גליון 2282

וימר יעקבסון טמיר

גביע האלופים
לאלף ילדים!

מבצע זיפ-בוא להצטלם עם גביע אירופה לאלופות
לרגל זכיתה של קבוצת מכבי ת״א בגביע אירופה
לאלופות, מכריזה חברת עלית, החברה המאמצת
של מכבי ת״א זה 9שנים, על מבצע מיוחד:
כל ילד שישלח 10 עטיפות ריקות של זיפ יקבל
בדואר את הפוסטר הצבעוני המיוחד של מכבי
ת״א עם גביע אירופה.
* המשתתפים במבצע יכללו ב־ 4הגרלות שיערכו
בכל חודש:
ההגרלה הראשונה ;14.5.81 -
ההגרלה השניה 15.6.81 -
ההגרלה השלישית ;15.7.81 -
ההגרלה הרביעית .16.8.81 -
ובכל הגרלה יקבלו 250 ילדים את הזכות הגדולה:

והמשקה מוכן!

להניף אישית את גביע אירופה, להצטלם ולקבל
את התמונה למזכרת!

כל ילד יקבל הזמנה לביתו עם מועדי הצילומים.
את העטיפות יש לשלוח במעטפה ל:
״זיפ -מבצע הגביע״ ת.ד 3468 .תל־אביב .61033
חשוב לזכור

אין הגבלה על מספר המעטפות שאפשר לשלוח
למבצע.
מי שישלח יותר מעטפות(בהתאם לכללי המבצע)
מגדיל את סיכויו לזכות.
בכל הגרלה ישתתפו כל המעטפות שיגיעו עד
תאריך ההגרלה.

טוב לי עס

שונות לגמרי. יתכן שתרמנו תרומה חשובה
למניעת מילחמה.
הקורא הנבון יכול היה לשאול את
עצמו: מניין לכם? האם יש בידיכם מידע
שאינו מצוי בידי כל שאר העיתונים,
והסותר לגמרי את המידע הממשלתי?
מניין לנו שהמידע שלכם הוא אמיתי
ומוסמך?
הוועידה בטירת דיצ׳ליי, על דיוניה
הסודיים, רומזת על חלק מן התשובה.

״העולם הזה״ .שביעוד החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי אכנרי. ראש המערבת: יוסי ינאי עודי־תכנית:
יוסי שנון * עורכת כיתוב: לילית בוארון צלמי
מערכת: ציץ צפריר וענת סרגוסטי ראש המינהלה: אברהם
סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״ס. מודפס כ״הדפום החדש׳׳ כע״מ, תל־אכיב, רחום כך•
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״ט.

כשבוע שעבר היה מותר לו לקנא בי.
במשך שלושה ימים ביליתי במרכז
אנגליה בטירה כפרית, שנבנתה לפני 400
שנים. שם, באולמות מהודרים, כשאצילים
נשכחים מסתכלים בנו מתוך תמונות־שמן
גדולות, וכשמידשאות מוריקות ניבטות
מבעד לחלונות הגבוהים, התנהל ויכוח
אקדמי על הסיכסוך הישראלי— ערבי בהווה
ובעתיד (ראה יומן אישי).
מסביב לשולחן העגול התקבצו 35 מגדולי
המומחים בעולם לנושא זה: שרים וסגני-
שרים לשעבר, כמו דייוויד אוון הבריטי
והארולד סונדרס האמריקאי; ראשי מחל-
קות־המיזרח־התיכון במישרדי־החוץ של
בריטניה, צרפת, גרמניה והולנד ; שגרי-
רים־לשעבר בבירות ערביות; ראשים של
מכוני־מחקר בחצי-תריסר ארצות; כמה
לורדים בריטיים בעלי זיקה לעניין, נציג
בכיר של אש״ף (הד״ר עיצאם סרטאווי);
איש מן הגדה המערבית (ד״ר מוחמד

נרים אלה שם־דבר. מכיוון שכל המשתת פים
מקבלים על עצמם הגבלה של פירסום
— אסור בשום פנים להביא דברים בשם
אומרם — מתנהל הוויכוח באופן חופשי
ביותר, על בסיס של אמון הדדי.
וכך, במשך שלושה ימים רצופים של
דיונים רצופים — במליאה, בוועדות־מישנה,
בשעת הארוחות, בקבוצות בלתי־רישמיות
על כום־משקה או סיגאר, בעת טיול על
המידשאות (בהפסקות בין הגשמים העדי נים)
— הושמעו סודות רבים על הפעילות
המדינית בעבר ובהווה. אפשר היה למלא
גיליון של העולם הזה בגילויים על ה מהלכים
שקדמו ליוזמת אנוור אל־סאדאת
ועל המשא-והמתן עצמו, על ״היוזמה ה אירופית״
,על המתרחש בבירות הערביות
השונות, על היחסים בין מדינות ובין
מדינאים.
הכנס היה מצבור מייוחד-במינו של
כושר־מחשבה, נסיון אישי ויידע מיקצועי.
במשך שלושה ימים יכולתי לחבר את
התקע האינטלקטואלי שלי למצבור זה,
לשאוב ממנו ולהוסיף עליו.
לי אישית היה זה, כמובן, תענוג אינ טלקטואלי
טהור. יכולתי להפעיל את המוח

במשך שלושים השנים האחרונות פיתחנו
קשרים עם חוגים ואישים רבים במרחב
ובעולם. בדרך זו זורם אלינו, מזה שנים,
מידע החסום לפני כל גורם ישראלי אחר
— ממשלתי ועיתונאי. מידע זה מאפשר
זוויות־ראייה שונות לגמרי, והסקת מסקנות
שונות.
הדבר בלט במייוחד ביחס למשבר
הלבנוני, מאז ראשית מילחמודהאזרחים

בשבוע שעבר פתח עוזר שר-החוץ
האמריקאי לשעבר, יוזף סיסקו, את פיו
— וגילה שאכן היה קיים אז הסכם סודי
ישראלי—סורי, שהושג בחסות אמריקאית.
הוא אף חשף את פרטי־הפרטים של הסכם
סודי זה.
מניין ידענו? ידענו מפי מקורות העומ דים
רק לרשותנו — פלסטיניים, לבנוניים.
ואחרים. המגעים שלי עם כמה מראשי
אש״ף, מאז ,1974 העשירו את המידע
הזה במידה רבה.
אפשר להביא כאן דוגמות לאין־ספור.
לא מיקרה הוא שהעולם הזה גילה עוד
ב־ 1954 את נכונותו של השליט המצרי
דאז, גמאל עבד־אל־נאצר, לקיים משא-
ומתן סודי עם ישראל (כעבור שנים אושר
הדבר ביומניו של משה שרת) .לא מיקרה
הוא שניבאנו בראשית 1973 את מילחמת
יום־הכיפורים (קיימנו כבר אז מגעים
רצופים עם אישים מצריים) .לא מיקרה

חדר־דיונים כטירה
נזיגבלות של סודיות
הוא שהבאנו, לפני יותר משנתיים, גילויים
על המיפנה שחל במדיניות הסעודית,
המבקשת לכפות הסדר על ישראל, ועל
היחסים החדשים הנרקמים בין סעודיה
וארצות־הברית (שסימניה מתגלים בימים
אלה בחריפות רבה).

פ סי פ ס מודיעיני בדי להגיע למסקנות נכונות בכל מצב
נתון. דרושים שניים: מידע מלא ככל
האפשר, וניתוח אובייקטיבי ככל האפשר.
בכל הנוגע למרחב שלנו, ממלא העולם
הזה שני תנאים אלה. יש לכך בחינה
פשוטה: כל חוקר, שיבדוק את הדברים
באופן יסודי, ימצא. כי במשך 31 שנים צדק
העולם הזה כימעט בכל הערכותיו —
בעוד שמוסדות הביון וההערכה של מס-
שלת־ישראל, שמהם ניזונים כל שאר כלי-
התיקשורת במדינה, טעו כימעט בכל
נבואותיהם.

טירת דיצ׳ליי בתצלום אווירי
תקע בתוך מצבור של ידע ונסיון אישי

חלאג ,,נציג מרשים ביותר של מיכללת
ביר־זית).
הייתי המשתתף היחידי מישראל. ברשי־מת־המשתתפים,
שבה פורטו תוארו ו תפקידו
של כל אחד מן הנוכחים, תוך
ציון זיקתו לנושא, נאמר בראש הביוג ראפיה
שלי כי אני ״המו״ל והעורך הראשי
של העולם הזה״ .בעיני המארגנים, זה
נחשב כפרט חשוב יותר מאשר כהונתי
בכנסת בשלוש תקופות־כהונה, ואף זיקתי
למועצה הישראלית למען שלום ישראלי—
פלסטיני.

שלי בחברת כמה מן המוחות המבריקים
ביותר בעולם, לעסוק בנושא החשוב ביותר
למדינת־ישראל וגם לי, וכל זה בתנאים
אידיאליים של פאר היסטורי ושלווה כפרית•

כאשר אך החלה המילחמה בין ״הנוצ רים״
ו״המוסלמים״ ,פירסמנו סידרה של
כתבות שהאירה את המאורעות באור שונה
לחלוטין. ניתחנו מי הם ״הנוצרים״ ,מה
מאווייהם, ועל מה הם מגינים. ניתחנו את
הקואליציה הנגדית. המסקנה שהסקנו :
אל לה לישראל להיגרר לסיכסוך מקומי
זה, שבו המימסד הנוצרי רחוק מאוד
מלייצג מגמות חיוביות.
הטכס סודי

מנון דיצ׳ליי נקרא על שם הטירה הנה דרת.
הוא מקיים לעיתים תכופות דיונים
בינלאומיים על נושאים שונים, שאליו
מוזמנים מיטב המומחים מרחבי העולם,
ובעיקר מארצות-הברית ומבריטניה. בחוגי
הצמרת המדינית והאקדמית, הפכו סמי-

כמשבר האחרץ בדגנץ ניתח ה עולם
הזה את ההתרחשויות בצורה שונה
לגמרי מכפי שעשו זאת כל שאר כלי-
התיקשורת בישראל. הערכותינו התבססו
על עובדות שונות. במילא היו מסקנותיו

כאשר פלשו הסורים ללבנון, גילינו
גילוי שנשמע אז כמטורף: שהדבר נעשה
בעידודה ובהסכמתה המפורשת של מם־
שלודישראל, על פי תוכנית אמריקאית.
באותם הימים הטיפו כל כלי־התיקשורת
בישראל נגד הסכנה הנוראה הטמונה
בפלישה הסורית, המסכנת את ביטחון
ישראל. רבים בוודאי אמרו אז לעצמם:
״העולם הזה שוב אומר את ההיפך! מדוע
הם צריכים להיות תמיד חריגים?״

העולם הזה 2282

אך לא באתי לספר כאן על תענוגי
האישי, אלא על התועלת שיש בכך לך,
כקורא שבועון זה.

אין כאן נסים ונפלאות. יש כאן קשרים
עצמאיים, המאפשרים לקבל מידע מוסמך
שאינו מגיע למוסדות הרישמיים (או הנגנז
שם בזדון לצורכי תעמולה ושטיפת־מוח),
ויש כאן נסיון כן לנתח את המידע ול העריכו
מבלי להיתפס לדיעות קדומות
(שמקורן באותן מערכות של תעמולה
ושטיפת־מוח).
הפסיפס המודיעיני של העולם הזה
מורכב מאבנים המתקבלות בדרכים שונות.
אף אחת מהדרכים האלה לא היתה כל־כך
נעימה ומהנה כמו השהייה בטירת דיצ׳ליי.

מכחב־יט
אצ׳יג 1ל ח׳
סכנה רבה לחברה הישר אלית
— לקיומה הפיסי
והרוחני.
אולי יש טעם לפגם בתגובה על
מודעתם של אבלים, מה גם שאין
לי כל ספק בכנות אבלם. עם

מציעה

טיוליס רהדריס
* לאירופה.

*ארודנ,ון(דהומכסייוו.
* הכיזריז הרהוון.
* דרוס אטריון ה.
וזמסלוליס

מ שו ררגרינכרג
לאומיות צרופה ומשיחיות קנאית

-כמף פיס וטושלטיס.

ל ל ^ ל רי לי ס -מעוליס ומנוסים.
לו לי מ לו ן -טוגיס, רובס מדרגה אי.

דרוש מסונן הנסיעות שלך
א ת הוכרת טיולינו.׳
שנו ת נסיו!

קו להמפרסם

המבין יייעוראל ל 190 ווג
!ש״ס קו ס מ סי ק ה ופדיקור
ו ר סי םספחתנ עוי ס-זן ו ס מווי ק ה -פזי קו ך סניוווון
הו צאתשעדבחשסלוא פי ל צי ה ז
111111 11( 0יופי

והחריגות, כשהיה ראש עיר.
שאלתי את המזכירות בלישכת
ראש העיר והן מדגישות כי לא
היו שותפות ל״חגיגה״ שתיארתם,
ממש כפי שהחגיגה כולה קיבלה
תיאור וצבע מוגזמים על-ידי ה עיתונות
השוחרת סיפורים כאלה,
ואתם בתוכם.
״כולם חגגו״ -האם זוהי עיתו נות
רצינית? אני נמנה על הרוב
הדומם — אך המכריע — של
תושבי רחובות׳ הסולדים באותה
מידה מאנשי־ציבור מושחתים ו־מעיתונים
ההופכים אותם לגיבורים.
ברחובות כ־ 70 אלף תושבים. האם
20 או 200 או 500 צעקנים הם
״כולם״ ?
בעיקבות כתבתכם טילפנתי ל ראש
העיר, יחזקאל הר־מלך, ו שאלתיו
אם הוא אכן פוחד מרכט־מן,
בטענתכם. מסתבר שלא זו
בילבד שאינו פוחד — הוא קיבל
מאות ואלפי פניות של תושבים
שדעתם כדעתי, ואני רואה את
הנעשה סביבי, פוגש חברים ומאמין

ת ס רו קו ת, ת ס מו רו ת, החל קו ת, ס ל סו ל.
צ בי ע ה. פ סי ם, טי פו ל פנים, אי פו ר.
הו צאת שי ערבשעווה

* הכנת מ 1ת*

זאת חייב אני לערער על נוסח
מודעת האבל של האגודה להנצחת
חללי לח״י, על מותו של המשורר
אורי צבי גרינברג.
מודעה זו פותחת במילים :״לו חמי
חרות ישראל חולקים כבוד
למשורר־הנביא ...הלוחם למלכות
ישראל.״
הואיל וקיומו של גוף בשם זה
הינו נחלת העבר, הרי שמשתמע
מכך, בהכרח, שהאגודה מתייחסת
לכל אותם שהשתייכו בעבר ללח״י
וחורגת בכך מתחום רשותה. לוא
היתר. המודעה נפתחת במילים :
האגודה חולקת כבוד וגר, ניחא.
מצער שלא נהגה כן.
מתוך שנמצאתי מחוייב בשות פות
של זהות עם השקפות הנוגדות
את דעותי, לא הותירו ברירה בידי
כי אם להביע דעתי בזה, כאחד
מוותיקי לח״י. ואין דעתי דעת יחיד
מבין אנשי לח״י לשעבר, החיים
וקיימים היום ואלה שנפטרו ודעתם
ידועה.
אני חולק כבוד לאמנותו של
המשורר, אד חולק לחלוטין על
דעותיו והשקפותיו ועל כל האידי אולוגיה
שלו מיסודה. איני מוצא
כל עניין בהר־הבית ואינני רוצה
בבניין בית־המיקדש ואף לא ב מלכות
ישראל.
שירתו של אורי צבי גרינברג,
יפה ככל שתהיה, מהווה לדעתי
אבן־יסוד ללאומנות צרופה ודת
משיחית קנאית, המספקת לה גיבוי.
איני שותף לדעותיו ואני רואה בהן
סכנה רבד, לחברה הישראלית ול קיומה
הפיסי והרוחני.
יצחקח סון, תל־אביב

• מחירי ם עממיים • שוו ה מעילה•
חל-אביב יודפת 4ליד דיזנבוף 229388 226066 190
רבזת-ג! הר צל 86 מול בנין אואזיס ״ ס לון או היי

ראש העין־ אינו מכחד
געיקבות הראיון של שרית
ישי עם שמואל רכטמן,
שריצה עונשו נכל א נאשמת
שוחד (״העולם הזה״
.) 2277
הידד לכם, אבירי מילחמות ה צדק
! הראיון שפירסמתם עם שמו אל
רכטמן מלווה בתיאורים משל
המראיינת, שאין להם כל אחיזה
במציאות. כרחובותי שעקב מקרוב
אחר הנושא, אני יודע כי לא
הוזלו בעיר מחירי הירקות או
הפרחים. העבודה בעיריה לא הופ סקה
אלא על־ידי כמה פקידים
שניגשו לברכו; בקבוק השמפניה
הובא על-ידי עובד עיריה שפוטר
ונפתח על־ידי קבלן שהיה מקורבו
של רכטמן בעת הילולת הבנייה

ש מו אלרבטמן
עבריין או גיבור לאומי
לו. אז ממי שאבתם את המידע?
את מי אתם מצטטים ש״שמע
שהר־מלך אינו ישן בלילות״ —
את מי שכל טענותיו בבית־המיש־פט
הוכחו כשקר אחד גדול.
ואתם — העיתונות האמינה ו שוחרת
הצדק — אתם מצטטים
את טענתו, שהקבלן גיבור שיקר
בבית־המישפט וכי צידקתו תצא
לאור. האם גם אתם שכחתם שלפני
חצי שנה נמצא רכסמן אשם ב קבלת
שוחד נוסף (כרטיס טיסה).
האם גם נותן הכרטיס שיקר? ומה
עם שאר ה״תיקים״ שלא הושלמה
חקירתם? ומעשים נוספים שברחובות
יודעים עליהם?!
כדאי שתחת להפוך עבריין ל־
״גיבור לאומי״ — תחקרו קצת
כיצד ניסה רכטמן להשפיע על
חוקרים ועדים במהלך החקירה וה־מישפם.
יהיה לכם סיפור מעניין
יותר...
שי מ עון ש לו, רחובות

ששי חו ש בי ם
הירהורים בערב יום ה עצמאות.
(המשך
בעמוד )6
* רכטמן, בבגדי התעמלות, ב־מישבן
הכנסת.

60ז ^ 8אי\5

60י •׳ 8אין

80ז •׳ 8אין

60י 8׳6אי 0ן

הניידים של ¥א 8 0
כרסום ממיר | ,רסארט־רא!

ז 1שנץ

ה11 ול 0הזה

2282

מאוזן :
)1נשיא חדש ; )5סבלנות ;
) 10 נאטם; )11 נעלם; )13
להקה, עדר; ) 14 אבי אבנר;
)15 מילת חיבור לתנאי ) 16 :
ארץ עתיקה — ידידת ישראל
בימי המלכים; ) 18 קידומת ל שמות
סקוטיים ; )20 רמס,
דרס; )21 דיאלקט של הלשון
הספרדית! )22 מילת קריאה
לבקשה או לזרה ; )24 חלק
הגוף שבין הכתפיים או עיר
בארץ; )25 מנעול — לאוני ברסיטת
יוקרה בארצות״הב-
רית! )26 פואסיה — כנוי ל שיר
קודש במחזור ובסדור
התפילה ! )28 חבל ארץ בדרום
הארץ ; )30 שוני קל בצבע
שליט; )31 נשק מודרני, מעורר
סערה בגבולנו הצפוני )32 :גוי,
לא נמול ; )34 כלי מוסיקלי
מזרחי; )35 שם ביה״ס לפקוד
ומטה בצה״ל ; )38 טבעת ה משמשת
משען לציר המסתובב
בתוכה; )39 קריאת צער; )41
(ארמית); )42 תמו, עברו ב סערה
; )43 גדול בתורה ; )45
מקום ריק — או מלוא תבל ;
)47 כלי קיבול; )48 הוא טבע
״אם אין אני לי מי לי 50
שמש ; )51 יחידת הספק לחש מל
; )52 תאריך בחודש אייר
שהוא יום ירושלים; )54 דיין
מוסלמי ; )57 שיח בר קטן
באזורי ההרים בארץ ! )61 עני ;
)62 שם אחד מזלות הכוכבים ;
)64 תבואה ; )65 מפלגה עממית
דמוקרטית במצרים ! )66 כלי
ענויים; )67 דין, תקנה; )69
צמח מזון מן הקטניות ; )70
חודש בלוח הכללי, ע״ש בתו
של האל הרומי אטלס ; )72
נסיון רב שנים ! )74 שיח בר
למאכל, או מומחה בקליעה
למטרה ; )75 רתמה לבהמה ;
)77 אנוכי (לטינית 78 מחוג
המצפן; )81 מבצע צה״ל ב שנות
החמישים ; )83 גז שנת-
עבה ; )85 אות מוסיקלית ; )86
משך, או גחלת־אש ; )88 דרך,
ההתנהגות; )89 בהנדסה —
שיעור היחס בין ניצב המורד
מצלע אחת של הזוית אל הצלע
האחרת שלה ובין הצלע ה אחרת
מנקודת הקודקוד ועד
רגלי הניצב; )93 שר; )95
חלק תחתון או צדדי של בנין ;
)96 אחוריים; )98 קיר מגן
לפני חומה ; )100 השתער אגב
מעוף ! )102 תכשיט קדמון ;
)103 עטרה ; )104 ציוד לכלי
נשק; )105 העדרות.

מאונך :
) 1יריות רצופות מאותו סוג
נשק ; )2תאריך בחודש אייר
בו חל ל״ג בעומר; )3סקל,
זרק אבנים ; )4באופן זה,
באותם ימים ; )6צעיר ; )7
שם מליצי לזהב ! )8תואר
הולנדי ; )9ילמרות ; )12 שם
מבצע התרמה למען בטחון
ישראל ; )15 מחזאי, סופר —
מחבר ״הי ציוניוני הדרך׳

בזכחנים
(המשך מעמוד )4
לפני שהציונות התגלגלה ל״עגל
הזהב״ שהעם סגד לו במידבר,
היא התקיימה• בצורה החביבה של
״עושים חושבים״ במישור המוסרי.
ביום עצמאות זה אין מקום לחגי גות
רבות, אך יש מקום ל״עושים
חושבים״ יסודי ביותר.
כאזרח מן השורה חייב אני
להודות, כי בשונא-ערבים אני רו אה
רוצח פוטנציאלי. אני מביט
לעתים בפני האנשים, במצבים של
היסטריה המונית — ובפנים, עמוק
בלב, בעתה נוראה תוקפת אותי.
שהרי אני חי ומתקיים בין מטור פים
מוכי-עיוורון, ובין פושעים
אפשריים, בין יצורים הנכונים
לאבד צלם אנוש.
כי האדם — לפי מיטב הבנתי
והרגשתי — מתחיל בדיוק באותו
המקום שבו נעלמת השינאה האג־טי־אנושית.
אנושיות — בארצנו
שלנו — מתחילה באותו המקום
שבו מסתיימת ונעלמת שינאת ה ערבי
באשר הוא ערבי. גישה זו
היא האלף־בית של אזרחות תקינה.
בישראל דווקא, מכל ארצות התר בות
שקמו על חורבות המילחמה
העולמית האחרונה, היחס לערבי
הוא הוא המיבחן העליון לקיומה
של מדינה נורמלית. שהרי זכות
קיומה מבוססת על כבוד האדם
באשר הוא אדם.
יצחק סו־ס־ל, תל־אביב

;,העייט״
״הם עטים עליו בהמוניהם,
כמו להקת נשרים זבי

(ש״מ 16 מחלוצי חכמת יש ראל
באיטליה (ר״ת 17
כפיה; ) 19 רכוש; )20 מסכן,
מעונה ; )21 תשוקה, תאווה ;
)23 אדון בורמזי; )24 איבר
בגוף אשד )26 ; ,משחק כדור
ברכיבה על סוסים; )27 ילדים
קטנים ; )29 תחום מושב ; )30
של הכתב; )33 בניין זכוכית
לגידול צמחים בחורף ; )34
זעם ; )36 סטטוסקופ בעברית ;
)37 החייל האמיץ של השק ;
)40 זה הגיל שהועד ע״י קדמו־נינו
לחופה ! )41 עלוב ; )44
אל הבבלים ; )46 אורח ללילה ;
)47 בקר מרביע; )49 שבט
בכיר בישראל ; )50 אריה ;
)53 בעל כשרונות מצויינים ;
)54 כלי חפירה; )55 מפלגה
קיקיונית בישראל ; )56 יבשה

בין ימים ; )58 כסף מזומן —
שלא בהקפה ; )59 זיז עצם
הקנה של היד; )60 קבוצת
בעלי־חיים רב־תאיים ירודים ;
)62 נצח; )63 מתכופף)66 :
צללית, בבואה )68 :עולם ו מלואו
; )71 משורר גדול שהלך
לעולמו (ר״ת); )73 קדנצה —
קטע מסיים בייצרה מוסיקלית :
)76 ניצוץ־אש; )77 עץ מובחר
וקשה — או ארץ עתיקה ;
)79 מחלת הסתיידות העורקים ;
)80 שט על מים; )82 רזה;
)84 מבצע במלחמת השחרור ;
)85 ספר-הספרים ; )87 עבר ;
)90 עצם )92 :שוחה, שאול;
)94 המשקל ללא אריזה; )96
ענן שמים ; )97 עיר, מקום
ישוב )101 :אריג יקר! ) 102
נקי מעיון; ) 103 זאת אשר.

לפני שנתחיל לאכול
״לוף״ בצבא...
הטיילת לאוהבים.. .לאכול
רחוב הרברט סמואל , 80 תל אביב,טל 656992

בגין במיטבו
מה חושבים האזרחים על
ראש־ממשלתם.
לבגין כשחקן יש בעיות. ההופ עות
האחרונות היו פאשלות נור אות.
אך פרשנים בחרות טוענים,
שזה כלום. לבגין יש עכשיו יועץ,
שהוא אוצר בלום• לא אחרת מ פגינה
רוזנבלום.
יוסי קורגויץ, רמת־ גן
בגין לב־ארי מקלל / :על תוארי
כ״מגן הנוצרים״ אני עמל / ,והנה
איזה מחבל שפל /אותו במחי יד
אחת קוטל / ,יורה כאפיפיור —
ואפילו לא ביום של ערפל.
גיא משיח, רמת-גן
בהמשך לגילוי סודות צבאיים
מפיו של ראש־הממשלה, מבקש
עתה נשיא סוריה, חאפז׳ אל-אסד,
מכב׳ דאש־הממשלה, שיואיל לש לוח
לו כמה מפות צבאיות ובהן
פירוט והסבר הדברים שהשמיע
בכנסת, קבל עם ועולם.
יוסי אבני, חיפה
כל חבר ממשלה הוא רב־חסן,
עוד מימי מפא״י והפרוטקשן. זה
מובן מאליו, אין בודקים בכליו,
והלשון שבפיו — חסרת רסן.
סמי א׳ ,תל־אביב
ודאי אמות במילחמה הבאה, ואם
לא אמות — מן הסתם אפצע. ואם
לא אמות ולא אפצע — אפשר
שאשתגע ...כשיבואו אנשי החוק
אל ביתי, לקחתני אל הגבול ה לוהט,
ודאי יופתעו למצוא את

~.סגג/ו3ת־ :חר ע-ע!• 1עוע >ן 1י א 3ץ ית1ן

על קיייץ

כרעיו ואיפר־ -גגלנב גנלורע חי-א/יד ץ רד ( ״

ר ו׳ ) 11

ריר, מנפצים את שימשות
קולנוע ״פאריט״ ומזהמים
בשחור את מה שנקרא
פעם קולנוע של איכות,״
כותב הקורא תמוז וממ שיך
חלקם
הגדול אפילו לא ראה את
הסרט, ומוצא את פורקנו האלים
במחוות פסבדדביקורתיות כלפי ה במאי
המוכשר (יקי יושע) וכותב
הרומאן (יורם קניוק).
בניהם (המונצחים בחלקם בסרט)
היו מתהפכים בקיברם אילו ראו
את שפע המלל הסכריני שנאסף
בין דפי חוברות־ההנצחה שהוצאו
ל״כבודם ועתה הופכים הוריהם
את מותם הטהור נושא לוויכוח
ציבורי נלעג, ודורשים לצנזר את
הסרט הכן והרגיש הזה. לפעמים
נידמה לי שלעם הזה מגיעים סרטי
בוראקס ו״תורכים בצבעים״ —
אלה לבטח לא מעוררים מחשבה
ורגש.
שתיל תמוז, רמת-גן

עבדכם הנאמן יושב על עץ האיז-
דרכת שבגינתו.
״איני מוכן לרדת,״ אומר להם,
״קודם שתביאו את שר־ביטחוננו,
כבוד ראש-הממשלה, לכאן, הוא
ונושא כליו אדום הכובע.״
...באשר לתנאים, עדיין לא
הגעתי למסקנה חד־משמעית. אפשר
שדרוש שהוא יירד תחילה מן
השילטון, בטרם ארד אני מן העץ.
ואולי אסתפק בחיזיון אחר: ראש־הממשלה
מסתער לבדו על יעד
סורי, הקסדה הכבדה לראשו, נשקו
בידו והחגור הרחב עוטף את מות ניו,
מקפץ בעליזות בקצב ההורה.
יזהר עידון, נהריה

ס תי מתסה
ערבס חי רו ת
מישרד־החינוך מגביל את
(המשך בעמוד )8

העולם הזה 2282

ק שר בראל&שות׳

תמיד אהבתי תה.
תה אמיתי מעלי תה. כמו שעשר פעו
אבל לא תיארתי לעצמי מה אפשר
לעשות עם תה. נתנו לי לטעום תה
עם קינמון ותפוזים ...הפתעה.
אני לא אדבר הרבה. הנה כאן כתוב
בדיוק איך עושים את זה, ועוד כמה
רעיונות טובים אחרים.
״סע לאט״
(איך מכינים תה אמיתי מעלי תה?)
חמם תיון על ידי שטיפה במים רותחים. שים בתיון
עלי תה ״גולדטיפס״ של ויסוצקי(כפי ת אחת לכל
ספל) .הוסף מים רותחים ממש. תן לתמצית לעמוד
בשקט 8 — 5דקות.
זהו ! מזוג לספל מלוא התמצית, או מעט תמצית
בתוספת מים חמים.

