גליון 2275

88 עמודי

שנה 45

י רו ח ם

ו /י 1ו ^ ייו ^

ווושסו?

אדי מור

?^ז־י־־ד 1 /שוב מופיע הקוסמי
פנטסטיקו ובמגע

קסמים הכלים
מבריקים, הרצפה

^ ^51 ממויקת
האמבטיה צחורה, הריפוד והשטיחים \
נקיים.׳ווי ׳ 11׳* 11

£ז ^ מז א 0 £ו^ס 0
- 70 x 1 0ואס *

ו־ידו \*/מו־ד /\,5־דו\ז.ג ^/מ׳־דו
*ו ־ ד 7 \ 5דעו ^

0סס 1. 20*1ו#ז־$ט>^0
^״יזטסאפ ״ םיי ״ י 6ל0

״יאסזצסאוא•סזו*?0ו0

פנטסטיל תרכיז ניקוי רב תכליתי,
= ט לרצפה לאמבטיות
^ ולכיורים, לדלתות,
למ שטחי־פורמיקה
; 10 ולשפע שימושים
נוספים .׳ 11׳ 11׳11
__ זיפ ־ תרכיז
שמפו לכלים, מעולה וחסכוני ביותר
מגן על הידיים. ן^ב^׳ן
פורסל ־ תכשיר 1
פלא לניקוי, הברקה _
וחיטוי אסלות,
כיורים וברזים.
מסיר כתמים,
חלודה ואבנית^>.11>, .
י מ שפחת ,1

פנטסטיק י רעיון. מבריק.

פנטס טי ק ־
הקסם
ש בוי קי ה
מוצרי קדם כשרים לפסחסקדם כימיקלים בע״ם טל 31532 .־055

גם לסתם אנשים, שאינם מופיעים במיג־רש-הכדורגל,
אך המבקשים לדעת מה
מתרחש בעולם הספורט, מה מרעיש את
חובבי־הספורט, מה מביא מאה אלף אז רחים
טובים לצאת לרחובות ולהשתולל
מרוב שימחה כאשר מכבי תל-אביב מג־נצחת
בשטראסבורג.

״מעשה ב תינוק/
שמו חמשיר.״
אחד התחביבים הישנים ביותר של
העולם הזה חזר לאחרונה לתודעה, כא שר
ראובן קריץ, הסופר והמרצה לספרות,
אמר ״מילה טובה״ על החמשיר. זה היה
בתוכנית הרדיו כל ציבעי הרשת.

7ו בי מ

מיי

הנה דיברי קריץ :

״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי. המערכת דהמינהדה: תל־אכים,
רחום גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־־דואר 136 מעד מכרנזים :
״עולמפרס״ העורף הראשי: אורי אכנרי ראש המערכת: יוסי ינאי י
עורף־תכנית: יוסי שנון. עורכת כיתום: לילית כוארון. צלמי מערכת :
ציון צפריר וענת סרגוסטי. כתב ככיר: יוסי היימד 1ראש המיצהלה :
אכרהם סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אכיכדרחום מאביגדור
הפצה ״גד״ כע״מ גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

השחקנים היפנו את ראשיהם אל
הצעירה התמירה, ארוכת־הרגליים, שבאה
אליהם. אחד מהם פתח בשריקה זאבית.
הם חשבו שהיא אחת המזדנבות.
כאשר הציגה הצעירה את עצמה ככת-
בת־ספורט, השתדלו השחקנים שלא לפ רוץ
בצחוק. נערה בעולם של ספורטאים?
ועוד נערה המוגדרת, בשפת־המיקצוע,
כחתיכה?
אולם הצחוק נעלם, כאשר קראו את
הכתבה שהופיעה בהעולם הזה. החתיכה,
כך הסתבר, גם חקרה, גם הבינה וגם
פירסמה גילויים לא כל־כך נעימים.

ושמה לומי — חמשירים מאת דידי מנו סי
ב־ ׳67 כינס סלע את חמשיריו בספר
חמשירים, ולבסוף — לפי שעה — יצא
ב״ 5ד, על אפה של הצנזורה, הספר חמשירי
זימה לאהרון סתיו.
בלשון המיקצועית נאמר, שהחמשיר
שקול באנאפסט טרימטר ודיאמטר, כששני
הטורים הראשונים חורזים עם החמישי
בחרוז נשי, והשלישי והרביעי — חורזים
בחרוז גברי. בפתיחה יוזכר שם איש או
מקום, ומותר, שהטור הראשון אף יח תום.
למשל

היה היה איש ושמו חפץ /שעסק
בייצור חמרי נפץ / .על חבית דינמיט /
הוא סיגריה השמיט /היה היה איש ושמו
חפץ.

הספורט קדמו -על כן, לפעולתה במערכת
זו. אני מקווה שחובבי הספורט ימצאו
עתה בשבועון את אשר חסר להם עד
כה — ושיעזרו לבילי ולמערכת כולה לע צב
את המדור על-ידי מתיחת ביקורת
מתמדת ואספקת רעיונות והצעות. מיב־תבים
רצויים !
ולא רק הספורטאים. אחד מעקרונות-
היסוד המערכתיים בשבועון זה הוא שה מתרים
המיקצועיים אינם מיועדים לאנ-
שי־המיקצוע בילבד. אינך חייב להיות
חובב־פוליטיקה מושבע, כדי למצוא עניין
בגילויים ובניתוחים הפוליטיים שלנו. מדור
הקולנוע, אף שהוא נחשב כמדור המ עולה
ביותר בארץ, אינו מיועד לשוחרי-
הקולנוע בילבד. אין צורך להיות תולעת-
ספרים כדי לקרוא במדורו של ת עומר.
מדור־הספורט אינו מיועד לספורטאים
בילבד. הוא בא לספק את המידע הדרוש

לאהבה אין צורך בנימוקים. אני, למ של,
אוהב את החמשיר ,״לימריק״ בלעז,
מפני שהוא עממי וקל־דעת, שנון ונמשך
לאבסורד, ומפני שהנטייה לכבד את הר־ציני-הכבד
והטראגי יותר מן הקליל וה־קומי
אינה לטעמי, ובעיקר — מפנו שאני
אוהב את החמשיר. אז תנו לי לספר עליו.
מוצאו צרפתי עתיק, ואפוף מסתורין.
בתחילת המאה ה־ 18 חטפוהו חיילים שחז רו
מצרפת ושרו בדרך פיזמון על שיבה
לעיר לימרק שבמערב אירלנד, ומאז קר או
לשיר שדמה לפיזמון זה — לימרק.
לארץ העלוהו משוחררי הצבא הבריטי,
ואחרי מילחמת־העצמאות החל מטייל בדי-
זנגוף. בתחילת שנות דד 50 נידפם הרבה
בשבועון העולם הזה במדור העולם הבא,
ושם גם נערכו תחרויות עממיות בחיבור
ובהשלמת חמשירים. סנדקו היה דידי מנו סי,
אך גם אורי אבנרי ושאר חברי־המע-
דכת שלחו בו יד, ובעיקר — אורי סלע.
השם ״חמשיר״ נולד בקפה עטרה בחי פה,
כשעל ערשו ישבו אבנרי, שלום כהן
ומנוסי, ושני האחרונים טוענים לאבהות.
ב־58׳ הגיע למדפי הספריות במאה ואחד
חמשירים של מנוסי, ומשם רוב הדוגמות
.שלהלן. בעותקים שנועדו לידידים נוספו
שם עוד עשרה חמישירים שדידי קרא
להם ״חמישגלים״ ,שנדפסו בסתר, מפחד
הצנזורה. אחר כך יצא מעשה בעלמה
חרבות וכדורים

זה קרה כמה פעמים בשבועות האח רונים,
מאז החלה בילי גורביץ לכהן ב תפקיד
העורכת לענייני־ספורט בשבועון.
במשך כמה שנים חסר מדור זה בה עולם
הזה. חסרון זה לא העיד על אדי שות
העורכים לנושא המעסיק רבים וטו בים
במדינה, בכל השכבות, אלא על
התלבטות לגבי תפקידו של מדור כזה
בשבועון המופיע באמצע השבוע.
במדינה יש שפע עצום של עיתוני !
ספורט ומדורי ספורט, שבהם מועסקים
עשרות רבות של כתבי-ספורט, המקדישים
את כל מירצם לנושא זה. כל מישחק
וכל תחרות מתוארים במלואם, עד לפר !
טי־הפרטים, על כל השלכותיהם.
תפקיד העולם הזה הוא שונה. כמו
בשטחים אחרים — הפוליטיקה,למשל —
עליו לספק לקורא מבט־לעומק, להבהיר
את הסיבות שמאחורי המאורעות ואף את
הסיבות שמאחורי הסיבות. עליו לספק
מידע שאינו גלוי לעין במאורעות היונד
*,יומיים. עליו לספק, בקיצור, מימד נו סף,
משמעות נוספת לעובדות הידועות.
בעולם מקובל שאין זה מתפקידו של
שבועון לספק סקופים. אלה שייכים לעי תונות
היומית, הכתובה והאלקטרונית, ו אילו
השבועון בא לספק את התמונה
השלמה, והמסודרת רבת־הממדים.
העולם הזה היווה תמיד חריג מבחינה
זו. הוא פירסם שורה ארוכה של סקופים
בעולם המדיני והחברתי, וגם בשטחים
אחרים. הוא עושה זאת ביגלל הקשרים
המסועפים שלו — וגם מפני שמנוי וגמור
עימו להפר קישרי־השתקה הנרקמים מדי
פעם על-ידי העיתונות הכללית.
כזה גם נועד להיות סיקור הספורט.
הוא יכלול מדור קבוע, הדומה בצורתו
למדורים מיקצועיים אחרים (קולנוע, אמנות,
שידור) וגם כתבות מיוחדות.
בילי גורביץ, שקיבלה על עצמה לר כז
תפקיד זה, היא עצמה בעלת עבר
ספורטאי עשיר. במשך שנים רבות היתה
ל שחקנית כדורסל במכבי חל-אביב, ועם־
יקה גם בסיף, בצלילה תת-מימית, בשחייה
ובאתלטיקה קלה. היא גם מעידה על עצ מה
שהיא קלעית מצטיינת באקדח.
קשריה עם עולם־הספורט ועם אנשי-
העולם הזה 2275

עורכת־ ספורט גורביץ
החיוך עבר
מילים מצורתן:
שמו מאירי /שהיה לו
/אך בסוף מעשה , /לא
/ועשה לעצמו חארא־

ספורטאית גורכיץ כפעולה
אלומה לפינות חשוכות

ומותר לשנות
היה עיתונאי,
עט חד ומהירי
מצא עוד נושא
קירי.
החמשיר אוהב את הגיון האבסורד:
מעשה בתמנע מהחולה /שאהב תמי
נונית בת עפולה /ובערב אחד /הם
יצאו יד ביד /יד ביד, יד ביד, יד...
וכולי.
מה כוחו של החמשיר הפוליטי־אקטר
אלי הראה אורי סלע בחמשירו של יום
שהיה ואיננו בידיעות אחרונות. הנה,
למשל, חמשיר שהצלחתי להוציא מן הס לע
בשבוע שעבר, במיוחד למדור זה:
אמר ארידור: אתחשבה /ואוזיל הט לוויזיה
של צבע /בה העם מעכשיו /
יחזה על פי צו /ביורם ארידור דרך קבע.
זהו זה. ועכשיו אסיימה /ואפנה ל שומעים
:״הי, אתמה /אם לכם עט מהיר
/נא שילחו לי חמשיר /אשדרו כאן —
אם ירצה השמה !
עד כאן דברי קריץ. אני יכול לאשר
את הפרטים, מילבד אחד. המילה ״חמ שיר״
לא נולדה בקפה עטרה בחיפה —
אם כי אני זוכר שיחה עם מנוסי בקפה
זה, שבה דיברנו על לימריקים, וגם חי ברנו
בו במקום כמה פיזמונים, שאין
לפרסמם כאן מטעמי צניעות.
המילה עצמה נולדה במערכת העולם
הזה, כאשר ישבו שלושה — אורי סלע,
שלום כהן ואני — להמציא שם לפיזמון
מיוחד זה. גילגלנו בינינו כל מיני הצעות,
עד שנמצאה בסוף המילה הנכונה, שהפ כה
מאז נכס־צאן־ברזל של השפה העב רית,
כמו מילים רבות אחרות שנולדו
אצלנו בצורה זו. את ההצעה הגואלת
עצמה הציע, כמדומני, שלום כהן.

ספורטאית גורכיץ כצוללת, כאצנית וככדורסדנית
לא לספורנזאיס בלבד

מכתבים
מציאות עגומה
בירושלים כבר הפך המחזה
לשיגרח, ודווקא זה
מחריד את הקורא
מדי יום ביומו אני חוזה במצי אות
עגומה, נחלת האוכלוסייה ה ערבית
במזרח ירושלים ובסביבתה.
מבוגרים לצד צעירים ניצבים ב קבוצות
גדולות למן שעות הבוקר
המוקדמות, ומצפים לבואם של ה מעסיקים
היהודים. תמונה זו, ש כבר
הפכה שיגרה, מעוררת בי
אסוסיאציות לא־נעימות. מחזות מ עין
אלה, ראוי היה שיהיו נחלת
העבר.
שוק העבודה הזה משולל כל
ביקורת של רשויות המדינה. ה עובדים
נחשפים׳ לסכנות במיקרה
של פגיעה גופנית, שכן אינם מבו טחים
בביטוח הלאומי, ואין דיווח
סדיר לשילטונות המס על-ידי ה מעסיקים.
כך נפגעות כל זכויות
העובד, וקיימת הוזלה. של מחיר
העבודה במשק. יש לשים קץ ל אנרכיה
הזאת, ממנה יוצאים המע סיקים
נשכרים, אך היא מלבה את
תחושת התיסכול והניצול של ה ערבים
באיזור.
יהודה הלוי, ירושלים

ח 0 ^ 6ר ח 1311£ 6־1

והנה, צירוף מיקרים, או אמונה
תפלה — האוניה השלושה טבעה
ב־ 24 בינואר 1967 באותו מקום
בדיוק שבו טבעה מצדה הראשונה ! .
תעלומת טביעתה לא נפתרה עד \
היום הזה. לא נמצאו אפילו גופות
הימאים שניספו. נמצא רק שריד
קטן מסירת ההצלה של ד,אוניה.
רווגי כהן, נצרת־עילית
אין גזירה שווה
התנגדות לדעתו של
הקורא חיים אליעז,
שאפשר להשוות את
ניסיון חטיפת המשוש
בלנינגרד עם חטיפות
מטוסים אחרות (״העולם
הזה״ )2272
הניסיון להשוואה הוא חסר
בסיס. נדוני מישפט לנינגרד
כדי
לא ניסו לחטוף מטוס
לקחת בני־ערובה, אלא כדי
לברוח ממדינת־מישטרה ש היציאה
ממנה אסורה. תוכנית
ההשתלטות על המטוס היתד,
בבחינת מוצא אחרון.
עירית דינדמן, פתח־תיקווה

1ה רעיון !
! מודעה מצא הקורא מעניינת כעיתון, והיא נותנת
לו רעיון

הדפילטור

לעונת הקיץ
באריזה הירוקה

ובכן, מסתבר שהעיתונים מצאו
מקור הכנסות חדש, וגם העצורים
למיניהם מצאו דרך חדשה לקיצור
ההליכים המישפטיים המסובכים.
מעתה אפשר יהיה לנהל את המיש־פטים
מעל דפי העיתונות, בצורת

הקרם הקוסמטי
להרחקת שיער מיותר
בעל ניחוח נעים
פועל במהירות ובעדינות
ללא כאבים

לתגסר את תמישטדה
הקורא נחרד כשקרא את
כתבתה של אילנה אלון
על המתרחש באור-יהודה
(״העולם הזה״ )2272
בכתבה צויינה העובדה שקבע
בית-המישפט, כי מישטרת אור-
יהודה גילתה אזלת־יד ופחד כאשר

לכל ידידי ומכרי!

תכשירי קוסמטיקה ״פיגמליון״ פותחו במעבדות ״קוסמיטל״ בשוויץ
ומיוצרים בבית איגטרקוסמא -״וולה״ .ברשיון משרד הבריאות.

אני נ שבע ב הן צדק
ש מ עו לםלאסחיתי, ל א
השתמש תי ולא נג ע תי בסמים
אין לי כלקשרלהאש מו ת
שיו ח סו לי

אני תקו ח שהאמת ת תג ל ה

והצדק יצא לאור

המועצה המקומית אום־אל־פחם

י חי עםאוחנה

מתכבדת להזמין או תך לה שתתף

בי ת המעצר, רמלה
ת.ד , 178 .רמלה מיקוד 72101

במחנה העבודה ההתנדבותי.
המחנה — בימים חמישי, ששי ושבת (עד הצהריים) 16—18.4.1981

קיצור ההליכים המישפטיים
מודעה מטעם השופטים

המפגש — במרכז הכפר ביום חמישי , 16.4.81 משעה 4אחה״צ.
ב־ 6בערב — פתיחת המחנה (גם השתתפות חלקית תבורך)
משתתפי המחנה יאורחו אצל משפחות הכפר.

בואו למחנה העבודה -סמל לבנייה משותפת,
הבנה הדדית, אחווה ושוויון זכויות
בין שני העמים היהודי והערבי בישראל. להתראות ועד ה מ חנ ההה תנ ד בו תי
ת. ד• 163
אום־אל־פחם

(טבריה)

מודעות של העצורים, התביעה,
ולבסוף מודעה מטעם השופטים,
שתכריע מי צודק.
אלי גובר, חיפה

שלו שה מצדה
״מצדה״ טכעה פעמיים,
ואורי אבנרי הזכיר את
הפעם הראשונה (״העולם
הזח״ )2272
האודה מצדה אכן טבעה ב־1948
במיצר מסינה שבים הטירני. באסון
הטביעה ניספו שלושה ימאים.
חברת אופיר, לה היתד, שייכת
האוניה, קראה עיל־שם שלושת ה ימאים
הללו לאוניה אחרת של ה חברה
בשם השלושה.

גיכנעה לכנופיית פושעים המטי לים
אימה על התושבים.
לדעתי יש לתגבר את המיש־טרה
ואת המערכת המישפטית,
להחמיר יותר בעונשים, ואין צורך
לחון עבריינים אלימים או לערוך
להם מישפט חוזר.
דויד צדקה, תזוז-גן

הפרגמאטיסט הנערות רצו לפנק ודיין
רוצה מיפלגה
בפסטיוואל־הסרטים בברלין, שני ^
ישראלים חזרו לבית־המלון שלהם״
בחצות הלילה. בחזית המלון פג שו
בשתי נערות צעירות.
(המשך בעמוד )6
העולם הז ה 2275

למישהו מיוחד, משחו מיוחד...

רר 0ו 0 0רנ־ר|,ורארטיראג

רק בטלויזיות הציבעוניות של \1¥ו 50
תמצא את ו\ו 0ח 7וויזוו) ,7השיטה
הבלעדית המקרינה את התמונה
בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך
משוכללת, המאפשרת קבלת תמונה
חדה ובעלת בהיקות גבוהה בצבעים
טבעיים.
לבחירתך מ ספ ר דגמים חדי שים
בגדלי ם שוני ם ובעיצוב מרהיב:

״27־ 3ק 0\/1\/|-2711
• 3שיטות צבע:
וצו\_/5£0/ו*ק אוטומטי
ם7$וו 1אוטומטי להקרנת סרטי וידיאו
מארה״ב בשילוב מערבת וידיאו ביתית
׳וי|וז 50 דגם ) 5 1 1 7״ו״4ז*פ
• י חי דהבקרהמ שוכ לל ת.

בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.
כניסות ויציאות וידיאו ואודיו.
מגבר פנימי בעל עוצמה של 8ואט
המאפשר חיבור רמקול חיצוני.
יחידת בקרה מרחוק רב־תכליתית, בעלת
אפשרות לקליטת 2ו תחנות, צבע,
בהירות, עוצמה, השתקת קול, ניוון
אוטומטי, הדלקה וכיבוי.

• 3שיטות צבע 730 :א\1/3£0/\1¥1/זק
אוטומטי.
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.

• רמקול
• יחידת בקרה מרחוק רביתכליתית.

״/-20201\/20-1£ץ<1
• 3שיטות צבע:
וע*1/8£0ו/ק -אוטומטי 47$0 ,ז ־ ידני.
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.

״10/-1842 £-18
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• אפשרות התאמה אוטומטית של נהירות
המסך בהתאם לתנאי התאורה בחדר בו
נמצא המכשיר.
• יחידת נקרה מרחוק.

• 8 0 11^ 0 0 1 0 1

• מכשיר נייר.
• לחצני מגע לבחירת תחנות.

• אנטנה זאט/זהע

בוא לראות ולשמוע הדגמה באולמי התצוגה של סוני:
תל־אביב: מגדל שלום, רה׳ אחד העם .9
קרית אליעזר, ככר מאירהוף .35
חיפה:
ירושלים: קרית משה, רה׳ ימין אבות .6

איו כמו שוני.

מכתבים
מאוזן :
. Iצרוף פלינדרומי של תוספת
כפולה, יוצר קשיי דיבור (.)5
.4חומר בנין בטול סוכר,
מעורר ריגושים (.)5
.9שני־עמודים הסתננו לעתון
בשקט מוחלט (.)4
. IIמוסתר היטב כמו מנה אח רונה

. 12 אריג מתוצרת ארצנו אינו
אמין (.)4
. 13 יסתכסך עם קצין מילואים

. 15 חיפשו כאן מזור (.)5
.16 בשלג ורקיע אפשר להב חין
במשהו מקסים (.)5
. 19 מחמת ההצלפה הופיע ה־שור
לפני ההבקעה (.)5
.21 מעשי־חמד אינם סובלים
פרושים מיותרים (.)5 ,2
.22 חיבלו באופן טוטלי ב חברה
קבלנית (.)4
.23 סגרו אותה בחדר קטן
וזה ממש קללה (.)4
.25 לגלגני עם אלטרנטיבה,
אבל לא מונו (מ 7
.29 מקוים שבדרך זו או אחרת
תעוררי תסיסה (.)5
.31 עוסק בחיבור מתכות
באנייה (.)5
.33 זהירות ! זו אמנם מהמו רה
סך־הכול, אך הנפילה עלו לה
להיות קשה (.)5
.34 היופי במזרח הרחוק (.)4
.36 אדון דניאל, אתה לא
ממוסד (.)4
.38 קיבל בירושה משהו מעורר
בחילה ל (.)4
.40 הוא יעלוז אם יחשוב
באופן רציונלי ל (.)4
.42 ניתן להאמין לה למרות
התירוצים 5
.43 שישים ואחד יום לא אב-

כיתר ון תשבצופן 2 2 7 3

(המשך מעמוד )4
״אתם רוצים שנפנק אתכם 1״
שאלו הנערות .״נעשה לכם הנחה.״
״אין לנו מארקים גרמנים,״ אמ רו
שני הישראלים .״וחוץ מזה,
איננו רגילים שנערות כמותכן
מפנקות אותנו.״
אמרו הנערות :״אינכם רואים
שאנחנו פרגמאטיסטיות, שעובדות
קשה 1״
שני הישראלים תהו למה הת כוונו
הנערות, עד שגילו בלובי של

*א״ נדיב אב״דן

לו ולא שתו, רק הקשיבו למג-
גינת־החצוצרה (.)5

מאונך :

.2קנה גיר בצורה לא ממו סדת
ובכך עורר שערוריה לאו מית

.3עסק בעבודת חריטה במע לה
הנחל (.)3
.5הזואולוג חם על העוף (.)3
.6התלמידים יצרו קשר חיובי
עם המורה למתמטיקה (.)3 ,3
.7אני מסרב לעלות למקום
השלישי בתחרות 3
.8המלכה אסתר למשל, נק טה
בצעד מוסרי (.)3
. 10 מיוסר ומעונה בגבול ה צפוני

. 11 טריקים של טבחים מעולים

.12 הופיע לפני בית־הספר
בלתי מסודר (.)4
. 14א שתי ילדה ילד נוסף וזה

כבר הפך לשיגרה (.)4
. 17 סכרים כאלה נמצאים רק
במקומות גבוהים (.)5
. 18 זה אמנם לא אבסולוטי,
אך רחם בשם אלהים 5
. 19 יתכן שבקורס פקוד ומטה
מדברים מהבטן ז (.)5 בגיל ההקצפה
.20 אחרי

וחדווה (מ 5
.24 הדוב נכנם ללחץ
ההוצאה להורג (.)4
.26 על-פי הוראת בית־המש־פט,
אבי הכלב ייצא מהדירה

. 27 יש לו המון כוח בשם
אלוהים, אז למה אתה מתרברב

.28 מי נמצא בקן השופע חמי מות

.30 פנינה רוזנבלום מפורסמת
בעיקר מהסרט של אורי זוהר

.32 מאבק חסר מטרה של ה-
פרזיט (.)3 ,3
.35 מזל טוב ! שוקי בן חמי שים

.37 במדד״המחירים היתה קפי צה
משמעותית (.)3
.39 הראשון שנפטר איננו
עוד (.)3
.41 אתמול בלילה וחוזר חלי לה

לפני-

תיקון טעות: בתשבץ הלווים
נפלה טעות ב״ 17 מאונן. אנו
מבקשים את סליחת הפותרים.
פתרון התשבץ ללא 17
מאונן ייחשב בפתרון מלא.

פרגמאטיסט דיין
חוזר לפוליטיקה
המלון עיתון, ובו מאמר שנשא
את הכותרת :״משה דיין מודיע,
כי הוא חוזר לפוליטיקה ומקים
מיפלגה משלו.״
ירסן* שריק, ברלין

ושאר מעשי
כתב-אישום שהוגש נגד
נער בן , 16 בגין אונס אשה
גוססת, מחזיר אותנו למקורות
ידוע
כי הורדום ,״עבד האדו מי״׳
שעלה לגדולה ומלך אחרי
שרצח את החשמונאים, ובשל כך
התאבדה אשתו האהובה עליו, מרים
החשמונאית, שימר את הגופה ב מעטה
של שעווה, הניחה במיטה,
ויום־יום עשח בה מה שעשה.
ואלה מעשים טובים, המכונים
סטיות מין: מעשה אובן, מעשה
חידודין (שהוא נעשה דרך האברים

מי שטורח
בערב שבת,
אוכל טוב בשבת

בין הפותרים נכונה את
התשבץ יוגרל פרס :
ארוחה זוגית מלאה
לכולל יין) במיסעדה
ה״שיילת״ ,רחוב הר-
ברט סמואל ,80ת״א.
את התשבץ הפתור יש לשלוח
למערכת ״העולם הזה״
עם חותמת דואר של לא
יאוחר מיום חמישי, שבוע
אתרי הופעת הגליון. חפית־רונות
הנכונים, שיגיעו למערכת
עד יום רביעי שבועיים
אחרי פירסום התשבץ, ייכנטו
להגרלה. ההודעה על הזוכים
תפורסם ב״חעולם חזה״ 4
שבועות אחרי הופעת התשבץ.

החיצוניים ואין על-כך עונש מוות
לפי התורה) ,מעשה שכם (אינוס
קטינה) ,מעשה הורדוס (יחסים עם
מתה) ,מעשה בלעם (מישכב
בהמה) ,מעשה עתליה (שימוש ב-
בובת־זכר) ומעשה זימרי (הבועל
בת אל נכר).
נשים לסביות אינן מוזכרות כלל
(המשך בעמוד )8
העו ל ם הדה 2275

״בהפסקה אני צריך
לאכול את הכריך,
אמא שמה בילקוט
הפתעה של מתיקות.
הממרחית הכי הכי
של עלית!

על לחם או לחמניה
שוקולד למריחה,
כמו עוגה מן התנור
לא השארתי אף פירור.
הממרחית הכי הכי
של עלית!״

111111111

1111111

״אמא לא יודעת
שאני גומר את הממרחית
קנה מזון רק באריזה המקורית שעליה מצויינים שם היצרן וכתובתו.

וימריעקבסון טקיר

קיץ עלהים:
סיורי פאר מרתקים

מכחכים
(המשך מעמוד )6
בתורה, אבל בתלמוד מצינו ״נשים
המסוללות זו בזו, והן פסולות מן
הכהונה״ (סנהדרין ס״ט).
מרדכי פרקש, ירושלים

כל הכ סד לט1מי

? י מים, מאשדוד
•למצרים• יוון והאיים
•תורכיה

משובב נפש היה לראות
את בל חשובי הטלוויזיה
בתיחפושת פורים (״העולם
הזח״ <2272

הראשון? ואילו היינו משיגים כזה,
אסור לשכוח שמשכורתו היתר. פי
שניים או שלוש מגובה משכורתו
של מנסל.
דווקא בתקופת מנסל חל שיפור
ביחסים שבין השחקנים בנבחרת,
וגם זה חשוב מאוד כאשר זוכ רים
את ימי שווייצר ושפר.
משה הזברמן, רמת־גן

הפרופסורים גרים
במאמרו על המיזרחנים
הזכיר אורי אבנרי את
הפרופסורים שהתפטרו ב

הכבוד למומי לפיד, שירד אל
העם והתחפש בפורים כמו כולם.

אליו זיקה לדיסציפלינה מדעית
אשר תהווה מקור הנחייה כיצד
לפרש ולנתח יידע זה.
בהיעדר מיסגרת דיסציפלינא-
רית מחייבת יכולים המזרחנים ל־שנות
את דעתם לפי הצורך, תוד
ניסיון לקפוץ מפעם לפעם על עג לת
הפופולאריות.
הדוגמה הבולטת לכך מצוייר. ב עמדותיו
של מר יהושפט הרכבי.
לאחר מילחמת ששת־הימים, כש״
הניציות היתה פופולארית, תיאר
בצבעים קודרים את האנטי־שמיות
הערבית ואת המשמעות הנובעת
מ״לקח הערבים מתבוסתם״ .אחרי
הסכם השלום עם מצריים שינה

הפלג הכל יום חמי שי

מפיראוס(יוון)
סיורי ם של7,4,3 :׳ ימים
לאיים היווניים ותורכיה.
• תזמורות ריקודים • משחקי חברה
• סיורי חוף • ערבי גאלה • נשפי מסכות
פנה עוד היום לסוכן הנסיעות שלך
הסוכנים הכלליים:

אלאלוף ו שו ת -ס פנו ת בע״מ
תל־אביב • חיפה • אשדוד

111

הזמנה לביקורים ו׳השתתפות
בתערוכה הבינלאומית בקהיר
!של ציזד לבתי הולים
ומעבדות רמאיות
הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים קיבלה
לאחרונה הזמנה רשמית מהמנהל הכללי
של משרד הכלכלה, סחר-חוץ ושיתוף פעולה
כלכלי במצרים, מר קאמאל עבדל סאלם, לבקר
ולהשתתף בתערוכה הבינלאומית של ציוד
לבתי חולים ולמעבדות רפואיות, שתיערך
בקהיר מ 2-במאי 1981 עד 11 במאי . 1981

מר משה ולדמן, מזכיר הסתד רו ת
הביוכי מ אי םוה מיקרוביולוגי ם, מסר
כי ההזמנה הרשמית שנתקבלה ממצרים להש תתף
בתערוכה הינה צעד בלתי שכיח ויוצא
דופן על רקע היחס מצד המצרים שננקט עד
כה באירועים דומים.
הטיפול בארגון וביצוע הסיור המקצועי של
הביוכימאים והמיקרוביולוגים הוטל על חברת
״ארטרא״ ,מארגני טיולים לחו״ל, המתמחה
בביצוע נסיעות וסיורים מקצועיים, קונגרסים,
ועידות, תערוכות בינ״ל ועוד.

שפריר,

מ מנ הלי

בגין ליד אריה־ אכן

לפיד ליד אריח־קרטון
טוב האריה המת
מה׳ הוא לא פוחד מאדונו מורו
ורבו מנחם בגין, איש ההוד וההדר
הבית״רי שינזוף בו? אני בטוח
שאילו יכול היה האריה המוצב ב־תל־חי
לשאוג, היה שואג כשימ חה
למראה מנכ״ל רשות־השידור,
ולא בכדי. והרי ידוע מה בדיוק
אמר יוסף תרומפלדור, שעל־שמו
קרוייה בית״ר, רגע לפני מותו.
י.ג ,.ירושלים

גלנסל 1*103־ גזלור
תרעומת על הכתבה ״האם
יסולק מנסל״ (״העולם
הזה״ )2271
מדוע מתרעמים שהפסדנו לסקו-
טים, כאילו הם שחקנים מדרגה
ג׳ ,ואנו היינו המועמדים לני צחון?
! עובדה היא שמישחקה
של הנבחרת הישראלית צויין ל שבח
בכל עיתוני בריטניה.
אמנם נכון שמנסל מאמן מדרגה
״שנייה או שלישית, אך האם לנב חרת
בעלת פוטנציאל מוגבל כמו
שלנו היה עוזר יותר מאמן מהדרג

אמצע המאה הקודמת בגרמניה
ולא עוררו את הנסיך התרגשותו של
(״העולם הזה״ )2272
הכוונה כנראה להתפטרותם של
שיבעת הפרופסורים מהאוניברסי טה
של גטינגן, כמחאה על הבי טול
השרירותי של החוקה על-ידי
מלך האנובר ארנסט אוגוסט. ה מאורע
קרה ב־ 18 בנובמבר , 1837
כעשור שנים לפני מהפכת . 1848
שניים מן השבעה הללו היו האחים
גרים, הידועים כאספני אגדות־עם,
והיה גם תיאולוג אחד, חוקר ה מקרא
אוואלד.
אברהם טוכאסי, נתניה

עגלת הפופולאריות
עוד על המזרחנים (״העולם
הזה״ )2272
מזרחנות איננה מדע, משום ש עיקרה
התבססות על ידע היס טורי
ואקטואלי מבלי שתתלווה

חברת

״ ארטרא׳ /מסר כי מוצעת תוכנית של סיור
בן 8ימים לביקור בתערוכה בקהיר, המשולב
בסיורים באתרי התיירות של מצרים, הפירמי דות
והספינקס בגיזה, לוקסור, אסואן ועוד.
כן נמסר כי התערוכה בקהיר פתוחה גם ליצרנים
ולספקי ציוד מישראל לבתי חולים ולמעבדות
רפואיות והמעוניינים להשתתף בתערוכה
יפנו לקבלת פרטים נוספים אל חברת ״ארטרא״,
ככר-תארים ,431 תל-אביב, טל— 289120 .
. 03-289128

את עורו ועבר לקיצוניות השנייה.
מר הרכבי הוא כיום אחד התומ כים
הנלהבים של שלום עכשיו.

מזירחן הרכבי
פופולארי

הכנעני

הקורא לא בדיוק מספיד את הכנענים
פטירתו של אוריאל ד,לפריו (״יונתן רטוש״) ,משוררה ורועה
הרוחני של תנועת ״הכנענים״ היא אולי אחד האקורדים האחרונים
שלה. לתנועה זו, בעלת גינונים חצי פאגאניים, לא היה מעולם
יותר ממניין נוהים (המלה ״מניין״ ,המרמזת על תפילה של יהודים,
תועבה היא בעיניהם) ,אבל היא הטביעה את חותמה ותחבה את
חוטמה לתחומים שונים בחיינו: השירה, הספרות, המדיניות, יחסי
ישראל־ערב, והכניסה בהם הרבה רעות רוח. תפיסתה המעוותת
על התפתחות הלשון העברית וניסונותיה ״להחזירה למוטב״ היו
למשל ולשנינה.
>ד״ר) ראובן סיוון, ירושלים

עמדתו הלוליינית מוכיחה את
חולשתו של,מדע, המזרחנות, והיו תו
בסים פסאודו־מדעי לשואפי פו פולאריות
בכל מחיר.
יואב זלצר, רמת־גן

כשר ל1מור.דרץ
״אלמונים פרצו לחווילתז
של חשר אחרון אבו-חצי-
רא ותוציאו, ביו השאר,
1חמשך בעמוד )11

ה עו ל ם הז ה 2275

אתה הוא
שר הבטחון ן
אתה משלם די הרבה כסף למערכת הבטחון שלך ושל
משפחתך. מערכת הבטחון שלך מורכבת מקופות גמל,
חסכונות ותכניות חסכון, פת״ ם, ביטוח חיים ועוד.
כל פרוטה שאתה תשקיע במערכת הזאת היא ערובה
לכך שהעתיד שלך מובטח. וככל שתתחיל בגיל צעיר
יותר כן ייטב לך, למשפחתך ולעתידך.
שר הבטחון! -משפחתך נושאת אליך עיניים, היא סומכת עליך.
סיסמתך: חסכון הוא בטחון ־ חשוב על כך!

נוו תר לו לומר פעם
מילה טובה על הבוק י
וימר יעקבסון טמיר

״התענוג כולו שלי״
אידופה-דלת ניקוטין בעישון עשירה בטעם.

צריך אומץ!

למכור״ 111 שאוב לורנץ״ צבעונית

החל מ6600-

ל~א.ל.מ. אינטמשיונל יש אומץ להחיל, אפילו
עכשיו, את מחירי הטלוויזיה הצבעונית 111
שאוב ארנץ מתוצרת גרמניה.
א.ל.מ. אינטרנשיונלבע״מ, כיכר המדינה ,76
תל אביב(ליד בנק לאומי) .כדאי לכם לרשום
כתובת זו לפניכם.

3400

הזמנה להרוויח

* כל המחירים
לפי 4.3שי־ ודום1

שקל

5,200נ
מחיר מומלץ לצרכן
13,200
מחירא.ל.מ.
מחיר לכל הבא עם מודעה זו 11,800
א.ל.מ. כיכר המדינה ,76 תל אביב טל 454598.456154 .

חן טו־מם לחייל

1 העולם הזה 2275

מכוזבים
לאומית (״העולם
)2271

(המשך מעמוד )8

שלושה מקלטי טלוויזיה,
שניים שחור״לבן, ואחד
צבעוני״ (מן העיתונות)
מדוע צריך כבוד השר שלושה
מקלטי טלוויזיה?
אחד שחור לבן — למאכלי בשר.
אחד לבן־שחור — למאכלי חלב.

חזה״

עלינו לציין, כי לפי מיטב ידי עתנו
שלחנו את כל הספרים שיצ או
לאור אצלנו לספריה הלאומית,
ואם — בגלל איזה שיבוש מינהלי
או שיבוש בדואר — חסר עותק
זה או אחר, נשמח, כמובן, למלא

אמא שלי אומרת...
:..׳מאז שרופא השניים המליץ ואני משתמשת באופן קבוע
ב אל מקפ איזלי יותר חודים בשניים,שיני בריאות יותר
ומוגנות בפני עששת״

אחת מכל סוג
חלב, בשר ופרווה
ואחד צבעוני — למאכלי בשר או
חלב (פארווה).
א ס, תל־יאביב

ק ר; הצבי
ב קרני שומרון
השופט העליון הפורש,
חיים כהן, טען כי ה-
שילטון הישראלי בגדה
המערבית וברצועת עזה
הוא בחזקת מעשה־גזל.
עמדה זז, טוען
הקורא, שנוייה במח לוקת.
אן לא יכולה
להיות מחלוקת על ה• ביזבוז בימים אלה מוקם ביישוב
קרני־שומרון ביתיאריזה לפר חים,
בהשקעה של יותר מ־10
מיליוני שקלים. שלושה בתי-
אריזה גדולים וחדשים מוב טלים
לחלוטין. תשעה בתי-
אריזה אחרים, תפוקתם חלקית.
אך לשר־החקלאות אריאל שרון
אצה הדרך. מה לו ומי לו
כמה עשרות מיליוני שקלים?
משימות לאומיות כבדות־מיש־קל
עומדות לפניו.

את החסר. מה עוד שהאינטרס של
כל הוצאת־ספרים הוא כי פירסו־מיה
יעמדו לרשות הקהל הרחב
במקום־קריאה מרכזי כגון הספריה
הלאומית. נציין גם, כי לא קיבלנו
כל הודעה באילו ספרים המדובר.
נועה גורכיץ /מזכירת עכשיו
!• דן עומר מעיר: הידיעה
מתבססת על דיווח בדו־שבועון
האוניברסיטה העברית, שסיפר על
תלונה מישטרתית נגד הוצאת עכ שיו
והמו״ל שלה (ומו״ליס אחרים).

לא 1זזן י
בתשקיף (״העולם הזה״
)2272 פורסמה ידיעה
לפיה יו״ר מיפלגת העבודה,
שימעון פרס, נזף ב
מנכ״ל ״שיכון עובדים״
על פירסומים מגמתיים
בדבר סיכוייו להיות שר
כלכלי בכיר בממשלה
הבאה
הקוראים המערכת אינה נוהגת
להחזיר בתכ-יד וחומר
הנשלח אליה. הכותכים
למדור זה מתבקשים לס
תוכ כקיצור, על צד אחד
של הדף, כרווחים גדולים
— רצוי כמכונת־כתיכה.

ה עו ל ס הז ה 2275

כ שר לפסח דרוש לבנייה

שיבזשים

לידיע ת

טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ |

לא היתה בינינו כל שיחה בנו שא,
לא הודלף על-ידי דבר וחצי
דבר, לא קויימה בינינו כל שיחה

אם זה אינו מעשה שלומי אלי,
מעשה שלומיאלי מהו? כל
השם כספו בקרני-שומרון כמו הו
כמי ששם כספו על קרן-
הצבי.
דן יחס, תל־יאביב

בקשר לידיעה שפירסם דן
עומר על אי״מישלוח ספרי
״עכשיו״ לספריה ה

למקסל שן-בריאות וחגן

קורא אדרי
לא הדליף
״קשה״ בנוגע לסיכויי להיות חבר־כנסת
או שר כלכלי. הוטעיתם
על־ידי מקור בלתי מהימן, שמסר
לכתבכם ידיעה כוזבת זו.

רפאל

בתל־אביב
באיזור טוב
עם אישור בנייה

הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בייאותד ורכושד.

רמת-גן, דח׳ מודי/גין ,18ת.ד2272 .

6 .-70־ 5־ 7 9 0 1 1 4רש׳מסיוב טסק 461/75
אילת — ג>1יג7״ע05

#ב ריז ה

מוסיקפה

^ £ה ״י *יי הרברט סמואל 80 טל.1-656992 .

אדרי, מנכ״ל שיכון
עובדים, תל־אביב

!• הקורא ששלח את
המכתב תחת הכותרת
״מכתבים למיניהם״ ,מתבקש
להתקשר למערכת.

איתן עמיחי

לפנות לנורית,
טל 03—254936 .

בל וז. מולק,
נל יום אי ג׳ 1

שמואל אולפיוד

בוש מגדל מגורים יוקרתי ומודרני הראשון מסוגו

ברמת־ ה שרון

נזטברו

3 0 0 /3 0

:!: 41 וזזו

סדר

וחת ־ ג שוון

ן 1114$

חדר
3 7 0 /2 0 0

$חדה

-י^ חחר/חדר י ;

״1 1 11 1 1
\1י •{1ן 1וו

1 11 0

1י-י 11 יי
1י י ׳1

ו 1 )-וי לו.ו1 ,והז

דירות חלום״,ת 5חדרים

נא 1תדברת

ה עו ל ם הז ה 2275

הפיתרון

באה בעיקבות מילחמת ששת״הימים: זו העלתה את
הביקוש המיצרפי. הושקעו בספים רבים בביצורים,
והיו הזמנות אדירות מצד הסקטור הביטחוני. הגדה
המערבית ורצועת עזה צירפו למשק במעט מיליון צר-
כניס-יצרנים חדשים, בעלי מוסר עבודה גבוה ושכר
נמוך, ועודפי הון גדולים בוזבזו במילחמה. אך כפי
שהסתבר, היה זה פיתרון לטווח קצר: מאורע פוליטי
נוסף — גם הוא מילחמה — השכיח את התוצאות
״החיוביות״ של מילחמת ששת״הימים. היתה זו מיל-
חמת יום־הביפורים.
מאז אותה מילחמה, שוב אין אפשרות לדבר על

הוא פוליטי
״העולם הזה״ ,האחד העיתונים החופשיים האח רונים
שנותרו בישראל, ניתח וחזה נבונה את הצפוי
למשק הישראלי, באמצעות כתגותיה של אסתר אלכסנדר.
אן יש הבדל בין ניתוח נכון ובין פיתרונות
נכונים, וברשימה זאת אבקש להתריע מפני האשלייה
שמפיצה אסתר אלכסנדר, כאילו יש בידיה פטנטים
שניתן להנפיקם באמצעות כמה צווים אדמיניסטרטיביים,
להצלת המשק הישראלי.
אסתר אלכסנדר טוענת שממשלת הליכוד (עד
לעידן ארידור) ,וממשלת המערך שלפניה, סברו בטעות
כי בלימת האינפלציה פירושה ספיגת עודפי״ביקוש.
במובן האופרטיבי פירוש הדבר הוא קיצוץ בשכר
הריאלי באמצעים שונים: אי־תשלום תוספת-יוקר
מלאה, קיצוץ בסובסידיות, מיסוי ישיר כבד ומיסוי
עקיף לאורך תהליך הייצור. אמצעים אלו גרמו לקיטוב
בחלוקת ההכנסות. בידי ציבור גדל והולך היו
פחות ופחות הכנסות פנויות — ובידי חלק קטן של
הציבור התרכז הון רב שלא פנה לביקוש ולהשקעות
בייצור• בך נוצרו שני שווקים: אחד אבסקלוסיבי,
שבו קיים עודף ביקוש כתוצאה מהצטברות ריווחי-
הון אינפלציוניים שאין עליהם מס, והשני — שוק
עממי שבו הולכים ויורדים הביקושים מצד השכר.
מה שצריכות לעשות הממשלות, אם כן, הוא
להחזיר למשק את האיזון בין השבר ובין ההון. אם
זה ייעשה, לא תגרום האינפלציה מצד ההוצאות
(הממשלתיות) לאינפלציה מצד הביקושים. העלאת
השבר הריאלי תגרום להרחבת השוק העממי, לפיתוח
והגדלת הייצור.

מניתוח זה גוזרת א ס תי אלכסנדר את הצעותיה :
לחזור למדיניות של פיתוח, לפקח על חלוקת ההכנסות
על־ידי מיסוי על ההון הפיננסי ולשלם תוספת-
יוקר חודשית לשכירים, לחזור לפיקוח על מטבעחוץ
ולשיטת ״מאה השערים״ — ליצואן, ליצרן וליבו-
אן — ולחזור לשיטת הפיחות הזוחל. במו כן היא
ממליצה לסבסד מוצרים מסויימים ולהוריד מסים
על סוגי יבוא מסויימים, כגון אנרגיה, וכן להוריד
את שער הריבית ולצמצם את הנזילות. במילים אח רות:
להגדיל את הביקוש, אך גם לפזרו באופן
שיוויוני יותר.
אין ספק שזוהי גישה חדשנית לעומת הגישות
המקובלות. גישה זו גם תובעת את עלבונו של גורם

קפתו1ן מעזות חכלנייות
שד ישואר תנא במיוחמה -
או בשלות
כלכלנית אסתר אלכסנדר
בלימת האינפלציה

ייצור חשוב, שהחשבונות האקדמיים זונחים אותו :
השכר והעבודה.
אך למרות הלהט והצורה הרדיקלית המאפיינים
את מאמריה של אלכסנדר, חשוב לזכור שהצעותיה אינן

גפא״י נבו עשתה יהו1ווגציעח
הכדנדנית אסתר אלכסנדר -
והמיתון הגיע
חורגות הרבה מעבר למדיניות הכלכלית המוצהרת של
מפא״י בשנות החמישים והשישים.
גם מפא״י השתמשה במדיניות של פיקוח הדוק על
שוק ההון, הורידה את שיעור הנזילות בתקופות מסויי-
מות, יצרה עשרות שערים, בלמה את ההכנסות משבר-
דירה, סיבסדה את האשראי לייצור ולייצוא, הטילה פי קוח
על המחירים והעלתה את השכר לחלק מחברי
ההסתדרות הוותיקים הרבה מעבר למדד הרישמי.

זה היה טוב אולי, לשנות החמישים והשישים, אך
לא מנע את תקופת הסטגפלציה באמצע שנות השישים,
תקופה הידועה כ״מיתון״ .היציאה מן המיתון דאז

בלימת האינפלציה בלי להתייחס לתקציב הלאומי,
ובפרט לתקציב הביטחוני, המפרנס תשלובת צבאית-
פיננסית אדירה והתנחלויות רבות מספור. המאורעות
המכריעים בכלכלת הישראלית הם פוליטיים־מדיניים,
וגם הפיתרון לחוליי הכלכלה הישראלית דהיום לא
יתכן ללא התפתחות פוליטית.
פיתרון אחד, אפשרי, דומה לקודם: מילחמה בסיג״
נון מילחמת ששת-הימים ,״גיוס העם וליכודו״ ,שחיקת
עודפי-הון חסרי מוצא, העסקת כוח־עבודה מובטל, בלימת
שכר, הזמנות גדולות מהסקטור הביטחוני, ואולי
כיבוש שווקים חדשים.
הפיתרון הפוליטי השני: שלום.
פיתרון זה אפשרי רק על-ידי השתלבותה של ישראל
במרחב של המזרח התיכון, קודם כל על-ידי סיום
הסיכסוך עם העם הפלסטיני והכרה במדינה פלסטינית
ריבונית בגדה המערבית וברצועת עזה. רק פיתרון כזה
יוכל להביא לקיצוץ משמעותי בתקציב הביטחון, ולהתפתחות
כלכלית תוך שיתוף־פעולה בין המדינות באי-
זור, כשכל אחת מהן מממשת את יתרונה היחסי, והן
מקיימות ביניהן שיתוף פעולה בפרוייקטים של תיב-
נון, השקעות ושיווק.

מי שסבור שזוהי אוטופיה, צריך לענות על השאלה
— מדוע לא ! עד מחרה יתברר שעיקר ההתנגדות
לפיתרון של שלום הוא מצד פוליטיקאים, קבוצות-חון
וקונצמים תעשייתיים וביטחוניים גדולים, שרובם מצויים
בשליטת הבנקים הגדולים, הממשלה וההסתדרות. כך,
למשל, מעדיף קונצרן ״כור״ לפתוח מתפרה במצריים,
״סולל-בונח״ העובד בישראל במחצית כוחו יעדיף להעסיק
כוח עבודה מקומי באפריקה, ו״בנק דיסקונט״
מעדיף להשקיע בצפון־אמריקה ובדרומה את דיווחי
ההון שהוא גורף בישראל.

שימשוןביכלר, דושג־־ם

שחס ״חשסס חזח
עמוד האש,
־ ופסי הרכבת

בצדק העיר אורי אבנרי לעורכי ״עמוד האש״ ,ש״יתנו
את דעתם לא רק על התפיסות ההיסטוריות, אלא
גם על המילים״ (יומן אישי ,״העולם הזה״ .)2270
כתב אבנרי :״בימי, המאורעות׳ ,שהערבים קראו להם
,המרד הערבי׳ ,היינו רגילים לבנות את האוייב בשם
,הכנופיות׳ .דיברנו על, אנשי הכנופיות׳, ,ראשי הכנו-
פיות, /מעשי הכנופיות׳ .הכוונה היתה להתייחס לצד
השני כאל כנופיות־שודדים או בנופיות״רוצחים. בלהט
הקרב זה היה בסדר גמור. אך בינתיים עברו ארבעים
וכמה שנים. מותר לנו, ביום, לקרוא לצד השני בשמו...״
אבנרי מזכיר שמות — פח׳רי עבד-אל-האדי, פאוזי
אל-קאוקג׳י ועבד״אל-קאדר אל״חוסייני — וקובע :״הם
היו מפקדים פלסטיניים. פיקודיהם היו צעירים עירוניים
וכפריים שהתגייסו על פי קריאת המוסדות הלאומיים
שלהם, כדי להגן על מה שנראה להם במטרתם
הלאומית.״
אחד המפקדים האלה, עארף עבד״אל-ראזק, בן
הכפר טייבה, שהיה ידוע גם בשם אבו-פייסל, השאיר
אחריו עדות מאותם ימים סוערים של — 1938
כתובה עברית. ראויים הדברים לפירסום, לתשומת-
ליבם של עורבי ״עמוד האש״ ,הצופים והקוראים.
אבו־פייסל היה חבר מישרד המרד הערבי והתחרה

במפקד אחר, עבד-אל-רחים חאג׳ מוחמד, על התואר
״מפקד המרד״ .איזור פעולתו היה מדרום לטול״כרם.
בתום המרד ברח מן הארץ. ב־ 1941 נרצח בבולגריה.
בספטמבר 1938 הופץ בגבולות מושבות השרון כרוז
בשפה העברית, שהופנה ״אל העם היהודי בארץ
ומחוצה לה״.
להלן הנוסח המלא :
כשקמנו בהתקוממותנו סמכנו קודם בל על אלוהים.
ונעור וקם העולם הערבי והמוסלמי לעזרה, וסעד לנו
במילחמת שיחרורנו הקדושה, ומאחורי העולם הערבי
אהדת העולם הדמוקרטי.
שלוש שנים עברו כבר על התקוממותנו זאת, ונשארנו
עומדים במערכה ללא רתיעה מפני אמצעי ההרג
החדישים וחוקי האימפריאליזם הקטלני. תקיפים עמדנו
ותגדל אמונתנו והכרתנו בצידקת מילחמתנו הלאומית.
כמיהתנו
לחופש, הצלת מולדתנו מסבנת האימפריאליזם
הבריטי ובת־בריתו הציונות הם אשר הניעונו
למילחמתנו זו. תנועתנו היא תנועת שיחדור לאומי
ומתכוונת נגד האימפריאליזם והציונות ולכל מי שעומד
למיכשול לנו בדרך החופש. תנועתנו אינה נשענת לבן
לחלוטין על איבה דתית או גזעית.
האנגלים ומנהיגי הציונות ״המתאנגלים״ מעלימים
מכם במזיד אמת זו, ומציגים את תנועתנו כדתית
וגזעית. כוונתם היא להשאירבם אוייבים לנו, למען יוכלו
גייס אותבם להגשמת החלוקה והגנת האינטרסים הבריטיים
והציונים, שמירת קו הנפט, הרכבת והגבולות,
ולו הביא דבר זה השמדה לערבים ולבם גם יחד.
מנהיגיכם הציונים הבוגדים מרמים ומנצלים אותכם
עתה להגנת ענייני האימפריאליזם, במו שהוליכו אות-
בם שולל בהביאם אותבם ארצח ובתארם לבם אותה
כ״זבת חלב ודבש״ .באמצעות מנהיגיכם הבוגדים מסי תה
אותכם בריטניה לצאת נגד הערבים, כשהיא מתיימרת
לעמוד לימינכם תמיד•

את בריטניה אנו יודעים היטב. אנו יודעים כי היא
לא תירתע מלהפקיר אותכם, בעת שענייניה יתבעו זאת.
ועיניכם הרואות את התהפוכות במצב הביו״לאומי.
ולבשתעזוב אותבם אנגליה לנפשכם, מה יועילו לבם
מנהיגיכם !
הם לא יועילו לכם כמו שלא הועילו לעמם מנהיגי
הארמנים והאשורים. מנהיגים אלה עוררו את
עמם — בהסתת בריטניה ובני-בריתה נגד תורכיה
ועיראק, וכשנחלו מפלה לא באה בריטניה להגן עליהם
ועזבה אותם לנפשם, לרחמי התורכים והערבים.
הננו מייעצים לכם להיבדל מהאנגלים וממנהיגיכם
אשר מכרו אותבם לאנגליה, ולא להילחם בתנועת העצמאות
הערבית. על-ידי כך תבטיחו את שלומכם ותהיו
שלווים.
אנו דוחים את החלוקה, רוצים לשחרר את פלשתינה
כולה מעול האימפריאליזם ולהקים ממשלה דמוקרטית
נבחרת בארץ.
ואשר ליהודים, הרי הם יחיו בשלום כמו שחיו
לפני בוא האנגלים ובמו שהנם חיים כיום בארצות
ערב שונות. ושקר הוא כי כוונתנו ״לזרוק אותבם הימה״
או שנתנהג איתכם בפי שמתנהגים באירופה•
זמן רב חיו היהודים בצל הערבים והמוסלמים.
והאם עשה נעשה להם, כפי שהננו עדים היום באירופה
1האם לא חיו חכמיכם ברפואה ובפילוסופיה,
דוגמת בן־מימוו, צד בצד עם חכמי הערבים בחצרות
הנסיכים בספרד ז וחיו בשלום בתקופת העותומנים
ובימי המלך פייסל וגאזי בעיראק 1
זו היא התחייבותנו לבם להבטיח את שלומכם
וחופשתבם כל זמן שלא תפעלו בשיתוף עם האימפריאליזם
נגדנו.
עד כאן דברי הכרוז, המסתיים בך :״ושלום, מפקד
המורדים עאיף עבד-אל-ראזק״.

פינקלשטיין, חיבה

מ די ם
בנימי!

מזל החודש:
לה מזל טלה מסמל את הבית הראשון
בגלגל המזלות, שמאפיין את האישיות
עוגמה, את החיוניות, המרץ, היוזמה
ואומץ־הלב, ואפילו ההופעה. כוכב מרס,
השולט במזל זה, גורם לבני מזל טלה
להתבלט בעיקר בזכות תכונות אלה.
מעניין לראות איך נראות תכונות אלה,
כאשר הן מתחברות למזל טלה, ולשאר
אחד עשר המזלות האחרים.
סלה כפי שכבר נאמר, בני טלה בעלי אומץ,
מרץ, יוזמה והתלהבות. התלהבותם ונכונותם
להעז ולהתנסות בדברים, שאבל
אחרים נעצרים במחשבה בלבד, יוצרת
להם תדמית של החלוצים, ההולכים
לפני המחנה. בני טלה יצירתיים מאוד,
וכל תחום חדש שבו הם מתעניינים,
מישן אותם ליצור אותו מחדש. מזל
טלה הוא הראשון בגלגל־המזלות, ולכן
ניחן בהתעניינותו של ילד, וכל דבר
חדש מסקרן אותו. יחסו לאנשים גם
הוא מלווה בתמימות מסויימת. כל זמן
שהוא לא נכווה, הוא מאמין באנשים
שאיתם הוא בא במגע. פעמים הוא
מסתכסך ומסתבן במריבות בגלל גילוי-
ליבו, ומפני שדבריו נאמרים ללא פחד
וללא חשש שיוכלו לפגוע גם בו עצמו.

שו ר

את בני מזל שור מאפיינת השלווה.

¥בהופעתם, דיבורם והתנהגותם הם שו¥¥אפים
להגיע למירב השקט וההרמוניה
¥האפשריים, על״מנת לא להפר את שיווי״

מפוזרת על פני שטחים רבים, וכן גם
כישרונותיהם. כמעט כל דבר שבו נוגעת
ידם מבוצע בתושיה, מקוריות והתלהבות.
הם בעלי תפיסה מהירה ויכולת
ניתוח מעולה. הם משקיעים מרץ רב
בעשיה בלתי־פוסקת, קשה להם לשבת
במקום אחד ולהתבודד. הקשר עם אנשים
שונים ומגוונים חשוב להם, ויכולתם
המהירה להסתגל למקומות רבים
ולאנשים שונים מעוררת התפעלות. אם
הם מוצאים את עצמם בחברה שאינה
אהודה עליהם ,־הם מסוגלים לשקוע
ולאבד את יעילותם והתלהבותם.

לחם חושים מפותחים באשר למטרה
וליעדים, שאליהם הם שואפים. שאפי
תנותם עצומה, והיא דוחפת אותם למעשים
גדולים. יש להם מעט סבלנות
לעסוק בקטנות, או להתעכב בגלל צרות-
מוחם של אחרים. הם חברותיים, ומגלים
אדיבות, נדיבות, אהבה ורצון אמיתי
לעזור לחלשים מהם. בתנאי מצוקה הם
הופכים את החוש הדרמטי המצוי בהם
לדרמטיות יתירה. הם מהירים להתלהב,
ולפעמים 1מהירים מדי להירגע, ולאחר
מכן לא קל להם להתמיד במשימות,
שאותן הציבו לעצמם, בשעה שדימיונם
הפליג לגובה רב מיכולתם לעמוד בדרישותיו.

לבני
מזל סרטן רמה ריגשית גבוהה,
שיש לתת עליה את הדעת בקביעות.
חזותם מטעה לעיתים את אלה המנסים
לתהות על קנקנם. פעמים הם מופיעים
כאנשים מחושבים ונוקשים, אן בתוכם
מסתתר גרעין רן ופגיע. כאשר פוגעים
בהם, הם מאבדים בקלות את שביעות-
רצונם ואת מיזגם הטוב• לא קל להם
לשחרר מתחים ולהתפרץ, ופעמים רבות
הם שומרים בתוכם את הדברים הכו-

סחולוה
סרטן המשקל והיציבות הדרושים להם. הם
מעשיים ואינם פוחדים להתייצב מול
המציאות כפי שהיא. אינם אוהבים לשקוע
באשליות, ואינם מוכנים לייפות
את הדברים למען ההרגשה הטובה, יש
להם אומץ להתייצב מול האמת כפי
שהיא. בני שור נמשכים לאמנות ובעיקר
למוסיקה ושירה. התלהבותם אינה ניכרת
כלפי״חוץ, על־פי־רוב הם משתדלים
להסתיר כל שמץ מהתלהבות זו, ומעדי-

מנב: מוג 1הוא הוועולט על
מזל טלה 1גוום לב ני מול זה
להיות בעלי מדץ, יוזמות ואומץ ־לב
פים להראות כשולטים ברגשותיהם. ל-
עיתים־רחוקות ניתן להכעיסם, אן כאשר
מצליחים בכן, כדאי להתרחק מהם עד
יעבור זעמם.

אבים, ומעדיפים להתייסר ולא לגלות
מהם הדברים המכבידים עליהם. הם
עקשנים, בעלי אמביציה ומסורים בכל
ליבם לעבודתם, מישפחתם וביתם.

תאומי

ארי ה

בני תאומים קלי־תנועה, זריזים, עי-
רניים מלאי מרץ וחיוניות. התעניינותם

את האריות מכירים כולם כבעלי מרץ,
התלהבות שימחת־חיים וחמימות. יש

בני בתולה אוהבים את העבודה, ומרגישים
טוב במיוחד כאשר מוטלות עליהם
משימות חשובות, המצריכות אחריות,
פיקחות וחריפות. הם עובדים
מעולים, דייקנים ובעלי מוסר עבודה
בולט. הם מגיעים במהירות למצבי דאגה,
ואינם יכולים להתעלם מהפרט הזעיר
ביותר המתרחש בסביבתם. עירנו-
תם ותשומת-ליבם גורמים להם לביקורת
ולכעס על אלה שאינם עומדים בדרישות
הגבוהות שלהם מעצמם ומאחרים.
לעיתים־קרובות מייחסים להם אופי עצבני
וכעסני, למרות שאינם אלימים ושונאים
לריב. כאשר נראה להם שאנשים
סביבם אינם מתנהגים כשורה, הם נעשים
עוקצניים וציניים, ולפעמים הם
עצמם וגם הסובבים אותם נוטרים טינה
האחד לשני• אן בהיכרות אמיתית אי־תם,
ניתן להבין, שאת כל מעשיהם הם
עושים בכוונה טהורה להיטיב עם ה סביבה.

מא!1י
בני
מאזנים נעימים ועדינים וקונים
את ליבם של מכריהם בקסם המיוחד
השופע מהם. ישנה קצת אי־יציבות ביכולתם
להשקיע אנרגיה במיבצעים שאותם
הם מתכננים. הם מושפעים מאוד
(המשך בעמוד )72

שוורים, הקשורים לענייני כספים, חייבים
בזהירות מירבית — כדאי לשמור על סודיות
מוחלטת בקשר
לכל תוכנית, לטווח
ארוך יאו קצר, אנשים,
המעוררים אמון, עלולים
להעמיד בפניכס אבני־נגף׳
בלתי־צפויות. קניות
גדולות עדיף לדחות.
בענייני אהבה —
עלולים להיווצר ניתו קים
פיתאומיים, גס להשלים טוב כאן ולהמתין זמן קצר, מתוך מצב שאינו מש־ביע־רצון
עשוייה להגיע הפתעה מיוחדת.

דפוסי-מחשבה חדשים יעזרו לקדם ענייני
קאריירה, ולהעמיד קשרי״ידידות באור
שונה ומיוחד. ידידויות
חדשות עשויות להתפתח,
מכיוון שבשבוע
זה אתם הרבה יותר
מושכים מהרגיל. כושר
הריכוז יתחדד ה שבוע,
ותוכלו לתכנן
תוכניות לטווח-ארון.
אין לצפות לתוצאות
ו 2במאי -
20 ביוני
__ מיידיות. בענייני כספים
ועסקים — יש
להשגיח היטב, התקופה אינה מתאימה
ואתם עלולים ליפול קורבן לרמאויות.

נסיעות שתוכננו לשבוע זה עלולות להתעכב,
בגלל בריאותם של קרובים. יתכן
שתיאלצו להיכנס להוצאות
שאותן לא
תיכננתם — השגיחו
לא לזלזל בכספים ברגע
זה• ידידים יבואו ותיווכחו לעזרתכם,
פעם נוספת מיהם ההאמיתיים. ידידים חיי״החברה
יהיו מהנים
במיוחד, ותוכלו
לתכנן ביחד חופשה,
אן לא לשבוע זה. קשרים עם ארץ אחרת
יאלצו אתכם לבזבז מזמנכם היקר.

בתחילת השבוע תהיו עסוקים בעבודה,
שאותה התחייבתם להגיש בזמן. כעבור תוכלו יומיים־שלושה

לנוח ולחדש קשרים עם
ידידים ישנים, שיזדמנו
במיקרה בדרככם.
בריאותם של בני־מיש*
פחתכם עלולה לגרום
לכם לדאגה מסויימת.
אס תיכננתס תוכניות,
הקשורות לכל בני־המישפחה,
הן עלולות
להתעכב, בגלל תקלה
בלתי־צפויה. ענייני כספים נמצאים גם
הם בראש דאגתכס וגורמים לכס מתח רב.

הרגשתכם משתפרת, אך עדיין בריאותכם
במצב רגיש מן הרגיל, ולא כדאי להזניח
ולשכוח את המצב ההתקדמות־מה
אמיתי.
בענייני
עבודה תגרום
לכם נחת. ההזדמנות
לקדם את האינטרסים
שלכם במקוס-עבודתכס
מתקרבת, וכדאי להכין
תוכנית מפורטת וברורה,
שאותה תוכלו להציע
בקרוב. אנשים,
המעמידים פני ידידים,
עלולים להוות סיכון לשימכס הטוב
ולתדמיתכם במקומות החשובים לכס.

התקופה
לב, אן

גם כאן
רב. יתכן

אמורה להיות מהנח ומשמחת-
אליה וקוץ בה — משיכתכם
לבילויים קשורה בהי-
סחפות אחרי שיגיונותיהם
של ידידים, שעלולים
לקלקל את ה-
שימחה• עדיף לבלות
בחברת בני־המישפחה
או בני המין השני, ולא
להפוך את בילוייכם
לחגיגה ציבורית. צפו יות
הצלחות בהתערבויות
והימורים, אן
כדאי להיזהר ולא לסכן כסף
שתצטרכו להקדיש זמן להורים.

טיולים ונסיעות יעסיקו אתכם בתקופה
זו. תוכלו לבקר במקומות האהובים
עליכם, שם מצפה
לכם פגישה עם בני ה מין
השני, שירתקו
אתכם, ויוסיפו התלה בות
לתקופה. אן אהבות
המתפתחות בתקופה
זו, מרגשות אמנם,
אולם קשה לנבא
אריכות־ימים. להם דליים, הנשארים בבית,
יוכלו לחזור ולעסוק
בתחביבים המושכים אותם, ולחדש
קשרים חברתיים מעניינים שנפסקו.

רעיונות חדשים, הקשורים לכסף ולר כוש,
עלולים לגרום לכם להתנהגות
מוטעית — למרות ה שתהיינה הזדמנויות פנטסטיות,
קיימת האפשרות
להגיע להפ סדים.
צפויה הנאה
ממסיבה או ממיפגש־חברתי
נעים ושקט.
אתם עשויים לפגוש
ידידים, שיציעו לכם
עבודה מעניינת, הקשו רה
לפעילות ציבורית
מהנה. חלק מהזמן תיאלצו להקדיש לטיפול
באנשים מבוגרים, הזקוקים לעזרתכם.

לא קל לתאר את השבוע העומד בפני
הטלאים — מצד אחד מרגישים מרץ,
התלהבות ורצון להתחיל
בדברים חדשים.
חיי החברה מהנים,
וחשים שזה הזמן לקדם
ענייני כספים,
ולבקש העלאה במשכורת,
או קידום לתפקיד
שאליו אתם שואפים.
למרות הרגשות
ו 2ב מר ס -
אלה, עליכם להמתין,
20 באפריל
יתכן שילכו לקראתכם,
אן מיכשולים פיתאומיים עלולים לצוץ,
ולעכב קידום. כדאי לא לאבד סבלנות.

המרץ שאתם משקיעים בעבודה לא מניב
את הפירות הרצויים, ואף הקצב שבו
נראות התוצאות אינו
משביע את רצונכם. עיכובים
שונים, שאינם
תלויים ברצונכם ובמ־סירותכם,
צצים על כל
צעד ושעל. יתכן ש־תחושו
עייפות ורצון ולהתרחק להתבודד
מעט מהעבודה. תוכלו
להרשות לעצמכם לנוח
רק בסוף־השבוע. חשוב
לנוח ולחדש את הכוחות, כיוון שטעויות
חמורות בשיפוט עלולות לעלות ביוקר.

אתם פופולאריים מאוד בתקופה זו,
רבים המעריצים המעוניינים בקירבתכם
והמנסים לחדש קש רים
שנותקו. אתם, בדרככם,
מנסים לפייס
ולהשביע את רצון כל
המקורבים אליכם. נסו
להעמיד איש־איש על
מקומו ומצבו הנכון,
על-מנת לחסון מכם
מצבים בלתי־נעימים,
שעלולים להיווצר לפתע,
ושלא יאפשרו
לכם להתחמק בשום צורה. יש להיזהר
מגילוי סודות תוכניותיכם לידידים.

עובדים קשה, ומחפשים מנוחה ושקט
בבית, אך דווקא שם אי־אפשר למצוא
שלתה, למרות געגועי־כם
למרגוע. תיקונים
ושיפוצים נעשים בבית,
וכספים, שאותם יעדתם
למטרה אחרת, מוש קעים
גם הם בעניינים
אלה. פגישה מחודשת
עם ידידים, בני המין
21בדצמבר -
השני, תפיג את המתח,
־ 9ובינואר
ותוסיף שימחת־חיים ורעיונות
חדשים בקשר
לעתיד. הזמנה להשתתפות בטיול תגרום
להתלהבות, ותוסיף מרץ, והתרגשות.

ברשת בתי האומה

האיש שירה ברונלד רגן

<נחוק

ג׳ון הינקליי, האיש שירה בנשיא, הגשים
חלום אמריקאי גדול. אילו ניצב
רונלד רגן שלושה סנטימטרים שמאלה
מהמקום שבו נמצא, היה גם הוא מגשים
חלום אמריקאי גדול. אך לרוע
מזלו נמצא רגן במקום שבו נמצא, וכך
יצא שג׳ון הינקליי הוא רק האיש שירה
בנשיא, ולא האיש שהרג נשיא.
אילו היה רגן נהרג, היה מבטיח את
מקומי בהיסטוריה, במו אברהם לינ-
קולן וכמי ג׳ון קנדי, וכמו ליברטי וא-
לאנס. השחקן השקספירי בות׳ ,שירה
בלינקולן, והמאניאק אוסוואלד, שירה
בקנדי, והשחקן ג׳ון ויין, שירה בוא-
לאנס, יישכחו הרבה לפני שיישכחו האנשים
שבהם ירו, משום שבות׳ ואוס-
וואלד וויין לא החטיאו. הקורבנות
שלהם ניצבו במקום הנבון מבחינת הכדור
שעשה את הדר!־ .לעומת זאת,
ייתכן מאוד שרגן יישכח הרבה לפני
ג׳ון הינקליי. יתכן אפילו שרגן ייזכר
רק בזכות הינקליי.
בעוד עשרים שנה בבר לא יהיה רגן.
הינקליי ייצא מבית״הבלא, איש צעיר
למדי. סוכנים של הוצאה״לאור וחברת-
סרטים יחתימו אותו על חוזה של מיליוני
דולרים• הינקליי יהיה היועץ ב
תגלם
בסרט את ג׳ודי פוסטר הצעירה,
הלומדת באוניברסיטה ואינה משיבה על
מיבתביו של הינקליי, תהיה דומה מאוד
לג׳ודי פוסטר, איך שהיא נראית היום.
גם השחקן שיגלם את רונלד רגן ידמה
לנשיא. הסרט יהיה משכנע מאוד. ריאליסטי.
היועץ ג׳ון הינקליי ישים־לב
לכל פרט• הוא לא ירצה שיהיו טעויות
בהנצחת המאורע שהכניס אותו להיסטוריה.
מובן
שיראו בסרט את המאורע הגדול
עצמו• יראו אותו משלוש זוויות,
ובשלוש מהירויות. הטכניקה תהיה
משוכללת מאוד בעוד עשרים שנה. המצלמה
תוכל לקלוט את הקליע במעופו.
אפשר יהיה לראות את הקליע הזה
חורג אל מחוץ ללהבה הבוקעת מקנה
האקדח, ועושה בסלואו-מושן את הדרך
אל חזהו של הנשיא. אפשר יהיה לראות
אותו כשהוא קורע את המקטורן
ונבלע בבשרו של רגן, עד־כדי־כך יהיה
הסרט ריאליסטי.
הסרט יהיה להיט גדול. אלפי אנשים
צעירים יזדהו עם דמותו של האיש
הצעיר היורה באיש המבוגר. אלפי אנשים
צעירים יתאהבו בשחקנית שתגלם
את ג׳ודי פוסטר וישלחו לה מיבתבי־

ג דו ל
אני החלטתי להחזיק מעצמי במומחה
לענייני הנשיא האמריקאי רגן. זאת
במיוחד אחרי ההצלחה המרעישה שהי-
תה לי, כשאמרתי לכל הניצים אצלנו
לא לשמוח יותר מדי על זה שאחד כמוהו
נבחר. אני מודה שעניין ההתנקשות
בחייו היה קצת לא צפוי, אפילו בשבילי,
אבל באן יש לי הסבר: זה לא
היה משהו שתלוי ברגן עצמו.
ועכשיו לעניין• בלי הורוסקופים, בלי
כף יד ובלי קפה, אני מתכבד בזה לחזות
שממשלת רגן תיראה עוד מעט כמו
בדיחה די עלובה אפילו לעומת ממשלת
בגין. ומאיפה אני יודע את זה ז פשוט
מאוד. ממה שקרה לממשלת בגין.
גם ממשלת בגין היתה פעם ממשלה
שעוד־לא״היתה־לנו״כמותה. הישיבות היו
קצרות ולא עישנו בהן. לא היו הדלפות,
וראש־הממשלה שלט ביד ברזל.
היו הכרזות תקיפות על ״הרבה אלוני״
מורה״ ,על ״נצח ישראל״ ודברים מהסוג
הזה. ראש״הממשלה היה אמנם איש לא-
צעיר ולא-בריא, אבל לעומת זאת יהודי
תקיף וגא, ובטוח בעצמו, בדיוק כמו
שרגן הוא אמריקאי תקיף וגא, ובטוח
בעצמו.
ואז, לפתע, כשהכל נראה כל״בן יפה,
מתחילה המציאות להשתולל. התיזותשל
מילטון פרידמן, למשל, נראות יפה מאוד
על הנייר. קיצוץ בתקציבי הרווחה נראה
מרשים מאוד כשרואים את הספרות
השחורות והקטנות. אבל במציאות תלמידי
בית־ספר בבולטימור מוחאים כפיים
כשהם שומעים שמישהו ירה להם בנשיא.
גם מדיניות־חוץ תקיפה נראית יפה
מאוד על הנייר. היא גם נשמעת יפה
מאוד בנאומים. אבל במציאות תובל אר-
צות״הברית הענקית רק לצייץ באשר יפלשו
הסובייטים לפולין, וכשכל העם
יראה איך סגן־הנשיא בוש ושר־החוץ
* חייג הולכים מכות על הזכות להחזיק
במיקרופון בדי לצייץ, יהיה צחוק גדול.

