לילות־שבת
יוצא לי לעתים
לראות את יומן השבוע, ותמיד
אני רואה אותך מגיש
אותו,״ אמר שחל. אחימאיר
טען לעומת זאת כי ״לעולם
איני רואה את מבט, כי אז
בדיוק אני עובד. אך סידרת״
הטלוויזיה שאני אוהב לצפות
בה היא המובחרים.״ שאל
שחל :״האם אתה מתכוון ל־חברי־הכנסת?״
ענה אחימאיר:
״לא, אני מתכוון לסידרה הבריטית.״

0עורך השבועון הצרפתי
ל׳אכספוס, אי כ קיאו, הגיע
לביקור בישראל וכתב השבועון
בארץ, חזי כרמל, מארח
אותו. ביום השישי האחרון
הביא כרמל את קיאו לכסית.
״זו הפעם ה־ 30 שאני מבקר
בארץ, ובכל פעם משתדל
לבוא גם לכסית. אני אוהב
את האנשים הבאים לכאן,״
אמר הצרפתי. חזי גם נוסע
עם קיאו לכמה ימים לביקור
בקאהיר.

שויהביטחון
ה נא צנח
בסרט 1מי! רחמה
יפאני מהמום,
1גםאצל

! 1הוא השחקן אסי הנגבי, בן ה־.33
11*111 ״1[|||1
1י ״ י* י • י ׳ אסי גילם את תפקיד מפקד הטייסת
בסרט הטלוויזיה צל ענן שחור — על טייס ישראלי שצנח במידבר־סיני.
בקרוב הוא נוסע לברלין כדי להשתתף בעוד סרט קולנוע.

״אני לי יודע למה חושבים
שהרמטכ״ל שלנו אינו מתייחס ב אהדה
לשבויים. אני הייתי עד לכד
שרפאל (״רפול״) איתן הציל
שבוי מיצרי. זה היד׳ בשנת 67׳,
כאשר רפול היה אלוף־מישנה ומפקד
חטיבת הצנחנים. הייתי ה
נהג
שלו במשך שנה וחצי, ואז,
במהלך של קרב, עצר. רפול זחל
והעלה עליו סמל מיצרי, נתן לו
לאכול ולשתות ודאג לו כל זמן
שהיה ברשותו.״ סיפר לי השחקן
אסי הנגכי, שהשתתף בסירטו
של הבמאי הצעיר עוזי פרם,

,.ונוכח במסיבן ז שנערכה לכבוד
סיום צילומי הסרט לקולנוע
גורדון בתל־אביב הזמין השגריר
היפאני, נאגאו יושידה, כל
מיני חשובים להקרנת הסרט ה יפאני
קאגנזושה, שזכה השנה בפרס
הראשון בפסטיבל־הסרטים־
בקאן. לסרט המלחמה בא, בין ה יתר,
רב־אלוף (מיל ).חיים כר־לס,
מי שעתיד להיות שר־הביט־חון
הבא של ישראל אצל
אשת הבוהמה נעמי אדווה עדיין
המשיכו בחגיגות הסילווסטר, ש התחילו
ב־ 31 בדצמבר ונמשכו עד
עצם השבוע הזה. בהתחלה זו היתד,
מסיבה של חובבי־חיות, כי נעמי
היא ידידתם של הכלבים והחתולים
שנרדפים עד מוות על־ידי פקחי-
החיות של עירית־תל־אביב. אחת
האורחות, שבאה עם חתול, רק
התחילה את הסיבוב של בעלי ה חיות
שבאו לשם, איש־איש כש-
בקבוקו בידו וחייתו בחיקו
עוזי פרס, בנו של גרשון

נשיקה לבמאי

מעניק עמוס לביא לעוזי פרס. לביא
שיחק בתפקיד בינוני בסרט של עוזי,
ובמסיבה היה מלא תישבחות לדרך עבודתו .״בלי עצבים ובלי מתח.״

(״גיגי״) פרם, הקבלן ואחיו של
שימעון פרס, סיים את צילומי
סירסו הרביעי. אחותו, רדתי,
עזרה לו לביים .״רותי היא במאית־סרטים
בזכות עצמה. היא למדה
קולנוע בתל-אביב, בעוד שאני
למדתי קולנוע בפאריס,״ אמר פרם
הצעיר. שחקנים צעירים, שזיהיתי
אותם מכמה סירטי-טלוויזיה שראיתי
לאחרונה, באו לשם כדי לחגוג
השגריר היפאני הזמין להקרנה
כמה מעמיתיו השגרירים,
וראיתי שם.את סמואל לואים,
שגריר ארצות־הברית, שבא עם
אשתו, סאלי. את שגריר צרפת,

מגיש שגריר יפאן ג1ל

ישראל, נאגאו יושידה.
1\ 11 #111 /

הוא אירח את המוזמנים לגדו, כי אשתו נסעה
לביקור גטוקיו, אך החיוך לא מש מפניו. הסרט

מרק כונפד שבא עם אשתו, מד
ניק, ועוד כמה, שגם־כן רצו לראות
את הסרט המעולה הזה 0
למסיבה של נעמי באה, בין היתר,
מושבניקית בשם תמר יהלומי,
שגדלה בבית דתי ושהביאה עימה
חיה — נחש פיתון. היא קיבלה
אותו, ולא ידעה איך מטפלים בו.
אחד האורחים, מדען־חיות, הסביר
לה שהנחש זקוק לחום של 30
מעלות מינימום, והיא התפשטה
והצמידה את הנחש לגופה
הבירה זרמה חופשי אצל עוזי פרס,
שסיפר כי אביו רואה כל סרט
שהוא מביים, בעוד שדוד שמעון

היפאני, שהוא סרט מילחמח, זכה לביקורות טצויי
נות בכל העולם. הלוחם הבכיר ביותר שנוכח בהקרנה
היה חיים בר-לב, מי שהיה בעבר רמטכ״ל
ועומד להיות שר־חביטחון הבא, בממשלת המערך.

ד 11111111 111ך | 11

| 1 1111\ 1 1 תומרקין, שאינו מעריץ נלהב
בנו האמצעי של חבר־הכנסת,

במסיבת הסילווסטר הארובה אצל
נעמי אדווה (באמצע) .מימין: יגאל
של משה דיין, ומשמאל: אודי דיין,
שבא למסיבה מנהלל והביא אגוזים.

לא רואה את כולם, אבל את אלה
שראה, אהב אצל השגריר־היפאני
חילקו כריכים קטנטנים
לפני שהתחיל הסרט, ומסיבת־קוקטייל
התנהלה בלובי של בית-
הקולנוע, כשחברי־כנסת משוחחים
על פוליטיקה ונשותיהם, שבאו עימם
הפעם, פוגשות במכרות ותיקות
שלהן אודי דיין, בנו של
משה דיייין, בא למסיבה של נעמי
אדווה מנהלל, והביא אתו חבילות

שרה באה

של אגוזי פקן, שאותם הוא מגדל
במו ידיו. יגאל תומרקיו הביא
עימו לאותו מקום שלוש תמונות
ופסל, וכמה ימאים הביאו מעילים
מיוחדים לכלבים, שנתפרו באירופה.
נעמי המשיכה להגיש מאכלים
שונים, כמו צלי-עגל עם יין־תפוחים,
כבד־עגל עם זיתים ובשר-כבש עם
פירות מיובשים ושקדים • 0 9
לא נשארתי זמן רב, מיהרתי ה ביתה
לחגוג עם ילדי את יום־האם.

היא תמר בר-לב אש תו
של חיים בר-לב,
שהיא סבתא לנכדה בת שש, באה בחברת בעלה.

נערב ה אצל
נעמי אד־ווח.
במה מן החוגגים ליד בקבוק ויסקי ענקי,

חגיגה מתמשכת

שגרירה נשא רת

סמואל לואיס. משמאל: אמנון מטלון ואשתו, טלי.

שתרם למסיבה יצחק צבי מחיפה. תמר יהצימי,
בעלת הנחש, בלבוש חווה (מימין) ,לידה נעס -ולצידה
שושי בר, דוגמנית צעירה ויפהפיה.

מדו ע צעקו לחנה מרון שהיא שרמוטה,
זאיך זכה צ״צבשם שלו
״..״מ* .דיו׳ מנוסי
זכה ב־ 11 בקבוקי־ויסקי. הסיפור
הוא מסובך: לפני ששה
שבועות התערב עימו המיס־עדן
אלי רונן, איש־אמונו

לקרוע את כתב־היד של המאהב
שלה, בהתקפה של נקמנות.
כשעשתה זאת קפצה
אשה מקומית וצעקה :״יא
שרמוטה!״ בפעם אחרת נזרק

את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם,לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קראו חם,לבד,
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.

^ 11*3י|1 !1י *1111 יצרה פסל זה לפי הזמנה של ארכיטקט
עבור בניין בלוס״אנג׳לס. מאחר והבניין

עדייו לא גמור, החליטה אילנה להציג את הפסל בתערוכה
מעבודותיה, שתתקיים בעוד שבוע באוסטריה. אילנה, שהיתה
במשך שנים רבות בלונדית, החליטה לחזור לצבע־השער הטבעי
שלה, שחור. לפני נסיעתה לאוסטריה קפצה לביקור קצרצר בישראל.

כרנ/ליטה ונש
חממו את הכרנזליטה בסיר
עמוק,הוסיפו פלחי פרי הדר
טבעי. פירות העונה וקינמון
לפי הטעם.

כרמליטה קר
הוסיפו לכרמליטה קוביות קרח.
פלחי לימון. או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי עץ, וקינמון
לפי הטעם.

׳ותם ו אונג1

הסופר, הכותב בעיקר על בעיות ה־הומוסכסואלים
בישראל, חזר משהייה
בת שנה בארצות־הברית. כאשר ביקר בלוס־אנג׳לס הוצג
בפני השחקן יפה״התואר רוברט רדפורד, ונתבקש על״ידו לכתוב
תסריט לסרט שאותו עומד רדפורד לביים. ראובני כתב את
התסריט, והוא מצפה עתה לתחילת העבודה על הסרט החדש.

בסוף הצגה חפץ על הבמה,
אך נותר שוכב בין שולי-
הבמה והמסך. אחת השחקניות
צעקה :״מישהו זרק לי טבעת
יהלומים!״ אך כאשר הצ ליח
אחד השחקנים לקחת את
החפץ, תוך כדי זחילה מתחת
למסך, התגלה שהיתה זאת
חפיסת שוקולד.
! 8בדבריה הזכירה מרון
את עמיתה, השחקן יוסי
ידין, ולפתע הפליטה :״הזי,
נזכרתי פיתאום — הוא גם
היה הבעל שלי.״
81 בעת ביקור בבסיס צבאי
סיפר אחד האנשים לחנה מרון
שבשעתו הלך לראותה בהצג תה
הראשונה אחרי פציעתה.
״האמת היא שרציתי רק לר־

אות איך את הולכת.״ סיפר
החייל ,״אבל אחרי כמה דקות
התחלתי לשמוע מה את אומרת,
ומאז אני הולד באופן
קבוע לתיאטרון.״
׳ 8כל מי שמטלפן אל
מישרדו של ראש עיריית תל-
אביב, שלמה (״צ׳יצ׳״) להט,
ומבקש את צ׳יצ׳ ,נענה על-
ידי המזכירה שלו :״אתה
מתכוון למר להט׳ לא כן ז״
אך צ׳יצ׳ עצמו ביקש השבוע,
בערבדראיונות, לקרוא לו בשם
צ׳יצ׳ ..הוא גם הזכיר כיצד
נולד כינוי זה. פעם, כשהיה
ילד, פיקד על קבוצת מושכי-
חבל. המדריך דיבר אידיש
ואמר :״צי ! צי משוך !
משוך!) צ׳יצ׳ חזר על פקודה

של אהרון אבו־חצירא,
כי קציו־המישטרה בנימין
זיבל יושעה מתפקידו עד ה

בינואר, בעיקבות גילויים
שעמד רונן לגלות עליו. מחיר
ההתערבות: חמישה בקבוקי-
ויסקי. כאשר הגיע המועד וזי־גל
לא הושעה, העלה רונן
את המהיר ל־ 10 בקבוקי־ויס־קי,
בתנאי שזיגל יושעה עד
ה־ 1בפברואר. הגיע גם תאריך
זה, וזיגל לא ,-ושעה.
רונן סיפק את 10 בקבוקי-
הוויסקי. אך דירי זכה בבקבוק
נוסף: הוא התערב עם מישהו
אחר על בקבוק־ויסקי אחד
כי רונן אכן ישלם את ההתערבות.

8ההלצה האחרונה של
מנוסי: המניות של נזיגדל־שלום
בבורסה עומדות בסימן
״קופצים בילבד״.
81 בערב ראיונות עם אי תן
דנצינ סיפרה השחקנית
חנה מרון כי לפני כל ד,צ־גת־בכורה
היא נוקטת אמצעים
להרמת המוראל. בין השאר :
היא קונה שימלה חדשה, מבלה
שעה ארוכה באמבטיית-
קצף וקוראת את כל המחזה
מחדש.
! 8כשנשאלה על תקריות
שאירעו לה במהלך הקאריירה
שלח, סיפרה מרון על הצגת
מחזהו של הנריק איבסן,
הדה גאבלר, בעיירת־פיתוח
נידחת. במחזה נדרשת מרון

11י^ 13ל 1*1 ^ 111*181ך ! ח השחקנית האמריקאית, המשחקת את גלוריה בסידרת־הטלוויזיה
11 ויי \ 1י 1* 1 0״הכל נשאר במישפחה״ ,באה לקונצרט שנתנה הזמרת הישראלית
#1 \ 11
חדווה עמרני בלוס־אנג׳לס למען האירגון ״ילדים העוזרים לילדים״ .סאלי וחדווה שייכות שתיהן
לאותו אירגון ופעילות בו באירגון מופעים בהתנדבות. עימה בתמונה: בעלה של סאלי, ביל רידד.
ה עו ל ס הז ה 2267

בלתים
זו, ותוך שיבושו נולד השם.
! 9נציב־שירות־המדינה הפורש,
איתן יעקוכסון, י:.־
כח באחת ממסיבות־ד,פרידה
שערכו לו, ושמע את כל השבחים
על עצמו. הוא העיר:
״אני מרגיש כמו בסיפור על
אם ובנה. כאשר קוברים את
ראש המישפחה והם מאזינים
להספדים עליו, המהללים אותו,
אומר הבן לאמו :״בואי
נפתח את הקבר, אני לא מאמין
שזה באמת אבא.״
! 9דרך להרפיית מתחים
בעבודה מצא לו מנהל תיאטרון
החאן הירושלמי, דגי
שלם. כל יום, בשעת הצר-,
דיים, הוא נועל את מישרדו
ועוסק במשך חצי שעה במדי״
טציה. השחקנים, המבקשים

כי הכפר שלו משגשג מבחינה
כלכלית, העיר לו ירון :״אם
אתם נמצאים במצב כל־בך
טוב, אז אולי תעזרו לי קצת
לכסות את הגרעונות שיש ל-
עיריית־גבעתיים?״
1השבוע נערכה מסיבת
פרידה לאשר (״ארתור״) כן־
; תן, שהיה יושב־ראש סיעת
המערך במועצת עיריית תל־אביב.
ראש מחוז מיפלגת־הע־בודה,
ח״ב אליהו שפיייזר,
הילל את בן־נתן, על שהסכים
להציג את מועמדותו לראשות
העיריה בבחירות הקודמות,
אחרי שלא היו קופצים אחרים
על תפקיד זה. הגיבה על־־כך
העיתונאית עדה הוז, שהיתר,
דוברת של מטה־המערך ושל
בן־נתן בבחירות לפני שלוש

דודו ר ! ו

שעמד במרכז סיכסוך באשר שידר גרדיו
כתבה על אורי דייוויס האנטי״ציוני, ש־

היתה שמאלנית מדי לטעמם של עורכיו, חזר לעבוד ברדיו, עוסק
כיום בתשדירים למניעת תאונות־דרכים. בימים אלה מכר את
המכונית שלו כדי לממן תקליט שמוציאה הזמרת קוריו אלאל.

לראותו, נענים בסירוב על-ידי
הנאמנה, מזכירתו שרף, שאינה נותנת לאיש
מהם להיכנס, בטענה שהבוס
עסוק ביותר.
91 באחת מכיתות ג׳ ב־בית־ספר
בראשון־לציון סיפר
העיתונאי לעניינים כלכליים,
עמירם פליישר, לתלמידים
על בעיות הבורסה. אחד היל דים
שאל אותו :״האם ההנפקה
החדשה של חברת שלדינה,
שתתקיים בבורסה, תמ שוך
משקיעים רבים?״ אמר
לו פליישר :״אתה יודע בכלל
על מה אתה מדבר?״ סיפר
לו הקטן :״כן, בכל יום לפני
שאני עושה שיעורים עם אבא
הוא מסביר לי על כל הפעולות
שהוא ביצע באותו שבוע
בבורסה.״

שרה

91 ראש עיריית גבעתיים,
יצחק ירון, אירח את ראש
מועצת כפר־קאסם, עבד־אל־רחים
עיפא, בבית ה־עיריה.
כאשר סיפר לו עיסא
ה עו ל ם הז ה 2267

שנים :״אילו שפייזר היה
נרתם עם המחוז כולו לעזור
לבן־נתן, במקום לשים לו רגל,
אז עכשיו הוא לא היה צריך
להספיד את ארתור.״
! 9בסידרה עמוד האש, המשודרת
מדי שבוע בטלוויזיה,
הודח מתוארו כגואל־העמק
יהושע חנקין, שכל תלמיד
לומד עליו. במקום זאת ציינו
בתוכנית כי גואל העמק הוא

ארתור רופין.

! 9מי שהיה הבלש העברי
הראשון, דויד תדהר, וכתב
אנציקלופדיה על חלוצי הישוב
ובוניו, המכילה 19 כרכים, נפטר
לפני שלוש שנים. אך עם
מישפחתו ניהלו מפקד גלי
צה״ל לשעבר, מרדכי ; או ר,
ואיש הטלוויזיה, זאב ענר,
משא־ומתן כדי שיתירו להוציא
לאור מהדורה מקוצרת של
האנציקלופדיה, במשך תקופה
ארוכה ביותר. החודש קיבלו
נאור וענר הסכמה מהמישפחה,
ובקרוב תצא מהדורה מקוצרת.

מאת

דני אל ה שמי

האג׳ אמין הנורא־עוד
בשיחתי הראשונה עם סעיד חמאמי ז״ל, שליח
אש״ף בלונדון, שנערכה בתנאים כימעט־מחתרתיים (אם
כי הודעתי עליה, מייד לאחר מכן, לראש־הממשלה יצחק
רבין) הסכמתי עימו על כלל יסודי: לא נדבר על ההיסטוריה.
אני לא אנסה להפכו לציוני, והוא לא ינסה להפ״
כני לאנטי־ציוני.
רישמית דבקנו שנינו בכלל זה עד שנרצח, בידי
קיצוניים שליחי־עיראק, ביגלל שיחות אלה. בהמשך שיחותינו
לא עמדנו תמיד במיבחן. בשיחות בין אויבים
שוררת, בדרך הטבע, סקרנות
רבה. כל אחד משנינו
ביקש לתור במים־
תרי המוח של זולתו, כמו
סיירת בנוף בלתי־ידוע.
כך גם התגלגלה פעם השיחה
אל חאג׳ אמין אל-
חוסייני, המופתי של ירושלים.
כמו
כל בני־דורי היהודיים
בארץ, למדתי לשנוא
את המופתי למן הרגע
שבו שמעתי עליו
לראשונה. לגבינו היה דמות שטן־עלי־אדמות,
מיפלצתית, רוצח נתעב, המופתי מין היטלר שני.
נדהמתי לשמוע מפי
חמאמי הערכה שונה לגמרי .״המופתי היה איש טוב,״
אמר ..״הוא היה פטריוט זיתי. נכון, הוא היה בעל
אופק צר והבנה מוגבלת, איש דתי קנאי, אבל הוא היה
המנהיג הפלסטיני היחידי בתקופתו שלא היה מושחת,
ושלא דאג רק לעצמו. הוא היה נאמן לעמו, ולכן אנו
מוקירים את זיכרו.״
נזכרתי בהערכה זו — ששמעתיה לאחר־מכן גם מפי
פלסטינים נאורים אחרים — בהקשיבי לדברים שנאמרו
על המופתי בסידרה עמוד האש. חששתי מאוד. לא האמנתי
כי מישהו ברשות־השידור יעז לנסות ולטפל באופן
אובייקטיבי באיש זה, שהפך סמל־שינאה כה מובהק.
הופתעתי לטובה. עורכי הסידרה הציגו את המופתי
כפי שהוא נראה בעיני החוקרים האובייקטיביים: מנהיג
לאומי פלסטיני. אולי היחידי שחזה מראש את ההתנגשות
הבלתי־נמנעת בין הציונות ובין התנועה הלאומית
הפלסטינית. בשעה שהאוכלוסייה הפלסטינית היתה עדיין
רדומה, מבלי להבין את הסכנה לקיומה הלאומי שמתגבשת
והולכת לנגד עיניה, ניסה המופתי לעורר ולארגן
תנועת־התנגדות
חשוב מאוד שנבין את מניעיהם של הערבים באותה
תקופה, כשם שחשוב שהערבים יבינו את הגורמים הנפשיים
והמעשיים שהביאו את הציונים לכך שינהגו כפי
שנהגו. פיתרון מדיני אינו זקוק דווקא להבנה הדדית,
אך שלום אמיתי מחייב הבנה כזאת. משום כך גם חשוב
להבין כיצד רואים הפלסטינים את חאג׳ אמין.
המופתי היה, מבחינות רבות, דמות טראגית. הוא
מצא את עצמו בראש ציבור מפגר, שחסר לו אירגון
חברתי יעיל, ושעמד לפתע מול תנועה היסטורית מודרנית
ונחושת־החלטה. בתנאים אלה, נגזר עליו כישלון
מראש.
אגדות רבות נקשרו לשמו. חלקן נוצרו לשם תעמולה,
ונותרו כאמיתות היסטוריות. למשל: יחסיו של
המופתי עם הנאצים. רבים משוכנעים עדיין כי המופתי
הוא ששיכנע את היטלר לבצע את השואה, ושמילא תפקיד
חשוב בניצוח על רצח המוני זה.
יש בכך מעט מאוד אמת. המופתי ברח בימי המיל״
חמה לעיראק, כאשר השתלטה שם תנועה לאומית, ש זכתה
בתמיכת הגרמנים. כמו רוב הערבים — וביניהם
אנוור אל־סאדאת — ראה המופתי בגרמנים בעלי-
ברית פוטנציאליים, על פי העיקרון האומר ש״האוייב
של אוייבי הוא ידידי״ .הגרמנים לחמו בבריטים ובצר־פתים,
שגי הגורמים הקולוניאליים השנואים ביותר במרחב
באותם הימים. בעיראק, כמו במצריים ובארץ־ישראל,
ציפו הערבים לבוא הגרמנים כמי שמצפה לגאולה.
קל יותר להבין זאת אם זוכרים כי גם פטריוט ציוני
קיצוני כמו אברהם שטרן, הוא יאיר, היה מוכן בהחלט
להעזר בנאצים כדי לסלק את הבריטים מארץ־ישראל.
אחרי כישלון המרד הלאומי בעיראק, ברח המופתי
לגרמניה. שם התקבל בקרירות רבה. הנאצים לא ראו
בו בעל־ברית בעל-ערך. היטלר זילזל בו, ולמעשה לא
היה למופתי שום תפקיד. כמו שליחיהם של עמים מדוכאים
רבים, שביקשו להיעזר בגרמנים, בילה את זמנו
בגרמניה באפם־מעשה. לגרמנים היו אז דאגות אחרות.
יתר על כן, מכיוון שהנאצים התייחסו ברצינות רבה
לתורת־הגזע, שעל פיה הערבים שייכים לגזע השמי
הנחות, גם לא היה בסים אידיאולוגי לתמיכה אפשרית
של היטלר בערבים. ואילו להשמדת היהודים לא היה
היטלר זקוק לשום עזרה אידיאולוגית או מעשית. שיור
אתו הגיזענית ליהודים היתד. לאין שיעור יותר עמוקה
ושורשית מאשר ההתנגדות של הפלסטינים לציונים,
שמניעיה היו לאומיים.
גם בדיעבד אין המופתי הופך דמות סימפאטיה, ואיננו
חייבים לסלוח לו את שיטותיו. הקנאות הדתית, ש ציינה
אותו כשם שהיא מציינת את הדומים לו במחנה
שלנו, ראוייה לגינוי. אך טוב שנעשה מאמץ להבין את

מניעי אוייבינו, בעבר ובהווה. הדבר דרוש כדי לבנות
עימם עולם חדש בעתיד, ויש לברך את עורכי עמוד האש
על נסיונם הכן בכיוון זה.
שיער הסופר חיים באר, בעל נוצות, רמז לא מכבר בשיחה
בשניים בטלוויזיה שהוא חובש כיפה מתוך דווקאיזם.
הוא הישווה את עצמו לערבים המסתובבים בתחנה המרכזית
בתל־אביב כשהם חובשים כפייה, ביודעים שהם
מעוררים על עצמם בכך שינאה, ושהם יהיו הקורבנות
הראשונים של זעם ההמון אם יתפוצץ במקום מיטען של
חומר־נפץ.
היה זה הסבר מעניין למיצויה הדתית לכסות את
הראש. על-ידי נשיאת סימן־היכר בולט, המבדיל בינו
ובין סביבתו, מכריז האיש הדתי בכל רגע :״הנני!״
אין הוא יכול לברוח מדתיותו. הוא נאלץ להפגין אותה
יום־יום ושעה־שעה. הוא נציגה הבולט. הדבר מעלה את
עוצמת המוטיווציה שלו.
פעם התארחתי אצל ליברל יהודי בעיר בולטימור.

באשר כבשו הגרמנים את צרפת, בקיץ ,1940 הם
יצאו מגידרם כדי להתנהג ככובשים נאורים, ידידותיים.
אדולף היטלר אמנם בז לצרפתים, אבל הוא היה !מעוניין
ביחסים טובים עימם, לפחות כל עוד נמשכה המילחמה.
ולגבי הגרמני הממוצע, צרפת הייתה ארץ של תרבות
גבוהה יותר, נשים יפות יותר, אורח־חיים קוסם וותר.
הדבר נראה היטב בסרט הבן !והאמיתי של טריפו.
החיילים הגרמניים מטיילים ברחובות, מתערבים באוב-
לוסיה, ,מפלרטטים עם הבנות, יושבים בבתי־הקפה, מבקרים
בתיאטרון, משתתפים במסיבות. כאשר גיבורת הסרט
מבקרת במיפקדה הגרמנית, היא נוכחת לדעת כי קציני־המימשל
הם סנטימנטליים ומופרעים ככל האדם.
במשך חמש שנות הכיבוש זה השתנה בהדרגה.
המחתרת החלה פועלת. פעולותיה היו מצומצמות, אך
פעולות־העונשין של המימשל הצבאי היו פרועות. ככל
שהפך השילטון נוקשה ואכזרי יותר (היו שם חכמים
שהטיפו למדיניות ״היד הקשה״) ,כן גבר כוחה של
המחתרת. נוצר מעגל־הקסמים הקלאסי: טרור וטרור־נגדי,
כאשר כל סיבוב מגביר את שינאת האוכלוסיה לגרמנים
ולצרפתים ששיתפו עימם פעולה. ככל שגברה השינאה,
כן גברו ממדיה ויכולתה של המחתרת.
בסרט נוטש השחקן הראשי בסופו של דבר את
התיאטרון ומצטרף למחתרת. כמוהו עשו במציאות רבים
וטובים.
המושלים הצבאיים הגרמניים לא היו מטומטמים.
רבים מהם היו חיילים מיקצועיים, אנשים הגונים, שלא
היו נאיביים. המפקד של פאריס הוצא להורג כאשר נתגלה
הקשר נגד היטלר. אך הדבר לא עזר להם: החוק הפנימי
הטמון בכל כיבוש פעל בעל כורחם ובניגוד לרצונם.
לבסוף הם נראו בעיני הצרפתים כמיפלצות.
אומרים שאין אהבות שמחות. אין גם כיבוש ליברלי.
יש רק דרך אחת להשתחרר ממעגל־הקסמים של
הכיבוש: להסתלק ממנו בעוד מועד, לפני שמאחרים
את המטרו האחרון.

ו־זויק ההיצע והביקו ש

האיש, אדם אמיד ומכובד, הוא אב לבן בגיל האוניברסיטה.
הצעיר היה מגודל־שיער, בעל זקן ארוך ופרוע.
מדי יום הסתבך ברחוב ובאוטובוס בתקריות, כשאנשים
מטיחים בפניו דיברי שינאה ומשטמה. היו אלה ימי מיל-
חמת־ויאט-נאם, והשינאה לרדיקלים הצעירים, שונאי-
המילחמה וחובבי-הכושים, היתד. רבה, קולנית ואלימה.
שאלתי את הבחור מדוע אינו מסדר את שערו ומתגלה.
אחרי הכל, אמרתי, אם רצונך להשפיע על בני-
אדם ולהנחיל להם את השקפתך, מדוע לעורר את התנגדותם
האינסטינקטיבית כבר ברגע הראשון, בשל דבר
של מה־בכך ן
תשובתו נחרתה בזיכרוני :״אני מנסה להזדהות
עם הכושים. אני שואל את עצמי: מה מרגיש אדם
שצבע־עורו מכריז על היותו בן־מיעוט, שכל האנשים
מתייחסים אליו, למן המבט הראשון, על פי ציבעוז יש
הרבה אנשים השונאים יהודים, אך את רוב היהודים
אי־אפשר להכיר במבט ראשון. יהודי הנוהג ככל אמריקאי
יכול להיטמע בקהל של נוסעי־אוטובוס. ואילו הכושי
אינו יכול להסתתר או להיטמע. הוא כושי בכל רגע של

חייו.
״לכן אני מגדל את שערותי. זה מזהה אותי מן המבט
הראשון. זה הופך אותי מייד אובייקט לשינאה. כך אני
מרגיש מה שהם מרגישים.״
אמרתי לו :״אתה היהודי האמיתי ביותר שפגשתי
מימי.״

המטרו האחרון
ברמ אלל ה
סרטו של טריפו, המטרו האחרון, המוקרן עתה בארץ,
נפתח בסצנה שהיא, לדברי הבמאי, אוטו־ביוגראפית.
ילד הולך ברחוב בפאריס. הוא עובר על פני חייל
גרמני. בתנועה אנושית פשוטה פורע הגרמני את שערו
של הילד, בחיבה, ואולי בגעגועים לילד שלו. אמו של
הילד, הרואה זאת, גוערת בו זמורה לו ללכת ולחפוף
את שערותיו, כדי לנקות אותם ממגע הגרמני.
,נזכרתי בכך כאשר סיפר לי ידיד, המשרת ברמאללה,
על מיקרה דומה שקרה לו.
כשאנחנו חושבים על הכיבוש !הגרמני באירופה, עומדת
לנגד עינינו התמונה הנוראה של השואה. אבל הגויים
לא ראו את הגרמנים כפי שראו אותם היהודים. ובוודאי
לא הצרפתים.

בשעתו סיפרתי במדור זה על ידידי הלבנוני הצעיר
בקאהיר, שניבא לפני שנה, על פי שיקולים מיסחריים
טהורים, כי האיית־אללה מח־אללה חומייני ימכור את
בני־העמבה האמריקאיים ערב הבחירות בארצות-הברית,
כשהמחיר יהיה גבוה ביותר. היה נדמה כי נבואה זז
תתגשם בדיוק. אך המשא־והמתן נמשך עד לרגע האחרון
של ממישלת קארטר, והנבואה התבדתה.
עוד מסתבר כי ידידי צדק בכל זאת.
הגילויים על מהלך המשא־והמתן מראים כי המנהיג
האיראני שינה את עמדתו לפתע בחודש ספטמבר,
כחודשיים לפני הבחירות האמריקאיות. אז נפתח משא-
ומתן מזורז, שעמד להסתיים תוך ימים. אך דווקא באותם
הימים פרצה מילחמת עיראק־איראן, שאיש לא ציפה
לה, ממשלת טהראן שותקה והמשא־והמתן נעצר.
כפי שציפה ידידי, היו תוצאות המשא־והמתן על גורל
ה־ 52 תלויות בתנאי השוק — חוק ההיצע !והביקוש.
למחרת הבחירות ירדו המניות של בני־הערובה באופן
תלול. אחרי שקארטר הפסיד בבחירות, ירד הביקוש
לבני־הערובה באופן דראסטי. איראן, שתבעה תחילה
24 מיליארד דולארים, נאלצה לרדת ל־ 7.9מיליארד.
מה שמוכיח שוב לכל המשחקים בבורסה: צריכים
למכור ברגע הנכון.

בד אי לך עברי ת טובה
ראיתי את הסיסמה, ולא האמנתי למראה עיני.
מי יגול עפר מעיניך, ברל?
שלט גדול ניצב לצד הכביש, ועליו התנוססה ׳בגסות
בעל־ביתית הקריאה:
״כדאי לך הסתדרות חזקה!״
איני יודע מי המציא את הפסוק המיפלצתי הזה. אבל
אני מקווה שייעשה לו מה
שהוא עושה לשפה העברית.
אפשר
לומר :״דרושה
לך הסתדרות חזקה.״
אפשר לומר :״הסתדרות
חזקה כדאית לך.״ ואם תרצו
:״כדאית לך הסתדרות
חזקה.״
נוסח זה אינו פאר היצי רה
הלשונית, אך נסבל.
רוצים משהו יותר ״עמ מי״
,משובש? נסו :״כדאי
לך שההסתדרות היה חז קה.״
או אף :״כדאי ש תהיה
לך הסתדרות חזקה.״
אפשר. איכשהו. בקושי.
משל
אך בשום פנים ואופן
אין השפה העברית סובלת את הנוסח ״כדאי לך הסתדרות
חזקה.״ זוהי פשוט שגיאה גסה. ואיני מעלה על דעתי
שאירגודעובדים כלשהו בעולם יבחר בסיסמה ראשית
שכולה שגיאה לשונית פשוטה.
ואם אצטרך לבחור בין הסתדרות חזקה ובין שפה
בלתי-משובשת, יהיה עלי להחליט מה כדאי לי יותר.

אפרסגןב רי בו ן!
£חת השערוריות הגדולות ביותר בתולדות הי
מדינה הולכת ומתפתחת לנגד עינינו, מבלי שמישהו
יתרגש מזה — למרות שזהו אפרסק בריבוע.
יש לפרשה זו חשיבות כפולה ומכופלת, מפני שזוהי
השערורייה הראשונה של המישטר הבא — ממשלת-
המערה היא סימן לבאות.

היא מתקשטת כאות הראשונה של הכתב
העברי: אל״ף.

1 1 1
^ סיריו של שימעון פרם מצדיקים את קיומו של
י י אירגון מוזר זה — ״אזרחים למען פרס״ — מול פני
ההתנגדות הרבה, שקמה לה בתוככי המיפלגה.
ההתנגדות אינה עקרונית, חלילה( .במערך, שום דבר
אינו עקרוני ).היא מעשית. עסקני המיפלגה חוששים
מפני היווצרותו של מוקד-עוצמה חדש, עצמאי ונפרד,
שלא יהיה נתון לשליטתם, ושיש בכוחו לרוקן את מוסדות
המיפלגה מתוכנם.
כנגד זה טוענים חסידי פרם שאל״ף היא המצאה גאונית.
בעזרת תחבולה זו ניתן יהיה לגייס כספים בלי
הגבלה, וגם להוציאם בלי מיגבלות.

המיפלגות להזדקק לעיסקות מושחתות?

לשון אחרת: האם לא כדאי שבספי-המדינה
יבואו כמקום בספי־שוחד למימון המיפלגותז

ווו

ן* עוקץ הוא במילה ״במקום״.
1 1בספי-המדינה במקום כם פי־ שוחד-הרי
זה שינוי למוכה. כספי-המדינה נוסך על
כספי-שוחד — הרי זה שינוי לרעה.
הדבר היה ברור מן הרגע הראשון.
מציעי־החוק ניצלו את הגילויים שלנו על השחיתות
המיפלגתית, והפכו אותם קרדום לחפור בו. הם אמרו
בגלוי: יש לפטור את המיפלגות המיסכנות מן הצורך
להיות מושחתות. החוק החדש ישים קץ לשחיתות.
כיצד?

ואכן, כוויכוח זה כין חסריי־עקרונות צודקים
אנשי סרס. אל״ף היא תחבולה מתוחכמת ביותר.
כדאי
להתבונן בה מקרוב.

^ שנות ה ־ 60 המאוחרות מלאה הארץ גילויים
1על השיטות הנלוזות שבהן נקטה מפא״י למימון
פעולותיה.
עד אז היה השבועון העולם הזה הגורם היחידי שחשף
שיטות אלה. עם כניסתי לכנסת השישית, כנציג
תנועת העולם הזה, השתמשתי בדוכן הכנסת כדי להנחיל
לציבור מושג־מה על המתרחש מאחרי הקלעים.

אין הלוו! עליו שום הגכלות.

המערך יקבל מימון מיפלגתי, בלי עין הרע, ויוציא
אותו כיד המלך. הוא גם יקבל תרומות, ויוציא סכום
השווה לשליש נוסף. ביגלל האינפלציה קשה לדעת מה
יהיה הסכום הסופי, ויש להניח כי ינוע בין 200ל־300
מיליון לירות.
זהו סכום עצום? בהחלט. אך לא בעיני מיפלגד,
הרוצה לזכות ברוב מוחלט, ושהמנהיג החדש שלה —
שימעון פרס — רוצה להוכיח לעצמו ולעולם שהוא
יכול לנחול ניצחון אשר יאפיל על כל הישגי דויד בן-
גוריון ומנחם בגין גם יחד.
הוא זקוק למאות מיליונים נוספים.
מניין הם יבואו? מאל״ף.

איך אפשר להוציא אותם ץ באמצעות אל״ך.

אל״ף לא ישתתף במערכת־ד,בחירות. לא ולא. הוא רק
יהלל וישבח את שימעון פרס, יעלה על נס את תכונותיו
הגאוניות, יתאר את אושרה של מיפלגה אשר זכתה
ואיש נדיר־ כזה עומד בראש.

בל מי שרצה כחלק — שילם.

מקופת־המדינה ישולמו ל־בדיוק
לסדר־הגודל בכנסת
סכום־ענק, חרות והמפד״ל
נזרקו פירורים. העיקרון:
מי שהיה קטן, יישאר קטן.
המצע של מיפלגה גדולה
פי 20 מזה הדרוש להסברת
היה העיקרון היסודי של

היא הציעה שסכומי-עתק
מיפלגות לפי מפתח שיתאים
היוצאת. כך קיבלה מפא״י
קיבלו הרבה, ולכל האחרים
מי שהיה גדול, יישאר גדול.
למרות עיוות זה (האם
זקוק להסברתו לסכום הגדול
מצעה של מיפלגה קטנה?)
הצעת־החוק חיובי.
השאלה היא: האם לא כדאי שהמדינה תממן את
הוצאות התיפעול של הדמוקרטיה, תחת להכריח את

>7ם מותר למיפלגה לקבל סכומי־עתק מחו״ל, בלי
י כל הגבלה — מדוע היה צורך בהקמת אל״ף? הרי
המיליונרים של שימעון פרם יכלו לתת את ״התרומות״
שלהם למיפלגתו?
הדבר היה דרוש מפני שיש בחוק גם מיגבלה על
ההוצאות.
בהצדיקם את בקשתם לממן את פעולות מיפלגותיהם
בכספי הציבור, מבלי לוותר על ״תרומות״ הבאות (כב יכול)
מחו״ל, פייסו המציעים את הציבור בטענה פשוטה:
לא חשוב כמה ייכנס לכיס המיפלגה. במילא
לא תוכל להוציא את הכסף.
כי לפני חוק זה, מותר לכל מיפלגה להוציא במע-
רכת־הבחירות סכום מוגבל בילבד. לכל מיפלגה המקבלת
מימון מקופת-הציבור מותר להוציא במערכת־הבחי-
רות רק את הכסף שזכתה בו מידי המדינה, בתוספת
סכום השווה לשליש מכסף זה.
יש מחסום. מותר למערך להוציא הרבה — אך יש לכך
גבול מסויים וברור.

^ ל״ף אינו מיפלגה. אין הוא מקבל מימון מקו-
פת־המדינה. זהו אירגון מתנדב של אזרחים מתנדבים,
העושה פעולות בהתנדבות.

במדינת ישראל אין איש-עסקים שאינו זקוק לחסדי
הממשלה — עכשיו כמו אז. הממשלה חילקה ביד נדיבה
זכיונות ורישיונות, הענקות ופטור ממס, הזמנות ומעמד
של ״מיפעל מאושר״ ,רשיונות למטבע זר והלוואות. כל
מי שרצה לקבל חתיכה מן העוגה הענקית הזאת, היה
צריך לשלם מעין מעשר לקופה הסמוייה של המיפלגה.
עיקרון זה לא פעל רק במישור הממלכתי. לצד העו־גה
הממלכתית היו מצויות עוד כמה עוגות גדולות: העו־גה
של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, שחילקו
מדי שנה עשרות מיליוני דולרים, העוגה של ההסתדרות,
על ״משק העובדים״ הענקי שלה, העוגה של הרשויות
המקומיות.

בעזרת חצעת־חוק זו כיקשה מפא״י לשים
את ידיה על קופת-המדינה לצורך מימון פעולותיה.

כקיצור:
תחי הציונות! תחי השחיתות!

והנה כא הדכר ששמו אל״ף.

השיטה. שהופעלה בניצוחו של שר־האוצר
פינחס ספיר, היתה פשוטה ותכליתית: כל
מי שרצה משהו מן הממשלה, היה צייד להפריש
חלק מן הרווח הצפוי לקופת-המיפלגה.

ך * גילויים תכפו, התמונה התבררה, וזה לא מצא
י י חן בעיני מפא״י. עד שעלתה בליבו של מישהו
מחשבה גאונית: מדוע לא לנצל את כל הגל הזה לטובת
מפא״י עצמח?
וכך, בשלהי ,1972 הונחה על שולחן הכנסת הצעת־חוק,
שנשאה את השם הגראנדיוזי ״הצעת חוק בחירות
לכנסת ולרשויות מקומיות (מימון, הגבלתן של הכנסות
והוצאות וביקורת) תשל״ג—1972״.
היתד, זאת הצעת־חוק פרטית של חברי־כנסת, וחתמו
עליה נציגי הקארטל המקצועי של מיפלגות־המימסד :
יוחנן באדר מחרות, משה ברעם ממפא״י, שלמה רוזן
ממפ״ם, יצחק גולן מהליברלים העצמאיים ויצחק רפאל
מהמפד״ל — האיש שיצא בשן ועין מפרשת־השחיתות
הגדולה של תל-גיבורים (תשלום למפד״ל תמורת קבלת
עבודות בבניין בית־חולים ממשלתי.).

הזמנה, מקום ריאלי ברשימת־המועמדים לבא-כוחו. אין
בעיות.
מצדיקי הסעיף דיברו, כמובן, בשם הציונות. גם
הפעם שימשה הציונות המיסכנה אמתלה נוחה לשחיתות
.״יש לנו תנועות גדולות בגולה,״ הם אמרו .״איך
אפשר למנוע מהן להשתתף במאמצינו בארץ?״

בשתי צורות: הן על־ידי הגבלת ההכנסות, הן על־ידי
הגבלת ההוצאות.
למיפלגות יהיה אסור לקבל ״תרומות״ מגופים כלכליים.
ואסור יהיה להן להוציא כספים העולים על סכום מסויים.

התחבולה ששמה אל״ך כאה להערים על
•טתי המיגכלות כאחת.

ן• טפל תחילה בעניין ההכנסות.
הצעת־החוק המקורית אסרה, כביכול, על המיפלגות
לקבל כספים מגופים כלכליים, והתירה להן רק לקבל
תרומות מיחידים. הכוונה המוצהרת: מכיוון שגוף כל כלי
לא יתן תרומה מבלי לקבל תמורה, הרי זה למעשה
שוחד למיפלגד, המסוגלת להעניק לו הטבות מקופת-
הציבור.
משום כך אמר סעיף 8בנוסח הסופי, שנתקבל בקריאה
השלישית לא תקבל סיעה, במישרין או
בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בארץ.״

פשוט ץ לגמרי לא. כי יש כחומה כצורה
זו פירצה שגם פיל יכול לעכור כה. פיל? שבט
שלם של פילים, זה לצד זה !

החור טמון במילר, ב״ארץ״.
הגשתי לסעיף זה הסתייגות פשוטה: להוסיף את
המלים ״ובחוץ לארץ״ .היא נדחתה כימעט פד,־אחד.
ההצבעה הסופית על הסעיף היתד 73 ,בעד 4 ,נגד.
לפי סעיף זה, יכולה מיפלגד, לקבל כספים בלתי-
מוגבלים מחו״ל. כלומר: כל מיליונר ישראלי, הרוצה
לקנות לעצמו חלק בממשלה הבאה, יכול להקים חברה
בוואדוץ ולהזרים באמצעותה עשרות מיליוני לירות ל־מיפלגה
שתבטיח לו את מבוקשו — רשיון, זיכיון, מענק,

פיטר ליהנות מתחכולה. אלוהים, שציווה על
עמו ״בתחבולות תעשה מילחמה״ ,ציווה על מים־
לגתו ״בתחבולות תעשה בחירות״.
אך מה שמתגלה כאן לעינינו אינו רק תחבולה ביל-
.בד. נפתחת כאן דלת לשחיתות בממדים העוצרים את
הנשימה.

המערך מעז לצפצך על יסודות המוסר הציבורי,
טוהר־המידות ורוח החוק כעצם הימים
שכחם הוא מכקש את אמון הכוחרים. איך הוא
יתנהג כשיהיה כשילטון?
אני בטוח שיש מיליונרים טובי-לב, המוכנים לתת
מיליונים לאדם המבקש להיות ראש־הממשלה, פשוט
כדי לשמח את ליבו. בוודאי שיש. אלא שאני עצמי לא
פגשתי הרבה מיליונרים כאלה. כימעט כל המיליונרים
שאני מכיר — ואני מודה שאין הם רבים — דואגים
מאוד־מאוד לכסף שלהם. אין הם נותנים דבר, מבלי
לקוות לתמורה. קל וחומר כשהם עושים בארץ עסקים
של ד,רבד-,ד,רבה מיליוני דולרים.
אחת מסידרות הטלוויזיה, שהוקרנו בארץ, הראתה
קבוצה של מיליארדרים אמריקאיים, שבחרו בעסקן קטן
כבמועמד לנשיאות ארצות־הברית, כדי לחלק ביניהם
את השלל.

רוצים ליצור אפשרות בזאת כארץ ץ

האם תקום בארץ ממשלה, שלראשיה תהיה התחייבות
מוסרית מראש (אם לא יותר מזה) לקבוצה של
מיליארדרים, שמימנו את בחירתם? האם יתהלכו בעולם
אילי־הון אשר יחושו כי ממשלת־ישראל מונחת —
פשוטו כמשמעו — בכיסם?

ואם זהו אל״ף של ממשלת-פרס, מה יהיה
כי״ת ץ

ימי זה 1גו 0דיתיגן!
לאיטליה•,ווו והאיים
מולך, כז
סיפון, ליד הבריכה, עם כו סי ת ״ מ ר טיני ״״ ביד ונופים נהד רי ם שעוברים מו ל ה
על ה סיפוו,
כזו הי א חו פשה
על הי ם.
הצטרף ל הפלגו ת על סי פונן של אוניו ת הנו ס עי ם ״ א ריון ״ (לשעבר ה״ני לי״) ו ״ו רגינ ה ״ (לשעבר ה ״ דן ״)׳
ו תי הנ ה מ בילוי נפלא: בריכות שחיה, רי קודי ם, ת אי ם מ רוו חי ם, חנו ת פ טו רהממכס,
צוות ארו חמק צו עי ועוד
בדרך תעגונה ה אוניו ת בנמלי הי ם ה תי כון ו תוכל לרדת ולבקר באת רי םמק סי מי ם.

האם יש דרך טו ב ה יו תר ל בלו ת חו פשה!

אוני ת הנוסעים

אוני ת הנוסעים

עם מכוניתך לאירופה

קו ליוון: קשר שבועי ליוון ו ה איי ם לנו ס עי םומ כוניו ת בכל יו ם ראשון. שילוב של ה פלג המלאת
חוויו ת וביקור בקפ רי סין רודוס ו פי ר או ס ( א תונ ה) .ה מ חי רהחלמ־ $ 145ב כו ר ס או ת מ טו ס.
שייטחופים 18 ט ח 0״ :שבעה י מי בילוי ו חוויו ת בנמלי הי ם ה תי כון. בדרכה תעגון
ה אני הבקפ רי סין, רודוס — אי הפרפרים וה שו שנים, א תונ ההקלא סי תוה אי ל ס בו ס בעל הנוף המל הי ב
ה מ חי ר נ מוד ב מיו ח ד: ה חל מ־ $ 360 לי חי ד כולל תא זוגי מ מוזג עם שרותים צ מו די םוא רו חו ת מל או ת,
נופש באי ל ס בו ס: שילוב של שייט מ הנ ה ובילוי שבוע נופש ב מלון ל חו פו של הי ם,
כולל סיו רי ם ו בי קו רי ם ב אי ששמר על צביונו ה מיו ח ד.
קואיטליה: התחל טיול ך ב אי רופ ה בהפלגה נ עי מ ה ובדרך תוכל לבקר בקפ רי סין, כ רי תי ם,
פיר או ס (א תונ ה) ובהגיעך נינו ח ל אי ט לי ה כל אי רו פהפ תו ח ה לפניך.
ה מ חי רהחלמ $160 בכו ר ס או ת מ טו ס.
שייטחופים 13 ט ח 0ת שעה י מי חוויו ת בנמלי הי ם ה תי כון עם עגינה בקפ רי סין, כ רי תי ם,
פי ר או ס ( א תונ ה) וברינדיזי ( אי טלי ה).
ה מ חי רהחלמ־ $ 460 לי חי ד כולל תאמ מוזג עם שרותים צ מודי ם, א רו חו תמל או ת ו מי סי נמל.
נו פשבכריוגים: הפלג ה לכרי תי ם, ה אי ה ק סו םוהמרתק שעדיין אינו מוכר לי שר אלי ם
ובילוי של חופ ש ה נהדר ת באי.
— הפלג עם מ כוני תךל אי רופ הות הנ ה בדרך מהאת רי םהמק סי מי ם ביותר בי ם ה תי כון. בהגיעך
ליוון או אי ט לי האתה נו הג ב מכוני תך היי שר מ חניון ה אוני האל כל יעד שתחפוץ ב אירופה.
ובדרכך חז רההעמסאתהמ תנו תוה קניו ת ב מכוני תך ונהג י שירות ל חניון ה אוני הומ מנ ה היי שר
ה בי ת ה. ה מ חי רמפ תי ע ב מיו חדהחלמ־ $ 120ל מכוני ת, הפרש של מ או ת דולרים ב ה שו א ה
ל שכירת רכב.

פרטים נוספים אצל סוכני
הנסיעות בישראל ואצל1 :

70 שנה בקוי הים התיכון־עלינו אתה יכול לסמוך
חיפה: רח׳ קייזרמן , 1טל 663026 , 640093 .
תל־אביב: רח׳ לילינבלום , 25ט ל654366 , 651412 .
ירושלים: רח׳ ינאי , 4טל 315 . 244266 .ד 24

דרגת סיווג ב טיחו תי ת שנתנה ע״י
מנהל אגף ה ספנו ת ו הנ מלי ם :

במדינה
העם
מ 1ב די ם *3ד 3ד
בהתקרב יום השגה
ה״ 33 לעצמאות המדיגח,
היא רומה
לקאריקטורה אנטי״טמית
בכמה מקומות־עבודה גדולים
הותקנו טלפונים ציבוריים ליד
חדר־האוכל, כדי שהעובדים יוכלו
לטפל בענייני הבורסה שלהם בהפסקה.
באוניברסיטות,
במישרדים, ובכמה
מקומות גם בבתי־הספר, הצטיידו
אזרחים צעירים וקשישים
בטרנזיסטורים, כדי להקשיב לח דשות
הבורסה.
עורכי־החדשות עצמם הבליטו את
הידיעות, ביודעם שהן מעניינות
עתה את הציבור יותר מאשר חדשות
מדיניות וביטחוניות, ואף
מחדשות הספורט. כמה מהדורות־חדשות
ברדיו נפתחו בידיעות מן
הבורסה, והן הגיעו גם לראש
העמודים הראשונים בעיתונים.
כל זה קורה במדינת־ישראל,
לקראת יום־השנה ה־ 33 לעצמאותה•
המצב דומה לקאריקטורה אנטישמית
— הגשמת כל הנבואות
הלגלגניות של שונאי־היהודים שהושמעו
עם לידת הציונות.
״מה נשמע?״ שאל השבוע מורה
את אחד מתלמידיו, בחצר בית-
הספר .״מוכרים בילבד,״ השיב
הנער בן ה־.11

הכנסת

חוץ ^הבזיטחון
תקציב־הביטחון הפד
פדור מישהק כין
עסקנים בשהקציגים
הפכו 7וכי פוליטי

ועדת־החוץ־והביטחון של הכנסת
היא בעלת יוקרה רבה ותוכן
מועט. כל חברי־הכנסת רוצים להיות
חברים בה, מכיוון שזוהי חבורה
של ״מכובדים״ .אולם אין לוועדה
כלים כלשהם לחקר עצמאי
של הבעיות, והיא חיה מפיהם של
קציני צה״ל. לרוב יודעים חברי-
הוועדה פחות מאשר עיתונאים
יודעי-דבר.
הרעיון שוועדה זו תקבל החלטות
ביצועיות יכול היה להיות אבסורדי
— לולא המצב שהשתרר
בצמרת המדינה. אין שר־ביטחון.
סגן־השר מנוטרל במידה רבה. ה*
רמטכ״ל מכהן עתה כשר־בפועל.
מנחם בגין משתמט מאחריותו, הן
כשר־ביטחון והן כראש־הממשלה,
ואינו מתערב למעשה בוויכוח הנ טוש
בין מישרד־האוצר ובין ה־רמטכ״ל
על תקציב־הביטחון.
נותר חלל ריק — ולתוך החלל
הזה נכנסה הוועדה המכובדת, היי
חובבנית.
הון פוליטי• בשבוע האחרון
התיר שר־הביטחון לרמטכ״ל להיפגש
עם שר־האוצר ולנהל באוזניו
תעמולה להגדלת תקציב־הביטחון.
אולם השר יורם ארידור הוא חדש
בתפקידו, ואין הוא יכול בשלב
כה מוקדם לפעול נגד עצת היוע צים
המיקצועיים של מישרדו. ההחלטה
על הקיצוצים לא השתנתה.
עכשיו קורה דבר חסר־תקדים בישראל,
אם כי הדבר מקובל באד־צות־הברית:
ראשי הצבא עוסקים
ב״לוביאינג״ — ניהול מערכודתע־מולה
במיסדרונות הכנסת. הכוונה
הגלוייה: להשפיע על חברי־הוועדה,
וביניהם אנשי האופוזיציה,
לשנות את התקציב המוגש
על־ידי הממשלה.
במצב של ערב־בחירות זהו מצב
מסוכן כפליים. קשה מאוד לאנשי*
האופוזיציה לעמוד בפני הפיתוי
ה עו ל ם הז ה 2267

נ ו זה ״ראיה

הרב תקה
ה גישות חשאיות -״בירת
״ ה רי גו ל של אירופה״ — סוכנים
הנפגשים במחתרת כשהם משוחחים
תוך הסתרת פיהם בידיהם,
כדי שקוראי־שפתיים לא יוכלו לפענח
את הדברים — אינטריגה
בינלאומית --
מיסודות כאלה אפשר לבנות
מותחן בינלאומי, סרט ריגול, טרא־גדיה
או קומדיה. השבוע פירסם
יועצו של ג׳ימי קארטר לשעבר,
סארטאווי רוברט ליפשוץ, סיפור שהתיימר
להיות סקופ עוצר־נשימה, אך שהיה,
בעיניהם של יודעי־דבר, קומדיה
זולה.

