גליון 2271

יי׳ אדר כ׳ ת שמ״א11.3.1981 ,

מיספר 2271

76 עסודיס

שנה 45

המחיר 11 :שקלים (כולל מ.ע.מ).

סוחרהנשק הבינלאומי
ומפיק הסוטים
ארנון מילצין יהיה
ארגון מילצץ

דירות רוז ח ה,
ווילות 7 ,ז 1ט ג ׳ י ם
ו די רו ת גג:
תל־אביב
• שכונת צמרת
דירות יו קרה
5 ,4חד רי ם

• על הפארק
דירו ת רוו ח ה
4/2ח ד רי ם

• גבעת אביבים
דירות יו קרה 5ח ד רי ם

• רמת־ חן
דירות רווח ה 3חדרי ם
רעננה דירות רוו ח ה
4/2ח ד רי ם

בגללשאט זוג ט רי וחדש
7ן ני ט די ר ה
מחברה וו תי קהוממטה.
איזו? רסקו .

הוד השרון
דירות גג מיו ח דו ת

פתח־תקוה
• גני רסקו
דירות רוו ח ה
31/2,3ח ד רי ם

0א ד 1ז ץ

חיפה
• גבעת הרקפות
דירו ת רוו ח ה
4/2ח ד רי ם

• נוה שאנן
דירות רוו ח ה
4 ,3ח ד רי ם

קרית־מוצקין
• לב הקריות
דירות רווח ה
4 /2 ,4 ,3/2ח ד רי ם

• מוצקין צפון
דירו ת רוו ח ה
3/2חדרי ם

קרית־ים
דירות רוו ח ה
3/2ו 4-חד רי ם

עכו
קו טגיי ם 4/2חד רי ם

ירושלים
• מבשרת ציון
קו טגיי ם 5,4חדרי ם

• רמות
דירות חד מפל סיו ת
וקו טגיי ם 5,4חדרי ם

קרית־גת
קוטגיים 4 ,חד רי ם

באר־ שבע
• שכונה ר
קו טגיי ם ודירות רוו ח ה
4 ,3חדרי ם

• שכונה יא׳
דירות רוו ח ה 4ח ד רי ם

• עומר
בתים דו מפל סיי ם

נותרו דירות אחרונות
לכניסה מיידי ת
• רמת אביב
• ירושלים— רמות
• באר שבע
• עומר -ווילה

מידע נ 1סף :

״כשעמדנו לפני קניית הדירה הראשונה שלנו, ידענו שנקנה
מחברה וותיקה עם נסיון -שאפשר לסמוך עליה. התחלנו
לברר פרטים על חברות קבלניות שונות. שאלנו חברים,
התייעצנו עם המשפחה. ככל ששאלנו יותר -שמענו יותר את
השם רסקו. הסתבר לנו כי לרסקו כמה יתרונות שאסור
להתעלם מהם. רסקו בונה בעצמה את הדירות שהיא
מוכרת. זה מעיד על האחריות שלה, ועל עמידתה
בלוח־הזמנים. החלטנו לנצל לטובתנו את היתרונות
הבלעדיים של רסקו. בגלל שאנחנו מתחתנים בעוד
3חודשים -קנינו דירה מרסקו, הבונה דירות
כבר 46 שנה״.

״רסקו״ תל־אביב

רח׳ הר־ סיני 1
טל5,627811.־03-627823

״רסקו״ חיפה
רח׳ הרצל 1
טל 04-668161.

״רסקו״ ירושלים

רח׳ שמאי 8
טל 02-224421.

״רסקו״ באר־ שבע
בית רסקו טל 057-77144.

ר 7 0ץ ו. מוניטין שנבט ב 4 6שנה.

השבוע טילפנו למערכת עורכיהם של
כמה שבועונים ברחבי אירופה, שביקשו
את הרשות לתרגם את הכתבה גם לעיתו־נירים.
נראה כי העולם כולו מתחיל להתייחס
בתשומת־לב לתופעת הימין הקיצוני
הישראלי, וההשפעה העלולה להיות לו על
שלום ישראל, שלום אירופה והעולם.
העורך הגרמני, שטיפל בכתבה, העיר
באחת משיחות־הטלפון :״מעניין, אתם
הרי רחוקים מהידיעות של הגברת כהן,
אך הכתבה כתובה באובייקטיביות רבה...״
אין זו הפעם הראשונה שכתבת איש-
השנה של העולם הזה מכה גלים ברחבי
העולם. זה קרה לשלוש מארבע הכתבות
האחרונות.
בינואר 1978 פירסם דר שפיגל את

כתבה עבור השבועון הגרמני, לפי בקשתו.
רק לאחר מכן ישבתי וכתבתי את הכתבה
לשבועון זה, שהופיעה כחודש אחרי ה-
פירסום בדר שפיגל. גם כתבה זו הועתקה
בשבועונים רבים משני עברי האוקיינוס.
הכתבה שלא פורסמה בחו״ל היתד. זו
שהוקדשה לאיש־השנה תשל״ט — האיית־אללה
רוח־אללה חומייני. האירופים לא
האמינו שאנחנו יכולים ללמד אותם פרק
בעניין שאינו ישראלי. הבחירה נראתה להם
כמוזרה. אך הם טעו: כמה שבועות אחרי
שהופיעה הכתבה שלנו, הסתער ההמון
בטהראן על השגרירות האמריקאית. והחלה
פרשת בני־הערובה. שבועוני־העולם, הבוחרים
באיש־השנה שלהם בסוף דצמבר,
נאלצו בחיפזון לחבר כתבות על חומייני,

״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המטרפת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורמן ,3טל 232262/3/4 03 תא-דואר 13)5מען מכרהים :
״עולמפדס״ העוין* הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: יוסי ינאי
עורך־תבנית: יוסי שנון. עורכת כיתוב: לילית כוארון. צלמי מערכת :
ציון צפריר וענת סרנוסטי כתב בכיר: יוסי היימן. ראש המינהלה :
אברהם סימון מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל :״העולם הזה״
בע״ם. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב רחוב בן•
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

שבועון זה גערך, כמובן, למען הקורא
הישראלי. הוא לא נועד לקורא
האמריקאי, הצרפתי, הגרמני או הערבי.
אך המילה הכתובה, גם בשפה העברית,
עושה לה כנפיים בדרכים משלה__ .
בחוגי העיתונות הבינלאומית זכה העולם
הזה ביוקרה רבה. לא פעם מעתיקים
כתבות, ידיעות ותצלומים שלנו. אך י שום
פירסום בשבועון זה אינו זוכה בתהודה
כה רבה כמו כתבת־הענק השנתית המוקדשת
לאיש־השנה שלנו.
הדבר מוזר למדי. כי זוהי כתבה החורגת
מכל כללי־העיתונות המקובלים בארץ. היא
מנסה לשלב יסודות עיתונאיים אקטואליים
עם גישה ספרותית יותר, תוך נסיון לשלב
את כל המאורעות העיקריים של השנה
במיבנה אחד. לא פעם נטען נגד שיטה זו
שיש בה משום עיוות, משום שהיא כופה
על המאורעות הגיון פנימי שאין להם.
אך האם אין זה נכון לגבי כל תיאוריה

היסטוריוסופיה •׳
הכתבה על איש־השנה היא גם ארוכה
מאוד — הרבה יותר ארוכה מכל כתבה
אחרת בשבועון־חדשות מסוג העולם הזה
בעולם. היא ארוכה, למשל, גם מן הכתבה
המוקדשת לאיש־השנה בשבועון טיים, ש המציא
לראשונה את הרעיון.

בהקדמה לכתבה, הנושאת את הכותרת
״אני, לוחמת יהודיה״ ,כותב השבועון
הגרמני :״היא שיסעה את דברי ג׳ימי
קארטר בעת נאומו בכנסת. היא גורשה
בכוח מאולם־המליאה. היא הגישה את
חוק־ירושלים השנוי־במחלוקת ודחפה את
ראש הממשלה הימני מנחם בגין עוד יותר
ימינה. זוהי גאולה כהן ,55 ,מנהיגה של
סיעה ימנית־קיצונית בת שני חברים ב פרלמנט
הישראלי, היא דוגלת בשוביניזם
יהודי, ומרחיקה־לכת אף לטעמו של בגין
הקיצוני. היא קנאית בעלת תחושת־שליחות
בוערת וחוסר־פשרנות מסוכן. אורי אבנרי,
העורך הראשי של השבועון העולם הזה
ועד לא־מכבר חבר־כנסת ליברלי־שמאלי,
מתאר את ז׳אן דארק ישראלית זו.״

אשת השנה גאולה כהן
תחושת שליחות, בוערת, חוסר־פשרנות מסוכן
שהפך מרכז ההתעניינות העולמית .״איך
ניחשתם מה עומד לקרות י״ שאל אותי
עורך צרפתי כעבור זמן־מה.

דגל פל ס טיני
ב כנ ס ת
פירסום מסוג אחר, העשוי לעניין
אותך: יתכן שתמהת איך הגיבה העיתונות
הערבית, ובעיקר הפלסטינית, על נאום-
הפרידה שלי בכנסת, שבו הצגתי את הדגל
הישראלי והדגל הפלסטיני זה לצד זה.
(הנאום פורסם בהעולם הזה ,)2268
למחרת הנאום קיבלנו דיווחים על ה־

ז׳אן ד׳ארק
הי שראלית
בשבוע שעבר הקדיש שבועון־החד־שות
הגרמני הגדול, דר שפיגל (״הראי״),
13 עמודים לכתבה על גאולה כהן. היה
זה תירגום מקוצר של כתבת העולם הזה
על אשת־השנה כהן, שהופיעה ערב ראש
השנה האחרון (העולם הזה .)2245

איש השנה מנחם בגין

כותרת כ״פדסטין אל־ת׳ורה״

חודשיים אחרי ביקור אל־סאדאת, חודש אחרי איסמאעיליה

בפעם הראשונה בכנסת

כתבת־השנה, שהיתר, מוקדשת למנחם בגין.
הכותרת מיתה :״מנחם בגין — הנאומים
הם חייו״ ,והיא פורסמה אז בשני המשכים.

אך לא

חו מייני

איש־ השנה עזר זייצמן
למוות הדיעות הרחוקות, אובייקטיביות
העולם הזה 2271

היתה מחמאה רבה בפירסום זה, בגלל
עובדה היסטורית בלתי-צפוייה. כתבת
העולם הזה הופיעה, כרגיל, ערב ראש-
השנה. הגיליון (העולם הזה )2088 נשא
את התאריך 7בספטמבר .1977 כעבור
חודשיים אירע המאורע הדרמתי, שאיש
לא חזה אותו מראש: ביקורו של אנוור
אל־סאדאת בירושלים. אפשר היה להניח
כי כתבה שנכתבה לפני כן איבדה את
ערכה, ואולי אף הפכה מגוחכת. אך לא
כך היה — השבועון הגרמני מצא את
הכתבה כשרה ורלוונטית דווקא אחרי ביקור
אל־סאדאת, ופירסם אותה בלי שינויים,
חודשיים אחרי הביקור, חודש אחרי ועידת־איסמאעיליה.
דומה
היה גורלה של כתבת־הענק על
איש־השנה הבא — עזר וייצמן. אלא
שהפעם התהפכו היוצרות. כתבתי תחילה

פירסום שבו זכה ברחבי אירופה. עיתונים
חשובים, כמו לה־מונד, הקדישו לו מקום
נכבד.
בשבוע שעבר קיבלנו מביירות את גליון
הביטאון הרשמי של אש״ף, פלסטין אל-
ת׳ורה (״פלסטין המהפכה״) ,מיום 12בפברואר
— 1981 למחרת הנאום. במרכז
העמוד הראשון של הגליון התנוססה ה ידיעה
על הנאום, תחת הכותרת :״הדגל
הפלסטיני בפעם הראשונה בכנסת —
אבנרי: ממשלת בגין היא אסון״.
תהיה דעתך על הנאום עצמו כאשר
תהיה — בוודאי מעניין להיווכח כי נאומו
של חבר־כנסת ישראלי, שבמרכזו עמד
חזונו של בנימין זאב הרצל, פורסם למחרת
היום בביטאון המרכזי של אש״ף. הדבר
מראה, לפחות, את המהירות העצומה שבה
עוברים רעיונות את הגבולות — גם יין
אויבים.

מכחכים

הגיעו

ונמצא במכירה

$£וו0אזא£ק
גליון חודש פברואר
1981

צריו להתננדל
תפילה מטל הקורא, לא
לפי הסידור המקובל.
כל אדם בישראל׳צריך בימים
אלה להתפלל מתוך אמונה וכוונה
שלמה לדבר אחד: שסוף־סוף תתפלג
המפד״ל. אולי זה יבשר את

צפרדע גדולה, שבלעה מידי יום
חמש צפרדעים לארוחת הבוקר.
נזעקו הצפרדעים וקראו אל אלוהים
:״קח אותה מכאן, בי היא 1
מחסלת אותנו!״ רגז האלוהים ואמר
:״עכשיו שיתקו־נא, שאם
לא כן אשלח לכם מלך גרוע
ממנה !״
שמעו זאת הצפרדעים, מילאי

ג את
סי פ א

.ז 8£X 11\£178814

1*51

הפצה בלעדית
סטימצקי

יוקנעם היא ביתי.
ערי הפיתוח
הן עתיד המדינה.
נולדתי במרוקו. גדלתי והתחנכתי ביוקנעם. אחרי שירותי
הצבאי ולימודי באוניברסיטה חזרתי ליוקנעם. פה הקמתי
את משפחתי.
יוקנעם היא ביתי ועתידי.
לא,קל לחיות בעיר פיתוח. מקורות הפרנסה מוגבלים
והשרותים לא מפותחים, אך עתידנו טמון בדור הצעיר,
בניהם של עולי שנוח החמישים, שגדלו בערי הפיתוח.
כמזכיר סניף מפלגת עבודה לשעבר אני יכול להעיד,
שמפלגת העבודה לא הבינה את בעייתנו ואת ציפיותינו.
היא לא סמכה עלינו ולא ראתה בנו שותפים לעשייה.

הצטרפתי לשינוי כי שינוי היא מפלגה ישראלית המדברת
בשפתנו, ללא מליצות וללא התחכמויות.
שינוי בהסתדרות מורכבת מאנשים צעירים המעדיפים אח
טובת החברה על האינטרס המפלגתי.
בשינוי מצאתי אפשרות ביטוי ופעולה שלא קיימות
במפלגות אחרות. במסגרת שינוי נתמודד על ראשות
מועצת פועלי יוקנעם כדי להכניס סידרי מחשבה ועשייה
חדשים למען ציבור העובדים. שינוי היא תקוותנו לעתיד
טוב יותר ביוקנעם.

למען ערי פיתוח עצמאיות

דווש&יעי
גה&תדדות

א ל: א לי אלפ סי — סיע ת שינוי בהס תדרו ת .
רה, שי״ר , 5תל־ א ביב .63463ט ל03-244348 :
אני מ עוניין ל ה פג ש אתך ל שי ח ה בנו ש א ערי ה פי תו ח.
שם ומשפחה__ :

קבלת מודעות
לבל העיתונים
במחירי המערכת

תנ״צ בנימין זיגל לקה בליגו — לא בלי סיבה, כנראה.
באשר להודעה כי תנ״צ זיגל לקה בהתקף־לב — איך לא ז!...
הצצה חפוזה בניירות העבודה של הנ״ל, היתה מפילה גם את
פופאי...
אילו ידעתם כמה לבבות (המזרימים דם כחול) חזרו לפעול
כתיקנם, עם פירסום ההודעה, ספק אם טיפול נימרץ היה עוזר לכם...
אהוד דיין, נהלל
תחילתו של עידו חדש בחיים ה-
דימוקרטיים בישראל, כאשר לשון
המאזניים יחדל לכפות על כפות
המאזניים את ביפתו הסרוגה, והעם
בישראל ייצא סוף־סוף מן הגטו.
צכי גולדר, הרצליה

השלב ה!בא
ב״ידיעות אחרונות״ מיום
,1.3.81 התפרסמה ידיעה
שהדהימה את הקורא.
עכשיו זה כבר נעשה בגלוי!

פיוסוס אידיאל

אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227117

ן מזעדון 5
לתרבות חדשה
רח׳ הס ,5תל־אביב
__ 1טי׳ 297263
יום שלישי 10.3.8 ,

שיחה עם

צ׳ארלי ביטון
ויוקרן הסרט

״האם שמעת על
הפנתרים השחורים
אדון משה?״
חמזעדון פתוח בימי שליש*
מטעת 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות נטעה 9.00 בערב.

תערוכת מחאה
בחיל־ האודר נגד
הנסיגה מסיני

מאת

ד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

בית ת ומרחב
לא רק בני־אדם, גם חיות
תובעות את זכויותיהן.
אני כלבת פוינטר (צייד) .נד־רסתי
בשעה שחציתי את הכביש,
דווקא באור ירוק ובמעבר־חצייה.
מזלי שלא כל האנשים חיהז. נמצאו
כמה בני־אדם שהצילו איתי,
טיפלו בי ושיקמו אותי. אבל לצערי
אינני יכולה להמשיך?התגורר
בביתם, כי השכנים שלהם —
גם כן בני־אדם! — כותבים כל
הזמן מיכתבי־תלונה לעיריה. מלשינים
שכמותם !
אני מחפשת עתה בית חם ומר־

תערוכת ציורי מחאה
נגד הנסיגה מסיני נער כה
אתמול בבס־ס היל־האוויר
עציון . .בתערוכה
מוצגות יצירותיה של תו שבת
אילת, אביבה דקל,
והיא נקראת :״שלום —
או רקוויאם לסיני״ .בנוסף
לתמונות על הנסיגה מסיני
מוצגות בתערוכה תמונות
על נושא ישוב סיני, מד בר
וים.
אני זוכר היטב איך זה התחיל,
בארץ שהורי חשבו שהיא ארץ־
מולדתם. בצבא חיברו שירים נגד
הכניעה המבישה למעצמות־הברית
במילחמת־העולם הראשונה, נגד
תנאי השלום ונגד השלום עצמו.
עם השירים הגיעו הקריקטורות
והפלקטים. וכך זה מתחיל גם כאן.
בבסיס צבאי של חיל־האוויר מוצגת
תערוכה נגד הנסיגה מסיני.
שהיא התנאי לשלום עם האדיב.
מה יהיה השלב הבא?
ד״ ר מיטה גודד, חיפי

המשל •חמימשל
בעיות ולבטים
בחיי המין

פיהן מים והסתפקו בזיכרונות על
אודות הימים הטובים ההם.
והמבין — יהין.
משה כנען, רמת השרון

עם התקרב מועד הבחירות
נזכר הקורא כמשל
ידוע.
יום אחד פנו הצפרדעים אל
אלוהים, וביקשו ממנו להמליך
עליהם מלך. אלוהים ניסה לשכנעם
שאין צורך בכך, ומוטב ש יישאר
המצב בעינו. אך ללא הועיל.
הצפרדעים — בשלהן. כעבור
כמה ימים השליו האלוהים אל הצפרדעים
בול־עץ משמיים וקרא
אליהם :״זה מלככם!״
שבוע חלף, והצפרדעים שבו ופנו
אל האלוהים והתלוננו, כי יש
להם מלך טיפש שאינו מדבר, אייו
מקרקר ואפילו אינו זז.
שלח להם האלוהים משמיים

דיאנה
לא כל האנשים חיות
חבים פתוחים. תמורתם אני מבטיחה
נאמנות־של־כלב, עד קץ הימים.
ממתינה
לכם...
דיאנה, תל־אהיב

ריווח* נשק -
לשיקום גבים
על סחר״הנשק
פרופסור מטה
קל לתאר שפרופסור
(המשך

של ח״כ
ארנס.
סופר־פא־בעמוד

העולם הזח 2271

״5-27ק 071^1-2711

רק בטלויזיות הציבעוניות של ¥א $0תמצא את
א 171<0א ,71<1השיטה הבלעדית המקרינה את
התמונה בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך
משוכללת, המאפשרת קבלת תמונה חדה ובעלת
בהיקות גבוהה בצבעים טבעיים.

דגמים נוספים־ ״20־2024 7״!<7-1400 £-14

0וסום רזרניק|ר 0איטיואן

העולם הזה 2271

מכחכים

ת ש 1ץ העוו! ה1ה
מאוזן :
.Iעזר לווייצמן, כמו סערה
בים למשל (.)5
.4שופט ידוע הוזמן לדיון על
צבירת נשק אנטי־טנקי (.)5
.9קיבלה קומיסיון עבור טירה

.IIנאמן מאוד לנגר (.)4
.12 מייצר אפודות בבית״
סוהר (.)4
.13 הולנדי עני מתנהג בצורה
ברברית (.)4
.15 בראשי יש משהו אוריגינלי,
אמר התוכי (למשל 5
.16 בעל מנת־מישכל גבוהה,
פוצח בשירה (.)5
•19 הים דל, סוער ודמיוני (.)5
.21 גם משב מרענן ליד האוקיינוס,
יכול להשפיע על בני־כנף
אלו (.)7
.22 באגדת מקס ומוריץ ניתן
למצוא משהו מכושף (.)4
.23 מתכנן אופנה מותסכל ש עשה
הסבה למוסיקה (.)4
.25 השטפון בהדר־ד,אמבטיה
עורר כעס רב (.)4 ,3
.29 כלי־מיתרים של משורר
ידוע, משמש גם לאריזת ממתקים

.31 אמוני־שדה בתור, בצל
העצים (.)5
•33 לא כל־כך חם במטע, וזו
אולי הסיבה להליכתו המשונה

•34 הפמוט התקלקל בקצב
מהיר (.)4
.36 חימישה־עשר ילדים משגרים
מכתב באמצעות יונת*
דואר (.)4
.38 תברך בצורה שונה לפני
שתרד מן הפסים (.)4
.40 מאלף־הכלבים הופיע בלי
מכונית (.)4

פתרוןתשבץ 212169

ו י 3ז 3ן <\5| 1ן* ף*
א״ד 3 8 398 [1 0

ם 8063ס§§!1

ם 0ר י? 8ת|0
הף9
ח״ 7 1 3 8
ם י״ 8 * 1 8־1
ר־ 8 1 8

\ 0\^61
,ג די

רםג 114 גן | .ג ע | 0

1*8* 11ר ג

מאת נדיב אבידן

אלץ^ניס סמיסרומיס

.42 הקישוט הזה שיורד אצלו
מהתיקרה, זה ממש בדיחה (.)5
.43 כמו אחר נשימתי האחרונה
— אינו כל־כך איכותי (.)5
מאונך :
.2הספורטאי לא השלים את
משימתו, אך התקדם לשלב הבא

.3את העוף הזה ניתן למצוא
בחוץ־לארץ ובשפת־הים (.)3
.5חיל משפחתי (.)3
.6בגלל עצבנותה החולנית,
הוסיפה שושנה את שמה בשד
לי־המכתבי בלועזית (.)6
.7הראשונה והשישית הביעו
רצון עז (.)3
.8לאחר פיצוח הצופן, התברר
שזה היה בס״ה מישחק־ילדים

•10 מזוכיסט הודי הוכיח חוסר
אחריות (.)5
•11 במצב כלכלי גרוע, צריך
אולי לשלם גם עבור הצחנה

.12 מעיל עליון מבד ג׳ינס (.)4
.14 להדריך את השחקנים הרחק
מהחוף (.)4
.17 הסדירו את ענין הטמפרטורה,
במזג אוויר סתווי והפב-

ארידור, הנוקט בבלכלת־בחירות
מעלה את ערבו על חשבון
הסחורו ת...
הטיילת לאוהבים...לאכול
רחוב הרברט סמואל , 80 תל אביב, טל 656992

(המשך מעמוד )4
טריוטי מסויים אינו מתלהב במיוחד
ממאמריו של שלמה פרנקל.
שנאמר :״מיפלטם של נוכלים מ־סויימים
היא הפטריוטיזם.״ אני
מצידי מוריד את הכובע לפני פרשן
שבז לדמגוגיה ומדבר אל ההגיון.

רק ;־/ס 50 ממה שנכתב על
ח״כ מסויים, שעוסק במיסחר נשק
כתחביב, הוא נכון, הרי מזמן היו
צריכים לחקור במעשיו של האדון
הנ״ל. שימדלב, אני לא נכנס לפרטים,
או, חס וחלילה, מזכיר
שמות. אני פשוט לא רוצה לספק
את התואנה לחברים שלו שבמקרה
יושבים ומשחיזים את המיספדיים
הקדושים של ד,צ --ה .
כיוון שהעסק הזה של כיתית
החרבות לאיתים הוא עדיין די
רחוק, הרי שסחר בכלי־רצח ממלכתיים
הוא רע שאין למנעו לפי
שעה.
אך אפילו אם זה כך, אין כל
סיבה שהיוזמה הפרטית תתעשר
מנחיצות (או חס וחלילה אסון) לאומית.
צריך להקים מונופול ממשלתי
לייצור, שיווק, ייצוא וייביא
של אמצעי־לחימה, וגם ציוד לא
קרבי.
רווחים מסוג זה אסור שיכנסו
לכיס פרטי, אלא למען שיקום נכי-
מילחמה, בניית דירות למשוחררי
צה״ל, ובכלל, לקידום חברת רוד
חח למען כל האומה הישראלית.
(כולל אלה שמשום מה קוראים
להם ״מיעוטים״).
אברהם קופל, אנטוורפן

.18 אדם דתי עם תואר שני
בסקסולוגיה (.)5
.19 מפותל ומסובך אך יכול
לשמש דוגמא (.)5
.20 הקריקטוריסט היה עסוק
בקישקוש, כאשר השד נכנס
בו (.)5
.24 האמן המסובסד נעזר בחמצן
טבעי (.)4
.26 נשמעים קולות גניחה סן
הזוחלים (.)5
.27 מה שנשאר לאחר ההורדות
במזג אוויר חרפי, עושה
פרובוקציות (.)5
.28 שתי תכונות בסיסי־ת של
הזמיר, מעוררות מחשבה (.)4
.30 על־רקע הנוף המרהיב.
נשמעה הדרישה הסורית: צאי
מהשטחים הכבושים 5
•32 מתנגד חריף לשר, לא
חביב במיוחד (.)6
•35 כאשר החזיר מצטרף, המ צב
קשה ביותר, וכאשר הוא
יוצא, נותר רק ריח נעים (מ)

.37 ערך מסע עינוגים בחלל
החיצון (.)3
.39 בלגן במוסד פיננסי (.)3
.41 מתעקש להבעיר אש .)3,

קורא חשדן, שראה תצלום
של אשה בלבוש חווה,
מטיל ספק באמיתות ה

שטורח
בערב שבת,
אוכל טוב בשבת

בין ה פו ת רי ם נכונה א ת
התשבץ יוגרל פרס :
א רו ח ה זוגית מל א ה
וכולל יין) ב מיס עד ה
ה״ טייל ת״ ,ר חוב הר-
ברט ס מו א ל , 80ת״ א.
את התשבץ הפתור יש לשלוח
למערכת ״העולם חזה״
עם חותמת דואר של לא
יאוחר מיום חמישי, שבוע
אחרי הופעת חגליון. הפית-
רונות הנכונים, שיגיעו למערכת
עד יום רביעי שבועיים
אחרי פירסום התשבץ, ייכנסו
להגרלה. ההודעה על הזוכים
תפורסם ב״העולם חזה״
שביעות אחרי הופעת התשבץ.

ביוגרפיה פיקנטית

כת־מושב יהלומי
דיווח אודותיה נ״חעולם
הזה״ .)2267
בדיווח על המסיבה של נעמי
אדווה, הצגתם את אחת החוגגות
במערומיה, כשנחש מתפתל לגי־פה.
טוב ויפה. ממש ליקקתי את
השפתיים. אלא שהפרטים עליה
מעוררים קצת חשד. מושבניקית,
ועוד מבית דתי?! זו לא חוכמה
לקחת סתם מישהי, לצלם אותה
מאחור, מבלי שאפשר לזהותה, ו־
(המשך בעמוד )8
העולם הזה 2271

״בהפסקה אני צריך על לחם או לחמניה
לאכול את הכריך,
שוקולד למריחה,
אמא שמה בילקוט
כמו עוגה מן התנור
הפתעה של מתיקות ...לא השארתי אף פירור...
הממרחית הכי הכי
הממרחית הכי הכי
של עלית!
של עלית!״

״אמא לא יודעת
שאגי גומר את הממרחית
כבר בדרן לבית השפר״
קנה מזון רק באריזה המקורית שעליה מצויינים שם היצרן וכתובתו.

וזמרי יעקבסון טמיר

מכחכים
(המשך מעמוד )6
אחר־כך להדביק לה שם — תמר
יהלומי — ולפברק לה ביוגרפיה
פיקנטית.
מושבניקיות דתיות, והיכרתי
נמה מהן, עדיין לא רוקדות בעירום
כשנחש פיתון מתפתל על גופן.
עד כדי כך עוד לא הגענו.
בועז שר, רמת־גן
• לתשומת־ליבו של הקורא
שר: בת־מושב תמר יהלומי בבגדים
— ראה תמונה.

מגולח 111ל!
בימים אלה יש מועמדים רבים לראשות הממשלה, וגם
כאן יש הצעה.
איך זה ש״פרענק״ כמו צ׳רלי ביטון מרים יד על בחיר האלוהים,
בן־פורת יוסף מנדלביץ, אחיו ובנו של ראש־ממשלתנו. מאז הגיע

ו/ח 0ס 80־ץ/ן£א

פסטיבד וקודדביץ
משיאו

דואגת לי?״ .
עד עכשיו חשבתי שאני חבר בקופת חולים. מתברר שכל
הזמן הייתי גם חבר הסתדרות. מאז שחרורי מצה״ל אני
עובד כמסגר־רתך, אך עד עכשיו לא היה לי שום קשר
עם ההסתדרות.
האם ההסתדרות מודעת לשכר שלי?
האם היא שבעת רצון מהתנאים הסוציאלים שלי?
האם היא מעלה על דעתה את תנאי העבודה
הקשים בהם אני עובד?
מדוע תומכת ההסתדרות בכך שעובדי שירותים ומשרדים
יעבדו פחות שעות ממני?
מדוע ההסתדרות נגררת אחרי הוועדים החזקים, שלא
זקוקים לעזרתה, ומפקירה אותי ואת חברי — עובדי
הייצור, תושבי שכונות המצוקה, והזוגות הצעירים?

הנשיקה לנגין הזיקה —
הנשיקה לכותל הועילה.
האיש החיוור, בעל העברית הרהוטה,
הכריז על כוונותיו להתנחל
ביהודה, בשומרון וברצועת
עזה — כולם גם יחד• מי אנחנו
שנגיד לו שהדבר בלתי-אפשרי?
אמנם סיכוייו להיבחר לראשות
הממשלה פחתו במקצת אחרי הכרזתו
ההיסטורית ״בגין הוא אחי״,
אבל הנשיקה עם הכותל־המערב־,
שצולמה בצבעים טבעיים, החי רה
לו כמה מנדטים.
תמוז שתיל, רמת־ גן

מה מפעור
גם תוכנית טלוויזיה ללא
אלימות עלולה להזיק.
ביום השישי 27 ,בפברואר, בשעת
צהריים, התקרבתי לפינת רח׳
קהילת ריגה בשכונת נאות־אפקה,
כדי להבין מה פשר הרעש מחריש
האוזניים שנשמע מהמקום. לתדהמתי,
ראיתי שני ילדים מכיתה ו׳
עם פטישים בידיהם מכים בשלט
— תמרור אין כניסה — וקוראים
בצהלה :״עם הישמע האות, יש
לכם שלוש דקות ועשרים שאלות״

צילום נדיר: יוסף מנדלכיץ מנשק את מרכז הכוח מול
תחנת הכוח מצדה כ׳ .התחנה עשוייה עץ קדוש. אדמה
קדושה, טלית ותיל ועצם קדושה.
מגולח ועליז מן הכלא הסיבירי, כולו רוטט קודש ולוחש לחשים,
אני משנס מותני מידי בוקר ורץ אל קיר ידוע, דוחף בו, בסדק
מפורסם, דג מלוח (הערינג) כנגד עין הרע. מנדלביץ לראשות
דת 50<10־ע\0זי — 1ומייד !
יגאל תומרקין, תל-אביב

(כמו בתוכנית הטלוויזיה זה הסו!
שלי).
שימחה סתר, אפקה

שינוי לא הבטיחה לי דבר, אך את פעיליה פגשתי
בשכונה שלי הרבה זמן לפני הבחירות. חבריה פועלים
למעני ולמען חברי בצורה שקטה ועניינית, בלי דמגוגיה
ובלי לדרוש תמורה.

דא 7־ן 31צים

שינוי תובעת השוואת תנאי העבודה ושעות העבודה של
עובדי הייצור והמשרדים.

מניות ״מיגדל שלום״ בבורסה
עומדות בסימן
״קופצים בלבד״ ,טוען דירי
מנוסי (״העולם הזה״
.)2267
מבלי להתייחס להומור הטוב והבריא,
ברצוני להביא לידיעתכם,
ולידיעת מנוסי הנכבד, כי ב־מ־ם
אלה אפשר ליהנות מישיבה בקפי•*
טריה נעימה על כוס קפה ועוגה,
במרומי מיצפה שלום, הצופה אל
נוף מרהיב עין. היושב שם יוכל
להיווכח מייד כי ...אי אפשר לקפוץ
מן המיגדל, וזאת בגין הקונסטרוקציה
המיוחדת שנבנתה במקום.

שינוי בהס תד רו ת
היא הב תוב ת של

שמואל פרופד,
מנחל פירסום, נדגדל שלום

לידיעת
ד אל: עמי בן שמעון — סיעת שינוי בהסתדרות
! רה, שי״ר .5תל־אביב •63463 טל 244348 :־03
אני מעוניין להפגש אתך לשיחה בנושא
י תנאי העבודה של עובדי הייצור.

הקוראים

שם ומשפחה
1כתובתל __ טלפון-- :
ילדים מכים בגונג

המערכת אינה נוהגת
להחזיר כתם־יד וחומר
הנשלח אליה. הכותבים
למדור זה מתבקשים לכ־ י
תוב כקיצור, על צד אחד ״
של הדף, כרווחים גדולים ־
— רצוי כמכונת־כתיכה.

שלוש דעות 1־ 20 שאלות

העולם הזה 2271

רק להוסיף הדקל* או לין*

רק להוסיף רום*

פינקולדה! מ אי ת אי! בלדימרי!
הטובים0.מ113ס1־ו
1^10056 של קוקטיילים
חלק בלתי נפרד מהחיים

להשיג בכל חנויות השקם,השופרסל,הסופרמרקט,כל-בו שלום ובמעדניות המובחרות.
טל־ארוי ,
העולם הזה 2271

•של יקבי אשקלון.

הורוסהוס

בעיות שעלולות להיווצר. הם יחנו מנסיעות
קצרות, בין אם לצרכי עבודה,
ביקור ידידים, או עניינים הקשורים ל-
מישפחה, עם דגש על עזרה לאחים
ואחיות. גם בתקופה זו תגבר היצירתיות,
ובמיוחד לאלה העוסקים בנגינה,
להם יהיו הצלחות משמעותיות, ש־ייזכרו
עוד זמן רב.
מרים בנימיני

ת חזי ת שנ תי ת

לבני מזל דגים

בחודש זה על בני דגים להיזהר מראיה
לא בהירה של המציאות. הנטיה
לברוח מקשיים תתגבר ולא יהיה קל
לשלוט במצבים קשים. בבית ובקרב ה-
מישפחה ישרור מתח, והאווירה לא
תהיה פשוטה. הקשיים שייווצרו ביניכם
לבין שאר בני״המישפחה לא יהיו באשמתכם.
עלולות להתפתח מריבות בגלל
אי״הבנה שטותית. לאחר זמן יתברר
שאיש לא היה אשם. געגועים לאהבה,
חיבה ורוך ילוו תקופה זי׳ אן רק חודש
לאחר מכן ימצא מי שיעניק את המבוקש.

ינואר 1982
בשנה הנוכחית ח 7שינוי במצבם של
בני מזל רגים. השנתיים שבין ספטמבר
1978 לאוקטובר 1980 היו קשות ומכבידות.
מצב״הרוח נטה לדיכאונות ולקדרות.
גם מבחינה גופנית היו בני מזל
דגים יותר פגיעים ורגישים למחלות. התוכניות
התעכבות והם היו בתקופה
ארוכה של חשבון־נפש, ורצון לבנות מחדש
את חייהם על יסודות יותר בריאים.
כוכב שבתאי, ששהה במזל בתולה, ניצב
מול מזלם, והוא זה שגרם לכל העיכובים
והקשיים המוזכרים כאן.
מאוקטובר 1980 הם השתחררו מהקרינה
השלילית של שבתאי, חייהם והרגשתם
נעשו קלים ונעימים יותר. בכל
תחומי החיים חשים התקדמות מהירה
יותר, ושימחת־החיים שוב חוזרת אליהם.
גם התוכניות מתקדמות בקצב מניח
את הדעת.
בני מזל דגים יוכלו להעזר בתחזית
זו, שתתן קווים כלליים ומושג על הדברים
שיתרחשו בין חודש אפריל 1981
ועד ינואר .1982
יולי ותחומי עבודה הוא — הקסם האישי
שלהם, וכושר השיכנוע, שיתחדד באותה
תקופה. הם יצליחו ליצור קשר טוב
עם אנשים, ויבריקו בשיחות ובעצות לאחרים•
הם יהיו עירנים מבחינה אינ-

בחודש זה יושם הדגש על תוכניות
כספיות חדשות ועל ענייני עבודה. התוכניות
עדיין לא תוכלנה לבוא לידי ביצוע
מלא. עליהם יהיה לחכות חודש נוסף
על״מנת לקדם עניינים כספיים. מה שיעזור
להם בקידום ענייניהם הכספיים
בימים אלה עדיף לפעול בצינעה. התבלטות
ופירסום לא יביאו תועלת ברגע זה, טוב
להימצא לבד ולתכנן
את המהלכים הבאים.
תתפתח גישה חדשה
ואתם תנטשו את הדעות
המיושנות, שמתוך
הרגל דבקו בכם.
ידידים טובים עשויים
לגרום לשינויים פית-
אומיים בחייכם כתו-
21במרס -
__ צאה ממישפט או מי-
20באפ רי ל
ל ת -מפתח

מי ק ריי ם.

מאחר שקשה לשמור על הרגשות בצורה
מאוזנת, שימרו עליהם בסודיות מוחלטת.

ידידות חדשה עשויה להתרקם ביניכם
לבין אנשים מקוריים ויוצאי־דופן. לשם
כן עליכם לצאת מביתכם,
ולטפח שוב קישרי־ידידות
ישנים שניתקו.
בזכות המגנטיום האישי
שקיים בכם תוכלו לצפות
להתקדנוות פית־אומית
בעבודה. זו תוסיף
לכם יהמה, מקוריות
וראיה חדה. אתם
נוטים להיות יותר סלחנים,
אם כי כלפי חוץ
מתנהגים מעט בתוקפנות — זה עלול
להמעיט מהצלחותיכם העתידות לבוא.

בני-הזוג מתנהגים בצורה מוזרה ובלתי-
צפויה. השינויים בהתנהגותם גורמים למבוכה
ולבילבול ואף
למחשבות על ניתוק
היחסים בכלל. יש להתאזר
בסבלנות, תוך
זמן קצר הם יחזרו
שוב לעצמם. בשטח העבודה
צפויה התקדמות.
הזדמנות לשפר
את מעמדכם, תפקידכם
ואפילו משכורתם.
וכל זה בזכות הקסם
האישי והחביבות, שאותם אתם מקרינים•
נסו לרסן את הנטיה לבזבז כספים.

בחודש זה יתפתחו רומנים חדשים,
הם יהיו עסוקים באהבות ותחביבים
חדשים. גם ילדים יגרמו נחת בזמן זה.
עיסוקים ספורטיבים ימשכו אותם, ויוציאו
אותם מהמועקה של החודש שעבר.

קיוום הענ י ינ ים הא ישי ים ,
קשרים חו שי ם ותבניות דרמטיות
טלקטואלית. ליוצרים מביניהם צפויה
תקופה פוריה ביותר, באמנות או בכתיבה.

אפריל
מאי חודש
מבטיח יותר מבחינת קידום
עניינים אישיים. המרץ יתגבר והכוחות
המתחדשים יעזרו להם להתמודד עם

הספורט האהוב עליהם יהיה שחיה,
ומישחקי״מים שונים. נטיה לאלרגיות
ממאכלים ותרופות שלהם הם רגישים.
אוגוסט חודש זה יאופיין ברעיונות חדשים בקשר
לעבודה, גם הצעות עבודה חדשות,
או נוספות. בענייני אהבה יחולו עיכו־בשבוע
זה תוכלו להיווכח בתוצאות ראשונות
של המאמצים שהשקעתם בעבודתכם
לאחרונה• עדיין
עוד לא הגיע הזמן
לנוח. דווקא כעת מונחת
התקדמותכם על
כף־המאזנים, והממונים
שוקלים האם
לקדם את מעמדכם בעבודה.
צעד מחוכם
יעזור לכם, ברגע של
הזדמנות בלתי-חוזרת,
לקדם עניינים כספיים.

אי־יציבות במצבי־הרוח — משימחת־חיים
והתלהבות ביום אחד, לעייפות וחוסר־יוזמה
למחרת. בתחום
העבודה אינכם חשים
יציבות, אפשר לקחת
סיכונים, ולהעז דברים
שהם כימעט בלתי מתקבלים
על הדעת. מבחינה
בריאותית —
אתם רגישים מאוד ב־ביטנכם
יש לתת יותר
תשומת־לב להרגלי תזונה
נכונים. קשרים עם
אל תהס סו, ה ה עז המש תל מתהפעם.
קרובים בחוץ־לארץ יעודדו אתכם, ויביאו
הוהרו מלהשקיע עתה כספכם בבורסה.
מחשבות על שינוי, תוך מיספר חודשים.

האריות רחוקים מלהיות הם עצמם ב העקרבים מעוררים את קנאתם של בני
שאר המזלות, הכל הולך. השטח הריגש׳
תקופה זו. כל דבר קטן גורם לרוגז
בעירנות ופעילות בל־ולכעס,
מצב־הרוח בתי־פוסקיס.
אהבות חדירידה.
חשים עייפות
שות ומתחדשות מוסיולאות
ומתגעגעים כבר
פות גוון מיוחד לתקולקיץ
ולשמש החמה.
פה. האמניס מביניכם
בנסיעות קצרות חלים
צפויים להתקדמות טועיכובים
בלתי־צפויים.
בה, וגס העוסקים בלסטודנטים
קשה לתחביבים
ימצאו זמן והתרכז
ברגע זה. הם
רעיונות להצליח בכל
מתפתים בקלות לעהמעורר
בהם עניין.
סוק בתחביבים, במאין
לקחת סיכונים כסקום
בדברים רציניים
וחשובים יותר. יש להילחם בתופעה זו, פיים בגלל עירפול כבד הקייס סביב
כיוון שבסופו של דבר תצליחו בלימודים. נושא זה, שיתבהר בתקופה מאוחרת יותר.

אתם עומדים בפני שינויים מרחיקי לכת.
הנטיה לבצע את עבודתכם בצורה המושלמת
והטובה ביותר גורמת למתח ועצבנות חלק ממישאלות־הלב יתגשמו, האופטימיות
והאמונה בעתיד
מה. האחרים אינם מצשוב
יאפיינו אתכם.
ליחים להדביק את קצב
צפויות נסיעות רבות
עבודתכם, והביקורת ה־בשבוע
זה, חלקן לצר־בלתי־נמנעת
מורגשת
כי עבודה, או עזרה ל-
ואף נאמרת על ידכם.
קרובי־מישפחה. תוכגישה
חדשה לחלוטין
ניות שתיכננתם תת-
בענייני כספים תגרום
עכבנה, ועליכם יהיה
לשיפור המצב לטווח
לבדוק פעם נוספת אם
רחוק יותר. ברגע זה
22ב או גו ס ט -
22בספטמב
אינן מסכנות את עתי__ר
המצב אינו משביע־דכם.
מכרים חדשים
רצון, בגלל מיכשוליס
שאינם תלויים בכם. בשטח הרומנטי תיפ עשויים לגלות לפניכם שטח חדש ומעניין,
שייתכן וישנה את פני דרככם.
גשו אנשים רגישים וחמימים אך מסובכים.

בים, בגלל פרידות מאולצות. מעשים
אימפולסיביים עלולים לגרום נזק בכל
תחום שהוא, ובעיקר בהשקעות, הימורים
או הלוואות.
ספטמבר קשרים עם אנשים חדשים. גם ההצ-
יות שהוצעו בחודש שעבר יצאו לפועל.
יתכנו גם מקומות עבודה חדשים. למצוקה
הכספית של העבר ימצאו פיתרונות
פיתאומיים, כתוצאה מהשקעות שיוכיחו
את עצמן כמוצלחות. צפויות חזרות לבני-
זוג מהעבר, ופיוסים תוך ויתורים הדדיים.

אוקטובר

יהיו עסוקים מאוד בעניינים כספיים•
עלולים למצוא את עצמם מול
הפתעות לא נעימות מצד שותפים. הם
יהיו נתונים יותר למירמה ויאמינו מהר
מדי• קרובי״מישפחה או שותפים לעבודה
יחזרו מחוץ־לארץ, ובני דגים יהיו
עסוקים, בין השאר, באירוח.
1ובטבר בחודש זה תיתכן נסיעה לחוץ־לארץ,
ובה יתכנו קשרים חדשים, עמוקים. הדגש
יהיה על ידידות, שעשויה להתפתח
ולהתהדק. יתכנו שיטחי התעניינות חד-
שים. יחסים מתוחים עם בני״זוג ושו־תפים
לעבודה עלולים להעכיר את מצב-
הרוח באותה תקופה.

דצמבר שינויים דרמטיים בחיים. כל מה ש-
היה עד עכשיו, היה כאין וכאפס לעומת
מה שעומד לקרות מעתה ואילן. ניתוק
סופי מקשרים מסובכים של העבר. קש-
רים חדשים ורעננים יותר יופיעו לתוך
החיים. תפנית דרמטית צפויה במקום
העבודה, אפשרות לקידום רציני, או לתפקיד
שאליו שאפתם. קשרי עבודה עם
ארצות אחרות — ההתפתחות תהיה
עצומה. זהו החודש המוצלח ביותר מכל
חודשי השנה.
אתם נאלצים להרחיב את ידיעותיכם ולהם־
זר בסיפרות מיקצועית. כמו־כן תיתכנה
נסיעות קצרות לצרכי
שבוע מעייף,
עבודה,
רב־התרחשויות. אך ידידים ישנים יווכחו
פעם נוספת שעדיין לא
שכחתם אותם, וכל זאת
יקרה בפגישה מיקרית
ומפתיעה. חלק מזמנכם
יוקדש לשיחות טלפון,
כתיבת מיכתבים, ומציאת
רעיונות חדשים בקשר
לשיפור המצב הכספי. את כל ההפתעות
רצוי לשמור בסודיות רבה.

העניין המעסיק אתכם בתקופה זו קשור
בעיקר בנסיעות מעגר לים. החשש ש-
כספכם לא יספיק לנסיעה
גורם לדאגה, ומגביר
את הצורך לצאת
לחופש. אל דאגה
! ימצא פיתרון, שבעזרתו
תוכלו לספק
את יצר ההרפתקנות,
וצפויה נסיעה מרתקת
ומעניינת בעוד מיספר
חודשים. פגישות קלילות
עם מכרים חדשים
יהפכו קשרים רציניים. תמצאו את עצמכם
מבלים יותר ומקובלים על כל חברה.

במסיבות וחגיגות ׳מי״הולדת, שבהם אתם
מרבים לאחרונה, משתתפים גם אנשים
שמציגים עצמם כידידים,
אך עלולים לגרום
נזק. רצוי לא לבטוח
במי שאינכם מכירים
היטב. בני המין השני
נמשכים אליכם,
אך חוסר ההעזה וההתנהגות
המעורפלת גו ־
19בפברואר : -מים להם לחוסר״בי״־
20במרס
חון. שבוע שבו תהיינה
הזדמנויות לפתוח ברומנים
חדשים, ולהרשים את כל ידידיכם.
הצעות עבודה חדשות ישנו את חייכם.

הפרסים 2טלויזיות שחור לבן
נורדמנדה אמקור.
אופני ספורט זז 8ז £1£^ 5ז* 5
סו מצלמות משוכללות
אגפא פוקט
50 תקליטי 0.8.5של להקת דודח
עם: דני סנדרסון וגידי גוב .
כדורגל שולחן״ארקופלק״* •
״משחק מחשב קידיקומפיוטר

לגו חלל * 928

גלגליות <0ו* 3£1
״בול פגיעה״
של אורדע* .
50 מעמדי תקליטים
15 ספרי תמר״צביקח פיק
״מלאך או שטן״
00ו חוברות ״צביעון״*

* סוננומת קופמן בע״מ

1גם מילה! מדבקה! צבענניח! והל תי 1ת נדירווו
בננסף לטעם הנפלא עול י־ני.
בפרסים נהדרים אלה תוכל לזכות כשתאכל בהנאה את ״דני״ של שטראוס.
כדי להשתתף בהגרלת הפרסים, שלח 6מכסים בודדים לפי הכתובת: שטראוס,
״שק נעול״ ,נהריה, וציין את שמך וכתובתך.

שטראום מחלק מילית מדבקות
על כ ל גביע של ״דני״ בטעם וניל או שוקולד תמצא מדבקה צבעונית של חיה נדירה.
זכור! מיליון מדבקות ממתינות לך! את המדבקות תוכל להדביק
באלבום מפואר שישמש אטלס גיאוגרפי לחיות.
ככל שתשלח מכסים רבים יותר, יגדלו סכוייך לזכות בפרסים.
את האלבום תוכל לקבל תמורת המחאה ע״ס 5שקלים לפי הכתובת: שטואוס ונד 5 .נהרה עבור״אלבום חיות״

ההגרלה תערך ב17.4.81-
בנוכחות רואה חשבון החברה.

סוכן הביטוח שלך יעדיף
שלא תקרא מודעה.17
...וזוהי סיבה טובה עבורך לקרוא את המודעה בעיון.
נ. גולומב ושות׳ בע״מ,הסוכנו ת הגדולה לביטוח, מציעה
לך, במסגרת מבצע מיוחד לבטוח מקיף בלבד, סדרה של
הטבות ויתרונות בלעדים לביטוח מכוניתך.

ערכן של הטבות אלה עשוי להסתכם באלפי שקלים עבורך!
בדוק והשווה: חטבות אלה ניתנות לך ללא כל תוספת במחיר

תשלום אגרת רישוי(טסט) לרכב משנת 1980/1981

— על חשבוננו!
הוצאות בדיקת רכב משומש לפני קניה
(מוגבל לסך 215 שקל) — על חשבוננו.
תשלום ביטוח החובה ב 4-תשלומים ללא
ריבית וללא הצמדה.
תשלום ע״ח במקרה תאונה תוך 48 שעות.
שי חינם לכל מבוטח — מטף כיבוי לרכב.

נשמע מוגזם? אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להעניק לך את כל אלה.
חברת נ. גולומב היא אחת מסוכנויות הביטוח הגדולות ביותר המתמ חו ת בביטוח רכב.
היקף הפעילות שלנו וקשרינו עם חברות הביטוח הפועלות בתחום הרכב מאפשרים לנו לעשות זאת.
נשמח להוסיף לך פרטים ולהציע לך מחיר בהתאם לנתונים שתמסור לנו.

לקביעת פגישה בלתי מחייבת אנא התקשר

03 268146

או בוא אישית למשרדינו. לשד׳ דוד המלד 1

בין השעות 1700־0900

׳*יוי־ד ג 1ל־יז\ז ״

*יז ר

נ. גולומבוש 1ת, סוכנותלבטוחבע ״ מ

הסוכנות הגאולה לבטוח 17 .שנות נסיון.

גרמניה:
ראש עיריית המבורג, סוציאל־דימוקראט נמרץ בן
43 ואחד המנהיגים הצעירים הבולטים במפלגתו של
הקאנצלר הלמוט שמידט, ניצב בראש המתקוממים נגד
פיתוח אנרגיה גרעינית בגרמניה. בראיון שהעניק לכתב
סאנדיי טיימס, גינה ראש העיר, האנס ארליך קלוט,
את מדיניותו של שמידט.
״יש להפסיק את בניית תחנות־הכוח הגרעיניות,
ולחפש מקורות אנרגיה אחרים,״ הכריז קלוס .״אם
שמידט רוצה בכוח גרעיני, אני מתכוון לעשות כמיטב
יכולתי לעצור אותו. לדעתי גם אצליח לעשות זאת.״
מסיכות״גז וסכינים. עיקר קיצפו של ראש העיר
יצא נגד תחנת־הכוח הגרעינית ברוקדורף, כ־ 50ק״מ
מהמבורג, על גדות נהר האלבה. שלוש פעמים הצליחו
קבוצות של מפגינים לחדור לתוך המיבנה ולגרום לו
נזקים ניכרים. עד כה קמו בגרמניה 120 אירגונים

שמי דט

מנהיג ״סולידריות״ ואלפה
דרך שבדיה יותר בטוח

הקאנצלר הלמוט שמידט
בעיות מצד שמאל
העוסקים באורח בילעדי במאבק נגד פיתוח אנרגיה
גרעינית.
בהפגנה האחרונה ליד ברוקדורף נטלו חלק 30 אלף
מפגינים. המישטרה הגרמנית, שאינה ידועה בעדינות
היתרה שלה ביחס למפגינים מהשמאל, מאיימת במעשי
אלימות חמורים ביותר. דובר המישטרה סיפר לעיתו נאים
על קסדות, אלות, מסיכות-גז וסכינים שנמצאו
אצל מפגינים. לדעת הממשלה הפדרלית, מהוות הפגנות
אלה רק ראשיתו של גל מחאה שיקיף את גרמניה כולה.
קרע כ מי פלגה. י הלמוט שמידט, המנסה לנווט בין
האגף השמאלי החזק במפלגתו לבין שותפיו הליברלים
בקואליציה, לא מצליח להשתלט על המצב. אין שום
אפשרות לתאר את המחאה כהפגנות־שוליים של השמאל
הקיצוני. רוב הפעילים בתנועה נגד אנרגיה גרעינית
ונגד הצבת טילים גרעיניים של נאט״ו על אדמת
גרמניה, הם חברי מפלגתו של שמידט. המישמרת
הצעירה של המיפלגה הסוציאל־דימוקראטית הגרמנית
איננה דומה לחבורת הקארייריסטים של שימעון פרס
בישראל. ראשון העצורים בהפגנה ליד ברוקדורף היה
מנהיג צעירי המפלגה, וילי פיסיאק. רוב חברי הפרלמנט
של השמאל הסוציאל־דימוקראטי תומכים בהפגנות. ראש
עיריית המבורג גינה אומנם את האלימות מכל הצדדים,
אך לא הסתיר את אהדתו למטרה שלמענה התכנסו
המפגינים.
עד כה הצליחו מתנגדי האנרגיה הגרעינית למנוע
את פתיחת התחנה בברוקדורף באמצעות ארבע תביעות
מישפטיות, שעיכבו את הנושא לשנים רבות. שמידט
ממשיך להתלבט. אם יעמוד על דעתו ויתעקש להמשיך
בפיתוח הגרעיני, יתהווה קרע בינו לבין טובי אנשיו,
וכמעט כל הצעירים במפלגתו. אם יוותר, יסתכסך עם
הליברלים ואולי אף יאבד את השילטון בגרמניה. כל
זאת בנוסף לסכומי־עתק שגרמניה מוציאה עבור דלק.

פולין: סולידריזת
עם ,,סולידריות׳
קיים דמיון מועט בין אל־סאלבדור לבין פולין. ממש

קשה להשוות בין הרפובליקה העניה והנידחת במרכז-
אמריקה לבין פולין, עתירת המסורת הפוליטית, המעוגנת
בתרבות הפוליטית האירופית גם אחרי יותר משלושה
עשורים של שילטון קומוניסטי. ובכל זאת ישנן כמה
נקודות דומות מאוד, כמעט זהות, בין שתי הארצות.
העם באל־סאלבדור, רובו ככולו, תומך בתנועת
המחתרת הדימוקראטית הנלחמת בשילטון הפאשיסטי.
גם העם הפולני, רובו ככולו, תומך בכוחות הדימוקרא־טיים
הנאבקים בביורוקרטיה של המפלגה. בשתי הארצות
משחקת הכנסיה הקאתולית תפקיד מרכזי בהגנה על
הדימוקראטיה, על זכויות הפרט, על זכות ההתארגנות
והזכות לרמת־מחייה הוגנת לפועלים ולאיכרים. ומעל
הכל, על שני העמים מאיימת מעצמת־על אדירה.
שר־החוץ האמריקאי, אלכסנדר הייג, חידש את שיטת
היועצים הצבאיים. מי שמכיר את הקאריירה הצבאית
והפוליטית של הייג יודע, ששר־החוץ לא יהסס להפוך
את אל־סאלבדור מופת לנחישות החלטתו, גם במחיר
רצח־עם. הסובייטים, מסיבות גלובאליות, מהססים ולא
פולשים לפולין, לפחות לעת עתה. אך גם בפולין מתנהל
המאבק למען הדימוקראטיה בצל החשש האמיתי מפני
התערבות צבאית של כוחות ברית־וארשה — נגד העם
הפולני.
דיו מעכר לים. האתגר הפולני לשיטה הסובייטית
אינו מתמקד רק בענייני פנים• אירגון סולידריות ומנהיגו
לאך ואלסר, מודעים לחשיבות הפירסום ויחסי־הציבור.
האירגון מנהל פעילות דיפלומאטית עניפה, מארח עיתונאים
ואנשי טלוויזיה מכל העולם, מכין חומר־הסברה
מגוון בשפות רבות.
פעילות זו הגיעה לשיאה בשבוע שעבר. ואלסה
הציב את סגנו, מהנדס אוניות מוכשר וכריזמאטי בן ,28
בראש מישלחת של סולידריות לשבדיה ולבריטניה.
הסגן, בוגדאן ליס, הרשים מאוד את מארחיו. הוא
השתמש במינוח סוציאליסטי מובהק, נאם בכל מקום
על סולידריות בינלאומית, על אינטרנציונליזם ועל
אחוות־עמים. אבל מעבר למילים הרמות דרש ליס
מאירגוני העובדים בשתי הארצות עזרה ממשית עבור
סולידריות. בין השאר גייס ליס לא רק עזרה כספית,
אלא גם נייר, מכונות־דפום, ואפילו דיו כדי לקדם
את המאמץ ההסברתי של האיגוד המקצועי החופשי
של פועלי פולין.
במסיבה שערכו למענו ראשי המחלקה הבינלאומית
של קונגרס האיגודים־המקצועיים הבריטיים, לא חסך
ליס את שבט לשונו מהסובייטים. הוא גילה למארחיו
שציוד המיועד לסולידריות, העובר דרך מזרח־גרמניה
וצ׳כוסלובקיה, נחבל שם במתכוון ומגיע לפולין חסר
תועלת. את הציוד הרב שקיבל במתנה מהבריטים שלח
ליס לשבדיה. משם יגיע לפולין ישירות, בדרך הים.
בצרות הצבא למרות המוסדות הנבחרים, אבל ספרד ניצלה
בעיקר משום שהאוליגרכיה השלטת בה היום מורכבת
מתעשיינים ובנקאים שעיניהם נשואות לאירופה, ולא
מבעלי־אדמות ופיאודלים למיניהם, שהיוו את המסד
לשילטונו של פרנקו. אמצעי התיקשורת בפורטוגל גם
ידעו לציין, שהמלך הספרדי הופיע לשידור הטלוויזיה
המפורסם שלו רק משנוכח לדעת בבירור שהקשר
נכשל. אין ספק שהוא מעוניין היום בהמשך הדימוקרטיה
החוקתית, שבילעדיה לא תוכל ספרד להיכנס לשוק
האירופי המשותף, אבל מכאן עד לגיבובי המליצות
הרומנטיות על המלך הגיבור עוד הדרך רחוקה.
פרופיל נמוך. בפורטוגל עצמה שוררת עתה רגיעה
יחסית. הבוחר דאג לשילטון הימין בממשלה, אבל גם
לבחירתו מחדש של הנשיא אינס בתמיכת השמאל.
הנסיונות למזג את מחוייבות הצבא והחוקה לשינויים
מיבניים סוציאליסטיים, עם בניית תשתית למעמד בינוני
מודרני, יוצרים מיגוון עשיר, לפעמים בלתי־צפוי, של
שותפויות, פילוגים והתארגנויות בנוסח כמעט ישראלי.
ראש־הממשלה, פרנסיסקו באלסמאו, רואה את עצמו
כמעין סוציאל־דימוקרט ימני, ומרבה להדגיש את מחו-
ייבותו למהפכה טכנולוגית. מאז מותו הטראגי של סא
קארניירו, ראש־הממשלה הקודם, בתאונת מטוס, השתפרו
היחסים בין הנשיא לבין הממשלה. המנהיג הסוציאליסטי,
מאריו סוארש, האשים את הנשיא בשיתוף פעולה עם
הימין, אך לא הצליח להשפיע על מפלגתו לגנות את
אינם. בעזרת המנגנון הוא מקווה להשתלט על ועידת

09111חסן
המפלגה שתיערך במאי, ולהיות מועמד בעל סיכויים רבים
בבחירות לנשיאות ב־ .1985 הקומוניסטים, לעומת זאת,
שומרים על פרופיל נמוך. כישלונם היחסי בבחירות
נבע בעיקר מהאוריינטציה הפרו־סובייטית הקיצונית
שלהם. פרשת פולין הביכה אותם מאוד. כל איש שמאל
פורטוגלי תומך, ממש אוטומטית, במאבק של איגודים־
מיקצועיים. מנהיגות המפלגה נאלצה להכריז על תמיכתה
במגמות של סולידריות, תוך ביקורת מסויימת על
טקטיקה ״לא נבונה״ של האירגון. לקראת הקיץ עשויה
לקום שוב חזית עממית של הסוציאליסטים, הקומוניסטים
ואפילו ליברלים תומכי אינס.
תהליכים פוליטיים אלה מלווים, אבל לא פותרים,

פורטוגל :
בזכות האיזון
ההדים של הפיכת״הנפט הפאשיסטית בספרד השפיעו
במידה מסויימת על האקלים הפוליטי בפורטוגל השכנה.
שתי המדינות סבלו במשך שנים רבות משילטון עריצות
ימני, מדיכוי זכויות הפרט ומחיסול אלים של קומוניס טים,
סוציאליסטים, ליברלים ופעילי איגודים־מיקצועיים.
ההלם בספרד היה קצר, אבל משמעותי. הוא הבליט
את חוסר השלמתם של היסודות השמרניים עם הדימו־קרטיה,
אבל גם את האינטרס המשותף של הבורגנות
העירונית המתונה ושל השמאל בשמירת הדימוקרטיה.
הפורטוגלים היו קרובים מדי למאורעות הסוערים בספרד,
מכדי להאמין בשטויות הילדותיות שנכתבו בעיתונות
הישראלית על המלך הגיבור, מציל הדימוקריטיה.
חואן קרלום מילא, אמנם, תפקיד חשוב ברתימת

פאשיסטים כקורטז הספרדי
הד גם בפורטוגל
את בעיות היסוד של החברה הפורטוגלית. הכלכלה סבלה
השנה ממחירי הדלק העולמיים, מייצור נמוך וירוד
בטיבו ומבצורת קשה שפגעה בחקלאות.
פורטוגל עדיין רחוקה מרמה טכנולוגית אירופית,
ורמת ההשקעות והפיתוח הטכנולוגי בה מזכירים יותר
את אמריקה הלאטינית. נשיא השוק האירופי, גוסטאב
תורן, מעריך שעד 1985 תהיה פורטוגל בשלה לחברות
בקהיליה. כלכלנים פורטוגליים מדברים על תקופת־מעבר
של 15 שנים. הנשיא אינס עצמו רואה ביחסים המיוחדים
של פורטוגל עם העולם השלישי נכס לאירופה כולה.
יש להניח שבתוך העשור הנוכחי תצטרף פורטוגל לשוק.
מכאן גם הרגישות והפתיחות ללקח של ספרד — יש
לשמור על הדימוקראטיה בכל מחיר.