לרוסים
יש בעייר,
לרוסים יש בעייה עם הפולנים, ולא
צריך לחיות מומחה גדול בדיאלקטיקה
בשביל להבין אותה.
הרוסים אינם יבולים להודות שמה
שקורה בפולין זהו מרד אמיתי של
העם נגד המישטר, שהם קוראים לו
״קומוניסטי״ .בפולין יש מישטר מהסוג
הזה כבר שלושים וחמש שנה. מאנשים
שמנהיגים את המרד הפולני היו בגן

סרט שיתאר את הינקליי יורה בנשיא.
בתחילת הסרט יישב הינקליי באולם
חשוך וייחזה בסרט ״נהג מונית״ ויתאהב
בשחקנית הסכסית ג׳ודי פוסטר.
יראו אותו יושב וחוזה בסרט שוב ושוב
ושוב. אחר-בך יראו אותו מפתח את
גופו ומתאמן בירי באקדח, בפי שעשה
רוברט דח-נירו בסרט. יראו אותו אחר-
כך חוזה בטלוויזיה בבחירתו של הנשיא
רונלד רגן ..ואחר־בך יראו אותו יושב
באולם חשוך וחוזה בסרט ״הרוצחים״,
שבו משחק רונלד רגן את תפקיד האיש
הרע.
השחקן שיגלם בסרט הזה את ג׳ון
הינקליי ידמה לו מאוד. השחקנית ש־והיו
בבית״הספר של חמישטר הזה. אם
יודו הרוסים שזהו מרד אמיתי נגד ח•
מישטר, הם מודים שהחינוך שנתנו חיה
דפוק, ושהמישטר שהצמיחו בפולין היה
מזופת. זה קשה.
אבל הרוסים לא יכולים לומר שזה
הבל עבודה של פרובוקטורים מערביים.
איזה מין חינוך קומוניסטי קיבלו הפועלים
הפולנים והאיכרים הפולנים והאינטלקטואלים
הפולנים, אם כמה
פרובוקטורים מערביים מצליחים לסובב
לחם את הראש ולהסית אותם נגד
המישטרז גם הסיפור הזח לא הולך.
זו דילמה תיאורטית קשה. אני לא
מקנא ברוסים.
אני לא מקנא גם בפולנים.
כשלאימפריח יש דילמה תיאורטית,
הבי קל זה לדרוס אותה בטנקים.

אהבה. אולי יחיה איש צעיר אחד שילך
לקנות אקדחים.
שטות נוראה היא להטיל את האשמה
בסרט. בשירה השחקן השקספירי
בות׳ בנשיא לינקולן עדיין לא היו סרטים.

שרוצה לחפש את האשם מחוץ
לג׳ון הינקליי, יבול ללכת, למשל, אל
פרויד. כן, אל זיגמונד פרויד הזקן.
ננסה״נא להיכנס לעורו של ג׳ון המי
קליי, ולהבין את פשר החלומות שלו.
ג׳ון הינקליי חוזה בסרט ורואה כיצד
מתאהב רוברט דה-נירו באשה צעירה,
בלונדית ויפה, שנראית בדיוק כמו שכל
אמריקאי צעיר היה רוצה שתיראה אמו
או אשתו• כבה בדיוק, כמו שנראית
סיביל שפרד. מה עושה דח-נירו כשהוא
מבין שלא יובל לזכות באשתו־אמוז
הוא לא יורה במחזר הצעיר שלה. המחזר
הצעיר הוא רק אחד מאחיו. הוא
רוצה לירות באיש שסיביל שפרד מעריצה.
באיש שהיא עובדת למענו. באיש
שמייצג את הסמכות והכוח במישפחה
האמריקאית הגדולה — במועמד.

כאשר הניסיון הזה נבשל, מתבגר דה-
נירו פתאום בעשרות שנים. הוא מבין
שלא יובל לזכות באהבתה של אמו־

אשתו, משום שלא הצליח להרוג את
האב. הוא הופך להיות לאב בעצמו.
הוא מתאהב בבת, שנראית, במובן, כמו
האשה-האם: בלונדית, צעירה ויפה.
הוא יורה באיש הצעיר והרע המתעלל
בבתו הצעירה והיפה. הוא מגן על כבוד
המישפחה ועל אהבתו לבתו.
כשרואה ג׳ון הינקליי את הטרגדיה
היוונית הזאת, הוא מבולבל. האמת היא
שהיה עליו לירות בנשיא רק אילו התאהב
בסיביל שפרד, ולא בג׳ודי פוסטר.
ההיגיון הפשוט אומר שבדי לזכות באה בתה
של ג׳ודי פוסטר היה על ג׳ון
הינקליי לירות ברוברט דה-נירו. אבל
כאן עושה ג׳ון הינקליי את החריגה
המסוכנת מעולם הבדים אל עולם ה מציאות.
במציאות,
אפילו הוא יודע זאת, רו־ברט
דה״נירו הוא רק שחקן שלכל
היותר זוכה באוסקר. במציאות האמריקאית
יש שחקן אחר, שלא זכה באוסקר,
והוא הנשיא. במציאות מבקש ג׳ון
הינקליי להוכיח לג׳ודי פוסטר שהוא
יותר מוצלח מרוברט דה״נירו• הוא יצליח
במקום שאביה, דה״נירו, נבשל. הוא
יהרוג את האב, את מי שמייצג את
הסמכות והכוח במישפחה האמריקאית
הגדולה. ואחרי שיהרוג את האב תהיה
הדרך אל ג׳ודי פוסטר פנויה. בעוד כמה
שנים, אין ספק, תראה ג׳ודי פוסטר
בדיוק כמו שנראתה סיביל שפרד בסרט
״נהג מונית״ .היא תהיה גם אם.

ג׳ון הינקליי הגשים חלום אמריקאי
גדול. מי שמבקש למצוא את האשם
מחוץ לעולם הבדים ומחוץ לפרויד, יבול
למצוא את האשם בחלום האמריקאי
עצמו. ג׳ון הינקליי הוא לבן פרוטסטנטי
אנגלו סכסי. הוא גם בנו של מיליונר.
הוא אינו יכול לטפס אל הפיסגה
משום שהוא נמצא בפיסגה. הדרך הסלולה
לפניו מוליכה אל מועצת־המנהלים
של חברת־נפט. בדי להגיע לשם הוא
אינו צריך לרכב על סוסו בקניונים
של קולורדו. הוא אינו צריך לירות
באינדיאנים הרשעים. הוא אינו צריך
להילחם ונשק בידו, כדי להגן על חלקת
אלוהים הגדולה שלו• כדי להגיע למו-
עצת־המנהלים הוא צריך רק להיות
ילד-טוב-קולורדו.
וזאת בדיוק הבעייה. בכל הסרטים
שראה ג׳ון הינקליי הצעיר, בבל הספרים
שקרא, בכל הסיפורים היפים ששמע,
כובש הגיבור בכוח את דרכו אל הפיס״
גה. הוא נאבק נגד הרשעים וחייו עומדים
לו מנגד. מכל הסרטים, הסיפורים
ולזספרים מבין הינקליי שאו שאתה גיבור,
ואז אתה אמריקאי אמיתי, או
שאתה לא-גיבור, ואז אינך אמריקאי
אמיתי.
ובך, כאשר מתאהב ג׳ון הינקליי בג׳ו־די
פוסטר — ואל תשאלו אותי איך
מתאהבים במישהי שרואים בסרטים —
הוא יודע שאת הדרך אל הגבורה, אל
התהילה ואל האשה אשר אהב עושים
עם אקדח ביד. זאת המסקנה שהוא
מסיק מ״האיש שירה בליברטי ואלאנס״,
מ״הבאלאדה לקאט גאלו״ ,מסיפרי זיין
גארי ומן הסיפורים על דוק הולידיי.
ואם בבר יש אקדח ביד, אז למה
לא ללכת על בל הקופה י בסיפור האמריקאי
כל הקופה הוא ראש השבט
האינדיאני, השריף המושחת של העיירה,
או בעל הקרקעות העשיר המנשל
את החוואים הקטנים והמסכנים. הגיבור
בסיפור האמריקאי הזה מחסל את הרשע
בשליפה אחת מוצלחת, אחרי שנכשלו
בל הניסיונות לחסום את דרכו אל
הפיסגה. ג׳ון הינקליי לא חי בסיפור,
אלא במציאות האמריקאית. במציאות
הזאת בל הקופה הוא הנשיא. בסיפורים,
מי שמחסל בשליפה את השריף
המושחת יורש את מקומו. במציאות,
זאת ילמד ג׳ון היוקליי, הוא הולך לבית־סוהר.
בטוח
שיש היום המון צעירים באמ ריקה
שכועסים על ג׳ון הינקליי רק
בגלל סיבה אחת: שהוא לא נתן לנשיא
הזדמנות הוגנת. הוא לא אמר לו :
״שלוף ! ״

השעון המתוכנן במיוחד לצעירים
היודעים להבות מהחיים
מותאם לפרק היד

דגם 0 4מו7

דגם 725601

דגם 7 2 5 6 0 1
שעון עצר ן סטופר) כפול;
כולו פלדת אל-חלד; נגד מים
עד 20מ׳; זכוכית קריסטל;
מראה: שעות, דקות,שניות,
תאריך, יום וחודש; תאורת לילה.
אחריות לשנתיים (כולל הסוללה).
* ק * ח 0 6א 0ח^ו 0

729 -

־629

5£1£07
7א!-ק 1/100 14ט/*70ץ?370

דגם 7 1 3 3 0 4
לחצן שעון
העצר

שעון נשים עם תאריכון מתוכנת

0016

רוו

כי י 1ו גוו

/\?0סע_£1ו\/ס 0ו /\7ו\/ז 70ו,)?1111. /\1
כולו פלדת אל-חלד; נגד מים ־,
זכוכית קריסטל. מראה: שעות ,
דקות, שניות, תאריך,יום וחודש;
תאורת לילה.
אחריות לשנתיים(כולל הסוללה).

!יאפעמס

1491

י 7 1 5ש׳

^ 30 *40 70

0*7 0*7א *40 דא 14? 1

דגם 713401
שעון נשים,עם תאריכון מתוכנת

מבצ 411

(ו? 0£ו\ו?_ו 0 04ו47ו\/ו 70ט .)?1111 4
נגד מים; מצופה זהב:
זכוכית קריסטל; מראה: שעות,
דקות, שניות,תאריך, יום וחודש;
תאורת לילה.
אחריות לשנתיים(כולל הסוללה).

־045

־ 7 9 9

ן מיוחד
לחגים

להשיג בחנויות המובחרות בארץ. שרות יעיל ומהיר, חלפים מקוריים.

או ריינ ט בדיוק בזמן הנכון.
שעון מעולה ללא בעיות• יבוא שיווק והפצה: בני משה קרסו בע״מ-סוכנים בלעדיים של:

00ו־ו7 70 עז 1£ח 0

העולם הז ה 2275

אראוח־הברית: ה״ג רואה להיות נשיא
אמצעי־התיקשורת העולמיים הירבו לתאר את המריבה
החריפה שפרצה בין סגן נשיא ארצות־הברית, ג׳ורג׳
בוש, לבין שר־החוץ אלכסנדר הייג. ריב הסמכויות פרץ
לפני ההתנקשות בנשיא רגן, אבל רבים רואים בו ביטוי
מוקדם מדי למאבק בין שגי האישים על המועמדות ה־רפובליקאית
לנשיאות ב־. 1985
הנכם העיקרי של הייג (ובכך הוא מזכיר במקצת
את עזר וייצמן ומשה דיין) הוא עליבותם המוחלטת של
רוב אנשי הצוות של רגן, כולל חברי הממשלה. הייג רואה
עצמו, ובצדק, כמדיני וכאיש־צבא מנוסה, והוא גאה
מאוד בקשרים הטובים שלו עם מנהיגי אירופה.
לעומת זאת חסר להייג עורף של ממש במנגנון המפ לגתי
והפרסונאלי של הנשיא. אפילו יועץ הנשיא לבטחון
לאומי, ריצ׳ארד אלן, ששמר עד כה על פרופיל נמוך,
העז לאחרונה להתבטא בניגוד לדעתו של הייג. מומחים

של עשרות אלפי ויאט־נאמים מהווה חלק מהסיבה למשבר
המנהיגות החמור הפוקד עתה את חלקה הדרומי של ארץ

הוצאות צבאיות:
אדום, ירוק ואפור
מסתבר שלא רק מכבי תל־אביב מסוגלת לזכות בתארי
האליפות. בספר חדש ומאלף שיצא השבוע בלונדון,
מתארים המחברים, מייקל קידרון ורונאלד סיגל, את

והפיליפינים, מוציאות סכום קטן, יחסית, לביטחון, ושיי כות
לרשימה ה״צנועה״.
46 המדינות השפויות, המוציאות פחות מ־!/2נ 2אחוז
מהתל״ג לצבא, מופיעות במפה בצבע תכלת. באורח די
טיפוסי אין בהן אף מדינה אחת מהמרחב, מילבד האי
קפריסין. בין השאר נימנות על קטגוריה זו כל מדינות
אמריקה הלאטינית (מילבד פרו) ,כולל ארגנטינה ובראזיל,
את אירופה מייצגות שלוש ארצות
וכן קנדה ויפאן
בעלות מסורת ניטראלית (להבדיל מניטראליסטית) ,שווייץ,
אוסטריה ואירלנד. רוב מדינות מערב-אפריקה וכן שתי
המדינות העניות באסיה, נאפל ובנגלה־דש, מופיעות ב רשימה
הסופר־צנועה.
במפתיע מופיעה גם לוב כמדינה המוציאה פחות מ2>/21-
אחוז מהתל״ג שלה לביטחון. אם לא נפלה כאן טעות יש
בכך כדי להעיד על הקריטריונים היחסיים של הסיווג
כולו. בגין הנפט יכול, כנראה, מועמר ק׳דאפי לחמש
את ארצו דלת האוכלוסין ועדיין.להסתפק באחוז קטן
יחסית מהתוצר. נתון זה יש לזכור גם לגבי הסעודים.
150/0מהתל״ג שלהם — זהו סכום ענקי, כמובן.

המזוהם

פמו מטורפים רבים מהימין הקיצוני, חיה
המתנקש בנשיא ארצות-הברית, ג׳ון וורניק הינקלי,
טיפוס רומנטי משהו. חלומותיו הרטובים על כוכ־בנית
קולנוע, השאיפה הלוהטת להגיע לתהילה
ולפירסום בדרך הקצרה ביותר, גרמו למעשה הטירוף.
סערת
הרוחות הצדקנית, התהיות על משבר
הערכים והמיתוס האלים, ליוו את מעשה החת־

לענייני ארצות־הברית סבורים, ששר־החוץ ״רתח״ על
הצהרתו המטופשת של אלן בענין אש״ף ופלישות צה״ל
לדרום־לבנון. אבל אלן, שהיה בעבר תועמלן בשכר של
פורטוגל הפאשיסטית (לפני מהפיכת ,)1974 לא נרתע
ומוסיף לגלות עצמאות.
השבוע הגדיל לעשות ותקף במילים חריפות־ את ה־
״פציפיסטים״ (מתנגדי הנשק הגרעיני) במפלגת הלייבור
הבריטי. הייג, נץ קיצוני אבל יותר שפוי ונבון מאלן,
רתח על פלישת היועץ לטריטוריה האירופית שלו. עוזריו
של שר־החוץ מייעצים לו שלא להתעסק עם חובבן מסוגו
של אלן.
פציעת הנשיא מנעה ליבוי נוסף של המריבה והבליטה
עוד יותר את העובדה שכהונת הנשיא ב־ 1985 אינה
מונחת בכיסו של הייג, בעיקר אם בוש יחליף את רגן
במהלך הקדנציה.

סי־־איי־אי :
כסף ו מיבצעי־רצ ח
ויליאם קולבי, ראש הסי־איי־אי לשעבר, נחשב כמוח
שתיכנן את הפלת המישטר הדימוקראטי בצ׳ילה ואת
רציחתו של סאלבדור איינדה — בספטמבר . 1973 כמו
ביצועיסטים אחרים מסוגו, היה קולבי מדוכא ושקט
בתקופת נשיאותו של ג׳ימי קארטר, והסתפק בניצול
קשריו המסועפים לעשיית כסף סיטונית. עם בחירתו של
רגן לנשיא ארצות־הברית היתד. לקולבי עדנה. בחודש
שעבר הוא אפילו אזר עוז לפרסם מיכתב בוושינגטון
פוסט, שבו הציע להקים עילית צבאית לטיפול במשברים
בינלאומיים.
התגובה לחוצפתו החדשה של קולבי באה דווקא מיפאן.
כותב ר.ם. יורטיי, תושב טוקיו :״אל לנו לשכוח שה מוניטין
של קולבי נודע בעיקר ממיבצע פיניקס ביפאן.
קולבי ניצח, באורח אישי, על אחד ממבצעי הרצח
וההשמדה הגדולים ביותר בהיסטוריה המודרנית. הוא
פגע, באורח שיטתי, בוויאט־נאמים שהתנגדו להתערבות
האמריקאית. תוכנית הפציפקציה של קולבי עלתה בחייהם
של 60 אלף ויאט־נאמים ועוד 40 אלף שנרצחו אחרי
שקולבי כבר נטש את אדמת ויאט־נאם. המרצחים הש תמשו
בתוכניות קולבי גם כדי ליישב חשבונות בין
סוכנויות חשאיות אמריקאיות ודרום־ויאט-נאמים. רציחתם

מצב העולם באמצעות 66 מפות צבעוניות, המחולקות
לפי נושאים. מעניינת במיוחד מפת ההוצאות הצבאיות.
המדינות השונות מסווגות לפי ההוצאות לביטחון ביחס
לתוצר הלאומי הגולמי.
46 בקטגוריה האדומה, המתארת מדינות המוציאות
יותר מעשרים אחוז מהתל״ג לביטחון, מופיעות רק שלוש
ארצות: ישראל, עומאן והאמירות הערבית המאוחדת.
46 גם בקטגוריה הצהובה, המתארת מדינות המוציאות
בין 10ל־ 20 אחוז מהתל״ג על צבאן, מופיעות ארצות
שוסקניו נשיא רונאלד רגן
שמאלץ ודממות־תנין

מעטות, רובן מהמזרח התיכון: ברית־המועצות, איראן,
עיראק, סוריה, סעודיה ומצריים.
46 בקטגוריה הירוקה (בין 5ל־ 10 אחוז מהתל״ג לצרכי
ביטחון) יש כבר כמה הפתעות: בצד ארצות־הברית, סין,
פקיסתאן ודרום־אפריקה, מופיעות גם כל ארצות ברית־וארשה
וכן פרו, מאוריטניה קונגו ברזאוויל, סומאליה,
דרום־תימן, צפון־תימן, ירדן, תורכיה, לאוס, צפון־קוריאה
ודרופ-קוריאה.
46 גם הקטגוריה האפורה (בין ו 21/2ל 5-אחוז מהתל״ג
לביטחון) היא מעניינת במיוחד. מילבד הודו ואוסטרליה
הענקיות מופיעות ברשימה זו כל מדינות מערב-אירופה,
כולל בריטניה, צרפת והארצות הסקנדינביות, יוון, יו גוסלביה
וכן רוב מדינות אפריקה, כולל אלג׳יריה וניגריה.
גם רוב מדינות אסיה, בכללן אינדונסיה, תאיילנד, מאלזיה

נקשות כדבר שבשיגרה. העיתונים פשוט הדפיסו
מחדש, בשינויים קלים, את המאמרים שפורסמו
אחרי רצח האחים קנדי ומרטין לותר קינג. מטבע
הדברים שכחו כולם את גיבור הסיפור, הנשיא
רונאלד רגן עצמו, שהתפרסם כל חייו מטיפוח
ממוסחר של האלימות ופולחן הנשק, שתמך בהתלהבות
בטבח מאות אלפי אזרחים בוויאט-נאם
ובקמבודיה, והמסייע עתה לבריוני אורדן לרצוח
את איכרי אל״סאלבדוס
כשבוע לפני נסיון ההתנקשות פירסם ניו־סטייטסמאן
כתבת שער על ״רוני המזוהם״ ,כש-
אקדח ענקי בידו הימנית.
גם עתה, בתוך ענני השמאלץ והביצות שניקוו
מדמעות-התנין, כדאי לזכור זאת.

חיים ברעם

שמעת נכון!
שמעת נבון!

לבעלי מכשיר
סודהסטרים

הבטח לעצמך אספקה שוטפת של
משקאות קלים בקיץ, בחצי מחיר.
ואם כבר יש לך מכשיר סו דהסט רי ם-
תוכל למלא א ת מיכל ה״סודה־בל״ שלך
לפני הפסח, ולקבל מיכל ״סודה־בל״ נוסף
בחצי מחיר.

יזיי ס

דאית נכון!
עכשיו יש
מכשיר סודהסטרים ,201
להכנת יותר משקה!
היכנס לאחת
מתחנות סודהסטרים
ותזכה במתנת חג!

לרוכשי מכשיר
סודהסטרים

כל הרוכש
מכשיר 1
4דהסטרים \

סיי

קודה קטרים: משקה קל כשלוש לחיצות.
רשימת תחנות טודהסטוים מוסמכות:
אשקלון: סלון בהנא, רח׳ צה״ל .1סופרמרקט אפרידר. אשדוד: פטרולגו, הראשונים .11 כל־בו חביב, מרכז מסחרי נ׳ חנות .5$סופרמרקט מרכז מסחרי. אילת: סופרמרקט שפע, אילות.
סופרמרקט חדש, מול ב״ח יוספטל. אור־יהודה: סופרמרקט, רחוב ההגנה. באו־שבע: אודיל, הרצל .71 מכלתשרטר, השלום .31 שופרסל יעלים. שופרסלעומר. בני־ברק: שופרסל חברון.
סופרמרקט ארגמן. שופרסל קרית הרצוג. בת־ים: כל־בו ליפשיץ, בלפור .33 שי אלקטריק, בלפור .87 גלובוס, שדי העצמאות .62 סופרמרקט מגדל נחום. גדרה: ברוך חנוך. תחנת אגד.
גבעתיים: סיוונית, ויצמן .25 שושנה שדה, עמישב .45 סופרמרקט, מודיעין .62 סופר שוק, בית יהלומים. שופרסל, סירקין .17 דימונה: סופרמרקט. הוד השרון: שופרסל. הרצליה: כל־בו
שוחט, סוקולוב .37 חולון: רדיו אביגדור, סוקולוב .120 אלקטרוניקה רונן, שנקר .65 שופרסל קוגל. שופרסל חנקין. שופרסל קרית שרת. סופרמרקט ככר ויצמן. חיפה: בן אלול, דרך
העצמאות .39 ישראל פרימר, הנמל . 59 סגל ובניו, החלוץ .61 פולסקי, ארלוזורוב .29 היפר־כל, כביש הקריות. היפר־כל־בו, ציקפוסט.שופרסל מרכז הכרמל. שופרסלסטלה מריס. שופרסלנוה־שאנן.
שופרסלדניה.שופרסל קרית־ים, סופרמרקט זבולון, קריית־חיים. סופרמרקט זבולון,קריית־ביאליק. סופרמרקט זבולון, קריית־מוצקין. סופרמרקט זבולון, קריית־יס. טבריה: שווק
כנרת, קרית־שמואל רח׳ וותר. ירושלים: שלמה לוי ובניו, השזיף 3מחנה־יהודה. סעתי, הרברט סמואל .2טבראי, מרכז כלל .336 מפגש הפלמ״ח, הפלמ״ח .42 מרום שושני את גליק, שבטי
ישראל .33 מרכז הקפה, בן־יהודה .22 סל לעובד(משל) ,הנביאים .84 שופרסל היכל. שופרסל קרית־יובל, שופרסל מרים, רמות־אשכול. שופרסל גילה. שופרסלניות. היפר־כל־בו, אזור התעשיה
גבעת־שאול. יהוד: סופר אחים בן־דוד, סירקין .1יפו: שופי קופי, שדרות ירושלים .69 כפר־חבד: תחנת שרות סונול בית־דגן בע״מ, כרמיאל: סופרמרקט זבולוו. כפר־סבא: סילוני עמית,
ויצמן .58 סופרמרקט וייצמן. סופרמרקט וייצמן .77 שופרסל. לוד: סופרמרקט. מרכז החרסינה, הרצל .1מעלות: סופרמרקט זבולון. מצפה־רמון: סופרמרקט. נהריה: סופרמרקט זבולון.
נתניה: שופרסל סמילנסקי. שופרסל וייצמן. סופרמרקט שטמפר. אור למופת, סמילנסקי .1נס ״ציונה: סופרמרקט. ערד: סופרמרקט. עכו: סופרמרקט זבולון, מרכז.סופרמרקט זבולון, צפון.
פתח־תקוה: פירדמור אלקטרוניקה, חיים עוזר .1שופרסל, רוטשילד .79 סופרמרקט, חיים עוזר .1סופרמרקט, חפץ חיים פינתהרצל. צפת: שאול גונן, ירושלים .70 קרית־אונו: אלקטרו־און,
מרכז מסחרי קיראון. קרית־גת: כל־ בו לחקלאי, איזור התעשיה.ניסי 0עובד, מרכז מסחרי. ראשון לציון: יורם כהן, רוטשילד .42 סלון תומר, הרצל .22 שופרסל, שפינתה .20 צינאדה, אזור
תעשיה רובינשטיין(מבנה כחול) .רחובות: גזית, בילו .52 היפרכולבו, הרצל . 183 סופרמרקט, יעקב .3רמלה: נברשות המגדל. הרצל .81 רעננה: שופרסל, אחוזה .83 רמת־גן: דני רם,
הרוא״ה . 13 נוריאל, ביאליק .68 פרחי ארמון, שפירא .1מעדגיה יובל. הרוא״ה .129 שופרסל, רח׳ הרצל. בנין אואזיס. שופרסל, קרית־קרניצי, על־יד תל־השומר. שופרסלקסם. הירדן .92
שופרסל עמק הברכה, נחלת־יצחק. סופרמרקט, הרוא״ה .2רמת׳אפעל: סופרמרקט, מרכז מסחרי. רמת־השרון: שופרסל, סוקולוב .48 תל־מונד: חקיהיוסף, מרכותל־מונד. תל־אביב: כלי
בית, שוק הכרמל .33 כלי ביתשינפלד, מקוה־ישראל .2שהרבני, הרצל ,14 שכונת התקוה. מעדניה .242 בן־יהודה . 242 יובן מנחם,הכובשים .10 דרייבסטור, תחנת דלק חמת־אביב.שופרסל בן־
יהודה. שופרסל נורדאו. שופרסל גווה. סופרמרקט, אבן־גבירול .30 סופרמרקט, ככר דיזנגוף .9סופרמרקט שובע. פנקס .50-56 סופרשוק, גבורי־ישראל .53 שופרסל, מרכז מסחרי צהלה.
שופרסל, רמת־אביב ג׳ מרכז מסחרי. סופרמרקט, ברודצקי ,43 רמת־אביב סופרמרקט, אופנהיימר ,13 נזה אביבים. סופרמרקט רמת־החייל. סופרמרקט בבלי.

כל־מ שלום — תל־אביב. סופר־רוול — רחוב דיזנגוף, תל־אביב. סודהסטרים ירושלים — גבעת״שאול .24 ובכל חנויות ״שק״ם״ ברחבי הארץ.

אננת ]קרנזו]1שיפרי|1נעמ1

) 0 *11111

דיר* ולזוז ספנסו: הזמנה וארמון באנחגזזם

צ״מוונגה *נגה: המישטוה פשטה וגל

מוג תיירים, זוהרים מנחת, מגיעים ליידי ולורד ספנסר, אביה של ליידי דיאנד, ספנסר, ורעייתו,
לארמון באקינגהם. הם כבר היו כאן בעבר; שהרי לורד ספנסר הוא הלורד השמיני במישפחתו, הקרובה
למלכה אליזבת. אך הפעם נשא מקורו אופי שונה. אחרי ההודעה הרשמית על אירושי בתו לנסיך
צ־׳ארלס, בא אל המלכה כאל חותנתה של בתו לעתיד ואף הביא איתו למאורע את מצלמת הלייקה־פלקס
האהובה עליו. לורד ספנסר הוא צלם מושבע, אספן נלהב של אוצרות־אמנות וחובב צייד.

אחד ממנהיגי הכוח למען הגנת ילדי אטלנטה, צ׳ימורנגה ינגה,
מחזיק ברובה אם־ 1דקות ספורות לפני שנעצר על־ידי המישטרה
באשמת החזקה אסורה של נשק במקום ציבורי. ינגה קרא למיצעד
המוני בעיר אטלנטה ולהקמת כוח, נוסף על המישטרה, שאינה
מצליחה לעצור את גל רציחות הילדים השחורים.

מ״קל קנוי: האירושין לעוס באירלנד, החתונה בנידיזוק, ותחמשו במיגרש זוכחדגל
מייקל קנדי, בנו של הסנטור בובי קנדי המנוח, נשא לאשה את ויקי גיפורד בטכס
עליז, כשאחיותיו ודודניותיו משמשות לשושבינות. מסביב לחתן ולכלה נראות (מימין
לשמאל) ליזה וסירי לינדלי (דומיות) ,קורטני (בתו של טדי קנדי) ,מרתה ריצ׳רדסון
(דודנית) ואחיותיו רורי וקרי קנדי. מייקל התאהב בוויקי והציע לה נישואין כבר
לפני שנה, בעת טיול משותף לאירלנד. החתונה נערכה בניו־יורק בכנסיית סנט־איגנציוס
ה עו ל ם הז ה 2275

לויולה ולאחריה הוזמנו הקרואים לשמפנייה ודיסקו בדיסקוטק הידוע קסנון. ויקי היא
בתו של פראנק גיפורד, שחקן כדורגל לשעבר, המשמש היום כפרשן ספורט ברשת
השידור איי־בי־סי ובעל המישדר ״כדורגל של יום שני״ .לכן אפשר להבין את תגובתה
של אתל קנדי, אם החתן: לא הפסדתי בן. הרווחתי כרטיס חינם למישחקי כדורגל מדי
יום שני לכל ימי חיי.״

!!׳111111ב1ו 1ל ם

!׳השריה בוינסביל: פאשלה תגתועה 1אליל הרוק
ויקטוריה פרינסיפל ואנדי גיב הם אחד הזוגות הלא צפויים ויוצאי הדופן, אפילו בעולם ההוליוודי.
פרינסיפל, המופיעה בתפקיד פאמלה יואינג בסידרה דאלאס, היא בת .37 אליל הרוק אנדי גיב צעיר
ממנה כימעט ב־ 14 שנה. השניים נפגשו בתוכנית טלוויזיה כשהמראיין ג׳ון דו־ידסון שמע מפי אורחו
אנדי גיב כי הסידרה דאלאס אינה שווה פרוטה, להוציא מן הכלל את פאמלה.״ דוידסון הכין לאנדי הפתעה
בתוכנית: את פאמלה בכבודה ובעצמה. מאז השניים לא נפרדים והכוכבת פתחה בהליכי גירושין מבעלה
כרים סקינר.

גירי ל!איס :
מדוע חוולסת׳
להתגרש מאשת*

על מקומן. העתיד שיין רקורנוע!׳
אחרי עשרים שנה שבהם גילגל מיק ג׳גר את להקת האבנים
המתגלגלות אל פיסגת מיצעדי המכירה הבינלאומיים בשטח התק ליטים,
החליט על תפנית מפתיעה בקאריירה. לא עוד אולפני־הק-
לטה — הגיעה שעתם של אולפני הסרטים. המשכנע העיקרי היה
דווקא במאי גרמני, וורנר הרצוג, ששיכנע את ג׳גר להשתתף בדרמה
היסטורית בשם פיצקאראדו. ג׳גר מצא את עצמו בחברה מכובדת
של שחקנים: קלאודיה קארדינאלה האיטלקיה, וג׳ייסון רוברארדס
האמריקאי (שחקן אופי ותיק שגילם את דמותו של הסופר דאשייל
האמט בסרט ג׳וליה) .הרצוג, הידוע בחולשותיו לאתרים פראיים,
מסריט עם ג׳גר, קארדינאלה ורובארדס בג׳ונגלים של ברזיל.

ג׳רי לואיס, המבקר ביש ראל,
נראה בתמונה זו ב ימים
הטובים כשפטי, אשתו
במשך 36 שנים, היתה עדיין
אשתו והשניים היו מאושרים
עם ילדיהם גארי ורוני. בי נתיים
נפרדו כידוע בני הזוג
ולואים מצא אהבה חדשה —
רקדנית בשם סנדי פיטניק.
אלא שלואיס ממשיד לחלק
לאשתו לשעבר את כל המח מאות
האפשריות :״היא אשה
נעלה, אחת הנשים הגדולות
שזכיתי להכיר בחיי. היא הי-
תה אשד. מסורה ואם נהדרת,
אבל יום אחד הרגשתי שמעו לם
לא היתד. לי ילדות. נשאתי
אותה לאשה כשהייתי בן .18״
השנה האחרונה היתה שנה
קשה לג׳רי ולפטי; שנה של
מישפטי גירושין ומאבקים כס פיים,
שהיו המשף לטרגדיות
האישיות שניתכו עליהם בשר שרת.
תחילה היה זה מות האב,
דני לואיס, שאיתו הופיע
לראשונה בחייו על הבמה.
שבוע אחרי מות האב נהרג
בנו הבכור של לואים, רונאלד
בן זד ,31 בתאונת דרכים. אחר-
כך נאלץ להכריז על פשיטת-
רגל. היום נראה שלואים מת אושש.
תפקידו הקולנועי הבא,
מול רוברט דה נירו בסלו
הצחוק, עשוי לסמן את חזרתו
המחודשת לקולנוע.
העול ם הז ה 2275

בחובות קאורה: יחס מחפץ־
השחקנית ילידת ניקאראגווה, שהופיעה בתפקיד יהודית בסידרת
הטלוויזיה מצדה, עבדה קשה על התהילה. באיברה קאררה התייצבה
מדי בוקר בשעה 6באתר הצילומים, חיכתה וחיכתה עד שבא פיטר
או׳טול לעזרתה והכריז :״במשך עשרים שנות הקאריירה שלי
לא ראיתי יחם מחפיר שכזה לכוכבת. סופיה לורן היתד. חוזרת
לרומא והמפיקים היו מתחננים אליה שתחזור.״ ואז, ביום אחד
שמעה בקולו ויצאה לרומא. כשחזרה התייחסו אליה כאל פרימדונה.

קים נסק:
זה היום לו חיכתה קים
נובק, מי שהיתר. פעם ליטרת
הבשר של הקולנוע, והיום או רחת
המלכה אליזבת אחרי הו פעה
מרגשת בסירטו של גאי
האמילטון: המראה המנופצת.
העו ל ם הדה 2275

סופיה לוון: האימהות זוהר האימהות 11111 בגיל 46 שונים דיוקניה המצו למים
מן המקובל בעולם הזוהר:
סופיה לורן בת ה־ 46 אינה עוד
מלכת הסכם האיטלקי, בחזה ה חשוף
שלה ובעיניים של חדר
מיטות. היא יושבת כגברת בשמלת
איו סן לורן, כשבנה אדוואדדו בן
השמונה, הוא מרכז גאוותה.

213

האתמול ן!!!ן*ן מועחדין המחר
הוא רוצה להיות בכנסת. אולי אפילו בממשלה.
כמיפלגה חושבים שהוא מתאים. הוא יהיה כרשימה.
מתחת לתמונה שלו בתעמולת הבחירות תופיע ביוגרפיה
מצוחצחת. ברטיס־כיקור מפואר. אכל הבוחר
צריך לדעת את האמת.
הבוחר זכאי לדעת לא רק לאן רוצה האיש ללכת.

הוא זכאי לדעת גם מאין הוא בא וכיצד הוא פעל
...הוא עתיד ליתן
בפגי מי
לשער...

קודם. ,

דין־וחשכון.
״העולם הזה״ פרטים מן האתמול
כסידרה זו יביא ״העז
של מועמדים ממיפלגות שונות, המבקשים להיבחר
לכנסת העשירית.

עזי ח
הנל ב ה
השהרוץ ן
מועמד גור
רץ לכנסת —
ף נובמבר ׳ 7 /עצר העולם את נשי מתו.
נשיא מצריים הודיע על נכו נותו
להגיע לכנסת, על מנת להסביר את
עמדתו בנושא השלום עם ישראל. בעוד
ראש־הממשלה הניצי, מנחם בגין, מקדם
את האפשרות הזאת בברכה, קפץ הרמט-
כ״ל דאז, מרדכי (״מוטה״) גור, ממקד
מו, ובראיון מוזמן לידיעות אחרונות
( ) 15.11.77 אמר :״לנשיא סאדאת צריך
להיות ברור, שאם הוא מתכנן הונאה
נוספת נוסח מילחמת יום־הכיפורים, כוו
נתו
ברורה לנו. אנו יודעים שצבא מצ ריים
נתון בעיצומן של הכנות לפתוח
במילחמה נגד ישראל לקראת , 1978 למ רות
הכרזת סאדאת, על נכונותו לבוא
לירושלים ...אני וכל בית־ישראל נשמח
מאוד אם הנשיא המצרי יבוא לירושלים
כשכוונותיו באמת ובתמים לכרות ברית
שלום, ואולם הידיעות המודיעיניות ה זורמות
אלינו מצביעות על כיוון הפוך.״
ההמשך שייך להיסטוריה.
גור ננזף על-ידי שר־הביטחון דאז,
עזר וייצמן, וסאדאת אף לעג לו בפומבי
כשהגיע ללוד. ובכל זאת, כיום חושד
גור, הפוליטיקאי, בכוונות המצריות ה אמיתיות
וטוען שהוא יודע אותן. כנראה
שהוא מניח שכולם עושים כמוהו, כלו מר:
מסווים את הכוונות האמיתיות ב גיבוב
של שקרים.
בדיוק כמו אחד מקודמיו בתפקיד ה־רמטכ״ל,
יצחק רבין, היה מוטה גור
במקום הנכון כאשר פרצה מילחמת יום-

הכיפורים: בוושינגטון. רבין חזר כדי
להיות ראש־ממשלה, ומחבר סידרת סם־
רי־הילדים עזית הכלבה הצנחנית הוחזר
כדי להיות רמטכ״ל.
לא תמיד היה העיתוי של מוטה גור
מוצלח כל־כך. הוא נולד בירושלים ל-
מישפחת גורבן, שעקרה אחר־כך לרחו בות.
גור היה בצנחנים בתקופת פעו לות
התגמול. במילחמת סיני היה מפקד
גדוד הנח״ל המוצנח, שהגיע למית־לה
רכוב על זחל״מים, כדי להשתתף
באחד הקרבות עקובי־הדם והמיותרים ב יותר
של מילחמה זו. אחר־כך הוצנח
הגדוד של מוטה בא-טור. איש אינו מסו גל
להסביר מדוע היה צורך בכך, אלא
אם כן היתד, הכוונה שגם חייליו של
מוטה יזכו ברקע אדום מתחת לכנפי
הצניחה שלהם.
אחרי 11 שנים היה גור מפקד חטי בת
המילואים של הצנחנים, שהשתתפה
בכיבוש ירושלים. הוא שלח את חייליו

גיבור מיכצע־ ליטאני
— על זחל״ס
לקרב הנורא בגיבעת התחמושת. עשרות
הרוגים ופצועים שילמו מחיר כבד בקרב
זה, שעל נחיצותו ואופן ביצועו יש עיר-
עורים כבדים.
לקראת סוף שירותו כרמטכ״ל פיקד
גור על מילחמת הליטאני, שהוכיחה מה
כושרו ומה רמתו של החייל הישראלי
אחרי 11 שנים שבהן שימש כצבא-כיבוש
בגדה המערבית וברצועת עזה. גם מב-
קר־המדינה אמר את שלו על מילחמה־זוטא
זו. כאשר השתחרר גור מצה״ל
סודרה לו ״עבודה מתאימה״ כמנכ״ל
בכור ההסתדרותית. הוא הצטרף למפל-
גת־העבודה, ולא עבר זמן רב עד שצורף
ללישכת המפלגה. גור מיהר להודיע ש הוא
רואה עצמו מתאים לכהונת ראש־הממשלה
מטעם המערך. התגובות ציננו
קצת את התלהבותו. ונראה שעכשיו הוא
מוכן לעשות את הדרך לראשות־הממש־לה
גם במסלול קצת יותר ארוך.

;,לא יעזור
ל היו ת יפה־נפש״

לחיצת־יד לרב בשה לווינגר

דגל הפלמ״ח בהלוויית יגאל אלון

״כשאני מאשר דוקטרינת אש, אני ינדע מה אני ענשה״

ר וי* משתייך לאגף הניצי במפלגת ו
״ העבודה. הוא מפרסם מדי פעם מא מרים
ארוכים ומשעממים בדבר, המעי דים
עליו שהוא מבקש להיראות כטכ־נוקראט
קלאסי. הוא ביטחוניסט הנושא
עיניו למישרות פוליטיות בכירות. בבחי רות
הקרובות יתפוס מקום מרכזי ברשי מת
המערך לכנסת העשירית.
מעטים הם הפוליטיקאים האומרים את
אשר עם ליבם ללא משוא פנים. גור
הציג את כרטיס־הביקור שלו מייד אח רי
שפשט את מדיו, ועיון חוזר בראיון
שהעניק לעל המישמר, ביום העצמאות
לפני שלוש שנים, מאפשר לתהות על
קנקנו של הגנרל שנבעט לפוליטיקה.
הראיון הזה עורר גלים רבים דווקא
בגלל הקטע הקצרצר שבו התייחס גור
לבני עדות המזרח. הוא אמר, בין ה שאר
עוד תעבורנה שנים עד שבני
עדות המזרח, גם אלה שמקבלים הש כלה
מלאה, יצליחו להתמודד בהצלחה
מלאה עם המנטאליות והטכנולוגיה ה מחשבתית
של המערב.״ משום מה נדחה
הוויכוח הציבורי אודות דברים חמורים
(המשך בעמוד )48

נ *ני ת $ 0 1 1
ליוון. איטליה. והאיים
נילי״ 1״דן״ שבו הביתה
בשמן החדש״אריון״ו״ורג׳ינה׳

דרגת בטיחות א״א

קו ליוון-
קו שבועי ליוון והאיים לנוסעים ומכוניות
המחיר ליחיד מ $ 120 -בכורסאות מטוס.
$130 בתאים זוגיים עם שרותים ומקלחת.
שייט חופים 7 -ימי בילוי וחויות /ביפים שבנמל׳
הים התיכון,החל מ־ $ 3 6 0כולל אירוח מלא.

דרגת בטיחות א״א

שייט חופים 9 -ימי חויות בנמלי הים התיכון
ואיטליה, המחיר מ $ 4 6 0 -כולל אירוח מלא.

• הקיץ עם מכוניתך לאירופה המחיר החל מ־ $ 120

פנה אל סוכן הנסיעות שלך__ .
סוכנים כלליים בישראל:

70 שנה בקוי הים התיכון-עלינו אתה יכול לסמוך.
דרגת סיווג ב טי חו תי ת שנ תנ ה
מנ ה ל אגף ה ס פגו ת ו הנ מ לי ם
״ א ריון ״ שנת נ גי ה 1965א ״ א.
״ו רגינ ה״ שנת בני ה 196א ״ א

חיפה-העצמאות ,76 פנת ס״זרמן ן,טל6 6 3 0 2 6 ,6 4 0 0 9 3 .
תל־אכיכ-רח׳ אלנב׳ ,36 טל 654361 - 6,651412 .
יחשל ׳07 - ,ינאי 0 , 4ל247315,244266 .

הבטח מקומך לשייט פסח.

העולם הזה 2275

3רכ<וסן 3 0

קו לאיטליה-ק שר קבוע לאיטליה,לנוסעים
ומכוניות המחיר ליחיד מ $ 136 -בכורסאות מטוס
ומ־ $ 2 3 8בתא עם שרותים ומקלחת.

אומרים סוחרים
שאינם מוכרים 111 שאוב לורנץ?
...״נכון 111 ,שאוב לורנץ מצוינת
אבל יקרה. אני מציע לן לקנות
היא לא פחות טובה אבל יותר זולה
קנהטלויזיה שאתה רוצה לקנות
ולא את זו
שלסוחר כדאי למכור !

נתונים מתוך מחקר
״גאלום ישראל״
בקרב סוחרי טלויזיות
על עמדתם כלפי
111 שאובלורנץ:״
א. דעה חיובית עד
חיובית מאוד 880/0
ב .״ראוי לציין שברוב
החנויות בהן אין
טלויזיות ״שאוב לורנץ״
בכל זאת קיימת דעה
חיובית לגבי טלויזיה זו״.
111 עזאוב-לורנץ

2א 6-1011£ש /א ס $

איכות ויוקרה
היבואן הבלעדי 2|| 9
רחוב פרץ ,4תל-אביב, טלפון.624193 621984 :

\1¥ז\/1£ו 0£8ו\וו 6ס\/ו/ץ ן

הטלויזיה הטובה בעולם.
216

להשיג בחנויות האלקטרוניקה המובחרות

העול ם הזה 2275

שערך

1בקבלת־הפנים
ראש־הממשלה,
לשחקני מכבי תל־אביב חולקו
תעודות מיוחדות לכל השחק נים.
כאשר ניגש אל בגין ה שחקן
שמואל זיסמן, הנ מוך
מבין כולם — רק 182
סנטימטרים — אמר לו בגין :
״אם אתה יכול לשחק כדור סל,
אז גם אני יכול לשחק.״

מנחם בנין,

י בגין, שהכיר את אביו
של זיסמן, שאל את השחקן :
״מה שלום אביך?״ זיסמן
נדהם מן השאלה, כי אביו
נפטר כבר לפני שמונה שנ־פ.
1בדבריו של בגין אל
השחקנים הוא ציין כמה מהם
בשמות. הוא טען כי ראה
איך טל בדודי ומיקי: י
קוכיץ משחקים בשטראס־בורג,
והוסיף :״יש גם לו
סילכר אחד, סילבר נמצא

! 9כאשר עלה לו סילבר
לברך את ראש־הממשלה, במ קומו
של קפטן הקבוצה ג׳י ם
כוטרייט, שלא נוכח, התלו צץ
סילבר ואמר :״שמעתי
שיש בכנסת כל מיני אנשים.
שמעתי שיש ח״כ משה דיין
ויש ח״כ שימעון פרם, ויש
אומרים שיש שם גם ח״כ
בשם מנחם בגין.״
! 9סילבר הציג לפני בגין
את הוריו שבאו לבקרו מא מריקה.
בגין התבונן בהוריו
הגבוהים מאוד, ולבסוף הדביק
נשיקה על לחייה של אמו של
לו סילבר.
9השחקנים יצאו נדהמים
מן הפגישה, בעיקר בגלל טעו יותיו
של בגין. בדודי לא שי חק
כלל במישחק, אלא היה
שם כפרשן.
9בממשלה דנו אם יש 1 לשים דיוקן של שר לשעבר
על בול חדש. השר הנדון
הוא פרץ ברנשטיין, מי
שהיה שר המיסחר מטעם ה ציונים
הכלליים. שר־הפנים,
הד״ר יוסף בורג, טען ש צריך
לקבוע קריטריונים מיו חדים
לכך. העיר לו ־שר־הברי-
אות, אליעזר שוסטאק :
״הקריטריון החשוב ביותר הוא
ששר המכהן 30 שנה ברציפות
בממשלה יושם על בול באופן
אוטומטי.״

ח״ כ משח שחל אירח
השבוע לארוחת־צהריים את
לופז אנגליה, חבר הפרל-
מנט הספרדי, שהיה בעבר שר־המישפטים,
תפקיד שאליו שו אף
שחל בממשלת המערך.
אנגליה שאל את שחל לתה־זיתו
לגבי תוצאות הבחירות
לכנסת. שחל השיב לו כי
המצב עדיין מעורפל. התערב
בשיחה ח״כ דויד גלאס, ש אמר
:״שחל הוא ספרדי וביקר
הרבה פעמים שם, אז אם
הוא לא יצליח אולי תסדר
לו מקום בפרלמנט הספרדי ״
9בוויכוח בין ח״כ משה 1 שחל לח״כ מנחם סבידור
אמר שחל :״אתם החלפתה
כבר שלושה שרי-אוצר במשך
ארבע שנים.״ ענה לו סבידור:
״ואתם החלפתם ארבעה מוע מדים
לתפקיד שר־האוצר ב משך
שלושה חודשים.״
! 9בשבוע שעבר מיהר
שר-האוצר יורם ארידור מ ביתו
בתל-אביב לישיבה דחי פה
בירושלים. בדרך עקף את
מכוניתה של ח״כ אודה
נמיר. כשנפגשו השניים ב אותו
היום אחר־הצהריים ב־מיזנון
הכנסת, אמרה נמיר
העול ם הז ה 2275

משה דיין עצם את עיו 1כדי
שלא לדאות את האביב. ובורג יופיע על בול

לארידור :״אתה נסעת במהי רות
גבוהה מן המותר.״ השיב
לה ארידור :״אני מתאים את
עצמי למהירות האינפלציה.״ פולקלור בפסטיבל

דרום־אמריקאי, שנערך בהיכל
התרבות, קרא ה״כ שימעון
פרס שיר בשפה הספרדית,
שכתב המשורר הלאומי של
ארגנטינה, חוזה מרטי. מ לות
השיר הן :״אני מגדל
שושנה לבנה, לידיד־אמת ה מושיט
לי יד כנה. אך גם
לשאינו ידידי ומכאיב ללבי,
איני מטפח קוץ ודרדר, אלא
שושן נהדר.״

יום־הכיפורים. בנו של זוניק
נפל ברמת־הגולן.
; 9ח״ כ יוסי שריד הציע
להחליף את שם מטה־הבחי־רות
של המערך ל״מטה אה רון״
,על שם אהרון (״אר־לל״)
הראל, ראש מטה־הב־חירות.
9ח״כ
יצחק רבין שי חק
טניס במישחק־זוגות, כש־בן־זוגו
הוא עורך־הדין אבר הם
בריר. השניים הפסידו

רה שמישהו יושפע מסרט יש ראלי
לעשות מעשה־פש^ תו דה
לאל, הסרטים שלנו הם
סרטי בורקס וגעפילטע פיש,
ובהם קצת קשה להתנקש.״

מוסיה

9 :עורכת־הדין
ארד מופיעה לצידו של פרק-
ליט־המדינה גבריאל כך ב תיק
התביעה במישפטו של
שר־הדתות, אהרון אכו־חצירא.
השבוע הופתעה לק בל
מיכתב־אהבה מאחד העי־

שבוע ימים שאני קבור חולה
במערה של
וגם הבן־דוד הרופא לא הצ ליח
לבטח את לבי החולה.״
אחרי שהתעמקה במיכתב הבי נה
מוסיה שהוא מורכב כולו
מסישפטים שנאמרו במהלך ה עדויות
באותו המישפט.

(:בנימין) זיגל,

! 9מה אמר עד־המדינד,
במישפט המפוצצים מיפו כש סיים
את עדותו? הוא פנה
לתובעת דבורה ברלינר וש-

9ח״כ אבא אגן מספר
כי איגוד המתורגמנים באו״ם
אמר לו שאם ישוב להיות
שר־החוץ בממשלה הבאה, הם
ידרשו תוספת־שכר, משום ש הוא
מדבר בקצב מהיר מדי.
! 9על משה דיין אמר
אבן :״המכונית שלו מורכבת
רק מבלמים, בלי הגה ובלי
מאיץ, ולכן הוא רק מונע
ובולם.״
91 אבן נשאל השבוע
מדוע ביקש שר־החוץ האמרי קאי
אלכסנדר חייג לפגוש
אותו ואת פרס בעת ביקורו
בישראל. השיב אבן :״אחרי
פגישתו האחרונה עם שר־החוץ
יצחק שמיר, שטען
אחר־כך על נושאים שונים כי
לא שמע מה נאמר, בא לו
לראות גם אנשים נורמליים,
השומעים ומקשיבים.״
! 9בוועדת־הכספים של ה כנסת
רצה ח״כ יהודה כן
מאיר לאשר הקצבה של 10
מיליון שקל ל־ 14 ישיבות-
הסדר. ח״כ עדי אמוראי
עיכב במשך שעתיים את ההצ בעה,
עד שצעק לעברו ח״כ
״דיונים,
פסח גרופר :
שמיונים, למי שיש רוב בווע דה
הזו — שיצביע!״ ההצעה
אושרה, כמובן.

1 |^9י 1נכדתו בת ה־ 14 של ראש״הממשלה מנחם בגין ובתה הבכורה של חסיה
\ 1\ 1 11 # 1מילוא, בתו של בגין, באה -עם סבא שלה לקבלת־הפנים שערן לכבוד
שחקני הכדורסל בלישכתו. איילת (בעלת״הצמות) ניגשה אל השחקן הכושי, ארל ויליאמס, וביקשה
ממנו חתימה. לידה עומדת אוסנת, אחותה. אך לא רק עובדי־הממשלה הביאו את ילדיהם כדי
שיראו את השחקנים. מיקי ברקוביץ הביא את בתו הקטנה, עדי (למטה) ,כדי שזו תראה את ראש*
הממשלה. בעוד שאביה חותם על אוטוגרפים, גילתה עדי עניין באנשי לישכתו של מנחם בגין.

91 בישיבה של ועדת־ה־חוק
של הכנסת אמרה ח״כ
שולמית אדוני שהיתה רו צה
לקרב את ימי־המשיח.
העיר לה על כך ח״כ משה
שחל ז ״אל תביאי אותו
לפני הבחירות, אחרת יתחיל
ויכוח באיזו רשימה הוא יו פיע,
ובסלפו של דבר ימצא
עצמו ברשימה של מיטה
דיין ״.ענתה לו אלוני :״אני
לא בטוחה שהמשיח יעבור
את אחוז־החסימה.״
9ח״ כ עזר וייצמן אמר
השבוע עם פירסום ספרו ה חדש,
הקרב על השלום :״אבו־ג׳ילדה
(שמו של מי שכונה
כ״ראש כנופייה״ במאורעות
,1936 וכינויו של משה דיין
בפי ראש־הממשלה לשעבר.
לוי אשבול) ציין בסיפרו
שאני קרצתי כל הזמן בעיני
למצרים. אני אוכיח בספרי
שהוא עשה דבר גרוע יותר
— עצם את עינו האחת ולא
ראה שבחוץ אביב!״

׳ 9העיתונאית עדה הוז,
מי שהיתר. דוברת־המערך ב בחירות
האחרונות לעירייה
תל־אביב, נשאלה השבוע אם
תסכים להצטרף אל הפרופסור
שלמה אהדונסון במחלקת
הדוברות של הרשימה החדשה
של ח״כ משוז דיין. ידה השי בה
בשלילה. אחת הסיבות
לכך היא שהיא בת־דודתו של
אלוף־מישנה (מיל׳) זאב
(״זוניק״) יטחם, ראש הלו חמים
לסילוקו של דיין מה במה
הפוליטית מאז מילהסה

את המישחק לרפי גיל, בעל
מכון פור״י למישאלי דעת-קהל
וסוכן־נסיעות.
׳ 9מועמד מיפלגת־העבו־דה
לתפקיד שר־המישפטים,
חיים צדוק, הגיב על ניס-
יון־ההתנקשות בנשיא האמרי קאי,
רונלד רגן, ועל-כך ש־המתנקש
ג־׳דן הינקלי הוש פע
מן הסרט האמריקאי נהג
מונית :״אצלנו לא יתכן מיק-

תונאים המסקרים את המיש־פט.
במיכתב למוסיה, שהיא
בתו של מי שהיה השופט ה עליון
אליהו מני ואשתו של
רופא בבית־החולים הדסה ב ירושלים,
נאמר :״אני אוהב
אותך כמו ספוטניק. אני שמן
לרגלייך ותפילה לעתידך. לבי
דבוק אליך כ(ישראל) גוט־לי
ב לגירסתו. אני כמו הח תול
בכלוב אהבתי אליך, וכבר

אל אותה :״נו, הייתי יותר
טוב מ ר מי ע רו סיז נראה
שחש עצמו בתחרות עם עד־המדינה
ממישפט הרצח הכפול.
! 9י כאשר ההמולה באולם־
המעצרים הגיעה לטונים גבו השופט
הים
במיוחד, פנה
דויד בר־אופיר לשוטר המ מונה
על האולם ושאל אותו:
״מה זה כאן, שטראסבורג או
בלומפילד?״

217

אותה מלגה

מאחדת אוי גרשון (״גיגי״) פרס, אחיו
של ח״פ שימעון פרס, ובתו רותי, שסיימה
הפקת סרט אותו ביים אחיה עוזי. במסיבה שנערכה בביתה
רקדה רותי בת ה״ 24 עם אביה לצלילי המוסיקה הקיצבית.

^ כד פעם שהגבר היש /
/ראלי מתעלס על מסך
הקולנוע, הוא לא ניראה אמין,״
ציינה חווה גמזו, אשתו של
מבקר התיאטרון לשעבר, די־ד״ר
חיים גמזו .״את האמת
לא יגידו לי בפני,״ התלונן יעוד
לבנון, במאי הסרט לא לשידור.
״אני לא זוכרת שבגלי צה״ל
היתד, שחיתות כזו,״ אמרה עופ״
ר . .כורלא, מי שהיתר, הקריי נית
הראשונה של גלי צוז״ל.
את כל התגובות האלה שמעתי
עם תום הקרנת הסרט החדש לא
לשידור, שנערכה בבית־מלון ב הרצליה.
אחרי ההקרנה באו כל
הקרואים למסיבת קוקטייל, לכ בוד
משתתפי הסרט ואנשי התיק־שורת
שהוזמנו אליו ו • ״אני
לא יודע למה היא משמיצה אותי
בעיתונים,״ אמר ג ר שון (״גיגי״)
פרם על בתו רותי .״לא כל
השמצה היא שקר,״ הוא ציין. אך
זד, לא הפריע לו להרעיף על בתו
חיבוקי־חיבה במסיבה שהיא ער כה
בדירתה ברמת־אביב, עם תום
צילומי הסרט האחרון של אחיה,
עוזי פרס, אהבה ראשונה נידונה
לכישלון. למסיבה באו אבא
גיגי ואמא כרמלה וכל עושי
הסרט האחרון וזה שהם עשו לפ ניו.
רותי לא נראתה לי כועסת
באמת על אביה. ההשמצות עליו
התבטאו בכך שטענה, כי אביה לא
עוזר לה ולאחיה במימון הסרטים
שלהם .״הוא עוזר לנו רק בעצות,״
אמרה רותי. אך גיגי לחש על אוז ני,
שקודם כל זד, לא מדוייק ש הוא
לגמרי לא עוזר להם, ושנית
הוא מעדיף שהם יעשו את הסר טים
שלהם בכוחות עצמם .״זה
לא עוד צעצוע שאב נותן לילד
שלו. הם צריכים ללמוד להשיג
דברים בדרך הקשה ואני עושה
זאת לטובתם בלבד,״ הוא הוסיף.
גיגי, אחיו של ח״כ שימעון
פרם, הוא קבלן עסוק ביותר,

לשחקנת גילה אלמגור, העובדת בסרטים
^ 1 1 1 11111ן
בשיטת הסרט הנע. בעוד שסרטיה על
1 1 1 1 1 1 1י י 1111
חבל דק ולא לשידור כבר מוקרנים לקהל הרחב, סיימה גילה את
עבודתה על סרטה האחרון, אהבה ראשונה נידונה לכשלון.

07/7חוסחסיס 011 מלס

1!1 1 | *11,11י רוקדת נערת־הזוהר פנינה
1יי 1י ^ 1 | 1ננייע 1רוזנבלום, שמשחקת תפקידים
קטנים בסרטים שונים, במסיבה אצל רותי פרס.

*1 | 1| | 111 1 1 1באה גילה אלמגור למסיבה, שוחחה
בלבביות עם במאי הסרט עוזי פרס,
* יי *יי
בנו של גיגי פרס. עוזי לא רקד, בעוד שגילה הרבתה להשתולל.

בצהלה ושימחה: מ-דעג
רה דבי הס, המשחקת את בתה של גילה

בסרט.

איו קמטים

לאגיבה פיבקו, היא באה
לתצוגת מוצרי קוסמטיקה,
המבטיחים לסלק קמטים, הפגינה פנים חלקות לחלוטין.

את העבודה, לפחות אצל
הדוגמנית אורנה גלזן, שמאז
שהתאהבה בולטר בטשל, חדלה לעסוק בדוגמנות.

כוכבים על הפנים

הפגינה הדוגעירית מנית לביא,
שבאה לחזות במוצרי הקוסמטיקה הצמחיים.

11 ספרית הצמרת דניאל טובול עובדת על ראשה

111י י של רחל בר-נון, ארכיטקטית צמרת שעבדה
בייעוץ אמנותי בסרט של פרס. גם דניאל עצמה עבדה בסרט זה.
חדשים הם איש קול
(1111
ישראל שמואל שי ואשמו
נחמה. בתם דלית ילדה את ליחיא .״חציפיה

1X11-1141

המצחיקנים

חם חנן גולדבלט והזמר אושיק לוי. שניחם
הופיעו בעבר בשלישיית התאומים, יחד עם
מרדכי (״פופיק״) ארנון, שחזר בתשובה, ומאז מרבים להופיע ביחד.

המעריץ את הסרטים של שני יל דיו.
הוא גם אוהב אותם, את ה ילדים
שלו, ורותי, שהיא הצעירה
בין השניים, רקדה עם אביה ב מסיבה
העליזה בביתה
כוכבי לא לשידור, גדליה כסר
ועירית שלג, בכלל לא באו להק רנה
החגיגית ומישהו לחש לי
שם, שגדליה לא היה מרוצה ביו תר
מן התסריט, חרף העובדה ש הוא
היה שותף לכתיבתו .״הוא
גם לא נראה חתיך כל כך משגע,
שכל הנשים בסרט ממש משתג עות
אחריו״ ו במסיבה של
רותי פרס התחמק עוזי פרם מכל
ההמולה, העדיף להימצא במיטבח
ולשוחח עם ידידים ו • פנינה
רונכלוס, שהשתתפה בתפקידון
קטנטן בלא לשידור, לא באה
להקרנה, אך באה למסיבה אצל
פרם .״ישבתי בבית וראיתי את
תוכנית הטלוויזיה שלי, בה הו פעתי
לראשונה כזמרת. את לא
חושבת שאני שרה נפלא ן״ שאלה
אותי .״שמת־לב לאיזה אוקטבות

בבית־החולים ללידת הנכדה היא תחושה מיוחדת
במינה,״ סיפרה נחמה. היא עוד לא החליטה אם
להפוך סבתא המשוגעת על הנכדה החדשה שלה.

גבוהות אני מגיעה 7״ כאשר ראתה
שם את יענקל׳ה אגמון, שבא
לאסוף את אשתו, גילה אלמ־גור,
שגם היא מככבת בסרט של
פרם, ניגשה פנינה ושאלה גם

אותו אם ראה אותה בטלוויזיה.
יענקל׳ה התנצל ואמר שחזר מן
העבודה ולא ראה אותה .״אל תד אגי,
אם לי היה מה שיש לך, לא
הייתי צריו להופיע בטלוויזיה,״
הרגיע את פנינה השחקן

אורי לוי

בא להקרנה עם אשתו,

מלילה

כן־זכאי.
העיתונאית אחר כך מיהר למסיבה של פרם.
אורי משחק בסרט של פרס, אך ב גלי
צה״ל יש לו השקעה רצינית.
ראשית, אשתו היתה פעם קריי נית
בתחנה הצבאית, ושנית, עו בדת
שם עכשיו בתו היחידה,
גם גילה אלסגור רוני משתתפת בתפקיד קטן בסרט לא
לשידור ובתפקיד גדול בסרט של
פרס. היא לא באה להקרנה, אך
באה למסיבה ושם סיפרה לי כי
היא לא צופה בסרטים שבהם היא
משתתפת והמליצה בפני על הסרט
של מיכל כת־אדם, על חבל
דק ו עם תום הקוקטייל
בבית־המלון חיפשתי טלוויזיה
צבעונית, כדי לחזות בכל זאת ב תוכנית
שבה פנינה רוזנבלום
שרה 1הוזמנתי לתצוגה
של קרמים חדשים בקוסמטיקה,
העשויים מצמח הלוורה, ושם פגש תי
כל מיני דוגמניות יפהפיות ש גילו
עניין בקרמים המבטיחים.

אדי מור

־יז ץ

רשת חנויות אבנעל ברחבי הארץ: נהריה, טבריה, חיפה ( 2חנויות) ,חדרה, נתניה,
בפר ־סבא, רעננה, הרצליה, תל־אביב 5( ,חנויות) ,רמת־גן ( 2חנויות) ,בני־ברק, תל־מונד, פתח־תקוה
רמדה לוד, חולון, בת־ים, ראשון־לציון, רחובות, אשדוד, אשקלון, קרית־גת, באר שבע, דימונה, אילת

ראש עיריית חולון יגבה מס
מכל תל־אביבי שייקבר בחולון
אחרי שראש עיריית

תל־אביב, שלמה (״צ׳יצ׳״)
להט, הציע לתת תעודת־תו־שב
לתושבי תל־אביב בלבד,
התלוצץ ראש עיריית חולון,
פינחס אילץ :״אנחנו ליי-
בה מס על כל תושב תל-
אביבי שייקבר בחולון!״

0 :למיפעל תעשייתי ב רמלה
בא יצחק שחם, מר כז
מטה־האירועים במיפלגת־העבודה,
עם צוות של שחקני
במת־הקיבוץ. שחם, הדומה
מאוד לשחקן חיים טופוד,
עורר סערה עם בואו. כל ה פועלים
חשבו שטופול הגיע

של מח״ל — מיפלגת־חרפה־לאומית.

0מיכה חריש אמר
בפגישה עם ועדי־עובד־ם :
״דויד לוי אולי חזק יותר ונ אה
יותר מירוחם משל, אד
אנו לא עוסקים בבחירת מר
ישראל, ולא בתחרות איגרות.״

! 0בראיון עם איתן דנ־ציג
סיפר ממלא מקום מזכ״ל
ההסתדרות, ישראל קיסר:
״בכל בוקר בשעה 5וחצי אני
הולך לשחק טניס ומוציא את
העצבים על הכדור• בטנים,
כמו בסיכסוכי עבודה וניהול
משא־ומתן, דרוש קור־רוח.״

! 0שגריר גרמניה ביש מסיים
ראלקלאוס
שיץ,
את תפקידו בישראל וחוזר
לגרמניה, שם הוא עומד לה יות
מנכ״ל של רשות־שידור
ממשלתית. את מסיבת־הפרידה
ערכה לו בתו, הראשונה כריסטיאנה, הלומדת כאי-
ניברסיטה העברית בירושלים,
והמתגוררת עם חברה ישי־א-
לית ברובע היהודי בעיר הע תיקה
בירושלים. במסיבה נוכ חו
פקידים בכירים ממישרד
ראש־הממשלה, ממישרד־החוץ
ומכל השגרירים הזרים ביש ראל,
שביקרו זו הפעם הרא שונה
בעיר העתיקה במסיבה
פרטית.
י רק עתה התגלה מדוע
הופיע לפני שבועיים מתווך-
הדירות הירושלמי דויד מונ־שיין
בתוכנית־הטלוויזיה שעה
טובת של מני פאר, אך לא
דיבר מילה. מסתבר שהקטע
של מונשיין נגנז. מני התחכם
עם מונשיין ושאל אותו בת חילת
השיחה :״תגיד לי, אתה
תל־אביבי?״ ענה לו מונשיין
מיד :״אתה בעצמך אידיוט!״
שעבר מאיה
שלישי

למונשיין נולדה בחודש
בת שניה, בשם
נולדה ב־ 3בחודש ה בשעה
3אחר־הצהריים,

מאיה.

משחק בתפקיד ראשי בהצגה החדשה של ״הבימה״ ששמה ״חקירה
חוזרת בעניין מותו של אנארכיסט מפוקפק״• בתום הצגת־הבכורה
<11 1 -1 1 * 11 1111
הפתיעו אותו חבריו״להצגה וערכו משיבת יום־הולדת לרגל מלאת לו 50 שנה ביום ההצגה. הם הכינו
לו עוגת יום־הולדת, אך לא שמו עליה נרות אלא קישטוה בקרם. בתמונה, לידו: השחקנית מרים זוהר.

אתבר מלי ט ה
למשקה אי שי
הע שוי בסגנון
שלכ ם,לאנ שי ם
שאתם אוהבים.
ש תו והגי שו
כ ר מלי ט ה סנג ריה
ק ר או חם, לבד,
בזוגות, ב מ סי ב ה
ובכל מקום.
כרמליטה פונש
חממו את הכרמליטה בסיר
שמוק,הוסיפו פלחי פרי הדר
טבסי.פיר 1ת הסונה וקינמון
לפי הטעם.

כרמליטה קר
הוסיפו לכרמליטה קוביות קרח,
פלחי לימון, או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי סץ. וקינמון
לפי הטעם.

מוקד

פנינה ברגר

השחקנית נזקקה לפאה בלונדית
עבור ההצגה החדשה, בה היא משתתפת•
פנינה הג׳ינג׳ית נסעה לבני״ברק, הסתובבה בין החנויות
ולבסוף נכנסה לאחת מהן וביקשה פאה בצבע בלונד. בעלת החנות
שאלה אותה לעיסוקה, והיא השיבה כי היא שחקנית, וששמה
פנינה. בעלת־החנות החליטה מיד שזוהי פנינה רוזנבלום, ושהיא
החליטה לחזור בתשובה. היא סיפרה על כך לשכנותיה, וכולן
נכנסו לחנות והתחילו לתת לפנינה עצות כחוזרת־בתשובה חדשה.

שקלה 3קילוגרמים ו־300
גרם, ומיספר תעודת הזהות
שלה הסתיים בספרות .333
; 0בשבוע שעבר נולד
לכתב־הטלוויזיה רפיק חל בי
בן. כשנודע לרפיק על
הלידה אמר :״אני צריך להו דיע
מיד לאשתי !״ כשנתקל ב־מבטי־תמיהה,
הסביר כי הוא
מכנה בשם ״אשתי״ את כתב
הטלוויזיה אבי אנג׳ל, המת גורר
עמו באותה דירה בירו שלים.
העו
ל ם הזה 2275

למיפעל יחד עם מצלמות־ה־טלוויזיה,
ועבר זמן רב עד
שהפועלים נרגעו.
ההסתדרות,
מזכ״ל

ירוחם, משל, אמר השבוע
באסיפת־בחירות :״מה שה הסתדרות
צריכה זה לא איש
חזק, אלא פשוט בן־אדם שינ היג
אותה. לא מצ׳יסטה אלא
פשוט מנץ׳.״
0ח״כ
הסבירה מהם ראשי התיבות

חייל,ה גרוסמן

דשנו ן לייץ,

הזמר האנגלי הנודע, עומד לבוא
ארצה כדי להשתתף במיבצע״ההתרמה
של הטלוויזיה ,״טלתרום״ ולסיבוב־הופעות• בחוזה שלו עם האמרגנים
הישראליים קבע הזמר את הדברים הבאים: לפני כל
קונצרט הוא רוצה למצוא בחדר״ההלבשה שלו סלט חי, שתי
פלטות גבינות, פירות, שני בקבוקים עם מים מינרלים, תה, שני
בקבוקי יין אדום, שני בקבוקי יין לבן ו 12-בקבוקי בירה. דונובן
יבוא לכאן עם צוות של שישה נגנים. עוד הודיע כי הוא מביא
עימו כיסא, שעליו הוא יושב בעת ההופעה שלו. הוא מביא עימו
את הכיסא הזה לכל הופעה בכל מקום בעולם מאז החל להופיע.
עכשיו מחפשים אמרגניו קיבוץ שיסכים לארח אותו בליל הסדר.

הסבצע האיטלקי
של קלאס לפסח.
אביב אמיתי בקלאס. טיפני.
מערכות כלי אוכל והגשה
מאיטליה במבחר מקסים
של הדפסים פרחוניים
ובעיצובים שכמותם
יש רק באיטליה.

קרמיקה

• כלי בישול מהמקרר ישר
החל מ־לתנור
תוצרת יפן
9כלים חסיני אש בעיצוב כפרי
פרי לשימוש
ישיר על אש תוצרת איטליה
החל מ׳ן
לבן תוצרת
• מערכות קפה ותה, מפורצלן
יפן 12 ,חלקים

• מגים(ספלי קפה ענקיים)
החל מ זכוכית כוסות
ענק לבירה במקום
35ש׳ רק
כוסות קריסטל תוצרת איטליה מבחר כדים למשקאות קרים
החל מ

• מבחר עשיר של כוסות ליין ומשקאות
חריפים.

כלי שר למטבח
^ סוחט לימון, מועף שום,
מערבלים,מסננות וכו׳ החל מסכו״ם
24 חלקים באריזת
במקום 360ש׳ רק
מתנה

בגלל פגמים קליט
בייצור תוכלי להנות
מהן עכשיו במחירי
מבצע הזדמנותיים—
בהנחה של )!57090

^ מהרי והכנסי לקלאסי.
/תוכלי לרכוש מערכת
^ שלמה או חלקים
בודדים מכל הבא

ליד. המלאי מוגבל
וקלאס כזה במחיר כזה
לא מוצאים כל יום, זאת
ממש מתנה לפסח.

ועוד חדש בקלאס
מבחר נפלא של מוצרים חדשים מהמזרח
הרחוק, מאפריקה, מאירופה ומארה״ב.
במחירים מיוחדים לפסח, בקיצור החג
בקלאם כבר התחיל.

י מערכ ת אוכל
18 חלקים במקום ,99£

20 סוגי מערכות.אפשרות קניה של חלקים בודדים.

סירים וכלי אפיה
^ מבחר ענק של סירים, קלחות,
וקומקומים מקרמיקה אמאייל וזכוכית
בעיצובים חדישים ובצבעים מרהיבים
מתוצרת צרפת, איטליה, יפן.

טקסטיל לבית
#מפות, מפיות, וילונות תחרה עבודת
החל מ־יד
תוצרת סין

^ זוג כפפות בד מקסימות
במקום 39ש׳ רק
למטבח

נחושת
#מבחר מגוון של פמוטים, קערות ועציצים
תוצרת הודו. לדוגמא: זוג
פמוטים במקום 129ש׳ רק

קש ונצרים
0אביזרי קש ונצרים שימושיים
ודקורטיביים תוצרת סין, יפן, הונג־קונג,
תאילנד ופיליפינים.