הנפשות:
ברונו קרייסקי, ראש ממשלת
אוסטריה.
רוברט ליפשזץ, יועצו של
הנשיא קארטר.
עיצאם סארטאווי, חבר המועצה
הלאומית הפלסטינית, איש״
אמונו של יאסר עראפאת.
עזר וייצמן, שר־הביטחון של
ישראל.
לאון צ׳ארני, מיליונר יהודי־אמריקאי,
עורך־דין וסוחר־נשק,
ידידו ואיש־אמונו של עזר וייצמן
שנכנס ויצא בבית הלבן.
קארל בהנא, מיליונר יהודי־אוסטרי,
ידידו ואי־ש־אמונו של
קרייסקי, איש־עסקים בינלאומי.
הרברט אמרי, השגריר האוסטרי
בביירות•
מילטון דלף, יהודי. השגריר
האמריקאי בווינה.

ה ונדידה:
שלושה ימים אחרי תפיסת בני־הערובה
האמריקאיים בטהראן התקשר
צ׳ארני עם ליפשוץ וסיפר לו
כי קרייסקי הודיע לו שהוא יכול
לפעול למען שיחרורם. הוא הציע
לו לבוא לווינה, בליוויית איש המוסמך
לשאת ולתת בשם הממש לה
האמריקאית.
(האמת היתה הפוכה: צ׳ארני
הוא שהתקשר עם קרייסקי וביקש
את התערבותו, באמצעות ידידו
לעשות ממצב זה הון פוליטי, להתייצב
לימין הקצונה כדי להבאיש
את ריח הממשלה. במצב כזה עלולה
ועדת־החוץ־והביטחון לעסוק
בכל, חוץ מהביטחון.
אך התוצאה עלולה להיות הרת־אסון:
עירעור נוסף של המרות
האזרחית המעשית על הצבא, הפיכת
הצבא למדינה בתוך־מדינה.

היהודי־אוסטרי, קארל כהנא).
אחרי שקיבל אישור מהנשיא
קארטר, שר־החוץ סיירוס ואנס ועוזרו,
הארולד סונדרס, טס לים־
שוץ, בלוויית צ׳ארני, לווינה. השניים
נפגשו מייד עם קרייסקי
בביתו, וזה אמר להם שרק יאסר
ערפאת יכול להשפיע על חומייני.
תמורת צעד אמריקאי בכיוון של
הכרה באש״ף, יוכל ערפאת להביא
לשיחרור בני־הערובה.

בו וינה
ליפשוץ התקשר עם סוידרס כדי
לקבל הוראות. סונדרס אמר שיבוא
בדברים עם סיירוס ואנס, ויודיע
את התשובה תוך כמה שעות.
בינתיים חזר צ׳ארני מישראל.
הוא סיפר כי בבואו לשם קיבל
אותו עזר וייצמן עצמו בנמל־הת־עופה
-ואילו השגריר האמריקאי,
סאם לואיס, שהה בשארם־אל-שייח/
במסע־דייג( .מוסיף ליפשוץ: יתכן
כי לואיס נעדר בכוונה תחילה,

נון של סרט־טלוויזיה קלוקל :״במשך
ביקורי בווינה הייתי ער
מאוד לכך שהעיר נחשבת כ,בירת
הריגול האירופית׳ .צ׳ארני ואני
סיפרנו לכל כי אנחנו סתם שני
עורכי־דין אמריקאיים במסע־עס־קים,
אך הנחנו כי יריבינו, שביקשו
להתחקות אחרי מעשינו. פיק־פקו
בכך.
״מעולם לא דיברנו על תפקידנו
האמיתי בחדר של בית־מלון

ערפאת עם קרייסקי
קרייסקי הציע לליפשוץ להיפגש
עם הד״ר עיצאם סארטאווי, נציג
אש״ף, שהוצג על־ידו כ״אדם ה מסכן
את חייו למען השכנת השלום
בין ישראל והפלססינים״ .ליפ־שוץ
אמר שאינו יכול לדבר עם
איש אש״ף (כימעט והוסיף: אלוהים
ישמור!).
צ׳ארני אמר שהיה רוצה לדון
על העניין עם עזר וייצמן. קרייס־קי
הטיס אותו במטוס מייוחד
לישראל, ושם כינס וייצמן התייעצות
מייוחדת של יועציו הצבאיים
כדי לדון באפשרות של שיחרור
בני־הערובה באמצעות מיבצע צבאי.
לצ׳ארני ניתן להשתתף לפחות
בחלק של דיון סודי זה בסופו
הודיע וייצמן כי לדעת המומחים
הישראליים, אין למיבצע זה סיכוי.
למחרת היום נפגש ליפשוץ עם
אמרי, שבא מביירות. אמרי הציע
שנשיא ארצות־הברית יפנה במיש רין
או באמצעות אדם מוסמך ל־ערפאת
ויבקש את עזרתו. הפניה
תוכל להיעשות דרך קרייסקי.
צעד זה חשוב לאש״ף, כדי להוכיח
כי ארצות־הברית נעזרת בו
לשם פיתרון בעייה חשובה. לכן זה
צריד להיות אקט נשיאותי גלוי
וחד־משמעי. אחרי פניה כזאת יפעל
ערפאת לשיחרור השבויים.
אודטימאטו ישראלי
תסריט זה היה מבוסס על התוצאות
של שיחות שהתנהלו במשך
היומיים בין קרייסקי, אמרי וסאר־טאווי
ושיחות טלפוניות בין סאר־טאווי
וערפאת.
תמונה חדשה. מעל לוויכוח
כולו מרחפת עובדה: אף אחד מן
הצדדים המתווכחים אינו מציג תפיסה
ביטחונית חדשה, המצדיקה את
הורדתו או העלאתו של תקציב־הביטחון.
המצב
הביטחוני של ישראל השתנה
בשנים האחרונות תכלית שינוי
— החל בשלום המצרי, עבור

כדי שהאיראנים לא יחשבו שמא
מתאמת אמריקה את מהלכיה בפרשה
זו עם ״האוייב הציוני״).
כשסיפר צ׳ארני לווייצמן על תוכן
השיחות בווינה, הגיב השר
הישראלי בצורה חמורה ביותר.
הוא אמר שכל מחווה אמריקאית
כלפי אש״ף תתפרש בישראל כ־
״כניעה״ אמריקאית וכהפרת התחייבותה
של ארצות־הברית שלא
לשאת־ולתת עם אש״ף. הדבר ינחית
מכת־מוות על תהליד־השלום
של קמם־דייוויד.
מסקנת צ׳ארני היתה כי וייצ־מן
דורש שכל פעולה אמריקאית
״תעבור דרך ישראל״ ,לא כדי ״לקבל
היתר מישראל״ ,אלא כדי למנוע
אי־הבנות בין אמריקה וישראל.
צ׳ארני גם התרשם שאם תפעל
ארצות־הברית כפי שהוצע בווינה,
תבוא תגובה ישראלית קיצונית
וממשלת ישראל תנקוט פעולה
דראסטית כדי לאחד את העם
הישראלי הנתון במצב מעורער.
(הרמז הברור: ישראל תגיב בפ עולה
צבאית).
כתוצאה מכך הודיע סונדרס ל־ליפשוץ
כי יש לחסל את הפרשה.
ארצות־הברית תקיים מגע עם
אש״ף רק בצינור אחר, שנקבע
קודם לכן, והידוע לישראל. לא
תהיה מחווה לטובת אש״ף. יש לנתק
באדיבות את המגע ההדוק
עם קרייסקי.
ליפשוץ חזר לוושינגטון, ושם
דיווח לנשיא אישית. הוא גם ישן
בלילה בבית הלבן (וציין בדיוק באיזה
חדר־מיטות בילה לילה היסטורי

על הילדותיות של הנציגים ה אמריקאיים
אפשר לשפוט על פי
התיאור של ליפשוץ, המספר בסיג־במילחמת
עיראק־איראן וכלה באיום
האטומי החדש על ישראל.
אך לא הקואליציה, לא האופוזיציה
ולא הקצונה מציגה הערכת־מצב
מחודשת, שעל פיו ניתן היה לגזור
תקציב־ביטחון סביר.
כמו כל נושא בישראל, ירד גם
נושא זה לדרגת חומר־תעמולה
לבחירות.

וייצמן
או בטלפון או במונית, או במים־
עדה. כאשר סברנו כי יש צורך
דחוף להתייעץ, מחוץ לשגרירות
האמריקאית או בטלפון בטוח, עשינו
זאת בטרקלין של בית־המלון,
כשידינו מסתירות את תנועת־שם־
תותינו.״ גם טיב השיקולים היה,
כנראה, ברמה זו.
המסקנה של ליפשוץ: גם במשבר
זה שמרה ארצות־הברית
אמונים להתחייבויותיה לישראל וסירבה
לשאת ולתת עם אש״ף, אף
שחיי בני־הערובה היו תלויים מנגד.
ליפשוץ מזכיר זאת כדי להלל
את קארטר כאיש נאמן.

ושק
ד אנ טי ש מי
הקורא האמריקאי המצוי עלול
להסיק מן הסיפור הסנסציוני מסקנה
שונה לגמרי: שממשלת אר־צות־הברית
נכנעת לישראל עד
כדי כך שהיתה מוכנה לסכן את
חייהם של בני־הערובה, ולפחות
להשאירם בשבי במשך שנה שלמה
נוספת, כדי שלא להרגיז את
הלובי היהודי בוושינגטון, אחרי
שקיבלה אולטימטום מעזר וייצמן.
הדבר יספק תחמושת חדשה לאנטישמים
ולשונאי־ישראל.
כיום מכהן ליפשוץ כשותף ב־מישרד
של עורכי־דין יהודיים באטלנטה,
במדינת ג׳ורג׳יה, אחרי
שג׳ימי קארטר, גם הוא איש ג׳ור־ג׳יה,
סולק מן השילטון — למרות
התערבותו האישית של עזר וייצ־מן,
שהשתתף במסע־הבחירות של
קארטר על פי עצתו של — לאון
צ׳ארני.

3ריאוח

קזס^טיו*

חוק הבריאות המוצע
הוא טכסיס־בחירות,
ומכיל שינויים שיטחיים
דויד בן־גוריון פירק את הפל-
(המשך בעמוד )30
219

במדינה
(המשך מעמוד )29
מ״ח. הוא טען כי מטה הפלמ״ח
בצה״ל מהווה, למעשה, פיקוד צבאי
נפרד, הכפוף למיפלגות־השמאל.
בן־גוריון גם חיסל את ״זרם
העובדים״ בחינוך, וצירף אותו לזרם
הכללי. תוך פשרה עם הדתיים,
לא פירק את הזרם הדתי, אך כפף
אותו, להלכה, למערכודהחינוד ה כללית.
לעומת
זאת לא ביצע בן־גוריון
את הרפורמה השלישית שהתבקשה
עם הקמת המדינה: הקמת שי-
רות־בריאות ממלכתי, כמו בבריטניה,
תוך הלאמת קופות־החולים.
מחדל זה מעיק על המדינה מזה
32 שנים. השבוע הוא צץ מחדש.
נטישה המונית. היא נולד
במיקרה.
ראשי מפא״י, ששלטו בהסתדרות
אז כמו היום, חששו שמא העברת
קופת־החולים לידי הממשלה
תביא לנטישה המונית של ההסתדרות
עצמה. רבבות חברים, כך
סברו, שייכים להסתדרות, רק ביגלל
קוסת־החולים. אם לא יחוייבו לה יות
חברי ההסתדרות תמורת קבלת
שירותי הקופה, יעזבו את אירגוך
העובדים. בכך תונחת מכה קשה
על יכולת העוברים להגן על עניי ניהם.
כתוצאה
מכך נוצרה בארץ אנ דרלמוסיה
של מוסדות־בריאות. יש
בתי־חולים השייכים לממשלה, יש
השייכים להסתדרות, יש השייכים
לרשויות המקומיות ולגופים אחרים.
הדבר גרם לא פעם לתקלה,
ובכל פעם נשמעה הדרישה להקים
שרות־בריאות ממלכתי אחיד.
זירה לתעמולה. כל ממשלות

בחירות הבאות לכנסת העשירית ז
כשהתכנסה השבוע ועידת ד.מיפ״
לגר״ כבר ניתנה על כך תשובה
שלילית אחת: מפ״ם לא תשפיע
על מצע המערך. מיפלגת־העבודה
בבר קיבלה את המצע המדיני שלה,
שהוא — לפי עדותם של משה
דיין, ברונו קרייסקי ואחרים —
ניצי יותר מאשר קודמו. בפעם הראשונה
דיברה בו מיפלגת־העבודה
בגלוי על החלת ריבונות ישראלית
על חלקים נרחבים של הגולן, הגדה
המערבית ורצועת־עזה. טענתו של
מזכיר מפ״ם, זיקטור שם־טוב המשופם,
כאילו התקרבה העבודה לעמדות
מפ״ם היא בלי כל כיסוי.

מפא״י, בגילגוליה השונים, התנגדו
לכך. כאשר הגיע הליכוד לשילטון,
אפשר היה לחשוב כי עתה הגיעה
השעה. אולם במשך ארבע שנות
קיומה של ממשלת־הליכוד לא ננ קטה
כל יוזמה כזאת. גם הליכוד
היה מוכן להשלים עם המצב ה קיים,
שבו משגשגות גם קופות-
החולים שלו: קופת מכבי, הקרובה
לליברלים, והקופה הלאומית, הק רובה
לחרות.
עכשיו, לפתע, צץ הרעיון מחדש,
בצורת הצעת־חוק ממשלתית. היא
הגיעה לשולחן הכנסת יחד עם הצ־עת־החוק
לפיזור הכנסת — סמי־כות־תאריכים
שאינה מקרית.

התלוננה חייקה גרוסמן :״בוועידת
מיפלגת־העבודה בכלל לא
הזכירו את קיומה של מפ״ם. לא
נוכל לסבול יחם כזה ! ״
ל,גוצה שמאלית. אולם יש
למפ״ם תפקיד אחר.

כי ההצעה לא נועדה לשום צורך
רציני, ואינה אלא תכסיס־בחירות
נוסף של הליכוד. גם יוזמיה יודעים
כי אין שמץ של סיכוי כי תע בור
בכנסת הנוכחית, או אף תזכה
בו בטיפול רציני כלשהו. אך הם
סברו כי זוהי זירת-קרב נוחה ל־מילחמת־תעמולה.

ינכה? ההצעה עצמה מצטיינת
במילים יפות, אך למעשה
אינה אלא תיקון קוסמטי
למצב הקיים. אץ היא מבטלת את
הקופות ואין היא מקימה שרות
ממלכתי אחיד וחינם לכל, כמו
השירות הבריטי. אך היא מחייבת
את כל אזרחי המדינה להשתייך
לקופה כלשהי_ .
מעבד למליצות רמות שבשמעו
מכאן ומכאן, היה סלע־מחלוקת האחד
והאמיתי: מי יגבה את המס
מן המבוטחים. הממשלה מציעה כי
המס ייגבה באמצעות הביטוח הלאומי
— דבר שיהפוך את הקופות

הברק פגע
תלויות בתשלום מידי הממשלה.
אך מכיוון שגם עכשיו חלק ניכר
מכספי הקופות בא מידי הממשלה,
אין בכך מהפכה גדולה.
עצם הדיון בנושא כה חשוב,
הנוגע לבריאותו של כל אדם בישראל,
ערב הבחירות וכחלק מתע-
מולת־הבחירות, הוא פסול מעיקרו.
די בסיבה זו כדי להסיר אותו מס־דר־היום,
עד שיתאפשר דיון רציני.

מ יפ לוגות
ק ב דן להתקפות
תפקידה היחידי ש 7מ9״מ
הוא?משיד קולות יוגייס
7מערך בעז המצע הגיצי
מה יהיה תפקידה של מפ״ם ב
הוא
בא לידי גילוי ערב הוועידה,
בתכסיס של יחסי־ציבור. בצורה
קולנית הכריזה מפ״ם כי הצטרפה
אליה ״קבוצה של. אנשי־ציבור
שמאליים, מאנשי מק״י ומוקד.״
שתי מיפלגות אלה חדלו מזמן מלהתקיים.
מק״י מתה עם לידת
מוקד״ מוקד מת עם איחוד של״י.
למעשה הצטרפו למפ״ם כמה מחסידי
משה סנה המנוח, שנטו מזמן
לכיוון זה. חסידי סנה חוזרים עתה
הביתה.
אך מטרת הפירסום הרעשני היתד.
ברורה: לנהל לוחמה פסיכולוגית
ופוליטית נגד הגופים היוניים,
העשויים למשוך את קולותיהם של
בוחרים הנרתעים מפני הפנים חני־ציות
החדשות של המערך. מפ״ם
הפכה קבלן להתקפה על גופים
אלה•

צבעים המשלבים תחכום וסולידיות גם יחד.

אוונס בלק הם שטיחים חלקים, מקיר אל קיר
או חתוכים למידה, מתוצרת ארמסטרונג-
לשטיחי אוונם בלק שיער צפוף ועשיר ,
השם המוביל בענף השטיחים האמריקאי.
ארמסטרונג מציעה לך בחירה ללא פשרות
הם מיוצרים לפי סטנדרט אמריקאי מחמיר
מתוך מגוון חסר תקדים של 21 גווני אוונס בלק ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי.
המיוחדים. גווני פסטל רכים או עמוקים,
(חוזק, עמידות הצבע ועוד).
י רמת גן, דון׳;.בוטיגס?ף ..104 ירושלים, וזז׳ המזוג מגל בנק ישראל. חיפה, אחוזה, חזי חורג, 53-

טרמפ

דניש מזמין אותך לראות את האיכות
והגותים המסויימים של שטיחי אוונם בלק.
השטיחים איתם תאהב לחיות לאורך זמן.

עכשיו בדניש1* 1

ל 1ז ״ ל
ה עו ל ם הז ה 2267

ארידור איים על ומה

תו גוון י ך
3גין לא רו צ ה
ח קיר ה
ראש־הממשלה, מנחם כגין, סירב לבקשת
שר־החוץ, יצחק שמיר, להטיל על שרות
הכיטחון־הכללי לחקור ולגלות את מדליף
השדר ששיגר שגריר ישראל כקאהיר,
הד״ר אליהו כן־אלישר, למישדד־החוץ
כירושלים.
על פי חקירה ראשונית של מישרד־החוץ הגיע השדר
לידי כ־ 30 איש, ביניהם שרים, עובדי מישרד־החוץ,
׳מישרד־ראש־הממשלה ומישרד־הביטחון.

חוגים כמישרד־החוץ מעריכים שבגין אינו
מעוניין כחקירה שמא יתגלה המדליה, ואז
עלול אחד השרים לעמוד כמצב מכיר כיותר.
מקורבי שר־החקלאות, אריק שרון, הכחישו
ששרון ידע כלל על השדר לפני שהוא
פורסם על־ידי כתב הרדיו, שימעון שיפר.

זי ג ל

ושעה

מ תפקידו

כהוגי אגף־המישטרה במישרד
הפנים גוברת הנטייה להשעות את
תת־ניצב בנימין זיגל מתפקידו כעקבות
פרשת הפיצויים מגרמניה (ראה
עמודים .)34—35
שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג, אינו
מעוניין •טההשעיה תבוא ממישרדו
ורוצה שזיגל יושעה על־ידי המפכ״ל
רב־ניצב אריה איבצן. גם בך יעורר
צעד בזה התנגדות ציבורית עזה כיותר,
כיגלל סמיכות הפרשיות עם
מייטפט אכו־חצירא והדחת הרצל
שפיר.

שר-האוצר, יורם ארידור, הודיע ליושב־ראש מועצת-המנהלים של ״אל-על״,
אברהם (״בוטה״) שביט, שמישרד־האוצר לא יעכיר אפילו לירה אחת ל אל־על״,
אלא אם כן ייחתם הסכם־ההכראה כין העובדים דכין ההנהלה. ארידור הוסיף שהוא
לא יירתע מלגרום לסגירת ״אל-על״ ,אם לא ייחתם ההסכם.
זעמו של ארידור על שכיט כא אחרי שנודעו פרטים על פגישה שהתקיימה כיום
השני ה׳טכוע כין ועדי העובדים •טל ״אל-על״ לבין שביט. כישיבה זו הסכים •טכיט
לכטל את דרישתו לפיטורי עוכרים ולהוצאת עוכרים לחופשה־־ללא־תשלום כת שלושה
חודשים. תחת זאת הסכים כומה לדרישת הוועדים להוציא לחופשה כתשלום כת
חודש כמה מאות עובדים, איטר מיספרם ייקכע על־ידי הוועדים.
חוגים ב״אל־על״ רואים את מסקנות פגישה זו ככניעה מוחלטת של שכיט
לוועדים.
כל מה שביקש שכיט מוועדי־העוכדים הוא לפרסם הצהרה משותפת בעיתונים
על ״רוח טוכה והסכמה כין העובדים להנהלה, שיביאו להכראת ״אל־על״.
כמישרד־האוצר הביעו ביקורת חריפה גם על תוכניתו של שביט לגרום לביטול
טיסות חברת-התעופה הדרום־אפריקאית ,״סא״א״ ,לישראל. שכיט, יחד עם מנכ״ל
״אלי־על״ ,יצחק שנדר, יצאו השבוע לדרום־אפריקה כדי לחתום על הסכם עם הברת
התעופה של מדינה זו, שלפיו תפסיק החכרה לטוס לישראל, ותחת זאת תגדיל
״אל־על״ את מיספד טיסותיה לשם. תמורת הסכם זה מוכנה ״אל־על״ לשלם להכרת
״סא״א״ חלק ניכר מרווחיה על קו זה.

ו ״ צמן •11*311(:

על מערכ תהב חירו ת
שר־הביטחון לשעבר, ח״כ עזר וייצמן, החליט להשפיע
בצורה פעילה על מערכודהבחירות הבאה• וייצמן
הודיע השבוע למקורביו שעם אישור התאריך הסופי
לבחירות הוא ״יפתח בהפגזה,״ ויביע את דיעותיו
בעניינים שונים.

וייצמן אמר שלמרות שלא יתמודד כעצמו
ככחירות לכנסת הכאה, הוא יקפיד
״להשמיע את מה שיש לי.׳׳

המערך עו 9ר
אח מ לון. ד בו ר ה ,
המערך שכר את הקומה השניה של מלון דבורה
לשעבר, בפינת בן־יהודה־גורדון בתל־אביב, וישכן בו
את מישרדי מסזדהבחירות של המערך וחדר־המיבצעים
של יום־הבחירות.

בינתיים הוחלט על שורה של מינויים
כמיסגרת מטה-הכחירות. רב־אלוף מרדכי
(״מוטה״) גור יעמוד כראש מטה־הבחירות
הצעיר של המערך, ובנימין יסעור, איש
מפ״ם, יהיה ראש מטה יום־הכחירות של
המערך. הוחלט גם לצרף למטה-הכחירות
את ח׳׳כ מאיר עמית.

גורי ״צ סר ךדת מיר

שפיר רונה

ח״כ אסף יגורי ביקש מח״כ שמואל תמיר לצרף
אותו לסיעה החדשה שעומד תמיר להקים במיסגרת
הליכוד. בסיעתו של תמיר יהיה גם ח״כ עקיבא נוף.

להיות שג רי ר

תמיר נעתר לבקשתו של יגורי, אך הודיע
ילו •טהוא יבוא רק אחרי נוף, שלא יהיה
כמקום ריאלי.

מפכ״ל־המישטרה המודח, הרצל שפיר,
שיגר, באמצעות אישים הקרובים לראיט•
הממשלה ולשר-החוץ, כקשה להתמנות
כשגריר ישראל כקאהיר, כמקומו של הד״ר
:אליהו כן־אלישר.
בקשתו של שפיר נדחתה על הסף. השגריר הבא
בקאהיר כבר נקבע, ויהיה זה משה ששון.
בינתיים התברר גם פשר ההודעה של בן־אלישר.
שלפיה אין הוא מתכות להתפטר. התברר כי המקום
שהוצע לבן־אלישר על־ידי ראש־הממשלה ברשימת
חרות לכנסת הבאה נראה לבן־אלישר כלא־מכובד
״וכלל לא בטוח שהוא ריאלי.״ על־ידי ההודעה ביקש
בן־אלישר להפעיל לחץ על בגין שיקדמו ברשימה
לכנסת, והדבר אכן נעשה.

דיין יחליט
מוקדם יו ת ר
ח״כ משה דיין יחרוג מנוהגו, וככל הנראה
יודיע רשמית על הקמת תנועת רה ״ל— ,
רשימת הרום לאומית — ככר כעוד
כשכועייס-שלושה.
דיין ממתין לשובו של ח״כ ייגאל הורביץ מסיור
בחוץ־לארץ. בין היתר יצא הורביץ לגייס כספים
לרשימה החדשה.

ידין הכיע באוזני הנשיא את מורת רוחו
על־כך.

חר מט כ^ל מ תלין !ן
על צי פו רי
הרמטכ״ל, רב-אלוף רפאל (״רפול״) איתן,
התלונן לפני ראש־הממשלה מנחם כגין על
סגן־שר-הכיטחון, מרדכי(״מוטקה״) ציפורי.
לדברי הרמטכ״ל היה זה ציפורי •טהפנה
את תשומת־ליכו של כתכ-הטלוויזיה עמירם
1ניר להתכתבות כין דויד כן־גוריון ובין
י הרמטכ״ל־לשעכר ייגאל ידין על תקציב
הכיטהון.
על פי מיכתבי בן־גוריון היד, על הרמטכ״ל לבצע
את הקיצוץ בתקציב־הביטחון על־פי הפירוט שהכתיב
לו הדרג המדיני.

דין!ועם על נבון
סגו-ראש־הממשלה, הפרופסור ייגאל ידין,
כועס על נשיא-המדינה, יצחק נכון.
לטקס חלוקת פרסי קרן רוטשילד, שנערך ביום השני
האחרון במישכן הנשיא, הוזמנו גם ידין וגם ח״כ
שימעון פרס. פרס הוזמן לשבת על הבמה, לצידו של
הנשיא, ואילו ידין נאלץ לשבת בקהל.

ב גליל טעויות
הרדיו מפסיד מדי חודש כחצי מיליון לירות ביגלל
טעויות של טכנאים ושדרים בשידור סיסמות־פירסומת.

כחודש דצמבר שעבר הגיע ההפסד ליותר
מ-צ 5אלף לירות. הטעויות שנעשו כרשת ב׳
וכיומנים עלו לרדיו 10 אלף לירות,
הטעויות •טל רשת ג׳ 20 אלף לירות וטעויות
שוטפות יותר מ־ 13 אלף לירות.

סבויעות
מצ טרף ל א לו!,
מירון בנבנישתי, מי שהיה סגן־ראש־עיריית־ירושלים
ושהודח על־ידי טדי קולק, יצטרף לרשימתה של ח״כ
שולמית אלוני בבחירות לכנסת העשירית והובטח לו
י מקום השני, מיד אחרי אלוני. אולם בינתיים הסתבך
העניין, מציוון שגם אחד מעסקני ״שלום עכשיו״,
דדי צוקר, הציע להצטרף לרשימה, בתנאי שיוצב
במקום השני.

קי צור־ מ עיי ס
הביא למוות
משרד-הכריאות כודק עתה את
פרשת מותה של אשה, שעברה
ניתוח קיצור-מעיים ככית־החולים
״סורוקה׳׳ ככאר־שכע.
לאחרונה פונים מאות אניטים
שמנים לכית-חולים זה, ולרופא הד׳׳ר
אילן חרוזי, לשם כיצוע ניתוח קיצור•
מעיים, כדי לגרום להרזייתס. כשבוע
שעכר נפטרה אשה כעיקכות ניתוח
כזה. על פי החשד לא אוכחנה אצלה,
לפני הניתוח, מחלת סוכרת, וזה גרם
למותה.

הבקיא, לדוגמה, בענף המחשבים לייצור
החלב, וזו רק דוגמה, ומציעים לו לתת
הרצאה בנושא זה באיזו ארץ רחוקה, הם
משלמים לו עבור הוצאות הנסיעה, עבור
האירוח ואולי גם סכום נוסף עבור ההרצאה.
אבל דבר זה נהוג בכל העולם בענף
המחשבים, ואני איני רואה בכך כל

דבר רע״ — סיכם סגל.
גם התובע רודה דיבר על ענף המח־שבים
בסיכומיו. הוא הדגיש כי בענף זה
מחירו של כל פריט הוא אדיר־ממדים. כל
קניה מביאה לחברות רווחים במיליוני לירות,
ואחרי שחברה קונה מחשב מסויים,
או שוכרת אותו, קשה מאוד להחליפו
באחר. כיוון שכל התוכניות ערוכות למחשב
מסוג מסויים. מעט מאוד אנשים
מתמצאים במחשבים, ולכן כדאי לחברות-
המחשבים להקדיש זמן וכסף ולשכנע את
המעטים לקנות דווקא את מחשבי אותה
חברה.
בת 20/הדגיש סגל כי תנ״צ קפלן, ש הודה
כי אמנם היה במיתקן איי־בי־אס
בבלגיה ,״הוזמן לשם מתוך כוונה שיימ־ליץ
על איי־בי־אם, וכיוון שהאוצר החליט
על יצרן אחר׳ איי־בי־אם כועס ש סידרו
אותו״.

רוממיה סגר
שהו אשם נס בל ת
שוחד וזונה,
הגיש מ יסומן
ני ״נו עושים

״מיסמך
מזוייף״

בולם והביא

ן* ;ימין יוחננוף הוא בעליה של חברת
איי־פי־אי, המתחרה באיי־בי־אם.
הוא בן ,38 נאה וגבה־קומה. אשר תואר
בבקשה לצו איסור יציאתו מהארץ כ-
״רווק, אמיד, הנוסע הרבה לחוץ־לארץ,
ואין לו דירה משלו, אלא מתגורר בדירות
שכורות״.
בשנת 1977 פשטו אנשי חולייודהמס
למישרדי החברה של יוחננוף וערכו שם
שלושה חיפושים. הם נטלו מיסמכים וסים־
רי־חשבוגות וחקרו את יוחננוף שעות
ארוכות. בסופו של דבר הוגשו נגד יוח־

שמות של
בכיוי המריבה

״משה זנכד (נגיד בנק ישראל לשעבר).
ארנון
גפני (נגיד בנק ישראל).
נפתלי בדומנטל (מנכ״ל כור).
אלוף אברהם טמיר (יועץ ראש-
הממשלה לענייני אוטונומיה).
חיים ק וכרם ק י (מנכ״ל מישרד-
הפנים).
יהודית היבנר (מנהלת מינהל האוכלוסין).
יגאל
כן שלום (סמנכ״ל ביטוח
לאומי).
ניצב בליימן (מישטרת־ישראל).
ניצכ־מישנה רונן(מישטרת־ישראל).
תת־ניצכ מאיר קפלן (מישטרת-
ישראל).
שמות נוספים אצלי ואני ממשיך
לאסוף.״
זהו חלק ממיסמד ת 20/אשר הוגש
לבית־המישפט על־ידי התובע אמנון רודה.
המיסמך נכתב על-ידי אלוף־מישנה
רוממיה הלוי־סגל למפכ״ל היוצא, הרצל
שפיר. לדברי המיסמך ,״חברת איי־בי־אס
עורכת קורסים והשתלמויות כמאמץ מכירה
ושטיפת־מוח, כאשר הם מארחים את
המשתתפים במיתקניהם.
״הכנסים בארץ לשבוע ימים עם לינה
היו מתקיימים במלון ארבע עונות, ובין
המשתתפים היו כל מנ״כלי מישרדי-
הממשלה ואלופי צה״ל.
״איי־בי־אס היה מזמין עובדים בכירים להשתלמות על חידושים במרכזים שלהם
בלה־הופ בלגיה, ובהרסלי אנגליה.״
המיסמך נכתב בחודש יוני ,1980 אחרי
שהוגש נגד סגל כתב-אישום על קבלת
שוחד. הוא מונה אז לתפקיד בכיר במיש-
טרת ישראל, כתב-האישום הטיל צל כבד
על עתידו והוא נאלץ להתפטר מהמיש-
טרה. כתב־האישום סיפר כי בשנת ,1974
כאשר היה סגל הקצין הבכיר ביותר ב־ממ״רם
(מחלקת המחשבים של צה״ל),
הוא נסע לכנס בארצות-הברית בשליחות
מישרד־הביטחון. נסע עימו גם ציון מור,
אף הוא קצין גבוה באותה יחידה.
312

כאשר הסתיים הכנס של משתמשי מח שבים׳
שאליו נסעו השניים בתפקיד, הצטרפו
הקצינים לבנימין יוחננוף, מנהלה
ובעל המניות הראשי של חברת איי־פי־אי,
חברה המייבאת ומייצאת חלקי מחשבים
מארצות־הברית לישראל. הם נפגשו בת־בר,
קולוראדו, ושם ביקרו יחד במיתקנים
של החברות שאותן מייצג יוחננוף.
לדברי כתב־התביעה, נשא יוחננוף בתשלום
בתי־המלון המפוארים שבהם התארחו
הקצינים בארצות־הברית וגם באנגליה׳
שאליה המשיכו השלושה בדרכם.
לדיברי כתב-התביעה היה מדובר בסכום
של כ־ 300 דולר, ששולם עבור כל אחד
מהקצינים בארצות־הברית, וב־ 30 לירות
שטרלינג באנגליה.

;/שטיפת
מוח״
ר* ית־המישפט־המחוזי זיכה את
—י כל השלושה וקיבל את גירסתס, כי
הקצינים אמנם התארחו בבתי־המלון שהזמין
עבורם יוחננוף, והוא אשר שילם
את חשבון המלון• אד הקצינים החזירו לו
את חלקם המלא בתשלום עבור הלינה
במלונות, שכן סכום זה שולם להם על-
ידי צה״ל בגדר חשבון אש״ל.
בתחילת המישפט, כאשר הקאריירה של
סגל עמדה על כפות־המאזניים. וכאשר
הרגיש כי הוא נענש על חטאם של רבים
וכי שופכים את דמו-,הוא חיבר את ה־מיסמך
ת ,20/כדי להוכיח כי ״כך עושים
כולם״ .וטען כי כיוון שזוהי נורמה מקובלת
בענף המחשבים, אין מקום להיטפל
דווקא אליו. התובע במישפט הבין את
המיכתב הזה כהודאה באשמה, כי קבלת
טובת הנאה, היא ערך מקובל במיקצוע
המחשבים, ולכן גם הגיש אותו לבית־המישפט
כראיה.
השופט דוויד ולך התייחס למיסמך זה
בפסק־דינו וקבע. :״התובע ניסה לעשות
הון מן האמור במיכתב אישי ששלח רונד

מיה סגל ביוני 1980 לאחר הגשתו של
כתב־האישום, למפכ״ל. ושם נאמר כאילו
חברת איי־בי־אם עורכת השתלמויות ב-
מאמץ מכירה ושטיפת־מוח, כאשר הם
מארחים את המשתתפים במיתקניהם. מ-
כאו רצה התובע להסיק כאילו גירסת
הנאשם סגל היא כגירסת התביעה, ולא
היא. במיכתב זה, שנכתב בלב שותת־דם
על־ידו, אחרי שהועמד לדין פלילי -וזאת
לאחר קבלת מינוי רם־דרג במישטרת ישראל׳
הוא מפרט שורת אישים שזכו לאירוח
זה או אחר, ורואה עצמו קורבן שווא.
אין לראות במיסמך זה כל ערך ראייתי,
ומוטב שלא היה מוגש על־ידי התביעה״.
אחרי שקיבלנו את תגובות האנשים
פנינו לרוממיה סגל שנית, ושאלנו אותו
מה יש לו לאמר. הוא חייך חיוך רב־משמעות
ושאל ״מה את רוצה שהם יגידו
ז״ הוא הסביר-, :אחרי המיקרה שלי
כולם נבהלו, ושמעתי שמוזמנים לקורסים
של איי־בי־אם התחילו לבקש לשלם את
חשבון ההוצאות שלהם. ואנשי איי־בי־אם
פקחו עיניים, ולא הבינו כלל על מה הם
מדברים״.
״האם אתה עומד עדיין מאחורי מה
שכתבת?״ שאלנו אותו, והוא השיב ,״לא
הייתי נשבע על־כך בבית־המישפט, ולא
הייתי נוכח באף קורס יחד עם אחד מהאנשים
הללו. אבל לפחות חלק מהם סיפרו
לי שטיפלו בהם כל־כך יפה בחברת
איי־בי־אם, שהלוואי על כל בני ישראל״.
סגל סיפר כי בעת ששירת עדיין ב-
צה״ל היו אנשי איי־בי־אם פונים אליו
ומבקשים ממנו שהוא ירכיב את רשימת
היוצאים לקורסים, והוא אמנם עשה זאת.
האירוח כלל ארבעה ימים ולילות במלון
ארבע עורות או דן קיסריה. במיסגרת
הקורס ניתנו הרצאות מיקצועיות, הוקרנו
סרטים מיקצועיים ונוכחו מרצים מחוץ-
לארץ.
הוסיף סגל וסיפר :״איי־בי־אס גם
מארגן קורסים מייוחדים למנהלים בכי רים,
כדי ללמד אותם שיטות מחשב חדשות.
אבל לפעמים הם גם מזמינים מישהו

ננוף שתי תביעות פליליות, האחת על
מתן שוחד לרוממיה סגל ובן־ציון מור,
ממנה יצא זכאי. והשניה על מתן שוחד
למשה פולק, עובד במחלקת התשלומים
של מישרד־הביטחון. בתביעה זו הורשע
יוחננוף, המתקצף עד היום על ההרשעה.
וטוען כי מקורה במיסמך מזוייף, וכי הוא
ייפתח את התיק מחדש ויוכיח את צידקתו.
את ענייני המם עצמם הסדיר יוחננוף
בתשלום כופר בסך חצי מיליון לירות,

מזוכה יוחננו־ף
״לא אלד לבד !״

כר הס מגי
זנ 3ר

גפני

בלומנטל

טמיר

קוברסקי

היבנר

״לא הייתי בכלל !״

״המלצתי לא להשתתף !״

״למזלי לא השתתפתי!י

״לא זוכר!*

״הצעתי לשלס וסירבו !״

״הייתי !״

״העולם הזה״ פנה אל האנשים שהוזכרו במיסמך.
להלן תגובותיהם :
משה זנבר: מעולם לא הייתי בכל השתלמות
של חברת ״איי״בי״אם׳ /לא בישראל ולא בכל מקום
אחר.
ארנון גפני: הוזמנתי מיספר פעמים להשתלמויות
מסוג זה, אך מעולם לא השתתפתי. המלצתי
גם לאחרים לא להשתתף. לא יחיה זה נאות לפרט
למי מהאנשים אמרתי לא להשתתף.
נפתלי בלומצטל: אני זוכר שהציעו לי להשתתף
בכמה קורסים בארצות בלגיה ושוויץ. לא זוכר
שהייתי בהשתלמות כזאת בשווייץ. לא יתכן שדבר
בזה היה נשמט מזיכרוני. יש לי הרבה מזל והוא
אף פעם לא בגד בי. אני יודע בי זאת שיטת המכירה
שלהם, אבל אני אף פעם לא נסעת.
אלוף אברהם טמיר: את יודעת שאת לא
יכולה לשאול אותי שאלות באלה, אני לא יבול לזכור
באיזה השתלמויות השתתפתי בשלושים השנים האח רונות.
את צריבה לפנות לאב״א, תפני לדובר-צח״ל.
שלום( .טריקת טלפון).
סגן־ניצב מאיר קפלן: בן, אני זוכר שהשתתפתי
בקורס של איי״בי־אם במיתקן שלחם בבלגיה.
הקורס נמשן שלישה ימים, המדובר היה בשימוש
במחשב בעבודות המישטרה. והיו שם נציגים מאירופה
וארצית-הברית. אינני זוכר מי שילם עבור הנסיעה,
אבל זה היה במסגרת תוכניות ההשתלמות של המיש-
טרה.
יגאל בן שלום: השתלמתי בביטוח-הלאומי של
ארצות-הברית, הסי-סי-איי, תקופות שונות. ובין הייתר
השתלמתי בחברות שונות המשתמשות בציוד של חברת

ולדבריו קיבלו שילטונות־המם את סיפרי־החשבונות
שלו ללא־הרהור.
תלונה נוספת נגדו, על מתן שוחד למנהל
בנק מסויים, נבדקה בפרקליטות
מחוז־תל־אביב והועברה להחלטתו הסופית
של היועץ המישפטי.
יוחננוף מתלונן כי מרגע שהחלו ה־פירסומים
בעיתונות על פרשיות השוחד
הושעתה חברתו ממישרד־הביטחון, והם
לא קנו ממנו יותר ציוד. הדבר הביא
הפסדים עצומים לחברה, ולדיברי יוחננוף
גם פגע בתקציב הביטחון. כאשר באו
אנשי המס למישרדו אמר להם יוחננוף:
״אני לא אתן לכם לגרור את איי־פי־אי.
אני אסחוב אחרי גם את איי־בי־אס
וייתר החברות״.
יוחננוף חשד כי חוקרי המס התנפלו
על חברתו בגלל הלשנה, ובין החשודים
מנה גם את חברת איי־בי־אם, שהיתר,
הנפגעת העיקרית ממכירותיה! של חברות
יוחננוף למישרד־הביטחון. כדי לבדוק
את הדבר, פנה יוחננוף בעיצומה של
חקירת המכס אל החוקר הפרטי מאיר
פלבסקי, וביקש ממנו להשיג לו חומר על
חברת איי־בי־אם. כעבור ימים אחדים
הובאו למישרדו שני תיקים מלאים מיס־מכים
הנוגעים לאיי־בי־אם. הוא הציץ
בהם וראה שאלה הם רישיונות־יבוא תמימים
וחסרי-ערך. הוא טמן אותם במגירה
במישרדו, והפליט על־כך מילה בחקירה
שנערכה לו במכס. למחרת הופיעו במיש־רדו
חוקרים לחיפוש נוסף. ומאבק גדול
נערו על זכותם ליטול המיסמכים.
בסופו של דבר נלקחו חקלאסירים על־

איי־בי־אם ואן־סי־אר. אן מעולם לא השתתפתי בקורס
על חשבון אחת החברות הללו. כל הוצאותי בעת
ההשתלמויות היו על חשבון הביטוח״הלאומי, לא
השתתפתי אף באחת מההשתלמויות שהיו בארץ במלון
ארבע עונות, ואף חברה לא מימנה עבורי הוצאות
מיחייה או לינה.
חיים קוברסקי: נכון, אני השתתפתי פעם
אחת בקורס שיועד למנכ״לים בכירים במלון ארבע
עונות בשנת , 1976 ויש לי גם תעודת־סיום של קורס
זה, המקשטת את שולחני. הקורס נמשך 5—4ימים
ובולו היה בארוח של חברת איי־בי־אם. למיטב זיכרוני
השתתפו בקורס זה גם מנב״לים אחרים של מישרדי-
ממשלה, מנב״ל של אחת מקופות־החולים, ח״ב וקציני
צה״ל בכירים. למיטב זיכרוני לא השתתפתי בקורסים
נוספים שלהם, אבל שלחתי פקידים ממישרדי בשנים
הבאות.
(אחרי כחצי התקשר מר קוברסקי, ומסר עוד):
חיפשתי בארכיון את התכתובת באותו עניין, ומצאתי
כי בתשובה על הזמנתו של מנב״ל איי־בי־אם, דוד בהן,
כתבתי לו מיבתב אישור להשתתפותי בקורס, וביקשתי
ממנו להגיש בתום הקורס חשבון על ההוצאות :״ואנו
נפרע אותו לחברתבם״.
על מיבתבי זה נתקבלה תשובת המנכ״ל, שהודה
לי על השתתפותי בקורס, והסביר בי קורס זה מיועד
למנהלים המשתמשים בציוד של חברת איי־בי־אם,
והוא חלק מהשרותים שהחברה נותנת ללקוחותיה
בבל הדרגים. החל ממפעילים ותכניתנים וכלה במנהלים
בכירים.
יהודית היבנר: הייתי השנה בקיץ בקורס

ידי חוקרי מס־ההכנסה, ולדיברי יוחננוף
הם נמצאים שם עד היום.
הוא סירב לדבר על שיטות המכירה
של איי־בי־אם כיוון שלדבריו הוא ריכז
את כל החומר שבידיו וחילק אותו לכמה
חלקים. לכל אחד מאמצעי־התקשורת ייעד
חלק אחד מהתשבץ והחלק הנוגע לחברת
איי־בי־אס נמסר על-ידו לעיתון אחר.
נראה הדבר כי אמנם נוהג הוא בכל
העולם כי חברות־המחשבים עורכות
קורסי השתלמות ו״שטיפת־מוח״ ,כפי
שמכנה זאת סגל, לקונים ולקונים פוטנציאליים.
ההתייחסות לשיטות אלה שונה
בין האנשים איתם דיברנו. ארנון גפני

בדי להשלים את המעגל פנינו גם לחברת איי־בי־אם
וביקשנו הסבר על דרבי ההשתלמות והסמינרים ללקוחותיה.
צבי ינאי, ראש מחלקת״ההסברה של החברה,
מסר כי בשנה שעברה ערבה החברה 201 קורסים
להשתלמות, אשר רק 79 מהם היו בתשלום, והיתר
ללא-תשלום. הקורסים עבורם נדרש תשלום הם אלה
הבאים להקנות שליטה אופרטיבית, וללמד שפות
תיכנות ועוד. הקורסים המקנים מושגים ועקרונות
כלליים בנושאי מיחשוב הם ללא־תשלום.
החברה עורכת גם סמינרים ברמה גבוהה למנב״לים
ופקידים בכירים במרבזי״ההדרבה של החברה בבלגיה
ובאנגליה. באשר מיספר המשתתפים הישראלים גדול
דיו מקיימים את הסמינר בישראל, באחד מבתי״המלון
שמחוץ לערים הגדולות, ובדי שהאנשים יובלו להשתתף
ללא־הפרעות.
בקורס, המתנהל במיתקני החברה, מסופקים הלינה
והאוכל על-ידי החברה. הנסיעות למיתקן הן תמיד
על חשבון המתארח.
כאשר מוזמן לקוח של החברה להרצות באחד
ממיתקניה, משלמת החברה נם את הוצאות נסיעתו
בנוסף לאש״ל שלו. מישראל הוזמנו מומחים באלה
בתחומי חמיחשוב של המישטרה, חברת-החשמל ואוניברסיטת
בר-אילן.

ץ ! תי בו ^י ם/

תגו ב ת <א 3־ א ס״

המליץ לדבריו לפני אנשים שלא להשתתף
בכנסים אלה, כיוון שחשב כי אין זה הולם
פקידים בכירים, ואפילו לא יהיה כל
דבר מחייב באירוח כזה.
לעומתו, מנכ״ל מישרד־הפנים, קוברס־קי,
אשר השתתף בעצמו בקורם כזה, הסביר
כי ביקש אמנם מחברת איי־בי־אס
לשלוח את חשבון האירוח למישרדו, ובזאת
בעצם גילה את דעתו שיש בכך
אולי טעם לפגם. אך כאשר שוכנע כי
זוהי השיטה והנוהג הקבוע, וכי החברה
מעוניינת לתת בכך שירות ללקוחותיה,
הסתפק בכך.
עורך־הדין אריה מרינסקי, מי שהיה

של 4—5ימים, בולל לינה, במלון דן־קיסריה. היתה
זו השתלמות במחשב כעזר בניהול. לא הייתי בהשתלמויות
נוספות.

קטע מהמיסמף המקורי

סניגורו של סגל במישפטו, שקל בקשה
ליועץ המישפטי כדי לעכב את ההליכים
בתיק. בבקשה על מיכתבו של סגל ל־מפכ״ל
והראה מיכתב זה ליועץ המישפטי.
הוא כתב :
״אנו מליטים בזה לידיעתך, אדוני,
רשימה שמית של, בילויים׳ מסוג זה,
המדברת בעד עצמה (הכוונה למיסמך
ת .)20/אנו בדעה כי כל אחד מהנוגעים
בדבר הינו עובד ציבור מסור ונאמן,
ואין מקום להעמידו לדין, על־פי הבנתנו
את דיני־העונשין. יש ברשימה זו כדי
להבהיר בייתר־שאת מדוע (נוכח מציאות
החיים בתחום המחשבים) לא היתד, למרשנו
כוונה פלילית כלשהי בפרשת ״לילות
השוחד״ .ברם, אם אדוני גורם כי אל״מ
רוממיה סגל קיבל שלמונים — שלמונים
במובן החוק הפלילי — הרי אז נבקשך
לראות ברשימה זו משום תלונה פורמלית
לפי סעיף 52 לחוק סדר הדין הפלילי,
ולפתוח בהליכים מתבקשים נגד כל הנוגעים
בדבר.״
מסיבות שונות החליט סגל בעצמו שלא
לבקש את עיכוב ההליכים, אלא להמשיך
במאבק המישפטי עד תומו. והמיכ-
תב לא נשלח ליועץ המישפטי. אך הרשימה
לא היתד נסתרת בתיק מישפטי
אלמוני, והיא נמסרה לידיו על־ידי עורך-
דין מרינסקי, אך הוא לא עשה בה שימוש.
יתכן ואין אמנם כל עבירה פלילית ב מעשים
אלה, כפי שטוען עורך־הדין
מרינסקי, אך אולי יש בהם משום פגם
מוסרי ממלכתי מסויים, והטיפול בעניין
ראוי ליפול בתחומו של מבקר־המדינה.

אילנה אלץ 1

״אני ממשיך לאסוף...״

^ ש מו עו ת החלו עוד לפני כמד,
י י שנים. בתקופה שבד, ישב בבית־זזסו־הר
ידע אשר ידלין לספר לכל מי שבא
לבקר אותו :״זיגל מקבל פיצויים מגרמניה
על־סמך הצהרה שלו שהוא לקה
בנפשו.״
איש לא האמין לסיפור של ידלין. הכל
ייהסו זאת לטינה של מי שהיה מועמד
לתפקיד נגיד בנק ישראל, שהוכנס לכלא
על־ידי תת־ניצב בנימין זיגל.
אולם מבלי שמישהו זכר את המקור
נקלטה השמועה. אף אחד לא העז לפרסם
אותה, כי לא היו לה הוכחות. יש הטוענים
היום שבין נימוקי התנגדות של

מערכת ״העולם הזה״ התלבטה קשות לפני פירסוס החומר
הכלול כעמודים אלה, מכיוון שמדובר כקצין־מישטרה מצטיין,
שתרם תרומה חשוכה למילחמה כשחיתות.
יתר על כן, העובדה שהחומר התגלה בעיקבות מאבקם של
חוגי השר אהרון אבו־חצירא בבנימין זיגל מטילה צל על טיב
הכוונות של מי שהביא לגילוי החומר.
אולם אחרי שיקול יסודי החליטה המערכת כי זכות הציבור
לדעת גוכרת על כל נימוק אחר. תהיה המסקנה כאשר תהיה,
חשוב שהציבור יכיר את החומר העובדתי, תחת לסמוך על
חרושת־שמועות ועל פירסומים סתומים. רק כך יוכל כל אזרה
לשקול את הדברים ולהסיק את המסקנה הנראית לו.

לישכת עורכי־הדין למינויו של זיגל כשופט
מחוזי היה החשש שסיפור זה
יוכח ביום מן הימים כנכון. גם לכך
אין׳הוכחה, אך העובדה היא שזיגל אינו
שופט מחוזי.
נראה גם שאיש לא ניסה למצוא הוכחה
לסיפור זה. ידלין מיהר להסתלק מהארץ
אחרי ששוחרר .״קורבנות״ אחרים של
זיגל, כמיכאל צור, עדייו יושבים מאחרי
סורג ובריח. אותם ששוחררו יודעים שלא
כדאי להסתבך בשנית עם מי שכבר
הביסם.
הכל — מילבד אנשיו של שר־הדתות
אהרון אבו־חצירא. גם אליהם הגיע הסיפור׳
והם החליטו להמציא לו הוכחות.
בשבוע שעבר התלונן מקורבו של אבו־חצירא,
המיסעדן אלי רונן, לפני מפכ״ל
המישטרה על זיגל. לתלונתו היו גם
סימוכין בכתב: רונן צירף סיסמך גרמני
רשמי, שלפיו קיבל זיגל פיצויים מגרמניה
ומקבל עדיין קיצבה חודשית, לכל
ימי חייו, משום שלקה ב״דיפרסיה ריאק־טיבית״.
הגרמנים
קבעו שהדיפרסיה הריאקטי-
בית של זיגל פוגעת בכושר־ר,פרנסה שלו
בשיעור הנופל מ־ 50 אחוז, וכי אחריות
הגרמנים לכך היא בגובה של 25 אחוז
בילבד. בהסכם־פשרה שערכו שילטונות
מערב־גרמניה עם בנימין זיגל מרחוב
הדדי 14/12 בבת־ים, נקבע שזיגל מוותר
על כל התביעות שלו כלפי גרמניה בגין
הנזק הנפשי שבו לקה בימי הנאצים,
תמורת סכום חד־פעמי של 21,732 מארק

זיגל כקצין פולני
עבור מה הפיצויים ז
גרמני (לפי הערך של היום — 823,510
לירות) ותמורת קיצבה חודשית בת 209
מארקים גרמנים (לפי הערך של היום —
7920 לירות).

״מה שכתוב
— נכון!״
1היה זיגל במעין גלות
^ ש נת
במישטרת־ישראל. שלוש שנים קודם
לכן הוא התחיל לחקור אי־סדרים במח לקת
התברואה של עיריית תל־אביב, מבלי
שהתקבלה במישטרה חלונה על כך. היד,

אדם, כמותו של מישהו קרוב, תאונה,
אהבה נכזבת או מיקרים מסוג זה. האפשרות
השניה היא הימצאות תחת לחץ
במשך תקופה ממושכת, ללא יכולת להגיב,
כמו של אדם היושב בבית־הסוהר, המדוכא
על־ידי סוהריו ואינו יכול לפעול
נגדם.
״יש חילוקי־דעות בין אסכולות שונות
של פסיכיאטרים אם דיפרסיה ריאקטיבית
היא מחלת־נפש או ליקוי נפשי. אבל
אין כימעט חילוקי־דעות לגבי האפשרות
להירפא ממנה. אין כימעט דרך להירפא
מהתופעות שמביאה דיפרסיה ריאקטיבית.
אי־אפשר להירפא מהמחלה או מהליקוי.