״אני רואה אותה בדרך לגימנסיה״
( 10 מנות של תה תפוזים צעיר)
4כוסות של תה חם.
2כוסות מיץ תפוזים טבעי.
1מ קל קינמון.
5חתיכות ציפורן.
מיץ וקליפה מלימון אחד.
1/:2בקבוק יין אדום מתוק.
סוכר לפי הטעם.
אופן ההכנה: מוסיפים את חתיכות התבלינים לתה,
ומחכים כ 5-דקות. מוסיפים את היין. מחממים
ומוסיפים את הלימון ...שותים ונהנים1

״בדשא אצל אביגדור״
(תה על הקרח — אין משקה יותר מוצלח ליום חם).
מזוג תמצית תה לתוך כוס גבוהה. שים סוכר לפי
הטעם ובחוש. הוסף קוביות קרח, מים צוננים ופלח
לימון.
אפשר גם להכין מראש קנקן של ״תה על הקרח״
שיהיה תמיד במקרר. כשבאים החברה אפ שר לצאת
לדשא( או למרפסת) וליהנות.

״כמה טוב שבאת הביתה...״
( 4מנות של תה ביתי וחם).
4כוסות תה מוכן.
4טיפות תמצית רום.
1כף צימוקים קצוצים.
1כף שקדים קצוצים.
דבש לפי הטעם.
נותנים את השקדים והצימוקים בכמויות שוות לתוך
4ספלי זכוכית. מוסיפים את תמצית הרום והתה.
ממתיקים עם דבש לפי הטעם.

״האהבה פנים רבות לה״
(מה עוד אפ שר להוסיף לתה חם?)
אין כמעט סוף לאפ שרויות ! הנה כמה רעיונות
שיהפכו את התה הטעים שלך למענין וריחני יותר:
• תה עם חלב( או שמנת חלב).
• תה עם כפית מרמלדה תפוזים.
• תה עם מקל קינמון ( 2ס״מ למנה).
• תה עם ציפורן ( 1 — 2למנה).
• תה עם פלח קליפת לימון, או קליפת תפוז
מיובשת.
• תה עם מעדן תות שדה.

• תה עם דובדבנים.
• תה עם ליקר, קוניאק או וודקה.
• תה עם תמצית רום.
• תה עם סוכריות מנטה.
• תה עם עלי מנ ט ה(נענע).
• תה עם ה ל( כן, עם הל ! נסה את זה).
• תה עם שיבא,

בי א ״יי 0
של תה ״גולדטיפס״ תזכה

אותך ב־׳ 2090 הנחה בעת רכישת תיון
אחד מה מיב ח ר המרהיב שברשת חנויו ת קלאס.

מכתבים

נפיחות? עצירות?

אין תכנ סי
לביקיני ז
תה ביקוניס לעיכול טבעי :
נמס (היחידי בישראל) ,עלים וטבליות.
תה ביקוניס מיוצר מצמחים.

להשיג בבתי המרקחת כלבד.
אישור משרד הבריאות 002־

929־11146
עייני בעלון לצרכן המצורף
לאריזה שאושר ע״י משרד
הבריאות.

(המשך מעמוד )6
פעילותם של עובדי ההוראה.
כמורה
וכמחנכת ותיקה הריני
מביעה את מחאתי על הוראת־שעה
לבחירות לכנסת העשירית, שהוציא
מנכ״ל מישרד החינוך והתרבות
לציבור עובדי ההוראה, בחוזר
מא 9/עמ׳ ,4סעיף .285 הוראות
אלה הם פגיעה חמורה בחופש
הביטוי של ציבור עובדי ההוראה
ובזכויותיהם כאזרחים פעילים ב חברה.
״אסור
להשתתף בהפגנה או תה לוכה
בעלת אופי מדיני, אסור
להתרים, אסור לבקר מדיניות ה ממשלה
ומישרדיה, אסור לארח
חוג־בית או לנאום בחוג בית״״.
ועוד ועוד.
זהו נסיון חמור של סתימת־פה
ופגיעה חמורה בפעילותם הציבו רית
של עובדי ההוראה. זהו נסיון
לכפות את מדיניות הממשלה על
עובדי ההוראה ולהופכם לאומרי

כמורה אני פונה אל חברי ה מורים,
לא להשלים עם כך ולתבוע
ביטול הוראות אלה, שיש בהן
משום השפלת ציבור המורים ופגי עה
ביסודות הבסיסיים של חופש
הביטוי והדימוקרטיה.
ציסויז. שדוני, חיפה

פסיכו תרו
עם של פושטי״יד.
...״שירותרום״ ,״טלתרום״ ,״לי-
בי״ ,״סרטן״ ,״רבי מאיר בעל הנם״
— עם של פושטי־יד — שנוררים
מיקצועיים אנו. ממש אור לגויים!

רוני בנימין,

תל־אביב

הקזקסקוד׳

נפתח הקורס הראשון להשתלמות בשעוני קוורץ
קורס ראשון להשתלמות בשעוני קוורץ נפתח אתמול בקרית
המלאכה בת״א• הקורס נערן בשיתוף התאחדות בעלי
מלאכה, המכון לפריון העבודה ובחסות חברת ״סיטיזן״.
מר דוד ווג (שען במקצועו) מהתאחדות בעלי המלאכה הגה
ויזם את רעיון ההשתלמות נוכח העובדה שכיום למעלה
מ־* 50 מכלל השעונים בשוק הינם שעוני קוורץ.
משך הקורס יחיה כ־ 45 שעות לימוד נטי יייעיד פעמיים
בשבוע. עד כה נרשמו משתלמים ל 3-הקורסים הראשונים.
את ברכת המכון לפריון העבודה נשא המהנדס מונל בלום
ואילו את ברכת ״סיטיזן״ נשא נציג ״סיטיזן״ מר אשר ארד.
מר יעקב סממן מנחל המעבדות של ״סיטיזן״ בישראל
ידריך את המשתלמים במשך הקורס בעזרת כלים, מכשירים
ואביזרי הדרכה שהועמדו לרשות המכון ע״י חברת ״סיטיזן״.

כבר ביום שלישי
תוכל להשיג את

רווו 0 1ה1ה
גם בחנות

לי רי ק

רח, דיזנ גו ף 190ת ״ א

פתוח עד חצות

וציד המכש פו ת
בעיקבות הכתבה ״קוקסי נלים
בסכנה״ (״העולם
הזה 2274
ברצוני להודות למערכת, ובעיקר
לכתבת נירה גל, שטרחה ועמלה
קשות כדי להוציא מתחת ידה
כתבה נפלאה ומרגשת על מצבנו
— ציבור ההומו־סכסואלים והקוק־סינלים
בארץ. מנת חלקנו: רדיפות

הכתבת שלכם — פתוחים ואנו שיים.
נירה גם זכתה לקיים מיצווה,
בכך שעזרה לשחרר קוקסינל מן
הכלא.

עופר כלב,

תל־אביב

• קוקסינל משוחרר מן הכלא,
סוניה — ראה תמונה.

טימטום ד מאי או
שאלה שד טעם
בעיתונות הושמעו תלונות
על כן שאנדרטת השואה
שבכיכר מלכי ישראל בתל-
אביב — מוזנחת.
אני משתייך למחנה מתעבי אמ נות
האבסטרקט. מקומן של יצירות
כאלה צריך להיות אך ורק בתוך
המוסיאון, או בגן־פסלים מיוחד,

דלף הלינגר

רומגסרו

לא כשווייץ ישראל

שי־ א ל

חג שמח -ל״ודדיס

״בימים הקשים העוברים
עלינו,״ כותב הקורא גולד-
פריד ,״אין מקום לשירי וגעגואהבה בדידות,

לכן כתב שיר ממין
אחר.
אני מחכה למילחמה
אתת מחכה למילחמה
הוא מחכה למילחמה
היא מחכה למילחמה
אנחנו מחכים למילחמה
אתם מחכים למילחמה
אתן מחכות למילחמה
הם מחכים למילחמה
הן מחכות למילחמה
כולנו מחכים למילחמה
יושבים בכוננות בקלונים
במישרדים, באוטובוסים
בשרותים, במיפעלים
במיגרשי הכדורגל ועל
ספסלי הלימודים
גם היא מחכה לנו,
ציפורניה נוצצות עופרת
ודמעות חמות של דם
על לחייה
על גבי החרים מלאי פרחי אביב
היא שוכבת בשלווה ומצפה
לחוש את גופנו על גופה
את בשרנו על בשרה
לזיווג היא מחכה
מכשפה בתולה חמת-מזג,
בין ריחות הפרחים
ואבק שריפה

עמום (אוסקי)
גולדפריד, קרית־ביאליק

קוקסינל סוניה
נאציזם בזעיר־אנפין
מעיו

נאציזם

וציד־מכשפות,
זעיר־אנפין.
נירה הצליחה להטיל אור חדש
עלינו ועל חיינו, והצליחה להוכיח
כי בני־אדם כשאר בני־האדם אנו ;
רק נטיותינו שונות או -שהמראה
שלנו שונה.
לאחר פירסום הכתבה שמעתי
דעות שונות מפי אנשים הנימנים
על רובדים שונים בחברה — ו הפעם
הן היו יותר מבינות ויותר
אוהדות. טוב שמצויים אנשים כמו

מוקף חומה. להכריח את כל ה ציבור
״ליהנות״ מהפרשות תת-
הכרתיות של אמנים, זה מעשה
של כפייה רוחנית אלימה, הראוי
לבוז ולגנאי.
־ אנדרטת השואה אינה מבטאת
אלא את שואת הטימטום של חל-
מאי תל־אביב. חלמאי חולון תקעו
באמצע גן־הרצל זוג עמודי ברזל
מעוקמים — כדי להסב נחת ל-
משלמי המיסים הבאים לפוש בחיק
הטבע. העצים, הדשאים, הפרחים
והשמיים הכחולים — מעשי ידי
אמן הבריאה — כנראה אינם מס פיקים•
בכיכר בופר־היישוב שב-
רמת־גן, נטועים עצי־דקל ושיחי-
פרחים מקסימים, שבאמצעיתם מצ או
עסקני האמנות לנחוץ, לתקוע
גוש מתכת מעורר בחילה.
אילו ידעו ראשי הערים והאמנים
הדגולים, כמה אנשים יורקים ל מראה
יצירותיהם, הם לא היו מצי גים
אותם בפרהסיה.

חנן גולדגרט,

חולו!

המהנדס התל־אביבי כותב
למנהל ״קול ישראל״
אני רוצה לברך אותך על התוכ נית
יום הולדת של רשת ב׳ ביום
העצמאות.
מוזר בעיני היה רק, שחלק ניכר
של הטלפונים (על חשבון משלם
המיסים הישראלי, כמובן) היה מ ישראלים
בחו״ל.
כנראה שמדינתנו השלימה עם
העובדה שחלק גדול מאזרחיה נמ צא
מחוץ לגבולות, במטיילים וב־יורדים.
אני
מטיל ספק בכך שמדינות
כארצוודהברית או שווייץ היו נות נות
שרות כל כך טוב לאזרחיהן
ברחבי העולם ביום העצמאות
שלהן. כנראה שיש להן עוד הרבה
מה ללמוד מרשות־השידור היש ראלית.

דלף הלינגר, תל־אביב

׳גועים שאינם ..מזיזי,,
איש ;ממשדר.
קורא מקריית־שמונה —
על הנעשה בגבול הצפון.
כתושב עיר הספר שבצפון, ש*
״אוכלת״ את כל הרע שבמילחמת
שלנו במחבלים, אני יודע מה מר גישים
כאן התושבים. כולם יודעים,
שנמאסו המתח והחרדה, נמאסו
פעולות התגמול של צה״ל ותגובות
המחבלים, אשר פוגעות רק באותם
מיסכנים שגרים כאן ולא מזיזות
לכל אלה שיושבים בירושלים, ב ממשלה...
למצב
החם בגבול לא יהיה סוף,
וההיסטוריה הוכיחה זאת, אם לא
ישרור שלום צודק ואמיתי בין שני
הצדדים. הממשלה צריכה לנסות
דרכי שלום כדי למנוע את כל
אותם הפיגועים, לתת צ׳אנס ליוז מה
אחרת ולא לנהוג כפי שנהגו
בתקופות חשוכות בהיסטוריה —
להגיב על כל התגרות ולחכות ל תגובה.

הגבול כאן חם, ומי יודע
אם לא יגרור אחריו גבולות נוס פים,
שימיטו עלינו מילחמה כוללת,
שלא נצא ממנה נשכרים. יתכן
שדווקא השלום יחזיר את כל אותם
אלפי תושבים, שנטשו את קריית־שמונה,
ויחזיר את השקט והשלווה
לאיזור זה.
אנא, חידלו מאמצעי המילחמה
ונסו את שולחן הדיונים — כדי
לדון בשלום אמיתי.
נסו! אולי זוהי הדרך...

חיים אליעז,

קרייוז־שמונה

העול ם הזה 2282

מפלגת העבודה •מפ׳׳ם

לראות גם את הצד ה״אוזר״
של אירופה

כל תייר מבקר ״באתרי החובה׳״
הקולוסאום, האייפל, הביג בן ועוד, אבל
הטיולים שלנו מגלים לך גם את הצדדים
האחרים של אירופה, פינות חמד שרק
תיירים מעטים ביקרו בהן.
הטיולים שלנו לאירופה כוללים גם את
סאן מארינו היפהפיה, את ברוג׳ -
הבנויה על תעלות מים, אנו מבלים
בעיירת הקייטסירמיונה ומעפילים אל
פסגת הקרן האדומה בשוייץ ועוד ועוד.
בטיולי ״בוא ניסע״ אתה נוסע באויר בים
וביבשה ומגיע לכל נקודה מענינת.
שאל את מי שכבר נסע.

לקבל תמורה מלאה לכספך
טיול לחו״ל הוא בהחלט הוצאה לא קטנה, לכן חשוב
שתבדוק היטב מה אתה מקבל בתמורה. והתמורה
בטיולים שלנו אינה מסתכמת במסלולים בלבד, אלא
כוללת בתי מלון מצויינים, ארוחות במקומות הנכונים,
מדריכים שמכירים ואוהבים את אירופה, שיט
וביקורים במקומות מיוחדים. אצלנו לא״תאכל אספלט
אוטוסטרדות. אנחנו עורכים סיור הכרות מקדים בכל
עיר גדולה.
אצלנו המחיר כולל גם ביקור של יום שלם באי
החלומות קפרי.בבקשה, שאל את מי שכבר נסע.

בחר את הטיול המתאים לגילך ולדרישותך.
אין חורים ביממה

חלוקה לקבוצות גיל

בטיולים שלנו אין חורים ביממה. אין רגע של
שיעמום. כל רגע מנוצל בצורה ;/אופטימלית.
אנו תפרנו את הטיול כך שיהיה \ לך מספיק זמן
חופשי אבל אף פעם לא יותר ) מדי. אפילו
הזמן החופשי מתוכנן בקפידה?,

שאל את מי שכבר נסע.

מה שמשפיע יותר מכל, אולי, על הצלחת
טיול היא הקבוצה שאתה נקלע אליה.
אצלנו אתה לא נקלע לקבוצה כי אנו
דואגים לך לקבוצה מתאימה מבחינת
הגיל, ומשתדלים ליצור קבוצות בעלות
איזון מיני נכון, כך שתרגיש נוח עם
האנשים המבלים איתך.
מנסיון אלה שנסעו, טיולי בוא ניסע הינם
מרתקת ולפעמים
חויה חברתית

בונוס-סע -תכנית אשראי
כדי להקל על אלה המתקשים לשלם את מחיר
הטיול בבת אחת הכינונו תכנית אשראי מיוחדת
הנקראת בונוס-סע. הסכום שהוקצב לתכנית זו
מוגבל ויוכלו להנות מהתכנית הראשונים שיזדרזו
ויקדימו הרשמתם (אשראי דולרי ללא ריבית למשך
6חדשים).שאל את •מי שכבר נסע.

אירופה החלומית
23 יו ס/ג ל אי 2 0 - 3 6

אירופה הקלאסית
23 יום/גילאי 2 6 - 4 0

ארצות הביקור
איטליה, שוייץ
צרפת, אנגליה, הולנד

יוני
,22 ,29

ארצות הביקור
איטליה, שוייץ
צרפת, אנגליה, הולנד

יוני

תאריכי יציאה ספטמבר אוגוסט
יולי
6 ,14 ,22 3 ,10 ,17,24 ,31 6 ,13 ,20 ,27

תאריכי יציאה אוגוסט יולי
5,12 ,19 ,26 1 ,8 ,15,22,29

שאל את מ־ ש כ בר נסע

ספטמבר

הורו סהו ס מדים בנימיני

קשר עם גן חמין השני, ואת היחס
של האדם לחיי המין.
כשחודה של אצבע מרקורי מגיע לקי פול
הראשון של האצבע השלישית (ה שכנה)
,האצבע נחשבת לנורמלית בגודלה.
פעמים רבות האצבע קטנה, ואינה
מגיעה עד לקיפול הראשון. אפשר גם
למצוא את ההיפך — האצבע ארוכה
ועוברת את הקיפול הראשון.

מול החודש :

ן תאומי

¥¥הניחוח

¥¥והשיכליות
¥¥¥הם המאפיינים
י* 1את בני מזל תאומים מזל תאומים משתייך לקבוצת מזלות
האוויר, ומושפע במייוחד מכוכב מרקורי,
השולט במזל זה. מרקורי — במיתולוגיה
— שימש כשליח־האלים, בעל הסנדלים
המעופפים, המביאים אותו לכל מקום
במהירות.
בני מזל תאומים מוכרים כאנשים עיר־ניים
מאוד, בעלי כישרונות רבים ומוח
מבריק. הפיקחות והשיכליות מאפיינים
את בני המזל, ויחד עם תכונת אווריריות
אחרות, הם מהירי־תפיסה ובעלי לשון
חדה, היודעים להתבטא בצורה משכנעת
ומעניינת.
הצורך לקלוט ידע רב ככל האפשר

עייפות ומצב-רוח חולמני יאפיינו את
תחילת השבוע, אך יש להתייחס בזהירות
לאותה חולמנות. בהמשך
השבוע מאיי מות
סכנות, ו העימות
היא התנאי הראשון
והחשוב שיעזור למנוע
כל אי-נעימות. יש להי מנע
מנסיעה מהירה,
או מזילזול בטיפול במכשירים
חשמליים. ב-
21 במרס -
ענייני כספים — רצוי

20 באפרי׳ל
להימנע מלשנות מצבים
יציבים וקבועים, כל סיכון׳ כספי
עלול להזיק. השבוע תזכו להפתעות.

לחץ, שייווצר במקום־העבודה, עלול לגרוס
למתיחות, יש להימנע מהחלטות אימפולסיביות
שאחריתן חרטה.
מבחינה כספית
קיימת אפשרות טובה
לקידוס, אך עדיף להימנע
מלהאזין ל״עצות
טובות״ של ידידיס,
אלה עלולים לגרום ל טעות,
שהשפעתה תור ן;
באפריל
גש עוד זמן רב. ידידות
.1 20ל(אי
חדשה עשויה לקדם
עניין חשוב מאוד, ולשנות
דפוסי־מחשבה קבועים, שהגיע הזמן
לשנותם חיי הרגש יהיו קלילים ומהנים.

בני תאומים מתרכזים בקאריירה, ומקדמים
עניינים חשובים, או התחלות חדשות
בעבודה. אלה ח•
מעוניינים להתחיל ביוכלו חדש משהו
להגשים
את תוכניתם,
אך יש להיזהר מהת-
להבות-יתר ומהשפעות
לא רצויות, כיוון שלא
קל להבחין במירמות
בשבוע זה. חיי אהבה
11 במאי ־
20ב>ינ>
__ רעועים יקבלו מיפנה
שלילי, ואולי אפילו
ייפסקו. כעת אתם יותר מרוצים וקיימת
אפשרות ליצירת קשרים חדשים ובריאים.

זו שעוברת את הקו ונכנסת לחוליה
הראשונה של השכנה, עד אמצעיתה,
מראה על כוח השפעה רב שיש לאדם
על האחרים, דרך כתיבה או דיבור.
זה אדם שיכול ל הקסי ם את שומעיו

הופך אותם אנשים המתעניינים בשטחים
רבים, ומכירים אנשים מכל סוג, גיל
ועיסוק• הם המתאימים ביותר לעסוק
בתיקשורת. התיקשורת מתבטאת בכתי בה,
דיבור ואפילו נסיעות. הצורך להי מצא
בתנועה, מביא רבים מהם לעסוק
במיקצועות הדורשים שינויים.
כאשר מקשרים את קריאת כף־היד
לאסטרולוגיה, אפשר להבחין שגם ביד
מצוי מקום המתאים לכל התכונות ה-
מרקוריאליות (מרקורי) ואף נקרא בשם
זה. האצבעות בכף היד מכונות בשמות
כוכבי־הלכת, המוכרים באסטרולוגיה. ה אצבע
הקטנה, היינו, הזרת, נקראת אצבע
מרקורי. אצבע זו מראה למעשה את
״התקשורת״ שבין אדם לחברו.
אצבע זו מראה לקורא כף־היד אם
האדם מסוגל לקשור קשרים בריאים
עם סביבתו הקרובה והרחוקה. או שכתוצאה
מבעיות נפשיות או תורשתיות
האדם נתון בקשיים, ואינו מסוגל להת בטא
בצורה ברורה, כפי שהיה רוצה.
מאחר שמדובר בתקשורת, אפשר למ צוא
באצבע זו כישרונות רבים השייכים
לתחום ז ה: כישרון לשפות, יכולת די בור
טובה, כישרון־כתיבה, כישרונות
מיסחריים, או יכולת טובה לבוא ב משא
ומתן, כישרון מישחק או קריינות
ומוסיקליות. אחד הדברים החשובים
שמראה אצבע מרקורי — היכולת ליצור
השבוע אתם עדיין שרויים במצב־ רוח
מעייף, אך קייס סיכוי
רב למצוא אוזן קשבת,
שבעזרתה תוכלו למצוא
הקלה, ולהוריד מעט אתם שבו מהמתח חשים. ידידים עלולים
להפתיע ולגרום לכעס
ולהתפרצויות. בעבודה
נדרש מכס להשקיע
מאמץ רב, ולהראות
יוזמה. המשימות אינן
קלות, אך יש באפשרותכם להתגבר על
הקשיים וליהנות לאחר מכן מהתוצאות.

לבני מזל אריה סיכוי רב למצוא את
עצמם בסיכסוכים ובמריבות עם בן־חזוג.
התפרצויות והכעס עלו לים
לגרום להחלטות
פזיזות. כדאי לנסות
לשלוט בכעס ולהעזר
בידידים, מאחר שאלה
יביעו נכונות לבוא ל עזרתכם.
מומלץ לבני
המזל לחרבות בבילויים
ובמיפגשים חברתיים,
כיוון שאלה ירחיקו
אותם לזמן״מה ממקור
הבעיה, שפיתרונה ימצא מאליו בשבוע
הבא. בתחום העבודה אפשר לבצע מהפך.

עניינים מיקצועייס וכספיים יעסיקו אתכם
השבוע. בנסיעות הקשורות לעבודה צפויות
הפתעות מוזרות. אנשים,
שעימם תהיו קשורים
השבוע, עלולים
לפטפט ולגלות דברים
שרצוי לשמור אותם
בסוד, לכן רצוי להימנע
מלשתף אחרים בהחלטות
חשובות. בעניינים
רומנטיים — קיימת
אפשרות לקשרים מל היבים
ומפתים, אך לא
טוב להתחייב, עדיף להמתין, ולשפוט
מאוחר יותר מהי ההרגשה האמיתית.

אחד הדבר ים
ההשוביו 1שמראה
אצבע מרקורי הוא
ה״הס של האום
לחייהמ: י 1
בשיחה על כל נושא שהוא. הוא מעניין,
מימקאי מלידה, בעל הבעח־עצמית שו טפת,
הבאה בקלות. הוא טוב במשא
ומתן, ויודע מתי והיכן לומר את המילה
הנכונה. הוא אחד מאלה הנהנים לשמוע
את עצמם נואמים, ולמרבית הפלא גם
הקהל נהנה יחד עימם. לדוגמה: אצל
ראש-הממשלת, מנחם בגין, מצוייה אצבע
מרקורי ארוכה מהרגיל, שמראה על
כישרון דיבור וכתיבה, ועל היכולת ל השפיע
ולשכנע את האחרים.
אגב, מתחת לאצבע זו קיימת בדרך־
כלל גיבעה, הנקראת באותו שם —
מתגעגעים לנסיעה ארוכה לחוץ־לארץ,
ומתכננים במלוא הרצינות נסיעה כזו. יש
סיכוי רב שהתוכניות
אכן תצאנה לפועל, אך
בתוכנית זו עדיף לא
לסמוך על שותפויות,
ביוון שנסיעה משותפת
עלולה להיות מעוכבת.
בענייני כספים — כדאי
להיזהר ולא להיכנס
להוצאות גדולות ברגע
זה. הבלתי־צפוי לא
יהיה לטובתכם בעניי נים
אלה. בסוף־השבוע צפוייה פגישה
מחודשת, וזו תגרום לכם הנאה אמיתית.

גיבעת מרקורי. כאשר המקום חלק, ואין
זכר לגיבעה — גם אם לאדם אצבע
ארוכה מאוד — חלק גדול מכישרונו
לא יבוא לידי ביטוי. חשוב לבדוק את
המקום לפני שמסיקים מס קנו ת מהירות.
אצבע
מרקורי קצרה, שאינה מגיעה
לקיפול הראשון, מראה על קשיים בבי טוי,
ועל בעיות שהיו לאדם עם אחד
מההורים בשנותיו הראשונות. אצבע
מאוד קטנה מראה על ילדותיות, ועל
קשיים להוציא לפועל רעיונות ומטרות.
כדאי להוסיף שאנשים בעלי אצבע מסוג
זה משתמשים לעיתיס״קרובות ביכולת
האינטואיטיבית החזקה שבה ניחנו, וזו
עוזרת להם למצוא דרך להתבטא.
אם האצבע מכופפת פנימה וקטנה —
האדם ביישן ובעל מעצורים, הבאים
לידי ביטוי בעיקר בקשריו המיניים. גם
כאשר האצבע דקה מן השאר ונמוכה,
האדם אינו חש עצמו נוח ביחסי״מין.
אם האצבע מכופפת כלפי חוץ — היא
מציגה את האדם, שהמין מסקרן אותו
באופן מיוחד.
אצבע מרקורי מרוחקת משאר האצ־בעות,
בהחזקה טיבעית של היד, מראה
על אדם הפוחד מתלות בקשריו עם ה־אחרים.
הוא מעדיף להישאר מרוחק
מהקרובים אליו ביותר. הוא זקוק ל-
פרטיות, וממש סובל כאשר לא מאפ-
שרים לו להימצא בחברת עצמו בלבד
מיספר שעות ביממה. הוא מסוגל להפ־ריד
בין חיי־המין לחיי־הרגש. יתכן ש-
הוא אוהב מין ומתגרה בקלות, אך
חינוכו ואישיותו קרים ומבוקרים. לפע-
מים ההיפך — אדם בעל אישיות חמי־מה,
אך את חום ליבו הוא מעדיף
לבטא בכל צורה אחרת פרט למין. אצבע
מרוחקת כזו תמיד מראה, שדרך מה־שבתי
של האדם אינדיווידואלית, וש־קשה
לו לסגל את עצמו כל הזמן
לסביבתו.
אצבע מרקורי, הנגמרת בצורה חרו-
טית, מראה לעיתים על כישרון לשפות,
או שמיעה מוסיקלית טובה. רצוי שגם
האגודל של אותה יד יחיה מכפוף ל-
אחור. שחקנים, קריינים, נואמים ומר-
צים, מאופיינים בעיקר על-ידי אצבע
מרקורי גבוה ומחודדת בקצה.

