גליון 2272

ג׳ורדאש ולינס
הצלחה דוהרת
בארצו ת הברית

להשיג; בתל אביב :״סופר גיינס״,יהוד ה המכבי 57 טל ; 456351 : ,חנויות ״מצקין ,״גיינס סנטר״ ,דיזינגוף ; 66״בוב 2״ דיזינגוף ; 185״מיי גיינס״ בן־יהודה ; 14״וו ס ט גיינס״
בן-יהודה ; 1״בוטיק 109״ איבן גבירול ; 109 אפנת סגל, העליה ; 6״לי״ בזר אמריקאי, סולומן ; 20 יפו :״מזן ״ ,שדי ירושלים ; 48 אופנת גזר, שדי ירושלים .43 בת ים :״זה מה
שיש״ ,רוטשילד .27 רחובות :״ סופ רגיינ ס״ ,הרצל . 181 רמתגן:״סופרגיינס״ ,ד״ ר כ הן ( ,2פינת ביאליק ;)66 גבעתיים :״ טו פגיינ ס״,וי צ מן .23 אשדוד :״ רו קי״ .פתחתקוה :״ שאול״
חיים עוזר .10 רמת השרון :״אפרל״ סוקולוב , 52״לי״ סוקולוב .64 הרצליה :״לי״ סוקולוב .47 חולון :״אפנת דבש״ ,סוקולוב ; 66״ארי לונדון״ ,סוקולוב 19 נתניה :״ ב לו
גיינס״ ,דיזינגוף פינת הרצל; ״אדם וחווה״ ,הרצל .29 ירושלים :״מצקין״ ,״ספורט רחביה״ קק״ל ; 29״ספורט אולימפיה״ ,כיכר הדוידקה מחסן הגיינס״ ,שץ , 8״סקופ״
שמאי , 8״לי״ בן הלל .7באר שבע :״גיינס סנטר״ ,החלוץ .81 קרית מלאכי :״רוקי״ .חיפה :״מצקין״ ,״בית הגיינס״ הרצל , 20״אור הגיינס״ ,הרצל . 7״הגיינס״ שדי
ובחנויות נוספות בכל הארץ
הנשיא .124 קרית ביאליק :״גיינס לי״; עפולה: בוטיק ״ סיי מון שול מי ת״ ,ארלוזורוב .14

הי בו אני םוהמ פי צי ם: א חי םנמש

ואלנציה, שם לקחנו מיטען נוסף, אף
הוא של עצים, שהיו מיועדים לאו־פורטו
אשר בפורטוגל. הפלגנו בשבע
בערב.

״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביר,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמפרם״ * העורך הראשי: אורי אפנדי * ראש המערכת: יוסי ינאי .
עורך־תכנית: יוסי שנון * עורכת כיתוב: לילית כוארון צלמי מערכת :
ציון צפריר וענת סרגוסטי כתב בכיר: יוסי היימן ראש המינהלה :
אכרהם סימון מחלקת המודעות: דפי זכרוני * המו״ל :״העולם הזה״
1בע״מ מודפס ב״הדפוס החדש׳׳ כע״מ, תל־אביב, רחוב בן
ך אביגדור * הפצה ״גד׳׳ כע״מ גלופות צינקוגרפיה ״כספי׳׳ בע״מ.

ברגע ששמעתי על טביעת ר,אוניה
מצדה נדלקה נורה בזיכרוני.
לא היה עלי להרבות בחיפושים. הכותרת
— ״כך טבעה מסדה״ — עמדה
לנגד עיני. גם ידעתי מהו מיספר הגליון
שבו הופיעה הכתבה: העולם הזה ,651
הנושא את התאריך 13 באפריל .1950
מיספר זר, חרות על לוח־ליבי, כי היה
זה הגלית הראשון של העולם הזה בערי כתי.
אותה כתבה פתחה את הגליון, והי־תה
העבודה הראשונה שלי בתור עורך
השבועון.
אולי כדאי לחזור על הכתבה, כפי שהופיעה

״צ׳רלי״ (צדוק ברמן) מח׳לניק מדרום־אפ־ריקה,
לאוטובוס הראשון שיובילנו לאן
שיוביל. הגענו לעיירה קטנה — פא־גאני
— ושוטטנו בה עד שאיחרנו את
האוטובוס. רצינו לחזור ברכבת, אולם
בדרך אסרה אותנו המישטרה.
אינטרמצו במישטרה
היה לי פספורט ישראלי. השוטר היה
סבור שהכתב העברי הוא כתב סקוטי,
הרגשה מוזרה

החושך ירד. כשעה וחצי עבדתי על
הסיפון. היה ליל־ירח מעונן. בשמונה
וחצי, בסוף משמרתי, ירדתי לתאי אשר
בחרטום !*אוניה, לבשתי פיג׳מה ושכבתי
לישון.
איני יודע כמה זמן ישנתי. התעוררתי
פתאום והיתד, לי הרגשה מוזרה. היתה
לאוניה הטייה חזקה הצידה, והדליים
שעמדו על ריצפת התא התחלקו. בכל
זאת המשכתי לישון.
כעבור זמן מה עורר אותי רעש גדול.
היה זה רעש הכלים שעמדו על הסיפון
ושהתדרדרו הצידה. הטיית ד,אוניה
היתד, עתה חזקה יותר. ניסיתי להדליק
את האור, אך הוא לא נדלק. החלטתי
לעלות לסיפון ולבדוק מה קרה.
בעלותי במדרגות לסיפון שמעתי את
צפירודהאזעקה וקריאה להיכנס לסירות־ההצלה.
שתי סירות־ההצלה הגדולות, המצויירות,
בכל המיצרכים הנחוצים למיק-
רים אלה, היו מותקנות באמצע ד,אוניה.
ניסיתי לגשת אליהם, אולם נטיית ד,אוניה
היתד, כה חזקה שרב־החובל, הרנה,
קרא לנו שאי־אפשר להורידן.

ה סי רו ת מורדות רצתי לירכתי האוניה, שם היו
מותקנות שתי הסירות הקטנות המשמשות
לעבודה היומיומית.

1כך גיבעה ״ססוה״

אמ גזסמה האחדי}

הנה היא לפניך :
י*;* מסדה לא היתד, בתולה צעירה. היא
נולדה ב־ ,1901 אולם השיבו לה את נעוריה
ב״אוברהול״ כללי ברוטרדאם בשנת
.1948 אנחנו, שמונה הישראלים על סיפונה.
טסנו לדנמארק, ושם, בוארדינגבורו,
קיבלה מרקור שלנו את דגלה הישראלי
ואת שמה העברי. רב־החובל ושני הקציל
נים הראשונים היו דניים.

ה אי ט ל קי ם עולים נאפולי היא מקום איום. אך יצאנו
את הנמל, והנה התנפלה עלינו חבורה
של ספסרים, שהציעו לנו עטי פארקר
ב־ 800 פרוטה, בחורות, נערים וכל
סחורה אחרת שנחפוץ בה. יתכן שיש
בנאפולי גם מקומות אמנות, כגון הציורים
הפורנוגראפיים של פומפיי.
את עודף הדגים האיסלאנדיים פרקנו
בגנואה. שם החלפנו גם את המסיקים,
הטבח, הסטיוארט והבוי הדניים במלחים
.זן יטלקיים, אשר שכרם נמוד יותר. האוד
* היה מצויין כל הדרך, הן בחדר
המלחים, שבו אכלתי גם אני, והן בחדר-
האוכל של הקצינים. על אף היותנו
צוות קואופראטיבי, לא פסלנו מינהג זה
של חדרי-אוכל נפרדים, שמקורו במסורת
של אלפי שנים.
בגנואה התפטר ברגזון, רב־החובל
שלנו, ובמקומו עבר הפיקוד לידי הרנה,
הדני ששימש עד כה כקצין ראשון. יחד
עם ברגזון עזבה את האוניה גם אשתו,
אשה כבת ,42 שהיתה שמנה במקומות
הלא־נכונים, ושהיתה איתנו כל הדרך.
היא הביאה לנו במשך כל הזמן מזג־אוויר
מטונף. מובן שאינה אשמה, שה^י
זהו טבען של נשים המפליגות באוניות־משא.
עובדה היא שבעזבה את האוניה
חזר מזג־האוויר והשתפר.
הרנה, רב־החובל החדש, הוא אדם
יוצא מגדר הרגיל — מלח ותיק, כבן
,52 נכנס לתוך חברתנו כאחד משלנו.
; חיה לו כישרון מיוחד לציור בצבעי-מים.
*והוא קישט בהם את כל תאי־המגורים.
מגנואה הפלגנו לסאלרנו, שם הט־ענו
עצים. סימני הנחיתה המפורסמת נמחקו
כליל והעיר נבנתה כמעט כולה
מחרש.
מחוסר העסקות אחרת עליתי יחד עם
העולם הז ה 2272

**ץ4יז ר*״ מו!יי *׳*יי

׳*וירט
גה *שהו ער טגט

טגד.
עגנה ג מן ה דת הי *; רי ד $י־גי־רי נר

דז׳ז
עג־׳ י עין

מגי•*5׳

א ין,
איוו טי ריוך, ה ע רייא״ .י;־ ג ר: ד
עא מימי, לגי• רזע־ י־אר• ג-י•ג־ ירי•יי־.

טל מ 3מ?יי ע דר רע׳הרר מי>ץ

לרידי ל
לרלזטמני אי
4י*<3 שיא טדזייי ד״? מי אע*ד, עטרי יז־ר !*>2עינ עיג >רמ

טגשלידה ג*ד<* רעז? .יגז׳י. ריז
*.ר אמי י אד! גזע •זע ן
2ג?1גר נד> ר*.ניר ׳<8 .שי; ט ג ״י יי׳ג ג?י׳-רי ג ג •גרער׳

*י ״ 35 .ט ר ורי־עי׳• לוניעמ

*•׳ג;;3ין יי
גליימ*:ר.ד*־

מז־־טדי.
*יטי*
ט*׳גי

ט׳ן׳יג
טיי

ט־דטין׳*־־טלי*ר
טגרזייר-טטיטג>ג י-
רנטוליה.הרטיט
־׳זימי־טזי ימי.־מיעט יג־יאיגר ראו׳! .יי * #ד 6יטדזה

טד ;ט זי י׳-־ייי ד**ערר יי־ג״י א־׳ר ייידי^ט

.גיי״גג• יד־״ידו ג8
ממדי
ר״דג טטריי? שיד. י־׳ז ריטקויר ג*מ
ק 3ל 43 ימיר מירהד גארד מעלני,

,-׳מ*ררטטיג־.

?ייל־?מל
1דג
גןר?ן>ר טי ינ ט ט אלירנד אויע
י.־* לו גער־ז די ריידייממי •

מ׳ו-.־גדכ

גדדיגז>יי!?$1י:י$טג

מלגוי׳גג ג-׳עד טרט יי. גל<־{
<ן אמת 5י ימז, י> גייי ג׳ש.

הדגי• טרנט׳ ט,׳* לוי * ד *6ער לטי׳

מיי

ג ג יייז

*ג רד־י? י

*דד*ף*8י*6מטי
מ״דש?־טיייד*•׳ גטי
גי׳ניוימ־זג#ג?
דדדן ג־ן ג*

העיייה ׳,מת׳וו
טיד5ע ׳גשתלו ;מי׳
דדל׳5
עיר<*:יג טטיאי הדד מירמ״ז$
מויג״גי

>:5יזי 8ר מגז*• י׳מנלרוי. ענן רד

> ד טיי

ליי-

דזיי

?ד: שד* דמימ די ד׳ .רדדרגטר
יגור* .מי מ-דלרי רטעטיט טזוער־

טיגרגר
?נ־נ־נרימר־ליג׳יג
>די יג־הזיגל נטה?ר גשש ורידי נגגלד: טגקג ערור
מהוה ניריר,׳• ע־ט לרבי ט דעמ־א.

ריי

מדו״ג יי׳׳׳יג

מהרע? .מיניי
טל זי״ טי דדדדשדד־ .ט?דן י ש יאי?ד?!ירד׳ •גלדי?ימי? מימיי.
גי׳ני1״.״ט׳*ר׳ג׳ עיי. ימר*?3ר3ימ זמ

רדטט?׳י?ד?*.י&ו
*0יד
מיר} .ידייע־*8ר״נר* <.ו ימינזיגינז רמיעין
עיודלש לשן זדידל; רגלטו לדירט
ע**יו׳ ~ יעוגטיו ג ט נד

ע*ד ןרדמד * .ד*מי מי מי
סיימי^ ־דלד גזון• *?רט *<*ןרר.יר*
עירי ריר מ ־*מיריר י*י*לי, גיגי טי
הד, ממיעמה 3ממיי זד* מזג

מניעי.רלד$דמז ימי? ליעמרי מ

עד רו. רדעפיט ל־טער *ורגל **וי׳
נזיז ידיר. מי די. -זיל** מיג לעל6
#ז מזי׳ ממדעג *לני ערי מ
רממשנש זדלד י: מ מ מלת ל מג? :
ילעמ?
מיז * יעיער * 253 טעלהי יי••:־
י#מ*ירא מ* משמר זמ?ז גו?ןקד׳י
די* ע ש 5מ ^ עדרממ רי ג י״*.
מי עי מדג מימיגל. ר 6-ל3גי־ > ע מ

?מימן ־

מר ז*ירטטמיאייה גטרמקאט*

מלעמז?*ד<א3ר<
ש־זמ ראדמד אזז׳ז
טו־׳טגני<
מר*מימי-
עוטז׳ג

ט, ימיר
?גוי׳.רריזעו

ההיעעדדר״* *
מאיד
ט ל מדי

׳דוגי טירי׳ה יממינעמ *גגעו אייה.
ע*,יע* .מאיי׳ רלממלי־ח זממי
מדטע4׳

נל ד׳• נ!ער למאיר* יגה משי.

*י דבי •ת ימי׳יייהתגמיי על ז׳ג־

י :::מיג מ מ

אגיי?ינ
מיילל׳
ממיתי ע רזידי.ר מ.ל״ מ י ימיי -*31׳ זלמו

עלמימ5זד־פון;טי
י סיעלמ איללעעלמהה־

ממי

י 3 מון.
ייהמי
עי,ללז

טהס

מי׳זי ע ייי

ט*׳ גמלי, מדף *טעי מי, יי תזי
ל,׳ז*י ייזין מיל־יג ילמולט יאזיי
עזיר ממי םיע די -לגעיד *יגג ט
י ענג *׳ ל*׳יי 4
דעעז ! מ8ז זמן יע מד. המ!ן ד
ירקי מ? ד 5ררלמט ד ר־יס־ד, עוזרי*.
י5רמ מ ע * זריז* מיהי. יזליזד^ רה׳
דשמ דועזר ייימ׳ לממ דלזזזש?־ו,
מלל*ת; מעואומי יהיר 4

אמי* ד׳אתהמבה
?מ מת ילליל׳ ייי
פורל־יט
גן׳זרירע, ה&ערט לג׳־טאה ע גשר
זל נעמד 18

ר5מ

הסיפור כ״העולם הזה״ 651
״פיתאוס היחה לי הרגשה מוזרה...״
ולא מצאנו לנחוץ להעמידו על טעותו.
המישטרה ליוותה אותנו באדיבות חזרה
לאוניה .״צ׳ולי״ סירב לשלם את דמי-
הנסיעה, בטענו שהוא אורח המישטרה,
אולם לבסוף נאלץ להיכנע ולשלם.
טעונים למחצה בעצים הפלגנו לויבו־

איפוא, לטירה השמאלית וירדנו המימה.
כל זה נעשה במהירות רבה מאוד,
אני זוכר את קור־הרוח הנהדר של רב־החובל,
שנשאר על הסיפון, ושל חברינו
הישראליים. אולם האיטלקים גילו סימנים
של פחדנות ובהלה והתפללו כל
הזמן בקול־רם לבתולה הקדושה.
כשהסירה ירדה שמתי לב שהמים חודרים
אליה. לסירה יש פקק קטן בתח תית,
המשמש להוצאת המים כשהסירה
מותקנת, על סיפון האוניה. האיטלקים,
בבהלתם, לא סתמו את החור. קרעתי את
הכיס מן הפיג־מה שלבשתי, סתמתי את
החור וציוויתי על אחד האיטלקים להחזיק
את רגלו עליו.
בינתיים הצליח אריה גוטליב, היש ראלי
השני שהיה בסירה, להשתלט על
האיטלקים.
הסתובבנו כמה פעמים מסביב לאוניה
וחיפשנו את הסירה השנייה בעזרת פנס
וצעקות, אך לא מצאנוה. היה חושך
מוחלט. פיתאום ראינו שתי דמויות תלויות
מן האוניה בחבלים, וחתרנו לקראתם.
האיטלקים הקימו צעקה גדולה ודרשו
שלא נחזור לאוניה ושנשאיר את האנשים׳
פן תטבע סירתנו. לקחנו את שני
האנשים — צ׳רלי ואנוש שטמפר, הקצץ
הראשון שלנו מחדרה, וכן את רב־החו־בל
הדני, שנשאר על האוניה. בדרך הוצאנו
מן המים גם את אורי פרוסקאור,
המכונאי השני.
שני האנשים סיפרו שהסירה השנייה
טבעה, ושהם חזרו בשחייה אל האוניה,
מרחק של עשרה מטר, וניתלו על החבלים.

אני ה נעלמת כשעתיים וחצי הסתובבנו מסביב
לאוניה. היא המשיכה לנטות עד שקצווי
חתרנות נגעו במים, כחצי שעה אחרי
שדב־החובל ירד ממנה. וזה זיכרוני האחרון
ממנה.
מאחר שחיפושינו נשארו ללא תוצאות,
החלטנו שאין טעם להמשיך בהם, ושמו-
טב לחזור לחוף, שהיינו מרוחקים ממנו
כ־ 17ק״מ. ראינו באופק את רכסי ההרים
הגבוהים.
הסירה הקטנה שלנו מטיפוס ״דניגי״,
היתה מיועדת לחמישה אנשים, אך עתה
ישבנו בה ארבעה־עשד איש. המים הגיעי
עד לרוחב יד מן המעקה של הסירה.
חתרנו
במשך תשע שעות. מסביב שרר
קור איום. היינו כולנו לבושים בפיג׳מות,
או בגופיות ותחתונים. החתירה היתה
מפרכת. הפחד שהרגשנו בו כולנו ברגעים
האיומים והדאגה הנוראה לחברינו בסירה
שהתהפכה, העיקה על כולנו.
עם עלותנו לחוף, בשעה שבע בבוקר׳
התקהל המון רב, אך אף סירה אחת
לא יצאה לקראתנו, למרות שהים בקיר־בת
החוף היה שקט לחלוטין. רק סירה
אחת יצאה, לבסוף, מרחק מטרים אחדים,
לקראתנו.
לקחו אותנו לתחנת־המישטרה, שם הופיע
כומר קאתולי, שהביא לנו בגדים שונים
ומשונים.
בין הנעדרים היה רק איטלקי אחד.
לעומת זאת נעדרו, מלבד שלושת חברינו׳
הסטיוארם המאלטאי שלנו, פאצ׳יו
רוזריו (שקראנו לו, בעברית, שלום שושני)׳
והמכונאי הראשי הדני שלנו. את
כולם אפשר היה להציל׳ לולא היה הלילה
כה חשוך.
הסיפורים שנפוצו כאילו נקלטו קרי-
אות־עזרה שלנו, וכאילו חשו לעזרתנו
— כולם בדויים. לא היה לנו כלל אל-
חוט׳ אלא רק רדיו־טלפון, שאינו מתאים
למצב כזה.
הסיפור, כמובן, לא נגמר בזה. תהיה
מסדה חדשה. איני יודע מה גרם לטבי-
עה׳ אך איש מאיתנו לא יעזוב בגללה
את הימאות.
אוניה יכולה לטבוע. זה הכל שייך ל־מיקצוע•
אני מחכה בקוצר״רוח לאוניה
השנייה שתהיה לנו.

ליד הסירה השמאלית כבר התאספו
אנשי־הצוות האיטלקים, אחוזים בהתרגשות
גדולה. עזרתי להם להוריד את
הסירה• אחר־כך קפצתי אל הסירה ה ימנית
כדי לעזור להורידה. מצאתי שכבר
הורדה ושהאנשים נכנסו אליה. חזרתי,

לץ ן כל החצץ
הוץ ן

לוין־טופז

מכחכים
דדא רטייה

נלבננ־ת הנשיא
דובר הנשיא מגיב על הידיעה
״הנשיא רצה ב-
קאדילאק״ ,שהופיעה במדור
תשקיף (״העולם
חזה״ .)2269

הידיעה לקתה באי־דיוק. ניטול
הזמנת הרכב לא נעשה בידי שר־האוצר,
יורם ארידור, אלא הנשיא
הוא שהורה לבטל את ההזמנה,

ול*3א ר תי ע ה
הקורא משבח את הצגת
תמונותיו של דיין בתחפושת
— אבל העולם
חזה״ .)2271

יפה עשה העולם הזה כאשר
הציג את תמונותיו של דיין ב־תיחפושת,
אלה שהטלוויזיה הצי־

מחקים יקרים!
אנו יודעים שק שה ל ח קו ת
ב דיו קאת המקור. אבל אנא
השתד לו ל פ חו ת
להד חו ת לו

בעלי רכב!

משה דיין
מה שעושה השרוך...

שיסו לבל שם לויו -טופז
המב טי ח בי צו ע מהי מן
ו א חריו ת ל שנ ה

חסוך מ או ת שקלים!
ע״י חדוש
פנסי החוית ברכבך
רח גבורי י שראל ,157ת א. טל 252989 .
רח־ בנבנישתי ,9ת״א. טל 82882 .
ו-ול

רחוזר חח

לאחר שנודע לו מחירה של המכונית
המוזמנת.
הדבר היה בתחילת ינואר השנה,
עוד לפני כניסתו של ארידור לתפקיד
שר־האוצר.

עמי גלוסקא,

דובר לישכת הנשיא, ירושלים

גה אותן לשניות ספורות, וששוות
מבט ארוך הרבה יותר. אבל חבל
שהטעות של הגרפיקאי מהטלוויזיה
הועתקה בשבועון. ללא רתיעה
היה עליכם להציג את דיין ללא
רטייה, שהרי זו בדיוק היתה מטרת
המשקפיים שהרכיב שד־החוץ —
(המשך בעמוד )6

60ז ^ 5^ 3ג

״יזיי־ ^י ״ קי ס

60י *׳6איד

׳96י״י״סז
׳ 6׳ 60י איד

׳90י״* איסו

סייסוו,

0יזסיזז אי3

הניידים של ^1לנ 8 0

0ייסיזז א\4

כרסום סיג רכאיטיראן

מבחנים
(המשך מעמוד )4
למנוע את זיהויו באמצעות ה רטייה•
מתי
אדדץ, רחובות

מאוזן :
)1האצילים בחצרו של
אחשורוש; )5משקל עתיק
לתשלום עובר לסוהר ( 2מלים)!
)10 מדף (עם מס׳ 2מאונך =
סוג פרפר)! )11 בסולם התווים!
)13 בהשאלה — מכשול, תקלה!
)14 תעלומה! )15 מושב מלבות!
)16 התחייבות לשלם!
)18 דרס, מהץ! )20 אויב +
20 מאונך = חרק שוכן אדמה!
)21 שמם של שלושה מלכי
פרם ממשפ׳ האחמנים! )22
מרחם! )24 מלאך או נחש
ארסי! )25 גם אותם ביקש המן
להשמיד! )26 מי שנזקף לזכותו
חשבון מסוים בבנק! )28 מחסום
בפני זרם מים! )30 מיתה בידי
שמים המגיעה לחוטא! )31 בית־דין
גבוה לצדק (ר״ת)! )32 אחת
משבע מאה ועשרים מדינה;
)34 קורת עץ קטנה המונחת
מתחת לפסים; )35 תיקו במש חקים!
)38 מוחש! )39 מרח!
)41 שרפה; )42 מודל! )43
סיעה! )45 פרה ורבה; )47
תוך! )48 אופנה במוסיקה; )50
חביון, מחבוא! )51 האיבר
המפעיל את גופנו 52 הוראה;
)54 תשוקה, או כנר יהודי
גדול! )57 טיסה, מעוף! )61
מטבע במזרח הרחוק! )62
הסכין או הגדן! )64 אישור
מעבר; )65 נשקה של יעל אשת
חבר הקיני! )66 לא אנחנו ולא
אתם! )67 יחד, בלווית! )69
רפובליקן רומי ממתנגדי של טון
היחיד! )70 אני; )72 רהיט
בבית! )74 בעצם! )75 שמה
העברי של הבריגדה היהודית
(ר״ת) במלחמת העולם ה־!2
)77 חזות! )78 סיבים של כפות
הדקלים ״רפיה״; )81 נגמר,
אין יותר! )83 שני שלישי
״גוף״! )85 היא ולא אחרת;
)86 שמו העברי של ״במול״
במוסיקה! )88 חיל הנשים
בצד,״ל; )89 אחד מסוגי השיש
בחצר ארמונו של אחשורוש!
)91 עמוד זכרון! )93 היסוד
החמרי של התורשה! )95 רעל!
)96 בור לדריכת ענבים; )98
רקבון; )100 אוי! )102 צמח
רענן; )103 שנים; )104 מחוז
בפלפונם — יושביו ידועים
בסגנונם הקצר והברור; )105
חומר נפץ.

מאונך־ :
)1שמם של שני סופרים
יהודים — האחד — ש״פ,
השני — ש׳׳מ! )2עיין מס׳ 10
מאוזן; )3אחד משבעה שרי
פרם ומדי — או שמו של
חודש זה; )4משמותיו של
האלוהים; )6קצה יבשה החוזר
ובא בים! )7לחש, או שרץ
החי וזוחל; )8כועס; )9מטבע
העובר לסוחר בארצות דרום-
אמריקה! )12 כאב, חולי; )15
בד של צמר־גפן בקישוטי
ארמונו של אחשורוש; )16 גדף,
נאף! )17 בד שש — גם הוא
בארמונו של אחשורוש! )19

ד״ןלדא שו ח וחמערר

בחוטפי מטוסים, מדינה שסבלה מחבלות
במטוסים וחטיפתם, מקדמת
את פניו של חוטף־מטוסים ו
ואחר־כך מעזים להתפלא אצלנו
מדוע מועמד קדאפי מקבל את פגי׳
חוטפת המטוסים ליילה חאלד, כאילו
היתד. גיבורה לאומית — ממש
באותו סיגנון פסטיבלי.
חיים איליעז, קרית־שמונה

נעצם — אומר הקורא —
מדוע לא 1

תהרגו אותי אם אני מבין למה
משה דיין לא יכול לחזור למפלגת־העבודה,
ואפילו לעמוד בראש המערך
ולהיות ראש־הממשלה מטעמו.
אם למפלגת״העבודה לא הפריע
שדייו היה שר המחדל, מדוע

מ אווכל אתמ
למה לא לנהוג לפי ההלכה
היהודית!

לעצם ההמולה סביב עלייתו של
יוסף מנדלביץ: האם היא אינה

לקצ׳ו
ב אינ פ ל צי ה
מוצע פאן פיתרון ל-
בעייה הכלכלית הרא שונה
במעלה של ישראל.

המצב
בכי־רע. האינפלציה
משתוללת ומתקרבת ל־;ס.1507
השר יורם ארידור מבטיח לנו
להורידה ל־/0ס — 98 וזה הרבה
יותר מדי. כאן דרוש לנו אדם
בעל־כישורים, שיצעיד אותנו
לאינפלציה של 8070 לכל היותר.
והנה, בדיוק אדם כזה
יש בממשלה! זהו אדם שכבר
הוכיח עצמו בעבר, וכבר הצ עיד
אותנו לאינפלציה של
,8070 כמעט ללא שום מאמץ
וללא שום הבטחות!

השרים הכפופים לאחשדרפנים
בממלכת מדי! )20 עיין 20
מאוזן! )21 חומר לניקוי 0ינ-
טטי; )23 מערכת; )24 כינוי
למלך פרס! )26 סקיצה! )27
ענף! )29 הבלוט הגדול ביותר
בגוף החי! )30 ממלכי פרם!
)33 סבו של מרדכי היהודי;
)34 מנחה, דורון; )36 זריקה
למרחקים )37 !,רחוב צר; )40
מרגיש; )41 רץ; )44 אות! )46
שליח! )47 נקרה; )49 אחד
מסימני הנקוד העבריים! )50
יריעות בד לבן = -המילונות
בארמון אחשורוש; )53 דרשן
בבית־הכנסת! )54 רב, שד״ר
וביבליוגרף נודע בירושלים
(ר״ת) — סוף המאה ה־!18
)55 אדון פולני; )56 בית
הבליעה! )58 נקי מאשמה! )59
סעיף, קטע במאמר; )60 נחל

קדום בארץ! )62 נאיבי! )63
עמית; )66 גדול משוררי יוון
במאה ה־ 9לפנה״ם! )68 קיבוץ
בעמק בית־שאן; )71 ערימה
של דברים! )73 חבל־ארץ! )76
מילת שלילה; )77 שפת ההמון;
)79 שמה העברי של מחלת
הסקרלטינה! )80 אמונה! )82
גאה לבבו; )84 הוא הגורל
שהוטל במדינת פרס! )85 אשתו
של הרשע במגילה; )87 שנון;
)90 חיל המדע בראשיתו של
צה״ל! )92 יגע; )94 סוג דג;
)96 דמות גיבור בספרו של
ויקטור הוגו! )97 השיכור ה-
תנ״כי הראשון; )99 שתי האותיות
שנכתבו לפני שמן של
קהילות היהודים בחו״ל! )101
מכנויי השכינה; )102ר״ת
שמה של ישראל בימי המנדט;
)103 לא יותר__ .

זה צריך להפריע לה שהלך לממשלת
הליכוד!
מבחינה אידיאולוגית בטח אין
בעיה• כמו רוב חברי מפלגת־העבו־דה,
דיין הוא נץ נורא לעומת יוסי
שריד, ויונה תמימה לעומת ישראל
גלילי. תהיה זו אירונה של
הגורל אם מי שיעכב את שובו של
דיין הביתה יהיה דווקא שימעון
פרם, שיחשוש מתחרות.
גבריאל ניר, חיפה

אדה סטודנט, אלה
הקורא כועש מאוד על
אדישות ציבור הסטודנטים
הישראלי הנותן להנהגתו
להשתולל.

מדינה

שר ארליך
רק 8070

שימחה ארליך לראשות האוצר
— ומייד!

יוסף לוי,

בת־ים

מוגזמת קצת ומחוסרת טעם ! וכי
במה מדובר! קבוצת מחתרת עש תה
מעשה ששום מדינה בעולם ל•#
תסכים שייעשה בתחומה. קבוצה
זו נתפסה, וחבריה נשפטו וריצו
) א ת עונשם. אחד האחרונים* שבהם
הגיע לארץ, ויש להניח שישתלב
במהירות, אם ירצה השם, בגוש
אמונים או במשהו דומה. יבושם לו.
כזכור, הגיעו בזמנו גיבורי הע־סק־ביש
בצינעה גמורה, והם עשו

בני־ אד ם.
בשר וד ם
בירכת חבר(ח) לרגל
פתיחת מועדון הנעימים
בתל-אביב (״העולם
הזה״ .)2265

אינני מאמין שיש עוד
אחת בעולם, במזרח ׳או
בצפון או בדרום, שיש לה ציבור
סטודנטים שידמה וישווה לסטואני
מברכ/ת את מועדון
דנטים הישראלים. כיצד יכולים 60
הנעימים שפתח עמית. מי יתן,
אלף אנשים צעירים — ואולי אפילו
מי ומי יתן ויתרבו ויתעצמו
לא־טיפשים — להניח לחבורה
מועדונים ובארים כבאירופה,
אומללה כזאת להשתלט על מוסובני
הסוג שלנו יבינו, שגם
דותיהם, לדבר בשמם ולהנהיגם י
אנו בני־אדם, בשר ודם, וגם
איך שותקים הסטודנטים כאשר
לנו זכויות שוות במדינת-
העומדים בראשם — שלא מזמן ניישראל.
הלו
״מאבק מקצועי״ להטבת שכר
זלמן שושי שושנה,
הסטודנט — מאיימים לשבור בחיפה
הטרדות
טלפוניות ובשלשלות־ברזל
מאבק מקצועי של מרציהם?.
איר הם שותקים כשאותה חבורה י מה שעשו על פי מיצוות מדינת־עלובה
מצהירה הצהרות לאומניות ישראל !
ההמולה הזאת מזכירה לנו, שבקיצוניות
ויש לה דבר־שטות לומר
׳ עולם אין מתנהגים על פי מצוות
על כל נושא שבעולם!
מוטב שנישלח כבשים ללמוד ב היהדות — ״מה ששנוא עליך אל
תעשה לחברך״ — אלא לפי כללי
אוניברסיטות שלגו, והסטודנטים
יצאו לרעות באחו, ושם יפעו כ־ המוסר הקרוי הוטנטוטי, והנהוג
מקדמת־דנא. מהו חטא ! כשחברי
אוות־נפשם: מה ...מה ...מה...
אלון ברקו, ירושלים אוכל אותי. ומהי מיצווה! כשאני
אוכל אותו.
יוסף מידה, טושב בית הלוי
במערב,

יוסף יל״ידה

רחוב הרברט סמואל , 80 תל אביב, טל 656992

אנט״־שומיוח מ סוג חדש

מה בין יוסף מנדלביץ ו-
ליילה חאלדז

פעם, כשרצו להפלות יהו־

האם ראיתם כיצד מדינה הלוחמת

(המשך בעמוד )8
העול ם הז ה 2272

סוף סוף אתה בדרך הביתה.
הטרמפים לא מגיעים ובא לך
לחטוף משהו לאכול.
גם א ם ״׳ינערו אותך״ לא ימצאו
אצלך גרוש..־.
א ם יש לך כרטיס כספומט בכיס,
אין לך בעיות.
100 כספו מ טי ם ומכשירי ״שירות
בנק או טו מ טי״ עומדים לשירותך
בכל שעות הי ממ ה בכל רחבי
המדינה מקרית שמונה בצפון ועד
איל ת בדרום.
אתה מגיע לכספומט הקרוב
ושולף מהמכשיר עד 200 שקל
מיידית במקום.

עם כרטיס כספומט אתה יכול
ליהנות משירותים נוספים,
להפקיד שיקים, לתת הוראות
שונות לבנק, לברר יתרה ו3-
פעולות אחרונות(כא שר
הכספומ ט מקוון)
לקבלת כרטיס כספומט, פנה
לסניף בנק לאומי או בנק
דיסקונט בו אתה מקבל א ת
משכורתך הצבאית.
בכל הארץ בכל שעות הי ממה *

כם סמט

בנ ק ל או מ. בנ ק די ס קונ ט
בגק אגוד בנק ברקליס ד־סקאט•בעק ערב״שראל־-בגק עליה לאוס
#הכספומט סגור נד׳׳כ ביו .30 גג.00-גג לצורך טינויג.

וימר.יעקבסון טמיר

מכוזבים
(המשך מעמוד )6
די, אמרו לו: אתה יהודי,
ולבן ...היום, כשרוצים להפלות
ערבי, מה אומרים
לוז

לפני שנתיים הצטרפתי לקורס
טכנאי־כימיה בבאר־שבע. בענף ה תעשייה
הכימית, כך חשבתי, לא
תהיה אבטלה לעולם. ואכן, ההנחה
התאמתה. אחרי קבלת ההכשרה המתאימה
שמתי-לב לכך, שבכל עיתון
ובכל פינה יש הצעות עבודה

מות חבוטות. שום מפלגה אינה
מציגה תוכנית כלכלית או תוכנית
מדינית, כך שאולי הפתק הלבן
מהווה את התשובה הנאותה.
דורון מרגודים, הרצליה

מ 3ע ד אז ל א

מתברר שהגויים כבר תפסו מה
עומד מאחרי החוכמות של בגין.
אינני. יודע אם זה צריך לצער
אותנו לא לא.
י הוי כין ב רנ ר, גרמניה

הגויים בבר גילו את תר״
גיליו של ראש״הממשלה.

מהקריקטורה שמצאתי בעיתון
מקומי, והוספתי לה תידגום עברי,

ר שו ח־ ה שי רו ר
ו ת מורל ה ל או מי
הוראות חדשות ברשות־

(המשך בעמוד )11

יגאל בן־נון -רא ש סיעת שינוי בהסתדרות

״דרושה הסתדרות
של עובדים
ולא הסתדרות
של מנגנונים.״
מנסיון מצטבר של ארבע שנות פעילות
בהסתדרות ובמועצת פועלי תל־אביב,
אני יכול לומר לך:
דרוש שינוי בהסתדרות
• דרושה הפרדה מוחלטת בין החברות
בהסתדרות לבין החברות בקופת החולים.
• דרוש ביטול הפוליטיזציה במשק העובדים.
באיגודים המקצועיים ובמוסדות הספורט.
• דרושה הסתדרות שתעמוד בראש המאבק
למען איכות חייו של העובד במקום עבודתו
• דרושה הסתדרות שתאבק לא רק למען
חזקים ויחסנים, אלא כדי שכל עובד יקבל
שכר הוגן.
• דרושה הסתדרות משוחררת מנטל המנגנונים
המאובקים והבזבזניים ומסיסמאות העבר
הבלתי מציאותיות.

דמען הנהגה אמינה
והסתדרות
שד ערס׳.

דודט£יו!י
בהסתדדרת

אל: יגאל בן־נון—ראש סיעת שינוי בהסתדרות
רח׳ שי״ר ,5תל־אביב .63463 טל 244348 :־03
אני מעוניין להפגש אתך לשיחה בנושא השינוי
הדרוש בהסתדרות.
שם ומשפחה-- :

כתובת__ :טלפון-- :

לכימאים, ובמיוחד לטכנאי־כימיה.
רוב חברי ללימודים שובצו בעבודות
מתאימות.
אני לא הצלחתי בכך. הסיבה המוצהרת
היתד, כמעט תמיד זו:
״לא שירתת בצבא!״
אמנם כן, זה נכון. לא שירתתי
בצבא. אני ערבי, ולגבי לא חל
חוק גיוס־חובה. אני פטור מהשירות
הצבאי. אך לעומתי, עולים חדשים
שטרם שירתו בצה״ל, וגם
צעירות יהודיות אשר לא שירתו
בצה״ל מסיבות שונות, כל אלה
התקבלו לעבודה במיפעלים אשר
אני נדחיתי מהם.
האמנם הסיבה המוצהרת היא
גם הסיבה האמיתית? או אולי מסתתרת
מאחריה גזענות רקובה, ובמקום
לומר ״לא לערבים״ אומדים
״לא לחסרי שירות צבאי?״
ואגב — במיפעל אחד העזו להצ היר
בפני חד־וחלק כי לא יקבלו
יותר ערבים. המנהל האדמיניסטרטיבי
שם אמר לי :״הבט ידידי(!)
כרגע אני מעסיק שני ערבים, ואינני
מעוניין בערבי שלישי.״
יש לציין כי מיפעל זה — כמו
כל האחרים, אינו מיפעל ביטחוני.
יוסף א ל ־ ש איי ב, באר־שבע

!1ש;׳רי ם, השירים
הנה עוד שיר של ״עם ישראל השפוי, העובד, ההומאניסטי,
שוחר השלום״ (יומן אישי של אורי אבנרי ,״העולם הזה״ .)2270
שיר ישן נושן, יין המשומר, שחיבר לייב יפה ב 1897 שנת
התכנט הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, שיר שהכול שרו, עד לפני

>1טוו שלס
דברים מדהימים מתגלים
במישפטו של שר״הדתות.

והנה עולה שר הדתות אהרון
אבו־חצירא על דוכן העדים, מעיד
בשבועה ואומר, בעצם, שכל הש רים
בממשלה נוהגים להקצות כספים
על פי קני־מידה שאין להם
דבר וחצי דבר עם טובת המדינה
— ואחרי העדות הזאת שקט ודממה.
הרי
לא עניין עם אפרסק אחד
יש לנו כאן. זהו עניין עם מטע
שלם.

אריה פינו,

דאד 8נעי

חולט

הגוהר הרציני אינו יודע
במי לבחור.

בעוד פחות מארבעה חודשים
תתקיימנה הבחירות לכנסת, ואין
לי שום מושג בעד מי לבחור. ה מפלגות
כולן הן שמות ותצלומים
בפוזות של בחירות. אני עוקב אחרי
תעמולת הבחירות, ומוצא רק סיס־

30—20 שנה. השיר משווה את צלילי העברית המתחדשת לפעמון
הכסף ולשירת הזמיר:
פה (בחו״ל שרו: שם) בארץ הצבי, פה במושבות אחינו/ ,
פה חיים חדשים יפרחו / .פה שירת האיכר, שיר דרור ומרחביה /
תצלצל באחו...
והפזמון :
תצלצל שפתנו בפעמון הכסף /נעימה כשירת הזמיר / ,בין
חגווי הסלעים הגבוהים לה יען קול נפלא וטמיר...
״איזה יופי של שיר \״ קראו הסטודנטיות שלי, כשלימדתי אותן
לשיר אותו, בסיומו של אחד משיעוריי.

>ד״ר) ראובן סיוון, ירושלים

ה עו ל ם הז ה 2272

רק להוסיף וודקה* או גילן*
רק להוסיף רום
רק להוסיף רום*

פינקולדהי מאיתאי! בלדימרי!
הטובים0.ח113ס1־ו
מהחיים 01ר11
קוקטיילים בלתישלנפרד 56ג
חלל,
להשיג בכל חנויות השקם,השופרסל,הסופרמרקט,כל-בו שלום ובמעדניות המובחרות.

הקגיוו! הם ובווג גיוהר
עם ויזה.

מכחבי־ם
(המשך מעמוד )8

השידור יגרמו להורדת המוראל
הלאומי.

מסע־הצלב שניהלה הממשלה כנגד
הטלוויזיה הינו דוגמה נוספת
למחשבה שכלי״התיקשורת הם האשמים
בכל, אשמה שכלי־התיק־

יוסי מכה את יוסי
שורת דוחים מכל־וכל. איני נוטה,
בהכירי את דרך עבודתם של כלי-
התיקשורת, לצדד במיתקפה, אך
נראה לי כי מן הראוי להתייחס

גיסי ונ פ ל או ת
להלן מיקבץ נוסף של
חידושים לשוניים מופלגים
שאסף למעננו הקורא.

דויד שיפמן, בחצי היום,
קול ישראל 25.2.81״הסכנה
לאבד את הרישיון הוא עומד
בשער.״
אמנון סלע, יומן חו׳׳ל, קול
ישראל 27.2.81״ברית־המו-
עצות מוציאה את הטנקים שלה
בפומבי גדול.״
• ניסים קיוויתי, מבט ספורט
בטלוויזיה 28.2.81״יהיה זה
מיבחן איכות הספסלים ...השוער
מתכווץ לקראת הבעיטה...
מזג האוויר קריר והקבוצה
שנמצאת במקרר היא מכבי
פתח־תיקווה ...הספורט הלאומי
שלנו, פיצוח גרעינים, נמשך
במלוא אונו.״
• יורם ארבל, מבט ספורט
28.2.81״רצינו להביא לכם
כדורגל (חו״ל) ,אך השעון בגד
בנו.״
• יהושוע פייגנבאום, יומן
הבוקר, גלי צה״ל 1.3.81
״ידענו שזה אחד ממישחקי

תהפוכנה את כלי־התיקשורת ה ממלכתיים
למורידי המוראל ה לאומי.
המיסמך
דן בעיקר בתקופה של
150 יום לפני הבחירות לכנסת ועד
ל־ 30 יום לפני הבחירות. בסעיף
8נאמר :״הפירוש המחמיר הוא
שעלינו לבטל בתקופת 120 הימים
את כל המישרדים הפוליטיים, או
לעקר מישרדים בנושאי חברה, כלכלה
ודומיהם מתוכן ומצביון פוליטיים
לאסור השתתפות אישים
פוליטיים במישרדים כמומחים או
כמנחים.״ הקורבנות הראשונים של
מדיניות זו היו ביטול יום־שידורים
שתוכנן ברדיו על נושא שיקום ה שכונות
והוצאת חברי־כנסת מהתוכנית
מישפט ציבורי, שבה מתארחים
בדרך כלל חברי־כנסת ופוליטיקאים.
המשמעות
האמיתית של הוראה
זו, כפי שתשתקף בוודאי בקרוב
ביומני־החדשות: מריבות בין אישים
בתוך מפלגות, בתוך הממ שלה,
או בין מפלגות, תזכנה ל כותרות
ולהארה. כאשר יוסי מכה
את יוסי, הרי אלה חדשות הראויות
לשידור, ואילו כאשר תינתנה
הצהרות עקרוניות על נושאים שונים
— זוהי תעמולת בחירות ואותה
אין לשדר.
ואחרי זה פלא שהמוראל הלאו מי
נפגע.
כן־ ציון שירה, תל-אביב

בנא ל ר או ת
א ת הנו 13 ני 1ת ע

6שתת אחרית!
נגד חלנדה

המחיר החל מ-

פימ 104

86,402ש׳
מללמע״מי

בנפחי המנוע
954 סמ״ק
1124 סמ״ק
1219 סמ״ק

המחיר החל מ -

קונ טד ה וא 1ט -קונטרה
ארידור חושב שהוא חכם !
חמערן עוד יראה לו׳ מה
זה חכם.

מה יש לדבר, שר־האוצר משחק
אותה יפה נגד המערך. בא המיועד
של המערך, מר יעקוב לווינסון, ו
פיגז
305

118,028ש׳
כולל סע״ס *

בנפחי מנוע
1290 סמ״ק
1472 סנדק 1 1

המחיר החל מ -

פיגז 504

168,465ש׳
סלל מע״ס*

נפח מנוע
1796 סנדק

שר ארידור
משחק אותה

שר לוי
הלוואי, הלוואי
המפתח בכדי להתאושש למטה
ולעלות למעלה.״
• דויד לוי, מבט לחדשות
בטלוויזיה :״אדוני ראש־המכד
שלה, הייתי מגדיר הלוואי
הלוואי יהיו השנים הבאות
ברוכות.״
דויד דקל, תל־אביב
להוראות אשר הופצו על־ידי נק־דימון
רוגל לכל אנשי רשות־השי־דור,
הוראות שבמידה ותבוצענה
העולם הז ה 2272

דיבר על הדברת האינפלציה באמצעות
הקפאת מחירים ועידוד הייצור
י בא ארידור ולא סתם מק פיא
מחירים — אפילו מוריד אותם.
ולמען עידוד הייצור הוא מפחית
במיסים על פרמיות ושעות נוספות
— בקיצור, מבצע את המדיניות
שלה הטיף הגאון־התורן של ה מערך.
אז מה הפלא שהמערך
מבולבל לגמרי י
אבל אל דאגה! ארידור רק יצליח
להקטין את ההפסד של הליכוד
ואת הניצחון של המערך. בסופו
של דבר יחזור המערך לשיל־טון,
ואז הם יכניסו לליכוד אנטי-
קונקטרה, ולליכוד לא יהיה על מה
לצעוק. המערך יוריד את השכר
מחד, ואת מם־המעסיקים מאותו
צד, ירבה התנחלויות ואולי גם
יספח את רמת הגולן, ואם תהיה
הצלחתו שלמה — גם יצליח לסכל
את תהליך השלום. מעניין יהיה
לראות אז את הפרצוף של בגין.
אליהו ברטוב, חיפה

המחיר החל מ -

פיג״ו 505

195,485ש׳
סללמע״ס*

בנפחי מנוע
1796 סמ״ק
1971 סנדק

יהמחירנכח ליום;

הארי • ס ג_ _חבזרה

המפיץ הבלעדי: דוד לובינסקי בע״מ, תל־אניב: רח׳ שונצינו , 16 טל6 .־ 333214 ירושלים: רח׳ הס , 3טל.228888 ,222666 .
סוכנויו ת: ירושלים: מוסד ג סנ ר, איוו ר ה תע שי ה טל2 523221 חיפה: או רי אל כהן, רה׳ א לנ בי , 51 טל, 536822 ,523363 .
רכב הצפון ב ע״ מ, שדרות בן גו ריון( ש די הכרמל) , 8טל .538228 .נצרת: מי של וזוהי ר סרוג׳י, מרכ 1ה תע שי ה החדש, טל.
. 56860 - 71 339 חדרה: קל־נע שירוק רכב ב ע״ מ, הרברט ס מו אל , 25 טל . 31689 .שכם: עומר כליפא, רח׳ פיי סל, טל.7894 .
רמאללה: מכון ״ אל מצ רי״ אל בירה, אחור ה תע שיה, טל .3657 .באר־שבע: מו סך אכספרד, א חו ר ה תע שי ה טל. 78292 .
א שנב הנגב, דרך חברון , 3טל . 33210 .ראשון לציון: מוסך ״ שר תוך׳ רה׳ הרצל ,41 טל .994481 .אשקלון: אל בי ו שות׳
סוכנו ת לרכב פיגיו, איזור ה תע שיה, טל 25757 051 בפר־סבא: מוסך פוספלד, טל .20161 .נתניה: לוינ קו פ ף וזרמו, רה׳
שוהם ,4טל. 35081 :37821 .

בעיתון !היו <3 2עמודי -מחובסהיו
עמודי פירסו מ ח גלו ״ ה 31־ 2 0עמוד בי ר סו מ ח מו״ה - -

ווה׳ ע בו ד ת עול ה עו ס ק׳ ביח״ץ -חס ה צי בו ר
י* כליון של צהרון מהיום השישי,
י • ה־ 27 בפברואר ,1981 כלל 132 עמודים.
לפירסומת גלוייה הוקדשו בו 66
עמודים — בדיוק מחצית משטח הגליון.
מתוך החומר המערכתי הוקדשו כ־ 16 עמודים
למדריכים שונים של ספורט, בורסה,
קולנוע, טלוויזיה ורדיו, בידור ומיסעדות.
מתוך החומר הנותר — כ־ 50 עמודים —
ניכרה ידם הארוכה של יח״צנים ב־10
עמודים לפחות. כתבות שהופיעו בעיתון
על לבני־נשים, על הבדרן דובי גל, על
מיסעדת מלון מסויים וצרור ידיעות קצרות
על מנהלים, מינויים ומוצרים חדשים במשק
— כל אלה מוצאם בבית־היוצר של
המישרדים ליחסי־ציבור. לפחות מחצית
מן החומר שהתפרסם במדריכים השונים,
ושאינו בגדר אינפורמציה יבשה אלא בגדר
הערכה וביקורת, אף הוא מקורו במישר-
דים ליחסי־ציבור.
כלומר: מילבד הפירסומת הגלוייה, התופסת
כמחצית משטח העיתון, מהווה רבע
מכלל החומר המערכתי פירסומת סמוייה.
פירסומת זו זולה בהרבה, ואף יעילה בהרבה
מן הפירסומת הגלוייה. היא נושאת
עליה את חותם ״האובייקטיביות״ של ה עיתון.
לא הנחתום מעיד כאן על עיסתו,
אלא, כביכול, זהו טועם בלתי־תלוי שטעם
את העיסה למען קורא העיתון.
מצב זה אינו אופייני לעיתון זה דווקא.
הוא מאפיין את המתרחש כימעט בכל ה
עיתונות,
בישראל כמו בעולם הגדול. ה־פירסומת
הסמוייה, או העקיפה, שבהח-
דרתה לדפי העיתון עוסקים המישרדים
ליחסי־ציבור, תופסת חלק גדול והולך
מעסודי־העיתונות ובזמן הטלוויזיה והרדיו.
זהו צידם הגלוי של יחסי הציבור.

יח״צנית ליבנה

אין כיסוי לדימוי הזוהר

פדיחה
בי ח סי ציבור
ף• ן־ציון שירה, בעל מישרד העוסק
— ביחסי־ציבור, טוען כי לענף באה
עונת פריחה בשנים האחרונות, ובמיוחד
בשנה האחרונה, שנת כהונתו של ייגאל
הורביץ כשר־האוצר.
הסיבה לפריחה זו פשוטה למדי. מנתונים
שליקט לאחרונה איגוד המפרסמים
מתברר שהוצאות המשק הישראלי על פיר־סום
מודעות ירדו ריאלית בשנת .1980
זוהי הפעם הראשונה שחלה ירידה כזאת,
מאז המיתון.
הירידה היתד, משמעותית ביותר: ב־
1980 פורסמו בעיתונות היומית מודעות
בשטח של 3.5מיליון אינצ׳ים * ,ירידה
של 23 לעומת השנה הקודמת. הוצאות
המשק לפירסום הסתכמו ב־ 400 מיליון שקל
בערך, שהם ס/ס 0.62 מהתוצר־ד־,גולמיי, לעומת
0.745 אחוז מהתל״ג בשנת . 1979
ירידה זו, שמוצאה בקיפאון ששרר במשק,
חייבה את המפרסמים למיניהם לחשוב על
תחליף זול לפירסומת הגלוייה — ואת
התחליף הזה סיפקו המישרדים ליחסי-
ציבור, שתקציבם מגיע רק לס ,10?/בערך,
מכלל התקציב לפירסומת.
קל מאוד להקל ראש בענף זה, ולהגדירו
כמערכת גדולה של הונאה ,״טריקים״
ואחיזת־עיניים, שהעוסקים בו הם
אנשים זדיזי-לשון ונשים נאות. אלה אינם

האינץ׳ הוא מידה בריטית, הנהוג
בפירסום. שיטחו כ־ 2.5סנטימטרים בטור
אחד של הנניתוך.

חסרים, כמובן, אך ענף יחסי־הציבור כולל
הרבה יותר מכך. כדי להבין זאת די
לחשוב על האפשרות שראש־הממשלה ה באה
של ישראל יהיה שימעון פרס, אדם
שעלייתו לצמרת הפוליטית היא במידה
רבה תוצאה של עבודת יחסי־ציבור, יעילה
ומסועפת. אין זה מן הנמנע ששיקולים
של יחסי־ציבור יכתיבו גם לליכוד להבליט
במערכת־הבחירות הקרובה את ה־טריאומוויראט
דויד לוי—יצחק שמיר—יורם
ארידור, ולהצניע ככל האפשר את מנחם
בגין•

נבחר מכוח יחסי־הציבור שלו. הוא נבחר
מכוח המנגנון. חלקם של יחסי־הציבור
היה בתחום אחר. השאלה היתה: איך
יבלע הציבור את שימעון פרס: כצפרדע
— או כעוגה? יחסי־הציבור של פרם שיפרו
את טעמה של הצפרדע, והפכו אותה
לעוגה. השיטה היתה — בניית המוצר
עצמו. לימדו את פרם לחייך לפעמים,
להפסיק עם סישחקי־המילים והעניקו
,עומק׳ לאישיותו.
״התוצאות היו טובות. ההוכחה היא
זו: לפני שהתחילו אנשי יחסי־הציבור
לטפל בפרס, היתה הפופולריות של המערך
בסקרים רבה מזו של היו״ר — מצב הפוך
מזה ששרר בתקופת שילטונם של בן־גוריון
וגולדה מאיר. עם תום הטיפול נסגר הפער
הזה.״
אורי סלע הוא שותפו של אריה גל-
בלום, מהגדולים בענף. לדבריו, החלק
המכריע בעבודתו אינו דווקא העברת ידי עות
על לקוחו לכלי־התיקשורת .״תפקידי
החשוב ביותר הוא להיות יועץ של החברה
הנוגעת בדבר, הלקוחה שלי. כאשר הנהלת
אותה חברה — ותהיה זו חברה
מיסחרית, מיפלגה או ממשלה — מבקשת
להגיע להחלטה מסויימת, עלי להעלות
לפניה את שיקול יחסי־הציבור. אותה
הנהלה צריכה להבין כיצד תשפיע הח לטתה
על דעת הקהל. זה צריך להיות
מרכיב בשיקול. לפעמים מרכיב חשוב

טוב ייעשה היועץ המיקצועי כאשר יסלק
את ידיו מהטיפול.״

יותר, ולפעמים חשוב פחות, אך מרכיב
שאסור להתעלם ממנו.״

כמה עולה התענוג? היח״צנים אינם
ששים לענות על השאלה. אירנה שיימן,
העושה יח״צ למופעים, אומרת :״לא
חשוב כמה זה עולה. תכתוב שזה מספיק
כדי להתפרנס בכבוד.״ לדבריה, כבר נב-
וותד, כשנקבה בסכומים. שלא לייחוס נוקבים
היח״צנים בסכומים. בין 5אלפים
ל־ 10 אלפים שקלים בחודש כאשר מדובר
במוסדות, במיפלגות, או בארועים גדולים.
זד, גם המחיר ליח״ץ לסרט מקומי. ל-
אמנים ולמופעים קטנים יותר — המחירים
נמוכים יותר.

״ ט רי קי ם
עלובים״

כ מה עולה
התענוג
** י צריך יחסי ציבורי היח״צן משה
י דיין, מזה עשרים שנה בענף ,והמייצג
שורה של מוסדות ציבוריים וחברות
מיסחריות משיב :״כל מי שדעת-
קהל עשוייה להשפיע על עצם קיומו זקוק
לדימוי טוב, ודימוי טוב ניתן להשיג
על-ידי יחסי־ציבור המבוססים על מוצר
טוב. ללא בסיס טוב אין כל סיכוי להשיג
דימוי טוב, ולא יעזרו שום להטוטים
המיוחסים לענף יחסי-הציבור. התחלת
דרכו של איש יחסי־הציבור היא בבחינת
המוצר או השרות או הרעיון, אם אומנם
הם עשויים לזכות לדימוי טוב. אם לא,

ענף יחסי־הציבור החל מתפתח בארצות־

..״הסי הזנ׳מו הפכו אזו
שימעון נו ס מצפודיע
׳שקשת רבועה
ועוגה ממה ״
הברית בתחילת שנות ד,־ ,40 עם ההתעצ מות
הגדולה בכוחה ובמימדיה של תקשו-
רת־ההמונים. ההנחה הבסיסית היתה שכל
דבר — גומי־לעיסה, אמונה דתית או
פוליטיקאים, הם בגדר ״מוצר״ שאמצעי-
התקשורת עשויים לסייע במכירתו, ותפקיד
היח״צן הוא להחדיר לקוראי־העיתון
את ״תודעת המוצר״.
הד״ר יריב בן־אליעזר, נכדו של דויד
בן־גוריון, הוא מרצד, לתקשורת באוניברסיטת
תל-אביב, ושותף במישרד ליחסי-
ציבור. הוא מסכים להגדרה שגם יחסי-
ציבור בתחום הפוליטי הם בגדר מכירת
מוצר, אך מציע שלא להגזים בחשיבותם
׳ ״לא יהיה זה נכת לומר׳ששימעון פרם

ך• שלב שלאחר בניית המוצר הוא
י י החדרתו למדורי העיתונים. זהו השלב
הרגיש ביותר.
היח״צנים אינם ששים לדבר עליו. לפגי
חודשים אחדים נוסד ״תא היועצים ליחסי-
ציבור״ ,הכולל כ־ 30 מישרדים שונים.
יח״צן שסירב להצטרף לתא נימק זאת
במילים חריפות באוזני העולם הזה :״זה
מתחת לכבודי להצטרף, ביגלל רמת ה אנשים.
בהשוואה למה שהכרתי בארצות־הברית,
כאן זו ממש בושה לעסוק במיק-
צוע הזה. שם שווה מעמדו של היח״צן
למעמדו של מנכ״ל. כאן הם משתמשים
בטריקים עלובים.״
שבתי רביב היה עורך במחנה, ודובר
הקונסוליה הישראלית בניו-יורק. היום הוא
עוסק ביחסי-ציבור• ״המיקצוע הזה אינו
טוב יותר ואינו גרוע יותר מאחרים. בארץ
אנו לוקים מאוד בשטחים שונים,
במובן זה שאין מיקצוענים רבים, במשמעות
החיובית של המילה, וגם כאן השטח
פרוץ לפעמים. בדיוק לשם כך הקמנו
את התא, כדי לטפל בבעיות של אתיקה,
של כבוד מיקצועי, לקבוע קוד להתנהגות
הולמת ולא להתחרות בצורה לא־הגונה. ה־פיתרון
לטווח הארוך הוא להגיע לכך ש ילמדו
את המיקצוע באוניברסיטה, וייעסקו
בו מי שהוסמכו לכך.״
עטים לעיתונאים ו״חבילות שי״ של
תכשירים קוסמטיים הם חלק מאותם דברים
שאין ששים לדבר עליהם.
דבורה אהרון, יח״צנית של רשת־מלו־נות,
מספרת על עיתונאים המגיעים אליה
ומבקשים הנחות בבתי־מלון של הרשת,
בארץ ובחו״ל. היח״צנים מארגנים לעיתונאים
טיסות־חינם ושהיית־חינם בבתי־

יח״צנים בך־אליעזר ומור

יח״צנית זיכרוני (משמאל)

יח״צנית רכינוביץ (משמאל)

עם תום הטיפול נסגר הפער

לא ריבוי הפירסוס, אלא טיב התדמית

כרטיסי הזמנה להקרנות סגורות

מלון, ארוחות־חינם במיסעדות והנזזות ב-
בתי-עסק. הם יודעים לספר על עיתונאי
מסויים, שהדרו אל עיסו עוברת דרך
הקיבה: כל מה שצריך לעשות כדי לה שיג
ממנו כתבה בעיתון הוא להזמינו
לארוחת־צוהריים דשנה.
כרמל רבינוביץ, העובדת בחברה העוסקת
בעיקר ביחסי־ציבור לסרטים, עושה
שימוש בכרטיסי־הזמנה להקרנות סגורות.
במידה רבה יש לכך הצדקה, כאשר מדובר
בכתבים לענייני-קולנוע, החייבים לכתוב
על הסרט לפני שהציבור הרחב חוזה
בו. אך לעיתים יש עודפי כרטיסים,
ואז מתנהלות במערכות העיתונים קר בות
אכזריים על הכרטיסים העודפים.

יצירת חד שות
יש מ אין
ך די שעבודת הריכוך תישא פרי,
* צריכים יח׳׳צנים להעביר את הפירסר
מת הסמוייה בצורה של ״חדשות״ ,ובניסוח
שיתאים למדורים השונים.
לצורך זה עומדת לרשותם שורה של
אמצעים מגוונים. שירה :״לקוח מסויים
שלי הפעיל במשך שנה שירות מסויים
באורח ניסיוני. כאשר הגיע אלי, הצעתי
לו לערוך מסיבת־עיתונאים, ולהודיע שהשירות
ייפתח יומיים אחרי קיום מסיבת
העיתונאים. אילו הייתי מודיע במסי-
בת־העיתונאים שהשירות כבר קיים, לא
היתה בכך שום חדשה. כאשר אני מודיע
שהשירות עומד להתחיל — יש כאן
חדשות, ואין כאן שקר, משום שזו מין
פתיחה רישמית״.
יש עיתונאים האוהבים מסיבות־עיתונ־אים.
ראשית, מוגש שם כיבוד. בדרך־כלל
אלה הם משקאות קלים וחמים, עוגות
וכריכים. אך לעיתים — מחוץ למועדוני
העיתונות — מוגשות ארוחות שלמות
ומשקאות אלכוהוליים. שנית: התמורה
שמשלם הלקוח — כמה מאות שקלים —
מגיעה אל אגודת העיתונאים, ולא אל
בעלי־העיתון, כפי שנעשה הדבר במקרה
של פירסומת גלוייה, העולה לאין שיעור
יותר. התוצאה: כמעט תמיד יש דיווח
על מסיבת־עיתונאים, יהיה הנושא מה
שיהיה.
הצורה הנפוצה ביותר להעברת ״החדשות״
היא באמצעות הודעות לעיתונים
(הנקראות בלשון־המיקצוע ״קומוניק-
טים״) .הללו מועברות למדורים השונים
על־ידי היח״צנים, כאשר הן ערוכות ומנוסחות
בצורה המתאימה למדור המסדים.

רועים״ ,שהם חדשות מתוכננות. אלה
הן תצוגות־אופנה, מיבצעי־טעימה של
מזון, מסיבות, פתיחה חגיגית של מיס-
עדה, או ועידות של מיפלגות.
לא מזמן רדתה אמורה להיערך מועצה
של מיפלגה מסויימת. יח״צן הציע לקרוא
לאירוע ״ועידה״ ,כדי שהטלוויזיה
תיאלץ לבוא ולסקרה. בשוק החדשות
״ועידה״ שווה יותר מ״מועצה״ ,ואנשי
המיפלגה, שרצו בסיקור הטלוויזיוני, הח ליטו
לשכוח קצת את מה שכתוב בתק
גים
המתוחכמים יותר, יש לנו דימוי שלילי,
כאילו מדובר כאן באנשים שיטחיים.
כדי לעסוק ביחסי־ציבור צריך להיות
אינטליגנט, זריז, ולדעת ליצור קשר עם
לקוחות ועיתונאים.
מירי זיכרוני, מהמתיקות בענף, עוסקת
במתן יחסי־ציבור בעיסקי השעשועים.
היא אינה מסכימה להגדרה שיחצ׳ץ
טוב הוא מי שמצליח להחדיר את שם
לקוחו פעמים רבות ככל האפשר אל דפי
העיתונות ״בתנאי שהשם מאויית כהל
״הקיכאון
במשק צימצס את תקציבי הבירסוגנת -
ובמקביל לנו פוחזים מדשודיס ליחסי־ציבוד
נון, ונהגו על־פי עצתו של איש יחסי-
הציבור.
נוהגים מסוג זה אינם משפרים, כמובן,
את תדמיתם של העוסקים במיקצוע.
אשת יחסי־הציבור ענת ליבנה :״מצד
אחד, בעיני בנות הטיפש־עשרה, יש ל-
מיקצוע דימוי זוהר מאוד, כאילו אנחנו
מסתובבים מבוקר עד ערב במסיבות קוק-
טייל מפוארות, עם כוס שמפניה ביד, ומתחככות
עם אנשים חשובים. לדימוי
הזה אין שחר. אך דווקא בגללו, בחו

.לדבריה, חשובה יותר התדמית ה נכונה
שלה זקוק הלקוח. זיכרוני אומרת
שאין להעלות היום על הדעת שאמן,
מפיק הצגה או מפיק סרטים יפעלו ללא
יחצ״ן לצידם .״יתכן שמי שטוב באמת,
יצליח לבסוף בכל מיקרה. אך מדוע לא
לקצר את התהליך? זהו בדיוק התפקיד
שלי — לקצר את התהליך״.
אורי סלע אומר :״פשטני מדי הוא
להציג את הדברים כאילו העוסקים בידר
סי־ציבור הם עדת נוכלים ערמומיים, ואילו

העיתונאים הם חבורת תמימים או מי
שניתנים לשיחוד. ההסברה הטובה ביותר
היא המוצר עצמו, האדם עצמו או הרעיון.
אם אלה אינם טובים — לא יועילו
שום יחסי־ציבור״.

היכול תלת מרן
א ת הבו חר
ך* וטב שלא לזלזל בענף זה. הת׳-
״ י עצמותה של תיקשורת־ההמונים, וה כרתם
של אנשי־עסקים ופוליטיקאים ב־כודדההשפעה
שלו על עמדות הקורא,
גורמים לפריחת הענף.
בארצות־הברית כבר הפכה היכולת לתמרן
בעמדות הצרכן או הבוחר למדע של
ממש. בישראל, הנמצאת בפיגור של 15
שנים אחרי ארצות־הברית, עדיין נעשים
הצעדים הראשונים. אך לא ירחק היום
שבו יתייצבו בהמוניהם אנשי־מקיצוע
ממולחים ומיומנים לצד כל מנהל־חברה
ומנהיג־מיפלגה- ,ויאמרו להם מה לייצר,
בכמה למכור, מה לומר וכיצד להתלבש.
בעולם המסתעף של התיקשורת והבי רוקרטיה
המודרניים הופכים היח״צנים
אנשים שקשה להסתדר בלעדיהם. הם
מספקים לעיתונות שפע עצום של ידיעות
— ותפקידה של העיתונות לסננן
כהלכה. הם הופכים זרוע מקשרת בין
הציבור למוסדות, ומקצרים את מהלכו
של המידע.