מה שאפשר וצריך לעשות הוא שלא להגביר
את המתחים של האדם הלוקה בכך,
משום שמי שנתון בדיפרסיד, עלול בנקל
ללקות במחלות פסיכדסומאטיות.
״חלק מהאנשים שלקו בדיפרסיה ריאק-
טיבית מתקשים לתפקד בעבודתם. אחרים
מגזימים בעבודה. בין הסימפטומים המקובלים
של הדיפרסיה יש כאבי־ראש בעוצמה
גבוהה, המשפיעים על מצב־רוחו
של האדם, לחץ*דם גבוה, שגם הוא מש פיע
על התנהגותו, הימצאות במתחים
וחשש גדול מהרגיל למחלות־לב.״
לפי הגדרתה של פסיכיטרית ידועה
אחרת, דיפרסיה ריאקטבית ״פוגעת קשה
בתיפקוד הרגיל של הלוקה בה. אין לו
חשק לעבוד, הדיכאון שלו גובר במהלך
היום, הוא עלול להיתפס למחשבות על
התאבדות. הדבר משפיע על כל מערכת-
השיקולים של האדם.״
אולם חומרת התוצאות תלויה, כמובן,
בחומרת הליקוי עצמו.
פסיכיאטר אחר לא היסס להגדיר את
הדיכאון התגובתי כ״מחלת־נפש,״ אך
הביע אופטימיות רבה לגבי ריפוייה,
״פחות בדרכים תרופתיות, יותר בדרכים
פסיכו־תיראפויטיות.״ אין ספק שמחלה
זו משפיעה על תיפקודו של אדם. מבלי
לדעת במי מדובר, חיווה את דעתו :
״אם אדם סבל ממחלה זו לפני עשר
שנים, יכול בהחלט להיות שנרפא מאז.״
בעיקבות סירובו של מפכ״ל המישטרה,
רב־ניצב אריה איבצן, להתיר לתת־ניצב
בנימן להגיב על המיסמך או להסביר

במישטרה מי שהחליט אז שחקירה זו
מיותרת לגמרי להיגיינה הציבורית של
המדינה ושל המישטרה עצמה, אך זיגל
סירב להפסיק אותה. אז הועבר ממדור
הרמאויות של מישטרת מחוז תל-אביב,
שם הוא שירת כסגן־מפקד הסדור, למחלקת
כוח־האדם של המישטרה. רק ב־
,1974 כשקיבל שאול רוזוליו את תפקיד
המפכ״ל, הוצא זיגל מהמקרר.
באותה תקופה החליט זיגל שגם לו
מגיעים שילומים מגרמניה. קשה למי
שקורה את הביוגרפיה של זיגל לדעת
בדיוק על סמך מה הוא דרש פיצויים.
זיגל לא ישב במחנה־ריכוז, וככל הידוע
לא סבל מרדיפות ישירות של הנאצים.
כשהיה זיגל בכיתה השביעית בגימנסיה
פולנית פרצה מילחמת־העולם השניה. הוא
נשלח אז ללמוד באוניברסיטה, כדי לעבור
שם קורם מזורז ללימוד הוראה. זיגל
למד בקורם לסיפרות אוקראינית, ועם
סיום לימודיו קיבל מינוי של מנהל בית-
ספר.
כשהגיע לבית־הספר שעמד לנהל הגיעו
לשם גם הגרמנים. זיגל נשלח לרוסיה
כסגן מנהל בית־ספר וכמורה לגרמנית.
שנה אחר־כך גויים לצבא הסובייטי. הוא
עלה בסולם הדרגות במהירות, עד שהגיע
לתפקיד של סגן-מפקד-חטיבד, ולדרגת
אלוף־מישנה. עם סיום המילחמה חזר
זיגל לפולין ונשאר בצבא עד ,1946

בתפקיד של סגן מפקד בית־ספר לקצינים.
ב־ 1972 הכירו השילטונות הגרמניים בנזק
הנפשי של זיגל ואישרו את בקשתו
לפיצויים. בשיחה עם כתב העולם הזה
אמר זיגל :״כל מה שכתוב במיסמך
נכון, אבל יש לי מיסמכים בפולנית ש מסבירים
זאת.״ מפכ״ל המישטרה, רב־ניצב
אריה איבצן, סירב להתיר לזיגל
להראות את המיסמכים הפולניים ולהס ביר
את הפרשה כולה.

__מה הם
הסימפטומים?
ך* שאלה המרכזית בפרשת הפיצויים
י * והמיסמך הגרמני של זיגל היא אם
הליקוי, שממנו סבל, ושעבודו הוא מקבל
עד היום פיצויים מהשילטונות הגרמניים,
מפריע או עלול להפריע למי שנושא
בתפקיד האחראי המסור בידיו.
רופאה פסיכיאטרית ידועה התבקשה
השבוע על-ידי העולם הזה להגדיר את
הליקוי שבו לקה זיגל על פי המיסמך
הגרמני, הסיבות האפשריות להיווצרותו,
הסיכויים להחלמה ממנו ואת ההשלכות
שלו על חיי היום־יום ועל תיפקודו של
הלוקה בו. תשובתה :״דיפרסיה יכולה
לבוא לאדם ביגלל אחת משתי סיבות
מרכזיות: תגובה לאירוע שקרה לאותו

אלי רונן
מדוע נשלחה התלונה?
אותו, שאל העולם הזה את המפכ״ל עצמו
את השאלות הבאות:
#האם ידעה מישטרת ישראל על
הליקוי הנפשי אצל תת־ניצב בנימין זיגל,
המצויין במיסמך הגרמני? והאם ידעה
מישטרת ישראל על המיסמך?
!• אם כן, האם נערכו לתת־ניצב
בנימן זיגל בדיקות רפואיות כדי לקבוע
את כשירותו לתפקידו וההשלכות האפשריות
של הליקוי על טיב שיקוליו?
תשובתו של מפכ״ל המישטרה, כפי
^ונמסרה על־ידי ממלאת־מקום דובר־המישטרה,
היתה בלתי־עניינית ומתחמ קת
:״התלונה שהוגשה למישטרה בעניין

הזה נמצאת בהליך של בדיקה. כל עוד
שהבדיקה לא תסתיים איו למישטרה מה
לאמר.״

516

מ פו קפק

ו 1נ ! !ז ׳ ן י 7 6

ך י בדיקה. שאליה התייחסה הדוברת
י י נוגעת לתלונתו של רונן, שטען כי
זיגל השיג את המיסמך בדרכי־רמייה.
רונן אף ניסה להביא לכך עד. לכך
^ ז 1ו/ז0116ז 8 9 5ז 0010/701060010 401ג ה /׳ 9ס1 8 . 4 . 1 9 2 2 6 6 6 3 1 5 1 1
־ 11ך 3 )11״ 2 3 1
מתייחסים גם פירסומים סתומים בעיתונים,
שהצביעו על העובדה שהעד הורשע
ו 0 ;4 /1 .4 1 1 4 1 . 1 1 8 1

X1*,י נ 1) 1110111• <(0 ׳3 6 1 / 1 0פזיז!) 1
14/12
בעצמו בהונאה על רקע כזה. נרמז ש־ביגלל
עברו המוכתם של העד והמניעים
י מ 1 - 1 1 6 1י נ 1 1 0 £ 3גז 311,12)8 0 1 1 4
:ז>סזו) 4י 0 :6 .ז

הגלויים של המתלונן, אץ לייחס חשיבות
לתלונה.

י נ 8 1ז1ט,1,ז:כ : 3 4נ 6ם1-11 ן ו 1 2 1.7,מ • 11ז •5
אולם מבחינה ציבורית מתעוררת שאלה
חמורה דווקא אם יוכח כי המיסמך לא

. 506110800 2 0 / 4 6־ז) 3׳ \9 ?101)613)11 3 . 0 . 0ו) 611ס 3חז 901ז 6 4 6ו/׳/י

138־ .0 9 6 / 0650/396611 06 0ז 6ק ז )<6

וזה לשן! המיסמך:

ח 56

0 0 4 4 6 5 3621/)153/01 1

5 0 / 0 0 6 6060 $ 0 6 3 9 0 0 5 3 0 6 (¥ 6 /0 1 0 101960960

;:ח ס 9ז ׳9 )65 £61960 6חו2ז 0ס 9 5ח , 9 0ס*־?ע 1׳ 4 ׳5 1300(/3 6 0

חמישרד לפיצויים של מדינת ריין-
פאלץ בעיר ברלין.
(מיספרי תיקים, חותמת הנושאת ה
תאריך 24 במאי ).1972

ת 1;110116מ 6׳3 6״ו ־ 461

^ בגזמסד׳פרגטץ סע

11־ מ ס 8-31י 6 0י6 1־.י.ב;דז?.661
5111116 יכ;

פשרה.
העותר החתום, בנימין זיגל, שנולד
ב־ ,1*.4.1922 מתגורר בבת־ים רמת־יוסף
ישראל, רחוב חדדי ,14/12 ומיוצג על-
ידי עורכי״הדין קארל״היינץ שמיץ ואחרים(
,מצויינת הכתובת המקומית) —
והמישרד המחוזי לפיצויים של נוישטאט
— הגיעו לידי פשרה לסילוק כל התביעות
בגין נזקים לגוף ולבריאות, בהתאם
לסעיף . 29
( )1המחלות הבאות מוכרות בזה
כתוצאה של רדיפה: דפרסיה ריאק־סיבית,
במובן של השתתפות מהותית
בגרימתה( .הכוונה: שהרדיפות שמהן
סבל העותר בתקופה הנאצית מחוות את
אחת הסיבות המהותיות לגרימת המח לה).
חלקן
של הרדיפות בהפחתת כושר-
הפרנסה מגיע לכדי >ו. 25
כל ההפחתה בכושר-הפרנסה היא מתחת

ניתן פיצוי עבור תהליך הריפוי החל
ביום .1.1.1972
( )2עבור התקופה מראשית גרימת-
הנזק ועד ליום 30.6.1972 ניתן פיצוי
בגובה של ( 21,732.92 במילים: עשרים
ואחד אלף שבע מאות שלושים ושניים
מארקים ו״ 92 פניג) ,וביכלל זה ריבית
בסך ( 1,429.92 במילים: אלף ארבע
מאות עשרים ותשע מארקים ו92-
פניג).
( )3קיצבח חודשית שוטפת לפי
סעיף ,32 החל ביום ,1.7.1972 תגיע
לסכום של ( 209 במילים: מאתיים ו־תישעה
מארקים).
(להלן כמה סעיפים טכניים ומישפ-
טיים).
( )7הפשרה נכנסת לתוקפה עם החתימה
של הצהרת״ההסכמה הזאת,
בתנאי שהעותר נמצא בחיים בתאריך
זה ושבוטלה התביעה התלויה ועומדת.
(חתימת הצדדים).
נחתם בברלין, ביום . 19.5.72
(כמה הערות משפטיות נוספות).

הושג ברמייה, וכי הוא מבוסס על מים-
צאים אמיתיים. בתקופה הנדונה לא אישרו
הגרמנים נזקי־בריאות בלי בדיקה
ממצה, באמצעות מוסחים מטעמם. לא
די היה בהבאת חוות־דעת רפואית כלשהי,
אמיתית או כוזבת. נערכה בדיקה יסודית.
אם אכן הושגה ההכרה הגרמנית בנזק
הנפשי בדרכים כשרות, כפי שיש להניח,
מתעוררת השאלה לגבי משמעות הדברים
מבחינת כושרו של קצין־מישטרה בכיר
בתפקיד אחראי. מבחינה ציבורית, שאלה
זו חשובה יותר מאשר חשד ההונאה.
אין העולם הזה מתיימר לשפוט בעניין
זה, ובוודאי אין לפגוע בקאריירה של
קצין מוכשר ומצליח אם אין לכך נימוקים
כיבדי-מישקל. אך הציבור זכאי לדעת
את העובדות, וגם את המסקנות.

יוסי יכאי ן ן

6 5 !3619)1011 6611801 2 5ז * 0ז 0 )0 ¥0/1010009566910016 1141096/009 9 6 / £

ס £1> 5 0 0/׳801 11211־6611

10 וזז 010 0 6 3 8

6 5 )36191<611ז * 6ח~ £ז 1/1096/009 9 0

/ . 1 9 7 2־ 1 8 6 :- 1 .ז 3 6ז״ 6 0 * 1/9 9 6ז 136ז 6׳\16>1־)

916 2611 39 506396036101011 613 ^ 0 .6 . 1.9 72ז2. .״0
0 £0150689)0000ח)4 61־ו1שש
00 01/ 2 1 . 7 3 2 , 9 2 066 1יזו
6 1 3 1 ^ 9 2 / 1 0 0י 461-1;2 ^ 611111441מ 11111ז 6נו 4 8 1 0ן 861״ ^ ז ) 2 1ת 11י\ 1142ס1ז 10 ¥0/160 1
.: .ס־.י 01/ 1 4-29 , 72 :ח56 חו 0105061)0 )11106 2

72/100

5391/301
331ז!

4 2 ^ 8,11£1£.ת.116111111 זינ 40 ,ת 161 ׳ 110ע 4ך111361ז;ו.יז £ 1
06* 86/1
1.7.19 72

: § 3 2 8£0 3 6ו31 רח 16 9 6ח3 ^ 6 !3 0 1 0 0 96 ?16
. 205 0י •£1:!5סה•~ !זגז^בג 1״־מ *׳0/190:2 6 1חי

9 6 9 6 6 6 0 6 0 £8119 4 0 * 6 0 9 0 0 9 .וזז; יזניססא 9 615 11 8 £ 0־ ׳1160 9 3 1 4 1וז 0ס 5ז ס 6 0 2 ¥ז 0 )10/ס <016 1
־<001133 4 0 9 0 /0 0 9 6 0 9 6 /0 8 8 § 3 2 8 £ 6 1010196 3 6 5 6 1 2 6 5 8 0 9 6 /0 0 0 0 0 * 6 /9 6 0 66/00116106 ) 101. 016 ¥ 0 /

§ § 3 5 009 2 0 6 8 £ 0 110900 ({01(5)1 4 0 * 609000ז 1*160 9 6־3018
8 801 9 6 / 8 0 0 )156116 510600900 6110* 0130 5109 )309603 1 8 0 9 016563 ¥6/0101060$ו 0

* 6 /9 6 0 601 0 6 / 4 0 8 2 8 6 )0 0 0ת 9 0יזס׳:;1ו !6צ 68919009ס 15ח ) 809616 0 9 6 01309610 . £ק6 /ץ 4 6 0 0 1 /6 1 8 0 0 .

661001131061101.

* *ז 810ס 30ס 3 £־׳ר| 3) 01ס 9ד׳ינ 3 4ס / 9ק 1ז 9* 161(0סז ס4 .נ ז^צ) סס *11* 0ס 5ס 03ז 4 3 0 /3

9106068100.

> 0נ6 1 8 1 8 ^ 11־ 441ת*2 * 6111 דנ 148 נג(61141ן 4 3 1 0ת 6סנ1מ; 2161מ 3׳* 42ת 11מ £ 1ה6זז0

* 1/118811(,

0ס 0 : 1£אז 0 0וה 06 חחי 4גז 0ר 1060ז 6ס ׳ 9 /8ס!׳ 9 !9ח 6 9ס £109800 91080 / 0106 אחז 131

ד * י * 3111י 7 6ו * 1 6

1 1 0 6 ,אח 0ק{ 1ס 9 , 0 / 0 6 / 8 ^ 6 0 ^ 919 7 0 9103601 2ד 0 /־ ס *

131!.

|1זוזי 0/גז6יו׳10

>ג:זג)1ח11

(ז1/זו

)111010
זי.1־ו

4,01 ׳ 0 / ¥1090/001/0306090 ¥

,30611010/ר!׳כ ! 0 0

?131 יז9 -וו 10ח 1ס 6ד405 130068 ,

80/11/ 30, 900

19.5.72

ת 1 1־ז? 0

315

שבוע־האופנה עמד בס
9הבי שלון, והיה ש הבל

!ווו, איזו <
לא לעניין

הדוגמנית תמי בן־עמי פתחה את התצוגה בבגד־יס מוזהב
ונועז, שהדהים את הכל, ומעליו מעיל פרווה. אף חברה
לייצור בגדי־יס לא השתתפה בתצוגה, ודגם בודד זה נראה על הבמה כנטע זר.
ך* פתיחה הבטיחה גדולות ונצורות.
י י תצוגת־האופנה שפתחה את שבוע־האופנה,
שנערך בשבוע שעבר במלון היל־טון
בתל־אביב, הדהימה כבר מהרגע הראשון.
צדי צרפתי, במאי התצוגה, העלה
על המסלול את כל האורך של תמי בן־
עמי, שדיגמנה בגד־ים מוזהב, הנועז ביותר
שנראה בארץ, שאת מה שהוא מגלה,
מנסה פרווה עשירה לכסות.
התפאורה מיתה מקסימה. תחנת־רכבת
עם שאון גלגלי הרכבת וצפירותיה ועם

האפנינג למקום אופנה

אל בסוף התצוגה, באוסף בגדים מבולבל וללא קו מסויים. בתמונה
שת הקומות שהוקדשו לשבוע־האופנה, ב־דוגמניות
משועממות, כאילו אורבות ללקוחות.
רובן לבושות במיכנסי ג׳ינס
דהויים ,״בין כה וכה לא נכנס אף אחד,״
אחדות עדיין עם ה״רולים״ בשיער, ואלה
שהיו ממש עייפות מחוסר־ר,פעילות, תפסו
להם את הספה שבחדר, או אפילו את

ך 1ך?1 1שרית דמיר בבגד ברוקד
! י 11י י מוזהב, מעוטר בפרוות צובל.
רק פרוון אחד השתתף בתצוגה.

המלכה

שרית דמיר היתר! הבולטת
ביותר בין הדוגמניות.
בתמונה מימין: ישבן בג׳ינס.
בניגנד לשנה שעברה, שהיתה שנת הג׳ינס,
רק יצרן ג׳ינס בודד השתתף בתצוגה.
עשן הקטר. אחרי תמי עלו כמה דוגמניות
מהטובות בארץ, כשהן מרקדות ומפזזות.
חניתה צלטנר, מיכל אדר, חווה לוי ואתי
זבקו. אחריהן הופיעו כמה דוגמניות פחות
מוצלחות ופחות קלילות, והקניינים הזרים
החלו לפהק.
הפיהוק של הקניינים הזרים היה ה מאפיין
של כל שבוע-האופנה. בץ פיהוק
אחד למישנהו אפשר היה להבחין, בשלד

עליהן לדגמן אותו

האמבטיה הצמודה לו, ונחו להן בשקם —
שאיש יפריע להן.
מתוך 300 הקניינים להם ציפו, הגיעו לאו
כ־ ,70 ואף הם לא מהגדולים. וגם אותם ק
שהטריחו עצמם מעבר לים, הצטערו. על ביזבוז
והכסף. האופנה הישראלית, אם יש בכלל כזו, ה
בפעם המי-יודע־כמה שהיא מפגרת בשנים רבות

מן השיעמו

,.ניעה גולן נראית
*1)1 ! 11י ן
בחליפה נוצצת. ני*
1׳ #111111
עה היתה מהדוגמניות שלא השתתפו בתצוגה,
אך בלטו, בשבוע־האופנה האחרון.

כדוגמנית ותיקה ו״למכור״ דגמים אלה. מירי אורן, הצעירה יותר, הלכה בסיקבות מורתה.

:יה ישראלי במצב־רוח מרומם, בחדר״ההלבשה,
1מה, כשמאוזוריהן נראה אוסף הבגדים, שהיה
1ב. הבגדים השנה. לא בלטו בעיצוב חדש ומקורי.
האופנה של פאריס, לונדון, רומא ואפילו
ניריורק. בעוד העולם כולו חוזר למיני,
אפשר היד, למצוא רק דגם אחד של מיני
בתצוגה המובילה ומעט מאוד דגמי מיני
— וזו היתה רק דוגמה אחת.
אחד מבעלי בתי־האופנה, אבנר צנטנר,
הסביר את השיממון באופנה הישראלית
ובשבוע י האופנה קניינים מכל העולם
באים לחפש קו ישראלי מקורי. במקום
זאת הם מוצאים אופנה אירופאית מועתקת,
אבל העותקים גרועים, וניכר שמנסים לחסוך
גם בהעתקה. רק מיפעלים בודדים בישראל
משתמשים במעצבי־אופנה ישראלית
מקורית, ואלה אכן זוכים להצלחה.״

הדוגמנית בתיה ישראלי בדגם
מיני, זה היה דגם מהבודדים

שהמציגים העזו להראות בשבוע־האופנה.

חברות איגוד־מיקצועי. הן דרשו וקיבלו
סכומים גבוהים עבור ההשתתפות בשבוע-
האופנה, אך, שלא באשמתן, לא יכלו
להצדיק את משכורותיהן הגבוהות. פשוט
לא היו קניינים שבפניהם יכלו להציג את
דגמי המעסיקים שלהם.
אולם את הדוגמניות הרגיז עוד דבר.
,׳הדגמים מכוערים ומשעממים,״ התלוננה
קארין דונסקי, הוותיקה ,״כשאני לובשת
בגד מכוער, אני משחקת ומנסה לשכנע
את עצמי כאילו לבשתי את היפה ביותר.״
השנה אולי הצליחה קארין לשכנע את עצמה,
אך לא את הקהל שצפה בה. גם דוגמניות
אחרות היו מדוכאות. מוריאל, דוגמנית
יפהפיה, מרבה לרקוד על הנמה,

וצרפתי גרש אותה בצעקות. סימונה החליטה
ללגום מכמה בקבוקי וודקה, כדי
להתגבר על מצב־הרוח שלה.
אבל היו גם שתי נקודות־אור בשבוע-
האופנה. התגלותה מחדש של שרית דמיר,
שחוללה וטופפה על הבמה, והקסימה מחדש
את כל מי שהכיר אותה. שרית הפכה
תוך שעות ספורות מלכת שבוע-
האופנה, אם כי לא היתד, לה כל-כך ממלכה.
התגלית החדשה היתה בלונדית יפה־פיה,
שהכל מנבצאים לה זנדולות בשטח
הדוגמנות בארץ. אורנה שחר בת ה־18
מיקדה אליה את תשומת־הלב של כל
המשועממים והמשועממות בשבוע־האופנה.

נירה גד ן

״ דג מי ם מ כו ע רי ם
ומשעמ מי ם ״
ך ראה שגם האינפלציה והמצב הכל כלי
השפיעו על מה שהמציגים השכילו
להראות השנה. כימעט בכל הדגמים
הורגש החיסכון לא רק בעיצוב, אלא גם
בכמויות הבד ובאיכותו.
אולם גם את מה שיש להציג, הפרוות
הישראליות, אי-אפשר היה למצוא בשבוע-
האופנה. ישראל ידועה בכל רחבי עולם
האופנה כמובילה בשטח הפרוות. רק מציג
אחד הטריח עצמו לשכור חדר בחילטון
ולהשתתף בשבוע־האופנה. הייתר ידעו ש־
״חבל על הכסף ועל המאמץ.״
אך לא רק המציגים והקניינים הרגישו
את השיממון, גם הדוגמניות. היתד, זו
הפעם הראשונה שהדוגמניות הופיעו כ־

משועממות במיסדחו ג מ

ייניס, אך לשווא. את רוב זמנן בילו הדוגמניות בעישון סיגריות

במיסדרונות הריקים ובסידור
ונעלי־התעמלות. כמה מהן אף
כדי להעביר יאת הזמן. בדרך

שיערן. רובן הסתובבו בג׳ינס
תפסו תנומה בחדרי־האמבטיה,
כלל לא הפריע איש למנוחתך

היוידו

!*1*.יאומיא<ן

וך\ז0ז מגדיוזג
מה קורה ביני לבין טוביה. בכל מיקרה,
ומה שלא יהיה — טוביה יישאר תמיד
אביה של בתי, לי, ואשאר איתו תמיד
בקשר.

ייא״ שרה ד1וך
כפי שסופר לנעמי אדווה
שה זו מסוכנת 1עכשיו, כש*
1 טוביה אושרי עצור ורחמים אהרוני
ברח לחוץ־לארץ, ד,יא ממלאת את מקומם

במילים אלה פנה רב־פקד מוקי קנובלר
לשופטים, כשעורך־הדין שלי ביקש מבית-
המישפט לאפשר לי להשתחרר בערבות.
השופטים התחשבו בבקשת המישטרה והאריכו
את מעצרי.
ישבתי שם 40 יום. חליתי והורדתי 15
קילו ממישקלי. לא ידעתי מה הם רוצים
ממני. אני אשה שמגדלת שתי בנות
בכוחות עצמי, ונקלעתי למצב זה רק
בגלל הקשרים הרומנטיים שלי עם טוביה.
כך הסברתי לאנשי־דמישטרה, אך הם בשלהם
:״תשתפי איתנו פעולה, זתעני לנו
רק על שאלה אחת — ומכאן תלכי ישר
הביתה.״
השאלה ששאלו אותי היתד, פשוטה.
״היתד, אצלך בבית התכנסות של כמה
אנשים,״ אמרו לי ,״ביניהם גנדי. תספרי
לנו מה הם עשו אצלך ועל מה דיברו.״
אמרתי להם שלא היתה אצלי שום
התכנסות. ושוב אמרו לי שאספר את ה אמת
וכי אין מה לפחד מגנדי. הם רצו
לשמוע רק עליו.
המשכתי להסביר להם שלא היה דבר
עמוס היה חתיך
ך ולדתי בשכונת שבזי, לפני 32
שנה. כשהייתי בת שש עברה מישפחתי
לגור בכרם־ד,תימנים. היינו 13 ילדים —
ארבעה בנים ותשע בנות.
אני התחנכתי בקיבוץ חקוק, ליד גינוסר,
מגיל 9עד גיל . 12 יותר מאוחר עברתי
לקיבוץ מצר שליד חדרה.
החזירו אותי הביתה בגיל ,16 כדי
שאטפל באמי המשותקת. אני הייתי בת־הזקונים.
שאר אחיותי נישאו ורק אחותי
בת־שבע, זו שנשואה היום לרחמים, היתד,
אז בצבא. אני טיפלתי באמי ולכן לא
יהלכתי לצבא.
בגיל 18 היכרתי את עודד קליפצקי.
הוא היה ימאי לפני שהכרתיו ונפצע ב־תאונת־עבודה
באוניה. כאשר קיבל פיצויים
לקח את הכסף וירד לאילת. שם שכר את

שרה עם כנדוניה לי ואלקה
מועדוך־הלילה סוף ״ העולם ,״ שהיה שייך
קודם לרפי נלסון.
אחרי תקופה קצרה נמאס לעודד באילת
והוא חזר לתל-אביב. זה היה בתקופה ש אחרי
מילחמת ששת־הימים. יצאנו עוד
תקופה והתחתנו. ירדנו יחד לעבוד באבו-
דודם. עודד עבד בקידוח, בחברת נתיבי
נפט, ואני עבדתי כחדרנית במגורי ה עובדים.
שהינו
שנה באבדרודס וכשחזרנו נולדה
בתי — אלקה.
עודד, שהיה טיפוס של הרפתקן ואהב
לשנות אווירה, החליט לנסוע לגרמניה,

..׳הבנת, שנד חהאשוזות
1חהו!ות 1וו של חגישסוה
נובעת מהעובדה שאני
שיינת רגישנחת תור,
שנתעלה איתח וסתי״

..קינאת באחותי וגוגו,
שיש לח שסח ילדים,
׳באח׳ ישואר שיש ׳ 0
שיבער ילדים ובאחות׳
מדשבע, לה יש חמישה־ :״

כזה, אך הם לא הירפו ממני. כשראו
שאינם מצליחים לשמוע ממני את מה
שרצו, זרקו אותי ל־ 40 יום לכלא —
על לא עוול בכפי.
השופטת חנה אבנאור פסקה שאני אפילו
לא צריכה לענות על האשמה שטפלו עלי,
וכי אין אפילו ראיות לכאורה שעשויות
לקשור אותי לעניין הרצח.
עדיין לא השתחררתי מהמועקה ומאי-
השקט שנחתו עלי בתקופה של התחלת
המישפט ולפני שזוכיתי. עכשיו אני נמצאת
רוב הזמן עם שתי הבנות שלי —
אלקה, בתי מעודד קליפצקי ז״ל, שנרצח
לפני עשר שנים, ולי, הבת הקטנה שלי
שהיא בתו של טוביה אושרי.
בערבים אני עובדת בפאב שלי, במרכז
תל־אביב, ומשתדלת לחיות כמה שיותר
בשקט. אני רוצה לנוח אחרי כל מה ש עבר
עלי בתקופה האחרונה.
בעוד כמה ימים יינתן פסק-הדין ב־מישפט
הרצח הכפול ואז אדע טוב יותר

שינאה שהפגה אהבה

ו הגברי ובחי* ווודה: גו רלמד

לנסות שם את מזלו. היו לו חברים ב גרמניה
והוא החל לעבוד במועדון־קלפים
בפרנקפורט.
נסעתי בעיקבותיו, אך לא הייתי יכולה
להיות שם. התגעגעתי לארץ ולמישפחתי,
וכעבור שישה חודשים חזרתי לבדי. הוא
חזר יותר מאוחר ארצה והבנו שבגלל
ניגודי אופי בינינו — אני אוהבת חיים
שקטים והוא אוהב הרפתקות — יותר טוב
שנתגרש. אחרי שהתגרשנו גרתי עם אלקה
אצל אמי ועבדתי כפקידה בחברת גרונדינג.
באחד הימים טילפנה אלי אמי לעבודה
וביקשה שאבוא מייד הביתה. כשבאתי סי פרה
לי כי נודע לה מהחדשות ברדיו,
כי ידו בעודד והוא נמצא במצב קשה
בבית־ד,חולים איכילוב. נסעתי לשם. הוא
היה באמצע ניתוח שארך שמונה שעות,
ואחר־כך נפטר.
האסון השפיע עלי קשה מאוד. אלקה
היתה אז תינוקת בת שנתיים וחצי, ולמרות
שהתגרשנו נשארתי בידידות עם עודד ו

•מרה (משמאל) עם דגו!־ (באמצע) ,נומדי והאם (מימין)
״אני לא.רוצה שום עסק עם מישפחת דמך״

שרה עם גומאדי, אחותה בת־שכע וידידה
״חיים שקטים מול הרפתקות״

שרה דנוך וכעלה עודד קליפצקי

טיפוס של הרפתקן

שרה עם אושרי וכתם לי
זר־פרחים ענקי

אפילו חשבנו בשלב מסויים לשוב ולחיות
ביחד.
המשכתי לעבוד בחברת גרונדינג ומיעטתי
לצאת מהבית. בפעם הראשונה כשיצאתי
מהבית עם חברה, למיסעדה בכרם-
התימנים, פגשתי לראשונה את עמוס
אוריון.
התפתחה בינינו שיחה. עמוס היה חתיך
ועשה רושם חברותי. התחלנו לצאת ביחד.
הוא דיבר תמיד ברצינות וסיפר לי
שמוצאו מאיטליה ושהוא יתום שגר אצל
מישפחה מאמצת ברמת־ישראל. הוא סיפר
שהוא עובד במישרד־הביטחון ושהיה לוחם
בקומנדו הימי.
עם הזמן הבחנתי שהוא מתנהג בצורה
מוזרה. בכל פעם שבאו חברים או קרובי־מישפחה
שרצו את חברתי, התפרץ עליהם,
עד שהצליח להרחיק ממני את כולם. אני
טיפוס חברתי והמצב הזה הפריע לי מאוד.

הבנתי שהוא לא בשבילי, וכשאמרתי לו
שאני רוצה להיפרד ממנו, ענה :״בסדר,
נפרד בעוד שבועיים, מפני שאני יוצא
לשליחות מטעם מישרד־הביטחון, שליחות
אשר ממנה אולי לא אחזור. אם אחזור,
ואם תרצי אותי — טוב! ואם לא —
נפרד !״
הסכמתי להישאר איתו עוד שבועיים.

וי ל ה
באק פו ל קו
ף* יום כהיר אחד הופיעו במקום עבו*
דתי, בגרונדינג כמה אנשי מישטרה
שביקשו כי אבוא איתם לחקירה. הם לא
אמרו באיזה עניין.
חקרו אותי על עמוס אוריון. עצרו אותי
(המשך בעמוד )42

1 3 9

הי אהא שי מ ה או תו באונסכפול ובתל! פ ה -השופט
אסר 1ו ליין להתקרבאליה 1 -לכן הו א > שולחלה
א ח 1המיבתב 1ר. אמעלעמוד העול 1תזה ״

נזיכתב אהבה

(מתלוננת ווי אוש
פני כעשרה ימים, במוצאי־שבת
• בחצות, נעצר סטן לאב 44 אזרח
אמריקאי ותושב ישראל מזר. ארבע שנים,
באשמת אונס ותקיפה. איריס 30 מורה
לאנגלית וחברתו של סטן מזה כשנתיים,
האשימה אותו כי ביום הרביעי באותו
שבוע אנס אותה בביתה פעמיים.
סטן שוחרר ממעצרו בעזרת סניגורו,
עורו־הדין יהודה וינשטיין, אחרי ארבעה
ימי־מעצר, בערבות של עשרת אלפים שקל.
בצו בית־המישפט נקבע כי אסור לסטן
להתקרב למקום־מגוריה של אירים, או
לפנות אליה בכל דרך אישית שהיא.
סטן פנה לכתבת העולם הזה, אילנה

כי היא תהיה חושנית מכיוון שהמין הוא
דבר חשוב מאוד עבורי.
פיסת־הנייר הזו נשארה שכוחה ומירי
תמת בארנקי שנתיים ימים — עד שפגש תי
בך. כאשר אחותך הכירה בינינו ידעתי
כי את ממלאת את כל התכונות החיצוניות
שדרשתי מאשת־חלומותי, והייתי
סקרן מאוד לגלות את נפשך. לא יכולתי
להאמין, אבל כל יום אישר לי שוב ושוב
כי את נערת חלומותי מכל הבחינות.
הערצתי את מוחך החריף ואת כושר-
ההבעה שלך. התפעלתי מהבנתך ב0יפ־רות
אנגלית וטעמך באמנות. הערכתי את
התעניינותך הכנה בחינוך ילדתך, תזונ־

כבר זמן קצר אחו׳
הנוזהוו ה״חי מאוהב בך
ער ימעל ׳לראשי, וידעתי
שאין בעולם כל אועה
אחות עבורי

נפעם הראשונה שת ד׳
להתקרב אדיו ודואות
יעיד נמה אה זקוקה
לאהבה ותום, ובמה
את חוששת מהעתיד

אלון, וביקש להסתייע בשבועון ולשלוח
מעל דפיו את רחשי־לבו לאירים, מכיוון
שזוהי הדרך היחידה הפתוחה לפניו אחרי
צו בית־המישפט.
איריס יקרה,
למרות השבוע הנורא, האחרון, שעבר
עלי, אני רוצה שתדעי כי אני אוהב אותך,
וכי כל רצוני הוא לשוב לחיות
בחברתך. אינני פונה אליך כמו תלמיד-
תיכון בבקשת־בוסר, שתתנהגי יפה ואז
אסלח לך. לא הייתי מעז לפנות אליך
כך. אני מעריץ את האינטליגנציה שלך
ואת תבונתך, ולא הייתי חושב לרגע לה עליב
אותך בפנייה ילדותית או מתנשאת.
כל מה שאני מנסה לעשות, מאז ש עזבת
אותי בחודש נובמבר, הוא להסביר
לך כמה דברים, ואני בטוח שאת תש-
תכנעי ותשובי אלי.

תה והכנה לחיים. וכאשר התקרבתי אליך
גיליתי כי את האשה החושנית ביותר
שפגשתי מעודי.
כבר זמן קצר אחרי היכרותנו הייתי
מאוהב בך עד מעל לראשי, וידעתי שאין
עבורי כל אשד, אחרת בעולם. לצערי לא
חשבת כמוני, וסירבת בכל תוקף לוותר
על דירתך ולעבור לגור איתי. רצית לשמור
על חרותך ועצמאותך בכל מחיר.
ואני הסכמתי גם לכך, למרות שהמרחק
הגדול בין בתינו גורם לאי־נוחיות רב.

עיני ס י רו קו ת
רגליי ם א רו כו ת
1ף* פני שנים קראתי בסיפרו של הנרי
י מילר, סקסוס, קטע שעשה עלי רושם
עז. מילר כתב שם כי אם גבר אוהב
אשה באופן מוחלט, ומוכן לעשות הכל
ולהקריב הכל למען אהבה זו, לא תוכל
שום אשה לעמוד לפניו. איריס, את האהבה
האמיתית שגיליתי בחיי, אני מוכן

״ אתז קו ק ה

המאהב הוחשווו

יודע כי אס יהיו ליו כמה דקות לבדו עם אהובתו,
יוכל לשכנע אותה לחזור אליו, כיוון שזהו האושר
המובטח לשניהם ,״אין אשה שיכולה לעמוד בפני אהבה מוחלטת כמו שלי,״ 1אמר.
להקריב הכל למען אהבה זו, ולכן אני
חושב כי אוכל להחזירך אלי.
לפני ארבע שנים, אחרי שהתגרש תי
מאישתי ועליתי לישראל, ישבתי
פעם וכתבתי על פיסת־נייר את כל התכונות
שאני מצפה למצוא באשה האידיאלית.
מאז הייתי ילד קטן ידעתי בדיוק
מה אני רוצה. ולכן גם היתה נהירה לי
בדיוק האשד, אותה אני מחפש. ידעתי
שהיא צריכה להיות בגיל שבין 25ל־,35
בגובה בינוני, בעלת שיער חלק וארוך
ועיניים כחולות או ירוקות. ידעתי כי

שיניה תהיינה נאות וחיוכה חם ולבבי.
רציתי כי רגליה תהיינה ארוכות ושהיא
לא תעשן.

נ שית מ או ד
ו חו שגי ת
ך עיקר היה חשוב לי כי תהיה אינט י ליגנטית, חביבה, בעלת מזג נוח ובעלת
יציבות ׳נפשית וריגשית. רציתי כי תאהב
ילדים ושתהיה נשית מאוד. והייתי בטוח

לאהבהו חו ס ״
^ אשר עזכת אותי אחרי חודשיים
ואמרת לי כי אינך יכולה לשאת את
ד,קירבה הנפשית שנוצרה בינינו, וכי היא
לוחצת עליך ואת זקוקה לחרות, הייתי
אומלל. אבל ידעתי כבר אז שגם את
אוהבת אותי, וכי לא תוכלי להינתק ממני
בקלות כזו. ואמנם, אחרי זמן קצר שבת
לחיות איתי בתנאים הקודמים. היו אלה
הימים הנפלאים ביותר בחיי. וכאשר יום
אחד ניסחת במו ידיך את הסכם־האהבה
בינינו, לא היה מאושר ממני. הסכמתי
לכל פרט בו, וקיוויתי כי בכך נפתרו
בעיותינו.
בחודשים שבאו אחר־כך גיליתי את

אירים האמיתית. בפעם הראשונה נתת לי
להתקרב אליו ולראות עד כמה את זקוקה
לאהבה וחום, וכמה את חסרת־ביט־חון
וחוששת מהעתיד.
ניסיתי לעזור לך בכל דרך אפשרית.
שוחחנו שיחות ארוכות על ילדותו ועל
הסבל שנגרם לך כאשר הוריך התגרשו,
ואת חרדתך מחוסר־אהבה. קראנו ביחד
ספרי פסיכולוגיה שהסבירו כי ילדות כשלו
עלולה להביא לשינאת האב, וב־עיקבותיה
לשינאת כל הגברים בעולם,
והרצון להתנקם בהם. ניסינו לנתח את
יחסיך עם בעלו הקודם ועם יתר הגברים
בחייך, ולראות אם אמנם נרקמה בהם
תבנית אחת. הגענו למסקנה כי כאשר
היית פוגשת גבר שמצא חן בעיניו, היית
מושכת אותו עד שנקשר אליך, ואז היית
מנתקת את היחסים ביניכם, ללא סיבה
טובה.

ולהיות פנים־אל-פנים איתך, ולהסביר לך
את רגשותי והחלטותי כדי שתחזרי אלי.
אילו הייתי מצליח בכך לא היו הדברים
מתגלגלים לאותו מצב נורא שאליו נקלענו.
הסברת
לי את הפרידה ממני ברצונו
העז לחופש, ובכך שאני מהווה איום לחירותו
המוחלטת. אבל אני יודע כי היית
נתונה ללחצים נוספים באותה תקופה.
היתד. זו הפעם הראשונה שיצאת לשוק-
העבודה ממש. עד אז לימדת בבית־הספר,
ונמצאת בתוך סביבה חברתית אוהדת ומגוונת.
כאשר החלטת לעזוב את ההוראה
ולעבוד כמזכירה, לא ידעת כמה החיים
אכזריים שם בחוץ. נפגעת עד עומק
נישמתך כאשר הבוס ביקש ממך להכין
עבורו קפה. את לא היית מוכנה לפשרות,
רצית שיעריכו אתי מוחך והשכלתו, וסירבת
להיכנע. אני מעריץ אותך על אד

׳ 41^ 1-י2

ילדי

שתמסור לך את המיכתב, ואם תרצי לראותני,
והדבר אינו מעיק עליך, תזמיני
אותי לביתך.
נפגשנו כך כמה פעמים, עד שאת
קבעת כי עלינו להיפרד כליל לחודש
ימים. ביקשת ממני שלא לטלפן ולא
לכתוב לך במשך חודש שלם. קבענו פגישה
לראש־השנה האזרחי, ורק אז נפגשנו׳
שנית.
חשבתי באותו חודש ארוך וקשה כי
אולי מוטב לי לוותר עליך, לשכוח את
התקופה שבילינו יחד ולנסות למצוא נערה
אחרת. אבל ידעתי שאיני יכול לעשות
זאת. כל־כך הרבה זוגות בעולם חיים
יחדיו לא אהבה ! המון אנשים בודדים
מסתובבים בעולם ומחפשים את האהבה,
ולעיתים נדירות מוצאים אותה. לא את
האהבה הרגעית, הילדותית, אלא את האהבה
האמיתית. האהבה שבין שני בני-
אדם הגורמת להפוך את חייהם לאושר.
המביאה להם את הזוהר והקסם, שרק
בגללם כדאי לחיות. כאשר מוצאים אהבה
כזו, אחרי שנים כה רבות של חיפושים,
אי־אפשר לוותר עליה.
זאת היא הסיבה שגם עכשיו, אחרי כל
החודשים הקשים שעברו עלי, ואחרי ההשפלה
והסבל שעברתי בתחנת־המישט־רה,
אני עדייו דבק באהבתנו.
כאשר לא הצלחתי להיפגש איתך ולמסור
לך את מחשבותי וכיסופי, התחלתי
רודף אחריך. ניסיתי למצוא רגע איתך
בכל הזדמנות, חיפשתיו בביתך, בעמוד*
תך, וגם בסמינר לשלוות־חנפש שעברת
במלון תל־אביבי.

מ שו חררת

^6>04
; )015

*־ עף־1ד< 2יי<10ג<

ו או הבת

1טס

ך״ איטר ב א תי לביתך ביום הרביעי
* בבוקר, ראיתי כי את מודאגת בגלל
תקלה במכוניתך, והבטחתי לעזור לך ככל
יכולתי. התחננתי לפניך ללכת איתי למיטה.
השתוקקתי כל־כך למגע עורך, לטעם שפתיך,
וכאשר נעתרת לי לא היה מאושר
ממני. במיטה שבת להיות אותה איריס
שהכרתי. משוחררת ואוהבת. אני יודע כי
גם את נהנית וכי לחשת לי שאת אוהבת

איריס

שאליה מופנה מכתב זה.
העולם הזה אינו מזהה יאותה,
על פי העיקרון שאין לזהות אשה המתלוננת
על אונס, כדי שלא להרתיע
נשים הנופלות קרבן לאונלז מלהתלונן.
אבל אני נמשכתי אליו כמגנט, וחזרתי
לביתך למחרת. את לא היית -אך חברתך,
חווה, סיפרה לי שבתקופה שבה נפרדנו
היה לך גבר אחר. הייתי מוכרח לברר
זאת איתך, לא יכולתי לחכות. ולכן פרצתי
למישרד שבו את עובדת כעת, וביקשתי
לדבר איתך. כאשר ברחת מפני
נטלתי את מפתחות ביתך וחזרתי לחכות
לך שם. חשבתי כי כאשר תבואי הביתה,
רגועה, נוכל לברר את הכל וליישר את
ההדורים. לכן גם חיכיתי לך בחדר־השי-
נה. כדי שלא תתקלי בי מייד עם כניסתך
ותיתקפי כעס.

רגועה
ו שלוו ה
ך* פצרתי כף לקרוא את היומן שכתב•
תי בזמן שבו הייתי רחוק ממך, אבל
את סירבת, והבטחת להיפגש איתי במוצ־אי־שבת
במסיבת־הסיום של הסמינר בתל-
אביב.
תליתי הרבה תיקוות בפגישה של מהד
אי־שבת. ידעתי כי את תהיי רגועה ושל-

הערצתי את *וחן הזוריו
ואת כושר ההבעה שלו.
התפעלתי מהבנתו
בספרות ומעמו באמנות

|״ 1 ׳71111ה ניסחה איריס עבור השניים. הם מבטיחים לא לבגוד
\ 1ו ! 1 1 -1איש ברעהו במשך תקופה מסויימת. לבלות זמן ממושך
בכל האפשר יחדיו. ואירים מבטיחה להפסיק׳ לנדנד למטן על אהובתו הקודמת.
היה זה בתקופה זו, כאשר התחלתי
להכיר אותך כפי שאיש לא הכירך מעולם,
שגיליתי כי חיי נקשרו בחייך. ואם
עד אז אהבתי אותך, אך ניסיתי לשנותן י,
והייתי מעביר ביקורת על התנהגותך או
דיעותיך, הרי מרגע זה קיבלתי אותך
כפי שאת. לא רציתי לשעבד אותך, הסכמתי
לכבד את חירותך ודעותיך, ולא
לכפות עליך את דעותי.

ה בו ס ביק ש
קפה
ך* יתד! זו הפעם הראשונה בחיי שהס־י
י כמתי לזנוח את דיעותי ומחשבותי,
שעימן גדלתי מילדותי, למען יצור אנוש
אחר. רציתי לקבל אותך כפי שאת, על
דאית ילדותך ומיגרעותיך, ולא לשנותך;
לקבלך באהבה, לא בביקורת ולא בקנטרנות.
והייתי מוכן לעצב את עצמי לפי
דרישותיך וחפצו.
כאשר עזבת אותי שנית, בחודש נובמבר
,1980 ידעתי שעלי רק למצוא זמן

מץ־ליבך וכנותו. אבל את פוטרת מהעבודה
בגלל חוסר הגמישות שגילית.

ס מינ רבמ לון
ת ל־ א בי בי
דץ וסר־ ה בי ט חון הכלכלי איים עליך.
י * ולמרות שהצעתי לך כי תלמדי
את ילדי אנגלית, ותעזרי לי בעבודתי
ואני אשלם לך את המשכורת שאת זקוקה
לה סירבת לכך בתוקף. לא רצית
להיות תלויה בגבר בשום צורה שהיא.
כאשר נפרדת ממני קיוויתי כי המש בר
יחלוף תוך זמן קצר ותשובי אלי.
אלא שהזמן התארך ואת לא חזרת. הפכתי
אומלל וחרד. לא יכולתי להתקשר
לביתך מכיוון שאין לך טלפון, ואת אסרת
עלי באיסור חמור לבוא לביתך ללא
קביעה מוקדמת. ואני הייתי זקוק לך כל
כך. עד שמצאתי דרך. הייתי כותב לך
מיכתב ארוך ונוטל אותו עמי. הייתי
מצלצל בדלתה של שכנתך, ומבקש ממנה

5*7-0

71ו ! 1ר 1 1של הנערה המבוקשת
11111 1 #1לאהבה, הכין סטן לפני
ארבע שנים .״לא לעשן, רגליים ארוכות,
שיער חלק וארוך ועיניים כחולות.״
אותי. כאשר יצאת להתרחץ וסירבת לח זור
למיטה התחננתי אליך שנית. לא רציתי
שהפגישה הנפלאה תסתיים כך, בתיס־כול
ובחוסר־סיפוק, ואמנם את חזרת למיטה.

גם אחרי אותה פגישה נפלאה סירבת
להיפגש אתי שנית באותו שבוע,

ווה אחרי הקורס, ואז אוכל לשכנע אותך
באהבתי. אבל הפגישה התארכה, ואני
ישבתי לבדי בחוץ וחיכיתי לך. געגועי
ותיסכולי גברו מדי רגע. וכאשר הבנתי
ששוב לא יעלה בידי לשוחח איתך לבד,
התפרצתי לחדר ונטלתי את מפתחות
ביתך. חיכיתי לך וכאשר נפתחה הדלת
ואת הגעת, לא היית לבדך. נילוו אליך
חמישה שוטרים, שערכו חיפוש על גופי
ועצרו אותי באשמת אונם. הם טענו כי
את האשמת אותי בכך שאנסתי אותך
פעמיים ביום הרביעי בבוקר.
אינני כועס, אני אוהב אותך ויודע כי
גם אוהבת אותי, ואני בטוח שאנו יכולים
להיות מאושרים יחדיו. אילו רק נתת
לי להסביר לך פנים-אל-פנים את ליבי!
מכיוון שביודהמישפט אסר עלי להעביר
לך את הגיגי בכל דרך אחרת, נאלצתי
להשתמש לשם־כך בדפי העולם הזה. אל
תכעסי. אנא חזרי אלי!
ס טן

אג• לא קללה

33ו ויו?/ה

סרטי סרט של המסיקים

נ ח מצינים:

מנח ם גולן־ יורם גלובוס והבסאי ב עז דודזון

בטטבם ו 11ל: יפתח קצור, צחי נוי,יונתן סגל
דבורה קירר,מנשה ורשבסק:רחל שט״נר,אורנה דגן,אריאלה רכיבוכיץ,
מפיקים: מנחם גולן — יורם גלוכוס ; במאי: בעז דודזון ; תסריט: אלי תבור — כעז דדדזון
צלם ראשי: אמנון סלומזן ; מפיק בפועל: דן דימבורט

הנאה מושלמת יחולק עז-,סבון
בכורה עולמית בעת ובעונה אחת :
ירושלים

בימים א׳—ה׳ .9.30 ,7.15 ,4.30 :
ימי ששי 2 :אחח׳׳צ 9.45 ,כערב 12 ,חצות.
יום שבת 3הצגות .11.45 ,9.30 ,7.15 :

למבוגרים בלבד
פס־־קול הסרט מעל תקליטי 0.8.8

חיפה
״ריו״
רמת־־גן
״אודיע״

״רון״
חולון
״רמה״
בונ-ים
״אורנים״

נמניה
״אסתר״

הראליה
״דגניה״

מכירת כרטיסים מוקדמת ככל המשרדים והקופות •

(המשך מעמוד )59
בו במקום והאשימו אותי שסייעתי
לעמוס אוריון שירה באיש בוינקס
— במקום שבו עבד.
אז נודע לי לראשונה, כי לא עבד
במישרד־הביטחון אלא בברינקס.
המישטדד, לא האמינה לי שלא
ידעתי עליו דבר. כמו כן לא
האמינו שלא ידעתי היכן הוא ער
בד. אז הבנתי שכל ההאשמות וההתנהגות
של המישטרה נובעות,
כנראה, מהעובדה שאני שייכת ל־מישפחת
דנוך, שנתקלה פעמים
רבות עם המישטרה. באותו הרגע
החלטתי לשנות את שמי ולא
לשאת עוד את השם דנוך, שד,ן א
כנראה שם מוכר מדי.
בשהשתחררתי מהמעצר, כעבור
חודש, ניסיתי לחזור לעבודה ב־גרונדינג,
אך הם בישרו לי מייד,
שאין להם יותר מקום לפקידה.
הבנתי שזה בגלל הפירסומים בעיתונים
וברדיו.
נסעתי לחיפה. היה לי שם קרוב
מישפחה, שהבטיח לסדר לי עבודה
במישרד. שיניתי את שמי לשרה
דניאל, אבל דבר לא עזר לי. כ־נראה
שהשם דנוך רשום לי על
המצה.
מה קרה בחיפה? כשבאנו לאותו
מישרד ובעל החברה הסתכל
עלי — הוצגתי בפניו בשמי החדש
— הוא זיהה אותי מייד ואמר
לקרוב שלי :״בחייך, אני לא
רוצה שום עסק עם מישפחת
דנוך !״
חזרתי לתל־אביב ולשם המקורי
שלי — דנוך.
הבנתי שלא אוכל להיות תלויה
בכל מיני מקומות עבודה, ופתחתי
לעצמי מיסעדה בכרם־התימנים, ב מקום
שהיה שייך לאחי הצעיר,
דודו.
כשניהלתי את המיסעדה היכרתי
את משה ליפשיץ, שהפך, מאוחר
יותר, להיות בעלי השני. למשה,
גרוש ואב לבן, היה בית־חרושת
למחוכים. הוא היה טיפוס שקט.
נישאנו ונסענו לטיול באירופה,
כולל סקנדינביה.
משה עבד במיפעל ואני טיפלתי
בבתי אלקה ובבנו של משה, אלון.
החיים נראו לי סוף־סוף שקטים
ונעימים, עד שלפתע פתאום חלה
משה במחלה קשה ואושפז בבית-
חולים למשך חודשיים. אני טיפלתי
בילדים ונסעתי כל יום לבית־החולים.
מחלתו
של משה החמירה. אני
התחלתי לעבוד בדיסקוטק וניהלתי
שם את הקופה.
היה לי מצנדרוח רע באותם הימים.
אני אוהבת מישפחה ענפה
ורציתי עוד ילדים. קינאתי באחותי
מרגו, שיש לה שמונה ילדים, ובאחי
ישראל, שיש לו שיבעה יל דים•
לאחותי בת־שבע יש חמישה
ילדים. אני ובעלי עבדנו יחד טיפול
אצל הפרופסור תואף, שאמר
לי כי אין לי הרבה סיכויים ללדת
וכי.עלי לעבור ניתוח. סיכויי ה הצלחה
בניתוח היו 40 אחוז, ואם
לא יצליח — אהיה עקרה.
בשלב זה, כשראינו שלא הולך
לנו ביחד, למרות שהיו בינינו
יחסים נהדרים, הנמשכים עד עצם
היום הזה, החלטנו להתגרש. כמה
חודשים קודם לכן נסעתי לטיול ב־ארצות־הברית,
כדי לחשוב ולהר הר
מה עלי לעשות. טיילתי מחוף-
אל־חוף והגעתי גם למכסיקו, שם
פגשתי את אחותי בת־שבע ואת
גיסי רחמים אהרוני. שכרנו וילה
באקפולקו ועשינו חיים. אחר־כך,
כשחזרתי לארץ, התגרשנו ואני
המשכתי לעבוד בדיסקוטק.