עזן ת

ס שו1

פגישות

הרומנטיקה חוגגת ומשגשגת•
מפתיעות גורמות להתלהבות,
והתנהגותכם
מפתיעה גם את אלה
שכבר רגילים למוזריות-
כם. מריבות עם המבק רים
בביתכם יתוקנו
על-ידי בן״הזוג, שידע
שוב להשקיט את ה רוחות.
בענייני כספים
— רצוי להימנע מהוצאות
מיותרות, מכיוון
שיהיו לכם הוצאות גדולות בלתי־צפויות.

חברים לעבודה ייגרמו למתיחות ואפילו
לאכזבה, וזו תפגום
במצב־הרוח. יש להי זהר
במייוחד מתככים
הנעשים מאחרי גבכם
— בשטח העבודה וגם
בחיים האישיים. את ם
עלולים לחוש עייפות
רבה, ותרצו להתבודד
בביתכם, ולעסוק בענ־
...גמגי־זיי• -
20ב ד*!יניבר
יינים הדורשים פרטיות
ושקט. בני מזל טלה
יביאו את הדברים הטובים של השבוע.

המתיחות הכללית המקיפה אתכם בתקופה
זו תחייב אתכם לייתר־עירנות.
קרוב לוודאי
שתמצאו את עצמכם
עסוקים יותר מן הרגיל
בחובות הקשורות לעניינים
מדיניים, או
צבאיים. תיקוות שתלי־תם
בבן־הזוג החדש
י 2בדצמבר
יתגלו כמאכזבות, וייגסז
בינואר
רמו לניתוק הקשר, אך
קשר חדש ומלהיב יבוא
במקומו, ויוסיף שימחה. ליבש ו צהוב.

בני עקרב שרויים במצב־רוח רציני. התרג־

זויות פיתאומיות גור־מות
לדברים להראות
גרועים מכפי שהם. יש
לפתח חוש־מידה, ולא
להיגרר אחרי מצבי־רוח
חולפים. הרגשה טובה
תהיה בפגישה רומנטית
מפתיעה, אד עניינים
הקשורים לעבודה לא
יאפשרו לפתח את ה קשר,
ותיאלצו לדחות
בשבוע נוסף את הבילוי המשותף שלכם.

רכישות חדשות כניסו אתכם להוצאות
רציניות. אך למרות
זאת מצב־רוחכם נעים,
עליז ונמרץ. ידידים,
שיבקרו בביתכם, יביאו
עימם מכרים חדשים,

שלא יהיו אדישים אליכם
ולביתכם. בתקופה
זו אתם מעדיפים לשבת
בבית, להאזין לתקליטים,
ולנצל היטב את
שאר התענוגות שהבית
מציע לכם. לבשו בגדים בהירים ועדינים.

זניד

הי1ם קשה לי לתאר
איך קודם הסתדרתי בלי
רדיו־טלפון במכונית.

רדיו -ט ל פון
למכונית הוא מכשיר
קשר אלחוטי

( ^ 1ק ^1וו 5

שמוטורולה מייצרת.
הוא מאפשר לי,
תוך כדי נסיעותי, לשוחח
אי שי ת -באמצ עו ת מוקד
ת ק שו ר ת -ע ם כל מנוי טלפון
שאני צריך בארץ ואפילו
בחוץ־לארץ.
ב אמצעו תהר דיו -ט ל פון אני
גם יכול לבקש מהמוקד לבצע
עבורי בירורים, להעביר א ת
הודעותי ולקבל מהמוקד
הודעות עבורי.
מאז שיש לי ר דיו -ט ל פון אני
מספיק הרבה יותר ביום אחד

ולא מחמיץ אף עסקה או
הודעה חשובה. הוא עתר לי
להיות בענינים גם כשאני
בדרכים ולהגיב מיד
על אירועים והתרחשויות,
ב קי צו ר -ל היו ת יעיל יותר.
גם חשבון הדלק שלי פחת מאז
שמוטורולה התקינה במכוניתי
מכשיר רדיו -טלפון, שלא
לדבר על נסיעות סרק ושעות
עבודה שהוא חוסך לי
ברגע הנכון.

ממש קשה לי להאמין
איך קודם הסתדרתי בלעדיו.
בדבר פרטים נוספים ד

אנא פנה ל:
מטמכןול גו ססס = כ 0רדז
טל׳733228 :־03
החברה היחידה בארץ
המפעילה שרותי מוקד לרדיו-
טלפון 24 -שעות ביממה -
עם ציוד מוטורולה.

7/17/17 ול 7אתה בקשר והו±ם קרץ

האתמולן ן
הוא רוצה להיות ככנסת. אולי אפילו בממשלה.
כמיפלגה חושכיכ שהוא מתאים. הוא יהיה כרשימה.
מתחת לתמונה שלו בתעמולת הבהירות תופיע
ביוגרפיה מצוחצחת. ברטיס־ביקור מפואר. אכל
הבוחר צריך לדעת את האמת.
הבוחר זכאי לדעת לא רק לאן רוצה האיש ללכת.

מו ע מ דיו המחר
הוא זכאי לדעת גם מאין הוא בא וכיצד הוא פעל
קודם, כדי שיוכל לשער בפני מי הוא עתיד ליתן
דין־וחשכון.
כסידרה זו יביא ״העולם הזה״ פרטים מן האתמול
•טל מועמדים ממיפלגות •טונות, המבקשים להיבחר
לכנסת העשירית.

ף• משך 19 ימים תמימים לא דויד,
*יי ברור מה יהיה טיב הכיבוד שיקבלו
פעילי ומהופנטי תל״ם (תנועה למען משה
דיין) ,במיסגרת עבודתם כפויית־הטובה ב־מערכת־הבחירות
לכנסת העשירית. והנה,
מאחר והבחירות יתקיימו בקיץ, יושרו
ההדורים וחבר־הכנסת ייגאל (״אין לי״)
הורביץ הצטרף סוף־כל־סוף עם שרידי
רפ״י לרשימת דיין, יוכל להביא לפעילים
שלגונים בצבעים ובטעמים שונים מבית־החרושת
טנא נוגה שבבעלות מישפחתו.
כך נפתרה גם בעייתו של דיין, הקמצן
החולני, וגם של ייגאל, שהיה עלול להיש אר
עם שלגונים נמסים וללא מלקקים.
בתחילת אפריל ניסו לתרץ את אי־הצטרפות
הורביץ לתל״ם בסיבות עקרוניות.
הורביץ, כך נטען, לא יכול להתחבר
לרשימה שמוכנה לדון על ירושלים. והנה,
בסוף החודש, כששרירי רפ״י העצמאית,
שהם שרידי לע״ם בליכוד, שניצלו מע״מ,
הרשימה הממלכתית שנותרה מרפ״י ה־המקורית,
נוכח ולדעת שסיכוייהם לעבור
את אחוז החסימה קלושים, שונתה מילה
וחצי בנוסח המצע של רשימת דיין והוד־ביץ
נחת במקום השלישי, תוך דחיקת
מיליונר אחר מ״רשימת פועלי ישראל״ —
ח״כ זלמן שובל.
ציניקאנים תולים את קולר האשמה ב־בוגדנותו
של דיין. בינואר התפטר הורביץ
מתפקידו כשר־האוצד וגרם לפרישת שלו־

חשל]11 ים

שת הרפ״יסטים מהליכוד, כדי שדיין ימצא
בית חם לקראת פעילותו העצמאית. ואילו
דיין זנח את רפ״י והורביץ, הקים את
תל״ם והוציא מהארכיון הפוליטי את מי
שהיה פעיל ציוני בעיראק, מרדכי בן־
פורת, והציבו במקום השני ברשימה, תוך
דחיקת רגליו של הורביץ.
המשורר מנהלל
יגאל ומשה הם בני־דודים. אמו של
ייגאל, בלה, היתד, אחותו של שמואל
דיין. אחיו של ייגאל הוא ח״כ עמום הדר,
נציג גוש אמונים בתנועת העבודה. עוד
ייכתב מחקר סוציולוגי מקיף על ״תרו מתם״
של המושבניקים האלה לפוליטיקה
הישראלית. ייגאל נולד ב־ 1918 ובהיותו
בן שלוש הגיע לנהלל. אחיו עמום מתאר
אותו כמתקוטט ללא הרף עם רועי־צאן
ערביים, שהעזו להתקרב לאדמות המושב.
שכן אחר שלו מספר, שייגאל היה
מתבודד, טיפוס רומנטי שמדי פעם חרז
חרוזים. ומי שמכיר את המושבניקים יודע,
שאלה הן נקודות שחורות בביוגרפיה של
בן מושב.
ב־ 1941 התגייס ייגאל לצבא הבריטי
והיה תותחן בבריגדה היהודית. כעבור
חמש וחצי שנים השתחרר ומ־ 1946 הת גורר
במושב באר־טוביה. ב־ 1951 עבר עם
רעייתו למושב כפר ורבורג.
הורביץ החל לעסוק בפוליטיקה עוד לפני
קום המדינה. בהיותו חבר בהגנה פזל
לחוג מחתרתי קיקיוני ,״עם לוחם״ ,ששם
לו למטרה לאחד את המחתרות, לכבוש
את ירושלים ולהכריז בה על הקמת מדינה
יהודית. ב־ 1947 היה שותף להקמת ״מפלגת
העם״ ,עם פורשים מהתנועה הרוויזיוניס טית
וביניהם הדוקטור הרצל רוזנבלום,
כיום עורך ד,צהרון ידיעות אחרונות. רשי

זו נכשלה בבחירות שהתקיימו באותה
שנה למוסדות הישוב.
פרק אפל בביוגרפיה שלו היא אי־שירותו
בצה״ל. המושבניק ששירת יותר מחמש
שנים בצבא הבריטי והיה פעיל פוליטי
אקטיוויסטי בצד הימני של המפה הפולי טית,
לא שירת בצבא במילחמת־ד,עצמאות
למרות שהיה בן .30 ולמרות שהיה כשיר
לשירות לא היה בצבא במילחמת־קדש
ב־ , 1956 ובמילחמת ששת־הימים ב־. 1967
הסיבה הרשמית לאי־השתתפותו בקרב על
הקמת המדינה — קרב שלכאורה היה
חשוב מאוד בעיניו — היא שמות אבי
אשתו הותיר אותו עם שתי יחידות חק לאיות
בבאר־טוביה. לדבריו, לא יכול היה
להזניח את החלקות ולמוטט את המשק
שעליו התפרנסה מישפחתו. הורביץ מת גלה
כאן כבן־מישפחה מסור ואחראי ו כנראה
שרק הוא יודע כיצד מסתדר אי-
מעש שכזה עם ההשקפות הפוליטיות שבהן
דגל ערב קום המדינה.
כשנשאל לפני כמה שנים על עברו ה צבאי,
טענו בשמו כי שירת כמה שבועות
בחזית אשדוד ב־ .48 לגבי חלקו בשתי
המילחמות הבאות כבר לא מצא לנכון
להשיב.
שני אלילי ם
הרי קום המדינה התמסר הורביץ
למשקו בכפר־ורבורג והצטרף למפא״י.
הוא נבחר אפילו למרכז. הורביץ היה פעיל
ביותר בתנועת־ה,מושבים וב־ 1961 היה ל״
מנכ״ל חברת־ד,מושבים בדרום. הוא הצליח
בעסקיו כנציג תנועת־המושבים והתקדם
לתפקידים בכירים יותר, עד שב־ 1966 נטש
את הפעילות הכלכלית השיתופית והחל
לבנות את האימפריה הכלכלית הפרטית
שלו.
ב־ 1965 הצטרף הורביץ לרפ״י — רשימת

13י

׳*גאל מלך השלגו 1י
(המשך מהעמוד הקודם)
פועלי ישראל — בראשות דויד בן־גוריון
ומשה דיין, שתי הנפשות האהובות עליו.
כך החל למעשה את פעילותו המעשית
באגף הימני של הפוליטיקה הישראלית.
אחרי שרפ״י חזרה לתנועת העבודה,
ב* , 1968 הקימו הורביץ וקומץ אוהדים את
ע״מ — הרשימה הממלכתית. בבחירות
1969 אמרו כמה אלפי מצביעים ״הן״ לזקן.
הורביץ ושובל, סרבני החזרה למפלגת
העבודה, נכנסו לכנסת בעיקבות בן־גור־יון.
כיום
מתפלאים שהורביץ, המתנגד להס כמי
קמפ״דייוויד, הוא מס׳ 3ברשימת
דיין, הדוגל באוטונומיה חד*צדדית בגדה
המערבית. אך הורביץ הלך ברשימה אחת
עם בן־גוריון חרף העובדה שהזקן קרא
לנסיגה כללית מכל השטחים הכבושים
תמורת שלום. כנראה שהערצת שני אליליו
מעבירה אותו על דעתו והוא אינו רואה
סתירה בין עמדותיו הניציות ועמדות ה־כריזמטורים
שלו.
ב־ 1973 הצטרף הורביץ לגוש חרות־ליב־רלים,
להקמת תישלובת הליכוד, וע״מ
הפכה ללע״מ הקשורה עם אנשי ארץ-
ישראל השלמה. בן דודו ואחיו עדיין קשו רים
בטבורם לתנועת העבודה, אך להורביץ
נדמה שהוא נושא דברו האמיתי של דיין.
ההמשך היה יכול להיות טראגי. הורביץ
וחבריו פרשו מלע״מ והחזירו את עטרת
רפ״י ליושנה. בינואר 1981 הוא ביצע
תרגיל מתוכנן של פרישה מכהונת שר-
האוצר ופרישה של רפ״י מהליכוד. אמונתו
היתד. שבן־דודו הנערץ, משה דיין, יתייצב
בראש רפ״י לבחירות לכנסת העשירית.
אך הסתבר שהורביץ עדיין אינו מכיר את
תעלולי דיין וב 4-באפריל שנה זו הוקמה
רשימת תל״ם והורביץ נשאר בחוץ.
כידוע הצליח הורביץ לחזור לחיק בן־
הדוד האהוב וניצל מגלות פוליטית, שיתכן
שהיתה הופכת ניצחית.
עם ניצחון הליכוד בבחירות 1977
מונה ייגאל הורביץ שר התעשיה ה-
מיסחר והתיירות והבטיח הרים וגבעות

״שימרו על הלירה קרא לצופי הטל וויזיה,
שנדהמו בנובמבר ׳79 מביטול ה סובסידיות
על מוצרי מזון בסיסיים ומ עלית
המחירים הגבוהה שבאה בעיקבותיה.
״אין לי !״ צרח לעבר כל מישרד ממ שלתי
ודרש הקטנה של התקציב וצימצום
ממשי במנגנון הממשלה•
״שימרו על מקומות־העבודה שלכם!״
קרא, הקפיא אשראי וגרם ליירדה ממשית
בייבוא ולמצב של סטגפלציה. האינפלציה
בתקופתו הרקיעה שחקים והתקרבה ל־ס?<
200 עם עליות מחירים יום־יומיות.
הורביץ כביצועיסט הציע לפתוח כספות
פרטיות ואיבד אז בבת־אחת את כל ה אשראי
הציבורי שניתן לו. גם מיבצע
שינוי המטבע מלירה לשקל, שנמשך חוד שים
רבים, עלה מיליונים לא מעטים

למשק. הורביץ הביא לכנסת הצעת־חוק
לחייב הגשת הצהרת־הון, למרות ששיל־טונות־המם
רמזו לו שרק בעוד שנים
אפשר יהיה לבדוק את הצהרות-ההון האלה.
הורביץ הודיע בדרמאתיות על שינוי ב סכום
הדולרים המזומנים שיכול האזרח
להחזיק בכיסו, ושכח לציין שאת היתרה,
2500 דולר, יכול האזרח להחזיק בבנק
בצורת המחאות דולריות.
אומרים שמנכ״ל מישרד־האוצר, יעקב
(״אחיתופל״) נאמן, הוא האחראי הישיר
לכישלונות של הורביץ. אם זד. נכון, הרי
שלא ברור מדוע פעל הורביץ, בהיותו
חבר מטעם הממשלה בוועדה למינוי שופ טים,
למינויו של נאמן לשופט בבית-
המישפט העליון. בשם שלא ברור כיצד
בחר לתפקיד המנכ״ל אדם שהיו לו קשרים

מ חיר
הכיבוש
״אין לי!״

^ י,ולי 0א* 15 הצליח הורביץ לגרום
^ לקיצוץ מסויים בתקציב הביטחון ו־להתפטרות
שר־הביטחון. לכאורה אמור

— עם אשתו —

— עם עליזה כגין —

צעקות ואיומים —

— פליטות פה

— שינויים מרחיקי־לכת בהטבות ובאשראי
לתעשיינים, וחיסול השיטה הקודמת ה שנואה
עליו כל כך. והנה באפריל 78׳
העניק שר התמ״ת הטבות חסרות תקדים
לפרוטארום ולגדות, בצורת הלוואות ב ריבית
לא־צמודה נמוכה. האיש שאמר כי
מיפעל שלא יחזיק מעמד עדיף שייסגר,
עקף את מרכז ההשקעות ונתן הטבות
שלא כחוק, לשני מיפעלים ממקורביו.

היה הורביץ לתקוף את הגורם האינפ לציוני
של הכלכלה הישראלית — תקציב
הביטחון. שהרי תקציב זה, פלוס החזרי-
חובות על חשבון תקציבי־ביטחון משנים
קודמות, פלוס תקציבי אד־הוק ממישרדים
ממשלתיים למשימות בשטחים הכבושים —
החל מקניית קרקעות ועד הקמת התנח לויות
— עולים למשק כשני־שלישים מ תקציב
המדינה. זהו מצב בלתי נסבל,
המוליד בשיטתיות אינפלציה גבוהה. כמות
המועסקים בתחום הביטחון על גווניו ה שונים׳
מגיעה לכדי 25 אחוזים מכלל
המועסקים במשק 1ואלה אינם מייצרים
דבר, אך צורכים כמו כל אחד אחר. כלומר,
על כל שלושה המייצרים דבר־מה, יש
ארבעה צרכנים. ברור שלאינפלציה ביש־ראל
יש סיבות נוספות, שהן מגת חלקו
של כל העולם המערבי׳ אך אי-אפשח
להתעלם מהמרכיב הייחודי הגורם לא
פלציה גבוהה בישראל — תקציב הביט!״
לכאורה היה נראה שהורביץ אבו מ ו \

״שימרו
על הלירה׳,
^ ורכיץ איים לפרוש, ואכן פרש מ *
1תפקידו כשר התמ״ת בגלל חילוקי
דעות על גודל תקציב המדינה. כעבור כשנה
חזר לממשלה כשר־האוצר במקום שימחה
ארליך. הורביץ הגיע למישרד-האוצר עם
אשראי ציבורי רב, וביצע כמה צעדים
דראסטיים. אך בסופו של דבר ניתן לסכם
את תקופתו באוצר ולומר, שנכשל למרות
ששינה במעט את היחס של האוכלוסיה
לבעיות הכלכלה של ישראל.
הורביץ כשר־אוצר יצר אווירה חדשה.

רחבים במשק הישראלי וכל צעד שיזם או
ביצע יכול היה להשפיע במישרין על לקו חותיו
של רואה־החשבון נאמן. קשה לומר
שהורביץ ניחן ברגישות ציבורית.
עוד דוגמה להיעדרה של רגישות זו
היא האישור לפטור ממיסים שהעניק ב אפריל
1980 לבית־אסיה שנבנה על-ידי
המולטי-מיליונר חובק־העולם שאול אייזג־ברג.
אחר כך שכר מישרדים בבניין,
בטענה שמאז שהעביר לבניו את ניהול
המיפעלים שלו נותר בלי מישרד.
פרדוכסלית, דווקא הנץ הפרגמטיסטי,
כפי שמכנים את הורביץ, החל בקרב הגדול
על קיצוץ בתקציב הביטחון וגרם להתפט רות
עזר וייצמן מתפקידו כשר־ד,ביטחון.
בקיץ 1980 הביא הורביץ, שלא בכוונה,
לתודעת הציבור את העובדה שתקציב
ביטחון מנופח הוא גורם דומיננטי במצב
החמור של המשק הישראלי.
התיזה שעליה בנה הורביץ את מדי ניותו
הכלכלית — עם או בלי נאמן —
קראה לצימצום בכל מחיר של הפעילות
המשקית, כפיתרון לאינפלציה. מה שקרה
הוא שהצימצום גרם לאבטלה בקנה-מידה
גדול ולעליית מחירים אינפלציונית. הגיר עון
המסחרי לא צומצם, הבורסה הפכה
מרכז הפעילות הפיננסית במשק. למדיניות
הכלכלית הכושלת היו השפעות חברתיות
הרסניות, עד שבסוף ימי כהונתו של חור־ביץ
הזכירו רבים את האינפלציה שחיסלה
את רפובליקת ויימאר ושהעלתה לשילטון
את הנאצים. לא פלא הוא שבחודשים
האחרונים מוזכר שוב ושוב, שיש צורך
בשילטון חזק כדי לעשות סדר ולהתגבר
על הקשיים הכלכליים והפוליטיים.

— עם חבריו כסיעת־הליכוד
שלגוניס ותיאוריות

(וזנזשך בטנזוד

אינו ת
ב הי שג יד

מל״אגיב
1 9 8 0 /8 1

הודעה חשובה לשענים ולבעלי חנויות
הנהלת ״סיטיזן״ מזמינה את השענים ואת בעלי החנויות
להשתתף בקורסים להשתלמות בשעוני קוורץ הנערכים
מטעם המכון לפריון העבודה, בחסות ״סיטיזן״ ,ובהדרכתו
של מנהל מעבדות ״סיטיזן״ בישראל, מר יעקב סינמן.

•ואי אני ט ל

שעון שיש לו אב א

0111

בתוכנית התשלומים
הסנסציונית של דיזנהויז
תוכל ליהנות כעת
מנסיעות וטיולים בחו״ל
בתשלומים, מבלי שתהיה
חייב להיות בעל זכויות
ב״מוסדות שונים״
ולהשיג פנקסי חברות
ב״מועדונים שונים״!
בחברת דיזנהויז,
מהגדולות, הרציניות
והמובילות בענף
התיירות, לא מוכרים לך
״הנחות״! אין ״מכירות
סוף עונה״! אין טיולים
״מיואשים״ ואין
״מכירות עודפים״! אנו
מארגנים עבורך טיולים
מכובדים, על רמה, לכל
היעדים לפי רצונך, הזמן
העומד לרשותך והיעד
הנבחר על ידך. אתה
מקבל מידע מדוייק על
פרטי הטיול. אתה,
הנוסע, נהנה בטיולי
דיזנהויז מן המחירים
הסבירים, ההטבות
והתנאים המיוחדים
הנובעים מיכולתנו
כחברה גדולה.
תשלומים לכרטיסי
הצמח;
סוי רו ה
1 1״בלי טובות
/0״ 20 ממחיר הכרטיס, במזומן ע רכישתו
ו־/0״.80 בארבעה תשלומים חודשיים
שווים, החל ב־ 1לחודש שלאחר מועד
הרכישה( .התשלומים בשקלים).
לכל סוג כרטיס שהוא
במטוסי חברות התעופה הסדירות

סע באו שר

ואשראי

לבל מקום ב עולם

תשלומים לטיולים

בלי ריבית
בלי הצמדה
״בלי טובות״

בתוכנית ״סע־קל״ של

*/3מהמחיר במזומן בעת ההרשמה,
3כ־ 10י$וים לפני היציאה לחו״ל לפי
שער הדולר ביום התשלום */3 ,ב־6
תשלומים חודשיים שוים, החל ב־1
לחודש שלאחר מועד היציאה. בשקלים,

גוואטמאלה: פר ש ת אל אידה 3וב ה

באמצע דצמבר 1980 החליטה זזפרופ׳ אליאידה פופה
לבקר את אמה החולה בגוואטמאלה. פופה נחטפה בו ביום
על־ידי ־שירותי־הביטחון, ומאז נעלמו עקבותיה. בל הגסיד
נות להשיג משילטונות גוואטמאלה מידע על גורלה עלו
בתוהו. יש להניח שנרצחה.
במעשה עצמו אין שום חידוש. מאז שארצות־הברית
הפילה את המישטר הדמוקראטי בארץ זו, הגובלת במכ סיקו,
נרצחו או נעלמו 80 אלף בני־אדם. אלא שהפעם
פגע מישטר האימים ישל הגנראל לוקאס גארסיה באיש יות
מרשימה, בעלת מוניטין בינלאומי. פרשת פופה הפכה
מוקד חשוב לעניין הרב שמגלה הקהיליה הבין־לאומית
בזוועות גוואטמאלה. האדישות בישראל היא מובנת
מאליה — לוקאס גארסיה הוא לקוח מכובד של נשק וציוד
חיוני המיוצר בישראל.
אינטלקטואלית פמיגיסטית. פופה בת ה66-
נמלטה עם בעלה למכסיקו אחרי הפיכת . 1954 הקאריירה
שלה בארץ־המיקלט היתה מרשימה. עד לחטיפתה, לפני

בדרך כלל אנשי־שזליים, מרי-נפש שנכשלו בחיים. אבל
קשה מאוד להדביק תווית כזו לוויליס אליסון קארטו,
מולטימיליונר (בדולרים) ,בעל 470 תחנות רדיו ו־37
תחנות טלוויזיה ברחבי ארצות־הברית. העיתונאי המפור סם׳
דרו פירסון, כינה את קארטו וקבוצתו ניאדנאצים,
וציטט את מיכתבו על תבוסתו המצערת של אדולף
היטלר.

9111קני !

קארטו עומד בראש קבוצה פאשיסט״ת, המממנת
עסקנים ימניים ולוחמת בכל מגמה ליבראלית בתוך
ארצות־הברית. הליגה למניעת השמצה של בני־בירית
טוענת, שאנשי קארטו ניסו לגייס כספים כדי להשליט
דיקטאטורה צבאית בארצם...
אץאנה פראנלן• קארטו מוציא שבועון ב-שם
ספוטלייט ( 340 אלף עותקים) ,המשופע בכותרות כמו:

20 אחוז מהאוכלוסיה — מובטלים.
65 אחוז מועסקים בחקלאות 11 ,אחוז בתעשיה.
74 אחוז מהייצוא הוא חקלאי (קפה, כותנה וכר).
30 אחיה מהאדמה הראויה לעיבוד מצויה בבעלותו של
אחוז אחד מן האוכלוסיה !
40 אחוז מהמועסקים משתכרים רק 60 דולר לשנה.
רק במשך עשר שנים, בין 1944ל־ , 1954 נהנתה
גוואטמאלה ממישטר דמוקראטי. מאז היא נשלטת,
באורח ישיר או בלתי ישיר, על-ידי הצבא המשרת
את האוליגרכיה המקומית ואינטרסים זרים, בעיקר
של ארצות־הברית.
לדברי ושינגטון פוסט, דוו־מונד, ניו־סטייטסמאן זהצה־דיות
ראשי האופוזיציה — ישראל היא ספק הנשק
העיקרי של גוואטמאלה.

בריטניה: מיהוא

העובדה שפול מקארטני הופיע בפירסום היוקרה
הבריטי ״מי ומי״ לא צריכה להפתיע במיוחד. אבל
הפעם משך ההיבט הרכושני, לא המוסיקלי, את
תשומת־ליבם של הפרשנים.

ארצות־חברית: הנאצי
שמאחורי העאלעות
״מפלת היטלר היתד. גם תבוסה לאירופה ולאמריקה.״
העולם כבר התרגל להצהרות כאלה מפי נאצים מושבעים,

חודה לקוראים
קורבן אליאידד! פופה
80 אלף ברחו או נעלמו
שישה חודשים, לימדה פופה איטלקית וסוציולוגיה של
נשים באוניברסיטה הלאומית של מכסיקו. היא מוכרת
בכל רחבי אמריקה הלאטינית כסופרת, משוררת, מבקרת־אמנות,
מרצה, עיתונאית ומתרגמת. בישנים האחרונות
עסקה בעיקר בתירגום יצירות מופת איטלקיות וצרפתיות
לספרדית. היא גם תירגמה את מיטב הספרות הלאטינר
אמריקאית לאיטלקית.
פופה היא (ה״תתו) אחת המנהיגות הבולטות של
התנועה הפמיניסטית באמריקה הלאטינית. היא יסדה את
העיתון הפמיניסטי הראשון באיזור, וקיימה !תוכנית קבועה
בנושא זה ברדיו מכסיקו. בשנים האחרונות היתר. פעילה
מאוד באמנסטי אינטרנשיונל, ובאירגון בינלאומי של
נשים נגד מישטר הדיכוי בגוואטמאלה. היא הפכה דמות
מוכרת לצופי הטלוויזיה בכל רחבי העולם ופעלה, אולי
יותר מכל גולה אחר, נגד מישטרו של ליוקאס גארסיה.
יחד עם ואנס, יאנג וקארטר. פרשת פופה עור רה
גלי מחאה חסרי־תקדים. האירגון להצלתה, שניבנה
במכסיקו מגרעין של 500 אינטלקטואלים ואמנים, הפך
גוף בינלאומי. סניפים פעילים קמו בלונדון, פאריס, רומא,
ונציה, שטוקהולם, קופנהאגן, קאראקס, ברצלונה, ניו־״ורק
וסאן־פרנציסקו. אמנסטי אינטרנשיתל, הפרלמנט המכסי־קאי,
האו״ם, אירגון מדינות אמריקה הלאטינית והפרלמנט
האיטלקי גינו את ממשלת גארסיה, דרשו את שיחרורה
המיידי של פופה. מאמרים ורשימות על הפרשה הופיעו
בכל עיתוני היוקרה בעולם, בכללם לחונזונד הצרפתי,
גארדיין וטייטס הבריטיים, איל קוריירה דאלא פארא
ואיל טאטפו האיטלקיים, וניו־יורק טייטס וושינגטון פוסט
האמריקאיים.
קשה להאמין שהלחץ הכבד על ממשלת גוואטמאלה
*געזור. ההפגנות הסוערות במכסיקו, שהיא מעצמה במרכז
אמריקה, כמו הפניות לשגרירויות גוואטמאלה מצד מיטב
*אנשי הרוח — לא נענו כלל. אין צורך לומר שממשלתם
של רונאלד רגן ואלכסנדר הייג, אינה מפעילה כל לחץ.
נושא זכויות האדם ירד מהפרק בוושינגטון, יחד עם
אנדרו יאנג, סיירוס ואנס ולבסוף גם ג״מי קארטר.