ועידה שווה יותר
ממועצה

ך יח״צנים עובדים על קשת רחבה
• י של כתבים ומדורים. כאשר נעשים יח־סי־ציבור
למוצר מסרים, מנסים להחדירו
למדורים רבים ככל האפשר בדרך של
יצירת חדשות. בצד ידיעה על התחלת
שיווקו של משקה קל מסרים במדור הכלכלי
׳,יהיו גם ידיעות במדורי החברה
על-ידי בעל-בית־החרושת, המייצר את
המשקה וידיעה במדור הספורט על כ ד
כב־ספורט שלגם את המשקה.
שיטה שימושית אחרת היא שיטת ״האי
יח״צנית
שיימן

יחצ״ן סלע

לא חשוב כמה זה עולה

המוצר הוא ההסברה הטובה ביותר

ו מ די ם
! בני מיני

לו קודם, אף־על״פי שהוא ייאלץ, מחוסר
ברירה, לכרות בריתות עם אנשים שהוא
לא אוהב. הוא בר״מזל, ובכל מצב יידע
להסתדר.

מזר החווש:

ירוחםמ של -בסוף 1981 נראה
שלא ימשיך בתפקידו הקיים. בכל מיקרה
הוא ישנה את כל הקאריירה הפוליטית
שלו באופן פיתאומי. אף־על־פי־כן הוא
יפסיד הזדמנות משמעותית בקאריירה
שלו, תוך השנה הקרובה.

דגי

לקראת סוף מזל דגים, שהוא גם מסכם
¥¥שנה בגלגל־המזלות העולמי, ראיינתי את

האסטרולוג אילן פקר, שהסכים לגלות
את מימצאיו האסטרולוגיים לגבי אישים
בפוליטיקה ולגבי יום הבחירות, במידה
ואמנם יתקיים. כיוון שלדבריו נראים
סימנים, שיום הבחירות עלול להידחות
באופן בלתי-צפוי, או שיקרה בו משהו
בלתי״צפוי.

בנו שאהבחירות
¥¥תוצאות אלה :

שלושה כוחות דומיננטיים שווים

¥ייבחרו, ועל כן יחיה קשה להרכיב

¥ממשלה. כל ממשלה שתוקם לא תחזיק
¥מעמד יותר משנה אחת. בקדנציה הבאה
¥¥גם המערך וגם הליכוד יהיו בשילטון,
¥או במיסגרת ממשלת״חירום, או עקב
¥חילופי שילטון, תוך כדי תקופת ה¥
¥קדנציה
הבאה.

שמחהאר לי ך — השנה הוא עובר
תקופת חרדה ואי״נוחות גדולה. נראה
אפילו משבר עמוק ביחסים בינו ובין
חבריו במיפלגה, תוך אובדן אמון הדדי־

_ חוזה פקר

שיזדהו איתו ועם רעיונותיו, גם אם
יתנגדו לו. חשוב לו שיסמכו עליו ושיתנו
בו אמון.
אבאא בן — לא נראה שיצא ממצבו
המנוטרל ברגע זה. יתכן שיעשה׳ ניסיון
נוסף לחזור לפעילות ציבורית באוקטובר,
אך נראה לי שהוא חוזר לפעילות של
כתיבה והוראה. בשנה הקרובה יהיה
בחלק ניכר מזמנו בחוץ־לארץ.

על בריאותו, שתימצא בסכנה לקראת סוף י השנה.

מוטהמר — עליו לשמור עצמו

מפני תאונות, או מפני מצבים מסוכנים
במשך השנה הבאה, וכן מפני מחלות .
יש לו סיכוי גדול לקבל תפקיד משמעותי

במובן ציבורי, חברתי, אך צפויים לו
קשיים, עקב קשיי־החברה לקבל את שי
טותיו.

ש ה דיין — גם אם יצטרף להתמו
דדות
בבחירות, לא נראה שיקח חלק

בתפקיד מרכזי בממשלה שתקום.

עזר ויי צ מן — הוא עדיין לא מוצא

את עצמו השנה, ויקח לו לפחות שנה -

שנתיים עד שיחזור לפעילות פוליטית.

אריק שרון — נראה שיהיה מסוכסך

מאוד עם חברי מיפלגתו, עד כדי ניסיון *
להיפרד ולבטא את עצמו בדרך משלו
בפוליטיקה. יחד עם זאת, נראה עדיין ,
שימצא את עצמו בתוך חוג של אנשים ,

שמעריכים ושאוהדים אותו, ושישתפו

עימו פעולה.

איו הם יהיו אחרי הבחירות? פוס
בחרדה * אבן מנוטרל * :1וורג
משיר * משל יפסיד * דיין
מחוץ לממשלה * בגין בדיכאון
פנימי. הוא יימצא בחשבון־נפש רציני
עם כל הקאריירה הפוליטית שלו.

שמעון פרס — הוא נמצא בחרדות,
שיימשכו לפחות שנתיים נוספות. חשש
גדול מכישלון או אי״הצלחה, סובל
ממתחים קשים, ומקשיים מסויימים
ביכולתו ליצור שיתוף פעולה. הוא טיפוס
אידיאליסטי, הוא מוכן לשתף בהצלחתו
את הקרובים אליו. מאוד חשוב לו

ה ד ״ ר יו ס ף בו רג -יצליח בפוליטיקה,
בכל מיקרה יחזיק מעמד כרגיל.
נראה לי שייצא מחוזק מכל המצב שהיה

מנחם בגין — במפת־הלידה של בגין
נראה, שהוא ייכנס לדיכאון עמוק במשך
השנה, לאכזבה ולניסיונות להתרחק
מהבמה-הפוליטית. למרות זאת, עדיין
צפויות הפתעות מצידו לקקאת סוף השנה.
עקב השפעת כוכב אורנוס לקראת
נובמבר-דצמבר, נראה שעליו לשמור היטב

המרץ והיוזמה יחזרו לאפיין אתכם, ו-
מצב־הרוח ישתנה לטובה. אך דווקא
כעת עליכם להשגיח בשבע
עינים על מעשיכם.
קיימת נטייה לפעול
בצורה קיצונית,
וכדאי להקטין את הסיכונים.
צפויים הפסדים
בהימורים, בהש-
קעות־יתר, או במתן
הלוואות. בתחילת הו
2במרס ־
שבוע (מיום ד׳) לא
20באפריל
תשבעו־נחת, בכל הקשור
לרומנטיקה, אך בהמשכו תחזור
ההתלהבות כתוצאה מפגישה מקרית.

בענייני כספים אתם רגועים יותר, ויכולים
להניח לנושא זה לזמן־מה ללא דאגה.
המתח בבית שוב מתגבר
בשבוע זה, ואתם
נוטים להגיב באימפולסיביות
ובכעס. נטייה
להפריז בחשיבותם של
דברים, הנאמרים על־ידי
אנשים צעירים
מכס, עלולה׳ לגרוס להחלטות
פיתאומיות ו־בלתי־נכונות.
נסו לש מור
על המצב הקיים.
במקום עבודתכם יימצא לפתע מישהו שמבין
לליבכם ושיוכל לתת לכס עידוד

העבודה, שאליה הוכרחתם להתמסר, והאחריות,
שנאלצתם לשאת בתקופה האחרונה,
גורמים לכם
רצון להתפרק ולצאת
לבלות. קיימת נטייה
להתפנק ולבזבז כספים.
השיפוט אינו טוב
בטייוחד ברגע זה, לכן
רצוי לדחות החלטות
חשובות, כך תוכלו
לחסוך מעצמכם התלבטויות
מיותרות. כל
החלטה תיעשה באופטימיות
עיוורת, ועלולה לגרום לצער ולחרטה.
בשטח האהבה — יתכנו בעיות.

ניתוקים פיתאומייס מבני־זוג ייגרמו לבהלה
ולחוסר־מנווזה, לרוע המזל לא תוכלו להתייעץ
ולמצוא נחמה באנשים
הקרובים אליכם
ביותר, כיוון שהדברים
חייבים להישאר בגדר
סוד. קיימת נטיח להתנהגות
תוקפנית, ובמיוחד
יש להיזהר מדיבורים
מיותרים ופוגעים,
כיוון שהחרטה לא תאחר
לבוא. הזדמנות לקדם
בסתר את ענייניו
של ידיד או שותף לעבודה תגרום לו להתקדמות
מהירה. נצלו את יכולתכם זו.

עיכובים ומיכשולים יצוצו לפתע, בעיקר
בקשר לנסיעה שתיכננתם. בעיות מישפ-
טיות מעסיקות אתכם,
אם כי לא באשמתכם.
ברגע זה ה תמונה
אינה נראית
מבטיחה, יש להמתין
מיספר שבועות וציד-
קתכם תצא לאור.
בעיות בחיי-המישפחה
עלולות אף הן לשבש
את מחלך־החיים ה רגיל,
לא טוב לתכנן
חופשות מישפחתיות. גם בענייני עסקים
להיזהר ולא לחתום על מיסמכים.

83י

אי־נעימות בעבודה עלולה לגרום לכם להחלטה
פזיזה ולא נכונה. האיום שאתם
חשים הוא זמני, והוא
יחלוף תוך יומייס־שלו־שה.
תקופה מעייפת,
מתח בכל מה שקשור
ליחסים קרובים, והאכזבות
לא מאחרות לבוא.
יש לקחת הכל בקלות.
שינוי־מה בשיגרה המוכרת
יגרום לכם להכרות
עם אנשים אחרים,
ואלה יביאו בפניכם
רעיונות חדשים ומלהיבים. למרות הכל
זיכרו גס ידידים ותיקים ומסורים לכם.

ידידים עלולים לגרוס לאכזבה עמוקה ולהתמרמרות.
לפתע תגלו שהעלימו מכם
דבר הפוגע בשימכם הטוב,
ונקמתכם לא תאחר
לבוא. ענייני אהבה
חייבים להישמר בסודיות
מוחלטת, אין לבטוח
באיש, ההרגשה ש־שיש
על מי לסוך מטעה
לאלה הנזקקים לתרופות
— שימו״לב,
קיימת נטיה לבלבל ולהתבלבל,
כדאי לבדוק
היטב להקפיד. בחיי־האהבה יש להישמר
היטב מפני התעלמות ובריחה מהמציאות.

פעילויות הקשורות בהופעה בפני ציבור
יעסיקו אתכם, ערבים פוליטיים או חוגי-

בית יתפסו חלק ניכר

מזמנכם. חיי-חברה סו
ערים
וסואנים, נסיעות
הקשורות לעבודה ול־קרובי-מישפחה
יחיי

אתכם לצאת מ-

השיגרה השנואה עלי

היזהרו מרמאויות

בענייני כספים, תמימו-

תכם וחוש הצדק עלו
לים
להטעות אתכם,

ולגרום לשיפוט לא נכון של עמיתים לעסקים.
תקופת הרגיעה עומדת להסתיים. ז*ר

שינויים שרציתם לבצע בענייני הקאריירה
יתעכבו, והתוכניות לא תבוצענה כמתוכנן .

בן־הזוג יתנהג בתוק
פנות
למעלה מן הרגיל ,
ואתם תשתדלו להבינו
ולוותר על רצונותיכם .
הוצאות כספיות נוספות

יפתיעו אתכם, כדאי לתכנן
היטב כל הוצאה .

כל קניה שאינה הכר9ו
בפב רו א ר חית רצוי לדחות ב
20ב
מרס
רגע זה. עיסוקים הלספורט״ימי
קשורים

¥דירה
ורכוש שוב מעסיקים אתכם, ונדמה
פעילות משותפת תביא לקידום עניינים בני מזל קשת יחדשו קשרים עם ידידים
וקרובי״מישפחה בחוץ־לארץ. חיי־האהבה
שהתעכבו עד כה, אס כי בתחילתו של
¥¥כאילו העולם לא תגיעו לפיתרון ענייניכם
השבוע יורגש מתח, והכספיים.
עם מעט
שוב פורחים, אי־ההב-

אפילו אכזבה מחברים.
סבלנות תגיע גם ה נות
של החודש האח¥
תקופה
שבה הכל יז אך
יומיים לאחר מכן
רון יעלמו, ותוכלו שוב

רום בייתר קלות. ממצב־הרוח
ישתפר, ולשבת
ולברר עניינים ב¥
בחינה
חברתית — האופטימיות,
שאינה אורוח
טובה. משימה חד¥
פיינית
לכס בדרך־כלל,
תנאים יהיו משביעי-

שה בקנה־מידה גדול

רצון, תימצאו את עצתהיה
בת־לוויה נעימה
תוטל עליכם במיסגרת

מכם מוקפים בחברה
בהמשך השבוע. לאלה
העבודה. לעוסקים ב¥

שסבלו
מפרידות, תהיה
ומבוקשים על־ידי אנספורט
תהיה תקופה

שים, שיודעים עליכם
הזדמנות להשיב אליהם
של הצלחות. מרץ ו¥

האהובים עליהם. למפי
השמועה. קישרי-
יוזמה יושקעו בפעילו-
¥¥חיבה מעניינים יווצרו, ואלמנט ההפ בודדים — הזדמנות לפתח חברות חדשה יותיכם. הצעות חדשות מביאות אתכם יוסיפו הנאה לתקופה זו. נסיעה קצרה
לתקופה של שיקול־דעת, אך אין למהר. עשוייה לעזור ולקדם את רצונותיכם .
¥תעה ישפיע בעיקר על חיי״חאהבה. ומעניינת. גם המצב הכספי עומד להשתפר.

וימר יעקבסון טמיר

\1זפ ג כ •>0ר \/ 80 עז 0פרפ • 8רסואססען ו\ ±81/פפ 0ע/ו 0ו\ו.שפ\/ר• ±פר ע/

טעם הימים הטובים...

פעם היו עושים הכל יותר לאט
ויותר טוב. ככה עשו גם תה. בנחת.
כשבא לי לשתות את התה שלי
כמו שצריך, אני מכין אותו לאט.
מעלי תה ״גולדטיפס״.
בדיוק כמו פעם.

איך מכינים תה כמו פעם?
מחממים תיון על ידי שטיפה
במים רותחים.
שמים בתיון עלי תה ״גולדטיפס״
של ויסוצקי.
(כפית אחת לכל ספל).
מוזגים מים רותחים ממש. נותנים
לתמצית לעמוד בשקט 8 — 5
דקות, זהו.
מוזגים לספל מלוא התמצית. או
מעט תמצית בתוספת מים חמים.
נו, איך הטעם?
ממש חורה ...הא? אמרתי לך...
המר ויסוצקי
המר ויסוצקי
תה גילדטיסס
תה גולדט׳פס
*40100

18491011

תה אמיתי זה ויסוצקי
כבר 130 שנה.

מעשה בניקי טן־רי קה

שיח
לו ח מי ם
פינטו: נו, מה שלומך, שרוליק !
תעביר את הפינג׳ן, נשים לנו קפה.
לדרמן: בעזרת השם, דני, בעזרת
השם• שמעתי שבאת בברית הנישואין,
מזל־טוב, מזל טוב. עם הבת של דני
מט, נכון ! זה שהמליץ לשחרר אותך ן
פינטו: מיקרים יש בחיים, אני
אומר לך. נו, תגיד, שדה יגיע ז
לדר מן: קיבל הזמנה. אולי הוא
יאחר. אה, אילו ימים היו, אילו ימים.
אתה זוכר, דני ! אני עוד זוכר את רטט
העוזי, את ריח אבק״השריפה, את משק
הכדורים — ופלאח ההוא השתטח.
תוסיף איזה עץ למדורה.
פינטו: אתה מספר לי ן אה, מגע
חוטי הניילון בין אצבעותי ! זה היה
משהו, אני אומר לך !
לדומן: כן, כן, הימים היפים ההם.
נו, אנחנו צריפים להתגאות. הענקנו דוג״

שיח לוחמים
מה אישית. עכשיו, כמו שאני רואה, קם
לנו דור של ממשיכים.
פינטו: מה אתה מדבר, שרוליק.
אלה ממשיכים ! זה נוער זה ן מספרים
סיפורים על יריות באוויר, על פתיחה
באש שלא בהתאם להוראות. זח לא
רציני, שרוליק. זה לא מה שחיה פעם.
לדומן: אסור לאבד תיקווה, דני
ידידי לנשק. אחוות הלוחמים לא תכזיב.
כל דור — ושיטותיו שלו. לא צריך
לחיות כבול לקונספציה. אתה רוצה
שכולם יסתובבו עם חוטי ניילון ן קח
קצת קפה, דני, ועכשיו נבדוק אם הבט־טות
כבר צלויות.

יום אחד מהלך לו דומבי רגל־קלה במעלה הדיזנגוף, ובמי
הוא מבחין אם לא בבבת־עינו ניקי בטן־ריקה מיושבת לה
באחת המימזגות בחברת כתבלב מאחד העיתונים. אותה
ישיבה שלהם, בכך מבחין רגל־קלה לאלתר, נמשכת כבר זמן
רב, שכן רשת עבותה של קורי עכביש כבר ניטוותה בין
השניים, וכמה זבובים מפרפרים בה.
המבט שמשגרת אותה ניקי בטן־ריקה אל ידידה דומבי
אינו מותיר מקום לפירושים. הצילני מייד הכתבלב והשב
את נפשי, אומר המבט. לפיכך מכוון לשם דומבי את רגלו
הקלה, וכמי שמטיח לפי תומו יוצאות את לקקנו המילים
הבאות: שמעתם, הוא אומר, מיגדל״שלום עולה באש!
מייד קופץ הכתבלב ממקומו כמי שעקצו דבור, מפטיר
מילת סליחה ורץ לדרכו. ואילו דומבי נוטל את ניקי בבת-
עינו וזו אומרת לו ללא מילה של הקדמה: מתה אני ברעב
ובצמא, היא אומרת, קח אותי לאחד מאותם המקומות!
מעיף דומבי רגל־קלה מבט לפה ומבט לשם, והריהו מוליך
את בטן־ריקה ומוציא משאון הדיזנגוף, ובאחד הרחובות
הקטנים, בואך בן־יהודה, הם נכנסים לבית מגורים, מעיפים
מבט לפה ולשם, יורדים שתיים שלוש מדרגות ונוקשים על
דלת פשוטה למראה.
הדלת נפתחת רק קצת, בדיוק במידה שתספיק לעינו
של אתא־שוחט להציץ באורחים. כיוון שדומבי ידוע כאזרח
שמעותיו בידו והריהו שומר־סוד במידה סבירה, נפתחת לה
אותה דלת עוד קצת — בדיוק במידה שתספיק לבטן־ריקה
ולרגל״קלה לחמוק פנימה״
ועכשיו הריהם מוצאים עצמם בחללה של מיסעדה רחבת-
ידיים ואפילה קצת, שהמון״אדם מטובי העיר ויקיריה מרוחים
סביב השולחנות וממלאים את בית בליעתם במיני מאכלים
ומשקאות כששיניהם משמיעות קול טחינה גדול.
מתיישבים גם בטן־ריקה ורגל״קלה באחת הפינות, ואתא-
ששוחט בעצמו בא לשמוע את אשר בפיהם.
לא עוברות דקות רבות, ולפני דומבי ובבת״עינו פרושות
מנות נאות מאוד, ריחניות ורוחשות, ועימן מן החריף־החריף
ההוא. וכבר הם מתחילים לנעוץ בבשר מזלגות, סכינים ושיניים
— לא תמיד על פי הסדר הזה — והנה פתאום קול המולה
גדול.
כל אותה המולה, הריהי מכיוון חדלת. זו סופגת באומץ
חבטה אחת ועוד שתיים — ומי מופיע בפתח אם לא מקי-
לעגן בחוק
אני אחד האנשים הבודדים פה בארץ,
שבאמת מצטער שלא התקבל החוק
לסיפוח רמת״הגולן. דווקא החוק הזה
לא היה גורם שום נזק ממשי. על רמת-
הגולן, למשל, אין שום שגרירויות זרות,
ולכן שום שגרירות זרה לא היתה עוברת
משם לתל״אביב. לשם גם אפשר חיה
להעביר את לישכת ראש־הממשלה, בשקט,
בלי רעש, בשיטת חומה״ומיגדל
וקביעת עובדות בשטח. רמת־הגולן גם
אינה אמורה להיכלל באוטונומיה, כך
שסיפוחה לא היה משפיע חרבה על
תהליך השיחות הנמצא, כידוע, בעיצומו.
לכל היותר חיינו מקבלים גינוי אחד-
שניים באומות״המאוחדות, נאום אנטישמי
של אסאד, וסוף הסיפור.
החוק הזה גם היה מקנה אמינות
לחברי־כנסת רבים, שחתמו על העצומה
הידועה הקוראת לסיפוח הרמה.
ובהזדמנות זאת הייתי באמת רוצה לשאול
מה בדיוק קרה לעשרות חברי-
הכנסת שחתמו על העצומה הזאת ופית•
אום, כשהיתה הצבעה, לא חיו במקום,
או הצביעו בכל מיני צורות שונות ומשונות.
מה זה פח ן מילה זו לא מילה
וחתימה לא חתימה ! אני גם לא מקבל
את הסיפור על העיתוי. בעד חוק ירושלים
הצביעו אותם חברי-כנסת למרות
שהעיתוי נראה להם גרוע מאוד. אז מה
הסיפור ן
אבל הגורם העיקרי, לצערי, הוא זה :
אחת הסיבות החשובות לכך שסיפור
הפיצויים למפוני פיתחת״רפיח אוכל לנו
את הלב, היא שלא חיה חוק ישראלי
מפורט לסיפוח השטחים הללו. חוק נבון
בענייו הזה היה הופך את השטחים
הללו לשטחי מדינת-ישראל, ואז היו
מקבלים שם פיצויים כפי שנחוג לשלם

מקי־כפתור מתייצב בפתח
כפתור ובידו משכנע מישטרתי גדול, ויחד עימו עדת כפתורים
שלמה ואחד משגיח כשרות.
להשאיר הכל על השולחן ולהסתדר ליד הקיר עם הידיים
למעלה — זוז ! קורא מקי״כפתור.
וכך, בעוד האורחים, בהולים ומבוהלים, עושים את דרכם
אל הקיר, ניגש משגיח הכשרות אל אחת המנות המכורסמות
ובנעיצת מזלג אחת הריהו קובע:
בשר חזיר ! כולם לכלא !
אלה החיים בתקופת הפרוהישינקן.

ת שובה

לאינפלציה

תדון

מה ההבדל בין לונדון ובין מדינת-
ישראל! שבלונדון אני מצליח להשתעמם
אפילו בלי לראות שם תיאטרון, ואילו
בארץ אני לא משתעמם אפילו שאני לא
רואה פה תיאטרון, ואיך זה קורה !
בגלל בגין.
עד שנכנס בגין לתמונה היה כל סיפור
מערכת הבחירות בחזקת שיעמום אחד
גדול. תשאלו אנשים ברחוב מי בכלל
יודע שהולכות להיות בחירות להסתדרות,
ותקבלו תוצאות ממש משונות.
ועכשיו בא בגין, ובהופעה אחת שבה
פתח הליכוד את מערכת הבחירות להסתדרות
הפך את הקערה.
״לא עוד פעולות תגמול!״ קורא בגין,
ואם זו לא התשובה לאינפלציה, אז מה
התשובה ! ילדים נשים וטף יהודיים לא
יהיו טרף לציפורני המרצחים, הוא קורא,
והרי זהו בדיוק מה שמבטיח לנו
את השכר הריאלי לעשור הבא ! וכאשר
בגין מגדיר את אש״ף כאירגון מרצחים,
הריהו משול כמי שמכריז על הקמת
מדינת־ישראל כמדינת-רווחה-וסעד, ארץ
שטוב לחיות בה וממשלתה מיטיבה עם
העם, כמו שהבטיחה.

לאזרחי המדינה• אני בטוח שאילו היה
מתקבל החוק לסיפוח הגולן היינו חוסכים
מיליארדי לירות — ואולי אפילו
עשרות מיליארדי לירות — באותו היום,
שללא ספק יגיע, שבו יהיה צורך לפנות
את ההתנחלויות בגולן למען חשלום.
אני קורא לתנועת התחייה ולאנשי
רמת־חגולן האמיצים להמשיך ללא לי אות
במאמציהם. לא הכל אבוד, חברים!
צריך לעגן את עניין הפיצויים בחוק !

אל תדון את חברך וגו׳ נאמר, וכבר
שמענו על יותר מרוצח אחד שבעומדו
לפני כס המישפט אמר לשופט :״מה
אתה בכלל מבין בזה ! אתה רצחת
מישהו בחיים שלך!״
וזהו, כנראה, הכלל שעל פיו דנים
עכשיו עיתונאים למיניהם את השובתים
במשק. לפני שנה־שנתיים היה הדבר,
כאשר שבתו העיתונאים למען שכרם,
תקדים חשוב מאוד במשק הישראלי. לא
למען מעמד המקצוע שבתו השובתים,
לא נגד חוק־לשון-חרע, גם לא נגד חוק״
הגנת-הפרטיות, אלא פשוט כך, פשוט
חד״וחלק, למען שכרם הנשחק באינפלציה.
וזהו,
כנראה, מה שנותן להם עכשיו
את הזכות המוסרית לדון את השובתים
האחרים. את המרצים באוניברסיטות
המעצמים בעיצומים, למשל. כך אתה
מוצא מאמרים כלכליים מפולפלים ומל-
אי-ליגלוג על המרצים הללו ,״דלת העם״
,שלמען מה הם שובתים, בסך-
הכל ז למען הלחם והחלב לילדים ! לא.
למען המכונית השניה והטלוויזיה הצבעונית
ושנת־שבתון וכיוצא באלה הטבות
מפליגות• שלא רבים במשק זוכים לש-
כמותן.
וכך, ממחשכי ביקתותיהם הטחובות,
מאצל הלחם במשורה והמים בלחץ,
משגרים העיתונאים הללו את חיציהם
השנונים אל עבר המרצים העשירים
מן האוניברסיטות, וכבר קנו את זכותם
לכך, כאמור.
במקום שעומדים בעלי״תשובה, אין
צדיקים גמורים עומדים, מחמת הצפיפות.

החודש בשקם׳
בחודש מרץ כדאי לך במיוחד, לרכוש א ת שואב האבק רב העוצמה של ׳׳הובר״8 4070-
זהו השואב המעולה והחזק במיוחד(עד 850 ואט) המותאם לשאיבה יסודית של אב ק
תוך שמירה על חיי השטיח ובעל עיני בקרה לפיקוח על מילוי שקית האבק.
ניתן להפעילו ברגל והוא נייד על גלגלים.

הנחה מיוחדת!
ועוד הנחת שק״ם באשראי

ועוד הנחה נוטפת למשלם במזומן!

־202
*12.5
*11.5

נכי צה׳׳ל זכאים להחזר של 947.-ש׳.
*המבצע, מוגבל למלאי הקיים.

מ״בית הנבחרים של הובר״ ששוב זכו
בתארים ״המוצר הנבחר״ ו״הקניה הטובה ביותר״ : 1981

^י 7ו -ב 1־

הובר 4014

חובט שואב ומבויש בו זממת

״קק־אוף׳ ז£1או 0ק*7מ 0יז

הקומפקטי החדש של הובר

הובר 3005״הצלחת המעופפת״

מפיצים בלעדיים בי שראצ״חוסף חברה למוצרי חשמל בע״מ
חברה משותפת עם כור סחר, דרך פ״ת 23ת״א

בריטניה: ניל ברנס ״ דוהשמאל
גם האוהדים המושפעים ישל סידרת הטלוויזיה המוב4
חרים,
גילו ספקנות בכל הנוגע לאמינותו של הגיבור
הראשי, ניל ברנסייד. קצת קשה להאמין, טענו צופים
רבים, שאיש מודיעין כה בכיר ינסה לחבל ביעדים
הפוליטיים של הדרג המדיני הנבחר, לפגוע בדטאנט,
ולתת ביטוי מיבצעי לנטיותיו הפוליטיות.
המטרה: טוני כן. שערוריה חדשה שפרצה
לאחרונה בבריטניה עשוייה לפזר את כל הספיקות בעניין
זה. השבועון הבריטי ניו סטיטסמאן גילה לפני שבוע,
שחבר,פרלמנט בכיר מהסיעה השמרנית רקם קשר עם
אנשים ב־16־אס, היחידה לתפקידים מיוחדים ב״מוסד״
הבריטי, לחסל את מנהיג השמאל בלייבור, אנתיויני
ודג׳ווד בן, כדי למנוע את בחירתו לראשות הממשלה
בבריטניה. מדליף הקשר הוא דווקא איש ימין מובהק,
ליי טרייסי, שעבד שנים רבות ב־16־אם.
טרייסי, שהוא מומחה לאלקטרוניקה, הסכים להופיע
בתוכנית היוקרה הטלוויזיונית פאנוומה, בה נחשפו שיטות
העיקוב והבילוש של המודיעין הבריטי אחרי אישים
פוליטיים בבריטניה עצמה. בעיקבות הפירסום הרב של

הדיווח שלו היה נרגש, אבל חד־משמעי :״אל תתנו
לפונאי (המוסד הבראזילי לטיפול באינדיאנים המקומיים)
לשמור על האינטרסים של האינדיאנים. הדבר משול
להפקדת אנשי אס־אם על שמידת היהודים !״
ג׳נוסייד ממומן היטכ. הבנק העולמי כבר הסכים
למעשה להעניק לממשלת בראזיל 1.5מיליארד דולר,
כדי לבצע תוכניות פיתוח נרחבות באזורי מאטו גרוסו
ותנדוניה, הגדולים ׳בשטחם מצרפת. הפרוייקט הבראזילי
הוא שאפתני ומרחיק־לכת. מדובר בסלילת כבישים,
בעבודות תשתית ובעיקר בהתנחלות רחבית־ממדים.

זוזי 109
ממשלת בראזיל מתכוננת לתוכנית מקיפה ישל ביעור
יערות ולגירוש האינדיאנים משטחי המחייה הנוכחיים
שלהם.
דייוויד פריים משוכנע שהתוכנית ׳תחדיר לאיזור
מחלות שהילידים אינם מחוסנים מפניהן, ויתחסל את כל
מקורות המחייה של האינדיאנים. בסך־הכל נותרו באיזור
רק כ־ 8000 אינדיאנים המשתייכים ל־ 25 שבטים שונים.

טוני כן

מועמד לרצח

התוכנית הסכים טרייסי לגלות לעיתונאי דאנקאן קמפבאל,
כי הוזמן על־ידי חבר הפרלמנט השמרני, איירי ניב,
לפני מערכת הבחירות של ,1979 כדי להקים יחידה
חשאית של אנשי־ביטחון, שתפעל, גם באלימות, אם
יעלה השמאל בלייבור לשי׳לטון במדינה.
בפגישה שנערכה במלון קאמברלאנד, במרכז לונדון,
׳תיאר יניב את הסכנה לבריטניה אם ייעשה בן ראש־ממשלה.
הוא הציע לטרייסי להצטרף ליחידה של אנשי
מודיעין וביטחון שיעשו הכל ״׳לעצור את בן״ .ניב
אף הודיע לטרייסי שאם השמרנים ינצחו, יהפוך הוא
לראש המוסד, ואז יערוך טיהור — ירחיק את אנשי
השמאל והליברלים ויקדם את אנשי הימין הקיצוני. טרייסי
עצמו לא התנגד להצעה. גם הוא חשש מפניו של טוני
בן ה״קומוניסט״ .השניים הסכימו להיפגש שוב, אך
הפרלמנטר השמרני, איירי ניב, נרצח זמן קצר לאחד
מכן מפצצה שהוטמנה במכוניתו, כנראה עיל־ידי המחתך ת
האירית, הצבא הרפובליקאי הלאומי.
כמובן, שמגוחך לתאר את אנתוני בן — סוציאליסט
שמאלי הממזג מסורות מארכסיסטיות, דתיות־נוצריות
וסוציאליסטיות־הומאניסטיות, באידיאולוגיה של שינוי
מיבני אמיתי אך ורק בדרכים דמוקראטיות — כ״קומוניסט״
** אבל הקשר עצמו מעורר חששות כבדים.
מידע משוכפל. לפני מותו קיים ניב קשר עם
עשרות אנשי מודיעין מיחידות 15־אס ו־ 6דאס. הוא חיה
גיבור־מילחמה, איש אמונה וידידה הקרוב של מרגרט
תאצ׳ר. התנהגותה מחזקת את החשש לגבי אנשי ימין
רבים, לא רק בבריטניה. מחוייבותם לדמוקראטיה איבנה
מוחלטת, והיא נשמרת כל זמן שאין סכנה לשינוי חברתי־כלכלי
אמיתי ומהותי.
בשניות ה־ 50 ינהג גם הש״ב הישראלי ׳לעקוב אחרי
יריבים פוליטיים, ואף להפיץ בקרב מנהיגי מפא״י מידע
משוכפל, חודשי, על התנהגותם של החשודים. גם היום
אין ספק שקיים עיקוב ובילוש אחרי אנשי־ציבור ישראלים,
שדיעויתיהם אינן עולות בקנה אחד עם השקפות המימסד
של המערך והליכוד.

ברזיל: האינדיאנים

ז הבנ ק ה עול מי
דייוויד פריים, אנתרופולוג שבילה !שנים רבות ביערות
העד של בראזיל, נתבקש על־ידי הבנק העולמי לבדוק
את תוכניות הפייתוח של בראזיל בצפון־מערב המדינה.

רוב האינדיאנים בבראזיל כבר חוסלו באכזריות בשלבים
שונים של פיתוח והתנחלות ברחבי המדינה.
פריים הזהיר את ראשי הבנק העולמי מפני חזרה
על פרשת שבט הנאמביקווארה. שבט של ציידים ׳ודייגים
שגורש לפני כחמש שנים על־ידי צבא בראזיל, והוגלה
לאדמת מדבר שוממה. האינדיאנים לא החזיקו מעמד
בשממה, חזרו לאזורם ׳ומצאו שאדמתם מי׳ושב׳ת על־ידי
חוואים ומתנחלים אחרים. תוך זמן קצר פחית מיספרם
בשני־שלישים ועתה נותרו בחיים רק 400 מאנשי השבט.
אנשי הבנק העולמי גנזו את דו״ח פריים והם ׳נחושים
בדעתם לממן את הפרוייקט הבראזילי. צבא בראזיל לא
המתין כלל למימון. חיל־ההינדסה כבר החל בעבודות
פיתוח ובגירוש אינדיאנים. דוברי הבנק העולמי טענו
בציניות באוזני עיתונאים, שהם אינם מסייעים להשמדת
האינדיאנים .״הבראזילים,״ טען דובר הבנק ,״יבצעו את
הג׳נוסייד שלהם גם בלי מיליארד וחצי הדולר שלנו.״

ימין עזלמי :
טוב לי הזדי ם?
כשעליה ר׳ונאלד רגן לשילטון בארצות־הברית צהלו
כל אנשי הימין בישראל, מהד״ר הרצל רוזינבלום עד
לח״כ יצחק רבין. אבל די בסקירה שיטחית של מאורעות
השבועות האחרונים כדי להשבית את הצהלה הגדולה.
• ממשלת רגן אישרה מישלוח נישק אדיר לסעודיה,
השתיקה את התנגדות ישראל, גינתה את ההתנחלויות
והתייחסה באדישות לכל הגימגומים מירושלים על גיוס
דעת־הקהל בארצוודהברי׳ת נגד העיסקה.
• הממשלה השמרנית של מרגרט תאצ׳ר מכתיבה
את הקצב בגיבוש הקהיליה האירופית נגד עמדת ממשלת־

שפיי 1ר
נגד אירופה
ח״כ אליהו שפייזר, המזכיר בהופעתו מאהבים
איטלקיים בסרטים אמריקאים ישנים, הוא מנהיג
הסניף הגדול ביותר של מפלגת העבודה, תל-אביב.
הוא נוהג מדי פעם לפרסם מאמרים מליציים בצהרון
״ידיעות אחרונות״ .לפני כשבועיים הזהיר הח״כ את
מנהיגי אירופה לא לסמוך יתר על המידה על
מפלגת העבודה. בשחצנות אופיינית הסביר שפייזר,
שאין לצפות ממפלגתו שתעשה ויתורים מפליגים
עם עלותה לשילטון. אני מציע לאירופים, השתחץ
שפייזר, לקרוא בקפידה את מצע המערך...
כדאי ששפייזר יבין שאנשים כמו הלמוט שמידט,
ברונו קרייסקי או ואלרי ז׳יסקאר ד׳סטאן עסוקים

מרגרט תאצ׳ר
ימין לא נחמד

ח״ב אליהו שפייזר
ילמד את הגויים לקח
בקריאת מאזן־התשלומים שלהם, מודאגים יותר
ממיספר המובטלים בארצותיהם ומן ההשלכות על
האוריינטציה הבינלאומית שלהם• אבל הוא צודק
בדבר אחד: אי אפשר לצפות מהמערך למדיניות
יזומה של שלום. לכך כדאי שכולם ישימו־לב —
לא רק האירופים.

ישראל. הלורד קארינגטון, שר־החוץ המזהיר של חאצ׳ר,
לא מסתיר את תמיכתו בזכויות הפלסטינים.
י• בישראל צהלו כשעלה מישטר דיכוי של הגנרלים
לשילטון בתורכיה. הגנרלים נכנעו ללחץ הנפט, הורידו
בדרגה את השגרירויות בתורכיה ובישראל, המיוצגות
רק על־ידי מזכיר שיני.
• שר־החוץ הימני ישל ואלרי ז׳יסקאר ד׳סטאן הוקיע
את מדיניותה של ישראל כלפי הפלסטינים כאווילית.
י• גנרל זיא אל חאק ,׳נשיא פקיסתאן, ומראשי הציר
האנטי־סובייטי בדרום־מערב אסיה, יצא בהצהרות אלימות
נגד עצם קיומה של ישראל.
לא כל ההתבטאויות האלה רעות ליהודים, אבל ברור
שהן מהוות אכזבה לישראל הרישמית ולמעצבי מדיניותה.
מי אומר ש״ימין זה יפה״ י

חיים ברעם

רעוגן י ^ דדרוז
3יאיזך־

ב־ 4יבשות בתבל
מייצרים מוצרים על־פי ידע
שנרכש בעע*ז*ו>

ידע עץ הזית ברחבי העולם

בבל בית

עץ־זזזית:

11*111111ב שו ס

דיירי דיאנה ספנסו: קורס בפרוטוקול
ליידי דיאנה ספנסר מנסה להתגבר על ביישנותה, תכונה שהקנתה לד,
את הכינוי ״די הביישנית״ ,כשהיא מחקה את ״השלום המלכותי״ (בתמונה
למעלה) כמינהג בית־המלוכה הבריטי (מימין) .לקראת החתונה, עוברת
ליידי דיאנה קורס מזורז בנוהלי הפרוטוקול של בית־־המלוכה.

השלום המלכותי (מימין לשמאל) המלכה־האם, הנסיכה מארגרט, המלכה אליזבט והנסיכה אן

ראן רואי בארו •גאדלן תו: התג הגרנות, של תנתח הצרפתית

מאות גרוד: אני גאושד

ז׳אן לואי בארו ורעייתו, מאדלן רנו, הזוג המלכותי של התיאטרון הצרפתי, בוחנים את המקום שבו
יקום המישכן החדש של להקתם — לשעבר ארמון הקרח, ששימש אתר להחלקה על הקרח. למרות שהמקום
נמצא בסביבה יפה בפאריס, ושההיסטוריה שלו מפליגה אל ימי נפוליאון השלישי, כשנקרא פאנורמה,
מקבלים בארו ורבו את החידוש ברגשות מעורבים: יהיה זה מישכן שונה מתיאטרון מאריני, שחנכו ב־.1946
כשלוחה של הסיפריה־הלאומית יהיו בו אולמות להרצאות, סיפרייה, וחדרי־עבודה לסטודנטים לתיאטרון.

מי שהיה בעבר פעיל בהפגנות נגד מילחמת־ויאט־נאם, ואף
כתב מחזה זועם בנושא, נחשב היום למחזאי מס׳ 1של ברודווי
ולהצלחה בחייו הפרטיים. מארק מדוף, חתן פרס טוני, על מחזהו
ילדים של האלוהים מן הדרגה השנייה, מעיד על עצמו: אני בדרד־כלל
טיפוס חמוץ, אבל מה לעשות, סוף־סוף אני מאושר״.

העו ל ם הז ה 2272

) 11*11111ב שו ס

קים נונאק: החיים בחיק־הסבע שגזו על שפיות־דעת
איזבד קרסניקי: גי שלא גוחנת
אף ששם סירטה החדש והראשון נושא את השם המפתה אלו שאינן
נותנות, וגילה בסך הכל ,14 וזוהי תמונת־הפירסומת הראשונה שלה,
אין היא מופיעה בתפקיד בסרט פורנוגראפי. זהו בסך־הכל תעלול
פירסומת של פאסקל תומא, הבמאי. איזבל קרסניקי היא ילדה טובה
ומוכשרת, שביקשה את רשות אימה ללימוד תיאטרון וריקוד.

אליזבם ט״לוו: לשחק שזב
לאליזבט טיילור יש סיבה כפולה ומכופלת לחגוג: יום־הולדת
,49 חזרה לקולנוע בסרט חדש, המראה השבורה, ומעבר מן הקולנוע
לבמה, בהעלאה מחודשת של שועלים קטנים מאת ליליאן הלמן.
למרות ביקורות מעורבות שקבעו כי ״גברת טיילור שלטה היטב
במחזה, אם כי נעדרה מעוף״ ,עתידה ההצגה להגיע לניו־יורק.

בגיל 47 ולאחר פרישה של 20 שנה מן הבד, חזרה קים נובק וכבשה את הוליווד בתפקיד מציאותי,
שנתפר לפי מידותיה: שחקנית מזדקנת, החוזרת אל הבד בסירטו של גאי האמילטון המראה השבורה,
לצד ותיקה אחרת, ליז טיי׳לור הנ״ל. יש אומרים, שזהו תפקידה הטוב ביותר. נובק, הנראית צעירה
בהרבה משנותיה, זוקפת את אושרה האישי לזכות בעלה הווטרינאר, רוברט מלוי, שעימו היא מתגוררת
בכרמל שבקליפורניה, בחברת עמים, חמורים, כלבים וסוסים (עם אחד מהם היא נראית בתמונה) .״לעולם
לא אשכח את ימי הוליווד העגומים, רק החיים בחיק־הטבע שמרו על שפיות־דעתי.״

גדים גיצקווה: א סשוע ינאנישע א־וישע וסטווענם
נסיכה יפאנית זו היא נסיכה כשרה בהחלט. אם כי עיניה מלוכסנות ומקום־הולדתה הוא קוב, ביפאן,
גדלה מרים מיצקורה על מיטבח כשר למהדרין, כבת לאם יהודיה, לפי כל כללי ההלכה. היום מנהלת
מרים מיצקורה מיסעדה יפאנית במתכונת של מועדזן־לילה, ברובע האמנים התוסס, סוהו, של ניו־יורק.
שם אפשר להזמין ולקבל קאראטה צ׳ו.פ — כבד קצוץ: קאמיקאזה גפילטע פיש — דג ממולא מסורתי,
ולשמוע בדיחות על תישעה באב, בליווי מלצריות עם פאות־נוכריות וקימונוס בעלי מחשופים. זה לא
מצחיק י זה הסינגון. שם המיסעדה שלום יפאן, והלהיט המבוקש ביותר מן התיזמורת: הבאנו שלום עליכם.
העולם הז ה 2272

וונד, או ויויאמס :
לילות לוהטים
החוויה המוסיקלית האחרונה של
ולגדי או. ויליאמס (באמצע התמונה)
,המנהיגה הסקאנדליסטית של
להקת הפאנק פלאסנואטיקס, היתה
הופעה במיכנסיים קצרצדים בלבד,
עם כיסוי של קצף־גלוח על שדיה
החשופים. שוטרים, שהיו באותו
ערב בקהל־הצופים בפאלם קלאב,
במילווקי, סברו שזוהי ״הופעה בלתי
מוסרית״ ,ועצרו את וונדי ברגע
השיא של ההופעה: כשהחלה
מגפפת פטיש, שהשתמשה בו כדי
לנפץ מקלט־טלוויזיה, הכל במים־
גרת התוכנית האמנותית כמובן.
וונדי הנפגעת הצהירה כי המיש־טרה
מתנהגת באלימות, ושאחד
השוטרים פגע בכבודה, כששלח
ידיים למקומות אינטימיים, ולכן
נאלצה להתגונן והיכתה בו. בתגובה
אחזו בה כמה שומרי־חוק
אחיזה חזקה כל-כך, שנזקקה לשמונה
תפרים כדי לאחות את הרקע
מעל עינה השמאלית, אחרי
שבילתה לילה לוהט בכלא.

אדי ודדל: הקולנוע קורץ לי

ז׳ואו דנאוויה: היצוא החשוב ביותו מאז בלמונדו

אדי מיצ׳ל, מלך הרוק הצרפתי, אינו מתכוון לפרוש מן המוסיקה,
אלא רק לגוון קצת את החיים. הקולנוע קסם לו מאז ומתמיד, והנה
נקרתה לו הזדמנות־פז לשחק שוטר בטלוויזה. הניסיון קסם לו
שהחליט לקבל את הצעת ברטראנד טאברנייה, ולהופיע בסרט כזמר רוק.

באירופה הוא כבר מוכתר מזמן כ״מלד הקופים״ .ז׳ראר דפארדייה חגג את ניצחונו הגדול בפסטיבל
קאן לפני שלוש שנים, עם קוף קטן תלוי על החזה (בתמונה: בסירטו של מארקו פררי חלום של קוף).
בשנה האחרונה חגג את ניצחונו בארצות־הברית בהופעתו במטרו האחרון ובלולו מאז ז׳אן פול בלמונדו
לא היה יצוא צרפתי מוצלח כל־כך לאמריקה כז־ראר דפארדייה.

העולם הז ה 2272

0 7 1ש ל הז ד מנ דו ת ב דני ש
כסא 8101101
המפורסם, מושב
ומשענת עשויים קש׳,
מיובא מאיטליה.

עגלת בר
קליאופטרה -
עשויה במבוק
מיובא בקוטר
5ם ״מ.
מתוכנן ומיוצר
ע׳׳י דניש ישראל.

מודולרי,

מזנון אי ט ל קי דג ם
זו שוי זז׳ו א לוו די-יי׳ו תרח

לה דו נ ה -
עי צוב אי ט ל קי
יוצ א דו פן,
מיוצר ע ״ י
דני ש י שר אל.

— 655.ש׳

1,115.-ש׳

פלקון -עיצוב
שזכה בפרס,
מיובא מנורבגיה

ועשוי עור

אמיתי
ב 4-צבעים
אפשריים.

3,990.-ש׳

קומבי מם - 120 .מזנונית ׳
לאחסון, לטלויזיה או לסטריאו בלבן
יזכ״ס 1
או בחום.

שולחן אובל עשוי עץ אורן
ומשטח עליון רחיץ, ניתן להארכה
ו 4-כסאות מיובאים מאיטליה.

פינת ישיבה בוני -עץ אורן
מסיבי, נוח ושימושי -עם כריות
מתהפכות. ספה דו-מושבית וספה

תלת-מושבית.

כו רסתט לויזי ה
דג םטלסטאר
ע שוי ה עו ר א מי תי,
מ ס תו בבתומ תנ דנ ד ת,
מיו באמ דנ מרק.

חדר שינה 3ז 6ת 1קב 0מאיטליה, עץ אגוז,
רוחב 1.65מ׳ ,מקום למצעים,
2שולחנות לילה, עם מנורות.
המחיר כולל מזרון מיוחד 9 1 0 0 - -ע

מזנון מודולרי -קומבי -בעיצוב שוודי,
גימור לק לבן,

שולחן אובלי -דגם 68 בשתי מידות,
ניתן להארכה 135x90/ 235 0״מ, או
265/165x105 0״מ, באלון, טיק, אש,
פוליסנדר או בייץ שחור.

שולחן כתיבת
וספריה - מתאים לתדר ילדים,
עשוי עץ אורן.

אם תכנסו בימים אלה ל״דני ש״
תיווכחו כי מאות לקוחות נבונים
מבקרים בקביעות בחנויות ובמחסני
״דני ש״ ,ורוכשים את מיטב הרהיטים.
לאור הביקוש הגבוה מתרחבת הרשת
ובקרוב יפתחו שלוש חנויות ״דגי ש״
חדשות -באילת, בחיפה ובכיכר
המדינה בת״א.
קניית רהיטים ב״דני ש״ מאפשרת
בחירה מתוך עשרות אפשרויות
ומבטיחה ריהוט הבית באיכות גבוהה,
בטעם טוב ובמחירים סבירים.

המחירים למזומן בשיטת
״שלם וקח״ ,וכוללים מע״מ.

7,195.-ש

לסטריאו ולבר.

^ המחיר לשולחן הגדול,

ולקטן

3,890ש ׳ ^העולם הזה 2272

מ ח סני דני ש

ת״ א י כביש גהה צומ ת פ׳ית, קרי ת א רי ה

חי פ ה -כבי שעכד חי פ ה, מול צו מתק רי ת א תא, בנין 3

י רו שלים -רח׳ י ר מי הו , 19 רו ממה

אפשרות להסדרי תשלומים והובלה
לביתך בתוספת מחיר.

1* 1דוי ש
רמת־גן. דרך ז׳בוטינסקי 104
ירושלים, רח׳ הסורג מול בנק ישראל
חיפה, אחוזה, רח׳ החורב 53
באר־שבע -רח׳ החלו ץ 124

וושנפקי • פויליך

מזנון מודו ל רי דג ם ,40004ע שוי
טי ק א מי תי, מיו באמ דנ מרק.

טפת ישיבה דגם - 8711.1.40
כורסאות מודלריות ליצירת כל
סידור רצוי, כל כורסא הופכת
למיטה 2 -כורסאות פינה.

שולחן דגם פרים מיובא מאיטליה
ו 4-כסאות ביסטרו השולחן עשוי בסים
מתכת שחור עם פלטה משיש

פינ ת י שי ב ה דג ם? 154 עי צוב אי ט ל קי
עילי, מ סג ר ת פיברגלס, נו ח ב מיו חד.
— 1 8 4 0ש׳
מחי ר כל כסא ־

- 8184 מי ט ה *{־גית ו 2-
שו ל חנו ת לי ל ה תו א מי ם -

אורן מ סי בי.

מד 1עבאמתנטפל רענן לורי א
ל א רי ה נ אור? והיכן נמצא

׳ 8ח״כ אכרהם (״נצלה״)
כץ־עוז, בנה של הציירת
הוותיקה ציונה תגזר, התלוצץ
השבוע :״מה פיתאום
התרעם אריה נאור על־כך
שרענן לוריא נטפל אליו?

ההבדל ביו זה לבין המיקרה
שלנו הוא, שבגין לא היה זה
שתפס את הגדה־המערבית, ו-
יקתרינה הגדולה לא נהגה
לישון בזמן הסיורים.״
1למיקרא הדיווח שהת־

בגין בי שיבו תהממשלה?
מאי 1973 הוא התנבא שבמשך
10 השנים הבאות לא תפרוץ
מילחמה בין ישראל לבין מדי-
נות־ערב.״

ח״כ עדי אמוראי

נכנס למיסעדה תל־אביבית עם
הנספח הכללי בשגרירות אר־צות־הברית.
ליד שולחן ם מוך
ישבו רחל ומשה דיין. כאשר
ראה דיין את עדי, הוא קם
לקראתו ואמר :״כשאני רואה
אותך עם עניבה ואני הולך
בחולצה פתוחה, יש לי הרגשה
שאני בפעולת־תגמול, אך
אני מבין שאתה בעבודה עכשיו.״

1אחד המועמדים לתפקיד
שר־האוצר בממשלת המערך
הוא פרופסור חיים (״חב״ש״)
כן־שחר. הוא בא ממישפחה
מוסיקלית מאוד. אביו שר במקהלות,
והוא עצמו ניגן שנים
רבות על כינור. אחותו היא
הזמרת אכיבה רודה, אשתו
של אילקה רווה, שלפני
שנים היוו את הצמד אילקה
ואביבה.

81 פרופסור חיים וינ־פרג,
מנהל המחלקה האורתופדית
בבית־חולים הדסה, על
הר הצופים, סיפר כיצד הכיר

את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם, לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קראו חם,לבד,
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.
ט ־ מ לי טהפתש
חממו את הכרמליטה בסיר
טמוק.הוסיפו לחי פרי הדר
טבטי.פירות הטונה וקינמון
לפי הטטם.

נרמ לי טהקר
הוסיפו לנרמליטה קוביות קרח.
פלחי לימון, או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי טץ, וקינמון
לפי הטטס.

רביב יצחק׳

בנו גן ה־ 12 של חבר־הכנסת יצחק
יצחקי מגלה נטייה רבה לספורט. הוא
רץ בעבר עם אביו מרחק של 30 קילומטרים, ועפשיו מתאמנים
השניים לקראת המרתון שיתקיים בתל־אביב. יצחקי הוא בין הפעילים
בענף״הספורט בכנסת, והוא מגייס את הח״כים לעסוק בספורט.

הלא. במיקי מאוס יכול רק
קאריקטוריסט לטפל.״
8ח״ב הרב מנחם הכהן
אמר :״אומרים כי נגיד בנק
ישראל, ארנון גפני, לא נכח
בישיבת הממשלה האחרונה.
לעומת־זאת, מסתבר, כי ראש-
הממשלה, מנחם פגין, אמנם
ישב שם, אך לא נכח.״
| 8במפד״ל מתלוצצים כי
נכדו של שר-הפנים, הד״ר
יוסף בורג, ביקש מסבו ללמד
אותו איך להיות שר־הפנים.
שאל אותו הסבא :
״למה אתה צריך את זה?״
השיב לו הנכד :״אולי ארצה
להיות שר־הפנים כשאהיה
גדול.״ השיב לו בורג :״לא
צריך שניים.״
! 8חברי־כנסת רבים שאלו
את מנכ״ל מישרד-הפנים, חיים
קוב רם ק י, שעסק בריכוז שיחות
האוטונומיה עם המצרים
ועם האמריקאים, מדוע גססו
השיחות. השיב להם המנכ״ל:
״חוסר דם, אוטו-אנמיה.״
81ח״כ חיים כר־לב
סיפר, בהקשר לסיורים שמארגנים
שרי־הממשלה למנחם
בגין לאחרונה ,״אנחנו יודעים
שגם הגנרל גריגורי פוט־יומקין
אירגן לצארית שלו,
יקתרינה הגדודה, סיור
בסיביר, שאותה כבש למענה.
העולם הז ה 2272

פרסם בעיתונות, על פגישותיו
של ח״כ משה דיין עם הנשיא
המצרי, שבו שאל אנוור
אל־סאדארג את דיין מהן
תחזיותיו לגבי תוצאות הבחירות.
בישראל, העיר ח״כ מיכה
חריש :״אל-סאדאת שכח,
כנראה, שדיין לא כל־כך מוצלח
באסטרולוג. עובדה כי ב־

ענת!!בידוד

חזרה בימיס אלה מפאריס, לאחר
שנפרדה מבעלה, העיתונאי הצרפתי״
יהודי. ענת היא בתו של ח״כ הליכוד, מנחם סבידור, שלפני כמה
שנים רץ לראשות עיריית תל״אביב מטעם הליכוד. בעת מערכת־הבחירות
אז יצאו אנשי מיפלגת־העבודה בשלטים, כי סבידור לא
הצליח לנקות את הרכבת, כאשר היה מנכ״ל רכבת ישראל, אז
איך הוא ינקה את תל״אביב. ענת, שאין לה עם מי לצאת
בימים אלה, יוצאת עם אביה למסיבות, כשהאם־רעיה נשארת בבית.

לראשונה את אשר ידדין -
מי שעמד להיות נגיד בנק
ישראל, במקום זאת ישב בכלא,
וכיום נמצא בארצות-
הברית. סיפר וינברג :״אשר
ואני נולדנו למישפחות איכרים
בעלי פרדסים בראשון-
לציון. למישפחתי היו שטחים
גדולים, והיא נהגה כבר בתקופה
ההיא להעסיק פועלים
ערביים. באחד הימים, כשהייתי
בכיתה בי״ת, חלף על
פני אביו של ידלין, וסטר לי
סטירה מצלצלת. גם בדרכו
חזרה לא שכח האב להנחית
סטירה על הלחי ה׳שניה, וכי
הסבר הוסיף ואמר :׳כך ייעשה
לילד אשר הוריו מעסיקים פועלים
ערביים׳.״
לארוסה, שהוא בעל בית־אופנה צרפתי. לאחת המסיבות באה
בחברת אמה היפהפיה (מימין) ואחותה, יעל (במרכז) ,שהיא
חיילת. שלושת הנשים לא שכחו בבית את אביהן, וגם הוא הצטרף
אליהן למסיבה. ציפי היתה אחות באחד מבתי־החולים בתל־אביב.

81 על הוויכוח בין הקריקטוריסט,
רענן לוריא. לבין
מזכיר-הממשלה. ,אריה נאור,
אומר מנוסי :״מסתבר שאריה
לא כל־כך נאור.״
219

ענת עצעון
אכרה קצבת
ונשים ממצרים
!1ני 11 את
מידנו סתור! ־
בשבוע הסוער

אוכלת את עצימה

היא השחקנית ענת עצמו!,
הטורפת את עוגת־המרציפן
שעוצבה על־פי דמותה. ענת מגלמת בהצגה תפקיד של נסיכה מינית,

השבוע האחרון היד, עמוס במסיבות,
ונראה לי כחזרה־כללית
לקראת שבוע-פוריס. אני רק מקווה
שמסיבות־-פורים לא תיפולנה
בעליזותן מן החזרה־הכללית!י
צלם־העיתונות, יצחק ישמח,
התחתן סוף־סוף עם חברתו, שולי
פרסטר, שגם היא צלמת, אחרי
שהתגוררו בחיי חטא כמה שנים.
במקום לצאת לירח־דבש חזר יש מח
יום אחרי החתונה לעבודת הצילומים
שלו. הוא צלם שעובד
צמוד מאוד לשר״החקלאות, ארילו
שרץ, ולכן באו אריק ואשתו,
לילי, לחתונה, עם כמה עובדים
מישרד־החקלאות
בכירים של

המתקשה למצוא לעצמה חתן, ועורפת את ראשי החתנים המיועדים
לח. אן במסיבה היתה במצב־רוח מרומם במיוחד, והסתובבה עם
הראש הענקי של העוגה, כשהיא נוגסת בו ומציעה ביס לכל ידיד.

חורה
כ ל לי ת

|*| 11ל ׳1ן היא ענת עצמון, כשהיא משוחחת עם אמה, הניה ואביה,
1 1 ^1 1 0 1 1 1 /השחקן שמואל עצמון• אביה הוא מבקר־התיאטרון החמור
ביותר שלה, והוא מעיר לה הערות אחרי הצגת־הבכורה. הפעם הוא היה מרוצה מביצועיה.

׳216

הפנטומימאי שייקח או פיר,
ועמיתו, יורם בוקר, ערכו
הצגה חגיגית לרגל 200 ההצגות
שלהם, שרצות כבר בכל רחבי
הארץ. הפעם הם הזמינו ידידים
רבים, שראו את ההצגה פעמים
רבות לפני־כן באולם־התיאטרון
נחמני ערכה המפיקה מר״
ים עציוני, את הצגת־הבכורה
של וזנסיכה טורנדוט. כאשר נכנסו
האנשים לאולם, חילקו להם השח קנים
תה סיני, פרחים, מדבקות
ועוד כל ימיני הפתעות קטנות
ווו איש קול ישראל, דודו
וייזר, החליט לחגוג את יום־הו־לדתה
של הזמרת קורץ אלא?,

המשפטנים

אבי ברדוגו (מימין) ושימחה זיו.

^] 1111 1ך הוא שמואל עצמון, שנגס בראש העוגה, שאותה מגיש לו השחקן
׳ י - 1111 1׳ - 1חיים חובה. עצמון וחובה שיחקו בעבר בתיאטרון הבימה, אך
חיים חובה פוטר מן התיאטרון הלאומי, בעוד שמואל עצמון משחק שם עד היום.

שייקה אופיר במסיבה שנערכה אחרי

^ £ 1 1 1 1הצגת־המאתיים של מופע־הפנטומימה
1 1 1/ 111 שלו ושל יורם בקר. מאחוריו עומד אורי טננבאום, המשתתף בהצגה.

הדוגמנית והפרקליט ^

נה שחר הג׳ינג׳ית, שהיא דוגמנית יפהפיה. במסיבה
של וייזר ישבה על ברכיו של עורן־הדין שימחה זיו.

״אם היא לא תשנה את דעתה עד יום שני, אז אנחנו
נתחתן,״ התלוצץ שימחה .״אנחנו באמת מאוהבים,״
הבטיחה הדוגמנית. בצפיפות הרבה במקום תפס
שימחה את אחד הכיסאות במקום, ולא עזבו.

1*1ד ן
8 השחקן ההצגה

ריקוד הנסיכה

שיין הפעם לנסיכה אחרת, המשתתפת
גם היא בהצגת הנסיכה טו־רנדוט,
השחקנית היפחפיה שוש מרציאנו, שרקדה עם חיים חובה.

באה הרקדנית אביבו
פז. ב תמונ ה מימין
איגור בוריטוב, ז מ
הנ סיכ ה

טורנדוט

שמלאו לד 26 ,שנים, במסיבה עלי
זה בביתו. גרעינים ובוטנים הי
מפוזרים בבית בשפע, והבירה זרמו
כמיס 3 3 8אחת מחברות־התמ׳
רוקיס יצאה השבוע במראה חדש
שנקרא על שם מדבר סהרה. לב
בור מאורע זה היא הזמינה או
(המשך בעמוד 28
217

(המשך מעמוד )27
הנשים של השגרירות המצרית בארץ
ואת הנשים הישראליות, שבעליהן
קשורים בתהליך השלום
6 לילי הביאה לי שלוש
שמלות, כדי שאבחר אחת מהן
לחתונה שלי,״ ספרה לי הכלה־הצלמת
שולי פרסטר. אז הוסיפה
לילי :״מכל השמלות שהראתי לה,
היא בחרה דווקא בשימלת משכית
לבנה. אותה שימלה יש לי בבית,
ואני לובשת אותה כבר שנים
לסדר־פסח. אני אוהבת את הצבע
הלבן.״ אריק בא עם מצב־רוח
מרומם, והאיץ באורחים, בחתונתו
של ישמח, שיטעמו מן האוכל ומן

העסקנית והמפקדת

הסהרה. העסקנית היא נאוה ארד, המקווה שעם עליית המערך

הצלמת ד ג :
נישאה לצלם יצחק ישמח, ולבשה
שימלה לבנה של משכית,
אשר הביאה לה לילי שרון.

מצדה בהריון

השתיה 810181 לפני שהנסיכה
טורנדוט התחילה, חיקו השחקנים
בפואייד, כמד, תוכניות־טלוויזיה,
דווקא בשפה האנגלית, ואחר־כך
הזמינו את הקהל להיכנס לאולם.
גם שם הם שיתפו את הקהל, ושיחקו
לא רק על הבמה, אלא גם
במעברים באולם 88 אצל חב-
רת־התמרוקים ניסו לשכנע את ה
היא
מצדה זאבי־קלטר, בתו של רחב־עם
(״מדי״) זאבי. היא באה עם
בעלה, בני קלטר, שהיה נשוי בעבר לבתו של המיליונר הישראלי, החי
בארצות־הברית, משולם ריקליס. מצדה ובני התחתנו לפני שלושה
חודשים, והם כיום בעלי בוטיק, שקרוי על שמה של מצדה.

נשים המצריות והישראליות כי
נשים מאופרות במראה החדש תבאנה
לשלום מהיר יותר (• 1010
אצל דודו וייזר היה כל־כך צפוף,
שכל אחד עמד על בלטה אחת
בדיוק, אך האורחים הרבים שהוסיפו
לזרום למקום לא היססו, נדחפו
פנימה, ומיד עברו לפיצוח גרעינים.
ראיתי -שם כמה אנשים שלא
הכרתי, ששאלו אותי של מי המסיבה
הזאת, ומיהו בעל־הבית. הם
סיפרו לי כי שמעו בעיר שיש כאן
מסיבה, והחליטו להציץ ולראות
מה קורה בה ! 0 !8 <0צוות־השחק-
נים של הנסיכה טורנדוט חגג אחרי
ההצגה בבית־מלון תל־אביבי, שם
הכינו עוגה בדמות הנסיכה טורג־דוט
ואהובה הנסיך ו 0!00 שולי
היתד, עצבנית מאוד ביום־חתונתה,
כי כל האורחים שעמדו לבוא מי־הריה,
כולל הוריה, טילפנו אליה
כמה רגעים לפני שהחופה עמדה
להיערך, והודיעו לא כי לאוטובוס
שעמד להביאם קרתה תקלה,
וכי הם נתקעו איפה שהוא בדרך.

לשילטון היא תקבל תפקיד בממשלה. המפקדת היא קצינת״חן ראשית,
אלוף־מישנה דליה רז. השתיים נראו מטופחות מאוד במסיבת הבוקר,
ונהנו, כאשר מנהל־החברה הראה להם סירטון, כיצד להתאפר.

ק 11 0 0 1 1ר 9 0

דייו אמו* >10

יהונתן, אביבה, אחותו של דיין. למטה: העיתונאית פיליס גלזר.
שולי וישמח דחו את שעודד,חופה,
וחיכו שאורחי הכלה יבואו .״דוד
שלי בנורבגיה בא לכאן ישר מש־דה־התעופה,
והורי עדיין לא הגיעו
מנהריה,״ התלוננה הכלה. החתן
ניסה להרגיע את הרב שימתין עוד
כמה רגעים, עד שכל האורחים
יבואו 8שייקה אופיר בירך
בתום ההצגה שלו את כל האורחים
בשפה הערבית, והסביר להם כי
למרות שהוא עושה פנטומימה, הוא
גם יודע לדבר, והוכיח זאת בשפה
הערבית • 8 8נורית גפן באה
גם כן לחברת־ד,תמרוקים, למרות
שאיננה שייכת לתהליך השלום.
״אני בדרכי לאוניברסיטה, שם עלי
לפגוש את אחד המרצים שלי, שנתן
לכולנו במיבחן האחרון ציון נמוך
מדי. עכשיו אני הולכת לדבר אתו.
יש לי בתיק את אפלטון ועוד
כמה ספרים,״ סיפרה • 181101 בח תונה
של ישמח ראיתי את מצדה
זאכי, הנמצאת בהריון מתקדם.
היא התחתנה עם דני קלמר לפני.
כמה חודשים, ועכשיו מנהלים
השניים בוטיק. מצדה לבשה מיכ־נסי־ברמודה
וחולצה רחבה בצבע
לבן • 8 8סאלי לואיס, אשתו
של השגריר האמריקאי, אמרה ליורם
בוקר, הפנטומימאי, כי אם
הוא רוצה לשתות, היא מוכנה
כולם הבלהגיש
לו משהו
טיחו לי שהשבוע החולף היה —
שקט לעומת מה שמצפה לי בפו•
רים

מדו ע קי בלהס טל הלך
מ שקפיים ורידי? ו על מה
מתכתבת אורה הרצח.
עם בעלה?
81 בוועדת־הכספים של
הכנסת השתתף שר־התעשיה
גדעץ !פת, שסיפר כי הוא
יורד לאילת, כדי לקבל אז-
רחות־כבוד של העיר. הוא
הוסיף כי לפניו קיבלו תואר
זה הנשיא-לשעבר יצחק בן־
צבי, ראש־הממשלודלשעבר,
נולדה מאיר, וראש-הממ-
שלה-לשעבר, לוי אשכול.
צעק לעברו ח״כ זאב כץ:
״אני במקומך לא הייתי רץ
מהר כל־כך לקבל את התואר.״
מישהו העיר :״זו תהיה קואליציה
מקבר לקבר.״
81 יושבת־ראש המועצה
לארץ ישראל יפה, אורה
הרצוג, שלחה השבוע מיכתב
לכל עסקני המיפלגות, וביקשה
בו שלא לזהם את הרחובות
בשלטים ובכתובות עם תעמד

סיפרה כי הדרישה לידיעות
חיוביות בעיתונות איננה המצאה
חדשה. לפני שנים רבות
פירסם עיתונה ידיעה, כי אדם
אחד נתפס בגידול חשיש באחת
המעברות בארץ. למחרת
בא איש אחד למערכת ואמר:
״לא הייתם צריכים לפרסם זאת
בצורה שלילית כל־כך. יכולתם
לכתוב כי חלה התפתחות בגידול
החשיש.״
81 מזכיר מחוז־חיפה של
מיפלגת-העבודה, אורי אגמי,
אמר בשבוע שעבר :״האמצעים
השונים לבלימת האינפלציה
הם כמו מילוי מים ברדיאטור
של מכונית רותחת.״
81 כאשר נשאלה סוניה
פרם באם תעבור עכשיו להיות
צימחונית, בעיקבות נישואיו
הקרובים של בנה, יוני, עם

פנינה זדצמן

הפסנתרנית התחפשה בשנת 1961
לכנרית, במסיבת־פורים שהתקיימה
אז במועדון־האמנים מילוא בתל־אביב. פנינה התלבשה כילדה קטנה,
אך הפליאה לנגן בכינור. מסתבר כי הפסנתרנית למדה לנגן על
כינור בצעירותה, ועד היום היא יודעת את מלאכת־הנגינה בכלי זה.