מ לו גו ת
מ פו א רי ם
* ¥וכיה אושרי, שאותו אני
מכירה מאז גיל ,16 היה בין י*
(המשך בעמוד )44

ה עו ל ם הז ה 2267

מדריד הטניס דויד גפן טוען:
<< 0ה שוד דלייה מזור הוא גם ס י
ואוי רוצה לראות אוחוי יי
שך שנים רבות היתה דליה מזור קריינית הטל־וויזיה
הפופולארית ביותר בישראל. בחודשיים האח רונים
דליה היא לא רק הפופולארית ביותר, אלא גם
המועסקת ביותר בטלוויזיה. ארבע חמש פעמים בשבוע
אפשר לראות את דליה על המסך־הקטן. יום אחד היא
מופיעה כמגישת מבט, ביום האחר כמגישת מהדורת
החדשות המסכמת. למחרת כקריינית רצף ואחת לשבוע
כמגישה לקראת שידור. כל יום עבודה הוא עבור דליה
מיבצע שלם. היא צריכה להשאיר את בנה איתי אצל
הוריה, המתגוררים ברמת־גן, לנסוע לירושלים, לחזור
בשעת לילה מאוחרת לרמת־גן, ולקום למחרת בבוקר
כשהיא רעננה ליום עבודה נוסף.
למרות הקשיים התחננה דליה בפני מנהלי הטלוויזיה
לתת לה עוד ועוד עבודה. במצבה הנוכחי, כל שעת
שידורים היא עבורה בריחה מהמציאות הקשה ומחת-
מודדות עם המכות שניחתו עליה בתקופה האחרונה.

לרוץ לספר
לחגר׳ ה
ן* כל החל לפני כמה חודשים כשדליה החליטה
י 1להתגרש מבעלה, איש העסקים אריה לוין. דליה
ואריה עברו כמה חוויות קשות ביחד. מותה הטראגי של

מדריד טניס במקצועו. דויד התאהב בה כפי שרק בחור
צעיר מסוגל להתאהב. דויד הוא צעיר אימפולסיבי
ורגשני. הוא חיזר נימרצות אחרי דליה, שהיתה חניכה
שלו בלימודי הטניס, וכלל לא היה איכפת לו שדליה
נשואה. ההתמדה של דויד נשאה פירות. בין השניים
התפתח רומן ממושך. דויד הצליח להעניק לדליה את
כל החום לו היתר. זקוקה בתקופה קשה זו של חייה,
מה שבעלה אריה, הטיפוס המחושב והסגור, לא הצליח.
כשהגיע הרומן בין דליה ודויד לשיאו, התחנן דויד
בפני דליה להתגרש מאריה ולהינשא לו. שיקוליה של
דליה בבקשתה מאריה לגירושין היו מנותקים לגמרי
מפרשת האהבים שלה עם דויד. דליה ידעה להבחין
תמיד בין שני הגברים שהיו באותה עת בחייה ובעיקר
להכיר בחסרונותיו של דויד.
בשלב מסויים הפך דויד למסוכן עבור דליה. הצעיר
הגאה באהבתו לשדרנית הטלוויזיה המפורסמת לא יכול
היה שלא ״לספר לחברה״ על הצלחתו. השמועה על
הרומן בין דליה ודויד פשטה בכל הארץ. דויד היה זה
שדאג ללבות את השמועה. יתכן והוא עשה זאת כדי
להעמיד את דליה בפני עובדה. סביר להניח שהוא
פשוט לא מוכן היה להתגבר על יצרו ו״להשוויץ״ באהבה
שלו.
אריה, בעלה של דליה ידע על יחסי הידידות בין
אשתו לבין מדריך לטניס, ולא ראה בהם כל פגיעה בחיי

שדרנית מזור
המישפט בעיצומו

בז הנןו ־ הלידביתה ויננו ז־ דיי ע?
בתם הבכורה שלי, הותיר בליבה של דליה צלקות.
לדליה היה ברור שגרושיה מאריה יהיו נקיים, כמו
גירושיהם של שני מבוגרים ואינטיליגנטים, אבל הפרשה
הפכה במהירות לפרשה מזוהמת של נסיונות סחיטת
כספים ורכילויות מרושעות.
את אריה, מהנדס אלקטרוניקה הכירה דליה במסיבה.
אז סיפרה דליה :״זו לא היתד. אהבה־ממבט-ראשון, אותה
אהבה סוערת שנדלקת במבט־עין, כפי שחלמתי עליה.
אבל אני בחורה העובדת על רגשות, קצת תלושה באוויר.
אריה היה קר ושכלתני, הרגשתי שזה מה שאני צריכה
בחיים. אחרי שלושה שבועות מהיום שהכרתי אותו ידעתי
שזה הגבר שאני אתחתן איתו.
הארץ כולה ליוותה את דליה לחופה. אמנם, היו רבים
שנעלבו כאשר הדיירת שלהם, מהמקלט־הקטן, נישאת,
בלעדיהם, אך גם רבים מידידי הזוג לא הוזמנו. היתד.
זו חתונה צנועה, שאליה באו רק קרובי-מישפחה וידידים
ותיקים. מאוחר יותר נערכה מסיבה, במידה רבה למורת-
רוחה של דליה, במלון פאן אמריקן בבת־ים. אך המסיבה
היתד. כורח המציאות, בגלל ידידיהם הרבים של ההורים.
בני-הזוג ניצלו את ההזדמנות והזמינו למלון את ידידיהם
שלהם, חבריו של אריה, ועמיתיה־לעבודה של דליה.
עד שפגשה באריה, ומאז הפכה למפורסמת, היו לדליה
בעיות רבות עם המין האחר. סיפרה אז דליה :״הגברים
הפכו אז לבעייה. יש גברים שאוהבים לצאת עם בחורה
מפורסמת, רק כדי שיוכלו להגיד אחר כך, יצאתי עם
זאת וזאת.׳
״אבל מהר מאוד למדתי להבחין ביניהם. לפעמים היו
גם חברים שאמרו לי, :היזהרי מזה וזה, הוא אוהב
לצאת עם בחורות רק בשביל הראווה.׳ אבל בדרך כלל
אני שומרת על חוג־הידידים שלי עוד מהתקופה שלפני
הטלוויזיה.״
כאשר נולדה שלי, הרקיע אושרם של השניים שחקים.
הבת היתד. עבורם עולם ומלואו. הם עשו הכל על־מנת
לפנקה, לבלות במחיצתה כל רגע פנוי, כשרק חובותיהם
של אריה בעבודתו ושל דליה בטלוויזיה, מרחיקות אותם
מעליה, לתקופות קצרות, ולעולם לא ביחד.
בהיותה בת שנה וחודשיים, הרגישה שלי ברע, איבדה
את הכרתה, והובהלה על-ידי דליה לבית־החולים. אבחנת
הרופאים שבדקו את שלי היתד. מהירה: שלי סובלת
מדלקת־ריאות חריפה ונטולת כושר־נשימד. עצמי.
ארבעה חודשים אחרי ששלי נכנסה לבית-החולים
היא נפטרה. דליה, שניצבה ליד מיטת־בתה שעות ארוכות
מדי יום, במשך כל ארבעת החודשים, נשברה. היא ושלי
נלחמו יחד. שלי הפסידה במערכה נגד הגורל, והותירה
את אמד. לבד.
באותם רגעים חשה דליה כי היא לבד. הוריה היו
לצידה. מחלתה, ואחר-כך מותה של שלי, וצערה של בתם
הפחיתו משנות חייהם. גם אריה התנהג כשורה, אבל
ידידות של דליה טענו אחר-כך :״היה בו משהו זר
ומוזר. הוא בכה והצטער, אבל היה בו משהו קר.״
עוד לפני הגירושין הכירה דליה בחור צעיר ממנה
בחמש שנים בשם דויד גפן, עולה מדרום־אפריקה ו
הנישואין
שלו. אולם כשדויד החל להפיץ שמועות
כאילו בנה של דליה, איתי, הוא לאמיתו של דבר בנו
שלו, ולא בנו של אריה, החל אריה להיות מודאג.
כשביקשה דליה מאריה להתגרש הוא החליט לנצל
את טיפשותו של מאהבה של אישתו. אריה אימץ לעצמו
את הגירסה של דויד וטען שאיתי אינו בנו. הוא איים
על דליה לפוצץ את הפרשה, אם היא לא תסכים לתנאים
הכספיים שהוא מציע בהסכם הגירושין.
היתד. זו סחיטה ברורה. אולם דליה החליטה שלא
להיכנע. היא המשיכה לטעון בעקשנות שהסיפור כאילו
איתי הוא בנו של דויד מצוץ מהאצבע ועמדה על

מאהב גפן
הכדור החטיא
זכותה שלא להעשק על-ידי אריה, רק משום שמאהב
צעיר ממציא שמועות.
בעוד המישפטים בבית־הדין הרבני בין דליה לאריה
נמשכים, החליטה דליה לנתק את קשריה עם דויד. היה
זה צעד קשה עבורה. דויד הצליח להחדיר תוכן רב
וחמימות לחייה של השדרנית — חמימות לה היא היתד.
זקוקה בתקופה הקשה של המילחמה על זכויותיה ועל
שמו של בנה. אולם דליה הבינה שהילדותיות שבדויד לא
תאפשר לה, אף פעם, להיות מאושרת איתו וכי יצר
ההתפארות שלו, וסיפוריו על כך שאיתי הוא בנו שלו,
מזיקים לה ביותר.

דויד סירב לשמוע על פירוד. הוא היה מתקשר
בכל שעות היום והלילה לדירת הוריה של דליה
ומנהל איתה שיחות ארוכות. שגיאתה של דליה היתד.
שבאותו שלב היא ניסתה להקל את הפרידה על דויד.
היא המשיכה לענות על הטלפונים שלו, ואף נפגשה
איתו כמה פעמים ״להסביר לו מדוע מוכרחים להיפרד.״

לנצל
א ת הבן
^ ויד הוא מאותם אגשים שאינם מסוגלים לקבל
1״לא״ כתשובה. הוא המשיך להציק לדליה, היה אורב
לה ליד בית הוריה. שעות ארוכות היה דויד ממתין
על הדשא שבווילה של מישפחת מזור בשיכון הוותיקים
ברמת־גן, עד שדליה תשוב מעבודתה בירושלים.
באותה תקופה אמרה דליה לידידותיה :״אני לא
יודעת מה לעשות עם דויד. הבחור הזה מטורף אחרי.
הוא מסוגל לעשות שטויות. הוא אמר לד. שהחיים
שלו אינם חיים -בלעדי. דויד הוא לא בחור בריא.
הוא מסוגל להרוג אותי ולהתאבד. אני פשוט חוששת
לחיי.״
דויד אמנם איים על דליה, אך לא הראה סימני
אלימות. היתד, לו עוד תיקווה, שדליה הזינה אותה,
שיום אחד היא תתגבר על צו השכל ותלך אחרי ליבה,

ותחזור אליו.
אולם לפני כמה שבועות הבין דויד שהקרב שלו
אבוד. דליה החליטה שלא לענות על שיחות הטלפון
שלו ולהתעלם ממנו בכל פעם שהוא ממתין לה בפתח
בית הוריה. אז הגיע דויד עם דרישות חדשות. הוא
טען שהוא רוצה לראות את בנו איתי. דליה דחתה
בתוקף דרישות אלה. היא אמרה לדויד, בפעם המי
יודע כמה, שאין הוא אבי בנה וביקשה ממנו לצאת
מחייה.
יתכן ודויד שיכנע עצמו שהוא אביו של איתי, ויתכן
ודרישתו לראות את איתי היתד. לדעתו הדרך לחזור
לחייה של דליה. כך או אחרת דויד חידש את נסיונותיו
להיפגש עם דליה, במרץ רב יותר מאשר בעבר, כשהוא
משתמש באבהות שלו כביכול, על בנה.
אריה לוין ודויד, שהיו עד לפני כמה חודשים יריבים,
מצאו עצמם לפתע בחזית אחת. שניהם טענו שאיתי
בן השנה וחצי אינו בנו של אריה, אלא בנו של דויד.
אריה עשה זאת כדי להרוויח כסף במישפט הגירושין
שלו ודויד כדי לנסות לזכות בדרך זו מחדש בדליה.
אריה אף הציע לדויד לממן לו עורך־דין שיגיש בשמו
תביעת אבהות על איתי.
לפני כשבוע עשה דויד צעד נואש. נראה ששחקן
הטניס המעולה החטיא הפעם את הכדור שלו. עתה
ברור לגמרי שדויד אף פעם לא יצליח לזכות ׳ בדליה.
בסך הכל הוא גרם סבל נוסף לאישה שהוא אוהב
ושהוא טוען שהיא אם בנו, סבל ופחדים מיותרים לגמרי
כשמדובר בדליה מזור שמכות האיוב רודפות אותה
בקצב מהיר מדי בשנים האחרונות.
413

א •1ל א? ללהי

לי צחק הדני במלאת לך שבעים
כ ה־לחי

וזר ברכות לפתיחת תערוכת ציוריך

חתניך וככדין
אישתך, ילדיך,
רחובות 14.2.81 ,

שיטות לגילוי העתיד
ספר על ספרהלוגיה
(כל אדם ומיספר מזלו)
סך של 81 שקל.

״ספר על הטמון
כספל הקפה״

סך של 75 :שקל
קלפים עם הסברים בעברית
סך של 30 :שקל.
גל,אור, ת.ד ,37612 .תל־אביב,
מיקוד ,37680 טל 229862 .־.03

שלי

לימים נמרים׳\\זר.י

ת[ טרמפ
לחייל

(המשך מעמוד )43
המבקרים בדיסקוטק. מעולם קודם
לכן לא היה בינינו קשר כלשהו.
פגשתי אותו במסיבות מישפחתיות
ובאירועים שונים. היא חבר של
אחי ישראל ושל גיסי רחמים, אך
אני מעולם לא חיבבתי אותו. זה
היה הדדי. גם הוא לא חיבב אותי,
הפגין כלפי אדישות ותמיד כשנפגשנו
היה בינינו קצר.
טוביה היה עוקץ אותי ואני הייתי
עונה לו, עד שלפעמים היה
מתפתח ריב קולני. המצב הגיע
לכך, שאם טוביה היה במקום מסו*
יים אני הייתי קמה ומסתלקת משם.
באחד הערבים נסעתי לחגיגת
בר־מיצווה בטבריה. היו שם קרובי
מישפחה שלי וחברים. גם טוביה
היה שם ושוב, כדרכו, התגרה בי.
אלא שהפעם נעלבתי והתחלתי לבכות.
כולם אמרו לו :״הפעם הגזמת!
מה אתה רוצה ממנה?!״
טוביה התנצל בפני.
למחרת הגיע אלי לדיסקוטק נער־שליח
עם זר־פרחים ענקי. אחרי
הזר הגיע טוביה, מחייו• הודיתי
לו, ומאז אותו ערב התחיל לבוא
אלי למועדון באופן קבוע. השיגאה
שבינינו הפכה לאהבה. הוא לקח
אותי למיסעדות יקרות ולבתי־מלון
מפוארים. טיילנו הרבה.
אחרי כמה שבועות התברר לי
שאני בהריון. מצד אחד שמחתי
שיהיה לי עוד ילד, אחרי כל הטיפולים
שעברתי ; אך מצד שני דאגתי:
מה יגידו בני מישפחתי? ואני
גם מכירה את מישפחתו של טוביה,
לכן דאגתי מה יהיה. מה שהתחיל
כרומן חולף הפך לקשר
חזק יותר. התייעצתי עם טוביה
והחלטנו שאסע לארז&ות־הברית,
אלד שם ואחזור ארצה אחרי הלידה.
נסעתי לניו־יורק וטוביה בא
ארבעה ימים אחרי, שהה איתי
שלושה חודשים וחזר ארצה.
היה לי משעמם בניו־יורק, ועברתי
לגור -בלוס־אנג׳לס• שכרתי
שם וילה מפוארת וריהטתי אותה
בסיגנון עתיק. דיברתי עם טוביה
בטלפון לארץ שלוש פעמים בכל
יום וביקשתי אותו לבוא, אך הוא
לא היה יכול לבוא, מכיוון שהיה
לו צו עיכוב יציאה מהארץ.
כאשר ילדתי הייתי לבד.

של גורל
עכור שלושה חודשים בא
״ -טוביה והחזיר אותי ארצה• בארץ
סידרנו מייד את הפרוצדורה
שבה הוא הכיר באבהותו על לי
— הבת שלו שלי. שכרתי דירה
ברמת־אביב ועברתי לגור בה עם
שתי בנותי, אלקה ולי.
באחד הימים קיבלתי שיחת טלפון
מטוביה, מחוץ־לארץ. בכלל
לא ידעתי שהוא נסע, אבל זה היה
כך תמיד• הוא אף פעם לא הודיע
לי מתי הוא נוסע או מתי הוא חוזר.
זה קרה כימעט בכל חודש.
פתאום נודע לי, מחברה שטיל־פנה
אלי, שטוביה ואשתו יוכבד
נעצרו בעניין הרצח של עזר כהן
ועמוס אוריון.
הופתעתי, לא ידעתי שטוביה
חזר ארצה ובטח שלא ידעתי שהוא
נמצא עם אשתו. התהלכתי כסהרורית.
לא הבנתי מה קורה. אצלנו
בשכונה התהלכו כל מיני שמועות,
ולא הבנתי כלום. עד שעצרו אותי,
כעבור חודש וחצי, והתמונה התחילה
איכשהו להתבהר.
במישטרה סיפרו לי כל מיני דברים
ורצו בכוח לעשות ממני מא־פיונרית•
ואני הסברתי להם שב־סך־הכל
אני אשה ואמא, כמו כולן,
ואם אני קשורה בגבר שעשו ממנו
ראש הפשע המאורגן בארץ —
אני לא מבינה בזה כלום ואני חושבת
ששילמתי מחיר יקר כאשר
ישבתי סתם 40 יום בבית־הסוהר.
גם הדביקו לי שם של פאם
פאטאל ואומרים עלי, שכל מי שחי
איתי קורה לו אסון.
אני חושבת שכל זה עניין של
צירוף מיקרים או .,פשוט יותר, עניין
של גורל.

הידד האוטיסטי עופר אכיגדורי
סיום טרגי

ף*דמדה ראתה אשת-שוטר חית את פניה ולזהמם, עד שנאלצו
—* נערה נאה, ששערה גולש לגלח את שיער ראשה. הדבר אף
על כתפיה, מסתובבת ליד אחד צויין בתיק הרפואי שלה — ובהקיוסקים.
היא דמתה לשלומית, הדגשה — אך לא פורסם ברבים,
הנערה האוסיסטית שנעלמה כמה כיוון שמישרד־הבריאות אסר על
ימים קודם לכן מבית־החולים העובדים לדבר.
כל שאר הפרטים שפורסמו —
איתנים שבהרי ירושלים, כפי ש לדברי
האב היתה הולכת על קצות
תוארה בכלי־התיקשורת.
אשח־השוטר מיהרה אל הטלפון אצבעותיה, כשגופה נוטה קדימה
לא סייעו למחפשים ואף חיבלוומסרה פרטים. התיאור הועבר אל
בזיהוי הגערה. גם התצלום שפורסם
מוקד החיפושים ונבדק. עד מהרה
התברר, כי בעל הקיוסק זיהה את לא דמה כלל לשלומית האמיתית,
כפי שהכירוה עובדי איתנים בימים
הנערה כתושבת המקום, אך במטה
החיפושים. הוחלט להמשיך ולתפש האחרונים לשהותה במוסד.
קצין מישטרה, שרואיין בערב
בסביבה. ,כדי שלא להזניח אפילו
חוט אחד העשוי להוביל את שלו שבת בתוכנית הטלוויזיה השבוע
— יומן אירועים, השמיע אמנם
מית.
מאז חלפו כחודשיים. מיבצע ה תיקווה עמומה שהנערה תתגלה,
חיפושים הופסק, עימות הציבור אך הודה כי מיבצע החיפושים
שככה ואלפי הנערים והנערות, ש הסתיים. הוא העלה אפשרות, שהסייעו
בידי המישטרה בחיפושים נערה מוחזקת על־ידי מישהו או
מישהם, אך מדבריו היה ברור כי
חזרו לבתיהם (העולם הזה .)2261
שלומית לא נמצאה עד עצם היום בידי המישטרה אין עתה שום נתוהזה,
אך פרשת היעלמותה ירדה נים או חוט־מקשר, העשויים להוביל
לפיתרון התעלומה.
בינתיים מסדר־היום.
עד כמה שהך בר יישמע מוזר,
ה סו ד שנקבר אפילו אביה של שלומית אינו תובע
את המשך החיפושים. האב, עורו־ב
תי קהיפואי דין מבוגר מחיפה, הקפיד מן הרגע
הראשון לשמור על עילום שמו,
^י ש מכין אותם מאות ואלפים לבל תחשף זהות מישפחתו. אפילו
^שנרתמו למיבצע־ההצלה של האנשים הקרובים לו והמקיימים
הנערה שאבדה לא ידע, כי התיאור עימו מגע יום־יומי כולל שכנים
של שלומית, כפי שפורסם בכלי -ועובדי המישרד שלו — אינם יודהחיקשורת,
היה כוזב ומטעה. למר עים כי הוא אבי הנערה.
בה הצער לא היתה הנערה יפת־היחידים
המגלים עדיין עניין
מראה ובעלת שיער גולש, כבעבר. בפרשה הן אותן המישפחות שמיבעת
שנעלמה היתה בעלת ראש שהו מבניהן או בנותיהן לוקה במגולח
ופנים שהושחתו וזוהמו, מחלה המיסתורית. בישראל מצויים
כימעט עד לבלי הכר. אפילו השוט עתה כאלף אוטיסטים, וכל ידיעה
רים עצמם לא ידעו את שידע קומץ או פרט הקשורים באחד מהם מק המטפלים
מאיתנים: כמה ימים פיצה ציבור של כמה אלפי ישראלפני
שנעלמה — אולי נחטפה? — לים מודאגים ומרוטי־עצבים, שפחד
חלה הידרדרות במצבה של שלד וייאוש מקננים בליבם שנים רבות.
לפני כשנה קטל הסב האוהב
מית בת ה־ ! 18 היא החלה להש

יוסף
ברניצקי את נכדו האוטיסט
עופר אביגדורי והתאבד. הילד,
שגדל בחיק מישפחה אוהבת,
לא דיבר עם איש. הוא היה מכונס
בעצמו, סגור בעולמו הפרטי וה־מיסתורי,
תלוי בסיוע מצד הוריו
בכל פעולותיו היומיומיות. ההורים,
ליאורה ובועז, ליוו את ילדם לכל
מקום, מבלי שהסירו עיניהם ממנו
אפילו לרגע.

פחד

ה ע תי ד

^ ל ה רו פ אי ם והיועצים־הפסי־
~ כולוגים שעימם דנו ההורים
בגורל בנם יעצו לשלוח אותו
למוסד. אלא שהמוסדות שנבדקו
על־ידי ליאורה ובועז לא הניחו
את דעתם. הם ידעו כי ילדים אוטיסטים
נשלחים למוסדות פסיכי־ *
אטרים או למוסדות לטיפול במפגרים,
למרות שהם נזקקים למוסדות
מיוחדים לטיפול באוטיסטים,
הנבדלים מבחינה רפואית וטיפולית
מחולי־נפש וממפגרים.
מוסד כזה אינו קיים בישראל.
עופר קיבל תרופות מרגיעות,
כדי שיהיה קל יותר להשגיח עליו•
ונשאר בחיק המישפחה עד יומו
האחרון. הסבא ברניצקי, שבשנותיו
האחרונות התמסר כל־כולו לנכד
האומלל, חשש כנראה מן הדי
עתיד. הוא פחד שאחרי מותו יפול
נטל הטיפול היומיומי בעופר על
שכם הוריו. ליאורה ובועז. ויותר
מכך חשש לגורלו של עופר בשנים
שלאחר מכן, כאשר ההורים
עצמם יזדקנו ולא יהיה מי שיטפל
בעופר וישגיח עליו — יום יום,
שעה שעה.
כאשר נתגלו גופות הנכד והסב,
בחורש שעל הכרמל, נחשף

מ ישכחו ת הילדים האוטיסטים
הבנו קורבנות המחלה, וחן ח״ות
בפחדמת מי ד * ב היו ודר
מוסדות 1מתא ימי! 1מסלט לים
ילדים 1זולים ל׳מוס ד ־ ולחזרה
מחדל רפואי־חברתי חמור, המאמלל
לפחות אלף מישפחות בישראל.
תיסמונת אביגדור, היתה אמורה
לעורר את המימסד הרפואי לפעולה
דחופה, ואכן מישרד־הבריאות
מיהר להבטיח בזמנו להקים כפר
מיוחד לילדים אוטיסטים בשער*
מנשה.

אל ף חו לים
מחפ שי ם טי פו ל
*לדעגי הרופאה לא פיצחו
•׳עדיין את חידת האוטיזם והדבר
מקשה על הטיפול באוטיסטים.
״אסכולה חדשה בפסיכיאטריה״,
אומרת הד״ר אלישבע פילוסוף,
פסיכיאטרית המטפלת בבעיית ה אוטיסטים
במישרד־הבריאות ,״קובעת
שיש לזנוח את הטיפול באמ צעות
תרופות ולהנהיג תחתיו טיפול
חברתי.״
גישה זו מאפשרת למישרד־הב־ריאות
להתנער מהטיפול באוטיסטים
ולהעבירו לידי מישרד־הרווחה.
אלא שאנשי הרווחה אינם ששים
לקבל על עצמם את הנטל. בפגישה
שנערכה לפני חודשיים בין
נציגי ההורים המאוגדים באגודה

ומן הנכונות לעזור, שגילו הפקידים.
בינתיים
מסוגל כפר האוטיסטים
להציע רק עשר מיטות. המשמעות
האכזרית ברורה: רק אחוז אחד
מבין אלף החולים יכול להיקלט
עתה בשער־מנשה. אך לאן יופנו
האחרים?
״במישרד־הבריאות מתגבשת הצעה
להפנותם למוסדות לחולים כרוניים,״
מגלה הד״ר פילוסוף ,״מכיוון
שרואים אותם כמתאימים לשיבוץ
במוסדות אלה.״ אלא שה הורים
חוששים מתוכנית זו.
מה העתיד שציפה לשלומית י
הם שואלים. מי היה עשוי לדאוג
לה כשהוריה המבוגרים יזדקיו?
כלום היו שני אחיה הצעירים מוכנים
ליטול על עצמם את עול הטיפול
ואת האחריות למימונו?
כל השאלות הללו מצפות לתשובות.
בהיעדר תשובות הן מהוות
חלק מתיסמונת אביגדורי.

ח ב רו ת
מי ל דו ת
(£יריס ליכוביץ סובלת מפי-
ח גור שיכלי ומניות גופני. הו*

מפגרת אידיש ליכזביץ
חידת העתיד
״תמיד אטמנו עצמנו וברחנו מן
הבעיה,״ מודה עתה האם, נירה•
״אך אחרי שברניצקי רצח את
עופר, התחלנו לחשוב לראשונה
על עתידה של איריס.״ הוריה של
איריס מכירים את הוריו של עופר
מימים ימימה. שתי האמהות הן
חברות מילדות והמחלה שבה לקו
עופר ואיריס עוד הוסיפה והידקה
את הקשרים בין שתי המישפחות.

לי פו —
ב ד אג ה

האוטיסטית שלומית
לא נמצאה
למען הילד האוטיסט לבין מנכ״ל
מישרד־הבריאות, הפרופסור ברוך
מודן, לחצו ההורים כדי לזרז את
הקמת הכפר בשער־מנשה. אנשי
המישרד לא העזו להתחמק ולהתנער
ממצוקת ההורים — יתכן שבמעשהו
הטרגי דחף סבא־ברניצקי את ה רשויות
הממלכתיות לטפל בנושא
— והבטיחו ״להפנות תקציב״ .הורי
^ הילדים האוטיסטים ידעו אמנם שיידרש
כסף רב יותר מזה שיוכל
מישרד־הבריאות להקציב, אולם הם
היו מעודדים מעצם תשומת־הלב

ריה של הנערה בת ה־ 15 חיים
במתח־נפשי מתמיד ומייסר. לדבריהם
הוזנחה אירים במוסד פרטי
לחולים מפגרים שבו שהתה.
איריס נולדה עם מוח גדול ואינה
מסוגלת לעמוד על רגליה החלושות
ללא תמיכתו של מישהו.
הוריה לא משו ממנה לרגע, והיא
עצמה היתה שרויה בפחד מתמיד
פן ינטשו אותה. במשך 15 שנים
דחו ההורים את עצת הרופאים,
לשלוח את הילדה מוכת־הגורל
למוסד.

ן 6ד ב רי ה ד׳׳ ר מאיר חובב, מג*
1הל השירות למפגר במישרד־הרווחה
״הורים שהחליטו לשלוח
את ילדם למוסד לא צריכים להמתין,
כפי שהיה בעבר״ .ובאמת, כשפנתה
נירה לעובדת סוציאלית
בחיפה, המליצה זו על בית פלד
שביפו כעל מקום מתאים לאיריס.
האב יצחק סרב תחילה להוציא את
הבת החולה מן הבית ולהפרידה
מבני מישפחתה, אולם נירה היתר.
נחושה בדעתה. בית פלד היה אמנם
המוסד הראשון שהוצע להוריה
של איריס, אולם הם ביקרו במקום,
התרשמו לחיוב והסכימו לסידור
החדש.
חלפה חצי שנה מאז שאירים
הוכנסה לבית פלד ועד שהוחזרה
לביתה שבחיפה. ההורים ידעו שה ניתוק
הפיתאומי החמיר את מצב
הילדה. היא שקעה בדיכאון, הע
מיקה
את הסתגרותה ולא יצאה
ממשבר הקליטה — עד שנאלצו
להחזירה הביתה.

המראה
הי פ ה
לוכדת, לעומת זאת, נשלחה
כבר בגיל רך למוסד — המרכז
למען הילד בירושלים. אך
כשבגרה נאלצו הוריה להוציאה
משם. פקידי מישרד־הבריאות חיפשו
מוסד קרוב יותר לחיפה ומתאים
יותר לאוטיסט בוגר. הם המליצו
על אילנות, מוסד פרטי סמוך ל*
פרדם־חנה. הפקידים במישרד־הב-
ריאות הניחו, כמובן מאליו, שהוריה
של שלומית, שהינם אנשים
מבוססים מבחינה כלכלית, יסכימו
להשתתף בהוצאות האישפוז במוסד
פרטי. לכן הופתעו מסירובו
של האב.
הם הופתעו שוב, כשגילו ש מניעי
הסירוב של האב האמיד
אינם קשורים בנטל הכספי הצפוי
או ברמתו של המוסד המוצע. לאב
היה חשוב שבתו תאושפז דווקא
במוסד ממלכתי. הוא חשש שמוסד
פרטי עלול להיקלע לקשיים, להתנוון
ואפילו להיסגר — בהיעדר
גיבוי ממלכתי מלא. הוא פחד שמא
תוחזר שלומית הביתה כעבור שנים,
כשהוא עצמו ורעייתו יהיו כבר
זקנים ונטל הטיפול יפול על שינד
מם של שני הבנים. כעורך־דין היה

לו נוח לכפות על מישרד־הבריאות,
בעזרת בג״ץ, את אישפוזה של
בתו החולה באיתנים — מוסד ממ לכתי,
אם כי רחוק מחיפה.
סבתה של שלומית נהגה לבקרה
באיתנים לעיתים־קרובות, אולם האב
ביקר במקום בפעם האחרונה
לפני שנתיים• יתכן שכאן טמון ה הסבר
לעובדה המתמיהה, שמיבצע
החיפושים הגדול התבסס על תי אור
מוטעה של הנערה האבודה.
שכן התיאור של הנעדרת נמסר
מפי אביה והלה, או שלא ידע כלל
שהתיאור שבפיו מתבסס על המראה
מן העבר, שהיה ואיננו עוד, או
שהעדיף לזכור את המראה היפה
תוך דחיקת המראה העכשווי, שפרטים
עליו גונבו לאוזניו.
אפשרות אחרת: המתח המתמיד
והצער המלווה בחוסר־אונים, שהתווספו
לתסביך־של-בושה, שדחף
להסוות את ״הכתם״ שדבק במיש־פחה,
הובילו את האב האומלל
להטעות את המחפשים: או לא
להפנות את תשומת־ליבם ׳לעובדה
החשובה.
תיסמונת אביגדורי חייבת להז עיק
את הרשויות הממלכתיות —
בראש ובראשונה את מישרדי הבריאות
והרווחה — לפעולה נועזת,
להצלת האוטיסטים ובני־מישפחו־תיהם.
סופו
העצוב של עופר, סיבלה
המתמשך של אירים, וגורלה אפוף
המיסתורין של שלומית חייבים
לשמש אות־קריאה: הצילו !

גילה דזין ן

אילו היד, גבר מביים את עכשיו הגיע
תורי, היו בוודאי מאשימים אותו בשמרנות
*הצרת אופקיה של האישה בכוונת־תחילה.
אבל הבמאי במיקרה זר, הוא אשה, ולא
סתם אשה, אלא גברת צעירה, שד,יתד,
מעורבת מאוד, במשך 35 שנות הייה,
בתנועה הפמיניסטית.
סירסה הראשון, חברות, אף הציג את
העולם מנקודת״מבט של נערה צעירה, המנסה
לפלס את דרכה בו. והנה, בסירטה
העלילתי המלא השני מציגה קלאודיד, וייל
פן שלא ציפו לו .״אני פמיניסטית אבל
שמרנית״ היא מדירה את עצמה, ואם יש
מי שסבור כי זהו פאראדוכס, הרי דווקא
בכד טמון העניין שיש בגברת עצמה ובסרט
שלה.
על קאריירה. עכשיו הגיע תורי הוא
למעשה סיפור המתרחש אחרי שהאשה
השיגה, לכאורה, את כל הזכויות שנכספה
להם. גיבורת הסרט, קייט גאנצינגר, היא
מתימטיקאית, אשד, משוחררת החיה עם
ארכיטקט, שאותו בחרה מתוך רצון חופשי,
ללא שום כוונת נישואין. היא מרוויחה
היטב, יש לה קאריירה עצמאית ובטוחה,
וכל מה שאשה יכולה לאחל לעצמה. והנה,
מסתבר, שלמרות הכל היא עדיין אינה
מרוצה .״אני חוששת שהתגלמות השיחרור
המוחלט זו הבדידות,״ טוענת הסופרת
ודתסריטא״ת אלינור ברגשטין, שכתבה את
התסריט לוייל. ולמרות בל הכתרים ש־נקשרו
למושגים של חירות, קשה לראות
בבדיחת מטרה נשגבת .״נידמה לי שהגיע
הזמן לטפח גם את החלק השני של חיינו,
ולא לדבר גבוהה אך ורק בקאריירות״,
מסבירה את עצמה קלאוד״ה וייל .״אחרת
נמצא את עצמנו בתוך חלל ריק, ללא
שוש קשר קרוב עם בגי-תמותה אחדים,
או לכל היותר, בקשרים שהם רופפים
וחסרי ביל אינטימיות.״
זה בערך מה שקורה לגיבורת הסרט
החדש של קלאודיה וייל. הארכיטקט שבחייו,
הוא בחור נחמד מאוד, ליצן המצליח
להצחיקה גם ברגעים המעצבנים יותר של
חייה. טיפוס המתעקש לקבל את הכל
בחיוך ובמשיכת כתף, אחרי שעבר נסיין
לא כל־כך מוצלח של חיי נישואין, בהם
!נדרש להשתתפות ולהתערבות אישית מוחלטת,
שסחטו אותו מבחינה רגשית.
״החלטנו להעניק זה לזה מרחב־מחיה
גחל ככל האפשר,״ מגדירים השניים את
היחסים ביניהם, שלמראית עין לפחות הם
יחסים בין זוג אידיאלי — כשהיא באר,
הביתה ומקוננת על תלמיד מתחכם העולה
לה על העצבים, הוא מוכן עם הבדיחה
התורנית, וכאשר הוא קורא בפניה נאום
על עיצוב סביבתי, שהכין לקראת אירוע
מסויים, היא מגיבה בעניין מנומס ובהערות
מיקצועיות, שעד, שהיא כבר מוכנה ומזומנת,
על מזוודותיה, לנסוע משיקאגו לניו־יורק,
כדי לבדוק אפשרות של קידום
מיקצועי לעצמה.
על אהבה .״כל מי שאני מכירה סביבי

דיל קלייכורג כתפקיד קייט גאנציגר ומייקל דאגלס כתפקיד כן לוין כ״עכשיו הגיע תורי״
החששות האמיתיים מן החיים
על הורים. כך, למשל, ההינתקות מן
ההורים. קייט מתקשה לעכל את העובדה
שאביה, אשר חי חיי אושר מושלמים (או
לפחות בך נדמה לה) עם אמר, המנוחה,
הולך לשאת אשר, אחרת. ועוד יותר גרוע,
אשד, בדיוק מן הסוג של האם — לא
צעירה במיוחד, לא יפה במיוחד, אשר,
היכולה להיות בכל הרצינות תחליף• לאם,
ולא משהו שאפשר לכנות בזילזול ״שיגעון
של יגבר מזדקן״ .בן, שחקן הבייסבול

קלייכורג עם צ׳ארלם גרודין (הארכיטקט משיקאגו)

קלייכורג עם ככרלי גארלד (אשתו החדשה של האב)
האהבה האמיתית והמסורה

ללא כוונות נישואין
מדברת היום על אהבה,״ אומרת קלאודיה
וייל בראיון לעיתונאי האמריקאי רקס ריד.
ובתת־ההכרה שלד, זוהי, למעשה, גם מש־את־נפשה
של קייט גאנצינגר. וזה, בדיוק
מד ,׳שהיא מוצאת !תוך סוף־שבוע אחד ב־ניו־יורק.
היא נפגשת עם ועדה המציעה
לד, תפקיד אדמיניסטרטיבי חדש, והיא
הולכת לחתונת אביה האלמן עם אשה בת
גילו, שגם ילדיה הם בני גילה של קייט.
אחד מהם הוא בן לוין, שחקן בייסבול,
שיצא לגימלאות לפני הזמן בשל פגיעה
חמורה בכתף, והמנסה להתגבר בעצמו לא
רק יעל קאריירד. שנקטעה באיבה, אלא גם
על נישואין שעלו על שירטון.
אם כי הסרט הוא בעיקרו קומדיה, ויש
בו אותה כתיבת דיאלוגים המפורסמת
לקולנוע האמריקאי — כתיבה שבד׳ אסור
להעביר יותר משלוש רפליקות בלי בדיחה
— הוא מתעסק בכמה דברים שכלל
וכלל אינם מצחיקים. ואם בי כל תפאורת
הרקע לסרט מזכירה את אופנת ״הטלפונים
הלבנים״ של הקומדיות האלגנטיות — עם
עליית־גג אופנתית בשיקאגו, חדר מלון
מפואר בניו־יזדק, ולבוש אופנתי להפליא
של ג׳יל קלייבורג בתפקיד הראשי —
מדבר הסרט, למרות הכל, על דברים פשוטים
בהחלט, מעשיים בהחלט, שאינם אופ־יינים
רק לגיבורי סרטים דימיוניים, אלא
לחלק גדול מן הבורגנות האמריקאית המצויה.

קלייבורג-גאנציגר
מודדת חולצה
קאריירה טצטאית
לשעבר, חי עדיין את טראומת העימות עם
אביו המנוח, רופא, בן למישפחת רופאים,
שסבר כי בנו ישתמש בספורט כדי להקל
את דרכו בלימודים, אפל מעולם לא
הסכים, לפחות לא בפד, מלא, שהספורט
יכול להפוך עיקר.
או, במושגים אחרים, החשש מפני ההבל
הקארייריסטי ומן הניצוצות הראשונים של
ההכרה בעובדה, שבד, חייבים רוב האנשים
להודות, בי הם אינם אלא סגי־תמיתה מן
השורד, ולא עילויים חד-פעמים ששמם
ייכנס להיסטוריה .״אם אצליח לפתח את
התיאוריה המתימטית שלי, אולי אמינה בין
ניוטון לאאוקליד״ מתלהבת קייט, אבל
משלימה ,״אלא שניוטון היה בן 21 כאשר
עלה לגדולה.״ והיא קייט, מעל ומעבר
ה עו ל ם הז ה 2267

לכל ספק, בשנות השלושים לחייה.
ואילו אצל בן לוין ההמחשה היא מכושית
עוד יותר. בסצינה שצולמה באיצטדיון
ישל קבוצת היאנקים המפורסמת, כאשר
׳נערך בה טכס לוותיקים המפורסמים של
הקבוצה ,׳ניצב בן לוין (שהוא דמות דימ־יונית)
לצד שורה ארוכה של כוכבי ספורט
אמיתיים מן העבר, כמו מיקי מאנטל ורוג׳ר
מאריס, ושעה שהמצלמה חולפת על פני
שורה ארוכה של גברים בעלי חזיות עייפה,
פנים נפולות, ואברים כואבים, זאחר־כך
היא עוקבת אחרי מיבצעיהם הספורטיביים,
שהם לכל היותר קאריקטורה של הספורט
האמיתי, מצטיירת תמונה ברורה עוד יותר
של ההבל שבקאריירה, תהילה והצלחה.
זהו שילוב מוזר של עלילת סרט עם
מעמד תעיודי (אולי תיזכוחת לעבר התעיודי
העשיר של קלאודיה וייל עצמה) ,האומר
בצורה חזותית יותר מכפי שעשרות עמודי
דיאלוג היו יכולים להביע.
על האושר. תיוד סוף־ישבוע אחד מוצאים
קייט גאנצינגר ובן לוין זה אצל זו
הן את החששות האמיתיים מפני החיים
שאותם הם מנהלים, הן את הקינאה על
מראה האהבה האמיתית ׳והמסורה שהם
מוצאים בתקשרות שבין הוריהם — מין
תחושת קירבה שאינה ניתנת לביטוי במלים,
קירבה אשר הוזנחה לחלוטין על-
| ,ידי דור אשר ׳נלחם על הגדרות עצמיות
ברורות יותר, על הצלחה אישית כאידיאל
בפני עצמו, ועל אי-יתלות גדולה בכל האפשר
בזולת.
״אנחנו יצרנו לעצמנו מין פילוסופיה
של, כל אדם לעצמו׳,״ טוענת וייל ,״אבל
איש מאתנו לא יזכה להיות מאושר באמת
עד אשר — ילמד לאזן את הקאריירה
שלו עם החיים במחיצת הזולת.״
קלאודיה וייל יכולה בעצם לדבר מתוך
נסיון אישי. אחרי שניצלה מילגה צנועה
ן כדי לעשות סרט עלילתי מלא, חברות,
שבו הופיעו בהתנדבות כמה שחקנים מהו,ללים,
כמו אלי ואלאך ויוייוקה לינדפורס,
שחילקו בעצמם כרוזי פירסומת לסרט ברחובות
׳ניו־יורק ! אחרי הצלחת־יוקרה
1והצלחת־קופה שיל אותו סרט. קלאודיה
וייל יכולה בהחלט לראות עצמה כבמאית
י מבוססת.
אמנם היא לא זכתה עדיין להגשים את
תוכניתה הישנה — ולעשות סרט על מערכת
היחסים שבין דודה המפורסם, קורט
וייל, ורעייתו, לוטה לניד״ לבין ברטולד
< ברכט וזוגתו, הלן ויעל — אבל עובדה
] היא •שהפקידו בידיה שיבעה מיליון דולר
כדי לעשות את׳עכשיו הגיע תורי• .תחילה
זה היה צריך, אמנם, להיות סרט טלוויזיה׳
אבל אחרי שיג׳יל קלייבורג הודיעה שהיא
מעוניינת להופיע בתפקיד הראשי, ומייקל
דאגלס (בן לוין) וצ׳ארלס גרודין (הארכי־

כמאית קלאודייה וייל
נימה של עצבות
טקט משיקאגו) הצטרפו לצוות, היה ברור
בהחלט שזה הולך להיות סרט קולנוע
במלוא מובן המילה.
גם אם הביקורות בארצות־הפרית לא היו
כולן נלהבות (אם כי חלק היה חיובי
מאוד) ,עובדה היא שהסרט זכה להצלחה
מיסחדית בלתי־מבוטלת, זזה הרי קובע
י בעיני האולפנים יותר מן הביקורות.
על חתונה. אבל כאשר היא מדברת
!על חייה הפרטיים מבצבצת נימה מסויימת
ה עו ל ם הז ה 2267

ס>פור אהבה
ב*ן א שה לילד
ג לי רי ה (פאר, תל אביב, ארצות־הברית)
— בלונדית קשוחה׳ שהתנסתה
בבר במרבית חוויות-
החיים — היתה פעם פילגשו של גאנגסטר ונערת״זוהר ומי-
יודע״מה עוד — הגיעה למנוחה ולנחלה. מן הכסף שצברה
לה בכל גילגוליה הרבים רכשה לעצמה דיקה, דווקא באחד
החלקים הפחות מקסימים של ניו־יורק, שם היא חיה
בשקט ובשלווה, רוכשת לעצמה מוצרי״אופנה לא כל־בך
מעודנים, אבל מאוד רועשים׳ ונהנית בדרך״בלל מן החיים.
עד שביום בהיר אחד מחסלת המאפיה מישפחה פורטו-
ריקנית שלמה, שגרה לידה, והיא נאלצת לטפל בבן הקטן
של המישפחה, בן שש בסך הכל.
היא אינה אוהבת ילדים ואין לה מושג איך מדברים
עימם, אבל כאשר המאפיה מופיעה שוב ומנסה להשלים
את המלאכה, שולפת גלוריה את בל מה שלמדה בשנות
חייה העשירות, ואז המאפיה כולה עומדת בפני מיבשול
שלא חלמה עליו כלל.
סיפור בלתי־סביר? אשה אחת מעמידה את המערכת
המשומנת והיעילה של סינדיקט הפשע במבוכה 1יבול
להיות. אבל בסופו של דבר, מי אומר שהקולנוע צריך לספר
רק סיפורים סבירים. העיקר הוא ליצור בצופה אמון, שאכן
הדמויות שעל המסך הן דמויות חיות ואמיתיות, ואז כל
מה שקורה להן יהיה חשוב ונוגע לצופה, תהיה מידת
הסבירות של האירועים אשר תהיה. הדמויות הראשיות
בסרט הזה הן הלבה יותר מאמינות ואמיתיות. לראות את
ג׳ינה רולנדס מגלמת את גלוריה זוהי חוויה חד-פעמית.
תערובת בלתי־רגילה של קשיחות ורגישות, של אנוכיות
ומסירות, של יופי עטוף בוולגאריות. לצידה של רולנדס
מצליח ילד בשם ג׳ון אדמס לשמור על אישיותו, להיות
לרגע בשל ומבוגר ולרגע מפוחד ורך, שעה שהשניים נמלטים
יחד מידי הרוצחים השבילים שמחפשים אותם.

רונלד ואדאמם:

ניצ חון אי שי מוחץ

ג׳ון קאסאבטס ידוע כמי שמקדיש את כל מעייניו
לשחקניו, וגם הפעם הוא עשה לשניהם שרות נפלא (אין
זה פלא׳ ג׳ינה היא רעיתו) .אבל, שלא כבפעמים קודמות,
הוא לא הקריב הפעם את הסיפור על מיזבח הדמויות,
אלא נת\ לעלילה לשטוף במהירות, בתוך המוני־אירועים,
ובשלבים מסויימים הוא כימעט מזכיר את הארי המזוהם,
בדרך שבה הוא מציב אדם בודד, במקרה זה אשה, מול
מערכת שלמה שמנסה להתנכל לה.
זהו סיפור אהבה בין אשה בשלה לילד קטן, הלומדים
להכיר זה את זה, זהו סרט פעולה מותח, ומעל הכל, זהו
ניצחון אישי של חזוג רולנדס־קאסאבטס, המוכיח שהוא
מסוגל לעמוד גם בתחרות המיסחרית ולא רק האמנותית
של הקולנוע האמריקאי הממוסד.

תזכורת נוצצת
לכוכב שאיננו
השודהמושלם (מקסים, תל
אביב, ארצות־הברית) — תריסר
שנים לאחל שהוצג לראשונה,
נראה סרט זה של נורמן ג׳ויסון בפרפראה קלילה, קצת
יותר מדי מקושקשת על״ידי נסיונותיו לשוות לעניין מראה
אופנתי, אבל בהחלט מבדרת.
המדובר, כמובן, באותו סוג של סיפור מתחכם נוסח
הוליווד, שבו תסריטאי מציב לעצמו אתגרים ואחר״בך מראה
לכל עד במה הוא חכם, כשהוא מצליח להתגבר על אתגרים
אלה. שני גיבולי הסרט הם: איש עסקים מצליח עד כדי
שיעמום, וחוקרת מטעם חברת־ביטוח, שמנסה לברר חשדות
על קשריו עם שוד בנק מיסתורי.
החשדות כמובן אמיתיים, מאחר שאיש העסקים אכן
תיבנן את השוד, אבל הוכחות אין. התסריטאי מצליח אפילו
להראות כיצד מבצעים שוד בזה — בעל הרעיון אינו משתתף
בו כלל, ועוד יותר מזה, איש מן השותפים אינו מביר את
האחרים. וכמו בכל קומדיית מתח רומנטית, החוקרת
מתאהבת בחשוד עד בדי כך, שהיא אינה יודעת עוד אם י ברצונה לחשוף את הפשע או לחיות שותפה לו.
הסרט כולו עוטה אווירת הוליווד נוצצת, מן הבית
המפואר להפליא של איש״העסקים ועד לפרטים הקטנים
ביותר בתילבושת האוורירית של החוקרת. והעובדה שסטיב
מקווין ופיי דאנווי מגלמים את שני התפקידים היא במובן
חשובה מאוד בדי לסייע לצופה באמונה, שאבן הוא רואה
שתי דמויות אגדיות מנהלות רומן על־אנושי על המסך,
ממש כאילו הוזמן לצפות בחיי-הלילה של האלים, ולא
בסיפור על בני״אדם בשר ודם.

שיל עצבות .״יש לי שיתי אחיות, שתיהן
נשואות ולשתיהן ילדים, ואני חשה קצת
כמו האח הבכור שלהן. אמי ויתרה כבר
על הנדנוד הקבוע שיל הידישע מאמע
ואינה שואלת. עוד מיתי אתחתן. היא
מתייחסת לסרטי כאל נכדיה.״ האם זה
מספיק? קשה לדעת.
אחרי חברות, כאשר החליטו הכל ש־קלאודיה
וייל נמנית על אותו סוג של
קולנוענים העושים סרטים מחוספסים, תעו־דיים
למחצה, עם סיפורים מן החיים, נדמה
היה שהיא שייכת לדור הלוחמים. אחרי
עכשו הגיע תורי, קומדיה מבויייסת בחלק לקות
מיקצועית וביד בטוחה (השמועות
על מריבות •ועל הססנות מצידה בזמן הצילומים
אינם מוצאים לעצמם אימות בסרט)
,נדמה שהמלחמה של קלאודיה וייל
נשאה פרי, והיא השיגה את מבוקשה ה־מיקצועי.
עכשיו הגיע אולי התור גם לחלק
השני של הבעיה.

ד אנווי ומק־ווין: ד מויו ת אג דיו ת, רו מן אנו שי
האסקל וקסלר, מגדולי הצלמים של עיר״הסרטים ומי
שממעט היום לעסוק במיבצעי זוהר כאלה, סיפק לג׳ויסון
אווירה קסומה של ממש, ורוק חבל שכל המסבים המפו-
צלים, המספקים כביכול קשר בין סצינה לסצינה, אינם
קשורים לכל העניין.
עם זאת, קשה שלא להנות מן התוצאה הסופית —
מן המוסיקה של מישל לגראן ומן הכימיה הנוצרת בין
שני השחקנים הראשיים, למשל בסצינה המפורסמת של
מישחק שח״מט ביניהם, ההופך בהדרגה לחיזור לוהט.
תדריך חובה לראות:
תל־אכים — איש הפיל, גלוריה, טיסה
נעימה, התוודעות, המטרו האחרון,
תהילה, מהדורה מיוחדת של מיפגשיס
מן הסוג השלישי, האחים בלוז, מישחקי ריגול ירושלים — תהילה, טיסה.נעימה, מיש־חקי
ריגול, המטרו האחרון
חיפה׳ — האחים בלוז, טיסה נעימה,
שוד שנות השמונים

תל אביב
איש הפיל (סטודיו, אנגליה)
סיפורו האמיתי של ג׳ון מריק, צעיר בריטי
שנפגע ממחלה נדירה אשר הפכה אותו
בלתי נסבל למראה. גירסה ריאליסטית

מרשימה של ״היפה והחיה״ .סרט נבון
במיוחד על צורת ההתנהגות של החברה
המכובדת נוכח החריגים שבתוכה. מישחק
ובימוי ברמה גבוהה.
ירושלים שוד שנות השמונים (שביט,
ארצות־הברית) — שלושה ישישים שודדים
בנק משום שאין להם דבר יותר טוב
לעשות ומשום שהם מרגישים מיותרים.
קומדיה עם נימה עצובה כלשהי, מבוצעת
על־ידי שלישיית שחקנים מזהירה: ג׳ורג׳
בורנס, לי שטראסברג וארט קארני.
•האחיס בלוז (אורלי, ארצות־הברית)
— אוסף של קטעי רדיפה מטורפים
והרסניים ביותר, משולבים בפיזמוני
בלוז עירוני, מרכיבים קודמיה פרועה על
שני אחים שמנסים לארגן מופע־פופ, כדי
לאסוף כסף להצלת בית־היתומים שבו גדלו.

איר פוספסה ההזדמנות לרא יין את ייר י מיג 1של המופתי ־
הערבי שלא רצח את אדלחורוב ־ הגרמנים לא רצו לתת סרט נאצי ־
המשר הסיפורי![ על 1ומתרחש מאחרי הקלעים של הסידרה

את ארלהורוב?
הפרק השישי של עמוד האש, הנושא
את הכותרת האחד־העמית על פרשת
דרכים, נפתח בתמונות של פרעות תרפ״ט,
המזעזעות את הישוב היהודי הקטן ב־ארץ־ישראל.
כתוצאה מהפרעות מנסה
הלורד פספילד לשחרר את בריטניה
מהתחייבויותיה כלפי הציונות, ורק מאמצים
בלתי־נלאים של חיים וייצמן מונעים
את שינוי המדיניות הבריטית.
בתקופה שאחרי הפרעות מתחזקת התנועה
הלאומית הפלסטינית, בראשות ה מופתי.
מול
התחזקות הפלסטינים מתפצל ה־

המצלמה מגי ע ה
אל הפה
הפרק השישי של עמוד האש פותח
עידן חדש, עידן הסרט המדבר — עידן
הקולנוע.
עד לפרק זה עבדו עורכי הסידרה ובמ־איה
עבודודנמלים בשיחזור ובהתאמת
פס־קול לקטעי סרטים אילמים. צילומי
חמשת פירקי הסידרה הראשונים היו
בעייתיים מאוד. לא היו כמעט צילומי־פנים
(קלוז־אם) .בימי הסרט האילם עניינו
את הצלמים התנועות, ולא הבעות־הפנים.