רשת חנויו ת קלאם • ת״ א: קלאס, דיזנגוף • 224 קלאם, דיזנגוף סנטר (קומה ב׳) פתוח רצוף כל היום
• מי ני קלאס, לונדון מיניסטור, אבן גבירול • 30 חיפה: קלאס, הנביאים , 9פתוח רצוף כל היום •ראשל״צ:
ז׳בוטינסקי • 65רמת השרון קלאם, סוקולוב • 47 בפר שמריהו: קלאם, מ .מסחרי •״הבי ת״ כביש החוף
צומת כפר שמריהו • ט ב עון: קלאם, מ .מסחרי •ירו שלי ם: קלאם, רח׳ הלני המלכה , 9בניו טפחות.
•באר שבע: הדסה ( 52ע״י גליד ת ב״ש) •רחובו ת: הרצל׳181
ניתן לה שיג גם אצל ה חנויו ת המור שות ה ב או ת • ר עננ ה: פיפר אין,אחוזה • 104כ ״ ם: עינ ב ל( כ הן),
וייצמן • 84ב ת־י ם: סקאלה, מיגדלי רוטשילד • 27ערד: פירחי זהב, מרכז מסחרי ערד •רמת־אביב:
שהרזאדה, מרכז מסחרי נוה אביבים •גיבעתיים ארט, הרצוג 27 תל גנים •פ׳׳ת: דורלי, איכילוב 4פ״ת •
• הו ד השרון: שיבק, דרך השרון • 68 איל ת :״סשה בוטיק״ מרכז עברונה • חו לון :״סטייל״ ,ככר ויצמן 15
• חד ר ה :״דורון ופרח״ •נ תני ה :״קלאסה״ ,שמואל הנציב • 12 טבריה: כל־בו מטבח ובית, ככר העצמאות
•גהריה: פלמה, ככר הדקל

קשר בראל 4שו ת*

א נ עוי ם

בלתים

מאת דניאלה שמי

כל אשה המקהה לת־פקיד
ניהולי -דרכה רצופה
בגברים 1 .ע ל כן היא
מתנהגת כגבר!״
( 0באותו ערב עם דנציג
סיפר שדר הספורט
,הוד :״עד עכשיו בכיתי פע מיים
בעת שידור מישחקים.
פעם אחת במישחק בין ישראל
ויוגוסלוויה, כשנחנקתי מהת רגשות,
ופעם שניה במשחק
הגמר של מכבי תל-אביב ב־ווירטון
עם הנבחרת הרוסית
צסק״א. אני מקנא בשדרני
מישחק הכדורגל, שאצלם ה־מישחק
הוא איטי יותר.״

גירעון

0 1בערב־ראיונות שעורכת
הסופרת אלת ברקת ענתה

רעיית הנשיא, אופירה
גבון, מביקור קצר באמרי קה,
ישבו גם שני כתבי־הטל-
וויזיה, יעקב אחימאיר
ואלימלך רם, שחזרו גם הם
מארצות־הברית. התלוצץ רם:
״ייתכן שנשיא־המדינה יבוא
לקבל את פניך !״ ענה לי
אחימאיר הנדהם :״מה פית-
אום אליו הוא בא לקבל את
אופירה !״
01 הזמרת בת ה־ ,8לילך
גליקסמן, הוזמנה על־ידי או פירה
נבון למישכן־נשיאי-יש-

ו|| 111 1ן 1|1השחקנית מגלמת בסירטה תחדש ,״שגעון
* 111 של אבא״ ,תפקיד של אם לילדים גדו1111111
לים,
הנכנסת לפתע להריון. במאי הסרט, אלי שגיא, לא רצה
שתופיע בשערה הקצוץ, ולכן קנתה לעצמה פאה כדי שתיראה די
מבוגרת כאם לשניים בוגרים. בסרט היא נמצאת בהריון, במקביל
לכלתה הצעירה .״המצב של הריון מוכר לי מאוד, אך אינני מוכנה
לחזור עליו באופן פרטי, רק בסרטים,״ אמרה השחקנית.

הד״ר דפנה יזרעאלי, מרצה
בחוג ללימודי־עבודה ב אוניברסיטה
של תל־אביב, על
השאלה מה דעתה על אשה
עם ראש של גבר :״ראש של
גבר יכול להיות גם מונח
על כתפיים של שלומיאל, ואני
לא רואה את עצמי כשלומי-
אלית.״
1ס כאשר נשאלה מה דעתה
על-כך שנשים בתפקידי-ניהול
בכירים מאמצות לעצמן קול
מעובה כשל גבר והתנהגות
גברית, השיבה :״כל אשה
המגיעה לתפקיד ניהולי דרכה
רצופה בגברים, ולכן מרוב
מאמץ קולה גם מתעבה.״

במטוס

העולם הזה 2275

שהחזיר

ראל כדי להופיע שם בפתיחת
אירועי שבוע הילד, שאופירה
עומדת בראשם. לילך תופיע
שם בהתנדבות לפני ילדים
שנבחרו כילדים מצטיינים ב פעילות
של עזרה והתנדבית
למען ילדים אחרים.
* 0אחרי הצגת־הבכורה ב תיאטרון
הבימה של חקירה
חוזרת בעניין מותו של אנאר־כיסט
מפוקפק, נערכה לשחק נים
סעודה גדולה בחדרו שי*
מנכ״ל התיאטרון, שמואל
עומר. הגיב על כך השחקן
שלמה כר־שכיט :״תראו
תראו ! אנחנו אוכלים פה ארו חה
מפוארת, ובתיאטרון הקאמרי
לא מקבלים אפילו מש כורות

משה דיין

המוסר של הטרור
וטיפוח יופיה. עם זה יזכה בירושלים, על פי החלטת
האומות.
האם יש למישהו ספק לגבי תוצאותיו של שיפוט כזה י

כשהייתי נער בן 15 עמדתי באחד הערבים, במוצאי־שבת,
ליד השעון של כיכר־מוגרבי שהמתה מרוב יוצאי־קולנוע,
וזרקתי הבילה של כרוזים. בראשם התנוסס
סמל האידגון הצבאי הלאומי (״רק כך והם גינו
במילים קיצוניות את אנשי ברית־שלוס, על שפירסמו
גילוי־דעת נגד מעשי האירגון. אותו גילוי־דעת נשא
את הכותרת ״לא תרצח !״ ובין מחבריו היו יהודה לייב
חמד־ כנעאן, שנפטר לפני כמה ימים, סימל את
מגנס, מרטין בובר וארנסט סימון.
״האופציה הירדנית״ .בשנים הראשונות של הכיבוש
השבוע השתתפתי יחד עם הפרופסור ארנסט עקיבא
הישראלי היה מעמודי־התווך של שוחרי־ירדן בגדה
סימון בערב־זיכרון לכבוד אחד הטרוריסטים של ימי־המערבית.
משה דיין עלה אליו לרגל, וכך עשו המנהיגים
המאבק, נתן ילין־מור, מנהיג לח״י.
הישראליים המעטים שהתעניינו בשטחים הכבושים.
באולם הקטן של בית האמנים הירושלמי, שבו נערכה
אחרי ספטמבר , 1970״ספטמבר השחור״ ,בעת אחד
האזכרה ביוזמת המשורר יבי, התאספו כמה עשרות
מביקורי בווילה שלו, דמויית־הארמון, שהשקיפה על פני
אנשים — אותם •שהכירו את ילין־מור בתקופותיו השונות.
שכם, שמתי לב לתמונת־נוף יפה שקישטה את הקיר.
הם ישבו במעגל ודיברו
לא זכרתיה מקודם.
איש־איש במקומו. אף ש בשעה
שכנעאן יצא להביא את הקפה (הוא תמיד
איש לא תיכנו זאת מראש,
שירת את אורחיו במו ידיו) ניגשתי לקיר והיזזיתי את
דיבר כל אחד על צד אחר
התמונה. מתחתה היה מרובע בלתי־דהוי בטאפט.
של האיש, על תקופה אחרת
אז נזכרתי: במקום הזה הייה תלוי דיוקן ציבעוני
ועל תכונות אחרות — על
מלבב של המלך חוסיין.
ילין־מור ה״טרוריסט״ ו־באותו
יום ידעתי ש״האופציה הירדנית״ מתה.
ילין־מור לוחם־השלום, על
מנהיג־לח״י הקשוח והידיד
חם־הלב, על המדינאי בעל
ההגיון הצונן ואיש-המוסר
בעל התגובה האינסטינקטי תמהתי
מה קרה למרגארט תאצ׳ר. בעקשנות עילאית
בית.
היא מכניסה את בריטניה לבוץ עמוק יותר ויותר. מאחרי
תוך פחות משעה, שבה
הקלעים כבר מכינים הכוחות הנסתרים במיפלגה השמ קמו
כחצי־תריסר אנשים ו רנית
(״מערכת הבחורים הקשישים״ ,בפי שנוהגים לכנותם
דיברו מן הלב, איש אל
רעהו, הושמעו כמה וכמה הבריטים) את הדחתה, למען המולדת והמיפלגה. במקומה
סי מון
תיזות מרתקות. עמוס קינן,
הצבר, תמה בקול רם על התופעה הנדירה של עולים
מאירופה, שבאו ארצה אחרי התבגרותם, ושהיתד. להם
תחושת־מולדת עמוקה וחזקה מזו של הצברים. הפרופסור
שאול פוגל, שהכיר את ילין־מור במיסגרת ״רשימת
השלום״ חסרת־־ההצלחד, שקמה בבחירות , 1969 הזכיר
את פליאתו על כך שילין־מור, שכבר היה דמות היס טורית
כמנהיג המאבק נגד השילטון הבריטי, התייחס
אל צעירי־הרשימה כשווה אל שווים. פינחס געוסר,
מוותיקי לח״י, סיפר על סלידתו העמוקה •של ילין־מור
ממעשה דיר־יאסין. אני סיפרתי שהעברתי לילין־מור
בסוף ישנות ה־ 50 פנייה מטעם המחתרת האלג׳ירות
(פל״ן) ,שביקשה ממנו לגייס מקרב ׳ותיקי־לח״י מומחים
לחבלה כימית וח־שמליית, כדי שיאמנו את לוחמי־ד,מחתרת
האלג׳יריים במחנות־אימונים ביוגוסלביה או בתוניסיה.
(ילין־מור אכן ניסה לגייס מתנדבים אך לא הצליח בכך,
באווירה הפרו־צרפתית ששררה אז בארץ).
אך החלק המרתק ביותר של הערב היה, בלי ספק,
נאומו של סימון בן ה־ .82 הוא סיפר על שיחותיו
עם ילין־מור על הביעיות המוסריות של הטרור. ילידמוד,
כך סיפר, הסתייג מרצח חפים־מפשע, כמו פיצוץ של
בית־מלון (הכוונה היא, כמובן, לפיצוץ מלון המלך דויד
בידי אצ״ל, שבו ניספו עשרות אזרחים יהודיים וערביים,
נוסף על הבריטים).
מן האזכרה רצתי לבית פרטי, שבו חזיתי בפרשת־השבוע
של ממוד־האש. ראיתי את אירופה הכבושה,
שממנה ברח ילין־מור בעזרת נייר־מכתבים רשמי שנגנב
יבוא, כנראה, הלורד קארינגטון, שהשכין שלום בדודזיה,
מן הקונסוליה הבריטית בליטא, בעוד שמנחם בגין
היא זימבאבווה.
סירב להסתלק בדרך זו. ילין־מור סיפר בי בעת הכיבוש
״גברת הברזל״ הבריטית נהגה באותה עיקשות מטו־הסובייטי
הקצר בליטא פנו אליו מפקדים סובייטיים
פטת וקנאית כמו ״גברת הברזל״ הישראלית׳ הגננת
והציעו שיתוף־פעולה לשם הקמת אירגון צבאי מחתרתי
הלאומית גולדה מאיר ז״ל. אלא שגולדה גרמה לימילחמת
יהודי, שיילחם בכיבוש הנאצי הצפוי. ילין־מור היפנה
יופיו־,כיפורים, שמחירה שולם בדם, ואילו תאצ׳ר גורמת
אותם אל ראשי לח״י בארץ־ישראל, בטענה כי ״לא
להרס כלכלי, שמחירו משולם בדמעות.
תיתכן ברית בין פיל וזבוב״ ,ולא בין שילטון־כיבוש
תמיהתי נעלמה כלא היתד״ כאשר קראתי השבוע,
ובין אנשים המופקרים לחסדיהם.
ברשימה של ידידי בועז עברון, כי אחד מיועציה
בהמשך הערב ביקרתי במסיבה שנערכה לחברי־העיקריים
של תאצ׳ר הוא ישראלי־לשעבר בשם אלפרד
הכנסת על־ידי מזכירי־הסיעות, לרגל סיום כהונת הכנסת
התשיעית. ראיתי את השיממון הרוחני הנורא של נבחרי שדמן. לנגד עיני עלתה דמותו של אדם.
זה היה באמצע שנות ה־ ,50 כאשר הוצאנו לאור,
העם, את רמת־ד,הומור הילדותית, הפנים הרבות שנראו
במשך שנה, מהדורה אנגלית של העולם הזה, שנקראה
כאילו שום מחשבה אנושית לא נגעה בהן מעולם —
פרונט־פייג׳ (״עמוד השער״) .ריאיינתי מועמדים שונים
ולא יכולתי להימנע מן ההשוואה בין ראשית הערב
לתפקיד העורך. בין השאר קבעתי במישרדי עם אחד
ובין סופו.
בשם שרמן, עובד הארץ.
אומרים שכל עם זוכה בפרלמנט שהוא ראוי לו. האם
איחרתי לפגישה בכמה דקות, וכשנכנסתי לחדרי
אין עם ישראל ראוי לכנסת טובה יותר?
כבר ראיתיו יושב שם. זה ׳היה מראה בלתי-נשכח.
היה זה יום־חמסין לוהט. החום הגיע ל 33-מעלות
לפחות. עדיין לא היה לנו מיזוג־אוויר.
בכורסה היה שרוע אדם גוץ, לבוש חליפה לבנה
בעלת שלושה חלקים וענוב עניבה. הוא ניפנף לעצמו
מי שעולה בימים אלה לירושלים מוקסם מן הנופים
במגיפה נשית, בתנועות לאות ותשושות.
הירוקים שמשני עברי הדרך.
עד שהוא מגיע למבשרת־ציון, שאחת משכונותיה
איני יודע מה דיברנו, אך זה לא היה חשוב. המבט
הראשון הספיק. תיארתי לעצמי שלא אופל לעבוד עם
החדשות חולשת עתה על הכביש.
המבואות המערביים של ירושלים נהרסו כליל. הנוף
אדם הלובש חליפה והעוגב עניבה פיום־חמסין ישראלי.
לאחר מכן עקבתי במשך שנים אחרי כתבותיו של
נראה כאילו ענק זדוני שלף מכיסו עדימה של קוביות
שרמן בהארץ, שהופיעו בחתימת ״א. שם, כתבנו בלונדון״.
מכוערות ופיזר אותן בהיסודהדעת. ההרים נחתכו כמו
הגעתי למסקנה שהנה סוף־סוף נמצא אדם שהוא ההיפך
בסכין, הגבעות נפצעו בעשרות מקומות, על קו הרקיע
המוחלט והגמור שלי. הוא התנגד בקנאות לכל דבר
מרים הכיעור את ראשו בשחצנות יהירה.
שאני דוגל בו, ואני התנגדתי בכל נימי נפשי לכל
בעודי מגביר את מהירות־הנסיעה כדי להינצל ממראה
זה במהירות האפשרית, חלמתי חלוס-בלהות בהקיץ: מילה שכתב. כ ל מילה, בלי יוצאת-ימן־הכלל.
האו״ם מחליט על שיטה חדשה לפיתרון בעיית־הוא
חיה נגד כושים, ציבעוניים, מיעוטים לאומיים.
הוא היה נגד הדטנט, נגד רווחה חברתית, נגד רפורמות
ירושלים. הוא ממנה ועדה בינלאומית של טובי האדרי סוציאליות,
נגד תיכנון כלכלי. הוא היה בעד ״יד
כלים והאמנים. מוטל עליה לקבוע מי משני העמים
הוכיח את אהבתו לירושלים על-ידי שמירה על נופיה חזקה״ ,ומי׳שטר ״חזק״ ,ו״חוק־וסדר״ ,ושילטון הימין.

מותה של אופציה

אאטס 1 x 1 6 0 0

חלום בלהות

הוא היה נגד התנועה האנטי־קולוניאלית ונגד העולם
השלישי, ונגד שיחרור כל ארץ משועבדת באשר היא
שם. ובעד חימוש מוגבר ופצצות גרעיניות ועונש־מות
ומילטון פרידמן.
אם אכן זהו היועץ הראשי של מארגרט תאצ׳ר, ירחם
האלוהים עליה ועל בריטניה הגדולה. אל מלכה נצור!

מי ירד לטמיון
שמעתי באחד השידורים שמיפעל מסויים ירד לטמיון.
תמהני איך עשה זאת.
כל מי שמזדמן ומבקש להחליף כמה דראכמות, מופנה
לאשנב שמעליו תלוי השלט ״טאמיון״ .משמע: קופה.
הטמיון חדר לשפת-עבר בימי השילטון היווני או
הרומאי, כאשר אבותינו -שילמו — באי־רצון רב —
מסים לקופת־המדינה, היא הטמיון המקורי. מכיוון שהכסף
נועד לקיום שילטון זר ושנוא, שמימן בו את הכיבוש,
שררה ההרגשה שכל כסף ״היורד לטמיון״ אינו אלא
כסף שאבד.
כיום אנחנו משלמים — באותו אי־רצון — מסים
לממשלתנו. יתכן שחלק ניכר מן הכסף הזה, ה״יורד
לטמיון״ ,אכן מבוזבז כליל. אך לפחות יחלק ממנו
מממן את ביטחוננו ורווחתניו, ועל כן אין זה הוגן
לומר שהוא אובד.
על כל פנים, שום דבר חוץ מכסף אינו יכול לרדת
לטמיון.
אגב, ביגלל טמיון זה היתד, לי ההתנגשות היחידה
שהייתה לי אי־פעם עם הנשיא יצחק נבון, כשכיהן עדיין
כסגן יו״ר הכנסת. באחת הישיבות נאמתי על מישרד־האוצר
ופניתי אל פינחס ספיר בלשון ״אדוני שר ד,טמיון...״
נבון — י שלהפתעתי לא ידע את מקור
המילה — סבר שזוהי השמצה בלתי־פרלמנטרית, ויתבע
ממני לחזור בי.
לזכותו של ספיר המנוח אפשר לציין כי היו בין
יורשיו שרי־טמייון גרועים ממנו.

קבלן השלום
בראשית שנות ד,־ 60 פגשתי את פיאר מנדס־פראנס,
שבא ארצה לביקור.
ראש־הממשלד,־לשעבר ישב בחדר במלון דן בתל־אביב,
ופניו קרנו חוכמת־חיים. בימי שילטונו הצליח
•להוציא את צרפת בשלום מהדדו־סין ומתוניסיה. לרוע
מזלם הפילו אותו הצרפתים לפני שהספיק להוציאם
גם ממארוקו ומאלג׳יריה, ועל כן נשפכו נהרות של דם.
הצגתי ליו אז שאלה פרובוקטיבית :״אתה מעין
מומחה לכינון שלום. אילו ממשלת־ישראיל היתה מעבירה
לך, בקבלנות, את התפקיד של השכנת השלום בינינו
ובין העולם הערבי, מה היית עושה?״
תשובתו הייתה, בערך, כך: הייתי מבקש מממשלת
ישראל למסור לי בסוד מהו המכסימום שהיא מוכנה
להקריב למען השלום. הייתי מכין תיק, ובו תנאי-
המכסימום ותנאי־המינימום של ישראל. אחר־כך הייתי
מציג שאלה זו לממשלות הערביות, ומכין תיקים דומים.
על פי תיקים אלה הייתי מכין הצעת־שולום, והייתי
מתווך בין הממשלות כדי שיקבלוה.
מובן שאיש לא פנה אל היהודי הספרדי החכם הזה.
והוא לא נדחף מעולם להציע את שרותיו. הוא יושב
בצד, כשהוא עוקב בחיוך ספקני אחרי המאורעות ואינו
מגלה את דעתו אלא בשיחות פרטיות. הוא לא הסתיר
את דעתו שהשלום מוכרח להתבסס על הבנה בין ישראל
והפלסטינים. הוא גם הציע
טכניקה: ההכרה הפלסטי נית
בישראל וההכרה היש ראלית
בפלסטינים צריכות
לבוא בוזמנית. נציגי שני
הצדדים יישבו בשני חדרים
סמוכים, ואיש־אמון והמקו בל
על שניהם יעבור בי ניהם
ויחליף את מיסמכי-
ההכרה.
לפני שבועיים ביקרתי
את מנדס־פראנס בדירתו
ברובע ה־ 16 בפאריס.
המנהיג הקשיש, חכם ו ספקן
כרגיל, שאל שאלות
פיקחיות על המצב בישראל,
מנדס־פראנם
על השקפותיו של שימעון
פרם, על מעשיו של משה
דיין, על עתידו של עזר וייצמן. היה ברור שהוא יודע
את הכל׳ אך היה מעוניין לשמוע הערכות נוספות. הוא
לא חסך את שבט ביקורתו הן ממנהיגי ישראל, הן
ממנהיגי הפלסטינים.
כדוגמה למדינאות־אמת הביא את שארל דה־גו׳ל בימי
צרפת החופשית .״הכל שנאו אותו. הצרפתים במולדתי
ראו פו בוגד. הצרפתים שמעבר לים ראו בו את עוכר־צרפת,
ופתחו עליו באש בדאקאר. הנשיא רוזוולט שנא
אותו. אבל הוא לא התחשב באיש, ועשה מה שנראה
לו כנכון. הוא הלך בראש, מבלי להסתכל אחורה כדי
לראות מי הולך אחריו. בשעית־גודל, זוהי דרכו של
מנהיג.״
אמוד אל־סאדאת נהג כך. מי עוד?

המערכה הסתיימה. השיממון נשאר
י* דיון ז ה יופיע אחרי תום הבחירות
^ בהסתדרות. משום כך לא יהיו דברי
אלה חשודים, חלילה, כתעמולודבחירות.
תעמולת־הבחירות הסתיימה. הכרזה ה אחרונה
הודבקה.
מה נותר?
שיממון.

ף* שום־מה אין איש חש במשמעותו
י׳ של מחדל זה.
ההסתדרות מקיפה יותר ממחצית ה־אוכלוסיה
במדינה.
היא עוסקת בעניינים הנוגעים במישרין
לכל שכיר בישראל, ובעקיפין לכל אדם
במדינה — שכיר ועצמאי, עובד ומעביד,
ימני ושמאלי, גבר ואשה, אשכנזי וספרדי,
יהודי וערבי.

מעשיה ומחדליה של ההסתדרות
קובעים כמידה רכה את כל תיס־קוד
המשק וטיכ הרווחה, את חלוקת
ההכנסות ורמת־המחייה של
כד אדם. יש לכך השפעה עד ה־

שולמית אלוני, החביבה התורנית של
אמצעי־התיקשורת, פשוט לא השתתפה.
מתוך זהירות הראוייה לציון התחבאה מ אחורי
הסינר של המערך, שחילק את
תמונותיה על חשבונו, במיסגרת התע מולה
שלו.
רשימה האומרת שאין לה משהו עצ מאי
לאמר על נושאים הכוללים ״ 807 מן
החיים הלאומיים — כל המיגזרים הכלכ ליים
והסוציאליים — האם יש לה ביכלל
זכות־קיום?

אחרי שאמרה שגם כענייני מיל
חמה־דשדדם היא מזדהה, כעצם,
עם מיפלגת־העכודה, מה נותרץ
גם הגברת השניה — גאולה כהן —
התחבאה ליתר זהירות עד עבור זעם.
התחייה הלאומית אינה כוללת, כנראה, את
פירותיו של האדם העובד ואת טיב ה חברה,
את חלוקת ההכנסה הלאומית ואת
חלוקת הנטל הלאומי.
שינוי תבעה שינוי. הידד ! איזה שי נוי?
ובכן, המממ...המממ...המממ.
של״י שמה את הדגש על נקודה חשובה
אחת — שירוחם משל לא יילחם נגד שימי
עון פרס — אך קשה לאמר כי הזדקפה
בבחירות אלה במלוא קומתה הרעיונית,
הפוליטית והחברתית.
לקטנים לא היה כסף אלא כדי לצייץ.
הגדולים לא רצו אף לצייץ.

הכוחרים הגיבו כפיהוק. ובצדק.

כאשר מתייחסים אד עם •טלם כאל
נער דבילי, איך יגיכץ

עליה ועל הירידה, על החוסן הלאומי
ועל התשתית הכיטחונית.

והנה, מה נאמר במערכת־הבחירות ה זאת?
כדום. לא המערך
הסתפק באמירה שירוחם משל
הוא איש טוב. טוב למה? בחדרי־חדרים
דובר בגלוי על כך שירוחם משל כלל
לא יכהן כמזכיר ההסתדרות, אלא יעתיק
את עצמו לממשלה. במקומו יבוא אדם
שהובלט אך מעט במערכת־הבחירות.
אם כן, יש בכך אותה גניבת־דעת ו הונאה
ציבורית שבה התחייב בשעתו יצחק
בן־אהרון, כאשר התייצב בראש המערך
במילחמת־הבחירות בהסתדרות ותבע ל עצמו
אמון אישי — ולמחרת הבחירות
התפטר מתפקידו והעביר את החנות כולה
לירוחם משל.
אך מעבר לתרמית זו — מה אמר
המערך, הוא מצפה לחזור לשילטון ב מדינה.
מה יהיה מקומה של ההסתדרות
במדינה שבה תכהן ממשלה של מיפלגת־העבודה?
האם תהווה אופוזיציה, קבוצת־לחץ,
סוכנת חשאית או סוכנת גלוייה?
ומהי התוכנית הכלכלית והחברתית של
סיעת המערך בממשלה ו/או בהסתדרות?

עד כך לא נאמר דכה. אף* לא
מילה אחת. דכר־המערך לא היה
ודא נכרא, כי אם מ של היה.

מול תופעה זו של המערך, התופעה
1של הליכוד. מה אמר הוא?
הוא אמר שפלוני — קאריקטורה של
עסקנצ׳יק — הוא ״איש חזק״.
נניח• אז מה?

חזק לשם מה ז לטוכת מה ז
נגד מיץ נגד מה ץ
על כך לא אמר הליכוד אף לא מילה
אחת. הוא אף לא ניסה להעמיד פנים שיש
לו מה לאמר. כלום.

אפס מהדהד.

והאחרים?
רפ״י תבעה ״לדבר י שי לעניין״ .מה
היא אמרה ישר לעניין? אף לא מילה
אחת. כלום•

1 1 1
ך* הסתדרות הכללית של העובדים
י 1בארץ היא תופעה, שאין לה אח ורע

בעולם.
לפי התפיסה הליברלית הקלאסית, ה עובדים
מוכרים ״סחורה״ — כוח־עבודתם.
יש להם הזכות להילחם על מחירה של
סחורה זו, כפי שעושים כל מי שמוכרים
סחורה במשק — בעלי־ההץ, התעשיינים,
הסוחרים. כדי לנהל מאבק זה ביעילות,
קיימים אירגוני־העובדים, נציגי העובדים.
לפי התפיסה הסוציאליסטית הקלאסית
(לא זו הקיימת בפולין או בברית-המועצות)
אמצעי-הייצור צריכים להיות שייכים ל חברה,
שבה שולט מעמד־הפועלים. אירגו״
ני־העובדים מייצגים את העובדים כלפי
המוסדות של החברה, כדי שפירות המשק
יגיעו קודם כל לעובדים המייצרים אותם.
אפילו לפי התורה הפאשיסטית (ה״קור־פורטיבית״)
,הדוגלת בבוררות־חובה, ה מדינה
היא הבורר — ואילו אירגוני העוב דים
והמעבידים מייצגים באמונה את
ציבוריהם כלפי הגורר.
ואילו ההסתדרות מכהנת עתה בתפקיד
שונה לגמרי.

הי א

הכדרר.

כאשר פורץ סיכסוך־עבודה בין העוב דים
והמעבידים, מופיעה בשלב מסויים
ההסתדרות, מנסה לפשר בין הצדדים, ל תווך.

לתווך
כין מי ץ כין חכריה וכין
הצד השני.

לכאורה, זה מוזר מאוד. כאשר צד
במישפט שוכר לו עורך־דין, אין הוא מצ פה
לכך שעורך־הדין שלו יופיע כ״מתווך״
ניטרלי בינו ובין הצד שכנגד. תפקידו של
עורך־הדין הוא לייצג בכל כוחו את ה לקוח
שלו. המישפט מוכרע בהאבקות של
עורכי־הדין של שני הצדדים, כאשר ה שופט
שומע את שניהם ופוסק את הדין.

המצב כארץ הוא שאין נציג
לעוכדים — מילכד, כמיקרה הטוכ
כיותר, ועד-העוכדים שנכחר על־ידם
כמישרין. ההסתדרות עומדת
כאיזשהו מקום כאמצע, אם לא
כצר השני.
צד שאינו מייוצג כראוי במאבק, מפ סיד
בו. ואכן, חלקם של העובדים ב הכנסה
הלאומית יורד בהתמדה. הכסף

ה״נחסך״ בצורה זו אינו מופעל לטובת
הכלל, לטובת המדינה. הוא עובר, פשוט,
לכיסם של אחרים — בעלי־ההון, אילי
ההון־השחור, המתעשרים, שחקני הבורסה.

אלה מזינים את האינפלציה והורסים
את תשתית הכלכלה הלאומית.
זוהי
כל התורה על רגל אחת.

^ ל עוד שלט המערך, בגילגוליו
* השונים, במדינה, ניתן היה להסביר
תופעה זו בכך שההסתדרות משועבדת
למיפלגה השלטת.
במצב כזה אכן הופכת ההסדתרות ל מעין
מישטרת־עבודה. תפקידה הוא להו ריד
לעובדים את הראש ולהכניע אותם
למדיניות הכלכלית הנקבעת על-ידי ה ממשלה,
ששריה הם חבריהם־למיפלגד, של
ראשי ההסתדרות.

אך הנה הגיע הליכוד לשילטון,
והמצכ לא השתנה.

למרות שהיה למערך רוב מוחלט במוס דות
ההסתדרות בארבע השנים האחרו נות.
לא נאבקה ההסתדרות במדיניות ה ממשלה.
היא המשיכה לשתף עימד, פעולה,
תוך הצגת כמה הצגות־ראווה חלושות
של התנגדות.

כל זה מובן, לרבים מחברי־ההסתד-
רות. אם לא בצורה ברורה, מפורטת,
מודעת — הרי בצורה עמומה, מעורפלת,
מתחת לסף־ההכרה.
הם קוראים על מאבקיו של לך ואלסה
בפולין, ומרגישים כי הוא לוחם נגד מצב
הדומה מאוד למצב הקיים בישראל, חרף
ההבדלים הפוליטיים, האידיאולוגיים, הגי אוגרפיים.

אידו
היו משבצים את ירדחם
משל, שימעון פרס ומנחם בגין
כמיפדגה הקומוניסטית הפודנית ו־כאיגוד
המיקצועי הפולני, לא היה
איש מבחין בהבדל( .שיבוצו שד
דויד לוי היה, כוודאי, קשה יותר
— אכל רק כיגלל קשיי-השפה).
מדי פעם מתמרדים ציבורי עובדים נגד
המצב הזה. יש שביתה פראית, הפגנה
עדתית, סיכסוך־עבודה בלתי־מבוקר. אך
ההסתדרות מאומנת היטב בטיפול בתק לות
אלה. היא משחדת מנהיג פה, קונה
עסקן עדתי שם, מאיימת על פעיל ערבי,

כאשר יחזור המערך לשילטון
כמדינה — אם יחזור — לא יש
תנה
המצכ. הוא רק יחמיר.
אם כן, מהי הסיבה המהותית למצב זה?

דן כרי״ ההסתדרות שהטריחו את
י 1עצמם אל הקלפיות בחרו, כך היה נדמה
להם, במוסדות אשר ינהלו את ה מדיניות
המיקצועית, אך הם בחרו, בעי קר,
את הנהלת הקונצרן הכלכלי האדיר
הקרוי חברת העובדים .״
חברה זו קמה, לפני שנים, כדי לסייע
לעובדים במאבק על האינטרסים שלהם.

מה הקשר כין המציאות וכין
חזון זה ץ

בנק הפועלים אינו משלם ריבית גבוהה
יותר לחברי־ההסתדרוח, ואינו תובע רי בית
נמוכה יותר מחברי־דהסתדרות. עצם
הרעיון נראה כתימהוני. מה פתאום? מדוע
יהיה הבדל בין בנק הפועלים ובין בנק
לאומי או בנק דיסקונס? הרי גדלנו עם
הבנק, והבנק חובק כיום את כדור־הארץ!
האמת היא שאין כל הבדל בין בנק
זה או אחר, וגם לא בין מיפעל זה או
אחר. אין הבדל בין כור וכלל, בין שיכון
עובדים ושיכון מעבידים, בין סולל בונה
ובין האבא של אמנון רובינשטיין.
אין הבדל מבחינת הפעולה הכלכלית
(תרוויח כמה שאתה יכול !) והמטרה
(להרוויח יותר) ,בין השקפת־העולם של
המנהלים (קאפיטליזם של רווחים וסוציא ליזם
של דרישות מן הממשלה) ורמת־המחייה
שלהם (סביון, רמת־אביב ובנו תיהן).

רק הבדל אחד: השליטים של
חברת העובדים מנהלים גם את האי גוד
המיקצועי. הם יכולים להכתיב לעוב דים,
באמצעות המוסדות של ההסתדרות,
את שכר-העבודה והתנאים הסוציאליים.

נואמת כמה נאומים חוצבי-להבות, זו רקת
כמה פירורים לציבור פעלתני —
והכל חוזר על מקומו בשלום.
מי זוכר את מרד הימאים? את פו עלי
נמל־אשדוד? את ואדי־סליב והפ גנות
הפנתרים?

אין מה לדאוג. לא יהיה דך ואלפה
ישראלי. אין ״סולידריות״.
לפחות לא כעתיד הקרוב.

שום כך לא הרגישו ראשי המים־
י* לגות בשום צורך לדבר על הבעיות
האמיתיות.
איך לחלק את ההכנסה הלאומית? מה
מגיע לעובדים, ומה יש לתבוע מהם? איך
להחזיר לאגודות המיקצועיות מינימום של
דמוקרטיה? איך להנהיג בארץ דמוק רטיה
תעשייתית — נושא המעסיק את
מיטב המוחות בעולם המערבי? איך לשח רר
את ההסתדרות מטבעת־החנק של חברת
העובדים — ואיך להחזיר את מיפעליה
לשליטת ציבור־העובדים, כדי שישרתו את
האינטרסים אשר למענם הוקמו? מה
מקומה של ההסתדרות בחברה הישראלית
ובמערכת־הכוחות של המישטר הקיים?
אפשר היה להתווכח על נושאים אלה
ודומים. אפשר היה לעשות זאת בהסברה
שקטה או בסיסמות קולניות, בסיגנון ברי טי
מאופק או בסיגנון ישראלי פרוע.

אך איש לא היה מעוניין בכך,
מילכד כמה מיפלגות קטנות, שלא
נציגי־העוכדים מכתיכים ל• חסרים להן הכוח והאמצעים לכך.
ובאמת — מדוע לדבר על כך, כשכל-
מגהלי ״כור״ איזה שכר לשלם ל־כך
נוח לראשי כל המיפלגות במצב ה עוכדיהם.
מנהלי ״כור״ הם המכתיבים
לעובדים איזה שכר לדרויט
נוכחי?
כמשק כולו.
זוהי האמת הפשוטה — והיא חשובה
האם ייפלא כי בשם ה״אחריות הלאו מית״
מסכימה ההסתדרות, תמיד־תמיד,
שיש להטיל פיקוח על שכר־העבודה, בעוד
שאיו מוטל פיקוח על ריווחי-הבורסה,
על הכנסות־מרכוש ועל הדיווידנדות?
הייפלא כי ההסתדרות היתה במשך שנים
שותפה מלאה לקשר-ההשתקה לגבי קיום
ההון השחור במשק, ולא נקטה מעולם
ביוזמה כלשהי לתפיסתו?

לאין שיעור יותר מתוצאות הבחירות,
התלויות במצבי־רוח ציבוריים וחולפים.

אפשר היה להתייחס אל המאבק
כין המערך והליכוד כאל התחרות
כין הפועל ומכבי — כידיעה ש
כעצם אין כימעט הבדל כין שתי
הקבוצות.
ירוחם משל ודויד לוי — חד הם.

משלוי.

ה ס דנ אנלקחה
מ הש ריו!
עם סיום מישפטי הקצינים והחיילים מסדנת־השיריון
המרכזית, שחיבלו כמנועי־הטנקים,
החליט הרמטכ״ד, רב־אלוף רפאל(״רפול״)
איתן, להפקיע את הסדנא מידי גייסות־השיריץ
ולהעכיר אותה לידי חיל־החימוש.

ו־רוקמן ד א מע* 1ה
לידי ראשי המפד״ל הגיע השבוע סקר, שעליו הם
שומרים בינתיים בסוד, שנערך על־פי הזמנת המפד״ל.

בגין סי ר ב
ל הי פגש עם חדאד
ראש־הממשלה, מנחם כנין, סירכ כתחילת
השכוע להיענות לשדר של רב־סרן סעד
חדאד שכיק׳ט להיפגש עימו.
בגין נימק זאת בטענה שהוא עסוק מדי. גורמים
המקורבים לחדאד ידעו למסור שמפקד המיליציות
הנוצריות בדרום־לבנון נעלב מדחיית פנייתו לבגין.

המודיעין
מ מ תן
המודיעין הישראלי הפך גורם ממתן בתגובות ישראל
על הקרבות בלבנון.

בניגוד למידע שזרם לארץ על השתתפות
מטוסי ״מיג״ ,מסוקי־תקיפה ליליים, טילי
קרקע־קרקע ותיגכור ^רחב של הכוחות
הסוריים, התוקפים את זחלה וביירות,
טוענים גורמי מודיעין שאין הדבר כף, ובי
מילכד הפגזות ומיתקפה של הכוח הס^רי,
הנמצא כדרך כלל כגיזרה זו, אין הסלמה
כמצב כלבנון.

א בו־ ח צי ר א
ירוץ

הסקר נערף בין מצביעי המפד״ל, והנשאלים
התבקשו לענות על שאלה אחת :״האם
יהיה להימצאותו של ח ״ב חיים דרוקמן
כרשימה השפעה על הצבעתך או לא?״
מן הסקר התברר שהמפר״ל תקבל את
אותו מיספר המושכים ככנסת עם דרוקמן
וכילעדיו.

מי שט ר ח יוון
ת ח קו ר
המטה הארצי פנה בבקשה למישטרת־אתונה לחקור
מהיכן קיבל פול גרינוולד את הכספים לרכוש את
האנייה הנושאת את תחנת־הטלוויזיה הפיראטית
שהגיעה השבוע לארץ.

כידי המישטרה מידע שלפיו עזב פול
גרינוולד את הארץ ללא שום כסף, דכי
התחבר כיוון עם גורמים מפוקפקים.

ל א יהיה
כסף
שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג, ומנכ״ל
מישרדו, חיים קוכרסקי, הודיע השבוע
לראש עיריית תל־אכיב, שלמה (״צ׳יצ׳״)
להט, כי זו הפעם האחרונה יטמישרד־־הפנים
מעכיר לעירייה כסף למשכורות.
הודעה זו של מישרד־הפנים הגיע לצ׳יצ׳ עם קבלת
40 מיליון השקלים לתשלום משכורות חודש מרם.

שר־הדתות אהרון אכו־חצירא החליט להציג
את מועמדותו לכנסת העשירית, גם אם הוא
יימצא אשם כמישפט המתנהל נגדו.

מיל חמת 1הסקי

אם אבו־חצירא יזוכה, אין ספק ששמור לו המקום
השלישי ברשימת המפד״ל לכנסת. אבו־חצירא מתכוון
לערער, אם יחוייב בדין, ולטעון לפני חבריו-למיפלגה
שעד שלא יתברר העידעור, הוא רשאי לרוץ לבחירות.
אין כל סיכוי לכך שהעירעור על פסק־הדין של אבו־חצירא,
אם השר אכן ייצא חייב בדין, יוכרע לפני
הגשת רשימות המועמדים ולכנסת.

ז ה פי טו ס

פרס מא שי
את ב ד־ ל ס
יושב־ראש מיפלגת־־העכודה, ח״כ שימעון
פרס, מאשים את מזכ״ל המיפלגה, ח״כ
חיים כר־לב, בשכירת שרותיו של מישרד־בלשים
פרטי כדי לאסוף חומר ״לאו דווקא
על יריבי מיפדגת־העכודה.״
בר־לב, שהאשמותיו של פרס הגיעו אליו, הכחיש
אותם והגדיר את הדברים כ״המצאה״.

קואופרטיב אגד הודיע לחברת־הביטוח צור, חברת־בת
של הסנה שבבעלות חברת העובדים, על הפסקת
הקשר איתה. אגד החליט להעביר את ביטוחיה
שהפרמיות השנתיות שלהם מסתכמות ב־ 650 מיליון
לירות, לחברת הפניקס הישראלי.

בתגובה איים ״בנק הפועלים״ ,הנמצא אף
הוא כבעלות ״חברת העובדים״ ,להפסיק
את כל קווי האשראי שנתן ל״אגד״.
כעיקכות הודעה זו הבטיח ״הפניקס״
ל״אגד״ קווי אשראי חילופיים כ״כנק
דיסקונט״.

13 זו ר ה
חד שה
ועדת־השרים, העוסקת בביקורת על ספריהם של
אישי־מדינה, ושבראשה עומד שר־המישפטים משה
ניסים, דרשה מעורכי האנציקלופדיה לצבא ולביטחון,
צה״ל בחילו, להעביר לה את כל הראיונות עם שרי־הביטחון
והרמטכ״לים־לשעבר, כפי שהם מופיעים
בספר.

היועץ הראשי של האנציקלופדיה, רב־אלוף
(מיל׳) מרדכי(״מוטה״) גור, ועורביה,
יעקוב ארז ואילן כפיר, הורו להפסיק את
הדפסת הכרכים הראשונים של
האנציקלופדיה, עד שהם יאושרו על־ידי
ועדת־השריס.
דרישה זו עוררה חרדה כקרב ראשי אגודת•
העיתונאים, מאחר שעד כה היו מסתפקים
בצנזורה הביטחונית כראיונות עם אישים
וקציני־צכא בכירים, ועתה דורשת
הממשלה להנהיג גם צנזורה פוליטית על
ראיונות אלה.

מ דו עהםז קו ק׳
ל שיר ות ים *
חברת אל־על שכרה פסיכולוג כדי לחקור תופעות
שונות שהיא נתקלת בהן.

כין השאר הוטל על הפסיכולוג לגלות את
הסיכות לאחת התופעות הבולטות ביותר
כ״אל־על״ :הצורך של נוסעיה כבתי־השימוש,
העולה כהרבה על המקובל ככל
שאר חכרות־התעופה כעולם. במטוסי
״אל־על״ מיספר רב יותר של כתי־שימוש
מאיטר במטוסים אחרים.
אחד ההסברים האפשריים: העצבנות של הנוסע
היהודי, ופחדיו הבלתי־מודעים מפני הטיסה.

רפאל רונ ה לרו ץ
אחד ממנהיגי המפד״ל לשעבר, יצחק
רפאל, מי שהודח על־ידי הצעירים וסיעת
״ליכוד ותמורה״ כמה שנקרא הדחת
״אוסלו״ ,כדק כשבוע שעבר, אחרי במה
שנות גלות פוליטית, את האפשרות לחזור
ולהתמודד בתוך המיפלגה על מקום כרשימה
לכנסת העשירית.

מנ סלי פו ט ר
יושכ-ראש ההתאחדות לכדורגל, מיקה
אלמוג, הסיר את התנגדותו לאי־־חידוש
החוזה עם מאמן נבחרת הכדורגל, ג׳ק
מנפל. באוזני מקורביו הודה אלמוג
שהעסקתו של מנפל היתה טעות.
עתה יצאו שליחים מטעם ההתאחדות לאנגליה, כדי
למצוא מאמן אחר לנבחרת הכדורגל.

אסי דיין ונו ח
במאי ומפיק־הקולנוע אפי דיין סיים
כאחרונה קורס־צניחה, כמיסגרת שרות־המילואים
שלו.

ספקלגבי חוקיות
הגדנ״ עבארה׳י ב
עד פי כקשת כמה חברי־קונגרם אמריקאיים,
יפתח מישרד־המישפטים בוושינגטון
כחקירה כדי לברד אם ההשתתפות במחנות־קיץ
דכני־ישראדים יורדים, שעדיהם הכריז
הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל (״רפול״) איתן,
אינה מהווה עבירה על חוקי ארצות־הכרית.
על פי הודעת פיקוד־הגדנ״ע יוכשרו בני־יורדים
באמריקה בעלי אזרחות של ארצות־הברית, באימונים
טרונדצבאיים.

מ תנ כ ל •
לכתבהט לוויזי ה
כתב־הטלוויזיה רפיק ח׳אג׳־יחיא, כן־דודו
של ח״כ ואדיד צאדק חאג׳־יחיא, נתון בשנה
האחרונה לאיומים מצד ערכים קיצוניים
בכפרו, טייבה.
לפני כמה חודשים נגנבה מכונית לנציה חדשה שרכש,
ונמצאה הרוסה בוואדי ליד בית־אורן. בשבוע שעבר
שרפו אלמונים את מכונית אחיו של רפיק, שחנתה
מתחת לביתו של יפיק בטייבה.

מאז רכש רפיק מכונית ״מרצדס״ ,אך לא
מכבר נשלל רשיונו כמישפט על נהיגה
במהירות מופרזת. השופטת לא התחשבה
כעובדה שרפיק מיהר כאותה נסיעה להביא
את אשתו ההרה לכית־החולים, וגם קנסה
אותו כ־0צ אלף לירות.

\ן\;1ך ט 1דד\מ-מ1סמ
^ מזכ״ל המסתירות, ירוחם משל,
• מותר להביט אחורה בזעם. יו״ר
מיפלגת־העבודה, שימעון פרם, עדיין יכול
להביט קדימה בתיקווה. הליכוד, שימשיך
לתמוך במדיניות־ד,הטבות של שר־האוצר
יורם ארידור, יכול להניח שהכל עדיין
יתכן. כל היתר — ההולכים בתל״ם של
דיין, עסקני המפד״ל והמיפלגות הקטנות,
יניחו שהכל עדיין פתוח. מתוצאות הבחי רות
להסתדרות אי־אפשר להסיק דבר
בטוח לגבי תוצאות הבחירות לכנסת.
משל אינו יכול להיות מאושר. מערכת־הבחירות
שערך למענו המערך הציגה
אותו כדמות אפורה ומשעממת, לעומת
המועמד שהעמיד הליכוד נגדו, שר־השיכון
דויד לוי .״האיש החזק״ הועמד מול
״הצוות האחראי״ ,שאיש אינו מכיר את
חבריו, והתוצאה: בסקרים בהם הוצבו
העומדים בראש הרשימות הגדולות זה־מול־זה
היה לוי המוביל, והותיר את משל
הרחק מאחור.
משל, שביקש להוביל את המערך לניצ חון
אדיר, כדי לפנות לעצמו מקום במרד
שלת־המערך (ראה הנדון) ,עלול להפסיד
את כל העולמות. בעורפו נושפים ישראל
קיסר ודוב בן־מאיר, המבקשים לעצמם
את כם־המזכ״ל כבר בקדנציה הנוכחית,
ופרס כבר מסובך מעל לראשו בהבטחות
שרק חלק קטן מהן יוכל לקיים. מאידך,
עצמו דויד לוי כאיש החזק של בנה הליכוד. בינתיים רק כמס׳ ,2אך ברור
שביום שבו ייפתח המאבק על כסאו הפנוי
של בגין, יהיה לוי בין הטוענים העיקריים
לכתר.

מיפ^גות
המערך
*62.57

מיפל מת המערך מיפלגות
הליכוד

מכונה
חו רקת
* 4אוחד ייתר, בשלהי כהונת ייגאל
יי הורביץ במישרד־האוצר, התחיל ה מערך
להיבהל מעצמו. הסקרים ניבאו לו
ניצחון אדיר. בבחירות באיגודים המיק-
צועיים נחל המערך הישגים מרשימים.
היו במערך מי שסברו שאם תשיג מיפלגתם
רוב גדול מדי בבחירות בהסתדרות, עלול
הדבר להתנקם בה בבחירות לכנסת. הדוג מה
של הבחירות ב־ 1977 עמדה לנגד׳
עיניהם של העסקנים הללו. אז יוחסה
הירידה הקטנה־יחסית של המערך בבחירות
בהסתדרות לבהלה שאחזה בציבור הבו חרים,
שביקש למנוע ניצחון מהליכוד גם

עורכי הסקרים נחרצים בדעתם פחות
משבח וייס, לגבי האפשרות להסיק מתוצ אות
הבחירות להסתדרות על הבחירות
לכנסת. הם מונים כמה סיבות לכך.
מיפלגות הליכוד

30*239

#בבחירות לכנסת משתתפים !^ס—20
ס 307 מהמצביעים, שאינם חברי הסתדרות,
ולכן אין להסיק מהבחירות להסתדרות
על אורח־הצבעתם.

*22.74

כנ ס ת

1973

הסתד רו ת

שמי

בתרשימים מתואר מצבם של הגושים הגדולים בשתי מערכות הבחירות
הקודמות — לכנסת ולהסתדרות. אין מדובר באן במיפלגות עצמן בילבד,
אלא גם במיפלגות הקטנות הנילוות אליהן. מיפלגות הליכוד כוללות גם את
״שלומציון״ ,ואילו גוש המערך כולל גם את ״העובד הדתי״ בהסתדרות
והרשימות הערביות הנילוות לרשימת המערך בכנסת.

אחד האנשים שמשל יכול להאשימם
הוא ירוחם משל עצמו. הוא דאג להקדים
את הבחירות בהסתדרות, שב* 1977 נערכו
אחרי הבחירות לכנסת, מתוך מחשבה
שלאחר הניצחון הגדול המובטח הוא יזכה,
ללא קושי, במישרת שר־העבודה.
המערך כולו •קנה את הרעיון ברצון.
בבחירות בהסתדרות, כך חשבו שם, יתרגלו
את מנגנון העסקנים של המיפלגה לקראת
הבחירות החשובות יותר — לכנסת.

להסתדרות משהו על המגמה לקראת הבחי רות
לכנסת .״בישראל יש חפיפה בין
מעמדי ושפל עדתי. אם הליכוד שפל מצליח להשיג בעיירות־הפיתוח ובשכונות־המצוקה
הישג אלקטורלי, הרי זה אות לכך
שהוא מתאושש בקרב אותן שכבות עממיות
שהעלו אותו לשילטון בבחירות ב־. 1977
לעומת זאת, אם המערך מצליח להגיע
להישג כלשהו, יש לזכור שהדבר נעשה
בעזרת העובד הדתי ורשימת ר״ץ של
שולמית אלוני, הנכללים בבחירות הפעם
ברשימת המערך.״

מיפלגו!
המערך
*57.11 מיפלגות הליכוד
*37.5

כנ ס ת

י• שיעור ההצבעה בבחירות בהסתדרות
יחסית משיעור ההצבעה בבחירות נמוך לכנסת. בארבע מערכות־הבחירות האחרו נות
נע אחוז ההצבעה בבחירות להסתדרות
בין 65ל־ 77 אחוזים, ואילו בכנסת היו
המספרים 780/0עד !/0ס .83 אין כל ודאות ׳
להסתדרות יימנע
שנמנע בבחירות
גם בבחירות לכנסת, ואין לדעת מה תהיה
צורת הצבעתו בבחירות אלה.
#השיקולים בבחירות להסתדרות אינם
זהים בהכרח לשיקולים בבחירות לכנסת.
יש אחוז מסויים של מצביעים עיקביים,
אך רבים מצביעים בצורה שונה בהסתדרות
ובכנסת. הדגש בבחירות להסתדרות הוא
על ענייני פנים, כלכלה וחברה. בבחירות
לכנסת יש דגש חזק יותר על שיקולים
של מדיניות־חוץ.
#אחוז גבוה מאוד של המצביעים
עדיין לא החליטו על אורח הצבעתם,
ותוצאות הבחירות בהסתדרות לא ישפיעו
בהכרח על שיקוליהם.
#בבחירות לכנסת משתתפות מיפלגות
שאינן משתתפות בבחירות בהסתדרות.
מיפלגות המערך
מיפלגות הליכוד

*27.5

*28.16

1977

הסתד רו ת

נימוקים אלה, כוחם יפה כמעט בכל
מערכת־בחירות. אך בניסיון להסיק הפעם
מתוצאות הבחירות להסתדרות על הבחירות
לכנסת קיימים שיקולים נוספים.

לקפוא
על העגלה
יונה פלד, המנהלת סקרים במכון
״ ישראל למחקר חברתי שימושי בירו שלים,
אומרת :״מסוכן מאוד, ואפילו
יומרני, ללמוד מתוצאות הבחירות להסתד רות
על התוצאות בכנסת. יש שתי נטיות
עיקריות בציבור לגבי מיפלגה שמתברר
כי קיבלה כוח רב. מסקרים שנערכו בגר מניה,
למשל, התברר ששם נטיית המצבי-

; 1בהסתדרות בפגר של ד״ש -
שוי
אך בבחירות לפיסת יהיו קופצים !וספי על הגווייה
בהסתדרות. אם ישיג המערך ניצחון גדול
מדי בהסתדרות, חשבו העסקנים המודאגים,
יעניש אותו הציבור בבחירות לכנסת.
מאבקי-הכוח הבלתי־פוסקים במערך, ב ניצוחו
של אליהו שפייזר ומדיניות ההטבות
של ארידור מצאו את מכונת המערך
חורקת. הליכוד התחיל להתאושש בסיקרי
דעת־הקר״ל, וכשהיה ברור שהתוצאות
שהשיג המערך באיגודים המיקצועיים לא
יחזרו על-עצמן, כבר היה מאוחר מדי.
הליכוד ניהל מערכת־בחירות פוליטית
מובהקת, ולא נופף ״בהישגי״ סיעתו

בהסתדרות. בראש הרשימה הועמד מי
שכבר הוביל את הליכוד להישג בבחירות
הקודמות בהסתדרות, שר־השיכון, שבמשך
ארבע השנים האחרונות היה סגן־חבר
בסיעת הליכוד בוועד־הפועל של ההסתדרות.

ב חידו ת
פולי טיו ת
^ ומר הפרופסור שבח וייס, איש ה י
מערך ומומחה לבחירות :״למעשה

הפכו הבחירות להסתדרות לבחירות פולי טיות
ביותר. למשל: בנושא איגוד־מיקצועי
מובהק, כמו בחירות למועצות־פועלים
מקומיות, אין לליכוד מועמדים ריאליים
כימעט בשום מקום בארץ. בחיפה עומד
בראש הרשימה של הליכוד למועצת-
הפועלים המקומית בעל דוכן למכירת
זיתים בשוק, ובמקום השני בעל בית־דפוס.
ברור שהם לא מחשיבים בחירות אלה.
המטרה העיקרית של הליכוד היתד, להשיג
מה שהיה לו בבחירות הקודמות — ג)/ם,27
ואולי קצת *ותר.״
וייס אומר שאפשר להסיק מן הבחירות

עים היא להצטרף אל אותה מיפלגה
שהתברר כי. היא בעלת הכוח הרב יותר.
בארץ, לעומת זאת, היתה בבחירות האח רונות
נטייה הפוכה, אך אין לומר שכך
יהיה גם הפעם. כלומר: הציבור יכול
לקפוץ על עגלת המערך אם מתברר שהוא
בעל כוח רב, אך יכול גם לרדת ממנה.״
רפאל גיל, מנהל מכון פור״י, אומר גם
הוא שתוצאות הבחירות האחרונות ב1977-
הן ההוכחה הברורה לכך שאין שום אפש רות
רצינית להסיק ממערכת-בחירות אחת
על השנייה.
(המשך בעמוד )40

...ופטח כזה עוד לא היה.
היום תמצאי בדניש פלוס
מערכות כלי אוכל וקפה חדשות מתוצרת 4^ 13612 שבגרמניה שהם אגדה בפני עצמת
21x22־ 41 הינה עיירה קטנה ומקסימה, השוכנת קרוב לגבול צ׳כוסלובקיה, וגאותה
הגדולה על מערכות אוכל
ומוצרי נוי מפורצלן עדין, המעוצב ע״י אמנים
ופסלים ידועי שם בעולם.
מפעלי 213612־ 41 נוסדו לפני
כ 160 -שנה ומוצריהם
זוכים בקביעות
בפרסים הגבוהים
ביותר בעולם
העיצוב.

את מערכות האוכל והקפה
תמצאי בשתי דוגמאות שינית; מערכת לבנה לבנה ומעוצבת _
להפליא ומערכת בדוגמאות בנוסף למערכות הפורצלן החדשות תמצאי את שאר
האביזרים והכלים
לקישוט שולחן הפסח שלך, כוסות קריסטל ליין עם
ובלי רגל, כוסות
וכדים למים, פמוטים מעוצבים מזכוכית אופלין
לבנה וורודה, מגש
בעיצוב מודרני ומפות
למצות מפרספקס
חדישות מבדי כותנה מעולים.
מתמיד תמצאי את
אך השנה יותר
המתנות הקטנות והמיוחדות
בצבעים לבן, כחול,
שתמיד את מחפשונ\
וורוד, אביזרים קטנים מקריסטל
4אץ]0ס־ 1,4מקריסטל
אופלין. פסלון
אופלין בעבוד יד המשמש גם
קערתפירות ענקית
כמעמד לספרים,
מפרספקס המשמשת
גם להגשת
סנגריה,פונץ וסידור
סלטים,לפתנים
פרחים, קנקן יין
ומים מדגם 32***6110־ 1וכוסות תואמות מתוצרת איטליה, בקבוק למים
קרים עם ציור
אותו לעצמך, צלחת
אומנותי שאת ממש חייבת
קריסטל בעיבוד יד
להגשת גבינות פירות \ 4 ...1וה 4 ..או עוגיוו־נ אגרטלים
מפורצלן מתוצרת
41-213012 /המשמשים
גם כפמוטים
בגדלים שונים. כד
קטן עם פקק שעם
לחומץ ושמן,
כלי יפהפה לפונץ
או מרק קר עם
מכסה עץ וכף
תואמת, מערכת
״גן-עדן״ להגשת
פירות ולפתנים..
ואת מערכת
הסכום החדשה
את חייבת לבוא ולראות.
המערכת מושלמת
וכוללת את כל כלי
ההגשה בעיצוב קלאסי
מיוחד וכשי מאתנו
^ נגיש לך ״מעטפת אחסנה׳ לסכום
התפורה במיוחד
מלבד.
בואילהנותמ״אגדה״
של פסח שתמרה
טולמן הכינה לך בדניש
פלוס. תמצאי מבחר
גדול גם במחירים וגם
במוצרים.
חג שמח.

? 1 1 1 8

תל -אביב: בכר ה מדינ ה, רה־ ה׳ ב אייר . 62 חיפה: אחוזה, רה׳ חורב . 53 כפר -ש מריהו: מרכז מסחרי.
רמת-גן: דרך ז׳ בו טינ ס קי ( 104 ללא הפסקת צהרים) .ירושלים: רה׳ הסורג, מול בנ ק ישראל. באר-שבע: רח׳ רמב״ם ( 37 פינת הרצל).

ורשבסקי ־ פריליך

תמרה טולמן המנה לכם
אגדה של פסח

במדינה
העם
מנ׳לעמד־ ד ע
הציכור מואס כגושים
הגדולים, דע 7כן הוא
מצכין ןכעדם
הבחירות למוסדות ההסתדרות
הסתיימו. הבחירות לכנסת העשי רית
החלו.
חרטומים ינסו עתה להסתכל ב־כדור־הבדולח
של תוצאות הבחי רות
בהסתדרות, כדי לנחש מה
עומד להתרחש במאבק על הכנסת.
הם ישתדלו ליישם בצורה חדשה
את סיסמתו הנושנה של דויד בן־
גוריון — ״ממעמד לעם״ — בהני חם
כי העם כולו יצביע ביוני כפי
שהצביע המעמד באפריל.
יתכן כי זהו נסיון מוטעה. אף
שרוב־רובו של ציבור הבוחרים
לכנסת נמנה גם עם ציבור הבו חרים
בהסתדרות, עשויים השיקו לים
שלו להיות שונים (ראה
עמוד .)37 ובין אפריל ליוני עוד
יכולים לקרות דברים רבים, שיהפכו
כמה וכמה קערות על פיהן.
אולם נראה כי העובדה הדומי ננטית
של 1981 כבר נקבעה בבחי רות
בהסתדרות, ושתשתקף גם
בבחירות לכנסת: הציבור מואס
בשני הגושים הגדולים, אך מצ ביע
בעדם.
מי שמואס בליכוד יצביע בעדו
מתוך החשבון כי זהו ״הרע במי עוטו״
,לעומת המערך שבהנהגת
שימעון פרם. מי שמואס במערך
יצביע בעדו, מתוך חשבון כי הוא
עדיף על הליכוד, שהוא גרוע עוד
יותר.
אקט כלי אהבה. מובן שזוהי
פרוורסיה של התהליך הדמוקרטי.
אין היא מרוקנת רק את הדמוק רטיה
מתוכנה — היא מערערת
את עצם יסודות קיומה. האקט ה
איש
גוש־־אמונים מתפרץ למסיבת הח״בים

.מסיבה. טובה?

גאז בעיניים
מיני, המנותק מאהבה, הופך ל זנות.
האקט הדמוקרטי של הב חירות,
כשהוא מנותק מיחס כל שהו
של הבוחר לנבחרים, מעורר
בו בחילה גוברת.
יתכן שזהו הלקח העיקרי של
הבחירות בהסתדרות, שלא ישתקף
במאמרים המלומדים: שמערכות־הבחירות
של 1981 עלולות להיות
האחרונות ברפובליקה הישראלית
הראשונה. אם אין הדמוקרטיה ה ישראלית
מסוגלת לעורר בבוחריה
את הרצון והנכונות להקים כוחות
פוליטיים שהם יכולים להצביע
בעדם באהבה ובלב חפץ, דינה של
הדמוקרטיה עצמה נחרץ.

צווזק. זגחוק * -ב ל...
אין בישראל בדיחות
בי המביאות מגדחבת
יותר מב 7בריחה
פעמיים ניסו שדרני ישראל, בחו דש
האחרון, להתל בציבור >ולו.

פעמיים הצליחו — ונכשלו.
כי בשתי הפעמים התייחס הצי בור
ברצינות גמורה לבדיחה. כך
אושרה האימרה המתהלכת מזה
שנים בקרב העיתונאים :״ביש ראל,
כל בדיחה הופכת במוקדם
או במאוחר למציאות.״
חזרה דלידה. בפורים הפיץ
הרדיו את הידיעה כי הממשלה
החליטה לבטל את השקל, לחזור
אל הלירה.
איש לא הופתע. אזרחים פשו טים
ועסקני־ציבור, ביניהם כמה
מעמודי־התווך של הכנסת, קיבלו
את הידיעה כסבירה בהחלט. לפני
שהתברר כי זוהי הלצה, היו כמד,
פוליטיקאים מוכנים להסביר בכל
הרצינות מדוע החלטה זו רצוייה,
לאור התסבוכת שנוצרה על-ידי
הנהגת השקל.
הסתבר כי הבדיחה האמיתית
היתה ההחלטה להנהיג את השקל.
בגין האמין. השבוע הפיץ ה רדיו
הלצה נוראה עוד יותר: ש מוסדות
הכדורסל ביטלו את ה-
מישחק הגורלי בשטראסבורג, שבו
ניצחה מכבי תל־אביב.
הציבור נדהם והתהלך כסהרו רי.
ראש־הממשלה עצמו הודה,
לאחר מעשה, כי האמין לידיעה.
כמו בפרשת הלירה, מיהר הרד יו
לגלות שזוהי בדיחה, לפני ש נגרם
אסון. רק פסיכולוגים יכו לים
להסביר מדוע ממהר הציבור
לנהוג לפי הכלל ״פתי יאמין לכל
דבר״.
ההסבר הסביר: הציבור מאמין
לשמועה המאשרת את דיעותיו ה קדומות.
הרעיון ש״כל העולם נג דנו״
הוא כה מושרש בלב האדם
הישראלי, עד כי ההלצה הספור טאית
היתה אמינה. האמונה ה עמוקה
באפסות הממשלה גרמה
לציבור להאמין לחלצה הכספית.

הכנס ת
ה ב׳ ה־י״ר.
סזסדו מזג חי ק ה
סיום הכנסת
התשיעית היה
כב? כהוגתה

האי ש ה חז ק ( מ חזי ק או מ שליך!)
העולם הזה 2275

ח ״כ הרדיץ

זה היה נסיון פאתטי. העיתונ אים
עשו כמיטב יכולתם כדי
להכניס קצת הומור לאווירה. אבל
באחד הרגעים נואשו גם הם. ה מסיבה
הגדולה התמוטטה כמו
באלון שיצא ממנו האוויר. היא
לא הסתיימה. היא פשוט התפרקה.
חברי־הכנסת אינם מגיעים אל
המוסד הרם בשל חוש־ההומור
שלהם, וגם לא ביגלל כושרם
להבריק בשנינותם. הם מגיעים
לשם, ברובם, ביגלל יכולתם לנ אום
בביטחון רב נאומים באנא ליים,
בעברית משובשת, ולשרת
בנאמנה מנגנוני־מיפלגה אפורים.
תפקידם העיקרי — להרים יד ב הצבעה,
על פי פקודה מיפלגתית
— אינו שווה הרבה במסיבה.
מזכירי׳־הסיעזת יודעים זאת
היטב. אבל אין הם נואשים. פעם
בארבע שנים, לקראת סיום כהונת

ח״בים פראטו־שרון והורכיץ כחגיגה
יד ביד
הכנסת, הם משתדלים לארח את
הח״כים בנשף חגיגי, האמור לה ביא
להתפוצצות ההומור הפרל מנטרי.
השבוע זה התקיים באולם
החאן הירושלמי.
זה היה נורא.
העיגוי הגדול. את ההתרג שות
היחידה סיפק איש גוש־אמונים,
ביריון שמן, מזוקן ובעל
ציציות, שהחזיק בידו בקבוק חול
מסיני. הוא

רצה להיכנס

פנימה,

לשאת נאום תוכחה באוזני ה־ח״כים
,״המוכרים את המולדת ל־אוייב
הערבי.״ השוטרים חסמו את
דרכו וכשהתעקש, התיזו גאז ב פניו.
היו
דרושים שישה שוטרים כדי
להתגבר עליו. בחוץ נתנו לו
להתקרר, ואחר־כך הניחו לו לל כת.
אין עוצרים אנשי גוש־אמו־נים,
רק מפני שהם מקימים מהו־מהומה
אחת או שתיים.
בפנים הגיעה ההתרגשות לשי אה כאשר הוצג מסמר הערב: מנ חם
סבידור ואשתו רעייה שרו
דואט עברי, אידישי ויווני. ה־ח״כים,
ישבו שורות־שורות, צפו פים
כמו סרדינים, צחקו תחילה ב־טוב־לב,
אחר-כך במבוכה גוברת.
היה ברור היטב מדוע הגיע סבי-
דור לכנסת: הוא לא התקבל ל אופרה.
אמנון
לין ואימרי רון, שניגנו
במנדולינה ובגיטרה, לפחות לא
שרו. זאת היתה המעלה העיקרית
של הופעתם.

שאר הבידור סופק על־ידי ה עיתונאים•
גירעון רייכר חיבר
תעודות־גמר לח״כים, רזי ברקאי
השמיע להם פנינים מוקלטות מן
הדיונים. רק פעם אחת צחקו ה־ח״כים
הדחוסים בכל הלב: כאשר
נשמע קולו המוקלט של ח״כ משה
ניסים, שהסביר כי שליחויות ב־חדל
אינן תענוג, אלא עינוי. ה־ח״כים,
שרובם מוכנים למכור את
סבתתם תמורת נסיעה לחו״ל על־חשבון
הכנסת, הממשלה או ד,מיפ־לגה,
צחקו כימעט עד דמעות.
לגבי רבים מהם, לא היתה זאת
הזדמנות מצחיקה• אחדים זכו
במקומם בכנסת כמי שזוכים ב פרסי
הפיס — במיקרה, בניגוד ל־תורת־ההסתברות.
לפהות חמישים
חברי־כנסת יודעים שאין להם כל
סיכוי לחוזר לכנסת הבאה. אחדים
עוד מקווים, אך יודעים כי סיכו ייהם
קלושים. המעבר עלול לה יות
אכזרי: כיום באור הזרקורים,
מפונק על־ידי חוק־החסינות, אחד
מ־ 120 יחידי־הסגולה — ומחר אל מוני,
נשכח במהרה, אזרח שיצ טרך
לעמוד בתור ולהשיב לשאלות
שוטרים, ממש כמו אדם רגיל.
אז מה יש לשמוח 1הם השתד לו,
באמת השתדלו. אבל זה היה
קשה. מה גם שח״כים ישראליים
אינם שותים, אלא לוגמים בקושי
כמה סיפות של יין אדום פשוט
מכוסות של פלסטיק.
רק כאשר הופנתה מצלמת ה־
(המשך בעמוד )48

ומההסתדד 1ת ־ ל 013 תו

ה בו רסה
השבוע במשק

ההבדל בין יאכטה לסירת־דיג

יום שני — 30.3 •,העיצומים במישרד־הביטחון נמשכים 4 4 4הלימודים
בבתי־הספר מתנהלים היום כסידרם ; ביום רביעי יפסוק בית־הדין לעבודה בעתירת
המורים 4-4 4אושר תוואי תעלת־חימים; המחיר 800 מיליון דולר 4 4 4המועמד
לשר־האוצר מטעם המערך ייקבע אחרי הבחירות להסתדרות 4 4 4ביצוא התעשייתי
של הקיבוצים חלה ירידה 4 4 4ירידה של ״ 157 בתיירות 4 4 4המסחר בבורסת
ניו-יורק הופסק מייד עם קבלת הידיעה על ההתנקשות בחיי הנשיא רגן ; הדולר
ירד 4 4 4בבורסה תל״אביב: במניות מעורב, בצמודים יציבות.
יום שלישי — 31.3 /הסתיימה שנת התקציב ; המחלקות לסטטיסטיקה
עובדות שעות נוספות 4 4 4חוק הבנקאות אושר על״ידי הכנסת; הבנקים לא
יוכלו לעסוק בבנייה, תעשייה, ביטוח ומסחר ; הבנקים יחוייבו למסור מידע
מדוייק על מחיר האשראי 4 4 4שתי חברות בנייה הוזילו מחיר הדירות
נ״״ 4 4 4 57 נחנך מחלף גהה, הגדול מסוגו בארץ 4 4 4רובוט תעשייתי ראשון
שפותח בארץ הוצג בתערוכת ״טכנולוגיה 81״ 4 4 4האוצר :״קשה להבחין בין
יאכטה לסירת-דיג לצרכי מס״ 4 4 4אושר תקציב המדינה ל־ ; 1981/82 הסכום :
206 מיליארד שקל 4 4 4ועדת״הכספים אישרה הקצבה נוספת של 10 מיליון
שקל לישיבות ההסדר.
יום רביעי; — 1.4מהיום בוטלו מיסי רכוש ועיזבון 4 4 4היום עלו מחירי
העיתונים היומיים 4 4 4היום התחילה שנת המס, התקציב, המאזן, הדו״ח
וכו׳ 4 4 4משכורת שופט עליון 18,290 שקל ברוטו; שופט בית־מישפט השלום
יקבל 7780 שקל ברוטו 4 4 4מהיום יגבו הרשויות המקומיות יותר מיסיס ויספקו
פחות שירותים 4 4 4ריבית והצמדה על החזרי מיסים ישוחררו ממס 4 4 4
רווחי קונצרן ״כלל״ ל־ 1980 הגיעו ל״ 282 מיליון שקל 4 4 4״ארקיע״ קונה
שני ״בואינג״ חדשים; המחיר 34 :מיליון דולר 4 4 4היוצאים לחו״ל הוציאו
ב־ 50 1980 מיליון דולר באמצעות כרטיסי־אשראי 4 4 4בבורסה: עליות חדות
במניות, מתונות בצמודים.
יום חמישי — 2.4 ,שוב שיבושים בבתי״הספר; שר־האוצר הורה לנכות
משכר המורים את ימי השביתה 4 4 4הממשלה הזרימה 400 מיליון שקל
במרס 4 4 4האוצר יציע תוכנית חיסכון בנקאית חדשה 4 4 4הפסדי ״אל־על״
ל־ 80/81 מוערכים ב־ 60 מיליון דולר 1700 4 4 4העובדים המקצועיים בחברת-
החשמל פתחו בשביתה 4 4 4הכנסת אישרה את חוק הגנת הצרכן 181 4 4 4
אלף טלוויזיות נמכרו בארץ ב״ 4 4 4 1980 יתרות המט״ח של ״בנק ישראל״ גדלו
ב־ 200 מיליון דולר; הסיבה העיקרית: בריחת הציבור ממט״ח 4 4 4בבורסה:
עליות שערים מתונות במניות.
יום שישי; — 3.4סיכום ראשון לשנת הכספים 80/81 קובע: קרנות
הנאמנות המתמחות במניות הן המובילות 4 4 4״סולל בונה״ יקים שיכונים
בקולומביה 4 4 4״אל־על״ משלמת לצוותי האוויר 5.9מיליון דולר 44 4
שר־האוצר חזר בו: החודש לא ינכו משכר המורים את ימי השביתה 4
מסיכומי : 1980 גביית המס הגיעה ל־ 305 מיליון ל״י (לא שקל 4יבואני־הרכב
מתנגדים להפחתת מחירי חלפים בטיחותיים 4 4 4מיספר מקבלי דמי״
אבטלה במרס .15,230 :
יום ראשון — 5.4 ,נפתח יריד״הספרים הבינלאומי בירושלים ; משתתפים
1200 מו״לים מ־ 46 אחצות 4מכסיקו הוזילה מחיר הנפט הכבד ב״2.50
דולר 4 4 4גיזבר עיריית תל־אביב: גם החודש אין לנו עדיין כסף לתשלום
משכורות + 4-4קיצבאות הביטוח״הלאומי יוקדמו לרגל הפסח 4 4 4ישראל
ביקשה ממצריים להוזיל מחיר הנפט שלה 4 4 4בבורסה: עליות במניות ועליות
בצמודים.

תי ס כו!
חיסכון בהשאלה
ההצלחה של תוכניות החיסכון הדו-
שנתיות (הפקדות של כ־ 5מיליארד שקל),
שמועדן תם בסוף החודש האחרון, גרמה
כאב ראש רציני לאוצר: איך להמשיך
לספוג כספים מהציבור באמצעות חיסכון
מרצון, בתנאים שייראו קוסמים !
השפן החדש של האוצר הוא חידוש
בקנה״מידה בינלאומי. אתה מוזמן לחסוך
לא רק מה שיש לך, אלא גם
מה שאין לך. ועל אותו חלק שאין לך,
תשלם ריבית המסובסדת על־ידי האוצר.
בלהיטותו כי רבה, מבקש האוצר להגדיל
היקף החיסכון, והרי הפטנט לפרטיו.
מה מציע האוצר באישור ועדת-
הכספים ז תוכנית חיסכון לשלוש שנים,
שבה על כל סכום שתפקיד בבנק תקבל
הלוואה בגובה מחצית ההפקדה. ההלוואה
תינתן לתקופה של תשעה חודשים,
בריבית נומינלית של ״ ,727 שתוחזר בתשלומים
שווים, חחל מהחודש הראשון.
האם זה כדאי ז אחרי התוכניות לשנתיים,
נראית תוכנית לשלוש שנים
כהרעת תנאים. וזה אמנם כך. לבנקים
יש תוכניות של שלוש שנים•
ההלוואה צמודה להפקדה ו לא נותנים
לך מענק, אלא הלוואה בריבית
אפקטיבית של 104 אותה אתה חייב
להחזיר, גם אם אין לך ותזדקק למשי-
כת־יתר, העולה על ״ 1507 במקרה הנוח.
ואולי בכל זאת העסק הוא כדאי ! הערכת
כלכלנים אומרת, שהתשואה בתוכנית המוצעת
היא כ/0-״ .4אז אם זה כך, אפשר
להחזיר את השפן לכובע.