לת־בחירות. את אחד מן ה-
מיכתבים שלחה גם ליושב-
ראש מטה ההסברה של המערה
חיים (״ויויאן״) הרצוג, ש הוא
בעלה.
! 8יושב־ראש מטדדההס-
ברה של המערך בבחירות ל כנסת
העשירית, חיים (״ויוי-
אן״) הרצוג, אמר השבוע :
״במיסחר בסודות המדינה נסתמנה
השבוע מגמת מוכרים
בילבד.״
81 עורכת דבר, חנה זמר,
ה טו ל ס הז ה 2272

העיתונאית שהיא צימחונית,
פילים נלזר, ענתה :״אמרתי
ליוני כי בכל פעם שיהיה רעב
וירצה ארוחה בשרית, שיבוא
אלי הביתה.״
! 8ח״כ אורה נמיר ערכה
מסיבה לכבודה של ח״כ
סמלה לוי, שנכנסה לתפקידה
בכנסת. מתנה מקורית הביאה עדה העיתונאית לסטלה הוז: זוג מישקפיים ורודים,
״כדי שתיראה את הכנסת בצבע
ורוד.״

\ יוצאים
נד • 01 של•• בשבוע
בטיסות •שירות דנרתיס!

כשמדובר באיי יוון, ישנו אי קסום ומלא כל טוב שהישראלים עוד לא
בואו לבלות

כל תענוגות יוון
באי אחד -כ ר תי ם
הגדול, היפה,
המעניין והמגוון
שבכל איי הנופש
של יוון.

מה אתה אוהב! נוף הרים, חופים
ומפרצים -יש.דיג,ציד,מיניגולף,
טניס — יש. שחיה בים צלול להפליא,
בריכת שחיה או מועדוני צלילה — יש,
טיולים ברגל, ברכב או ביאכטה — יש
אוכל ומשקאות כיד המלך, בידור,
סירטאקי ובחוקי — יש. רק תגיד מה
אתה רוצה, יש!
בחר לך פינת חמד באי כרתים

את מפרץ אגיו ניקולאוס,

חוף הרסוניסוס, חוף רתימנון

או קו קיני -הני
ובוא לחופשה באי האיים של יון\ .

פ ר טי ם ו הר שמה
אצל כל
לסוכני הנ סי עו ת

תכנית מיוחדת

ארגון ובצוע:

די!1הוי1נ

הכוללת ״:טיסה, בתי חלון
ומכונית צמודה בלי הגבלה

בן-יהודה 21ת״א
טל 652140:

7ימים החל מ־$386

ט ל29244$:
2 9 1 3 5 4 /5 /6

] * החלס

(הנחות לילדים)

11*111111
מדוע הסכי מו ה מפג !,
1,1שבץזר 11ש
ש ה טל חיזי ה היא רפש?
שר־העבודה־והרווחה,

הד״ר ישראל כץ, נסע לטקס
חנוכת מעון־יום של נשות
אמונה, בשכונת גבעת־מרדכי
בירושלים. כאשר בא למכוניתו
ראה כי חברת־הכנסת שרה
שפירן־ קטן יושבת במכונית
שלו ליד הנהג. כאשר היא
ראתה את השר, היא מיהרה
לפנות לו את המקום, אולם
הוא החזיר אותה אל מקומה
ואמר :״זה המקום של השר,
יושבת שם שרה, זה בסדר
מבחינת הפרוטוקול.״
91 לתצוגת־אופנה של המעצב
גדעץ אוכרזון הוזמנה
רעיית ראש־הממשלה,
עליזה כגין, אך היא לא
באה. במקום זאת שלחה מיב־

כאשר סיפרה זאת לעיתונאית
ישראלית שישבה לידה, העירה
לה העיתונאית :״עוד ייחשבו
שהישראלים עשו לד כאן שטי-
פת־מוח ולכן בחרת בצבעים
אלה.״
91 המזכיר הראשון בשגרירות
מצרים בישראל, ד״ר
אחמד ;דמועה, ערד מסיבת
פרידה לסאמיה ופיקרי נכ׳לה,
העוברים להמבורג שבגרמניה,
שם הוא יהי׳ה קונסול כללי
של שגרירות־מצרים. כאן הוא
היד, הנספח הכלכלי. סאמיה
הכינה את המנה האחרונה, הנקראת
בסבוסיה, שהיא עוגת-
סולת מתוקה, ונתניה את המתכון
להאדמה וייצמן,
אשתו של ח״כ עזר דייצמן,

השחקנית יושבת בתמונה, בסימון הענטיקא, עם צוות ההצגה החדשה שלה,
1 7 1 1 (0
11/11 / 11111 אני יוצאת עם שירי לדרך. הצוות התלבש בתלבושות עתיקות, שהביא להם
הצלם ליאון בוטנר. אותו צלם הבטיח, שבבית־המלון שבו תוצג ההצגה הוא יצלם את הצופים, ותוך
כמה רגעים תהיה התמונה מוכנה. בתמונה מימין: הזמרת תמי סינגר, אורלי קפח וישראל בידרמן.

לרשות הקואופרטיבים לתחבורה
הוא לא הרבה יותר גדול.
! סגן־נשיא האוניברסיטה
העברית בירושלים, שימחה
דיניץ, אמר בראיון עם איתן
דנצ*ג, על ההוזלות האחרונות
של שר־האוצר יורם
ארידור :״זו מכירה כללית
של סוף־העונה עבור הליכוד
ועבור ארידור.״

במישפטו

הדתות אהרון אכו־חצירא

סיפר השר לשופטים, כי לכל
אחד במישרד־הדתות היה
״קניפל״ בצד. מיד פנה אל
השופטים ואמר :״קניפל זה
באידיש, אתם רוצים שאני
אתרגם לכם מה זה?״ קניפל,
באידיש, זה צרור קטן של
כסף.

71111י 1 1השחקנית הופתעה כאשר ביום הולדתה, במזל דגים, הובאה לה עוגה על־ידי
אנשי הצוות של הסרט החדש שבו היא משתתפת, שיגעון של אבא.
1111 |#
גם בעלה, אריק לביא, ובתה יעל, נולדו במזל דגים. ליד שושיק עומד במאי וכותב הסרט, אלי שגיא,
ומשמאל לאריק עומדת קרוליין לנגפורד, שמשתתפת בסרט, וצבעה את שערה לכחול לליבודו.

רק, שבו הודיעה כי עליה
להשתתף עם בעלה בטקס לחייל
האלמוני. למקום באו
סוניה פרם, אשתו של ח״כ
שמעון פרס, שישבה ליד
פולה מוזם, אשתו של אחד
מבעלי ידיעות אחרונות, נוח
מוזס כאשר נכנסה גם לאה
רכין, אשתו של ח״כ יצהלו
רכין, היא התיישבה הרחק
מסוניה. לעומתה התיישבה ליד
סוניה לילי שרון, אשתו של
שר-החקלאות אריאל שרון.

9רעיית־הנשיא, אופירה
נכון, באה יום קודם לכן אל

גדעון אוברזון, והזתה בחזרה־כללית
לפני התצוגה. היא רכשה
מערכת־בגדים לקראת נסיעתה
הקרובה לארצוודהברית.
אוברזון מוכר את יצירותיו
בסכומים של 45 אלף לירות
עד 63 אלף לירות לשימלה.
! 9גם הנשים שבעליהן
עובדים בשגרירות מצרים בישראל
!נכחו בתצוגה. סאמיה
נכ׳לה, אשתו של הנספח
הכלכלי בשגרירות, פיקרי
נכ׳לה, התאהבה באחת השמלות
שציבעה כחול־לבן.
העולם הזה 2272

91 כשעמד ראש עיריית־ירושלים,
,טדי קורק, לפתוח
בנאומו, בפתיחת המדרשה לחשיבה
פוליטית של המערך,
קרא מישהו באולם לעברו :
״טוב שאתה פה. יש בחוץ
הרבה בוץ שהעיריה אחראית
לו.״ השיב לו קולק :״נקווה

ולחנה עזרא, חברתו של
אלוף אכרהם (״אברשה״)
טמיר.
91 העיתונאי גבריאל
(״גבי״) צפרוני, שגם כן ככה

במסיבה, חיקה את הנשיא המצרי
אנוור אל־סאדאת.
! 9כאשר נשאלה סטלה
לוי כיצד היא מרגישה כחברת־כנסת,
השיבה :״יש לי מזל
שעשיתי ארבע שנים טירונות,
כשהייתי מזכירת סיעת שינוי
בכנסת, והצלחתי להכיר את
כל השומרים, הסדרנים ואנשי-
המיזנון. לו הייתי צריכה רק
עכשיו להתחיל להכיר אותם,
היתד. נגמרת לי הקדנציה.״
! 9ח״כ גד יעל,וכי, מי
שהיה בעבר שר התחבורה,
סיפר השבוע, כי לפי חשבון
שעשה, אם שר־החקלאות,
אריק שרון, יממש את איומו
להוציא למסעי־תיירות בשומרון
300 אלף איש, הוא יזדקק
לשם כך להסיע בשלושת החודשים
הקרובים 100 אלף איש
בחודש. דהיינו, אלפיים אוטובוסים,
שישוריינו רק לצורך
זה. ומלאי האוטובוסים העומד

החקיין בא למסיבת יום־ההולדת
של אוראל, בתה של חדווה עמרני,
11 #11 1/1י
שמלאה לה שנה אחת. מוטי הביא את בתו התינוקת, דורין, בת
החודש, ולידו עומד בנו, עידן. במסיבה אכלו מאכלים תימנים.

שזה הבוץ היחידי שהעיריה
אחראית לו.״
( 9ח״כ תמר אשל,
שהיא גם חברת מועצת עיריית
ירושלים, מתעקשת להיות
חברה במועצה הדתית של ה־עיריה,
אך שם נאמר לה :
״אנחנו לא מתנגדים לחברותך
במועצה הדתית באופן עקרוני,
אולם לא נכלול אותך ברשימה,
לפני שיווצרו תקדימים לכך
בערים אחרות.״
! 9העיתונאי־המפגין יצ חק
שמואלי ניצב בפתח
ביודמלון ירושלמי, כשבידו
שלט האומר :״הטלוויזיה היא
רפש.״ אחרי הפגינה זו נכנם
לישיבת מליאת רשות־ד,שידור,
שהתקיימה על כוס קפה ועוגה.
פנה אליו מנכ״ל רשות־השי-
דור, יוסף (״טומי״) לפיד,
ואמר לו :״בבואי לכאן ראיתי
אותך נושא את השלט. האם
גם העוגות שלנו הן רפש?״
העיר על כך יושב־ראש ה־ועד־המנהל
של רשות־השידור,
הפרופסור ראוכן ירון :״אני
חולק על דבריך ומצטער כי
אמרת אותם. חוק רשות־השי-
דור קובע, כי לכל אזרח הזכות
להיות נוכח בישיבת־המליאה.״
שמואלי נכנס לדבריו ואמר:
״אבל הביטוי רפש היה מכוון
למופע האמנים בתל־חי.״ השיב
לו ירון :״אם לכך התכוון השלט
שלך, אזי המילה רפש
קלעה למטרה.״
! 9הדוגמנית עדנה רו תם
השתתפה בתצוגת־אופנה,
באחד מבתי־המלון בתל-אביב.
לפני התצוגה הבחינה עדנה
בשוטרים המנסים לשדל אדם,
שעמד על אחת הקומות הגבוהות
ואיים לקפוץ למטה,
לרדת. עדנה ביקשה רשות מן
השוטרים לשוחח עימו, ואכן
שיכנעה אותו לרדת לבסוף,
ולשתות עימד, כוס קפה.
! 9במהלך שידור תוכגית
הרדיו תשע א התקשר טלפונית
הבישוף הארמני, שהה
אג׳טיאן, אל עורך התוכנית
ז,אכ עגר, והציע פרם כספי
של 100 אלף שקלים למי ש יביא
לגילוי התכשיטים שנש דדו
ממנו לפני חודשיים. שוויים
נאמד במיליון דולר. גם הפרם
המפתה לא הביא עדיין לתוצאות.

מ 1111

הכל יחסי בעולם. גם המוות.
תמהתי על האדישות המוזרה, שבה התייחסה המדינה
כולה — ובראשה אמצעי־התיקשורת — לאסון של טביעת
מצדה.
עברו 48 שעות עד שהטלוויזיה, הרדיו והעיתונות
התעוררו לסיקור מינימלי של אסון זה. גם אז לא יצאו

החרות שלנו, שחירפו את נפשם כדי לגרש מן הארץ
את הכובש הבריטי.
סאקיני, גיבור המחזה בית־התה של ירח אוגוסט, אמר
כי ״פורנוגרפיה היא עניין של גיאוגרפיה״ .יצירה שהיא
תועבה בארץ אחת יכולה להיות כלילת־היופי בארץ אחרת.
הוא הדין לגבי הטרור. אני דוגל עדיין בהגדרה
שהמצאתי בשעתו, ושהיתד. תרומתי האותנטית למדעי-
המדינה: לוחמי־החופש הם בצד שלנו, הטרוריסטים הם
בצד השני.

החטא ועונש!
השחקן פיטר^וסטינוב, בעל הלשון החדה, מצא הגדרה
קולעת מאוד להחלטת ג׳ימי קארטר, בשעתו, להחרים
את האולימפיאדה במוסקווה.
היא נכונה, כמובן, גם לגבי ההחלטת המקבילה של
ישראל.
לדברי יוסטינוב: זה היה כאילו אמרו היוונים לבני
טרויה :״מפני שהייתם רעים, לא ניתן לכם את הסוס
הטרויאני !״

ההבדל הו.ד 1ל
ואם יש הבדל בין מוות למוות, יש גם הבדל בין
מעשה למעשה.
מיהו טרוריסט, ומיהו לוחם־חופש?
הנה ראינו בעמוד האש את הרשל גרינשפאן, האיש
שרצח באקדח את הדיפלומט הגרמני ארנסט פון־ראט
ב־ .1938 הנאצים ראו בו רוצח שפל וטרוריסט, ואירגנו
את ליל־הבדולח כדי לנקום את דמו. אך בעיני כל יהודי
בעולם היה גיבור אמיתי, צעיר אמיץ שנקם את ניקמת
האלפים שנרצחו במחנות־הריכוז ובמרתפי־הגסטאפו.
אם כן, מה דעתנו על הצעירים הארמניים, הרוצחים
עתה דיפלומטיים תורכיים ברחבי העולם, כדי לנקום את
ניקמת הארמנים שנפלו קורבן לשואה דומה, והמדוכאים
גם עתה בתורכיה?
כולנו מסכימים שחטיפת־מטוסים, תוך סיכון חייהם
של מאות נוסעים חפים־מפשע, היא פשע נתעב. אנו
תומכים בכל ליבנו במאמצים הבינלאומיים לשים קץ
להשתוללות החוטפים, יהיו מניעיהם כאשר יהיו.
אבל, רגע — מה דינם של יוסף מנדלביץ וחבריו?
הם הלכו לחטוף מטוס סובייטי. כולנו ראינו במעשה זה
מיבצע שלא היה רק נועז, אלא גם מוצדק. אם הסובייטים
אינם מניחים ליהודים — וביכלל לבני-אדם שוחרי-
חופש — לצאת מארצם, אם רצונם למצוא לעצמם מולדת
אחרת — מה כי ילינו על מעשה כזה?
מובן שאין כל דמיון בין מעשה כזה — מעשה של
לוחמי־חופש אמיתיים — ובין המעשים השפלים של
המחבלים הפלסטיניים, שחטפו מטוסים כדי להשיג את
שיחרורם של חבריהם, מחבלים ומרצחים כמוהם, היושבים
בכלא בעוון פשעים נגד המימשל הצבאי הישראלי. רק
אדם מושחת עד היסוד היה מעז להשוות את אלה ללוחמי!
312

מרנדן בו בדבקא הי ר

לא מכבר פגשתי מכר ותיק על מירקע הטלוויזיה.
במבט לחדשות (ואולי היה זה בהשבוע — יומן
אירועים?) צולם דו־שית אמריקאי־מצרי !שנערך בוושינגטון•
לצד בעל־טור אמריקאי ממקורבי רגן, שהיה
פרימיטיבי ושחצן עד אין גבול, ושהצליח במהירות־שיא
להעליב את כל הנוכחים הערביים, בלט הדובר המצרי,
בערב לזיכרו של נתן ילין־מור, מי שהיה מנהיג לח״י שסיים את דבריו בציטטה !מדיברי מארטין סובר. היה
ואחר־כך פעיל למען השלום, הגדירוהו כמה מן הדוברים זה תחסין בשיר.
כ״סולל דרך״ לשלום.
כמה חודשים אחרי מילחמת ששית־הימים ישבתי
בניו־יורק וכתבתי את סיפרי ׳מילחנזת היום השביעי.
נגד הגדרה זו התקומם יוסי שריד. מכיוון שבפיקחותו
באחד הימים ׳שאלה אותי ידידה, עיתונאית בריטית,
הרגילה דאג לכך שהוא יהיה הדובר האחרון בכנס, והמנחה
היה חברו למערך, לא היתד, לי האפשרות להגיב על אם. אני מוכן להיפגש בחשאי עם שני פקידים מצריים
בכירים, מאנשי הליגה הערבית, שהיו רוצים להכירני.
דבריו. אנסה לעשות זאת כאן.
חשבתי כהרף־עין. פגישה כזאת יכולה להיות עבירה
התיזה של שריד היתה, בערך, כך: אין ״סוללים״.
כל הדיבורים על הסוללים הם דיברי־הבל. האנשים שהגו חמורה על חוק ביטחון־המדינה. מגע עם סוכן זר. ריגול
רעיונות, שהטיפו לדרך חדשה, שהסתכנו, שקשרו קשרים חמור 14 .׳שנות־מאסר.
ושקיימו מגעים — מעשיהם שווים כקליפת־השום. ביום
הסכמתי בהתלהבות.
מן הימים יבוא ראש־הממשלה, יהיה אשר יהיה, ייפגש
נפגשנו בווילאג /בדירתה של העיתונאית ובעלה
עם מנהיגי הצד השני ויחתום על הסכם־שלום. זהו המעשה
הסופר. אחד משני הערבים הציג את עצמו כפקיד בכיר
היחידי שהוא חשוב. כל מה שקדם לכך אינו חשוב כלל.
במישרד־החוץ המצרי, תחסין בשיר.
הייתי מקבל את דברי שריד אילו התכוון לאמר:
הוקסמתי מייד על־ידי גישתו המפוכחת של האיש
כך זה ייראה בדיעבד. סוללי־הדרך יישכחו. הפוליטיקאי,
שיהיה במקום הנכון ברגע ההגשמה, יקצור את כל התהילה. לסיכסוך הישראלי-ערבי. דיברנו במשך שעות. הסברתי
לו את גישתי לגבי הפיתרון
אך שריד התכוון לדברים כפשוטם. וזה, עם כל הכבוד,
הפלסטיני. הוא הסביר את
פשוט מדי.
בעיות המדיניות המצרית.
איך לכנות, למשל, את בנימין זאב הרצל? לפי. נוצרה תיקשורת אינטלקטוהתיאוריה
של שריד, היה הרצל עובר־בטל. מה הוא עשה,
אלית שאינה תדירה בין
בסך הכל, האיש הזה? פנטזיור שכתב כמה ספרים, שני אנשים, ועל אחת כמה
שהמציא כמה תיאוריות, וכמה כשהם באים מארצות־שקיים
כמה מגעים. כל אויבות. המרחק בין יתל-
מאמציו עלו בתוהו. כל
אביב לקאהיר היה אז כמגעיו
הסתיימו בכישלון. מרחק בין כדור־הארץ ו ביום
מותו היה בבחינת
מאדים.
לא-יוצלח גמור — ונדמה
מאז נפגשנו לא פעם.
לי שהוא גם היה מודע
למדתי ממנו הרבה מאוד
לכך. ליבו נשבר.
אם כן, למי מגיעה ה על. העולם הערבי, ואני
תהילה? לדויד בן־גוריון, מקווה שלמד גם משהו ממני
האיש שהיה במקום הנכון על המנטליות הישראלית, כשיר ברגע הנכון — בבניין ה המניעים המודעים והבלתי־ישן
של מוסיאון תל־אביב. מודעים שלנו, בעיותינו ומכאובינו.
אפשר להמשיך בתיאוריה
(במרוצת השנים נשאלתי לא פעם, על־ידי קוראים
מעניינת זו.
ספקניים -מדוע זה הערכותינו על המתרחש בעולם הערבי
הנה, למשל, קארל מאר־ שונות בצורה כה חותכת מן ההערכות של המומחים
ידין־מור
כס, מה הוא עשה? ישב בממשלתנו ובמיכללותינו. אני מעז לומר כי כל הערכותינו
במוסיאון הבריטי, כתב הוכחו כנכונות, ללא יוצא-מן־הכילל, וכי כימעט כל
ספר ארוך ומשעמם. ניסה ההערכות של המומחים הוכחו ככוזבות, כי,מעט ללא יוצא־להקים
אירגון שנכשל. התקוטט בלי־הרף עם כל מי מן־הכלל. לא יכולנו לפרסם את ההסבר — פגישותי
שהצטרף אליו. מת ככישלון.
התכופות והסודיות עם אישים מארצות ערביות שונות,
ולעומת זאת — ולאדימיר איליץ׳ אוליאנוב, שלא שמם שאבתי הבנה וידע על התרחש ).י
לדבר על יוסף ויסאריונוביץ׳ דז׳וגאשווילי. אנשי־מעשה.
תחסין הפך, כמדומני, גדול המומחים לענייני ישראל
ביצועיסטים. היו ועשו. להם התהילה.
בקאהיר, מבחינת ההבנה היסודית של התהליכים העמוקים
כך נוצרת תמונה מעוותת עד כדי גיחוך. בגרמנית יותר במדינתנו. עצתו השקולה נשמעה, בלי ספק, כאשר
אומרים :״כך זה נראה למוריץ הקטן״.
התקבלו החלטות. במשך זמן־מה היה מקורב מאוד לאנוור
לא, בהיסטוריה הדברים מסובכים יותר. מהפכה חב אל־סאדאת וכיהן כדוברו. איני יודע אם שיחותינו השפיעו
רתית או מדינית, תנועת־שיחרור לאומית, דרך פוליטית על מאורעות.
חדשה — כל אלה הן תוצאות של תהליכים ממושכים.
כשבאתי לראשונה לקאהיר, מיהרתי, כמובן, אליו. היה
בתהליכים אלה יש חשיבות מכרעת להוגי-הדיעות, כי זה כאילו התגשם חלום. ישבנו בקומה העשירית של
הרעיונות מכוונים את האנשים ואת הציבורים (ויסלחו מישרד־החוץ (לא הארמון המפואר בכיכד־השיחרור, שבו
לי המארכסיסטים, אם אינם מסכימים לכך. אבל גם יושב בוטריוס בוטרוס־ע׳אלי, אלא בניין־העבודה בצד השני
המארכסיזם הוא ניצחון הרוח על החומר, ניצחון הרעיון של הנילוס) ודיברנו על נושאים כגון ׳תפיסת האוטונומיה
שעיצב את המציאות).
של זאב ז׳בוטיגסקי לפי תוכנית הלסינגפורס, המגמות
השלום בין עמים, בייחוד אחרי סיכסוך היסטורי יחיד -בבית־המלוכה הסעודי, רמת־הגולן על פי מפת ארץ־ישראל
במינו כמו הסיכסוך בינינו ובין הפלסטינים — הוא שבראשו של מנחם בגין, היחסים בין יהודים וערבים
תוצאה של מאמצים ארוכים. כאשר יקום השלום, ינציחו בימי מרד־המכבים. וגם על ׳תורת מארטין בובר.
המצלמות את הפוליטיקאי שיחתום על הנייר — גם אם
אין הרבה אנשים כמו תחסין בשיר בשרות־החוץ
יהיה כדאיניק בעל מישקל־נוצה, או נץ שרדף את פעילי - -הישראלי. יעקוב הרצוג המנוח היה כזה — אינטלקטואל,
השלום במשך כל ימי חייו.
דיפלומט, הוגה־דיעות. אם יש כאלה במישרד־הירושלמי
אז מה? הקש האחרון שובר את גב הגמל של
כיום, הייתי רוצה להכיר אותם.

פורצי הדר כי ם

מגידרם. הטלוויזיה לא שכרה מטוס מייוחד כדי לצלם
את איזור הטביעה ופעולות ההצלה, כפי שהיו עושים
האמריקאים או הבריטים אילו טבעה אוניה משלהם.
כמה שונה היתה האווירה, אילו שיכלנו את אותו
מיספר האנשים בהתקפת־טרור!
נניח לרגע כי תחת אוניה, שנפלה קורבן לאיתני־הטבע,
היה מדובר באוטובוס, שהותקף בכביש־הצפון. בשני
המיקרים — אותו מיטפר האבידות. אך התגובה היתד,
שונה מאוד־מאוד.
אמצעי־התיקשורת היו יוצאים מכליהם מרוב זעם.
נחשול אדיר של תאוות־נקם היה מציף את הארץ כולה.
צה״ל היה כובש את רבע לבנון, ואולי את מחציתה.
מאות אנשים חפים־מפשע היו נהרגים או נפצעים, מאות
בתים היו מושמדים. כמה מפקדים היו משננים לחייליהם,
בצאתם לפעולה, כי אל־הקמות צועד בראש הגדודים, וכי
אל להם לחוס על המרצחים. אחרי המיבצע היה הרמטכ״ל
חונן כמה פינטואים ״בהתחשב באווירה הכללית שהשתררה
בארץ בעיקבות מעשזדהזוועה.״
אך לגבי החללים, הוריהם, רעיותיהם, ילדיהם — מה
זה משנה, בעצם י האם הם ראויים פחות להשתתפות
באבלם, מפני שיקיריהם טבעו במצולות, תחת ליפול

באש כדורים?

המילחמה — אך רק כסיל יאמין כי הקש האחרון הזה
הוא שעשה את המלאכה. הטיפה האחרונה המצטרפת
למאגר המים הגואים שוברת את הסכר — אך האם
יאמין איש כי טיפה אחת יכולה לחולל את הנם?
הפוליטיקאי הוא איש חשוב. בוודאי. הוא דומה לשרברב
המתקין את הברז. אך רק צופה שיטחי מאוד ידמה בנפשו
כי השרברב הזה הביא את המים. מישהו התקין מערכת
של שאיבה, תיכנן וסנה מוביל ארצי, מתח צינורות־אספקה.
השרברב הוא, בסך הכל, האחרון בתור.
אכן, נתן ילין־מור היה ביו פורצי־הדרכים. אולי
יישכח. אולי לא. בהמולת השלום, כאשר יקום, יתכן
שאיש לא יזכיר את שמו. אך האם הפירסומת היא אמת-
המידה לכל? האם היא עולם ומלואו?
בעיני נתן ילידמור, המעשה היה חשוב מן הפירסום.
על כן הערכתיו.

״יייל

סראם עריהם

¥הו סיפור שלא יופיע בסידרה עמוד האש :
י בינואר 1948 כינס דויד בן־גוריון בביתו הקטן בשדרות
הקרן־הקיימת ישיבה של כל המומחים לעניינים
ערביים, שעמדו אז לרשות הסוכנות היהודית.
כולם היו שם — אליהו ששון, עזרא דנין, ויוש פלמון
ועוד ועוד, ואפילו ישראל גלילי.
בן־גוריון הציג לנאספים שאלה חיונית: האם יפלשו
הצבאות הסדירים של מדינות־ערב אל הארץ, אחרי שיס־תיים
המנדאט הבריטי בחודש מאין

כזה אחר זה חיוו הערכיסטים המיקצועיים
את דעתם: לא, כהחלט לא :

הערבים הארצישראליים, כך אמרו, הם קיצוניים. הם
לוחמים. הם מתנגדים לחלוקת הארץ ולהקמת המדינה
היהודית. אך המדינות הערביות הן מתונות. הן מנסות
לרסן את הערבים המקומיים. על אחת כמה וכמה שלא
תפלושנה לארץ.

היתה זאת הכרעה פה־אחד.

רק אחד לא הסכים. הוא לא היה ערביסט. אבל היה
לו חוש.

למרכה המזל היה זה דויד כן־גוריון. הוא
התעלם מן המומחיות המקובצת של כל הער־כיסטים,
והתכונן לפלישה הגדולה •שתבוא
ב־ 15 במאי.

למלך, הגיב זה בשלוות־נפש .״אין דבר,״ אמר ,״יצאניות,
רקדניות ופרופסורים אפשר לקנות תמיד.״

זוהי כוודאי הגזמה מרושעת. אך עוכדה
היא ששום שילטון כעולם — וכישראל _ לא
התקשה מעולם למצוא •טורה מרהיכה של
פרופסורים שיספקו לו תיאוריה מרשימה ומלומדת
להצדקת מעשיו.
רי השפעתם של המומחים עלולה להיות תוצאה הרת״
אסון.
הנה, למשל, תקופת־האושר שבין שתי המילחמות —
מילחמת־ששת־הימים ומילחמת־יום־הכיפורים.

ספינת־השוטים שטה לה במי־מנוחות.
הכל ידעו שהערבים אינם שווים כלום. שאינם מסוגלים
להילחם. שאין מה לחשוש מפניהם.
הכל גם ידעו כי אין טעם להציע לערבים את החזרת
השטחים הכבושים תמורת שלום, כי ״אין עם מי לדבר״.
הערבים לא יסכימו לשלום לעולם. ממילא אין צורך

להתווכח אם כדאי להחזיר להם את השטחים, ואילו
שטחים .״אין טעם להתווכח על השלום עם יהודים,״
אמרה גולדה מאיר.
הכהן הגדול של התורה הזאת היה ערביסט מכובד
מאוד, גדול המומחים, האיש שקרא את כל הספרים, עד
אחד. היה זה האלוף (מיל׳) יהושפט הרכבי, ראש-אמ״ן
לשעבר, המומחה מס׳ .1
״פטי״ ,כפי שהכל קוראים לו, מכר תורה פשוטה
ומשכנעת. הערבים הם אנטי־שמים. כ ל הערבים הם
אנטי־שמים. זה כתוב בספרים. זה טבוע בדת האיסלאם.
מכיוון שכל הערבים הם אנטי־שמים, אין טעם לחשוב
על השלום. לא יהיה שלום.

ומכיוון שלא יהיה שלום, אין גם טעם להציע
לערכים את החזרת השטחים, כולם או הלקט.

פטי הלך מעיר לעיר ומכפר לכפר, ומכר את הסחורה
הזאת בשקידה, כשהוא נושא עימו את מרכולתו — צרור
הספרים והעיתונים ש״הוכיחו״ זאת.
לא היה זה הרכבי ששיכנע את לוי אשכול, גולדה
מאיר ומשה דיין שכדאי להחזיק בכל השטחים הכבושים,
ולא להציע לערבים דבר. הם הגיעו למדיניות זו בכוחות
עצמם, מפני שרצו לדבוק בשטחים אלה.

אכל פטי סיפק להם את האידיאולוגיה,
ונטע כהם כיטחון עצמי, ושיכנע את הציכור
הרחכ שאכן זוהי המדיניות הנכונה.

לפוליטיקאי המצוי, שהוא איש שיטחי מטיבעו, יש
יראת־כבוד מפני המומחה, האיש המבין, שקרא את כל
הספרים. הוא נוטה לקבל את דעתו.
יש גם סכנה הפוכה• האקדמאי מעריץ, לעיתים קרובות,
את איש־הכוח. הוא שואף אל הכוח. הוא רוצה
להתחלק בו. הוא רוצה לפחות להתחכך בבעלי״השררה.
ולשם כך הוא מוכן, לא פעם, למכור את הידע המיק-
צועי שלו.
בימי הריאקציה הגרמנית, אחרי מהפכת־הנפל של
,1848 התפטרה קבוצה של פרופסורים גרמניים כמחאה
על מעשיו של מלך האנובר. כשהודיעו על כך בבהלה

ף• גלל הדככי וחכריו התעלמה ישראל כליל מיי
הצעת־השלום של אנוור אל-סאדאת בפברואר ,1971

זוהי סכנה גדולה.

פ טי

הרכ בי: כולם היו אנ טי ־ ש מי ם

לא יהיה זה צודק להעמיד את פטי הרכבי במקום
הראשון ברשימת האחראים לאסון מילחמת יום־הכיפורים.
יש מועמדים רבים למקום זה — גולדה מאיר, משה
דיין, ישראל גלילי ועוד — והתחרות רבה. אך לפטי
הרכבי יש חלק נכבד מאוד באחריות נוראה זו.

לא כל פוליטיקאי מסוגל לכך.

כדברי בוטרוס, הם יודעים את הכל ואינם יודעים
דבר, מפני שמעולם לא שהו בארץ ערבית (חוץ ממצריים,
לאחרונה) ,מעולם לא באו במגע אישי ישיר עם
האנשים, מעולם לא הסתכלו בעיניהם, לא התרשמו
מהבעת־פניהם ומנימת־קולם.

אף אהד מן המאורעות האלה לא נחזה
מראש על־ידי הערכיפטים.

ין זו בעייה אקדמית, שאפשר לעבור עליה לסדר^
היום בחיוך קל ובמשיכת־כתף.
בן־גוריון היה איש חזק. הוא סמך על האינטואיציה
קולו. הוא התעלם מדעת המומחים.

מה קרה ל״צולח״? נעלם כלא היה. לא
היה ולא נכרא, כי אם משל היה. אך הער־כיסטים
נשארו.

אך רוכם, כך אני מאמין, עושים מה שהם
עושים מפני שאין להם מושג.

רצח המלך עבדאללה. העלייה המסחררת של גמאל
עבד־אל־נאצר והתנועה הכל־הערבית. הקמת הרפובליקה
הערבית המאוחדת. שיחרור אלג׳יריה. הריכוז הפתאומי
של הצבא המצרי בסיני במאי .1967 עליית פת״ח, ואחר-
כך עליית אש״ף. מילחמת יום־הכיפורים. ביקורו של
אנוור אל־סאדאת בירושלים.

מזה שני דורות (וכעצם, מזה ארבעה דורות)
מנשקים המיזרחנים שלנו את העולם
הערכי מבעד למיטפחת. הם יודעים את הכל,
והם טועים תמיד.

באותם הימים עסקו הערביסטים באחד התעלולים
היותר־מסוכנים שלהם. הס גילו את ההבדל התהומי בין
״צולח״ ו״סלאם״.
סאדאת ואחרים דיברו על ״סלאם״ — שלום. אך
הערביסטים גילו שזוהי אחיזת־עיניים .״סלאם״ ,כך אמרו,
בכלל אינו שלום אמיתי. שלום אמיתי הוא ״צולח״.
ומכיוון שהערבים אינם מדברים על ״צולח״ ,כל דיבוריהם
על השלום לא נועדו אלא להונות את ההדיוטות.
עברו השנים• אל־סאדאת בא לירושלים. הוא דיבר
על ״סלאם״ .נחתמו הסכמי קמם־דייוווד. הם דיברו על
״סלאם״ .קם השלום. הונהגה הנורמליזציה. ישראלים
מסתובבים ברחבי מצריים, מתקבלים בכל מקום בזרועות
פתוחות. סלאם עליהם.

אני תמה, לפעמים, מה מניע את האנשים האלה.
אחדים מהם הם שכירי-ספר, כשם שיש שכירי-אהבה
ושכירי־חרב. הם ישרתו כל שילטון, יספקו תיאוריה מלומדת
מתאימה לכל שררה.
אחדים מהם חלשי-אופי, הרוצים פשוט לשחות עם
הזרם. הם מושפעים ממאמרי־המערכת של הצהרונים,
ומתאימים את תלמודם לרגשותיהם.

אכל אני מעז לאמר כי כימעט כל הער־ביסטים
טעו ככל המיקרים, וכי כל הערכים
טיס טעו כימעט ככל המיקרים.

גולדה ודיין התעלמו מהצעת אל-סאדאת,
כהסכמת כד הערכיסטים. כא יום־הכיפורים.

אין לזה שחר. מאה ואחד ערכיסטים, כולם
מדופדמים, כולם מומחים גדולים, מוכנים להפריך
זאת מייד, כו במקום.

הוא היה ונשאר כסכיכת .9970

י ! 1 1
^ יברתי על כך פעם עם בוטרום־עי׳אלי, שר־המדינה
ו המיצרי לענייני־חוץ, שהוא גם אקדמאי ומלומד נודע.
בסיגנונו. האירוני העדין אמר :״יש לכם המומחים
הטובים ביותר בעולם לענייני העולם הערבי. הם קראו
את כל הספרים והעיתונים. הם יודעים את הכל. אבל
אין הם מבינים דבר, כי מעולם לא היו אף יום אחד
בארץ ערבית.״
סיפרתי לו את האימרה המייוחסת לדויד בן־גוריון,
לגבי מי שקורא את התנ״ך בתירגום :״זהו כמו לנשק
אשה מבעד למיטפחת.״

זמן קצר אחרי שהגיע לשילטון. המקהלה־המדברת של
הערביסטים הצטרפה לדעת גולדה מאיר.
לשווא זעקתי בכנסת — 1מול — 119 וטענתי שזוהי
מהפכה, שיש לתפוס את ההזדמנות בציציותיה. איזה
מישקל היה לדברים? הרי איני ערביסט. בסך־הכל הייתי
הדיוט, שנפגש מדי פעם, בגלוי׳ או בחשאי, עם אישים
מצריים (ראה יומן אישי).

¥ושא זה מעסיק אותי, כי הנה הם עושים זאת שוב.
הפלסטינים אומרים משהו? שטויות. הם שינו את
סיגנונם, את מונחיהם, את הגדרותיהם? הם אומרים עתה
בפירוש שיש זרם חיובי בתנועה הציונית, הם אומרים
לראשונה בפירוש שיש לעשות שלום עם מדינת־ישראל?

איני מעז לאמר שכל הערביסטים טעו בכל המיקרים.
זאת תהיה הגזמה.

אך כשמדברים על ׳ציבור — הציבור המיק־צועי
של המיזרחנים — שיעור־המחדלים הוא
ממש מדהים.

תודות לכך היה לנו, באותו יום, נשק ביד. ובאו
התותחים, המטוסים והטנקים שאיפשרו לנו, אחרי מאבק
מד מאוד, להחזיק מעמד.

אז זרמו הרבה מים בירדן, והשתנו דברים גם אצ ו לנו וגם בעולם הערבי. ורק דבר אחד לא הש תנה:
שיעור הטעויות של הערביסטים המיקצועיים.

הדיוטות (ובראשם שבועון זה) חזו את רוב המאורעות
האלה מראש. על כך זכו בבוז תהומי מצד המומחים
המלומדים. פה ושם גם היה מלומד שראה את
הנולד במיקרה זה או אחר, או שלקח זאת לפחות בחשבון.

חמיד *

עליו ניתן, לפחות, להחיל את הפסוק ״מודה
ועוזכ — ירוחם.״ אחרי ההלם של המילחמה
התחרט הרככי כפומכי, והציע דרך אחרת.
לרכים מהערכיסטים האחרים לא היתה אף
ההגינות לעשות כן.

!71 אחחנ

כקיצור: מעולם לא היתה להם ההזדמנות
לנצל את הנכס האנושי הגדול הזה — האינטואיציה.
כמי
שבילה הרבה מאות שעות בשיחות עם ערבים,
אני מאמין כי שעה אחת של שיחה עם איש־אש״ף, או
עם פקיד מצרי, או עם שר עיראקי, או עם איש־מחתרת
אלג׳ירי — שווה את כל הספרים שבעולם.

כי זוהי המציאות.

^ פרים מקנים ידע. אך אין הם מקנים, בהב־
-י רח, חכמה.

כין הערכיסטים יש כוודאי חכמים, כשם
שישנם ככל המיקצועות — כין הפוליטיקאים,
כין העיתונאים, אפילו כין חכרי־הכנסת.

אבל קריאת הספרים על העולם הערבי אינה מקנה
ידיעה על העולם הערבי. היא מקנה רק ידיעה על מה
שכתוב בספרים על העולם הערבי.
יש הבדל בין שני הדברים — וחולשתם של אקדמאים
רבים היא שלא תמיד הם מבחינים בו.

אין זה נכון רק לגכי ערכיסטים. זה נכון
כאותה המידה גם לגכי הכלכלנים — ויכול
מישהו לטעון כי הם טעו כעיקכיות אכזרית
ככל תחזיותיהם, כדיוק כעמיתיהם מהמחלקה
הערכית.
הבעייה נוגעת, כפי שאמר לי לא מכבד איש מדעי־המדינה,
לעצם האפשרות לגזור מתכונות, ולא כל שכן
להבין בעיות, על יסוד ידע הנרכש והנלמד על פי
הפרוצדורות המדעיות.
איני בא לזלזל בספרים. אפשר ללמוד מהם הרבה.
איני בא לקלס את הפוליטיקאים, שמעולם לא קראו אף
ספר אחד, כמו משה דיין. הוא הוכיח שהוא יכול לטעות
לא פחות מן המומחים.
סוד ההצלחה הוא, לדעתי, בלמידת החומר המצוי
בספרים (מבלי להשתעבד לאותן ״פרוצדורות מדעיות״)
תוך שילובו בידע שניתן לרכשו רק בשטח, תוך הכרת
האנשים בצד השני׳ ״האויבים״; והבנת מניעיהם, מיג-
בלותיהם ובעיותיהם.

רק כך יכולה להתגכש, כהדרגה, אותה ידיעה
אמיתית הנראית כ״אינטואיציה״.

וענן ווויא ביקש מאריה נאור ועזור דו
ל ...נשסו־ב נאור, פתח במיתקבה המסכות
אריה נאור ורענן לוריא נפגשו לראשונה
בניו־יורק לפני כשלוש שנים. נאור היה
אז ממונה על אירגון חגיגות ה״ 30 למדינה׳
בנוסף לתפקידו כמזכיר הממשלה,
ונסע לשם כך לסידרת פגישות בניו־יורק.
בין השאר נפגש נאור עם טוביה סער,
היום מנהל מחלקת־החדשות של הטלוויזיה
ואז דובר מישלחת ישראל באו״ם.
״יש לי כאן ידיד שאני רוצה שתפגוש
אותו,״ אמר סער לנאור,׳״זה רענן לוריא.
הוא אמנם יורד .,אבל הוא מוכן לעזור
למדינה, לתת לנו קריקטורה מדי פעם,
ובכלל, אני נגד השיטה של החרמת יורדים.״
נאור
נעתר להצעה וסער אירגן את
הפגישה. מאז אותו הרגע החל לעבוד
המכבש הלוריאי המפורסם.
לוריא נוהג להפעיל קסם אישי, להפגין
עושר, ולהעניק טיפול של אח״מים לכל
אישיות ישראלית — ואולי לא רק יש
מזכיר
הממשלה נאור ואשתו
פגישה ראשונה בניו־יורק

!ץ צעקות שנשמעו מחדרו של מזכיר
י 1הממשלה, אריה נאור, הרעידו את הבניין•
״תסתלק מהחדר, עלוב־נפש אחד,״
זעק נאור נמוך־הקומה, כשהוא קם מכיסאו
רועד מחימה .״תעוף מכאן מייד !״
מול נאור עמד גבר לבוש חליפה גזורה
היטב, מסורק בקפידה ובפיו מיקטרת.
רענן לודיא, קריקטוריסט ובעל מדורים
בעיתונים, היה לא פחות נרגש ממזכיר
הממשלה.
לוריא מיהר להסתלק מן החדר, כאילו
חשש שנאור עומד להכותו. בחדר הסמוך

ראלית — המגיעה לניו־יורק ושביקרה
הוא חפץ. בדרך כלל אלה אנשי מדינה
ופקידים בכירים. הוא עורך להם סיורים
מודרכים ברחבי ניו־יורק, בתלס־וויס
שלו, המצוייד בבאר־משקאות ובטלוויזיה
ציבעונית. אחר־כך כולל מיבצע האירוח
ביקור בביתו של לוריא בקונטיקט. הוא
מציג בו שכיות אמנות, בריכת־שחייה מחו ממת
בתוך הבניין, מיגרשי-טנים ואגם
פרטי.
ועוד כולל האירוח ארוחות במיסעדות
סיניות מפוארות. כל אותה עת טורח
לוריא להזכיר מדי פעם, כבדרך אגב,
איש־מדינה אמריקאי זה או אחר, שעימו
סעד והתייעץ.
אריה נאור נלכד ברשת הקסמים של
לוריא ונהנה מכל דקה בחברתו של הקריקטוריסט.
ולוריא אכן הוכיח שההשקעה
היתד. משתלמת.
לקראת אוקטובר בשנה שעברה הצליח

נאור להסדיר ראיון בילעדי של ראש-
הממשלה מנחם בגין ללוריא. הראיון היד,
מיועד לסינדיקט העיתונים של לוריא. הלה
שולח כתבות ל־ 411 עיתונים ברחבי העולם׳
נחשב אחד העיתונאים הפוריים ביותר
מבחינת כמות החומר שהוא מפרסם מדי
שבוע.
אף לא אחד בלישכת ראש־ד,ממשלה, כולל
בגין ונאור, זכר את הקריקטורה שהרגיזה
בזמנו את ראשי הליכוד יותר מכל. זה
היה מייד אחרי הבחירות של .1977 במאות
עיתונים בעולם הופיעה דמותו של בגין
כשהוא מכוער ומעוות, לבוש בבגדי איש־מדינה
חגיגיים ורגלו נשענת על פצצה.
הרמז היה ברור ד טרוריסט נבחר לראש
ממשלת־ישראל. את הקריקטורה צייר ה ישראלי
לשעבר רענן לוריא.

כני ס ה חופ שית
ל סווי ט ה
מיכרק התודה מאפסל שפרינגר
״גאים להיות שליחים״

י י תה, כשביקש ראיון, טרח לוריא
להזכיר לבגין ולנאור שהוא התגייס
לאצ״ל בהיותו נער בן .15

עורך־הדין שמואל תמיר בתל־אביב. הוא
דיבר מארצות־הברית .״אני צריך אותך,
כדי שתייצג אותי בפרשה מסויימת בארץ,״
אמר לוריא למי שהיה שר־המישפטיס.
השניים קבעו פגישה במישרדו של תמיר,
בשדרות רוטשילד 15 בתל־אביב. וזו אמנם
התקיימה יומיים לאחר מכן.
כשהסביר לוריא לאיש־שיחו את העניין
שלשמו בא, נאלץ תמיר לדחותו. לוריא
ביקש להגיש תביעה נגד מזכיר הממשלה
אריה נאור, שלדבריו השמיץ אותו באוזני
הבעלים של העיתון הגרמני די וולט,
ידיד־ישראל אכסל שפרינגר .״אני לא יכול
להגיש תביעה נגד נאור,״ הסביר תמיר,
״אבל אני מוכן, כידיד שלך ושלו, להפ-
גישכם וליישר את ההדורים.״
לוריא הסכים.

פרקליט תמיר
מדוע הוא שותק?
התעכב לרגע ושאל את המזכירה, שגם
היא היתד, נרגשת מהצעקות שבקעו מחדרו
של הבוס :״איפה החדר של קדי-
שאיי״ המזכירה של נאור הצביעה אל
עבר חדרו של ראש לישכת ראש־המכד
שלה, יחיאל קדישאי. לוריא הלך אל קדישא
,,אך לא מצאו. סר. וזועף עזב את
מישרד ראש־הממשלה.
הסצינה כולה אירעה באחד מימי ינואר
האחרון. היה זה פרק נוסף בפרשה שנחשפה
רק בשבוע שעבר — פרשת האשמותיו
של רענן לוריא נגד אריה נאור.
כמה ימים לפני התקרית במישדד ראש-
הממשלה טילפן רענן לוריא למישרדו של

בריכה מ חו ממת
באגס פרטי
^ מיד טילפן לנאור, סיפר לו על ה !
פנייה של לוריא. גם נאור הסכים לפגישה.
ואכן, הפגישה המשולשת נערכה יומיים
אחד־כך במישרדו של תמיר. לוריא
פתח בטון תוקפני .״יש לי חומר שיכול
לסבך את מר נאור,״ הוא אמר. תמיר
הפסיקו.
״אם זה הסיגנון, אין לנו מה לעשות
ביחד,״ פסק תמיר ,״הכוונה היתד, ליישר
את ההדורים. כאן זה לא בית־מישפט.״
לוריא שינה כיוון, הנמיך את הטון. הוא
העלה את טענותיו נגד נאור, והלה השיב
והציג את גירסתו שלו- .

ניטיא נבון ומזכיר נאור
הנשיא התעניין ואיחל הצלחה

כתביעה על 84 מיליון
את מזכידהממשלה

הראיון של לוריא עם בגין לא הופיע
ב־ 411 העיתונים של הסינדיקט, אלא
רק באחד מהם — די וולט הגרמני. די
וולט, השייך לאיל־העיתונות אכסל שפ-
רינגר, היה הוגן — בסופו של הראיון
נאמר, כי הראיון ניתן במקורו לסינדיקט
העיתונות של רענן לוריא. היתד, זו מחווה
של מערכת העיתון הגרמני לבגין, הידוע
כבעל מישקעים נפשיים עמוקים בכל הקשור
לגרמניה. די וולט רצה להדגיש
בכך, שראש ממשלת־ישראל לא נתן ראיון
בילעדי לעיתון גרמני.
חודשיים אחר־כך, לקראת ראש השנה
האזרחי, פירסם די וולט מודעת פירסום
לעצמו• במודעה פורטו שמות כל האישים
שנתנו ראיונות לעיתון במהלך השנה
— .1980 בגין היה אחד מהם, על
פי המודעה.
בעת ששהה לוריא בישראל, כדי לראיין
את בגין, המשיך להפעיל את קסמיו על
נאור. השניים כבר נהגו כידידים ותיקים,
וללוריא היתה כניסה חופשית למישרד
ראש-הממשלה. לנאור, לעומת זאת, היתר
כניסה חופשית לסוויטה של לוריא במלון
הילטון ירושלים.
באחת הפגישות של שני הידידים, בלובי
של המלון הירושלמי, התקיימה השיחה
הניצבת עתה במרכז הפרשה כולה. היה
זה ביום שבו עזב לוריא את הארץ, ב־30
באוקטובר.
נאור הגיע למלון, כדי להסיע את לוריא
לנמל־התעופה בן־גוריון. אך בטרם פרידה
החליטו השניים לשתות קפה בצוותא.
על מהלך השיחה יש שתי גירסות סותרות
— של לוריא ושל נאור. לדברי
לוריא, הציע נאור להעביר לו בקביעות
חומר סודי של ממשלת־ישראל, תמורת
הבטחה שיועסק אחרי הבחירות הקרובות
ככתב של די וולט. לוריא טוען, שכמיק-
דמה על חשבון ההבטחה הדליף לו נאור
מידע סודי שהגיע לקהילת המודיעין היש ראלית,
על שיחה שנערכה בין מי שהיה
אז נשיא ארצות־הברית, ג׳ימי קארטר,
לבין קאנצלר מערב-גרמניה, הלמוט

היו ר ד

^ 14ה שני ם האחרונות רענן לוריא הוא אמריקאי לכל
דבר, ואפילו אמריקאי מפורסם. מי שהיה עיתונאי
ביומון הדור אחר־כך עורך עיתון לגברים לגבר וקריקטורישט
של ידיעות אחרונות, נסע ערב מילחמת־ששת־הימים לאמריקה,
בדי להצליח בה ולהתעשר. והוא אכן הצליח והתעשר.
לוריא אינו אוהב את התואר יורד .״לאף אדם אין זכות
להפקיע את הישראליות שלי. היא שלי ואינה שלו ״,אמר לעיתונאית
יואלה הר־שפי .״אני 185 שנה בישראל. אני ישראלי,
בי כאשר אני מגיע הנה לביקור, אני מראה לבתי, דפנה, את
המקום שבו יצאתי בפעם הראשונה עם חסקה לים, בגיל
שמונה, ואת המקום בו עמד הצריף של הגננת שלי, מרים.״
יתכן שלוריא אמנם חושב עצמו לישראלי, אך לבטח אין
זה החינוך שאותו הוא מעניק לבנו, שנקרא בארץ נימרוד
ובארצות״הברית רוד. כשהיה צריך נימרוד״רוד לחזור לישראל,
בדי לשרת בצה״ל, כפי שעושים בני״יורדים רבים, הוא התנדב
למיכללה היוקרתית של הצבא האמריקאי ווסט פוינט. לוריא
כועס, לדבריו, על בנו על שהלך לווסט פוינט :״התנגדתי
שהוא ילך לווסט פוינט. אני חושב שכישרונותיו הם בכיוון
אחר. הוא עשוי להיות פרשן פוליטי מעולה, יש לו כושר
ביטוי מצויין והוא מצייר טוב מאשר ציירתי אני בגילו. בשלב
זה רואה רוד את עתידו בזירה הפוליטית באמריקה. בנראה
שהשיקול שלו היה שהווסט פוינט יבול להיות קרש זינוק.
הוא חניך מצטיין.״
אך למישפחת לוריא יש עוד תיקווה בכל הנוגע לצה״ל.
״הבן השני שלי, ברק (,בארי׳) ,המתקרב לגיל הגיוס, הביע
את רצונו לשרת בצה״ל. הוא מתבונן לכך בבר עכשיו על״ידי
שיפור אינטנסיבי של ידיעת העברית.״
גם לוריא עצמו מצטער, כמובן, על כך שאין הוא יושב
בישראל ושולח מכאן את הקריקטורות והמאמרים שלו ל״411
העיתונים שאליהם הוא קשור. אבל ללוריא יש הסבר לכך :
״הדואר הישראלי אינו טוב• הדברים שלי לא יגיעו בזמן
לעיתונים״.

נצל על כך שהוא מסיע אותי במכונית
פיאט,״ סיפר לוריא, שאף ציטט את נאור
לאמור :״אני מקווה שבפעם הבאה אסיע
אותך בנזרצדס.״
הגירסה של נאור שונה לגמרי. לדבריו
ביקש ממנו לוריא חומר שיעזור לו לסייע
לדגן .״סיפרתי לו על שמועה שמתהלכת
בין עיתונאים בארץ, ושפורסמה כבר אצל
משה ז׳ק במעריב, על השיחה בין קאר־טר
לשמידט,״ טוען נאור .״אמרתי לו
שהוא צריך לבדוק בעזרת הקשרים שלו
בגרמניה אם היא נכונה.״ נאור אינו מכחיש
שהסיע את לוריא ללוד, אך מכחיש
את כל השאר .״לא סחבתי לו את המיז־וודות.
אחרי התקף־דלב שהיה לי לפני
כמה חודשים, אני לא סוחב בעצמי אפילו
תיק קטן. לא העברתי אותו דרך המכס,
כי פשוט אין מכס לנוסעים יוצאים.
ובוודאי שלא שוחחתי איתו על טיב המכונית
שלי. אני גאה בכך שיש לי
פיאט.״

קריקטוריסט לוריא
בלעדי או לא בלעדי
לוריא מתגורר עם קעייתו היפהפיה תמר, בתה של מעצבת
הדוגמניות לאה פלטשר, ועם ילדיהם בבית השווה יותר ממיליון
דולר וחצי, שהם ב־ל 14 מיליון לירות. הוא משתכר,
לדבריו, יותר מחצי מיליון דולר נטו לשנה, שהם כ 45-מיליון
לירות. הוא נוהג ברולס רויס חומה וכועס על מי שטועה
ואומר שהרולס רויס שלו לבנה .״הרולס רויס חומה, המרצדס
לבנה״.
הוא לבוש בקפידה. מסורק תמיד כמו רוג׳ר מור ובפיו
מיקטרת ניצחית, בסיגנון עורך־הדין הישראלי צבי לידסקי.
רכושו, מלבד הבית, מוערך היום ביותר מ 10-מיליון דולרים,
שהם 900 מיליון לירות.

גלוי לדי וולט, שבו קרא לעם הגרמני להתנגד
לעיסקת הנשק של ממשלתו עם
סעודיה. שפרינגר עצמו שלח מיברק־תודה
חם לנאור על הדברים שכתב בעיתונו
(ראה גלופה) .יש להניח שאם רצה נאור
לעבוד בשירות די וולט, היה מנצל את
קשריו עם בעל-הבית עצמו תחת שיפנה
למתווך לוריא. נאור ידוע גם כמי שמקפיד
על בריאותו, ואין להניח שהיה מפר
את מיצוות הרופאים, שלא להרים משא
כבד אחרי ההתקף, ונושא את מיזוודותיו
של לוריא בנמל־התעופה.
כמה שבועות אחרי נסיעתו של לוריא,
הוא טילפן אל אריה נאור מגרמניה. בין
לוריא לבין מערכת די וולט נתגלע סיב־סוך
חמור, שבעיקבותיו הגיש לוריא תביעה
נגד עיתונו בגובה של שני מיליון
מארק, שהם כ־ 84 מיליוני לירות ישראליות.
הסיכסוך פרץ אחרי שדי וולט העניק
שי למינויי העיתון — ספר קריקטורות
של לוריא. לדברי לוריא לו

האם ביקש האיש, שיוק ער הקאנצרו
אזואור, מרצזס לעבודה בעיתון גרמני?
לנאור יש גם הסבר לכך שפתק, בכתב־ידו
ובחתימתו, נמצא אצל לוריא .״לוריא
קם לחתום על החשבון וביקש שאכתוב לו
בינתיים את הסיפור. כתבתי אותו. אני
מודה שעשיתי שטות, כמו שאני מודה
שעשיתי שטות שבכלל הכרתי את לוריא.
הפתק נכתב על פיסת נייר שהיתה באותו
הרגע על השולחן.״

טרוריסט בגין
הקריקטורה שהוסתרה
שמידט. בשיחה, כך טען נאור לדברי
לוריא, הסביר קארטר לשמידט שבגלל
מערכת הבחירות בארצות־הברית אין הוא
יכול להפעיל לחצים על ישראל וביקש
מגרמניה שתפעיל לחצים כאלה.
היה זה סקופ ממדרגה ראשונה. ולגבי
לוריא היה טמון בו יתרון נוסף• ידיעה
כזו, לו היתה מתפרסמת בארצות-הברית,
היתד, משרתת היטב את המתחרה על כס
הנשיאות, רונלד רגן. לוריא טען שרגן
הוא ידיד שלו, וידיד של ישראל, ושיש
לעזור לו. לדברי לוריא, נתן לו מזכיר
הממשלה את הידיעה כתובה על פתק
בכתב ידו, ואף חתם עליה.
אחרי שלגמו קפה הסיע נאור את לוריא
ללוד .״הוא העביר אותי את המכס ללא
בדיקה, סחב לי את המיזוודות, וגם הוד

__ תדופה
מתוצרת גרמניה
}י* ש ה של א להאמין לפחות לחלק מ-
/ן גירסתו של נאור. לפני 16 שנה,
כשהיה עדיין עסקן־סטודנטים מטעם תנועת
החרות, הוא נעצר כשהפגין ליד מלון
שרתון הישן, נגד מי שהיה אז קאנצלר
מערב־גרמניה, קודד אדנאור, שביקר
בארץ. נאור פרץ את שרשרת השומרים
וירק לעברו של האורח רם המעלה. אל
ביתו של נאור לא הוכנס מעולם מוצר
גרמני, מלבד אחד. לפני כמה חודשים
נאלץ לרכוש תרופה גרמנית בשם אדלט,
בעיקבות התקף־לב. קשה להניח שנאור
היה משתעשע דווקא ברעיון לרכוש
מרצדס.
יחסיו של נאור עם אכסל שפרינגר
מצויינים. לא מזמן שלח נאור מיכתנד

שילם לו העיתון די כסף עבור זכויות*
יוצרים, מה גם שהמערכת החליטה להקטין
את שטח הקריקטורות שלוי.
לוריא ביקש להוסיף סעיפים לכתב-
התביעה שלו. הוא נזכר בראיון עם בגין
ורצה לטעון כאילו די וולט הונה אותו
כשכתב בעמוד הפירסום העצמי, שהראיון
עם ראש ממשלת־ישראל היה בילעדי של
די וולט. הוא ביקש מנאור שישלח מיברק
מחאה לדי וולט, על קך שהראיון תואר
כראיון בילעדי של בגין עם עיתון גרמני.
במיברק, כך ביקש לוריא, צריך נאור
לציין שיחסי גורמים מסויימים בממשלת־ישראל
עם העיתונאי־היורד הורעו.
נאור לא רצה לסרב לידידו, אם כי
כלל לא התכוון לשלוח מיברק כזה. מערכת
היחסים שבין הממשלה לשפרינגר
טובה מדי, ומזכיר הממשלה לא רצה
לירוק בפרצופו של ידיד־ישראל. הוא
התחמק מכמה שיחות טלפון נוספות של
לוריא. יחד עם זאת התקשר לשפרינגר
וסיפר לו במו פיו על בקשותיו של לוריא.
נאור נתן בידי קונצרן שפרינגר, שנתי
אין זה הסיכסוך הראשון של לוריא
עם עורכיס שלו. בעניין דומה הסתכסך עם
עורכי ידיעות אחרונות, כשעבד בו. אחרכ
ך התפטר בקול רעש אדיר ממערכת
ניודוויק, שבה היה קריקטוריסט ראשי.

בע על־ידי לוריא, נשק־הגנה מצויין ב־מישפט
שעתיד להיערך בגרמניה. כשנודע
ללוריא שידידו נאור ״בגד״ בו, נמלא
חימה וזעם והחליט לנקום.
רענן לוריא הדליף את הסיפור לקול׳
ישראל. הכתב המדיני של הרדיו,
שימעון שיפר, מיהר להתקשר עם משה
ז׳ק ממעריב ושאל אותו, מתי הוא פיר־סם
את הידיעה על שיחת קארטר־שמידט.
ז׳ק ענה לו :״ב* 31 באוקטובר.״ שיפר
הבין שבידו סקופ. השיחה בין נאור לבין
לוריא נערכה יום לפני הפירסום! טענתו
של נאור, כאילו פורסם הסיפור במעריב
לפני השיחה שלו עם לוריא הוכחה כ־לא־נכונה.

״לו היה ז׳ק יותר דייקן, ושיפר
יותר אחראי, היה מתברר שדק אמנם
פירסם ידיעה ב־ 31 באוקטובר, אך לא
כפי שהבינה שיפר. הידיעה של אוקטובר
סיפרה לקוראי מעריב, שידיעה
קודמת, מה 9-במארס, אף היא של דק,
ושכללה את סיפור הפגישה של הנשיא
האמריקאי וד,קנצלר הגרמני, אינה נכונה.
בשיחה במישרדו של שמואל תמיר,
אשר מטעמים השמורים עימו אין הוא
מוכן לגלות את תוכנה, ניסו נאור
ולוריא להתפשר. לוריא תבע מנאור מיב-
תב, שיקהה את עוקץ המידע שמסר ל־שפרינגר.
הוא רצה שנאור יכתוב ל-
שפרינגר כי אין לו כל טענות אל לוריא.
נאור הסכים, אך דרש גם להוסיף שאין
לו כל טענות לדי וולט. לוריא לא הסכים.
בעוד אלה מתווכחים, ביקש מהם
תמיר לסיים את הפגישה שהתארכה, משום
שנועדה לו פגישה עם לקוח חשוב. נאור
ולוריא החליטו להמשיך את השיחה בלי
השתתפותו של תמיר, בשעות אחר־הצה־ריים
של אותו היום, בלישכתו של מזכיר
הממשלה בירושלים.
בפגישה השנייה התברר שהם אינם
מצליחים להגיע לעמק השווה בעניין נוסח
המיכתב. אז התפרץ לוריא ואמר לנאור :
״אני אחסל אותך ! יש לי פתק בכתב ידך
שמוכיח שאתה מוכר את סודות המדינה.״
אחרי האיום המפורש הזה גירש נאור את
לוריא ממישרדו.
הפרשה לא הסתיימה. לוריא יגיע השבוע
לארץ כדי להמשיך את מילחמתו
בנאור. המילחמה הזו שווה לו שני מיל יון
מארק. הוא התקשר מחוץ־לארץ ליועץ
המישפטי לממשלה וביקש פגישה
עימו. הפרופסור יצחק זמיר נעתר לבקשה,
משום שלא ידע, ולוריא גם לא טרח
לספר לו, במה מדובר. נאור, לעומת זאת,
מתכוון להגיש תביעה פלילית נגד לוריא
על כך שכינהו שקה והעליל עליו עלי-
לות־שווא.

יוסי ינאי ;

315

מיסטר בוסטוך!-

גדול יערני הקוקטיילים
בארעות־הברית
מציג את

מיסטר בוסטון
\11.6051011
משקה טרופי משגע
שיזרום בעורקיכם בקצב
תופי הקרנבל
במדינה העם
מרים 1*11קדם
המישנזרח עסקה בדתייס
בעת הפיגוע — ומי שירק
ע 7הקאגצזר,
ביקש מישרה בגרמניה
התבוננות באירועי השבוע שחלף
הייתה מבלבלת אפילו את לוח־השנה.
נדמה היה שפורים פשוט
הועתק לאחור בשבוע אחד. הג
ההישתטות, ההתחפשות, העמדת־הפנים
והשיכרות תקף את הארץ,
!עוד לפני שהאימהות החליטו איזו
תחפושת להכין או לרכוש לילדיהם.
החרדים הקיצוניים ערכו הפגנה
והפגנת־כוח עצומה בירושלים(ראה
עמודים .)40—41 מאות השוטרים
ואנשי מישמר־הגבול — שזזוייבו
לסכן את ראשיהם מול האבנים
שהומטרו אליהם, ולהיאבק נגד
חובשי־יקפוטות מנאצים — גוייסו
מכל רחבי־הארץ ומכל תפקיד חיו־ני.
קשה היה למצוא מכווני־תנועה,
חוקרי פריצות וגניבות באותה
שבת. יש להניח שכוחות נלקחו גם
מתפקידים ביטחוניים.
ואם היה צורך !בהוכחה לכך,
באד, תקרית האוטובוס בירושלים.
עוד בטרם התפזרו 15 אלף ה חרדים,
שבעי־הרצון־העצמי על
תבוטת־המישטרד״ וכבר נקראו במה
מהשוטרים כדי !להגן על אוטובוס
שהותקף ׳מהמארב. כלבי־הגישוש
שהובאו למקום הלכו ישר ׳לבית
בכפר ערבי יסמוך, וההשודים ש נתפסו
שם הודו בניסיון־הפיגוע.

גם מזג האוויר התחפש.