אתה רואה קלודאפים. הצלמים מתחילים
לחפש בתצלומים סיפור. בסרט האילם
היה כל הסיפור התנועה עצמה. הסוסים
הדוהרים. בני-אדם לא התרשמו מצילומים
שהציגו את אדוארד השביעי עולה על
מרכבה והמרכבה מתרחקת, או מסולטן
תורכי הנוסע במרכבה. לכן היה, עד
לפרק הזה, מאמץ כפול ומכופל להנפיש
את התמונות. אבל בפרק הזה אנחנו
משתמשים, למשל, בכתבה שלמה על לויד
ג׳ורג׳ במלואה. לא נגענו בכתבה. עכשיו
המאמץ האמנותי הוא קטן יותר מאשר
בסרטים הראשונים.״
בפרק זה מופיע מרכיב היסטורי נוסף:
פס־הקול הראשון שהוקלט לסרט שצולם

קדמה ליומן כרמל. הסרט הזה הוא בבחינת
האופוס הראשון של אכסלרוד, שנלווה
גם אל סיוריה של ועדת־שאו,
שבאה לביקור בארץ כדי לבחון את המצב
אחרי המאורעות של .1929״
אירוניה היסטורית מעניינת מצדית
בעדותו של מלקולם מק־דונאלד, שאביו,
ראש־הממשלה רמזיי מק־דונאלד, ההליט

לבטל באיגרת את ה״ספר הלבן״ של
פספילד. מאוחר יותר, לקראת סוף שוות
ה־ ,30 היה זה מלקולם מק־דונאלד בתפקידו
כשר־המושבות, שהצר את צעד•
היהודים, ב״ספר לבן״ משלו.
מספר מק־דונאלד בדברי עדותו :״זי
היתה פגישתי הראשונה עם וייצמן, ומובן
שהעברתי את השקפותיו לאבי. חשתי
אהדה כלפיהן, ואבי האזין והיה מעוניין
שינהגו כיאות ביהודים בביתם הלאומי.
כתוצאה מהקשר הזה בא ושוחח עימו
על בחינה מחודשת של, הספר הלבן
מק־דונאלד הבן, שנפטר רק לפני כמה
שבועות בביתו ליד לונדון, רואיין עיוי
עמוד האש בידי מיכאל (״מיקר ),אלמז,
ששילם למק־דונאלד תשלום כספי עבור י
הופעתו בסרט. אלמז רמז כי מק־דונאלד
נזקק לתשלום הכספי שהוענק לו.

פגי שה דרמ תי ת בי רי חו

סקוב היסטורי

ג׳נזאל אל־חוסייני (חובש מר-
בוש) מציץ בסקרנות לעבר הד״ר
חיים וייצמן בשעה שזה משוחח לפני מתן עדות בוועדה.
ישוב היהודי בין שתי עמדות קוטביות
עקרוניות. עמדה אחת היא עמדת ״ברית
שלום״ ,המטיפה לייסוד מדינה דו־לאו-
מית, ובקוטב האחר תובע זאב ז׳בוטינסקי
נקיטת מדיניות של ״קיר ברזל״ .בין
השמאל והימין מתפתח מאבק תוקפני
על הנהגת התנועה הציונית, המגיע לשפל
המדרגה עם רצח הד״ר חיים ארלוזורוב.

תצלום לא־נודע, שהתגלה במרתפי הספריה הלאומית בידי תחקירני
עמוד האש ובו נראה המנהיג של ערביי פלסטין, קרובו ויד ימינו
של המופתי, מאזין לדברי הד״ ר ייצמן במיסדרונות בנין ימק״א.

בראשית שנות ה־ 30 התחילו חברות-
הסרטים הגדולות לפתח את ענף יומני-
הקולנוע הגדולים, ואז החלו להיכנס לתצלומים
ערכים עיתונאיים, ששינו את מש מעות
התמונות, נוסף על תוספת פס־הקול,
או — כפי שמנסח זאת עורך
עמוד האש, יגאל לוסין :״הצלמים נמש כים
בגלל הקולות אל הפנים, אל הפיות.

בארץ .״הפס־קול הראשון בארץ, שידוע
לנו על קיומו, הוא צילום הופעתו של
ג׳ון צ׳נסלור בשנת 1930 בהר־הצופים,
שבה הוא הספיד את ג׳יימס בלפור, אבי
הצהרת־בלפור. הטכס צולם, כנראה, באמפיתיאטרון
הר־הצופים. זהו טכס הנחת
אבן־הפינה לספריה הלאומית. את הסרט
צילם והקליט נתן אכסלרוד, בתקופה ש
באחד
השלבים הראשונים של הכנת
הסידרה קרא לוסין בעיתון ידיעה שחיממה
אותו. היא סיפרה באותיות קטנות
כי ג׳מאל אל־חוסייני מבקר בישראל.
הידיעה ריגשה אותו :״אתה יודע מה
זה ג׳מאל אל-חוסייני? הרי הוא היה
המנכ״ל של כל העניין הפלסטיני, אם
המופתי היה השר. אל־חוסייני היה הדובר
הראשי, ובעיקר מן הרגע שהמופתי, חאג׳
אמין, נוטרל בשל הקשרים שלו עם
הנאצים.
״ג׳מאל אל־חוסייני, קרובו של המופתי
(ראה יומן אישי) היה הדובר הראשי של
הוועד הערבי העליון, שהיה, המקביל
הערבי לסוכנות היהודית. הוא הופיע
לפני כל הוועדות הבריטיות, וגם לפניי
ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית. מאוחר
יותר מצאנו בספריה הלאומית, באוסף
הצלם הורושקס, תצלום משותף של
ג׳מאל אל-חוסייני וד״ר חיים וייצמן.

התצלום הזה צולם במיסדרונות של
ימק״א, לפני הוועדה האנגלו־אמריקאית
בשנת .1946 בתצלום נראה וייצמן משוחח
עם מישהו מחברי״הוועדה, כשאל־חוסייני
מאזין לו. התצלום הזה לא פורסם בשום
מקום. הראיתי אותו להיסטוריון הבריטי
מרטין גילברט, והוא לא האמין למראה
עיניו.
״אבל אם לשוב לג׳מאל אל־חוסייני,
המבקר בישראל — לא תיארתי לעצמי
בכלל שהוא עודנו בחיים. התחלתי כ־רדוף־אמוק
לחפש איפה הוא נמצא. פניתי
לאדי סופר, שעשה לנו את התחקיר
הערבי בשלבים הראשונים של הסידרה.
סופר ניסה לבדוק בכל מקורותיו, ולא
הצליח. שבוע קודם לכן הפצרתי באדי
סופר שיסדר לי פגישה עם מום אל־עלמי
בעניין שיחותיו עם בן־גוריון. לסופר
היו קשרים עם אל-עלמי באמצעות
אשתו (גליה סופר, לשעבר גלוריה סטיו-
ארט, שבמוצאה היא מיריחו) וסופר אמר
לי, כעבור כמה ימים, שמוסה אל־עלמי
מזמין את כולנו לארוחת־צהריים, והוא
ביקש שאביא גם את אשתי.
יומיים לפני הפגישה אני קורא בעיתון
שאל־חוסייני הגיע ארצה. שמעתי ממישהו
כי הסיבה לבואו של אל־חוסייני לארץ
היתד, מחלה של קרובת־מישפחה, שהיא
גם בת־מישפחה של אל־עלמי. טילפנתי
לאדי סופר ואמרתי לו שאולי בגלל
אל־חוסייני לא נעים לאל־עלמי, שנבוא
אליו. סופר בדק ושוב וטילפן. הוא אמר
שאל־עלמי אמר, בואו, בואו, הזמנתי אתכם,
וזהו!׳
״בשבת אנחנו יורדים ליריחו, ואני
חש כמו באיזה חוש שישי שאל־חוסייני
נמצא שם. איך להסביר את זה, זה קשה.
ואיך שאנחנו נכנסים לשם, אז רות,
אשתי, אומרת לי, הנה הוא כאן, זה הזקן
הזה שיושב עם הגלבייה!׳ ואז מתחילים
בהיכרויות, ואני כולי רועד מהתרגשות,
ואדי סופר לוחש לי ואומר, יגאל, פה
לא מדברים ישירות, כאן מדברים על
הכל, ורק לא על מה שאתה רוצה׳.
״התיישבנו, ואז ג׳מאל אל־חוסייני התחיל
להסביר לנו על כל מאכל ומאכל
דברים בנוסח של, זה מאכל מחברון...׳
וישבתי, והאזנתי, והיה לי אסור לדבר
על מה שרציתי לדבר.
״היתד, שם הבת של חוסייני, לבושה
לבוש אירופי. המחשבה הזאת מרגשת
אותי, לשבת עם המס׳ 2של המופתי, אצל
מוסד, אל-עלמי, וכולי פחד שלא אקלקל

מפניו של ד״ר חיים ארלוזורוב, כמה שעות לאחר היוצחו.
מימין: ארלוזורוב בצעירותו. הרוויזיוניסטים קראו לו בשם
״ערל־זה־רב״ ,כינוי שהומצא על־ידי אורי־צבי גרינברג.

משהו, והוא כולו נחמד אלינו, ואנחנו
מדברים על הכל, רק לא על מה שרציתי
לדבר, והוא ממשיך ומסביר את המאכלים
הפלסטיניים, ,זה בשר כבש עם
צנובר, הסלט הזה הוא חברוני, והסלט
הזה הוא שכמי ובתו מראה לנו תצ־י לום גדול של המישלחת הערבית בוועידת
השולחן העגול בלונדון, ובתמונה הזאת
יושב אל-חוסייני במרכז השולחן, ולצידו

מוסד, אל־עלמי. הם יושבים בארמון סנט־ג׳יימס
וכר. אבל אנחנו יצאנו משם
בלי כלום.״
הניסיון ליצור דיאלוג באמצעות מצלמות
הטלוויזיה, דיאלוג היסטורי, שבו
יביע אל־חוסייני את עצמו, נכשל. אדי
סופר ניסה לשכנע את אל־עלמי להופיע
בסידרה, וזה השיב לו ״אני לוקח אח
סודותי עימי לקבר.״
יגאל לוסין נפגש עוד פעם עם מוסד,
אל-עלמי, כדי לשכנעו. הסיבה לניסיון-
השיכנוע הזה מצוייר, בסיפרו של דויד
בן־גוריון, שיחות עם מנהיגים ערביים,
שבו נאמר :״השיחה המעניינת ביותר
היתד, לבן־גוריון עם מוסה אל־עלמי, התובע
הכללי של ממשלת פלשתינה (א״י),
ממקורבי המופתי. כשדיבר בן־גוריון על
השיגשוג שמביאה הציונות לכל תושבי
הארץ, אמר מוסד, אל־עלמי כי אין הערבים
מעוניינים בטובות־ההנאה של היהודים.
הוא מוכן שהארץ תהיה עזובה

ושוממה אפילו מאה שנה, ואז יוכלו
לפתח אותה במאמציהם שלהם...״
זהו אחד הקטעים המצוטטים ביותר
בספר שיחות עם מנהיגים ערביים. אומנם,
קיימת אוטוביוגרפיה של מוסה אל-עלמי,
והוא מזכיר בה את הפגישה עם דויד
בך גוריון, אבל באופן כללי, ואין הוא
מזכיר את הדברים האלה. מדגיש לוסין:
״הלכתי אל מוסה אל־עלמי. רציתי שיספר
את הסיפור הזה, בנוסח של, בן־גוריון
אמר לי כך, ואני עניתי לו ...והוא אמר
לי אבל אל-עלמי השיב, :אני לא
זוכר את זה בכלל. איך אני יכול לזכור ן
עברו כל-כך הרבה שנים! אולי אמרתי,
ואולי לא אמרתי...׳

ה מיג צ ר של סי מו ן
מהמייסדים של ברית שלום לא נותרו
אישים מילבד הפרופסור ארנסט עקיבא
סימון. הוא נמנה עם ששת המייסדים.

סימון רואיין בביתו שברחוב בן־מימון
ברחביה, עוד בסוף שנת . 1977 בלשון
של בדיחות־הדעת הוא סיפר ליגאל לוסין
את הסיפור הבא :״הקירות בביתי נוצקו
׳מאוד עבים, מחשש של התקפת ערבים.
הבית הזה הרי היה פעם בניין של ספר
ברחביה, וכאשר הקימו את הבניין כולם
לעגו לי ואמרו שאני מדבר על השלום
בפי, ואת ביתי אני בונה כמיבצר...״
על דמותו של סימון, מספר לוסין:
״הפרופסור אמר לי משהו בגרמנית, וכ אשר
אמרתי לו שאיני מבין גרמנית,
הוא הרים גבות ושאל, איך אפשר שלא
לדעת גרמנית ד ...הוא גם הסביר לי
את דרכו הארוכה מהתבוללות קיצונית
עד לקיצוניות דתית, וסיכם אותה בבטיוי
,רציתי עם
הטלוויזיה היא מדיום שבו ראיון בן
כמה שעות הופך על המירקע קטע של
כמה דקות. בדברי הפרופסור סימון לצוות
עמוד האש נאמרו דברים רבים שהם

(המשך מעמוד )49
עדות מרשימה על אנשי ברית שלום
והשקפותיהם. בין השאר:

מגנם. מגנם מת בחול־המועד סוכות, ועוד
ביקרתי אצלו והוא סיפר לי על שיחתו
האחרונה עם בן־גוריון. הוא בא לבן־
גוריון ונפרד ממנו. בן־גוריון אמר לו,
ואני חושב שאני זוכר את זה מילה
במילה, בעצם, ד״ר מגנם, ההבדל בינינו
לא כל־כך גדול. הוא בייחוד בעיתוי.
גם אתה רוצה יותר מאשר המנדאט.
גם אתה רוצה במעין מדינה, אלא מדינה
דו־לאומית, שבד, איני מאמין. אבל יש
לך עוד דבר שאיני מאמין בו — אתה
חושב שהשלום יביא לנו את אותה מדינה
שאתה רוצה. אני בטוח שהמדינה תביא
לנו שלום.׳
״הטרגדיה, אני חושב, שבה אנו עומדים
כיום היא ששני אנשים אלה צדקו
בצד השלילי של מה שאמרו. איש, לפי
שעה, לא צדק בטיעון החיובי שלו.״

• על הרעין המרכזי של ״כרית
שלום :״אנחנו חשבנו בעצם שצריך

לשאוף לפתרון דו־לאומי, ואחר־כך גם
לשיוויון בכל השטחים, כלומר במיספר
האוכלוסיה, בבעלות על הקרקעות הניתנות
לעיבוד חקלאי, במינהל — זה דבר חשוב
מאוד, ובממשלה. היום אני חושב שזה
היה חלום, ועוד לפני ש(מרטין) בובר
ז״ל נפטר היתד, לי איתו שיחה פוליטית
אחרונה, ואמרתי לו שאני איני יכול עוד
להאמין בדו־לאומיות לאור הדברים ש בקפריסין,
בקנדה וכך הלאה. ואז ענד,
לי בובר שבעצם גם בשבילו הדו־לאד
מיות לא היתה אלא שלב־הכנד, לפיתרון
באיזור גדול, בקונפדרציה.״

• על חיים ארלוזוח־כ והפיתרון
הדו־לאומי :״אנחנו הצענו פיתרון

דו־לאומי. בצורות שונות וכן הלאה. בייחוד
היה אז (יהודה לייב) מגנם הדובר,
אבל גם אנשים אחדים, הפרופסור מרכוס
ריינר * למשל ...האנשים לא השתכנעו
ביותר. אמרתי פעם למגנם והייתי
צריך גם לומר לעצמי: איש מאיתנו
לא ידע לתרגם. זאת אומרת לתרגם
לשפת העם את הדברים המופשטים וה־מתוחכמים
הללו, ואני חושב שהם נכונים
וגם היום אני חושב שהם נכונים, אבל
אז הם היו כל־כך לפני זמנם. את זה
לא ידענו. אבל ארלוזורוב ז״ל ידע את
זה. הוא לא היה כל־כך רחוק מאיתנו.
לכן היו לנו הרבה ויכוחים. בין אנשים
קרובים תמיד יש ויכוחים רחוקים. הוא
ידע לתרגם, אנחנו לא ידענו לתרגם.
היינו יותר מדי כת אינטלקטואלית נבחרת,
אולי גם קצת סנוביסטית. חשבנו
שלנו יש כבר האמת כולה, והאחרים
פשוט אינם רוצים קד,בין. עשינו בוודאי
שגיאות, או שהמיבנה הנפשי שלנו לא
היה ניחן לכך. לאומיים היינו, עממיים
לא היינו. אולי במילה אחת, חוץ מר׳
בנימין*** למשל. אבל הוא פרש אחר *
פרופ׳ בטכניון, אביו של אפריים
ויינר, המנהל החדש של בנק הפועלים.
** הרקטור הראשון של האוניברסיטה
העברית, ומייסד ברית שלום.
*** יהושע רדלר, ידידו של י״ח ברנה
ואחד ממייסדי ברית שלום.

* ״סקופ״ מהקונגרס הציוני

כקרלסכד ( :בקונגרס הציוני שנערך
בקרלסבאד, בשנת ,1921 התקבלה בהש פעת
מרטין בובר החלטה בשאלה הערבית)
״בובר הציע הצעה מרחיקת־לכת
הרבה יותר, עקרונית יותר ...בובר הציע
דברים שהרחיקו לכת יותר ממה שהת קבל,
ובלב קשה קיבל על עצמו להגן
על העם הערבי בארץ־ישראל. איני הושב
שהכוונה היתה דו־לאומית, כלומר מתן
זכויות פוליטיות לעם הערבי שבארץ־
ישראל ...אני זוכר את המשא־ומתן בתוך
הוועדה הפוליטית ...שם הותקף בובר קשה
מאוד, מצדדים שונים, והוא ניבא שם
שאין לנו כל אפשרות למנוע בעד התפתחותה
של התנועה הלאומית הערבית.
שאנחנו מחישים על־ידי עצם דוגמתנו
את קצב התפתחותה, ואולי גם את חריפותה.
נצטרך לנסות להפוך את התנועה
הזאת (הפלסטינית) לבת־ברית שלנו, תחת
שהיא תתנגד — דבר שיבוא בלי כל
ספק ללא תוכנית־פיתוח כללית לארץ,
בכל אזוריה ולשני עמיה...״

חדת העס

עיתונם של הרוויזיוניסטים, מגיב על התקפות מפא שחשדה
ברוויזיוניסטים. גיליון הארץ (למעלה) ,שהודיע על הרצח,
נושא את התאריך 18 ביוני .1933 הגיליון של חזית העם נושא את התאריך 4באוגוסט
.1938 בפרטיכל של ישיבת מרכז מפא״י אמר ז. אהרונוביץ (זיאמר! ארן) כי אסור להוציא
את הרוויזיוניסטים אל מחוץ לחוק, כי אז יהיו ״בית־חרושת לטרוריסטים״ .גס פ.
לוביאניקר (פינחס לבון) הזהיר מפני אמצעים חריפים שיינקטו כלפי הרוויויוניסטיס.
בנדון זה 6עמורים

רגו!עובדיהזהירוהני־תרמ״י

דר׳י•ת יינק
שנהשניה גליו!1)4

שער הוכרח

ירושלם מח3ה

בסאון תטעההעבודההלא

פרטי־כל סודי של ישיבת מרכז מפא״י

מאבקז׳ בו טינ סקי

בעניז ניצול הרצח של ארלוזורוב

בוויי צ מן

כיצד מתיעצים מנהיגי השמאל בסתר על החרבת הצה״ר והשתלטות על הישוב והציונות
,וונ, מ :,א ״,ז:ס* ,מ.ן ו?1x1.סי״ים נוה נב5מיז ל־נ•בל*רבבל״•.״וותרב•״־

כך, בגלל החלוקה. הוא היה בעד ה־חלוקה.״

פרק
זה מעמת את השקפות־העולם
של וייצמן וז׳בוטינסקי בעימות טראגי,
שהוליך למילחמת־ההאשמות שלאחר רצח
ארלוזורוב. מופיע בו מנהיג התנועה
הרוויזיוניסטית, באחד משני קטעי־הסר-

• על בן־גריון וד״ר מגנם:
״הייתי בין האנשים האחרונים שראו את

המאבקלשלו ־ בחירות 19 81

״ מדחשס״י:

שס״י = שמאל סוציאליסטי ישראלי הוא ארגון השואף לתרום לכינון חברה
סוציאליסטית בישראל ובאיזור כחלק מהתהליך הבינלאומי. אנו פועלים להרחיב
השפעתנו, בעיקר בקרב אותן שכבות חברתיות שלהן אינטרס בכינונה של חברה
סוציאליסטית. אנו רוצים ביחסים יוצרים עם רבים ככל האפשר, להשפיע ולהיות
מושפעים, לחנך וללמוד, להדריך ולהיות נאמנים לשאיפותיהם.
תודעתם של רוב הישראלים מתגבשת תחת השפעת הציונות, כלומר תוך הדגשת
המשותף לכל היהודים בניגוד לזרים, תוך התנגשות אכזרית עם. העם
הפלסטיני ותוך השענות על תמיכת האימפריאליזם. תודעה זו רחוקה
מלהיות מעמדית (מדגישה את העם היהודי, האומה הישראלית, הגורל המשותף
וכד׳) .תודעה זו הינה אנטי־ערבית ומציבה השקפה פרו־אימפריאליסטית יסודית.
אנו רוצים לתרום לתקומתו של שמאל ישראלי שבסיסו אינו הציונות, גם לא זו
הסוציאליסטית. שמאל שבראש מעיניו האינטרסים של מעמד העובדים ושיתוף
הפעולה בין מעמד הפועלים הישראלי והפלסטיני, שמאל המחנך להשקפות אנטי־אימפריאליסטיות
והנאבק בכוחות האימפריאליסטיים.
סכסוך זה, שלו מרכיבים לאומיים וקולוניאליים כאחד, מונע את התפתחותה של
תודעה מעמדית. לכן, פתרון שיבטיח הקהיית עוקצו של הסכסוך הישראלי־פלסטיני
(והישראל־ערבי) יתרום בדיעבד גם למאבק לסוציאליזם. פתרון המקובל
עלינו, והנראה לנו לא רק כעונה על הצרכים היסודיים של המאבק לסוציאליזם
אלא גם אפשרי, הוא הקמתה של מדינה פלסטינית לצד ישראל. המאבק למימושו
של הסדר כזה, בתוקף הנסיבות שנוצרו בעולם ובאיזור, הוא המאבק המרכזי
בחברה הישראלית היום. הסדר זה יקום תוך מאבק לפתיחת מו״מ בין נציגיהם
הלגיטימיים של ישראל והעם הפלסטיני, קרי, ממשלת ישראל וארגון השחרור
הפלסטיני (אש״פ) .באוכלוסיה היהודית בישראל ההתנגדית לפתרון זה אדירה,
אך מאבקו הנמשך של העם הפלסטיני, הנסיבות הבינלאומיות ותמיכתו של
רוב מדינות העולם בפתרון שיתבסס על מימוש זכות ההגדרה העצמית של
הפלסטינים לצד •מדינת ישראל, מעמידים את תושבי ישראל בפני ההכרח לחפש
מוצא פוליטי לסכסוך הישראלי־פלסטיני.
במרס 1977 הצטרף שס״י לחד״ש = החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון. פעלנו
מתוך הכרה בחשיבות הקמתה של ״חזית יהודית — ערבית״ ,אשר במאבק
משותף של בני שני העמים תהווה את הגרעין לכינון השלום. שותפות זו התבססה
מראשיתה על מצע פוליטי ׳משותף — ״שש הנקודות״ (ראה מסגרת).
אנו הדגשנו, בהצטרפותנו לחד״ש, כי הערובה להתרחבותה והעמקת השפעתה
בציבור הישראלי — הינה פתיחות כלפי חוץ ודמוקרטיה כלפי פנים. הדמוקרטיה
הפנימית היא תנאי הכרחי לפעילות נמרצת ויעילה אשר תוכל לפרוץ מעבר
למחנה הקיים.
בתחום זה ענתה החזית רק באורח חלקי על הצפיות והדרישות. חד״ש (ובראשה
— רק״ח, המרכיב הגדול בחזית) לא השכילה למצוא דרכי״ביטוי למרכיבים
השונים בחזית. וכך קרה שבנושאים שאינם מוסכמים (שאינם ב״שש הנקודות״
הנ״ל) זוהתה עמדת החזית עם זו של רק״ח — וזאת משום שלא ניתן ביטוי
לעמדות של מרכיבים אחרים בחזית. בחד״ש לא הכירו שכדי להיות מסגרת
ומושכת, מגייסת ופעילה — עליה לתת ביטוי דמוקרטי, שווה והוגן לכל
הקבוצות והזרמים המרכיבים אותה.
במשך כל 4שנות קיום החזית התריע שס״י על הליקויים בדרך פעולתה של
.החזית. ליקויים שגרמו לעיוות הדמוקרטיה בחזית ולעיוות דמותה בעיני אוהדיה.

המשך הכיבוש, הדיכוי וההתעלמות מזכויות העם הפלסטיני, גורמים להנצחת
הסכסוך ולסכנת המלחמה. במצב זה אין פלא שהחברה הישראלית נקלעת
למשברים חברתיים, כלכליים ופוליטיים. משברים אלו טומנים בחובם סכנות

רבות ומגבירים את סכנת חיזוקו ועלייתו של ״הפאשיזם הישראלי״ .במצב זה
על כוחות השלום והדמוקרטיה להתאחד וליצור את האלטרנטיבה, זו שתציג
דרך ריאלית לשלום ושתהדוף את סכנת הפאשיזם. כוחות אלו כוללים כמובן
את חד״ש = החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון, אך גם את מחנה של״י וגופים
יוניים אחרים.
תהליך ההימנה העובר על החברה בישראל לא פסח אף על חלקים בתוך
מחנה השלום. שובם של רבים ל״מערן״ ,אינה אלא תמיכה ב״ניהול״ יעיל יותר
של הכיבוש, ובהנצחת מצב המלחמה במזרח־התיכון. הצטרפותם של חברים
משל״י ואחרים לשורות מפלגת העבודה ולימפ״ם, מוכיחה כי הנסיונות להתפשרות
עם הקונצנזוס הלאומי — סופם ויתור על העקרונות ההכרחיים להשגת שלום.
לכן, רק חזית יהודית־ערבית העומדת איתן על ההכרה ההדדית בזכויות הלאומיות
של שני העמים, תמנע הימנה בעמדותיה וסחף תומכיה אל הקונצנזוס הלאומני.

שס״י קורא, להמשך קיומה, לחיזוקה ולהרחבתה של החזית הדמוקרטית
לשלום ושוויון = חד״ש.
שס״י נאבק ויאבק שהחזית תכריז על נכונותה לנחל משא־ומתן על בסיס

״שש הנקודות״ הנ״ל עם כל גורם יוני.
אנו קוראים הן לחד״ש והן לשל״י לפתוח במו״מ פדי למצות את המשותף,
וליצור אחידות רחבה ככל האפשר של טחנה השלום.

שס״י = שמאל סוציאליסטי ישראלי

ת.ד 33076 .ת״א 9596 ,ירושלים 2748 ,חיפה
״שש הנקודות״ — מצע חז־״ש.

שלום צודק ויציב בין מדינת ישראל והמדינות הערביות, אשר יתבסס
על כיבוד הזכויות של כל העמים והמדינות באזורנו, לרבות ישראל
והעם הערבי הפלשתינאי. ישראל צריכה לסגת מכל השטחים שכבשה
במלחמת יוני .1967 קווי ה־ 4ביוני 1967 יהיו גבולות השלום
המוכרים והבטוחים בין מדינת ישראל והמדינות הערביות.
יש להכיר בזכותו של העם הערבי הפלשתינאי להגדרה עצמית
ולהקמת •מדינה עצמאית בצד מדינת ישראל הריבונית.
יש לכנס ללא דיחוי •את ועידת השלום בז׳נבה בהשתתפות כל
הצדדים המעורבים בסיכסוך, כולל אש״ף, כנציגותו המוסמכת והמוכרת
של העם הערבי הפלשתינאי.
הגנת הזכויות והאינטרסים של העובדים בייצור ובשירותים, בעיר
ובכפר; הגנת האינטרסים של תושבי שכונות העוני.
ביטול מדיניות האפלייה והדיכוי הלאומי לגבי האוכלוסיה הערבית
בישראל בכל התחומים. ביטול כל החוקים והצעדים המפלים לרעה
את האוכלוסייה הערבית. הכרה באוכלוסייה הערבית בישראל כמיעוט
לאומי והבטחת שוויון־זכויות אזרחי ולאומי הלכה למעשה.
ביטול האפלייה העדתית בכל התחומים. הקדשת משאבים ואמצעים
מיוחדים, כדי להביא לשוויון בני עדות־המזרח בכל תחומי החיים
הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והפוליטיים.
הגנת החירויות הדמוקרטיות והרחבתן. נגד סכנת השתלטות כוחות
הימין והפאשיזם.
הבטחת שוויון־זכויות האשה בכל התחומים. ביטול כל החוקים
המפלים לרעה את האשה וחקיקת חוקים המבטיחים את שוויון־
זכויות האשה .׳מניעת כל כפייה דתית והבטחת חופש המצפון.

טים היחידים שבהם הוא הופיע מעודו
(הסרט האחר צולם בימי שירותו בגדודים
העבריים, והוא כבר הוקרן בסידרה).
סרט זה אותר בידי חוקרי מצודת זאב
בתל־אביב, ובו הוא נואם נאום באידיש
מוזרה.
על הניסיון לאתר סרטים ויומנים, שבהם
נראה ז׳בוטינסקי, מציין יגאל לוסין :
״חיפשנו בכל העולם. נזכרנו שהוא היה
תקופת־זמן בדרום־אפריקה, שם הוא איר-
גן סניף חזק של תנועתו. חיפשנו גם
שם, ולא מצאנו דבר.״
הד״ר חיים וייצמן, נשיא ההסתדרות
הציונית, שימש מושא להתקפותיו של
ז׳בוטינסקי, מנהיג האופוזיציה הרוויזיוניסטית.
חלק ניכר מן ההאשמות היו בכך
שההסתדרות הציונית היא שותף לבריטים,
המעכבים את ד,עליה לארץ־ישראל.
עדותו של יצחק בן־אהרון בפרק זה מביאה
מימד אחר למצב של אי־עלייה לארץ,
יעל כך אומר לוסין :״כאן עשינו סויטש
קטן בשביל התוכן של הדברים, כדי
להציג את הבעייה שההסתדרות הציונית,
מחמת חוסר-אמצעים, מנעה מחלוצים לעלות
לארץ, מפני שהיא פחדה ממשברים
כלכליים וחברתיים. הקטע שבו מספר
בך אהרון כיצד אמר לחיים וייצמן ברומניה,
אם אתם לא תפרצו לנו את הדרך,
אנחנו נפרוץ דרך בעצמנו ,,מביא פן
חדש לעמדותיו של וייצמן, שקיבל את
דברי בן־אהרון באהדה, ואף צירפו אליו.
אבל הדבר לא משנה את העובדה שעד
לשנים 1932ו ,1933-לא היתה עליה
לארץ־ישראל בשל היותה מותנית בתג-

יעקב שרת /איש מנואדיס

מוסד? איזה מוסד?
נניח שיש איזה מוסד. ובמוסד הזח עובדים כך וכך אנשים,
ובראש המוסד הזח עובד בן־אדם שמנהל אותו היטב, או לא
כל כך היטב, אבל מנהל. נו, מי פה לא מכיר ולא יודע איזה
מוסד, שעובדים בו כך וכך אנשים, ובראשו עומד איזה מנחל,
שמנהל את העניינים שם היטב או לא כל כך היטב!
אבל הנה הבן־אדם הזה, שמנהל היטב או לא כל כך היטב,
משנה טעמו, פתאום או לא כל כך פתאום ; נניח שהוא הולך
ברחוב, ופתאום רואה אשה זקנה, והיא מפחידה אותו, והוא
קופץ הצידה מרוב פחד, אבל במקום שהוא יקפוץ, מה שבאמת
קורה זה שהיא קופצת — עליו — ואז פתאום אנשים מסתכלים
בו, ככה, בעין בוחנת, ואומרים :״מסכן, קפצה עליו הזקנה ! ״
או נניח שהוא פתאום, או לא כל כן פתאום, חולה בגופו ;
נעשה, כמו שאומרים, אדם ידוע־חולי ; או, לא עלינו, פתאום
או לא כל כן פתאום, נעשה חולה בנפשו, כלומר פשוט, יוצא
מדעתו, או פשוט דעתו יוצאת ממנו — אלה האפשרויות
המוגבלות שצצות ברגע זה במוחי — ואז הבן״אדם־המנהל הזה
פשוט חדל לתפקד כמו שצרין, ולא זו בלבד שהוא חדל לתפקד,
אלא שהמוסד שהוא ניהל עד כה היטב, או לא כל כן היטב,
חדל להיות מתופקד, ולא זו בלבד, אלא שכל האנשים העובדים
במוסד הזה מרגישים בזה, וסובלים מזה׳ וגם האנשים שמחוץ
למוסד הזה, שעד כה נזקקו לו ונהנו ממנו בצורות מצורות
שונות, מרגישים בזה•
נניח, שיש מוסד כזה בארץ, שדבר כזה קורה^בו״^עכשיול
לעינינו — אז מה עושים! אין מצילים אותו מידי הלא-
מתפקד, שהופן אותו ללא״מתופקד! ואני אומר מצילים, מפני
שבמקרה שלפנינו מדובר בהצלה ולא בהסתפקות בלחישות
ובהליכה רכיל ובהשבעות ובפירכוסים ובשאר הסוואות והענד
דות־פנים, מפני שכבר עבר הזמן שאפשר להסתפק בכגון אלה,
וקצב ההידרדרות של המוסד שלנו גדל בתאוצה מסוכנת, אם
אתם מבינים למה אני מתכוון, ובאמת, באמת צרין לעשות
משהו, ולהציל, כי פשוט חבל על המוסד הזה, שפשוט מתמסמס
לנגד עינינו, והמוניטין שלו נעלם, והתפוקה שלו אפסית,
ומשפע הטוב שהוא השפיע סביבו לא נותר מאומה, ורק דבר
אחד נשאר, כמו שלד בניין מופצץ — המיסגרת: הצוות והמנהל
והתקציב והמשכורות וההוצאות. זה מה שנשאר, אבל גם זח
לא יישאר כן זמן רב, או שפה אני טועה, וזה כן יכול להישאר
זמן רב.
האמינו לי, אני לא יודע מה הפתרון. אני אפילו לא יודע
לאיזה מוסד, בדיוק, אתם חושבים שאני התכוונתי, אם אתם
מבינים למה אני מתכוון.

^ המשחיזגים

1לץ |) 1י תמונה היסטורית זו צולמה
#11 111 בסוף מילחמת־העולס, ונראה
בה הדגל הפלסטיני, שממשלת־ישראל
מתעקשת לקרוא לו ״דגל אש״ף״.
על הדגל תלויה תמונתו של המופתי. לידה
נואם ג׳מאל אל־חוסייני. בתמונה נראים
כמה ראשי הציבור הערבי בארץ דאז.
אים הכלכליים, ויש במצב זה משום חזרה
לתקופה שבאה אחרי מילחמת־העולם הראשונה.
״תמונת
העלייה התחילה להשתנות רק
בשנת ,1933 כאשר התחילו להגיע מגרמניה
יהודים עם כסף, ואז גברה האפשרות
לשוב ולקלוט חלוצים. ההאשמות
כאילו הבריטים מנעו באותה תקופה את
העליה לארץ־ישראל פשוט אינה נכונה.
היהודים עצמם החמיצו את ההזדמנות
לעלות באותן שנים.״

״ברלי( ,סימ פונ י ה
של עיר״
לקראת סוף סיפורו של יצחק בן־אהרון
על פגישתו הראשונה בחיים וייצמו, והאופן
שבו וייצמן אימץ אותו ולקח אותו
ביחד עימו לברלין, בא התיאור הציבעוני
(המשך בעמוד )52
ה עו ל ם הז ה 2267

רשימה זו נכתבת בשביל קהל מסויים מאוד, קהל קוראי
עיתונים. עם קוראי השבועון המסויים הזה הסליחה.
ובכן, כשאתם קוראים איזה עיתון יומי, על מי שם, אתם
אוהבים להשחיז את השכל שלכם ! האם, כאשר אתם קוראים
עיתון מסויים, אתם מחפשים בו מה כתב עיתונאי מסויים,
מפני שאתם יודעים מראש, מי חזקה עליו שישחיז לכם קצת
את השכל שלכם ! האם אתם מחשבים, לפעמים, כמה מושחזי-
שכל משחיזי־שכל יש לעיתון זה, וכמה לזה ! לאיזה עיתון
יש יותר ולאיזה פחות, ומדוע זה כ ן! האם מי שמשחיזים
לכם את השכל הם דווקא מי שדעתם כדעתכם, או, להיפן,
דעתם אינה כדעתכם! היש בין המשחיזנים שלכם גם כאלה
וגם כאלה, גם כאלה שאתם קוראים את דבריהם ואומרים
או :״הוא
לעצמכם :״הלוואי, שאני הייתי יכול לכתוב ככה
בדיוק אומר מה שאני חשבתי ״(או עמדתי לחשוב וגם כאלה
שאתם קוראים את דבריהם ואומרים :״אין הוא יודע לכתוב !
ואין הוא יודע להרגיז אותי בכישרון שכזה ! ובעצם, אם אני
לא מסכים אתו, והוא כל כן הגיוני ונהיר ולכיד (להסתכל פה
במילון) — היכן הוא טועה ! מדוע, בסופו של דבר, הוא אינו
צודק היש, בסופו של. דבר, בעיתון שאתם קוראים או
בעיתונים שאתם קוראים, מישהו שיותר מפעם אחת, כשאתם
קוראים אותו, אתם אומרים בקול רם :״אה, איזה רשימה ״1
״אח, איזה מאמר או אפילו אומרים לאשה שהיא מוכרחה
לקרו א זאת, או אפילי קוראים זאת בקול לפני כל בני הבית !
אתם לא חייבים לעשות את החישובים הללו ולשאול את
כל השאלות ששאלתי פה. אני רק רוצה להגיד, שזו אחת
הדרכים שקורא עיתונים יכול להסתייע בה על מנת להבהיר
לעצמו מאיזה עיתון הוא מפיק את מירב התועלת בתחום
השחזת השכל שלו (להבדיל מתחום אגירת ידע).
טוב, אז אחד המשחיזנים המעולים שאני מכיר הוא שמואל
שניצר, עורן ״מעריב״ .בדרן כלל, אינני מחמיץ את מאמריו,
מפני שרובם ככולם מושחזים ומשחיזים — בתוכן, בסימון,
במירקם. מי שבשל סיבה כלשהי קורא את רשימותי לפרקים,
יוכל לקבוע כי לא אחת דעות שמואל שניצר ודעותי אינן
עולות בקנה אחד. אז מה ! יש בזה אסון לאוצר הרוח האנושית!
חס וחלילה• אדרבה, קינאת משחיזים תרבה השחזה.
כשמשחיזים כידוע, ניתזים גיצים ומתעופפים ניצוצות, ולפעמים
ניצוץ אחד כזה מאיר יותר ממאמר שלם, אבל בלתי־קריא חן
מבחינת סימון, והן מבחינת מירקם...
אז עם משחיז תשתחז, ככתוב. ודברים אמורים ב״בחירח
חופשית״ מאת שמואל שניצר ב״מעריב״ של ,30.1.81 שם קראתי
את הפסוקים הבאים — :ואני מביא אן מקצת״מן־הקצת,
מקוצר היריעה :
* (ההתבוללות, ההתרחקות מן היהדות, בארצות-

הברית וברוב ארצות העולם החופשי) ״אינה נשירה של
יחידים. זו מפולת, והיא תימשן כל עוד ידבקו היהודים
בעקרונות הנעלים של הליברליזם ...העם היהודי אינו
משגשג על האידיאלים המודרניים שבהם הוא דוגל. הם
משמידים אותו בקצב מחיר...״
* ״המציאות מורה שהדבקות במסורת, על כל
ההסתגרות הנלווית אליה, מקיימת את העם היהודי,
ונטישת המסורת אגב השתלבות בחברה פתוחה ואוני׳
וורסלית מכלה אותו — ואין שום יסוד לאמונה שכאן,
במדינת-ישראל, אפשר יהיה, באותן דרכים שהלכו בהן
שם, להגיע אל תוצאות הפוכות.״
* ״אנחנו צריכים להחליט כאן, בישראל, שבה
הלאומיות החילונית שאין לה שורשים עמוקים במורשת
היהודית העתיקה פושטת את הרעל לעינינו, מה חשוב
לנו יותר: קיומו של העם היהודי או חעקרונות ה־אוניוורסליים
של הקידמה וחשיוויון! רבנות הקובעת
סייגים בענייני אישות וכשרות ושמירת שבת, ובונה
בדרן זו חומה המגינה על האומה היהודית, או נישואים
אזרחיים, חופש בחירה בכל התחומים ושיוויון כל
האדם לפני כל החוקים! מישטר של הגנה על ייחודנו
— או מישחק חופשי של כוחות, שבסופו של דבר
יכריענו ויעבירנו מן העולם ! ״
אלה הם דברים כדורבנות, שכתב אדם מעמיק״חשוב
ומעמיק״חדור ובעל השכלה יהודית וכללית רחבה, שרק
אפשר להתקנא באיכותה ובכמותה — אשר אינו חובש
כיפה לראשו.
עוד חזון לפולמוס. אלוהים, אני בטוח, לא יברח.
פה רציתי רק להבליטם, מעשה צורף, כיהלומים מתון
טבעותיהם, כמי שקורא מאמר משחיז״שכל ואומר:
״אה, מה הוא אומר ! רנה, את מוכרחה לקרוא את
זה ! רגע, אני אקריא לן את זה בקול רם עכשיו, מפני
שאני מרגיש שאלה דברים חשובים, שעשויים או עלולים
להכריע לא רק בעתיד החברה שלנו כולה, אלא גם,
בחיינו הפרטיים של שנינו — ולא בעתיד הלא-נראה-
לעין ! ״

£הע מוד הרא שון
אני לוקח לידי עיתון־צהריים ומה אני קורא מתחת לעלילות
הבורסה, מערכה י״ד ! בומבה של כותרת על ״יורדת שהתאבדה
בניו־יורק״.
אני מודה ומתוודה. מצד אחד אני קורא לפחות ארבעה
עיתונים ישראליים ביום, ומצד אחר הזיכרון שלי אינו חכי
טוב בעולם (לפי ההגיון של ״היה חיו שני אחים, אחד היה
עשיר גדול, ואחד לא אהב לאכול גבינה״) .אבל, בכל זאת, מתי
בפעם האחרונה קראתי בעמוד ראשון של עיתון ישראלי ידיעה
על לא־יורדת שהתאבדה !
אז מה המסקנה המתבקשת! שכדאי לרדת, כי אם תתאבד
בניו־יורק תקבל כותרת עמוד ראשון אין דה אולד קאנטרי !
או שלא כדאי לרדת, כי הנה מה שקורה, והנה איזה עונש
נפסק למי שעושה זאת !
אולי כדאי לעשות חושבים בלונדון! אבל מה, אומרים
שהתיאטרון שם ירד פלאים עד שלשום חיידק ישראלי כבר אין
מה לגנוב שם• וללמוד צרפתית פשוט לא מתחשק, גרמניה
מגעילה, וארץ נמושה לא באה בחשבון.
אבל מה אני מדבר! מי משוגע להחמיץ זח את הבחירות!
בן־אדם, לרדת תוכל אחר כן, וגם להתאבד, אם זה לא יספיק.
אז תן לעצמן עוד שאנסה. והעיתונים! אה, חם כבר ימצאו
משהו לרענן את העמוד הראשון.

^ לחם של בצק
מה פתאום לחם של בצק, אתם שואלים! כי זאת לדעת,
יש לחם חיטים ויש לחם שעורים ויש לחם שיפון ויש לחם
שיבולת־שועל, ומה לא, אבל לחם של בצק — מה זה לחם
של בצק ! !
לחם־של״בצק זח הדבר המקביל לבית״של״בוץ, ובית בוץ
התגלה לפני בימים אלה ממש ב״ידיעות אחרונות״ .באחד
מגליונות העיתון זה ראיתי במו עיני תמונה של ביקתת חימר
— מה שבימי ״עמוד האש״ הראשונים היו קורין בארץ־ישראל
״חושה״ — ומתחתיה הסבר מדעי כלהלן :״בנייתו של בית
העשוי בוץ, ראשון מסוגו בארץ, נשלמה בימים אלה בקריית
המדע של מדרשת שדה בוקר״ ,וכו׳.
אפשר מאוד, כי אותו בית העשוי בוץ, שבו, כמדווח,
מיושמים שלוש שיטות לניצול אנרגיית שמש ועוד מיני חידושים
מדעיים, הוא בעל תכונות אקולוגיות מופלאות. האמינו לי,
אין לי שום דבר נגד ניצול אנרגיית שמש בכל צורת (בתנאי
שהאנרגיה המושקעת לצורן הניצול לא תחיה רבה מהאנרגיה
שתופק, ככלות הכל).
מה שאיכפת לי הוא שיכול לקרות, כי בעיתון של עם
עתיק יומין, שבניו עבדו בחומר ובלבנים, כלומר לשו עפר
במים ברגליהם והוסיפו קש ותבן על חשבונם, אם איני טועה
— עוד לפני ארבעת אלפים שנח — יכול איזה צוציק להמציא
היום מין חידוש מחודש שכזה :״בית־בוץ ! ״
ועל זה אומר הערבי: רק בוץ כזה חיה חסר לנו בבית...

אז 91׳ רצח

(המשך מעמוד )51
של בן־אהרון על כניסתו, לברלין, המלווה
בתיאור מצולם, שנראה כאילו צולם בהזמנה.

קטע מצולם זה מספר לוסין :״היה
לנו סרט גרמני בשם ברלין, סימפוניהשל
עיר, שאת דבר קיומו גילה לנו בראשית
העבודה הבמאי דויד פרלוב. הסרט, המתאר
את ברלין שנת ,1927 סיפק לנו את
החומר החזותי לתיאור החיים והאנשים
בריפובליקה הוויימארית, כפי שהומחשה
בפרק ״עם ישראל איכה?״ ומהסרט הזה
נותרו כמה, אומים׳ (שאריות של סרט,
בעגה המיקצועית של אנשי־הקולנוע).
כאשר תיאר בן־אהרון את כניסתו לברלין
ביחד עם הד״ר וייצמן, גילה הבמאי סטיב
אדוארדם את קטע־ההמחשה הזה, שהוא
ממש מקביל לתיאורו של בן־אהרון״.

מי דצח
אתארל הו רו ג?
שיחר צדדו.
הא*31 ווי1י6ניד. ודעגראל״ת

י• לרב מרדכי צביאלי, מנהל ההפקות
הדתיות בטלוויזיה הישראלית,
שהצליח בתוכנית שורת הדין ליצור מכשיר
אלים של אינקוויזיציה דתית דרך
המירקע. התוכנית, הגובלת באינפנטיליזם
מוחלט, מציגה את בתי־הדץ הרבניים
כתערובת של טלית שכולה תכלת ובית־הדין־של-מעלה,
בחוסר אמינות, טלוויזיוני
מוחלט. לא ברורים כלל שיקוליהם של
מנהלי הטלוויזיה, ההופכים מישדר זה,
שהוא בבחינת תשדיר־שירות דתי, לעונש
קולקטיבי המוטל על ציבור משלמי-
האגרה.
מיחוזו אר־דור

אחד הפרקים הקשים ביותר לתיאור
בסידרה עמוד האש הוא זה הדן ברצח-
ארלוזורוב, שהוא, לדעת רבים, רצח פוליטי,
ולדעת אחרים עלילת־דם.
לבטי המערכת בטיפול בנושא זה יכולים
להמחיש את טכניקת העבודה. על
לבטים אלה מספר לוסין :״האיזון ההיסטורי
בסרט בנושא זה ניתן למדידה
בסנטימטר. עובדה היא שראו את זה
רוויזיוניסטים, כמו יו״ר רשות־השידור
הפרופסור ראובן ירון, מבלי שהוא יעיר
מילה אחת. אבל כאן המקום להביא את
סיפור הסיוע של הפרופסורים, ההיסטוריונים
שבמערכת. ביניהם נמצא הרי פרופסור
דניאל קארפי, שאביו, אריה ליאונה
קארפי, היה ראש הרוויזיוניסטים באיטליה,
וגם ידידו האישי מאוד של ז׳בו־טינסקי.
לקארפי
היו הערות ותיקונים על הנוסח
הראשוני, והוא נקט לשון זהירה כדי
לסייע לטיעונים של השמאל. אני גם לא
הבאתי בתסריט המקורי את הגירסה הטוענת
שערבי רצח את הד״ר ארלוזורוב.
כתבתי נוסח ראשוני בלשון זו, :ככל
שעברו השנים כך התחזקה בציבור הדעה,
כי לנאשמים לא היתה שום נגיעה לרצח.
ואולם התעלומה מעולם לא נפתרה, וזהות
הרוצח האלמוני לא נקבעה מעל לכל ספק.
הפרשה כולה הותירה בישוב צלקת במשך
שנים ארוכות בניתי רישא וסיפא. אבל
פרופסור קארפי העיר לי על כף, וכתב
בזהירות הערה, שבה נאמר משהו בנוסח
של, מפעם לפעם התפרסמו ידיעות כאילו
נמצאו הוכחות שהרוצח היה שודד
ערבי.״׳ ואילו שני פרופסורים אחרים,
יהודה באואר, שהוא איש קיבוץ השומר
הצעיר, ויהושוע (״שוקה״) פורת, שבוודאי
אינו רוויזיוניסט, ביקשו לציין כי,בינתיים
התפרסמו ידיעות שהרוצח היה ערבי...׳
הם היו הרבה יותר תקיפים מאשר הפרופסור
קארפי בנסיונם להפנות את הרצח
לכיוון הערבי. כאן המקום להעיר, ש ההיסטוריונים
עשו בעצם כל שביכולתם
כדי שראייתם תתעלה מעל למחלוקת בת
שנים רבות.
״בעניין אב״א אחימאיר וסטבסקי כתבתי
כי הם, זוכו מחוסר הוכחות׳ ,ולבסוף
הותרתי את זה מעורפל, מאחר ואין הוכחה
שמישהו אחר עשה את זה. העובדות
היסודיות הן שהנאשמים, זוכו מחוסר
הוכחות /והעניין נשאר בסך־הכל פתוח
מהבחינה המישפטית.
״אנחנו גם הצגנו בסרט את הבסיס
שהביא להאשמת אב״א אחימאיר ואנשיו.
הבאנו ציטוטים מתוך העיתן הרוויזיו־ניסטי
חזית העם, שכינה את הד״ר ארלו־זורוב
בכינויי גנאי כ,הינוקא האדום׳ או
,ערל־זה־רב הבא לזחול לפני היטלר על
ארבע ולא השמטתי את הקביעה שחזית
העם הביא, יום לפני הרצח, דברים
בנוסח של, העם היהודי יידע להגיב על
הנבלה הזה...׳

#נקודה שחורה ליורם רונן, מפיק
השבוע — יומן אירועים, שהפיק יומן
שבוע מקוצר, דבר שמעולם לא קרה ל-
קודמתו בתפקיד, יעל חן
הסיבה ליומן המקוצר היה ניסיון להכין
כתבת־מגזין עם שר־האוצר החדש,
יורם ארידור, שנמצאה בלתי־הולמת
את השר. עשר הדקות החסרות של ארי-
דור ביומן, שמולאו בשירים של הזמר
יגאל כשן, כוונו במיסדרונות בניין-
הטלוויזיה בכינוי ״פיחות ארידור״.

ח91י שדד של 91ו קד

אחד המישרדים החסכוניים ביותר במערכת
בת שש הקומות ומאות החדרים
של בניין הטלוויזיה בירושלים הוא מיש-
רדו של עורך ומפיק תוכנית־הראיונות
השבועית מוקד, אלי ניסן. הוא תלוי
על כתפו של הכתב הוותיק, המשמש גם
כראש אגודת־העיתונאים בירושלים, בצורת
תיק שחור גדול, האוצר בקרבו את
כל הניירת וכל הטפסים שלהם נזקק ניסן
להפקת מישדרו השבועי.
את ישיבות־העבודה שלו עורך ניסן
בפרוזדור קומת־החדשות. לו ולעוזרת־ההפקה
שלו אין אפילו כיסא ושולחן לתרופה,
לניהול תוכניתו.
31 וט* 7

המושג ״נפוטיזם״ ,שמשמעו העדפת
קרובי־מישפחה והענקת משרות גבוהות

מאחרי הקלעים
השר והחוק

ידיעה שהופצה בשבוע שעבר בידי
דובר מישרד־החינוך הביאה, בין השאר,
את תגובתו של שר־החינוך זבולון המר,
המופקד על רשות־השידור, בעניין כתבתו
של עמירם ניר, שהורכבה מפסיפס
כתבות על ממשלת־בגין. היא קבעה כי
המר ״ימנה ועדת־פיקוח לרדיו ולטלוויזיה
— לתקופת הבחירות ...השר הודיע
כי הוא מתכות להקים גוף ציבורי חדש,
ובו שופטים המקובלים על הציבור, שתפקידם
יהיה לבדוק תלונות על חוסר־איזון
במישדרים...״
בדיקה שערך העולם הזה אצל היועץ
המישפטי של רשות־השידור, עורר־הדין
נתן כהן, גילתה כי אין זה כל-כך פשוט.
אין שר־החינוך יכול לעקוף את חוק
רשות־השידור, המאציל את סמכויות ה ביקורת
והבדיקה על הרשות, לוועד המנהל
ולמליאת רשות־השידור. אם יעמוד
השר על דעתו, יצטרך להביא תחילה
לשינוי החוק.
בינתיים, הגוף היחידי שיש בכוחו
להתוות מדיניות ברשוודהשידור בענייני
בחירות הוא יו״ר ועדת־הבחירות המרכזית,
השופט־העליון משה עציוני (בבחירות
לכנסת העשירית) .השגחת ועדת-
הבחירות נעשית בתוקף חוק דרכי הבחירות
(דרכי תעמולה) .האיסורים החוקיים
חלים אך ורק על הטלוויזיה, ולא על
הרדיו (את האיסורים ברדיו מפעילה
רשות־השידור עצמה).
הקדמת תאריך הבחירות לכנסת העשירית
יוצרת סבך של בעיות, כגון שאלת
נאומו המסורתי של ראש־הממשלד, לקראת
יום־העצמאוח, מחזור זזטכסים ה

עומר !׳

בשבוע הנא הפרק השביעי :״חשרת
הסופה״ ,שבו המחשה לנבואותיח ה שחורות
של הציונות על עתיד יוזודי־אירופה,
המתחילות להתגשם עם עליית
היטלר לשילטון בגרמניה. המוני פליטים
זורמים לארץ, ותוך ארבע שנים מזנק
מיספר היהודים נארץ־ישראל מ־ 120 אלף
ל״ 400 אלף. תל״אביב עולה כפורחת. כל
חמיסגרות הרופפות, שהקימו אנשי ה עליות
הראשונות, מקבלות בימי העליה
ההמונית של שנות ה־ 30 חיזוק המבטיח
המשכיות התרבות העברית. ארץ־ישראל
היא מעתה המקום היחידי בעולם שבו
נעצר תהליך ההתפוררות הלאומית של
עם ישראל.