במה עוכדות על מואטמאלה

* שוכנת באמריקה המרכזית, ליד מכסיקו 7 ,מיליון
תושבים.
* 50 אחוז מהתושבים הם אינדיאנים, המדברים ב־32
שפות מקומיות.
* 85 אחוז מהאינדיאנים 62 ,אחוז מכלל האוכלוסיה,
אינם יודעים קרוא וכתוב.

הפנייה לקוראים, לספק להעולם הזה מידע על
יחסי חברות ישראליות, וכעיקר הסתדרותיות, עם
דרוס״אפריקה, הניב היענות בלתי-צפוייה.
אין טעם לשאול שוב את כור על קשריה עם
דרום־אפריקה, או להעמיד עובדה זאת בסימן שאלה.
חבר שחזר השבוע מיוהנסבורג סיפר, שהעיר שורצת

מסתבר ש״ 1978 בילבד הרוויח מקארטני 50
מיליון דולר מתמלוגים ומזכויות על הפקות מוסיקליות
רבות, כולל הלו דולי 1979 .היתה עוד יותר
שמנה, והכנסותיו של פול הגיעו ליותר מ־ 60 מיליון
דולר. עורכי הספר לא הספיקו עדיין לכלול את
תנובת . 1980

מייסד תעשייודנשק שימעון פרם
ישראלים ביוהנסבורג
ישראלים, בכללם אנשי כור. לכן נסתפק בשאלות
יותר ק לו ת:
• האם חברת המתכות איסכור קשורה בחברה
בעלת שם זהה בדרום־אפריקה ז
• האם מקפידה כור, לכל הפחות, על קיום
קשרים רשמיים גם עם איגודי העובדים של השחו .
רים

• כיצד נוהגות בנושא זח חברות אחרות, כולל
התעשיה האווירית ז
• האם צודק הירחון הלונדוני דה מידל איסט,
הטוען בגליון אפריל שלו, שהתעשיה הצבאית סייעה
לדרום־אפריקה לעקוף את אמברגו הנשק תוך שימוש
באוניות צי״ סו

״מרגל סובייטי בבית הלבן״ או ״יומנה של אנה פראנק —
זיוף״ .בעיתון מופיעות כתבות המוקיעות את המזימות
המשותפות של בנקאים יהודים, עסקנים ציוניים וחתרנים
קומוניסטיים, נגד הפועלים האמריקאיים ישרי־הדרך.
בבניין המישרדים הענקי ־של קארטו בוושינגטון, פוע לות
כל חברות־הבת שלו, כולל המוסר לביקורת היסטורית,
המוקדש, רובו ככולו, להפרכת ה״עלילה״ ,שהנאצים
השמידו יהודים במילחמת העולם השניה.
קארטו עצמו, בדומה להאוורד יוז׳ אינו אוהב להופיע
בציבור. הוא מנהל את מישרדו בישיבות טלפוניות מבי׳תו
שבקליפורניה. מפעם לפעם הוא קופץ לוושינגטון, כדי
להפתיע את עובדיו במחדלים אמיתיים או מדומים. במיש־רד
יש גלאי־שקר שבו משתמשים ל״בירורים״ עם עובדי
המישרד. הוא מסרב להופיע בציבור או להתראיין.
בשנים האחרונות אין רואים עוד בקארטו איש-
שוליים. הסינטור לשעבר סאם ארווין חלק לו מחמאות,
וחבר בית־הנבחרים ג׳ורג׳ ד,אנסו עודד את כל חבריו
לחתום על ספוטלייט. יותר ויותר אנשי ימין רואים בו
מייצג לגיטימי של רעיונות אמריקניים אותנטיים.
אבל בשנה האחרונה צימצם קארטו במידה מסויימת
את פעילותו בענייני פנים. הוא מפנה עתה את רוב
משאביו לתמיכה בפאשיסטים בלבנון, בעיקר באנשי ה־פלאנגות
של באשיר ג׳ומאייל.

הסדר תוך שבוע -הטילים יוצאו
מאת בתכנו בוושינגטון וסוכנויות הידיעות
שלושה ימים אחרי שהסתיימה מילחמת
הטילים כלבנון, נראה כי עומד להימצא
הסדר לסיום הפיכסיד שם. מקורות מדי ניים
כוושינגטון מוסרים, כי השגת ההסדר
צפוייה תוף כמה ימים, עוד לפני מועד
קיום הכחירות כישראל.

שרעות ׳וצון בוושינגטון ומוסקווה

הלקחים יילמדו

הקווים הכלליים של ההסדר יהיו: פינוי
הדרגתי של הטילים הסוריים מביקעת
הלבנון, תוך מתן התחייבות ישראלית
לחדול מטיסות תקיפה בשמי לבנון, ושמי רת
הסטאטוס־קוו בין הצדדים היריבים
בלבנון.
בוושינגטון מעריכים עתה, כי ניתן היה
להגיע להסר כזה גם לפני פרוץ פעולות
האיבה. פקיד בכיר במישרד ההגנה אמר
לכתבנו בוושינגטון, כי ״עם זאת, אין
ספק שהקרבות זירזו את התהליך והבהירו
לצדדים השונים כי זהו ההסדר האפשרי
היחיד.״ הוא הביע את ביטחונו שהמעור בות
הסובייטית במיזרח־התיכון לא תיגבר
בעיקבות ההסכם ,״אך אין לומר שנבלמה
לחלוטין.״
שר־החוץ האמריקאי, אלכסנדר הייג,
אמר אמש בתוכנית הטלוויזיה הפופולרית
״מול פני האומה״ ,שארצות־הברית תמשיך
במאמציה לבלימת התוקפנות הסובייטית
בכל מקום בעולם. במוסקבה אמר אתמול
מזכיר המפלגה הקומוניסטית ליאוניד ברז׳-
נייב, כי ״הקו הנוקשה של רייגן הובס
בלבנון, והאנטי־אימפריאליזם נצח ינצח.״

בלבנון נמשכים הקרבות בין הנוצרים
והשמאל. רדיו הפלנגות מסר בשידוריו
הבוקר, כי אתמול הופצצו הרובעים ה

המערך בניצחון
מקור צבאי בכיר כמטה נאט׳׳ו ככריסל
אמר אתמול לכתב שבועון התעופה
״אוויאיישן וויק״ ,כי לקחי הטילחמה כ לבנון
נלמדים ככר עתה כקכוצת־עכודה
שהוקמו; על־ידי המטה הצבאי של הכרית
הצפון־אטלנטית .״אין לי ספק שמילחמה
קצרה ומעניינת זאת תשמש כחומר־עזר
לשיעורי צוערים באקדמיות הצבאיות
ככל העולם,״ אמר איש• נאט׳׳ו.
גנראל א.א. הרשפלד, הממונה על פיתוח
אמצעי לחימה בפנטגון, אמר כי ישראל
מעמידה לרשות הצבא האמריקאי פרטים
מלאים על תיפקוד מערכות הנשק האמרי קאיות
במילחמת הטילים בלבנון. לדבריו,
מורות הבדיקות הראשונות על עליונות
מטוסי אפ־ 15 על פני מיג־ .23״העובדה
שרק ששה מטוסים מתוצרת ארצות־הברית
הופלו בפגיעות טילים מן הקרקע מורה
שמצאנו תשובה לבעייח,״ אמר הגנראל.
בווארשה נערך עתה כינוס של מומחים
צבאיים ומפקדים בכירים בברית וארשה,
לניתוח תוצאות המילחמה בלבנון. כמה
מומחים צבאיים סובייטיים, השוהים ב סוריה,
עומדים לצאת לארצם כדי למסור
את התרשמותם מתיפקוד הצבא הסורי
בסילחמה.

התחייה: הנסיגה — אסון לאומי ; רובינשטיין: ניצחון אדיר ;
אלגרבלי ומרציאנו יגישו אי־אמון
כישיבת לישכת מפלגת העבודה שנערכה
אתמול בתל־אביב היו כל הדוברים מאו חדים
בדעתם, שאין להתיר לראש־הממשלה
ולליכוד לקטוף לבדם את פירות
ניצחון צה״ל בלבנון. שיטעון פרס אף
׳הציע שהמערך ינקוט קו הסברה האומר
שצה״ל ניצח למרות שילטון הליכוד.
עוד אמר פרם :״הניצחון האדיר הוא
תוצאה של עבודת־תשתית יסודית ששלו שה
היו בסיסיה: עבודה קשה, עבודת
צוות ועבודת תשתית.״
אבא אבן הזכיר, שלמרות כל מה שקדם
למילחמה, הצטרף המערך ברגע המכריע
לקונסנזוס הלאומי ,״ואף ניתן לומר שיצר
למעשה בהצטרפותו קונסנזוס זה, והצטרף
לברית־הדמים שנכרתה עם הנוצרים ב לבנון.״

תגובות
נוספות :

י• תנועת התחייה ו ״הנסיגה מהר
הלבנון היא אסון לאומי. סילוק התנחלויות
גוש־אמונים מהר הלבנון מוכיח שבגין לא
השתנה, והוא אוייב ההתנחלויות.״

!• אמנון רובינשטיין (שינוי):

״הניצחון האדיר של צה״ל, שכל העם
עמד מאחריו, הוא ללא ספק ניצחון אדיר.
אני חוזר על הצעתי, לשקול הנהגת עונש
מוות למחבלים.״
!• האיחוד — חברי־הכנסת מרדכי
אלגרבלי וסעדיה מרציאנו הודיעו כי
בדעתם להגיש הצעת אי-אמון בממשלה,
ברמטכ״ל ובאשכנזים, בישיבת הכנסת
שתיערך לרגל הניצחון, בשבוע הבא .״בין
תשעת המועמדים לצל״ש יש רק שלושה
מבני עדות המזרח,״ נאמר בהודעה ש־פירסמו
השניים.

האוצר מתכנן מסע הוזלות חדש
מאת כתבנו לענייני כלכלה

—״ יי י ~ייי י ״ י יייי ייי* י״ייי ״י* ייייייייי

כאילו מדובר בכלכלת-בחירות.

(חמש ך יבוא) ן

הרמטכ״ל :״במותם ציוו לנו את ארץ־י שואל
כהלוויית שמונה מחללי צה״ל שנפלו
כמילחמת הטילים כלבנון, ושנערכה בבית־העלמין
הצבאי כקריית שאול, אמר ה-
רמטכ״ל, רב־אלוף רפאל איתן :״קורבנם
לא היה לשווא. הם לחמו כאריות, נפלו
כניכורים, וכמותם ציוו לנו את ארץ־
ישראל.״
בהלוויית עשרות חללי צד,״ל, שנערכו
אתמול ושלשום, ושייערכו גם היום ומחר
בבתי־עלמין בכל רחבי הארץ, נוטלים
חלק שרי ממשלה, חברי־כנסת מכל הסי עות,
רבנים ואנשי ציבור.

בהלוויה שנערכה לחללי קיבוצים בעמק
יזרעאל אמר ישראל גלילי :״חיילנו ה אמיצים
שנפלו בלבנון מנעו מחיילים אח רים
ליפול במערכה על תוכנית אלון.״
בהלווייה שנערכה בהר־הרצל בירושלים
אמר הרב הראשי שלמה גורן :״הם היו
כארזי הלבנון, ואנו, לעומתם, כאזוב אשר
בקיר. הם נפלו — אך דויד מלך ישראל
חי וקיים.״
בהלווייה שנערכה בבאר־שבע אמר ח״כ
רוני מילוא :״הם נפלו שם, נפול אחים
גם יחד, אנשי שלום עכשיו בצד אנשי

(המשך מאושר)

תצלום זה, של משאית ישראלית בדרן בין ג׳וניח וזחלה, ביום האחרון של הקרבות,
הוא פרי עבודתו של צלם בריטי שנהרג ארבע דקות לאחר מבן בכדור תועה.

פרס: איש לא יוכל לשלול את חלקו

הצבאיות

נוצריים של ביירות והפלנגות השיבו אש
לעבר מקורות הירי.

גוש אמונים, אנשי הנסיגה והבגידה בצד
אנשי הגו הזקוף. כדורי המרצחים לא
הפרידו ביניהם.״
כתבי עתי״ס מוסרים, כי בהלוויות נראה
קהל רב, והיו מחזות קורעי־לב של אלמנות
והורים שכולים שנפלו על קבר יקיריהם
ובכו. מחר צופים לקהל רב בהלווייה
שתיערך בבוקר בהר־הזיתים בירושלים,
שם ישאו דברים ראש־ד,ממשלה, מנחם בגין
ויו״ר מפלגת העבודה שימעון פרם, כמה
שעות לפני העימות ביניהם בטלוויזיה,
במיסגרת תעמולת הבחירות.

בגין: אסר אימבציל
בנאום מתון שנשא ואש-
הממשלה בתל-אביב העלה
על נס את הרמטכ״ל

מאת בתכנו כתל־אכיב

בנאום שנשא אתמול בפני ותיקי המח־תרות
במצודת זאב בתל־אביב, גילה ראש-
הממשלה מנחם בגין מתינות וזהירות
רבה, ונזהר שלא להיגרר בלשונו ולשלהב
את הרוחות, כדי שלא לסכן את ההסדר
המסתמן. בין השאר אמר בגין :
״נשיא סוריה, הדיקטטור אסד, הוא
שילוב מתועב של אמבה ודביל, או, בקיצור
אימבציל. שכנו העלוב מדרום, אותו חמור-
גרם בצורת מלך, אותו קיסר המאנייקים
חוסיין, קפץ גם הוא על העגלה הטובעת
וחטף את שלו. מאחורי שניהם הזדנב רב
המרצחים ערפד, הקרוי גם ערפאת, ועל
התיזמורת האדומה הזאת ניצחו הנאצים
המחופשים ברוסים. את כל אלה חיכינו,
ונקמנו את דם ששת המיליונים, עד הילד
האחרון.״
בגין, שזכה לתשואות ממושכות, העלה
על נס גם את רמטכ״ל צה״ל, רב-אלוף
רפאל איתן :״רפול שלנו יכול לקחת את
אלכסנדר הגדול, נפוליון בונפרטה, גנראל
פרשיעג ופילדמרשל מונטגומרי, להושיבם
לפניו וללמדם פרק בהילכות ניהול מילחמה
כלמד מורה את דרדקיו.״

האקדמיה מאמצת
את הקונסנזוס
מאת כתג עתי״ם בירושלים
האקדמיה ללשון העברית החליטה של שום
לאמץ את המילה קונסנזוס ללשון
העברית. כפירסום מטעם האקדמיה, ש יראה
אור בקרוב, ץ צנ!י ההטיות של
המילה העברית החדשה.
לכתב עתי״ם נמסרו, לדוגמה, כמה
הטיות :
• לקנסנז — להביא לכלל קונסנזוס.
• קוגסנז — מי שמביא לכלל קונסנזוס.
• קנזנסת — מאמץ משותף של גור מים
שונים להגיע לכלל קונסנזוס.
• קנזינפקה — קונסנזוס קטן.

מץ וז ששמתי
ץ ות ־שרתון על הכוונת
ץ ויני מחליף ץ וותה
בץ וף סיגריה ץ וחרת.
יש ב ה תערובת מעולה
של טבק וירגיניה
הנותנת לי

המיוה אמיתית.
עם שרתון

קלעתי בול!

יש רק שתי.דרכים לנסוע לחו״ל

•אתה צריך ״להסחב״ עם הרבה כסף
במטבעות שונים.
•וכשנגמר הכסף ...לא נעים אבל אתה
עלול ״להתקע״.
•כספך עלול להאבד או להיגנב.

•*׳מיליון סוחרים ברחבי העולם יכבדו
7א ת הכרטיס ואותך.
• ובנוסף 100 -אלף סניפי בנקים בכל
7ך זעולם מאפשרים לך משיכות מזומנים
7בכל יום.
•הכרטיס בטוח יותר מכסף.

לכן -קח איתך ויזה: זה נח, זה בטוח ו ...יותר טוב מכסף.
ניתן להוציא כרטיס ״ויזה״ בינלאומי לשלושה חודשים בלבד.

עם ויזה אתה אזרח העולם.

הם פחדו מפני לוחסוו ־ הם העדיפו את האיש שהקים את הבורסה
כעיקכות מינויו שד חב״ש במועמד המערד לתפקיד שר־האוצר,
אפף קשר־שתיקה שני עניינים הקשורים כמינוי: תוצאות ״הרפורמה״
שהונהגה כעיקכות המלצת ועדת כן־שחר, והפיכה האמיתית להעדפתו
שד חכ״ש עד פני יעקוס דווינפון. כמאמר הראשון (״העולם הזה״
80 צצ) הפכירה הכלכלנית אפתר אלכפנדר כי ״הרפורמה״ הקימה את

הכורפה — ואיש אינו מעוניין להזכיר זאת.
מדוע הועדף חב״ש? הכלכלנית טוענת: השליטים האמיתיים של
המשק הישראלי — כעדי הבנקים וחברות ההשקעה — חששו מלווינסון.
הם יודעים שחכ״ש ישרת אותם :

חיים בן־שחר ונפתלי בלומנטל הועדפו על־פני יעקב לווינסון.

יו״ר מפלגת העבודה, שימעון לא רצה להסתכן בעימות

1 1 4 1 1 1 #1111
עם הבנקים וחברות ההשקעה הגדולות הנהנות מהמצב הנוכחי, השורר במשק.
מערך קכע לו מועמד למשרת שר י
1האוצר׳ הוא הפרופסור חיים בן־שחר.
המערך ׳גם הדיח מועמד אחר לאותה
משרה, את יעקב לווינסון. לכל אחת משתי
הפעולות האלה יש חשיבות רבה. כל אתת
מהן מסמלת את מערך הכוחות הנוכחי ב כלכלה
ובחברה הישראלית. שתי הפעולות
כאחת — ׳גם המינוי וגם ההדחה — הן
תוצאה של מערך כוחות זה. בין תפיסתו
הכלכלית של בן־שחר לבין זו של לווינסון
מפרידה תהום עמוקה, שאין לגשר עליה.

האוצר למינהם, בין המועמדים השונים
למישרה זוז
כשמדובר בעמדת שר-אוצר, אין לכוונות
המוצהרות מישקל רב. חשובים המעשים.
בתחום המעשים, השליטה הכלכלית במשק
שלנו מצוייר. בעיקר בידי הבנקים ובעלי
חברות־הענק להשקעות. יש משקל רב
מאוד לכוונות השליטים הללו, אך הם אינם
מצהירים עליהן. עם זאת, אין ספק שהם
השליטים האמיתיים בכלכלתנ׳ו, יתמכו ב אותו
מועמד שהתוצאות הצפויות מהאמצ־

מאת

אסתר אלכסנדר

הדוגמה העגומה

האבטלה

הגוברת

אינה

מביאה

בהנהגת ״גברת הבתול״ מרגרט תאצ׳ר הביאו
הקיצוצים בתקציב להרס המשק הבריטי.
לצימצום האינפלציה (קריקטורה של שטרן).

כאשר הודח האחד, והשני מונה, קבע ה מערך
מה תהיה דרכו הכלכל״ת-חברתית,
אם יגיע לשילטון.
יש לציין לזכותו של חב״ש, שהוא מצדד
בהרבה דברים טובים — כפי שאפשר ל הבין
מן הראיונות שנתן ליוסי שביט ב ידיעות
אחרונות וליאיר קוטלר במעריב
בערב חג הפסח. הוא בעד חידוש הפי תוח,
הוא נגד אבטלה, הוא בעד מאזן
תשלומים בריא, בעד ייעול, בעד פריון,
בעד טכנולוגיה מפותחת, בעד העלאת רמת
החיים, בעד העלאת קרן העבודה. מי אינו
מצדד בכל אלה? אפילו שרי־האוצר הקוד מים,
שלא כל־כך הצליחו להגשים דב רים
טובים אלה, ה״ו בעדם. אין שום
סיבה לפקפק ׳שלווינסון גם הוא בעדם.
אלא מה? רשימת המטרות הזאת אינה
תוכנית כלכלית, כפי שהרבה אנשים טו בים
וישרים עשויים לחשוב. זאת היא
הצהרת כוונות בלבד, ובתור שכזו אפשר
להמשיכה ולהוסיף עליה עוד דברים טו בים,
וכך להשיג קונסנזוס לאומי.
אם כולם מסכימים בתחום הכוונות ה מוצהרות,
איך, בכל זאת, נבדיל בין שרי־

עים הכלכליים שינקוט יעלו בקנה אחד
עם כוונותיהם הבלתי-מוצהרות.
דוב גניחובסקי, במאמרו ״עקביות מסויי-
מת״ (י די עו ת אחרונות ,)22.4.81 ,מתאר את
האמת הזאת, אליה הגיע מתוך הסתכלות בעובדות,
באלה המילים :״מה עושה פולי טיקאי
ישראלי כאשר מתברר לו שדרכו
פרושה לפניו אל מישרד־האוצר? ה׳וא נש בע
בנקיטת חפץ, בכל האלות הכתובות
ושאינן כתובות, כי לא יטיל מיסים על
הבורסה הקדושה ולא יפגע בה. ככה עשו
זאת ׳מימי רבינוביץ ׳ואילך בל שרי־האוצר
בישראל שהגיעו אליה (למישרה זו) ,אלה
מהם שלא עשו זאת לא הגיעו אף לתחילת
המירוץ״ .ואכן, בן ישחר אמר שלא יפגע
ברווחי הבורסה, כי החיסכון שם מעודד
את הפיתוח, העומד בראש מעייניו. הוא
יקבל, כמובן, את יתמיכ׳ת הלווייתנים של
הבורסה שלהם איכפת פחות מכל מה
הסיבה לכך ששר־האוצר המיועד לא יפגע
בבורסה. ממדיניות זאת יצמחו בכל מיקרה
רווחים טובים עבורם, והעיקר — רווחים
משוחררים מכל מס.
האם יצא מכך גם פיתוח המשק? זה

— הדוו״וזזים רצו מונבי׳ש
כבר שנתיים. גם דיורביץ הבטיח לנו פי תוח
וגידול אחרי תקופת ״המעבר״ של
הקיצוצים והקורבנות שלו. אך מעבר להרס
החקלאות, הרם מיפעלים קטנים ובינוניים
״לא כדאיים״ ,וגידול האבטלה והאינפל ציה
הוא לא הגיע, ובעצם אף אחד מבעלי
תוכניות הקיצוצים והקורבנות לא הגיע
מעבר לזה.
בן-שחר אינו רוצה באבטלה — כך הוא
אומר. אך אם הוא רוצה קיצוצים וקורב נות,
הרי או שתהיה אבטלה, או שתרד
רמת השכר הריאלי — גם אם הוא איבו
רוצה בשני הדברים. זהו הגיון הדברים.
ואולי הוא רוצה שאנחנו כולנו נישא ב קורבנות
— השכירים והקבלנים כאחד?
במיקרה זה, יתכן ׳שייעלמו רבים מן ה אספקטים
השליליים של ״הנשיאה בקורב נות״.

לשם מה יש צורך בדבר הזה? יש
מצבים בהם יש צורך בהורדת רמת החיים
של כל האוכלוסיה, כדי להפוך להץ־השק־עות
את אותו חלק של התוצר שלא נצרך.

(המשך מעמוד )21
כלל־וכלל לא בטוח. העובדה שחב״ש ״רו צה״
בפיתוח אינה משנה דבר. חשוב מאוד
שאין הוא עומד להטיל מס על רווחי ה בורסה.
אמצעי המדיניות הם החשובים. הם
הפועלים בשטח. ומשנים את המציאות ה כלכלית
בצורה זו־או-אחרת. לא כך הכוונות
המוצהרות. התפיסה הכלכלית, הפילוסופיה
הכלכלית ולא הכוונות המוצהרות, היא
החשובה, כי ממנה נובעים הצעדים המע שיים.
פילוסופיה כלכלית גם מאפשרת לנו
לצפות מראש את תוצאותיהם של הצע דים
הכלכליים ולבחון: האם הם נעשים
בהתאם לכוונות המוצהרות, או בניגוד
להן ו ובהתאם לאילו כוונות נסתרות של
קבוצות אינטרסים נעשים הצעדים הללו י
במובן זה, של התפיסה הכלכלית הכללית,
ומבחינת הצעדים הכלכליים העיקריים ותוצאותיהם,
יש הבדל רב בין בן־שחר ובין
לווינסון. ברצוני לעמוד כאן על הבדלי
הגישה ביניהם בשלושה נושאים עיקריים.
הפרופסור נתן א ת ידו
ף* ן־שחר רואה בקיצוץ תקציב ה *
מדינה את האמצעי העיקרי למילחמה
באינפלציה. זאת הגישה המקובלת היום בכל
העולם על אלה המבקשים להרוס את מדי נת
הרווחה באמתלה שז מילחמה באינפל ציה.
זה הדבר שמתרחש היום באנגליה,
בה המצב הידרדר כבר עד־כדי מהומות
של מובטלים. זאת מנסה לעשות ממשלת
רגן בארצות־הברית, וזאת ניסה לעשות
שר־האוצר הקודם שלנו, ייגאל הורביץ.
התוצאות אחידות בבל מדינה, בלי הבדל
מהם התנאים הכלכליים או שיעורי ה אינפלציה:
בכל מקום בו:נהוגה שיטה זו,
נהרסים השירותים הסוציאליים והאינפלציה
ממשיכה ׳לדהור.
הסיבה לכישלון המילחמה באינפלציה
דרך תקציב המדינה היא ברורה לגמרי:
אבסורד גמור הוא לטעון שהגרעון בתקציב
המדינה הוא הגורם לאינפלציה .״הכספים
הנזילים״ — המזומנים, הצמודים, המנ יות
ורכוש אחר, שבנקל אפשר להפכם ל כסף
עובר־לסוחר, נמצאים בידי אחוז קטן
ועשיר מן האוכלוסיה שלנו; והון זה
גדול פי־כמה יותר מן הגרעון התקציבי.
נזילות זו, שביסודה של האינפלציה, היא
המאפשרת ״לציבור״ לקנות כל דבר בכל
מחיר (אפילו דירות במיליוני שקלים).
הון זה גדל בקצב מהיר הרבה יותר מאשר
כל הזרמה ממשלתית. במשק שלנו נפתחו
מנגנונים רבים כדי ״להבטיח״ גידול מהיר
של נזילות זו ללא שום קשר עם התקציב.
ח״כ שלמה אליהו, בעל הברת הביטוח
אליהו, הסביר לי פעם, כי הוא יודע טוב
ממני כמה צינורות פתוחים לכסף זה כדי
״לעשות״ כסף נוסף. הוא בהחלט היה נגד
״פיתוחים״ כי היה לו ברור שבהם שורש
האינפלציה.
הגרעון התקציבי, כאמור, הוא אפסי לעומת
הנזילות הזאת של ״הציבור״ ,וגם אין
שום צורך בהזרמה ממשלתית כדי שנזילות
זו תגדל. היא: גדלה דרך ההצמדה, דרך
המשחקים בבורסה, דרך הספקולציות במט בע
זר, דרך הריבית הגבוהה. היא גדלה
מעל הכל בגלל שיחרורם של רווחים
אינפלציוניים, ספקולטיביים בלתי־פרודוק־טיביים
אלה מכל מם.

ולמניין זה נתן את ידו הפרופסור
כן־שהר. בריפורמה הידועה שדו
הוא הטיל מס רק על רווחי ההון
היצרני; את רווחי ההון הספקו
לטיכי הוא שיחרר ממסים. וכעת
הוא מצהיר שדכר זה לא ישתנה
אם הוא יגיע לכהונת שר־האוצר.

התעשרות זו תמשיך לדרבן את האינפל ציה
גם אם בך שחר יצליח להעלות את
הכנסות המדינה ב־^״צ באופן ריאלי, כפי
שהוא מקווה. היא תימשך גם אם התקציב
יהיה מאוזן וגם אם הוא יקוצץ לחצי. ה סיבה
לכך היא, שמקורה הריאלי של התעשרות
זו הוא ההידרדרות של מעמד ה שכירים
ושכרם הריאלי, והתמוטטות ה־מיפעלים
הקטנים והבינוניים. ההתרוקנות
של מיפעלים אלה מרווחים גורמת לכך
שהם אינם יכולים לעמוד בריבית הגבוהה
והמיסוי מצד אחד, ובירידה בכוח הקניה
העממי מצד שני.