תיי רו ת

שוקל
ת ש שו׳
סוכני־הנסיעות עושים בדרך כלל עבודה
טובה. אלה שאינם עושים עבודה
קשה וטובה נמחקים מחר מאוד מהמפה.
כך גם חברות־התעופה• אלא שאצל אלה
יש בדרך כלל מי שנושא בהפסדים. עד
היום היה נהוג שהקונה כרטיס־טיסה
ליעד כלשהו בחוץ־לארץ, משלם בשקלים
(המחיר הנקוב בכרטיס הוא בדולרים,
ומתורגם לשקלים).
נניח, שקנית כרטיס לניו-יורק ומשם
ללוס-אנג׳לס ובחזרה. מסיבות שונות
הגעת לניו-יורק, לא המשכת וחזרת
ארצה. בידך עדיין אותו חלק מן הכרטיס
שבו לא השתמשת, ושבעבורו שילמת
300 דולר (בשקלים) ביום שבו קנית
את הכרטיס. אתה ניגש לסוכן״הנסיעות
או לחברת״התעופה, ומבקש את התמורה
לבוטיק שבו לא השתמשת. אחרי חודש
או חודש וחצי אתה מקבל את התמורה
— שקל כנגד שקל• שילמתה לפני שלושה
חודשים 2000 שקל, הוחזרו לך
2000 שקל ; חד וחלק. זה שבינתיים
עלה מחיר הדולר במונחי שקל, זה אינו
חשוב. אתה הרי שילמת בשקלים והוחזרו
לך שקלים.
מצב דברים זה עשוי להשתנות בקרוב.
כל מי שירכוש כרטיס ימשיך לשלם בשקלים,
אך צמודים לדולר, על פי השער
היציג של ״בנק ישראל״ באותו היום.
הערך הדולרי של הכרטיס יישמר. כך
אפשר יהיה להבטיח את מחיר הטיסה,
גם כאשר אינך טס.
הספקולנטים אכלו אותה
בשבוע החולף ( )5.4—30.3שררה אווירה
אופטימית בבורסה. תחושת האופטימיות
נבעה מגורמים שונים; חן הקשורים
ישירות בבורסה והן גורמים
חיצוניים. הגורמים הישירים הם, בין
היתר, הנתונים הטכניים הטובים, כמות
הכסף בשוק, מחירי המניות, גמר הפדיונות
הגדולים בקרנות״הנאמנות ואפילו
מישאלות־הלב של מקורבי הבורסה. גם
זכר מפולת פברואר יוצר אווירה חיובית•
גורם חיצוני שעורר אווירה אופטימית
בבורסה הם סקרי דעת־קהל. אלה
הצביעו על אי-ודאות ביחס לנצחון
המערך בבחירות. מאז נאומו של יעקב
לווינסון הצטייר האיש, משום מה, כ-
אנטי־בורסה, אף כי בימיו נולדה, גדלה
והתפתחה.
הספקולנטים הפסידו השבוע כסף.
הם עשו זאת פעמיים. מימשו רווחים
וכבר למחרת קנו בחזרה סחורה שרק
אתמול מכרו. בקיצור: קטני-אמונה שבאו
על עונשם.

תרגיל נח>וונון
יש היום די מניות טובות בשוק. הן
בעלות נכסיות גבוהה, מייצגות יצוא
נכבד וגם המחיות. קחו, למשל, את
״פולגת״ או את ״יס-המלח״ ,היש טובות
מהן!
ולמה לא לדבר טובות במניות ״דלק״,
העוסקת בשיווק דלקים ושמנים, כמו
״סונול״ ,למשל .״דלק״ היא חברת
הדלק השניה בגודלה בארץ. לחברת
״פז״ יש ״ 407 מהשוק, ל״דלק״ ״357
ול״סונול״ /0״ .25 עכשיו, שימו-לב ! כשחברת
ההשקעות ״גרניט״ רכשה 56״/,
ממניות ״סונול״ ,היא שילמה 50 מיליון
דולר. מה, אם כן, שוויה של חברת
״דלק״ כיום ן
זהו יותר מאשר תרגיל בחשבון, זוהי
השיטה ללמוד דברים. בעיקר כאשר
מניות ״דלק״ המצויות בשוק מוערכות
ב״ 13 מיליון דולר, על פי מחירן בבורסה
; הרבה הרבה — למטה מהחברה
שהן מייצגות. אז מי קונה ״דלק״ ז

נסיגה מהמהפך
מדוע מייעצים יועצי״השקעות של ה בנקים
למשקיעים ״לצאת״ מהשקעות
במט״ח ז משום שהאוצר החליט לסגת
מהמהפך במט״ח, ולהנהיג שוב ביטוח
שער לייצוא, כבימי המערך ...מה אומר
המושג ביטוח שער לייצוא 1ניתוק ה תמורה
עבור הייצוא מהשער הרשמי של
המטבע — השקל. תוצאת הלוואי של
ניתוק זה היא האטה בקצב הפיחות
של השקל. וזוהי הסיבה מדוע צריך
עתה לצמצם השקעות במט״ח. הדגש
הוא על עתה. אגב, הציבור כבר החל
למכור דולריו בזול. הנהנה העיקרי הוא
״בנק ישראל״ ,הקונה בזול ומגדיל את
הרזרבות המט״חיות שלו.

לא יספקולנטיס בלבד
• מה אתם חושבים על קרן ״כוכב״
של ״בנק-הפועלים״ז ההתמחות: חצי
חצי. חצי מניות, חצי צמודים.

תיזסתו
ב״העולם הזה 2270 במדור ״לא
לספקולנטים בלבד״ ,אמרנו שמניות ״בנק
כללי״ ,האופציות ושטרי״ההון הן השקעה
טובה — ועוד איזה ! ראו מה קרה
להם מאז ועד לסוף השבוע שעבר. עבר
רק חודש ומניות הבנק עלו מ־1038
נקודות ל 1245-נקודות — עליה של
20 שטרי״חון 4מ״ 635 נק׳ ל־800
נק׳ — עליה של ״ .267 כתבי האופציה
היו שיגעון של אופציה, הם עשו 44
הם עלו מ 855-נק׳ ל״ 1235 נק׳ .אמרנו
שכדאי, והיה כדאי.

(המשך מעמוד )37
הפרופסור יוחנן פרס הוא יועץ לסקרים
במודיעין אזרחי. בסקר האחרון שערך
השבוע, לפני הבחירות, קיבל המערך 5970,
עד ,6170 ואילו הליכוד זכה ב־ס 307 עד
.3270,כלומר: עלייה קלה לשני הגושים
הגדולים. פרס אומר שאפשר להסיק מתוצ אות
הבחירות בהסתדרות רק על מגמות
כלליות ביותר של עלייה וירידה של
המיפלגות הגדולות .״הבוחר הישראלי
הוכיח שהוא בוחר בצורה ספציפית. למשל,
בבחירות מוניציפליות נבחר טדי קולק
בירושלים, למרות חולשת המערך שם, וכך
גם בערים אחרות. אך בבחירות לכנסת
יהיה גם !נתון שונה נוסף, חשוב מאוד.
בהסתדרות היה למועמד שעמד בראש
רשימתו יתרון על־פני מזכ״ל ההסתדרות,
ירוחם משל. איש אינו מכיר את מי שניצב
מאחוריהם ברשימה. בבחירות לכנסת יש
יותר העמדה של צוות מול צוות. כאן
יהיה צוות שבראשו עומד שימעון פרם,
מול צוות שבראשו עומד מנחם בגין,
והעדפת הציבור כאן אינה זהה, בהכרח,
להעדפת הציבור בבחירות להסתדרות.״

^ נ י הנעלמים הגדולים בבחירות
״ לכנסת נעדרו כימעט לחלוטין מן
הבחירות בהסתדרות: המפד״ל ורשימתו
החדשה של משה דיין. חשיבותם אינה
נובעת מגודלם, אלא ממעמדם כ״לשון
המאזניים״ ,או כשותף קואליציוני לכל
ממשלה שיבקשו המערך או הליכוד להקים.
המפד״ל אינה מתמודדת כלל בבחירות
בהסתדרות, ומצבה היום אינו ברור. מיש-
פטו של אהרון אבו־חצירא עדיין לא
הסתיים, האגף הניצי ביותר שם, בראשותו
של חיים דרוקמן, עשוי לפלג את המיפ־לגה,
והמאבקים בין סיעת הצעירים של
זבולון המר ויהודה בן־מאיר, ובין סיעת
למיפנה של יוסף בורג ורפאל בן־נתן,
יכולים להתיש את המיפלגה. לכל אלה
כימעט שאין קשר לתוצאות הבחירות
בהסתדרות.
אנשי דיין הולכים בבחירות בהסתדרות
״בשני ראשים״ .רשימת רפ״י מתמודדת
בבחירות אלה. רשימה זו נשלטת על־ידי
אנשי ייגאל הורביץ, שלא הצטרף לדיין,
אך בבחירות לכנסת יפנו מצביעי רשימה
זו אל דיין. זהו המצב גם לגבי רשימת
״האיחוד הדימוקרטי״ של ישראל גרנית,
המוצב בעשיריה הראשונה של תל״ם. יתכן
שאפשר ללמוד משהו על כוחה של רשימת
דיין מהישגיהן של שתי רשימות אלה.
דיין הקים את רפ״י מחדש, וכדאי לזכור
שבבחירות הקודמות שבהן התמודדה רפ״י,
ב־ ,1965 היה ההישג שלה בהסתדרות
( )12.770 גדול מהישגה בכנסת (.)7.970
השוואת תוצאות הבחירות לכנסת וב הסתדרות
מורה שיש התאמה מסויימת
במגמות. בבחירות שנערכו ב־ 1969 ירד
המערך בשבריר אחוז בבחירות בהסתד רות׳
וירד באחוז וחצי בבחירות לכנסת.
הליכוד עלה ב* 770 בבחירות בהסתדרות,
וב 5707 בבחירות לכנסת.

הפגר
של ד״ש
ף* כחירות שנערכו ב 1973-ירד ה מערך
ב־״ 37 בבחירות בהסתדרות, וב־
1־ ,77 כימעט, בבחירות לכנסת. הליכוד שמר
בבחירות אלה על כוחו בהסתדרות, ועלה
ב־ג< 47 בבחירות לכנסת.
במהפך של שנת 1977 הפסיד המערך
570 בבחירות בהסתדרות ד> 157 בבחירות
לכנסת. הליכוד עלה ב־ 570 בערך בהסתד רות,
וב־ג 77 בכנסת (בכל הנתונים הללו
מדובר לא במיפלגות עצמן, אלא בגושי
המיפלגות, הכוללים גם רשימות קטנות
שנילוו אליהן, כמו העובד הדתי או הרשי מות
הערביות שליד המערך, ו״שלומציוך,
שהצטרפה לליכוד אחרי הבחירות לכנסת).
גם אחרי הבחירות בהסתדרות, הכל
עדיין פתוח. כאן התחלקו המיפלגות הגדו לות
בגווייתה של ד״ש. בסנסת יהיו קופ צים
נוספים על הפגר הזה: רשימת דיין,
שתנסה לאסוף לחיקה את מעמד המנהלים
ואנשי ״הצווארון הלבן״ שתמכו בד״ש,
ואנשי התחייה והליכוד, שיבקשו להשיג
את תמיכתם של הניצים הקיצוניים שהביאו
מאיר (״זרו״) זורע ודן טולקובסקי למינד
לגה זו.
הטזלס הזה 2275

ת ₪נס הגולגולת
והעצמות, אסף
הפיראט הפוליטי
1חבורה חושה
ההגיון,

לא העיקרון, לא ההצלחה א ולא ההגינות מציינים את דרכו של
משה דיין. מציין אותה חוש־ההישרדות.
הוא שרד גופנית, למרות שורה ארוכה
של תאונות קטלניות ומחלות. הוא שרד
פוליטית, למרות שורה ארוכה של כישלו נות.
בגידות, קפיצות ואסונות.

גם מעשיו השבוע לא הצטיינו בהגיון
הנראה־לעץ. הם לא נבעו מחשבון קר,
אלא מאינסטינקט של הישרדות.
שד בבל מחיר
א הלה זח סוד שמשה דיין מתכוון
י י 6א

להשתתף בבחירות לכנסת. בניגוד
לעזר וייצמן, הסבור כי הזמן פועל לטובתו
וכי מעמדו בעוד ארבע שנים יהיה חזק
יותר, חי דיין במועקה של זמן. אין הוא
רוצה להיעלם מן העין הציבורית במשך
ארבע שנים. הוא רוצה להיות שר בממשלה
הבאה, לעמוד במוקד של פירסום, להש תפשף
עם גדולי העולם, לאסוף חומר
לספרים נוספים שיימכרו בהון־עתק.
אין לו חשק להצטרף למערך או הליכוד
— גם אילו היה יכול. כי במיקרה זה יהיה

עלול למצוא את עצמו, למחרת הבחירות,
בצד המפסיד. רק כראש של רשימה עצמ אית,
באמצע הבמה, הוא יכול להבטיח
לעצמו השתתפות בממשלה הבאה — תהיה
אשר תהיה. הוא גם לא הסתיר, השבוע,
כי זוהי כוונתו: להיות שר בממשלה של
מנחם בגין או של שימעון פרס — זה תלוי
רק בשאלה מי מן השניים ינצח בבחירות.
השאלה היא: מדוע הכריז דיין על רשי מתו
הסופית דווקא השבוע?
לא היה בכך שום הגיון. העיתוי —
שלושה ימים לפני הבחירות בהסתדרות
— הוא רע. הדעת הציבורית לא היתה
נתונה לעניין. הדרמה היתה מינימלית.
פי ט פו ט

חד־צדדי
שוגל תמיד כדאי

ף• שבועות, האחרונים הודיע דיין
י• כי אינו מחכה אלא לשניים: למצע
ולהרכב אישי.
התוצאות לא הצדיקו המתנה זו.
בישראל, כימעט כל מצע הוא גיבוב
של מליצות, הנרכשות במשיכה, והנשכחות
למחרת יום־הבחירות• מצעו של דיין אינו
חורג מכלל זה. אין בו דבר שלא יכול
היה להתקבל על דעת המערך והליכוד
גם יחד. תרומתו האותנטית של דיין —
״אוטונומיה חד־צדדית״ — היא מליצה
חסרת־תוכן, שאינה עומדת אף במיבחן
השיטחי ביותר.
אולם נראה כי המצע שימש לפחות
מטרה חשובה אחת: הדחתו של ייגאל
הורביץ. דיין לא רצה בבן־דודו, שהתנהג
כבעל־בעמיו. אין דיין סבור שזהו נכס
אלקטוראלי, ואין הוא בטוח שיוכל להש תלט
על הורביץ. בעזרת הערת־שוליים,
המציינת את העובדה המובנת־מאליה כי
במשא־ומתן לעתיד־לבוא יוכלו הירדנים
להעלות את בעיית־ירושלים, נקבע מחסום
שהורביץ לא יכול היה לעבור אותו, מבלי

להתבזות. הוא נשאר בחוץ. חוץ מזה אין
במצע דבר.

אוס ף
הגרו ט או ת
ך* הרכב האישי היה מוזר עוד יותר.
י 1זהו אוסף של אישים בלתי-מרשימים,
שלא יתרמו דבר לכוח־המשיכה של הרשי מה.
ואכן, ונדמה כי זאת היתד, כוונתו
של דיין — שלא יהיה ברשימה איש
שיוכל להתחרות בו ולגנוב ממנו את
ההצגה, אך שיהיו ברשימה אנשים שלא
יהיו אלמוניים לגמרי.
רוב המועמדים הם גרוטאות פוליטיות,
פליטי־חרב של נסיונות פוליטיים כושלים
— רפ״י משנת , 1965 הרשימה הממלכתית
משנת , 1969ד״ש משנת . 1977
מה מאחד מועמדים אלה? במקום השני
עומדת דמותו ד,שנוייד,־במחלוקת של
מרדכי בן־פורת, שנכשל בבחירות האחרו נות,
כשהעמיד את עצמו בראש רשימה,
והמסובך עדיין במישפט־דיבה בשל הטענה
כי היה מעורב במיבצע הנחת־הפצצות
בבית־כנסת בבגדאד, לשם עידוד העליה.
שום דבר אינו מאחד אותו עם הבא אחריו,
זלמן שובל, איל־הון, כדאיניק בה״א הידי עה,
יונה ונץ לעת מצוא.
שר־ר,רווחה ישראל כץ, מפליטי ד״ש,
נשאר בממשלה שבה י הדיח יוסף בורג
את הבא אחריו ברשימה, המפכ״ל־לשעבר
הרצל שפיר. בינתיים השתכנע רוב הציבור
כי הדחת שפיר היתה מוצדקת בהחלט.
אך מי שאינו חושב כך — איד יתייחס
לכוונתו של דיין להקים גוש טכני עם
בורג, כדי לקבוע ביחד את מחיר הצטר פותם
לממשלה הבאה?
לפני שבא אל דיין, נפגש שפיר ארוכות
עם שמואל פלאטו־שרון. פגישה כזאת של
המפכ״ל-לשעבר עם האיש המבוקש ביותר
על-ידי מישטרת-צרפת, בעוון פשעים פלי
ליים
— לא יכולה להיות אלא על רקע
של בחירות.
רם כספי, עורך־דינו של אהרון אבו-
חצירא, עבר לרשימה במישרין מאזרחים-
למען־פרס, חיל־העזר של מיפלגת־ר,עבודה.
הקשר בין שאר המועמדים ובין השקפה
פוליטית כלשהי נראה תמוה לא־פחות.

בשטח
ה הפ ק ר
4אן הו ל ך אוסף מיקרי זה, שהתקבץ
) סביב נס־הגולגולת־והעצמות של ה פיראט
הפוליטי?
המונים בישראל מואסים כיום בליכוד
ובמערך גם יחד. נוצר שטח־הפקר רחב.
הדיגלונים המופיעים בו כיום — שינוי,
של״י, ר״צ — אינם מעוררים התלהבות
המונית.
אל השטח הזה מתפרצים דיין וחבורתו.
בניגוד לסקרים המבטיחים, המבוססים על
תרמית סטאטיסטית (העולם הזה ,)2274
צפוייה לרשימה זו האפשרות להשיג אר בעה
עד שמונה מנדאטים. זה יספיק לדיין
— כי במצב שיווצר, מך הסתם, אחרי
הבחירות, יהיה מיספר זה חסר למערך
להקמת קואליציה.
וכך, אחרי כמה וכמה קפיצות, יחזור
דיין לכור־מחצבתו: כסא של שר בממשלת
המערך, שממנו הופל על-ידי מרד־הציבור
אחרי מילחמת יום־הכיפורים.

ז א סז ח סזי

ז^סקחס^

זזז סזוז ס ^
ז * 0זן וז ^ 0
65׳4040000״.

11 נזי ן מ>*נ ׳

מבניו! בלאן
ונווה ם1נ(*וו

_צים נתרר.

׳ * 0ו״ 740 נוי

אף אחד לא מצפה כמובן, שכך ייראה
שולחן ארוחת הבקר שלך, אבל סעודה
חגיגית או ארוחה במסעדה הם דבר אחר
לגמרי. כאשר אבשים הם אביבי תרבות
ואביבי טעם צפוי שהם יהיו גם אביבי יין.
״אבין יין״ הוא מושג חדש שבכבס לארץ
יחד עם ייבות מובפורט. היום כבר אפשר
לשפוט טיבה של מסעדה ורמתה ע״י
השאלה הפשוטה :״יש לכם ייבות מובפורט?״
הבה בראה מה קורה בשולחן המפואר,
הכל עומדים במבה העיקרית, בתחיל מימין
לשמאל: המבה היא ״ז׳יגו ד ה -מו טו ך (ירך

כבש) וז

סובניון,
עגל בר
סובניון מובייר׳׳
(״מובייו
שהולך

ץ המלווה אותה הוא קברנה

•י־ יי

לגבר הוזמן ״בלבקט דה-וו״(ב שר
וטב לבן) והיין׳המתאים לו הוא
בלאן. לגברת היפה הוזמן ״סול
שהוא דג סול מבושל ברוטב לבן
־׳׳ בצרפתית -אשת הטוחן) והיין
בם זה טוב הוא פרנץ׳ קולומבאר.

בראש השולחן מוגש ״פולה או -רי״( חז ה
עוף מבושל באורז) והיין המלווה אותו הוא
שניו-בלאן, הגברת הבאה שמשמאל הזמינה
שניצל(נו, טוב, היא רק אורחת) ולזה יתאים
בדיוק גרנאש רחה מקורר היטב. הגבר
משמאל הזמין דג שמך ברוטב וימר(רוטב
העשוי מיין לבן פרבץ׳ קולומבאר של
מונפורט עם מיונז, חרדל וצלפים ).ויין זה
גם מוגש למנה.

ז? 08ח ^ 0

יותר פרטים על היינות הזניים
של מונפורט, בעמוד הבא.
וימר יעקבסון טמיר

£נ<עס 40מ

פ תנ ץ׳ קולומבר של מונפורט צריך לשהות במקרר
לפחות חצי יום לפני ההגשה ואפשר לחלוץ את
הפקק בעת הארוחה. הטמפרטורה האידיאלית של
ההגשה היא 12-7מעלות צלסיוס. לגבינות המלוחות
טוב מאוד להגיש פרנץ׳ קולומבר של מונפורט.
הפרנץ׳ קולומבר הולך טוב עם מוסיקה של דביוסי
ורוול, עם ג׳ז קלאסי(ניו אורליאנס) ,עם פיסול
ועם ספרי הרפתקאות(שוגון).

! מ סזזז ס א
פרנץ׳ קולומבר של מונפורט הוא יין שולחני לבן
מעולה, חצי יבש(דמי-סק) .יש לו טעם מובהק של
רכות וארומה נקיה. הוא עשוי מענבים מובחרים של
גפן ה״קולומבר״ הצרפתית ומצויין כ״אפריטיף״.
מגישים אותו עם דגים, מאכלי-ים ועוף.

188££1
111£דוז

ן גש1£0ו

מנז־ 11100
״ו אזור ו1ז

0מניי 8*0§8)88!||81
ז>9ע1זז 60 ם א*ס0000£יז־)
״פוסזעשמי
נז־זזנד ולמזולא
8 3ס בע־־מ נ תני ה פי׳ת.

07188 * 81.

0£סם 0מ?

ז & סז מסא
€1X8810

קברנה סובניון של מונפורט הוא יין אדום יבש
העשוי מענבים מובחרים של גפן מזן ״קברנה
סובניוך ומאוחסן במרתפים הקרירים של מונפורט.
יין זה מאופיין בצבע אדום עשיר ובארומה עדינה.
בקברנה סובניון של מונפורט יש לטפל בעדינות.

* 1. 8£11ז 1£א*\ ׳1אמ
סנונת יומיזן
יין ימוד 1וזנ
עד 6 x0 .1 0 0 6זסא 1.ו״ 7 50מ ד

1־8ס1£זז 00 סא*ס6ססססוזק

£2/ 10

שנין בלאן של מונפורט עשוי מענבי הגפן ״שנין
בלאן״ שנבחרו בקפדנות ושהו בחביות הגדולות
במרתפים הקרירים של מונפורט. שנין בלאן של
מונפורט הוא יין שולחני לבן יבש ובאופן מיוחד
טעים לשתיה עם מאכלי ים, חזה עוף לבן ובשר עגל.

יש להגישו מקורר היטב היטב ( 7מעלות צלסיוס),

0£ס 8 00ק

־ מז סז ח סז *

0 ^8810
£י\ד\\ ;זזזמ׳וז
י1יו 1ל!ן

״ן**יטץ
1ס.ץ נ 1י* 5 1ו 1ח 1זקב1ב!וו1.חז 5 0לנ ד ד

.1ס. ט.

סובניון בלאן של מובפורט נחשב ליין לבן מצויץ,
עדין ומיוחד. לא מנומס לצקצק בלשון אחרי ששותים
אותו, למרות שיש חשק לעשות כן. הוא מיוצר מענבי
״סובניון בלאן״ מאזורים נבחרים, ומוגש ישר
מהמקרר(לאחר ששהה שם כ ־ 7שעות).
חולצים את הפקק בעת ההגשה ומגישים בכוס בעלת

להניחו במקום קריר ומוגן מפני אור שמש .
שעה לפני ההגשה יש לחרוץ את הפקק(אחרי
שהבקבוק שהה כשעה במקרר במדף התחתון).
בקברנה סובניון של מונפורט מכינים ״תרנגול
ביין״ ואותו יין גם מגישים עם המנה לשולחן.
קברנה סובניון של מונפורט, הולך טוב מאוד עם
מוסיקה קלסית קלה, מחזות אנגליים בטלויזיה
ופתיחה חגיגית של תערוכת ציורי שמן.

נ ס. ט .ב/ר־מ נ תני ה-נדת.

והגבינות שאוהבות אותו הן גבינות עיזים(שבר)
מלוחות(וגם מחמצים בצד לא יזיקו) .יש להגישו
בתוך כוס גבוהה בעלת רג ל( כדי שאצבעות היד לא
יחממוהו) .שנין בלאן של מונפורט הולך טוב עם
סירטאקי, שירים של תאודורקיס, בוריס ויאן, פרקי ־־
שירה של רימבו, היינה וטשרניחובסקי, עם קטעים
נבחרים מתוך אופרות של וגנר ומנוטי ועם קיית
ג׳אראט(פסנתר סולו) ובערבי פתיחה של סרטי
י איכות ישראלים באביב.

בורסנת ני די נרזג

ז&סזמסו*
€1X8810

£א£ * 1רד0 1 0 1 4 1 1¥111

ם1ב1י1ן ביין
יץ וזז8ד ל1ן

רגל גבוהה מאוד. בארוחה מגישים אותו עם מטעמי
הים, עם דגים העשויים ברוטב לבן, ובמנות מיוחדות
מבשר עגל או עוף, וגם כ״אפריטיף״ משובח.
סובניון בלאן של מונפורט מוגש עם גבינות ביתיות
פיקנטיות(לא מתוקות).
סובניון בלאן של מונפורט הולך טוב מאוד עם
הפרליודים והפוגות לפסנתר המושווה של בך, עם -
ויואלדי, עם מוסיקה מודרנית של סאטי, ועם ספרים
של אסכולת ״הרומן החדש״.

עזר :£*0 .1 0 0 6זסא 7501* 1.מ־ד

׳•8ם_£ודו*8080 וטשססמז־ז
נזיזזד וממולא ירי
ו. ס .ט. ב ע־ מ נתניה נדת.

ז&סזחסא
גרנאש רוזה של מונפורט עשוי מענבי ״אליקנט
גראנש״ המפורסמים. צבעו ורוד צלול וטעמו עדין
וארומטי. יש להגישו לשולחן כשהוא מקורר היטב.
רוזה גרנאש של מונפורט הולך יפה עם מיני בשר
שונים, דגים ומנות מעורבות, ואפשר לשתותו בכל
.הזדמנות. הוא פופולרי במיוחד ויש המגישים אותו

01^8810
188^61.
1יי 1זו.וו:׳1׳,וז1ז יווו1

יין ווזה גונו!

כ״אפריטיף״ לפני האוכל. הוא הולך טוב עם
גבינות כמו ״בל-פאיזה״ ו״קפריס דה-דייה״.
ברוזה גרנאש של מונפורט לא ממלאים הכוס עד
שוליה, מספיק כדי שלושת רבעי מגובהה. אין
משאירים אותו במקרר יותר משנחוץ. מחסלים
אותו לבד או עם ידידים. גרנאש רוזה של מונפורט ,׳־
הולך טוב מאוד עם ג׳ז בעיקר ג׳ז מודרני ושיחת
ריעים(בסלון של יום שישי) ,עם בלט קלאסי ועם
מנדלסון.

זוה

האם

פושעת

מסוכנת?

ה הורי אומר:

..היא רדו נ ת
!הישנה עם בובה!״
המשטרה או מרת:

..המוח ונמסו! שר
!כנופיית פושעים!־־
! היא

״!המשטרה מחפשת
אתבעלי!
ף ל עצרה של גילה ליברמן שונה מכל
י המעצרים. הצעירה הנראית כבת 14
יושבת מכורבלת בשמיכה צבעונית, לבושה
טרנינג אדום ולידה צעצוע צמרירי. אין
שוטרים וסוהרים סביבה, רק בני מישפחה
אוהבים. אבל היא נתונה במעצר.
לפני כמה ימים החליט השופט חיים
שימחה נחמני, כי גילה תשוחרר בערובה,
ותשאר במעצר־בית.
לכן יושבת גילה על הספה, בבית
קומות ביפו, בדירה מרווחת השייכת
להוריה, ואינה יכולה לצאת משם. ההורים
נראים שבורים, בגלל מאורעות הימים
האחרונים. אנשי עמל, רחוקים מפשע
ומישטרה, נקלעו ההורים בלי אזהרה
מוקדמת לסיוט. בתם הקטנה, הנראית
תמימה וחסרת־אונים, שישנה עדיין עם
בובה במיטתה, נעצרה על־ידי המישטרה.
השוטרים שפרצו לדירה לפני שבוע
ימים הורידו מעל צווארה של גילה ארבע
שרשרות־זהב, וביקשו ממנה שתודה כי
השרשרות נגנבו בפריצות של חבורה
מאורגנת לחנויות צורפים.
לפני שהספיקה גילה להשיב על ההאש מות נלקחה לתחנת המישטרה. אביה
התלווה אליה, כדי לשמור עליה, וכאשר
הגיעו לתחנה התברר להם שהשוטרים
חושדים שהיתה ראש כנופיית פורצים,
שביצעה 31 פריצות לחנויות תכשיטים,
פיצחה כספות וגנבה רכוש עתק. גילה
הסבירה כי כל תכשיטיה הם ארבע שר שרות
הזהב שנלקחו ממנה, וטבעת הני שואין
שלה. ועוד אמרה, שיש בידה להוכיח
כי קנתה שלוש מהשרשרות אצל צורף
ביפו, ואת הרביעית הביא לה בעלה,
כמתנה מיוון. ואמנם חיפוש שנערך בדירתה
ובדירת הוריה לא העלה כל תכשיט נוסף,
או כל חפץ אחר החשוד כגנוב.
אך השוטרים רק גיחכו למשמע הסבריה.
לדבריה אמר לה רס״ל עמנואל מזעקי:
״אנחנו יודעים שאת המוח של הכנופיה.
את הראש המתכנן. כולך פשע!״ אחרי
שכינה אותה בכמה כינויי-גנאי, אמר לה
כי יתפוס אותה בשערותיה כדי שהיא
תצביע על חנויות .״על איזה חנויות אתה
רוצה שאצביע ז״ שאלה גילה. והוא הסביר
כי עליה להצביע על החנויות שנפרצו,
ושמתוכן נגנבו התכשיטים.

חו ת ם של
ארץ זרה
^ כיה הדואג של גילה חזר לתחנת
המישטרה ובידו קבלות המוכיחות כי
הצורף היפואי שממנו קנתה גילה את
תכשיטיה, קיבל כסף תמורתם.

החוקרים בדקו את הקבלות ואמרו כי
אינם מאמינים. הם התעקשו על גירסתם,
כי גילה היא המוח של כנופיית פורצים
משכונת שבזי, וכי בעלה הוא אחד מפעילי
הכנופיה.
אחרי לחץ של בני המישפחה הוזמן
הצורף היפואי לתחנת המישטרה. שם
הונחו בפניו עשרות שרשרות־זהב, והוא

שנמצאו על גילה נקנו כדין, נאלצו השוטרים
לשחררה.
יומיים אחרי ששוחררה חזר אחד השוט רים
לדירת ההורים, שם מתגוררת גילה
מאז הסתכסכה עם בעלה, לפני כחודשיים.
הוא הזמין אותה שוב למישטרה.
שוב הלכה עם אביה לתחנה, וכאשר
שאלה אם תוכל כבר לקבל את תכשיטיה

..הוכחתי שקניתי את תכשיטי!הזהב!
התבקש לזהות את אלה שקנתה גילה.
אחרי עיון מדוקדק וקפדני בחר הצורף
את שלוש השרשרות הנכונות. נותרה עדיין
הרביעית, אשר עליה מוטבע חותם של
ארץ זרה.
אחרי 24 שעות של מעצר בתחנת המיש־טרה,
כאשר היה ברור כי כל התכשיטים

בחזרה, הבהירו לה השוטרים כי אינם
מעוניינים בה ובתכשיטיה, אלא בבעלה.
הפעם ראו בני המישפחה כי נכנסו למיל-
כוד, ופנו לעורכי־הדין בני נהרי ודויד
אופק. השניים פנו למישטרה בשאלה על
מה ולמה מחזיקים את גילה במעצר, הרי
היא הוכיחה כי התכשיטים שנמצאו עליה

אינם גנובים, וחפצים אחרים לא נמצאו.
אך גם להם הוסבר כי המישטרה תמיר
ברצון את גילה תמורת בעלה.

״ ה ם רוצים
א ת בעלי״
ף* עלה של גילה, עופר ליברמן (,)27
^ בן לאם תימניה יפהפיה ולאב אשכנזי,
נולד בצפון תל-אביב. כאשר מלאו לו , 13
נפטר אביו. עופר חזר להסתובב בשכונת
שבזי, שם גרה סבתו בבית ציורי ישן.
את גילה הכיר כשהיתה בת ,16 והשניים
הפכו זוג. שנתיים יצאו ואז התגייסה ה צעירה
לצבא. אבל עופר לא נתן לד לשרת
זמן רב. השניים נישאו זמן קצר אחרי
גיוסה של גילה.
הזוג הצעיר התגורר בתחילה אצל הוריה
של גילה, ואלה גם עזרו להם בתחילת
דרכם. אחר כך עברו לגור יחד עם אמו
של עופר, בבית הישן של הסבתא בשכונת
שבזי. אך כיוון שגם אחרי ארבע שנות
נישואין אין להם ילד, נתגלעו ביניהם
חיכוכים. לפני חודשיים חזרה גילה לבית
הוריה.
״אני לא מאמינה שעופר עושה דברים
כאלה,״ טענה גילה .״במישטרה היתה
הפעם הראשונה ששמעתי על כך בכלל.״
היא אינה יודעת היכן הוא כיום, ואינה
יכולה לעזור למישטרה למצוא אותו .״אבל
בפעם השניה כשעצרו אותי השוטרים,
הם בעצמם אמרו לי שהם יודעים שאני
חפה מפשע, והם רק רוצים את בעלי.״
גילה ובני מישפחתה אינם יודעים אם
המישטרה עוקבת אחרי קיום הצו. מאז
השיחרור בערובה לא ביקר בדירה אף
שוטר .״אבל אולי הם שומרים בחוץ,״
אמרה אמו של עופר, הנמצאת גם היא
עם כלתה.
מה תעשה כאשר יחזור עופר, האם
תשוב אליו? גילה אינה יודעת מה להשיב
בשלב זה .״נחכה ונראה,״ היא אומרת.
ובינתיים היא ממשיכה לישון בלילות עם
אידנה אלון י

בובתה.

עז־תהבלבההשקרנית

ליריק חדש
בדיזנגוף!
״ מרתף לי רי ק ״ פועל
בדיזנגוף ,190ת׳׳ א

מרכז תרבות ראשון
מסוגו בארץ —
המציע ספרים,
תקליטים והדפסים אמנותיים מבחר עשיר ביותר של
ספרות עברית (על
זרמיה !השונים)
מבחר ספרים מתורגמים
מבחר ספרים מיובאים
תקליטים במגוון עשיר
הדפסים של אמני
צמרת ישראלים,
תערוכות מתחלפות,
הופעות בימי שישי,
קפה, מוסיקת רקע
שחרית של שבת

פתוח יום יום
(כולל מוצ״ש)
עד שעה 11 בערב
רשת חנויות ליריק
ברחבי הארץ :
ליייק — משרד ראשי: לירילן לירילן ליריק ליריק
ליריק

דיזנגוף , 190ת״א,
טל)03(233892 .
— ״מרתף ליריק״
דיזנגוף , 190ת״א
— רח׳ סוקולוב ,53
רמת־השרון
— ככר המדינה,
רה׳ ה׳ באייר ,8ת״א
— שדרות הגעתון ,38
נהריה

— רוטשילד ,77
פתח״תקוה

הצעות מיוחדות
לבאי ליריק דיזנגוף:
קניה בתשלומים
(אפשרות לתשלום
מרוכז, אחת לחודש)
הנחות גדולות
בתעודות קניה (עד ^)25
ספר שנקנה בליריק —
ניתן להשיבו ולקבל
תמורתו זיכוי על
חצי ממחירו.
כל זאת ועוד
ב,,מרתף ליריק״.
ב״מרתף ליריק ,׳
נעים להפגש.

״ליריק —

ספר ותק לי ט
לכל אחד.

יו ג ד חווג
הנחות מפתיעות !

(המשך מעמוד )24
הרבה יותר שאמר בחלק הראשון
של הרעיון, המעידים על ״כוונותיו
האמיתיות״ של גור.
להלן יוצג גור במיטבו, כשירות
למצביעים הפוטנציאליים של ה מערך.
״הציבור
שנלחם במיבצע ״לי טאני,״
אומר גור ,״היה מוכן באו פן
יסודי ולא בפרטים. כי ממה
נפשך: הציבור האזרחי שבתוכו
אנו נלחמנו, זה ציבור אזרחי המאכלס
את המחבלים כבר למעלה
מעשר שנים. זוהי אוכלוסיה ש היתר,
ידועה כנותנת סיוע פעיל
למחבלים וזאת עובדה היסטורית.
זה לא יעזור בדיעבד להיות יפה־נפש.
אני, כאלוף פיקוד, הפגזתי
אותם שנתיים וחצי. אחרי הטבח
ליד אביבים הפצצתי והפגזתי אר בעה
כפרים ללא שום אישור ! אתם
יודעים כמה כפרים ועיירות הפצצ נו
והפגזנו בשביל לשמור על בית-
שאן?״
המראיינים הנדהמים שואלים :
״ללא הבחנה?״
גור :״איזו הבחנה? מה עשו
תושבי אירביד שהפגזת, והפצצתי
אותם? אבל אז היה זה קרוב
לבית־שאן, למעוז־חיים, לבית־אל-
פא. אז זה נראה לכם טיבעי. צה״ל
שומר זוג מטוסי קרב באוויר. יו רים?
אז הוא מפציץ. מה קרה
לכם? אתם שוכחים את ההיסטו ריה.״
המראיינים
אינם מרפים :״ההו דעות
הצבאיות שלנו דיברו תמיד
על השבת אש למקורות הירי ופגי עה
במטרות מחבלים.״

״מיליון וחצי
פלי טים עשינו״
ד ור :״נו באמת ...אתם לא יוד־
׳״ עי ם כי כל ביקעת הירדן הת רוקנה
במילחמת ההתשה?״
שאלה: כלומר, כשאתה מדבר
על הפגזה, הכוונה היא שעשינו את
זה בלי הבחנה?״
גור :״לי אין זכרון סלקטיבי!
אני משרת בצבא שלושים שנה
מלאות. וכי אני לא יודע מה עשינו
כל השנים? מה עשינו לאורך
התעלה? מיליון וחצי פליטים
עשינו. באמת, איפה אתם חיים.
אתם מסדרים את העניינים לפי
הרצון הרגעי שלכם? הפגזנו את
אץ סמעיליה, סואץ, פורט־סעיד,
פורט־פואד. מיליון וחצי פליטים.
פתאום מה קרה? יושבים על־יד
הגבול בקרית־שמונה ועשר שנים
לא יכולים לנוע בלילה. מה
פתאום האוכלוסיה הזאת של
דרום־לבנון נהייתה צדיקה כל כך
גדולה? הם ידעו מה המחבלים
עושים, הם עזרו להם לפני ואחרי
המיבצע וקיבלו אותם כקבלת פני
גיבורים.״
שאלה :״הטיעון שלד הוא כי
האוכזוסיה הזאת היא בת־עגי־שה?״
גור
משיב בפסקנות :״כמו
כלום. אפילו לרגע אחד לא היה
לי ספק בכך...״
שאלה :״בהוראות שלד לצה״ל
לא אמרת להבחין בין אוכלוסיה
לבין אנשים שבהם אנחנו רוצים
לפגוע.״
גור :״אינני משקר לעצמי.
נתתי את ההוראה הזאת לכל
הצבא. וכשאני נותן פקודה לצה״ל
להיכנס לאיזור מאוכלס, ואני
מאשר דוקטרינת אש, אני יודע
מה שאני עושה. כל מה שאני
צריך לשמור הוא זה מפני התופעה
של הרצחת וגם ירשת! כלומר,
מפני ביזה, ואני אישית הקפדתי
על זה כל ימי חיי ...כשאני
אישרתי ליאנוש להפעיל מטוסים,
ארטילריה וטנקים, ידעתי מה ש אני
עושה. כשאמרתי ליאנוש :
תכנים למארון אראם טנקים מד!
שיותר מהר ותפגע בהם מרחוק,
לפני שהחבר׳ה מגיעים לקרב
פנים־אל־פנים, לא ידעתי מה ש אני
׳עושה? אז נתתי את הפקודה
הזאת.״

דבר אחד אפשר לומר לשיבחו
של גור: הוא כן. גור לא נסוג
ממה שפורסם ולא טען שדבריו
שובשו. להיפך, הוא זה שהת גרה
בשואלים וגער בהם על
תמימותם.

כפל לשון
ו מ עגל-ק ס מי ם
ן 6מיפלגת־ העבודה לא היווה
* הראיון שום אינדיקציה שלי לית
לגבי אישיות גור: להיפך.
יתכן שבעטיו התחזק מעמדו ב־מיפלגה.
הרי גם פרס מגדיר עצמו
כביטחוניסט. גור אולי כן, אך
איננו חכם. עיון מדוקדק בדברים
המזעזעים שאמר, אודות הפער
שבין הודעות דובר צה״ל ומעשי
הצבא בשטח, היחס לאוכלוסיה
האזרחית הערבית מעבר לגבול,
ההכרה שהכל מבינים, או צריכים
להבין כיצד התנהלו העניינים ב אמת
— כל אלה מוכיחים שיש
מרחק רב בין ההצהרות הפומביות
שגור נתן להם את ידו לבין
הכוונות האמיתיות והמעשים ש נעשו.
גור
מתלונן על סאדאת ״שכוו נותיו
האמיתיות״ שונות מכפי
שהוא מצהיר עליהן. הוא נחרד
מהנסיגה מסיני ומציג בפני כולם,
שבוע אחרי שבוע, את דעותיו
הפסימיות לגבי המשך יחסינו עם
מצרים• יש לו סיבה לדאוג. אם
המצרים ינהגו בדיוק כמוהו, סביר
להניח שהסכם השלום יהפוך ל־מיסמך
ריק מתוכן כבר בתחילת
כהונתה של הממשלה הבאה, שגור
יתפוס בה, לכל הדיעות, מקום
מרכזי. יתכן שלכך הוא חותר.
גם הצהרתו האחרונה המתונה
יחסית, של גור, נגד התערבות יש ראלית
בלבנון עולה בקנה אחד
עם אותה מדיניות שדגל בה תמיד.
גור היה זה שהקים למעשה את
״המובלעת הנוצרית״ ,הנשלטת על-
ידי ישראל בדרום לבנון. הרמטכ״ל
לשעבר סבור שדי בכך לפי שעה.
המערך טוען שהוא ימשיך ב תהליך
השלום ואף יפעל לפיתרון
בגדה המערבית וברצועת עזה.
גור ואנשיו ינסו, מן הסתם, לעצור
את הנסיגה בסיני, לפחות בפית-
חה, בטענה שלמצרים יש כוונות
שונות מאותן שעליהן הם חוזרים
בהצהרות. הוא יאמר שאנו רוצים
בשלום והצד השני לא מגלה נכו נות,
תוך כדי פעילות אינטנסיבית

במדינה
(המשך מעמוד )39 החלו טלוויזיה לפינה כלשהי,
יושביה מתעוררים לפעילות קד חתנית,
צוחקים בכל. פה, מוחאים
כפיים ושרים בהתלהבות שירי-
מולדת. כאשר כבו הזרקורים,
חזרו לאדישות מדוכאת.
מישחק ילדים. הסוף המר
בא בחטף. השעה היתה אחת ו חצי,
והכל התכוננו לבלות עוד
כמה שעות טובות• העיתונאי חגי
אשד הרכיב צוות של ח״כים —
יהודה בן־מאיר, אהוד אולמרט,
יוסי שריד, מרדכי וירשובסקי —
וביקש להציג להם שאלות. השא לה
הראשונה נגעה לסדרים פרל מנטריים.
איש לא מצא תשובה
מבריקה. השאלה השניה לא הבי
מועמד
גור
להגברת ההתנחלות ב״איזורי ה ביטחון״.
לפנים
יכול היה המערך לטעון
שאין ברירה. סאדאת ביתק את
מעגל הקסמים. דבריו של גור,
שלא זכו לגינוי, והמוטו שהביא
עימו כנדוניה למיפלגתרהעבודה,
מבשרים כיצד ינהג המערך בשיל־טון,
אם זה יפול לידיו בקרוב.
כפל הלשון שגור הוא נציגו
הנאמן יחזיר את הישראלי אל
התקופה שלפני נובמבר 77׳.

המחשבה על גניבת הכלב נתחז קה
כאשר הלכה בבוקר אל הבו טיק,
הקרוב לביתה, מבלי שמצאה
את עקבותיו. היא סובבה בחצרות
בתיקווה, ביקרה ליד בתי הכלבות
המיוחמות והלכה אל הפינות החבי בות
עליו. לבסוף חזרה לבוטיק.
יחיד מסוגו כארץ. אבל ה כלב
לא הגיע גם לבוטיק. משחלף
הבוקר חשד עליה עולמה. לפני
כשש שנים נגנב כלבה לראשונה.
אז היה צעיר ושובה לב. כלב בוק סר
לבן, יחיד מסוגו בישראל. היא
קיבלה אותו כשהיה תינוק וגידלה
אותו באהבה ובמסירות. הכלב היה

אה תשובות שנונות ויותר —
ואז לפתע, כאילו על פי פקודה
אילמת, קמו עשרות ח״כים ונהרו
אל שער־היציאה. המסיבה נגמרה
— ויחד עימה הכנסת.

קשור אליה עד מאוד ולא נפרד
ממנה כשהיתה הולכת לעבודתה.
אז עבדה במלון פאל (לשעבר שר־תון)
והכלב היה ידידם של כל
עובדי המלון.

גידעון רייכר שם את מילות־הסיכום
בפי ח״כ הליכוד חיים
קופמן, סוכן צעצועי־לגו בארץ :
״הכנסת היא מישחק־ילדים.״

משלא מצאה אותו סמוך לבית־המלון
ואף לא באיזור, חששה כי
מישהו חמד את הכלב היפהפה והח ליט
להפוך אותו לעסק. אחרי ש פנתה
לכל הגורמים, כולל המיש־טרה,
אגודת צער בעלי־חיים וה רופאים
הווטרינרים, החליטה לפ נות
להעולם הזה.

חיות
גל, ראהבלבזה>
עד חיי בלב ועד
קשרי הזב שבץ
החיה והארס

כן, אבל לא חכם

בוקר גברו חששותיה של רחל. רק
לא זה, חשבה בחרדה, אל אלוהים,
רק שלא נגנב!

מאז ליל ה־ 30 במארס לא עצ מה
רחל אייכנר את עיניה. באותו
לילה עלתה על יצועה, עייפה, כ דרכה,
אחרי יום ארוך של עמידה
על הרגליים ועבודה בבוטיק שלה,
בכיכר־אתרים. היא השאירה דלת
פתוחה לכלב־הבוקסר שלה, ארו.
גם הוא לא שינה ממינהגו מדי
לילה בלילה, כשבסביבה שתי כל בות
מיוחמות! הוא היה יוצא לו
לסיבוב לילי, נפגש עם ידידותיו,
ואחרי שעתיים־שלוש היה חוזר
הביתה. הוא ידע כי כאן מחכה לו
רחל, וזהו המקום שבו הוא רצוי
ביותר, כילד אצל אמו.
אף שבזמן האחרון רבו מיקרי־האלימות
בעיר ואנשים בודדים
סוגרים עצמם על מנעול ובריח, לא
יכלה רחל להקשיח לבה נוכח טב עו
של הכלב הזכר. היא ידעה כי
באשר נקבה מיוחמת מצויה —
לשם נושאות אותו רגליו. לכן
היתה נכונה גם בלילה זה לקום,
לשמע צעדיו של הכלב, לסגור את
הדלת ולחזור לשינה המתוקה.
אבל בליל ה־ 30 במרס לא חזרה
לסגור את הדלת. הלילה התארך
עד מאוד והכלב לא חזר. לקראת

למחרת הופעתו של הגליון
(העולם הזה ,)1978 שבו פורסמו
הפרטים על הכלב, ניתקל סיור
של המישמר האזרחי כאדם עם
בוקסר לבן. הסתבר כי האיש
התמחה בגניבת כלבים והמישטרה
לכדה אותו. הוא בא על עונשו
והכלב חזר הביתה. בעקבות. פניי תה
של רחל לעיתון.ותיאור הכילב
כ״יחיד מסוגו בארץ,״ התפתח וי כוח
מעל דפי העולם הזה (:)1977׳־
הסתבר שישנם אנשים הקנאים ל טוהר
הגזע, שלדעתם יש לחסל
את הכלבים שאינם עונים על הת קנון
המקובל ב״ספר הגידול״ של
גזע מסויים.
רחל היתד, מזועזעת, ויחד עמה
גם קוראים אחרים. המחשבה על
כך שמותר להרוג למען טוהר הג זע
הבעיתה אותם.
מי שגנב את הבוקסר של רחל
לא ייהנה ממנו עתה. הוא כבר בן
תשע, ואף שהוא גברי במיוחד,
רחב יותר ונמוך יותר מן הבוקס רים
האחרים, הוא זקוק לטיפולים
מיוחדים. מחמת הזיקגה עשויים
פניו קמטים קמטים• הוא סובל
מבעיות של עיכול וזקוק לתרופות
מיוחדות ולדיאטה מיוחדת. הוא
רגיל לבעליו בלבד, לטוב ולרע,
וטוב יעשה מי שימצא אותו, אם
יחסוך יסורים הן מן הכלב והן
מבעליו — וימהר להחזירו.
ה עו ל ם הז ה 2275

ספורט
כ דו רג ל
ניגוד אזנ טרס׳ ם
מיפגש מעניין ייערך ביום השבת ב־מיסגרת
מישחקי הליגה הלאומית לכדורגל,
בין מכבי נתניה ומכבי תל־אביב. תיאו רטית׳
עדיין עלולה הקבוצה התל־אביבית
לרדת לליגה הארצית, בעוד שמכבי נתניה
ניצבת במקום טוב בראש הטבלה.
המאמן של מכבי נתניה, יעקב (״יעני
קל׳ה״) גרונדמן, יהיה מאמן מכבי תל-
אביב בעונה הבאה. גרונדמן חתם חוזה
עם מכבי תל-אביב לפני כמה שבועות,
וישמח לאמן אותה במיסגרת הליגה ה לאומית.

ינהיג גרונדמן את קבוצתו הנוכחית
נגד קבוצתו לעתיד, כשאימת־הירידה
לליגה הארצית מרחפת עליה.
מצב דברים זה אינו רצוי בשום ליגה.
באנגליה אין זה יכול לקרות. שם מחתימים
מאמן חדש רק בגמר עונת־המישחקים.

כ דו רסל
מ חי רו עור מיג־*,
מיקי ברקוביץ, שחקן הכדורסל של מכבי
תל-אביב, קיבל הצעה לשחק בקבוצת-
פאר איטלקית. ממקורות מקורבים נודע,
שהשחקן המחונן קיבל את ההצעה, כאשר
יצא את שטראסבורג אחרי מישחק-הגמר,
לעשות עסקים באיטליה. נודע גם שהקבוצה
הציעה לו סכום הנע בין 70ו־ 100 אלף
דולר לעונה.
ברקוביץ׳ חתום על חוזה עם מכבי תל-
אביב, שיסתיים בסוף העונה הבאה. כש-
התבקש להגיב, ענה :״קיבלתי כמה הצעות.
אבל את יכולה לרשום מה שאת רוצה.
מצידי אין תגובה!״

שיט
כסרער 13ה מי ם
שימחה אמיתי, יליד תל־אביב, הוא
מנכ״ל אופנה ברוך, מיפעל לייצור חולצות
המייצא לדבריו בסכום של שני מיליון
דולר, והמתקרב לשלושה מיליון בשנה
זו. תקציב־הענק של המיפעל כולל גם
תקציב־פירסום, שהיקפו החצי־שנתי הוא
חמישה מיליון לירות ישראליות. כסף זה
מיועד לפירסום שוטף בעיתונות וליחסי־ציבור.

זמן רב משתעשע אמיתי ברעיון
לאמץ קבוצה. לפני כמה שנים היתד, בית״ר
תל-אביב על הפרק, אולם הרעיון נגדע
בעודו באיבו.
הגישמלן הראש״111
של הכדורגל
האנגוף!
מזהיר מטי

הורס
ע:גמ

העולם הז ה 2275

ראש־ איגוד־ מאמנים וייד
הישראלי רץ אחרי הכדור
כסף גדול, שאם לא ישתמשו בו ילך ישי רות
למם־ההכנסה. לכן כדאי לקבוצות
לקנות שחקנים או למכור אותם, הכל
בהתאם למצב הכספי של האגודה.
״יש מיקרים, שבהם שחקן שאינו נחוץ
לקבוצתו נשאר עונה נוספת, מתוך ידיעה
שיישב על הספסל, אבל לקבוצה לא כדאי
למכור אותו, ולהוסיף רווחים אשר. יירשמו
במאזן ואשר ינוכו על־ידי מס־ההכנסה.
זה כדורגל, זה?

אלן וייד הוא ג׳נטלמן אנגלי טיפוסי.
גבר גבדדקומה, כבן .50 שערו לבן, והוא
נמרץ מאוד. הוא מנהל האגף־לחינוך-
ואימון של התאחדות־ד־,כדורגל האנגלית.
״המיקצוענות,״ הוא אומר ,״הורגת את
הכדורגל האנגלי והעולמי, כך נראית הנב חרת
הלאומית של אנגליה, ששחקניה
הרוגים מעייפות.

יותר מדי ציפיות. אלן וייד הגיע
לישראל על פי בקשת איגוד־ד,מאמנים.
הקשר הספורטיבי בין אנגליה וישראל הדוק
ביותר. תורם לכך רבות האירגון של יהודי
אנגליה, המעורה שם היטב בספורט. הוא
שלח כבר בעבר מאמנים אנגליים, והפעם
התבקש לבוא בעצמו ולהרביץ תורה
למאמנים הישראליים. כך מרצה וייד לפני
מיטב מאמני-הקבוצות בארץ. הוא מלמד
שיטות חדשות לאימונים, טאקטיקה מודר נית
ועוד.

״פול מארי׳נר, למשל, שיחק העונה
ב־ 64 מישחקים. הוא מקבל הרבה כסף
מקבוצת איפסוויץ׳ ,והוא חייב לתת את
כל מה שהוא יכול.״
לדעת וייד, הכדורגל המיקצועני הולך
לקראת הרם עצמי, ואי-אפשר לתקן אותו.
״המיקצוענות, ובמיוחד ההתחרות בין
הקבוצות על השגת שחקנים טובים יותר,
יוצרת תאוות־בצע ושינאה. צירוף של שני
אלמנטים אלה הוא נוסחה להרס,״ טוען
וייד ,״ואין באפשרותו של איש לעצור
את ההתפתחות הטיבעית הזאת. יש שח קנים
שמרוויחים 1000 לירות שטרלינג
בשבוע (כ־ 200 אלף לירות ישראליות).
זו סיבה מספקת להיכנס למירוץ ולהילחם
עבור מקום באחת הקבוצות בליגה ה אנגלית.
״ומה
קורה בקבוצות י בסוף העונה,
כשעושים מאזן של רווח והפסד, נשאר

אמיתי היה מוכן לתת לכל אחד מהשיי־טים
סכום של 250 דולר, וכתמורה יפרסמו
אלה את שם החברה. החישוב היה שה שניים,
שהם מועמדים רציניים לאליפות־העולם,
יפרסמו את אופות ברוך לא רק
בשוק המקומי.

מנכ׳׳ל אמיתי

מישמעת טאקטית. לג׳נטלמן האנ גלי
עצות לשחקנים ישראליים, הנושאים
עיניהם לקבוצות האנגליות.

״כשאתה קונה ומוכר סחורה, כך אתה
נראה. הגיע הזמן, שישיבו לכדורגל את
ההנאה הפשוטה, הבלתי־אמצעית ! חבל
שהיום זה נראה כאוטופיה !״

לפני כמה חודשים שמע אמיתי את
פנייתו הנרגשת של יצחק אופק, יו״ר
הוועד האולימפי הישראלי, שביקש ממים־
עלים ומנדבנים לעזור לצמד השייטים
הישראליים הבינלאומיים, איתן פרידלנדר
ושימשון ברוקמן. אלה התקשו לממן את
הכנותיהם לאולימפיאדה, ונזקקו לתמיכה.
אמיתי פנה לעורך־הדין מתי שמש, ויחד
גילגלו את הרעיון. השניים פנו לשייטים.
הם הציעו להם מימון, שיאפשר להם
להתקיים ולהתפנות לאימונים.
להפתעתם, התנגדו השייטים. אמיתי
הציע חוזה לשנה אחת, עם אופציה להאריך
אותו מדי שנה, במשך ארבע שנים נוספות.
ברוקמן התנגד לכך נמרצות .״מה יהיה
אם נזכה במקום הראשון?״ שאל ,״הרי
נפסיד הצעות בסכומים אדירים ! ״

סתם לאהוד או לאמץ

לאמן בארץ אחרת, מתקשה תמיד למצוא
עבודה. גם אם בובי רובסון, מאמן איפס-
וויץ׳ ,יאמן קבוצה כמו ברצלונה, לא יתקבל
בזרועות פתוחות אצלנו.״
וייד לא נשמע מופתע במיוחד כששמע
את ההאשמות המוטחות בפני מנסל. הוא
העדיף שלא לענות ולא הוסיף אינפור מציה.
נראה שהם מכרים ותיקים, ומנסל
ביקר אותו כמה פעמים במלון שבו התאכ סן.
על מה דיברו השניים אין איש יודע,
אולם בעיקבות ההתקפות האחרונות על
מנסל — אולי חיפש המאמן דרך חזרה?
אלן וייד הוא כל־יכול בהתאחדות ה כדורגל
האנגלית, עד כדי כך, שיכול
לפעול ולחפש ג׳וב חדש למנסל, אם באמת
יודח. אולם כל אלה הם, בינתיים, ספקו לציות.

נמשך המשא־ומתן זמן רב. בינתיים
היה על אמיתי להיכנס לתוכנית חצי-
שנתית של הפירסום. הזמן דחק לו. מנגד
משכו השייטים את ההצעה, וגם עסקני
התאחדות-הספורט דשו בה.
ביום השני בשבוע שעבר היה אמיתי

״אני מכיר את מוטל׳ה שפיגלר, את
אליעזר וגיורא שפיגל, ורבים־רבים אחרים.
מובן שגם את יוסל׳ה מרימוביץ אני מכיר.
מי לא מכיר את יוסל׳ה? הרמה בארץ
שלכם היא טובה. יש הרבה מקום לשינו יים,
אבל, ככלות הכל, מה אפשר לדרוש
מארץ בעלת מעט תושבים ו נראה לי שיש
לכם יותר מדי ציפיות מעצמכם!״
אלן וייד מכיר היטב את מאמן הנבחרת
הישראלית, ג׳ק מנסל .״אם מנסל יחזור
לאנגליה,״ הוא אומר ,״יהיה לו קשה מאוד
למצוא עבודה. מי שעוזב אותנו ועובר

אמור לסיים את המגעים עם השייטים
ולהתחיל לבצע את החוזה. הוא הביא להם
את טיוטת־החוזה, והם רצו לעיין בו.
יש זמן, הם אמרו. אבל המנכ״ל לא יכול
היה להמשיך ולהמתין לתשובה. הם בדקו
את תקנון החובבנים, אם הם מורשים
לקבל כסף. העסקנים היו צריכים לדבר
עוד בינם לבין עצמם .״אילו הייתי מנהל
את החברה בקצב כזה,״ אומר אמיתי,
,״היינו נראים גרוע מאוד.״
אחד העסקנים ראה שהעסקנים הולכים
לזרוק כסף, שיכול להציל אותם מתמיכה
בשייטים. הוא ביקש להמתין, והציע
שהצדדים יחתמו בינתיים על חוזה, שאינו
מחייב את הצדדים. גם לכך הסכים אמיתי,
שסבלנותו הלכה ופקעה.
כך הפסידה עסקונח ההתאחדות עיסקה,
שהיתה פותרת הרבה בעיות. גם על התנה גות
השייטים מרחף סימן־שאלה. הציבור
כולו שמע את פנייתם הנרגשת לתמיכה.
אין הם מסוגלים לתפקד בלי גרוש על
הנשמה, הם אמרו. אך כשבאו לעזור להם,
מתוך אינטרסים לגיטימיים, הפנו עורף
בטענה שאולי ירוויחו יותר אם לא יקשרו
את עצמם לטווח ארוך.
ביום החמישי האחרון התקיימו דיונים
מרתוניים עד השעות הקטנות של הלילה,
וביום השישי הודיעו השייטים סופית שלא
יחתמו על החוזה.
אוהד מילדות. בינתיים לא קפא אמיתי

״השחקנים שלכם צריכים להיזהר מאוד,
כשהם בודקים הצעות מקבוצות שלנו. הם
צריכים לקחת את הסיכון שלא יעלו בהרכב
הראשון. מי שהגיע לקבוצה כמו ליברפול
ולא הצליח להוכיח את יכולתו, הוא בדרך
כלל גמור באנגליה.
״אינני יכול להיזכר בשחקן אחד שנרכש
על־ידי ליברפול, לא הצליח בשורותיה
והצליח בקבוצה אחרת. מי שלא טוב
בליברפול, גומר את הקאריירה שלו. ואפילו
אם היה שם שחקן מצליח, לא הצליח
בהמשך. להיות טוב בשורות ליברפול,
משמע, לשחק מישחק קבוצתי טוב, להש תלב
עם יתר השחקנים. דבר כזה מוריד
מכישוריו האינדיווידואליים של כל שחקן,
ומפריע לו לתפקד בקבוצה אחרת.
״דבר אחר המאפיין את הכדורגל ה אנגלי,
שיגרום הלם לשחקן חדש בקבוצה,
הוא המהירות האדירה שבה נעשים מהל כים.
אינני מתכות לומר שהמישחק מהיר.
זה ידוע לכולם. אני אומר ששחקן יודע
מה הולך לקרות במיגרש, אבל לא יודע
מתי זה יקרה. כל כך מהיר הוא המישחק.
צריך להתרגל לזה, ומי שחושב שלא יוכל
להתגבר על הבעיה, מוטב שלא ינסה.
״קיימת אצלנו גם משמעת טאקטית.
זוהי בעייתו הגדולה של הישראלי. הוא
לא יכול להישאר במקום שבו אמר לו
המאמן להיות! ,נדמה לו שעליו לרוץ אחרי
הכדור. מישמעת טאקטית היא מהיסודות
של השחקנים המיקצוענים, כי אז המישחק
צפוי, אפשר לדעת מה יהיו המהלכים,
להגיב עליהם במישחק התקפי, וזו גם
הסיבה שהמישחק שוטף.״
ומתי תהיה רמת הכדורגל בארץ גבוהה
יותר? ״יש לכם שחקנים טובים,״ הוא
אומר ,״כשיהיו כולם בנבחרת הלאומית,
האימונים יהיו מסודרים ומאורגנים, כל
אחד יופיע בזמן, אולי יהיה כדורגל טוב.
אינני חושב שיש לכם מקום לכדורגל
מיקצועני. אין לכם די כסף. חוץ מזה,
מה רע לכם כך??

על שמריו. ידיד של מחלקת־הכדורגל של
מכבי תל־אביב שמע שהוא מחפש קבוצה.
מכבי סיימה את החוזה עם חברת גולדס־טאו,
שאימצה אותה בעונה זו, וחיפשה
מאמץ חדש. כך סודרה פגישה בין עורו־הדין
אברהם שרים, יושב-ראש מחלקת־הכדורגל
של מכבי תל-אביב, ובין אמיתי.
השניים שוחחו ביניהם וגיבשו את התנאים
של מתן שם־החברה, תמורת תמיכה כס פית.
שימחה
אמיתי הציע חוזה לשנה אחת,
עם אופציה להארכה לארבע שנים נוספות,
כל שנה מחדש. אמנם נתגלעו חילוקי-
דעות ביניהם לגבי הסכום שיתן אמיתי ל קבוצה,
אולם ״כסף זו הבעייה האחרונה,״
הוא אמר.
ביום הראשון נפגשו השניים במלון
בתל־אביב, כדי לסכם את העניין סופית.
לא נותר אלא לחתום על החוזה.
שני הצדדים אינם מוכנים־ לדבר על
הסכום המעורב בעיסקה. תקציב־הפירסום
השנתי של החברה הוא 10 מיליון לירות,
ויש להניח שמחציתו תשולם למכבי תל-
אביב, אם בצורת כסף נזיל, אם כחלק
ממסע־פירסום, רכישת ביגוד או ציוד
ספורט אחר.
אמיתי, אוהד מושבע של הקבוצה, שיל-
דותו עברה בצילה בתל-אביב הקטנה,
התמנה כחבר הנהלה במכבי תל-אביב,
החל בעונה הבאה, עם חתימת החוזה.

ם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים

רכס פי

שרה קישון:

יורם המי 1ר חי

אתנגד דהסנס גי מרחו געו מ
עם המפד״ל!״ קן הקוקייה?״ פ ה ,

עירך־הדיו רם כספי היה ידוע כאחד מתומכיו
הנלהבים של מנהיג מיפלגת־העבודה, שימעון פרס, ואף
היה חבר פעיל באל״ף — אזרחיס״למען־פרס. כשפירסם
משה דיין את רשימתו החדשה, תל״ם, הסתבר כי הח׳
כספי הוא המועמד השביעי בה. שאלתי אותו :

• עד לפני ימים ספורים היית חכר כאל״ף.
למה עברת מפרס לדיין?
קודם כל לא חייתי חבר באל״ף עד לפני ימים
ספורים, כי אם עד לפני חודשיים. כשהצטרפתי לאל״ף,
דיין לא רץ לכנסת ברשימה עצמאית. ברגע ששקל
אפשרות כזו, הפסקתי את פעילותי באל״ף, ונא לא
לשכוח: אל״ף הוקמה לפני הוועידה שעמדה לבחור
את יושב־ראש מפלגודהעבודה. המאבק היה בין פרם
לרבין, ואני נאבקתי למען פרס. אחרי הוועידה כימעט
ולא התקיימו ישיבות של אל״ף. ברגע שדיין החליט
לרוץ לבחירות, עברתי למחנה שלו.

• מה דעתך על האפשרות שהמפר ״ל ו
תל״ם יחתמו על הסכם, שלפיו יצטרפו ביחד
לקואליציה של המערך, אם אמנם ירכיב ה־המערך
את הממשלה הכאה?
לא דובים ולא יער. אני שומע בפעם הראשונה על
אפשרות כזאת. אנחנו לא נעשה איתם שום בלוק, אנחנו
הולכים לבד! ובכלל, מי אמר שצריך ללכת לקואליציה.
לשבת באופוזיציה זה לא אסון. כולם רוצים כיסא
בממשלה. אם ישאלו לדעתי, אביע התנגדות לכל הסכם
עם המפד״ל.

כה אמר עורך־הדין רם כספי, שהוא פרקליטו של
שר״הדתות אהרון אבו־חצירא, אחד המועמדים הראשיים
ברשימת המפד״ל.

1רד

כתב־הטלוויזיה יורם המיזרחי הוא ״האיש שלנו
בדרום־חלבנון״ .ולהשיג אותו ואת המייג׳ר סעד חדד
קשה באותה המידה• לשניהם אין טלפון. ומי שמחפש
אותם באופן דחוף, צריך להתקשר למלון ״ארזים״
ולהשאיר הודעה, או לתפוס אותם שותים קפה עם
החבר׳ח. שאלתי את יורם המזרחי, המתגורר במטולה :

לפני כשבועיים רעשה הארץ. הסופר והסאטיריקאי
אפריים קישון — ״מיסטר לאומני״ — ירד מהארץ
והעתיק את עסקיו לשווייץ .״ידיעות אחרונות״ פירסם
מיכתב של קישון, המבקש להתקשר איתו בענייני
עסקים לפי הכתובת בשווייץ .״על המישמר״ פירסם
רשימה בשם ״הפטריוט״ ,והפירסומאי אורי סלע שלח
לקישון, לפי הכתובת השווייצית, את כל ספריו לאות־
*מחאה.
צילצלתי לאפריים קישון. נמסר לי שהוא נמצא
בשווייץ עם אשתו, שרה, בעלת גלריה. השבוע חזרה
שרה קישון ארצה. שאלתי אותה —

• איך מרגישים תושבי מטולה, האם הם
חוששים מהמילחמה כלבנון?
יש פער עצום בין מה שחושבים על תושבי מטולה
בתל־אביב לבין המציאות בצפון. אנשים לא מבינים מה
הולך פה.
אתן לד דוגמה. אתמול ירו. קטיושות, בחוץ
היה רעש מהומה. סירנות והוראות לרדת למיקלטים 70 .
אחוז מתושבי גבול הצפון לא ירדו למיקלטים וראו את
האירוויזיון. בחוץ שורקות הקטיושות, ובפנים יושבים
החבר׳ה וכוססים צפורניים ומחכים לראות איזה דביל
יזכה במקום הראשון.
זה לא אומר שאין מתיחות ואין התמרמרות. את צריכה
להבין, אנשים שחיים כאן זוכרים את קרית־שמונה
ומעלות ואוטובוס ילדי-אביבים וכפר יובל. זה מוחשי.
ואנשים לא-בטוחים ומודאגים, ולמה שלא ידאגו י
מר מנחם בגין החכם מוצא לו זמן ומוציא את השפן
מהכובע וחושף את הפעילות הישראלית בדרום־לבנון.
מר וייצמן מתייחס בציניות, ואדון ציפורי נעמד בטל וויזיה
ונותן אור ירוק לסורים בצפון לבנון.
אני פותח רדיו, ולא מבין מד, הם צועקים. כל אחד
מנהל את המדינה בלבנון. כל אחד מותח קווים. זה
צועק קו ירוק ומוטה גור, שהביא את חדד לדרום הלבנון,
ושהמציא את הגדר הטובה, צועק קו אדום. אז שיחליטו !

• האם הישובים לאורך גבול הצפון מתארגנים
למצב, של סילחמה?
ראיתי שיש פה התארגנות של ישובי העימות שלאורו
גבול הלבנון. בראש האירגון עומד אברהם ברושי, שהוא
יושב־ראש המועצה האיזורית בגליל העליון וחבר קיבוץ
שמיר. האירגון קורא להתאפקות ודורש הבהרות מהממ שלה,
שהמדיניות שלה לא ברורה וגורמת לתסיסה
ביישובים ולדאגה רבה. וכמובן, דואגים למצב תקין של
המיקלטים.

איך היית מסכם את המצב?

הייתי אומד שישראל וסוריה ואש״ף והשמאל וארצות־הברית
ויוניפיל על שמונה המדינות שלו, כולם, בלי-
יוצא־מהכלל, הם האחים, האחיות והרופאים־הפסיכיאטרים
של קן הקוקיה, והלבנונים הם החולים המשוגעים. וכעת
צריו רק לברר מי הוא זה הרוצה לרחף מעל לקן
הקוקיה.

האם אפריים קישון עזב את הארץ׳•

לא דובים ולא יער ! זה אבסורד שאין כדוגמתו !
ישראל היא המקום שלנו. כאן אנחנו חיים, ופה נמות.

• מדוע, אם כן, העתיק את עסקיו ל־שווייץ?
אפריים
נסגר במקום מבודד, בכפר קטן, כדי לכתוב
את זיכרונותיו, וכדי להשלים את חור במסך, סידרה שהוא
מכין לטלוויזיה הגרמנית. הוא רוצה׳ להתנתק מהכל
ולכתוב. אחרי ככלות הכל, הוא מתקרב לגיל הפנסיה,
ובעוד שלוש שנים יחגוג את יום־הולדתו השישים.
מעולם לא חשב לעזוב את הארץ.

מדוע לא הכהיש את מה שנכתב כ־

ארץ?
במשך שבוע הוא התלבט — להכחיש, לענות או
להתקיף? אבל הדברים היו כל־כך אבסורדים, שהוא
העדיף לשתוק. מכל מקום אם ידיעות אחרונות ,1שתמיד
החרים את אפריים, החליט להכאיב לו על־ידי פירסום
המיכתב, הוא הצליח.
תראי, אפריים מעולם לא היה איש שפינקו אותו
בזרי־דפנה בישראל. הוא זכה פעמיים בפרס גלובוס הזהב
כבמאי־קולנוע, והיה מועמד ^עמיים לאוסקר, אבל חוג
מסויים מעולם לא נתן לו שום גושפנקה. הוא אף פעם
לא היה בחבורה של שמור־לי־ואשמור־לך, בגלל הדיעות
הפוליטיות שלו. אף פעם לא פירגנו לו׳ ,כעת תפסו
הזדמנות ועלו עליו.
תגידי לי את, כשהיה בארץ איזה אירוע, ורצו להראות
חתך של אנשי־תרבות ישראליים, הזמינו את אפריים?
בחוץ־לארץ, לעומת זאת, מלמדים את ספריו בבתי־ספר !
כאן כתבו שהוא שולח אנשים להיהרג ובעצמו יורד
מהארץ. אנשים כל־כך חופשיים במילים. הבן הגדול
שלנו, רפי, השתחרר מהצבא ולומד וטרינריה בגרמניה, כי
בארץ אין פקולטה כזאת. הבן האמצעי, אמיר, מתגייס
באוגוסט לצבא. רננה לומדת בתיכון, ואני מנהלת גלריה
משגשגת. מי יורד, מי?

מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אוחו

תנסו אות׳ ביום זה לא בית איו דבר נזה
ההוא עם ״ן! חולים וגמלים! בעולם! מין!״

זוכרים את הסרט האנגלי של ארנסט לוביש ,״להיות
או לחדול״ ן סרט שעסק באופן הומוריסטי בכיבוש
^הגרמני של פולין. בסרט הזה הפכו את ביסמארק לדג־
;זלוח ואת נפוליאון לקוניאק• אז אם לגויים יש דג־
״ביסמארק״ וקוניאק ״נפוליאון״ ,לנו יש כעת
^לסון. כן, מה שאמם שומעים. יום אחד אני
ק^יופרמרקט שליד המערכת ואת מי אני רואה
לשמנת, אם לא את מיודעי רפי נלסון.
ערן קניות בסופרמרקט. הוא היה על
כינה הכי יקרה במדף הגבינות. מייד, אבל
זי אליו טלפון לאילת ושאלתי אותו :

^:י, איך קורה דכר כזה?
]״.ני אגיד לך, תפסו אותי ביום ההוא עם יין.
^תופסים אותי עם בירה, בחיים לא הייתי מרשה
ן־ן. שאני אהיה גבינה ולא בירה? תגידי לי, את
|!ו תי כל־כך הרבה שנים, את חושבת שאם הייתי
1הייתי מרשה דבר כזה? אני רוצה להיות בירה

ילו, אמרתי כן וכעת מוכרים אותי בסופרמרקט.
י־עת מה, לא פעם מטלפנים אלי חברים ואומרים
יביבי, אתה כעת על השולחן שלנו. וחתיכות אופר
אח, לקחתי ממך ביס.

כמה כסף קיבלת תמורת השימוש כ
וכתצלומך?
כסף איזה כסף, אני מקבל גבינות.