חיים ברעם

אנט רולצין, אשתו של מנהיג הלייבור, מספרת בגילך־לב מדהים על

^ נט דולצ׳ין היא דמות יוצאת־דופן.
י לא רק בגלל היותה רעייתו הבלתי-
רגילה של יושב־ראש הנהלת הסוכנות,
אריה דולצ׳ין, אלא קודם כל ומעל לכד
בזכות עצמה.
היא אשה נאה. לו היתה צעירה בכמה
שנים, אפשר היה לכנותה ״חתיכה״ .מת
114

לבשת
בסיגנון צעיר, מאופרת מעט ואומרת
כל מה שבראש שלה, בלי לעשות
חשבון. במרוצת השנים יצא שימעה כאשד,
קשה, בין נשות העסקתה של כל מי־שהוא־משהו
במדינת-ישראל או בקרב
אצולת יהדות הגולה.
אשה קשה, שאינה יושבת בשקט לצדו

של בעלה. אשד, שאינה עושה כל מה
שמבקשים ממנה, לפני שהיא מבררת מה
בדיוק רוצים ממנה, ולאיזו מטרה. היא
אינה נחשבת לטרף קל. היא לא תארגן
בביתה ארוחת־ערב, בלי שתדע מי האור חים
ולמה הם מוזמנים. היא לא תלך ל־ארוחת־ערב
רק מפני שהמזכירה של בע

אמרה שזה חשוב. את אנט דולצ׳ין
משתדלים להושיב בארוחות רשמיות במקום
נייטראלי, כדי שלא תביך אורחים
חשובים בשאלותיה הנוקבות ובהערותיה
חסרות־הפשרות.
עם ישראל למד להכיר את אנט דול-
צ׳ין לפני כמה שנים, כאשר שיגרה, מעל

יחסיה עם בעזה, דיעותיה הפוליטיות,
^גיטו וארשה בראיון עם שרית ש
דפי ג׳רחלם פוסט, מיכתב־פתוח לראש־הממשלה
מנחם בגין. הימים היו ימי קמפ־דייוויד
ורבים מקוראי המיבתב לא קישרו
את אנט דולצ׳ין עם איש הליכוד אריה
דולצ׳ין. תחקירנית זריזה של עלי כותרת
בשם ורד ברמן בדקה, חקרה ומצאה, שהגברת
בעלת המיכתב־הפתוח היא אמנם
רעייתו של הדולצ׳ין ההוא.
התחקירנית עטה על המציאה והזמינה
אותה לראיון בתוכנית עלי כותרת, בהנ חיית
יעקב אגמון. מאז אותו ראיון הפכה
אנט דולצ׳ין דמות מפורסמת, שהחלה
לפרסם לעיתים תדירות מאמרים בעיתונות.
וגם היחס אליה השתנה. לא עוד
רעיית יושב־ראש הסוכנות, אלא אנט
דולצ׳ין בזכות עצמה — אשה עצמאית.

״ראיתי שצפוף
לי ב מי ט ה ״
נט ואריה דולצ׳ין מתגוררים ביחד
י י עם בנם אלון בן ה־ ,15 בקומה השביעית
של בית-דירות, ברחוב בן־יהודה ב־תל-אביב.
הכניסה פתוחה. כל אחד יכול
להיכנס. לצד הדלת הראשית ערימת זבל.
המעלית צרה מלהכיל יותר משני אנשים,
ומרבית הזמן מקולקלת. וכאשר חושבים
על כל אותם אישים־רמי־מעלה המתארחים
בבית דולצ׳ין לעיתים מזומנות, מגלים,
בפעם המי יודע כמה, שישראל זה
לא אמריקה.
דירתם של הדולצ׳ינים מרווחת. חדר־אורחים
גדול, מלא אור. רהיטים פשוטים,
ספת עור, פינת־אוכל, טפטים וציורים על
הקיר, אנט דולצ׳ין בחצאית שחורה וב־מגפי־בוקרים,
חולצה משובצת מעל לחול־

עמום. השר אריאל שרון מחפש אותו.
אנט דולצ׳ין מעווה סניה. את דעתה על
שרון הביעה כבר קודם לכן. אלון חוזר
ממישחק כדורסל. השפה המדוברת בבית
היא אנגלית ואנט קוראת לאלון אלאן.
הילד — ניגוד גמור להוריו. צבר מחוספס
בנעלי־התעמלות ובבגד-ספורט. ההורים
החוצלאדציים שלו למדו ממנו את
שפת הרחוב של הנוער הישראלי.
אנט דולצ׳ין היא מתרגמת סימולטנית
במיקצועה, אך העברית שבפיה לקוייה
והיא מרבה להשתמש במילים ובביטויים
באנגלית. מאז פגישתנו האחרונה, לפני
כשנתיים, השתפרה העברית שלה ללא
הכר .״זה מפני שאני צריכה לדבר בטלוויזיה,״
היא מתנצלת בצחוק.
יש לה הומור בריא והיא צוחקת על
הכל, בעיקר על עצמה. אני שואלת איך
אשד, נאה כמותה נישאה לגבר כל כך לא
נאה כמו אריה דולצ׳ין, והיא מרימה גבות
ושואלת אותי בתימהה מהולה בחיוך :״את
חושבת שהוא לא נאה ו״
אני, במבוכה :״כן. ואת חושבת שהוא
נאה 1״
דולצ׳ין :״בטח, אני חושבת שהוא נאה
מאוד. את יודעת, עד אחרי שהתחתנו לא
שמתי לב שהוא שמן. אחרי החתונה ראיתי
פתאום שצפוף לי במיטה, אז היכנסתי
אותו מייד למישטר של דיאטה. אבל
באמת אני חושבת שהוא גבר נאה.״
ייו ויי

״לבגין יש
או ב ס סי ה ״
יא פותחת את הרדיו כדי להאזין
\ 1לחדשות. ראש־הממשלה מנחם בגין,

! 1והוד ד! > ד| 1ה|י דן 1י אנט דולצין בתמונה שצולמה בעת שבילתה
11111׳1 111 11׳ 1 - 1 11 יי 11#את ירח־הדבש שלה עם בעלה ,׳אריה.
היום נוהגת אנט ללבוש שמלות צנועות יותר, למטה: אנט ואריה באירוע חברתי.
מונוליטי מטה את הצד השני לצידו.
בגין הוא האדם היחידי במפה הפוליטית
שאינו שייך למפלגה, כי אם המפלגה
שייכת לו. מולו עמדה המפלגה הליברלית,
ששמה מעיד עליה שהיא מפלגה
פלוראליסטית. אז מה צריך היה לצאת
מזה 1הליכוד בלע את המפלגה הליברלית.

• בעד מי הצבעת בבחירות
הקודמות לכ;סת?
לא הצבעתי. לא ידעתי למי להצביע.
בהתחלה התעניינתי בתנועה של אמנון
רובינשטיין. התנועה הזו מאוד משכה אותי,
היא הציעה סוג אחר של אנשים.
אך ברגע שרובינשטיין החליט ללכת עם
ייגאל ידין, משכתי את ידי מהעניין. כבר
אז היה ברור׳ לי שלא ייצא מזה שום דבר.

+בעד מי תצביעי עתה ז

הילדה בת התשע, אנה גוטמן, על תעודת 4|
1¥ך* !\1ך|>11111 1\ 1
המעבר שהעניק לה המימשל הצבאי הנאצי
* 1\ 1י
!#11111 /
בגטו וארשה. את התעודה השיגה אמה, שהצילה בכך את חייה. פרשת ההצלה לוטה
בערפל. על החותמת בעלת הנשר וצלב־הקרס רשום :״לישכח המושל לשטחים פולניים״.

צת־גולף שחורה, פותחת את הדלת במאור
פנים ומציעה כמעט מייד קפה בספלי פורצלן
צרפתיים. השיחה קולחת, הגברת אומרת
הכל ! אינה מנסה להסתיר דברים,
אינה חוסכת בלשונה.
עם תום הראיון מציצות הצלמת ענת
מרגוסטי ואני אל תוך אלבום־התמונות
המישפחתי. הכל גלוי ופתוח. תמונות אינ־טימיות
מחיי המישפחה: אריה דולצ׳ין
ובנו הקטן אלון טובלים באמבט משותף,
בני־הזוג דולצ׳ין בתנוחת אוהבים על חוף
הים באילת, אריה דולצ׳ין מתחבק עם
מיקי מאוס בדיסני־לנד.
דולצ׳ין חוזר הביתה מיום־עבודה

מסייר בהתנחלויות. אנט דולצ׳ין :״לאיש
הזה יש אובססיה עם כבוד עצמי. בגלל
האובססיה שלו לכבוד הוא עושה רושם
פחות מכובד.״

+מה כעדן* חושב עד מה שאת
חושבת על ראש־הממשלה?
הוויכוח הראשון שהיה לי עם בעלי
היה בנושא גח״ל. בעלי היד, מאוד פעיל
והיה מאוד בעד ההצטרפות לחרות. אני
הייתי נגד כל מה שמר בגין מייצג. בעלי,
כמובן, לא הסכים איתי. לא ידעתי הרבה
על פוליטיקה, אבל עם קצת הגיון יכולתי
להבין שכאשר שני גורמים, אחד מונולי־טי
ואחד לא־מונוליטי, מתאחדים, הצד ה־

אני רוצה לראות את המצע של המערך.
•אני מקווה שהם יקבלו רוב. כי אם הם
יקבלו את מה שהליכוד קיבל ב־ ,1977 הם יאלצו שוב לשתף את המפד״ל בקואלי־ציה,
ואז אני לא רואה הבדל גדול בין
המערך לבין הליכוד. זו תהיה אותה הגברת
בשינוי אדרת, רק שהגברת במיקרה
זה תהיה יותר זקנה.

* את אומרת שאת ׳שוקדת
אפשרות להצביע בעד מיפלגת
העבודה ד
אצביע בעד שימעון פרס, אבל קודם כל
אני רוצה לראות את המצע. אני חושבת
שהעם צריך להתלכד ולגרום לכך שהמערך
יקבל רוב, כדי שלא ישתף את המפד״ל.
אז זרק אז קיים סיכוי שיהיה בארץ הזו
קצת יותר טוב.

+מה דעתך עד שימעון פרס?
אני לא אומרת שהוא המנהיג האידיאלי,
אבל זה מה שיש, והוא יותר טוב מאח רים.
לפחות הוא עושה רושם של אדם
הושב.

•,מה הרקע שלך ז
נולדתי בצרפת. אבי למד הנדסה
בגרנובל והתגוררנו שם לצו־
(המשך בעמוד )58

הקרבות הסודיים בין הסניגור, עד
אור הז ר קו רי ם ו איר ה ש פי עו
על ה הגנ ה־ שד החקי רוו 1הארונות

כלל מה הוא עושה ביניהם. הרב, המנהל
את המכון למורשת יהדות תימן, היה
היחיד בין הנאשמים שזכה להתנצלות מפיו
של עד־המדינה ישראל גוטליב, בעת שחזר
בו בפעם השלישית מגירסתו בדבר צורת
השוחד שקיבל מהרב קורח. סניגורו של
הרב, צבי הכהן, גם הוא אדם נמוך ובלתי-
בולט, לחץ על גוטליב להתנצל בפני
שולחו, וזה אחרי היסום ארוך היפנה את
#בטו אל הרב והפליט ״סליחה״ .הכהן
זכה במהלך המישפט להודעה כי התמנה

לשופט מחוזי. וזהו מישפטו האחרון כ סניגור.
הרב
קורח כימעט שאינו ׳נראה או נשמע.
הוא איש צנום וקטן־קומה, לבוש חליפה
שחורה, הגדולה ממידתו, וכובע שחור.
זקנו מחודד וקצר ועיניו החומות נודדות
בביישנות בין הנוכחים, כאילו אינו מבין
כל הגלריה הזו של עורכי־דין נפגשה
במישפט זה באופן מיקרי. הם
נבחרו על־ידי שולחיהם בשל שיקולים
אישיים שונים ומשונים, וחלקם לא הכירו

סניגור תוסיה־בהן
הארי שבחבורה
ן \ וםן ! בזוזי ומיקרי של שישה עורכי׳
דין, ישובים, לבושים בגלימותיהם השחורות,
על הספסל הראשון באולם ה־מישפט,
ומגוננים בעליל על ארבעת הנאשמים
היושבים מאחוריהם וחוסים ב־צילם.
שר־הדתות,
אהרון אבו־חצירא, שכר את
שירותיו של שלמה תוסיה־כהן, אחד מבכירי
עורכי־הדין במדינה, המופיע כימעט
בכל מישפט חשוב, והוא עדיין אחד
מסניגוריו של חבר־הכנסת שמואל פלאטו-
שרון.
תוסיה־כהן הוא יליד סוריה, גבר מרשים
כבן ,65 אשר במהלך המישפט החליק
ושבר את אגן־הירכיים. בכל־זאת הופיע
למישפט גם אחרי הפציעה, כאשר הוא
יושב על כסא גלגלים עד דלת האולם,
ושם מתייצב על קביים.
משוכדמה לא הסתפק שר־הדתות בסניגור
אחד, אלא הוסיף עליו גם את רם כספי,
גם הוא אחד מעורכי-הדין המפורסמים
במדינה, שהגן בזמנו על דן ורד, שנאשם
בבגידה במדינה, והיה עורך־דינו של
בצלאל מזרחי בתביעת הדיבה נגד עיתון
הארץ. כספי הוא גבר צעיר ונמרץ, בשנות
ה־ 30 והוא מתחלק עם תוסיה־כהן בחקירת
העדים הראשיים. ברבות מהישיבות נראית

באולם גם אשתו של כספי, אתי, כשהיא
דרוכה ומקשיבה לכל מילה הנאמרת ב־מישפט,
והיא יושבת לידו של שר־הדתות.
מאיר גבאי, הנאשם מיספר שניים, שכר
את עורך־הדין אריה קמר, מישפטן ותיק.
לידו של קמר יושב בנו, יוסף, צעיר
שסיים לא מזמן את לימודיו, הדומה מאוד
לאביו, והשניים נראים מסתודדים מפעם
לפעם.

ה סכ מ ה
ב שתיקה
ף נאשם שמואל דסקד הוא דמות
* * מעניינת במיוחד גם במישפט ססגוני
זה הוא בולט בזקנו האדמוני ובאופיו הלוהט.
הוא נמון־-קומה ומוצק, חובש כובע
שחור ומשרת במילואים ביחידת שיריון.
גם הוא שכר שני עורכי־דין. האחד, יעקב
וינרוט, אדם דתי, חובש כיפה, הידוע
בציבור המישפטנים כמומחה לדיני חברות.
והשני, עורך-הדין יהודה וינשטיין, יוצא
פרקליטות מחוז המרכז, ומי שנחשב כאחד
הצעירים המוכשרים בתחום הפלילי. מעניין
לציין כי גם שני סניגוריו של דסקל הם
ג׳ינג׳ים כמוהו.

נאשם גבאי(באמצע) וסניגוריו אריה ויוסף קמר
אב ובנו

מלחי, שהואשם בזמנו בקבלת שוחד.
מלחי, כזכור, יצא זכאי.
השני לו בדרגתו הוא מיכאל קירש,
פרקליט מחוז ירושלים, שועל קרבות
ותיק, בעל בלורית שיער לבנה ומזג
תקיף. הוא היה גם התובע בתיקו של
הח״כ פלאטו־שרון, והוא בעל ניסיון רב
בהופעות במישפטים. בין שני הגברים
יושבת האשד! היחידה בתיק זה, עורכת־הדין
מוסיה ארד, צעירה בעלת שיער חלק
ואדמוני, שהיא בתו של השופט העליון
בדימוס, אליהו מני.
עד תום מישפט השר אבדחצירא אלה הם
עורכי־הדין שעושים את החדשות המישפ־אילנה
אלון
טיות במדינה.

־תובע בך ועוזרת ארד
בת של שופט

תובע קידש (משמאל) עם בך, כספי וארד
שועל קרבות

סניגור כספי
צעיר ותוסס

כלל את האחרים לפני המישפט הזה.
מאחר שיש נקודות רבות שבהן צריכה
ההגנה להיות מתואמת, היו פגישות
אחדות בין הסניגורים במהלך המישפט,
ונוצרה הסכמה בשתיקה, כי מנהל ההגנה
הוא הסניגור הבכיר שבין כולם, תוסיה־כהן.
בדירתו המפוארת במלון ירושלמי
גם נערכו רוב הפגישות מאז נפצע, וכאשר
התעוררו חילוקי־דעות בין עורכי־הדיו
באשר לטקטיקה מישפטית, היה זה תוסידד
כהן שהכריע, ודעתו נתקבלה על דעת
היתר ללא ערעור.
הצעירים שבין עורכי־הדין נטו בשלב
מסוים, אחרי שגוטליב נשבר פעמיים על
דוכן־העדים, לוותר על המשך חקירתו,
דוכן־ה
1להציג לבית־המישפט חזית אחידה, ולאמר
ההגנה החליטה שאין צורך וטעם בי
ד־חקירתו
של העד, כיוון שהוא כבר
השאיר את רושמו על הכל. אולם אחרי
דיון בדירת המלון, הוחלט שלא לעשות
צעד דרמאטי כזה, ולהמשיך לנהל את

החקירה באורח קונסרבטיבי, עד תומה.
גם כאשר העלה מישהו את ההצעה
לטעון עם תום ראיות התביעה כי אין
להשיב לאשמה, בגלל עדותו של עד־המדינה,
הוסרה ההצעה ברוב דעות. ורק
סניגורו של הרב קורח, בגלל הנסיבות
המיוחדות לגביו — הוסמך לטעון טענה
זו, אשר נדחתה על־ידי השופטים.
ריבוים של הסניגורים הביא להארכת
המישפט, שכן איש מהם לא רצה לוותר
על מקומו לאור הזרקורים, ואיש־איש קם
וחקר את העדים, כשהוא חוזר לפעמים
על שאלות קודמיו ואינו מחדש דבר.
מול הסניגורים המדגישים את אישיותם
האינדיווידואלית, מנסה התביעה לשמור
על חזית אחידה. מנהל התביעה הוא ללא-
ספק גבריאל בך, פרקליט המדינה, הבכיר
שבין התובעים בתיק. אלא שבגדר תפקידו
הוא מופיע לעיתיבדרחוקות בלבד במיש*
פטים, והופיע לאחרונה לפני כעשר שנים
כתובע בתיקו של השופט לשעבר אליעזר

נאשם דסקל (במיגכעת) וסגיגוריד וייגרוט וויינשטיין
מומחה לחברות ופלילן

^011

איכות, רו 1חה,שרותים

חברתד רו קרזכ רי ה בונ האתרמ גו רי םבסטנדרטב ני ה ג בו ה,
ה כו ל ל די רו ת ב נו ת 3± , 3ו־ 4ח ד רי ם, ב בנייני ם בני 8קומות .
בכל הדירותקירותכ פו לי םומערכת צינון אוי ר.
אתרהמגוריםפתוח לנוף מפר ץ אי ל ת.
האתרנמצאבש כונ ת מ גו רי םמתפתחתובקרבתמקום
ש רו תי םקהילתייםה כו ל לי ם: גן י ל די ם, בי ת־ ספר,
מועדון נוע ר, בי ת ־ כנסתומר כז מסח רי.

ל כו חו תהבט חון 270 הנ ח ה

ז כ אי ם לרכוש דירה ולק בל מענק גם בעלי דיור במרכז הארץ.
ה מ כי ר ה: באתרהב ני הבש כונ תמערב 1בימיםא׳ — ה׳ ,ב ש עו ת 16.00 — 19.00
במשר די החברהבאילת: מ ר כז ה תי ירותהחדש, בנין ,4ט ל 75571 .־ 059
כל יו םבש עו ת 09.00 — 13.00
ובמשרדמ כי רו תרא שי ב חי פ ה: דרך העצמאות , 102 חי פ ה, ט ל 6 .־ 510235־ 04
בימיםא׳ — ה׳ ,ב ש עו ת 09.00 — 16.00

3רםוק 3׳

(ן זץ) דרוקר זכריה בעמ
חבר ה ק בלני ת לעבודות אז ר חיו ת בנין ופי תו ח בע״מ

מוצעות במסגרת תוכנית הבניה של משרד הבינוי והשיכון.
בהרשמה 5.000 שקל
משכנתאות, מענקים והלואות עד 280.000 שקל ( מענק 50.000 שקל).
והיתרה בתנאי תשלום נוחים.

העולם הזה 2271

)1111113. 11*11111

מוי־תווז 1ה1רי מלוכסממוג: החתונה
הנשית של כאדאת: סיורים וענות נע? האורות

חתונת החורף המפוארת ביותר של אירופה היתר. חתונתם של
יורש הכתר מלוכסמבורג, הנרי, לבית בורבון־פארמה ובחירת־ליבו,
מארי תרז. הצעירה הכירה את הנרי בלי שידעה כי הוא נסיך וניסתה
לחמוק ממנו בהיותה נעדרת תואר אצולה. האהבה לא ידעה מעמדות,
!הסטודנטית הצעירה הפכה דוכסית לוכסמבורג.

י ביקורו האחרון של הנשיא אנוור אל־סאדאת בפאריס נשא אופי פרטי, כשנילוו אליו שלוש נשים
יפהפיות: אשתו, ג׳יהאן ושתי בנותיו, נוהה וג׳יהאן. בעוד ג׳יהאן אל־סאדאת מחלקת את זמנה עם אן
ז׳יסקאר־ד׳אסטן (בתמונה למעלה) וביקור בבית־חולים לילדים מקופחי גורל, לבתי־האופנה הגדולים
של רחוב סינט־הונורה, התרוצצו שתי בנותיה, נוהה (בת דד ,23 וכבר אם לשני ילדים) וג׳יהאן (בת ה־,19
הלומדת באוניברסיטה בקאהיר) בין המוסיאוגים ואף ערכו מסע קניות עליז לאורך שדרות האליזה (למסה).

תיליאס סט״וון: השואה העולמית
הסופר האמריקאי וויליאם סטיירון הגיע לפאריס לרגל הוצאת
סיפרו הידוע, בחירתה של סופי, בצרפתית (הוצאת גאלימאר) .סטיירון,
המחלק את זמנו בין הכתיבה למיטבח (שבו הוא נראה בתמונה),
הצהיר :״סופי גיבורת הספר שלי, היא פולניה, לא יהודיה, ניצולת
אושוויץ. השואה היתה כללית, וסאור לשכוח שלא רק יהודים נספו בה.
העולם הזה 2271

!!111111ב11 וו ס

נריסטין ואסן: האושר הווו עם ווק־ ויהונתן
חברים מספרים על ג׳ואן בנוסח :״היא מצאה לה את הרפואה
הבריאה ביותר לנפשה — ד״ר ג׳רי אהרונוף.״ הרופא הפסיכיאטר
הנ״ל, הנראה עם ג׳ואן קנדי בתמונה, הוא מומחה לגמילה מאלכוהול
וסמים, בן ,36 יפה־תואר, עשיר וכבר מנהל את בית־החולים לגמילה
בבוסטון. מאז הודיעה ג׳ואן על פרידתה מטרי קנדי, אחרי 22 שנות
נישואין, נראים ד״ר אהרונוף ולקוחתו לשעבר בצוותא בכל הזדמנות.

בחווילה לבנה, שאת תוכנית בנייתה תיכנן ג׳ו דאסן, הזמר המנוח, חיה היום אלמנתו, כריסטין,
עם שני ילדיו, דויד ויהונתן ומנסה להיות אב ואם כאחד. אל רגע השלווה הגיעה כריסטין אחרי
מאבק מישפטי עם הערכאות בקליפורניה, לשם הביאה את הילדים אמו של דאסן, ביאטרים לונר,
בשעה שג׳ו וכריסטין עמדו להתגרש. עתה, לאחר מותו של ג׳ו, פסק בית־המישפט האמריקאי כי
מקומם של הילדים עם אמם ובמולדתם, וכריסטין שבה עם הילדים לצרפת, והיא מנסה לשקם את חייה.

סוגי למה: באדרינה פרסית נהתרט
״באלרינה, באלרינה״ שר סרז׳ למה, וואלרי פצ׳י, באלרינה
יפהפיה, בת ,18 עולה על הבמה כדמות חלומית, ורוקדת לצידו
בתוכנית השאנסונים החדשה שלו, בארמון הקונגרסים בפאריס.
בכל ערב הם נפגשים על הבמה, אחרי ההצגה סועדים יחד (בתמונה),
ולדבריו :״אני מרגיש כלפיה אחריות, כאילו הייתי אחיה הבוגר.״

.,לא מזיקנה, לא ממחלה ואף לא מטירוף הדעת, אם אמות אמות מאהבה,״ נוהג להתבדח סאלוודור
דאלי. ואמנם מאז סימון דה־בובאר ודאו פול סארטר, לא היו נאהבים ותיקים וסוערים כל כך כסאלוודור
דאלי וגאלה דאלי. אלא שהאחרונים נשואים ויותר מסעם אחת. אחד מתחביביו המפורסמים של דאלי,
הוא לחזור ולהתחתן עם אשתו. דאלי היה בן 38 וגאלה בת 25 כשהכירו זה את זד, לפני 50 שנה.
העולם הזה 2271

זיקי ציאן: היודע! הקפיא׳ עול בדוס ל׳
טדה חנוטס: מלאו על האדמה
התוספת האחרונה למלאכים של. צ׳יארלי לא רק ניחנה ברגליים
חטובות, אלא דואגת שהן תהיינה על האדמה. מי שברחה בנעוריה
מן הבית ומבית־הספר, נישאה בסתר, אך הופרדה מבעלה בשל היותה
קטינה, מצאה שלווה עם בעלה הסופר, ברי רוברטם, לו היא נשואה
זה שבע שנים. חלומה: להיות עשירה, כדי להתמסר לגידול ילדים
ולגידול סוסים, והעיקר, עם ברי לנצח״.

הוא צעיר, הוא מצחיק, הוא סיני והוא גמיש (כמו שאפשר לראות לפי הניתור שבתמונה) .יש לו
כבר כמה מיליוני מעריצים במיזרח־הרחוק, וקל לשער, שבחלק זה של העולם אם אתה אליל, אזי אתה
אליל של הרבה מיליונים. ואמנם, דקי צ׳אן, שנחשב לברוס לי החדש, כבר זוקף לזכותו קאריירה
נכבדה: בגיל 7הופיע באופרה של פקינג ובמשך עשר שנים למד ריקוד, לוליינות, פנטומימה, תיאטרון,
ג׳ודו, קאראטה, איגרוף וקונג־פו. בגיל 18 הופיע -במאה ׳סרטים פעלתניים בערך, שהוסרטו בשיטת
הסרט הנע בהונג־קונג, ותפקידו הראשון שפירסמו במערב, ניתן לו ב־ ,1978 בסרט בשם הסיני בא.

ג״נה
רוסנדיגיזח:
האו!נה הנחרה
ניוהד

סמי דיוויס נראה תמיד במצב־רוח מרומם, תמיד לצד אשתו
היפהפיה, אלטובים, ותמיד עם בדיחה על חשבון הכושים והיהודים —
״שתי הצרות הכי משתלמות בחיי, חוץ מן הצרה שאני יפה מדי״.
בימים אלה, כשידידו, פרנק סינאטרה, נחקר על קשריו עם המאפייה,
מתבדח סמי :״יש לו בעיות, כי הוא לא מספיק יהודי״.
העולם הזה 2271

כשלולו נוהמת, נוהם גם
הוא, כשלולו צוחקת, צוחק גם
הוא, כי בארי, הרועה הגרמני
של ג׳ינה לולובריג׳ידה, הוא
לא סתם כלב נאמן וממושמע,
הוא גם דומה לגבירתו (תופעה
הדומה לזוגות נשואים, המתחילים
לדמות האחד לשני אחרי
שנים רבות בצוותא) .בארי הוא
אהבתה הגדולה ביותר של הכוכבת,
שהפכה צלמת תעודית
מצליחה ביותר, ולבד מן המצלמה,
אין לבד ממנו הצמוד
אליה כל העת. אך את כישרון
החיקוי שלו הוא לא ירש מן
השחקנית: זוהי תוצאה של
אימון ממושך בבית־הספר המיוחם
ביותר לחינוך רועים
גרמניים במינכן, משם הגיע המיוחם
הנ״ל.

*״׳ 111

אם מס הכנסה נותן
למה לא נסח !

ייו!

1111

עצמאי ושכיר־ רק עד 31 במרץ
תהנה מהקלות ב מס המסה בקופות הגמל שלנו.
31 במרץ הוא תאריך ששווה כסף.
זהו המועד האחרון להשלים
הפקדותיך בקופות הגמל של בנק לאומי
ולזכות בהקלות ב מס הכנסה.

אם עדיין אינך חבר באחת הקופות —
הצטרף עוד החודש.
אם הינך חבר — הזדרז והשלם הפקדותיך
ותהנה מהקלות לכל שנת ה מס . 1980/81

חשוב כיותר

עצמה — לעצמאי־ ולשכיר,
קשת ותעוז — לשכיר,
צור — לחקלאי,
קופה מרכזית לפיצויים — למעביד,
רימון — לעצמאי ולשכיר,
שיאון — לעצמאי.

תקרת ההפקדות עם זכויות ותק הועלתה ל־ 24,000 שקלים
(הסכום שניתן להפקידו בשנת מ ס אחת).
פרטים והרשמה בכל סניפי בנק לאומי, בנק אגוד, בנק עליה לאומי, בנק ערבי-ישראלי
ובמשרדי הקופות: בית גיבור, רח׳ קויפמן 6ת״א ,68012 ,טל.652455 .

בנ ק לאונוי
של־ארויו

העולם הזה 2271

יצחק רבץ זבה בשתי מתנות ליום הולדתו :

א 1111ינז
01 ועדת־השרים התנגדה
לפירסום סיפרו של ח״כ משה
דיין על פגישותיו עם חדסיין
מלך ירדן. דיין טען לפני
הוועדה, כי ראה בעיתון זר
שראש־הממשי*ד, מנחם גגין
סיפר פעם ג־ היו פגישות
עם חוסיין, ואם לא יתנו לו
לפרסם את סיפרו הוא יגיש
עתירה לבג״צ. בגלל איום זה
הותר לו לבסוף לפרסם את
הספר.
! 0אחרי שקם הרעש סביב
סיפרו של דיין, החליטה וע־דת־השרים
לצנזר את סיפרו
של עזר וייצמן על תהליך־
השלום והיא מקצצת חלקים
נכבדים מתוכו. עכשיו מתלוצצים
השרים כי לסיפרו של
וייצמן יקראו ״חצי־האמת״.
׳ 0וייצמן, הכועס ביותר
על כך, הגיב :״דיין דפק
אותי בעברית, אך אני אדפוק

הר של שוקולד ואי־השתתפות בישיבת המרכז

! ס אחותו, רחל רביו,
שבאה מקיבוץ מנרה לכבוד
יום־ההולדת, השתתפה באותה
ישיבה, כי זו הפעם הראשונה
נבחרה למרכז. בתו, דליה
בן־ארצי, נכחה גם היא באותה
חגיגת־יום־הולדת, ש נערכה
בביתו. ידידיו הביאו
לרבין שוקולדים מכל המינים.
זהו הממתק האהוב עליו.

האוקינוס, ומנועיו החלו כבים.
הטייס הודיע לנוסעים כי כל
מי שיודעים לשחות יעברו
לחלק האחורי של המטוס, וכל
מי שלא יודעים לשחות יעברו
לחלקו הקידמי. כאשר צנח
המטוס למים, הודיע שוב הטייס
כי כל היודעים לשחות

רות, אמר אבן שהוא גם מחקה
את הנשיא המצרי אנוו ר
א ל ־ סאדאת, ועבר מייד לחיקוי.

אבן סיפר גם, שפעם
ישב עם ח״כ משה דיין ב-
מיסעדה, ושוחח עימו על ד,פ
רישומים
שלה ממישפט אבו־חצירא
מופיעים מדי ערב במבט
בטלוויזיה. ג׳ודי סיפרה
כי היא היחידה בבית־המיש־פט,
מלבד הנחקר, שיש לה
רשות לעמוד, כי רק כך היא
יכולה לבצע את עבודתה .״ב כל
הפסקה מתגודדים סביבי

01 אשת ראש־הממשלה,
עליזה בנין, נכנסה השבוע
לחנות־ספרים בירושלים ורצתה
לקנות את מילון אוכס־פו
רד. כשנאמר לה שהספר
אזל, רצתה לקנות אלבום
היסטורי. היא שאלה כמה הוא
עולה, ונאמר לה שמחירו 210
שקל. עליזה טענה שזה יקר
מדי, והמוכר ביקש ממנה שתמתין
כדי שיברר שוב את
מחיר האלבום. הוא חזר ואמר
לה כי מחירו 195 שקל. עליזה
שילמה, תמהה על כי המחי־

\ | 1ך 1ך | 1 1 1 1נכח בטכס חנוכת הכביש על שם יגאל אלון, מזרחית לרמאללה. הוא ישב
| / 11.4י 1י | בשורה הראשונה, כשלידו איש אמונו ח״כ ז׳אק אמיר. הכיסא שליד רבין
נותר פנוי בעת הטכס, אן בכיסא שמאחוריו ישב בנו של אלון, יפתח, ולידו אמו רות. על הבמה
ניצב ראש־הממשלה מנחם בגין ונאם כשלידו יושב ישראל גלילי (בתמונה !מימין, מהגב) .אחרי
הנאום התיישב בגין ליד אלמנתו של אלון, בעוד שהכיסא שליד רבין נשאר פנוי במשך כל הטכס.
ישחו, ולכל מי שלא יודע לשחות
אמר :״תודה לכם ש-
טסתם עם פן־אם.״
! 0בראיון עם השדר א,כי
אתגר גילה ח״כ אבא אבן
כישרון חיקוי. בעת שדיבר
על דויד בן־גוריון, חיקה
אבן את קולו של הזקן. כאשר
שאל אותו אתגר אם הוא
יודע גם לחקות דמויות אח
רישות
הפוליטית שלו. אמר
לו דיין :״מה אתה מדבר?
הנה אנחנו יושבים כאן במים-
עדה, ואם התפריט או התפאורה
לא מוצאים חן בעיניך,
אתה קם ויוצא, נכון? ענה
לו אבן :״כן, אבל אני לא
לוקח אתי את הכיסא.״
! 0באותו ערב־ראיונות
הופיעה גם ג׳ודי דוגר, שה־

הרבה אנשים ומבקשים שאצייר
גם אותם. חלק מן האנ שים
שאני מציירת מעירים לי
כי לא ציירתי את תווי־פניהם
בדיוק כמו שצריך.״ ג׳ודי, שלמדה
אמנות בסאו־פרנציסקו,
היא עולה חדשה מאמריקה,
הטוענת כי היא מרגישה כמו
סינדרלה. היא באה באלמוניות
לאדן, וכיום היא מוכרת
ביותר על פי עבודותיה.

; 0הנאשם משה גבאי,
יועצו של שר־הדתות, ידוע
בחוש ההומור שלו. השבוע,
בעת המישפט, ניגש לאחד
הסניגורים במישפט ואמר לו:
״תראה, אתה אמנם אשכנזי,
אך אני אתן לך תעודה שהיית
במישפט זה בין פרקליטי־הה־גנה.
שיהיה לך אחרי המיש־פט.״

דויד

7־׳ 111 ^ 1 ^ 11 1חבר״הננסת מטעם המערך השתתף
לפני שבוע במסיבה לכבודו של אייגי
\1\ 11 #11 111 נתן• באותה הזדמנות ניגשו אליו כמה אנשי״עסקים ורמזו לו כי
יעקוב לוינסון, מי שהיה מנכ״ל ״בנק הפועלים״ ,לא יכהן בשר־האוצר
בממשלתו של שימעון פרס, אם אכן תקום ממשלה כזו.
אמוראי היה עסוק כל הזמן בניחושים מי באמת יהיה שר״האוצר
בממשלתו של פרס. כל אותה עת ישב שימעון פרס בשולחן
סמוך, מבלי שקלט את השיחות שבהן הוזכר שמו שוב ושוב.

01 כאשר נשאל ח״כ
גלאס בעת עדותו במישפט
שר־הדתות אם הוא זוכר את
שמה של המיסעדה בבגי־ברק
שבה שוחח עם ישראד גדט־ליב,
אמר :״אינני זוכר. אני
מעדיף לשכוח.״ כאשר נשאל
כמה זמן נמשכה הארוחה,
ענה :״לא, אכלתי זמן קצר
מאוד, ואם אתה היית רואה
את האוכל, גם אתה היית
אוכל מהר.״

דים כיום אינם ברורים, ועזבה
את החנות. אחרי שהלכה התברר
כי למעשה עולה האלבים
רק 165 שקל.
! 0ח״כ אכא אכן אמר
באחת הישיבות כי התנועה-
הדמוקרטית־לשינוי הפכה לת־נועדדלשינוי־הדמוקרטיה,
ועכ שיו,
כשיש שרים בלי מיפ־לגה,
הם דומים לצמרת עץ
ללא גזע. הוא טען כי אחד
ממאפייני הממשלה הוא שמצבה
דומה למטוס־בלי־טייס.
דברים אלה הזכירו לח״כ חיים
כר־לב את הסיפור הבא:
מטוס של פן־אס טס מעל

0גלאס יצא מבית־המיש־פט
בחברת כתב־הרדיו שימ־עדן
שיפר. כאשר ניגש צלם
ורצה לצלמו אמר לו גלאם:
״אל תצלם אותי עם שיפר,
כי אני אתבע אותך לפי החוק
החדש להגנת הפרטיות. זו
תמונה שמביכה אותי.״
; 0העיתונאי בנימין
גלאי כתב בטורו השבועי כי
אייבי נ תן טס למצריים לפני
15 שנה ב־ 28 באפריל, בעוד
שלמעשה נערכה הטיסה ב־28
בפברואר. כאשר נשאל מדוע
טעה בתאריך, הגיב :״לא
ידעתי שטעיתי, אך ה־ 28ב אפריל
הוא יום־הולדתי.״

אותו באנגלית.״ מסתבר כי
את הגירסה האנגלית של סיפרו
הוא כבר מכר לארצות־חברית,
ושם עומד הספר לצאת
לאור בשלמותו.
׳ 0ח״כ יצחק רכין חגג
השבוע את יום־הולדתו דד.59
זה היה באחד למרס. באותו
היום אחרי־הצהריים התקיימה
ישיבה ראשונה של המרכז
החדש של מיפלגת־העבודה,
שנבחר בוועידה האחרונה. כאשר
נשאל רביו איזו מתנה
העניק לעצמו ביום־ההולדת,
השיב :״לא הלכתי לישיבה
של המרכז החדש.״
העולם הזה 2271

11 ¥ 1 1 (11 ״711111 הפירסומאי התאכזב מאוד כאשר מיפ\
] 1/1 1 1לגתו הליברלית לא בחרה בו כנציגה
ן 1 1
בוועד־המנהל של רשות־השידור. הוא נסע לגרמניה, לרגל עסקים,
ושם פגש את מיכאל שטראוס, שגם הוא איש״עסקים. ידידו רצח
לעודדו, קנה לו תלבושת של סקי, נסע עימו לעיירת הסקי
האוסטרית קיצביל ושם הצמיד לו מדריך־סקי. למדריך הורה
להפוך את אדמון לגלשן ״תוך שלושה ימים״ .וכך היה. לראשונה
בחייו גלש אדמון על הקרח ללא סריטה ופגע, ואפילו נהנה מכך.

למסיבה מאולתרת, שאירגן הזמר
לשעבר, מוטי פליישר, לכל ה־אמנים
שהופיעו באירוויזיון, אחרי
השידור. וכך, במקום שיסתיים לי
יום העבודה שלי, הוא למעשה התחיל
באחת אחרי חצות
חדווה עמרני, הנמצאת בחודש
השישי להריונה, באה אל גילי,
ומיד אחרי. כן מיהרה עם בעלה
האמריקאי לירושלים, כדי להתכונן
לקראת השידור בטלוויזיה. גם
היא וגם מיקה כשן, אשתי ש הזמר
יכאל כשן, היו סקרניות
לקראת התוצאות בתחרות. שתיהן
הבטיחו לי שתבואנה למסיבה אח רי
השידור, אך הן לא באו 0

?, קריאופטורה חות נראתה הדוגמנית נינט אסור,
שגילי תקע בשערותיה חרוזים מ־פלאסטיק
כתום, שאותם היא
הראתה לאורחות בדגם מיוחד.

מרש, שבאותו היום היו לה ארבע
תצוגות־אופנה, ואצל גילי זו
היתה התצוגה השניה שלה.

מיפגש החשדות

נערן גיו הדוגמנית קארין דו־נשקי
ומיקה נשו׳ אשתו של
הזמר יגאל בשן. בעוד קארין לבשה נגד שעיצבה דורין פרנקפורט,

לנשה מיקה נגד דומה, שאותו היא תפרה בעצמה. אך השתיים,
למרות שלנשו אונרולים זהים — האחת נשחור־חום והשניה נשחור
בחול — לא התרעמו האחת על השניה, אלא התייחסו לכן נחיוך.

לנוח ולהרגע מכל המסיבות הפרועות
שאני רצה אליהן במשך
כל השבוע. אך כאשר באתי לביתו
וראיתי שהמקום המה מיפחפיות
מדהימות, כמה מוכרות לי וכמה
לא, הבנתי שגם הפעם באתי לעבוד

גילי, וחזרתי הביתה בשימחה.
רציתי להיכנס לחלוק ונעלי־בית,
כדי לצפות, בטלוויזיה ציבעונית,
בשידור השירי* לקראת האירוויז־יון,
ואחר כך ללכת לישון. אך במקום
זאת הוזמנתי ברגע האחרון

כאשר גילי גמליאלי, הספר
הפרטי שלי ושל כל חתיכות הצמרת
בתל־אביב, אמר לי כי הוא
עורך ארוחת־צהריים קטנה למיס־פר
מצומצם של לקוחות שלו,
חשבתי לתומי שאבוא לשם כדי

——׳1 1214

במקום לנוח. כל לקוחה שראיתי
שם היתה שווה לדעתי סיפור, ואם
לא סיפור אז לפחות תמונה
ביום שלישי לפני הצהרים הלכתי
לתצוגת־אופנה של בגדי־ים, אחרי
כן הלכתי לארוחת־צהרים אצל

דוגירג

וברודי,

אשתי של טל, שבאה למסיבה.

מי שכן בא היו בנות להקת סקס־טה,
שלא חדלו לשוחח על תוצאות
האירוויזיון, בעיקר אחרי שהגיעו
קרוב כל־כן־ למקום הראשון. הזמר
איתן מסורי בא גם כן לנזיטנדז,
המקום החדש של מוטי פליישר,
אך הוא היה רציני ומתוח. גם א כי
טולדנו בא ואמר שהתחרות הזו
היא לא הדבר החשוב ביותר בחייו.
הוא גם סיפר כי בנו, בן ה־ ,8התעצב
מאוד כאשר אביו לא זכה.
גילי הגיש אוכל טעים ו־תימני,
וז־ורין פרנקפורט הציגה
כמה דגמים חדשים שתיכננה. בעוד
גילי היה עסוק באירוח הלקוחות
שלו, התנהגה דורין בחופשיות, ו
1111

אלמונית

בלונדית

לא רצתה
שיצלמוה ולא רצתה לדבר הרבה.
״אני לקוחה של גילי, וזהו.״

הוא עישוקו של בעלה
של אביבה פיבקו, אי111|

לן, שיש לו חנות לרהיטי קש.

התייחסה לכל העניין כאל מסיבה
עליזה. היא הביאה את אמה, נאוה
ואת אחותה, עדנה, שגם דיגמנה
את אחד מן הבגדים שלה 0
חברי להקת הכל עובר חביבי הגיעו
אחרונים למיטבח, וכל הקהל
במקום מחא להם כפיים. בעלי ה מקום
הכינו להם עוגה, כייאות ל מנצחים,
ומצב־רוחם היה עליז.
השירים לכבוד האירוויזיון לא קצרו
הצלחה אצל הקהל הרחב, י-
שמעת כבר שאומרים שזה דדה
אירו-ביזיון. אך שלומית אהרון,
מהכל עובר חביבי, אמרה שזה
הרוויזיון. זה המקום להזכיר כי
ההריון של שלומית אהרון הוזכר
לראשונה בגיליון העולם הזה מיס-
פר ,2260 במדור רחל הוזרחלת,
וכאשר שמעתי על הריונה בתוכנית
שעה טובה של מני פאר,
לא הייתי מופתעת כלל מן הסיפור.

711״ 111 1 0 111 זכה י להיות־יי מיומ
באירוויזיון על־ידי להקת הכל עובר חביבי. שלומית

אהרון מלקקת קרם של עוגה, שמגיש לה בעלה,
יובל דור. השניים באו למסיבה במצב״רוח מרומם,
והם מצפים בכיליון־עינים לנסיעה לאירלנד, לתחרות,

שיקום

זה סיפור חייה של ממה זילברשטיין, שנגמלה מן התלות
שלח בסמים. כיום היא שותפה בטיסעדה־מועדון המטבח.
מונח נראית יפה מתמיד ועליזה, ובל ידידיה מקווים שתמשיך בדרך זו.

טל ברוד׳ הפך ס1כך ביט!ח 1הע1זרת הצרפתית
סידרה ״סוחרי החלומות״ היא ישראלית
£1שר־האוצר יורם ארי־דור
התכונן לקבוע שיעור
מיוחד של מס־הכנסה על שעות
נוספות. מי שהשפיעו עליו
שלא לעשות כן היו שני אנשים:
הפרופסור ׳עזרא סדן,
מנכ״ל מישרדו, שהוא גם
חבר־לכיתה של ארידור, והפרופסור
חיים כרקאי, מרצה
לכלכלה, שארידור שומר
איתו על קשר מזה שנים
רבות. אגב, ידיד אחר של
ברקאי הוא ח״כ עדי אמו
מתפרסמים
שם, בד בבד עם
הפירסום שלהם בארץ.
באחת הישיבות של
ועדת־הכספים של הכנסת הופיע
נגיד בנק ישראל, ארנון
גפני, כדי לדון על שיעור

הריבית. גפני אמר כי המשק
חי איך שהוא עם הבנקים.
העיר על כך ח״כ עמום
הדר :״מה זה חי י חי
כפליים !״
8יושב־ראש הוועדה, ח״כ

שלמה דדרב־ין, הודיע באותה
הזדמנות כי מעתה תתכנס
הוועדה בירושלים גם בימי א׳/
ביגלל הדיון בחוק התקציב.
הוא הביע תיקווה שיהיה לו
לפחות מניין אנשים. העיר על
כך ח״כ יחזקאל פדו,מין:

דאי.

את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם, לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
ברמליטה סנגריה
קראו חם, לבה
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.

11 במצריים יצא לאור
שבועון חדש בשם מאי, על
שם חודש מאי ,1971 שבו
חיסל אנוור אל־סאדאת את
״מוקדי הכוח״ במצריים. בעמוד
הראשון מופיעה תמונה
של הנשיא עם אשתו ג׳יהאן
ויש בו מדור אישי של אל-
סאדאת, הנקרא ביסמיללה, שפירושו
״בשם אללה״ ,מילים
המאפיינות את הנשיא בכל
העולם, מפני שהוא פותח בהן
כל נאום שלו. בירושלים יש
הסבורים, כי לאניס מנצור,
עורך השבועון אוקטובר, קם
בכך מתחרה, אך הוא גילה
אבירות מיקצועית ושיגר ברכה
לעיתון החדש מעל דפי
זוקטובר.
! 0בשבועיים האחרונים
נחטפים גיליונות השבועון
אוקטובר בגלל העובדה שקטעים
מסיפרו של משה דיין

מרגרט וייריאמס

אשתו של שחקן הכדורסל של מכבי תל־אביב, ארל ויליאמס, היתה
נוכחת בתצוגת־אופנה שהכנסותיה קודש ל״אגודת שמע״ ,הפועלת
למעו חינוך ושיקום ילדים ובני־נוער הלוקים בשמיעתם. את הכדור עם החתימות של כל שחקני
הקבוצה העניקה מרגרט לזוכה בהגרלה באותה תצוגה. משמאל עומדת המנחה של התצוגה, דליה שפלן.

כרנזליטה פזנש

חממו את הכרמליטה בסיר
טמוק,הוסיפו פלחי פרי הדר
טבטי.פירות הטונה וקינמון
לפי הטטם.

כרמליטה קר

הוסיפו לכרמליטה קוביות קרח.
פלחי לימון, או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי טץ. וקינמון

לפיהטטס.

ל 1 1 | 11ל 1מעצבת בגדי־ים־וחוף, עיצבה לקראת הקייץ ההולך ובא בגדי־ים בסיגנון
^ מצרי. בתצוגת״אופנה שנערכה במיפעל שלה, ניצבה לאה ליד הדוגמניות
#14111 111\ /
שהציגו את יצירותיה. לידה עומדות תמי בן״עמי ושרית דמיר, שהן חביבות על גוטליב במיוחד.

״אני פוחד שאפילו למזומן
לא יהיה לך.״ ״מזומן״ פירושו
שלושה אנשים, המתקבצים ל-
בירכת־המזון.
! 8מי שהיה כוכב־הכדור־סל
בארץ, טל פרודי, חיסל
את חנות־הספורט שהיתה לו,
מפני שלא הצליח להרוויח די
כסף מעסקים אלה. הוא עובד
כיום כסוכן־ביטוח.
י נערת־הזוהר פנינה
רהנכלום חזרה ארצה, אחרי
שהייה של שבועות אחדים ב־ארצות־הברית
.״כשהייתי ב־לוס־אנג׳לס
טילסנתי לידידתי
גדיים, אשתו של הסופר
הארולד (סוחרי החלומות)
רובינם. התברר לי שהיא
נמצאת באקפולקו, בווילה שלהם
שם, והיא הזמינה אותי
למסיבה שהם ערכו לכבוד
צאת הספר החדש של בעלה.
נסעתי לאקפולקו, ושם פגשתי
בזוג עשירים, שרצו להכיר
לי את בנם. חשבתי שהם יכירו
לי איזה יורם אחד, אך
בנם הוא בחור משגע. טסתי
איתו למכסיקו־סיטי וביליתי
יוצא מן־הכלל.״
9בסידרת־הטלוויזיה סוחרי
החלומות מופיעה עוזרת-
בית צרפתית בשם קלודין.
עוזרת זו היא השחקנית הישראלית
המתגוררת בלוס־אנג׳־
לס, דורית סטיפנס.
£את הבדיחה הבאה מספר
העיתונאי דידי מנופי :
איש אחד נוסע באוטובוס, ולפניו
יושב אדם זר ואומר לו
כל הזמן :״בעל קרניים, קרנן.״
מחזה זה התרחש יום
אחרי יום, עד אשר האיש סיפר
זאת לאשתו ושאל אותה מה
דעתה על כך. היא הכחישה,
כמובן, הכל, ואמרה לו שלא
ישים לב לאיש. למחרת שוב
נסע באוטובוס, והפעם ישב
אותו זר לפניו וסינן בין שי-
ניו :״קרנן בעל־קרניים וגם
מלשין !״
׳ 8במאי־הקולנוע איתן
העולם הזה 2271

11* 111111.
ג דין התלוצץ ושאל :״איך
נקראת סוכת השומר בבית־ה־קברות
ל התשובה :״פינת ה חי.״
0התמללינית
שי מ רי ת
אור, שהיא גם בעאז בוטיק
ברחוב דיזנגוף בשם ליידי
גודייבה, חיסלה את החנות
שלה ועברה לתכנן שמלות־כלה
מתחרה. שיטרית, העסוקה
בימים אלה בכתיבה, מתכננת
את השמלות שלה ללקוחות
המגיעות לביתה.
! 0הבלשן אבשלום קור:
״לפי האירוויזיון אנחנו לא
מה שהיינו. לפני שנתיים עוד
היינו ארץ של חלב ודבש,
והשנה אנחנו מדינה אשר בה

בלוני

מאת דניאלה שמי

החברות הטובות שלי, הזמרות

ופטיודה

ננה מושקורי
קלארק, סיפרו לי כי גם הן

אמהות, וגם להן קשה לשוטט
יעולם בגלל סיבה זו.״

! 0העיתונאי נחום בר גע
זכה בפרס נחום סוקולוב
לעיתונות. בדרך כלל מציע
כל עיתון כתב משלו כמועמד
לקבלת הפרם, וחבר-
השופטים בורר בין כל המועמדים
את הזוכה. השנה
הציע היומון דבר כמועמד את
העיתונאי חיים איזאק, אך
חבר־השופטים בחר שלא לתת
את הפרס למועמד שהעיתון
הציע. זו הפעם הראשונה בתולדות
הפרס הזה, שעיתונאי

״1X1171111ך |1 1הפסל נוהג לעצב דמויות של טי־פוסים
המוכריס לו• אחרי שפיסל
#111
#1\ 1#1111
את מלכת״היופי לשעבר, רינה מור, החליט לפסל את העיתונאי־פיזמונאי
דידי מנוסי. על הפסל עבד בן־עמי ארבע שעות ומשסיים
נתן אותו לדידי .״אני מוכן שישימו את הפסל הזה על המצבה
שלי,״ אמר דידי, כולו משתאה למראה היצירה (בתמונה למטה).

מקום רא שון בפסטיבל
הכל עובר חביבי.״ רמז ללהקה
שתייצג את ישראל ב־אירוויזיון.
הזמרת
הישראלית

מ אי ה ק אז א בי אג ק ה חזרה
בימים אלה מסיבוב־הופעות
בפאריס, שם פגשה בעיתונאי
ערבי, שסיפר לה כי אחיו
של הזמר המנוח של מצריים,
פ א רי דאד ־ אטרש, מנסה
ליצור עימד, קשר. כאשר יצרה
את הקשר עם אל-אטרש, סיפר
לד, כי הוא רוצה להיות אמרגן
שלה להופעות בארצות ערביות.
מאיה, שהיתר, בעבר
אהובתו של פאריד אל-אטרש,
נענתה להצעה זו ברצון. בימים
אלה היא גם עסוקה בכתיבת
ספר על קורות־חייה
ועל אהבתה אל הזמר המצרי
הנודע .״יש לי בעיה אחת.
אני מופיעה ברחבי העולם,
ובארץ נמצאת בתי, ובגלל
געגועי אליה אני מוותרת על
חוזי־עבודה רבים מחודלארץ.

זוכה בו על פי בחירה עצמאית
של חבר־השופטים.
01 כאשר נאמר לאשת
ראש־הממשלה עליזה בגין ש תצפה
במישדר מסויים בצבעים
ענתה :״לנו אין טלוויזיה
צבעונית.״
0האסטרולוג הרצל ליפ שיץ
קבע, כי שימעון פרם
לא יזכה להיות ראש־ממשלה.
לדעתו הליכוד ינצח בבחירות,
אך גם אם לא ינצח, לא יעמוד
פרס בראש. כאשר נשאל מדוע
שגה בתחזיות שלו על השאה
מאיראן, שלדעתו אמור היה
לחזור לאיראן ולכבוש את הכיסא,
טען: כי הכל זה
עניין של שעת לידה מדוייקת.
את הפרטים על השאה לקח
מעיתון גרמני, שכנראה לא
דייק בפרטים. על תחזיתו, כי
יגאל אלון המנוח יהיה ראש-
הממשלה טוען ליפשיץ, כי
אלון לא ידע את שעת לידתו
המדוייקת, ולכן שגה בדבריו.
יוסף מנדלביץ אצל מנחם בגין

העולם הזה 2271

הסעודה האחרונה

יום אחד בארץ־ישראל:
שמעתי כי פרצו למישרדה ישל רמונדה אל־טאוויל
בירושלים המיזרחית. החלטתי לבקר אצלה נדי לעודדה.
הדרך לירושלים משגעת בעונה זו. הכל ירוק. הקטע
בין לטרון ובאב־אל-ואד נראה כמו עמק שווייצי. שוטר
מתווכח עימי על מהירות נסיעתי.
נזישוד העיתונות הפלסטיני שוכן בקומה השלישית
אני משתגע אחרי הלורד קאראדון. בכל פעם שפניו
של בניין ברחוב צלאח־אל־דין, לא הרחק מישער־דמישק.
המוכרות מופיעות על המירקע של עמוד האש, נעשה
הפורצים עלו בליל גשם וסערה על הגג, ירדו ממנו
לי טוב על הלב.
אל המירפסת, שברו את ד,שימשה של אחד החלונות
ונכנסו פנימה. הם לא גנבו דבר, אלא ערכו בדיקה
הכרתיו לפיני בתריסר ישנים, כשהיה ראש המיישלחת
יסודית. בניירות המישרד.
הבריטית באדם. סיירתי אז בא רצות־ה ברי ת כדי לעשות
בחוגי הממשלה האמריקאית !נפשות לתיובנית־השלום
ברבע הראשון של חיי עסקתי במיקצועות רבים. בין
שאני דוגל בה. הגברת האמריקאית הצעירה, שאירגנה
השאר הייתי, במשך כשנה, בלש פרטי במישרדו של
את הפגישות !שלי, שאלה אותי מדוע איני נפגש עם
דויד תידריר.
קאראדון, אבי ההחלטה .242
די היה בבדיקה שיטחית. אמרתי לרמונדה :״איש
״איך עושים את זה?״ שאלתי.
לא עלה על הגג, איש לא ירד אל המירפסת, איש לא
״פשוט מאוד. מטלפנים.״ הגברת חייגה, ביקשה לדבר
שבר את השימשה כדי להיכנס. מי שנכנס נכנם מבעד
עם הלורד ׳ואמרה שיש כאן אורת מישראל, חבר־הכנסת
לדלת הראשית, בעזרת מפמר
אורי אמדי, שהיה מבקש, אם אפשר, להיפגש ערמו.
תח. הפורצים ילא היו חובבנים
מגוש־אמונים. הם
״אשמח מאוד,״ אמר הלורד ,״בעוד חצי שעה׳.״
היו אנשי־מקצוע מעולים
מיהרתי לבניין המישלחת הבריטית, ומצאתי את
שבמעולים. הם באו לערוך
עצמי מסתכל אל תוך עיניו הכחולות־כח׳ולות של האנגלי
חיפוש, ושברו את השיטשה
הטיפוסי ביותר שפגשתי מימי. אחרי חמש דקות שוחחתי
לשם הסוואה.״
׳עם הלורד כאילו היינו ידידים מזה שנים.
רמונדה נולדה בעכו. סי־פור־חייה
המרתק כלול ב-
(דומני שאין בעולם דבר הדומה לכישרון זה של
סיפרה -,שהופיע גם בעבאציל
בריטי ליתת לבעל־שיחיו — גם כשהוא צעיר
רית. היא נכבשה על־ידי
יותר ובא מארץ בארבארית נידחת — את ההרגשה
צה״ל פעמיים — פעם בהזאת
של נוחות גמורה).
עכו, ב־ ,1948 ופעם בשכם,
דיברנו, כמובן, על .242 הוא סיפר לי איך נולדה
ב־ .1967 היא פלסטינית לוההחלטה!
.בכניסה למלון נפגש עם השגריר המצרי,
הטת, פמיניסטית לוחמת,
יושאל אותו מה הדבר העיקרי שהוא מעוניין בו. המצרי
אם לחמישה ילדים, קוץ
אמר :״החזרת השטחים שכבשה ישראל!״ כעבור דקה
בבשר המימסד הגברי הנתקל
באבא אבן, והציג לו את אותה השאלה. השיב
ערבי ובעיני המימשל האבן
:״׳הכרה ערבית בישראל !״ באותו רגע נולד בראשו
צבאי הישראלי, נהדרת.
של קאראדון הרעיון לשלב את השניים: ישראל תחזיר
אצל רמונדה יש תמיד אנשים מעניינים מכל העולם.
את השטחים, הערבים יכירו בישראל. אך עיקר גאוותו
הפעם יש שם מישלהת ישל מורים ערביים שובתים.
היתד, על הדרך שבה שיכנע את הנציג הסובייטי להסכים
המימשל הצבאי לוחם בהם בשצף־קצף. הנה כי כן:
להחלטה, ובכך להפכה החלטה־פה-אחד — עובדה שהעניקה
הממשלה דוגלת באוטונומיה, ודורסת ברגל אלימה כל
לה את כוחה המפתיע עד עצם היזם הזה.
נסיון של התארגנות חופשית. זמדינ׳ת־״שראל, שחופש
המאבק המיקציועי הוא אחד מערכי-היסוד שלה, שולחת
ציינתי, בחיוך, שאני רואה בהחלטה ״מלאכת-מחשבת
את חייליה כדי לדכא חופש זה !בשטחים המוחזקים על-
שיל דו־משמעות בריטית.״
ידה.
״אבל לגמרי לא!״ קרא קאראדון .״היא חד־מישמעית
לגמרי!״ ׳וכאן בא ההסבר ההגיוני. נקודת־המוצא היא
הכיבוש משחית את הכובש? ועוד איך!
שאין להשלים עם רכישת שטחים באמצעות־מילחמה.
נדברתי לאכול ארוחת־צהריים בבית־לחם עם עיתואחר־כך
באה הקביעה שישראל צריכה לסגת. לאן?
נאית צרפתית. המזל הטוב מזמן לנו את הפרופסור
ל״יגבולו׳ת בטוחים ומוכרים״ .בלומר, אסור לשנות את
יהושע פראוור. הוא יודע היכן הבשר הטוב ביותר בבית־הגבול
בעיקב׳ות הכיבוש, אך ניתן לשנות את הגבול
לחם, וגם היכן המאפה הטובה ביותר( .הכנאפה היא
תוך הסכמה הדדית כדי להקנות לו ביטחון. מה פירוש
מין ממתק שיש בו גבינה זבל מיני דברים אחרים,
הדבר? הסביר קאראדון: שינויים של כמה קילומטרים
ומולדתו — כך אומר מתי פלד, שבדק זאת בסיפרות
פה ושם, כדי לשפר את הטיב הביטחוני של הגבול
הערבית העתיקה — בשכם).
מבחינה טאקטית.
בפי פראוור הלצה נהדרת. מה אמר יישוע לתלמידיו והנה, לפתע השתנה הטון. הערבים מופיעים כחבורה
בסעודת־הערב האחרונה? ״חבר׳ה, תשבו בצד האחד של רוצחים, כפראי-אדם. הכל בסיגנון של תעמולה
מאז נפגשתי עם קאראדון הרבה פעמים, וכל שיחה
פרימיטיבית, נוסח גאולה כהן וטומי לפיד. המסקנה
עימו היתד, תענוג אינטלקטואלי ואסתטי .׳תערובת מוזרה
של השולחן! אחרת לא תיכנסו לתמונה!״
המתבקשת: אם כאלה אין עושים שלום. צריכים לחסל
של סיגנון היתולי ורציבצלבנים. העניין לפראוור
ולי יש דבר אחד משותף :
! אותם נות מוסרית, עמוקה, פרג אצלו
זה מיקצוע, אצלי זה הובי. לפני 18 שנים נזדמנו
מטיות ודבקות בעקרונות,
מה קרה לסידרה בין הפרק השמיני והתשיעי? במאי
יחד בוועידת־שלום בפירנצה. אז לקח כמה ממשתתפי-
דמיון יוצר וראייה מפוכחת
ישראלי, שלמה ארד, בא במקום הבמאי היהודי-אנגלי,
הוועידה והראה לנו את הדאומו, כפי שלא ראינוהו
של העובדות. בעיני היה
מעולם. הפעם הראה לנו את כנסיית־המולד, כפי שלא סטיב אדוארדס. ואולי יש סיבה אחרת?
זה תמיד סימן־היכר של
ירושלים בלילה — נהדרת כרגיל. היופי צובט את
ראינוה אי־פעם.
כל הטוב בתרבות הבריהלב.
טית.