אך כמשק שדנו יש הון: המשק
נחנק מרוב הון!

מועמד דווינסון ויו״ר פרם
מודח ומדיח
יות ׳שערים בבורסה כתוצאה מן ״ד,הזרמות
שבדרך״ .עליות שערים אלד, לא נובעות
מן ד,הזרמות אל שכר העבודה.

ל ס תו ם צינורות
ההתע שרות
ך*! דרך היחידה ללחום באינפלציה
י 1היא לסתום את צינורות ההתעשרות
בין אם הם נמצאים בתוך התקציב, ובין
אם הם מחוצה לו. אם האוצר יעסיק את
עצמו במקום זה בקיצוצים בשרותים ה סוציאליים
בתקציב, האינפלציה לא תפחת,
אלא תגדל. קיצוצים כאלה הם הורדה
נוספת בשכר הריאלי, ועל חשבון הורדתו
גדלים הרווחים ד,אינפלציוניים — כפי ש הדבר
קורה למעשה בכל העולם, ואין זה
משנה תחת איזו סיסמה מקצצים במדינ יות
הרווחה. אם חיים בן־שחר חושב שעל

רוצה בחידוש הפיתוח. הוא מפליג בחלו מות,
ומסביר מה יעשר, בתוספת לתוצר ה לאומי
שנתבע מחידוש הפיתוח: הוא ייחלק
תוספת זו לשלושה חלקים ; חלק אחד. ה ראשון,
ילד להעלאת רמת החיים של ה עובדים
הפרודוקטיביים במשק (באמת הגיע
הזמן) .חלק שני — להשקעות ; וחלק שלי שי
— לתמריצים לייצוא.
זה באמת יפה. אך כיצד נגיע מן ה אינפלציה
השוררת היום. ממחסור מוחלט
בהשקעות נטו בענפי הייצור, מניוון כל כלי
בן שנים לגן־העדן של גידול כלכלי
ממושך? בן־שחר טוען, שיש צורך בתקו פת
מעבר בת כמה שנים של ״קיצוצים ו קורבנות״.

יקוצץ? -מי ישא בקורבנות? האם
הקיצוצים הם אותם קיצוצים תקציביים
מועילים ברווחה ובשירותים חברתיים, ש כבר
דובר בהם כאן, או גם קיצוצים אח רים?
האם בנטל ישאו השכירים, כרגיל?

רקנט׳ הרוויח בישראל ומשקיע באמדיסה
הורביץ הרוויח בישראל ומשקיע בפורטרריקו
מרידוד הרוויח בישראל ומשקיע באוסטרליה
-וחב״ש לא יגע בהם !

חשבון הקיצוצים האלה הוא יגדיל את
ההשקעות הפרודוקטיביות — כפי שהתבטא
בראיון שהוזכר, יווכח לדעת שטעה. כאשר
״הצינורות להתעשרות פתוחים לרווחה, כאשר
אין מיסוי על רווחי־ספקולציות, כאשר
משאבת הריבית סוחפת את כל רווחי-
הייצור לבנקים ,״החיסכון״ מקיצוץ תק ציבי
הרווחה ייהפך בדרדלא־דרך לרווחי-
אינפלציה ולא להשקעות פרודוקטיביות —
וזאת ללא קשר לכוונות המקוריות של ה־מקצץ
הלאומי.
איו לי ספק שהשליטים הכלכליים ב-
משקינו, הבנקים, חברות ההשקעות ה הולכות
ומתרחבות, כל הנהנים מן הריכוז יות
הכלכלית הגדלה, לא יתנגדו לנסיונות
האוצר ללחום באינפלציה דרך התקציב.

כמדינה כה אץ התוצר גדל, קפוצה
אחת יכולה להתעשר דק עד
חשכון קכוצה אחרת. אין שום
אפשרות אחרת. הצינורות הפתוחים
להתעשרות שהוזכרו לעיל —
הם המנגנונים להעכרת הכנסה
מחלק אחד של הציכור למשנהו.

לוויגסון לא אמר אפילו מילה
אחת על התקציב, כניגוד גמור ל
חכ״ש.

לא פעם קוראים בעיתון שמצפים לעל־׳

מועמד המערך לראשות מישרד האוצר

מיליארדים מסתובבים בבורסה לריק ו־מיליארדים
רבים אחרים -מוצאים את דר כם
להשקעות בחוץ־לארץ. רק לפני כמה
ימים נכתב במעריב, שלארון רפאל רקנטי,
מבעליו של בנק דיסקונט הישראלי, יש
השקעות אישיות בסכום של 130 מיליון
דולר בחברת ספנות אמריקאית. איפה הוא
הרוויח את הכסף הזה? הוא הרוויח אותו
כאן, אצלנו, והוא מעשיר את חברת הספנות
הזרה. זאת — בנוסף לכל ההשקעות
של בנק דיסקונט בסניפים שלו בארצות ,הברית,
ובנוסף להשקעות של כל הבנקים
שלנו בסניפיהם ובחברות־הבת שלהם ב־ארצות־הבר״ת.
איפה הם הרוויחו את הכסף
הזה? איפה הורביץ הרוויח את הכסף
•שלו, אותו הוא משקיע בפורטו־ריקו?
איפה הרוויח יעקב מרידוד את הכסף
שהוא משקיע באוסטרליה? כאן בישראל.

משום מה יש לי תמיד חשש, שכאשר
כלכלן מסוגו של חב״ש מדבר על קיצו צים
וקורבנות, הוא מתכוון לעובדים ו לרמת
חייהם. אף־פעם לא שמעתי שכלכלן
מן השורה ידרוש קורבנות מן הקבלנים.
בעיניו, רק לשוק החופשי יש זכות ל דרוש
קורבנות מן הקבלנים. זז איבה זכו תה
של הממשלה. לכל היותר יש לממשלה
הזכות להעניק לקבלן הקלות: הקלות מי סוי
למשל, או ״תמריצים״.

המ שק נ חנ ק
מדוב הון
^ עומת־זאת קל לראות איך, כתוצאה
€מן הקיצוצים והקורבנות הנ״ל, מע מיק
המשבר, נהרס הייצור, נוצרת אבטלה
ודוהרת האינפלציה. באנגליה, הסוג הזה
של ״מעבר״ מן המשבר ״לפיתוח״ נמשך

כאן. כארץ הזאת.
כל ההון הזה שמשמש לצרכי ארצות זרות,
נוצר על־ידי עבודתנו, ואם תרצו — קור בנותינו,
כאן, בישראל. אין זה נכון ש קורבנות
העובדים יוצרים באופן אוטומטי
גם פיתוח, אך זה כן: נכון שהם יוצרים
הון. ומי ערב לכך שהון זה׳ שנוצר ב־עבודתינו
ובקורבנותינו ישמש לפיתוח ה ארץ?
בן־שחר? אם כן — אז שיגיד כך.
עד כה לא נמצא שר־אוצר שיהיה ערב
לכך, אך קורבנות הם דרשו, כולם.

תפקידו של שר־אוצר שרוצה
לחדש את הפיתוח הוא לדאוג לבך
שההון שנוצר כארץ ישאר כאן
וידך לפיתוח הארץ, ולא לתכנן
קיצוצים וקורבנות חדשים כדי
ליצור הון להשקעות. הון יש לנו
די והותר.
הרעיון שד תקופת קיצוצי ו קורבנות
כין תקופת האינפלציה
לכץ חידוש הפיתוח הוא חסר
שחר. העובדים ״מקריבים״ כל
הזמן, ויוצרים הון כל הזמן. העוכד
ששכרו הוא שכר מינימום, והנשים
בתעשיות הטכסטיל ששכרן נמוך
משכר המינימום, מקריבים בל
הזמן ויוצרים הון עתק. אך האינפלציה
דוהרת — ופיתוח אין.
הסיכה לבך היא, שגם אינפלציה
וגם חוסר הפיתוח נולדים ממקור
אחד, והוא: אדה שמרוויהים את
ההון כמשק לא מוכנים להשקיע
אותו כארץ. מסיבה זו אין פיתוח
ומסיכה זו מצטכר הרכה כסף כידי
מעטים, כסף שמשמש לצריכת
מותרות, לדירכון האינפלציה.

את המצב חזה י׳ש לשנות. שר־האוצר
החדש צריו לדאוג לזה שההון שנוצר ב ארץ
יושקע בייצור. בסידרה של פעולות
המכוונות אך ורק לעניין זה, הוא יפסיק
את האינפלציה ויחדש את הפיתוח בעת־ובעונה-אחת.
אין׳ ולא יכול להיות, פסק
זמן בין חידוש הפיתוח והאינפלציה, כי
הם היינו-הך.
שר־האוצר צריך ליצור תנאים לכך ש־הון־העתק
׳שנמצא במשק יושקע: בו, ו שלא
ילד לבורסה או לחוץ־לארץ. אין
פסול בשימוש באמצעים אדמיניסטרטיביים
למטרה זו. אפשר לאסור את ההשקעות
בחוץ־לארץ, ובארץ צריך להוריד את שער
הריבית, להפסיק א׳ת ניוד השקל ולדאוג
לעליה בכוח הקניה העממי, כדי ליצור
תנאים להשקעות בייצור. וזאת בנוסף ל מיסוי
גבוה על רווחים ספקולטיביים.
איש לא יופתע, לכן, אם בעלי הכוח ה כלכלי
שלנו, שמשקיעים בחוץ־לארץ, יתמ כו
במדיניות ״יפסק זמן״ של קיצוצים ד
(המשך בעמוד )60
העולם הדה 2282

עונת הטיולים
לחו׳ ל נפתחה־במחירי
סוף־השנה
כל מה שאתה מקבל ב׳יאופיר טורס״ — שוה קצת
יותר, עולה קצת פחות.
שיטת התשלומים מאפשרת לך לנסוע בראש שקט:
!/3המחיר בהרשמה לפי שער הדולר ביום התשלום.
*/3המחיר כעשרה ימים לפני הנסיעה !/3 .המחיר ב־6
תשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה,
כשהתשלום הראשון בתאריך גמר הסיור.
האירגון המקצועי מוסיף להנאתך; תיכנון מוצלח,
מסלול מגוון, מלונות במקומות מרכזיים, אוטובוסים
חדישים ומדריכים מנוסים. רק חברה ותיקה, גדולה
ומנוסה כמו ״אופיר טורס״ ,הנציגה בישראל של
״תומס קוק״ ,יכולה להציע לך שרות כזה במחיר כזה.
הסדר התשלומים חל רק על טיולים מאורגנים,
שאת פירוטם ניתן לקבל ב״אופיר טורס״.
ן אירופה הקלאסית
21 יום

אירופה המפתיעה
15 יום !/2 ,פנסיון

אירופה קוקטייל
15 יום 72 ,פנסיון

אירופה הרומנטית
17 יום ׳/2 ,פנסיון

16 יום

15 יום 72 ,פנסיון

$1,698

$1,188

$1,470

$1,498

איטליה, שווייץ, צרפת,
אנגליה, הולנד.
כל יום ג׳ כד 30.6.81

איטליה, שווייץ, צרפת,
אוסטריה.
כל יום ג׳ מ־16.6.81

$1,485

אנגליה, הולנד, גרמניה,
אוסטריה, שווייץ, צרפת.
כל יום ג׳ ,מ־7.7.81

צרפת, אנדורה, ספרד,
איטליה, אוסטריה,
שווייץ.
כל יום די, מ־1.7.81

$1,249

אנגליה, סקוטלנד, הולנד,
גרמניה, שווייץ, צרפת.
כל יום ג׳ מ־7.7.81

ספרד, איטליה, נאפולי,
קאפרי
כל יום די׳ ,מ־22.7.81

אירופה הרים ואגמים
15 יום ׳/2 ,פנסיון

$1,248

אירופה — 27 יום

כל האתרים הנודעים בארצות הברית.
כל יום א׳ ,מ־24.5.81

חצי פנסיון

מ־ $1,777

סיור מרתק ברחבי אמריקה
כל יום ו׳ מ־29.5.81

איטליה, שווייץ, צרפת,
הולנד, אנגליה

גרמניה, אוסטריה,
איטליה, שווייץ.
כל יום א׳ מ־14.6.81

15 יום

* החלום האמריקני

34 יום

רכב באירופה

מכוניות חדישות
לנהיגה עצמית

33 חז 0ו1ד
< 1סס 0

מיניבוס

בי ם ה תי כון, באר צו ת

הברית באירגון חברת
הנסיעות הגדולה בעולם.

חופשה באתונה
פוסיידון

8ימים בפוסיידון,
יוון, המלון המעולה
בפאלירון

$474
כולל שיט וכלכלה מלאה
באי מיקונוס
כל יום ג׳ ,מ־2.6.81

ל־ 9אנשים

נופש ביוון
10 ימים

בילוי ביוון
14 יום

$599

$787

שהיה באתונה ובמיפרץ
פאטרס כול שיט לאיים
אגינה, פורוס, והידרה
טיול לארגוליס וביקור
באולימפיה
עם כלכלה מלאה.
כל יום ה׳ מ־11.6.81

בילוי וטיולים ברחבי יוון
— על נופיה, אתריה
ואנשיה, עם כלכלה
מלאה.
כל שבת מ״6.7.81

ת״אגבן־יהודה 32 טל ; 280025 ,299121 .אבן־גבירול ,68 טל 269052 .
ירו שלים: אגף מלון המלך דוד, טל • 222777 .חיפ ה: דרך העצמאות ,62
טלפון .664292 ,663011
העולם הזה 2282

נ ד $99

לשבוע,
ללא הגבלת קילומטרים

ק׳טג ״ ?אם יה״ב

תומס קוק

מסע רב־חוויות בתוככי ארצות הברית.
בילוי בהוואי ושיט חלומי באיים הקאריביים
עם ארוחת־בוקר אמריקנית.

$29.90 ליו ם

7קופונים מינימום ללא

הגבלת קילומטרים
לשכירת רכב

חופשות מרתקות
שופעות חוויות באירופה,

מסע בסקנדינביה

לשבוע, ללא הגבלת
קילומטרים. אפשרות
לשכירת קארוונים!

שיט בקאריביים 7ימים נופש גדוש אירועים
וחויות. כל יום
הרפתקאה, כל לילה
חלום שמתגשם.
ארוחות׳ כיד המלך,
מסיבות־קוקטייל, מופעי־בידור,
סיורי חוף.

המזרח הרחוק
28 יום ׳

$1,298
שבדיה, נורבגיה, דנמרק,
אוסטריה
כל יום ג׳ מ־5.7.81

$2,895
יפן, פיליפינים, הונג־קונג,
סינגפור, תאילנד
כל יום ד׳ מ־15.7;81

אנגלית באנגליה
לנוער

סקנדינביה 1981
23 יום

$1,898
הולנד, גרמניה, שבדיה,
דנמרק, נורבגיה
כליוםג׳ מ־ 7.7.81

3שבועות

שילוב מהנה של לימודי
אעלית עם חופשה
מרתקת בנופי אנגליה
המרהיבים. מיבחר מגוון
של חופשות לימודים
לנוער, הכוללות פעילות
ספורטיבית, מופעי בידור
וסיור הכרות.

ד8£1\11\1£1

^ו^\/ו\וום עו\0£ 8 0 /
5ח ט 7 0׳>\/ם׳\ 01א
1981

פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות.

ב״אופיר טורס״

שלסנפלאב הי ש גי ד ך

בשעה שבע וחצי בבוקר נשמעה נקישה עדינה בדלת.
היא נפתחה. ה״באטלר״ (שרת ראשי? מנהל הבית?
מנכ״ל השרותים? אלוהים בלבוש משרת?) ,במיקטורן
שחור ארוך־זנב ומיכנסיים בעלי פסים אפורים, כמו ראש־ממשלה
אירופי באירוע חגיגי, מביא לי למיטה כוס של
תה וחלב, ומעיר כי מזג־האוויר יפה.
הרגשה מוזרה. אתמול התעוררתי בדירתי שליד שפת־הים
בתל־אביב. היה חם מאוד. עכשיו אני שוכב במיטה
בטירת דיצ׳ליי, מצפון לאוכספודד (ראה עמוד .)3
יש לי עוד שעה עד לארוחת־הבוקר. אני פותח את
הווילון וחוזר למיטה, כדי להסתכל במרחבי־הדשא בחוץ.
עשרות גוונים שונים של ירוק. לרגלי החלון, במרחק של
כמאה מטר, נחל קטן. אחד ממקורות התמזה?
אני קם, מתרחץ, בוחר בחליפה ובעניבה לשעות
הבוקר, עונד את סמל המועצה הישראלית למען שלום
ישראלי־פלסטיני ( דג ל ישר אל
משולב בדגל פלסטין),
שעורר אמש סנסציה ב מקום.
יורד לאחד הטרק לינים
בקומת־הקרקע* ,שו קע
י בכורסת־יעור, לרגלי
תמונה של גברת מהודרת
מאוד מהמאה ה־ . 17 הצייר
לא ניסה ליפות את פניה,
אך הלביש אותה בבגדים
מפוארים. הנדוניה שלה ב וודאי
עלתה על קסמיה ה אישיים.
מציץ
בטיימס, עדיין לא
פרצה מילחמה בלבנון. טוב.
מחליף מילים עם אחד
המשתתפים האחרים בכנס
ס רנ דרס
זה, אוסטרלי גבה־קומה.
מדברים על סיכוייו של מנחם בגין לחזור לשילטון( .כל
משתתפי הכנס עומדים מול תופעה זו בתדהמה גלוייה).
האוסטרלי מגלה בקיאות מפתיעה בפרטי־הפרטים של ה פוליטיקה
הישראלית. ביכלל, הידע של רוב המשתתפים
בענייני המרחב שלנו הוא אגדי.
הצליל העמום של הגונג מבשר כי הגיע הזמן לארוחת-
הבוקר. יושבים ליד שולחנות קטנים. מיץ תפוזים, ביצים
עם קותלי־חזיר (אלוהים יסלח לחם קלוי וריבה. הלורד
זיו, בעל רשת־החנויות מאוקס אנד ספנסר (קודש־הקודשים
המשותף של הישראלים והערבים בבריטניה) ,מספר על
חוויות עם בן־גוריון בארץ־ישראל בתש״ח. עיתונאית
אמריקאית גבוהת־קומה ויפהפיה מספרת על סעודיה,
׳משם חזרה זה עתה. היא סירבה שם ללבוש שימלח ארו כה׳
וחשפה את רגליה הארוכות. המסובים מסכימים כי
התנהגותה של מארגרט תאצ׳ר, שלבשה בסעודיה צעיף
ותלבושת ״צנועה״ עד כדי גיחוך, היתר, מוטעית.
אתמול נערך הדיון במליאה, מסביב לשולחן העגול.
היום אנו מתפלגים לקבוצוודדיון.
קמצת־הדיון שאני חבר בה מתכנסת באחד הטרקלי נים.
מסבים לשולחן, לרגלי צ״ורי־־שמן נוספים של אצי לים
ואצילות. אנחנו כתריסר גברים ואשה: עוזר שר־החוץ
האמריקאי לשעבר, עוזר מנכ״ל, מישדד־החוץ הברי טי
בהווה, ראש מתלקת־המיזרח־התיכון במישרד־החוץ
הצרפתי, מנהל של בנקים בארצות־ערבר מזכיר המועצה
להשכלה גבוהה בנדה המערבית, מומחה בינלאומי לענייני
ביטחון, דיפלומט אמריקאי בכיר, ועוד.
הנושא שנקבע לנו: אילו יוזמות מדיניות דרושות
עתר מצד ארצות־הבר״ת ואירופה כדי לקדם הסדר בין
ישראל ושכנותיה? איך יכולות מעצמות-העל לשתף פעו לה
להשגת פיתרון? מה ניתן לעשות כדי להבטיח את
סידורי־הביטחון שיהיו כלולים בהסדר, ומי יתן ערובות?
מתווכחים. לא כמו בישראל. איש אינו נכנם לדיברי
רעהו. לעולם לא. כל אחד מדבר ׳שתיים־׳שלוש דקות.
היושב־ראש אינו צריך לחלק את רשוית־הדיבור. מי שיש
לו מה לאמר ממתין בסבלנות עד שריעהו מסיים, אומר
את דבריו. כששניים מתחילים באותו רגע, כל אחד מהם
מוכן לוותר לטובת השני. לא כמו בישראל.
יש בעלי נטיות פדו־ערביות יותר, ויש בעלי נטיות
פרדישראליות. אך יש קונסנזוס מפתיע לגבי הערכת
המצב. גם לגבי ההסדר הסופי הדרוש. אך •יש גם קונסנזוס
מפתיע לגבי הערכת המצב. גם לגבי ההסדר הסופי ה דרוש•
אך יש גם קונסנזוס פסימי מאוד לגבי היכולת
לזוז מן המצב הנוכחי אל המצב הרצוי.
כל אחד תורם לוויכוח — זכימעט כל התרומות הן
חשופות: רעיונות חדשים, זווית־ראייה שונה, מידע
מחדרי־חדרים, הערכות לגבי הכוחות הפועלים בשטח.
מעגל-הקסמים: הכל מבינים כי לא יתכן פיתרון בלי
אש״ף. כדי לשתף את אש״ף, דרוש שהאירגון יצעד צעד
משמעותי לקראת הכרה בישראל. הדבר אינו אפשרי כל
יעוד עמדתה של ממשלת־ישראל היא שלילית טוטאלית.
האם זה ישתנה אם (אם!) שיימעון פרס יגיע לשילטון?
אולי. מאוד אולי. מה דעתי׳ כמשתתף יחידי מישראל? אני
מנבא במיקרה זה התגרות מזויינת מצד גוש־אמונים.
ענייני ביטחון. האם אפשר למסור את הגדה לכוח
אירופי, שיפקח על הפעלתה של זכות ההגדרה העצמית?
האירופים חוזרים לרעיון זה שוב ושוב. נראה כי בכמה
ארצות, ובעיקר בצרפת, יש חשק עז להקים כוח אירופי
כזה. אני מזהיר מפני הרעיון. ישראל יכולה למסור את
הגדה למימשל ערבי רק במיסגרת של חוזה־שילום מוצק.
ערובות בינלאומיות יכולות להיות תוספת רצוייה, אך לא

בטירה

תחליף לסידורי-ביטחון ישירים והדדיים. מי יכול לחתום
על חוזה־שלום כזה? רק אש״ף. אבל אש״ף...
הארולד סונדרס, שהיה איש־מפתח בבית הלבן וב־מישרד־החוץ
האמריקאי, שואל: מה המשמעות של זכות
ההגדרה העצמית, אם דרושה הכרעה מראש?
באמצע — הפסקה לרבע שעה. שותים קפה, מתערבבים
עם חברי שתי קיבוצות-הדיון האחרות. מחליף דברים עם
אחמד בהא־אל־דין, העיתונאי המצרי הנודע, נביא השלום
הישראלי־מצרי, מי שהיה יועצו המקורב של אנוור אל-
סאדאת. הוא ידיד ותיק, החי עתה בכוויית.
דייוויד אוון, שר־החוץ הבריטי לשעבר, גבר מקסים,
יפה־תואר, אינטליגנטי ביותר׳ נעים־הליבות, ידידותי,
מחווה דעתו על המצב בסעודיה ועל אישים שונים שם.
(חבל שאיני רשאי לצטט).
חוזרים לדיון עד הצהריים. .בחוץ מתחיל גשם קל, המת חלף
בשמש חיוורת. הירוק נראה עוד יותר ירוק. הכל
רגוע, מרגיע. מדברים על סכנת התפוצצות בלבנון.
מילחמה, הרוגים, הרס — איזה קונטרסט לשלווה זו!
אחרי ארויחת־הצהיריים — פשוטה, צנועה, טובה —
מציעים לנסוע לטייל במשך שעה קלה באוכספורד הסמו כה.
עוברים על פני ארמוך בלנהיים (או בלנם, באנגלית),
הארמון המישפחתי של מישפחת צ׳רצ׳יל, שנראה על
מירקע הטלוויזיה שלנו, בסידרה על ג׳ני צ׳רצ׳יל.
אוכספורד הנהדרת — שקטה כרגיל. חנויות-ספרים
שאפשר לשקוע בהן. בכל מיכללה יש מידשאה מרהיבת-
עין — בלי ממטרות, פלי צינורות. אין צורך. יש תמיד
גשם. הפרופסורים (״דיונים״ ,בשפת־המקום) מתהלכים

ברחוב בהבעת־חשיבוית, כשהם עוטים את הגלימות השחו רות,
כמו בסרטים( .באנגליה דומה הכל לסרטים האנגליים).
חזרה לדיון, לגיבוש מסקנות. אין הן אופטימיות.
קמפ-דייוויד מת. אולן אפשר להציל את עיקרי קמם־
דייוויד חזך יצירת מיסגרת אחרת( .מישהו :״לבקש
כיום מהערבים להצטרף לקמפ-דייוויד זה כמו למכור
כרטיסים להפלגת האוניה סייטאניק דרושה הכרה
הדדית ישראל—אש״ף, אך לאיש אין פאטנט מעשי איך
להשיג זאת, אם כי לכל אחד מאייתנו י׳ 6דגם תיאורטי.
לא תהיה מילחמה בלבנון, כי האמריקאים והסובייטים
אינם רוצים בכך. אם בגין יחזור לשילטון, זה יהיה רע
מאוד, אם כי אין ביטחון שהמערך יהיה יותר טוב.
בסוף, מצב־רוח מוזר — הנאה מדיון אינטלקטואלי
שופע, שהעשיר את המחשבה והידע של כולנו, ודיכאון
לנוכח המסקנות.
צריכים לסיים ולהתלבש לארוחת־הערב. בהזמנה נא מר
:״כמה. מן האורחים ירצו ללבוש חליפות־ערב חגיגיות
(דינר ג׳אקט באנגליה, טאקסידו באמריקה) ,אך הדבר
בהחלט אינו חובה אני מסתפק בחליפה שחורה. עיצאם
סרטאווי, הגיבור (תרתי משמע) של מושב המועצה הלאו מית
הפלסטינית 1שהתקיים לפני כמה שבועות בדמשק,
לובש דינר ג׳אקט. הוא שכח להביא את הפאפיון. פרק ליט
נודע מוושינגטון משאיל לו פאפיון, ואני עוזר לו
לקשור אותו.
שני ג׳נטלמנים בחליפות שחורות, בעלי שערות כסו פות,
מטיילים אנה ואנה על הדשא שלפני הטירה, שקו עים
בשיחה. מי היה מנחש כי האחד הוא יועץ בכיר של
יאסר עראפאת, והשני ח״כ עד־ליא-מכבר מישראל? הנו שא:
המצב שנוצר בעיקבות המושב של המועצה הפלסטי נית,
והתוצאות האפשריות של הבחירות בישראל.
מתחיל להיות קר. חוזרים לטירה׳ מתבודדים בפינה
של אחד הטרקלינים, ליד האח המבוערת. איש אינו מפריע
לנו. הכל מבינים שהשניים, שבאו אתמול מתל־אביב
ומביירות, ראויים לשיחה בלתי-מופרעת.
צליל הגונג. ארוחת־הערב החגיגית ליד שני שולחנות
ארוכים, כשבראש כל אחד מהם יושב לורד. המקומות
מסומנים .׳אני משוחח עם השכן מימין, הדיפלומט הצרפתי,
על המצב שנוצר בארצו עם המהפך בנשיאות. מה יעשה
פראנסואה מיטראן? מפעם לפעם אני משוחח עם הגברת
משמאל, אין נאומים( .איך זה יתכן בישראל?)

אחרי הארוחה — משקאות, סיגארים. המשתתפים
מתפזרים בקבוצות מאולתרות בשלושת הטרקלינים, מסתד רים
כאוות נפשם בכורסות, קמים מדי פעם, יוצרים קבו צות
חדשות, כך שכל אחד יכול לדבר משקט עם כל אחד,
בהרכבים המשתנים בלי הרף.
אחרי חצות נשארים מילבדי דק כימה ציפורי-לילה
אחרות — סרטאווי, הלורד זיו, חבר־קונגרס יהודי מניו-
יורק, שגילה אומץ־לב כביר בבואו לדיון שבו משתתף
איש אש״ף. קוניאק אחרון.
בחדר אני פותח את הטראנזיסטור ומקשיב לחדשות
הבי־בי־סי. פילים חביב עדיין מטייל במרחב. אין מילחמה.
לילה טוב.