כשניסו למכור לי את הסיפור של הדוקטור אליאס
ארווין, אמרו לי שהוא רופא הגמלים היחיד בעולם.
בירור קצר איתו העלה, שלא כן. בשטח זה לפחות
הקדימו אותנו מצריים, סודאן וניגריה. אנחנו על
המפה, אבל רק במקום הרביעי. במרכז לרפואה השווא תית
על שם אייזיק, באוניברסיטת בן־גוריון, אין בית־חולים
לגמלים, כי אם בית־יולדות לאנקות• שם, בבית־היולדות,
נולדו בימים אלה לאנקה עיישה גמלצ׳יק
ששמו בישראל ריאו, על שם ריאה, הרופאה המרדימה
שלקחה חלק פעיל בהבאתו לעולם. על בית־היולדות
מנצח הד״ר אליאס ארווין, עולה חדש מרומניה, שנתיים
בארץ. שאלתי את הדוקטור:

כשביל מה צריף כית־יולדות לאנקות ז

זה לא בית־יולדות ולא בית־חולים. אני עובד על
מחקר של הורמונים גמליים. לצורך זה רכשנו בסיני שתי
אנקות, והאנקה עיישה ילדה עכשיו בעזרתי את ריאו.
במיסגרת עבודת המחקר של אני לוקח דם מגמלים
בסיני ובאיזור ערד, ועורך בדיקות גינקולוגיות באנקות.

כשביל מה המחקר ץ

בשביל להבין את המערכת ההורמונלית של הנקבה
הגמלית, כדי שבעתיד נוכל לבצע בה הזרעה מלאכותית.

• כשביל מה צריך לבצע הזרעה מלאכותית
באנקות?
מכיוון שהבדואים בנגב משתמשים בחלב אנקות
כבמזון. הם עניים מכדי לגדל עזים או פרות ואנחנו
רוצים להגדיל את מיספר הגמלים במדבר כדי שיהיה ל בדואים
יותר חלב.

• האם האנקות והגמלים מתנגדים לטיפול
הרפואי?
לא, הם משתפים פעולה. מי שלא משתף פעולה הם
הבדואים, שהם פרימיטיביים מכדי להביו את חשיבות
המחקר. הם פוחדים שעצם הבדיקה הגינקולוגית עלולה
להרוג את הגמלים ויש לנו אתם צרות צרורות.

יכול להיות שאני מגזימה, אבל בזמן האחרון יצא
לי לפגוש הרבה מאוד ישראלים שחזרו מארצות־הברית,
אחרי שהחזקנו אותם אצלנו בראש על תקן של יורדים
ואבודים. רק ביום הרביעי שעבר יצא לי לפגוש את
הזמר־בדרן דורי בן״זאב ואת איש הקולנוע איתן
גרטושקה, שחזרו אחד מניו־יורק והשני מלוס־אנג׳לס,
וזה באמת עושה קצת שימחה בלב. אז החלטתי לתת
מקום במדור זה לחוזר־השבוע.
החוזרת הכי-יפה שאני מכירה היא הדוגמנית חוה
לוי, שאחרי שבע שנים בהן התגוררה בצרפת, איטליה
וארצות״הברית חזרה הביתה.

לכמה זמן כאת הפעם?

חזרתי באופן סופי ומוחלט! תראי, אני נורא אוהבת
להסתובב, לראות, לקלוט, אבל החלטתי — הבית זה פה.

• למה דווקא פה ולא כנייו־יורק, למשל?
לפני כמה ימים חזרתי עם החבר שלי, גי סולום,
ממסע עסקים באיטליה. דבר ראשון שחיכה בי בפנים,
כשירדתי מהמטוס, היה הריח של הפרדסים והפריחה.
אין דבר כזה בעולם, אין ! בבית שלנו, בכפר שמריהו,
אני שומעת את השקט והשלווה והציוץ של הציפורים.
איפה היה לי את זה בניו־יורק? החיים הפשוטים, השקט,
השלווה — בעיני לא צריך יותר מזה. הריח של האביב,
השמיים הכחולים, מזג־האוויר — זה מה שיש בארץ
הזאת.

• היית הרכה זמן כחוץ; את מבינה את
הירידה?
תראי, לדעתי כל ישראלי צריך לחיות קצת בחוץ
בשביל להעריך את מה שיש פה. אבל אני אף פעם לא
יכולתי להבין את אלה שגרים בקוויבם ונוסעים ברכבת
התחתית. בין קווינס ואשדוד אני הייתי בוחרת באשדוד.
ועוד דבר. ניו־יורק היא מקום לאנשים שלא יכולים
להתמודד בארץ עם זה שהם לא מצליחים. שם לא איכפת
להם, כי אף אחד לא מכיר אותם. הם נבלעים ולא
צריכים להתמודד, וזהו, לדעתי, הפתרון הקל והלא-נכון
לבעיה.

• לאיד את מציעה לישראלי החוזר להשתלב
כארץ?
לי יש פטנט. אני לא משווה את ישראל לשום מקום
אחר בעולם. את בעצמך כתבת בשבוע שעבר שישראל
זה לא אמריקה.

שרית ישי

דייו היה מג״ד מושתן, ואם יגיע ו שיל שו אוד מהארץ!
אומות ..השוה הצהובה״ 1־!אגדתית1 ,כראיון שבו היא מוברח ער
הופעתו 1החיצונית, תיסכוליה, ת סבי נ יה ואכזבתה מן המדינה
..לאה ובין היתה
היפה שד הנחרה
ועד היום היא
לא יצאה מזה׳

..האשמנו את החבריה
מהשואה שהה גרמו
לנו לדימוי השרירי
של בצאולטבוד

״אני סובלת
מהכיעור שלי,
היית, רואה להיות
יותר •ניוד׳

..אין ל׳ שוס סור׳ מאמן
בקשר לבת שרי,
את נער הדורות המציאו
ארם וחווה״

״הלכנו כר הזמן
בהרגשה של
עצבים על
ההברה מהשואה

..המדינה לא יצאה
כמו שרצינו,
כמו שחלמנו,
הכל יצא חרא״

דיאיינני עור!! ווו

ך* איתי אותה !מדי פעם בטעמון
• ובבית־האמניס. ידעתי שהיא אמא של
עמל. סיפרו לי שהיא היתד. פייטרית לא-
נורמלית בפלנרח ושהרגה ערבים כמו
זבובים ושהם בינו אותה בשם ״השדה
הבלונדית״ .אחר־כך, מקריאת ספדה,
הסתבר לי שהכינוי היה ״השדה הצהובה״.
נתיבה בן־יהודה, אמא־של־עמל, היתה
בשבילי לאורך השנים דור הפלמ״ח. כל
פעם שחשבתי על דור הפלמ״ח השבתי
על נתיבה בן־יהודה, שקוראים לה בקי
521

צור תיבה. ובתור בן־אדם שהוא הדור
של אחרי־דור־הפלמ״ח׳ הדור שנולד ב־מדינית־ישראל,
היו לי אליה הרבה שאלות
שלא יכולתי או לא רציתי לשאול את
ההורים שלי, שגם הם בני אותו הדור
של תיבה.
כמו כל אחד בגילי, שנולד אחרי מיל־חמת
השיחרור, גדלתי על ילקוט ׳הנזבעז
ועל יצאנו אט ודודו וס. יזהר וחיים חפר

וחיים גורי — כולם ״׳גיבורים״ של
הפלמ״ח. בתקופה״מסויימת גם משה שמיר
היה גיבור כזה, בגלל הוא הלך בשדות.
הפלמ״ח היה מיתוס.
עד שפגשתי את נתיבה בן־יהודה. לא
ידעתי למה פירקו את הפלמ״זז. אולי לא
התעניינתי מספיק, בכל אופן לא ידעתי.
הפלמ׳^ח היו החבר׳ה שגנבו תרנגולות
מהלולים, ובישלו ביצים על שמן דובים,
והלכו קילומטרים במסעות, וחצו את
הארץ לאורכה ולרוחבה, ועזבו את הבית

כדי להצטרף להכשרה, ולבשו׳
ומכנסיים קצרים ונעליים גבוהות
שאנחנו קוראים היום נעלי צנח
וגרו באוהל, בנים־ובנוודביחד,
במיקלחות משותפות. ואני חשבתי
איזה דור 1משוחרר הם היו, ומה
להם. ואז באה נתיבה ומספרת בספר
ש־ 99 אחוזים מהחבר׳ה שנהרגו ב׳פ
היו בתולים, ושהיא לא יודעת אם
בפלמ״ח טוהר הנשק אבל טוהר
(ביטוי שלח) בטח היה. והיא גומרת

במחי
יד, את המיתוס של צברינו העוק-
צנים והחמודים והמשוחררים, ומסבירה
הרבה מאוד דברים על ההורים שלנו שאני
לא הבנתי, מפני שחשבתי שהם היו
דור משוחרר, שעזב את הבית בגיל שבע
עשרה כדי לרוץ על הג׳בלאות של הגליל.
הרבה פעמים שאלתי את עצמי איך
הוא מרגיש, דור הפלמ״ח הזה. עכשיו,
כשיש לו מדינה וכל מה שהוא חלם
עליו. איפה החלום ואיפה המציאות? הרבה
פעמים האשמתי את דור הפלמ״ח במה
שקורה בארץ, בהסתאבות, בטעויות. הרבה
פעמים חשבתי איך הדור הזה של ההורים
שלנו השפיע עלינו, איך הוא דפק לנו
את הראש ולמה. איזה תסביכים הוא
הוריד עלינו, איזה תיסכולים. ואף פעם
לא יצא לי לדבר עם מישהו מהפלמ״ח
על הדברים האלה. השבתי לשאול את
נתיבה בריהודה, שהיא אמא־של־עמל ו שאומרים
שיש לה !תשובה לכל ׳שאלה.
פגשתי אותה בדירתה, ברחוב הפלמ״ח
בירושלים. תיבה פתחה את הדלת לדירה
הקטנה. בפנים ישבו עמל עם התינוק
שלה — אדם, שנראה כמו דוגמן בפוסטרים
של גרבר — והבעל של עמל, המשורר
יורם ורטה, שקוראים לו יוריק. עמל הס תלקה
מייד, לא רצתה לקחת חלק בראיון.

הדירה של תיבה בוהמית מאוד. חדר
אחד עמום בספרים, עם פסנתר וקיר שלם
שבו אוסף של קמיעות נגד עין הרע,
מכל המינים ומכל הסוגים. חדר-שינה
סגול, שהוא הצבע של תיבה, ומירפסת
מלאת צמחים. לכל צמח יש השם שלו.
יש שם את ״שלום״ ,שהוא זית שקיבל
את שמו על שם השלום, כי !תיבה שתלה
אותו בשסאדאת בא לירושלים לפגוש את
בגין. ויש שם ״חח?*׳ ששפחתי למה קיבלה
את השם שלה, ויש שם ״יער בן־יהודה״,
שהוא עץ אורן שנלקח מהיער שנשתל
על שמו של אביה1של תיבה, המחנך ומנהל
גימנסיה הרצליה, ברוך בן־יהודה. ויש

הספר הראשון ועד ל . 1949-ותיבה כבר
אומרת :״וי׳ וי, וי, מה שיהיה בספר
השני, חכי מה שאני מספרת שם ״.ואם
זה ילא מספיק היא מספרית לי שהספר
הראשון היה אחד מתוך החמשעשרלוגיה
שהיא מכינה, והדבר היחידי שנראה מסו דר
ובמקומו בדירה הקטנה הן חמש־עשרד.
מגירות כתומות, סדורות האחת על ה שניה
,׳ובהן החומר לחמישה־עשר הספרים
שתיבה מתכוונת לכתוב ,״אם זה יהיה
מעניין, אם לא יעניין לא אכתוב.״
קשה מאוד לנהל איתה שיחה עניינית.
היא קופצת מנושא לנושא, נדלקת על
מילה, הופכת אותה לנאום חוצב להבות
בן חצי שעה, נדלקת על רעיון, ולוקח
לה שלוש שעות לנתח ולהסביר אותו.
היא בעצמה סיפרה לי שישבו אצלה שני
חבר׳ה צעירים, עיתונאים של במחנה
נח״ל. ישבו שש שעות ובסוף אמרו לה:
״מה יהיה, אין לנו ראית.״
היא מאוד בעניינים, מבינה אותנו לגמ רי,
לא מאשימה אף אחד, מקבלת חברים.
סמים לא מפחידים אותה .״אז מה אם
הדור שלכם משתמש בסמים, אז מהי
אנחנו לא השתמשנו באלכוהול? אז היה
אלכוהול, לא היו סמים.״ גם מילים גסות
לא. היא משתמשת בהן בחופשיות. ותענוג,
מימש תענוג, לשמוע אותה מגדירה כמה
אנשים ידועים וידועים יפחות ומתארת
את מעלליהם.
כשהיא מספרת על שינות עבודתה ב ממשלה
ומתארת את ישיבות ימי הראשון
עם החבר׳ה שלה ׳מהפלמ״ח, שהגיעו לגיל
ארבעים ׳ולא ידעו אף אשה לבד מהחוקית
ישלהם, ומחליטים לברר מה אצלם לא
בסדר, ומתנהגים כימו ילדים מפגרים,
אפשר לשכב על הריצפה מצחוק. איך
אמרו עליה יתמיד: חיבה היא בחורה
לעניין.
אחרי ׳שדיברנו איזה שעתיים על כל
מיני דברים, ואני ניסיתי לארגן ראיון

נתיבה כן־יהודה וכתה עמד
״לא ממבט ראשון, אלא משיחה שנית״
את החתולה ציפית, שהיא על שם ״ציפית
לי, חיכית לי״ שתיבה שואלת אותה כל
פעם שהיא חוזרת הביתה והחתולה מת־גירדת
ליד הדלת.
למר. ציפית בלשון זכר ולא בלשון
נקבה! כי לתיבה היה׳חתול בשם אייזיק,
על שם אייזיק ניוטון. והיא אהבה את
אייזיק, שהלך בינתיים לעולמו, אהבת־נפש,
וכל כך התרגלה לדבר אליו בלשון
זכר, כך שהיא ממשיכה גם לדבר אל
ציפית החתולה בלשון זכרים. מה שלא
גורם לציפית כל תסביכים, כי היא נמצאת
כעת בעיצומה של עונת היחום ומנהלת
רומנים סוערים עם כל החתולים של ה שכונה.

החתולים, והעיתונאים, והספר החדש
שיצא, ועשרות החברים מהפלמ״ח שמטל־פנים
כדי להוריד לה על הראש מטח
של מחמאות, וכאלה שמטלפנים כדי להגיד
שהם גם קצת נעלבו מהטיפול־ שלו זכו
בספרה, בייחוד החבר׳ה מהכשרת דגניה.
כל אלה ממלאים את חייה של נתיבה
בן־יהודה, הנמצאת כעת בעיצומו של
כתיבת הרומן השני, שיעסוק במילחמת
השיחריור עצמה, מהתקופה שבה נגמר

ושתינו ויסקי וקאמפארי ובירה, החלטתי
לקרוא אותה לסדר. והיא, בטון של ילדה
קטנה, אמרה :״את יודעת מה, כל פעם
תחזירי אותי בחזרה למה שאמרתי, אחרת
לא נצא מזה. אני אין לי סדר בדיבורים,
אני מדברת ומדברת כל הזמן ואת תעשי
את הסדר.״
לא ידעתי איפה להתחיל, אז החלטתי
לדבר על סרט בשם להיות אשת חיילת,
שהוקרן ערב קודם לכן בטלוויזיה.

• ראית את הסרט ״אשה חיילת״?
מה דעתך 7ן ל מצכה של
החיילת כצה״ל?

מזעזע, ממש מזעזע. לפני איזה זמן
היתה בארץ איזה גנרלית של צבא ארצות־הברית.
הבחורה באה לפגוש אותי. אני
לא זוכרת מה שמה דיקינסון או לווינגסטון
או פרקינסון. משהו כזה. היא גרמה
לכך שיפתחו את כל הג׳ובים בצבא ארצות׳
הברית בפני נקבות. העניין הגיע עד
לסנאט ועוגן בחוק. כל השנים שהיא
נלחמה על זה היא השתמשה בנימוק
,למה בישראל מותר׳ .כשהיא הגיעה לפה

לביקור, היא ממש התעלסה ממה שהיא
ראתה. בכל מקיום היא אמרה: איך זה
קרה כדבר הזה? אמרו לה לא יודעים,
אבל יש אחת שגם היא פייטרית וגם יש
לה דיעה וגם מדברת על הכל אז תשאלי
אותה. היא באה אלי ואמרתי לה, בחיוך,
מה את משווה אותנו אליכם. אנחנו
הדמוקרטיה היחידה בעולם שד,קונפטי־טוציה
שלה כתובה על בול. אצלנו מה
הפלא שזה כך. לכם יש פוסטמה כמו
הדוסים? אין לכם, לנו יש. אז זה המצב.
את יודעת שסיפרו לי שבחורה אחת
התקבלה לנסיון בקורס קציני ׳תותחנים
והייתה גומרת במקום ראשון. רק בגלל
׳שהיא נקבה לא נתנו לה לגמור. הסרט
זיעזע אותי בעיקר בגלל שרק ב 81-עו שים
כזה סרט. אני ידעתי את זה כל
השנים׳ אבל לא תיארתי לי שהבת שלי
יעמל תסתיר את רשיון הנהיגה שלד.
מצה״ל, שחם וחלילה לא תהיה נהג של
סגן־אלוף ותוביל את אשתו לשוק ותרקום
בהפסקות גובלנים.

• את חושכת שחיילות צריכות
לשרת בתפקידי לוחמה?

מה זה קשור לאבר המין? אני אף
פעם בחיים שלי לא חן לקיתי זכרים ונקביות
בעקומה של מי הכי׳ טוב ומי הכי גרוע,
חוץ מאשר בענייני שכיבה. בשום נושא
בעולם לא הייתי גרועה מהגבר הכי גרוע.
בקורס מרימי־מישקלות הייתי ׳שישית מתוך
מאה גברים ונשים, ולא קרה שבאיזשהו
מקום לא יהיה גבר יותר גרוע ממני —
אפילו בכיעור. אין פה עניין של זכר
ונקבה. צריך לקחת את הכי טובים לטיס
והטובות ׳לשריון. אם יש ׳מאה זכרים
ונקבה אחת שהם הכי טובים, צריך לקחת
אותם. תראי, הרי יש גם גברים שהם
נקבים. אני המצאתי את המילה. יש
זכרים ונקבים ויש נקבות וזכרות, מה
לעשות.

• למה את מתכוונת?

מה, את לא מכירה כאלה שבחוץ הם
מי-יודע־מה ובבית יש להם אשה לא־עובדת
אבל מה, אריה עומדת להם על
הראש :׳תלך תביא תלך תרחץ תלך תקנה.
תראי, האנושות מעוניינית שחלק מהאוב־לוסיה
יעשה את השירותים. מי זאת ה גברית
עליזה בגין או הגברת לאה רבין?
הן עבדיו פעם בחיים שלהן? לאה רבץ,
מה היא הולכת לייצג במכסיקו? בתור
מה? בתור המשרתת של ראש־הממשלה?
או הגברת בגין, מה היא, לא משרתת של
ראש־הממשלה? טוב, אז יש לה הטבות,
אז מה. גם לבייבי־סיטר של קארטר בבי׳ת
הלבן היו יותר הטבות מאשר לבייבי-סיטר
של מזל בקטמונים.

• לאה רכין היתה כפלמ״ח.

או הו, היא היתד. היפה של השומר־הצעיר
ואחר כך היתד. היפה של הפלמ״ח
ועד היום היא לא יצאה מזה. אלה
בשומר־הצעיר היו לובשות מיכנסיים
קצרים כמו היום מיני. תשווי איותה לעליזה
בגין. אני חושבת שאני יותר יפה מעליזה
בגין.

• למה אאת חושבת שאת בל
כך מכוערת?

אני, אני צריכה לשאול מישהו. את
לא מתארת לעצמך שבן־אדם יש לו
סטאנדרט והוא לא מצליח להכניס את
עצמו למישבצת של עובר.
מה זה כל כך משונה לך, בגלל שאת
אוהבת את עצמך? אני סובלת מהכיעור
שלי. הייתי רוצה להיות יותר יפה. לא
יפהפיה. קצת, קצת יפה. והעיניים תראי
בגין איזה מזל יש לו, מרכיב משקפיים
שמגדילות לו את העיניים ׳שלא רואים
פנים. אני גם עיני זבובים וגם זגוגית
אחידעשרה. לא יכולה להיות זגוגית פחות
עבה?

• מתי גילית שאת מכוערת?

לאט לאט
לא התאהב
היד. מדיבור
חתיכה כזד,

עמדתי על זה. תראי אף אחד
בי ממבט ראשון, זה תמיד
ישני. גוף היה לי טוב, הייתי
מין. חתיכה זה אופי. לא

ה • •שדה אינה ;ור אהכדכר
(המשך מעמוד )53
צריך להיות בשביל זה יפהפיה. את יודעת,
את מושיטה ידיים, יושבת קרוב, גוחנת
נשיקה, טראח — בלי עניין. את ישר
יודעת מי שבא בחשבון ומי שלא. אני
הייתי כזאת מין. את יודעת, אחרי איזה
זמן גבר מתחיל להגיד, יש לך גוף טוב׳
וכאלה. והיו כאלה שהיו אומרים לי אחרי
כמה זמן: את יודעת, את לא כל כך
מכוערת. יש לי לפעמים חלומות שאני
קמה בבוקר ואני יפהפיה.

• כספר סוחבת שאחרי מיק־דחת
הסתכדת כראי אחרי המון
זמן.
עד היום אני לא מסתכלת בראי. בשביל

לא בסדר שהיא ריוצה שמפו. אני לא
רציתי להשתתף בוויכוח.

• למה?
היא אמרה מה יש, למה שלא נשים
פרחים בחדרים, שנטפה את הנשיות שלנו׳
שכשהם חוזרים מהקרב נראה יפה עם
ראש חפוף. זכותה להיות כוסית, אם זד,
מה שהיא רוצה. זה בכלל לא רע להיות
משרתת — אין אולקוס, אין התקפות־לב.

• על מה את מדברת? אני
מדגרת על דברים של יום־יום, כמו

קוסמטיקה...
אני בחיים לא השתמשתי בקוסמטיקה.
מי צריך את זה בכלל, מה זה עושה לי?
מיקלחות עושה לי טוב. אלכוהול עושה לי
טוב. סיגריות עושה לי טוב.

• זה עוד מהפלמ״ח :
זה לא בגלל המפלמ״ח, זד, בגלל שאני

מכוערת.

היחס שלנו לאנשים כאלה? פשוט לא
רצינו להיות כמותם. לכן לא דיברנו איתם
על מה שהיה שם ולא שאלנו שאלות ולא
סבלנו מיבטא זר ודיברנו רק עברית
והכרחנו אותם לדבר רק עברית. רצינו
שהם יהיו כמונו מהר מאוד .׳מילת הגנאי
הכי גרועה בפלמ״ח היתה גחל״ץ — גיוס
חוץ־לארץ.

• מתי התחתנת?
ב־ 1950 ודווקא עם מישהו מהחי״׳ש.
באתי פה לירושלים ללמוד בבצלאל. הוא

..דה זה כה? פלורות דום׳,
שמאלה כזה,
י ל אלסלנה התנפל ר

• תיבה, את מגזימה.
מד, הייתי מגיל
עמל, שאני הזאת

מגזימה, איזה מגזימה. תראי, אני
רק שלוש שנים יפה בחיים שלי,
אפם עד שלוש. כעת התינוק של
הנכד שלי, אדם, הוא כזה יפיוף
מתפללת שלא יירש את התכונה
של הסבתא שלו.

• בואי נדבר על היחס של אנשי
הפלמ״ח ילידי הארץ לחכר׳ה
שהגיעו ארצה אחרי השואה. כ-
״עמוד האש״ ,בפרק על הפתרון
הטופי, דובר על מדיניות ההשתקה
•טל היישוב. כספר שלך, שנכתב
לפני שהקרינו את ״עמוד האש״,
את כותבת הרכה פעמים על ההשתקה,
על זה שלא דיברתם על
זה. למה?

״השדה הצהובה״
״בחיים לא השתמשתי בקוסמטיקה !״

נתיבה כן־־יהודה עכשיו
״לוקחים פושט, עושים אותו קולונל...״
מה אני צריכה לראות איך אני נראית,
מה זה נותן לי.

• את כותבת שלא התרחצת,
לא היה איכפת לך איך את נראית.
בפלמ״ח לא חפפו את הראש
עם שמפו?
איזה שמפו? לא היה שמפו, היו חופפים
את הראש עם סבון שקדים. פעם באמצע
המילחמה באילת־השחר אחת צעקה לאהד
הנהגים ״תביא לי שמפו כזד, עם בושם״
והתחיל שם ויכוח אם היא בסדר או

את מדברת על הפלמ״ח. ומה היה אחדי
זה? שנים לא דיברו על זה, ומי העיז
בכלל להגיד שהוא מבין אידיש. ילדי
תל־אביב של העליה הראשונה והשניה
לא ידעו אידיש. ההורים שלנו דיברו
רק עברית. לא יכולנו לסבול אף אחד
עם מיבטא זר. את יודעת מי גרם להבר׳ה
לצאת מהחורים? יוסל ברגנר הצייר. הוא
לא ידע עברית ורק יודל מרמרי העיז
לדבר איתו אידיש. לאט לאט הסתבר
שגם דן בן־אמוץ יודע אידיש וכל מיני,
והתחילו פתאום לדבר אידיש אחד עם
השני אחרי שנים ׳של שתיקה. ופולנית.
מי העיז לדבר פולנית? יום אחד הגיעה
איזו להקת פנטומימה מפולניה, להופיע ,
בחמאם, זזה היה הרבה שנים אחרי ש*
פירקו את הפלמ״ח. הם היו נהדרים. אחרי
ההופעה עשו להם מסיבה, הזמינו אותם
לבוא והם אמרו צו. אף אחד לא ענה
להם. אמרו צו פעם אחת, פעם שניה,
ואז עמיקם גורביץ, שהיה קומוניסט ועשה
ניתוח ברגל שלו בווארשה, באומץ לב
גדול דיבר בפולנית. עוד הוא מדבר,
חיים חפר אמר עוד צו ואז דן בן־אמוץ
אמר, קונץ גדול׳ והתחיל להרביץ אותה
בצז־אים, אל תשאלי. אמרנו יה אללה,
החבר׳ה יודעים כאן פולנית. תשמעי, זה
לא היה צחוק. אביבי (בעלה לשעבר,
הפרופסור פינחס אביבי) היה אציל ממוצא
לטבי ואני הייתי אצילה ממוצא רוסי דור
שלישי בארץ, וכך !נפתח האביב הפולני.
ופתאום היה הבמאי ההוא, שרצח את
אשתו, רומן פזלנסקי, ועשה את סכין
במים וכל הפולנים הסמויים התגלו. את
יודעת מה זה. הם הסתירו את זה. כי
אנחנו, החבר׳ה של הפלמ״ח, שנאנו את
העניין הגלותי. ואני י׳ש לי חשש גדול
שגם אנחנו וגם יהדות אמריקה לא
עשינו מספיק בשביל להציל את יהדות
השואה. למה יגאל לוסין, המפיק של
עמוד האש, מתעקש כל כך על העניין
של מצדה? כי זה היד, האליבי של המג־ן
היגות, שפחדה שאנחנו אולי היהודים
האחרונים שנשארו בעולם. יהדות אמריקה
היתד, בכלל אנטי־ציונית. המדינה לא
עניינה אותה. גם במיליחמת ד,שיחדור לא
עשתה כלום. ואנחנו. אנחנו כל -הזמן
הלכנו בהדגשה של עצבים על החבר׳ה
מהשואה .״אמרנו לכם תבואו, ואתם לא,
באתם, אז אכלתם אותה״ .האשמנו אותם
שכשיכולנו להציל אותם הם לא שמעו
בקולנו ולא באו. האשמנו אותם שהם ^
גרמו לנו לדימוי כל כך שלילי של צאן־
מובל־לטבח .׳תביני, אבא שלי נסע להביא
את המישפחה ישלו מליטא. היטלר כבר
היה בשילטון בגרמניה. הם אמרו לו רק
נגמור את הביזנס. שאלתי אותו, כשהוא
חזר בלעדיהם, איזה ביזנס יש להם שם.
לא יכולתי להבין. את מבינה מה היה

היה סטודנט לפיסיקה, קראו לו פינחס
אביבי. הוא היה בן ,28 אני בת .21 הוא
היה כבר בסוף הלימודים לאם־איי וידע
המון ׳בתחומים אחרים. חוץ מספורט ו ספרות
הוא ידע פילוסופיה וכל מיני.
השפוע הושפעתי עקב היותי מטומטמת,
וזה פיתה אותי, אז התחתנתי איתו. אני
תמיד אמרתי שיש לו פנים יפים מאוד
אבל הוא לא התחזה כיפה ולא הלך כיפה
ויותר לא ׳תשמעי ממני מילה. כי זה

רופא פסיכיאטר׳ היא הייתה אומרת לך
אצלנו במישפחה אין משוגעים. היה כזה
פער דורות.

כשאנחנו צחקנו על גן־גוריון הם רצו
להרוג אותנו. היה עוד סיפור. הדור
של ההורים שלנו, שהגשימו את הציונות,
היד, דור מינימליסטי. הכל היה קדוש,
גם ההשתקה היתה קדושה. הפשעים ה ראשונים
הושתקו. הטעויות הושתקו. כל
כך חשוב היה בעיניהם שיצליח העניין
של מדינת־ישראל, שהם טייחו את הטי נופת
והסיבה לזה היתד, לאומית. ואני
מדברת עלי, על בית של ציוני שמסר את
נשמתו לציונות. אולי זה היד, אחרת אילו
הייתי בת של סוחר סלילנבלום. אבא שלי
היה כמו שר־החינוך. הוא היה מחנך גדול
שאמר כל העם צבא וכל הארץ חזית.
והיו בינינו ויכוחים ואני סבלתי מזה
שהוא היד, מפא״יניק. הפלמ״ח לא אהב
ילדי מנהיגים. היתד, לי חברה שכתבתי .
עליה ׳בספר ונהרגה בקרבות. אבא שלה
היה אחר־כך שר במטשלת־ישראל. כמה
שהיא סבלה מזה. אז מה את חושבת, שזה
היה קל להתבגר על הרקע הזה? לנו

לא היו בעיות. אני אין לי שום יסורי
מצפון. את הבעיות ופער הדורות המציאו
כבר אדם וחווה.

• וזו המדינה שרציתם, שחלמתם?
איך הרגשת כשקמה המדינה?

מאוד. שום דבר לא יצא כמו שרצי־

נתיבה עם יגאל אלון וחיים חפר
״בכלל לא רע להיות משרתת — אין אולקוס ואין התקפוז־לב!״
קשור בבתי. ואני אוהבת אותה אהבת
נפש, ולא אומר יותר מילה.

• למה דור הפלמ״ח דפק לנו
את הראש עם תיספוליו ותסביכיו?

לי חדשות בשבילך. פגשת פעם
את אדם וחווה? הם זרקו על מד,־שמם,
הבל וקין ושת בעיות או לא זרקו? אין
מה לעשות בעניין הזה. את יודעת איזה
בעיות זרקו לנו על הראש? אנחנו לא
חונכנו לאהוב את הציונות, אנחנו אולפנו

״חטיבת -פתזו בגוו!
ב׳גאל אלון והוא לא
דיבר עם וזולה כהן
המש שזים י
לאהוב את הציוניות. יומה עם התיסכולים
התסביכים ישל ההורים שלנו? את יודעת
איך אני התבגרתי? אני התבגרתי במיל-
חמת־העולם השניה. העולם השתנה מקצה
לקצה, התחילה מתירנות, נהיה פתאום
חופש מין. חאלס חאלס, גמרנו עם החולצות
המכופתרות עד צוואר, גמרנו עם
מגילות יוחסין. לוקחים אחד פושט שמצי
ימיין בקרבות, עושים אותו קולונל. מעמדות
השתנו, העולם התהפך, וההורים שלנו
פה בארץ נשארו מהמאה ה־ . 19 הם היו
פוריטנים, לא היה להם מין. פסיכולוגיה
לא היתד, עד שנות השישים. אם הייתי
באה לאמא שלד ואומרת אני צריכה

נו. הכל היה חרא. לא חינוך חינם ולא
בריאות חינם. הכל חרא. כל מה שחלמנו
חרא, בעיקר הפוליטיקה.

• וקודם, כזמן פרשת ״אלט
דגה״ ,חשכת שזה נכון להטביע
את האוניה?
אני הייתי נגד לרוץ על אלטלנה. תראי,
זד, לא היה פשוט. היום זר, נראה רע.
מה זה בכלל מילחמת אחים. הרגיז אותי
שהפלמ״ח קפץ לדום עם כל מילה של בן־
גוריון. נו נו, מה שאני חשיבתי, מה
שאני אמרתי...

שלא חתמתי כשהתגייסתי לפלמ״ח שאני
אלחם נגד אצ״ל. מוכרחים לשאול כל
אחד ואחד אם הוא מוכן להילחם באצ״ל.
אבל מה זה פה, פלמ״ח דום, שמאלה
פנה, על אלטלנה התנפל?

• היית כעד פירוק הפדמ״ח?
כן. לא ראיתי צורך במטה כפול עם
כל הביורוקרטיה והניירית. אבל השיקול
של בן־גורי׳ון היה אחר. בן־גוריון רצה
לשבור את הרוח. אנחנו היינו מתנדבים
והוא כל הזמן צעק ממלכתיות ממלכתיות,
מה שצועקים היום שימעון פרם ודיין.
ליגאל אלון היתה תוכנית נורא מענ יינת.
אני בכלל נורא אהבתי את יגאל.
לא אהבתי, הערצתי. הוא היה אליל. מה
שחשב, קיבלתי. היו לו רעיונות גאוניים.
אז הוא תיכנו להקים את חזית דל״ת,
או כמו שזה נקרא מטה פיקוד הדרום, וכך
להשאיר את כל הפלמ״ח ביחד. כך אפשר
לשמר את הרוח, את השירים, את ה-
צ׳יזבטרון. ואז חטיבת יפתח בגדה בו,

ועל אפו ועל חמתו דיברו עם המטכ״ל
ועלו למעלה והתיישבו מסביב לגיבעת-
המורה. ואני זוכרת שיגאל נעלב -עד תוך
תוכי נשמתו, ואני אומדת לך שבגלל זה —
ואני רוצה שמישהו יכחיש — הוא ומולה
כהן, שהיה מפקד יפתח, לא דיברו ביניהם
אולי חמש ישנים.

• למה היחס המיוחד שיש לך
ליגאל אלון?
היה זה איזה מין תרגיל, שמי שלא רצו
אותו פשוט לא קראו לו והוא נשר.
וזה מה שעשו לי בהפוגה השניה. חשבתי
שאני אתאבד. ואז יגאל אלון קרא לי
למטה הפיקוד והוא אמר לי ״תהיי קצין
חבלה אצלנו.״ הוא הציל אותי ממש,
וזו לא היתה הפעם הראשונה ולא ה אחרונה.
וכל מי שיגאל הכיר אותו בשם
שלו, שיבוא ויגיד לי שיגאל לא עשה
לו איזה טובה. האמת היא שאף אחד
מאיתנו לא החזיר לו בחזרה. אם היינו
מחזירים לו, הוא לא היה כה דפוק
בממשלה. עד שמת הוא דיבר על החברים
והחברות. והחברים בגדו בו. לקחו את זה
פור גראנטד, שיש שם אחד, יגאל אלון,
שאפשר לסמוך עליו. הכי הרג אותי
שהתחילו עליו הבדיחות. שה-וא רוצה
להיות ראש־הממשלה וגם סגן־ראש־ממש־לה-
,ושהתחילו לשאול את השאלה מה
קרה ליגאל אלון.

0 0 ! 1
• אודי הוא היה מפקד פלמ״ח
נהדר אכל כתור מנהיג פוליטי
הוא לא היה כל כך מוצלח ז
הוא כן היה מצליח, אילו היינו תומכים
בו. מחזירים לו מעט ממה שהוא היה
בשבילנו.

• אודי הוא לא היה מספיק
חזק?
מה זה בן־אדם הז קן דיין, שמכופף
אצבעות ומוכר את האמא שלו? אנחנו
לא התייצבנו מאחורי יגאל.

• את מרגישה אשמה?
אני מרגישה נקייה. אני שמרתי לו
אמונים. אנשים אמרו שזה בגלל שאני
מעריצה אותו ואני קיבלתי את זה ולא
היה איכפת לי בכלל.

• כעצרת לזכרו, שהתקיימה כתיאטרון
ירושלים, לא השתתפת.
הופעת בטלוויזיה.
לא הזמינו אותי להשתתף בעצרת ה־זכרון.
ואני לא צריכה עצרות־זברון כדי
להתאבל. עד היום אני מתאבלת, אני
בוכה. בעיני הוא היה איש עם שכל
ועם לב, הומאני ׳ושפוי. אני הרגשתי
שקטה כשהוא ״שב שם למעלה, בכנסת.
שפוי — לא פאנאטי.
חיים חפר אמר שאני בוגדת, שבאותו
לילד, הייתי בשיחה בשניים משמיצה את
יגאל מאחורי גבו. יגאל ידע מה אני
כותבת. הוא לא רצה שיכתבו. הוא אמר
בשביל מ הו אף אחד ממילא לא יכתוב
את האמת. אמרתי לו שיש כמה מקומות
שהוא מוזכר וקבעתי איתו פגישה להראות
לו אותם. התקרבו הבחירות וכולנו ציפינו
למפולת. ממשלת הליכוד העליזה, שמי
יודע אם תיפול עכשיו. אבל הוא מת
ולא הספקתי להראות לו.

• היכרת אותו כימיו האחרונים?
המחלה שלו היטפיעה עליו?
את יודעת, היחס שלי אל יגאל היה
כמו של ילדה קטנה המביטה בבובה.
כשהבובה בוכה, הילדה בוכה. כשהילדה
צוחקת, הבובה צוחקת. אני לא חושבת
שיגאל הסכים להתחשב במחלה שלו. אילו
הסכים היה נשאר חי עד היום.

• הוא היה איש יפה. המחלה
שינתה את פניוץ
זיו אגדה. הוא לא שיחק על היופי
שלו. אף אחד לא חשב שהוא יפה.
יפה היתד, מילת גנאי. סיסי כמו שאתם
אומרים. ראו עליו את השכל והנאמנות
והלב והמסירות למולדת. את יודעת איך
מתנו עליו? אם יצחק שדה היה בעינינו
אלוהים, את יגאל היערצנו, בי יצחק שדה
מינה אותו כמפקד הפלמ״ח כשהוא עזב
את הארץ. ואנחנו חשבנו אם אלוהים
ממנה אותו: אז הוא הסגדשל־אלוהים.
יגאל היה אופטימיסט בדם, מאמין. הוא
לא היה פוליטיקאי מקצועי. הוא האמין
באמת בדין התנועה. גולדה הפכה את
זה לבדיחה. יגאל באמת האמין שהתנועה
צריכה למנות אותו. הוא היה נאמן מכסי מום
וחיכה !מהם.

• כספר שלך מוזכר המשורר
הלאומי. למי התכוונת ז׳

חיים חפר בא הנה ושאל אותי איפה
אני משמיצה אותו בספר. אמרתי לו אתה
לא בסדר והראיתי לו שאני כותבת על
שוביניזם גברי בפלמ״ח ושאלתי אותו
מי זאת שעמדה בחלון וחיכתה לך?

• ויפה ירקוני?
יפה ירקוני לא היתד, בפלימ״יח. היא
היתד, חי״ש וצבא בריטי. מי בכלל שמע
עליה? רק כשבאנו להפוגה שמענו שיש
איזה זמרת יפה גוסטין. היינו ממש
מזועזעים מהשירים שלה. זולגות עיניך
אור ירוק מה זה היה? סתם חי״ש בורגני
של תל־אביב. יפה ירקוני לא הייתה של
הפלמ״ח. לנו היד, הצ׳יזבטרון, שייקר, או פיר
ונעמי פולני ואליקום שפירא, זה
שירד, ושלמה בר־שביט וחיים חפר. והם
גם כן בהתחלה פיקששו ושרו ״כדור בשר
טללללה אחר כך הם עלו על דרך
המלך. את יודעת מה זה יהיה חיים חפר
במילחטת השיחרור? הוא היה שווה
דיוויזיה. הוא כתב את הן אפשר ואת היו
זמנים. הוא הטביע את המישפט הפלמ״וזניק
מחפש את המחר. השירים האלה החזיקו
אותנו, זה ימה שנשאר לנו. יכול להיות
שזה ׳בשמע אידיוטי, אבל זה מה שהחזיק
אותנו.

• יש לי הרגיטה שלא יצאת
מהעניין הזה של הפלמ״ח, יש לי
הרגשה שכל הדור שלך עוד חי את
״היו זמנים׳׳ .הכת שלך לא סכלה
מזה?
׳תראי, את צריכה לשאול אותה אם היא
סבלה מזה או לא. איני יכולה רק להגיד
לד שכשהיתחלתי להרצות בצבא קיבלתי
שוק מהשאלות. יש לי רק פת אחת
בבית, ששמעה ממני את כל הסיפורים,
ואני חייתי בהרגשה שכולכם, בני הדור
שלה, יודעים.

• היא רצתה להקשיב לסיפורים
על הפלמ׳׳ח?
אני •שואלת מישהו? היא אמרה לי כבר
שמעתי׳ פעם, כבר שמעתי אלף פעמים,
אבל שמעה. תדאי, לא הייתי אומרת לה :
בתי, הבה ינשב ונארגן שיחה לפני יום
העצמאות. זה היה יוצא לי. היה נופל
לי מזלג והייתי אומרת לה זד, מזכיר
לי שפעם, באילת־השחר...

• לא הפריע לך שצחקו עליכם
שנשכר מדור הפלמ׳׳ח ז
׳תראי, גם אנחנו צחקנו מהשומר. גם
לנו נשבר מהשומר. אין אפס בעניין הזה.
גם עליכם יצחקו. אמרתי לך, אנחנו קור בנות
שיל ההורים שלבו ואתם הקורבנות
שלנו והילדים שלכם יהיו קורבנות שלכם.
אנחנו מעבירים לכם את הקומפלקסים
שלנו, שקיבלנו מהחורים שלנו, ועולם
כמינהגו נוהג. מה את באה אלי בטענות
ו אני בסך הכל בשר ודם ואני גם
אמא. אני לא תושבת שאנחנו בילבלנו
אותכם עם התסביכים שלנו יותר מ העולם.
הדבר הכי גרוע שקרה לדור
שלכם זו הקומוניקציה. אני לא איכפת לי
שאת יורדת לאמריקה בגלל שאת אוהבת
את פול מקרתני או שבגלל שאת פינחס
צוקרמן ואת מנגנת בפילהרמונית של ניו־

תיכה כפלמ״ח
זכותה להיות כוסית, אס זה מה שהיא רוצה
לייקרס עברו אליו ותפסו את השילטון
ואנחנו שתקנו. הפשלה הקטסטרופלית ה איומה
הזו, היא הטעות שלנו. זה הכל.
אבל זה כולל דברים איומים. למשל, שאם
היינו ממשיכים לחלום על המדינה הכי
טובה בעולם היינו דואגים שלא לשבור
את דוח ההתנדבות. קולטים יותר טוב
עליה, דואגים לחרות האדם, הפרט. זה
מיקדה שבמילון העברי אין תירגום למילה
אגנוסטי, שפירושה לא דתי ולא לא־דתי?
זה מיקרה שאין פירוש למילר, נון־קונפור־מיסט?
לא עשינו כלום. נתנו להם מדינה
ויצאנו מהמישחק. זה מיקדה שהשארנו
למסים את כל השטח. ביטלנו את זרם
העובדים אפל את זרם הדוסים השארנו.

ה״נו מזועזעים מהשירים של יפה ירקוני.
אם הייתי בארץ כשברגורון היה ראעדממשלה,
לא הייתי עוברת את וה
יורק. מה שאיכפת לי זה איפה אני פישלתי,
איד אני יצרתי מדינה מלאכותית במאה
העשרים, נכנסתי להריון ׳והולדתי מדינה.

• איפה פי שלתסז
תראי, בשארצות־הברית ישבה לעשות
קונסטיטוציה היא החליטה לעשות הכי
טוב ולקחת נסיון מכל העולם. גם אנחנו
חישבנו ככה ב־ 48 ועל זה נלחמנו והיינו
מוכנים להיהרג. רצינו מדינה הכי טובה.
חשבנו שהציונות זה האקספרימנט של
עם ישראל, שאוכל חרא ומובילים אותו
בצאן לטבח. זה היה התמריץ שלנו להי לחם.

איפה טעיתם?
טעינו כשווייתרנו על זה למחרת השית־דור.
בן־יגוריון צעק ממלכתיות, להקריב
את כל הסוסים (ואנחנו היינו הסוסים
שהוציאו את העגלה מהביוץ) ,ומלא תוחס־

• סה את חושבת על הירידה?
שום דבר. אז בן־אדם לא מקבל את
דעתי, אז מה? הוא נמושה, בוגד? אני לא
מדברת על אלה ׳שבמיליחמת השיהרוד
לקחו פספורט מהבריטים וירדו לאנגליה.
אל אלה לא יכולתי להתייחס בשיוויון-
נפש. אחר כך נתתי להם חנינה. אבל
היורדים של היום אני לא יודעת. מה
יהיה אם איזה דום יהיה ראש־ממשלה
או אם דיין יהיה ראש־ממשלד״ אני לא
ארד מהארץ? ועוד איך ארד ! אני שמחה
שלא הייתי בארץ כשבן־גוריון היד, ראש־ממשלה.
לא הייתי עוברת את זה. אם יש
כאלה שלא יכולים לסבול את הארץ זה
מפליא? מה כל כך טוב פה? אני לא
יודעת איך אני יכולה לסבול. בן־אדם
לא מסכים על הקו של הממשלה, יורד.
אם דיין יהיה ראש־ממשלה גם אני ארד.

• נוסטלגיה זו מילה גסה?

היה אלמנט במדינה חזו שלא רצה
להביט אחורה. מה הפלא אם בן-גוריון
לקה כמה מיקיריו ועשה אותם יכל כד
חשובים? השאלה איפה היית ב־ 48 הפכה
מטבע לשונית כמו למה פירקו את
הפלמ״ח, או איפה יוסלה. בן־אדם היה׳
נואם באיזה אסיפה ויתמיד היה מישהו
בקהל שהיה קם וצועק לו יאללה יאללה,
מה אתה מקשקש? איפה היית ב־? 48
את לא יכולה לשאול את השר כץ, למשל,
איפה הוא היה ב־ 48 או את שימעון פרם.
העולם הזה ישאל. אותם כמה פעמים וקיבל
כל פעם תשובה אחרת. או את דיין אפשר
לשאול איפה הוא היה ב / 48-הוא היה
מג״ד מושתן שלא כבש את לוד ושנה,רגו
אנשים בגללו.
מה אני מנסה להגיד לך? אחרי מילחמת
ד,שיחדור אמרו לנו הלבוש בחגיגות לאו מיות
את אות הקוממיות, אות הפלמ״ח.
לבשנו אותם ׳בגאווה, אבל יתמיד היה מי
שהיה אומר בזילזול: אה, אלה עם אותות.
וזה תמיד היה ׳מישהו שלא היו ליו ה אותות.
אז ב 52-כבר לא לבשתי את
האותות. הם פשוט לא רצו ׳שנגיד איפה
היינו ב־ .48 גם בפלמ״ח זה היה כך.
והפלמ׳^ח היה מבסוט: אנו אנו הפרות
הקדושות. ואל תשכחי שבעולם הגדול גם
היה הבט אחורה מעם. אף אחד לא רצה
לזכור את מילחמת־העולם השניה וזה נדבק
ביחד. המושג נוסטלגיה סולף וכל מד,
שהוא אתמול נגזר עליו פסק־דין מוות.
רגע, רגע, עוד לא גמרתי, אני רוצה
לדבר על עוד פאשלה אחת של הפלמ״ח.
אחרי שקמה המדינה ׳ובד׳גורי׳ון עלה
למעלה, לא שמרנו עליו ונתנו לו לעשות
מה שהוא רוצה.

• כן-גדריון היה פרה קדושה,
הוא היה נערץ?
איזה נערץ. הוא לא היה נערץ בכלל.
הוא התחיל לבנות לעצמו פולחן אישיות
בדגם של סטאלין. היחיד בדורו זה הוא
המציא על עצמו. תאמיני לי, הוא לא היה
בראש שלנו בכלל. אנחנו שכבנו על
ד,ריצפה כשהוא לבש את הבטלדרס וניסה
להיות אחד מהחבר׳ה.

קולנוע

י שראל
כ עי ט על* הבג רי ס
כשהחליט יקי יושע לעשות סרט בשם
העיט, לפי פרקים מספר חדש של יורם
קניוק בשם היהודי האחרון, נתקל בשורה
ארוכה של גבות מורמות והבעות מפק-
פקות .״זה לא בדיוק מה שעם ישראל
הדואב רוצה לראות על מסך הקולנוע,״
אמרו הממעיטים. המחמירים סברו שכר
סיפור כזה יכולה לצאת שואה גדולה או
שערוריה רבתי או שניהם גם יחד.
אבל יקי יושע בחור עקשן. שאילולא
היה כזה .,לא היה במאי קולנוע. כי איש
לא מיהר מעולם להגיש לו עזרת חינם.
גם כאשר עשה את שלוט — תפילת הדרך
וסוסעץ.
איד עושים סרטים כאשר איש לא עוזר?
פשוט מאוד. מוכרים כל מה שיש, ממש כנים
את מה שאין, נעזרים בחברים
וכידידים שמוכנים לקבל !נתח מן הרווחים,
אם יהיו פעם, וכל מה שלא עושים אחרים
— עושים לבד, עם האשה. וזה כולל
שליחויות, עבודת סבלות, ועוד מלאכות
רוחניות מן הסוג הזה.
נשמה פיוטית. כך עשה יקי יושע
(שטרם מלאו לו )30 את שני הסרטים
הראשונים שלו, ואולי משום כך לא נבהל
מן הנבואות הקודרות, כאשר ניגש לעשות
את סרטו השלישי. הפעם נמצא גוף שהיה
מוכן לתמוך בהסרטה, הקרן לעידוד סרטי־איכות,
למרות שגם שם, כמו בכל מקום
שבו הראה את התסריט שלו, לוותה ההס כמה
בחששות כבדים, שמא זהו נושא
שאי-אפשר בכלל להתמודד עימו, לפחות
לא בהווה או בעתיד הנראה לעין.
מה כל כך נורא בנושא העיט? התשובה
פשוטה: זהו סיפור על גבר צעיר שהופך
את כתיבת אלבומי הזיכרון לקרדום לחפור
בו. עסק מכניס ומשגשג הנבנה על פולחן

שר;א הרפז כתפקיד כועז

הרפז וניצה שאוד כ״העי״
עיט רדוף רגשי אשמה

ענת עצמץ, ניצה שאול, שרגא הרפז ואנדי ריצ׳מן (כשעת הסרטת העיט)
פאלוקרטיה צברית
שבעיקבותיה באות הצעות לחוברות נוס פות.
בועז הופך מבוקש בעיר ובכפר, שוקע
בתאוות הרם עצמי ורואה עצמו כעיט
החי על פגרים. לכאורה זהו פשוט נושא
לא סימפאטי. אם יש הורים שכולים הרוצים
בכל מחיר להנציח את זכר הבן באלבום,
בפסל או באנדרטה, מי יהיו לומר להם
דבר. ובכלל, איך אפשר להעמיד במרכז

חנה מרץ מרשימה גבורת הנופלים, על כאבם של הורים
שכולים ועל החוב המוסרי שחבים החיים
למתים. כאשר מתמצתים כך את הנושא,
אין פלא שהוא מעורר פלצות בכל נשמה
רגישה יותר.
בועז, קצין מילואים שחברו לספסל בית־הספר
נהרג מול עיניו, אחרי שהוכרזה
שביתת־נשק, חוזר אל החיים האזרחיים.
הוא מבקר את הורי הידיד, ובדירבון האב,
מחנך ותיק הרוצה להאמין בכל מאודו כי
בנו אכן היה נשמה פיוטית שהתחבאה
מאחורי חיצוניות מחוספסת, מתחיל בפרו ייקט
הראשון של חוברת־זכרון. בועז כותב
אותה, וממציא למעשה את שברי הפיוט
של החבר שנפל, כדי לספק את כמיהתו
של האב השכול. החוברת נוחלת הצלחה,

אופליה שטראחל
מרגשת

הסיפור דמות כל כך אנטיפאטית, של אדם
המנצל את הסבל האכזרי ביותר של הזולת
לטובתו האישית.
אדרת שד ציניות. ויותר מזה. מי
שקרא את התסריט לפני שניגש יושע
להסרטה, היה מוצא בו הרבה מאוד סימו כין
לחששות. אבל להבדיל מאותם המיקרים
שבהם סרט אינו אלא המחשה חזותית
נאמנה של המילה הכתובה, כל מה שנדמה
היה כמוגזם בכתב ולא שקול, נעלם מן
הסרט כמעט כליל.
מה שמוצג על המסך הוא סיפור הנוגע
בכמה מן המרכיבים הרגישים ביותר של
חיי העם בישראל, ועם זאת משתמש
בשפה נכונה עד כדי כך, ששום אדם
שקול בדעתו, אינו יכול להיפגע ממנה.
בועז, הגיבור הראשי, הוא אמנם עיט,
לפי הגדרתו, אבל הוא גם הרבה יותר
מזה. רדוף רגשי־אשמה על שהוא נשאר
חי, בעוד שאחרים נהרגו בשדה הקרב,
מתייסר על שגבורתו שלו אינה אלא פועל-
יוצא מגבורתם שלהם, מתעטף באדרת עבה
של ציניות כדי להתגונן מפני עצמו ומפני
החברה שסביבו.
בחיספוס ובקשיחות שלו אפשר לזהות
כמה מסימני ההיכר של הצבר, ובהתייח סות
שלו למילחמה אפשר לגלות את
העייפות חסרת־הישע של השנים האח רונות:
את ההרגשה שהדרך היחידה כדי
שלא להישבר היא להתחסן מראש בפני
כל רגישות אפשרית.
שרגא הרפז בתפקיד בועז מצליח בנו כחות
שלו, בצורת ההתנהגות שלו ובמבט
שלו, שבו העצב מסתתר מאחורי השחצנות
והביטחון העצמי, להעניק לדמות הזאת
מימד אמין. הרפז מצליח אפילו להחליק
על ליקויים מסויימים בתסריט והצופה יבול
להאמין בחלק מסויים מן ההתנהגות שלו,
למשל: עם הנשים.

ההורים השכולים בסרט שוגים באש-
ליות־שווא על הנער הנעלה שהלך. אך
הם לא הפכו לקאריקטורה גרוטסקית, כפי
שסברו אחדים כששמעו על הסרט לפני
שראו אותו. הם הפכו לחלק הכואב והמרגש
ביותר בסרט .״אנו מכירים זה לזה את
בנינו המתים וזה מה שמחזיק אותנו ב חיים,״
אומר חנקין, המחנך הוותיק שמעלה
את בועז על מסלול הפקת אלבומי־הזכרון.
מישחקו המלודרמאתי והתיאטרלי של
שימעון פינקל בתפקיד זה הולם להפליא
סוג של התבטאות ושל התייחסות לחיים,
אופייני לדור חלוצים בני תרבות אחרת,
שילדו את הצברים אבל לא השכילו עד
היום להבין לרוחם.
העימות בינו לבין אשתו (אולי ההופעה
המרשימה ביותר של חנה מרון על המסך),
אשר מסרבת להעניק לבן המת תכונות
שלא היו לו מעולם, הוא דראמה נוראה
בפני עצמה. הרגע שבו אם שכולה אחרת
(אופליה שטראהל, שונה לחלוטין מאסקינזו
לימון) מעניקה לבועז את בגדי בנה,
כאות הוקרה על מה שעשה להנצחת
זכרו, יכול היה להיות סוחט דמעות בצורה
הזולה. תחת זאת, הודות לאיפוק של
הבימוי והשחקנים, הפך מרגש באמת וב תמים.
מערכת
היחסים בין בועז לבין נוגה
וירדנה, שתי נערות שחבריהן ניספו ב־מילחמה,
יכול להיראות במבט ראשון
כביטוי נוסף לפאלוקרטיה הצברית: דיוקן
של הגבר הכל-יכול, שכל הנשים מתות
להיכנס למיטתו. ודאי שגם זה קיים, אבל
מעל ומעבר לעניין המין גרידא, בועז
מהווה עבור נערות אלה זכר לגברים
שהיו בחייהן. ההסתופפות בצילו היא מעין
המשך־זוטא של החיים שהיו להן לפני
המילחמה.
רעיץ עיקש. באורח מכוון אין הסרט
ה עו ל ם הז ה 2275

מדבר כלל על מערכת היחסים הפוליטיים
באיזור. מדובר בו על חברה שהחיים
במצור ובמילחמה מתמדת מתחילים לתת
בה אותותיהם, אותות של עייפות, שבירה
ויאוש. זהו מבט על אחד האספקטים האיו מים
ביותר בחבלי־לידה של אומה. אולי
אין זה מושלם, אולי יש פה ושם גלישה
שקופה מדי לסארקזם, אבל זהו ללא ספק
אחד ההישגים הנכבדים של הסרט היש ראלי.
הוכחה נוספת לכך, ששיתוף פעולה
בין סופר שיש לו מה לומר ושיודע להש תמש
בשפת המילים, כמו יורם קניוק, לבין
איש קולנוע שמוכן לאמץ לעצמו במלוא
מובן המילה את הרעיונות של התסריטאי
ולהעביר אותם דרך החוויה הצברית הפר טית
שלו, כמו יקי יושע, יכול להניב
סרטים בעליר מה.
חרף החששות מפני פגיעה אפשרית
בהורים שכולים, תתקיים הצגת הבכורה
של העיט בחסות יד לבנים וראש עיריית
תל־אביב, שלמה להט, שאינו בדיוק אדיש
לענייני צבא ומילחמה.
בינתיים התקבל הסרט למיסגרת היוק רתית
מאוד של ״שבועיים של הבמאים״
בפסטיבל קאן. זוהי מיסגרת שנועדה בראש
ובראשונה להציג סרטים פרוגרסיביים
בתוכנם ובצורתם, ולאו דווקא נוצצים
וזוהרים. אלה, האחרונים, נשלחים בדרך
כלל לתחרות הרישמית.

אנשים
ד,ודמן חושב חוז ר
מרכז הסרט הישראלי הפגין תבונה פע מיים
בערב אחד. כשחולקו פרסי־עידוד
לסרטים וליוצרים המצטיינים של השנה

ג שר על
הדמ עו ת
זמר הג׳אז (צפון, תל־אביב,
ארצות־הברית) — העלילה דומה
להפליא למחזמר טל תיאטרון
אידיט: סיפור מזיל דמעות על בנו טל חזן, הזונח את
היעוד המיטפחתי והולך להיות זמר פופ. הגירסה המקורית
נכתבה לבמה אך נועדה לקהל טנהג ליהנות ממחזות
מוסיקליים באידיט בטנות העטרים. הטחקן הראטי, ג׳ורג׳
גובל, אף זכה לפירסום ב״בורשט סירקוויט״ ,אותה רשת
של בתי־נופש ומלונות יהודיים בהרי הקאטסקיילס, בהם
צמחו רבים מן הכישרונות היהודיים של הבמה והבד
באמריקה.
אם הסרט הראשון המבוסס על סיפור זה זכה לתהילת
עולם, לא היה זה בשום פנים ואופן בגלל איכויותיו הקולנועיות
אלא רק משום שהשחקן הראשי בו, אל ג׳ולסון
(עוד בוגר של ח״בורשט סיקויט״) ,שר, דיבר והשתולל
מול המצלמה בקול מלא, דבר שלא נודע כמוהו קודם לכן.
בגרסה הנוכחית אין שום חידוש טכני מהפכני מן
הסוג הזה. העובדה שהסיפור הועבר להווה, כימעט ללא
שינוי, אינה משרתת אותו לטוב• כי היום, יותר מכפי
שהיה לפני 60 שנה, קשה להשלים עם ההתבדלות המוחלטת
של קהילה יהודית, שלפחות לפי המראה החיצוני אינה
נראית חרדית קיצונית במיוחד. נידמה כאילו יש פער
גדול בין אלה שיחנו מן הפיזמונים של גיל דיאטונד,
שנועדו בעיקר לבני הדור הצעיר, לאלה שיהיו מוכנים לקבל
את העלילה כפי שהיא, שהם בני דור מבוגר יותר.
דיאמונד עצמו, בתפקידו הקולנועי הראשון, עושה רושם

השחקנית בתלת הזורחת
החפץ שייזכר יותר מכל פרט אחר מהפקת הפאר ״מסע בין כוכבים״
אינו תפאורה, לא ספינת״חלל ולא אפקט מיוחד ויוצא-דופן, אלא קרחת.
הקרחת שייכת בלעדית לנערה הודית יפהפיה בשם פרסיס קאמבאטה.
בעבר היתה דוגמנית־צמרת במולדתה, הופיעה בכמה סרטים, לאו דווקא
בתפקידים ראשיים. אבל בשלב מסויים בחייה הצעירים (כיום היא בת )24
החליטה שהודו קטנה עליה ושהיא זקוקה לאופקים רחבים יותר. היא הגיעה
תחילה לניו־יורק ואחר כך ללוס־אנג׳לס, כדי להופיע בסרט טלוויזיה בשם
״האיש עם הכוח״ .כאשר שמעה ש״מסע בין כוכבים״ מחפש דמות אכזוטית,
אותה מתכוננים המפיקים להוסיף לצוות המקורי המוכר מן הטלוויזיה, כדי
שיהיה בסרט גם ״מוקד רומנטי״ ,החליטה להציע את עצמה.
בראיון הראשון ובמיבחני הבד הניחו על ראשה קרחת מלאכותית מגומי,
אולם כאשר התבשרה שהתפקיד הוא שלה, החליטה שלמען האמינות היא
חייבת לגלח את הראש עד השערה האחרונה. לנערה שרעמת שערותיה
הארוכות היוותה עטרת של זוהר, היה זה קורבן גדול. וכאשר בא האחראי
לתיספורות לגזוז את מחלפותיה, העדיפה לעצום עיניים עד אשר הגיע ״הניתוח״
לקיצו. משפתחה אותם מחדש, נשמה לרווחה. מסתבר שהיא ניחנה בגולגולת
אידיאלית לקרחת; קרחת כזו שטרם ראו בקולנוע. מהיום והלאה יתארח
ראשה המגולח בכל מיני מקומות אחרים, כמו עיתוני־אופנה, עטיפות בשמים
וסבוני אופנה. כי זאת לדעת — ללא כל קשר עם גורל הסרט, פרסיס קאמבאטה
הצליחה במיבצע הקרחת.

דיאמונד ואוליבייה: גלימות הנזלודראמה
חביב, אבל לא הרבה יותר מזה. ואילו לורנס אוליבייה
בדמות האב — חזן המזדעזע וקורע קריעה בבגדיו למראה
הבן שיצא לתרבות רעה — עוטה על עצמו את כל גלימות
המלודראמה האידישאית עד לאחרונה שבהן. ואין זה
פלא שמשחקו ניראה בוטה מאוד בתוך חבורה של שחקנים
המשחקים את עצמם.
השאלה המעניינת אינה טמונה בסרט עצמו אלא מחוצה
לו: האם כן רואה עצמה הקהילה היהודית בגולה (והרי
הסרט כולו נעשה בידי יהודים) ן

0נש

(הזוכים ד,גדולים: מיכל בודאדם ודני
וולמן) לא ניתן-פרס לתסריט המצטיין —
פשוט משום שלא נמצא כזה. כל הכבוד.
המעשה החכם השני באותו ערב, לפני
שבוע, היה הבעת הערכה (בצורת תעודת-
הוקרה מגולפת) למפיק האמריקאי ג׳ין
קורמן, על תרומתו לשיתוף פעולה בין
ישראל לתעשיה הבינלאומית. ואחרי שנה

נה, מזה יותר משלוש שנים, הוא מבלה
בישראל.
לראשונה היה זה עם סמואל פולר,
ב־ . 1978 החטיבה הגדולה האדומה, סרט
על פי זכרונותיו האישיים של פולר
ממילחמת־העולם השנייה. פולר תיכנן
להסריט בתוניס וביוגוסלביה ושוכנע על-
ידי קורמן שאפשר להחליף נופים אלה

תגלית פיכי קייטס כ״גן־עדן״
עכו במקום דמשק

מאפר ג׳ון דיקסטרא וכוכבת פרסים קאמכאטה
גולגולת אידיאלית

העולם הזה 2275

ארוכה של בצורת מעיקה בהפקות־חוץ
לא היה צעד נבון מזה.
קורמן כבר אינו אורח לאנשי הקולנוע
בישראל. יש האומרים שלמעשה צריך
היה למנותו כבר מזמן לנציג רשמי של
ישראל בהוליווד (יהודית סלומון היתד,
בתפקיד זה עד לפני זמן קצר) ,או לפחות
למליץ־יושר במינוי רשמי. ואין צורך
לפרט עד כמה זקוקה ישראל למליצי־יו־שר
במצבה הנוכחי. מי שחשב שמספיק
לגשת לקולנוען יהודי וללחוש לו באוזן
כמה תפילות, כדי שזה ייענה ויבוא לירו שלים,
חייב להתבונן במיספר יוצרי ה קולנוע
היהודים (רוב התעשיה האמריקאית
היא יהודית) ובמיספד הדל של אותם
הבאים לעשות סרטיהם בישראל. דווקא
קורמן, שאינו יהודי כלל (הוא אחיו של
הבמאי רוג׳ר קורמן ונשוי לבתו של
ויליאם מורים, בעל הסוכנות הגדולה לאמ-
נים בארצות־הברית) ,הגיע לישראל להם־
קתו השלישית כאן. את רוב חודשי הש־

ביעילות ובחיסכון בחופי ישראל ובנופיה.
לא עברו חודשים רבים וקורמן הביא
לכאן את אנשי אן־בי־סי, להסרטת מרי
וג׳חף, סיפור אהבה מסביב ללידת הנוצ רי,
בבימוי אריק טיל, שימש כתוכנית־יוקרה
לחג המולד וזכה לשבחים. קורמן
לא התקשה למצוא גבעות מתאימות, מע רות
פוטוגניות בבית־גוברין וכפר אידיא לי
ששימש כנצרת העתיקה: נעלין, שב גדה
המערבית, אותו כפר שימש אותו
ככפר סיציליאני בגדולת האדומה
בימים אלה שוב רוכב קורמן על הגב עות
— הפעם בהביאו לישראל את גן־
עדן, סרט קנדי שיופץ על-ידי אבקו־אמבסי
בקיץ הקרוב. הפעם אין הסיפור
נוגע במקורו לישראל, אלא מספר על
הרפתקותיה של שיירה שיצאה מדמשק
לבאגדד בסוף המאה התשע-עשרה. עם
המפיק רוברט לנטוס והבמאי סטוארט
גילארד (תגלית של קורמן שהשתתף כ שחקן
לצד סילבסטר סטאלונה בפ.י.ס.ט.

האיש שאת הריגתו תיכנו יצחק שמיו בעד בחשא דמעו הקמת
שואל -הנציב העליון הבויס השנוא ביותו, שנימעס נרצח, נער
גם הוא למען מדינה הודית -הנציב ה11ר,ון האהוב ביותו
היה אנטי־שמ׳ חשאי -מאת ו ׳ הקרעים של הסידוה

(ודד וויו נ אג ח
(סעו הדוה יהודיה
הפרק ה־ 14 של עמוד האש מביא תחת
הכותרת בעל הברית־הנשמז ( 1945־)1943
תיאור של נסיון התנועה הציונית להש תתף
במאמץ המילחמתי, כדי להימנות על
בעלות־הברית עם תום־המילחמה. קאבי־נט־המילחמה
הבריטי מאשר בפומבי את
הקמת, הבריגדה היהודית /בעוד שבסתר
הוא מחליט על הקמת מדינזז יהודית ב־

המדינה הבריטי שישב במצריים, וסיפור
התנגדות הלורד מוין, ביחד עם הנציב
העליון הארולד מק־מייקל, למיפעל ה ציוני
— סיפור שהוכח כלא־נכון.
במיסגדת תחקירי ההכנה על אותה תקו פה,
הגיעו עורכי עמוד האש למחקריו
של ד״ר גבריאל כהן, מי שחקר במיס-
מכים הבריטיים הסודיים, אשר החיסיון

״הרעיון של אמרי היה מהפכני. הוא
טען שהאידיאל הוא להעניק ליהודים את
כל ארץ־ישראל, ואפילו לבצע חילופי־אוכלוסין
על־ידי העברת הערבים לסוריה
ולעבר־הירדן, כפי שנעשה בהצלחה רבה
בין תורכיה ויוון אחרי המילחמה העול מית
הראשונה• אבל נוכח האינטרסים ה מוסלמיים,
וההתנגדות הגדולה שהיתה ב ממשלה
הבריטית לפיתרון פרדציוני חד-
משמעי, הבין צ׳רצ׳יל שייבצר ממנו לנ קוט
מדיניות פרו־ציונית, והוא סיכם עם
ליאופולד אמרי להציע פיתרון של חלו קה.
״לשם
הגשמת רעיון זה, מינה צ׳רצ׳יל
ועדת־קאבינט לדון בעניין, וביקש מחב ריה
לבדוק אפשרויות למסור ליהודים
את המושבות האיטלקיות לשעבר באפ ריקה,
שאותן כבשה בריטניה זה עתה
מידי האיטלקים — את קירנאיקה וטרי־פוליטניה
(כיום לוב) ,וגם את אריתריאה.
צ׳רצ׳יל אפילו ניסח זאת תחת הכותרת
,הקמת בתים לאומיים׳ .אני מתבסס כאן
על סיפרו של ד״ר גבריאל כהן.
״ליאופולד אמרי הסכים לכך שתוקם
מדינה יהודית בתחומי ארץ־ישראל, עם
שלוחות באפריקה. זה עורר אצלו אנא לוגיה
היסטורית לצידונים. בראש ועדת-
הקאבינט הבריטית שהוקמה לצורך זה
הועמד הרברט מוריסון, ממנהיגי מיפלגת
הלייבור. גם מוריסון עצמו גילה יחס

הידיד השווא

מר הארולד מק־מייקל, הנציב העליון הבריטי השנוא
ביותר (במרכז) ,בחברת ראשי הערים הגדולות בפלש תינה
(א־י) .הקיצוני משמאל: ישראל תקזז, ראש עיריית תל־אביב. ערב צאתו של
מק־מייקל מן הארץ ניסתה המחתרת להתנקש בחייו בכביש היורד מירושלים, אך הוא
ניצל בנס, בעוד שנהגו נהרג. עתה מתגלה שהיה אז פעיל למען הקמת מדי^ה יהודית.

חלק מארץ־ישראל. במקביל פותח אצ״ל,
בראשית , 1944 במרד מזויין, ואנשי לח״י
מתנקשים בלורד מוין. ההגנה מתחילה
ב,סיזון׳ (הסגרת אנשי המחתרות לידי
הבריטים) ,והישוב ניצב על סף מילחמת-
אחים. עם תום המילחמה אין היהודים
מוזמנים, כצפוי, לקטוף מפירות הניצחון
על גרמניה, שהרי הם ״בעל־הברית ה נשכח״.

הבריטים
תיכגנו
״אימפריה י הודית״
אחד הניגודים ההיסטוריים המדהימים
ביותר, שבהם נתקלו עורכי עמוד האש,
קיים בסיפור הריגתו של הלורד מוין, שר

הוסר מעליהם רק לפני כמה שנים.
על התגלית העיקרית של הפרק מספר
עורך הסידרה, יגאל לוסין :״ב־ 2ביולי
, 1943 כאשר היה כבר ברור שגלגל ה־מילחמה
העולמית מתהפך, העלה וינסטון
צ׳רצ׳יל את שאלת ארץ־ישראל בקאביננך
המילחמה הבריטי. צ׳רצ׳יל הבטיח תמיד
לשנות את המדיניות הבריטית, כפי שזו
נקבעה קודם לכן בספר הלבן, שהוא היד,
אחד ממתנגדיו החריפים ביותר. הוא טען
כלפיו כי הוא מהווה הפרת־אמון, מאחר
וצ׳רצ׳יל עצמו הבטיח ליהודים להקים
מדינה בארץ־ישראל, או בחלק ממנה.
מאז ועדודפיל אימץ צ׳רצ׳יל לעצמו את
רעיון חלוקתה של ארץ־ישראל, בהשפעת
ידידו ליאופולד אמרי, מי שהיה בזמנו
שר-המושבות ואחר־כך שר לענייני־הודו.

חיובי לציונות, וקיים קשרים קבועים עם
פועלי־ציון באנגליה.
״צ׳רצ׳יל הרכיב את הוועדה בצורה חד־צדדית,
ודאג שלא ישתתף בוועדה שום
נציג של מישרד־החוץ הבריטי, שהיה
ידוע בהתנגדותו להקמת מדינה יהודית.
הוא מינה לוועדה, כצפוי, את ליאופולד
אמרי, מי שבעבר ניסח את הצהרת־בל-
פור, ואת מנהיג המיפלגה הליברלית ה קטנה,
ארצ׳יבאלד סינקלייר. למרות הת נגדותו
של שר־החוץ אנתוני אידן, שהת
נגד
-לוועדה, מינה צ׳רצ׳יל את סגנו של
אידן, ריצ׳ארד קידסטון־לאו. אנחנו ניסי נו
לראיין את קידסטון־לאו, שהיה בחיים
עד לפני כמה חודשים, אבל הוא סירב
לנו.״
בלטה העמדה הפרו־ציונית של מרבית
חברי־הוועדה• קידסטון־לאו כתב בספע
על הישיבה הראשונה של הוועדה :״ה דיון׳
שארך שעה ומחצה, הרקיע שחקים
והקיף עולם ומלואו. האווירה הכללית
היתה שהציונים יקבלו את ארץ־ישראל,
עבר־הירדן ואת רוב היבשת הצפון־אפ־ריקאית.
כשיגשו לעבודה מעשית, יהיה
הדיון בוודאי שקול יותר.״
ישיבותיה של ועדה זו היו מהסודות
הכמוסים ביותר של תקופת־המילחמה.
צ׳רצ׳יל לא רצה להיות נתון ללחצים,
ולכן סוכם שלא יסופר על ישיבותיה ל נשיא
ארצות־הברית, פראנקלין רוזוולט,
ואפילו לא לחיים וייצמן. כאשר וייצמן
ביקר אצל צ׳רצ׳יל, ברחוב דאונינג מס׳
( 10 מעון ראש־הממשלה הבריטי) ,הוא
אמר לו :״לאחר שנכריע את היטלר, יו טל
עלינו להחזיר את היהודים למעמד
הראו ,.להם. ירשתי את המשימה מבלפור,
ואין אני עומד להסתלק ממנה. אבל פו עלים
נגדנו כוחות אפלים,..״
ועדת־הקאבינט ישבה על המדוכה במ שך
כחמישה חודשים, ובינואר 1944 המ ליצה
הוועדה על חלוקת ארץ־ישראל.
מובן שההמלצה לא הקיפה את לוב וארי־תריאה.
המדינה היהודית היתד, אמורה
להיכלל בפדרציה מרובעת, יחד עם
סוריה, לבנון ומדינת־ירושלים בריטית.
רק נציג מישרד־החוץ, ריצ׳ארד קידסטון־
לאו, התנגד לתוכנית החלוקה, וטען ש היא,
פרובוקטיבית עד כדי סכנה /הוא
הזהיר מפני התנגדות נמרצת בעולם ה ערבי׳
שתסכן את מעמדה של בריטניה
במזרח התיכון. ב־ 25 בינואר 1944 אישר
הקאבינט המילחמתי הבריטי את התוכנית,
אך קבע שיש לשמור על המסקנות כסוד
כמוס עד לתום המילחמה- .
מיד התחילה חתירה, כמו אחרי פיר-
סוס מסקנותיה של ועדת־פיל. בראשה
עמדו שר־החוץ, אנתוני אידן, וראשי ה צבא•
אך העובדה הדהימה את ההיסטוריו נים׳
עם חשיפת המיסמכים הבריטיים כ עבור
30 שנות חיסיון, היתה ששני אי שים׳
שאף אחד לא ציפה לתמיכתם,
תמכו בתוכנית זו של צ׳רצ׳יל. השניים:
הארולד מק־מייקל והלורד מוין.
מק־מייקל סימל בעיני יהודי ארץ־יש־ראל
את המישטר השנוא של הספר הלבן.
טביעת ספינת־העולים
אחרי שנודעה
סטרונוה ב־ 24 בפברואר 1942 בים־השחור,
על 790 נוסעיה, הודבקו בחוצות ערי ארץ-
ישראל כרוזים ובהם תצלומו של הנציב-
העליון :״רצח — המישטרה מחפשת את

סיר הארולד מק־מייקל, הידוע כנציב־עליון
בארץ־ישראל, באשמת רצח על־ידי
טביעה של 800 מעפילים על סיפון
סטרונזה...״

790237

״בן־גוריון אמר על מק־מייקל שהוא
,איש רע והגרוע מכל הנציבים העליו נים.׳
שלושה שבועות אחרי שפורסם רש מית
על סיום תפקידו של מק־מייקל, ניסו
אנשי לח״י להתנקש בו, והרגו את נהגו.

