גליון 2279

איימיוזו

האוכרול ו׳ייי
לא שיגיד אותו,
ה א כז תי

לא מ ל מד אד
גל כך״פגז.
איו גוה לעשות,
1 6 6

עו ש ה

אישי ידי

נושא זה. סבורני שיש לראות במאמרו
מעין מישקל נגדי למאמר המפורסם של
״מיסטר איקס״ (ג׳ורג׳ קנן) שפורסם ב־פוריין
אפיירס משנת , 1947 ושפיתח את
המדיניות של עצירת ברית־המועצות.
כפי שתיווכח, מפרט טאקר את מיגוון
האופציות למדיניות־החוץ האמריקאית,
החל ב״עצירה מתונה״ של ברית־המועצות
(העמדה המתונה) וכלה ב״תקומת אמריקה״
(העמדה התקיפה יותר) .הנחות־היסוד שלו
מתאימות לשתי העמדות, וההבדל ביניהן
הוא רק בהערכה הטאקטית. הוא עצמו
מעדיף, אמנם, את האופציה של ״תקומת
אמריקה״ ,אך מרגיש כי היא מעבר לכוחה
של ארצות־הברית. לכן הוא נוטה לעבר
העמדה של ״עצירה מתונה״.

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי ה&ערכת והמינהלדז: תל־אביב,
רחוב גורמן 5״ טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורך
הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: יוסי ינאי ״ עורך־
תבנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: לילית בוארון צלמי
מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני י המו״ל :״העולם הזה״
בע״כו. מודפס ב״הדפום החדש״ בע״כז, תל־אביב, רחוב כד־אביגדור.
הפצה ״גד״ כע״מ •י גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

המיכתב שהגיע השבוע למערכת
הפתיע את כולנו. הוא היה מייז׳עד לחיים
ברעם, בעל המדור עולם קטן, והוא נשא
את חתימתו של נועם חומסקי.
שמו של הומסקי (צ׳ומסקי, בהיגד אמ ריקאי)
ידוע בחוגים המצומצמים של
אישי־הרוח בעולם. הוא אהד מענקי ה מדע
המודרני ,׳בשטח הליגגואיסטיקה —
תורת השפה .׳במדע זה הוא סלל דרכים
מהפכניות, שיש להן השלכות כבירות גם
על שטחים רבים אחרים. הייתי מנסה
להסביר כאן את מהות המהפכה המדעית
שהוא חולל, אך לצערי אני הדיוט גמור
בשטח זה.
לעומת זאת ידוע חומסקי בחוגים רח בים
יותר בשל פעילותו הפוליטית. בכל
מאבקי הדור בארצות־הברית הוא עמד
בשורה הראשונה של אנשי־המצפון —
נגד מילתמת ויאט־גאם, נגד הניצול של
עמי אפריקה ואסיה, בעד מדיניות אמ ריקאית
באורה, בעד זכויות־האדם בכל
הארצות. על כך כתב ספרים וחוברות,
ושמו הפך שס־דבר.
גם בענייני ישראל היה חוטסקי תמיד
מוכן לתת יד לכל שוחר־שלום. בנעוריו
(גם עתה גראה חומסקי כמדריך תנועת־נוער,
צעיר בהרבה מכפי גילו) ,לפני קום
המדינה, היה בארץ וחי בקיבוץ של השו־מר־הצעיר.
מאז עשתה מפ״ם דרך ארוכה׳
מן הדרלאומיות של הימים ההם ועד ל עמדות
שהן לא פעם לאומניות קיצוניות.
אך חומסקי נשאר נאמן לחלום הדו־לאומי.
הוא מוכן אמנם להסכים לפיתרון של דו־קיום
ישראלי־פלסטיני בשתי מדינות שכ נות,
אך במעמקי ליבו הוא דבק עדיין
ברעיון הדדלאומי במדינה משותפת.
על כך היו לנו לא פעם ויכוחים ידידו תיים.
אני לא דגלתי מימי בדו־לאומיות,
וראיתי בה תמיד פיתרון בלתי־מציאותי.
הלאומיות היא כוח כביר בדורנו, ושום
פיתרון, שאינו לוקח בחשבון את עוצמת
הלאומנות של הישראלים והפלסטינים כ אחד,
פשוט לא יצלח.
היו לנו גם חילוקי־דיעות אחרים. יש
לו לחומסקי כישרון מייוחד להסתבך, מתוך
עודף של רצון טוב וכוונות טובות, בפר שות
שבהן מנוצל שמו לרעה. זה קרה
לאחרונה בצרפת, צאשר הוגה-דיעות אנטי שמי,
שטען כי השואה היא המצאה יהודית,
ניסה לנצל את ש מו׳ של חומסקי, מפני
שזה טען שחופש־הדיבור צריך לחול על
כל הדיעות, וגם על דיעה נתעבת כזאת.
אך בכל המאבקים הרציניים בעולם
אנחנו מוצאים את עצמנו, אוטומטית, ב מחנה
אחד. ולכן שמחתי לראות את מיב־תבו,
שנשלח למערכת זו.

בלי שיקולים
מו ס ריי ם
תחילה תמהתי למה מתייחם מיכתבו
של חומסקי. הוא לא הגיב על שום מאמר
מסויים שהופיע בשבועון זה. רק כשקרא-
תיו בעיון התברר לי כי כלולה בו מחמאה
בלתי-מכוונת: נועם חומסקי המציא לחיים

ברעם חומר וביקש להקדיש מאמר לנושא
מסויים.
חומסקי, כך מסתבר, קורא בקביעות את
העולם הזה, וגישתו של המדור עולם קטן
— שהוא אכן מייוחד במינו בארץ —
מצאה חן בעיניו. אף שאונו כותב עוד
עברית, יודע חומסקי לקרוא את השפה,
עוד מאז שהותו בארץ. במיכתבו, הכתוב
באנגלית על נייר־המיכתבים של המיכללה
עתירת־היוקרה שבה הוא פועל (אם־איי־טי
— המכון הטכנולוגי של מאסאשוסטס,

הוא מצטט את גורמן פודהורץ (עורך
כתב־העת היהודי הימני קוטנטארי) כנציג
האופציה של ״תקומת אמריקה״.
אני סבור כי טאקר צודק בהחלט בפירוט
האופציות המונחות על שולחנם של מעצבי
המדיניות האמריקאית כיום, והוא מבטא
את הנחות-היסוד המשותפות לכולם. אין
ספק כי האנשים הקרובים לדרד־המחשבה
של פודהורץ וקבוצת קומנטארי נמצאים
עכשיו בקדעליה. משום כך מעניין מאוד
לבחון את האופציה ה״מתונה״ הנדחית
עתה, ואת ההנחות שעליהן היא מושתתת.
מה שבולט במייוחד, לדעתי, הוא כי
מוותרים עכשיו לחלוטין אף על היומרה
של שיקולים מוסריים, דבר שהוא חדש
לגמרי בוויכוח על עניינים בינלאומיים
מחוץ לגרמניה הנאצית. יש לארצות-
הברית צרכים מסויימים ורצונות מסויימים,
ויש לה הזכות להשיג את מה שהיא צריכה
ורוצה — ואם יש צורך, גם בכוח .״העצירה
המתונה״ ו״תקומת אמריקה״ שונות זו מזו

פרי עבודה קולקטיבית, בצורה זו או
אחרת. היא מתוכננת מראש בהתייעצות
בין חברי־המערכת. לפעמים נעשה הדבר
בישיבות־מערכת, שבהן מגלגלים רעיונות
אנה ואנה, עד שמתגבשת הנחייה לפעולה.
לפעמים נעשה הדבר בשיחה בין שניים
או שלושה.
לאחר מכן יוצא צוות (פעם קראנו לזה
״חוליית כיסוי״) ,המורכב בדרך כלל מ כתב
וצלם. בעניינים חשובים פועל יותר
מצוות אחד. העבודה בשטח יכולה להי משך
שעות, וגם ימים, ולפעמים שבועות.
כאשר ישנו החומר, ומושלמות הבדיקות
הדרושות, נכנסת העבודה לשלב המכריע.
קוראים לזה ״עימוד״ .זהו השלב שבו
נקבע השטח המוקדש לנושא בגליון מסר
יים ; מחובר נוסח הכותרת הראשית, כווד
רות־המישנה והכתבות לתמונות! נבחרים
התצלומים או חומר חזותי אחר אשר
יהווה חלק מן הכתבה. עורך־התבנית עו רך,
על פי הנחיות אלה, את העמודים ה סופיים,
ואילו עורכי־הכיתוב עוברים על
החומר, מעירים הערות, מחזירים אותו לפ עמים
לכותב לעיבוד נוסף, מבטיחים את
איכותו הסיגנונית.
כאשר אתה נוטל לידיך את הכתבה, אתה
רואה את המוצר המושלם, הכולל את כל
היסודות האלה. גם כשמופיעה מתחת ל כתבה
חתימה של הכותב — הכתב ה אחראי,
או בעל המדור — אתה רואה את
פרי העבודה המערכתית המשותפת של
כמה וכמה אנשים.
אם כן, מדוע חלק מן החומר חתום, ולא
כן חלק אחר?
הגישה העיתונאית היסודית של העולם
הזה — בדומה לשבועוני־חדשות דומים
בעולם, כמו טייס האמריקאי ודר שפיגל
הגרמני — היא שהחומר כולו מופיע על
דעת המערכת כולה, ועל כן אינו חתום.
לא פלוני או אלמוני מדבר אליך, אלא
העולם הזה. לא פדרציה של כתבים, אלא
מערכת מגובשת.
מתי מופיעה אצלנו חתימה מתחת ל .
חומר?
כאשר
יש לכך אחת הסיבות הבאות,
או כמה מהן:
• 1החומר
כותב. זה נכון
כגון נמר של
קטן של חיים

משקף דיעה אישית של הלגבי
כמה ממדורי־הביקורת,
נייר של דן עומר, או עולם
ברעם•

#החומר כתוב בטיעון אישי סייוחד.
זה נכון לגבי מדורים כמו הראיון השבועי
של שרית ישי, או מדורה של אודסה
דנין, לא לגברים.
• התומר מהווה הישג מייוחד, ומן
הראוי לציין את בעל ההישג הזה.
לכל החומר הזה — החתום והבלתי-
חתום — אחראי אדם. אחד, והוא לבדו נו שא
באחריות המיניסטריאלית, המוסרית,
הציבורית והמישפטית: החתום־מטה, כ עורך
ראשי. האחריות אינה נובעת רק מ־השתתפותי
בעיצוב חלק ניכר מן החומר,
אלא גם מן העובדה שאני אחראי לבחירתם
של חברי־המערכת, לחלוקת ׳התפקידים
ביניהם ולתידרוכם.

נועם חומסקי
עודף של רצון טוב וכוונות טובות
בעיר קיימבריג׳ ליד בוסטון) ,הוא מספק
כמה מחשבות למדור.

הנה המיבתב:
חיים ברעם, העולם הזה, ת.ד , 136 .תל-
אביב.
מר ברעם היקר,
אני מצרף מאמר העשוי, לדעתי, לעניין
אותך די הצורך כדי שתרצה לפרסם קטעים
ממנו. אני מתנצל על הקווים והסימונים
בשוליים, שהם שלי.
זהו המאמר הראשי של (כתב־העת רב-

היוקרה) פוריין אפיירס (״ענייני חוץ״)
לחורף . 1980/81 המחבר, רוברט טאקר,
הוא מדען ידוע־היטב ומכובד, פרשן ל עניינים
בינלאומיים. אף שהוא מגדיר את
עצמו כ״איש הימין״ ,הוא שייך למעשה
לזרם המרכזי של הליברליזם האמריקאי,
והיה מעין יונה אקדמית בעניין ויאט־נאם.
הוא ממש המדען היחידי מאנשי הזרם
המרכזי שניסה להעריך באופן רציני את
עבודת המתנגדים (״הרוויזיוניסטים״ ,כב יכול)
למילחמה הקרה (קולקו, פלאמינג,
אלפרוביץ וכו׳) וכתב ספר די מעניין על

רק בהערכת היכולת להשיג את רצונותינו
(ובמייוחד את שיעבוד אמריקה המרכזית
לדיקטטורות צבאיות).
מאמר זה מטיל, לדעתי, אור חשוב על
המחשבה האמריקאית העכשווית על עניי נים
בינלאומיים, ועל ההתפתחויות הצפו יות
— במייוחד אם זוכרים שטאקר מייצג
עמדה הנחשבת כה מתונה, עד כי. הוא
איבד את הגישה שהיתה לו לממשלה
וליועציה.
שלך, נועם חומסקי.

מתי ה ס
חו ת מי סז
זוהי ההזדמנות להשיב שוב אל שא לות
הנשאלות מדי פעם: מדוע יש ב שבועון
זה מדורים חתומים ובלתי־חתד
מים ז באיזו מידה משקפים המדורים את
דיעות בעליהם, להבדיל מדיעות העולם
הזה? מתי מופיעה כתבה מסויימת ב חתימת
הכותב, ומתי לא ז מהו השיקול ז
כל כתבה המופיעה בשבועון זה היא

שאר חברי־המערכת נושאים במישרין
רק באחריות לחומר החתום על-ידם. אין
לבוא לפלוני בטענות אלא על החומר
החתום על־ידו.
אולם כל חברי המערכת, יהיה תפקידם
כאשר יהיה, זכאים לחלקם בהצלחותיו־,
של מערכת זו, בהישגיה, בסקופים המוש גים
על־ידה, בעמידתה על עקרונות מוס ריים
ועיתונאיים. כי הגיליון הזה, שאתה
מחזיק אותו ברגע זה בידיד, הוא פרי
עבודתם הקולקטיבית, כשכולם רואים ב פעולתם
לא רק מיקצוע ופרנסה, אלא גם
משימה, יעוד, השקפת־עולם, חובה חבר .
תית.
ערב
חג-ר,עצמאות ד,־ 33 אני מאחל ל כולנו
שנה טובה, שנה של טיפוח העצ מאות
האמיתית (להבדיל מן הפורמלית)
של ישראל. זו כוללת את העצמאות הרו חנית
והמחשבתית. פעולתו העצמאית־מאוד
של העולם הזוז היא חלק מן המאבק היומ יומי
להשגת מטרה זו.

מכתם אילו אילו היה
בידי י הו די...

* 5מט 0ז 0קסקט£

דרוזי נהרג

מה היה אידו קרה דבר מוזר,
שכידוע לא יכול לקרות בארצנו,
ויהודי מאחד מקיבוצי הגליל היה
הורג דרוזי מכפר סמוך. נניח ש־למישטרה
היו מגיעות ידיעות על
כך שהדרוזים מתכוננים לנקום
את דם ההרוג, ולפשוט על הקיבוץ
היהודי הסמוך. האם מישהו מתאר
לעצמו מה היה קורה? מייד היו
כוחות מישטרה וכוחות צבא פוש טים
על הכפר הדרוזי, מחרימים

מציעה

טיוליס גהדריס
* לאירופה.
*ארודיכ,לן ודה וטפסמן ו.
* הטורה הרהוין.
* דרוס אטרילן ה.

חשוב לשיקום הנכה בישראל —
ייעשו הדברים בדרך יעילה והו גנת
יותר.
דנה קרסנו, גיבעתיים

רוזה הקנאית
אורי אבנוי שאל מדוע
אין בארץ רחובות על־שמה
של רוזה לוכסמבורג
״העולם
אישי,
(יומן
הזה״.)2276 ,
ווזה לוכסמבורג היתד, מצהירה
על עצמה: אם אתה סבור שאני

המסלוליס -טלויפיס וטושלטיס.
ר 7לולל ׳ ל ׳ ס -טעוליסיטמסיס.

כמי?ולרן־טוניס, רינס מדרגה א:

דרוש ניטוכו הנטיעות שלך
א ת הוכרת טיולינו.׳

הרס ככפר יסי?1

זול המפרסם

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

1מועדון לתרבות חדשה

רח׳ הס ,5תל־אביב
טל׳ 297263

יום שלישי ה־12.5.81

בירסום אידיאל
אבן גבירול 110 תל־אביב
(בינת אנטוקזלשקי)
טלפון 77211• ,227117
בעיוות ולבטים
בחיי המין
מאת

ד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

דיון פתוח עס
משלחת מבויתהמועצות
המבקרת בארץ
* נצ׳נקין
ני קול אי —
מראשי אירגון ותיקי
הלוחמים בנאצים

* סי דנ קו
וי ק טי ר —
עיתונאי

* דובינוב סקי
לזאר —־ אומן
(חבר נשיאות הסובייט
העליון של מולדביה)
המועדון פתיח בימי טליטי
משעה 8.30 בערוב התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

רק לא בקיבוץ
כל כלי־נשק — מסכין גילוח ועד
מרגמה קלה, ועוצרים שישים
חשודים. נוסף לכך היתד, טבעת
של כוחות צבא ומישטרה מקיפה
את הקיבוץ, כל מנהיגי העדה היו
מכונסים ״עד שיצא עשן לבך,
כלומר: עד שתיחתם שביתת־נשק
וסולחד, בדת.
אלא שכפר־יסיף אינו, כידוע,
קיבוץ או מושב יהודי. שם הדם
הפקר.
סטיפן סנדיץ׳ ,חיפה

מדוע ר ק שיענה
בעיקבות מיבצע טלתרום
והכתבה ב״חעולם חזה״
(.)2277
שנים רבות פעלתי בחוץ-לארץ
כמתנדבת באירגונים ובמיבצעים
רבים ושונים, ומעולם לא נכחתי
בתופעה משונה שכזו.
ברצוני לשאול:
!• מה היו הקריטריונים שלפיהם
נבחרו דווקא ששת האימונים ש הוזכרו

!• מדוע לא פורסמה מראש
פנייה בעיתונות אל האירגונים ה־וולנטריים,
לשלוח בקשות להש תתפות
במיבצע, ורק אחרי שהווע דה
היתד, בודקת ומאשרת אותם —
היתה מפרסמת שמותיהם ברבים?
למרוח שהמודעה הזמינה איר-
גונים נוספים לפנות אליה — הזמן
הקצר שנותר עד המיבצע, הפלה
לרעה את כל שאר האימונים ש לא
פורסמו. יש לקוות בי בעתיד,
כשמארגנים מיבצע כה גדול וכה

יהודיה, אתה טועה. אבי ואמי
היו יהודים, אני פועלת עכשיו ל מען
האידיאה שלי בוורשה וב ברלין.

לאשה כזאת נקרא יהודיה,
הרי נעליב אותה. ואם לא די
בכך, אשד, זו היתד, לוחמת קנאית
נגד הרעיון הלאומי היהודי — ה

צ חון
מוחץ בעיקבות הצבעת חברי
ההסתדרות הערביים
במזרח ירושלים.
בבחירות להסתדרות, לנעמ״ת
וגם למועצת הפועלים שהתקיימו
ב־ 1985 ניצח המערך
ניצחון מוחץ במובלעת הנוצ רית
בלבנון.
פנשושה, קיבוץ נתיב הל״ה
ציונות. לקרוא על שמה רחוב ב־עיר
ישראלית — זה קצת מוגזם.

אינג׳ משה פגחסיק,
קריית־חייס

א׳ ה צד ק יחוויר
במדורו ״עולם קטן״ שב
חיים ברעם ותוקף את
מישטר האפרטהייד ב•
דרום־אפריקה.
(המשך בעמוד )6
ה מו ל ח

הז ה

ייי

>< 6זי 9 \ 6א י 5ן

80׳#י• און

0־ ז •!#און

8 0י או 10

׳6*6י*זי 6

0ייסייז אי3

הניידים ש ל נ ס 5

0״ 0יזיז או*

>10 010^1׳>־.ורסארנו-י*1

מכחכים
(המשך מעמוד )4
לאחרונה חזרתי משליחות בתפ קיד
חקלאי במדינה מערב־אפריק*
אית, ולדעתי מתעלם חיים ברעם
מבעיית זכויות האדם של עמי אפ ריקה
העצמאיים, שיש בהם מישטר
שחור. מסופקני אם יודע בעל ה מדור
מהי מידת החופש הפוליטי
שממנה נהנים תושבי גאנה, ני גריה,
קמרון וגאבץ! מה זכותם
להגנה מישפטית, ומהן זכויותיהם
הכלכליות והחברתיות. מסופקני
אם יודע הכותב מה מצבן של
קבוצות אתניות המצויות בתחום
שליטתו של קבוצות אתניות אח רות
— ועל כך תעיד מציאותם
של חמישה מיליוני פליטים ביב שת
השחורה.
כמי.שמכיר את אפריקה דהיום,
דומני שאי־הצדק שבאפרטהייד מח וויר
לעומת המתרחש ברחבי היב שת
השחורה, בקרב המדינות ה־

מאוזן:
. Iהגם לי תאפשרו ללמוד על
חשבונכם? (מ 5
.4מאוד לא אדיב מגרמניה,
אך בטלביזיה זה מעורר צחוק

.9חשיבה חוזרת מעוררת עצ בות

. IIלמשטרה יש הוכחה חותנת
לתורת דרוויו (.)4
. 12 לאחר שאיש הדת הסתלק,
נשאר רק הזוחל לשמור על
הדלת (.)4
. 13 הוא נמצא בעץ השלישי
בחלק הנמוך ביותר (.)4
.15 המולדת החלי*־ ,בעלים
בעיסקה פיננסית (.)5
. 16 המוקיון מוסתר מהשמש,
האם זו סיבה לבכות 5
. 19 אני יפה, אז למה לי להת אמץ
כדי למצוא חן 5
.21 וכך יכתב בדברי הימים ד
ויהי ביום ההוא ורבי רוט
הפך לנושא ענינן של חוט*
אות רבות (.)7
.22 נערה זו דואגת רק לעצ מה

.23 בארצות־ערב הוא מסדר
את זריו כך לכבוד חבר־המט-
שלה (.)4
.25 האם צריכים השכלה מש פטית
כדי להגן על הצפודים?

.29 אפשר להביע חוסר סב לנות
בשפת־הרחוב, אך בצורה
עדינה (.)5
.31 המנהיג המזמר שמח מאוד,
זד, לא פלא יש לו המון מע ריצים

.33 שמענושגם הכוכב היפני
נפל קורבן להסכם השלום (מ)

.34 רקוד מיובא (.)4
.36 נגיע למסקנה סופית רה

ת מי מו ת
או צביעות?
מה בין פלאטו״שרון
שהורשע ובין חאחרים
שלא הואשמו כלל!

ח״כ שמואל ם לאטרשרץ
הבטיח דיור מכספו הפרטי.
יורם ארידור מחלק מתנות מ כספי
הציבור — זה אינו שו חד
־פוליטי גדול יותר? עשרות
אלפי פעילים של כל המיפלגוח
מקבלים מישרות, ברובן פיק טיביות,
תמורת עזרתם למים-

לאחר הפעלת החימום (.)4
.38 התינוק התגנדר, רק חבל
שהוא הרטיב מלמטה (.)4

.40 התיבלון המועדף על נעמי
שמר (.)4
.42 איזה צחוק, מרחו את
הצפרדע קרוב לעשרים פעם

.43 הייתכן שלא קר בדרך
חזרה? זה באמת גורם נחת

מאונן•:
.2קיים הדבר המשמיע צלילים
נפלאים 3,3
.3לא הסתדרת עם שש נשים?
צריך להחזיק אותך במקום
סגור (.)3
.5חיפש בקפידה אך ללא תו צאה
ממשית (.)3
.6צ׳יטה נעדרת? זה מענין,
ממש אי אפשר להרדם (.)6
.7בתוך 15 מאוזן יש המון
אנרגיה (.)3
.8משמש דוגמה בסוף כל
ההוכחות (.)3
. 10 לאחר למעלה מארבע מאות
שקרים, לא כדאי לתלות בה
תקוות (.)5
. 11 בטרם שט בכיות שונה,
הוא מכין את המפות הדרר
שות (.)5
. 12 הפילוסוף לא נראה כל־כך
נקי מלמטה (.)4
. 14 הגוף איבד את צורתו
בגללי (.)4

. 17 פיצול כזה ניתן לבצע רק
על־פי הוראה מפורשת (.)2 ,3
. 18 האם צריך לנסוע לאוסטריה
כדי לראות שלג 5
. 19 כאשר שרים בטמפרטורה
גבוהה זה מעלה את חמתם (.)5
.20 את כספיו הוא מפזר כמו
מטורף (.)5
.24 הם מפורסמים אולי בגלל
שיריהם, אך בוודאי לא בגלל
טוב ליבם (.)4
.26 נתן דמי שתיה לילדים,
אך במנות קטנות (ם 5
.27 במערב אץ כל חדש, אחד
נרדם איכשהו וגם היתר אינם
ערים (.)5
.28 הבן עשה דיאטה — איזה
בלגן (.)4
.30 ממשחק סיני וכבד אנגלי
אפשר לעשות משהו גדול (.)6
•32 אם תבצע את הנחיתה
בהצטיינות׳ ,תוכל לצאת להפ סקה

.35 המאפה הוא ״מעשה ידיה״
של דבורה (.)3
.37 הטוסט התהפך, זה עוד
נזק שעשו למצרים (.)3
.39 צרוף פלינדרומי לכבוד
המלך החדש (.)3
.41 מנטילה כזאת אפשר ללמוד
משהו (.)3

להלן רשימת הזוכים
בארוחה משגעת
במסעדת ;,הטיילת״:
מרדכי דן, רחוב המלך ג׳ורג׳ ,76
ת״א ; א. עצמור, אייזנברג ,14 רחו-
בות; א. רפופורט, רחוב בוסתנאי
,65 רמת״השרון ; ליבנה שלמה, רחוב
המכבים ,13 בני־ברק ; ברכה נאור,
שער העמקים•

רחוב הרברט סמואל , 80 תל אביב, טל 656992

על הזוכים לתאם עם מנהלי
״הטיילת״ בטלפון את מועד בואם.

קורא מטלץ
מי הרמאי?•
לגה. המיפלגות משלמות מ כספי
הציבור. פלאטו־שרון חי לק
מכספו הפרטי. איזה שוחד
הוא גדול יותר?
פלאטרשרון ניצל את תמי מותם
ובורותם של הבוחרים.
אך עשרות אלפי עניים שהצ ביעו
בעד הליכוד והעלו את
בגין לשילטון, נדפקו על־ידי
שר אוצר ״ליברלי״ התומך
בבעלי־הץ, שהעשיר עשירים
ורושש עניים. היכן ההונאה
הגדולה יותר?
מאיר מטלו־ן, רמת־ גן
עצמאיות שבתוכה. סביר להניח
שד,המולה סביב האפרטהייד מש משת
למנהיגי ד,דיקטטורות ביבשת
כלי להסחת הדעת מקשיים פני מיים
בתוכן. בלי להצדיק את מיש־סר
האפרטהייד, יש להזכיר לאותם
מנהיגים ש״צדקה מתחילה בבית״.
אילן אלטמן, פתח־תיקווה

חסים 1ילסעוע •
הקורא מחיפה שיגר תדפיס
של מודעה שהתפרסמה
בצהרון, בה מודיע
המפרסם מתוככי בית״
הכלא, כי הוא חף מפשע
(מדור מיכתבים ,״העולם
חזה״ .)2275
(חמ׳שך בעמוד )8

א ב 11
לאלף לדם!

ה ^ לו ב ם

מבצע זיפ-בוא להצטלם עם גביע אירופה לאלופות
לרגל זכיתה של קבוצת מכבי ת״א בגביע
אירופה לאלופות, מכריזה חברת עלית,
החברה המאמצת של מכבי ת״א זה 9שנים,
על מבצע מיוחד:
* כל ילד שישלח 10 עטיפות ריקות של זיפ
יקבל בדואר את הפוסטר הצבעוני המיוחד
של מכבי ת״א עם גביע אירופה.
* המשתתפים במבצע יכללו ב־ 4הגרלות ^
שיערכו בכל חודש:
ההגרלה הראשונה ;14.5.81 -
ההגרלה השניה ־ ;15.6.81
ההגרלה השלישית ־ ;15.7.81
ההגרלה הרביעית .16.8.81 -
ובכל הגרלה יקבלו 250 ילדים את הזכות
הגדולה:

להציף אישיה אה גביע אירופה; להצטלם
ולקבל את התמונה למזכרת!
כל ילד יקבל הזמנה לביתו עם מועדי הצילומים.
את העטיפות יש לשלוח במעטפה ל:
״זיפ ־ מבצע הגביע״ ת.ד 3468 .תל־אביב .61033
חשוב לזכור
אין הגבלה על מספר המעטפות שאפשר
לשלוח למבצע.
מי שישלח יותר מעטפות(בהתאם לכללי
המבצע) מגדיל את סיכויו לזכות.
בכל הגרלה ישתתפו כל המעטפות שיגיעו עד

תאריך ההגרלה.
בהצלחה עם גביע זיפ

ל* 1)5 2המשקה מוכן!

טובלי עם

מכחכים
(המשך מעמוד )6
יחיעם אוחנה, שפירסם את ה מודעה,
נעצר במיסגרת ״מיבצע
ניקוי עמקים״ ,שבו נעצרו כ־50
איש מבני טבריה. כל ״העצורים
שנעצרו טוענים לחפותם. אם ייב דק
מיבצע זה על-ידי ועדת־חקירה
פרלמנטרית אמינה והגונה, יראה־אור
טיבו האמיתי של מיבצע זה,
שלא נראה דוגמתו בישראל עד
היום. הודעתו של יחיעם אוחנה
אינה אלא דרך נואשת להוציא
צדק לאור, ומי כמוני, מעצורי
אותו ״מיבצע״ ,יודע כי הוא חף
מפשע.
מאז אותו ״מיבצע״ זועקים עש רות
אנשים כי הם חפים מפשע,
ולדאבונם אין. מי שיוכל להושיע.
דגי מזור, בית־המעצר, רמלה

שר־אוצר ארידור

שר־חוץ שמיר

בחירות ומטוסים

העיקד דה^נטל־ם

הוציא להורג את הלורד
מוין בקאהיר.

לכל דבר יש סיבה וגם
למתינות הישראלית ביחס
למכירת המטוסים ל־סעודיה.

נראה
לי שבנקודה זו חלה טעות
או הטעייה ומן הראוי שאתרום ל אמת
ההיסטורית על־ידי מסירת
עובדות מדוייקות יותר. כאיש לח״י
לשעבר, שהיה אחראי על המודי עין
הארצי של הלח״י באותה תקו פה,
ידוע לי הן מפעילות, והן מ מגעי
ההדוקים עם מרכז לח״י, ש
סוד
גלוי הוא שיורם ארידור,
שר־האוצר שלנו, ביקש מן האמריקאים
הלוואה בסף 600 מיליון
דולר, כדי לממן את מערכת־הבחי־רות
— בעוד ששר־החוץ יצחק
שמיר הבטיח, שלא למחות בקול
רם מדי נגד מסירת 63 מטוטי אף-
15 קטלניים, המצמידים במיכלי-
דלק מיוחדים, לסעודיה, כדי ש יוכלו
להגיע אל ערינו ולהפציץ
אותן.
יש אנשים המשתוקקים כל־כך
להיות ראש־ממשלת ישראל — ו להצטלם
בחיוכים ויד־ביד עם מו־קיונים
אמריקאיים — עד שלא
איכפת להם אפילו אם לא תהיה
כלל ישראל...
יום]? שריק, תל־אביב

דגם 301

• 5שנות אחוחת
• תוצרת ארה״ב

דג כזי םנוספים להספקה 803£ 501
60$£ 601
608£ 901
נציניס 71 עז״ם בישראל 1 1 1 1 0 1

*ל סוד

נכו המדינה. ה׳ באייר ,52ת״א
׳ }!לפונים; 03-455620,455938 :

איתן ענניחי הדברת מומחים לוזדברת
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירת על בריאותך ורכושך.

העורב חוא חבוחר,
השועל הוא הנציג,
והמשל :

רמת־גן• יח׳ מזדיעיו 8ו־ ת ד• 2272

טל6 .־ 5־ 7 9 0 1 1 4רש׳מסיוג עסק *׳481/75 יי ״ *
איבת — 9 x 1 * 7־0 *7

בעת טכס גמר הייצור של
סידרת מרכבה, לא ידעו
האלופים אם להצדיע, או
לא (אנשים ,״העולם הזה״
•)2277
אתם מציינים כי ״הוחלט״ (אח רי
התייעצות עם ענף מישטר ו משמעת)
שאין להצדיע באולם
סגור.
החלטה זו היא בת שלושים. היא
הופיעה מאז בפקודות הצבא ואני
מצרף תדפיס של פקודות אלה ב ספר
טכסים של צה״ל, שראה אור
בהתחלת שנות ה־ .60 נאמר בו,

מנהיג ילין־מור
יגיב. בחומרה
בניגוד לנאמר בשידור, מעולם לא
נכנע הלח׳׳י לכל תכתיב מצד גו רם
כל שהוא להפסקת פעולותיו.
נהפוך הוא: נתן יליך־מור הודיע,
בפגישה עם דויד גולומב, שלא
תהיה מילחמת־אחים חד־צדדית, ו הלח״
,יגיב בחומרה רבה על כל
נסיון לפגוע בו.
הערת אגב הקשורה אף היא ל אותו
שידור ולדיוק ההיסטורי :

א. מצדיעים בשעת השמעת ההמנון הלאומי, או ההמנץ של כעצמה זרה. בעת
תרועת ההצדעה יפנה החייל המצדיע לכיוון התזמורת, אין חובה זאת
חלה, במקדה שההמנון נשמע מרדיו, במועדון או מקום מגורים.
ב. בעת השמעת המנון באולם סגור יעמדו אנשי צבא, מכל הדרגות ,״דוס״
מבלי להצדיע.
ג. חובת ההצדעה בהתאם לסעיף 3לעיל.

קטע מוזוך ספר הטכסים של צה״ל
אסור להצדיע
כלשון הפקודה :״בעת השמעת
הימנון באולם סגור יעמדו אנשי
צבא, מכל הדרגות, דום מבלי ל הצדיע.״
האלוף
״קותי״ אדם, לא ידע מה
הוא עושה.
משה איזנברג, הדרה

לא ק־ 3ל ו 37 חי 3

כעת הופיע רובינשטיין ב׳ ה מנסה
להתכחש לעברו ולבנות תד מית
חדשה. לא עוד בעל הפתרון
לכל הבעיות, אלא משהו צנוע
יותר: מעין שולמית אלוני ממין
זכר, פלוס קצת גינוני צופיות.
רובינשטיין ב׳ בונה את ניסיונו
על אמונה בזיכרון הקצר של ה ציבור,
ממש נשם שחברו לשעבר,
שמואל תמיר, זחל על ארבע כדי
חמשיר חמי שה

מתי דא >>*ו־יווים

הקניה ה טוג ה •תו*
באחו־יקה ל שווו 1980

פרופסור מאסיפה לאסיפה כשב״
אמתחתו פיתרון לכל אחת מבעיות
המדינה, החל מפנים וכלכלה וכלה
בחוץ וביטחון. בדרך כלל היו אלה
פתרונות־סרק שבלוניים, קלושים מן
האוויר. במיקרים רבים יכול היה
לאמת אם הפתרונות הם בני ביצוע.

בעיקבות התוכנית ״עמוד
האש 7.4.81 שאיזכרה
את האולטימטום שהוגש
על״ידי מוסדות היישוב ל-
מחתרות, אחרי שלח״י

המילחמה בבריטים לא נפתחה ב הכרזת
ה״מרד״ של האצ״ל, כפי
שניתן היה להבין מן השידור, כי
אם על-ידי הלח״י, שקדם להכרזת
האצ״ל בכמה שנים.
יצחק חסון, תל־אביב

רוביגשט ״ ן א׳ *3 1
הקורא מספק את הנמשל
למשל על התאומים רו בינשטיין
(חשבון עובר
הזה״
״העולם
ושב,
.)2277
לפני ארבע שנים התרוצץ ה
הבחירות
הן בדרג גבוה /
כל נציג הוא ...שועל בן־ צבוע/
ויפצח העורב /בקולו הערב /
לשועל, שפער פיו לבלוע!
רוב עסקני המיפלגות אינם
יוצרים דבר, ועניינם בעיסקי
אוויר: עסקנות זהו עסק פורח/
העוסק בו, ביכלל לא טורח /
הוא איננו זורע /רק קוטף וקוצר
/באוויר, בים ובירח !
הווי הבחירות הקרובות ב חמש
שורות בילבד: הבחירות
כבר הניבו ניצנים /על בימות
מתאפרים הליצנים /החזאי
מהמר /הליצן מזמר /והקהל
מפצח חרצנים!
בעיית אי־הנוכחות של ה-
ח״כים באולם מליאת הכנסת
ניתנת לפיתרון בקלות: צריך
להתקין שירות מילואים בכנסת
— לכל העם: הבחירות הן
ביזבוז וזעזוע /לאוצר המדינה
הרעוע /נתנדב לפי התור /
.מלפנים ומאחור /כל בחור
יהיה ח״כ ׳לשבוע !
מה צריך לעשות הליכוד
כדי לזכות בבחירות? אס ילך
הליכוד עם הדת /הוא יזכה
בלי ספק במנדט /כסובן רק
בתנאי /שלוחות הר־סיני /
ישבתו ממלאכתן בשבת !
סמי אי לון, תל־אביב
להתקבל חזרה
שעברו יישכח.

לליכוד, בתיקווה

בשני המיקרים לפנינו גרוטסקה
הצפויה לכל מי שמנסה להשכיח
כישלונות ולהיאחז בקש הצלה
אחרון לשם הישרדות פוליטית.
אכן, צריך לדעת מתי לרדת מן
הבמה, וצדק ייגאל ידין באמרו
״אינני נכס אלקטוראלי״ .הדברים
חלים גם על גרוטאות ד״ש האח רות.
עמירם
לוץ, פתח־תיקווה

בכרתים, הגדול באיי יוון תמיד שמח
וכל חודש יש שם פסטיבל אחר- :
— פסטיבל ריקודים.
במאי
— פסטיבל הדובדבן.
ביוני
— פסטיבל היין. ביולי באוגוסט -פסטיבל הצימוקים.
לבקר בכרתים פרושו חגיגה גדולה של יין,
מצב רוח, אוכל פיקנטי, חופים שלווים והמון
שמש טובה.
בכרתים תמיד שמח. בוא לבלות אתנו חופשה
בלתי נשכחת.
בוא להדבק במצב רוח יווני עליז.
אולימפיק לוקחת אותך בטיסה ישירה
לכרתים.
פרטים בכל סוכנויות הנסיעות. י

צריך דק לקפוץ לימן
וכדאי באולימפיק.

1 הרים

מן הראוי להזכיר גם אישים אחרים
שתפסו מקום נכבד בעם, ומזלם שור.
ביניהם: מוטה גור, שהיה רמטכ״ל.
יוסף אלמוגי, שחיה ראש עיריית״חיפה.
ומבין חברי־הכנסת: מרדכי וירשובסקי,
דני רוזוליו, משה שחל, שרה דורון, שלמה
הלל, זלמן שובל. ומבין המיעוטים: טו-
פיק טובי, טופיק זיאד וזידאן עטא-
שי. כולם נולדו במזל שור, ומרגישים
צורך חזק לפעול למען עקרונותיהם
ובניין המדינה, כפי שהם מבינים. פרופסור
יובל נאמן, הידוע כאיש מדע, שייך
למזל שור ומרגיש צורך להשתתף באופן
פעיל, ואינו מסתפק בחלומות ובדיבורים
על דברים שאינם נראים לו•

1בנימיני

הקשו נין
מדיות ׳שואל
!ועם ישראל
לגוזל שוו

אפשר להגדיר את תקשר בין מדינת
ישראל למזל שור כקשר ישן וחדש• כבר
בתורה, בתקופת יציאת מצריים, מתוארים
בני״ישראל כ״עם קשה־עורף״ .ומי
אם לא בני מזל שור מאופיינים בעיקר
על״ידי עקשנותם. בזמן מתן תורת עשו
להם את ״עגל הזהב״ ,המסמל את השקפתו
החומרנית של בן מזל שור, שחול-
שותיו הן: הדאגה המופרזת לנוחיות
ול״סיר הבשר״ ,ולעיתים התעלמות מהצד
הרוחני והריגשי.
אלפי שנים מאוחר יותר נולדה מדינת
ישראל ב( 14.5.1948-יום הכרזת המדינה)
,ומעניין לציין שתאריך זח נופל
במזל שור.
גם מזל זה, כשאר מזלות האדמה,
קשור במיוחד לקרקע, ומחפש איכות
קבועה ויציבות• העם חוזר לארצו, מכה
שוב שורשים. בונה ועוסק בחקלאות.

שבוע זה יביא עימו רעיונות חדשים
בתחומים שבעקיפין יגרמו להגדלת ההכנסה
הכספית. הזמן
מאוד מתאים להשמיע
את מחשבותיכם ורצו-
נותיכם, אין מה לחשוש,
זה עשוי להביא
תועלת• נסיעה קצרה
טומנת בחובה היכרות
חדשה, או ידיעה מאוד
חשובה, הקשורה בעתיד
הלא רחוק. בבית
יתכן מתח רב בסוף
השבוע וחוסר שביעות-רצון. התייחסות
הנכונה לקשיים המתעוררים: קלילות.

יש לנהוג בייתר זהירות בענייני כספים,
מכיוון שהנטייה לבזבז את כספכם בקלות
עשויה להב״א לחרטה
בשבוע הבא. השבוע
יתרכז סביב פעילויות התלהבות אמנותיות.
פתאומית משירה וממו סיקת,
ובכלל התייחסות
מיוחדת לצד האמנותי
או הסיפרותי שבכם. הצורך
לשקט ולשלחה
: 1 21 אפריל -
;[0.בלואי
יגבר, אך לא יהיה קל
להגיע לכך. היכרות חדשה
עשויה לגרום לבילבול ואפילו לשיפוט
מוטעה, רצוי להפעיל את הזהירות.

שווו

למרות שמצב״הרוח מעט כבד לאחרונה,
בשבוע זה תחושו הקלת-מה. אנשי עס-
קים יוכלו לקחת על
עצמם התחייבויות חדשות.
לאחרים זהו זמן
מתאים לחתום על פו״
ליסות־ביטוח, או כיוצא
באלה. אך עדיין
רצוי לשמור על סודיות•
מבחינה נפשית
— תחושה יותר נוחה.
גורמים שונים, שעיכבו
אתכם והפריעו למהלך
התקין של החיים, יסולקו, ואתם
תהיו חופשיים להתפנות לעיסוקיכם.

הליכוד ערה
רשירטוו במזל
שוו ועיקו

מייבש ביצות, בונה קיבוצים ומושבים
ומעבד את האדמה.
תהליכי הבנייה באיזורים העירוניים
מתפתחים גם הם בקצב מהיר. האידיאל
של דור החלוצים המשקמים הוא העבודה
המלווה בשירה. שוב שתי תכונות
אופייניות למזל שור, הידוע באהבתו
לזימרה, לנגינה ולעבודה.
גם דמויות בולטות מבין המנהיגים
משתייכים למזל זה — בנימין זאב הרצל
(בן מזל שור) ,חזונו לא נשאר בגדר
חלום• ברגע שהאמין בשיבת העם לארצו,
דאג אף להגשים את חזונו, הלכה
למעשה. גולדה מאיר, השייכת לדור שבנה
את המדינה, ושנאחז בעקשנות ובהתמדה
בשילטון. כזכור, היא היתה ידועה
בעקשנותה, היה קשה מאוד להזיזה
מדעותיה, ושליטתה החזקה במיפלגת
העבודה היתה אף היא עובדה ידועה.
משח דיין משתייך למזל שור. לכל אורך
חדרך הפך כעין סמל בעיני העולם, של
הישראלי החדש שלא פוחד לומר את
דברו. צועד בעקשנות ובחוסר־גמישות
מסויים הקיים בבני המזל, עד שכמעט
לכל אורך הדרך הוא מחמיץ את ההזדמנות
שאליה הוא שואף. והעם בהתמדה
שוורית טיפוסית מראה שוב ושוב
את נהייתו אחריו•

הליכוד נבחר לשילטון בתאריך
— 17.5.1977 שוב במזל שור. ומעניין,
שעיקר הבעיות המתעוררות בתקופת שיל-
טונם קשורות בכספים ובכלכלה, שהם
מאפיינים בולטים מאוד של המזל. הצלחתם
או חוסר-הצלחתם ויחסם אל
העם נקבעים אך ורק לפי יכולתם לדאוג

המתח שוב מתגבר ומביא אתכם למצבים
של לחץ יש להאט את הקצב, ולהבהיר
לסובבים אתכם את
פשר התנהגותכם המוזרה.
חברים ואפילו
ידידים קרובים עלולים
לגרום לצרות לא מעטות,
יתכנו קשיים ואפילו
ניתוקים. כדאי
רק לחכות מיספר ימים
ו 2ביוג-י—:
עד שמצב זה יעבור,
׳ 20 ביול* ,׳
__ ולהימנע משינויים חשובים.
לקראת סוף־השבוע
המצב עשוי להשתפר. נוסף לכך, עשויה
להגיע אליכם ידיעה הקשורה לכמפכס.

שבוע מפתיע בכל מה שקשור לכסף
ולרכוש. עסקים מחוץ־לארץ עלולים
להביא להפסד כספים,
לכן רצוי לדחות חתימות
חוזים עם ארצות
זרות. בני מאזנים, ה מתכוננים
לנסיעה ארוכה,
רצוי שלא יתנו
מיקדמות, שכן הם
עלולים להתאכזב. יש
לשמור היטב על ברי{322000691
אותם
של האנשים הקרובים
אליכם, ולנסות
לעודדם, שכן מצב־רוחם לא קל
בתקופה זו. צפויים קשרים חדשים.

במקום־עבודתכם המצב מאוד עדיו, עליכם
לתמרן בזהירות רבה. בתיכנון מיספר
מהלכים קדימה ושימוש
בטאקט רב תוכלו
להגשים כמה משאיפו-
תיכם החשובות, ולזכות
בקידום רציני.
יש להיזהר מאנשים
מתוסכלים הנמצאים
בקירבתכם, והמשפיעים
עליכם להתייחס
אליהם. בנדיבות מופרזת•
גם במיפגשים
חברתיים, או מסיבות עליזות, יש למתן
מעט את פרץ ההתלהבות שתחושו.

מריבות מישפחתיות עלולות.להביא אתכם
להתנהגות קיצונית ומוגזמת, שעלולה לגרום
לצער מיותר. עניינים
הקשורים לחוץ־
לארץ מעסיקים אתכם.
אלה שבעצמם לא נוסעים,
יעמדו בקשר מיכ־תביס
או טלפונים עם
ארצות אחרות, ועתידים
להיות מאוד מופ מהאינפורמציה תעים 22ב
או גו ס ט -
22בספטמבר
שתגיע אליהם יתכן ש יתחולל
שינוי פתאומי
בקשרים הדוקים. אלה המתכוננים לק חת
סיכונים בענייני כספים — היזהרו.

כסנים וכלכלה

מא]1״0

אתם נמצאים במצב מביך קמעה, ואינכם
מסוגלים להסביר לעצמכם מהן הסיבות.
דברים שונים גורמים
לכך, וקשה להבדיל בין
העיקר לתפל. אתם
מעורבים ביחסי אהבה
בלתי־ יציבים ולא ברורים,
ונדרשים על־ידי
בני־הזוג לתת דין וחש בון
מפורט — מה קורה
ותדבר גצ^?>.ונ;נ<)>ע 6מ
כס תשובה,
> 8. 71 לקשר ביניכם. אין ביד־מתסכל
עוד יותר, מאחר
שמצפונכס מציק לכס. בקרוב יהיה
קל יותר להחליט, לכן הימנעו משינויים.

עקת

עדיין עליכם לשמור על מצב בריאותכם.
הרגישות עדיין לא עזבה אתכם, ורצוי
לשמור על קשר עם
הרופא. יתכן ששוב
יועמס עליכם תפקיד
נוסף בעבודה, בגלל
התחמקות של מישהו
שאינו ממלא את תפקידו.
זה עלול לגרום
למתח ולעצבנות, אך
בינתיים מלווה אתכם
} 2בנו בטבר -
20בדצמבר
תחושה של קבלת-
הדין. ההחלטות חשובות
בקשר לסיום קשר ותחילת קשר חדש
מחייבות אתכם להחליט כעת ובמהרה.

[1ש-11

למצב הכלכלי. בזמנם, הלירה מוחלפת
בשקל, שרי־אוצר מוחלפים איש ברעהו.
הרדיפה אחרי הכסף, שיגעון הבורסה,
הלהיטות להחליף דירות, מכוניות
וריהוט, והחרדה לקיום הפיסי.
זוהי אווירה שוורית טיפוסית, המעילות
מצד אחד, והמגבית מצד שני. כל אלה
מזכירים שוב ושוב את תאריך לידתה
של המדינה. נם חוסר-רצון לוותר על
נוחות וההרגשה ש״חכסף יענה את הכל״.
הם למעשה מונעים מהעם ״לאחוז את
חשור בקרניו״ ולהתמודד עם הבעיות
כראוי.
למרות זאת אי־אפשר להתעלם מהחצ-
לחות, שגם הן קשורות בתכונות המזל.
החקלאות והאמנות — שני שטחים שבחם
ישראל בולטת במיוחד. בהישגיה
החקלאיים מפורסמת המדינה כאחת המדינות
המתקדמות ביותר בעולם בשטח
זה• הצד האמנותי-רוחני הקיים במזל
שור (הנשלט על־ידי כוכב ונוס) בא גם
הוא לידי ביטוי. אם להזכיר את המרכז
המוסיקלי שקיים בישראל. אמנים יהודים
ושאינם יהודים אוהבם במיוחד להופיע
כאן, ומרגישים את אהבת האנשים
למוסיקה. ישראל כמעט ״מייצאת״ אט-
נים. גם חתיזמורת הפילהרמונית נחשבת
לאחת התיזמורות הטובות ביותר.
גם בשטחים אחרים ניכרת האהבה
לאמנות. ונוס — שליטת המזל, כאשר
היא במיטבה — מייצגת את עיקרון
הנתינה• וכאשר מתעורר הצורך לעזור
למדינות, או אנשים שנפגעו, ישראל היא
בין המדינות הראשונות הנרתמות לעזרה.
גם בקרב העם אפשר חיה להיווכח לא
מזמן, שהאמנות והכסף מתחברים יחדיו,
במיבצע התרמות ״אמנותי״ .הנתינה, ה אמנות
והכסף, שלושת המייצגים של ה מזל,
הראו יותר מכל את הקשר של העם
למזל שור. ומה יותר מכל, מסמל את
המזל הזה, אם לא צורת הבילוי בחג
העצמאות, במימונה ובשאר חגי ישראל
— אכילה בחיק־הטבע וישיבה באחו
הירוק. וכל זאת כשברקע צליליו הבוקעים
של הטרנזיסטור כגעיה רמה.

תקופה זו מחרה, וקשה להגדירה. למעשה
חל שיפור במצב־הרוח, אך דברים בלתי-
צפויים הקורים לפתע
גורמים לתקלות ולבעיות,
ואף עלולים לש נות
את ההרגשה הכשבני
ללית.
מאחר
מזל גדי מוכרים כאנשים
המסוגלים לבנות
את עצמס בכוח־רצו־י
2בדצמבר ־
נס — עליכם להתרכז
9 :ו בינו א ר
בעיקר בהזדמנויות ה טובות
שתגענה בשבוע
זח. קשרים חדשים לפניכם, והישנים
עשויים להתחדש. הקפידו על התנהגותכס.

מתחים בבית גורמים לכם לרצון לברוח
מחבית, לשבור מיסגרות ולצאת לחופשי.
אך יש לשיס״לב
לאלה החיים עימכם
ולהתחשב בהם• אמת
שתוטח בפניכם תק־פיצכם
ממקומכם, והפגיעה
עלולה לגרום
למצב-רוח קשה. מסי בה,
המתוכננת בביתכם,
תצא שונה מתיכ-
20 בינו א ר ־
18בפב רו א ר
נונה המוקדם, מאחר
שאורחים לא קרואים
יגיעו, וייגרמו למתח ולרוגז. למרות הכל,
תושייתכם המהירה תוציאכם מהמצב.

עקרות־הבית, שמתכוננות לניקוי יסודי,
רצוי שידחו את התוכנית, משוס שאורחים
רעשניים ישנו את
סידרי הבית, וחבל על
הטירחה. אחים ואחיות
יגרמו לביזבוז זמן וכסף,
ומריבות על עניי$

נים פעוטים. אל תלכו
שולל אחרי חיזורים של
״ 1ן ניו 11
מכרים מיקרייס, מאחר
19בפב רו אר ־
שצפוייה אי־נעימות ב20ב
מרס
אשר להבנתכם את
כוונותיהם. הזמנות לבילוי
במיסעדות עלולות לגרום להפרזה
בהנאות האכילה ולריגשי חרטה על כך.

איד קרה שהבן שדן־ נעשהרוק?׳

ניסית לחסוך..
בבע הבאה רק עם קודאק.

אריא

אתה מקבל בשמחה את המעטפה עם התמונות שצילמת,
פותח, ומגלה שהילדים שלך קצת ירוקים, ואשתך בצבע בלתי מזוהה.
אתה הרי מכיר אותם ויודע שזה לא הצבע הטבעי שלהם.
איך זה קרה? ניסית לחסוך בקניית הפילם...
בפעם הבאה צלם רק עם קודאק. כי פילם קודאק המורכב מיותר מ־ 10 שכבות צבע,
מבטיח לך תמונה מרהיבה בצבעים טבעיים לפי המקור.

בקודאק£.
מצלם ס
0131

העולם

קרית-ראשון-
רובע(וגור חדו!!
ע גורב!׳ קניו ת,
טגרש׳ טניס ובריבת עוחיה,
12 דקות נסיעה מתל אביב
5.000 עוקל בהרשמה
היתרה במ שכנתאות הלוואות ותנאי ת שלום נוחים

דרוקר זכריה בוויינו חברה לבנין ועבודות אזרחיות.

בונה חברת דרוקר זכריה את שלב א׳ של
קרית ראשון -רובע מגורים חדש הכולל
דירות של 4!/2 ,4 ,3חדרים, דירות גג
(פנטהאוז) ,וקוטג׳ים. הרובע מתוכנן על ידי
חברת ״ערים״ ומשרד הבינוי והשיכון.
• מערכת צירי הליכה להולכי רגל נפרדת
מתנועת כלי רכב.
• 5דקות נסיעה מחוף הים.
• עיצוב מיוחד של ״ריהוט רחוב״ הכולל
ככרות עם מזרקות נוי.
• גינה מרכזית מטופחת ושמונה גנים
ציבוריים לשכונות.
• גני ילדים ובתי ספר יסודיים
ותיכוניים.
• בכל בנין לובי כניסה מרווח.
• חרסינה צבעונית במטבח באמבטיה
ובשירותים.
• אספקת גז מרכזית ומערכת סולרית
למים חמים.
המכירה באתר הבניה או במשרד
המכירות הראשי דרך העצמאות ,102
חיפה טל.04-510235/6 .
המכירה במסגרת תכנית הסיוע של משרד הבינוי
והשיכון לזכאים, וכן למכירה חופשית.

לקראת יום־העצמאזת וסיח[ הסידדה: הדמעות של מנהיג ההגנה
לא צולמו<,וו קולו החנוק הוקלט ־ עדני עדך את הפרק על
מילחמת־העצמאוו 1־ ידיו השמיע החנית מחרידה -
איוך חובר הימנון ..עמוד האש״ ־ מאחד׳ הקלעים של הסידרה
בן־גוריון יודע כי זו שאלה של ״עכשיו
או לעולם לא״ .ב־ 15 במאי הוא. ניצב
באולם המוסיאון בתל־אביב, קורא את
מגילת־העצמאות ומסיים קריאתו במילים:
״אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה
יהודית בארץ־ישראל — היא מדינת ישר אל!״

נזוז מפה*״

הפרק ד,־ 18 של עמוד האש מביא, תחת
הכותרת ״מגש הכסף״ (1948־ ,)1947 את
תיאור הזעם הערבי על החלטת האו״ם.
הערבים פותחים בסידרה של מעשי-
איבה, כדי למבוע בכוח את חלוקת הארץ.
בו־זמנית מתחוללות פרעות בכמה ריכוזים

הפרק ה־ 19 והאחרון של עמוד האש
מתאר, תחת הכותרת ״אנו מכריזים בזאת
על הקמת מדינת ישראל 1948 את סיפור
מיבצע־נחשון, שבמהלכו פורצים כוחות
ההגנה, וביניהם הפלמ״ח, את טבעת־המצור
על ירושלים. מכאן ואילך מתחפר גלגל

ליל ה־ 29 בנובמבר היה בבחינת חווייה,
אשר לעולם לא תישכח מלב יהודי ארץ־
ישראל. מכוניות נסעו בלילה ועוררו ב צפירות
את הנרדמים. אנשים התלבשו
ויצאו להצטרף לחוגגים. הכל חיבקו את
הכל. נדמה היה כי כל ההיסטוריה של העם
היהודי לדורותיו היתד, מכוונת אל הרגע
הזה. נראה היד, כי המילים ״להיות עם
חופשי בארצנו״ קיבלו משמעות חדשה.
בבוקר ה־ 30 בנובמבר נהרגו ראשוני
החללים של מילחמת־ד,עצמאות, ביניהם
נחמד, זלטובסקי הכהן, שנקברה על הר ד,זיתים.
ב־ 2בדצמבר יצאה הפגנת־מחאד,
ערבית אדירה משער־יפו בירושלים, והפכה
עד מהרה הסתערות אלימה על החנויות
היהודיות במרכז המיסחרי של ירושלים.
למחרת הלכה גולדה מאירסון (מאיר)
אל המזכיר הראשי של ממשלת־המנדאט,
ובידה תצלומים שהראו קצידמישטרה
בריטי, העומד והמסתכל בהמון הערבי,
.כשידיו שלובות. עד מהרה הגיב האירגון־
הצבאי-הלאומי (אצ״ל) על מעשה זה, ב־פעולת־תגמול.
כמה מאנשיו התפרצו אל
הקולנוע הערבי וקס שברחוב הנסיכה מרי
בירושלים, הדליקו את סלילי הסרט, ותוך
דקות עלה בניין־ד,קולנוע כולו באש.
מילחמת תש״ח לא פרצה בבת אחת.
פה ושם היו חילופי יריות, הצתות,׳ מעשי-
רצח, פעולות־תגמול וגמול־על־גמול. עיקר
המתיחות התפתחה בערים המעורבות, כא שר
עיקר הסבל מתמקד בירושלים, שבה
שכנו שכונות יהודיות וערביות בעירבו-
ביה. תוך זמן קצר הוקמו מחסומים. חלו נות
של מכוניות שוריינו בפלדה.

נראה יהודי יושב וקורא בידיעות אחרונות,
שהכותרת שלו מראה בבירור, מדינה
עברית!׳ .בישיבת־עבודד, ראה זאת יוסף
לפיד, שהוא איש־מעריב-לשעבר, הוא
חייך ושאל, מד, זה פה ו פירסומת לעיתון?
זה דיווח לא־מאוזן הוזכר לו שעורך
ידיעות אז היה עזריאל קרליבך, מייסד
מעריב...
״הבאנו כאן גם קטע של יומן, המראה
את הטבח שנעשה ביהודי עדן. קטע־היומן
הזה, כמו ממחיש קביעה עקרונית, שד,יתד,
לנו בעמוד האש, שבתי־ד,קברות מלאים
בסרטים שנעשו על־ידי ועדות, והכל כדי
שהם יאפשרו לעשות את ד,סידרה הזאת
מתוך איזה חופש־יצירה. שהרי בתי־הקברות
הפילמאיים האלה שימשו אותנו.
מצאנו בהם חומר לא-נורמלי. ידענו עוב דתית
על הפוגרום בעדן, אבל לא מצאנו
שום חומר קולנועי בארכיונים לסרטים.
אבל מצאנו סרט די גרוע של הדסה בארכיון
ראד, ומתוכו הוצאנו מתוק מעז. כאשר
אנחנו משקיפים לאחור אפשר לומר שכל
ד,סידרה מחזיקה סרטים נפלאים מאותם
בתי-קברות, קטעים כמו הנאום של מנחם
אוסישקין, או שאר קטעים שבעבר נראו
איומים כ, סרטי סוכנות׳ ,ובעזרתם הצלחנו

לוחמי ההגנה בקסטל, אחרי כיבושו
שונא המופתי גרם לנפילת הקסטל
יהודיים במדינות־ערב. הבריטים, השוהים
עדיין בארץ, עוזרים ליצור מצב של תוהו־ובוהו,
תוך עידוד התלקחותה של מילחמה
בין היהודים והערבים.
בתהליך הדרגתי מצליחים הערבים להטיל
מצור על ירושלים. בעולם הרחב נוצר
הרושם כי הערבים מכים ביהודים, ואין
בכוחם של היהודים לשלוט במצב. כתוצאה
מכך מנסה מישרד־החוץ האמריקאי לבטל
את החלטת החלוקה של האו״ם, ומציע
להפוך את ארץ־ישראל לנאמנות של ה־או״ם.
בשלב
זה מחליטים היהודים להפסיק את
המיגננה ולצאת להתקפה; היעד הראשון
הוא פריצת הדרך לירושלים.

המילחמה בהדרגה לטובת היהודים, בעוד
שארצות־הברית מכנסת מושב מיוחד של
עצרת האו״ם כדי למנוע את הקמתה של
המדינה היהודית.
מישרד־החוץ האמריקאי מפעיל על ה יהודים
לחצים ואיומים למען ידחו את
הכרזת העצמאות. דאגתו העיקרית של
דויד בן־גוריון היא אחת ויחידה; מה
יקרה ב־ 15 במאי, עם עזיבת הבריטים
את הארץ, כאשר מכל עבר יפלשו לארץ
הצבאות הסדירים של מדינות־ערב, בעזרת
השריון, הארטילריה והמטוסים שלהם.
ייגאל ידין, קצין־המיבצעים של ההגנה,
מחווה דעה כי הסיכויים במילחמה הם
״שקולים״.

קאוקג׳י(באמצע, חובש כפייה) עם אנשי ״צבא ההצלה״
העיר העתיקה מלאה יללות וצווחות
עורכי עמוד האש דאגו להביא את תיאור
ד,שימחה הראשונית של ליל ד,־ 29 בנובמבר.
יגאל לוסין :״באחד מהיומנים, ה מתארים
את ד,שימחה שבאה על הישוב
היהודי אחרי החלטת כ״ט בנובמבר, היה

להעשיר את ר,סידרה.״
עם פרוץ המאורעות נתן דויד בן־גוריון,
שכיהן אז כיו״ר הנהלת הסוכנות היהודית,
הוראה שקבעה: אין לפנות שום נקודת־יישוב,
אפילו החזקתה אינה מתקבלת על

(המשך מעמוד ) 13
הדעת מבחינה צבאית. הוראה זו עלתה
בקנה אחד עם הדוקטרינה הציונית הוותי קה
שקבעה כי המצב המדיני הוא פועל-
יוצא מן העובדות בשטח. סיסמת הקרב
של החלוצים ״לא נזוז מפה!״ קיבלה
במצב זה תוקף מחודש. לפיכך ציווה ב ך
גוריון שלא להפקיר 33 ישובים שנכללו,
על־פי החלוקה, בתחומי המדינה הערבית.

וידוי של נהג
אחד הפרקים המרתקים ביותר בשלב זה
של קדם־המאבק על דמותה של הארץ הוא
הליווי המזויין של השיירות. כתב עליו
יגאל אלון, מפקד הפלמ״ח, בספר מערכות
פלמ״ח :״ליווי השיירות היה, אולי, ה משימה
המייגעת והמהלכת־אימים יותר
מכל משימה אחרת במילחמה אחד מ אנשי
השיירות שהובילו מזון לירושלים,
שקטעים מעדותו מופיעים בעמוד האש,
הוא יונה גולני.

הנה קטעים נכחדים מתוד טדז־תו:

אני
מבית זרע ...בפברואר-מרס 1948
התחלתי לנסוע בשיירות לירושלים. ב מכונה׳
עם מק (דיזל) של המשק...
זה היה פחד נוראי לנסוע כל יום.
ראינו חברים שהנה רק עכשיו נפרדנו
מהם ברחובות או בעקרון, והנה בקריית-
ענבים או בירושלים הם אינם ...לירושלים
יש רק דרך אחת — דרך שער־הגיא. ב אותם
ימים לא היו ישובים באיזור הזה.
הישוב האחרון היה חולדה. מחולדה ועד
לקריית־ענבים הערבים שלטו בכל השטח...
המק היה כולו תא משוריין עם שתי
דלתות, שני חצאי־חלונות קדימה שהיו
נפתחים ונסגרים לפי המצב. אחרי רחובות
זה היה נסגר הרמטית, והיה נשאר רק
חרך קטן בגודל של אצבע, כדי להראות
לנהג את המכונית מלפנים ואת חתיכת
הכביש. בפנים היה נוצר חום איום וחושך.
כשאתה מרגיש שמשני הצדדים יורים, אז
בפנים מתהווה איזה הד כזה, שמורט לך
את העצבים.
זה היה דבר נורא לראות, שהנה אתה
נוסע, ופיתאום מכונה עולה על מוקש
ומתרסקת, ואתה לא יכול לעשות שום
דבר. אתה יכול רק לנשוך את השפתיים.
אתה יודע מי זה שמה, ואתה יכול רק
לנשוך את השפתיים. אתה יכול לבכות,
אבל אתה מוכרח לנסוע, כי השיירה מוכ רחה
לעבור, כי ירושלים רעבה...
אחר כך שאלו אותי לא פעם: מה נתן
לכם את הכוח להמשיך ולנסוע במצב ה איום
הזה ז מצבה של ירושלים!
כשהיינו מגיעים לירושלים ונכנסים ל רוממה,
וילדי ירושלים היו יוצאים מה בתים,
עוצרים אותנו, מנשקים אותנו, בו כים,
ונושאים אותנו על הכפיים, אנחנו
היינו עומדים ובוכים ביחד איתם.
לא היינו בכלל גיבורים. לא גיבורים.
נסענו, וכשהיינו מגיעים לשער־הגיא, הייתי
נכנס לפחד כזה, שזה היה נוזל ממך ממש
כזיעה, מכל הראש לתוך הצוואר.
הייתי רואה דרך החרך. לפעמים הייתי
רואה על ההרים את הערבים שיורים. או
את הרימון שהיה מתפוצץ על ידך. אבל
לא היתד, שום ברירה. היינו שרים אז.
האמת היא שאני חשבתי שרק אני שר,
עם דויד. אבל התברר שכולם היו שרים.
היינו שרים את שירי הפלמ״ח ואת שירי
ירושלים, וזה לא היה מתוך גבורה, זה
היה מפחד. מפחד שאם תעשה משהו חוץ
ממה שאתה נוהג. אז שרנו ושחנו.
למשל, שרנו את השיר של הפועל ה עברי
ששר על ירושלים של שני ימי
עבודה, שהוא רעב ולא נותנים לו יותר,
ואנחנו הפכנו אותו: ירושלים, ירושלים...
ושרנו את השיר הזה ככה: ירושלים עיר
הקודש, למה ומדוע. הוא (הפועל) היה
שר: למה ומדוע לא נתת לי שני ימי-
עבודה בשבוע? ואנחנו שרנו: ירושלים
עיר הקודש, למה ומדוע, זה נתת לי בזה
החודש, יומיים בשבוע ז וזה החזיק אותנו...
בהתחלה היינו רצים להציל את הנהגים,
ואז נפלו הרבה נהגים בגלל זה. ואז באה
הפקודה של הפלמ״ח למשוריינים: אתם
לא מתעסקים בהצלת נהגים. אתם נוסעים...
כשמכונה היתד, עולה על מוקש ומתרסקת,
על־פי־רוב היא היתד, מתרסקת בצד ימין
לתעלה, והיא היתר, סותמת את חצי ה כביש
הימני. עכשיו היינו עוברים אותה...
באחת השיירות יצאנו מעקרון בשמונה
בבוקר. כשהגענו ליד לטרון, המפקד מוציא
אותי מאחור. היה לי מק משוריין גדול,
עם טמבון גדול ורחב, והיה צריך להשאיר
מכונה כזאת הכי חזקה ...כשהתקרבתי
שלוש מאות מטר מתחנת הדלק בשער-
הגיא, עמד אוטו־קמח שהתקלקל ורתח.

איש הגנה כראשית המילחמה
״נשכנו את שפתינו והמשכ נו
מפקד השיירה עצר אותי ואמר לי לעבור
אותו, לקשור אותו ולסחוב אותו לשער-
הגיא ...רק פתחתי את הדלת לנסוע אחו רנית
ולהתקרב אליו, אז שמעתי צרור,
והצמר פגע בדלת שלי. סגרתי מיד את
הדלת וצעקתי: יורים עלי...
הצעתי למשוריינים שיעשו לי קיר עם
שלושה משוריינים במקביל אלי, עד ל אוטו
קמח ...הצלתי את אוטדהקמח ונכנסנו
לשער־הגיא, כשאני סוחב את האוטו־קמח.
התקרבנו למשאבת־המים, ואז שמענו קרב.
המשוריינים ברחו לכיוון הקרב, והשאירו
אותי עם האוטו־קמח בתחנת־המים הרא שונה...
ביקשתי
מהנהג של האוטו־קמח שיכניס
מהר את האוטו־קמח לתוך החצר, ויצטרף
אלי בתור שלישי בקבינה...
היו שמה חיילים אנגליים, ונכנסתי ל-
שער־הגיא כשאני סוחב את האוטו־קמח,
ומביא אותו למשאבת־המים הראשונה, ו לוקח
את הנהג איתי, ונכנס לאש תופת
שלא־ייאמן. השיירה בוערת, ומכל הצדדים
קופצים בחורים ובחורות ממשוריינים בוע רים•
נהגים קופצים ממכוניות בוערות ונהרגים
בתעלות. המשוריינים יורים אש־תופת,
ובתוך הגיהינום הזה אני מנסה
לתמרן ועובר אותם...
באותם הימים יצאתי באחת השיירות
מעקרון לירושלים. עד שער־הגיא היה
איכשהו. כשרק נכנסתי לשער־הגיא, היה
מתחיל מתח נוראי. כשרק היינו עוברים
את משאבת־המים הראשונה, היינו מקב לים
אש תופת מכל ההרים. המשוריינים
היו יורים אש־תופת.
באותה השיירה התקרבתי לעץ שנקרא
מעיין־השייח׳ ,וראיתי אש־תופת. מכוניות
בוערות וד,משוריינים יורים. התחלתי להת קדם
הלאה ופיתאום התרוממה לפני מכונה
ממש ועלתה על מוקש. ידעתי מיהם שני
הנהגים האלה. אולם לא היתד, כל ברירה.
עקפתי אותם, וככה נסענו הלאה, כשאש-
תופת ניתכה עלינו ואנחנו ממשיכים לנ סוע...
בקריית-ענבים
היתד, התחנה הראשונה
אחרי שער־הגיא. כשהיינו יוצאים שמה,
רטובים מזיעה ורועדים, ונושמים את ה אוויר,
היינו מתחילים לבדוק מי חסר.
מי לא הגיע. ותמיד חסר מישהו, ותמיד
נשכנו את השפתיים ולא פעם בכינו, אבל
לא היתד, שום ברירה...