אבן החלה מדברת אלינו. הנה, על העמודים
אחרי חצות אני דוהר הביתה, לשפלה. הארץ חשוכה,
בשיחתנו הראשונה התשייובאו
ממצריים לפני 40 דורות, קווים מטושטשים
כימעט אין תנועה בכביש. הדמויות עולות במוחי
נגד בהחלט לגישתי ה-
שמעולם לא שמתי אליהם לב. פראוור מסביר: אלה הם
ומתערבבות: באדר, רמונדה, בורג, המופתי, פראוור,
״פלסטינית״ ,ודבק במה
ציורים שהוזמנו על-ידי מלכי־אירופה, שבאו ארצה
כנושאי־צלב. הם דאגו להנציח את עצמם, באמצעות ריצ׳ארד לב־ארי, יצחק שדה. בולם שייכים, איכשהו,
שנקרא כיום ״האופציה הלארץ
הזאת.
ירדנית״ .מאז הכיר בכך
אמנים מקומיים, תמורת תרומות. רבינוביץ מברוקלין
שאופציה זו הפכה איוולתו
וינקלביץ מברונכס — לפני 800 שנים.
ושאין מנוס משלום עם יותר מזה רצוף מיבנה מדהים: הוא נמצא בשימוש
אש״ף. הוא מסביר זאת
מ־ 1600 שנים. גם היום הוא הומה מבקרים — כיתד,
בסבלנות, בהגיון, מתוך
שלמה של נערים ונעתת מאנגליה, כמה כושים מארץ
אהבה עמוקה לארץ. מתוך
אמריקאיים.
אפריקאית, המצלמים כמטורפים, תיירים
גיקא־מורדי מטעם שליח
בזיכרוני: שנחרתה תמונה
גרונו
מדבר נסיון־החיים של מושל קולוניאלי שכל
(רגע מביך: מדריך־תיירים ערבי קשיש מבחין בי. ראגואה, למחרת ניצחונם, מביא ישי לפידל קאסטרו,
מושבותיו זכו בעצמאות.
הוא מפסיק את דבריו על ישוע ומתחיל להלל אותי, כאות תודה: תת־מיקלע עוזי שסיפקה ממשלת־ישראל
בבואו הנה הוא מתקשר עם ידידיו, ביני שיני העמים —
על כי הצגתי את הדגל הפלסטיני בכנסת).
לעריץ המגואל־בדם, אנאסטאסיו סומוסה.
עובד בן־עמי ואליהו אלישר ומכובדי ירושלים המיזרחיית.
נזכרתי שוב בתמונה זו כשקראתי שתי ידיעות בעיתון: הוא מתגאה בכך שיש כיכר על שמו בנתניה (כיכר
כשאנחנו יוצאים, באור מיסתורי של בין־ערביים,
ו* ממשלת אל־סאלוואדור השתמשה במטוסים יש פוט, על שמו המקורי) ורבים הזוכרים אותו בשכם,
ההארמוניה מושלמת: הסהר על גבי צריח של מיסגד,
הצלבים, מגן־דויד על הדגל של בניין המישטרה שמול ראליים כדי לאתר את המורדים בהרים, לשם, השמדתם. ישם כיהן במושל בימי המאורעות.
הכנסיה.
הטלוויזיה היא מכשיר גדול. אף שקאראדון הופיע
• 1ממשלת ארצות־הבריית טוענת כי אש״ף שולח על המיריקע רק כמה פעמים, במשך כמה שנוות גבל
למקום. מתגעגע שאני לומר קשה
לכנסת
— משם מיישלוחי־ינשק למורדי אל־סאלוואדור.
פעם, בוודאי חשו צופים רבים !בכוחו המייוחד של
המליאה ריקה, כרגיל. מלמעלה, מן היציע, הריקנות
האיש.
אם זה נכון, אין מנוס מן המסקנה בי האנשים בביירות
בולטת עוד יותר. המזנון הומה. הח״כים מצטופפים
מסביב לעיתונאים, מנסים איש־איש לזכות בתשומת־ חכמים מן האנשים בירושלים. .שהרי ברור כשמש שהערי-
בסיפרו כתב על בואו לארץ־ישראל, בגיל ,21 ישר
ליבם. יוסי שריד מנצח את כולם בנקל.
צות הרצחנית באל־סאלוואדור תיפול, במוקדם או במאוחר, לתוך מאורעות : 1919״למדתי לעבוד עם מרבים ויהודים
השר יוסף ׳בורג מספר לי סיפור מסובך מן התלמוד. למרות כל העזרה של רונלד רגן וישראל, או במאוחר — ,ולמדתי לכבד מורדים. לא פעם איחלתי לעצמי, בסתר
יונה קלימוביצקי, מזכירתו של מנחם בגין, טוענת שפרט
וכי המורדים של היום יהיו — בהרכב זה או אחר — ליבי ,׳להיות בצד שלהם של המיתרם ,׳תחת להיות בצד
הממשלה של מחר.
מסויים שהופיע אצלנו בעיתון אינו מדוייק.
השילטון.״
דויד: גלאס ניגש אלי כדי לברך אותי בהתלהבות.
איש לא היה מנחש כי זה עתה מילא תפקיד מרכזי
בחקיקת חוק שמטרתו העיקרית היא לחסל את העולם
הזה. עמום הדר, לעומת זאת, נושא קנקן גדול של
חלב טרי ויוצק אותו לספל שלי. מדי פעם מצלצל
הפעמון, הח״כים נכנסים לאולם כדי להצביע — כרגיל,
מבלי לדעת על מה הם מצביעים.
אבל אם עם־ישראל רוצה ח״כים כאלה וכנסת
כזאת — מי אנחנו שניתלונן?
פיתאום בא הד״ר יוחנן באדר, שלא ראיתיו מזה
ישנים. הואי כורך את אצבעו באצבעי, כדרכו, סוחב
אותי לספריה כדי להראות לי ספר הדש על חריגים
פוליטיים בישראל (לדעת הסופר, אני אחד מהם) ומושיב
אותי על כיסא. באדר מתקשה בשמיעה, ועל כן הוא
מדבר בקול רם, כנואם ברחוב שאין לו מיקרופון. הוא
מסביר לי שהערבים לעולם לא ישלימו עימנו, וישסוד
השלום טמון בחלוקת העולם כולו בין ברית־המועצות
וארציות־הברית .״הבעייה שלך היא שאתה חושב שאפשר
לפתור בעיות באופן רציונלי,״ הוא אומר-צועק .״בגלל
זה גם אני נכשלתי.״
אחר־כך — עמוד־האש. פה קרה שם, לעזאזל? עד
היום היתד, זאת יצירה נהדרת, שהראתה את שיני הצדדים
של הסיכסיוך הישראלי-ערבי. אי-אפשר להעריך כראוי
את החשיבות החינוכית הטמונה במעשה כזה, המקנה
לצופים בשני הצדדים בפעם הראשונה ראייה מאוזנת,
הגיונית, שהיא התנאי המוקדם לכל מעשה של שלום.

איזה! חכם

)2 6י ו ווו ...

כאשר המורדים ינצחו, הם יסתדרו עם ארצות־הבדית,
כפי ׳שעשו המורדים שניצחו בניקאראגואה הסמוכה. הם
יכירו תודה לאש״ף. והם ישנאו אותנו.

הלורד המשגע

י 1ממד׳ 1 1

1יי <

המסד

^ מופר והפוליטיקה לא הולכים תמיד יחד. כד
1 1אמר ח״כ דויד גלאם, יושב־ראש ועדת־החוקה־חוק-
ומישפט, במישפטו של אהרון אבו־חצירא.
והוא צריך לדעת.

גם הרוצח והנרצח לא הולכים תמיד ביחד.

כאשר הם הולכים ביחד, מסתיימת ההליכה במקום
הרצח. הרוצח ממשיך בדרכו, והופך אולי שר או ראש
של ועדה, ואילו הנרצח נשאר מוטל על האדמה, או
מתחתיה.

ן* •טראל גוטליב קיבל כספי שוחד ממי שקיבלו
הקצבות מוגדלות מטעם מישרד־הדתות.
האם הכניס גוטליב את הכספים לכיסו?
האם מסר אותם לאיש-אמונו של השר?
האם זה הכניס אותם לחשבון פרטי של השר?
האם הגיע כל הכסף או חלקו לסיעתם של אבו־חצירא,
גלאס וגוטליב במפד״ל?
האם חלק מן הכסף נשאר דבוק בכיסם של מישהם?
מי משקר? העד? השר? יו״ר הוועדה? כולם יחד?
אף לא אחד?

ת׳ של גו טלי ב

תפת של אבו־חצירא, גלאס וגוטליב — סיעת ״ליכוד
ותמורה״ — אין שום אידיאולוגיה, המפרידה בינה ובין
סיעת השר יוסף בורג או סיעת השר זבולון המר. אין
היא מתיימרת כלל להיות בעלת אידיאולוגיה, השקפות,
דיעות משלה.

זוהי התאגדות פשוטה של כמה עסקנים
מיקצועיים למען הקידום האישי (ואולי גם ההתעשרות
האישית) ,ברית של כוזזי-ביזה.

חבורה כאותן חבורות שפשטו בשדות־הקרב של ימי-
הביניים, שהפשיטו את הגוויות ובזזו מהן טבעות ומגפיים.
חבורה זו תקעה סכין בגב מנהיגה הקודם, יצחק
רפאל, וממשיכה בשיטתו. היא השתלטה על מישרד־הדתות,
מעבירה את כספיו למוסדות המקובלים עליה,
וחלק מן הכסף חוזר (שוב: במיקרה הטוב ביותר) אל

כפעם הראשונה מתגלה בצורה ברורה ומקיפה,
באולמו של בית-המישפט, איד פועלת
ה שי ט ה.

ף* •טעתו נודע כי נפשו של יוסף
* תפקיד שר־החוץ. הוא היה אחראי
טונומיה, נפגש עם גדולי העולם, החליף
אים בשש שפות. משה דיין התפטר,
פנויה, בורג חשק בה.
אבל מיפלגתו וסיעתו לא הניחו לו. מישרד־החוץ
הוא כלי ריק. אין לו מה לחלק, זולת כמה שגרירויות
עלובות. ואילו מישרד־הפנים מקיים אלפים מעסקני״
המיפלגה.
בורג יוצאת אל
לתיאטרון האוהלצות
עם נשיהמישרה
היתד

השוריטים האמתיים של המפד״ל הם באוצר
המדינה.

•ט מייטרד־הדתות. לא מישרד הדת היהודית,
כפי שסבורים רבים, אלא מישרד למען הדתות כולן.
תפקידו של המישרד הוא להשתתף במימון השירותים
הדתיים המוענקים לכל אזרחי ישראל, הנזקקים להם
מרצון או מאונם, מאחר שאין במדינה הפרדה בין הדת
והמדינה.
מניין בא הכסף? לא מידי הקדוש־ברוך־הוא, וגם
לא מידי תורמים דתיים, אוהבי־שמיים( .השם ״גוטליב״
פירושו בדיוק זה :״אהבת אלוהים״).

הכסף בא מכיסנו. כד משלפ-מסים כמדינת-
ישראל נאלץ לממן מפרי-עמלו את השרותים
הדתיים. גם גדוד האתאיסטים מקדיש כמה
שניות משעת־העבודה שדו לקיום הישיבות,
המיקוואות, כתי־הכנסת, המוסדות לחקירת המורשה
— אותם הקיימים ואותם שאינם
קיימים.
איך מתחלק כספנו זה?
זהו העניין.

דבריו •טל ישראל גוטליב והעדים האחרים, ש״
׳ עליהם אין ויכוח, מסתבר כי אין קריטריונים אוב ייקטיביים
לחלוקת הכסף. במידה שיש קריטריונים, כגון
כך־וכך ראשים לישיבה, הם קיימים לתיפארת ההסוואה
בילבד. מזייפים רשימות בהסכמה כללית, מבקר־המדינה
אומר טפדטפו, ובזה נגמר העניין.

אז איך בכל זאת מתחלקים המיליונים האלה

מספר גוטליב, בקיצור: אני הייתי ראש-העיריה
של בני-ברק, או סגן ראש-העירייה. אמרתי לשר־הדתות
ן לתת את הכסף למוסד פלוני ולישיבה אלמונית. אני
אמרתי, והשר שילם.
מה העניק לגוטליב סמכות זו? הוא היה חבר סיעתו
של השר.

במיקרה הרע ביותר, קיבלו האנשים המעורבים
— מגוטדיב ועד השר — שוחד אייטי.
במיקרה הטוב כיותר, הלך הבס?,אד קופתה
החשאית שד ־סיעה.
חשוב להבין כאן מה זאת ״סיעה״ .לסיעתם המשו
מיחד

שלושה המישרדים האלה כיחד משמשים
תעלה להעברת מיליונים ללא־ספוד (פשוטו
כמשמעו: איש לא הצליח לספור אותם) לידי
המיפדגה, סיעותיה ועסקניה.

רבבה של פקידי הממשלה, הסוכנות, הפועל המיזרחי,
מוסדות המיפלגה, הרבנות הראשית, הרבנויות המקומיות,
המועצות הדתיות, החינוך הדתי, הישיבות, ומה עוד.
כל אחד מן הרבבה הזאת יודע כי עצם קיומו תלוי
בהמשך כוחה של המפד״ל להשתתף בחלוקת השלל.
מכאן היציבות העצומה של המיפלגה. שום אסון אינו
יכול לקרות לה בבחירות. בוחריה הם שכיריה, בני־מישפחותיהם
וידידיהם. יש קשר ישיר בין רבבה זו ובין
160,787 בוחריה בבחירות האחרונות, וביניהם כ־ 15 אלף
בוחרים ערביים, שאינם מניחים תפילין.
משום כך תהיה המפד״ל שותפה בכל קואליציה, גם
אם יעמוד בראשה חזיר. ומשום כך אין ראשיה חוששים
מפני פרישתם של דרוקמן ואנשי ״שורשים״.

בית־המישפט יחליט. הוא ירשיע או יזכה. כך או כך
יחגגו אמצעי־התיקשורת. אבל ההיסטוריה של עם־ישר־אל
תשכח את העניין כולו כעבור כמה שבועות או חודשים.
החשיבות
האמיתית של מישפט אבדחצירא ושות׳
טמונה בצד אחר שלו.

דת־ישראל, שהוא צינור־מעבר למימון כל המוסדות והעסקנים
של אגודת־ישראל האנטי־ציונית).

אין איש יודע כמה מפרנסים בישראל סמוכים
במישרין או בעקיפין על שולחן המפד״ל.
דפי הערכה מתונה, עולה סיספרם על רבבה.

כד אלה הן שאלות פיקנטיות. אף אין בהן
חשיבות רכה.

־־חצירא

ן* כולתי לעצור כאן, ולסיים בקללה למפד״ל.
דמגוגים, המבקשים להיבנות מן השינאה הגוברת
למימסד הדתי, יכולים לעשות זאת.

אך מי שמחפש את !!אמת צריך להבין כי
אין כל הבדל מהותי בין המפד״ל ובין שאר
מיפלגות המימסד החילוני (וגם המפד״ל הדתית
היא, כמוכן, חלק מן המימסד החילוני).

גו טליב: מ ה חשוב באמת !
קופת הסיעה, החשאית והבלתי־מבוקרת, כדי לממן את
פעילותה ואת פעילות ראשיה.

מה שקרה בבני־כרק קרה, כמובן, בכד רחבי
הארץ. כספי מייטרד־הדתות הממלכתי, פרי
עמלם שד כד האזרחים, הגיעו לעסקניה של
סיעה במסד ״ל.

ר* אם זכתה סיעה זו במישרד־הדתות במיקרה?

11 בוודאי שלא. כאשר הצטרפה המפד״ל ל־גועדיציה
הנוכחית, היא זכתה כשלושה מיש•
רדים. הם •חולקו בין שלוש סיעותיה העיקריות
— ובולם לשם אותה המטרה.
הסיעה העיקרית — זו של יוסף בורג — זכתה ב־מישרד־חפנים,
המחלק כספים אדירים ליקירי השד וסיעתו.
השיטה התגלתה בפרשת אפרסק. כל מועצה מקומית
בארץ, הרוצה לקבל כספים חיוניים למימון משכו־רותיה
ופעולותיה, חייבת להעביר במיומה סיבובית כספים
למוסדות שהשר קובע אותם — מוסדות מקומיים
ולא־מקומיים, קיימים ופיקטיביים.
הסיעה של זבולון המר זכתה במישרד-החינוך־והתר-
בות, בור־שומן שאין שני לו. מישרד זה מממן מוסדות
רבים, ובעיקר את זרם החינוך ״הממלכתי״ הדתי, שבו
מוצאים בכבוד את פרנסתם מאות עסקנים של המפד״ל.
(חלק מן הכסף מועבר ל״חינוך העצמאי״ של אגו

7את

אין *הבדל עקרוני בין מישרד־הדתות ומישרד־החק־לאות,
בין מישרד־הפנים ומישרד־הבריאות, בין מישרד־החינוך
ומישרד־הביטחון. אין הבדל מהותי בין אהרון
אבו־חצירא ואשר ידלין, בין אפרסק ושיכון עובדים.
כל מישרדי־הממשלה, בלי יוצא־מדהבלל, הם מכשירים
להעברת כספים מכיסו של האזרח משלם־המיסים
לכיסיהן של מיפלגות. הזרם יכול להיות גדול או קטן,
ישיר או עקיף. אך משהו מגיע. אל דאגה.
כאשר מוקמת קואליציה ממשלתית, למחרת הבחירות,
כל המשתתפים במקח־ומימכר יודעים היטב כמה שווה
כל מישרד, כמה כסף אפשר לחלק באמצעותו, כמה
עסקנים אפשר לפרנס בעזרתו. אלה הם האסימונים ב־מישחק-הפוקר.

וכל
הזרם האדיר הזה אינו אלא אחד הנחלים,
המגיעים אל הים הגדוד.

יש נחל ההסתדרות הציונית. שם מחלקים באופן
רישמי (אך חשאי) כספים למיפלגות, כביכול תמורת
הסכמתן שלא לערוך מגביות נפרדות. כספים נוספים
מחולקים בעקיפין, ל״מוסדות״ ,שאינם אלא סניפים מיפ־לגתיים.
ועסקני כל מיפלגות-המימסד משולבים, כמובן,
במנגנון הסוכנות כמקבליטמשכורות וטובות־הנאה.
ההסתדרות מקיימת צבא אדיר של עסקנים, ומעבירה
כספים למיפלגותיה העיקריות. ההתנגדות הנחרצת לכל
נסיון של מימלוך הבריאות נובעת מן הצורך לשמור על
צינורות אלה.
אם מוסיפים על כך את העיריות והמועצות המקומיות,
את הקונצרנים הכלכליים הגדולים ושאר מוסדות
מסוגים שונים — מתקבלת תמונה כימעט־מלאה.

תמונה של נון! המנוקז על-ידי מעיינות ו
יובלים ונחליט ונהרות, המובילים כולם אל הים
הגדול — מיפדגות־המימסד. כד הנהלים הולכים
(המשך בעמוד )32

במדינה העם ישראל הימית

;;שרות הימאים
הישראליים ריחפו קל פגי
הקבר המימי — אך כארץ
שררה אדישות מוזרה
בארץ אחרת היתה הידיעה מכה
כברק ומשביתה את החיים. הטלוויזיה
והרדיו היו מביאים בראש
כל מהדירת־חדשות תיאורים נרגשים•
העיתונים היו מפרסמים כל
כמה שעות מהדורות מייוחדות.
העם כולו היה משתתף במאבקם
של הימאים, המתנדנדים בין
גלי־הענק בחגורות־הצלה, הנאחזים
בשארית כוחותיהם בשברי-
כלים מן האוניה שטבעה, המנסים
למלט את עצמם על גבי דוברות
בלתי־בטוחות, כאשר הרוח דוה רת
בסערה של טירוף וכל גל נראה
כהר רצחני המתקרב אליהם
לקברם (ראה עמודים 47־.)46
כל הציבור היה מלווה בתפילותיו
את האוניות היוצאות למקום-
האסון, את המסוקים והמטוסים ה חגים
מעל לאיזור הסערה, מתוך
תיקווה להציל את כל הצוות או את
רובו. כל איש היה שואל מה אירע
לרב־החובל, ששידר מעל סיפון
האוניה שניות מעטות לפני שטבעה,
מה גורל האשד, שהזדמנה על
האוניה, מה קורות הימאים המקומיים
והזרים. האסון היה משתלט
על כל שיחת־חולין.
ארץ יבשתית. שום דבר מכל
ההתרגשות הזאת לא הורגש השבוע
בישראל. במשך 48 השעות הראשונות
שמרה הארץ על שלווה
מוזרה.
האוניה מצדה טבעה, הצוות ריחף
מעל לקבר המימי, החיפושים
החלו, הופסקו בלילה ונמשכו —
אך הדבר הוזכר כאחת הידיעות.
בכמה מן המהדורות לא הופיעה
הידיעה בראש, ובאחדות מהן לא
הופיעה כלל. הסיכסוך עם המורים
והוויכוח בין השרים נראו לעורכי-
החדשות חשובים יותר. גם העיתונות
הכתובה לא התרגשה במיוחד.
מה גרם לכך? אטימותו התודעה
היבשתית של המדינה, שלא
אימצה מעולם את הימאות אל לי
מדיניו

שאלוה של מחיר

בה ו מחדל של דמיון, שלא איפשר
לאנשים לחזות בעיני־רוחם את ה דראמה
שבין הגלים?
כאשר חיסלו הרומאים את הבית
השני, דיברו על ניצחונם על
״יהודה הימית״ .נראה כי טרם
נולדה ״ישראל הימית״ של הבית
השלישי.

ממשלת־בגין ספגה
תבוסה שקמה, שגילתה
את המצב החרש שנוצר
בוושינגטון ש 7רגן

הכנ ס ת
אסוז ד־תלזימר 110010>.־<

הצד המוסרי ברור. אך
הסיעות תצב;?גה ב 7אחת
על פי האינטרס שזה
העלאת אחוז״החסימה לשניים —
כפי שזומם הליכוד — הוא מעשה
אנטי־דמוקרטי. אילו התקבלה ההצעה׳
היתה זאת קנוניה של ה־מיפלגות
הגדולות כדי להשמיד את
הסיעות הקטנות ולחלק ביניהן את
השלל. היה זה מסע־שוד פשוט.
הקורבן האמיתי: הכנסת, שכל
דיעה חדשנית, חריגה ונועזת
היתד, מורחקת ממנך, מראש.
אולם לא בשל כך החליטו כמה
מן המיפלגות הגדולות להתנגד
להצעה. היו להן סיבות הרבה יותר
פרוזאיות לכך. בין השאר:
• 1המערך זקוק לסיעות הערביות
הקטנות. אין ביכולת המערך
להכניס את כל גרוריו הערביים
לרשימה האחידה, כי אלה
אינם יכולים להסכים ביניהם בשום
פנים מי יהיה הראשון, מי השני
ומי השלישי. יתר על כן, הגדורים
אינם יכולים להתאחד ברשימה
נפרדת אחת, שיש לה סיכויים
לקבל יותר מ־ו־ ,27 בשל הסיכסוך
בין הבדואים והדרוזים, וגם בין
מרכיבים אחרים.
גם אין למערך עניין בהשמדת
הסיעות הקטנות, כמו של״י ור״צ,
המסוגלות יחד עם רק״ח למנוע
בעצם נוכחותן את התהוותו של
רוב של ;־ 617 לסיעות הימין והמרכז.

1המפד״ל אינה מעוניינת בחיסול
סיעתו של קלמן כהנא (פוע־לי״אגודת־ישראל)
,שהאחוז המוגדל
היה מכריח אותה להצטרף ל־אגודת־ישראל.
רבים במפד״ל סבורים
כי כדאי להביא את חיים דרוק-
מן לפרישה מן המפד״ל ולהקמת

מכונות זולות
רשימה עצמאית, כדי לשחרר את
המיפלגה מן הניצים הקיצוניים,
המכתיבים לה את מדיניותה, בייחוד
לרגל הקואליציה הצפוייה
של המערך והמפד״ל. דרוקמן לא
יוכל לפרוש אם האחוז יוגדל. לעומת
זאת הבטיח יהודה בן־מאיר,
על דעת עצמו, לתמוך באחוז המוגדל,
ולא נעים למיפלגה לנער את
חוצנה ממנו בגלוי.
• אגודת־ישראל אינה מעוג-
יינת בהעלאת אחוז־ד,חסימה, מפני
שכל אחד משלושת מרכיביה העיקריים
(המקבילים לזרמים מסורתיים
בציבור החרדי) מאיים מדי
פעם בפרישה ובהליכה נפרדת לבחירות.
גדולי־התורה האנטי־ציו־ניים
גם אינם רוצים לקלוט אח
קלמן כהנא הציוני.
• 1שינוי הודיעה בשעתו, באיוולת
שאין לה שיעור, שהיא
תומכת באחוז מוגדל. הדבר נעשה
לשם שוויץ, כדי לעשות רושם על
הציבור כאילו בטוח רסיס זה ב איד לחסוך
בחימום
הדירה

גודלו. אך כאשר התקרב המועד,
והסקרים הוכיחו כי שינוי תעבור
בקושי את אחוז־ה,חסימה — אם
ביכלל — חיפשה הסיעה תירוץ
להימנע או להצביע נגד. למעשה
מחוייבת הסיעה על פי מצעה להצביע
נגד, מכיוון שהעלאת אחוז־החסימה
היא ההיפך מהצעת שינוי
להנהגת בחירות איזוריות.
!• התחייה הסתבכה בצורה
מטופשת דומה. משה שמיר קבע
שיש לתמוך בהצעה, כדי לעשות
את הרושם על הציבור כאילו מובטח
גידולה של הסיעה, שלא עמדה
מעולם במיבחן של בחירות.
גאולה כהן, שהיא פיקחית יותר,
רוצה להתנגד.
!• רסיסי ד״ש׳ ,שהפכו עתה
פיראטים פרטיים בכנסת, יצביעו
איש־איש לפי האינטרס של קידומו
האישי, על פי העיקרון של ״כל
אחד לעצמו״.
הסיכויים לקבלת ההצעה נראו,
השבוע, כקלושים.

״כבר קבענו מה את. נותרה רק
שאלת המחיר,״ אומר הגבר בהלצה
הידועה לאשה, שהסכימה לשכב
עימו תמורת מיליון לירות.
ממשלת־ישראל נמצאה השבוע
במצב דומה לגבי עיסקת־הנשק ה־אמריקאית־סעודית.
היה ברור כי
היא ויתרה על מאבק אמיתי נגד
העיסקה. נותר לקבוע את התמורה
שתקבל כדמי לא־יחרץ, בצורה של
אספקת נשק, הטבות כלכליות והסכמה
למכירת נשק ישראלי לדיק-
טטורות לאטינו־אמריקאיות.
לכנים ואינדיאנים. כאשר
הגיע רונלד רגן לשילטון, עלזו
בירושלים. הכריז אז ח״כ יהודה
בן־מאיר מן המפד״ל, איש הימין
הקיצוני :״בניגוד לממשלת ג׳ימי
קארטר, שראתה את הבעייד, בעימות
צפון־דרום, רואה הממשלה
החדשה את הבעייה בעימות מערב״
מיזרח.״
״העימות צפון־דרום״ הוא העימות
בין המערב ובין העולם השלישי,
המתפתח. קארטר ואנשיו האמינו
כי שם יוכרע עתיד העולם,
והם ניסו לרכוש את לב המדינות
המתפתחות באפריקה ובאמריקה
הדרומית• במיגזר הסובייטי ביקשו
להמשיך ב״דטאנט״.
אנשי רגן, לעומת זאת, רואים
את המדיניות העולמית כהמשך של
סרט הוליוודי, שבו לוחמים ל מיד,עור
הטובים (המערב) נגד האינדיאנים
המרושעים (הסובייטים).
אנשי הימין הישראלי האמינו כי
גישת רגן נוחה להם יותר. בהציעם
את ישראל כבסיס איתן למער־נגד
כת־ר,ביטחון
האמריקאית
ברית־המועצות, היו בטוחים כי
יזכו בתמיכה אמריקאית מאסיבית
נגד הערבים.
כיזנסמן צוננים. היתה, זאת
גישה קיצרת־רואי. העיסקה הסעודית
היא ההוכחה הראשונה לכך.
וושינגטון של רגן היא מקום
חדש. במקום הפוליטיקאים הדמוק־ראטיים
הרופסים, שפזלו בלא הרף
לעבר הקול היהודי, באו ביזנסמן

סגרו את החלונות היטב ואיטמו אותם בסרטי בידוד, כדי למנוע
בריחת חום החוצה( .איטום טוב של הדירה יעזור לכם גם בקיץ).
להרגשה נעימה בדירה די ב־ 18 עד 20 מעלות. מומלץ לתלות על
הקיר מדחום ובאמצעותו לפקח על וויסות החום. אל תחממו
חדרים שאין בהם איש. אין צורך בחימום מוקדם של החדר, מספיק
להדליק את התנור כשנכנסים לחדר.

ב מה תוכלו ל ח סו ך
חימום מופרז של הדירה יכול להביא לצריכה:של כ*1,400
קילוואט־שעה לחודש שמחירם כ־ 980 שקל. לעומת זאת חימום יעיל
וחסכוני יכול להוריד את הצריכה לכ־ 400 קילוואט־שעה
לחודש שמחירם כ־ 2$0שקל. חימום חסכוני עשוי לחסוך לכם כ־700
שקל לחודש.
תוכלו גם לפנות אלינו לקבלת עלוני הסברה לת.ד - 8810 .חיסכון,
חיפה, מיקוד . 31087

משרד ה אנ מיה והתשתית

חמינהל לשימור אנמית.

חכרת החשמל לישראל

סוב שיש חשמל, חסוך־שלא יחסר.

העולם הזה 2271

צוננים, שהיהודים מהווים בעיניהם
מיטרד. הם חושבים במושגים מסוג
אחר.
במאבק המתחדש בין ארצות-
הברית וברית־המועצות, אין יש ראל
מהווה גורם ראשון־במעלה
במרחב. תפקיד זה בועד, מטבע
הדברים, לסעודיה• כי סעודיה ו־בעלות־בריתה
במיפרץ הפרסי היא :
• 1מקור הנפט החיוני לאירופה
המערבית, שבו תלוי שיגשוג ה מערב
ועצם קיומו. לישראל אין
מה להציע, וגם לא למצריים.
#סעודיה היא מעצמה כלכלית,
ורבים מאנשי־המפתח בממשלת־רגן
קשורים עימה בעסקים. אולם
ביגלל זעמה של סעודיה על א- 0
ריקה, ירדו העסקים פלאים בשנים
האחרונות׳ והאירופים דחקו את
אנשי־העסקים האמריקאיים בסעודיה.
#מבחינה
גיאופוליטית, סעודיה
היא הבסיס האיתן לעימות עם ה סובייטים,
אם אלה יזוזו דרומה.
אם איראן תיפול בידי הקומוניסטים
— כפי שחוששים רבים במערב
— תהווה סעודיה את קו החזית.
עד אז מהווה סעודיה את ה עורף
הבטוח של ׳עיראק, פאקים־
תאן ואף איראן, שהן עכשיו מדי־נוח־עימות
מול ברית־המועצות.
ו• עם פרישת מצריים מן העולם
הערבי, ביגלל הסכמי קמפ־דייוויד,
הפכה סעודיה עמוד־התווך של הגוש
הערבי השמרני, המתון ורד
פרו־אמריקאי. גוש זה כולל עב־

שר־ החוץ שמיר
כן, אבל מה המחיר?

שיו, מילבד סעודיה עצמה ונסיכו־יות־הנפט
במיפרץ, את עיראק, ירדן,
סומאליה, תימן, תוניס, סודאן,
מארוקו — ואש״ף.
מכאן העניין החיובי הגובר והולד
של ארצות־הברית באש״ף. הסכמי
קמפ־דייוויד, שהם הישג בולט
של ג׳ימי קארטר המובס, אינם
מעניינים את אנשי רגן• לעומת
זאת שוכנעו על־ידי הסעודים כי
תמיכת ריאד ביאסר ערפאת אינה
לשפתיים, אלא הגנה על אינטרס
סעודיה. כי במדינות־מאות
אלפי פלסטינים,
בהן תפקידים חיוניים.
י£ן ום במהרה מדינה פלס־
^ 4יתמקר את המרץ של צי־
ה, עלול לעבור עליו תהליך
הקצנה מהפכנית, אשר יסכן
את המישטר בכולן.
נכס שולי. לעומת בעיות אלה,
אין לישראל כימעט מה להציע.
ישראל נוחה כבסיס צבאי לעת־מצוא,
במצב־חירום קיצוני. עד אז
לא תוכל ארצות־הברית להשתמש
באדמת ישראל, מפני שהדבר ידביק
לה תווית ציונית ויסכן את
עמדותיה בארצות הערביות. צה״ל,
ככוח-עזר לצבא האמריקאי, יובא
בחשבון רק אחרי התמוטטות הרת־שואה
של העמדות האמריקאיות
בכל העולם הערבי — ואז כבר לא
יהיה הדבר חשוב.
משום כך יש רק מחסום אחד
(המשך בעמוד )43
העולם הזה 2271

השר אבו־חציירא והמנכ״ל לשעכר ליפל
״הוא אמר שהוא יקבור אותי !״
גלאס :״מוסר ופוליטיקה לא תמיד הולכים יחד ! ״
אבו־חצירא :״אני לא תמים פוליטי ! ״

ידע דולן? לא רק מישיבות הממשלה אל אמצעי־התיקשורת.
י* הוא דולף גם אל ישיבות הממשלה, מאנשים הרוצים בטובתם
של שרים מסויימים. אחרי הכנס שערכו אנשיו של ישראל גוטליב
עם המנכ״ל הקודם של מישרד-הדתות, ישראל ליפל, וחבר-הכנסת
דויד גלאס במלון בבני-ברק, הודלף המידע על הכינוס הסודי הזה
לשר אהרון אבדחצירא, ישר לישיבת הממשלה ביום הראשון. למחרת,
ביום השני, כבר ידע השר פרטי פרטים על כל מה שנאמר ותוכנן
בכנס הסודי.
כאשר נכנס השר לתפקידו ב־ 1977 היה עדיין חדש יחסית בפוליטיקה.
הוא. היה חבר־כנסת שלוש שנים בילבד, החל בשנת ,1974
ונסיונו היחיד בעסקי־ציבור בא לו כראש עיריית רמלה.
הוא לא היה בטוח עדיין בכוחו הפוליטי. סיעתו ,״ליכוד ותמורה״,
עדיין היתד, בלתי מגובשת והוא לא ידע את ערכו המלא בתוכה.
בציבור היתה הדעה כי נבחר לתפקידו בגלל מישפחתו ומוצאו.
״!נפלתי למישרד כמו כל אחד מהשרים בממשלה הזאת,״ אמר ,״בלתי
מוכן, ובצורה מפתיעה.״ חודשיים למד אבו־חצירא את תפקידו
החדש. במשך חודשיים אלה התנהל המישרד כקודם, כשליפל, שהיה
עובד ותיק במישרד, ואחד מאנשי סיעתו של השר, מונה על־ידו
למנכ״ל.
מישרד־הדתות הוא המישרד הקטן ביותר בממשלה, אבל הוא
נתון ללחצים האישיים וללובינג הגדול ביותר. כל אחד צריך משהו

עליו לעסוק ב״למה חייכת לאלמוני, שהוא שונא שלי״ — דברים
בטלים שליפל העמיס עליו.
בינתיים חיזק השר את כוחו בסיעתו. התחילו להכיר. בכך
שהוא הגיע למישרתו בזכות ולא בפרוטקציה. הוא הגדיל מאוד
את תקציבי מישרדו, ואז סבר כי השיג די כוח כדי להיפטר מליפל
בדרך אלגנטית. הוא התחיל לחפש תפקידים אלטרנטיביים למנכ״ל,
כדי ״להעיף אותו למעלה,״ כפי שאומרים האמריקאים.
בינתיים שמע השר כי ליפל מנסה לארגן כוח ולתקוף אותו.
״הוא ניסה לגבש נגדי כוח פוליטי בסיעה. הוא חשב שיהיה לו
גיבוי של גלאס, בני־ברק ועוד אחדים,״ העיד השר, שידע על
ההתארגנויות הללו אך שמר הכל בסוד.
אז החליט השר להיפטר מליפל כל עוד כוחו עימו, בטרם הצליח
ליפל להתארגן. הוא קרא לו לשיחה והציע לו להתפטר .״אם תפטר
אותי, אני אקבור אותך!״ ענה המנכ״ל הזועם.
בשלב זה של עדותו אמר השר בביטחון, כי היסס אם לאמר
את המישפטים הבאים :״אבל הגעתי לשלב בחיי, שאינני יכול
להרשות לעצמי יותר לחשוב רק על מה טוב לסקטור הציבורי על
חשבון טובתי האישית.״ הוא סיפר כי ליפל ניסה לבנות בסיעה
התארגנות על בסיס אידיאולוגיה, לפיה אבו־חצירא הוא מסוכן, כי
הוא עומד להשליט את חבריו בסיעה, דבר המסכן את השילטון
האשכנזי.
ההתכנסות במלון בבני־ברק היוותה סיומו של פרק עבור השר.
אך כיוון שידע כי גם גלאם השתתף בכנס, ציפה שחברו יספר לו
על כך .״חיכיתי חודש חודשיים, התפללתי שאקבל את המידע ממנו,

נירוסוניה של עוד

— ולכל אחד יש איזשהו מכר. שר, או חבר־כנסת, או מישהו שהיה
אתו בצבא, או בתנועת־הנוער, או סתם בן עיירה שלו. וכולם
מתקשרים לשר ומנסים להשיג הטבות. כך העיד אבו־חצירא בבית־המישפט.
כאשר
חשב השר שהוא כבר בקיא בענייני מישרדו, החליט
לקחת את העניינים בידיים. ואז הסתבר לו כי ליפל אינו מתכונן
לוותר על סמכויותיו .״אתה תהיה עסוק בקוקטיילים ואני אנהל את
המישרד,״ אמר לו ליפל.

״ל מה חייכ ת
לשונא שלי?״

ניעי המישרד התנהלו, בינתיים, בצורה כזו שליפל היה
? אומר לפקידים :״אין לך מה לפנות לשר, אני מכריע בענייני
המישרד.״ ואם מישהו המרה את פיו ופנה לשר לא היה ליפל מוכן
יותר לעסוק בעניינו ולעזור לו .״פנית לשר לפני שבאת אלי, תלך
אליו עתה, שהוא יטפל בך,״ היתד, תשובת המנכ״ל.
כאשר כתב השר מיכתב לליפל, בו התכוון ליטול לידו סמכויות
נוספות, היתד, תשובתו של המנכ״ל :״אני בהחלט מודע לכוונותיה
ואגיב בהתאם.״
ואז קבע השר פגישת פיוס עם מנכ״לו אצל ח״ב דויד גלאם,
במישרדו. נערכה שיחה שבה נאמרו דברים קשים. הושמעו השמצות
וביטויים מעליבים .״לעיתים רחוקות אפשר להוציאני משלוותי, למרות
הביטויים הקשים ביותר סיפר השר בבית״המישפט. אבל ליפל
הצליח באותה פגישה להרגיז את השר.
באותה פגישה נשבר משהו ביחסים שבין השניים. אצל השר
נשבר האמון במנכ״ל, .״לא העזתי לפטרו כי לא היד, לי כוח פוליטי
מספיק. יתכן שהייתי צריך להחליף מנכ״ל, אבל הייתי חלש מבחינה
פוליטית.״ ואז הציע השר כי חלוקת הסמכויות בינו לבין ליפל
תהיה כפי שהיתה בימי קודמו, השר יצחק רפאל ומנכ״לו דויד גלאם.
״עשיתי זאת למרות שלא ידעתי מה היתד, החלוקה הזו. אולי זה
לא כל כך חוקי, אבל למען הבנה הייתי מוכן לעשות זאת,״ העיד
השר.
הדברים במישרד השתפרו לזמן קצר בילבד. ושוב התחיל השר
מרגיש כי תחת לעסוק בענייני תהליך השלום, שעניין אותו, היד,

בחנתי את ידידי ושותפי הפוליטי.״ אך גלאם לא סיפר. ואז, אחרי
חודשיים, שאל אותו השר על הפגישה הסודית. גלאס השיב כי לא
ידע דבר כיוון שלא השתתף בה. דבר שהשר ידע כי אינו אמת.
״התארגנתי בצורה שקטה. לא רציתי שמישהו יכתיב לי את
העיתוי,״ אמר אבדחצירא. ואז הגיעה מישלחת בת חמישה חברים
לסיעה. המישלחת אמרה במפורש לשר שלא יעז לפטר את ליפל,
כי זה יפגע בסיעה .״אני לא תמים פוליטי, והיה ברור לי מדבריהם
שאם אעשה אל״ף יהיה בי״ת.״ אבל בכל זאת אמר להם השר, שהיה
כבר מוכן ובטוח בכוחו :״אל תכתיבו לי עם מי לעבוד בעניינים
פנימיים של מישרד־הדתות.״

״ אתה חייב
ל היו ת מנו מ ס ״

ך* די להראות עד כמה אינו תמים, הזכיר השר רשימה של
~ חברי־כנסת ואישי־ציבור, שפנו אליו בבקשות שונות לעזור
למיפעלים וישיבות. הוא לא הסתיר שמעולם לא התכוון לתמוך
במועמדותו של גוטליב לכנסת, למרות שגוטליב התחנן והבטיח כי
הוא רוצה בכך רק לקדנציה אחת, כדי לסיים בכבוד את חייו
הפוליטיים.
״שמעתי אותו בנימוס,״ אמר השר .״כאיש פוליטי אתה חייב
להיות מנומס מאוד, וכיוון שהיו עדיין שלוש שנים וחצי עד לבחירות
אמרתי, נחכה ונראה׳.״ באותו זמן הכין השר מועמד אחר לכהונה
כחבר־כנסת, והתייעץ על כך עם חברו גלאס. למרות שגלאם העיד
בבית־המישפט כי לא ידע על מועמד כזה .״יכולתי רק לחייך כשהוא
סיפר זאת,״ העיד אבו־חצירא .״פניתי אפילו למועמד הזה אחרי
השיחה עם גלאם, כדי שיכין עצמו.
״הסיכויים ששיחה בארבע עיניים תישמר בסוד בחיים הפוליטיים
הם קטנים מאוד. כי פלוני חייב לשתף בשיחה את החבר הטוב ביותר
שלו, וזה ישתף את חברו הטוב ביותר,״ אמר.
ולכן, ברגע שליפל דיבר עם מישהו בסיעה הגיעו הדברים אל
השר תוך זמן קצר ביותר. ככה נראים החיים הפוליטיים בעיניו של
שר בישראל, שחברו הטוב ביותר בגד בו והכנסת הסירה את חסינותו
אילנה אלץ |
כדי להעמידו לדין במישפט שוחד.

230131

הזדון ו

הבורסה

שבעה וחצי
פחות מיס - ,יותר יפויי
אישרה ניכוי של * 10 מההכנסה
לעצמאיים, כפיצוי על מיסוי רווחים
אינפלציונים מישרד-
האנרגיה יעודד צריכת חשמל (!)
כדי להקטין צריכת דלק נוזלי.
יום רביעי — 4.3 ,כל הבנקים
העלאת הרי•מודיעים

בית על תוכניות החיסכון הדו-
שנתיות ל 7.5*-נמשכת
שביתת המרצים באוניברסיטות
האוצר גבה בפברואר 5.5
מיליארד שקל ועדת־ה-
כספים אישרה את המימון המפלגתי:
על כל חבר־כנסת 610
אלף שק ל שוד נערך בהשלל:
בנק
לאומי בלונדון;
8214 ליש״ט ¥¥¥הסטודנטים
תובעים החזר שכר הלימוד.
יום חמישי — 5.3 ,מחיר הדלק
הועלה ב 7*-נגיד בנק
ישראל תובע לקצץ 2מיליארד
שקל נוספים בתקציב
הכנסת אישרה בקריאה מוקדמת
ביטול מס-עיזבון האוצר

• יום שני 20 — 2.3 ,־ אלף
מהנדסים שובתים היום ; התירוץ:
שחיקת שכרם ; הסיבה :
הטורים יקבלו שר״חאו-
צר מכריז על רפורמה גמס״הכג-
סה ; מדרגות המס ישונו, ההכנסה
הפנויה תגדל +*¥נדחה
אישרור הסכם הסחר ישראל-
מצריים בפרלמנט המצרי
מונה נציב״תלונות״הציבור לענף
זביטוח.
יום שלישי — 3.3 ,הופחתו
!ויעורי מס־קניה על שורה של
*ובריס ובהם: תקליטים וצע-
:ועים, מצלמות ומיזרונים
ווחי בנק הפועלים ל״ 1980 הגינו
ל־ 640 מיליון שקל ; מכריז
]ל הטבות מאכזבות ה-
:נק הבינלאומי העלה את הרי-
;י ת על תוכנית החיסכון הדו-
^נתית ל״ 7.5אחוזים ב-
המחזורים נמוכים ;
!ורסה :
^ידות בצמודים היינות הכנסת נתייקרו ב־*9.7

נפט

יכו* של

הביקוש יורד
הסחיר עולה

נסך הכל קודחים היום בארץ
ך בעה מקומות. לא מים _
.1מאז שפרץ הנפט בחלץ,
׳ ,195 לא נמצא הנוזל השחור
ניויות בארץ. מאז קום המדי־נעשו
בארץ כ־ 200 קידוחים
ז הצלחה. מומחים למיניהם
]נים, שבשטח מבטיח כמדינת-
^אל, דרושים 2000 קידוחים
לקבוע בוודאות שאין נפט.
יכוי הוא, איפוא, של *90
ניאת נפט. זה גם מה שהגי-

איך אפשר להעלות את מחירה
של חבית נפט, כאשר מקטינים
את התפוקה ואת ההיצע ז זו
היתה השאלה שבה דנו ששה
שרי״נפט (מסעודיה, כוויית, ניגריה,
אלג׳יריה, אינדונסיה וונצואלה)
של אירגון אופ״ק, לקראת
כינוס ועידת שרי־הנפט של האיר־גון,
בשלהי מאי השנה.
חלקן של מדינות אופ״ק בתפוקת
הנפט העולמית ירד בשנים
האחרונות, בשל הקטנת התפוקה

!וגים אומרים. אך הם חלו-
ז בדעותיהם היכן לקדוח ובה
עומק.
נתה גוייסו לעזרת קידוחי״ה-
י לוויינים האמורים לסייע
ננת ״מפת נפט״ של ישראל.
\ שירבו הקידוחים, ובמקו-
נ הנכונים, יגדל הסיכוי למ•
נפט, ואז תהיה החגיגה

וי שמאמין בנפט, בתורת ה-
וייס ובנצח ישראל, ישים
נה״ במניות הנפט. יימצא
— השקעתך עשויה לגדול
מאות ; לא יימצא — מה
ודת? לבנה.

שלהן עצמן, ובשל הגידול בתפו•
קת־הנפט של המדינות שאינן
חברות באירגון.
העלייה הגבוהה במחיר גרמה
לירידה בצריכת הנפט, שמחירו
מותן לאחרונה. אפילו בשוק החופשי
של הנפט, באמסטרדם,
ירדו המחירים ואף נוצרו עודפים.
הפתרון שמציעים שרי אופ״ק:
לקבוע מחיר אחיד מחייב לכל
החברות ; אך מסוכן ממנו, לקבוע
״מדד מחירי נפט״ של
אופ״ק, שייקבע על פי שיעורי
האינפלציה במדינות המערב. ההצעה
תאפשר לאופ״ק העלאה
אוטומטית של מחירי הנפט.

הגיע להסכם עם עיריית תל-
אביב ; המחיר 100 :מיליון
שקל בבורסה: המניות לעלות ממשיכות
הבנקאיות
מחיר טיסת צ׳ארטר ל-
ניו-יורק ובחזרה — 550 דולר.
ההסכם עם המורים סוכם אך
לא נחתם.
יום שישי 1.3 — 6.3 ,מיליון
שקל קיבל כל אחד מנווטי אל-
על כפיצויי פרישה י המו-
רים מסרבים להיפגש עם היועץ
המישפטי, הפרופסור יצחק זמיר,
להבהרת ״סעיף פרובלמטי״ ;
נשבות אם הממשלה תיסוג מההסכם,
איימו המורים ג-
בורסה: שבוע עצוב אדניו
גפני :״אני רואה עצמי נגיד
בנק ישראל לקדנציה נוספת.״
יום ראשון — 8.3 ,מהיום,
תעריפים חדשים במוניות: העלאה
של * .12 העלאה נוספת
צפויה בראשית אפריל
היום התחדשו הלימודים באוניברסיטות;
הוקמה ועדה לבדיקת
שחיקת שכר המרצים
שירותי החינוך, הבריאות והניקיון
בתל-אביב משותקים
המורים נפגשים עם נציג היועץ
המישפטי היצוא הביטחוני
ב 1980-עלה על מיליארד
דולר הממשלה אישרה
הקלות נוספות במס־הכנסה.

אחוזים השבוע היה שבוע עצוב בבור-
סה. מה שאיפייו את המסחר
הם (בסלנג הבורסאי) ה״מעו-
רבים״ .ראויים לציון מיוחד מג-
יות הבנקים. אלה היו להיטי
השבוע. הצמודים ירדו ברובם
ובכך הפכו להשקעה אטרקטי-
בית. מה שהיה מעניין באמת
התרחש מחוץ לבורסה: התח-
רות בין הבנקים על כספו של
החוסך ״הדו״שנתי״.
תחילה נתנו כולם * 5ריבית
צמודה. עד שקם ״הבנק הבינלאומי״
והודיע שהוא נותן * •7וכבי
למחרת הודיעו כל יתר הבנקים
שהם חפצים ביקרו של
החוסך, ויתנו * .7.5אל דאגה,
הבנקים אינם מפסידים. להיפך,
הם מרוויחים יפה. אם תפקיד
כספך עד סוף החודש, תזכה בהצמדה
על פי מדד חודש מרס,
שיתפרסם באפריל. הבנק גם מתחייב
להחזיר לך את כספך, על
רווחיו, אם תבקשו אחרי שנתיים,
בסוף מרס ( 1983 לפי מדד
פברואר) .במיקרה הגרוע מרוויח
הבנק שני חודשי מדד, ולעיתים
יותר. וזה עסקו.
השאלה היא, האם יש אלטרנטיבה
לסגירת סכום גדול של
כסף במרתפי הבנק לשנתיים,
אפילו בריבית נאה 1יש. קנו
איגרות״חוב, איזה ז שאלו את
היועץ להשקעות. ואז תיהנו מן
האפשרות למשוך את כספכם
בכל עת. גם הנזילות שווה
משהו !

לא לסבקודנט׳ם

ה ס או מר
• הפרופסור (לרפואה) עזרא
זוהר: הבחירות הן למעשה
מילחמה על השליטה בקופה הציבורית(
.מה עם קופת חולים

• דידי מנוסי (ב״ידיעות
ח״כ שלא שווה
אחרונות״) :
פרוטה, שווה היום מיליון שק לים
! (אינפלציה, הא ן)
• שר-האוצר יורם ארי-
דור: אני, כנראה, שר-האוצר
הראשון בהיסטוריה, שמגנים אותו
משום שהוריד מחירים (הורדה
לצורך העלאה !)
יו״ר מיפלגת העבודה שיני-
עון פרס: ארידור שורף מאות
מיליונים( .מכין שולחן נקי ל-
לוינסון ז)

* הבנקים ימשיכו להציע
תוכניות חיסכון דו-שנתיות גם
אחרי ה־ 31 במרס, ובאותם תנאים.

15 במרס, בשעה 4אחר
הצהריים תפרסם הלישכה המרכזית
לסטטיסטיקה את המדד
לחודש פברואר. הוא צפוי לעלות

תחזיות
* רמת שערי אג״ח (בתחילת
השבוע) היא כזו, שהמשקיע בהן
צפוי לרווח״הון נאה. ממליצים
על קבוצות 1ו 4* 2-הצמדה,
לא הכל ; וחלק בקבוצה 202
ואפילו . 204
* בנק הפועלים״ עומד לצאת
בהנפקת-ענק (גדולה משל ״בנק
לאומי״) בדרך של זכויות לבעלי
מניות. מה תעשו!
+שמועות מספרות על ״ירדן״
.לא מאמין !

כמה זה ע ולה?
שיחת טלפון מקומית מביתך תעלה 45 אגורות, ועם מע״מ —
חצי שקל. כמה תעלה שיחת טלפון (פעימת מונה אחת) מהלובי
של מלון תל-אביבי ז פי שניים, פי שלושה ז כן, פי חמישה, והחשבון
בדולרים (ראה גלופה) .המחיר 30 :סנט או 2.5שקלים.

(312

(המשך מענזוד )29

אד הים, והים אינו מלא.

ייי
ך* דפר מספיר את אחת התוו
1פעות הנראות לכאורה, כפלא.
במשך 33 השנים של קיום המדינה
הוכפל ציבור־הבוחרים פי
ארבעה ויותר. אך המיבנה היסודי
של המימסד לא השתנה במ אומה.
גם המהפך המהולל
של 1977 לא שינה הרבה, וגם
שינוי זה הוא תופעה חולפת.
וזה טיבעי. איך יכולה תנועה
מדינית חדשה, בעלת עקרונות
והשקפת־עולם — כגון התחייה
או של״י — להתמודד עם ענקים
היכולים לגייס אלף לירות על כל
לירד, שלהן, ואשר לרשותם עומד
צבא שכיר של רבבות עסקנים,
שפרנסתם תלוייה בהם?

היתה התגייסות אזרחית
למיכצע שנועד דשים קץ
לשיטה זד. קראו לה ד״ש.
היא סיימה את דרכה כפיצה
של •טחיתות והתנוונות
מוסרית, שכהשוואה אליה
נראית המפד״ל כטלית שפודה
תכלת.
האם זהו הסוף? האם עלינו
להשלים עם הברירה הנוראה: בין
המשכו של מימסד זה, ההולך ר
שוקע בבוץ השחיתות הממוסדת,
ובין המגמות החדשות של דיק טטורה
פאשיסטית, המטיפה נגד
המיפלגות, הכנסת, הבחירות, ה-
מימשל הדמוקרטי כולו 1

האם אין דרן* שלישית,
דרך להחייאת הדמוקרטיה
הישראלית מכפנים ץ

ך* מצפ הישראלי הוא ייחו-
י 1די-במינו. אך משברים דומים
כבר היו למישטרים. דמוקרטיים
בעולם.
שתי דוגמות מנוגדות בולטות
לעין :
הרפובליקה הגרמנית, שנולדה
בעיר ויימאר, התמוטטה ביגלל ה שחיתות
של מיפלגותיה ואי-היכד
לת של ממשלותיה. היטלר לא
הפיל אותה, הוא רק קטף את
הפרי הרקוב. אחרי אסונות נוראים
נולדה רפובליקה חדשה, וזו
מחזיקה מעמד.
הרפובליקה הצרפתית הרביעית,
שגם בה גברו הריקבון ואי־היכו־לת,
התמוטטה אף היא מבפנים.
כוחות־השחור הפאשיסטיים קמו
עליה. בצר לה פנתה אל דה־גול
וקמה הרפובליקה החמישית, אשר
כוחה עימד.,
על כל מעלותיו וחסרונותיו
היה שארל דה־גול אדם מייו חע
מאוד. אך גם הוא לא היה״
ליוזז לולא קמו בצרפת^
בר, כוחות דמוקרטיים
שימשו בסים איתן
חדש.

ייתכן מאוד כי הרפוכלי
קה הישראלית הראשונה
הו 7כ ת ומתמוטטת ׳מפפנים.
אנטי־דמוקרטיות קפוצות אורכות לה מכל עפר. השאלה
הגדולה היא אם יקומו
כנו הכוחות להקמת הר
פוכדיקה הישראלית השניה
כעוד מועד — מכלי שנע
פור את ימי-הכיניים שד
רודנות קנאית חשוכה.

זוהי השאלה. הגרעין שלה טבוע
בעדותו של ישראל גוטליב.

הקפלה של שיחת הטלפון ממלון ״סיפזי״

מי שאוהכ את ישראל,
ומי שמאמין כי למדינה זו
אין טעם וקיום אם לא תהיה
דמוקרטית, חיים להשיט על
כך כמעשים.

פי שניים, פי שלושה
העולם הזח 2271

מלא. שלושת חברי-הכנסת של רפ״י,
יגאל הורביץ, זלמן שובל ויצחק פרץ, ישבו
על הבמה, נאמו מייד אחרי דיין.
אנשי ד״ש חיפשו להם מיפלגה חדשה,
כאילו לא היה די בכל הרסיסים של ד״ש.
מילבד השר ישראל כץ, שאמר בשיחה
אישית, כי ״בעצם אף פעם לא הייתי
ד״שניק טהור׳ /השתתף בכנס גם גיז־ברה
לשעבר של ד״ש, מאיר (״ממי״)
דה־שליט. ליצנים קיוו שדה־שליט יביא
עימו לרשימת דיין את כל המיליונים האבודים
של ד״ש. איש ד״ש אחר, יד
ימינו המארגנת של ייגאל ידין בתקופת
הזוהר של ד״ש, אלוף־מישנה ישראל גר־נית,
נטל על עצמו, מבלי שאיש הטיל
זאת עליו, את תפקיד מארגן הרשימה
החדשה. גרנית קבע עובדות בשטח —
בין השאר את, העובדה שהוא עצמו הצטרף
לדיין — בכך שניהל את הישיבה.
אבנר פרץ, הילד הפרובלמטי של ד״ש,
ישב ליד דויד מושין, אב שכול התומך
בדיין, אחד מאחרוני פורשי ד״שי
דורון׳ אלחנני~,אחד מעוזריו הצעירים
של סגן־ראש־הממשלה הפרופסור ייגאל
ידין, המכהן עדיין בתפקידו, נבהל כש צילמו
אותו. הוא טרח להצהיר :״באתי
כדי להשתכנע שאני לא שייך לכאן אלא
למערך.״
הפרופסור שלמה אהרונסון, מהראשו־

השר היחיד ברשימת־דיין שעדיין
לא קמה, הד״ר ישראל
בא בראש קבוצה ׳ של פליטי ד״ש.