יומיים קודם לכן נורו יריות, אולי
המצחיקות ביותר -שנורו בשנה ה אחרונה.
רענן לוריא, עיתונאי ו־קריקטוריסט
בעל שם עולמי, ירה
היצים לעברו של מזכיר־המטשלה,
אריה נאור. לוריא גילה שנאור
הציע לו עיסקה: חומר סודי שיל
ממ״שלת-ישראל תמורת הבטחת
תעסוקה בעיתון הגרמני די וולט,
אחרי שהליכוד יירד מהשילטון.
אי־אפשר היה שלא להיזכר בשתי
עובדות הקשורות בשני אישים אלה:
רענן לוריא הוא היורד הישראלי
המפורסם ביותר. יבנו של לוריא
החליט ללסת לפנימיה־הצבאית ה אמריקאית
ווסט פוינט, בתקופה
שבה קיבל צו־גיום לצה״ל. העובדה
השנייה היא שאריה נאור הוכה
קשות -ונעצר על־ידי המיישטרה,
בדיוק לפני 16 שנה, בעת שניסה
לירוק על קאנצלר מערב גרמניה
דאז, קונראד אדנאוור, שביקר
בארץ.
אולם החזאי מנבא את האירוע
המצחיק ביותר — מזג־האוויר ה-
אפיבי- ,המשמח ביל-כך את לב הילדים
שוחרי התחפושות ו׳העדלא-
ידות, עלול להשתנות ולחיהפך
גשום דווקא בימי־פורים.

מיפולגות

״מיססר בוסטון — פעה קולדה״ מס 1 .בארה״ב
היה מ־אי לחבות לה בישראל.

לה שיג׳ ברשת חנויו ת; ע לי ת, שו פרסל. סו פרמרקט, בדזניייח ה מו ב ח רו תובכל ־ בו שלו ם

שלי — סניף רמת־גן —
גבעתיים — בני-ברק
מזמין את הציבור

לאסיפה פומבית
שתתקיים בשבת 21,3.81 פשעה
10.30 בבוקר בבית התרבות
של מועצת פועלי רמת־גן —
גבעתיים, רח׳ קריניצי 6רמת־גו•
בהשתתפות

ואדיד צאדק חאג׳ י חיה
רן בהן

— יו״ר סיעת שלי בהסתדרות
המחזאי והעיתונאי

יהושע סובול
פותח: יהודה וינר.

הזמנה שכדאי לנצל
רהוט עתיק: ארונות, שידות, ויטרינות, ספות,
כורסאות, שולחנות אוכל, ועוד ועוד...
שעונים עתיקי ם מכל הסוגים.
כלי נחושת, נברשות, ציורים וליטוגרפיות, פסלי
ברונזה, עבודות ברזל א מנו תיו ת לבית ולגן.
— פתוח בשבת בל היום ובמשך כל י מו ת השבוע —

רח׳ אורנים ,37 קרית טבעון,
טל׳ 04-931751

חצלוד. א 1קסדהע
פרס היה מוכן לסכן
את מיפלגתר, כדי לשמור
על שליטתך בה
יעקוב לויינסון התרגל בשנים האחרונות
לא -לשמוע את המילה
״׳לא״ .בתפקידיו השונים בראשות
הנהלת בנק־הפועלים הוא זכה ל-
אומרי־הן סביבו, ולא רק מקרב
פקידי־הבנק. מנהלי־מיפעלים גדולים,
ראשי־ההסתדרות, שרים ו-
מנכ״לים ידעו, שכל אמירת ״לא״
ללוינסון פירושה פחו-ת כסף מהבנק
שבראשו -הוא עוימד.
כשהחליט לוינסון שהגיעה השעה
להיכנס למים הקרים של הפוליטיקה
ישראלית, לא עלה על דעתו
שמישהו יאמר לו ״לא״ .האמת
היתד, שעד ׳לפני כמה שבועות
לא עלה על דע-ת מישהו לסרב
לאיזשהו תנאי או בקשה של לוע־

טוו•

העול ם הז ה 2272

בסוף השבוע שעבר הוחלט סופית
שלוינסון לא יהיה שר־האוצר
בממשלת המערך, אם אכן שימעון
פרם ירכיב את הממשלה הבאה.
לוינסון דחק את פרם לפינה פוליטית,
שממנה הוא לא יכול היה
לצאת, אלא על־ידי חבטות ב-
לוינסון.
דרישותיו של לוינסון מפרס
(העולם הזה )2271 היו פשוטות —
יד חופשית בניהול כ׳ל המערכת־הכלכלית
שיל המדינה וזכות וטו
על כיל מינוי, של שר ושל פקיד,
.במישור הכלכלי והחברתי.
בחירה אנוכית. פרם הבין,
מעט מאוחר מדיג שגם אם יזכה
המערך בשילטון, הוא עלול להפסיד
את השליטה, אם הוא יעתר
ללוינסון. לוינסון היה מרחיק את
אנשי פרס מכל עמדה ציבורית, ומכניס
לממשלה ולמינהל־הציבורי
את אנשיו שלו. חיים צדוק, נפתלי
בלומנטל, עוזי ברעם ומוסד. חריף
היו הופכים לנאמני לוינסון, תוך
איום מתמיד על פרס עצמו.
במשך חודשים ארוכים טיפח
מנגנון־ההסברה שיל המערך את
יעקוב לוינסון. בעיני הציבור־הרחב
הוא היה התשובה לשני שרי־אוצר
שנכשלו — שימחה ׳ארליך ויגאל
הורביץ. לויינסון סימל בעיני הציבור
יאת התחדשות המערך. הוא
היה היחיד מהכוורת שהוצגה באופן
בלתי־רשמי, שלא היה שייך ל תקופת
אשר ידלין ואברהם עופר,
אם כי לעג־הגורל הוא שלוינסון,
יותר מכל אחד אחר, קשור לשתי
הפרשות שנשאו את שמות ידלין
ועופר.
על פרם היה להחליט בין סיכון
מעמדו שלו בתוך המיפלגה לבין
חבלה עמוקה בסיכויי המערך לחזור
לשילטון.
הוא בחר כמובן באפשרות השנייה.
בלבלה טזוות
או פ טי ת
ארידור אחראי —
ארידור לא אחראי —
הב 7לפי נובה המדד
הצהלה במישרד־האוצר הרקיעה

השומרונים, של מעריב ושל ידיעות
אחרונות, אך חדי־עין שמו־לב לתופעה
שלטת אחת: בשתי הכתבות
הבליט שומרון את אחריותו של
שימעון פרס למיבציע ולהצלחתו,
׳תוך שהוא מבטל כליל את חלקם,
של ירבין ׳ואפילו שיל מוטה גור.
בצה״ל כבר ברור לגמרי מי
יהיה הרמטכ״ל הבא, אם אכן יעלה
המערך לשילטון.

מי שטרה
אונם סעקמ
המישטרה ממשיבה לשפוט
את עצמה, תוך בדי לעב
לחוק ולצדק.

מי לחמתהק רי ק טו רי ס ט
החודש שעבר הגיע ל־ 7.3אחוז,
ומדדי החודשים הקודמים היו בע לי
שתי ספרות.
חודש מתון. אך איש מהם
לא טרח לגלות את האמת הפשוטה
שמאחרי המדד הראשון
של הגאון התורן. חודש פברו אר
הוא החודש המתון ביותר בעליות
המדד מכל חודשי השנה.
עליות המחירים בחודש זה הן
בדרך־כלל קטנות. מדד פברואר
,1980 שהיה שייך כולו לשר־האו־צר
הקודם, יגאל הורביץ, היה
נמוך בשני אחוזים ממדד ארידור,
ואפילו מדד פברואר ,1979 של
שר־האוצר שימחה ארליך, היה
נמוך מהמדד של פברואר .1981
כאשר עיתונאים זריזים הציגו
עובדות אלה לפני נערי־החצר של

עי תונו ת
ועופט קו ר * דנלרד
השופט־חעליון חיים
כהן דורש מעיתונאים
להילחם ננד הנזירות
מעולם לא נערך פסטיבל ציבורי
כה גדול סביב יציאתו של

נשימה אמר כהן :״אני גם חושב
שהחומר שהעיתונאי מוצא, הוא
בחומר שהוא מוצא. אין עליו להיות
צנזור, לעשות תיספורת יפה,
לייפות דברים מכוערים.״
לפרסם ולהילחם. כהן גם
התבקש, בעקיפין אמנם, להתייחס
לשלל החוקים האנטי־דמוקרטיים,
שנגזרו באחרונה על-ידי שמואל
תמיר ושו״ת על העיתונות. כתב
הטלוויזיה, שראיין אותו, ביקש
ממנו התייחסות לאווירה האנטי-
עיתונאית הקיימת במדינה. תשובתו
של כהן היתה חדה וחלקה:
אסור לעיתונאי להתחשב במה שחושבים
עליו. עיתונאי חייב לפרסם
את כל האמת, ולהילחם.
הרמז היה ברור. לו היה כהן
עדיין על כס-השיפוט, הוא היה
מפרש נכון את אותם סעיפים
סתומים בחוקים הדראקונים החדשים,
ומנסה להציל את העיתונות
החופשית.

בדיחית־השביוע שייכת לפיליטונאי
ב. מיכאל, שהשתתף בנסיון להסביר
את העונש הקל שאותו ספג
סמל־מישטרה בעוון אונם התיירת.
תיירת שבדית שהגיעה לתחנת־מישטריה
כדי להתלונן על אונס,
הוסעה אחר־כך לביית-המלון שלה
בניידת־מישטרה. בדרך ניצל השוטר
׳שהסיע אותה את המצב,
ועשה בה מעשה אונס נוסף. עונשו
של ׳שוטר. כפי שנקבע על־ידי
בית-דין־מישמעיתי, היה סטירת־לחי
לשכל היישר. הוא הורד בדרגה
אחת, מסמל ראשון לסמל שני,
ונגזר עליו עונש של חודש מאסר
על תנאי.
״מה אתם רוצים מהשוטר ה־מיסכן?״
ישאל ב. מיכאל ,״מדוע
בכלל היו צריכים להעמיד אותו
לדין? הוא בסך־הכל עשה יאת
תפקידו. הוא ערך שיחזור של
הפשע.״
לאיש אין ספק, שלו היה נשפט
אותו שוטר בבית־דין רגיל, הוא
היה סופג כמה שניות מאסר. בכל
מדינה מתוקנת היה אויתו שוטר
מועף מהמישטרה, ברגע שהמיקרה
׳נודע. אנשים ׳אחרים יוצאים מביית־המישפט
לבית־הכלא לתקופות של
יותר מעשר שנים ׳ובצדק.
פרם לשוטר־פושע. אך השוטר,
שלא ירק אנס, אלא גם ניצל
את חולשתה של הצעירה ואת מדיו׳
קיבל יפרם מהמישטרה: הוא יכול
להמשיך וללוות מתלוננות לבתיהן,
להמשיך ולאנוס, ואף לעודד את
חבריו לעשות מעשים כאילה. בית־

ב חי רו ת
אנ טבהלעזרחפרם
דן שומרון גרתם
למסע הבחירות ש7
פרם. האם הוא יחיה
הרמטב׳׳ל הבא ז

שופט לשעבר כהן
עידוד לעיתונאים

מועמד 1־ושעבר רדיבסדן ומועמד פרס
הראש ניצל, הגוף נפל
שחקים .״הוא עשה זאת,״ אמרו
בגאווה רבה גדודי־העוזרים ואנשי
יחסי־הציבור של שר-האוצר, יורם
ארידור. המדד הראשון של ארי-
דור, מדד פברואר, כפי שהתפרסם
ביום הראשון השבוע, הגיע רק ל־
5.5אחוז. קשה היה שלא להיזכר,
ועוזרי ארידור לא פסקו מלהזכיר
זאת, את המדדים הקודמים. מדד
העו ל ם הז ה 2272

ארידור, היתד, להם תשובה מן
המוכן :״המדד של החודש הוא
בעצם לא של ארידור. הוא אמנם
היה כבר שר־אוצר בחודש שעבר,
אך כל הפעולות הכלכליות שלו
התחילו חודש מאוחר יותר, וייכנסו
רק למדד הבא.״
עתה -שוקדים במישרד-האוצר
להכין את תירוצי מדד מרץ.

שופט לגימלאות, כפי שנערך בשבוע
שעבר סביב השופט־העליון
חיים כהן. דמותו המורכבת של
כהן, האיש שהיה שנוא־העיתונות
בתקופת היותו היועץ המישפטי
לממשלה, וחביבה המוחלט מאז
פסקי־הדין הנאורים שלו, כשהפך
לשופט-עליון, גירו את דימיונם
של העיתונאים והמראיינים, וכהן
עצמו שש לרצות דימיון זה.
אולם דווקא העיתונאים עצמם
לא שמו־לב לפיסקה החשובה ביותר
בדבריו של כהן, הן לעיתונות
והן לטלוויזיה. כהן התבקש
להתייחס לעיתונות ולעיתונאים.
כדרכו, הוא הביא דעה ודעה מנוגדת,
לפני שסיכם את דעתו הסופית.
הוא תקף את יצר רדיפת
השערוריות של העיתונאים, וטען
גם כנגד ריבוי הצגת השלילה ב־באותה
אמצעי־התיקשורת.

הפיצוץ הגדול ביותר ביחסים
בין מי שהיה ראש-הממשלה, יצחק
רביו1,לבין מי שהיה שר-הביטחון,
יש ימשו ן פרס, היד. אחרי אחד ה־מיבצעים
הביטחוניים המזהירים
ביותר של צה״ל — מיבצע אנטבה.
עוד טרם נגעו גלגלי ההרקולסים
־שהביאו את החטופים עם מציליהם
על. מסלול־התעופד, בתל־גוף, וכבר
התחילה המילחמה בין שני
אישים אלה, על האבהות על ה־מיבצע.
במשך
השנים, מאז מיבצע אנטבה
ועד היום, שמר צה״ל על
פרופיל־נמוך ׳בוויכוח בין שני האישים.
הצנזורה הצבאית גם לא
אייפשרה לצטט דעות של קצינים־
בכירים ,׳שנאמרו בנסיבות חברתיות
,׳לגבי נושא זה.
הרמטכ״להבא. ביום השישי
האחרון נפרץ הסכר. במעריב הופיע
פרק מתוך ספר שכתבו ה־רמטכ״ל-לשיעבר,
מרדכי (״מיוטה״)
גור, והעיתונאים יעקוב ארז ואילן
כפיר. הפרק נכתב על־ידי אלוף
פיקוד הדרום ומי שפיקד על
מיבצע אנטבה, האילוף דן שומרון.
בידיעות אחרונות ישל. אותו היום
הופיע ראיון עם דן שומרון. קשה
היה למצוא הבדלים רבים• בץ שני

מפכ״ל איכצן
תלוי מי אונס

הדין־המישמעתי יציל אותו מעונש.
נדמה היה שמפיכ״ל המישטרה
החדש, אריה איבצן, החל ברגל
ימין .׳מיד עם כניסתו לתפקידו
פרצה פרשת עוזי נבות, שהפליל
אנשי-ימישטרה בזיוף חקירה ועדויות.
איבצן הורה להעמיד את
אנשי־המישטרה לפני בית־דידרגיל.
אך עתה ברור, שהיתה זו פעולת־הסחה
של המפכ״יל. מאז מיקרה
גבות, מורה איבצן להעמיד כל
שוטר שסרח לדין לפני בית־דין
מישמעתי-פנימי של הימישטרה. ה־מישטרה
שופטת את עצימה, והשוט־רים־הפושעים
חוגגים.

290131
בנקים

כמה ה מרוויחים
ריבית המאושרת ל 132 והחריגה
ל 175 הריבית הריאלית ל-

על בי הריבית שהם לוקחים,
ההודעות לעיתונות שהם מפרסמים
ואדריבלות״הפנים של הסניפים,
התשובה היא — הרגה !
זו גם דעתו של של-האוצר, לא
״המיועד לשעבר״ .ואם הרגה, אז
באמת גמה?
״בנק ישראל״ הוא בוודאי המוסמך
לענות, ואומנם הנתונים

מה קרה ב־ 1980ן בסוף שנה
זו היתה הריבית ״המאושרת״
198 ריאלית 24 והריבית
החריגה 258 שפירושה ריבית
ריאלית של 49 זוהי הריבית
הריאלית הגבוהה בעולם. מה או
שלו
מרחיבי-דעת• למשל,ב1978-
היתה הריבית הבנקאית על אשראי
חח״ד (חח״ד — חשבון חוזר
דביטורי) מאושר כ״ 50 אחוז, והריבית
על אשראי חריג כ 64
אם ננכה משני אלה את האינפלציה,
נקבל ריבית ריאלית שנעה
בין 2-16ב״ 1979 הגיעה ה־

מר ״בנק ישראל״ ! הוא לא אומר,
כדי לא להגדיל את נפח האשראי.
או, במילים אחרות: כדי
שלא יגדל האשראי ולא יהיה
כדאי ללוות. כלכלני ״בנק ישראל״
אומרים שבריבעון הראשון
של השנה (ינואר— מארס) אין
עליה, ואולי אפילו ירידה קטנה.

(ויתשת

הריבית הבנקאית (,בנק פריים׳)
בשבוע הראשון של חודש זה לא
גרמה הפסדים לבנקים בחו״ל, ו

כך למה ! כי בנקים, ככל עסק,
רוצים, ועל פי רוב מצליחים, להרוויח.
חנה כמה דוגמות: ב־שווייץ
היתה הריבית /0 75ביפאן
7.5בגרמניה 11.$בצרפת
12.25 באנגליה 15בקנדה
18.25 בארצות-הברית
״/״ 18.5ובאיטליה 21 אם ננכה
משיעורי ריבית אלה את האינפלציה
המקומית, נמצא ריבית ריא לית
הנערה סביב 3-8הריבית
הריאלית על אשראי חופשי ב-
מט״ח בישראל היא 22

בחקלאות

פרח אינו עץ
ילדים מטפסים על עץ,
במה ילדים נמצאים
באשר כמה מוסדות
על גיבעול הפרח-לייצוא
מתמוטט. וזה מה ש
כלכלית
מאוחדת
שבתאי הימלפרב הוא יו״ר
מועצת המנהלים של החברה המאוחדת
לפירסומים, בבעלות
מפא״י ההיסטורית. החברה מוציאה
לאור שמונה עיתונים יומיים:
באידיש, רומנית, הונגרית,
גרמנית, פולנית, רוסית, ושני עיתונים
כלכליים ,״שער״ ו״יום-
יום״ .המו״ל של ״שער״ הוא חברת
״חדשער״ ,המוציאה גם את
העיתון הגרמני, הרווחי, לצורך
קיזוז הפסדים. המו״ל של ״יום-
יום״ הוא חברת ״מבטע״ ,המוציאה
לאור גם את העיתון ההונגרי,
הרווחי, לצורך קיזוז הפסדים.
נחמן פביאן הוא עורך ״יום״
יום״ שפוטר על־ידי הימלפרב. בעבר
היה כתב ״הארץ״ ופקיד
בכיר ב״בנק ׳ לאומי״.
יוסף כנען הוא עורך ״שער״ שסולק
מתפקידו. ממשיך לקבל שבר
על-פי חוזה שאינו מאפשר לפטרו.
היה עורך כלכלי ב״דבר״ ונספח
בלבלי בגרמניה. עמי דור״
און הוא עיתונאי מנוסה. היה
כתב בעיתונים שונים /בכללם
״ידיעות אחרונות״ .מונה לעורך
שני העיתונים במשרה מלאה.
חסר רקע בלבלי.
עורכי״לילה וכתבים עובדים בעיתונות
היומית ובעיתונים אלה
ברבע משרה ובחצי משרה.
ובכן, כדי להקטין את ההוצאות
הגה הימלפרב רעיון גאוני בתחום
העיתונות: למנות עורך
אחד לשני העיתונים הכלכליים
של חברתו. הוא פנה ליוסף כנען,
עורך ״שער״ ,והציע לו את רעיו־

הם לא מפסידים

ה ש בו עבמשק

מדד פברואר
• יום שני — 9.3 ,יבואן ניסה
להבריח קפה ב 40-מיליון שקל
4 4 4נמשכת שביתת עובדי עיריית
תל-אביב 4 4 4עיריית בני-
ברק העלתה המיסים ב־ס/״100
4 4 4מי לא הזמין את נגיד
״בנק ישראל״ לישיבת הממשלה י
4 4 4ארידור תובע מהבנקים להוריד
שיעורי הריבית 4 4 4בבורסה:
נמשכות הירידות ן הבנקים
הפסיקו לבלום.
• יום שלישי — 10.3 ,חודשו
נו. משזה סירב, בטענה שאי-
אפשר לערוך שני עיתונים בעת
ובעונה אחת, אמר לו הימלפרב
שאין קל מזה :״בעיתון אחד
תכתוב בעד, ובעיתון השני תכתוב
נגד.״
אך כנען עמד בסירובו.
אבל לא איש בהימלפרב יוותר.
הוא פיטר את פביאן, עורך ״יום-
יום״ ,ללא הודעה מוקדמת, סילק
את כנען, עורך ״שער״ ,ומינה
תחתם עורך אחד, משותף לשני
העיתונים.
המינויים — בעיקר בנקים ומוסדות
פיננסיים אחרים — הופתעו
לגלות שמה שמבדיל בין שני
העיתונים הוא שמם בלבד. הידי עות
ב״שער״ וב״יום־יום דומות,
ואפילו זהות. גם העימוד דומה,
ובחלקו אף זהה.
כשכמה התוצאה :
על העץ.
מתיישבים
— הפרח
קורה.
מגדל הפרחים מגדל, וכאשר הפרחים
מגיעים לפירקם, הוא אורז
אותם ביחידות של ״קרטון גדול״
(כ־ 2000 פרח בקרטון) .משאית-
קירור מעבירה את הקרטונים אל
בית-האריזה, שם ממשטחים (מלשון
מישטח) אותם והם מוכנים
לקראת מסוף ״אגרקסקו״ ,ממנו
הם מועברים למטוס. עברו כמה
שעות נוספות והקרטונים הסגורים
מגיעים לבורסת הפרחים —
למיכרזה (מלשון מיכרז) באל-
טמיר, הולנד, ליד אמסטרדם. שם
נמכרים הפרחים באמצעות מיכר-
זים, ו״שעון״ המיכרזים מורה על
המחיר שהושג. נניח שהיה זה
יום טוב, והקרטון השיג מחיר
של 1000 גולדן הולני ( 36.5שקל
לגולדן) ,או כחצי גולדן לפרח.
ממשלת הולנד נוטלת ממחיר ה־
״שעון 15 מכס. בורסת הפרחים
נוטלת 8ועוד 1 0/ 0כדמי-
טיפול, סך-הבל ס/״ .10 ההובלה האווירית
של הקרטון עולה 200
גולדן (במיקרח זה 20 חשבון
מהיר: ארצה חוזרים 550 גולדן.
מאלה — ה־ 550 גולדן — נוטלת
מועצת הפרחים 15 שהם
82.5גולדן. סכום זה מיועד ל-
״אגרקסקו״ ,לאיגוד מגדלי״הפר-
חים ולמועצה עצמה. בתי־הארי-
זה, ההובלה אליהם וחומרי״הארי-
זה מסתכמים ב״ 30 גולדן. עכשיו
נתרגם הכל לשקלים: ארצה הגיעו
2000 שקל. מאלה נטלה המועצה
300 שקל 15 ובית־האריזה
עוד 100 שקל, סך־הכל
400 שקל. נשארו 1600 שקל ל-
2000 פרח. מה קיבל המגדל ן ב-
0.8שקל לפרח. מה הן הוצאות

ה בו רסה

זומציאות?
במניות טובות
מה שאיפיין בשבוע האחרון
את הבורסה, היו בעיקר ההיק פים
הקטנים במסחר ; העליות,
המתונות ברובן, ו״השתלטות ה מקצוענים״
האמיתיים על הבורסה.

עתה מתברר היקף הבריחה
מן הבורסה, כאשר משקיעים־של-
שבת זרקו ניירות־ערך בבל מחיר
וללא מחיר, וגרמו לבך שעדיין
אפשר למצוא, אם מחפשים היטב,
ניירות״ערך ברמות מרתקות :
קחו, לדוגמה, את אג״ח, הנסח רות
בפרנקים שווייציים. הם נסחרו
לפני שבוע בתשואה נטו של
למעלה מ 10 בעוד הריבית על
פת״ם שווייצי הגיעה ל 5נטו.
והיכן המציאות! במניות טובות.
מהן מניות טובות ! מניות
של חברות שהמאזן שלהן מראה
רווח ריאלי ומניות של חברות
שחלק נכבד מעסקיהן הוא בייצוא.

במדינה

ת פו צו ת
ס חווו הח־׳ם
על־פי גתוגי הדישכה ^
המרכזיוג־לסטטיסטיקה יש
עלייה מתמדת כמיספר
היהודיס בעולם מאז .1^45
על־פי המציאות, מיספרם
כעולם יורד כהתמדה

החוקר היהודי־אמריקאי אליהוא
ברגמן פירסם באוקטובר ,1977נ ׳
כתב־העת המדעי
תחזית מדהימה. במאמר, שנשא
את השם הסחף באוכלוסיה היהר
ך ית־אמריקאית, קבע ברגמן:
״כאשר תחוג ארצות־הברית בשנת
2076 את יובל השלוש־מאות
לקיומה, ימנו יהודי ארצות־הברית,
מן הסתם, לא יותר מ־ססס 944,נפש,
ולא מן הנמנע הוא שיתמעט מיס־פרם
כדי 10,420 נפש״.
יתכן שזו תחזית פסימית. אך גם

יא וסנ^רנס׳ם
גלבד
• ״גליל״ חדשות עומדת על
( 330 בתחילת השבוע) .החברה
תרכוש ב־ 2במאי את מניותיה —
בשער מובטח של 360 נקודות. ה רווח

• ״דנות״ עומדת על 323 נקודות.
מאזן פי.בי, מצויין, הסיכוי
לעליה — גדול.
• תרגיל מבריק. ש.ה. פועלים
6ו־ 8עמדו כמה ימים בלי שינוי
על 1180ו־ 810 נקודות. מי שידע
לנצל עובדה זו עשה חיים.
• מי שעושה שיעורים בבית,
בא על רווחיו באולם המיסחר בבורסה
(אחיינו של רוטשילד).
הייצור לפרח ! ב־ 0.5—0.6שקל.
בבמה נמכר הפרח לצרכן בהולנד
או בגרמניה ! ניחשתם, בגולדן
אחד או ב״ 3.6שקל.
אך מה קורה כשהמחיר המתקבל
במיברז הוא, לדוגמה 700 ,
גולדן לקרטון, וזה קורה לעי תים
קרובות! ההוצאות קיימות,
ההכנסות מועטות. במיקרה זה
יקבל המגדל 0.3שקל בילבד לפרח.

מנהיג
כן־גוריון
אין ציוני בגולה
התחזיות האופטימיות ביותר מנבאות
בוודאות כי כבר בעשורים ה ראשונים
של המאה הבאה יק טן
מיספר היהודים בעולם בצורה

עיצומי המורים * 4 4מפוני ה-
פיתחה יהיו פטורים ממס רווחי-
הון 4 4 4האוצר מבקש להגדיל
ההקצבות לישיבות 4 4 4בוטלו
הנחות ל״ 35 אלף בעלי טלפון
•4 4 •4תעריפי החשמל הועלו ב־
8.6אחוז 4 4 4הכנסת שכיר עד
170 אלף שקל פטורה מהגשת
דו״ח למס״הכנסה 4 4 4עליה
במכירת ״רולס״רויס״ בבריטניה
4 4 4בבורסה: עליות במניות!
#יום רביעי — 11.3 ,נמשכים
עיצומי הטורים 4 4 4זכויות היתר
ליורדינדחוזרים — יבוטלו
4 4 4עובדי עיריית תל־אביב
חוזרים לעבודה 4 4 4המים ית־ייקרו
ב 4 4 4 11.7אגרת הטלוויזיה
(סופית) 480 שקל בשלושה
תשלומים 4 4 4מיקד״
מות המס יוגדלו עד ״/״14000
4 4 4הרווח של ״הבנק הבינלאומי״
גדל ב 60 הריאלי)
144 4 4 4מיליון דולר יושקעו
בחיפושי-נפט בארץ.
>• יום חמישי 12 — 12.3 ,
אלף עובדי המינהל בבתי״החולים
מקיימים עיצומים 4 4 4מהיום
שינויים בשערי הריבית בקרנות
הייצוא 4 4 4הפחם לא יפורק
בנמל חיפה 4 4 4החלב לשתייה
הוזל ב 4 4 * $מהיום שי
נויים
בשיעורי הריבית בתוכניות
החיסכון 4 4 4האוצר מונע
התייקרות בירה ויין 4 4 4פיצויי
פיטוריו יוצמדו למדד 4 4 4
בבורסה: עליות נוספות.
• יום שישי — 13.3 ,נחנכה
מירכזת טלפונים חדשה בת 40
אלף קווים 4 4 4ריווחי ״בנק
כללי״ גדלו ב 4 4 4 153 תעריפי
ביטוח־רכב יעלו ב-״/״25
4 4 4הממשלה מציעה למכור
קרקע לבניה לציבור ב״ 3מיליארד
שקל 4 * 4הממשלה הקפיאה
רכישת מיפעל ״אופ-אר״ באופקים
4 4 4סיכום ביניים לטיב-
צע ארידור 8000 :מכוניות 60 ,
אלף טלוויזיות.
• יום ראשון — 15.3 ,מדד
פברואר שפור,ישם היום — עליה
ב 5.5-אחוזים; (בדיוק נמרץ על
פי התחזית שהופיעה במדור זה
לפני שבוע) 4 4 4בבורסה: שוב
עליות שערים 4 4 4הממשלה
החליטה לחתום על ההסכם עם
הטורים. התנאי: בדיקה מוקדמת
— אם אינו פורץ מיסגרות השכר
; המורים: נשבות מחר
4 4 4לווינסון חופך מ״מיועד״
ל״לשעבר״; נפתלי בלומנטל, מנב״ל
״בור״ ,הופך למיועד ריאלי לכהונת
שר-האוצר.

דראסטית.
לתחזיות על מיספר היהודים בעולם
יש חשיבות עצומה מבחינתה
של ישראל. מאז ימיה הראשונים
של המדינה נבנה סוג מסויים של *ע
יחסים דו־סיטריים בין ישראל והיהודים
מחוצה לה, במיוחד היהודים
במערב. מיד עם סיום ההגירה
(״העליה ההמונית״) מצפון־אפרי-
קה, עיראק ומזרח־אירופה, סיימה,
למעשה, הציונות את תפקידה באחד
התחומים החשובים ביותר מבחינתה
— הבאת יהודים לישראל.
הביטוי הרישמי לכך: נסיגתו של
ראש־הממשלה דאז, דויד בו״גור-
יון, מאי־נכונתו להכיר בלגיטימיות
של ״היות ציוני בגולה״ .היה זה
זה הד״ר נחום גולדמן, בשיא הקונגרס
היהודי העולמי לשעבר,
ששיכנע את בן־גוריון שהיהודים
בארצות מושבם יכולים להביא למ דינה
הצעירה תועלת רבה במקו-
מות שבהם הם חיים — ועל מדי-
נת״ישראל להיות ״המיקלט הבטוח״
שאליו יוכלו היהודים בעולם
להגיע בעת צרה. תורה זו כו -׳*
חה יפה כאשר יש בתפוצות יהודים
רבים.
(המשך בעמוד )43
העו ל ם הז ה 2272

שנוקטים ואש־הממשלה, מנחם בגין, ושר־החוץ,
יצחק שמיר.

שרים אלה כוללים את שר״החקלאות אריק
שרון, סגן־ראש־הממשלה שימחה ארליך,
•טר־החינוך זבולון המר ושר־האנרגיה
יצחק מודעי.
הנושא לא הועלה עדיין בישיבת ממשלה, אך
הארבעה מנסים להשיג תמיכה של שרים נוספים
בדרישתם לשינוי הקו של ממשלת ישראל, ולהעלות
את הנושא ליד שולחן הממשלה.

תנגי ״ ך
פרס רוצה ל הי פג ש
עםח סן
יושב־ראש מיפלגת העכורה, ח ״כ שימעון
פרס, ינסה שוס לקבל את ׳הסכמת חסן מלך
מארוקו לפגישה עימו .
פגישה כין השניים עמדה להתקיים, לטענת
מקורכי פרס, לפני כמה חודשים, אך היא
כוטלה כרגע האחרון. חסן נסע לפאריס
כיום שכו היה צריך. ככיסול, להיפגש
עם שימעון פרס.
פרס מפעיל לחצים על מנהיגים אירופיים.
שעימם הוא שומר על קשר, כדי שיכטיחו
לו פגישה זו. אך העוכדה שמיפלגת־העכורה
הדליפה את דכר הפגישה־שלא־התקיימה,
מותירה סיכוי קלוש לעריכת
הפגישה עתה.

ו״צמן אמר
יולא״ סופי
שרי הביטחון והחוץ לשעבר, עזר וייצמן ומשר! דיין,
נפגשו ביום הראשון לשיחה בסיסעדת אולימפיה
בתל־אביב. בשיחה נכחו גם רחל דיין, והפירסומאי
אליעזר ז׳ורבין.

וייצמן הודיע לדיין על החלטתו הסופית
שלא לרוץ כרשימתו לכנסת .״אישית אני
בעדך,״ אמר וייצמן לדיין. לדכרי מקורכי
דיין ,״אכל אני לא מאמין במיפלגות קטנות.״
וייצמן גם הכטיח לדיין שהוא לא
ישתתף כשום רשימה אחרת לכנסת
העשירית.
כעיקכות פגישה זו נפגש דיין למחרת עם

ח״כ יצחק רכין.

גיר א דו־ :מורד
כישראל•
נשיא ארצות־הברית לשעבר, ג׳ראלד פורד,
עומד לבקר בחודש הבא בישראל.
פורד הוא חבר מועצת־המנהלים של הברת־התעופה
פלייאינג טייגרס, אשר חברת־בת
שלה, מטרו אינטרנשיונל, חונכת בסוף החודש
קו טיסה בין ניו־יורק לתל־אביב. פורד יגיע
לארץ במיסגרת עידוד המכירות של מטרו.

ח ביי ש ויתד

יעקוב יפרוש
מ!,ארקעיי
יושכ-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, גד
יעקוכי, עומד לפרוש מתפקידו כיושב־ראש
מועצת המנהלים של ״ארקיע״.
יעקובי טוען שהחברות שלו במועצת־המנהלים עלולה
להתנגש בתפקיד של שר, שהוא מתכוון לזכות בו
בממשלה הבאה.

התא רגנו ת
נגד פ ת
גורמים כמיפלגה הליברלית, המתנגדים
לשר־יהתעשייה, גידעון פת, החלו כאירגון
לוכי נרחב נגד בחירתו של פת לריטימת
מועמדי המיפלגה בבחירות הכאות.

המי שט רהתח קו ר
כעיקכות פנייה של המפקח על הבנקים,
עודד מסר, התחילה המישטרה לחקור
את עיסקות הבנקים, המעניקים אשראי
ליהלומנים. פנייתו שד מסר באה כעיקכות
האשמותיו של היהלומן ליאו זיגמן נגד
הבנקים, שפורסמו לראשונה ב״העולם הזה״.
זיגמן, שנמלט לארצות־הברית, האשים את הבנקים
בכך שהעניקו ליהלומנים אשראי על־סמך הפקדות
פיקטיביות של יהלומים, כדי לעקוף את הוראות
בנק ישראל בנושא זה.

ט שרד ״חחנו ד
טי טן

על־פי הוראתו שד שר־החינוך, זבולון
המר, מימן מרכז־ההסכרה, השייך
למישרד זה, את כל הוצאות העצרת
דזיכרו של יגאל אלון, שנערכה כתחילת
השכוע כירושלים.
ההוצאה נאמדה ככרכע מיליון לירות.

פת יהיה זקוק לרוב של 60 אחוז כדי להיבחר לכנסת.
יתכן ופת יסיר את מועמדותו, כדי שלא להיכשל —
בתנאי שהוא יוכל להבטיח לעצמו מקום בממשלה
הבאה, אם הליברלים יהיו שותפים לה.

לוינסוו
מפתח עסקים

נראה כי סגנית ידשכת־ראש המועצה
לצרכנות, עדה לבנון, תמונה כיושכת־ראש
המועצה, עם הדחתה שד היושכת־ראש
הנוכחית, מאיה תכורי.

מי שהיה מועמד המערך לתפקיד שר־האוצר,
יעקוב לוינסון, החל כמרץ כהקמת
חכרה חדשה ,״אמפ״ל אירופה״.

סיכוייו של מתחרה אחר על התפקיד, הח״כ לשעבר
ידידיה בארי, קלושים מסיכוייו של לבנון, בגלל
הצטרפותו של באדי לרשימת דיין החדשה.

לוינסון מכהן מאז פרישתו מבנק הפועלים כיושב־ראש
מועצודהמנהלים של חברת ההשקעות אמפ״ל,
השייכת לחברת העובדים. עיקר פעולתה של אמפ״ל
היא בארצוודהברית.
לוינסון יצא באמצע השבוע לכמה בירות באירופה,
כדי לקשור קשרים.להקמת החברה החדשה.

שיטרית
ב מ קו ם ז נדר

אודן רו צח

יושב־־דאש המועצה המקומית יכנה, מאיד
שיטרית, שהוא איש חרות, ימונה כחכר
הוועד המנהל שד רשות־השידור, כמקומו
של נציג ד״ש כוועד־המנהל, צכי
(״הזי״) זינדר.

ת פ קי ד נסיוד

זינדר ימשיך לכהן כחבר המליאה של רשות־השידור.

אורי אורן, דוברו האישי של שר־האוצר, יורם
ארידור, ביקש מארידור, כמה ימים אחרי שמונה
לתפקיד, לשנות את תוארו. אורן ביקש תואר של
עוזר־לדובר•

עידן י שרת
אחה מפד״ד

כוונתו שד אורן היא להציג את מועמדותו
ככחירות הקרובות כמיסגרת רשימתו של
מ׳טה דיין. כדובר לשר הוא יצטרך
להתפטר מתפקידו, ואילו חובת ההתפטרות
אינה חדה עד עוזרי־דוכרים, שהם כדרגה
נמוכה יותר.

על המועמדות
נשיא אוניברסיטת תל־אכיב, חיים
(״חכ״ש״) כן־שחר, אינו מעוניין כתפקיד
שר־האוצר.

יושב־ראש מיפלגת־העבודה, ח״כ שימעון פרס, נזף
במנכ״ל שיכון עובדים, רפי אדרי, על פירסומים
מגמתיים שהדליף אדרי, לדעת פרם, על סיכוייו
של אדרי להיות שר כלכלי בכיר בממשלה הבאה.

כיטיחה קשה שהיתה ביניהם, אמר פרס
לאדרי :״אני ככלל לא כטוה שאתה
תהיה חכר־כנסת.״

שרים מ ת ארגני ם

ד א שווה
המימון

כמה משרי־הממשלה התבטאו לאחרונה, בשיחות
פרטיות, נגד הקו המתון כלפי ממשלת רגן,

למרות ההמלצות של בנק ישראל לשנות את שיטת
הענקתו של המימון ליהלומניס, לא תשתנה השיטה.

נגד א מריקה

מישרד־התעשייה מתנגד לשינוי השיטה.
לדבריהם שד ראשי מישרד זה, יגרום הדבר
לבריחת הענף כולד לחו״ל.

רבנו! ב מו עצה
לצר כנו ת

פרס נוף באד רי

בן־שחר הודיע על־כך ליושב־ראש מיפלגת־העבודה,
שימעון פרס, בשיחת־טלפון שנערכה ביניהם ביום
השני השבוע.

בנק ישראל הציע להעניק ליהלומנים מימון על־פי
מפתח חד־פעמי לכל יהלומן, תחת מפתח המישקל
של היהלומים שעליהם מצהיר כל יהלומן. לדעת חוגי
הבנק, יחסוך הדבר מיליונים רבים של דולרים
לאוצר־המדינה.

פירסום עידן, השייך לדויד פוגל ועוזי פלד, יהיה
מישרד־הפירסום של המפד״ל לקראת הבחירות
הקרובות.

״עידן״ התפרסם כעיקכות שערוריית
המיכתכים המזוייפים נגד יצחק רכין,
שפורסמו בעיתונים, כאשר שירתה החכרה
את המערך.
עם חברת סרטי קסטל, בבעלותם של מיכה שגריר
ודן ארזי, חתמה המפד״ל הסכם על הפקת סרטי
התעמולה שלד״

א ס תרון
ב מ קו ם נחמיאס
כתב הטלוויזיה, יואל אסתרון, יתמנה
ככתב לענייני רווחה של הטלוויזיה
כמקום ויקטור נחמיאס, היוצא לחופשה
ללא־תשלום.
אסתרון היה צריך לקבל את תפקיד הכתב לענייני
יהדות, אך הוא דחה את ההצעה.

הגוש והמאיים

ראשי החרדים בירושלים הצליחו לרכז 15 אלף חרדים
בהפגנה הדתית הגדולה ביותר שנערכה אי־פעם.
מבעוד־יום הוכנו מצבורי־אבנים על גגות־הבתים והצריפיס השולטים על כביש־רמות.

ניפה מול קסדה

מדי פעם• פרצו תיגרות מקומיות בין שוטרים לבין
מפגינים. כשהיה גוש דתיים מתקרב אל השוטרים,
הם נסוגו והמתינו לפרשים, למיכלית־המיס או לגאז־המדמיע, כדי להבריח את הדתיים.
ך* יתה זו השבת ה־ 106 להפגנות ה•
• דתיים בירושלים נגד כביש־רמות. אך
היה הבדל בין השבת האחרונה לבין אלה
שקדמו ליה — בעוד שב־ 105 השבתות
האחרות יכלו ״הטקטיקנים והאסטרטגים
של נטורי־קרתא לסכם את הקרבות כ־

לבושי שחווים
השתלטו עד נ גיש
ומות והמישטוה
היתה חסות אונים
תבוסה או כתיקו, הרי שבמוצאי־השבת
האחרונה הס הוכרו כמנצחים•
ההתחלה היתה עוד ביום השישי בצה-
דיים. מישטרת־ירושילים, מתוך מגמה להרגיע
את הרוחות, ובעיקבות ידיעות על
הכנות להפגנת־ענק אלימה, החליטה לעשות
מחווה. כמה ממנהיגי שכונת מאה-
שערים, ביניהם רבי אורי בלוי, שהיו עצורים,
שוחררו במפתיע ממעצרם. יותר

ער הארץ

מפגין דתי מתפתל על הריצפה מכאבים,
בעיקבות חבטות מאלות שספג ח־השוטרים,
שניסו למנוע ממנו לפרוץ לכביש־המריבה.

שוטו פצוע

ריס שנפצע. צ׳חנובר ספג א1

המלהיב

אחד מצעירי נטורי־קרתא משמש כמלהיב המפגינים. בקריאות
״שאבעס, שאבעם, שוטרים נאצים ומוות לאיבצך ולקונפורטי,״
ליבה המליב את היצרים, בעת שחבריו פרצו לכביש, למנוע מהמישטרה לפתחו מחדש.

מאלף חרדים, לבושי קפוטות שחורות׳,
נשאו את בלוי וחבריו על כפיים מבית־המעצר
עד למרכז השכונה. היה זה רמז
למה שעומד לקרות למחרת. אלף איש
כחיל־חלוץ, רמזו מה יהיה הכוח המפגין
בשבת.
בשעה שלוש אחר־הצהריים התכסתה כבר
השבת בשחור. כ־ 15 אלף חרדים סיימו את
(המשך בעמוד )44
111111191 חינוך

הדור הבא של המפגינים.
ילד מגולח־ראש ועם פאות
ניצב ליד אביו, השולח נאצות קולניות.

הופעל לאחרונה
בירו־שלים,
בעת ההפגנות נגד הנרי קיסינג׳ר.
הדתיים נסוגו.נוהגאז, ושבו, כשזה התפוגג.

ני צ׳חנובר היה השוטר
יחיד מבין כוח של אלף שוט־בראשו,
ופונה לבית־החוליס.

שמיות הכובע

דתי, שנתפס על־ידי חילוני
שכונת־רמות, מנסה
לשמור על כובעו בעת שהוא סופג מכות מהמפגינים החילוניים.

אחד המפגינים מנסה לשכנע
את השוטרים לבושי־הקסדות
בצידקת דרכם של המפגינים. כשלא

במדינה
(המשך נזעמוד )38
המישרד בישראל של הוועד ה־יהודי־אמריקאי
מוציא בישראל
כתב-עת בשם תפוצות ישראל. גיליונו
האחרון של הריבעון, שיצא
בחורף זה, מוקדש לבחינת התה ליכים
באוכלוסיה היהודית בעולם.
160 עמודי החוברת מוליכים למסקנה
חד־משמעית: כל מי שיערוך
תוכנית לטווח־ארוך באשר למ דינת
ישראל, כלכלתה ומדיניותה,
חייב להביא בחשבון, שתוך כמה
עשרות שנים תהווה ישראל את

פחות בשני העשורים האחרונים,
ורק בישראל מסתמן גידול מתון.

ואלה, כנראה, מיספרי הי הודים
בעודם כיום:

9ארצות־הברית — .5,370,000
• קנדה — .295,000
• ברית-המועצות (על־פי מים־
קד משנת .1,811,000 — )1979
• 1אסיה (מלבד ישראל) —
.88 ,000

• דרום־אפריקה ורודזיה —
120,000

• אפריקה (מדינות אחרות —
.57.000
י• צרפת — •535,000
• בריטניה — .400,000
<• יתר ארצות אירופה —
.381.000
• דרום אמריקה ומרכזה —
.500.000
• אוקיאנה — .72,000
• סך־הכל .9,624,000
כיוון שמרבית האומדנים הללו מתייחסים
לאמצע שנות השיבעים,
וכיוון שמיספר היהודים נתון בירידה
מתמדת, ברור שזו ההערכה
המקסימלית, ויתכן מאוד שמיספר
היהודים בעולם נע עתה סביב
תישעה מיליון. ברור גם כיצד
שונים נתונים אלה מן הנתונים
הרישמיים המתפרסמים מפעם ל פעם,
והמדברים על קרוב ל־ 6מיל יוני
יהודים בארצות־הברית, יותר
מ־ 2מיליון יהודים בברית־המוע-
צות, כ־ 700 אלף יהודים בצרפת,
וכ־ססס 800,יהודים בארצות אמריקה
הלטינית.
הסיבה העיקרית לשינוי הדימו-
גרפי, זו הניצבת בבסיס כל ההסברים
הדימוגרפיים, היא פשוטה :
ככל שמשתפר מצבם של היהודים,
כן מתמעט מיספרם. תופעות של
מנהיג ציוני גולדמן
אנטישמיות הן מעטות, מפוזרות,
יש ציונים בגולה
ולא נראה שהתגברו באורח מש מעותי
ושיטתי •גם בעת המשבר
הקיבוץ היהודי הגדול ביותר
ויתמיד בעו הכלכלי הפוקד את העולם בשנים
לם (אלא אם כן יגבר
זרם האחרונות. התוצאה: נישואי־תע־הירידה
העצום של השנתיים האח
רובת רבים יותר, טמיעה רבה יורונות)
,ושוב לא יהיה לה
עודף תר באוכלוסיה. הדת — אחד ה המערב.
יהודי
משמעותי במדינות
גורמים לאנטישמיות — חדלה למהיהו
האוכלוסיה
״משכר

את התפקיד המרכזי שמילאה
דית״ .הנתונים המופיעים בתפובמאות
שעברו, ואף בתחילת המאה
צות ישראל עומדים בניגוד לתח הזאת, וגם זהו גורם המקל על
זיות ולמיספרים האופטימיים המו הטמיעה. אך הגורם החשוב ביופצים
בדרך כלל על־ידי השופרות תר הוא מצבם הכלכלי המשתפר
הרישמיים של המוסדות הציוניים של היהודים בעולם, רמת־השכלתם
השונים, או דוברי ממשלות יש ומיקומם בסולם־התעסוקה. ככל ש ראל.
אלי
עולים, כן יורד הפיריון הטיב-
פרופסור רוברטו בקי, פרופסור עי, וכן גם עולה שיעור נישואי-
לדימוגרפיה ולסטטיסטיקה באוני התערובת.
ברסיטה העברית בירושלים, כותב
ישראל כלי הגולה. מימצאים
במבוא למחקרים המתפרסמים בחומסוג
זה הביאו את הפרופסור עוברת:
״בנוסף
לערכם המדעי, יש למח זיאל שמלץ לנסות את כוחו בחיזוי
קרים בדימוגרפיה של יהודי הגולה מיספר היהודים בישראל ובעולם
ענייו לאומי ברור: הם מגלים בכל בשנת .2000 על־פי הערכתו היה
חריפותו את המשבר שבו נתונה מיספר היהודים בתפוצות בשנת
האוכלוסיה היהודית בתפוצות. אוב־ 1975כ־ 10 מיליון, ובישראל —
לוסיה זו קטנה היום ממה שנהוג כמעט 3מיליון. שמלץ מעריך כי
לחשוב, והיא. הולכת ומתמעטת בעוד 20 שנה יהיה מיספר היהו כתוצאה
מהזדקנות, מצימצום ה -דים בעולם בין 7,430,000ל-
פיריון, ומכירסום הנגרם על־ידי .8.249.000 ומיספר יהודי ישראל
טמיעה בכלל ונישואי־תערובת ביו 4,359,000ל־ססס .4,962,משמבפרט.
עות
הדבר היא, שהיהודים בישר״תופעות
אלו לא זכו עדיין לת־ אל׳ המהווים היום כ־ס 230/מכלל
שומת־הלב הראוייה מצד מנהיגי היהודים בעולם, יהוו בשנת 2000
היהדות בגולה ובישראל ומצד ה כ־״ 370/מכלל היהודים.
יש מי שתולים תיקוות בתהלי־ציבור
כולו.״
בשנתון הסטטיסטי האחרון, שהו כיב ״אובייקטיביים״ ,ומבקשים לציאה
הלישכה־המרכזית־לסטטיסטי -הצביע מדי פעם על התגברות ה קה,
נוקבים במיספר של 14,396,000 השפעה הדתית׳ או מידת ההזד־יהודים
המצויים בעולם, כולל יש הות האתנית־לאומית של המיעוראל•
כל החוקרים המשתתפים ב טים במערב כולו• אך כל אלה הם
חוברת דוחים מיספר זה כחסר -לעיתים בבחינת אופנות־חולפות,
שחר וכמוגזם מאוד, מיספר שאין או הליכים מוגבלים, שמידת
לו אחיזה בסקרי-אוכלוסיה או ב השפעתם לטווח של שנים מעטה
אומדנים מדעיים מוסמכים. על ביותר. קברניטי המדיניות בישפי
נתוני השנתון־המרכזי־לסטטיס -ראל צריכים להתחיל להתרגל לטיקה
נמצא מיספר היהודים בעו מחשבה שבעוד עשרות שנים מעלם
(מחוץ לישראל) בעלייה מתמ טות תהווה ישראל את מרכז הדת
מאז ,1945 לאחר השואה. על אוכלוסין הגדול ביותר בעופי
הנתונים המובאים בחוברת לם, ולא תוכל לסמוך עוד
תפוצות ישראל. נמצא מיספר הי על תמיכתם הפוליטית והפינאנ-
הודים בעולם בירידה מתמדת ל סית של היהודים במערב.

לא רק גזר־־דין לנאשמי הרצח

פסקי־חדין משתרע עד עשרות עמודים
ו;בתכ בקפידה רכה. השופטים השתדלו
להקיף את כל החומר ולא להשאיר מאומה
לספק. לפסק־הדין השלכות מיידיות לגבי
ארבעת הנאשמים: טוביה אושרי, שהורשע
כרצח ונשלח לטאסר־עולם ; יצחק אחרוני,
שהורשע כסיוע לאחר מעשה ובהשמדת
ראיות ונידון לשנתיים מאסר ; ישראל דנוך,

שהורשע כנסיון להשמדת ראיות ונידון ל״18
חודשי מאסר; ומימון לוי, היחיד שהודה
באשמתו, הורשע כסיוע לאחר מעשה, ונידון
לשנתיים מאסר.
אך מתחת לפני השטח מכיל פסק־הדין
השלכות נוספות, ארוכות״טווח יותר לנכי
חלק נדול מהנאשמים, העדים, עורכי־הדין
ואנשים שאינם קשורים ישירות למישפט.

סוביה אושר:
מרצון תופשי
וברי הגרה
וחגים אהחני: עצמית האשה ושגה שירה דנור:
והבעל יחליט
אס לחזור
מות עם הקורבנות, קבע בית־ה־מישפט.
״ביודהמישפט
סגר את אושרי,
עד שאפילו אמו לא תוכל להוציאו׳
משם״ ,אמר מישפטן שהיה נוכח
בעת הקראת פסק־הדין.

הכניסן לארגזים של המיפעל, כדי
להסתיר את הפשע. בכך עבר,
כנראה, אהרוני לפחות את העבירה
של שותף לרצח לאחר מע־שה,
עבירה שעליה נידון מימון לוי
לשנתיים מאסר.
ברור על כל פנים, כי אחרוני
ילמד היטב את פסק־הדין, כדי להסיק
אם כדאי לו לחזור לארץ, או
להישאר במקום מחבואו.

בית־המישפט הרשיעו ברצח בכוונה
תחילה, דן אותו למאסר
עולם, שהוא עונש־חובה בעבירה
זו. אולם מי שקרא את פסק־הדין
בעיון, ראה שהשופטים חשבו כבר

הוא לא היה נאשם בתיק, כיוון
שלא חזר ארצה. הוא נשאר בחוץ־
לארץ, עוקב אחרי המישפט. אשתו
רשמה בבית־המישפט רשימות יומ יומיות
על מהלך המישפט.
אד,רוני לא היה נתון לסחיטה
מידי הקורבנות, לפי העדויות שהיו

על אפשרות העירעור, והקדימו
רפואה למכה. הם קיבלו את גירסתו
של רמי ערוסי, לפיה אושרי ארב
לקורבנות בחדר הכניסה, ליד רמי
ערומי, והוא אשר התפרץ לחדרו
של אהרוני וריסס אותם ביריות מעוזי
עם משתיקול.
השופטים קיבלו את גירסתו של
רמי ערוסי ללא פיקפוק, אולם התייחסו
גם לאפשרות שגירסתו של
אושרי היא הנכונה, כאלטרנטיבה.
השופטים ניתחו גם אותה ומצאו,
ללא צל של ספק, כי גם לפי גיר-
סה זו היו מרשיעים את אושרי ברצח
בכוונה תחילה. אפילו ישב
בעצמו בחדר אחד עם אהרוני
והקורבנות, והיורה היה ערו-
סי, ששמע את קריאתו של
אושרי, הרי פעל ערוסי כשליחו של
אושרי. הוא תוכנת והודרך על-
ידי אושרי, הנשק הגיע לידיו מאושר
,,ולכן פעל כזרועו של ה רוצח.

את האפשרות של הגנה עצמית
דחו השופטים ללא קושי. לפי
הפסיקה אין הגנה זו עומדת י למי
שהכניס עצמו לסכנה מרצון חופשי׳
וכך עשה, לדבריהם, אושרי.
הוא ידע כי השניים מצפים שיש לם
להם 300 אלף דולר, ואם לא,
יפגעו בו. כיוון שלא הכין את
הכסף, הרי שהיה מוכן להתכת-
שות איתם, וכדי לקבוע את תוצאותיה
הכין נשק, עודי עם מש-
תיקול, וביקש מערוסי לירות. הוא
יכול היה לרדת למחתרת, או לברוח
מהארץ, אם רצה להימנע מעי
לפני
בית״המישפט, ולא היה צריך
לחשוש מהם. השניים נטפלו רק
לאושרי, אותו האשימו ברצח איש
כרינקס, וממנו דרשו כספים כפיצוי.
בו גם התעללו השניים, הש״
פילוהו, הכריחו אותו לחפור לעצמו
קבר והשתינו עליו בשפת
הים•
הפגישה בבו־בקר נקבעה לכאורה
על מנת לעשות סולחה בין
הצדדים, ולא ברור מתוך העדויות
אם אד,רוני ידע על כוונותיו של
אושרי לרצוח את השניים, ולא
לשלם להם את הכספים שדרשו.
רק קביעה עובדתית אחת, כי אחרוני
ניסה בעצמו את העוזי לפני
הרצח. וטען, כי המשתיקול אינו
פועל, עלולה לרמוז לדעתם של
השופטים.
לפי גירסתו של ערוסי, שהתקבלה
בבית־המישפט, ישב רחמים
במישרדו ושוחח עם השניים, כאשר
התנפל עליהם אושרי והרגם.
לדברי ערוסי יצא אז רחמים נרעש
מחדרו ושאל ״מה עשית 1
היית יכול להרוג גם אותי!״
אולם ערוסי ממשיך ומספר, כי
רחמים עזר לחתוך את הגופות ול
עוד
טרם הסתיימה קריאת פסק־הדין
על־ידי השופטים, הוציאה
שרה ממחטת נייר מארנקה והחלה
מוחה דמעות מעיניה. לאט לאט
גבר זרם הדמעות, אפה האדים
ועיניה התנפחו• היא יצאה למיס־דרון.
שם התיישבה על ספסל ליד
סניגורה, צדוק צארום, ועישנה בעצבנות,
הוציאה ממחטת בד והמשיכה
לבכות בגלוי.
מאסר העולם שנפסק לאושרי
השפיע עליה במישרין. מזה כש נתיים
היא אהובתו של אושרי,
וגרמה קרע בחיי נישואיו. היא

ילדה לו בת, וקיבלה אותו בדירתה
אחרי שהתגלו הגופות. שרה
נאשמה גם היא בתיק זה בסיוע
לאחר מעשה, אך זוכתה בלי צורך
להשיב לאשמה, מייד עם תום ראיות
התביעה.
פסק־הדין אומר לגביה כי היא 1
תשאר לבדה עם בתה התינוקת,
ללא הגבר שאותו היא אוהבת. יתכן
שלפסק־הדין תהיה השלכה על
תשלום המזונות לילדה.
שרה שאלה את עורך־הדין כמה ״*
שנים הן מאסר עולם, והוא הסביר
לה כי לפי החוק מאסר עולם על
רצח הוא מאסר עד למותו של
העבריין. אלא שבמדינת־ישראל

הכפול ניתן, אלא גיורי־דין ל כל מי שהיה קשור לפרשה

נותן בדרך כלל נשיא־ד,מדינה חנינה,
ואיש עדיין לא נשאר בכלא
עד מותו.

דוד ע011״:
נרקומן מהימן
עם משיות
לא זדוניות
באופן מפתיע יש לפסק־הדין
גם השלכות מרחיקות לכת על עד־המדינה.
למרות המהירות שבה

חיפשו עבורו מיקלט בחוץ־לארץ,
טרם עזב העד את המדינה. מסתבר
כי הארץ אליה רצה להגר, סירבה
להעניק לו אשרת־כניסה, עד ש יוכח
כי לא הוא שירה את היריות
הרצחניות, וכי ידיו אינו מגואלות
בדם.
פסק־הדין, המתייחס לעדותו באמון,
נותן לו בעצם את תעודת-
היושר, שלה הוא זקוק. וייתכן, כי
תוצאת פסק־הדין תהיה עבורו ה אפשרות
לצאת סוף־סוף מהארץ,
ולהימלט מן הסכנות האורבות לו

השופטים התייחסו גם להשמ צות
הסניגורים ואמרו כי יתכן
שלפני עשר שנים היה נרקומן,
ויתכן ששוחרר מהצבא על־פי סעיף
פסיכיאטרי. אבל בבית־המיש־פט
עשה רושם ׳מהימן, ולא נראה
מכור לסמים. בית־המישפט גם
תרץ את הסתירות שנתגלו בעדותו,
ואשר היו משניות בלבד.
הן נראו יותר כטעויות כנות מאשר
שקרים זדוניים.

ונבנו משוד:
*ית־׳המישפט
״ א ופל בפח
של התרגיל

אם רמי ערוסי יצא מחוזק מפסק־הדין,
הרי מעודד הותקף קשות
על־ידי השופטים. הם התייחסו לתרגיל
אותו ניסה לבצע בבית-
המישפט, וכינוהו ״תרגיל מתוחכם
ביותר.״ כזכור התכוון מעודד לה־

פוך עד־מדינה, ומסר במישטרה
את כל הידוע לו על הרצח. זוא
סיפר כי אושרי ביקש ממנו לספק
לו נשק, וגם לחפור בור עבור אנ שים
המאיימים עליו. לבסוף חזרי,
בה המדינה מהסכם זה, ומע דד
הפך נאשם בתיק. הוא עשה הסכם
עם התביעה, הורשע ונידון לש ׳־ס
שנות מאסר. אז נקרא להעיד בבית-
המישפט נגד יתר הנאשמים. אך
כאשר עלה על דוכן־העדים, תחת
לענות לשאלות שנשאל, יצא ב הכרזות
ובנאומים, האשים את ה־מישטרה,
התביעה והעיתונות בי־דיפתו,
אמר כי אינו יכול להשיב
לשאלות.
לדעת בית־המישפט התכוון לגרום
לכך שהתביעה לא תוכל ;טעון
כי סירב לענות, או כי שיקר, ולכן
לא תוכל להשתמש בהודעותיו.
היה בכך נסיון מתוחכם לעקוף
את התיקון החדש לחוק הראיות.
תקדים נועז שטרם נוסה בבית-
המישפט.
אלא שבית־המישפט לא נפל ב פח
זה, וקיבל את עדויות ו של
מעודד במישטרה. הן הפכו לסיוע
לעדותו של ערוסי, ובעצם סיהנ׳ו
את הגולל על אושרי.
יתכן כי דברים אלה בפסק־הדין
ישפיעו אפילו על החלטת ועדת ה
חודשים,
ושוחרר רק לאחרונה.
בעת הטיעון לעונש התבררו שתיים
ממחלותיו. התברר שהוא סובל מכאבי
ראש מסוג חמור, העלולים
לחייב אישפוז בבית־חולים, וכי
להשקטת הכאבים היה מקבל תרופות
שונות, להן התמכר. כיום בעייתו
הנוספת היא התמכרות לסמים.
התקופות שבהן שהה בכלא
הגדילו את כאביו, והצריכו שימוש
רב יותר בסמים.
לבית־המישפט הוגשה תעודה
נוספת על־ידי הסניגורים, אשר
עליה לא הסכימו לאמר אפילו מילה
אחת. את העתקיה הוציאו מתוך
תיק בית־המישפט.
מהן ההשלכות שתהיינה לגילר
יים אלה על חייו ועתידו של האיש,
קשה לדעת. האם יוכל להמשיך את
חייו החברתיים והכלכליים ללא
הפרעה, אחרי הגילויים? או שמא
יחששו אנשי-עסקים לשאת ולתת
איתו; פן התמכרותו לסמים עלולה
לפגוע באישיותו וגישתו לעסקים.
השלכה
נוספת היא הסתמכותם
של השופטים על הודאתו של מימון,
כסיוע מרכזי לשלילת אפשרות
ההגנה העצמית של אושרי.
בית־המישפט לא האמין כי המלו־נאי
היה מודה באשמה, לו חשב
שאושרי הרג את השניים מתוך
הגנה עצמית. שכן אז היה יכול
לצאת זכאי, כיוון שהתגוננות מוכרת
לחוק ומהווה הגנה מישפטית.
כאשר הודה מימון לוי באשמתו,
ועלה על דוכן־העדים, נחקר בשאלה
זו. ואז הוצע לו לחזור בו
בהודאתו, והוא עשה כן. יתכן,
כי אז כבר היה לנגד עיניו החשש,
שדווקא עדותו זו עלולה לסכן

בזמן המעצר טענו החוקרים, כי
הם עומדים להאשים גם את מימון
ברצח, אך בסופו של דבר נאשם
בעבירות קלות יותר. הוא גם
הנאשם היחיד, אשר הודה באש מת
סיוע לאחר מעשה, והורשע
על סמר הודאתו.
לוי אינו עבריין. הוא בן־תפנו־קים
למשפחת קבלנים עשירה, ובשנים
האחרונות מנהל בהצלחה רבה
את המלון ונודה שלום בירושלים,
אותו הפך למלון הגדול ביותר במ דינה.
בכל
המאבקים המישפטיים נטען
על-ידי סניגוריו, דן אבי־יצחק ויה ל,
כהנוב, כי האיש סובל ממחלות
קשות, שעורכי־הדין סירבו לפרטן.
הם ביקשו מהשופטים לשמרן בסוד.
מימון ישב במעצר כארבעה

הטלפון הזאת .״איננו יודעים מה
פגם היה בכך שהחוקרים התעניינו
בשיחת טלפון מוקלטת, כדי
לברר מה היתה מחוייבותו של
גנדי, ואם הגיש לנאשמים עזרה.׳•
והוסיפו :״היינו מתפלאים לולא
חקרו השוטרים דווקא את המשיחה
הנ״ל, בחצות הלילה.״

הברשת רבות
בגישפט
׳הגוה תנגח
גיבוב סיפורים

שליש׳ שתדון בבוא העת בקיציר
עונשו של מעודד.

מימון לוי:
בן תפנוקים
החולה במחלות
מיסתוויות

שנערכה בחצות הלילה בין אושרי
לגנדי. השופטים תמהים עי׳ האלוף,
שהיה מוכן לצאת בחצות לילה
לפגוש אדם שהזדהה בפניי
בשם טוביה בילבד. הם לא האמינו
להסברו של אושרי, כי טילפן
בשמו של מימון, כדי להזמ ן את
גנדי לבילוי לילי. פשוט מכיוון
שהתמליל דיבר על דברים אחרים.
השופטים הצדיקו בהחלט את חוקרי
המישטרה שהתעניינו בשיחת

את ידידו אושרי. אבל אחרי התייעצות
נוספת עם סניגורו, חזר
בו שוב, עלה על דוכן העדים והודה
באשמתו — הפעם סופית.
אמנם לפני מתן פסק־הדין כתב
לו אושרי מיכתב מתנצל מבית-
הסוהר, אך ספק אם אחרי פסק-
הדין יחזור אושרי על מיכתב זה.

וחבעם זאבי:
בילוי לילי
אשר חייב
!חקירת משטרה
בכמה מילים התייחסו השוקטים
גם לאלוף במילואים. כזכור הוצג
בבית־המישפט תמליל שיחת טלפון,

אליהו קדר בהגנה על אושרי.
עורך־הדין קידר (בתמונה) ,סניגורו
של אושרי, זכה למחמאות
על שניהל בחוכמה את הגנתו של
אושרי, אשר העלה בפיקחות ו־תיחכום
גירסה שהיתה תואמת ב־
980/0את עדותו של ערוסי. מילבז•
הקטעים שהפלילוהו. אך בית־ה־מישפט
חזר ותקף את הסניגור
שהעלה גירסת־הגנה לפיה הורה
ערוסי לפני אביו, כי שיקר, והבטיח
בכל שלבי המישפט להביא
את אביו של ערוסי, כדי לחקור
אותו על גירסה זו• ולבסוף בחר
שלא להביאו. בנקודה זו תקפו ה שופטים
את קידר כמד, פעמים.
את משה רום, סניגורו של ישראל
דנוך, האשימו השופטים בכך
שהרשה לשולחו להרבות בדיבור,
לגבב פולקלור וסיפורים, שהעיבו
על העדות והפכוה למעורפלת, כי
רוב הדברים היו בלתי־רלוונטיים.
השופטים ביקרו את כל הסניגורים!
על ההפרעות התכופות לתבי 1
ועל ההתערבות שלא לצורך.