מדוע גכה גלילי ז
בין ד,־ 27 במרס ל 30-במרס השמידו ה ערבים
שלוש שיירות: שיירת נבי־דניאל,
שחזרה מגוש־עציון, שיירת יחיעם ושיירת
חולדה. שלושה ימים אלה המחישו כי
שיטת ההגנה הפאסיבית פשטה את הרגל.
אסור היה להמשיך במצב שבו הפלמ״ח,
הכוח הלוחם והמאומן ביותר בארץ, מבזבז
את כוחותיו ושופך את דמו באבטחת שיי רות
ליישובים נידחים.
כך התגבשה החלטה מהפכנית: להפסיק

את המיגננה ולעבור למיתקפה, לכבוש
שטחים. זו היתד, החלטה מסוכנת, שכן
הבריטים עדיין שלטו, לכאורה, בארץ.
היעד הראשון היה ירושלים, והסרת ה מצור
עליה. למשימה זו, שכותרתו היתד,
״מיבצע נחשון״ ,רוכז כוח, שכמוהו טרם
היה בארץ: אלף וחמש מאות לוחמים. רק
בעייה אחת נותרה בכל חומרתה: במה
נלחמים.
באחד באפריל , 1948 ארבעה ימים לפני
המועד המתוכנן, באישון לילה, נחת מטוס
קונסטילישון בשדה־תעופה בריטי נטוש
ליד בית־דראס. האנשים שבאו להקביל
את פניו רקדו מרוב שימחה. במטוס היה

אותו על ;נושא זה, ישב הצלם וצילם.
ברגע שבו סיפר גלילי כיצד הוציאו אנשי
ההגנה את הנשק מתוך בטן הספינה נורה,
פיתאום התמלאו עיניו של גלילי בדמעות.
הוא סימן מיד לצלם שיפסיק לצלם.
הצלם, שלכמה שניות לא הבין מה קורה
בדיוק, הפסיק לצלם, ואיבד את תצלום
אחד הדברים הכי מרגשים שהיו לנו ב־סידרה,
את קטע־הסרט בו גלילי בוכה.
סרט ההקלטה שלנו המשיך להקליט, והוא
קלט את בכיו של גלילי, תוך שהוא מספר
,ראיתי דמעות בעיני הבחורים מיד
סימנו לצלם להמשיך לצלם, אבל כאשר הוא
שב לצלם, גלילי כבר התגבר, ואנחנו נש ארנו
עם דמעות, ובלי תמונה. אבל הצופים
בסרט יבחינו כיצד שעשינו, פריזינג׳ (הק פאה)
של התמונה, והארכה שלה, כאשר
ברקע ממשיך פס־הקול של גלילי הבוכה.״

העורך העדבי
של, מגש הכסף7
אחד מעורכי־הסרטים הבולטים בבניין
הטלוויזיה הוא ז׳אק חנא, ערבי יליד נצרת
ותושב עין־כרם, ליד ירושלים. ז׳אק הוא
עורכו של הפרק מגש הכסף. הוא מספר
על עצמו, על עבודתו, ויחסו לעמוד האש :
״אני יליד נצרת. את עבודתי בענף-
הסרטים התחלתי אצל מיכה שגריר בקט.
שנתיים עבדתי שם, ואחר־כך עבדתי ב טלוויזיה
כאסיסטנט בסרט שמיכאל לב־טוב
עשה על קיבוץ רמת־רחל. התבקשתי
להמשיך לעבוד בטלוויזיה בשירותי הערי כה׳
ומאז אני עובד שם כעורך.
״בהתחלה, כאשר שמעתי על הסיז־רה
עמוד האש, אמרתי לעצמי שאני לא רוצה
ולא מעוניין לערוך שום סרט בסידרה
הזאת. היו לי הסתייגויות. לא ידעתי גם
מה הולך שם. אבל אחר־כך, כאשר התחילה
הסידרה לעלות לשידור, והתחלתי לראות
כל מיני פרקים שלה, התחלתי לראות
את הדברים קצת אחרת.
״יום אחד באו אלי ואמרו שישנם שני
סרטים בלתי־גמורים של עמוד האש, וש רוצים
לתת לי לערוך אחד מהם, או את
שניהם. ברור שהפנייה היתה על בסים
כישורי המיקצועיים. בדקתי את החומר,
ולא הבעתי התנגדות.
״בסרט הזה אני עבדתי על חומר היס טורי.
אומנם, העבודה פגעה בי פה ושם,
ובעיקר, הטיפשות של שני הצדדים ביחד,

אנשי־שיירה כחולדה לפני היציאה
״לא שרנו מגבורה, שרנו מפחד
מיטען יקר 200 :רובים ו־ 40 מקלעים.
בוזמנית, באותו לילה, הגיעה לנמל תל-
אביב ספינת־סוחר איטלקית עם מיטען
גדול. פקידי המכס הבריטיים, אשר בדקו
אותה, אישרו את המיטען. מתחת לכמה
טונות של בצל היו עוד 4500 רובים 200 ,
מיקלעים וחמישה מיליון כדורים.
עדות מכלי ראשון על הגעת הספינה
האיטלקית מביא. ישראל גלילי, ראש מיפי
קדת ההגנה באותם ימים. בקטע־העדות
שבפרק זה נראה גלילי כאשר קולו נצרד,
וכמעט בוכה.
לוסין :״עם גלילי היה לנו כאן דבר
נוגע ללב. הוא הרי ידוע כאדם היודע
לרסן את רגשותיו. כאשר הצוות ריאיין

בסוף תקופת המנדאט הבריטי. הם יכלו
הרי לגמור את זה בלי כל ההרג והרצח.
״אני אמנם לא חייתי אז, ואיני יודע
יותר מדי על אותה תקופה. הסרט הזה נתן
לי רקע, פחות או יותר, על מה שהתרחש
אז. אני קיבלתי חומר מוכן. לא אני
עשיתי את התחקיר שלו, וגם לא אני
סיפקתי את החומרים המצולמים. קיבלתי
לידיים שלי סרט, שבשפה המיקצועית ניתן
לכנות אותו במצב של חצי רף־קט (חתוך
וערוך בגסות, מצב שניתן להביא לו תוס פות)
.לקחתי את הסרט לידיים, ביחד עם
עוזר־העריכה שלי, קובי תקוע. ישבנו
ביחד, ולמדנו את החומר.
״יגאל לוסין, יענקלה אייזנמן וגידעון

;[ זאבי הנ ה בחתיך היום דקיד •מבנזנר ודק מוד ברזד ול חו מו ת נהוע־ת ...ת?׳• ו: נ? 77י ך >71 ין^ 7. 17ך-

הפצצתת״א־למועצת הבטחון
ד אי ז ס־ ש ג * ע ל. ד א ־ ץ ־ סמני ז׳יל־דרע־שי. המלכיתי ^ירסשייס ן שיהיו! ני! דניסיסים. ד.ניתנ 1תמוס *יד י ^
י ח כו שדדשלחדדי: תישראל נר־סיים. נידי-ם ס י.ד5ש*1נ.של ר,־ ש־נ שניאש ס״סת יאויב ו פי ינו * מיי ״
ה ד ־ י -עדיה _כ ש:י ־ דדע ־ ד רכ־ם-פ הבי-יסי־ם עז׳!י־וו-לם י כיזם־ו .-ףשר:זי ד,ח ש**ח *עאדיייזןמןן •

; דחם * כ ל * ב #י -נ?זנ4*4
!) י!חט! ריייי שי י!.נא י #ניי קינ ח ן
בידי רדרשלד. גכנאית הינחות ל|ינ־ניוני־יו

^׳331 —34

ד •::כש־דשא-ן זר בריס״ס יצל תל־אביב
••!•כ• י ־ י יי ע יעל מ רי ת שיני־ז. סי מי, ל-ק .0*6* 0י( 1י עצתחןא׳ דרישתה סו כ נווו ח י חו רי ת;
ירכיסלם יי הסד.יי לס• ר:.־י.נ נס־ל• כיםחץ * .תכנסחי ; י -כבח שי ץלח ציג ;יל סדר חיי ם דיון _
לי שי ב ח דח־ שח כ ־ ילרץבש ;י * .עשיתוישדת • סצדהםקייקנ
י־-ע-־ל?יל־דיייי.

הסחיר 24 סא־י /ש גה ד־ /חל־אביב, יום א: ז! אייו עזש-ח . 1!<1 ג ,01

הבוכנות דורשת פעולה מוזירה 11

מדינת ישראל 1

מתגשם חזון הדורות: קמה

במעמד חברי מועצת־העם וקהל מוזמנים ולקול שירת >>התלוה< הוכרז על עצמאות העם בארצו והלמת הממשלה הזמנית,וי

ארצות־הברית הכירה במדינה - .מחכים להכרת ברית־המועצות ופדינות הגוש הניאבי
י חזוץ הדואות תקיכית ישראל באיצי ובמדינתו. ודין
חרנל קם והיה למניאית, היקמה מדינת ישראל בארץ
ישראל ונוסדה ממשלתה הזמנית.
.אנו סבריזקס נז * תזל הקרי. סדינה י חי די ת בארץ־ישראי* ה 1:ן

דינו! יוו * ל • —
א רבו־ דדיצרזד. ההיססירי ת שהכריז ראש רר מזלר. הז מני ת יהרו־או
ת ו״ססשלחיוז הז מני ת סר דוד בן־גורייו. בטקש הכרזת העצמאות
יי* ו*״ ו>׳ ז די ד! חש־ח. בשעה 4אחר ועה רי ם. באולם הסיזיאון. בעיר
אנ ברי תתל־ א בי ^
חדדזן קזד שוברה זדי שגי האיייס בהערע הבעי רה חנע אז. כל
ייג מוד ס באר*ס — חברי המכ שלה והמועצה הזמנית והאירח־ם דיריז־
• נים — שמו כאיש אחד עי* רגיייים. דיננות שעמי בגיל של אישר
נים ג 1ג1י דמעות חדויה. ת שואית בלתי שיסיית רעמי כת

ר־יי זי. י מי. די ביימיייח סנורים. א־ב־ייל
עבת.־׳דקה אחרי חצית לילד -בדיו ק ברג ע שגכחייס הדאנדאס

היזע׳־ על יני ־ י סייי ״וייי־יי״ י

י דני. החישה, על יד• אישיח־הנתח ס ס

§ש להכיר י א פא־ .צי בכרשיר. הזמגית של בוייגת יערא־־ .מחכים• להכרת ־ לא-זר התייעני־וח ן פ ניי*יי > ,
לסרוטן וייצמן לסרימן
אגרת רייצמן
ההכרה!
לפניי ההררד
יום םלפנ

עד אתמייי^צהרי^הידקארצית־תברית. ג־ואטאכילד ..סיי#דיד. יניז*

— אגד במדינת׳יעסד־^ .ן;/ל[ד:ים לה־דאו־ .מצד קן ן:אדה. ואיו צרשת

יתכז שהניח מיד! •

הכרזת ^הנשיא כרומאן ;
־ רגש שי רעשי יב:
י נ־שייל. גז־יי* .דש־י
רזי אל חיש־נימי ־

! שנש־יחי.

גור רום ארי. נ• לדמשלר. הנייסית1
ר!.י. ר־י7־• הייר שדעייניב *נע-־ז
רי־גר. רזיויר. וני א*:ר .־ניי ח רעיי־ 1

גי־תי של יוייצלו ווו ביימן,
ברא• תמכייח לי .141י־י•
על ידי ועהלת .1ם יכגוה
יזי לשין י*.ניח:

כותרת ״הארץ״ מן ה־ 16 במאי 1948
הסרט קולקל בהעתקה

דרורי (במאי הפרק השני של עמוד האש)
עזרו לנו. הם נתנו את הרקע. קראתי
בקפדנות את ספר־העבודה של לוסין. ה חומר
גם נראה לי אמין. אבל למרות זאת,
היו לי מפעם לפעם התעייפויות במהלך־
העבודה. זה תהליך שעובר על כל אחד
במיקצוע הזה. התעייפות שאינה נובעת
מבחינת החומר, אלא מקצב־העבודה.
״על החצי רף־קט הזה הוספנו כמה
ראיונות. את העדות של רחל מוצרי,
שהיתר! עדת־ראייה לפיצוץ בניין הסוכ נות.
הוספנו כמה אלמנטים, כמו תצלומים
של שלדי הברזל בשער־הגיא, והכל ב מטרה
לחזק את המיבנה של הסרט...״

; ,חמי שה עולי־רגל
גלמודים״
המצב בירושלים הנצורה היה בכי רע.
החורף התחזק, ואנשים פחדו לצאת לרחו בות
מחמת הסכנה. בבתים היה קר. יותר
ויותר הורגש המחסור בדלק לבישול ול חימום.
בחנויות התרוקנו המדפים. לא היה
חלב, בשר, ביצים וירקות. הרובע־היהודי
בעיר העתיקה נותק מייתר חלקי־העיר ה־
״הודיים.
בסידרת פיגועים ניסו הערבים לשבור

לא להיכנס עוד אל השכונות היהודיות.
עמדת בריטניה היתד! בשלב זה מלאת
סתירות. רווחו אז שתי גירסות. האחת:
שבריטניה מקווה, כי היהודים, משיישארו
לבדם מול העוצמה הערבית, יתחננו בסוף
לעזרה בריטית. וגירסה אחרת: שבריטניה
יוצאת כדי לחזור־ בדלת האחורית.
דבר אחד היה ברור: בריטניה סירבה
להעביר את השילטון בצורה מסודרת לשום
גורם, לא ליהודים, לא לערבים ואפילו לא
לאו״ם, למרות שהיתר. אמורה לעשות
כך על־פי החלטת ה־ 29 בנובמבר. בנוסח
ההחלטה נקבע דבר קיומה של ועדת או״ם
לביצוע החלוקה, כפי שניסח זאת מזכיר
האו״ס, טריגווה לי, בסיפרו :״ועדת־הבי־צוע
היתד! צריכה לקבל את המינהל מן
המעצמה המנדטורית, ולכונן בכל אחת
מן המדינות החדשות מועצת־ממשלה זמ נית,
ולהעביר אליהן את מלוא האחריות
על מינהל ארצותיהן...״
הוועדה האמורה התמנתה ב־ 7בינואר
. 1948 היו בה חמישה חברים: נציגי פנמה,
בוליביה, דנמרק, הפיליפינים וצ׳כוסלו־בקיה.
כינויה בפי היו״ר שלה, קרל לי־סיצקי
מצ׳כוסלובקיה, היה ״חמישה עולי־רגל
גלמודים אבל גם בכינוי זה היתד.
גוזמה, שהרי איש מן החמישה לא זכה
לעלות־לרגל לארץ־הקודש. בריטניה הו
יגאל
לוסין :״ביום הרביעי בבוקר ציל-
צל אלי חבר שלי מילדות, מחיפה, ואמר
כי קרא בהעולם הזה שאני לא הצלחתי
לדעת את מקורו של הסירטון ...הוא עצר
לרגע, ואז המשיך וסיפר לי, כי לידו יושב
האדם שצילם את הסירטון הזה. שוחחתי
עם אותו אדם, וגם חקרתי אותו, והוא
נראה לי די משכנע.
״הכינוי שלו בלח״י. היה, יואב׳ ,והוא
היה מוכר בכינוי זה. יש לו מיבטא צרפתי,
הוא סירב לומר לי במה הוא עוסק כיום,
הרגשתי את הקונספירציה של אותם ימים
בדיבורים שלו.
״הוא סיפר לי כי צילם את הקטע ב מצלמת
באל אנד הואל. התעני״נתי לדעת
ממנו יותר פרטים, מאחר שהיו כאלה
שטענו, במהלך הכנת הסידחה, כי הסרט
הזה הוא מעשה שיחזור, למרות שאנחנו
היינו די בטוחים באותנטיות שלו. שאלתי
את, יואב׳ מתי הוא צילם את זה. והוא
סיפר כי הסירטון צולם בסוף , 1947 וציין,
כי כאשר הבריטים פינו את תל-אביב,
לח״י היתד. עדיין במחתרת, אבל כבר לא
תחת הפיקוח הבריטי הצמוד. לדבריו, הוא
ישב בתוך מונית, ומדביקי־הכרוזים ידעו
שמצלמים אותם. אגב, אם מסתכלים היטב
בסרט, ניתן להבחין שהעיתון שאותו מד ביקים
הוא המעש עיתון לח״י ; ולא

הקרב על
מי שמר־העמק

לוחמים ערכייס בדיד לירושלים

״היינו עומדים ובוכים יחד איתם
את רוחם של תושבי־העיר היהודיים. ב־1
בפברואר נהרס בניין הפלסתיין פוסט
(ששמו הוחלף אח״ב לג׳ווזלם פוסט).
מכונית־מישטרה, נהוגה בידי עריקים ברי טיים,
לבושים במדי שוטרים, היתד! מעו רבת
בפיצוץ. שלושה שבועות אחר־כך
הביאו שלוש מכוניות־תופת לפיצוץ ענק
ברחוב בן־יהודה. שלושה בני״נים גבוהים
התמוטטו. האיזור כולו נראה כמו אחרי
הפצצה מהאוויר, או רעש־אדמה.
מכאן ואילך התחיל הציבור היהודי
לחשוד גם בחיילים הבריטיים, שהתבקשו

דיעה כי לא תאפשר לחברי־הוועדה להגיע
ארצה לפני חודש מאי.״״

צילום הלח״י
מתוך מוני ת
בסיקור על הפרק ה־ , 16 המאבק, דווח
על סירטון שבו נראו אנשי לח״י מדביקים
מודעות בלב איזור מגורים יהודי, מבלי
שקורותיו של הסרט פוענחו עד כה. דיווח
זה בה עולם הזה ( )2277 הביא לפיענוח.

מילחמת העצמאות היא אחד האירועים
היהודיים במאה ד.־ ,20 שכימעט ואינם מונ צחים
בפילמים. במעט החומר הקיים נעשו
כבר שימושים בכל מיני צורות ואיכויות.
יגאל לוסין :״החומר הראשוני שלנו
היה דל למדי. אנחנו מראים המון תצלומי־פילם
של ירושלים. הפרעות במרכז־המים־
הרי, שריפת בית־קולנוע רקס, קבלת־הפנים
וחלוקת אותות־ההצטיינות בארמון
הנציב־העליון ועוד קטעי־סרטים, שכבר
הוצגו בפרק הקודם, שהוא הראשון מתוך
צמד סרטי מילחמת־העצמאות. קטעים אלד.
לקוחים מתוך צילומי יומני־קולנוע ברי טיים׳
מהתקופה שבה הם היו עדיין בארץ.
הם דיווחו על עזיבתו של הצבא הבריטי,
ועל הפיצוצים הגדולים שהיו בירושלים.
בשלב זה של מילחמת־העצמאות גם אב־סלרוד
כימעט ולא צילם.
״סרקנו הלאה, והמשכנו לחפש בכל ה ארכיונים
שבעולם אחרי הומר מצולם,
ועד מהרה התברר לנו כי הארץ כימעט
ואינה מצולמת, ועיקר החומר המצולם
הוא החומר המצולם המוכר, אשר צולם
בידי הצלמים הירושלמיים. מבין הפעולות-
הקרביות שצולמו גילינו תצלומים שצילם
צוות־צילום צרפתי בקסטל, ליד ירושלים.
בסרט הזה רואים יהודים הנכנסים לכפר
הנטוש קסטל, בסוף הקרב. את הקרב
עצמו הם לא צילמו.
״יש לנו אוצר אחד: תצלומים.של קרב
מישמר־העמק, כאשר פאתי אל־קאוקג׳י
ניסה לכבוש את הקיבוץ. הסרט הזה צולם
בידי חבר־משק של מישמר־העמק, וחלקו
של הסרט משוחזר.
״יש בסרט כמה תמונות של ההפגזה
על הקיבוץ. אני מניח שקטעים מתוך

סערת־הקרב שוחזרו על־ידי אנשי־הקיבוץ,
וזד. לגיטימי. בייחוד כשזה נעשה על ידם,
על-ידי המשתתפים האותנטיים. לכן הזזנו
במיקרה זה במקצת את הקו האדום שלנו,
שהרי שיחזור כזה הוא בהחלט פקסימיליה
קולנועית של הקרב, בהשתתפות הלוחמים

על סרט זה מוסיף מפיק הסידרה, יעקוב
אייזנמן :״את הסרט הזה עשה אדם בשם
לויתן ממישמר־העמק. חלקו הגדול צולם
מיד אחרי הקרב על מישמר־העמק. זה
סרט שמצאנו בארכיון ראד, ובדוק כי רוב
המשתתפים בו אכן השתתפו בקרב על
מישמר־העמק. אבל חלקו של הסרט הוא
שיחזור...״
לוסין :״מכיוון שהבריטים פינו את ה ארץ
דרך נמל־חיפה, איתרנו כמובן בלונ דון
פילמים של חיפה. יש לנו כמה תצלו מים
של תל־אביב, וגם כמה קטעי־פילם
מכיבוש יפו, שאיתרנו בארכיון צה״ל. ה פילמים
האלה צולמו בידי צלמים חובבים
אחרי הקרב עצמו, והחומר שבהם הוא
דל למדי.״

״ א ם לא ת היו
ילדים טובים
על האופן שבו תהליך מדיני מסויים, עם.
תיעוד קולנועי, משנים את אופן הצגת
הדברים, מוסיף לוסין :״מד. שהשפיע על
אופי הסרטים היה המטמון הקולנועי ה גדול
שמצאנו בארכיון האו״ם. תוך כדי
בחינת הסרטים התברר לנו בוודאות, כי
בוזמנית התנהלה מילחמה קשה באו״ם
על עצם קיומה של המדינה. מסתבר, כי
בסערודהמילחמה והקרבות שלנו, לא שמנו
לב לקרב זה, או שהפועל־היוצא של ה תפיסה
הציונית האינטגרלית, שהכל מת רחש
אך ורק בארץ־ישראל, ושתולדות
הציונות הן תולדות הישוב, לא קלטנו
בדיוק מה שהתרחש במקביל בזירה ה מדינית
והבינלאומית.
״כולנו חגגנו את 29 בנובמבר, ואת
הקלטת החלוקה, והתעלמנו מכך שהחל
ממרס 1948 היה קיים ניסיון עיקבי לבטל
את החלטת ד.־ 29 בנובמבר. ומי עמד בראש
הניסיון הזה, אם לא ארצות־הברית, ירי דתנו?

כיום, כאשר אנחנו כל כד סומכים
על ארצות־הברית, יש חובה להראות את
הסיפור הזה מראשית , 1948 וללמוד את
זה. שהרי בארצות־הברית תמיד פעלו שני
זרמים, האחד בעדנו, והאחר נגדנו.
באשר הזרם האנטי־ציוני חש שאנחנו
נחלשים במילחמה, הוא יזם נסיון אמרי קאי
להתנער מאיתנו. היה מאבק על נושא
זה. היו איומים שעד היום מאיימים או תם,
בנוסח של, אם לא תהיו ילדים טו בים,
יפסיקו את המגביות הבאנו בפרק
הזד, ראיון עם דין ראסק, מי שהפך אחו־כך
שר־החוץ האמריקאי.
״הראיון עם דין ראסק הוא אחד הקט עים
היחידים בסידרה שבמהלכו נשמעות
שאלות הראיון. המראיינת היא לילי ריב־לין,
המראיינת שלנו בארצות־הברית, מי
שערכה בעבר הרחוק גם את הראיונות
לספר ירושלים, ירושלים של לארי קולינם
ודומיניק לאפייר. ריבלין ערכה את ה־
(המשך בעמוד )52

דק ונגד מי
השעון המתוכנן במיוחד לצעירים
היודעים להנות מהחיים
מותאם לפרק היד

דגם 725601

דג ם 7 0304

דגם 725601
שעון עצר (סטופר! כפול;
כולו פלדת אל-חלד; נגד מים
עד 20מ׳; זכוכית קריסטל;
מראה: שעות,דקות,שניות,
תאריך, יום וחודש; תאורת לילה.
אחריות לשנתיים (כולל הסוללה).

2 :י ,1מ ^ <3 1 1

8ק*ח 6ס 8סח 08

2§1-ל ־629

8£1£07

דגם 713304

1/100

קב<$7

כי! £ 21ו_!1
לחצן שעון
הע צר

שעון נשים עם תאריכון מתוכנת
0ו /\7ו\/ו 7 0ט\. 7ט?),
כולו פלדת אל־חלד; נגד מים ;
זכוכית קריסטל. מראה: שעות ,
דקות, שניות, תאריך,יום וחודש;
תאורת לילה.
אחריות לשנתיים(כולל הסוללה).

י מ ^נמס
< 0687

0816

מ 0 *7 8

^ ״ 10 7ע 1״ 3
א 1 *40א 1יו*_1

דגם 713401
שעון נשים,עם תאריכון מתוכנת

נגדמים; מצופה זהב;
זכוכית קריסטל; מראה: שעות,
דקות, שניות, תאריך, יום וחודש;
תאורת לילה.
אחריות לשנתיים(כולל הסוללה).

־ 845־¥ 799.

מבצע
מי1חד לחגי

להשיג בחנויות המובחרות בארץ. שרות יעיל ומהיר, חלפים מקוריים.

אוריינטב דיו ק בז מן הנ כון.
שעון מעולה ללא בעיות• יבוא שיווק והפצה: בני משה קרסו בע״מ״סוכגים בלעדיים של:

ארןגות ־ ה 1ברית :
קוראי עולם קטן לא הופתעו במיוחד מהסרת האמבארגו
על חיטה אמריקאית לסובייטים. המאבק האנטי־סובייטי
משמש אמתלה ואמצעי לקידום האינטרסים האמריקאיים
בעולם השלישי. המזרח התיכון, אסיה כולה, חלקה הדרומי
של אפריקה ואמריקה הלאטינית הם הזירה האמיתית
לזרוע הנטוייה של אלכסנדר הייג. מעצמות־העל תסתדרנה
ביניהן, בסופו של דבר, אך בינתיים מאלף הייג את ישראל
ואת מצריים.
בגין כבר הצהיר, שאין סיבה לעימות עם ארצות-
הברית בנושא מטוסי אייווקס לסעודיה. וזאת, תמורת
יד חופשית למתנחלים בגדה ולרפול בדרום־לבנון.
המצרים הבטיחו להייג בסיסים בראם באנאס, נגד
דרום־תימן, אתיופיה ולוב: ובשדה־עציון, כדי להגן על

אילוף

ובדעת־הקהל .״גם אם ינצח מיטראן, יחזיק ז׳יסקאר ב נשיאות,״
התלוצץ השבוע עיתונאי אמריקאי .״הוא יישאר
תמיד נשיא מועדון המעריצים שלו.״
כית בבורגונדי. אבל לז׳יסקאר, שזכה ב־ 28 אחוז
מקולות הבוחרים בסיבוב הראשון, יש עדיין קלף מרשים :
השיגשוג במשק הצרפתי, שהוא נחלתם של רבים, חרף
מוקדי המצוקה והאבטלה בחלק התחתון של הסולם ה חברתי.
ההכנסה לנפש בצרפת זהה לזו שבארצות־הברית,
ועולה ני־וס/ס 60 על זו שבבריטניה! מיספר בעלי הרכב בצרפת
הוא הרביעי בגודלו בעולם. הצרפתים מחזיקים בשיא
עולמי בבעלות על בית שני, בדרך כלל בכפר. אפילו
למנהיג הקומוניסטי, ז׳ורז׳ מארשה, יש בית כזה ב־בורגונדי.
הנכס
העיקרי של ז׳יסקאר הוא שליטתו בכלי־התיק-
שורת הממלכתיים. הטלוויזיה והרדיו הצרפתיים משרתים
את השילטון, והראיונות עם המועמדים היוו תשדיר־שירות
ברור לנשיא. עם זאת תולים הסוציאליסטים תיקוות רבות
בשני גורמים חשובים: אישיותו של הנשיא, שמרתיעה
בעיקר את מיליוני הבוחרים החדשים, ובעיית האבטלה.
1,650,009 המובטלים מהווים צלקת מכוערת על סיפור
ההצלחה המתוק של דיסקאר. מיטראן ינסה לנצל את
בעיית האבטלה כמיטב יכולתו.
כדי לנצח בבחירות זקוקים הסוציאליסטים לקולות
הקומוניסטים. ז׳ורז׳ מארשה כשל בבחירות. התעמולה
הפופוליסטית והפשטנית שלו, שגבלה לפעמים בגזענות,
הנחילו לו ביזיונות חמורים. הקומוניסטים זכו בקצת יותר
ממחצית הקולות שקיבלו יריביהם בשמאל, פצע צורב
שלא ישכח במהרה. אבל הקומוניסטים, שנחלו את המפלה
הכבדה ביותר מאז , 1945 זכו, בכל זאת, ליותר מ־ 15 אחוז
מקולות הבוחרים.
מיטראן יצטרך לשלם מחיר כבד מאוד כדי שהמפלגה
הקומוניסטית תמליץ עליו במאבק נגד יריבו מימין.
הבטחות נדיבות מדי עלולות להבהיל את הבוחרים הוורד-
רדים ,״השלום עכשיוניקים״ של צרפת. התעלמות ממארשה
תוביל לתבוסה.
אבל גם למארשה יש בעיה חמורה. ברור שהוא רוצה

נשיא מצריים אל־סאדאת
רשיון מוגבל להשתולל בלבנון
סעודיה. כשיא מצריים, אנואר אל־סאדאת, דרש מד.אמ־ריקאיט
בקשה בכתב לשימוש בבסיסים, והשמיע באוזני
הייג דרשה נלהבת על ריבונות ארצו.
הייג לא התרשם. הוא יודע שהמצרים מעוניינים
בנוכחות אמריקאית בארצם, בעיקר כדי להשיג את הממון
הרב שהובטח לסאדאת. המדיניות האמריקאית כלפי סוריה
היא יותר מבוקרת. הייג אמנם רואה בסוריה בסיס
סובייטי, אבל הוא יודע שחאפז אל־אסאד מוכן לפרוק
את עול חסותה של ברית־המועצות בהזדמנות הראשונה.
תורכיה, מצריים, סומאליה, סודאן, ישראל, סעודיה,
מדינות המיפרץ, ובמידה רבה גם ירדן ועיראק, כבר
נרתמו למרכבת מדיניות החוץ האמריקאית. הרעשים ה יהודיים
והישראליים בעניין המטוסים לסעודיה נראים
בעיני הייג כמיטרד מעצבן, אבל בלתי־נמנע. הבטחות
על ״עיכובים״ ,ורשיון מוגבל להשתולל בלבנון, הם מחיר
זול עבור האמריקאים. תהליך אילוף הסוררות נשלם מזמן.

צרפת: ס 1ד הקסם
של הבורגני
יועציו של המנהיג הסוציאליסטי פרנסואה מיטראן
מאמינים הפעם שיש בכוחו של מועמדם לצמצם את הפרש
הקולות בינו לבין הנשיא היוצא, ואלרי ז׳יסקאר ד׳סטאן,
ולנצח בבחירות ב־ 10 במאי.
רק 425 אלף קולות — אחוז אחד — הפרידו בין
השניים ב־ . 1974 אם ינצח הנשיא, מדינאי מוכשר שהחל
לגלות בשנים האחרונות סימנים של שיגעון גדלות, מלווים
בסממנים של שחיתות אישית, הוא עשוי למשול לאורך
תקופה ארוכה 1988—1974 זה נשמע יותר כציון־דרך
בקורותיו של מלך אבסולוטי, מאשר תקופת כהונה של
נשיא נבחר.
ז׳יסקאר התחיל את דרכו הפוליטית כסופר־ליברל,
מעין אמנון רובינשטיין צרפתי. מאבקיו לליברליזציה של
חוקי ההפלה ולהצערת גיל הבוחרים (מ־ 21ל ) 18-הקנו
לו אהדה רבה במרכז הליברלי, שמאס בעודף הסמכותיות
ובנטיות כימעט־מלוכניות של הגוליסטים. בשלב מאוחר
יותר קסם ז׳יסקאר לבורגנות הפינאנסית, כאשף כספים
השולף יוני זהב מתוך כובעו. בשנים האחרונות החל
נוקט בגינוני מלכות, מגלה זילזול מוחלט בכלי־התיקשורת

הסוררת

108? 0^111
יותר פרו־ישראלי מדיסקאר, אך הוא תומך, כמובן,
במדינה פלסטינית לצד ישראל.
קשה לצפות לשינויים מיבניים בתחום הכלכלי-חברתי,
מילבד יתר דגש על ניהול עצמי ומאבק יותר תקיף
ומתוכנן באבטלה. לעומת זאת יהווה ניצחונו של מיטראן
תרומה מוראלית רבה לשמאל העולמי, בעידן קודר זה
של רגן—הייג—תאצ׳ר—ז׳יסקאר.
בחירתו מחדש של ז׳יסקאר תאשר מחדש את המדיניות
הנוכחית, את הציניות בזירה הבינלאומית ואת הרעש
הגדול סביב דמותו של הנשיא, הגובל בפולחן אישיות.

3 ..ו שו 1י 1ש חו רי
עומד ב חו ר
קוראים שעקבו בדאגה אחרי התבטאויותיו של
יו״ר הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטה העברית
בירושלים, ישראל כץ, יופלו, אולי, להתנחם במידע
שגם בבריטניה יש לו אחים־לדיעה.
סטודנט יהודי צעיר, מייקל פהן, השתתף השבוע
בוועידת הסטודנטים השמרניים בשפילד, צפון״אנג-
ליה, יידהם להיווכח שהרוח הכללית שנשבח שם
היתה ימנית־קיצונית, עד לגבול הפאשיזם. כהן עצמו
״שוחד״ על־ידי יו״ר ההתאחדות, ימני קיצוני בשם
פיטר יאנג, להשתתף בוועידה, לייצג קולג׳ שאינו
קיים ולהצביע עבור סיעת הימין הפרו־תאצ׳רית.
אך השחיתות היתה רק תופעה שולית בוועידה.
כהן מציין בדאגה את האווירה הגזענית ואת הרוח
הפאשיסטית ששררו בוועידה. צירים רבים לא הסתירו
את אהדתם לתנועה הניאו״נאצית, נאשיונל
פרונט. נציגים מתונים יותר, בעיקר תומכים של
ראש הממשלה לשעבר אדווארד הית, הושתקו באורח
אלים. פלוגות־סער של הימין צעקו במקהלה
״סוטה קומוניסטי״ ו״הומו־סכסואל״ לעברו של
כל נואם שהעז להביע דיעה ליברלית או אנטי גיזע-
נית. הנסיון של ״השמאל״ (שמרנים מתונים) ,להביע
את דיעותיו באמצעות הצגת תיאטרון חוסל בפלישה

זוו 0ק קוו 5
מועמד סוציאליסטי מיטראן
מאושה לא מפרגן
מאוד שמיטראן יובס. ניצחון הסוציאליסטים יהפוך אותם,
להלכה ולמעשה, למיפלגה ראשית של השמאל הצרפתי.
מארשה מעדיף בוודאי עוד שבע שנים תחת ז׳יסקאר. אלא
שתמיכה קומוניסטית גלויה בימין עלולה להבריח עשרות
אלפים מצעירי המפלגה, פעילים מסורים וממושמעים, אבל
גם אינטליגנטיים וביקורתיים, משורות המפלגה אל עבר
השמאל הקיצוני ואל מחנה מיטראן.
אין ספק ש״מארשה אכל אותה״ .עד ה־ 10 במאי עוד
יחזרו אחריו, אבל בתנועה הקומוניסטית הבינלאומית
כבר מתכוננים למאבק הפנימי שילווה את הדחתו הבלתי-
נמנעת.
פולחן אייטיות. גם ז׳יסקאר זקוק להמלצת יריבו
הגוליסטי, ז׳אק שיראק, שזכה בהישג מרשים — 18 אחוז
מקולות הבוחרים. שיראק מתעב את הנשיא באורח אישי,
מאז אילץ אותו ז׳יסקאר להתפטר מראשות הממשלה,
לפני חמש שנים. אבל כאן אין גלולה אידיאולוגית מרה
במיוחד. ז׳יסקאר ושיראק רצו במצעים כימעט-זהים.
רוב הגוליסטים יצביעו, קרוב לוודאי, עבור ז׳יסקאר.
אם ייבחר מיטראן (והסיכויים הם, שוב, שווים כימעט
לחלוטין) ,לא תשתנה מדיניוודהחוץ הצרפתית באורח
מהותי. האינטרסים הצרפתים ישארו בעינם. צרפת תשאר
בנאט״ו, מעמדה בעולם השלישי יתחזק וחילוקי הדיעות
עם ארצות־הברית עשויים להתחדד קצת. מיטראן נחשב

! £ 0111*5אז
סכסיזם בוועידת הסטודנטים

השמרניים

לממן הקיצוצים בתקציב !

אלימה של אנשי ימין, בהם גם ניאו־נאצים. בהזדמ נויות
אחדות שרו אנשי הימין (שהיו רוב מכריע
בוועידה) שירים היטלראיים — כ״בדיחה״ .אבל
השיר הפופולארי ביותר הושמע שוב ושוב לפי נעימה
של הפינק פלוייד :״אנו לא זקוקים לכושונים
ושחורים, ולא לזרים העומדים בתור לקיצבת אבטלה״.

א1111יסב עו ל ם

אלנסנוו ודג: ואשי זומולים
שר־החוץ האמריקאי, אלכסנדר הייג, חד חידה לעמיתו המצרי,
כאמאל חסן עלי, שגם הוא גנרל .״מדוע״ ,שאלו ,״מוכנים המימשלים
של מדינותינו לשלם כל כך הרבה עבור ראשיהם של גנרלים?״
ענה המצרי :״אומר לך מדוע, משום שהגנרלים מעולם לא עושים
שימוש בראשיהם בעת שרותם הצבאי, כך שיש להם ראש טרי.״

מקסים שוסטקוביץ: אכסודוס קשה
המנצח מקסים שוסטקוביץ (מימין) ,עם בנו דימיטרי (במרכז) ועם המנצח על התיזמורת הסימפונית
הלאומית בוושינגטון, מסטיסלב רוסטרופוביץ׳ (מ שמאל) ,היו מאושרים. חרף קשיי היציאה מברית־המועצות,
החליטו בנו של המלחין הידוע ונכדו להשאיר את כבודם מאחור (למקסים הגרוש יש ברוסיה רק אחות-
נשואה אחת) ולבק^ אזרחות בניו־יורק. מבחינה מוסיקלית הדרך כבר סלולה. מקסים ינצח על
התיזמורת הסימפונית מלונדון, במלאת 75 שנים להולדת אביו •,דימיטרי שוסטקוביץ. בחודש הבא יופיע
עם התיזמורת הלאומית בוושינגטון. זו תהיה הופעתו המיקצועית הראשונה בארצות־הברית.

הר גוודשגיוס: הגנתה התוונית
מי שנתגלתה על־ידי הבמאי אלברטו לטואדה בסירטו ״החתיכה״
היא החתיכה התורנית, המפתה במאים ומעצבי־אופנה בפאריס של
היום. צרפתיה מצד אמה, ואחייניתו של המיליארדר האנגלי ג׳ימי
גולדסמית, הפכה קליאו, ששהתה לפני כמה שנים כמתנדבת בקיבוץ
ישראלי, לאהובת צלמי־האופנה הפריסאים.

ניטו שסואוס: שנית שטואוס וא יסד בנח
פיטר שטראום יכול היה להיות מאושר. בגיל 34 סיים את הסרטת הסידרה מצדה, קיבל את
האימי עם הופעתו בגריקו מייל, זכה בחוזה מצויין עם חברת טלוויזיה המבטיחה לו סכום עתק
הופעות במהלך השנה הקרובה, וחוותו שבצפון לוס־אנג׳לס ממש פורחת• ובכל זאת קרה משהו
תוכו. שטראוס תיכנן לשאת לאשר. את ידידתו, הדוגמנית שאנה הופמן (עימה ביקר בישראל).
שברגע האחרון אסר :״פעם אחת שגיתי, ואיני רוצה ליפול שוב בפח,״ וסרב להתחתן.
פרס עבור בתוך אלא

לינדה וסל נסר• 01 ילדיהם, בתרה נרי גגו ססאר, אוליביה זג׳זרגי האויסוו: החתונה ה מאחדת
תריסר שנים חלפו מאז נערך האיחוד האחרון של הביטלס, ועתה זה קרה שוב׳.
שתי החיפושיות באו לטכס החתונה של חברם, התייצבו לימינו במישרדי־הרשום
שבעיריית לונדון• אם כי השלושה השתדלו שלא להבליט את היעדרו של חברם המנוח,
ג׳ון לנון, והצטלמו עם בני סישפחותיהם ליד עוגת־כלולות במועדון ״מייפייר רגס״,
היה משהו מלאנכולי באומרה. היעדרה של יוקו אונו, שהוזמנה לחתונה, אך לא נענתה,

בוים

חבת

במסיבה זוהרת שנערכה לא מכבר בקהילת הכוכבים של קלי פורניה,
הופיעה השחקנית הבלונדית בריט אקלנד בת ה־( 38 אשתו
לשעבר של פטר סלרס) ,עם בתה ויקטוריה מריה בת ה־ , 16 שהיא•
בתו של סלרס.

בלט לעין. הכלה, ברברה באך, לבשה שימלה שעוצבה על־ידי עמנואל, המעצב שנבחר
על־ידי דיאנה ספנסר לעצב את שימלת הכלולות המלכותית. למזלה של ברברה הוזמנה
שימלתה לפני שהוחלט בארמון על תוכניותיה של ארוסת הנסיך. שאם לא כן, אין
ספק שהמעצב לא היה מצליח לבצע את ההזמנה — שכן דייוויד עמנואל פשוט
מרותק לחצר.

כל 1ני \ז\ ויין: כן תכריס את הזונס
שישה מתוך שבעה בניו של ג׳ון ומין (משמאל לימין) :מלינדה, איתן, פטריק, מריסה, מייקל, וטוני
(אסיה היתד. חולה באותו יום) השתתפו בטכס חנוכת המרכז הרפואי לחקר הסרטן שעל שם אביהם,
באוניברסיטת ידסי־אל־איי. למעשה חנך ומין את המרכז בעודו בחיים, ב־ , 1979 כשהיה כבר חולה.
דיוקנו נראה במרכז.

11*111111ב שו ס

נזר״ב ובדתונדו: חן־חאן xשת״ם
שני מאורות, קרובים זה לזד. גיאוגרפית במשך עשרים שנה, לא
נפגשו איש עם רעהו אלא עתה. רודולף נורייב, הדון ז׳ואן בכורי אוגרפיה
של עצמו, וז׳אן פול בלמונדו, הדון ז׳ואן הבלתי מוכתר
של הבד הצרפתי, שבא לברך את הרקדן ביום הולדתו ה־ .42 לפי
הבעת פניהם היתד, זו פגישה לבבית.

ליידי ריאנה בנסר: תרגיל יר״ס למלכה ו1ת״דרו
ארוסתו של הנסיך צ׳ארלס החלה מתרגלת את נוהגי הבית־הפתוח בנוסח באקינגהם• דיאנה, הידועה
כביישנית, היססה תחילה ללחוץ את ידי מברכיה הרבים מול המצלמות. ובכל זאת, בקבלת־פנים שערכה
המלכה אליזבט בטרקלין המוסיקה שבארמון, השתררה אווירה נוחה ודיאנה היתד, נינוחה. מאוחר יותר,
כשביקרה עם הנסיד בקולג׳ המכין את שומרי המלכה, ניגש אליה ניקולם הארדי, סטודנט בן , 18 וביקש :
״המותר לי לנשק את ידה של מלכתי בעתיד ן״ דיאנה לא ענתה במילים, אך הושיטה ידה ברצון וחייכה
בהנאה גלריה.

1x300׳ מגונאקו: נד החדים 1x3

לחתונת הכסף של הנסיך רנייה ורעייתו גרייס ממונאקו היה
ציביון הוליוודי למהדרין. כל המישפחה הגיעה ללוס־אנג׳לם, וסטפאני,
|הצעירה בילדיה של גדיים, זכתה בתשומת־לב מיוחדת מצד שניים
מ״דודייז״ ,ששימשו כסנדקים מאז ילדותה: קרי גראנט (בתמונה
1העליונה) ,שהופיע עם גריים בתפסו א ת׳ הגנב 1955 וגרגורי פק
(בתמונה התחתונה) ,אחד מידידיה הנאמנים של גדיים.

כרמתה אונאסיס: לברוח לתור ומור
כריסטינה אונאסיס (היום בת )301 ויקירה האחרון, ניקי מברוליאון (בן ,)21 שומרים בדרך כלל
על סודיות מירבית. ניק, בנו של איל־הספנות הבריטי מאנואל מברוליאון, מעדיף שלא להיקלע למירדפי
העיתונאים, בגלל סלידתה של כריסטינה מן המעקב המתמיד. ובכל זאת לא היה מנוס מחשיפתם בצוותא,
כשהגיעו לנמל־התעופה שארל דה־גול בפאריס, שבו נודע להם על ההתנקשות בחייו של רונאלד רגן.
הם נראו מודאגים, ואחרי שנרגעו יצאו מן השדה במכוניות נפרדות. בבל זאת עקבו אחריהם הצלמים
(בתמונה) ,עד שהגיעו שוב, בצוותא, לאותו המקום: מגורי כריסטינה באבניו פוש ;88

*?..אין בעיות, את הטמפון של טמפקס
אני פשוט לא מרגישה.
זה מה שטוב בטמפקס. אבל אני קצת..
אין מה לדאוג,זה בטוח במאה אחוז.
החוט של טמפקס תפור בתפר כפול.
ו אין הוא סופג?
מצוין, בגלל ההרכב המיוחד
של טמפקס, לעומת טמפונים אחרים ...מסתבר שאין כאן
חוכמות, מה שטוב בטמפקס הוא הטמפון עצמו.
עד שלא מנסים לא יודעים. אתעודיוצאתעם החבר
הראשון שלך? השתגעת,פגשתי מישהו
גזעי באמת. הורי הגיעו, אני
אתקשר אליך אחר כך **
מה שטוב כטמפקס
הוא הטמפון
מה יש בטמפון של ט מפקס שהפך או תו
לטמפון הפופולרי ביותר בעולם?
יש בו כל מה שחייב להיות בטמפון מעולה
כי בטמפקס חשבו על כל פרט :
הטמפון של ט מפקס מורכב מכותנה וגם
זהורית לכן הוא בעל כושר ספיגה מעולה,
ואת יכולה להרגיש בטחון מלא
בעת השימוש בו.
החוט בטמפון של ט מפקס
תפור בתפר כפול — בניגוד
לטמפונים אחרים —

כך שאת יכולה להיות שקטה לחלוטין.
בעת הספיגה מתרחב הטמפון של ט מפ קס גם
לאורך ולכן אין את מרגישה אותו בעת
השימוש ובעת הוצאתו.
ב ט מפקס חשבו גם על מוליך־ההחדרה
המיוחד, הדואג להוביל את הטמפון בדיוק
עשרות מליוני
למקום הככין.
נשים ברחבי העולם משתמשות
בטמפקס, הן אינן יכולות
לטעות כל חודש.
לכבוד אינוו סט אי מפק ס בע״מ
(יבואני טמפקס) ת.ד6080 .
תל־אביב מי קוד 61060
נא לשלוח לי חומר הסברה
על השימוש בטמפוני טמפקס
ודוגמאות חינם 1-1
שם כתובת

גיל

ארי אל׳

מאי*

חדש מבית כתר פלסטיק:
צידנית - 33 היחידה המיוצרת בישראל עם בידוד פוליאוריטן המבטיח שמירת קור מעולה
ידית מיוחדת מותאמת לנשיאה גם ע״י 2אנשים. כושר הקיבול הגדול ביותר.
טרופיקל -מיכל רב תכליתי לשתיה קרה וחמה, בגדלים 5 :ו־ 8ליטר.

מ ^ 11י*ז *•

בידוד פוליאודיטן חדשני עיצוב מודרני, כולל סט כוסות.
קופסאות ואקום -רעיון אמריקאי לאטימה מושלמת ולשמירה על טריות המוצרים.
בד וכוסות אקריליק -עיצוב מרהיב, מהומרים מעולים, לשתיה קרה וחמה.

כ תר פלסטיק החברה המובילה בישראל במוצרי איכות מפלסטיק למשפחה ולבית

.אנ שי ם .
! 9בוועדת־החוץ והביטחון
נשמעו השבוע ויכוחים קו לניים.
הדיון נסוב על ההיס טוריה
של עם־ישראל. י־אש־הממשלה,
מנחם בגין, אמר
ליושב־ראש מיפלגת־העבודה.
שיטעון פרם, כי ההאשמות
של המערך נגד הליכוד בד בר
ההתפרעויות בחגיגות ה
בי-ין
התחיל להבין את רבץ ע ל פרס, וניצר בך
אלי שר לא ענ ד ה את התכ שיט שקנה לה בעלה

נך אצל מנחם בגין .״נתנו
לך קולאז /כי זה יותר קל
לשאת אותו במיזוודה במקום
אלבום מלא תמונות מכל ה אירועים
האלה,״ אמר לו צלם־
הלישכה, יעקובסער.
| באותה מסיבה אכלו,
שתו ורקדו כל האורחים. ד,פ־תעת־הערב
אחת האורחות, ש־

שם הכיר לראשונה וריאיין
א ת תחסין בשיר, שהיה
אז דובר של הנשיא המצרי,
אנוור אר־סאדאת. עכשיו
נסגר המעגל לגבי דן. במכון
למחקר בוושינגטון, שאליו
הוא נוסע, ושם יהיה הנציג ה ישראלי
במחקר על תהליך־הש-
לום, יהיה בשיר הנציג המצרי.
את אמריקה ייצג הארולד
סונדרם, מי שהיה עוזר שר־החוץ
לענייני המזרח־התיכון
בממשלת ג׳ימי קארטר.

כאשר יצא מנחם בגין
השבוע, מלישכתו ראה את
את שלישו של הרמטכ״ל מח בק
את מזכירתו, יוגה קדי־מוכיצקי.
שאל אותו בגין:
״אתה נשוי?״ השליש הסמיק
וענה לו :״לא.״ אמר בגין:
״טוב מאוד, גם יונה לא נשו אה,
ואני מאוד רוצה שהיא
תתחתן.״ העירה יונה לשליש:
״נפלת בפח!״
9ח״ כ עדי אמוראי
קיבל השבוע שי — כיפה
סרוגה, שעליה רקומה המילה
הללויה. עדי סיפר כי הוא
חובב שירים חסידיים, ואת
המתנה שלח לו דויד ויינ*
קרגץ, מנצח חבורת־הזמר
הללויה. את הכיפה סרגה עבורו
אחת מזמרות המקהלה,
ליאורה ברגר מבני-ברק.
! 9אל הוועדה המסדרת
של מיפלגת־העבודה באו מיש־לחות
שונות מכל חלקי הארץ,
כדי להמליץ על הצבת אנשים
שונים ברשימה של חברי־הכנ־סת
לקראת הבחירות הבאות.
בין הבאים היתח גם גאולה
חכקין, מפעילות נענז״ת. היא
פנתה אל חיים כר־ לב ואמ רה
לו :״אני רואה כמה ש אתה
עייף, אני מוכנה להחליף

שחקן כדור־מים בנבחרת ישראל השתתף
1 *11111ן, ך 1
במישחק, שנערך בטבעון, עם מלאת שנתיים
| 1 |# 111 להירצחו של אחיו, דני הרן, בפיגוע מחבלים בנהריה. על הגדר
המקיפה את בריבת״השחייה הונצחה תמונתו של דני, שנרצח
ביחד עם שתי בנותיו. לרוני עוד שני אחים, שניהם שחיינים. האח
הבבור, ברוך קרן, היה מאמן נבחרת ישראל בבדור״מים, ואחיו
האחר, סמי קרן, משחק גם בן בנבחרת ישראל בבדור״מים.
אותך. אני אעשה זאת כמו בכל בבית לוויות, ואכריז
פעם, :המנוח ־מר איקס לא
התקבל! קרובי הנפטר הבא,
בבקשה!״ כאשר נשאלה מדוע
תעשה זאת דווקא כך, השיבה
חבקין :״בלאו־הכי כל מי
שבא לוועדה זו בא במצב־רוח
עגום, משום שסיכויי המועמד
שלו ברשימה לכנסת אינם
ריאליים.״

סגן״נשיא האוניברסיטה העברית

ומי שהיה שגריר ישראל בארצות-
4 1 ! 111/1 111ן
הברית, באשר גולדה מאיר היתה ראש־המנישלה הודיע לשימעון
פרס, בי הוא מאמין בניצחון מוחץ למיפלגת העבודה, וכי הוא
מובן להיות מועמד מיספר 61 ברשימת המיפלגה לבנסת. קרוב
לוודאי שישימו אותו במקום ריאלי יותר. השבוע הוא בא לפתיחת
מועדון־לילה חדש במלון ״הילטון״ בתל״אביב, ובעוד בולם רקדו,
עסק דיניץ בשיחות ענייניות עם במה מן העיתונאים שהיו במקום.
מימונה הן כמו עלילת־דם.
אמר פרס :״אתם לא עוס קים
בעלילות-דם?״ בגין :
״מי אמר לי כי בעניין אלט־לנה
היטעו את דויד בן־גור־יון?״
פרס :״מי אמר לך?״
בגין :״אתה אמרת לי !״
פרס :״לא נכון!״ בגין :״מה
לא נכון? באת אלי הביתה
בתל-אביב, ואמרת לי באופן
מפורש שחקרתם בעניין אלט־לנה
והגעתם למסקנה כי אנחנו
הטעינו את בן־גוריון.״ פרס :
״יש לך שמיעה סלקטיבית!״
בגין :״אתה מכחיש זאת?
עכשיו אני יכול להבין מדוע
יצחק רבץ כתב עליך מה
שכתב בספר שלו!״

! 9בביתה ש ל טלי שליו
בהרצליה נערכה השבוע מסי-
בת-פרידה לדן פתיר, יועצו
של בגין לענייני עיתונות. טלי
היא העוזרת של פתיר במיש־רד
ראש־הממשלה. למסיבה
באו ידידים של דן מהלישכה
ואנשי־התיקשורת. פתיר קיבל
מתנה מקורית ממחלקת־ד,צ למים
של לישכת העיתונות
הממשלתית — קולאז׳ ובו
100 צילומים ממרבית האירו עים
שבהם השתתף בשש הש נים
האחרונות, בתחילה אצל
ראש־ממשלה יצחק רבין ואחר־ה
עו ל ם הזה 2279

9 :ד״ר רפאלה ביל־

רקדה ריקודי־בטן. בתום המ סיבה
הודיע יחיאד קדי שא
אני מזמין את כל
האורחים שכאן למסיבה שתי ערך
באחד במאי , 1982 כאשר
יעל ודן פתיר יחזרו משהותם
בוושינגטון, בביתה של טלי.״

9העיתונאי אדרי פורת,
שיחליף את פתיר בתפקידו,
סיפר כי קיבל חופשה מן ה-
צהרון ידיעות אחרונות חופשה
לשנה אחת בילבד.

השגריר לשעבר במצ
אליהו
כן־אלישר,
ניצח, באו בחצות

ריים, ואשתו למסיבה. ניצה ענדה על צווא רה
ענק מזהב וסיפרה ש בעלה
קנה אותו במצריים, אך
שם לא יכלה לענוד אוהו,
אלא רק כאן .״בהתחלה נעלב
בעלי וחשב כי הענק אינו
מוצא חן בעיני, אך הסברתי
לו כי לענוד תכשיט זה במצ ריים
זה״ כמו לענוד חנוכיה
בצבע קיטשי ירוק בישראל.
אך מאז שחזרנו ארצה אני
עונדת אותו בכל הזדמנות.״
! 9גם גדי צה״ל ערכו
לפתיר מסיבת-פרידה. דן עבד
שם בזמנו ככתב. הוא סיקר
עבור התחנה את ועידת־ג׳נ־בה
ב־ 1973 בשידורים יומיים.

בנו בן ה״ 11 של ח״ב חיים קופמן מתבונן
11ו 1ן1¥| 111
בפיסלון בצורת נבט, שקיבל אביו מאת

הנציג הדני בשגרירות הדנית בישראל. הפרס ניתן מדי שנה לחברה
המצטיינת בסחר חוץ עם דנמרק, וקופמן קיבל אותו בגלל פעילותו
בהחדרת מוצרי לגו בישראל. הלגו נוצר בבפר קטן בדנמרק
בשם בילונד. אסי שאל את אביו, מה הקשר בין הנבט ללגו,
ואביו הסביר לו בילמעשה אין כל קשר, אן הפרס ניתן
בבל שנה למוצר אחר. קופמן מבנה את הפרס הזה באוסקר הדני.

סקי, מרצה בחוג למדעי־ה־מדינה
באוניברסיטה בירוש לים,
פנתה אל ח״כ חיים בר־לב
ואמרה לו :״חיים, אני
מתחתנת ביום שני בשעה 4
אחרי־הצהרים, ולא אהיה ב ישיבת
המרכז של מיפלגת־העבודה
שבה ישובצו המקו מות
לכנסת. אך גם הרב נ־חם
הבחן לא יהיה בה, כי
הוא משיא אותנו.״ מיד הוחלט
במיפלגה להקדים את הישי בה
ל־ 2אחרי־הצהריים. אמרה
בילסקי :״יופי, הכהן יחזור
מן הישיבה ויוכל לומר לי
באיזה מקום הוצבתי ברשימה,
וזו תהיה מתנת המיפלגה ל חתונה
שלי.״ בילסקי, הנמצאת
בשנות ה״ 40 שלה, נישאת ל פרופסור
גחום כן־ חור, מנ תח
פלאסטי.
׳ 9הפירסומאי דויד אד־מ
ץ בילה את סוף־השבוע ה אחרון
באילת, שם התערב עם
אחד מעורכי־הדין של אילת
על סיכויי הליכוד בבחירות.
ארמון טען כי הליכוד יקבל
25 נציגים בכנסת, ואילו עו־רד־הדיו
טען כי הוא יקבל 20
נציגים. ארמון קבע כי עבור
כל מנדאט נוסף, מעל ל־,25
הוא יקבל מעורך־הדין 100
שקל.

213

11 ,7 0 1 0ל
אוהב אותי.
^ דוהים
עובדה, הוא סידר לי
מזג אוויר משגע,״ סיפרה אשת
יחסי־הציבור, מירי זכרוני, לכל
האורחים הרבים שבאו לחגוג עי-
מה את יום־הולדתה. מירי נולדה
ב־ 1במאי וחברתה הציירת, עדית
פאנק, נולדה ב־ 4במאי. לכך הח-
ליטו השתיים לערוך מסיבה לכל
החברים שלהן בדירת־הגג של
עדית ובעלה, אבי, ברחוב שמעון
התרסי בתל־אביב.
מזג־האוויר היה אמנם משגע,
והאורחים שבאו עסקו בזלילה
(ובשתייה הגונה, כשעל המוסיקה
ן מנצח ראובן לוי, קריין מקול
השלום, שהביא עימו את תקליטי
הדיסקו החדישים ביותר.

1האורחים העליזים הביאו למירי
ולעדית כל מיני בשמים ומתנות
אחרות, אך מי שספגה את כל ה מחמאות
היתה דווקא מירי, שלא
חדלה לרקוד במשך חמש שעות
!ברציפות .״כולם אמרו לי שאני

י מ * 0ל ס? /ד

[ך! 1ץ!| 1¥ה לא מפריעה לרקדן החרש מאיר שער, הרוקד בלהקת
קול ודממה של משה אפרתי. מאיר רקד עם כלת י המסיבה, מירי זכרוני. בעוד מאיר שער מפגין מיקצועיות בריקוד,
הפגינה מירי מרץ רב. שער שימש לעדית פאנק דוגמן לכמה מציוריה.

נראית שיגעון, שהשימלה הלב נה
שלי יפה ושהמסיבה שלי נהדרת,״
ציחקקה מירי.
בין חבריה ידועה מירי ככדור
של מרץ. כולם יודעים שאם צריך,
אז היא יכולה לעבוד 12 שעות
ביממה ללא־לאות, ויחד עם זאת
היא מספיקה להיות גם עקרת־בית
ואמא טובה, ובכלל מקור של
השראה לכל אותן נשים שתמיד
מתלוננות על עייפות או דיפרסיה.
אני התעייפתי רק להתבונן בה
־וקדת לל־הרף במסיבה שלה.
בעלה, עורך־הדין אמנון זכרוני

1ן׳י [ 111111 | 1היא טבעונה (״טיבי״) זכרוני, בתם בת ה״ 20 של
1 11# 11 11נ מירי זכרוני ובעלה, עורן־הדיו אמנון זכרוני. טיבי
עומדת לסיים את שירותה הצבאי בעוד שלושה חודשים, ואחר-כך
מתכוננת טבעונה זכרוני ללמוד מישפטים באוניברסיטת תל״אביב.

111 היא לירז בת ה־ ,8בתם של עדית ואבי

* י* י / 1 1 1 ^ 1ן פאנק, שלא ויתרה על המסיבה שנערכה
הבוקר.
הקטנות של
בביתם ונשארה ערה עד השעות
מאחוריה רוקדת מירי, כלת המסיבה, מאחוריה ד״ר אילן חרוזי.
החליט לבדר את האורחים שבחרו
שלא לרקוד, אלא לשבת בשקט
ולשוחח.
עדית עסקה כל הערב בהגשת
המשקאות והאוכל, ובעלה, אבי,
גם הוא רקד ללא־הרף. אפילו בתם
של עדית ואבי, לירז, בת ה־,8
היתד, ערה כל הלילה וחזתה ב מסיבה.

פ ה עם
הילדים

ו וני ם לוהטות

זהו שם סיפרה של
הדסה מור, על
ורומן שחיה לחם עם משה דיין. איתה טוביה סער.

פנטומיטה

הפגין אפילו בעת ריקוד*
דיסקו סוער חפנטומימאי
חניך רוזן עם חברתו, יעל דגני, שהיא סטודנטית.

ת האוכל בישל ידיד של
י 1מירי, גיורא ברנהרדט, המתמ חה
במימרחים. הוא הכין 10 מימ-
רחי גבינה, אורז עם פיטריות
ורגו בשמנת, כשכל האורחים מל קקים
את אצבעותיהם.

מירי קנתה לעדית כן לציור
ועדית נתנה למירי ציור משלה.
אני לא יודעת איך 24 שעות
ביממה מספיקות למירי כדי לע שות
את כל מה שהיא עושה. מל בד
היותה אשה עובדת, עם קא־ריירה
משלה, היא גם אמא טובה
ומסורה .״אין אסים ת־הורים שאני
איני הולכת אליה. אני חברה
בוועדת־ההורים של בית־הספר ש אליו
הולך בני, שרון. אני ליוויתי
את בתי, טיבי, לטירונות, כשהיא
הלכה לצבא, וגם הלכתי לטקס
סיום הטירונות של טיבי,״ היא
מספרת לי. זה כמובן לא כולל את
הקימות שלה בכל בוקר בשבע,
כדי לשתות את הקפה שלה עם
הילדים, וזה לא מפריע לה לטפח
את הגינה בדירת־הגג שלה. מירי
מבשלת, מנקה את הבית, מכינה

מוטי גלעדי והשחקן שמואל וילו־ז׳ני.
הבית גם אירח רקדנים מ להקת
קול ודממה של משה אפ רתי•
כל זאת משום שאבי פאנק,
בעלה של עדית, הוא בעל מכון
לתנועה יוצרת, הוא הזמין רקד נים
רבים למסיבה. גם עדית עו בדת
עם רקדנים המשמשים לה כ דוגמנים
לעבודותיה.

ך* תה לירז, החליטה להשתתף
במסיבה, בעוד בנה הקטן הלך
לישון. ילדיה של מירי גם הם לא
ויתרו על המסיבה, ובתה החיילת,
טיבי, רקדה עם כל האורחים, בעוד

בנה, שרון, בן ה־ , 14 מסתובב גם
הוא במסיבה. רק בארבע לפנות
בוקר החליט שרון לשכב לנוח קצת
על אחת המיטות הפנויות בבית.
המסיבה נמשכה עד השעות ה קטנות
של הלילה, המישטרה הט רידה
אותם רק פעמיים. פעם אחת אחרי באה המישטרה באחת
חצות, וביקשה להנמיך את רעש
הרמקולים, ופעם שנייה היא באה
בשלוש וחצי וביקשה בפעם נוס פת
ואחרונה להנמיך את הרעש.
בחמש בבוקר חזו כולם בזריחה
מעל הגג, והתפזרו סוף־סוף לבתי הם.
מירי כבר מתכננת את המסי בה
לכבוד יום־הולדתה בשנה הב אה,
ואני מנסה לנוח קצת לקראת
יום־העצמאות, שגם הוא הולך
להיות משופע במסיבות.

מיקצועית גד

אלדור, שהיא רקדנית ושחק>

דינאמיט

הוא השם שכל חבריה של מירי זכרוני מגנים
אותה. מירי רקדה במשך חמש שעות ללא-
הרף, כשבכל פעם הצטרף אורח אחר לריקוד. הפעם רקדה עם חיים
מוצ׳ניק, איש קולנוע, שהתעייף מהר יותר מאשר מירי מהריקוד הסוער.

הוא בעלה של מירי, עורך״הדין אמנון זכרוני,
שלא רקד, אך צפה ברוקדים ובעיקר שוחח עם
אלה שלא רצו לרקוד. אמנון עומד לנסוע השבוע לרומניה בענייני עבודה.

תיירת

היא אליס
פילד, שבאה א
לביקור מישפחתי קצר מארו

כך לפחות החליטה מיקי צחר, חברה של

111 •* 7 118 מירי זכרוני, שצחקה לשמע כל בדיחה
ששמעה סביבה. מיקי נשואה לחנוך צחר, מהנדס, בנו של ראש עיריית־טבריה
לשעבר, משה צהר ״.מאחריה, רפי זכרוני, גיסה ־של מירי.
ארוחות־ערב לאורחים של בעלה,
דואגת שתמיד תהיינה חולצות
,נקיות ומגוהצות בארון, ובכלל
אשת־חיל שלא ראיתי רבות כמר

ו 86#:ע*5 8יי *י ״יט״יייגחימ

״מה שמאפיין את בני מזל שור
הוא שיש להם כוח־התמדה והם
אוהבים לעבוד. לי יש את התכו נות
האלה,״ אומרת מירי.

בור ס ה
ופולי טי ק ה

י* ם עדית היא בת מזל שור
ו * אופיינית. גם לה יש קאריירה
פורחת של ציירת, יש לה שני
ילדים, בני 8ו 4-ויש לה בעל.

אחרי שהיא עברה ניתוח לקיצור
המעיים היא גם רזתה מאוד ונר אית
רזה ויפה מתמיד.
בדירת־הגג של עדית ואבי רק דו
כל האורחים חובבי־הדיסקו על
הגג, ובתוך הדירה ישבו אלה ש הם
חובבי־הזלילה וחובבי השיחות
עורד־הדין אברהם
הארוכות.
בריר, שבא למסיבה עם אשתו ה עיתונאית,
ברוריה אבידן, שוחח
כל הערב על נושאים רציניים.
״אני לא בא להתהולל, אני איש
רציני,״ התלוצץ בריר .״כן, הוא
שוחח כל הערב על הבורסה ועל
פוליטיקה,״ העידה עליו אשתו,
שישבה אתו ולא רקדה.
אמנים רבים באו אחרי ההופעה
שלהם — מתי כספי ואריק סיני
באו, ואחריהם באו יהודה ברקן ו על
דני
בן־ישראל, שלא לדבר

אדריכלות בתנועה

הפגין האדריכל
ישראל
גודוביץ שהיה במצב־רוח מרומם ולא חדל לרקוד.

צוותיהאוויר

הם הזוג ספי
דיילת אל״על ודוג!
עם חברה, דודי פרידמן, טייס, שהוא חבר קיבו<

מה אומרים סוחרים
שאינם מוכרים 111 שאוב לורנץ?
״...נכון 111 ,שאוב לורנץ מצוינת
אבל יקרה. אני מציע לך לקנות
היא לא פחות טובה אבל יותר זולה
קנהטלויזיה שאתה רוצה לקנות
ולא את זו
שלסוחר כדאי למכור !

נ תונים מתוך מחקר

״גאלופ ישראל״

בקרב סוחרי טלויזיות 1
על עמדתם כלפי

111 שאובלורנץ:״
א. דעה חיובית עד
חיובית מאוד ־880/
ב .״ראוי לציין שברוב
החנויו ת בהן אין
טלויזיות ״שאוב לורנץ״
בכל זאת קיימת דעה
חיובית לגבי טלויזיה זו״,
111 עזאוב-לורנץ

2א £א 6 -1 0ש /א ס $

איכות ויוקרה
היבואן הבלעדי
רחוב פרץ ,4תל־אביב, טלפון.624193 621984 :

הטלויזיה הטובה בעולם.

להשיג בחנויות האלקטרוניקה המובחרות

ה עו ל ם

הז ה 2279

אנשים

בלתים

מאת דני אל ה שט

האשת המתה התלוננה
שמכ שיר־הק שר של
ה שוטר מפריע לה
י סן ד טיסיו אווי,
מפקד יחידת־הסיור בירושלים,
שמע השבוע במכשיר־הקשר

שלו הודעה על מיקרה-מוות
בשכונת קטמון. הוא חש מיד
למקום, ואת פניו קיבל שכן

אדית קימחי

האמנית בפתיחת התערוכה שלה —
שבה הציגה עבודות המורכבות
מזהבים העוטפים שוקולדים וממתקים אחרים — שנפתחה השבוע.
אדית, שהיתה בעבר דוגמנית, פגשה בדוגמנית קארין דונסקי,
שעימה נהגה לעבוד בעבר. קארין התפעלה מעגיליה של המוצגות מעבודותיה
ואחר״כך התפעלה
אדית קימחי,
בתערוכה• אדית עסקה גם בשירה לפני שהתמטרה לציור.

דודיו נסב׳

אשתו של הזמר״מלחין מתי
כספי נמצאת בחודש החמישי
להריונה. דורין ומתי נשואים
מזה שבע שנים, והיא גילתה
שהיא בהריון שבוע אחרי
שכלבם האהוב נדרס. דורין
באה למסיבה בתל־אביב,
וכאשר הציגו אותה כאשתו
של מתי כספי, אמרה :״עכשיו
כבר לא איכפת לי, כי
חלק ממני נמצא איתי כל
הזמן ״.דורין כספי היא מופיעה והיא
שחקנית,
עם בעלה בהצגת ילדים.

מבוהל, שסיפר לו כי באחת
הדירות מתגוררת ישישה ערי רית,
השוכבת במיטתה ללא
רוח־חיים. אדרי נכנס לדירה
וראה את הישישה שוכבת, כ שלצידה
מקל הליכה. הוא הניח
ידו על ליבה וזו מיד פקחה
את עיניה ואמרה לו :״אולי
אתה מוכן לסגור בבקשה את
מכשיר־הקשר שלך 1אתה מפ ריע
לי לישון!״
1הזמר יהורם גאון,
המתגורר ברמת־השרון, הסת דר
עד עכשיו ללא טלפון ב ביתו,
אך בשבועות האחרונים
התקינו לו סוף־סוף מכשיר.
״בכל פעם שהמכשיר מצלצל,
רצים אליו כולנו. זה ממש
אטרקציה בבית,״ מספר יהורם.
אורנה, אשתו, הנמצאת ב חודש
השביעי להריונה, אמרה :
״הטלפוניסט שלנו בבית הוא
הבן משה־דויד, המרים את
הטלפון ומדווח לכל אחד ימה
עושה עכשיו אבא ואיפה נמ צאת
אמא.״
1הזמרת רותי נכון קפ צה
ארצה ליום אחד בלבד,
ממקום מושבה, לוס־אנג׳לס.
הסיבה היא פתיחת תערוכה
של אמה, מרים נכון, במוסי־און
לטבע. אביה, המנהל את
מחלקת אסיה ואוקיאניה ב־מישרד־החוץ,
נשא דברי פתי חה.
ש מו יצחק נכון.
1כתב• הטלוויזיה מיכה
לימור נעלם לאחרונה מעל
המירקע. הסיבה: הוא נמצא
בלב ים, על אחת מאוניות צי־הסוחר,
כדי לעשות כתבה עלי הן.
עם תום הכתבה יישאר
בלונדון, שם קבע פגישה עם
אשתו, מתנה, והשניים ייצאו
לחופשה קצרה.

משה דיין באסיפת־הייסוד של תל״ם
ודם הזה 2279

217

) 1שנים של
311:טעם!

פני כשש שנים נכנסתי, במקרה,
^זנות בגדים נאה ברחוב המלך
ורג׳ , 51 כדי לרכוש חולצה.
ן:שתי חולצה. ביחד עם החולצה
כשתי גם ייעוץ 3 ,זוגות מכ־זיים,
מעיל מלחים, עוד שתי חולצות,
ניבה ומספר זוגות גרביים ולבנים.
כשתי גם מינהג של קבע לרכוש בחנות
יזת את מרבית בגדי ורכשתי גם ידיד.