המיפלגות ־

ךימעט של א היתה מיפלגה שלא
היתד מיוצגת בכנס־משה־דיין שנערך
ברמת־אביב. הבסיס, שלעיתים נדמה

כאילו הוא כופה עצמו על דיין — אנשי
רפ״י בראשותו של שר־האוצר לשעבר
ייגאל הורביץ — הופיע בכנס בהרכב

נים שפנו אל דיין כדי להצטרף אליו.
ומי שכתב את החלק החברתי במצע של
ד״ש, ישב ליד ברוך לוי, יועץ ראש־הממשלה
לענייני עדות, ואחיו של אלוף
פיקוד המרכז משה (״מוישה וחצי״) לוי.
אל רשימת פליטי־המיפלגות הצטרף גם
איש המיפלגה הליברלית, ידידיה בארי.
הוא היה חבר הכנסת השמינית, לא נבחר
לכנסת הנוכחית ומצא לו פורקן בהנהלת
מלר״ז, המועצה הציבורית השומרת על
איכות הסביבה. אולם דיין צריך גם לשמור
על איכות החיים — מאיה תבורי,
האחראית על הצרכנות ואחת מכוכבות
כל־בו־טק, מילאה חלק זה.
היהלומן יונה חצור, מוותיקי רפ״י המקורית,
יחד עם אורי אורן, עוזרו של
שר השיכון דויד לוי, ייצגו את רפ״י הישנה
של דויד בן־גוריון. מיכה גולדמן,
ראש המועצה המקומית כפר תבור, יד
ימינו של יגאל אלון ואחר-כך ראש מטהו
של יצחק רבין, והדוקטור אבי רייך, הופיעו
על תקן של פליטי המערך. המפכ״ל
המודח הרצל שפיר, פליטו של שר־המיש־טרה
הד״ר יוסף בורג, סחב איתו את
דוברו לשעבר, אריה ארד.
פליטי כל המיפלגות, התאחדו ! תחת
דיגלו של משה דיין, פליט מפא״י, רפ״י
והליכוד. אין להם מה להפסיד אלא...

המפכ״ל לשעבר הרצל 11117171 שפיר זכה בעת הדחתו
1׳ 11 #111
לתמיכה מצד דיין במאבקו נגד בורג.

גיזבר ד״ש, מאיר
(״ממי״) דה־שליט, שעליו
אמרו הליצנים שיב״א את הקופה.

! 1111י 1 1 1ברוך לוי, אחיו של האלוף משה
(״מושה וחצי״) לוי (משמאל) ,ליד

מנסח חמצע החברתי של משה דיין, הפרופ׳ שלמה אהרונסון.

וגחוה ארון

מי שהיה עוזרו של יגאל אלון, ראש
המועצה המקומית כפר תבור, מיכה גולד־מן,
זנח את מיפלגת העבודח. משמאל: ישראל גרנית מד״ש.

ארה הן תמונות חכוטומונטאז׳ שהכין דאון אלאלוו בטלוויזיה ונבוו פינתו של

11*1
1111

קופה מאז עזב את הממשלה. היום הוא
האיש הבודד בכנסת, העושה ככל העולה
על רוחו• הוא נואם מתי שהוא רוצה ועל
מה שהוא רוצה. ביוזמות פוליטיות או
אחרות שלו אילו צריך להתחשב באיש.
דיין היה רוצה להמשיך במצב זה, אך עם
הרבה יותר עוצמה וכוח מאחרי הפעילות
העצמאית שלו. הוא היה רוצה להיות
חבר־כנסת בודד בראש רשימה של 10 עד
15 חברי־כנסת, שלא יצרו מנגנונים, לא

יבקשו ועדות, מרכזים, הנהלות וועידות,
וגם לא יצרו מוקדי-כוח פנים־מיפלגתיים.
ביגלל סיבות אלה לא רוצה משה
דיין במנגנון המוכן של רפ״י, והוא
גם מוכן לוותר על אישי רפ״י. דיין
לא התייחס לשאלת רפ״י בנאומו בפתיחת
הכנס, אך ייגאל הורביץ, שנאם אחריו,
הצהיר שאין לו ספק שאפשר לגשר על
פערי הדעות בין מי שהתנגדו לקמפ-
דייוויד לבין משה דיין, וקרא להקים רשימה
לכנסת שתציב ״את משה דיין בראשות
הממשלה.״ כעבור כמה שעות ביקש דיין
שוב את רשות־הדיבור. תוך כדי שהוא
לועג להורביץ, שפניו הסמיקו, אמר דיין:
״אילו אני הייתי נגד הסכמי השלום, לא
הייתי יכול ללכת ברשימה אחת עם משה

דיין לכנסת״ .הקהל צחק במבוכה.
דיין אינו מעוניין בעסקני רפ״י וד״ש,
הממהרים לגסות ולקפוץ על העגלה שלו,
שעדיין לא יצאה לדרך. דיין, שאינו אוהב
להוציא פרוטה אחת מכספו האישי על
פעילות ציבורית, אפילו אם זו נועדת
לקדם את משה דיין, היה זקוק לח״כ
זלמן שובל, בעומדו במקום השני ברשימת
רפ״י הנוכחית, כדי לממן את מערכת הבחירות
שלו. עתה, אחרי ההסכם בינו לבין
ארנון מילצ׳ן (ראה מיסגרת) ,הוא גם אינו
זקוק לשובל. קשה היה שלא לראות את הבוז
על פניו של דיין בעת נאומו של איש
דימונה, יצחק פרץ, השלישי ברשימת
רפ״י הנוכחית. דיין אינו זקוק לו, למרות
שפרץ מיצג את עדות המיזרח.

בשיחה על הדשא בצהלה: משה דיין

ך* מה פעמים בכנס דמת־אביב, ש־
^ נערך ביום השישי האחרון, הקפיד
דיין לקרוא לרשימה החדשה, שאותה לא
התחייב להקים, בשם ״הרשימה העצמאית״.
דיין כעם כשהתברר לו שהמצע, שאותו
חיבר בעזרת הפרופסור שלמה אהרונסון
והשר ישראל כץ, ושחולק לבאי הכנס, נשא
עליו את הכותרת ״רפ״י הרשימה המאוחדת״
.דיין ביקש מייגאל הורביץ לדאוג
לשיכפול המצע והכנתו לקראת הכנס.
ואנשי הורביץ הם שהוסיפו, ללא ידיעתו
של דיין, את הכותרת של רפ״י.
דיין אינו מתכוון ללכת ברשימת רפ״י,
וגם רוצה להימנע מכל קשר עם מנגנוני
מיפלגה זו או כל מיפלגה אחרת. נראה
שהוא גם לא היה רוצה בשותפות עם
עסקני רפ״י או פליטי המיפלגות האחרות,
שמיהרו להצטרף אליו ללא כל הזמנה.
אפשר היה להבחין בהבעה הדיינית ה־מייוחדת
של ״מה אתם מבלבלים את ה מוח״
על פניו של שר־החוץ לשעבר בעת
נאומיהם המייגעים של עסקני המיפלגות.
נראה כי מהבחינה הפרלמנטרית לא
היה דיין מעולם מאושר כל-כך כמו בת

ף* מיליונר הישראלי ארנון מילצ׳ן
י 1הגיע במכונית נורצדס המפוארת והחדשה
שלו לבית שברחוב יואב 11בצהלה.
בשעת בוקר של השבת האחרונה.
רחל דיין עשתה מחווה בלתי־רגילה.
היא יצאה אל מילצץ וקיבלה את פניו
בפתח. רחל הובילה את מילצץ לדשא החצר
האחורית של וילת דיין, והושיבה
אותו בין העתיקות המפורסמות של הגן.
כעבור כמה דקות יצא משה דיין מן
הבית לחצר ולחץ בחמימות את ידו של
מילצץ. השיחה, שהיתה גורלית עבור שני
האנשים -נמשכה יותר משעתיים.
לא היתד, זו הפעם הראשונה שסוחר
הנשק הבינלאומי — ששמו התפרסם בשנים
האחרונות כמי שמבלה עם נשים
יפהפיות ומפורסמות, מפיק־הקולנוע שזינק
אל מפת ההפקות באותה מהירות שבה
זינק אל עולם סחר־הנשק — נפגש עם־
מי שהיה הרמטכ״ל, שר-הביטחון והחוץ
של מדינת־ישראל שהוא ״עכשיו אחד המאיימים
הגדולים על שיבת המערך ל-
שילטון. השניים נפגשו לראשונה באמצעות
בנו של דיין, אסי, הנמצא עם מי׳לצ׳ן
בקשרים חברתיים ועסקיים הדוקים.
אולם הפעם היתד, היוזמה לשיחה של
משד, דיין ללא התיווך של אסי. דיין רצה
לגייס את מילצץ ואת חשבודהבנק שלו
לרשימה החדשה שלו לכנסת.
במשך שעה ארוכה הרצה דיין את עיקרי
תורתו הנוכחית לפני מילצ׳ן. היתה
זו למעשה חזרה כימעט מדוייקת על דברים
שדיין אמר יום קודם לכן בכנס
רמת־אביב. במשך מרבית השיחה לא
העיר מילצץ הערות. מדי פעם הוא שאל
את דיין שאלות־הבהרה.

בסיום הביע מילצ׳ן הסכמה לכל מה
שאמר דיין ולדרכו הפוליטית של שר-
החוץ לשעבר. מילצ׳ן שאל כמה שאלות
על המדיניות הכלכלית של דיין, והביע
את דעתו נגד זו של הליכוד ונגד
נאומו של יעקב לוינסון בוועידת מיפלגת־העבודה.
אחר־כך
ניסה מילצ׳ן לברר אצל דיין
איך הוא רואה את סיכויי הצלחת רשימתו
בבחירות הקרובות. דיין לא נקב במים־
פרים, אך אפשר היה להבין ממנו שהוא
רואה ״בתנאים מסויימים״ אפשרות ״להפ
תיע
אפילו את הסקרים הכי מחמיאים.״
דיין גם לא ידע לענות על השאלה
החשובה ביותר של מילצ׳ן: כמה, להערכתו,
יש להשקיע במערכת הבחירות של
הרשימה החדשה .״ייגאל הורביץ אומר
שבחירות עולות שני מיליון דולר, אני
לא בטוח שצריך כל־כך הרבה.״
מילצ׳ן נענע בראשו, כאילו הסכום אינו
חשוב. אז דיברו השניים, ככל הנראה,
כאילו בהמשך לשיחה קודמת שלהם, על
מעורבותו של מילצ׳ן בבחירות. דיין טען
שהציבור יקבל בברכה את הצבתו של איש

מאייד שליו: מושה דיין נפי שנואה לפי התיאורים הסנסציונ״ס בסיפדו על שליחויות
דיין זקוק לאישים שימשכו קולות, אך
שלא יכבידו עליו ולא ינסו להשתתף איתו
בהכרעות. את הד״ר ישראל כץ הוא מחבב,
אך כנם רמת־אביב גרם לו, ככל הנראה,
למחשבה שנייה לגבי צירופו של כץ. כץ
הופיע לכנס בראש כמה עשרות פליטי
ד״ש, ואף גרם לכך שאיש האירגון של
ד״ש ז״ל, ישראל גרנית, ינחה את הכנס.
באלה אין דיין מעוניין.
דיין מעוניין בדמויות חדשות, מחוץ למפה
הפוליטית, שעדיין אינן יודעות את
סוד כינון המנגנונים, העסקנות והלובי
המיפלגתי. הרצל שפיר יהיה נאמן ככלב
לדיין. דיין היה האישיות הפוליטית היחידה
שתמכה בשפיר בעת פרשת הדחתו

ונש את מילצין
העסקים הישראלי הצעיר, שהוכיח כיש-
רון רב בעולם העסקים הבינלאומי, במקום
השלישי ברשימה.
מיהו יעקוב לוינסון הפרטי של רשימת
דיין, ההפתעה הכלכלית של האיש שעדיין
לא החלים סופית אם הוא ירוץ לבחירות?
ארנון מילצץ נחשב היום כאחד האנשים
העשירים בישראל, ובעל שם מצויין בעולם
העסקים והקולנוע הבינלאומי. הוא בן
למישפחת־פרדסנים ידועה מרחובות. שלושת
האחים מילצ׳ן, אביו המנוח ושני
,דודיו של ארנון, היו מעשירי רחובות.
אביו של מילצ׳ן נפטר כשארנון, שהוא
היום בן ,38 היד, בן .20 ארנון ירש את
העסק המישפחתי ואת עול פרנסת אמו
ואחותו, דליה•
מילצ׳ן החל מנהל ממישרד קטן בדרום
חל-אביב את עיסקי יבוא הכימיקאלים לחקלאות,
שהוריש אביו. תוך כמה שנים
הוא הפך מוביל בשטח זה בארץ, עסקיו
התרחבו וקשריו עם גורמי־חוץ התהדקו.
הוא החל בנסיעות לחוץ־לארץ, נשא
לאשה תיירת יפהפיה שהגיעה לישראל,
שממנה התגרש בינתיים.
במהירות הוא התחיל להיכנס לעסקים
של קניית נשק ומכירתו, והרחיב את מעגל
חברות־הכימיקאליים שאותן הוא מייצג.
הוא מצא לו שווקים במיזרח־הרחוק, באירופה
ובארצות-הברית, והעביר את מרכז
עסקיו לחוץ־לארץ.
לעסקי הקולנוע נכנס ארנון מילצץ בעוצמה
רבה. הוא הפך דמות מוכרת בעולם
הקולנוע הבינלאומי, הן בזכות ההפקות
הגדולות שלו והן בזכות יחסיו האישיים
עם שחקנים, ובעיקר שחקניות, מפורסמים.
עיתונות הרכילות הקולנועית יודעת לספר
על רומן ארוך שלו עם הזמרת־כוכבת
ברברה סטדייסנד.

מתפקיד המפכ״ל ודיין יודע שלשפיר אין
יכולת אינטלקטואלית לנסות ולקום עליו.
הפרופסור שלמה אהרונסון, איש רדי,
ועיתונאי, גם הוא אינו מסוגל לאיים על
העצמאות של דיין בתוך רשימתו. דיין אף
מנהל שיחות עם כמה מנאמניו, המכירים
את שיטות־העבודה שלו והמקבלים את
רצונו להיות המחליט והקובע היחיד. עוזרו
לשעבר במישרד־החוץ, הד״ר אליקום
(״אלי״) רובינשטיין, ומנכ״ל מישרדי •ה ממשלה
שבראשותם עמד דיין, יוסף
(״יוסי״) צ׳חנובר, הם דק שניים מאלה.
אחת הבעיות המרכזיות בעניין הקמת
הרשימה של משה דיין היא שר-הביטחון-
לשעבר וגיסו־לשעבר של דיין, עזר וייצ־מן.
המצב היום הוא שווייצמן החליט שלא
לרוץ לבחירות הקרובות, לא במ-סגרת
רשימת דיין ולא בכל מיסגרת אחרת.
היה זה וייצמן שהעלה לראשונה, בשי־דור־מוקד
המפורסם בטלוויזיה שלו, את
הרעיון שמשה דיין יעמוד בראש רשימה
חדשה, שבה ישתתף וייצמן. אולם מאז
עבר זמן ווייצמן החליט לקחת פסק־זמן
מהחיים הפוליטיים ולשבת בינתיים בקיסריה.
דיין
יודע שאם יעמוד וייצמן במקום
השני ברשימתו, היא תזכה בחמישה־שישה
מנדטים נוספים, שהוא זקוק להם כדי
להיות גורם פוליטי חזק יותר. הוא מעוניין
בווייצמן, וגם יודע שווייצמן לא יפריע
לו להמשיך ולהיות זאב בודד בעל כוח.
גם וייצמן, אם יצטרף בכל זאת, בסופו
של דבר, לדיין, יהיה זאב בודד כזה, וה שניים
לא יתנגשו זה בזה.
דיין אינו מפעיל לחצים על וייצמן,
אינו שולח אליו שליחים, כפי שנהוג בחיים
הפוליטיים בישראל. הוא יודע שב-
מיקרה של וייצמן צעד כזה יכול רק להפריע.
הוא אמנם נפגש לשיחות עם גיסו-
לשעבר, אך אינו לוחץ עליו להצטרף.
דיין סומך על כך שווייצמן הוא חיה פוליטית,
ושברגע האחרון יגבר עליו יצרי
הפוליטי והוא יזנק מחדש לתוך קלחת הבחירות•
תוכניתו
של דיין פשוטה. הוא ילך בראש
רשימה ״עצמאית״ — שדק מסיבות טאק־טיות
אין הוא קורא לה בשם ״רשימה אשית״
,וינסה להכניס לכנסת עד כמה שיותר
תומכינדצללים, כדי שהרשימה האישית
שלו תהיה בעלת־עוצמה. הוא יש תדל
שלא להיעזר במנגנונים, שלדעתו אינם
נחוצים במיקרה שלו, ואף לא להיעזר
בכספים, שפירושם מחוייבות פוליטית.
הוא ינסה להרכיב את הרשימה מאישים
שהוא בטוח בכך שיהיו נאמנים לו ושיעשי
את רצונו, ולא באישים הבאים ממיסגרות
פוליטיות קיימות הרגילים למערכות פנים־
מיפלגתיות מאורגנות, אשר דיין בז להן.

משה דייו בתמונה המזכירה את בתו יעל

ירח משה דיין לבחירות הבאות, מי ירוץ
איתו ובכמה מנדטים הוא יזכה. אבל מה
שברור כבר עתה — אחרי הכנס הטרומי
של רשימת דיין, שנערך ביום השישי
האחרון במלון רמת־אביב בתל־אביב —
הוא, שמשה דיין הוא כוח משיכה לכמה
עשרות בחורות צעירות ונאות.
בכנס של דיין לא היו נשים קשישות
בעלות גרביים מופשלות, האוחזות סריגה
ביד, המאפיינות את כינסי המערך.
לא היו גם נשים לבושות בגדים כהים,
הנואמות בלהט רב וכל חזותן אומרת מחתרת,
כמו בכינוסי חירות. דיין משך אליו
חתיכות, שדאגו להתלבש היטב, לשים
על עצמן את מיטב העדיים ולרכז סביבן
הרבה תשומת־לב, ממש כמו שדיין עושה.
הבולטות היו דווקא המבוגרות יותר
— גאולה בן־אליעזר, בתו של דויד
בן־גוריון, שתמונתו ניצבה מאחרי מקום
מושבו של דיין, רחל דיין, שישבה ליד
בת דור הביניים, הסופרת יעל דיין־שיאון,
בתו של יוזם הכינוס. היתד, גם מאיה
תבודי. השולטות היו הצעירות והחתיכות.
יש הטוענים שאם דיין ינצל את בריגדת
החתיכות שלו, וישלח אותן מבית
לבית, סיכוייו יהיו גדולים בהרבה.

וו רדו בנו תי ה -
נ ו?ואו הריצניס
דוחקת היבחביות
שהתייצבה בננ ס
שבו צ י 13הנד
ר״ סוד מנוגח !
של משהדיין

הניוסומאית

ירדנה עובדת בכירה בדחף ואחת ממזכירותיו של מנהל
דחף אליעזר דורבין, באה גס כנציגתו של הבוס שלה.
שאולי יקבל את ניהול מסע הפירסומים של הרשימה החדשה. היא מזדהה עם רפ״|

גמח גיי ס
ו גו ר
בתל־אביב ומסרבת לגלות את שמה. ה־ג׳ינג׳ית
ישבה ליד הפרופסור שלמה אהרוג־סון
הסכימה רק לספר שבעלה רופא.

קשה היה שלא לשים אליהן לב
במיוחד. בין העסקנים המשופשפים, צעירים
דחוקים ובהולים וזקנים שהזכירו

ך|{ 1ץ | ך ף 1ץ ך| דינה פס, עובדת במישרד־ביטוח
• 11״ ! 111111 לשעבר, הנמצאת בחופשה, רשמה
את דברי דיין באדיקות ולא נענתה להצעות סוחרים.

דיי!
את הוועידות היפות של מפא״י, היו כמד.
עשרות איים של פנים נעימות ויפות.
איש אינו יודע עדיין באיזו מיסגרת

תהילה פלג, אחותו של עורד־הדין

אלישע פלג, אחד מראשי עסקני רפ״י. 111111111 תהילה, שהשתחררה לפני שבועיים, לומדת עתה מלונאות.

אחת מיני רבות

שבאו להזדהות

עס משה דיין, אך ״בשלב זה״ אינן מוכנות
לחשוף את זהותן. האלמונית גס לא
היתה מוכנה לגלות אס תצטרף לרשימה.

1ן ה ענת בביץ, מרצה לכלכלה באוניברסיטת
•* 1/111 יי תל־אביב, היא מהתומכות הנלהבות ב־ביותר
של דיין ומחלקת זמנה בין האוניברסיטה לרשימה.

זי? 01ח *0י

1 ? 0ז 0ז1¥

זמסקחס^

*#4X0/20/1׳06

מ ן ןלי״גו

ם(11 יון נלאו
1!(130 סזבניח

*6,ו7*0*1><01 חי
׳*״*ין.ססז3ז*י
גע־ס והדה ב־ס

אף אחר לא מצפה כמובן, שכך ייראה
שולחן ארוחת הבקר שלך, אבל סעודה
חגיגית או ארוחה במסעדה הם דבר אחר
לגמרי. כאשר אנשים הם אניני תרבות
ואניני טעם צפוי שהם יהיו גם אניני יין.
״אנין יין״ הוא מושג חדש שנכנס לארץ
יחד עם יינות מונפורט. היום כבר אפשר
לשפוט טיבה של מסעדה ורמתה ע׳׳
השאלה הפשוטה :״יש לכם יינות מונפורט?׳
הבה נראה מה קורה בשולחן המפואר,
הכל עומדים במנה העיקרית, נתחיל מימין
לשמאל: המנה היא ״ז׳יגו דה-מוטוך (ירך

כבש) ו
סובניון

עגל בו
סובניון

מונן יר׳
(״מונייו

שהולך

־ין המלווה אותה הוא קברנה

לגבר הוזמן ״בלנקט דה־וו״(בשר
טב לבן) והיין׳המתאים לו הוא
:לאן. לגברת היפה הוזמן ״סול
שהוא דג סול מבושל ברוטב לבן
׳ בצרפתית -אשת הטוחן) והיין
ם זה טוב הוא פרנץ׳ קולומבאר.

ה המעודן שלהתרמת

בראש השולחן מוגש ״פולה או-ו־י״(חזה
עוף מבושל באורז) והיין המלווה אותו הוא
שניז-בלאן, הגברת הנאה שמשמאל הזמינה
שניצל(נו, טוב, היא רק אורחת) ולזה יתאים
בדיוק גרנאש רוזה מקורר היטב. הגבר
משמאל הזמין דג שמך ברוטב וימר(רוטב
העשוי מיין לבן פרנץ׳ קולומבאר של
מונפורט עם מיונז, חרדל וצלפים ).ויין זה
גם מוגש למנה.

יותר פרטים על היינות הזניים
של מונפורט, בעמוד הבא.
וימר יעקבסון טמיר

פרנץ׳ קולומבר של מונפורט צריך לשהות במקרר
לפחות חצי יום לפני ההגשה ואפשר לחלוץ את
הפקק בעת הארוחה. הטמפרטורה האידיאלית של
ההגשה היא 12-7מעלות צלסיוס. לגבינות המלוחות
טוב מאוד להגיש פרנץ׳ קולומבר של מונפורט.
הפרנץ׳ קולומבר הולך טוב עם מוסיקה של דביוסי
ורוול, עם ג׳ז קלאסי(ניו אורליאנס) ,עם פיסול
ועם ספרי הרפתקאות(שוגון).

ז & סז ססמ
€1^ 8810

פרנץ׳ קולומבר של מונפורט הוא יין שולחני לבן
מעולה, חצי יבש(דמי-סק) .יש לו טעם מובהק של
רכות וארומה נקיה. הוא עשוי מענבים מובחרים של
גפן ה״קולומבר״ הצרפתית ומצויין כ״אפריטיף״.
מגישים אותו עם דגים, מאכלי-ים ועוף.

£י! 11ד 1 0 8ז>!£011

פרנך סולוס 1ו
יין וולח1י מן
7 5 0 * 1.מ י

נססססמיז^
י 8נ1.0זזס 0ם ז 1ז£3
מייצר תזסזיא ירי

.1ס. ט .נט־מ נתניה פי־ת.

להניחו במקום קריר ומוגן מפני אור שמש .
שעה לפני ההגשה יש לחרוץ את הפקק(אחרי
שהבקבוק שהה כשעה במקרר במדף התחתון).
בקברנה סובניון של מונפורט מכינים ״תרנגול
ביין״ ואותו יין גם מגישים עם המנה לשולחן.
קברנה סובניון של מונפורט, הולך טוב מאוד עם
מוסיקה קלסית קלה, מחזות אנגליים בטלויזיה
ופתיחה חגיגית של תערוכת ציורי שמן.

€1^8810

קברנה סובניון של מונפורט הוא יין אדום יבש
העשוי מענבים מובחרים של גפן מזן ״קברנה
סובניוך ומאוחסן במרתפים הקרירים של מונפורט.
יין זה מאופיין בצבע אדום עשיר ובארומה עדינה.
בקברנה סובניון של מונפורט יש לטפל בעדינות.

סנונה סובניזן
יין יתחני וו 01

מייצר וממולא צ־י
.1ס. ט .ב ע־ מ נ תני ה • פ״ ת.

88 * £1.ז קס

ז & סזיז ס א
8 1801\ 1

שנין בלאן של מונפורט עשוי מענבי הגפן ״שנין
בלאן״ שנבחרו בקפדנות ושהו בחביות הגדולות
במרתפים הקרירים של מונפורט. שנין בלאן של
מונפורט הוא יין שולחני לבן יבש ובאופן מיוחד
טעים לשתיה עם מאכלי ים, חזה עוף לבן ובשר עגל.

יש להגישו מקורר היטב היטב ( 7מעלות צלסיוס),

01^ 8 8 1 0

מניו 1לאן
ייווולחנילנן
וס״/־ם^צזורזוזק בנפח 1יד׳ 7 5 0ח־ד
׳< 0 8ש_ודד 8 0ס** 0 0 0 6 0מוו

גרנאש רוזה של מונפורט עשוי מענבי ״אליקנט
גראנש״ המפורסמים. צבעו ורוד צלול וטעמו עדין
וארומטי. יש להגישו לשולחן כשהוא מקורר היטב.
רוזה גרנאש של מונפורט הולך יפה עם מיני בשר
שונים, דגים ומנות מעורבות, ואפשר לשתותו בכל
הזדמנות. הוא פופולרי במיוחד ויש המגישים אותו

:וסיוססא׳ו

טד 0 0 6ו 6 x 0 .ז ס 750מ ל
ביד*
4 9 /7

י פ1£ייס*!(*0סנוססייי
..סט ז ^ £5י
מיוצר וממולא צ־•
.1ס. ט .ב ט־נו נ תני ה• פ״ ת.

1£1.ט0 ? 131

0£ס 0 0מ>ז

:ז\ ך זו 1,ו.ד;וו 1ז^׳\
יין ווזה גונאש

7 5 0 * 1.ס־י

..סם ז 5ש^\
מיוצר וממולא ׳ר׳
.1ס. ט .ב ע־ מ נ תני ה• פ״ ת.

רגל גבוהה מאוד. בארוחה מגישים אותו עם מטעמי
הים, עם דגים העשויים ברוטב לבן, ובמנות מיוחדות
מבשר עגל או עוף, וגם כ״אפריטיף״ משובח.
סובניון בלאן של מונפורט מוגש עם גבינות ביתיות
פיקנטיות( לא מתוקות).

סובניון בלאן של מונפורט הולך טוב מאוד עם
הפרליודים והפוגות לפסנתר המושווה של בך, עם *׳
ויואלדי, עם מוסיקה מודרנית של סאטי, ועם ספרים
של אסכולת ״הרומן החדש״.

מז סז מסא

והגבינות שאוהבות אותו הן גבינות עיזים(שבר)
מלוחות(וגם מחמצים בצד לא יזיקו) .יש להגישו
בתוך כוס גבוהה בעלת רגל(כדי שאצבעות היד לא
יחממוהו) .שנין בלאן של מונפורט הולך טוב עם
סירטאקי, שירים של תאודורקיס, בוריס ויאן, פרקי י
שירה של רימבו, היינה וטשרניחובסקי, עם קטעים
נבחרים מתוך אופרות של וגנר ומנוטי ועם קיית
ג׳אראט(פסנתר סולו) ובערבי פתיחה של סרטי
־ איכות ישראלים באביב.

נתניה • ס ״ ת.

סנבגיח בלאן
יין 1ולח1י לנו

ב ע־ מ

11011 ? 0111

188

סובניון בלאן של מונפורט נחשב ליין לבן מצויין,
עדין ומיוחד. לא מנומס לצקצק בלשון אחרי ששותים
אותו, למרות שיש חשק לעשות כן. הוא מיוצר מענבי
״סובניון בלאן״ מאזורים נבחרים, ומוגש ישר
מהמקרר(לאחר ששהה שם כ 7-שעות).
חולצים את הפקק בעת ההגשה ומגישים בכוס בעלת

0 £ט 0 0אק

]18611881

כ״אפריטיך״ לפני האוכל. הוא הולך טוב עם
גבינות כמו ״בל-פאיזה״ ו״קפריס דה-דייה״.
ברוזה גרנאש של מונפורט לא ממלאים הכוס עד
שוליה, מספיק כדי שלושת רבעי מגובהה. אין
משאירים אותו במקרר יותר משנחוץ. מחסלים
אותו לבד או עם ידידים. גרנאש רוזה של מונפורט ,׳׳
הולך טוב מאוד עם ג׳ז בעיקר ג׳ז מודרני ושיחת
ריעים ( בסלון של יום שישי) ,עם בלט קלאסי ועם
מנדלסון.

פרידה

על סף דלתה של הווילה המפוארת שנשכרה עבורו בהרצליה־פיתוח
נפרד מנסל מאשתו בצאתו למישחק. בתמונה משמאל: מנסל יושב
באימון הניבחרת. גיורא שפיגל, הנראה משמאל, כבר פרש, ריפעת טורק עדיין משחק.

ף* וא כבד זאת מקבל 2500 דו1
לר נטו לחודש!״ קרא בזעם אחד
מחברי הנהלת התאחדות הכדורגל. לא
רק אותו חבר־הנהלה נרעש. כל מי ששמע
בשבועות האחרונים על משכורתו
של מאמן ניבחרת הכדורגל הישראלית,
ג׳ון ג׳ק מנסל, נדהם.
גם אנשי התאחדות הכדורגל הרגישו
עצמם מרומים. כשלפני יותר משנה ביקש
מנסל משכורת זו, שערכה הוא היום
225 אלף לירות נטו, הם החליטו שלא
לאשר את המינוי שלו. אז הודיע מנסל
בשיחת טלפון מלונדון שהוא מוכן לקבל
רק את מחצית הסכום 1250 :דולר לחודש.
חברי הנהלת ההתאחדות נכנעו ל־לחצו
של יושב־ראש ההתאחדות, מיכאל
(״מיקה״) אלמוג, ואישרו את המינוי.
עתה התברר שתוך חצי שנה הוכפלה

הנבתרת אינה מצליחה ־ היחסים הפני מיי ם
מעורערים ־ ההכנסות האמיתיות שד המאמן
התגלו ־ ירד ההתאחדות עומד לפרוש מתפקידו
ץ 1ך ך ! 1ח כך מגדיר מיקה אלמוג,
י י ^ יייי יושב־ראש התאחדות־הבדו־רגל
(משמאל) ,את יחסיו עם מנמל.

משכורתו של המאמן והגיעה לדרישתו
המקורית. אך חקירה של כמה ממתנגדיו
של מנסל בהתאחדות לכדורגל גילתה,
שהשכר אינו המרכיב היחיד בתשלומים
שמקבל מנסל מקופת־ההתאחדות.
משכורת של 225 אלף לירות נטו לחודש
פירושה — תוספת למס־ההכנסה של
כ־ 200 אלף לירות מדי חודש. התאחדות
הכדורגל שכרה עבור מנסל וילה מפוארת
בהרצליה-פיתוח והיא משלמת עבו

700 דולר לחודש, שהם 63 אלף לירות
לחודש. ההתאחדות גם רכשה עבורו
מכונית אמריקאית חדישה מסוג שבט,
שמחירה יותר ממיליון לירות. ההתאחדות
מחזיקה את המכונית של מנסל ומשלמת
עבור זה כמה עשרות אלפי לירות נוספות
לחודש. מנסל כימעט ואינו משתמש
במכונית. אישתו נוהגת להשתמש
בה, ומנהל הניבחרת, אברהם בן־דוד, דואג
להסיעו לאימונים.

חוזה העבודה של מגסל גם מבטיח לו
צמד כרטיסי טיסה בשנה, לו ולרעייתו.
שני כרטיסי טיסה תל-אביב—לונדון—
תל-אביב עולים כ־ 220 אלף לירות יש ראליות.
אך מנסל מתגעגע למולדת שלו.
הוא יוצא ל״מסעות ריגול״ רבים במיג-
רשי־הכדורגל בחוץ־לארץ.
סך־הכל של עלות המאמן הלאומי ל קופת
ההתאחדות לכדורגל, שקברניטיה
(המשך בעמוד )48

בדו״ח שלו. ביקורת מחודשת זו הגיעה למסקנות
עגומות ביותר: הליקויים לא תוקנו, המצב נשאר
כפי שהיד״

כיגדל רצתם לחפות על האשמים האמיתיים
בתקרית, ועל־ידי התנכלות זו הביאו לו
נזק רפואי רב.
״אל־על״ הדיחה בכר את קירן מהתפקיד
שהיה מיועד לו — מנהל החכרה
כאמסטרדם — וראשיה מתכוונים לפטרו
מהחכרה.

שוסטל; מא שי
א ת מידן
שר־הכריאות, אליעזר שוסטק, מאשים את
מנכ״ל מישרדו, הפרופסור כייר מזרן,
בהדלפות כלתי־נכונות לעיתונות.
שוסטק רגז שכתבת ידיעות אחרונות, דבורה נמיר,
פירסמה ידיעה כאילו אסר מישרד״הבריאות על שימוש
בשלוש תרופות הנפוצות ביותר בישראל, רוקאל,
אסיילגן ופלגין.

איו א מ רי ק אי

שוסטק טוען שלמודן יש קשרים הכרתיים

עם העיתונאית, וכי הידיעה עצמה היתה נכונה.

עד הממ של ה
הממשלה קיבלה השבוע את עמדתו המתונה של
שר־החוץ, יצחק שמיר, אחרי ששמיר הודיע לראש-
הממשלה ולשרים הבכירים על איום אמריקאי שהגיע
אליו.

לדכרי שמיר איים המימשל האמריקאי שכל
תנוכה חריפה מצד ישראל על עיסקת־הנשק
עם סעודיה, או נתיונות לעורר את הלובי
היהודי נגד המימשל, יגררו אחריהם תגובות
אמריקאיות חריפות נגד ישראל.

מדוע שמיר

ה קלל ה של .,מצדה׳׳

האוניה ״מצדה״ ,שטבעה השבוע, נקראה תחילה ״מסדה״ ,על־שם אוניית־הסוחר
הישראלית הראשונה שטבעה במצולות.
השם הוחלף כאשר נקכע כי השם הנבון שד אתר־הגכורה ליד ים־המלח אינו
״מסדה״ ,בפי שתירגמוהו לעברית מסיפרו של יוספוס פלאוויוס, אלא ״מצדה״.
האוניה ״מצדה״ טבעה כראשית 1950 כצורה מיסתורית, שלא נמצא דה הסבר
עד היום, מול חופי ויכו־ואלנציה באיטליה. אז ניספו שלושה ימאים ישראליים.
יש מיקריות מוזרה בכך ששתי אוניות הסוחר היחידות של ישראל, שטבעו כים,
נשאו את אותו השם.

לא הלך ב רג ל
חוגים ישראליים כרומא דיווחו לישראל
על תמיהה כוואתיקן על כד ששר־החוץ,
יצחק שמיר, ביטל את פגישתו עם
האפיפיור.
אחרי שמטוסו של שמיר איחר להגיע לרומא, נקבעה
פגישה בין האפיפיור לשר־החוץ הישראלי ביום חששי
בערב. שמיר ביטל אותה, וגם סירב להפגש עם
האפיפיור בשבת בבוקר, כפי שהציע הוואתיקו.

חו רהל די! מ״שמעתי
מ אי ה ח בו רי
תו ד ח

חוגים כוואתיקן טוענים ששמיר יכול היה
לצעוד כרגל ממלונו לקריית־הוואתיקן,
מרחק שד קילומטר וחצי, מכלי לחדל את

השכת.

יושכ-ראש המועצה הישראלית לצרכנות,
מאיה תכורי, תודח כימים הקרובים
מתפקידה.

ו״צמן ב מ קו ם דיין

שר־התעשיה, גדעון פת, החליט להדיח את תבורי
אחרי שנודע לו על ביקורת חריפה שמתחה תבורי
על.מדיניות מישרדו, ובעיקבות הופעתה של תבורי
בכנס רמת־אביב של משה דיין.

הצהרון ״ידיעות אחרונות״ החליט להפסיק
כעוד שבועיים את פירסומם של קטעים
מסיפרו של ח״כ משה דיין כמוסף: השבת
שלו.
הצהרון רכש את זכויות סיפרו של עזר וייצמן,
בדרך לשלום. ועדת־השרים המייוחדת לאישור פירסומם
של ספרים של עובדי־מדינה אישרה השבוע את
הספר, ומערכת העיתון החליטה שהוא יהיה מעניין
יותר מזה של דיין.

בגין בעד
פי ר סו ם תדו״ח
ראש־הממשלה, מנחם בגץ, לוחץ עתה למען פירסום
מלא של דו״ח ועדת־אגרנט על מילחמת יום־הכיפורים.
על הפירסום יחליט נשיא בית־המישפט־העליון, אם
תמליץ על כך הממשלה לפניו.

לדעת כגין, פירסום הדו״ח אינו פוגע
כלל כאנשי הליכוד, ומטהר לחלוטין את
מיטה דיין. בגין סכור שכד עזרה לדיין לפני
הבחירות תשרת, כסופו שד דכר, את
הליכוד.
מבקר הליקויים ל א תוקנו
התרגשות רכה שוררת כוועדה של הכנסת,
המופקדת על הביקורת על מערכת׳הביטחון,
לאור המימצאים של מכקר־המדיג
אחרי הביקורת הקטלנית שמתח מבקר־המדינה על
מיבצע-ליטאני, הוא התבקש על־ידי הוועדה לחזור
ולבדוק מחדש את אותם הליקויים והיחידות שנסקרו

מפכ״ל המישטרה, רכ-ניצב אריה איכצן,
החליט לחזור לשיטה שד העמדת השוטרים
לפני כית־דין מישמעתי, תחת הגשת
כתכי־אישום נגד שוטרים שסרחו כפני
כתי־מישפט אזרחיים.
איבצן טוען שהמיקרים האחרונים שזכו בפירסום,
על העמדה לדין של שוטרים וקצינים לפני בתי־דין
אזרחיים, הביאו נזק רב לשמה של המישטרה.

ז הירו ת,
טלוויזיות !משומשות

ו שק ח

5000 מקלטי־טלוויזיות ציכעוניות משומשות
הגיעו לפני כמה שבועות מצרפת לייטראל,
ונמכרו כאן כמכשירים חדשים.

ב מ או רשע רי ס

בצרפת נהוגה שיטה של השכרת מקלטי־טלוויזיה
במשך שנה, והחלפתם במקלטים חדשים בתום תקופה
זו. סוחרים ישראליים זריזים קנו כמות עצומה של
מקלטי־טלוויזיה שחזרו מהשכרה, ובעיקבות בולמוס
קניית הטלוויזיות הציעו אותם למכירה כחדשות.

אל מישטרת מרחב ירושלים הגיעו ידיעות
מודיעיניות על ריכוזי נשק חם כתחום
השכונה הדתית מאה״שערים.
מפקד המרחב, תת־ניצב רחמים קומפורט, הקים צוות-
חקירה־מייוחד, שתפקידו הוא לגלות את מיצבורי־הנשק
לפני שהם יכוונו נגד שוטרים ואזרחים חילוניים.

ד ־ע דיי תפתח
קו ל טו לוז

הטייסים נגדש בי ט

חכרת ״אל־על״ מתכוונת להפעיל טיסה
שכועית כין תל־אכיכ לטולוז שבצרפת.

ועד צוות־האוויר כ״אד־עד״ הוציא כרוז
חריף כיותר נגד יושב־ראש מועצת־המנהלים
שד החכרה, אברהם (״כומה״) שכיט, שבו
האשים הוועד את שכיט, על כי הפד
״דובר ועדי־העוכדים כהכרה.״
בינתיים הודיעו גם הוועדים של עובדי־הקרקע שאם
תתן הנהלת״החברה חמישה מיליוני דולאר לאנשי
צוות־האוויר, כפי שסוכם עם הטייסים, ידרשו הם
את אותו הסכום.

גורמים בכירים בחברה עומדים לפני סיום מוצלח
של משא־ומתן לפתיחת קו זה.

א בי כ הן יחזור
אכי כהן, שחקנה הישראלי של הקבוצה
האנגלית ליכרפול, יחזור בנראה לישראל.
ידיעה על־כך הגיעה ממקורות־ספורט בלתי־רשמיים
באנגליה להתאחדות הכדורגל בישראל.

?ידן יתבע

הציור ש ל אי פור׳

א ח ״ אל־ על ״

רופאי מחלקה 0צ ככית־החולים על־שם
שיבא כתל־השומר תלו לאחרונה ציור,
מעשה ידיו של תת־שר־־הכיטחון מרדכי
(״מוטקה״) ציפורי, כאהד הקירות כמחלקה.

המנהל לשעבר של סניף אל־על בקופנהגן, צבי קידן,
שהתפרסם לאחרונה בעיקבות נסיון־ההתנקשות
בחייו, עומד להגיש תביעת פיצויים גדולה נגד החברה.

לטענת קידן, מתנכלים דו ראשי החכרה,

ציפורי צייר את הציור לפני שנים רבות, עת היה
אלוף־מישנה בצה״ל, ונתן אותו כמתנה לביתן, על
הטיפול שבו זכה כשהיה מאושפז שם. לאחרונה
נזכר מישהו בציור, שהיה מאוחסן עד כה, ותלה אותו.

במדינה
(המשך מעמוד )31
לתפנית אנטי־ישראלית חריפה במדיניות
האמריקאית: הלחץ של
הלובי היהודי. אולם זהו נשק
עדין. הלובי יתקפל מאליו אם יתרשם
הציבור האמריקאי שהיהודים
פועלים נגד האינטרס הלאומי של
ארצוודהברית.
אנשי־רגן עצמם הבהירו ליצחק
שמיר באדיבות ידידותית, אך בשפה
שלא השתמעה לשתי פנים,
כי לא כדאי לישראל לריב עימם.
מוטב לה לקבל פירורים מן השולחן
האמריקאי מאשר להיכנס לעי מות
עם הממשלה החדשה — כשאיש
לא יתייצב לימינה, חוץ מכמה
עסקנים בלתי־רציניים, רוד*
פי־טובת־עצמם, כמו הסנאטור טדי
קנדי.
הסיכום: ממשלת־בגין תגמור את
ימיה באווירה טובה, תוך קבלת
טובות־הנאה מוושינגטון, תמורת
הסכמה אילמת לעיסקה הסעודית.
ואילו לממשלה הישראלית הבאה
מצפה אווירה צוננת, כאשר יתחיל
הוויכוח הגדול על העיקר: ה־בעייה
הפלסטינית. יהיה ברור כי
סעודיה היא הידידה המרכזית של
ארצות־הברית במרחב, וכי לישראל
נועד, לכל היותר, תפקיד מיש-
ני, כ״נכס איסטראטגי״ שולי.

השטחים
>וע|ה לד בסד

פסל ישראלי־פלסטיני
ראשון הוצב על גיכעה
ליד חלחול
״יא אללה, זו הפעם הראשונה
בחיים שיהודי מיישר את האדמה
בטוריה ואני מודד לו את העבודה
עם פלס מים אמר בהתפעלות
עיסא, נער בן 16 מחלחול.
בסוף־השבוע שעבר כבשה ההת־
״ רגשות את האמן יגאל תומרקין.
מזה שמונה חודשים הוא שקוע בפרוייקט
שנועד להציב רשת פס לים
יהודיים־ערביים בכל רחבי ה ארץ.
עד עתה כבר ״הוצבו כמה
מעבודותיו בכפרים ערביים בגליל.
בשבוע שעבר נשלמה הקמתו של
פסל שכזה גם בחלחול, שבהר חברון
— מעין פסל ישראלי־פלסטיני
ראשון.
הפסל נועד, לדברי תומרקין,
לבטא ״מחווה לראש מועצת חלחול,
מוחמד מילחם, ומחאה נגד
גירושו, וכן להפגין נוכחות שפויה
בגדה.״ הפעם, להבדיל מפעולות
מחאה קודמות, שהתמצו בעיקר
בנאומים, היה העיקר בעמדה כדי משותפת, יהודית־ערבית.
להציב את הפסל התקבצו ביום החמישי
שעבר קומץ ישראלים —
יהודים וערבים — ועשרות צעירים
ערביים מחלחול. קדמה להצבת
הפסל נשיאה מפרכת של מדכביו
המתכתיים מהכביש אל אתר ההק־מה,
בתוואי הררי החוצה טרסות
~ מוגבהות.
״כמו במסע אלונקות צבאי,״
נזכר סטודנט תל־אביבי ,״אלא
שהפעם הקריאות, להתחלף׳ היו
בערבית ובעברית לסירוגין.״ המאמץ
הפיסי המשותף עשה אר.
שלו. גם לוחמי־שלום ותיקים לא
יכלו להיזכר באווירת אחווה בין
ישראלים לפלסטינים, כסי שהתגלתה
בחלחול.
שיחות תוכחה. הפעם היוו
הנאומים קישוט בלבד. בשבת בבוקר
נאספו כ־ 200 מתושבי חלחול
— נכבדים ושאבאב גם יחד
— ועשרות יהודים לטכס חנוכת
הפסל. הנאספים האזינו לדבריהם
של אנשי שלום מישראל, כאלוף
(מיל ).מתי פלד והפרופסור דניאל
עמית, ולבני מישפחת מילחם ונציגי
העיריה. הנואמים חזרו והביעו
תמיכתם בהקמת מדינה
יי פלסטינית לצד מדינת־ישראל.
מחיאות־הכסיים של אנשי חלחול
חיזקו את הנואמים בדבריהם.
גורם אחר לא היה מרוצה במיוהעולם
הזה 2271

יעקוב דווינסו! מחזיק את
שימיעון נוס נגוון -
0131 אינו יודע איו והיזזדץ
עקוב לדוינסון מחזיק את שימעץ פרם בגרץ. אין זה מוצא
חן בעיני פרס, וגם לא בעיני אחרים בצמרת העבודה.
״איזה מין מצב זה?״ התמרמר השבוע ח״כ עמוס הדר, מהאגף
הימני של המיפלגה .״יש לינו מועמד לתפקיד שר־האוצר, והוא
שותק. יורם ארידור עושה — ולווינסון שותק. איננו יודעים מהי
דעתו של האיש האמור לנהל מחר את הכלכלה בשמנו, מה הן
תוכניותיו, מהי גישתו. לא בלום.״

זהו מצב מכיש. הוא נעשה השבוע מכיש עוד יותר.

די ק ט טו ר
^ אשר הוקמה ממשלתו של יצחק רבץ, באביב ,1974 הוצע
• י ליעקוב לווינסון תפקיד שר־האוצר. הוא סירב.
היו פירושים רבים לסירוב בלתי־רגיל זה. היו שהסבירו זאת
בפחדיו של לווינסץ, או באי־הסכמתו לוותר על שילטונו בבנק
הפועלים, או באי־נכונותו לחשיפה ציבורית.
אד אנשי־סודו המעטים של לווינסץ ידע כי הסיבה היא אחרת:
לווינסון לא האמין כי ניתן לתקן משהו. לא היה לו חשק לקבל
על עצמו כישלון בטוח.
כי בעיני לווינסון, לא חשוב מיהו שו״האוצר. אם לא יחול שינוי
כללי במערכת, כל שר ייכשל.

לווינסון גם לא הסתיר מה הם השינויים המיבניימ
הדרושים: שליטון מוחלט, כימעט דיקטטורי, של שר־האוצר
ככל מערכות־המשק.

שילטון כזה היה, בשעתו, לפי/נחס ספיר — ולפניו ללוי אשכול.
אולם הדבר נבע אז מכוח מעמדם האישי, לא מסידור רישמי.
בימיהם של ראשי-הממשלה דויד בן־גוריץ ומשה שרת, לא
התערב איש בענייניו של שר־האוצר לוי אשכול, הוא עשה בכלכלה
כבתוך שלו.
מצב זה התגבש עוד יותר כאשר נטל פינחס ספיר את התפקיד
מידי אשכול. ספיר היה בעל כושר־החלטה נוקב וזיכרון אגדתי.
הוא היה מסוגל לטפל תוך דקות בכל עניין, לשמוע, להכריע. שום
דבר במשק לא נעשה בלעדיו. גולדה מאיר, שכמו בן־גוריץ ושרת
לא הבינה דבר בכלכלה, סמכה עליו בעיניים עצומות.
מצב זה התערער כאשר עלה לשילטון יצחק רבין. גם רבץ לא
הבין דבר וחצי־דבר בכלכלה, ולא התעניין בה. אך יהושע רבינוביץ
לא היה בעל אישיות דומיננטית, והכלכלה הטלטלה בין האישים
וקבוצות־הלחץ. מצב זה הוחמר בימי הליכוד, שהחליף שרי־אוצר
כמו גרביים משומשים.

יעקובי יהיה, למשל, שר התמ״ת. הוא הדין לגבי אישים אחרים,
שלווינסון אינו מוכן לסמוך עליהם.
מכיוון שלווינסון לא גילה מעולם לאיש מהי תוכניתו הכלכלית,
ויריביו טוענים כי כלל אין לו תוכנית כזאת, יש חוגים אינטרסנטיים
רבים במיפלגה שאינם מסכימים למסור לו את הדיקטטורה הכלכלית.
״איך אפשר למסור לו שליטה בילעדית, כשאיננו יודעים כלל מה
הוא מתכוון לעשות?״ שאל־הזהיר ח״כ בכיר.
כך הועמד פרס לפני ברירה:
• לקבל את דרישותיו של לווינסון, ובכך להרחיק מעל עצמו
חוגים ואישים התומכים בו.
!• לוותר על לווינסון.

לוו״01 ון דורש:
דיקטטורה כלכלית
לווינסון הבהיר לרבץ כי הוא מוכן לקבל את התפקיד רק אם
יינתנו לו המכשירים לתיפקוד יעיל. בין השאר:

• הזכות הכילעדית לקכל את כל ההחלטות בשטח
הכלכלי, כמוכן הרחב כיותר של המושג.
• הזכות למנות (או לפחות לאשר) את כל המינויים
כשטח הזה, וכיכלל זה בחירת כל השרים שעיסוקם
נוגע לכלכלה: תעשייה־ומיסחר, רווחה, חקלאות, תחבורה
וכו׳.

קבלת הדרישות האלה היתד, יוצרת, למעשה, מעמד של שר־על
כלכלי, מעין סגן־ראש־הממשלה-לענייני-כלכלה.
רבץ לא היה מסוגל לקבל דרישות אלה, ביגלל הלחצים בתוך
המיפלגה, ועל כן לא נאות לווינסון לעבור מבנק הפועלים לממשלה.

ירה אכזרית
,תה הציג לווינסון את אותן הדרישות לשימעון פרס, כתנאי
בל־יעבור להסכמתו לקבל על עצמו את תיק־האוצר. אולם
פרס עומד לפני אותן הבעיות כמו רבץ לפניו.
תחת המיטריה של פרם התלכדו קבוצות־לחץ רבות, חוגים
ואישים. לכל אחד מהם אינטרס משלו — אישי, קבוצתו ומיגזרי.
קבלת דרישותיו של לווינסון היתד, מרגיזה רבים מהם, ופוגעת
בקבוצות השונות, שכל אחת מהן דורשות לעצמה נתח מן הכוח
וההשפעה.
כך, למשל, ברור כי קבלת דרישותיו של הדיקטטור הכלכלי
המייועד היתד, מחסלת את סיכוייו של גד יעקובי להשפעה כלשהי
(ראה מדור ״מה הם אומרים״) .לווינסון לא יסכים לעולם לכך שגד
חד מהאירוע — אנשי המימשל הצבאי
בהר חברון. הם כינסו את
הנערים שסייעו בבנית הפסל ל־שיחות־תוכחה
נוקשות, הציבו מחסומים
בדרכים המובילות לאתר.
סיננו את הבאים ואף הטרידו את

הנוכחים בשעת העצרת•
עם תום הטכס צעדו הישראלים
והפלסטינים בצוותא עד מרכז העיירה.
הסיבה לצעדה המשותפת
היתד, לא רק סימלית אלא גם תכליתית.
התושבים המקומיים הביעו

יתכן שפרס היה מעדיף את האפשרות השניה.
כמה מיועציו מזהירים אותו זה מכבר מפני לווינסון, וטוענים
כי הבנקאי המיסתורי הוא איש מסוכן, וכי הממשלה שתקום לפי
דרישתו תהיה, למעשה, בעלת שני ראשי־ממשלה. בסופו של דבר,
טוענים המזהירים, לווינסון יהיה השליט האמיתי, ופרם יהיד, לכל-
היותר שליט־להלכה.
אך האפשרות השניה מסוכנת לא־פחות. לווינסון הוא הדמות
החדשה היחידה במערכת־הכוכבים של פרם. כל השרים החשובים
האחרים — חיים בר־לב, אבא אבן, חיים צדוק, גד יעקובי, הם
עסקנים ידועים ומשומשים, שכיהנו כבר בממשלות קודמות, ושאין
בהם כדי להלהיב את דימיונו של הציבור.

יתר על כן, פרישתו של לווינסון תיצור חלל ריק,
שאין דו כרגע מילוי סכיר.

אין לפרס מועמד אחר לתפקיד שר־האוצר. גד יעקובי לא נחשב
כמנהל כלכלי רציני. חיים צדוק הוא פרקליט עשיר מאוד, והוא
כיהן בעבר כשר־המיסחר־וד,תעשיה, עד שרב עם ספיר. אך איש
אינו רואה בו קברניט כלכלי בתקופת־חירום. נפתלי בלומנטל, מנהל
כור, הוא איש של לווינסון ולא ייתקל בהתנגדות מצידו, אך רבים,
הסבורים שהוא מנהל־קונצרן מוצלח, מפקפקים בכושרו לנהל את
משק־המדינה.

כך עומד פרס לפני כדירה אכזרית — דווקא מן הסוג
שאין פרס אוהב לעמוד לפניה.

לווינסון יודע מה כוחו במצב זה, ואינו מגלה כל נכונות לזוז
מעמדתו.

פרס יצטרך להיכנע לו — או להסתכן כהחלשת כוח־המשיבה
של המערך כדיוק כתקופה וכתחום שכחם
החלה מסתמנת תפנית כלשהי לטובת הליכוד.

חשש כי סיורי צה״ל, שעקבו אחר
המתרחש, יעצרו אותם דקות ספירות
אחרי שהאורחים מישראל יעזבו
את האתר.
הפרידה היתד, חמה, כמעט נרגשת
.״באמת, היום היה יופי. השא

רק מה המימשל יעשה לני
מחר,״ אמרו בהתרגשות שניים מ חברי
מועצת חלחול .״הם פשוט
לא מבינים שזה אקט של אחווה
יהודית־ערבית. אם היו מבינים,
לא היו עושים צרות.״

ם אומרים...מה הם אומדים ...מה הם אומדים ...מה ה אומרים..

ד יעקוב־:

צחי תנג בי:

מיקי ב ר קו בי ץ:

..י 11ינס 11 לא ,,אנחנו הטודנו, לא הייתי צריו
1ורנינ 7171 שרה!״ השביתה נשברה!״ לשחק השבוע!
גד יעקבי היה שר־התחבורה בממשלתו של יצחק
רביו והיום הוא יושב״ראש ועדת״הכלכלה של הכנסת.
השבוע, כאשר עלו השיחות ביו יושב־ראש מפלגת-
העבודה, שימעון פרס, לבין המועמד שלו לתפקיד שר-
האוצר, יעקב לווינסון, על שירטון, הועלה שמו של גד
יעקבי כמועמד אפשרי לתפקיד שר״האוצר.

• חכר־הבנסת יעל,כי אתה רוצה להיות
שר־אוצר?

צחי הנגבי הוא הבן של אמו, מנהיגת התחייה ח׳׳כ
גאולה כהן, אין מה לעשות. בגלל זה חשבו כולם כי
את ההמצאה של הטרדת מרצים בטלפון עד אשר
ייצאו מדעתם ויחליטו להפסיק את שביתתם המציא
הוא. אבל יש הפתעות בחיים. המצאה זו לא היתה
שלו, כי אם של יקי שפרנט, יושב־ראש אגודת הסטודנטים
של באר־שבע. צחי, בתוקף חיותו יושב״ראש התאחדות
הסטודנטים בישראל, מימש את ההצעה הלכה
למעשה.

• איך כיצעתם את ההטרדות?
חילקנו לסטודנטים בכל הקמפוסים מיספרי־טלפון של
מרצים, וביקשנו מהם לטלפן בכל שעות היום ולהגיד
למרצים מה הם חושבים עליהם.

• כמו מה ,׳למשל 5

אני חושב שזה עניין שביני לבין המועמד לראשות
הממשלה. מעולם לא אמרתי למישהו, שאיננו עוסק
בהרכבת הממשלה, איזה תפקיד אני חצה למלא בה,
• וכבל זאת ץ
היו שימות ביני לבין שימעון פרס, ביוזמתו שלו,
שיחות שבהן הסתמנה אפשרות שאהיה שר־אוצר בממשלת
העבודה.

לא אמרנו שצריכים להגיד למרצה אתה חמור, או
אתה אידיוט, אפילו אס חושבים כר. אמרנו שיגידו :
״שלום, אני לומד בוטניקה והצמחים שאני לומד עליהם
כבר לא צומחים, כי נגמרה העונה, ובעוד שבועיים יש
לי מיבחן עליהם.״ אמרנו שיגידו :״שלום, אני לומד
ביולוגיה והניסויים שאני עובד עליהם כבר לא שווים
כלום, כי החומצות בתוך המבחנות נמסו.״

מר פרס העלה אפשרות שאס לא אהיה שר־אוצר
אשמש כשר התעשייהיהמיסחר־והתיירות.

אני בטוח שזה בסדר. ועובדה — השביתה הסתיימה.

• אם לא תמונה שר-אוצר, איזה שר אתה
רוצה לחיות?

• מדוע, לדעתה מתנגד יעקב לוויכסוד
לצירופך לממשלה העתידה של העבודה?

נו, טוב, אז מה לעשות, הוא מתנגד. הוא לא אמר
לי שהוא מתנגד אבל הוא גס לא מרכיב את הממשלה,
נכון?

• האם לדעתך יכול שר־אוצר להכתיכ ל־ראש־הממשלה
מי יהיו ה ש רי ם האחרים שיופקדו
על נושאי בלבלה והכרה?

אני חושב שאף שר או מועמד אפשרי לתפקיד שר
אינו יכול להתנות תנאים הקשורים באחריס.

+האם תסכים להיות שר כממשלה ש•
לווינסון הוא שר-האוצר שלה?
אינני מתנה תנאים ואני מקווה שאף אחד מהמועמדים
האחרים לתפקידי שרים איננו עושה זאת.

• מה דעתך על נפתלי כלומנטל כמועמד
לתפקיד שר־האוצר?
יש לי דיעה אישית, אך היא איננה עניינו של הצימר.

• ואתה חושכ שזה כסדר לטלפן הכיתה
למישהו ולדכר איתו כענייני עכודה נם כשזה
לא כראש שלו?
• כגלל ההטרדות?

רק בגלל ההטרדות. אחרת זה היה לוקח עוד הרבה
זמן. עובדה שזה עזר.

• כמה אנשים מונה התא שלך?

30 אנשים. אבל מה זה חשוב, זה לא מאבק פוליטי,
זה מאבק על לימודים ועל בחינות ועל שכר־לימוד
שמתבזבז.

!• אתה מבסוט מהג׳וכ שלך?
ועוד איך.

• כמה אתה מרוויח כחודש?
19 אלף לירות ברוטו.

• וכמה שעות אתה עוכד כשכיל זה?
16 שעות.

• כשכוע?

את צוחקת. ביום.

• מתי אתה לומד?

• מה דעתך על האפשרות שיורם ארידור
יהיה שר-האוצר אחרי הבחירות?

אני מסתדר עם העניין הזה.

שלילית, לא משוט שאני שולל אותו אישית. אלא בגלל
שאני שולל את המדיניות של הממשלה שבה חוא מכהן.

אני מבסוט ם זו /אני הכי מבסוט מזה.

• אתה לא חושב שאתה מזכיר קצת את
אסא שלך?

מיקי גרקוכיץ׳ ,תיקוות הכדורסל הישראלי, עלה
למיגרש ביום החמישי שעבר בחום של 38 מעלות, לבוש
בחולצה מתחת לגופיה המפורסמת שלו. לא שיחק
בחמישיה הפותחת ונקרא אל הדגל כדי להציל את
מכבי והכבוד הלאומי.

• מיקי, מה שלומך?
רע, אני מרגיש רע. שוכב במיטה, בולע כדורים,
מזיע, מרגיש זיפת.

• מה יהיה?
לא יודע, אני צריך לקחת את עצמי יותר ברצינות,
לדאוג לבריאות שלי. בכלל, כשאני חושב לאחור אז לא
עשיתי את הצעד הנכון כשעליתי על המיגרש. לא הייתי
צריך לשחק נגד בוסנה, זה רק החליש אותי יותר,
כשירדתי מהמיגרש הייתי חלשלוש והרוס. רצתי מייד
הביתה ונכנסתי למיטה ולנרד לא יצאתי ממנה. אני
מוכרח להבריא ולהיכנס שוב לכושר. אני מרגיש שאני
בכושר הכי ירוד שיכול להיות.