ארון אושר:
השופטים הם נוי זווות
ואבא צודק
בנו של טוביה נאשם בתיק אחר
בהספקת סמים לאביו, בעת שהתחבא
בירושלים. הוא ישב בשורה

בית־המישפט העיר הערות רבי ת
לעורכי־הדין, ורמז לפעמים רמ
זים
רבי־משמעות. היה ברו* לכל
מי ששמע את הביקורת על עדותו
המתוחכמת של מעודד, כי יש כאז
רמז עבה לעורך־דין. איש לא חשד
כי מעודד, עם כל פיקחותו מסוגל
להבין את רזי החוק לשק־ ולפנים,
ולמצוא דרך חדשנית רזי
לעקוף הראיות. ספק אם מעודד
שמע בכלל על תיקון זה. סניגורו
היה בתחילה עורך־הדין אריה שרעבי,
שהצטרף אחר כך לעוד,־־הדין

האחרונה באולם כאשר גזרו ה שופטים
מאסר עולם לאביי. האב
קם וביקש לאמר כמה מילים, ואם
כי החוק אינו מאפשר זאת בשלב
זה, לא הספיקו השופטים לאמר רבי
כאשר טוביה אמר בחיוך,. :לפני
כמה חודשים היה פה אדם בבית־המישפט,
שאמר שבית־מישפט זה
בית־זונות. אבל הוא לא ידע שה־אמא
שלכם זונה, בני זונות !״ עיד
הוא צועק, קם אלון ממקומו וצעק
לעומתו :״אבא, אתה צודק! אתה
צודק!״ פרקליט המחוז ביקש מ־בית־המישפט
לעצור את הבן, אך
בטרם הספיקו השופטים להתערב
הוציא מפקח משה טוב, הממינה
על ההבטחה באולם, את הצעיר
נמוך־הקומה באלגנטיות החיצה,
והצילו ממעצר.

אילנה אלון !

1השבתהש חו ר ה

*ירטר סיוחד
לפסו!
במחיר הפתעה

לפר!
ה לוו ושוב
12.4 .81 , 5 .4.81

יציאות:
לשבועיים,שלשה,ארבעה שבו ש ת

נפוף לתקנות ט יס ות השנו

סופד וגמור
1110110 יופקו!/

מג ״נוו ד מ די

פרטים: טיולי הגליל ת ל *ביב, וחוב הירקון 142 טלפון 221372.220 819.:
ירושלים, רח׳ בן סיר* .3טל .242720 חיפה. המגינים .43ט ל 522 958
טבריה.הירדן .10 טל 20 550,20330ו *צל בל סוכני הנסיעות

אגשים 1ע ד71י
במדינת ישראל
זח עכשיו נודע לאזרחי מדינת ישראל על שימוש נרחב
ביותר בתקנות ההגנה .1945 עשרות אזרחי מדינת ישראל
הושמו במעצר מדצמבר ,1980 כחודשיים ימים, ונעלמו.

העתונות לא הורשתה — ורובה אף לא השתדלה באופן
מיוחד —,אף לפרסם את עובדת מעצרם.
למותר לציין, מה היתר. אותה עתונות אומרת אילו היה
נעלם למשל יהודי למשך כמה ימים בארץ אחרת. אבל הואיל
ופה מדובר באזרח ערבי במדינה יהודית, רוב הציבור
מתעטף בשתיקה.
אנו מזכירים: התקנות לשעת הרום ,1945 הידועות לשימצה,
הוכרזו בצדק על־ידי יעקב שמשון שפירא, מי שהיה היועץ
המשפטי של ממשלת ישראל ושר המשפטים, שאמר :״אף
בגרמניה הנאצית לא היו חוקים כאלה
שימוש המוני בתקנות אלה למעצר אזרחים הוא מעשה אנטי
דמקורטי מסוכן, והפרה גסה של זכויות האדם הבסיסיות.
השתיקה לנוכח הפרה ברוטאלית כזאת של זכויות האדם רק
מפני שהיא פוגעת בערבים, תתנקם בבוא היום בשותקים
עצמם.
אגו קוראים :

יבוטלו ת קנו ת ההגנה לשעת
הרום ! 1945
אל ייעלמו אנ שים ב מדינת י שראל!
יעמוד כל נאשם למשפט לפני בית־דין
אזרחי, פומבי וגלוי!
נזכור כולנו, למעשה ולא רק לשם התפארות כלפי חוץ,
את האימרה :״מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך׳.
תרומות לכיסוי הוצאות המודעה ופועלות
למען זכויות האדם — תתקבלנה בתודה.

ועד הליגה לזכויות האדם והאזרח כישראל
ודד , 14192 .תל־אביב

? 4בויזה

מוסיקפה •

הרנרט סמואל 80 טל4.636992 .

בלוז, פולק,
כל * 01א׳ ג׳ ז
פתוח כל יום כולל ירט א־ בישערד ;2160

414

(המשך מעמוד )41
ארוחת־הצהריים ואת תפילת המינ־הה
ויצאו להגן על מה שנראה
בעיניהם ככבוד־השבת.
תוך כמה דקות הגיע נח־שול־האדם
אל כביש־רמות. המסע
היה איטי. בראש הכוח ה אדיר
צעדו חברי בית־דין־צדק של
העדה החרדית, יהודים קשישים
ונשואי־פנים, שהכתיבו את הקצב.
מישטרת־ירושלים המתינה בכוח
הגדול ביותר שריכזה אי-פעם בעיר.
עוד בשעת־בוקר השיגו החרדים
את הניצחץ הראשון שלהם.
המישטרה סגרה את הכביש החדש
לשכונת־רמות, הכביש שנגד הנסיעה
בו יצאו בשבת חרדי-ירושלים,
מתוגברים בחרדים מבני״ברק
ורמת־גן, להפגין.
כביש־רמות כוסה בשחור. תחת
קריאות קצובות ״שאבעם, שא-
בעם,״ נחסם הכביש, והגבעות משני
צדדיו כוסו באלפי דתיים.
ילדים מבית רבן יחד עם חמשת
קשישי בית־דין-צדק של העדה־החרדית
רקדו ריקודים חסידיים
באמצע הכביש. אחרים דקו את
מיצבורי-האבנים, שהוכנו מבעוד
מועד.
מול כל אלה ניצב לוח של אלף
שוטרים. קסדות מול שטריימלים,
אלות מול אבנים, תותחי גאז־מד־מיע
מול אבנים קטנות וסיפרי תורה
מול מכונית להתזת־מים.

״גאצים, עוב־רי־ישראל״

שעה הראשונה נראה היה
שהכל יבוא על מקומו בשלום.
הדתיים היו עסוקים בקריאותיהם,
בשירה ובריקודים והשוטרים, מתוחים
כקפיץ, ניצבו מולם, משתדלים
שלא להגיב על הקריאות ״נאצים,
עוכרי-ישראל.״
לפתע הגיע למקום קומנדו-
רמות — כמה עשרות תושבים
חילוניים משכונת־רמות, שעוד קודם
לכן איימו לקחת את החוק
לידיהם ולהיפרע מהדתיים. היד. זה
אות למהומה. מאות תושבים
דתיים פרצו לכביש, והחלו להמטיר
אבנים• הם חששו שהתושבים
החילוניים יגזלו מהם את
ההישג של סגירת־הכביש.
תת־ניצב רחמים קונפורמי, מפקד
מישטרת ירושלים, ניצב ב״עמדת
פיקוד קידמית,״ על גג אחד ה בתים
המשקיף אל הכביש. במב־שיר־הקשר
הוא נתן הוראה לפנות
את המתפרצים מהכביש. את ההוראה
להכניס לשטח את השוטרים
הרוכבים, את משאיות זרנוקי־המים
ואת השוטרים הנושאים על גבם
את תותחי הגאז־המדמיע לא היה
צריך לתת. היה ברור שיצטרכו
להם תוך שניות ספורות.
ואמנם, הסוסים, זרנוקי־המים שנצבעו
בירוק והגאז־המדמיע הצילו
את חייהם של שוטרים רבים.
הדתיים המשתוללים איימו לדרום
את לו שי־המדים. תושבי־רמות היו
הראשונים לברוח מהגוש השחור
והעצום שהסתער עליהם. גם השוטרים
נבהלו ופרצו במנוסה, בכל
פעם שגדוד קטן מדוויזיית הדתיים
היה מתקרב אליהם.
בכל מקום שאליו הגיעו הפרשים׳
נסוגו הדתיים, אך מייד
באו בימקומם אחרים. כשהותזו המים
בזרם אדיר, נסו המפגינים,
אך מייד, עם סגירת הזרנוק, הם
שבו. הגאז־המדמיע יצר גם הוא
כיסים ריקים מדתיים, כשהופעל,
אך כשהתפוגג, הם חזרו ותקפו.
השמש החלה לרדת. השבת יצאה׳
והדתיים יכלו לסיים את הפגנתם•
ההצלחה היתה מלאה. הם
הוכיחו שהם יכולים לרכז כוח־ענק׳
להתגבר על שוטרים וחילוניים
קיצוניים, ומה שחשוב יותר —
לשמור את כביש־רמות סגור לתנועה
בשבת• סיכום הקרב: שוטר
פצוע בראשו ושני דתיים הבוטים.

ך שעה אחת אחרי חצות
—/ /יי עמדתי בפתח בית־הקברות
בכפר סמיר. השקט היד. מאיים. פתאום
פילח את הדממה טירטור של
משאית. הרעש הזה הרגיע אותי,
הבנתי שהאיש בא, כפי שקבענו
מראש׳ נכנסנו אל תוך־בית־הקב־רות.
לא החלפנו מילה וניגשנו ישר
אל קברו של אמנון.״
רות שטרנברג, אלמנתו של רב־

ימים אחרי שנרצח. בשעת ההלוויה
ביקשה אלמנתו לזהות את הגופה.
״רציתי להיות בטוחה שאכן קוברים
את אמנון^״ מספרת רות ,״אבל
הם לא הסכימו שאראה את פניו.
בסוף החליטו להראות לי אחת
מידיו. ביקשתי לראות את ידו
השמאלית, אותה היכרתי היטב.
כשהרימו את הסדין נחשפה יד
ירוקה, קפוצה לאגרוף ושרוטה.
קשה היה לי לזהות ולומר׳ בבטחה,
שזו אכן היד של אמנון, אבל
היו שם כל הילדים ובני המישפחה,
לכן הסכמתי שיקברו אותו. קברו
אותו והתעקשתי לכסות את גופו
בעפר במו ידי. כשסיימתי כתבתי
על קיברו, באמצעות סידור של
אבנים, את המילה אהבה, אבל
בשפת אמי — תאילנדית.״
רות שטרנברג בת ה־ 36 נט־

רות רושמת
וז כ תז ב ת
נעזרת אבנים
את המילה אהבה בתאילנדית.
חובל אמנון שטרנברג, שנרצח בתאו
על האוניה צים קלפיורניה,
בנמל פיראוס (העולם הזה ,)2259
מספרת כיצד ניכנסת אל בית־הקב־רות
שבו היה קבור בעלה וכיצד
הוציאה את גווייתו 15 יום אחרי
שהוטמנה באדמה.
״חפרנו למעלה משעה עד שהצלחנו
להגיע• אל הגופה. הוצאנו
אותה והשעה החלה להיות מאוחרת
מאוד, אז החלטנו לכסות מהר את
הקבר ולהוביל את הגופה למקום
בטוח, שבו אוכל לראותה בברור.״
אמנון שטרנברג ניקבר שישה

1ק! 11|1רות לבושה במדי בע־
1י \י לה, איתס החל את דרכו
כרב־חובל, והעניקס לאשתו.
שה לפני 12 שנים את מולדתה,
תאילנד, ונישאה לרב־חד
בל ישראלי אותו הכירה בבאנג־קוק.
רות התגיירה, עלתה לארץ
וילדה לבעלה, אמנון, שלושה יל־

אומנתו שד ובזוזבר שסוננוג
שנוצח באוניית!,הוציאה רדב ויה
את גונח בעלה מהקבר וטוענת:

,אוי רע

71 *111ך י 11 לדברי רות, היא הבי לילה מאוחרת, שבה יכולה היתה להחזיר את הגופה
1111י י 1״ • 1אה את גופודבעלה אל למקומה .״חוקרי המישטרה גרמו לי לחשוד כי
ביתם, והניחה את גופתו במיטתם המשותפת עד שעת אמנון בעצם לא קבור תחת שמו בביתיהקברות.״ ן שיום קודם לכן הוציאו את הגופה
זו היתד, תמונה מגוחכת. שלושה
לחקירה, והחזירו אותה. חשדותי,
גברים, חוקרי מישטרה, עמדו בשהאיש
הקבור תחת שמו של אמנון
פתח הבית וכל אחד דחף את הש אינו
אמנון הלכו וגברו. אז גמלה
ני. הם פשוט פחדו להיכנס פנימה.
בליבי החלטה נחושה לראות את
כשניכנסו לבסוף חקרו אותי בצורה
הגופה ולדעת בבירור שאכן אמנון
הכי מטופשת שיכולה להיות. עיקבור

קר חשדם היה שאני נקרופילית
פניתי אל אדם שלעולם לא אגלה
ולמעשה הם לא הבינו מה היו
את זהותו, והבטחתי לו 500 דולר
המניעים שלי.
אם יעזור לי להוציא את הגופה.
אפשר שצעדי זה נעשה כבר מוהוא
הסכים.
תוך יאוש — 15 יום של אי־וד־למחרת
הוצאנו את הגופה והואות
מה בעצם קדה לאותו איש
בלנו אותה אלי הביתה. היה לי
יקר שהיה בעלי ואבי ילדי. אילו
קשה להחליט להיכן להביא את הידעתי
שמישטרת־ישראל חוקרת
גופה ואיד להסתיר אותה במשך ימ בעניין,
אפילו לא ביעילות, אבל
מה, עד שאוכל להחזירה למקום.
חוקרת, לא הייתי מגיעה לידי מעלא
היתה לי ברירה, אלא להוביל שה שכזה. אמנון נרצח בנמל פי אותה
הביתה. בבית הסתרתי את
ראוס, במים הטריטוריאליים של
הגופה באחד החדרים ונעלתי אותה
יוון, אבל על אוניה ישראלית,
שם עד שאיש לא היה בבית. חשתי
ולפי החוק זו בעצם טריטוריה יש פחדים
איומים להימצא לבד בבית
ראלית. אמנון היה רב־חובל 31 ,
עם גוויה, ולא העזתי לחשוף אותה. שנים עבד בחברת צים, ואיש לא
ה חו ק די ס טרח לצאת ולחקור מה בעצם קרה
על אותה אוניה וכיצד בעלי נרצח.
אחרי הרצח התקשר אלי הרב-
נתק פו פחד חובל של נמל פיראוס, הקפטן
דימלאגיס, ושאל איך זה יתכן
ך, צחנה שעלתה מאותו חדר שיומיים אחרי הרצח עדיין לא
י י היתה איומה. אחרי כמה שעות הגיע למקום שום חוקר. איך זה
אזרתי אומץ והסתכלתי על הידיים. יתכן שעדיין לא לקחו את הגופה
הן היו פתוחות. אחר כך הבטתי לישראל. כולו נזעם אמר לי דימד
בפנים, וזה היה אמנון. בלילה הגיע, לאגים, שהוא רוצה שאמנון ייקבר
הבחור עם המשאית שלו, והוא ביוון, מדינת הים, שבה יודעים
הוביל את הגופה לבית־הקברות, להעריך את כבודו של רב־חובל.
למקומה הקודם. באותן שעות בהן התקשרתי אל חוקרי המישטרה ו ל׳
1,דילי ! ה | ה | ך | ך בשעת ההלוויה הת־ סירבו, ובני־המישפחה ניסו למנוע דאת ממנה.
רות שהיתי עם הגופה הנצחתי כל פרט ביקשתי הסבר. שאלתי למה לא
1 -1 1# 11 1 1 1עקשה רות (שנייה שהיתה התעקשה, ולבסוף הראו לה את ידו השמאלית,
במצלמתי.
נשלח חוקר לפיראוס ו התשובה
חברה־קדישא
משמאל) לזהות את גופת בעלה. אנשי
סיפרה.
אמנון,״ של ידו את זיהיתי

קפוצה.
המישטרה. חוקרי הגיעו למחרת שקיבלתי היתה, שהדבר לא אושר
בשל בעיות תקציביות.
דים. אך מזה כשלושה חודשים,
״ אדסמ סויי ס ״
מאז הרצח של בעלה, חשך עליה
עולמה.
אוייג א מנון
מספרת האלמנה :״אחרי
שישבתי שבעה באתי לפקוד את
ן * אוחר יותר החלו להגיע
הקבר כימעט כל יום. המילה אה יי׳
אלי הסברים שונים על סיבת
בה היתד, כפי שסידרתי אותה בהמוות.
חגי רם, שהוא איש שחתי-
מו ידי. אבל העובדה שידו של
הרווחה של צים, אמר לי שאולי
אמנון היחה קפוצה וסגורה היטב
אמנון בכלל לא נרצח. אולי הוא
הטרידה אותי ללא הרף. היתכן
נפל כשהלך לתאו כדי להתאושש.
שאחרי רצח של אדם לא מקפידים
כל ההסברים שנתנו לי החלו ללבדוק
כל רמז וכל סימן ן אולי
סחרר אותי. מדי יום התקשרתי אל
בתוך אותה יד קפוצה היה רמז
המישטרה, ותמיד הסבירו לי שהם קצר מיכתב כמו כלשהו,
לא יכולים לעשות דבר, כי תיק
שכתב, או דבר אחר ז אז פניתי
החקירה עדיין לא הגיע מיוון. אז
אל חוקר המישטרה שטיפל בתיק
מה אני יכולה לעשות? אפילו
החקירה של הרצח וסיפרתי לו
רומזים לי שעומדים לסגור את
על חשדותי. חשתי שהכול בזים
התיק, אבל לחקור לא חוקרים.
לי על הרעיון הזה, אבל כשבאתי
לפני כמה ימים ניזכרו פתאום
לבדוק את הקבר, ב* 28 בדצמבר,
והתקשרו אלי מהמישטרה, על-מנת
14 יום אחדי נקבר, גיליתי שהמילוודא
את סוג הדם של אמנון. מה
לה אהבה, אותה כתבתי בתאילנאיתם,
הם השתגעו ו הרי בצים
דית, נעלמה. ניגשתי אל האחראי
נמצא התיק הרפואי שלו, אז למה
על בית־הקברות ושאלתי אותו אם
לפנות אל האלמנה ו בליבי קיים
המישטרה הוציאה את הגופה ל-
צרכי חקירה. בהתחלה הוא ביטל 0 11׳! קן ןון י ^ ךוך 1ד|< ״זה מה שנשאר לי — ציורים שאמנון חשד כלפי אדם מסויים, שיכול
אמנון שטרנברג לבוש
1 1 ^ 1 #111 111 /י * צייר, מתנות ומזכרות שאותס הביא לי היה לבצע את הרצח, אבל מישט-
מדי רב־חובל בתחי זאת בתוקף, אבל אחרי כמה מישנד

לת דרכו. את המדים מסר לאשתו. טים קשים שהטחתי בפניו הוא הודה
ולילדים, ושירים שהקליט על הטייפ״ ,מספרת רות, בעת השבעה.
(המשך בעמוד )46

א1ילאנק רו פי לי ת 1

הסנ ה, חברת הביטוח הראשונה*
ה סנ ה, חברת הביטוח הראשונה*
הסנ ה, חברת הביטוח הראשונה*
ה סנ ה, חברת הביטוח הראשונה*
ה סנ ה, חברת הביטוח הראשונה*
הסנ ה, חברת הביטוח הראשונה*
הסנ ה, חברת הביטוח הראשונה*

(והיחידה) שמימנה מפעלי התי שבות עוד לפני
קו ם המדינה.
שביטחה כלי רכב אזרחיי ם בעיצומה של
מל חמת השיחרור.
שהציעה ביטו חי ם קו ל ק טיווי ם מוזלים
לקבוצות עובדים.
שהנהיגה ביטו חי ם צ מודי ם לדירות במטרה
להגן על רכוש האזרח ה ק טן.
שהנהיגה ביטו חי ם צ מודי ם למפעלים
ולתעשיה.
שהציעה פתרון להתיקרות הפרמיות במשק
אינפלציוני ע״י שילוב ה שתתפות עצמית.
שהקימה קרן לביטוח הדדי לקבוצות עובדים
המ שרתת רבע מיליון עובדים.

הסנ ה, חברת הביטוח הראשונה*
שמגישה לך פוליסת ביטוח בעברית
של יום יום, פוליסת ביטוח פשוטה
וברורה, פוליסת ביטוח לענין.

(המשך מעמוד )45
רת־ישראל אינה מעוניינת לשמוע
על אותו אוייב של אמנון. האיש
הזה נמצא במזרח הרחוק ואמנון
הסתכסך איתו בגלל ענייני
עבודה. אותו אדם עומד בראש חברת
אוניות וכמה מאוניותיו עוברות
דרך נמל פיראוס. יכול להיות
שהוא עמד מאחרי מיבצע שכזה.
יתכן שהתנהגותי מוזרה, אבל
דרישותי אינן מוזרות. אני רוצה
לדעת מי רצח את אמנון. איגוד
הימאים הדרוגיים רוצה לעצור לי,
אך אינם יכולים לעשות דבר כל
עוד לא הגיעו אליהם תוצאות ה חקירה
מהמישטרה. ואילו חברת
צים, שבעבר נהגה בי בכבוד רב,
כאשתו של אמנון שטרנברג, נוהגת
בי כיום כבאלמנה מסכנה שאפשר
לזנוח אותה.
לדוגמה, בצים נתקבלה החלטה
לתת לי עוזרת במשך כל השבוע,
אבל צים לא שילמה עבורה. אותה
בחורה, שעבדה אצלי במשך
חמישה שבועות חיכתוה בסבלנות
שהתשלום יגיע, אבל אחר־כך,
כשפנתה אל החברה, טירטרו
אותה בכל מיני תהליכים ביורו-
קראטים. אמרו לה: תבואי מחר,
אולי נוכל לעשות משהו. לבסוף
נימאס לה והיא עזבה. אותו דבר
קרה עם העוזרת השניה•
אחרי עניין העוזרת החלו הבעיות
הכספיות. אמנון קיבל את
משכורתו האחרונה בספטמבר .1980
עד יום מותו, ב־ 8בדצמבר ,1980
לא קיבל משכורת. חברת צים
היתה אמורה להעביר לידי אחרי
מותו סכום של 2.5משכורות שלו
עם כל הכספים שלהם היה זכאי,
כמו דמי־חופשה, דמי־מחלה, ביגוד
ותוספות דומות. החברה הע בירה
לידי כספים שכללו לדבריה
את כל הפירוט הזה, אבל הסכום
שקיפלתי לא מגיע אפילו לסכום
של חודש עבודה אחד של אמנון.

//אינני יו דפת
בצע //

* ובעקבותנו בא כל משק הביטוח ואנו גאים על כך.
11117

ותסס
ר גו\ז

רדבו-רז •נשן<-זר* ,ר 1ריביטותז ב:ו_״ 1נוז

בידרמן־חבוה לביטוח בטיינז
דקלה-חברה לביטוח בטיס
צור-חברה לביטוח בט מ
רותם-חברה לביטוח בט מ
שמיריחבוה לביטוח בטיח
שמשון-חברה לביטוח בט ח

זה לא קורה יום יום.
חבר׳ה הוא בחור הגון, לא רוצה שתגזול אותו ממני, ועל זה אני לא אעבור בשתיקה.
עירית גל שלומדת עתה עתונאות, עורכת סקר שבארצות״ערב הבחורה המתחילה עם
בחור, זה לא מקובל (איפה הכבוד ז) .עירית גל המאוהבת בסופר דבר, בן גילה, המסוגלת
לבכות בשבילו, תובעת מידידתו שהתחילה בכוונה באוטובוס עם חברה, לעזוב אותו. כן
אומרת שבארצות ערב מקובל כי בחורה או בחור שאוהבים אחד את השני והבחורה
מנסה להפריד ביניהם על־ידי שיכנועים שיבוא אליה הביתה, מטופלת על־ידי שוטר.
עירית קצת חיוורת מהרגיל, מתחננת ובוכה ומבקשת מאמא לא להתערב. הוא הבטיח
לי להתקשר. אמא מאוד מודאגת בגלל התרוצצויות וחוסר שינה, אינה יכולה להרדם
בלילות. עירית בשלה — אני ארגע לבד. חבל. עוד מחכה.

(מודעה)

י ם עכור הקבורה והמצבה
ד* לא תרמה אפילו אגורה שחוקה
אחת. ימם ארוכים אני
מתרוצצת במישרדי החברה ודורשת
את מה שמגיע לי, אבל
למה אני צריכה לדרוש? במה
חטאתי שאני צריכה לבדוק כל
הזמן אם לא מרמים אותי בחברה
שלה הקדיש בעלי המנוח 31 שנים
מחייו? האם זה יאה לחברה לטרטר
אלמנה פגועה בלך־ושוב 1
אינני רודפת בצע. אני אשד,
חולה, אם לשלושה ילדים רכים
ועלי לדאוג לעתידם. את עצמי אני
מנסה לשקם. אני לומדת במשך
השבוע באולפן. מוצאי מתאילנד,
אד איני יכולה לשוב לשם וגם
איני רוצה• התגיירתי, אניי מרגישה
יהודיה לכל דבר ורוצה שילדי יתחנכו
כיהודים.
עד כאן דבריה של רות שטרנ־ברג.

האשמות שמטיחה רות בחברת
ציס הגיב מנכ״ל החברה
בביטול :״רות היא אשה פגועה
שעדיין לא יצאה מהטראומה של
אובדן בעלה. אנחנו השתתפנו בהוצאות
הקבורה בחלק מהסכום,
ואנחנו לא מזניחים את הטיפול
בה• כל עניין הטיפול ברות הוא
אישי ומעבר לנוהל המקובל לגבי
טיפול באלמנות צים. אני לא בקיא
בענייניה של רות, מפני שהעברתי
אותם לידי מחלקת־הרווחה של
החברה.
״לגבי הסכום שאותו קיבלה רות
כשלוש המשכורות של אמנון ז״ל,
יתכן שנפלה טעות אנושית וכל
שעליה לעשות הוא לפנות אל ד,נ־הלת־החשבונות,
והם יסדירו זאת
מייד. את הסיפור שרות הוציאה
את הגופה מהקבר שמעתי, אבל
אני מייחס אותו למצבה המיוחד.
אני לא מאמין שהיא ביצעה זאת.״
מישטרת חיפה לא עסקה ולא
חקרה בעניין הוצאת הגופה מן
הקבר. כל מידע על כך לא הגיע
לאוזני החוקרים.
ה עו ל ם הז ה 2272

חה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה ה אום!

דויד שיפולן:

אריק שוון מהיר ,.הבי ש לא הבטיח ..ל ק רו א דו צ, י צ ,
מו לי כי הממ שלה! ל׳ גן של שושנים!״ על המיליונים ! ״

נחום ברנע, כתב ״דבר״ ,מנהל יומו אישי במוסף
סוף־השבוע של עיתונו. ביומן האישי הוא עושה חשבון
עם מנהלי המדינה, איתם הוא נפגש מידי יום
ביומו במיסגרת עבודתו בכתב מדיני. בשבוע שעבר,
תחת הכותרת המבריקה ״דוקטור פץ שר מומלץ״,
שהושאלה לצורך זה מספר ילדים, ירד ברנע על שר־הרווחה
ישראל כץ והגדיר אותו כמשובח שמדליפי
ממשלת־בגין.
שבוע אחרי זה החליט ברנע להמשיך ולחגוג על
הכותרת המתחרזת, והפעם כתב :״למה קפץ דוקטור
כץ״ .הוא הסביר למה החליט לרדת, מכל מדליפי
הממשלה, דווקא על השר הכמעט בלתי״ידוע. ההסבר
לא סיפק אותי, ושאלתי אותו —

+נחום ברנע, דמה דווקא כץ?

אני לא רוצה לדבר דווקא על כץ, אני לא רוצה
לבנות אותו. אם את רוצה, בואי נדבר על הדלפות.

• טוב, איך מתבצעות ההדלפות של חברי
הממשלה?

חלק גדול מאוד משרי הממשלה מעבירים לעיתונאים
קטעי־שיחות מתוך הישיבה. יש כמה שרים שעושים את
זה בצורה יותר מיקצועית. יש כמה שזוכרים רק מה
שהם אמרו, ויש כמה שנרדמים בנקודות הדרמאטיות.

איך עושה את זה כץ?

,הוא רושם כל מילה בישיבות ד׳ממ־לבין
אריק שרון או אריה נאור,
בהדלפה שלהם. אריק הוא
הוא מנהל רישום ולא
נ רק כשהוא יכול
אריק הוא המהיר
בשיא עולמי
נרגזת עם ראש־השפופרת

יעל
בן־שחר חיא אשתו של נשיא אוניברסיטת
תל־אביב, הפרופסור חיים בן־שחר המכונה חב״ש.
חיים בן־שחר, אם־ירצה־חשם, יהיה אולי המועמד של
שימעון פרס לתפקיד שר״האוצר בממשלת המערך.
בינתיים הוא על תקן של מועמד, ביחד עם מנכ״ל
כור נפתלי בלומנטל. יעל בן־שחר היא בהחלט אשה
בזכות עצמה, מנהלת מעון של נעמ״ת ביפו, אבל
במיקרה הזה פנינו אליה בתור אשתו״של־בעלה.

+יעד כן־שחר, את חושבת שבעלך רוצה
להיות שר־האוצר?
הוא ילד גדול, הוא מחליט מה שטוב בשבילו ומה
שהוא רוצה — בעצמו.

את רוצה שבעלך יהיה שר־־האוצר?

אם אני רוצה או לא רוצה זה לא רלוונטי. אם חב״ש
יהיה שר־אוצר אני אהיה אשתדשל־שר־האוצר.

+את יודעת שבתור נשיא אוניברסיטת
תד־אכיב נהנה בעלך בינתיים בפופולאריות ;
כתור שר־האוצר יש להניח שהפופולאריות
תיעלם.
נו, מה אפשר לעשות. אי אפשר שכולם יאהבו אותך.
יש כאלה שאוהבים יותר וכאלה שאוהבים פחות.

כאשתו שד נשיא אוניברסיטה את
מחופש יחסי, אך כשתהיי אשתו •טל
יהיו לך התחייבויות ציבוריות.
יודעת? לא מלקקים דבש. ואני אגיד לד את
כשהתחתנתי עם חב״ש אף אחד לא הבטיח

היה להם אקשן, לחברי מועצת העיר תל־אביב,
ביום החמישי שעבר, כשהתכנסו לישיבתם השבועית.
קודם צעקו חברי שכונת שבזי, שטענו כי ראש״העירייה,
שלמה להט, מכר אותם לאגודת״ישראל, כאשר מסר
בניין, שהיה מיועד למועדון־שכונתי, לידי האגודה.
אחר־כך צעק ראש־העיר על סגנו, דויד שיפמן, והאשים
אותו בחוסר-קוליגאליות, וכשזה אמר לו: צ׳יצ /הרשה
לי להסביר, קרא לעברו חד-וחלק :״בשבילך אני
לא צ׳יצ׳ ,בשבילך אני ראש־העיר.״
רצינו לברר אצל צ׳יצ׳ מה בדיוק קרה ביום החמינסע
בשליחות
שי בינו לבין סגנו, אך ראש־העיר
העירייה לחו״ל. לא נותר אלא לפנותלמר דויד שיפ-
מן, שיסביר את המצב :

• דויד שיפמן, מה קרה בינך לבין צ׳יצ׳ ץ
חבר מועצת העיר, יעקב ואנה, העלה את נושא סגירת
חדד הזיעה בבית־המרחץ העירוני בשבזי. אמרתי שעניין
כזה לא צריך להעלות.במועצת העירייה. נושא של חדר־הזיעה
לא נראה לי חשוב עד כדי-בך, שהמועצה צריכה
לבזבז עליו את זמנה. אמרתי שצריך לבדוק את הטענה
ולהעביר את העניין לוועדות. תושבי שבזי היו למעלה,
באו לשמוע החלטות, וחשבתי שמגיע להם הסבר למה
סוגרים להם חדר־הזיעה• .זה הכל.

• אז מה רצה ממך צ׳יצ׳ץ
מה רצה? הוא אמר שזו לא הפעם הראשונה שאני
מגלה חוסר קוליגאליות כלפיו.

• וזה נבון?
לגבי קולגיאליות, גיליתי מספיק קולגיאליות למר
צ ׳יצ׳ ,וזה לא עניין של קולגיאליות, זה עניין של גישה.
העירייה לא תיפול בגלל חדר־הזיעה.

• נעלבת כשהוא אמר לך שבשבילך הוא
ראש העיר ולא צ׳יצ׳ז
לא נעלבתי, רק באותו רגע חשבתי על זה שהמודעות
שהופצו ברחבי תל־אביב, ושהכריזו ״קוראים לי צ׳יצ׳״
עלו לנו מיליונים רבים. ואני אישרתי אותן רק מתוך
קולגיאליות.

--שרי ת ישי

מנב
38 סידה
כסף

חעש״ת
זועוק שד
מנב*
תדאביב

תעשיין/

ך חתום את העיסקה בפאריס
/ /ב־ 27 במרץ,״ בישר אחד מאנשי
העסקים החשובים בארץ לסוכנו שבצרפת,
״אגיע אליכם ישירות משטרסבורג.״
תיכנון מערך העסקים בישראל מושפע
מנסיעותיהם התכופות של שחקני קבוצת
הכדורסל של מכבי תל־אביב. אך לא רק
אנשי-עסקים משלבים את השיגעון לכדורסל,
שאחז בישראלים עם הנסיעה החד־שנתית
לחוץ־לארץ. מישרד־נסיעות וגד
ארגני־טיולים השכילו לעלות על הגל,
והכינו תוכניות מפתות בקוראם :״בואו
לעודד את מכבי תל־אביב!״ או :״מכבי
שוב בגמר.״ אלפי עלונים ועשרות מודעות
בעיתונות הודפסו והופצו על מנת
לשכנע את הישראלי, שחברה אחת עדיפה
על האחרת. מעיון בשפע התוכניות המוצ עות
ובמחירם מתברר, שהמישחק בשטרס־בורג
הוא המרכיב הקטן ביותר בהוצאה.
על מנת להפיק את מלוא הרווחים האפשריים
משיגעון מישחק־הגמר יציפו את
אירופה אלפי ישראלים. הם ימצאו אותה
קרה, דלה באירועים ומשעממת, אבל זה
לא מפריע למארגנים לשכנע את הציבור,
שאם כבר נוסעים, כדאי להמשיך ולטייל.
קופל טורס היא החברה שנותנת את
הטון. היא גם היחידה שאזרה אומץ להזמין
מאל־על מטוסים. סמי רוזנברג מנכ״ל
קופל טורם, מסביר שהזמין שני מטוסי
בואינג ,707 שכל אחד מהם מכיל 158
מקומות .״יתכן מאוד״ ,הוא מוסיף ,״שאאלץ
אפילו להחליף אחד מהמטוסים בג׳מ־בו
747״.

ב ר סי סי ם
לידידים טובים
ף* הוצאה המשוערת של החברה
• בשכירת המטוסים היא תשע מיליון
לירות. על מנת לשכור מטוס אחד, צריכה
החברה לשלשל לקופת אל־ על סכום של
50 אלף דולר, שהם כ־ 4.5מיליון לירות.
הנוסעים עם חברה זו יוטסו בשובם מלונ דון
לתל-אביב באחד ממטוסי אל־על, שיעמוד
לרשותם. זו הסיבה שקופל טורט
מציעה עיסקות־חבילה: שהייה נוספת בת
ארבעה או חמישה ימים בלונדון, ואפשרות
לצפות במישחק הכדורגל בין ארסנל וליברפול
על חשבון הנוסע.
מי שבכל זאת יחליט לחזור לארץ יום
אחרי המישחק ישלם 425 דולר, שהם 38
אלף לירות. אם ישאר חמישה ימים נוס פים
יהיה עליו להוסיף 135 דולר, שהם
12 אלף לירות. סך כל הוצאותיו 50 :אלף
לירות כתשלום לחברה המארגנת.
הכרטיס אינו כולל ארוחות, מילבד
ארוחת-בוקר קונטיננטלית, הכוללת קפה
ולחמניות בילבד. על הנוסע יהיה לקחת
בחשבון הוצאות על ארוחות בסכום של
כ־ 30 דולר ליום. במשך ששה ימים ישלם,
איפוא 16 ,אלף לירות עבור ארוחותיו,

שהן כמחצית הסכום שישלם להברת״ה־נסיעות.
כמו כן עליו לשלם עוד 2700
לירות עבור כרטיס מישחק הכדורגל.
״יש לנו לקוחות קבועים,״ אומר בגאווה
סמי. רוזנברג ,״אותם האנשים שנסעו
אתנו למישחקי הגמר בבלגרד ובברלין
מצטרפים אלינו גם הפעם. אלה המי
שוגעים־לדבר — כמוני.״
הקשר בין קופל טורם למכבי תל-אביב
החל עוד ב ,1964-כשדוזנברג, אוהד נלהב
של הקבוצה, נתמנה למנכ״ל קופל. מאז
ועד היום מטפלת קופל בכל הקשור לנ־סיעותיה
הרבות של מכבי תל־אביב ושמה
נקשר לקבוצה בכל הכרוך למישחקי־חוץ.
כן קרה שסמי רוזנברג היה הראשון

קבוצתית יש בעיה חמורה. מכבי תל־אביב
לא דאגה לכך שיהיו כרטיסים לציבור
הרחב, ומי שיסע ביוזמתו, פשוט
לא יוכל להיכנס למישחק, מכיוון שלא
ימצא כרטיסים.
ממישרד הדרן למכירת כרטיסים נמסר,
שיש ׳תיקווה קלושה לקבל כמות זעומה
של כרטיסים למכירה לציבור, אולם הדבר
תלוי בהצלחת נסיעתו של מזרחי
לשטרסבורג.
גם חברת אופיר טורס טוענת שהתוכניות
שהיא מציעה לציבור טובות במיוחד,
מפני שהן הזולות ביותר. ישראלי היוצא
למישחק עם חברה זו ישלם 418 דולר,
שהם כ־ 38 אלף לירות. הוא ישהה בצד־

מישור הנסיעות מכו! נוטיסים שאינם
והאוהדים הוציאו 70 מיליון לידות
שיצא בתוכניות לציבור ללוות את מכבי
במישחקיה, ולהפיק. מכך את מלוא התועלת
הכספית.
״כרטיסי־כניסה למישחק הגמר בשטרם-
בורג נמכרו ברובם הגדול עוד לפני שמכבי
תל־אביב הבטיחה לעצמה את ההש תתפות
בגמר,״ מספר רוזנברג ,״אולם
שימעון מזרחי, יושב־ראש אגודת מכבי
תל־אביב, קיבל 600 כרטיסי־כניסה רק
כאשר נודע שמכבי אכן עלתה לגמר. את
אלה העביר אלי, להפצה לאוהדים שיסעו
למישחק. חלק מהכרטיסים אני שומר עבור
ידידי הטובים שיגיעו לשטרסבורג ממילא,
את השאר אני מספק לאלה הנוסעים ל־מישחק
עם קופל טורט.״

מכבי לא דאגה
לציבור הרחב
^ מבון א ב יי ה יהלומן, חבר הנהלת
מכבי תל־אביב ושחקן־עבר בקבוצה,
אומר שלא נתקבל עד כה אפילו כרטיס
אחד למישחק, מכאן שגם לקופל טורט
אין כרטיסים למרות ש־ 300 ישראלים כבר
־ נרשמו לנסיעה ושילמו כסף .״נציג פי-
׳ב״א, המטפל באירגון המישחק, מוסר לנו
פרטים שונים בעניין הכרטיסים,״ מוסיף
אבידן ,״לפיכך נסע בסוף השבוע שעבר
שימעון מזרחי לשטרסבורג, לדאוג שלא
נשאר בידיים ריקות״.
רוזנברג הצטרף לנסיעת מזרחי, לדבריו
״כדי לבדוק את התנאים בשטח לפני
שיגיעו לקוחותי. זה מינהל ישן אצלי.
לפני כל מישחק אני יוצא לבדוק מה
יקבלו לקוחותי בעבור כספם.״ נראה שרוזנברג
נסע כדי לנסות ולבדוק את הכרטיסים
תמורתם כבר קיבל תשלום.
לאלה שאינם רוצים לנסוע במיסגרת

פת מה־ 25 במארס עד ה־ 1באפריל. התשלום
כולל טיסה הלוך־ושוב לפאריס,
העברה לשטרסבורג וכרטיס-כניסה למיש-

אך מה־ 27 במארס ועד תום הטיול יימצא
הנוסע ברשות עצמו וישלם את כל
ההוצאות, כולל בית־מלון, כלכלה ונסי עה
משטרסבורג לפאריס, שבה עליו להתייצב
על מנת לחזור לארץ.
כדי שלא להישאר מחוץ לתחרות ולש מור
על היוקרה, נכנסה למעגל גם חברת
נתור, שהיא חברה ציבורית לאירגון
טיולים, שרוב מניותיה נמצאות בידי מיש-
רדי־נסיעות.
״אני נותן לאנשים יותר מכפי שנותנים
אחרים, ולכן גם מחירי יקרים,״ טוען
נציג חבר, צבי קסנר .״לכל קבוצה אני
מצמיד מלווה שיעזור לנוסעים. אנשים
הנוסעים באמצעותי יודעים שהם בידיים
טובות של חברה אמינה, ולכן הם מוכ נים
לשלם יותר.״
מנתוני החברות מתברר, שבסוף מארם
יעשו לפחות אלף ישראלים את דרכם
מישראל לשטרסבורג. כל אחד מהם ישאיר
בממוצע -500 דולר בידי סוכן הו
עות. סך־הכל 500 :אלף דולר, ש מיליון
לירות ישראליות. סוכני
מסבירים, שלנוכח היוקר ד ׳
באירופה, יוציאו הישראלים
סף להוצאות כלכלה, לינד
סכום של כ־ 25 מיליון ל
לא רק סוכני נסיעות
שמופקים בעקיפים על-׳
אביב. גם בתחומים אחו
צה את המחזור הכספי.
חים במאזן. העובדה
בשידור ישיר את מי
מפרסמים זריזים לעלו׳

ממנה אתמלוא התועלת. כבר ולהפיק בבריסל הוצבו שלטי־פירסומת וכל יש ראלי
שצפה במישחק הבחין בהם מייד.
חברת הפירסום טל־אתיו, למשל, קיבלה
את הזכיון לפירסום באמצעות שילוט ב־מישחקי
מכבי נגד צה־אם־קא מוסקבה,
שנערכו לאחרונה בבריסל .״הצבנו 18 שלטים
בבריסל,״ סיפר גידעון בריקמן, אחד
השותפים בחברה.״ מחיר כל שלט היה
כ־ 3500 דולר. בסיכום שילמו לנו החברות
המפרסמות כ־ 63 אלף דולר, שהם במחיר
של היום כ־ 6מיליון לירות.

לא בדאי
לעלות לגמר
ת הסכום הזה לא תקבל החברה ב־
\ * שטרסבורג, שכן הזכיון לפירסום נפל
הפעם בידיה של חברה שווייצית. השוויי־צים
יפנו כנראה למוסדות בארץ, המסוגלים
להרשות לעצמם הוצאה של 360 אלף
לירות בעבור שלט שיוצב במישחק ב־שטרסבורג.
הפעם יהיו במיגרש 22 שלטים,
שמחירם הכולל 88 אלף דולר, וקרוב ל־9
מיליון לירות.
״כדאי להיות קרוב למכבי תל-אביב,״
אומר היהלומן אמנון אבידן ,״שערים רבים
נפתחו לי הודות לעובדה שאני חלק
ממנה.״ אולם אבידן איננו היחיד, שכן
גם חברת טל־ארויו, שזכתה במיכרז ל־פירסום
בבריסל קרובה למכבי תל־אביב.
לשמואל (״שמלוק״) מחרובסקי, מנהל ה קבוצה,
חברת פירסום שהיא חברת־בת
של טל־ארויו .״ללא שמלוק,״ אומר גידעון
בריקמן ,״לא היינו זוכים להתקרב למיכ־רז.״

לסמי רוזנברג קשרים חברודנב
קים עם הקבוצה ועם מעבי־שעובדה
עוזרת לו.
הטלוויזיה היש״
קה למחזור הב
מנהל מחלד־כנראה
ארבעד

אל תכניסו למקרר מאכלים חמים. פיתחו את דלת המקרר לזמנים
קצרים בלבד, ובידקו אם הדלת נסגרת היטב ומונעת בריחת
קור החוצה. נקו את הקרח המצטבר בתא ההקפאה. כדי לאפשר
את איוורור המנוע אל תצמידו את המקרר לקיר. אם אתם קונים
מקרר חדש כדאי לכם לבדוק את צריכת החשמל שלו. ההבדל בין
מקרר חצי אוטומטי חסכוני לבין מקרר יבש (051־ )1\ 10 *1למשל,
יכול להתבטא בהפרשי צריכהישל כ־ 100 קילוואט־שעה חשמל
לחודש שמחירם כ־ 70 שקל ואפילו יותר מזה. התאימו את
התרמוסטט של המקרר לטמפרטורה הדרושה. מומלץ לשמור על
מידת חום של 5מעלות במקרר.
תוכלו גם לפנות אלינו לקבלת עלוני הסברה לוכד - 8810 .חיסכון,
חיפה, מיקוד.31087

משר 1האנמיה והתשתית

המיגהל לשימור אנמיה.

חגרת החשמל לישראל

סוג שיש חשמל,חסוך-שלא יחסר.

כי מש;
הצביע!

יילחם בפרס \

רן כהן יו״ר סיעת של״י בהסתדרות איש
הפג 1ת
סולידריו ת

א ד־ סל ב דו ר
גאל־סלבדור מתנהלת מלחמת
אזרחים עקובה מדם. האוליגרכיה,
המחזיקה בידיה את
רוב העושר והאדמות, אינה
בוחלת במעשי טבח אכזריים
בנסיונה לדכא את העם המתקומם.
ארה״ב שולחת ״יועצים״
ומאיימת בהתערבות
צבאית. וישראל

ממ שלת ישראל,
הפועלת בשמנו,
מספקת לכת הרצחנית באל־סלבדור
נשק ו מ טו סי קרב!

שיפור נוסף
ברהיטי המתכת
הטובים ביותר
שיטת הגימור
שהונהגה לאחרונה במפעל
רהיטי המתכת של ״הארגז״
היא השיטה המתקדמת,
המודרנית והמשוכללת
ביותר בעולם.
אין בישראל איכות, גימור
וצביעה של רהיטי מתכת
ברמה כה גבוהה.
בדוק, השווה ואמת עובדות
אלה לפני הרכישה.

שהוכיח כושרו!

• 0ק. ק

אם אינך מוכן להיות שותף
לרצח ולדיכוי באל־סלבדור,
בוא עמנו להפגנה, ביום ב׳
26.3שעה 5.00 אחה״צ, מול
בית סוקולוב, קפלו ,4ת״א,
וקרא -עימנו :

* הקץ לרצח הה מוני
באל־סלבדור !
* יופסק הסיוע
הישראלי לכת
באל-סלבדור !
הוו עדלסולידריות
עם א ל־ סלב דו ר
ת.ד , 33074 .ת״א

רח־ החרש

הארגז

,4תל־אביב, טל 332231 :

אציל לרנד -רח׳ קרליבד 15ת״א 0אחים המבורגר -רח׳ פינסקר 21פ״ת ־ אלריס בע״מ -רח׳ יפו 44 חיפה 0
המדריד -רח׳ סמולנסקי 2נתניה ־ א. ווליניע -רח׳ הרצל 164 רחובות>־ וילשטיו -רח׳ יפו 30 ירושלים 0
מרכז המדף -רה, מטלון ( 58 מרכז מסחרי) ת״א ־ כרמל -רה׳ קרליבד 10ת״א ־ מעיו בע״מ -רח׳ רוטשילד
61 ראשון לציון ־ לאוטמן -רה׳ נחלת בנימין 52ת״א ־< גחמיאם יצחק -רח׳ מקוה ישראל 22ת״א ־< לנדאו
יצחק -רה׳ אחוזה 106 רעננה ־< סוכנויות הדרום ־ אשדוד ־ דורון גדרה -גדרה 0הוכמן -מרכז מסחרי אילת ־
אעוני אל־חשאם -עזה>־ הארגז ־ רה׳ החרש 4ת״א ־ נין נון בעי־מ -דיר העצמאות 61 חיפה ־ וסרמן את
קורצברג -רח׳ העצמאות 55 חיפה>־ הספר -רח׳ ויצמן 9נתניה ־ אופק -רח׳ סוקולוב 72 רמת־השרון ־
קרביץ לנגב -רח׳ הרצל 70ב״ש ־ ״מאיר״ -דרך השרון 59 הוד־השרון ״ גזית -רח׳ אבן גבירול 98ת״א 0
סניפי קרביץ>־ פויכטוגגר -אחד העם 24ת״א י< סניפי המשביר המרכזי. לוי יעקב -טבריה. פסג׳ חמ״א.

׳ו הפקות קרח בינלאומיות״ מציגים

המופע הבינלאומי הגדול לכל המ שפחה

ח 4 £ו 0קרס
בתכנית

בחסות:

פיט? 1113־?1

חופשה בגרמניה
סיפור א הב ה

• 50 משתתפים
• סולנים אלופי עולם
ואלופים אולימפיים
• $00 תלבושות ססגוניות
•תזמורת סו נגנים

מחרוזת רוסית׳
״הליצנים
מחול החרבות
ימי הוליווד

•חוויה נדירה
•חגיגה מרהיבה

מיקצבים לוהטים מרהיבים ביופיים שטרם נראו כמותם בישראל
המופעים יתקיימו כאוהל מפואר ביותר ועל קרח מלאכותי
תל ־ אביב
כמגרש ,,רידינג״
(דיזנגוף פינת אבן־גבירול)
מערב יום העצמאות
6.5.81 ועד ל*21.5.81
כרטיסים: הפצה ראשית ״הדרן״ ,אבן
אבן גבירול ,30 טל .248787 .למוסדות
— ,248844 וביתר המשרדים בעיר.
ובערים: יפו, ר״ג, בת־ים, חולון,
__הרצליה, פ״ת__ .

חיפה

ירושלים

איצמדיון קרית חיים

לשבוע ימים כלבד 30.5.81—6.6.81:

בחופשת בפסח 11.4.81—25.4.81 :
כרטיסים: הפצה ראשית ״קופת
חיפה״ ,הרצל 21 טל 662244 .ובמשרדים:
גרבר ,״נובה־גרבר״ .בנהריה
— שדותי דוד, טל .920330 .בכרמיאל :
__במועצה המקומית__ .

כרטיסים: למוסדות: משרד ״קלעים״
רח׳ שמאי ,8טל 234061 .־ 02 ובמשרד
״כהגא־בנאים״ ,רח׳ יפו ,38 טל.
.224008 בבית שמש: במועצה ה־
__מקומית__ .

בבאר־שכע ברחבת המרכז האזרחי (בחג פורים) 19.3.81 ועד .22.3.81 כרטיסים: הפצה ראשית ״פרגוד״ ,פסג׳ אוניקו, טלפון
79836־ 057 וב״מרקור״ן פסג׳ רסקו. בדימונה, ערד אופקים, נתיבות — במתנ״סים. במצפה רמון, מרחבים ושדרות — במועצות
המקומיות. באיטי,לון מרכז נפתי (ע״י בית־המשפט) ,ל־ 3ימים בלבד .28.3.81—30.3.81 :כרטיסים: באשקלון במשרד פרסום חן
(פסג׳ הדר) ,טל׳ .22080 באשדוד במשרד ״יונה״ .בקרית גת במו־ עצת הפועלים ובצומת קסטינה במזנון. ברחובות במגרש ״מכבי״
רחובות, ל־ 4ימים בלבד .1.4—4.4.81 :כרטיסים: משרד ״לוטוס״ ,טל׳ 57200־ .054 בנס ציונה, יבנה וראשון לציון — במועצות
הפועלים. בחדרה ברחבה שלמול התחנה המרכזית, ל־ 3ימים בלבד .6.4.81—8.4.81 :כרטיסים: קופת קולנוע חוף. בבנימינה
וזכרון במועצה המקומית. פרדס חנה ב״מכבסה״ .צמח—טבריה ברחבת אולם הספורט ״בית בנדל״ ,ל־ 3ימים בלבד—27.4.81 :
.29.4.81 כרטיסים: במועצה האזורית עמק הירדן, טל׳ 51421־ ,067 בטבריה — ״בידור הצפון״ ,טל׳ 22542־ .067 בבית שאן — במרכז
הקהילתי, טל׳ 88220־ .065 בעפולה — ידיעון עפולה. אילת השחר בקיבוץ אילת השחר ל־ 3ימים בלבד .2.5.81—4.5.81 :כרטיסים :
למוסדות — באילת השחר, קופת אולם התרבות (דוד שחר) ,טל׳ 37592־ .067 בקרית שמונה — במשרד ״מידע 8״ טל׳ 40106־,067
41159־ .067 בצפת — חנות גרינבוים. במטולה — מועצה מקומית. נתניה ברחבת שד׳ .בנימיו — ביד,״ 0יונתן ל־ 4ימים בלבד :
.8.6.81—11.6.81 כרטיסים: משרד ״מופע״ ,טל׳ 30335־ 053 ומשרד סיגנל. כ״ס — ניסן. אור־עקיבא, במועצת הפועלים.

קולנוע
המתבגרת והמזדקן

סרטי ם
גי דגו רו ע 1ד סז!
זמר הג׳אז לא היה אף־פעם יצירת־מופת.לא
בגילגולו הראשון, לא בשני ואף
לא בשלישי, העומד לצאת בקרוב לאקרנים.
יחד עם זאת, כאשר הוא יצא בפעם
הראשונה למסכים, ב־ ,1927 הוא עשה היסטוריה
והרבה מאוד כסף. קשה לדעת ב איזו
מידה הוא יעשה היסטוריה בגילגולו
החדש, פרט לעובדה שזו ההזדמנות הרא שונה
לאחד מן הסופר־אלילים של הפופ,
ניל דיאמונד, להוכיח עצמו כשחקן. יש
להניח, שבאשר להכנסות, הוא לא יבייש
את סבו.
כשהופיע זמר הג׳אז ב־ 1927 על מסכי
הקולנוע הוא עורר סנסאציה, משום שזה
היה הסרט הראשון שבו היתה לא רק מוסיקה
(היו כבר כאלה קודם לכן) ,או
אפילו שירים (גם כאלה היו) ,אלא מפני
שכוכב הסרט, אל ג׳ולסון, פשוט דיבר,
ודף בהיסטוריה של הקולנוע נכתב.
הסיפור היה אז, והוא גם היום, אחת
מאותן מלודראמות שמעוררות־גיחוך בעיני
כל מי שרואה עצמו חובב־קולנוע
מתוחכם. בנו של חזן בבית־כנסת ניר
יורקי מעדיף את הפיזמונאות על התפילות.
הוא נוטש את הבית החם, והתהום שנפערה
בינו לבין המסורת והדת מתגשרת
רק בסוף הסיפור, כשהוא חוזר לבית־הכ־נסת
בערב יום־הכיפורים לשיר את כל
נדרי.
מה שהציל את הסרט אז היה נוכחותו

מעגל לשניים (גת, תל־אביב,
קנדה) — על הנייר, זה סרט
שחייב להצליח. ריצ׳ארד ברטון
יחד עם טאטוס או׳ניל החמודה, בהדרכתו של ז׳ול דאסן
המפורסם — מה יכול להיות טוב יותר. ואם מוסיפים
לחבילה את הנופים של טורונטו — עיר שלא נראתה הרבה
על מסכי הקולנוע, ואת היתרונות שגופים אלה נושאים
בחובם, כלומר, הנחות ניכרות במיסים ועידוד רציני לעושי
הרי שמן הסתם זו העיסקה האידיאלית שכל הסרט מפיק יכול לאחל לעצמו.
ואף־על־פי־כן התוצאה הסופית מאוד מאכזבת. יש
להניח שכל היתרונות לכאורה, ושהקלפים החזקים שעל
גבי הנייר הם בעצם האשמים העיקריים בכישלון.
חובה היא להתחיל עם ז׳ול דאסן, שהיה פעם אחד
הבמאים הנמרצים והמוכשרים של הוליווד, אחרי מיל-
חמת העולם. לפני שנאלץ לעזוב את עיר״הסרטים, בעזרתו
האדיבה של הסנאטור מקארתי, הוא הספיק לעשות כמה
סרטים שהם בחזקת קלאסיקה היום, כמו ״העיר הערומה״
ו״הלילה והעיר״ ,סרטים שהציגו את העולם־התחתון באור
שונה לגמרי מן הרגיל. הגירתו לאירופה הניבה לפחות
בהתחלה כמה סרטים כמו ״ריפיפי״ — הסרט הקלאסי
המשמש עד היום דוגמה ומופת לכל מי שמנסה לעשות
סרטים על מעשי שוד מתוחכמים, ו״רק לא בשבת״ _
הסרט שגילה לעולם את כל מעלותיה הנסתרות של
הגברת מלינה מרקורי (שהיתה בינתיים לאשתו) ,ושהביא
את אגדת היצאנית בעלת לב־הזהב לשיא שלא ידעה כמוהו.
אמנם מאז אותם הימים לא זכה דאסן לשוב לאותם

אל ג׳ולסון ומיי מקאבוי ב״זמר הג׳ז״ הישן
דבר כזה עוד לא שמעתם
של אליל־פיזמונים אמיתי בתפקיד הראשי.
אל ג׳ולסון, והפיזמונים שהוא שר
(כמו שמיים כחולים, למשל) ,וזה כנראה
מה שהציל את הסרט גם הפעם. הפס־קול
שהקליט ניל דיאמונד הוא כבר רב־סכר
בזכות עצמו, ומערכת ״דולבי״ שדרכה הוא
מושמע בבית־הקולמוע, משמשת, לשם
שינוי, ליותר מאשר תכסיס מיסחרי.
תלאות ובעיות. מעניין שגם בפעם
הראשונה וגם בפעם השלישית היתה הה פקה
מלווה בכל מיני תלאות ובעיות לא
סימפטיות. בפעם הראשונה החליט ג׳ק
ורנד שהוא רוצה לעשות סרט מתוך הצגה
עם פיזמונים שראה על הבימה, בשם זמר
חג׳אז. לתפקיד הראשי הוא יעד את הבדרן
היהודי ג׳ורג׳ ג׳סל, שהופיע גם בהצגה.
סוכם על שכר מסויים, התחילו בעיבוד
לקולנוע, ואז לפתע גילה ג׳סל שהוא יצ טרך
לא רק לזוז לפני המלמות, אלא גם
לשיר• ג׳סל מיד הכפיל את דרישות השכר,
וורנר השיב בשליליה, ומצא את עצמו
עם תסריט, עם במאי, בקיצור עם הפקה
מוכנה, אבל בלי כוכב. אל ג׳ולסון נעתר
להזמנה, לא מפני שתיאבונו היה קטן
מזה של ג׳סל, אלא משום שהוא ראה בכך
הזדמנות להרחיב את אופקי־הקאריירה
שלו ולכלול בה גם סרטים, שהם לא עסק
קודם לכן.
למען האמת, לזכותו של ג׳ולסון זוקפים
את העובדה שהסרט לא רק שר, אלא
העולם הז ה 2272

ב ר טון ו או׳ ני ל: פ רי בו ס ר
ההישגים, ונדמה כי דרכו היתה סוגה״בפשרות. אבל מעולם
לא עשה פשרה גדולה יותר מן הרגע שבו הסכים ליטול
על עצמו סיפור קלוקל זה, על אהבה בין צייר עייף לגימ״
נזיסטית שובבה, תוך נסיון להעניק לו מימד של ״אהבה
מטורפת שאינה יודעת מיצרים״.
אשר לריצ׳ארד ברטון — פשרן מיקצועי, שידע כבר
בעבר ביזיונות מסוגים שונים — הוא עושה רושם, לכל
אורך הסרט, שיש באמת משהו שיכול לרתק אותו בפרי״
הבוסר שמציע את עצמו וטאטום או׳ניל, בדמות פרי בוסר
זה, חסרה את הנשיות הקוסמת לגבר מזדקן.

גם מדבר. ברגע של התלהבות, בשעת ה צילומים,
הוא הפליט מול מיקרופון, שהיה
צריך לקלוט את השיר בלבד :״דבר כזד,
עוד לא שמעתם, רבותי״ .אחד מן האחים
האחרים במישפחת וורנר (היו כידוע ארבעה
כאלה) התפעל מן הלהט והמרץ של
הרגע הקסום, רץ לשכנע את שאר בני-
המישפחה, והמישפט המפורסם לא רק
נשאר בתוך הסרט, אלא שעוד הוסיפו
עליו. מונולוגים, שהפכו את אל ג׳ולסון,
באותה התקופה, לכוכב־הקופה הגדול של
הקולנוע והפיזמונאות גם יחד.
ללא חשדות. הסרט החדש היה ן 5וד
יותר בעייתי. הבמאי הראשון, סידני פיו־די,
יהודי קנדי, פוטר באמצע העבודה,
שעה שהשחקנים טענו כי אינם יודעים כלל
מה רוצים מהם. השחקנית הראשית, דבורה
ראפין, נשלחה גס היא הביתה, עם
המחאה לכיסוי כאב הלב. במאי חדש,
יהודי גם הוא, ריצ׳ארד פליישר (שעשה
בישראל את אשאנטי) ,ושחקנית חדשה,
לוסי ארנז (בתם של לוסי בול ודזי ארנז),
הובהלו לבימת־הצילומים.
חרושת־השמועות בהוליווד סיפרה, ש בכל
פעם שאוליביה התבקש לשוב ולצלם
סצינה שצולמה כבר קודם, בגירסה חדשה,
הוא התלהב כמו לפני רופא־שיניים. ואילו
שמועות אחרות סיפרו, שלוסי ארנז וניל

דיאמונד הם כחתול ועכבר .״לי השמועות
לא הפריעו״ ,סיפרה לאחד ההסרטה
השחקנית הצעירה, שזה תפקידה הבולם
הראשון בקולנוע ,״כך לפחות אפשר היה
לעבוד בשקט, ללא חשדות מצד בעלי או
רעייתו של ניל״ .את הדברים הפנתה
דווקא אל ניל דיאמונד, שישב בשולחן
הצמוד לה, ונראה דווקא מרוצה בהחלט
מן החברה.
נקודה אחת משותפת לשני הסרטים —
שניהם היו סרטים של יהודים על יהודים.

דיאמונד כהסוואה של זמר־נשמה
ירושלים האבסטרקטית

ניל דיאמונד ולורנם אוליבייה ב״זמר הג׳ז״ החדש
״כל נדרי באמריקה״

שמשון רסאלסון, מחבר הסיפור, הוא
יהודי טוב, שהגיע אפילו פעמיים להרצאות
על כתיבת תסריטים בישראל. מה
שהוא כתב לפני 55 שנים, כאשר הוצג
הסרט לראשונה, היה תיאור של מצב
מסויים בחיי־הקהילה היהודית באמריקה.
ואשר לירושלים, היא אמנם מופיעה
בסרט, אבל כמושג אבסטראקטי, משהו
בנוסח שירי־הדת הכושיים, סמל לשיחרור
אולי, אבל בוודאי לא מקום גיאוגראפי
מוגדר. וזה צריך אולי ללמד את כל מי
שסבר עד היום שעם ישראל דוהר ברחוב
חד־סיטרי, שבסופו מדינת״ישראל, שחלק
גדול מן העם הזה עדיין נמצא ברחוב מק ביל,
ומרגיש שם טוב מאוד.

ממשרת המנדט כיוסמה את ..חונן הקרקעות ,,והנוער העבר
יצא רהבגין * מפגינים נחוגו בהתנגשויות אזימות עם הצבא הברים
* חיד־האוויר האיסדק הפציץ את תד־אניב וחינה * מנקד׳
האצ״ ל בשליחות הבריטים בעיראק * מאוחר׳ הקלעים של הסידרה

תפרק ת־ 11 של עמוד האש, שכותרתו
״חיילים ללא דגל 1939—1941 מתאר
את הדראמה שהתחוללה בארץ־ישראל בימיה
הראשונים של מילחמת־העולם השניה.
למרות התחושה שבריטניה בגדה
בציונות — .לחצו מנהיגי היישוב להקמת
צבא עברי שיילחם תחת דגלו נגד גרמניה
הנאצית. בריטניה דחתה את הרעיון בשל
חששה להרגיז את הערבים. יותר מ־27
אלף יהודים התנדבו לצבא הבריטי כפרטים.
בוזמנית התפתח שיתוף פעולה
חשאי בין היישוב ובין שירותי המודיעין
והחבלה הבריטיים. יחידות יהודיות הש תתפו
בדיכוי המרד הפרו־נאצי שהתחולל
בעיראק, ובסיוע לפלישת בעלות-הברית
לסוריה וללבנון. בשל התנגדותם לבריטים
ציפו הערבים לנצחונה של גרמניה. בימי
המרד בעיראק התרחש בבגדד פוגרום
ביהודים שהביא להקמתה של מחתרת
ציונית. בו בזמן המשיכה ממשלת פלש תינה
(א״י) לקיים בדקדקנות אול גזירות
הספר־הלבן וגירשה מן הארץ מעפילים
שהצליחו להימלט מאירופה הכבושה מידי
הנאצים.

גולדה ופקיד קולוגי אלי
אחד העימותים המעניינים ביותר היה
העימות שבין גולדה מאיר, ראש־הממשלד,

> כך רשום, שחור על גבי

לבן, בתעודת־הזיהוי ה-1יי

מנדטורית של מנחם בגין עורכי עמוד האש הבחינו במיקצועו
המחר של בגין, במיסגרת עבודתם הארכיונית. שמו של בעל

לשעבר, וג׳ון שאו, מי ששימש בשלהי
שנות ה 30-ובראשית שנות ה־ 40 כמזכיר
הראשי של ממשלת המנדט בארץ־ישראל *,
לצידו של הנציב־העליון.
עדותה של גולדה מאיר, שהיתר מנהלת
המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית,
על מגעיה עם שאו, היתה מרגשת :״באתי
אליו ואמרתי שאפשר להביא אלפי ילדים
מהונגריה, ומה שהיה נחוץ אז זה אוניה.
הוא הסתכל בי קצת בבוז :׳את לא יודעת
שיש מילחמה, ושכל האוניות נחוצות לנו
למילחמה 1׳ אמרתי: כן, שמעתי שיש
* שאין להחליפו בסיר וולטר שאו,
שעמד בראש ועדה מלכותית (ועדת שאו)
שנשלחה לארץ ב־.1929

52 - 1

מילחמה, אבל אני רוצה לשאול אותך,
לו אלה היו ילדים בריטים, היית מוצא
אוניה? ואני תמיד אומרת לזכותו שהוא
לא שיקר ולא ענה.״
תגובתו של שאו :״עם השנים שעוברות
והזכרונות אני מתחיל להבין זאת,
ואני חושב שבאמת זה היה קשה לממשלה
הבריטית, כנראה קשה מאוד. אבל אני
חושב שאלה שנקראו עולים בלתי־חוקיים,
הואיל והיו בלתי־חוקיים על פי החוק
ככתבו, היו צריכים לקבל רשות. לא חשוב
מה התוצאה. אבל, כמובן, בהתחשב בנסיבות
הזמן, מרד ערבי בקנה־המידה של
,1936—1939 ואפילו גדול יותר, היה יכול
להיות בעל תוצאה הרסנית למאמץ המיל-
חמה שלנו נגד הנאצים, מאמץ שהיה נואש
למדי.״
יגאל לוסין :״בראיונות שלנו אין שאו
מופיע כפקיד הקולוניאלי הבכיר והקשוח,
אלא כאדם שהבין כעבור 30 או 40 שנה
את הצד שהוא התנגד לו בעבר, דבר

התעודה, כפי שהיה ידוע לבריטים וכפי שנראה בגלופה הוא
יונה קוניגסופר. תחת זהות תמימה זו הסתתר מפקד האצ״ל, שתואר
על־ידי שילטונות המנדט כ״טרוריסט מסוכן״ .כל מאמצי הבריטים
ללכדו עלו בתוהו — בגין מעולם לא נתפס על־ידי הבריטים.