:ני לקוחות רבים כמוני-.רבים מאוד.
ית האופנה שלו אינו מתבסס על לקוות
מזדמנים, אלא, בעיקר, על קליע-
ורה קבועה של כ־ 2000 לקוחות נאמנים.
ני מכיר את לקוחותיו ואת נתוניהם
יודע מה מתאים למי• אם קיבל פריט
!ופנה חדש המתאים לדעתו, במיוחד,
מישהו מלקוחותיו׳ אין הוא מהסס

להרים טלפון ולהזמינו. בדרך כלל אין
הוא טועה.
עשר שנים חלפו מאז פתח בני את בית
האופנה שלו ברחוב המלך ג׳ורג׳ , 51
מול קולנוע מקסים 10 .השנים הללו
היו משופעות בחליפות אופנה. דגמים
באו והלכו, השמלות התארכו, התקצרו,
התרחבו והוצרו, המכנסיים פשטו צורה
ולבשו צורה, ובכל אלה עמד בני, תמיד,
בקו הראשון. בלי להגזים, בלי להיות
אקסטראוואגנדי, תוך שמירה על סו לידיות
מאופקת קמעה, כדי שגם מי
שאינה דוגמנית ומי שאינו ג׳ון טרא-

בולטה יוכלו להתלבש אצלו באלגנטיות
אמיתית.
כבעל בית אופנה משגשג כל כך זכה
בני תמיד להצעות מפתות מיצרני ויבואני
אופנה• כולם רצו ורוצים לעבוד עם
בני, אולם, האצילות מחייבת! בני בורר
בקפידה דקדקנית את היצרנים עימם
הוא עובד ומקפיד שיהוו חתך נאמן
של צמרת האופנה בארץ ובחו״ל. מה
הפלא, אם כן, שיש לו ק הל לקוחות
קבוע ונאמן כל כ ך!
במלאת לבית האופנה 10 שנים, ערך
בו בני שיפוץ וחידש את פניו. לא כאילו

היה בכך צורך .״רק בשביל ההרגשה
הטובה״ ,אומר בני .״של מי׳ שלך או
של הלקו חו ת!״ ,אני שואל .״של שנינו״.
בני עצמו, איש אופנה על פי בחירתו,
הינו מהודר, ידידותי ונעים סבר. אולם
קפדן גדול בכל הקשור בהתא מת האדרת
לגברת והבגד לגבר. כדאי לשמוע בעצתו
הוא יודע מה הוא מדבר.
עם זאת, בחברותא, הוא איש רעים
להתרועע, לשתות עימו בבדיחות הדעת
או להעמיק עימו בשיחה רצינית אל
תוך הלילה. כדאי להכיר את בני. אין
רבים כמותו בתחו ם האופנה•

ידיד

*רגל יובל 10 שנים 2 0 7 0הנחהאמיתיתעלכלמוצרינו !
ל אופנת בני
המלך ג׳ורג׳ ,51 תל-אביב
זר ברכות
לעשור

ל אופנ ת בני
המלך ג׳ורג׳ /51 תל-אביב

ברכות
מ אלפו ת

ל אופנת בני
המלך ג׳ורג׳ ,51 תל-אביב

שמחים
ב שמחתך

ל אופנ ת בני
המלך ג׳ורג׳ ,51 תל-אביב
שפע ברכות

יצרני הלבשה עילית

רטיס הכני ס ה שלך ושלך
לאופנת העולם ! |

אופנ ת בני
מלך ג׳ורג׳ ,51ת״א

־בה ברכות ביום חגכם
משיכו למכור איכות.
משיכו למכור יופי.

ק׳רנהס

/:ת 1י 1פ י תפ/ר׳ק ׳ח?
ייצור יצוא ו שווק
טריקו ו ס ריגי ס
ודה הלוי ,8ת״א, טל| 652098 ,657237 .

רחוב השוק ,8תל-אביב
טלפון 827078

יצרני חולצות או פנ ה

ל אופנת בני
המלך ג׳ורג׳ ,51 תל-אביב

אי חולינו הלבביים להמשך ה ה צל ח ה
לבני ברכה אישית מקרב הלב
מידידיך

< 1וו 0ע!
אופנת

נשים

רח׳ קלישר ,44 תל־אביב
טלפון 656260 :

ק ר סו ם

קורן

רפי הולכ ת בתלי ם
בק 1מ ה וקופה ובגובה של
גמדים 1 .פלאט 1לא הבין את עצמו! בנאומי!
1ז׳אל, שיראק, מי
שמתמודד בבחירות לנשיאות
צרפת מטעם המיפלגה ד,גולים-
טית, מוכר היטב לשלושה יש ראלים
לפחות. האחד הוא שג ריר
ישראל בצרפת, מאיר
.רוזן, השני הוא שגריר ישראל
לשעבר במצריים, הד״ר אליהו
בן־אדישר והשלישי הוא
העיתונאי גיל קיסרי. שלוש תם
למדו איתו באותה שנה
בבית-הספר למדעי־המדינה ב פאריס.
בית-ספר זה הוציא מ בין
כתליו ראשי-ממשלות אח דים
של צרפת. העיתונאי חזי

שנתרמו מקח אנט פלאטו־שרון
לריפוי־שיניים ומעשים
טובים אחרים, אמנם הגיעו
אליו בזיעת אפו ובכבוד .״יש
לי הרושם כי ככל ש תרם
החבר־כנסת, ידע לסדר כי
הציבור בצרפת יתרום עבו רו,״
סיים התובע, בהתייחסו
להרשעות הקודמות של פלא-
טו־שרון בעבירות כלכליות
בצרפת.

דים שהציבור אינו מבין או תם.
אבל אני הייתי המועמד
היחידי שלא הבין אפילו את
עצמו,״ אמר הח״כ בחיוך.
י בדיחה המתהלכת עכ ראש־הממשלה
מנחם
שיו :
בגין, משוחח בטלפון עם סגנו,
ייגאל ידין. לפתע נשמע
רעש בטלפון. שואל בגין :
תגיד לי, אצל מי הרישרוש,
אצלך או אצלי?״
1בדיחה שניה: מישהו
מטלפן אל הכנסת ומבקש לד בר
עם שרון. שואלים אותו:
״איזה שרון אתה רוצה? זה

| פלאטו־שרון בעצמו,
סיפר כאשר טען לעונש, על
הקשיים שהיו לו בעת מסע-
הבחירות .״יש הרבה מועמ
שמדבר
כמו ילד או זה שמדבר
צרפתית?״
יוסי גרבר קיבל ה שבוע
הצעה מפתה — לשמש
מנהל תיאטרון באר־שבע. ה ציע
לו אותה גרשון בילו,
המנהל בפועל של התיאטרון,
העומד לפרוש מתפקידו כדי
לנהל את בית־הספר הממלכתי
לדרמה ברמת־גן. יוסי סירב
להצעה, בטענה כי הוא קשור
בחוזה לקול ישראל, שבסיומו
עליו לחזור לתיאטרון הקאמרי.
״מילבד זאת אני צעיר מדי מ כדי
לנהל תיאטרון,״ אמר.

היפכו

את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם,לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קראו חם, לבד,
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.
ט־מליטה פונש

חממו את הכרמליטה בסיר
עמוק,הוסיפו פלחי פרי הדר
טבעי. פירות העונה וקינמון
לפי הטעם.

ברמליטה קר

בנינו והע לו ם
מאוד עסוקה
נערת״הזוהר
בעבודות דוגמנות, גין שאר
הדברים שהיא עושה. בתמונה היא מדגמנת את מוצרי דניאל לורנט
בארצות״הברית. בעל החברה הוא ג׳ונאס מימון, מי שהיה חבר שלה
לפני כמה חודשים. בימים אלה היא מופיעה עם מוצרים אלה
בסירטון־פירסומת בטלוויזיה האמריקאית. וישראלים החוזרים משם
מטלפנים אליה, כדי לספר לה כי לא רק בארץ היא מרבה להראות

כרמל למד שם גם הוא, שנה
אחרי שיראק.
בערב־ראיונות אמר 1 הכומר סקוט גארדנר, החי
שנים רבות בירושלים, והמנהל
בית־הארחה שם. הוא אמר:
״פרופסור מרטין כובד היד,
בא לפעמים לבית־ההארחה
שלנו כדי לכתוב. פעם אמר
ילי, :הבעיה בירושלים היא לא
למות ביחד, אלא ללמוד לח יות
ביחד.״׳
׳ 8יושב ראש סניף רפ״י
בירושלים ,׳מתי עצמון נש אל
מה דעתו על ההחלטה של
מיפלגתו להצטרף לרשימתו
של משה דיין. השיב עצ-
מון :״אנחנו הולכים לתל״ם
בקומה זקופה, אבל בגובה של
גמדים.״
י ז׳אק בן אודיס, מי
שהיה עוזרו של ח״כ שמואל
פלאטו־שרון, שהורשע יחד
איתו במישפט שוחד־הבחירות,
אמר בעת הטיעון לעונש ב-
מישפטו כי כאשר הסתיים
מסע־הבחירות, החל עבורו
מסע־הבחילות: חקירת המיש־טרד.
והמישפט הארוך.
0באותו מישפט ביקש
פרקליט מחוז־ירושלים, מיב־אל
קדוש, המשמש כתובע,
כי פלאטו־שרון יעלה על ד ד
כך העדים ויעיד כי הכספים
ה עול ם הז ה 2279

בטלוויזיה ומעל דפי העיתונים, אלא גם באמריקה. הסירטון שבו
היא משתתפת נוחל שם הצלחה רבה — גם לה וגם למוצרים
שאותם היא מדגמנת. בתמונה משמאל: יהודית יעקובי, בת״דודתה
של פנינה, באה עם ידיד של פנינה, דויד בורשטיין, משקיע אוסטרלי,
להצגת״הבכורה של ההצגה ״אני יוצאת עם שירי לדרך״,
שבה מככבת חנה לסלו. פנינה רוזנבלום לא הרגישה טוב
באותו ערב, ולכן שלחה במקומה את בת־הדודה עם הידיד.

הוסיפו לנרמליטה קוביות קרח
פלחי לימון. או פרי הדר אחר,
פלחי תפוחי עץ, וקינמון
לפי הטעם.

קוול״ן לנג טו ד

השחקנית שעלתה ארצה מאנגליה, מגלמת בסרט החדש
״שיגעון של אבא״ ,תפקיד של בחורה אמריקאית, הבאה ארצה
עם חברה, הזמר ששי קשת. בתמונה: בסצינת אהבה בסרט. קרוליין היא חברתו של הבמאי אסי דיין,
בעוד ששי הוא בעלה של השתקנית יינה אליאן .״אנחנו מתעלסים רק לפני המצלמות,״ הבטיח ששי.

!.פנים אל הדלת
יש לי ׳חולשה אישית ,׳שאיני ׳מסוגל להתגבר עליה.
קשה -לי מאוד ׳לשבת במקום ציבורי כלשהו, כשגבי אל
הדלת.
״תכן שזה רפלכס שנוצר בשנים הרחוקות שבהן
שירתתי באצ״ל, ושהתחזק בימי שירותי בשועלי שימשון.
יתכן שזהו פרי הסקרנות הטיבעית, שבילעדיה אין אדם
יכול להיות עיתונאי -טוב (או חבר־כנסת טוב).
כך או כך — זוהי עובדה. ביושבי כשגבי אל הדלת,
אני חש באי־נוחות גופנית רבה. בדרך כלל אני תופס
אינסטינקטיבית מקום כשגבי יאל הקיר, ואם אפשר —

בפינה.
יש רק אדם איחד בעולם שלמענו ויתרתי על כך
ביודעין.
פעם נדברתי עם הד״ר עיצאם סרטאווי לסעוד ביחד
במיסעדה צרפתית. בבית־אוכל זה, כמו רבים אחרים
בפאריס, מסודרים השול חנות
לזוגיות כך שאחד
משיני הסועדים (בדרך כלל
הגברת) יושב כשגבו אל
הקיר, והשני (בן־זוגה) יו שב
כשגבו אל האולם, כך
שיוכל לשלוח בבת־לווייתו
מבטי־הערצה באין מפריע.
על כל פנים, נמנע ממנו
להעריץ באותה שעה גברת
אחרת.
בהיכנסנו למקום, פסעתי
אוטומטית אל המקום ש ליד
הקיר. אחרי היסוס
קל ביקש ממני סרטאווי
להתחלף במקומות. עשיתי
זאת.
קשה לי לאמר שהרגשתי
מאוד בנוח. לא רק בשל חולשתי, שעליה התוודיתי זה
עתה, אלא גם מפני שהייתי בקו־האש בין־ האיש ובין
הכניסה. בכל רגע יכלה הדלית להיפתח, ומסופקני אם
הייתי מספיק לשמוע את קולות הירי.
סעיד חמאמי, נציג אש״ף בלונדון, האיש שעימו
פתחתי את המגעים שלי ־עם מחנה־השלום הפלסטיני
לפני שבע שנים ,׳נרצח לאור־היום במישרדו בלונדון,
על־ידי שליחי עיראק. עמיתו הפאריסאי נרצח באותה
דרך, מפני שנחשד (שלא בצדק) שהיה לו חלק במגעים
שלנו עם מישלחת !אש״ף שבאה לפאריס. ילא היה זה
סוד כי סרטאווי עמד בראש רשימת הקורבנות המייועדים
של הקנאים.
במשך שנים היה הד״ר עיצאם סרטאווי צפוי להירצח
בכל רגע 24 ,שעות ביממה. אשמתו היחידה היתד, שהוא
דוגל בקו של הידברות בין המחנה הפלסטיני ובין
מחנה־השלום הישראלי, וביכללו הציונים. להשקפה זו
יש לו שותפים רבים מאוד באיש״ף, עד לדרג הבכיר
ביותר. אך בניגוד לאחרים, חשף סרטאווי את עצמו
בגלוי, ניהל את המגעים בעצמו ואף הודיע על כך
ברבים.
לפני חודש עשה מעשה נועז עוד יותר. הוא בא
לדמשק, מרכז הקנאות האניטי־ישראלית והאנטי־ציונית
בעולם הערבי. במועצה הלאומית הפלסטינית, שנערכה
שם, העמיד בגלוי על סדרזזיום את הצורך במגעים
בין הפלסטינים ובין הישראלים הדוגלים בפיתרון הסיכסוך
הישראלי־פלסטיני יעל בסיס הזכות להגדרה עצמית (של
שני הצדדים) ,גם אם הם ציונים. הוא עשה זאת בפורום
שביו אין מחסור בדמגיוגים, בקנאים, במסיתים ובמדיחים
— יממש כמו בכנסת הישראלית.
כאשד לא התקבלה ׳תביעתו לנמק קו זה בישיבה
פומבית הוא התפטר, והתפטרותו לא התקבלה. מצבו
הנוכחי אינו ברור. אך ברור שאילו היתה נערכת בעולם
התחרות על פרס איומץ־הלב בשירות השלום (להבדיל
׳מפרם־נובל לשלום, שהוא לא־יפעם מגוחך) ,הוא מועמד
רציני מאוד.
מדוע אני מזכיר זאת ז
הנה נודע כי המזכירות של תנועת שלום עכשיו
הדיחה שניים מחבריה, על כי נפגשו פעם עם סרטאזוי,
בביתו הפרטי של מיליונר יהודי בווינה. השניים הסתירו
את דבר הפגישה מפני הציבור, וכנראה גם מפני חבריהם.
לא היה להם האומץ לקום ולהצדיק את מנשיהם בפומבי
ובפה מלא. להיפך, הם הצטרפו בינתיים לרשימת־בחירות
הדוגלת בהמשך זבמיסוד הכיבוש הישראלי בגדה
המערבית.
איזה הבדל בין דרגות אומץ־הלב!
בעבר הטיחו אנשי הימין והמערך בפני לא פעם,
אחרי שנאמתי בכנסת על הצורך בשלום :״היכן אורי
אבנרי הערבי?״
זה היה לפני זמן. עכשיו הייתי יכול לשאול :״היכן
עיצאם סרטאווי הישראלי?״

הפרוטוקול׳ של
ז קני ה ט רו ר
סעיד חמאמי, אויבי, ידידי, גיבור השלום, נרצח
בלונדון בינואר . 1978 הוא היה האיש הבכיר הראשון

ווי

באש״ף, שחשף את עצמו, כאשר קיים מגעים עם פטריוט
ישראלי (אם מותר לי לקרוא לעצמי כך).
׳אגרי קוריאל נרצח בפאריס בימאי . 1978 מתנקשים
אלמונים קטלוהו ביריות במעלית של ביתו (העולם הזה
.)2123 הוא מילא תפקיד חשוב ביותר בטיפוח המגעים
בין מחנות־השלום מישראל ומפלסטין.

קוריאל היה אחד ה׳אנשים המרשימים ביותר שהיתר,
לי הזכות להכירם בחיי. הוא היה אידיאליסט צרוף,
בלא שמץ של אמביציה אישית. הוא סיכן את חייו פעמים
ללא־ספור למען האידיאלים שהאמין בהם. הוא היה
אינטלקטואל מזהיר. כל שיחה עימו היתד, בבחינת
תענוג שיכלי טהור: .ניתוחיו הפוליטייפ-חברתיים, שחבקו
עולם ומלואו, סיפקו למזח ׳תמריץ ואתגר, גם במיקרים
שבהם לא הסכמתי עימו (כמו בפרשת ביאפרה, למשל.
אני תמכתי בשיחרור החבל, הוא ראה בכך מזימה שיל
חברות בינלאומיות ציניות.
גם בהערכתם של מילחמת
ששת־הימים, גורמיה ותוצ אותיה,
נחלקו דיעותינו ב אופן
קיצוני. הוא היה
מארכסיסט עיקבי, ואני —
עם כל הכבוד למארכס
ז״ל — איני כזה).
הכרתי את קוריאל על
רקע מילחמת־השיחרור ה-
אלג׳ירית. הוא היה אחד
מראשי המחתרת הפרדאל־ג׳ירית
בצרפת, ואני חי פשתי
אז קשרים עם לו*
חמי־השיחרור האלג׳יריים.
האמנתי שכדאי לישראל
להתקשר עימם בעוד מו עד,
כדי לפלס באמצעותם
דרכים אל קאהיר ואל העולם הערבי.
קוריאל עמד בראש קבוצה קטנה,שעזרה לכל לוחמי-
השיחרור ברחבי העולם השלישי — אנשים שנאבקו
טרוריסטיים במדינותיהם ואנשים
במישטרי־עריצות
שנאבקו במישיטרים קולוניאליים, מאורוגוואי ועד דתם-
אפריקה. הוא היה יהודי, מצרי, קומוניסט שמתח ביקורת
חריפה על ברית-ד,מועצות.
כאשר פירסם העיתון הצרפתי לה פואן1מאמר־השמצה,
שבו תואר קוריאל כראש רשת בינלאומית של הקג״ב
הסובייטי, פרצתי בצחוק. באותו היגיון אפשר לקבוע כי
מנחם בגין הוא סוכן סובייטי( .שמעתי גם תיאוריה זו.
מדוע שיחררו אותו הסובייטים ממחנה־המוות שלהם
בסיביר? האם לא מילא תפקיד חשוב בגירוש הבריטים
מהמרחב? האם אינו עושה את הכל כדי להנציח מילחמה
אשר תפתח את המרחב לפני ברית־ד,מועצות?)
הצחוק עבר לי, כאשר אותו מאמר הופיע בשבועון
הגרמני דר שפיגל. מישהו דאג לכך. זמן קצר לאחר
מכן נרצח קוריאל ,׳והודעה אלמונית טענה כי מבצעי
הרצח היו פאשיסטים צרפתיים אנטי־שמיים, משרידי
הקולונלים האלג׳יריים, היה ברור כי יש קשר בין
המאמרים, שבאו מתיקי השירותים החשאיים, ובין הרצח.
בשבוע שעבר קראתי בידיעות ׳אחרונות מאמר־השמצה
נתעב עליו. היה זה פרק מסיפרה של אחת קלייר סטרלינג,
הידועה בישל קשריה המצויינים עם הסי-איי-אי, סוכנות
הביון המרכזית של ארצות-הברית. ספר זה עומד להופיע
בהוצאת הקיבוץ סמאוחד.
וזה מחריד אותי.
הנד, העובדות: לא מכבר הופיע בצרפת ספר־השמצות
המוקדש כולו לקוריאל. הוא היה מלא שקרים כרימון
(על כמה: מהם אני יכול להעיד אישית, מתוך היכרותי בת
20 השנה עם האיש) .מכיוון שרק בישראל יכול אדם מת
לתבוע דין על פי החוק לאיסור לשון הרע וחוק הגנת
הפרטיות (הגויים לא המציאו המצאה פנטסטית כזאת)
אי-אפשר היה להגיש מישפט נגד המחבר, חוץ מאשר

לגבי פרטים שנגעו לאנשים חיים. אחד מאנשי קיוריאל
אכן הגיש מישפט כזה. מחבר הספר, בתבלב מאום הידוע
ברבים, הודה בבית־המישפט כי קיבל את החומר מתיקי
סוכנות־הביון האמריקאית, והתחייב להוציא מהספר את
הקטעים שביגללם נתבע לדין.
עכשיו הופיעו באמריקה שני ספרים, שהכילו את
אותו החומר עצמו. סיפרה של קלייר סטרלינג הוא
אחד מהם, האשד, ידועה כתועמלנית של הימין האמריקאי
הקיצוני, המבקש לחדש את המילחמה׳ הקרה. כתירוץ
לכך הוא ממציא את האגדה של מערכת עולמית של
טרוריסטים, בני כל האומות, הפועלים בהדרכת המרכז
הזדוני במוסקווה. גם לממשלת־בגין יש עניין בהפצת
אגדה זיו, כדי לזהות את ״אירגון המרצחים המתקרא
פי-אל-או״ כחלק מן הקשר הנתעב העולמי האנטי-
אמריקאי, זה שווה הרבה כסף ונשק.
הכל מזכיר להפליא את הפ׳רוטוקולים של זיקני ציון.
׳*;כן, סיפרה של סטרלינג, כמו שאר הספרים שהונחו
על־ידי השירותים החשאיים האמריקאיים, כתובים באותו
סיגנון. אחרי פרק שלם של השמצות נוראות, שאינו
כולל אף הוכחד, אחת, אין ח״סופרת״ טורחת להסביר
כיצד היה אדם, שעמד במשך 27 שנים תחת השגחה
בלתי-פוסקת של הבולשת הצרפתית 24 ,שעות ביממה,
יכול להפעיל עשרות אירגוני־טרור בעולם. זה הגיוני
כמו טענות דר שטירימר הנאצי ׳שהבנקאי היהודי רוטשילד,
בעל האף הארוך, שולט בברית־ד,מועצות.
מילא. העטים המורעלים שוב אינם יכולים להזיק
לקוריאל. הוא כבר נרצח. אבל אני שואל את עצמי
איך זה קורה שהוצאודספרים של ארץ־ישראל העובדת,
נושאת האידיאלים של הקיבוץ, מקבלת על עצמה לפרסם
ספר מאום כזה, המשרת אינטרסים עכורים ביותר של
הימין הפאשיסטי העולמי, ואיך ידיעות אחרונות מפרסם
קטעים ממינו.
אלמלא היו הפיסטוקולים של זיקני ציון מכוונים
נגד היהודים, והיו מכוונים נגד הצוענים או אדומי-
השיער, האם היו הקיבוץ המאוחד וידיעות אחרונות
מפרסמים גם אותם?

הוי. איזה מזל
יום־העצמאות

וסיום

ומחשבה אפיקורסית לקראת
ד,סידרה עמוד האש :
אמנם, הבריטים היו מדכאים. הם עשו בארץ דברים
שלא ייעשו. פעם־פעמיים פתחו באש על עוברי-אורח
חפים־מפשע, בהשתוללות של זעם אחרי שנהרגו חברי הם.
למשל, אחרי תליית שני הסמלים. שנאנו אותם אז,
והיה מותר לנו לשנוא אותם.
ובכל זאת, ובמבט-לאחור של 33 שנים :
איזה מזל היה לנו שהמדבאים שלנו היו בריטים!
ולא צרפתים. ולא סובייטים. ולא אמריקאים.
ולא ישראלים.

שבת בירו שלים
אם אתבקש פעם לפריט את הימים הגדולים של חיי,
לא אתקשה לזהות אותם. יהיו ביניהם היום שבו נתקבלתי
לשורות אצ״ל, היו שבו יצאתי לקרב הראשון במילחמת־העצמאות,
היום שבו נפגשתי לראשונה עם סעיד חמאמי,
היום הראשון שלי בקאהיר׳ ועוד יום אחד או שניים
שעדיין איני יכול לתארם.
יהיה ביניהם היום שבו עלייתי בשיירה לירושלים
הנצורה, באפריל . 1948
נזכרתי ביו השבוע, למיקרא המונולוג של נהג-
המשאית המתפרסם ביגליון זה (ראה עמוד ,)13—15
במיסגרת הדיווח על הסידרה עמוד האש.
היתד, זאת שיירה של כ־ 130 משאיות. ישבתי מאחרי
תיבות של גבינה צהובה במשאית הבלתי־משוריינת.
כאשר עברנו, במהירות
נמוכה, בין ההרים המייו־ערים
של באב-יאל-ואד
(שער הגיא) דרוכים ׳לקראת
מטח־האש שעמד ׳לרדת
עלינו בכל עת, ידענו שכל
רגע יכול להיות הרגע ה אחרון.
עבדנו
בלא־פגע את מס-
לול־האימה, ולפתע — מי
יכול לתאר את המיפגש!
— ׳לותמי־יהקסטל, אנישי ה־פלימ״ח,
שירדו לקראתנו
בצהלה מן הגיבעה שנת פסה
עיל־ידם, אחרי הקרבות
המרים שבהם נהרג עבד-
אל־קאדר האגדתי.
אך הרגעים הגדולים
באמת באו לנו במבואות ירושלים. היה זה יום־שבת. אך
העיד פתחה לנו את ליבה בהתפוצצות של התלהבות.
המונים הריעו לנו ברחובות, במירפסות׳ על הגגות.
נכנסנו אליה כצבא מנצח. הרבנים ובחורי־הישיבה חיבקו
אותנו באכסטאזה, הנערות נישקו אותנו כאילו היינו
גיבורי הדור. זה היה נהדר( .למרות שכבר חשבנו אז
שאנחנו פייטרים גדולים, היינו כולנו ביישנים לא-קטנים).
מי חלם אז על כביש רמות?

״תאמינו לי...
בשביל להצליח
צרידכח...
הרבהכח״
ורשבסקי ־ פריליך

>> הדברים הטובים בחיים לא באים בקלות. בשביל ללמוד באוניברסיטה, לשפץ את הבית, להחליף
מטבח, להנות ממכונית קטנה, וגם לטייל בחו״ל צריכים ״כזד, מוכרחים לחסוך.
קחו לדוגמא את בני הנעורים(הלוואי עלי) או אפילו חיילים(שיהיו בריאים) .איך הם יכולים לממש
חלומות עם גמר התיכון או השרות הצבאי? אם יש להם ״כזד זה פשוט מאד. בנק לאומי דואג להעמיד אותם
על הרגליים עם ״כח נעורים״ ו״כח לחיילים״ .גם לאנשים כמוני וכמוך בנק לאומי נותן ״כח רב תכליתי״
ואפילו ״עצמה״ ,או חסכון בקופת גמל אחרת.
תוכניות ״כזד של בנק לאומי משלבות בתוכן את כל היתרונות שאתה רוצה למצוא בתוכנית חסכון
אידיאלית: גמישות מכסימלית בתנאי החסכון, רווחיות גבוהה ומגוון הטבות כולל הלוואות, כרטיס חבר
במועדון חצב ועוד ועוד...
אם גם אתם רוצים להנות מהדברים הטובים והחשובים בחיים, תתחילו לחסוך ולצבור כח. גשו לסניף
בנק לאומי-זה שמעבר לפינה, ובחרו את התוכנית המתאימה לכם. זה כדאי, גם לי גם לכם>>.

חסכון זה כוז

בנק לאומי

יש 3בשורות טובות

רכוש ב״קופל״ כרטיס טיסה לחר׳ל
ושלם תמורתו 1־ 5תשלומים!
ללא ריכית! ללא הצמדה!
כ ר טי ס

טי סהל חו״ל,

רק ״ קו פ ל׳ /חבר ת הנ סי עו ת הג דו ל ה בישראל, י כו להלה צי ע לך
ב־ 5ת ש לו מי ם שווי םללא ריבית! ללאהצמדה!
לכל סוג כ ר טי ס שהוא, ב מ טו סי חב רו ת ת עו פ ה סדי רו ת, על פי יעוץ מ ק צו עי אשר ינתן לך במשרדינו.

היכנס לאחד מסניפי ״קופל״ ברחבי הארץ, בחר לך את הטיסה אל העולם הגדול ושלם —
ס? 2 0ממחיר הכרטיס במזומן עם רכישתו
־^ 4ו־סס 8 0בארבעה ת שלומים חודשיים שווים, החל ב 1-לחודש, שלאחר מועד רכישת כרטיס הטי ס ה באמצעות
או״אשראית דיינרס״ של בנק דיסקונט.

ה״דיינרס קלוב׳

ההצעה בלעדית לחברי ה״דיינרס ! אינך חבר ב״דיינרס״?
אם אתה אוהב לטוס לחו״ל בוא עכשיו להזמין לך טיסה ב״קופל״!

זה הז מן הנכון להרשם

כרטיס ה״דיינרס״ מעולם לא היה כה כדאי ומשתלם.

קו 3ל וסיעות
משרד ראשי:
ת״א פ רי ש מן 246121 ,14
ת״אטשר ני חו ב ס קי 650555 ,4
ת״א הי ר קון 222217 , 122
ת״א הי ר קון ׳ 452111 , 252

ירו שלים הלל 02 - 232225 ,8
נוה א בי בי ם או פ נ היי מ ר 423943 , 13
הרצליה כי כרה כנו רהרצ לי ה פ תו ח052-78057 ,
נ תני ה כיכ רהעצמ או ת 053- 31262 , 10

חי פהמח ניי ם 0 4 -8 8 0 1 1 /2 ,4
חיפה נו ה־ ש אנן ט רו מפל דו ר 04 - 224730 , 56
ק רי ת בי א לי ק י רו ש לי ם 04 - 740451 , 15
רמת גן בי א לי ק 731751 , 19

ב״שהר צל 057 • 78860 ,79
א?לת מ ר כז תיי רו ת חד ש- 74105 ,

לעולם הגדול סע עם הגדולים־ ׳״קופל/

ה עו ד ם

הז ח 2279

אור ירוק וקו אדו בל בנון ה ש חור ה

ובחיריח
ן* ושב־ ראש ועדת-החוץ־והביטחון של
הכנסת, חבר־הכנסת משה ארנס, איש
הימין הקיצוני ואוייב הסכם־השלום עם
מצריים, השמיע השבוע בטלוויזיה היד־הור
פילוסופי על הניגוד הקיים, לעיתים
קרובות, בין האינטרס הלאומי ובין המוסר.
בלבנון, כך קבע, אין סער כזה. האינטרס
הלאומי של ישראל, ומיצוות המוסר עולים,
במיקרה זה, בקנה אחד.

אבי מסכים עיסו שאין כאן פער
כזה. אך כגדל פיכה הפוכה :
המדיניות של ממשלת־בגין כלכנון
היא גם כלתי־מוסרית וגם נוגדת
את האינטרסים של ישראל (להבדיל
סן האינטרסים האלקטורליים
•טל הליכוד, העלול לחזור לשיל-
טון על גכי הסוס הלבנוני)..

כענייני מוסר.

ף תחיל
ב מילהמת־האחים הלבנונית החדה,
לפני שש שנים, על רקע בל־תי־מוסרי
כהחלט.
המימסד הימני של המארונים הנוצריים
הוא שפתח במילחמה. הוא לא עשה זאת
כדי למנוע את ״חיסול הנוצרים״ ,כי
איש לא איים לחסל את הנוצרים. איש כלל
לא איים עליהם.
המילחמה נפתחה מפני שהאצולה המא-
רונית בלבנון נהנתה, מאז הקמת מדינה
זו, מזכויות־יתר מפליגות. רוב העמדות
הממלכתיות והחברתיות שוריינו רשמית
למארונים בלבד. שאר הלבנונים — מוס למים
מכל העדות וגם נוצרים מעדות אח רות
— היו אזרחים ממדרגה שנייה.
במרוצת הזמן נוצר לחץ רב לרפורמה
במדינה, ולכינון מישטר נורמלי, חילוני
ודמוקרטי בלבנון. כי בינתיים הפכו הנוצ רים
בלבנון מיעוט• הרוב המוסלמי תבע
זכויות, נוכחותם של מאות אלפי פלסטי נים,
רובם מוסלמים, שהעתיקו את מרכז-
הכובד שלהם מירדן ללבנון אחרי ״ספטמ בר
השחור״ ,חיזקה את הביטחון העצמי
של המוסלמים.
(על רקע זה נוצרו המושגים ״שמאל״
ו״ימיך. ה״ימיך רצה לשמור על זכויות־היתר
והבדלנות העדתית, המשרתים את
האינטרסים של העשירים המארוניים. דד
״שמאל״ רצה ברפורמה, ועל כן בלטו בו
המוסלמים, לצד הנוער הנוצרי האינטלק טואלי.
השמאל כרת ברית עם אש״ף).

אם המימסד המארוגי, הרוצה
לשמור על זכויותיו, אף כמחיר של
נהרות של דם, הוא ״מוסרי״ —
ניתן להעניק תואר זה גם למימסד
הלכן כדרום־אפריקה. אין לי ספק
שהפרופסור ארנס אכן סוכן לכך.

ך * מימסד הנוצרי בלבנון נהנה, מן
י 1הרגע הראשון, מתמיכה מלאה של
ממשלת־ישראל שהיתה אז, אגב, ממשלת-
המערך.
ההוכחה לכך רשומה ביומנו של משה
שרת. שם מסופר כי עוד בראשית שנות
ה־50׳ הציע דויד בן־גוריון, בתמיכת משה
דיין, לעודד את הנוצרים בלבנון להביא
לחלוקת אותה ארץ ולהקמת מדינה נוצ רית
נפרדת.
דיין הציע אז לקנות קצין לבנוני נוצרי,
ולספק לו את הדרוש להרפתקה כזאת.
אז לא ידע עדיין על קיומו של רב־סרן
אלמוני בשם סעד חדאד.

גם כלי גילויים אלה, כרור כי
שום מנהיג לכנוני נוצרי לא היה
מעז לפתוח כסאכק זה לולא היה
כטוח בגיבוי צכאי, כלכלי ומדיני
מצד מדינה זרה. המדינה היחידה,
שכאה כחשכון, היתה ונשארה
ישראל.

מה הביא את בן־גוריון ויורשיו לנקוט
עמדה זוז
הם חיו בצילו של מיתוס, שהטיל עלי הם
את חיתיתו. לפי מיתוס זה קיים ענק
.ערבי מוסלמי, מין גוליית מודרני, ומולו
דויד הישראלי. אבל דויד אינו בודד. יש

עוד מיעוטים אתנדדתיים במרחב. ישראל
צריכה להתקשר עימם, לעזור להם לצבור
כוח, וכך תיווצר קואליציה ישראלית־מא-
שהש רונית־כורדית-קופטית־ועוד־ועוד,
תווה
לענק הערבי־מוסלמי.
תיאוריה זו היתה מלכתחילה אווילית.
אין ענק ערבי־מוסלמי. העולם הערבי-
מוסלמי מפולג ומפוצל כמו העולם הנוצ רי,
על רקע מדיני, מעמדי, גיאוגדאפי, כל כלי,
אידיאולוגי. קיימות בו יריבויות אין־
ספור בין מדינות, חבלים, קבוצות כל כליות
וחברתיות, אוריינטציות גלובליות,
השקפות־עולם, אינטרסים אישיים ומה
עוד. ההתחרות בין עדות דתיות היא רק
אחת החלוקות המפצלות את המרחב.
אבל המיתוס עשה את שלו, וישראל
פעלה כפי שפעלה. היא. דחפה את מנ היגי
המאמנים, או עודדה אותם, לצאת
לדרך הרפתקנית הרת־שואה לגביהם.

כהעמידם את עצמם מול העו
כים
ומרים, עמדו כוחות אש״ף (ולמעשה,
כוחות פת״ה) מול הצבא הסורי, והצליחו
לעצרו. ברגע המכריע התערב מלך סעודיה
וכפה על הסורים ועל אש״ף הסדר המת קיים
עד היום.
מאז נמצאים הסורים בלבנון, תחת דגל
של ״כוח הרתעה״ ,כשמגמתם העיקרית
היא לשמור על איזון בין הצדדים ולמ נוע
מן הימין הנוצרי ומן השמאל המוס למי
(ואש״ף) להשתלט על לבנון.

סוריה מעוניינת כאיזון כדי לשלוט
כלבנון בעקיפין.

האינטרס הישראלי במצב זה?

כאשר נתן יצחק רכין את האור
הירוק לפלישה הסורית ללבנון,
הוא היה מוכן שסוריה תככוש את
לכנון כולה, עד למילימטר האחרון
שליד הגבול הישראלי.

לעות שונות — מובלעת־טריפולי המוס למית
בצפון: מובלעת נוצרית פרו־סורית
של מישפחת פראנגיה, אף היא בצפון,
מובלעת נוצרית־ישראלית בדרום, ועוד.
ביירות נשארה מחולקת.

האמריקאים ריסנו את ישראל,
וישראל את הנוצרים. הסובייטים
ריסנו את הסורים, והסורים את
המוסלמים ואש ״ף. נוצר איזון זמני
רופף ומסוכן.
אם כן, מה קרה עכשיו?

אין ספק לגבי העובדות: הנוצ רים
פתחו שוב במערכה, בסללם
כביש לזחלה שבאיזור הסורי.
אילו הצליחו בכך היה הדבר משנה את
האיזון, מרחיב את המיני־מדינה הנוצ רית,
פותח (כפי שחששו הסורים) שער־פלישה
נוסף לצה״ל אל תוך סוריה. הסו רים
הגיבו כפי שהגיבו, בברוטאליות ה אופיינית
להם.
האם דחפה ישראל את מנהיגי הפאלאג*
גות (השם לקוח, ולא במיקרה, מן המיס־לגה
הפאשיסטית הספרדית) ,או שרק עו דדה
אותם? האם פעלה ממשלת־בגין
מתוך שיקולים אלקטורליים, או שקיבלה
גם רמז מאדצות־הברית? האם עודדה מפד
שלת־רגן החדשה את ההתלקחות כדי
לזכות בניצחון־יוקרה על הסובייטים?
את התשובה על כך לא נדע במהרה.
אנחנו יודעים רק מה קרה: הנוצרים פעלו,
הסורים הגיבו ועברו למיתקפה נגדית, יש ראל
התערבה, האמריקאים נתנו — או לא
נתנו, או נתנו בטעות אור ירוק לישראל,
הסורים הביאו סוללות־טילים נ״מ.

פעמוני האזעקה מצלצלים בוושינגטון
ובמוסקבה, האורות האדומים
מהבהבים כמטורפים. הפרופסור
ארנס הוא מבסוט. סיכויי
הבחירות של הליכוד גואים.
המערך העלוב שותק בפחדנות.

האופטימיסטים מקווים כי ישראל אינה
יכולה לזוז בלי אישור האמריקאים, וכי
הנוצרים אינם יכולים לזוז בלי אישור
ישראלי. וכך גם בצד השני: הסורים אינם
יכולים לזוז בלי אישור סובייטי.

זה נכון — עקרונית. אך הכלב
יכול להחליט לכשכש קצת בזנב,
והזנב יכול להחליט לכשכש קצת
בכלב.

מי הפגיז! הסורים! הישראלים! הנוצרים! המוסלמים!
לם הערכי כולו, הם עלולים להמיט
אסון על עצמם ועל עדתם. שהרי,
,כמונו, הם צריכים להמשיך ולחיות
כמרחב הזה, ומישקע השינאה
הנוצר עת העלול להתנקם כהם.

ן ה כאשר למוסר. מה בדבר האינט-
1רסים?
יתכן שישראל יכולה להפיק תועלת
כלשהי מקיומה של מדינודחסות נוצרית
בלבנון, שתהיה תלוייה כולה בישראל,
כשם שישראל תלוייה בארצות־הברית.

אך יתכן כי המחיר עולה כהרבה
על הסחורה. כי זוהי הרפתקה
שאין לה סוף, והעלולה לגרוף את
ישראל למילחמות שאין להן כל
קשר עם אינטרסים ישראליים.

הדבר כבר הוכח.
ב־ 1976 עמדו כוחות השמאל ואש״ף לג ביר
על הנוצרים, למרות העזרה הישראלית
הדיסקרטית. ישראל לא היתה מסוגלת או
מוכנה להתערב לטובת בני־חסותה. תחת
זאת קראו הנוצרים, בצר להם, להתערבות
הצבא הסורי.

יש לזכור זאת: הסורים לא נכנסו
ללבנון כדי ״לחסל את הנוצרים״
אלא להיפך, כדי להצילם עלפי
כקשתם.
יתר על כן, הם נכנסו ללבנון תוך שי-
תוף־פעולה הדוק ומלא עם ממשלת יש ראל,
שבראשה עמדו׳ יצחק רבין ושימעון
פרם. על ברית מוזרה זו ריחפה רוחו של
הנרי קיסינג׳ר, מלך הציניקאים של הדור.
הסורים באו כדי לעצור את ההסתע רות
של אש״ף על מעוזי הנוצרים, שהכ ריזו
עליו מילחמה. בשורה של קרבות ארו
הוא
סבר בי הדבר תואם את האינטרס
הישראלי משני טעמים :
• הצבא הסורי ייספג לתוך לבנון,
יתפזר ויתפצל, וכך נוצר מצב איסטרא-
טגי נוח לצה״ל, לכל מיקרה שיבוא או
שלא יבוא.
׳ • גבול החוצץ בין צה״ל והצבא ה סורי
הוא מטיבעו גבול שקט. זה הוכח
ברמת־הגולן. אצל הסורים אין פעולות
עצמאיות של פידאיון. הם יודעים כי כל
תקרית עלולה להביא להתקפה צה״לית
עליהם. דמשק קרובה לחזית.

שימעון פרס הוא שמנע את התקדמות
הסורים עד לגכול. הוא
שהמציא את ״הקו האדום״.
מדוע ו האם היתה לו מחשבה איס־טראטגית
אחרת? מסופקני. לדעתי, פעל
כך רק על רקע מילחמת־הקינטור בינו
ובין רבין. מילחמות־היהודים, לא מיל-
חמות־הערבים, הולידו את ״הקו האדום״.

התוצאה היתה התבצרות הפי־דאיון
לאורך הגבול, התקריות,
מיכצע־ליטאני המזוהם, יצירת ה•
״מובלעת״ בראשותו של קצין
לבנוני שכיר.
י 1 1
י• ה היה המצב בשנים האחרונות. הכל
( הסכימו שאין תחליף לנוכחות הצבא
הסורי בלבנון, ולסורים לא היתד, ברירה
אלא להשאירו שם. היא גם הרוויחה מזה,
כי הערבים שילמו.
הימין הנוצרי והשמאל המוסלמי הבינו
כי אין לאף אחד מהם האפשרות להש תלט
על לבנון כולה. למעשה נוצרו כמה
מיני־מדינות: נוצרית בצפון: מוסלמית־אש״פית
בדרום: סורית בביקעה> ומוב־

הנוצרים יכולים להגזים בהתגרות, ב-
תיקווה שישראל תיגרף אל תוך הקלחת
בעל-כורחה. ישראל יכולה לנהוג כך,
מתוך תיקווה לגרור אחריה את ארצות־הברית.
אותו הדבר יכול לקרות בין הסו רים
והסובייטים.
כל הגורמים מושפעים גם על־ידי ה אינטרסים
האישיים של המנהיגים. הלי כוד
רוצה להישאר בשילטון. כמה מאנ שי
הליכוד רוצים גם להפר את חוזה-
השלום עם מצריים, ומקווים כי התלקחות
בלבנון תכריח את המצרים להתערב בצורה
שתצדיק את ביטול החוזה. למישטר
הסורי יש בעיות מדיניות וכלכליות, והוא
יכול לחשוב כי התלקחות מבוקרת רצוייה
לו. בוושינגטון לוחמים הכל בכל, ויתכן
כי המצב במוסקבה אינו שונה כל-כך.
כך יכולה לפרוץ מילחמה — מתוך קו־צר־ראות,
מתוך האיוולת של איש זה או
אחר, מתוך הרפתקנות קלת־דעת. כמה
דגמות כאלה יש בהיסטוריה?

את המחיר ישלמו החיילים,
שיישלחו לקרב ולקבר, והאוכלוסיה
האזרחית, שהיא תמיד הקורבן
האמיתי של כל הרפתקה. המטבע
הוא דם ודמעות.
ני רוצה

לקבוע כאן, בצורה חד

משמעית :

• שום אינטרס ישראלי חשוב
אינו מעורב בלבנון.
!• שום סכנה של ״רצח־עם״ או ״חי סול״
אינה מרחפת בלבנון על האוכלוסיה
הנוצרית בכלל והמארונית בפרט.
י !• אם היו בלבנון מעשי־זוועה בו דדים,
הם בוצעו על־ידי כל הצדדים,
ודווקא הפאלנאגות המארוניות השיגו את
האליפות בספורט רצחני זה.
!• אין שום יחם בין היתרונות אשר
ישראל עשוייה להפיק מהתערבות בלבנון,
על פי תפיסה כלשהי, ובין הסכנות ה כרוכות
בכך — החל בעימות עם ברית-
המועצות וכלה באובדן השלום עם מצריים.

אלא אם כן מותר לשלם כל מחיר
כדי להשאיר את הליכוד בשילטון.

במדינה
העם

שה, כי צה״ל יספק שירותי״לוח־מה
לאינטרסים של מעצמת־העל,
תמורת אספקת נשק וכסף.

סגאוח שכזאת

ום־השנה ה־ 33 להולדתה
לא נותר כמעט שמץ
ש 7עצמאות למדינה
דגל. יש הימנון. יש בולים.
שטדות־כסף, הנושאים דיוק־ציוניים.
יש צבא.
י האם יש עצמאות למדינת־

ואורעות בימים האחרונים
השנה ה־ 33 לעצמאות ישראל
מצביעים על כך.
:לן לשירותי לוחמה. ה הלבנוני מוכיח לכל אדם
א בין השיטין בעיתונים, ו ו
מתרשם מן התעמולה ה־דת,
כי ישראל פועלת עתה
׳ן־מישנה של המדיניות ה־קאית.

כימעט ואינו מוסתר. קב ישראל תובעים לעצמם את
וד של ״נכס איסטראטגי״ של
ת־הברית. הם מציעים, למע־

מסע הצלב

מכות אופיר
* שהיתה אופיר לב כת 16 ניחתה עליה המפה הראשונה. אל כיתה שבכפר כיל״ו הגיעה
הידיעה המרה. מטוסו של אכיה, אלוף־מישנה ארלוזור (״זוריק״) לב, ,טייס ומפקד:סיס רמת־דויד, נס1ל ליד פורט־סעיד, בעיצומה של מילחמת יום־הכיפורים.
משד חודשים רכים פיעמה התקווה כלב. אולי עוד יתברר שזוריק כין החיים.
שנה אחר־כד, אולי כדי להדגיש שהתקווה היתה תקוות שווא, כאה המכה השניה.
:יום הזיכרון לזוריק, שבינתיים ככר הוכרז כחלל צה״ל, קיבל אחיה כן החמש של אופיר
:תקר קצרת חמור. הוא הובהל מכית־הקברות לכית־החולים ושם נפטר.
^ וד לפני שאופיר נולדה ניחתה המכה הראשונה על מישפחת מרים ורפול איתן. אחיה
של מרים, יוחנן, נפל כטילחמת־העצמאות. כמה שנים אחר־כד, כשנולד למרים ורפול
:נם ככורם, חם קראו לו יוחנן !,על־שם אחיה של מרים.
כשהיה יוחנן כן תשע, הוא לקה כהתקף קצרת חמור ונפטר.
יום השני האחרון נעיד מושב תל־ערשים לחגוג את חתונת אחד מכני המשק. התיזמורת
ערכה חזרות אחרונות וכני המושב עסקו כעריכת השולחנות ובקישוטם. שלושה שכועות
קודם לכן נערכה באותו מקום חתונה אחרת, חתונתו של יורם איתן, בנו של הרמטב״ל,
אופיר לב, כתו של זוריק.
לפתע פשטה השמועה בתלעדשים. יורם נפל. התיזמורת קיפלה את כליה. חחתוגה של
שכוע הפכה לצנועה, חרישית ושקטה — ממש כמו החתונה שלפני שלושה שבועות.

ך כ־סרן יורם איתן היה ידוע כאחד הטייסים הקשוחים והמעולים של חיל־האוויר. הוא
שם התגורר כשבועות
כבסיס חיל־ האוויר
! היה מוצב
:אחרונים עם רעייתו הטריח. יורם יצא לאימון שיגרתי,

כאותה שעה היה הרמטכ״ל כדיון ׳במישרד־ראש־הממשלה כירושלים. כשסיים את
!דיון והיה כדרכו למכונית, עצר אותו הנוטר שבפתח הלישכה :״הרמטב״ל, יש לד טלפון
חוף.״ מהעבר השני היה מפקד חיל־האוויר דויד עיכרי. ההודעה שלו לרמטב׳׳ל היתה
צרה :״יורם נפל.״
רפול מיהר ללישכתו כתלאביב. שם המתין לו סגנו, האלוף יקותיאל (״קותי״) אדם.
ידי קותי היו ככר הפרטים על האסון. רפול מיהר לטלפן לאשתו. מרים עמדה לצאת
תדעדשים לתל־אכיב כדי לפגוש את כלתה אופיר. רפול ביקש ממנה להישאר ככית:
אני מגיע הכיתה.״
מהלישכה נסע רפול לשדה־התעופה שדה־דב בתל־אביב. הוא כיקש ממפקד הכסיס
לתל־עדשים. המפקד, ששמע בכר על האסון, מטוס אפשר לו להטים כעצמו
ירף טיים־מישנה לטיסה:
כאותה שעה חיפשו כתל־אכיב חבריו של יורם את אופיר. הם מצאו אותה כבית
ידים ושם היא קיבלה את מכת אופיר החדשה: הידיעה על נפין לתו של יורם.

* שניסח רפול לפני כמה ימים את פקודת היום שלו, לקראת יום־הזיכרון לחללי צה״ל,
הוא כוודאי כיוון את המילים לאשתו ששיכלה את אחיה, לכלתו החדשה• ,ששיכלה אתכיה, ולעשרות מידידיו ששיכלו את בניהם. כאשר התפרסמה כיום השלישי השבוע פקודת
יוסי ינאי
יום של רב־אלוף רפאל איתן היא היתה מכוונת גם לרפול.

בלבנון הוצגה תיאוריה זו בפו על.
הסורים תקפו את מעחי־הנוצ־רים
בהד־הלבנון, בעיקבות הת פתחות
מקומית (ראה הנדון) .ה אמריקאים
הגישו לסורים אולטי מטום:
לסגת מן העמדות שכבשו.
הסורים, הסומכים על עזרת ברית-
המועצות, דחו את התביעה בבוז.
מייד לאחר מכן תקף חיל־האוויר
הישראלי את המסוקים הסוריים,
והפיל שניים מהם. דוברים ישר אליים
טענו לאחר מכן כי קיבלו
״אור ירוק״ לכך מארצות־הברית.
דוברי הממשלה האמריקאית הכ חישו
זאת. ההסבר הסביר: אחד
מאגפי השילטון האמריקאי אכן
נתן את האור הירוק, וצה״ל הופ על
מתוך אמונה כי הוא פועל על
פי הנחייה אמריקאית.
עצות וטילים. יתכן כי ה פעולה
של צה״ל זירזה את המג עים
הדיפלומטיים הסמויים בין
המעצמות. על כל פנים, באה הו ראה
אמריקאית להפסיק מייד כל
פעולה.
אלא שבינתיים קרה משהו: בת גובה
טיבעית על התערבות חיל-
האוויר הישראלי, הכניסו הסורים
את טילי הנ״מ שלהם לזירת־המע־רכה
בלנון. המצב הטאקטי השת נה
לרעת ישראל.
הדבר מזכיר את ההתרחשויות
של 1969 במצריים. אז הודיע ה שגריר
הישראלי בוושינגטון, יצ חק
רבין, שהאמריקאים יראו ב עין
יפה את הפצצת מצריים על-
ידי חיל־האוויר הישראלי. המניע
האמריקאי: ניטדול התנגדותם של
יהודי-אמריקה להפצצות האמריק איות
בצפון ויאט־נאם. קשה היה
להצדיק את הפצצת מצריים בעו מק,
ולהתנגד באותה עת להפצצת
ויאט־נאם בעומק.

העולם הזה״
מגלה ::איו
דלפההידיעה
על פוגישת
ו״צמן־נוס
ף* יום שלישי שעבר התנהלה
י• שיחה עירה ליד השולחן ב־מיסעדת
מלון דן בתל־אביב.
אף אחד מהמשתתפים בשיחה
לא שיער כי דבר־קיומה ותוכנה,
יגיע ובמהירות רבה לידיעת ה ציבור.
אף אחד מהם אינו יודע
עד עתה כיצד התפרסמה הידיעה
על השיחה.
העולם הזה מגלה זאת כאן
לראשונה.
שימעון פרס, יו״ר מיפלגת״
העבודה, היה סבור שהוא עומד
לשלוף משרוולו את הקלף הפו ליטי
שיכריע את המערכה, ושיב־טיח
לו את ראשות הממשלה הב אה.

מולו
ישב עזר וייצמד. פרס
היה סכור שהוא מציע
לווייצמן הצעה שאי־אפשר ,
לסרב לה: המקום השני ברשימת
המערך, ותפקיד של

ישראל הפציצה על פי ההנחייה
האמריקאית, והמצרים הזמינו מ־ברית־המועצות
מערכת גדולה של
טילי נ״מ. טילים אלה מילאו לאחר
מכן תפקיד חשוב במילחמת יום-
הכיפורים, ותרמו למפלה ההתחל תית
של ישראל.
כלים של שח־מת. השבוע,
יחד עם ההוראה האמריקאית להפ סיק
את הפעולות, שיגרו האמרי קאים
אולטימטום נוסף לסורים:
להזיז את הטילים חזרה לשטח
סוריה. כדי לתת תוקף לתביעה
זו, השמיעו ראשי ישראל — מנ חם
בגין ושימעון פרס — הצהרות
על האפשרות של הפעלת׳ צה״ל.
כל זה היה מישחק מעניין. אך
לא היה לו קשר רב לאינטרסים
של ישראל. ישראל כולה, וצה״ל
בפרט, הופיעו במישחק זה ככלים
על לוח השח־מם — כשהיד של
מעצמת־העל היא המזיזה את ה כלים.

בחירות

שתמיר שוות
לליכוד

הפרופסור למדעי־המדיגה
גכחר כמועמד מיפלגתו
לכנסת — ועורך כין
תלמידיו סיקרי כחירות
מעניינים, המגלים ששמואל
תמיר היה שווה 21
לליכוד, ושמפ״ם
גורעת מקולות המערך
״זה לא מייצג, זה לא משקף,
אבל זה מעניין מאוד,״ אומר ה־
(המשך בעמוד )36

פירסומאי נחמן
העיקר: לא לזוז

סגן ראש־ממשלה כעל תיק
לניהול המשא־ומתן לשלום.
כדי לסייע לו במלאכת השיכנוע
הביא גם את מנהל מישרד דחף,
אליעזר דורבין, המנהל את תע־מולת־הבחירות
של המערך. יתכן
כי דורבין הוא אשר יזם את ה רעיון
כולו.

שלושה
ח שודים
ץ /ורכין, ידידו הוותיק של
וייצמן, ניסה לשכנע את חברו י הוותיק. וייצמן לא נטה להשתכנע
בקלות. הוא אמר שוב־ושוב ש אינו
רוצה להיראות כ״זונה פולי טית״
,והזכיר מדי פעם את גיסו־לשעבר,
משה דיין, שנטש את ה מערך
כדי למלא את תפקיד ״שר
השלום״ בממשלתו של מנחם בגין,
ועתה הוא עומד בראש מיפלגה
קיקיונית.
פרם ניסה להעמיד את וייצמן
על ההבדל: וייצמן כבר נטש
למעשה את הליכוד, והוא אינו

עומד להיבחר במיסגרתו כדי לע בור
למערך אחרי הבחירות.
וייצמן התעקש• ז׳ורבין המשיך
ללחוץ, ולבסוף סוכם בין השלו שה
כי וייצמן יתן את תשובתו
ברגע האחרון כימעט, מבחינת
לוח־הזמנים של הוועדה־המסדרת
מוצאי-
מיפלגת־ן זעבוליה : של שבת, ארבעה ימים אחרי קיום ה שיחה.
השלושה
היו משוכנעים שסוד
השיחה החשאית ביניהם לא יד לוף•
לא נראה היה, משום בחינה,
כי למישהו משלושתם יהיה עניין
בפירסום השיחה לפני שיתן וייצ־היה

את תשובתו החיובית.
ברור לכל השלושה כי במיקרה
שהתשובה תהיה שלילית — לא
יהיה כל פירסום למגעים הללו.

הצלע הבעייתית במשולש |
עזר וייצמן. בניגוד לדעת יד!
ז׳ורבין, החליט וייצמן זה מ!
להתרחק ממערכת־הבחירות
. 1981 כמו כמד, אנשי־ציבור ן
רים, החליט וייצמן, כי בעונה
אין לו מה לעשות. המאבק ין
בין הליכוד והמערך, ולשום !
אחר אין בו תקומה. כל מי ש
תתף בו רק יתבזה.
בניגוד למשה דיין, המושפע
ממצב־בריאותו, סבור וייצמן
לו זמן. הוא יכול להקדיש נ
שנים לעסקים ולהתעשרות,
נציגם וכשותפם של גופים כלכל
גדולים, ולהמתין למשבר הפו
טי הבא.

ההנחה: שהמערה יו
לשילטון, ייכשד ויתבזה ר
שנתיים־^ולוש. אז, לד
וייצמן, יקרא העם לא
חדש, שלא התלכלד, כ׳
שקראו הצרפתים לשא
דה־גול כשנות ה־50׳ .כ
דה־גול כקולומכיי־דה־דז!
ליז, ימתין וייצמן לקרי
כקיסריה.

אך עוד לפני שנתן וייצמד
את תשוכתו, ככר דלף הסוד
.״קול ישראל״ שידר
ידיעה מוזרה, שהכחישה ש־היתה
שיחה מעין זו —
מכלי שידיעה על קיום אותה
שיחה פורסמה ככלל כ־רדיו
או ככל מקום אחר.
מי הדליף? האם וייצמן פיט־פט
ברגע של חולשה 1האם היה
זה פרס, שחשב כי יהיה זה עוד
״תרגיל מחוכם״ ,נוסח ההדלפה
על פגישתו עם חסן, מלך מארוקו ז
האם היה זה דורבין, שביקש לל חוץ
בדרך זו על וייצמן?

ז׳ורבין ידע זאת היטב. אך !
גם יודע כי וייצמו/הוא אדם ח!
סבלנות, המושפע ממצבי־רוח
הסומך על האינטואיציה שלו. ן
קיווה כי עם התקרב המועד ל
שת הרשימות לכנסת, יגבר
בווייצמן, ברגע האחרון, הח
להשתתף בכל זאת במירוץ.
רקע זה נולדה ההצעה, בבח
״הצעה שאי־אפשר לסרב לה׳׳

״העולם הזה׳׳ מגלה עתה :
אף לא אחד מהשלושה.

גבו
של איש

וייצמן סירב. יתכן כי
הדלפה, שהיתה הפעם מ׳
רית לחלוטין, אך שהעכי
את האווירה כין השלוע
מילאה תפקיד חשוכ כסו
מת הנולל עליה.

ף* לון ״דן״ בתל-אביב ידוע
ז כמקום־מיפגש של פוליטי קאים
ואנשי־עסקים. ליד שולח־

נות המיסעדה המפוארת נחתכים
לא פעם עסקים במיליוני דולארים,
ונקבעים עיסקי־מדינה. השלושה
שישבו לסעוד — פרס, וייצמן ו־ז׳ורבין
— לא היו זהירים.

כשולחן הסמוך, כשנכו
אליהם, ישב אדם ידוע, שהכיר
היטב את השלושה.
מייד כאשר שמע את צליליה
הראשונים של השיחה
שהתנהלה מאחורי גכו, ניז־קפו
אוזניו. הוא זיהה כקלות
את הקולות, וכאשר שמע
את המילים הראשונות שהוחלפו
כין השלושה ידע
שצפוייה לו ארוחה רבת־עניין,
כתנאי שלא יזוז
ממקומו, ולא יפנה אל השלושה
את פניו. השלושה הכירו
אותו, לא פחות מכפי
שהכיר הוא אותם.
האיש שמע את השיחה מתחי לתה
ועד סופה. שלושת המשר
*חחים לא העלו על דעתם שכל
מילה שהם משמיעים ליד השולחן
במיסעדת המלון עלולה להגיע ל ידיעת
הציבור.
האיש המתין עד שהשיחה תס תיים,
והשלושה יצאו את המיסע־דה.
רק אז שילם את חשבונו ויצא.
הוא ידע שיש ברשותו סקופ
בינלאומי.
היה לו עניין בפירסומו, אך
לא היתד, לו דרך לפרסמו במיש רין.
הוא חשש שאם ידבר —
אפילו בעילום־שם — עם העיתונ אים,
יזהו את קולו, וזהותו של
המדליף המכובד תדלוף במוקדם
או במאוחר. האזנה בסתר אינה
נחשבת כמעשה נאה לאדם במעמ דו.

האיש
מצא פיתרון. הוא טילפן
לידידו, הפירסומאי יעקב נחמן,
וסיפר לו מה ששמע.
כבר ביום הרביעי, למחרת ה שיחה,
דיבר נחמן עם איש־הטל-
וויזיה, טוביה סער, עם כתב־המיפלגות
של קול ישראל, אמנון
נדב, ועם כתב ידיעות אחרונות,
שלמה נקדימון. הם סירבו להא מין
באמיתות הידיעה, ולא פירס־מו
אותה•
יעקב נחמן פנה להעולם הזה.
כתב העולם הזה פנה אל מישרדו
של אליעזר ז׳ורבין כדי לקבל אי־

שהכחישה דבר שכלל לא שודר
או פורסם בצורה כלשהי.

שר־ה
שלום
ן* המולה הכללית סביב ה *
פירסום — ובמטר ההכחשות
והחשדות סביב ההדלפה — נשכח
העיקר: טיבה של ההצעה עצמה.

אילו התגשמה, היתה
יכולה להיות תכסיס גאוני.
בדרך זו היה שימעון פרם מנט־

אילו ה תג שמהה הצע ה של
שמעון נו ס לתזז ׳ויי צמ ,1ו!יא
היתה י נולה להיות תכסי] 1גא׳11
שור לשמועה שבידו.
היתה הכחשה מוחלטת.

החשובה

אך אצל ז׳ורכין נדלקה
נורה אדומה. היה כדור לו
שהסיפור דלף. הוא ידע
שלא הוא הדליף את הסיפור.
החשודים היחידים היו
— הכוס הקודם שלו, עזר
וייצמן, והכוס הנוכחי, ש*מ
עון פרס.
יתכן שז׳ורבין התייעץ תחילה
עם פרס, ויתכן שהחליט על־דעת
עצמו. אך התוצאה זץ יתה פניה
לקול ישראל, והידיעה ששודרה —

רל מראש את משה דיין, המקווה
לשחק אחרי הבחירות של התפקיד
של לשון־מאזניים. בעזרת וייצמן,
כך קיווה, יכול היה להשיג את
מיספר הקולות הדרוש כדי לזכות
בשילטון בלי שותפותו של דיין.
כי לכל הדיעות, וייצמן פופולרי
בציבור יותר מאשר דיין, והוא
יכול היה להעביר למערך את
הקולות העשויים להינתן, אחרת,
לרשימת דיין.
יתר על כן, פרס הציע לווייצמן
בדיוק את התפקיד אשר משה דיין
תובע אותו לעצמו. דיין כבר הכ
ריז,
כי ימכור <.ת הקולות של
סיעתו לכל מי שיעניק לו את ה תפקיד
שיכלול שני מרכיבים:
השליטה בשטחים המוחזקים וה־משא־והמתן
לשלום. פרס הציע
לווייצמן את אותו התפקיד עצמו.
פרט מעניין: אילו התקבל רע יון
זה, היה פרס מגשים באיחור
של 25 שנים את הצעתו של אורי
אבנרי, שהציע אז להקים מיניס טריון
מייוחד לענייני השלום (או
לענייני המרחב הערבי) ,שייטול
מידי מישרד־החוץ ומישרד־הביט־חון
את הסמכויות והכוחות ה דרושים
כדי לרכז את כל פעולות
ישראל בעולם הערבי. עם כיבוש
השטחים המוחזקים הפכה הצעה
זו דחופה עוד עותר, ועם חתימת
חוזה־השלום עם מצריים נועדה
לה חשיבות אקטואלית נוספת.
מסירת תפקיד זה לווייצמן, ה איש
ששינה את דיעותיו מן היסוד
אחרי ביקור אנוור אל־סאדאת
בירושלים, היא פיתרון מצויץ. מה
גם שווייצמן שינה במידה ניכרת
גם את גישתו כלפי פיתרון ה־בעייה
הפלסטינית, ויש לו בעניין
זה דיעות שהן הרבה יותר מת קדמות
מאשר מצע מיפלגת־הע־בודה.
הפיתרון
הזה היה גם עונה ל־מישאלוח־הלב
של ז׳ורבין. הפיר־סומאי
הדינאמי ידוע בחוזק ידי דותו
לאנשי־ציבור שונים, וברא שם
משה דיין (בעבר) ועזר וייצמן
(בהווה) .יצירת קשר בין פרס
ווייצמן, תוך איחוד ידידותו ל-
ווייצמן עם מחוייבותו המיקצועית
כלפי פרס, היתד, מהווה עבורו
הגשמה של חלום•

אולם אין ביטחון שזהו נ
פסוק. לווייצמן יש עוד שלו?
שבועות לחרטה — עד הגשת
רשימות. וגם אחרי־כן הוא ין
להתחרט — עד להקמת הממש
הבאה, אם ההצעה עדיין תהיה
פתוחה.

זה עוד יכול לקרות.

במדינה

מבט מקרוב מגלה
א ת ההבדל.

(המשך מעחוד )35
פרופסור שבח וייס על ׳הסקרים
שהוא עורך בין תלמידיו, לצורך
כתיבת ספר פוליטי, שבהם הוא
מציג לסטודנטים מדי שבוע שא לות
הנוגעות לתוצאות הבחירות
ולפעילותה.
לכנסת העשירית
וייס, שנבחר לפני שבוע כמועמד
מחוז מיפלגת העבודה בחיפה לכנ סת
העשירית, מלמד בשלוש מיב־ללות,
ועורך את הסקרים השבו עיים
שלו בקרב 300 תלמידיו.
הללו הם תלמידי הפקולטה למיש־פטים
בתל־אביב, תלמידי החוג
למדעי המדינה באוניברסיטת חי פה
ותלמידים בשיעור למדעי המ דינה
בטכניון בחיפה.

בסקר האחרון, שהציג וייס לתל מידיו,
הוא ביקש מהם לבחור בין
שני צוותות שהרכיב מבין ראשי
המיפלגות הגדולות• הצוות של ה מערך,
שכלל את שימעון פרם,
אבא אבן, חיים ברלב וחיים ב ך
שחר, זכה בסקר זה ביתרון של
אחוז אחד על-פני הצוות של הלי כוד,
שכלל את מנחם בגין, יעקב
מרידוד, יורם ארידור, דויד לוי
ויצחק שמיר. וייס ניסה לבדוק
כיצד משפיע צירופו של יצחק
רבין לצוות המערך על התוצאות,
ומצא שהמערך זוכה לתוספת של
.70/0לעומת זאת מוסיף צירופו
של שמואל תמיר לצווח של הלי כוד
/0,״ 2למיפלגה זו.

נציגי סיעות קטנות פעילים
יותר. שאלה נוספת, שהציג
וייס לתלמידיו, נגעה למקומה של
מפ״ם במערך. הוא ביקש שעל
שאלה זו ישיבו רק התלמידים ה תומכים
במערך, או אלה שהיו

לופטהנזה נותנת יותר. יותר יעדים, יותר מטוסים חדשים. יותר טיסות
היוצאות בדיוק בזמן. יותר טיסות המשך ויותר תשומת לב.
למה להסתפק בפחות?

חוקר וייס
מפ״ם גורעת!
תומכים בו אלמלא נמצאה מפ״ם
בתוכו, והתוצאה היתד! מעניינת:
לא זו בלבד שמפ״ם אינה מוסיפה
למערך — היא אף גורעת ממנו!
בין תלמידיו של וייס היתד. יכולה
מיפלגת העבודה לזכות נד/ 0,ס 7נוס את
פים
אלמלא צירפה אליה
מפ״ם, על־פי חישוביו של וייס.

נחשה והתנצלות

]המשך לכתבה ״להתגרש מהעץ״
,שפורסמה נ״העולם הזה״
; ,)22 מבקש ״העולם הזה״
רגיש כי עורך־הדין חבר קיבוץ
|קי ,0הנזכר בכתבה, מכחיש
ן תוקף את הדברים שייחסה
לאה פיק, רואה בהם דבר
ן ר מוחלט ואומר כי הדברים
•טטו על־ידה, כביכול מפיו, לא
זרו על״ידו מעולם, לא במפורש
במשתמע.
וערכת ״העולם הזה״ והאח-
ם לה מתנצלים בזה על הלה
והנזק שנגרמו לעורך־הדין
ג הפירסום הנ״ל, ועל כך ש-
רסום נעשה מבלי לקבל את
בתו של עורך־הדין טרם פירו
הכתבה.

316

כבר ביום שלישי
תרכל להשיג את

העוו!0

היה

1ם ב חנו ח * 1ריק
רוז׳ דיזנגוף 190ת״א

פתוח עד חצות

וייס הציג לתלמידיו גם שאלה
באשר לחברות־הכנסת הבולטות
ביותר, והללו השיבו כי אלו הן
גאולה כהן, שולמית אלוני, אורה
נמיר ושושנה ארבלי אלמחלינו.
על השאלה מיהם חברי־הכנסת ה פעילים
ביותר, השיבו תלמידיו
של וייס: יהודה בן מאיר (מפד״ל),
אורי אבנרי, מאיר פעיל (של״י),
שלמה לורנץ (אגודת ישראל),
גאולה כהן (התחיה) ,שולמית אלו ני
(ר״ץ) ,יוסי שריד, משה שחל
(מערך) ,ומרדכי וירשובסקי (שי נוי)
— שישה מבין התישעה הם
נציגי סיעות קטנות בכנסת ה תשיעית,
ורק שניים מייצגים סי עה
גדולה.
אף לא אחד מבין חברי־הכנסת
של הליכוד מופיע ברשימה זאת,
על־אף הפופולריות הרבה (יחסית
לאוכלוסיית הסקרים הכללית) שלה
זוכה הצוות של הליכוד להרכבת
הממשלה, בין תלמידיו של וייס.
ה עול ם

הזה

2279

מ את מאיר תדמור

הבורס ה

הצוינה

השבוע במשק

1אבל אותה!