לוסין :״הארולד מק־מייקל והלורד מוין
לא היו פרו־ציוניים. הם תמכו ברעיון
הקמתה של מדינה יהודית, אחרי שכאויבי
.הציונות הם הגיעו למסקנה שאין מוצא
אחר לבעיית ארץ־ישראל. הם ראו בחלו קה
צורך הנובע מן המציאות הפוליטית.״

*£3301)61

1וג/מ4ות•

5*8 £681*331•?, 1979

היהודים לא ידעו כלל על המהפך שחל
בדיעותיו. מק־מייקל הפך תומך נלהב של
רעיון הקמתה של מדינה יהודית בארץ-
ישראל. לדברי הד״ר גבריאל כהן, מק־מייקל
היה ״לדובר העיקבי והתקיף ביו תר
של אחת האסכולות במדיניות הברי 661
) 3 3 1 1131) 6 1( 6 6 3״ *11161;§3311 ? 01 1 8 1 1 :1 3 6 ( 1 ? 3
טית, שתמכה בחלוקה בשלהי מילחמת־העולם
השניה.״

האמת על רצח מוין

7 1 4 /0 1 ^4 /3

¥16*1 805813, £33. ,
8x603*11)6 ?1*0)111061:,
,ץ181*3.61 81*033033*136 £111:1101:11:

•161*118016)11.

063.1* 141*. 1 1 0 8 3 1 3 ,
ס 0111* 161:1:61ס 1 6 3נן 0 0

ות 111* 31:6*61

ס 1:116

*3 *231

0 3 1 ? 1*630116)1 1:116

! ;1331

* 1 33 6 3 1 :1 0 3 8 !( 0 1 1 3 3 ( 1 1116 0111 861:1:136 *01* 0 3 ? 0
.״ 0 3 1 3 1( 6 381 ) 6 3 31: 3 * 6 1 6 1 ) 1 3 1 0 3 1 3 * 61 *1) 1 6״ 8 1 0 8״

ס * 01113 3 3 1 3 6 6 1 * 1( 6 3 1 1 0 3 1 01 * 016 8 6 6 3 1 * 3 1 3 6 ) 3 ( 1
ז 31״ 3 1 8 0 3 8 8 *11686 3 1 1 6 6 6 3 6X 1(1*6331033 0 * 3 0 3 1 1 0 3 8 3 1 * 3 3 6 * 0 3 8
״ 1 * 1103 * 8 3 0 1 6ן ( 6 0ן 1 8 8״ *116 •161 0 3 * 1 0 3 * 1163* 3 3 3 3 3 3 1 1 8 * 3 6 1 3 6
* * 116 0 0 0 3 3 1 0 3 3 ? 0 3 0163 * 1 0 3 .ס 6*61
׳* 1 3 0 3 0 * 1( 6 1 1 6 1 ) 6 * 113* * 1161*6
3 3 ? 33011 0 0 0 3 8 1 0 3 3 , 1(3*. 1* 15 0 1 (1 )1 0 3 5 1 ? 3 1 1 0 3 1 0 68*31(11511
3 366*1* 11)6 13 *116 3 1 (8 * 1 :3 0 * .
״ 7116 0 3 1 ? 0 0 3 0 1 * 6 * 6 3 0 0 3 3 3 * 1 0 3 0 * *1115 8 1 3 3 5 6 6 3 6 (1131 1 8 1 0 8
1 5 1 3 .1 061 81*333 7116
י 8 6 3 3 116* •61* 6 * 0 0 3 (£31״ ,0 0 8 )1 3
״ 011*03103*33068 0 * *116 5 3 0 5 6 3 0 3 3 3 3 1 1 0 6 6 * 1 3 6 6 *31 *1161* 3 0( 11* 1
13 3 3 *81
־ 1*0 8 3 8 1 6 3 3 3 * 116 * 01ק ש .*61* 3 0 *01131 *0 *0 3 6 * 3 1 !( 6 *31 3 3 6 3 - 3 8
״ 81015611 8 3 ? 8 *113* 116 11631*3 13*61* *113* 1115 1 3 * 6 1 * 1 0 0 3 * 0 1 ׳ *3 0 3 5

הנחת־היסוד של מק־מייקל היתר! ש יהודים
לא ירפו מן העליה, שהיא האינ טרס
העיקרי שלהם. בדין־וחשבון שהוא
כתב למישרד־המושבות הוא ציין :״שום
״ ? 8 6 1 * 3 0 8 3 0ש 8 6 6 * 1 * 3 1 3 6 )1>( 1 1131)6 1 3 3 1 8 0 3 8 3 1 6 3 8 *6 1 6 3 6
לנקוט* ?קוש תקיף
ממשלה בריטית לא
*116 81*1*1811 0 3 1 ( 1 3 6 * .
1 30 8

1 3 11116 113״ 3 8
תעז •3 * 1161

3 3 1(6 1 3 6 3 1 8 0 3 8 5 6 3 * 01״ >1 3 3ן 0 1 0 6 1 3 0311*0 3 13 6 3 * 3 * 8 0
נגד ד,עליה. העליה תחדש את פחד ה ״
3 3 * 1163 ? 3 1 6 5 * 1 3 6 , 0 3 6 0 * 131 *3 6 1 3 3 3 0 3 6 £1 *31( 1 3 3״ * 113״ 3 11* 1
ערבים מפני השתלטות יהודים על כל
3 * 1161ש שס 1115״ £1*66 0 1 8 3 * 1 3 1 3 3 0 * 8 3 0
.ש * *161*3 8 3 1 6ס
ארץ־ישראל לכן המליץ מק־מייקל
3 5 116 361)61• 3 1 8 0 3 8 8 6 3 8 * 3 * 6 8 6 0 1 * 6 * 5 3 *11631 6 (1131 3 1 5 0 1

*113* 116 1133 1(663 3011161)136 8

6 3 בלתי־ 6 3 8 3 1 *6ש 6ש
עליה* 0 * 361
ולאפשר 6 3ש 6 6
לחלק את הארץ 1( 6
מוגבלת לחלק היהודי של הארץ. החלק ה *
ש 1*6 3 6 3 * 3 * 11) 6 3 3 116 * 1ק 151*3611 3 3 3 £1*31(133 1*63 )1 11* 3 6 3 1115 *0 6
* .ש? * 3 * 1161* 111ש שס*!* 6ש ס * 3 * 1 0 3 * 113* 03106ש־ 3 8 3 0 * 1 3 * 01״ *1118 5 6 1
יהודי צריך לכלול את המקומות שבהם נה נים
היהודים מעליונות מיספרית ״ואז
״0 3 *116 6* 1 8 3 *1* 0 0 3 0 * 6 3 0 3 6 8 *3 0 6 (1131 1 *113* 6 6 1 * 1 11016
תוסר הסכנה של שליטתם באיזורים ה *

ערביים של ארץ־ישראל...״
6 1( 61*5 0 3 3 1 1 ? .ש ס 1 * 8 5 0 1 *1*0״ 8 0 1 3 3 6 3
?ש *ס 7 8 6 3 6 *6 3 0 6
? * ש 3 1 1 6 3 6 3 61) 1 3 6 3 * 1 ? 8 ? 8 0ש * 3 * 8 6 1 • ׳3 0160101*?, 1 * 0 3 8 0 * 8 6 6 8 1 3 6 6
מיסמך זה של מק־מייקל היה המיסמך
״ 8 6 * 861 * 8 6 0 3 3 5 6 0 * 0 0 3 3 6 0 * 1 0 3 8״ 31 *3 6 1 *,ש 8 1 3 1 0 3 * 6 3 3 1 3 3 *01 8 6 * 8 * 1
הריאליסטי ביותר,

1 1 התפתחו 1 5 6 , 00״ 3 3 6 3 -*1 3 1 1
על* * 6 8 8 6ש
שצפה ־ 61

יות העתיד יותר מכל מיסמך אחר ב־ן
6 0ק 31 ** 1 3 1ק 1 3 8 000101331 01 * 0 * 861 * 1111 8 6 .16ס 861 *3ש 6ש )8 3 3 * 16
8 1 8 0ס * 3 01601861 שס 130111 3
מישרד־ר,מושבות הבריטי. בפעילות זו

היה מק־מייקל בעצה אחת עם הלורד
מוין, שר־המדיגה הבריטי בקאהיר, על פי
הבדיקה שערך הד״ר גבריאל כהן ב־מיסמכים
הבריטיים.
לעומת זאת, יורשו של מק־מייקל כ־נציב־עליון,
הפילד־מרשל לורד גורט, ש נחשב
בעיני כל כידיד ישראל, היה אנטי שמי.
הפרופסור נתנאל קצבורג, מעורכי
עטוד האש, מצא בזיכרונותיה של אחיי נית
הלורד בלפור, אשר התארחה אצל
הלורד גורט, פירוט של הערות אנטי שמיות
מפיו. הוא התנגד לתוכנית־החלו־קה,
והיה אחד הגורמים לדעיכת תוכנית
הקאבינט המילחמתי להקמת מדינה יהו דית
בארץ־ישראל בסוף המילחמה. יחד
עם זאת הוא היה אחד האנשים החביבים
ביותר על הישוב היהודי. תקופת כהונתו
כנציב־עליון היתד, קצרה, מאחר שחלה
בסרטן והוחלף על־ידי סר אלאן קאניג־האם.

6נובמבר 1944 רצחו שני לוחמי
לח״י, אליהו בית־צורי ואליהו חכים, את
הלורד מוין ואת נהגו בקאהיר. זה נחשב
כרצח פוליטי הגדול ביותר במהלך ה מאבק
של המחתרות למען עצמאות יהודי
ארץ־ישראל.
לוסין :״הפרופסור יהושע פורת טוען
שבגלל רצח הלורד מוין החליט צ׳רצ׳יל
שהוא לא יטפל עוד בביצוע החלטות ה־קאבינט
המילחמתי בעניין ארץ־ישדאל
וחלוקתה. בישיבות המערכת של עמוד
האש ביסס פורת את טענתו על איגרת
של הרברט מוריסון, שהוא ראה בארכיון
באנגליה. פורת תבע לציין בעמוד האש
את העובדה הזאת, שצ׳דצ׳יל החליט כי
אינו מוכן לסייע עוד להקמתה של מדינה
יהודית, בגלל רצה ידידו, הלורד מוין.
אז באו הבחירות והעלו את ראש מים-
לגת־ד,לייבור, קלמנט אטלי, לשילטון.
״אבל ג׳ון מרטין, ממרואיני עמוד האש,
טוען שצ׳רצ׳יל אכן היה מזועזע, אך הרצח
לא שינה את עמדתו העקרונית, לפנינו
עמדה השאלה: מה לעשות? אז החלטתי
להשאיר את פיתרון הבעייה לוויכוחים ש יבואו
אחרי הסרט, משום שמבחינה דרמ תית
רצינו לעבור מיד אחדי רצח הלורד
מוין לנושא הסיזון, ולא לדשדש בשאלה
שהיא פתוחה לחלוטין.
״אבל למרות זאת פניתי במיכתב אל
הלורד מוין, בנו של הנרצח, וביקשתיו
להתראיין בעניין אביו. בהתחלה הוא
סירב להתראיין, מכל מיני סיבות. אז

ש מ 3 3 1 0 3 831 ) 6 6־ 01ק ק 1*6 0 1 3 * 1 3 6 * 8 6 0ק ק ¥)8 1 1 6 3 1 ,6
״ 0 3 1 3 3 0 * 8 6״ 1631 ) 6 1 8 3 * 1ס * 8 1 3 8 1 * 8 6 5 * *861*6*01*6 * 1 1 1 1 3 6
* * ש 1 * 8״ 6 3 , 3 3 1 6 8 3 3 61 * 3 1 8 0 3 8 5 1 0 3״ 1) 1 6־ 8 6 1 3 * 61ס? 01 *61* 3 1 8
x 1 * 6 6 6 8 5ש? 6 * 0 0 8 3 3 6 01ש 3 3 ? 0 3 6 6 1 5 6 1 0 0 3 6 8 6 * 1 3 1 3 3
.״ 0 3 1 3 1 6 0 3 8 3 0״ 8 1 0 8 0 3 3 6 1״ 13

1 6 1 3 3 3 *11 3 3 3 1 3 3 1 3

¥031*5 1)61*? 8 1 3 0 6 1 * 6 1 ? ,

801*3 \! 0 ? 3 6

לורד מוין משיב ל..עמוד האש
מיכתבו של הלורד מוין, בנו הלורד שנרצח בקאהיר, ליגאל אלון, מלפני
שנתיים. מוין קובע בהגינות שקשה לו להגיב על הטענות כאילו התייחס אביו
בצורה מרושעת לעם היהודי, מכיוון שלא הובאו כל הוכחות לכך. הוא מציין
כי יואל בראנד הודה בסופו של דבר כי כלל לא נפגש עם הלורד מוין.
(טענתו הראשונה של בראנד, כאילו הופגש בקאהיר עם מוין, וכי מוין דיבר
בזילזול מרושעת על קורבנות השואה, היתה גורס מרכזי בהחלטת לח״י להרוג
את לוין ).מוין־הבן אמר כי אביו מעולם לא דן עימו על סודות מדיניים. הבן
קבע כי ״בסך הכל אני מרגיש שאין בידי לתרום תרומה די גדולה כדי שתהיה
שקולה כנגד הכאב הכרוך במתן ראיון על נושא שגרם לי צער אישי כה רב.״

״י -יי״
י י*.גיי*ב >9מז־? .י*ן לבס מח חנגדיח ;־אעזרית !י* .לדי
י־ו 18״,
מ # <3ריר*רפ; *ער.

!בעלו0 ,

8חש׳וא*? 8ך חר*ח
:יזמג מ!*מ•.

— **מיו * 15 ירו

מיד גגגיגי מי ל*ריימ ג ״יי ג
מ?גמייו >דז9ד
מ גי מו, לדדי, י ל איי י עגו
לגייו
ג מ מזגיוייי
עי 5ממיץ מ *י ; .ע מ פנו מז

־ רגייז• מ* !מודע גוי

4מ*דזמ מי ״ גדי ל*זימ
:גיגימ. די*מ עז מי מ מזגיג
מזנייי מזדל מיז מ ג! *י
;דיי ידריר *ר. מז ע !מזי־,
יי !עממי* בדל מיין ל מז!
גו •די דיו מלי! גלמוד
גי 559 5ומר גן גרמי.
• #יי ג ני מ רמין ייג. העליע
!1גגגגי.

אחרי רטתנק־פיס.
9ד~י • 1ידיגת __:

שני אליה!

כפי שהופיעו בידיעות הראשונות
בקאהיר. אליהו חכים (מימין) זיהה
כהן״ ,ואליהו בית־צורי כ״יצחק זלצמן״ .בכותרת לידיעה זו
פרטי הרצח בקאהיר — מגלה בפרלמנט שמיניסטר המושבות
היהודית והובטח שיתוף־פעולה לביעור הטרור בארץ־ישראל.״

על רצח הלורד מוין
את עצמו כ״משה יצחק
נאמר :״מר אידן על
ראה את נציגי המוכנות
השניים נתפסו בקאהיד.

כתבתי לו מיכתב, ובו הודעתי את ה שאלות
שיש בכוונתנו לשאול אותו. ציינ תי
כי במהלך השנים היתד, ביקורת על
העובדה שאביו פעל והביע דיעות, שרמזו
כי לא היתה לו רגישות לסיבלו של
העם היהודי במילחמה העולמית, ו,האם
אתה מוכן להגיב בנקודה הזאת׳ .שאלתי
השניה היתד, ,האם אתה יכול לספר על
עמדת אביך כלפי חלוקת ארץ־ישראל ב תקופת
ישיבות ועדת־הקאבינט שדנה ב תוכנית
החלוקה, והאפשרות להקמתה של
מדינה יהודית׳ .כתבתי שאיני מבקש
אלא תשובה של חמש דקות. הוא רמז
שיתכן ויהיה מוכן להתראיין, וענד, ב־מיכתב
שבו השיב על השאלות ששאלתי

אותו.״

״יופי של שואה״
הפרק הזה הוא הסרט השני שהכין ב־סידרה
הבמאי נתן ליפשיץ. סירטו הקו דם
עסק במהלכים של פרוץ המילחמה ה עולמית,
בפרק חיילים ללא דגל.
על שני סרטיו אומר ליפשיץ :״אלה
סרטי־כריך. אם בסרט הראשון רואים חיי לים
גרמניים צועדים מתחת לשער־הניצ־חון
בפאריס, ואת היטלר מצדיע, הרי ש וצבאו
בסרט
השני רואים את דה־גול
צועדים מתחת לשער־הניצחון. כך גם
עם פולין. בסרט הראשון רואים את ה גרמנים
כובשים את וארשה, ואת היטלר
מגיע אליה. בסרט הזה, הצבא האדום
חורש את אדמת פולין בטנקים שלו. בסרט
השני, רואים את כל המקומות שה גרמנים
כבשו בראשית המילחמה, משוח ררים
בידי בעלות־הברית.״
לנתן ליפשיץ היו מעצורים לגבי הש תתפותו
ביצירת אחד מסרטי־השואד, ש־בסידרה
.״לא הייתי מסוגל להיכנס ל עניין
הזה של השואה. לעבוד ימים ולי לות
על סרטי צלולויד עם היטלר, מחנות-
ריכוז, השמדת מיליונים. לא יכולתי לע מוד
בזה מבחינה נפשית. מאז שראיתי
את הסרט המכה ח־ 81 אני לא מרגיש
צורך לעסוק בחומר כזה. אני אוהב את
העבודה שלי, אבל רוצה גם ליהנות
ממנה. פחדתי מכך שאהנה לעשות סרט
על השואה. להשתעבד לפעלולים קולונו־עיים.
לראות בולדוזרים שופכים גוויות,
ולומר משהו כמו, יופי של חומר /ושאר
דברים כאלה, וכאשר אתה שומע את מה
שאמרת, הרי שאתה מקבל מצב־רוח
מחורבן. לכן בחרתי לעשות את סרטי־הכריך
של המילחמה העולמית. את הסרט
של פרוץ המילחמה, ואת הסרט שמסיים
אותה.״
על עבודתו של ליפשיץ, מעיר המפיק
יעקוב אייזנמן :״נתן ליפשיץ עצמו הוא
חובב־טים, ובשני הסרטים שלו יש הרבה
מאוד מטוסים. הפצצות חיפה ווארשה,
ובחלק האחר הפצצות־העומק של בעלות-
הברית ברחבי הרייך השלישי.״
אחת הקטעים המרגשים בפרק זה הוא
הקטע המצולם שבו נראים ניצולי מחנות-
הריכוז, ה״מוזלמנים״ *,אוכלים את ה מזון
שחילקו חיילים אמריקאיים. תמו נה
זו היא מעשה קולנועי מיוחד, שנע שה
בידי הבמאי של הסרט מקטעי ומ גזרי
סרטים. ליפשיץ :״הקטע עשוי מ״
קיטעי צילום של ניצולים שונים, במחנות
שונים, אוכלים. בהתחלה לא חשבנו לט פל
בנושא הזה. הנושא גם לא היה ב תסריט
המקורי, שהגיש לי לוסין. אבל
כאשר הביאו לי את הראיון עם אהרון
רמז, שהיה בין ראשוני הארצישרלים ש נכנסו
למחנות, שבו הוא מתאר את ה אוכל,
החלטנו לפתח את הנושא הזה כ קולנוע,
ונתתי לעוזר שלי, לזוהר סלע,
לאסוף ולהתקין קטע מתוך קטעי־הסר־טים
שבהם נראים ניצולי־השואה אוכלים.״
על תרומתו זו של אהרון רמז מספרת
עורכת־התחקירים של הסידרה, נעמי קפ־לנסקי
:״בכלל הלכנו לאהרון רמז ב עניין
אחר לגמרי, בעניין אותו מטוס ש הביא
בלילה מצ׳כוסלובקיה לבאר־טוביה
את הנשק שהציל את חזית־הדרום ב־מילחמת־העצמאות.
הוא היה מפקד ה־מיבצע
הזה. תוך כדי שיחה סיפר לי
רמז, כי הוא היה בין הראשונים שנכנסו
למחנה ברגן־בלזן. אז ראיינתי אותו על
זה בפילם. קודם לכן לא עלה בדעתנו
שהיה איזה ארצישראלי שהגיע למחנוח
* ״מוסלמים״ — כך נקראו האנשים־
השלדים בפי חבריהם הס חשבו על פאקירים
הודיים, שתיו צמים תקופות ארוכות.

עמוד האש
(המשך מענזוד )59
בשלב כל־כד מוקדם. אבל רמז נכנס לשם
בשל היותו איש חיל־האוויר המלכותי ה בריטי׳
ולא במיסגרת הבריגדה היהודית.״

המב שרים
של אנטבה,״
את קטעי״היומנים, המראים את הפר טיזנים
ביוגוסלביה, ובראשם יוסיף ברוז־טיטו,
איתר המפיק אייזנמן .״הגעתי ל לונדון
אחרי שרוב החומר כבר היה. באתי
כדי למיין ולאסוף חומר מצולם על מיל־חמת־העולם
וספיחיה, על פי תוכנית ה צרכים
שלנו.
״בהתחלה איתרתי סרטים ויומנים ש עסקו
במילחמת־האזרחים בספרד, שהיתה
ניסוי־כלים של המילחמה העולמית. מצא תי
חומר שבסוף לא השתמשו בו. איתרתי
חומר מצולם, שהבריטים עשו על הצני־חות
של אנגלים וארצישראלים אצל ה כוחות
הפרטיזנים של טיטו. הבריטים
הצניחו ביוגוסלביה צלמים של מוביטון,
שצילמו קטעים אותנטיים מאורחות־החיים
של הפרטיזנים היוגוסלביים, ובי ניהם
מפקדם טיטו.״

ראשון באירופה הנאצית כשבאתי
לשם עשיתי כל מה שאפשר כדי לעשות
את הצד הצבאי המיקצועי, לעזור גם ל אנגלים
וגם ליוגוסלבים. באופן נפשי הת חלתי
לחפש דרכים: איך מוצאים יהד
דים? מה קרה ליהודים? קיבלתי סיוע
רב מהפרטיזנים עצמם. גם עם משה פיא־דה
עצמו, שהיה המוח האנאליטי של
הפרטיזנים, ושהיה יד ימינו של טיטו,
שלא עשה דבר בילעדיו...
״פיאדה היה יהודי חם. הוא סיפר לי
את כל הידוע לו על השואה ...ואמר,
שהם, הפרטיזנים, עושים כל מה שב יכולתם
כדי לרכז קבוצות של יהודים,
גם מיוגוסלביה וגם מארצות אחרות, ש ברחו
כפליטים ליוגוסלביה ...ואתה תר אה
גם במשך הזמן את הקבוצות האלה,
:של היהודים, מחוכזות בקבוצות של
50־ 100 איש, שבראשם ישנו מין מפקד
כזה. חלקם יש להם נשק, חלקם אין
להם כלום...

״היו ימים שבהם הלכנו במיסדרונות
הטלוויזיה, עצרנו כל מיני חברה, כדי
שיהיה מגוון רחב ככל האפשר של קולות.
היינו מכניסים אותם לתוך חדרי־הקול
בבניין ומוציאים מהם פסקול של קולות
רקע, עם, יודאן ראום, /הייל היטלר׳ ושאר
מרכיבים קוליים, הנשמעים כמילמול־רקע
בסרטים. זה רקע חלוש, ולא קול ראשוני.
קולות בגובה ויוליום שאיש אינו שומע
בדיוק.״

״ הסיזון״
לוסין :״בתיכנון המקורי חשבנו על
הצגת הסיזון במתכונת מילולית. אחרי

,׳הצניחה של יהודים לתור הלוע של
האריה, לאירופה, מתוך הידיעה שמשם
לא חוזרים בדרך כלל. קודם כל זה דורש
מאמץ נפשי לצאת לשם, ודבר שני, עצם
העובדה שבאים יהודים וצונחים מאווי-
רונים עם שליחות מסויימת מטעם הסום־

לוסיך :״יש לנו בעייה עקרונית. אנח נו
חיים בעמוד האש על סמך חומר אר כיוני.
בסרט הזה יש כמה דברים ש הצלחנו
להתגבר בעזרתם על המיגבלה
הזאת.
״למשל: הפצצת אושוויץ• היו לנו כל־כך
הרבה תצלומים על הפצצת גרמניה,
אפילו תצלומי הפצצה של מסילות־ברזל,
ואפילו פגיעה ישירה בקטר. לכן יכולנו
להביא בפס־הקול את סיפורו של הד״ר
נחום גולדמן, שהנה ביקשו יהודי פולין
שמנהיגי היהדות יבקשו מבעלות־הברית
להפציץ את מחנה״הריכוז אושוויץ. זו המ חשה
שנעשית בעזרת חומד מצולם, ש הוא
בעצם חומר כללי. על גבי החומר
הזה סיפרנו את הסיפור שלנו.
״אותו הדבר עשינו עם תצלומי הצנח נים
ביוגוסלביה. הם הרי לא צולמו ב שעת
צניחה• הקריינות שלנו אינה אומרת
שמדובר בצניחות של אנצו סירני או
חנה סנש. על תצלומי ההצנחות הגדולות
העלינו את סיפור הצנחות שלנו מאחרי
קווי הנאצים. אבל, לעומת זאת, אתה לא
יכול לבנות סיפור קולנועי כזה על סטי־לס.
על תמונה בודדה. למשל, כל הפר שה
של השמדת יהודי הונגריה לא צול מה.
פרשת יואל ברנד. פרשת, אירופה
פלאן /הרעיון להתמקח עם הגרמנים על

צנחן רוזנברג (במרכז)1943 ,
הפרטיזנים הקומוניסטיים הצילו את היהודים

פדמ״חניק אכידן ()1958
אצ״ל שיתף פעולה עס הבולשת הבריטית
נות בארץ, מטעם העם היהודי שישנו
בארץ־ירשאל, דבר כזה נותן אפשרות
לאותם אנשים שעדיין בחיים, ונשאר להם

שהיו בידינו ראיונות, מצאנו שמנחם בגין
הציג את עניין אצ״ל לא רע. מולו הבאנו
את יגאל אלון ואת ישראל גלילי, אשר
ממרחק השנים התבטאו מאוד בעדינות.
היתה לנו תחושה שלא הבאנו את רוח
הקונפליקט של ימי הסיזון (הסגרת אנשי
המחתרות לידי הבריטים) .תחושה שהנושא
אינו מאוזן.
״במקומות של, בטן רכה׳ אנחנו עורכים
ראיונות נוספים, ובשל חולשת אלון וגלילי,
שניסוחיהם היו מאוד ג׳נטלמניים, שלחנו
את עורכת־הראיונות שלנו, נעמי קפלנסקי,
למצוא מישהו שיהיה מוכן לדבר היום

שיש להתכונן להתמודדות בעת המתאימה
בתום המילחמה. ועל כן, התמקד המאבק
של הרוב המוחלט של היישוב סביב נוש אים
שבהם ראינו נושאים גורליים לעתידנו.
הכרזת מרד כאשר אינך מוכן, כאשר לא
ניתן להשיג את המטרות הצבאיות, ואתה
מוותר על השגת מטרות פוליטיות...
(ב,הכרזת המרד׳ של בגין) ראינו מהלך
נוסף של התנתקות מרצון הרוב המוחלט.
כמסקנה מהידיעות שהיו לנו על המתרחש
בגולה, בחרנו בשלושה נושאים שמסביבם
פעלו עשרות, מאות ואלפים של אנשים.
האחד: הכנת כוח צבאי, חזק די הצורה
כדי להתמודד על השגת מטרות פוליטיות
וצבאיות, ומאורגן די הצורך כדי להגן
על היישוב. הדבר השני: התיישבות
באיזורים שבה היא יכולה להשפיע על
הכרעות פוליטיות וצבאיות ...והדבר ה שלישי:
עליה בכל מחיר, לשבירת המצור
על הארץ. כל הדברים האלה היו מוסריים,
בסיסיים, ועל כן הזדהו איתם הרוב ה מוחלט
של היישוב.
״...אנחנו ידענו אותם, גם את תפיסתם
ואת הפילוסופיה, ועל כן לא היינו מופ תעים
גם מאי־ההתחשבות שלהם עם הצר כים,
מאחר ועתידנו עמד על כף המאזניים
היה הכרח — צו לאומי — להפסיק את
פעולתם. מיעוט אפסי יטיל את מרותו על
היישוב, ישתלט על הרחוב, יגרום להתפתחות
שתביא תועלת רק לשילטון ה בריטי?
המוסדות, שהיישוב בחר בצורה
דמוקרטית, החליטו להפציר בהנהגת אצ״ל
ולח״י לחדול מפעולתם ...כל הפצרה וכל
הידברות לא הועילה ...ראינו חובה לאומית
וראינו צורך להגן על הדמוקרטיה היישו בית,
שהביטוי שלה היה שמלבד אצ״ל
ולח״י כל הגופים הפוליטים והציבוריים
שללו את דרכם. את מיספרם באותה עת
ניתן היה לאמוד בכמה מאות, ואילו מולם
— היישוב כולו. אין זה דבר פשוט ואין
זה דבר קל, בשעה שאתה נאבק נגד
שילטון זר, להפריש כוחות למאבק פנימי.
אין זה דבר קל גם להרים יד על יהודי.
אך הצורך המוחלט להרוויח כל יום לרכש
ולייצור לעליה ולכוננות ולעתיד —
חייבו זאת.
״ועל כן החליטו על פעולות שיביאו
בעיקבותיהם את הפסקת הפעילות של
האירגוים הפורשים. לשם כך נקראו מתנד בים.
איש לא היה חייב לקבל על עצמו
את התפקיד. הבלטנו זאת, וכאלה גם היו
ההוראות. ריסנו את עצמנו, כי תוך כדי
הפעולה בהם התבררו לנו דברים, אשר
אישרו את שיתוף־הפעולה של אצ״ל
בשנים הראשונות עם הבולשת הבריטית.
כבר מוקדם יותר, עוד בשנת 40׳ ,כשאצ״ל

איו חוננו קורות

הפרטיזנים היוגוסלבים שעזרו לצנחנים

הוקע בחדוי־הקול ־ הסיזון בלי אפולוגטיקה, אבל עם הסבו של אביון
הצלת יהודים, נושא שכמעט ולא בא לכדי
ביטוי בסרט הזה. קרה לנו כאן דבר ש עשינו
כמה פעימם בסידרה. כמו מה ש עשינו
בפרשת ניל״י כאשר לא סיפרנו על
שרה אהרונסון יוסף לישנסקי ואחרים.
הזכרנו את ניל״י כאשר היה לנו סרט
על כיבוש באר־שבע כיבוש שהתבסס על
תוכניתו של אהרון אהרונסון מניל״י.
העדפנו אז להציג את החשיבות העובד תית
של פעלי ניל״י ולא בפרשיות ה רומנטיות
של סיפורי הגבורה.
״אותו הדבר קרה לנו בעניין הצנחנים
הארצישראליים באירופה. אנחנו מכירים
את הצנחנים המאוד־מפורסמים הצנחנים
והצנחניות שנהרגו ואלה לא צנחו ביו גוסלביה.
על הצנחנים שצנחו ביוגוסלביה
כימעט ולא שמענו. הם גם לא נהרגו.
אבל מתוך 34 צנחנים יותר מ־ 10 צנחו
ביוגוסלביה. ויש לנו עדות של צנחן
פרץ רוזנברג, הנחשב כצנחן הראשון,
והוא אלמוני לחלוטין. איתרנו אותו. מה
חשוב אצלנו זה לא סיפור זה או אחר,
אלא סיפור הצניחה, שהוא הסיפור המר כזי.
בהשקפתי אני רואה את הצנחנים
כמבשרים של אנטבה. הצנחנים הארצ ישראליים
באירופה לא הצילו אף יהודי
אחד. אבל הרעיון שיש לעם היהודי איזש הו
בסים, שממנו הוא יכול להושיט עזרה
וסיוע לאחים בצרה, הוא העיקר.״

מונולוג של צנחן
פרץ רוזנברג, הצנחן הארצישראלי ה י
1... 111111...

שביב של תיקווה, להמשיך ולחיות ו להתאמץ
הלאה. ודברים כאלה הם דברים יהודים שקובעים, ולאו־דווקא כמה
ניצלו...״

קו לו ת של
״יודאן ר או ס״
יעקוב אייזנמן :״בנושא זה של סוף
המילחמה העולמית, אולי זהו המקום
להביא סיפור על קטע שאינו בתוך הסיד-
רה. הקטע עוסק בקרב של ראש־הגשר
בארנהיים. אני ראיתי את החומר המצולם,
ומאוד התלהבתי ממנו. יגאל לוסין הביא
את זה מארצות־הברית, קטעים תיעודיים
של הקרב המפורסם הזה. הנושא הזה
מאוד עניין אותי /אבל באותה תקופה
ראיתי את הסרט המשחזר את הקרב הזה,
עוד גשר אחד, וגיליתי, כי במאי השיחזור
דיקדק בקפידה, לפי אותם סרטים תיעו דיים
שהאמריקאים צילמו במהלך הקרב,
עד כדי כך שהסרט המשוחזר נראה כאילו
נלקח מתוך הסרטים התיעודיים.
״בכלל, המאמץ הטכנולוגי שעשו אנשי-
הצוות היה, ועודנו, עצום. בקבוצת פרקי
השואה והמילחמה העולמית היתד. עבודתם
יומיום מפרכת וקשה. חלק ניכר מהעבודה
עשו אנשי-הקול, שהתעלו במלאכת־ההקל-
טות שלהם, ובעיקר האחראי על הקול,
משה אלוני, כאשר לצידו סייעו עדנה
וייס ואילן הראל.

כפי שדיברו אז. רצינו לראיין את הד״ר
אלי תבין, שהיה חטוף בידי ה,הגנה /אבל
החלטנו שזה נושא צדדי, ויש צורך רק
באיזון, כי הסיזון הוא נושא לסידרה שלמה,
ואנחנו לא רצינו לגלוש. רצינו לסכם נושא
כזה בשבע דקות.״
נעמי קפלנסקי :״יגאל לוסין אמר שיש
צורך לאתר מישהו מהסיזון, מישהו שית בטא
חזק. רצינו להביא את הצד, שעשה
הסיזון, בלי אפולוגטיקה, אבל עם הסבר.
החלטתי לנסות אצל אורי ברנר, שהיה
סגנו של יגאל אלון בפיקוד הפלמ״ח.
הגעתי אליו לפגישה, והוא אמר לי, אני לא
רוצה?׳

הוא אמר: כשהיתה תוכנית על הפלמ״ח,
במיסגרת השעה השלישית, שבה הוא
השתתף עם יגאל אלון, הם הותקפו מהקהל
כל הזמן על נושא הסיזון ואלטלנה, ושני הם
עמדו בהלם. ברנר אמר לי, :לכו אל
אלה שהחליטו את ההחלטות, אני רק
ביצעתי אותן ...אני לא מוכן להצדיק את
הכביסה המלוכלכת שלהם.׳
״אז עלה בדעתי ללכת אל שימעון אבי רן,
מפקד המחלקה הגרמנית של הפלמ״ח
לשעבר, ומפקד גיבעתי במילחמת־העצנד
אות. הוא היה מוכן לדבר. בשיחת־ההכנה
הוא היה הרבה יותר חופשי מאשר במהלך
הראיון המצולם עצמו, והתבטא בחריפות
רבה ביותר.״
שימעון אבידן :״בשנות־המילחמה למדנו

גנב מחסני-נשק של ההגנה בכפר־סבא,
וכתגובה על כך נתפסו מחסנים של אצ״ל,
למדנו שפעולות העיקוב ואיסוף החומר
שלהם לא התכוונו נגד האויב הבריטי...
היה ברור לנו שאם לא נגיע להפסקת
הפעולות מצידם, נגיע למצב שבו המיעוט
יכתיב לנו את המהלכים...״

דן עומר 1
בשבוע הגא: הפרק ה״ ,15״המאה
אלף 1945—1946 בו מתברר כי הניצחון
על גרמניה הנאצית אינו שם קץ
לתלאותיהם של היהודים.
התנועה הציונית מארגנת את הבריחה
של יהודים ממיזרח״אירופה למחנות-
העקורים בגרמניה. אלא ששום מדינה
אינה מובנה להעניק בית או מולדת ליהודים
העקורים. ממשלת הלייבור הבריטית
מטרבת להרשות את עלייתם של
העקורים לארץ־ישראל. ה,הגנה׳ עושה
השכם עם יריביה מאתמול, האצ״ל וה לח״
/,ויחדיו הם יוצאים תחת הפותרת
״תנועת המרי העברי״ למאבק מזויין בנגד
הבריטים.
הוועדה האנגלו־אמריקאית, שנשלחת
לחקור את בעיות ארץ־ישראל, רואה את
הארץ ״לא בבעייה אלא בפיתרון״ (גירסת
ריצ׳רד קרוסמן) ,וממליצה להבניס לארץ־
ישראל מייד את מאה אלף העקורים.
המלצות אלה, שבהן תומן בהתלהבות
הנשיא האמריקאי הנרי טרומן, נדחות
במורת-רוח על ידי שר־החוץ הבריטי,
ארנסט בווין.

חדש נ 1ו 6ו
ההגבלהעלסכום הזכיהבפרסהראשון בוטלה

חם בלוטו...מה שקורה עכשיו בלוטו הופך את ההגרלה למרתקת
ומסעירה...עד היום היה סכום הזכיה המירבי בפרס הראשון
מוגבל בסך 750.000ש־ בטופס אחד. מעכשיו־ אין הגבלה!
כל הסכום שיצטבר עבור הפרס הראשון ־ יחולק למנחשים
נכונה 6מספרים. אם תהיה זוכה יחיד־ תיקח לבד את כל הקופה!

רק בלוטו אתה יכול להיות מיליונר גם ללא שותפים.
ד בתעהאחרח
לפסה.
יש לנו !

הגיע משלוח אופני ספורט
״סקסון סופר-סטאר״
עם היתרונות הבלעדיים:

יש לוו ב שבילו מ קו מו ת^ -
לבילוי חופ שת פסח מקסימה

הזדרזו.
המנחו הגזול ביו תו
של ה צ עו תנופש
ומבצעים מיוחדים..
בכל מ קו ם בארץ*

כ ל ישראל

תיירות ועופי1י

אלנבי 95ת־א טל 286186-7 .
-סויפים׳ ברחבי ה או ^-

ב מ תיו׳ ב תי־ ה מלון
או פ חו ת.

השלדה וה״מזלג״ תוצרת__ ימן
הכידון תוצרת __ימן
חישוקי הגלגלים תוצרת __ ימן
מערכת הבלימה תוצרת מן
מערכת ההילוכים תוצרת __מן
מערכת הציר המרכזי תוצרת_ימן
פדלים -מתאזנים.

בואן ביעד

־ אזור התעשיה. ק .ביאליק, ת.ד .7175 חיפה, טל 0 4 •731291

אוסנ״ם עם הגיון

להשיג בחנויות האוסנ״ם המובחרות בבלרחב הארץ

חן טרמפלחייל
העולם הזה 2275

שידור
צלי־ש
כוכב* בחוץ
• לאיה לוכין (מפיקה) וליוחנן
קלדי (מפיק מוסיקלי) ,מהטלוויזיה הלי מודית,
עבור תוכניתם המעולה שירי נתן
אלתרמן: כוכבים בחוץ, שהוקרנה במיס־גרת
הטלוויזיה הכללית. תוכנית־זיכרון
תרבותית ומעולה זו היתד. אחת התוכניות
המקוריות המעולות ביותר שהוקרנו אי־פעם
בטלוויזיה הישראלית בשפה העברית.
יחד עם זאת מהווה תוכנית זו תעודת-
עניות חסרת־תקדים לדלות של מחלקת
התרבות והדרמה בטלוויזיה הכללית, בהנ הלת
אפריים סטן, שמחדליה הביאו להקרנת
התוכנית של הטלוויזיה הלימודית בטל וויזיה
הכללית ביום הזיכרון לאלתרמן.

בואחדי הקלעים
ה לי ל ה שבו
ירו בנ שיא
ניסיון־ההתנקשות שנערך בשבוע שעבר
בנשיא ארצות־הברית, רונאלד רגן, לא
שודר על מסכי הטלוויזיה של המדינות
החברות באיגוד־השידור האירופי, למרות
שהאירוע שודר כמה דקות לאחר התרח שותו
במסכי הטלוויזיה של היבשת ה אמריקאית.
הסיבה
שמנעה את שידור האירוע באמ צעות
שידורי־הלוויין מאמריקה לאירופה:
שעת עומס־שידור מאירופה לארצות-
הברית. מסתבר כי מדי לילה, בין השעות
11 בערב לפי שעון־ישראל ועד ל־ 1אחר-
חצות בלילה, משדר פיטר ג׳נינגם
בלוויין מלונדון את מהדורת חדשות־החוץ
של רשת אי־בי־סי בשידור־חי. אנשי איי
בי־סי לא היו מוכנים בלילה, שבו ירו
בנשיא האמריקאי, לרדת מהשידור החי
בלוויין, המעביר את השידורים הטראנס-
אטלנטיים.
חמש דקות אחרי היוודע הידיעה על
ניסיון־הרצח בארץ, העמיד
מנהל מחלקת־החדשות בטלוויזיה, את
מחלקתו במצב הכן. רבע שעה מאוחר
יותר, נערכה פריצה של מהדורת־חדשות
קצרה, שהגישה דליה, מזורי סער בחן
אפשרויות לשידור־טלוויזיה אל תוך ה לילה.
עד מהרה התברר מפי כתב־הטלוויזיה
בוושינגטון, דן רביב, שהנשיא ניצל-,
וכוננות השידור אל תוך הלילה בוטלה.

טוכיה סער,

בדיווחי־הרדיו שוב היכתה תחנת גלי

השבוע ראה אור גיליון ראשון של
בטאון מועדון שדרי־הטלוויזיה, שידור
ישיר, בעריכת ייטראל סגל• ביטאון זה
ממשיך במסורת של ביטאוני־שדרים קוד מים,
כגל נעול וכאן סידורי ירושלים.
ב,דבר העורך מדגיש סגל ״פתחנו צוהר
לוויכוח הענייני בשאלה אם המנכ״ל הוא
אכן, מבחינת החוק, העורך הראשי של
הטלוויזיה.״
האווירה בשידור ישיר היא של הטלת
ספק ביכולתו של מנהל הטלוויזיה, יצחלו
שימעוגי, לתפקד, והצגת שאלות עקרו ניות
למנכ״ל רשות-השידור, יוסף לפיד.

הנה פמה הבזקים מתוך ״שידור
ישיר״ ;
• על איסור המינוח, הגדה ה מערבית,
ז הוראת הוועד המנהל, שאסר
על שימוש במינוח ״הגדה המערבית״
בחדשות, בוטלה לאחרונה אחרי מאבק
שניהל מנהל מחלקת־החדשות, טוסיה
8ער. כזכור הורה הוועד המנהל לעובדי-
החדשות להשתמש אך ורק במינוח ״יהודה
ושומרון״ .בין עובדים בכירים במחלקת-
החדשות עוררה ההוראה זעם רב, כיוון
שראו בה הנחייה פוליטית. נשקלה אפילו
האפשרות להגיש בג״ץ בעניין זה. סער,
שהיה מודע לרחשי־העובדים, ניצל את
אחת מישיבות הוועד־המנהל וטען בתוקף
נגד תקפותה של ההוראה. בין השאר טען
שאי־אפשר לחייב את עובדי־הרשות ב הוראה
שאינה חלה על הממשלה עצמה.
הוא פנה לחבר הוועד מטעם המפד״ל,
שיפה יינון, ואמר :״הקצין האחראי
במישרדו של השר הממונה, זבולון המר,
נקרא, קצין־חינוך לגדה׳ — ואם כן כיצד
אפשר לשלול את המינוח בחדשות?״
הפשרה שהושגה: יש להשתמש בשני
המינוחים — יהודה ושומרון והגדה ה מערבית.

ספיחי, פרשת ארידור׳:

ניגררנו, אמר אחד המשתתפים (במועדון
השדרים) ,שיחקנו לתוך הידיים שלהם,
ואנחנו לא צריכים להיות שותפים להת גוששות
הזאת על המסך. מאבק צודק צריך
לנהל בשכל, ולא לצאת מן הכלים. כאשר
אנחנו מתחלקים על קליפות של בננות
שאחרים השליכו, יש לזה השפעה על יחס-
הציבור כלפינו. הציבור הרחב אינו יודע
את המרורים שמאכילים אותנו. הוא רואה
את התגובות, כאשר דוחפים אותנו לפינה.
תכנים, שאנו נאבקים עליהם, מעניינים
את הציבור מעט מאוד. את תשומת־הלב
מושכת הצורה של המאבק.

צה״ל את חטיבת־החדשות של הרדיו,
והצליחה לאלתר מישדר־חדשות מיידי,
עם צוות תגובות ומומחים.

הציור על שער ״שידור ישיר״
מרד השדרים

• ״אין מקימים רעש בבית־

העלמין״ :עיתונאי שאל בימים אלה
שדר־טלוויזיה לפשר האלם של אנשי-
הטלוויזיה .״בעבר,״ אמר העיתונאי ,״בכל
פעם שהתעוררה בעיה קטנה, עליתם על
בריקאדות והרעשתם עולמות, ואילו עכ שיו,
כשלפיד נושף בעורפכם, מצנזר על
ימין ובעיקר על שמאל, רוח־רפאים מהלכת
בין כותלי בית היהלומים (בניין הטל וויזיה)
— ושקט, אין רחש.״ על כך השיב
לו השדר :״אין מקימים רעש בבית-
העלמין.״

• על מינויו של יאיר אלוני
פמנהל המחלקה הדוקומנטרית:

מה עושים כאשר בטלוויזיה אין כמעט
מועמד רציני שמוכן להיות,מנהל׳ המחלקה
הדוקומנטרית, וברדיו אין מנהל-החדשות
מסתדר עם מנהל קול ישראל (גידעון

לב״ארי מעניין מדוע?) מה עושים?
מציעים למנהל־החדשות ברדיו להיות
״מנהל״ מחלקודהתעודה בטלוויזיה. אם
הוא מסרב, כופים עליו את מחלקת־התעודה
כגיגית, ואומרים לו ״או לתעודה בטלוויזיה
תלך, או תישאר סתם איש מן המניין
ברדיו כל ימי חייך.״ והאיש עונה :״אלך
לתעודה, ובלבד שלא תשאירו אותי ברדיו.
מוסר השכל: מי שנידון לסבל, האלטרנ טיבות
אינן מרנינות.״

• על עתידו של לפיד בטלוויזיה

וב״מעריב״ :בחוגים עיתונאיים מנסים
להסביר מדוע הפסיק באחרונה מעריב
למתוח ביקורת על רשות־השידור. הסיבה
היא, טוענים יודעי דבר, שבמעריב מקווים
שעל-ידי־כך תשלה את עצמה הממשלה
שהכל בסדר, והיא תשאיר את טומי לפיד
ברשות־השידור.

פס קול

גרופיוס, הצייר אוסקר קוקושקה
והסופר פראנץ ורפל. החברה היא חברת
סירטי קסטל, המפיקה את הסידרה ביחד

גא לאלרא״ן
נאצי

הדוברת

דוברת רבדל
תפקיד פוליטי מובהק

ההודעה שפירסם לפני כחודש וחצי
דובר רשות-השידור, משיה עמירב, על
כוונתו להתפטר מתפקידו, פתחה במירוץ
של כמה דוברים מיקצועיים ושדרי-
טלוויזיה בכירים על קבלת התפקיד שעמד
להתפנות.
דובר רשות־השידור מחזיק במישרה,
המקנה לו את הזכות להיות נוכח בכל
המיפגשים של צמרת רשות־השידור כפורום
החדשות הוועד המנהל, ובעיצוב מדיניותה
של הרשות ועמדותיה לגבי שאלות פולי טיות
אקטואליות.
הדובר היוצא, עמירב, נבחר בימי
מנכ״ל-הרשות הקודם, יצחק ליבני,
למרות היותו איש מוסדות תנועת־החרות
והליכוד. בעצם בחירתו לתפקיד זה המחיש
את אי־היותה של מישרה זו מישרה
פוליטית. בימים אלה הולכת ומתבהרת
תמונה של שינוי מעמד הדובר, והפיכתו
לתפקיד פוליטי מובהק.
במקום אנשי רשות־השידור, המודעים
למדיום ולבעיותיו, הציע עמירב ליוסף
לפיד לקבל לתפקיד המתפנה את ארי אלה
רבדל, עסקנית של תנועת־החרות.
התמרמרות רבה קיימת בפרוזדורי הטלוויז יה
על מינוי עתידי זה, שהוא בעל גוץ
פוליטי מובהק, ויש המאיימים בפנייה ל ערכאות
בעניין זה.

בפורום החדשות של השבוע שעבר דנו
ראשי הרדיו והטלוויזיה בראיון היזום של

הפרופ׳ שלמה אהרונסון עם אלברט
שפר, מנאשמי משפט־נירנברג. הפורום
רדיו

החליט שבעתיד לא ייזמו אנשי
וטלוויזיה ראיונות עם, שונאי ישראל׳
התפטרותו של עמירם ניר ממחלקת־החדשות
של הטלוויזיה גרמה לכמה שי נויים•
מינויו של דזן בן־ ישי ככתב
צבאי הביא למינויו של יואל אסתרון
ככתב מיוחד לענייני־רווחה במקומו של
ויקטור נחמיאם, שקיבל מישרה ב סוכנות
היהודית בפאריס. את מקומו של
אסתרון ככתב לעניינים יהודיים יורש
ישראל סגל, המפסיק לעבוד כעור־מישנה
של מבט. על מינויו זה של סגל
אמר מנהל־המחלקה, טוביה סער ז ״סגל
קרוב מאוד לענייינים יהודיים. הוא הרי
בא מבית מאוד דתי י • מינויו של
יורם המיזרחי מחדש ככתב הטלוויזיה
בצפון הארץ הביא לו במיסדרונות הטל וויזיה
בירושלים את הכינוי :״כתב דרום-
לבנון בטלוויזיה הישראלית 1חברת-
טלוויזיה מקומית עומדת להיות החברה
הראשונה שתהיה שותפה בקו־פרודוקציה
ענקית של סידרת־טלוויזיה, שתחשוף את
עולמה של עלמה מאלר, אחת הנשים
המופלאות של המאה ה־ ,20 מי שהיתה
רעייתם של האדריכל הנודע ואלטר

סתב סגל
מבית דתי מאוד

עם חברת גונאר את יאר מגרמניה וטלסיפ
מצרפת. הסידרה תצולם על פי תסריט
שהכין מיפאל אוהד.
העולם הזה 2275

לואפרי
האי הקסום

מ סו העיר הציורית

כל מ ה שאיחלת לעצמך לקיץ -מתגשם עכשיו בתוכנית הנופש החד שה של
״אליטליה״ ,החל ב 1-באפריל .1981
טי ס ה ישירה לרומא ולינה בנאפולי. למחרת, לפי בחירתך -לקאפרי או
לסורנטו. שבוע שלם של מנו ח ה משולבת בטיולים, של ארוח אי טל קי חם, של
הנאה בלי גבול.
קאפרי החל מ$577-
טורנטו החל מ־$580

׳ המחיר כולל טי ס ה תל־אביב־רומא־תל־אביב, העברה מנמל התעופה ברומא
ל מ קו מו ת הנופש וחזרה, איכ סון במלון לפי בחירה 8 ,לילות 2 .א רוחו ת
ביום, מע״מ והרבה הנאה.
אפשרות שהיה נוספת ברומא ־ לפני או אחרי החופשה.

לאיטליה. עם מי, א ם לא עם ״אליטליה״.

£3113ו/ 11

^ 5X7 717£זו /\7 ^ 0 !^1£

הזמנות ומידע נוסף בכל משרדי אליטליה.
תל״אביב: רחוב הירקון , 104
טלפון.244141-6 :
ירושלים: רחוב הלל ,23 טלפון .228653:

הזמנות ומידע נוסף לטיולים בדרום איטליה בכל סניפי קופל נסיעות.
משרד ראשי: רח׳ פרישמן,14ת״א, טל.03-246121 .

הזה 2275

נופש חגיגה באי האושר

מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
8ימים 7לילות-כולל טיסה ואירוח

״ייי א -

כל , שלישי יום

טיסה ישירה

ינו

מה אתה אוהב! נוף הרים, חופים
ומפרצים -יש דיג, ציד, מיניגולף,

טניס -יש. שחיה בים צלול להפליא,

בריכת שחיה או מועדוני צלילה —
תכנית מיוחדת־טיולים
ברגל, ברכב או ביאכטה — יש.
אוכל ומשקאות כיד המלך, בידור,
1¥6זנ<ץ 1נ
סירטאקי ובוזוקי -יש. רק תגיד מה
הכוללת ״:טיסה, בתי מלון
אתה רוצה, יש! בחר לך פינת חמד
ומכונית צ מודה בלי הגבלה
באי כרתים את מפרץ אגיו ניקולאוט,
חוף הרסוניסוס, חוף רתימנון או קוקיני פרטים
והרשתה: אצל כל 1310׳ הנסיעו ת.
הנה ובוא לחופשה באי האיים של יון.
ארגון ובצוע:

בו ־י הו ד ה 21ת ״ א
ט ל6 52140 :

קדמוס!

ט ל292445 :
291354/5/6

ההל 1־( 144.81 הובשת ! )1103 בגושן בל העננה

מלכת האיים

יום רביעי

י #כחירות: מהדורת
חדשות מיוחדת לסיכום להסתדרות הכחירות
(—7.00 שחור-לבן, מדכר
עברית) — מישדר־בוקר
מיוחד של מחלקת־ד,חדשות,
שייסכם את תוצאות הבחירות
להסתדרות.

• מדע־כידיוני: חלוצי
החלל 6.15 שי

מי חרדי!:
א ״ נ י נתן
ביום שישי (11.05*3 )10.4
בלילה, ברשת ב׳ ,תובא התוכנית
״בין שישי לשבת״ —
אייבי נתן יספר ליצחק ליבני
על הסיבות שהביאו אותו בגיל
37 להפוך ממיסעדן מצליח
ופלייבוי לטייס השלום.
אייבי יספר על מניעיו ועל
עולמו.

--י --דור בצבע, מדכר אנגלית)
— ארגו נחלצת מהמערבולת
אבל מאבדת כוח ונקלעת ל התקפה
של מטוסי גאמילון.

0כידור: החכוכות
מארחות את כרוק שילדם
( — 8.30 שידור כצכע,
מדכר עברית) — קרמיט

נרגש במיוחד, מכיוון שהאו־רחת
היא הכוכבת הבינלאומית
הצעירה ביותר שהתארחה אי-
פעם בתוכנית, .

• כחירות: מבט
לחדשות — מהדורה
^י מורחבת 0.00 שחור
לכן, מדכי עברית) —
תגובות וסיכומים בעיקבות ה בחירות
להסתדרות ! הערכות
לקראת הבחירות לכנסת.

• סרט טלוויזיה :
בוקרים של בטון (10.00
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית) — קומדיה בלשית
על. בוקרים

חסד״פרוטה ה־

מן, ג׳קי מיקח, צביקה פיק,
יוני נמרי, ירדנה ארזי, חלב
ודבש ולהקת דודה.

* תעודה: פרטים
קטנים 10.00 שחור־לכן,
מדבר עברית) —

״אל תגעי בה, היא נכה״ ,אמ רה
האם לבתה, שביקשה לש חק
עם ילדה נכה בכיסא־גלג-
לים. על מישפט זה מספרת
מורה בבית־ספר לילדים נפג עי
שיתוק־מוחין. אין זה מיש-
פט מקרי. לרבים באוכלוסיה
יש פחד מפני התקרבות לנכים.
סרטו של אורי גולדשטיין מס פר
על עולמם של ילדים אלה
ועל בני מישפחותיהם.

+בורסה: מהון להון
( — 11.10 שחור־לכן,
מדבר עברית) -מגאזין
דו־שבועי הסוקר את המת חולל
בשוק ההון ; שידור ה משפיע
על התנהגות אנשי ה בורסה.

שי שי
10 . 4
• סידרה לילדים : וידידיו הקלברי פין
( — 3.00 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) -הפרק

ביחס לטיב התרופות הכימיות.
גם בישראל חלה בשנים האח רונות
תזוזה ביחסו של מדע
הרוקחות לעשבי המרפא. החק לאות
המודרנית והאקלים ה נוח
בישראל מהווים דחף לה קמת
צוותי־מחקר בנושא זה,
ואנשי מכון ולק ני הגיעו להי שגים
נכבדים.

• דת: ניגונים מבית
אבא עם נחמה ליפשיץ
(—8.00 שחור־לבן, מדבר
עברית) — תוכנית בהשתת
פות
הזמרת שעלתה מברית־המועצות
נחמה ליפשיץ, המס פרת
על בית אביה בווילנה ו שרה
כמה שירים באידיש ו בעברית.

סידרה בהמשכים :
דאלאס 10.05 שידור
בצבע, מדבר אנגלית) —

ג׳וק לוקה בלבו ובניו חשים
כי הם אשמים. מצבו הרפואי
של ג׳וק מחייב ניתוח־לב
פתוח, וכעסו של בובי על ג׳י
אר גובר. הוא חושד בו שהוא
עושה עיסקות על סמך ההנחה
שאביהם לא יעמוד בניתוח.

• סידרת מתח: המקצוענים
10.50 שידור
כצבע, מדבר אנגלית) —

סיפורי שירותי הביון חברי-

11. 4
• סרט תעודה: עשבי
מרפא 6.30 מדבר
ערבית) — בעולם חל מהפך

תוכניתו של מאיר שליו נפ תחת
ב״ערב טוב ישראל...״
שיחות, ראיונות ופינות בנוש אי
ארץ־ישראל.

• סידרת מתח: לו
גראנט 10.00 שידור
בצבע, מדבר אנגלית) —

• מיכצע התרמה :
טלתרום 8.03 שידור
בצבע, מדבר עברית) —

הפרק ״הימורים״ מספר על ני סיון
להעביר חוק להגבלת הי מורים
ומישחקי־מזל ועל פר שת
רמאות גדולה בלונד
אנג׳לם. לו גראנט וחבריו ה כתבים
חוקרים, מגלים וחוש פים.

גדול
מיבצעי הטלוויזיה היש ראלית
שיתחיל ב־ 8בערב ו־יימשך
עד 1.00 בלילה, בהש תתפות
מיטב אמני ישראל ו־האמנים
הזרים ג׳רי לואיס ו־דונובן.
עורך ומפיק יוסי
משולם.

שיחה בשניים

( — 10.50 מדבר עברית)

חלק ראשון מתוך סיפור בן
שני חלקים, בסידרה החוזרת
למסכים אחרי הפסקה של כמה
חודשים. ד,סידרה נפתחת בדיוק

המתייסרת בחיי נישואיה. אח רי
מות בעלה היא נוסעת ל לבנון
כדי לנסות ולשכוח את
עברה. בביודמלון בביירות היא
פוגשת גבר, ויחד איתו היא
מנסה לבלות חופשה. אלא שה גבר
אינו מסייע לה לשכוח
את העבר, אלא מוליכה לקל חת
חדשה של יסורים. בסרט
מככבים עמאד חמדי, מחמוד
מליגג׳י ואעדל אדהם.

שבת

אהבתי 8.03 שחור
לבן, מדבר אנגלית) -

מביאים את סיפורו של ם. יז הר
״תפו ופתה״ ,על שני תפו זים
שגדלו על אותו ענף ו אהבו
זה את זה. כדי לצלם
את התוכנית יצא צוות ה טלוויזיה
לצלם בפרדס.

• מבט לחדשות (.)9.00
• מיבצע התרמה :
טלתרום 9.30 המשך

המיבצע עד 1.00 אחר־חצות.

יום שליש•

• סידרה קומית: בועות
11.25 שידור
בצבע, מדבר אנגלית) —

#סרט ערבי: הלוואי
ולא ידעתי אהבה (5.32
— שחור-לבן, מדבר ערכית)
— סיפורה של אשד,

נעשה על פי רומן אירוטי מעו לה
של ד.ה. לורנס. חייה של
מישפחת כורים בעיירה וול-
שית. בן המישפחה הוא בעל
נטיות אמנותיות שזוכה לעי דוד
מצד אמו ולגינוי מצד
אביו השיכור. הבמאי ג׳ק קר־דיף.
מככבים: דין סטוקוול,
וונדי הילר, טרוור האוארד ו היתר
סירס.

בין השידורים שיובאו לפני ערב פסח בולט ביום החמישי
( )16.4טכס חלוקת פרסי האוסקר ,1981 שיובא בצבע. ביום
שישי ( )17.4יוקרן סרט הקולנוע ״אלה חיים מטורפים״ ,שהוא
קומדיה על אלמנה עשירה שקברה ארבעה בעלים, המחפשת אהבה
ופונה לפסיכיאטר כדי למצוא מזור לבעיותיה. האלמנה היא
השחקנית שירלי מקליין, ובין בעליה פול ניומן ורוברט קאמינגס.
במוצאי״שבת, ערב פסח 18.4יוקרן הסרט ״חטא על סף
ביתד״ ,קומדיה מפורסמת של אמן הקומדיות בילי ויילדר,
בהשתתפות מרלין מונרו וטום יואל (קומדיה ששמה המקורי
״תשוקת השנה השביעית״) .הבעל שולח את אשתו לחופשת קיץ,
ושוקע בהזיות על שכנתו הבלונדית היפהפיה.

— מבקרת התיאטרון שוש
אביגל משוחחת עם ראש החוג
לתיאטרון של אוניברסיטת תל-
אביב בנושא לא־תיאטרוני.

״המיליונרים״ ,י שבמהלכו אוב דים
תום ובקר במערה ומג לים
בתוכה את ג׳ו האינדיאני.

+סרט קולנוע: בנים
ואוהבים (— 10.15
שחור־לבן, מדבר אנגלית)
— עיבוד קולנועי ש
לקראת
שידור: עוידזר׳ ערב פסח

אביגל :

14. 4
• סידרה תיעודית:
עמוד האש 8.03 שי

שיחה כשניים

יום ריאשון, שעה 10.50
טיים, החשופים בימים אלה
לביקורת נוקבת של הציבור
האנגלי.

׳ 1ראשון
12. 4
• סידרה לילדים :
בית קטן בערבה (5.40
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית) — מישפחת אינגלס
מתבשרת במפתיע על מותו
של קרוב מישפחה עשיר, ש הותיר
לה את כל ונכסיו. אחר
כך מתברר שהשימחה היתד,
מוקדמת.

* שידור חי :

ארץ

טלתרום

גולדשטיין: פרטים קטנים

יום שני, שעה 8.03

יום חמישי, שעה 10.00
במקום שבו נעצרה, עם פרוץ
שביתת השחקנים בארצות-
הברית, כאשר לסלי עדיין מא יימת
על בילי באקדחה.

הופכים, בעל כורחם, בלשים
פרטיים בעיר הגדולה. בתפקי דים
הראשיים: ג׳רי ריד וטום
סלן.

יום שני

גח^7חזז;זזז0

13. 4

• בידור: עוד להיט
( — 8.30 שידור בצבע,
מדבר עברית) -בתוכנית

גריי: דאלאס

#תוכנית לילדים :
שלוש ארבע חמש וחצי
( — 5.30 שידור בצבע,
מדבר עברית) -יתד, אלי-

להיטים עבריים מפי עוזי חיט־

מוצאי־שבת, שעה 10.05

אן, ששי קשת, צ׳ופי ואינשם

דור בצבע, מדבר עברית)
— סירטו של הבמאי מיכאל
לב־טוב ,״המאה אלף״ (—1945
,)1946 מתאר את הניסיון ל הכניס
לארץ־ישראל 100 אלף
עקורים יהודיים שניצלו מה תופת
הנאצית.

• סידרה דרמאטית:
חדר הנשים (— 10.50
שידור בצבע, מדבר אנגלית)
— מירח וחברותיה מת
חילות
להתפכח כנשים
אות. משבר בחייה של
— בעלה מספר לה על
להתגרש. מירח מחליטה
אל ספסל הלימודים.

_ 615

נשו מירה רצונו לחזור

חדש מבית פברג׳ה:
החברה שנתנה לכם את״ברוט״
מביאה עכשיו את אפטרשייב

1 1 1

במדינה

לגברים של חוג הסילון היודעים מהו אפטר שייב
בעל ריח גברי אמיתי -טורבו.
טורבו -אפטר שייב
ומי קולון מבית פברג׳ה,
להשיג ב חנויו ת
ה מובחרו ת.
בריאות ושה ד ח 1די 1מ ע1
ההתנקשות בנשיא רגן
תשפיע נם ע7
זכותם שד מטופלים
פסיכיאטריים בישראל
לשאת נשק
יהושע ורדי * הוא אקדמאי העובד
במישרד ממשלתי במישרה מכוב דת,
קשריו המיקצועיים קירבו אותו
לנושא מתן רשיונות לרכישת נשק
בישראל, אולם בעייתו האישית
היא שגרמה לו להעמיק את
מעורבותו בו.
לפני כמה שנים ניגש ורדי ל־מישרד־הפנים
וביקש טופס בקשה
לרכישת אקדח. לתדהמתו נענה
בשלילה, בטענה שהיה מאושפז
בעבר בבית־חולים פסיכיאטרי. הת קנות
קובעות שחולי־נפש אינם רש אים
לשאת נשק.
״מעולם לא אושפזתי, והייתי מ-

שחייב אותו לעשות מישרד־הברי־אות.
ורדי
גורס שלא חשובה היום״[
למישרד־הפנים הסיבה לרכישת ה־ |
נשק, אלא זהותו ומעמדו של הממ־ |
ליץ. יחד עם קבוצת רופאים פסי כיאטרים,
שהמליצו להסיר את ה־ |
מיגבלה, כתב ורדי מיסמד המב־ ן
קש ממישרד־הבריאות לבטל את |
הגיזרה.
״הגנה אישית״ .עד לעת ה־ ן
אחרונה היו הרופאים הפסיכיאט רים
אופטימים, שבמישרד־הבריאות
ישקלו את המלצותיהם באורח חיו־ ן
בי. אולם הניסיון לרצוח את נשיא
ארצוח־הברית, שנעשה בידי צעיר
שהיה בטיפול פסיכיאטרי, יעכב
שוב את הדיון במיסמר שהגישו.
ישראל היא מדינה המפקידה נשק
בידי כל חייל, אד מקפידה ומק שה
על מתן רשיון־נשק לאזרח.
אזרח הרושם בטופס הבקשה, כי
הוא חפץ בנשק להגנה אישית,־•
איננו זוכה לקבל רישיון. יהיה עליו
לפרט סיבה מיוחדת, אשר בעטייה
הוא מנוע מלהיעזר בשרותי־הגנה

מנכ״ל מודן
מישרד־הבריאות ממליץ

אשל קוסמטיקס בע״מ -נציג בלעדי של פברג׳ה בישראל
חועדזן לתרבות חד ש ה

רח׳ ד ,5 6,תל־אביב
סי 297263

יום שלישי 14.4.81 ,

יוצג הסרט ״ארנסטו״
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

616

קמרה ץ וובסקורה

מעבדות בילו לעבודה עצמית

למד צילום
ירושלים

רח׳ בצלאל 6טל׳ 233502
מ חזו ר קו ר סי םרא שון צי לו ם פי תו חוהדפסה
ב ש חו ר לבן למת חי לי ם

תל-אביב

רח ביאליק 23 טל׳ 658677
קו ר סי םלמת חי לי םולממ שי כי ם -ש חו ר לבן.
קו ר סי םלהדפסהבצבע /סי ב כ רו ם. ס דנ א מ רו כז ת
ל לי מו די ה מ שך ב צי לו ם. קו רםל צי לו םבס טו דיו.

שוכנע שחלה טעות,״ הסביר ורדי.
אולם פקידי מישרד־הפנים לא נסו גו
מקביעתם. במאמץ מחשבתי קל
הצליח ורדי להיזכר באירוע מעברו
שהותיר אות קלון בתיקו הרפואי.
זה קרה לפני עשרים שנה, בעת
מסע רגלי בשרות הצבאי. ורדי
התייבש במסע ובית־ד,חולים הק רוב
ביותר שאליו פונה היה בית־החולים
הפסיכיאטרי ליד נס־ציו־נה.
זוהי גירסתו, אשר לא הוזכרה
כלל עד ליום שבו מילא את הטופס
במישרד־הפנים.
טיפול פרטי. החוק קובע שחו-
לי־נפש, או אזרחים שאושפזו בע בר,
אינם רשאים לקבל רשיון לנ שק.
רבים מהם מתקוממים על כד
בפני הרשויות העוסקות בנושא זה.
״מיספר כלי־הנשק המצויים ה יום
בידי האזרחים גבוה יותר מה נדרש,״
קובעים במישרד־הפנים,
״ואחת הצורות שבהן אפשר לצמ צם
את כמות הנשק שבידי האז רחים
היא לאתר את חולי־הנפש
אשר ברשותם נשק.״ בשנה האחרו נה
פנה מישרד־הפנים אל מישרד־הבריאות,
כדי לקבל לידיו את
רשימת כל חולי־הנפש במדינה.
כדי לאתרם הוציא מישרד־הבריאות
חוזר גם אל הרופאים הפסיכיאט רים
המקבלים אזרחים לטיפול פר טי.
וכד נוצר מצב חדש: כל
אזרח שהגיע לפסיכיאטר לייעוץ
בילבד, שחייב ביקור בודד במרפ אה,
ניכנס לרשימה השחורה, אם
אכן נהג הפסיכיאטר לדווח כפי
* שם בדוי.

כמו מישטרה וכר, שתפקידם להגן
על האזרח.
היחידה־ללוחמה־בטרור מעוניי־נת
דווקא לעודד את האזרחים ל-
החזיקת ברשותם נשק, אך לשם כך
יש צורך להגביר את המיומנות,
כדי שהאזרחים ידעו להפעילו. את
אנשי היחידה הזו לא מעניינת
שאלת שפיותו של האזרח המעוניין
להחזיק ברשותו נשק. אולם דוגמות,
כמו הסב שרצח את נכדו
האוטיסטי שהחזיק ברישיוון נשק,
או כמו המאהבת שרצחה את אשת
אהובה באקדח שהחזיקה ברישיון,
רק מטרידות את מנוחתם של הפ קידים
במישרד־הבריאות, החוששים
ממצב שבו כל אזרח ישא נשק
כרצונו, ללא הגבלה של בריאות
נפשית.
על כך הגיבה דוברת מישרד־הבריאות
בשם המנכ״ל, הפרופסור
ברוך מורן:
״מישרד־הבריאות מעביר למיש-
רד־הפנים רשימות של כל האזר חים
המאושפזים בבית־חולים פסי כיאטרי,
או שהיו מאושפזים בעבר.
״פסיכיאטר המטפל באזרח היכול
לסבן את בריאות הציבור מדווח
עליו למישרד־הבריאות. כל הרשי מות
מועברות למישרד־הפנים, ה־מאתר
אזרחים אלה ומבטל את
רישיון־הנשק שהיה ברשותם, או
מונע הוצאת רישיון חדש.
״כל אזרח הנכלל ברשימות ו־ •י
חושב שמגיע לו הזכות לשאת נשק,
למרות שהיה חולה־נפש, רשאי
להיבדק אצל פסיכיאטר. רק על פי
החלטתו המיקצועית של הפסיכי־העו
ל ם הז ה 5ל22

אטר יש אפשרות לבטל את חחג-
בלה. אל מישרד־הבריאות אכן מגי עות
פניות כאלה.״

ד ר כי אדם
,.ההיכרות הראע 11 נה
עול עם הברא*..,
במיבתב מהברא בהוזנד
מספר יורס זגדסברנר
כיצד נכנס לראשונה
לבית הסדהר, ומציע דרכים
לתיקון החרק והחברה

״המניע למיכתבי זה הוא לעזור
לעורר את בעייתם של חפים־מפ־שע
הנמקים בכלא. במיכתב קודם
סיפרתי על עמום ברנס וסמי(״סלו מון״)
אבו, ואינני יודע אם פיר־סומו
של מיכתב זה בהעולס הזה
עזר לגילגולה של הפרשה, אבל•,
אפילו עזר כהוא זה הייתי רוצה
להמשיך, כי עם האוכל בא התי אבון,״
כך התוודה יורם לנדסברגר,
היושב בכלא הולנדי, במיכתב ש שיגר
השבוע למערכת.
כותב לנדסכרגר: ההיכרות
שלי עם הכלא היתה לפני כ־24
שנים. נדונותי אז למזלי לחודשיים
מאסר בילבד, ולא למאסר עולם,
אבל עקרונית מה זה משנה 7היי תי
אז בן , 14 ונכנסתי לכלא על
לא עוול בכפי. כך היכרתי לרא שונה
את הכלא הישראלי. אז עוד
לא הבנתי בדיוק מה פירוש הדבר,
ומה הן ההשלכות שתהינה לגבי
בעתיד כתוצאה מהעונש שקיבלתי

הודיתי אז באשמתי. וההודאה
לא היתה תוצאה של מכות אכז ריות,
להיפך, ההודאה הוצאה מ מני
על־ידי החוקרת הנחמדד, על־

ידי שוקולד, ממתקים ולטיפות ו-
נעימות־לשון.
אני זוכר זאת כאילו היה זה
אתמול, למרות הזמן הרב שעבר
מאז. הייתי אז במוסד לעבריינים
צעירים בירושלים, בשם מסילח.
המדריך שלנו לקח אותנו באותו
יום לטיול מאורגן לקבר המלך
דויד, שהיה אז ליד הגבול הירדני.
היו שם אלפי אנשים באותו יום,
כנראה שהיה זה יום העליה לקברו.
היתד. ממש דייסה של אנשים. לפ ני
עמד זוג ופתאום שמעתי את
האשד, צועקת :״העגיל שלי, ה עגיל
שלי היא הסתובבה לא חור,
ולרוע מזלי עמדתי בדיוק
מאחוריה. היא צעקה לעבר בעלה:
״זה הוא!״ והצביעה עלי. בעלה
תפס בידי ואמר לי :״תפתח את
היד!״ פתחתי את ידי הריקה ב נוכחותו,
כאשר כל הסובבים אות נו
מגלים סקרנות ומתקהלים לידי.
האשד. המשיכה לצעוק, כי כנראה
זרקתי את העגיל על הארץ. כו לם
חיפשו, אך לא נמצא כל עגיל.
המדריך שלי התערב וכולנו הלכ נו
לתחנת המישטרה במיגרש ה רוסים.
אני
המשכתי לטעון כי לא עשי תי
מאומה, והאשה התעקשה כי
אני שתלשתי את העגיל מאוזנה
הימנית.
לטיפות וחיובים. הוחזרתי
למוסד מסילה, כי הייתי קטין,
וכעבור כמה ימים באה למוסד ה חוקרת
הנחמדה שלי. קצת ממת קים
ולטיפות, והרבה חיוכים, והיא
הוציאה ממני הודאה בלי הרבה
מאמץ. לא יכולתי לעמוד בפני
כל הטוב הזה. חתמתי על ההודאה
שלמעשה מרשיעה אותי, ואמרתי
לה במפורש, כי לא אני תלשתי
את העגיל של האשה.
כאשר הובאתי בפני השופט בזק

יורם לנדסכרגר אז והיום
עגיל באוזן ימין
(שאת שמו לא אשכח לעולם) חזר תי
על סיפורי וסיפרתי לו את
האמת כולה, אבל כנראה שלאמת
לא היתה כל משמעות בנסיבות
אלה. המתלוננת הופיעה ועמדה על
שלה, ואחריה הופיעה החוקרת ה
חמודה
כשד,ודאתי החתומה בידה.
מה כבר צריך יותר מזה כדי
להרשיע איזה פושטק שנמצא ב־מו
סד לע בריינים צעירים 7
הורשעתי ונדונותי למאסר של
חודשיים בפועל. הייתי אז הא
סיר
הצעיר ביותר במדינת־ישראל.
בגיל 14 מצאתי את עצמי בא גף
הצעירים בתל־מונד. אז, כא מור,
לא היתה לזה כל משמעות
בעיני, כי לא הבנתי את ההשל-
(המשך בעמוד )72

גם השגה ארגנה חברת דיזנהויז בשיתוף עם ארקיע
טיסות קבועות ומובטחות -ישירות לאי <03ו שביוון.
אנו ממריאים קבוע בכל יום ב׳ ,בשעה
10.00 בבוקר -תמיד ישירות ל 08
הנופש ב03 -א מתחיל כבר בטיסה
וכבר בצהריים אתם על שפת הים
בשמש המלטפת, פותחים שבוע
בילוי מרתק, בבתי מלון מעולים
עם בריכות שחיה,מתקני ספורט
שונים ואפשרויות בידור רבות״.
בואו לחגוג איתנו את
הטיסה הראשונה ב13.4.81-
ואתם מוזמנים למסיבת
ליל הסדר ב!>.4. -
מחירים מיוחדים לילדים.
טיסות ישירות -קבועות
ומובטחות בכל יום ב׳
בבוקר. מתקבלות הזמנות
לכל העונה .