70 6[ 01¥1112£0
אין טעם להכחיש .׳אני אגגלופיל.
להיות אניגלופיל זה כמו להיות ציוני או קומוניסט.
אני בא לאנגליה כשם שתייר ציוני בא לארץ־ישראל,
וכמו שקומוניסט בא לבר״ת־המועצות. רואה רק את הטוב.
לא רוצה לראות את הרע. אין רע. יוק.
זוהי מחלה (אנגלופיליה מצלצלת כמו המופיליה וצרות
׳שכאלה) שנדבקתי בה בגיל צעיר מאוד. סמוך ליום הולדתי
ה־ 15 הוזמנתי להתייצב לפני ועדת־קבלה של האירגון־
הצבאי־הלאומי בבית־הספר החשוך ברחוב התבור בתל־אביב.
ישבתי מול זרקור חזק, וכמה דמויות אפלות ש מאחריו
המטירו עלי שאלות.
קול גברי :״האם אתה שונא את האנגלים?״
״לא. אני לא שונא אותם.״
דממה נדהמת.
קול נשי :״אז למה אתה ירוצה להצטרף לאירגון?
אנחנו לוחמים באנגלים !״
״אני חושב שצריכים להילחם באנגלים. הם שולטים
בארץ, ואנחנו צריכים לגרש אותם. אבל בשביל זה לא
צריכים לשנוא אותם.״
למרות תשובה זו(ות שובה דומה לגבי הערבים) קיבלו
אותי לאירגון.
שלושה הימים שביליתי בשבוע שעבר באנגליה גרמו
להתפרצות חדשה של מחלה זו. הכל מצא חן בעיני.
הנוף הירוק. מזג־האוויר הקריר. גם הגשם הקל. השלווה
של האנשים. הנימוס. ההתחשבות בזולת. ההימנעות
המוחלטת מהצגת שאלות העלולות להביך. הקרירות ל־מראית־עין,
והיחס החמים כאשר עוברים את השלב הרא שון
והפורמלי של ההיכרות. ההומור היבש, הבלתי-תוקפני,
המבצבץ בכל שיחה. וגם דרכי־המחשבה.
במשך שלושת ימי הדיונים בטירת דיצ׳ליי מצאתי
את עצמי קרוב ביותר דווקא לדיפלומט בריטי. בדיון
האינטנסיבי הרגשתי כי המוח שלי פועל בדיוק כמו המוח
שליו, עד כי הפכנו כימעט צמד. מבחינת שיטודהמחשבה
הייתי הרבה יותר ׳רחוק מהאמריקאים, הגרמני והצרפתי.
שלא תהיה טעות: לעולם לא אוכל להיות אנגלי. אני
ישראלי. אני לא-פורמלי. גדלתי בארץ באווירה שונה,
בתרבות שונה. אילו הייתי יחי זמן רב באנגליה׳ הייתי
בוודאי יוצא מדעתי.
אבל מדי פעם חולפת בראשי המחשבה: אולי אפשר
היה לצלב את שתי התרבויות, לשלב מישהו מן התרבות
הבריטית בתרבות שלנו, ליצור מזיגה, סינתיזה?
אי־אפשר? חבל. היה טוב להיות קצת .0 1 ¥ 1 1 ,1 2 £ 0
ועוד מחשבה שחלפה בראשי, אחרי כמה כוסות קוניאק
וסיגאר טוב :

אולי תקום אי־פעם

מדינ ת־כדור־ האר ץ?

יחלקו בה את התפקידים. כל אומה תקבל על עצמה את
התפקיד שבו היא מצטיינת. הישראלים והגרמנים יהיו
החיילים. היהודים יהיו אנשי־הרוח. הצרפתים יהיו הטב חים.
האיטלקים יהיו הזמרים, וכר.
במדינה כזאת היייתי מנית לבריטים להיות המדינאים.
הם הגיוניים, שקטים, מאוזנים, שקולים, מציאותיים.
(אני יודע: מייד יצביעו על צפון־אירלנד. אבל מה
היינו אנחנו עושים איליו היה לנו עסק עם אירים?)

עם ומי לישון?
איני יודיע מי יזכה. במערכת-הבחירות לכנסת. אבל
אני יודע מי יהיה הקורבן: הישפה העברית.
הנה מודעה של המערך,
תחת הכותרת :״זה מול
זה, אלה מול אלה״ .תצלום
של חיים בר־לב מול תצ לום
של אריק שרון.
״מי משרה יותר ביטחון
ואמון, קור־רוח ואמינות ב זמנים
שיל חירום ומשבר?
האחד היה רמטכ״ל מצליח
ומועמד כיום לשר-ביטחון
— האחר חתר לשווא לתפ קיד
האחד וחותר עכשיו אל
השני. עם מי משניהם תוכל
לישון יותר בשקט?״
שאלה מביכה. איני רוצה
לישון עם חיים בר-לב, ו איני
רוצה לישון עם אריק שרון. מה לעשות?
אילו היו המיפלגות מגייסות את פנינה רוזנבלום
ואת רינה מור, למשל

רוזנכלום

הצבע של הכנסת הבאה והיה אפוד. אפור. אפור

וויר לבחו 71
ף* עוד

ימים

יבחר הציבור הישראלי בפרלמנט

^ שלו.

האמנם ץ

האם באמת איכפת לרוב רובם של הבוחרים, בהי כנסם
לתא־הקלפי, מי יהיו 120 הגברים והנשים אשר
יחוקקו את החוקים, יקבעו את המיסים, יחלקו את התקציב
העצום של המדינה, יתווכחו על הבעיות הגורליות, יגדירו
את האלטרנטיבות העומדות לפני האומה, יפקחו על
מעשי הביורוקרטיה המנופחת, ימנעו שחיתות ושרירות?

התשובה המצערת היא: לגמרי לא.

אנשים אשר ינצלו את מעמדם כדי למלא את כיסיהם
בזהב. מי שמאמין כי המערך הולך ״למכור את ארץ־
ישראל״ אינו נותן את דעתו לאפשרות שגם בכנסת
העשירית יישבו כמה פושעים פליליים.
האם הם טועים?

לא ובן.
הסבורים כך אינם טועים, מפני שהממשלה היא באמת
חשובה יותר. זה עתה עברו 100 אלף אמהות כמה לילות
חסרי־שינה, בדאגה לחיי בניהן, שגורלם נתון בידי מנחם

ולראייה: רוב הכוחות הפרלמנטריים המעולים ביו תר,
חברי כל המיפלגות* לא נכללו כלל ברשימות לכנסת.

למען האמת, ל-ס/״ 90 מן הבוחרים לא איכפת
אם יהיו ס/׳* 90 מנכחריהם עדה של כסילים,
רודפי־ככוד ותאווי־כצע.
כי אין הם באים לקלפי לבחור

הם באים לבחור

ב כנ ס ת.

בממשלה.

ומכיוון שממשלת־ישראל נבחרת על-ידי הכנסת, ואמו רה
לשקף פחות או יותר את יחסי־הכוחות בה, נבחרת
הממשלה באמצעות הבחירות לכנסת.

אני סכור בי כמישטר של כחירות לנשיאות
תקטן דווקא סכנה זו.

בדיונים הממושכים והמרים בתנועת־החרות ובמיפלגת־העבודה,
במיפלגה הליברלית ובמפד״ל, לא הושמע שי קול
זה כימעט לחלוטין. היתה קיימת הסכמה אילמת
על כך שרמת הכנסת הבאה תהיה ירודה כפי שהיתה
רמת הכנסת היוצאת, ושזה בעצם אינו חשוב.
השיקול השני היה צריך להשפיע יותר על עסקני-
מיפלגות. הרי כל עסקן מעוניין בניצחון מיפלגתו, ולוא
רק בגלל האינטרס האישי שלו. אם כן, האם אין הכל
מעוניינים כי ברשימה ייכללו מושכי־קולות בטוחים?

הצבע השולט כה יהיה אפור, אפור, אפור.

ף* צב כזה לא יכול היה להיווצר, אילו היה הרכב
* הכנסת מעניין את האזרחים־הבוחרים.
אך הרכב הכנסת אינו נראה להם חשוב. חשוב להם
אך ורק הרכב הממשלה.

וכאן קבור הכלב.

אין ספק שבחברה המודרנית הממשלה משפיעה הרבה
יותר מאשר הפרלמנט. הציבור תופס זאת. מי שסבור
כי מנחם בגין ממיט אסון על המדינה, אינו מוטרד
עתה על־ידי החשש שמא יישבו בוועדת־הכספים הבאה

נוכחתי לדעת כי ההשקפה השיטחית, כאילו פרלמנט
הוא חזק יותר אם בחירת הממשלה תלויה בו, אינה אלא
אשליה גמורה. נכון ההיפך: שיטה שבה תלויה הרשות
המבצעת כולה בהצבעה של הפרלמנט נוטלת מן הפר למנט
את עצמאותו דווקא. מציאות זו הופכת את הכנסת
לחותמת־גומי. שהרי כל הצבעה עצמאית של הרוב נגד
הצעה של הממשלה מסכנת מייד את עצם קיום הממ שלה
— וידיעה זו מרסנת את הרוב ומונעת ממנו את
האפשרות להצביע על פי הבנתו ומצפונו.
אך התכונה השלילית ביותר, הטמונה בשיטה הקיימת,
היא זו המתגלית ביום־הבחיחת עצמו, והלובשת דמות
של פאראדוכם :

בגין. העולם כולו חושש שמא יצליח בגין להרכיב שוב
קואליציה ממשלתית.
אך הסבורים כך טועים בכל זאת, מפני שגם הרכב
הכנסת חשוב ביותר. שום ממשלה אינה יכולה להיות
טובה יותר מאשר הכנסת, המפקחת עליה. הכנסת מחו קקת
חוקים, החודרים אל חיינו היומיומיים. היא מו ציאה
מכיסנו את הכסף, שאגו מרוויחים בזיעת אפנו,
ומחלקת אותו כאוות־נפשה.

התוצאה: בכנסת הבאה לא יהיו כימעט הוגי-די-
עות ואנשי־רוח, מומחים לנושאים השונים ופרלמנטרים.

עשר שנות כהונתי ככנסת אך חיזקו אותי
כדעתי זו.

ן* ש המכירים בליקוייה של מציאות זו, אך הטוענים
כי בישראל, טמונה במישטר הנשיאותי סכנה.
אם תהיה הבחירה בידי העם, האם לא יבחר בנשיא
הגרוע ביותר? הוא יבחר במנחם בגין או באריק שרון
לתקופת־כהונה של ארבע שנים, שבהן לא יהיה ניתן
לסלקו. וזה יהיה אסון.

ה כנ סתהת שי עי ת: עוד יו תר גרוע!

מבחינה זו אין הבדל רב בין מפ״ס
והמפד״ל, של״י ואגודת־ישראל, רק׳׳ח וחרות.

זה עשרים שנה אני דוגל בדיעה כי גם בישראל
יו מוטב היה לבצע רפורמה מעין זו.
למרבה הצער לא הצלחתי מעולם לשכנע בכך גם
כמר, מידידי הפוליטיים הקרובים ביותר. אך נשארתי
איתן בדעתי.

בשלשלו את הפתק שלו אל תוך הקלפי, חושב הבו חר
דק על הצבעה אחת ויחידה של הכנסת: זו הבו חרת
בממשלה הבאה. הוא שוכח כי לאחר מכן עוד יוותרו
כימעט ארבע שנים תמימות, שבהן צריכה הכנסת לפ עול׳
לדון, להחליט ולהכריע מדי יום ביומו.
למעשה מאבדת הכנסת כיום את חשיבותה אחרי
שהיא בוחרת בממשלה. היא דומה לזכרים מסויימים
בטבע, המתים ברגע שהם מפרים את הנקבה. הם קיימים
לתפקיד חד־פעמי זה בלבד.

אך האמת העגומה היא ששיקול זה לא היה
קיים בשבועות האחרונים אך באחת מן המיפ
לגות. ואם היה קיים ככלל — נמצא כתחתית
הטבלה.

הנסיון מלמד בא אין זה בך.

מדוע ץ מפני שהוא הגיע לידי המסקנה כי
שיטה זו טובה יותר. ומפני שהציבור הצרפתי
כולו מעדיף אותה על פני השיטה הקודמת.

בבואו לבחור ככנסת, שוכח הציבור את
הכנסת.

^ דאי לנתח תופעה זו דווקא השבוע, כאשר רשימות ״
המועמדים הטריות של המיפלגות פרושות לפנינו,
וכאשר אנחנו עדיין זוכרים היטב את הדרך שבה הורכבו
רשימות אלה: מ י בחר אותן, כיצד בחר, ועל פי
אילו שיקולים.
במישטר הדמוקרטי, יש שלושה שיקולים עיקריים
בהרכבת רשימת־המועמדים של מיפלגה. מיפלגה נבונה
היא זו המצליחה לאזן את שלושתם, חרף הניגוד שביניהם.
השיקול הראשון ז אילו אנשים הם בעלי הכי שורים
הטובים ביותר לניהול הפעולה הפרלמנטרית למען
הרעיונות ו/או האינטרסים אשר המיפלגה אמורה לייצגם?
השיקול השני: אילו אנשים עשויים להנחיל למיפ־לגה
את מירב הקולות בקלפי?
השיקול השלישי: אילו חברים מייצגים את
המגמות השונות, קבוצות־הלחץ וחוגי־האינטרסנטים המכו נסים
תחת גג המיפלגה?
ככל שגובר השיקול הראשון, כן ייטב למדינה, לכנסת
ולמישטר הדמוקרטי. כי טיב פעולתה של הכנסת, רמת
החקיקה והדיונים בה, יוקרתה בעיני הציבור וחוסן
המישטר כולו תלויים באיכותם של 120 הנבחרים.

שיקול זה לא השפיע אף על בחירת נושאי־הדגל של
הרשימות, המועמד מס׳ 1בכל רשימה. במאבק בין
שימעון פרס ויצחק רבין לא הכריעה השאלה מי פופולרי
יותר. המאבקים על מעמדם של שימחה ארליך ויוסף
בורג לא התנהלו סביב נימוק זה. חיים דרוקמן לא נכלל
ברשימת המפד״ל מפני שהוא מביא קולות. אף מעמדו
של מנחם בגין, מושך־קולות מדופלם, אינו נובע מסיבה
זו דווקא.
השיקול השלישי הוא השיקול הראשון בכל המיפ־לגות,
וכימעט בכולן היה גם השיקול הבילעדי. ההתרו צצות
בין סיעות וכיתות, קבוצות־לחץ ומנגנונים, אינט רסנטים
אישיים — היא שקבעה את הרכב כל הרשימות.

זרת השיטה הפרלמנטרית הקודמת. גם עתה, אחרי שזכה
בניצחון מרשים ונכנס לארמון הנשיאות, אין מיטראן
מעלה תביעה זאת בשום צורה שהיא. להיפך, הוא מס תדר
היטב בשיטה של דה־גול.

הקרבת התפקיד האחד על מיזגה התפקיד
השגי — זהו אסון לדמוקרטיה הישראלית.
היא מביאה להידרדרות הכנסת, לאובדן סמכותה
ולהרס יוקרתה. היא עלולה להעמיד כסכנה
את עצם קיומה של הדמוקרטיה.
אם כן, מהו הפיתרון?

^ דאי להעיף לרגע מבט במתרחש בארץ אחרת.
״ לפני יותר מעשרים שנה קראה האומה הצרפתית
החזייה, שהתנדנדה על עברי־פי־פחת של מילחמת-אז-
רחים, לשארל דה־גול לחזור ולקבל לידיו את השיל־טון.
המנהיג ארוך־הקומה, צירוף נדיר של מצביא ואינ־טלקטואל,
העמיד תנאי: שינוי פני המישטר הדמוקרטי.
בניצוחו של דה־גול עברה צרפת ממישטר פרלמנטרי
טהור למישטר נשיאותי. הנשיא נבחר במישרין על-ידי
העם כולו, והוא עומד בראש הרשות המבצעת, כמו באר-
צות״הגרית. אולם בידי הפרלמנט נשארו סמכויות רחבות,
ובין השאר הסמכות להפיל את הממשלה של הנשיא.
בצורה זו הופרדו בצרפת (כמו בארצות־הברית) הבחי רות
לפרלמנט מבחירתו של הנשיא.

כאשר בוחרים כנשיא, חושבים ער האיש,
על כישוריו, על השקפותיו. באשר בוחרים
כפרלמנט, חושבים על הכישורים של הפרלמנטרים,
וגם על השתייכותם המיפלגתית.
אחד הלוחמים התקיפים ביותר נגד רפורמה זו
היה המנהיג הסוציאליסטי, פראנסואה מיטראן.
והנה, במערכת־הבחירות האחרונה, לא העלה מיטראן
אף ברמז את התביעה לביטול הרפורמה הזאת, ולהח

תהיה עוד אפשרות של מיסחר קואליציוני בשעת
בחירתו של ראש הרשות המבצעת. לא זבולון המר ומשה
דיין יחליטו אם מנהיג הליכוד או מנהיג המערך יהיה
ראש־ד,ממשלה. בתהליך הסופי יעמדו זה מול זה שני
אנשים בלבד (נניח: מנחם בגין ושימעון פרס) ,וכל
אזרח — דתי וחילוני, נץ ויונה, יהודי וערבי, גבר
ואשה — יצטרך להחליט בידי מן השניים להפקיד את
גורל המדינה במשך ארבע השנים הבאות. בבחירה גו רלית
זו לא יהיו לשונות־מאזניים, כוחות־ביניים, רסי סים
וקיקיונות.

אם עדיין יש רוב שפוי כמדינת־ישראל,
הוא יוכל להתבטא בבחירות כאלה כיתר קלות
מאשר ככילכול הכללי של הבחירות לכנסת,
כאשר כל הנושאים הם מטושטשים, ושיקולים
שונים מקזזים זה את זה.
ואחרי שנבחר הנשיא (נניח: שימעון פרס) יוכל
הציבור לגשת בשקט להרכבת הכנסת הבאה, ולהחליט
בקלפי אם הוא מעדיף כנסת יותר יונית או יותר ניצית,
יותר חילונית או יותר דתית, מבלי שיצטרך לפזול לעבר
הממשלה.
הכנסת אינה מאבדת את כוחה בשיטה זו. כי שום
נשיא לא יוכל לשלוט בלי הסכמת הכנסת, הממשיכה
לחוקק את החוקים, להחליט על מסים ולחלק את הכספים.

כנסת שתיבחר כך תהיה טובה יותר, יעילה
יותר, ובמילא גם משפיע־ יותר.

יך* ל זהו הוא

מזון למחשבה לעתיד־לבוא. אך לא

״ לעתיד הרחוק.

אני מאמין כי אנחנו צועדים כצעדי-ענק
לקראת משבר לאומי, שיערער את יסודות
המישטר הדמוקרטי.
אם יצליח המערך לגבור בבחירות הקרובות, הוא
יכניס לכנסת סיעה גרועה, שתבחר בממשלה גרועה. זו
תמצא את עצמה במשבר כללי תוך שנה־שנתיים, וכל
שונאי הדמוקרטיה יקומו אז על המישטר עצמו.
אם יישאר בגין בשילטון, תקום ממשלה של אריק
שרון וגוש־אמונים. המדינה תמצא את עצמה תוך זמן
!קצר בעימות מילחמתי בעל ממדים גלובליים.
כך או כך, מי שאינו עסקן מיקצועי חייב עתה להרים
את מבטו אל מעבר לבחירות הקרובות. ולחשוב על עתיד
המישטר ועתיד המדינה.

מוקדם מכפי שנדמה לרבים, עשויים אנחנו
להיקרא להכרעות מסוג חדש.

להיפך.
שימעון?

קשים ונוראים היו חבלי הגסיסה של
היהדות המדינית בארץ־ישראל בסוף ימי
בית־שני. נדמה כי תוכה של יהדות זו
נאכל בשעת הזעזועים החזקים של מיל־המות־האחים,
במוצאי תקופת החשמונאים.

אינני

זוכר

דבר.

אני

מאנשי

• יהודי מתון
ירושלים זאת, שאני חייתי בה בשנים
שלפני מותנו, היתד, עיר פתוחה, מקום
של רתיחה רוחנית. בעולם הרחב התחילו
האנשים המשכילים למאוס בתרבות האלי לית,
והיו מבקשים בשורה רוחנית חדשה.
רבים גילו עניין ביהדות. מכל העולם היו
באים לירושלים, מביאים מתנות להיכל,
והיה נדמה שהנה הופכת היהדות לדת
עולמית, בינלאומית, משותפת לכל ה עמים...

כאשר
פרש הנשר הרומאי את כנפי
העופרת שלו על הגוף הלאומי הקטן של
העם היהודי, לא עצר כוח לבלוע את
טרפו 130 .שנה ויותר פירכם גוף לאומי
זה תחת ציפורני הנשר החדות, עד שיצאה
נשמתו. כאשר ניצחו הרומאים את קנאי
ירושלים, הכירו בערך הרב של ניצחונם,
והנציחו את תמונת בת־ציון הכורעת לארץ,
על מטבעות זהב וכסף, כזכרון לדורות.
הם גם הקימו את שער־הניצחון של טיטוס,
שהעיד על גודל נצחונם.

• יהודי נוסטאלגי־אפיקורוס
ירושלים זאת, שאני חייתי בה בשנים
שלפני מותנו, היתה עיר של נביאים.
היה נביא שהיה מהלך ברחובות :״הוי

אין ספק, במבט לאחור, שהגורם החשוב

דוגרי מיגדל דויד, נעשה נסיון נועז: לשחור את מדו הקנאים
נוו רהוניח שקבוצה קטנה שר לאומנים קי צוני ם מ סוגר ת
גו! 1נימינו להמיט אסון על העם כולו 1ל ה חוי! :את 1ז מדינה

ושעם ואוהושו 01
ביותר שסייע לרומאים לנצח את יהודה
היה תהליך -ההתפוררות של היהודים ב־ארץ־ישראל,
שהטיל על אנשי־הרוח פחד
מפני בעלי־החרב. מול אנשי־הרוח, שחפצו
לשמר את מורשת היהדות ואת הרעיונות
ד,קוסמופוליטיים שלה, ניצבו להם אנשי-
חרב אלימים, שבטחו בקדושת כוונותיהם
וחשבו את אנשי״הרוח לנרפים ולרכי לבב.

אנשי־החרב הקנאים גברו על אנשי״
הרוח־והאמונה והכניסו את ארצם אל תופת
.אש המילחמה. עד מהרה שילמו כל תושבי
הארץ היהודיים בדמם, על עזותם ותוקף
אמונתם, והאומה הישראלית כשלה נפלה,
ובמפלתה סחפה את כל קנייניה הממשיים
והקדושים ביותר, ואיבדה את מיסגרתה
הלאומית והרוחנית. חיסול ממלכת ישראל

המיט חורבן שהביא לגלות בת אלפיים
שנה.
את סיפור מפלתה של ישראל סיפר
יוספוס פלביום, הוא יוסף בן־מתתיהו, מי
שבצעירותו היה קנאי שבקנאים, ומונה
להיות מפקד מיבצר יודפת. אחר כך למד
והשכיל לדעת, כי הקנאים הם אלה אשר
עמדו במרדם והיו לשוטים שהתעו את
העם כולו והוליכו אותו לאבדון.
בימים אלה מעלים שחקני החאן הירו שלמי
גירסה מעובדת של ״מילחמות ה יהודים״
של פלביוס, כפי שנעשתה בידי
יהושוע סובול. החלק הראשון מתרחש ל מרגלות
מיגדל פזאל (הוא מיגדל דויד),
בין החורבות של בית שני. החלק השני —
במרתף מתחת למיגדל דויד. הקטעים ה מובאים
בעמודים אלה לוקטו מתוך גירסת
החאן הירושלמי, ויש בהם כדי לרמוז על
ישראל העכשווית.

הליכוד הל או מי

הוי ירושלים!״ והיה נביא שהיה עומד
ומכוון את תנועת הכוכבים בשמיים. והיתה
נביאה שהיתר, יושבת בתוך גל אבנים
והופכת מים לבנים לשחורים ושחורים
ללבנים, ומתנבאה על מילחמה גדולה
וחורבן. והיה הנביא שהיה עוצר כל אדם
ברחוב, ואומר לו :״כולם ידעו אותי
כולם ידעו אותי!״ והיתה הנביאה־עוטת־גלימת
האבנים שהיתה חגה בשוק, וה גלימה
מתעופפת סביבה. והיה הנביא שהיה
קורא :״נסיר מחיצות, ניתוץ חומות, וכל
האומות בעקבותינו יילכו !״ והיה נביא
הר־הזיתים, והנביא שמשך אחריו רבים
אל המידבר — האנשים חיכו לאותות
של גאולה ! האמינו שהעיר הגלויה תיחרב,
ותחתיה תרד מהשמיים ירושלים הניס-
תרת ...אני עצמי יהודי אפיקורוס. אהבתי
את ירושלים זאת שאיי חייתי בה, עיר
מלאה נביאים, עיר מלאה משוגעים, עיר
מלאה חיים, עיר יפה...

• יהודי נוצויי
ירושלים זאת, שאני חייתי בה, היתה
עיר שממנה יצאו ב שורות.
עמוקה, היפה מכל הבשורות, הבשורה
היהודית החדשה שלנו: אהבו את אוי ביכם,
היטיבו לשונאיכם, ברכו את מקל־ליכם.
התפללו בעד הפוגעים בכם. אין
פחד באהבה. האהבה השלמה מגרשת את
הפחד. אם יאמר איש: אוהב אני את
האלוהים, והוא שונא את אחיו האדם —
הריהו שקרן. כי מי שאינו אוהב את
אחיו, האדם, אשר אותו הוא רואה, איך
יוכל לאהוב את האלוהים, אשר אותו
אין הוא רואה ז
החזקה, ה

חנן
אני חנן בן חנן הכוהן. עמדתי בראש
ממשלת הליכוד הלאומי, אשר קמה בירו שלים
אחרי הניצחון על קאסיוס גאלום,
במעלה בית־חורון, הייתי מתון. ביקשתי
להשפיע על הממשלה מבפנים, להשיג
שלום עם רומא. נרצחתי על־ידי הקנאים.
אני מדבר אליכם בשפתכם, כדי שתבינו
אותי.

• רוצח
אני רצחתי אותו. מצאתי את מותי כאשר
נמלטתי מהעיר הנצורה והמורעבת. כשלתי
בין הגופות שריפדו את השדה סביב חומת
ירושלים. איבדתי את ההכרה מרוב רעב
וחולשה. בשר נבלתי נאכל על־ידי הצבועים
והתנים. עצמותי נתפזרו בשדה ויבשו ב שמש.
אני מדבר אליכם בשפתכם. תבינו
אותי.

• מאנשי יוחנן
אני מאנשי יוחנן מגוש־חלב. הפקרנו
את נשינו ואת ילדינו בדרך מגוש־חלב
לירושלים, כאשר נמלטנו מפני הרומאים.
נרצחתי בירושלים על־ידי אנשי שימעון
בר־גיורא.

• מאנשי שימעון
אני מאנשי שימעון בר־גיורא. אני רצחתי
אותו. אינני זוכר למה דווקא אותו. רצחתי
אנשים רבים. את חנניה, את זכריה, את
אשת זכריה, את בתו — אדומים, כוהנים,
רומאים, יהודים ...אני עצמי נרצחתי על־ידי
אנשי יוחנן. איני זוכר למה נמניתי
על אנשי יוחנן או על אנשי שימעון או

• יהודי קנאי
ירושלים זאת שאני חייתי בה היתה
עיר כבושה. מושפלת. עיר שאיבדה את
חירותה. עיר שבה חייב אדם לחיות כנוע,
או למות חופשי! הכוהנים חייבים לקבל
מדי יום פר אחד מתנת קיסר רומא,
ולהעלותו קורבן לאלוהים. אמנם לאלו הינו.
אך מתנת קיסר ! ירושלים זאת
שאני חייתי בה היתה עיר פתוחה —
לפני גייסות רומא. אמנם ישב בה מלך
יהודי — ששלט בחסדי רומא! מדיניות
חוץ משלו אין הוא יכול לנהל, מדיניות
צבאית משלו — אין הוא יכול לנהל.
מלך בובה יושב בירושלים ! יש סנהדרין
בירושלים ז הכל בחסדי רומא! ירושלים
זאת שאני חייתי בה היתה בירתה של
פרובינציה ״חופשית״ לכאורה. חופשית
בחסדי רומא! אני יהודי קנאי. אני מדבר
אליכם בשפתכם. אתם מבינים אותי.