נפט

חשגוע נקדיש מדור זח, שלא כמינחגנו, לשר-האוצר יורם ארידור ולשר-חאוצר
המיועד מטעם המערן, חיים בן־שחר (חב״ש).
נתחיל גדבריו של האחרון, שאותם אמר גמסיבת״עיתונאים, שגה הציג את
עיקרי תוכניתו הכלכלית• וכן אמר: היעד הראשון הוא פיתוח צמיחה מהירה
של המשק, במקביל לריסון האינפלציה ; יש לחתור לכד שהמשק יגדל ריאלית
ב 6*-לשנה, על־ידי פיתוח התעשייה, התיירות, החקלאות ועוד; יש לחתור להכפלת
היצוא תוך ארבע שנים ל״ 20 מיליארד דולר ; יש להקטין הגרעון במאזן התשלומים ;
אין לשלם מס על ריווחי אינפלציה, המס ישולם רק על הרווח הריאלי ; יש לרסן
התקציב; יש לעודד החיסכון לטווח״ארוך; יש לשמור על השכר הריאלי של
העובד ועוד.
פרופסור בן־שחר, כל עם ישראל מוכן לחתום על התוכנית, אך יש בה סירכא
אחת, האם תוכל לבצע אותה ז האם יתני לד 1אלה שישבו עימן סביב שולחן

תמחיר משיר לרדת
מיכליות־הדלק הענקיות היוצאות ט־נמלי־הנפט
של המדינות המפיקות נפט,
מאיטות את מהירותן אל נמלי היעד,
בעיקר באירופה ובארצות״הברית ; בהפלגתו
האיטית הן משמשות כמיכלי״איח-
סון צפים של דלק. כל המיכלים לאיח-
סון דלק ברחבי־העולם מלאים עד אפס
מקום• חברות״הדלק הענקיות משתדלות
להימנע מחוזים ארוכי״טווח עם ספקי
הנפט. וכל זח משום שירדה צריכת
הנפט העולמית בחמישה מיליון חביות
ליום.
מומחים אומרים, שבעתיד הנראה לעין
יהיה העולם החופשי חופשי מלח צים
של מחסור ועליות מחיר פרועות,
שהיו מנת-חלקו עד כה. ב־ 1979 צרד
העולם החופשי 52.4מיליון חביות ליום.
השנה תגיע הצריכה ל 48.2-מיליון חביות
נפט ליום. למרות כל אלה אומר מומחה
נודע לענייני נפט, ואלטר לוי: מדינות
אופ״ק יצליחו לקיים את מחירי הנפט
שלהן, כל עוד יצריד העולם כמויות ענק

שר־אוצר ארידור

מועמד כן־שחר

האם יוכל לבצע?

האם יהיה שר־אוצר?

הממשלה, אם וכאשר יקים המערד את הממשלה ; אלה שיסתובבו סביבד יסבירו,
ילחצו, יאנחו, האם תעמוד מול כל אלה ז
יורם ארידור, שר״תאוצר הצעיר של ישראל, עשה את חהיפך ממה שציפו
לו וממה שעשה קודמו בתפקיד. הוא בוודאי ייזכר כ״שר־החוזלות״ .למה הוא
נסע והשאיר אותנו פה לבד. למה לא אמר לנו פה את מה שהסכים לומר לאנשי
המישלחת הכלכלית שלנו בארצות״הברית ! ל מה! וכה אמר: נעייד ריפורמה
יסודית בשוק ההון. נגיע בשנת הכספים הנוכחית לאינפלציה של * 98 ונשאיר כמה
דברים לקדנציה הבאה.
מר ארידור, איננו יודעים בדיוק מה תשאיר לקדנציה הבאה, אם אמנם
תרכיב מיפלגתך את הממשלה הבאה, אבל אנחנו מסכימים לכל הדברים הטובים
שאמרת ועוד תאמר ועוד תעשה עד לבחירות. אד האם אתה הוא שתהיה
שר־האוצר הבא !
העם הזה מסכים לכל הדברים הטובים שמבטיחים לו הקברניטים של היום
והמיועדים של מחר• אד לעם הזה קשה להאמין שיוכלו לבצעם. לעם הזה, לעומת
זאת, צייד לחיות ברור לפחות דבר אחד: מי שלא יהיה, מי שלא ירכיב את
הממשלה הבאה ומי שלא יהיה שר״חאוצר הבא, העם הזח יאכל אותה, כבר השנה !

חקלאות

פרחים: התחלת הסוף

אפשר היה להכתיר (מלשון כותרת)
סיפור זה גם בכותרת ״עוללות השלום״,
אד אנחנו נעסוק רק בצד הכלכלי. איד
משווקים פרי-הדר לחו״ל ! יש משווק
אחד, יצואן אחד ,״המועצה לשיווק פרי
הדי״ .יש בתי-אריזה שונים, של חברות
שונות, כמו ,״תנובה אקספורט״ ,״יכין״,
״פרדס סינדיקט״ ,״מהדרין״ ועוד. חברות
אלה מתחרות ביניהן על הפרי,
על המגדל, על הכנת הפרי ואריזתו,
אד כאשר המיכלים עם הפרי מגיעים
לנמל, הם כולם ״ג׳אפאס״ ,השם המיס-
חרי של תפוזי ישראל בחוץ־לארץ.
בשיווק הפרחים לחוץ־לארץ שונה
המצב. ישנו המשווק והיצואן הגדול,
״אגרקסקו״ ,ועל ידו יצואנים קטנים ;
אלה מתחרים ב״אגרקסקו״ בארץ וב־חוץ״לארץ.
התוצאה בחוץ־לארץ: מפולת
של מחירים• התוצאה בארץ: ירידה
תלולה בהכנסות המגדלים (רובם
מושבניקים) .מה שמדאיג בכל העניין
אינו הוויכוח בין שני צדדים אלה, אלא
חוסר האפשרות להגיע לכלל הסכם,
על שיווק משותף ומאורגן של פרחים.
אד אפילו יסתדרו העניינים, צפוי
עתה איום חדש על הענף: אחד מה יצואנים
הפרטיים הגדולים הגה רעיון
מבריק: הוא החל במשא ומתן עם
בעלי הון מגרמניה, הקרובים לענף, על
הקמת חוות-פרחים ענקית, על שטח

מחיר ם

גגה עשוי השוסווד?
מחירי הקקאו ירדו בשנה האחרונה
ב ,33*-גם מחיר הסוכר בשוק העולמי
ירד ב 55*-במחצית השנה האחרונה, ובכן
ממה עשוי השוקולד ז על-פי מחירו,
יש בשוקולד מעט מאוד קקאו, שאלמלא
כן חיה צריד מחירו לרדת!
הקפה עשוי, לכל הדעות, מקפה ;
מחירו ירד בשנה האחרונה ב״* .36 כל
אלה שהימרו על הקרה והברד בברזיל
נתבדו. היבולים שם עלו יפה, ובשל
בד באמת ירדו עסקיו של יבואן קפה
ירושלמי ידוע, שמספרים שנעלם ונמצא
ב.״ברזיל. מה קורה ! עיסקי הקפה כרגיל,
גם המחירים.
של 2000 דונם ב...מצריים. לחוות־פר-
חים כזו יש כמה יתרונות על פני חממות
הפרחים בארץ( ,על״פי־רוב שניים־שלושה
דונם למושבניק) ,ששום תיחכום יידע
ישראלי לא יוכלו להם. במצריים, בגלל
אקלימה המיוחד, אין צייד בחממות
(המחיר להקמת חממה של דונם בארץ
הוא כ 100-אלף שקל = מיליון ל״י) ;
כוח העבודה במצריים זול מאוד; המים
אף הם זולים. ועוד משהו: הידע נמצא
בשפע — אצל הישראלים. צירוף כל הגורמים
האלה יוצר את. האיום שעלול
להביא כלייה על ענף הפרחים ליצוא.

טו ב
11111־ יו ת ר
השבוע ( )3.5—27.4חיה שוב מעניין,
ההנפקות נחטפו וגם מניות הבנקים לא
פיגרו. זה שהיו מימושים וירידות, סוף־
סוף זה בורסה, לא תוכנית חיסכון.
השוק עדיין ברמה גבוהה. כוחות שונים
פועלים לעליה נוספת. אף כי האוצר
ספג 190 מיליון שקל (באפריל) ,היתה
הזרמה מאסיבית, אם לוקחים בחשבון
את הגרעונות של העיריות, את הגרעו-
נות של הסוכנות, את האשראי המכוון
ליצואנים, שאינו מופיע באופן רשמי,
במקום שהיה צריך להופיע. בקיצור,
הממשלה שוב לא טמנה ידה בכיסנו,
הוזילה ועוד תוזיל, הכל כדי להנעים
עלינו את חיינו. תהליך זה צפוי שיגבר
בחודש זה. איך אמר אחד ממקורבי
הבורסה: לא ירד הרבה, לא יעלה
הרבה. כספים ימשיכו לזרום.
ההנפקות הגדולות הצפויות — של
״בנק הפועלים״ בהיקף של 450 מיליון
שקל ושל ״דנות״ בהיקף של 130 מיליון
שקל — יוצרים אווירה חיובית כבר
עתה•
אגב, נסיון העבר מלמד, שככל שרבות
ההנפקות והיקפן, צפויות יותר אג-
רות״חוב לירידות, שכן חלק מהכספים
להנפקות בא מאג״ח הצמודות.
הירידות של יום ראשון השבוע חיו
צפויות, אומרים מקורבי הבורסה. השבוע,
בגלל יום־העצמאות, שיחול ביום
חמישי, יהיה שבוע המיסחר קצר מהרגיל
— .שלושה ימי מיסחר בלבד ; ב־דרך־כלל
בשבוע כזה רבים המימושים.
לאחר החג, בהתחדש המיסחר ביום
ראשון, תתחדשנה העליות.

מניה שהיא אג־ ח

שר־נפט ימאני
מה יאמר בוועידת אנשי אופ״ק?

של נפט. אחמד זאכי ימאני, שר-הנפט
של סעודיה, מוכן להסכים לדברים אלה.
נראה מה יאמר בוועידת שרי אופ״ק
החודש, בג׳נבה.

כסף

יובל המאה
השבוע, עם פרוס יום העצמאות ה־,33
יחול גם יובל המאה ללירה הישראלית
( 10 אגורות, נכון להיום) .השבוע יגיע
ערכן של 100ל״י ( 10 שקלים, הרצל
אחד) לדולר אחד של ארצות-הברית.
לשער חליפין זה יש *תרוו אחל _ אין
צורף להרבות בחישובים, מכפילים ב10-
שקלים, או במאה ל״י ואתה יודע בדיוק
כמה זה ; לא רק כאשר אתה בחוץ-
לארץ, גם כשאתה בארץ, כשמיספר ה חפצים,
השרותים והעיסקות הנקובות
בדולרים גדל, ככל שגדלה עקומת האינפלציה•
עצוב
למי שזוכר את החור שבגרוש.
ב־ ,1948 בדיוק לפני 33 שנים, היו 25
גרוש שווים דולר אחד; כן, ארבעה
דולרים בלירה אחת, היום בדולר אחד
100ל״י, פי 400 פחות — מה שעושה
האינפלציה.
לכבוד היובל הודיע ״בנק ישראל״
על הנפקת מטבע ושטרות בערכים חדשים.
יונפק מטבע של חמישה שקל.
יוכנסו למחזור: שטר של 500 שקל
( 5000ל״י) עם דיוקנו של הברון אד-
מונד רוטשילד; שטר של 1000 שקל
( 10,000ל״י) עם דיוקן של הרמב״ם
ושטר של 5000 שקל ( 50,000ל״י) עם
דיוקנה של גולדה מאיר. אגב, מה נוכל
לקנות בשטר של 50,000ל״י — לכשיו-
פיע? קופסת גפרורים, או אולי צמיג
משופץ לקטנוע!

״בנק לאומי״ יוצא עם קרן חדשה —
״צמרת״ — קרן פתוחה, שהמיוחד בה
הוא: מחצית נכסיה יהיו באג״ח צמודות
והיתרה מניות בנקאיות. ההיגיון
שמאחורי קרן כזו, בהרכב נכסים כזה,
הוא ״סולידיות +תוספת״ .משקיעים
המחפשים השקעה סולידית עם סיכוי
לתשואה יותר גבוהה מאשר בצמודים,
ימצאו כאן את מנוחתם.
וכאן ראוי להעיר: טענו נגד הבנקים
(שלושה הגדולים) כי מניותיהם הם
למעשה אג״ח צמודות בשם אחר, כיוון
שהם, הבנקים, מבטיחים את שעריהם
בכל מיקרה (זיכרו את מפולת פברואר)
ותומכים בהם כדי להשיג את המדד
ועוד משחו. הקרן החדשה׳היא הוכחה
נוספת שאומנם כך הדבר.

סיפורים

* מרבים לדבר על ״פוליגון״ .הם
נכנסים לתחומי פעולה חדשים — בדי
פרוטה, בשיתוף עם משקיעים מחו״ל.
+משקיעים מוסדיים נכנסים ל״פול-
גת״ ,״דשנים״ ו״אלקטרה״ .מה תעשה !

ביטוח

ב ימח צמוד למקור
נניח שקנית מכונית וביטחת אותה
בביטוח מקיף וצמיד, ב 50-אלף שקל.
לאחר חצי שנה מכרת את המכונית
וביקשת מחברת־הביטוח, שתעביר את
הביטוח שלך לרכב החדש שקנית. בכבוד!
יאמרו לך. ואומנם, בפרמיה החדשה
ששילמת נלקחו בחשבון הסכומים
ששילמת כפרמיה על המכונית ה קודמת:
פרמיה על 50 אלף שקל וכן
הוסיפו את הפרמיה להשלמת מחירה
של המכונית החדשה שקנית. כך עשו.
אך לא זו הדרך. וכל כך למה! מהטעם
הפשוט: ערכה של המכונית שמכרת,
מבחינת הביטוח, לאחר חצי
שנה, הוא 50 אלף שקל ועוד ההצמדה,
נניח עוד 10 אלפים שקל ובסך הכל
60 אלף שקל. מכאן שמה שחברת-הבי-
טוח היתה צריכה לעשות — לזכות
אותך בפרמיה גבוהה יותר על המכונית
הקודמת. מעטים הם אלה שזכו לכך.

המתינה בהרכבת רשימת תנועתה לבחירות לכנסת
העשירית, מתוך ציפייה לתוצאות ההצבעה במרכז
מיפלגת העבודה. היא ציפתה לכך שחבר־הכנסת
יוסי שריד לא יעבור את מחסום 60 האחוזים,
ועמדה להציבו, במיקרה זה, במקום השני ברשימתה.

הצבתו של שריד כמקדם השני כרשימת
ר״ץ היתה מקובלת גם על דעתו של מירון
כנכנישתי, המוצב עתה כמקום זה.
שריד מכחיש בתוקף שהיה לו הסכם עם אלוני.

כלא

צ ב אי

גוון..מעשיהן,,
שילטונות צה״ל פתחו כלא חדש, הקרוי כלא ,7
ובו סידורים הדומים לנוהל של כלא מעשיהו האזרחי.

הכלא מיועד לאסירים שנדונו על עכירות
צכאיות כלכד, ושעונשם אינו עולה
על שלושה חודשי מאסר.

אם לא יחזרו האסירים על העבירה תוך שנה, לא
ינוכו ימי־המאסר מתקופת השרות בצה״ל.

בחירו ת חוששים
מהאויפוריה של בגין
בצמרת תנועת־החירות חוששים כי

כ ח 3־ 0דעו על
ה מר ש ה -שחל!ו
נראה שכתבים מקומיים רבים בחיפה, ובכללם
כתבי־ספורט, ידעו מזה זמן רב על ״פרשת קניית
המישחקים״ ,הנחקרת עתה על־ידי המישטרה.

הכתבים לא פירסמו את החשדות מחשש
לפגוע כמקורות המידע שלחם —
כמועצת־־הפועלים המקומית, ובחוגי
העסקנים של קבוצת הכדורגל החיפאית.

שלו שה שרי
שילמו כו פ ר
שלושה שרים — שניים כהווה ואחד
כעכר — שילמו לשילטונות מס־ההכנסה
כופר על עכירות־מס.

עיס ק ת־ ענק
בירו ש לי ס
תוך השכוע הקרוב תכוא, כנראה,
לכלל סיום עיסקת מקרקעין גדולה.
הממשלה מעורכת כעיסקה זו, וככל
הנראה יועברו כ־ 100 דונם של קרקע
ירושלמית לרשות משקיעים זרים.
התשלום הראשון יהיה בסך 15 מיליון
דולר.

יחליף
את שילון
הכתב המדיני של הטלוויזיה, אלימלך רם,
יחליף את דן שילון ככתב הטלוויזיה
כניו־יורק.
במחלקת־החדשות הוחלט לקבוע את מינוי הכתב
החדש בניו־יורק כבר עכשיו, למרות שכהונתו
של שילון תסתיים רק בעוד כשנה, כדי למנוע
לחצים פוליטיים מצד אנשי הליכוד בהנהלת
רשות־השידור.

ב א גו ד ת ־ י שר אל
כמיסגרת המאכק על קכיעת פדר־המועמדים
כרשימת סיעת אגודת
ישראל לכנסת הכאה, מתנהלת עתה
מילחמת שמועות.
כהוגי אגודת־ישראל ככני־כרק מופצת
שמועה המכוונת נגד חסידי גור
כירושלים. היא אומרת, כי ״אחד
ממקורבי החצר של הרכי מגור, שהוא
יהודי אמיד כלי זקן ופיאות, שהיה
ידוע כמכקר כתיאטרון ובקברטים,
יהיה מועמד כמקום ריאלי בבחירות
לכנסת.״
חיפה של מיפלגת העבודה כמועמד
לכנסת, הוציא 0צ אלף לירות על מערכת-
הבהירות שניהל, שכללה מישלוח מאות
מיכתבים ומאות שיחות־טלפון מכיתו.
יריביו של וייס אומרים ששילם מחיר נוסף :
נטישת מחנה רבין. הם מצביעים על כך שכמה
מראשי מחנה־רבין בחיפה פעלו נגד בחירתו
של וייס. הפרופסור החיפאי מכחיש בכל תוקף
דברים אלה.

מ תי חהאכזריתמס עי רהאתה מי שטרה
מתיחה אכזרית של קציך־מישטרה כידי שני עמיתיו מסעירה את קצונת־המישטרה.
היטניים סיפרו לו יטיש צורך כקצין שייסע לכוסטון, כארצות־הכרית, כדי להביא
משם את רחמים אהרוני (״גומדי״) ,שהתגלה שם על־ידי האף־כי־איי. הקצין כלע את
הפיתיון, קנה לעצמו כגדים כסאות דולרים ונסע לנמל־התעופה כלוד, כמונית שסופקה
לד על־ידי המותחים. בנמל-התעופה נתחבה לידו מעטפה, שכה היה אמור להיות
כרטיס־טיסה — אך תחת זאת מצא הקצין פתק כזו הלשון :״חייך, אכלת אותה ! ״
הקצין התלונן, ולפני זמן קצר הוגשו מסקנות ועדת-הכדיקה שמונתה לחקור
כנושא. הוועדה החליטה שעל הקצינים, שהשתתפו במתיחה, להתנצל לפני קורבנם,
ולחסל ככך את הפרשה. קצינים ששמעו על תוצאות החקירה אינם מסכימים שאפשר
להסתפק כמסקנה זו.
״התקפת האויפוריה״ של ראש־הממשלה,
מנחם כגין, באה. מוקדם מדי.

מפקדת חנ ת ־
המי שטרה
עשו להתפטר

ב שיטה על בתי ^קסה
ערב ביום ה שואה

מפקד תחנת־המישטרה הממוקמת ליד
כפר יסיף, רב־סמל שאול אפרתי, עשוי
להתפטר.

בגין שרו עתה במצב־רוח טוב במיוחד, מרבה
להתלוצץ ולתקוף את יריביו. בחירות כבר מוכרת
המחזוריות, שעל־פיה מגיעד. אחרי כל תקופת־שיא
כזאת תקופת־שפל, וחוששים שאם ראש־הממשלה
יקלע לתקופה כזאת סמוך למועד הבחירות, יפגע
הדבר בסיכויי הליכוד בבחירות.

כוחות מישטרה פשטו כיום החמישי
שעכר על כתי־קפה שהיו פתוחים ככפר
הערכי הגדול טייבה שכמשולש.
השוטרים סגרו את בתי הקפה, ורשמו דו״חות
לבעליהם, בטענה שעברו על החוק האוסר פתיחת
בתי־שעשועים ביום השואה. הדבר בא במפתיע,
כי זוהי הפעם הראשונה שמנסים לאכוף חוק זה
׳ברחוב הערבי, מבלי שניתנה כל אזהרה מוקדמת.
בהתערבותו של חבר־הכנסת ואליד חג׳־יחיא,
תושב הכפר, הסכימה המישטרה לבטל את הדו״חות.

הפרק לי טו ת הציעה
י ס לנ אנ ס ת
הפרקליטות הציעה לתיירת השבדית,
׳טנאנסה לפני כחודשיים על־ידי שוטר,
ש״חקר״ את מיקרה־האונס שעליו
התלוננה, כי תכוא להעיד כמישפטו של
השוטר, והיתה מוכנה לשלוח לנאנסת
כרטיס־טיסה הלוך־חזור על השכונה.
לא התקבלה כל תשובה מהנערה השבדית.

אליוו רצחה להציע

20אדף לי,״ -

ל שריד מקום שוי

מחיר מ*1ו

מנהיגת ר״ץ, חברת הכנסת שולמית אלוני,

הפרופסור שכח וייס, שנכחר מטעם מחוז

מילחמת־ שמועות!

״סיף

בערב הפוגרום, שערכו הדרוזים מהכפר ג׳וליס
בכפר־יסיף, תבע אפרתי תיגבורת מהממונה עליו,
סנ״צ דויד פרנקו, ונענה בשלילה. אפרתי שוקל
התפטרות כאות־מחאה.

ארב לי
יו שב ת־ראש
ח״כ שימעון פרם הודיע למועמדת מיספר
שניים כרשימת מיפלגתד לכנסת הכאה,
ח״כ שושנה ארכלי־אלמוזלינו, שהוא
מייעד אותה לתפקיד יושב־ראש הכנסת,
אם יזכה המערך בבחירות הכאות.
למי שהיד. עד כה המועמד לתפקיד זה, שר־המישטרה
לשעבר שלמה הילל, לא הבטיח פרס
דבר. נראה שהילל ימשיד לכהן כיושב־ראש ועדת־הפנים
של הכנסת גם אחרי הבחירות.

ניר ויניב
קר״ני ה מ עי ר
עתה התברר שהוויכוח שנערך ברשות השידור,
אם להתיר לעובדי רשות לשעבר לעבוד במיסגרת
הבחירות פרץ בעיקבות המינוי הראשון של קרייני
שידורי התעמולה של המיפלגות בטלוויזיה.

קרייני •טידורי התעמולה של המערך יהיו
מי שהיה הכתב הצבאי של הטלוויזיה
עמירם ניר ושדרית הספורט, עוכרת
״גלי־צה״ל״ לשעבר, אורלי יניב.

במדינה .
מישטרה
ע־סקת הרצח

כל הארץ דיברה על ״הגננת 11 נשכה א 1הילד־היא
עצמו: טוענת1. :עשי!1י או 111ז חוו־ כדי וישחק!

שנבשדה

כדי?הקד בעוגש
הסגירו האחים את
הגאשם השלישים
וחזרו כהם מהעיסקה
תישעה חודשים חיפשה המיש-
טרח אחרי יעקוב מורדוב. הוא
היה חשוד ברצח שימעון (״שאל תי״)
שאלתיאל (העולם הזה )2258
בחודש יולי שעבר. מייד אחרי
הרצח ברח והוכרז עבריין נמלט.
עיקבותיו נעלמו.
שני אחיו, יצחק וציון, נאשמו
גם הם באותו רצח, ונעצרו. חם

המות
ה ש ענ ת
תה גטזח שהיא נשכה
אותך 1״ חזרה ושאלה דינה
ארז את בנה, שלומי, בן ה־ .5האם
לא יכלה להאמין לדיברי בנה
הקטן. שלומי חזר וטען :״אתי,
הגננת, נשכה אותי!״
הילד, ששב כמו בכל יום בשעה
15.30 ממעון־היום קרן־הילד לביתו,
נראה מוזר. האם, שזה עתה שבה
מיום עבודה ארוך ומייגע, קיבלה
את פניו .״אני יודעת שרע לו
במעון מאז התחילה המטפלת,
אתי וייצמן, לעבוד שם. חיבקתי
אותו בחוסר־אונים, וניסיתי להר גיעו,״
היא מספרת .״לפתע הבחנתי
שלחייו השמאלית נפוחה ואדומה.״
מעון־היום קח־הילד, שברחוב
צהלון שביפו, חינו אחד משלושת
הגנים שבבעלות הרבנית דבורה
גוטלבסקי מבני־ברק. שלומי שוהה

מעון, נזפה באתי חמורות, ואחר
פנתה אל האם :״היא׳ ביקשה ממני
שאסלח,״ מספרת רינה ארז .״היא
הסבירה לי את מצבה של אתי.
לטענתה, היא בחורה שאינה מסו גלת
לעשות שום דבר אחר. היא
פשוט ביקשה שאתחשב במצבה
המיוחד של אתי. אבל למה דווקא
בני צריך להיות הקורבן של מצבה
המיוחד?״

״ כלה מדינה
^ 7מדברת עלי״
וגי וייצמן מגיעה למקום ^
עבודתה בשעה . 12.30 על
ראשה מיטפחת־ראש כהה, המסתי רה
את שערותיה ומבליטה את
פניה היפות.

שלו יכלה לעשות לי דבר כזה,
כל המדינה כבר מדברת עלי. זה
פשוט עוול, נשכתי אותו בלי
כוונה, תוך כדי מישחק, הרמתי
אותו ונשכתי אותו בצחוק. הילד

גופת שאלתיאל
עיסקה גרועה מאוד

עומדים לדין בפני בית־המישפט
בתל־אביב. סניגוריהם, הפרופסור
דויד ליבאי ועורכת־הדין נירה
לידסקי, ניסו לשנות את האישום
מרצח להריגה. לשם כך נשאו
דנתנו עם התובעת פנינה דבורין,
ולבסוף החליטו הצדדים שאם יוסגר
האח האובד, יעמדו כל השלושה
לדין באשמת הריגה.

שלושה תחת שניים. בתחי לת
החודש שעבר הסגיר עצמו
יעקב למישטרה בעזרת עורכת הדין
לידסקי. התובעת היתד. מוכנה
לבצע את העיסקה, ולהאשים את
כל השלושה בהריגה תחת רצח.
אלא שאז חל שינוי של הרגע
האחרון. אחד האחים החליט כי
אינו מוכן להודות אפילו באשמת
הריגה, וכי הוא רוצה להילחם עד
הסוף.
במצב זה הכריזה התובעת כי
העיסקה בטלה. היא צירפה גם
כתב־אישום נגד יעקב, באשמת
רצח.

מישפחת מורדוב עשתה את אחד
העסקים הרעים ביותר בימים טרו פים
אלה. תחת שני נאשמים, עומ דים
בפני בית־המישפט שלושה
אחים מורדוב — כולם נאשמים
ברצח. העונש על עבירה זו, אם
יורשעו השלושה, הוא, כידוע,
מאסר עולם. אם לא יתרחשו שי נויים
!וספים בתהליך המישפט,
תיזכר העיסקה כאחת הגרועות
שעשו נאשמים אי־פעם.
ה עול ם הזה 2279

;שוך ארז ואמו עצבנית בשעות הבוקר בגן־הילדים שבבע לותה,
ובין השעות 15.30—12.30
במעון.
אתי וייצמן עובדת כמטפלת
במעון. את מקום־העבודר. הנוכחי
קיבלה לאחר שחזרה בתשובה.
לאחר שקמה מהומה סביב המיקרה
עם שלומי, דרשו הורים רבים
להחליפה. הרבנית הגיעה אל דד

לאתי גירסה משלה. לדבריה,
אימו של שלומי נוהגת לבוא אל
המעון ולאיים בצעקות שתיגרום
לסגירת הגן. אתי מספרת שהיא
אוהבת את שלומי. היא אוהבת את
כל הילדים במעון, אבל אותו ב מיוחד,
כי יש לו תשובות ושזאלות
שתמיד מפתיעות אותה. מספרת
אתי :״שמע ישראל, איך אמא

הזה לא בכה ולא הגיב, אפילו
ביקש שארים אותו שוב. זו לא
הפעם הראשונה שאימו מתלוננת,
היא רעה מטיבעה. אני מבקשת
לא לצלם אותי, כי לא עשיתי שום
עוול, אם הייתי נושכת אותו בכעס,
היה סימן כחול, והוא היה בוכה.״
על אופייה של אתי מעידה תמר
פטאל, אחת הגננות מהגן הסמור.

תמר מכירה את אתי וייצמן 1
שנתיים והיא מספרת :״אתי בג
גמור, רק עם האמא של של
יש תמיד בעיות. היא לא מפסי
להתלונן, ומכל זבוב היא עו
פיל. אתי היא בחורה חוזרת
תשובה, אדוקה מאוד וטובה. י
לפני שהאם בררה את ד,ענ
כבר למחרת בבוקר בשעה 00
הגיע שוטר לגן, ששאל על א
שלומי סיפר לנו אחר-כך שהשי
הוא חבר של אבא שלו. איך
ייתכן שלמיקרה פעוט כזה י,
כל-כך מהר שוטר? הרי יש דבו
נוראים הרבה יותר והמישט
לא מזדרזת להגיע.״
גם חברתה לעבודה של ז
במעון, דינה חמו, ממושב שומו
העידה עליה :״אתי בחורה דח
מאוד, ואפילו קיצונית בהר
מיקרים. כשילד משקר, היא
יכולה לסבול את זה, היא מעני׳
ומכניסה אותו למחסן. אביא
ילד, את אייל, שהיה נוכח בז
שזה קרה, והוא יוכיח לך ש
הסיפורים על אתי ועל שלומי אי
נכונים.״
אולם אייל בן ד,־ 5מספר בתנ
מות של ילד מה בעצם קח
״אני לא אוהב את אתי והיא
אוהבת אותי,״ הוא אומר ,״ה
תמיד מרביצה בכפיות ומוש(
באוזניים.״ הילד מבחין לם
בגננת, דינה, ומשתתק. לא
שדינה עוזבת את החדר וז
ממשיך :״את דינה אני כן אווז
היא לא מרביצה. אבל אתי תל
מרביצה, במיוחד לי ולשלומי: .
ראיתי שאתי נשכה את שלומ
נפתח תיק חקירה במישט(
יפו, הבודק את התנהגותה?
המטפלת. לגבי התנהגותה אין 17
כל מסקנות והחלטות, והיא מ1
שיכה לטפל בילדים רכים.
תלונות כמו :״אמא, היום א
הרביצה לי בכפות הידיים ו
שרף: היום היא משכה לי בשער
והכניסה אותי למחסן: היום ה
הרביצה לנו בכפיות ומשכה
באוזניים,״ עדיין נמשכות.
שני טיעונים אנושיים מועל!
משני צידי המיתרס. האחד 17
הרבנית :״התחשבו בה! במק
אחר היא לא תסתדר!״ והשני 0
ההורים, שאיזנם יכולים לצפ
בחיבוק-ידיים בילדיהם הסובלי

הנינה השקטה

מבט

שני,

הופך

אחרי

או כך לפחות זה נראה בשעות היום. הבית
הראשון בשדרות רוטשילד, שאיש אינו מעיף
חצות, אחד המקומות הצפופים ביותר בתל־אביב.

סוף רחוב הירקון, ליד רחוב יורדי־הסירה.
זד, ידוע.
גם רחוב דיזנגוף לא נס ליחו, והמונים
מסתודדים שם, בייחוד בליל־שבת וכמו־צאי־שבת.
לשם
באים מבקשי־הבילוי, אנשי השכו נות
ועיירות־הפיתוח, הנוהרים לתל־אביב
כדי לתפוס הרגשה של שייכות לחברה
הגבוהה, ולתור אחרי אנשים מפורסמים.
והנה, הרחק משני מוקדים אלה, קם מו קד
שלישי. אולי דווקא משום שהוא רחוק
משני המוקדים. לשם בא דק מי שיודע,
מי שרוצה להסתודד הרחק מן ההמון
הסוער.
קשה למצוא מקום יותר רחוק מן המו־

וד לא היה כדבר הזה בתל־אביב.
? קוראים לזה רוטשילד פאב, והוא
נמצא בבית שלפני האחרון של שדרות
רוטשילד השקטות, ס&וך להיכל־התרבות.
פעם היה כאן ביודקפה שקם ורדום,
שנקרא סוף השדרה.
עכשיו זה דומה לפאב אנגלי — פאב
דחום מאוד־מאוד.
יש מקום ל־ 30 עד 40 איש, ליד השול חנות׳
ובעמידה לאורך הבאר. על המיר־פסת
יכולים לשבת עוד שישה־שמונה איש.
אבל בחצות יש בפאב מאה איש ואשה,
כמעט כולם צעירים בגיל 20 עד ,25
בני־טובים ובנות־טובים, זרוקים ולא־זרו־קים,
סטודנטים ומי שנראים כתיכוניס טים•
הם נדחסים לאורך הבאר, ליד ה שולחנות,
במעברים, עד שקשה להסתובב
במקום, פשוטו כמשמעו. כמה עשרות נו ספים
יושבים על המדרגות בכניסה, נש ענים
על המעקה הסמוך י, מסתודדים ב עמידה.
כמעט
כולם שותים בירה מן החבית,
בכוסות גדולות.
רוטשילד פאב הוא זיי . 11 ועוד איך !
בשתיים או בשלוש בבוקר, זהו עכשיו
המקום בתל־אביב.
מדוע? מדוע דווקא כאן?
חיי־הלילה של תל-אביב ממוקמים ב־

בני טובים ראן?

לשולחנות, ואלה שלא מצאו מקום, פשוט עומדי
הם סטודנטים, המתגוררים ברחובות הסמוכים ק

דוחק־בנניסה

לפאב׳זה לא מפריע לצעירים הרבים המתעקשים
להיכנס. הס נדחפים ונדחקים, אינם מצליחים להגיע
לבאר, מתייאשים ומתיישבים על המדרגות. כל הבאים יודעים מראש שיהיה צפוף.

הוא לייזר בהט, ישראלי חוזר ך111 מארה״ב, שביחד עם שני חב*

רים פתח המקום. לידו אורנה, המלצרית.

על המדרגות

קד. שדרות רוטשילד היו איזור־מגורים. מקום
שקט. רק היכל התרבות ותיאטרון הבימה מוש כים
קהל.
והנה קם לו, בשקט, מרכז־בילויים חדש. אולי
מפני שהדיירים נסוגו מבתי סוף־השדרה ופינו
את מקומם למישרדים. לפאב אין שכנים מיי דיים.
רק במרחק של כמה בתים. ומכיוון שבאי
הפאב אינם רועשים, והאווירה אינה אלימה, אין
הדיירים מתלוננים. כשהמישטרה באה להטריד,
היא עושה זאת ביוזמה עצמית.
הפאב שייך למרכז חדש. מולו נמצאת
הגלריה הלבנה, בית־קפה המקיים תערוכות־תמו־נות.
ליד היכל־התרבות קיים אפרופו. מסביב
לפינה, ליד קפה סקאלה, במרתף, יש באר בשם

יושבים כל אלה שלא מתחשק להם להצטופף בתוך הפאב.
בערבים חמימים אלה אפשר לשבת בחוץ עם כנם של
בירה ולשכוח את כל הצרות. רוב המתגודדים הם צעירים, המתגוררים בסביבת הפאב.

ביוה ומצב־ווח

זה מה שיש לפאב להציע לצעירים. ברקע הס
שומעים מוסיקה של שנות ח־ .60 על הקירות הס
רואים תמונות של כוכבי־קולנוע זקנים לדעתם, כמו מרילין מו נ ח והאחים נדארקס-.

הפאב בפנים בערב
מסביב
ם יושבים
1בצד. רוב היושבים
פאב. לכמה מהם יש

הורים המנהלים בתי״קפה אחרים בעיר, אך הם
לפאב הזה .״זה המקום היחידי לצעירים בעיר
הפתוח עד שעה ארבע בבוקר,״ אזמריס
אשר למרות הצפיפות והדוחק, ממשיכים

מעדיפים לבוא דווקא
הזו, המקום היחידי
החבריה הצעירים,
לבוא חדי ערב

שבאנגליה, דבר המעורר בו געגועים לאנ גליה.
השחקנית ענת עצמון מתלוננת כי
לכל מקום שהיא באה לא נותנים לה
מנוח, ומטרידים אותה ללא-הרף. הזמר
בני אמדורסקי מכריז :״תרבות אני לא
מחפש פה. הבירה מושכת אותי, ובכלל
זה פסאג׳.בין העבודה לבית.״
הנאשים שמסביבם בנוי הפאב הם
שלושה צעירים, האחד הוא לייזר,
טייס לשעבר, שהתגורר במשך שבע שנים
בניו־יורק, והחליט לחזור ארצה ולפ תוח
את המקום. השני הוא מאיר, שהיה
מנהל כספים של מיפעל לבגדי-עור, והשלי שי
הוא רפי, קצין בכיר בקומנדו הימי.
הם אינם מוטרדים מן הצפיפות הרבה
במקום, להיפך. הם מגישים, מתרוצצים
בין השולחנות, רצים החוצה אל האנשים
היושבים על המדרגות, או נשענים על
המעקה. אין להם זמן לשיחות בטלות.
ערב־ערב מתמלא הפאב בבחורות צעי רות
הבאות לבדן, בגברים צעירים, המחפ שים
בילוי ובקהל סקרנים, הרואה את כל
המתקהלים על המדרגות ומחליט להציץ
ולראות מדוע.
הבוהמה טוענת שהמקום לא מעניין או תה
יותר• הצעירים האחרים ממשיכים
לבוא אליו מדי ערב, ובעלי המקום מחיי כים
באופטימיות רבה. כל זמן שצפוף,
סימן שהעסקים פורחים י תחיה אדר ;

] 1 ^ *1ן מפגינים בני־הזוג הצעירים
1\ - 4י י דניאלה זומרפלד, הנוסעת
ללמוד בקנדה והחבר שלה, משת
באולפני־הקלטה. קול טכנאי
חמו,

שלאגר, המושך אליו אנשים עשירים המבק שים
מקום לשבת ולשתות בשקט. לכולם יש
בלילה מקומות־חנייה במיגרש הגדול של ההיכל.
זה לא הולך ברגל.
הצעירים הבאים למקום טוענים, שבפעם ה ראשונה
הם פותחים מקום שאפשר ללכת אליו
ולתפוס שקט, ואז באה הבוהמה ומקלקלת להם
את כל העסק. האמת היא שכאשר נפתח הפאב,
ב־ 1בינואר השנה, החליטו רבים מאנשי הבו המה
לבוא ולראות מה קורה שם. הם באו
אחרי הצגות, ישבו שם שעות, ולבסוף החליטו
שהמקום לא בשבילם.
השחקן ניסים עזיקרי טוען, שהוא בא
למקום, כי זה מזכיר לו פאב בהאמסטד

יים רבים ליד הבאר, שותים בירה, נוגמים בתפוחי־ים
ומתלוצצים זה עם זה. זה שעומד מאחורי הבאר
הצפיפות והדרישה הרקה לבירה ישר מן החבית.

אסיפה נחוץ

עורכים כל אלה שכבר נכנסו פנימה,
גילו שצפוף שם ויצאו החוצה
לשאוף אוויר. הם עומדים כך במשך שעות, מעשנים, שותים

ומקשקשים. הם מתעייפים ולא חולמים ללכת למקום אחר, שם
אפשר למצוא מקוס־ישיבה. טוב להם היכן שהם נמצאים. אפילו
המלצרית באה כדי להגיש להם את הבירה שהם שותים בשרשרת.

במדינה
דרכי אדם

גוח ולא דתזוד

צים כבירים של הסניגורית ובני
המישפחה, הגיע רותם, כימעט
מעולף, לכלא מעשיהו בשנית.

..יוחד !181

האסיר גיסה להתאבד
= 73 דרך אפשרית; בדי
שלא לחזור לכלא

ד01 טו*י 0 £ק -מסוכן \״
הגאשם קרא הרבה מספרי
דוסמויבסקי, ונשלח
לבדיקה פסיכיאטרית

היתד. חופשתו הראשונד. של
יה רותם מהכלא. שבעה חוד-
תמימים ישב בכלא מעשיהו,
ם הראשונה בחייו. לפני חג
ת החליטו שילטונות הכלא
יתו, נתנו לו חופשה לשמונה

־תם הוא בן ,24 ונידון בבית-
טפט המחוזי בתל־אביב לשלוש
:מאסר. הוא נאשם בפריצה
יסורות לזנות. על שתי עבירות
נידון, למרות עברו הנקי,
ן־ש שנות מאסר בפועל.
תם היה בדיכאון עוד לפני
:ר. הוא ניסה להתאבד, והיה
!ול פסיכיאטרי. אבל כאשר
לכלא גבר דיכאונו. למרות
ירעור שהגיש על פסק־הדין
י תלוי ועומד, חש כי חייו
׳ימו. את השעות הראשונות
שתו בילה בבית-מישפחתו,
כך קם וביקש להישאר לבד.

״קבל עליך את המינוי הזה,
כשירות לציבור,״ אמר השופט
חיים שימחה נחמני לעורך־הדין
צבי לידסקי. חרף היותו אחד
מעורכי־הדין העסוקים ביותר, הס כים
לידסקי לקבל את המינוי. הוא
גם הוסיף ואמר כי את שכר ה טיחה
שיקבל, יתרום לאיל״ן.
היה זה תיק קטן על היזק לנכ סים
בזדון, וכאשר ראה הסניגור
את הנאשם לא הבין את העניין.
הנאשם, אלון בועז, צעיר גבה-
קומה כבן־עשרים, נאשם כי השתו לל
בבית אמו, ושבר אגרטל, זכו כית
וחפצים אחרים.
כאשר הובא לדין בפני בית-
המישפט, לא רצה לענות לשופט.
לכן נשלח להסתכלות, בבית־חולים
לחולי-נפש.
לומד בעיות החיים. אחרי

מורשעים בן־אודיס ופלאטו־שרון
תקדים בבית מישפט השלום
צא מהבית, פנה לעבר פרדס
שכב תחת עץ ובלע בזה
זה כ־ 50 כדורי אדולן, ב ;
להירדם לנצח.
:תעתו התעורר בכל זאת,
בפיו טעם נורא וראשו
:ץ. הוא הבין כי נכשל ונותר
.בייאושו מצא במקום בק-
שבר אותו וניסה לחתוך את
.הוא התעלף, כאשר דמו
את אדמת הפרדס.
ים שעברו במקום מצאו
מתבוסס בדמו, והחזירוהו
הוריו. המישפחה טילפנה
לעורכת-הדין מוניקה בר,
•ד עורכי־הדין המטפל ב ו של רותם, והיא הביאה
לטיפול רפואי דחוף. אולם
חזר ואמר כי אם יראה
יטיח את ראשו בקיר וית-
הפעם סופית. עורכת־הדין למילכוד בין בתי-החולים
טרה. כיוון שלפי החוק חיי-
רופאים לדווח למישטרה על
יקרה של נסיון התאבדות.
רותם החליט להסגיר את
ורצה כי בינתיים לא יבואו
פ לעצרו. וכך, אחרי מאמ־

שיחה קצרה התרשם הסניגור כי
הצעיר אולי מופנם, אבל מקומו
אינו בבית־חולים לחולי-נפש. הוא
ביקש מבית־המישפט לשחררו ב ערובה,
כדי שיוכל לצאת מהמוסד.
״התרשמתי כי הצעיר מבין את
המדובר אליו,״ אמר הסניגור ל שופט
.״הוא בחור אינטליגנטי
ומרבה לקרוא בספרי דוסטויבסקי.
ואם הוא קורא ספרים כאלה, הרי
שהוא בוודאי איש מוסר, ולומד
את בעיות החיים.״
השופט שקל את הדברים ששמע,
ואמר :״לקרוא את דוסטויבסקי
זה חשוב מאוד, אבל לקרוא רק
את דוסטויבסקי, זה מסוכן.״ בכל
זאת נענה לבקשת הסניגור, ושיחרר
את הצעיר בערובה של 2000 שקל.
חוק תקדים פלאטו־שרון

העבר הפלילי מחוץ־לארץ
רודף אחרי העולה לישראל
איזה תקדים מהווה ח״כ שמואל
פלאטן־שרון בפוליטיקה ובדמוק־

רטיה הישראלית, תחליט ההיס טוריה.
אבל הפקולטות למישפ־טים
במריבה יתחילו כבר השנה
ללמד תקדים פלאטו־שרון, לפי
פסק־הדין שניתן בבית־מישפט־השלום
בירושלים.
היה זה דווקא בשלב של טיעו נים
לעונש, שלב חסר ברק וזוהר
מישפטי בדרך*כלל, שנתעוררה
השאלה המישפטית החדשנית —
האם יכולה התביעה להביא נגד
חבד־הכנסת את הרשעותיו הקודמות
מצרפת.
כאשר ביקש פרקליט מחוז-
ירושלים, מיכאל קירש, מיד אחרי
סיום הקראת פסק־הדין, להביא
את ההרשעות מצרפת, נתעוררה
תדהמה כללית. ורק בישיבה הב אה
היו כבר כל הצדדים מוכנים
לטעון בעניין זה. לפי הדין ה ישראלי,
אסור לתביעה להביא
בפני בית־המישפט במהלך ה־מישפט
אפילו רמז על עברו ה פלילי
של הנאשם. אם במיקרה
מתגלה לשופט עבר זה, הוא נוהג
לפעמים לפסול את עצמו מלהמ שיך
בדיון, כדי שלא יחשוב חלי לה
איש כי המידע הזה השפיע על
החלטתו בתיק הנוכחי.
אבל, כאשר מוכרע הדין וה נאשם
מורשע, ועל השופט לגזור
עליו עונש, מביא התובע את רשי מת
הרשעותיו הקודמות של הנא שם,
כפי שהן מופיעות במחשב
המישטרה. השופט בוחן אותן, בו דק
את סעיפי העבירה, מברר מתי
נעברו העבירות, ומה היו הענשים
שנגזרו על הנאשם. ואת כל זה
הוא מביא בחשבון כאשר הוא
גוזר את העונש הנוכחי.
נהוג לחשוב כי דרך זו היא
צודקת ויעילה. שכן בשלב זה על
השופט לדעת מי עומד בפניו. אם
זהו עבריין מועד וקשוח, שאינו
נרתע מעונשים חמורים ומסכן את
החברה, או טירון מיסכן, שזוהי
הפעם הראשונה שהוא נתקל ב־בית־המישפט.
על השופט לדעת
אם עליו להרחיק את העבריין מ החברה
לתקופה ארוכה, כדי שלא
יסכן אותה, או לתת לו הזדמנות
לחזור למוטב. את המידע הדרוש
לו לשם כך הוא מוצא לרוב ב הרשעות
הקודמות של הנאשם.
אולם עד כה היה נהוג כי ההר שעות
שהובאו היו כולן של בתי-
המישפט בישראל. על עבירות ש המחוקק
הישראלי קבע, ונידונן
בדרך הפרוצדורה הקבועה בארץ.
עניין של גאוגרפיה. ואמ נם׳
טענו הסניגורים שלמה תוסיה־כהן
ויצחק לאלו, כי אי־אפשר
להביא הרשעות קודמות שנגזרו
בבית־מישפט זר. שהרי העבירות
עליהן נשפט האיש אינן אולי כלל
עבירות לפי החוק הישראלי. ו אמנם׳
במיקרה זה נטען כי חלק
מהעבירות הכלכליות, שעליהן
הורשע פלאטו בצרפת, אינן מהוות
כלל עבירות בישראל. וכי הוא לא
היה מורשע עליהן לו נשפט כאן.
מלבד זאת טענו כי אי־אפשר למ זוג
ממישפט של מדינה אחת לאח רת׳
כאשר כללי הדיון שלהן שו נים׳
ואולי כל השקפתן של המדי נות
על מוסר וחוק היא שונה.
למשל, טענו הסניגורים, האם
יתכן כי התביעה בישראל תביא
הרשעה של יהודי שנידון על טפי לות
ברוסיה, ונשלח ל־ 30 שנות
גלות בסיביר, ותבקש מבית־מיש-
פט ישראלי להחמיר לכן בעונשו
של הנאשם ז או האם יתכן כי יובא
בפני בית־מישפט ישראלי עונש
שנגזר על אדם שעבר עבירה על
חוקי האיסלאם באיראן, ונידון ל מאסר
ממושך על כך?
״חוק, כמו פורנוגרפיה,״ טענו
הסניגורים ,״הוא כמאמרו הנבון
של סקיני בבית התה של ירח או גוסט,
עניין של גאוגרפיה.״
לעומת זאת, ענה על כך התובע
ואמר, כי בית־המישפט בגזרו עו נש
צריך לבדוק מיהו האדם ה עומד
לפניו. האם זה אדם שומר
(המשך בעמוד )44

העוני מנה!״ צעק עליה המנהל ־1ה היה שיא של \ו
ההתקנות וההשמצותשל המניקה המוכשרת, המעוררת התנגדנו

ן ץ עו פי מכאן ג את מפו .
//מרת מהטלוויזיה!״ ,צעק
חנוך חסון, האחראי על מחלקת־הבידור
בטלוויזיה, לעברה של
המפיקה אהרונה דיין•
המיקרה אירע בצהרי היום שבו
שודרה התוכנית טלתרום בהיכל
התרבות בתל־אביב.
עשרות האנשים שנכחו בהיכל
באותם רגעים נטשו את עיסוקם.
שקט השתרר במקום, הכל הביטו
לעבר המפיקה הוותיקה וביקשו
לראות כיצד תגיב. אהרונה דיין
עזבה את האולם בכעס.
טענות רבות הוטחו כלפי אח רונה,
שמונתה מטעם הנהלת ה טלוויזיה
כמפיקת המופע. אומנים,
מפיקים, אמרגנים ונגנים לא פסקו
מלרנן על הדרך שבה ניהלה את
הפקת התוכנית.
תפקידו של מפיק תוכנית• בטל וויזיה
הוא חשוב ואחראי. עליו
לקבוע הרכב, אומנותי של המש תתפים,
לקבוע מה יהיה החומר
האומנותי שיוגש, מי יהיו•המעב דים,
הנגנים, התפאורנים והמעצ בים.
כאשר
הוחלט, לפני כמחצית
השנה, על קיומו של המיבצע, הח ליטה
הנהלת־הטלוויזיה להציע
את התפקיד של מפיק המופע, ב אופן
טבעי, לאלכס גילעדי. גילע-
די, בכיר מפיקי הטלוויזיה, הפיק
אשתקד את המופע למען ילדי
קמבודיה ומופעי־ראווה אחרים של
הטלוויזיה. אולם לגבי הטלתרוס
הוא העמיד סידרה של תנאים. ה תנאי
העיקרי היה נטילת הסמ כויות
האמנותיות, בדבר ליהוק
המופע וסדר ההופעות, מידי מח־לקת־ה,בידור.
הנהלת
הטלוויזיה לא קיבלה
תנאים אלה, והציעה את התפקיד
לחיים מלובן. מלובן לא היה מוכן

השמצות נגד אהרונזז. פתאום נז כרו
שלא מונתה לתפקיד המפיקה
על פי החוק, הקובע שעל מפיק
לעבור מיכרז רישמי. המרננים
שכחו שרוב המפיקים בטלוויזיה
לא מונו על־ידי מיכרזים ריש־מיים.
רובם החלו את דרכם כעוד
רי־הפקה, מנהלי־הפקה ובתפקידים
דומים. אחרי שצברו נסיון קיבלו
את המינוי של מפיק למופע נס־יוני,
ולאחר שהוכיחו את עצמם
— נשארו בתפקיד זה.
הטענות שהועלו היו שאהרונה
לא עברה כל הכשרה רישמית כ־מפיקה,
שהיא מאחרת לעבודה ב אופן
חולני, שאינה מסודרת ואינה
עומדת בנטל הדיווחים ומילוי ה טפסים.
השם דיין היווה גם הוא
עילה להתקפה׳.ביגלל שמה, טענו,
נפתחות דלתות רבות לפני מי
שהיתה כלתו של משה דיין, ובשל
כך היא מבוקשת בקרב הבמאים
וההנהלה.
למרות גל ההשמצות הפיקה אה־רונה
דיין את התוכנית האמנותית
של הטלתרום. ההנהלה עמדה מא חוריה,
וזכרה לה את תוכניותיה
הטובות, כמו אלה עם נעמי שמר,
תוכניות צוותאצ ,2התוכניות שבהן
אירחה אמנים כשלום חנוך, אריק
לביא ורבים אחרים. אהרונה גיל תה
את הזמרות נורית גלרון,
שרל׳ה שרון, רונית מקטורה ו אחרים.
בעיקבות בקשתה נכתבו
שירים לתוכניותיה, והולחנו מנ גינות.
אולם
תמיד לוו תוכניותיה ב מריבות.
אהרונה מעולם לא הס כימה
לוותר על עמדותיה, והיו
מיקרים שבהם אף ויתרה על תפ קידה — אולם לא על דרישותיה.
לקראת תוכנית הטלתרום הית־וותה
אחרונה קו אמנותי מסויים.
היא הכינה רשימה של אמנים יש־

ניסתה להתעקש על עקרונות ש קבעה
מראש, אולם לא הצליחה. היתה אחת המהומות שהקימה
סביב ההחלטה שיפה ירקוני תו פיע
בשימלת־ערב של גוטקם, ש עליה
יכריזו המנחים. אהרונה הת נגדה
נמרצות, בטענה שזו אינה
תוכנית־פירסומת. אולם יפה יר קוני
הופיעה כפי שנקבע מראש,
כשהיא לובשת את השמלה, והמנ חים
הכריזו על־כך.

הכל בגלל
ס ק סו פון ק טן
ן* וםל פני שידור התוכנית
נערכה חזרה כללית. אולם
היכל התרבות המה מצלילי כלי-
הנגינה שכוונו לקראת החזרה.
לפתע הבחין אילן מוכיח, המנהל
המוסיקלי של המופע, כי אחד
מנגני־התיזמורת נעדר. נגן הסק היה
סופון,
אילן שול, שאמור
ללוות את ג׳רי לואיס, לא הצליח

להגיע לחזרה. מוכיח הרגיע את
הרוחות, נטל לידיו את הסקסופון
והחזרה התנהלה כסידרה.
למחרת היום, שעות ספורות
לפני השידור, נערכה החזרה ה אחרונה.
הפעם הופיע נגך־הסקסו-
פון לחזרה, אולם אילן מוכיח סי רב
לשתפו. הוא טען שהנגן אינו
יכול להופיע ללא חזרה קודמת,
ורצה ללוות בעצמו את ג׳רי לו־איס
לפי החזרה שנערכה יום קו דם
לכן. המפיקה אהרונה דיין לא
הסכימה•
בין השניים התנהל ויכוח, שב סופו
צעק מוכיח שהוא מתפטר.
הוא קם כדי לנטוש את האולם.
עשרות האנשים שנכחו במקום
לא זעו ממקומם. במשך דקות אח דות
לא היה ברור אם ברגע זה
מתבטלת התוכנית כולה.
חנוך חסון קטע את הדממה ב צעקה.
הוא פנה אל אד,רונה דיין,
דרש ממנה לנטוש את האולם ו להפסיק
להפריע למהלך החזרה.

אהרונה יצאה מהאולם, א>
מוכיח *שב למקומו ואחז בסקסופ
ברגע זה, שבו אמורה היתד,
חזרה להימשך, הבחינו המארג!
כי הדף ובו פירוט לוח־המופע 1
תר בידיה של אהרונה דיין. אח
כמה דקות שבד, אהרונה אל ה*
לם, והחזרה נמשכה.
״כך מתנהלות תוכניות גדולוו
מסביר חנוך חסון ,״כשכוכב
גדולים מופיעים, ולכל אחד מו
שיגעונות משלו, כולם לחוצו
הדברים שאמרתי נשכחו באה
מהירות שבה הם נאמרו. אהדו
אינה כועסת ואני איני כועס* .
מודע לטעותי, שאמרתי את שאמ
תי, בנוכחות אנשים רבים.״
אחרי התוכנית הוצע לאהרו[
לצאת לחופשה. לגבי מה שקו
בתוכנית סירבה להגיב .״מה
חשוב ששיר אחד היה קודם וש
אחד היה אחר כך?״ שאלה די!
׳׳המטרה היתה קדושה וכל הש!
זד, קישקוש נורית מאנה ן ן

1 1 1 ) 1־1111
ליטול על עצמו את האחריות. את
הפקת המופע קיבל על עצמו יוסי
משולם• הלה טרם התנסה בהפקת
תוכניות בסדר־גודל כזה, ונסיונו
בהפקת תוכניות־בידור אינו רב.
משולם התחיל את דרכו בטל וויזיה
כמנהל־ייצור. אט־אט הת קדם
והגיע לדרגת מפיק. בעצם
הוא הדוגמה החיה לכך שההת מדה
מובילה לפיסגה.
הוא היה מודע לחוסר נסיונו
בתוכניות־בידור, גדולות, ודרש
שאהרונה דיין תמונה על הפקת
התוכנית האמנותית, שתשודר ב היכל
התרבות. חנוך חסון, מנהל
מחלקת״הבידור, נתן את הסכמתו
לכך. גם ההנהלה הסכימה שאה־רונה
היא המסיקה המתאימה ל־מיבצע.

ריב
בגלל שימלה הדונה דיין עובדת מזה
12 שנים בטלוויזיה, ולרוב
זוכות תוכניותיה. בהצלחה ובשי-
דור חוזר.
אך החלטת ההנהלה לגבי המי נוי
גרמה אכזבה למפיקים אחרים,
שציפו בתיקווה רבה למינוי, ש יכול
היה לתרום לקידומם בהמשך
דרכם כמפיקים, ולקידום קשריהם
עם אמני־צמרת רבים.
עם מינוייה החלו הרינונים. בין
כותלי בנין־הטלוויזיה החל גל ה־

ראליים והגישה אותה לממונה על
מחלקתה, חנוך חסון• הוא אישר
את הרשימה ודרש ממנה להוסיף
עוד אמנים ישראליים, מאחר ש לדעתו
לא הצליחה לתת מידגם
ייצוגי של כל אמני ישראל. אה־רונה
נענתה לבקשתו.
ככל שהתקרב תאריך המופע,
התערבו בהחלטותיה גורמים שו נים,
וביניהם גורמים פירסומיים
ומיסחריים. דיברי־הקישור של
התוכנית הוצאו מידיה. הזמנים
שקבעה לשירה ולקישור, ומיבנה
התוכנית, שונו. בעיות רבות צצו
בזו אחר זו.
דיין קבעה שהזמרת חווה אל-
ברשטיין תפתח את התוכנית ב שיר
שיטרי נפשך. יוסי משולם
החליט שאינו מעוניין בכך ואל-
ברשטיין לא פתחה את התוכנית.
זמרי־הצמרת של ישראל, כאריק
אינשטיין ומתי כספי, לא הופיעו,
מחוסר אפשרות להקציב להם זמן
לשם איזון (באלאנס) של מכשירי
ההגברה באולם. אמנים רבים, ש התנדבו
להופיע, נידחו מסיבות
שונות. אהרונה דייו התחילה
לאבד את השליטה כאחראית על
התוכנית. באחת הישיבות עם ה ממונים
עליה טענה שהיא מתחי לה
להרגיש מיותרת בתוכנית, ו עזבה
את החדר שבו נערכה השי חה.
מריבות
רבות התנהלו בין ה גורמים
השונים במהלך המופע,
כמקובל במדיום זה. אהרונה דיין

מפיקה דיין כ״טלתרום״
עקרונות המעוררים ויכוחים

יעקבשרת /אי שממאדים

פעםאחתולת מי ד
תחילה שלוש דוגמות :
• כמו לפי פקודה, נזכרים סוף־סוף כל יומוני ישראל
להגיש לקוראיהם מידע חזותי בצורת מפת הלבנון כולה עם
סימוני מקומות השמדת שני מסוקים סוריים בתותחי מטוסי
חיל״האוויר הישראלי, עדיין משוחררים מסיכון טילים (״סובייטיים
או״אז מתחוור לקורא הישראלי המצוי, כי זירת-
הקרבות מצוייה במרכז הלבנון וכלל לא בצפונה, אף־על־פי
שהעיתונים ואמצעי־התקשורת הממלכתיים בישראל המשכילית
ממשיכים לקשקש בלי־הרף על הקרבות בצפון לבנון, ועל
הסיוע שמגישה ישראל לצפון הלבנון.
• אילן כפיר, סופרו הפוליטי של ״מעריב״ ,מגלה סודות
מדהימים מחדר־הממשלה 3־ .29.4.81 למשל :״בין המדינאים
הישראלים, במיוחד אלה המוכרים כ,ניצים׳ מובהקים, קיימת (!)
דעה, כי העימות הצבאי בין ישראל וסוריה הוא בלאו הכי
שאלה של זמן, ולכן אין להחמיץ הזדמנות(!) להכות את הצבא
הסורי בלבנון אם תהיה הזדמנות(!) לכך.״ (בפיו של בגין זה
נשמע כך :״מדינת היהודים לא תניח לסורים לחסל(!) את
הנוצרים״) ,ומציין לפי תומו :״מתנגדי הקו הביטחוני התקיף
(בממשלה) חוששים, כי בתקופה של ערב בחירות יהיו
בתוך, הליכוד׳ גורמים שיעודדו את הדרג המדיני בכיוון אופציה
צבאית נגד הסורים״ .ואם זה לא מספיק, אילן כפיר מוסיף
עוד :״מקור מדיני בירושלים אמר לי השבוע, כי הסורים יעשו
טעות אם יתעלמו משדרי האזהרה הישראלים, וישכחו שישראל
נמצאת ערב בחירות. בתקופה כזו עלול סף הגירוי של
ישראל כלפי ההתגרות הסורית הגלויה להיות נמוך מן הרגיל״.
לא עובר יוםאחד, ובאותו עיתון עושה העורך, משה
ז״ק — שגם ראה להתנבא בעוצמה בלתי״רגילה בשם העם הלבנוני
(שכידוע, רובו מוסלמי, מוצא חן או לא מוצא חן) — לשחוק
את טענת סוכנות ״רויטרס״ מפי מקורות דיפלומטיים אמריקאים,
כי מהתערבות צה״ל בלבנון עולה ריח הבחירות הכלליות הממשמשות
ובאות בישראל, שכן ״הליכוד״ מחשב להיבנות מאווירה
לוחמנית.
• עודד גרנות, הסופר לעניינים ערבים.של ״מעריב״ ,שדומה
כי הוא אמון על ״מקורות״ ו״חוגים״ האמורים להיות יודעי
כל דבר באזורנו, כותב 27.4.81-3מנקודת-מבט מופתעת של
מומחה לסוגי דם מיזרח־תיכוניים :״חידוש נוסף בשלב
החדש של הלחימה הסורית בלבנון הוא הצטרפותם של
הלוחמים הנוצריים של המיפלגה הלאומית הסורית לצד חיילי
סוריה בידי על המיליציות הנוצריות• בפרדוקס הלבנוני גוברים
אינטרסים ושיקולים שונים על אחוות הדם שבן לוחמים נוצרם.״
מהו המכנה המשותף של שלוש הדוגמות שטרחתי להביא ז
המכנה המשותף, לדידי, הוא בורות ובילבולת הפושות במדינת
היהודים, האמורה לדעת משהו על המתרחש במדינה שכנה שבה
היא מעורבת, או יותר נכון שקועה — אולי כבר עד אין חילוץ.
״ עובדות גיאוגרפיות פשוטות, כגון הבדל בין דרום, מרכז וצפון
של ארץ שכנה אינן מחוורות. כתב לענייני ערבים, שלכאורה אמור
להסביר לקוראיו ולשנן להם כתינוקות של בית-רבן את ״סודות״
הרכב האוכלוסיה הלבנונית, המסובך עד כדי הטעיה (מי שמדבר
על הנוצרים בלבנון בנשימה אחת, כאילו הם מיקשה אחת,
פשוט אינו יודע מה הוא סח? מי שלא מבהיר את המצב האופייני
המיוחד — מאז ומעולם — של כיתות מיעוט במיזרח התיכון,
המוסלמי בעיקרו, מצב שאי־אפשר ״לכופף״ אותו, רק מטפח
אשליות ״כורדיות״ ,שלא לדבר על חלום הפריפריה הבן־גוריוני
ושיברו) — חושף תחת זאת הפתעה מחדלית נוכח היעדר ״אחוות
דם נוצרית״ בלבנון, שלא לדבר על כך, שאיש לא שם אותו
שר ושופט לענייני אחוות-דם. ואחרון ולא חביב — בין אם נודף
ריח בחירות מהמעורבות הישראלית המעמיקה בלבנון ובין אם
לא, ברור שיש כאן מצב של או או, ולא גם זה וגם זה, ובכל
אופן לפני שטורפים את ״רויטרס״ והמקורות הדיפלומטיים
הזרים שלו, צריך לטרוף את הכפיר והמקורות הדיפלומטיים
המקומיים שלו.
וכל זה — מבלי לגבב את מסכת צביטת הלחיים הישראלית
העצמית והנסיונות האומללים לפרש התבטאויות ושתיקות אמרי קאיות
כמעידות על ״אור ירוק מוושינגטון״ ,לאמור: עלו והכו
בסורי, סוכן ברית-המועצות.
מה צבע האור המנצנץ למוכי הסנוורים הירושלמים יבהירו
האמריקאים בעצמם, אותם אמריקאים אשר אך תמול-שלשום
ביטלו את חרם הדגנים שהכריזו על קיבות העם הרוסי ן אם
חשקה נפשם של הרוסים בווייטנאם אפגניסטית, יבושם להם —
מדוע צריך. האיכר האמריקאי לסבול! אילמלא נכשל הכריזמטור
ג׳ון קנדי כישלון מחפיר בהפלת מישטר קסטרו בקובה, היתה
קובה שייכת כיום למחנה המערב ומוסקבה היתה שותקת כרגע.
מכיוון שככלות הכל, קובה סמוכה לארצות־הברית כשם
שאפגניסטאן סמוכה לברית-המועצות ; ואם ישראל טוענת לזכות
התערבות בלבנון כמדינה שכנה, עד כדי יצירת ויאט״נאם משלה,
מדוע ייגרע חלקה של סוריה, ומה בדבר הטענה הסובייטית
הנושנה, כי ״אין ברית־המועצות יכולה להישאר אדישה לנעשה
בגבולה הדרומי״ — דבר אחד הוא לתעב את הסובייטים, דבר
אחר — להעלימם מהמפה הגיאופוליטית, דבר שאם אין ארצות״
הברית מעזה לעשותו, אולי מוטב שישראל הצידקנית תלמד אותו
היטב מבעלת״בריתה החזקה, אבל גם הזהירה ממנה.
אבל צביטות הלחיים העצמיות — מה הן משיגות חוץ מכאב
לחיים !
מחרחרי ״המלחמה הבלתי-נמנעת״ בסוריה, הרוכבים על סוס
ההזדמנות הנוצרית, עלולים להשיג את שלהם, ולו רק בתוקף

חוק מחזור המילחמות ישראל-ערב, אשר מאז 1921 מפריץ
מילחמה של ממש מדי שבע-עשר שנים• אכן, היש עכשיו דבר
חיוני יותר מכיבוש דמשק על״ידי צה״ל! סוריה תוגש על מגש
הכסף הישראלי לעולם המערבי? מישטר אטד הפרו-סובייטי
יטואטא? סאדאת יבין את הרמז> אש״ף יימחק> רמת״הגולן
תסופח באין פוצה פה ומצפצף? קרן ישראל בעמים תעלה ן
הליטאני יוזרם לכינרת ן הירידה תיפסק? העלייה תתחדש?
הנשירה תיעלם? כוח-אדם זול יוזרם מהשטחים החדשים וישחרר
באין שיבוש את מילואי צה״ל לתיחזוק חמימשל הצבאי הישראלי
בסוריה רבתי? ברית-המועצות תלמד לקח ותחדש את קשריה
הדיפלומטיים עם ישראל, וכל השגרירויות שערקו יחזרו ירושלימה?
והעיקר — רק לא לשכוח את העיקר — תושבי עמק החולה
(הכוונה לאיזור המכונה בשם המיפלצתי ״אצבע הגליל״) והגליל
המערבי ייצאו מן המיקלטים•
מפני שלפי שעה, חרף השחץ הבגיני. והרהב השרוני והקליעות
המדוייקות ביותר של מטוסי חיל-האוויר הישראלי, משוגרות
פצצות ממטולי רקטות לעבר ישראל דבר יום ביומו, ואם לא
נעשה מילחמה ותיכבש דמשק ויושם קץ אחת ולתמיד למעשי
התגרות צבאיים באיזור, לא יהיה מנוס מן השאלה של הילד
ההוא, שראה את המלך העירום :״מה יצא לעם ישראל מכל
ההשקעות האדירות שהשקיע בלבנון בצורות מצורות שונות
מאז ״מיבצע ליטאני״ ,לרבות דלק מטוסים, אם העם בצפון
הארץ יושב במיקלטיס!
לא אני, היושב בתל־אביב, המצאתי את השאלת הפשוטה
והמתבקשת הזאת. שמעון וייס, כתב ״דבר״ בצפון, דיווח
ב : 29.4.81-״הסבלנות פוקעת יותר ויותר וקולם של הקוראים
,לחתוך את העניין׳ נשמע בישובי הצפון. אומר ג׳ינו, בעל מיזנון
ידוע במטולה , :אינני מבין את אלה שיושבים בירושלים ובתל-
אביב וצריכים להחליט — יש לגמור אחת ולתמיד עם העניין
הזה• הרי כך אי-אפשר להמשיך ולחיות. חיל-האוויר מפציץ,
ואחרי חמש דקות אנחנו חוטפים את הקטיושות. אז בשביל
מה ההפצצות האלה ז כמה זמן אדם יכול לחיות בלי שינה
בלילות! העיניים שלי לא נעצמו כבר שבוע. הן אדומות ונפוחות.״
לחשוב — שכל זח התחיל במיבצע חסתבכות-נפל צבאי מנופח,
מיבצע נקמת-ילד-קטן־עוד-לא-ברא-השטן, שבא מתוך תגובה יצרית,
מוכת סנוורים וזעם וחסרת-אונים על מחדל הפיגוע החבלני בכביש
החוף ליד ח״קאנטרי-קלאב״? מיבצע דה-לוקס, שלא זו בלבד
שלא פגע כמעט במחבלים ובוודאי לא עיקר את כוחם, אלא חיזק
אותם מאז בסוגי נשק ודירבנם לתיחכום יתר בנסיונות חדירה,
והוליך מאז מהסלמה להסלמה באש, בדם, בתמרות עשן ועד
טילים הגיע — בדרך בטוחה למילחמה המיוחלת.
לחשוב — שכל זח לא היה די להחכמת מצביאי ישראל עד
שייפתח ראשם להביו, שמכוח עובדות מוצקות, אם גם מכאיבות,
ישראל לעולם לא תוכל לנצח את הערבים ניצחון מוחלט וסופי
במילחמה — אמיתה שאך לפני ימים מיספר השמיעה שוב חיים
בר-לב בראיון עיתונאי — והם שועטים צפונה כסיר נפוח ״לנצל
הזדמנות״ כדי ״לחכות״ בסוריה בחסות פטנט לא מוכר של
האחווה חיחודית-נוצרית ההיסטורית מבית מדרשם של בגין-
שמיר, שבשורתה חמורעפת על אוזני אלכסנדר הייג אינה מביישת,
משום-מה, את הנוצרי האמריקאי חטוב הזה, היודע שבחיים
יש הלכה ויש מעשה, יש עיקרון נשגב ויש אינטרס עצמי, ואינה
גורמת לו, לנוצרי-שבנוצרי הזה להגיד :״אוי, בגין, כמה שוב
שהזכרת ! אתה יודע מה ! תחזיק את צה״ל היהודי שלך ברזרבה,
כי הנה הצבא האמריקאי, מגן העולם הנוצרי, כבר נכנס לפעולה
נגד הנאצים הסורים. אחר הכל, זה עסק שלנו!״? לא הוא בכלל
לא ממהר להסתבך ולסבך את ארצו-הוא ואת צבאו־הוא במילחמה
בסורים ,״העושים בנוצרי הלבנון בדיוק מה שעשו הנאצים ביהודים
בשנות הארבעים לא פחות ולא יותר, למרבה הקלס באמת
ובאמינות הישראלית, שכל משכיל בעולם שאינו שטוף־מוח שותף

לחשוב — שישראל נעשית צבאית יותר ויותר, לוחמנית יותר
ויותר, שואפת קרבות יותר ויותר, מנצלת ״הזדמנויות לחכות״
(הזדמנות סיני 1956 שמח קץ למילחמות והביאה את השלום,
כידוע) — כאילו נכוותה בשלום עם מצריים כוויה ללא ארוכה,
שאפשר לרפאה רק במילחמה חדשה, מילחמח ללא כוויות.
לחשוב — שבעוד בגין מדבר גבוהח״גבוהה על ״חיסול הנו״צרים״,
מדברים קציניו בשפה פשוטה על הצורך לחסל את הפלסטינים.
לחשוב — אילו את כל האנרגיה השכלית, את כל המשאבים,
את התשומה בכוח-אדם לצורותיו שהשקיעה ישראל בלבנון היו
מתעלים לא לאפיקים מילחמתיים אלא לאפיקים מתוחכמים של
מנע והידברות.
לחשוב — מה נעשה, מוכי סנוורים מחר-מחרתיים, אם פצצת
רקטה אחת, לביש המזל, לא תחטיא !
לחשוב — איך אמר ההולך בתל״ם :״הלנצח תאכל חרב !׳׳
הלנצח זבנג ולא גמרנו! עוד מילחמה ולא פתרנו! עוד הרפתקה
ולא נחלצנו ! עוד הקזה ולא החלמנו !
לחשוב — היפול פעם התבלול כולו מעיני ג׳ינו, עד שיקום
כנציג מוסמך של האומה ויגיד :״אם אי-אפשר לגמור עם העניין
הזח אחת ולתמיד, אולי, לפחות, ננסה דרכי שלום גם במיזרח
וגם בצפון! לפחות, אם אין מנוס מקטיושות, אולי נוכל לחסוך
כך קצת כסף יקר ולהקדישו לאיכות־חיים — ואז תתחדש העלייה
ותיפסק הירידה ותיעלם הנשירה ויחוסל חג׳ונגל שבחיינו, ולמי
שמודאג מאוד — אז נוכל גם להקים צה״ל ענקי ולגמור עם
העניין חזה באמת אחת ולתמיד: מה לבנון, מה סוריה, מה
ליטאני ומה בראדה — קדימת אל הדון, הדנייפר וחוולגה, כי
לפי מה שיכתבו העיתונים, האמריקאים כבר נתנו אור ירוק!״

במדינה
(המשך מעמוד )42
חוק, אשר נוהג למלא אחר כל
חוקי המדינה שבה הוא מתגורר
והחברה שבה הוא מצוי, או שמא
הוא מפר אותם. לכן, אמר התובע,
יש לבדוק כיצד כילכל פלאטו־שרון
את ענייניו בארץ שבה היה
מרכז עסקיו וחייו קודם לכן. ואם
יתברר כי גם שם, בצרפת, הקל*
ראש בחוקים, ונענש על כך בעונ שים
חמורים ביותר, עד עשר
שנות מאסר, צריך הדבר לשמש
אינדיקציה לבית־המישפט בארץ.
קירש לא התעצל והביא פסק-
דין משנת , 1973 אשר בו קיבל
ביודהמישפט־העליון מפי השופט
משה בייסקי הרשעה קודמת בפ ריצה
של נאשם שנידון בבית רד
מישפט המחוזי בבית לחם. אולם
סעיף החוק עליו הורשע היה תו אם
בדיוק לסעיף החוק הישראלי,
שכן שני החוקים מתבססים בעצם
על החוק האנגלי שנהג בארץ ב שנות
המנדאט.
היה זה דווקא השופט צבי כהן,
שהפתיע את התביעה והסניגוריה,
כאשר שלף פסק־דין ישראלי עתיק
יותר, משנת , 1951 מפיו של ה
פרקליט
קידש
שיקול נסיבות העניין
שופט אריה דונקלבלום, שקיבל
הרשעה קודמת של בית־מישפט
אנגלי בשוד. ואף הרחיק לכת,
וציטט שני פסקי־דין אנגליים, ה מהווים
עדיין תקדימים משכנעים
בישראל, בהם קיבלו הרשעות
קודמות מצרפת ומאוסטרליה•
״פסק־דין בהיעדר״ .על כך
נותרה בידי הסניגוריה רק טענה
אחת. במיקרה הנוכחי נידון פלא-
טו־שרון בפני בית־המישפט בצר פת
על עבירות שביצע בשנים
1965—1963 ונשפט עליהן בשנת
. 1979 הוא נידון שלא בפניו, ולפי
החוק הצרפתי גם לא ניתנה לו
רשות להעמיד לעצמו עורך־דין.
ולכן יכלו יתר הנאשמים בתיקים
אלה להטיל עליו את כל האשמה,
ובידו לא היתה כל דרך להתגונן.
פסק־דין כזה אינו סופי גם בצר פת.
כיוון שניתן במעמד צד אחד,
וללא הופעה כלשהי של הנאשם,
הוא נקרא פסק־דין בהיעדר (פר
דפו) ,וניתן לביטול על־ידי הנאשם
ברגע שיופיע בצרפת ויבקש זאת.
אחרי ביטולו של פסק־הדין מתחיל
מישפט חדש, שאיו לו ולא כלום
למישפט שהתנהל בהיעדר הנאשם.
בית־המישפט בהרכב השופטים
יצחק שבתאי, צבי כהן ורות אור,
הקשיבו קשב־רב לטענות המעניי נות׳
ויצאו כדי להחליט.
ההחלטה, שתשמש מעתה תק דים
ישראלי, קבעה, כי הרשעו תיו
הקודמות של נאשם מחוץ•
לארץ הן קבילות בדרך־כלל ב־בית־מישפט
ישראלי. אולם בית-
המישפט ישקול ב&ל מיקרה את
נסיבות העניין, ויחליט מה מיש־קלה
של כל הרשעה והרשעה כזו.