מאוד טיפוסי לכמה בריטים שמיכאל אלמז
ראיין עבורנו באנגליה לאחר מעשה. לא
חוזרים בתשובה, אלא כאלה שמנסים
להצדיק את עצמם. כאלה שיש להם עניין
מיוחד להופיע בעמוד האש. יכול להיות
שהם יודעים את מה שמקדונלד אמר,
שלעם ישראל יש זכרון ארון* .גם עם
ג׳ון שאו, חוזר ושב המקרה של מקדונלד.
הוא גם כתב לנו מיכתבים, שבהם שב וניסה
להראות לנו שהוא לא כל כך נורא כפי
שהוא מתואר. והרי גם גולדה מציינת על
פגישתה אתו, שהוא שתק ולא ענה. זה
שבא לתפקיד המזכיר הראשי, בעקבות
ג׳ון שאו, אותו אנחנו זוכרים כמנוול.״

פולי טי ק ה ׳1
וציוגות של דיבורים
ב־ 28 בפברואר 1940 פירסמה הממשלה

הבריטית את חוק־הקרקעות, שצמצם כמעט
לחלוטין את האפשרויות של היהודים
לרכוש קרקעות בארץ. למחרת פירסום
החוק יצא הנוער הארצישראלי להפגין
ברחובות עם דגלים וסיסמות, מקלות ואבנים.
כמה מפגינים אף נהרגו בהתנגשויות
אלימות עם הצבא והמישטרה הבריטיים.
חלק
מן ההפגנות האלה צולם בידי נתן
אכסלרוד, והוא מופיע ב״חיילים ללא דגל״.
חוק־הקרקעות הביא לקרע גלוי בין דויד
בן־גוריון, שהטיף למרד בבריטים, לבין
שאר חברי ההנהלה הציונית.
לוסין :״התבססתי בנושא זה על העובדות
הרשומות בספר תולדות ההגנה ועל
מיכאל בר־זוהר. בן־גוריון ביטא את עמדת
התובעים, המשך ההתנגדות וההתגרות ב-
שילטונות; לפי בר־זוהר, ממש מרד. בן-
גוריון קבע שאין הסוכנות היהודית יכולה
עוד להתמודד עם הספר הלבן, וכי יש
לפתוח בפעולה מאורגנת בארצות־הברית

ולנתק את הקשרים עם האדמיניסטרציה
הבריטית. הוא גם תבע למנוע את גיוס
היהודים כחוטבי־עצים ושואבי־מים, והתכוון
לגדודי החפרים.
״החידוש בעמדותיו אלה של בן־גוריון
היה ביצירת מטבע הלשון ׳פוליטיקה ב״,
במישקל דומה לעליה בי, מדיניות שמשמעותה
׳אי־שקט חמור ממושך בארץ,
לדאוג לכך שהצנזורה לא תחניק את
דעתנו, להודיע בכתב על כל פעולת ממשלה
נגדנו. תגובה על כל דפרסיה (דיכוי)
על היהודים בארץ. קנס תחת קנם, עונש
תחת עונש, וביצוע פעולות אלה יוטל
על אירגון ההגנה...׳
״בן־גוריון הוסיף וקבע כי ׳יש תיקווה
לציונות רק אם תהיה ציונות לוחמת.
ציונות של דיבורים לא תקום ולא תהיה.׳
משום כך יש הכרח ב׳התנגדות מתמדת,
מאורגנת, שאינה נרתעת משימוש בכוח
נגד הגשמת המדיניות הזאת ונגד כל פגיעה
חדשה, ונגד כל ניסיון נוסף להפיכת
הארץ הזאת לארץ גלות בשביל העם היהודי׳.׳
״אלא
שהיתר, התנגדות עצומה לעמדותיו
של דויד בן־גוריון. בהנהלת הסוכנות
היהודית תמכו בו רק מנחם אוסישקין
והרב י.ל. פישמן. יצחק גרינבאום, נציג
הציונים הכלליים, הזהיר את בן־גוריון ׳כי
אין לישוב כוח לנהל מילחמה כזאת עם
אנגליה׳ .פינחס רוטנברג טען :׳עובדה
היא שאנגליה עומדת במילחמה עם אויבנו
הגדול ביותר /הוא המשיך והזהיר כי
מדיניותו של בן־גוריון היא ׳מסוכנת /כי
היא תתן ׳יד חופשית לממשלה העויינת
לנו לעשות בנו כאוות נפשה. הממשלה
(הבריטית) יכולה להתנהג בצורה שלא
יישאר מאתנו שריד ופליט/
״משה שרת (שרתוק) אמר, כי הוא אינו
יכול לקבל ׳את ההצעה על אי־שקט תמידי
בארץ, משום שעד שהדבר יגרום נזק־מה
לאנגלים, הרי מקנו יהיה כה גדול, עד
שלא נוכל להחזיק מעמד /אליעזר קפלן
אמר :׳המדיניות החדשה המוצעת היא
הדרך הקצרה לא לנצחון כי אם לחיסול
המיפעל שלנו בארץ /שמורק, איש הציונים
הכלליים בהנהלת הסוכנות, הוסיף:
׳אם נחליט על מדיניות ב׳ יהיה בזה
משום הרס התנועה הלאומית/
״הכותרת מדיניות ב׳ לא שינתה הרבה
בוועד הפועל הציוני, ורק מעטים תמכו
בהצעה זו של בן־גוריון. אחד מהם היה
מייסד ההגנה אליהו גולומב, שקבע :׳אני
חושב את השקט לרועץ לנו. הוא הורם
את אפשרות התפתחותנר. במרכז מפא״י
אמר בהקשר זה ש. יבניאלי :׳נתנו לנו
סטירת־לחי לעיני העולם כולו. ואנו לא
השיבונו תשובה של כבוד
מוסיף לוסין :״בן־גוריון ראה בכל הדברים
האלה סטייה מן המאבק והודיע
על רצונו להתפטר מתפקידו כיושב־ראש
הנהלת הסוכנות היהודית. אולם עם כל
הביקורת החריפה נגד עמדתו, עמדו רוב
מתקיפיו על כך שאסור לו להתפטר מן
ההנהלה הציונית .׳התפטרותו של בן־גוריון
מן האכסקוטיבה,׳ הסביר ברל כצנלסון,
׳יכולה להתפרש בארץ ובעולם כמו ויתור
התנועה הציונית על אותם אלמנטים המא
האיטלקים
מפציצום את חיפה

תצלומים מתוך סרט גרמני, המתארים את ההפצצה האיטלקית על

העיר שצילמו הצופים עצמם (תמונה עליונה) .בתמונה
התחתונה: עורכי עמוד ד,אש חשפו רחוב מופצץ
בעיר חיפה אשר צולם בדיוק באותה השעה מהקרקע.

מינים שיש צורך להילחם בחוזקה כנגד
המגמה הזאת (מגמת הספר הלבן) /מנחם
אוסישקין אמר בישיבת הוועד הפועל הציוני
18.4.1940 שלא לקבל את התפטרותו
של בן־גוריון ולבקשו לחזור לעבודה.
בך גוריון נשאר חבר ההנהלה הציונית,
אבל יצא מן הארץ לתקופה של עשרה
חודשים, שבהם עסק בפעולה מדינית באנגליה
ובארצות־הברית. דעתו של בן-
גוריון היתד, כי פירושה האובייקטיבי של
עמדת הוועד הפועל הציוני היתד, בערך
עמדת רוב היישוב — השלמה עם הספר
הלבן. עם נסיעתו של בן־גוריון עברה
הנהלת העניינים בארץ לידי חבריו המתונים
ממנו, ופרשת האקטיביזם המרדני
נפסקה לפי שעה...״

חיל־ ה אוויר ה אי ט ל קי
מפציץ א ת תל־אביב
ו חיפ ה

מסיו האב

בתמונה נדירה זו, שנתגלתה בארכיון עיריית חיפה, נראה
אביו של עורך עמוד האש, יגאל לוסין, ניצב ראשון משמאל
בשורת העומדים (בחולצה לבנה) .האיש בחליפה, היושב ראשון משמאל, הוא דויד הכהן,
לשעבר חבר־כנסת, שגריר ויו״ר ועדת־חוץ־והביטחון של הכנסת. התמונה צולמה ב־ .1941

אחד הרגעים המעטים. בעת המילחמה
העולמית, שבהם טעמה ארץ־ישראל את
טעמה של המילחמה, היה כשחיל־האוויר
האיטלקי הפציץ את תל-אביב ואת מיתקני
חברת הזיקוק בחיפה. הצופרים השמיעו
באותם ימים אזעקות-אמת, ואנשים בילו
שעות ארוכות במיקלטים. עורכי עמוד
האש, הצליחו להשיג כמד, יומני-קולנוע
המתארים את ההפצצות מן האוויר.

לוסין :״הסרט המראה את חיפה מן
האוויר מתאר הפצה של חיל-האוויר האיטלקי.
אבל התצלומים והכתבה הינם גרמניים.
אנחנו מביאים בגוף הסרט גם את
דברי הקריינות, כפי שנאמרו ביומן־החד־שות
הגרמני, קריינות המדווחת על הפצצת
מיתקני הנפט במיפרץ־חיפה. כאשר התחלנו
בליקוט החומר לעמוד האש פניתי
אל רון בן־ישי, שהיה אז שליח רשות-
השידור בגרמניה, שישיג לי מיון קטעים.
אבל הוא התעצל. אז פניתי אל סטודנט
ישראלי היושב בגרמניה, נחום אורלנד,
והוא עבר על כל התיקים של יומני
החדשות הגרמניים, בארכיון הסרטים הממלכתי
בקובלנץ, באותה טירה הנישאת
על הר.
״הוריתי לו לשים עין על כל דבר אשר
מריח מארץ־ישראל ומהמזרח־התיכון. אור־לנד
ישב וצילם את כל הדברים הנוגעים
למיתאר, כאשר חלקם יומני אופא וחלקם
יומני מודיעין ומילחמה. כך מצאנו בין
הרישומים את הכתבה על הפצצת חיפה.
זה ריתק אותי, בגלל זיכרון אישי. הייתי
בן חמש בקירוב כאשר האיטלקים הפציצו
את חיפה. התגוררתי על הכרמל, ואני זוכר
כיצד האמא שלי היתה עוטפת אותי בשמיכה
ורצה למיקלט. חוויות המילחמה
הראשונות שלי. אני זוכר את האש הגדולה
שעלתה מתוך אחד ממיבלי הנפט,
שהאיטלקים הצליחו להפציץ. להבה שחורה
שהשחירה את פני הרקיע.
(המשך בעמוד )54

••איר ב סורי ה צעד ה פל מי ח״ י

איך מכינים

(המשך מעמוד )53
״חיפה היתה אז מלאה בבלונים
ענקיים. עוד לא היה ראדאר. כך
שהבלונים היו נשלחים מעל למיס־רץ,
כדי למנוע צלילת מטוסים
מעל לבתי־הזיקוק. כמו הבלונים
שהיו מעל לשמי לונדון בימי הקרב
על בריטניה. ואכן, הכתבה
הגרמנית ריגשה אותנו, שהרי ניתן
להבחין בה במיפרץ חיפה. אחר־כד
מצאנו באולפני פאתה בלונדון כת־בת־יומן
בריטית מאותו תא ריך
ממש, כתבה על הפצצת בתי-
הזיקוק. ומשתי הכתבות עשה הבמאי
נתן ליפשיץ סרט בעל איכויות
בקטע ההפצצה של חיפה,
כפי שעשה בקטעים אחרים. ממש
קטע סינימטי מעולה״.

(11*851
איירישזקופיס 0

עכשיו זה כבר
פשוט מאד...
מוסיפים 3/4כום
מים חמים
וכפית קצפת
י ל 1/4כוס

(. 11151

^1311 € 0 *10 1¥1־11

וזה עולה
לראש...

י הודי ם וערביס
כ א חי םמשק

עו״ד רינה שעשוע־חסון ראש סיעת שינוי בנעמ״ת.

ייאל תוותרי. אלתשארי בבית״

קטעי הסרטים, שבהם רואים חברי
מחתרות בארץ־ישראל בשעת
פעולה, הם מעטים מאוד. אחד מהם
מוקרן בפרק ״חיילים ללא דגל״.
נראים בו מתעמלים מבוגרים, לא
בני־נוער.
לוסין :״ישבנו אצל אכסלרוד
וכאשר עברנו על כל החומר לא
התייחסתי בכלל לסרט הזה. אבל
אחר־כך שאלתי אותו, והוא אמר
לי ביובש , :אה, זה סרט על
ההגנה, זה מחנה אימונים של
ההגנה אבל אחרי בדיקה התברר,
שקראו לזה, מחנה של
הוועד־הלאומי לתרבות הגוף /מכיוון
שבאותם ימים היתה ההגנה
בלתי־ליגלית. כאשר הסרט של אב־סלרוד
הוקרן ברחבי הארץ, רק
קומץ אנשים ידע כי המדובר ב
שבר.
היה על היהודים ועל הערבים
להילחם כאחים לנשק. כוונתם
היתד. להעמיד חייל ערבי על כל
חייל יהודי, אבל הדבר לא היה
אפשרי, מפני שלערבים חסר היה
המניע להילחם בהיטלר. וכאשר
הוקם הגדוד הפלשתינאי, הוא סופח
לרג׳ימנט של מזרח קנט, המכונה
׳באפס /והתברר שרוב יחידותיו
הן יהודיות כימעט לחלוטין. אבל
הצנזורה הצבאית הבריטית הקפידה
להסתיר עובדה זו ביומני הקולנוע,
שם הוצגו הלוחמים בפלש תינאים
אמיצים.״

ה טל אי הצהוב
של יהודי תוני ס
באפריל 1941 ריחפה סכנה על
יהודי הארץ, כשפרץ מרד בעיראק
בהנהגתו של ראשיד עלי אל-
כילאני. התעורר צורך דחוף לשלוח
כוחות צבא מארץ־ישראל על-
מנת לשחרר את הבריטים הנצורים
בבסיס האוויר בחאבניה. במקביל
ליחידה מובחרת של הלגיון הערבי
נשלחה לאיזור המרד יחידה של
אנשי אצ״ל, בפיקודם של מפקד
האירגון, דויד רזיאל, וסגנו יעקב
מרידור. התייחסות עורכי עמוד
האש לנושא זה התבססה על עריכה
מחודשת של ארבע כתבות־פילם
שנמצאו במוסיאון המילחמה בלונדון,
ושדיווחו על מהלך המרד
ועל דיכויו.
המרד עורר גל של פגיעות ביהודי
בגדאד וחיזק את הציונות
בארץ זו.
לוסין :״בעניין הוויכוח שיש
לנו על חלקם של עדות המיזרח
בציונות, הרי שכאן המקום להז־

גם אם את מצליחה היום במקום עבודתך, את ודאי
יודעת — הבעיות יתחילו כשתסתיים חופשת הלידה:
מטפלת תעלה יותר ממה שתרוויחי ומעון יום במחיר
סביר קשה למצוא.
מצב בלתי נסבל זה ישתנה, כאשר יהיו מעונות יום
ממלכתיים פתוחים לכל במחירים סבירים.
אך למחוקק ״עניינים חשובים יותר״ .הכנסת מבטיחה
חינוך תיכון חינם — ומתעלמת מחשיבות החינוך בגיל
הרך.
המערך מתנגד למעונות יום ממלכתיים, מחשש לאובדן
השליטה על מוקד כוח חשוב.
אני קוראת לך: אל תוותרי. אל תשארי בבית.
אל תתני לאינטרס המיפלגתי לפגוע בך ובילדיך.

נדרו אל היעד

ארץ־ישראל של ימי המנדט, ששמה
הרישמי היא פלשתינה (א״י) ,עו־שים
דרכם מפציצים איטלקיים. הקטעים המוצגים בעמוד האש מללים
קטעי־יומנים גרמניים. שבהם שולם קטעי־יומנים בריטיים.

הצטרפי אלי ואל חברי בסיעת שינוי בהסתדרות
ובנעמ״ת במאבקנו .

1x1*11111111/1/1׳,

שי-ספרון מתכוני אייריש קופי.
להשיג בכל-בו שלום, במעדניות
ובבתי הקפה המובחרים.
יבואנים: תמוז בדע 476149־03

לילות פורים
יהיו השנה
עליזים יותר...
עם אייריש קופי

לקידום מו1מד האשה
למען מעונות ׳1
ממלכתיים

דרוש&יע!
בהסתדרות
]״אל״״ינה שעשוע־ח״סוף סיעת שינוי בהסתדרות״״
| רח, שי״ר , 5תל־אביב .63463 טל 03-244348 :
| אני מעוניין להפגש אתך לשיחה בנושא קידום מעמד האשה. ן
ן שם ומשפחה ן
1כתובת טלפון1

הגנה, כמו שאצלנו בטלוויזיה
יודעים לפעמים רק שניים או שלושה
חבר׳ה על דבר מסויים.
״זה סרט פנטסטי, מפני שבדרך
כלל לא רואים סרטים על אנשי
מחתרת בשעת אימונים. זה אחד
מאותם סרטים נדירים שבהם אנחנו
יכולים לראות את אנשי ההגנה
לא במדים של נוטרים ליגליים,
אלא את ההגנה עצמה בתקופה
שבה היא היתה נרדפת ביותר.
רק זמן קצר קודם: לכן נעצרו
אנשי קורם המ״מ (מפקדי מח לקות)
של ההגנה, אותם שהובאו
לכלא עכו (ביניהם משה כרמל
ומשה דיין).
״באותם ימים רדפו הבריטים
את אנשי ההגנה. הימים היו ימי
המאבק נגד הספר הלבן. הממשלה
של פלשתינה (א״י) לא היתה
מעוניינת אז בגיוס היהודי, וב ודאי
שלא היתה מעוניינת בהגנה.
ולכן ההגנה היתד, צריכה להתאמן
במסווה של מחנות לספורט ולתרבות
הגוף. ואכסלרוד צילם את

קטע זה היווה חלק מסרט גדול
יותר של אכסלרוד, שנקרא בהתנדב
עם, בו נראו מיצעדי ההתנדבות
לצבא הבריטי. בעוד וינסטון צ׳ר-
צ׳יל חתר להקמתה של דיוויזיה
יהודית, הרי שממשלת המנדט
החלה לכונן יחידה דו־לאומית,

כיר שכאשר הנושא של יהדות
עדות המיזרח עלה לראשונה במליאת
רשות־ד,שידור, לפני כמה
שנים, הוזמנתי לשם. זה היה עוד
בימי ד,׳מאפיה השמאלנית /כאשר
יצחק ליבני היה המנכ״ל, ארנון
צוקרמן מנהל הטלוויזיה, מוטי
קירשנבאום מנהל התוכניות וג׳ודי
לוץ מנהלת המחלקה. הראשון ש־ ^
העלה את נושא עדות המזרח היה
מרידכי בן־פורת. הוא שאל אותי
אם אנחנו נותנים בסידרה ביטוי
למאבקם של עדות המזרח. אמרתי
לו: ללא ספק. סיפרתי כיצד חיפש
הצוות אחר כל חומר רלוונטי לנושא
שלנו, ושבין הדברים החשובים
לנו היה המרד בעיראק, סיפור
הפוגרום ביהודי בגדאד והשפעתו
על כינונה של הציונות העיראקית.
״מניתי לפני בן־פורת דוגמות
רבות, ובין היתר גם פוגרום בגדאד.
אמרתי לו שזה ממחיש ו מסביר
שהגורל היהודי הוא אחד
בכל מקום. סיפרתי לו על הפוגרום
בעדן, על שיחרור תוניס ועל יהודי
תוניס שהשליכו מעל עצמם את
הטלאי הצהוב לעיני המצלמה.
סיפרתי לו על כל מה שמצאנו.
אבל כל מה שמצאנו לא שקול
לחומר שמצאנו על גרמניה של ״•[
היטלר ועל פולין. זה בעניין הפרופורציה.
אבל בן־פורת אמר
שזה לא מספיק. הוא לא היה
העולם הז ה 2272

מרוצה. בינתיים התגלגל הנושא
מדיבורים להפגנות ולבג״צים.
״הפוגרום בבגדאד היה אחד
מהדברים שהיו בתיכנון המקורי
של עמוד האש, אבל בן־פורת לא
היה מרוצה...״

לודנס אי ש-יהודה
על פרשת תמוהה ומוזרה של אי־תיאום
בין הזרועות הבריטיות השונות
סיפר מעט נ.ג.ל. האמונד
(בנו של לורי האמונה חבר ועדת
פיל).
לוסין :״באחד הספרים קראנו
שאת ראשוני הפלמ״ח, עוד לפני
שהיה פלמ״ח, אימנו כל מיני אנשים
שונים ומשונים ׳.מאמנים
באו במיסגרת אפ־או־אי (שירותי
הביון החבלה הבריטיים) ,גוף שלא
היה קשור ישירות עם מפקדת הצבא
הבריטי בארץ ובמזרח התיכון.
זו היתה יחידה למשימות מיוחדות,
שצ׳רצ׳יל שלח לכאן כדי
שיעסקו בכל מיני דברים שהשתיקה
יפה להם. ובעיקר, שממשלת
המנדאט לא תדע עליהם• בשלב
הראשון התמקמו אנשי היחידה
בחיפה. שם עסקו בכל הפעולות
של צרפת החופשית, בנושאים הקשורים
לסוריה, שהיתה תחת שלטון
ממשלת וישי. תיאורטית סוריה
היתה נייטראלית ולא במצב
של מילחמה אתנו, כך שאסור היה
לבצע פעולות שתשארנה טביעת־אצבע
בריטית בסוריה־רבתי.
״אנשי היחידה הזאת, שהתמקמו
בחיפה, קשרו קשר מיידי עם אנשי
ההגנה כדי שזאת תספק להם את
השירותים ואת האנשים הדרושים
להם. לכל אחד מהקצינים האלה
היתה הסוואה, בעיקר כלפי שיל־טונות
המנדט.
״קראנו שלדויד הכהן היו קשרים
עימם באותם ימים. ידענו שאלה היו
טיפוסים מיוחדים. אחד מהם היה
מומחה ללוח״מה נגד גנגסטרים ב־שיקאגו,
ואחר היה מרצה לתרבות
יוון העתיקה באוכספורד. ביקשנו
את נעמי קפלנסקי, שיכולה

ענני עשן מעז חינה
נראים בבירור
בתצלום זה, שצולם על־יז־י הבריטים בשעת ההפצצה
האיטלקית על עיר התעשי ה והדלק של ארץ־ישראל

למצוא ולאתר כל אדם, שתמצא
אחד מהם. כעבור יום היא הודיעה
כי המרצה מתגורר באוכספורד,
והביאה את מיספר הטלפון שלו.
״איך היא גילתה את זה ז היא
טילפנה לדויד הכוהן, שהוא הדוד
שלה, וזה אמר לה מייד, האמונד...
האמונד ומסר לה את מיספר
הטלפון ושאר הפרטים. ואז שלחנו
לאוכספורד את מיכאל אלמז, ה מראיין
שלנו באנגליה, וקיבלנו
את כל הסיפור של האמונד על
סרט• מתוך סיפורו מתברר כי הכל
היה בעצם רעיון של צ׳רצ׳יל, ש עלה
בראשו בימי הנסיגה מדנקרק.
״למורת־רוחם של ששת הפרופי־סורים
היועצים לעמוד האש שב
וממחיש הסיפור הזה עובדה, ש־

המנדטורית. בעמוד האש מופיעים תצלומים אלה
כשהם מלווים בדברי קריינות גרמניים מקוריים. תצלום
זה הוא אחד מהתצלומים הרבים שביצעו
הבריטים ממש בשעת ההפצצה האיטלקית על חיפה.

ווינסטון צ׳רצ׳יל הפך לגיבור של
הציונות. הרעיון היה ברור, שעל
הבריטים לפעול ביחד עם ההגנה.
במילים אחרות: להשתמש בכוח
ההתנגדות של יהודי ארץ־ישראל.
אבל מכיוון שהיו צרות עקרוניות
עם ערביי הארץ, החליט צ׳רצ׳יל
לעשות זאת, אם לצטט מעדותו
של האמונד, ,ללא ידיעת האדמיניסטרציה
בפלסטייך. ביחד עם
האמונד הגיע א.וו. לורנס, אחיו
של ת.א. לורנס, הוא לורנם איש־ערב.
הכל נעשה אמנם בשיתוף
פעולה עם הסוכנות היהודית, אבל
כאשר לורנס גילה שהוא מאמן
למעשה את הצבא של המדינה־הי־הודית־בדרך,
הוא עזב, מפני שהדבר
עמד בסתירה לרגשות הפרו־

ערביים שלו. הוא השאיר את הא מונה
שלא התפתח להיות לורנס
איש־יהודה.

אד ם עס
רטייה שחורה
אנגלי אחר, בן הדור השני לאותם
אנגלים, שהיו מעורבים בתולדות
הציונות, הוא ג׳וליאן אמרי.
אביו, ליאופולד אמרי, ידידו
האישי של וינסטון צ׳רצ׳יל, היה
בין הציונים האנגלים הנלהבים ב יותר.
האב, שהיה פקיד במישרד־החוץ
הבריטי בימי הלורד בלפור,
הוא שניסח סופית את הצהרת בל-
פור. ג׳וליאן אמרי שימש כקצין־

ביון בריטי, היה ממונה על ה מחלקה
הב^קנית ועל פעולות־חבלה
בבלקן. הוא היה קשור עם
משה שרת ועם דויד הכוהן. אמרי
היה זה שדאג לצירופם של הארץ-
ישראלים למסע הכיבוש של סוריה
מידי כוחות וישי, שבו איבד
משה דיין את עינו.
על השתלשלות הדברים שקדמה
למסע זה מספר אמרי :
״היה לבו מישרד־מטה משותף
עם המדור הערבי של א.או.אי
שבראשו עמד קפטן דינגל, המזרחן.
כשבאתי יום אחד מצאתיו
מוטרד ומדוכדך, .מה קרה?׳ שאלתי,
והוא השיב :״ובכן, כידוע לך
אנו עומדים לתקוף את צרפת של
וישי תוך שלושה־ארבעה ימים.
היתר. לי קבוצה של חבלנים ערביים,
שעמדנו לשלוח לשם פיצוץ
דרכי התחבורה של וישי וכדי להקשות
ע? יחם לשלוח תיגבורת
אל קו החזית שלהם — והם נעלמו.
הם לא עמדו במתח והלכו. מה
אוכל לעשות?׳ אמרתי , :אני סועד
היום בצהריים עם שרתוק (שרת).
האם לשאול אם יש איזה בחורים
יהודים דוברי ערבית שיתנדבו ל־מיבצע
כזה?׳ ,טוב׳ ,אמד, ,זה
רעיון טוב, למה לא לנסות?...
״ב־ ,1950 כשביקרתי עם אבי בארץ,
בא לקראתי בקבלת־פנים
אחת אדם, רטייה שחורה על עינו,
ואמר, :זו אשמתך׳ .שאלתי מה
אשמתי, והוא השיב , :אתה זוכר׳...
והזכיר את העניין. כנראה ששר-
תוק סיפר לו...״
בשבוע הבא: הפרק ה״,12
״הפיתרון הסופי 1941—1942
שבו מתוארת פלישת הנאצים ל-
ברית״המועצות, שהיא ראשית
הפיתרון הסופי. בעיתוני הארץ
מתפרסמות ידיעות על רצח המוני
של יהודים במזרח״אירופה —
אבל ההנהגה מסתייגת מהידיעות
והציבור אינו מאמין• בינתיים
נשקפת סכנה חמורה ליישוב
היהודי בארץ — רומל מתקרב
ובריטניה מתכוננת לפנות את כו־

גם השנה ארגנה חברת דיזנהויז בשיתוף עם ארקיע
טיסות קבועות ו מו ב ט חו ת-י שי רו ת לאי <0$ו י שביוון.
אנו ממריאים קבוע בכל יום ב׳ ,בשעה
10.00 בבוקר -תמיד ישירות ל<08 -ו.
הנופש ב <03 -מתחיל כבר בטיסה
וכבר בצהריים אתם על שפת הים
בשמש המלטפת, פותחים שבוע
בילוי מרתק, בבתי מלון מעולים
עם בריכות שחיה,מתקני ספורט
שונים ואפשרויות בידור רבות.
בואו לחגוג איתנו את
הטיסה הראשונה ב13.4.81 -
ואתם מוזמנים למסיבת
ליל הסדר ב מחירים
מיוחדים לילדים.
טיסות ישירות -קבועות
ומובטחות בכל יום ב׳
בבוקר. מתקבלות הזמנות
לכל העונה .

לעצום את העיניים ולחלום,
לראות את החולות הלבנים,
לטבול בים הבדולח
הנושק להם
לעבור בין מקדשים עתיקים
והרי געש מלאי מסתורים,
לסעוד ארוחות נפלאות
בטברנות לצלילי
בוזוקי
לצאת לציד עופות
בנופים טבעיים
פקחו את העיניים.
אתם באי 03א.

גזרי.
יוי

* אלפי הישראלים שבבר היו איתניב־ 03א

3 £18

גז־ג

הרשמו בהקדם.

י׳ ה י

קוי תעופו
ישראליים בע״ו
דיזנהויו בע״מ
משרד ראשי: רת׳ בן־יהודה ,21 טל!52140 .
סניפים: רח׳ בן־יהודה . 33 טל,52676 .
רמת-גן, בניין בורסת היהלומים, טל:66222 .
ירושלים: רח׳ שמאי ,9טל:46868 .

ובכל משרדי הנסיעות באר
כפוף לאשור מנהל התעופה האזרחי.

ורשבסקי -פריליך /קיר

שידור

אים אחרים. בשנים האחרונות היה עורך
ומחבר את הטכסטים של קטעי־ההגשה בקולנוע
לשימושו של כתב התרבות של
מחלקת־החדשות, עמוס ארכל

צל״ג
מצלמזז ע״3ה

3יד 1ר מוונטה קרדו

*,לאורי כי ב ש, במאי הדרמה
ברקיע השביעי, שתיארה קבוצה• של נופשים
בודדים, המנסים ליצור ניסיון מרוכז
למצוא בן זוג תוך שבוע. כל האמצעים
כשרים, בבית־מלון על חוף הים. אלא
שרעיון מעולה זה הוחמץ לאורכו ולרוחבו
של הסרט. הבמאי נכשל בניסיונותיו לח דור
אל הנפשות הפועלות ולהפכן לדמויות
תלת־מימדיות כנדרש בדרמה. גם מצלמתו
העייפה של הצלם יוסי ויין ומיש-
חקה של יעל טרקטובר לא הצילו את
ברקיע השביעי מכישלון מחפיר.

אחת הסיבות לכך, ששוחרי הבידור
נאלצים לצפות בזמן האחרון בסידרה של
מופעי־בידור טלוויזיוניים שהוקלטו במדינת
הננס מונטה־קרלו: מופעי הבידור האמריקאיים
הם יקרים ויש לשלם בעבורם
הרבה כסף — ובמזומן.
על רקע המצוקה הכלכלית של רשות-
השידור, לא יכול היה מנהל הטלוויזיה,
יצחק שמעוני, לסרב להצעה מטעם
סוכני תוכניות הטלוויזיה של מונטה־קר־לו
— עיסקת חבילה של 15 תוכניות בי דור
במחיר זול ובתשלום לאחר ההקרנה.

מ אחרי הקל עי ם

במאי ברכש
כישלון מחפיר

מבט דסטאט׳סטיקה
ביום הרביעי שעבר, בשעה 12 בצה־דיים,
עמד מנכ״ל רשות־השידור להודיע
במסיבת־עיתונאים בבית־אגרון בירושלים
על מימצאי הסקר השנתי של הלישכה
המרכזית לסטטיסטיקה, על דפוסי האזנה
לטלוויזיה ולרדיו במהלך . 1980
24 שעות קודם לכן, כאשר עיין דובר
רשות־השידור משה עמירכ באחד ה־צהרונים,
גילה שם לתדחמתו את מיכד
צאי הסקר במלואם. הדובר ההמום התקשר
מייד לכתבים המאומנים ליד רשות־השידור,
הודיע להם על ביטול מסיבת-
העיתונאים.
לאחר מכן ערך עמירב תחקיר כדי
לזהות את מקור ההדלפה של הסקר לכתב
הצהרון. את הסקר קיבלו רק ארבעה מאנשי
הרשות: מנהל הרדיו גידעון לב־ארי
(שלא היו לו סיבות לפרסם את הסקר,
בגלל הירידה במיספר המאזינים לרשת
ב׳) ,מנהל הטלוויזיה (שאינו נוהג להדליף)
,המנכ״ל יוסף לפיד, שהתעתש לפרסם
את המימצאים למ,חרת במסיבת־העיתונאים
בבית־אגרוך, והדובר עצמו.
במהלך החקירה התברר לעמירב, שגורם
בכיר ברשות־השידור, שהיה בעבר
מנהל מחלקה חשובה, ושיש לו קשרים
בחוג לתיקשורת של האוניברסיטה העב רית
ובלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, הוא
שהדליף את הסקר. הוא קיבל אותו מאחד

השותפים המדעיים בהכנתו (הלישכה המרכזית
לסטטיסטיקה ו/או המכון לקומו־ניקציה)
.ועוד גילה עמירב, ששני כתבי
עיתונים אחרים, שהוצע להם המידע אודות
הסקר, לא גילו עניין עיתונאי רב
בתוצאותיו.
עמירב :״סיפור גילוי ההדלפה יותר
מעניין ממימצאי הסקר, וסביר שיהיה גם
מי שיתן את הדין על ההדלפה הזאת,
שהיא בניגוד לתקשי״ר המחייב את עובדי
רשות־השידור.״

.,כדל ,,יואא נ7ן הכדד
למרות החסכונות שהונהגה ברשות־השידור,
בטלוויזיה וברדיו, מתפרסם כאן
סיפור הבזבזנות האחרון של הרשות:
באוגוסט האחרון נחתם חוזה בין הרשות
לבין חברת אליאנס, אשר לה שייך
מרכז כלל ברחוב יפו, ירושלים. על פי
ההסכם היה על מישרדי הנהלת רשות־השידור,
השוכנים כיום בבניין חוטי ירושלים,
ליד הטלוויזיה, לעבור לבניין רזרכז
כלל. תמורת זכות זו התחייבה הרשות
לשלם לאליאנם 45 אלף שקל ( 450 אלף
ל״י) לחודש (במחירי אוגוסט )1980 ועוד
20 אלף שקל דמי־אחזקה. שכר חדירה
שולם חצי שנה מראש. עם חתימת ההסכם
ביקשה הנהלת הרשות שהות של חצי

שנה כדי לשפץ את המערכת ולהתאימה
לייעודה החדש. בינתיים חלפה לה מח צית
השנה ועבודות השיפוץ טרם החלו.
במהלך מחצית השנה האחרונה שילמה
הרשות נוסף על דמי השכירות גם 80
אחוז מסכום האחזקה של מערכת המיש*
רדים.
אלא שמישרד־האוצר עיכב את מתן ה אישורים
לרשות״השידור להעביר את מיש־רדיה
למרכז כלל יותר מחצי שנה, והתו צאה
366 :אלף שקל (או 3מיליון ל״י +:
660 אלף) לקומת מישרדים ריקה שהוסקה
ותוחזקה, מבלי שתרמה משהו לטיב ה שידורים
או לרמתם או לנוחיות העובדים.

פ ס קו ל

מסתבר כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה
בגלי צה״ל. לפני שנתיים חיברה הפיז־מונאית
נעמי שמר פיזמון. עבור ה־שירותרום
של יום־העצמאות, לביצועה של
להקת חלב ודבש טרם שנבחרה להופיע
באירוויזיון. גם השנה חיברה שמר פיז-
מון ללהקת הכל עובר חביבי, שנבחרה
להופיע באירוויזיון ו•!• ביטוי שחיה
שגור בשבוע שעבר בפי רבים מאנשי
הטלוויזיה: תימניזציה של הטלוויזיה הישראלית.
הסיבה: ידיעה קטנה שצוטטה
בעיתונות היומית מטעם סוכנות החדשות
אי־פי, לפיה ״רשת הטלוויזיה של דרום-
תימן פתחה אתמול בשידורי־צבע. השי-

קולזן ו״זיה
במיסגרת השינויים בלוח המישדרים של
הטלוויזיה, תעלה בקרוב על המסך תוכ־נית־קולנוע
חדשה, במקום מסך גדול מסך
קטן שהורדה לפני כחודשיים. התוכנית
שתופקד בידיו של איש־הקולנוע שאול
שיר־רן, היא ״כבקשתך לקטעי סרטים״,
אותה תנחה הקריינית דדיה מזור אחת
מתוכניות האולפן הראשונות שתשודר בצבע.
מינויו
של שיר־רן כמפיק התוכנית נק בע
אחרי שבמשך שנים רבות שימש כעו־זר־הפקה
מסור בנושאי הקולנוע ובנוש־

הקרבעלכיסא היו״ ר
הפרום׳ ראוכן ירון, אחד מאנשי־הרוח הבודדים של תנועת
החרות, נאבק בימים אלה על מקומו בכס יו״ר רשות-השידור.
מולו ניצבת קבוצה של אנשי מנגנון הפנים של חרות, העושים
כל שביכולתם על־מנת לסלק את ירון מתפקידו.
הבולטים בקבוצה זו הם גירעון גדות, האחראי להסברה
של חרות, ח״כ מיכאל דקל, מזכיר הממשלה, אריה נאור—
המאמינים שהפרופ׳ ירון מנע בכל הדרכים האפשריות את
השתלטות אנשי חרות על רשות־חשידור, ושחלקו רב בכך
שהטלוויזיה מגמדת את הממשלה באמצעות כלי־תיקשורת זה.
מעבר להצלחותיו (בעיני השמאל) ולכשלונותיו (בעיני הימין)
של ירון, הסיבה האמיתית לניסונות הנעשים להדחתו של הפרופ׳
הוותיק למישפט רומי היא ההנחה, ששתי דמויות־מפתח של
ממשלת הליכוד עלולות להישאר בעתיד הקרוב בלא מישרה.
השניים הם אליהו כן־אלישר, מי שהיה מנכ״ל מישרד ראש־הממשלה
ושגרירה הראשון של ישראל במצריים, ומזכיר הממשלה
אריה נאור, שהיה, טרם מינויו כמזכיר הממשלה, עורך־חדשות
ברדיו. בן־אלישר ונאור לוטשים את עיניהם על מישרת יו״ר
רשות־השידור. על כוונתו של נאור פורסם לראשונה מעל
עמודי העולם הזה 2257 לפני שלושה חודשים (ראה גלופה).
למרירות של נאור כלפי הדור הוותיק של חרות הצטרפה
השמועה הטוענת, כי שר-החוץ, יצחק שמיר, התנגד להצעתו
של נאור למנותו כשגריר ישראל בדרום־אפריקה, בטענה כי
נאור טרם בשל למישרה בסדר־גודל זה.
חיזוק לתוכניות להחלפתו של ירון קיבלו אנשי המנגנון של
חרות מיורם ארידור, שהכריז מילחמה אישית על רשות־השידור
והטלוויזיה, וכרת ברית עם נאור במטרה להעמידו בראש
רשות־השידור. ההנחה של ארידור: כך יוכל נאור לסייע לו
בעתיד, מאחר. שאנשי המערך לא יוכלו לסלקו מתפקידו אחרי
הבחירות.
שר-החינוך מסר ביום הראשון ( )15.3שעבר לידי הממשלה
את רשימת חברי המליאה החדשה של רשות־השידור, שחבריה
יכהנו במהלך שלוש השנים הקרובות ויכתיבו את מדיניות הרשות
בתוקף היותם ״נציגי הציבור״.
אם יופיע השם של בן־אלישר או של נאור ברשימת מומלציו
של השר זבולון המר (בתוקף היותו ממונה על תיק רשות-
השידור, הוא ממליץ על 30 מחברי המליאה, אליהם מתווסף

עוד חבר — נבחר של הסוכנות היהודית) יעיד הדבר על הכוונה
למנות את האיש ליו״ר הרשות לשלוש השנים הקרובות.
אלא שמינוי זה זוכה בינתיים להתנגדות עקרונית מצידו של
ראש־הממשלה מנחם כגין, אשר חש מחוייבות עמוקה כלפי
הפרופסור ירון. מתנגד אחר למינוי זה הוא מנכ״ל הרשות י־דסף
לפיד. מקורביו טוענים שהוא אמר, שאם אחד׳מהשניים (בן-
אלישר או נאור) יתמנה יו״ר, אחרי כינוס המליאה החדשה, הוא

כוונתו של ירון לנטוש את רשות־השידור
הביאה לגל של לחישות במיסדרו־נות
מישרד ראש־הממשלה, כאשר מנכ״ל
המישרד, מתתיהו שמואלביץ, ועוזרו
של ראש־הממשלה, יחיאל קדישאי,
שהם הלובי האישי של ראש־הממשלה,
החליטו להציע לו למנות כיורשו של ירון
את אריה נאור, מזכיר־הממשלה, שהיה
בעבר עורך־חדשות־בכיר ברדיו, והמכיר
את מבוכי, הכוח והמרות של הרשות.
הסקופ של ״העולם הזה״ ()2257
״טרם בשל״
ינוטרל, כפי שנוטרל בעבר היו״ר של הרשות מטעמה של מים־
לגת העבודה, וולטר איתן, בתקופת מנכ״לותו של יצחק

ליבני.

גידעון גדות הכריז גם מילחמה על מנכ״ל הרשות, לפיד.
קובע גדות :״מה שקרה זה שהבחור פשוט התקפל. הוא שכח
שלפני מינויו לחם לדיווח הוגן במישור הממלכתי והותקף בשל
כך על-ידי אמצעי־התיקשורת. עכשיו הוא יאכל אותה מכל
הצדדים. בישיבה האחרונה של מזכירות חרות תבעתי לבדוק
האפשרות להחלפתו אלא שאחרי שבדק את חוק רשות-השי״
דור הסתבר לגדות, כי לא ניתן להחליף את המנכ״ל, וכי בחירתו
היא לחמש שנים, ללא אפשרויות של הדחה.

מגישה מזור
סרטים כבקשתך
דודים החלו בטכס חגיגי בהשתתפות רא

חשילטון איירין שווכק,
מהמפיקות הבכירות והמעולות של
בי־בי־סי, מסיירת בימים אלה ברחבי יש ראל
ומחפשת אחר אנשי-צוות ישראליים,
חלקם תסריטאים, כדי שיסייעו במלאכת
התיכנון של סידרה חדשה עבור בי־בי־סי
שנושאה היה החיים בקיבוץ. הסיבה ל הכנתה
של הסידרה נעוצה במחזה שהצ ליח
השנה על קרשי הווסט-אנד בלונ דון
ושעסק בחיי המתנדבים באחד מקיבוצי
הארץ ׳ •ו • בפינה של אנשי הפרלמנט
של ראשון־לציון, בתוכנית שעתיים
משתיים בגלי צה״ל, סיפר אחד המשתתפים
על אכזבתו מיוסף לפיד :״הוא איים
בכנסת כי יסגור את הטלוויזיה בשעה
תשע — ולא קיים 1* 1פנים חדשות
בדסק־החוץ של מחלקת החדשות בטל וויזיה
הוא פרדי גרוכר, יורד־לשעבר
שהחל לעבוד במשכורת אותה מממנת
הסוכנות היהודית, בהתאם להסדר הקיים
עם עולים־חדשים.
ה עו ל ם הז ה 2272

יום רביעי

18. 3

• איזה קטע (— 5.30
מדבר עברית) — תוכנית
פורימית מיוחדת, שתוקלט באולם
הפועל בתל-אביב. אולימפיאדה
היתולית ותחרויות בין
כוכבי־בידור לכוכבי טלוויזיה
וזמר.

;• חלוצי החלל (0.15
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית) — חלוצי החלל
משתחררים ממלכודות הגאז
על־ידי הפעלת תותח התנועה
הגלית. נובה מתאהבת באחד
מאנשי הצוות.

• הכרים מספרים על
אחשוורוש 8.03 שידור
חוזר, מדבר עברית)

— פארודיה בנוסח ״קיים שכאלה״
.סיפור חייו של אחש-
וורוש. עם אלברט חזקיהו, יונה
עטרי, עדנה פלידל, יעקוב
בודו, משה טימור, אברהם מור
ומרדכי שפיגלר.

>• המתרחץ הקטן
( — 10.05 מדבר צרפתית)

(דניאל שאטו) .הזוג הצעיר
משתדל להסתיר את רגשותיו,
אך אף לא אחד מהשניים מאושר.
כאשר נותר הרוזן לבדו
בחדר המגורים מופיעה אורחת
בלתי צפוייה, המרקיזה אלואיז
דה קאסטורנאל, בעבר פילגשו
של הדוכס. היא גורמת לו זע זוע
כאשר היא מודיעה לו,
כי שבה אליו לנצח.

פחה״ מספר כיצד ג׳.אר. לוחץ
על אחיו שיקח על עצמו את
ניהול אחד מעסקי המישפחה.
אך ואל, אשתו לשעבר של
גרי, סבורה שזו שיטה להרחיקו
שוב מהבית. גם האחרים
חושדים במניעיו האמיתיים של
ג׳י. בינתיים ניצבת לה פמלה
בפני בעייה, כאשר אביה, המחלים
מהתקף של שתייה,
מסרב להכיר בה כבתו ,-מכיוון
שנישאה לבן מישפחת יואינג.

יום שי ש׳

• המקצוענים (10.55
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית) ״הכל ביגלל תמונה״.

• דני קיי לילדים
( — 3.00 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) — מופע

יום ראשון

קירקס פאתום ביילי, בהנחייתו
של דני קיי, בדרן אמריקאי
ממוצא יהודי.

22. 3

20. 3

• נוסע ללא דיר (5.32
— מדבר ערכית) —
עוסמה (מחמוד יאסין) וראנדה
(עראפת שועייב) מתארסים
למורת רוחו• של חברו אשרף
(צלאח ד׳ו אופקאר) .עוסמה,
בדרכו ללוקסור, מסתבר עם

— קומדיה צרפתית בכיכובו
של לואי דדדפינם. סיפור משעשע
על ספינות ואוהבי־ספינות,
ועל ברנש קטן וגועלי בעל
לב־של־זהב.

• ארץ אהבתי בשידור
חי 8.03 בהגשתו
ובעריכתו של מאיר שליו.

+דו גראנט: הקנוניה
10.00 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) —

פרק נוסף מעלילותיו של יומון
בלוס־אנג׳לס. על שיקולי
העורכים והכתבים, במערכת
ובשטח.

שיחה

• כנסון: לרדת אל
העם 11.20 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) —

19. 3
• חלמאים (— 0.00
שידור כצבע, מדבר עברית)
— פולקלור יהודי ב
מקאודר:
קשת כענן
יום שישי 27.3 ,

כשניים

קאתי, בתו של המושל, רוצה
לערוך מסיבה לחבריה במעונן
הרשמי. האב חושש מתגובות
בוחריו. הוא עורך מישאל טל פוני
בין האזרחים מתוך תא-
טלפון ציבורי. כדי לשמוע את
דיעותיהם בנושא זה. בנסון והמושל
יוצאים לאחד הבארים
שבסביבה, כשהם לובשים בג-

יום חמישי

לקראת שידור: קשת 3ע1ן

שיחזור הקאריירה של הזמרת ג׳ודי גארלנד, מן ״הקוסם
מארץ עוץ״ ועד לפיסגת העולם. הסיפור נפתח בהגיעה לגיל עשר
ומסתיים בהתמוטטותה 99 .דקות בצבע, על שיאיה ונפילותיה
של הזמרת המהוללת. בתפקיד גארלנד: אנדראה מקארדל.

דים מטואלים. הלקוחות מגלים
את זהותם ומתלהבים.
בינתיים מגלים אנשי המושל
את דבר היעלמו וקאתי חוגגת
את מסיבתה כפי שתיכנ-

עיבוד לטלוויזיה.

#זה הסוד שלי (8.30
— שידור כצבע, מדבר
עברית) — תוכנית פורים

שחקנים אחרים בשירים וריקודים,
בפארודיה עליזה על
20 תוכניות של הטלוויזיה הישראלית.
בהשתתפות מגישי
התוכניות.

#דרמה: המרקיזה
( — 10.45 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) — השחקנית
דיאנזז ריג מככבת עם רי-
צ׳ארד ג׳ונסון בהפקה המבוססת
על קומדיה פרי עטו של המח־זאי־שחקן
נואל קווארד. הדרמה
מתרחשת בביתו של הרוזן

#סימפטיה כשביל
בלב 11.00 שידור כ צבע,
מדבר עברית) -

גברים מעדיפים בלונדיות

סירטו הייצוגי של הבמאי
הצעיר שמואל פירסטנברג,
שהתרחש לפני כמה שנים
בתל־אביב• מר בקלר, פנסיונר
בודד, ניצול שואה,
נלחם בעקשנות כדי להגן על
עקרונותיו. הוא מסרב לשלם
קנס עירוני, שהוטל עליו בגלל
שטייל עם כלבו בחוף הים.
עקשנותו מביאה אותו להס תבכות
עם החוק — ולמעצר.
ניצול השואה, שהתנסה באירופה
באיסורים רבים, מסרב
להאמין שבארצו שלו יאסרו
עליו לטייל עם ידידו היחיד,
הכלבה טינה. יש לו כסף,
אך הוא מבכר מאסר על פני
קנס. הסרט צולם בנוף אפרורי
ובאווירה הדחוסה של
דרום תל-אביב. עם פסח גוט־מארק
בתפקיד הראשי, שמואל
שינער כמפקד הכלא.

יום שישי, שעה 10.15
חבורת שודדים העוסקת בשוד
אתרים היסטוריים. בעימות זה
הוא מאבד את זכרונו. צועניה
יפהפיה בשם אסראר (מגדה
חטיב) מחזירה אותו הכרתו ועליו
לבחור עתה בין שתי
נשים.

#שעה טובה עם מני
פאר ואורחיו 0.15
תוכנית־הבידור הפופולארית.

• נכרים מעדיפים
כלונדיות 10.15 שידור
כצבע, מדבר אנגלית)
— סרט מוסיקאלי המבוסם על
מחזמר מאת אניטה לום. על
שתי זמרות מיוסיקול — האחת
בלונדית הרודפת אחר גברים
עשירים (מרילין מונרו) והשניה
שחרחרת המעדיפה גברים
יפים (ג׳ין ראסל) .במאי הסרט:
הווארד הוקם.

יום שלי שי

שב ת

24. 3

21. 3
• דאלאס (— 10.05
שידור כצבע, מדבר אנגלית)
— הפרק ״איחוד מיש-
ריג: המרקיזה
יום חמישי, שעה 10.45
ראול דזדואריאק. טירה מפו־יי
ארת ורחבת־ידיים במרחק של
כמה שעות נסיעה מפארים. העלילה
מתחילה בערב מסויים,
בספטמבר ,1735 כאשר הרוזן
וידידו הדוכס חוגגים את אירוסי
בתו של הרוזן (מרי צ׳יל-
טון) עם בנו של הדוכס, מיגואל

• חוליו איגליסיאס
( — 10.40 שידור כספרדית)
— תוכנית־בידור בביצוע
הזמר הרומנטי הספרדי
הנודע.

מיוחדת, שזורה בהפתעות.

• הנבחרים (— 0.30
שידור כצבע, מדבר עברית)
— חנן גולדבלט ו
שידור
חי) -מישחק הנערך
במוקדי־שידור שונים
ובסיוע קהל צופים, בהנחיית
קובי מידן, איש גלי צה״ל.

גוטמן: סימפוניה כשביל בלב
יום שני, שעה 11.00

מיבחרדיו: שידור פורים
• גלי צה״ל יגישו את מיצעד הפיזמונים הישראלי במתכונת
פורימית ביום חמישי בלילה 19.3מ־ 11 בערב ועד 2אחר חצות
תיערך מסיבת פורים של אלי ישראלי וידידיו. ביום השישי ()2.03
ינחה קובי מידן את התוכנית ״תן חיוך״ מ״ 9עד .11ב 3-אחר
הצהריים יגיש יואב קוטנר את ״מסע הכסף המסחרי״ ,פארודיה
על ״מסע הקסם המיסתורי״ של הביטלס•
• קול ישראל ביום שישי 2.03 ברשת ב׳ ,ב״ 11.05 בלילה :
שיחזור התוכנית ״שלושה בסירה אחת״ בהפלגה יחידה, בהנחיית
יצחק שימעוני. בצוות המשתתפים: דן בן־אמוץ, שלום רוזנפלד,
גבריאל ציפרוני, עדה בן־נחום ואמנון אחי״נעמי.

* עמוד האש (— 8.03
שידור כצבע) — הפרק ה-
,12 בבימויו של ניסים מוסק.

הפתרון

יום שני
23. 3
• זה הסוד שלי ()8.03
— תוכנית בידור.

• שמונה וחצי ()8.30
— מגאזין לאמנויות.

• איש מפתח (0.30
— מישחק טלוויזיה ב־

הסופי

0.30 דיון מיוחד בהנ חיית
נקדימון רוגל, בעקבות
שידור פרק בשם זה בסידרה
עמוד האש. בהשתתפות יגאל
לוסין, שהוא עורך הסידרה,
והחוקרים, יהודה באואר, יהוקארפי,
שוע
פורח, דניאל
נתנאל קצבורג ויהודה ניני.
על הציונות ועל השואה, ובעיקר
על תגובתו של היישוב
היהודי בארץ למשמע הידיעות
הראשונות שהגיעו מאירופה
על מצב היהודים.

אלי רונן, שהוגדר ערירי תת־ניצב זיגל כ״איש המאפיה״ מגדיר את
עצמו ב וא י וון עם שר ית יש י כיו

ל אי שים 1פור יםי ׳ ם

ול אהרון אבו־חציו!ג, נגשה דיין ושימעוו פוס

הבטחתי ו סוג, בדון איו
והוגו שאשיג דחם 12
מנוסים ובתמורה יקבר
אס־חציוא מינוי לשו

נל נו הובה אנשים
אכלו אצלי חינם,
שהייתי מרוויח כסו
דק ביום כיבוד

אני אוהב את נוס.
שיכנוות׳ ציוים סועיות
מינלגת העבודה להצביע
בעדו, נגז ובין

אשתי לא רצתה
להשלים עם זה
שתיכרת׳ בחודה
ונולדה לי ממנה בת

אני רוצה להקים ושימח
סנווית עם יצחק נבון,
אבוחציוא, ניסים גאון
ודויד לוי בולם סנודים

דנקובתק׳ החליט לנקום
ב׳ ,כי היה אוכל אצלי
חינם !הפסקתי עם זה
כשלא ביטל ל׳ ודתות

.ה?נ/ש זאבו-זואירא
מנת ביחד!י

^ לי רונן נעצר כחשוד בנסיון לשחד
י שוטר. אלי רונן נוהג־ ברכב של
עיריית אשקלון. אלי רונן נעצר במישטרת
רמת־גן. אלי רונן ורעייתו נאשמים במתן
עדות־שקר. אלי רונן חוייב לפנות מיסע־דתו.
אלי רונן נעצר באשמת נתינת שוחד.
אלי רונן זוכה מאשמת זיוף. אלי רונן
מואשם בעיוות־דין.
זהו מיבחר מצומצם מתוך החומר הרב
שהתפרסם בעיתונות על המיסעדן אלי
רונן בשנים האחרונות. אפשר לקרוא אותו
מעל גבי קירות מיסעדת הדגים שלו, בכיכר
מלכי־ישראל בתל־אביב. שם£ ,צד תצלו־

_י 5 8

מים של רונן עם גדולי המדינה ואלופי
צה״ל, בין ח״כ שימעון פרס לאלוף אברהם
טמיר, בין ח״כ משה דיין לאלוף ישראל
גרנית, תלויות עשרות הכתבות שפירסמו
את האיש, הניצב בימים אלה מאחרי חזית
המאבק הציבורי לטיהורו של שר־הדתות
אהרן אבו־חצירא.
הקירות אינם מספיקים לאלי רונן. על
האקוואריום הענקי, שבו שטים דגי־זהב,
מונח תיק עיתונות עב־כרס ובו כתבות
שלא נתלו על הקיר מפאת חוסר מקום.
בתיק מונחת גם הידיעה האחרונה: אלי
רונן תבע את תת־ניצב בנימין זיגל ואת

״מיסטר איקס״ על הוצאת־דיבה, מכיוון
שכינו אותו ״איש המאפיה״.
אלי רונן בוחש בעולם הפוליטיקה —
תמיד מאחרי הקלעים. לשר אבו־חצירא
הוא מציע לצאת ברשימה עדתית נפרדת.
הוא מבטיח :״אני אסדר לו עשרה מנדטים
מינימום.״
אני מזכירה לו שמשה דיין, שאותו הוא
מעריץ, עומד להקים רשימה עצמאית
ושואלת למי יתן את קולו, לאבו־חצירא
או לדיין. לאלי רונן אין בעיות .״אני
עומד להציע להם ללכת ביחד. יש לי
השפעה, ואני יודע שעוד מתקופת ישיבתם

בממשלה הם אוהבים זה את זה. ביחד
הם יכולים להכניס איזה 15 מנדטים. אין
בעייה, אני אסדר להם את זה.״
כשאני מצביעה על תצלומיו הרבים של
המיסעדן בחברת מנהיג מיפלגת־העבודה,
שימעון פרם, ושואלת אותו: ומה יהיה עם ^
פרס, הוא ממהר להשיב :״אני אוהב אותו,
עזרתי לו הרבה בוועידה האחרונה, במאבק
שהתנהל בינו לבין יצחק רבץ. שיכנעתי
צירים להצביע בשבילו.״
ידו בכל ויד כל בו. הוא תומך ב־אבו־חצירא,
בדיין ובפרס אך גם מהליכוד
אינו מושך ידו. כשאני מבקשת ממנו

גלויה ססגונית

אלי רונן בחברתם של גדולי המדינה. למעלה
מימין: מפקד חיל־האוויר לשעבר, דן, טולקובסקי,
ומזכיר ההסתדרות לשעבר, אהרון בקר; תת־ניצב וולפסון, התובע המישטרתי לשעבר,
האלוף זאב אלמוג, מפקד חיל־הים, אמנון בתם, איש העסקים שהיה מעורב בפרשת
ידלין, ורפי איתן, יועץ ראש־הממשלה לענייני טירור. האלוף (מיל ).ישראל גונית,

האלוף (מיל ).אברהם בוצר, מפקד חיל הים לשעבר. יגאל גרא, איש העסקים, האלוף
חיים דומי, קצין חימוש ראשי, אפריים (״פרוייקה״) פורן, יועצו הצבאי של ראש־הממשלה,
רב אודנץ, מנהל המלונות, האלוף אברהם (״אברשה״) טמיר, רות דיין,
גרושתו של משה דיין, שימעון פרס, מנהיג מיפלגת העבודה וזבולון המר, שר החינוו
והתרבות, הקשרים עס אישי המדינה ואלופים החלו בתקופת שירותו הצבאי של אלי.

המזרחי ברחוב אחד־העם. הייתי ילד־טוב־ירושלים.
אחר כך עבדתי בשביל העיתון
הצופה, בתור שליח על אופניים. יומן
מאוחר עבדתי אצל יונה אושפיז, בב׳יח־חרושת
למנועים, והגעתי לדרגה סוג
אל״ף. אושפיז ואשתו אהבו אותי.אהבת-
שיגעון, כי תמיד הייתי כזה איכפתניק.

+מה היה שם מישפחתך במרוקו?

שירכיב
את רשימת המועמדים שלו למפלגה
העדתית שיקים, אם יקים, השר אבו-
חצירא, הוא ממהר למנות את שמו של
שר השיכון והבינוי דויד לוי ברביעי
ברשימה — אחרי ...נשיא המדינה יצחק
נבון, שר־הדתות ונשיא הפדרציה הספרדית
העולמית, ניסים גאון, שאינו אזרח יש ראלי.
אלא שזה לא חשוב לאלי רונן.
הוא יהפוך את גאון לאזרח ישראלי לצורך
העניין. גם העובדה שדויד לוי הוא איש
הליכוד אינה מפריעה לו :״מה זה משנה
ליכוד, מערך, מפד״ל, העיקר שהוא
ספרדי.״
אלי רונן עלה לארץ ב־ 1948 מעיר
הולדתו מקנאס שבמרוקו.
״היינו במעברה בנתניה,״ הוא מספר.
״אחר כך עברנו לגור בג׳בלייה. למדתי
בבית־ספר דתי ועבדתי כשליח בבנק

__ כל גדולי
המדינה ב ח תונ ה
,ך• תניים תי לצנחנים ונפצעתי ב1
ניצנה כשהג׳יפ עלה על מוקש. עברתי
לשרת בלישכת הרמטכ״ל משה דיין, בתור
נהגו של היועץ הכספי אלוף־מישנה
,משה קשתי. בלישכת הרמטכ״ל היכרתי את
׳אשתי, חנה, שרייתה מזכירת הלישכה.

כמובן שלחתונה שלנו באו כל גדולי
המדינה.״

#ופך נוצרו הקשרים שלד
אתם?

כן, זה התחיל כשהייתי נהג פשוט
בלישכה וזה נמשך עד היום הזה. הם מאוד
חיבבו אותי. כשהיה צריך להסיע את בן־
גוריון לסיני הוא דרש רק אותי. ככה אני,
יש לי תכונה להתחבב על אנשים שאני
מעוניין בקירבתם.

!• ואתה מעוניין כאלופי צה׳׳ל?

בעיני אלוף בצה״ל היא הדרגה הבכירה
מכל צבאות העולם. גנרל זה גנרל. אצל
אבא שלי במרוקו ביקרו כל הגנרלים
הצרפתים, כולל הגנרל דה-גול. אבא שלי
היה הספק הראשי של בשר כשר ליהודים
ששירתו בצבא הצרפתי והאלג׳ירי, וזה
נשאר לי מבית אבא, מה שנקרא תכונה
להכיר אנשים חשובים בעולם.

אמסלם.

#למה החלפת?

בן־גוריון ביקש אז להחליף לשמות עבריים.
כשנולד הבן שלי, גיל, שהוא היום
מפקד טנק בצה״ל, החלטתי לקרוא לו גיל
רונן, שיהיו שתי שמחות.

#מה עשית אחרי שהשתחררת
מצה״ל?

יסדתי את חברת המסייר לטיולים. אל
על הוציאה מיכרז למכירת חמישה אוטובוסים.
ניצחתי את אגד, דן ויונייטד טורם
וזכיתי במיכרז.

+עזרו לו?

בלי פרוטקציה. הצעתי את ההצעה הגבוהה
ביותר. נלחמתי !נגד מישרד־התוד
בורה, שלא רצו לתת לי להפעיל אוטובוסים.

#הפסדת?

הצעתי ל א בו־ ח צי ר א
(המשך מעמוד )59
קשה להגיד שהפסדתי. על פי
עקרונות הבג״ץ שהגשתי קיבלו
אחרים את האוטובוסים.

קולורדו סופו גיט קולוו ישראל

קולורדו

סו פר

גי ט

קולור

, 04154 3 1092,158451

י טר אל,

9329צ8 . 0 . 80

הי חי דהא פל ה
__ ג חי ג ס

, 9329חיפה . 31092
158451

0 5 1 1:0108־ 0 0 5 0 8 4 0 0 5 0 8 5 8

* טיסה חינם לקולורדו !
* סרט צילום צבטוני־חינם !

קולור יטראל״

נלהסולח סרס צבעונילפיתוחוהדפסהבמעבדות ״קולורדו סופר גיס
יהנה מקבלת סרט צבעוני חינם ( הזהה לסרט שנשלח ) ,ובנוסף ישתתף בהגרלה בה
הפרס ה ראש י: טיסהלקולורדו -ארה ״ ב .
״קולורדו סופר גיט קולור״ ,מפעיל בארץ את הש יטה האמריקאיתלפיתוחוהדפסתתמונות .
הש יטה של ״קולורדו סופר גיט קולור ישראל״ מעניקהלך * :סרטצבעוני חינם!
אשר ישלח אליובדוארחוזר (על חשבוןקולורדו ) יחד עם התמונותהמודפסות .
* התמונותמודפסותעלנייר מש י מס חדיש, בגודלגלויה * .זיכויימיידיל בל תמונה
שאינהראויהלהדפסה * .המחיריםזוליםב עש ר ות אחוזיםיחסיתלמחיריםבחנויותהצילום .
להלן טבלת מחיריםל מש ל וח מיידי טל סרט צבעונילפיתוחוהדפסהכולל סרט חינם .
מס י

התמונות בסרס

ס ה ״ נלתטלוםנוללמע ״מ
דמי מטלות וסרט -חינם !

$ 8 4 5

$ 1 8 9 5

$ 1 4 9 5

8 9 0ו $

__ התשל ום בשק ל ים לפי השער היציג המתפרסם בעתוניםביוםהמשלוח .

<• מה הוא אוהב לאכול ץ

מסובך? לא ברור? רוצהעודפרטים?

שלח אח התלוש ואנו נשלח אליך את ״מעטפת השרות״ ,בצרוף הסברים מפו רט ים .
( וכמובן, ללא בל התח י יב ות מצידך ) .

חר כך הגיע המיתון. פתח-
> תי את חסטקיה הראשונה בארץ
וכל המי־ומי הגיעו אליה.
שחקנים כמו טופול ורובינא, אלד
פים כמו גונית וטמיר. מד, אני
אגיד לך, טיפלנו בכל אחד טיפול
אישי. התחילו להביא האחד את
השני, חברי־כנסת, אלופי צה״ל,
מי לא?
אימצתי את הקומנדו הימי כאשר
זאב אלמוג, מפקד חיל־הים
של היום היד, מפקדם. החבר׳ה
אכלו פה בחינם. באו כל כד הרבה
אוכלי-חינם, שהיו שואלים
אותי מתי אני עושה את הכסף.
הייתי אומר: כשהסטקיה סגורה,
ביום כיפור. מי לא היד, בא לאכול
אצלי? גלילי, בן-אהרן, דיין, מי
לא? כשדיין נפל בחפירות הבאתי
לו כמעט כל יום אוכל לתל־השו-

לכבוד :״קולורדו סופר גיט קולור ישראל״ ,ת. ד 9329 .חיפה . 31092 ,
ב רצ וני לקבל מעטפת-שרות למשלוח סרטים צבעוניים, כולל הסברים על השיטה.
(ללא כל התחי יב ות מצ יד י ) .

סטייק לבן של רונן, זה מה ש הוא
אוהב. בעיני הוא הדמות שמסמלת
את הארץ. אני מעריץ שלו
ואצביע בעדו.

+ומה עם הרשימה הגפ־רדת
של אבו־חציראץ

אבל זאת הבעיה שלי. כולם מתייעצים
איתי וכולם מפחדים ממני.

• למה ז

כ* אני עולה על כולם בתפיסה
מהירה ובדברים שצריך לעשות,
והם מפחדים לשמוע.

• ספר לי על הסטקיה.

בסטקיה היו כל מיני תקופות,
רעות וטובות. נסעתי כמה פעמים
לחוץ־לארץ והעסק הוזנח.

• על־ידי אחיך־שותפך
ג׳קי ץ
אל תמשכי אותי בלשון.

• ספר לי על חיי המיש
פחה שלך ץ
זהו, באותה תקופה התלבטתי
אם להתגרש או לא. אהבתי מאוד
את הילדים שלי, בועז וגיל, ואשתי
לא רצתה להשלים עם זה שהיכרתי
בחורה ונולדה לי בת ממנה. היא
לא הבינה שזה ענייו של גורל.

• מי היתה הבחורה ץ
אשתי הנוכחית, זהבה. היכרתי
אותה כשבאה לסטקיה. היא היתה
אז קצינה בחיל־האוויר. היינו שנ תיים
ביחד מולדה לנו בת. מה
יכולתי לעשות, להגיד לה שתעשה
הפלה? אני טוען שאם גבר עושה
דבר כזה, הוא חייב להיות אחראי
למעשיו, אבל אשתי, חנה, שעובדת
היום כמזכירת אגודת העיתונאים,
לא רצתה להבין את זה. לבסוף,
כשהילדה שלי היתד, בת חמש,
התחתנתי עם זהבה בהפרש של
שלושה חודשים מהיום שהתגרשתי
מחנה. היום הילדה ליאת היא בת
טלפון מיקוד

כתובת

י זזיי

משרד החינוך והתרבות
המחלקה להכשרת עובדי הוראה
ירושלים, רחוב המלך דוד 91911 , 8
טל 02-238211 .