• יהודי אולטרא־ קנאי
ירושלים זאת, שאני חייתי בה, היתר,
עיר שורצת זרים. אספסוף •של נוכרים

ברחובות ובשווקים מטנף את העיר ומטמא
אותה. אני הולד להר־הבית, והלב נקרע
לגזרים. לאורך כל הדרך שורצים קבצנים
עובדי אלילים, זבים ומצורעים, שמטנפים
את העיר בשיקוציהם. מטיפים לנו לאהוב
את הנוכרים ! לאהוב את האדם ״באשר
הוא אדם !״ כאילו נוכרי ויהודי חד המה !
הלא אם נלך בדרך הזאת, נאבד בין
הגויים, ולא יהיה עוד זכר לעמנו! צריך
לחוקק חוק אשר יאסור על הנוכרים

של חורבן בית שני את העם החי היום
בירושלים, או את אלה שעלו לרגל להצגה,
לרדת איתם אל תוך קברותיהם, אל תוך
העבר המת, כדי לשמוע מפיהם את סיפור
החורבן. למתים חשוב להזמין את החיים
אליהם, משום שוודאות החורבן עוררה
בהם את אשמתם הנוראה, אותה אשמת־ציבור
שבה כל אחד מהם נטל חלק.
מכאן ואילך ינסו להשתחרר מאותה אשמה,
וזה סיפורה של ההצגה:

11^ 1ל 1 11ך |{ 1 |1 ל 1 ^ 1הנביאה המקוננת והנוטיפה של סוף ימי
* י י הבית השני. את תפקידה בהצגה מגלמת

שחקנית הנושאת על שכמה עשרות אבנים ו״הופכת מיס שחורים למיס לבנים״.
להיכנס לתחומי ירושלים ! יש להגביה
חומות בינינו לבין הנוכרים. שיהודי לא
יוכל להתערבב עם גוי. שתיפסק גם זרימת
הרעיונות בין שני העולמות. יש לעשותם -
זרים זה לזה לגמרי. יש לקבוע מיהו
יהודי. הרי לא יתכן שגם הנוצרי, גם
המתיוון ׳,גם האפיקורס, גם השומרוני,
המתונים אנחנו אשמים. אנחנו אשמים. אנחנו
המתונים. אנחנו אשמים בחורבן. לא לחמנו
בקנאים מבעוד מועד. לא לחמנו בהם
עד חורמה. לא השמדנו אותם. לא השמדנו
אותם מתחת לשמש. למה. למה. למה לא
הרגנו אתכם אחד אחד. עד האחרון. למה

^ 1* 1)11ך ׳ טיטוס פלאוויוס ׳אספסימס על סוסו. טיטוס הוא זה שהצליח לבסוף
^ להחריב את ירושלים. תוך כדי המצור ידע להשתמש בכללים של
1* 11י
״לוחמה פסיכולוגית״ כדי להתיש את כוחם של היהודים הנצורים, המסוכסכים בתוכם.
אנחנו, חניכי הפילוסופיה היוונית ! הלא
ידענו שעם העובר ממדיו — ייענש !
איך הנהנו לברבריות המזרחית להשתלט
על רוח העם! אי רי לא לחמנו די ב קנאות
המזרחית ! אנחנו אשמים בחורבן
האפיקורסים אנחנו האפיקורסים אשמים ! הקנאות ה דתית
כבשה חסידים — ואנחנו לא לחמנו
נגדה ! היינו שאננים ! לא רצינו לראות
איך הדבר מקרב את החורבן ! אנחנו
אשמים !

וידויו של ראש
ממ שלת ה חי רו ת
חנן: אני, חנן בן־חנן הכוהן, שהייתי
ראש ממשלת החירות, אני אשם בחורבן.
הייתי איש מתון. רודף שלום. ראיתי
שהמילחמה ברומאים תיגמר באסון נורא.
אף על פי כן, אחרי הנצחון הראשון
והאחרון במרד, כאשר השמדנו את ה לגיון
ד,־ 12 של קסיוס גאלוס במעלה
בית־חורון — לא קמתי ולא אמרתי לעם
שזהו נצחון מיקרי! חידלו מן המילחמה
מייד ! לא ...הצטרפתי לממשלה ...לממ שלת
״העם״ שקמה בירושלים ...חשבתי
שאוכל להשפיע מבפנים. לכוון את שעת
הכושר לעשות שלום עם רומא ...לא
רציתי, לראות שכל הנותן יד לקנאים,
נותן הכשר לקיצוניות, וסולל את הדרך
לטירוף־המערכות ! אני •חנן בן־חנן המתון,
אשר נתן יד לקנאים מתוך חשבונות —
אני אשם בחורבן!

פוטש בהר״הבלת

אחד מגיבורי המרד היה אהוד

בן־רעואל, אשר חיסל כמה

11י1

עשרות מאנשי האוייב במהלך הקרב על העיר גמלא. היה זה
גם הצדוקי וגם
יהודים! צריך
פרושי ! וצריך
סנהדרין לידיו,

האיסיי — כולם יתקראו
לקבוע: יהודי הוא יהודי
אדם חזק שיקח את ה ויקבע
את הדבר בחוק!

ה מ תי םמא שימים
עצמם בחורבן ירו שלים
על רקע קינת החורבן מזמינים המתים

קרב גבורה, מהגדולים שבקרבות המרד. לאחר הניצחון לא קם
איש לומר לעס שזהו ניצחון מיקרי ושיש להגיע להבנה
ולשלום עם המעצמה האימפריאלית הגדולה ביותר בתקופתה.

לא חיסלנו אתכם לפני שהבאתם אסון
על ירושלים. למה לא השמדנו אתכם
כאשר עוד ניתן להציל את ירושלים מן
המילחמה האבודה שהבאתם עליה ! אנחנו
אשמים שהבאתם את החורבן על הארץ!
(הקבוצה ששיחקה את המתונים מחליפה
זהות, והופכת לקבוצה של קנאים)

אשמים שלא. חיסלנו את המתונים עד
האחרון שבהם, לפני שיצאנו למילחמה
נגד רומא( .פונים אל הקהל כאילו היו
המתונים) היינו צריכים להשמיד אתכם
לפני שיצאנו למילחמה ! את כולכם ! לא
להשאיר אף מתון אחד בחיים! כך היינו
מנצחים במילחמה ! מנצחים את רומא !
ויהודה היתד, מושלת בכל העולם !

אנחנו אשמים. אנחנו הקנאים. אנחנו
אשמים. אנחנו אשמים בחורבן. אנחנו

אשמים!

הקנאים
המתיוונים אנחנו,

המתייוונים,

אנחנו

בעוד הקנאי מסית את העם, מתכנסים
חסידי בית־שמאי שביו חברי הסנהדרין.
אחד מחסידי בית־הלל נקלע לאסיפה
החשאית, האמורה להפוך את המיעוט
שבמועצה לרוב, באמצעות פוטש. הקנאי
פונה אל הנוכחים.
קנאי: העם משמיע את קולו. העם
איננו רוצה לחיות יותר תחת עול רומא.
העם אומר את דברו בצורה ברורה ומפו רשת.
ואילו אנחנו, חברי הסנהדרין, תחת
להנחות את העם — אנחנו מחרישים!
בשעה גורלית זאת — הסנהדרין מח רישה

217

_ כשעםי שר אל מ ש תג ע
(המשך מעמוד )27
,מתון: האספסוף מתפרע, ברחובות.
מה יכולה הסנהדרין לעשות?
קנאי: העם מציג לנו שאלה, ואנחנו
חייבים לתת לו תשובה. אני מציע ש נאסור
על כל אדם מישראל לאכול פיתם
של גויים, חלבם, גבינתם, יינם, חומצם.
מתון: נגזור גם על צירם, על מילו־תיהם...

נ אי: השעה היא שעת חירום ׳,וצריך
לקבל החלטות. אני מציע —
מתון: רוב חברי הסנהדרין אינם כאן.
כל חסידי בית־הלל, וגם המתונים מבית-
שמאי — אינם !
ק נ אי: כי הם מתרוצצים בשעה זו
בעיירות ובכפרים, ואוספים כסף כדי ל רצות
ולהרגיע את פלורוס!
מ תון: הנוכחים פה הם מיעוט מתוך
חברי המועצה !
קנאי: הרוב משמיע את קולו ברחוב !
ועכשיו הרגע שאנחנו —
מתון: איזה תוקף יהיה להחלטות ש יתקבלו
על־ידי מיעוט?!
קנאי: יהיה תוקף ! אני חוזר ומציע :
המועצה אוסרת על יהודים לאכול פיתם
של גויים, גבינתם, יינם, לדבר בלשונם...
אין גוי שהוא צדיק. כל הגויים — טמאים.
מתון: וגוי המציל נפש?
קנאי: שב וחכה לגויים שיצילו אותך !
מתון: קום נגד כל הגויים, ונראה
מי יציל אותך.
קנ אי: הקדוש ברוך הוא. אנחנו עם
לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עמנו
מוקף אויבים ושונאים, ואדוני לבדו יושי ענו
מידם. אני מציע לגזור על מתנותיהם
של גויים —
מתון: ומה תעשה בגויים שגרים ב ירושלים?
לא תקנה מהם? לא תמכור
להם? לא תדבר איתם? לא תישא ולא
תיתן עימהם? והלא נאמר: לא תעשוק
את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים.
קנ אי: לא ! אני בעד קיום ההלכה
שאסור לגוי להתגורר בירושלים. עלינו
לגרש את כל הגויים מירושלים, ולטהר
אותה מטומאתם. הטוב בגויים — הרוג!
מתון: אתם תביאו מילחמה בין ישראל
לכל העמים!
ק נ אי: אני לא פוחד מכל העמים.
מתון: ואם הגויים ינהגו כמונו —
כמוך — מה יהיה גורלם של היהודים
החיים בקרב הגויים?
ק נ אי: ישראל, בטח באדוני. אם נמלא
את מיצוותיו — כל רע לא יאונה לנו !
כולם: אתם מורידים את היהדות ל מדרגת
חוזה של סוחרי סידקית בין ישראל
לקדוש־ברוך־הוא ! אנחנו נמלא את חלקנו
בחוזה, ונקיים את מיצוותיו, והוא ימלא
את חלקו בחוזה, ויציל אותנו מכל הצרות
שנמיט על עצמנו?
כולם: ישראל, בטח באדוני (מתחילה
התגודדות של הקנאים, כשכולם יוצרים
מחנה אחד מול המתון).
מתון: אתם מחללים את השם אתם
ממיטים חורבן על העם ועל הארץ ! מעשה
החקיקה שלכם איננו הוקי! אתם, הקנ אים,
התאספתם פה בחשאי בעלייתו של
חנניה בן הזקיה בן־גרון: זאת איננה אסי פה
חוקית של המועצה ! רוב חברי הסנהד
וצח
המנהי ג ה גתון

סירוס וואויב

הרב הראשי

בדומה לרב הראשי, הרב שלמה
גורן, המחבר הלכות דתיות בעלות
נימה דתית קיצונית, כך היו גם כמה מן הכהנים הגדולים בעת
השתלטות הקנאים על ירושלים ערב חורבן הבית השני.

בדומה לגישה
של הקיצונים
הטיפו גס הקנאים לטוהר הגזע. בתצלום
בתפקיד של רומאי שסודם במהלך טכס

הבדלנית והגזענית
הישראליים בהווה,
השחקן אבי פניני,
ברית־המילה שלו.

רין נעדרים! לחוקים שאתם מבקשים ל חוקק
היום אין תוקף, ואין להם אחיזה ב תורת
ישראל! אתם רוצים לאסור על
מתנותיהם של נוכרים? מה ׳תעשו בקורבן
הקיסר? תידחו אותו? ! תאסרו על הכוהנים
להקריבו? הלא זאת מילחמה ! ומילבד זה,
אבותינו הירבו לפאר את ההיכל במתנות
בני־ניכר, והיו מקבלים ברצון נדבות עמים
זרים, ולא עלה על ליבם לבעוט בזבחי
איש ואיש, ואתם מבקשים להוציא את
חרב הרומאים מנדנה? ! הנשמע כזאת, ש רק
בקרב היהודים בילבד אסור לבן הנכר
להקריב לאלוהים ולהתפלל אליו?! העם
לא יעמוד בגזירות ׳שלכם ולא יקיים אותן !
אם אתם רוצים לחוקק חוקים חדשים -י
תכנסו את הסנהדרין כהלכה --
(הקנאים סוגרים על סמתון. שולפים סכיניהם
מתחת לגלימותיהם, דוקרים אוחו למוות.
גופתו נופלת ביניהם)

ובצדיחות אימה. הוא מזנק אל היגברים,
המפוחדים אף הס, ומטיל עליהם את הדגל)
הנה רומא! (מי שהדגל נוחת עליו —
ממהר להשליכו לאחר, ומתחיל מישחק
נועז בדגל, כאילו היה הידבר המסוכן ו המפחיד
ביותר. אט אט נמוג הפחד, והם
נוכחים לדעת ש״לא מתים מזה״ .עתה הס
מעיזים לגעת בדגל יותר ויותר, ואף ל קרבו
למקומות האינטימיים והבלתי מוגנים
בגופם, כמו לאחוריהם ולמבושיהס: הס
נשארים בחיים ! חדוות הדבר משתלטת
עליהם, ועתה הם עושים בדגל מעשים יותר
ויותר נועזים. אחד מתנגב בו, שני שוגל
אותו, שלישי יורק עליו — ומתרחש טכס
של חילול דגל רו׳מא, כשהפעולות הללו
מלוות בצעקות)
הכל: הנה רומא! הנה רומא! (בשיא
המישחק מצית מישהו את הדגל. לרגע
הכל קופאים מול הדגל ׳הבוער, ואז, ב־מישנה
עוז, הם פורצים בצעקות)
צעקות: קחו לפידים ! כולם אל העיר
העליונה! לשרוף את ארמון אגריפס! ל שרוף
את בתי העשירים! לשרוף את
ארכיון השטרות ! לשרוף את -שטרות ה חוב...

שריפת
הדגל
(ברנש חמום מוח מן האספסוף מזנק אל
הנס הרומאי, קורע מעליו את הדגל)
ח מו םמוח: הנה רומא ! הנה רומא !
הנה רומא ! (הנשים נמלטות מפניו בזעקות

חנן בן־חנן, הכוהן הגדול, מופיע בשלבים
הראשונים של המחזה כ״ראש ממשלת
החירות״ .בסוף המחזה, לאחר שנכנע לקנאים לכל אורך הדרך, הוא נרצח על־ידם.

מונולוג של יפה נפש
(כאשר דועכת היאש, וגם שירת האספ סוף
דועכת, פונה ׳רבי יוחנן יבן זכאי אל
הקהל)
אני, יוחנן בן־זכאי- ,שאמרתי :״אל
תבהל לנתוץ במות גויים, שיאם הן של
יעץ — תעשן כל אבן״ .אני, שדברי לא
הובנו על־ידי בני דורי, שהשלום היה שנוי
אצלם במחלוקת, אני אדבר אליכם בשפת כם,
למען תבינו אותי. חזיתי את החורבן
שנים לפני שהתרחש בפועל ממש, כאשר
ראייתי את רוח הקנאות שקמה בעם, וראיתי
שואה גדולה מול פנינו ...אני אשם בחורבן.
אני, שאמרתי שכל המטיל שלום בין ׳אומה
לאומה לא תבוא עליו פורענות — לא
לחמתי על דעותי כפי שהייתי צריו ללחום.
ביום שגזרו את י״ח .׳תקנות, היה עלי ל קום
ולומר: היום הזה נורא לישראל מן
היום שבו נעשה העגל ! גדשיתם את הסאה
וחיללתם את השם!
ייעודו של ישראל להביא שלום לעולם.
שליום בין אדם לקונו, בין אדם לחברו,
בין אומה לאומה. כל עוד ממלאים ישראל
את ייעודם — כל פורענות ילא ׳תבוא
עליהם, אך ביום שיזרעו שינאה ופילוג
ז׳מילחמה בין אדם לאדם ובין אומה לאומה
— תתרגש עליהם פורענות ויבוא עליהם
פורענות ויבוא עליהם חורבן. בשמונה עשר
גזירות שגזרתם על ישראל הבאתם מרי בה
לעולם וזרעתם שינאיה בין הבריות.
שינאת חינם. יזו שינאת החינם שעליה חרב
המיקדש. כי הזורע ׳שינאה בין הבריות
מחלל את השם ! ואתם חיללתם את השם !

לא רק בחורבן שהבאתם יעל הארץ: ב חורבן
שהבאתם על העם. על נפשו ועל
רוחו. כי חורבן הרוח נורא מחורבן הארץ...

שלום
עכשיו או אבדון
אגריפס: אתם רוצים מילחמה? —
תקבלו מילחמה. אבל איפה הצבא? איפה
הנשק שאיתו תצאו לימילחמה הזאת? איפה
הצי האדיר שבעזרתו תכבשו את הים-
התיכון מידי הרומאים ו ומאין יבוא הממון
הרב שבו תשלמו את הוצאות המילחמה?
אני, המלך אגריפס, שראיתי ארצות ועמים,
שואל אותכם: אתם עשירים מהגאלים?
חכמים מהיוונים? גיבורים מהגרמנים?
רבים ועצומים מכל העמים בעולם? על
מה אתם סומכים? על מיבש ולי הטבע ה אדירים
שימנעו מהצבא הרומאי לפלוש
לארצנו? איזה מיכשולי טבע מגינים על
מבואות הארץ הזאת? הרי האלפים? נהר
הרייניוס הרחב? מצוקי הפירינאים? יגם
אותם חצו הרומאים ...את כל ארצנו מחזי קים
הרומאים בעזרת לגיון אחיד. בשעת
הצורך יוכלו לקבץ לכאן שניים, שלושה
ארבעה, חמישה — ואף שישה ושבעה
לגיונות. מה תעמידו מול עשרים־וחמישה
לגיונותיה של רומא? את חומת ירושלים?
וכמה זמן ׳תעמדו במציור: שנה? שנתיים?
שלוש? לרומאים אין קושי לציור על העיר
גם עשר או עשרים שנה, עד שכולכם
תמותו ברעב ובצמא, כשם שעשו לא אחת
לעיר שמתמרדת.
לפני שאתם עולים על דרך המילחמה,
שאין ממנה חזרה, זיכרו מה עלה. בגורל
קרת־החדשה: נחרשה במחרשה. כיל ה עמים
מקבלים את הסדר הרומאי, ורק
אתם לבדכם תעצרו כוח להילחם בהם?
בשם מה? מה תביאו לעולם? סדר טוב
יותר מן הסדר הרומאי, או ׳תוהו ובוהו
ישל ברברים, שיאכלו איש את בשר רעהו?
אתם רוצים להמית במו ידיכם את נשיכם
ואת ילדיכם, ולהעלות על המוקד את ירוש לים
— עשו זאת. איש לא יעצור בעדכם.
איו מה אתם מדמים לכם: שהרומאים יילח מו
בכם על פי חוזה? אתם סומכים על
כך שאם ידכם ׳תהיה על העליונה, יטו לכם
חסד, ולא ישרפו את ירושלים? פתאום
אתם סומכים על טוב ליבם ועל גודל
נפשם של הרומאים? ומדוע ינהגו בכם ב מידת
החסד והרחמים? משום שהברז׳תם
על נשמת הגוי שהיא טמאה מטבע בריי תה
,׳וכולה שיקוץ ופיגול, יעד שגם מתנה
אסור לקבל מן הנוכרי?! לא רק עליכם
תמיטו אסון במילחמה הזאת, כי גם על
כל היהודים הפזורים ברחבי האימפריה.
אני מעיד עלי שמיים וארץ כיי לא מנעתי
דבר ׳להצילכם מן הסכנה, ואתם תחליטו
אם להחזיק בשלום, או ללכת לאבדון אחד
אש הקנאות...

•דג ם׳ 4302 20ו-ו 0וחעות9\£ז
•דג ם׳ 4402 22 וזט\1£וח\/£ט 0 0
י נקרה מרחוק
•דג ם׳ 4432 22
•דג ם׳ 4702 26 דדם ו\וח <0ו
•דג ם׳ ׳2 4742 26ו\פ_1ו ^ 26י בקרה מרחוק

יבואנים בלעדיים:
רטפון אימפורט בע״מ,
תל אביב, רח׳ מסילת החשמונאים 44
טל׳,)03(330825/331707 :
חיפה)04(510919 :
להשיג בחנויות חשמל מובחרות.

חן הראוי שלמלותיה יוקרתית כמו״גרץ״
יהיה שירות הולם כמו של״רטפון״-
שירות אחראי ואמי! העומד מאחורי
טלויזיה מעולה.

פאר תוצרת גרמניה

רגלים יפות הן רגלים בריאות
החליקי לסנדלי ״שול״ ומיד תחושי בהבדל: רגליך
תרגשנה ותראנה טוב יותר.

את כל היתרונות של סנדלי ״שול״ תמצאו
בסנדלי העור -דגמי 81׳ הזהרו מחקויים זולים

סנדלי ״שול״ נוחות
ומתרגלות את רגליך
עם כל צעד שאת עושה.

\ לב׳ ״שול״

הקמורית ( -בלעדית ל״שול״) שבסוליה המיוחדת
מפעילה את אצבעותיך ואת כל שרירי כף רגלך. פשוט...
ויעיל. הפעלת השרירים משפרת את מראה רגליך
ומונעת את התעיפותך, גם בהליכה או בעמידה ממושכת.
סנדלי ״שולי׳ יחידים במינם בעולם, ולכן, עולה ערכם
על מחירם. סנדלי ״שול״ במבחר דגמים ובצבעים אופנתיים.

^ מחי ההסברה
^ ת״ד , 2115 חיפה 3X020

להשיג בבתי המרקחת, חנויות אורטופדיות

״ שו ל ״ עו שהלךאתה קי ץ !

ובמשביר לצרכן בירושלים, בחיפה ובת״א— 1
סניפי דיזנגוף סנטר ואלנבי.

אבקש לשלוח אלי קטלוג ״שול״
מוצרי איכות לטיפול וטיפוח הרגל.

כתובת

השגריר תרם מתוך שינה 200 אלף
לירות. וכשהתעורר נאלץ לאסוף את הכסף

אנשיגז .
9על השליח של נשיא על ארצות־הברית לדיונים
משבר־הטילים בלבנון, פי לי ם
וז כי כ, אומרים האמריקאים
כי הוא האיש המתאים ביותר
לנהל שיחות אלה. הוא יודע
תמיד לומר את מה שמצפים
לשמוע ממנו, יש לו סבלנות
וחוש־הומור. הסורים אומרים
שהוא מתאים לניהול השיחות,
כי הוא איבן־אל־באלד (בן ה ארץ)
.הלבנונים אומרים כי הוא
מוצלח משום שמוצאו לבנוני.
ואילו חביב עצמו, היודע כמה
מישפטים באידיש, אותם למד
משכניו היהודים בניו־יורק,
הביע את הזדעזעותו ממה ש קרה
בלבנון, שבה לא ביקר
מאז , 1976 כאשר התחילה
מילחמת־האזרחים.
9 1בעיקבות הודעתו של
ראש־הממשלה מנחם בגין, כי
הוא נותן אורכה לממשלת אר־צות־הברית
בקשר לבעיית ה טילים
בלבנון, סיפר עורך-
הדין הירושלמי אכי כוידוגו
את הבדיחה הבאה: בתחרות
כדורגל בין פילים לעכברים
הובילו הפילים בסוף המחצית
הראשונה בתוצאה של .35:0
המאמן של העכברים אסף או תם
ואמר להם :״חברה, מס פיק
עם המישחקים. מעכשיו
— כאסח!״
9 1פרופסור שבח וייס,
המרצה באוניברסיטה של חי פה,
בטכניון בחיפה ובאוני ברסיטה
בתל־אביב, הציג. ל תלמידיו
שאלון. בן היתר בי קש
מהם הפרופסור, שהוא מו עמד
המערך לכנסת, לכתוב
איזה ראש־ממשלה היו רוצים

עיים בקאהיר בהתייעצויות. ב פעם
הראשונה מאז שהוא מכ הן
כשגריר בישראל, התפרס מו
בעיתונות המצרית תמונו תיו
עם הנשיא אמור אל״
סאדאת וסגנו, חוסני מו־כ
א רלן. בכך נשבר קשר-
השתיקה שהיה קיים בעיתו נות
המצרית בכל הקשור ל-
מורתדא בישראל.

קבל — ואז החליט לנסוע ל איטליה
וללמוד רפואה.
91 שדר מבט ספורט בטל וויזיה,
יורם אחסל, סיפר
למראיין איתן דנציג כי ה
ניתן
לי להיכנס לשטח.״
הרמטכ״ל

(״רפול״) איתן ערך קבלת־פנים
ליושב ראש הוועד ה ציבורי
של הקרן למען ביטחון

רפאל

ארץ. סחרוב אמר לו כי יתן
לו את הייעוץ חינם, בתנאי
שיתרום ללב״י 100 אלף שקל!.
והיהודי אכן תרם.
9 1אביו של הזמר־מלחין

ערך

! 9ביום־העצמאות
שגריר ישראל בפאריס,
רוזן, קבלת־פנים לידידיו ה צרפתיים
בשעות הבוקר, ול-
מושבה הישראלית בפאריס ב שעות
אחר־הצהריים. בין ה ישראלים
שבאו אליו היה גם
איש הטלפון האדום, צכי רי מון,
ששהה בחופשה בת שבו עיים
בפאריס. כאשר הוצג רי מון
לפני רוזן אמר לו השג ריר
:״אל תשאל מה עשו לי
האנשים שלך בלילה שעבר!
הם טילפנו אלי מן התוכנית
שירותרום, העירו אותי מן השינה,
שאלו אותי כמה אני
תורם ביחד עם עובדי השגרי רות.
אמרתי מתוך שינה 10
אלפים פראנק (כ־ 200 אלף לי רות)
,וחזרתי לישון. למחרת
קמתי והתחלתי לאסוף את ה כסף
בין כל עובדי השגרירות.״

מאיר

91 ביום שבו אירעה ה התנקשות
בחייו של האפיפיור
באיטליה טילפנו אנשי גלי
צה״ל לאחד המודיעים המקו מיים
שלהם במילנו. אך אותו
איש לא היה בבית, וענה להם
חברו-לדירה, אריק טרודו־ביץ.
אנשי התחנה שאלו או תו
אם הוא יודע מה קורה ל
(מימין)
,ומפקד חיל־הים לשעבר, אברהם (״צ׳יטה״) בוצר. מה שקושר את שלושת הידידים הוא
האהבה לים. לגרא יש סירת מיפרש שבה הוא משייט לאיי יוון ולמקומות אחרים, והשניים
מתלווים אליו לא פעם בשיוטים אלה. בתערוכתו האחרונה מוצגים ציורים רבים על נושאי הים.

ישראל(לב״י) ,ישראל סח״
רוכ. באותו יום חל גם יום־
הולדתו דד 69 של סחרוב, יו־שב־ראש
התעשייה האווירית
ויועץ לענייני־השקעות. באו תה
הזדמנות סיפר סחרוב כי
יהודי מגרמניה טילפן אליו ו ביקש
ממנו יעוץ להשקעות ב־

מיקי גכריאלוב ניצב יומ יום
בקרן הרחובות סלמה
ומסילת ישרים, בשכונת שפי רא,
ומוכר פלאפל. גם אחיו
התאום, רחמים, נמצא בשכו נה
ואומר :״אני לא כמו מיקי.
בזמני הפנוי אני בא לעזור
לאבא להכין את הפלאפל.״

1 1 9 0מנהל הטלוויזיה, נטל חלק במסיבה לכבוד אנשי צוות חסידרה ,,עמוד
4111 #1 111 האש״ .במלון המלך־דויד בירושלים, שם נערכה המסיבה, הכינו עוגה

בדמותו של עמוד אש. בתחילת המסיבה טילפנו למלון, להודיע לשימעוני כי הפך סבא. הוא
עזב מייד את המקום. מישהו מבין האורחים התלוצץ :״עכשיו צחי שימעוני הוא ברבאסבא.״
לראות, בלי כל קשר לעומדים
בראש הרשימות המיפלגתיות.
לפי התשובות שקיבל מצא ש מרבית
הסטודנטים רוצים ב יצחק
נכון, נשיא המדינה.
יצחק ר 3ין עמד במקום ה שני,
משה דיין במקום ה שלישי,
שימעון פרס ומנ חם
כנין התחלקו במקום ה רביעי.
אחריהם צעדו במיספר־קולות
קטן ביותר עזר זייצ״
מן, שר-החוץ יצחק שמיר,
שר־המישפטים המיועד חיים

צדוק ויובל נאמן.