מה הם אומרים מה הם או מ רי ם ...מה הם או מ רי ם ...מה הם או1

דן בן־אמוץ:

ציפי שביט:

רון דחו־ון:

בתיה אנודו ביקשה וציתי רק לחטוו אבנים
שתידקות ! ולא לעשות כלום״!
להוציא

קטע !

אם הוא נעלם לאחרונה מ כ סי ת ביום שישי אתרי״
הצחריים ומאצל שמיל ורוט שילדס׳ פאב בשעות הלילה
ה מ אוח רו ת — סי מן שהוא זו מ ם משהו.
דן בן אמוץ עסוק כרגע בהכנת שלוש תערוכות —
אחת מיועד ת למינכן, אחת לגלריה ארטר בירושלים
והשלישית לגלריה שלוש עשרה וחצי ביפו.
חוץ מז ה, וזה מ ה שמעניין בעצם, הוא השלים א ת
סיפרו השני בנושא זיוניו הפרטיים. שם הספר הוא,
כאילו שזה לא מובן מאליו ,״זיוניוני חד רן״.
שיהיה בריא דן בן אמוץ, בשמות הוא חזק.

• האם ״זיוגיוני הדרך׳ הוא חדק כי״ ת
של ״זיונים זה לא הכל״ ץ
זיוניוני״ הדרך הוא המשך של של זיונים זה לא הכל.
בסתיו אני מתכוון לכתוב ספר שלישי, שיהיה המשך
לראשון ולשני. אני קורא להם טריוויאלוגייה.

כמה עוסק הספרץ

הוא ממשיך איפה שזיונים זה לא הכל נגמר,
כלומר, בסיפור על בתיה אפולו, ומשלים דברים שזנחתי
בספר הראשון. כמו, למשל, סיפור הפרידה שלי מאשתי,
הלן, שהזכרתי אותו בשניים־שלושה מישפטים, זוכה כאן
לפרק שלם.

+אתה מספר כספריו על אנשים קיימים
ומגלה פרטים מאוד אינטימיים מחייהם. האם
אתה מקכל את הסכמתם לבך ז
בעניין הזה אני נוקט בכלל חמור מאוד — כשאני
כותב לטובת אנשים, לפי קנה המידה שלהם, אני מזכיר
את שמם האמיתי. כשאני כותב לרעתם, לפי קנה המידה
שלהם, אני כותב בשמות בדויים. קרה לי, למשל, שכתבתי
בספר הקודם על אלכם אנסקי, קראתי לו דודו. במיקרה
הוא היה אצלי בבית וקרא את הפרק, היה מבסוט. בי קשתי
ממנו רשות לקרוא לו בשמו והוא הסכים.

האם קיבלת רשות מכתיה אפולו ז־

כמובן. כשכתבתי את הפרק השני בספר קראתי לה,
היא באה עם בתנו, נעמי ועם בעלה החדש, אמנון. הם
קראו את הפרק, הסכימו, ואהבו מאוד את מה שכתבתי.

• אתי כל מה שכתכת זו
היה שם קטע מסויים עדין מאוד, שבתיה ביקשה ממני
להוציא, אז הוצאתי.

מאז מיבצע הטל תרום של ה ט לוויזי ה אני מק בל ת
מיפתבים מקוראים, המבק שים ממגי לברר אצל ציפי
שביט מדוע לא הופיעה בלילה הגדול. האמת הי א
שגם אני שאלתי איד ז ה נפקד מ קו מ ה של ״ מלכ ת
הילדי ם״ מהערב הזה, שחיה מיועד לאיסוף תרומות
לילדים נכים.
א ת ציפי שביט, הנח שבת להצלחה כלכלית
מד הי מ ה, אי תר תי בקושי. הגברת, שהיא מטר
וחצי של מרץ בלתי-נדלה, אינ ה מתח שבת בחודש
החמי שי להריונה, ומרביצה או ת ה בהופעות נון־סטופ.
תפסתי או ת ה בין הופעה להופעה ושאלתי או ת ה :

למה לא הופעת כטלתרום זו
מי אמר ז־

אהרונה דיין, שהפיקה את הערב.

• פנית אליה לפני הטלתרום,
להופיע ז־

ביקשת

בעלי, אבישי, טילפן אליה שלושה חודשים לפני
השידור. זה היה חשוב לי מאוד, וביקשתי ממנו להז כיר
לאהרונה שאני מעוניינת להופיע. לא היה לי שמץ
של ספק שאני משתתפת בטלתרום.

• למה דווקא את זו
אני מופיעה לפני ילדים כבר עשר שנים. אני לא
צריכה להגיד לך שאני מאוד אהובה עליהם. פעמיים
בחודש אני מופיעה בפני ילדים נכים. עשרים פעם בשנה
באופן קבוע ומוחלט אני מופיעה לפני ילדים בהתנד בות,
בדרך־כלל אלה ילדים מבית־ספר אבראהמס ביפו,
שהם חולי שיתוק־מוחין, ילדים מבית־ספר האון, שהם
ילדי סי־פי, לפני ילדים חולי סרטן, נפגעי תאונות-
דרכים — אז אני לא מתאימה? את מכירה מישהו שמת אים
יותר?

אימה ז

הוצעה אד לא הוצעה לך עיסקה על־ידי
דיין, או כשמו של דיין ז
לא נעשתה ביני ובין דיין שום עיסקה, ולא נעשה
שום ניסיון לעיסקה. בקיצור, לא היו דברים בנושא זה
ביני ובין דיין.

• השבוע אתה כחדשות לא רק כגלל
דיין, כי אם גם כגלל ילד שאתה מואשם כתקי־פתו,
מה אירע כינך וכין הילד ז
אמרו
לי שאני לא מתאימה.

ירון לונדון כבר אינו מנ ח ה מז מן א ת עלי כותרת,
אך הוא עדיין על ת קן של כוכב טלוויזי ה, וכל מ ה
שקשור בו מעורר סקרנות.
אמנון דנקנר, כתב הארץ, פי ר ס סיל פני שבוע כאילו
פנה משה דיין אל ירון לונדון והציע לו לצא ת אי תו
לסיבוב הופעות — דיין על ת קן של מרואיין, לונדון
על ת קן של מראיין.
השבוע פירסם דנקנר שנית א ת הסיפור, שהוכחש
על־ידי דיין. דנקנר כתב כי לונדון התק שר אליו ואמר,
כי הוא נאלץ להכחי שאת הסיפור בנושא סיבוב ה הו פעות
עם דיין.
שאלתי א ת ירון לונ דון:

איך הגכת כשהודיעו לך שאינך מת

נורא־נורא כאב לי. קשה לי להגיד מה הרגשתי.
אני לא מאחלת לאף אמן להרגיש כאב כזה. עד היום
אני לא מסוגלת להבין איך זה שאני לא מתאימה.

זה קרה בזמן שהופעתי ביורדינו על השבוע. חבורת
ילדים התגודדה מאחורי חדר־ההלבשה, הטיחה אבנים ושפכה
מים דרך חלונות, וגם הטרידה את אחת הבנות שלנו,
שהיתר, בחדר־השרותים. זו לא היתד, התנהגות חריגה,
זה די מקובל שכנופיות־נוער בערים קטנות שמאחורי
חדר־הלבשד, שלהן יש מיגרש ריק מתנכלות לאמנים.

• אם זה מקובל, מדוע זה חרג הפעם
והגיע לידי אלימות זזה
קרה לנו מיספר פעמים, הפעם זד, היה מטריד
במיוחד. רצינו לטלפן למישטרה, אבל הטלפון היה
בקדמת התיאטרון, אנחנו היינו באמצע ההצגה, ולא
היתד, לנו גישר, לטלפון. החלטנו להסתדר לבד. יצאתי
החוצה וניסיתי להבריח את החבורה, כולם ברחו חוץ
מטמבל אחד, התכוונתי להכניס אותו פנימה למיספר
דקות, כדי להרתיע אחרים. היד, שם איזה שכן, שראה
איש גדול וילד בן . 14 השכן לקח את הילד למישטרה,
ושיכנע אותו להגיש תלונה. אני בטוח שאילו היה זה
איש אחר, המישטרה לא היתה עושה מזה עניין.

אתה מצטער על מה שהיה זו

ודאי שאני מצטער. המישפט הוא בחיפה, וצריו לקחת
עורך־דין, זה מסבך את החיים. יותר טוב היה לחטוף
אבנים ומים ולא לעשות כלום.

שרית ישי

ספורט

3 0אלף די רו ת

כ ד 1ד ו. ל

1ה אחורה
4,0ש(נ

״הוא כינה אותנו בישמות־גנאי, ואמר
שאנחנו כמו נייטיבס (ילידים),״ אמר אחד
משחקני נבחרת הכדורגל הישראלית, ש חזרה
ארצה ממישחק בסקוטלנד. גם שח קנים
אחרים התמרמרו והתלוננו על
המאמן גזק מנסלי לדבריהם הוא קילל
אותם באמצע המישחק, תחת שיתן הו ראות
טאקטיות, ובכל הזדמנות שהייתה
ליו אף לעג להם.

אחרי מישחק ההפסד ערכו אנשי הקהי לה
היהודית בגלאזגו מסיבה לישראלים.
מנסל, ברוב ׳חוצפתו, נטל מידי יושב־ראש
התאחדות הכדורגל של ישראל,
מיכאל (״מיקה״) אלמוג, את המושכות.
הוא נאם במקומו, והותיר אותו יושב
נדהם על כיסאו.

בגמר המסיבה נסע מנסל בחברת
רעייתו לחופשה במנצ׳סטר, מבלי שנפרד
לשלום מהשחקנים. אחד השחקנים הפ טיר,
ישכיל נסיעותיו של מנסל עם הנב חרת
מסתיימות, משום מה, בחופשה.
לדברי הבינלאומי יעקב כהן, החזיר
מנסל את הנבחרת 40 שנה אחורה. המאמן
הלאומי ׳שיחק בשיטה של שישה מגינים
— צורת מישחק שבאירופה כבר שכחו
ממנה.
עתה שוררת דמוראליזציה בנבחרת. גם
יזצדדיו של מנסל בעבר מודים, שאין טעם
להמשיך ולהעסיק אותו. עד אוקטובר
אין לנבחרת אפילו מישיחק אחד. ההת מודדות
האחרונה במיסגרת. יקדם הגביע
תהיה בנובמבר.
כל אלה מגבירים את הלחץ להדיח
את מנסל מתפקידו. מנסל לא רצה ללכת
למישחק של ליברפול, כיוון שהכרטיסים
לא הגיעו דרך ההתאחדות, ורק לחץ ה שחקנים
הוא שהכניע אותו. הוא גם
׳,איבד את הצפון״ כשראה עיתונאים
אנגלים וסקוטים. הוא פנה אליהם והש מיץ
את הכדורגל הישראלי. לאחד מהעי תונאים
אמר, שהשחקנים הישראלים הם
כמו השחקנים ישל ׳נסיכות הנפט בבאחריין,
שאותם אימן בעבר.

ווו1ץ כ מוסד ״אסלן אותה״

כתבי הספורט בעיתונות היומית נחלקו
לשני מחנות, בקשר למאמן נביחרת ה־
:דורגל הלאומית של ישראל, ג׳ל! מגסד.
קחנה אחד, שהיווה את הרוב, וכלל את
קתנגדיו החריפים של המאמן האנגלי,

ל שתלו!
החוק לתיקון דיני עונשין (עבירות שוחד) ,תיקון מיספר ,5
שנחקק בעיקבות דו״ח ועדת־עציוני, קובע :״הנותן שוחד בכוונה
להשפיע על קיום, על מהלך, או על תוצאות של תחרות ספורט,
או תחרות אחרת שיש לצימר עניין בקיומן או בתוצאותיהן,
דינו מאסר שלוש שנים. לוקח השוחד דינו כדין נותן השוחד.״

התיקון לחוק נחקק בעיקפות התפוצצות פרשה של הטיית
מישחק, המזכירה את החקירה המתנהלת עתה נגד מיספר גדול
של אנשים הקשורים יוד,מעורים היטב בכדורגל הישראלי בכלל,
ובקבוצת הפועל חיפה בפרט.
החקירה מתנהלת עתה בעיקר בעניין חשד להטיית מישחק
בשנים . 1976/77
בעונה זו אימן הוותיק כ חי םסטלמד את הקבוצה
החיפאית. במישחק נגד מכבי פתח־תיקווה, עירו של המאמן,
׳ניצחה חיפה בתוצאה ,0:4שהיתר. תמוהה באותו זמן.
המישטרה חוקרת חשד ששחקן!מצטיין של מכבי פתח־תיקווה
׳קיבל סך של 30 אלף לירות כדי להטות את המישחק לטובת
הפועל חיפה.
ביום הראשון האחרון נחקרו במישטרת ירושלים שני אנשי-
מפתח במועצת־פועלי-חיפה: אברהם המאירי1 ,שהחזיק אז
בתיק הפועל במועצת־פועלי־חי׳פה, והממלא כיום את מקום
מזכיר מועצת־פועלי־חיפה, משה ודטמן. מאירי הוא מועמד
מס׳ 1לרשת את אורי אגמי, מזכיר המחוז של מיפלגת־העבודה,
כאשר הוא גם שואף להיות סגן ראש עירייית־חיפה. בינתיים
הוא חבר־הנהלה.

מרים רוזנטל,

השניה, שמסרה עדות, היא
גיזברית מחלקת־הכדורגל של הפועל חיפה.

׳שהיתר. אז

לא נחקרו עדיין יושב ראש מחלקת הכדורגל דאז,

מנסל היו הראשונים שפירסמו את רשימת
השחקנים שהיו בהרכב הראשון במישחק
חשוב זה. הצד שכנגד לא פירסם דבר
בקשר להרכב, ולא הזכיר אותו כלל.

השדרים נשארו 3ב-ת
ביום השלישי שעבר פירסימו העיתונים,
במדור המוקדש לתוכניות הרדיו, כי בשעה
21.00 ישודר המישחק בין נבחרת הכדו רגל
של ישראל לבין נבחרת הכדורגל
של סקוטלנד. הפירסומים התייחסו להח לטה
קודמת לשלוח שדר, שיסקר את
המישחק. אבל בדרך בין ההחלטה לבי צועה
אירע משהו.

מאמן סטלמד
0:4נגד פתזז־תיקווה
כספי, שהוא מנכ״ל חברת לים בחיפה, ואין שום מידע המייחס־לו
יקשר לפרשה. דמות אחרת היא מנחיל הקבוצה בעונה ההיא,
יעקב (״קוקו״) גור. נודע שבמיקרה הצורך ישמש גיור עד־מדינה.
המישטרה
חוקרת את העניין במרץ רב.
למסור פרטים על גילוייה. ארמונד לוי, ראש
פשעים חמורים של מישטרת ישראל, המטפל
להרגיע את הרוחות, באימרו שבינתיים אין
נוספים.

בינתיים נישכח הגורם ׳שהסעיר יאת חיפה, ושלח את העסקן
עודד אייל (הירש) להקליט נסיון להטיית מישחק בעונה זו,
שבה נמצאת חיפה בסכנת ירידה ממשית. להיעולם הזה נודע,
שהמדובר בעסקן ותיק וידוע, המנסה לנקום בדרך זו בהנהלה,
ביגלל חשבונות אישיים ישיש לו איתם. אי-אפשר למצוא את
האיש, החושש מניקמת־אוהדים.

אמן קצת. דבורין שידר את המחצית
השניה של מישחק הכדורגל בין נבחרות
ישראל ורומניה.

שעות. המדינות האירופיות צידדו ביש ראלים,
מתוך הבנה למניעיהם, ובסופו של
דבר הוחלט לדון בפרשה בקונגרס הבא.

בסופו של דבר החליטו לא לשלוח איש
לסקוטלנד. כתבים ששאלו לפשר הדבר
נענו, שאם אנשי הרדיו לא מסתדרים
ביניהם מוטב שיישארו בבית.
היתד, זו הפעם הראשונה מאז , 1947
שמישחק בינארצי רשמי לא שודר,

בדרך לישראל־ מצא עצמו שאוד
אייזנבדג, יושב־ראש התא הישראלי,
בטיסה בקו ריו־מילאנו־רומא, בחברה
צמודה של ערבים. לצידו האחד ישבו
שני הנציגים הכוויי׳תים, ולצידו השני
עיראקי ולבנוני. במהלך הטיסה, שארכה
14 שעות, לא הוציא אייזנברג הגה מפיו.
בעולם רובטוו למנציסטר

ודיטד

בחוגים המקורבים לכדורגל האנגלי היו
כמה אנשים מרוצים מאוד מהצעת הנהלת
מועדון טנצ׳סטיר יונייטד לבובי רוכסון,
מנהל איפסוויץ׳ ,לאמן את קבוצתם בעונה
הבאה. כמו דייב סקסטון, שהודח בגלל
ניהול כושל של מנצ״סטר, גם דיובסון
מקורב לישראלים המעורים בליגה ה אנגלית.
סקסטון
עצמו אינו קופא על שמריו.
הוא מנהל משא־יומיתן עם קבוצת צ׳לסי
על קפלת תפקיד המאמן בעונה הבאה.
הוא לא יגיע למיישחק בישראל. חבריו
בארץ, שמחפשים אותו בטלפון, אינם
זוכים למעטה. הם משערים שעזב את
העיר ויצא לחופשה.

מדוע שתק שאול איימסרג

מאמן מנפל ואשתו
חופשה פרטית, אחרי המישחק

לא חסך את שבט ביקורתו על צורת
פעילותו של מנטל במשך כל העונה.
־,מיעוט תמך במנסל לאורך כל הדרך,
נם כשהמאמן ישגה.

והנה מסתבר, שדווקא תומכי מנסל היו
אלה ש״אכלו איותה״ במישחקה האחרון
טל הנבחרת נגד הסקוטים. דווקא מתנגדי

דני דבורין היה צריך לשדר את
המישחק, אבל שדר אחר של הרדיו, רמי
יצהר, נזדעק. גם הוא רצה ינתח מן
העוגה. למה שגירעון הוד ישדר כדור סל
ודני דיבוריו כדורגל, הוא שאל, ומה
איתי ו
רשות־השידור נתנה לו אפשריות להת
אין
היא מוכנה
המחלקה לחקירת
בעניין זה, מנסה
צפויים מעצרים

בקונגרס הבין־לאומי של נציגי תא כתבי
הספורט, שנערך בסאו פאירלו, ברזיל,
היתד, ישראל, כרגיל, מוקד התעניינות
ומקור לשערוריה. התברר שלפני הקונגרס
הדיח התא האסיאתי את הנשיא היפאני,
גוב מיקויאה. תחתיו מונה נציג כוויית.
גם סגן הנשיא הוא כווייתי, בעוד שהמזכיר
הכללי מקטאר.
במהלך הקונגרס נערכו ישיבות של כל
התאים. התא האסיאתי ־ התעלם לגמרי
מהישראלים, לא הזמין אותם אף לא
לישיבה אחת. במהלך הקונגרס, כאשר כל
תא דיווח על פעולותיו, נטשו הישראלים
את האולם כשהגיע יתורו של התא ה אסיאתי,
וזאת במחאה על יחסו של התא
לנציגי העיתונות הישראלית.

מירוץ

״בסוף אני אפול מהרגליים,״
מילמל אחד מכדורגלני הפאר של
ישראל ,׳תוך כדי אימון עם קבו צתו
.״איך אוכל להחזיק מעמד
בשבוע מטורף כזה?״
בימים הקרובים ייכנסו חלק
מהכדורגלנים בארץ למירוץ מטו רף
אחרי הכדור על מיגרשי ה כדורגל
.׳ביום השלישי תשחקנה
הקבוצות כמה מישחקים במיסגרת
הגביע, ביום החמישי אחר־הצהריים
׳מתמודד נבחרת הכוכבים של יש ראל
עם קבוצת מנצ׳סטר יונייטד,
וביום ישבת — מישחקי הליגה
הלאומית, שיהיו מסקרנים יותר
מתמיד, וגורלייס לכמה מן הקבו צות.
לדוגמה: הפועל תל־אביב,
שאינה עדיין אלופה, יורק ארבע
נקודות מפרידות בינה לבין ה קפוצה
הדולקת אחריה.
מיספר יקטן של שחקנים ישתתף
בכל שלושת המישחקים. שחקנים
אלה יתקשו לשמור על כושר מלא
לקראת מישחקי הליגה, וכמה מאמ נים
התמרמרו נוכח מצב דברים

בעיקבות זאת פרצה שערוריה. המליאה
דנה בהתנהגות התא האסיאתי במשך שש
ה עול ם

הז ה 2279

גילה רזיו, אלמנת מילחמה, מספרת איו התגברו; על האש 1־
׳1ול יחס הטייסים לאלמנות ־ על יחסיה עם מישפחת בער!
1ול יחסו בעלה השני לעובדה שהיא ..חיה עם שניהם״

לא ישנת 1שנעה.
טיילת• כל הזמן נתיבה
עם חנויס.
וצית, החוצה, החוצה...

עוד לפני השלושים
צאתי לגילויים חברתיים,
החלטתי לשעם את ח״ -
ויהיה מה

היחה ל• הוגשה שכולם
חושנים שאז׳ צרכה
להתאנד, שאין לי
נשניל מה לחיות

נעלי הסכים לסבר אות׳
עם אמיר, ואני הסכמתי
חותר על שמו
ועל טנעת־הנישזאין

תפסתי טרמפ
על האלמנות שלי,
ניצלתי אזחה כדי
לפתור כל נעיין!

אלמנה מנתחת חלות
מראית נמישוד־הניטחון,
מתנה שהם יסור!
נשנילה הנר

ני מכירה אוחד! כבר שלוש שנים.
י אם לא היו אומרים לי, במיקרד, לא
הייתי מעלה על דעתי שגילה רזין ( )30 היא
אלמנת צה״ל. היא הגיעה למערכת העולם
הזה כצלמת, ויצאתי איתה לאין־ספור
כתבות. ידעתי שהיא נשואה לארכיטקט
מוטי רזין, ושיש לה ילד קטן בשם ארז.
היא מעולם לא הזכירה את העובדה ש אלה
הם נישואיה השניים, מעולם לא
סיפרה, כי היתד, נשואה לטייס חיל-האוויר,
שנפל אחדי מלחמת יום־הכיפורים, ימים

ספורים לפני הפסקת האש. גילה לא הת נהגה
כאלמנת צה״ל, וההוכחה היחידה
לקשר שיש לה עם חיל־האוויר היתד,
בקיאות מפתיעה בכל הנוגע לטייסות
וטייסים.
גילה רזין היא אלמנה משוקמת, נשו אה
בשנית, ואם לילד שנולד מנישואיה
השניים. היא הצליחה לאחות את כל ה שברים,
ולבנות לעצמה מיסגרת חיים
חדשה.
בארץ ישנן אלפי אלמנות, חלק מהן אמ
הות
לילדים. רבות לא הצליחו לשקם את
עצמן, והן חיות עדיין בצל האסון שניחת
עליהן. גילה רזיו היא אלמנה מסוג שונה,
יש לה דיעות משלה על השכול ועל רד
מישפחות השכולות, דיעות שגרמו להו רים
שכולים, שהפגינו נגד הקרנת הסרט
העייט, לכנות אותה בשם ״אלמנה סוג
זיין.״
גילה טוענת, כי האלמנות מפתחות יחס
לא בריא לסביבה שלהן, ותלות כמעט
חולנית במישרד־הבטחון. היא מספרת על

הכאב שבאובדן האדם הקרוב ביותר, על
בגרות בטרם עת הנופלת על אשד, צעירה
שעולמה חרב עליה, על מאגרי הכוח ה עצומים
שהיא שואבת ומגלה בעצמה,
מאגרים המאפשרים לה להחזיק את ה יסודות,
כדי שכל המישפחה לא תתמוטט.
היא מספרת על מאבק עיקש בבדידות
ובסטיגמת המיסכנות שנוהגים להדביק
לאלמנות. על עזרתה של מישפחת בעלה
הראשון, על הקשרים הנפלאים השוררים
בינה ובין אבי בעלה, ובעיקר על מאבק

..אל מות זהלאמ־קאוע!״
(המשך מעמוד )47
עיקש ועיקבי של להישאר בחיים ולהע לים
עם מה שיש.
בה״א באייר תעלה גילה רזיו ביחד עם
בעלה, מוטי, ובנם, ארז, לפקוד את קבר
בעלה הטייס, אמיר אמית, שנפל כשחש
להציל פצועים בחרמון ומטוסו התרסק.
יחד עם גילה, מוטי וארז יפקדו את בית-
הקברות בארץ אלפי מישפחות שכולות,
המתמודדות יום־יום עם הכאב.

• כמה שנים היית נשואה ל
זזייס אמיר אמית ץ
״ שנתיים. הכרתי אותו כשהיינו בכיתה
השישית בכפר־גלים. הוא היה מבוגר
ממני בחודש. התחתנו מיד כשגמר קורם
טייס. אני למדתי אז בבית־ספר לאחיות.
כשהתחתנו עברתי לגור בטייסת של
אמיר, וחיינו, כמו הרבה מישפחות של
טייסים, בתנאי מגורים טובים, מכונית,
וחיים חברתיים שסבבו בעיקר סביב ה טייסת•

מתי נפל אמיר ץ
הוא נפל בה״א באייר, יוט־העצמאות
. 1974 הוא היה בן .23

• יעד מה
אותם ץ

חשבת כשראית

חשבתי: לכל היותר מודיעים לי שהוא
פצוע• הוא היה כל־כך ביריון, היו על זה
בדיחות, הוא נהג לומר למי שהרגיז
אותו , :אם לא תרד ממני אני אעלה עליך׳.
בראש שלי היה שלאמיר לא יכול לקרות
כלום. מה זה הליקופטר ן אפילו שהוא
יתרסק, אמיר פשוט יוריד מעליו את
שיברי ההליקופטר, ויצא החוצה.

• מה הם אמרו לך?
שאמיר נהרג.

באו״ם, יהודה בלום) .אני נסעתי לחיפה,
הכי חשוב היה לי לקחת מהבית את ה ארנק
של אמיר ואת תעודת הקצין שלו,
שום דבר אחר לא. פיתאום כלום לא היה
חשוב בבית הזה. ידעתי שברגע שבו
אצא מדלת הבית לא אחזור אליו לעולם.
הגענו לחיפה. במדרגות הווילה של
הורי אמיר פגשתי בן של שכנים, אמרתי
לו: אמיר נהרג, הודע להוריו ובקש
מהם שיבואו. סגן־מפקד הבסיס דפק בדלת,
אני עמדתי מאחור, הוא מיד הודיע
שאמיר נהרג. אבא של אמיר הלך לאמ־בטייה,
שמעתי אותו מקיא. לא, הוא לא

וגיסי, איתן, בא להודיע לי על האסון.
באינסטינקט החלטתי להתקשר לאותו
גיס, שכבר עשה פעם את הג׳וב. אחותי
הרימה את הטלפון, היה יום־העצמאות,
ברקע שמעתי אנשים צוחקים ושרים שירי
מולדת, ואחותי אמרה לי: גילה, יופי ש־טילפנת,
אנחנו חוגגים אם יום־העצמאוח,
בואי תצטרפי אלינו. ואני, שומעת את
קולות הצחוק והשימחה, אמרתי לה: אני
רוצה לדבר עם איתן! הוא ניגש לטל פון,
אמרתי לו: אמיר נהרג, תודיע להו רים.

מה היתה תגוכתו?
הוא מיחידה , 101 הוא עבר ארבע מיל-
חמות בחיים, את המילחמה האחרונה עבר
כשארבע הילדים חיכו לו בבית, הוא יודע
מה זה.
99 אדיר ישנו בנו .010(1אני מדגישה אוחו
כאיודמציאות״ם
שוחא נא פיתאוס

• איך עכר עליך הלילה הראשון
אחרי האסון ץ
זה היה לילה נורא ואיום. כל הלילה
חשבתי על זה שאני לבד במיטה, שאמיר
לא יהיה פה איתי יותר, שאני לבד־לבד,
זה כל מה שהעסיק אותי.

• וככול,ר?
• האם נסיכות מותו ידועות

לד ז•

זה קרה כמה ימים לפני הפסקת האש.
הוא היה בדרך הביתה, אחרי יום שלם
של בוננות, ואחרי טיסות איו״ספור
לכיוון הגבול הסורי. לפתע קיבל הודעה
באלחוט, שצריך לחלץ 14 פצועים במוצב
הפיתולים בחרמון. ההוראה אמרה ש ההחלטה
לחלץ את הפצועים נתונה לשי קולו
האישי, מכיוון שכבר נשלחו למקום
הליקופטרים לחילוץ. אלא שאמיר היה
קרוב מאוד למקום החילוץ, לכל הליקופ טר
אחר היה לוקח שלושת רבעי השעה
להגיע. הוא החליט ביהד עם הצוות שהיה
במטוס לחלץ את הפצועים.
בזמן הנחיתה הוא כוון יעל-ידי צנחן.
שלא הזהיר• אותו שהוא קרוב לצלע הר.
הרוטור (הפרופלור העליון) נתקע בהר,
המטוס התרסק ועלה באש. כל מי שהיה
בהליקופטר נהרג.

• איך הגבת ץ

בכה, זו לא המנטאליות שלנו לבכות, אנח נו
עוצרים את הרגשות. הוא ניגש אלי
התחבקנו. אבא של אמיר הכנים את כולם
לחדר־האורחים. לובשי המדים ישבו בצד
אחד והמישפחה בצד השני. לובשי המדים
היו נבוכים, ריחמתי עליהם, הם רצו לל כת,
אחרי הכל עשו את הג׳וב שלהם,
חשבתי שזהו בהחלט ג׳וב לא נעים.

שתקתי. אחר כך חשבתי רק על אבא
של אמיר. הוא אמנם איש בריא, אבל
חששתי שיקבל שוק. הייתי מאוד מחוש בת.
הרופא נתן לי ואליום. אמרתי לו
שאני לא צריכה ואליום, אני אהיה בסדר.
תוך כמה דקות מילאה הטייסת את ה סלון
שלנו, ממש ישבו אחד על השני.
אני לא התפרצתי ולא בכיתי, פשוט שתק תי.
מפקד הטייסת חשב שצריך לזעזע
אותי, אז הוא אמר לי: את יודעת שאמיר
נשרף לגמרי. אמרתי לו אם אתה אומר
אתה בטח יודע.

• מתי
דהורייך ד

אחר כך תיכננו איך נודיע להוריו של
אמיר• הצעתי להם להודיע גם לסבא ו־ולסבתא
שלו( .דודו הוא שגריר ישראל

שש שנים לפני שאמיר נהרג בחרמון,
נהרג אחי, עוזי, שהיה בחופשת שיחדור,
בתאונת־צלילה. למדתי אז בכפר־גלים,

* מנין ידועים לך פרטים כל
כך מדוייקים -,האם הצבא הסביר
לך? האם קיבלת מידע מקציני
הטייסת ז

הודעת

האסון

הייתי מפוכחת לגמרי, נתתי הוראות למי
לתת ואליום ולמי לא. ממש ניהלתי את
העניינים, טיפלתי באחותו הצעירה של
אמיר, היא מאוד רגישה וקיבלה את ה אסון
קשה מאוד.
ההלווייה עברה בשלום, וישבו שיבעה.
אני לא יכולתי לשבת רגע, כל הזמן יצא תי
מהבית. חברים, שהגיעו לניחום אב לים,
התפלאו שאני לא בבית.

• לאן הלכת?
טיילתי בחיפה. לא יכולתי לשבת ב מקום,
זה בלתי־אפשרי, כל הזמן רציתי
החוצה, החוצה.

• איך התייחסו כני־המישפחה,
הכלתי־החכרים
להתנהגותך
רגילה ץ
אף אחד לא ידע איך להתייחס אלי,
כולם חיכו שעוד רגע אשבר, הם ידעו
שאמיר ואני גדלנו יחד, ושהוא היה הכל
בשבילי מילדות, הם ידעו שאחי נהרג,
הם חשבו שאני אבודה, שאני בהלם.

• היית כהלם ץ
לא, קיבלתי את האסון כמציאות קבועה.
הבנתי שזה המצב, אולי הייתי מוכנה
לזה, אולי כשאת נשואה לטייס את יודעת
שזה יכול לקרות.

לא. אף אחד לא סיפר לי מה קרה. אני
עצמי שאלתי, פגשתי אנשים ששירתו
איתו, אך הם לא יכלו לספר לי פרטים
מדוייקים. לגמרי במיקרה, חודש אחרי
שאמיר נהרג, קיבלתי הזמנה, למילואים.
בבסיס אמרו לי אל תלכי, נסדר לך שיח דור.
אני התעקשתי. רציתי לצאת למי-

* יש אלמנות המתנהגות כאילו
חרב עולמן, כאילו אינן יכו־

היה חשוב ר׳ וודא
להוכיח שאני לא
מ־סכנה, ושלא צדו
לרחם עלי

כל הזמן חשבתי
על זה שאד לבד,
שאמיר לא יהיה איתי
יותר במיטה .

לואים. היה חשוב לי לצאת מהמעגל סבי בי.
שירתתי בבית־החולים ברפידים, פגש תי
שם איש חיל-האוויר, התחלתי לדלות
ממנו פרטים על התאונה, ובלי שידע כלל
מי אני, סיפר לי בפרטי־פרטים. כך אני
יודעת.

לות להמ׳טיך הלאה, כאילו אין
להן כשכיל מה לחיות.
היתר. לי הרגשה שכולם סביבי חוש בים
שאני צריכה להתאבד, שאין לי יותר
בשביל מה לחיות. ואז. לילה אחד חשבתי
כל הלילה שאולי הם צודקים, אולי אני
באמת צריכה להתאבד. בבוקר הבנתי ש אני
לא מסוגלת להרוג את עצמי, אני יותר
מדי אוהבת את עצמי, אני מוכרחה להת חיל
לחיות מחדש ולחיות טוב.

• מה הודיע לך הצבא ץ
גרתי בבסיס, ובאותו יום נסעתי לתל-
השומר, לבקר בן כיתה שלי, גם הוא
טייס ששכב פצוע. בדרך חזרה לבסיס
הש״ג שהכיר אותי דיווח ישר למיפקדה.
הייתי באמצע המיקלחת, כשדפקו בדלת.
כשפתחתי, ראיתי מולי שלושה אנשים :
סגן־מפקד הבסיס, החבר הכי טוב של
אמיר מהטייסת, והרופא של הבסיס.

גירה, מוטי וארז וזין
להקים מישפחה חדשה ולא לשכוח

• אני לא מכירה מיקרים של
אלמנות שהתאכדו, אכל אני מכי־
(המשך בעמוד )51
ה עו ל ם

הזה

2279

אם אתה בדעה שרהיטי דו ש הם לוקסוס
אט מקווים שהמחירים במודעה זו ישנו את דעתך.
כאשר תספר לידידיך שאתה עומד לרכוש רהיטים בדניש ודאי תהיה התגובה:
׳׳איזה לוקסוס״ .זה נכון בכל הנוגע לאיכות הרהיטים.,
הגימור המושלם והעיצוב הבינלאומי.

זו אינה האמת בכל הנוגע למחירים: כדאי לך להשוות ולבדוק.
אנו משוכנעים שתגיע למסקנה אחת בלבד -רהיטי דניש הם לוקסוס שאתה
יכול להרשות לעצמך. כיבה מיטה זוגית ו־2
ארונות לילה
תואמים -עשוי
עץ אורן׳ מסיבי.

ספת ישיבה מודולרית דגם באלד, המורכבת
משתי כורסאות. מכורסאות באלד ניתן להרכיב
ספות בגדלים ובצורות שונות.

־ 6,330

5,030 .-שי

עגלת בר קליאופטרה עשויה במבוק
מיובא, בקוטר
5ס״מ, מקום
לאחסון 8
בקבוקים.
־ 1,535 .ש׳

פינת ישיבה בוני -מעץ אורן מסיבי, נוח
ושימושי -כריות לשימוש דו־צדדי. ספה
דו־מושבית, תלת־מושבית וכורסא.

־8,150 .

כורסת טלויזיה דגם
טלסטר, עשויה עור
אמיתי, מסתובבת
ומתנדנדת, מיובאת
מדנמרק.

ת 3,495

י ו! £11ט 8

לה דונה -עיצוב
איטלקי יוצא־דופן,
בקש או בריפוד,,
נוחיות מירבית,
מיוצר ע״ידניש
ישראל.

מזנון מודולרי דגם , 4000 עשוי טיק
אמיתי, מיובא מדנמרק.

־ 7,995 .ש׳

המחירים כוללים מע״מ, תשלום
במזומן בשיטת ״שלם וקח״ .אפשרות
להסדרי תשלומים והובלה לביתך
בתוספת מחיר.

1דעש
רמת גן, דרך ז׳בוטינסקי 104 ירושלים, רח׳ הסורג מול׳בנק ישראל.

חיפה, אחוזה, רח׳ חורב 53

באר שבע, רת׳ החלוץ .124 אילת, המרכז המסחרי צופית-עלית.

לגברי
כ מו ר —
ארמ1ן

ציורי שמן מקוריים
הדפסים על נייר, קרטון, פלסטיק ומשי
בד לציור תוצרת חוץ
מסגרות לתמונות מעץ ואלומיניום
בסגנונות שונים: מודרני, בארוק ורוקוקר
מסגרות מיוחדות (אנטיק) גילוף יד
לאספנים, מוזאונים וציירים ידועים
תמונות אלומיניום מחליפות צבע

^!111

רח׳ אילת ,47ת״א, טל׳657112 :

תן טרמפ
לחייל

קמרה ץ וובסקורה

מעבדות צילום לעבודה עצמית

למד צילום
יחש לי ס

רח׳ בצלאל 6טל׳ 2 3 3 5 0 2

מ חזו ר קו רסיםרא שון צי לו ם פי תו חוהדפסה
ב ש חו ר לבן למת חי לי ם

תל -אביב

רח׳ בי א לי ק 23ט ל׳ 6 5 8 6 7 7

קו ר סי םלמת חי לי םולממ שי כי ם -ש חו ר לבן.
קו ר סי םלהדפסהבצבע /סי ב כ רו ם. ס דנ א מ רו כז ת
ל לי מו די המשךב צי לו ם. קורסל צי לו םבס טו דיו.

ה עול ם

הז ה

2279

״אלמנה 11זלא מקצוע!״
(המשך מעמוד )48

רה מיקרים שד אלמנות שאירעו
דהן תאונות מוזרות תקופה קצרה
לאחר שבעליהן נהרגו.
בזמן מילחמת יום־כיפור בא אמיר הבי תה
וסיפר לי שהושיבו אותם ביום הרא שון
למילחמה לכתוב צוואה. חבר שלו,
ששירת איתו בטייסת ושהוא עורך־דין,
יעץ לו לכתוב בצוואה שישלמו לי את
ביטוח החיים חודש לאחר מותו. כשאמיר
שאל למה, הסביר עורד״הדין כי לאל מנות
יש נסיה להתאבד, או להיפגע בת אונות
זמן קצר לאחר מות יקיריהן, ואז
קשה להעביר את הכסף לקרובי מישפחה
אחרים. החבר׳ה בטייסת קיבלו את עצת
עורך־הדין, וכולם רשמו בצוואה לתת את

אמיר לא יוצא #תעבו,
ואני לא #זבות
011 אבנים

הביטוח לאלמנה חודש לאחר המוות. לי
עצמי קרתה תאונת־דרכים, שבנס יצאתי
ממנה. לפני תום השלושים חזרתי מתל-
אביב ומכוניתי התהפכה. כך שיכול לה יות
שיש בזה משהו.

• את אומרת שלא בכית, שניהלת
את העניינים, לא ישבת
שיכעה והיית מפוכחת. מתי נשכרת
בפעס׳ הראשונה, מתי בכית?
כעבור שבוע וחצי. חברה ישבה אצלי
ובעלה חזר מהמילואים, הם התחבקו וזה
שבר אותי. עליתי לקומה השנייה ובכיתי,
אהר־כך נרגעתי וירדתי למטה. הם הר גישו
רע מאוד• אמרתי לחברה שלי, אני
לא כועסת עליך, מותר לד להתחבק.

נות כלום. לא הלכתי בשחור, כשהלכתי
לבית־ד,קברות ושמו לי מיטפחת על ה ראש,
הרגשתי גועל־נפש.

• האם את פוקדת את בית•
הקברות דעיתים קרובות זו
לא, אני כמעט ולא הולכת, אף פעם
לא הלכתי. מה יש שם בסך־הכל, אבן
מגעילה. בשבילי אמיר קיים בכל מקום,
לא בבית־הקברות. הוא חי איתי, אני לא
זקוקה לאבן. זה לא נותן לי כלום הביקור
בבית־הקברות. אמיר לא יוצא מהקבר,
ואני לא מדברת עם אבנים.
היתה לי חברה שהיתה הולכת כל יום
לבית־ד,קברות, קונה פרחים באלף לירות.
היא היתד, מבלה שם כל היום, היתד, מבז בזת
את כל הכסף על פרחים, חיה באו בר
דרפט נוראי, ומקווה שמישרד־הביט־חון
יכסה לה את זה• היא היתד, בתחרות
עצומה עם הורי בעלה מי נותן יותר למת.
בתחרות שלהם המת היה שייך לזה שנותן
הכי הרבה.

• מתי בכל-זאת את הולכת
לכית־הקכרות ז־בה״א
באייר. ,שהוא יום־הזיכרון ויום
השנה למותו של אמיר. הלכתי גם לפני
שסאדאת בא לירושלים, לפני חשלום עם
מצריים היה חשוב לי ללכת לאמיר.

• ערכת חוכרת-זיכרון לזיכרו
יטל אמיר. למה חוברת-זיכרון כן
ומצבה וקבר לא זזה
אחרת, זה תמונות שלי ושל אמיר.
רציתי חוברת רק עם תמונות, חברים
רצו מלל. בשבילי זה כמו לפצות אותו
על זה שלא היה לנו ילד.
החוברת של אמיר יוצאת־דופן, יש בה
ציבעוניות, בדרך־כלל חוברות*הזיכרון הן
בשחור לבן.

• מהו יחם מישרד־הביטחון
לאלמגת צה״לז־פנטסטי.
כל הזמן הציעו לי הכל, ואני
הרבה פעמים סירבתי. מיד אחרי האסון
הם שמים לך בבית חוברות, המסבירות
לך למה את זכאית. קיבלתי שתי משכו־

כיצד שיקמת את עצמך ז

• מדוע לא נשארת ככשיס כמו
אלמנות רכות אחרות זו

ה עו ל ם הזה 2279

• ומה עם הבדידות ומה עם
הכאכ זו

• את הפרת את אמיר מילדות,
הוא היה כל עולמך, מרגע
שנישאת למוטי, היכן היה מקומו,
האם הוא הפך חלק מהעבר, או
שהוא ממשיך לחיות איתך ז־כשהתחתנתי
עם מוטי רציתי להתחתן
עם הטבעת של אמיר, ולשמור על שם
מישפחתו. אחר־כך ויתרתי. הבנתי שמוטי
מקבל אותי כמו שאני, עם אמיר, הוא
לא דרש ממני לוותר עליו, לכן אני צרי כה
לוותר על השם והטבעת. עם אמיר

הט״סים בבסיס לא יבלו לסבור
את האלגנות. הן חיו בגו עדות חיה,

גלמו לוומוייזציה
לויים חברתיים, החלטתי לשקם את חיי
ויהי מה.

• לא ריכלו עלייך ז

האם הטייסים דיכרו על זה
שהאלמנות מפריעות להם ז־ האם
נשות הטייסים דיכרו עד זה כינן
לכין עצמן ז

אלמנה זה לא מיקצוע. זה היה כמו צבע
שחור, כמו כתם לכל החיים, כמו לא
להצליח בנישואין, כמו להיות גרושה,
כמו לא להצליח להתחתן ולהיות רתקה,
איום ונורא. התנ״ך תמיד התייחס לאל מנות
וליתומים כאל מיסכנים, פחדתי נו רא
שיחשבו שאני מיסכנה. היה חשוב
לי להוכיח שלא צריך לרחם עלי. היה
חשוב לי שיבינו שאני לא מתאמצת להת גבר,
אלא שאני מתגברת באמת. צריך
לחיות עם זה, אין ברירה, אי־אפשר לש־

בלי שום. ותק. תפסתי את הפרינציפ, הת חלתי
לתפוס טרמפ על האלמנות שלי,
ניצלתי אותה לצרכי — הייתי צריכה
למישרד״הבריאות,
להחזיר שנת־חובה
אמרתי שאני במשבר, שאני לא מסוגלת,
שאני צריכה לנסוע ל ח דל להתאושש.
ממש תיכננתי איך לעבוד עליהם. הייתי
נעלמת לשלושה ימים מהעבודה ומספרת
שאני מיסכנה ועצובה, כשלמעשה תפסתי
שמש בנואייבה. תמיד ויתרו לי, נתנו לי
מה שרציתי, כי הייתי בסטאטוס של אל מנת
טייס.
פעם הייתי במילואים, והייתי צריכה
לעלות על טיסה לצפון, לא הצלחתי לע לות
עליה, מיד שלפתי אח האלמנות שלי.
נתנו לי מקום בטיסה. את המיזוודה סחבו
לי, וסידרו לי הסעה מהשדה הביתה.

רק אחרי שהודעתי לאבא של אמיר
הודעתי להורי. מוטי הודיע להוריו, היה
קשה לי לספר להם שאני מתחתנת פעם
שניה, מוטי חסך ממני את העניין וסיפר
להם. בנם, גיורא, הטייס, נפל גם הוא.
כששמעו שאני אלמנת טייס, הם אמרו
למוטי: אנחנו לוחצים יד לאותו הגורל.
הם רצו חתונה גדולה, מוטי היה בנם
היחיד אחרי מות גיורא, אני לא רציתי.
בכלל לא טיפלתי בכל הנושא. מוטי עשה
הכל. קניתי שימלה לא מדדתי אותה• ה חתונה
עם אמיר היתד, חגיגה גדולה, ב חתונה
עם מוטי זה היה אחרת. כל המיש־פחה
היתד, וכל החברים של אמיר, אבא
שלו יזם את החתונה, הוא שלח את כל
המישפחה ובעצמו לא בא. הוא בא אלינו
הביתה אחרי החתונה.

כולן נשארות בבסיס לפחות חצי שנה,
שנה. מתייחסים אליהן נהדר, בכפפות של
משי. יש להן בית, נהג צמוד ונציגת מיש-
רד־הביטחון צמודה אליהן. בדיוק בגלל
זה עזבתי. זה הגעיל אותי.
היתד, לי חברה טובה, אלמנה, שבעלה
נהרג. אמיר מעולם לא ביקר אותה, היא
שאלה אותי למה אמיר לא בא לבקר,
הסברתי לה שקשה לו. הטייסים לא יכלו
לסבול את האלמנות בבסיס, הן גרמו ל־דמורליזצייה.
הטייסים יצאו לפעולה, חזרו
מפעולה, האלמנות הפריעו למודל שלהם,
כל אחד חשב שזה מה שיכול לקרות לא*
שה שלו, הן היו כמו עדות״חיה. אבל
אף אחד לא אמר כלום. לעומת זאת אף
גבר טייס לא בא לבקר אלמנה, רק ׳ה נשים
באו לבקר, או לנחם.

• האם היתה לך התנגדות
לתואר אלמנה זו

״התבגרנו ביחד ! ״

הבדידות היא הנוראית בצרות הנופ לות
על אלמנה. אני אוהבת להיות לבד,
אבל לפי בחירה. מאז שאמיר נהרג לא
הייתי לבד לרגע, למרות שהרגשתי לבד.
כשאמיר חי היינו רביעיה — הוא, אני
ושני חברים שלו. אחרי מותו שרצתי אצלם
כל הזמן, או שהם שרצו-אצלי. הם חיו ה מלווים
הקבועים שלי למסיבות ולאירו עים.
לפני השלושים התחלתי לצאת לבי
היה
ברור לי שלבסיס אני לא חוזרת,
והתחלתי מיד לחפש עם אבא של אמיר
דירה שכורה, ומיד התחלתי לעבוד. כע בור
חודש שאלה אותי נציגת מישרד-
הביטחון אם אפשר לעזור לי למצוא עבו דה,
אמרתי לה שאני עובדת מזמן.

לא דיברו על זה. הכל קרה כל כך
מהר, כל יום היה אסון בבית אחר, ה אסונות
באו בקבוצות, לא מספיקים לדבר
וזה קורה בבית השני. היינו הולכות לאל מנה,
נותנות לה להשמיע כמה עצוב לה,
ולא מדברות על המחר.

גילה רזין עם אמיר ()1973

יבול להיות שריכלו, לי לא אמרו כלום.

• איך קיבלו הוריו של אמיר
את התנהגותך ז־אמיר
אמית ז״ל
לחלץ פצועים מהחרמון
רות, אחת ממישרד־הביטחון, אחת שלי.
ביזבזתי כסף בצורה נוראית, אכלתי רק
במיסעדות, חייתי בלי חשבון, היתר, לי
מכונית שלא הייתי מחליפה. מה שאני
מנסה להגיד הוא שאת מתפנקת, מאפש רת
לעצמך בתור אלמנה דברים שלא
חלמת עליהם.

• וזה רע?
כן, כי את מפתחת תלות נוראית ב־מישרד־הביטחון,
את מחכה לביקור של הם,
את סומכת עליהם שהם יסדרו בש בילך
הכל, ישיגו לך הכל.
במישרד־הבריאות
קחי אותי למשל,
סידרו לי קורס שהקפיץ לי את הדרגה

בבדיחות, הם היו מתלוצצים איתי על
המחזרים שלי, ועודדו אותי לצאת כמד,
שיותר. כך יצרו מצב שבו סיפרתי להם
עם מי אני יוצאת, ועל מי אני לא שסה.

• מתי הכרת את מוטי, בעלך
הנוכחי זו
שנה אחרי מות אמיר. הוא ידיד המיש־פחה.
אחותו של אמיר נשואה לחברו
הטוב ביותר. הכרתי אותו בבית הסבא
והסבתא של אמיר. נהגנו לבוא לשם
לכייף — סטיקים, קלפים. וכך נוצר בינינו
הקשר, בעידודה של אחותו של אמיר.
אבא של אמיר לא רצה שאהיה לבד,
הוא התייחס אלי כמו אל ילדה קטנה,
שמישהו צריך לשמור עליה. כשהוא ראה
שהסיפור ביני ובין מוטי רציני, הוא
אמר לנו: למה שלא תתחתנו? כשהחלטנו
להתחתן באנו קודם כל אליו, השקנו כוס יות,
והוא חיבק ונישק את שנינו.

התחתנתי כשהיינו ילדים, גדלנו יחד,
התאמנו את עצמנו זה לזה. את מוטי
הכרתי בגיל שבו היתד, לשנינו אישיות
מעוצבת, וכעת אם רוצים לחיות ביחד,
צריך או לוותר או להסכים• הוא הסכים
לקבל אותי עם אמיר, אני הסכמתי לוותר
על סמלים.

• האם את מתכוונת לכך שאלמנה
חיה למעשה עם שני גברים ז־בדיוק.
אמיר ישנו כל הזמן, הוא בבית,
בכל מקום אני מרגישה אותו. אני חולמת
הרבה חלומות, שהם כאילו מציאותיים.
אני חולמת שאמיר חוזר, ושאני נשואה
למוטי, ויש לי בעייה מה אני אעשה,
ותמיד אין לי פיתרון, והחלומות נגמרים
כך שאמיר מנתק איתי את הקשרים,
ומחפש אשה אחרת.
אני לא יכולה לקרוא לאף אחד אמיר,
יש לי בעייה עם השם הזה• אני מחפשת
׳בילד שלי ושל מוטי את מיר, כמו ש חיפשתי
באמיר את אחי המת, עוזי. כש נולד
בננו, ארז, מוטי רצה לקרוא לו על
שם אחיו, אני חשבתי על אחי ועל אמיר,
בגלל הערבובייה הזו החלטתי שאסור
לנו לגעת בזה, צריך לתת לילד שם בלי
שום קשר למתים.

הא ש
(המשך מעמוד )15
ראיון במישרדו של ראסק, שהוא
כיום פרקליט נודע. היא גם ראיי נה
לפרק זה את קלארק קלי-
פורה מי שהיה יועצו החשוב של
הנשיא הרי טרומן.
״אגב, קראתי איזה ספר העוסק
ביועצים לנשיאים אמריקאיים, וב השפעתם
של יועצים אלה על נשי אם,
וקלארק קליפורד קיבל, כיועצו
של טרומן את הציון הגבוה ביותר
מבין היועצים. קליפורד היה, מאו חר
יותר, שר־ההגנה של ארצות־הברית,
בממשלתו של הנשיא ג׳ונ-
סון.
״על כל פנים, קליפורד היה פרו־יהודי
ביותר באותם ימים. הוא
היווה את האנטי־תיזה למישרד-
החוץ, שהיה אנטי-ציוני. ברור כי
באותה תקופה של אי־ודאות, פסח
הנשיא טרומן על שתי הסעיפים.
הוא אף פעם לא הלד קדימה. הוא
תמיד עצר וחשב, ושוב עצר ושוב
חשב.
״לטרומן היה קשה מאוד לתמוך
חזיתית במדינה יהודית. אבל קלי־פורד
הגיש לטרומן כל הזמן
דו״חות על כוחו של הקול היהודי,
תוך הצגת שיקולים אלקטרוליים.
״דמות נוספת באותו שלב של
אי־ודאות היתד, אבא הלל סילבר,
ממנהיגי ציונות אמריקה, ששימש
באותה תקופה כדוברו של העם
היהודי באו״ם, ועמד בפרץ. הוא
טיפח קשרים חזקים עם הנציג ה סובייטי
באו״ם, אנדריי גרומיקו,
וניצב בראש מה שאבא אבן כינה
מאוחר יותר כ,קואליציה הציונית-
סובייטית /שנועדה להדוף את
,המזימה האמריקאית/
״אני יודע שהגדלת חשיבותו
של נושא זה תביא לכך שאנשים
ימתחו עלינו ביקורת, ושישאלו
איפה מילחמת־השיחרור? אבל זה
החומר היחידי שיש לנו, וזו ה תרומה
שלנו לידע ההיסטוריה.
״יתכן שניפחנו יותר את עניין
האו״ם, מפני שחסרו לנו תמונות
של המילחמה. אבל המילחמה המ נהלה
אז גם במיסדרונות האו״ם
ובטרקליני וושינגטון.״

התו תחוש ע1ר אפנת גינה
אב׳ב /קיץ 81׳
מערכת ״ספארי״ דו-חלקית עם מכנסי ברמודה
עשוייה אריג כותנה (״דלוה״).

נ ח שו תוצאות
הבחירות לכנסת ה־10
הפרס :

טי סהה לון ושוב למצריים!
טפסי ה שתתפות בגליון מאי של

במרחב
ב דו כני

512

ג׳יי קוג סון מכני ס
א ת וייצמן
לבית הלבן
בחודשים הקשים שעברו בין
הצהרת ה־ 29 בנובמבר ועזיבת ה בריטים
את ארץ־ישראל, מצאו מנ היגי
הציונות את דלתות הבית
הלבן נעולות בפניהם• כפי שניסח
זאת הנשיא טרומן בעצמו :״נתתי
הוראה, כי אף אחד, אף אחד לא
יורשה לבוא אלי בשאלת ארץ־
ישראל לנשיא היו תלונות על
מכבש־הלחצים הציוני שהופעל
עליו.
במצוקתם, הזמינו הציונים את
הד״ר חיים וייצמן, שהגיע חולה
מלונדון. אבל טרומן היה הפעם
קשזדעורף, וסירב לראותו. לפתע
נזכר מישהו ביהודי אחד ופשוט,
סוחר סידקית, המתגורר בקנזס־סיטי,
במדינת מיזורי. האיש נלקח
מחנותו אל העסקים הגדולים של
ההיסטוריה. שמו היה אדי ג׳יי־קובסון.
בשיחזור,
שנעשה מאוחר יותר
לאותה פרשה, סיפר הנשיא טרומן
לפני מצלמות אחת מתחנות־הטל־וויזיה
האמריקאית :״שמו היה
אדי ג׳ייקובסון. אתם יודעים, הרבה
אנשים שאלוני, כאשר חזרתי מ־מילחמת־העולם
הראשונה, מדוע
נכנסתי לעסקים עם יהודי. שאלות
אלה העלו את חמתי, מפני שאמו נת
•אדם או צבע-עורו מעולם לא
השפיעו על רגשותי או על קשרי
עימו•
״אדם זה, שהיו לי איתו עסקים,
היה אדי ג׳ייקובסון, אחד האנשים
המצויינים ביותר שהיכרתי. הוא
ואני הבנו איש לרעהו והשלמנו
זה את זה. הוא היה אחד הקניינים
הטובים ביותר שנתקלתי בהם, ו־

אני הייתי אחד המוכרים הטובים
ביותר שהיה קשור עימם...
״הוא נכנם ועמד, לא דיבר הר בה•
היה שקט ככל האפשר, ולב סוף,
אמרתי, :אבל למען השם,
מה קרה לו? האם באת סוף-
סוף לבקש משהו? הרי מעולם
לא באת אלי בבקשה, מאז שאני
בבית הלבן, ומאז שאנחנו ידידים !
״ואז הוא אמר לי, כי הוא חושב,
שאסור לי למנוע מהד״ר וייצמן
לבוא אל הבית הלבן. הוא חשב
שעלי לראותו. אמרתי לו שאראה
את הדוקטור. ,אבל צריו להיכנס
בשער הצדדי...
״ד״ר וייצמן בא לראותני, והיתד,
לנו שיחה ארוכה מאוד. הוא הס ביר
את המצב מנקודת-ראותו, ו אני
הקשבתי לדבריו ברוב קשב,
וקראתי לאדי ג׳ייקובסון, ושניהם
דיברו אלי זמן רב. כשהסתיימה
הפגישה אמרתי: בסדר, אתם,
שני היהודים, שיכנעתם, ואני שמח
על־כך, כי אני מחבב את שניכם...״
למחרת, בישיבת מועצת״הבטחון
שנערכה בלייק־סאכסס, היתה סי בה
לנציגי הסוכנות היהודית

לוסין :״הערבים שאיתם דיברנו
לא היה להם לספר לנו על גבורה
רבה. שהרי הם הפסידו את ה־מילחמה.
אבל הם הסכימו לדבר,
בניסיון להסביר מדוע הם הפסידו
את המילחמה. זאת אמר לנו אנוור
אל־נוסייבה, כאשר טען שלער בים
לא היתה מנהיגות בארץ, וה מנהיגות
שהיתר, לא היתה רצינית
דייה• גם נימר אל־הווארי מנצרת,
מי שהיה ראש נג׳אדה (אחרי ה־מילחמה
חזר לארץ, הפך שופט
מחוזי בנצרת, והיה אף הערבי ה ראשון
שהיה מועמד לשבת בכם
בית־המישפט־העליון) הסביר ל צוות
ענזח־ האש את המפולגות ש בין
הכוחות הערביים.״
נג׳אדה נוסדה בשנת 1946 על-
ידי עורו־הדין מוחמד נימר אל ד,וארי,
ועד מהרה התפשטו סני פיה
על פני כל הארץ. המדריכים
שלה היו קציני-צבא ערביים, וה־סיסמה
שעל דגלם היתה :״ארץ
הערבים לערבים״• הציונות הוג דרה
בפירסומי הנג׳אדה כ,פשע ה־יותר־מכוער
שנודע בהיסטוריה/
בוזמנית חידשה מיפלגת המופתי,

ג׳ייקוכסון(משמאל) עם מרומן
״מדוע נכנסתי לעסקים עם יהודי?״
להיות רגועים ושאננים, שכן ידעו
על השיחה הלבבית שנערכה בין
טרומן לווייצמן. אבל כאשר עלה
נציג ארצות־הברית לדבר, התחל פה
שלוותם בתדהמה. הנציג ה אמריקאי
הודיע על הסתלקות אר צו
מתמיכה במדינה יהודית, והציע
להעביר את ארץ־ישראל זמנית
״למישטר של נאמנות מטעם ה־או״ם...״
הד״ר
אבא הלל סילבר הוקיע
מיד את המהפך במדיניות ארצות-
הברית.
למחרת נתקף הגטיא טרומן ב מבוכה,
וקרא ליועצו קלארק קלי-
פורד וביקש אותו ״לברר איו זה
יכול היה לקרות. הבטחתי לחיים
וייצמן שאנחנו בעד חלוקה, ולא
נסור ממנה. הוא יחשוב שאני שק רן
פשוט...״

מי ל ח מו ת הגנרלים
של הערבים

כמישקל־נגד לנג׳אדה את ה פחוות,
אירגון שסימלו היה פרש,
ובידו דגל, ובפיו שבועה ״לשמור
יעל ערביותה של פלסטין ולהתנגד
לבית הלאומי היהודי״ .בראש ה־פחווה
הוצב כאמל עאריקאת,
קצין־בולשת לשעבר במישטרת
ירושלים.
היחסים בין האירגונים היו מתו חים.
החוסיינים, תוך כדי מסע־השתלטות
חסר־מעצורים על ה רחוב
הערבי ודיכוי כל אופוזיציה,
לא ראו, כמובן, בעין יפה את
קיומו של אירגון בלתי־תלוי כ ־
נג׳אדה.
חצי שנה לפני פרוץ הקרבות
בארץ־ישראל נכנע אל־הוארי ל לחצים,
ומיזג את אירגונו עם ה־פחווה,
במיסגרת חדשה של אירגון
הנוער הערבי, אשר בראשו הועמד
כאמל עאריקאת. עם ניטרולו של
כוח עצמאי זה, שחשוד היה בעיני
המופתי כאיום; לשילטון, היחיד
שלו, הזניחו אנשיו את כל השאר :
האירגון, האימונים, הרכש הצבאי.
מילחמת 1948 מצאה אותם בלתי-
מוכנים.

ארבעה לילות אחרי בוא הנשק
מצ׳כוסלובקיה החל ״מיבצע נח שון״.
התוכנית
היתר. נועזת, ובעיני
כמה מפקדים היא גם היתה מטורפת
למדי. התוכנית: לכבוש את כל
הכפרים הערביים בדרך לירושלים,
לתפוס את מישלטי־ההרים ולפתוח
פרוזדור צר, שדרכו תוכל להתנהל
תנועה חופשית לחלקים היהודיים
של ירושלים.

הכוח הלוחם העיקרי של הער בים
בא משורות הפלאחים, שהיו
בלתי־מאומנים ובלתי״ממושמעים.
אז דרך כוכבו של עבד-אל-קאדר
אל־חוסייני, בן־דודו של המופתי,
שהיה לוחם עז נפש, מנהיג צבאי
מלידה, אשר שמו היה נערץ בכל
הכפרים שבאיזור ירושלים.

הקרב על הדרך לירושלים נחשב
בעיני ערבים רבים, עד לעצם ה יום
הזה, כמפלה שסיבתה העיקרית
היא במילחמות הגנרלים שבין ה ערבים,
חוסר תיאום ואי־ניצול
שעות־כושר.

באיזור יפו ישב מפקד מוכשר
אחר.,חסן סלאמה, אף הוא מאנשי
המופתי. סלאמה הציב עמדות על
צריחי המיסגדים של יפו, ומשם
המטיר אנשיו אש־צלפים על ר חד
בות תל־אביב, הפילו חללים ו־ה
עול ם

הז ה 2279

״עיון במפה גילה לעבד־אל־קאדר
את האמת של המילחמה:
ינצח מי שישלוט על דרכי־התח־בורה.
מבאן ואילך ניטשה המערכה
העיקרית על הכביש ירושלים— תל־אביב.
שער־הגיא, המוקף מידרונות
תלולים, הפך מלכודת־מוות. עבד-
אל־קאדר חידש בו שיטה עתיקת־יומין,
המכונה, פזעה׳(״הזדעקות״):
עם התקרב שיירה עבר קול־קורא
בהדים, ומכל כפרי הסביבה נזעקו
פלאחים, חגורי רובים, אל המקום,
הקימו מחסומים לרוחב הכביש,
והתנפלו על השיירות ביריות וב־זעקות־קרב.
גם היהודים וגם הער בים
ידעו כי כאן המיבחן העיקרי
של מילחמת תש״ח.״

ב־ 8בינואר 1948 הופיע בארץ
גורם צבאי נוסף, צבא התצדר, של
קאוקג׳י. בריטניה פירסמה מחאה
על חדירת צבא זר לתחומי המג דאט,
שהיא עדיין היתד. מופקדת
עליו, אך לא נקטה שום צעד ממשי
לסילוקו.
פאוזי אל־קאוקג׳י, מפקד גדוד
הירמוך של צבא ההצלה, לא הס תיר
את התארגנותו בהרי־שומרון.
הוא הזמין עיתונאים וצלמים, וערך

הסיכסוכים בין הכוחות הלוחמים
פגעו קשות בכושר לחימתם. כדי
לרקום מזימות נגד מישפחת ה־חוסיינים,
היה קאוקג׳י מוכן לע שות
זאת אפילו עם היהודים. יהו שוע
(״ג׳וש״) פלמון, באותה תקו פה
איש״המודיעין של הסוכנות ב רחוב
הערבי, תיאר כי הגיע לכדי
הבנה עם קאוקג׳י, שצבא־ההצלה
יימנע מתמיכה בכוחותיו של עבד-
אל־קאדר אל-חוסייני, לכשיתקפוהו
היהודים בחזית ירושלים. ואכן, כע בור
זמן, הוכיח קאוקג׳י כי ניחן
היה לסמוך על דיברתו זו.
כאשר כבדה המילחמה במיבצע-
נחשון, טילפן עבד־אל־קאדר אל־חוסייני
אל קאוקג׳י, מפקד צבא
ההצלה, וביקש ממנו סיוע דחוף
בנשק. תשובת קאוקג׳י היתד,
אתת :״מפיש — איו לי!״ היה
לו נשק בשפע, אלא שהוא לא היה
מוכן לסייע לשנוא־נפשו, המופתי.
לוסין :״חיפשנו ולא מצאנו את
האיש שעשה את ההאזנה לערבים,
שקלט את השיחה הזאת. יש לזכור
כי מדובר עדיין בתקופת האנגלים,
כאשר קווי־הטלפון של עבד־אל־

עכד־אל־קאדר אל־חוסייני

בתוך סערת ההתלהבות של ה ערבים
כובשי־הקסטל, מצא נער
אחד את גוויית עבד־אל־קאדד.
חדוות־הניצחון הפכה והתחלפה ב היסטריה
של בכי ויללות קורעות־לב•
הלוחמים הערביים נטלו את
גוויית מפקדם הנערץ, והביאוהו
במסע־אבל לירושלים.
עדות על שהתרחש בצד היהודי
הביא בעמוד האש יעקוב סלמן,
שהשתתף בקרבות הקסטל. והוא
סיפר כי באחד הערבים הגיעה
מירושלים תשדורת האומרת כי
העיר־העתיקה מלאה ביללות וב־צרחות,
מהומות וצווחות, וכי נפו צה
שם השמועה שעבד־אל-קאדר
נהרג בקרב על הקסטל. אנשי כוח
הפלמ״ח וחטיבת עציוני התבקשו
לבדוק את הדבר נכון. מיד נבדקו
התעודות של החללים הערביים, ש היהודים
נהגו לאספו במהלך הקר בות
למטרות מודיעין, ואז התברר
כי אכן נמצאו ליד אחת הגוויות
תעודותיו של עבד־אל-קאדר.