ד * 03ג\\דג0
לעצום את העיניים ולחלום,
לראות את החולות הלבנים,
לטבול בים הבדולח
הנושק להם
לעבור בין מקדשים עתיקים
והרי געש מלאי מסתורים,
לסעוד ארוחות נפלאות
בטברנות לצלילי
בוזוקי
לצאת לציד עופות
בנופים טבעיים
פקחו את העיניים.
אתם באי <08ו.

י ג׳ורר *

עיל׳
מידיי׳

גול׳ן

* אלפי הישראלים שכבר היו אי תנו ב 0 3 -א

־?ורז

הרשמובהקדם.

קוי תעופה
ישראליים בע״נל
די*גה1יז בע״מ
משרד ראשי: רה׳ בן־יהודה , 21 טל,652140 .
סניפים: רח׳ בן־יהודה . 33 טל 652676 .
רמת-גן, בניין בורסת היהלומים, טל 266222 .
ירושלים: רח׳ שלאי ,9טל 246868 .

ובכל משרדי הנסיעות בארץ

כפוף לאשור מנהל התעופה האזרחי.

העו ל ס הזה 2275

ורשבסקי -פריליך /קור!

דו 6

שולחן אוכל אובלי דגם 68 בעצוב דני,
מידות 90x135 :ס״בל, ניתן להגדלה
ל 235-ם״מ, בעץ אלון בהיר, טיק, בייץ
שחור, פוליסנדר( .בצלום),

מחיר עץ טיק 4,100 -ש׳
שולחן דגם סקול, בעיצוב דומה
ובמידות גדולות יותר 105x165 :ס״מ,
ניתן להגדלה ל 265-ס״מ.

מחיר עץ טיק 4,890.-ש׳

שולחן עגול דגם וס ,644 בעצוב דגי,
קוטר 110ם״מ, עם אפשרות להגדלה, רגל
מרכזית, בבייץ שחור.
מחיר רגיל 3,750.-שקל.

עכשיו רק 2,590 -ש׳
שולחן אובלי -דגם ונים, עצוב דני נפלא -
רגל כרום, במידות ,135x90 עם שתי הגדלות
עד ל 235-ם״מ, בעץ אש טבעי, ובבייץ שחור.

דגם ,17 עשוי עץ אורן, משטח עליון רחיץ,
80x130ם״מ, עם הגדלה ל0 190-״מ.

עכשיו רק 2,440 -ש׳
שולחן עגול דגם לוקה עשוי מתכת, קוטר
90ם׳׳מ, בלק שחור או לבן.

במחיר מציאה 680.-ש׳ בלבד.

במסגרת פליז

595.ש 790.-ש,

כסא דגם לה-דונה, בעצוב איטלקי, גב גבוה,
מושב וגב -קש ומסגרת עץ. בשחור,
750.ש׳פוליסנדר או טיק .
קרן -כסא אוכל עם מושב וגב מרופדים,
העץ בבייץ שחור, פוליטנדר או טיק

עכשיו רק 5.935. -ש׳

510.-ש

, 1 1ור־ו

־ 4 * 100

דגם ע!.5.א.בעיצוב ה£ט ,80£גב ומושב־קש
ומסגרת בכרום, בשחור וטבעי

כסא דגם , 841 עצוב דני, מעץ טיק ומושב
עשוי חבל קלוע, כסא יפה במיוחד

890.ששולחן איטלקי ממתכת לשימוש בחוץ ובתוך
הבית, קוטר 90ם״מ, בצבע לבן עם 4כסאות
איטלקיים לבנים בעלי מושב דמוי קש,

השולחן ו 4-הכסאות

ועוד הרבה הרבה כסאות ושולחנות לפסח.

המחירים לתשלום במזומן וכוללים
הובלה לביתך ומע׳׳מ.
אפשרות לתשלומים נוחים.

1* 1דעש

ורשבסקי ־ פריליך

במשד חול המועד פסח יהיו כל חנויות דגיש
פתוחות גם בשעות אחה״צ.

הפסח הזה: כדאי
רמת גן, דרך ז׳בוטינסקי 104 ירושלים, רח׳ הסורג מול בנק ישראל. חיפה, אחוזה, רה׳ חורב 53

באר שבע, רה׳ החלוץ 124 אילת, המרכז המסחרי צופית-עלית.

הוא נתן רה טבעת ואמו שהיא שווה 200 ארו דיווח. היא גילחו!
שהטבעת שווה 300 ריווח. היא התרועה שהוא ביצע בה אונס
שלי. היא החליפה קסטות לפי רצונה, והתנועעה לקול
המוסיקה. בערך במחצית הדרך לביתה שאלתי אם זה
בסדר שנפנה לכביש צדדי. היא אמרה שזה בסדר. פנינו
לכביש הראשון. הוא היה מואר ובקירבתו היו בתים של
מושב. גם מכוניות עברו במקום. אבל זה לא הפריע לנו
לבוא במגע מיני.
היא לא התלוננה, וכאשר הבאתי אותה למחוז חפצה
שאלה אם אני רוצה ללכת לאכול איתה ארוחת־ערב. אבל
השעה היתד, כבר תשע, ואני מיהרתי לפגישה אחרת.
נפרדנו בהחלטה שבחג הפסח, שהתחיל באותו שבוע, ניסע
לבלות ביחד חופשה באילת.
עיתון וטבעת

* 6מחרת עבדתי כרגיל, וכאשר חזרתי לביתי ב *
שעות הלילה הגיעה לפתע המישטרה. השוטרים עצרו
אותי ואמרו לי שרותי מאשימה אותי באונם. לא הבנתי
את חומרת המצב. איך זה יכול להיות אונס, אם חודשיים
לפני כן היכרתי אותה כאשר יחד עם חברתה נסעה איתי
בטרמפ. גם אז שוחחנו כבר בידידות וקבענו להיפגש
ולטלפן, אבל זה לא יצא. כימעט שכחתי מכל העניין,

חרי 17 חודשי מאסר, שחיו כימעט מחצית
י תקופת העונש שהוטלה עליו באשמת אונס, זוכה
בימים אלה משה ברדה מכל אשמה בבית־המישפט העליון.
בתפנית מפתיעה הוכח בבית־המישפט העליון כי המתלוננת
קיבלה מברדה טבעת בעת פגישת האונס והאמינה כי
היא יקרה מאוד. כאשר התלוננה במישטרה, ידעה כבר
כי הטבעת אינה בעלת ערך רב, אלא חיקוי זול. זאת
היתד, סיבת הזיכוי.

..היא היתה מאז יפה...
הקודם. כמובן שהוא יעץ לה ללכת למישטרה ולהתלונן. .
השופטים הרשיעו אותי, וגזרו עלי חמש שנות מאסר.
הם האמינו לה, למרות שלא קיבלו את ההסבר שלה ל סתירה.
אבל לא התרשמו שהיא כל כך חסרת מצפון, שהיא
מסוגלת להעליל עלי עלילה כזו, מה גם שלא ידעה על
ערכה הנחות של הטבעת, אלא רק כאשר התלוננה ב-
מישטרה. שופט אחד תרץ את הסתירה בדבריה בכך
שהיא חששה שאם השוטרים ידעו שקיבלה ממני את
הטבעת לפני המגע, הם לא יאמינו לתלונתה.
ביקשתי מעורך־הדין משה רום להגיש עירעור בשמי.
הוא בדק את התיק, שמע אותי, ואמר לי שאם נשקיע
עבודה אפשר להוציא את האמת לאור. התיקווה הזו
החזיקה אותי.
הוא לקח חוקר פרטי, והם גילו כי רותי ביררה את
מחיר הטבעת לפני שסיפרה לחבריה בכל־בו על האונס.
כאשר היא התלוננה בפניהם היא הראתה להם את הטבעת
ואמרה שהיא לא שווה כלום. עדות זו לא היתד, בפני בית־המישפט
המחוזי שהרשיע אותי, וסניגורי ביקש מבית־המישפט
העליון רשות להביאה כעדות נוספת.

סיפר בדדה לאילנה אלון :

״ראיתי אותה נועצת עיניים בטבעת שענדתי על
הזרת. איזו טבעת משגעת, היא יקרה? אלה יהלומים
אמיתיים?״ שאלה אותי. היתד, זו טבעת שקניתי בערך
שבוע קודם לכן מחבר ב־ 300 לירות. אבל היא נראתה
כטבעת־זהב משובצת בתריסר יהלומים, ורותי* נפלה
קורבן לטעות. אבל היא היתד, בחורה יפה, ומצאה חן
בעיני, אז הגזמתי. אמרתי לה שזו טבעת יקרה מאוד,
ששוויד, יותר מ־ 200 אלף לירות, וכי היהלומים הם
אמיתיים. מאז לא גרעה את עיניה מהטבעת. ואחר־כו
שאלה אם אני מוכן לתת לה לענוד את הטבעת עד מחר.
הורדתי אותה מאצבעי ונתתי לה.
היא הרגישה טוב במכונית המוסטאנג הספורטיבית
* שט בדוי; השט האמיתי׳ נאסר לפידסוס.

..למה עשית לי את זה?

..היא אמדה שזה בסדר!

כאשר ליוויתי שתי ידידות לתחנה המרכזית בתל-אביב
בערך חודשיים אחרי פגישתנו הראשונה.
לפתע היא ניגשה למכונית, ואמרה לי ״שלום, משה,
לאן אתה נוסע?״ אמרתי לה שאני בדרכי למלא טופס
טוטו. היא ביקשה להצטרף אלי, בתנאי שאחר־כך אסיע
אותה לביתה. הסכמתי, קניתי לה שבועון, כדי שלא
תשתעמם בזמן שאני ממלא את הטוטו. ואחר-כך נסענו
לכיוון הדרום. אז גילתה את הטבעת, וכך החל הכל.
במישטרה עשו בינינו עימות. היא ישבה מולי ואני
שאלתי אותה :״למה את עושה לי את זה, את יודעת
שזו עבירה חמורה?״ והיא ענתה ״אם לא היית גומר
בפנים, לא הייתי מתלוננת.״
כאשר השוטרים שאלו אותי מדוע, לדעתי, היא מע לילה
עלי, אמרתי להם שאולי נעלבה כאשר גילתה את
ערכה האמיתי של הטבעת.
אחרי שישבתי חודשיים במעצר, שוחררתי עד תום
המישפט. גם אז חשבתי עדיין שהעניין ייגמר טוב. הרי
אף אחד לא יקבל את הסיפור שלה, שאיימתי עליה
ברצח כדי שתתמסר לי, אחרי שהיא נסעה איתי מרצונה
הטוב, נתתי לד, עיתון וטבעת והבאתי אותה לביתה.
ישבתי בביודהמישפט ושמעתי אותה מספרת ל שופטים
שאנסתי אותה ואיימתי עליה. בבית־המישפט
הודתה שקיבלה ממני את הטבעת לפני המגע המיני, אחרי
שבמישטרד, העידה כי אח הטבעת נתתי לה אחרי מעשה.
היא הסבירה לשופטים כי בעת שמסרה עדות במישטרה
היתד, מבולבלת, ולכן טעתה. היא גם סיפרה כי למחרת
הלכה לעבודתה כרגיל, באותם בגדים בהם שכבה איתי,
ואת התלונה הראשונה על האונס מסרה לחבר לעבודה,
קצין־ר,ביטחון של הכל-בו. היא סיפרה לו בנוכחות חבר,
כי מישהו שהיא מכירה אנס אותה במכוניתו בערב

/ /מה זה חמש
שנים על אונ ס?״
ן* שבתי אז כג,ר כמד, חודשים בביודהסוהר, וקיוויתי
כי העניין יסתיים תוך חודש. אבל זד, לקח שלושה
חודשים עד שהעדות נשמעה בבית־המישפט המחוזי, ועוד
שלושה חודשים עד שזה חזר לעליון. באותה תקופה הייתי
כל כך מתוח שלא יכולתי לישון בלילות. בבוקר שבו
נקבע העירעור הודיעו לי בבית־הסוהר כי המועד נדחה.
לא האמנתי. ביקשתי שיתקשרו לבית־הישפט העליון
ולסניגורי. אבל הם אמרו לי שזה נדחה. בשעה עשר
בבוקר הגיע טלפון דחוף מירושלים, מבית־המישפט העליון
ציוו להביא אותי בדחיפות. במכונית מייוחדת נשלחתי
לירושלים, וכאשר נכנסתי לאולם בית־המישפט היו ה שופטים
עסוקים בעירעור על שוד בנק לאומי ברמת־אביב.
כאשר הם ראו אותי הפסיקו את העירעור השני והתחילו
לדון בענייני.
הם שמעו את עדותו של קצין־ד,ביטחון, ששמע מפי
רותי על כך שלטבעת אין ערך ואז ביקשו מפקיד העזר
להוציא את כולם מהאולם. השופטים נשארו לבדם באולם
כדי להתייעץ. אז כבר לא הרגשתי דבר. כאשר קראו
לנו להיכנס בחזרה נקרש דמי בעורקי, ואת הודעת הזיכוי
לא הצלחתי לשמוע.
השופטים קבעו כי שתי הסתירות בעדותה של רותי,
באשר למועד שבו קיבלה ממני את הטבעת, ולמועד בו
גילתה את ערכה האמיתי, הותירו ספק סביר באשמתי.
אילו הייתי באמת אונס אותה, היה מגיע לי 20 שנות
מאסר. מה זה חמש שנים על אונס? כמו שנתנו ללב עמי,
ד,״אנס המנומס״ .עשרים שנה. מי שאורב לנשים, מתכנן
ואונס אותן בכוח, שילך למאסר ממושך. אבל איזה מין
אונס זה, שבחורה קובעת איתי לנסוע למחרת לאילת ל חופשה,
לוקחת ממני טבעת והולכת למחרת לעבודתה
באותם הבגדים שהיתר, איתי?

ולסל מיני תורות מיסטיות אחרות
ך ש לד חודש ימים להחליט —
ואם לא תצטרף אלינו תמות !״

הודיעו חברי קבוצת המאגיה השחורה
הישראלית לאסטרולוג דני הרמן.
דני הרמן, המשתייך לגוף המנסה לאגד
את כל העוסקים במיסטיקה בישראל, יו דע
על קיומם של כל האירגונים והאנ שים
העוסקים בתחום זה, אך קיומה של
עבודת־שטן בארץ הפתיעה אותו לחלוטין.
״האמת היא שנבהלתי כהוגן,״ מספר
הרמן .״לא ידעתי באיזה קבוצה מדובר
ולמה הם מסוגלים. לדוגמה, הקבוצה של
צ׳ארלם מנסון, שרצחה את שרון טייט
בשנות ה־ 60 בקליפורניה, היתה קבוצה
של עבודת־שטן. וזה בהחלט מפחיד לח שוב,
שאני הופך מטרה לקבוצה של
מטורפים״.
דני לא הבין מדוע נטפלו דווקא אליו.
הוא ביקש קשר עם המאיימים עליו. הפ תעתו
הגדולה היתה כאשר הגיע אל
הפגישה שנקבעה לו צעיר בשם שמו אל״
,עימו התיידד דני זמן מה קודם
לכו•
בפגישה התברר לדני כי אנשי קבו צתו
של שמואל מייחסים לו כוחות מיס טיים
אדירים ותובעים שישתתף בקבוצה
שלהם. שמואל נשלח על מנת לבדוק אח
עוצמת כוחו של דני, והוא אכן הגיע
למסקנה כי דני הוא מכשף גדול.
״הבנתי כי הקבוצה מייחסת לו כוחות-
על וכל מיני דברים מטורפים, והחלטתי
לענות להם באותה מטבע,״ מספר דני.
דני איים על הקבוצה, ומייד אחרי ה איום
הודיעו לו חברי הקבוצה כי הם
מוותרים לו. תחת זאת הזמינו אותו ל״
״טכס הסרת הקללה״ .הטכס נערך בבי תו
של שמואל. דני מיהר אל עמיתיו,
סיפר להם על המקרה ויחד עימו הם
הגיעו אל כיתו של שמואל.
שם נכונה להם אכזבה. שמואל נטש
את ביתו השכור, השאיר אחריו את כל

השם המלא שמור במערכת.

דוח אסטדורוג,

בונה האסטרולוג דני הרסן בעזרת ספרי אסטרולוגיה
ומכשירי־חישוב .״כל הנושאים של מיס־טיקה,
מאגיה, אסטרולוגיה וכד נמכרים לעקרות־בית משועממות כלהיט,״
טוען דני הרסן ׳,״והקורסים בנושאים הללו צצים כפטריות אחרי הגשס.״
חפציו ובעל־הבית ידע
מקום עבודתו.

לספר

במקום העבודה נודע לדני מפי המע ביד,
כי שמואל נעלם מבלי להשאיר
עקבות.
אופנת קננו תקכוצתו של שמואל לא
? נודעו. יחד עימו נעלמה גם קבוצתו.
״דרך החיפושים אחרי אותה קבוצה
נודע לנו על עוד שתי קבוצות העוב דות
את השטן וניסינו לתהות על קנ
קלפים!טפרים

רוב
הקבוצות המיסטיות מבססות את הידע שלהן טל
חומר. המצוי בספריס, שהפכו ללהיט בחנויות בארץ
ובעולם. בתצלום: הרמן מדגים ניחוש בקלפים, משמאל: מלאי הספרים המוצע למכירה,

—ן 11

קנן,״ מספר דני .״נרגענו כאשר נודעה
לנו מהותן של אותן קבוצות. דברים
כמו דם־אדם והעלאת קורבנות, הנהוגים
בטכסים של קבוצות מסוג זה, אינם
קיימים בארץ. הם משתמשים בדם של
כבשים כתחליף, ובעצם משתעשעים ב־אינפורמציות
קטועות שהגיעו אליהם.
תודה לאל, אלה הן קבוצות של חוב בנים
מטורפים, שהפכו את הטכסים ל שעשוע
מלווה בסמים ובאורגיות מיניות.
אין כל סכנה שיתפתחו ויהפכו לקבוצה
מסוכנת כמו זו של צ׳ארלם מנסון, ב קליפורניה.״
התופעה
יוצאת־הדופן של עבודת ה שטן
הינה דוגמה לחיפוש של ישראלים
רבים אחר המיסטיקה .״בהלת המיסטי קה
נפוצה בישראל רק בשנים האחרו נות״
,מסביר דני חרמן .״חוגים כמו
אסטרולוגיה־לחובבים, איזון אנרגיה ל־עקרות־בית,
יוגה, מדיטציה וכד וכד הפ כו
ללהיט במועדונים שונים. הקורסים
האלה צצים כפיטריות אחר הגשם.

״רבים ממדריכי אותם חוגים הם חבר׳ה
ישראלים שביקרו בארצות־הברית או
במזרח הרחוק במשך כמה חודשים, עב רו
כמה קורסים שם, ובאו עם הבשורה
הגדולה לכאן. אותם אנשים הבאים לל מוד
מהם את תורתם אינם מעוניינים כל
כך באיכות, כי אם רעבים הם להיות
שייכים לאותם חוגים אופנתיים. זה מז כיר
לי שלפני כמה ימים נכנסתי לח נות
צמחונית ושם מכרו אוכל טבעוני
בקופסות־שימורים.
״הבהלה למיסטיקה הפכה למטבע עו בר
לסוחר וככל שהדרישה רבה יותר,
כך זה הופך למסחרי יותר. בעלי ה מועדונים
המארגנים את הקורסים מוד עים
לאופי המסחרי של העניין. המאזי נים
לא בוררים ולא כל כך חשוב להם
באיזו רמה יועבר הקורס. למעשה פות חים
מועדונים למיפגשים חברתיים כש ההצלחה
מובטחת מראש.״ המנהלים מועדונים מאותם אחד
קורסים מסודרים למיסטיקה הוא מזרח
ומערב, הממוקם בקצה השכונה
החרדית נחלת־ציון, בירושלים. בעלי ה מקום,
ניצן וייצמן ויעקוב מימון, טיילו
בארצות־הברית וחזרו לארץ כשבאמתוד

קידוש

אחד השלבים בטכסי השטן
הוא הקדשת החרב. בתצ לום:
חרב מונחת על הספר של קראולי.

הוא גדול. הקורסים הרבים הנערכים ב כל
רחבי הארץ, והקבוצות השונות ה קמות
בזו אחר זו, הופכים את הנושא
לתופעה חברתית. תופעה זו החלה למ עשה
בתחילת שנות ה־ 60 בארצות-
הברית. יש המסבירים זאת כתופעת־לוואי
לתוצאות מילחמת ויאט־נאם. אך דעתו
של האסטרולוג דני הרמן שונה.
אומר דני :״הנהירה אל המיסטיקה
מתחילה עוד בסוף המאה הקודמת. אז
קמו קבוצות שעבדו את השטן. טענתם
העיקרית היא שהמאה שהם עומדים ב־פיתחה,
המאה שלנו, הינה עידן השטן.
כל הדברים שהוגדרו בעבר כפיתוי של
השטן הפכו בימינו לנורמה חברתית ול אורח
חיים מקובל. אך מכיוון שתקופה
זו מוגדרת כתקופת השטן, הרי שיש לע בוד
את השטן. עובדי השטן הפכו בעצם
את הטכסים השטניים ללגיטימיים. מב חינה
היסטורית זה מסביר את התופעה
של עבודת השטן הנפוצה כל כך בימינו.
״העובדה שהתופעה של חיפוש המיס טיקה
התקבלה בארץ נובעת מהחיקוי של
הישראלי את האמריקאי. מכיוון שבאר-
צות־הברית המיסטיקה והייחוד של המז רח
הפכו לנחלת הכלל, אין כל פלא
שהדבר מתרחש בארץ הקודש.״

מגך דויד
בסתר
ך יצן וייסמן, ממועדון מזרח ומעדר,
•יי רואה בחיפושים אחרי אורח חיים
אחר ואחרי אמונה חדשה תוצאה של
משבר חברתי • עולמי .״לדעתי, קיים
בעולם כולו ולא רק בישראל משבר רו חני.
ההתפתחות המהירה של הטכנולו גיה
והמדע בילבלה את המוח האנושי
הרגיש. זה יצר תנאים חברתיים חדשים,
הגורמים למירוצים מטורפים ללא אפ שרות
של מנוחה או הפוגה. לכן פונים
אל החיפוש הרוחני ואל נבכי האני,
במטרה להגיע אל השקט. יש בזה חזרה־בתשובה.
״היו
שמצאו זאת בתורה ויש המוצ אים
את השקט הפנימי בהארה עצמית.
העובדה שהמקום נמצא בלב שכונה חר דית
משמש מעין סמל לקשר בין החז־רה־בתשובה
ובין הנהירה אל המיסטיקה.
החרדים מעולם לא פגעו בנו או הת גרו
בנו, למרות שהם יודעים מה שנ עשה
בתוך המועדון.״
דני הרמן האסטרולוג טוען שהקשר
בין המיסטיקה ובין התורה אינו מיקרי.
המאגיה משתמשת בסמלים רבים מתורת
הקבלה,״ מסביר דני .״אחד הקוריוזים

שוחזר במערכת העולם הזה על־ידי

שחקנים, מפני שחל איסור מוחלט
1 0 1 1 1 1 1 | 11 # 1 - 1
על צילום טיכסי־שטן. בתצלום: טכס הסרת קללה כפי שהוא
תם כמות גדולה של ספרים העוסקים
במיסטיקה.
״ראינו שבארצווד־הברית התפוצה של
הספרים האלה היא עצומה והאמנו שגם
בארץ יהיו אנשים מעוניינים לקנות או תם
״,מספר יעקוב מימון .״הספרים פשוט
נחטפו. הבנו שמיספר המתעניינים הוא
גדול והמשכנו לייבא. כעבור שנה הח לטנו
לפתוח חנות שתהווה כתובת לכל
אותם אנשים. ואכן מזרח ומערב הפך
כתובת, מועדון ומקום מיפגש לכל או תם
אנשים צמאי־ידע. אנחנו נדהמים
יום-יום מכמות האנשים העולים אלינו
לרגל מכל רחבי הארץ.״
דני הרמן מסביר שירושלים הפכה מר כז
של החיפושים המיסטיים בישראל.
״ניתן למצוא בירושלים כל מיני 0דנ-
אות־הארה, העוזרות לאדם למצוא את
עצמו ולשפר את הקשר שלו עם החברה

מבוצע בטכסיס. האדם עליו הוטלה הקללה שוכב על חארץ בעזרת הקללה את ממנו מסירה הגדולה והכוהנת צלב. בשעת הטכס חייב צל הצלב להיות מונח על המקולל.

ועם עצמו,״ מספר דני .״מועדון מזרח
ומערב מוכיח מה רב מיספר הישראלים
המתעניינים במיסטיקה ובתורת הנסתר,
ובאיזשהי צורה המועדון הפך את ירו שלים
באופן רשמי למרכזם של אותם
אנשים.״
ניצן ויעקוב אינם רואים במועדון
עסק מיסחרי, אלא מקום מיפגש לאנשי־רוח
ולעוסקים בהתפתחות רוחנית.
״אני לא אוהב שקוראים לכל העניין
עבודה מיסטית או איזוטריה. זה תיאור
רחב מדי של מה שקורה פה,״ מסביר
ניצן .״המקום הזה היה חייב להיפתח.
כל אותם אלפי אנשים הפוקדים את
המועדון אחת לכמה זמן היו זקוקים
למקום מיפגש. הם מגיעים וקונים ספ רים
באלפי שקלים, מכיוון שזה המקום
היחידי שבו הם יכולים להשיג אותם.
פוגשים חברים למקצוע או לחיפוש הרו
חני
ומגרים את המחשבה בדעות השונות
אותן הם שומעים פה. יש אנשים הזקו קים
לספרים ואין באפשרות לרכוש או תם.
לכן אנו נותנים להם את האפש רות
לעיין בספרים כאן.״
ניצן ויעקוב טוענים, כי מזרח ומערב
הינו מרכז רוחני וחברתי כאחד. מילבד
קניית ידע בקורסים שעורכים במקום,
ורכישת ספרים, נוהרים אל המקום אה
אנשים המחפשים חברה מעניינת .״אתה
לוקח כוס תה,״ מסביר יעקוב ,״ומצ טרף
אל שולחן סביבו יושבים אנשים
העשויים לעניין אותך. תמיד יקבלו
אותך. לעולם לא תחוש עצמך כאן זר
או נידחה. נכון שמקום מסוג זה מושך
אליו כל מיני אנשים מוזרים, אך הם
נעלמים כלעומת שבאו. מטרידים למי ניהם
לא מוצאים את מקומם בינינו.״
מיספר האנשים הפוקדים את המקום

היפים הוא סיפורו של אליסטר קראולי,
מיסטיקן הידוע ככוהן גדול, שהעביר את
הידע שלו לרבים באמצעות ספר שכתב.
קראולי בעצם שבר את המחסום של
מסירת הידע המיסטי בסוד, וספרו הפך
לספר קדוש בעיני קבוצות רבות. קראולי
מספר, שבתחילת דרכו בקבוצה מאגית
הוטל עליו לשמור במשך לילה שלם
על סמלה הקדוש של הקבוצה, שהיה
מכוסה. קראולי שמר, אך כל אותן שעות
היה סקרן לראות מהו אותו סמל. לק ראת
בוקר חשף קראולי את הסמל וזה
נו רי ת מ אנ ה ו
היה מגן־דויד.״

הו רו ס קו פ

יעקב שרת /איש ממאדים

עצות נן־גוויוו
במדור ממדורי הרכילות אשר ביומונינו קראתי והשכלתי
— לעולם אינן יודע מניין תבקע אליך קרן אור ההשכלה
בימים טרופים אלה — בי ״מי שחושב (את) עצמו כתלמידו
של דויד בן־גוריון צריך לדעת, כי ב״ג קבע שלושה כללים :
לומר לעם את האמת; לומר לעם מה יש לעשות; לתת לעם
תיקווה.״
יש להבין, בי תלמידו של בן״גוריון, לצורך זה, הוא בל
מי שחותר להיות מנהיג בישראל, ומכיוון שמדובר׳ לפיכן,
במיטפר אנשים לא מבוטל, דומה שראוי לדוש במקצת בכללים
חשובים אלה, שמניינם שלושה, כמניין שלושה עיקרים
אחרים של דב״ג — ״עליה, ביטחון, התיישבות״ — להודיעך
כלל רביעי, והוא שעל מנהיג לדעת להעמיד את העולם על
שלושה דברים, שבן, בידוע, יש משהו קדוש בשילוש.
הנשיא יצחק נבון, שהביא כללים אלה בשם אומרם בפגישה
עם קבוצת קציני פיקוד המרכז, כבל הנראה לא רק
סבור שאין כמוהם יאים ונכוחים, אלא שהם גם ישימים,
כל עוד אין זונחים אותם, משוס״מה. אבל די בהירהור קל
להבהיר, שהדברים אינם פשוטים בל עיקר.
אם מחר הנשיא נבון יהפוך במעשה קסמים לנשיא נוסח
ארצות־הברית בישראל, בלומר למנהיג האומה, ובמינשרו הראשון
יכריז :״ האמת היא, אזרחים יקרים, שרובכם לצערי
הרב, פשוט אספסוף של אידיוטים, אם לא גרוע מזה, ולבן
מה שצריך לעשות הוא לצפצף עליכם ולבצע את שבאמת
טוב לכם, ולא את שנדמה לכם כטוב, ואם החל ממחר בבוקר
תישמעו ללא עירעור לממשלת המומחים הזמנית שחקימותי
לאחר ביטול החוקה ופיזור הכנסת, כי אז תהיה לכולנו
תיקווה גדולה להיות אור לגויים״ — אם הוא יכריז כן,
הרי שלמרות הנהיגה לפי שלושת הכללים הבן״גוריוניים, ספק
אם הוא ימשיך לכהן בתפקידו יותר מדקות ספורות.
במלים אחרות, האמת שמנהיג צריך ויבול להגיד לעם,
העשיה שהוא צריך לקרוא את העם אליה, והתיקווה שהוא
אמור לתת לו אינן יכולות להיות אן ורק דברים שבשרירות
לב; עליהן לתאום את הנסיבות ואת מצב־הרוח הלאומי
בזמן שבו מדובר, עליהן לעלות בקנה אחד עם תמימות-
דעים לאומית, שלפעמים, באורח טיסתורי כלשהו, היא קיימת,
ולעתים פשוט בלתי-אפשרית•
אם נחזור מיצחק נבון אל מורו״ורבו דויד בן־גוריון, נמצא
בי הכללים שהמנהיג הכריזמטי הצביע עליהם לפני העם
ניתנו בנסיבות מסויימות מאוד, שהכשירו את העם לדגול
בהם באילו נאמרו מפי בל אזרח ואזרח: הימים היו ימי
הקמת המדינה. מילחמה בלתי-נמנעת, מילחמת קיום, עמדה
בשער. בלוטות האדרנלין הלאומי הפרישו אוטומטית כמויות
מוגברות של ההורמון החיוני לתיפקוד בשעת חירום. במצב
זה, כאשר מי שעומד בראש מצביע על אמת הסכנות וחוסר
הברירה, על הצורך להתגייס ולהיות נבונים להקריב הכל,
מפני שבבן טמונה התיקווה היחידה לשרוד — פשוט קולע
אל השערה. כמובן, איני מקל, חס וחלילה, באחריות הנוראה
המוטלת על כתפי מנהיג בשעת חירום שבזאת (אכן, מנהיג
הוא בראש ובראשונה מי שנכון לשאת באחריות שבזאת,
וקודם כל בלפי עצמו; אני סבור, שצריך אדם להיות חריג
כלשהו, בלומר יוצא מן הכלל, בלומר לא נורמלי, בלומר
מטורף כלשהו, כדי לרצות או ליבול להנהיג, דבר הברוך בקבלת
החלטות גורליות ולא אחת קטלניות; אן בהירהור שני, גם
מי שנכונים להפקיד את ההגה בידי אדם אחד, ובלבד שיחליט
עבורם וימנע, לפחות, תוהו ובוהו פנימי, אינם יכולים שלא
להיות מטורפים כלשהו, שהרי ב מ קו ם שהרועה תו ע ה הצאן
תועים אחריו. אם לא גרוע מיה, אלא שבהירהור שלישי, אם
זו דרכו של עולם, אם זה טבע האדם, שהוא צריך לתיש
משבוחית כעז וככבשה, בפישאמר, לא מכבר, לן ואלנסה
בתום לב לאוריאנח פלאצ׳י בראיון פנטסטי שהתפרסם ב״ידי-
עות אחרונות״ ,אין באן שום מטורף ושום מטורפים, אלא
אם בן תתעקשו לקבוע, בי מטבע הדברים שתפקיד המנהיג,
וביחוד המנהיג הכריזמטי, מושך לא אחת מופרעים בנפשם,
מוכי שיגעון־גדלות, מבופפי בננת-התיסטוריה, משיחים שומעי-
קולות-אלוהים, ובקצרה, שרלטנים חלקלקי לשון — ״טוב
שרם א־שיח׳״ ,וגו׳ — שבני-אדם נבונים לא אחת להיות
מרומים על״ידם, ובילבד שישוחררו מן הצורן להחליט בעצמם).
אין זו ״חוכמה״ גדולה איפוא לנהוג לפי שלושת הכללים
הבן־גוריוניים במצבים חירומיים, שבהם חוסר הברירה מלכד
את העם־העדר בכוח האדיר של חרדת הקיום (אם כי
בגטו וארשה, למשל, מצב החירום וחוסר הברירה היה כה
קיצוני, בה מעבר לכושר ההשגה, עד שכבל הנראה לא היה
מקום לא לכלל האמת ולא לכלל העשייה ולא לכלל התיקווה ;
אם הפתרון היהודי היה מרד, מדוע הוא בא ברגע האחרון,
כשהיהודים כבר היו מעטים וחלושים הרבה יותר, ואם
הפתרון היה מילוט — שאגב, הודות לו אנו יודעים מה קרה
שם בכלל — מדוע נמלטו בה מעטים יחסית? או שמא
מילוט, מטבע ברייתה הוא עניין למעטים?).
החוכמה היא לנסח את הכללים הללו ולנהוג בהם בימים
שאינן חרומיים בפועל, אם בי הם עשויים להיות חרומיים
בכוח, שעה שמשמעותם החמורה גלויה אך למעטים ואילו
העם ונביאי-השקר שלו בגון יורם ארידור, מעדיפים בבירור
את הכלל הבדוק ״אכול ושתה או ״לו יהיה שלום בימי ! ״
ואומנם, אפילו אותו דויד בן־גוריון גופא התקשה למדי לשלוט
בכלליו, או אם תרצו בעם, ככל שמצב החרום התפוגג, שהרי
מהי האמת האמיתית, באשר אמת החרדה הקיומית אינה
מצופפת את העדר האנושי עד שהכל פועלים שכם אחד כאיש
אחד? ומהי אז העשיה האמיתית? והיש אז דגל תיקווה
אחד לנופף בו לעיני כל? לאו דווקא. במצב שכזה, ואני מניח
72 1

שבכמותו אנו נתונים עכשיו, סביר שתהיה יותר מאמת אחת
(סאדאת ישר או נוכל? פני הערבים למלחמה, או שמא
הכירו באי״יכולתם למגרנו? ואלה דוגמאות מיצער מהתחום
המדיני ביטחוני ; אל נשכח מה רבות האמיתות החילופיות
בשטחי משק, חברה ותרבות) ,יותר מעשיה אחת (שלום י
מילחמת מנע? סיפוח שטחים ; היפטרות משטחים? ויותר
מתיקווה אחת מדינת סאטמאר? מדינת גוש־אמונים? להיות-
עם-חופשי״בא-א-ארצ-אנו? להיות עם ״כרטיס-ירוק
נטיית הלב הלאומית הטבעית היא לזכור לבן״גוריון
את חסד שעותיו היפות ביותר, שבהן הפליא לעשות בשלושת
כלליו כלוליין מיומן בקרקס (״עליה באשר המונים צבאו
על השער ; ״התיישבות באשר הארץ הריקה נתמלאה
עולים המומים שתקעו שורש בבל או בימעט בכל מקום שאליו
הובלו בלא לשאול פיהם ,״ביטחון כאשר העם היה
שיבור הצלחת הצבאיות היהודית הפותרת־בל, שנתחדשה
מקץ אלפיים שנה) ,ולא את גלישותיו לחרום מדומה הרה-
שואה, או את עליבות רידתו מבמת ההיסטוריה כמוקיון זקן
שמכובש-לב הפך למגוחך, אבל כאשר מדובר בהגדרת שלושת
הכללים היפים ביותר לשעה זו אין ההתרפקות על העבר
מסייעת. האמת מסתתרת מפחד הבחירות, העשיה משרתת
את הבחירות, והתיקווה? התיקווה בת־שנות״אלפיים, שחוזים
וחלוצים הרכיבו עליה חזון חברה עמלנית־שיוויונית־חופשית
נאורה ומקרינה-למרחוק, נצטמצמה והלכה עד שהגיעה לממדי
כדורסל.
במצב יוצא מן הכלל זה, אשר בו איש הכלל הישר בעיניו
יעשה, עומדת המנהיגות — של יחיד או של חבורה — במיבחן
עליון של אמירת אמת, של הגדרת עשיה ושל מתן תיקווה.
עד רגע כתיבת שורות אלה לא נסתמנה מנהיגות שכזאת
במחנות בן־גוריון ואנטי״בן-גוריון לגווניהם.
אין ספק, אחרי הבחירות הבל יהיה אחרת.

^ אנטי־עם
ועשיתי על המרחיקים עד שטראסבורג /לגלות פרצופו של
יחיד וציבור:
בתוך עמי יושב אני, אמשיך עד אם אסוף
הגידו־נא, הגם אני — אחד מאספסוף?
היש תוחלת ותיקווה, הגידו, אנשים,
להימלט מגזר״הדין :״ויעש באושים

^ מדא, ן .מאד
בעיתונים פורסמה תמונה של נשיא מדינת״ישראל, העובר
על פני שורה שלמה של קציני צה״ל, ומתחתיה נאמר, בי הוא
גילה להם, בשיחתו עימם, ש״דיווחים סודיים המגיעים אלי
מעידים על תופעות של אנטי-שמיות גוברת והולכת בבל רחבי
העולם כמעט — מדובר במאות רבות של מיקרים אנטי״שמיים
מדי חודש בחודשו בארצות״הברית, בגרמניה, בצרפת, בבריטניה
ובארצות רבות אחרות״.
אתם חושבים שזה מה שמדאיג? כלל ובלל לא אותי.
היתואר, כי יהודי הגולה מוכי־הסנוורים, לרבות כמה שליחי-
עליה, יעלי ללא סיוע אנטי״שמי פעיל? על קצת אנטי־שמיות,
מן הסוג של כמה מאות מקרים מדי חודש בחודש, צריך
אפילו לברך.
אז מה מדאיג אותי, ואפילו מדאיג מאוד? שאלתם ואענה :
כמי שקרא את הידיעה הנ״ל, אבל גם נעץ עיניו בתצלום של
הנשיא בחברת קציני צה״ל, אני מודאג מאוד מאוד מהשיעור
ימן הממדים של הכרס הצה״לית הבולטת קדימה ומשתפלת
מטה.
הנשיא, דווקא, נראה שטוח ושרירי, בשיר לעילא.

^ ר 1סית ב כל פינה
אם טיפוס לא־חברתי שכמוני בבר נתקל לפחות באדם
אחד, שברור לו כשמש בצהריים שההתנקשות בנשיא ארצות-
הברית רונלד רגן תוכננה במרתפי הקרמל, בוודאי יש לאסכולה
שכלתנית זאת, שאינה מסוגלת להשלים עם אירועים היסטוריים
חסרי־הגיון ורואה בבל יד מכוונת ומבצעת, חסידים
רבים למדי.
רצוני לנסות להרגיע את החסידים הללו, שאימת הקרמל
בוודאי גברה לגביהם שבעתיים למרות ההחטאה וההחלמה.
אגיד בך: אם באמת יושב בחדר הנסתר ההוא, שם במרתף
הקרמל, בקצה המיסדרון האדום, הרוסי החכם מכל אדם
ומכל מחשב, ומתכנן את כיבוש העולם וצביעתו באדום בקור-
רוח שטני ובתבונה עילאית, שבכוחן קבע, כמובן, בי המתנקש
בחיי נשיא ארצות־חברית האימתני הנוכחי חייב לבוא משורות
בני-טובים, ניאו-נאציס-לשעבר ומופרעים גם יחד, אז אחת
משתיים: או שהעסק באמת אבוד, ואז מה טעם יש לדאוג,
או שהשד אינו נורא בל בך, מפני שאם הוא היה נורא באמת,
לא רק רגן היה מסיים את הקאריירה, אלא כל העולם כבר
היה צבוע מזמן באדום.
אז בואו, מודאגים שלי, וניפגש בשעה שש אחרי צביעת
פולין, לפחות.

(המשך מעמוד )14

ממצב־הרוח שלהם ושל מקורביהם. לעיתים
הם נראים כחלשים ורפים, ולעיתים
מלאי מרץ, התלהבות ויכולת
לכוון את פעילותם של אחרים לרצונם.
בל כוחות השיכנוע והפיתוי יושקעו בא שר
יאמינו במטרה. הם אינטואיטיבים
ובעלי תפיסה טובה.

ע113־ ב
לבני עקרב רגשות עמוקים, ואישיות
חזקה והחלטית. הם מאמינים במה שהם
עושים, וכשהם מוצאים אפיק חיובי
להתבטא בו, הם מבטאים עוצמה חזקה,
שנדיר למצוא כמוה בין בני המזלות
האחרים. הם חרוצים ושואפים
לשלמות בבל מעשיהם. הם מדקדקים
בפרטים, ובולטים באופיים החקרני. בגלל
חריצותם ויכולתם האינטואיטיבית
החזקה, הם מצטיינים בכל מקום שבו
הם פועלים. לעיתים הם מגיעים לפית״
רון בעיות במהירות מדהימה, בגלל יכולתם
לחוש מהי הדרן הנכונה• באשר
נוהגים בהם באי-צדק, עלולים לשחרר
את הצד השלילי באישיותם, ואז הם
מסוגלים להיות מסובנים, בגלל קע-
אתם, כעסם ונקמנותם.
קשת הקשתים בעלי מרץ ושימחת-חיים
בשל תלמידי בית־ספר. הם פעילים ונמרצים
ומתעניינים כמעט בבל דבר הראוי
שיתעניינו בו. קשה להגדירם, כפי שקשה
להגבילם. הם מצויים בספורט,
אמנות, סיפרות, נסיעות והרפתקות שונות
ומשונות. לעומת־זאת מסוגלים לשקוע
בלימודי הפילוסופיה, או להימשך
למדעי-הטבע, בגלל אהבתם לחיות. הם
מתלהבים מכל משימה חדשה, רעיונותיהם
חריגים ומעבר לתפיסתם הרגילה
של בני האדם, בגלל חריגתם ממוסכ-
מות-החברה. במצבי לחץ קשה להם
לשלוט בנטייתם להגזים.

ג די
אצל בני גדי האנרגיה מכוונת בולה
להשגת המטרות בחיים. לעיתים־קרובות
האמביציה שולטת בצורה ניכרת על
אישיותם ודרכם. את הצלחתם הם שופטים
מנקודת-ראות ציבורית, ומנקודת-
ראות אישית וכלכלית. האנרגיה מוצאת
בזהירות, בזבוז זמן והיעדר יעילות הן
תבונות בלתי-נסבלות על-ידם. קיימת
גם אהדה לסמכויות וכוח, לעיתים הם
מגיעים לעמדה בזו מיד וללא עיכובים,
בגלל סבלנותם ונכונותם לעסוק בבל
עבודה נדרשת. באשר הם מתרגזים, כעסם
נהפך קר ומהיר, והם אינם חוסכים
דברים מזה שאליו מופנה רוגזם.
דל אישיותם המיוחדת של בני דלי מתבטאת
במקוריות ובהתנהגות בלתי-צפו-
יה. למרות היותם אימפולסיבים, הם
פועלים בדרך־כלל להשגת מטרותיהם
האישיות. החרות חשובה להם כמעט
יותר מכל דבר אחר, ולא יוותרו עליה
בשום מיקרה. התנהגותם הבלתי-מקו-
בלת יכולה לגרום לקשיים עם בני-מיש-
פחתם, או אפילו עם ידידיהם, ביוון שגם
כשנדמה לאחד מהם שהצליח להכירם,
באה המציאות וטופחת על פניו, ומראה
צד נוסף, מוזר ובלתי־מובר. תגובותיהם
בשעת״חרום מהירות ונבונות, אינם מאבדים
את עשתונותיהם ואת קור-רוחם.

ד גי ם
בני דגים חם בעלי תשוקה ריגשית
חזקה לעמול למען חזולת, ולפעמים אף
להקריב את עצמם למענו — אם כי
לא ניתן להגדירם בבעלי מרץ רב, ואם
אין להם גורם חזק ממזלות האש ב-
מפת־הלידה, הם נוטים לפעמים לעצלות
ולחוסר״החלטיות. הם אף נוטים
לחיות מושפעים מאחרים, ולהיכנס למצב
של בילבול ועירבוביה, שבה לא
יוכלו להפריד היטב בין דיטיון למציאות•
לא קל להבינם, מכיוון שהם מעדיפים
להתבטא בצורה מעט מעורפלת,
שלא תחשוף יותר מדי מאישיותם. למ רות
זאת הם מבוקשים בחברה, כיוון
שמיסתוריותם מושכת ומסקרנת.
העו ל ם הז ה 2275

בשקט בשקט הפכו בתי הכל בו בישראל למוקד ההתעניינות של
ענף התכשיטים. בשקם, במשביר־לצרכן, ובכל־בו שלום, נמכרים
כיום יותר תכשיטי זהב ויהלומים מאשר בכל חנות תכשיטים אחרת.
איך זה קרה?
בתי הכל־בו מציגים את קולקציית התכשיטים הגדולה ביותר בארץ:
הקולקציה הבינלאומית של אנדין. אבל זאת לא הסיבה היחידה:
יותר ויותר אגשים מעדיפים לקנות את התכשיטים שלהם במקום גדול
ומהימן המתבסס על מחיר קבוע וסביר. את היהלומים בבתי הכל בו
אפשר לבדוק בעזרת מיכשור מתוחכם.
באמת. למה לקנות חתול בשק? היכנסי לאחד מבתי הכל בו האלה

ותוכלי לבחור לעצמך, בשקט בשקט, את התכשיט שלך.
המחירים מ־ 2000 שקל עד 20,000 שקל( .ובשקט בשקט אנחנו
מוכנים לגלות לך שבאירופה ובארה׳׳ב נמכרים התכשיטים של אנדין
במחיר כמעט כפול).

להשיג ב:
שקם, המשביר לצרכן,
כל־בו שלום,
א נדין
(ריינם 6ת״א).

השלם כב ש
את הביקינ

האופנאי גדעון אוברזון הציג לאחרונה
את אופנת הקיץ 81׳ .התצוגה כללה ביגדי
ים וחוף, דגמי הלבשה מוכנה וכמובן,
אופנה עילית. בקו דגמי ההלבשה הכנים
הפעם גדעון אוברזון שינוי, בניגוד ל קווים
שהורגלנו להם בעבר, אותם קווים
סולידיים ומחוייטים. הפעם יש נסיון להע ניק
קו צעיר יותר, נועז יותר בציב-
עוניות ובגיזרה.
ראינו חולצות טריקו עם חצאיות מיכנס,
שימלה אדומה, חלקה, בסיגנון המלחים,
סרבלים מעניינים, במיוחד בלט סרבל
כחול־לבן, רחב במותניים, עם קישוטים
לבנים ושפע פרחים מאותו בד, שהוצ מדו
כקישוט לשרוול. בלטה שימלת מעט פה
לבנה עם כתם של צבע טורקיז עליה,
ציורי-יד בגוון הזהב על מותניות ומיק-
טורנים.
ובאשר לבגדי־הים. בגד־הים השלם דחק
את הביקיני, אך הפעם נראה אותו הרבה
יותר נועז מבעבר, ולכן אני סבורה
שבבגדי-ים אלה תוכלנה להופיע רק אותן
שהטבע העניק להן גוף מושלם.
קו מיוחד של מיכנסי חוף — אלה
הם המיכנסיים הטפוחים, בסיגנון מיכנסי-
ההתעמלות.
בסיכום — למרות שינויים בקו המקו בל
של גדעון אוברזון — חידושים אלה
לא ירתיעו את הנשים,

111 11111! 11 ׳ 11 *1לאורך, בשני צבעים חזקים, שחור ולבן,
י ** מציג האופנאי אוברזון, בגיזרת בגד־היס

השלם לקיץ שנת ,1981 בגד־היס ביחידה אחת, הנועז אף מהביקיני.

גיזות חישל
קיץ

.1981

בגדי־הים

נועזים

יותר

מבעבר.
אופנה מחזידת־אור
אם חשבתם שמספיק לייצר מיכנסי ג׳ינס
באיכות טובה, להפיץ אותם ברחבי־הארץ,
ואז לשבת ולספור את הכסף — טעות
בידיכם. יצרן אמיתי אינו מסתפק בעי צוב
חד־פעמי של בגד מסויים. הוא שו אף
להיות כל הזמן בחדשות. תשאלו מה
כבר אפשר לחדש באופנת הג׳ינס י תתפל או,
אבל יש חידושים גם באופנה זו.
אופנת קדוש הציגה לאחרונה מיכנסי
ג׳ינס וחולצות טריקו בעלי תכונות פלו־אורסנטיות,
כלומר, מחזירות־אור. איך
עושים זאת י תופרים את מיכנסי הג׳ינס
בחוטים שנצבעו בצבעים זוהרים של ירוק
וסגול, ואלה מגיבים יופי לקרני־אור אולט רה
סגוליים. גיזרות הג׳ינם השנה הן רח בות
ומאווררות, הכיסים קיבלו צורות חד שות,
והתפרים רקומים בצורה אסימטרית,
על רגל אחת.
על חולצות הטריקו מופיעים הדפסים
זוהרים, המסוגלים להחזיר־אור בחשיכה.
אלה הם צבעים מיוחדים, שמשתמשים בהם
לצביעת תמרורים וסימני־דרך. צבעים אלה
עובדו לציבעי־בד, והתוצאות פשוט זו הרות.

בלבן

עם לבביות בהדפסת־יד מציג משכית השנה
1ן 11ו 1
לקיץ , 1981 וכמו כן קפטניס חלקים, מקושטים
בסרטים, המעוטרים בזהב. הבגד מתאים לאירועים שונים.

י 0 5 ״1 5 1ה | ך * ח צובע קדוש על חולצות
״ טריקו. הצבעים הם מיו״
יייייי

חדים, והם מחזירים־אור בזזשיכת כתמרורים או סימני דרך.

אופנת משכית משובבת את העין בתצו גה
מרהיבה לקיץ 81׳ .שילובי צבעים של
ירוק לגווניו השונים, טורקיז וכחול חזק.
חצאיות למיניהן בגיזרת מעטפה, עם חול צות
בצבעים שונים, שמלות כותונת, קפ-
טנים עם ריקמות מיוחדות.
קו חדש ומרענן הם שמלות־חופה, לאו
דווקא בצבע הלבן המסורתי, אלא בגווני
ורוד, תכלת, טורקיז וסגלגל.
כדאי לציין את ההדפסים המיוחדים באו סף
בגדים זה, מעשה ידיה של ג׳ודי
לוין. הקולקציה תוכננה בידי גרציאלה
פונטנה. בקולקציה זו תוכל למצוא את
מבוקשה גם הצעירה וגם הבוגרת.

חניתה צנטנר׳

עמית: איוו הצדית ,,העסק ניש״ ,דא היו מבקוים
אותו. יעקב שמשון שנירא: ה היה שוויץ גדול
נחום גולדמן היה נשיא הקונגרס היהודי העולמי, ישראל
גלילי היה יועץ הסתרים של גולדה מאיר, וכבל הנראה יהיה
שר בממשלת המערן, אם תקום. יעקב מרידוד מוזכר היום
כיורשו של מנחם בגין בראשות הליכוד. יעקב שימשון שפירא
היה שר-מישפטים ומאיר עמית עמד בראש ה״מוסד״ .יעקב
חזן הוא ממנהיגי מפ״ם. ברונו קרייסקי הוא הקאנצלר
האוסטרי, ושימחה ארליך — חיום סגן ראש ממשלת״ישראל.
הם הכירו את האנשים שעליהם הם משוחחים, ולא פעם

ניצבו בשני צידי חמיתרס הפוליטי בפרשיות שהם דנים בהן.
העיתונאי ישעיהו בן״פורת קיים משך שנתיים שיחות עם
כל אחד מן השמונה. כאשר התפרסמו השיחות ב״ידיעות אחרונות״
אפשר היה לקרוא אותן ״לאורן״ ,בזו אחר זו. כינוסן
בספר, לאחרונה, מאפשר קריאה ״לרוחב״ — שכן האנשים
בצמרת מדברים באותו אדם או באותו נושא. התוצאה מזכירה
לעיתים את ״ראשומון״ :לכל אחד האמת שלו.

נווי המדינה
נטמדה פאו־ח דין כולם מכירים את דיין, ופחות
או יותר גם מסכימים בהערכת
אישיותו. הדמות המצטיירת מן
התיאורים: זאב בודד שדיעותיו
משתנות במהירות, תכססן שמתרחק
מחברים.

מראיין כן־ מורת
לאורך ולוחזב

דחז אגוזש
גלילי ושפירא היו חברים בממשלת
גולדה, זו שמינתה את
הוועדה. הראשון אומר: העובדה
שהוועדה לא דנה באחריות הדרג
המדיני הפתיעה את הממשלה.
השני טוען: פתב המינוי היווה
קבורה של העניין.

ישראל גלילי:

העובדה שהוועדה פטרה את הדרג ה מדיני׳
בין שזה שר־הביטחון או הממשלה
כולה, מאחריות — את זה אני דוחה בכל
תוקף. הייתי ער ופעיל בשדנו בממשלה
בהגדרת הסמכויות של ועדת אגרנט. הק פדנו
שלא לגדור את ועדת אגרנט, חלי לה׳
מלדון באחריותו או באשמתו או בזי כויו
של הדרג המדיני. הייתי עם גולדה
מאיר כאשר הגישו לה את דו״ח הבי ניים•
קראנו אותו ושנינו נדהמנו שהוועדה
ראתה לאפשרי לשחרר מכל פסק הלכה
ומסקנה את שר־הביטחון, את הממשלה
ואת ראש־הממשלה. אבחנה זאת נראית
מלאכותית. לא הטלנו בוועדה שום חשדות
של מוטיבציה. אבל זה נראה בעינינו
מדהים, כי הרי קיים שילוב הדוק בין
אחריות הממשלה, ובמיוחד של השר ה ממונה,
לבין הרמטכ״ל, ובין השיקולים
הצבאיים והפוליטיים. אלה דברים שלא
ניתן להפריד ביניהם.

• יעקב שימשון שפירא :
אינני יודע על-סמך מה הוחלט לנסח
את כתב מינוי הוועדה כפי שנוסח. הממ שלה
עשתה מעשה שלפי דעתי היה קבו רת
העניין, כלומר, ועדת־חקירה של אל-
תשאל־שאלות — וזה אומר אני, האיש
שהיה אחראי יותר ממישהו אחר לחקיקת
החוק לוועדות־חקירה ...אמנם הובטח לי,
על־ידי מי שהיה מוסמר יותר ממישהו
אחר, שאוכל לקרוא את הדו״ח, אבל ההב-
טחה נתבטלה על־ידי הוועדה. אין להבין
את ההחלטה השלילית, נוכח העובדה ש חייבי
את קציני צה״ל מדרגת אל״מ
ומעלה ללמוד את הדו״ח, בעוד שהעיון
בו נאסר עלי, על מי שהיד. חבר בממשלה
שהיתה אחראית למילחמה.

את השיטות בימים ההם, נראה לי שמגמה
כזאת לא בהכרח ירדה מלמעלה למטה,
אלא היתד, יזומה בכיוון הפוך, מלמטה
למעלה ...קל מאוד לבקר לאחר מעשה.
אילו זה היה מצליח, לא היו מבקרים
את זה. מאחר שזה לא הצליח, כל אחד
יש לו מה להגיד — למה עשו ככה
ולמה לא עשו ככה, ולמה לא הכינו את
האנשים ...אני באמת נוטה להאמין שעד
שבגין פשרן.
מים:
הלחץ

עקשן. גלילי וארליך: הוא
מרידור וקרייסקי מסכיבגין
חתם על השלום בגלל
האמריקאי.

• .נחום גו־דדמן:

הרושם שלי הוא שבגין אינו פתוח
לקלוט קונספציה של הזולת. כלומר, אינ טלקטואלית
הוא אינו קולט. הוא שומע,
אבל איננו מקשיב. זה מביך ...הוא חושב

• נחום גולדמן:
הוא איש מוכשר מאוד. יותד מוכשר
מאחרים. אבל אי״אפשר לסמור עליו. הוא
״אאוטסיידר״ ,הוא בכלל לא מתאים להיות
בקבוצה. הוא סוס בודד — והוא מתגאה
בזה. מי כמוני יכול להבין את זה.

• ישראל גלילי :

תמיד היה יסוד לחשוב שלא הכל גלוי
איתו, שמשהו נסתר, שיש חשבונות אי שיים
שאינם מחוורים לנו. שלא תמיד יש נה
מצידו מידת הגילוי והכנות הנדרשים
בחיי התנועה, שיש לו חשבונות משלו,
ומזומנות לד הפתעות מתוחכמות, והדבר
יצר חציצה בינו לבין החברים. הדבר
נובע מאופיו, מטבעו, וכן ממגמותיו ה משתנות.

יעקב מרידוד:

אני מסתמך על בן־גוריץ, על הרבי
הגדול, שהיתה לו דעה טובה מאוד על
דיין. יש בדיין גדולה מסויימת, של מדי נאות׳
לא של עסקנות. דייו אינן עסקן
מיפלגתי מיסודו. מבחינה לאומית הוא
מחונן בשיקולים בריאים. זה שהוא טעה
•במילחמת יום־הכיפורים, אין ספק שהוא
נתן על כך את הדין, זה דבר לחוד.

• מאיר עמית :

למדנו לעבוד ביחד בלי להתחכך אחד
בשני יותר מדי. משה דיין אינו מסוגל
ואינו אוהב שמתחככים בו יותר מדי. כל
החוכמה איתו היא איד אתה מבין דבר
מתוך דבר, ואיך אתה עושה דברים לפי
רוחו מבלי שאתה מנדנד לו ויורד לפרטים
ושואל יותר מדי שאלות. אין לו סבלנות
לזה.

נושא: לבון, מרואיינים: חזן וגלילי

!העסק ביטן
״העסק ביש״ — הטמנת פצצות
בבתי-קולנוע ובמוסדות אמרי-
קאים בקהיר על־ידי שליחי

המודיעין הצבאי הישראלי
חיה הגורם ל״פרשה״ .מאיר
עמית היה אז ראש אג״ם בצה״ל.
יעקב שימשון שפירא היה יו״ר
הנהלת הקואליציה בכנסת, ול-
ימים, כשר״מישפטים, יזם את
חיק ועדות-החקירה, בין השאר
בגלל ״הפרשה״.
המגמה האיסטרטגית היתה ל1
מצריים לארצות־הברית. לא חייו
בעסק הזה, אבל עד כמה שאני

״זה השאיר צלקת עד היום !״
שלב מסויים הוא (לבון) לא ידע. אבל
כבר הערתי שזה לא מעניין אותי. גם
העובדה שהוא לא ידע לא מורידה מאח ריותו.

יעקב
שימשון שפירא :

העסק־ביש היה חוסר שיקול דעת, מצד
אחד, שוויץ גדול, מצד אחר. וברור לגמ רי
שפה היה ליכלוך רב. היתד, תאונה,
אבל עם יותר נסיון מדיני — היו עוברים
על זה מזמן. זה השאיר צלקת עד היום.
בגין הריעות חלוקות: גולדמן אומר

שהוא חכם. לדעתי, הוא פוליטיקאי שנון,
אך יש לי ספיקות אם הוא מדינאי. אני
בכלל בדיעה שיהודים לא חכמים, אלא
ערומים׳ וזח דבר אחר לגמרי.

• ישראל גלילי:
אינני חושב שבגין מחונן בסגולות
הדרושות לעיצוב מדיניות דומיננטית, שכל
חבריו ובעלי־בריתו עשויים לתמוך בה
ברציפות ולאורך ימים בתנאים של הג שמה,
לא באופוזיציה ...להערכתי הוא
ניתן להשפעות מתחלפות, ופחות שומר
אמונים לעמדותיו המוצהרות, שלא כמקו בל
לחשוב, לטוב ולרע ...כשהדברים אמו רים
בפרשות דרכים, בעיתות של מיבחן
ושל הכרעה, אינני משוכנע שהוא אכן

ס יעקב חזן :

אצר ואוצר כוח להשליט על חבריו את
מה שהוא חושב מצפונית לנכון.

רק בסוף חייו — ובזה גדולתו — הוא
חזר לעצמו. לא רק בדיבור, כי אם במו פת
המרגש, הנעלה והתמים באמונתו, של
ההליכה לשדדדבוקר. כוחו של בן־גוריון,
חוץ מהאינטואיציה הפוליטית הגדולה ש ציינה
אותו, היה בריכוזו החד-צדדי —
סביב לנקודה אחת, תמיד סביב לנקודה
אחת. זה היה מקור כוחו הגדול וגם מקור
שגיאותיו. הוא אף פעם לא פיזר את
כוחותיו לשטחים שונים.

יעקב מרידוד:

אני מכיר אותו ואני מעיד שהוא שלם
עם עצמו ...הוא בוחן את עצמו. עובדה
שהוא מתלבט בין דיין ועצות של אח רים׳
וחושב עוד פעם, וקורא למיש-
פטנים. אין כל ספק שיש גם ספיקות. אבל,
בסופו של דבר הוא צריך להכריע, ואז
הוא נדחק אל הקיר. כמובן, אילו האמ ריקאים
היו אומרים לנו שלא צריו להת חשב
בערבים, מצבנו, ומצבו שלבגין,
היה יותר נוח ...זכותו של בגין שגם
ככוהן הוא לא ויתר על חזון הנביא, שכן
בגין לא ויתר על יהודה והשומרון.

ברונו
קרייסקי:

לא אומר על בגין יותר ממה שהוא
יודע שאני חושב עליו. אני יודע את דעתו
עלי, והוא יודע את דעתי עליו, מבחינה
אישית ופוליטית ...הוא לא יכול היה
להעז שלא לחתום על השלום, ארצות-
הברית לא היתה נותנת עוד אגורה שחו קה
אחת לישראל אילו׳ בנסיבות הקיימות,
מסכים לכרות שלום עם
בגין לא היה
מצריים. ואיפה• ישראל בלי ארצות־הב־ריתל
...אין לי שום יחסים אישיים איתו.
אנא, אל תגרור אותי לעניין הזה. קורה
שבני־אדם אינם מתאימים אחד לשני. זה
חל על שנינו.

נושא: גולדה .,מרואיין: חזן
״אילו נשארה באמריקה, היוזה נשארת גננ ת!״

!(•יזומת ימו ׳הכיפזר״ס

שימחה ארליך:

מאיר עמית טוען שחיתה בעייה
של קונספציה. ישראל גלילי מטיל
את האחריות על המודיעין ה לקוי.
שפירא אומר שלא נרפאנו ובדונו המילחמה, מתוצאות קרייסקי, שחזה א ת חמילחמה,
מזהיר מפני מילחמה נוספת.

אני עובד עם מנחם בגין אחת־עשרה
שנים ברציפות, יום־יום. אני לא יכול
להגיד שהוא דיקטטור. זה לא נכון. כך
הוא מצטייר רק בעיני אנשים שאינם
מכירים אותו, או שהם יריבים ומעלילים
עליו עלילה ...בגין הוא איש־פשרות, פרט
לדברים שבאמונה ובעקרונות. על אלה,
ייהרג ובל יעבור.

מסמר גליל׳
ישראל גלילי מתגונן: המיסמך
הקרוי על שמו רק סיכם את
עמדת המיפלגה, והתקבל בהסכמת
המיפלגה לכל גווניה. יעקב
שימשו! שפירא טוען שהתנגד
לקבלת המיסטך• שניהם טוענים
שמילחמת יוס״הכיפורים לא פרצה
בגלל המיסמך. אולי פרצה
המילחמה בגלל המדיניות ש-
המיסמן רק סיכם אותה י

נושא: בגין, מרואיין: מרידוד
״הטלת פצצות בבתי־קפה של ערבים אינה טירור ! ״

ישראל גלילי:

המיסמך בדבר תוכנית הפעולה בשטחים
לארבע שנים, הקרוי משום מה ״מיסמך
גלילי״ ,לא היה אלא המשכה הרצוף של
המדיניות שנקבעה, קו לקו, לאחר מיל-
חמת ששת־הימים ועל סף הבחירות לכנסת
השמינית. בגלל הצורך לסכם ויכוחים פני מיים
במיפלגת העבודה, הועלתה תוכנית
זאת על הנייר. ב־ 3בספטמבר 1973 היא
נתקבלה ב־ 78 קולות בעד במזכירות ד,מיפ-
לגה, בלי התנגדות בהצבעה, פרם להת בטאות
נגד מצד לובה אליאב. זה הובא
לפורום הגדול של מזכירות המיפלגה,
בוויכוח חופשי, ונרשמו הרבה חברים לווי כוח׳
ובכלל. זה חברים הידועים בציבור
בדעות שאינן ניציות. לא זו בלבד שהם
תמכו בתוכנית הפעולה הזאת לארבע ה שנים׳
אלא שהם הגדירו אותה כתוכנית
שאין בה כל מיפנה׳ אלא יש בה ביטוי
נאמן של מדיניות רצופה של המיפלגה,
ויש בה המשכיות גמורה.

יעקב שימשון שפירא :

אני שללתי את מיסמך גלילי. התנגדתי
לו כמידת היכולת שלי. סברתי שמיסמך
גלילי נכתב לפי רצונו של דייו׳ אך למען
האמת, בעניין הזה הייתי חלוק יותר עם
גלילי מאשר עם דיין, מפני שמיסמך
גלילי הובא לממשלה לא על־ידי דיין,
אלא על־ידי גלילי. אינני יודע מה מיספר
הפעמים שהוא ישב אתי בענייו המיסמך.
הוא ניסה לשכנע אותי, וניסיתי לשכנע
אותו, אך לשווא.

יעקב חזן :

שיפטוה על-פי נאומיה. פשוטים, תכ ליתיים,
ענייניים. אגב, לנאומיה באנגלית
היה אופי אחר לגמרי. אני מכיר שני סו גים
של נואמים: האחד — כל נאומיו הם
מחרוזת נוצצת של ציטטות מספרים שו נים:
השני — כל נאומיו, זה הוא עצ מו.
אני בוחר בשני ...בשיחותי עם גולדה
שוחחנו לא פעם על ספרים וספרות, על
אמנים ואמנות. התברר שבין שנינו לא
רק אני קראתי הרבה. ובכל זאת, מנהיג
נבחן לא בכמות הספרים שקרא, אלא
ביכולתו להביא לידי הזדהות ההמונים
עימו, באמינותו בעיניהם, ביכולתו לתת
ביטוי למאוויהם ומכאוביהם, חלומותיהם
ותיקוותיהם.

טירזד יחוד*

האם היתה גרועה יותר מבגיוי
בחורה פשוטה שנתמזל מזלה, או
אולי מנהיגה דגולה מבטן ומלי-
דה, כפי שטוען בלהט יעקב חזן
איש מפ״סי

נחום גולדמן כועס על כך שמתנגדים
להידברות עם אש״ף על
רקע הטענה שמדובר באירגון טי-
מר. יעקב מרידוד, שהיה מפקד
האצ״ל, טוען שכאשר יהודי מפעיל
טירור הוא פועל בשיטות
האוייב, ותו-לא, וזכאי לתואר
״לוחם חירות״.

#נחום גולדמן:
גולדה מאיר׳ למשל, גרועה יותר
בעניין זה אין לי שום ספיקות.
אני חולק באופן יסודי על דימויים
שהדביקו לגולדה מאיר• אך אל
בי. לא אכנס לפרטים.

יעקב שימשון שפירא :

גולדה, זה טיפוס שכבר לא יהיה לנו.
יכול להיות שיהיו לנו אנשים יותר טו בים
ממנה. אני מקווה שיהיו אנשים יותר
טובים ממנה וטובים מן הטובים ביותר
שיש לנו עכשיו. אך אשר, זו, אשר אוצר
המילים העברי שלד, חיה כה דל, אשר
השכלתה העברית היתה כה מצומצמת,
ולא רק העברית. גם באידיש היא לא
ירדה למיכמגי התרבות — אשד, זו היתה
בעלת לב גדול. בחורה יהודיה פשוטה,
שלו היתד, נשארת באמריקה, היתד, אולי
מורה או גננת מן השורה, שום דבר מיו חד
במינו, אולי היתה מגיעה לאיזה עס קנות
בפועלי-ציון. אלא שנתמזל מזלה,
ונתמזל לנו המזל, שהביוגרפיה שלה היתה
כפי שהיתה, והיא יבלה לתת לעם היהודי
כל-כך הרבה.

גולדה מאיו

מבגין.
בכלל, שונים תפציר

שימחה ארליך:

הייתי חסיד גדול שלו. לא הסכמתי עם
דרכו המיפלגתית. לא האמנתי בסוציאליזם
שלו, ולא הבנתי אותו בעניין זה ...בעי ני,
בן־גוריון בעצם לא היה סוציאליסט.
הוא לא טיפח את התנועה שלו לפילוג
העם, כי הסוציאליזם מטבע־בריאתו מפלג
את העם למעמדות. בן־גוריון היה לאומי,
ולא סוציאליסט-מעמדי. אולי בנעוריו היה
סוציאליסט. אבל לא בארבעים השנים
האחרונות לחייו. דברים כאלה קורים אצל
מנהיגים. פילסודסקי, בפולין, היה מנהיג
פועלים, אבל השתנה כאשר הגיע לשיל-
טון. ודה־גול, ויתר על אלג׳יריה.

נחום גולדמן :

בוא נהיר, פעם הגונים. אנחנו היהודים

לא עסקנו בטירוריזם? ומי נתן את ה פקודה
לדיר-יאסין ן ובמלון המלך־דויד לא
הרגו שישים פקידים?

• יעקב מרידוד :
טירוריסט זה אדם שנוקט שיטות טי־דור.
אני הייתי מגדיר את עצמי כפי
שפעם ניהוויק וטייס הגדירו אותי :״גרי־לה־פייטר״
.לוחם מחתרת. זה היה ההב דל
בינינו לבין הלח״י. אנחנו לא נקטנו
טירור. אנחנו לא ראינו בטירור אישי את
הדרך הנכונה. אנחנו האמנו במילחמה
צבאית ממשית לשיחרור הארץ. התחלנו
את המילחמה בהתקפות על תחנות-מיש-
טרה בריטיות ועל הבסיסים הבריטיים.
בן־פורת: הטלת פצצות על בתי-קפה
של ערבים. זה לא טירור?
מוידור: זה לא טירור. זו כבר מיל-
חמה בשיטות של האוייב.

ברגיריו!
גולדמן היה לו יריב וידיד. את
גלילי פיטר בן-גוריון. חזן אומר
שרק בסוף ימיו חזר לעצמו, וארליך
טוען שרק בצעירותו חיה
סוציאליסט.

• ;,חום גול דמן :
גם בן־גוריון סבל מן הניגוד שבין שיכ לו
ובין אופיו. בשכל שלו הוא הבין
שהזמן פועל נגדנו, ושנחוץ לעשות וי תורים
מהר, כדי שהזמן לא יזיק לנו.
אבל באופי שלו הוא היה עקשן גדול.
בשביל זה הוא היה יהודי, ואני הייתי
גוי. בשכל שלו, הוא הבין שהערבים יהיו
חזקים יותר בטווח הארוך מאיתנו, אם
לא יהיה שלום. אבל הוא היה עקשן
גדול, שלא עשה שום ויתורים לידידים שלו.
למה יעשה לאוייבים?

* ישראל גלילי:
אני חושב ששיטתו של בן־גוריון היתד,
לתקוף לא בנקודות החלשות, בהנחה, שאם
הוא הבקיע נקודה חלשה, עדיין הוא לא
הבטיח בכך את ההישג שהוא רצה להשיג.
צריך לתקוף חוליה חזקה, והיה אם הצ לחת
להבקיע את החוליה החזקה, הרי
הבטחת מה שרצית להשיג.

מאיר זן מיו: 1

ביום־הכיפורים היתה בעייה של פר שנות,
לא של חומר גולמי (מודיעיני) או
חוסר מידע. ביום־הכיפורים קרה אחד ה אסונות
הגדולים ביותר שיכולים לקרות
לא רק למודיעין, אלא גם למקבלי ההח לטות׳
והוא — שהם הפכו להיות קור בנות
של תפיסה שהיתוו לעצמם. האסון
הוא כאשר, בלא יודעין, אתה מתחיל להת אים
את המידע שבידך לתפיסה שגיבשת,
כלומר, אתה לוקח את קיטעי המידע המת אימים,
ואתה מייחם להם מישקל וחשי בות.
לדוגמה: אתה מאמין שהם לא
יתקפו בחצי השנה, או בשנה הקרובה,
ואז אתה לוקח את כל המידע ואת כל
הסימנים המעידים שלא יתקפו.