ממלכתיים של שבוע השואה והעצמאות,
ושידור הפרקים האחרונים של הסידרה
עמוד האש, שסיום הקרנתה מתוכנן לערב
יום־העצמאות. היועץ המישפטי של
רשות־השידור הבהיר כי בעניין עמוד
האש יש בכוונת הרשות לפנות אל השופט
עציוני, והוא מקווה כי יו״ר ועדת־הבחירות
יתיר את הקרנת הסרטים ה אחרונים
בסידרה זו.

יועץ־מישפטי כהן
דרוש שינוי־חוק
וזכויות־יתר גם כשאינם ראויים לכך לפי
כשרונותיהם וידיעותיהם, הגיע לשיא
חסר־תקדים בבניין הטלוויזיה.
מרדכי פרימן, חידונאי-דת, שהוא
גם התסריטאי של תוכנית הדת של ימי
ב׳ בטלוויזיה שורת הדין, הצליח לצרף
לצוות עושי־התוכנית את שתי בנותיו,

הדודה פרימן ועדינה קלסר.

ג 9שבר חדנוו
בטלוויזיה הערבית

ישנה איזו חוקיות של משברים על
בסיס אישי בטלוויזיה הערבית. במשך
שנים התנהל מאבק נוקשה מאוד בין
סדים פתאל לבין יוסף כראד פתאל
פוטר, ותחתיו מונה יוסוף אבו־בקר,
וכעבור חודשיים נוצר משבר, שהביא ל פיטוריו
המיידיים.
בימים אלה נראים סימנים ראשונים של
מאבק חדש בטלוויזיה הערבית נגד סעיד
קאסם, הקריין־כוכב הדרוזי, שהוא מ-
כוכבי־הטלוויזיה הידועים ביותר במרחב
כולו. מסתבר כי יש בכוונת בראל להצר
את צעדיו ואת הצלחתו של קאסם.
פסקול 1ונויי
השבוע ו(*1(7

עורך פרימן

ניתנה פרנסה לבנות

בעיקבות הצלחת המגזין החודשי לעג־ייני־בורסה,
מהון להון, בהפקת חנינא
אמוץ (מי שהפיק בעבר את כולבוטק
ואת עלי־כותרת) הוא יעבור למתכונת
דו־שבועית. לדעת רבים, הוא עשוי להש פיע
רבות על מהלכי הבורסה מדי יום
אל״ף שאחרי הקרנת התוכנית ב־ערב־ראיונות
עם איתן דנציג סיפר
עורך מבט יעקוב אחימאיר, על תגו־

עורך אחימאיר
התגלתה אחות
בות רבות ששמע אחרי הופעתו בתוכנית
שיחה בשניים. בין השאר סיפר אחי-
מאיר, שהפתעה מרגשת באה לו כתוצאה
מסיפור העובדה שהוא נקרא על שמו של
יעקוב רז. טילפנה אליו אחותו של רז,
שהוא לא ידע כלל על קיומה. בהקשר
אחר סיפר אחימאיר, כי בניגוד לחברי-
כנסת רבים וחברי־ממשלה, הנוהגים לרדוף
אחרי אמצעי־התיקשורת, מסרב שר־האוצר
החדש, יורם ארידור, ככל
יכולתו להתייצב באחרונה מול אמצעי-
התיקשורת האלקטרוניים ו השמועה
אומרת שיש בכוונת עורך התוכנית שיחה
בשניים, ישראל וינר, להביא לתוכניתו
את רב־המרגלים הסובייטי ליאו־פולד
טרם ר, מי שהיה מפקדה של ״ה־תיזמורת
האדומה״ בימי המילחמה העולמית.
כמה מאנשי־הבניין מתכננים להציע
לווינר, שיביא את ״האדם השלישי״
של העסק־ביש כדי שזה יראיין את טר־פר,
המתגורר בשכונת קרית־היובל שב ירושלים
1בהנחיה של מנכ״ל רשות-
השידור לעובדי חטיבות החדשות ברדיו
ובטלוויזיה, בעיקבות התקפתם של שרי-
הממשלה ביום הראשון שעבר על הרדיו
והטלוויזיה, ביקש לפיד שלא ״להיגרר
לוויכוחים הציבוריים על שידורי החדשות
...כי הוויכוחים האלה יהיו בחודשים
הקרובים נחלתם של אנשי החדשות באופן
קבוע, עקב התלהטותה של מערכת
הבחירות ...כמו שהגנתי בעבר על אנשי-
החדשות אמשיך להגן עליהם גם בחודשים
הקרובים 1ביקורת הושמעה
בישיבה האחרונה של הוועד המנהל של
רשות־השידור על כתבתו של חיים
(״חיימול״) גיל, תל־חי ,80 כימעט בפי
כל חברי הוועד־המנהל, משמאל ועד ל ימין.
רוב הדברים התמקדו בוולגריות של
כתבה ארוכה זו, שהתיימרה לשקף את הכתב המתרחש באמנות הישראלית
הבכיר לענייני-רווחה, ויקטור נחמי־אס,
יצא לטיול פרטי במצריים, כדי
להשתתף ביריד־הספרים בקאהיר. נחמי-
אס, המשמש גם כמרצה במחלקה למיז־רחנות
של האוניברסיטה העברית, יצא
לקאהיר על חשבונו הפרטי, כדי לרכוש
שם ספרים. הוא סירב, ערב נסיעתו,
להצעה שהציע לו הפרשן לעניינים ערביים,
אהוד יערי, לנסוע בחינם, בראש
טיול של קבוצת עובדי רשות־השידור
למצריים. תגובת נחמיאס :״מה אני צריך
את בילבול-המוח הזה, להיות מורה־דרך,
ושוב לספר את הבדיחות המצריות, וכל
שאר הדברים. אני סתם רוצה ליהנות מההכסף...״

נסיעה הזאת, וזה שווה לי את
מחלוקת נפלה בין עורך כימעט
חצות, אמיר שפים, ובין הכתב הצבאי
עמירם גיר. העילה למחלוקת: כתבה
שהזמין שביב אצל הפרשן לענייני־מטו-
סים, מאיר כהן, בלא הסכמתו של ניר,
המופקד על שטח זה. המחלוקת הובאה
לבירור לפני מנהל־המחלקה, טוכיה
סער • י • חתול שחור מטייל במערכת־היחסים
שבין מנהל מחלקת־החדשות ובין
הכתב לענייני-כלכלה אלישע שפיגל־בתוכנית
הבוקר שלו בגלי צה״ל

נכון לעכשיו, אמר יצחק כן־נר על
התוכנית הכלכלית החדשה של השר ארי-
דור :״אם אחסוך כל בוקר קצת בלבן
ובגבינה, אז אוכל לקנות טלוויזיה ציב-
עונית פמוצאי-שבת נערך ״מוקד
תיקשורתי״ יוצא־דופן בביתם של רחל
ויורם רונן (מפיק השבוע) ,שבו הש תתפו
מנהל מחלקת־החדשות בטלוויזיה,
טוביה סער, מפיק מבט יעקוב
אחימאיר וכתב הארץ דן מרגלית ,
ונשותיהם.
ה טו ל ס הז ה 2267

יום רביעי
44. 2
#עולמו של וולט די*
ס;י: ארץ פראית (5.30
— שידור כצבע) —
פגישה עם מישפחה שיוצאת
להתיישב במערב ארצות־הב־רית
ולהקים חווה. סיפור המאבק
על מקורות המים.

• החבובות מארחות
את שירלי כסי (8.30
— שידור כצבע) —
הזמרת הנודעת שירלי בסי
מתארחת אצל החבובות. היא
עומדת לבצע את השיר נולד־פינגר
וקרמיט רוצה שתהיה

*התעלומה המיסתורית.

* • המובחרים (11.05
— שידור בצבע) —
הפרק ״מי צריך אוייבים״.
השמועה כי ״ברנסייד צריך
ללכת״ מתחילה בלחישה ב-
מיסדרונות הוויטהול, היא מתפשטת
עד שסיכוייו של ברנ-
סייד הולכים ומתמעטים. לפתע
נראה כאילו כולם נלחמים בו.
קצין הרפואה הראשי של השרות
מוסר דו״ח רפואי שלי לי
על מצבו, ואפילו אנשי
הצוות המסורים מתחילים לבקר
אותו בפניו. בינתיים מתאבד
ראש התחנה במאדריד,
בלא שום סיבה נראית לעין.
ברנסייד שולח את קיין לח קור
אם היתה זאת התאבדות
או רצח מתוחכם.

יום שי שי
13. 2

#הקלברי פין וידידיו
( — 3.00 שידור כצבע)

ל ק רא ת שי רו ו: סו חרי החלומות

סידרת ימי הראשון, שתבוא בעיקבות הסידרה ״ארץ בעולה״,
היא ״סוחרי החלומות״ .הסידרה המבוססת על״ספרו המפורסם
של הארולד רובינס, בכיכובם של אווה ארדן, רד באטונס, מארק
הארמון, בריאן לירי, חוזה פראר, ראיי מילאנד ועוד רבים אחרים.

— הפרק הרביעי בסידרה,
״תעלומה בחצות״ ,מביא את
סיפור מסעם של תום סויאר
והקלברי פין בחצות ליל ל-
בית־הקברות, שם הם הופכים
עדים לרצח הד״ר רובינסון,
בידי ג׳ון האינדיאני, ונשבעים
לנצור את הסוד.

* כן החורבות ()6.20
— פאתן חמאמה, חמאד חמדי,
צלאח ד׳אלפקר ופואד מהנדס
מככבים בסרט המצרי המבוסס
על ספרו של הסופר המצרי
יוסף סבאעי. עולמו של
סופר מצרי, המתאהב בצעירה
יפה שמגלה עניין באהבתו
האבהית. הנערה יתומה ומו־כת-גורל.
אך מוסריותה גבוהה.
לבסוף היא נישאת לגבר
אחר, בנישואין נטולי־אהבה
ומתחילה חיי יסורים נעדרי
עניין.

• המחפשים (10.15
— שידור כצבע) —
הפרק הראשון מתוך שניים,
המתארים את סיפורה של
מישפחת קאנט שהופיעה בסדרות
הממזר והמורדים. אברהם
קאנט (רנדולף מנטות)
נכשל בכל מעשיו. כחייל הוא
מתקומם כנגד ההרג חסר ה טעם
במילחמה עם האינדיאנים,
ב־ .1794 כשותף בעיתון
של מישפחת קאנט הוא נמצא
בעימות מתמיד עם אביו, פילים
קאנט (מרטין מילנר) ,וב־איכר
הוא מאבד את אשתו.

בסי: החבובות מארחות
יוס רביעי, שעה ( 8.30 בצבע)
לה תיפאורה של זהב.

פרק נוסף של ״בית קטן בערבה״
.סיפורו של מתאגרף
כושי בשם כגן. חושבי העיי רה
נוטלים חלק בתחרויות
איגרוף עמו. כל מנצח זוכה
בפרס בסך 50 דולר.

• נכר בודד (10.05
— שידור כצבע) —
השחקן ארל הולימן מופיע
בתפקיד פועל, שמהפכה מתחוללת
בחייו כשאשתו מביד
שת ממנו גט. למרות שהוא
חש בדידות כגרוש, הוא מארגן
מחדש את חייו, נוטש את
עבודתו ומגשים את חלום
חייו — לאמן נבחרת כדורסל.

• ארץ כעולה ()10.00

— הפרק האחרון, שבמהלכו
נוקמים פלויד ובנג׳מין את
מות אדם וברום. מילחמת ה אזרחים
מגיעה אל קיצה וב־עיקבותיה
משתנים סדרי־ה־חיים.
רוב אזרחי הדרום אינם
משלימים עם המצב ומעוררים
סיכסוכים, שבאחד מהם נרצח
פלויד. שרה וקייסי טרוי מתאחדים.

יום
חמישי

— סרט תיעודי בהפקת מאיה
דוקלר, שזכה ב״פרס ראשון
של רשות־השידור״ לשנה זו.
התסריט והבימוי של יועץ
מנכ״ל רשות־השידור נקדימון
דוגל. הסרט מתאר פרשיה ש-
זיעזעה את הישוב היהודי בארץ
— בקיץ .1938 בעיצומו
של המרד הערבי. הקצין משה
לזרוביץ מוסיף להתגורר עם
בני מישפחתו (אשתו ברוריה,
שלושת ילדיהם והדוד אליהו
קירז׳נר) בצריף שולי, ליד
מחנה־האסירים בעתלית. באחד
הלילות תוקפת כנופיה את
המחנה וחוטפת את כל בני
המישפחה. הילדים רחל ויפתח
זוכרים היטב את זעקת האם
ואת היריד. הבודדת שנשמעה
מייד אחר כך. שלושה ימים
היו הילדים בשבי הכנופיה,
עד שננטשו ליד קיבוץ מש־מר־העמק.
החוטף, יוסף סעיד
אבדדורה, מפקד כוחות המרד
באיזור ג׳נין נאסר כעבור שנתיים
ונדון למוות. גם כשחבל
התלייה הונח על צווארו, סרב
אבו־דורה להודות בביצוע הח טיפה.
עד שקצין המישטרה
שלמה בן־אלקנה פיענח את

יום ראשון
• המתאגרף (5.40
— שידור כצבע) —

וחבריו מראיינים את נשיא
המדינה, יצחק נבון, במישכן
נשיאי ישראל.

* תיק סגור ()10.00

ימי ראשון החל 0־( 22.2בצבע)

45. 2

• מוקד עם נשיא המדינה
0.30 אלי ניסן

הרמון ולידי: סוחרי החלומות

רויטמן: טירונות
יום שני, שעה ( 11.30 שחור לבן)

מיברורדיו
״גלי צ ה ״ל״ משדרים מדי
בוקר תוכנית מרתקת בשם
״נכון עכשיו״ ,שבמהלכה משמיע
הסופר יצחק בו־נר הערות
והערכות על החדשות
של או׳תו הבוקר, בלוויית שיחות,
פינות אישיות ותגובות.
התוכנית משודרת מ״ 9בבוקר
עד מהדורת החדשות של . 11
התוכנית ״חקירה מיוחדת:
מדוע הם מרדים?״ תובא בשידור
חוור ביום שלישי ברשת
ב׳ ,בשעה 4.10 אחר ה-
צהריים. על ההודאות במיש-
טרה, עקב החקירה המחודשת
בפרשת רצח החיילת רחל
הלר, מעצרו של יורם ביכוג-
סקי ומישפטו של עמוס בר-
נס. התוכנית מבוססת על
קביעה של השופט חיים כוהן,
בפסק״דין בבית״המישפט העליון
:״אודה כי למקרא ה-
עירעור הנוכחי התחלתי לרא שונה
לפקפק במקצת, שמא
הגיע הזמן שהמילחמה בפשעים
צריכה להידחות בפני ה-
מילחמה בפשעי השוטרים.״

• קווינסי (— 11.00
שי דו ר כצבע) — הפעם:

• דאלאס (— 10.05
שידור כצבע) — פרק רא
יום
שני

״מירוץ אל המוות״.

שבת
44. 2

שון בסידרה החדשה, המרעי שה
מזה שבועות רבים את
צופי הטלוויזיה בארצות־הב-
רית ובארצות רבות אחרות.
הסידרה מגוללת את סיפורה
של מישפחת יואינג, העוסקת
בענייני נפט, שהיא מהמיש־פחות
החשובות ורבות ההשפעה
של העיר דאלאס, בטב־סס.
הפרק הראשון מספר על
נישואיו של הבן הצעיר, בובי,
עם בת מישפחת דיגר, שהיא
המישפחה היריבה בדאלאס.

יום שלי שי

• עמוד האש: חשרת
הסופה 8.03 שידור
כצבע) — פרק שביעי ב־סידרה
(ראה כתבה מיוחדת).
+בידור מונטה קרדו
עם טלי סאכלס (10.00
— שידור כצבע) —

• כנסון: הרומן של

קראום 11.30 בנסון
ומארסי, מזכירת המושל, חוש פים
את עניינה של הגב׳
קראום בקצב של בית המושל.
הם מחליטים שיש לשפר את
סיגנון דיבורה. ביקור חוזר
של הקצב מגלה את התעניינותו
בגברת הגרמניה, והוא
מזמינה לצאת לבילוי של מו־צאי־שבת.
הגב׳ קראום לובשת
בגדי חמודות, אך חוששת ש מא
תיכשל ברחבת הריקודים.
גאוותה של הטבחית נשברת
והיא פורצת בבכי.

אליזבט (דלטה ברק) ,שנהרגה
מכדורי אינדיאנים. טפח מ תולדות
השנים הראשונות של
ארצות־הברית.

ולטלוויזיה של אוניברסיטת
תל-אביב. נושא הסרט: התמודדות
בין הפרט לבין סביבתו.
על קשיי הקליטה של
טירונית על רקע המשמעת
הצבאית. בכיכובם של גלית
רוטמן, אורלי זילברשץ, אסתי
דינור, אורית ברגל ועמית
מירון. צילום: יכין הירש :
עריכה: מייק ברוולד.

46. 2

• השעה השניה ()0.30
— ״פגישה עם הפסיכולוגיה״.
בתום הסרט ייערך דיון באולפן.

טירונות 11.30

במיסגרת סידרת סרטי הקולנוע
הקצרים, מעשי ידיהם של
במאים צעירים, יוצג הסרט
טירונות, אותו הכינה רותי
פרס, בוגרת החוג לקולנוע

סבאלם: מונטה קרלד
יום שלישי, שעה ( 10.00 בצבע)
קוז׳ק, הלא הוא טלי סאבלם,
כוכב תוכנית הבידור במונטה
קארלו.

• ג׳ני 10.45 שידור
כצבע) — הפרק החמי

בסידרה המתארת את חייה
של אמו האמריקאית של המנ היג
הבריטי וינסטון צ׳רצ׳יל.

י* 91 הצלחה במתמטיקה
הבחינה במתמטיקה נחשבת
לאחת הקשות שבבחינות
הבגרות.
״האולפן למתמטיקה״ בית
ספר ערב לאקסטרנים, מבטיח
שלימוד המתמטיקה
יכול להיות קל ואפילו
מהנה, בתנאי שהתלמיד
ישקיע מאמץ ויכין שיעורי
בית באופן סדיר.
במועד יוני 80 היה שיעור
ההצלחה בין בוגרי
הקורסים שלנו, למתמטיקה
׳ 91 אחוז.
מתגובות הבוגרים :
מיכל ברנט (בתמונה)
כותבת :״הקורס המוצלח
ביותר שלי במתמטיקה. לא
האמנתי שבשלושה חודשים
אפשר ללמוד חומר של
ארבע שנים ! ״
דוד שרם (בתמונה) כותב
:״הגעתי לקורס עם
ידע מתחת לממוצע. קיבלתי
מהקורס בכלל ומהמורה
בפרט ידע שעזר לי
לגשת בבטחון למבחן ואף
לעבור אותו בהצלחה !
אסתר כהן :״הקורס היה
טוב וסייע הרבה לידיעות.
זה מראה לנו שהשד לא
נורא כל כך ואפשר להתגבר
על החומר״.
אפיהו אטינגר (למד
פיזיקה מצומצמת) :״התאהבתי
בפיזיקה. מעונין

ללמוד פיזיקה מורחבת״.
״האולפן לפיזיקה״ ,מלמד
מתמטיקה ופיזיקה לבחינות
הבגרות במועד יוני
81׳ לכל המגמות.
חמורה ומרכז האולפן,
מר א. לחמן, הוא גם
מחבר ספרי ״בחינות הבג רות״
במתמטיקה ובפיזיקה,
ובתור שכזה הוא מוכר
בוודאי לרבים.

האולפן מציע לתלמידים
תנאים ללא תקדים :
א. החזרת שכר הלימוד
במקרה של כשלון בכחינת
הבגרות ;

דוד שרם (חולון)

ב״אולפן למתמטיקה״ כיתות
לימוד קטנות (עד 20
תלמיד) ,והוא מומלץ גם
ללתמידי תיכון, המעונינים
לשפר את רמת ידיעותיהם.

אינך צריך.להיות מרוקני
כדי להתענג ב״אל מרוקו״

^ !י די אנסר טו
בוידיאו !
הסרטת ארועים
צילום חתונזת,בר מצחה וארועים מיזחדים
3 | 9 0 3 0ש ע 1ת $ 2 9 9 :נולל מטים זקסטה

רוז׳ רחנבאו ,5ת׳׳א,טל, 2 9 6 6 6 2 .

רח׳ הס .5תל־אביב
טל׳ 297263

יום א 15.2.81 ,,

ר איון ה חו ד ש
עם האורחים

יום ג׳ ה־17.2.81

א ד מנן
ציורי שמן מקוריים
הדפסים על נייר, קרטון, פלסטיק ומשי
בד לציור תוצרת חוץ
מסגרות לתמונות מעץ ואלומיניום
בסגנונות שוגים: מודרני, בארוק ורוקוקו
מסגרות מיוחדות (אנטיק) גילוף יד
לאספנים, מוזאונים וציירים ידועים
תמונות אלומיניום מחליפות צבע
*1111£6

חמועדון פתוח בימי שלישי
משעח 8.30 בערב. התומיות
מתחילות נשעח 9.00 בערב.

גז בישול נפלט ממום;
מישפטי והבריח
את הפרקליטים

ב 6 .השיעורים הראשונים
חינם. ספרי הלימוד
ללא תשלום.
ההרשמה :״האולפן למתמטיקה״
,בי״ס ״מופת״,
רחוב פרוג ,8ת״א, טלפונים
— .730833 ,222642
תחילת הלימודים . 15.2.81

רח׳יורדי הסירה( 1מול נמל תל-אביב)
׳ (כשך)
טלי 441438 :

ערב בינ ל או מי

דח1וק כדי ל הו דוו!

השופטת הדסה בן עיתו חייכה
בספקנות, אך הקשיבה לגירסה.
לדברי הסניגורית נעצר מרדכי
זכאי במארס ,1978 בשעה שש בערב.
אשתו, פאני, נעצרה שעה
אחריו, ועל גופה, בתוך תחתוניה,
נמצאו על־ידי השוטרים כמויות
זעירות של חשיש ואופיום.
המישטרה חשדה במשך זמן רב
כי בביתו של זכאי נערכות עיס־קות
סמים, והם ערכו תצפית על
הבית. ואמנם, בשעה חמש ראו
את סלמן סחר עוזב את המקום,
אחרי שמסר שטר כסף בן 100
לירות לזכאי. בחיפוש בכליו של
סלמן נמצאה אצלו מנת אופיום.
לטענת המישטרה קנה את הסם
מזכאי.
החל משעה שבע בערב .,כאשר
נעצרה פאני, הסתובבו בדירת הזוג
ביפו כעשרים שוטרים. כולם חיפשו
את מחבוא הסמים. אך לא מצאו
דבר.

מיכל נרנט (ת״א)

המסעדה המרוקנית האכסקלוסיבית
לאניני הטעם

לוועידה ה־ 19 של
המפלגה הקומוניסטית
הישראלית

מיש פט

שני שוטרים עמוסי מוצגים מיש־פטיים
פילסו את דרכם במיסדרון
בית־המישפט לאולמו של השופט
המחוזי בתל־אביב, אורי שטרוזמן.
בשקים שנשאו היו כלי־בישול, סירים,
כוסות ומערכת סטריאופונית.
באחד השקים היה גם תנור גז זעיר
ובלון מלא גז.
לפתע פקע אחד השקים, ומתוכו
נפלט בקול לחישה רועם סילון
גז, שאפף תוך דקות אחדות את
כל המיסדרון. השוטר נאבק עם
השק והבלון, והצליח לסגור את
הפירצה. אך בינתיים הספיקו אג־

אל מרוקו׳

מ קו בהו ציל ה

במדינה

^4111£

1111£6א4111£* <111£6

רח׳ אילת ,47ת״א, טל׳657112 :

נאשמים כאני ומרדכי זכאי
הצגה לשופטים
שים רבים להפוך חיוורים. ופקידי־העזר
פתחו את כל החלונות כדי
לאוורר את המקום.
השוטר עם המוצגים המשיך
בדרכו ונכנס לאולס״המישפט. הוא
הציב את השק ותכולתו למרגלות
דוכדהשופט. ריח גז חריף החל
מתפשט באולם.
הפעלת לחץ. השופט טרם נכנס
לאולם, הנאשמים, מרדכי חדד
וישראל עקיבא, ישבו על ספסל-
הנאשמים, והתובעת קלרה רג׳יג־יאנו
והסניגור אברהם ריכטמן חיכו
לתורם להופיע.
כאשר ריח הגז היה ללא־נושא,
פנה הסניגור לתובעת ושאל :״האם
זוהי הדרך החדשה ללחוץ על ה נאשמים
להודות באשמה 7שכן אם
יימשך המישפט זמן רב מדי במות
כולנו.״ התובעת חייכה, ופקידי-
העזר החלו פותחים את חלונות
האולם.
הנאשמים הביטו במוצגים, שלפי
טענת התביעה גנבו מבית דירות
בגדרה, וללא־ספק הצטערו כי היה
ביניהם מיכל גז פגום.

סוף־סוף, בשעה תשע בערב, הובא
למקום על־ידי כלבן המישטרה
הכלב המאולף מקם, מומחה גדול
למציאת סמים. הוא שוחרר מ־רצועתו
וניתן לו להסתובב חופשי
בדירה ובחצר, כדי למצוא סמים.
הכלב ריחרח להנאתו סביב־סביב,
אך לא מצא בדירה מאומה. רק
קרוב לשעת חצות, תחת לבנה בחצר
מצא הכלב צרור עטוף בניילון
ונייר ציבעוני ובתוכו 67 גרם
חשיש ו־ 12 גרם אופיום גלמי.
כדפים או תרנגולות. כאילו
לפי הזמנה, מיד עם גילוי הסמים
הגיעו למקום בחצות הלילה כעש־

ההצגה הג די ר ה

למעגת ההכנה הושתל
הסם כדי להציגו לפני
השופטים שערכו כיקוד
לילי בכית הנאשם
״גירסתנו היא כי השוטר אלי
דדון שתל את הסם בחצרו של
הנאשם,״ אמרה עורכת־הדין נירה
לידסקי .״כולנו מכירים את שיטותיו
הבלתי־קונבנציונליות של
דדון, ואני מוכנה להניח כי עשה
זאת בכוונה טובה. הוא היה משוכנע
כי הנאשם אמנם אשם בסחר-
סמים, ולא מצא פסול בכך כי יספק
בעצמו את הראיות. בעיקר כאשר
בליל החיפוש הגיעו למקום כעשרה
שופטי שלום, שהיו בסיור מיק־צועי.״

שוטר
עם שק מוצגים
שיטות חדשות
ה עו ל ם הז ה 2267

רה שופטי־שלום, אשר היו בסיור.
המישטרה ערכה להם סיור שבו
היו אמורים לראות את עבודת ה־מישטרה
בשטח וכיצד היא מצליחה
ללכוד עבריינים ולגלות סמים.
לנגד עיניהם הנפעמות של ה־שופטים
הציג דדון את הכלב הגי
שש ואת מיצבור הסמים, שהתגלו
זה עתה בדירת הנאשמים. יש לש ער
כי זכה להערכה רבה על ה עיתוי
המוצלח.
זכאי ואשתו נעצרו, ובעת הע רכת
המעצר, באולמו של השופט
דוויד ולך, לא הצליח הנאשם לש לוט
בעצמו• כאשר ראה את השוטר
עזרא והב, שהיה ראש המחפשים
בחצרו׳ הפנה לעברו את
ידו בתנועה מגונה, וצעק לו -מאג־יאק״
.הוא נאשם מיד גם בהעלבת
סקיד־ציבור.
! מאז החל המישפט, לפני שנתיים,
עזב דדון את המישטרה ואת ה ארץ,
ונסע לעבוד בארצות־הברית.
הוא לא הופיע להעיד במישפט,
וד,סניגורית אמרה :״לעיתים נדירות
מתגעגע סניגור לעד תביעה
עיקרי, אך כאן הייתי מעדיפה
,להשמיע את האשמותי בפניו ולשמוע
את הסברו.״ הנאשם עצמו
עלה על דוכן־העדים והסביר לבית־המישפט
כי המישטרה מתנכלת לו
מזה זמן רב .״הם רוצים שאני
אהיה מודיע״ אמר. ולכן, זמן מה
לפני מציאת הסם בחצרו באו אליו
שני שוטרים, לקחוהו לשיחה, והחזירוהו
הביתה ללא־פגע. למח רת
פוצץ אלמוני את מכוניתו של
זכאי.
י ״השכנים ראו שאני הולך עם
המישטרה ולא עוצרים אותי, אז
הם חשדו שאני מלשין, ופוצצו לי
את האוטו,״ סיפר זכאי. אבל לדבריו,
עמד במיריו וסירב להפוך
מודיע, ולכן באה מכת הנגד של
המישטרה, אשר ערכה את החי פוש,
השתילה את הסם׳ והפיקה

ולדי

את ההצגה הגדולה בפני שופטי-
שלום.
כאשר שמע כי שוטרים טוענים
שחצרו נתונה למרותו בלעדית,
ואיש אינו יכול להיכנס אליה, כיוון
שהיא נשמרת על-ידי שני כלבים
אימתנים, צעק זכאי :״איזה כלבים,
הם כמו תרנגולות.״
לשופטת נותר להחליט אם ה סמים
היו בחצרו, או הושתלו שם
על-ידי המישטרה, ואם כלביו של
זכאי הם כלבים או תרנגולות.

חלק מהם היו צריכים להתיר שימוש
חופשי בסמים רכים, להבדיל
מסמים קשים.
דעה שונה לחלוטין העלתה הציירת
אלימה. היא טענה שהסמים
הם פשוט עניין אופנתי, ומהווים
המחשה למרידה בימינו, כשם ש בדור
הקודם סמל המרידה היה
עזיבת הבית וההליכה לקיבוץ ול-
פלמ״ח.
מיטבר מוסרי. הדבר החשוב
ביותר שמתרחש בתיאטרון דורנל
הוא הבאתו של הצופה אל מול
פני הבעיות החריפות ביותר שקורות
באותו יום ובאותה שעה, שהן
טריות וכואבות, ומכריחים אותם
להתמודד עם מחשבה על בעיות
אלה. הרעיון להגיש מחזה בצורה
שבד, מבצע זאת תיאטרון דוונל
של פדרו טטר הובא על־ידו מארגנטינה.
שם התפתחה צורח זו
של תיאטרון לפני כ־ 15 שנים, במטרה
להעביר ביקורת על המישטר
הרקוב, בלי להסתכן במילה כתובה
בעיתון, היכולה לגרום לאדם להעלם
לתמיד בצורה מיסתורית.
טטר מאפשר לקבוצת שחקנים
צעירים מאוד וכישרוניים לערוך
אטיודים במישחק, על-ידי אימפרוביזציה
על קטעי העיתונים ש הופיעו
ביום המופע או יום אחד
קודם לכן. אך בנוסף לשיטת לימוד
מעולה זו, שבה חייבים השחקנים
לדעת לשחק כל תפקיד, וליצור
תפקיד בעצמם ממיספר שורות ב עיתון,
יש פה מסר.
בכל אחד מהקטעים היתד, המסקנה
אחת והיא: המשבר המוסרי
העמוק שבו אנו נתונים. בין אם
לאחר קטע שבו הציגו השחקנים
ילדים המשחקים ב״טייס ודיילת״,
ועל-ידי כך מתארים בצורה מוגזמת
את ד,סיאוב שפשט במוביל הלאומי,
ובין אם לאחר צפייה בקטע ה מתאר
זוג בעיירת־פיתוה, שהבעל
פוטר לאחר 25 שנות עבודה, ו-
(המשך בעמוד )56

נוער
דשת? ב ט ״ ס ובדדדו
השחקנים מבצעים
אימפרוביזציות עז־פי
קיטעי עיתונות והקהל
נסחף לוויכוח
בדלת נשמעו דפיקות עזות. שתי
הנשים שלגמו קפה, תוך התפארות
בהשגי ילדיהן, הופתעו לראות
שני שוטרים צבאיים, האוחזים כל
אחד בזרועה של בתה של בעלת
הבית .״נו, תגמרי מהר. חמש
דקות — וזהו, חייבים לחזור ל כלא״
.הנערה־החיילת, בנסיון לכבוש
את התרגשותה, מסבירה לאמה,
שהיא נתפסה בעישון חשיש,
ונשפטה, כשהעונש הוא חודשיים
מאסר. האם, שכל עולמה התמוטט
עליה בן רגע, היתד, במבוכה גדולה
עוד יותר לנוכח עיני השכנה הסקרניות
והשוטרים הזועפים.
סצינה זו, של שבירת עולם פרטי
ומוגן של מישפחה מהוגנת בפרוור
עשיר, הומחש בצורה ריאליסטית
על-ידי שחקני הסטודיו למישחק
של פדרו טטר, באמצע השבוע,
בקפה־תיאטרון בית־הובן. הקטע
הומחז על־פי כותרת וכתבה סנ-
סציוניים שהופיעו בעיתונים יומיים
קודם לכן. לאחר גמר הקטע ש
שחקני
תיאטרון ״ז׳ורנאד״
החיילת עישנה, סמים
הוצג, ניתנה לקהל — רובו צעירים
הצמאים לתרבות, ומיעוטו
אמנים ועיתונאים — האפשרות
להתווכח ולהביע דעה על בעיית
הסמים בצד,״ל, אליה הופנו הזר
קורים
בימים אלה. הסתבר שדעות
הצעירים היו, שכרגע הסמים הם
חלק מההווי היומיומי בארץ בקרב
הצעירים, ולכן מן הנמנע שתופעה
זו לא תתרחש גם בצבא. לטענת

/1£ץ1-! 0 1 \/ 11

/1£ #ץ וו\/ו 0ו >

מציעים הנחות
זה לא מציאותי
מציעים לד
רשת בתי האופנה
הנחה ריאלית על בל מוצרי ההלבשה
לגברים ממיטב היצרנים בעולם

בשיעור 1 0 0/0עד

200/0

כ שתבקר אצלנו תיווכח כי הנ ח ה זו אכן, א מינ ה,
מציאותית והמק סי מ לי ת שניתן להציע על בגדי
היבואהאלגנטיים שברשותינו.

חליפות, מכנסיים,
ובלהונים 5עוט 0עוו<ו
חולצות \1£5ו <30 ^0ועוו מוצרי ג׳ינס
חליפות קורדרוי סוודרים מחלקה מיוחדת לחתנים, ועוד...

1 0 > 1 > 11:נ

תל אביב,
רח׳ אלנב 94#
תל אביב,
דיזינגוף 119
רעננה,
רח׳ אחוזה 137

(לנשים)
תל-אביב,
רח׳ אלנבי 74
£ו /תו /ת 1-1

באוזני
חברי
וק״ח ואוהדיה מישהו ממנהיגי רק״ח פירסם בביטאון חמיפלגה בערבית
מאמר גדול-ממדים נגד ״רסיסי מצפן ויתר הזרמים האנטי-
קומוניסטיים״ .תחת הכותרת ״על לאומיות אמיתית ועל
מהפכנות אמיתית״ ,כותב אותו בר״סמכא עלום־שם את
הדברים הבאים:
״על רקע הבעיה הפלסטינית והסיכסוך הישראלי״ערבי,
לא צמחו ואף לא חיו יכולים לצמוח הזרמים האנרכיסטיים,
בדומה לאותם שהופיעו בשולי התנועות המהפכניות באירופה
— וזאת אם נוציא מן הכלל את רסיסי מצפן
היהודיים, אשר ניסו להעביר את, המחלה האירופית׳ הזו
לארצנו מהפכנים׳ אלה יודעים, כי איבתם לקומוניזם
שומרת אותם ומגינה עליהם מפני כל רע, בצל ה,דימוקרטיה׳
הישראלית ח,טהורה׳ .נסתפק בהפניית השאלה הבאה
לאנרכיסטים יהודיים אלה, כדי לשים קץ לסחרם הפומבי
בסבלות עמנו: מדוע אינכם הולכים לרחוב היהודי ומנסים
לשכנעו, אם אתם רציניים אל״אתיחאד 20 ,בינואר
.)1981
בעל המאמר, החותם ״בעל נסיון״ ,משתמש בתווית
״אנרכיסטים״ ו״אנרכיזם״ כפי שעושים שאר הפקידים
הקומונישטי-ים ברחבי העולם — כדי להדוף כל ביקורת
משמאל על ההנהגה הקומוניסטית וכדי להתגונן בפני
מיתקפה רעיונית מהפכנית על המישטר בברית־המועצות
ועל סטאליניזם. הוא מאשים את ה״אנרכיסטים״ כמי שסייעו
לפאשיסטים בצ׳ילי למגר את מישטר איינדה, כמי
ששמו מקלות בגלגלי ״ההפיכה המהפכנית בפורטוגל
וכמי שפגעו בתנועה המהפכנית בצרפת, בהנהגת שד הקרוי
״בנדיט־כחן״ (המדכאות במקור).

זוהי עיסה בלולה של שקרים ועיוותים, טבולה בבורות
וסכלות, ומתובלת בקורט של הסתה לאומית. ואת המרקחת
חזו, שסירחון של אנטי״שמיות וגזענות נודף ממנה למרחוק,
מגישה מערכת אל-אתיחאד לקוראיה, ערב כינוסה של
הוועידה ה 19-של רק״ח, השבוע.
וכדי להוסיף חטא על פשע, מצרף המחבר האנונימי
מסקנה אופרטיבית לרפש שפלט :״לנין מחשיב, ובצדק,
את מיגור האנרכיזם כאחת הסיבות המרכזיות להצלחת
הבולשיביקים בביצוע המהפכה המנצחת ! ״

לפני שנה הזדנכו מנהיגי רק״ח אחרי הפולשים לאפ-
גניסתאן והצדיקו אותם בכל פה. ועתה הם מתייצבים
לימין הכת השלטת בברית״המועצות נגד מעמד הפועלים
והמוני העם בפולין.
הדבר כבר אינו מפתיע איש, אולם הוא חוזר ומצביע
על פשיטת״הרגל של הנהגת רק״ח, הנושאת לשווא את שם
הקומוניזם ומכפישה בעיני ההמונים — יהודים וערבים גם
יחד — את הרעיון הסוציאליסטי.
המאבק למען הסוציאליזם מחייב התנערות מכל שרידי
תסטאליניזם; גם המאבק היומיומי נגד הכיבוש והדיכוי
של בני העם הערבי״הפלסטיני תובע לב טהור וידיים
נקיות. לכן אנו פונים לחברי המיפלגה הקומוניסטית
ולאוחדיה, כדי שיציבו סכר נגד שטף דברי הבלע של
ה״מנהיגים״ ,דוגמת הדברים שצוטטו לעיל.
לא בהגנה עלינו המדובר, אלא בהסרת כתם מעל הדגל
האדום, המשותף להמוני הקומוניסטים והסוציאליסטים
בעולם כולו.

האיוגון הסוציאליסט, בישואד -
..מ צ פן״
המרכז/ת.ד 28061 .תל-אביב—יפו
7בפברואר ,1981 תל״אביב
המעוניינים בטקרונות־היסוד של מצפן, בנוסח טברי מלא
של המאמר באל־אתיחאד או במתן תרומה למימון המודעת
— יפנו לפי המען: ת.ד ,28061 .תל־אביב—יפו.61280 ,

במדינה
(המשך מעמוד )55
נאלץ למכור את כילייתו ואחר-
כך את עינו, כדי להתקיים —
הריאליזם החריף שבו הוצגו הבעיות
סחף את כל הקהל למח שבה,
וגרר ויכוחים לוהטים אל
תוך הלילה.

דרכי ח״ם
שתי מכות גו רל

הבער הורשע ברצח
ומשפחתו התגבלה ע7
אשתו בק 77 ות ומגרת
מנשה גולן הוא הרוצח רעול-
הפנים אשר התגנב לדירתו של
דויד חמו עם שהר, לפני כחצי
שנה, ירה בו למוות ופצע את רותי
יצחק, חברתו של חמו, בידה. כך
קבע לפני שבוע בית־המישפט־המחוזי
בתל-אביב.
אחרי מישפם רב־תהפוכות, שבו
העידה הנפגעת כי זיהתה בוודאות
את היורה, למרות שהיה רעול-
פנים.
היא חזרה לפני ביודהמישפט
על קורות בוקר הדמים ועל ה חודשים
הקודמים, אשר הביאו את
הסיכסוך בין גולן לחמו לשיאו,
ואשר הסתיימו ברצח.
סיפורה היה דרמאטי ועצוב. היא
היתה ידידת מישפהה של הזוג גולן.
עליזה, אשתו של מנשה גולן,
קיבלה את רותי לביתה כאשר זו
חזרה מארצות־הברית לישראל.
אביה של רותי התנגד לשידוך בין
הצעירה התמירה לבין חמו, שהיה
ידוע כעבריין שנים רבות. האב
לקח את רותי לארצוודהברית, במטרה
להרחיקה מאהובה. אך רותי
לא שכחה.
שאיפת נקם. מנשה ועליזה
הוכיחו עצמם כידידים טובים ומסורים.
הם יעצו לרותי לסיים את
פרשת־האהבים עם חמו, כאשר יום
אחד התנפחו פניה ממכות שספגה
מאהובה, והיה עליה להישאר בבית
עד שתוכל שוב להראות פניה בציבור•
מנשה אף הבריח אותה לירושלים,
כדי להרחיקה מחמו.
אך לבסוף החליטה רותי לקשור
את חייה לגבר חם־המזג, ועברה
להתגורר איתו בדירה בבת-ים.
בתקופה זו בערך חל קרע בין
חמו ובין גולן. השניים הסתכסכו
בגלל חלוקת כספים בעיסקת-סמים.
חמו גם חשד בגולן כי הלשין על
חבריו בעיסקת-סמים אחרת, וכל
פעם שהיה פוגש בו היה מסנן
בין שיניו לעברו :״מלשין, מניאק.״
שבוע לפני הרצח אמר גולן לחברו
של חמו שיזהיר אותו להפסיק
״ללכלך עלי.״
ביום הרצח התעוררו בני־הזוג
למראה דמות מיסתורית רעולת-
פנים שעמדה שלופת־אקדח אל מול
המיטה הזוגית. רותי הספיקה עוד
להתגלגל מן המיטה, אך חשה כי
נפצעה בידה וחשבה לעצמה :
״ג׳ינג׳י (כינויו של גולן) בא לה רוג
אותנו.״ היריות הנוספות פגעו
בחמו, ואמבולנס הוביל את הקורבן
לבית-התולים, שם נפטר.
בדירת הקורבן נמצאו מישקפי־שמש,
שלא היו שייכים לדיירים,
ואשתו של הנאשם, עליזה, זיהתה
אותם כמישקפיו של בעלה. זה
היה חלק מראיות התביעה.
בית־המישפט שמע את טענות
הסניגור, אהרון בן-שחר, והתובעת,
דבורה -ברלינר, והרשיע אח
גולן.
לפתע נשמעו צעקות רמות באולם.
מישפחתו של גולן, אחיו
ואחיותיו, התפרעו וצעקו בקולי-
קולות. הם קיללו את השופטים ואת
התובעת. וכאשר יצאו מהאולם
שפכו את חמתם על עליזה• הם
האשימו אותה כי ביגלל זיהוי ה-
מישקפיים על ידה הורשע בעלה׳.
הם התקרבו אליה בצורה מאיימת,
ואחד מהם היכה אותה על פניה.
רק השוטרים חילצו את האשה הצנומה
מידיהם שואפוודהנקם של
בני מישפחת גולן.

ד לי הי א בחורה ממורמרת.
; /י י הקאריירה שלה נמצאת בשפל׳
מהרגע שעזבה את להקת
חלב ודבש. לדעתי עשתה את טעות
חייה. היא לא. מסוגלת להיות זמרת
סולנית, אין לה את הכוח לזה.
אמנם היו לה כמה שלאגרים בעבר,
אבל זה לא נתן תוצאות בימתיות
ממשיות, או קאריירה רצינית. ל עומת
זאת, עם להקת חלב ודבש
היא הגיעה לשיא.
״גלי נכנסה למישרד שלי כלוח
חלק ויצאה ממנו בתור סטאר גדול
במדינת־ישראל. זאת עבודת ה-
מישרד שלנו. אנחנו בחרנו את
השיר הללויה, קבענו את הצוות
המבצע, בחרנו במנהל המוסיקלי
ובחרנו בה לבצע את השיר. עוד
כשקובי אושרת ליהק את להקת
חלב ודבש הזהרתי אותו שגלי
היא בחורה שאוהבת לעבוד לבד,
ושהיא לא תסתדר במיסגרת להקה.
אולם קובי הרגיע אותי בעניין
הזה והבטיח שהכל יסתדר. מרגע
זכייתם בתחרות האירוויזיון העסק
הלך על סכינים. תמיד טייחתי את
כל העניין בתקווה שהעסק יילך,
אולם המצב הלך והידרדר.״
דברים אלה השמיע השבוע האמרגן
שלמה צח, בעיקבות תביעה
משפטית שהגישה נגדו הכוכבת
היפהפיה, גלי עטרי. היא תובעת
ממנו ומשותפו, חיים שלף, לפתוח
לפניה את סיפרי החשבונות. גלי
דרשה דין־וחשבון מלא על כספים
המגיעים לה מפעולות שונות ש נעשו
במישרד, במיסגרת ההסכם
שנערך בינה לבין האמרגנים. היא
טוענת שהאמרגנים פתחו בפניה
אך ורק את המיסמכים הנוחים
להם.
סיפרה השבוע גלי עטרי :״אני
רוצה להיות מעודכנת. חלק מה-
מיסמכים ראיתי וחלק לא. אני
תובעת לפתוח את כל המיסמכים
הקשורים בקבלת כסף לאמן. זה
כולל הופעות טלוויזיה ומכירת תקליטים.
מדובר כאן בכסף גדול,
שאני רוצה להיות בטוחה שאכן
קיבלתי את כל המגיע לי.
״אם הכל בסדר, מדוע אין פותחים
בפני את כל הספרים ד שלמה

פותח את הספרים שנוח לו לפתוח
ולא את אלה שאני באמת רוצה
לראות. לדוגמה: כתוב שההסכם
שלי איתו כפוף להסכם הבינלאומי.
אם בחוזה שלי איתו כתובה המילה
בינלאומי, זכותי לראות מהו אותו

זמרת עטרי
״יש לי זכויות בינלאומיות!״
הסכם בינלאומי, ואת זה לא הראו

״אני לא אומרת ששלמה רימה
אותי בכסף, אני רק רוצה להיות
בטוחה. אני חושבת שישנם כספים
במישרד המיועדים לי, ואינני יודעת
לאיזה כים הם הלכו. הופעתי
עם הלהקה בכ־ 60 תוכניות טלוויז יה,
מדובר בהון תועפות. לאן הלך
הכסף ז״
הגיב שלמה צח על דבריה

בתביעה שהגישה לבית־המישפט כוכבת הזמו
הבינלאומית של ישראל, גלי עטוי, נגד אמוגניה
היא מבקשת שיפתחו לפניה את ה סנוי ס ושואלת:

ממדש?1
גל• עטרי

להקת ״חלב ודבש״ ברגע השיא — זכיה ב״אירוויזיץ״
״היא נכנסה כמו לוח חלק !״
של גלי :״גלי ראתה את כל
הספרים. איפשרנו לה לבדוק את
כל המיסמכים הנמצאים ברשותנו.
אפילו שלחנו אותה אל רואה־ה-
חשבון שלנו. הוויכוח הראשון בינינו
לבינה ולבין חברי הלהקה
פרץ ברגע שהגיעו הדיווחים הראשונים
על הרווח ממכירת זד
תקליטים.
״היה ויכוח אם הם צריכים
לקבל את הכסף לפני ניכוי ההוצאות
שהיו על הלהקה ומומנו
מדיווחי המשרד. ההוצאות היו של
כרטיסי טיסה לחוץ־לארץ, ביגוד,
שהייה בבתי־מלון — הכל לחמישה
אנשים.
״הלהקה טענה שסעיף ההוצאות
לא מעניין אותה והם דרשו את
* מלוא הסכום. כיוון שהסעיף הזה
בחוזה היה לא ברור, ניצלה הלהקה
סעיף זד. לזכותה. עם הבחורים
הגענו לבסוף לפשרה, ש חמישים
אחוז מההוצאות יחולו
עליהם וחמישים אחוז עלי. גלי
לא הסכימה לפשרה הזאת.
״הכספים עבור תכניות הטלוויזיה
שהיא טוענת שלא הועברו אליה
הגיעו לחברת התקליטים סולידור,
שאיתה יש לי הסכם בנוגע למסע
קידום מכירות באירופה. כל ההוצאות
הנובעות מהמסע הם על
חשבונם, ולכן ההכנסות מגיעות
להם לכיסוי ההוצאות.״

אחר לטווח של חמש שנים, עם
תנאים אחרים. מה פיתאום ז רציתי
לסיים את ההסכם הקיים, ורק לאחר
תום השנה של החוזה הישן
להחליט אם אכן אני מעוניינת
להמשיך במיסגרת הלהקה.
״שלמה הפעיל עלי לחצים ש אסכים
לתנאים החדשים ואני סירבתי.
כעבור יומיים צילצל אלי
עיתונאי ובישר**לי על קיומה של
להקה חדשה בהרכב חדש, כשלאה
לופטין ממלאת את מקומי. וכל
זאת כשהחוזה שלי איתו עדיין
בתוקף.״

גם על כך יש לשלמה צח
תגובה :״גלי היא זמרת מוכשרת
והיא התאימה מאוד• ללהקה.
לא רציתי לפרק את הלהקה. אני
טענתי שהמצב כרגע עם להקת
חלב ודבש בחוץ־לארץ איננו חזק,
ואני רוצה לבסס מחדש את הלהקה
לטווח ארוך יותר. הלהקה גמרה
להופיע בחוץ־לארץ, לא היה להם
תקליט חם בשוק, למיסגרת הופעות
לא היו מוכנים, מכיוון שלא היה
להם רפרטואר.
״כוונתי היתד. לשנות הכל מן
היסוד, לאסוף חומר ולשנות את

הקו של הלהקה באותם תנאים של
החוזה הישן. גלי סירבה לחתום
על החוזה, והעדיפה לעזוב. אחר־כך
התחכמה כאילו זרקתי אותה
מהלהקה בצורה שרירותית, אפילו
הצעתי לה ארבעים אחוז מההכנסות
והיא לא הסכימה.
״גלי כל הזמן רצתה להיות
הסולנית, והשמיצה בכל הזדמנות
את חברי הלהקה. היא התייחסה
לבחורים בצורה משפילה ממש.
באמצע סיבוב הופעות שהיה להם
באנגליה, כשהלהקה השתתפה בתוכנית
היוקרתית ביותר 7110 ,
עסק > 0£ 1110ן0ז, תוכנית שהיה
לנו מאוד קשה להגיע אליה, קיבלתי
טלפון בהול, שגלי מסרבת
לעלות על הבמה אם לא יגידו את
שמה. חברות־התקליטים זעמו. השם
גלי עטרי הוא אלמוני באירופה
והלהקה מוכרת שם אך ורק בשמה
חלב ודבש.
״אולם גלי בשלה. התחננתי לפני

חוז ה
חד ש
אילו גלי טוענת :״מדוע
לא הראו לי הסכם שנחתם
* עם חברת פולידור? לפני כשנה,
לפני גמר החוזה שלי איתו, פנה
אלי שלמה צח בבקשה לשנות את
החוזה הקיים, ולחתום על חוזה

אמרגן צח (משמאל) עם אשתו אילנה אביטל, אשתו לשעבר אילנית וחכדרן דודו דותן
״היא לא מסוגלת להיות סולן״

הבחורים שיסכימו לשיגעונותיה
ולא׳ יפספסו את התוכנית היוקרתית.
גלי אמרה שלא איכפת לה
שתפסיד את כל כספה, אבל היא
דורשת שיאמרו את שמה. ואף
איימה שלא תעלה יותר על שום
במה.״

//אני
סו לני ת ״
ך לי צוחקת על האשמות אלה:
^ .״למה שאני אגיד שאגי רוצה
להיות סולנית, כשהדבר כתוב
בחוזה 1בתקליט הראשון שהוצאנו
בארץ כתוב גלי עטרי ולהקת
חלב ודבש. אני הכרחתי
מישהו לשים את שמי 1אני
סולנית וזהו זה. אני מכחישה
שסרבתי להופיע בטלוויזיה בלי
שמי המפורש. אני לא רוצה לספר
איך זה היה באמת, כי אני לא
רוצה לכבס את הכביסה המלוכלכת
בפומבי. אף פעם לא הצעתי
לזרוק את הבחורים מהלהקה. נכון
שבכל מישסחה ולהקה יש מריבות
מישפחתיות, אבל בסך הכל היה
לנו על-הכיפק ביחד וצחקנו הרבה.
יכול להיות שמתחת לפני השטח
היה להם משהו נגדי.״
״יכול להיות שלגלי כואב ש הלהקה
מצליחה בלעדיה,״ אומר
שלמה .״היא אמרה שבלעדיה
הלהקה לא שווה שום דבר. כואב
לה שהלהקה כן הצליחה בלעדיה.״
עיקר טענתה של גלי, שמזה
שנה לא ראתה מיסמכים שהגיעו
ממכירות תקליטים של הלהיט
הללויה ושמדובר בהרבה כסף. על
כך משיב שלמה .״הכסף מונח
בבנק, לא נגענו בו. אם יתברר
במישפט שהכסף מגיע לה, היא
תקבל אותו. ואם בית-המישפט
יחליט שהכסף שלנו, נקבל אנחנו.
״אני יודע מה זה אירוויזיון.
ומה זה עושה לאנשים. אתה מקבל
לפתע פירסום ללא פרופורציה.
שלושת הבחורים נשארו אותו דבר.
צריו להיות חזק מאוד בשביל זה.
את גלי סיחררה ההצלחה.״

גדיט41

בשבוע שעבר אני עוזב אותכם
כ ש״גו׳ני-הולך -לו״ דבוק לכסא
אצלי בבר ואני מבטיח לבם אז את
סיפורו של הנ״ל בהוואי. ואני,
בידוע, לא רק אזרח מבטיח אלא גם
מקיים:
״אני שתוי? הכום שתויה ואתה באן
למלא אותה״ .אומר לי ״גו׳ני -הול ך-
לו״ כשאני מנסה להזכיר לו שזו
הבום החמישית שהוא מרוקן אל תוך
קנהו. ואז מתחיל הזכר לשפוך את
פרשת גלגוליו בהוואי• :
״אותה חתיכה לינדה, לוקחת אותי
לבית הנופש המשפחתי שלהם בהוואי.
ואתה לא מאמין מי פותח
לי את הדלת, מי אם לא ״גו׳רג׳י-
סוס״ עם פרצופו המוכר והלא

חביב!״
ו״גו׳ני-הולך־לו״ ממשיך ושופך:
״כשלינדה מציגה את הר הברנש
כאחיה, אם אני בוחר איזה ברנש
איני רוצה לראות הייתי שם את
״גו׳רג׳י-סום״ במקום הראשון.
אז אני מתקפל ומשתדל לא להראות
לו את הפרופיל הקלאסי הידוע שלי,
בתקוה שהוא לא מכיר אותי.
אבל, מסתבר ש״גדרג׳י -סוס״ לא
רק מביר אותי אלא גם לא שוכח לי
את אותה חתיכה אבודה שאני
לוקח ממנו. המצב הופך ממש
דינמיט :״גו׳רג׳י -סוס״ משתולל,
נוהם, סוס אמיתי! סוס אני אומר?
חמור! ובמה שאני מתחנפך ומתלקק
אליו ככה הוא בועט. גם לינדה
ששמעה מפיו את
חברתי/אחותו
הסיפור עלי מתחילה להיות רוטנת
לא בגלל אהבת אחיה,
מאוד.
חלילה וחס, אלא בגלל שאני מספר
לה כל הימים שהיא אשת חיקי
היחידה והיא לוקחת אותם (את
הסיפורים שלי) ואותי ברצינות, אז
אני מחליט לסלק משם את אישיותי
המיותרת ואני בא לכאן״.
וכמו שהוא שם נקודה בסוך הסיפור
שלו, מורח פתאום ״גו׳ני -הו לו -לו״
את אחד מחיוביו שוברי הלבבות. אני
מסתובב ורואה אחת החתיכות היפות
ביותר המקישות עקב על רצפת

המאורה שלי:
״מרי 90;60;90״ .אבל היא כבר
סיפור בפני עצמו, ואני אמנם מערבב
משקאות אבל לא מערבב את הסיפור
של ״מרי 90 ;60;90״ עם זה של
״גו׳ני -הולך־לו״ .זה למשל אתם
צריכים לחכות לסיפור עד שבוע
הבא, אבל לפני, אני מפרק לגורמים
אחד מהדרינקים של ״ג רני -הולך-
לו״ ומלמד אותכם איך עושים את

הכל נשאו בתיאטרון
מנישואין ראשונים נותר תמיד משהו.
בזאת נוכחתי כשבאתי למסור איחולי
מזל־טוב לאיש־העסקים ועורד־חדין דוני
סודובקה בן ה־ 32 ולמירב דהן בת
ח־ ,18 תלמידה נלהבת של ג׳וקי ארקין.
זוגתו הראשונה לחיים של רוני היתד,
השחקנית אמירה פולן, שהופיעה בעבר
בתיאטרון הקאמרי. אומנות ועסקים לא
עלו בקנה אחד, ולאחר שלוש שנות נישואין
התגרשו השניים.
אמירה דבקה באהבתה לתיאטרון, ומצאה
נחמה בזרועותיו של שרגא הרפז,
#ועל־כך כבר סופר רבות. אך גם זה
נגמר מזמן, והיום היא נשואה באושר
לדרור עפרון, מהנדס ייצור, ולהם בת
קטנה, יולי.
רוני, שדווקא בשנות נישואיו לא הסתגל
לתיאטרון וגרושיו היו על רקע התנגדותו
למישחק, התחיל לאחר הפרידה לטפח ב
לקבלת
חוברת קוחטיילים חינם בתנו לוז.ד*95ב 6ת״א.