פאוזי אל־קאדקג׳י (יושב)

יצחק נבון האזין על הקו
לכבודם תצוגות־אש ראוותניות. ה התרשמות
מציודו ומכוחו של
קאוקג׳י היתה גדולה, וכמה מה עיתונאים
התנבאו כי עם צאת הבריטים,
יעלה בידי קאוקג׳י לכ בוש
את כל צפון הארץ.

קאדר היו בהאזנה מלאה. ידוע כי
אחד ממאזיני ההגנה באותם ימים
היה מי שמשמש כיום כנשיא־המדינה,
יצחק נבון. מאזיני ההגנה
קלטו את קאוקג׳י מסרב לעבד-אל-
קאדר, במהלך הקרבות על הקסטל.״

צבא ההצלה היה יציר כפיה של
הליגה הערבית, ובמופגן הוא לא
סר למרותו של הוועד הערבי העל יון.
בעצם מינויו של אל-קאוקג׳י
היה משום קריאת-תגר של מכד
שלות־עדב על שאיפותיו של ה מופתי
הירושלמי, אדום־הזקן, חג,
אמין אל־חוסייני.

את התקפת הנגד למיבצע־נחשון
אירגן עבד־אל־קאדר אל־חוסייני
מול הקסטל, שהיה עמדודהמפתח
העיקרית בדרך לירושלים. הוא
עצמו השתתף בקרב הזה, ומצא
בו את מותו.

קאוקג׳י היה מגיבורי המרד ה ערבי
בארץ בשנות ה־ .30 כמו ה מופתי
הוא מצא בשנות ה״ 40 מיק־

עם מותו היה הקרב הזה
בחינת הקרב בה״א הידיעה
הערבים במילחמת השחרור.
שמועה כי המפקד הנערץ נפל
שבי היהודים, או מת, הפיחה
בשל הבב-

קשר
בחיולגשותי

שיבשו את החיים. טעותו העיקרית
של המופתי היתר, אחת. הוא סבר
שאם אך *רימו הערבים י ה לא
תהיה ליהודים תקומה• כמד׳ ה ת-
קפות־נפל, האחת על שכונת התיק־ווה
ליד תל־אביב, והאחרת על
כפר־עציון, לימדו את עבד־אל־קאדר,
כי לא תהיה תהילתו על
דרך ההתקפה הישירה.

לט בגרמניה הנאצית, ולמדות ה גורל
המשותף, לא נקשרו נפשו תיהם
בעבותות של אהבה .״קאוק-
ג׳י סיפר לי,״ כתב שנים מאוחר
יותר נימר אל־הוארי ,״איך המופ תי
האשים אותו, בעודו באירופה,
בריגול לטובת בריטניה ...ובשתיית
יין וברדיפה אחרי נשים, ולכן
הוא, קאוקג׳י, אינו ראוי להיות
מפקד צבא ההצלה.״

ערבים רודדגבורה, והם עשו מא־מץ־גבורה
כביר לכבוש שוב את
הקסטל. לחצם של הערבים היה
כבד, ומצב המגינים היהודים הלך
מדחי־אל־דחי. בראות מפקד הכוח
היהודי על ההר את הדגל הערבי
מונף על בית־המוכתר, הוא נתו
את פקודת הנסיגה, אשר נכנסה
להיסטוריה של מילחמות־ישראל :
״כל הטוראים ייסוגו — המפקדים
ייחפו עליהם !״ כל המפקדים, פרט
למ״כ אחד, מצאו את מותם בצורה
זו בקרב, וביניהם.המפקד שימעון
אלפסי, שנתן את פקודת־הנסיגה.

הלוויית עבד־אל־קאדר היתד,
מחזה בלתי־נשכח. רבבות ערבים
נהרו לירושלים, בוכים ומתאבלים.
הוא זכה בכבוד שרק יחידי־סגולה
זכו בו — להיקבר על הר־הבית.
האנשים ליוו את ארונו בזעקות
יאוש, יורים באוויר בלי־הרף. מיל-
בד הכאב על מותו של מפקד מוכ שר
ונערץ, פשטה בין הערבים
ההרגשה כי אבד אדם שאין לו
תחליף, ומן הרגע הזה הכל הולך
ומתערער. איש לא יוכל עוד להל היב
את ההמונים וללכדם, כפי ש עשה
זאת עבד־אל־קאדר.
הכוחות הערביים, שהופקדו על
שמירת הקסטל, נטשו את ההר.
(המשך בעמוד )54

מ׳ שאוהב את האומנות האפריקנית
המקורית ואת האוידה המיוחדת שהיא
משרה בבית. בל יחמיץ את הדברים
היפים של קניה. הם עכשיו בקלאס
בהזדמנות מיוחדת:
פסלי אבן מאסיביים כלים שימושיים
מגולפים בעץ בסבלנות אין קץ.
עבודות יד ומיניאטורות עם פתרונות
נאיביים מקסימים ועוד מבחר אביזרים
ומתנות שכמותם יכולים להציע לך
רק בני השבטים החיים בג ונגלים
של קניה. הכנסו לקלאס ותופתעו!
ליבשת השחורה יש הרבה הרבה
קלאס.

עמוד הא ש
(המשך מעמוד )53
כדי להשתתף בלווייה של מנהיגם.
הם הפקירו את המקום, שנכבש
שוב בידי היהודים בלא קרב. ב סרט
מסביר זאת אנוור אל־נוסייבה
כגדול הכישלונות של המילחמה.
עכשיו היתד. הדרך לירושלים
פתוחה. שלוש שיירות עמוסות ב מזון
ובתחמושת הגיעו אל העיר,
והתקבלו בה בשימחה היסטרית.
מיבצע נחשון, ושלוש שיירות-
המזון הללו, הצילו את ירושלים
המורעבת.

פרשת ה טב ח
בדיר־יאסין
מכל הפעולות הצבאיות השונות
אשר התרחשו באביב תש״ח, בימי
מיבצע-נחשון, זכה בפירסום הרב
ביותר פרשת כיבושו של כפר ער בי
קטן ובלתי־חשוב, ששכן ליד
שכונת גיבעת־שאול בירושלים :
דיר יאסין.

שלש אריזות ויטו במחיר של שתים

המעשים אשר התרחשו במשך
לילה ויום בכפר זה אינם מטוייחים
בסרט האחרון של עמוד האש,
ומוצגים בלא כחל ושרק. כדי להבין
את שהתרחש שם, מובא כאן ה נוסח
המלא של התיאור, כפי ש נכתב
בתסריט המקורי של עמוד
האש :
״בפעולה זו קיפחו את חייהם

שית הביעה, בושה וצער .,בן-
גוריון עשה צעד בלתי־רגיל ושלח
מיכתב התנצלות למלך עבדאללה
ברבת־עמון. האחרון דחה את ה התנצלות,
ובתשובה הטיל את ה אחריות
לפשע על ראשי היהודים

על דברים אלה, כאן המקום אולי
להזכיר את המיגשר שפירסם, אח רי
הטבח, מפקד מחוז ירושלים,
האלוף דויד שאלתיאל, שבו אמר
בין השאר, :חולל צלם אלוהים
שבלוחם העברי וחולל כבוד הנשק ־׳יו
העברי וכבוד הדגל העברי../״
אנשי אצל״ ולח״י דחו את ה האשמות
נגדם כעלילה, והוויכוח
לא תם עד עצם היום הזה. אך
חלק ממנהיגי לח״י, ובראשם נתן
ילין־מור, הביעו לאחר מכן סלידה
עמוקה ממה שקרה.

/,תוכנית ד׳״
בשלב זה של מילחמודהעצמאות
החל להתפתח אחד הסיפורים ה מחרידים
של המילחמה, סיפור ש הוא
אחד ממרכיבי הקונפליקט ה־יהודי־ערבי
עד עצם היום הזה,
סיפור אשר טרם נמצא לו הפיתרון
ההולם: סיפור הפליטים הערביים.
ספר־התסריט של עמוד האש מביא
במילים אלה את סיפור התפתחותה
של, בעיית הפליטים׳ :
״פרשת דיר־יאסין יכולה היתה
להישאר בגדר תקרית בלתי־נעי־

לוחמי תש״ ח
״כל הטוראים ייסוגו ! ״

כ־ 250 ערבים. על נסיבות מותם
יש גירסות אחדות. הגירסה שזכתה
בפירסום עולמי מדברת על טבח
חסר־הבחנה, רצח בדם קר של אנ שים
חפים־מפשע, נשים ותינוקות.
הגירסה של כובשי דיר־יאסין עו מדת
על-כך כי כל ההרוגים נפלו
בסערת הקרב. היתד, אזהרה מוק דמת
לאוכלוסיה האזרחית כי תפ נה
את הכפר, אך היא לא נשמעה
משום־מה לאזהרה, ולכן סבלה
אבידות קשות, כאשר התנהלו ב כפר
קרבות מבית לבית.
״האירוע שפך שמן על מדורת
היחסים המקולקלים בקרב היהו דים.
מאז קרא זאב דבוטינסקי
תגר על מנהיגותו של חיים וייצמן
בתנועה הציונית, פילג סיכסוך
עמוק את היישוב, והיחסים הידר דרו
לפעמים עד הסף של מילחמת־אחים.
אירגוני המחתרת, אצ״ל ו־לח״י,
האשימו את המוסדות ה לאומיים
הרשמיים שאינם לוחמים
בתקיפות להגשמת מלוא מטרותיה
של התנועה הציונית, וסירבו לק בל
את מרותם. עכשיו ניערו המוס דות
את חוצנם מן המעשה המביש.
״כימעט כל העיתונים גינו את
הפעולה בביטויים חריפים ביותר.
הסוכנות היהודית הוקיעה את ה פעולה
כ,ברברית /הרבנות הרא־

מה, אלמלא השימוש הנרחב ש עשתה
בה התעמולה הערבית. ב משך
הימים הבאים חזרו תחנות־הרדיו
הערביות על תיאורי־הזוועה
מדיר־יאסין ...הדוברים הפליגו ב סיפורים
מסמרי־שיער על חיילים
יהודיים, התוקעים פגיון בבטן
נשים הרות או שוחטים תינוקות.
התיאורים הרגשניים עזי־הצבע,
השפה העסיסית, הגחמות כיד ה דמיון
המיזרחי — השיגו תוצאות
הפוכות והרות־אסון.
״מכאן ואילך נפל פחד היהודים
על הערבים. במקומות רבים הגיעה
השמועה כי היהודים מתקרבים —
והאוכלוסיה החלה בורחת בזעקות
היסטריות, דיר־יאסין׳! וכך הפך
כפר עני וחסר־חשיבות לסמל. סמל
הטרגדיה של ערביי ארץ־ישראל:
בריחתם מן הארץ, היווצרות בעיית-
הפליטים.
״היהודים גורסים, כי ההיסטוריה
של בריחת הערבים מבתיהם אינה
מתחילה ב־ 8באפריל, הוא יום
קרב דיר־יאסין, אלא ארבעה חוד שים
קודם לכן, כאשר נשמעה
שריקת הכדורים הראשונים, אז
ברחו 30 אלף מבני המישפחות
העשירות, והשאירו את המוני העם
ללא יד מכוונת. כל זמן שהיהודים
התגוננו ולא תקפו — המשיכו ה־ה
עול ם

הזה

חיים להתנהל כפי שהתנהלו. אבל
כאשר התהפך גלגל־המילחמה, לא
קמה בקרב הפלאחים רוח לעמוד
על נפשם. התעמולה הבלתי־אח־ראית
בכל הנוגע לדיר־יאסין גר מה
לכך שבמקומות רבים ננטשו
כפרים, מבלי שנורתה עליהם אפילי
ידיה אחת.

40 אחוז. לאחר הכרזת המילחמה
של העולם הערבי כולו היו אנשים
אלה בחזקת גייס חמישי. מבחינה
זו היו יתרונות לבריחתם, שעה
שהיהודים נערכו להדוף את פלישת
צבאות־ערב. בכמה מקומות, כגון
בית־שאן, אף עודדו את הבריחה.
״היו דוגמות, ששם התחננו בפני

הנמל, וטיפסו על כל כלי שייט
אפשרי, במטרה להגיע לעכו ומשם
צפונה — ללבנון. ראשי היהודים
הפצירו בהם שלא לעזוב את העיר
שבה גדלו, ושבה שרר דו־קיום
בין שתי העדות, אבל ללא הועיל.
״כשנודע הדבר לבן־גוריון, קרא
לגולדה מאירסון(מאיר) ואמר לה :
,אני רוצה שתסעי מיד לחיפה ו תנסי
לשדל את הערבים האלה
שעל החוף שיחזרו• את צריכה
להכניס להם לראש שאין מה לפ חד׳
.בזיכרונותיה כותבת גולדה
מאיר, :ישבתי לי שם ליד החוף
והתחננתי לפניהם שיחזרו לבתי הם.
אנו נחזור! — אמרו הבור חים,
וספינתם התרחקה מהחוף

גולדה פוגשת בעבדאללה בחשכת הלילה, ב־ 11 במאי , 1948
נסעה אשה, שפניה רעולות, ב מכונית
לרבת־עמון. היתה לה סיבה
טובה להסתיר פניה, שכן זו היתה
גולדה מאירסון, מנהלת המחלקה
המדינית של הסוכנות היהודית.
היא היתה מחופשת כערביה, ו היא
נשלחה בשליחות חשאית אל
המלך עבדאללה.
בפגישות קודמות איחה ועם מנ היגים
יהודיים, הבטיח המלך ה ירדני
כי צבאו לא יתקיף את ה יהודים.
עכשיו, משתכפו הידיעות
על השינוי בהלך־רוחו, הוחלט ל שגר
אליו את גולדה, בתיקווה למ נוע
את המילחמה עם עבר־הירדן.
״מה הבהלה?״ שאל המלך את
גולדה ,״מדוע אתם כל־כך ממה רים
להכריז על המדינה שלכם?״
הוא הסביר לאורחיו היהודיים,
כי אין לו ברירה, אלא לצאת ל-
מילחמה ביחד עם יתר עמי־ערב,
וכי יש אך ורק דרך אחת למנוע
את המילחמה: היהודים יוותרו על
שאיפתם לעצמאות. כאשר הארץ
כולה תהיה שלו, הבטיח המלך,
הוא יעיניק לנתיניו היהודיים או טונומיה,
וגם ייצוג של חמישים
אחוז בפרלמנט.
גולדה מאירסון השיבה לו, ב אותה
פגישה, כי תוכנית זו אינה
מתקבלת על הדעת, וכי כל המאמץ
היהודי לא היה, כדבריה ,״רק כדי
שיהיה לנו ייצוג בפרלמנט זר״ .זה

דיונו ת!

א לאור ע•

1111118

ר 1שרי 0

כ״! 7 מזזיר ז די*

״דבר״ ,״הארץ״ ,״הפקד״ ,״המשק־ף״ ,״הצפה י המונ 1מר״

,גלי ההתקנות חעוביות מתנפצים אל גבורת לוחמי!!

אפנת ניבה ־ אביב /קיץ 81י
הדפס פנל בפול בגוני הכחול והירוק על רקע לבן.
נפיחות? עצירות?

אין ת כנ סי
לבי קיני ן
תה ביקוניס לעיכול טבעי :
נמס (היחידי בישראל) ,עלים וטבליות,
תה ביקוניס מיוצר מצמחים.

*רה 3ות~ה 3עו! ועד 1יר~וו .0הסתערות ערכית במערב *רועור״ם. המערכה ער התחבורה נמשכת
יי עדגדם גהרגי י י״• גפצזי לפי נדכים קיל ר.־
דגו * מ בליביי! שהתוזיילו מרשו יי השעות האזזרתיה
נ כי רחב• האיץ• במיוחד כידה ה מר פד דו כערב ירו•
ישלים מכיב * 2ממזנייי מ רבי ם כהתקפת מצח ׳•שד מאית
אג־די מיפירי דדי לרמז את ־ח זיתם דהוזדה פתפוסם ת עם
כביש הד הקסמל עיי מחי ת ח.חמה• בל פאסזדדע -להיש •
תדע על הגבעות הצופית אד הכביש ליד מוצא -נכשלו
הפציר על יררשליס נסרץ ושיירת אכפמז גדולה הגיעה

לנדרה•
בצפת הארץ בגעי הערבים התקפה. על להבות הבשן.
שעודה גנישדת יכן היו התנגשויות יי ד כפר בלום שבי ציון ובצפת השדי העמק הדיי התקפה עזה -השלישית כישר של־ ־
שת ודסים האחדדנים
מגב הותקפה שיג השיירה לניר־עם אילם השיירה סר
1ד. לה דיד והגיעה לביחדז תעעה

! ירידים נהרגו ע י צדפים
.׳.יק חרט י עני • נ ר * מ סי מז -נע*
מ תי ק ה רי ב א־ שעני• ~ מזיז
׳ ביררשיים,
:אי׳י ץ 8ו*י י, מ זו. י ד זי: רגו ידי. זזיגאי• לקרדה נגי־ן מיי-
ג י סיג עט ממ שדר. י.ארץ • שייי״ יו דין ב דנ ת ח פנהרדזיד.
ייילי׳ מינוי* גי־י
גיי ח אתסיל מ ר .-.הדתי* י-ריתי׳
רות• ממי מיהודי,־ ליד דחי׳ הדי: תי׳יי^ש הדבי יה?־•

•ים תמדשלתי שגלדגי? .מ ת יד* ז־ש דיב־ב נ ־ ד ז רש*
נבח גיריסל-ס. גש *-ר *הריי אדה מי
•רגנה ק י *?ק*• קנ מ עי< ,ר<* ה*א
; י שני ילד*• הישג באיהי נידם
ל מי יחו בבש־ק, ד ש״ ד מ־ אי
יי׳ תי מי?-־,עי־ביש רי מלחריג
ני ריה *וו איי -דת•,לפיי-
גינת ר•סדיר• עי?י דיי ג-חפחז ני ־
:וזז נעת־׳ .ומל בנ ץ.־ויז ע את־תיל
ש מאל יגניא ^ ת השישי• הסול
בבקר מי ש ב הזי שעיג -ם נזשלד־ רדיו* א.*1זן מ ל > .כנן ני• מגלנת
קסס־ן גש י ו 1דיזזז מלזז * פים ז מיני ם תחי כיקקפתש לעי;*
מדרס * ס מי >* השית הנקר. ל יקרדי ח תרשטז־׳ר. ו חג טו ׳בדז-זז?
לא כל ו א עי בי חמר תגב* שקבע נראד •,נערי ם תתנת: הגדשת של

:ענטילד •י רניי ר •י למן

׳•יוגי; זהדג׳ זגגצ־זד ריש

:ת מדו-ת נקרי־ מיא -
;ב^*יח תי שי דיי־יר שי־ .יעו*

:ינכיג-שתיל׳ש א*ז •זזחע-

; כל נר.י זדד־םבד , -דד דד*— ד
:יפלם *-עמק ידךרז יד״ס־דיה יה־
:נ*?ק 5-שיי מימש דש * *י !ע•
ב 7 -שיר המש ידי״ ימןמ עי*5
:ג דזי ש י־גקי ~ז־״*מי. ם־דד
— מ ש מג ר
167 שיג מנש ,

עיתון מקומי כירושלים הנצורה, יומיים לפני דיר־יאסין
שלוש שיירות הצילו
״באותו שלב של המילחמה לא
ירדו היהודים לעומק המשמעות
של תופעה זו. הם היו שרויים ב ביצוע
מה שנקרא, תוכנית ד׳,
גיבוש שרשרת־הישובים הרופפת
לשטח רצוף אחד ובר־הגנה, על פי
גבולות החלוקה של האו״ם, בדי
להיערך מבחינה צבאית לקראת
הפלישה הממשמשת ובאה. המדינה
העברית על־פי (החלטת) האו״ם
היה בה מיעוט גדול של ערבים,
ה עו ל ם הז ה 2279

הערבים לבל יעזבו את בתיהם.
כך היה בחיפה. כאן התחוללה ב משך
31 שעות לחימה, שבכל של ביה
היתד. יד היהודים על העל יונה.
המוני הערבים נמלטו אל

* הונפק בשנת , 1965 כששם
הנודינח היה עדיין ״הרפובליקה
הערבית המאוחדת״.

היה נסיון־ההידברות האחרון עם
הערבים.

להכריז
או לא להכריז?
ב 12-במאי 1948 נכנעה יפו, ר
תל-אביב שוחררה מהסיוט של ה־
(המשך בעמוד )62

להשיג בבתי המרקחת בלנד.
אישור משרד הבריאות 002־
929־11146
עייני בעלון לצרכו המצורף
לאריזה שאושר ע״י משרד
הבריאות,

קולנוע- סינמטקים הצרפתי ע 31 םלם
במרכז תוכנית הודש מאי של שלושת
הסינמטקים, תל-אביב, חיפה וירושלים,
כתריסר סרטים של הבמאי הצרפתי רנה

ושכל יעודם הוא לאסוף אבק בכבוד.
כבוד אכן היה לו לרנה קלר. הוא
היה איש הקולנוע היחידי עד היום
שהתקבל לתוך החבורה הנבחרת והסנובית
ביותר של התרבות בארצו, הלא היא ה אקדמיה
הצרפתית. הוא היה חבר־כבוד של
החברה המלכותית לאמנויות באנגליה, הוא

ורוניקה לייק ב״נישאתי למכשפה״ שד רנה קלר
אהבה ופאנטסיה
קלר, שהלך לעולמו, בגיל ,82 לפני שיבער.
שבועות. זאת הזדמנות נאותה לעשות
הכרה מחדש עם במאי, שבשנים האחרונות
לא זכה לתשומת־לב מתאימה — אולי
משום שכבר 15 שנה לא עשה סרט, ואולי
משום שהגל החדש הצרפתי החליט ל העמיד
אותו על המדפים הגבוהים, אלה
המיועדים ליצירות שיצאו מן האופנה

נודע ככותב ספרים ושירה, ולמען האמת,
במשך שנים ארוכות מאוד, בכל פעם
שהיו מזכירים קולנוע איכותי בצרפת,
מיד היה שמו נשלף, יחד עם ז׳אן רנואר
ומארסל קארנד״ ואם לשפוט בהגינות, אין-
ספק שכל זה הגיע לו.
רנה קלר, שבשמו האמיתי נקרא שומט,
נולד בפאריס בשנת , 1898 ארבע שנים

הזיכרון הפודה׳ ייצגאת
פלסטין בפסטיבלהסוטים בקאן
איגוד המבקרים הצרפתי החליט שנמאס לו להמתין להחלטות האו״ם בקשר
להקמת מדינות חדשות, ונטל את היוזמה בידיים: במיסגרת שבוע־הביקורת, הנערך,
כמו בכל שנח, בפסטיבל הסרטים בקאן, נכלל סרט אחד בשם ״הזיכרון הפורה״,
המזוהה על־ידי המארגנים כ״סרט פלסטיני״ (בדומה לסרטים המייצגים את
ארה״ב או גרמניה) .זאת, כנראה, תוצאה של הפיכת״חצר באיגוד המבקרים בצרפת,
שבעיקבותיה נכנסו לוועד של האיגוד חרבה מבקרי-קולנוע חברי המיפלגה הקומוניסטית,
והם מהווים היום את הרוב המכריע.
ואכן, כאשר נשאל אחד ממבקרים אלה, סמואל לאשיז (מבקר הביטאון הקומוניסטי
״הומניטה־דימאנש״) ,כיצד זה הוחלט לציין כארץ המוצא של הסרט הזה
מדינה שאינה קיימת, השיב :״לפי מיטב ידיעתי קיימת מדינה גדולה בשם פלסטין,
שהיא כרגע כבושה בידי זרים״.
אשר לסרט עצמו, הוא בויים על-ידי מישל כליפי, בן נצרת, שנולד ב־.1950
כליפי חי ועובד היום בבלגיה, אבל סרט זה מוקדש לבעיות ארץ הולדתו, ולייתר
דיוק, לבעיות האשה בתוך החברה הערבית• הסרט מורכב משני ראיונות עם שתי
נשים פלסטיניות: פארה חתום, אלמנה בת 50 מנצרת, וסאהר כאליפה מרמאלה.
הראשונה מספרת על חייה בנצרת ועל תיקוותה לקבל חזרה את האדמות של
המישפחה שהולאמו ב ; 1948-השנייה מספרת כיצד הצליחה להשיג גט, לאחר
מאבק של 13 שנים לקבל את האפוטרופסות על שתי בנותיה, וכיצד רק לאחך מכן
התאפשר לה להשלים את לימודיה באוניברסיטת ביר״זית.
״מטרת הסרט,״ כן אומר הבמאי ,״היא להביא לתודעת חאוכלוסיה הערבית
והעולם בכלל את התפקיד החשוב של הנשים בהתפתחות ההיסטורית, ולהצביע על
החשיבות שיש לשיחרור האשה בשינוי ושיפור פני החברה הערבית״.
דרן־אגב, הסרט הוצג במיסגרת פורום הקולנוע הצעיר בברלין, אבל שם הוא
נשא לאומיות בלגית״הולנדית, מאחר שאלה שתי הארצות שבהן התארגנה ההפקה
ומתוכן מומנה.
בלבד אחרי שהאחים לומיאר פיתחו את
מכונת הצילום וההקרנה שלהם. נדמה
כאילו נולד והתפתח עם הקולנוע עצמו,
ליווה אותו בחבלי ילדותו ולימד אותו את
צעדיו הראשונים.
בריאות, רופפת. בשנות העשרה שלו
עמדה הסיפרות במרכז מעייניו. הוא רצה
להיות משורר, אף פירסם כמה סיפרי
שירה, לפני שהתנדב לצבא צרפת, למרות
בריאות רופפת, כדי להיות נהג אמבולנס.
שישה חודשים לאחר מכן הוא היה כבר
מאושפז בבית־חולים, שם בילה את שארית
זמן המילחמה.
עם שובו לחיים האזרחיים, התקרב ל חוגי
הסוריאליסטים, שהיוו את החלוצים
של האמנות באותה התקופה. בו־זמנית
עשה הכרה ראשונית קרובה עם הקולנוע,
זאת בהמלצת אחיו המבוגר, הנרי, שהיה
כבר במאי סרטים ניסיוניים. בשלב הרא
שון
היה רנה הצעיר שחקן, הוא החליף
את שמו לקלר, והופיע אצל במאים כמו
פרוטוזאנוף, גולה מפורסם מרוסיה, או
לואי פייאד, המפורסם בבמאי הסרטים
בהמשכים, שחי באותו זמן בצרפת. אלא

י שראל -פעמיים
פק אן 1981
בפעם הראשונה בתולדות הקולנוע הישראלי התקבל יותר
מסרט אחד לאחת המיטגרות הרשמיות של פסטיבל הסרטים
בקאן, שהוא כידוע האירוע הקולנועי המרכזי של השנה.
על הצגת ״העיט״ בתוך ״שבועיים של הבמאים״ כבר נודע
לפני מיספר שבועות. עכשיו — מסתבר שסרט ישראלי נוסף,
״נשיקות קטנות״ של מירה רקנאטי, יוצג במיסגרת ״מבט
מסויים״.
על־מנת למנוע בילבולים אפשריים, כדאי אולי להסביר
שפסטיבל הסרטים בקאן, שבו מוצגים כמה מאות סרטים,
כולל כמה מיסגרות רשמיות. האחת, זאת התחרות הרשמית,
שרק בתוכה אפשרת לזכות בפרסי ״דקל הזהב״ ,ובה נבחרים
הסרטים על-ידי הנהלת הפסטיבל עצמה. הסרטים בתח רות
הרשמית הם בדרן־כלל בעלי אופי מיסחרי-איכותי, וביניהם
הסרטים בעלי היוקרה והפירסום הגדולים ביותר.
הנהלת הפסטיבל היא זו שבוחרת גם את הסרטים שבמיס-
גרת ״מבט מסויים״ .שהם בדרך־כלל סרטים יוצאי-דופן יותר,
בעלי גוון פחות כללי ופחות מיסחרי מן הסרטים בתחרות
הרשמית, אבל בעלי איכויות מיוחדות, שבזכותן כדאי לראותם.
לדגומה, בין הסרטים שהוצגו בעבר במיסגרת זו אפשר לציין
את ״הדור השלישי״ של ריינר וורנר פאסבינדר, ובין הסרטים
המוצגים השנה ב״מבט מסויים״ ,לצד סירטה של מירה רק-
נאטי, גם סרט חדש של הבמאית הצרפתיה הנודעת אניאס
וארדה.
חשיבות מיוחדת .״שבועיים של הבמאים״ היא מיס-
גרת שהוקמה במקביל לפסטיבל, אבל בברכתו, בעיקבות האי-
רועים של ,1968 כדי לאפשר לאיגוד הגמאים של צרפת להציג
סרטים הראויים לדעתם לתשומת-לב מיוחדת, וההולכים לאי-
נוד בתוך התחרות הממוסחרת יותר. בתוך ״שבועיים של
הבמאים״ מוצגים בדרך־כלל סרטים יומרניים יותר, מסובכים
יותר, או סרטים של יוצרים צעירים אשר חשיבות מיוחדת
נועדה לעדודם. כמה מן הבמאים המפורסמים ביותר בעולם
הגיעו אל הקהל הרחב, לפחות באירופה׳ דרך ״שבועיים של
הבמאים״ .בין השמות אפשר לציין בעבר את מארטין סקורסזה,
דושאן מאקאבייב, קנת לוץ׳ ,או מרינל סן. יקי יושע מופיע זו
הפעם השנייה ב״שבועיים של הבמאים״ ,והוא בינתיים הבמאי
הישראלי היחיד שהתקבל לשם.
״שבוע הביקורת״ — גם זו מיסגרת מקבילה, המאורגנת

כמאי רנה קדר
השראה לצ׳פלין

רבקה נוימן וגד רול ב״אלף נשיקות קטנות״
מבט מסויים

על-ידי איגוד המבקרים הצרפתי. השבוע מכיל שיבעה סרטים
בסן הכל, החייבים להיות יצירה ראשונה או שנייה של
הבמאים, ועליתם לסמל התקדמות טכנית או אמנותית הקולנוע.
סרט ישראלי אחד הופיע עד היום במיסגרת זו — סירטו
של אורי זוהר ,״חור בלבנה״.

שהוא לא אהב את המישחק במיוחד ורד
מישחק לא אהב אותו.
עד מהרה, בהמלצת אחיו, התחיל להתעניין
בבימוי, כאשר מפיק־ידיד נתן לו
אפשרות לערוך נסיון ראשון, סרט שבו
התמזגו כמה מן התכונות אשר עתידות
היו לאפיין אותו כל חייו: קירבתו למחשבה
הסוריאליסטית, אהבו לפאנטסיה המהולה
בתום כמעט־ילדותי, חשדנות בפני השתל טות
המדע• על האדם, חוש־הומור דק
ואנושי ושימוש בחפצים דוממים כאילו 1
היו חיים. שמו של אותו סרט היה פארייס
הישנה. הוא סיפר על קרן מיסתורית,
המקפיאה את כל תושבי פאריס על מקומם ,״ז
ועל קבוצת צעירים שנעדרה מן העיר ן
בעת הפעלתה של הקרן, והיא חוזרת לכרך
כדי לגלות אותו דומם י וקפוא.
בדיחה ענקית. סרטו השני, אנט־ר׳אקט,
למרות שנמשך בקושי רבע שעה,
הוא אחד מאבני־היסוד של הקולנוע, ואולי
הסרט המפורסם ביותר שעשה האוונגארד
הצרפתי בשנות העשרים. מכוון כבדיחה
ענקית, שצריכה היתד. להיות מוצגת
בהפסקה בין שתי מערכות של הופעת
ה עו ל ם

הז ה 2279

הבלט השוודי. שמו של הסרט נקרא
״אנטר׳אקט״ ,משום שכך קוראים להפסקה
בין מערכות, בצרפתית. העובדה שהמחול
עצמו נקרא יום חופש, ושהקהל שהגיע
לבכורה התבלבל משום שסבר תחילה כי
המדובר ביום חופש של להקת הבלט,
יכולה אולי להצביע על רוחו של המיבצע.
אהכת, הפאננזסיה. מרגע זה והלאה
לא ירד רנה קלר מן השורה הראשונה
של קולנועני צרפת. אמנם, עוד לפני
שפרצה מילחמת העולם השנייה נדד ל אנגליה,
ואחר כך, בזמן המלחמה, היה
בארצות־הברית, אבל סרטיו שמרו תמיד
על רוח מיוחדת במינה, בזכותה כונה
על־ידי המבקרים ״הצרפתי שבין כל במאי
הקולנוע״.
אהבת הפאנטסיה שלו באה לידי ביטוי
בסיפורים שונים, כמו למשל המעשה ב עיתונאי
היודע, בדרך פלא, את כותרות
יום המחרת וזוכה בדרך זו, במירוצי
הסוסים (זה קרה מחר) ,או המעשה ברוח
הרפאים ששכנה לבטח מאות בשנים בתוך
טירה סקוטית, עד אשר נאלצה לנדוד
מערבה, מעבר לאוקיאנוס, כאשר מיליונר
אמריקאי רוכש את כל הטירה ומעביר
אותה לאחוזתו בקליפורניה (הרוח יוצאת
מערבה) ,או הסיפור על המכשפה המת חפשת
לנערה יפהפיה, כדי לנקום בנצר
של מישפחה שהתעללה בה פעם, והיא
מתאהבת בקורבנה (נישאתי למכשפה),
או המעשה בפאוסט המערים על מפיסטו
(יופיו של השטן) והסיפור על המורה
לנגינה שמפליג לארצות מופלאות וחי
סיפורי אהבה נהדרים בכל פעם שהוא
עוצם את עיניו (יפהפיות הלילה).
העידון וההומור. דוק של נוסטאלגיה
נסוך על פני סרטיו, בעיקר כאשר הוא
נזכר בזמנים עברו, שקיסמם פג, כמו
העידון של התמרונים הגדולים, או החן
המיוחד של חלוצי הקולנוע (השתיקה
שווה, זהב) ,או פאריס התמימה והכנה
החוגגת את נפילת הבאסטיליד 14( .ביולי).
ואשר לחרדתו מן הזמנים החדשים —
הוא ביטא אותה בצורה המשכנעת ביותר
בלנו החירות, סרט שהיווה השראה ישירה
לזמנים מודרניים של צ׳אפלין, עם הסא טירה
שלו על תעשיית הסרט־הנע והפיכת
האדם למכונה. כל זאת בניגוד מוחלט
לטבע שלו, המתאים יותר לשכיבת פרקדן
על שפת־הנהר וטיולים משובבי־נפש ביער.
סרטים דהסיר אס התרסה !
זהו קול קורא לכל יהודי שכבוד העם
יקר לו, לבוא להתגייס למאבק נגד המוסד
המושחת והקנטרני, המתקרא המועצה
אגרוף בפר צו ף
ה שור הזו ע ם (שחף, תל־אביב,
ארצות־הברית) — הביוגראפיה
של אליף־העולם באיגרוף לשעבר,
ג׳ק לה־מוטה, משרתת את הבמאי מארטין סקורסזה בראש
וראשונה כתרגיל קולנועי לביטוי האלימות במצבה הגולמי
הטהור ביותר. מדובר כאן באדם שאינו מסוגל ליצור קשר
עם סביבתו בשום דרך אחרת, ובסופו של דבר, האמצעי
היחידי לקבוע את מקומו בחברה ולהבטיח. אותו הוא
האגרוף.
הסרט בנוי כמו יומן פרטי, מציין שנים ותאריכים
ועוקב אחרי התפתחותו של האיש — מגיל 19 ועד לפרישתו
מן הזירה, הפיכתו לבעל מועדוני-לילה ובדרן מפוקפק,
והסתבכויותיו השונות עם החוק. הוא גם מציין בהבלטה
את הפעם היחידה שבה מכר לה-מוטה קרב, גם זאת
כדי שיאפשרו לו לאחר מכן להתחרות על הכתר העולמי.
כמה דברים נזקפים בוודאות לזכות הסרט: הטישהק
המרשים ביותר של רוברט דה״נירו, אשר מעבר לפרס
האוסקר שקיבל (לו היה ראוי כבר פעמים רבות בעב)
מצליח להעביר שוב את אותה התחושה המוזרה של פצצת־זמן,
העומדת להתפוצץ בכל רגע מול עיני הצופים. נוכחותו,
מישחקו ומסירותו לתפקיד מצליחים להעניק לסרט
אותה האווירה של אלימות פרועה, הטבועה עמוק בתוכו
והקורנת ממנו גם בקטעים השלווים ביותר שלו, כביכול.
לא פחות בולטת היא מלאכת הצילום של מייקל
צ׳אפמן, בין אם מדובר באווירה המיוחדת במינה שהוא
מצליח להפיק מן התאורה הנזרקת על האולמות שבהם
מתנהלים הקרבות, כאילו היתה זו הצצה לתוך גהינום,
הקדרות המחרידה של הדירות בהן מתגוררים לה-מוטה
ובני מישפחתו, או החריפות הבלתי-רגילה של הקרבות

לביקורת מחזות וסרטים, המאפשרת ל תועבות
ולזוועות לעלות על בדי ארצנו
הקדושה, ולשתול מחשבת רשע וזדון בלב
ילדינו התמימים. הנה, בקרוב עומד להיות
מוצג בפעם נוספת מחזה הזימה הנורא
הנקרא המפיקים. אמנם, הוא אושר בזמנו
על־ידי אותה המועצה הידועה לשימצה,
אבל כאשר רוחות חדשות מנשבות בארץ,
וכאשר מתברר שהחלטה אינה החלטה
ושאפשר לשנות אותה אם לוחצים במקום
הנכון — יבואו כל האברכים והבתולות
וימחו בקול גדול למען יידעו הכל שמצפון
העם ער ומרגיש טוב מאוד.
להווה ידוע שהמפיקיס הוא מעשה נבלה
של מוקיון, המוקדש כולו להצגה מוסי קלית
בשם ״אביב עם היטלר״ — הצגה

רוברט ד ה ־ני רו: פצצתז מן
שצולמו מתון חזירה, כאשר המצלמה מזדהה כאילו עם
האגרוף ההולם.
מאידן גיסא, קשה לומר שזח סרט שנעים לראות. הוא
מספק נתונים ברורים מאוד כבר בדקות הראשונות שלו,
ומאז אין הוא מלמד עוד מאומה — לא על לה״מוטה עצמו
ולא על סביבתו. מתון ריכוז בלעדי בצד אחד של דמותו,
נדמה אפילו שסקורסזה מתעלם משאר המרכיבים בדמות,
או מקבל אותם כמובנים מאליהם ואינו מנסה לרדת לעומ ק
•0העולם הנוצר על הבד הוא לא בהכרח ריאליסטי, אבל
הוא ממשי מאוד, לפחות בזמן הצפייה, מפחיד מאוד, עולם
שקשה להשלים עימו• על סוג סרטים זה נהוג לומר:
כבדהו וחשדהו.

שבה רואים כיצד קלגסי הנאצים ופרוצו־תיהם
רוקדים ושרים בהנאה. ועוד למעלה
מזה: הסרט משמיץ שניים מבני עמינו
הכשרים, אחד ביאליסטוק והשני בלום,
בכך שהעלו הצגה זו מתוך רדיפת־בצע
(שזה לא חטא כל-כן גדול) והתכחשות
לערכי האומה (שזה חטא איום ונורא).
ועוד להווה ידוע שהשקץ המשוקץ
העומד מאחורי כל המזימה האפלה הזאת
הוא אחד מלוין קאמינסקי, בן סורר ומורד
של מישפחה יהודית כשרה, המתקרא
לטובת הגויים שבתוכם הוא חי, מל ברוקם.
בלי שום בושה וללא יסורי־מצפון מעז
חצוף זה להעלות מחזות שהדעת לא
סובלתם, כמו פיתוי ישישות, שרק כפסע
בינן לבין העולם הבא, ואם לא די בכך

אנדריאס וצ׳ינאס וכריסטופר וינז
אביב עם היטלר

זירו מוסטל ודין ווילדר כ״מפיקים״
מישפחה יהודית כשרה
ה עו ל ם הזה 2279

הוא אפילו טוען שהן נהנות ומשלמות
עבור הפיתוי. ועוד הוא מציג לראווה כל
מיני חמוקים אסורים של סקאנדינאבית-
גויה, צהובת־שיער ושופעת איברים, בני גוד
לכל טעמי המוסר.
שוו בנפשכם שבמזימותיו האפלות מעז
שליח־שטן זה להשמיץ את קהילת ניו־יורק
הקדושה, ולספר שיש בתוכה נאצים מטו רפים
ושחקנים שאינם מתלבשים או מתנים
אהבים בדרך הטבע, או כל מיני סמים
וזוועות אחרות — זאת בלב העיר שבה
שוכנים המנהיגים הרוחניים הנעלים והנש גבים
ביותר של העם, אשר טרם החליט
אם הוא אכן שב לציון או לאו.
אז בואו כולכם להפגנה הגדולה מול
מישרד־הפנים. נדרוש כולנו בקול גדול
שהמועצה המשוקצת לביקורת מחזות
וסרטים תחזור בה מהחלטתה להתיר הצגת
המפיקים בארצנו, ובכלל נדרוש שהיא
תתפטר פה אחד, כדי שאפשר יהיה למנות
צדיקים של אמת במקומם. אלא כבר
ידאגו שיסגרו את בתי־הקולנוע המופ קרים,
בהיותם מקור למחשבות זדון
ושיטנה.

שידור

נקעהנפ שו ש ל ירון
71 סיג1ו 1ושלפאפו

מאחרי הקלעים
8דמ הדובר
ביום השישי שעבר עזב דובר רשות-
השידור, משה עמירב, את תפקידו,
ויצא לסטוקהולם כדי לארגן סמינר ציוני.
בתקופה הקרובה יפעל עמירב כמתאם של
.פעילויות ציוניות בסטוקהולם ובאוסלו.

יוסף

עמירב, שהבהיר למנכ״ל הרשות,
.לפיד, כי הוא נוטש את מישרתו באורח
קבע, הותיר אותה בלא ממלא־מקום כל שהו.
מועמדותה של נציגת האגף הימני
הקיצוני בחרות, אריאלה רגדל( ,ה מכהנת
כיום כדוברת של השר דויד לוי
במישרד־השיכון) ,החליטה להסיר את
מועמדותה ממישרת דוברת־הרשות, אחרי
שהובהר לה כי אין בכוונת צמרת רשות-
השידור לתמוך במינויה, בשל ההשלכות
הפוליטיות שלו.
כאשר ישוב, בסוף השבוע, יוסף לפיד
מחוצלארץ, הוא עשוי להפקיד זמנית את
מישרת הדובר בידי עוזרת הדובר, עדנה
חפץ, שתמונה לצורך זה כמ״מ הדובר.
אפשרות אחרת, שספק אם תתבצע, היא
מינויו של הדובר לשעבר, ארי אבנר,
המשמש כיום כנציב־התלונות של רשות־השידור.
מינוי אבנר כמ׳׳מ הדובר ייצור
ניגוד־אינטרסים בין תפקיד זה ובין תפ קידו
כנציב התלונות.
אפשרות שלישית וסבירה היא שבשלב
זה, עד אחרי הבחירות, ירכז מנכ״ל
הרשות בעצמו את המגע השוטף עם תא-
הכתבים, המסקר את רשות־השידור.

דוס־ צה״ ל: מ 3־ 3
התמרמרות רבה ־ בחוגים מיקצועיים
בתעשיית־ד,קולנוע והטלוויזיה בישראל
הובעה באחרונה בשל הפקה של תוכנית-
טלוויזיה, העומדת להיות מוקרנת השבוע
בטלוויזיה. התוכנית, סיפורו של קצין,
מספרת על שיבעה קצ״ני־צה״ל הנמנים
עם הכוחות המתכוננים להמשך המאבק
בפידאיון בלבנון. הם מספרים על בעיות,
על חוויות ועל שמחות גדולות וקטנות,
ומשרטטים תמונה של צד,״ל בהווה.
את הסרט ביים עבור דובר-צה״ל הבמאי
אלי (פרשת איילנד) כהן לדעת החוגים
המיקצועיים בתעשייה זו, יש בהפקה זו

כמה מעובדי הטלוויזיה עומדים לפנות
בימים אלה אל יו״ר ועדת־הבחירות האר צית,
השופט משה עציוני, ולהציג
לפניו את המגמה התעמולתית־פוליטית
הבולטת של תשדירי־שירות אלה.

סידרוה זוז־שה :
מ־רחמתהעצמ או ת

מאבק יוקרה חסר־תקדים עומד
להיפתח בימים אלה בצמרת רשות־השידור,
בעיקר בוועד המנהל של
הרשות, בין יו״ר הרשות, הפרופסור
(למישפט רומאי) ראובן ירון, ובין
עורד־הדין אהרון פאפז, נציג סיעת
ע״ם ז״ל ברשות.
לדיברי חוגים המקורבים למתרחש
בוועד המנהל של הרשות, הפרום׳ ירון
הבהיר כי נקעה נפשו מסיגנונו של
עורך־הדין פאפו.
ירון לא היה מסוגל לשאת עוד את
המצב בחודש האחרון, בעיקר בשל
ההאשמות שפאפו הטיח בעורך מבט,
יעקוב אחימאיר, שאותו האשים
בהסתה, ובכתב לענייני השטחים ה מוחזקים,
רפיק חלבי, שאותו הא שים
בבגידה. ירון מתכוון להגן עקרו נית
על מעמדם של עובדי הרשות
מהתקפות אישיות בנוסח זה, שפאפו
הפכו שיגרתי ברשות, מאז מינויו
לוועד המנהל לפני שלוש שנים.
בכוונת הפרום׳ ירון להכריח בשלב
זה את פאפו להתנצל לפני שדרי
הטלוויזיה שהושמצו, תוך הקביעה
שלא ניתן לערוך ציד־מכשפות אישי
של איש הוועד־המנהל בעובדי הרשות.
במקביל, יש בכוונתו של ירון להח מיר
בהגבלות הפוליטיות של עובדי
רשות־ד,שידור ושדריה. הוא מתכוון
להעלות את עניין מעורבותו (בלא
שכר ותשלום) של השדר והמגיש ירון
לונדון במערכות־ההסברה של מיפי
לגודהעבודה, ובמעורבוחו של מנהל
מחלקת־החדשות בעבר, חיים יבין,
בפעילות שוטפת של ההסתדרות (הנח שבת
בעיני ירון כגוף בעל מגמה
פוליטית חברתית מוגדרת).
ירון עומד להציע מערכת שלימה
של הגבלות, שתסדיר ושתגביל את

שירותי-קולנוע וסיוע טכני לסרטים המו פקים
בשוק החופשי, הנזקקים לעזרת
צה״ל. באחרונה נעזרה בשירותים אלה
סידרת־ד,יוקרה של הטלוויזיה האמריקאית,

עם השלמת הפרוייקט הגדול ביותר
בתולדותיה של הטלוויזיה הישראלית,
מתחילים בימים אלד, לבחון אפשרות של
הפקת-ענק שלא תיפול בכמות מהפקת
עמוד האש. ההפקה המיועדת עומדת להת מודד
בכלים טלוויזיוניים עם הנושא של
מלחמת העצמאות, וזה גם יהיה שמה.
טרם נקבע מי יהיה המפיק של סידרה
זו, ובחוגים הבוחנים את עניין הפקתה
של הסידרה קיים ספק אם יש לטלוויזיה
אישית שיש בכוחה להתמודד עם האספק טים
ההיסטוריים, הצבאיים, הפוליטיים
והחברתיים של מילחמה זו. בדעת שתתמקד במילחמת מארכיוני

הטלוויזיה לנצל בסידרה זו,
בחלקה הגדול בחזית־הדרום
העצמאות, בסרטים שיושאלו לה
הצבא המצרי.

פסקול
מלאת 1מעל הג ש ר

יו״ר ירון
אי־אפשר לסבול
המעורבות הפוליטית של אנשי הרשות.
להערכת חוגים יודעי־דבר ברשות,
הצעותיו של ירון מכוונות לכך שאיש
רשות, אשר יזוהה בציבור עם מיסגרת
פוליטית זו או אחרת, ייאסר עליו
להופיע במיסגרות של רשות־השידור.

תשדיר ד,בח רוח
שד דויד לו
״תשדירי הבחירות של דויד לוי״ הוא
הכינוי שהוטבע בחודש האחרון לסידרת
תשדירי־שירות, שהופקו בידי דוברת
מישרד־השיכון, אדיאדה רכדל (ראה
לעיל).
התשדירים מפארים ומרוממים את פעו לות
מישרד־השיכון בפיתרון מצוקת השי כון
והדיור בישראל, בנוסח של תעמולת־בחירות
זולה. מתוך המשודר בתשדירים
אלה ניתן לצופה התמים להבין כי אין
בארץ מצוקת דיור, וכי כל מי שחפץ
בשיכון, מישרד־השיכון משחר לפיתתו
ומבקש לפתור את בעייתו.

בימים אלה מתרגשת לה אחת משערו-
ריוודו־,טלוויזיה הגדולות בתולדות ישראל,
באמצעות אגודה עותומנית בשם גשר,
שמטרתה היא ״לעורר בצעיר היהודי היש ראלי
את המוזיעות לעובדת היותו יהודי,
.ולסייע לו לבדוק במה יהדות זאת מחייבת
אותו כלפי עצמו, כלפי מישפחתו, החברה,
המדינה והמיעוטים חברה זו חתמה על
סידרת־הסכמים עם הטלוויזיה הלימודית
ומנהלה, יעקוב לורכרבוים, להפקת
סידרת סירטי־טלוויזיה, בסכום־ייצור של
הון עתק (הפקת ארבעת הסרטים הרא שונים
תעלה מיליון דולר — מחיר שבו
הפיקה הטלוויזיה את כל 19 סירטי עמוד
האש) .מישרד־החינוד־והתרבות התחייב
להעביר מיליוני שקלים לחברה, דבר ש עורר
את חמתם של מרבית החברות
המפיקות סרטי־טלוויזיה בישראל
בקרב כמה עובדים בכירים ברשות־השידור
מתגבשת בימים אלה הצעד, לפנות אל
יו״ר הרשות, הפרופ׳ ראובן ירון ולבקש
ממנו לארגן מגבית לאומית למימון רכי שתו
ושימורו של ארכיון הקולנוע של
נתן אכסלרוד. חלק מהסרטים שבו
נמצא במצב חמור של התפוררות. אותם
עובדים בכירים מתכוונים להזכיר לפרופ׳
ירון את מאמציו הבלתי־נלאים להעברת
אוסף סיפוי־ששון מלונדון לבית־הספריס
הלאומי, בתקופה שבה כיהן ירון כמנהל
בית־הספרים • י • במחצית שנות ה־80
יוכלו צופי-הטלוויזיה בישראל לקלוט
באופן ישיר שידורים המועברים באמצעות
לווייני תיקשורת. חברת אס־טי־סי (״חברת
תימסורת לוויינים״ האמריקאית) עומדת
לספק לבעלי ציוד מיוחד בכל רחבי העולם
שידורי־חדשות ותוכניות בשידור ישיר.

דוברת חפץ
״מינוי לצורך זה
פתח למצב של מונופוליזציה בדיווח
התיעודי על המתרחש במערכת הביטחון.
כמו כן, יש בהפקה זו משום חריגה מנור מות
המקובלות בשוק החופשי.
תגובת דובר־צה״ל :״צר,״ל אינו מייצר
סרטים באופן ישיר עבור הטלוויזיה היש ראלית.
אנחנו מייצרים סרטים לשימוש
בתוך הצבא, סרטי הסברה, הדרכה, מו דיעין
וכר. הסרט סיפורו של קצין נבחן
בדומה לסרטים אחרים על־ידי אנשי-
הטלוויזיה, ונמצא ברמתו האמנותית מתאים
להקרנה גם לפני הציבור הרחב. במישרד
דובר־צה״ל קיים מדור שלם, המעניק

מצדה. סרט אחד שלא סופקו לו באחרונה
שירותים אלה היה הסרט העיט.״

סער? :ן בתוווו

בשבוע הקרוב עומד מינויו של טוביה
סער כמנהל חטיבת־ד,חדשות בטלוויזיה
לקבל תוקף של מינוי־קבע. סער השלים
בימים אלה תקופת־ניסיון בתפקיד מנהל
החטיבה, והוא עבר אותה בהצלחה מלאה,
לדעת ממוניו.
תוך שבוע ימים ייאשר הוועד־המנהל
של הרשות את מינוי-הקבע.

דוכר־צה״ל אבן ׳
״לא לסרט העיט !״
ה עו ל ם

הז ה

2279

• דגם ״ 20״
• דגם ״ 22
• דגם״22־
•דגם ״26
• דגם ״26

4302
8 4402ט\1£ו \/£8ט 0 0
בקרה מרחוק
4432
\!£1 1 4702ו <0 8ו
£ / 2 £1_1£1\]2 4742 בקרה מרחוק

יבואנים בלעדיים:
רטפון אימפורט בע״נז,
תל אביב, רח׳ מסילת החשמונאים 44
טל׳,)03(330825/331707 :
חיפה)04(510919 :
להשיג בחנויות חשמל מובחרות.

מן הראוי שלטלויזיה יוקרתית כמו״גרץ״
יהיה שירות הולם כמו של״רטפון״-
שירות אחראי ואמין העומד מאחורי
טלויזיה מעולת

פאר תוצר ת גרמניה

יום רביעי

#תיעוד: מישפחת
יפה 5.30 שחור־לבן,מדבר עברית) :אל״מ יוסי
יפה נפל לפני כארבע שנים,
בעיצומן של ההכנות להקמתה
^ של יחידת צנחנים חדשה ב פיקודו.
רינה, אשתו וארבעת במושב מתגוררים ילדיהם חרות, וממשיכים את מסורת
העבודה וההתנדבות של יוסי,
בעזרת חבריו לנשק ופיקודיו.

* שידור ישיר: סי
לית)
ז עיבוד לסרט מצוייר,
שנעשה לסיפרו הנודע של א.
א. מילן.

• ילדים: מועדון החתול
שמיל (— 10.25
שידור בצבע, מדבר עברית)
ז חגיגות יום־העצמאות

מיוחדות לילדים ולנוער, בהש תתפות
יהורם גאון, אילנית,
קריאל גרדוש (דוש) ,להקת-
ריקודים צוותא יזרעאל, צעירי
שלום .81

• מסורת: חידון ה-
לנוער
תנ״ך העולמי
( — 11.30 שידור בצבע,
מדבר עברית) :שידור
ישיר מתיאטרון ירושלים, ב השתתפות
נציגים מרחבי־העו-

אמש ,״מגש הכסף״.

• הדשות: מהדורת
קיצור החדשות (.)0.00
• תוכנית מיוחדת :
ישראל 81 מציאות וקצב
( — 0.02 שידור בצבע,
מדבר ערבית).
• פרסים — 8.00( :
שידור בצבע) :שידור ישיר
מתיאטרון ירושלים של טקס
חלוקת פרסי ישראל לשנת
תשמ״א.

מבט

חדשות :

לחדשות (.)9.00
• תיעוד: עמוד האש
( — 9.30 שידור בצבע,
מדבר עברית) :פרק אחרון

בסידרה בת 19 פרקים, תחת
הכותרת :״אנו מכריזים בזאת
על הקמת מדינת ישראל״
(.)1948

• בידור: הייטירילי
( — 10.30 שידור כצבע,
מדבר •ומזמר עברית) :
שירי העשור הראשון של מדי-
נת-ישראל, בהשתתפות: נעמי
שמר, יהורם גאון, מיקי קם,
אפי בן ישראל, מזי כוהן, מאיר
סוויסה, גני תמיר ולהקת בנות
מקיבוץ אפיקים.

יום שי ש׳

• ילדים: הקלברי
פין 3.00 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) :

מועדץ החתול שמיל
יום חמישי, שעה ( 10.25 בוקר)

כום אירועי יום־הזיכרון
לנופלים כמערכות ישראל
0.30 שידור
בצבע, מדכר עברית) :
טכס הדלקת המשואות מהר
הרצל בירושלים, אשר פותח
יום־העצמאות
אירועי את תשמ״א.

• חג: כרכת נשיא
המדינה 7.54 שידור
כצבע, מדכר עברית).
• מוסיקה: תרועה
לישראל 8.00 שידור
כצבע) :תוכנית מוסיקאלית

חגיגית לציון פתיחת מישדרי
יום־העצמאות. התיזמורת ה ׳
• סימפונית ירושלים רשות־השי-
דור מארחת את תיזמורת צה״ל
בקונצרט של מוסיקה קלה ו שירים
ישראליים.

• נאום: דבר ראש
הממשלה 8.30 שידור
בצבע, מדבר עברית).
• חדשות: מבט לחדשות
9.00 מדבר עב רית)
:המהדורה כוללת רא
יון
עם הרמטכ״ל, רב אלוף
רפאל איתן.

• תיעוד: עמוד האש
( — 9.30 שידור בצבע,
מדבר עברית) :הפרק 11־18

• חדשות: מהדורת
חדשות מיוחדת ליום העצמאות

• סרט קולנוע :,הסח
בנים 2.15 שידור
בצבע, מדבר אנגלית):
עיבוד לקולנוע, המבוסם על
סיפרה של מרי נורטון. מאחרי
השעון הגדול שוכנים להם גפד
די-ליל, החיים בביתה של
מנשפחה.

• תיעוד: סיפורו של
קצין 3.30 שידור
כצבע, מדבר עברית) :

שיבעה קצינים מצה״ל, הנים-
נים על הכוחות הלוחמים, מת כוננים
למאבק הנמשך בלב נון.
הלוחמים מספרים על בע יות,
על חוויות ועל שמחות
גדולות, ומשרטטים תמונה של
צה״ל בהווה

בידור: החלקה
על הקרח 4.15 שידור
כצבע).
• תיעוד: עמוד האש
5.00 שידור
בצבע, מדבר עברית) :
שידור-חוזר של הפרק ששודר

רקואזו ש׳ חו: שוב ספינת האהסד

בפרק ״האק הופך לקורבן״
מסתבר כי האק חושש שאביו
יתבע את אוצרו, והוא מחליט
להפקיד את כספו בידי השופט
תיאצ׳ר.

• חדשות: השבוע
— יומן האירועים (.)8.15
• בידור: כ״צוותא״
עם נתנאל ה 9.15 שידור
בצבע, מדבר ומזמר
עברית).

שבת

• דת: בצאת השבת
( — 8.00 שחור-לבן,
מדבר ומזמר עברית) :
תוכנית־בידור בעלת גוון דתי,
בהשתתפות הזמרים: שושנה
דמארי, יהורם גאון, אילנית,
ירדני ארזי ועוד.

• סידרה: דאלאס
( — 10.05 שידור בצבע,

הסידרה ״ספינת האהבח״
חוזרת להפלגותיה ומזמנת לצופים
מצבים קומיים וסנטי-
מנטאליים, שבהם נוטלים
חלק אנשי הצוות והנוסעים.
בשנה האחרונה נרשמה הסיד-
רה כאחת מאלה הזוכות ל-
צפיית־שיא בלטוויזיה האמריקאית.
אנגלית)
:בפרק
מדבר
״הבורחת״ לוסי בורחת מהבית,
לאחר שג׳וק מסרב להרשות
לה להזמין את אמה ליום־הו־לדתה.
אולם בדרך לוסי נופלת
לידיו של איזה גנב מטורף,
והופכת להיות בת־ערובה. היא
עולה לרכבו של וילי גאסט
(גרג אויגן) ,שחושב כי מצא
לו שותפה חמודה לפשע,
ושאינו מתיר לה לעזוב אותו.

טיול: ספינת האהבה
ימי רביעי8.00 ,

• בידור: שמונה
וחצי 8.30 שחור־לבן,
מדבר עברית).
• דיון מיוחד: בעיק־בות,
עמוד האש׳ ( 9 .30
— •טחור־לבן, מדבר עברית)
1יותר מחמש שנים עמד

יום ראשון
10. 5
• מולדת: ארץ אהבתי
8.03 שחור*לכן,
מדבר עברית) :תוכנית ש בה
יתארח השבוע, בין השאר,
י אדם היורה בקלע דויד. המנ חה:
מאיר שליו.

• דיון: שיחה כשניים
10.55 שחור•
לבן, מדבר עברית).
בידור: בועות

( — 11.25 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) :ג׳סיקה

ויכר: סטון
יום שלישי, שעה 10.50

עומדת לצאת לחופשה.

ו1ז 1חתו
11. 5
• בידור: זה הסוד
שלי 8.03 שחור-לבן,
משע״טע, בעברית).

לו יוצרי עמוד האש על הכנת
הסידרה. ראשית הקרנתה עור רה
סערה בחוגים שונים, והעל תה
טענות ושאלות שעד היום
לא נענו. לרגל סיום הקרנתה
של התוכנית יענה צוות היוע צים
ועורך הסידרה על שאלות
הקהל, שיופנו לצוות בטלפון
במהלך השידור. בצוות המשי בים
יהיו: יגאל לוסין, פרום׳
יהודה באואר, יהודה ניני,
פרופ׳ יהושוע פורת, פרוס׳ דני אל
קארפי ופרופ׳ נתנאל קצ-
בורג. מפיק: דויד מיכאליס.

של הסידרה.

• בידור: הערב רב
שירנו 10.30 שידור
בצבע, מדבר ומזמר עברית)
:לשיר בעמק עם שרל׳ד.

יום שלי שי

שרון. מועדון־זמר בעמק־היר־ח
מגיש מופע מיוחד ליום־
העצמאות, בהשתתפות: אירית
סנדנר, דפנה זהבי, רינה וגיתה,
עמוס, ורדה, פמנה, יענקלה,
הילה ועוד חברים רבים.

12. 5

• בידור: המיסכאה
של ארצ י 8.30 שידור
בצבע, מדבר אנגלית)
ז הפרק ״בתו של מורי״,

• סרט קולנוע: צפונית
לאלסקה (— 11.45
,שידור בצבע, מדבר אנג לית)
:מערבון נודע. בהש
שבו
מסופר על בתו של מורי,
המגיעה לבאר של ארצ׳י ומפ תיעה
את הכל. תגובתו ההמו מה
של מורי מצטרפת לעוקצי
נות של ארצ׳י. את התפקיד
בתו של מורי מגלמת בתו של
השחקן מרטין באלזם (מורי)
בחיים.

תתפות: ג׳ון ויין, סטיוארט
גרינג׳ר, קאפוסין קובץ׳ ועוד
רבים• במאי: הנרי האתווי.

• סידרה חדשה: סטון
( — 10.50 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) :

יום חהיש׳

• שידור בוקר: פו
הדוב (לילדים 10.00
שידור בצבע, מדבר אנג
קצבורג,
באור, קארפי, אייזנמן(עומד) ,לוסין ופורת :״עמוד האש״
יום שני, שעה 9.30

סידרה חדשה בת 10 פרקים,
בכיכובו של השחקן דניס ויבר
(כוכב סידרת נזקלאוד) .הסיד-
רה מגוללת את סיפורו של דן
סטון, מחבר סידרת רבי־מכר,
המתבססים על החיים עצמם.

הא ש

הקו התדע! 1111 אפנת ניבה
אביב /קיץ 81׳
הדפס ראש נמר בזהב על גב שמלה עשוייה
סריג מתערובת כותנה, מעוטרת בגדילים.

״ ט־מ הידידות אי״י־ י
המלים״•
עדנת־ ^ ו ת בוראי־ אי׳בה
עדניי י
מחיר כל ספר / 42׳וקלים>נ! 7י תענו).

הוצאת ש. פרידמן בע״מ
ת״א, רח׳גרוזננרג 27ת.ר 4337 .טל 659091-659756 .
להשיג בכל חנויות הספ רי ם ה מו ב ח רו ת בארץ

691

(המשך מעמוד )55
עיר השכנה. בדרום התנהל בהצ לחה,
מיבצע־ברק׳ ,מיבצע פינוי
השטח מרחובות ועד לבאר־טוביה.
הקרב בגוש־עציון היה מר ונואש,
והפיקוד לא היה מסוגל להחיש
עזרה לגוש הנצור. נפילת הגוש
היתר, עניין של שעות• זו היתה
הפעם הראשונה, במהלך הקרבות,
שיישוב עברי עמד לפני כניעה.
רואי-שחורות דאו בגורל העומד
להתרגש על גוש־עציון סימן מבשר
רע. היו גם שהתנבאו על חורבן
המדינה שטרם קמה.
בהלך־רוח קודר זה התכנסה,
באותו יום, ה־ 12 במאי ,״מינהלת-
העם״ .על תישעה האנשים שבאו
(האחרים היו בירושלים הנצורה)
הטיל דויד בן־גוריון להכריע ב שאלה
היסטורית: התהיה לעם
היהודי מדינה עצמאית בעוד יו מיים?
או שמא מוטב לדחות את
לכרזת־העצמאות לשעת־כושר, שלא
ברור אימתי תחזור?
יגאל ידין, קצין המיבצעים של
ההגנה, סקר לפני הנוכחים את
המצב הצבאי. סקירתו היתה קו דרת,
ובסיומה ביקש ממנו בן־
גוריון את חוות־דעתו: הלקבל
את הצעת האמריקאים להפסקת־אש,
כלומר — האם לדחות את
הכרזת העצמאות? ידיו לא השיב.
אמר שהתשובה מטילה אחריות
כבדה. משלחץ עליו בן־גוריון, אמר
ידין כי היה שמח אילו היה ה־15
במאי בעוד חודשיים, ולא בעוד
יומיים.
התרשמותה של גולדה מאיר
היתה כי תשובותיו של ידין היו
״מחרידות״ ,וכי ״ידיו אמר כי יש
לנו סיכוי של 50־ ,50 אותו סיכוי
לנצח ולנחול מפלה.״
עכשיו נטל בן־גוריון את רשות־הדיבור.
הוא הפעיל את כל כוח
השיכנוע שלו כדי להפיח עוז ב־מהססים.
במשך שעה ארוכה ניתח
את המצב, לפי השקפתו, וסיים
ב״נוכל לעמוד וגם לנצח !״
כל הלילה היה דיון נוקב בעד
ונגד, ולפנות בוקר העלה בן־גוריון
את השאלה להצבעה: ברוב של
שישה נגד ארבעה, למעשה על
חודו של קול אחד, החליטה מיג־הלת־העם
לדחות את הלחץ האמ ריקאי
ולהכריז על העצמאות.
משם התקשרו מיד עם ד״ר חיים
וייצמן, שהיה בניו־יורק. המנהיג
הזקן, החולה, שהואשם לא פעם
בהססנות, השיב מיד :״הכריזו
על המדינה, יהיה מה שיהיה 1״
וייצמן שלח מיד איגרת אל ה נשיא
טרומן׳ ובה בקשה להכיר
בהקמת המדינה היהודית. מרומן
כינס את יועציו. תת שר־החוץ, רו־ברט
לאווט, ביטא את העמדה ה קבועה
של מישרד־החוץ, והזהיר
כי ההכרה במדינה יהודית תגרום
נזק בל־ישוער לארצות־הברית ב־ארצות־ערב•
יועץ הבית הלבן,
קלארק קליפורד, טען, לעומת זאת,
למען הכרה מיידית במדינה ה יהודית,
והציע לנשיא לעשות מש הו
לתיקון יחסיו עם ציבור הבו חרים
היהודים, לקראת הבחירות
לנשיאות אשר עמדו להיערך כע בור
מחצית השנה• נשיא ארצות־הברית
פיזר את הישיבה מבלי לג לות
את הכרעתו.
בשחר ה־ 14 במאי 1948 יצא ה־גנראל
סיר אלן קאנינגהאם בפעם
האחרונה את ארמון הנציב העליון.
הוא נפרד ממישמר הכבוד, נכנם
למכונית חל ם רויס שחורה ונסע
לנמל־התעופה עטרות. דגל היוניון
ג׳אק הורד מעל התורן של בית-
הממשלה. שום דגל לאומי לא ה ד
עלה תחתיו. כזה היה רצונה של
בריטניה: לא חילופי־מימשל, אלא
נטישה. כאילו בטריקת־דלת, ללא
מסירת מפתחות. בהפקרת הארץ
לגורלה, לתוהו ובוהו ולשפיכות-
דמים.
מטוס הנציב העליון האחרון
נחת בשדודהתעופה של חיפה, ו מכאן
יצא הנציב בשיירת מכוניות
אל הנמל.
על עזיבתו, כתב זאב שרף ב-

סיפרו :״מתי־מיספר התבוננו ב דממה
אל שיירת היוצאים. מד,
שונה היה מחזה יציאתו של הנציב
העליון ממחזה כניסתו של הגנרל
אלנבי לירושלים: המונים הריעו
לכבודו. מה רבות היו התיקוות
שתלו בהם בימים ההם, ומה רבות
האכזבות שהשאירו אחריהם...״
אחרון הנציבים סקר את המים־
דר וירד אל סירת־המנוע. בעומדו
מצדיע, כשסוללות החוף פותחות
במטחי־תותחים, יצא אל אוניית-
המילחמה, כדי לשהות על סיפונה
עד חצות לילה. אז אמורה היתח
האוניה להפליג אל מחוץ למים
הטריטוריאליים — ובזאת תמו 30
שנות שילטון בריטניה בארץ-
הקודש.

״ קמה מדינ ת
י שראל!״
ההזמנה המשוכפלת על ינייד למיספר נמסרה
בלתי־משובח
מצומצם של אנשים, ואלה הת בקשו
״לשמור בסוד את תוכן ה הזמנה״
.כשבאו המוזמנים, יודעי-
הסוד, אל בניין המוסיאון, בשדרות
רוטשילד , 16 מצאו כימעט
את חצי העיר תל־אביב מקדמת
את פניהם במקום. סמוך לשעה
ארבע הגיע דדד בן־גוריון.
בן־גוריון קרא מחוך הנייר את

מים. אנחנו היינו צריכים לשחזר
כמה תמונות מתוכו, ביחד עם
קטעי־העתקים שלו, המפוזרים ב עולם
כולו, והועתקו בגירסות קול נועיות
שונות. במילים אחרות,
הקטע שבעמוד האש הוא מונטז׳
המורכב מתוך אותם קטעים, ביחד
עם השרידים מהסרט של אכסלרוד,
ומה גם, שאפילו מעט הקטעים
של הסרט של אכסלרוד, שניצלו,
התקלקלו בשל התנאים הרעים ש בהם
הם הוחזקו.
״למונטז״הקטעים הזה החלטנו
לצרף את פם־הקול של טכס הכרזת
המדינה. בשלב מסויים התקשרנו
אל דלף הליונגר, כדי לקבל ממנו
את פם־הקול. ציפינו שהוא לא
יחזור איתנו על החוכמות הרגילות
שלו, כל העניין הזה שהוא תובע
פירסום מודעות תודה, פירסומת.
אני חושב שיש לאיש הזה מה
שקרוי, תיסמונת של פירסומת /אז
באנו אליו, והוא מיד אמר שהוא
מוכן לתרום את זה לסידרה, אבל...
הוא רצה מודעות של שלושה
אינטש בעיתונות, והוא ביקש עוד
ועוד דברים. הוא גם תבע שכל
הפירסום הזה יחזור על עצמו, בכל
פעם שהסרט ישודר. הוא דרש ש-
רשות־השידור תפרסם את המודעות
הללו, ותודה לו ולאביו, הנם
הלינגר. הוא עשה מזח סיפור כזה,
שאני כמפיק לא יכולתי לעמוד בו.
״כאשר הבהרנו לו שאנחנו לא

לוחמי תש״ח
וייצמן אמר: להכריז !
תוכנה של מגילת־העצמאות, וסיפר
בין השאר :״בארץ ישראל קם
העם היהודי ...בה עוצבה דמותו...
בה יצר והוריש לעולם כולו את
ספר-הספרים ...לאחר שהוגלה העם
מארצו ...שמר לה אמונים ...ולא
חדל מתפילה ...לשוב לארצו ולח דש
את חירותו המדינית...״
וכאשר הגיע בן־גוריון לסיום,
למילים ״אנו מכריזים בזאת על
הקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל,
היאי מדינת ישראל״ ,קם כל הקהל
והריע בתשואות ממושכות, וחברי
מועצת־העם הוזמנו לחתום על ה מגילה.
בהתרגשותם לא ידעו כי הם
חותמים על קלף ריק, שרק מאוחר
יותר יחובר אל מגילת־העצמאות.
ובעוד התזמורת הפילהרמונית מנ גנת
את התיקווה, הפכו המילים
״להיות עם חופשי בארצנו״ מצי אות•
כאשר תמו צלילי התזמורת,
הכריז בן־גוריון :״קמה מדינת
ישראל !״
סיפור הקטע המצולם של הטכס
בבניו המוסיאון תל־אביב, וקטע
ההקלטה ממנו, שהובאו בפרק ה סיום
של עמוד האש הוא מהסיפו רים
יוצאי־הדופן שבסידרה.
יעקוב אייזנמן, מפיק הסידרה:
״הסרט המתאר את טכס הכרזת-
המדינה בבניין מוסיאון תל־אביב
צולם בידי אכסלרוד. אלא שהסרט
המקורי הלך מן העולם. יום אחד
הלכו לעשות ממנו העתקה כלשהי,
ואז הרסו אותו.
״ההעתקה הפכה את הסרט ל משהו
שניתן לכנותו כדייסת-פיל-

יכולים לעמוד בתביעותיו, הוא
מיהר, והגיש מיד נגדנו תביעה
מישפטית בבית-המישפט המחוזי
בתל-אביב, על כך שאנחנו מתכוו נים
להשתמש בהקלטות שלו, בלא
רשותו. אני החלטתי שזה הזמן
לעשות סוף לסיפור הזה. לא יתכן
קיומו של אבסורד, שהמדינה היא
לא בעלת הזכויות על העדויות
מטכס הכרזת־המדינה. בניגוד ל דעת
האחרים, בניגוד לדעתו של
יגאל לוסין, הטלתי וטו על האפש רות
לשימוש בהקלטות של הלינ-
גר. ואז התחלתי לחקור את הנושא,
וגיליתי כמה עובדות מעניבות.
למשל, כאשר דלף הלינגר בא ל-
מוסיאון תל־אביב להקליט את ה טכס,
הוא בא לבוש במדי צה״ל,
וטען כי הוא מקליט את הטכס
עבור הרדיו. יש לי על כך כמה
עדויות. במשך שנים הוצג מצב
שרלף הלינגר הוא האדם היחידי
שידוע עליו שהקליט את הטכס,
ושהזכויות שמורות לו בילעדית.
ואם משמיעים את זה, אז צריך
לרוץ אחריו ולשלם לו, ולבקש את
רשותו. בכלל, הלינגר מרוצה מאוד
כאשר משתמשים בהקלטה ולא
משלמים לו. אז הוא יכול להגיש
תביעה מישפטית, דאז שוב כתוב
עליו בעיתון, ופיצוי כספי, ושוב
מודעות־תודה בעיתונות.
״ואז החלטנו להשתמש בכל
מחיר אך ורק בשאריות פס־הקול
בסרט של אכסלרוד, ולהוציא את
כל שניתן להוציא מתוך פם־הקול
הזה. האמת היא שהאיכות אינה

טובה כל־כך, אבל היא סבירה
ושמיעה. לא כל הטכס מצוי בה,
אבל העיקר, כולל הברכה של הרב
הספרדי הראשי, הרב עוזיאל. שי לבנו
בקטע זה קטעים מתוך יומן*
קולנועי שלם, מבלי להשתמש ב חומר
של הלינגר. הפכנו כך את
רכוש המדינה שוב לרכוש המדי נה.