הוד עהל מעתיינים ל ל מו ד
ב מו ס דו תלהכשרת עו ב די הוד א ה
ב שנת הלימודים תשבו״ב
המוסדות להכשרת מורים וגננות יקלטו בשנת הלימודים תשמ״ב מכסות
מוגבלות ומועדפות של לומדי הוראה. מועמדים, המעוניינים להכשיר עצמם
לתפקידי חינוך והוראה, ועדיין לא נרשמו לשנה״ל החדשה, חייבים לעשות זאת
לאלתר, כדי להבטיח לעצמם מקום לימודים. המועמדים החדשים חייבים לעמוד
במבחן מיון ארצי ובהליכי קבלה אחרים במוסדות.

תקופת תהרש!מה!מוגבלת
המועמדים, שנרשמו כבר לשנת הלימודים הבאה, יבדקו, אם קיבלו מהמוסד שנרשמו בו
כרטיס נבחן, שבו צוינו מקום הבחינה, השעה והתאריך.
כל מועמד, שחויב במבחן המיון הארצי, יציג עותק אחד של כרטיס הנבחן בפני הבוחנים —
במקום ובמועד שנקבעו ועותק -אחד יישאר בידו להוכחה, כי הוגש לבחינה מטעם המוסד.
פרטים נוספים אפשר לקבל במחלקה (לפי הכתובת הנ״ל) ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה.

קבלת מו ד עו ת
לפלה עי תונ י ם
ב מ חי רי המערכת

איתן עמיחי
הדברת מזיקים

מומחים לחדגרת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.

1 6 9מ

רמת־גן, רח׳ מודיעין .18ת.ד 2272
טל 790114-5-6.רעו׳מסי 21 עסק 481/75״
אילת — 2ג730״?5ן<

רונן כמיסעדתו, תחת פרם ובן־גוריון
״אני אוהב את פרס — הישגתי לו קולות״
אם אבו־חצירא ייצא זכאי, דבר
שאין לי ספק בו, אני אשכנע אותם
להיות ביחד.

!• למה אתה רוצה שאבו־חצירא
ייצא כרשימה נפר־דת

אני נגד הדיכוי של הצפון־אפ־ריקאים
ונגד הצפון־אפריקאים במערך
שמתעסקים רק במימונה.

• אתה מתכוון לשאול
כן־שימחון?

בירסו אידיאל

למה לי לריב עם אנשים? מספיק
לי גם ככה. הנה מינתב שבו ייעצתי
לשר זבולון המר איך לפתור את
בעיות המצוקה של ילדים נזקקים,
והנה, את רואה, זה מיכתב התשובה
שלו — הוא מתחשב ב־דיעותי.

אבן
גבירול 110 תל-אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 771118 ,227117

מה יש? כולם מתייעצים איתי,

• אתה ייעצת לשר המר
והוא התחשב כדיעותיך ך

תשע ויש לי עוד בת, מיכל.
ותאמיני לי, היחסים שלי עם חנה
מצויינים. הגט שלנו ניתן לדוגמה
בבית־דין רבני. יש בינינו חוזה
שאין בו לא מזונות, לא הצמדה
ולא בעיות.

• מה כן יש בוץ

יש בו חלוקת הבית, ואשתי
יודעת שכאשר יש לי אני נותן,
כשאין לי אז אין לי.

+זה מביא אותי לפרשת
עדות השקר שכה האשימו
אותך ואת אשתך זהבה ז

קרה ב־ .1974 אשתי עבדה
בבניו אל על, ברחוב בן־יהודה.
קרתה לי תאונה בבוגרשוב פינת
שלום-עליכם, ופגעתי שם באשה
פגיעה קלה מאוד. באותה תקופה
לא הייתי ביחסים טובים עם זהבה
והיא היתד, ברחוב בפוקם והזמנתי
אותה להעיד לטובתי. השופט הה־ה
עו ל ם הז ה 2272

ליט להאמין לנפגעת ולא לנו וקיבלתי
קנם של 200 לירות.

״זיג*
חיפש או תי ״
^ תיל! היה צריך להיגנז. כל
י י בר־דעת מבין שכאשר תיק
נגמר והקנס שולם התיק נגנז.
במקרה זה לא נהגו כך. מכיוון
שמאיר דנקובסקי, מזכיר בית-
המישפט שאכל אצלי חינם במשך
שנים, שמר את התיקים שלי אצלו
במגירה.

זה כמו שוטר וכשאין אף אחד
בכביש אני עובר. אבל במקרה
הזה אני טוען שלא היתה מצלמה
ולא היה רמזור ושזאת סתם עלילה
של זיגל. לא עברתי אף רמזור.
ירדתי מהבית בגבעתיים לרכב,
ראיתי שלוש ניידות• אחת מישט-
רה, אחת חבלן ואחת מדור. השוטר
אומר לי שנסעתי באור אדום,
המדור אומר לי שבאו לחפש אצלי
לבנות־חבלה והחבלן אומר שהוא
בא לפרק את חומר־הנפץ.

שותפות על
כבש צלוי

• למה זו

מפני שזיגל חיפש אותי.

• איזה עניין היה לדג־קדכסקי
למסור את התיק ל־זיגל

הוא החליט לנקום בי, כי הפסקתי
לתת לו אוכל חינם.

+למה הפסקת ז

בזמנו, כשבא לאכול עם בני
מישפחתו, היה דואג לבטל לי דד
חות־חנייה. ברגע שיצא לפנסיית
הפסיק לבטל דוחות ואז הפסקתי
לתת לו אוכל.

• מי עוד אוכל אצלך
חינם זרק
מי שאני מזמין.

• כוא נחזור לפרשת
עדות השקר...
כשזהבה נשבעה בבית־המישפט,
היא נשאלה מאיפה היא מכירה אותי
ואמרה :״אני מכירה את אלי
רונן כבר שלוש שנים, מהמיסעדה.״

• היא לא סיפרה שהיא
חסרה שלך ז
היא גם לא סיפרה שהיתה לה
אדמת בגיל חמש. אף אחד לא שאל
אותה.

• מה קרה •מהתיק נפתח
שובץ

בינתיים דנקובסקי עם אבי ולג׳
טיין מהארץ הגישו תלונה שהיא
שיקרה, וכשהיא העידה, כבר היתד.
לנו ילדה משותפת וההיכרות
בינינו היא מעבר למה שהעידה
י במישפט.

• מה רוצה ממך אכי
ולנטין ץ

מה איתך ז מאז שהעדתי לטובת
בצלאל מזרחי הוא מחפש להתנקם
בי בכל צורה אפשרית.
אז היתד. ישיבה והשופט קבע
שאשתי חייבת להשיב על האשמה
וזה יתברר ב־ 25 במארס בבית־ה־מישפט
המחוזי. מעניין אותי מה
יצא מהמישפט הזה. ועוד יותר מעניין
אותי אם בחורה צריכה לתת
את הדין עכשיו, כשהיא נשואה
ואם לשני ילדים, על מעשה שעשתה
כשהיתה רווקה.

• ומה עם המישפט נגדך
כעוון התעלמות מחמישה
רמזורים אדומים ז

מה אני אגיד לד, אני נוסע הרבה
בלילות, אני ידוע. אצלי רמזור

זמן המישפט לא לקחתי
עורך־דין, והעדפתי לחקור את
השוטר. האולם היה מלא בקציני
מישטרה שבאו לראות איך רונן
חוקר עד.

• אתה אומר שהתפלאת
כשכאו לעשות אצלך חיפוש.
אחרי הכל היתה להם סיכה
טוכה, אחרי שהורשעת כאשמת
שיחוד מוכס כגשר
דאסיה.
אני אספר לד מה שהיה בגשר
דאמיה, אין בעייה. קיבלתי רשיון
ממחלקת הלול של תנובה לספק
ביצים לעמאן ולכוויית. התקשרתי
עם שר־החוץ הירדני לשעבר, רא־שיד
אל גימר, שגר בשכם, בתיור
כו של המושל הצבאי עופר, ויחד
העברנו לילה עם כבש צלוי על
האש ונכנסנו לשותפות. החלטתי
שגם רונן יתרום משהו לקשרי המסחר
בין ישראל וירדן, אך לא
יצא מזה כלום. יום אחד, כאשר
חזרתי מחו״ל, הוזמנתי לחקירה,
כאילו ניסיתי לשחד פקיד מכס
שיתן למשאיות של הביצים לחזור
עם פיסטוק חלבי וקפה.

• היית אז חכר טוכ שד
האלוף אכרהם טמיר.
כן, באתי לא פעם לגשר עם אב״
רשה, כשהיינו בסיורים בגדה. לא
רק איתו, הרבה אלופים לקחו אותי,
כי בזמנו הייתי מעוניין לסחור
עם הגדה המערבית. בית־המישפט
הרשיע אותי באלפיים לירות קנס
ומאז קוראים החבר׳ה לגשר דא-
מיה גשר רונן.

• אז אתה מודה שניסית
ל־טחד מוכס בגשר ץ
ודאי שלא, אבל הורשעתי, אז
אני מכבד החלטה של בית־המיש־פט.
זה היה מוכס טיפש, דרוזי,
ממילא זרקו אותו משם.

• כגללך ץ

ודאי. אחרי שהגיש תלונה הוא
הסתבך, לא היו בטוחים שהוא דובר
אמת, אבל זה היה כמו כדור
שלג.

• אתה אומר שבית־המישפט
טעה ץ
גם בביודהמישפט יושבים רק

רונן כמיסעדתו ליד פדאקאט של דיין
״דיין רואה בעין אחת מה שאחרים רואיס בטלסקופ״
אנשים, אבל אני לא אומר שעשו
לי את זה בכוונה.

• אם כך, מדוע לא ער־ערתץ

• על הקנס ועל השם הרע
שיצא לך.
אלפיים לירות זה לא משמעותי
והשם הרע לא נראה לי שזה שם
רע, שבן־אדם ניסה לשחד קצין
מכס כדי לפתח קשרי מסחר עם
ירדן.

• השמועה מספרת כי
הגעת לגשר עם האלוף טמיר
ובגדל זה לא נעצרת.

מה את מחפשת אותו. הגעתי
לגשר עם אברשה (טמיר) .האחראי
על הגיזרה היה אז רפול, שהוא
היום הרמטכ״ל. איש לא שאל
אותנו, איש לא פנה אלינו, רק
כעבור כמה חודשים החלה החקי־

הוא בן של אדמו״ר ומנהיג העדה.

• מישטרת ישראל לא
מספקת אוכל כשרץ
יתכן, אבל לא כשר למהדרין.

#והסטקיה שלך, שהצטיינה
כסטיק הלכן שלה,
מספקת אוכל כשר למהד
רין ץ
לא אמרתי שהבאתי אוכל. מה־סטקיה.
המישפחה שלי בישלה בשבילו
והייתי מביא לו אופל כל
יום. ראיתי סמל עושה קפה ושאלתי
אותו אם יהיה מוכן לתת כוס
קפה לאבו־חצירא, גם בתור בנו
של אדמו״ר וגם בתור סגן ראש
עיריה. אמר לי שאקנה לו חבילת
קפה. קיבלתי את. דבריו באהבה,
שלחתי בחור שהיה איתי שיביא
קפה. עם החבילה שמתי לו מאה
לירות, שאם אבו־חצירא ירצה משקה
קל, שיקנה לו.

פר חי ם

רי״ #כשכיל מה הגעת לגשר
עם אכרשהץ
פשוט כדי לראות את האיזור.
לדעתי אברהם טמיר הוא אחד האלופים
הנערצים והחכמים ביותר
ואני מצטער שמנסים להזכיר את
שמו בעיתונים.

• גם הוא אוכל אצלך
חינם ץ

הוא משלם ודואג שגם האורחים
שלו ישלמו.

ל<י>ל
^ מ ר לכל בר־דעת שאלי רונן
י• לא יתן שוחד של מאה לירות.

* כמה הוא יתן ־.

לא סכום כזה, ובטח לא בתחנת
מישטרה. עשיתי את זה בתום לב.
זה נראה לי טבעי שאבו־חצירא,
במידה וירצה, מגיע לו מזון מבחוץ.
השוטר אפילו אמר לי שאם
אני רוצה אני יכול להביא לו סדין.

• כוא נדכר על פרשת
סגן ראש עיריית אשקלון,
כרוך אכו־חצירא. כזמנו הו־אשמת
שניסית לשחד שוטר
כמישטרת רמת־גן, כדי שיעכיר
אוכל לאכו־חצירא שהיה
עצור כחשוד כנטילת
שוחד.

המישטרה מחפשת הרבה מאוד
ראיות נגדי, מאז שהיו מכוניות
חונות חנייה כפולה מול הסטקיה ואני
עשיתי טעות והתערבתי לטובת
בעלי הרכב•

כאשר אבו־חצירא נעצר במיש־טרה,
דאגתי להביא לו אוכל כשר.

הוא קיבל התקפת־לב בגללי.

#אז למה נטפלו אליך?

• מה יש לזיגל נגדך ץ

• אתה לא מצטער ץ
שלחתי לו פרחים וכתבתי לו
שיחלים מהר, בשביל שיוכל לעמוד
למישפט.

• כוא נחזור לכרוך אכו־חצירא,
הואשמת שנהגת כ-
רככ שלו ללא אישור.

זה היה כשהוא היה בכלא והש איר
לי את המכונית בנוכחות ראש
עיריית אשקלון, כדי שאשרת בשעת
הצורך את מישפחתו.

• לא היתה לך מכונית
משלך ץ

כן, אבל לנסוע כל יום מתל־אביב
לנתיבות ולאשקלון — למה -
שאני אשתמש במכונית שלין!
החזקתי אותה לא בשבילי אלא בשביל
מישפחחו.

•,מכונית ציכורית נועדה
לשימושו של איש־ציכור לא
לשימוש מישפחתו.

לו היה ראש העיר אומר לי
להעמיד את המכונית הייתי מעמיד
אותה ללא עירעור. לא דרשתי את
המכונית, היא ניתנה לי.

• שר־הדתות אהרן אבו־חצירא,..

אבדחצירא
הוא נכס לצפון־אפ־ריקאים.
אבא שלו למד עם אבא
שלי בחדר במרוקו ואנחנו קרובי
מישפחה.

• הוא מכחיש את זה.

זו אחת הבעיות שלי עם עצמי,
למה 1זוא מכחיש את זה. טוב, אנחנו
לא בני־דודים אבל )!נחנו קרובים.

• שאלת אותו למה הוא
מכחיש ץ

שאלתי אותו. מה שהפוליטיקאי
אומר בבוקר, דואג שימחק בצה־ריים.
הוא לא ענה לי למה הוא
מכחיש. אנחנו מישפחה, אנחנו
מכירים מילדות.
(המשך בעמוד )62

נסי לרכז את פעולות האפיה אחת א חיי השניה, כדי לחסוך את
החשמל הדרוש לחימום הראשון של התנור. כל פתיחה מיותרת
של דלת התנור גורמת לאיבוד חום. כבי את התנור זמן מה לפני
סיום האפיה. אם הדפנות החיצוניות של התנור חמות מאד, סימן
שהבידוד שלו אינו תקין ורצוי לשפרו. שעת עבודה של תנור אפיה
צורכת 1עד 2קילוואט־שעה שעולים לכם כ־ 1.4- 0.7שקל.
תוכלו גם לפנות אלינו לקבלת עלוני הסברה לת.ד - 8810 .חיסכון,
חיפה, מיקוד.31087

משח* האציגיה1התשת>ת

המיגהל לסימור אנרגית.

חבית החשמל לישראל

סוג שיש חשמל, חסוך־שלא יחסר.

הותות ייארידודיי על רהיטי עד 1696

הצונח לאס ־וו צי ר א
(המשך מעמוד )61

• חוא. מכחיש גם אה זה.

לרגל חג הפסח

מבצע כסאות בדירן 3000 בס או ת תוצרת חוץ
בע שרות דגמים חרהיבים בהנחה

טוב, היתה בינינו תקופה של
ניתוק, כל אחד הלך לדרכו, אבל
עם המישפחה תמיד היו קשרים
הדוקים. הוא יפנה אלי וביקש ש אעזור
לו בבחירות ואני התניתי
את זה רק בפגישה רשמית עם
ראשי המפד״ל — המר, בורג ובך
מאיר.

• הם אשכנזים.

כל המפלגות אשכנזיות. אמרתי
לבורג שאני אגייס בשבילו 12 מנדטים,
והוא צחק ולא האמין. בליל
הבחירות אמר לי ״אתה נביא״.

• כשכיל מה נפגשת עם
שלושת האשכנזים.

קיבלתי מהם הבטחה שאם יהיו
12 מנדטים יהיה לצפון־אפריקאים
שר וזה יהיה אהרן אבו־חצירא.

• אתה ;רמת למינויו של
אכו־חצירא?־

אני, ורק אני! כשהמפד״ל קיבלו
12 מנדטים ניסו לטרפד את המינוי
בגלל שההבטחה שלהם ניתנה בעל־פה.

עשית?

פעלתי בשיטת השיכנוע.

• איזו?

שיכנוע צפון־אפריקאי. אמרתי

• אז מה רוצה ממנו מיסטר
איקס?
הוא לא רוצה ממנו כלום, הוא
רוצה מגוטליב.

״הפילגש
של גוטליב״

ת לא יודעת שהפילגש של
גוטליב היא אחותו של מיסטר
איקס ומיסטר איקס רוצה להתנקם
בגוטליב. בכלל, אני שואל אותך,
אם מיסטר גוטליב היה ספרדי הוא
היה נשאר ראש עירייה! מיסטר
בך ומיסטר זמיר, מקודם זמירוביץ,
היו מזמן מבקשים ממנו להתפטר.

• אכו־חצירא עמד למנות
אותך ביועץ וחזר כו —
מדוע?
לפי מה שאמר לי, זה בגלל שנודע
לו סיפור גשר דאמיה. היתה
הרשעה והוא לא רצה למנות יועץ
בעל הרשעה. לא הבנתי ולא קיבלתי
את זה. תאמיני לי, אם היה
ממנה אותי, בעיית ליפל היתה
נפתרת מזמן. ביום שמונה לשר
אמרתי לו לזרוק את ליפל.

• יועץ לשר־הדתות יבול
להיות מי שאינו דתי, כמוך?

כמוכן מבחר ענק של חדרי שינה, פינות אוכל, מזנונים, מערכות ישיבה
נצר־סירני -רהיטים ורהיטי משרד. כסאות ושולחנות באספקה עד פסח
* תוכנית תשלומים עד 8חודשים. פרטים במקום.
* חידוש ב׳׳דירן״ :שירות תכנון אדריכלי ויועוץ מקצועי חינם!
בית האוסנה לריהוט מודרני

תל אביב
בוא לדברים היפים שבחיים בוא לדירן.

י מועדון 5
לתרבות חדשה

אבו גבירול 30
03-252470

רח׳ הס .5תל-אביב
טל׳ 297263

יוש שלישי 24.3.81 ,
רב־שיח
רונן עם אכו־חצירא

האם אפשרית חזית שלום בי שר אלי

* חיי ם ברעם (של׳׳י)
* נ סי ם ברבה (רק״ח)
4לטיף דורי( מפ ״ ם)

״הצעתי לו לזרוק את ליפל״
להם שאם אבו״חצירא לא יהיה
שר גם מר בורג לא יהיה שר.

• איד ן

ליסויס ב\\ 0 ׳1י\\ז ד\

על־ידי כך שכל הצפון־אפרי־קאים
יחזירו למפד״ל את פנקסי־החבר
שלהם ואז אני רוצה לראות
מה יישאר במפד״ל. לדעתי 45
אחוז מהקולות של המפד״ל הם
קולות ספרדיים.

• מה יקרה אם אבו־חצי-
רא לא יצא זכאי?

תן טרמפלחייל

אני אומר באמונה שלמה שהוא
ישר. אם לא היה ישר הייתי יודע
על כך עוד בזמן הבחירות. את
יודעת כמה כסף אפשר לעשות
בזמן בחירות בדרך לא ישרהו
בחיים שלו לא נגע בכסף לא לו.

יועץ מדיני.

• שר־הדתות זקוק ליועץ
מדיני, כשביל מה?
אני מבין במדיניות. שר־דתות
צריך שיהיו לו קשרים עם כל
הדתות בעולם ואין דת בעולם שאני
לא מבין אותה.

• איך בעל סיסעדה לא
כשרה יכול לשמש יועץ לשר
דתי?

זבולון המר היה בפתיחה של
המיסעדה שלי ולכבוד זה הישגתי
תעודת־כשרות, כי קיוויתי שצעירי
המפד״ל יבואו לאכול אצלי. גם
אבדחצירא היה בפתיחה וגם בך
מאיר.

• עד כמה שידוע לי קשה

העולם הז ה 2272

מאוד להשיג תעודת־כשרות
למיסעדה שנודעה כלא גשרה,
ושמוכרת כשר חזיר.
אצל רונן הכל יכול להיות. לקבל
תעודת־כשרות בשביל רונן זו לא
בעיה.

״ תות ץ

פרוטקציה משר־הד־

חס וחלילה. אל״ף, המועצה הדתית
מולי ! בי״ת, בן־אדם שעומד
בדרישות יכול לקבל תעודת־כשרות.

וככל זאת?

בחייך, תשאלי אותם, מה את
שואלת אותי.

• כוא נדבר על זיגל...

לא רציתי לגרום לו התקף־לב,
למדות שגרם להרבה אנשים הת־קפי־לב.
אלוהים מעניק מתנות בצורה
של התקף־לב למי שמגיע לו.
הגשתי תביעת־דיבה נגד זיגל ונגד
מיסטר איקס, וכאן תינתן לי ההזדמנות
להוכיח שאני לא איש
מאפיה. תאמיני לי, עד שזיגל יוכיח
שאני איש מאפיה הוא יצטרך
להזיע הרבה מאוד.

״מזדחי
בגד גי ״
ף* עובדה שמיסטר איקס הציע
י 1לי חצי מיליון לירות כדי
לסגור את התיק נגדו, ולא הסכמתי,
אומרת לך כמה הם מפחדים.
עצם העובדה שאמר שלא התכוון
לאלי רונן, כי יש הרבה רוננים,
זה מראה על טיפשותו הרבה

החברים שלך הם מ;־
טש ובצלאל מזרחי, ששמם
מוזכר כמיסמך ה־.11

אני חבר של בצלאל ואני חבר
של מנטש ואני לא חושב שמנטש
הוא איש מאפיה• המיסמך של ה־11
הוא לא תורה מסיני, ולא המלאך
גבריאל כתב אותו. אני מכיר
לפחות שני אנשים מתוך ה־11
שהם ומאפיה זהו כמו אני וטיס.

• מי האנשים, מזרחי ו־מנטש?

מנטש ורפי שאולי.

• ומה עם בצלאל מזרחי?

על בצלאל אני לא מוכן להגיד
מילה.

• למה?

אני מצטער עד עומק ליבי ש־העדתי
לטובתו, מכיוון שחברות
נמדדת בדו־סיטריות וכאשר הזדקקתי
לו הוא בגד בי.

• מה עשה?

כאשר בית־מישפט מחוזי הוציא
פסק־דין שעלי לפנות את המיסעדה
בגלל שאיחרתי בתשלום שכר־דירה
לבעלת הבית, פניתי אליו כמיליונר
וביקשתי כמה גרושים. הוא היפנה
אותי למישהו אחר. מאז אני רואה
בו כפוי־טובה ולא הגיע לי מה
שהוא עשה לי. בגלל העדות שלי
בבית־מישפט קבעה השופטת שאיני
ראוי לאמון.

• סיפרת למנטש?

לא, מנטש היה נעלב אם הייתי
מספר לו שבצלאל דחה אותי בסכום
של שני ארגזי ויסקי.

• היד לך הרכה חברים
מפורסמים — האם נשארו
לך הכרים גם אחרי הפיר־סומים
בעיתונות והמישפ־טים?
החברים
האמיתיים נשארו. הנמושות
ברחו.

• תן דוגמה.

מפקד חיל־הים, האלוף זאב אלמוג,
היה מבקר אצלי קבוע, אך
ככל שהתקרב לקריה התרחק ממני.
דיין נשאר חבר, לא חשוב מה
כותבים העיתונים, הוא יודע שאני
יודע שהוא רואה בעין אחת מה
שאחרים עם משקפיים וטלסקופים
לא רואים. אברשה טמיר, אני לא
חושב אותו לאלוף בצה״ל אלא
לאח. כרתנו בינינו ברית אחים,
לטוב ולרע. בכלל, מאז שהתחלתי
במילחמה שלי נגד זיגל עשיתי
הרבה ידידים נוספים.
• מי, למשל ץ
דליה ידלין, אשתו של אשר יד״
לין. חשבנו לערוך ביקור משותף
אצל זיגל, אבל מחשש לשלומו
ויתרנו על הרעיון.
העולם הזה 2272

׳ונ קבשרת /אי שממא די ם

שומרי שבת נעם
השאלה ״במה דיוייזיות יש לאפיפיור!״ שבהישאלה על״ידי
סטאלין, שמש העמים בשעתו, הצביטה, במובן על תשובתו
עליה, אינה כל כן פשוטה, כפי שמגלים עפשיו יורשיו של
אותו רוצח כאריזמטי בעסק״ביש שיש להם בפולין (אם זה לא
היה עסק״ביש, הם היו מצ׳כסלבקים את הפולנים כבר מזמן).
לכן יקשה לקבוע חיש קל, אם העובדה, שאגב בשובו למולדת
ממסע״הכבוד־והגבורה שלו, שר־החוץ הישראלי יצחק שמיר
החמיץ פגישה עם האפיפיור יוחנן פאולוס בעלת משמעות מדינית
רבתי או אין היא מעלה או מורידה כהוא זה, ואנחנו יכולים
להגביל את עצמנו לדאגות קיומיות אחרות.
וחוץ מזה, אם הפגישה חשובה באמת, כלומר, אם לאפיפיור
יש דיוויזיות, שר־החוץ שלנו יכול לתת קפיצה לרומא — עניין
של טיסת ארבע שעות וחצי — והכל יבוא על מקומו בשלום.
כך או כך, הדבר שמשן את שימת״לבי בפרשה אפיפיורית זאת
היה התהליך וריקעו הדתי יותר מאשר המטרה או התוצאות.
כפי שהיה מעשה, איחר מטוסו של שר־החוץ יצחק שמיר
להמריא מארצות־הברית בשל סיבות שאינן תלויות בשר, וכך
אירע שהוא נתת ברומא בעצם יום השבת. השאלה מדוע יצחק
שמיר לא נשאר לעשות את השבת בניו־יורק, שם, כפי שידוע
לי באופן מוסמך ומהימן ביותר, עומדים כמה וכמה בתי־כנסת
שהצפיפות בהם ביום זה אינה גדולה במיוחד, והסיכויים לקבל
״עליה ראשונה״ טובים למדי, אלא ביודעים ומראש יצא לחלל
שבת בטיסה מיבשת ליבשת בלא שום הצדקה של פיקוח״נפש
או ספק פיקוח״נפש, היא שאלה נכבדה וטעונה תשובה נאותה.
אני רוצה לקוות, כי מה שלא עשה השר בניו״יורק עשה ברומא,
שגם בה, כידוע לי, אין בעיה למצוא מושב בבית־כנסת.
מה שברור הוא שהשר עצמו, שבוודאי אי־אפשר להאשימו
באפיקורסות להכעיס, לא ביטל לאלתר את האפשרות, כי בצד
תפילה כשרה בבית־כנסת רומאי הוא גם יתראה פנים עם
האפיפיור בקרייתו, ובשבת, דיוויזיות או לא דיוויזיות. אבל מאחר
שיודע שר נפש ראש־ממשלתו, הבריק לאן שהבריק, ועד מהרה
נענה במיברק — יש להניח ששני המיברקים נכתבו, הוצפנו,
פוענחו, הודפסו ונשלחו ביום שבת קודש (או שמא מדובר בשיחת
טלפון, שכידוע אף היא אסורה בשבת לאמור :״יצחק,
רק לא בשבת!״
לא נחה דעתו של שר־החוץ, ושוב התקשר עם ראש״ממשלתו,
והסביר מה שהסביר וטען מה שטען בזכות פגישה עם האפיפיור
למרות השבת — כל זה בשבת — ונענה (שוב בשבת) :״יצחק,
הלא תבוש ותיבלם! זכור ושמוע — יותר מששמרו היהודים
על השבת שמרה השבת על היהודים!״
נגד נימוק משכנע שכזה, שהוברק מירושלים לרומא ביום
השבת משום פיקוח״נפש השבת, כדי למנוע מעשה שאינו בגדר
פיקוח״נפש או ספק פיקוח־נפש, לא יכול השר יצחק שמיר
לעמוד. הפגישה עם האפיפיור בוטלה• השר ומדינתו — והאומה
כולה — ניצלו מחילול שבת מחפיר, ומה גם לעיני גוי שאין
גוי ממנו !
נניח נא ליצחק שמיר ולמנחם בגין ולאלוהים המיסכן,
שבוודאי נעזר במחשב משוכלל, שהפעלתו בשבת אינה כרוכה
בחילולה, כדי לסכם את כל החילולים שביצעו שני שרים
בישראל בשבת אחת, ולשקללם בנגד אי־חילול שבת שבפגישה
עם האפיפיור, ולרשום להם ציונים בפינקס הפתוח שלו. אן
מה, בעצם, דעתכם על חוכמת ״יותר מששמרו היהודים את
השבת ובו׳״ ז
אני חושב, שאין זו חכמה כלל, אלא הבל הבלים.
קודם כל, אי״אפשר להאניש את השבת. השבת לא יבולה
לשמור כשם שהיא לא יבולה לעשות שום דבר אחר, בשם שגם
יום א׳ או יום ב׳ לא יבולים לעשות דבר. מי שיבול לעשות
משהו, או לא לעשות, זה בני־אדם חיים — והם באמת עושים
או לא עושים משהו בכל יום וים בחייהם עלי אדמת.
שנית, במה השבת שמרה כל בן על היהודים, אני רוצה
לדעת! אני מתבונן סביבי ורואה כל מיני יהודים שלא שומרים
את חשבת, לפי מה שמישהו כתב באיזה ספר, והם נראים לי
שמורים די טוב. ומבחינה היסטורית, אם השבת באמת היתה
שומרת את היהודים, מצבנו לא היה טיפ-טיפה טוב יותר !
אהה ! מצבנו רע מפני שהיהודים לא שמרו את השבת, חיללו
אותה מבוקר עד ערב, בלא זראת שמים ! הרי זה מה שאני
אומר — שבל העניין הוא לא בשבת, שאינה יכולה לשמור דבר,
מפני שאין היא אלא יום בשבוע (היום השביעי) ,אלא בבני״אדם
בשר־ודם, ובמה שהם עושים לטובתם או לרעתם. אם מצבנו
טוב או רע בגלל מאזן חילול השבת בדברי ימי ישראל לדורותיהם
זו שאלה מעניינת מאוד, במובן, והגיע הזמן שתיחקר לעומקה,
אבל היא תובל להיחקר אך ורק על-ידי בדיקת מעשיהם של בני־אדם,
מעשי־יחיד ומעשי״ציבור. אבל אין אפשר לדבר על מעשים
ופעולות של יום מסויים בשבוע — השומעים אתם את שפיכם
מדבר! האם שבת היא פיה טובה!
שלישית, נניח שחשבת יבולה לשמור על היהודים (כמין אלת-
מישנה, הלא היא ״שבת המלבה״) .מי רשאי ויכול לקבוע —
ולפי מה — שיותר מששמרו היהודים עליה שמרה היא על
היהודים! פה יש קביעה הטעונה הוכחה, ואני אומר לבם, שלא
זו בלבד שאי־אפשר בכלל להוכיח זאת, אלא — בהנחה שהשבת
היא גורם חי ופעיל — יש באן פעולת גומלין של השפעות
ראשוניות ומישניות ושילושיות ובו׳ וכו׳ בדיאלקטיקה שאין לה
סוף: היהודים שומרים על השבת ובאופן זה משפיעים עליה,
כלומר משנים אותה, והיא חוזרת ושומרת עליהם, ובאופו זה
משפיעה עליהם, כלומר משנה אותם, וחוזר חלילה עד שאינן
יודע מה ביצה ומה תרנגולת.
אבל דבר אחד אתה יודע: היו יהודים חכמים שהמציאו
את חשבת, והיו יהודים שהמציאו את חוקי״השבת, והיו יהודים

לא פחות חכמים שהמציאו ״פיקוח נפש״ כדי לעקוף את החוקים
שהמציאו קודמיהם, והיו יהודים שהמציאו ״ספק״פיקוח־נפש״ בדי
להגדיל את תחולת עקיפת אותם חוקי טאבו פרימיטיביים, ועד
היום יושבים בארץ ובתפוצות הגולה יהודים שממש מתפרנסים
מהמצאות לעקיפת חוקי־השבת, מה שבלי ספק שומר אותם
במצב טוב למדי, שיהיו בריאים.
ובבן, כל הזמן מדובר באנשים, שאמרו בן או בן, ועשו
בן או בן, ואולי עשו טוב או עשו רע, ואולי הזיקו או הועילו
לעצמם או לזולתם, ולא בשום כוחות ערטילאיים.
ואם בן, יותר משדיברו היהודים על יום השבת, חשוב מה
עשו ומה לא עשו בשבת.
ובימות החול.

£אבק בעינים
אני מציע לוועדת השמות הממשלתית להחליף את השם
המעורפל חיפה בשם הברור והמוצק חלם .
יש לי יותר מסיבה אחת להצעתי, אבל אסתפק בעיקרית.
החיפאים, ועימם במה בעלי־ברית מבחוץ, עשו יד אחת נגד
עצמם, והצליחו להביא לכלל החלטה אווילית — חלמאית
במלוא מובן המילה — שדרן אגב, תעלה מיליארדים למדינת-
ישראל, כלומר לכל אזרח במדינה, חלמאי או לא.
ההחלטה היא בעניין שינוע הפחם, שבו מבקשים לתדלק
את תחנת־הבוח החדשה בחדרה. החלמאים ובעלי־בריתם גרמו,
שהחליט מי שהחליט כי לא יפורק פחם מאוניות בנמל חיפה
ולא יובל משם ברכבת לחדרה. לא ולא, כי ענני חאבק שימלאו
את חלל אווירה המעושן (בין בה ובה) של חיפה, יסכנו את
בריאות הציבור וישחיתו את הראות ואת חזות הנוף הכרמלי,
ועל כן יש לבנות נמל מיוחד לפריקת הפחם מול תחנות־הכוח.
נכון, גם שם, מול חדרה, יתרוממו ענני אבק, אבל לנו —
אמרו החלמאים — כבר יש די משלנו, ולא יזיק לחדרתים ולכל
תושבי האיזור המשתרע ממערב לתחנת״הכוח אשר בפתח נחל-
חדרה, שיעוננו חם. בל אימת שתגשוב רוח מערבית (ושרוח
מערבית נושבת בחוף חדרה גם נושבת יודע היום כל תינוק
במדינת״ישראל, שחובו מלידה גדל בעוד כן וכן דולרים בגין
הסערה שעשתה שמות בדוברות ובמשטחי נמל הפחם בחדרה —
סערה שגובה גלית עלה על אלה שהטביעו את ״מצדה״).
אבל מול סוציאליזם חלמאי זה של חלוקת מיטרדים אקולוגיים
בשווה בין אזרחי מדינת־ישראל, ניצבת העובדה הפשוטה
שהחלמאים שלנו — כנראה בגלל סיבות כלכליות — אינם
צועקים חמס, אינם מפגינים ואינם משתוללים נגד מיטרדים
אקולוגיים שמתחת לחטמם, הגורמים, לפי דיווחים מסויימים —
כגון של יאיר קוטלר בסידרה המזעזעת שלו ב״מעריב״ ,באחרונה
— שתמותת החיפאים בסרטן־ריאות תעלה פי־ארבעה על זו
של הירושלמים. נזדמנה להם בעיית שינוע הפחם — ודווקא
לה הם נתפסו.
בידוע, בעולם כולו יש מוקדי מכרות־פחם, ומהם הוא מובל
ברכבות עד ירכתי ארץ. אין שום צל של ספק, כי ניתן לשנע
פחם ברבבות למרחקים עצומים בלא שהדבר יהיה כרון בהעלאת
ענני אבק כלשהם — באשר נותנים את הדעת למנוע היווצרות
מיטרד זה — והמרחק מחיפה לחדרה כה אפסי, עד שיקשה
למדדו על פני בל מפה בינלאומית (הוא כל כן פעוט, עד שהרוחות
הנושבות בחדרה יעניקו גם לחלמאים החיפאים מנת אבק פחם
מחדרה — אם אכן הם צודקים בפחדם מן האבק האגדי. לא,
הם לא יברחו מן הפחם).
אבל שקר ! סכנת האבק אינה קיימת בכלל, לא היתה ולא
נבראה בימינו״אנו, מודעי האקולוגיה הסביבתית• החיפאים
החלמאים היו צריכים להילחם בשיניהם על פריקת הפחם בנמל
חיפה, אשר תוסיף פרנסה לבני עירם ; ראשי רבבת ישראל
(המנומנמים היו חייבים להילחם בחירוף נפש על הטלת
משימת העברת הפחם מחיפה לחדרה על קרונותיהם, מסיבות
מובנות ן אזרחי ישראל היו צריכים להתקומם נגד ממשלה
המבזבזת לריק את כספם המעט והיקר על בניית נמל־פחם
מיוחד בחוף חדרה, נמל שאין בו שום צורן, שהוא לגופו כל״כולו
ביזבוז כסף, שלא לדבר על האיחור בהקמתו, העולה גם הוא
הון תועפות, שבן כל עוד לא יפורק פחם בחדרה תוזן תחנת־הכוח
בשמן־אדמה יקר יותר.
מעניין התהלין שגרם לכמה חלמאים בחלם הישראלית
לחטפיש מדינה שלמה בשל עניין שלא היה ולא נברא, ולסבן
אותה בהלכה, ומה גם שלא אתפלא אם מאבקם האקולוגי
של אותם חלמאים נגד פיחום חיפה, כביכול, שורשו בוודאי איזו
תחרות אישית על יוקרה וכיוצא בה.
קראתי מחדש רשימה זו ואני חושב שבסן הכל היא יצאה
מתוקנת. חוץ מדבר אחד.
לא החיפאים — כולנו חלמאים. החיפאים הם רק קצת יותר.

£ה ארי ה ה שו אג ועשיתי חיפש אור:

המזכיר

הנאור /שבקצה

מנהרת

הבחירות

עכבר חיפש היכן הכבש בספינה שוקעת,
עלה על קרש שבלט לחוץ מבלי לדעת,
כי בספינה שבח עלה שום כבש לא קיים,
וכן פסע, פסע, פסע, פסע — נפל לים.

נ 7אוו

ד״ר קוחיאל שר עבי
ועדנה פיינרו

לתשומת־לב מי שאיבד כלב סטר אירי.
נירית אשכר (טלפון מ0׳ )03-216571 מספרת
:״מצאתי אותו משוטט בסביבת ככר־המדינה,
כשהוא פצוע רעב ועייף. הווטרי־נאד
סבר שהוא נדד בחוצות כבר כחודש
והעריך שגילו בין שש לשבע שנים. אך
לפי התנהגותו נידמה לי שהוא לא כל
כך זקן. הוא חמוד, שובב וצמא לאהבה.
הבעייה שלי שאיני יכולה להחזיקו, כי
לי בעצמי יש כלבה דומה לו ומיוחמת
והבית כולו נהפך על ראשו. אני משוכנעת
שמישהו אי-שם הופך את העולם כדי
למצוא אותו. אהיה מאושרת אם יחזור
הביתה.״
מישהו רוצה שימחה בבית? למסירה
גור נקבה בת חודשיים, בהירת שיער,
קטנה, טרייר מעורבת, רכה ושובבה. כמעט
נקייה בבית, נבונה ואוהבת לשחק. עונה
לשם באבוצ׳קה. הסיבה היחידה לנתינה:
ישנם כבר שלושה קודמים בבית. לפנות
אל ורדה או יוסי (טלפון מם׳ .)03-481738

המכה:
פגע וברח

הביתה!

אני יודעת שאת אינך יודעת לקרוא,
קיטי, אבל אם יד,יה לי׳ מזל ומי שמצא
אותך ימשיך לקרוא שורות אלה, בוודאי
יהיה מוכן להסביר לך את הכתוב.
אני מקווה שאת מרגישה טוב, וכי
אינך סובלת מקור או מפחד. אני מקווה
שמי שאסף אותך מבין עד כמה את
נעימה ונוחה כשאוהבים אותך ומכירים
אותך מקרוב. והעיקר, אני מקווה שלא
עשית אצלו שביתת־רעב ולא היזקת ל בריאותך
כפי שאת עלולה לעשות בבית
זר ובאווירה מנוכרת.
לאמיתו של דבר לא פיללתי שזה יקרה
לי, אפילו ששמעתי סיפורים רבים על חתולים
אובדים וכלבים שנעלמו במרפאה
של ״קותי״ (יקותיאל) בעלי, שהוא אחד
מעורכי המדור הזה. כן, קיטי, החתונה
שלנו התקיימה שבוע אחד אחרי שנעלמת.
היית חסרה לנו. זוכרת איך היכרתי את
קותי, בזכותך? לפני שנתיים, זה היה
אצל חברים; הם שאלו אותי אם אני
רוצה גור של חתולה סיאמית, ואני, שלא
אהבתי חתולים, לא הגבתי. עד שפתאום
נדחקת אלי, נצמדת לרגלי ולא הרפית.
ואז החלטתי לנסות. לקחתי אותך הביתה
ומייד לווטריטאר, לקבל חיסונים, תדריך
וכל השאר.
מאז איני יודעת את מי אהבתי קודם,
אבל אהבתי אליך קשורה באהבתו. התרגל נו
לראותך בינינו, מציצה מתחת לשמיכה,
משחקת עם כושית, הכלבה שלנו על הדשא
(כן, גם לה נורא משעמם מאז שנעלמת),
ומוזר לראות את הספסל שעליו נהגת להשתזף,
בכניסה למרפאה, ריק לפתע.

מישפחת רזיאלי מרמודהשרון גידלה
את כלבה, סער, במשך שבע שנים. בוקסר
יפה ואצילי. סער גדל עם ילדי זד
מישפחה, והיה שותף לכל עצב ולכל
שימחה. באחד מימי השבוע שעבר, בשעות
הצהריים, חזרה גברת רזיאלי, כ דרכה,
מעבודתה הביתה, אך משהתקרבה
אל השער הבחינה בשלוליות־שלוליות של
דם מובילות לביתה. היא רצה בעקבות
הדם ולבה מפרפר, שמא משהו נורא קרה
למישהו מבני מישפחתה. והנה על טיפתן
הבית, על סף הכניסה, שוכב לו שסוע
ושותת־דם הכלב סער. נשמה לא נותרה
באפו. כל עוד רוחה בה פינתה את ה כלב
לבל יראו אותו הילדים בבואם הביתה.
השכונה
התלחשה. עדי-ראייה סיפרו כי
סער נרדם וכי ראו את הדורסת בפעולה :
היתה זו שכנתם של רזיאלי לבית חדו־מישפחתי.
הדורסת פגעה בכלב במכוניתה,
יצאה מן המכונית, העיפה מבט בכלב
המתפתל מכאבים, נכנסה למכוניתה והסתלקה
כהרף עין. בעלי החנויות בסביבה
אף ראו כי כלבה של השכנה הדורסנית
היה בתוך המכונית. איש לא ידע להסביר
מדוע לא הרימה הדורסת את הנפגע
ולא נשאה אותו אל הווטרינאר הגר בסמוך
למקום־האסון והמוכר לה היטב.
אחרי כרבע שעה בלעו העדים את לשונם
וכבר לא חיו כל כך בטוחים במה
שראו. איש מהם לא היה מוכן לחזור על
שם הדורסת. כולם פחדו. יחסי השכנים
עשויים להתדרדר ומוטב שלא ללבות את
הרוחות.
אשר לגברת רזיאלי, היא נותרה עם
בעייה קשה שבעתיים: ילדיה משחקים
עם ילדי הדורסת וחיים כמעט בצוותא.
הדורסת ידועה בשינאתה לכלבים וילדיה
שלה, הם שכפו עליה החזקת כלב
משלהם. נקמת סער עשוייה להטיל צל
על הילדים השכנים ועל אמם — כתם
שלא יימחה. כי לא מדובר כאן בפגיעה
בחיה בלבד, אלא כהתאבנות לבו של
הדורסן. ואמנם זו עוד הגדילה עשות:
כחצי שעה אחרי שגווייתו של סער פונתה,
הבחינה הדורסת בשכנתה שפניה
עגומים והתעניינה לדעת האם קרה משהו,
חם וחלילה.
על כך כבר אמר התלמוד: המגדל
כלב (רע) יהיה מחוץ לביתו (הכלב) .כלומר:
אנשים רעים אל יגדלו כלבים.
בעצם לא יכולתי להבין כיצד נעלמת.
הרי היית מלכת השכונה ותמיד חזרת הביתה•
האם מישהו פיתה אותך ללכת?
הרי לא הלכת מרצון אחרי זרים! אבל
את אוהבת אנשים ואינך מרשעת מטבעך.
אני מקווה, לפחות, שאם הגעת לבית של
אנשים טובים, יבינו שאינך חתולת־בית
בילבד ושאת זקוקה לחצר ולמרחב מחייה.
ואולי גם יבינו את גודל הפגיעה באלה
שנפשם נקשרה בנפשך ויחזירו אותך ה ביתה.
שלך,
דניאלה שרעבי.

זהו יוסי, החמור היחיד בצפון תל־אביב הנהנה מדירה עם ארבעה כיווני־אוויר
ומיגרש חנייה פרטי. על גבו רוכב לו ניני אופיר, בנם בן ה־ 4ג של שייקח
ולידיה אופיר, שקנה את החמור ב־ 80 שקלים, בשותפות עם חבריו, מומי ועדי,
ממכר של חבר אחר בשכונת״התיקווה. מאחר ומישפחת אופיר גרה ליד מיגרש
ריק, בנו לו השלושה ביקתה מפוארת, התקינו לו מצע נאה. רק שבאחד הימים
שכחו להגיף את הדלת. שבנה עירנית שהאזינה לרדיו שמעה לפתע על חמור עיקש
החוסם את התנועה בקרן הרחובות ארלוזורוב והנרייטה סולד בתל־אביב, ומייד
הבינה: זהו בטח החמור של גיגי. הזעיקה את שייקח, וזה הבחין מייד כי יוסי
אכן אינו במקומו. וכך — מספרת לידיה — שייקה, שמאז ומעולם סירב להיכנע
לאופנת השכונה וללכת עם פודל ברחוב, מצא עצמו מוביל, כלאחר כבוד את חמורו
של גיגי בין אוטובוסים של דן ונהגים מחייבים.
אך לא אלמן ישראל. לפני כמה שנים, מספרים בירושלים, היה היתה זקנה
יקית חביבה שראתה ערבי מכה את חמורו. איך הוא מעז, כעסה הייקית. משחמשיך
הערבי להכותו קנתה ממנו את החמור והחנתה אותו ליד ביתה, בשכונת רחביה
המכובדת. אך החמור, שלא הביר את כללי השכונה השקטה, געה ובכה ונער
והשכנים השליכו עליו מן החלונות מים וחפצים להשתיקו. ראתה גבירתו כי
החמור שלה ממשיך להתענות, ציידה אותו בגזר ובכרוב והובילה אותו במיצעד
רגלי דרך סימטאות ירושלים לאחד המושבים. ושם הוא חי עד עצם היום הזה.

אי ךלבחורכלב
חחלטתם לקחת כלב ואתם יודעים שאין
זו רק חנאה אלא גם אחריות — חנה
כמה טיפים להקלת הלבטים:
( )1גור יאו מבוגר? מבוגר בא אליך
עם הרגלי הסביבה הקודמת. בדוק אם הם
מתאימים לך. הרגלים רעים קל למנוע
אך קשה לתקן. במיקרה זה הרגלים רעים
פירושו הרגלים שאינם מתאימים לאורח
חייך. גור, לעומת זאת, בן שבעה שבועות
מינימום, תוכל לחנך כרצונך ובגיל קריטי
זה הוא יוצר קשרים חיוביים עם כל בני
המיש&חה.
( )2קטן או גדול? אל תזלזל בשיקול
זה: אם אתה גר בדירה קטנה, על קומה
ובלי מעלית, לא תוכל להחזיק כלב גדול.
הוא זקוק למרחב, ואם יטייל בבית בשימחה
יסחוף בזנבו כמה חפצים חיוניים. תיגער
במיסכן — לא אשמתו שהבית קטן עליו.
התחשב בגודלו, בעיקר אם אין לך חצר.
( )3פרווה קצרה או ארוכה? הפרווה
זקוקה לטיפול יום־יומי. פרווה קצרה —
טיפול קצר. פרווה של פודל, טרייר ושנאו-
צר זקוקה למריטה, לתספורת ולחפיפה.
פרווה ארוכה ומוזנחת צוברת טפילים חיצוניים•
חשוב על אפשרויותיו בכסף ובזמן,
ועל סבלנותך וסבלנות אישתך העומדת

למיבחן בעיתות הנשירה (פעמיים בשנה).
( )4גיזעי או מעורב? גם המעורב וגם
הגיזעי הם מלאי חיים, עצלנים, שמחים,
תוקפניים, חנפניים, פחדנים או אמינים.
אולם היתרון הגדול של כלב גזעי הוא
שבקנותך גור ידוע לך מה יהיו תכונותיו
לעתיד, לפחות על פי הקביעה הגנטית.
אם אין לך משיכה מיוחדת לכלב גזעי
כדאי לקחת סיכון עם כלב מעורב, כי
אופיו של כל כלב תלוי במידת החינוך
שאתה מעניק לו. ועל אופי הכלב — ב־כילבוטק
הבא.

0)31. £1(1190111.

שווה כל מחיה

מפעם לפעם אני מרשה לעצמי
מ שהו מיוחד. כמו קנ ט למשל.
אני מדליק לי קנ ט ונהנה מה שילוב
הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך.
הטעם ה מיו חד של תערובת הטבק
האמ רי ק אי ת ופילטר ה מיק רונייט
המפורסם. קנט.
מפעם לפעם מגיע לי.

מישטות אוו־יהח־ה
נכנעה לב ר •11 העיירה
^ פילו השוטרים מתחנת מסובין חד
י ששים להתחיל עם העבריינים הקשו־חים
השולטים באור־יהודה. בפסק־דין

את האוטו מתי שארצה, ואנחנו עוד נת־ראה.״־־
מועלם,
כרבים אחרים, לא הלך להת־

מפתיע שניתן בימים אלה בבית־המישפט
המחוזי בתל־אביב, התגלה כי כאשר התלונן
אדם בתחנת מסובין שהוכה בידי יוסי
מזרחי וכדורי אראמי, לא רשמו השוטרים
את תלונתו. תחת זאת טלפנו לאדם
מסויים בעיירה ואמרו לו :״אנו מפחדים
על חדד, למה הוא מתעסק עם מזרחי?״
גישתם זו של שוטרי תחנת מסובין לא
עודדה תלונות נגד שני הביריונים ששלטו
באור-יהודה בכוח הזרוע. וכאשר נפתחה
חקירה רצינית בפשעיהם של השניים, היה
זה רק אחרי שמישהו פנה למדור המרכזי
והתלונן כי הצמד־חמד ניסה להרגו ביריות.
קצינים מיחידת המישטרה המעולה
הגיעו לעיירה, קבעו את מושבם במאפיית
פיתות של סמי משיח, ושלחו משם שליחים
לכל בתי-הקפה באור־יהודה, כדי
לאסוף את העדים והמתלוננים.
רק בצורה זו הצליחו לאסוף מספיק
מידע כדי שהפרקליטות תגיש כתב־אישום
נגד מזרחי ואראמי. השניים נשפטו, הורשעו
ונכנסו למאסר לשנים ארוכות.

לונן במישטרה והעדיף, לשתוק. אחרי כמה
ימים פנו מזרחי ואראמי למשה גובי, שישב
בבית־הקפה של אנוואר, וביקשו את מכוניתו.
גם הוא זכה במכות כאשר סירב.

מי שחקי קו בי ה
אגרוף גפני ם

שרשרת זהב
למשיח
ך* אשר הפסיד כדורי 5000 לירות ב״
מישחק־קוביה לאחד בשם משה בברא־שווילי,
נתן לו טבעת זהב כערבון. אבל
למחרת פנה כדורי לאדם בשם יגאל אברהם
ודרש ממנו שיפדה את הטבעת מ-
בבראשווילי וישלם לו מכספו את החוב
של 5000 הלירות. יגאל זכה למנת המכות
שלו כאשר סירב למלא את השליחות שהוטלה
עליו.
אז מסר שרשרת־זהב שלו לחנניה בני-
מינוף, העוסק ביהלומים, ושלח אותו לסמי
משיח, כדי למכור לו את השרשרת תמורת
5000 לירות. הוא קיבל את הכסף, פדה
את טבעתו ושלח מייד את בנימינוף בחזרה
למשיח, כדי שיקח ממנו את השר־

ך* עיירה שוכנת בדיוק מול סביון.
י י מצידו האחד של הכביש הישן לנמל-
התעופה לוד יש שלט ״אור־יהודה״ ,ומולו

־היומגאי הזהיר :
״׳למה להתעסק
עם מיזרחי?״
המסחר בעיירה. אחד האחים, סמי, היה
פטרונו של משיח במשך תקופה ארוכה.

,,מי שלא ניכנע
— מ אני א ק ״
עבריין ארמי
— ויד כל בו
להשליט את חיתיתם על אנשי המקום,
שלא התלוננו במישטרה.״

1 .ויתה להם
התואנה לאיים
בחצר המ׳שטוה...״
שלט דומה ״סביון״ .רק כמד, קילומטרים
מפרידים בין הכיכר המרכזית של סביון,
המקושטת בצמחיה מסוגננת, בחנויות-
פאר ובמיסעדה סינית יוקרתית, לבין כיכר
כפר-אנה, שהיא אחת הכיכרות המרכזיות
באור באור־יהודה. כיכר זו אינה אלא
מיגרש גרוטאות ענקי, שבמרכזו ביצה
עמוקה וסביבה כמה חנויות עלובות למימ־כר
ירקות ומיני סדקית, ומיזנון אחד או
שניים, המוציאים כיסאות־עץ שבורים לחצר
ונקראים משום מה בתי־קפה.
באווירה כזו של עוני ועזובה בעלי
הכוח הם השולטים. יוסי מזרחי וחברו
כדורי אראמי בילו את רוב זמנם בבתי-
הקפה הקטנים של אור־יהודה, כשהם משח קים
קלפים (קוביה ולוגמים משקאות חריפים.
איש לא חלק על שליטתם בעיירה,
והם קיבלו כל מה שביקשו מאנשי המקום.
אם רצו מכונית לא היה דבר קל מזה.
הם פנו לאדם בעל מכונית וביקשו את
מכוניתו. אם העז מישהו לסרב היו מכים
אותו. בפסח, בשנה שעברה, ביקשו מיצחק
מועלם, בעל בית־מסחר לפורמייקה, את
מכוניתו. כאשר סירב מועלם, התנפל עליו
מזרחי, הכהו בפניו ואמר לו :״שני אגרופים
מאחלה גבר באור־יהודה. אני אקח

כל מה שהם רוצים מגיע. להם ואיש
אינו רשאי לסרב להם. ואמנם הצליחו

איו מי ם
ב ח צי המ שטרה

עכריין מיזרחי
ידו בכל —
שרת שמכר לו זה עתה. למרבה הפלא
מילא בנימינוף גם שליחות זו, אלא שסמי
סירב להחזיר את השרשרת עבורה שילם
במיטב כספו.
אנשי השכונה ידעו מדוע הם מפח דים
מהשניים. כבר לפני יותר משנה, כאשר
הסתכסך מזרחי עם ראש־העיר, יצחק
בוכובזה, הלך מזרחי עם בתו הקטנה
דייזי לעיריה והפך אן ן מישרדו של ראש־העיר.
הוא שבר רהיטים, ניפץ חלונות
ודלתות והשאיר את המקום כמו אחרי פוגרום.
אנשים פחדו להתעסק אתו.
״אפשר להגדיר את הנאשמים כמי שידם
בכל ויד כל בם,״ כתבו השופטים בפסק־דינם
.״הם סברו כי הם שליטי המקום.

היתד, לנאשמים חוצפה לאיים על חדד
בחצר המישטרה, לאחר שהתלונן. ומפליא
מאוד שאיש מישטרה היה סבור שאין
לפתוח תיק בעיקבות תלונתו של חדד
ואין כאן מקום לחקירה. ועוד יותר מפליאה
האזהרה לסמי, שלא כדאי שחדד
יתלונן על מזרחי.״ ,
העניין הגיע לבסוף׳לחקירה, אחרי ש השניים
הסתכסכו עם מישפחת משיח. מי-
שפחה זו בת תשעה אחים שולטת בחיי

^ יה זה איש מן החוץ, אברהם חדד,
1 1תושב בת־ים, אשר החל לגלגל את
הפרשה.
חדד עבד באולם־חתונות של סמי משיח,
שמישפחתו שולטת במרבית העסקים ב־אור-יהודה.
מזרחי, שגם הוא עבד בתקופה
מסויימת במאפיה של משיח, הסתכסך אתו
ודרש מחדד שיפסיק לעבוד אצל סמי.
כדי להבהיר לו את רצינות כוונותיו,
הזמינו לביתו ושם התנפל עליו, יחד עם
אראמי. השניים היכוהו מכות נמרצות.
אולי מכיוון שלא היה תושב המקום
ולא ידע על יחס המישטדה המקומית
לשני הביריונים, הלך חדד והתלונן ב־מישטרת
מסובין על המכות שקיבל. חוקר
בשם שלום לביא שמע את דבריו, אך לא
פתח תיק ולא רשם תלונה, אלא שלח
אותו לביודחולים כדי להביא תעודה רפואית,
כיוון שהחבלות על גופו נראו לעין.
אחרי שחדד הלך לבית-החולים, טילפן
היומנאי של תחנת מסובין לסמי משיח
ואמר לו :״אנחנו פוחדים על חדד, למה
הוא מתעסק עם מזרחי?״ וכאשר חזר חדד
מבית־החולים לתחנת־המישטרה חיכו לו
שני תוקפיו בחצר התחנה. הם התנפלו
עליו ואיימו עליו לבטל את פנייתו למיש־טרה.
אומרים
השופטים :״מפליא הדבר כי

^ הדת הסיכסוך בין השניים לא חוב•
הרה במישפט, אך יום אחד חדל סמי
להיות השליח הטוב של מזרחי, ואז החליט
מזרחי להתנקם בו. הוא איים על
חדד שיפסיק לעבוד עבוד סמי, והתחיל
להטריד את פטרונו לשעבר.
יום אחד רדפו מזרחי ואראמי במכוניתם
אחרי מכוניתו של סמי, וכאשר השיגוה
ירו לעבר הנהג.
כך החלה החקירה הרצינית בעניינם
של מזרחי ואראמי, אשר הביאה בסופו
של דבר לכתב־אישום ארוך ומפורט נגד
השניים, שהוגש על־ידי אברהם לנדשטיין
מפרקליטות תל־אביב.
״זהו סיפור עגום של הווי חברתי,״
קבעו השופטים .״מושגים ונורמות־חיים ש נתגלו
לנו במהלכו של מישפט זה• לפי
נורמות אלה סחיטה הוא מעשה של יום
ביומו, ואין בכך דבר יוצא־דופן ...מי
שלא נכנע לסחיטה אוי לו, מי שמתלונן
הוא מאניאק ומלשן. אם מתנהל מישפט,
קרובים וידידים חיים עמו, ולא רק נשים
וילדים, אלא גם גברים שמקומם הוא
בעבודה — יושבים במשך ימים באולם
בית־המישפט ומדי פעם מתערבים במהלך
המישפט בהתפרצות ובהערות. העדים מפחדים.
גם מי שמדבר, מתקן ומייפה את
עדותו. ואם העדות אינה לרצון הנאשמים,
אין הם מהססים לצעוק ׳ולאיים ויש צורך
להוציאם מהאולם.״
חרף פחדי העדים הצליח התובע לנד-
שטיין להוכיח לבית־המישפט את מעלליהם
של השניים והם הורשעו בכל פרטי ה אישום
על־ידי השופטים חנה אבנור, נחמיה
בר וישראל גלעדי. מזרחי נידון לתשע
שנות מאסר וכדורי לשבע שנים.
פסק-הדין הועבר על-ידי התובע למפכ״ל,
לפי בקשת השופטים, כדי לבדוק את התנהגותם
של השוטרים בתחנת מסובין.

אילנה אלון 1

בחג הפסח !
ה שנ הבלהאת חו פשתהפסח על הי ם. ב מ חי רמק בי ל
ל חו פשה בי שר אל תו בלל שלב בי קו ר בי פי םשבאת רי הים
ה תי כון ו בילוי על סי פונן של ה אניו ת ״ א רי ח ״ ו־ ״ו רגינ ה ״.

26.4.81 1*10*1־17.4
ב ד רכ התפ קו ד ה אני האת הנ מ לי םהבאים: לימ סו ל, רו דו ס,
א תונ ה ־ פי ר או ס, ו ה אי לסבוס. ה מ חי ר לי חי דבתא זוגי מ מוז ג
אוי ר כו ללא רו חותו מי סי נמלהחלמ־ $ 4 7 8

*16.4-25.4.81 - £1¥ *01*1
בדרכ התפ קו ד ה אני האת הנ מ לי םהב אי ם: לי מ סו ל, כ ר תי ם ־
חרק ליון, א תו נ ה ־ פי ר או ס, ברנדיזי — אי ט לי ה. ה מ חי ר לי חי ד
בתאמ מוזג אוי ר בו ללא רו חותו מי סי נמלהחלמ 4 6 0
ב שתי ה אניו ת תו כ לו לחנותמב רי כתש חי ה, סי פוני שיזוף,
חנו ת פ טו רהממכס, דיסקוטקים, ב א רי ם, ערבי הווי ובידור
ו תז מו ר ת

רי קו די ם.

* מ חי רי ההפל גו ת אי נ ם בו ל לי ם סיו רי חוץ.

הבטחמקומןל שיי ט —
מספרהמקומות מוג ב ל.
דרגת סיווג בטיחותית שנתנה ע״י
מנהל אגף הספנות והנמלים :
״אריון״ שנת בניה 1965א״א.
״ורגינה״ שנת בניה 1964א׳יא.

פ ר טי ם נו ספיםא צל סו כני הנ ס י עו תואצל :
חי פ ה, העצמ או ת , 76 פנ ת קייז ר מן , 1ט ל663026,640093 .
ת ל־ א בי ב — ר ח׳ א לנ בי , 36 טל 6 , 651412 .־ 654361
י רו שלי ם — ר ח׳ ינ אי -- 4ט ל 247315 , 244266 .

ווו ־ 17 המתכוננת
]וגמניוו 1מתרוננת:

1|¥1ן 1ן|| ך| ן ו1ן ך; 1ך ו את השרירים שמרים אינה ספ־
111 111111 עילה בריצה, היא מפתחת ב־מכון־כוח
פרטי .״בין התצוגות אני נוהגת לבוא למכון, להתעמל
דים אלץ נכנסה אל מזכירות בית !
הספר התיכון בנתניה. את פניה קיבל
מנהל בית־הספר וביקש ממנה לשבת.
״ובכן, איזה כיתות את רוצה ללמד?״
שאל המנהל, ומרים נותרה פעורת־פה אל
מול השאלה .״אני רק בת ,15״ הסבירה,
״באתי ללמוד כאן.״
קבלת־הפנים, שאותה ערך לה מנהל
בית־הספר עם בואה להירשם, דמתה לזו
שערכו לה התלמידים בכיתה.
מרים אלון, המתנשאת לגובה של 184
סנטימטרים, נראתה תמיד בוגרת מכפי
גילה .״בגיל 14 חשבו שאני בת 18 או
לובשת מרים את ביגדי׳ ,20״ היא מספרת. היום מרים בת 17 בלבד,
ההתעמלות, ורצה מיס־ והיא נמנית על השורה הראשונה של
פר קילומטרים .״אסור להתנוון״ הכריזה. הדוגמניות הישראליות.

בסקר

ולפתח את כל השרירים ,׳אחר־כך אני עושה סאונה ויוצאת
אל התצוגה הבאה,״ אומרת הדוגמנית הצעירה, מרים אלון .״בכדי
להיות דוגמנית טובה אני חייבת לשמור על כושר מעולה״.