ישראל גלילי:

בניגוד לנימה הרווחת בפולציסטיקה,
אני משוכנע שהשגיאה הפטאלית היתה
נעוצה בכישלון מודיעיני חמור, ואינני כו רך
בזה מסקנות מפליגות בדבר הכישלון
של המדיניות הישראלית לפני המילחמה.
אני משוכנע שהמדיניות הישראלית היתד,
נכונה ביסודה, ומבחינה היסטורית היא
שהביאה לביסוס המדינה, לניצחונותינו,
להסכמי הפרדת־הכוחות, להסתייעות באר־צות־הברית,
לפיתוח כלכלי ומדעי, ובסופו
של דבר הביאה גם לביקור סאדאת בירו שלים
...אני חוזר ומדגיש: הממשלה לא
היתד, נעולה על קונספציה של אי-פריצת
מילחמה עם מצריים. ההיפך מזה הנכון.
נעשה הכל להכנת צה״ל למילחמה.

יעקב שימשון שפירא :

כל-כך הרבה דברים נאמרו ונכתבו על
מילחמת יוס-הכיפורים שמוטב אולי לא
להרחיב על כך ...המדינה לא נרפאה מ המכות
שקיבלה. אינני מומחה צבאי, ואין
לי שום יומרה בשטח הזה. יתכן שמצבנו
הצבאי טוב לאיו ערוך יותר מכפי שהיה
לפני המילחמה: אינני יודע. אבל בתור
יהודי היושב בארצו אני יודע שרוח העם,
הכרתו ויכולתו והביטחון העצמי אינם מה
שהיו לפני המילחמה.

ברונו קרייסקי :

בן פורת: אדוני הקנצלר, באוקטובר
, 1973 יומיים לפני פרוץ המילחמה, ראיינ תי
אותך בלישכה זו. אתה אמרת לי אז :
בקרוב תפרוץ מילחמה. מה ידעת אזן
קרייסקי: אני זוכר את זה. אבל אני
חייב לומר לך שלא ידעתי שום דבר
ממשי. רק משיחות עם בני־שיחי הערבים
הסקתי את המסקנה הנכונה. היום אני
מדבר מתוך ידיעת ההתפתחויות הצפויות
בעולם הערבי ...ביום אש״ף הוא עדיין
תנועה חילונית ; אך אם וכאשר יימצא
אש״ף תחת ההשפעה של התנועה האים-
׳למית, אזי העימות הכולל עם הערבים
בשטחים הכבושים יהיה הרבה יותר דרמא-
תי מכפי שהוא היום. יש לקחת בחשבון
שהדת מקדשת מות־קדושים, וזה עלול
להביא להתפתחות נוראה. אני רק יכול
להזהיר אתכם מפניה, ולחזור ולומר שהת פתחות
זו מחוייבת המציאות, אם לא
יימצא פיתרון בדרכי תבונה. עוברת בי
צמרמורת כשאני חושב מה עלול לקרות.

במדינה
מיסטר בוסטון^

]גדול יצרני הקוקטיילים
בארצות־הברית
מציג את

מיסטר בוסטון
ת ^41.80510
משקה טרופי משגע
שיזרום בעורקיבם בקצב
תופי הקרנבל

(המשך מעמוד )71
כות לעתיד. והיום אני ממש מחייך
כאשר אני רואה את התעוררות
הציבור באיחור של דור שלם, ל שאלה
של חפים מפשע הנמקים
בכלא.
צדק לכל. צריך לעשות סלק ציה,
כדי שהחוק לא יפעל נגד זכו יות
האזרח. למשל, החוק נגד שוט טות.
לפי סעיף זה עוצרים אזר חים
לאור היום ברחוב ראשי, מתי
שרק מתחשק להם, וכותבים פקו־דת־מעצר
על שוטטות* .אני עבר תי
את זה כל שני וחמישי, עד
שזה כבר יצא לי מהאף.
בחמש השנים האחרונות, מ־
1974 עד , 1979 הייתי בשלושת
רבעי כדור־הארץ, חוץ מארצות
האיסלאם. ובשום מדינה, כולל ה מדינות
הקומוניסטיות, לא קיים
חוק מטופש כזה. אתה רוצה ל שוטט?
תשוטט עד שיצא לך מה אף,
הרי זוהי מטרת התייר. ואם
זה מותר לתייר, מדוע זה אסור
לאזרח המדינה? אני מאשים את
המישטרה, את הרשות המחוקקת
וגם את השופטים, שאינם נוקפים
אצבע כדי לשנות חוק מטופש כזה.
השופטים גם מאמינים לשוטרים
בצורה עיוורת. כאשר אזרח מת קיף
שוטר, ומעולם לא קראתי ב עיתון
על שוטר שתקף אזרח, הרי
השופט יאמין תמיד לשוטר.
לכן אני טוען שצריכה לבוא
אלטרנטיבה, שתעקור שיטות כ אלה
מהיסוד, תאפשר קיום חברה
צודקת, חברה בעלת חוקים שווים
לכל, חוקים שלא יסתרו את עצמם
ולא יפגעו בחברה אלא ישרתו
אותה. חוקים שלא יפלו את הפרט
בשם החברה, או להיפך.
אז ורק אז ישרור צדק לכל.
מישפט בדי־ד.ז,ן ואבר המין

הוא אייס ע7
גרושתו באקדח;
כדי להוכיח את כוחו כגבר

״מיסטר בוסטון — פינה קולדה״ מס. ו בארה״ב
8 היה בז-אי לחכות לה בישראל.
להשיג׳ פר שת חנויות: עלזת; שופדסל, סופרמרקט. ב חנויו ה ד מי ב חרו ת יבכל־בו שלום

מדוע איים אהרון ליברמן על
גרושתו, מלכה שרה, באקדח? זאת
היתה השאלה היחידה שנותרה בפ ני
השופט דויד ולך. התביעה הא שימה
את הגבר, כי בשלהי השנה
שעברה איים על גרושתו לבל
תחיה עם גבר אחר. הוא אמר לה,
שאם לא תחזור אליו יגמור איתה.
ואז נופף את האקדח בפניה.
הוא נתפס בידי המישטרה בדר כו
לבית גרושתו, בינואר השנה,
כאשר בכיסו אקדח ברסוז. בבית-
המישפט הודה ליברמן בכל ה אשמות
שיוחסו לו. סניגורו, צבי
לידסקי, רצה להסביר לבית־ה־מישפט
את מה שעבר בליבו ומוחו
של הנאשם ברגעי העבירה. לשם
כך הביא כעד־הגנה את הפסיכו לוג
הנודע דויד רודי.
רודי הסביר לשופט כי היה זה
מעשה קלאסי של הפגנת כוח־גברא
בעזרת כלי-זין .״הוא היה מתוסכל
מכך שאשתו התגרשה ממנו, ו מצאה
גבר אחר, ורצה להפגין כי
עדיין חזק כוחו עליה מכל גבר
אחד,״ הסביר הפסיכולוג .״לכן
כתחליף לאבר המין נופף בפניה
באקדחו.״
השופט התרשם שליברמן אינו
אדם מסוכן, וכי לא ינופף יותר
בכלי־זינו. ולכן פסק לו רק חודשיים
וחצי מאסר, כדי שייצא ל חופשי
בחג הפסח. אולם הסניגור
הצליח עוד יותר, וביקש עבור
ליברמן אישור לעבודות־חוץ. ליברמן
לא יצטרך להמתין לחג ה חירות
כדי לזכות בחירות. הוא
משוחרר כבר עתה, אחרי תום
עבודתו במישטרה, וחוזר לביתו כל
לילה, להתגורר עם חברתו החד שה,
שהיא רס״רית בצה״ל.
* שוטטות אינה עבירה שאפשר
לעצור עליה לפי החוק, אלא לעכב
בילבד.

אי 1ח
^ ו א רצח שלושה גברים ו י
י אשה אחת. הוא גרם לפצי־עתה
של ילדה ולכריתת רגלה של
אשה נוספת• הוא הפך גבר לנכה,
כאשר נאלצו לכרות את שתי
רגליו.
— והוא כל כך נחמד.
עיניו אינן מזרות אימה, לראשו
אין קרני־שטן, ושיניו אינן מזכי רות
את דראקולה. הוא בחור ש חרחר,
קטן־קומה וחייכני. עיניו
נראות לפעמים ביישניות ולפעמים
צוחקות, אך כמעט אף פעם אינן
מאיימות. יש לו אף סולד, שפתיים
חושניות וכרס קטנה• הוא נראה
כמו הבן של השכן: מישהו ש יעזור
לד להחליף גלגל במכונית
ושישא את סלך אם הוא כבד מדי.
מישהו המכבד את אביו ואת
אמו, ואינו פוגע לרעה בזבוב.
אבל הוא רוצח, וזו אינה עלילה.
הוא עצמו הודה בבית־המישפט,
בקול שליו ומנומס, כי אמנם גרם
למותם של האנשים הללו.

״ל ה סדיר א ת
הנ קמה בעצמי ,,

^ פן כחיל; עד־המדינה
י • מישפט המפוצצים מיפו, הוא
אנטי־תזה של רוצח. אבל הוא רצח
אולי יותר אנשים מכל רוצח אחר
במדינה, ועשה זאת בדם קר וללא
היסום. והקהל יושב בבית־המיש־פט,
מקשיב לדברים הנוראים ש העד
מספר על עצמו — ומזדעזע.
כי אי אפשר לשנוא אותו, או
אפילו לזהות אותו עם המעשים
הרצחניים שבהם הוא מודה•
חסן כחיל לא יהיה גיבור של
המערב־הפרוע בסרט הבא. הוא
יחזור ליפו. שם נולד בראשית
ימי המדינה למישפחה מוסלמית
מכובדת. מעולם לא חסר לו דבר.
אביו, איש מכובד שעזר לכוחות
היישוב במילחמתם במנדט, הפך
לבעל חנויות ורכוש ביפו של
תחילת המדינה. הבנים, חמישה,
למדו בבתי-ספר ישראליים• חסן
סיים כתה חי״ת.
אחיו הבכור של חסן, חאג׳,
הפך סוחר־סמים גדול ביפו. אבל
הוא שמר את עיסוקו לעצמו, ולא
רצה לערב בו את אחיו הצעירים.
ולכן עד מותו של חאג׳ היה חסן
בסך הכל בעל מכולת ביפו, הפ תוחה
בשבתות ובחגי ישראל, ש עשה
עסקים משגשגים. הוא נשוי,
אב לילדים קטנים, וחי חיים ש-
ב לוים,
כאחד מבני המיעוט הערבי
ביפו.
המהפך בחייו חל עם מות אחיו
הבכור. כאשר ראה את הרוצחים
רעולי־הפנים מכוונים את נשקם
ורוצחים את אחיו חאג׳ ופוצעים
את אחיו השני, הפך בעל המכולת
לרוצח.
חיצונית לא חל בו כל שינוי.
הוא המשיך לקום השכם בבוקר
כדי למכור בחנות, וחיוכו החביב
והמנומס לא מש מעל פניו. אבל
בתוכו רתחה השינאה וההחלטה
לקחת נקם .״החלטתי לא להעיד
במישפט נגד הרוצחים, אלא להס דיר
את הנקמה בעצמי״ ,העיד.
הוא גם ירש את ממלכת הסמים
של אחיו המת ונכנס לעולם ה פשע
ביפו .״אתה רוצח בדם קר
ושקרן שקול!״ האשים אותו הס ניגור
דן שינסו בבית־המשפט• חסן
לא נבוך כלל מהכינוי ״רוצח״,
כי בכך הרי הודה בעצמו, אבל
הוא נפגע מאוד מהמילה ״שקרן״.
״תוכיח את זה!״ הוא אמר ל-
עורך־הדין, בנימוס ובקול שקט.

״איו להצטער,
זה כבר קרה ,,
יןשהמ או ד לראות את ה-
׳ | רוצח מתחת עורו של העד.
אולי אפשר להסביר את הדבר
בכך, שחסן מעולם לא רצח במו
ידיו ולא ראה את קורבנותיו ב־יסוריהם.
לדבריו היה מקבל את
חומר־הנפץ מוכן ומסודר מידי
שותפו לפשע, מוחמד שניר, ומו סר
את מכשיר־התופת לפיקודו,
באסם מאחג׳נה, שהיה ממלכד את
המכוניות והבתים. את תוצאת
מעשיהם לא ראו הרוצחים. הם
שמעו על הפיצוצים והקורבנות
רק דרך אמצעי־התיקשורת. הם
לא התייצבו באקדח שלוף נגד
אנשים חיים, לא עמדו נוכח עי ניהם
הנפחדות והמאשימות של
הקורבנות. בחשיכת הלילה מילכדו
את המכוניות וחיכו שאלוהים
יבחר את הקורבן בו ירצה. הם
התחלקו באשמה עם אלוהים .״א לוהים
לוקח את מי שהוא רוצה״,
היה אומר להט שניר כאשר שאלו
למניעיו.
הפאטאליזם הוא בעצם הקו ה מנחה.
אם מיטען לא התפוצץ במ כוניתו
של מיקו לויה הרי שאלו הים
לא רצה בכך. לכן מילכדו
מכונית אחרת. אם לא מצאו את

בד ור ילדון בן העדים
סניגורית שלו, איילת שקד. היא הכינה עבורו׳ את

מכוניתו של בנימיו זיגל במקום
הקבוע, סימן שאלוהים ייעד את
חומר־הנפץ לאחר. כאשר צריך
למלכד מכונית ליד דירת חמותו
של חסן, הוא דואג תחילה. הרי
ילדיו הקטנים ישנים שם לפ עמים,
ומתרוצצים ברחובות הס מוכים,
והם עלולים להיפגע בעת
הפיצוץ. אבל שניר מרגיע אותו
״זה בידי
בתשובה הרגילה :
אללה, והוא שיבחר את הקורבן״.
ואללה בחר. ילדיו של חסן
לא נפגעו. אדם אחר נהרג.
עיני המאזינים תקועות בו, והם
מנסים להבין אותו .״אתה מצטער
על מעשיך?״ שואל שינמן, והעד
משיב :״לא, מה יש להצטער?
זה כבר קרה ״.והסניגור מוסיף
ואומר :״אתה רוצח בדם קר,
אתה רוצח אנשים כמו שאחר
יוצא לטייל בשפת הים.״ חסן מ ביט
בו בעיניים נעלבות, ואינו
עונה•
חסן כחייל הפתיע את כולם כאשר
סיפר בבית-המישפט כי אינו
מתכוון לעזוב את הארץ בתום
עדותו ולהתחבא במקום מסתור
בחוץ־לארץ .״אני חוזר ליפו,״
הכריז בפני אולם מלא בני מיש־פחותיהם
של מוחמד טורק ומוחמד

ההסכם להפוך עד־נודינה, אחרי שהודה בארבע רציחות
שביצע ביפו, ועוד כמה מיקרי מילכוד מכוניות
ופציעת נשים וילדים. חסן כבש את לב הקהל באולם.

שניר, שני הנאשמים שהיו שותפיו
לרשת המפוצצים. השניים צפויים
למאסר עולם כמה וכמה פעמים,
אם יקבל בית־המישפט את עדותו
של כחיל. תהיה להם סיבה טובה
לנקום בו שלא להזכיר את קרו ביהם
של הקורבנות אשר הודה
בפיצוצם.

״כימעט
רצחתי או תו,,
ד לעדותו היו הכל משוב ׳
^ נעים כי הוא נוסע לגרמניה,
שם מתגוררת אחותו כבר יותר
מעשרים שנה. גם אחד מאחיו,
חוסיין, שהה שם זמן ממושך,
ובאופן טבעי לא חשד איש מ חוקרי
המישטרה או התביעה, כי
עד-המדינה יעז לחזור למקום
הפשע. כנראה שגם כאן חזק ה־פאטאליזם
מההגיון .״אם אלוהים
ירצה, הוא יפגע בי בכל מקום
שבו אהיה,״ חושב כנראה הצעיר
החייכן, שאינו חושש לחזור לעיר.
רק פעם אחת בעדותו הארוכה
גילה חסן התרגשות. היה זה כאשר
נשאל על סלומון משראווי, המו דיע
המישטרתי מיפו .״הוא גנב,״

הרים העד את קולו, וניכר היה כי
הוא שונא את משראווי .״כימעט
רצחתי אותו,״ הוא מספר ועיניו
בורקות .״אחי הנכה הלך לבנק,
ושם פגש אותו סלומון. הוא רץ
לחנות של קצב והביא משם סכין
ורצה לפגוע באחי. אני פגשתי
אותו אחרי כמה ימים בבית־קפה
ותקפתי אותו. החזקתי את הגרון
שלו בידי וכימעט רצחתי אותו.״
משהו מהמעמקים השחורים ה חבויים
כל כך טוב מגיח לרגע
מבעד לחיוכים. הוא כנראה יכול
לרצוח. יש בו גם תהומות חבויים
היטב של שינאה ורצחנות.
השופטים גם הם תוהים על מני עיו
לרציחות המרובות• ועורכי-
הדין, התובעת דבורה ברלינר וה־סניגורים
דן שינמן ומאיר שפצירר
העלו מיבחר של השערות שונות.
״הוא רצח כיוון שרצה לנקום
את דם אחיו,״ אומרת התובעת.
״הוא רצח כיוון שהוא סוחר סמים
ומסובך במילחמות כנופיות,״ אומר
שינמן .״הוא רצח כיוון שהוא לאו מני
קיצוני ורצה להרוג יהודים,״
אומר שפצירר. אבל איך אפשר
להאמין שבחור נחמד כזה יכול
בכלל לרצוח?

אילנה אדון ן

להקת

נאנק

ש ואד ת מביאה
רחשת 1ר ד - 111
והקהל מאבד חושיו

1צחוק
או באלימות-
העיק!ארביבו!
^ מתופף עב־הבשר, היושב על הב י
י מה, מכה על התופים כאחוז־תזזית.
עגיל באוזנו, פניו מאופרות כבד, עיניו
יוצאות מחוריהן, לשונו משתרבבת החו צה.
הוא מעווה את פניו בצורה מעוררת
פלצות ודמותו כאילו נלקחה מסרט אימים.
מדי כמה דקות עף אחד המקלות ב אוויר
ונשבר, עור־התופים נקרע מעוצמת
המהלומות הניחתות עליו. פניהם של ה־גיטריסטים
מאופרות בלבן, כשסימנים
שחורים בצורת חיצים על לחייהם. עיניהם

מכוסות במישקפיים כהים, המסתירים מפני הם
את העולם. לפתע פוקעים מיתרי הגי טרות,
מעוצמת הנגינה, והם ממשיכים
לנגן על מיתר אחד. עמיו של נגן הבס
עצומות, והוא כאילו מרחף בעולם אחר.
לפתע פורץ אל הבמה הזמר שבחבורה
המשונה הזאת, צנום, לבוש בבגדים משו נים,
שפתיו וציפורניו צבועות בצבע
כחול כהה, והוא נראה כדמות הלקוחה
מעולם־רפאים. במלוא העוצמה הוא תופס
את המיקרופון, שעליו תלויה בובה מם־

לא רוצה רהיגמג״

חים

יאות

ממך,

צורח

בכאב

הזמר

״0י ״ ״י״ .יעמ
וכותב

המילים

דותן

מורטטת, צורח ומתפתל כנחש, מצביע
לכיוון אחד הצעירים היושבים באולם,
ושר לו בקול מלא וצרוד :״אתה גולם,
גולם, נולדת בטעות וכך אתה חי, וכך
אתה תמות״ .הצעיר, שאליו מכוונות מלים
מביכות אלה, מתקפל בכיסאו, ואינו מבין
מד, רוצים ממנו. אולם. הזמר אינו מרפה
וממשיך להטיח בו :״בן לאהבה כושלת
בין שני גלמים.״
לאט-לאט נכים הקהל לאובדן־חושים,
ומזדהה כליל עב זילות השירים הקשות,
העטופות במוסיקת רוק מדליקה, המבו צעת
בעוצמה מדהימה. הקהל המשולהב
אינו יכול להמשיך לשבת על מקומו במ נוחה,
הוא קם, רוקד על הכיסאות, פורש
ידיו לשמיים, מתנועע לקצב הרוק הכבד
הזה, ומבכה את העולם האכזר. לפתע,
מרוב התלהבות, נופל המיקרופון על ה־ריצפה
ונשבר. מיתרים ממשיכים לפקוע,
וקירות אולם תיאטרון המדרגות הקטן
רועדים מן העוצמה והכוח.

״שלד או מלל
מחפש א ת ביתו״

.אתה גורם! אני גולם ר
נוצות בטעות
וכך אתה חי וכך אתה תמות, בן לאהבה כושלת בין שני גלמים״,

מטיח הזמר בצעירים המשולהבים העונים לו בחזרה :״אתה גולם,
נוצרת בטעות של אבחנה בין איכות לבין כמות״ .הצעירים
יודעים את מילות השירים עליפה, ומזדהים איתם כליל,

ך * מ ה מן הצעירים בקהל מאבדים את
״ • חושיהם כליל, והם שוקעים במין עיל פון,
שקשה להוציאם ממנו. הזמר מצמיד
את ידיו אל לחייו, ושר בכאב :״ילד
מבחנה אטומי, יוצא אל החלל, מי זה
מעוניין בילד מבחנה. תינוק מבהיל, תי נוק
מבחיל, נועדת להרע, ואין לך ברי רה.״

הזמר דני דותן, שכתב את מילות השי רים
האלה, חש הזדהות מלאה עם המי לים
שכתב, ויחד עם הצעירים, המכירים
את מילות השירים הם שרים :״שלד
אומלל, שלד מקולל, אתה אבוד לנצח.
שלד אומלל קורם עור וגידים, רוצה לג מור
את הסיוט. שלד אומלל מחפש את
ביתו.״
חברי הלהקה המשונה הזאת קוראים

עלה מחדש לארץ, עבד בבניין, עד שה גיע
אל הלהקה, כאילו מהשמיים.
ז׳אק לא נגמל עד היום מהרגל מציצת
אצבע .״טוב לי ככד״״ הוא אומר, כך
אני משתחרר מהלחץ ומרגיש רגוע. ההע-
וויות והפרצופים שאני עושה הם צורת
הביטוי שלי. אני מוציא לשון לאנשים
כי זה מה שאני חושב עליהם. הפרצופים
יותר חזקים ממני, והם משתלטים עלי.״

״עוד דור
של או מ ל לו ת,,

הנתונים שר ג אק מד ־יד?,ד

שאני

חושב

עליהם.

זוהי

לעצמם קליק, כשהרקע של ארבעת חב ריה
דומה. הכל התחיל לפני 12 שנים,
כשדני היה בן . 16 ילד מרדן, בן להורים
ששניהם פרופסורים לארכיאולוגיה, שגי לח
את ראשו וצבע באמצעו פס אינדיאני,
ויחד עם חברו, אלי אברהמוב, הקים לה־קת־רוק.
הקהל זרק עגבניות, השניים הש תוללו,
עישנו סמים ונזרקו מהגימנסיה.
מהר מאוד הבינו שאין להם מה לחפש
כאן, נסעו לאנגליה, חזרו על־מנת לשרת
בצבא.
לאחר שהשתחררו, עבד דני לפרנסתו
כצלם׳ בעיתוני־שוליים, עד שלפני שנה

צורת

הביטוי

שלי,״ אומר דני

פגש את חברו, אלי, ושניהם החליטו שע תה
השעה נוחה להקים מחדש להקת־רוק,
שעליה חלמו כל השנים. בשלושה
ימים כתבו את החומר יומם ולילה, והת חילו
לחפש נגנים שיהיו איתם בראש
אחד.
כאן נכנס לתמונה המתופף, ז׳אק גולד ברג,
שנולד בבלגיה, עלה לארץ והש תקע
בקיבוץ לוחמי-הגיטאות, שם לא הס תדר
עם החברה הקיבוצית הנזרק מהקי בוץ.
הוא נסע לגרמניה, נאסר בעבור
כל מיני עבירות, ישב בכלא הגרמני כש נה,
למד שם לנגן גיטרה, וכשהשתחרר,

^ י שנ פ ל ללהקה מתוך כוכב אחר
•יי י הוא עוזי בינדר, שעבד בחנות למו סיקה,
עד שבמיקרה שמע את הלהקה.
״נעשה לי רע ממה ששמעתי בהתחלה,״
הוא אומר ,״אבל חברתי שיכנעה אותי
שזה מה שהולך היום, ושוסנעתי. היום
אני בראש אחד איתם.״
היום מאירה להם ההצלחה פנים. אירגו־נים
קיצוניים הציעו להשתמש בהם להפצת
תורתם• מסביר הזמר דני דותן :״זו שעה
של ממשלות לשקוע וליפול. הגיע הזמן
של המנהיגים לשאול עצמם אם הם קיי מים
בכלל. זוהי השעה בה הזאבים מיי ללים
וסכנה מרחפת על העולם.״
חברי הלהקה ערים מאוד למה שקורה
עתה באירופה, מובן שהם מושפעים ממה
שקורה שם — .אומר מלחין הלהקה, אלי
אברהמוב :״אנחנו גל חדש, השייך למה
שקורה בעולם. הבסיס הרוחני שלנו זה,
כמובן, הרוק, ויש בנו סממנים של פאנק.
אנחנו מאופרים כבד, משתוללים, ומבי אים
את הקהל לידי הזדהות מוחלטת. זה
הקשר שלנו עם הקהל. מטרתנו היא שא נשים
לא ישארו אדישים, שיצחקו, שיגי בו
באלימות, העיקר שיגיבו. אנחנו עוס קים
בטעויות הקורות בעולם, כש!-ס /ס 90 מן
הילדים נולדו מבלי שאיש רצה בהם.״
חברי הלהקה אוהבים להשתולל. ערב
אחד הלכו מאופרים ומחופשים אל היכל-
התרבות, וניסו לשכנע ליד הכניסה את
קהל-הזקנות, שהם מנגנים הערב במקום
הפילהרמונית. הזקנות נכנסו ללחץ, וחב רי
הלהקה צחקו ונהנו.
על תופעת ההתעלפויות, הצעקות בזמן הצעירים של ואיבוז״החושים
ההופעה, אומר הפסיכולוג אוריאל עקביה :
״לתופעה ישנם כמה גורמים: גורם ראשון אין הגדול בכרך השיעמום. הוא לאדם מה לעשות, חייו ריקים מתוכן,
וזוהי דרך להפגת השיעמום.
״גורם שני, זוהי צורה של מרי נגד
המבוגרים ונגד המימסד. זוהי תגובתם
של הצעירים, נגד הוריהם, שציפו מהם
לגדולות, והם, מסיבות שונות, לא הג שימו
את ציפיות ההורים. לכן הם מלאים
רגשי-נחיתות, חושבים שנכשלו ומחפשים
את הגשמת עצמם בדרך של התפרקות,
בריחה מעצמם, והתמזגות משותפת״.
הקצב והצעקות מחזקים את הטענה.
הרעש מזכיר את ריקודי הטאם-טאם בג׳ונ*
גל, המלווים בהתעלפויות ובפציעת עצ מם
.״זוהי צורה של התפרקות מינית״,
מוסיף הפסיכולוג ,״לאנשים בעלי מעצו רים,
שלא רואים במין משהו טיבעי ורצוי
ובדרך זו משחררים את מעצודיהם.״
גורמים אנרכיסטיים רצו להשתמש בלה קה,
לדעת עקביה, משום שקל מאוד להש פיע
על צעירים, שהם בעלי אישיות לא
מגובשת, ולכן הם קלים לפיתוי והש פעות.
למזלנו, הוא אומר, זוהי בגדר אופ נירה
גל 1
נה ותופעה חולפת.

ה סו

נגן

במישקפיים הפוכים ובש מסתכל צבועות פתיים
״האכזר״
העולם על הלהקה

אנסטואזה

בקהל צעירה ידיה פורכת
ונתקפת
יחד עם חברותיה באובדן חושים

811

אמנות
גלרנה לבל ־
תמננת מצב

בכורה עול מית

תל־אביב

ירושלים

חיפה

״אורלי״

״אוריון״

״שביט״

בעת ובעונה אחת :

בת־ים

חולון

נתניה

״בת־ים״

״רינה״

״אסתר״

סאת

ד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

פיוסום אידיאל
אגן גבירול 110 תל״אביג
(פינת אנטוקולסקי)
טלפיו 772118 ,227117

שפת האסתטיקה והיופי

״סביון״

״שלום״

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

פסל ממזלג שד האכה

קרית־ביאליק |

פתח־תקוה
בעיות ולבטים
בחיי חמין

שבוע 3

אחת הגלריות היוקרתיות בירו שלים
היא גלריה דבל. בחודשים
האחרונים נערכה בה פעילות אינ טנסיבית,
שהאופייני לה הוא גיוון
האמנים והסיגנונות, מבלי לחרוג
מדרישות האיכות.
בחודש שעבר הציג בגלריה דבל
האמן רפי לביא. לרפי חלק בתול דות
האמנות הישראלית בשל דרכו
המיוחדת, שעוררה תגובות כימעט
אלימות. חלק מהקהל לא היה מוכן
לקבל אמנות מודרנית, גם אם היא
עשויה במכחול ובצבע. שילוב אל מנטים
נוספים, כמו שירבוט בעפ רון
וציור על גבי דיקטים, נחשב
בעיני הקהל לזוועה. בתערוכת ה יחיד
שלו, במוסיאון תל־אביב,
ליכלכו צופים בשפתון את אחד הצ יורים.
בגלריה דבל הציג רפי ציו רים
חדשים, שאולי לא נראו חידוש
מפתיע בעיני מבקרי התערוכה, אך
למעשה היוו לדבריו :״לעיסה נוס פת
של אותו החומר עליו עבד
עשרים שנה קודם לכך. אין זו
בדיוק לעיסה, כי אם עיכול ועיבוד
של הבעיות שהעסיקוהו; והתוצאה:
ציורים על נייר בצבעים הוורודים
האופייניים לו, אך עם תוספת בש לות
ובגרות.
אחרי תערוכתו של לביא הציגה
גלריה דבל תערוכה של אמן יוצא-
דופן, האבה. האמן, החי מאז 1955
בפאריס, ממעט לספר על חייו ה קודמים.
הוא נולד באיראן והגיע
בשלב מסויים גם לישראל. כאן
שהה בשנות ה־ ,50 ואף ערך תע רוכה
מזוסיאון בצלאל. ייחודו של
האבה — פיסול תוך שימוש כמז לגות
כבחומר־גלם. פסליו קטני ה־מימדים
מצליחים לתאר את האנו שות
על כל מצביה — יסורים, סבל,
שימחה ושקט. בפסליו מתערבבים
רבדי התרבויות השונות אותן ספג
במזרח ובמערב, והם זכו להכרת
המימסד בצרפת ובאיטליה. המזלגות
המכופפים מהנים את עין הצופה,
גם אם אינו אמון על תולדות הא מנות.
פשטותם ויופים מקרינים
לכל אחד ומדברים בשפה הבינ־

שניספה בשואה, מציג מוסיאון יש ראל
תערוכה קטנה אך מרשימה.
בחדר קטן, שישמש זמנית מישכן
להנצחת אמנים יהודים שניספו ב שואה,
מועלים מראות כפרי יוגוס לביה,
רחובות עתיקים בזאגרב ו בתי
איכרים.
שטרן היה כבר צייר ידוע בעת
שהנאצים כבשו את זאגרב; אך
טרם נלקח בקיץ 1941 למחנה ה
קומפוזיציה
של עפרה ׳מישר
לטפל בעדינות בנושא בוער

תן טרמ 3

לחייל

לאומית המוכרת לכולם — שפת
האסתטיקה והיופי.
את הפעילות המבורכת תמשיך ב חודש
אפריל תערוכת האמן מישל
חדד, ששלח יד בנפשו לפני כש נתיים
בגיל .36

ציור *!ג!
שנספה בשואת
במלאת 100 שנה להולדתו של
מיכאל שטרן, צייר יהודי יוגוסלבי

מוות הספיק להעביר את כל ציוריו
לחברים לא יהודים. אוצר זה הושב
לבנו אחרי המילחמה, וכשעלה ל ארץ
תרם חלק מיצירות אביו למו־סיאון•
העבודות המוצגות הן רישומים
וחיתוכי לינוליאום, כמוהם לא
רואים לעיתים קרובות בארץ. החדר
הקבוע שבו תיערך תצוגה של ציי רים
שניספו בשואה נתרם על־ידי
הזוג גרוס וייחנך במאי. זהו תחום
נוסף, בעל חשיבות לאומית־היס־טורית,
המרחיב ומעשיר את תצו גות
המוסיאון.
העו ל ם הז ה 2275

פון, המבשר לה שנבחרה לייצג את
ישראל, יחד עם מנחם למברגר,
בתערוכה בינלאומית בניו יורק, ש־תערך
במאי בחסות האו״ם.

מו 10ד3י 0בציד־ הדיר
לילות שלמים מעבירה עפרה מי שר
בהירהורים על הנושאים המע סיקים
אותה ; בעיני רוחה היא חו זרת
ונזכרת בגזעי העצים הגרועים,
השרועים בצירי הדרכים, ומנסה לי צור
קומפוזיציות מחומר־הגלם הר שום
בזכרונה. תוצאות הירהודי־לילה
אלה מוצגות במרכז האמנויות
ביפו (ברחוב יפת, מול הקומה הש לישית).
מדוע
בחרה עפרה, הבלונדית ה מתולתלת,
בגזעי־עצים כבנושאי
תערוכתה החדשה ן עפרה החלה ל עסוק
במראות שנגלו לעיניה בדר כים
בערך לפני כשנתיים, בעת
שעברה לגור ברעננה. הנופים השו נים
שהחלו לקלוט עיניה היו מר אות
של הרס הטבע, עקירת עצים
גבוהים והשלכתם לצידי הדרכים.
את מקום הטבע באיזורים החצי־כפריים
החלו לתפוס הבתים.
מראה הטבע ההולך ונהרס — בד מות
דחפור הגודע עצים, משליכם,
חופר תלוליות עפר, מכסה את הע צים
ומכשיר את הקרקע. לבניה —
עורר וריגש אותה מאוד. זו הסיבה
שעל משכבה בלילות לא פסקה
להגות בנופים. כדי ליישם את תוכ ניתה
החלה לצאת לנוף ולצלם.
בבואה הביתה השתמשה בתצלומים
אלה כבסיס ליצירות. על גבי בדי
שק עבים וגסים, כשהיא משתמשת
בחומריות של הבד ומנצלת כל כתם
או בליטה או תפר שבו — היא
משאירה חלקים בלתי צבועים. תש לובת חלקי הבד — המטופלים
והפראיים — יוצרת את ההרמוניה
עליה חלמה.
תערוכתה של עפרה מישר היא
המשך טבעי ורעיוני לתערוכתה
הקודמת בגלריה הקומה השלישית.
גם אז העבירה עפרה את תחושת
מראות נופי־דרכה יום־יום, מהבית
ברעננה, הכפרית למחצה, לעיר
הסואנת. אם אז עניינו אותה חלקים
אחרים בנוף, הרי הפעם מיקדה את
התעניינותה דווקא בעצים. הצבעים
החומים הרכים שבהם היא משתמשת
הולמים את הנושא ואת האווירה
העצובה קיימעה ! המסר החברתי

כ ת מי ם
במוסיאון קיבוץ הזורע נפתחה
ב־ 4באפריל תערוכה רטרוספק טיבית
לאמן הידוע והוותיק אהרון
גלעדי. נושא התערוכה הוא ציורי
הרחוב שבו הוא גר בחולון — רחוב
הי״ד. מילבד תערוכתו זו והשתת פותו
בתערוכת אקוורל 1בבית־האנזנים
בתל-אביב, מוציא בימים
אלה הצייר גלעדי אלבום תחריטים
על נושאי אדם ונוף. הנופים הם
מירושלים, פאריס וחולון.
תערוכה שתמשוך בוודאי קהל
רב היא תערוכת צילומי נשים מש נות
העשרים והשלושים, במוסיאון
ישראל בירושלים. צילומי התקופה
מעידים על השינויים שחלו במעמד
האשה. העזתו להופיע לעין המצ למה
כמלכות־יופי, דוגמניות ונשים
מפתות (וואמם) הונצחה בצורה
מושלמת בצילומים אלה׳ השייכים
לאוסף המוסיאון. תערוכה זו היא
התשובה הישראלית לתערוכת צי לומי
כוכבי הוליווד שנערכה ה חורף
במוסיאון נזודרן ארט בניו-
יורק.
לאוצר מחלקת הצילום בנזוסיאון
ישראל, ניסן פרץ, מגיע שבח על
תערוכת האוסף החדש של הצי לומים
שרכש המוסיאון לאחרונה.
בולטים, בין היתר, צילומי אמנים
צעירים ומוכשרים במיוחד כמו
שימחה שירמן, והרוח הנושבת
מתערוכה זו היא מקורית, מרעננת
ואיכותית.

כגד־־רכיבה 1930 צילם אג׳ידיו סקאיוני רומאית 1932 צילום של דדאיג׳י דיאז
דוגמניות ונשים מפתות
והזעקה האישית נגד חילול הנוף
ממשיכים לתפוס מקום ראשון בע בודותיה
של ציידת מוכשרת זו,

שאינה זקוקה למילים או למניפסטים
כדי לשכנע בטיעוניה. זוהי דוגמה
כיצד ניתן לטפל בעדינות בנושא

בוער, הכואב לרבים, ולהשפיע על
הציבור בעזרת אמנות טהורה.
לפני כשבועיים קיבלה עפרה טל
ראית
פעם תצוגה

של פוד־פרוססורים?
לכאורה כולם דומים,
כי בולם מסתובבים
כשמפעילים אותם.
אבל למעשה
רק מג׳ימיקס מבצע
את הפעולות השונות
ביעילות מירבית;
ורק מג׳ימיקס, עם
המנוע החזק והמשוכלל
שלו, מסוגל לעשות
הרבה יותר מאחרים.

החגיגות לרגל ציון עשר השנים
לקיום מוסיאון תל־אביב תחלנה
באמצע אפריל, עם שלוש תערו כות
יוקרה. ביניהן: אוסף מו סיאון
לואיזינה בדנמרק, ויצירות
מוקדמות של ארכיפנקו מהשנים
. 1910 — 1921 בחג הפסח ייפתח
המוסיאון חינם בימים מסויימים
לילדים, לפנסיונרים ולחיילים.

יותרבשר. רק מגיימיקס יכול
לטחון בבת־אחת 600 גרם בשר
יותרבצק. מגיימיקס יכול ללוש
600 גרם בצק קשה ב״לישה אחת״.
למלימיקס יש
שתי מסחטות (לרכישה בנפרד):
מסחטת גזר ומסחטת פרי־הדר

יותר מיץ.

יותרדיסקו ת
לביצועים מיוחדים.
למשל• :דיסקה לצ׳יפס, דיסקה
להכנת אוכל סיני, דיסקה לריסוק
קרח(כולן ניתנות לרכישה בנפרד)ועוד

יותר מאחרים.
מגיימיקס מקצץ, מערבל, טוחן, פורס,
מרסק, לש וסוחט טוב יותר
מאחרים. זאת נקבע בבדיקת
איגוד הצרכנים בארה״ב שהעניק
למג׳ימיקס את המקום הראשון

ועכשיו,
הפעילי א ת מג׳ימיקס
מרגישה בהבדלי

תוצר ת /**00000ס&סץ צ רפ ת 811י בו א חיי םאלקל עי ב ע״ מ.

מג׳ימיקס היה הראשון וגשאר הראשון
העולס הזה 2275

פנטסיה
2000
מגיפת ספרות המדע הבידיוני, שהגיעה
לישראל בשנים האחרונות והולידה חצי
תריסר הוצאות־ספרים המפרסמות סדרות
של ספרי מד״ב וכתב־עת בנושא זה, הגי עה
לפרשת־דרכים. ההצלחה היחסית שבה
זכה ירחון מד״ב פנטסיה 2000 במשך שנה
וחצי הגיעה לסיומה.
הרעיון להוציא את פנטסיה 2000 נולד
לפני כשנתיים וחצי בקרב צעירים חובבי
מד״ב ובראשם אלי טנא, שהקדיש לנושא
זה מזמנו וממרצו. למרות היותם חובבים
בשדה המו״לות הם הצליחו לפרסם 16
חוברות מרתקות של פנטסיה .2000 במהלך
16 החוברות האלה התעייפה לה המתכת
האנושית של טנא, והוא פרש מעריכת
פנטסיה ומסר את הגה העריכה לעוזרו,
אהרון האופטמן, אחד מאשפי המד״ב
בישראל. בימים אלה הגיעה לשוק החוברת
השניה שבעריכתו.
פנטסיה 2000 מס׳ * 18 שומרת על ה *
פנטסיה — 2000 בעריכת אהרון
האופטמן; הוצאת היפריון; 22 עט׳ (כריכה
רכה).

מלתעות

עיון

איכות ועל טוב־הטעם של קודמותיה, ודו מה
גם שהיא התעדנה לה מעט. החוברת
ניפתחת בסיפור המרתק שיר מזמור ל־ליבוביץ,
מאת וו־לטר מ. מילר, סיפור
שזכה בפרס הוגו ( 1961״פרס נובל״ של
המדע הבידיוני).
איזק אסימוג ממשיך בסידרת רשי מותיו
על נושא המדע הפופולארי, תחת
הכותרת ״קסם המדע״ ,כשהוא מתמקד ב קצב
התמורות המואץ העובר על הפיתוח
המדעי בעולם. מאמר דומה, הקוסמוס של
קארל סאגאן, עוסק בסידרת הטלוויזיה
״קוסמוס״ שהופקה בידי סופר המדע והחלל
קארל סאגאן בארצות־הברית (תוכנית
שנרכשה להקרנה בידי הטלוויזיה הישר אלית).
הסיפור
פרחים לאלג׳רנון, מאת דניאל
קייס, שעל פיו נעשה הסרט צ׳ארלי,
הוא סיפור ספק אנושי ספק מד״ב. סיפורו
של קייס זוכה לרשימה מבהירה של יוחאי
נגאל תחת הכותרת אנטומיה של סיפור
על הגבול. במיסגרת המדור ״מד״ב ישראלי״
,מובא סיפורו של סטפן טול ,״אנשי
מתן העליזים״.
הד״ר נחמן כן־ יהודה מביא דין-
וחשבון מהכנס העולמי ה־ 38 למד״ב שנערך
בבוסטון, ארצות־הברית, עם פירוט זוכי
פרסי הוגו לשנה זו. הסיפור ״משהו ירוק״
של פרדריק כראון, פרי עטו של אחד
מהנודעים שבסופרי המד״ב, רווי בהומור
שחור, או ״הומור אפור״ כפי שמכנהו
עורך פנטסיה. במדור ״פרופיל״ ,תחת ה
עולם
יפה

בנוף התרבותי הישראלי ישנה גלריה של דמויות, לטוב ולרע. דמויות חיוביות,
דמויות שליליות ודמויות שאיש אינו יודע מה הן עושות בו.
בעבר רשם, בהווה עיתונאי המדווח על תרבות בידיעות אחרונות — מחזיק מדור
שכותרתו ״עולם יפה״ .במדורו מה־ 29 במארס הביא בר-קדמא הנ״ל, תחת הכותרת
״ספרים אסורים״ ,עמדה מקורית ומעניינת
של אדם המתיימר להיות איש רוח.
כמה פנינים ממאמרו של בר־קדמא מעי דים
עליו :
• חרף הסמכויות האכפולוטיות המוענ קות
לו (החוק הוא, כמוכן, ית שה מהמנ דט
הבריטי) ,אין המושל הישראלי נוהג
לדעתי בשרירות. עובדה, במיטד 33 שנים
נפסלו רק 600 ספרים, ותכם ככולם ספ רים
שנכתבו כערבית ויצאו לאור כאחת
ממדינות ערב
• מראש, בבל מיקדח וללא יוצא־מהכלל,
פוסלים כל מוצר מו״לי שיצא
כהוצאת־הספרים של האירגון־לשיחרור
פלסטין. אש״ף, כמו״ל פסול, על פי
הגדרה
• מסתבר שהטלת איסור על הוצאה
מסויימת של יצירה ספרותית איננה כבחי נת
חריג. למשל, אין שום איסור של
המשוררים, הערביים מחמוד דרוויש או
סאמיח אל־קאסם * .הראשון היגר מהאדן
לפני יותר מעשר שנים, וחשני — אזרח
ישראלי עד חיום
עמנואל כר־ קדמא
• בפה זה, כאמור, כמעט ואין פסילה
אמת ושקר נתחלפו
של ספדת מקומית מודפסת בישראל
או כשטחים. זה כולל גם את יצירותיהן,
ללא חגבלח, של יוצרות אקטיביסטיות כגון רימונדה טאוויל או סחר כליפה• לעומת
זאת, שניים מספריה של המשוררת השכמית פדואה טוקאן — אפורים. מדוע? אחרי־הכל,
אומרים לך, זהו מימשל צבאי ולא גן של ורדים.
עד כמה יכולה החד־מימדיות לעוור עיני אנשים ! איזה עולם יפה יש למר
בד־קדמא. מרוב יופי, אמת ושקר נתחלפו זה בזה.

ג1ן ן הו ורדיו
1מ סבי ר ^ שי יד מ יזמו ר
ל ל ״ בוביץ ^ עולמ ום ע 1ל ג׳ נ י וו: יא * התיאטורזן
הפלסטיני
פעולה ^ ו והו ויה הא פר י ק איו זשלגיין
כותרת ״קוסם הפליאה״ ,מובא דיוקנו של
גם שומעת קולות אחרים ...ובכן, יתכן
הסופר והמדען ארתור סי קלארק
שג׳ני שומעת צלילים •שאנחנו לא שמענו
(׳אודיסיאה בחלל) .המדור האחרון שבחו מעולם.
אולי זוהי הסיכה. שהיא קופצת
ברת מעולה זו הוא ״מיבזקים קוסמיים״
לעיתים ורוקדת את הריקוד הזה שלה...
לפעמים אני הושבת שג׳ני היא כמו ציפור.
ציפור בעלת כנפיים קצרות מאוד ...לג׳ני
קשה מאוד ללמוד לדבר, לקרוא, ואפילו
לשרור נעל. לכן עלינו להבין מה גדול
ההישג באשר היא לומדת משהו• אגל
יש גם ג׳ני אחרת• ג׳ני היושבת לכדה
כיום חורף סוער אחר־הצהריים, יושבת
בכיסא נדנדה ומתנדנדת, מחזיקה את כו בתה
בזרועותיה. היא מוטרדת ונבוכה...
,אמא, פאלי אומרת שאני מפגרת• מה
זאת אומרת מפגרת, אמא? הילדים אומ רים
מפגרת וצוחקים. למה יש דב רים
רכים שג׳ני אינה מבינה, ויש דב רים
רבים שאחרים אינם מבינים. הם
,אינם מכינים שג׳ני היא כמו חתלתול כלי
זנב, שג׳ני שומעת מנגינה שונה, שהיא
כמו ציפור בעלת כנפיים קצרות שיש
להגן עליה...״
הורד הכחול היא סיפורה של ילדה,
אחת מני רבים, שלמענם נערך בימים
אלה מיבצע טלתרום.

פנטסיה 2000
איכות וטעם טוב
— פרטי מידע על המתרחש בעולם חובבי
ויוצרי המד״ב בעולם כולו.
פנטסיה 2000 מומלץ לאוהבי מד״ב, שהרי
מדובר בחוברת מרתקת וחבל שהופעתה
תופסק.

ספר אחר בנושא ילדים נידחי־חיים הוא
סיפרה של רות יוסף תנו לי לחבק
אתכם * ,שהוא סיפור על ילד קטן שגדל
בלא אהבת אם וללא התנאים המינימאליים
הדרושים להתפתחות נפשית בריאה —
ילד שנמסר בגיל חמש וחצי לאימוץ. תנו
לי לחבק אתכם מתאר את תהליך ההשתל בות
של אותו ילד בבית של מישפחתו
החדשה• רות יוסף (שם בדוי) מביאה את

עמנואל גר־ קדמא —

* מר בר־קדמא מתעלם ביודעין או שלא ביודעין מפסילות צנזוראליות בפירסומיו
של סמ״ח אל־קאסם, וחבל.

814

תיעוד

הוורד הכחול
מעט מאוד ספרות בנושא ילדים מוכי
גורל ראתה אור בעברית. בימים אלה
ראה־אור בהוצאת ספרים ירושלמית סיפרה
של גרדה לוליין הוורד הכחול * ובו מעט
מעולמה של ילדה אוטיסטית .״ג׳ני היא
ילדה קטנה וחמודה, יש לה עיניים חומות
ושיער חום כהה ...ג׳ני שונה. שונה?
כן, שונה מרוב הילדות הקטנות האחרות.
אבל, כמוכן, כני־האדם אינם חייבים
להיות תמים כולם ...בשבילי ג׳ני היא
כמו ורד כחול. ורד כחול? האם ראיתם
מימיכם ורד כחול? יש ורדים לכנים,
ובמובן המון ורדים אדומים. אבל כחולים?
בל גנן היה רוצה לגדל ורד בחול.״״
הספר ממשיך ומביא את סיפורה של
ג׳ני, שבכתה יותר מתינוקות אחרים :
״אולי ראתה צללים משונים שהפחידו או תה.
אולי שמעה צלילים שהיו זרים לה...
וכך הבנו שעולמה של ג׳ני קצת שוגה
משלנו, עולם שבו אנחנו לא נרגיש את
עצמנו כנוח. ללכת לשם הרי זה באילו
לעכור לכוכב אחר ...וכך, אולי גם ג׳ני
תאה דברים כעיניים •טונות, אולי היא
* גרדה קליין — הוורד הכחול 1עברית:
לאה בגין ; צילומים גרדה הולט ;
עזרה ועיבוד: אסתר סופר ורות אלמגור ;
הוצאת ינץ( ,כריכה רכה).

ג ׳ני
״סאלי אומרת שאני מפגרת״
צידה של המישפחה המאמצת, תוך הצגת
סיפור הלבטים וההתחבטויות, ההצלחות והכישלונות.
תנו
לי לחבק אתכם הוא מיסמך תיעודי
ריאליסטי של תהליך האימוץ, החושף בלא
יפיוף כלשהו תהליך זה, כמו :״יום
אהד שאלה אותי העובדת הסוציאלית מדוע
אינני מכה את גיא. הבטתי כה בפליאה.
לא עלה בלל בדעתי להכות אותו ביוון
שגם את ילדי הגדולים לא נהגתי להכות
ובבל זאת הצלחנו להגיע לידי הבנה. כל
* רות יוסף — תנו לי לחבק אתכם ;
הוצאת מסדה ; 135 עמודים (כריכה רכה).

רעיון המסות עורר כי סלידה, זוהי שייטת
חינוך ברוטאלית ופרימיטיבת.
גיא, הילד המאומץ, חיבר שירים ב היותו
בגיל שמונה, בהם הביע את ש העיק
עליו. רות יוסף מביאה אותם בלשו נם.
בין השירים :״היה משיח שעל כל
אדם /היה חייב להשגיח / ,זה היה
תפקיד בודד /יום אחד הוא כימעט הת אבד
...בלילה אגי לכדי /פתאום בחוץ
אני רואה אור של.לפיד /אוי מפחיד/ ׳.
אני עומד בפני הפחדים /אם פתאום
יופיעו שודדים /האם יש פתרון לבעיה? /
בן, להדליק את הטלוויזיה /כי אז אני
מרגיש שיש איתי עוד אנשים /כף גובר
אני על כל הפחדים.״
בהמשך מסופר על משבריו של גיא,
על אדישותו במהלך הלימודים, על המרי רות
שלו ועל החשש שלו מפני אהבת
אחרים. רות יוסף מביאה את סיפור
מאבקיה בגיא, בחשיפה שהיא לעיתים
מרתקת, כאשר מפלותיה מאפילות בספר
על הישגיה. היא כותבת בפרק הסיום של
סיפרה :״אין אני מנסה לשכנע את ה קורא
שגיא השתנה מיסודו, ואף לא צי פיתי
לכר• הוא עדיין אינו נהנה להשקיע
מאמץ בעבודותיו אם אינו זוכה לשיתוף
פעולה מצירי, או מצד מישהו אחר. ולמ רות
שהחל קורא ספרים, וזאת ללא כל
תיזכור מצידנו, עדיין מעדיף הוא להק שיב
למוסיקת דיסקו או לצפות בטלוויזיה
על פני כל פעילות אחרת בבית, להוציא
אולי מישחק איתי. אך כל עוד הוא מקבל
את סמכותי ומעמדי באמו, וכל עוד מקבל
הוא את הקורה איתו כהכנה ומגיב ב הגיון,
אין לי טענות כלפיו. אין אני
פוחדת עוד משעת הצהריים, עת חוזר
הוא הביתה מבית־הספר...״
עוד ספר בסידרת הספרים המרחיבים
את המידע על האדם.

אנתולוגיה ישראלית

בארגמן

אחד מהקטעים המטריפים במחזה נזח־ג׳וב:
הוא מהלך בישראל ובידו שקית
זבל אותה דוא מנסה להשליך .״של מי
זה 1״ נשאל על־ידי קול נעלם של בחורה
בעברית (המישפט היחידי בעברית ב מחזה)
.הוא מנסה שוב להשליך את ה שקית,
וחוזר חלילה. הקטע ה 1פך לפארודיה
על חששות הישראלים מחבילות חשודות.

בכות, המסוכסך עם עצמו ועם סביבתו
והמחפש את הדרך שבה יתיר את פקעת
היחסים בינו לביו אשתו ושאר האנשים
המאכלסים את עולמו. מעבר לעולמו ול בעיותיו
האישיות של סקובי, הרי ש עיקרו
של דבר מביא תשתית, תיאור ד
מיפוי של חברה גיאוגרפית וחברתית, עם
אותה מציאות קולוניאלית בריטית שאינה
עוד. סקובי נתקל בשאלות של מוסר
וצדק, לויאליות לתפקידו וקלאוסטרופוביה
של חברה אנגלית סגורה בלב ההמון ה נשלט.
לואיז, אשתו של סקובי, ממררת
את חייו, ואחרי מותו המוזר והמיסתורי
היא קושרת קשר של אהבה עם אחד מאלה
שאיתם חפץ סקובי להיטיב.

לא, ינקת שדי אמי, אחא,
ולא שמן אחד משחנו.
ורק הבור — אחד הוא ן ךך וב
אליו יפל כוכב אחר כוכב

עיקרו של דבר מביא עולם ומלואו,
עולם של אנושיות רב-מימדית. ספר זה
מקביל בערכיו לשאר הספרים של גרין.
ספר שהוא בבחינת ״עד ראייה להיסטוריה״
כפי שניסח גרין את סיגנון כתיבתו. ספריו
של גרין נמכרו עד היום ביותר מ־20
מיליון עותקים ותורגמו ל־ 27 לשונות, ו הוא
מייצג דור של סופרים שאינו עוד.

איש ואיש ושבר כוכבו
איש ואיש וגבה לבבו
כי בימים ההם איו מלך ואיש הן שר בעמיו יעלוה.
ואיש ואיש -ושלם בך מיו.
ן איש ואיש -יסבה על אמיו.
.ואיש ואיש: לזירך פעמיו -
והלם גבוך ים על פי אבך ן.
ן איש ואיש ירפד בעצמיו
אם הדרך העולה באך5מן.
לא ינקת שדי אמי, אחא,
ולא מלת אחד מעאנו.
ורק הבתר -אחד הוא וך חוק.
אליו לשח כל ראש וראש כחק.
איש ואיש ולהט הקלתו
איש ואיש וחלב משפטו
— כי בומים ההם אין מלך
ואיש הייעור בעיניו יעשה.

פרנסואה אכו־סאדם גאספר
על השחור לא רואים ליכלוך
יש לו למחג׳וב גם פגישה עם א ל ־
סאדאת, וביניהם מתפתחת השיחה ה באה

פאדאת: מה חושבים עלי האנשים?
מחג׳ו ב:

אני לא עוסק בפוליטיקה.
סאדאת מחג׳ום.:

אל תפחד.

99 אהה מהאנשים אוהבים

אותך.
סאויאת: ומה עם האחוז הנותר 1

מחג׳וב

תיאטרון

גריו נולד ב־ 1904 בפרבר לונדוני. למד
בפאבליק־סקול אנגלי טיפוסי והמשיך ב אוניברסיטת
אוכספורד. היה קומוניסט ו ניסה
להתאבד בשל אהבה נכזבת. ספריו
האכספרס הכחול 1932 זה שדה המערכה
( ,)1932 אנגליה חוללתני ( )1935 וצוק בריי־טון
1938 העמידוהו בשורה הראשונה
של הסופדים באנגליה ובעולם. ספרו העוז
והתפארת ( )1940 נחשב לאחד החשובים
שבספרי המוסר של התרבות המערבית ב מאה
ה־ .20 עם פרוץ המילחמה העולמית
התגייס גרין, כמו סופרים בריטים אחרים
(ג׳ורג׳ אורוול, סטיפן ספנדר ואח רים)
,לשירותים החשאיים ושירת באפ ריקה,
שם חיבר את עיקרו של דבר. אחרי
המילחמה חיבר את האדם השלישי, ומאז
חיבר עוד כתריסר רומאנים מרגשים, ש רובם
מתארים, כאמור, את זירות ההתרח שויות
העיקריות של ההיסטוריה בתקופה
שאחרי המילחמה העולמית. ויאט־נאם, קו בה,
ברזיל,־׳ האיטי ועוד ארצות.

:גם הם מחבבים אותך, אבל

גרין הוא בבחינת תופעה חסרת תקדים
בעולם הספרות, שבו מרבית הסופרים
מתחלקים לשתי קטגוריות — האחת
מכופתרת וספרותית, והאחרת פחות מחייבת
וקלילה יותר. גרין הוא סופר החי בשני
העולמות והוא מסווג את יצירותיו כך:
יצירות שגורם השעשוע והבידור שבהן
הוא העיקר, ולעומתם רומאנים רציניים,
שמטרתם לזעזע את הקורא. גרין מיטיב
לרתק את קוראיו באמצעותה של עלילה
מותחת, ומאידך הוא איש מוסר, המציג
את מכורתו בריטניה כארץ שיושביה מת לבטים
בין חטא לקדושה. רוב גיבוריו
של גרין הם אנשים בודדים, נבגדים,

מעט.

מחג׳וב
התיאטרון הפלסטיני חי וקיים בשטחים
הכבושים והוא מופיע באולמות כאולם
הקולג׳ דה־פרר בירושלים, במרתפי עיריות
בגדה המערבית ובחדרי בתי־ספר. המנוע
של התיאטרון הפלסטיני הוא צעיר פלס טיני
ממוצא צרפתי פרנסואה אכו־סאלאם
גאספר. פרנסואה החל דרכו עם
להקה בשם הבלונים (באלאלין) שהעלתה
סידרה של מחזות בעלי גוון פוליטי. בימים
אלה מציג גאספר את מחזהו מחג׳וב עם
להקת השחקנים ״אל־חכאואתי״ .מחג׳וב
הוא לייצן עצוב, חכם־טיפש, ערמומי ונאי בי,
תערובת של ג׳וחה הערבי והרשלה
׳היהודי.
מחג׳וב מואס בחייו, חיי אובה עצמאות
וכיבוש, ומחליט למות בשלווה. הוא הופך
למת־החי שהבל מספרים את תולדותיו
בפלסטין. הוא מסולק מבית־הספר, כי שאל
שאלות מיותרות. הוא מנסה למכור מים
קרים ואף אחד לא קונה ממנו. לכן הוא
מנסה למכור מים חמים — ונכשל. הימים
ימי השילטון הירדני בגדה־המערבית.
מחג׳וב יושב בקולנוע ומסרב לשיר את
^ ההימנון הירדני בסופו של סרט. והוא
־ ^ קולל. במילחמת 67׳ הוא שומע בצהלה
יעת דיווחי הערבים ובתום המילחמה מסת־גל
לכיבוש הישראלי ומתחיל לעבוד ב־

מיפעל התעשייתי. תנועותיו ותנועות ה שחקנים
מזכירות את זמנים סודרנים של
צ׳אפילן. הוא נעצר על-ידי חיילי צה״ל
מפני שלבש חולצה עם צבעי הדגל ה פלסטיני
האסור• הוא מסביר את בגדיו
— המטולאים בפיסות בד שציבען לבן,
שחור, ירוק ואדום — ״לבן אני אוהב,
זהו סמל השלום. אתה חושב שיהיו:
שלום. הירוק — זה אפונה, אני אוהב
אותה. ואדום, אומרים, גורם תענוג ללב.
שתור — לא זוכר למה. למעשה אני
זוכר, על השחור לא רואים ליבלוך...״
ב־ 1970 נמאס העניין על מחג׳וב ועם
פרוץ מילחמת האזרחים בירזץ הוא מסתלק
לניו־יורק, אבל שב לגדר,־המערבית. נציגי
ההסתדרות מנסים לשכנע אותו לשתף

ואיש(איש -ישקים קך קזיו.
ואיש(איש -יסכה על ארזיו.
ואיש (איש: לדרך פעקזיו -
והלם גבוך ים על פי אבך ן.
ואיש (איש ן רפד כן וצקזיו
אם הלוך העוקיה כאן ץקון.
אתה ראשו! -ככלב סמוקות.
אתה ראשיו -נגדור סאסת:
הדורך על במותיו -לכדו.
החוצב לו קבר -בן ז־ו.
אקנה ראשון לש9ך הך קוים
אתה ראשון לראשית הן מים
כי בעזים ההם אין מלך ואיש היקוד בך קייו ועטה.
ואיש(איש וכוזב בך קויו
ן אייש (איש וקוטף אל עקייו
ואיש (איש -והלם פעקויו
שופר כגבורים על פי אבך(.
ואיש (איש ן צ 3ע בשחור ך קויו
סות הדגל בחבלו אך ןקון.

ימתן רטוש

איתם פעולה. הוא הופך לקריקטורה של
פטריוט פלסטיני. הוא משתתף בבחירות
לעיריית ירושלים הישראלית, אבל מופיע
מחופש כדי להסתיר את זהותו. בכיסו
הוא מחזיק שתי תעודות־זיהוי. באחת
כתוב שהשתתף בבחירות ובאחרת לא
כתוב.

סאדאת: ולמה זה, בני?
מחג׳יום: אהבה באה מאלוהים.
מחג׳וב לא מצליח לחיות בכבוד, וגם
למות בשלווה אינו מצליח. הוא פטריוט
מצחיק ובוגד מגוחך: מייצג תיאטרוני
מדהים של מצוקת העם הפלסטיני. ה מצוקה
מועלית על הבמה בכישרון העשוי
להשפיל את מערכות התיאטרון הישראלי,
ששכח מה חלקו של תיאטרון בתהליך
חברתי.

תרגום

בימים אלה עומד להגיע לישראל הסופר
הבריטי־קתולי גראהם גדין (שהסיר את
שייכותו הכנסייתית — מהכנסיה האנגלי קנית
לכנסיה הקתולית) על-מנת לקבל את
פרם ירושלים. אחד מהסופרים הנקראים
ביותר בעולם, אשר מסיבות בלתי מובנות
לא זכה עדיין בפרס נובל.
בימים אלה ראה אור בתרגום שני
לעברית ספרו של גרין עיקרו של דבר*.
הספר, בדומה לספרים אחרים, מייצג את
ראיית עולמו המוסרית של גרין. עלילתו
מתרחשת בארץ אכזוטית רחוקה ממכורתו,
אנגליה — במושבה בריטית במערב־אפרי־קה,
במהלך מילחמת־העולם השניה. גיבור
הספר הוא הנרי סקובי, מפקד המישטרה
המקומית (כנראה סיירה ליאונה בשנות
ה־40׳) המתגלה כאדם בעל חוויות מסו
גראהם
גדין
מלכות שמיים מול רשע
רדופי רגש־אשם, כפייתיים שנדונו לכיש לון.
האידיאל שבעולמו של גרין והטוב
שבו הוא במלכות השמיים ; הארץ ניתנה
בידי הרשע.
עיקרו של דבר מייצג את עולמו ה רוחני
והארצי של גדין, המכבד את ירו שלים
בקבלו את הפרם הספרותי שלה.
בעבר זכו בפרס זה אישי ספרות במכס

* גראהם גדין — עיקרו של דבר;
עברית: אופירה רתט ; הוצאת כתר ;
214 עמודים (כריכה רכה) .מהדורה ראשונה
של הספר ראתה אור בהוצאת מיפעל ל־אשר.
1962 — ,

פריש, כרטרנד ואסל, סימון דה־כוכואר,
חורחה דואים כורחם
ו אחרים.

וה היה ה סוג ה 1ה שהיה
גיליון ״העולם הזה׳׳ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיוק, הביא תחת הכותרת ״דם כדרום״ את סיפור הפיגועים
שערכו אנשי הפידאיון הפלסטינים והמצרים כדרום האדן. בין
השאר: התקפה על מכונית של משק להב, פיצוץ מכון־המים
של אשקלון, י ד על מכונית ככביש כאר־שבע, פיצוץ בתים
כמושכ שפריר. מדור החכרה של השבועון הקדיש כתבה מצו למת,
תחת הכותרת ״קוקטייל ככובע חאקי״ ,למיפגשן של נערת
ישראל, אופירה ארז, וגערת צרפת כתל־אכיב, טרם יציאתה של
ארז לחוץ־לארץ, לתחרות בינלאומית (ראה: תצלום) .בשער

האחורי של השבועון, תחת הכותרת ״קינאת סופרים תרבה חוכ מות״
,פורסמה סידרה של חידודי-לשון מפי סופרים ידועי־שם.
בשער הגיליון: חיילים ישראליים בגבול רצועת עזה עם
התחדש המתיחות שם.

תזוזה ווסיס ^ חידוד השבת שו גניחונסק ^ העדיפות
הצבאית של ״במחנה״ * האמת השמאלית של יעקב חזן

״העולם הזה״ #>5ו
תאריך 12.4.1956 :

מדיניוח

אוסי, שנפצע ושוחרר כנכה, נשא אשה
יהודיה מעיראק, התגייר והחל חושב על
עצמו כעל יהודי. הוא ניסה להסתדר
בארץ, חלה, והלך מדחי אל דחי. המיס־תב
מירושלים היה תשובה לפניית הצעיר
שחום הפנים, שביקש את עזרת נשיא
המדינה. הנשיא הודיעו בצער כי לא
יוכל לטפל בעניינו.
אליהו פנה לאגף השיקום של מישרד־הביטחון,
וביקש את אותו הסעד הניתן
לכל חייל דרוזי מג׳בל דרוז המשתחרר
משרותו בצה״ל. במקרים אלה נוהג מיש-
רד־הביטחון להעניק להם הלוואה מיוחדת
של 1000ל״י• אלא שגם הפעם חיכתה
האכזבה לאליהו ביש־המזל. השיב לו
רב־סרן איסר חלמיש׳ אליו הגיעה ה בקשה:
אליהו אוסי אינו זכאי להלוואה
המיוחדת הניתנת לדרוזי מג׳בל דרת,
כי אליהו שוב אינו דרוזי. הוא יהודי.

אד סימפטי
האלוף (מיל ).יוסף אגידר לא ידע אם
לחייך או לזעוף. המחמאה שיצאה מפי
שר־החוץ הסובייטי היתד, מיוחדת במי נה.
אמר שר־החוץ מולטוב :׳״אתה יותר
סימפאטי בעיני מאשר האיש שאתה
מייצג.״
״האיש שאתה מייצג״ לא היה אלא משה
שרת, שר־החוץ של ממשלת־ישראל, שבי קר
אצל מולוטוב בשעת ועידת שרי־החוץ
של ארבעת הגדולים בג׳נבה. הפגישה אור גנה
בקושי, ושרת יצא ממנה במצב־רוח
עכור.
מתחת לאפס. הסובייטים לא הס תירו
מעולם שאהדתם למשה שרת היא
כמה מעלות מתחת לאפס. הם רואים בשרת
אדם המייצג אינטרסים אמריקאים בני גוד
לצרכי עמו.
אולם פליטת־הפה של ויצ׳סלב מולו־טוב,
חמור הפנים, לא היתה הבעה ספונ טאנית
של רגשות אישיים. פרשנים מוס מכים
בירושלים, שידעו על קיומה של
תזוזה קלה של ברית־המועצות לטובת
ישראל, הסיקו ממנה מסקנה מפורשת.
לדעתם רצה מולוטוב לרמוז שאכן תזוזה
כזאת אפשרית, אלא שהיא לא תיתכן כל
עוד מכהן משה שרת כשר״החוץ של
ישראל.
קולננע המצרי־ה ה״עודאליוו

הג שמה אישית
קשה לתאר מוסד פחות יעיל מוועדה
המורכבת משני אנשים, כאשר בידי אחד
מהם מרוכז כל כוח הביצוע. כזו היא
ועדת־וזשרים המשגיחה על מתן היתרי־עבודה
בשבת, ועדה שחבריה הינם גול דה
מאירסון (מאיר) ומשה שפירא. במיק־רה
של חילוקי־דיעות לא מתקבלת כל
החלטה, וגולדה מאירסון מוציאה היתרים
כראות עיניה.
בשבוע שעבר החליט שר־הפנים משה
שפירא, כי מלאה כוס חילול השבת והוא
ניגש לשפוך אותה ואת ליבו בישיבת
הממשלה. הוא הרצה ארוכות על מצב חי לול
השבת בחרושת, מצב שהוא בלתי נס בל
לדעתו.
״כן — כן — כן ״.ההרצאה היתה
מעניינת, אולם דויד בן־גוריון הפסיק את
השר הדתי המשופם בשאלה תקיפה :
״אתה מכיר את מיפעלי איטונג בטנ־טורה?״

השיב השר.
״אתה יודע שהם עובדים בשבת, בלי
לקבל היתר לכך?״
״כן,״ השיב השר.
״אתה יודע מי הבעלים?״
״כן,״ השיב השר.
בזה נסתיים הדדשיח, וגם הוויכוח על
חילול השבת בממשלה. לא היה שום
צורך בהמשך, כי משה שפירא ידע בדיוק
כמו דויד בן־גוריון, מי הם בעלי הכיב־שן
מחלל־השבת: בני מישפחתו של אליהו
משה גניחובסקי * ,אחד מראשי הצועקים
חמס נגד חילול השבת במדינה, חבר-
הכנסת הראשונה והשנייה, ומועמד ברשי מת
הפועל המזרחי לכנסת השלישית.
• אביו של העיתונאי דוב גניחובסקי.

ארז לפאריס היא נראית מודדת חליפה מתוצרת ישראל, שאותה תרגמן בצרפת.

עיחשח
״עגי־ן ס מור !״
למחרת היום בו חזרו פדויי השבי
מדמשק, פתחו מאות אלפי אזרחים את
עיתוניהם וחיפשו את תיאור המאורע ה אנושי
הגדול הזה. אבל חיכתה להם אכ זבה:
העיתונים הביאו רק סיפור יבש
על עצם העברת השבויים. אף מילה, אף
שיחה, אף ברכה מהשבויים לא הופיעה
בעיתונות.
היתד, לכך סיבה פשוטה: קציני ה צבא,
שאירגנו את כל המאורע, לא סברו
כי לאזרח הישראלי ישנה זכות כלשהי
לקרוא על המאורע בעיתונו שלו. הם
שמרו ״סקופ״ לשבועון הצבאי במחנה,
שהוא בעל תפוצה קטנה בשוק האזרחי.
לא היה זה מינחג חדש. כבר למחרת
פעולות חאן יונים ועזה הכריזו העיתונים
חרם על במחנה בשל העדפתו הבל-
תי־הוגנת על־ידי אנשי־צבא מסויימים,
על העיתונות החופשית והכללית — העד פה
שהזיקה באופן ניכר למערכת ההס ברה
של מדינת־ישראל. השבוע פגה אפי לו
סבלנותו של אחד מעיתוני הקוא ליציה
למרחב בפני האפלייה הזו. כתב
ביטאון לאחדות־העבודה :״כבר היו פניות

בעניין זה מצד מערכות העיתונים, ועד
הרמטכ״ל הגיעו. מסתבר כי שום דבר לא
עזר. או שהרמטכ״ל מתעלם מעניין זה,
או שגם הוא נתן ידו לתופעה זו של
החרמת העיתונות ...הגורמים הנ״ל חיי בים
לדעת כי העניין חמור ובלתי נסבל!״

הצנזורה ב ב עו ל ה
בהמשכה של כתבה זו הורד על־ידי
הצנזור הצבאי חצי טור של
מידע על הבילעדיות של עיתון
במחנה.
שקום קעור, להיות יהוד•
השבוע הביא דוור מיכתב שנשא את
סמל נשיא המדינה למרתף מוצף מים
ברחוב מכבי, בת־גלים. מקבל המיכתב:
אליהו אוסי, דרוזי בן ,24 שנטש את
ביתו בג׳בל דרוז בימי מילחמת תש״ח
והתגייס לצה״ל.

מחברת יונייטד ארטיסט נתקבלה ה ידיעה
הבאה :״זיווה שפיר, יפהפיה חו־מת־שיער
בת 21 מישראל, הושאלה ל חברת
בל אייר כדי לככב בסרט קיללת
פרעה. זיווה, המגלמת ילידה אקזוטית
בסרט־המתח, פותחת בזה את הקאריירה
שלה כשלצידה מופיע השחקן מארק
דאנה.
״השחקנית הצעירה, המכונה לעיתים
אווה גארדנר של ישראל, שירתה שנ תיים
בצבא הישראלי, ביחידת בידור.
ב־ 1954 נבחרה למלכת היין, וזכתה ב טיול
לארצות־הברית. אחר-כך חזרה ל ישראל
והיתה לבוכבת־במה. היא נתגל תה
בהוליבווד בעת שידור טלוויזיה.״
קטן כגדול או גדול כקטן. לכאו רה,
נראית השתתפותה של זיווה בסרט
— המבטיח להיות הפקה זולה ביותר
מהסוג הנמוך ביותר — כתחילתה של
קאריירה. האמת היא אחרת: רוב השח קניות
מתחילות בסרטים כאלה, נקברות
בהם, ואינן זוכות לתפקידים של ממש.
התחלה רצינית יותר היתד, דווקא תפ קיד
קטן בסרט גדול, ולא תפקיד גדול
בסרט חסר כל ערך.

אנשי
• 1ח״כ יעקוכ חזן, ממנהיגי מפ״ם,
אמר בוועידת הקיבוץ הארצי :״מי שאי נו
מודה בכך שהזדעזע מן הבירורים
שהתנהלו בוועידה העשרים של המיפלגה
הקומוניסטית הסובייטית (במהלכה חשף
כרושצ׳וב את פשעי סטאלין) — או
שהוא שקרן, או שהוא פחדן.״
• 1העיתונאי שלום רוזנפלד באותו
עניין :״לאט לאט מציג האינטרנציו נאל
הקומוניסטי את סטאלץ במערו מיו:
לא אל, לא מלך, לא גיבור.״
!• שר-הדואר ד״ר יוסף כורג, בעת
חנוכתה של מרכזיה טלפונית חדשה :
״שני דברים אני לוחץ בשימחה ובאהבה
— יד של חבר וכפתור המפעיל מר כזיית
טלפונים.״
• 1שר-התחבורה משה כרמל, שחזר
מסיור בדרום־אמריקה, סיפר ״שפעילי
המגבית שם התלוננו על שבאת* לבוש
בגדים אזרחיים ולא במדים עושי רושם
(כרמל היה אלוף בצה״ל).״

כשראיתי את שלי ״גרי־ ער מגרש הטניס
מעזבלרק -ידעת, שיש לנו במה להתגאות.

לא בכל יום אתה רואה
שחקן טניס ישראלי משחק
בוימבלדון. לא בכל יום
אתה רואה נעל ספורט
ישראלית משחקת
גוימבלרון, וכשראיתי את
יגלי־ בתחרות הטניס
הבינלאומית־ ידעתי שזה
הישג כפול למדינה.
אחרי הכל אין לנו הרבה
טניסאים שמגיעים
לוימבלדון ואין לנו הרבה
נעליים כמו ״גלי״.
גלי טורנדו של
נעל הספורט לאלופים.

חזרה לתחילת העמוד