• איך הרגשת כיום החמישי על המיגרש?
אחרי עשר הדקות הראשונות תתחלתי להיות מודאג.
זה לא היה היום של מכבי. בכלל, השנה אנחנו לא
משחקים כל־כך־טוב. כל מישחק הוא קשה, ואין מישחקים
קלים.

• כשהגעת למיגרש חשכת שתשחק? מה
היה לך כראש?
קיוויתי שלא אשחק בכלל. שבוע ימים הייתי חולה.
כשראיתי את לוח התוצאות היה לי דחף פנימי לעלות
על המיגרש ולנטות להציל את המצב. הרגשתי כמו
מכונה. לא היתה לי שליטה על ההגיון. ידעתי שאני
חייב לעלות על המיגרש.

• היית משחק כאותו מישחק גם אילו
היית יותר חולה?

גם אם היה לי 40 מעלות חום וגס אם הייתי קודח.
המישחק הזה היה חשוב, הגורל של הקבוצה עמד על
המאזניים. כל השנה חיכיתי לזה ולא הייתי נותן למכבי
להפסיד.

• אתה אומר שמבכי לא משחקת טוב השנה.
אתה חושב שזה קשור באוהדים, שזה
מפני שהעידוד ותופעותיו פחותים השנה?

זה לא קשור בכלל באוהדים, זה קשור במאמן וב־שחקנים.

אתה מתכוון שהמאמן אינו די טוב,
או פחות טוב מראלף קליין?
לא אסרתי שהוא פחות טוב, אבל יש לו שיטה חדשה
שהשחקנים עדיין לא מכירים אותה, וזה פוגם ביכולת
המישחק.

הם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה ה אונז

שלמהג רו ני ר :

פ ני נהרו ! נבלוי

איציק אלבלק:

ה ק ׳ 11 91ת ב 11סחי. הבן שלי סידד
של המדינה! מהת וצא ות ! ל׳ אח הואש!
שלמה גרוניך הוא זמר יוצא־דופן• או שאוהבים
אותו או שלא. במיסגרת התחרות לבחירת השיר שיסע
לאירוויזיון הוא היה יוצא־דופן עוד יותר. השיר היה
מוזר, הלבוש היה מוזר, העיבוד היה מוזר. והתוצאות
היו, כמעט לאורך בל הדרך, אפס נקודות. בניגוד
לתוצאות הרשמיות, הקהל שישב בקפיטריה של אולפן
הטלוויזיה הימר על השיר של גרמיך. גם בבית שבו
ראיתי את תחרות האירוויזיון הימרו על השיר.

• שלמה גרוניך, אתה. מאוכזב?

לא בדיוק מאוכזב. ידעתי שלא אזכה במקום הראשון,
יאבל אני בפירוש בשוק.

• אתה מתכוון שהופתעת מהתוצאות?

התבעסתי מהתוצאות, כשראיתי שעל הלוח יש לי
שש נקודות ובראש שלי היה שיהיו לי 26 נקודות. חטפתי
זבנג. לא חשבתי שאזכה במקום הראשון, אבל לא חשבתי
שאהיה כימעט בסוף. פתאום הבנתי שכל מה שקורה
רחוק ממני, ושאני בעצם לא שייך.

• איד הרגשת כשישבת כאולפן ושמעת
בל הזמן כמעט, שמעניקים לשיר שלד ושל
אשתך נירית אפס נקודות?

זה נראה לי לא אמין, מפוברק.

• אתה חושב שאתה מתאים למיסגדת
אירוויזיונית?

פנינה רוזנבלום לא חלבה לנו, חס״וחלילה, לאיגוד.
היא חיה, נושמת ומתגוררת שוב בדירתה התל־אגיגית,
ועוד מעט, בך היא מבטיחה, היא תשנס מותניה ותמשיך
להבות את עם ישראל בתדהמה, בל פעם מחדש.
בניו״יורק, שם שהתה בתקופה האחרונה, התגוררה
בדירתה של האדריבלית מלי לנגוצקי. למה ! מפני
שהיא נפרדה מהחבר שלה ג׳ונאט ולא היה לה איפה
לגור.
בה אמרה פנינה :

ראית אותי בטלוויזיה, במישחק נגד במיה? שכך
יהיה לי טוב, אפילו לא היכרתי את הבמאי הבלגי. סתם
נסעתי כדי להשתתף בסרט של יהודה ברקן. ראינו את
המשחק והבמאי הבלגי הרביץ לי קלחים. את יודעת מה
זה? כל המדינה ראתה אותי בקלוז־אפ בסאלון. ואת
יודעת מה, מכבי ניצחו, ועוד איך ניצחו.

• ולמה מבכי הפסידו כמישהי, השני?

מה איתך? במישחק השני
הוראות לצלם אותי ולא ראו
על המסך, ואת רואה מה קרה 7
תאמיני לי -הם צריכים לקחת
אני הקמיע של המדינה.

הבמאי בכלל לא נתן
אותי אפילו פעם אחת
מכבי הפסידו.
אותי איתס לכל מישחק.

• אז מה עשית שם?

נסחפתי לתוך העניין. אצ׳י שטרו מהד ארצי לקח
שיר שלי ואמר לי: מה א׳כפת לך, תכניס. אמרתי
לעצמי: במילא אין לי כסף לתקליט אז אני אשחק אותה,
יש מי שמשלם. מילאתי שלושים טריקים, נהניתי מכל
הסיפור. נסעתי לירושלים. שמתי נוצצים על הפנים.

נהניתי מהסטוץ.

• חוץ מזה שנהנית מהסטוץ, מה הרגשת?

הרגשתי שבזה שאני נוטל חלק בתחרות לאירוויזיון,
אני מעלה את הסטנדרט של החרא הזה. ואני בהחלט חושב
שאס שיר כמו קליידוסקופ השתתף בתחרות, הרמה הכל-
כך־ממוצעת עלתה.

• למה, לדעתך, נכשלת?

לא יודע. אולי אנשים לא מבינים אותי. אולי בגלל
שהמנחה המתקתק, מה שמו, דניאל פאר, עיוות את
המילים ואמר ק־ל־יי־דרס־קו־פ, ס־מ־טו־ס־קו־פ, בעברית
המצוחצחת שלו, אני לא יודע.

• איד אתה מרגיש עתה, אתה מצטער
שנטלת חלק כתחרות?

במשך המעט זמן שעבר מאז השחייה בחרא הזה נרגעתי.
האנשים אינם די מתוחכמים כדי לקבל שיר כזה.
יכול להיות שאני באמת לא מתאים לכאלה אירועים.

הרבח בעלי-מזל ובעלי־מטון, שראו את שידור התחרות
על הפיזמון שיסע לאירווזיוין בצבע, אמרו לי
כי הדבר המוצלח ביותר בתחרות היה התפאורה
המרהיבה, שאותה תיבנן תפאורן התיאטרון, הטלוויזיה
והסרטים איציק אלבלק. המיפרשים הצבעוניים וח־בלונים
שעלו וירדו היו ממש חגיגה לעיניים.
אלבלק, שהיה מבלה ידוע — לא היה עובר לילה
בלי שייראה קבוע בבארים של ירושלים או תל״אביב —
נעלם בחצי השנה האחרונה מנוף הבילויים. הוא מגדל
את בנו בן ה״ 5דניאל בבוחות עצמו.
דניאל, שהוא מצד אמו, שרונה, הנבד של אייבי
נתן, התגורר זמן מה עם אמו ועם אחותו הקטנה
עמליה בהאיטי. שם מתגוררת גם הסבתא שלו, רוזי
נתן, המנהלת בהאיטי בית־טלון. לפני במה חודשים
נסעה להאיטי שרה׳לה פרבר, ירושלמית ידועה ומנהלת
חברת־נסיעות, והביאה את דניאל לאבא״איציק.

• תגיד, איצילן, איך זה להיות פתאום
אבאטא?
שיגעון, מה אני אגיד לך, שיגעון.

• זה לא קשה לד?

איזה קשה ! תאמין, לי, הילד הזה סידר לי תיראש.
את יודעת איזה בייבי־סיטרס הוא מביא לי הביתה? שש־עשרה,
שבע־עשרה, איזה גיל, שיגעון !

שרית ישי

הנשים התקונו, הגנריס נס, ן זנקידוח
התיזו מים והאומנה תייקה כדווי
התווה, נמטה1החירום שהקימה..ציס־לבני־משנחות
ימאי ומתיה ..מצויה־

במצולות
נה יכולה להיות
מיבטח פלדה כזה
מיבטח היה מעוגן
גם הרוח הנוראה
אינה יכולה להניף

נכונה. מישקלו של
הוא 15 טונות, וה-
היטב בשולי המחסן.
של משולש־ברמודה
באוויר מיכסה כזה.

א סון טבע
או הזנ ח ה

הקברניט

גרא לוין יהינו אחד מוותיקי הקברניטים בחברת צים. אישתו
אסתר לוין •לא יכלה לעמוד בלחץ הצפיה והתמוטטה. מצדה
היתה בין האוניות הוותיקות של צים, שחברות ימיות אחרות אינן משתמשת בהן יותר.

ך* כ־ השמנים בן־ציון טורוק לא היה
• צריך לעלות על אוניית־הסוחר מצז־ה
ב־ 16 לחודש שעבר. בן־ציון היה משובץ
להפלגה באוניה אחרת של צי״ם, חודש
אחר־כך, אבל הוא רצה להיות בארץ בתקופת
הקיץ, לכן ביקש להקדים את.צאתו
לים .״הוא הגיע לאוניה לפני ההפלגה,
והתחנן ממש לפני רב־המלחים שיאפשר
לו להפליג,״ סיפר השבוע אחיו של בן-
ציון, חיים טורוק ,״הוא התחנן לצאת אל
המוות.״
בן־ציון טורוק הוא אחד מ־ 11 נעדרי
מצדה. ההליקופטרים של הצי האמריקאי
וכמה ספינות, השטות במשולש־ברמודה*,
עוסקים עדיין בחיפוש אחרי טורוק וחבריו,
אך ככל שעוברות השעות וכל שמתגברת
הסערה באיזור, כן מתמעטים הסיכויים למצוא
ניצולים.
חיים טורוק ובני מישפחות אחרות הת
חילו להתקבץ במישרדי חברת צי״ם בחיפה
מיד כשהתברר שמה שנראה בתחילה
* משולש־ברמודה הפך סיוט אצל אנשי
ים ואוויר. הוא ידוע באיזור שאותו פוקדות
סערות פיתאומיות וכמקום שגבה מחיר
דמים אסטרונומי הן מספנים והן מטייסים.
על האיזור נכתב ספר מפורסם, משולש
ברמודה, שבו מתוארים כל אסונות הים
והאוויר שאירעו באיזור.

כתקלה, הפד להיות האסון הימי הגדול
ביותר שידע צי הסוחר הישראלי. עשרות
בני־מישפחות הנעדרים, הניספים והניצולים
כבשו מתחילת השבוע את מישרדי־החברה,
התמודדו עם הפחד, החרדה, הספק, הכאב
ועם אטימותם של פקידי-היבשה של צי״ם.
הבכי החרישי הפך רעשני ככל ש הגיעו
ידיעות נוספות לחיפה. והתהליך היה
ארוך ונבזי. ההודעה הראשונה שהגיעה
למישרדי צי״ם ממצדה היתה של הקברניט,
יותר מ־ 12 שעות לפני הטביעה. רב־חובל
גרא לוין, ביקש ממישרדי צי״ם
להזמין מקום במיספנת-התיקונים בנמל-
בולטימור. הוא הסביר שהאוניה נקלעה
לסערה אופיינית של משולש־ברמודה,
כ־ 90 מייל מהאי.
רק כמה שעות אחר-כך התברר שה בקשה
לתיקונים של הקברניט הפכה
קריאת אם־או־אס. הבילבול הרב במיש־רדי
צי״ס, שעתה התברר שלא היו ערוכים
למיקרי־חירום כאלה, הוליד כמה
גירסות לגבי מה שאירע עם מצדה עד
לריגעי טביעתה.
תחילה טענה החברה שאחד המיכלים
של מחסני האוניה עף ברוח. נחשולי המים
האדירים שהגיעו לגובה של 8מטרים,
הציפו את המחסן, שבו היה מיט־ען
של פוספטים והתחילו להשקיע את
מצדה. אחר־כך התברר שגירסה כזו אי

הנהלה החליטה על גירסה אחרת.
י י הסערה יצרה בקע בתחתית המחסן, ה מים
חדרו פנימה, נספגו בפוספטים ויצ
סביב
הטרנזיסטור

רו מישקל כבד, שעירער את שיווי-
מישקלה של האוניה, מה שגרם לבקע
במחסן נוסף ומשך את האוניה אל מצר
לות־הים.
אוניית הצובר מצדה היא בין האוניות
הוותיקות של צי״ם. בציים מודרניים אין
מחזיקים כבר אוניות שנבנו לפני יותר
מ־ 20 שנה. ראשי חברת צי״ס טוענים
שמצדה עברה שיפוץ כללי לפני כשנה,
וכי מדי שנה עורכים בה בדיקות תקינות
יסודיות.
ועדודהחקירה שתקום בעיקבות האסון,
תצטרך בוודאי לקבוע אם אכן הוחזקה

בני המישפחות מקבלים מיד כל ידיסה
המגיעה לחברת צים. על אף העובדה שהם
שוהים במישרדי החברה, הס תולים תיקוה שאולי הטרנזיסטור יוכל למסור עוד פרטים.

האלמנה שבאה לנחם

רות שטינברג, אלמנתו של רב
החובל אמנון שטרנברג שנירצח
על סיפון האוניה ציס״קליפורניה, באה לנחם את המישפחות. בתחילה עזרה רות לכולם

ועשתה כמיטב יכולתה, אך כעבור מיספר שעות התמוטטה אף היא .״כולם מקנאים
בנו כשאנו נוסעות עם הבעלים, לטיולים מסביב לעולם, כולם בודקים אותנו מכף רגל
ועד ראש, אך כשקורה אמון כולם נעלמים. לכן אנו מישפחה אחת,״ אומרת רות במרירות.

אך בחושים המייוחדים לאנשים הנמצאים
בדאגה ליקיריהם, ידעו בני-המישם-
חות שבידי פקידי־החברה מידע שהם
מסרבים לגלותו. חנה קדוש, שהתעוררה
מעלפונה, צעקה לעבר אנשי צי״ם :״אנחנו
לא הולכים מכאן. אתם יודעים ולא
רוצים לספר לנו.״
מנכ״ל צי״ם, יהודה רותם, הזעיק למקום
פסיכולוג חיפאי ידוע. השניים עורכים
התייעצות, והפסיכולוג ממליץ לשתף
את המישפחות בכל המידע. אחד הפקידים
קורא מנייר :״רוברט בן־אבו, משה
מדיוני, שמואל שמואלביץ, זקי חודידה,
מרדכי הרמן, איברהים זובייאדת,״ בני-
המישפחות, שאת שמותיהם קרא הפקיד,
עוצרים את נשימתם, רק אז אומר הפקיד
:״ניצלו.״
מפל עבר נשמעות קריאוודשימחה, אך
אלה גוועות במהירות. קולות־הבכי של
בני־המישפחות ששמותיהם לא הוכרזו
גברו על צהלות־הגיל. נשים מתמוטטות
חסרות־הכרה על הריצפה. גברים בוכים
כילדים. אחים של נעדרים מחזיקים את
גיסותיהם ואת הוריהם.

עזרתה של רות למישפחות לא מצאה-
חן בעיני הפקידים, שניסו להרחיקה מה־מישרד.
רק כשהתברר לפקידים שעומד
לפרוץ מרד במישפחות, הם הניחו לרות.

האוניד. כראוי, ואם האסון הוא תוצאה
בלעדית של טבע האיזור — משולש-
ברמודה צמא־הדם.

ק רי או ת שימחה
ו קו לו תבכי
אלות אלה נשאלו גם על-ידי
בני־המישפחות שכבשו את מישר-
די צי״ם. התנהגות פקידי צי״ם רק הגבירה
את המתח .״אתה לא יכול למות
עכשיו, עוד לא ראית את הבן שלך,״
זעקה חנה קדוש, אלמנתו של מוטי קדוש,
אחד מנעדרי מצדה, חנה התמוטטה, כמה
פקידות של צי״ם מיהרו אליה ושפכו על
פניה מים• אחת הפקידות ניסתה להאכיל
אותה בכריך.
המתח של המישפחות הגיע בכל דקה
לשיא חדש. עובדי החברה לא הסכימו
להודיע גם על שמות הניצולים. כשגבר
הלחץ על הפקידים, הם דרשו מבני־המיש־פחות
לעזוב את המקום :״נודיע לכם על
כל חדשה שתגיע.״

נשות אנשי הצוות התמוטטו
בזו אחר זו. פקידות חברת צים
חילקו. תחפות הרגעה, אך במקום ל א׳נכ ח אף רופא.
הידיעה שבני

לפתע מגיעה למקום אשה בעלת חזות-
פנים פיליפינית. יש החושבים שהיא קרר
בודמישפחה של אחד הימאים הפיליפינים
שנמצאו על המצדה. אך הפיליפינית
היא רות שטרנברג, אלמנתו של רב־החובל
אמנון שטרנברג. ,שנרצח לפני כמה
חודשים על סיפון האוניה צי״ם קליפורניה
״אנחנו מישפחה אחת. כולנו
נשות ימיים,״ מסבירה האשד. למודת-
הסבל את סיבת בואה, וממהרת לחבק
את הנשים המודאגות.

8881
הקורבן הנוס ף

ך* ות, כעלת העיניים המלוכסנות, ש •
הצליחה לעודד את מישפחות ימאי
מצדה יותר מכל פקידי צי״ס ביחד, ממהרת
לשלוף כדורי ואליום מתיקה, מחלקת
מימחטות־אף, מחבקת נשים בוכיות
ואומרת מילים מרגיעות לגברים בעלי עי ניים
רטובות.

נציג חברת צים הודיע למישפחות את שמות
הניצולים מהאוניה שטבעה. השאר הבינו
מישפחותיהס ניספו ׳ופרצו בזעקות קורעות לב.

דרמה מסוג אחר, התנהלה בבית
צנוע בשכונת נווה־שאנן בחיפה, ביתו
של רב־החובל גרא לוין. אסתר,
אשתו של רב־החובל, שהיה האחרון לנטוש
את האוניה, ומי שעד כה הוא בחז קת
נעדר, מתמוטטת כל כמה דקות :״גרא
לא יחזיק מעמד בסערה הקשה,״ היא בוכה.
ידידים מנסים לעודד את רוחה. מדי
שעה ניגש מישהו לפינת־החדר ופותח
בשקט טרנזיסטור, כדי לשמוע חדשות,
אולי תגיע הבשורה הטובה.
אחרי שהטביע אוניות בעלות דגלים
שונים, תבע משולש־ברמודה קורבן גם
מדגל הכוכבים של צי־הסוחר הישראלי.
11 ניצולים, שבני מישפחותיהם כאילו
נולדו מחדש, מתאבלים על אובדנם של
13 אנשי-ים, שגוויותיהם נימשו מן המים,
ודואגים ל־ 11 ספנים נוספים, שהים
לא גילה עדיין את גורלם.

מחובקת בזרועות בנה החייל ביקשה אם כדור מוות ולא כדור הרגעה .״לא ׳אוכל
להמשיך לחיות לאחר שבני ימות,״ אמרה האס.

הא סולק מ 01ל *
(המשך מטמוד )41
זועקים שהיא ריקה וסתחננים לתוספות
תקציביות, מגיע לסכומים
אסטרונומיים. על־פי חישוב צנוע
מוציאה ההתאחדות על מנסל כ־8
מיליון לירות לשנה.

מ א מן
תוצרת חו ץ
ן* תכן, שפרשת הסכומים העצומים
שאותם מקבל מנסל
כלל לא היתה עולה, אם ניבחרת
הכדורגל של ישראל היתה מצליחה•
רק בשבוע שעבר ספגה הניבח־רת
הפסד מרגליהם של הסקוטים.
מילבד מישחק אחד — נגד הניבה־רת
האוסטרית, ששיחקה כאילו
היא במסע תענוגות — הפסידה
הניבחרת תחת שרביטו של מיסל
בכל יתר מישחקיה, או סחטה
תוצאת תיקו.
שמו של מנסל הועלה לראשונה
כמועמד לאימון ניבחרת הכדורגל
של ישראל באמצע שנת .1979

ניבחרת הכדורגל האנגלית, ג׳ון
גרינווד, המליץ בפני אלמוג על
מנסל. מנהל לשעבר של ניבחרת
זו, וולטר ווינטרבוטם, אנגלי קשיש
ונחמד, הנמצא בקשרים טובים עם
ישראל, הצטרף אף הוא להמלצה.
מצוייר בהמלצות אלה התקשר
מיקה אלמוג לעיתונאי ספורט
ישראלי ידוע, המעורה היטב בכדורגל
האנגלי, וביקש ממנו לברר
פרטים על המועמד. היתד, זו פניה
פרטית ובלתי־רשמית. המידע שהביא
לו העיתונאי הישראלי לא
היה מעודד במייוחד. אך אלמוג
היה כבר להוט לסיים את הפרשה,
והחליט, למרות מידע זה, להעסיק
את מנסל כמאמן הניבחרת.
כשהביא אלמוג את ההצעה להנהלת
ההתאחדות לכדורגל, הצביעו
מרבית חברי״ההנהלה נגד מינויו
של מנסל. חבריו של אלמוג בהתאחדות
מהפועל דחו את ההצעה.
ימים מיספר אחרי שנפלה הד,צ־עמה
למנות את ג׳ון ג׳ק מנסל למאמן
ניבחרת־הכדורגל של ישראל
חל מיפנה מפתיע. מנסל התקשר

בשעת משבר זו הגיעה אליו הפניה
של אלמוג, כשהיא מחוזקת
בהמלצות ידידיו של מנסל המנסים
למצוא לחבר שלהם עבודה.
מנסל עצמו מודע לתסיסה נגדו
בהתאחדות לכדורגל. לכתבת העולם
-הזה, שפגשה אותו השבוע,
הוא אמר :״אני לא מוכן לדבר על
המשכורת שלי או על ההטבות
שאני מקבל. אין לי שום התחייבות

מאמן־לשעבר שפר
התנאי שהביא לחוזה

מאמן מנפל (משמאל) כנמל־התעופה כן־גוריון
הסכם על כרטיסים
עמנואל שפר, המאמן הקודם של
הניבחרת, הודח אחרי שנכשל ב־נסיונו
להצעיד את הניבחרת לגמר
המישחקים האולימפיים, שנע-כו
במוסקווה. יכל עסקן כדורגל החל
להפעיל לחצים, כדי למנות יורש
לשפר מקרב המקורבים אליו. שפר
הסכים לוותר על חוזהו לפני הזמן
בתנאי אחד: שאחריו יבוא רק
מאמן זר. ראשי הפועל, שלהם רוב
בהנהלת ההתאחדות לכדורגל, התנגדו
לתנאי של שפר. הם טענו אז
שמאמן זר עולה הון עתק.
אולם יושב־ראש הנהלת ההתאחדות,
מיקה אלמוג, התעקש. הוא
שיגר מיכתבים להתאחדויות כדורגל
ברחבי העולם, וביקש המלצות
על מאמן זר לניבחרת ישראל.
אלמוג התעלם מעובדה פשוטה
אחת — באותם חודשי השנה שבהם
הוא חיפש מאמן, החודשים
אפריל־מאי, מועסקים עדיין כל
מאמני הכדורגל בעלי שיעור־הקומה
בקבוצותיהם. רק בסוף עונת
הכדורגל, כשהליגות מסתיימות,
אפשר לנבור בבורסת המאמנים
ולשלוף ממנה מאמן טוב. באנגליה
ידוע שמאמן הפנוי בחודשים
אפריל־מאי הוא מאמן מהדרגה
השנייה או השלישית, שנז׳יור
מחוסר עבודה.
מי שהיה באותה תקופה מנהל

לאלמוג והסכים לחתוך את דרישותיו
הכספיות ולהעמידם על מחצית•
אנשי הפועל, שהרגישו עוד
קודם לכן ״לא נעים״ משום התנגדותם
להצעת חברם, אלמוג,
מצאו דרך לסגת מהתנגדותם ל־מנסל.
עתה, כשהסכום אינו גדיל
כל־כך, הסכימו גם הם להצטרף
לאישור ההצעה. איש לא שם־לב
לפרט חשוב אחד: משכורתו של
מנסל, כפי שהוצעה על־ידו, היתה
כשמינית מהמשכורת המקובלת באנגליה
עבור מאמנים מהשורה ה ראשונה.
ואלמוג הציג את מנסל
כמאמן מהשורה הראשונה.

״סערה
גכוס מי ם ״
ך סיונו של מנסל כמנהלמאמן,
כמקובל בליגה הראשונה
באנגליה, הוא דל ביותר. הקבוצות
האנגליות ידעו שאין הוא
מסוגל לקבוע הרכב למישחק, לנ הל
מישחק, לשקול נכון לגבי רכי שת
שחקנים, כפי שיודעים לעשות
בובי רובסון מאיפסוויץ ופייז־לי
מליברפול. כשהוא מאוכזב מאנגליה
פנה מנסל לדובאי, אימן
שם כמה חודשים וחזר לאיגליה,
כדי לנסות למצוא עבודה.

לספק מידע לעיתונאים. כל אחד,
גם העיתונאים, עושה את העבודה
שלו. יש לי מטרה אחת ביל־בד:
לנצל את הזמן העומד לרשותי
כדי לשפד את מישחקד, של
הניבחרת.״
לדעת מנסל, הניבחרת נמצאת
במצב טוב. את ההפסד האחרון
שלה הוא מסביר :״בין כה וכה
לא היה לנו סיכוי להגיע לספרד.״
לגבי כישוריו האישיים מודד מג־סל
:״אני בדרך־כלל אמון יותר
על הצד הטכני, אבל אני לא מוכן
לפרט לגבי כישורי.״
יושב־ראש התאחדות הכדורגל,
מיקה אלמוג, מודה שהוא נמצא
ביחסי רעות אישיים עם מנטל.
אלמוג גם מודה שבאחת מנסיעותיו
הרבות לאנגליה התארח בסוף־
שבוע בביתו של מנסל .״אני מעריך
אותו כמאמן. טוב, אדם הגון
ומיקצוען חרוץ.״ לאלמוג יש גם
הסבר פשוט איך זה קרה, שתוך
חצי שנה הוכפלה משכורתו של
מנסל :״קיבלנו אותו לנסיון של
חצי שנה. הוא הצליח בנסיון. ואז
נתנו לו גם לאמן את ניבחרת־הנוער
והכפלנו את משכורתו.״
מאז החל מנסל בעבודתו כמאמן
חל משבר ביחסי־האנוש בתוך ה*
ניבחרת. גיורא שפיגל, שרבים טוענים
שהוא עדיין יכול לתרום הרבה,
עזב. ויקי פרץ, המשחק בצר פת,
פרש מהניבחרת, תוך הטחת
האשמות כבדות בבמנסל. אבי כהן
עדיין לא פרש, אך אינו מסתיר
את חוסר־ההתלהבות שלו לשחק
בניבחרת של מנסל, ומאשים פסי
את המאמן. מנסל אינו מוכן להגיב
על האשמות השחקנים נגדו.
אלמוג לעומת זאת מגדיר האשמות
אלה כ״סערה בכוס מים. שפיגל
עזב כי לא יכול היה לתרום יותר.
פרץ התרגז כי החליפו אותו בדקה
ה־ 70 במישחק נגד צפון־אירלנד.
את אבי כהן מסיתים נגד מנסל.״
השנה מסיים אלמוג את כהונתו
כיושב־ראש ההתאחדות לכדורגל.
נראה, שהגוף שקם להדיח את
מנסל, ינצל הזדמנות זו כדי לסלק
את המאמן הלאומי. למנסל אמנם
חוזה עד יוני ,1982 אך נראה ש יורשיו
של אלמוג בהתאחדות הכדורגל
ימצאו את הסעיף הנכון
בחוזה של המאמן האנגלי, כדי
שאפשר יהיה להדיחו גם ללא
תשלום פיצויים. מתנגדיו של מנסל
עוקבים עתה אחרי כל צעד שלו.
ושוקדים לאסוף חומר נגדו, שישרת
אותם בעת שרגע ההדחה יגיע.
במדינה מופעים
לא כמו באץ־וו,ויון

משורר המחאה, יבי, מחה
; 0הפעם ג:ר הפגס
לשיחרורו ש 7גדי א: 7זי
ביום שישי אחר־הצהריים התכנסו
באולם צוותא מאות אנשים,
כדי להביע את הזדהותם עם החייל
גדי אלמי, היושב בכלא צבאי בשל
סירובו לשרת בשטחים הכבושים.
היו שם צעירים מאוד וזקנים מאוד
והיו שם תינוקות שבאו עם הוריהם.
התקיימה הופעת אמנים, ש אותה
הנחה הדוקטור לתיאטרון
אבי עוז, והיתה, כמו כמעט תמיד
במקרים כאלה גם שערוריה.
אבי עוז הזמין את שלמה גרוניך
לעלות על הבימה. גרוניך, בניגוד
גמור לתחרות על האירוויזיון, שר
שיר יפהפה בשם אל מלא רחמים,
והודה כי לא רצה לבוא לצוותא,
כדי שלא להיות מעורב בפוליטיקה,
אך עניינו של אלמי נגע לליבו.
חנה רוט שרה שיר חיילים איטל קי,
שסיפר על הכיבוש במלחמת־העולם־הראשונה.
בהיסטוריה האיטלקית,
סיפרה חנה, נחשב הכיבוש
למעשה גבורה עילאית, אך בשיר
החיילים הפשוט מתנגד החייל לכיבוש
ושונא אותו. אחר־כך שרה
שיר של חנוך לוין, המספר כי
אלוהים הבטיח לאברהם אבינו אף.
הארץ הגדולה לו ולזרעו אשר כחול
על שפת־הים• והשיר אומר —
אני אינני חול אשר על שפת־הים,
ואינני מקיים הבטחות אשר נתן/
אלוהים לאברהם ומה שמבטיח
אלוהים, שיקיים על חשבונו הפרטי.
״זה הבית שלי״ .המנחה,
אברהם עוז, פיפר על חייל מילואים
בשם יצחק טייטלבויים, שעלה ארצה
מארגנטינה, שם נרדף על־ידי

ידידה של הזמרת מירי אלוני, שגם
היא הופיעה בערב, מיהר להפריד.
ציון, מנהל צוותא, שנידב את האולם
לצורך האירוע, צעק: זה
הבית שלי, אני לא אתן לדברים
כאלה לקרות פה. לבסוף הוחלט, לא
על דעת הרוב, לתת ליבי להגיד.
את דבריו. השחקנים ויינגרטן ישבו
נבוכים על הבמה, ויבי, שהפריע
להם, עמד עליה, התעלם מהמיק־רופון,
ונשא את דבריו בזכותו של
גדי אלגזי, שאותו כינה איש טהור
וכנה, ובגנות אותם אמנים ומארגנים
ההופכים עניין קדוש לעניין
ממוסחר• לאחר שנשא את דבריו
יצא מהאולם, והשחקנים המשיכו
בהצגת הקטע מתוך נעים.
הקהל שמילא את צוותא שילם
עשרים שקלים כדי להשתתף באירוע.
הכסף שנאסף ישמש לצורך
פירסום מודעות בעיתונים ול-
אירגון מופעים למען שיחרורו של
אלגזי. במהלך המופע, שנמשך
שעות ארוכות, חולקו גלויות ובהן
מענו הצבאי של הכלא שבו מרצה
אלגזי את עונש המאסר שלו, והנוכחים
התבקשו לשלוח לו מילה
חמה.

מ י שט רה
עניינים יש 31ל31

הפחד מפגי מישפט
הר7יד התק!! 7ב
האמבולנס של מגן־דויד אדום
פילס לו דרך בצפירות ובהיבהובי־אור.
קריאה נואשת מפרקליטות
המדינה בירושלים הזעיקה אותו.
בשעות הבוקר של היום הרביעי
שעבר הגיעה אל משרדו של היועץ
המישפטי אשה שנאשמה בעבירה
פלילית. היא באה למקום כדי *
לנסות ולשכנע את הפרקליט המט׳ 2

נחייסי (באמצע) מפריד כין הניצים
רסינה בקול רם
המישטר, ובחר להתגורר בקיבוץ
כרם־שלום. טייטלבויים שירון ב־צה״ל,
וכשהגיע זמנו לשרת במילואים,
הודיע כי הוא מסרב לשרת
בשטחים הכבושים. המאבק עם
צה״ל הפך בלתי-נסבל, והוא עזב
את הארץ עם מישפחתו.
סיני פתר קרא מנאום ההגנה
של גדי אלגזי, והשחקנים עופרה
ואיציק ויינגרטן הציגו קטע מתוך
ההצגה נעים. אז החל הסקאנדאל.
המשורר הזועם יבי החל לרטון בקול
רם. בתחילה עבר העניין בשקט,
לאט־לאט ביקשו ממנו שישתוק.
יבי התפרץ וצעק שהופכים
את עניינו של גדי אלגזי הטהור
לעניין מיסחרי, ושגדי לאי יאהב
זאת. מבלי שאיש ידע איך, פרצה
תגרודידיים בין יבי לבין מארגן
הערב, סיני סתר. ג׳סי נחייסי,

פל בתיק, לעכב את ההליכים ה־מישפטיים.
בידה היחד, בקשה לעיכוב
הליכים, ובליבה מישאלה לסגור
את התיק ללא מישפט.
כאשר ראתה כי אין הדבר כה
פשוט, וכי יהיה עליה להמתין לתשובתו
של היועץ המישפטי, החלי
פניה להחוויר ועיניה התגלגלו בחוריהן.
הפקידות הנרגשות שפכו
עליה מים, אך היא לא התאוששה.
לכן היה מי שדאג להזעיק את אנ שי
מגן־דויד־אדום.
שתי נערות במדים לבנים וגבר
נושא מכשיר החיאה פרצו סן ה אמבולנס
ומיהרו אל הבניין פנימה.
הם מצאו את הגברת מאוששת.׳*ץ
אנשי צוות ההחיאה אספו את
כליהם והשאירו את הגברת לגורלה,
להמשיך ולהתדיין עם אנשי
הפרקליטות.

גילי גורכיץ
העולם הזח 2271

ש ל הי ד מ טיו ת ב דני ש
מי כסא 8101101:
המפורסם, מושב
ומשענת עשויים קש׳,
מיובא מאיטליה.

עגלת בר
קליאופטרה -
עשויה במבוק
מיובא בקוטר
5ם״מ.
מתוכנן ומיוצר
ע״י דניש ישראל.

קומבי מס - 120 .מזנונית
לאחסון, לטלויזיה או לסטריאו בלבן
1 ,0 3 0 .ש׳אוביזים•

שולחן אוכל עשוי עץ אורן
ומשטח עליון רחיץ, ניתן להארכה
ו 4-כסאות מיובאים מאיטליה.

פינת ישיבה.בוני -עץ אורן
מסיבי, נוח ושימושי -עם כריות
מתהפכות. ספה דו־מושבית וספה
_ : 745
תלת-מושבית.

מזנון מו דו לרי דג ם , 4000/3 ,ע שוי
טי ק א מי תי, מיו באמדנמרק.

ספת ישיבה דגם - 8/31x40
כורסאות מודלריות ליצירת כל
סידור רצוי, כל כורסא הופכת
למיטה 2 -כורסאות פינה.

שולחן דגם פריס מיובא מאיטליה
ו 4-כסאות ביסטרו השולחן עשוי בסים
מתכת שתור עם פלטה משיש

מזנון מודולרי -קומבי -בעיצוב שוודי,
גימור לק לבן.
מתאים לחדרי
מגורים, ספריות,
חדרי ילדים,
לסטריאו ולבר.

שולחן אוכלי -דגם 68 בשתי מידות,
ניתן להארכה 0 235 / 135*90״מ, או.
265/165*105ם״מ. באלון, טיק, אש,
פוליסנדר או בייץ שחור.

שולחן כתיבה
וספריה - מתאים לחדר ילדים,
עשוי עץ אורן.

מונון איטלקי דגם
עשוי עץ אלון בבייץ חום.
אפשרויות שימוש רבות.

מודולרי,

לה דונה -
עיצוב איטלקי
יוצא דופן,
מיוצר ע״י
דניש ישראל.

פלקוו -עיצוב
שזכה בפרס,
מיובא מנורבגיה
ועשוי עור
אמיתי
ב ־ 4צבעים
אפשריים.

כורסת טלויזיה
ז־גם טלסטאר
עשויה עור אמיתי,
מסתובבת ומתנדנדת
מיובא מדנמרק.

חדר שעה 3ז6ת1קגט מאיטליה, עץ אגוז,
רוחב 1.65מ׳ ,מקום למצעים,
2שולחנות לילה, עם מנורות.
המחיר כולל מזרון מיוחי• 9 1 0 0 -ש׳

4,725.ש׳ולקטן

3,890.ש׳מחסני דניש י

ת״א י -כביש גהה צומת פ״ת, קרית אריה

חיפה -כביש עכו־חיפה, מול צומת קרית אתא, בנין 3

אם תכנסו בימים אלה ל״דני ש״
תיווכחו כי מאות לקוחות בבונים
מבקרים בקביעות בחנויות ובמחסני
״דני ש״ ,ורוכשים את מיטב הרהיטים.
לאור הביקוש הגבוה מתרחבת הרשת
ובקרוב יפתחו שלוש חנויות ״דני ש״
חדשות -באילת, בחיפה ובכיכר
המדינה בת״א.
קניית רהיטים ב״דני ש״ מאפשרת
בחירה מתור עשרות אפשרויות
ומבטיחה ריהוט הבית באיכות גבוהה,
בטעם טוב ובמחירים סבירים.

המחירים למזומן כשיטת
״שלם וקח״ ,וכוללים מעי־מ.

מחיר כ ל כם א ־

— 1 8 4 0ש׳

ירושלים -רה־ ירמיהו , 19 רוממה

אפשרות להסדרי תשלומים והובלה
לביתך בתוספת מתיר.

1* 1דויש
רמת־גן, דרך ז׳בוטינסקי 104
ירושלים, רח׳ הסורג מול בנק ישראל
חיפה, אחוזה, רח׳ החורב 53

ורשנסקי • סויליו

המחיר לשולחן הגדול.

פינתי שי בהדגם? 154 עי צו ב אי טלקי
עי לי, מסגרת פי ברגלס, נו ח ב מיו ח ד.

- 8184 מיטה זוגית ו2-
שולחנות לילה תואמים -עשוי עץ׳
3 ,8 1 5 .ש׳אורן מסיבי.

קולנוע סרטים סאט־רה א(*1ריד,א,ת
אין ספק שטוראית בנג׳נוין הוא בראש
וראשונה מצחיקון משעשע. אחרת לא היה
הופך אחד הסרטים הקופתייס ביותר של
ארצוודהברית ב־ — 1980 הפתעה רבתי
מכל הבחינות, משום שקודם לכן נדמה
היה שהמניות של גולדי האון, הכוכבת-
המפיקה של הסרט, לא היו במצב שפיר
במיוחד.
זהו אחד הסרטים העוקצניים ביותר על
שיחדור האשה, והוא מציג בצורה לגלגנית
להפליא כל מי שאינו שייך למין
נשי. אשר ללקח של הסרט — שאין דבר
בעולם שבעבורו כדאי לוותר על החופש,
כולל האהבה — הרי זה מסוג ההטפות
שהיו מסמרות את השיער של בני הדור
הקודם.
ג׳ודי בנג׳מין, גיבורת הסרט, יוצאת
למעשה למסע ארוך, המוביל אותה ממצב
שנהוג לכנותו בארצות־הברית ״נסיכה
יהודיה״ ,למצב של אשד, משוחררת. בתחילת
הסרט היא בת מפונקת של מישפחה
אמידה, שעברה נסיון כושל אחד בחיי
נישואין, חזרה הביתה ועומדת להיכנס
שוב אל מתחת לחופה. כל חייה טיפלו
בה, השגיחו עליה. ברקע היה מצוי תמיד
הגבר — האב או הבעל, שדאגו לקבוע
מה לעשות, מתי לעשות וכיצד לעשות.
היא היתה הצעצוע החמוד בעלת הראש
הזהוב, שנועד לשעשע אותם ולהנעים את
זמנם.
גבר צבוע. אלא שליל הכלולות השני
טומן בחובו הפתעה. ברוב התלהבותו לט-
עום את, מחמדי רעייתו הטריד ,,הבעל ה־

טירונית ומפקדה נתפסים בעירום בעת תרגיל אימונים ב״טוראית בנג׳מין״
החופש עדיף על האהבה

גולדי האון בתפקיד ג׳ודי בנג׳מץ ב״טוראית בנג׳מין״
הטוראית, הצנחנית, הכלה
טרי אינו יכול להתאפק עד שתסיר את
שימלת הכלולות, מתנפל עליה בחיבוק
אדיר. השניים נופלים על הריצפה. היא,
מתוך כניעה של אשד, המשלימה עם שיגעון
הבעל; הוא, מתוך אש התאווה השורפת.
ועוד לפני שהצופה מספיק להבין
מה קורה, נופח הגבר את נשמתו במצב
עדין ביותר, לפני שהספיק למלא את
חובתו כבעל.
הכישלון השני, כישלון בזק, בחיי הנישואין,
מטיל על ג׳ודי מרה שחורה. ברוב
יאושה היא מתגייסת לצבא, מתוך אמונה
שהסיסמה ״התגייס לצבא וראה את ה עולם״
היא נכונה• ומי משכנע אותה לעשות
את הצעד הנמהר, אם לא סמל־גייס,
גבר צבוע ושקרן?!
כאשר היא מגיעה לקסרקטין, היא משמיעה
את מחאתה הראשונה על תנאי*
המגורים, ונשלחת לנקות את בית״השימוש
עם מברשת שיניים. היא מפסיקה לחלים
על בילוי בנעימים, ומתחילה לחלום על
שיבה הביתה. עימותים עם חברותיה לטירונות,
עם גברת סדן שאפתנית מאוד ועם

החד

שו ת

בוס הנב שוב

׳•#ו• עוזי פרם הציב שיא חדש בתעשיית הקולנוע הישראלית. תוך חודשיים
סיים סרט אחד והתחיל סרט שני. ולא זו בילבד .״אני מתכוון לעשות סידרה של
שמונה מלודרמות בשם הכולל שגיאות אנושיות,״ הצהיר. מכיוון שלא קיבל את
התמיכה לסרט השני, עשה לפניו את השלישי (את הראשון, צל הנזישחק, עשה
בצרפת בשנה שעברה) .עתה, משסיים את צילומי אהבה ללא רחמים היא אכזרית,
והכסף של הקרן לעידוד סירטי־איכות הגיע לידיו של עוזי, הוסיף לו ממון של
קבוצת משקיעי אייזנברג ויצא להסרטת אהבה ראשונה נידונה לכישלון.
תוך כדי גיחה קצרה לישראל הסביר ארגון מילצץ כי הפקת הפיראטים של
רומן פולנסקי נדחתה גם משום שחייבים לכווץ את תקציב הסרט מ־ 33 מיליון
דולר לעשרים מיליון דולר בערד, וחברת פילמוויס, שהתעתדה להפיץ את הסרט,
יצאה מן המישחק וצריך למצוא מפיצה אחרת. נוסף לכך, בנייתה של ספינת
הפיראטים במיספנות ישראל מתעכבת, ועל-מנת שלא להתחיל בחורף, מוטב
לחכות לאביב הבא. בינתיים יפיק מילצץ את אמאדיאוס — מחזה של פיטר
(אקורס) שאפר, שהיה להיט בברודוויי, בבימוי פולנסקי בתיאטרון מאריני בפאריס
— תוך כדי כניסה להכנות אחרונות להסרטת מלך הקומדיה של מרטין סקורסיזה
עם מועמד לאוסקר, רוברט דה-נירו, עבור המפיצה, חברת פוקם. ן חברת
סנשיין והמפיק ארוץ זוננשיין מתחילים צילומי קופרודוקציה ישראלית־איטלקית
של סידרה טלוויזיונית, שמתוכה יופק סרט באורך מלא להקרנה באולם הקולנוע
אופירה. התקציב לשלושת ההמשכים הראשונים — שנכתבו על-פי רעיון מקורי
של הבמאי תומסו ג׳יוספה דאצי — הוא 250 אלף דולר. הסידרה תצולם בים האדום.
הצלם הוא האיטלקי ג׳וליו אלבוניקו, כתפאורה תשמש היאכטה של דאצי.

אלוף־מישנה חמדן, תאוותן וטיפש, מכניסים
אותה לאמביציה.
אחרי הפרק הראשון בסרט, פרק המביכה׳
בא הפרק השני, פרק ההצלחה. ג׳ודי
בנג׳מין הופכת חיילת למופת, הלומדת
כיצד לנצל את המימסד הצבאי וחוקיו ה־אבסורדיים
לטובתה, תחת לקונן כל העת
נגדם. על שיבה הביתה אין עוד טעם לח*
שוב.
מה גם שעם קצת סחטנות אפשר
להשיג תפקיד לגמרי לא רע ליד מיפקדת
כוחות נאט״ו בבריסל.
השלב השלישי הוא האהבה הגדולה.
המאהב הוא רופא צרפתי והרקע לאהבה
היא פאריס. הכל קשור יחד, כדי לסובב
את ראשה של ג׳ודי, והיא כמעט מתפתה
לשוב ולהיות האשה החמודה, המפינקת
והמפורכסת, המקשטת את ביתו של הגבר
המקסים. אבל אל דאגה: ג׳ודי בנג׳מין
למדה משהו בחייה הקצרים (בתחילת הסרט
היא בת )28 והיא יוצאת בשלום ובחירות
מלאה גם מן השלב הזה, שהוא
המיבחן הרציני יותר שבפניו היא עומדת.
הכרזת העצמאות. צריך אולי להצדיע
לקולנוע האמריקאי ולדרך שבה הוא
מעביר נושאים אל הקהל. בכל מקום אחר
בעולם היה סרט כזה לובש ארשת רצינית
— טראגית וחמורה — והופך סרט
שבו הסיסמות דוחקות זו את זו, כמו ב תעמולת
בחירות. באמריקה דאגו בראש
וראשונה שיהיה משעשע. איש אמנם לא
יאמין שמדובר בסיפור ריאליסטי (כל טירונית
היתה מאחלת לעצמה מחנה כמו

•זה שמוצג בסרט, וקצינות מסוגה של איי־לין
ברנן אינן יכולות להיות אלא קריקטורות)•
אבל גולדי האון, שאימצה את הנושא
כשהיה עדיין רעיון בילבד, לפני
שנתיים, מפעילה כאן את כל תעלולי ה קומדיה
שבהם התמחתה מזמן. גולדי האון
במדים, לעומתה גולדי האון הזוהרת.
גולדי האון כבובת־שיעשועים, לעומתה
גולדי האון העצמאית והנחושה בדעותיה.
כל אלה באים לידי ביטוי בדרך שבה .
היא עומדת ״,יושבת, הולכת ומתבוננת,
אין פלא שהיא מועמדת גם השנה לפרס
אוסקר (היא זכתה בו פעם, עבור תם־
קיד־מישנה בפרח הקאקטוס).
״ סיגנון המישחק של האון גורר אחריו
את הסרט כולו. לא בכדי נטלה הגברת
לעצמה גם את שרביט ההפקה, כדי להבטיח
שאיש לא יפריע לה לממש עד הסוף
את רצונותיה. זמן קצר לפני תחילת הסרט
כרעה ללדת ואחר-כך נפרדה מבעלה, והסרט,
מבחינות רבות, הוא הכרזת העצמאות
שלה. להבדיל מפמיניסטיות אחרות, אין ^
היא מנסה כלל לומר שהנשים צריבו ^ !
להתקיים ללא גברים. מה שהיא או מ רו
הוא, שצריך ללמד אותם מה בדיוק מקו*
העולם הזה 2271

מם בחיים ושלא ישלו עצמם בכל הקשור
במרות מישפחתית, מימסדית או רומנטית.
תדריך חובה לראות:

1י— — 1

תל־אכיב — קאגנזושה, גלוריה,
התוודעות, המטרו האחרון, צייד הצבאים,
טיסה נעימה, סרט מטוגן, תהילה
ירושלים — מישחקי ריגנל, בננות,
המטרו האחרון, לילה מאוד מוסרי
חיפה — מישחקי ריגול, ברובייקר,
טיסה נעימה, לחי צילצלו הפעמונים

תל אביב

ק אג מו ש ה (גורדון, יפאן) —
יצירת מופת מרהיבה על ההבל שבתחילה
ועל רעות הרוח שבגבורה. כל זה על
רקע המילחמות על השילטון ביפאן במאה
ה־ .16 חוויה חזותית דרמאתית.
גלוריח (פאר, ארצות־הברית)
— גברת קשוחה ובעלת עבר מפוקפק וילד
פורטוריקאי שהוריו חוסלו על־ידי המאפיה,
שואל כתחנת־מעבו

ויחי־

אם מיקום העלילה של סרט, תעודת־הזהות
של יוצריו ואתרי־הצילום שלו קובעים
את לאומיותו, אין ספק שארנסטו —
סרט קצר שיוצג ביום א׳ הבא בסינמטק
תל־אביב — הוא סרט ישראלי. זוהי עבו־דת־גמר
של סטודנט באוניברסיטת תל-
אביב, שצולמה בתל־אביב, ושכל המשתתפים
בה הם ישראלים.
אולם אם הרוח הנושבת בסרט היא שקובעת
את לאומיותו, הרי שמדובר בסרט
שהוא רק במיקרה ישראלי. סרט שאפשר
היה לצלמו בכל מקום אחר בעולם ושהיה
ונשאר תמיד סרט לאטינו־אמריקאי.
לא זו בילבד שהוא דובר ספרדית ברובו,
אלא שכל הדמויות המרכזיות בו הם עולים
חדשים. בעצם קשה אפילו לדעת אם
הם רואים עצמם עולים או פליטים.
העלילה של הסרט היא אולי החלק ה פחות
מעניין שבו: משלוש אהבה שבי
צלם־אופנה, דוגמנית הנשואה לו מזה זמן,
ואחותה שהגיעה מדרום־אמריקה, שם הי־תה
מעורבת בפעולות מחתרת שבהן איבדה
את בעלה, שנמק בכלא. תוך כדי פעולות־מחאה
למען שיחדור עצירים פוליטיים ב־דרום־אמריקה,
נלכד הצלם, שאינו חש
מעורבות פוליטית גדולה, הן בנושא ה מחאה
והן בקסמיה של האחות האלמנה.
יוצא,־דופן. מה שהופך את הסרט,
שאורכו 40 דקות, ליוצא־דופן, הוא הרקע
שלו. המציג אוסף של הטיפוסים שאינם
מרגישים בשייכות ישירה למקום שבו הם
חיים. הם מעורבים עדיין בכל רמ״ח אברי־

אוד>ס>אה במבוך הניצוץ ( אסתר, תל־ אביב, אנ גליה)
— מו ר ה לשעבר, שנגמל
מאל כו הו ליז ם, עו מ ד לר צו חאת
א שתו ובנו ה עולי ם לו על העצבים. זהמתרחשב בי ת־ מלון
ענ קי, ה מנו ת ק מן ה עול ם בשל סו פ ת שלגים מ מו שכ ת.
ב או תו בי ת־ מ לון רצח קו ד מו בתפ קי דאתאש תו ו שתי
בנו תיו. ו ד רן אגב: בנו של ה מו ר ה ני חן ב כו חו ת על־ טיבעיי ם
ו רו אהל תו ךהע תי דול תו ך העבר. כך מקבלת דרי שת שלום
אי מ תני ת מן ה מ תי ם, ו ת חזי תמח רי ד ה של ה עו מדלהתרחש
ב עתיד.
אםנדמהל מי ש הו שזוהי מירקחת מי ק רי ת של או פנ ת
סי ר טי ה אי מי ם (ליל ה מ סי בו ת ו דו מי ה ם) ועוד פארפ סי כו לו־גיה
(מגרש ה שדים) ,כד אי לו מ ר שזו לאת אונ ה מי קריוג,
זו הי כוונ ה ברו ר ה. שכן קו ב רי קבחרב סי פו ר של ס טי פן
( ק ארי) קינג, ועשה א פו ס של כל ה אי מי ם ה אפ שריי ם גם
יחד. שדמ ה שזו א פילו ב די חהמאקאב רי ת. ז הו ני סיון לתאר
ב שפה קו לנו עי תמטא מו ר פוז ה של אדם, ה הו פךמאב ובעל
או הבמ טור ף הרודף א ח רי א שתו ובנו ב מי ס ד רונו ת, כשגרזן
שלוף בידו.
נדמהכ אי לו עשה כ אן קו ב רי ק או די סי אהבחללבמ
הו פ ך: ב מ קו םהאדם היוצא להת מו דדעםהחלל, הו א
מפליג כ אן לחללה סגו ר של הת ת״ מודע. ב מ קו ם סי ח רו ר
בחללה חיצון, נערך כ אן סי ח רו ר ב תו ךהמ בו ך הפני מי של
ה מלון. כ אילו מ שול ה מי בנ ההמ סו בךל מי בנ ה הפני מי
של נפש האדם. ה מי ס ד רונו תהמתפת לי םוהמיטב חי ם ה
שלי
דובאל: הטימטום הבהמי
רי קי ם, ה ס לוני םהרח בי םוחד רי ־ ה או ר חי ם ה ענ קיי ם, הו פ כי
ם כו לםל עול םקלסט רו פו בי מ איי ם, ככל שמתגבר ומע מי ק
הטירוף של הגיבור הרא שי. ה צליל ה ל תו ך ה טירוף מ תו ארת
על״ידי קו ב רי ק ב שפה קו לנו עי תמב רי ק ה — הו א מנצל א ת
התפ או ר ה, המד הי מ ה ביו פי ה, למס עו ת של אי מים, כש ה
מו סיקה של באר טו ק ליג טי ו פ רו קו פיי ף מדגי שה אתה-
סאר קז ם שבמצבי םהמעצ בני ם ביו ת ר.

ה קרב על
ה ק ארייר ה

התחרות (דקל, תל -א בי ב,
עו ת־ הברי ת) — פול די ט רי ך בן
ה 30 -הו א ה מו עמד הנ צ חי לז כיי ה
בתח רויו ת הג דו לו תלפ סנ ת רי ם, ש מ שו ם־ מ ה מגיע ת מי ד
ל מ קו ם השני או השלישי. היידי ס קו נו ב ר הי אתל מי דתה
של מו רהמ פו רסמת, ב ת , 23 מעריצה א ת די ט רי ךמתח רו ת
קו דמת שבה השת תפו שני הם, כ ש הי א הי ת ה עדיין ילד ה
שבקושי ה שגיחו בנו כ חו ת ה, ו אי לו הו א הי ה כבר בין כוכבי
הגמר.
ה שניי ם נפג שים בתח רו ת יו ק ר תי ת ב מיו ח ד, בסן״פראנ־ס
י ס קו. עבור פול זאתה הז ד מנו תהאח רונ ה ל הו כי ח עצמו
ולח תו רלקא ריי ר ה זו הרת. א ח רי גיל 30 הו א אינו י כול
עוד להשתתףבתח רויו ת, וצרור מ ד ליו תהכסףוהארד
שבארונו עושה ת מי ד פ חו ת רושם ממד ליי תזהבאחת.
הי אכמעטמ תגנ ב ת לגמר, הו דו תלעק שנו ת של מו רתה,
ה מ שוכנע ת ב כי שרונו תי ה. פי סי ת ורג שית הםנמ שכי םזה
לז ה, או ל ם פול כו פ ה על עצמו מרחק, כדי שלא י הי ה
דבר ב עול ם שי סי חאת דעתו מן התח רו ת, ב מיו ח ד לא
אהדהלאחדהמתח רי ם שלו.
ג׳ואל או לי אנס קי, שזה סי ר טו הרא שון על המסך הגדול
א ח רי ק א ריי ר ה פו רי ה מ או דבט לוויזי ה, כתבו ביי ם סי פו ר
ז ה. הו א הו סי ףלדראמההח רי פהמ מי ל א של ה ת מו ד דו ת
מו סיק לי תקשהומפרכת, כל מיני מ ר כי בי םאח רי ם, כדי
להס בי ר, כנ ראה, שהמצב מרתקגםל מי שאינו מ ת עניין
ב מו סי ק ה. כך, למ של, ה מו עמדתה רו סי ההק טנ ה, ה מנגנ ת

דרייפוס וארוינג: האהבה והפסנתר
ב סי מון רו סי גדול, כמעט ונ שברת כא שר מו רתה עו רקת
למערב ו מו תי ר ה או תהללאהדרכה, דוו ק א לפני ה הו פעה
המכרעת• וכדי להק שו ת עוד יו ת ר על מצב גיבורו, ש הו א
פקעת של עצבים בין כהוכה, באהתס רי טומ עני קמחלה
קטל ני תלא ביו, שדחף או תו כל הז מן בקא ריי רההמוסיק לי ת
שלו, כך ש הזכי ה הו פכתפ חו ת או יו ת ר עניין של ח יי ם

ו מוו ת.

הם במתרחש בארץ שממנה באו, ורואים
את ישראל כתחנת־מעבר בילבד.
המצלמה עוקבת אחרי הפרטים השונים
המרכיבים את חיי האנשים הללו. ואם הסרט
דומה למשהו, הרי הם הסרטים הפוליטיים
שעושים פליטים מדרום־אמריקה בפאריס.
ואכן, למרות שכל הסיפור מתרחש בישראל
ניתן ללמוד ממנו על הרדיפות
הנהוגות במישטרים הטוטאליטריים ב־דרום־אמריקה:
מאסרים שרירותיים, עינויים
ואכזריות. הסצינה המתוכננת האפקטיבית
ביותר בסרט הוא ראיון שעורכת
כביכול הטלוויזיה הישראלית עם המפגינים
ליד רחבת הכותל, התובעים את
שיחרור חבריהם מן הכלא.
הסיפור עצמו מלא חורים, כמו גבינד
שווייצת• הדרכת השחקנים רחוקה מלהיות
אידיאלית. הסמליות מנקרת לעתים
את העיניים (לדוגמה: פלאקט־מחאה המתקלף
מן הקיר שעה שהבעיות האישיות
משכיחות מן הגיבורים את המשימות ה חשובות
שלהם) ,שלא לדבר על מידה
מסויימת של נארקיסיזם מצד הבמאי, המגלם
גם את התפקיד הראשי. יחד עם זאת,
מדובר כאן בסרט המגלה חוש חזותי מפותח
מאוד ומציג, אולי בכוונה, בצורה מאוד
משמעותית, את יחסם של חלק מן העולים
החדשים לישראל.

מהווים את הצמד המרכזי המוזר בסרט
גדוש מרץ, הברקות והתלהבות של ג׳ון
קאסאבטס, עם ג׳ינה רולאינדם בתפקיד
הראשי.
המטרד האחרון (צפון, צרפת)
— תיאטרון פאריסי מנסה להתקיים חרף
התנאים הבלתי-אפשריים בעת הכיבוש
הנאצי. המנה* מסתתר במרתף ורעייתו
מוסרת את הוראותיו לצוות העובדים.
סרט של פרנסואה טריפו עם קאתרין דנב,
ג׳ראר דפארדיה והיינץ בננט בתפקידים
הראשיים.
תהילה (גת, ארצות־הבוית)
— קורותיהם של כמה תלמידים בבית־הספר
לאמנויות הבמה בנידיורק. על בית־הספר
עצמו קשה ללמוד מן הסרט, אבל
הצעירים המופיעים בו ברוכי-כישרונות
וקטעי השירה והמחול מדבקים במרץ
ובעליצות שלהם.

חיפה
טיסה נעימה (אורלי, ארצות־הברית)
— פארודיד, על המין והדראמות
של הוליוווד מאז ומעולם. סיפור אודות
טיסה שבה כל אוכלי הדגים לוקים במחלה
וכל השאר בסכנת מוות. בדיחות בצרורות.
דוברי אנגלית ייהנו מהן שבעתיים.

הערבים כבשו או ז ירושלים העתיקה נמשך כמה ימים ־ מטוסי חיל־האוויר
המלכותי תבציצו ריכוז של 1500 לוחמים ערביים מכל חלקי
הארץ ־ מנהיג ערבי בכיר שימש כסוכן היהודים במשא־ומתן
ביו הבריטים והערבים ־ מאחרי ה קלעים של ה ס׳ דדה
הפדק העשירי של עמוד האש מלכד,
תחת הכותרת ״מלכודת״ ,את סיפור רדיפות
היהודים במרכדאירופה (גרמניה, אוסטריה,
צ׳כוסלובקיה והונגריה) ,שהגיעו
לשיאים חדשים.
בימים מסתובבות אוניות, שנבצר מהן
להביא את נוסעיהן לנמל־מיבטחים. גם בפולין
מתגבר הלחץ האנטישמי, בעוד כמה
ספינות מעפילים מנסות לפרוץ את המצור
ולהוליד את נוסעיהן לארץ־ישראל.
יהודי־אירופה מפרפרים בתוך מלכודת
מחרידה, בעוד שבריטניה הגדולה מפרסמת
את ״הספר הלבן׳ /ובו היא מבשרת
את הסתלקותה מהצהרת־בלפור. בארץ-
ישראל מתמודדים חילותיה של האימפריה

היהודי ומודד

הגדולה בהתקוממות־ענק של הפלסטינים,
שבמהלכה הם משתלטים על חלק מהערים
הערביות ועל ירושלים שבין החומות ומניפים
את הדגל הפלסטיני.