את הקאריירה המיקצועית שלה התחילה
רק לפני ארבעה חודשים, וכבר היא
מדגמנת בכל התצוגות החשובות בארץ.
״בכל יום יש לי תצוגה או שתיים, אך
האמת היא שהחיים האלה בהחלט קשים.
הם לא כל־כך זוהרים כפי שהם נראים
לאנשים בחוץ.״
מרים עלתה לישראל מצרפת לפני
כשנתיים, בליוויית אמה ואחותה הקטנה.
את ילדותה עברה בפאריס, אביה ואמה
התגרשו בהיותה בת 10 ולאחר מכן חלתה
האם .״הייתי בעצם ילדה קטנה והוטלה
עלי אחריות עצומה,״ היא מספרת ,״כמו
ניהול הבית ושמירה על אחותי הקטנה,
ואני מאמינה שזו אחת הסיבות העיקריות
לבגרות הנפשית המהירה שלי.״

האב, פרופסור באוניברסיטה בפאריס,
התחתן שנית, ואילו האם, שסבלה מבעיות
בגבה, היתד. חייבת לעבור למקום חם
יותר .״ואז החלטנו לעלות לישראל.״

—יי׳ צ

חברתי
ם בואה לארץ התיישבה המישפחה
/בנתניה. מרים נרשמה לבית־הספר
התיכון העירוני והתחילה ללמוד .״זו היתה
תקופה איומה לגבי,״ מספרת מרים,
״שימשתי מרכז התעניינות לכל התלמידים. ר
גובהי יוצא־הדופן והלבוש הפריסאי ש־

(המשך מעמוד )69
אליו הורגלתי, הפכו אותי תופעד. לא
מקובלת.״
היא לא יכלה לעמוד בלחץ החברתי,
והחליטה לעזוב את בית־הספר .״במשך
שנה לא עשיתי כלום,״ מספרת מרים,
״עבדתי עם אמא בבוטיק שהיא פתחה,
ומלבד זאת לא עשיתי דבר.״ לאחר שנה
פנתה מרים לשגרירות צרפת, ונרשמה
לבחינות־הבגרות בצרפתית, שאותם תעשה

בעוד מיספר שבועות.
״לא יכולתי לראות את מה שעובר עליה,״
מספרת אמה, מישל אלון ,״מרים היתד.
התלמידה הטובה ביותר בכיתה בפאריס,
ופיתאום הפסיקה ללמוד. האשמתי את
עצמי משום שבגללי עלינו ארצה.״
מרים רוצה ללמוד רפואה בעוד חמש
שנים, ועד אז היא הציבה לעצמה אתגר
— להפוך דוגמנית בינלאומית.
״לפני ארבעה חודשים פניתי לידידה
של ־אמא, העוסקת באופנה, וסיפרתי לה
שאני רוצה לעסוק בדוגמנות. זו היפנתה
אותי למכון הישראלי ליצוא, ומיד התקבלתי
לעבודה, כדוגמנית של מיספר
מיפעלים מהגדולים ביותר בארץ.״
״גילי הצעיר ועלייתי המהירה גרמו לא
אחת לצרות־עין,״ אומרת מרים ,״היו נם־
יונות להעליב אותי, או להפוך אותי
נושאודכלים לדוגמניות ותיקות, אני אמנם
רק בת ,17 אבל לא טיפשה, ואותם נסיונות

נפסקו מיד״
אמה של מרים היתד. בעבר דוגמנית-
בית של מיספר בתי־אופנה פריסאים,
מהגדולים בעולם .״לא רציתי שמרים
תהפוך דוגמנית,״ אומרת האם ,״ובאותה
מידה לא רציתי שתהיה אינטלקטואלית
בלבד. החיים בשטח הדוגמנות קשים מאוד.
זהו שטח תחרותי ורחוק מלהיות נוצץ,
כפי שהוא נראה לאנשים שלא שייכים
אליו. מרים היא בסך־הכל ילדה, שצריכה
עדיין להתפתח, אם מבחינה גופנית ואם
מבחינה שיכלית. להיות דוגמנית מיקצו־עית
זה אומר לשמור על גיזרה דקה מאוד,
ולחיות חיים קשים עם מעט שעות־שינה
ומעט חיי־רוח.״
למרות טענות האם, שומרת מרים בקפדנות
על אורח־חיים מסודר :״כל בוקר
אני רצה מיספר קילומטרים, לאחר מכן

מסון״ם מבט היא מבצעת, כדי

ללמוד

!!!ן ץ | <11!|1־!11־י ן | מישל, אימה של מריס, היא דוגמנית־לשעבו
111 ׳11111 | 1111 רצתה שמרים תהיה דוגמנית .״עולם הדוגמנוו
ורחוק מלהיות נוצץ, כפי שהוא נראה לאנשים שלא שייכים למיקצוע,״ א
אני אוכלת ארוחודבוקר מלאה ויוצאת
לעבוד. בדרך־כלל יש לי שתי תצוגות,
וביניהן אני משתדלת ללכת להתעמל
במכון־כוח, על־מנת לפתח שרירים שאינם
מתפתחים בריצה.״
האתגר שאותו הציבה מרים לעצמה,
להפוך תוך חמש שנים דוגמנית בינלאומית,
מחייב עבודה קשה .״אני עובדת
הרבה מאוד על הגמישות הפיסית שלי
ועל התנועות, שיהיו אלגנטיות כמה
שיותר. אם אני מבצעת צילומי־אופנה,
אני יושבת שעות ארוכות מול הצילומים
ולומדת מהן הזוויות הנכונות של פני ומהן
התנועות הנכונות לי בצילום.״

חיזור
של צבר

ך ילה הצעיר ואורח־החיים המתאים
י* לבחורה בוגרת יותר גורמים למרים
לבעיות .״קשר עמוק עם בנות־גילי חינו
בלתי-אפשרי לגבי, מאחר שמבחינה נפשית
אני בחורה מבוגרת. מצד שני, גם הבחורות
העובדות איתי אינן יכולות להיות חברות

משעמם אותי. ישנם גברים שנבהלים
מגילי הצעיר וישנם גברים שעובדת הגיל
לא מטרידה אותם. היום אני נערה בת ,17
ואני מודעת לחולשה הטיבעית של בנות
גילי — להימשך לדברים חיצוניים, כמו
הופעה נאה וחפצים יפים. אבל אני לא
מוכנה לוותר על העניין הרוחני, הה יוצר
מצב שבסך־הכל אני נשארת בבית, כי
הכל יחד אצל גבר אחד זה נדיר.״
מרים אינה !נהנית מצורת החיזור של
הגברים הישראלים ,״אני די נבוכה אל
מול הגסות שמגלים כלפי גברים זרים,״
אומרת מרים ,״זו תופעה שנתקלתי בה
רק בישראל. בחוץ־לארץ, כשגבר מנסה
לחזר אחרי גברת, ולא משנה מהו גילה,
דרך החיזור לא תתבטא בנסיונות להעליב
או להשפיל, כפי שעושים זאת גברים
רבים בארץ.״
מרים נוהגת לבלות בחברת אמה היפה
והצעירה .״זה כיף שאמא נראית צעירה,״.
היא מודה ,״אנחנו יכולות לצאת יחד,
וכולם חושבים שאנחנו שתי חברות
טובות.״ למרות העובדה שהן נמצאות יחד
באירועים חברתיים, לכל אחת חברה שונה.
״לאמא יש החברים שלה ולי יש שלי.
על אף העובדה שאמא נראית צעירה,

בשעודאימון.
| 11ךייךין | מרים
״ ״אסור להזניח שום אי״

בר״ ,היא אומרת. מימין: מרים בחדרה.
קיים פער הגילים, ולכל אחת קונספציה
שונה לגבי אורדדהחיים שיש לנהל.
״אמא זו אמא. היא תמיד מתערבת ותמיד
חושבת שהיא יודעת יותר טוב.
בתקופה שבה לא עשיתי דבר, ונטשתי
את הלימודים, היה הקרע הגדול ביותר בינינו.
אמא לא פסקה מלהטריד, ולבסוף
יעצה שאעזוב את הבית. חשבתי שמאוד
ארשים אם אארוז את המיזוודות ואעלם
לכמה שעות. שבתי כעבור חמש שעות,
וראיתי שלא הצלחתי להרשים.
״אז נסעתי לאילת. באילת עבדתי כמלצרית,
וישנתי בבית־מלון זול. רק כעבור
שבועיים הופיעה אמא, ולקחה אותי משם.
אז יש בעיות גם כשיש אמא צעירה, המבינה
ומכירה היטב את אורח־החיים
כמו שלי.״
בינתיים מרים עומדת לפני גיוס לצה״ל,
״זו חובה של כל בחורה ישראלית. זה
יהפוך לגבי בעיה, הן מבחינה מיקצועית
והן מבחינה חברתית, מכיוון שיהיה לי
קשה להסתגל לתנאים שבהם לא אני
קובעת. אך לפני עוד שנה שלימה ואני
מקווה לנצל אותה עד תום, אם בעבודה
ואם בטיולים בעולם.״ נורית מאנה 1

מוד מול המצלמה. בהיותה בת 12 בלבד פנו אליה צלמים

בישראל, כי אם גם באירופה ואולי אף מעבר לכך״ אומרת מריס.1 .

1_ 71

אודציון מנסה לפחלץ את מנדל, מוכר ספרים
קלדו־זן יורה ^ו א. ב יהו שוע ש ל שנת
בדיוקו־ מודד לתלמידותיו
1953

העוזגרפיה של גרץ £ו העק שנות הפרועה של ראובן קריץ

פתיח

ביקורת 1980/81
שנת המם 81־ 1980 לא היתה שנה גדולה
לספרות העברית המקורית. שנה זו לא
הולידה ספרים גדולים. היא עמדה בסימן
גידול בתעשיית ספרי־ביקורת הספרות
העברית בישראל. חצי תריסר אוניבדסי-
טות הפיקו עשרות דוקטורים חדשים ל ספרות
עברית, שיאיישו מחלקות ותת־מח־לקות
חדשות באוניברסיטות הג״ל ויזכו
במשכורות־עתק אקדמיות.
עשרות מיליוני שקלים יעברו במהלך
השנה הקרובה בגיזברויות האוניברסיטות,
כדי להזין את כל מומחי הספרות העברית.
הרושם הנוצר הוא, שכל מה שנותר מה ספרות
העברית הוא ביקורת הספרות.
הסופרים העבריים — הטובים, הבינוניים
והגרועים — ייאלצו להמשיך לעבוד כ־שדרי־רדיו
(דוגמת יצחלן כן-נר) או
כמתרגמים (דוגמת פינחס שדה ויותם
ראוכני) ,ובמותם יפרנסו את הדור הבא
של הפרופסורים לספרות, ושוב, במשכורות
צמודות למדד ולתחשיבי שנות שבתון.
סקירה על מעט מפרי-עמלם של אנשי
הקמפוס האקדמי בישראל בשדה הספרות
מוצאת במדור זה.

שלום עליכם בדבר תרגומיו של י. די
ב ר קו בי ץ (שהיה אחר־כך לחותנו) :
,,למען הקוראים והמבקרים, החוקרים ושו אלים
לשמו של מתרגם כתבי לעברית,
הריגי מפרשם כזה, כי תרגומם של ה כרכים
האלה (מלכד הכרך הראשון שנכתב
בהשתתפותי) הולך ונעשה, במסירת הקולמוס
מאתי, בהשגחתי ובהגהתי, על־ידי
סופר עברי צעיר, הרוצה בעילום־
שמו.״
הספר הזה מעולה בתמציתו, במידע המרוכז
ב־ 92 עמודיו ובהתבטלות מרצון
של הפרוס׳ שמרוק ליד עוצמתו של שלום
עליכם. התבטלות מסוג זה אינה בנמצא
אצל הדור הצעיר של בוגרי הפקולטות
לספרות באוניברסיטות.
אם קיים אב־טיפום כלשהו לערפדות
התרבותית המייצגת את הדור החדש של
ספק־מבקרים־ומומחים לספרות, ספק-
חרזנים לעת מצוא, הרי שזה החרזן ה־באר־שבעי
אורציון (שם אמיתי) בר״
תנא, שפירסם ספר בשם מנדלי מוכר
ספרים — עיון ביקורתי במיכלול יצירתו
של אברמוביץ סיפרו המשוכפל של
ברתנא נקרא כמו היה תפור מנוזלי פיחלוץ
אקדמיים, שנועדו לפחלץ את יצירתו החיונית
של מנדלי מוכר ספרים המייצג
בחייו וביצירתו את כל המנוגד לאקדמיזם
המשעמם של ברנתא.

גבולות בין החוקר לבין היוצר ב־ 9עמודים,
הרי שאורציון ברתנא מצדיק ב־156
עמודי סיפרו את ביטול המימון הממשלתי
למחלקות לספרות באוניברסיטות.
ברינקר מבקר בשם ישעיהו שן כתב על
ספרו הראשון של האסתטיקן הוותיק
הד״ר מנחם כרינקר, מבעד למדומה —
משמעות וייצוג ביצירה הבידיונית״ *

דגימה מקרית של תהליך הפיחלוץ של
מנדלי מו״ס, בגירסת אורציון מוכר ספרים,
ברתנא :״הוא מציין סיטואציה, או
שרשרת סיטואציות שעולה מהן משמעות
רציפה אחת, החוזרות כצורתן, או בצו רות
דומות, ביצירה אחת, או כמיספר יצי־

עיים) ,שנבנו מתוך מבעים אלה עד
כאן ברינקר בפשטותו•
אם להתייחס לפרקים שמקדיש ברינקר
להבנת האסתטיקה של הנושא הקולנועי,
בתת־כותרת על הפארסה הקולנועית, הרי
שכל בוגר כיתה ח׳ של בית־ספר עממי
יגלה עניין רב יותר, וטעם מרתק יותר,
ואיכות עדיפה, בנוסח האנגלי של אילו־מינציות
לוולטר בנג׳ מין, שעדיף לקוראו
באנגלית רצוצה מאשר בעברית
ברינקרית.
המחשה נוספת לאסתטיקה הלשונית
של הד״ר ברינקר מצוייה בסיומת של
הפתיח לספרו, בדברי תודתו לתלמידו תיו,
שם הוא מעיר, מבהיר וסותם :
״הערות הביקורת שלהם הביאוני לנסות
ולהסביר טוב יותר את הטיעון שבמאמרים
אלה, ולפחות כשני מקומות הביאוני לבדוק
מחדש את הטיעון עצמו. אני מאחל
להם כשיגיע זמנם להכשיר את כתכי־היד
שלהם לדפום ימצאו לעצמם קוראים ראשונים
שאינם נופלים מאלה •טמצאתי אני
בהם.״
מראשונים לאחרונים, הרי ההצדקה האחת
והיחידה לפירסומו של ספר זה היא
בעובדה, שאנשי האקדמיה נמדדים אחרי
תום המירוץ לתואר, בכמות הפירסומים
שלהם.
איני יכול לשכוח אימרה של סופר
נודע מדור הפלמ״ח :״לכרינקר יש בכו חנו
יותר שכל מאשר לפינתם שדה בכל
מוחו.״
ואם כך, מדוע אי אפשר לגלות שכל זה
בספר זה 1

קלסיקה
רבינוביץ ואברמוביץ
מנדלי מוכר ספרים

הפרופסור הנא שמרוק מהאוניברסיטה
העברית בירושלים נחשב לאחד המאורות,
ולבולט שבין חוקרי ספרות האידיש כיום.
בספרו שלום עליכם — מדריך לחייו וליצירתו
* ,מביא שמרוק תמצית עניינית
על וענו ויצירתו של אחד ממניחי היסוד
לספרות האידיש המודרנית, מהמשפיעים
העיקריים על הספרות העברית והישראלית.
מבוא הספר מפרט בהרחבה את תולדות
חייו של שדום רכינוביץ׳ ,המכונה
שלום עליכם, תוך פירוט הביוגרפיה
היצירתית שלו. שאר הפרקים מאירים
פינות רבות בביקורת ובמחקר על יצירותיו
של סופר נהדר זה. המדריך שמביא
הפרום׳ כולל פכסמיליות מכתבי המחבר,
גלופות כתב־ידו ותצלומים דוגמת זה שבו
יושב שלום עליכם עם חיים נחמן
כיאליק בפגישתם בהאג, יב־. 1907
הפרק השני בסיפרו של שמרוק ביקורת
ומחקר של כתבי שלום עליכם מציג מעט
מהעושר של נושא מחקרי מרתק זה. שאר
הפרקים מוליכים את המעיין אל אותו
יער מופלא של ספרות וביקורת אידיש,
יער שעציו נחרכו ונשרפו בימי המילחמה
העולמית והוא נכרת מיערות התרבות.
בין השאר מופיעה בספר הודעתו של

רות של אותו מחבר ו׳/או :״משום
שאינם יכולים להתנהל ברגליהם, זקוקים
הם, בעולם שכולו כאוס וזרימה, לעזרת
אחרים, לעזרת כעלי העגלות
אם הפרופסור שמרוק המחיש את ה
שהוא
״אחד מציוני הדרו הבולטים ביותר
— אם לנקוט לשון המעטה —
כהתמודדות עם מצבו הבעייתי של המחקר
הישראלי בתחום זה, מלבד תרומתו
הנכבדה למחקר הביו־ לאומי כנושא...״
ואכן צדק שן, שנקט לשון המעטה בהגדרת
ספרו של ברינקר, שייתכן שבלוע־זית
ניתן לפחות לקרוא בו.
ספר ביכוריו של הד״ר מנחם ברינקר
מי שתירגם בעבר את כתביו של ז ׳ אן
פול סארטר מצרפתית מובנת־למחצה
לעברית בלתי־מובנת, כתוב בעברית
משוללת משמעות, חרף האסתטיקה והכו תרת
המאוד מגרה. מישפט קל יחסית
בספרו של ברינקד נתגלה על-ידי כותב
שורות אלה בעמ׳ ,128 זזה נוסחו :
״כשמוותרים על ראיית הנושא במונחי
היחס כין מישפטים, מכינים, כי־ ההקשר
הפראגמאטי, המביא קורא רומו או
צופה־תיאטרון ליחס ליצירות בדיוניות
אמיתות מובלעות ברורות, אינו ההקשר
הפראגמאטי של הבנת מבעים מילוליים,
אלא ההקשר הפראגמאטי של הכנת היצגים
ספרותיים (תיאטרוניים או קולנו

חנא שמרוק — שלום עליכם —
מדריד לחייו וליצירתו ! הוצאת הקיבוץ
המאוחד ; 92 ענד (כריכה רכה).

• אורציון ברתנא — מנדלי מוכר ספרים
— עיון ביקורתי 1הוצאת דקל ;
156 עמודים (כריכה רכה).

׳ מנחם ברינקר — מבעד למדומה —
משמעות וייצוג ביצירה הבידיונית; הוצאת
אוניברסיטת תל־אביב והוצאת הקיבוץ
המאוחד; 180 עמודים (כריכה רכה).

פיחלוץ ספרותי

שלום עליכם
בין החוקר ליוצר

יש לכותב שורות אלה סימפטיה לספרו
של ;יפים קלדרון בהקשר פוליטי ׳,
למרות שחלק מהנחותיו אינו מתקבל על
הדעת. כבר בעטיפת הספר יש הצהרת
כוונות שאין לטעות בה: ציור של הצייר
אורי ליפשיץ, שבו נראית ראש־הממ־שלה
המנוחה, נולדה מאיר, מאחור,
פוסעת על נעלי הגולדה שלה.
ספרו של קלדרזן יש כותרת־מישנה
ארבעה מאמרים על סופרים שמתחתה
(א) לא משיחי: על הלאומיות אצל אבות
ישורון ; (ב) עד ה־ 17 במאי ; 1977 על
״זכרון דברים״ ו״ארץ ישראל העובדת״;
(ג) פוליטי — לא פוליטי: על חנוך לוין ;
(ד) להסיר את המדכאות הכפולות: על
עמוס עוז.
מאמרו השני של קלדרון מנסה לאתר
את ההקשר הפולוטי שבין הספר זכרון
דברים של יןן קו כ שכתאי להתמוטטותה
של ״ארץ־ישראל העובדת״ .מאמרו של
קלדרון מעניין ותכליתי עשרת מונים
מספרו של שבתאי, ורצף ההערכות התר־בותיות־ספרותיות
של קלדרון רב משמעויות•
את רשימתו זו מסיים קלדרון
בנימה פוליטית סוציולוגית, שאינה חו רגת
מהמיגרש של הספרות :״ביום שבו
גמרתי לבתוב את המאמר הזה, יום
שישי 18 ,במאי ,1979 אני קורא ב,דבר׳
ראיון עם א.ב. יהושוע. ככה הוא מנמק
את החלטתו לחזור אל מיפלגת־העכודה :
,מיס לנה היא עניין מישפחתי. זה קוד
מיוחד. אידיאולוגיה וריעות הם ענייו אחד,
יחסים מישפחתיים של אמון
* נימים קלדרון — בהקשר פוליטי!
ספרי סימן קריאה; הוצאת הקיבוץ המאוחד;
78 עמודים (כריכה רכה).

מאמרו השלישי של קלדרון מנתח את
המעורבות הפוליטית של הסטיריקאן
והמחזאי חנוך לוין, אחרי מילחמת ששת־הימים,
תוך ציטוט ממלכת האמבטיה, חפץ
ושאר עבודותיו. הוא משבח את מחזותיו
והגדרותיו הפוליטיות של ׳לוין :״העולם
הפוליטי של הניד לוין היה עשיר ומורכב
— ברוד מממצא ו,שנית מסדה לא

:יפים קלדרון
לא אוננות ביקורתית
תיפול׳ ,התנ״ד והארץ המובטחת׳ ארץ־
ישראל הראשונה והשנייה, אבות ובנים,
יהודים וערכים, טרור ו,ידנו מושטת
לשלום׳ .העולם הלא־פוליטי של חנוך
לוין הוא דל ומשעמם — אם לא שפרכצי
אז פשישפש, אם לא נוד אז גרפס
גישה מעוררת מדון מביא קלדרון ברשימתו
האחרונה להסיר את המדכאות הכפולות
בנושא ע מו ס עוז. הוא פותח במוטו
ארוך משיר של כרטולד ברבט
מאמר זה הוא אנטי־עמוס־עוז, רצוף בניסוחים
כמו :״כשעמוס עוז מספר סי פור
אין בו בני־אדם, יש בו, גורמים׳.
האדם האחד לא מעניין את עמום עוז
ואין לו מה להגיד עליו ...קצת סבס
בפרוטה, כענייני ההתמחות וההצטברות
וההתפרצות, וקצת פאראנויה בנוסח הרצל
רוזנכלום על כוחות ברית־וארשה הנאספים
וזורמים, והרבה פיוט גימנזיסטי של
תופים נמוכים ושצף־טירוף. ועם המרקחת
הזאת הוא רוצה לעשות עלינו רושם? ועם
זה הוא רוצה לומר משהו על בני־אדם?...
העשייה הפוליטית, המחשבה הפוליטית,
העמדה הפוליטית, התפקיד הפוליטי, הטרמינולוגיה
הפוליטית — כל אלה מופיעים
אצל עמום עח כקליפות מזולזלות.
מה שקובע כאמת הם, היסודות השותקים׳
.כד מושחתת תרבות פוליטית שלמה:
כעד ציונות ונגד ציונות, יש פלסטינים
או אין פלסטינים — הבל הופך להיות
תסר־חשיבות אם גם הציונות וגם הפלסטינים
נתונים במרכאות כפולות ומכו פלות
...לובה אליאב אמר פעם שגולדה
מאיר חציבה כחיים הפוליטיים הישראליים
גליוטינה כגובה הברכיים, מי שזחל
פנימה — ניכנס. סופרים וספרות בכלל
זה. עמום עוז כותב ספרות מנייריסטיון
שיש בה, גורמים׳ ומרפאות כפולות ואין
כה כני־אדם. כך הוא ניסה להימלט מפגיעתה
של מציאות פוליטית: להפריד ממנה
לחלוטין את הספרות• אבל הוא מקבל
את דינה של המציאות הפוליטית הזאת,
שגם בה, קודם כל כה, יש, גורמים׳
ומרפאות כפולות והילד ונעלם ממנה
האנושי, הער לסבל, החושב והאחראי
למלים. צייד להסיר את ההפרדה ואת
המדכאות הכפולות — למען שני הצדדים.״
בהקשר פוליטי של ניסים קלדרון אינו
אוננות ביקורתית ד,מזריעה עצמה באוניברסיטות,
אלא ספר שמלאכת הסופרים
והיוצרים האמורים משמשת לקלדרון בסיס
מפרה לאידיאולוגיה תרבותית מוגדרת, אם
כי, כאמור, לא תמיד מתקבלת. הריאליזם
והאמת שבה דומיננטים.

ציונות

אם פ(מילנסקי) יזהר היה הסופר

המייצג את הספרות הישראלית בחיים הפרלמנטריים
בימי דויד כן־גוריון, הרי
שבארבע השנים האחרונות, בעידן שיט־עוד
פרם, עושה זאת הסופר החיפאי
אברהם ב(ולי) יהושוע. או, כמאמר
חז״ל: דור דור וסופריו.
את מעמדו זה ביצר יהושוע בסידרת
פעולות חינוכיות־תרבותיות בשירות זד
מימסד, פעולות שהתבטאו בעיקר בפיר-
סום מאמרים, שתורגמו לעשרות לשונות,
וששימשו תעמולה ממשלתית ישראלית במסווה
של תעמולה ציונית. באחרונה פיר־סם
אברהם יהושוע קובץ ממאמרירטיעוניו,
תחת הכותרת בזכות הנורמאליות * .ספר
ששזורה בו תערובת מילולית נוסח גילוי-
הלב-המיקצועי של עמום עוז, עם חלקלקות
הלשון של שימעזן פרם והטיעונים
הפוליטיים של גולדה מאיר ן זוהי בחינת
הנושא הערבי בעיניים של אמנון רו בינשטיין,
טבולה בדבק או בטיט של
תנועות־המחאה שלאחר מילחמת יום-
הכיפורים.
יהושוע עורך במאמרו הראשון ניסיון
להתמודד עם השואה באמצעות בוגריה,
ולא מבעד לעיניים ישראליות אמיתיות.
מסקנותיו רדודות, ועשויות להעניק לו
ברדידותן מושב בכנסת הבאה.
ברשימתו הגולה — הפתרון הנברוטי
נופל יהושוע בין הכיסאות — חיים יהו דיים
בגולה ותהליך יצירת הישראליות
בארץ־ישראל. תוך פיתוח דו־שיח עם
עצמו מגילה יהושוע תגליות שהקשר שלהן
למציאות מופרך שני מיתוסים אנטישמיים
נוחים, אשר אומצו על־ידינו —
המיתום של אהבת הבצע היהודית וה מיתוס
של הפחדנות היהודית — הם איפוא
מופרכים וההוכחה של יהושוע לכך
היא :״אילו היהודים באמת אוהבים כסף
ופחדנים, אפשר שמזמן ככר היו מתכנסים
לגור בארצם ומונעים מעצמם צחת ויפו־ריס
כה קשים...״
קובץ מאמרים זה מסתיים בקטע קצר,
גיוס ופרספקטיבה באמנות, הנקרא בגיחוך
רב, למקרא ההתייחסות שהובאה קודם
מדבריו של ניסים קלדרון על א.ב. יהושוע.

מבקר. בעבד הרחוק נודע קריץ כטחברה
של סידרת ספרים שהיו רבי-מכר בה״א
הידיעה של שנות ה־ 50 וראשית ה־: 60
שנים של תכלת, חטאות נעורים, אלון
ועירית, אחות קטנה ונפנוף של מספחת,
אשר מעולם לא זכו להתייחסות של ממש
מצידה של הביקורת ״המכובדת״.
שנים אחרי הצלחתו כ״סופר״ נתגלה
קריץ בסידרה של ספרי־ביקורת, סידרה
אותה חיבר במהלך גילגולו השני כמרצה
לספרות. בין הספרים האלה בולטים על
מיבנה הסיפור מאחורי הגדר, המוזר שבסיפור
המוזר, תבניות הסיפור וכן הסיפורת
של דור המאבק לעצמאות (חלק ראשץ),
ספר־יסוד החושף את השורשים המהותיים
של דור זה בספרות הישראלית.

את יהושוע לילד-פלא, שהחל לכתוב בגיל
כה צעיר.
חתן פרס־נובל, ש״י עגבדן, לא מסר
לעורכי הביבליוגרפיות שליו את חיבוריו
מן החדר ובית־הספר. כתבי־היד שלו לא
ראו אור בחייו, למעט כמה ספרים, זד,ם
מצויים בספריית כתבי־היד שבביית־הספ־רים
הלאומי. הכבוד שעצר את עגנון לא
עצר את יהושוע, והוא מסר לביבליוגרף
האישי שלו ״פיליטונים, סיפורים ומחזות
שלא פורסמו, מסודרים לפי סדר כרונולוגי
כפי שמסר א.כ. יהושוע עצמו״.
ביניהם הפיליטון ״הכניסה למטה מגיל 16
אסורה״ בכתב־יד, ועוד כמה משירבוטי
בית־ד׳ספר שלו• הדבר אינו מעיד על
צניעות דווקא.
מילבד המגאלומניה, הביביליוגרפיה היא
מלאה, קפדנית ודייקנית. רק פירסום נוסף
של סיפורי יהושוע, מאמרים וביקורות
עליו יקלקלו את הקובץ, שיהפוך תוך כמה
שנים לנטול כל ערך.

מחקר
עוז מזה שנים רבות חוקרת הד״ר נורית
גרץ את עבודותיו של הסופר ע מו ס
עוז, תוך בחינת ההיבטים התרבותיים ו
הסוציולוגיים
הרחבים ביותר של יצירתו.
באחרונה פירסמה גרץ את סיכומיה בעמוס
עוז — מונוגרפיה * ,קובץ שהוא תערובת
של הערכות, עדויות, עובדות, קטעי ראיו־נות,
שברי הגיגים, שיש בכוחם להמחיש
את התלת־מימדיות שיל עוז.
בים הרב־גוני של מחקרים על סופרים
הגואה באחרונה, הרי שחוט של תום שפוך
על ספרה של נורית גרץ — חוקרת ספרות
שעודנה מאמינה בכוח ובעוצמה הטמונים
באות הכתובה של הסופרים, כוח ועוצמה
שאותם היא מנסה לפענח בעבודותיו שיל
עמוס עוז.
ספרה של גרץ מחולק לשלושה חלקים.
הראשון הוא הסופר והזזברה, ובו אחד
מהניתוחים הבודדים המניחים את הדעת
ואת האמת, בדבר כיוון של התפתחויות
מסויימות בספרות הישראלית מאז מילחמת
השיחרור. החלק השני הוא פואטיקה חדשה,
בו מבודדת גרץ את ייחודו שיל עוז וייחודן
של יצירותיו בנוף הספרותי של
שלהי שנות ה־ .50 בחלק השלישי, יצירות,
היא מביאה את מיון היצירות, בצירוף
של קולאז׳ .במהלכו היא מציגה שיטה
ביקורתית השומרת על מרחק מה, על
רספקט לטכסטים הכתובים, תוך הזנה של
מידע־רקע, ביאורים ושאר עזרים עיוניים.
עמוס עוז — מונוגרפיה הוא ניסיון רב־עניין
וקפדני של מעקב אחר יצירתו של
עוז, תוך קביעת עמדה חיובית ביותר,
להגנתה של יצירה זו.

ראובן קריץ
חוקי המשחק הספרותי
אלא שראובן קריץ החליט שלא להסתפק
בשני עולמות אלה, והחל בפירסום סידרת
ספרים של אותו סופר אלמוני, ריקי קלר,
שהוא ראובן קריץ עצמו. ספרים אלה
אינם נופלים באיכותם מכל דבר אחד
שנכתב בארץ במהלך השנים האחרונות,
אם כי ניסיונות ההצערה (מלשון ״צעיר״)
פוגמים במידה רבה בכוח מכירתם.
אין ספק שתופעת קריץ־קלר, היא
ניסיון סאטירי להביא את הביקורת עד
לגיחוך מחריד. והביקורת, כמובן, לא
קלטה את המסר, למתת שגיבורי קריץ־
קלר פולטים ציטוטים מתוך היינריד
פון קלייסט ושאר דמויות מהספרות
העולמית( .קריץ ידוע כאחד המומתים בתחום
זה באוניברסיטת תל־אביב).
ספרו של קריץ מביא פרקים מתוך
הווי של יורדים בארצות־הברית, הווי ש־קריץ
מתארו תיאור ספחתי מהוקצע וקפדני.
אלא שמעשה הספר כולו — וריקי
קלר הוא מעשה של סאטירה ספרותית
— הוא בבחינת זילזול באקדמיה,
זילזול באותם בתי־חרושת המייצרים
קופסות־ניתוח סמיוטיות המכונות דוקטורים
לספרות. קריץ־קלר כותב על כך
בסיגנונו הסאטירי :״אני שואל, פ ח־פטור,
כעניין הרלוואנטיות של כל הסטד
יוטיקה הזו, עם הטסר הזה, שהטוען
משדר אל הנמען בצופן, מוסכם, וכל
זה. אז נגיד, שהאינדיאנים היד. להם
שפת־סימנים. אחד שובר ענף, בא השני,
רואה את הענף השבור, ותיכף מכין ש.
נגיד. ועכשיו נניח, שאיזה משורר נסע
פעם בחשמלית באיות ג׳ונגל רחוק, וראה
ענף, או יותר נכון, זלזל צעיר שנשבר
וצנח, אבל עוד נשאר מחובר קצת ל גדע,
אתה יודע איד זה עם הזלזלים האלה,
והמשורר מביט ומבין פתאום את המשמעות
של החיים שלו השבורים ומתנד נדים
כרוח, שלא יכולים עוד ללבלב. אז
כל עניין הנמען והמסר פה די כרור...״
וכך הלאה יורק קריץ־קלר על האקדמיה,
וזאת מפני שהוא בעל הבנה והבחנה בכות
היצירה האמיתי, המתרכז ליד מכו-
נות-הכתיבה, אצל הסופרים והמשוררים,
ולא אצל ילודי המחלקות לספרות. הוא
הופך את בשדרות השקיעה לסאטירה, שצריך
להכיר את חוקי-המישחק הטפת־תיים
כדי למצות אותה וליהנות ממנה.
סאטירה אברהם כ>ולי) יהושוע

יקריץ

זכות הזימזום

בזכות הנורמאליות הוא פאראפרזה על
״בזכות הצעקה״ של ברנר, שהתגלגלה במשך
השנים והפכה לזכות הזימזום, כפי
שעושה זאת יהושוע. הוא מזמזם בקובץ
זה את הנעימות המאוד ישנות והמאוד
דהויות של הציונות, בלא התאמה כלשהי
להווה.
יוסף ירושלמי עוסק באחד מהנושאים
המשעממים ביותר בקשת מקצועות הספרות
— עריכת ביבליוגרפיות. הוא פירסם
את פרי עמלו בספר הנושא את השם
א.ב. יהושוע — ביבליוגרפיה — —1953
.1979א.ב. יהושוע העניק לביבליוגרף את
תיק קטעי העיתונים שלו ואפילו את
חיבורי בית־הספר שלו, עד שניתן לחשוב
* א.ב. יהושע — בזכות הנורמאליות!
הוצאת שוקן; 167 עמודים (כריכה רכה).

״בשדרות השקיעה הוא סיפור על בדוור
ישראלי בלום־אנג׳לם. זהו ספר רביעי של
ריל,י קלר, אחרי, קונצ׳רטו לנער צורם
ולתיזמורת 1975 דופקים 1977
ו,שטים פשטים 1979״ כך כתוב על
הספר בשדרות השקיעה מאת רילוי

קדר **.

אלא שריקי קלר אינו בנמצא. ריקי קלר
הוא שם־עט של הד״ר לספרות ראובן
קריץ מאוניברסיטת תל-אביב, הנהנה מזה
עשרות שנים משני העולמות: סופר ו,נורית
גרץ — עמום עוז — מונוגרפיה
! הוצאת ספרית פועלים 191 ,עמודים
(כריכה רכה).
״ ריקי קלר — בשדרות השקיעה!
הוצאת גת; ת.ד 39489 .תל־אביב; 168
עמודים (כריכה רכה)

מנמזוז עיניים מדבריו ת
אולי לא הרגשתן, אבל האביב כבר
מיתדפק על השער. ואם אתן לא חשתן
בכך, הרי בחברוודהקוסמטיקה כבר ערוכים
לקראת כך. הלנה רובינשטיין העניקה
למוצריה המיועדים לאביב/קיץ 1981 את
השם המסעיר סהרה. זהו מראה המדגיש
את היופי הטיבעי, משווה לאיפור את קסם
המידבר, ומעניק לו עוצמה ומיסתורין.
איפור העיניים מבוסס על צלליות מסיד-
רת סילק פאשן. זהו שילוב של ציבעי
זהב וזית, והוא משווה לעיניים מראה
אקזוטי ומעניין. משלימים את המראה
המיוחד איי ליינר ועיפרון גבות. גם
לשפתיים וגם לציפורניים יש צבעים מיד-
בריים. צבע אלמוג בהיר לציפורניים וצבע
אדום כהה לשפתיים.

סהרה

זהו המראה החדיש לאיפור אביב/קיץ 81 שי.
חברת הלנה רובינשטיין. איפור העיניים הוא
בצבעי זהב וזית והוא משווה לעיניים מראה אקזוטי ומעניין.

הוא מדגיש את היופי הטיבעי ומשווה לאפור את קסם המידבר
בצורה מיסתורית. משלימים את צלליות העיניים עיפרון שחור
למיסגרת־העין ועיפרון גבות. גם לשפתיים צבעים מדבריים.

אני לא יודעת אם נפל בחלקו לחלוף
בסערה על פני מרחבי המידבר, אבל
בהלנה רובינשטיין מבטיחים לנו שמראה
הסהרה — האיפור החדש לאביב/קיץ 1981

הפיל

הקטן, סיכה לשער וקשת ציבעונית לשיער הס חלק מהאביזרים שאפשו
בארץ מיגוון של תכשיטי פלסטיק ציבעונייס בצורת תוכים.
־ למצוא פרפרים ועלים, עגילים בצורת טיפות ,,סיכות־ראש ועוד ישוו לך מראה מרענן

הציבעוני הוא אחד התכשיטים שאפשר לענוד על דש החליפה
- 1 1-111י 1או החולצה, בצירוף צמידים באותו צבע. בציחף אביזרים אלה
הנך משנה את מצב־ רוחך ואת מצב שימלתו ומשווה לעצמך מראה אופנתי.

— משקף את נופי־המידבר ומשלים את
ציבעי הלבוש האופנתיים בסיגנון הנוצץ.

פ ל סטי קי 0
צבעוניים

1ן 1 !11ך ו סגול ומסרקיות לשיער סגולות, בצרוף סיכה בצורת עלה על דש השמילה,
והנך מחליפה תדמית, וגס שימלה שלבשת מספיק פעמים, ולא ידעת

כיצד לשנותה נראית שונה. עם קצת דימיון אפשר לשנות את מריאה מלתחת הקיץ.

— 1 1 11

י י יי1

כמה פעמים קרה לך, שהתעוררת בבוקרו
של יום ואמרת לעצמך: בא לי לשנות
משהו במראה הכללי שלי. משהו שיהיה
בו משום השובבות ויוסיף קורטוב של חן
למראה הכללי. אני לא מתכוונת ״להפציץ״
עם איזה בגד שיגעוני, או להפוך את
סידור השיער הרגיל. משהו ציבעוני,
שיוסיף עניין לבגד.
אני שמחה לספר לכן, שהדברים החמודים
הללו הגיעו לארץ, וכל אחת יכולה
להרשות לעצמה להתהדר בהם. אין צורך
לנסוע לפאריס או ללונדון או לניו־יורק
או לדנמרק. לא שאני נגד נסיעות, אבל
כיום ניתן לרכוש אביזרים אלה גם בארצנו.
אני מתכוונת לתכשיטים הציבעוניים, כמו
סיכות בצורת תוכים, פרפרים ועלים.
עגילים בצורת טיפות, סיכות־ראש בצורת
פרחים או אליפסות, מסרקות, סיכות
ד׳ניון, חגורות עם אבזמים גיאומטריים,
קשתות לשיער, צמידים בעלי עובי שונה,
דקים ליום, עבים לערב ועוד ועוד.
האביזרים הללו הם ממש שיגעון. עם
טיפ-טיפה דימיון אפשר לשלב אותם כך
שיהפכו שימלח, חליפה או חולצה למשהו
אחר ושונה בכל פעם. חנה לדוגמה מתחשק
לך. לאמץ לעצמך את ״המראה השובב״.
אין קל מזה. שתיים, שלוש סיכות בצבעים
ממישפחד. אחת עם צמידים על ידיד מאותה
מישפחת צבעים, ואת סוגרת את הקו בי
סיכת־תוכי קטנה על דש החולצה או על
המחשוף. ובערב כשאת לובשת שימלד.
סגולה, אין אופנתי משילוב ציבעי הלילה:
עינדי צמיד עבה בסגול כהה,

פרחים

נוצצים לצוואר הם חלק
מהתכשיטים של חברת
בי אנד די. צמידים אקזוטיים, מעוטרים

י-נדררר־ררו

חיגרי חגורה בכחול פטרול, בעלת אבזם
יפה, וזוג עגילים עדינים בסגול, התואמים
לצמיד. את רואה? לא שינית את השימלה,
אך בוודאי שינית את המראה הכללי.
התכשיטים הציבעוניים הללו הם מתוצרת
בי אנד בי הדנית, וניתן מצוא אותם
בדוכנים מעוררי־התיאבון, המוצבים בבתי
הכל־בו ובפרפומריות.
מיגוון הצבעים של תכשיטים אלה
מתעדכן מדי עונה. אם בחורף שולטים
ציבעי הלילה — מציעה לך החברה הדנית
קשת רחבה של ציבעי כחול וסגול, אפור,
חאקי ובז׳ ,על כל גווניהם הדקים ועל
כל ציבעי הביניים שלהם.
לא סיפרתי לכן עדיין ממה עשויים
תכשיטים אלה. ובכן זהו פלסטיק מיוחד,
שעובד למטרה זו, וזהו החומר היחיד
המסוגל לקלוט ולהגיב לטונים הדקיקים
של הצבע.

חניתה צנטנר

במדינה
סיקבח א סד ס
אי־אפשר 7זהות עיקבה
מזיכרון טילבד,
קבע, בית״המישפט
הרחוב היה חשוך והשעה קרובה
לחצות. בפינת רחוב נחלת־בנימין
נעה לה ניידת מישטרה בשקט,
כאשר הבחינה במכונית הנכנסת
לחצר בניין חשוך. שני שוטרים
ירדו מהרכב ונכנסו לחצר בעיקבות
המכונית. שתי דמויות, שהחלו בפריצת
קיר בחצר, הבחינו בשני
השוטרים ובזינוק אולימפי קפצו
וברחו מעבר לקיר, שגובהו כשני
מטרים.
הקפיצה הנחשונית קטעה את
קשר־העין בין השוטרים והגנבים,
ולכן מיהרו השוטרים למכוניתם,
עשו סיבוב ברחובות הסמוכים, ובצומת
אלנבי גילו את אפר־ם
אליהו, כאשר הוא עושה דרכו במ רוצה.
השוטרים קפצו מהמכונית
ועצרוהו. לדבריהם, זיהו אותו כאחד
משני הגנבים שנמלטו. אליהו נלקח
לתחנת־המישטרה.
בינתיים יצאו חוקרים מהתחנה
לחצר ובדקו את מכונית הפורצים.
המכונית היתה גנובה, ובתוכה מכי
שירי־פריצה. בקיר לידה היו סימנים
להתחלת פריצה אל תוך
חנות, שהובילה לכספת תכשיטים
גדולה.
דבר אחד נוסף הובחן על־ידי
חוקרי המישטרה במקום — ליד המכונית
היתה עיקבה ברורה בעפר,
עיקבת נעל־ספורט עם חריצים גדולים•
החוקרים חזרו לתחנה וביקשו
מאליהו את נעלו, הביטו בה והש־

״גליל״ עושה לנו טוב
מזון ׳מלכות מכיל כ מויו ת גדולות של חו מצה זרחנית, קלציום, אשלגן וברזל
ה מ הווי ם יסודו ת בבניו גוף האדם.
הפולנית־מוצר המורכב מ פו לן( אבקת פרחים) ,מזון מלכו ת ודבש.
הפולנית עשירה בפרוטאינים, מינרלים, חומצות ואנזימי ם חיוניי ם לגוף.
אנשי מחקר איבחינו הטבה ניכרת־גופנית ונפשית, באנשים שתפריטם כלל מזון
מלכות ופולנית.
פרטים נוספים אפשר לקבל ממחלקת, ההסברה של מעבדת ״גליל״.
להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים, בצמחוניות ובחנויות המובחרות.

פרקליט מקרין
הקפיצה הסבירה
תכנעו כי חריצי־הנעל זהים לאלה
שראו בחול.
קשר עין. כאשר הובא אליהו
לבית־המישפט באשמת ניסיון לפריצה׳
הרס סניגורו, דרור מקרין,
את כל מיבנה ראיות־התביעה .״אס
עיקר הזיהוי תלוי בנעלו של ה נאשם׳
היכן טביעת העיקבה המקורית
שנמצאה במקום המעשה?״
שאל את התובע. ואז התברר כי
משום מה שכחו אנשי המישטרה
לקחת טביעה כזו.
הנאשם סיפר כי נמצא במקום
בדרכו לאוטובוס המובילו הביתה,
אחרי שחברה סידרה אותו ולא
הגיעה לפגישה. בית״המישסט לא
היה משוכנע כי סיפורו של אליהו
משקף את האמת, אך כיוון ש השוטרים
איבדו כל קשר־עין עם
הפורצים, וההוכחה הנוספת היחידה,
העיקבה, לא היתה לפני בית-
המישפט, סרב השופט דוד שטיינמץ
להרשיע את אליהו על־פי זיכרונו
של השוטר לטביעות נעליים.

מזון מלבות * פולנית
ממוצרי מכווית קיבוץ שמיר
75 העולם הזה 2272

אמנות
נש - ,א בני ם
צילומי נשים, המכילים בנוסף
לחלקי גוף או פני האשה גם תום־
פת של אבנים במקומות מסויימים
הם נושאי תערוכתה האחרונה של
האמנית הפמיניסטית רחל גילעדי
בצוותא תל־אביב. עבודותיה הן
זעקה המדברת בשפת הצילום תחת
המילה הכתובה או המדוברת.
מדוע לנשים שבצילומיה יש
אבנים בפה? האין זה סימן לאלם
הכפוי על נשים, המנועות מלומר
מה דעתן בעניינים הרי־גורל?
מדוע לנשים אחרות בצילומיה
יש אבנים על עיניהן? (צילום כזה
נרכש על־ידי הוצאת הקיבוץ המאוחד
וישמש עטיפה לספר שייצא
לאור בקרוב) .ומדוע יש נשים ב־צילומיה
שלהן אבנים בתוך הבגד,
במקום בו נמצאים אברי המין?

עצמאי,מנהל חברה
או שכיר שלו הכנסה נוססת.
כדאי לך לבדוק עכשיו:

האם שלמת כל מקדמות מם הכנסה?
האם הגשת כל דו״חות הניכויים במקור
על שכר ושירותים?
האם הגשת כל הדו״חות התקופתיים
של מם ערך מוסף?׳
האם שלמת כל הפרשי המם עבור השנה הקודמת
על פי דו״ח שנתי או הודעת שומה?

• האם שלמת כל חובותיך למם רכוש?
• האם סלקת חובות מם מעסיקים?
• האם הגשת כל הדו״חות למס קניה?

אל תישאר חייב,״ מ כבר לא כדאי.
הגש את הדו״חות, שלם חובותיך בזמן
וחסוך לעצמך כסף רב.

שנת המס מסתיימת,מהר ושלם בזמן#שנת המס מסתיימת,מהר ושלם נז מן *ע 1נ ת המס מ
מסתיימת,מהר ושלם בזמן #שנת המס מסתיימת,מהר ושלם בז מן• שנת המס מסתיימת,מו
ושלם כזמן#שנת המס מסתיימת,מהר ושלם כזמן* שנת המס מסתיימת,מהר ושלם בז מן•

מכנסי ק 1ד דר 1י
גיו ו ד אש
אזרח יקר,
אם שינית את מענך
הודע נא למשרד הפנים
שליד מקום מגוריך
עד , 31.3.81
ושמך יופיע בקלפי שבקרבת
מקום מגוריך החדש.

בפנ ק ס הבוחרים לכנס ת העשירית יכללו כל שינויי המען(כתובת)
שנמסרו למשרד הפנים
עד יום .31.3.81
משרד הפנים
המפקח הארצי על הבחירות

אבנים בגון? אשה
אמנות פמיניסטית

מינהל הכנסות המדינה

בשלל צבעים

ב מ סיר ת
סוף העווה
•בוא ושיווק בסיטונות וליחידים

תל-אביב: יהודה ה מכבי 456351,57
ר חו בו ת:ו; ח׳ הרצל 054-76274 ,181
ר׳ג:רח־ ד ר כהן ,2פינ ת ביאלייז 734730,66

האסוסיציה המיידית היא של בעי טה
במוסכמה שהגבר הוא כל יכול,
ושהודות לו בילבד יכולה האשד,
להגיע לסיפוק מיני.
ההעזה הרבה בצילומיה של גיל-
עדי נעוצה כנראה במשבר מיש־פחתי.
היא נפרדה לאחרונה מרופא
מצליח, והחלה לפתח, ללא תם־
ביכים, קאריירה של אמנית מתקדמת,
המצליחה להציג גם בניו־יורק,
בזכות הרעיונות שלה והביצוע
המקורי. בעבר הוכיחה עצמה
כציירת מוכשרת, ועתה החליטה
לפנות לאמנות המיצג, לאמנות ה מושגית
והרעיונית. לדעתה זהו
כורח המציאות, שהרי בעיית הנשים
המקופחות בכל שטחי החיים
מחייבת זעקה שתישמע עד קצווי
עולם. הצלחתה הרבה והתגובות המעורבות
שבהן היא זוכה, מוכיחות
שיש גרעין של אמת ברעיונותיה.

הנ דלרשל עצמו
רבים מספרים שבימים עברו
נהג הצייר הוותיק דויד הנדלר
להלך בין הבתים ולמכור את ציוריו
לתושבי תל-אביב. אשתו, אבי בה
אורי, מכחישה זאת בכל תוקף.
היו לו שני סוכנים, סוחרי־אמ־נות,
האחד ברחוב אלנבי והשני
ברחוב נחלת בנימין. להם היה מוסר
את הציורים שנהג לצייר בהעול
ם הז ה 2272

שעות של שחר, בעת שאשתו נמה
עדיין במיטתה. ציורים אלה היה
עושה כדי להתקיים, והוא מכר
אותם בזול. אלא שעובדה זו אינה
גורעת כהוא זה מאיכות ציוריו.
הנדלר צייר להנאתו, לעצמו
בילבד, וסירב במשך שנים למכור
את ציוריו. ציורים אלה תלויים
היום בתערוכת־יחיד שלו במומי־און
תל־אביב. בתערוכה זו מתגלה
לעין הצופים כוחו האמיתי של
הנדלר ! אמן, שציוריו מצויים בכל

מהווה יצירה הומוגנית אחת. העבודות
מזכירות במשיכות המכחול
את עבודותיו של פינחס כ הן ־ גן,
ובאופן תלייתם המקובץ — את
עבודות כוכי דוקטורי. יש לקוות
שהסטודיו החדש שלה בנווה־צדק
ישפיע עליה לטובה, והצעירה ה יפה
והדינמית תייצר ותצייר במיטב
כשרונה.
לצידה של לינדה מוצגות שתי
עבודות־ענק בחול של עופרה צינד
בליסטה. הציידת שהציגה בעבר
בגלריה מבט ושרה לוי, הוכרעה
מעט מגודל היצירות שהכתיבה
לעצמה, והתוצאה נופלת במעט
ממה שהציגה בעבר. אולם זוהי
עדיין עופרה, עם הטכניקה האופיינית
לה, שימוש בחול הצבעוני של
הנגב תחת מכחול וצבע משפופרת.
החדשה
בין השלוש, בתיה ארד
אטי, עברה, אולי בהשפעת חילופי
מזג־אוויר או שילטון, לסיגנון חדש.
למכור שואין במשך שנים רבות, עם
הבדלי גיל גדולים, כששני אמנים
שונים זה מזה בסיגנונם גרים ויוצרים
באותה דירה קטנה וצנועה,
יכולים להתרחש רק לעיתים רחוקות.
זהו סיפור־אהבה הנמשך עד
היום. גם כשהוא כבר קשיש, והיא
עדיין אשה בעלת פני בובה יפאנית
מעודנת (המופיעה בכל ציוריו ש באולם
הראשון) ,בשלה ובמלוא
פריחתה, מעריצה אביבה אורי את
בעלה כמו ביום שבו הכירה אותו.
רק הרגש העז שביניהם מסביר את
דרכו של הנדלר.
הוא רושם ומצייר באקוורל או
בצבע שמן. מעט ציורי השמן המוצגים
בתערוכה דיים כדי לרגש
את הצופים.

דויד הנדלר
צייר להנאתו —
בית שני בישראל, בעלי יחוד ואיכות.
באולם
הראשון נחשף סיפור האהבה
הגדולה שהחלה לפני שנים
בין אביבה אורי, אז נערה בת ,17
המחפשת מורה מעולה לרישום,
לבין הנדלר .״את בשבילי כמו
מלאך,״ אמר לה הנדלר, וצייר אותה
לעיתים כאשה עם כנפי מלאך.
ציורי־העירום הנפלאים, בהם ישבה
אביבה לפני הבעל-המורה, מעט
מביכים כיום. כי הם נעשו באינ טימיות
מוחלטת, שרק אהבה כה
אדירה יכולה לחולל.
מרגש את הצופים. חיי ני
הצלחות
]החלקות
בבית האמניס בתל-אביב מרבים
להציג מיגוון סיגנונות של יצירות
אמנות. לפעמים תערוכה היא הצלחה,
ולפעמים ״החלקה״ או מעידה.
תערוכה מעורבת של שלוש אמ־ניות
נערכה לאחרונה במקום.
שתיים בעלות נסיון ורקע עשיר
ואחת חדשה סימלו עירבוב תחומים

לינה זנדהאוז, בעלת המבטא הצרפתי
הבולט, המזכיר את מוצאה
הצפון־אפריקאי, החלה לצייר ב־
.1974 את השכלתה קנתה בבצלאל,

נוף עיירה יהודית של שלמה דייכוכיץ
דרש הון־טתק
ועבדה כשנה בגרפיקה. אולם היצר
האמנותי לא נתן לה מנוח,
והיא עברה לפעילות מלאה כציי-
רת, בצד היותה אם צעירה ואשד,
לגרפיקאי. את הנייר אהבה תמיד,
ועבודותיה הוצגו כמה פעמים בגלריה
גורדון. הפעם עשתה לינדה
עבודה ״לפי הזמנה״ .את הקיר
הענק של אולם התצוגה כיסתה
בשורות שורות של עבודות בצבע
מעודן על נייר, שסד־הכל שלהם

״התענוג כולו שלי״

אירופה-דלת ניקוטין בעישון עשירה בטעם.
הען ל ם הז ה 2272

אם בתחילת הקאריירה הקצרה וה מהירה
שלה היא יצרה ״ציורים״
מגזירת דמויות מבדי סטין, תוך
הוספת נורות ניאון להגברת המתח,
הרי כעת, תחת ד,נפקניות ש מילאו
את הבדים, היא מציגה גמלים
וכעין נופים של נוסטלגיה. הרושם
הוא עלוב ומגוחך, ואינו
מתאים בדיוק לשתי המציגות ה אחרות.
אין פה תחושה של ארץ־
ישראל היפה, אם זו היתה הכוונה,

ועבודות־יד של תפירה וגזירה
מקומן אינו בדיוק בגלריה לאמנות
אלא בוויצ״ו, במחלקה לאומנות
ועבודות־יד.

מאחד הקל עי ם
כשהפיקו את אופרה בגרוש ב־הבימה,
לפני 18 שנים, היד, צורך
בציור, שינתן בהצגה כשי למקי
סכינאי ביום כלולותיו. הצייר שהוזמן
לצייר את הציור דרש הוד
עתק במושגי אותם ימים 400 :
ל״י. שלמה (״ליבו״) ליבוביץ, שהיה
עובד־במה בהביטה, ירד למרתף,
לקה צבעים, ובלי שום הכוונה
או ידע ביצע את המשימה. מכאן
ואילך עשה ליבו הסבה מיקצועית
והפך תפאורן הבית של הבימה. כל
אותן השנים היה מצייר לעצמו
ציורים בסיגנון נטוראליסטי, כמו
שאהב — בתים, נופים ממחוז ה ד
לדתו, קרובי מישפחה שלא יראה
עוד ובתוכם סבו. תיאטרון הבימה
מוקיר את האדם שמאחרי ההפקות,
והעמיד לרשותו את אכסדרת האולם
הקטן של הבימה.
יש מאין. ליבו הוא דמות עסיסית
וכולם אוהבים אותו בתיאטרון.
כשניסים אלוני עשה את החז רות
על הצגותיו, היה נח מעמלו
בחדרו של ליבו. שם היו שותים
ומתבדחים בצוותא. כל הצירים
שעבדו בעיצוב הבמה והתפאורה
(על פי מאקטים שיוצר המעצב)
השאירו לו מזכרות על קירות חדר-
עבודתו — ציורים שונים.
29 שנים עובד ליבו בהביטה,
אך מסכת חייו החלה במחוז טרנסילבניה,
שבין רומניה והונגריה,
כבחור ישיבה ותלמיד חב״ד. מכאן
אולי כמיהתו, הבאה לביטוי בציוריו׳
לעבר שהיה ואיננו. כשעלה
לארץ חי זמן סד, בקיבוץ, אך
עבר לתל־אביב ונכנס לעולם התיאטרון.
במרתפי
הבימה, בהבימרתף,
ליבו הוא השליט הכל־יכול. בממלכתו
הוא יוצר תפאורות לכל המחזות,
ועושה ״יש מאין״ ,כשהוא
מנצל חלקי־תפאורה ישנים וחוסך
לתיאטרון סכומים רציניים. ריחות
הצבעים, העץ, הדבק וכל שאר החומרים
המשמשים אותו בעבודתו,
הם כרי בושם עבורו. את סיפור
חייו הוא מציג באולם הכניסה לתיאטרון.

בגיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיו? ,פורסמה כתכת־ענל, דרמאתית, תחת הכותרת ״אם תפרוץ
מחר מילחמה תיאור תחזיתי של חבר מערכת השבועון,
כעזרת פרשן צבאי, על המילחמה העומת לפרוץ במחלף 1956
(ואבן המילחמה פרצה בסופה של אותה שנה) .המדור המישפטי
של ״העולם הזה״ פירפם 400 שאלות שהוצגו לסגן המפכ״ל
של המישטרה, עמום פן־גוריון. ככתבה מיוחדת הוכאו וידויים

רעידת אדמה

ההסתדרות

אישיים של שתי נשים במישפט־שלמה מודרני, תחת הכותרת
״שתי אמהות לוחמות על כן״.
כשער הגיליון: עלמה רמתי, פגנית צכרית 56׳.

* בן־גוריוו מנצח על ועידת

* מס־הכנסה וממנת התפיוה

״העולם הזה״ 902
תאריך 22.3.1956 :

העם
רע ש הארץ
אזרחי ישראל ששכבו במיטותיהם הרגישו
בתנודה קלה, כאילו הסתובב משהו
מתחת למיטה. היתד, זאת רק אמא אדמה.
כאילו רצתה אמא זו להוכיח לכל בניה,
בחלק זה של התבל, כי לפחות מבחינה
גיאולוגית המרחב הוא יחידה אחת ובלתי־נפרדת.
זעזוע עבר מקפריסין הלוחמת,
דרך לבנון מוכת־המשבר וסוריה מצחצחת־החרבות,
אל ירדן המתמרדת וישראל צמאת
המגן.
לב רעש הארץ היה בלבנון, שם נהרגו
כ* 130 איש, נהרסו כפרים שלמים, מאות
אלפים נטשו את דירותיהם ביירות. היתה
זאת הזדמנות לישראל לרכוש ידידים ולהצליח
בחברה הערבית, על-ידי הצעת
סעד רפואי לשכנה הצפונית, הפוסחת עדיין
על שני הסעיפים במאבק המרחבי.
הזדמנות זו, כרבות אחרות הוחמצה מבלי
שאיש ירגיש בכך.
רוצח, אנטי־שמי, חברן. לא רק
המרחב רעד השבוע. רעש מזעזע עוד יותר
עבד על ממלכודהצפון האדירה. בברית־המועצות
קם ניקיטה כרושצ׳וב, האשים
את יוסף סטאלין כרוצח אנטי־שמי, רודן
צבא-דם וחבלן במולדת.
לאזרחים רבים בישראל היה זה זעזוע
חזק יותר אף מרעידת איתני הטבע. גם
אותם שהגיעו למסקנותיו של כרושצ׳וב
זמן רב לפניו, וגם אותם שראו בבן־האיכר
הגרוזיני משיח חדש, נילצו לשנות את
כיל עולם מושגיהם, לקבוע מחדש את
יחסם אל ברית־המועצות המתחדשת. הנוף
הפוליטי השתנה. לשבוע אחד, היו
אלד, זעזועים מספיקים.

ההסחדחח
מ תז ה מקור•
801 הצירים ישבו באולם האדום של
הבימה, מוכנים להצגה הגדולה. התוכנית
לא כללה הפעם את פאוסט, שמכר את
נשמתו לשטן, גם לא את מדיאה, האשה
שרצחה את בניה אחרי בגידת בעלה.
ההצגה שעמדה להיפתח היתד, פחות קלאסית,
אך לא פחות מבויימת: מחזה
ישראלי מקורי. השם המלא: הוועידה
השמינית של ההסתדרות הכללית של העובדים
העבריים בארץ־ישראל.
הקהל חיכה במשך עשרה חודשים תמימים
להצגה זו, מאז חולקו הכרטיסים ב־8
במאי ,1955 ,יום הבחירות להסתדרות.
אולם הדחיות לא שיפרו את התוכן. הוא
לא כלל שום הפתעות.
כדי אפלטון וכודהא. הוועידה היא,
לכאורה, הפרלמנט הכל-יכול של ההסתדרות•
היא התכנסה, השבוע, זו הפעם הראשונה
מזה שבע שנים — תקופה במהלכה
עלה מיספר החברים מ־ 180 אלף ל501-
אלף, והעוצמה הכלכלית של ההסתדרות
וחברותיה עלתה פי מאה. כל המימדים
השתנו כליל. אפשר היה להניח שיש לצירים
מה לומר, שהיה צורך בדיון ענייני
ומקיף על הון המיליונים ועל כוח האדם
האדיר.
אולם הוועידה לא נועדה לשום דיון
רציני. הכוח בהסתדרות מרוכז בידי קומץ
אנשים, צמרת מפא״י, תוך שיתוף עם קומץ
מנהיגי המפלגות האחרות. אלה עמדו על
הבמה, כיאה לשחקנים ראשיים. כמו בכל
הצגה, לא נותר לקהל אלא למחוא כפיים
ולזהות את עצמו, בסתר לבו, עם הגיבורים.
לצופים
רבים נדמה היה בי כבר ראו
פעם אחת את המחזה. ההספד של זלמן
שזר דמה לעשרות הספדים קודמים של

הגבר המשופם רב־התנועה ושופע־הדרנד
תיות. מרדכי נמיר דרש את חיסול ה־צנטרליזציה
(ריכוזיות) ,כשם שכומר קא-
תולי מטיף נגד החטא וקומוניסט אדוק
נגד האימפריאליזם. הסקירה ההיסטורית
המקיפה של דויד בן־גוריון, אף שלא הזכיר
את אפלטון ובודהא, היתד, רגילה
בהחלט.
הופעת חוככים. כדי למנוע מראש
כל ויכוח יעיל לגופם של עניינים, נקבעו
כמה שעות ל״ויכוח כללי״ ,מעין הזדמנות
לשחקנים־ד,חובבים להראות את כישרונם
מבלי להפריע לאיש. כיוון שדיברו על
אלף דברים ואחד, איש איש על העניין
הקרוב ללבו, לא היתד, כל סכנה שהדבר
יביא להחלטה כלשהי, בניגוד להחלטות החגיגיות
שהוכנו בחדרי־חדרים על-ידי השליטים
האמיתיים של ההסתדרות.
כשנגמרה ההצגה עם בחירת המוסדות
(שהרכבם נקבע מראש על־ידי עסקני המפלגות
בהתאם לתוצאות הבחירות) לא
ידע איש לענות על שאלה פשוטה: מדוע
היד, צורך במעמד כולו.

מיסים

הא*ו ע שה א ת שלו
כשהגיעו בשבוע שעבר פקידי מם־
הכנסה לסנדלריה של יעקוב ששון (,)55
ברחוב קק״ל בירושלים, דרשו ממנו תש לום
— 100.ל״י מס־הכנסה. טען ששון
בפשטות :״אין. אני אב לתשעה ילדים,
חמישה מהם פעוטים. הכנסתי ממילא
אינה מספקת.״
הפקידים לא נתרשמו במייוחד, והודיעו
לו שאם לא ישלם את המס, תעוקל מכונת-
התפירה שלו. יעקב ניענע בראשו, והמשיך
לנקב חורים במרצע בנעל אחד מלקוחותיו,
כאילו לא קרה דבר.
כעבור יומיים הגיעה מכונית־משא ועליה
פקידי ההוצאה-לפועל, שלקחו את מכונת-
התפירה לתפירת נעליים.
עד חוד המ;*כר. יעקוב לקח את
חמשת ילדיו הקטנים, נעל את סנדלרייתו
וניגש לבניין מם־הכנסה שבבית־הספר
שמידט. בתנועה נמרצת מסר את המפתחות
לפקיד, והודיע כי בתנאים אלה לא
יוכל לחיות בארץ ויעבור לירדן. מייד
לאחר מכן התעלף.
כשהתעורר, רץ עם ילדיו למעבר מג־דלבאום״
.אך לא קל לעזוב את הארץ.
סגן צעיר עצר את יעקב ליד המעבר
והובילו לתחנת המישטרה. המישטרה הצליחה
לשכנע את מנדה,כנסה להחזיר את
מכונת־ר,תפירה. שילטונות המם הסכימו,
בתנאי שתוחזר לו רק אחרי שישלם את
חובו בתשלומים קטנים.

שלמה קרן, חבר מערכת העולם הזה, הציג על פני
חמישה מעמודי השבועון את תחזית המילחמה בין
נ11 #111 # #
ישראל למצריים בשנת ( .1956 התיאור הקדים בכמה חודשים את מיבצע קדש) .ציור
זה של ג׳יפ מסתער היה אחד מהאיורים שליוו את הכתבה ״׳אס תפרוץ מחר מילחמה...״

ממנו נלקחה, יבצע את איומו לעבור את
הקווים.
אחרי שטילפנו מן המערכת לפקיד ה שומה,
הוחזרה המכונה לסנדלריה.
צייזבט ניחוח י
אליוביץ׳ הזקן הוציא לעצמו שם של
רופא. הוא היה אומר שחולים היו באים
אליו מכל הגליל העליון .״יום אחד,״ סיפר
אליוביץ׳ ,״הגיעה ידיעה מטאבאריה שאדון
בעלול קיבל סרטן שאפילו דוקטור סיכון
לא יכול לעשות כלום. באתי לטאבאריה,
ראיתי את כל הבית מלא אנשים, אמרתי
להם לצאת ורק את אחיו של בעלול
השארתי. כשיצאו כולם שאלתי איפה הסרטן.
פתח את החולצה של אחיו החולה
ואה — הסרטן ישב באמצע הבטן והרגליים
שלו תקועות בתוך הבשר. להוריד אותו
בכוח אי־אפשר. אתה מושך אותו — והוא
תוקע את הרגליים יותר עמוק. אמרתי לו,
תביא לי קופסת גפרורים, נר, חתיכות
נייר קטנות ועלה תאנה, הלך והביא.
הדלקתי את הנר בשביל לראות מה שאני
עושה. הדלקתי גפרור ושמתי אותו על יד
הרגל הראשונה של הסרטן. הרגיש שחם,
הרים את הרגל. איך שהרים את הרגל
שמתי חתיכת־נייר למטה, בשביל שלא
יוכל לתפוש את הבשר עוד הפעם. הדלקתי
גפרור שני ושמתי מתחת לרגל השניה.
הרים את הרגל — שמתי נייר. וככה
מרגל לרגל. עד שכל הסרטן עמד על
חתיכות־נייר. עטפתי אותו בעלה,־התאנה,
זרקתי אותו לפח — וגרמנו.״

אנשים
י• בעצם השבוע בו התחוללה שערוריית
ההשמצות במליאת הכנסת, לאחר שח״כ
חרות מנחם בגין קרא לעבר דויד כן־
גוריון ״מלשין״ ,הדפים היומון וזארץ
במדורו לפני 30 שנה קטע זעיר מתוך
פסק־דינו של בית־מישפט-חשלום העברי,
שהחליט בשעתו לדרוש מבן־גוריון לשלם
את הוצאות המישפט ולפרסם התנצלות
על שקרא למשה סמילנסקי המנוח בשם
״מלשין״.
>• האיש המסתתר מאחורי שם העט
״פרשן צבאי״ בהארץ אינו אלא ישראל
כר, הסופר הצבאי של דבר. אחד הנימד
קים להעלמת שמו האמיתי: התיקווה הכמוסה
של המערכת, כי הקוראים ייחסו
את המאמרים לרב־אלוף ייגאל ידיו

כשבא יעקב לקבל את מכונת־התפירה,
נאמר לו שעליו לשכור משאית להובלתה
לסנדלרייתו בחזרה. יעקב, שכל העניין
נמאס עליו, רץ מייד למערכת הבוקר,
להודיעה שאם לא תוחזר המכונה למקום

• ראש־הממשלה דויד כן־גוריון,
בנאומו בפתיחת ועידת ההסתדרות :״העולים
אינם ציונים, והציונים אינם עולים.״

* מעבר הגבול בין ישראל לירדן, ש־קישר
בין שני חלקי ירושלים טרס מיל-
חמת ששת־הימים.

* מתוך ילקוט הכזבים של חיים חפר
ודן בן־אמוץ, שמהדורה חדשה שלו ראתה
אור.

כשראיתי את שלי ׳׳גלי״ על מגרש הטניס
ברמבלדון -ידעתי שתם לנ 1במה להתגאות.

ן א בכל יו אתה רואה
ן וחקן טניס ישראלי משחק
נוימבלדון. לא בכל יום
1תה רואה נעל ספורט
שראלית סשחקת
טימבלדון. וכשראיתי את
]גלי״ בתחרות הטניס
!בינלאומית־ ידעתי שוה
גישג כפול למדינה.
ותרי הכל אין לנו הרבה
וניסאי שמגיעים
*וימבלדון ואין לנו הרבה
עליים כמו ״גלי״
גלי טורנדו של
על הספורט לאלופים.

י״ב אדר כ׳ תשמ״א18.3.1981 ,

מיססר 2272

אוועתו

ש ט רנ ב רו.

חזרה לתחילת העמוד