בתקופה של אינפלציה דוהרת, שבה כולם בוכים שאין כסף ואין דירות והמצב
קשה, יש לי מציאה אמיתית — דני בראל 41 לא חסר לו כסף ולא חסרות לו דירות.
דני הוא סיפור הצלחה. יש לו מישרד עורכי־דין, שמתמחה בנכסי דלא ניידי,
וגם שותפות בבית־קפה ידוע על גדות הירקון, סמוך לגשר אבן־גבירול. יש לו דירה
ברמת־אביב, משהו עם כפתורים וכל התיחכומים, אך בענייני חתיכות הוא יבש כמו צנון.
לפני שהחבר הכי טוב של דני, יאיר לב, נסע לניו־יורק, היה מצב העניינים

רותי טל
לא מה שחושבים

אמירה פולן
הלשעבר נכנע
ליבו אהבה לתיאטרון, וגם ניסה כוחו
בלימודים באוניברסיטה בחוג לתיאטרון.
גם בתחום הרומנטי נשאר נאמן לנעורים,
ובין כיבושיו הרבים היתד, גם יפעת לוי
בת ה־ ,16 שהופיעה בטלוויזיה בתוכנית
מצב משפחתי.
אז מתיאטרון לתיאטרון, רוני נישא
למירב.

מזל של נהוייתית

וכשאני מלמד, אז ׳אני נותן לכם תכנית
חסכון ממש: בדרך הביתה אתה
עוצר בחנות דליקטסים או סופרמרקט
וקונה תרכיז ״מאי טאי״
>131X31 בבקבוק הירוק של הולנד
האוס. בכה אתה מקבל בעד אותם
דולרים שהיית משאיר אצלי בשביל
כוס אחת 20 ,כוסות או יותר.
עכשיו, אתה רק מוסיך רום לפי
ההוראות או לפי הטעם האישי
שלך, וכל זה אתה מערבב עם
קוביות קרח ומקשט עם פלח אננס,
דובדבן או פרוסת לימון. לא תאמין
אבל אתה מקבל קוקטייל ״מאי טאי״
אמיתי ואתה מקבל גם הרבה עיניי ם
מעריצות של האורחים־חות שלך...
ממש כמוני.
הצלחה מובטחת רק עם
<1 1101186מ 0113מ.

החברה ש ל בו ל

לא טוב היות האדם לבדו, אמרו חכמינו.
אתי מינץ, בת ד ,31-,מאשרת. איני
בטוחה שיש עוד הרבה אחרים שחושבים
כמוה, אבל למעטים יש סיפור־חיים עצוב
כשלה.
אתי היא נהרייתית במקורה, אלמנה ואם
לשתי בנות. בעלה, שמואל מינץ, היה
כדורסלן בד,פועל חיפה ונהרג בירי קטיושות
לפני שלוש שנים בנהריה.
מה עושה נערה שנפלה עליה פצצה
כזאת בגיל צעיר? המחשבות הראשונות
שבאות אחרי ההלם הן להחליף מקום.
לא שלאתי היה חסר משהו בנהריה, אך
תל-אביב נראתה לה כמקום מיפלט מתאים
להתארגנות מחדש.
אז כמו בכל הרומנים שבאופנה הלכה
אתי ללמוד טניס. יש תמיד מורה־טניס
אביר, והפעם זהו מי קי וינ ס קו כי ץ בן
ה־ ,28 שאורז את מזוודותיו, זונח אישה
ותינוקת ומלווה את אתי לחיים החדשים.
הבחורה הזאת קיוותה לבלות הרבה,
לנצל את כישוריה הטיבעיים ואולי לעלות
על המסלול, ולנסות לסגור פצע עמוק,
שרק הזמן והסביבה יכולים לאחות. אתי
ומיקי גרים יחד במשך שנתיים וחצי,
כשמיקי עדיין נשוי לאחרת.
סיפורים כאלה עושים לי טוב על ה נשמה.
האמת היא שאתי היא כזו, שקשה

נסבל, אך מאז שנסע, אפילו החיוכים של דני יבשים והכרם קצת מתעגלת והוא מאוד
עצוב. חברים של דני סיפרו לי, שרותי טל היא הצמודה של דני כבר הרבה זמן,
אבל אני מוכרחה לתקן את כולם.
רותי אינה נערתו של אף אחד וחברה של כולם. החברהמנית הזאת היא מסמר
בכל אירוע, יודעת הכל ומעורבת היטב בכל מה שקורה.
רותי היתד, אשתו הראשונה של קלמן יוסטמן, שהיה המעסה של פארה פוסט
בביקורה בארץ, והיום החתיך הזה הוא בעלה של ליאורה פייס מעפולה.
רותי אמנם נראית הרבה מאוד בחברתו של דני, אך כל אחד לחוד ושניהם יחד
מחפשים כתף לתפוש שלווה, מישהו שיצבוט בלב וירחיב את החזה. בחודש הבא
מתכנן דני לנסוע לשווייץ כדי לעשות סקי, ואם תהיה נחמדה שתזדרז, אולי יארוז
גם אותה יחד עם שאר ד,מטלטלין.
היורשת אתם יודעים, לפעמים מתחשק לי לספר
לכם ולהיזכר ברומנים שקרו לפני המון
שנים. נראה שאני בחורה סנטימנטלית,
בעצם מי לא ז למשל, הרומן בין רו ד ה
נחמן• ,שהיה בזמנו בעל בוטיק קטן ביפו,
ובין מתכננת־ד,אופנה ציפי דבי. רומן
כזה, שמתנהל שנים על גבי שנים בדילוגים
און אנד אוף, יכול להיגמר בשתי
צורות בעצם. או שיהיה פיצוץ ופרידה
או חתונה.
רודה הספיק לא רע במשך השנים.
מבוטיק קטנטן הוא הגיע לשתי חנויות
פאר, והחל מסתובב בעיר במכונית אולד־סנזוביל
מבריקה. מיותר לציין, שבכל אותה
העת היתה ציפי צריכה להשגיח בשבע
עיניים על הגבר היפה שלה מפני מיטב
חתיכות העיר, שלא הסתירו את חיבתן
ממנו, אם להתבטא בלשון המעטה. אבל
כמו עלאני מכירה את העלמה, הייתי בטוחה
כימעט לחלוטין שהמשימה הזו לא תהיה
קשה מדי לבחורה כישרונית זו. אמנם
כך היה.
לפני כשנה ערכו השניים הנחמדים הללו
פצצה של חתונה במלון בתל-אביב, ומספרים
שהחגיגה ההיא עלתה לתדר, כחצי
מילית לירות ישנות. מאחר שאז החלו
לחיות בשניים, החליט הבעל המתחשב
שצריך למצוא דרך להעסיק את אשתו.
לא להתאהב בה, וגם מיקי הוא חמד של
בחור. לכן אני לא כל כך מתפלאה, שקופידון
היכה שם חזק. אבל כשאני יודעת
על זוגות נחמדים, שלא בדיוק הולך להם,
אני הרכילאית הכי מאושרת בעולם —
שהנה, יש כאלה שכיף לכתוב עליהם.

הקטנה

רודה נחמן
הכל בשביל נטלי
הוא קנה עוד שתי חנויות בעיר והועיד
אותן לאופנת-נשים. כשמתכננת־אופנה מוכרת
לנשים את מעטפתן, הן קונות.
ולמד, אני מספרת לכם את כל הסיפור
הזה ז ובכן, לפני כחודש נולדה לזוג נחמן
רושת־עצר קטנה. קוראים לה נטלי,
וברגע זה האופנה היחידה המעניינת אותד,
היא אופנת החיתולים, שמאוד פופולרית
אצל בני החודש, אבל אני לא דואגת
לה. היא כבר מסודרת בחיים.

אהבה
בבחול־

בין 031*1־13

לבו
יש לי ציפור קטנה, שהמביאה לי מנגינות
מרחוק ועושה לי טוב בלב. הטוב
קשור הפעם לעדנה לב, הזמרת החיננית
בעלת. הקול העמוה, יוצאת להקה צבאית
מתקופת יגאל כשן, שאיתו זכתה במקום
ראשון בפסטיבל, בשירם אני ואת נולדנו
בתש ״ח.
עדנה, בעלת הנפש הרומנטית והעדינה,
שקועה עמוק ברומן, והפעם עם ישראלי,
יורם שיינמן, היושב בניו־יורק, ומספרים
לי שהאהבה בוערת ושבאביב יתחתנו.
שלא כמו ברומנים הקודמים שלה, שכולם
היו על טהרת תוצרת־חוץ ושעליהם כבר

ל אכדי ה
אני אוהבת את הרומנים הארוכים־ארוכים האלה. יש בהם
משהו שורשי כזה. אחד הרומנים האלה העומד להיגמר בקרוב,
ולהפוך מיסגרת ממוסדת, הוא הרומן בין מנהל-המלונוה
רודולפו כהן לבין הזמרת ריקי מנור.
רודולפו היה מנהל מלון לרום באילת, כשהמלון הזה היה
המלך במקום. הוא דאג השאודחים שלו לא ישתעממו רגע אחד.
במיסגרת דאגה זו הוא חיפש ומצא את ריקי, שהיתה אז זמרת
די מתחילה, הביא אותה למועדון־הלילה של המלון ומילא
אותו ערב ערב. היו שבאו במייוחד למלון לרום כדי לשמוע
את ריקי והיו גם שלא היו צריכים לבוא במייוחד, הם פשוט
היו שם.
אחד מאלה היה רודולפו עצמו. השניים פשוט התאהבו. אני
זוכרת את הסיפורים אז באילת על הרומן בין המנהל והזמרת,
והכל באילת היו בטוחים שהעניין הזה יגמר בדיוק ביום שיגמר
חוזה־ההופעות של ריקי.
אבל לא כך. ריקי גמרה לשיר, אבל לא גמרה להיות
בלרום. היא עברה מהחדר שיועד לאמן לדירה של מנהל המלון
ונשארה באילת. כשסיים רודולפו את עבודתו, ועבר לנהל
מלון בנתניה, הפכה ריקי לזמרת מועדון־הלילה של המלון
הנתנייתי.
עכשיו רודולפו הוא מנהל מלת אכדית בהרצליה וניחשתם
נכון. ריקי עברה איתו גם לשם. באכדית אין כל מועדון־לילה,
אבל תאמינו לי שרודולפו ימצא בסוף את המיסגרת הנכונה

רודודפו כהן וריקי מנור
לנהל ולשיר
כדי להבריג לתוכה את ריקי. כי לא מספיק רק לאהוב, צריך
לדאוג גם לקריירה.
אבל לפני זה הם עומדים להינשא. כיוון שריקי גרושה
ורודולפו הוא כהן, לא כל כך נותנים להם להתחתן והם יעשו
את זה דרך הדואר למכסיקו. אבל שוחרי־המסיבות בתל־אביב
כבר מגהצים את החליפות החגיגיות. מסיבת הנישואין שתיערך
באכדית בחודש הבא מוכרחה להיות פצצה של ממש.

אבא על המישמר 1ודייי*״1
אילנית

גיתית שובל. היא מסוג הבחורות
הדומות לנרות חנוכה: מותר, ואפילו
צריך, להתבונן בה, אבל אסור לגעת.
למה? יש לכך שתי סיבות. האחת גיתית,

הולכת, ואני לא מתכוונת לבוקר, כש־גיתית
הולכת לגימנסיה והאבא הולך
לעבודה, אלא לערב, ניסים, האב הגאה,
צמוד לזמרת.

הרבה זוגות נוהגים היום להקדים את
ירח־הדבש לנישואין, כנסיון אחרון לבדיקה
יסודית של מערכת היחסים בינו לבינה.
בין הידועים האחרונים, שעזבו את גבולות
הארץ לטיול בנוסח כזה, הם נחום
גת וידידתו דורית.
!נחום 36 יליד באר־טוביה, הוא מהנדס
בעל חברת מעליות, וידוע יותר כאקס בעלה
של הזמרת אילנית. נחום מעיד על
עצמו שהוא אבא טוב המבקר תכופות את
בנו, עמיחי, שנשאר אצל אילנית.
הרומן עם דורית אינו חדש, והשניים
נושאים את אהבתם כבר שנתיים. בשנה
הראשונה עוד התגוררה דורית בבית-
הוריה, ונחום חיזר במרץ, על־פי כל הגי-

עדנה לב
חתונה באביב?
דיווחתי לכם בהרחבה, לא השאירו הפעם
מלאכי אל־ על את עניין הלב ליד המקרה.
אחת הדיילות, חברה טובה של עדנה,
דאגה שהפעם לא תיפול בידיים זרות,
והכירה לה את יורם.

3מול 2
האביב השנה עומד בסימן חתונה למיספר
לא מבוטל של זוגות, ואחד הצילצולים
יהיה שייך לשמעון לדן ולידיה טאו־

גיתית שובל וגיא מרוז
לצאת בשלושה

סיג.

שמעון הוא בעלה לשעבר של הדוגמנית
שרונה מרש, שהייתה לו אשה מם׳
,2ועכשיו פניו מועדות אל דד.3
שמעון הוא בחור נאה ונחמד שיש לו
הכל — בית משגע בכפר־שמריהו, מיפעל
לנשק והרבה מצלצלים.
גם לידיה הגינג׳ית ידעה את חוויית
הנישואין בעבר עם איזה חיפאי, שכל מה
שאני יודעת עליו הוא שעסק בצלילה.
לאחר פירוק החבילה היא נותרה עם ילד,
שהוא היום בן .11 קודם לכן היתר, במשך
שנים רבות חברתו של דייל אל־על, עמי

מור.

שמעון ולידיה נדלקו באילת וקצת במקרה
— כשחברה שבאה עם שמעון לבילוי
סוף־שבוע זנחה לפתע את המערכה
ופרחה לה חזרה לתל-אביב, לידיה פשוט
היתרי בסביבה.
השניים כבר יחד שנה שלמה וטוב להם,

הזמרת שהקסימה את כולם בפסטיבל ן אבל נראה לי שקם בחור אחד, שכמו
הזמר האחרון, היא עדיין קטינה. אני יו ישהוא צעיר, ככה הוא מזמר. אני מת דעת
שעובדה זו כבר לא עושה רושם כוונת לזמר גיא מרוז, שהוא לא כל
היום, אבל בעניין של גיתית כדאי בכל כך מבוגר מגיתית. בהתחלה הם היו
זאת לשמי לב. כי יש מי שמקפיד על כותבים שירים ביחד, אחר כך שומעים
כך שאף אחד לא יתקרב אליה: האבא, תקליטים, והשלב הבא הוא שהם יוצאים
גיסים שוכל.
כבר למסיבות.
איך התגבר גיא על האבא? הוא למד
ניסים הוא מפיק תכניות מוסיקה בקול
ישראל, והוא מכיר את כל העולם הזה בבית־הספר את האימרה הידועה :״אם
של זמרים, זמרות, חתיכים וחתיכות. כך אתה לא יכול להביס אותם, הצטרף
שעליו אי-אפשר לעבוד. לאן שגיתית אליהם.״ גיא. ,בן של בוטיקאית ומנהל
במה, מצוי בענייני אבות המצויים בענייני
בידור והחליט פשוט לצרף את האבא
של גיתית לכל מקום שהוא הולך.
אך תמיד יש מישהו שלא כל־כך מבסוט
ככה כולם נהנים. ניסים מבקר במסימהעניין,
ואני מתכוונת דווקא לבן שגדל
בות. גיא וגיתית יכולים להיות ביחד.
ומתחנו בבית הסבתא.
יש לי הרגשה שכשהם יהיו גדולים הם
יקימו צמד כשהמפיק שלהם יהיה, נו
אז אולי אחרי החתונה, עם בית כל-כך
אתם יודעים מי.
גדול, ימצאו פינה שקטה גם עבור הבן.

נחום גת
מעלית לאהבה
נונים. רק לפני שנה עברו השניים להתגורר
יחד בדירה שכורה, והאידיליה שוררת
ביניהם על אמת.
עכשיו, כשנחום נמצא לידה ודואג לכל
מחסורה, הפסיקה דורית לעבוד והיא רק
לומדת עיצוב־פנים. את שארית זמנה היא
מקדישה לבעלה לעתיד ולבית.

שיטח
פלאים

אידיוטיזמים

מוזר שאנשים לא תופסים את החידוש
העצום המופיע ברעיון החדש של שד
החקלאות, אריאל שרון, שהציע לתת
לקבלנים קרקעות לבנייה במרכז הארץ
אם יבנו לו התנחלויות. השמאלנים התחילו
תיכף לראות רק את הנקודות
הפוליטיות הצרות שלהם; הקבלנים —
את הרווחים שיעשו ן המתנחלים — את
הפיצויים שיקבלו, וכן הלאה. אבל רבו־תי!
כאן נמצא המפתח לבעיותינו הכלכליות

מה הרעיון! אין תקציב להתנחלויות,
נכון! פשוט אין כסף לשלם לקבלנים
כדי שיקימו התנחלויות דווקא כשצריך
אותן כל־כך, כבר עם כניסת רגן לתפקידו,
כדי להעמידו על מקומו. אז מה
עושים כשאין כסף היום! נותנים כסף
של מחר, או שווה־כסף של חיום!
בשיטה הזאת תצליח הממשלה להקים
מחדש את המדינה בלי לחרוג מהתקציב
באגורה אחת! אפשר יהיה, אפילו לצמצם
פלאים את התקציב!
למשל: כל פקידי הממשלה שותים

יש אנשים כיישוב שכנר נואשו מתקיפת
הממשלה, הכנשת הזאת והמערכת הפוליטית
בכלל. מה עוד אפשר לומר עליהם,
טוענים האנשים האלה. ובאמת, מה עוד
לא אמרו עליהם ן כבר התקיפו אותם
ברצינות, כנר ביקרו אותם בזעם, כבר
ליגלגו עליהם בליגלוג, כנר השמיצו
אותם נטעם, וכבר בזו להם בבוז•
ואילו לדעתי זו פשוט טעות בגישה.
אסור להרפות. אלא מה ן לכל תקופה
בחיי הממשלה והכנסת צרין להתאים

כל הכבודלאוצר
אחד המישרדים הכי יעילים זה מישרד״האוצר. והנה ההוכחה :
אגף מס-הכנסה במישרד״האוצר נוהג לגבות מס־הכנסה ועוד כמה מסים מסוגים
שונים. מדי חודש, מזה שנים רנות, נהג מס־ההכנסה לפרסם כמה מסים גבה. כידוע,
נוהג מס־הכנסה לגבות חלק מהמס משכירים וחלק מהמס מעצמאים וחברות.
וכך היה, שבכל חודש אפשר היה לדעת כמה מס נגבה משכירים, וכמה מס נגבה
מעצמאים ומחברות.
אז מה עושת המזל ! שבשנים האחרונות, מאז הרפורמה, קורה דבר כזה: ההכנסות

גביית מס־הכנסה בינואר
3מיליארד שקלים
מאת סופר ״הארץ״
אגף מס הכנסה גבר. בחודש יגו אר
כ־ 3מיליארד שקל בהזצוואה ל־
1.1מיליארד שקל ביגואי אשתקד,
גידול של 168 אחוזים. ה״קף הגביה
היה ברמה של חודש דצמבר למרות
העובדה, כי בינואר אין גיבים מק דמות
מחברות ששנת המס שלהן
מסתיימת בחודש דצמבר.
התקדמות הגביה באגף. מצביעה
על כך שיעד הגביה. בשנת המס
— 1980/81 יושג במלואו, יחד עם
היעד הספציפי המוגדר של העמקת
גביה בהיקף של כשגי מיליארד
שקל.
ההכנסות מפסי יביא היו 448 מי
ליון
שקל בהשוואת ל־דד 1מיליון
שקל ביגואר .1980 שיעור הגידול
היה 175 אחוז. ההכנסות מסעיף זה
ביגואר פיגרו אחרי !עביה בחודש
הקודם, שהיתה.גבוהה במיוחד, והגיעה
ל־ 580 מיליון שקל.
כפיסי הוצאה מקומיים הסתכמה
הגביה ביגואר ב־ 1,059 מיליון שקל,
בהשוואה ל־ 464 מיליון שקל בחודש
המקביל, אשתקד. שיעור הגידול
היה 126 אחוז. בינואר 1981
גדלו ההכנסות ממע״מ עוסקים ב־
143.2אחוז, בהשוואה לחודש המקביל
אשתקד. התקדמות הגביה גם
בסעיף זה מצביעה על השגת יעדי
הגביה בשנת המס , 1980 למרות ההאטה
בצריכה והשפל בשיווק מוצ רים
בגי קיימא, שהם מקור ההכנסה
העיקרי ממיסי הוצאה.
כלל הגביה בחודש יניאר הסתכ מה
ב־ 4.6מיליארד שקל בד׳שוואה
ל־ 1.8מיליארד שקל בינואר אש תקד
ושיעור הגידול היה 153 אחוז.

של השכירים מצטמצמות וההכנסות של העצמאים והחברות גדולות, ואילו מצד טני,
גביית המס מהשכירים משתפרת הרבה יותר מגביית המס מעצמאים וחברות•
זה כשלעצמו לא רע, בנראה, לדעת האוצר, בי אחרת היה עושה משהו בשביל
לשנות את המצב. אבל מה שרע, זה הפירסום. כי הפירסום של העובדה הזאת, שהם
מרוויחים פחות ומשלמים יותר, מעלה לשכירים את הדם לראש.
מה הפיתיון ! ניחשתם. להפסיק עם הפיוסום המזיק והמיותר, כדי שאפשר
יהיה להמשיך ללא הפרעות את השיטה הנכונה והיעילה. וכך יצא, שהחודש, בפעם
הראשונה אחרי אלפיים שנות גלות, פורסמו ההישגים האדירים של מס״הכנסה
בלי הפירוט המיותר והטיפשי, כמה גובים משכירים, לעומת כמה שגובים מעצמאים
וחברות.

רשות־הנמלים — למר ויסוצקי

ראש״ממשדה שמתחיל כאות כ׳
את שיטת התגובה המתאימה. יש כנר
כאלה שתפסו את זה לפני. למשל, עמירם
ניר, שנתן לשרים לספר על עצמם בטלוויזיה.
צדק טגן־ראש״הממשלה, הפרופסור
יגאל ידין (שרבים נוטים לשכוח
שהוא גם גנרל במילואים) ,כאשר אמר
שזו קריקטורה. זו באמת קריקטורה׳ ולא
סתם קריקטורה, אלא קריקטורה אידיוטית,
שהיא צורת התגובה המתאימה
ביותר על אידיוטיזם.
וכך אני מתכבד להודיע על הופעת
האידיוטיזמים. לאידיוטיזמים יש ז׳אנרים
חבים, ובשורות הבאות יוצג לדוגמה אחד
מחם :
נקוב בשם צמח שמתחיל באות נ׳ ן
בגין.
ראש-ממשלה שמתחיל נאות ב׳ ן
נננאס.
חי שמתחיל באות ג׳ י
ח״כ ג׳אבר מעדי.
ח״כ שהתחיל נחטא ז
פלאטו־שרון.

תה, נכון! מחיר תה כלול בתקציב,
נכון! לא נכון. את חתה נותן מר וי-
סוצקי. תמורת זאת הוא מקבל מהממשלה
את מיפעלי יס-המלח לשימוש חד-
שנתי בשנת הכספים הנ א ה!
או, למשל: הצבא משיג לחם ממאפיות
אנג׳ל, נכון! מחיר הלחם כלול בתקציב
הביטחון, נכון ! לא נכון, טעות. מר אנג׳ל
לא מקבל כסף• הוא מקבל כל יום מח לקת
טירונים אחרת שתענוד במאפיה
במקום הערבים.
ועוד דוגמה: המדינה צריכה לשלם
פיצויים כבדים לתושבי פיתחת רפיח שיפונו
משם, נכון ! הממשלה הגיעה איתם
להסכם, וצריכה לשלם, נכון! לא, טעות.
הממשלה מושכת את חמו״מ. היא לא
תגמור אותו. הממשלה הנאה כבר תשלם,
חרבה יותר.

פ עול ת תג מו ל
אני מתפלא על אלה שמתפלאים על
מר פרס, שאמר שממשלתו לא תכבד את
כל ההתייבויות שמפזרת ממשלת הלי כוד
נשטח הפנימי. זו הרי בסך-הכל
פעולת-תגמול. גם ממשלת הליכוד לא
כיבדה את התחייבויותיה של ממשלת
חמעהך הקודמת נשטח הפנימי. למשל:
ממשלת המערך התחייבה שפיתחת רפיח
אף פעם לא תפונה, ואילו ממשלת הליכוד
התחייבה לפנות את פיתחת רפיח!
זונת פוליטית, מתחיל ב־מ׳ !
גם הראשון.
קריקטורה פוליטית שמתחילה נ-י׳!
יום אחד הופיע פרופסור למישפטים,
הקים תנועה פוליטית-צופית ואמר: תנו
לי גנרל אחד טוב ואהפוך את חמדיגה.
נתנו לו, והוא באמת הפך את המדינה
לקריקטורה פוליטית.
הקיבינימט פבר עשרה ימים חלפו מאז הצעדים
הכלכליים המופלאים של שר״האוצר
שלנו, ועדיין חלק מהאנשים עומדים ותוהים,
וחלק יושבים ותוהים וחלק שוכבים
ותוהים: מה פשר הצעדים הללו
ומה מובגס!
ובכן, בדרך מאוד מפוקפקת הגיע
אלינו פיתיון החידה, והריהו לפניכם.
הבל התחיל כאשר אל ח״ב חיים
קורפו הגיע הסקר השוטף של דעת-
הקהל שמזמין הליכוד, ועל״פיו נאבק
עכשיו הליכוד על המקום ה •11-״זח
הקו האדום,״ אמר קורפו לעצמו בשקט,
בי קורפו, צריך להבין, יעמוד במקום
ה 11-ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
מייד כינס קורפו את מוסדות הליכוד,
כדי להעמידם על חומרת המצב, ומוסדות
הליכוד העמידו את הממשלה על חומרת
המצב, והממשלה׳ שעמדה על חומרת
המצב, החליטה לגייס את התוכנית הכלכלית
החדשה להבטחת המקום ה.11-
וזה מה שקרה באשר התכנס הקיבי-
נימט הכלכלי :
השר דויד לוי: כדי להבטיח את
המקום ח־ ,11 חברים, עלינו ללכת על
1,400 מצניעים לפחות! עלינו לעצב
תוכנית כלכלית שתבטיח את קולותיהם
של כל 1,400 הבלתי-מרוצים הללו, שנקעה
נפשם ממדיניותו של הורניץ!
השר ישראל כץ: השר דויד לוי
צודק בהחלט! יש לי הרגשה שאיכזבנו
בוחרים רבים! במיוחד עלינו לדאוג לכך
שישובו אלינו מאות האנשים שיש להם
הרגשה שאיכזננו אותם!
השר יורם ארירור: רבותי, רבו-
תי, רבותי! עם כל הכבוד, הגיע הזמן
להפסיק עם השטויות חללו! מוטב שנפזר,
לפחות בינינו לבין עצמנו, את כל
האשליות! אנחנו לא חוזרים לשילטון
אחרי הבחירות ! אני מצפצף על המדינה,

על האינפלציה, על הבוחרים ועל הליכוד!
יש לנו עוד כמה חודשים עד סוף
יוני, לדאוג קצת לעצמנו! אנחנו נתחיל
בגישה חדשה, גישה מהפכנית לגמרי!
לא נחקה את שר-האוצר הקודם, מר
ייגאל הורביץ, שדאג רק למדינה ונכלל
לא דאג לעצמו ! התוכנית הכלכלית שלנו
תיבנה על פי העיקרון הפשוט, שגם
אנחנו אנשים עם צרכים!
השר גירעון פת: רעיון מצויין !
אני רוצה בדיוק עכשיו לקנות מכונית
שנייה לאשח. היא טוענת שמכונית אחת
לא מספיקה לח !
השר יורם ארידור: רשמתי!
הורדת מסים על מכוניות עד 1,300
סמ״ק. הלאה, רכותי, חלאה !
השר דויד לוי: הגיע הזמן שגם לי
תהיה טלוויזיה צבעונית ! ואני לא מובן
בשום אופן שזה יבוא על חשבון השמן,
הסוכר החלב, והלחם של ילדי!
יורם ארידור: נרשם. הוזלת טלוויזיות
צבעוניות, הקפאת מחירים למו-
צרי-יסוד שהוזכרו על-ידי עמיתי! הלאה,
רבותי, הלאה, אנחנו מתקדמים יפה.
השר ישראל כץ: יש לי תנור ישן
והייתי מבקש, כבוד שר״חאוצר, ש״.
השר יורם ארירור: נרשם! הוזלת
תנורים. בשבילי אני מוסיף ברשותכם
הוזלת מקררים ועוד במה מוצרי חשמל.
זהו, יש מדיניות כלכלית. כל יתר ה מחירים
_ יועלו !
השר גירעון פ ת: עוד בקשה אחת
קטנה׳ כבוד שר־האוצר.
השר יורם ארירור: בבקשה.
השר גירעון פ ת: עמיתי השר
מודעי רוצה להעלות את מחיר הבנזין,
אם אתה מבין למה אני...
השר יורם ארידור: הונן ונרשם !
מחיר הבנזין מוקפא ! יתר סוגי הדלק —
עולים !

ש מו א ל

אולפינר

בונה מגדל מגורים יוקרתי חדשני ומורתי
הראשון מסוגו ברמת־השרון

ברח, מרדכי ( 5המקום הגבוה ביותר בעיר)
דירות חלום

איב
חיים בלב חורשה מלבלבת בתכנון חדשני להבטחת איכות
חיי הפרט

מטבח

ב ע תו

380x300

חדר

280ץ 370

חדרים

פינת

; או כ ל

חדו
3 7 0 x 280

אגר הורים

x 4 0 0 280

ארווות

170X153 1

(פנימי וסביבתי)

חדר

סלון 761 x 4 0 0

׳#117

370x280

בכל דירה:
•מטבח אמריקאי משופר
•ריצוף כהה בסלון
ובפינת האוכל
•ריצוף קרמי בחדרי
השרותים
•טלויזיה במעגל סגור
בבנין:
•אולם כניסה (לובי)
מפואר
• 2מעליות גדולות
•חדר גנרטור
•מערכת הסקה מרכזית
משולבת(סולאריתיסולה

בלעדי לדיירים__ :
חדר התעמלות ותרבות מתקני משחק וספורט

נ4ז 1ת דברת

משרדי ההנהלה: ראשון־לציון י רו ז רוטשילד 43
משרדי המכירות: רמת־השרוו, רוד סוקולוב , 38 טל4 8 2 7 2 6 .

ראשוו־לציוו,ררו הרצל 59

שזויו־שור^

וא ת דברת בע״מ

חינוך ג בו ה -זו כל תו חלת
להג שימה ב״גחלת״ ,רבה ה תו על ת.
נו חוקללח סו ך בב ט חון
לצעוד ל ע תי ד בכיוון הנ כון.

בו או ל״גחלת״ אתה תו כני ת לאמץ
אחר ל א יע שה זאת בלע די כ ם,
ועשו זאת מיד. ,מבלי זמן לק מ ץ
ל מ ען יל דיכם ונ כ די כ ם.

כי ב״ג חל ת״ נ עז ר כל פר ט
ל הגי ע עד ל דו ק טו ראט,
וכל ה מ תר של ל הר שם ב״ג חל ת״
יצטער כל י מיו עלה אוול ת.

למען הילד חיסכו בג *7 1 3 .רג
1 14*11

ג בו ה
ל חינו ך
1 1נגזו לתס כיו
41 1מי סו דהשל עי רי תתל -אביב ־ י פו

ההרשמה־ בנ ל ל שנו ת המודיעין ה׳ג׳רוניות ובי ג חל ת׳.אלנב׳ ולתא

כופרות ...ררפיפץ ץ כ52:יץ זכרזוה

_ בריזה

מוסיקסה הרברט סמואל 80 טל* 656992 .

בלוז. פולק,
כד יום אי ג׳ 1

ספר ״ספרהלוגיה״
תמורת — 81 שקל

השו&ס דוה
גסב חנו ת

כבר ביו ם שלי שי
תוכל ל ה שיג את

גילוי ה ע תי ד

לי רי ק

רח׳ דיזנגוף 190ת״א
פתוח עד חצות

ספר ״ספל־הקפה״
תמורת — 75 שקל
ספר ״ 6שיטות

לגילוי העתיד״

תמורת 45 שקל
קלפים בעברית עם הסברים
תמורת 30 שקל
גל־אור טלפון ,229862 :ת.ד.
,37612 תל־אביב, מיקוד .61375

ה סו ל ם הז ה 2267

ושיק שני ניצבה ליד בתה, נועה,
״ ועזרה לה בהנחיית תצוגת־האופנה.
קרני, אשתו של איש הטלוויזיה מני פאר,
הביאה עימד, את שלושת בניה ונתנה
להם הוראות היכן לצעוד. ואילו יעל
צפיר, רעייתו של הבדרן טוביה צפיר,
באה עם שני ילדיה, ישבה בצד וחזתה
בהם בשעת פעולה.
אהרונה דיין, מפיקת הטלוויזיה ואשתו
של הבמאי אסי דיין, באה גם היא מלווה
בשני ילדיה. בעוד שאבנר הקטן התרוצץ
במקום, היתד, עמליה עסוקה בהדגמת
שמלות ובגדי-ילדים אחרים. בתיה ישר־

בני

הבוהמה

השתתפו לראשונה

ב ת צוג ת או פנ ה
אלי, הדוגמנית המקצועית היחידה במקום,
נתנה הוראות אחרונות לשתי בנותיה
— כיצד לנוע ואיך להלך.
דפנה בנאי ושוש פוליאקוב, נשות הגששים
גברי ופולי, באו עם ילדיהן. הן
שלחו אותם לחדר שבו מתלבשים וציפו
בשקט לתצוגה.
זו היתד, תצוגת־אופנה מיוחדת במינה.
לא רק שהוצגו בה בגדי-ילדים, לקראת
הקיץ הקרוב, אלא שכל הדוגמנים הקטנים
|11 וך י^נן ך! הוא שם מישפחתן של מיה (משמאל) וליבל, הבנות של שדר גלי־צה״ל היו ילדיהם של אנשי הבוהמה התל-
#1 1 1111
אלי ישראלי ואישתו הדוגמנית בתיה. למרות שבתיה מטופפת על אביבית. יצרני אופנת ליז יצאו לראשונה
מסלול הדוגמניות כמה שנים, הרי שעבור שתי בנותיה היתה זו טבילת האש הראשונה. עם דגמים לילדים, ואמהות רבות התנדבו

ך, הוא שם מישפחתח
של יעל בת הש יש
ראל (״פולי״) ואשתו
גדול בשם איתמר.

הוא שם מישפחוזו של בועז בן השלוש, בנס של גברי
הוא שם מישפחתה של עמליה, הבת של אחרונה #
בנאי מלהקת הגשש החיוור ואשתו דפנה. בועז הוא
דיין זבעלה הבמאי א סי דיין. עמליה היא בת
1 י הבלונדי היחידי בין ילדי הזוג והשתתף גם הוא בתצוגת בגדי הילדים.
תשע אך דיגמנה כבעלת מיקצוע. עימה בתמונה שי צבן.

לשלוח את ילדיהן אל מסלול הדוגמנות.
רוב הילדים צייתו ללא ויכוח. רק איתמר
בן ה־ ,4בנו של הגשש פולי, נמלך
בדעתו ברגע האחרון וסירב להופיע. אמו,
שוש, לא עשתה מזה עניין גדול וויתרה
לו. האב היחידי שבא למקום היה אריק
לביא, אך הוא לא התבונן בתצוגה אלא
ישב בצד ושוחח עם מכר.

613 1 1 1י

אמנות
הנש* היפות
של שד אור

מ ה דעתך* חוס שה שגהית ב איל ת --מרמז דגו פ ש דהינלאימי, ייב, יביי חייך?

לראשונה, תמורה סבוט חד־פעמי(מ־. 600ו דו ל ח איל ת היא שלן־ לשבוע, שבועיים, שלושה ״,,
אז יותר מידי שגי -לעמיתו ת
בתבנית הנופ ש של ״•:ר־בסל 1־ז׳יין 1 1׳. 0׳*תה מבטיח לעי־מך דירת
נופש -במרכז הנופש ״מלוני״ החדש זהמהידי* ,גמי־חר לי־ס^ מער
מהים והמעוייד כבל מ ה שרק יכול להנעים את שהותך בולל בר־בת גג
מועדון הנופש הבינלאומי עליו
וזה עור ל א ^ ל, חבדותך ב־נמנית
קבוז * חחז ; ח 0 $חז! 1 .7 .0 .1תאפשר ל ך לגוון אה חופשתך
בלמעלה 50 ^ 0מלונו ת נופש ג־ 50,ארעות.
נו י י אל ת א מר לנו שזניפית לבל זה ׳,אהד, הרי בקושי מ שלט . 3 ,
עבור הנו ף״״

4 1י•

/¥ו1\16

ץ ה9¥1610
.או! ,קוא 5א!א* 0ואח 1ג א 0וז*א* 1£או

ץ 0₪3א

810186 801.ו^איו1־^* 8*1 810186 ? 1323,111 1

357-8281־. 06905 11 161.203 חחס 0״1זז0זמזג 51

תל אביב:כיכר אחרים(כיכר נמיר) ,סוויטה ,222
9בבוקר עד 9בערב; מוצ׳׳ש 6-9בערב,
טל 285082 :־03-285077 ,03
ירושלים: רח׳ המלך בורג /ליד מלון המלכים,
טל.02-635232 :

וגוו(ן צד 1ות
עברית ו 1*/אנגייוז
במהירות ובהצלחה מובטחת
ב״אולפן ג ת ״ (בר־הטא)
ת״א: וייצמן ,22 טל 254826 .
קורם חדש נפתח ב15.2.81-
באזורים אחרים — לפי פניה

614

6ז*ח 0 6
נתניה:
אילת:

כיכר העצמאות 9,14 בבוקר עד 7בערב,
טל.053-38962 :
מרבז התיירות החדש, ליד משרד ארקיע,
טל.059-75717 ,059-72974 :

חדשות קליבר בע״ 71 לבחורה

חברת מ. קליפר בע״מ, העוסקת בייבוא, ייצור ושיווק בשמים ומוצרי
קוסמטיקה, חתמה בימים אלה על שני ׳הסכמים חדשים עם החברות
הצרפתיות הנודעות ״גארלו״ ו״שארל ז׳ורזץ״.
חברת מ. קליפר תשווק מעתה בישראל את הבשמים ו!מוצרי
הקוסמטיקה של ״גארלף׳ ביניהם שני הבשמים הנודעים בעולם
״שאלימר״ ו״מיצוקו״.
ההסכם עם חברת ״שארל ז׳ורדן״ ,מאפשר לחברת מ. קליפר לייצר
ולמלא חלק מן הבשמים בישראל.
חברת מ. קליפר ממשיכה לייצג בישראל את החברות הצרפתיות
״לגוון״ ,״גרה״ ,״וודט״ ,״רושה״ ו״ז׳אק בוגארט״ ומייצרת את סדרת
מוצרי אדג׳יו״.

שעלתה לקו 31 כיום ג׳
,27.1.81 כשעה 10.30כערב,
כלהגרדיה. שיער
פלטינה עס שתי צמות
ככרות, שמנמונת.
נא התקשרו במהרה
לטל 335571 .־03
תודה.

מסכת חייו הסוערים של דויד
שניאור ניבטת מציוריו, המוצגים
בתערוכתו החדשה בגלריה
מבט בתל־אביב. הצייר הוותיק, ש עלה
לארץ עם עלות הנאצים ל-
שילטון בגרמניה, עבר הרבה סערות
והרפתקות בדרכו.
שניאור נולד בגליציה, אך גדל
במינכן, גרמניה. המיבטא הייקי
עדיין ניכר בדיבורו. בנעוריו למד
בבית־ספר מקצועי לצבעים, ושם
בלט בכישרון הציור שלו. מוריו
טיפחוהו והוא החל להרוויח הוך
עתק מציוריו. יום אחד שאלו חבר:
״מדוע אתה, עם כישרון כמו שלך,
לא נוסע לפאריס?״ הוא לא היה
זקוק לנימוקים נוספים — אחרי
יומיים היה בפאריס, תמים אז, כמו
היום.
בסובבו בחוצות פאריס שמח
לפגוש אדם שדיבר בשפתו. הלה
״לווה״ ממנו את כל כספו, ושוב
לא ראהו עוד. חצי שנד, חי בפא ריס,
והיה בין באי קפה דום, שגם
הצייר מאנה כץ נימנה עליהם.
לילה לילה היה יושב ומצייר ב-
עלית הגג שלו במונפארנס. את
רעש הרכבת שעברה תחת ביתו
היד, שומע כאילו הוא נמצא במרומי
מיגדל. כך היה מצייר עד אור
הבוקר, בלי לחוש צורך לאכול או
לשתות. רק נשים אהב, ואותן צייר
ללא הרף.
הזונו ת של פאריס. אותן
נשים דשנות ועגולות חמוקים, ש-
בתי־הקפה של פאריס היו מלאים
אותן, ושגדולי הציור היו מנציחים
אותן בציוריהם, צייר גם הוא באותן
שנים, והוא ממשיך ומתאר
אותן בציוריו עד עצם היום הזה.
בציוריו יש מין ליגלוג מהול
בחיוך, וכך הוא מתבונן בקבוצות
הגברים האלגנטיים, והנשים הגס־קניות,
שכולם חברו יחדיו לחגוג
ערב ערב את התקופה היפה של
תחילת המאה• עד שהיטלר שם קץ
לחגיגה. יש בציוריו אווירה של
הרגע האחרון, לפני שהמסך יורד
על תקופה שלא תחזור. העליצות
ואהבת החיים שאיפיינו את התקופה.
עמדו לפנות את מקומן למשהו
אכזרי וטראגי. יש במבטו של
הצייר משהו מן הנבואה: הוא לא
מקבל את העליצות כמות שהיא,
ומביע ספק אם תישאר. סצינת ה פתיחה
של המחזה אהבה, אמונה,
תיקווה של כרטולט כרבט, שהועלה
לאחרונה בתיאטרון החיפאי,
מזכירה באווירה המיוחדת, הקבר־טית־מקאברית,
את ציוריו של
שניאור.
יש משהו משותף בין מחזהו של
ברכט ובין ציוריו. בהיותו במינכן
צייר רקע לתפאורה בהצגתו של
ברכט אופרה בגרוש, כחלק מעבודתו
כצייר תיאטרון. יש גם הרבה
מהתיאטרליות בהעמדת דמויותיו
בציורים.
מהיכן שאב את הגירוי לציוריו
מאז שעלה לארץ, מהזונות בפאריס
ו לא, הוא עונה. בארץ היה
רק פעמיים במוסד מעין זה ; היה
זה בסלון רחב־ידיים, ממש סטייל,
אצל ערבים. את פרנסתו מצא
על הסולם, כשעיטר וקישט בתי־מלון
רבים ואוניות־נוסעים ישראליות•
״פעם הייתי סופג אווירה
בכסית,״ הוא מספר .״אולם היום
איו לאן ללכת, וכך אני מצייר את
זכרונותי בסטודיו.״•
ירו שלים
בעיו״ם חולו ת

בעיניו הכחולות והיפות של ערן
זולקזכסקי נראית ירושלים קצת
אחרת. אין זו ירושלים של תיירים,
מקומות קדושים ואווירה דתית.
העיר, אליבא דערן, היא חילונית,
פיסית מאוד והיא גודשת את ציוריו
בתחושה ארצית מהולה ביופי
ה עו ל ם הז ה 2267

.״הנשים העליזות של פאריס״ -של דויד שניאור
רק נשים אהב

לאחור, הוא אב־טיפוס של הצבר.
לא רק בצורה החיצונית, כי אם
גם בדרך חייו.
אורי לא נולד בקיבוץ, למרות
חזותו הקיבוצניקית הטיפוסית. כ יליד
תל-אביב למד בגימנסיה
הרצליה, ויחד עם קבוצה מבוגרי
מחזור ל׳ המופרסם שלה, יצא
להכשרה ביגור. לאחר מכן עלו
החבר׳ה לבית־הערבה, שהו בה
חמש שנים, עד שבמילחמת תש״ח
נאלצו לנטשה. משם עבר לסדום,
ואחר־כך לקיבוץ כברי, שבו הוא
מתגורר עד עצם היום הזה.
באוזני מכריו הוא טוען, שלעולם
לא יחיה במקום אחר, מילבד
על צלע ההר שם ממוקם קיבוצו.
הנופים הנפלאים הנשקפים מביתו
מוצאים את ביטויים בתערוכה מ ציוריו,
בגלריה גורדון בתל־אביב.
הבדים הענקיים, המצויירים בצבע
שמן, מהווים חווייה לצופה.
הטבע הופך כאילו פשוט יותר,
צנוע וללא פרטים מיותרים, ואילו
ריקמת הצבע הופכת עשירה יותר
בזכות התעסקותו במישחק הרי-
צוד של הצבעים. כך נוצרת שירת
הללויה לטבע ולצבע גם יחד.
חלומו של בן קיבוץ. פרשת
הלבטים של רייזמן לא היתה קלה
ופשוטה. כבן משק, חלו עליו כל
העבודות שחבר קיבוץ חייב בהן.
אולם זכרונות השנים בהן בילה
בילדותו בצרפת, בעת שאביו למד

חושני. את ציוריו היפים, שהם
נדירים בארץ בסוגם ובאיכותם
(צבעי מים) אפשר לראות בגלריה
גרפיקה 3בחיפה.
מגג ביתו הירושלמי נשקפים אל
וולקובסקי הרים ועצים, נוף החודר
אל ציוריו כמו העצמים הקרובים
מחיי היום־יום — הכיסא, השולחן,
הספה ומיסגרת החלון. זהו נושא
החוזר ונשנה בציוריו, כשכל אחד
מהם תופס את ערן במצב־רוח שונה
; הצבעים משתנים אז והכל
הופך להיות סיפור אחר.
צבעי־המים הפכו לשפה הקרובה
לו ביותר, מאז שסיים את לימודיו
בצלאל. ועדיין הוא חש שלא אמר
הכל בשפה זו. הוא שלם עם מה
שהוא עושה, וקוצר התלהבות מצד
המבקרים בתערוכותיו. כשהציג בגלריה
מבט, לפני כארבע שנים,
הציג אותו בעל הגלריה כעילוי
צעיר. ואכן, מאז שמעו את שמו
במוסיאונים ובגלריות בארץ וב־חו״ל,
ואלה שצפו במהדורת הטלוויזיה
המקורית של כימעט חצות,
זוכרים בוודאי את איוריו וציוריו,
שהיוו חלק בלתי־נפרד ממהדורת החדשות.
לעבודה זו הוא קורא
״ספיחי עבודתי כגרפיקאי״ ,כי
מאז פסק לעסוק בגרפיקה, מילבד
היות עורך־מעצב בעיתון הירושלמי
כל העיר.
מי שרוצה לדעת מדוע האווירה
בציורי ערן היא כה חילונית, חייב
לפשפש בעברו. הוא נולד וגדל בקיבוץ
בארות יצחק, שם שהה עד

מהטבע, או — מומחז באמצעים
טבעיים.
ום החיל• היה1ד

כל ותיקי הדור, בעלי הבלוריות
המכסיפות, באו לחלוק כבוד לוותיק
הגרפיקאים בארץ־ירשאל, עם
פתיחת תערוכת הכרזות שלו ב-
נזוסיאון תל־אביב. פרנץ קראום
הוא חלק מההיסטוריה של האמנות
בארץ. מאז אוקטובר 1934 הוא
חורם בעבודתו להגברת המודעות
החברתית על-ידי הפצת כרזותיו
על לוחות המודעות בארץ.
לפני כמה עשרות שנים לא היו
קיימים כל אותם אמצעי־התיקשד
רת הקיימים היום. כשרצו מנהיגי
המדינה שבדרך לעודד אנשים לתרום
לכופר הישוב, לבקר בפלש תינה,
להתגייס לביצורים ולכל
מיני משימות לאומיות נעלות —
הדרך היתד. כמעט אחת: להזמין
כרזה אצל קראום, שתבטיח כי
המסר יגיע לכולם• כל ילד מאותה
תקופה זוכר את כרזות הפירסומת
היפות של קראום, שפיארו את ה תכונות
של סיגריות עליה, אר־טל,
של קפה עלית ושל בירה ושר.
״התגייס לעבודה :״ בכרזות
היפות ניתן פירסום למוצר — בלי
התחכמויות. קראום התרכז במיס־פר
קטן של חברות שאותן פרסם,
ושאת שמן הצליח להחדיר לבתים
רבים. הציורים המוצגים ב-
מוסיאון תל־אביב מזכירים את
ציורי הפופ של שנות השישים וה שבעים
בניו־יורק, במיוחד את
ציורי ג׳ימס רוזנקדויסט, ש התפרסם
בהגדלת עצמים לגודל על
טבעי, יחסית לרקע שעליהם הם
מצויירים. מה שקראום צייר בשנות
השלושים והארבעים — הפך לסיג־נון
ד.פופ בארצות־הברית כעשרים
שנה לאחר מכן. הגרפיקה היפה
והנקיה של קראום היא גרפיקה
מעולה, שמקומה שמור לה בהיסטוריה,
אך גם כחלק מגל חשוב,
שהיד. אופנתי בציור, יש לה מה
לומר.
ההתפתחות ההיסטורית וההתרח־

שויוח בארץ, החל מ־ ,1934 השנה
בה עלה קראוס לארץ, במיסגרת
גל העליה של הייקים, ניתנים ללימוד
באמצעות ההתבוננות בנושאי
כרזותיו. אם עד עליית
הייקים היה חוסר עבודה בארץ,

פרנץ קראום
חתיכת היסטוריה —
והמצב הכלכלי היה קשה, הרי
לאחר עליה זו החלה פריחה מסחרית,
תודות לרכוש שהביאו העולם
החדשם. את הסחורות שהחלו
לייצר בבתי־החרושת החדשים היו
צריכים גם לפרסם, וכאן השתלב
קראום בתמונה. בשנות המילחמה
העולמית השתנה שוב המצב הכלכלי,
אך קראום המשיך לצייר —
הפעם עבור המוסדות הלאומיים.
יש בתערוכתו של פרנץ קראום
יותר מ״חתיכה של היסטוריה״.
לרבים בוודאי ידגדג בלב מראה
הכרזות של כופר הישוב ושל
אבקת־כביסה קסם, או ״יום החייל
היהודי״ ו״התגייס לעבודה״.