פרשת דיר־ע׳סנה
אחד הנושאים שהגיע לסיקור בקטעים
בודדים של הפרק ,׳המלכודת״ הוא השל בים
האחרונים של המרד הפלסטיני.
בתסריט־היסוד של הכנת עמוד האש
תואר שלב זה של המרד כך :״התכונה
הבולטת ביותר במרד היתה עממיותו. גיבורי
המרד היו סבלים, רועי־צאן, עגלונים,
פועלי־רכבת ומוכרי-לימונד. כמה
מפקדים מפורסמים לא ידעו קרוא וכתוב.
רבים היו אידיאליסטים, נקיי־כפיים; אבל
בדרך הטבע התלקטו אל הכנופיות גם
חידלי-אישים ובני-בליעל, אשר בתוקף

אוניית־המעפילים פאריטה על החול בחוף תל־אכיב
לא כמו ספינת־השוטים
מעמדם כלוחמי-קודש הירשו לעצמם מע-
שי־נבלה לרוב. הם היו מתנכלים לעשירים
וסוחטים מהם ככל יכולתם...
״בלי ספק היה במרד יסוד של מחאה

כרטה פינק (הורטיג) עם כעלה שנספה וכנח
עורך־הדיו חתך את ורידיו וקפץ למים

סוציאלית. למורדים, שבאו משכבות ה מצוקה,
היתה דיעה שלילית על העשירים.
במקומות אחדים הוכרחו העירוניים
ללכת בכפיות ובעקאלים. אמרו כי בכך
ביקשו אנשי הכנופיות להקשות על זיהויים
בתוך האוכלוסיה העירונית. אבל
היה בכך גם רצון לגמול לתושבי הערים
על התנשאותם וזילזולם המסורתי בפלחים•
כשנשאל פלח, מדוע מתעמרות ה כנופיות
בצורה ברוטאלית בעירוניים, ענה:
,הם שלטו בנו מאה שנים — נשלוט אנו
בהם שנה אחת׳...
״בשלב מתקדם זה, לא היה המרד מה
שהיה בראשיתו: התקוממות ספונטאנית
נגד ההתנחלות היהודית בארץ־ישראל. בהדרגה
הלכו המניעים הלאומיים והטש־טשו...״
תיאור
של אחד המהלכים הלא־ידועים
של המרד הפלסטיני הובא בידי לוסין בתסריט
המקורי, תוך התבססות על יומני
הש״י* .קטע זה גם הוא אינו מופיע
בסרט :״מוחמד אל־צאלח יזם כנס של
ראשי כנופיות, לשם השכנת שלום בין
הניצים (ראשי הכנופיות) .המקום שנבחר
לארח את הכנס היה כפר קטן, בשיפוליו
הדרומיים של הר־שומרון, דיר־ע׳סנה

״אחד מאנשי כנופית עארף עבד-אל-
ראזק תיאר את הכנס במילים אלה , :בבוקר
( )13.9.38 הגיע אבו־מערוף, הוא עארף
* שירות הידיעות (ש״י) של ההגנה, ש־שימש
בסיס להקמת השב״כ והמוסד.

אל-עזוני, בלוויית מאתיים מאנשיו. אנשי־הכפר
יצאו לקראתו בצהלה רבה ובדגלים.
כעבור שעה הגיע אבו־פייצל, הוא עארף
אל־ראזק, עם שלוש מאות אנשי־כנופיה.
תרועות ההמונים הגיעו לשיאן, ולא היה
קץ ליריות הפנטזיה. נערכו ריקודים ומרוצי
סוסים ...כך הגיע עבד אל־רחים חאגי-
מוחמד, בלוויית מאתיים אנשי״הכנופיה, וטען
שאת יתר אנשיו השאיר על המשמר
...כן באה כנופיה בת מאתיים איש
מהרי־חברון, בראשות עבד־אל־חלים ג׳ר
לאני.
״ההילולה נמשכה כל הלילה. עם בוקר
הגיע עבד־אל-קאדר אל־חוסייני, וכל יתר
המפקדים עמדו לפניו דום, כיאות לבן
מישפחה זו. אחריו הגיע אבו־דורה ...מיס־פר
אנשי כנופיות הגיע ל־ 1500 בקירוב.
״בדיר ע׳סנה הוקם שלום בין עבד-אל-
רחים חאג׳־מוחמד ועארף אל־ראזק...

״הכינוס הזה, שהיה יחיד במינו בכל
שנות המרד — הופסק לפתע פיתאום• בי
שעות
צהריים חגו מעל הכפר מטוסי חיל
האוויר המלכותי, הטילו פצצות על המת כנסים
והפיצו אותם לכל רוח• לא ידוע
מה היה מיספר האבידות בקרב אנשי-
הכנופיות, אבל בין ההרוגים היה גם אותו
מוחמד אל־צאלח, היוזם של כנס״השלום.
כך התפזרו הכנופיות, כל אחת לשיטהה,
ושום שלום לא התקיים. להיפך, אין ספק
שהופעת חיל־האוויר בעיצומו של הכנס *
היה תוצאה של הלשנה. כנופיות ש ל מו ח ״ ״ז
חוסלו בימים ההם בצורה זו...״
פרק מעניין, אך מוטב היה לפסול, את
הכינוי האווילי ״כנופיות״ ,כשמדובר ב*

יחידות של בלתי-סדירים בגודל של גדודים
וחטיבה.

כוח החברותי התרכז מסביב ליחידה של
עבד אל־חלים אל־ג׳ולאני* ,וביחד עם
אנשיו היה בטל לידם בשישים.
שטוקמן :״אל״נובאני סיפר לי כי היה
יום בירושלים הכבושה בידי הערבים, ואז
עזב את העיר. התיאור שהוא תיאר אכן
מזכיר את ירושלים בימי סוף הבית השני.
מאבקים ובריתות בין הכנופיות, ללא כל
חתך מעמדי ברור, כאשר כנופיות פלח־יות
מסויימות היו בעלות זיקה זו או אחרת
לקבוצות עירוניות מסויימות, וביניהם היו
כימעט ואוכלים איש את רעהו.״
על רמת הסיכסוכים שבין הלוחמים ניתן
למצוא תמונה בספר תעודות ודמויות מגנזי
הכנופיות הערביות, במיכתבו של הלוחם
עבד אל־רחים אל־חאג׳ מחמד :״ובסיום
אני חוזר ואומר, שעליך לסגור את
דלת הסיכסוכים והמדנים, ועליך להניח את
קאבאטיה לשייח׳ יוסף, ולשתף פעולה
עימי, כדי לעמוד בפני הקשיים והאסונות
הצפויים לענייננו ולמולדתנו. אני
חושש שענייננו ייכשל, כי כל אחד מנסה
לפעול באופן בלתי־תלוי. גדול פחדי, כי
עבודתנו הפכה מכשיר לסיפוק אינטרסים
פרטיים, והמדנים הם הסימן לכך...״
כאשר התפורר דשילטון האזרחי הברי
הוא
כבש, ביחד עם פרשיו, את רמאללה
הנוצרית, שלט בה במשך יום והוציא מתוכה
כספים רבים.
״אל־נובאני, שבאתי אליו עם רופא ישראלי
בעל צל״ש של ששת הימים, הסביר
לי כיצד הם חדרו אז יותר ויותר אל תוך
הערים, בעוד כוחות המישטרה הבריטית
גילו פחות ופחות התנגדות. אסור לשכוח
שהמישטרה היתה עמוסה בשוטרים ערביים,
ששיתפו פעולה עם הכנופיות. הם
חדרו לערי־המחוז, שכם, רמאללה, בית־לחם,
חברון, באר־שבע וירושלים העתיקה.
והשיא של מהלך זה היה באמת בירושלים.
,׳המטרות היו ברורות: הבנקים, בתי־המיסחר
הסיטונאיים המרכזיים, מאנרי
מזון, אספקה וסחורות היו לנגד עיניהם.
הסיבה: רעב שהתחולל בכמה מהאיזורים
הכפריים, שבהם היו החיים משובשים לחלוטין.״
בירושלים
שימשו החומות מיסתור פנ־טסטי
ללוחמים, אבל יחד עם זאת לא היה
ניתן להוציא החוצה את השלל (גרעינים.
שמן, דלק וכד) וזו היתד, בעייה. אל־נובא־ני
הסביר כי מצבו היה גרוע למדי בתוך
חומות ירושלים, מפני שראשי הכוחות,
שפשטו בה, היו חברונים חזקים מאוד• ה

התקיפו הלוחמים את הערים, את תח-
נות־המישטרה, והניפו את הדגל הפלסטיני
בירושלים. השלטון הבריטי באיזורים ה כפריים
של ארץ־ישראל נעלם. אז הגיע
חיל־המישלוח הבריטי. הוכרז בוזמנית
על שילטון צבאי במקום האזרחי, והצבא
הגיע לעימות בירושלים.
על יצירת הקטע הפילמאי, המשחזר את
כיבוש העיר העתיקה מידי הערבים, מספר
הבמאי שלמה ארד ״אנחנו מדברים
על בימוי של סרט בשולחן־עריכה. מדברים
על יצירת יש מאין. בין היתר החלטנו

חמי שה י מי ם
בעיר ה ע תי ק ה
אחד הקטעים המדהימים באיכותם בפרק
זה הוא קטע־הסרט המתאר את כיבוש רוב
העיר העתיקה בידי הפלסטינים.
על הרקע מספר המיזרחן ועורך תח־קירי־השדה
של הסידרה, ישראל שטוקמן:
״מדובר בהשתלטות על רוב העיר העתיקה,
חוץ מאשר הרובע הארמני והיהודי.
אבל המורדים השתלטו על חומות העיר
העתיקה.
״עובדה שהקשתה עד למאוד לשחזר את
שהתחולל בין החומות נעוצה בכך שהמנהיגים
הבכירים של המרד חוסלו. אבל
שנה לפני ראשית הצילומים של עמוד
האש פגשתי במנהיג בכיר, מוחמד עומר
אל־נובאני, שנפטר כבר, שכפרו שוכן בנפת
רמאללה. זה היה גילוי גדול, לאתר
את ראש־הכנופייה הזה שהטיל את חתיתו
על כל נפת רמאללה.
״באותו חודש מפואר, אוקטובר ,1938

לבדוק איר החומר נדבק כאן לחומר אחר,
בעזרת עריכה קולנועית חדשה. לא היו לנו
קטעים ארוכים על הקרב על ירושלים. היו
לנו קטעי־צילום קצרים מאוד של תנועית
הצבא בעיר־העתיקה. אבל על־ידי הפסקות
בין קטע לקטע ובאמצעות פעלולי־קול
שונים, הצלחנו ליצור פסיפס, והגענו
לתיאור כיבוש העיר־העתיקה.
״הקטע שהצופה רואה בסרט נראה כקטע
מצולם ברצף ובשלמות לכל דבר, וקשה
להבחין בו שהוא עשוי מהפסיפס הזה-של
קטעי היומנים.
״יחד עם זאת, הקטע אינו מפוברק, אלא
שיחוזר קפדני. זה היה עבורנו קטע חשוב
מאוד, של הרבה עבודה מאומצת. קטע
שעבדנו עליו זמן רב.״

מלשין בוועידת
סיגט ג׳יימס
על מיקומה של ועידת סיינט־ג׳יימם ב-
מיכלול הוועידות והוועדות, שהבריטים
הקימו בעניין ארץ־ישראל, מספר לוסין
״היו שלושה שלבים במאורעות. היתה קודם
ועדת־פיל, שמסקנתה היתה חלוקת

הרשל גרינשפן
רצח וליל־הבדולח

* המכונה שלף או אבו־מנצור, יליד חברון.
ב־ 1936 הצטרף ללוחמים. הרג שני
חיילים בריטיים ליד בריכות״שלמה. באוגוסט
1938 הפך אחד הבולטים שבמנהיגים
בשדה. לפקודתו עמדו כמאה לוחמים, ש־עסקו
בחבלה בכבישים ובטלפונים, וביריות
על הצבא הבריטי. הוא נהג גס לשבת
ליד המינזר הרוסי (ליד המקום שבו הוקס
אחר־כך גוש עציון) ולשפוט את הקהל.
הוא תקף את תחנת־המישטרה ששכנה ב־ארמון־הממשלח
בבאר־שבע, ובה חיילים
בריטיים, ונחשב כאחד המפקדים הקרביים
בשנות ה־30׳.

ארץ־ישראל. הממשלה הבריטית אישרה
הצעה זאת. אבל כאשר התחדש המרד, חיפש
ראש־הממשלה הבריטי, נוויל צ׳מבר־לין,
דרך להתחמק מן ההחלטה שהוחלטה
על־ידי ממשלתו.
״כאשר התברר שלארץ־ישראל צריכה
לצאת ועדת־וודהד, שכינויה היה, ועדת־החלוקה
/צ׳מברלין קרא לסיר ג׳ון וודהד
ולחש על אוזנו כי ״אם במהלך החק-רה
יתברר לו שהחלוקה אינה מעשית, הרי
שהוא מוסמך לפסוק נגד החלוקה,״ וכאשר
שבה הוועדה מארץ־ישראל, אמרו אנשיה
שהחלוקה אינה מעשית.
״למשמע מסקנות אלה כינס צ׳מבדלין
את ועידת־השולחן־העגול, המכונה גם ועי-
דת-סינט־ג׳יימס, שהיחה למעשה ההיפך
מאשר ועידת״שולחך עגול. היו אלה למע שה
שתי ועידות, שהתנהלו בוזמנית. ה אנגלית
עם הערבים והאנגלים עם היהודים.
בצורה כזאת שיחקו האנגלים את רישחק
ה,הפרד ומשול׳ שלהם. אבל המצב בשטח
היה, שבמהלך הוועידה הובטחו כל מ-ני
דברים על-ידי האנגלים לערבים, ולמחרת
בבוקר היהודים ידעו כבר את דבר ההבטחה,
את הסוד האנגלי.
״היהודים הטיחו מיד בפני האנגלים את

הבטחותיהם לערבים, ובעיקר בפני מל־קולם
מקדונאלד. דוויד הורוביץ רומז על
כך, מבלי שיפענח את השאלה: מי היה
המדליף הערבי, שמסר ליהודים את הבטחות
האנגלים ן
״בדיקה קפדנית גילתה כי המדליף היה
פח׳רי בכ נאשאשיבי* מי שהיה אחד
ממפקדי, כנופיות־השלום /שפעלו נגד
אנשי המופתי הירושלמי. יותר מזה, ישנה
טענה האומרת, כי, כנופיות השלום׳ מומנו
בידי הסוכנות היהודית. פח׳רי נאשאשיבי
היה מאוד קשור ליהודים, ומה עוד, כאשר
הגיעה המישלחת הערבית לארמון סינט־ג׳יימס,
התברר לנאשאשיבים המתונים ש הם
בצד, בעוד שהבריטים מצדדים כקיצוניים,
שבכלל לא רצו להשתתף בוועי דה,
ושהוכרחו להשתתף בה.
״אחד הנציגים היהודים בוועידה זו טען
לפנינו בוודאות, כי פח׳רי נאשאשיבי היה
•זה שהדליף את כל מה שנאמר בפגישות
האנגלים והערבים...״
אחד מראשי המימשל הבריטי, באותם
ימים, היה מלקולם מקדונלד, שר־המושבות,
בנו של ראש־הממשלה לשעבר, רמזיי
מקדוינלד. לוסין :״הוא נחשב בעיני היהודים
כשטן. צ׳רצ׳יל שטם אותו. הוא האיש
אשר, לדעת רבים, סתם את הגולל על
הצהרת־בלפור. אותו מקדונלד שמח להתראיין
על־ידי מיכאל אלמז וצוות עמוד
האש באנגליה. בראיון המלא שלו, שנעשה
בתשלום, טען מקדונלד כי הוא עשה ל מעשה
פשרה בין אויבי ישראל ובין ידידי
ישראל, כלומר, הוא צימצם ליהודים את
היתרי־העליה רק עד ל 75-אלף, אך בלם
את אותם שרצו לצמצם את מתן הסרטיפי קטים
לפחות מזה. על צימצום האפשרות
לרכישת הקרקעות בידי היהודים, טען כי
היו שדרשו איסור מוחלט לרכישת קרקעות
על־ידי יהודים.״
על תגובה בריטית נוקשה כלפי מקדונלד
סיפר נואל בייקר בקטע שאינו מופיע
בסרט :״אני זוכר, במיסדרון, שמאחורי
כיסא הספיקר, בבית־הניבחרים, עצרתי את
מלקולם מקדונלד ואמרתי לו: היינו ידידים
טובים מאוד הרבה שנים, מלקולם. אם
תמשיך בדרכך זו, אקדיש את שארית חיי
לסלק אותך מהפוליטיקה, וזה מה שביטא
את יחסי...״

ת חנו ת הרכבת
של אירופה
אחד הקטעים המדהימים ביוו*ר בפרק
זה הוא על פרידת הורים מילדה באחת
מתחנות־הרכבת של מרכז־אירופה, תמונה
ההולכת ומתכפלת לה. הבמאי ארד :״כבמאי
החלטתי לתת לעורכת של הסרט,
עדה פינק, קטע סולו, קטע של עריכה
* בן־אחיו של ראע׳ב נאשאשיבי. גדל
בירושלים ובה רכש את השכלתו. שימש
כשליש לנציב העליון, הרברט סמואל.
אחר־כך שימש כפקיד בכיר בעיריית
ירושלים, עד לשמיטת העיריה משילטון
מישפחת הנאשאשיביס. הוא שימש כראש
לישכת־המיסחר ביפו, וראש איגודי הפועלים.
הוא נמנה על מארגני, כנופיות
השלום׳ .בנובמבר 1941 הוא נרצח בבגדאד
מיריות של מתנקש שירה בו מאופנוע,
כאשר פח׳רי ישב בבית־קפה.

ונמוד האש
(המשך מעמוד )53
אישית, קטע ללא קריינות. אנחנו קוראים
לפרק כולו, מלכודת /ולפני שאנחנו מגיעים,
בסיפור העליז• ,למלכודת של אוניה
המשוטטת על־פני הימים, מצוי בתחנות־הרכבת
הניסיון להימלט מן המלכודת.
הקטע הזה מצוי מעט לפני הסיפור על
האוניה סנט לואים, אותה אוניה שגיבוריה
היו בעצם אותם שהצליחו לעלות לרכבות
שיצאו מתחנות־הרכבת של אירופה לשום־
מקום, ושהגיעו לאותה אוניה שעשתה
סיבוב שלם בעולם, הגיעה לחופי אמריקה
והוחזרה לאירופה, ומשם ברכבות אחרות
אל מחנות־הריכוז.
״הקטע של עדה פינק אינו קטע על

בשנת .1938 כי אם אנחנו רוצים להמחיש
את משמעות קיומה של מדינה יהודית
במאה ד.־ ,20 הרי,שזה אחד: למנוע,מיקרים
של אוניות מלאות פליטים יהודיים, שישוטו
בשיבעת הימים בלא מטרה ותוחלת.
״מכל הסיפורים, נדמה לי שזה הסיפור
עם הלקוח הכי חזק.
״כאשר הגיע שלמה ארד לעבוד בסידרה,
אמרתי לו שנושא סנט לואיים הוא העיקר
בסידרה. מה עוד, שהאוניה לוותה בידי
כל יומני־הקולנוע ואמצעי־התיקשורת של
אותם ימים. כימעט בכל ארכיון סרטים
בעולם היה לפחות קטע על מסע ד,אוניה.
ארד ערך את סיפור האוניה בעזרת שיבער.
או שמונה כתבות־פילם שהיו. נדמה לי
כי הסרט ההוליוודי, שנעשה לפני כמה
שנים, לא עורר את ההדים המתאימים.
הוא אפילו לא היה באיכות קולנועית של
הסרט ספינת השוטים...״
את נוסעי סנט לואים מייצגת ב״מל-
כודת״ הרטה הורטיג(פינק) ,שאותה איתרה
עורכת־הראיונות של הסידרה, נעמי קם-
לנסקי. היא איבדה מאוחר יותר את בעלה
באושוויץ, ואילו היא עברה את המילחמה
במחנה־הריכוז טרזיינשטאט.
אחרי המילחמה ׳נישאה הורטיג מחדש,
ובנה משמש כיום כמהנדס אלקטרוניקה.
היא מתגוררת בתל־אביב.

קטעים מתוך עדותה:

...רצינו להגר, אבל הוויזות שלנו לאמריקה
טרם הגיעו, ואמריקה דרשה אז
הצהרות־בשבועה, שהיו ברשותנו, אך

מר רוזוולט ועם יהודים במישרות רמות
באמריקה, כדי שיוכל להוריד את הנוסעים
באמריקה. זה לא התאפשר, מפני שמטוסים
אמריקאיים בעצם גירשו אותנו מתוך המים
הבינלאומיים האלה.
וכך הפלגנו באוניה שוב, בחזרה לאירופה,
עד אנטוורפן ...שם התחיל משא-
ומתן עם מדינות שונות ...אנו הובאנו
להולנד באוניה קטנה. כימעט כולם היו
מישפחות עם ילדים קטנים. בני היה בן
ארבע.
בהולנד הובאנו לקרנטינה, ואחרי שבועות
מיספר הובלנו למחנה ליד רוטרדם,
ומרוטרדם למקום הידוע לשימצה —
וסטרברוק. מאחורי גדרי התיל, כאשר טרם
היתה מילחמה בהולנד. הובאנו אל מאחורי
גדר־התיל, לא מפני שהיינו יהודים, אלא
מפני שהיינו גרמנים...
בחודש ספטמבר 1944 הובאנו לטרייזג־שטאט.
שם נשאר בעלי עימנו רק 14 יום,
ונשלח לאושוויץ. מיכאל שלי, שגדל מעט
בינתיים, ואני, נשארנו ...אני הוצבתי
לעבודה...
כך נשארתי עד ששוחררתי בידי הרוסים,
בסוף המילחמה, בסוף חודש מאי ,1945
בטרייזנשטאט. אני חזרתי להולנד. לא
היתד, לי דירה. לא היה לי כסף. בעלי
לא חזר. למדתי מיקצוע...
כך נשארנו עד שיום אחד בא מכר טוב
שלי ואמר: אולי את רוצה לנסוע לפלסטינה?
זה לקח זמן־מה, קמה המדינה,
ואחר־כך באתי לכאן עם בני...

ואחי הרשל גרינשפן בפרוטוקולים של
מישפט אייכמן, במהלך הכנת הפרקים על
השואה, הבנתי שיש צורך לאתר את אחיו
של גרינשפן, כדי שיתאר את דמותו ואת
תלאותיו...״
קטע־הסיום מציג את הקורבן הבא של
הפלישה הגרמנית, אחרי צ׳כוסלובקיר: ,
הפלישה לפולין, שד,יתד, המרכז היהודי
הגדול ביותר בימים שקדמו למילחמה
העולמית השניה, ובו יותר משלושה מיליון
יהודים, ותרבות עצומת מימדים והיקף.
קטע זה, מבוסם, בחלקו, על קטעים
מצולמים מחוך סרט שבו כיכבה מולי
פיקון, אידל מיט ע פידל (״יהודי בעל
כינור״) ,שבו יש כמה תיאורי־חיים המאפיינים
את היישוב היהודי הישן של
פולין. על קטע הסיום ממש, אומר הבמאי,
שלמה ארד :״הסרט מסתיים בילדה
המשחקת בפרה עיוורת. קבוצת ילדים
משחקת, ובמרכז הילדה, שעיניה מכוסות
במיטפחת. היא נראית בהתחלה בצילום
מרחוק, ואחר מקרוב, ואז הקפאנו את
התצלום. בזה מסתיים הסרט, כאשר ברקע
נשמע קדיש של ר׳ לוי יצחק נובראדיטשב,
בביצוע אנגלי של זמר־העם האמריקאי
הכושי פול רובסון, כאשר אנחנו אומרים
כי תשעה מתוך עשרה ילדים יהודיים־
בפולין של טרם־המילחמה הושמדו, מפני
שלא היתד, בשנת 1939 מדינה כלשהי
שרצתה בהם. וזה משמש עבורי המסר.
העיקרי של הסידרה.

שר־המושבות מקדונדד
״אקדיש את שארית חיי לסילוקך ! ׳
תחנת־רכבת אחת, אלא קטע המורכב מתח-
נות־רכבת רבות. קטע המורכב מרכבות
רבות, שהיו ביומני־הקולנוע של אותה
שנה, והכוח של הקטע הזה הוא במיקום
שלו, מיקום שבא מיד אחרי גזירות הספר
הלבן של מקדונלד, ולפני הסיפור של
סנט לואיס, שהיתר. בעצם אוניית־פאר.
־ ״חשבנו לעשות בסרט השוואה 0ינמ-
טית בין סנט לואיס הגדולה, שהוחזרה,
לבין ספינת־המעפילים הקטנה פאריטה,
שהגיעה בהיגנב לחופי ארץ־ישראל. מצד
אחד אוניית־פאר, ומולה ספינה שהיא
בתת־רמה. באוניית־הפאר היו רומנים,
פלירטים, ריקודים על הסיפון העליון, וכל
מיני דברים מסוג זה. הנוסעים על סיפונה
היו ברובם עשירים — אבל היא חזרה
אל המוות. ומה עוד: על תורן סנט לואים
התנופף לו לאורך כל המסע דגל צלב-
הקרם.
״הספונה פאריטה היתר. ההיפך. היתד.
לנו בעייה של איתור משתתפים במסע
פאריטה. יום אחד שאלתי, בדרך של
מיקרה, את אחד מחברי: איד האבא שלך
הגיע ארצה? והוא סיפר לי שהגיע על
סיפון פאריטה. האבא של החבר הוא
לוזינגר, המספר את קורות המסע׳ ואת
קורותיו עם הגיעו ארצה...״

יי קו די ס
באוגית ה מוו ת
לפני קרוב לשנתיים הוקרן בארץ סרט
הוליוודי, שהביא בנוסח הוליוודי את
סיפורה של סנט לואים ומסעה בימים.
יגאל לוסין :״סיפור האוניה הוא סיפור
הסידרה כולה. לפני שמונה שנים רציתי
כבר לעשות סרט עליה. זה אחד הנושאים
שהכי הרשימו אותי — נושא הפליטים

— 54 1

הדבר היה תלוי גם במיכסה, והמיספר
שלנו במיכסה טרם הגיע תורו.
לכן נסענו לקובה. רצינו להמתין בקובה
לתורו של המיספר שלנו ...היינו מרוגשים
מאוד. סוף־סוף היו על האוניה 900 נוסעים
...ר,אוניה היתד, מלאת מותרות.
הפלגנו מהמבורג ...כשהגענו לקובה,
עלו שוטרים קובאיים על האוניה, הביטו
בדרכונים שלנו, וסימנו בכל דרכון את
האות ״אר״ .אחר כך למדנו את מובנה:
חזרה...
רב־החובל, שהיה אדם הגון למדי, אמר :
אתם לא צריכים לפחד. לא אחזיר אתכם
לגרמניה.
נשארנו כ 14-יום בנמל הוואנה. מדי
יום עלתה המישטרה על הסיפון. אבל קרו
כל מיני דברים. בין השאר עורך־דיו אחד
ניסה לשים קץ לחייו בכך שחתך לו את
ורידי היד, וקפץ למים. אבל שום דבר
לא עזר לו. הוא הובא לבית־ד,חולים,
וכאשר הבריא, היה עליו לחזור לאוניה.
בינתיים גורשנו עם ד,אוניה מן הנמל,
והגענו למיאמי. רב־החובל התקשר עם

אני אוהבת את הארץ, ולא הייתי עוזבת
אותה לעולם. מדי שנה אני נוסעת לאירופה,
וכשאני חוזרת במטוס לישראל,
אני שמחה שאני שוב פה...

מי אשם יותר
בקטעי-הסיום של הפרק מובא סיפורו
של הרשל גרינשפן, מי שנקם את רדיפת
יאודי גרמניה והתנקש בחייו של פקיד
השגרירות הגרמנית בפאריס, פון־ראט,
ביריות אקדח, כדי להסב ו,יז עיני העולם
למצבם של יהודי גרמניה. לתגובה לרצח
פון־ראט אירגנו הנאצים או ,״ליל הבדולח״
ב־ 9בנובמבר ,1938 שבמהלכו
נהרסו ונבזזו מאות בתי-סנסת וחנויות
יהודיות, ועשרות אלפי יהודים נעצרו
ונשלחו למחנות-ריכוז
׳על גרינשפן ׳ ועדותו של אחיו אומר
לוסין :״הרשל גרינשפן חולל את אחד
האירועים היהודיים המפורסמים ביותר
בעולם, טרם פרוץ המילחמה העולמית
השניה. כאשר קראתי את עדותם של אבי

״לא רק היטלר אשם במות תשעת הילדים
האלה, אלא גם המערב, שהיד, לו חלק
בשואה. הרי האחריות מתחלקת בין היט־לר,
צ׳מברלין, דאלדייה, רוזוולט ודומיהם.
זה מתחלק בין כולם. היה מי שרדף את
היהודים למלכודת, מי שאמר, עופו מכאן/
אבל היה גם מי שאמר להם, אל תבואו
אלי.׳ ואני לא יודע מי אשם יותר !״

דן עומר •
בשבוע הבא: הפרק ה־ ,11״חיילים
ללא דגל 1939—1941 המתאר כיצד
מתחוללת בראשית המילחמה העולמית
דראמה בארץ־ישראל. למרות התחושה
כי בריטניה בגדה בציונות — לוחץ היישוב
להקמת צבא עברי, שיילחם על
דיגלו נגד חיטלר. בריטניה דוחה את
הרעיון, כי חששה להרגיז את הערבים.
יותר מ״ 27 אלף יהודים ארצישראליים
התגייסו. יחידות ארצישראליות השתתפו
בדיכוי המרד בעיראק. אחרי תום המרד
הפרו״נאצי בעיראק נעשה פוגרום ביהודי
בגדאד, ובעיקבותיו קמה מחתרת ציונית.

1_7¥״ הפקות קרח בינלאומיות״ מציגים

המופע הבינלאומי הגדול לכל המשפחה

הקרח בתכנית

בחסות:

חופשה בגרמניה
סיפור אהבה

• 50 משתתפים
• סולנים אלופי עולם
ואלופים אולימפיים
• 800 תלבושות ססגוניות
•תזמורת סו נגנים
•חוויה נדירה
•חגיגה מרהיבה

מחרוזת רוסית הליצנים מחול החרבות״
״ימי הוליווד״
עולם החיות״
״הים האכזר״
״גבירתי הנאוה
׳כנר על הגג״

מיקצבים לוהטים מרהיבים ביופיים ש?\רם נראו כמותם בישראל
המופעים יתרץ ימו כאוהל מ5ואד ביותר ועל קרח מלאכותי
תל ־ אביב
כמגרש ״רידינג״
(דיזנגוף פינת אבן־גבירול)
מערב יום העצמאות
6.5.81 ועד ל־21.5.81
כרטיסים: הפצה ראשית ״הדרן״ ,אבן
אבן גבירול ,30 טל .248787 .למוסדות
— ,248844 וביתר המשרדים בעיר.
ובערים: יפו, ר״ג, בת־ים, חולון,
הרצליה, פ״ת.

חיפה

ירושלים

איצטדיון ר,דית חיים

לשבוע ימים בלבד 30.5.81—6.6.81 :

בחופשת מפסח 11.4.81—25.4.81 :
כרטיסים: הפצה ראשית ״קופת
חיפה״ ,הרצל 21 טל 662244 .ובמשרדים:
גרבר ,״נובה־גרבר״ .בנהריה
— שרותי דוד, טל .920330 .בכרמיאל :
במועצה המקומית.

כרטיסים: למוסדות: משרד ״קלעים״
רח׳ שמאי ,8טל 234061 .־ 02 ובמשרד
״כהנא־בנאים״ ,רח׳ יפו ,38 טל.
•224008 בכית שמש: במועצה ה־

בכאר־שבע ברחבת המרכז האזרחי (בחג פורים) 19.3.81 ועד .22.3.81 כרטיסים: הפצה ראשית ״פרגוד״ ,פסג׳ אוניקו, טלפון
79836־ 057 וב״מרקור״ ,פסג׳ רסקו. בדימונה, ערד אופקים, נתיבות — במתנ״סים. במצפה רמון, מרחבים ושדרות — במועצות
המקומיות. כאשקלון במרכז נפתי (ע״י בית־המשפט) ,ל־ 3ימים בלבד .28.3.81—30.3.81 :כרטיסים: באשקלון במשרד פרסום חן
(פסג׳ הדר) ,טל׳ .22080 באשדוד במשרד ״יונה״ .בקרית גת במו־ עצת הפועלים ובצומת קסטינה במזנון. כרחובות במגרש ״מכבי״
רחובות, ל־ 4ימים כלבד .1.4—4.4.81 :כרטיסים: משרד ״לוטוס״ ,טל׳ 57200־ .054 בנס ציונה, יבנה וראשון לציון — במועצות
הפועלים. בחדרה ברחבה שלמול התחנה המרכזית, ל־ 3ימים בלבד .6.4.81—8.4.81 :כרטיסים: קופת קולנוע הוף. בבנימינה
וזכרון במועצה המקומית. פרדס חנה ב״מכבסה״ .צמח—טבריה ברחבת אולם הספורט ״בית בנדל״ ,ל־ 3ימים בלבד —27.4.81 :
.29.4.81 כרטיסים: במועצה האזורית עמק הירדן, טל׳ 51421־ ,067 בטבריה — ״בידור הצפון״ ,טל׳ 22542־ .067 בבית שאן — במרכז
הקהילתי, טל׳ 88220־ .065 בעפולה — ידיעון עפולה. אילת השחר בקיבוץ אילת השחר ל־ 3ימים בלבד .2.5.81—4.5.81 :כרטיסים :
למוסדות — באילת השחר, קופת אולם התרבות (דוד שחר) ,טל׳ 37592־ .067 בקרית שמוכח — במשרד ״מידע 8״ טל׳ 40106־,067
41159־ .067 כצפת — חנות גרינבוים. במטולה — מועצה מקומית. נתניה ברחבת שד׳ בנימין — ביד,״ס יונתן ל־ 4ימים בלבד :
.8.6.81—11.6.81 כרטיסים: משרד ״מופע״ ,טל׳ 30335־ 053 ומשרד סיגנל. כ״ס — !גיסן. אור־עקיבא, במועצת הפועלים.

שידור
צ ל ״ש

המונית של יני ב

הצלד!.

• למנכ״ל רשות־השידור, יוסף לפיד,

על ההוראה ששיגר לרדיו להפסיק שידור
פירסומת משובשת, המקלקלת את השפה
העברית ומיבטאה, המעצבנת המוני מאזינים
שבויים מדי יום.

תיאטרון השרפרף
• לשלמה (״מומו״) אוחנה על סרטו
מעיל כבש, שהוקרן במיסגרת התוכנית
הדו־שבועית המקרינה סרטים ישראליים
מקוריים קצרים. אם לבריטים יש ״תיאטרון
הכורסא״ שלהם, ניתן לכנות את סידרת-
הסרטים המקוריים האלה כ״תיאטרון השרפרף״
הישראלי.

מאחרי המסך
י עולים מקאוע״ם
נהוג להאשים את הטלוויזיה הישראלית
כקן של מה שנהוג לכנות ״המאפיה
השמאלית״ .סרט מבט שני שהוקרן ביום
הראשון לפני שבוע, על מרכזי־הקליטה
של הסוכנות היהודית, בבימויו של הצלם־
לשעבר מיכה פן, חשף את קיומה של
״מאפיה רוסית״ בבניין הטלוויזיה.
לא זה בילבד שכתבה זו שימשה בגלוי
את צורכי מישרד־הקליטה ודויד לוי, שר-
הקליטה, במאבקם נגד הסוכנות היהודית
ואריה דולצין, על התקציבים של קליטת-
העליה מברית־המועצות, אלא שהכתבה
הביאה אל המירקע קבוצה של עולים
מרוסיה, עולים מיוחסים הקשורים ברובם
אל תעשיית־הטלוויזיה בארץ, ואל הפקות
של הטלוויזיה הישראלית, שנעשו בחלקן
שדרנית יניב
במימונו של מישרד־הקליטה.
חשופה להטרדות מיניות
בלטו בכתבה זו בני-הזוג לינה וסלבה
צ׳אפלין (כל קשר בין הזוג לצ׳ארלי
בימים עברו היה מקובל שמגישי מהדורות־חדשות ומגאזינים, בטלוויזיה,
צ׳אפלין הוא מיקרי בהחלט) ,שזכו להטבות
המתגוררים בתל־אביב, מקבלים מרשות־השידור מונית צמודה, המביאה אותם
מפליגות בבניין הטלוויזיה. בפרק קליטתם
לעבודה והמחזירה אותם לביתם בשעת־לילה. מינהג זה בטל בשנים האחרונות,
בארץ הם זכו לקבל דירה בתל-אביב,
במיסגרת הקיצוצים הנעשים ברשות־השידור.
ואמו של צ׳אפלין קיבלה דירה בשכונת
מנכ״ל הרשות אישר חריג אחד בהגבלה זו, המיועד לשדרנית־הספורט
רמות בירושלים, וכן גם הוריה של האשה,
אורלי יניב, המגישה במוצאי־שבת את מהדורות מבט ספורט. יניב, שהוטרדה
כך שלא היה כל בסים לטיעוניהם.
בעבר בנסיעותיה החוזרות לתל-אביב במוניות בידי אוהדי קבוצות־כדורגל,
בני־הזוג נינה ואלכסנדר ורונל — האשד.
מגיעה במוצאי־שבת לאולפנים בירושלים במונית־שירות, אך חוזרת לתל־אביב
היא מחזאית, שעבודותיד, הופקו בטלוויזיה
במונית ״ספיישל״ ,כדי שלא תהיה ״חשופה להטרדות מיניות במוניות השירות...״
הישראלית — זכו גם הם בקליטה באמצעות
כמאמר. מנכ״ל רשות השידור.
דירה במעוז־אביב (ועוד דירה בשכונת
נווה־יעקב בירושלים) .נינה ורונל משמשת
גם כתסריטאית בסרט אשר בויים בידי
סלבה צ׳אפלין. עולה מיוחסת נוספת היא השקיעה סכומים לא מבוטלים בעולים לו בהתאם לחוק, בעזרת מיכרז חיצוני,
כדי שהדובר הבא לא יהיה קשור לקבוצה
מברית־המועצות, אשר התלוננה בכתבתו היחסנים הללו.
זו או אחרת ברשות־השידור. לפיד נפגש
של מיכה פן, היא יוליד. וינר, תסריטאית
ששוכנה היטב בשכונת-סנהדריה בירוש ר ד בד־ור
עם אדם שאינו עובד רשות־השידור, שבו
לים, בידי מערכת הקליטה.
הוא מעוניין כבדוברו. תוך שבועיים יוחלט
הודעתו של דובר רשות-השידור, משה
על מינוי הדובר החדש.
וינר, שהתלוננה בשבוע שעבר, עלתה
ארצה לפני כעשר שנים ( )1971 והזוגות עמירב, בדבר כוונתו לפרוש בראשית
עמירב עצמו אינו עומד להציג את
צ׳אפלין וורונל עלו לפני כשבע שנים חודש אפריל ממישרתו, עוררה כמד, אנשי־מועמדותו
לכנסת, כפי שפורסם בטעות
( .)1975 בין העולים מברית-ד,מועצות הם מפתח ברשות-השידור להתמודדות על במדור זה. הוא עשוי לקבל תפקיד ניהולי
נחשבים כבני-עילית, הזוכים להטבות מפ המיכרז לאיוש מישרת הדובר. ביניהם היו בכיר במערכת הממשלתית, או מישרת
ליגות. כתבה זו של מבט שני היתד, אקט שני עיתונאים בכירים של הטלוויזיה, עורד של תוכניות־רדיו בקול ישראל.
של החזרת־חוב למישרד־ד,קליטה, התומך שנפגשו לצורך זה עם יוסף לפיד.
אלא שסימנים רבים מראים כי לפיד הקרב עד עיתו? הנודוויויה
עד עצם היום בעולים היחסנים, תוך
התקפת מערכת־ד,קליטה של הסוכנות, שגם מעוניין לייבא דובר מן־החוץ, דבר המותר
במשך כמה שנים היד. זה הדובר־היוצא
של רשות השידור, משה עמירב, שניסה
ללחוץ על המנכ״ל הקודם של הרשות,
יצחק ׳לימי, ועל המנכ״ל הנוכחי, יוסף
לפיד, לאפשר ללישכת הדובר לפרסם
שבועון־טלוויזיה, שיביא לצד לוח־מיש־דרים
של הרדיו והטלוויזיה את עמדות
הרשות על נושאים שונים. לדעת עמירב,
קיים בסים כלכלי לשבועון כזה.
באחרונה פנה מנהל כלל־תיקשורת,
אכימל מוסינזון, אל יוסף לפיד והציע
לו קופרודוקציה של פירסום שבועון רדיו-
טלוויזיה, בשותפות עם רשות־השידור.
מוסינזון הציע את הצעתו, אחרי שזמן־מה
קודם לכן היה זה מיכה שגריר, אחד
מבעליה של חברת נזיפעלי תיקשורת
וסירטי קסטל, שהציע הצעה דומה.
כתוצאה משיחות־גישוש אלה הטיל יוסף
לפיד על אחד מעובדיה הבכירים של
הטלוויזיה, צבי גיל, להכין עבורו סקר
האפשרויות הכלכליות והעריכתיות של
שבועון כזה. בשבוע שעבר הגיש גיל
ללפיד את נייר־העבודה שלו, ובו נתונים
כלכליים על עלות־היצור של השבועון
האמור, יכולת הניצול של הכוח העיתונאי
דוכר־מתפטר עמירב וידידה
והדיווחי של הרשות, במיסגרת של אות
לא לכנסת
מודפסת ולא של עיתונות אלקטרונית.

כאשר נשאל לפיד על החלטתו על נושא
זה, השיב :״טרם החלטנו מה לעשות,
אבל אם נחליט לפרסם שבועון, תמשיך
הרשות להעניק את שירותיה לעיתונות
המודפסת כאילו לא היתד, מוציאה לאור
שבועון רדיו וטלוויזיה.״
מובן שזה תירוץ קלוש לניצול המשאבים
של הטלוויזיה להתחרות בלתי־הוגנת עם
העיתונות החופשית, היומית וד,שבועית.
ססקול טדוויזץ ה ודורה

גיל,

כתב־החדשות לשעבר, חיים
שכתבת־הסרט שלו צל שחור נשלחה
לתחרות־כתבות בפסטיבל של כתבות-
טלוויזיה בתחנת־ד,שידור של מונטה־קרלו,
נסע על חשבונו לפסטיבל זה, שבו לא
השיגה כתבתו פרם 9בין המנחים
שיופיעו, כנראה, בערב טלתרוס, שאותו
יוזמת הטלוויזיה למען ילדים נכים, עומד
לבלוט השחקן חיים טופול, שיבוא
במיוחד למטרד. זו מלונדון 9 9הכינוי
״טלוויזיה ורודה״ החל להסתובב בשבוע
שעבר במיסדרונות הטלוויזיה, אחרי ש הוחלט
על הורדה חפוזה של ד,סידרה
שעמדה להגיע למירקע — השנה האחרונה
של הנשיא רוזוולט. הסיבה: מנהלי הטלוויזיה
גילו כי סידרה זו חופפת כמה
מפרקי!עמוד האש, וביחד איתם היא היתד,
מביאה רוח של מחנק ושל איזכור השואה
ברצף צפוף בתוכניות הטלוויזיה • 9
ישראל סגל ורפיק הלכי, המשמשים
כיום בעוזריו של יעקוב אחימאיר
בעריכת מבט לחדשות, ביקשו לחדול
מלשמש בתפקידם זה, ולשוב לשטח ככתבי
חדשות. שניהם לא נימקו את הסיבה
לבקשתם זו. הם מצטרפים בכך ליעל
חן, שביקשה בקשה דומה ׳ 99 מהפיכה
עשוייה להתחולל בתוכנית הנפל ארץ
אהבתי. את צמד המנחים הילדותיים של
התוכנית עומד להחליף מאיר שליו

מגהה טופול
כן לילדים נכים
כמגיש וכעורך תוכניתי (החל ביום ראשון,
ד,־ 15 במרס) .מנהלת התוכניות העבריות,
אסתר סופר, לוחצת על שליו להעביר
לתוכנית זו את ״סקירת העיתונות היומית״
שלו. שליו טרם החליט אם לחדש את
פינתו בתוכניתו החדשה. בכוונתו היה
לכנותה ערב טוב ישראל ׳ 9 9בחינה של
השתתפות נציגי המיעוטים בקדנציה המלאה
של מליאת רשות־חשידור גילתה
כי נציגיהם, הד״ר פאדל מנצור ועלי
עלימי מכפר־קרא לא הופיעו בכל ישיבות
מליאת הרשות, ולדברי מנכ״ל הרשות
״איני יודע אפילו כיצד הם נראים״ • 9
הכתב לענייני-רווחה, ויקטור נחמיאס,
ייעלם בקרוב ממירקע הטלוויזיה. נחמיאס
עומד להצטרף לצוות שינהל את ההסברה
של הסוכנות היהודית בצרפת • י • על
הצעתו של עו״ד אהרון פאפו, להפוך
את רפיק חלבי לכתב לענייני־אמנות.
בשל מעורבותו בנושאים שעליהם הוא
מדווח, הגיב אחד מעורכי מבט שאמר.
״ואז ידווח חלבי על סגירת גאלריות
ברמאללה בידי המימשל הצבאי, ויצדיק
את הצעתו של פאפו.״
העולם הזה 2271

יום רביעי
11. 3
• עולמו שד וודט די־סו,י
5.30 שידור כצבע,
מדבר אנגלית).
הפרק ״המיפלצת מאגם התותים״
מספר על מורה, הטוען
כי ראה מיפלצת באגם. המורה
מפוטר ממישרתו, ותלמידיו
נחלצים לעזרתו, ומגלים ליד
האגם כנופיית פושעים העוסקת
בהברחות.

• החכוכו ת מארחות

ומכובדת, המוצאת בקשריה
עם הרופא הצעיר מיפלט מ נישואיה
הבלתי־מאושרים. ה שניה
רואה בחומריות את מטרת
חייה, והיא למעשה חברתו
מימי־ספסל הלימודים, והשלישית
אף היא אשה נשואה,
שבין בעלה לרופא הצעיר
ישנם קישרי חברה.

+שעה טובה עם מני
פאר ואורחיו (— 0.15
מדבר עברית) .תוכנית ה
בידור
השבועית של מני פאר,
בהפקת אהרון גולדפינגר.

• סוחרי החלומות
( — 10.15 שידור כצבע,
מדבר עברית) .חלק שני וחלק
שני ואחרון של הסרט,
הנפתח כאשר שנים אחדות
חלפו, וג׳וני אדג /שהיה בינתיים
לאב, עורך ניסיונות
בקול לקראת הופעת הסרט
המדבר, למרות לעגו של קם־
לר. הוא מקבל טלפון מד,בנ־קאי
הניו־יורקי של החברה,
המודיע לו כי החשבון של
האולפן מצוי במשיכת־יתר.
ג׳וני מזהיר את קסלר מפני

סאגאן:

מחזר אחריה במרץ רב. ה במאי
רודף־השמלות, סטילמן,
נתפס על־ידי אשתו, כשהוא
מתעלס עם חתולת־המון אסט-
ריד ג׳יימס. והיא יורה בשניהם.
דלסי ומארק שבים מגלותם
בפאריס, כדי שהיא תוכל
לתפוס את מקומה של אסט־ריד
בסרט שבו היא כיכבה
קודם הירצחה. המאבקים וה חיים
האישיים של גיבורי הסרט,
המבוסס על סיפרו של
הארולד רובינס, מסתבכים
אלה בתוך אלה.

שב ת
14. 3
• דאלאס (— 10.05
שידור בצבע, מדבר אנגלית)
.בובי שמח מאוד כשהוא
נתקל במקרה בלאס־ואגס בגרי,
אחיו שעזב את הבית
ואת אביה של לוסי (גדיוויויד
אקרויד) ,והוא משכנע אותו

יום רביעי, שעה 10.05

• חיוך מסויים (10.05

• שרלוק הודמס ודוק

וו ט סון (— 11.05

שידוד כצבע, מדכר אנגלית)
.בכפר קטן בבלגיה
התרחשו שלושה מיקרי מוות,
שאין להם הסבר או פיענוח.
לפני כל מקרה הלך סהרורי
מתוך שנתו ילד בן ,12 המתגורר
בבית־הספר. הפרטי בכפר,
עד למדרגות הכנסיה,
ורשם בגיר על הקיר את שם
הקורבן הבא.

יום שי שי
13. 3
• ה קלגרי פין וידידיו
( — 3.00 שידור כצבע,
אנגלית) .הפרק
מהכד
״מישפטו של מף פיטר״.

י• מוג־הדב והאהבה
( — 5.50 מדבר ערכית).
הסרט מתאר את קשריו של
רופא צעיר עם שלוש נשים
שונות זו מזו באופן וברקע
החברתי שלהן. האחת נשואה

גלית) .הסרט גוויות אחרי
הגשם.

יום ראשון
15. 3
• ארץ אהבתי (8.03
— שידור חי, מדבר עברית)
.התוכנית הכושלת, ש־

16. 3

המושל שוקל את הקמתה של
תחנת כוח חשמלית ליד הנהר,
תחנה שהיא מיטרד אקולוגי.
התוכנית להקמת תחנת
הכוח מקוממת אקולוגיסט בשם
אלגטו, הפותח בסידרה

פיירצ׳יילד :

של מעשי מחאה פומביים, ש חלקם
מתרחש בבית המושל
גטליגג. בנסון מצליח להתמודד
עם הבעיות ולמצוא פיתרון שיענה
לכל הצרכים.

יום שני

• כנסון: מישחקי
כוח 11.20 שידור
בצבע, מדבר אנגלית).

— מדבר אנגלית) .עיבוד
קולנועי לסיפרד, של הסופרת
הצרפתיה פרנסואה סאגאן. זהו
סיפור של צעירה פריסאית,
הנקרעת בין שתי אהבות —
אהבה לסטודנט והערצה לגבר
נשוי. בתפקיד הראשי מופיעה
ג׳ואן פונטיין, ולצידה ג׳וני
מאתים, בדפורד דילמן ורו־זאנו
בראצי.

של הבמאי המקריח אדוארד
אטלר, המנסה להתבונן בבני-
אדם עד לשורשי שערותיהם
ובעיקר דרכן, תוך שימוש
בקלישאות שיער, כדוגמנית
ירושלמית קירחת, וכמה דמויות
ידועות בשעירותן.

יום רביעי 17.3ח ב רי םמספ רי ם על אח שוורו ש: פא-
רודיה בסימון התוכנית ״חיים שכאלה״ ,המגוללת את סיפור חיי
אחשוורוש.
ה מתרח ץהק טן: קומדיה צרפתית, בכיכובו של המצחיקן
לואי דה-פינה.
יום חמישי 18.3זה ה סו ד שלי: מהדורה פורימית מיוחדת
של תוכנית הבידור, השזורה בהפתעות רבות ובצבע.
״ הנ ב ח רי ם — לא כל יו ם פורים״ ,פארודיה על כ20-
מתוכניות הטלוויזיה הישראלית, בעזרת שחקנים, בדרנים ופיז־מונים.

פרק
נוסף בסידרה, המגוללת
את סיפורו של יומון בלוס־אנ-
ג׳לס, בכיכובו של רוברט אס-

מארחת את הזמר פול סיימון,
המלווה את הופעתו במוסיקה
שאותה הוא חיבר.

12. 3

חבריםמספרים וור אחשוורוש

• לד גראנט: אמונה
למכירה 10.00 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).

את הזמר פול שייסוד
( — 8.30 שידור כצכע,
מדכד אנגלית) .התוכנית

• שערות (— 10.10
מדצד עצדית) .סרט תעודה

ום רב י ע 17 .5

בהפקת עוגניה שמחוני והג שת
מאיר גרוסמן וורד גנור,
נמסרה לידיו של מאיר שליו,
שיהיה מעתה המגי £והדמות
הדומיננטית בתוכנית.

חיוך מסויים

יום חמישי

לקראת שירוו: מישדוי פורים

• מוס ״ף 8.30 מדבר
עברית) .תוכנית מלל
על סיפרות, בהנחיית פרום׳
גרשון שקד, העומד לנסוע ל-
חוץ־לארץ.

• •טרה 0.30 שידור
בצבע, מדבר אנגלית).

הפקה של הטלוויזיה הקנדית,
על חייה ומותה של השחקנית
הנודעת, ממוצא יהודי, שרה
ברנהרד האלוהית. הסרט בכיכובה
של זו קאלדוול, המגלמת
את האלוהית. הסרט היה מועמד
לזכייה בפרס הטלוויזיה
של צפון אמריקה, אמי.

• אהבה נוסח אמריקה
10.55 שידור בצבע,
מדבר אנגלית).
שלישיית סירטי אהבה אמריקאים
במתכונת הסאטירית והי-
שובבית של סידרה זו
סוחרי
החלומות

יום שישי, שעה 10.15
הפקות גדולות, אך קסלר טוען
כי הפקות גדולות הן ש הקימו
את אולפני מגנום. ג׳וני
מבלה את רוב זמנו באולפנים,
תוך התפוררות נישואיו לדודים,
שכוכב המערבונים זק

מי בחרד יו
״אני שא ג׳ימי הנד־רי
ק ס ״ (קול ישראל, רשת
ג׳ ,יום שישי, שעה 4.10
אחה״צ) :תוכנית על אם
ובנה, שמת ממומים. בתחילת
השנה נמצאה בירושלים גופתו
של נער בן 17 וחצי
ללא רוח־חיים, בביתו של
אביו, ששהה בחוץ־לארץ. לאחר
בדיקה שנערכה במקום
התברר כי הנער בלע לפני
מותו כמות גדולה של כדורי
ארולן. ערב לפני מותו הצהיר
הנער באוזני נערה ש שהתה
במחיצתו ״לי זה לא
עושה שום דבר. אני רגיל
למנה כזאת, אני לא מתנוון
להתאבד. אני לא ג׳ימי הנד-
ריקס״ .אמו של הנער, שהיא
ארכיאולוגית במיקצועה, מ שחזרת
את עולמו, אישיותו,
חבריו, אנשי הבוהמה וכל
אלה שבמחיצתם הסתובב
בנה. עורך השידור: יואב
גינאי (שידור חוזר יום שני,
,16.3רשת ב׳ שעה 10.05 :
בערב).

לחזור לחוות המישפחה בטקסס.
בני־הבית מקבלים את
פניו בהתרגשות רבה, אך ללו־סי
יש הפתעה משלה, כשהיא
מאחדת את אביה עם אמה,
ואל (ג׳ואן ון ארק) ,שעימה
התראה בסתר. ג׳יי.אר. רואה
בשובו של גרי איום נוסף
על שליטתו באימפריה המיש-
פחתית, והוא נחוש בדעתו
להרחיקו שוב.

• קוויגסי (— 10.55
שידור ב צנ ע, מדכר אד־

קלדוול: שרה
יום שני, שעה 9.30

יום שלישי
17. 3
• עמוד האש: חיילים
ללא מדים 8.03 יטידדר
בצבע, מדבר עברית).
הפרק האחד עשר בסידרה,
•על תולדות הציונות (ראה:
עמוד האש)

• בידור מונטה קרלו
( — 10.00 שידור בצבע).
בכיכובם של השחקן־זמר דיי-
וויד סול ואורחים: פטיולה
קלארק, לארי וגאלינה פאנוב.

גדיי והגמן: דאלאס
מוצאי שבת, שעה 10.05

בארטה

(.) 10.55

הבלש החושף את פרשיות השחיתות
במישטרת ניו־יורק.
את תפקיד טוני בארטה מגלם
השחקן רוברט בלייק.

א צ בי עבעדש מעון פרס

1ונצ!1

צנע׳שיען
אימן יהסומציוו
56 צבעי השיער
הטובים והנפוצים
ביותר בעולם, מבית

_ו\00£/ג1

פריז.

צבעי השיער אימדיה ניתנים לאיחסון
ת קו פהא רוכ ה ב תנ אי ם נו ר מליי ם

כפוף לתקנות שיסור! השכר

סופדצ 0 1ר #ן
<1101) 01ז ס קוו/
פרטים: טיול• הגליל ת ל אביב, רחוב הירקון 142 טלפון 221372.220 819.:
ירושלים, רח׳ בן ירא .3טל .242 720 .חיפ ה, החגינים ,43ט ל 522 9 5 8
טבריה, הירדן ,10 טל 20 5 5 0 .2 0 330 .ואצל כל סוכני הנסיטו ת

מועדון 5
לתרבות חדשה
רת׳ הס .5חל־אביב
טל׳ 297263

יום שלישי 17.3.81 ,

שיחה על החזית הדמוקרטית לשלום
ושיוויון בהשתתפות

תמר גוז׳נסקי
סמית אל־קאסם
יוסי קטן

(המשך מעמוד )15
רך לימודיו. ב־ 1941 חזרנו לפולין.
הורי נסעו להשתלמות בסין והשאירו
אותי עם הסבא שלי• הייתי
ילדה בת שבע, ואז הכניסו את
יהודי לודג׳ לגיסו. אמא חזרה
מסין כדי להוציא אותנו מהגיטו.
היא הוציאה אותנו מגיסו לודג׳
ונתקענו בגיטו וארשה. הסיפור
שקרה לי הוא נס כל כך גדול,
שאני לא מבינה אותו עד היום.
את יודעת, אמא שלי הצילה אותי
מהגיטו וכשהגעתי לפורטוגל,
הפליטים נגעו בי כי הייתי בחזקת
נם. אני לא יודעת עד היום איך
היא עשתה את זה. ממה שהבנתי,
היא המשיכה בדרכה לאיטליה ושם
פנתה לשגרירות גרמניה בבקשה
שיוציאו אותנו מהגיטו. הגרמנים,
כמובן, סירבו. אני לא יודעת
אם שילמה כסף, אני לא יודעת
אם שילמה בדבר אחר. כש שאלתי
אותה איד הצילה אותי,
היתה ממעיטה בפרטים. היא רק
אמרה שהצליחה להציל אותי כי
היה מישהו שעזר לה.
קיבלתי תעודת־מעבר מטעם
שילטון הכיבוש הנאצי. אלא שאני
בן־אדם מאוד מפוזר, ובמשד
השנים איבדתי כמעט כל מה שיש
לי. רק את הפספורט הזה יש לי,
ואראה לד אותו. את רואה, הנה

שה ימים בלי אוכל ושתייה, על
גבי דוגית. לבסוף ניצלנו על־ידי
דייגים ספרדיים. הגענו לספרד וחיכינו
שאבא ישלח כסף. נסענו
למוזמביק ומשם לדרום־אפריקה.
ובדיוק אז הפציצו היפאנים את
פרל הארבור, כר שמעולם לא הגעתי
לסין.
אבא הצטרף אלינו בדרום־אפ־ריקה.
גמרתי את בחינות הבגרות
ונסעתי לג׳נבה, ללמוד בבית־ספר
למתורגמגות.

• השנה היתה שנת
.15147 באו״ם החליטו על
הלוקה וכארץ פרצה מיל־חמה.
מה היה יחסר למדינת
היהודים?
לא התעניינתי בכלל. אני לא
באה מבית ציוני. רציתי לברוח
מהכאב שהיהדות גרמה לי ולא
רציתי להיות קשורה בעוד מיל־חמה.
עצם הקמת המדינה לא שינה
את התוכניות שלי. אני עשיתי
תואר בוגר אוניברסיטה בפסיכולוגיה
ואחר כר מוסמר אוניברסיטה
בספרות אנגלית, ונסעתי לניו־יורק•
שם התגוררתי עשר שנים
ולא חשבתי אפילו על מדינת ישראל.
עד שישראל לכדה את אדולף
אייכמן.
פתאום הרגשתי שישראל מייצ*

הבאתן 5
א 1 1 0 1 1 0־1
רוטשילד, הנושק את ידה. אנט נוהגת ללוות את
בעלה למסעות העבודה שלו, לאירועים ציבוריים ולצלב־הקרס,
והנה אני ילדה קטנה
בת תשע• תעודת־מסע גרמנית
לילדה יהודיה בגיטו וארשה —
עד היום אני לא מבינה איר אמא
שלי עשתה את זה.
קראו לי לבוא למישרדו של ה גרמני
שהיה אחראי על היהודים.
הייתי בת תשע ופחדתי נורא. על
שולחנו של הגרמני היתד, מונחת
תמונת בתו והוא אמר לי שאני
מזכירה לו אותה.
נשלחתי לברלין עם עוד כמה
ילדים. מישהו בא לקחת אותי,
אולי זה היה מישהו מהצלב־האדום.
משם נסענו לספרד, לצרפת ולפור־טוגל.
סוף המסע היה במעט טראגי.
המיברק שנשלח אל אמי, לבוא
ולקבל את פני, לא הגיע והיא לא
חיכתה לי ברציף הרכבת. לקחו
אותי עם הילדים שהיו בדרכם ל-
דרום־אפריקה. פחדתי נורא• החלטתי
לזרוק את עצמי מתחת למכונית,
אלא שלמזלי, למחרת
היום אמא באה•

״שתינו קפה
ביחד״
ן* סענו לסין, לאבא. ד,אוניה
היתד, מלאה פורטוגזים ואחרי
24 שעות היא טורפדה. היינו שלו־

לי מצב־רוח לאהבה או לרומנטיקה
או להיכרות עם גבר חדש.
לבסוף פגשתי אותו, ולתדהמתי
הרבה, הוא באמת סידר לי ללמוד
.) 114׳
באולסו•

+איך הוא סידר לך ץ
הוא אמר לי שחבר שלו הוא
מנהל האולפן ושהוא יפגיש אותי
איתו ושבשביל זה אני צריכה
לבוא לירושלים. באתי לירושלים.
נפגשנו, שתינו קפה וכף התחיל
הכל. קצת התפלאתי, כי בארצות־הברית
זה לא הולך ככה. חשבת־שהוא
עושה ממני צוחק. ככה, בלי
טפסים, רק בדיבורים, מסדרים
עניינים?! נו טוב, כמו כל עולה־חדש
המילה העברית הראשונה שלמדתי
היתה פרוטקציה. אחר־כד
הוא הזמין אותי לקונצרט• לא הרגשתי
נוח, היו לי כל מיני מחשבות
וברחתי לו.