הימגון

,עמוד האש׳
בחודשים האחרונים היו שהציעו
במיכתבים למערכת לקחת את מנ גינת
האות של עמוד האש ולהבי אה
במקום התיקווה. בדומה למר כיבים
אחרים שבסידרה, דרכה של
מנגינת־האות לא היתד׳ סוגה ב שושנים.
יגאל
לוסין :״פנינו אל שמטוב
לוי, אחרי שחשבנו על כל מיני
שמות של מלחינים. קודם לכן היה
רעית לפנות למתי כספי. יענקלה

את זד׳ לכמה אנשים, וכולם הע ריכו
כי מדובר בעצם בלהיט.
״אחר כך שמטוב לוי עיבד את
המנגינה לביצוע תיזמורתי, ואיזה
צרות שעשו לנו עם התקציב, מפני
שזה עלה הרבה כסף! לא נזכיר
את השמות של אותם שעשו לנו
חיים קשים. שמטוב לוי עיבד את
המנגינה ל׳גירסה כפרית /המופי עה
פד׳ ושם בסירטי הסידרה, ל-
,גירסה׳ צבאית׳ ,ולעוד גירסה אחת.
״מחוגי המוסיקה הגיעו קומפו־זימנטים
מיקצועיים. סיפרו לי ש משה
וילנסקי בא לשמטוב לוי ואמר
לו, איך יכולת לכתוב דבר כזה
נפלא ז הרי אתה לא יודע לכתוב
מוסיקה!׳ זד׳ ההומור שלו.״

להפוך חרסים
לסידרת טלוויזיה
בדבר פרשת הנקודה בה היד,
צורך לסיים את הסידרה, ולקטוע
את סיפור ענזוד האש, מספר ה
הרוג
ערכי בירושלים
ידין אמר 507 שננחל מפלה
אייזנמן טילפן לכספי, וזה די ב שחצנות
אמר שהנושא לא מעניין
אותו. חשבנו על שמות אחרים.
חשבנו על דובי זלצר. ואז אשתי,
רות כי ח, שהיא עורכת־מוסיקה
ברדיו, הציעה שנפסד׳ לשמטוב לוי.
היא אמרה: למד׳ אתם הולכים
למפורסמים ן יש אחד שהוא לא
מפורסם, אבל יוצא-מן-הכלל, וזד׳
שמטוב לוי. יענקלד׳ פנה אליו.
הוא בא, דיבר. היה די ביישן.
הוא לא ידע בדיוק למה שהוא
נכנם, ומד׳ שמצפה לו.
״ואז הוא חזר יום אחד עם כמה
מנגינות. המנגינות פשוט לא נראו
לנו. הרגשנו שהעסק איתו מתפוצץ.
״יום אחד הוא בא לבית שלי,
כדי להשמיע את המנגינות על
הפסנתר של דפנה, בתי. ישב אצ לנו
דויד פרלוב, שעזר לנו בשל בים
הראשונים. ואז, ברגע של
מצוקה, אמר שמטוב לוי ״רגע
אחד״ .הוא ניגש לפסנתר. ניגן
משהו. רשם את התווים, וכולנו
נאנחנו אנחת־רווחה. זד׳ היה זה.
זה עיצבן אותי קצת, בהתחלה,
מפני שהיתר׳ לי תחושה שהמנ גינה
היא מין תערובת של התיק ווה
ואכסודוס. אבל אחרי זה השמענו

עורך והתסריטאי של הסידרה כו לה,
לוסין :״היתד׳ לנו בעייה, ואז
החלטנו לעצור בדיוק עם הכרזת
המדינה, שם, ולא• בסוף מילחמת-
העצמאות.
״אילו היינו ממשיכים לסוף מיל-
חמת־העצמאות, היו באים ושואלים
מדוע לא להביא במצלמה את דד
עליה הגדולה, וחוזר חלילה. אומ נם,
בתמונות־הסיום הבאנו עוד
כמה קטעים תמציתיים של התרח שויות
שאירעו אחרי ד׳כתת־ד,מדינה.
היו לנו סקטים של צוות צר פתי,
שליווה את הלגיון הערבי
בכיבוש ירושלים העתיקה. תצלו מים
של אלטלנה בוערת. רואים
אצלנו בתמצית את, המקלעים ה קדושים׳
היורדים על אלטלנה.
הבאנו את זה מבלי רצון לנקוט
עמדה. אבל עובדה שסיפור אלט־לנה
הוא־ מהדרמות של מילחמת־העצמאות.
ותמונת־הסוף היא על
פי רעיון שהציע לנו אבא קובנר :
להראות את העולים מגיעים. שהרי
זאת היתה מטרת הציונות.״
הסידרה עמוד האש כולה, וקט עים
מתוכה, זכו בקלחת של ביקו רות
למיניהן, כאשר עורכה, לוסין,
סירב להתייחס אליהן.

לוסץ :״הסידרה, כפי שהיא,
עוררה התלהבות אצל רבים, ועור רה
בחוגים רבים גם ביקורת רבה,
כפי שראינו במדורי המיכתבים־
למערכת של העיתונות. הביקורת
העיקרית התמקדה לרוב במה ש חסר
בסידרה. על מה שנהוג לכנות
,דיספרופורציות׳ .טענו שפיארנו
דברים שהם לא כל־כך חשובים,
והצנענו דברים שהם חשובים.
״הביקורת כבר זכתה להגיע ל רמה
של עצבנות והיסטריה. שהרי
היה מי שכתב בעיתון שאנחנו
מרעילים את נפש הנוער.
״היו גם קריאות לכבות את
עמוד האש.
״הבעיה העיקרית של תגובות
אלד, נעוצה בכך שהאנשים באו
לראות את ד׳סידרה ביחד עם כל
ארון־ד׳ספרים שלהם. למרות ש רוב
הביקורת נובעת מתום־לב,
או מכאב־לב, הרי שהבעייו׳ העי קרית
שלד, מקורה בכך שהיא
מתעלמת, מתוך אי־ד׳בנה, מנתוני
המדיום. אנחנו עוסקים כאן בסרט
דוקומנטרי, ולא בדרמה. החומר
שלנו מקורו בסרטים המבוססים על
חומר ארכיוני מותנה, חומר שכך
הוא תוכנו. אתה יכול להוסיף רא יון
פה, לצרף קריינות שהיא פין
יצירה שלך. אבל היכולת שלך
להרוג מן החומר המצולם הנתון
היא אפסית.
״בתור דוגמה: אני חושב שיש
צורך להשתמש במדור הארכיאו לוגיה
של מוסיאון ישראל, שהוא
מביא ומציג את כל המימצאים
הקיימים ברשותנו. המוסיאון הוא
רק חלק מהמידע שלנו על ההיס טוריה
שלנו. אבל גם הוא מותנה
אך ורק במימצאים שלו. אומנם,
יש בו אחד מד׳אוספים העשירים
ביותר של ארכיאולוגיה של ארץ-
ישראל.
״אבל אם ניכנס לסיור במוסיאון
עם ידיעת־הד׳יסטוריה שלנו, הרי
שנגלה שם דבר מופלא. אין ב־מוסיאון
ישראל זכר לאברהם אבי נו׳
אין זכר למשה רבנו, ולא שא רית
לדויד הפלך. האישים הגדו לים
והמפורסמים מן התנ״ך אינם.
לעומת זאת ישנם שמות ועדויות
מימי בית ראשון, שהם בבחינת
שמות ועדויות שוליים מהתנ״ך.
גם לא נמצא במוסיאון ישראל
עדות כלשהי על כך שהיינו עם
מונותיאיסטי (המאמין באל אחד
ויחיד) .להפך, נמצא שם סימנים
שהיו לעם הזה נטיות אליליות,
עשתורת וכר.
״אף פעם לא שמעתי ביקורת
ציבורית על כך שנזוסיאון ישראל
אינו משקף נאמנה את ההיסטוריה
של עם־ישראל, ולא שמעתי אף
אחד שמשבקש לכבות את מוסיאון
ישראל. וכאשר אנחנו מתקרבים
לסיקור הבית השני במוסיאון, אז
מהו המוצג המרכזי ן סיפריה של
כת שולית בתולדות עם ישראל,
ד׳,איסיים׳ .האם מישהו הציע להע מוצגי
האיסיים 1
לות באש את
״אבל כל אחד יודע שהחומר
הארכיאולוגי שבמוסיאון מוסיף
מימד ויזואלי. מימד מוחשי, למד,
שאנחנו כבר יודעים. העובדה שאין
הוכחה לקיומם של המלך דויד
ובנו שלמד׳ לא הפחיתה כלל מ מעמדם
ומשיעור קומתם ההיסטורי
כהוא זה.
״יש הטוענים כלפינו , :תשחזרר.
אם אין לכם אותו קונגרס ציוני,
או את בן-גוריון ברגע זה או אחר,
אז תשחזרו. הצעות כאלה משולות
להצעה למוסיאון ישראל לשחזר
את לוחות־הברית. שיחזורים יש
בבית־התפוצות. כל אחד פועל ב מדיום
שלו.
״הסידרה ממוד האש אינה מהווה
תחליף לקריאת ספרים. אוי ואבוי
אם נגיע למצב שבו מהווה הטל וויזיה
תחליף לקריאת הספרים.
לטלוויזיה יש הנתונים שלה, ה מעלות
וגם החסרונות. וכאשר ית רגלו
בכל העולם למדיום הזה,
שהוא חדש יחסית, יפיקו ממנו את
שניתן להפיק.״
עד כאן עמוד האש.

דן עומר 1

הקו החוש של אפנת גיבה
אביב /קיץ 81׳
מערכת תלת חלקית ; חצאית מאריג כותנה
(״דלוה״) מעוטרת במסמרות צבעוניות. חולצת
סריג בפסים .״ווסט״ עשוי אריג כותנה (״דלוח״).

ל ב ריז ה[
מוסיקסה

6!69596 ם ואל • 656992 ,90.60
הרברט

בדוי.

נר ץ א׳ ג׳ ז

פול ק,

וחדו קצונות
עברית

ו/או

אנגלית

במהירות ובהצלחה מובטחת
כ״אולפן ג ת ״ (בד־קמא)
ת״א: וייצמן ,22 טל 254826 .
קורם חדש

נפתח

ב־14.5.81

תן טרמ 3
ל חייל

חגיגה של נופש
באי האושר

מלכת האיים

מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
* 8ימים 7לילות־ כולל טיסה ואירוח

כל 1 ו^יד
יום שלישי

טיסה ישירה
מה אתה אוהב! נוף הרים, חופים
ומפרצים -יש דיג, ציד, מיניגולף,
׳ טניס — יש. שחיה בים צלול להפליא,
בריכת שחיה או מועדוני צלילה — יש.
טיולים ברגל, ברכב או ביאכטה — יש.
אוכל ומשקאות כיד המלך, בידור,
סירטאקי ובחוקי -יש. רק תגיד מה
אתה רוצה, יש! בחר לך פינת חמד
באי כרתים את מפרץ אגיו ניקולאוס,
חוף הרסוניסוס, חוף רתימנון או קוקיני
הנה ובוא לחופשה באי האיים של יון.

ארגון ובצוע:

זיגו נותח מספד
מקומות לטיסות:
26.5 ,19.5 ,12.5

פרסים

והרשמה: אצל 3ל 1310׳ הנסיעות.

3ב בו־יהודה 21ת״א

טל 292445:

מהרגע שהתחילה להשתולל פרשת ה־עייט,
ידעתי בדיוק מה שאני הולך לכתוב
על כל העניין הזה. בסרט עצמו לא רצי תי
לנגוע, כי אני לא מבקר־סרטים, ואני
בעד זה שאנשים שמבינים בסרטים יכתבו
עליהם. גם בעניין השכול והעיטים
המתפרנסים ממנו לא רציתי לנגוע, כי
זה עניין עדין, ואני כבר מסובן ממילא
במספיק עניינים אחרים.
זה השאיר לי רק עניין אחד שעליו
יכולתי לכתוב בכל הפרשה הזאת, וכל
מה שנשאר לי, היה לחכות. פשוט לח כות
שמישהו יפול לתוך הפח־יקוש• לא
היה לי ספק שמישהו יפול לתוכו. זה
היה פח גדול, קורץ ומפתה. אני ישבתי
לידו כמו צייד טוב, בסבלנות ברזל, ובינתיים,
עד שיפול הטרף לתוך הפח, עישנתי
סיגריה, קראתי עיתונים, וניסחתי
את הדברים הכתובים פה.
נו, כן׳ הפיתיון היה טעים ועסיסי,
ובסופו של דבר נפל הטרף לתוך הפח,
ואני נשמתי לרווחה ועטתי עליו.
הטרף שנפל לתוך הפח״יקוש הוא עידו
דיסנצ׳יק, שכתב ביום השלישי שעבר
בצהרון ״מעריב״ מאמר קצר הנושא את
הכותרת ״המתפרנסים מן השכול״ .אז
זהו, אני עט.
שימו־נא לב למה שכותב דיסנצ׳יק :
״קשה למצוא הבדל רב בין אלה המתפרנסים
מן השכול בכך שהם כותבים
תמורת כסף ספרי״הנצחה לבקשת
מישפחות שכולות, ובין אלה הכותבים
ומצלמים תמורת כסף ולמענו ספרים
וסרטים המגנים את השייכים לקבוצה
הראשונה.״
זהו. עכשיו מובן למה הייתי כל״כך
בטוח שמישהו יפול לפח הזה? הרי זה
כל-כן מתבקש, הרעיון הזה• מסוג ה רעיונות
שכשהולכים ברחוב צריך להיזהר
כדי שלא לדרוך עליהם ולהתחלק.
מה שדיסנצ׳יק אומר, הוא פשוט :
״העייט״ ההוא שעליו מספר הסרט,
הוא אחד חתיכת-זיפת שמתפרנס מ־השכול
י׳ או״קיי. אז גם יקי יושע ויורם
קניוק שעשו סרט על ״העייט״ הזה מתפרנסים
מהשכול, ואם הם גם־כן מתפרנסים
מהשכול, אז אין הבדל בינם
לבין העייט, ואפשר לקלל אותם לא
פחות ממה שאפשר לקלל את אלה שמתפרנסים
ישירות מהשכול.

אילמלא הייתי צריך להוסיף הסברים למה דעה ההיא יש מודעה של המערה, ועליה דיגלי הלי
שקורה כאן, למעלה, היינו כמצב מאושר. מה כוד. כולם חזקים, כולם נכונים, כולם מזעיקים אותנו
שקורה שם, למעלה, הוא זה: לקחתי מודעה של אל הדגל כאותה שפה, כאותו סיגנון ובאותן שי*
הליכוד והדבקתי עליה את דיגלי המערה• וליד המו־ טות פירסום.

התרגיל הזה של דיסנצ׳יק נקרא בלשון
הלוגיקה ״רדוקציה אד״אבסור־דום״
,או, בעברי :״הבאה לאבסורד״.
זהו תרגיל לגיטימי ומוכר בסאטירות
ובפיליטונים, אבל מסוכן מאוד להשתמש
בו בכתבה רצינית. ולמה ז כי כאשר
מישהו מתחיל ברדוקציה כזאת, אפשר
להמשיך אותה קצת הלאה, ואז גם הוא
בעצמו, זה שעשה את הרדוקציה׳ יכול
ליפול בפח.
לדוגמה: נניח שסרסורים מתפרנסים
מתמימות! של נערות צעירות המוכרות
את גופן בעבור כסף. נניח, גם, שסוחרי
סמים קשים מתפרנסים מזה שהמכורים
לסמים הורסים לעצמם את הגוף והנפש.
זה פוייח, נכון ז זה אפילו לא־חוקי,
נכון! אבל ממה מתפרנסים השוטרים!
לא מזה שהם אמורים לתפוס את הסרסורים
(ותופסים את הזונות) ואת
סוחרי הסמים (ותופסים את המכורים)
ולהכניס אותם לכלא ! זאת אומרת שגם
השוטרים מתפרנסים ועושים כסף מהנערות
הצעירות ומהמכורים לסמים — כן
או לא ! לפי ההיגיון של דיסנצ׳יק, בהחלט

אבל אז אפשר להמשיך צעד אחד
נוסף בהבאה לאבסורד. ממה מתפרנסים
כתבי העיתונים לענייני פשע ומיש־פט
! ומה מוכר הכי טוב את העיתונים,
אם לא סמים, זנות ופשע ! אז גם העיתונים
מתפרנסים מזונות וממכורים לסמים,
כן או לא !
ובדיוק ככה גם במיקרה של העייט.
לפי ההיגיון של דיסנצ׳יק עצמו. אם
אין הבדל בין המתפרנסים מן השכול
ובין אלה שעושים מהם סרט, אז גם אין
הבדל בין אלה שעושים את הסרט ובין
אלה שכותבים על אלה שעושים את
הסרט, וזה לפי נוסחה לוגית שניה, הנקראת
בלשון המקצוע 1.8.־ ,1והולכת
ככה :
. 1 .אם א׳ אז ב׳
. 2אם ב׳ אז ג׳
והמסקנה .3 :אם א׳ אז ג׳.
אלא שגם התהליך הלוגי הזה יכול
לצאת דפוק לגמרי, לא פחות מההבאה
לאבסורד, אם לא יודעים אין ומתי מותר
להשתמשבו.

בל״ ל פינת גזדדון
הקיץ מגיע סוף״סוף. מתחילה עונת
התיירות והחום. אנשים מסתובבים ברחובות
ומזיעים. בתי־הקפה והמיסעדות
קורצים להם בחללים מוצלים. שתיה
קרה מוגשת. האנשים מתרווחים בכיסאות,
מנגבים אגל זיעה, מנערים קצת את
החולצה שלא תידבק לגוף.
המיסעדות וגם בתי־קפה זוכים לסיקור
בעיתונות, אן נדמה לי שאופציה
חשובה הולכת פה לאיבוד, ושוכחים
ממנה לגמרי. לכן החלטתי אני לקחת
על עצמי את התפקיד, ולעשות פה שירות
לקוראים המטיילים בחוצות: ביקורת
בנקים.
נתחיל הפעם בסניף ״בנק לאומי״ ,הממוקם
בפינת הרחובות גורדו! ובן־יהו-
דה בתל־אביב.
הבנק שוכן במקום נוח, הוא קרוב
למרכזי הבידור והבילוי, ושוכן בדיוק
במרכזה של אחת הדרכים המרכזיות ה מוליכות
מאיזור בתי״המלון אל הדיזנ-
גוף.
הכניסה לבנק היא מכיוון רחוב בן-
יהודה. הבניין עצמו מטופח ונאה. מצד
אחד של הבנק נמצא מלון ״דבוריה״,

למשל, אם מכניסים רטיבות, גשם ומטריה
לתוך ה־: .11.8
.1אם יורד גשם (א)׳ אז אני לוקח
מטריה (ב).
.2אם אני לוקח מטריה (ב) אני לא
נרטב (ג).
והמסקנה .3 :אם יורד גשם (א) אני
לא נרטב (ג).
אז זהו. מי שעושה רדוקציה אד״
אבסורדום כמו עידו דיסנצ׳יק, צריך להיזהר
שלא ימשיכו קצת את הרדוקציה,
ואחר כן יעשו לו ,£1.8.ויוצא שעידו
דיסנצ׳יק, בכבודו ובעצמו, מתפרנס מן
השכול ועושה ממנו כסף, שזה דבר
פוייה, כאמור.

ומהצד השני קולנוע ״גורדו!״ .בקיצור:
סביבה טובה, לקוחות תרבותיים ושק טים.
חזיתו
של הבנק מעוטרת במעשה פסיפס
גדול׳ שעליו מופיעים סימלי שבטי, -
ישראל בסימון קצת מופשט. כדי להיכנס
למקום צריך לעלות בכמה מדרגות,
ולדחוף דלת זכוכית.
האולם הפנימי אינו גדול במיוחד. יש
שם רק שתי ספות, מרופדות בסקאי
שחור, לנוחיות הקהל. כל אחת מהטפות
היא בעלת ארבעה מקומות ישיבה, אן
לי נראה שיותר משלושה אנשים על ספה
כזאת, זה מתחיל להיות צפוף. הריהוט
אינו מהודר במיוחד — פורמאיקה בצבעי
כחול־לבן, פסי נירוסטה שמוטב
לדאוג קצת לניקיונם. גם העציצים הגדולים
שבאגף המערבי של האולם ראויים
להשקאה, ואולי גם לאיבוק קל. לשירות
הלקוחות יש שבעה אשנבים, אן רק
שלושה או ארבעה מהם מאויישים באופן
קבוע. כיוון שהחלונות הגדולים הפונים
לרחוב מכוסים בתריסי ראפייה בצבע
קרם, יש צורך בתאורה מלאכותית,
שאותה מספקות נורות ניאון ה קבועות
בתיקרה. על הקירות תלויים
כמה תצלומים גדולים של נופי הארץ.
יש גם קומה שנייה, שמוביל אליה
גרם מדרגות רחב ובזבזני, עם הפרדה במרכזו.
קומה זו, שבה נמצאים אגפי
המט״ח, כספי הפיצויים וההשקעות למיניהן,
מפוארת יותר מהראשונה. כאן
הריצפה מכוסה בשטיח נעים, חום בצבעו.
כאן יש גם שתי ספות, שמונה
מקומות ישיבה סף־הכל. גם הרעש המגיע
מרחוב בן״יהודה הסואן אינו ניכר
כאן כמו בקומה הראשונה.
השירותים סבירים׳ אם כי נראה לי
שמוסד מכוסס כמו ״בנק לאומי״ יכול
להרשות לעצמו לקנות נייר״טואלט קצת
פחות מחוספס מזה שמצאתי שם.
לסיכום: מקום סביר למדי, אם כי
לא בולט בפארו. השירות נעים, כדאי
לבקר מדי פעם.

גדי וצביקה הרוויחו הון ברולטה בחרל.הם הסתירו את הנסו
במיזוודה. המיזוודה אבדה במטוס. האם הגיע להם פיצוי ־ ופמה?
השניים חזרו לבית־מלון במונית,
וצביקה מילמל י כל העת :״איזה מזל !
בחיים שלי לא ראיתי דבר בזה. למה
הפסקת, טמבל?״
היה זה יומם האחרון של השניים ב־חו״ל.
הם התיישבו על המיטה בחדרו של
גדי, טיכסו עצה מה לעשות עם הכסף.
״בוא נעזוב את התוכניות לעתיד,״ אמר
צביקה, שהיה עייף מהערב המסעיר .״תגיד
לי רק איך אנחנו לוקחים את זה ל ארץ?״
אחרי
מחשבה והיסוסים רבים, החליטו
השניים לחלק את הסיכון. בדי שלא יחט פו
מהם את תיק־היד, שכל הכסף בתוכו,
החליטו לחלק את השלל לשלושה חלקים
שווים 2000 .דולר הלכו לכיסוי הוצאות
המלון, ואת 90,000 הנותרים חילקו לשלוש
חבילות. אחת הכניס צביקה לתוך כיסו.
את החבילה השניה דחף לתיק כלי-הרחצה
והשאיר אותו בתוך המיזוודה הקטנה.
את היתר פיזר בכיסי החליפה הכחולה
ובנעליים השחורות, אותם ארז במיזוודה
הירוקה.
״עכשיו, אם ילך משהו לאיבוד, או
שמישהו יחטוף לי את תיק־היד, יהיה
לי עדייו מספיק ביתר המקומות,״ חשב
גדי.
סוף־סוף ישבו השניים במטוס. גדי
התרווח במושב, הזמין מהדיילת שני בק בוקי
שמפניה .״מגיע לגו!״ אמר בחיוך

ך די שקד עצם את עיניו. הוא הרגיש
י * בדיוק כמו בסרטים, מוקף גברים ב־חליפוודערב
ונשים זוהרות חשופות כת פיים.
כולם הביטו בו בסקרנות ובקינ־אה.
לפניו, על שולחן הרולטה, הלבו ונער־מו
דטונים צבעוניים. הוא אפילו לא ידע
כמה שווה הערימה, אבל מבטי הקינאה
הבהירו לו כי הלך לו קלף־לא־נורמלי.
הוא ניסה לקבל הסבר מחב ת הטוב
צביקה, שהביא אותו בפעם הראשונה
בחייו לקאזיגו. אבל צביקה היה כולו
סמוק מהתרגשות. ידיו רעדו ועיניו נצצו.
״הוא יותר נרגש ממני,״ חשב גתב תמיהה.
צביקה
היה איש־העולם. הוא נסע לרגל
עסקיו כמה פעמים בשנה לחוץ־לאדץ, ואת
הזמן הפנוי שלו היה מעביר לרוב ב מקומות
הימורים. צביקה היה מכור ל הימורים.
לא בסכומים גבוהים, כי לא
יכול היה לבזבז כל כך הרבה על מישח־קים,
אבל לא היה קאזינו בעולם שהוא
לא הכירו. לרוב היה מפסיד. רק לפע מים
הרוויח סכום קטן כלשהו והיה מאו שר.
הפעם הביא את חברו ג ת, להראות
לו את החיים הטובים וללמדו איך להמר
במקומות היקרים. הוא הסביר לגדי את
העקרונות, נתן לו עשרה דולר ׳למזל,
כדי שיתחיל ברולטה.
ג ת הימר על הצבע האתם, וזכה
שלוש פעמים רצופות. זה עודד אותו והוא
החל לשים את כספו על צירופים שונים,
באילו לא יכול היה להפסיד. הערימה
שלפניו גבהה וגדלה, ואנשים החלו מצטו פפים
לידו, להסתכל. אחדים אף התחילו
לשים את כספם לפי הימורים שלו.

חצוצרה
של ילד
יניו ש ל גדי חלפו על פני האנשים,
/ופתאום הוא נזכר בסיפורי ההימו
661

רים
שקרא בנעוריו. היה משהו חולני ד
מפחיד בעיניהם של האנשים. הוא חדל
להמר, והחל סופר את כספו. צביקה ניסה
להאיץ בו להמשיך .״לא כל יום תופ
סים
מזל כזד״״ הוא אמר, אבל ג ת כבר
אסף את כל הז׳טונים, והלך לקופה. אחרי
כמה דקות חזרה הקופאית ובידה סכום של
92 אלף דולר. זה היה הרווח של הערב.

מדור להבהרת זכויותיו המישפטיות של האזרח. איך המדור
מתיימר לתת יעוץ סישפטי ספציפי; וככל מיקרה יתכנו הבדלים
כגלל שוני כעובדות.
המדור מנתח את המצכ המישפטי כישראל לפי החוק 1 והתקדימים.
תדריך אובדן ונזק למיטען אווירי, נידון
האווירית — תשכ״ב— ,1962 ולא
בדרך כלל מוגבלת אחריותו של
דולר לקילוגרם. כלומר, לסכום
20 קילוגרם לנוסע.

בישראל על״פי חוק התובלה
לפי פקודת הנזיקין הרגילה.
מוביל אווירי לסכום של 20
מירבי של 400 דולר עבור

נוסע חרוצה למנוע הגבלת אחריות כזו, חייב להצהיר לפני
מישלוח המיזוודות על ערכן המלא, ולשלם את האגרה הנדרשת
לשם כן — אם יידרש.

לצגיקה. הדיילת הביאד לחם משקאות
ושבועונים זרים. .אחרי ששוחחו בפעם
המאה, על מד, שיעשה גדי בכספו — אם
ישקיע בעסקים או שיחליף דירה׳ אם
יהיו לו צרות עם מס־הכנסד״ ואיו יסביר
לכולם מה קרה — התעייפו השניים והציצו
בשבועונים.
״תראה,״ אמר צביקה ,״אנחנו חששנו
בהתחלה להסתיר את הכסף בתוך המיזור
דות שנשלחות במטוס. והנה כאן, בטייס,
יש מודעה שחברת סוויס־אייר מצאה ב־נמל־התעופה
של ציריך מיזוודה, שלא
היתד, עליה תווית־זיהוי, והיא מפרסמת
שני עמודים ומספרת-שהיא משתדלת ל מצוא
את הבעלים, ושזה מטריד אותה ש מישהו
איבד את המיזוודה שלו.״
גדי, שעילעל בשבועון שבידו אמר :
״הי, תראה, נ ם אצלי יש מודעה כזו. אבל
אצלי הם כבר החליטו לעשות בדיקת
רנטגן למיזוודה. אולי זה יעזור לגלות
את זהות הבעלים. תראה, הם הצליחו ל גלות
בדנטגן שיש חצוצרה של ילד בתוך
המיזוודה. מעניין מה היו רואים במיזוודד,
שלי?״
שני החברים פרצו בצחוק גדול, והזמי נו
עוד שמפניה.

גם אם לא הצהיר הנוסע כנ״ל, והוכח בבית־המישפט כי
החברה או עובדיה פעלו בכוונה או ברשלנות״רבתי, לא תזכה
החברה בהפחתת האחריות ותאלץ לפצות את הנוסע על
הנזק המלא.

אוצר יקר
ב מיזווד ה י רו ק ה

הנוהג של חברות־התעופה, לשים את טיזוודות הנוסעים על
עגלות לשעות ארוכות, במקום שבו עוברים ושבים אנשים,
נראה לבית־חמישפט כרשלנות־רבתי. הוא קבע כי בכל
מיקרה שבו נוהגת חברת״התעופח כך, לא תזכה להפחתת
האחריות ותאלץ להחזיר לנוסע את מלוא ערכה של חמיזוודה
האבודה•

ך * רגעים האחרונים היו הקשים
1 1ביותר. השניים ציפו לרגע שבו שוב
יניחו את ידיהם על הדולרים ויראו אותם
לבני מישפחותיהם הממתינים בנמל. הם
המתינו, חסרי סבלנות, ליד המסוף של
המיזוודות.

בית״חמישפט ראה במישלוח כסף מזומן במיזוודה, בלי ביטוח
ובלי להצהיר על כך בפני חברת״התעופה, רשלנות. אך קבע
כי רשלנות הנוסע היא רק שליש מחרשלנות הכללית, וחייב
את חברת־התעופח בפיצוי של שני״שלישים מהנזק.

המיזוודה הקטנה הגיעה, והם הניחו או תה
על העגלה, אבל למיזוודה הגדולה,
הירוקה, לא היה כל זכר. כל הנוסעים
האחרים כבר נטלו את חפציהם והלכו. רק
צביקה וגדי נותרו ליד המסוף .״רק

זה חסר לי,״ אמר גדי .״היו שם שלושים
אלף דולר וכל הבגדים שלי.״ השניים
פנו לנציג החברה שהיה באולם־הנוסעים,
ויחד זנימו חיפשו שוב את המיזוודה האבודה.
לבסוף
שלף עובד החברה טופס, ובי קש
שגדי ימלאו. גדי הציג את כרטיס
העלית למטוס שבידיו ואת הספח עם
הפרטים על המיזוודות שנשלחו על־ידו.
הוא הצהיר כי המיזוודה הירוקה הייתה
בגודל מסויים, שקלה 13 קילוגרם ואבדה
בדרך לנמל־התעופה לוד.
גדי וצביקה הסתודדו- .להגיד לו כמד,
כסף היה בפנים ז״ שאל גדי.
״בשביל מה?״ שאל צביקה- .זה יעזור
למצוא את המתוודה ו ״תו להם לחפש.
בדרך כלל מוצאים מיזוודות אחרי כמר,
ימים, ואם לא, תמלא טופס אחר ושם
תכתוב בדיוק את כל הפרטים.״
גם כעבור שבוע לא נמצאה המתוודה.
גדי מילא טופס נוסף, והצהיר כי במיזוד
דה שאבדה היו 30 אלף דולר במזומן׳ חלי פה
כחולה, זוג נעליים שחורות, ארבע

האזרח, והוא קיבל פיצוי רק בשיעור של
שני־שלישים מהנזק.״
״או קיי,״ אמר לו גדי ,״תמשיך בתבי־עה.
גם שני־שלישים ממד, שמגיע לי זה
הרבה יותר מ־ 400 הדולר שהם שלחו לי.
אני רואה שיותר קל לזכות ברולטה מאשר
לקבל פיצוי על מיזוודה שאבדה.״
״אם כך,״ אמר עורך־הדין ,״עליו ל החזיר
להם את הצ׳ק שקיבלת מהם,
ואנחנו נמשיך בתביעה.״

!תוח מדש 3ט
החוק החל בישראל על אבדן ונזק ל-
מיטען אווירי הוא חוק התובלה האווירית,
תשכ״ב— . 1962 החוק מאמץ את אמ נת
ורשה ופרוטוקול האג.
בפסק־הדין תל־אביב — ירושלים 186/80
(מדצמבר , 1980 טרם פורסם) ,קבע השו פט
בזק כי כיוון שזהו חוק מיוחד, הוא
בילבד יחול על תביעות בענייני !תובלה
אווירית, ולא חוק הנזיקין הרגיל.
באותו מיקרה הביאו עולים מאיראן את
כל רכושם במיזוודות כפולות־דופן. הם
החביאו שם מטבעות זהב וכסף מזומן.
אחת המיזווח׳ת אבדה בין גמל-ד,תעופה
באתונה באתונה ונמל־ד,תעופה בלוד. ה נוסעת
טענה, כי עובדי חברת אולימפיק
איירוויס ביוון, ראו שהיא שומרת על
המתוודה ולכן הטעו אותה בכוונה, שלחו
אותה למטוס זמן רב לפני המועד ה דרוש.
וכך לא היתה יכולה לחזור ו-

^<<$ח16ק, 0 $ץ 65^ 0ח*/0$ 0 \*76€1ל ־ 2 4 )!1־ז 6כ1וח 16ק $6ח 0
7 3 01

6־ז011/־ן 6קווו 16 חססח ;ץ ס 01

׳61 וזזוח-$0ח 0ו!0ח

1x39 10ס 1x01/914 ,1ז 0ק־זו 01 0ח 0ו01 חז 16 חן ר<;1חט 01 2

אן יי י ך ! ך ^ 1שואלת חברוז־התעופה במודעת־פירסומת בטיים. הברמן במזל1111י
1התעופה בציריך מצא את המתוודה השכוחה והוא מצביע על

המקום שבו נמצאה. הוא הביא את המתוודה למחלקת האבירות, כדי להחזירה לבעליה; .

בית־המישפט ראה גם רשלנות בכך ש בעלת
המיזוודד, הכניסה לתוכה כספים
בלי שביטחה איותה, ולא הוציאה את ה כספים
הללו בהזדמנות הראשונה, כדי
לשים אותם על גופה. השופט ראה הת רשלות
גם בכך, שעל המתוודה לא הושב
פתק עם שמה וכתובתה של בעלת ה־מתוודה,
והיא לא הצהירה על הערך ה מיוחד
הטמון בה בפני חברת־התעופה.

כותנות, שתי חולצות טניס, זוג מכנסי
טניס, בגדים תחתונים ומתנות לילדים.
הערך הכולל של האבידד 33 — ,אלף
דולר.

״ צו ח קי ם
לי בפרצוף״

ביית־המישפט קבע כי החברה אחראית
לשני־׳שליש מהנזק, וכי זהו אחוז רשלנו תה,
ואילו הבעלים התרשלו רק בשליש
מהנזק. כך חולקה האחריות ביניהם, ועל
החברה הוטל לשלם להם 10 אלפים דולר.

דן ודשיים עכרו עד שהגיע מיכתב
• מחברת־ד,תעופה. אליו היה מצורף צ׳ק
על סכום של 400 דולר. במיכתב הסבירה
החברה, כי לפי אמנת וורשה והפרוטוקול
של האג, שישראל חתמה עליהם, מוגב לת
אחריותו של מוביל אווירי לסכום של

ס ו x . 1$ 1ו ח 0 1 *1115 1*0 9 •5 0 1־ 01 * 0 6 1ו 11ץ1זתיזז)$$י 10$ 6 0 1 6

20 דולר לכל קילוגרם, במיקרה של נזק
או אב ה. אמנם המתוודה שאבדה הייתה
רק אחת מתוך שתיים, ומישקלה המוצהר
ו{! 01ז 6ח׳ו\ 1116 0־ 1116 1051 *01! 101ץ!05!1176ק1111515 901160*10 6
יוצא מן
קילוגרם , ,אך באופן
1x39 )1-0518ן3וי/מ*

0( 0111016ח00־
00.13/114,698
היד 0,ז131 תו 100*16

הכלל סוכנה החברה לראותה כאילו אבדו

0 5 לקחת 106־, 201־
רשאיוח 16 וז1
שהנוסעח 0ו01
!,־זסגץ זוס 01
1 חו 016

0ז 6קכל עשרים ד,קילוגרם

אייתו. ולכן, כמחווה של רצון־טוב, שול חת
לו החברה 400 דולר, כפיצוי על כל
הנזק שנגרם לו.
עושה המומחה בחברת סוויס״אייר, במודעת
״הם צוחקים לי בפרצוף,״ אמר גדי
פירסומת בניחוויק. החברה גאה במאמצים שהיא
לצביקה .״אני מבקש 33 אלף דולר, מד,
עושה כדי לאתר את בעלי המתחזות האבודות. אבל מהו הפיצוי על אבירה כזו?
שהיה במיזוודה, והם מוכנים להחזיר לי,
כמחווה של רצון־טוב 400 ,דולר.״
״בוא ניגש לעורך־דין,״ הציע צביקה.
? ז ס 1011161ח 1 0־ ,500061 9 0 *1101110ח 0ז 0$10 רח 5 0 0

שיקוו למיזוודה

״מה זה אמנת ורשה, שהם כתבו לי ב־מיכתבז״
שאל גדי. לעורך־הדין הסביר
לו, כי ב־ 1929 הוסדרו חוקי התעופה ה אווירית
בעולם באמנה בינלאומית שנחת מה
בוורשה. אמנה זו תוקנה ועודכנה
ב־ 1955 בהאג. ישראל אימצה את האמנה
ואת פרוטוקול האג בחוק התובלה האווי רית
— משנית . 1962
״אין אמנם אף תקדים אחד של בית־המישפט
העליון בעניינים כאלה,״ אמר
הפרקליט ,״כי כמו שהסברתי לכם, החב-
רות משתדלות להתפשר. אבל דווקא בזמן
האחרון יצא פסק־דין מעניין מאוד בבית־המישפט
המחוזי בירושלים, שם קבע ה שופט
יעקב בזק, כי אם החברי, מתרשלת
בשמירה על המיזוודות, בדרך למטוס ו ממנו
— ואיזו חברה לא מתרשלת? —
אז היא חייבת לפצות את הניזוק. ואם
היתד, רשלנות גם מצד הנוסע, הרי יראו
בה רשלנות ׳תורמת, והוא ישא בחלק
מהנזק. לפי דעת בית־המישפט מישלוזז
כסף מזומן במיזוודות, בלי לבטחן, או
להצהיר על התכולה המיוחדת, הוא בגדר
רשלנות מסויימת. ולכן חולקה באותו
פסק-דין הרשלנות בין חברת־ד,תעופה ו

ת המשפט המחוזי בירי שלים:

חבות תעופה אחראית לנזק
הנובע מאובדן מתווה
״אולימפיק״ חויבה לשלם 15 אלף דולר לב על ת מזוודה,
בעלת דפנו ת כפולו ת * במזוודה היו רבבו ת דולארים

זה קדה

גס בישראל. עולה מאיראן הסתירה את כספה במתוודה כפולת
תחתית, ושמרה עליה כעל בבת עינה. אך בנמל־התעופה
באתונה נעלמה המתוודה. חברת־התעופה חוייבה בפיצוי בגלל רשלנותה בשמירה.

לשמור על המיזוודות. לסי ׳תצהירד, היו
במיזוודד, מטבעות וכסף בסך 45 אלף
דולר.
בית־המישפט האמין כי אמנם היח
כסף מזומן במיזוודה, אך קבע כי הסכום

560 זסס

*5111x11ח 0־ז61ר 01 11־ז 6ב 66־ז 0ב!!0 ,ח10ת 10$ /4־,001 וזז. ק 2.30

החברה ד,יטעו את הנוסעת בזדון, כדי
לגנוב את המתוודה. אולם מצא כי ה נוהג
של חברת־ד,תעופה להניח מיזוודות
על עגלה, עד שזו תתמלא, בלא שמירה
קפדנית, ראוי לגינוי ומהווה רשלנות-
רבתי.

הנכון הוא 15 אלף דולר בילבד. הוא
גם קבע כי חמיזוודד, אמנם נעלמה, ובדק
אם הנזק נגרם בגלל רשלנות של חברת־התעופה
ועובדיה.
השופט לא קיבל את הטענה כי עובדי

בעיקבות !תקדים זה, הוגשה תביעה נוס פת
בנושא בפני בית־המישפט השלום ב־תל-אביב.
בתביעה זו דורש עורד־הדין
עמנואל אלקיים, על־ידי בא־כוחו עורך־
הדין יצחק לאלו, סכום של כ־ 4100 דולר
מחברת סוויס אייר, על אבדן מתוודה
שהכילה בגדים וחפצים רגילים, ו־600
דולר במזומן, שהוטמנו בכים אחת ה חליפות.
מפסק־הדין
של השופט בזק עולה, כי
חברות־ד,תעופה אחראיות לנזק ולאבדן
כבודד, באחריות המוגבלת אמנם לסכומים
הנקובים בסעיף 22 לאמנה, כלומר כ־20
דולר לקילוגרם.
אך ( )1כאשד מצהיר הנוסע על ערך
גבוה יותר לפני המישלוח, לא תהיה
אחריות החברה מוגבלת לעשרים הדולר,
כאמור.
או ( )2אם יוכיח הנוסע כי החברה או
עובדיה גרמו את הנזק במתכוון, או מתוך
לא־איכפתיות, גם אז לא תחול על החברה
הגבלות האחריות יוד,יא תהיד, אחראית ל מלוא
הנזק.
בנוהג של חברות־התעופד, להוביל את
המיזוודות על עגלות, ולהשאירן ללא
שמירה קפדנית במקום שבו מסתובבים
אנשים שונים — סבלים, נוסעים, מוכסים
ועוד — מצא השופט מידה לא קטנה של
אי־איכפתיות. על כן קבע, כי יש להטיל
על החברה את מלוא האחריות לנזקים ה נובעים
מכך.
בתל־אביב — תל־אביב ,2909/73 ירד־ניה
נגד טי.וו.איי (פס״מ תשל״ה ,)404 [21
קבע גם השופט משה בייסקי (בתפקידו
דאז כשופט !מחוזי) ,כי גם לגבי מיטענים
עליהם הצהיר הנוסע כי הם בעלי ערך
מיוחד, לא שמרד, ההברה ביתר זהירות.
לכן חייב אותה בתשלום פיצוי מלא על
תכשיטי זהב ששוגרו במטוס, ולא קיבל
את הגבלת האחריות ל־ 20 דיולר לקילו־גרם,
לפי אמנת ורשה.

617

אמנות

מוסיאון תל־אביב, המארח בימים
אלה את תערוכת אוסף עמיתו ה דני,
דברים משותפים רבים. שניהם
צעירים יחסית — הלואיזינה נוסד
ב־ 1958 והתל־אביבי לפני עשור
שנים, שניהם מתמקדים בציור ה מודרני
של המאה העשרים בלבד,
שניהם מהווים מרכז תרבויות
עשיר, בדומה לסיוויק סנטר של
סן־פרנסיסקו, או מרכז פומפידו ב פאריס,
כי בשניהם מוצגים סרטים

הדאדא, ה סו רי א דיו ם
!ממ שיכיהם
בתחילת המאה נוצרה תנועת-
מחאה באמנויות, שקראה לעצמה
דאדא. פירוש המילה היה לא כלום,
שימוש במילה האופיינית לילדים.
כוונתה היתה, שהאמנים שחתמו
על הצהרת הדאדא בועטים במוס כמות
ובכל מה שהיה מקודש עד
אז, כמחאה נגד אסונות כמו מיל-
חמת העולם הראשונה.
הדאדא היתד, כעין ספיח לשי נויים
עצומים שהתרחשו בתחילת
המאה בכל ארצות אירופה. מציור
קלאסי, פיגורטיבי, התחילו לצייר
תוך פירוק הטבע לצורות גיאומט ריות,
קוביסטיות וקונסטרוקטיביות.
המהפכה שהתחוללה בציור הולי דה
אמנים כמו קנדינסקי. פיקאסו,
לדה ורבים אחרים.
בין שאר האמנים, שחתמו בקפה
הווינאי באותו מעמד על מניפסט
הדאדא, היה גם האמן הישראלי
כיום — מרסל ינקו. את תמ צית
הווית הדאדא, מה זה ואיך
זה נראה, ניתן לראות בתצוגה
קטנה, אך אופיינית, במוסיאון יש ראל
בירושלים. בצד יצירות אמני
הדאדא, מוצגות עבודות של הסו־ריאליסטים
האמיתיים. תערוכה זו
יכולה להסביר מעט לקהל הישר אלי
סוריאליזם מהו. אין בינו ובין
החיקויים הקלוקלים, הנמכרים ב ארץ
כלחמניות טריות, ולא כלום.
יצירות כשל נדרג׳ו דה קיריקד
ויתר המציגים יכולות להאיר את
עינם של הרוצים לדעת מהו ה הבדל
בין האמיתי למזוייף.
החיקויים העלובים המציפים את
הגלריות והבתים בישראל אינם
ולא היו סוריאליסטים. אלה החצי
נות תיסכולים של אמנים חסרי
מיומנות, המנצלים את תאוות ה המון
לציורים ״מובנים״ ,ושהוצאת
העצמים הריאליסטים מהקויטכסט
של הרקע שלהם גורמת ל״אספנים״
חדשים אלה להתפאר ביצירות
מפוקפקות. וגדוע מזה — לפתח
טעם גרוע אצל ילדיהם, הנאלצים
לגדול עם זוועות כאלה כסמל ל תרבות.

מימדים,
אך איכות אוספיו מעמי דה
אותו עם המוסיאונים מהשורה
הראשונה, ולכן, תערוכתו בתל־אביב
היא חגיגה לעין. החגיגה
שורה על אוספי האמנות האמרי קאית
החל משנות ד,־ 50 ועד ה־ ־
,70 ביצירות ג׳וזף אלכרם,

פרנק כטלה, אגדי וודהוד,
רוי ליכטנשטיין, אדוארד
קינהולץ ואמנים אירופאים נו־דעים
כלוצ׳ו פונטנה, איכ

״החלום ׳הפיוטי״ שד ג׳דרג׳ דה קיריקו (8צ)19
שמן על בד
גם אם מימדי התערוכה
היא בעלת חשיבות יוצאת
כלל, בכך שתרומתה רבה
תרבות ואמנות מהי. מומלץ

קטנים,
מן ה להבנת
ביותר.

או להכ הן הת^מונ״ס
לתערוכה

השם שעל ההזמנה
נשמע מוכר מאוד:
האם המנהיגה התחילה גם לצייר?
לא ולא. המדובר בציירת תימניה
.צעירה, בת שמינית למישפחה בת
תישעה ילדים, ילידת חולון, שה מסורות
שספגה בבית־הוריה הו תירו
בה מראות מהעבר המפואר
של עמה בתימן. את הדמויות ה מסורתיות
היא בחרה לתאר ב תערוכת
תחריטים, באולם המוקדש
לתערוכות מסוג זה בבית־האמניס
בתל־אביב.

גאולה כהן.

להיות בן או בת למישפחה בע לת
מסורת עתיקה, אבל לגדול
בארץ חדשה ודינמית — דבר זה
יכול ליצור ניגודים ובעיות לאמן.
אצל גאולה הדבר בא לידי ביטוי,
אולי בצורה לא מודעת, בדיוקנות
שהיא מציירת. כשמשווים את ה־ד־וקן
המצויר לפניה של הציירת
— קשה להתעלם מהדימיון. ה הבדל
היחידי, שגם מעיד אולי על
מה שכמוס בליבה פנימה, הוא צבע

״ג׳וק״ של יורם לוי
מלהקת־קצב אל העיפרון
והצגות, ומתקיימים קונצרטים, הר צאות
ומיצגים.
אולם הבדל משמעותי אחד יש
בין שני המוסיאונים — בעוד ש שלנו
ממוקם בלב סביבה אורבנית,
הרי למבקרי הלואיזינה ניתנת ה אפשרות
לשטוף את עיניהם במר אה
המקסים של מיצר־הים האופף
את המוסיאון, ולהנות מפסלים נה דרים
של ג׳אקומטי, ז׳אן אדם

קליין. פיסגת היצירות היא עבו דותיהם
המרהיבות של מיטב ה ציירים
הדנים, כמו אסגר יורן> .
ציוריו של האחרון קרובים מאוד
לגדול אומני המופשט האכספרסיו־ניסטי
האמריקאי, ווילס דה קו
נינג, שהוא ממשיכה של תנועת
הקוברה בארצות־הברית, ומה ש התפתח
ממנה.
לא הכמות קובעת. העבודות

גאולה כהן
שמינית במישפחה
השיער. הדמות בציוריה בהירת־שיער,
בעוד שגאולה שחורה ונא ווה.

הגיוק
ש ל וודם
יום אחד קם בחור צעיר, העוסק
בנגינה ומופיע עם להקותלקצב, ו מחליט
שזה לא זה• מה עושים?
עוברים לציור. כה סתם, ללא־ידע
או לימוד, הרגיש יורם לוי (המכו נה
ג׳וק, בשל היותו קטן־קומה),
שהוא חייב לצייר. ידו הרגישה
ודימיונו הפורה הוליכוהו לכיוון
סיגנון ציור דמיוני. ועשיר בסמ לים
ובתכנים. את תערוכתו הציג
באולם בית נעמ״ת, שבשכונת
בבלי בתל־אביב, ואם לא צפיתם
בה, חכו לתערוכתו הבאה. היא
תבוא ללא כל ספק!

ת^דואיזינה;,,.מוגיע!
״דיוקן״ תחריט של הציירת גאולה כהן
ניגוד בצבע השטרות

ד ח1ל^א( 3י 3
למוסיאון הלואיזינה הדני ול-

וטקס ארנם, על רקע ירוק־הטבע
וכחול מיצר־הים.
ביום חגיגות מלאות עשור ל-
מוסיאון התל־אביבי, נפתחה תע רוכת
מוסיאון לואיזינה לקהל ה־תל־אביבי.
הלואיזינה
אינו מוסיאון גדול-

המרשימות של האמנים הדנים,
שברובם אינם ידועים בארץ, הן
בבחינת תגלית, למי שלא זכה
לבקר בדנמרק ולחזות בהן שם.
יש רעננות רבה בנוף המוסיאלי
המוצג כעת בתל־אביב הודות ל שפע
האמנותי שהתווסף לה עם
תערוכה זו.
העולס הזה

1״1ר <111^ 1ו

תרועות ח א סווו ת
ו מני ר ה בישראל
נ מכרו תעל־י די

אם הוצא אי־פעם צו האוסר מכירת תרו פות
המכילות פנציטין. התשובה :״בימים
אלה יוצא צו.״ האיסור המקורי של מיש-
רד הבריאות יצא, כאמור, בנובמבר 80׳.
כמעט לפני חצי שנה.
על רקע זה מובנים דבריו של איסמא-
עיל תזיז, יר׳ר אגודת הרוקחים בירושלים
המזרחית :״הגדה המערבית היא המיז*
בלה של ישראל. כאשר אוסרים על שי ווק
תרופות בישראל, אין מוציאים צו
מקביל בגדה או שלוקח זמן רב מאוד
עד שצו כזה בכלל יוצא. אחת מן ה שתיים
— או שמטרת השילטונות לאפשר
לבתי־החרושת לחסל את המלאי שנותר
ברשותם, או שהמטרה היא לגרום נזק
בריאותי לתושבי הגדה. כדאי לשים־לב

חברות יו 11ר אויו ת
בשטחים המוחזקים

ל. האמ פו ל ה הגדולה רשום אסינזי־
/צין, באנגלית ובערבית. התכולה:
פניצילין. הייצרן: בית־חרושת טבע ב ירושלים.
על האמפולה הקטנה רשום ב אנגלית.בילבד
פאל פנסטו־פ. התכולה זהה.
הייצרן: פלסטיין מדילול קואורפריישן —
אלבירה (ליד רמאללה) .שתיהן תרופות
אנטי-ביוטיות חריפות. תוקף השימוש ב־אמפולה
הראשונה פג בנובמבר .1980ה שימוש
באמפולה השניה יפוג רק בינואר
. 1984 שתיהן מוצעות למכירה בגדה ה מערבית,
ובכמויות גדולות.

האוסר זאת, כאילו שווקה התרופה לסורי-
נאם או לאלסקה. וכי מדוע צרין־ מישרד־הבריאות
הישראלי להיות מוטרד בשל
יצוא סחורה ישראלית למדינה זרה ז רו צים
תושביה להשתמש בתרופה שעלולה
לפגוע בבריאותם — זו הבעיה שלהם,
או של שילטונות אותה מדינה.
אולם, כידוע לכל, אחראי מישרד־הברי־אות
הישראלי, מאז יוני , 1967 גם למתרחש
בתחומי הרפואה בגדה המערבית. אמנם
החוק הישרסאלי אינו שורר בגדה, אך
תחתיו באים צווי המושל הצבאי וסעיפי

שמי.״ קמחאווי, רוקח מאיזור בית־לחם,
קובע :״המצב בגדה הוא כמו במערב
הפרוע. כל אחד תופס כפי יכולתו. אפשר
למכור את הרעלים המסוכנים ביותר ואיש
לא יאמר לך מה לעשות. נציגו של הרוקח
הראשי בגדה, מגר׳ חזום מבקר אחת ל־חודשיים־שלושה
בבתי־המרקחת, אולם
זהו ביקור ידידותי יותר מאשר ביקור של
ביקורת. עובדה שאפילו אצלי מונחות
תרופות שתוקף השימוש בהן פג.״
כשמראים לרוקח חוזרים משוכפלים של
מישרד-הבריאות, שבהם נאסר באופן מוח לט
השיווק והשימוש בתרופות פיראמינאל,
קודפין, וורמיד, הוא מחייך. הוא מחייו גם
למראה חוזר האוסר מכירת מטרולן מט־רולן־אם,
אובונל ותרופות אחרות. בחוז רים•
מדגיש הרוקח המחוזי של מישרד־הבריאות,
מגר׳ א. כהן, כי יש להחזיר מייד
את המלאי המצוי בבתי*מרקחת לסוכני
המכירה.
קמחאווי יוצא לרגע מהחדר. בעודו נע דר
נכנסת אמד, המסייעת לו בניהול בית-
המרקחת. האם, כבת ,50 מנהלת ביד רמה
את מחסן התרופות הנמצא בירכתי בית-
המרקחת. היא אומרת :״אנחנו לגמרי
מבולבלים. לא יודעים לפי איזה חוק עלינו
לפעול. החוק הירדני חל רק בנושאים
מסויימים. בנושאים אחרים, שנוחים ליש ראלים,
מוציא המושל צווים משלו, ש לפעמים
נוגדים את החוק הירדני.״

לעובדה מעניינת. ברגע שנאסר על שיווק
תרופה, עולה באופן מפתיע הבונוס ש מקבלים
הרוקחים כדי לשווקה. לפעמים
מגיע הבונוס עד ל־ 100 אחוזים.״ קביעתו
של איסמעיל תזיז עשויה אמנם לקומם
ישראלים רבים, אך בתגובות המימשל ה צבאי
או מישרד־הבריאות אין דבר שיוכל
להפריכה. האם יכול קמ״ט (קצין מטה)
בריאות בגדה המערבית להוכיח, כי תרו פות
שנאסרו בישראל נאסרו ג~ם בתחומי
הגדה 1

״ ה מיזבל ה
של ישראל״

רוקח קמחאווי
גורפים רווחים —
התרופה אסורה לשימוש בישראל מזה
שנים. גם בגדה יודעים שהשימוש בה
אסור. אולם בגדה אין מי שיאסור. אין צו
מפורש המונע את שיווק הפניציליך
סטרפטמזיצין. מכיוון שיש דרישה, ובתי-
החרושת בגדה אינם מצליחים לייצר את
כל הכמות, מזמינים הרוקחים את התרופה
בבתי־חרושת ישראליים. אולם לאלה
אסור לייצר ולשווק תרופה שאינה רשומה
בפינקס התרופות במישרד־הבריאות.
מה עושים ז
בהערה קטנה, מתחת לרשימת המרכי בים
של התרופה הישראלית, כתוב :״מיוצר
עבור אי־בי־אי, סוכנות־שיווק בית-לחם״.
כך הפכה התרופה לכשרה. מעתה זוהי
בעייתם של הרוקחים והחולים בגדה ה מערבית,
שבה לא חלים חוקי מדינת־ישראל.
אפשר לרכוש את התרופה ול השתמש
בה, ואין צו של מישרד־הבריאות

החוק הירדני. תפקידם של קציו־המטה
לענייני בריאות במימשל הצבאי והרוקח
הראשי לדאוג לכך, שמה שאסור לשימהד
בעולם ובישראל ייאסר גם בגדה ה מערבית.
לכן חייב מישרד־הבריאות ב ישראל
לעדכן את נציגיו בגדה גם בתחום
רגיש זה.

״כמו במערג
הפרוע״
י /דרג׳ קמחאוויי :״הגשתי בקשה
לקצין המטה לענייני בריאות, לאשר
לי לפתוח סוכנות תרופות. איני רוצה
שיעשו לי בעיות, לכן אל תפרסם את
* שם בדוי :
מערכת.

השם האמיתי שמור ב

ינתיים חוזר ג׳ורג׳ אל החדר. הוא
יי נושא בזרועותיו מגירה עמוסה תרו פות.
מניח אותה בזהירות על השולחן ה נמוך,
עמום ספלי-קפה אותם הגישה אמו.
הוא מתחיל למיין את התרופות שבמגירה
לפי הסוגים.
״מה אמרת שאסור לשווק ז מטרולן?״
הוא שואל ושולף מתוך המגירה חבילה
המכילה כמה חפיסות של גלולות טטרודן.
״תרופות המכילות פניציטין? (נאסר ל שיווק
בנובמבר 80׳) הנה ערימה של ונקל
המכיל פניציטין.״
כמעט דבר לא הסר מתוך הרשימה
האסורה, הכתובה שחור על גבי לבן ב חוזר
מישרד־הבריאות.
ואולי אלה הן תרופות השוכבות במלאי
זמן רב, תרופות שד,רוקח לא הצליח ל״
שווקו ז קמחאווי יוצא שוב מן החדר
וחוזר עם תיק חשבוניות־מס. התרופות
נקנו אצל הסוכן בחודשים ינואר־מרס ה שנה.
חלק מהתרופות מיובא. הסוכן: חב רה
ישראלית — כצ״ט.
ומי מפקח על כך שהתרופה לא תעבור
ממחסני היבואן אל הרוקחים של המערב*
הפרוע בגדה המערבית ז קאמחאווי :״אני
יכול להזמין כל סחורה שמתחשק לי, בין
אם היא אסורה בישראל ובין אם לאו.״
כתב העולם הזה בדק במימשל הצבאי
• החוזרים המשוכפלים נושאים את התאריכים
171 :בינואר וה־ 2ביוני ,1980

רוקח תזיז
— ופוגעים בבריאות
אחד הרוקחים העלה את הנושא בשיחה
עם הרוקח הראשי, מגר׳ חזום. לדבריו
השיב חזום בהחלטיות :״הרופאים צרי כים
לדעת שאין לתת מירשם עם תרופה
האסורה לשיווק.״ אולם כיצד יידעו הרופ אים
כי התרופה אסורה אם לא פורסם צו
כלשהו האוסר את ייצורה ואת שיווקה ו
לאלוהי המימשל הפיתרונים.
נוח וקל להאשים ועדות בינלאומיות
הבאות לבדוק את מצב הבריאות בגדה
המערבית, הנתונה תחת שילטון ישראל,
בכך שהן אנטי־שמיות, פרו־פלסטיניות,
נתמכות על־ידי אש״ף וארצות ערב, ו מבקשות
להבאיש את ריחה של ישראל.
אך התנהגות המימשל הצבאי ושילטונות
הבריאות מעוררת תמיהות וסימני־שאלה.
שאלתו של איסמאעיל תזיז — ״האם אתה
חושב שעושים את זה בכוונה? — מחיי צגי
כראד !
בת תשובה רשמית.

1ל ״| 11111י 1 1 1ו 1 1|;} 171ך 11 דויד גוטליב (במרכז),
עם בנו יוסי (מימין)
11 * 1 11\ / 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 #1
ועם כלתו חנה. תשע שנים מאושרות למדי חלפו מאז הורשע

יוסי בגניבת רכב, אולם הבן הסתבך שוב עם החוק, וגרר עיסו
למערבולת הטראגית גם את אביו ואמו. את דויד
גוטליב תיארו מכריו כמי שהחיוך אינו מש מעל פניו.

דמות הידועה היטב למישטרה, שחוקריד.
אינם מצליחים — במשך תקופה ארוכה —
לתפוס אותו ״על חם״ .הם לא הצליחו
בכך גם הפעם.
בדירתו של יוסי גוטליב, ברחוב דרך
הניצחון — 150 סמוך לבית הוריו — מצאו
השוטרים 0.9גרם חשיש, שעל אחזקתו
נתן יוסי את הדין בבית-המישפט. בנוסף
לכך !נמצאה חגורה, שלושה זוגות מיכנ־סיים
ושק־שינה צבאי, ציוד החשוד כגנוב
מצה״ל. השוטרים החרימו גם מערכת
סטריאו מדגם בי־אנד־או ורדיו-טייפ מ תוצרת
סניו, בחשד כי זהו רכוש גנוב.
אנשי־החוק הבחינו גם בשטיח מגולגל
במירפסת הדירה, אך הוא לא עורר את
חשדם באותו יום.
היות ובתעודת־הזהות של יוסי עדיין
היתה רשומה כתובת המגורים של הוריו,
ערכו השוטרים חיפוש גם בביתם של רבקה
ודויד גוטליב. הבן הצעיר, ברוד, נחרד
בעת הביקור הבלתי־צפוי וזעק :״מי שנוגע
באבא שלי, אני חותל אותו!״ .רבקה
הרגיעה את בנה, והשוטרים הבינו באותו
מעמר שלפניהם צעיר מפגר.
בחיפוש נמצאו מערכת סטריאו, מכשיר
רדיו, טלוויזיה ציבעונית ומכשיר וידיאו.
בדירה נמצאו גם שני ג׳דיקנים מלאים
בנפט, שהשוטרים טענו כי הם גנובים
מצה״ל. שרשרת זהב של רבקה, שנמצאה
בארון הוחרמה — עם שאר הכבודה —
בטענה כי זהו רכוש גנוב. את השיחה עם
השוטרים ניהלה ריבקה גוטליב ,״כי דויד
לא היה מסוגל לדבר, הוא היה בהלם.״
בלשי היחידה המרכזית הודיעו לדויד
ולרבקה גוטליב כי הם עצורים ועומדים
להילקח לחקירה, יחד עם בנם, יוסי. דויד
ורבקה ביקשו לא להשאיר את בנם המפגר
לבדו, אד ללא הועיל. הבלשים רוקנו את
הנפט מהג׳ריקנים לתוך דליים פתוחים
שהושארו במיסדרון הדירה, ובעוד הארו חה
מתחממת על הכיריים, נלקחו השלושה
לחקירה ראשונה בתחנת״המישטרה הצפו נית
ברחוב דיזנגוף. בדיר גוטליב נשאר
לבדו בבית.
רבקה גוטליב שוחררה באותו ערב,
לאחר שמסרה הודאה, שבה ציינה היכן
נרכשו מוצרי-החשמל שברשותה ואילו
פריטים מתוכם קיבלה מבנה, יוסי. דויד
גוטליב ובנו נחקרו אף הם, אד ההסברים
שסיפקו לא הניחו את דעת החוקרים,
והשניים נשלחו לתא המעצר באבו־כביר.
החקירה הופקדה בידיו של מפקח שי

ביגול חשנו־ האשה
^ שכוע שעפר הסתיימה בבית ה*
מישפט פרשת גוטליב. אי-הנוחות
שהעיקה על דוברי מחוז תל־אביב —
שסירבו לענות על כל שאלה, לרבות
שאלות על דרך ניהול. החקירה ואופן
ביצוע המעצרים בה — דבקה גם בפרק ליטות
מחוז תל־אביב. הפיתרון היה אל גנטי
ומהיר: רבקה גוטליב ובנה יוסי
הודו באשמות שיוחסו להם, והפרקליטות
ביקשה להטיל עליהם עונש מרתיע בלבד.
״ניחתה על המישפחה טרגדיה,״ אמרה
הפרקליטה הצעירה רבקה !ניידק ,״בשלב
הטיעונים לעונש, ועל רבקה גוטליב הו סיפה,
כי זאת ״הסתבכה מפני שהיא אימו
של יוסי״ .שופט השלום, משה מץ, הסכים
עם הפרקליטה ועם הסניגור, עו״ד מנחם
רובינשטיין, והטיל על השניים עונשי מאסר
על־תנאי וקנסות נמוכים .״אני מעדיפה
לשכוח את התיק הזה מהר ככל האפשר,״
אמרה הפרקליטה לפני ימים אחדים. נראה
כי כל הצדים בפרשה סבורים, שלפחות
דויד גוטליב, בעלה של רבקה — שהיה
רק חשוד כשאחז באקדח — שילם מחיר
כבד מדי תוך כדי תהליך עשיית הצדק.
אילו לא נפתח תיק פלילי מיספר
,8953/80 היתר. יכולה מישפחתו של דויד
גוטליב לשמש כל במאי כאב־טיפום למעמד
הבינוני הישראלי: שלושה ילדים. שלושה
חדרים בדירה ביד־אליהו. סלון שהוגדל
על חשבון מירפסת, שנאטמה בחלונות
זכוכית צהבהבים. שלט-רחוק לטלוויזיה
על שולחן מכוסה מפה רקומה, עליו מש חקים
״רמי״ בערבי-שבת. אגרטלי קריסטל
ופיסלוני חרסינה בשידה גבוהה, ותמונות

שמן, שנקנו בדרך יפו תל־אביב, על קיר
מכוסה טפט פירחוני.
דויד גוטליב ( )55 נולד בפולין, וילדותו
עברה עליו בגטו ורשה. הוריו נשלחו
לתאי־הגזים, ואחיו היחיד נורה בידי חייל
גרמני, כשנתפס בגניבת פרוסת לחם. בגיל
13 ברח דויד גוטליב מהגטו ליערות, שם
הצטרף לפרטיזנים הפולנים. בסיום המיל-
חמה התגייס לצבא הפולני, ומאוחר יותר,
ב־ , 1947 החליט לעלות לישראל־ .אוניית
המעפילים נתפשה בידי הבריטים, וגוטליב
טעם, בפעם השנייה, את מרירותם של
גדרות־התיל ושומרים חמושים, במחנה
המעצר בקפריסין.
הוא היה צעיר, קטן־קומה ואנרגטי,
כשנזרק הישר מנמל־חיפה למילחמת ה עצמאות,
שבה נפצע קל ברגלו. דויד
התנדב לצבא־הקבע בסיום המילחמה, ו שירת
כמכונאי רכב. כשפגש בבית ידיד
ברמלה את אישתו לעתיד, רבקה (,)49
אף היא עולה חדשה ניצולת השואה,
השתחרר והחל עובד כנהג מערבל-בטון
בסולל־בונה. הוא הוכר, מאוחר יותר, בנכה
רדיפות הנאצים בשיעור של 50 אחוז.
את ליל-הכלולות בילו שני הפליטים
( )1951 בצריף דולף על גג בית בשדרות-
ואשינגטון, בגבול יפו־תל־אביב, ומאז היו
עסוקים ב,להגיע למשהו בחיים׳ .״דויד
עבד חמש שנים כמו משוגע, עד שהצלחנו
להגיע לדירה ולצאת מהחור ההוא,״ סיפרה
רבקה. כאשר התחילה הפרשה ,״הגיע״
דויד גוטליב למשכורת של 2500 שקל
לחודש.
רבקה ודויד עקרו לדירה ברחוב דרך
השלום ,94 ביציאה הדרומית מתל־אביב,

בבניין־דירות ארוך, שלו שלוש כניסות.
הם הפכו זוג פופולרי, בעיקר בגלל ״ידי
הזהב״ של דויד .״אצלנו בבלוק לא מזמי נים
אינסטלטור, חשמלאי, מסגר או מכו נאי,״
מספר שכנם, חנן יעקובוביץ ,״קור אים
לגוטליב והוא מתקן הכל, אפילו
באמצע הלילה.״
שם, בביתם החדש והממורק, נוכחו ה-
גוטליבים לדעת כי מזלם לא האיר להם
פנים במיוחד בכל הקשור לשלושת ילדי הם.
הבן הצעיר, ברוך 22 סובל מפיגור
שיכלי קשה. הוא ״חי על כדורים״ רבי-
עוצמה, שחלקם נועד למנוע את התקפי-
האלימות הפיתאומיים שלו. אחותו המבו גרת
יותר של ברוך ניתקה את קשריה
עם המישפחה, ובבית גוטליב אין מזכירים
אותה כמעט. האח הבכור, יוסי 28 אשר
הורשע לפני 9שנים על גניבת רכב, הוא
זה שהפך את מסלול חייהם של הגוטליבים
ל״פרשה״.
רכוש גנוב
ן* דם רביעי 7.5.80 באותו בוקר
ערכה המישטרה פשיטה על דירת
מגורים ברחוב פרנקפורטר שבצפון תל-
אביב. בחיפוש שנערך במקום נמצאה כמות
קטנה של חשיש, שבאחזקתו הודתה תיירת
שוודית, שהתגוררה באחד מחדרי הדירה.
כל הנוכחים במקום, וביניהם יוסי גוטליב,
נעצרו ונלקחו לבתיהם, שם ערכו השוט רים
חיפוש מדוקדק.
בדירה נעצר אדם נוסף, ערן ג׳רבי,

שימחי (אז — קצין במדור תישאול ב יחידה
המרכזית וכיום במישטרת רמת־השרון)
ובידי עוזרו הבכיר בתיק זה, רב-
סמל מוטי קובל. רבקה גוטליב מיהרה
לשכור את שירותיו של עורו־הדץ הפלילי
צבי לידסקי ,״כי שמעתי עליו הרבה ב עיתונים.״

שדות
כבדים / /
ד דם שישי 9.5.80 זה היה בוקר
שיגרתי למדי עבור שופט המעצרים
התורן, עמיקם פיאלקוב. הסרט הנע של
העצורים־חשודים זרם לפני דוכנו. עורכי-
דין, תובעים ושוטרים — אשר דקות ספו רות
קודם לכן החליפו הלצות על כוס
קפה במיזנון — התנצחו ביניהם על הארכה
או קיצור ימי מעצר של חשודים ולקוחות.
באולם, שבו ישב הקהל הרגיל של מציצים,
פרקליטים ותלמידים משתמטים, המתינה
רבקה גוטליב לדיון בעיניינם של בעלה
ובנה.
מפקח שימחי שי התעלם כמעט מעניין
החשיש, וטען בפני השופט :״הנ״ל נעצרו
הואיל ויש לי יסוד סביר להניח כי הנ״ל
עברו את העבירה המפורטת, והואיל ו מדובר
במיספר גדול של פריטים שיש
לאתר מקורם, הואיל וקיים חשד כי החשו דים
מנהלים רשת עניפה ומתוחכמת של
סחר ברכוש גנוב. אין החשודים מסתפקים
בקנייה מיקרית של רכוש רב-ערך, אלא
יודעים את גניבתו. לאחר מכן הם דואגים
לשווקו, לאחר ש,הכשירו׳ אותו על-ידי

בצבא הפולני

שירת דויד
גוטליב אחרי
מילחמת־העולס השנייה, שבה נלחם
הפולנים.
בשורות הפרטיזנים
בנאצים

בקפריסין

במחנה־המעצר, ישם נכלא אחרי גוטליב שאוניית נלכדת המעפילס הבריטים, למדינת בידי ישראל הגיע גוסליב היישר למילחמת העצמאות.