ירושלים של ערן וולקוכסקי
צבעי המיס כחלק מהנוף
התגייסותו לצבא. אחרי שירותו
הצבאי ניסה להשתלב במשק, אך
עבר ללמוד בבצלאל, ומשם היתד.
דרכו סלולה הישר לעולם הציור.
בצבעים מעודנים הוא מצליח
להעביר לצופים רטט עז ותחושה
כמעט נוקבת, של האווירה הסובבת
אותו בביתו, על הרי ירושלים.
תערוכה זו היא התגלות מחודשת
של צייר צעיר, שהבטיח ואבן
קיים: יש התקדמות רבה בציוריו,
שליטה רבה יותר במדיום ויצירת
חווייה לא רק לאמן עצמו, כי אם
גם לצופים ביצירותיו.
מכבד -בא הבה

אם רוצים לתאר את דמות הצבר

דמות של אורי רייזמן
המחזה באמצעים טבעיים
ה עו ל ם הז ה 2267

הטיפוסי — יש להסתכל באורי
רייזמן. הגבר המשופם, בעל החיוך
המאיר והבלורית

המשוכה

שם הנדסה, והגירוי האמנותי שעוררו
בו המורים אלדמע ופלדי בגימנסיה
הרצליה, בשיעורי תול דות
האמנות, כל אלה לא נתנו לו
מנוח. ב־ 1951 קיבל מילגה ללמוד
בבוזאר בפאריס. שם התמקד בלימוד
ציור מונומנטלי, וכשחזר ל ארץ,
עם תום לימודיו, ידע שהוא
מקצועי ושעליו למלא את ייעודו
כצייר.
יש להצטער אף על כך שציו־ריו
הנפלאים, הכל-כך ישראליים,
אינם מיוצגים באוסף של אחד מה־מוסיאונים
הגדולים של ישראל. יש
כך משום עלבון לחברה הישראלית.
כששואלים את אורי רייזמן מה
העסיק אותו בציוריו בעבר ומה
מעסיקו בהווה, הוא עונה :״פעם
חיפשתי את החומריות שבצבע, וכיום
מעסיקים אותי מיפגשים רו חניים.״
ואכן, המופשט שלו שאול

כרזת סירסום לסיגריות ״עתיד״ של פרנץ קראום
— של אוץ־ישראל

קוראים לי חיים׳ גרינברג, ויום אחד נישבר לי הזיו.
אני חולד לי בצהריים ופתאום באילי לאכול משהו. מה
אפשר? סטייק, המבורגר, פלאפל ...שכחתי משהו?
טוב, ביקשתי סטייק. אז נותנים לי משהו קטן, בקושי
רואה אותו. עם כל הרצון הטוב לא עובר את 10071 גרם.
״איפה הזכוכית מגדלת?״ אני שואל את המלצר, והחצוף
אומר לי :״יותר טוב בלי, שלא תראה את החיידקים״.

חיים גרינברג
תסתכל לי בעיניים ותגיד, אני צודק או לא?

קמתי והלכתי לקחת המבורגר. קיבלתי. עוד יותר
וב שביללהיותבטוממהקונקורגציה שמ תהמקינאה־קטן.
משהו גמדי, לא עובר את ה־ 50 גרם, ואת החיידקים רשמתי את השם ״מעורב ירושלמי״ כסימן מסחרי, ואם
אפשר לראות בלי זכוכית מגדלת. אז לקחתי פלאפל. רק מישהו חושב להשתמש בשם הזה, אני מכנים לו תביעה
בזאת שעושה אותי מיליונר ברגע.
מה, היה חסר לי בפה טעם של בשר,
באותו היום נישבר לי הזיו והלכתי לחבר שלי אריה
ומהעם התפרנים? ארקיי. בשבילם יש לי משהו
ואמרתי לו :״מוכרחים לעשות משהו לטובתנו ולטובת דליקטס שנקרא ״עופלפל״׳ (שם רשום. דיר באלק).
החבר׳ה הרעבים שבעיר הזאת״.
אתה בא אלי ואומר לי :״עופלפל״ ,תיכף ומיד אני
חשבנו, בדקנו, ראינו, שאלנו ובאו לנו שגי רעיונות לוקח פיתה טריה, חותך אותה, שם בשקית (שלא יפול
טובים. האחד נקרא ״מעורב ירושלמי״ וזה רעיון טוב כלום החוצה מהפיצוץ) ומכנים שש קציצות עוף טחון
לבן־אדם רעב שיש לו קצת כסף בכיס. השני נקרא _ מצופה בפירורי־לחם בטעם של עוד. ועל זה שופך
י טחינה, סלט ירקות אמיתי וחמוצים -וב שביל הכיף
״עופלפל״ וזה רעיון מצוין לבן־אדם רעב ותפרן.
אוכל י ש? יש. להזמין את כל העיר אלינו למטבח מוסיף עוד שתי קציצות למעלה, ככה שהטעם הטוב
לא בא בחשבון. חיפשנו, חיפשנו ומצאנו מקום סבאבה בא לר מה מ ם הראשון.
בצנטרום של הלונדון מיניסטור. ככה התחיל הסיפור
הכל נקי, נקי, בהשגחת כל מי שאתה רוצה, ועולה
של ״המנה הכי גדולה בעיר״.
לך כמעט כמו פלאפל. זאת אומרת, הרבה יותר בשר
היום, מי שיש לו כמה לירות על הנשמה, בא אלי מהמבורגר, בפחות כסף, והסלטים -און־דה־האום.
ואומר לי :״מעורב״ ,אז אני שם לו על הפלאטה כ־ 250 וכמו שכמה מהקליינטים שלי אומרים״ :עופלפל או
גרם בשר טרי. כן, עיוני, רבע קילו כבד ושישליק שום דבר״.
ולבבות וטחול וחלמונים. ולכל הדברים הטובים האלה,
אז אם גם לו נשבר הזין מסטייקים גמדיים, המבוראני
מוסיף בצל קצוץ ותבלין סודי שאגי מכין בעצמי גרים מיקרוסקופיים ופלאפל פארווה, שמע לי, בוא אלי
(יותר מ־ 10 סוגי תבלינים שוגים) -וגם אם תחתכו לי לפסג׳ לונדון מיני סטור באיבן־גבירול 30ת״א, ותבקש
את השערות, כמו לשמשון, אני לא מגלה את הסוד .״מעורב ירושלמי״ או .״עופלפל״ .כדאי לך לבוא עוד
כל הבשר הזה הולך בפיתה או בצלחת עם חמוצים היום -ואני לא מאיים -אבל התמונה שלי מסתכלת
וסלטים ומה לא. וזה יוצא יותר טעים, יותר גדול ויותר ׳ עליך מהקיר.
זול מכל סטייק שתמצאו לי בעיר הזאת (וכבר פרסמתי
בעתונים שאגי מוכן להתערב עם כל אחד על העניין
״מעורב ירושלמי״ ״עופילפל״ יותר טעים, יותר
הזה).
גדול ועולה פחות מסטייק או המבורגר.

משהו חדש וטעים קורה בעיר הזאת: עופלפל
כמו פלאפל,רק מבשר עוף וכל ה תוספו ת:סלט,
טחינה וחמוצים. שיגעון אמי תי בפיתה ועולה
בינתיים רק 8ש׳ .בואבה מוניך,הטעימה חינם!

אבן ג בי ת ל 30 יתייא

סמנס חניגחלה נעיר,

(ל 1נד 1ן מיני 0ס 1ר).

אבן גבירנל , 30ת,י א (לונדנן מיניסטנר).
ז\י צו ב: ד תי ה

גלבוטק
ג 7את

ד״ר יקותיאל שרעבי
ועדנה פ״נרו

התמ>מ>ם
ו הפר אי ם
שני החתלתולים החמודים שעל כף
המאזניים שוקלים היום — שלושה חודשים
אחרי הולדתם — 700 גרם בלבד,
פי שבע יותר ממישקלם בשעת הלידה.
אך אל תצפה מהם שיושיטו לך כף של
משי, בעיקר אם אתה בו־אדם. כי קטנים
אלה אינם אלא חיות טרף: חתולי בר
מגזר נדיר, שמוצאו בדרום־אפריקה, המכונה
שחורי רגליים, או בשמו הלאטיני
$ג)ק 1211ז 6119 1
שני ז;שגרירים הללו נולדו בגן־החיות
של פראנקפורט, ועל כך גאוותו של ד״ר
פאוסט, מנהל הגן. שכן רק לעיתים־

רחוקות מתרחש זיווג בין חתולי בר
בשבי. אצל חתולי הבר, שחורי־הרגליים,
נמשכת ההזדווגות כמה שעות.

היום שמח בכלוב: שני הקטנים זועקים
כמו נמרים, ומשום־כר הדביקו להם את
הכינוי נמר־כיס. אפשר להכניסם לתוך

לפחות אחת משני כותבי שורות אלה
גילתה את עולם החי כימעט בגיל שבו
התחיל ואן־גור לצייר. וזה היה מהפך!

מן היום שבו קלאודיוס הגיע הביתה
העולם פשוט הישתנה. רואים אותו, שם,
למעלה, יחד עם חבר-חתול, אחרי שה
עורך
הגראפי של העולם הזה, יוסי שנון,
עשה איזה פוטדמונטאז׳ פוטוגני.
ובכן, הקלאודיוס הנ״ל הוא הכלב הפרטי
(בן שישה חודשים) של בית פיינרו,
אולי היצור היחידי שבבית הזה שאינו
משוגע לקולנוע. מה שעוד רלבאנטי ברגע
זה היא העובדה שהנ״ל ירש מן הקיסר
הרומי (שהיה בעיצומו בטלוויזיה, ביום
שנולד הגור, באי־שם לא־ידוע, לפני
צער־בעלי־חיים) את החוכמה, אך לא את
הגימגום.
והסיבה הנוספת לכיכובו של קלאודיום,
הכלב, היא לחלק מעט רשמים אישיים
עם אותם שגילו לפתע כי כלבים הם
דבר נפלא, אך אינם יודעים עדיין מה
מצפה להם. כי כלב בבית אינו גוש קטן
של פרווה, קוציניו פוציניו, שנועד ללטף
ולגפף. כלב זה יצור חי, שירצה להתקבל
כבן־מישפחה, וירצה בחוצפתו להתקדם
בסולם החשיבות של הבית ושל השכונה
בכלל.
להיות בעל כלב, משמע, להכיר את
העולם ממעמד חדש: לגלות לפתע מי
מהשכנים הוא בן־אדם ומי מפלצת. מי
מעריך אותך כידיד ומי עתיד להלשין
עליך במס־הכנסה. לפתע פיתאום אתה
רואה את השכונה שלך על־פי מיספר
החצרות שלה, מניין העצים הפוטנציאליים
להשתנה, ושרידי הגינות שבהם
תכיר חברה חדשה: כל אותם אנשים
שלא היכרת כאן, פשוט משום שעד היום
לא היית בעל כלב, כל אותם מחזרים
חדשים המתחילים עם הכלב כדי להתחיל
עם הגברת, בעלי המיסעדה שבפינה ה שומרים
לו את העצמות, ובעלי הקונדיטוריה
המפנקים אותו בפירורים.
פיתאום אתה ספורטאי ומצליח לראות
את זריחת השמש בעיר. אתה הופך
תייר ורואה את הים — אתה הופך
אדריכל וזועם על מה שקילקלו בעיר
הזאת כל־כך הרבה דברים חדשים אתה
מגלה כמו, למשל, כמה זמן יש לך
פיתאום ! זהו, .עכשיו אתה מבסוט מעצמך:
נולדת מחדש. ברוך הבא למועדון,
אתה בעל מעמד בחברה, אתה
בעל כלב.

מיני־ חתולי כר ״שחורי רגליים״ על המאזניים
שלושה חודשים — 700 גרם
כיס קטן של מותנית — אבל בהתחשב
בטמפראמנט הרגזני שלהם ובציפורניים
החמודות שלהם, לא כדאי לנסות!

האם גם לו קו?

סיר וינסטון צ׳רצ׳יל מטייל עם כלכו רופוס
הסיגר והפודל

נכון, אמנם, שיש לו דם חם והוא
מצוייד בפרווה. נכון גם שבטרם אומץ
על-ידי האדם הוא הסתדר לו בחורף בלי
מעיל דובון ובלי אפודה של פסים, שסרגה
לו אמא. נכון אפילו שיש לו דם חם
וטמפרטורת גוף קבועה כמו לאדם. ובכל-
זאת, אפילו בישראל, שבה החורף לא
נורא, ייתכן גם ייתכן שלכלב יהיה קר.
זה עשוי לקרות כאשר הטמפרטורה
החיצונית נמוכה מאוד והכלב, שלא יימצא
באותה שעה בעיצומה של פעילות גופנית

אינטנסיבית, לא יצליח לאזן את מידת
החום של גופו. ואז, ברגע של הבדלים
קיצוניים בין החום החיצוני לבין חום
הגוף של הכלב מתחיל להיגת לו קר.
אין זה אומר שכאשר הוא מתכרבל
קר לו — ההתכרבלות היא התנוחה
האהובה עליו, אבל ישנם כמה סימנים
אחרים: ראשית, הוא רועד. הוא מנסה
לחפש לעצמו מיסתור. השיער שלו מתרומם.
הוא לא רוצה לצאת החוצה בלי
כל סיבה מתקבלת על הדעת (ויש להניח
שכל בעל כלב כבר יודע להבחין במצב-
רוח הנכון של ידידו).
לכן, אם אתה רוצה שכלבך יישן טוב
בחצר, עשה לו מלונה. ואם זה גור קטן,
שבא אליך בלילה הראשון וכולו רועד
וחסר־מנוחה, אל תתבייש להשאיל לו
ללילה או שניים את בקבוק הגומי החם
של סבתא׳לה, המצאה זולה יותר ממיז-
רון־חשמלי.
^ 617

הספקולנטיות

הגלותית

שישראל

טרם

הרמן גדיגג חזור ל מ צי או ת

ה שתחררה ממנה
מטורפת ^ הצרכיםהקוגניטיבייםשלחבר* ־הכנסת
שורשים

מנחם מנדל
לפני כמד, שבועות הופיע גיזבר של
אחד מקיבוצי השומד־הצעיר בגליל על
מירקע הטלוויזיה. הוא הסביר את הסיבות
המביאות אותו להשקיע את הכספים
והרווחים של קיבוצו בבורסה. קשה היה
שלא להרהר על האידיאולוגיה שעל ברכיה
קמה תנועת השומר הצעיר — הב־רוכוביזם,
אשר נועד להפוך את הפירמידה
של העם היהודי, על-מנת להופכו
לעם נורמלי, ככל העמים.
לפני כשבוע קיבלתי בדואר ספר נוסף
בסידרת כתבי שלום מלינם, אותה מתרגם.מזה
כמה שנים חבר קיבוץ בית־אלפא
(אף הוא של השומר הצעיר) אריה
אהרוני. הספר הוא לא פחות ולא יותר
מאשר מנחס־מנדל * ,המתאר בהרחבה
אותו עולם מפוקפק של בורסת־חלומות
יהודית במזרודאירופה ; סיפורם של ניי-
רות־ערך מפוקפקים, מיליונים אבודים,
פרנסות־אוויר ושאר ענייני ממונות, ש הביאו
את שלום״עליכם, בעצמו מהמר
בבורסה בכספו ובכספי מישפחתו, לליג-
לוג וללעג הבאים לכדי ביטוי באיגרותיו
של מנחם־כלנדל אל זוגתל שיינה־שיינדל,
היושבת בעיירה כתריאליבקה.
גירסד זו של אחרוני מתאמצת להביא
בלשון רכה את עלילות מנחם־מנדל לבני
הדור הנוכחי של קוראי העברית. וזאת
בנוסף לגירסה ״הרשמית״ של מנחם
מנדל, אותה תירגם חתנו של המחבר,
הסופר י.ד. כרקוכיץ **.
מנחם־מנדל פותח בסיפורה של מניה
כימעט־מסתורית ששמה ״לונדון״ :״להימכר
נמכרת היא על דברתו של איש,
ולראות אין רואים אותה. מדי רגע מש תנה
היא: הנה היא ביוקר, הנה היא
בזול, הנה היא, הוס׳ ,הגה היא, בם׳...
השערים משתנים וקופצים במהירות משגעת,
עפים מיברקים הלוך ושוב, ויהודים
מתרוצצים סביב כמו ביריד, עושים
,געשעפטן ומתעשרים, וגם אני בתוכם...״
כך מסביר מנחם־מנדל לרעייתו
את עולם הבורסה. אלא שמניות ״לונדון״
יורדות, ובירידתן גוררות הן אחריהן
את כל אותם שהשקיעו בהן את
ממונם. את המפולת מתאר מנחם־מנדל
כך ועפות סטירות־לחי, זילזולים
וחרפות וגידופים, וגם אני בתוכם ...עוק־צו־של־דבר
— מסתבר שאין ״לונדון״ בשום
מקום! — הבלל, זוגתי היקרה,
רע ומר; השקעתי את כל הרכוש, עם
הקרן, עם התכשיטים שקניתי לך, אפילו
את קפוטת־השבת שלי מישכנתי — והבל
נבלע שם...״
אלא שלקחי הבורסה האודיסאית אינם
מספקים את יצר ההרפתקנות הכלכלית
של מנחם־מנדל, והוא מגיע בדרך־לא־דרך
אל הבורסה היהופיצית. שם הוא
מגלה את נוסחת־הקסם של ניירות הערך.
כותב מנחם־מנדל לשיינה־שיינדל רעייתו,
ומסביר :״להווי ידוע לד שאני
עף, אני טם, אני לוהט ובוער, אני
קופץ ומנתר, אני גדל! רבים מקנאים
בי, כאשר מה שאני קונה היום, מתייקר
* שלום עליכם, כתבים — מנחם
מנדל 1עברית: אריה אחרוני ; הוצאת
אל״ף ; 166 עמודים (כריכה קשה).
** שלום עליכם, כתבים — מנחם
מנדל ; עברית: י.ד. ברקוביץ ; הוצאת
דביר; קצ״ב עמודים (כריכה קשה).
*** באידיש: עסקים.

גיי 6 8

למחרת. ה,קרונות׳ עשו תזוזה של עוד
מאתיים רובל, וה,ליליפוטים׳ עברו בבר
כייד השם את האלפיים חטש־מאות ; אף
לא כדאי לי עוד למכור, כי כולם אומרים
שזה עוד יעלה ויעלה. סברה בכלל
שחוצלארץ קפצה על ה,ניירות׳ שלנו.
עושים, סינדיקאט׳ ,כלומר יד־אחת, ח־צים
לקנות אותם עד ל,פ״ק׳ ,לא להשאיר
אפילו, נייר׳ אחד לרפואה
כעבור כמה מיכתבים מתברר, כי ענייני
מנחם־מנדל ביהופיץ מצליחים כפי
שהצליחו עסקי־הבורסה שלו באודיסה,
והוא מסביר :״להוד יידע לד שיש
אנדרלמוסיה, מהומת־עולם! היינו, הגיעו
מפייטרבארג, קורסים׳ כאלה שממש
חשכו עינינו! כמו רעם ביום בהיר,

שלום עליכם.
תשקיף דמיוני של מציאות היסטורית
כמו פצצה! חשכו כל המישרדים, רעי־דת־אדמה
ב׳קרשצ׳אטיק׳ ! ותיכף אחרי
פייטרבארג נתנה, זעץ׳ (מכה) וארשה
עם ה,קורסים׳ (שערים) שלה! ופרצו
מהומה, בהלה, ריצה, פחד! ה,שפגלאנ-
טים׳ (בנקאים) קודרים, חורבן בית־המקדש!
תארי לד, זוגתי היקרה, כי
ה,מאלצבים׳ שהערכתי אותם באופן גם
באלפיים רובל, התיישבו בדעתם וירדו
עד תשע־מאות וחמישים! או, למשל,
,פוטיביל׳ :הלא מוטב היה להם להיקבר
חיים מאשר לרדת ממאה שמונים
בחזרה לשמונים ושבע ומנחם־מנדל
ממשיך בהסבריו מהבורסה :״מאין באה
המהפכה — אין איש יודע. יש אומרים
כד, יש אומרים כף. זה נובע מן הכסף,
כלומר מכף שאץ כסף. ב,דייטש׳ זה
נקרא, געלד־מאנגל׳ (מחסור בכסף, בשפה
הגרמנית) ,ובלשוננו פשוט , :אין
פרוטה לפורטה׳ ,והלא תשאלי מסתמא:
,סטייטש׳ ,הלא רק אתמול התגולל הכסף
בחוצות? תיקו, נשארת קושיא! אבל
איד שלא יהיה, הספסרים ניכוו בתת־חים,
וגם אני בתוכם...״
תחת הכותרת מיליונים מביא שלום־
עליכם את הפרק הבא, העוסק ב״ם וחריס,
סרסורים, ,שפגלאנטיס׳.״ הוא מסביר את
עיסוקו החדש לשיינה־שיינדל כך :״להווי
ידוע לד שלא הבנת כראוי מה שכתבתי
לד. שלא תתייסרי כלל על־כף שהפכתי
מ,שפגלאנט׳ לספסר — גם זו לטובה.
אינני יחיד ביהופיץ. יש אצלנו, בלי־עין־הרע,
הרבה ספסרים, ספסרים לסובר,
ספסרים למניות, ספסרים לתבואה, ספס רים
לכסף, לבתים, לאחוזות, ליערות,
למכונות, לרפסודות, לבולי־עץ, לבתי־מלאכה,
לבתי־חרושת, לרכבות, וכל מה
שהפה מסוגל לבטא, והלב מפוגל לחשוב
— יש לזה ספסר ...לא נעשה פה שום
,געשעפט׳ ללא ספסר: וכל ספסר צריד
ספסר אחר, כאשר ספסר זה יש לו

קונה, וההוא יש לו מוכר, וכד עולה
יפה הזיווג...״
עיסוק מהמקובלים במדינת־ישראל.
ובדומה לסיפור השיגשוג של מניות
הנפט בישראל, מסביר מנחם־מנדל הצל חה
נוספת שלו לזוגתו :״להווי ידוע לד
שמכרוצקי נפרדתי. כלומר לא רבנו
חלילה, אבל הפסקתי ללכת לשם — מה
לי ברוצקי* ,כשהגעתי כבר בכלל אל
רוטשילד בפאריס?! והלא תשאלי מסתמא
איד מגיע. אני, מנחם־מנדל, עד
לרוטשילד בפאריס? אז חתירת הוא
אומנם שוב קווקז ושוב נפט! כל מעיינות
הנפט של קווקז — שלו הם, ובעצמו
יושב בפאריס. הלא נשאלת השאלה, איד
צולח שונרא את המים
את סיפור קשריו עם רוטשילד הוא
מסכם ב״שהשם יתכרד יעזור רק, שתגיע
התשובה הטובה מרוטשילד, את מבינה
כבר, איזה פרצוף יהיה בעיני לכל ספסרי
יהופיץ הגדולים? רק זו רעה חולה שבינתיים
חסרה פרוטה מזומנת...״
מנחם־מנדל נופל ברשתם של ספסרים
מוכשרים ממנו, והוא מסביר את מפלתו
לזוגתו :״לא נוצרתי כנראה להתעשר
מספסרות, כמו ספסרים אחרים והוא
ממשיך :״כולם עושים, טראסק׳ ,מרעישים
עולמות, רק אני לבדי עומד ומביט,
איד ה,עוילם׳ מגלגלים, געשעפטן׳ ועושים
כסף, ואני מסתובב לי כמו זר. אני
רואה לנגד עיני מיליונים על גבי מיליונים
ואמני יכול לתפוס אותם...״
פרק נוסף ומשעשע הוא הפרק המלגלג
״פרנסה מכובדת — מנחס־מנדל — סופר״;
סיפור בעל נימה אוטוביוגרפית.
הפרק לא פידלתי מתאר את הרפתקותיו
של מנחם־מנדל כשרכן, ובפרק שלים־
שלימזל הופך מנחם־מנדל לסוכן־ביטוח.
אם לאמץ את השקפתו שה הפרופסור
דן מירון, הבוחן את עלילותיו של
מנחם־מנדל כתהליך העובר על יהדות
מזרח־אירופד, כולה, בסוף המאה שעברה
ובראשית המאה הנוכחית, נע מנחם־מנדל
״על רקע שיש בו משום תשקיף דמיוני־גרוטסקי
של מציאות היסטורית...״
מנחם־מנדל של שלום עליכם הוא ספר
קריאה עצוב בישראל של ! 1981 הוא
מהווה מראה מעוותת של החברה הישראלית
בהשתקפות הגלותית ביותר שלה.

תפקיד כלי־התיקשורת המודפסים וה אלקטרוניים
תופסת תופעה המכונה ״ד,מ־כונו־עיתונאי״
,המתואר כך :״המכונו־עיתונאים
שלפו את קבליהם דמויי־הצי־נורות
וינקו מידע במהירות...״
הגברת בבית הלבן, ניקול, שולטת
באמצעות הופעות רב־גווניות על מסכי
הטלוויזיה :״על המסד לבלבו עתה
תווי ־פנים שלווים ויפים, העור הלבן וה נאה
של האשה שהצליחה למקד את
תשומת־ לבה של אומה ש לטה, של כוכב־לבת

גיבור אחר של הצלם הוא דינם, העובד
בחברה של מורי פראואנצימר, חברה
העוסקת בבניית צלמים עבור פעולת
ההתיישבות הבינכוכבית :״וינם הוא שהיה
נשלח על-ידי מורי, באופן אישי,
לוועידת המהנדסים שנערכה בניו־יורק
כ־ ,2023 בדי להשתתף במכונת־הזמן של
פון־לסינגר ובגסיונות לשלות פסיכיאטר
בחזרה לשת ת ,1925 כדי לרפא את היט־לר
ממחלת־הרדיפה שלו. למעשה פון־
לסינגר עשה נסיונות אחדים בכיוון זה,
אבל אנשי, גי׳ שמדו את התוצאות ל עצמם...״
ובצד
הניסיונות לשנות את מהלך ההיסטוריה
באמצעות שילוח משני־היס־טוריה
אל העבר הרחוק, נותר עם קטן
אחד, שנציגו מגיע אל הבית הלבן :
״הכרטיס גילה לניקול תיבודו שראש־ממשלת־ישראל
הגיע לבית הלבן והוא
ממתין עתה בחדר־הקמליה. אמיל שטארק
התמיר והצנום, שתמיד ידע את הבדיחה
היהודית החדשה ביותר (,יום אחד פגש
אלוהים את ישו, וישו לבש בפגישה
בין השליטה בבית הלבן לבין אמיל

ומדע בידיוני

שטארק רשות׳
ספרו הראשון של סופר מד״ב (מדע-
בידיוני) הנודע פילים ק. ריק שראה
אור בעברית, הוא הצלם תיאור יוצא-
דופן בספרות המד״ב של ראשית המאה
ד .21-,ספרו של ריק מעמיד בתוך הבית־הלבן
בוושינגטון יפהפיה בת ,20 השולטת
שם קרוב למאה שנה. מדי פעם בוחרים
עבורה ״זקן״ חדש כבעל. המפלגה השלטת
היא ״המפלגה הדמוקרטית-רפובליקאית״,
שהתאחרה ״כעיר בשנת ,1985 זמן קצר
לפני שגרמניה הצטרפה לארצות־הב־רית...״
בסיפור זה בולט הפסיכיאטר
האחרון עלי-אדמות, המטפל בפסנתרן
פסיכו־קינטי ובעוד דמויות תמהוניות מעט
של עולם שטוף קרינה רדיואקטיבית. את
* מיליונר ידוע ברוסיה, שהתפרסם בעסקי
הסוכר שלו.
•• פיליפ ק. דיק — הצלם: עברית :
נורית יהודאי; הוצאת מסדה; 189 עמודים
(כריכה רכה).

הרמן גרינג
״אבל הוא חייל טוב״

שטארק, ראש ממשלת־ישראל, מבהירה
היא :״אפור אפילו להתערב לדייר השלישי.
כשאתה כא כמגע עם פסיכופתים
אתה נסחר; אתה עצמך געשה חולה־רוח״
וראש ממשלת ישראל משיב לה :
״נוכל להציל שישה מיליון יהודים, הנכרת
תיכודו ניקול מסכימה וממשיכה,
״אכל ראש ממשל ת־ ישראל לא השפיל
את עיניו; הוא לא פחד מפניה. הוא
לא פחד מפני איש ; דרכו אל התפקיד
הנוכחי היתה ארוכה, ואילולא היה מי
שהוא — לא היה מצליח. לא היה זה
תפקיד עטר פחדן ; ישראל היתה —
כפי שהיתה מאז ומתמיד — מדינה קטנה,
שהתקיימה כין גושים עויינים אדירים,
שהיו מפוגלים למחות אותם מעל
פני האדמה ככל תע. שטארק אפילו
החזיר לה חיוך קל ; או שמא רק נדמה
לה? זעמה גכר. היא חשה עצמה חפרת
אונים...״
בהמשך הפגישה היא מוציאה את
סודה :״אם הרמן גרינג יוצא מתוך
תקופתו ויוכא אלינו,״ אמרה ניקול כקול
מהורהר ,״האם תהיה מוכן להתייצכ
מולו ולהשתתף כדיונים?״
״כן,״ אמר שטארק .״למעשה, אני
אפילו עומד על כך.״
״אתה היא לטשה כו עיניה,
״עומד על כך? !״
שטארק הניד ראשו כחיוב.
״אני מניהול שזה מפני שאתה התגל מותה
הרוחנית של יהדות העולם או ישות
נעלמת אחרת כדומה לכד,״ אמרה ניקול.
״זה מפני שאני פקיד של מדינת
ישראל. הפקיד הגכוה טותר כה.״ הוא
השתתק.
בעירבוביה עתידית זו מצוי גם גולץ
הנראה כמו היטלר של המחר, הפוסע
בראש החולצות החומות שלו. ההמונים
מקבלים אותו ב״הייל ג ולץ אני יהודי,
מר גולץ,׳ אמר נאט, .לכן הרשה לי
שלא להתלהב מהתנועה הגיאו־נאצית
שלך.׳
גולץ שתק רגע, ואחר אמר , :גם אני
יהודי, מר פליגר. או, למען הדיוק —
ישראלי. אתה יכול לכרר. זה רשום.
כל עיתון או ארטב שטככד את עצמו
יוכל לפסר לד זאת.׳
נאט לטש כו עיניים.
,האויב המשותף שלנו׳ שלד ושלי׳,
אמר גולץ, ,הוא המימפד של הזקן. אלה
הם היורשים האמיתיים של העכר הנאצי.
חשוב על כך. הם, והתאגידים הגדולים.
חכרת אי. ג׳י כימיה, טיפעל קארם
ובניו...״
את בואו של גרינג מן העבר הוזה
ניקול כך :״כשנביא את גרינג לכאן,
חשכה, נוכל להביא לבית הלבן תיזמורת
כלי־נשיפה נופח תיזמורות הרחוב, שינגנו
לפנניו שירי־לכת צבאיים באווא־ריים.
או שנוכל אפילו לשמוע ואגנר.
האם לא נכון שהנאצים העריצו את ואג-
נר הד״ר גכלם הזכיר ביומניו את
ההתעללות שחשו הקצינים הנאציים הגבוהים
למשמע יצירותיו של ואגנר...״
במהלך מאבקי הכוחות על גבעת הקפי טול
של המאה הבאה, מסבירה ניקול :
״האם יודעים אתם מהו בטסה האמיתי
של העוצמה הפוליטית? לא רובים ותותחים
או כוחות־צבא, אלא היכולת לה־כיא
את האחרים לידי כך שיעשו את
רצונך. אני יודעת שאני מסוגלת להביא
את מישטרת המדינה לידי כך שתעשה
את רצוני. זאת לא תהיה החלטתו של
גרינג — זאת תהיה החלטתי־שלי...״
ואחד מאזרחיה של ניקול מסביר את סוד
שילטונה רק כזכות גברים חלושים
כמוני יטלה ניקול לשלוט,׳ אמר צ׳יק.
,משום כד יש לנו חכרה מטריארכלית —
אני מרגיש ומתנהג כמו ילד כן שש
במיפגש בין הרייכסמרשל הרמן גרינג
לבין גיקול ושאר הגיבורים, שואל גרינג
ימי זה גולץ? משיב לו זה :״,פתם יהודי
עלוב ...שונה לחלוטין מאמיל שטארק —
שאגב, אינו נוכח כאן, ניקול, למרות
:הבטחתך. יש יהודים עלובים רכים...
תמהני מדוע אמיל שטארק איננו כאן.
למה לא, ניקול?׳ הוא נעץ בה את
עיניו, .האם חששת פן תפגעי ברגשותיו
של הרייכסמרשל? משונה ...ככלות הכל;
הימלר הרי טיפל כיהודי הונגריה —
באמצעות אייכמן. וגם בלופטוואפה של
הרייכסמרשל היה גנרל יהודי, גנרל
מילר * ,אם אינני טועה. אמת, הר דייכם־
* גנראל יהודי בחיל־וזאוויר הנאצי.

מרשל?׳ הוא נפנה אל גרינג. גרינג השפיל
את עיניו ואמר , :איני יודע מה
מוצאו של מילר — אבל הוא הייל טוב...״
מוטב לעצור בנקודה זאת, המגלד, אך
טפח מתוך אוצר תיאוריו המרתקים של
פילים ק. דיק אודות מעלותיו של המין
האנושי במאה הבאה. ספר מרתק, המע ביר
את הקורא בינות לעבר ולעתיד,
מבעד למינהרת־זמן ספרותית מעולוז ש־מעולות.
הצלם הוא מן המעולים שבספרי
המד״ב שראו אור בשנה האחרונה בעברית׳
ומה גם שהוא נושא עמו גם מעט
מ״הפיל והבעייה היהודית״.

מיידע

מילחמה,
בחירות וכנסת
בין כתבי־העת דרבים שאינם ידועים
בציבור הרחב, עולה ומתבלט באחרונה

(תוך בחינת הלחץ, הזמן, האיום וסבירות
המילחמה, בגישה חדשנית אינטר־דיסציפ-
לינרית, המאחדת מיגוון של הקשרים לבחינת
הנושא כולו) .פירוט ועיץ אלה
רצופים בטבלות המציגות מקדמים ובלמים
של המתיחויות האפשריות, ופירוט חלקם
של אמצעי־התיקשורת במצבים אלה.
את המיתוס על ההיסטוריון והתיאו־רטיקן
הצבאי לידל־הארט מנפץ במידה
רבה טוביה בן־משה, ברשימה-
מחקר תחת הכוולרת לידל־האדט נצה״ל —
הערכה מחדש. אחרי בחינת השפעתו על
אנשי הצבא הגרמני טרם מילחמת־העולם
השניה, ממיין ומסווג בן־משה את הש פעתו
של לידל־הארט על ההגנה וצה״ל,
״לפני וכעת מילחמת חשיחרור״ ,ומגיע
לתגלות מעניינת על ההנחה שהיתר, מקובלת,
כי מיבצע חורב במילחמת 1948
היה ונראה בעיני לידל־הארט כ״כיטוי
מושלם של רעיון, הגי׳טח העקיפה
ציטוט ממונוגרפיה של בונד על ניתוח
שיטתו של לידל־הארט מגלה, ש״כמו
מחבר המיפתכים הפרוכינציאלי, איטר
נאמר לו להפתעתו שהוא הפיק, ספרות׳,
אומר אלון (אולי כחקותו את ז׳ורדיין
של מולייר) שהוא פעל, פחות או יותר,
אינסטינקטיבית ואז גילה שביצע, גישה
עקיפה׳ מושלמת. לידל-הארט אמר לו
(לאלון) שמיבצעיו כנגב מספקים דוגמות

ניתוח תיקשוות שר ח״ נים

גרף זה, המופיע במחקרו של דן כספי, מביא בין השאר הנחה
בדבר המקורות המספקים מידע שוטף לחברי הכנסת, בנוסף לזה

כתב־עת מקצועי-אקדמי בשם מדינה,
מימשל ויחסים בינלאומיים. לשתים מחוב-
רותיו האחרונות מוקדשות השורות הבאות*
.הראשונה בחוברות ( )15 נפתחת
ברשימתו־מחקרו של הפרופסור ;מיכאל
כריצ׳ר מאוניברסיטת מק־גיל, קנדה,
תחת הכותרת התנהגות מדינות במשבר
בינלאומי: מודל ומימצאים משוערים.
המחקר בוחן בעיקר את משבר ברלין
של ( 1961 שבסופו הגיע הנשיא קנדי
לברלין, והצהיר :״אנוכי ברלינאי!״) והמתיחות
שקדמה למילחמת ששת הימים.
בריצ׳ר מפרט את הטיפולוגיה של המש ברים,
תוך בחינת מימדיהם, תכונות ה שחקן
במשבר ומאפייני יחידות ההחלטה
* מדינה, מימשל ויחסים בינלאומיים;
חוברות 15ו־ ,16 בעריכת דן בהט, הוצאת
מגנם.

כות זו כזו הדדית, המורכב מלידל הארט,
אנשי הצבא הישראליים והחוקרים השונים...״
חוברת
מס׳ 16 של מדינה, מימשל
ויחסים בינלאומיים נפתחת במחקר שעשוי
להאיר את העתיד הצפוי לישראל
מצד השילטון החדש בבית הלבן. זהו
מחקרו של יעקב בר סימן־ טוב, יחסי
ארצות־הברית — בעלי־ברית קטנים :
חשיבות מול השפעה, שבמיסגרתו נבחנות
חפיסות אמריקאיות שונות על המילחמה
הקרה, בעימות עם אופי המערכת הפוליטית
האמריקאית, ועל תהליך הירידה של
האמינות האמריקאית וטיפוחה של ״דוקטרינת
ניכסוך.
רשימתדמחקרו של דן כספי מתפרסמת
תחת הכותרת הערכות חברי־הכנסת
את אמצעי־התיקשורת כמספקי צרכים
קוגניטיביים. המאמר מבוסס על מחקר
מקיף שנערך בכנסת התשיעית, ושבחן
בעיקר את היחסים בין חברי-הכנסת לכתבים
הפרלמנטריים. במיגסרת השאלון
שולבו שאלות הערכה על יכולתם של
אמצעי־התיקשורת ההמוניים לספק את
הצרכים הקוגניטביים. הראיונות נערכו
בחורף תשל״ח, בעת המושב השני של
הכנסת, והקיפו 91ח״כים. בין השאר
ביקשו המראיינים את חברי־הכנסת להעריך
דברים כמו :״עד כמה מסייע לד

המתקבל מאמצעי התקשורת ההמוניים. שכן, אגב תהליך של
איסוף המידע מנהלים הכתבים הפרלמנטריים שיחות עם חברי־הכנסת
מחליפים ביניהם רסיסי־מידע. לעתים נהג הכתב לגרות
יאת הח״כ, ולגלות לו חלקי מידע, על מנת לקבל את תגובתו.

הקרובות לשלמות של ה,גישה העקיפה׳
בקנה־מידה קטן וגדול כאחד ולשם
הוכחה נוספת, מביא טוביה בן־משד, טי עון
נוסף :״(יגאל) ידין טוען ש(יצחק)
רכין הוא האיש העיקרי העומד מאחרי
מיבצע ׳ חורכ׳ ומיבצעים אחרים כדרום.
רבין, כך מודה ידין, קרא מעט מאוד
בתחום התיאוריה הצבאית עד אז, אך
הכיר את יסודות הגישה העקיפה ממנו —
מידין.״ בהמשך מתאר בן־משה את עלייתה
ונפילתה של השקפת לידל־הארט
במערכות ישראל, עד לניסוח המעט־מנו־מס
:״במילחמת יום הכיפורים גססה
,הגישה העקיפה׳ הישראלית, אם אכן
היתה קיימת. המילחמה לבשה צורה של
התנגשויות מצח, שגרמו לשחיקה מהירה
של אדם וציוד ואת פרק המסקנות
פותח בן-משה ב״עתה כהבחיננו שהשפעת
הארט היתה, למעשה, קטנה הרבה יותר
מכפי שטען אותו מטו לש שצלעותיו תוט־

העיתון לדעת מה קורה בכנסת?״ אחת
המסקנות: אגב תהליך איסוף המידע,
מנהלים הכתבים הפרלמנטריים שיחות
עם הח״כים תוך שהם מחליפים רסיסי
מידע ומזינים את הח״כים בדברים הנע שים
בבניין הכנסת. מסקנתו של המח קר,
שהיא בניגוד לציפיות, אומרת שאת
העיתון מעריכים יותר מאשר את הרדיו
והטלוויזיה. מסקנה נוספת :״חברי הכנסת
כני 44—35 מצטיינים יותר מכל
קבוצת גיל אחרת כהכעת הערכות גכוהות
לאמצעי־התיקשורת או, בניגוד לצפוי:
״צפיתי שחברי־הכנסת באופוזיציה יביעו
הערכות גבוהות יותר לאמצעי־התיק־שורת
השונים, בגלל המחסור היחסי שלהם
במידע, ריחוקם ממוקדי ההכרעה
והפנאי הרב יותר העומד לרשותם להי חשף
לאמצעי-התיקשורת. הנתונים הפ־תיעוני
כאשר התבררה מגמה הפוכה ל-
לציפיות ראה: טבלה).

זה היה ה וו

גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק
נפתח כמאמר העורר, במדורו ״הנדון״ ,הנושא את הכותרת
״תור הביזה״ .דמאמר מתאר ומנתח את קשר הגומלין בין
המפלגות לפקידות הממשלתית. כתכת־תחקיר מיוחדת ,״מי אחראי
לגניבות?״ ,מתארת מעט מהמתרחש כמישרד־הביטחון בימי
קרן־המגן. כתבת־תחקיר אחרת, תחת הכותרת ״הפושע הקדוש״,
מציגה תעודות מחרידות בדבר ׳האופן שבו הגן הד״ר ישראל
רודולן* קסטנר על פושע המילחמה הנאצי קורט בכר, מי שהיה
שטאנדארטן־פיהרר (גנרל) של ה־אם־אם הנאצי. ככתבה מקיפה
״הגעתי לפטרה מתאר דויד בויאר את הסלע האדום. המחבר,
חכר יהודי במערכת הירחון הגיאוגרפי הלאומי האמריקאי,
משרטט את משאת נפשם של צעירים ישראליים רבים, ביניהם
חמישה שנחתו כשנה וחצי קודם לכן, כשניסו להעפיל אל
הסלע האדום.

חו ה שחיה

הכתבה ״מותו של מתנדב״ מכיאה את סיפור מותו של חיים
מילר במהלד השירות הלאומי. תחת הכותרת ״גוליכר כארץ
הארנקים״ מציג כתבו המשוטט של ״העולם הזה״ באירופה, עמום
קינן, רשמים מאירופה :״הנוער המשכיל בצרפת, בדיוק כמו
כישראל, חושב בכל מאודו איד להשיג כסף כדי שיוכל לומר
מה הוא חושב...״
כשיער הגליון: הד״ר ישראל רודולף קפטנר ופושע־המילחמה
הנאצי קורט בכר.

אבא אבו מאיים על אמריקה * צי־־ם־חוסיש * ׳השאלות
והתשובות של משה שרת

* הבעיות של יוחנן בארו
מדיניוח רמו ממוסקבה

אבא אבן היה מרוגז מאוד כאשר הודיע,
לפני כמה חודשים, שאם אמריקה לא
תספק נשק לישראל, תקח ישראל נשק
מכל אדם שיציע לה.
הודעה זו לא מצאה חן בעיני האמריקאים.
מי זה ״כל אחד?״ שאלו הם
בנימוס. האם גם הסובייטים י מיד הזדרז
דובר מישרד־החוץ להכחיש כל כוונה
זדונית כזאת מצד ישראל.
הקץ לפלירט. בינתיים עוברים החודשים,
שום נשק אמריקאי אינו מגיע
לישראל. לעומת זאת מונחים במחסני
הצבא הסובייטי כמה אלפי מטוסי־סילון
מכל הסוגים, שאין להם שימוש. לפתע
החלו מבצבצים רמזים: האם מדינת־ישראל
מעוניינת לקבל נשק סובייטי?
תחילה לא התייחסו לרמזים אלה ברצי נות,
אולם אי אפשר היה להתעלם מהם.
אמנם לא מעוניינים הסובייטים לאבד
את אהדת הערבים, אותם רכשו זה
עתה, אולם שני נימוקים חשובים יכלו
להסביר את הרמזים:
<• רצונו של ניקיטה כרושצ׳וב, להוכיח
לגמאל עבד־אל־נאצר שכדאי לו
להפסיק את הפלירט עם אמריקה בקשר
לסכר אסואן.
• 1הכוונה לאלץ את ישראל לפרוש
מן המחנה המערבי, להעביר לידי צה״ל
כלי־נשק אשר כל חלקי־החילוף והתחמושת
שלהם יצטרכו לבוא גם בעתיד
מברית־המועצות.
הסיכויים? יודעי דבר חדלו מזמן לנבא
נבואות בכל הנוגע לפעולותיו של ניקי־טה
כרושצ׳וב חובב ההפתעות.

המרחץ ש ל צימורמן
שלמה צימרמן אוהב־התפוחים לא נתפס
במקרה לפני כשבועיים בשערי נמל
חיפה. מיכתב אנונימי שהגיע בסוף החודש
שעבר הציע לקציני המכס לפקוח
עין על מנהל האספקה של צים.
צימרמן עצמו לא דאג. הוא לא האמין
שיש מישהו הרוצה ברעתו. להיפך, היו
לו ידידים רבים כמעט בכל מקום בו
נמצא סניף של חברת הספנות שוהם־צים.
כאשר, למשל, שמעו שצימרמן -עומד
לבנות לעצמו וילה בנווה־שאנן, נחלצו
כל ידידיו לשלוח לו מתנות יקרות. אם
היה טעמם מוזר במקצת, ולא שלחו לו
זרי-פרחים ענקיים או דברי-אמנות, הרי
אין להאשים את צימדמן התמים. אם
התעקש פקיד בכיר בצים, סניף נאפולי,
לשלוח. לו דווקא אמבטיית חרסינה ירוקה
ושני כיורים, מי הוא שיתנגד?
חיבתו הטהורה של צימרמן לחרסינות
מתוצרת חוץ הגיעה עד לאוזניו של רודי
אברהמסון, מפקח המשק של צים בגרמניה.
הוא מיהר לשלוח לווילה ההולכת
ונבנית ׳ 2000 מרצפות חרסינה יקרות.

*חון, שימעון פרם, בכתבה על עיסקת הטנדרים בין מישרדו לבין שייקח ירקוני. בין
השאר נכתב בכתבה :״הסוחרים החלו לוחצים על מישרד־הביטחון. בעזרת ידידים
ושכירים במישרדי הממשלה, בכנסת ובמוסדות הלאומיים, אילצו את שימעון פרם לבטל
את הבטחתו לשייקה, ולפרסם מיכח פומבי למכירת הטנדרים. אולם כפיצוי, הבטיח
לשייקה כי המכוניות שמורות אך ורק לו — יהיו תוצאות הטיכרז אשר יהיו. שוב
פעל שירות הידיעות של הסוחרים, מתנגדיו של שייקה, והס איימו בשערוריה. שימעון
פרס, לשעבר פרסקי, מנהל המישרד החשוב ביותר במדינה, צעיר תל־אביבי רגיל בן ,35
בנו של סוחר־עצים ידזע, נבהל. הזא הכריז כי השעה היא שעת חירום — וביטל
את המיכרז ואת העיסקה עם שייקח בתמזנה: שימעזן פרס עם חיים לסקוב.
צימרמן יכול ללכת. לפי סעיף
משעמם וחסר חשיבות בחוק, מותר לאזרח
לקבל מתנות בשיווי 112 דולר כל
שלושה חודשים. אם היה הפרש זמן
קבלת שני המישלוחים חודש אחד בלבד,
הרי יתכן שלצימרמן ארכו הימים מאוד,
והחודש בין נובמבר 1955 ודצמבר נראה
לו כשלושה חודשים צימרמן ראה את
הדבר כטבעי גם כאשר קבעו לו במכס
מחירים נמוכים בהרבה מן המקובל.
לפתע התערער מעמדו של צימרמן.
מעטה הפרוטקציה התקלף ונפל מכתפי
חבר הנהלת צים המיוחם, והוא עמד
ערום כעולה חדש מול פקחי המכס. ההברחה
הפעוטה של תפוחים וסיגריות קפצה
לכותרות, הראשיות, ואחריה — החרסינה
והאמבטיה.
לסגן מנהל המכס, גידעון באום, אף
נרמז כי יפוטר — בשל התחשבותו היתרה
במעמדו של מקבל המתנות, התחשבות
שבאה על-פי.הוראה. חיפאים מנוסים ראו
בכך ניסיון לצוד שתי ציפורים במקצפת־חרסינה
אחת: גם באום, גם צימרמן,
אינם חברי מפא״י ועל כן עלולים להפריע
לשלווה המפא״יית כמעט־לחלוטין
של המוסדות הנאצלים שבהם עבדו.

עיח1נ 1ח
צעצועים מנייר

לפני שלושה שבועות הופיע בחוצות,
בקול רעש גדול, עיתון הערב החדש
שנשא את השם ערב טוב. רבים חזו
את גורל העיתון מראש• ,ניבאו לו כי חייו
יהיו חיי־שעה. אולם גם רואי השחורות
לא האמינו כי העיתון יגווע עוד כמעט
בטרם טעם את טעם החיים — שבועיים
בלבד אחרי הופעתו. מותו המוקדם של
העיתון לא היה עלול לזעזע איש, לולא
הסתתרה מאחריו טרגדיה אישית, טרגדיית
חייו של בעל העיתון.
מלכוכ לישראל. זאב (זיגמונד) הלבר
( )51 היה עיתונאי מצליח בפולין של
שנות השלושים. הצלחתו גדלה, כשידע
לנצל את שעות הערב בהן לא הופיע
אף עיתון. הוא הוציא עיתון בשם ערב
טוב בשפה הפולנית. העיתון שנמכר במחיר
פרוטות היה חסר-מתחרים, וזכה
לתפוצה ענקית בעיר לבוב. הלבר זכה
לרווחים, ורכש את בית־הדפוס בו הודפס

״העולם הזה״ 57ט
תאריך 16.2.1956 :
העיתון, והוציא עיתוץ נוסף. באותן הש נים
התאהב הלבר בצעירה יפהפיה בשם
אמיליה, אותה נשא לאשה.
מילחמת־העולם השניה רוששה את הל־בר
כליל. מה שעבר עליו באותן השנים
היה העתק מדוייק מגורלם של כל יהודי
פולין ששרדו בחיים. אולם שנות הסבל
והרעב הותירו בהלבר את חושו המסחרי.
עסקיו באירופה של אחרי המילחמה נשארו
בלתי ידועים, אך כשעלה לפני
חמש שנים לישראל לא היה חסר־כל.
הדרך להצלחה. זאב ואמיליה הש-
השתקעו בנהריה. הוא פתח בית־מלאכה
קטן לצעצועים מעץ, היא ניהלה את
הפנסיון שרכשו במקום. הזוג חי חיים
שקטים, חסרי מתיחות. שכנים ראו אותם
תמיד, כששלום שורר בין השניים. באחד
הימים חלה תמורה בחייהם. זאב נפגש
במקרה עם ידיד לספסל־הלימודים. בגימנסיה
בלבוב, שעבד אחר־כך באחד העיתונים
של הלבר. היה זה שלום ידידיה.
עד מהרה שוכנע הלבר כי די לו לעסוק
בצעצועים של עץ, וכי כדאי יותר לעסוק
בצעצועים מנייר. הוא החליט לחסל את
בית־המלאכה ולהשקיע את כספו בשבועון
אותו ערך ידידיה.
אמיליה התנגדה לשינוי בחייהם, שגרר
אחריו העתקת דירתם לתל־אביב, לדירה
בת חדר אחד ברחוב קרל נטר בתל-
אביב. זמן מה המשיכה לנהל את הפנסיון
בנהריה. אולם לאחר ביקור בדירת בעלה,
בו העיפה מבטים חשדניים לעבר בעלת
הדירה הצעירה והחננית, הצטרפה אליו.
צעצועי הנייר בהם החל הלבר להתעסק
לא גרמו לו קורת רוח מרובה. הוא
חיפש דרך לעלות ולחזור לממדי הצלחה
שהיו לו בלבוב.
ההזדמנות לכך נמצאה לאחר שהדור,
עיתון הערב של מפא״י, נסגר. אנשי
מפא״י הביעו את נכונותם להעמיד חינם
את דפוס המפלגה לרשות עיתון ידידותי.
כשם שעשה זאת בפולין, החליט הלבד
להוציא לאור עיתון ערב זול, בשעות
חסרות מתחרים. לשם כך היתה נחוצה
לו עוד השקעה כספית. השותף נמצא עד
מהרה, והלבר מצידו השקיע את כל
חסכונותיו שבאו ממכירת הפנסיון בנה־ריה,
כאן נתקל הלבר בהתנגדותה של
אמיליה. האשה טענה כי ההשקעה בלתי
בטוחה והסיכון גדול. בעלה חשב אחרת.
סעיך כצוואת. ביום בו הופיע העיתון
היה ברור כי הוא נכשל. אמיליה
נראתה מדוכאה ומשונה, והתהלכה כסהרורית.
מכריה הבחינו כי משהו מתרחש
בקירבה. לפני שבועיים העלה אותה איש
המעלית בבניין החברה הכלכלית בתל-
אביב לקומה השישית. שם עמדה אמיליה
בחדר המדרגות, הוציאה מראה מנרתיקה
וצבעה את שפתיה.
כשירד איש המעלית לקומת הקרקע,
היתה גם אמיליה שם, מוטלת בחדר
המדרגות. היא קפצה מהקומה השישית.
בצוואה שי-שאירה, קבעה אמיליה סעיף
מפורש האוסר להשתמש בכספה למימון
הוצאת עיתון הערב.
כעבור שלושה ימים נסגר ערב טוב.

אנשים
#שר־החוץ משה שרת בתשובה
לשאילתה :״אין שאלות בלתי־זהירות,
יש רק תשובות בלתי־זהירות.״
• יו״ב חרות תד״ר יוחנן כאדר :
״ישנם שני סוגי בעיות: בלתי חשובות,
ובלתי ניתנות לפיתרון.״

״אני קנית ״ענג,
ב בל ה חברו ת של המליצו
פרסום א.טל

מנעול ב טחון היחידי העומד
בול מי זעזועים
בדרישות ה ת קן הישראלי והבריטי. מ ב טי חי םאת שלוות ה תינו ק.

/שאלכלאמא

ה חברו ת שלי באו לבקר או תי בבי ת
ה חולי ם. ישבנו ודיברנו על הלידה;
על ילדים ועל ריהוט חדרי ילדים.
הי ת ה זו הפעם הרא שונה שכל
ה חברו ת שלי ה ס כי מו על משהו ...על
״ענג״ .רותי כבר מגדלת א ת השלישי
ב מי ט ה של ״ענג״ וציפי ה ת מוגגה
מהעיצוב, מהצבעים ו מ הני קוי ה קל.
ענת היא זו שבעצם שכנעה או תי
סו פי ת כ שספרה לי שלמיטה של
״ענג״ יש גם בול מי זעזועים, מנעול
ב טחון פטנטי ומונעי רעשים.
היום אני יודעת ש״ענג״ הוא גם נגר
מעולה גם מעצב עילית ואפילו...
גימור הר הי טים
קצת ״פסיכולוג״.
בק שת מר היבה של צבעים.

תצוגה:ביח״ר ״ענג״ ,בני ברק, רח׳ הח שמונאים ,3טל 784104 .־03

72 עשזים

במיסמן־ שהוגש לביח־הטישפט
על־יד הטביעה
הכללית: בבירים קיבלו טובות הואה מחברה פרטית

שגה 45

המחיר 11 :שקלים (כולל מ.ע.מ).

חזרה לתחילת העמוד