״ מה יש לי
להפ סי ד! ״
ך• חברה שדי אמרה לי אהרן
! כף שהוא רוצה להיפגש איתי
ושהיא מבקשת למסור לו את
מיספר הטלפון שלי. חשבתי, הוא
נחמד, הוא מוצא חן בעיני, הוא

ארוחות רשמיות. במקרים כאלה היא ממעטת בדיבור
ומשתדלת שליא הביע את דעתה האישית בנושאים
מביכים. אנט יוצאת למסעות־הרצאות מטעם המגבית
היהודית ואז, לדבריה, אינה משמיצה את הממשלה.

גת אותי, אם היא לכדד, את אייב־מן
ומתכוונת להעמידו למישפט
ולהענישו. החלטתי לנסוע מייד
לישראל. שכחתי לספר לך שאמי
עלתה בינתיים לארץ. היא התגוררה
פה עד מותה, לפני שנה.
מאז מישפט אייכמן הגעתי ליש ראל
לכמה ביקורים, ובניגוד גמיר
למה שהרגשתי קוים לכן, נקשרתי
אל המקום והחלטתי לעלות.

• !מה עשית כניו־יורק?
הייתי נשואה לעורר־דין יהודי
במשך שבע שנים, ועבדתי כמתור־גמנית
באו״ם.

• איך חיברת את אריה
דולצ׳ין ץ
כשהגעתי לישראל רציתי ללמוד
באולפן־עציון. חברה שלי
אמרה לי שהיא מכירה איש אחד
מהסוכנות והציעה לי להיפגש אי-
תו• היא אמרה ״סוכנות״ ,ואני
חשבתי לתומי שאם האיש עובד
בסוכנות אז הוא בטח סוכן, ואם
הוא גם יהודי אז הוא בטח סוכך
מכוניות. ואת יודעת שבארצות־הברית
סוכן־מכוניות זד, לא בדיוק
מקצוע מכובד. לא ראיתי בל קשר
בין סוכן־מכוגיות לאולפן, וסירבתי
להיפגש איתו• החברה שלי
לחצה ואני המשכתי לסרב. לא היה

יכול לסדר לי עניינים, אז למה
לא, מה יש לי להפסיד.

• זו היתה אהבה ממבט
שני?

לא התאהבתי בו מייד. ראיתי .
אותו, היינו נפגשים כל שבוע, וכעבור
שמונה חודשי היכרות ידעתי
שאני רוצה להינשא לו. הוא
ניהל אז את המחלקה הכי קטנה
בסוכנות — המחלקה הכלכלית.
הוא היה אז גרוש והיתד, לו בת,
היא היום בת 36 וגרה במכסיקו.

• עד!לאותו מיבתב־פתוח
לבנין לא היית מוכרת כציבור.

הייתי אשתו של אריה דול־צ׳ין,
יושב־ראש הנהלת הסוכנות,
ולא עשיתי בעיות.

+למה התחלת לעשות
בעיות?
חשבתי שצריך לעשות בעיות
כדי למנוע אסון. כתבתי מיכתב־פתוח
לבגין, כי פחדתי שהוא יח בל
בהזדמנות הראשונה שניתנה
לנו להגיע להסדר של שלום. פחד־תי
שבגלל הראייה המוגבלת שלו [
ובגלל שהוא כמו נהג, שתחת
להסתכל על הכביש שלפניו הוא
מסתכל במראה, כדי לראות אה
הכביש מאחוריו — הוא יגרום ל־העולם
הזה 2271

תמונות גאלנו מי שנחה

אנט דולצין (בסיכנסי ג׳ינס ובחולצת
בוקרים משובצת, עם
בנה אלון וידידה, בסיור שערכה עם בעלה באחת מעיירות־הפיתוח. בתמונה האמצעית :
תאונת־דרכים קטלנית. פחדתי שהוא
מבזבז את ההזדמנות.

• לא הששת מהתגובה
של בעלך?
ידעתי שבעלי יכעס. לא אמרתי
לדולצ׳ין מילה על המיכתב ושלחתי
אותו לג׳רוזלם פוסט. הוא לא
ידע דבר, עד ערב הפירסום. ג׳רו־זלם
פוסט סירב תחילה. לפרסם את
המיכתב, בטענה שלא מפרסמים
מיכתבים פתוחים. אמרתי להם:
״מר ארי ראט, העורך, היה אצלי
בארוחת-ערב ואנחנו מכירים ואני
מבקשת למסור לו את המיכתב.״
והלכתי הביתה. איך שנכנסתי טיל-
פנה המזכירה של בעלי ואמרה
שטילפנו מג׳רוזלס פוסט ורוצים
תמונה שלי. היא שאלה אותי אם
יש כתבה עלי בעיתון, ועניתי ש יש
כתבה שלי בעיתון. היא אמרה
:״אם כך, בעלך רוצה לדבר
ד אתך.״
אחר־כך טילפן ארי ראט
ואמר שהוא מעריך את המיב-
תב ויתן לו מקום בולט ושאל שוב
אם אני בטוחה שאני רוצה לפרסם

את המיכתב, כי זה יהיה מיכתב
פיצוץ. אמרתי את זה לבעלי, הוא
כעס מאוד. שאלתי אותו אם הוא
רוצה לקרוא העתק, אך הוא סירב.
למחרת בבוקר קרא בעלי את ה־מיכתב.
שאלתי אותו ״מה אתה
חושב״ והוא ענה ״המיכתב כתוב
יפה״.

״ ,,א גי י א

פיטריה״
ף• משך היום הוא קיבל תגובות
״ י חיוביות, ונרגע קצת. אחר־כך
הזמינו אותי לעלי כותרת. בהתחלה
אמרתי לא, בגלל העברית
שלי. לא רציתי לעשות צחוק
מעצמי. לבסוף נפגשתי עם התחקירנית
והיא שיכנעה׳ אותי.

• איך הגיג בעלך ץ
בעלי אמר שאני עושה שגיאה.
הוא אמר שכל הארץ תצחק עלי,
שימציאו עלי בדיחות בגלל העברית
שלי, ושאני אתחרט. אמרתי
לו שאני לא אישיות ציבורית וזו

אנט ואריה דולצין מבלים חופשה באחד המלונות באילת. בתמונה משמאל: אריה דולצין,
בחלוק אמבטיה, משחק עם בנו אלון כשהיה בן חמש. אנט הכירה את בעלה, אריה
דולצין כאשר באה למשרד הסיוכנות בירושלים במטרה להתקבל ללימודי עברית באולפן.

הזדמנות להגיד את מה שאני חושבת,
ושאם יעשו ממני צחוק לא
איכפת לי, לא מתים מזה. אני
אשב שבוע בבית, עד שימצאו
מישהו אחר לצחוק ממנו.

• איך היה הראיון ב־
״עלי כותרת״ ץ
הפגישה הראשונה שלי עם המנחה
יעקב אגמון היתר. בקפיטריה
של הטלוויזיה. הוא לא התרשם
ממני. בכלל, עשה רושם שהוא
חושב שלא אני כתבתי את המיב־תב•
הוא אמר לי :״את לא חושבת
שאשתו של איש־ציבור חייבת
לחיות בצל של בעלה 1״ אמרתי
לו :״תסלח לי אדוני, אבל
אני לא פיטריה.״

• האם נפגשת עם ראש
הממשלהאחרי פירסום ה•
מיבתכ״הפתוח ץ
פגשתי אותו כמה פעמים, ואפילו
נסענו ביחד לקאהיר.

ואיך הוא

מתייחס

אליך ץ
או, הוא מתייחס אלי כמו שהוא

מתייחס לכל דבר שי 5מוצא חן
בעיניו• הוא עושה עצמו כאילו
מעולם לא כתבתי את המיכתב,
ומנשק לי את היד.

+ואיך מתייחסת אליך
רעייתו, הגכרת עליזה כגין ך
היא ביכלל לא מתייחסת אלי.

• האם את הילדה הנוראית
׳נזל הארוחות הרשמיות

לא, חס וחלילה. אני הולכת ל־ארוחות־ערב,
עושה ארוחות־ערב,
מתנהגת כמו בובה ולא אומרת
מילה.

>• איך את חיה עם בע־לך
כששניכם חושבים ה*
היפך ץ
מה איתך ו כל אחד גר ככה. רק
תאומים סיאמיים חושבים אותו
הדבר.

הרבה מאוד אנשים היו מוותרים
ברצון על חברתי. לא הוזמנתי באופן
אישי על־ידי בגין לנסוע ל-
קאהיר• הוא היה מעדיף להשאיר
אותי בבית. בכאלה אירועים אני
בדרך כלל שותקת ולא אומרת
מילה.

• מה דעתך על תקרית
ביטון־מנדלכיץ׳ ,ככנסת?
בשביל ח״כ צ׳ארלי ביטון יוסף
מנדלביץ׳ הוא המימסד — הוא זה
שמקבל דירה, מכונית. הקלות,
חגיגות• וזה מרגיז את ביטון. אם
הוא ידבר על זה בשקט ובנימוס
אף אחד לא יקשיב לו. הוא מכיר
רק דרך אחת. להיות אגרסיבי
ולצעוק. רק כך מקשיבים למה
שיש לו לאמר.

• ומה דעתך על סנדל־כיץ׳?׳
הוא
לא סימפאטי.

• כמה מתבטא תפקידך
ברעייתו של דולצ׳ין?

• הרכה אנשים לא יאהבו
את הדכרים האלה.

אני צריכה לקבל אורחים —
ולהתארח. אני לא משלה את עצמי.

הממשלה 1

מי לא יאהב, חברי
(המשך בעמוד )60

בידקו אם הדוד תקין. אם מעטפת הדוד מתחממת סימן שהבידוד
גרוע ואתם מאבדים חום לשוא. מומלץ להוריד את דרגת
התרמוסטט של הדוד לכ־ 60 מעלות. הדליקו את הדוד לשעה עד
שעתיים, קרוב ככל האפשר לשעה בה אתם זקוקים למים חמים.
אם זמן זה לא מספיק לכם הגדילו את זמן החימום באופן הדרגתי.

כמה תוכלו לחסוך
בדירה בה הדוד דולק כ־ 6שעות ליום הצריכה יכולה
להגיע לכ־ 70נ קילוואט־שעה לחודש, שמחירם כ־ 189 שקל. בעזרת
פעולות החסכון שציינו תוכלו להוריד את צריכת החשמל החדשית
לכ־ 45 עד 90 קילוואט־שעה לחודש שמחירם כ־ 31 עד 63 שקל בחודש.
כך תוכלו לחסוך עד כ־ 160 שקל לחודש.

דוד שמש
דוד שמש יחסוך לכם את הוצאות החשמל במרבית ימות השנה
שבהם תחמם השמש את המים עבורכם, בלא תשלום. אם אתם
מפעילים דוד חשמלי לחימום מים יותר משעתיים ביום, כדאי לכם
לבדוק מעבר לדוד שמש. הכדאיות גדלה אם הדוד שלכם ישן
ובלארהכי תיכננתם לרכוש דוד חדש.
תוכלו גם לפנות אלינו לקבלת עלוני הסברה לת.ד - 8810 .חיסכון,
חיפה, מיקוד 31087 או לכל אחת מלשכות הייעוץ של משרד
האנרגיה.

משרד האצמיה והתשתית

חברת החשמל לישראל

המינחל לסימור אנמיה.

סוב שיש חשמל, חסוך־שלא יחסר.
ורשבסקי -פריליך
העולם הזה 2271

אצביע בעד ברם

אם החניכיים
שלך מדממות
אתה זקוק ל ארונל פורטה
ארו״ו מ שחת השיניים היחידה המכילה:
— מחזק את החניכיים
ויטמין
— מגביר את עמידות אפיתל החניכיים
— מפחית את רגישות החניכיים לדלקות

אלנטואין־אלומיניום קומפלקס
— מכווץ את רקמת החיבור הנפוחה, ומזרז את תהליך
הרפוי של הרקמות הפגועות.

בשמוש יום־יומי סדיר,
מונעת אר״ל״״״ד. דלקות ודמומים בחניכיים.
התייעץ עם רופא השיניים שלך.

לטפול מונע בחניכיים עדינות — ארונל פורטה

רו בד חיי ד קי ם חו דרל איזו ר שבין
ה חני כיי ם וה שן, נוצר מרבץ

1\ /שט?<^ 1ק ) וגור םדל קו ת ונזק
/ -ל חני כיי ם

רובד חיי ד קי ם נ על םלאחרש מו ש
ב א רונ ל פו רטה, הדלקתנ מנ ע ת,
ה חני כיי םמב רי או תומת חז קו ת.

)^ 3 ( 1 1פור ט ה
טעמה נעים -מלבינה את השיניים
מרעננת את הנשימה
1981

• את בהחלט דמות יו־צאת־ידופן
בקרב נשות המנהיגים.
איך את מסתדרת
בהכרתן ץ

אני הכי אוהבת להיפגש אצלי
בבית, כי אז אני מאוד עסוקה עם
האוכל

מה אתן מדברות
מסביב לשולחן, בארוחות
רשמיות זי
אני אף פעם לא יושבת ליד
גברת, תמיד ליד גבר, לפי כללי
הטכס. כך שמסביב לשולחן אין
בעיות• הבעיות מתחילות עם ה קפה.
תשמעי, יש כמד, נשים מאוד
נחמדות...

• מי, למשל ז
אופירה נבון היא אשד, נהדרת.

״דיין עצם א ת
העין ה שניה״
ני מעריצה אותר״ בלי כל
א קשר לדברי על נשות המנהיגים.
לעולם לא אשכח את שיחתה
עם הכתב הטיפש הזה, כש היא
סיפרה על מחלתה. היא היתד,
כל כך אמיצה, כל כך נהדרת, ש הוא
לא ידע איך לאכול את מה
שהיא אומרת. למרות השאלות
הטפשיות שלו היא הצליחה להישמע
כל כך אמיתית, כנה, נהדרת.
שלחתי לה מיכתב ופרחים אחרי
הופעתה בטלוויזיה• היא אשה אמיצה
מאוד. היא אשת נשיא ואשה
בזכות עצמה, שמביאה לנו הרבה
כבוד• הייתי מוכנה לשבת לידה
בשולחן בכל ארוחת־ערב.

• מה דעתך עד משה
דיין ז
אני שונאת אותו!

• למה זו
כשדיין הצטרף לממשלת הליכוד
אמרתי לבעלי, שיהיה לי קשה
מאוד לחיות עם אדם היושב ליד
שולחן הממשלה עם דיין.

• מה הוא אמר זו
הוא, כזכור, לא הצטרף לממש לה.
לא בגלל מה שאמרתי — אין
לי השפעה עליו — אלא מסיבות
שלו, והבעיה נפתרה.

הייו1וו!נ*1ן ו

(המשך מעמוד )59
הם מדברים על גסות, על אגרסיביות
ן את האגרסיביות של ביטון
אני עוד מבינה, אך אני לא מבינה
את אותם שיושבים סביב שול־ ,
חן הממשלה וקוראים איש לרעהו
בוגד, דביל ואידיוט. את זה אני
לא מבינה. אם אני הייתי באד,
מהסביבה של צ׳ארלי ביטון הייתי
מגיבה באותה דרך.

1 1מיוצרת ט׳׳י טבט תטשיות פרמצבטיות בט״נז.ירושלים, ברשיון מחברת 0א 2£81£זו0£8 */ 5

• איך הסברת את עצ־מך

הבנתי שאם בגין מזמין את דיין
להצטרף לממשלה, הוא לא האיש
החזק כפי שכולם חושבים. לו היה
בגין מנהיג חזק, לא היה זקוק •י
דייו

האם נפגשת עם משה
דיין ז
לפני הקמת ממשלת הליכוד נפגשנו
אצל מישהו בבית. דיין הסביר
את המצב, הוא אמר משהו על
הפלסטינים שהרגיז אותי. אמרתי
לו :״למה לא אמרת את הדברים
האלה לגולדה מאיר כשהיית חבר
בממשלה שלה, היא הרי אמרה ש אין
בעיה פלסטינית ן״ את יודעת
מה הוא עשה? הוא עצם את העיין
השניה שלו ונרדם.

• מה דעתך עד הכעייה
הפדסטינית ז־אני
לא אומרת שאין לנו זכויות־על
הארז. ועוד איך יש לנו זכו יות•
אבל אלה זכויות שלא בריא
להשתמש בהן. כשיש רמזור ירוק
זו זכותך לחצות את הכביש. אבל
כשיש רמזור ירוק ומכונית מגיחה
במהירות של 100 קילומטר
לשעה, את תהיי מטורפת אם תנצ לי
את הזכות הזו.
העולם הזה 2271

דו־פונט אח אי־ג ה־ פאר בן
ועדת-החוץ־והביטחון של הכנסת שלנו קיימה בשבוע שעבר
דיון חשוב מאוד בעיסקות הנשק הנקשרות בימים אלה באיזור
שלנו. עיסקה אחת, כזכור, היא העיסקה האמריקאית—סעודית,
והעיסקה האחרת היא העיסקה הגרמנית—סעודית. חברי ה וועדה
המכובדים אמרו את שלהם, ומעניין מאוד לדעת מה
אמרו. ח״כ יצחק רביו, שהוא מומחה ידוע לענייני אמריקאים,
הסביר לחבריו שהמדיניות החדשה של מימשל רגן דוגלת
בבלימת הסובייטים, ושהאמריקאים מבקשים לצרף את הסעודים
למערך הבלימה החשוב. חברו של רבין ממפ״ם, ח״כ מאיר
תלמי, הבחין בין שיקוליה ״המדינייס-איסטף טגיים״ של ארצות-
הברית, לבין מניעיה של גרמניה, שהם ״כלכליים״ .ח״כ זלמן
שובל, איש רפ״י, העלה רעיון גאוני: הוא הציע שממשלתנו
תדרוש שהנשק שתמכור ארצות״הברית לא יימסר ישירות לסעו-
דים, אלא יאופסן במחסנים אמריקאים על אדמת סעודיה.
חברי-הכנסת מנחם סבידור והילל זיידל קראו להפעיל לחץ
ציבורי חזק על ממשלת גרמניה. בסופו של דבר החליטה הוועדה
״לפעול באופן חד־משמעי״ .נגד עיסקת הנשק הגרמנית—
סעודית.

אידיוטיזם בי
את אידיוטיזמים אתם זוכרים? אידיו-
טיזם הוא שטות עם אידיאולוגיה. השטות,
למשל, היתה זו: מהו צמח שמתחיל
באות בי״ת? — גגין. ואילו האידיאולוגיה
אומרת שלכל תקופה בתולדות
הממשלה הזאת יש צורת תגובה המתאימה
לתקופה, וכן יוצא שלתקופה
האידיוטית הנוכחית מתאימה שיטת ה־אידיוטיזם.
ובכן,
היום מגיע אידיוטיזמים ב׳ העו־

מה שמסתתר מאחרי ההחלטה המפוכחת הזאת היא ה הנחה
הסבירה, שעדיין אפשר לנגן בחוזקה על מיתרי השואה
כדי למנוע את העיסקה הגרמנית, ואילו על האמריקאים הסיפור
הזה לא ייעבוד.
חברי ועדת״החוץ־והביטחון שלנו הם אולי צעירים מכדי
לזכור, אז אני הקטן אספר להם סיפור מהחיים.
הקונצרן הכימי הגדול והחשוב ביותר של גרמניה הנאצית
היה זה שנקרא אי־גה-פארבן. הקונצרן חזה, יחד עם התעשיינים
הגרמנים האחרים, מימן את עלייתו של היטלר לשילטון.
בעת המילחמה היה הפארבן ספק חומרי-הנפץ החשוב ביותר
של מכונת המילחמה הנאצית, וכתוצר לוואי ייצר גם כמויות
נאות של גז ממית, שבו נעשה שימוש נרחב בתאים המיוחדים
לכך.
המקביל האמריקאי של פארבן היה בית דו-פונט, יצרן
התחמושת האמריקאי הגדול ביותר, שהיה גם בעליו של
חברת ג׳נראל-מוטרוס. והנה, מחקירות שניהלו ועדות הסינאט
האמריקאי בשנים 1944ו־ 1946 התבררו פרטים מאלפים על
הקשר בין שני הקונצרנים הללו, האמריקאי והגרמני (גם חברה
בריטית — איי״סי-איי — היתה קשורה לעסקים הללו) .התברר,
למשל, שדו״פונט האמריקאי עזר בחימושה של גרמניה הנאצית
עוד לפני המילחמה, כשהוא מסתייע בשר-המסחר האמריקאי
דאז, הרברט הובר, שלימים נבחר לכהונת נשיא ארצות־הברית.
אך הקשרים לא הסתיימו כשפרצה המילחמה. בדו״ח מס׳ 1
של ועדת הסינאט משנת 1944 נאמר, כי ״בין דו״פונט ואי-גה-
פארבן היה הסכם ג׳נטלמני שלפיו הוצרך כל אחד משני
הצדדים לתת לחברו זכות-קדימה על תהליכי ייצור! ומוצרים
חדשים״ .הסכם זה נמשך גם בתקופת המילחמה, כאשר דו-
פונט ופארבן המשיכו את שותפותם הריווחית בחברה ארגנטינית.

1941 הכריזה חברת דו-פונט האמריקאית כי ״מו״מים
יישארו תלוייס״ועומדים עד תום שעת החירום הבינלאומית
הנוכחית״ ,אך ״עם זאת מסכימים שני הצדדים לחזור ולהעביר
את כל הפטנטים ושימושי הפטנטים בכל עת״ .כלומר: בעת
המילחמה העבירו האמריקאים לרשות הגוימנים פטנטים שונים
לייצור תחמושת — ואולי גם לייצור גזים.

שבי ת ה

סק כולו בשר אריאל שרון; ואף הוא
פועל בשיטת השאלה והתשובה.
מה ההבדל בין בגין ושיוו?
שלבגין יש תיק הביטחון, ואילו לשרון
יש טיק-הביטחון — טיק־הביטחון— טיק-
הביטחון — טיק״הביטחון.
ומה בין אבו-חצירא ואריאל שרון?
שלאבו־חצירא יש שני תיקים: תיק
הדתות ותיק פלילי, וגם לשרון יש שני
תיקים: תיק החקלאות וטיק-חביטחון.
ומה ההבדל בין דיין ושרון?
שאצל דיין תיק-הביטחון זח כבר עניין
עתיק, ואילו אצל שרון זה עניין הטיק.
ומה יקרה אם יפסיק שרון לדבר ליד
האמת?
הוא יהיה שר בלי טיק.

בכל לשון של בקשה אני מבקש מהאדונים רביו ותלמי שלא
לספר לנו סיפורים על ״בלימת הסובייטים״ ועל ״שיקולים
מדינייס-איסטרטגיים״ .בלכתם אל רגן הזכירו לו את דו-
פונט, סטנדויד־אויל ונחושת אנקונדה.

קו פ ת

סיפור קטן ויפה יש לי לספר כאן
היום, שחרבה יותר ממה שהוא חשוב,
הוא פשוט נחמד.

בזמנו חיה נהוג שאין מטנין אדם לשררה
אלא אם כן קופה של שרצים
תלוייה לו מאחוריו. חרבה הגיון היה
בזה. הדוגמה הכי טיבה באה מהתנ״ך
שלנו. דויד נמשך למלך ישראל, ואחר-
כך חיה נתן יכול לבוא אליו בכל
מיני תביעות נבואיות, תוך איזכור עדין
של קופת-השרצים שתלתה לו לדויד
מאחוריו• על־פי אותו היגיון פעלו קיסרי

לא מזמן התחיל עיתון מכובד להוציא
מוסף מקומי בתל-אביב. המוסף הזה
הוצא תוך שימוש בשיטת-הדפסה שלא
היתה מקובלת בעיתון־חאב, ופועלי הדפוס
של העיתון המכובד נבהלו, שמא
הולכים לגזול את פרנסתם, ופרצו בשביתה.
מייד
קיבל חבר אחד שלי, שעבד במוסף
ההוא, טלפון בחול. החבר ההוא
נולד, אמנם, לבעל בית־חרושת, אבל יצא
— איך להגיד? — עם השקפות סוציא ליסטיות.
את הטלפון קיבל מחבר למערכת,
שהוא לא רק בעל השקפות
סוציאליסטיות, אלא גם חבר במפלגה
חשובה שלסוציאליזם שלה יש מחלכים
במוסקבה כמו בסנטיאגו־דצ׳ילה, בקאבול
כמו בבואנוס-איירס.
״חבר,״ אמר, החבר מהמפלגה לחבר
שלי ,״אנחנו צריכים להזדהות עם ה־

שביתה ! צריך להפסיק לכתוב נבהל
החבר שלי ואמר :״תראה, אולי בכל
זאת העיתון צודק, אני.״ אבל ח׳בר-
המפלגה היה בשלו :״לאבא שלי אין
בית-חרושת,״ אמר וטרק את השפופרת.
חשב החבר שלי על כל העניין, והחליט
שחבר-חמפלגח צודק, והודיע לעורכיו שהוא
בשביתת-כתיבה
לעומת זאת, למרבה הפלא, לא חית
חבר-המפלגה בשביתת-כתיבת• כשנפגשו,
כעבור ימים אחדים, שאל החבר שלי את
חבר״חמפלגה לפשר העניין.
״אני לא פרפר כמוך, אני חבר־מפל-
גח אמר חבר״חמפלגה בגאווה ,״אני
לא מחליט בעצמי על הצעדים שלי ! הת-

פר אית
השר שרון מסדר את הטירן

דו־פונט לא יהיה בן-יחיד. מחקירות ועדת הסינאט האמריקאי
התברר גם, שהסכמים דומים עם פארבן חיו לחברת
״סטאנדרד־אויל״ של מישפחת רוקפלר, וגם לחברת הנחושת
האמריקאית ״אנקונדה״ חיו הסכמים עם חברות נאציות.
עם תום חמילחמח, אין צורך לומר, חודשו במלואם הסכמי
הקארטל בין דו-פונט ופארבן.
בימים ההם נטבחו עשרות מיליוני בני־אדם תוך שימוש
בפטנטים אמריקאים, ובחומרי-נפץ ובגזים גרמניים. אז נעשה
הדבר ישירות. היום יש פטנט חדש. למה לגרמנים ולאמריקאים
ללכלך ת׳ידיים: הם מוכרים נשק לנו ולסעודים, והגזעים הנחותים
ייעשו את העבודה בעצמם.

ש ר צי
רומא, כשמינו את מושלי האיפרכיות
שלהם ואת מצביאי הליגיונות. וכך פעלה
גם שיטת המינויים בחצרות הצארים של
רוסיה וחקיסררם לבית־האבסבורג•
אלא מה, בינתיים התפתחה העיתונות
המודרנית והתחילה לקלקל את ה-
מישחק. כאשר יודע הציבור כולו על קופות
השרצים התלויות להם, לממונים לשררה,
מאחוריהם, עלולים הממנים לאבד
את כוחם. ואם לא די בכך — גם
קופות השרצים שלהם עצמם עלולות להיחשף
לעין כל, שכן כל ממנה דהיום
הוא ממונח דאתמול.
והנה, בדיוק לשם כך באה החקיקה
החדשה ״להגנת הפרטיות״ של האדו נים
שבשדרה לענפיהם השונים. עכשיו
יוכלו לשוב ולנהוג כמינחג הצארים של
רוסיה והקיסרים לבית-האבסבורג. ועל
קופות-השרצים ידע רק מי שצריך לדעת,
ולא, חס״וחלילה, הציבור כולו.

ייעצתי בנושא עם איש תאיגוד״המקצועי
שלנו, והוא אמר לי שאפשר להמשיך
לכתוב, כי השביתה של העובדים חיתח
שביתה פראית!״

בתחנה הצנאית עוברת הקא1־ ״ ר ה
דוו חדד־המיטות, מגישי התקליטים
נותנים בווטקציה לזמרים הנותנים
להם אחוזים ודואגים להצלחתם ־

ה כך נראה מפקד תחנת השידור הצבאית בסרט לא
* 1לשידור, במישרדו, כשהוא מטלפן ומאמן את רגליו
גלי צה״ל לשעבר התקשו להצביע על קשר לדמות אמיתית.

חייל מול חזה
ן חייו

מגיש מיצעד הפיזמגניס הפופולרי, שהוא חייל בשירות
סדיר (השחקן עמי טראוב) ,יושב ליד המיקרופון במדי
| צבא, וווהוא מתבונן נדהם בחזה השופע של קצינת הניהול של התחנה (טליה שפירא).

69 - 1

ז ־ן יי לתצ עי ר ה ונאה מתעלסת עם
י י עורך־תוכניות ומפיק בכיר בתחנת השידור
הצבאית. הלה מנסה ללמדה איך
מתקדמים ועושים קאריירה בתחנת־השידור
הצבאית, באמצעות גיחות אל מיטות ה מפיקים.
החיילת תופסת חיש מהר את
הפרינציפ, ועוברת מייד למיטתו של חייל-
כוכב אחר, המגיש מיצעדי הפיזמונים בתחנת
השידור. גם הוא מבטיח לה קידום
נאה, באם תיעתר לו ותשביע את תשוקותיו.
לבסוף משיגה החיילת את מטרתה,
והופכת מפיקת תוכניות בתחנת־השידור.
מפקד תחנת־השידור הצבאית נראה כ־אידיוט,
המבלה את שעותיו במישרדו כש הוא
מתאמן על אופניים. עורך התוכניות
נוטל תחת חסותו זמר מסומם, מוציא לו
תקליט ודואג להשמיעו בתדירות גבוהה
בתוכניות הפיזמונים של התחנה. כל זאת
על מנת לקדם את מכירת התקליט והצלחת
המופע, שיכניסו כסף רב לכיסו. כן
מסדר אותו עורך תוכניות לזמר ראיונות
בתוכנית־היוקרה של התחנה הצבאית, זו
המוגשת בין שתיים לארבע.
העורך מנצל את קשריו הרבים בתחנה
לשם הפקת טובות־הנאה מבעלי חברות-
תקליטים החפצים ביקרו, והם אכן מפיקים
את התקליט של בן טיפוחיו. גם למגיש
מיצעדי־הפיזמונים, המשרת בשירות סדיר,
יש עיסוק צדדי המכניס לו רווחים. הוא
בעליה של חברת ג׳ינגלים (סיסמות פיר־סומת).
המילחמה
האמיתית בתחנה נטושה על
הגשת תוכנית־היוקרה המוגשת בשעות

התוכניות בין מדפי התקליטים בתקדיטיה.

שחיתויות ליד המיקרופון

בשידור תוכנית־יוקרה בתחנה
הצבאית, מראיין עורך התוב־נית
(מימין: יוסי פולק) יאת הזמר בורבה (משמאל: ארנון צדוק) אותו הביא המפיק•

המבטיח לה קידום נאות בתחנת־השידור בזכות יחסיהם אותו מפיק נמצא בהליכי־הצהרים.
כולם מוכנים לדרוך על חבריהם
הטובים ביותר כדי לזכות בהגשתה.
זוהי תחנת־השידור הצבאית, המוצגת כמוסד
מפוקפק ומושחת בסרטו החדש של
הבמאי הצעיר יעוד לבנון לא לשידור.
הוא שרת ארבע שנים ככתב יומן צה״ל
בתחנת־השידור הצבאית.
לבנון עצמו אינו מוכן להתייחס ישירות
לקשר האפשרי בין עבודתו בתחנה לבין
סירטו. הוא מתפתל, מתחמק ונזהר, אך
יחד עם זאת מודה :״אני בן .28 ארבע
שנים משנות חיי שרתתי בגלי צה״ל.
אני עדיין ממשיך לעשות שם מילואים.
הבעיות והתופעות שבסרט הן בעיות
ותופעות הידועות לכל אדם שחי בעולם
התיקשורת. הן קורות בעיתונות, בגלי
צה״ל וברדיו מונטה־קרלו. הסרט שלי
הוא על תחנת־שידור צבאית משום שזהו
ההווי שאני מכיר. ההווי הזה משמש כמקור
השראה ליצירה האמנותית.
״אילו הייתי משרת בחיל־חימוש הייתי
אולי עושה סרט על חיל־חימוש. זהו איננו
סרט תיעודי, זהו סרט אומנותי. נכון,
היכרתי בתחנה בחורה מסוגה של אסתי
בסרט, שעשתה קאריירה דרך מיטות. אבל
בכל מקום שבו ישנם אנשים צעירים,
ובפרט במקום קטן כמו תחנת־שידור
צבאית, מתהווים קשרים כדוגמת אלה
שרואים בסרט, כולל בעיות של חדרי-
מיטות וחיי־מין. עלילת הסרט היא אמנם
דימיונית, אבל היא מושפעת, כמובן, מכל
מה שעבר עלי במשך השנים ששרתתי
בגלי צת״ל.״

היא דמיונית. במאי הסרט, יעוד לבנון, מודה שהרקע לסרט לקוח מהווי התחנה הצבאית.
אחר, וההשוואות בין דמויות־מפתח בסרט
לבין אנשים ששירתו בתחנת השידור הן
רבות.
אדם ששרת בגלי צה״ל ועושה בה עדיין
מילואים, צפה בסרט ואמר :״מתוך שעה
וחצי של הסרט, שעה ורבע מתייקת לגמרי.
מוצגים בו סיפורים הלקוחים מן המציאות,
והם אמת לאמיתה. התחנה שבסרט דומה
להפליא לתחנה אמיתית, כולל גרם המדרגות,
התקליטיה, השק״ם והשירותים. זיהיתי
גם טיפוסים, שאותם היכרתי בעת

שרותי. היכרתי בחורות מהסוג של אסתי,
שעברו דרך מיטות של עורכי התוכניות
והמפיקים, שעזרו להן בתמורה להתקדם
בשלבי הקאריירה.״
הקינאה, התככים והמתח שבין המגישים,
המתחרים על הפופולריות של המאזינים,
רבה. החיילים הצעירים משתמשים בתחנה
כדי לקדם את הקאריירה שלהם. בני ה־שמונה־עשרה
קיבלו לפתע עמדות־כוח
והשתנו עד לבלי הכר. את גלויות המע-
(המשך בעמוד )64

פצצת סיר חון
והצצה ל מי קלחת

למפקדים

השדרן הצעיר נתפס
בעת מעשה בשירותים,
המיועדים רק למפקד התחנה.

>>נשי ״גלי צה״ל״ ,שראו את הסרט
>*נקבו בשמות של בחורות, המרכיבות
לדעתם את הדמות שאותה מגלמת בסרט
החיילת אסתי. כל אחד נוקב אמנם בשם

לשכב עם המגיש

החיילת אסתי (עירית שלג) מתעלסת במיטה
עם מגיש מיצעד הפיזומינס, שגס הוא מבטיח
לה קידום בתחנה בזכות יחסיהם. במיטה מתגלית האמת, הכוכב חסר כוח־גברא

1גלי רעי ל

עקבשרת /אי שממא די ם
באינדיאנים לפני ימים אחדים האזנתי כמנהגי ל״יש שאלות״ בהנחיית
חגי אשד ובהשתתפות שלמה אבינרי, ישראל אלדד ושלמה
אהרונסון. התוכנית נערכה במוסד החינוכי שבעין־פרם, אם
אינני טועה, והצטיינה מכל בחינה אפשרית. אינני מבקר רדיו,
א ך להגיד שיבחם של אנשים בפניהם זו מיצווה נעימה, אם
כי לא מקובלת ביותר בקרבנו.
ועכשיו לעניין.
אחד השואלים אמר משהו מעין זה: אם הפלסטינים
החותרים להקים מדינה משלהם מהווים תנועת־שיחרור לאומית,
בין אם הדבר מוצא חן בעיניו ובין אם לא, מה טעם להתנגד
לתנועה שכזאת, שהנסיון ההיסטורי מלמד שסופה להשיג את
שלה? הרי הדעת נותנת, שכדאי יותר לבוא עימה בדברים
בשלב מוקדם ככל האפשר, כדי להגדיל את סיכויי השפעתנו
על התפתחותה לטובתנו — האין גישה זו מוכתבת על״ידי
התבונה ממש!
על שאלה מחוכמת זאת השיב הפרופ׳ שלמה אהרונסון
תשובה מחוכמת לא פחות, מנוסחת היטב כמישנה סדורה
בתוכן ובסיגנון גם יחד — עובדה המצדיקה בהחלט, לעצמה,
את הכללתו, אם איני טועה, בקבוצת הפר׳ופסורים המבריקים
ברשימה העמומה של משה דיין. אני מאחל למשה דיין
שישבור את הראש ב״רח״ל״ רשימתו הקטנה, ואעשה ככוחי
הדל למטרה זו, כה יעשה לי מה״שמו וכה יוסיף — ״למען
חיילי צה״ל המתים והחיים״ — אבל אילו היה שלמה אהרוג-
סון מוצב בראש הרשימה, הייתי מאחל שהיא תזכה במושב
אחד. אלוהים גדול, כמו שאומר יואל מרקוס, ושלמה אהרוג-
סון הזה עוד יכול להגיע רחוק וגם לשנות דעה מקצה אל
קצה (כמורו ורבו הפוליטי).
אבל חכה הו הסייח — עד אם העשב יצמח ! בינתיים
עוד בתורנו לא״כל״כד״השתנה, ובתשובה לאותה שאלה הוא
אמר משהו כזה (יתכן שאני נוזד פה נזיד מכמה תשובות שלו,
באותו מעמד) :קודם כל, היסטורית זה לא נכון שכל תנועת-
שיחדור לאומית משיגה את מטרתה ; שנית, לא תמיד זה טוב
(למי )1שתנועת־שיחרור תשיג את מטרתה ; שלישית, ברגע
שמדובר בתנועות פוליטיות, הפועלות במישור הפוליטי, מדובר
בכוח ולא במוסר, ואם תנועה מסויימת נוגדת בקיומה או
במטרותיה את האינטרסים שלך, מיצווה להילחם בה עד
חורמה, ולא לתמוך בה משום שאובייקטיבית, כביכול, היא
מייצגת, תביעה מוסרית.
והוא — שלמה אהרונסון — גם הביא דוגמות לאישוש
עמדתו הריאל״פוליטית הזאת: הקחואטים, למשל, לא השיגו
מדינה משלהם; מבחינתם־הם אולי תביעתם למקום־תחת־השמש
משלהם אולי מוצדקת, אבל לעולם היא מבשרת אך רע,
באיימה על הסדר הרופס שנתגבש באירופה. והוא הדין בגרמנים
השואפים לאיחוד שתי הגרמניות — אם איחוד זה יתגשם,
״העולם כולו יתפוצץ״ ,ולפיכך מן ההכרח למנוע בעדו בכל
דרך, למרות שמבחינת הגרמנים הוא מוצדק ומבטא מאוויים
של שיחרור לאומי. גישה זו, השוללת הענקת עצמאות לקבוצת
בני״אדם מסויימת, המתייחדת בלאומיות משלה, פירושה גם
שלילת זכויות וחרויות מסויימותז מה לעשות ! הנה, ראו
נא גם ראו את האמריקאים הללו, שרוממות הזכויות הלגיטימיות
של העם הפלסטיני בגרונם — והאינדיאנים שבארצם
משוללים זכות־בחירה עד היום !
אגיד משהו על השיקול הריאל-פוליטי ומשהו על השיקול
המוסרי.
כבודם של הקרואטים והגרמנים והאינדיאנים ושאר מקופחי-
עולם, שחזקה עליהם כי אם יהיה להם כוח מספיק הם
ישיגו את שלהם, במקומו מונח• אנחנו דנים פה בפלסטינים,
ומבחינה ריאל־פוליטית, הן לאור כל מה שידוע לנו הן על
כוחם בהווה ובעתיד החזוי (ובכוח זה יש לכלול גם תמיכת
גורמים לא״פלסטיניים, ערביים ולא-ערביים) והן על כוחנו-אנו
בהווה ובעתיד החזוי (ובכוח זה יש לכלול גם את תמיכת
הגורמים הלא״ישראליים, יהודים ולא־יהודים) ,השאלה היא
אם שלילת רעיון מדינה פלסטינית ולחימה בו בשיטות שונות
ומשונות (כגון התנחלויות, הרג מחבלים, ילודה נמוכה, עליה
במשורה, ירידה מכאביה בממדיה, והוזלת מכשירי טלוויזיה
על חשבון הגדלת החוב החיצוני של ישראל, ומה לא) ,יעמדו
לנו לאורך ימים.
נניח, שמבחינת טיכוי התממשות התיקוות הלאומיות,
האינדיאנים עומדים כרגע בשפל המדרגה, ואילו הגרמנים
במדרגה עליונה. היכן עומדים הפלסטינים 1למי הם קרובים
יותר, הפרופ׳ שלמה אהרונסון, לפי דעתך המלומדת, האומנם
לאינדיאנים 1הנה, כאשר המערכת האוניברסיטאית שלנו,
כתלונתך, עומדת על כהעי תרנגולת מבחינה כלכלית, שעה
שמיספר הסטודנטים של האינדיאנים־הפלסטיניים שלך כבר
עולה, אם איני טועה, על מיספר הסטודנטים הישראליים, האין
הלחימה במדינה הפלסטינית מכלה משאבים ישראליים יקרים
ונדירים לשווא, במיטב שיטת כילוי המשאבים הישראליים
היקרים והנדירים בחולות סיני, ולא רק בסיני ; בגין ושות׳
מתהדרים ב 15-אלף מתנחלים ביו״ש ; חבל שבאותו. הבל״פה
אין הם טורחים לציין את מיספר התושבים הלא״יהודים —
הפלסטינים — באותו חבל ארץ, ואת שיעורי גידולו המקבילים
— נראה שהם מוכי-סנוודים ופשוט לא רואים אותם, או שמא
הם רואים בקושי פלסטיני או שניים באיזה שמורת־טבע או
עמק נעלם, עד שהם דומים בעיניהם כאותם אינדיאנים משוללי-
זכות-הצבעה באמריקה הגדולה, ואין פוצה פה ומצפצף בצפצפה
הריאל-פוליטית.
ואשר לצפצפה המוסרית, היא כמובן אינה קיימת, וחבל
לשחת עליה את הדיבור.

הצרה היא רק — אם איני טועה — שאי-אפשר שלא
להבחין בהקבלה מעניינת בין ירידת כוחה הריאל-פוליטי של
ישראל ובין הפיחות במעמדה המוסרי, המחמיר בהתמדה
ובתאוצה גוברת מאז המלחמה הישראלית היזומה הראשונה
בערבים ב ,1956-זו המלחמה, שדיין, רבו ומורו של הפרופסור
שלמה אהרונסון, הניח עליה את כל קלפי ישראל.
הרב־אלוף (מיל׳) המדופלם מדמה להרשימנו עכשיו ב״הלג-
צח תאכל חרב ז״ שלו, אחרי ששבע מילחמות ושנים. לא ברור
לי, מדוע התלמיד שלמה אהרונסון מסרב ללמוד מנסיון רבו,
ולחסוך מעצמו עוד כמה מילחמות עד שלפתע יפול תבלול
המלחמות מעינו. סוף־סוף, הגיע עת להתכגף מבחינה ריאל-
פוליטית, ולהפסיק לשחק ב״לבנים ואינדיאנים״ ברמה בינלאומית,
לפחות כל עוד הפלסטינים לא אינדיאנים, ואנחנו —
אם אינני טועה — לא אמריקאים.

(המשך מעמוד )64
ריצות, בנוסח ״אני אוהבת אותך׳ /ד,יו
מקריאים בקול רם, כדי להתגאות.
עיתונאי אחר, שעשה מילואים בגלי
צה״ל, מספר על טיפוסים שהועפו מן
התחנה. אחד שפוצץ פצצת־סירחון בתוכה, ,
או אחר שהחליט לשדר ד״ש עם שיר
ממחנה צבאי אי־שם, ישר מהמקלחת של
הבנות העירומות, ואף הרשה לעצמו לש לוח
ד״ש למפקד התחנה, אותו כינה ״מר
ווים״ .לדבריו היו בתחנה גם מושחתים,
כמו אותו שדרן אשר לצורך הכנת כתבה
גנב מחברו מחקר סודי אודות אחת מעדות
המיעוטים בארץ. כמו כן ידוע המיקרה
של חיילת שסולקה מן התחנה בעיקבות
עישון סמים בתחומיה. ידועים רינונים
אודות מגיש תוכנית אשר נחשד בקשרים
בשותפות סמויה עם חברות תקליטים.
״האווירה שראיתי בסרט אכן תואמת
את האווירה השוררת בתחנת־שידור אמיתית,״
מסכם אותו עיתונאי את דבריו.
יואל אסתרון, איש מבט בטלוויזיה הישראלית
ומי שהיה כתב צבאי ועדיין
מגיש תוכניות בגלי צוז״ל, צפה גם הוא
בסרט .״אמנם יש שמץ של דמיון בין
הסרט לבין המציאות,״ אמר אסתרון ,״אבל

£ההחמצה הגורליח
להווי ידוע, כי אם הלילה ישעטו טנקים סובייטיים מדרום-
מערב אפגניסטאן לתוך איראן, ויגמאו את מאות הקילומטרים
של חוף האוקיינוס ההודי בדרך למיפרץ הפרסי ללא היתקלות
בהתנגדות יעילה, ואם באותו זמן גופא יתבססו צנחנים סובייטיים
ברבבותיהם לכל אורך החוף המערבי של המיפרץ הפרסי,
באופן שכל אוצרות הנפט האגדיים של האיזור האסטרטגי הזה,
החיוני לעצם קיומו של העולם המערבי אשר בו אנו חיים
(ובכלל זה יפאן) יפלו בתנועת מלקחיים (תרתי משמע )1אדירה
בידי ברז׳נייב הזקן ושות׳ (שנאומו הפייסני בוועידת פקידי
השילטון האוטוקראטי שלו, המכונה בעגת הסגי״נהור של
הפירסומאים הסובייטיים ״קומוניסטי״ ,היה, כמובן, הטעיה
גאונית מדרג פרל־הארבור ומחדל — )1973 כמיטב חלומות
הצארים הרוסים שמלפני מהפכת ( 1917 השניה) ולאחריה —
החי שנצחון לביר זה של כוחות הקידמה, או שואה זו שתנחת
על כוחות השחור, או אם תרצו שניהם גם יחד, יתחוללו
באשמת שני אנשים — שניהם ישראלים, שניהם פרופסורים,
שניהם מומחים לענייני ברית״חמועצות, הלא הם אמנון סלע
וגור עופר. דמם בראשם !
כי השניים הנ״ל, לא זו בלבד שירדו בימים אלה ממרומי
האולימפוס האקדמי אל שפל ביצת היוון של ועדת״החוץ־
והביטחון של כנסת ישראל התשיעית — זה סגל־חבורה של
מיטב המוחות המדיניים־ביטחוניים של ישראל, אשר אך זה
תמול שלשום נסערו אנשיו עד עמקי נפשם כאשר וץ אש וראשון
לעוכרי ישראל יוסי שריד העז לברך במעמדם את הרמטכ״ל
רפאל איתן, הנוקם והנוטר מתל״עדשים, בברכה המפליצה כי
בשנת כהונתו הרביעית, אשר אך זה הוספה לו, יהיה חף
ממישגים ומשיבושים (״ברכה משונה״ ,כלשונו של המדווח
יהושע ביצור) ,למרבה התקוממותו של הגאון הישראלי התורן
מנחם סבידור והתקפלותו של הגיבור יצחק רביו — אלא שה>זו
להביע שם את דעתם השקולה והמנומקת, כי ברית״המועצות
לא תסתבך בעתיד הקרוב בהרפתקה צבאית כדי להשתלט על
מקורות נפט במפרץ הפרסי !
שהרי אילו אותם שני מומחים דגולים היו דוגלים בדעתם
של שני חברי הוועדה המורמים מעם, שאחד מהם הוא הוא
אותו מנחם סבידור גופא הנ״ל, והאחר דווקא מיכה חריש,
כי אחת דתה של ברית-המועצות לעוט על נפט המיפרץ לפרסי
— ויחשבו מומחי האוניברסיטה אשר יחשבו — כי אז מציון
היתה יוצאת אם לא תוו״ה, לפחות התראה לרחבי העולם
החופשי, ובעוד מועד ! לסכל את המזימה הממשמשת ובאה,
וכל ההשתלשלות של ההיסטוריה האנושית מכאן ואילך היתה
אחרת.
אהה, כי הוחמצה ההזדמנות בעליל ! הפרופסורים מבוייצי-
הראש צופים כי ברית-המועצות לא תסתבך בעתיד הקרוב
בהרפתקה צבאית, ולא זו בלבד, אלא שתזדקק לטכנולוגיה
מערבית לפיתוח אוצרות הנפט שפוני״טמוני-אדמתה הקפואה
בסיביר — כלומר, תצטרך לחזר אחרי המערב — וישראל איבדה
בגינם, לפחות בעתיד הקרוב, אם נשתמש בלשון אקדמאית,
את הסיכוי לשמש חוד״החנית בסיכול מזימות הקרמל.
זה מעציב, מעציב מאוד, ואני כבר לא חושב על גורל
העולם, שאולי מגיעה לו איזו שואה אדומה בגלל הפקרה
מודעת של המיפרץ הפרסי לתפשטנים הרוסים, אלא על מנחם
סבידור המסכן, שפשוט אינו יכול לישון בלילות מרוב דאגה,
ומדי חצי־שעה מתעורר דרוך כקפיץ ואץ החלונה, להשקיף
השמימה ולהיווכח אם המצנחים האדומים כבר יורדים.

ועשיתי על חבושים בזין שחולידם /יותר מבזין השופך דם
אדם :
תושבי שכונת תל-גיבורים חשים ממש אות קין,
כי רחוב אחד אצלם באות שביעית נקרא עדיין,
בושים וחפויים כי לא יוכלו הישיר העין —
תובעים הם משפתנו הקדושה למחות כל זין!

השחקן אייל גפן כ״לא לשידור״
הכל מנסים למצוא חן בעיניו
לדעתי לקח הבמאי, יעוד לבנון, את גלי
צה״ל כבסיס• הוא ליקט אירועים ואנשים
מן התקופה שבה שירת ובנה את העלילה.
״בתקופת שרותי בתחנה, האנשים ש עבדו
במחיצתי היו הגונים וישרים, ש־ ח
עמדו בלחצים מכל הסוגים ולא הסתחררו
מההצלחה. גם הבחורות היו בסדר גמור.
כמובן שבכל מחזור ישנם טיפוסים שוליים,
אבל הם במיעוט.״
נאוה סמל, אחותו של הזמר שלמה
ארצי, ששימשה מפיקה ביומן גלי צה״ל
בתקופתו של יעוד לבנון, שוללת כל
דימיון בין מה שמוצג בסרט לבין המציאות
:״היו אמנם קונפליקטים בין
אנשים צעירים, אבל לא זאת היתה ה אווירה.
הרי בסופו של דבר הגיעו לתחנה
צעירים, שעוד בשמינית שלחו גלויות
למיצעד הפיזמוניס, ופיתאום הם הופכים
מפיקים. לדעתי עמדו צעירים אלה במשימה
בכבוד.״
לאור העובדה שמפקד תחנת־השידור
הצבאית מוצג בסרט כאידיוט, אומר מפקדה
העכשווי של גלי צה״ל :״יוצרי הסרט
לא ביקשו שיתוף פעולה עם גלי צה״ל
והסרט נעשה על דעתם בילבד. התייחסותי
לסרט תהיה אך ורק כאל סרט קולנוע
המבוסם על דמיון. התייחסות גלי צה״ל
לסרט תהיה מקצועית, קולנועית, והוא
יזכה לביקורת אמנותית בילבד.״

גידה גל !

העולם הזח 2271

משאל דעת הקהל מאשר :

העולם הזח 2271

/הנעל״ שבראש.

ברציפות זוכה
חברת ״גלי״
בשני משאלי
דעת הקהל
בתארים:המוצר
הנבחר , 1981
וה קני ה הטובה
ביותר - 1981 בנעליים ובסנדלים.

־ ^יאשש ־< 1עז ש

84070

510

זהב החודש בשקם
בחודש מיץ בדאי לך במיוחד, לרכוש א ת שואב האבק רב העוצמה של ״הובר״־5 4070
זהו השואב המעולה והחזק במיוחד(עד 850 ואט) המותאם לשאיבה יסודית של אבק
תוך שמירה על חיי השטיח ובעל עיני בקרה לפיקוח על מילוי שקית האבק.
ניתן להפעילו ברגל והוא נייד על גלגלים.

הנחה מיוחדת:
ועוד הנחת שק״ם באשדאי :

ועוד הנחה נוספת למשלם במזומן:
* המבצע, מוג בללמל אי הקיים.

*12.5
*11.5

נכי צה״ל זכאים להחזר של ־ 947.ש׳.

עוד מ״בית הנבחרים של הובר״ ששוב זכו
בתארים ״המוצר הנבחר״ ר׳הקניה הטובה ביותר״ :1981
11 הובר 4014
חובט שואב ומבריש בו זמנית

״קט־אוך׳ £8ע/ו >0ז71 דח 0מ
הקומפקטי החדש של הובר

הובר 3005״הצלחת המעופפת״

מפיצים בלעדיים בישראלנ״חוסף׳ חברה למוצרי חשמל בע״מ
חברה משותפת עם כור סחר, דרך פ״ת 23ת״ א

1ה היה 031119הזה שחיה
גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיוק, הקדיש את כתבת השער לאופירה ארז, שזכתה כתואר
״צברית 56׳״ .מדורו של העורר ,״הנדון״ ,הוקדש לנושא ״קצת
ציונות״ ,ומרור ״מישפט״ הוקדש ליועץ המישפטי לממשלה
היים כוהן, שהחליט לסגת מתביעתו נגד ״העולם הזה״ .כתבת
תחקיר מיוחדת, תהת הכותרת ״אם מחר תיפול פצצה״ דנה
כאפשרות שתל-אביב תופצץ מן האוויר. כתביו המשוטט של

השבועון באירופה, עמום קינן, המשיר בסידרת דיווחיו ממערב־גרמניה,
והפעם :״אופרה כגרוש וחצי״.
כשער הגילץ ן: אופירה ארז (נבון) צברית 56׳.

בן־גוריון.. :האדון בגין לא לחם במילחמודהשיחחו׳ *
בגין בתשובה מרג וויו ן.. :כאשד !1נלחמתי למען נוומי ־
היין ז מל שין ביש ו או ו ג׳יו! 1נח י מי שוו־ ה חו ץ

העם

והשבים להיכנס פנימה, ולהתנדב באופן
ספונטאני ליום־עמל.
השיגרה הגדולה עוד נשארה פרושה
על פני המדינה. היא עשוייה להתגלות
כאוייב מסוכן יותר אף מתותחי המצרים.

דרושים: מיליון ימי־עבודה.
לא בתל־אביב, לא בחוף הרצליה, לא
בקריות המיפרץ, אלא בנירים, בכיסופים,
בזיקים, בלהב, בעשרות נקודות אחרות
אשר קציני תותחנים מצריים וירדניים
מיטיבים לדעת את שמותיהם מתושבי
רחוב בן־יהודה בתל־אביב.
מזה שבע שנים היתה פעורה תהום בין
שתי מדינות: מדינת הספר, שלחמה לבדה
מילחמה פרטית נגד יריב עקשני, הוציאה
את מיטב כוחותיה וכספיה על לילות שמירה
אינסופיים ובניית בונקרים — ומדינת

הכנסח

מיליון יום

מ׳ בצע הסוזח
ראש־ד,ממשלה דויד בן־גוריון ניגש לדוכן
הנואמים כדי לענות למנחם בגין.
המנהיג שופע־האדיבות של תנועת־החרות
הסביר בנאום בעל מילים מתונות אך תוכן
תקיף, מדוע הוא מציע להביע אי-אמון

פולה בן־גוריון ודו״ב מנחם בגין*
סיבה לחיוך •
העורף, שמגעה היחיד עם המילחמה היה
באמצעות סרטי־גבורה הוליבודיים.
השבוע תוכנן הגשר הראשון על פני
תהום מסוכנת זו. הרעיון: התנדבות
המונית של עם העורף לעבודה גופנית,
למען ביצור השורה הירוקה הדקה* ,של
משקים, אשר יספגו את מכת־המחץ הראשונה
במיקרה של מילחמה.
פלח נהלדי. זו הפעם הראשונה הוציאו
מנהיגי המדינה מן הארכיון את עקרון
הדוגמה האישית. שר־הביטחון במדי־החאקי
הרגילים שלו, התפנה משדות־הקרב של
הכנסת (ראה: הכנסת) ,מתח תיל־דוקרני
בנוף העשוי ליהפך באחד הימים לשדה־קרב
רציני יותר. רמטכ״לו משה דיין, ב־בגדי־העבודה
הרגילים של פלח נהללי,
לימד את קציני מטהו הדורי־המדים כיצד
להחזיק באת-חפירה.
אולם גם מנהיגי המדינה לא התגברו
עדיין על אי־האימון יכושר־ההתנדבות של
ההמונים. לכן לא דדצבו בכל פינות ה ערים
אוהלי צבא, שיזמינו את העובדים *
הכוונה לקן־היחק, ביטוי שנולד ב
מערכת העולם הזה.

לממשלה, שאין לה תוכנית מדינית או
ביטחונית בשעת־החירום. האולם המלא
כמעט חיכה לתשובה• הוא קיבל אותה
בצורה מקורית.
כשר־הביטחון חייב בן־גוריון לדעת משהו
על עקרונות הטאקטיקה הצבאית. הוא
מכיר את התימדון השייך לציודו של כל
מם־כף: כשעמדתך חלשה, נסה לתקוף
את האויב מכיוון אחר, ולאלצו לרכז את
האש בכיוון הרצוי לך. שר־הבים חון לבוש
מדי־ההאקי, זכר עיקרון זה. לא היתר,
בפיו תשובה להאשמתו של איש־חרות.
כי ברגע זה באמת אין לממשלת־ישראל
שום תוכנית לפעולה, אולם עובדה זו לא
הדאיגה את דויד בן־גוריון, למוד הקרבות
המילוליים.
״סמארקאץ׳ שתוק:״ כאילו חיכתה
למשהו, קמה פולה בן־גוריון ביציע האורחים,
מתוחה לקראת הבאות, התעלמה
מרמזי שאר האורחים שביקשוה לשבת.
אותה שעה עמד בעלה ליד הדוכן, חייך
* אחרי דירודבריס קשה בין ואש־הממשלה
דויד בן־גוריון ומנהיג האופוזיציה
מנחם בגין.

חיוך רחב והכריז :״אנחנו לחמנו ונילחם.
האדון בגין לא לחם במילחמת השיחרור
ולא יילחם !״
היתד, זאת ההשמצה החמורה ביותר בדברי
ימי הכנסת, מאז קרא בן־גוריון
בכנסת הראשונה לעבר אליל ההגנה, ישראל
גלילי :״סמארקאץ׳ שתוק !״ כוונת
הדברים הפעם היתד, לרמוז כי מפקדו
האחרון של האצ״ל הוא פחדן.
מנחם בגין, שחי שנתיים רצופות בסכנת-
חיים יומיומית, שעה שיריבו באם ברחבי
העולם והארץ, קם נרגש ממקומו .״כאשר
נלחמתי למען עמי — היית מלשין בישראל!״
צעק. על אף המהומה הכללית,
נשמעו הדברים בבירור. אך בן־גוריון
הוסיף לחייך למראה חברי־הכנסת משתי
הסיעות, עד שיוסף שופמן החרותי צעק
לעומתו :״מה אתה צוחק י מצב המדינה
כל כך טוב י ״
היתה סיבה לחיוך הרחב. כי במהומה
נשכח לחלוטין נושא הוויכוח: חוסר התוכנית
של הממשלה.
מי הלשין? ועדת־הכנסת לא יכלה
לשכוח. כשהובאו העלבונות לפניה, תבעה
ממנחם בגין ומחברו, שקרא לבן־גוריון
בכינוי ״פרובוקאטור שיתנצלו. השניים
סירבו להתנצל, ועמדו על דעתם שצדקו.
ברגע הראשון נהנו אנשי מפא״י .״מלשין״
אינה מילה פרלמנטרית. אפשר היה להכריח
את בגין להתנצל, או לגרשו מהכנסת
למשך חמש ישיבות. אולם התלהבותם הצטננה
חיש מהר.
אדם המגורש מן הכנסת יכול לתבוע
דיון, ולנמק בו את עמדתו. נימוקו של
בגין היה גלוי מראש: ציטטות מדברי
בן־גוריון בימי הסיזון, בהם הוסגרו בפקודתו
עשרות לוחמי אצ״ל לידי הבריטים.
בין השאר: נאומו של בדגוריון
בוועידת ההסתדרות ב־ ,1944 בו אמר, כי
״במידה שהשילטון והמישטרה הבריטיים
מעוניינים בביעור הטירור, במידה זו אנו
משתפים אתם פעולה ...בלי עזרה לשיל־טונות
ובלי עזרת השילטונות לנו לא
נצליח לעקור את הנגע ...עלינו לגייס
כל יהודי ויהודי בישוב, כל נער בבית-
הספר, כל עובד בסדנא, כל תושב בכפר
ובעיר...״
קבורה שקטה. לו גם היתה מפא״י
מוכנה להסתכן בהרצאה היסטורית בגינית
על רקע זה, לא היתה הבעייה נפתרת.
שום דבר לא היה מונע בעד חברי־הכנסת
החרותיים לחזור על האשמת ההלשנה בישיבה
הבאה, תמורת גירוש לחמש ישי בות•
15ח״כי חרות היו יכולים להמשיך
בשיטה זו עד אין סוף, תוך גירושם לסירוגין.
איש במפא״י לא היה מעוניין
בכך. אחרי שהושגה המטרד, התכסיסית
העיקרית של מצביאם, היה ברור להם מה
צריו להיות הצעד הבא: לקבור את
העניין בשקט, על־ידי נזיפה שקטה ככל
האפשר.
מנשן שילטון הגיסים
נוסף על כישרונותיו, עמדו למשה שרת
בדרך חייו קשריו המישפחתיים הענפים.
היו לו שלושה גיסים לדוגמה, ששלטו
בהסתדרות ובאירגון ההגנה, וגרמו לבדיחה
המפורסמת של זאב ז׳בוטינסקי שקרא
להסתדרות בשם ״גיסתדרות״* .השלושה:
* ברוסית, שאין בה האות ה״א, רגילים
לבטא גימ״ל תחתיה.