במירחמת העצמאות ל ל ^ י ^ ל

צע ברגלו במהלד הקרבות, אד מייד לאחר שוד הקרבות התנדב לצבא הקבע.
כאשר פגש בריבקה, אף היא ניצולת שואה, נשא אותה לאשה ועזב את הצבא.

זיוף תעודות אחריות. התופעה חמורה
ומסובכת ומיוחדת במינה. לחשודים מחסן
עם ציוד״חשמל גנוב, שיש לאתרו. לפיכך
הנני מבקש להוציא כנגד הנ״ל פקודת
מעצר למשך 15 יום.״
עורך־דין צבי לידסקי, שייצג את ה־גוטליבים
באותו דיון, סיפר כי לשולחיו
יש הסברים לחשדות ולמקורות הציוד
החשמלי שברשותם, שלטענתו אינו שונה
מציוד הנמצא כמעט בכל בית בישראל.
״כל הפריטים שנמצאו אין בהם כדי להח-

עים או חבריה. משום חשדות כבדים אלה
הם ייעצרו.״
דויד גוטליב ובנו הוחזרו לבית־המעצר
באבו״כביר .״החומר הסודי״ נגד דויד
גוטליב, שכיום יש לו משמעות מיוחדת
במינה, מצוי רק בתיקי המישטרה, ואולי
בזיכרונו של השופט פיאלקוב. דוברי
מישטרת תל-אביב סירבו לפרט מה היו
״החשדות הכבדים״ נגד דויד גוטליב.
יום ראשון 11.5.80 במיפעל הבטון
של סולל־בונר. לא הבינו מדוע נעדר

בבנו. יוסי נחקר מדי יום ביומו כחמש
שעות על־ידי שימחי וקובל, שהקדישו את
מלוא מירצם לחקירה זו.
מאוחר יותר טען דויד גוטליב, כי מעצרו
שימש רק כדי ליצור לחץ על בנו, יוסי,
כדי שיפליל את ערן ג׳רבי. גם לטיעון
זה סירבו דוברי המישטרה להתייחס ב נימוק
־״סוביודיצה״ ,אשר כפי שיסתבר
מאוחר יותר, היה נימוק מגוחך, בכל
הקשור לדויד גוטליב.
שישי 16.5.80 שיבעת ימי
יום

יום שני 19.5.80 דויד גוטליב
החל מתאושש מעט. הוא. החליט לרכוש
טלוויזיה חדשה, תחת זו שהוחרמה על־ידי
המישטרה ,״בשביל לשמח קצת את
ברוך.״ באותם ימים, ימי מעצרו האחרונים
של יוסי גוטליב, הופיעו שימחי וקובל
פעמים מיספר בבית הגוטליבים, כשאיתם
יוסי גוטליב. הביקורים נערכו תוך כדי
חקירתו של יוסי.
אחר־הצהרים הובא יוסי גוטליב על־ידי
החוקרים לבית הוריו. הטלוויזיה החדשה

שיד,״ טען הסניגור, וביקש לשחרר את
לקוחותיו לאלתר.
בשלב זה שלף מפקח שימחי את שפן
״המידע הסודי״ ,שאותו הציג בפני השופט.
השופט עמיקם פיאלקוב עיין בחומר ה חסוי,
והחליט להיענות לבקשת המישטרה.
הוא הורה לעצור את יוסי גוטליב ל־15
יום, ואת אביו, דויד, לשיבעה ימים.
דויד גוטליב האזין ברוב־קשב לדיברי
השופט, שקרא את הצו :״בשל הדברים
שנמצאו בחזקת החשודים לא הייתי מצווה
על מעצרם, אבל בא־כוח המישטרה הראה
לי חומר סודי, המטיל על השניים חשדות
כבדים מאוד־מאוד, שהם ראשי רשת פוש-

דויד גוטליב מהעבודה. זה לא קרה במשך
30 שנות עבודתו .״זה היה מאוד מוזר,״
מספר מיכאל וריאם, מנהל המיפעל ,״כי
הכרנו את דויד בתור נהג חרוץ. הוא
מחזיק אצלנו בשיא של 112 הובלות ב חודש,
תמיד עשה הכי הרבה שעות נוס פות,
ובכלל, עוד לא פגשתי נהג כל כך
מיקצועי ואחראי. רק אחרי כמה ימים
אישתו צילצלה והודיעה שהוא חולה, אבל
אני לא הייתי שקט.״ ׳
בתא-המעצר באבו-כביר, לאחר שהופרד
מבנו, טעם גוטליב בשלישית את מרירות
הסורגים. הוא כמעט ולא נחקר באותו
שבוע, משום שהחקירה התמקדה דווקא

מעצרו של דויד גוטליב הסתיימו.
כאשר חזר לביתו, שקע גוטליב במרה
שחורה .״הוא פשוט דעך לי מול העיניים,״
סיפרה אישתו .״הוא ישב כל הזמן בבית
ולא דיבר מילה, היה מבוהל לגמרי ובלילות
היה מתעורר בבכי.״
״את יודעת מה עבר עלי כבר בחיים,״
אמר דויד גוטליב לאישתו באחד הרגעים
שבהם יצא משתיקתו הארוכה ,״אבל הש פלה
כזו כמו שעברתי באבו-כביר אי-
יאפשר לתאר. אין השפלה גרועה יותר
מאשר להכניס בן אדם לאבו־כביר. אם
חלילה יקחו אותך לשם, אני לא יודע
מה אעשה.״

לא נעלמה מעיניהם של שימחי וקובל.
״מאיפה הטלוויזיה?״ התעניין שימחי.
״הנה, תבדוק,״ הגיש לו דויד גוטליב את
מיסמכי הקניה בידיים רועדות ,״הכל חוקי,
בחייך, עזוב אותנו.״ ״מסך 22 אינטש,״
הפגין שימחי מומחיות ,״יותר טוב ממה
שיש לי בבית.״
ביקור זה, כקודמיו, לווה בחיפוש. שימחי
וקובל התעניינו בעיקר בכל חפץ שבקצהו
מצוי תקע. הם לא מצאו, באף אחד מ החיפושים,
את האקדח, שאותו קיבל דויד
גוטליב מסולל־בונה ושהיה ברשותו כחוק.
הם לא הצליחו גם למצוא את מחסני-
(המשך בעמוד )74

המישטוה ווצרה את דויו גוסליב ואשתו3ד דדחוץ, דדבויהס,
על בנם העצור שיפריד את חברו ־ והאב התאבד במחאה

1י| 1ן ך שיו ת גוטליב כמכונאי רכב.
הוא הייה בעל חוש טכני
מעולה והתגבר על כל בעייה מכנית בקלות.

עם האשה

ועם בנו המפגר, ברוך, אותו נהג גוטליב לקחת
בכל הזדמנות במשאיתו לנסיעותיך. כאשר הגיע
לביתו ומצא שאשתו נעצרה שנית ובנו נעלם, עשה את תצעד הנואש

1 73 --

התאב דו ת
(המשך מעמוד )73
הסתר עמוסי־הסחורד, הגנובה של דויד
גוטליב.
כאשר הוגש כתב־האישום נגד הגוט-
ליבים, ב־ ,1.1.81 הם יוצגו על־ידי פרקליט
אחד, מנחם רובינשטיין. הנאשמים הם
יוסי גוטליב ואימו, רבקה גוטליב, המוא-
שמת בהחזקת נכסים החשודים כגנובים.
שמו של דויד גוטליב אינו מופיע בכתב-
האישום.
יום שלישי 20.5.80 המיפנה הזה
התחולל בערב חג השבועות. עבור
דויד גוטליב היה זה יום של חזרה לחיים
נורמליים. הוא שב למיפעל הבטון ול-
משאית, אך ביקש ממנהלו לסיים את
עבודתו מוקדם מהרגיל, כדי להיות עם
בני מישפחתו.
עבור בנו, יוסי 1 ,ה היה יום מעצר
שיגרתי. לקראת הצהרים נלקח לחקירה
ב״צפונית״ .שמחי וקובל החליטו להעניק
לעציר ביקור־בית, והשלושה עלו לניידת.
יוסי נלקח תחילה לדירתו, שם פגש את
אישתו ובתו התינוקת. בלש חד־עין הבחין
כי השטיח המגולגל אינו במקומו הרגיל.
חנה, אישתו של יוסי, אמרה כי נתנה
את השטיח לחמותה, וכמעט נעצרה בו
במקום אף היא. בני המישפחה ושכנים

1 1 7 1 1דויד וריבקה גוטליב בטכס
יייי •י נישואיהם ב־ .1951 את שלושים
השנים הבאות הקדישו הגוטליבים כדי
״להגיע למשהו בחיים״ ולעזור לילדים.
זועמים הצליחו לשכנע את הבלשים לא
לעצרה. כשהסבירו לשוטרים שהיא ב שמירת
הריון.
צוות־החקירה נע במהירות לערוך חיפוש
בביתו של דויד גוטליב. השטיח, מסוג
כרמל, אמנם נמצא שם. בדירה היו רבקה
וברוך גוטליב. שימחי התעניין גם בקס טות
של מכשיר הוידיאו, שנתפס שבועיים
קודם לכן, בחיפוש הראשון שנערך בדירה.
לאחר חקירה קצרה החליט מפקח שימחי
לעצור את רבקה גוטליב.
בטופס ״החלטה בדבר כליאת בני אדם״
ציין מפקח שימחי :״נראה לי כי קיים
יסוד סביר כי החשודה ביצעה עבירה
כדלקמן: קבלת רכוש שהושג בדרכי פשע
+העלמת ראיות ...המעצר דרוש והכרחי
להשלמת החקירה מהטעמים הבאים: סיום
החקירה ואיתור רכוש נוסף״.
גם הפעם לא עזרו תחנוניה של רבקה
גוטליב, שאין להשאיר את בנה המפגר
לבדו .״אמרתי להם שיחכו חמש דקות
עד שבעלי יחזור, אבל הם לא הסכימו.״
רבקה הצטרפה אל בנה בניידת. ברוך
נשאר בבית .״פחדתי להישאר לבד בבית,
והלכתי לחבר שלי,״ סיפר ברוך בתמימות
מביכה־משהו, שהיא ה״סימן״ החיצוני ה יחידי
כמעט לפיגורו השיכלי.
בניידת, שהתחילה בנסיעה לכיוון תחנת־המישטרה,
מצא שימחי לנכון להתלוצץ.
הוא הצביע על רב־סמל קובל ואמר :״מה
את עושה טרגדיה מהבן המפגר שלך ז תראי
את קובל, הוא יותר מפגר מהבן שלך.״
רבקה גוטליב היתה על סף היסטריה,

והחלה מפשפשת בארנקה כדי להוציא את
התעודות הרפואיות, המעידות על מצבו
של ברוך.
הניידת הגיעה לצומת דרך־הניצחון ו־דרך־השלום.
מבעד לחלון הניידת הבחינו
האם וסנה בדויד גוטליב, שהיה בדרכו
הביתה לאחר יום עבודתו .״ביקשתי לעצור
לרגע ...להגיד לו ...שלא ידאג ...רציתי
להגיד לו מה לעשות עם הילד ...אבל
שימחי לא נתן. הוא צעק עלי שאני עצורה
ושאסתום את הפה.״ האור הירוק הופיע
ברמזור והניידת החלה נוסעת.
באותו זמן כבר היה דויד גוטליב בבית
כלתו, אליה חלד מיד כשנוכח לדעת שאין
איש בביתו. שם נודע לו כי אישתו נעצרה.
הוא צילצל פעמים מיספר לעורך־הדין
לידסקי, אך לא הצליח לאתרו. דויד גוט-
ליב חזר לביתו.
הבית היה ריק. בנו המפגר נעלם. סנו
הבכור היה עצור. אישתו נעצרה. גוטליב
ניגש לארון. הוא אחז באקדח, קירב את
הקנה לרקתו ולחץ על ההדק. בתעודת
הפטירה לא נרשמה סיבת המוות.

מעצר
לא חו קי
ך* טרגדיה של מישפחת גוטליב,״
/ /י 1טוען המישפטן מנחם רובינשטיין,
״היא דוגמה קיצונית לכך, שעל המישטרה
להפעיל שיקול־דעת בהחלטות מעצר. זכות
המעצר היא נשק בעל כוח אדיר, ושימוש
לא זהיר בו עלול לגרום אסונות.״
לפני שבועות אחדים התפרסמו נתוני
בית־מישפט השלום בתל־אביב על מיספר
המעצרים בשנת .1980 בבית־מישפט זה,
המטפל בכמחצית מתיקי המעצרים במדי נה,
נידונו בשנה שעברה כששת אלפים
תיקי־מעצר .״זהו מיספר מגוחך,״ טענו
עורכי־דין פליליים, שנתמכו על־ידי קציני
מישטרה ופקיד בכיר בבית־המישפט ,״זוהי
ספירה של המיקרים המגיעים לבית־המיש־פט.
היא אינה כוללת את אה שנעצרו
ושוחררו לאחר חקירה במישטרה, ואת
אלה שנשלחו לאבו־כביר ולא הובאו בפני
שופט לצורך הארכת המעצר. הספירה
.אינה כוללת מעצרים של זונות, של
,בדוקאים׳ וסתם כאלה שנעצרים כדי ליצור
לחץ על מישהו, וכאלה שנעצרו מתוך
כוונת ענישה פרטית של שוטר״.
כאילו כדי לאשר דברים אלה, הודיע
סגן-ניצב יעקב כהן, מפקד בית־המעצר
באבו־כביר, כי בשנת 1980 היו כלואים
כ* 20 אלף עצירים בבית־המעצר, שבו
״יושבים״ באופן קבע אסירים שפוטים
במחיצה אחת עם חשודים. השוואת נתו נים
אלה בלבד מראה, כי רק אחד מתוך
ארבעה עצורים־חשודים מובא בפני שופט
לצורך דיון בהארכת מעצרו או בשיחרורו.
השאר משתחררים — בערבות או בלעדיה
— מבלי שלרשות השופטת ניתנה הזדמ נות
לבחון את תהליך מעצרם. בסטטיס טיקה
הזו כלל לא מופיעים נתונים על
מיספרם של אלה הנעצרים על־ידי המיש-
טרה, אך אינם מובאים לבית־המעצר או
לבית־המישפט, אלא משתחררים כבר ב-
תחנת־המישטרה.
יחד עם ההצעה לאיסור פירסום שמות
חשודים, עם הגילויים והחשדות בפרשיות
מעצרים ופיברוק ראיות הנחשפות לאח רונה,
פרשיות השוחד שבהן מעורבים
פקידים בכירים בבית-המישפט ושוטרים
המטפלים בעצורים — כל אלה הביאו
מישפטנים רבים לכלל מסקנה. כי יש צורך
דחוף לבחון מחדש את הליכי המעצר
הנקוטים בידי מישטרת ישראל. האם ה-
פיתרון לבעיה עשוי להיות חיוב המישטרה
להביא כל עצור בפני שופט, בכל מיקרה?
מישפטנים סבורים כי הדבר אינו מעשי,
בשל העומס העצום שיישום הצעה כזו
יטיל על בתי־המישפט. הם סבורים, לעומת
זאת, כי הגיע הזמן לשקול ברצינות נקי טת
צעדים, או הקמת מנגנון — בסמכות
בית־המישפט בלבד — שיבטיח יתר-פיקוח
על אופן המעצרים ושיקולי המישטרה ב נושא
רגיש זה.
בני מישפחת גוטליב, מכל מקום, משוכ נעים
כי הסיבה להתאבדותו של דויד
גוטליב היתה, בעיקר, המעצר השני של
רבקה גוטליב, הדרך שבה בוצע, וידיעת
המצפה לאישתו בבית־המעצר. אגב, סעיף
האישום ( )413 נגד רבקה גוטליב — החזקת
רכוש החשוד כגנוב — הוא סעיף, אשר
לדברי עורכי־דין פליליים ולפי הודאת
דובר המישטרה, שקיימת לגביו הנחייה
שאין עוצרים את החשוד, בעיקר אם אין
לו — כמו במיקרה של רבקה גוטליב —
משה ליכטמז י
עבר פלילי.

יל א אדלה, זו בחורה!״ אמר ב התפעלות
איש הקלוויזיה מאיר

שליו .״אני פשוט לא מאמין שאת משת לטת
על הכלי העצום הזה.״ שרה בניטה
חייכה לעברו בהבנה. איש לא מאמין
שהנערה השברירית מצליחה לנהוג בכוחות
עצמה אופנוע גדול ומסורבל מדגם הונדה.
״את מוכרחה להרכיב אותי,״ המשיך
שליו. סניטה הסיעה אותו על המושב
האחורי אל מחוץ לאולפן הטלוויזיה שבו
צולמה באותו ערב תוכנית הבידור שעה
טובה עם מני פאר. אחרי הסיבוב הקצר
עם שרה ירד שליו מהאופנוע, שלף פתק
עליו רשומים מיספרי הטלפון שלו בבית
ובעבודה, והודיע חגיגית :״שרה, ברגע
שאת מגיעה לירושלים אני רוצה סיבוב
נוסף. אם אשתי תענה לטלפון אל תדאגי,
זה בסדר.״

לחוש העוצמה
והחופ ש
( ¥¥רה הופיעה בתוכניתו של מני פאר
רק כמה דקות, ומאז אינה יודעת
מנוהה. היא עוברת ברחוב והכל מצביעים
לעברה. יש אף כאלה הבאים ומבקשים
חתימה .״אני ממש נדהמת ממה שמסוגלת
הטלוויזיה לעשות,״ אומרת שרה ,״אתמול
הייתי סתם בחורה אנונימית, והיום כל

1ן שרה בגיל חמש, בחב־
^ ^ 11/י * י י רת אחותה הגדולה על
החוף בנהרית, שבה עברה על״ה ילדותה,

לגברים הרואים חתה עוברת ביעף באופנוע ו;יא 1ו איו1
בחפרתק! י ו 1נועזת, אך היא חודגת עד ביו ז וי ל די!1

הארץ מצביעה לעברי כאילו שהייתי כוכ בת.״
שרה
בניטה בת דד 26 היא בודמזקד
נים, הצעירה מבין עשרת הצאצאים של
מישפחת בניטה מנהריה. בילדותה היתד.
צופה בקינאה באחיה הגדולים חובבי ה אופנועים
.״למעשה צמחתי בין האופנועים
שאחי רכבו עליהם, טיילו איתם בכל הארץ
וטיפלו בהם כבילדים קטנים. האהבה ה עצומה
הזו הצמיחה בי את השאיפה לרכוש
אופנוע, ברגע שהדבר יעלה בידי.״
עם ההחלטה הנחושה בליבה הגיעה שרה
לתל-אביב. עבדה בבקרים כפקידה, אחר-
הצהריים כמזכירה, ובערבים כמלצרית.
אחרי שנה של עבודה רצופה קנתה את
האופנוע.
״בשבת הראשונה אחרי שרכשתי אותו,
מיהרתי לבית הורי בנהריה. לא סיפרתי
למישפחתי דבר, ואכן, הצלחתי להפתיעם.
הסתבר לי כי הם היו מודעים לאהבה

שפיתחתי לאופנועים, אך לא האמינו שהיא
טבועה בי כה עמוק.״

בית ח ס
ובעל או ה ג
^ מים אחדים אחרי ששבה מבית
הוריה לתל־אביב, נגנב אופגועה. עול מה
חשך עליה. שנים של תיקוות, חיסכון
ועבודה קשה ירדו לטימיון. שלושה חוד שים
התרוצצה שרה על מנת לגלות את
האופנוע, אך לבסוף התייאשה. והנה, בוקר
אחד צילצל הטלפון, ובעל מוסך הודיע
לה כי האופנוע נמצא בידי המישטרה
בנתניה. שרה קיבלה את האופנוע כשהוא
חלוד, מפורק וחסר ערך. היא החלה שוב
לאסוף כספים על מנת לתקן אותו .״היה
עלי להשקיע בו למעלה ממחצית ערכו,״
היא מספרת. אך למרות זאת אין לה

גונבים אותו מאופנוע אחר. זה אינו יכול
להשיג את החלק הגנוב וגונב גם הוא,
וחוזר חלילה. תופעת הגניבות מאופנועים,
דבר שכמעט לא היה לפני כן, הפך לתופעה
שכיחה. אנשים אינם יכולים לקנות חלקים
חדשים בשל איסור היבוא. קיימת גם סכנה
בטיחותית שאופנועים רבים הנמצאים על
הכבישים אינם תקינים, רק ביגלל מגיפת
הגניבות.״
שרה מודה שהאופנוע הופך אותה לפו פולארית
בכל מקום. כשהיא מגיעה ל מסיבות,
גברים רבים מצטופפים סביבה
ומחפשים את קירבתה .״הם לא מבינים
שהאופנוע הוא פשוט כלי-תחבורה,״ היא
אומרת .״לפני שאנשים מכירים אותי הם
בונים סביבי הילה של הרפתקנית ושל
בחורה מיוחדת ויוצאת־דופן, בעוד שאני
סתם בחורה פשוטה ובינונית - ,שמבקשת
להשיג בית חם ובעל אוהב, וללדת שלושה
ילדים. צר לי לאכזב את מי שמחפש בי

הרפתקנית בם

הילה של הרפתקנית, אך אני בחורה
פשוטה שרוצה להתחתן,״ אומרת שרה.

כבישים. כשהיא דוהרת על האופנוע היא
שומעת ליד כל רמזור הערה מחמיאה.
פרחים נזרקים לעברה, וגם פתקים עם
מיספרי טלפון. שרה מתעלמת מכל אלה,
ומעידה על עצמה :״אני ביישנית ואיני
נענית להערות השונות. אני יודעת ש תשומת
הלב ישל הגברים מופנית אל בחורה
שהם מציירים בדמיונם ואל האופנוע, אך
לא אלי כפי שאני באמת.״
לשרה אין עתה חבר קבוע. היא מאמינה
שבקרוב תפגוש את בחיר־ליבד. ויחד יבנו
בית חם, שבו תישמע המולת ילדים כמו
בבית הוריה. שלוש שנים רוכבת שרה על
האופנוע. בימים אלה היא עומדת למכור
אותו ולרכוש לעצמה מכונית .״אני כבר
ילדה גדולה שרוצה ללכת בערב מסיבה
עם שימלה אלגנטית ובנעלי עקב,״׳ מודה
שרה בגילוי-לב .״בחורף איני רוצה להרטב
ואיני רוצה להיות מוטרדת בדרכים. אך
למרות כל המיגבלות, היו אלד, שנים יפות
עם שני גלגלים, הרבה חוויות והרבה
הנאה.״

חצי מיליון

מחיר האופנוע של שרה אמור היה
להסתכם ב־ 200 אלף ל״י. אולם בשל
חוק איסור היבוא, עלה ערכו לחצי מיליון ל״י. אני מבינה

את גונבי האופנועים,״ היא אומרת ,״העוצמה שבאופנוע גורמת
להתמכרות אליו. המכורים לאופנועים הם בדרך כלל
צעירים אשר לגביהם רכישת אופנוע הפכה בלתי אפשרית.״

טינה כלפי גונבי האופנועים .״אני מבינה
את המניעים שלהם. לרכב על אופנוע, לחוש
את העוצמה והחופש — זו פשוט התמכ רות.״
גניבת
אופנועים או חלקים מהם
הינד. דבר כה נפוץ עד שהפך בשנה
האחרונה למגיפה. לדברי שרה אשמה בכך
מדיניות הממשלה .״בשנה האחרונה יצא
חוק האוסר יבוא אישי של אופנועים,״
מסבירה שרה .״לארץ מותר לייבא רק

את מה שאין בי. אין לי כל רצון׳ לשחק
את המישחק שמצפים ממני שאשחק.״

ה דג ה חוויות;
הדבה הג אה
ד ר ־ יו מ ה של שרה מתחיל ב־ 8ב-
״ י בוקר. היא מתייצבת במרפאת השיניים
שבד. היא עובדת כמזכירה רפואית. שנים

..האופנוע נתן לי הילה שד הרפתקנית
ושל בחווה מיוחדת ויוצאת־דופן אבל
אני סתם בחווה פשוטה,״ אומות שו ה

כאופנוענית.

שרה בת ,23 התחילה
את הקאריירה שלה
עו אז היה זה חלום.

אופנועים שליצרניהם יש סוכנים בארץ.
מיספר רב של אופנועים שאין להם סוכ נויות
בארץ יובא לפני קבלת החוק. מחירי
האופנועים הרקיעו שחקים ומחירו של
אופנוע יקר משתווה היום למחירה של
מכונית פאר חדשה. לדוגמה: אופנוע כמו
שלי עולה היום חצי מיליון לירות ויותר,
ומחירו עלה הרבה יותר מעליית המדד.
בעלי אופנועים שחסר להם חלק, פשוט

רבות חלמה להיות רופאה, אך התנאים
הכלכליים בבית מנעו זאת ממנה.
״אין לי אפשרות לפנות אל הורי ולבקש
שיתמכו בי במשך שבע שנות לימודים.
הם חינכו עשרה ילדים ונתנו לנו הרבה
אהבה. אך לימודים אקדמים הם בגדר
חלום. אני מאמינה שבעוד זמן לא רב
אחסוך די כסף כדי שאוכל ללמוד.״
בינתיים נהנית שרה להיות כוכבת ה-

הפוחלצים

תעוד ת בגרות ל שירה
אגד ה ושמה בני מדשוק

חדרים בנוף הספרותי העגום למדי, שבו מת בלטים
כתבי עת כפרוזה בפירסום יצירות
בפרוזה, וסימן קריאה בפירסום דברי בי קורת׳
שירה ומעט פרוזה, היה צורך
בכתב־עת שעיקר התמחותו תהיה בפיר-
סום יצירות־שירה בעלות איכות וייחוד.
החודש ראה אור כתב־עת לשירה בשם
חדרים, בעריכת הלית ישורץ * .חדרים
כשמו כן הוא. כתב־עת מרגש, שמעורר
חרדת־קודש כבר באופן עיצובו, עריכתו
הפנימית ומיבחר החומר שבו, המייצג
את העידית שבכל זרמי השירה הנוצרים
כיום בארץ. הלית ישורון קבעה מיסגרת
מאוד מאופקת, מאוד תרבותית. כל משו רר
בחדר שלו, כל שירה בעולם שלה.
חדרים אינו קבוצה של משוררים שהת־אחדה
על מצע של אידיאולוגיה שירית
כלשהי. זהו מיבחר מעולה, המייצג את
המתרחש בהווה בשירה הישראלית.
חדרים נפתח בשיר הזיקנה של יוכבד
כת־ מרים המנוחה. שיר של עדנה מי לולית
על ההזדקנות, כפי שזו נראתה
לבת־מריט, הכותבת :״כין שיפחה אחת
לזו /הבאה כבין הקיר לביו /התמונה
התלויה עליו בנוסף לשיר מובאים
קטעים של בת־מרים תחת הכותרת ״מתוך
מעטפות״ ; פרוזה שבה מדברת בת מרים
על זוזיק בנה. היא כותבת:
* חדרים — כתב־עת לשירה, בעריכח
חלית י שורון; חוברת מס׳ , 1אביב ; 1980
בהוצאת גלריה גורדון; 120 עמודים
(כריכה רכה).

״אהיה נא אבק מעקבות רגליו של בני

שירו של המשורר נתן ז! /בית בודז־ברוק,
נפתח ב״והזקז שלח את ראשו כעד
החלון /לראות מה נפל והבתולה הטיבה
את השבים שעל ראשה שיר שני של
זך הוא כמוסכם, שבו הוא משורר את
הנוסחה המזכירה את שירי נעוריו :״ואת
עוד תראי איד נהיה צעירים כפוף...״
ועוד שיר נוסף, בעקבות המשוררת הגר־מניה
שמתה בירושלים, אדזה לפקד״
שילד, שטיח מוות, אותו פותח זך ב־
״זו נפשי את גסשד אוהבת /ארוגה עמד
בשטיח מוות זך במיטבו.
למרות שאיני נמנה על מעריציו השו טים
של אבות ישורון, הרי שמחזור
שיריו המתפרסם בכתב העת שאותו עו רכת
בתו, הלית, שירים מן הנייר, מנוסח
כיד דימוייו הלשוניים המיוחדים של
ישורון :״כשציפור עוזבת את האנטנה/ ,
אנטנה זערורה מזדעזעת / .אד הזעזוע /
עוכר מרכיב השובבות השירית של
ישורון אינו נפקד ממחזור זה, בתיאו רים
כמו :״ועשיתי הביטה בשמן על
מחבת בחיפזון ונישמט המזלג ועשה
שפריץ על המפנסיים אין ספק שאבות
ישורון מצליח ליצור בשירים אלה נוסחה
שירית, שהמשורר אי.אי. קאמינגס
הביא לשירה האמריקאית :״כיום קבורת
נחום גוטמן / ,בבית הקבורות טרומי
פלדור ...בכל אלה הייתי אריה כמאו־רתו
/ ,כ,דאדא׳ כלבתה של הלית, בכל
ציפורניה ורגליה / ,בפינת בית עולם

היוקרתי
מחזור שירים מפתיע הוא זה של
דליה שלח, שכותרת השיר הראשון בו

כ 1ש ד הרזנו־ציה של
חייו ומותו של א ב שלו ם תם

היא ״בדידות היא בגד שימושי כאוד /
לכל העונות, הימים והשנים שיר אחר
של שלח הוא הים שהכזיב, לזכר יצחק
גלעדי מאפיקים, שם היא כותבת, בין
השאר :״ולא היה להם סוס לבן /כי
לקח אותו העבד לפאמרה״ ומביאה השקה
שירית מעניינת בין אגדה מזרחית ידו עה
למוות של חייל ישראלי ואפילו
כיאליק. לא ידע את /הזעקה הקטנה
הזאת /של חייל אחד /שרק הדיסקית
השחורה /הקרה /אומרת עליו כי /
הוא כחול־עיניים /ושקט, שקט, שקט —״.

* בנם של יוכבד בת־מרים וחיים
הזז, נפל בקרב על הר הצופים ב־.1948

מלתעות

עמיחי, כאורציון כרתנא, יעקוב
כסר, אשר רייך, ושאר לבלרי השי
אורציון,
בסר, ריין וכל השאר
דור דינזואורים הולך, דור דינוזאורים בא ואגודת הסופרים על מכונה ניצבת,
ולא נודע כי בא סופר כלשהו אל קירבה. תחושה זו עולה למראה התוצאות של
מהפכת־החצר, אותה ערכו עסקני הספרות בני דור הביניים, שהדיח את עסקני הספרות
מהדור הקשיש.
ועידת אגודת הסופרים העבריים שהת כנסה
בחול־המדעד פסח, בלטה בהיעדרם
של כל סופרי המדרגה הראשונה בספ רות
העברית: ם .יזהר, פינחס שדה,

נתן זך, חיים גורי, יהושע קנז,
דליה רכיקוביץ, מאיר ויזלטיר,
יונה וולך, יצחק כן־נר, עמום עוז,
א.ב. יהושע, עמוס קינן ועוד רבים
ומוכשרים.
הוועידה בלטה בדמויות שוליות של
היצירה הספרותית בארץ, אך מרכזיות
בעסקנות הספרותית, כהילל ברזל,

אודציון כרתנא, הילל וייס, יעקוב
בהט, אברהם הדס, שמאי גולנד,
יהודה פרידלנדר, יעקוב בסד, אשר
רייך ואחרים, שניהלו במשך הוועידה
מערכת של קואליציות מכרך לכרך, כדי
לבחור עצמם לוועד אגודת הסופרים.
מכיוון שמוועידה זו לא יבוא מרפא
לספרות העברית, שניתקה עצמה מזה
קרוב לעשר שנים ממוסד גמלוני זה, המ פרנס
את עסקונת הספרות העברית, הרי
עסקן רייך
שאיש מהנוכחים בוועידה עצובה ומדכאת
מישחק הכיסאות של העסקונה
זו לא גילה עניין בשיפור מצבו של
הסופר העברי. שכן המשתתפים בוועידה
דואגים למצבם הם, לרווחתם המענקית, ולא לטובת הספרות העברית, שסופריה
מעדיפים להתרחק ת״ק פרנסה מבית טשרניחובסקי.
בעוד שנתיים תיערך ועידה נוספת, והעסקונה תחליף כיסאות. רייך יירש את
כיסאו של אורציון, ואורציון את כורסתו של בסר, בסר את ספתו של רייך. ולעסקנים
תהא שימחה גדולה.

אפיינות את מעבדות השירה שלו בשנים
האחרונות, מחזור אותו מסיים אבידן
ב״ואז הספיק שמימית לי את החתד/ ,
שמתוכו שלף אותר שמימית — ואדמה
אדומה ואיומית״ .בעקבות אבידן מביא
שימעץ צמרת את ריר הדם שיקפא
תחת אילפס הגומי — שיר רחב, אך
לא מעמיק.
קטע מרתק הוא מרחוק ציפור, טכסט
מאת סמואל בקט ׳,המלווה בתחריטים
של אביגדור אריכא, שליוו את הטכסט
המקורי ב־ . 1973 שיר יוצא-דופן, המזכיר
את שירת מאיר ויזלטיר במיטבה, הוא
מונולוג של דאדא החתול של ויזלטיר:
״גם חתול עלם תם ונדיב הייתי, זמן
מה וזלנתי חתולה בפינה על גג הכית
והתחלקתי עמה במזוני שירו הנהדר
של המשורר מישל חדאד, איש נצרת,
נמלים וכנפיים להן מובא במלואו. ובעק בותיו
רשימה של עזה צבי על פגישתה
עם שיריו של חדאד. שלושה שירי אהבה
עם שתי הקדשות מביא המשורר ייטראל
הר, ובאחד מהם הוא כותב שורות יפות
כמו :״מה בצע כי נירדוף בצע /בצע /
לחם חוקנו /פת במלח /תנה לנו
היום /מים בנדטורה.״
לחומר המפורט עד הלום מצטרפים זכ־רונות
מרגשים של אבות ישורון מימי
יחדיו ו״ 10 שירים של ואלאס סטי
וונס, מתורגמים ומועדים בידי טובה
רוזן־מוקד. שירים של יוסף יחזקאל,
רחל דאנה וגכריאלה אלישע. החו ברת
ננעלת בקטע נעורי השירה בארץ
לא זרועה, ובו ראיון שנערך עם המשו ררת
אסתר דאב, בליווי תמונות —
קטע מאלף החושף מעט מעולמה של
המשוררת הפתח־תיקוואית•
כתב־העת חדרים הוא בבחינת תעודת
בגרות תרבותית. תעודת בגרות לשירה
העברית, שניתן להביא מתוכה חומר מר תק
שיש בכוחו לאכלס כתב־עת בן 120
עמודים איכותיים, בלא תלי תלים של
שירה סינתטית נוסח אפיגוני יהודה

— י -י ^ 68י

עודפת ישורץ
תעודת בגרות תרבותית
אמת שירית פשוטה, שיש בכוחה להכות
ביושר שבה, קיימת בשירו הקצר של
יונה כן־יהודה, המכונה ״יבי״ ,ארץ
ישראל :״מנישמת אמי יצאתי ושמי יו נה
/ידעתי הגופים שהורישו במתת
יסורים /אלה שקדחו מחזוגך וכאבו אותן־
בגוף ובנפש /ארצי! שיבה אין באה בתי...״
המחזור
של ארתור רמכו הוא שירה
צרופה. המחזור נפתח ב״על גל שחור
רוגע, בו נמים כוכבים אחרי רמבו,
כראוי לכתב־עת לשירה, מצוי מחזור
שירים של יזהר דגן, שעולמו.השירי
הוא :״יצאתי אל המרעה -הטבעי המנוקד
לי בפתיתי שלג אדום של כלניות לר אות
/את טליי געגועי כפעם האחרונה
ושם בואדי ליד המזבלה /שרפתי את
מעי בנוזל ׳טהור לבן חריף עוד פעם
אהת אחרונה /ועשיתי בהם מה שע שיתי...״
בחדרים
יש חדר למשוררת המסורתית
מירושלים זדדה, שכותב שורות אלד,
אינו נרגש לא מהכניסה אליו ולא מהיצי אה
מתוכו. פרק מאלף בשירה מגיע
ב״חדר״ הבא, פרק שכותרתו היא מהערז*
תיו של פרנץ רוזנצוויג לשירי יהודה
הלוי. רוזנצוויג, מחבר כוכב הגאולה, מביא
את אחד מהפירושים השיריים המזהירים
לשירת ריה״ל בתירגום טוב של יצחק
שנהר. דויד אכידן מביא אחת־עשרה
סונטות סנוטות, מדוגמות ופעילות, המ

שתקעו בשנים האחרונות יתד בהיכל
השירה העברית (ראה: מלתעות) .חדרים
הוא תעודת כבוד לשירה העברית ולעד
רכת הלית ישורון. התיקווה היא שכתב־עת
זה יכנס לסדר הופעה •קבוע וישמור
על איכותו ורמתו.

תיעוד

הפולים רוק
בשנים האחרונות התמחה שלמה שבא
בחיבור מונוגרפיות יוצאות־דופן, המצ טברות
לגלריה רבת היקף של תולדות
הארץ הזאת. פרק חדש בגלריה, הוא
הספר בני רץ — חייו וקורותיו של
בנימין מרשק * ,מי שנודע ברבים כפו־ליסרוק
של הפלמ״ח.
הספק מונוגרפיה ספק ביוגרפיה של ״י
שבא חושפת את דמותו המורכבת, ויחד •י
עם זאת החד־מימדית, של האיש שהיה
לאגדה עוד בחייו, האיש שדויד בן־
גוריון אמר עליו פעם :״תנו לי אלף
בני ואני בונה את דאת .״
תפקידו הציבורי הראשון של מרשק
בארץ, בשלהי , 1934 היה כאחראי על
קליטת עולים בקיבוץ המאוחד. עד מהרה
הופכת עסקנותו למנוע המפעיל תנועה
* שלמה שבא — בני רץ — חייו
וקורותיו של בנימין מרשק! הוצאת הקיבוץ
המאוחד ; 356 עמודים (כריכה רכה).

שלימה, עשרות אנשים בנקודות־מפתח,
באמצעים בלתי־מקובלים. שבא :״כל
מי •משמע את כני נואם מציין את כיש־דון
הדיכור הגדול שלו. הוא היה אורטור,
דכר עממי, המשלב סיפור מעשה ופילו סופיה
ותוכחה ודברי מוסר ותביעות גם
יחד.״ בראיון שהעניק מרשק לעיתונאי,
סיפר כיצד ׳התגייס לפלמ״זז :״עסקתי
בני גייס וגייס
בגיוס. אמרו עלי :
וגייס — עד שגייס את עצמו.״ סיפור
על מרשק המגייס :״מנהל גימנסיה: אהד
ניפה לגרש את המגייסים האלמונים,
קרא לשרת וציווה לסלקם. השרת התימני
הסתכל על בני ועל ז׳ק ואמר, :אני
לא יכול, הם מדברים לשם שטים
עם התפתחותו והתחזקותו של דיפלמ״ח
הפך בני אחת הדמויות המרכזיות והמיו חדות
שלו. אחת האגדות האמיתיות של
בני מרשק, מספרת על הולדת בנו, כאשר
היה בקורס גדמים בג׳וערה, תחת פיקודו

במילחמת השיחרור היה בני מרשק פו־ליטרוק
וקצין המרגמות בגדוד ״הפור צים״
.כאשר מאנשי הפלוגה של אורי
כנארי נותרו רק כעשרים איש, הם
ביקשו חופשה. מפקדם יוספלה טכנ־קין
לא הצליח לשכנעם. בעדותו מספר
טבגקין :״אני הסברתי לאנשים את חוסר
הברירה, את ההכרח לחמשיר במילחמה.
בגי בכלל לא דיבר על חחברח, הוא
אמר שאנחנו מגשימים את הציונות. היא
לא עטף את דבריו בפיוס. הוא אמר להם
מישפט ק שה: תקבלו חופש אחרי ש תכבשו
את רבת־עמון...״
פרק אחר, החושף את אחד הצדדים
הלא־ידועים של הפלמ״ח, מביא יוספלה
טבנקין :״כשבכשנו את קולוניא פשטו
לוחמים אחדים, אמנם מעטים, בביזה.
כני ראח כבך איבוד צלם אדם. לא שקט
ולא נח, עד שהאנשים, כולל מפקדם,
הובאו לטישפט. בדיר־אל־האווה הרג
אהד הלוחמים ערכי זקן לאחר הקרב.
לא היה הכרח בהרג זה ולגבי כני, כיוון
שלא היה הברח בכך — זה היה רצח ;
הוא הביא את האיש למישפט וזה נשלח
לבית־הסוהר. את המילחמה — אמר —
יש לעשות עד תום, אכל לאחריה —
כל הרג, ביזה, הם חטא, איבוד צלם
הלוחם, סכנה ללוחם במקביל חיי,
בני מרשק אבי הקריאה :״המפקדים
יהפו — הטוראים יפוגו.״-
מרשק היה גם מגיבורי הקרב על מינזר
סן־סימון בקטמון, שם נפצע. על כך
ספד לו רמטכ״ל מילחמת יום־ו־,כיפורים,
דויד אלעזרנ ״מי מלוחמי הראל כ־תש״ח
לא יזכור את בני המעורר בימי
המצור, ומלהיב להילחם ככוח האמונה
יותר מאשר ממרות הפקודה. וטי מכוב־שי.
קטמון לא יזכור את בני, הפצוע
כשפתיו, תולש את תחבושתו מעל פיו
כדי לדבר על הלוחמים...״

פוריטרול, מרשל,
המפקדים יחפה הטוראים יסוגו
של יגאל ידין הוא נתבקש לנסוע
הביתה :״בני אמר: לא, הוא לא יפסיד
אימונים. נצר מסר את תשובתו ליגאל
ידץ והוא קרא אליו את כני ואמר:
,זמנה מקבל פקודה לנסוע הביתה׳ .לא
היתה ברירה לבני, נסע כערב וחזר כבו־קר.
שאלו הכנות , :כני, רק ערב אחד —
השתגעת?׳ וכני , :הבל בסדר׳ ומייד
התחיל לספר חדשות, שבן הוא הספיק
להיות גם בוועד הפועל ובממה הפל־מ״ח...״

בקיץ
, 1944 כאשר הופכות תשע הפלו גות
של הפלמ״ח לארבעה גדודים, הופך
בני מרשק רשמית למטפל בענייני תר בות
של הגדוד הרביעי. אחת האגדות
מאותה תקופה מספרת :״פעם בא לפלו גה
ד׳ כבית־השיטה ושים עסקה כענייני
תרבות נערה אחת, מבוכשות־הדב המפורסמות
של הפלמ״ח, והנה, תוף כדי
נאומו העבירה אליו פתק, :בני, הערב,
אחרי ההרצאה, אני רוצה לדבר אתך׳.
גמר את הנאום מהר, יצא מחוץ למחנה
ושם חיכתה לו היפה ואמרה , :צריך
לגייס ספריה כשביל הפלוגה׳ .ואז —
כף טוען הסיפור — התפרץ, :בני רק
פוליטחק? ! רק קצין תרבות? ! בני
גם כן־אדם, גם גבר!׳״
בני מרשק הוא מהדמויות אותן העלה
חיים גורי בסיפרו הספר המשוגע, שם
הוא מופיע תחת השם דני ש ר עיו
(היפוך: שרמק — מרשק) .את אחד
מנאומיו מתאר גורי :״הגיע תורו של
דני שרמק לשאת את דבריו. היה זה
נאום גתל. מה גדול? גדול זה לא
מילה! לעיתים רחוקות אתה שומע נאו מים
כאלה ...כל ארץ־ישראל הקשיבה
לדבריו החוצבים להבות ולרגע, האמינו
לי, חשבתי, כי הנה ׳נקרעים השמיים,
כי טילותיו של דני שרמק, אלה המילים
הנפלאות והכואבות, היו לקסם ולבש־פים״.״
ובעדות לשלמה שבא מוסיף גורי:
״בני היה מאה ארח חסיד. הוא רץ אחרי
טכגקין. בגילגול אחר היה רץ אחרי
רבי גדול...״

כאשר פורק
נגד הגזירה :
תבו, מכתבים
הפירוק (כדי
האוסרים על

הפלמ״ח יצא בני מרשק
״הוא פנה לבחורים שיכאישיים׳
לבן־גוריון נגד
לא לפגוע כחוקי הצבא
פעולה מאורגנת־משו־

הפרקים האחרונים בספר עומדים ב סימן
הניסוח המאופק. מספר שבא :״בני
היה כאותו מתופף כמילחמות העתיקות
שהיה רץ עם הלוחמים ומעודדם לקרב.
בשעה שחיתה מילחמה־של־ממש היה פו עלו
של כני גדול ; משתמה המילחמה
המשיר לתופף, לעורר ולהזעיק לקרב.
מסביב היתה רגיעה, אמיתית או מדומה,
וכני, שהמשיך לתפוף ולזעוק, נראה ל עיתים
מוזר והוא המשיך לשרת במי לואים
למרות גילו המתקדם. שירת ב־מיבצע
קדש, ועבר קורס צניחה שבמהלכו
שבר את הרגל .״כבר התקרב לגיל
שישים. המחשב של המטכ״ל הוציא מדי
פעם את הברטים שלו, שבן אנשים בגילו
כבר משוחררים אפילו מהג״א. ואילו הוא
התעקש להמשיך כשירות הקרבי והיה
חותם בל פעם מחדש על התנדבות. ו־רטטב״ל
הולך היה מוסר — כך אומרים
— לרמטכ״ל הבא , :את כני צריך. להח זיק
פרק
חייו האחרון של בני, הוא פרק
פעילותו למען ארץ־ישראל השלימה. זהו
פרק שמחבר הספר, שלמה שבא, ניסה
לצמצמו.־ שכן בעצם צי ת ף הפעילות הזו
לשורת הישגיו של האיש נעשה אקט
של פיחות ניכר באגדת האיש, אגדה
שלא עמדה במיבחן הריאליזם הפוליטי
היומיומי. מעבר לכך היה בני מרשק
אחד הסמלים הגדולים של דור שאיננו
עוד. דור של נושאי הדגל לפני המחנה.

שחודצ׳יק
אחד מקטעי הספרות בעלי נימה גזע נית
חמורה ביותר, שנכתב אי פעם
בתולדות הספרות הישראלית הוא קטע

מתוך הפרק שבע שנים בספר במו ידיו
של משה שמיר* בקטע זה מספר
שמיר על גיבורו/אחיו אלילו, ההופך
למפקד של צעירים שהובאו משכונות
העוני של תל־אביב לשרת בפלמ״ח. בין
השאר כתב שמיר :״מילחמה גדולה עשה
על נטילת־צפורניים. מן הצמח הזה נתגלו
לו כמה גידולים שחיה בהם בדי לסמר
את השיער. הגרועים מכל היו שניים־
שלושה אשר כמקצועם האזרחי היו פרחי־גלבים.
חללו טיפחו במשך שנים את
ציפורני זרתיהם: חידדון, עיגלון, שיפ־צון
ושמרון מכל מישמר. מראהו של
גידול זה החי מעורר כאליק גועל מוחשי,
גופני, ונאלץ לגשוך שפתיו ולשתוק, עד
שהחלט בי מסוגל הוא ככר להעכיר פגע
זח מן העולם. המלאכה לא היתה קלה
כל-כך. צריך היה להשיג להס מספריים
לשם אותה נטילה, צריך היה לבדוק את
כפותיחם לאחר־מעשה — ואילו פרחי־הגלבים
נלחמו על שימור ציפורני-טיפו-
חיהם כאילו נשמתם היא השוכנת בהן.
המילחמה היתה מתישה, ואף עד פי
שהיה הניצחון לצידו — הבחין אליק
בי הולך ונוצר חיץ של חשדנות כינו
וכין אנשיו. לכן דחה את שאר טיל־חמותיו
(ובהן הטילחמה נגד הבלוריות
משוחות־השמן) עד עת מצוא...״
באחרונה פירסם אהרץ אלמוג רומן
בשם שבוע בתש״ח שהוא בבחינת תגו בה
ספרותית וערכית מהממת למדי לתי אורו
המייצג וד,גזעני של שמיר, בפי
שהובא בבמו ידיו. סיפורו של אלמוג
מתאר את אבשלום תם, נער תל־אביבי
יליד כרם־ד,תימנים, המשמש בשלב רא שוני
של חייו כשליח במישרד של עורכי־דין,
ומחליט להתגייס לפלמ״ח. הוא עובר
חוויה של אהבה סוערת עם בת־מושב
מן העמק, והוא נשלח ללוות שיירות
ממיקווד,־ישראל לירושלים דרך שער־הגיא,
שם הוא נהרג. סיפורו של אלמוג
תפור בפשטות של שמונה פרקים ואפי־

סופר אלמוג
חומר אנושי טוב
לוג, ובהם רבדים לשוניים, תרבותיים,
מילחמתיים וחווייתיים, ההופכים את ה־מירכב
הספרותי הזה לאחד המעולים
שראו אור באחרונה.
את הניסוח המשה־שמירי מנפץ אלמוג
כבר בשורות הראשונות :״להפתעת הבל
גילתה המחלקה בכר בטבילת האש הרא שונה
ת ת הקרבה ואומץ־ לב. הם סייעו
בחילוץ פצועים תחת אש, ולא נסוגו
מן השטח אלא לאחר שהיו בטוחים שה מקום
נתפנה מהכוחות התוקפים. אמנם
עדיין לא סמכו עליהם בפיקוד העליון,
אבל הבל הסכימו שהמחלקה מורכבת
* משה שמיר — במו ידיו (פרקי
אליק) ,הוצאת ספרית פועלים; 252 עמו דים
(כריכה קשה).
** אהרון אלמוג — שבוע בתש״ח !
ספרית ת רמיל; בעריכת ישראל ה ר;
141 עמודים (כריכה רכה).

מחומר אנושי טוב. אלה היו בני עיר
מן הפרכתם, חסרי חיניד ציוני סוציא ליסטי...״
ואלמוג ממשיך ומגדירם :״הם
לא השתייכו לשום הכשרה, משום שלא
היו יוצאי תנועת־נוער כלשהי. וכיוון ש באותם
ימים אי־אפשד היה בפלט״ח כלי
תווית של היכר וזיהוי, החלו לקרוא
להם, דיר לצון, ,הכשרת מיסיסיפי
שבוע בתש״זז הוא סיפור-מילחמה ה עולה
בספרותיות שבו, בתימצות, ביכולת
התיאור ובאמינות הלשונית על ספרים
אחרים שראו אור באחרונה על מילחמת
תש״ח. יש בו תיאורים כמו :״קום־
אומום המשוריינים האלה, מלכודות־מוות
ממונעות. אני לא נכנם לשם, גם אם
תהרגו אותי. רוצה למות על מ׳טאית
פתוחה, מכינים? תצח לראות את אלו הים
לפגי מותי. רוצה לראות את השמיים,
את העצים, את הגבעות.״
הנפש הפועלת של הסיפור, אבשלום
תם, שהוא כפילו של המחבר אלמ״ג,
משמש, כאמור, כמלווה שיירות לירושלים.
אבשלום שרוע לו על השקים, ואחד
ממפקדיו מעיר לו :״׳הי, אתה שם,
שחורצ׳יק׳ — צעק אל אבשלום — ,כנס
ל משוריין
אהבה ומילחמה מעוכים זה בזד, ב שבוע
בתש׳׳ת, בתיאור ובהגיג, כאשר
החוויה האישית של הלוחם הופכת בסיפור
למרכזית. השיירה נכנסת לשער־הגיא :
״אבשלום תם די ר את הסטן שבידו. ה שקט
הזה ששרר בוואדי לא מצא חן
בעיניו אבשלום אפילו לא זכה להיות
גיבור. נהג אחת המכוניות נלכד במכו ניתו
הבוערת, והוא חפץ לחלצו .״אך
הכדור שפילח את חזהו, הדפו לאחור
והחזירו למקומו. הוא צנח אחורה ונשכב
פי ק ח כשגבו על השקים •..אך הוא
נשאר כפי שהיה שרוע על השקים במ רומי
המכונית, כמי שגמר אומר להשתזף
כשמש הנעימה של חודש אדר, .יא יא־יאמאני
; ילען אכוק, תוריד בבר את
הראש׳ — צעקו לו מאחת המכוניות
שמאחור ...איש לא שיער שהוא נפגע.
מהבעת פניו אי־אפשר היה להכין זאת...״
השיירה המשיכה בתנועה למרות ה יריות
מההרים שליד שער־הגיא, והזיות
המוות והחיים של אבשלום תם החלו
להתערפל :״אבשלום חש חום מופלא
מתפשט באברי גופו. בדומה לחום המופ לא
שחש כקירכתה של זוהרה, כאשר
היה מחזיק כה ונושק לשפתיה. הוא
הריח את ריח גופה וחש את חלקות
ירכיה ולפתע רעדה ידו כפי שרעדה כאו תו
לילה כאשר ליטף את שדיה לראשו נה
...דמיו התרוננו בו והתרוצצו, ודומה
היה שהם רוצים לפית מתוכו החוצה
מרוב חדווה. עכשיו חש בקילוח חם
בחזהו וראה את חולצתו מאדימה. אחר־כד
ראה את הכביש המתפתל בדמות נהר
שחור זורם מולו וחשכו עיניו...״
וחברתו זוהרה שומעת במיקווד,־ישראל
את קריינית קול ירושלים, המספרת על
השיירה שהצליחה ״לפלס לה די ר לירו שלים.
לכוחותינו שבעה הרוגים ועשרים
פצן עים תחושתה אכן מתאמתת. ליד
אבו־גוש קורא מישהו :״וואלאק, יא
רוכן, בוא מהר, הביא אתך שק שלא
יתלכלך הקמח כדם. יא חאראם, איזה
בחור, ילד, ילען אבו אכוחום, תראה
איזה ילד הרגו לנו..״ והשורות האחרונות
של שבוע בתש״ח הן :״ברשומות ענף
ההיסטוריה של מישרר-הביטחון נאמד
שאבשלום תם נהרג באדר תש׳׳ח (משום
מה נשמט יום מותו המדוייק) בשער־הגיא,
ליד המשאבות העליונות, בפעולה
קרבית לאבטחת הדרך לירושלים. לאחר
מותו הועלה מדרגת טוראי לדרגת מפקד־כיתה.
הודעה על כף גשלחה למישפחח.״
שבוע בתש״ח הוא רומן המביא לקורא
חוויה אישית, חוויה שעברה במיצרף הספ רותי
והפכה ליצירה מלאה ומגובשת כה לכה.
דומה כי בימים אלה, כשמילחמת
תש״ה התחילה להראות מבעד למשקפיה
של נתיבה כן־יהודה, בספירה התי-
עודי־אישי — 1948 בין הספירות, אין
ספק כי בשטח ההפקר המילולי שבין
התיעוד האישי של בן־יהודה והתיעוד
הספרותי של אלמוג, מצוייה לה החוויה
האמיתית והאבודה של דור תש״ח. דור
שטרם מצא לו את המתאר הספרותי השלם
שלו.

!ה היה 031113ה 1ה שהיה
כגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדידק, הוקדשה כתבת שער למתופף המעולה ליאוגל המפטון,
שביקר בישראל. מאמר העורך ,״הנדון״ ,הוקדש לוועדה חקירה
ציבוריה לבחינה נושא המימשל הצבאי. כגיליון פורסמו המוטה
שצולמו בימי המנדט בחשאי, כעה הלווייהו של עולה הגרדום
דוב גרונר, איש האצ״ל. הבהבה ״הדייגה היחידה על הפגרה״
הביאה אה סיפורה של נוריה וולף, העובדה בלילוה עם בעלה
בדייג בימה הגליל.

בהבו המשוטט של השבועון באירופה, עמום קינן, דיווח על
פגישהו כצייר פאבלו פיקאפו כפסטיבל הסרטים בקאן• כוכב
הכדורגל הנודע, שייע גלזר, היאר כיצד ״דפקנו אה המקים!״
על מסע חנצחונוה של כ דו ת לני ישראל בארצוה־הבריה.
בשער הגיליון: מתוסף ג׳אז לאיונל המפטון•

משח ד״ן על קברו של רועי ח סנ בו! *

חינה

הקוב ער

״לאבוד ]וחגית קדחת בצלחת עמוקה
העם לוע התותח
על גיבעד, ממזרח לנחל־עוז, מאות מט רים
מגבול רצועת עזה, עמד גבר בעל
פנים מוכרות וקרא מן הכתב במה שו רות.
משה דיין, ראש המטה הכללי של
צה״ל, הספיד את רועי רוטנברג, אחד
משני הקורבנות האחרונים של גבול ה רצועה
השותת־דם.
לא היה זה הספד רגיל. משה דיין,
שבאותו יום עצמו מלאו לו 41 שנה, אינו
רק החייל הראשי במדינה. הוא גם דובר
של השקפה מסויימת על עתיד המדינה,
שהיא בלי ספק גחלת הרוב הגדול של
הדור הצעיר. מעולם לא הוגדרה במילים
כה פיוטיות וברורות.
״גזירת הדור״ .קבע הצבר טנהלל,
בגילוי-לב נדיר :״אל נא נטיח היום
האשמות אל הרוצחים. מה לנו כי נטען
על שינאתם אלינו? שמונה שנים הינם
יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה, ול מול
עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את
האדמה והכפרים בה ישבו הם ואבותיהם.״
במילים עוקצניות הגדיר הרמטכ״ל את
אותם הסבורים כי השקט עלול לחזור ל גבולות
המדינה — תיקווה שהתפתחה ביתר
עוז גם בצמרת המדינה, למחרת ביקורו
של דאג האמרשילד* .אחר הגיע דיין
אל שיא דבריו :
״דור ההתנחלות אנו, ובלי קובע-פלדה
ולוע־התותח לא נוכל לטעת עץ ולבנות
בית ...זו גזירת דורנו. זו ברירת חיינו —
להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים,
או כי תישמט מאגרופנו החרב ונכרתו
חיינו.״
היתה זאת האידיאולוגיה של המבצר
המנותק, שאינה מאמינה בשום אפשרות
של שלום מרחבי והרואה את תפקיד הדור

״׳כן, לא החיפאים הדאיגו את אבא חושי
ויועציו. החשש היה מפני הופעתם של
אנשי נטורי קרתא, בהנהגת רבם עמרם
בלוי.
״חיפה איננה ירושלים!״ קראו אנשי
אבא חושי בקולי קולות, ועשו את הכל
כדי להצדיק טענתם. כי אילו היה גדוד
של הלגיון הערבי מתכונן להתקיף את
תערוכת התעשייה, לא היתה מישטרת
חיפה יכולה לתכנן הגנה יעילה יותר מזו
שתוכננה השבת.
כל המבואות לכיכר נחסמו בגדרות תיל !
פלוגות מישטרה, על ציודן המלא, כולל
מסיכות גאז, עמדו במצב הכן! רמקולים
הותקנו על הגגות, כדי להשמיע עצות
למפגינים שיבואו להתפזר בדרכי שלום!
מכוניות כבאים עמוסות צינורות וגרזנים
התכוננו לדרכי מילחמה. אפילו אמבולנסים
המתינו במקום.
גויים של שכת. שעות ארוכות המ תינו
ההמונים לקרב הגדול, אך ההצגה
נמנעה מהם: איש לא הופיע להפגין.

* נפגע, והיא לא יכלה יותר לשלוט על
פעולות רגליה. היא נאלצה להישאר בבית.
היחסים בין בני הזוג התחדדו. למראה
אשתו הנכה התעצבן קורט׳ וצעק לא פעם
על בנו ועל אשתו. באווירה זו, קשה
היה לשמור על מהלך חיים תקין. ההורים
החליטו לשלוח את בנם למוסד בקריית־עמל,
על מנת שלא תיפגע נפשו ממראה
הקטטות של הוריו.
מנות רעל קטנות. לעיתים קרובות
החל קורט מאחר לשוב לביתו או נעלם
לימים שלמים. לאשתו הסובלת היה אומר
בחמלה :״מסכנה, במקומך הייתי אוכל
זכוכית ובלבד שלא אשאר במצב כזה.״
פרידה שחשדה כי בעלה שוב אינו נאמן
לה, מאסה אף היא בחיים .״אילו רק היה
לי העוז,״ לחשה ,״הייתי מתאבדת !״
קורט השיג את הרעל הנחוץ. תחילה פנה
לרופא ממכריו! הלה גירשו מביתו. הוא
פנה לבתי-מרקחת, קנה כמויות קטנות של
גלולות לומינל, סם־הרדמה הנמכר במנות
זעירות ללא פיקוח.

על בריקדות לא ניפגש

מזכיר האו״ם באותה תקופה.

178

אין כדירה
^ גגי יונה, ליד רחובות, נמלט תרנגול ו
הודו מידיה של פרידה מרקו שביקשה
להובילו לשוחט, חדר למטבח הצריף, הפך
פתיליה בוערת, העלה את הצריף כולו
באש, גרם ל 1200-ל״י נזקים, יצא בשלום
מן השריפה.
^ תל־אביכ, נעצרה עוזרת־בית בנס ר
* תה למכור תכשיטים בשווי של 300
ל״י, טענה להגנתה כי תכשיטים אלה משו משים,
נזרקו לפח האשפה על־ידי מעבי־דתה.

פוי!

ירושלים, נעצר רזי בן־עזרפיל שעה
* שהוציא שתי ל״י מכיסו של נוסע
אוטובוס, הסביר לשופט כי הינו תייר
מתורכיה שבא לראות את הארץ ומבקש
רשות לחזור למולדתו מאחר שהתאכזב
מיחסה הלא־יפה של המישטרה.

לא לעלות יידור1
ן * חיפה, ראה מנהל הרכבת בדאגה כי *
צד ממלאים נוסעים את קרונות הרכ בת,
החליט כי עלו מספיק אנשים, הורה
לנהג לצאת לדרך 23 דקות לפני הזמן.

כעמידה מתמדת בחזית. היא יא היתה

בשבת בבוקר דמתה חיפה התחתית ל העתק
מדוייק של עיירה עזובה, כפי שהיא
מופיעה בסרטי המערב הפרוע. אווירה של
״בצהרי היום״ היתה נסוכה על פני ה רחובות
השוממים. רק בסביבות כיכר
חמרה, תערוכת התעשייה, הצטופפו אנשים
על מדרכות, משני צידי הכביש, תפשו עמ דות
על מעקה בית־השימוש הציבורי.
את מנגינת הרקע סיפקו פעמוני הכנסיה
השכנה. אך במקום בוקרים רכובים על
סוסים, דהרו ברחובות טנדרים ירוקים,
עמוסי שוטרים חבושים בקובעי־פלדה ו־מזויינים
באלות.
רמקולים וגרזנים. בעוד שבשאר ערי
הארץ נערכו הפגנות־מחאה שקטות נגד
חילול השבת על־ידי פתיחת תערוכת
התעשייה, שמרו דתיי חיפה על רגשותיהם
הדתיים מלהתפרץ. יומיים קודם לכן קרא
אבא חושי, ראש העיר, ליעקוב כץ, סגגנו
מטעם אגודת-ישראל, והסביר לו כי ערי כת
הפגנות בשבת תעלה לו בכסאו. על

ובכסף שקיבל רכש דירה חדשה, בה הש תכן
עם ידידתו ועם בנו, איימה פרידה
בהפרת שתיקתה. בעלה ביקש גט, ונת קל
בסירוב מוחלט. בתגובה הוא סירב
להרשות לבנו לבקר אצל אמו. פרידה פנ תה
למישטרה וסיפרה את כל הסיפור.
השבוע נעצר קורט שפר לחקירה, באש מת
ניסיון לרצח.

לא כ 7הגוצץ אשסה

חדשה. אולם מעולם לא בוטאה סיורה כה
חדה וקיצונית.

״העולם הזה״
תאריך 10.5.1956 :

הלוויית עולה הגרדום דוב גרונו 5מ ״3
סם העולם הזה לראשונה סידרת תמונות נזמסע ההלווייה של דוב גרונר. התמונות צולמו
בחשאי בידי שימואל בן־אורי. בתמונה נראים אנשי האצ״ל שהסתננו לטכס בהסוואה
של אנשי מניין מטעם החברה קדושא, תוך שהם מערימים על מיש טירת המנדט.

״לעמרם בלוי אין דם,״ רטנו המתפזרים
המאוכזבים. אחרים ניסו להצדיק את ביטול
ההפגנה :״עיריית חיפה התחילה לשמור
על השבת,״ ולראייה: במקום מכירת כרטיסים
פומבית בשבת, נמכרו הכרטיסים
על־ידי גויים־של־שבת, ערבים הגרים ב שכונות.

המציגים הדתיים בתערוכה התפשרו
בנקל עם מצפונם. הם פשוט תלו שלטים
על מוצגיהם :״תצוגה זו סגורה בשבת״
והקהל המשיך להתבונן במוצגים ובמודעה.

דרכי אדם
ח מו 1ח יאה ל פ רי ד ה
פרידה וקורט שפר, תושבי קריית ביא־ליק׳
היו זוג מאושר. הבעל עבד כמהנדס
חשמל בבתי־הזיקוק. אשתו טיפלה בבית
בבנם הקטן.
עד אשר לפני שלוש שנים נפגעה פרידה
במחלה ממארת חסרת־מרפא. מרכז עצביה

באחד מערבי סוף ספטמבר המחניקים,
לפני שנה, בשעה שאשתו התכוננה לעלות
על מיטתה, הגיש לה קורט את הגלולות.
״הנה,״ אמר לה ,״הבאתי לך את מה שאת
צריכה.״ פרידה החווירה כסיד. עיני בעלה
היו נעוצים בפניה, כחולות ונוקשות כ פלדה.
היא בלעה את הרעל.
ידידה כמקום אשה. השקט המוחלט
בדירת שפר לא מצא חן בעיני השכנה.
היא חששה שמא נכשלה פרידה ברגליה
ונפצעה, ניגשה אל דלת הדירה. הדלת
היתה נעולה. השכנה נכנסה פנימה, גילתה
את פרידה שקועה בשינה עמוקה במיטתה.
קורט הוזעק מייד מעבודתו. בקשתו ה ראשונה
היתד, כי השכנה תמסור למישטרה
כאילו הוא אשר גילה את ניסיון ההתאב דות
100 .שעות ישנה פרידה. כאשר הת עוררה,
הבינה כי לא נותר כל טעם לחיים
משותפים עם בעלה, והיא עברה להתגורר
בבית קרובים בתל־אביב. אל הדירה ב-
קרייודביאליק הכנים קורט את ידידתו,
יהודית ינקוביץ. למען הילד הסכימו בני
הזוג לא לספר על חלקו של הבעל בניסיץ
ההתאבדות.
אולם כאשר מכר קורט את הדירה,

^ ירושלים, החליט שופט השלום כי
—* זול יותר להתקיף פקיד מאשר לקרוא
לו ״כלב״ או ״חמור״ ,קנם את יעקב טומר
ב־ 20ל״י עבור העבירה הראשונה וב־75
ל״י עבור העבירה השניה.

אנשים
•:פרק היסטוריה לא ידוע העלה כתב
אלמוני בחירות, עיתון תנועת החרות,
ביום הזכרון לחללי האצ״ל. בספרו על
מריבות ההגנה—אצ״ל תיאר כיצד ״אנשי נו
היו רואים את הארוחות הנשלחות
לנקודות ההגנה (בימי המאורעות) ,בעוד
הם קיבלו לחם יבש עם סרדינים, בתוספת
ביצים לפעמים. ארוחה עם פרוסת נקניק
נחשבה לחגיגית.״ לפי אותו כתב, חיבר
באותם ימים מי שהיה אחר-כך ראש
הלח״י, אברהם שטרן (יאיר) את
הפיזמון :״לאכול נותנים קדחת /בצלחת

>• בתגובה על התקפות שתוקפים אותו
אנשי נטורי קרתא, אמר אלוף־מישנה הרב
שלמה גורן, הרב הראשי לצד,״ל, השוכב
חולה בבית־החולים :״נטורי קרתא אומ רים
שאני חולה באדמת, אך הרופא קבע
שזו צהבת.״

עדיין פועלת!
.ו /\ 0£1מטס-הסולל ה האמריקאית שאורך חייה גדול פי *5ב מ מו צ ע
מכל סוללה רגילה.
נסה או ת ה -המבנה הכי מי ה מיו חד של סוללת _ו_/\ 0£1חטס מונע
נזילות והיא נותנת א ת כל ה עוצ מ ה עד הרגע האחרון, ולא דו עכת
כמו שאר ה סוללו ת הרגילות שאתה מכיר. קח אותה -נ י תן לה שיגה
בכל הגדלים:
לפנס, לרדיו, לטייפ, ל מצל מה, למח שב כיס, לצע צו עי ם של ילדיך.
בפ ע ם הב א ה שתקנה סוללה( ,וזה לא יקרה בקרוב)...
שוב תקנה_ו_/\0£1מטס.
/\ 0£11 סטס-סולל ת קודקוד הנחושת. אף סוללה רגילה אינה נראית
כמוה...או מאריכה ימים כמוה.

/\ 0£1_1.וז ט ס-זדה פי חמש מכל סוללה אחרת
* פי ,- 6 -5 -4 -בהתאם לשימוש. מבוסס ע ל תו צ או ת מחקר של *,5.ט0.ח651ו־ו310ז91_350ח!ז 45500131601 7 65 שנע שו ב שמוש רציף בסולל ה.
מ פי צי םבלע דיי ם של סו ל לו ת ו3061ז 0ם בי שראל: ד ל -ת ה מוצרי אי כו תחשמ ליי םבע״ מ כיכר -המדינ ה 72ת ל -אביב. טל 453134-5 :
לה שיג גם ב חנויו תהחשמלוה צי לו ם ה מו ב ח רו תוב חנויו ת השק״ם.

חזרה לתחילת העמוד