״העולם הזה״ 5(151
תאריך 15.3.1956
שאול אכיגור, מראשי ההגנה,
שאחותו ציפורה היא אשת שרת.
• דם הוז המנוח, מגדולי ההסתדרות,
שאשתו ריבקה היתד, אחותו של
שרת.
• אליהו גולומב, מנהיג ד,ד,גנה,
שאשתו עדה היא אחות שרת.
לפיכך אין זה פלא שד,גיסים פורחים
דווקא במישרד בו שולט משה שרת, לא
פחות מאשר בשאר ענפי ממשלת ישראל.
השבוע ערך פרשן מדיני את מיפקד ה גיסים
במישרד־החוץ וגילה רשימה מענ יינת

+חיים הרצוג, בנו של הרב הראשי,
שהיה ניספח צבאי בארצות־הברית,
הוא גיסו של אבא אבן, שניהם נשואים
לבנות מישפחה אמבש.
• יעקוב צור, שגריר ישראל בצרפת,
הוא גיסו של אלוף (מיל ).יוסף
אבייר, שגריר ישראל במוסקבה. אשת
אבידר, הסופרת ימימה צ׳רנוביץ, היא
אחותו של צור.

• שלמה גינוסר, בנו של אחד
העם, לשעבר ציר ישראל ברומא, הוא
גיסו של דויד הכוהן, לשעבר ציר יש ראל
בבורמה. אשת גינוסר היא אחותו של
הכוהן.
התוספת האחרונה: יהודה לויט, ה קונסול
הכללי של ישראל בוושינגטון.
אשת לווים היא אחותו של ראובן שי
לוח.

הציע
אחד מליצני מישרד־החוץ: להחליף
את התואר ״ניספח״ בתואר ״גיספח״.

אנשים
•:לאחר שדובר מפא״י הודיע כי
עסקני מפא״י יורשו להמשיך לפעול רק
בתפקיד אחד ויחיד, שאל אותו אחד
העיתונאים :״באיזה תפקיד יחיד יסתפק
ראש־ד,ממשלה ושר־ד,ביטחון ו״
#דירתו הצרה של מנחם בגין,
שהיתה פעם חלק מחדר־מדרגות, מלאה
השבוע מאות אורחים שבאו לחוג בה
את מסיבת בר־המיצווד, של בנו, זאב
בגימין בגין, הנקרא כך על שם זאב
ז׳בוטינסקי ובנימין זאב הרצל. בדיחת
המסיבה היתד, של ח״כ חרות הד״ר
יוחנן באדר, שהחל את ברכתו במילים
:״אדוני היושב־ראש, כנסת נכבדה...״
+העיתונאי שלום רוזנפלד על המצב
בירדן לאחר הדחתו של גנראל ג׳ון
כאגוט גלאב פחה מתפקידו כמפקד
הלגיון הערבי :״מן הפחה אל הפחת.״

• ח״כ חרות הד״ר יוחנן באדר,
בנסותו להסביר לפולה בן־גוריון כי
עליה לשכנע את בעלה לחזור בו מדברי
העלבון שהטיח כלפי מנחם בגין ז ״בחיי
כל זוג נשוי קיימת שעה בה חייבת האשד,
לתת מנה לבעלה.״
>• המשורר חיים גורי ג ״צריך אדם
להתכסות ימים רבים בשמיכות צבאיות
מצחינות, כדי לכבד זוג סדינים לבנים.
צריך אדם לרעוב: ולהיות בודד מאוד כדי
להבין משמעותם של לחם ואשה, ולצמוא
עד כדי עלפון כדי לכבד את המים, מי
הברז הפשוטים.״

אמנות
מניקל דאודז־נמרג
אם עד לעת האחרונה סבלה
הציירת הבלונדית הנאה, שרה
אינסלר, מכך שהיו מרבים להשוותה
לציירת המהוללת לאה
ניקל, בגלל סערת הצבע והנחות
המיכחול העזות, הרי עתה, בעיק-
בות תערוכתה בגלריה דוגית בתל-
אביב, היא תחל לסבול מכך שישוו
אותה לפסל האמריקאי קלאם
אולדנברג. ואם לזאת ייקרא
סבל — ניחא.
בתערוכתה החדשה בדוגית מפגינה
אינסלר העזה בבחירת החומר
— ניר אריזה חום ועבה —
כבסים ליצירותיה הפיסוליות. כיצד
הגיעה לחומר זה, ואיך עברה,
ככה בשקט, מציור קלאסי
בסיגנון מופשט אכספרסיוניסטי
לפיסול? תחילת הסיפור קשורה
באביה של שרה, המייבא מוצרים
ארוזים בגלילים של ניר חום עבה.
כשמסירים את הניר הוא נקרע
מעט ומתקמט הרבה.
האמנית המוכשרת גילתה רגישות
אסתטית, כשהבחינה בצורות
הנרקמות באופן טבעי בניר המקומט.
רק עין של אמן מסוגלת
להבחין בהתרחשויות ממין זה.

מה מייחד
את שינוי
בהסתדרות?

מקדש פיסול סביבתי שד אסא יוסף

הליכוד שואף לביטול כלליותה של ההסתדרות ורוצה
להפוך אותה ל״טרייד יוניון״ (איגוד מקצועי)
המערך מנצל את ההסתדרות כמכשיר מפלגתי ומנהיג
פוליטיזציה בכל שלוחות ההסתדרות.
שינוי, לעומת זאת בעד הסתדרות הכוללת איגוד
מקצועי, משק עובדים ומוסדות חברה, תרבות
ועזרה הדדית.
שינוי, דוגלת בביטול הזיקה המפלגתית במוסדות
המבצעים, בחברת העובדים ובמוסדות הספורט.
שינוי, הפעל לביטול המס הפוליטי האוטומטי
הנהוג כיום במסגרת המס האחיד. חבר הסתדרות
יהיה רשאי להורות שלא ינוכה כל תשלום משכרו
עבור מפלגות.
שינוי, תיזום רפורמה במפנה השכר, שתחסל
עיוותים ותמנע פגיעה בגימלאים ובשכבות מקופחות.
שינוי, תפעל לשיפור התנאים הפיזיים והסביבתיים
במפעלי הייצור ותאבק בתאונות העבודה ובמחלות
המקצועיות.
שינוי, תחייב את חברות השיכון ההסתדרותיות
להמנע מבניית פאר ומותרות ותטיל עליהן תוכניות
בניה עממית ודיור להשכרה על פי עדיפויות סוציאליות.

— תערוכה בהרצליה

אסא יוסף
פרוייקט ארכיטקטוני בכרמיאל —

למען הסתדרות טובה וחזקה

דווש£י(!!
כהסתדרות
אל: אלי מנצור— סיעת שינוי בהסתדרות
רח׳ שי״ר , 5תל־אביב .63463 טל 244348 :־03
אני מעוניין להפגש אתך לשיחה בנושא דיור לזוגות
צעירים.

שם ומשפחה:

אביה לא הבין מדוע היא שואלת
כל פעם מתי צריך להגיע מיש־לוח
חדש, ומדוע היא ממתינה לו
בקוצר־רוח. את הנידות שהתגוללו
במחסנים היתד, שרה עורמת ומעמיסה
על מכוניתה, היישר הביתה.
שם, על ריצפת הסלון רחב־הידיים,
נצלה את היעדרותו של
בעלה — מומחה בינלאומי לריפוי
עקרות נשים — והפכה עולמות.
את ערימות הנייר החלה לעבד
על-ידי צביעתן בצבע כחול־הפו־על.
את המקומות הקרועים, שבהם
נפער פתח בניר, ושתחתיו הציצה
שיכבה נוספת — היתד, צובעת
בצבע שונה. לפעמים ורוד או צהוב
או ירוק.
הגופים התלת־מימדיים המונחים
או תלויים בגלריה הם יפים בייחודם,
ומזכירים מאוד את פסלי הענק
של קלאס אולדנברג, הניצבים
דרך קבע במוסיאון וויטני
בניו-יורק. אצלו הם מהווים ר,ג־דלודענק
של חפצים יומיומיים,
ואילו אצל שרה הם מעוצבים ב־סיגנון
הציור המופשט, המאפיין
אותה מתחילת דרכה. זוהי חגיגה
לעין.

החזרה לצבע בעולם האמנות
הניו־יורקי אינה שלב חדש בשבילו,
שכן מעולם לא זנח צורת
הבעה זו. בצד הדפסים עשירי
צבע וצורה, מסידרת צורות חוזרות,
הוא מציג בדים מסידרת אל־המברר״
המעניקים לקירות הגלריה
את תחושת המזרחיות בצד
ד,״כל אמריקניות״.
לאחר שסיים לימודיו במכון
אבני, השתלם שמש בבוזאר, בפאריס,
ולנידיורק הגיע עם רבדי
תרבות שונים ועשירים. זו הסיבה,
אולי, שבציוריו לא עשה את הפש רה
שלה נכנעו רבים בארץ וב-
נידיורק, ולא קפץ על עגלת ד,אמ-
נות־המושגית• עזרה לו העובדה
שבעלי גלריות־יוקרה בניו־יורק
בחרו להציג מעבודותיו, ואיפשרי
לו להמשיך בדרך שבה בחר.
ג׳ורג׳ שמש הוא טיפוס חם־מזג
כמו ציוריו .״כשנסעתי לפאריס -
היה זה קץ נישואי הראשונים, יב־שנסעתי
לניו־יורק — הסתיימו ני־שואי
השניים״ ,הוא מספר. בעיר
הגדולה, ב״מכה״ של האמנות,
הוא התגורר החל מהיום הראשון
במלון צ׳לסי המפורסם, שההיסטוריה
המפוארת של אורחיו כוללת
החל מראשית המאה את גדולי ה תיאטרון,
הספרות והאמנות. שרה

ברנרד, אוסקר דדיידד, אר־תור
מילר, יוג׳ין או׳ניל, או
הנרי, הציירים לארי ריכרם,
ווילים דה קונינג, סם פראג־סיס(
,שבסטודיו שלו ממש, מצ ייר
ג׳ורג׳) והקולנוען מילוש
פורמן. במלון זד, גרו גם לאה
ניקל, בשנים שהתגוררה בניד
יורק, והצייר המנוח מאריאן, עי־

אלהמברה של עומש
כל מי שביקר אי פעם בגרנדה
המעטירה, בירת חבל אנדלוסיה

166

שבספרד, לא ישכח את היופי ה מדהים
הניבט מקירות ארמון אל־הנזברה,
בו שכנו בזמנו הכליפים
המוסלמים ששלטו בספרד. יופי
מסוג זה ניבט מציורי השמן של
ג׳ורג׳ שמש, בגלריה ג׳ולי נז׳
בתל־אביב.
ג׳ורג׳ ,שהביא עימו לארץ את
מורשת האיסלם מעירק, מולדתו,
מוצא באורנמנטים המוסלמיים, ה מקשטים
את ארמון אלהנזברה ואת
שאר שרידי פאר התרבות הערבית
הפזורים בכל הארצות שבהם של טו
הערבים בימי הבינים — החל
בבגדד וכלה בספרד — השראה
ליצירותיו. צורות מתפתלות וצב עוניות
מזרחית מצודדת כל עין

הן המסר האמנותי שמביא עימו
ג׳ורג׳ לציירים בארץ, ממקום מד
שבו בשמונה השנים האחרונות —
ניו־יורק.

ג׳ורג׳ שמש
סטודיו בניו־יורק

למותו המיסתורי. לשנים האחרונות,
שבהן התגורר שמש במלוד
צ׳לסי, הוא קורא ״שנות צ׳לסי״.
האמן אנדי וורהול צילם את
הנערות היפות המסתופפות במלון,
וקרא לסרט נערות צ׳לסי.
העולם הזה 2271

רים כמו אתר״הנצחה במודיעין,
פסל קינטי ענק בכרמיאל, המונע
באופן מוטורי על־ידי התנדנדות
הילדים בנדנדה, ואתר־ההנצחה הכולל
מוסיאון לחללי גולני בגליל.
פסל ואדריכל חשוב שעוד ידובר

דמ?ד,רטיה הת־כל
כשעשה יוסף אבא את עבו-
דת־הגמר שלו בארכיטקטורה לאקדמיה
בפירנצה, הוא בחר בנושא
״הפיסול הסביבתי בקונטקה
האורבני״ .נשוא העבודה היתה
עיירה קטנה ליד פירנצה בשם
סקנדיצ׳י, שייחדה אותה העובדה
שמחצית מתושביה היו פלורנטי־נים
ומחציתם סיציליאנים, שבא*
לעבודה בסביבת פירנצה. תוכניתו
היתה ליצור אינטגרציה על-ידי
פיתוח פארק, שנמצא בין שני חלקי
העיר, ושיכיל מקומות־מיפגש,
מיתקני־מישחק לילדים, מוסיאון
חקלאי ואתנוגרפי ופיסול סביבתי.
הפרוייקט נמצא בידי עיריית סקנ*
דיצ׳י וייושם כשהתקציב יאפשר
זאת•
חלק מפרוייקט זה כבר יישם
האדריכל הצעיר בעיר כרמיאל.
מאז חזר מאיטליה, לאחר לימודי
האדריכלות והפיסול. כשהוא עטוי•
פרסים ומדליות, הספיק הצעיר ה מוכשר
לבנות כמה וכמה פרוייקטים
שבהם באו לידי ביטוי כישוריו
כאדריכל וכישרונות הפיסול
שלו. התוצר האחרון שלו, המוצג
במוסיאון הרצליה, הוא הוכחה לכך
שאסא לא בחר בדרך הקלה.
במקום להציג את אחר מהפסלים
הרבים שהביא עימו מאיטליה, וש־עבורם
זכה בפרס מיכאל אנג׳לו
76׳ לפיסול, הציב לעצמו אתגר
ובחר להתייחס לחלל המוסיאון,
וליצור משהו חדש, במיוחד עבורו.
יצירה פיסולית זו, המתמוגח
עם החלל האמור ליחידה הומוגנית
אחת, היא קרן־אור בין תערוכות
הפיסול המוצגות בארץ. אם
הזכיר העולם הזה את הפסלת
דליה מאירי בין האמנים ה
אביר.
השנלשונ

חשובים באיש השנה באמנות
בשנת ,78—79 הרי יש באבחנה
שיוסף אסא קרוב מאוד למאירי
באיכות יצירתו כדי לומר משהו.
בחדר הראשון של תערוכתו
הציג אסא עמוד עשוי מפי־וי־סי
שקוף, המכיל חצץ והבנוי בסיגנון
יווני עתיק. עמוד מסמל את ד,מיק-
דש, את הרוח והאמונה. בחדר השני
בנה כעין באר, המסמלת את
מעיין המים ומקור־החיים, ואילו
בהמשך לשני החדרים, שבהם הקיפו
לוחות־עץ את הפסלים בכעין
לבירינט, המשיכו לוחות־עץ האו

לצאת החוצה, לתוך התיאטרון
העתיק, כשפסלים עשויים עץ עטוף
ביריעות ניילון ציבעוני מסמלים
את בני־האדם שישבו בסינאט הרומי
— לחלק זה הוא קורא דנזר
קרטיה. פסל אבן כמו־יווני, שעשה
והציב בחוץ, מהווה גם הוא חלק
מכל הפרוייקט. כל האלמנטים
מרתקים, מקוריים ומבוססים על
רובדי־תרבות עשירים שספג אסא
בשנים שהתגורר באיטליה• כי את
השנים שבילה שם הקדיש גם לטיולים
וגיחות לארצות רבות באירופה
(כשהיתה לו חברה צרפתיה,

נהג לנסוע כל שבועיים לפאריס).
פירנצה, שהיא ערש תרבות ה רנסנס,
השפיעה רבות על תפישת
עולמו האמנותית של אסא, במיוחד
עניין הפיאצה והפיסול הסביבתי
שלה. בכיכרותיה של פירנצה
נמצאים העתקי פסליו הידועים ביותר
של מיכאל אנג׳לו, והחיים
התוססים של התושבים בפיאצות
של העיר מלווים על כל צעד ושעל
באוצרות תרבות מפוארים. את ה־ייחם
הזה לתיכנון אורבני הביא
איתו יוסי אסא לארץ, וכיום, בגיל
,30 כבר ניצבים מאחוריו את
״במקרה
נולדתי בקאהיר, שבה
שהו הורי כמה שנים, אך בעצם
אני ירושלמי״ — מספר האמן ה קשיש
אביה השמשוני. לצופה
בתערוכת ציורי השמן שלו, המוצגים
כעת בבית־האמנים בירושלים,
קשה להאמין שהאמן חינו אוטודידקט,
שעסק כל חייו בארכיטק טורה,
ושלציור הגיע בכוחות עצמו.
העבודות
בבית־האמנים, המרהיבות
ביופין ובליריות שבהן, הן
פרי מיכחולו העשיר של אביה מ השנים
האחרונות, שבהן חזר לציור
לאחר הפסקה בת שנים רבות, ש בהן
עסק בארכיטקטורה( .משנת
74׳י—77׳ עסק בהוראת ארכיטקטורה,
ובשנים אלה התגורר בחיפה).
אולם הנופים הרבים שספג מילדותו
— תחילה במושבות־הגליל,
אחר־כך חיפה, ירושלים, ביודהשי־טה
— כל אלה העשירו את כוחו
היצירתי ואת פלטת הצבעים שלו.
בתערוכתו האחרונה ניצב צייר
מנוסה, עתיר רבדי חוויות, המומחשות
בעזרת הנחת המיכחול ה חופשית,
המעניקות לצופים תענוג
של ממש. זהו ציור ״פאר אכס־לאנס״
.אם להביא בחשבון מאין
בא וצמח, הרי יש להעריכו על
אחת כמה וכמה, ולברך על כך
שצייר מעולה זה לא הושפע מאסכולת
האנטי־ציור, שפשתה לאחרונה,
ולברך אותו על פעלו.

״התענוג כולו שלי״
אירופה-דלת ניקוטין בעישון עשירה בטעם.

איתן ענו

הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.
רמת-גן. רח׳ מודיעץ .18ת.ד. לדלג
טל6 .־ 5־ 7 9 0 1 1 4רש׳ מסייג עסק ^ 481/75
אילת — *7301־059

שוג אפשר לה שיג!
ספת החדש ש ל

גבי רוזנב אום
מגרות שבוע של התאב דו ת
לחשיג בחנויות הספרים המובחרות
חסעח ראשית: בית־עלים

העולם הזה 2271
תו טומפ
לחייל

המרמות בעודם
מנתחות את גובו
ד מ מדי־גבו -

אך ה1מוימו!ת הישראליות מכריזות:

| | 7ל 1^ 1ל |ין הוותיקה, מלכה עוזרי .״הגעתי לכאן טס גב
• כפוף וכתפיים שמוטות. היום גופי מדבר בעד
י י *1י
עצמו ומעט גברים יכולים לעמוד מול הכושר הגופני שלי ובעיקר

ל 6(1שרירי משוח בשמן, ניצב על ד־
^ מסלול. השרירים הגדולים כווצו, כדי
להבליטם, ועמם בלטו גם עורקי-הדם.
העיניים התוהות שליוו את הגוף שעל
המסלול, לא יכלו להישאר אדישות, כש התברר
שאותו גוש־שרירים אדיר אינו
אלא אשה.

מול מכת האגרוף שלי,״ אומרת מלכה. בתמונה משמאל: המדריכה
ניצה בכר, מאמנת הספורט הראשונה בארץ שהחלה לאמן נשים
במשקולות, מסרבת לאמן נשים המבקשות שרירים גבריים.

שלושים נשים התמודדו על התואר
״מיס־אמריקה לנשים״ .,בתחרות שנערכה
באטלנטיק. ההתמודדות לא נערכה על
תואר האשה-היפה-ביותר באמריקה, אלא
על תואר האשה־השרירית־ביותר.
אל מסלול התחרות המפוארת הזו הגיעו
אותן נשים אחרי אימונים מפרכים וממושכים
בהרמת משקולות. יחד עם זאת הן
צרכו גם כמויות עצומות של פרוטאינים,
הורמונים וויטאמינים.

__ מי מדים
ל א־נור מ אליי ם

אומרות הישראליות, נוכח המודל
של מיס אמריקה .1981

״זה פשוט גבר,״ הן אומרות בחלחלה.

^ רמת ־ ג ן, במכון־כוח פרטי, עוסקת
• קבוצת נשים כבר כמה שנים בהרמת
משקולות .״אין לנו כל שאיפה להראות
גברים,״ אומרת ניצה בכר, מאמנת הקבוצה
.״התופעה של נשים המפתחות
את הגוף שלהן לממדי גברים מעבירה
בי חלחלה.״
בנות קבוצתה של ניצה הינן צנומות
ובעלות חזות נשית לחלוטין .״אנחנו אמנם
מתאמנות בהרמת משקולות,״ אומרת
שיפרה ויינר בת זד ,25״וזו לי השנה
העשירית באימוני משקולות — אני מצליחה
להדוף 40 קילוגרם — אך ההקפדה
על החזות הנשית מונעת את פיתוח השרירים
לממדים לא־נורמליים.״
־השיטה בה נוקטות הבנות כדי למנוע
את תפיחת השרירים המה פשוטה .״חייב
להיות פיקוח קבוע על היקף השריירם,״
מסבירה רחל קורן .״ברגע שהשריר תופח,

חייבים מייד לחדול מאימוני משקולות
ולעבור לאימונים אחרים. לפני כמה חודשים
הזנחתי את הפיקוח ושרירי הצד בבית
החזה שלי תפחו. הגעתי למצב שלא הייתי
יכולה לסגור את הידיים. הפסקתי מייד
את האימונים עם המשקולות והשרירים
שבו לגודלם הטיבעי.״
מילבד ההקפדה על היקף השרירים אין
הישראליות נוטלות חומר כימי כלשהו,
העוזר לפיתוח השרירים, כפי שעושות
העמיתות האמריקאיות .״גברים שמתאמנים
אצלנו במכון,״ מגלה המדריכה ניצה,
״נוהגים לבלוע גלולות של הורמונים ו־פרוטאינים,
כדי להגיע לשרירים גדולים.
אני לא ממליצה להם לעשות זאת, אך
זה בתחום אחריותם האישית.״
מרבית הנשים בקבוצה של ניצה בכר
לא הגיעו אל המכון על מנת להתאמן
במשקולות. דרורה שמיר בת ה־ ,33 למשל,
הגיעה אל המכון בהמלצת פרופסור מ-
בית־חולים בלינסון.
״סבלתי מחוסר תיפקוד פורמלי של
בלוטת המגן,״ מספרת דרורה .״הדבר התבטא
בעייפות גופנית, בדופק מואץ ובחוסר
יכולת לתפקד בבית. יש לי שתי בנות

|11י 1ו| 1ך רכות ונשיות הס הנזוסו המוביל
של רחל קורן, המפי

סיקה את האימונים כששרידיה תופחים.

המקצוענית בת 1ד25

בהרמת משקולות החלה כבר בגיל .15 היום היא מגיעה להישגים
צעירות וזה מצב איום, שהאמא שוכבת
כל היום במיטה, חולה ומשמינה.
״היום, בסך־הכל אחרי חודשיים של
אימונים, אני נמצאת בכושר נפלא עד
שאפילו בעלי, עמי, לא יכול להתחרות
בי.״ כשהיא מדברת היא זוקפת את גופה
החטוב והדק, עימו הצליחה להדוף 30
קילוגרם במכשיר הדחיסה שתחתיו שכבה.

אגרוף אשה
בפני גבר

על סולמות

.39,מימין: דרורה שמיר הודפת 30ק״ג.

מקומה של דרורה תחת מכשיר
י * הדחיסה תופסת שולי יפרח בת ה־.22
שולי עובדת כגננת בגן פרטי בבת־ים.
״אני מתאמנת כבר מגיל עשר,״ מספרת
שולי ,״אני בת קריית־גת ושם התאמנתי
באתלטיקה קלה. מאז שגיליתי את המשקולות
-נפתח בפני עולם חדש לגמרי. כל
ספורט אחר אפשר לזנוח, אך עבודה עם
משקולות מחייבת מישמעת האוסרת להזניח
את הגוף.״
לדבריה אפשר לראות את התוצאות של
האימונים כעבור זמן קצר .״אחרי תקופה
קצרה של אימון מקבל הגוף יציבה שונה
לחלוטין. השרירים מתחזקים מייד והגוף
(המשך בעמוד )72

..לא רוצות!״

^,י(לדיי •0

מינהל הכנסות המדינה

!!בריזה

מוסיקסח

הרברט סמואל , 80 טי* 656992 .

בלו 13 . 1
כל יוס אי ג׳ 1

סדנא לתאטרון
למתיחילים ולמתקדמים
בהנהלת הבמאי

פרופ׳ ג. פרטוש

יוגה

קורסים בשלושה שלבים
תיאוריה ומעשה
של 16 שבועות כ״א
לכל הגילים
קבוצות קטנות
בהנהלת י. פרטוש

פתיחה כתאריך 1.5.81
הודעות השתתפות לקורסים הראשונים
עד 15 באפריל.
פרטים בין 22.00—19.00 חוץ מימי ה׳ — טלפון 456974 :־.03

(המשך מעמוד )71
חדל להיות רפוי. אך כשם שהתוצאות
הן מהירות כך גם ההזנחה
ניכרת מייד.״
כל בנות הקבוצה דוחות בחל חלה
את הרעיון לפתח את גופן
לממדים גבריים. הן רוצות לשמור
על נשיות, רכות ונעימות על אף
האימונים .״אין לי כל רצון לעמוד
במיבחנים של גברים,״ אומרת רחל
קורן ,״אך באותה מידה אני לא
מאחלת לשום גבר אגרוף ממני.״
דבריה מלווים בציחקוקי הבנות,
המודעות היטב לכוחן.
״אבל לא זו המטרה של האימונים,״
מסבירה רחל קליין, הוותיקה
שבחבורה .״אני אשה בת ,52׳׳
היא מגלה בגאווה ,״ואין לי בל
צורך להסתיר את גילי. אני לא
חשה נחיתות לעומת הילדות הצעירות
שמסביבי. כל גיל והיופ*
שלו.״

הל ם
לגברים

ך אשר סיימה את דבריה
״ ביצעה תרגיל אקרובטיקה מדהים
על טבעות תלויות במרכז ה מכון.
הגמישות והלוליינות שמם־
גינה רחל מסבירים היטב מדוע
אין היא חשה נחיתות לעומת חברותיה
הצעירות. אפשר אפילי
לחוש בנימה של התגרות וברצון
להפגין כושר. כשהיא מסיימת, יורדת
אל הקרקע היא מוסיפה :״תר בות
הגוף שומרת על בריאות הרוח,
וכל חיי אמשיך להתאמן.׳•
ביצה בכר, המדריכה והמאמנה
הוותיקה, מגלה סוד :״התופעה של
פיתוח השרירים למימדים גבריים
כבר הולכת וחודרת לארץ. מדי
פעם מגיעות אלי נערות בגיל העשרה
ומבקשות לפתח את גופן
למימדים כאלה. בדרך כלל הן
מגיעות כשבאמתחתן תמונה של
אשה עם שרירי גבר, וזה פשוט
מזעזע אותי. אני מסרבת לקבל
אותן! לפני שבועיים התפתיתי
לקבל גערה כזו. אחרי ששמעתי
שהיא רק בת 16 ביקשתי אישור
מההורים, היא הלכה ולא הזרה.״
לדעתה של ניצה, לא רחוק היום
שבו תערכנה גם בישראל תחרויות
בניית־גוף (בודי־בילדינג) לנשים
.״אנו חיים במדינה קטנה
שבה נהוג תמיד לחקות תויפעות
ואופנות מאמריקה ומאירופה. לכן
אין כל סיבה שתמנע חיקר גם
בתחום זה• התופעה הזו דוחה אותי
אישית, ואני מאמינה שלא רק
אותי.״
רחל קורן מוסיפה :״האמת היא
שגם גברים בעלי שרירים מנופחים
יותר מדי דוחים אותי. אבל
התופעה של נשים עם שרירי גברים
תגרום הלם לגברים רב־ים.
זה הורם להם את התדמית שעוד
נותרה בידם, אחרי ההתעוררות
הפמיניסטית בשנים האחרונות.״

סודן של
ה עול מיו ת
^ י תו ח הגו ף הנשי בעזרת
משקולות נהוג כבר שנים
אחדות. יפהפיות כרקאל וולש ובו
דארק מעצבות את גופן בעזרת
משקולות ובאמצעות אמונים קבועים
השומרים על גיזרתן .״לחיטוב
הגוף קיימים תריגלים מסויי-
מים המונעים היווצרות של שומן
מיותר ושרירים רפויים,״ מסבירה
ניצה.
״לא אחת מגיעות לכאן יפהפיות
המבקשות לחקות את אותן
חתיכות עולמיות ולעצב את גופן
בעזרת משקולות. הן מתאמנות
שבועיים עד חודש, ואז נעלמות.
נשים יפות לא מודעות לעובדה
שהיופי יכול להיעלם בגוף נפול
ושמן. וכשבחורה כבר זוכה במתת
של יופי היא בזה לתרבות הגוף
ומזניחה את עצמה.״
העולם הזה 2271

על ד׳ נחמן מברסלב, עד תאוות המישגל ורתיחת
הדמים של . 1על התשוקה לבת־גו״ם. על מאהב!
של אחד מאבות

חומייניזם חסידי
ישנם שני ר׳ נחמן מברסלכ. האחד,
סופר. מחברם של סיפורי נועשיות, אותם
השמיע באוזני חסידיו־תלמידיו. אחד מהם,
ר׳ נתן שטרנהרץ, העלה אותם
על הכתב בשתי לשונות, אידיש ועברית,
כמצוות רבו. ו״ נחמן מברסלב השני הוא
מייסדה של אחת מחצרות החסידים. בעיני
חסידיו הוא נחשב למעין קדוש, ששום
בן־תמותה אינו זכאי ואינו רשאי לרשת
את כיסאו (בניגוד לחצרות חסידים וצדיקים
אחרים, העוברים מדור לדוד).
כותב שורות אלה, בן למישפחה של
״מתנגדים״* ,מוצא ב־ 13 סיפורי המעשיות
של ד נחמן מברסלב (ראה: שורשים +
ציטוטון) יצירות מופת ספרותיות. השימוש
שנעשה בשמו של ר׳ גחמן בשנים
האחרונות, בשבר התרבותי של מדינת־ישראל,
הוא מלאכותי וחסר כל ערך של
ממש. בדומה לחצרות צדיקים וחסידים
אחרים, הרי שגם חצר חסידי ברסלב משולה
לדעתי למהדורה יהודית של בערות
ופרימיטיביות דתית, נוסח המגמה החו-
מייניסטית שהשתלטה באחרונה על איראן
ושמאיימת על עוד כמה מארצות המזרח-
התיכון. בדומה לריאקציה של החומיי-
ניזם להומאניזם המערבי ולערכי ההשכלה
— הרי שהחסידות המזרח־אירופית מייצגת
מימד של בערות יהודית, נוכח מגמות
ההשכלה היהודית באירופה, שהביאו ליצירת
ספרות ההשכלה והתשתית התרבותית
עליה נוצקו יסודות הציונות. צחוק
הגורל הוא, שאחרי הקמתה של מדינת
ישראל נדבקה התנועה החסידית בזנב
המדינה כקרציה. שני עשורי חינוך של
״תודעה יהודית״ העניקו למימסד החסידי
בארץ עוצמה חסרת תקדים ביישוב יהודי
כלשהו, מאז ראשית החסידות.
הקרע והמשבר התרבותיים אשר התהוו
בתנועה הקיבוצית במהלך שנות ח־( 50 בשל
משבר הסוציאליזם והמארכסיזם, השאלה
היהודית, השאלה הערבית ושאר מערכות
הערכים) דחפו את הדור השני של בני
הקיבוצים לנסות ולאחות את קרעי האידיאולוגיה
הקיבוצית בטיט ובדבק מתוצרת
בתי־האולפנא החסידיים. החלו בתהליך זה
אנשי כתב־העת הבינקיבוצי שדמות, אב רהם
שפירא, מול,י צור ואחרים, שהמציאו
את נוסחת־הפלא התרבותית: סו ציאליזם
יהודי +מרטץ בוגר + ,הכעש״ט
(הגעל שמטוב) +ר׳ נחמן מברסלב ׳+
טוהר הנשק +פירורי מיסטיקה יהודית
נוסה הפרופסור גרשום שלום ועוד פירורי
תרבות יהודית (ברל סצנלסון ואחרים).
בעזרת הנוסחה הזו הם הצליחו לממש
את הטיוח כאידיאל של דור מרוקן מכל
תוכן ׳אמיתי, דור שנבצר ממנו להתמודד,
בדומה לדורות הקודמים, עם המציאות היהודית
החדשה והמרה שנוצרה בארץ״
ישראל, שעיקרה נעוץ בקונפליקט הפיסי
והמוסרי עם יושביה הערביים. במצב של
קיפאון תרבותי כזה, הרי שהתפלגות ל חצרות
חסידים פגאניים היא הפיתרון הקל
והעקר מכולם.
* מתנגדים — כינוי שניתן במקור ליהודים
שהתנגדו לחסידות; אחר־כך ציין
הכינוי את היהודי הליטאי, הלא־חסידי,
שתכונותיו: ביקורת חריפה של אמונות
תפלות, שלילת המנהיגות של עושי־הנפל־אות,
דגש על הלימוד התורני ושמירה על
מינהג אשכנז שבפולין (מתוך לקסיקון
יודאייקה).

החסידות, על

חסידים שוטים

בימים אלה ראה אור בהוצאת ספרית
אופקים של הוצאת עם עובד סיפרו של
אברהם יצחק איתור גריו, שנכתב־במקורו
באנגלית, בעל הימורים * .כבר
בדברי ההקדמה לספר ובדש האחורי של
העטיפה אפשר לחוש בתערובת התרבותית
של השואן אלי דיזל עם בוגר שדמות
אכרהם שפירא ותלמידו של המחבר
דני מט. דומה כי הם מעצבים את הפוטנציאל
התרבותי השלילי של פולחן
ר׳ נחמן מברסלב, נוסח ; 1981 בבחינת
שורשים לחידוש הבסיס הדתי האפל, עליו
עלול עוד לצמות חומייניזם יהודי קנאי,

מוצג בקביעה :״לגבי חסידי כרסלב,
ר׳ נחמן אינו צדיק אחד מגי רבים. הוא
דמות יחידה־כמינה, דמות אשר האש שלה
,תוקד עד שיבוא משיח׳ .וימי חייו עלי
אדמות הם תקופה יחידה־במינה כתולדות
האנושות...״
ר׳ נחמן מוצג מרגע לידתו, כמי שנולד
בחצר המלוכה של מלכות שמעולם לא
היתה קיימת :״הוא נולד במז׳יבוז׳ ,עירו
של הבעל שם־טוב והכירה הראשונה של
עולם החסידות, בן למישפחת הבעל שם־
טוב עצמו, שעדיין ביקשה לשמור לעצמה
את מעמד הבכורה בעולם החסידות. פייגה,

שיאחד בקירבו את תלמידיו של ר׳ נחמן
מברסלב, חסידיו השוטים, נאמני ארץ־
ישראל השלמה וגוש־אמונים.
קובץ זה של גרץ אינו עבודת־דוקטוראט
(אם כי הוא מבוסם על עבודה כזאת) ,אינו
מונוגרפיה, ואף ספר מחקר משמעותי (באיכות
של ספר המחקר של הפרום׳ ג ר״
טוס שלום על שכתאי צבי) אין
הוא. זה בליל של פרטים פחות או יותר
חשובים מחיי ר׳ נחמן מברסלב, שנבצר
מהמחבר להעניק להם בישול ספרותי של
ממש. והתוצאה היא דייסה העלולה לחבל
ולפגוע במעיים.
יחד עם זאת יש בספר כמה פרטים שעשויים
להטיל אור־חדש על דמותו של
האיית-אללח נחמן מברסלב. אלא שגרץ
נמנע עקרונית מניצול המדע הפסיכולוגי,
כדי לחשוף נבכים בנפשו של האדם, שהשפיע
כה הרבה על תלמידיו, שהפכו
בשנים האחרונות למיסיונרים של תורתו
בישראל.
מימד ראשוני לדמותו של ר׳ נחמן

אימו של נחמן, היתה נכדתו של ה־כעש״ט...״
ר, נחמן לא היה ככל שאר
הילדים :״כלפי חוץ, נאמר לנו, היה
נחמן ילד מאושר ואפילו אוהב מישח־קים.
בעיני כול נחשב כמי שכהנה ממיש־חקי
חבריו. ואולם כל זה לא היה אלא
כסות חיצונית ; בפנימיותו התעסק אף
ורק בחיפוש מתמיד אחר קירבתו של
אלוהים את חיפושיו ניהל בכמה אופנים
מוזרים .״כאותה תקופה, כף מסופר,
תקופת הילדות המוקדמת, גם ביקש להתגבר
על ההנאה מן האכילה. משנוכח לדעת
שכלי אכילה אי־אפשר, החל בולע את
מזונו כלי ללעוס, בנגיסות גסות, כדי שלא
ליהנות מטעמו. הוא נאלץ להפסיק
מינהג זה רק משום שגרונו צבה, ונראה
כי עינה הפקוחה של אמו הכהינה בבד״.״
ועל אמו של ר׳ נחמן מעיר אברהם גרין :
״נאמד עליה שירשה חלק מכוחותיה העל־חושיים
של אמה אדל...״
בהגיע ר׳ נחמן לסביבות גיל הבר־מיצווה
השיאו אותו הוריו, כמינהג התקופה
.״מעט ניכתב על אישיותה של

אברהם יצחק ארתור גרין — בעל
חיסורים ; ספרית אופקים הוצאת עם
עובד; עברית: ברוך שראל; 465 עמודים
(כריכה רכה).

* ציור של אלי־ה סוכות לסיפור ״מעשה
בבת מלך״ שראה אור בהוצאת ״ספרי
שפע״.
המוסלמי וצדיקים

סאסיא, אשתו של ר׳ נחמן, ולמעשה איננו
יודעים דבר על טיב היחסים ביניהם...
הנישואים היו מקובלים על הכול׳ אך לא
כנושא ראוי לשיחה כמעמד נחשבו מקודש...״
גרין מצטט שיחה בץ ר׳ נחמן לידידו
שימעון בן־יבר ביום חופתו :״ודיבר
רכינו ז״ל לר׳ שימעון דברי התעוררות.
הרכה, שאין שום תכלית כעולם הזה בי
אם לפרוש מתאוות העולם הזה ולעבוד
את השם יתברר״.״ אין חסידי ר׳ נחמן
מסבירים כיצד פרש אברך בגילו מתאוות
העולם ועבד את אלוהיו בליל חתונתו,
אבל מחבר הספר מוסיף :״נראה כי מש״
נתבגר ונעשה כעל לאשה נעשו לימודיו
מחמירים יותר. נטיות הסיגוף, שנמצאו
בו כשנותיו הראשונות, נתעצמו עתה ונעשו
תובעניות יותר ...בימי החורף נהג
להתענות על-ידי גילגול גופו בשלג, ובחודשים
החטים הניח לחרקים שיעקצוהו
כאץ מפריע.״
״המיכחן הוכיח בי היה כידו הכוח
לעורר מתים, אלא שבוהו לא עמד לו
לטפל בהם אחר שנתראו, ומוליד את
הקורא אל קטע מתוך הספר הכרסלכי
הרשמי, שכחי הר״ן (רבי נחמן נאמר
בו :״וגודל עוצם מעלת קדושתו כשבירת
התאווה הכללית, שהיא כוללת כל התאוות
הרעות, שהיא תאוות המישנל, אי־אפשר
לבאר ולספר. ואמר שהי׳ לו גסיוגות אין
מיספר — נסיונות גדולים ונוראות מאוד
כתאווה זו, אשר אי־אפשר לבאר כפרט.
כי כימי נעוריו ממש, בעת רתיחת ה דמים
הי׳ לו כמה ובמה ניסיונות גדולים
של תאווה זו עד אין מיספר, אשר הי׳
כידו למלאות תאוותו והי׳ כסכנה גדולה
מאוד• אד הי׳ גיבור חזק והתגבר על
יצרו וכפה תאוותו במה וכמה פעמים״.״
ועל שיטתו של ר׳ נחמן מברסלב להתגבר
על תאוות המישגל ועל רתיחת הדמים
מעיר ומאיר גרץ :״הוא טען
שהגיע למדרגה כזאת, שנוכחותו של נשים
וההירהור בנשים אינם גורמים אצלו התעוררות
היצר יותר מנוכחותם של גכרים
וההירהור בחס, :ואין חילוק אצלי בין
זכר לנקבה׳ .אחת הדרכים לכיבוש ה־תאווה
היא המאסת גוף האדם על־ידי
לימוד מיבנהו ואיבריו. אם נוכחים לדעת
כי גוף האדם אינו אלא עירכוביה של
,איברים ופעולות מאוסות, שוב אינו עשוי
למצוא חן כעינינו או לעורר בנו
תשוקה.״״
על פרק מיצוות ההולדה וחובת האישות
מובאים הציטוטים מפי ר׳ נחמן :״הזיווג
של הצדיק האמת, קשה עליו עניין זה.
ולא די שאץ לו שום תאווה בלל, כי
אם אדרבא, יש לו יסורין מזה, ממיט במו
יסורי התינוק בשעת מילה. כי ממש יפו־רין
אלה יש להצדיק כשעת זיווג ויותר
מזה. כי התינוק אין לו דעת, על-בן אין
היסורין שלו גדולים בל כף, אכל הצדיק
שיש לו דעת, יסוריו גדולים מן התינוק.״״
ואני רואה ימים, נאום אדוני, שבהם
חודרים חסידים בלילות לבתים של יהודים
ובוחנים אם יסודי תאוות המישגל שלהם
דומים ליסורי תינוק במילתו. אלא שבהמשך
יסתבר לקורא כי בענייני גברים
לא התייסר ר׳ נחמן כתינוק במילתו.
כימעט בדרך אגב מעיר גרין :״ואולם
יש כמה נושאים, שהעניין המיוחד שמצא
בהם ר׳ נחמן הצעיר, כפי שתואר לעיל,
כבר ניכר כ,ספר המידות׳ .התעסקותו
היתרה בחטאי ניאוף וכהירהורים של חטא
משתקפת כספר קטן זה לעיתים קרוכות.
אנחנו מוצאים אכן, נושאים כגון תשוקה
לבת־גוייס, תשוקות הומוסכסואליות ומע•
שי־אונן, בלוויית פירוט של סיכותיהם ו־סכנותיהם.
נאמר שם, למשל, כי הגאווה
מולידה תשוקה הומוסקסואלית, וכי מי

ו מר ש ל נייר
(המשך מעמוד )73
שדוומד כת־גויים, כגיו עתידים לצאת ל שמד

פרק בעל השלכות מיניות מאלפות הוא
הפרק השני ,״נסיעתו של ר׳ נחמן לארץ-
ישראל״ (עם׳ )69 בשנים .1799—1798
אחת ממטרות המסע היתד! ״רצונו לדכר
עם סכו, הקבור ככית הקכרות של
טבריה בדרכו מרוסיה לארץ־ישראל
עבר ר׳ נחמן בקושטא, עליה כתוב בספר
בשבחי הר״ן :״כי היה עושה בסטאגביל
(קושטא) כל מיני קטנות. והי׳ הולך יחף
וכלי חגורה וכלי כוכע עליון. והי׳ מלובש
בהאיגטיר שלאק (חלוק־בית) שהי׳ לו
מאיזה מלבוש. והי׳ הולד בשוק כדרך בגי
הנעורים הרצים בשוק ומצחקים. והי׳ עושה
מילחמות בדרך צחוק כדרך כגי ה־נעורים.
והיו מכנים אחד כשם הצרפת
ואחד בשם אחר. ועשו מילחמה והי׳ כעין
תכסיסי מילחמה ממש. והי׳ עושה ענייני
קטנות הרבה מאוד שם כסטאנכיל...״
דברים דומים לאלה שאירעו לר׳ נחמן
בקושטא התרחשו גם בחיפה, וכותב על
כך אברהם גרין :״בעת ששהה בחיפה
אירע לו דבר מוזר נוסף שהוא ייחס לו
משמעות יתרה. נראה שהתחבב על ערבי
צעיר, שהחל לבקר כאכסנייתו לעיתים
קבועות. הצעיר הערכי נהג לדבר אל ר׳
נחמן,׳ אלא שר׳ נחמן לא הבין את לשונו.
כיוון שלא עלה כידו להסביר את רחשי
ליבו, נתרכז הערכי פעם אחת והזמין
את ר׳ נחמן למילחמת שניים. ר׳ נחמן
ברח והסתתר כביתו של ר׳ זאב וולף
מטיטרניאוסטרהא, שהגיע לחיפה יחד עמו.
עד טהרה נרגע ה,ישמעאלי׳ ושוב גילה
חיבתו לר׳ נחמן. אלא שגם זה לא נראה
לר׳ נחמן, והוא אמר, שהיה לו יסורים
מהאהבה של הישמעאל יותר מן השינאה
והכעס שלו׳ .הוא חש בסכנה הגדולה ה קשורה
באיש הזה ...לכן כגדר האפשר
הוא, כי ר׳ נחמן פחד מפני הצעות מיניות
מצד הצעיר הערבי. ר׳ נחמן, שמאז ומתמיד
נתייסר בבעיות מין, היה נבהל בוודאי
מאוד מהצעה כזאת, הרווחת ומקובלת
במזרח התיכון הרכה יותר מאשר במזרח
אירופה. בכך יש להסביר את קביעתו
החד-משמעית של ר׳ נחמן לאמור, כי
הצעיר הערבי אינו אלא התגלמותו של

אחרי שחווה ר׳ נחמן מברסלב את כל
שחווה במסעו לארץ־ישראל, בעזרת התורכים
הצעירים ובעזרת הישמעאלי, ש היו
כמובן ״התגלמותו של השטן״ ,החליט
לכבוש ולבצר את מקומו בצמרת התנועה
החסידית במזרח אירופה. מעיר על כך
מחבר הספר :״אחרי שובו מארץ־ישראל
הבשילה נכונותו של ר׳ נחמן לצאת מאלמוניותו
היחסית ...כיוון שידע כי צעד
זה עלול לסבכו כריב על תחומי־שליטה
עם צדיק זה או אחר, קבע לעצמו תוכנית
פעולה ; בעת ובעונה אחת ניסה להרשים
את הצדיקים הוותיקים כיכולתו הבשלה
לראות חזיונות. ייתכן שכעיקבות ביקורים
אלה בחר ר׳ נחמן כזלוטופוליה בתורת

מקום מושבו הבא והוא מכריז על
מילחמה בסבא משפולה, הוא ר׳ אריה
לייב משפולה. והוא מנהל את מיתקפתו
יותר בנוסח של אקדוחן ספרותי מאשר
בנוסח רב. מלא חוכמה• הוא מציג את
יריבו כאחד מ״מנהיגי השקר״ ומכנה אותו
ואת הצדיקים האחרים :״צבועים שקרנים,
שמתדמים עצמם כקוף, ומתפארין
עצמם גם כן, מנדט כאלו הלשונות.של
התפארות שיוצא מפה קדוש של הצדיק
האמת. הוא משווה אותם לנביאי השקר,
שהוליכו את העם שולל כימי ירמיהו...״
מעט מאופיו האמיתי של ר׳ נחמן מביא
אברהם יצחק גרין בפתח הפרק הרביעי
״ברסלב: הרבי וחסידיו״ בקביעה :״נם־
יונו הראשון של ר׳ נחמן לזכות כהכרה
שהוא הצדיק הגדול בדורותיו נסתיים ככישלון
חרוץ עד מהרה עובר ר׳ נחמן
עם חצרו לברסלב, וכמאמר גרין :״כבואו
לברסלב דימה ר׳ נהמן את עצמו
לאברהם אבינו, שיצא מאור כשדים ובא
לארץ כנען, כמתואר כספר הזוהר...״
עד מהרה עוברים להם חסידי ברסלב בשוק
ושרים :״צהלי ורוני יושכת ברם־
לב אגב החלפת ״ציון״ ב״ברסלב״.
אחרי שמייסד ר׳ נחמן את חצרו ב־ברסלב
הוא שב לטפל בתעוקתו המינית,
ומסביר לתלמידיו ומאמיניו :״שצריכין
לנקות הגוף מתאוות כמו שמעבדין העור
ומהפכין אותו. כף צייד שיהיה הגוף נקי
ומעובד לגמרי מתאוות, עד שממש יהיו
יכולין להפכו ולראות שהוא נקי לגמרי...״
ואחרי שר׳ נחמן חש מן הסתם את עצמו
נקי וטהור לגמרי, הוא מעניק לתלמידיו
את האימרה ״חיי האדם הם ביצה של
ייסורים ואשם.״
הוא ממנה את עצמו למשיח ואת תלמידיו,
כמובן, לתלמידי 1המשיח :״על
הקשר בין המשיח ובין מישפחתו עמד
ר׳ נחמן בגלוי בפעם הראשונה בעת ני־שואי
כתו שרה כאבים תקס״ג 1803
לכד מטענתו כי הנשמה שבו נשמה
משיחית היא, עלינו לזכור כי ר׳ נחמן
היה למעשה נצר לשתי מישפחות שהתייחסו
על עיי טענותיהן לבית דויד עמוד
.) 184״ ועל מימד משיחי זה מוסיף גרין :
״גלגלי הפעילות המשיחית ככר החלו לנוע,
כאמור, בשלהי שנת תקס״ד ( )1804 ואולם
אין ספק כי הולדת בנו הראשון של ר׳
נחמן, שלמה אפרים, כאבים תקפ״ה, כשמלאו
לר׳ נחמן עצמו 33 שנה, הוסיפה
להם תנופה. בילד זה ראה משום התגשמות
כל תיקוותיו אלא שבנו מת
בשריפה שפרצה בברסלב ביום הכיפורים
תקס״ז 1806 ואשתו נפטרה כעבור
שנה. היו שטענו כי ״מאורעות אלה היה
אפשר לייחס לחטאים שחטא, ובייחוד ל חוצפה
כלפי מעלה הטמונה בדחיקת ה־הקץ...״
ואז באה התמורה, שהביאה את
ר׳ נחמן לחבר בעל־פה במשך ארבע שנים
את מחזור 13 סיפוריו הדמיוניים המהווים
את סיפורי המעשיות, בין 1806ל־,1810
כאשר השחפת אכלה בו בכל פה.
ספרו המאוד פריד של גרין אינו מצליח

מעשה במנורת החסרונות

המשקללת והסופר

בחטף
ג מצבם של כתבי־עת לספרות גרוע יותר בלונדון מאשר בישראל. ולראייה :
במיכתב למערכת המוסף הספרותי של הטיינזס ביקשו הסופרים והמשוררים הבריטיים
סטיפן ספנדר, אנתוני פאוול, לדרי דיי, רוי פולר ואחרים לאסוף 10,000ל״ יש
(כשני מיליון ל״י) להצלת הירחון הספרותי היחיד באנגליה הלונדון מגאזין
דו־שבועון האוניברסיטה העברית גילה שבית הספרים הלאומי הגיש תלונה למישטרת
מרחב ירושלים נגד שלוש הוצאות ספרים המסרבות לקיים את החוק בדבר מישלוח
שני עותקי־חובה לספריה הלאומית. אחד הנתבעים הוא איש אוניברסיטת באר־שבע,
הד״ר גבריאל ימוקד, הבעלים של הוצאת עכשיו (שני המו״לים האחרים: הוצאת
רביבים רמת-גן והוצאת תפארת הספר בני־ברק שיר־הלל השמיע המתורגמן
הלל חלקי] על הספר מיכתביו של יוני נתניהו שראה אור בארצות־הברית. הלקין
המתגורר בזכרון־יעקוב פירסם את הדברים במוסף לספרות של ניו־יורק טיימס. הוא
העלה על נס את כישרונו הספרותי של
נתניהו ואת דברי ההקדמה השמאלציים
של הסופר האמריקאי הרמן ווק •י•
כמה דוקטורים לספרות, חלקם התמחה
בצורה זו או אחרת בעבודותיו של המחזאי
והסופר סמואל בקט, החליטו שהגיעה
העת לערוך בישראל ״יום־עיון המוקדש
ליצירותיו״ באיחור של 10—20 שנה9 9 .
משקללת הספרות הגב׳ רהל שקלובסקי,
הכריזה מילחמה מוזרה על הסופר הוותיק
והמעולה יהושע בר״יוסף, שאינו מקו בל
בטרקליני מבקרי הספרות בישראל.
בביקורתה על ספרו הפוטוגראף הרביעי
האשימה המשקללת את הסופר הוותיק על
שהוא מנצל מרכיבים אירוטיים רבים. בר״
יוסף השיב תשובה ארוכה שבה הציג
את בורותה. באותה הזדמנות גילה משהו
הנוגע לספר שאותו כתב על אם הבנים
ריבקה גובר. בר־יוסף :״אולם בעקב
הרעש הציבורי שקם נגדי בשל סיפורי
על אם שכולה, הזמינני משה שרת ז״ל,
שהיה אז מנהל עס עובד, לשיחת בירור.
לאחר ויכוח נוקב בינינו, שבו ביטא
גבריאל מוקד
המנוח דעה דומה לזו של ר״ש, הציע לי
תביעה בסישטרה
הצעה ג׳נטלמנית נדיבה ביותר: עם עובד
יחדש לי את החוזה, כולל המיקדמות
הקבועות, אם אסכים ל,עדך את התיאורים האירוטיים ביצירתי את מיתקפתו על
המשקללת שקלובסקי מסיים בר־יוסף כך :״מה שאני יכול להבטיחה נאמנה: מה
שנראה בעיניה כ׳תועבה פורנוגרפית׳ נראה בעיניהם של אנשי-רוח לא פחות
אינטלקטואליים וישרים ממנה כספרות לגיטימית, שיש למדוד אותה בקני־מידה
ספרותיים ביקורתיים ולא מוסרניים חסודים או מתחסדים. הדבקת תווים כגון, תועבה
פורנוגרפית׳ תשאיר נא בידי בתי־הדין החרדיים, הבקיאים ממנה במלאכה זו״ 9 9

להעניק מימד כלשהו לחייו של ר׳ נחמן.
את הנקודות השנויות במחלוקת השנויות
והמעוררות תמיהה, שניתן היה לפתח לרב-
מימדיות, הוא משטיח עד עפר. המחשבה
שאפשר היה להפקיד דמות כר׳ נחמן מ־ברסלב
בידיו של מחבר ביוגרפיות מאומן
כעמוס אילץ מעלה ריר על השפתיים.
ספרו של גדין הוא מבולבל, משעמם ברובו,
ומתאים כטיה לסדקים בדור שזקוק
לאלילים. הספר הוא כישלון ספרותי.
כל מי שיש לו עניין כלשהו בר׳ נחמן
מברסלב, מוטב לו שיתרחק מפולחן האישיות
החסידי והחומייניסי הזה. בעלי
עניין יעדיפו לקרוא את סיפורי מעשיות
שלו, שראה אור בימים אלה, בלא כל
פרשנות, אלא כיצירה ספרותית טהורה
(ראה: שורשים +ציטוטון).

ציטיטון

אחת מ־ 13 מעשיותיו של ר, נחמן מברסלב, מתוך הקובץ ״סיפורי מעשיות״ ,שראה
אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בעריכת ישראל הר (ראה: שורשים).
^ ^ מעשה באחד שהלן מאביו והיה במדינות אחרות ושהה שם ימים רכים
אצל אחרים. ולמלאות הזמן שב ובא אל אביו ופיאר את עצמו שלמד
^ ^ אומנות גדולה: לעשות מנורה התלייה (היינו: נברשות) .וביקש את
אביו שיצווה על בל בעלי האומנות הזאת להתאסף והוא יראה להם את רוב
חכמתו ביאת האומנות. וכן עשה אביו, וקיבץ את כל בעלי האומנית הזאת להראות
לעיניהם גדולת הבן, מה שפעל בימים האלו שהיה בידי אחרים.
והבן הוציא המנורה שעשה והראה אותה להנאספים.
והמנורה היתה מגונה מאוד בעיני כולם.
ואביו הלן מאחד לאחד וביקש שיודיעוהו האמת; והוכרחו לגלית לו האמת:
שהיא מנורה מגונה מאוד. והבן התפאר :
— ראו והביטו לפלאי חכמת אומנותי !
ואביו הודיע לו שהמנורה לא מצאה חן בעיני הנאספים, שהיא מגונה מאוד
בעיני כולם•
— אדרבא. בזה הראיתי את רוח גדולתי: כי הראיתי לכולם את חסרונם. כי
בזאת המנורה נמצאים החסרונות של כל אחד ואחד מבעלי האומנות הנמצאים
כאן: הלא תראה, שאצל זה מגונה חלק זה, אבל חלק אחר יפה אצלו מאוד. ואצל
אחר להיפך: זה החלק שהוא מגונה אצל חברו — הוא יפה ונפלא בעיניו, רק
חלק אחר הוא מגונה. ובן אצל כולם: מה שרע בעיני זה — הוא יפה בעיני
חברו. ובן להיפך. ואני עשיתי המנורה הזאת שלי מחסרונות בלבד, בדי להראות
לכולם שאין להם שלמות, ולכל אחד יש חסרון: כי מה שיפה בעיניו — הוא
חסרון בעיני חברו. אבל באמת אני יכול לעשות מנורה כתיקונה.
מכאן, שאם יודעים את בל החסרונות וחנמנעים של איזה דבר —
יודעים את מהות הדבר אף שלא ראו אותו מעולם.

ר׳ נחמן:
סופר
אם מתעלמים מאותם צדדים חומייניסטים
האופפים את החסידות במחצית השניה של
המאה, הרי דמותו של ר, נחמן מברס־לב
מצטיינת במימדים של סופר ענק.
הוא לא כתב את 13 סיפורי המעשיות שלו,
אלא הכתיבם לתלמידו ר ׳ נתן שטרג־

הרץ5י.

כבר מן הפתיח, של הראשון בסיפורים
— ״פעם באה הלבנה בקובלנה לפני החמה
באשר היא, החמה, משמשת כעיקר ביום״
— ניתן לעמוד על סגולותיו הספרותיות
• רבי נחמן מברסלב י— סיפורי מעשיות
1המלביה״ד: ישראל הר ; הוצאת
הקיבוץ המאוחד; 240 עמודים (בריכה
רכה).

של ר׳ נחמן. בסיפור השני שבקובץ,
״מעשה בשבעה קבצנים״ י(שהועלה לפגי
כשנתיים בחאן בירושלים על־ידי הבמאי
יוסי יזרעאל׳) אפשר לגלות כי מקור
סיפוריו של ר׳ נחמן אינו במסורת ה יהודית
הקפדנית, כי אם במסורת הסיפור
העממי הסלבי, שלה הוא העניק דימוי-
יהודי. אין ספק כי סיפורים אלה הינם
בבחינת סיפורי־מופת.
גיבורי המעשיות הינם מלכים, גיבורים,
בני מלכים, חכמים־בסתר וקבצנים. מר בית
נפשותיו הפועלות של ר׳ נחמן אינן
מתחום המושב היהודי, והן שונות כמעט
מכל שחובר באותה עת בידי יהודים,
לרוב בידי צדיקים וחסידיהם. סיפורי ר׳
נחמן רחוקים ושונים מעוילם מועקות־המין
של נעוריו, ויש בהם מימד של
רומנטיקה שבו שזור חוט של כאב ׳וסבל.
מעלתם נעוצה מן הסתם בניסיון שנעשה
על־ידי ר׳ גחמן לזכך את נשמתו ממכאוביה,
מעין ניסיון שלו להשתחרר
מדמיונו.
יחד עם המרכיב הסלבי של סיפורי ר׳
נחמן, מצויים בהם גם שברי סמלי קבלה.
מאפיין ממשי הוא ״מעשה בשבעה קבצנים״•
סיפור חתונתם של שני קבצנים
אשר תעו ביער בילדותם ופגשו בשבעה
קבצנים שסייעו בידם. הקבצנים היללו באו
לחתונות והביאו מתנות. השביעי בקבצנים
אינו מספר את סיפורו, ומוליך אל מצב
משולל סיום, דבר אופייני למרבית המעשיות.
עוד שני סיפורים, שתורגמו ללשונות
הרבה ונחשבים למיטב יצירתו
הספרותית של ר׳ נחמן הם ״מעשה בחכם
ובתם״ ו״מעשה בבן מלך ובבן שיפחה
שנתחלפו״ .השני הוא סקיצה של סיפור
מסורתי, שרקעו שימש גם את טרק
טווי] בספרו הסאטירי בן המלך והעני.
אצל ר׳ נחמן מסתיים הסיפור ב״עתה
יודע אנובי ומבין, שאני הוא באמת בן
המלך ואתה הוא בן השיפחה באמת.״
הסיפורים של ר׳ נחמן מומלצים לקרי אה
ולקריאה חוזרת. הם ממרכיבי היסוד
של הספרות העברית בראשית המאה שעברה.
סיגנונו של ישראל הר הוא חד
וברור, מותאם לזמננו.

טעם הימים הטובים...

פעם היו עושים הכל יותר לאט
ויותר טוב. ככה עשו גם תה. בנחת.
כשבא לי לשתות את התה שלי
כמו שצריך, אני מכין אותו לאט.
מעלי תה ״גולדטיפס׳/
בדיוק כמו פעם.

איך מכינים תה כמו פעם?
מחממים תיון על ידי שטיפה
במים רותחים.
שמים בתיון עלי תה ״גולדטיפס״
של ויסוצקי.
(כפית אחת לכל ספל).
מוזגים מים רותחים ממש. נותנים
לתמצית לעמוד בשקט 8 — 5
דקות, זהו.
מוזגים לספל מלוא התמצית. או
מעט תמצית בתוספת מים חמים.
נו, איך הטעם?
ממש חוויה ...הא? אמרתי לך...

ויסוצהי

ויסוצכץ י

גולדטיפס

גולדט׳פס

נו0ל849י

יו ס ד 1849

תה אמיתי זה ויסוצקי.
כבר 130 שנה.

חזרה לתחילת העמוד