91 שגריר מצריים בישראל,
סעד מורתדא, שהה שבו העולם
הזה 2282

אפיפיור. הוא לא שמע על כך
עדיין, ואז ביקשו ממנו לפתוח
רדיו וטלוויזיה, לשמוע מה קו רה
שם ואחר־כך לדווח לגלי
צה״ל. טרולוביץ, סטודנט ל רפואה
במילנו, עשה אמנם כך
ודיווח לתחנה הצבאית על
קורות ההתנקשות, בהוסיפו
פרטים רפואיים שונים. לפני
שהכניסו אותו לשידור אמרו
לו אנשי גלי צה״ל כי שמו
מסובך מדי, ולכן הם רוצים
לשנות אותו. הם קראו לו ב כתבה
״אריה סלע״ .בתום ה שידור
עימו סיפר להם הבחור
כי לפני שש שנים רצה להיות
כתב גלי צה״ל, אך לא הת־

פופולריות שלו אינה עוזרת
לו תמיד .״כאשר נסעתי לנמל-
התעופה בלוד, כדי לצלם את
נבחרודד,כדורגל הישראלית,
שחזרה מסקוטלנד, לא היתר.
נפש חיה במקום. זה היה ב אחת
אחרי חצות. אבל סמל-
מישטרה, שאינו רואה את
מבט ספורט, ושלא מכיר את
יורם ארבל. לא נתן לי להי כנס.
לא היתד, לי שום תעודה
בכים. לצלם ולמקליט הוא נתן
להיכנס, ולי לא. כלום לא עזר
לי. בינתיים נחת המטוס, ו צריך
היה להתחיל ולצלם.
הייתי צריך לבכות כדי שה סמל
יטלפן למפקדו, ורק אז

אילן הראל

איש הפעלולים של התוכנית ״עמוד
האש״ ,פרט על הפסנתר. הוא השמיע
את מנגינת־הימנון הסידרח, שאותה הלחין המוסיקאי שם־טוב לוי.
לוי. כשהתקלקל פס־הקול של המוסיקה עברו מארגני המסיבה
מאדם לאדם, ושאלו אם הוא יודע לנגן ואם יוכל להשמיעה
במסיבה שנערכה לכבוד אנשי ״עמוד האש״ לא השתתף שם־טוב

ף* אתי לראות איך פותחת
הבוהמה קיוסק נוסף״ ,אמר
אחד השחקנים שבא לפארק־היר־הון,
אל שפת־האגם. הזמרים
מתי כפפי ואריק סיני פתחו
עוד מועדון־לילה, בנוסף לזה
שיש להם כבר, האסס.
הפתיחה נערכה בערב ל״ג בעו מר.
אני רגילה בערב כזה ללכת
לראות מדורות, או ללכת לאיזו
חתונה טובה. על המדורות הח לטתי
לוותר הפעם, ואף אחד מ ידידי
לא התחתן באותו ערב, לכן
נסעתי לי בנחת לפארק־הירקון.
אם חשבתי לרגע שהפסדתי מדורות,
הרי חיכתה לי הפתעה גדו לה
בפארק. על כל מטר מרובע
ישבה חבורה של אנשים מסביב
למדורה וחגגה. אנשים הביאו
איתם אוהלים, טונות של אוכל,
רדיו קולני וגרונות צלולים. הם
לא שרו חלילה, רק צעקו וצרחו
וחגגו מסביב למדורות.
לאחר נסיעה של חצי שעה, ב דרך
מלאה חצץ, הגעתי לאגם ש ליד
פארק״הירקון. כאן פגשתי את
כל הבוהמה במכה אחת, שכמוני
ויתרה על מדורות וחתונות. מתי
כספי ישב ליד אשתו, דו רין,
ואני חיפשתי את אריק סיני, שו תפו
.״לאריק יש הופעה בחצרים,
והוא אמור לטוס מיד אחרי ההד
פעה ישר לכאן,״ הסביר לי מתי
בתחילת הערב.

לא די

החליט הרקדן הספרדי, מרטיווורגס,
שהגיע לארץ לסיבוב הופעות• הוא
לפתיחת המועדון החדש, ליד הבית. לצלילי הדיסקו הוא רקד
ריקוד פלמנקו עם נערות ישראליות אשר מצא במקום.

בט ספורט

זו היתה התוכנית שבח
שימשה קריינית רחלי
יים, אך היא עזבה את הטלוויזיה לטובת הבמה.

את המסיבה העליזה עזבתי אחרי
אחת בלילה, ואריק עוד לא חזר
מן ההופעה שלו. אך אנשי הבו המה
התייצבו בהרכב * מלא כמ עט.
הזמרות נירה רבינוביץ
ושולה חן סיפרו לי שחזרו ממסע
קצרצר בבלגיה. הפנטומימאי יורם
בוקר חזר ממסע קצרצר בפאריס
ומפסטיבל של פנטומימאים בקרית
שמונה. המפיק אבי אלדר הביא
עימו נערה יפהפיה, טדי יעקוב״
פון. שדרי־ד,טלוויזיה, יואל אם
תרץ ורמי נוברניק, חזרו ישר
מן ההצבעה במיפלגה הליברלית.

חי!11x1

ישר מפאריס
צועי

יותר

רק ד

רקדה הדוגמנית קיטי ממן, במיכנסי ג׳ינס צמודים
ובחולצת טריקו. קיטי הפגינה מומחיות רבה
בריקודי״דיסקו, ולא ויתרה על אף ריקוד. הדוגמנית דקת״הגיזרה
מופיעה בתצוגות־אופנה רבות במשך היום, אך בערבים היא רוקדת.

באו זוג חפנטומימאים יורם בוקר
ורותי גלמו, שהפגינו ריקוד מיק-
מן האחרים. הם שהו בפאריט זמן קצר.

במקום היתה ללא״טפק טלי יעקוב-

טון, בחליפת־חמיכנטיים הלבנה, ש—יי

חזרה יום קודם לכן מארצות-הברית, שם למדה היסטוריה.

אירינה

אשת יחסי־הציבור,
שיימן, סיפרה לי שהיא נוסעת
בעוד שבוע לארצות־הכרית, כדי
לעבוד שם במישרד ליחסי־ציבור
מפורסם, במשך שלושה חודשים.
הזמר צביקה פיק בא אחרי
שצפה בתוכנית הטלוויזיה שלו,
שהוקרנה מוקדם יותר באותו ערב,
וזמרים ושחקנים ודוגמניות המ שיכו
לזרום למקום, כאילו הובטח
שם למישהו משהו מיוחד במינו.

כמה מן הילדים שחגגו מסביב
למדורות גילו את צביקה פיק ורצו
שיחתום להם, אך הוא לא רצה
להתחיל עם זה, והסתלק מן המ קום
בשעה די־מוקדמת.

לעומת זאת באו הזמרות ;ורית
גדרון ויהודית רכיץ מאוחר
מאוד, אחרי הופעות שהיו להן.
מסביב היבהבו המדורות, ועל
רחבת־הריקודים רקדו כולם ומחאו

לא לרקוד

החליטה הדוגמנית התמירה
שרית דמיר, שישבה על
הריצפה וצפתה ברוקדים. שרית ממעטת לרקוד.

תספורת חדשה

גד, שהתגלתה בסרט ״הלהקה׳׳• לירון היתה בעלת
שיער ארוך עם קוקו, ועכשיו קיצצה את שיערה.
אחרי שהגישו לאורחים פונץ׳
חם ונקניקיות עם קרטיבים, הח ליטו
כולם שכל מה שנשאר לע שות
זה לרקוד, וזה מה שהם עשו
במשך כל הערב.

אין ב די חו ת
חדשות
^ פלוס של המקום הוא שאי !
1אפשר להפריע לשכנים, פשוט
אין שכנים בסביבה, רק אגם
והרבה עצים.

והבאים

כפיים ותנועת ההולכים
זרמה במרץ רב.
לא ברור לי מי יטרח ויבוא ל מקום
כזה בלילות הקיץ, אך אנשי
הבוהמה שמחו ללא־ספק להתפרק
קצת בריקודים, ולשכוח מטרדות
היום־יום.
אני פגשתי שם אנשים שמאז
מסיבות יום־העצמאות לא פגשתי,
ואיש לא סיפר לי בדיחה חדשה
שעוד לא שמעתי.

רק לשיר

אמרה הזמרת יהודית רביץ,
שבאה עם חברה, יעקב גלעד.
השניים שוחחו כל הערב עם ידידים ותיקים.

בלי יגון

החליטה התמלילנית תלמה אליגון, ש
בשימלה״רקומה ארוכה. היא השתוללה
רחבת״הריקודים במרץ רב, כאשר היא מחליפה כל הזמן ביי

כיפה על הראש
וחטביר לכולם כי הוא לא דתי, אלא לבש כיפה,
וגופיה לבנה, כי כך זה מוצא חן בעיניו.
כאשר אנשי המדורות התחילו
לעלות על רחבת־הריקודים, הח ליטו
האמנים שזה הרגע המתאים
לעזוב. כמה מהם עוד הלכו לכד
קומות-בילוי אחרים בעיר, ואני,
בשארית כוחותי, פילסתי לי שוב
דרך בין כל המדורות בפארק.
עם ריח של עשן הגעתי הביתה,
פתחתי את כל החלונות, וגיליתי
שגם על יד הבית שלי יש ריח
של עשן מדורות שכבו. החלטתי,
שבל״ג בעומר בשנה הבאה אלך
לחתונה, ולא איכפת לי של מי.

..המגמות

חיא השחקנית אופליה שטראל, שחשת
על רחבת״הריקודים. בסרט ״העייט״
אם שכולה, בעוד שב״אסקימון לימון״ שיחקה את סטלה המג

לאומי מלווה לי ,
500 שקל על כל,000.ן שלי. ועוד נותן לי על
ריבית והצמדה:
לזה קוראים ״כת וחצי דג תכליתי״
״מאז שהבנתי שבלי חסכון אי־אפשר להצליח, חיפשתי תוכנית חסכון מתאימה, שתיתן לי הרבה כח.
בנק לאומי הציע לי הצעה שאי אפשר לסרב לה: על כל 1,000 -שקל שאחסוך, אקבל 500, -שקל
הלוואה לא־ צמודה, ובנוסף ריבית שנתית צמודה-ג ם על הקרן וגם על ההלוואה,
עשיתי חשבון פשוט: הבנק מלווה לי כסף שאינו צמוד ונותן לי על ההלוואה ריבית צמודה, זו ממש
מציאה!
מיד הכנסתי את כל חסכונותי לתוכנית הזו, קיבלתי הלוואה נוחה-ועכ שיו יש לי כח וחצי,
כדאי גם לך לגשת מיד לסניף בנק לאומי ולפתוח חשבון חסכון בתוכנית ״כח וחצי
זה כד אי-כד אי וחצי!״
ן ןן כנ
פרטים בסניפי בנק לאומי, בנק איגוד, בנק עליה־לאומי ובנק ערני־ישראלי,

חסכון זה כח

>מל;נ £ 3
י ך גן נ צ £

בנק לאומי

לדיין אין סיכויים. ב ה צי ס ר

אמנם שכח את מילחמת
• 1ם־הכיפ 1רים. אך לא את הפרצוף של ייגאל הורביץ
׳ 0פמוט־נחושת, שנתרם
לפני 70 שנה לביודכנסת ב גרמנית
ושנעלם בשואה, הגיע
למוסד יד ושס בירושלים. סי פור
הפמוט התגלגל כך: לפני
שבועות אחדים כתבה סטודנ טית
צרפתית בת ,22 בשם לו־רנט
לקאבאן, ליד ושם ו ציינה
כי קנתה בשוק־הפישפ-
שים בפאריס פמוט־נחושת, ו

כי הפמוט יוצב בבית־הכנסת
במושב עשרת בדרום
הארץ, שם קיים גם המיפעל
שלו. את לורנט לקאבאן הז מין
ריזה, בשיתוף עם יד ושם,
לביקור בארץ, במלאת 45 שנים
להקמת המיפעל על־ידי בני-
המישפחה שנמלטו מגרמניה.
0 1לפני הישיבה האחרונה

קולות, הציע אחד הנוכחים:
״שהאדמו״ר מקרצ׳נוף יחליט
בין השניים.״ עכשיו מתלוצ צים
כי לא רק לאגודת-ישראל
יש מועצה של גדולי התורה,
אלא גם למיפלגה הליברלית.
01 מנכ״ל החברה
שלתית למדליות,
שימני, ביקר אצל

הממ אליעזר הכייגל־

.משה
הירש,

0 1רבי
״שר־החוץ״ של נטורי-קרטא,
אמר השבוע :״בימים אלה
נעשים מאמצים גדולים להגיע
להסכם בין המחנות בנוגע ל בעיית
כביש רמות־זוטא, ה מוביל
מדמשק לזחלה. יש
משא־ומתן, שניהל הד״ר יוסף
בורג האמריקאי, הד״ר פילים
חביב, והסיכויים לפיתרון הם

ו > טי

התמלילנית, אשתו של המלחין אלדד
11111 ״1 ] 11 111
שרים, נמצאת בחודש השמיני להריו־
| / 111 1111 1 1 1 1 1
נה. היא באה למסיבה של אנשי־בוהימה, שם פגשה עוד שלוש נשות-
המר-
בוהימה — כולן במצב בולט ביותר של הריון. בתמונה שהיא כזית: בדרנית״הילדים ציפי שביט והשחקנית דורין כספי,
גילתה עליו הקדשה מ־1913
לזכר אמיל ריזה. הפמוט נתרם
על-ידי בניו. הסטודנטית ביק שה
לברר אם מישפחת ריזה
מתגוררת בישראל. הנהלת יד
ושם איתרה את קורט ריזה,
מנכ״ל חברה גדולה, והתברר
כי ביודהכנסת בברלין נשדד
וכך התגלגל הפמוט לשוק-
הפישפשים בפאריס. ריזה בי

המיפלגה הליברלית, שם
קבעו את הרכב רשימתם ל כנסת,
הל כו שימחה אדליד
ויצחק מודעי אל האדמו״ר
מקרצ׳נוף ברחובות, כדי ש יהיה
עד להסכם ביניהם. ב ישיבה
האחרונה, ביום החמי שי
בערב, כאשר הועלתה ה שאלה
מה יקרה אם שני מוע מדים
יזכו במיספר שווה של

אשתו של הזמר מתי כספי. בתמונה משמאל: הזמרת צילה דגן.
בל הנשים ההרות במסיבה בחרו שלא לרקוד, אלא רק להתבונן
ברוקדים. ענת ודורין מצפות ילד ראשון. לצילה דגן יש בן גדול,
והוא מצפה בוודאי לאחות. ציפי שביט נשואה לאבישי דקל, המנהל
את עסקיה, וצילה נשואה לצייר. שלושתן גיאות בהריונן.
מאכער בחדרה, ותוך כדי
שיחה שאל את המרפא הקשיש
מה דעתו על רשימתו של משה
דיין .״עזוב, אין לו סיכוי,״
אמר הבייגלמאבער .״למה 1״
שאל שילוני. ענה לו המרפא:
״כי גם מי ששכח לו את מיל־חמת
יום־ד,כיפורים לא שכח
עדיין את הפרצוף* של יגאל
הורביץ.״

באותה רמה כמו פיתרון בעיית
כביש־רמות בירושלים.״
! 0ח״כ אבא אבן החליף
דיעות עם מנכ״ל רשות־ר,שי דור
לשעבר, יצחק דיבגי,
על מערכת־ד,הסברה לקראת
הבחירות. ליבני טען נגד ה־בשפה המובאים פירסומים
עממית.
אבן, לעומת זאת, אמר
כי תמיד היה ידוע בכך שה שפה
שלו מליצית מדי, ולהפ תעתו
הוא פופולרי במיוחד
אצל בני עדות־המיזרח והשכ בות
העממיות, הנוהגים להש תמש
בשפה עממית ולאו דוו קא
בשפה מליצית.

^י? ,למר ^ י נ
ל סי ל ם

ד׳ימנ׳

י,־גפי7

׳ 0מאז מוקרן הסרט לא
לשידור פונים רבים אל ליבני,
שהיד, בעבר מפקד גלי צה״ל
בשאלה אם באמת היתה ב תחנה
הצבאית שחיתות מוס רית.
אחת השואלות אף הגדי לה
לעשות: בסרט מופיע מפ קד
גלי צה״ל כשהוא קירח, ו אצל
ליבני גילתה רעמת־שיער
עבה. היא משכה בשערו כדי
לוודא שאמנם זה שלו, ולא
פיאה. ליבני אמר לה כי זוהי
הוכחה נוספת לכך שהסרט הוא
דימיוני.
אמריקנו אמרטו
אדזרס!

(זקן שחור) ,צלם ״העולם הזה״ לשעבר, הוא בן לאב שהיה קצין בצבא״האדום
ולאם וינאית, שהתגורר במשך שנים רבות בישראל, חזר לווינה ופתח שם מיסעדה
ישראלית, שהפכה מרכז לישראלים רבים המבקרים בעיר. אחד מאורחיו היה הרב המזמר שלמה
קרליבך (במרכז, בעל זקן בסוף. לידו עומדת אילנה, אשתו של פטר) .השבוע ביקר פטר בארץ והלך
למאפיית הפיתות של אבולעפיה ביפו, לקבל מבעלי המקום מירשם להבנת הפיתות•

! 0כאשר היה המפכ״ל
אריח איבצן מפקד המחוז
הדרומי במישטרה, מסר לעיתו נאים,
בדיווח שוטף, כי היתה
עליה של 8אחוזים במיקרי
אונס ב־ . 1979 הוא נשאל על־ידי
עיתונאי, אם היה משהו
משותף לכל מיקרי האונס.
השיב איבצן :״כן, כל הפוש עים
השתמשו באותו כלי.״

׳דקי׳

וודקה לינ הרביעיה החדשה
של״כרמי

משקה ראשון• אצלכם ב ס

כרמל מזרו
נויקב׳ רא שו!לציו! וזנרזן ׳עיץ

העולם הזה 2282

איך להפזך
את פרמיית ביטוח הרכב שלך
לחסכון צמוד החוזר אליך?
שיטת

ראשונה בי לנהג הזרדו־הגיעה
העוד
להפסיק את הקטל בדרכים:

הגיעה העת
ישנוזג זהיריהנה משיטת ״מצמד״

יום יום נפגעים אנשים, נשים וילדים בתאונות דרכים.
מדינת ישראל עומדת במקום הראשון, הלא מכובד,בעולם
בשעור תאונות הדרכים. אלפי משפחות סובלות סבל רב
והמשק הישראלי נושא בנסל כלכלי כבד
הגיעה העת לפעולה של ממש.
לפיכך, מכריזים בנק דיסקונס, וחברות הביסוח:

העיקרון הינו פשוס ביותר: את הפרמיה נסו של השנה
הראשונה בביסוח הרכב שאתה משלם, מפקידות חברות
הביסוח ״הפניקס הישראלי״,״הדר״ ו״ארד״
בבנק דיסקונס, בתכנית חסכון צמודה, על שמך.
אם תתמיד בביסוח במשך } שנים ולא תוגש כל תביעה או
דרישה לתשלום, אתה מקבל ב שם } השנים(מיום גמר
תשלומי הפרמיה של השנה הראשונה) את הפרמיה נסו
של השנה הראשונה כשהיא צמודה למדד במלואה
כלומר, אתה מקבל את ביסוח הרכב בשנה הראשונה ־ חינם.

פנה לסוכן הביסוח שלך ב״פניקס הישראלי״ ,ב״הדר׳
וב״ארד״ (מקבוצת הפניקס) לחידוש ביסוח הרכב שלך,
או פנה לחברת ״הפניקס הישראלי״ בסלפון מס׳ >95 וו6

ותקבל הפניה לסוכן באיזור מגוריך.
נהג בזהירות, נהג בתבונה ותיהנה משיסת

,,הפניקס הישראלי״ ,״הדר׳ ו״אוד׳׳
(מקבוצת הפניקס) על

״מצמד״־דוסכוו פרמיה צמוד לנהג הזהיר.

ה טי ק ס ! שריגל

״מצמד״-חססן פרמיה צמוד לנהג הזהיר.

1בנק דיסקוננו

יוסף בורג יתווך בין
בנו של זבולון המד ובין
נכדו של זרח ודהפטיג
1בשבועון הצרפתי ל׳אכס־פרס
חלו שינויים בהנהלה. ה עורר
אי כ קיאו, הידוע ב ישראל
ושהיה כאן לפני חו דשים
אחדים בביקור בפעם ה-
30 שלו, התמנה בעזרו הרא שי
של העיתון. העורך הראשי
הקודם, ז׳אן־סרנסואה רכל
וסגנו, אוליבייה טור, פוטרו
על-ידי הבעל הבריטי של ה שבועון,
ג׳ימי גולדשמידט,
שהוא קרוב של מישפחת רוט שילד.
העימות בין רבל וסגנו
לגולדשמידט היה על רקע של.
תמונת־שער לשבועון, שצויירה
בידי הצייר הישראלי אורי
זזופמקלר. אורי התבקש ל צייר
את דיוקניהם של הנשיא
דאז, ואלרי ז׳יסקאר־ד׳סטאן,
ויריבו פרנסואה

מגור, חגגו השבוע 18 שנים
לנישואיהם בכפר־האמנים עין-
הוד. באותה מסיבה סיפר יענ-
קל׳ה בדיחה לקראת עונת ה רחצה
בתל־אביב. יום אחד יר דה
זקנה לחוף הים בביקיני.
שאל אותה המציל :״מה את
עושה פה?״ ענתה לו :״אני
רוצה לתפוס קצת צבע.״ ענה
לה המציל :״אולי לפני שאת
תופסת צבע תעשי קצת עבודת
פחחות?״
המסתובבת
! הבדיחה
כיום במפד״ל היא כי בשנת
2010 יהיה סיכסוך במפד״ל
בין הבן של זבולון המר
ובין הנכד של זרח ורהפ־טיג,
ואז יבוא יוסף כורג
ויפשר ביניהם.

מנח גנן

הצייר המתגורר בלונדון, מקפיד לפתוח
כל תערוכה חדשה שלו בישראל. השבוע
פתח תערוכה חדשה של רישומים. גפן, שהיה ידוע בטעמו המשובח
בנשים יפות, חיה בעבר חבר של השחקנית דליה לביא ובעלה
של השחקנית האנגלית דיאנח ריג. הפעם בא ארצח עם ג׳ודי,
חברה חדשה שהביא עימו מאנגליה, הדומה לאהובותיו בעבר.

מיטראן, יומיים לפני הבחי רות
הסופיות שבהן ניצח מי-
טראן. על ציוריו של הופמקלר
עשו פוטומונטאז׳ ,שבו נראה
מיטראן טוב יותר מאשר
ד׳סטאן, דבר שעשוי היה ל התפרש
כאילו השבועון מצדד
יותר במועמד הסוציאליסטי.
אחרי שפוטרו העורך הראשי
וסגנו, הודיעו 20 עיתונאים כי
הם עומדים להפסיק את עבו דתם
בעיתון, אך לבסוף עזבו
רק חמישה.
1תיאטרון המחול הגרמני
מעיר ופרטל, המבקר בארץ לפי
הזמנת להקת בת־דור, ערד את
ערב הבכורה שלו בהיכל התר בות
בתל-אביב. ז׳נט אורד־מן,
מנהלת בת־דור והרקדנית
הראשית שלה, לא טרחה לבוא
לבכורה. אורדמן גם החליטה
לצאת בהצגת בכורה משלה
בעת שאורחיה מגרמניה מבק רים
בארץ. היא רוקדת בבלט
חדש בשם דורד סנד — טירוף
חיים. הרקדן שאמור היה לבצע
את תפקידו של המלחין פרד*

ריק שופן, יונתן קלי,

נפצע ברגלו. תחתיו
אורדמן רקדן אחר,

אובראיין. 1 ואשתו,

הביאה

פיטר

המפיק יעקב אגמון
השחקנית גילה אל*

העולם הזה 2282

בתוכנית הרדיו כל צבעי
הרשת אירח השחקן יוסי
גרבר את רבקהל׳ה מד־ניה־קרמר
ואת גידעון
זינגר, חברי להקת הצ׳יזבט־רון,
שחגגו את יום־ההולדת
של הלהקה. גם הבמאי של
הלהקה, שמואל בונים, הת ארח
אצלו. בין היתר אמרה
רבקהל׳ה :״אתם בוודאי חוש בים
שהמשורר נתן אלתרמן
אהב שחקנים, אך פעם אחת
ישבתי איתו בכסית כאשר
נכנס שחקן צעיר — כיום אחד
מעמודי התווך של התיאטרון
הישראלי — ואלתרמן לחש
לי, :את רואה, הוא עוד לא
שתקן, אבל הוא כבר לא בן-

׳ 9ראש עיריית ירושלים,
טדי קדלק, קיבל בשבוע ש עבר
תואר דוקטור־כבוד מאו ניברסיטת
נוטרדם במדינת
שבארצות־הברית. אינדיאנה יחד עימו קיבל גם הנשיא ה אמריקאי
רונלד רגן תואר
של דוקטור-כבוד. קולק קיבל
תואר זה על היותו ״שומר-
השלום במובן הרוחני, דיפלו מט
מאומן ואדמיניסטרטור
מעולה, שהגורל מינה אותו ל השכין
שלום בעיר הקודש,״
כפי שצויין במיכתב שהגיע ל־לישכתו.

שואב האבק של

מוך ו פ סול ת
בוץ וגרגרים

...אבק בשבילנו זה אויר לנשימה
הטיפול האידיאלי שאת יכולה לתת לשטיחים ולריפוד בביתך
הוא טיפול של 00¥£8ן .1רק שואבי האבק של ״הובר״
עושים עבורך את כל אותה עבודה קשה ־ ניקוי, שאיבה
וחבטת השטיחים שהיתה מנת חלקן של הנשים שלא זכו
להכיר את ז £100¥£1לפניך.
כאשר את רוכשת שואב אבק מתוצרת 00¥£8ו 1את נכנטת
למשפחה הגדולה של בעלות ז , 1100¥£1את זוכה במכשיר
המשרת אותך שנים ארוכות.
לשרותך גם ה־0£1811£8ק. של הובר להברקת הרצפות
ורחיצת השטיחים.
מאחורי כל מכשיר ־ שירות 1100¥£11 הכולל צוות מקצועי
מעולה ומלאי בלתי מוגבל של חלקי חילוף המבטיחים לך
הנאה מלאה מן ה־ 00¥£8ז* שלך.
להשיג בשק״ם ובחנויות החשמל המובחרות.
מתקבלות הזמנות לעולים חדשים

מפיץ בלעדי ״ חוטף׳ חבדחל מו צ די חשמל

בע״מ

דדךפ ״ ת 23 ונ ״ א

תחנות שרוח:
• ״חוסן״ דרך פ״ת 23ת^א • רח, הרצל 109 חיפה • ״המומחים״ רח׳ הרצוגי 9ירושלים.
• ״אור תיקוה״ שטמפר 35 פתח־תקוה. י ״בר מנחם״ שמפר 15 בפסג׳ נתניה.
• ״רוזן 5113/4אילת.

העולם הזה 2282

ן• למן (״זיאמה״) איו היה אחד מאבותיה של
1תנועת־העבודה, משומרי המצפון וההגינות.
פעם ניגש אליו עסקן של מיפלגתו וקרא לעברו :
״תגיד לי מזל טוב ! בית־המישפט זיבה אותי 1״
השיב ארן :״מעניין. אותי לא זיכו אף פעם ! ״
סיפור קטן זה מקפל בתוכו את כל פרשת״השבוע
של אהרון אבו־חצירא.

הנחושה

ן * בחינה מישפטית, אין הבדל בין זיכוי לזיכוי.
י! בל אדם הוא חף־מפשע, אלא אם כן הורשע ב־מישפט.
אם לא הורשע, אין הבדל בין זיכוי אמיתי ובין
זיכוי מחוסר־הוכחות.
מבחינה זו — המישפטית — אהרון אבו־חצירא,
שר־הדתות בממשלת״בגין, הוא חף־מפשע, בבל הנוגע
להאשמות שהועלו נגדן במישפטו הראשון. הוא יישאר
חף״מפשע, אלא אם כן יורשע במישפטו השני.
אולם יש מרחק של שנות״אור בין זיכוי מישפטי
וזיכוי ציבורי.
מבחינה ציבורית, מזדקרת לעין עובדה מרכזית
אחת: ברוב־דיעות של 1נגד 1זיבה בית־המישפט את
אבו״חצירא בפרשה אחת ״מחמת חוסר־הוכחות״.
כלומר: בית־המישפט קבע שיש ספק לגבי השאלה

אם שר־הדתות לקח שוחד.
בשיש ספק, ההכרעה המישפטית אומרת: זכאי.
בשיש ספק כזה, ההשלכה הציבורית היא הפוכה.
לא יעלה על הדעת במדינה מתוקנת כי איש ציבור,
אשר לגביו פסק בית־־המישפט פסיקה כזאת, יוסיף לכהן
בשר בממשלה, או בכל תפקיד ציבורי בכיר אחר.
אהרון אבו־חצירא זוכה, בעיקרו של דבר, מפני
שעד־המדינה, ישראל גוטליב, הסתבך בעדותו — בכוונה
או שלא־בבוונה — ועירער את האמון בעדותו כולה.
כאשר סיים את עדותו הארובה והמייגעת בבית־המישפט,
בבר היה ברור לבל בר־דעת בי שום בית־מישפט
לא יוכל להרשיע את הנאשמים על פיה. כדי
להרשיע אדם מבחינה מישפטית, בעניין פלילי, דרושות
הוכחות שאינן משאירות שום מקום לספק סביר.
דורות של לוחמי־צדק לחמו למען עיקרון זה• אם יש
ספק סביר, אין להרשיע אדם, להשליכו לכלא או להענישו.
הוא מוברח לצאת זכאי בדין.
אן המיבחן הציבורי הוא שונה לגמרי. באן אין
צורך בהוכחה ש״מעבר לבל ספק סביר״ .כאן די בספק
חמור לגבי יושרו וכשרותו של הנאשם. חשוב לא רק
שזוכה, אלא גם איך זוכה, מה המצב שהתברר בבית־המישפט,
ומה אמרו עליו השופטים.
מכל הבחינות האלה, המימצאים לגבי אהרון אבו־חצירא
הם קטלניים.
בבית״המישפט התגלתה תמונה נוראה של שחיתות
ציבורית ואישית בחלוקת המיליונים של מישרד־הדתות
— מיליונים שנלקחו מכיסי האזרחים, אשר הרוויחו
אותם בזיעת־אפם. אבו־חצירא עצמו תיאר במצח נחושה
את השחיתות הפוליטית השולטת בכיפה. בית״המישפט
העיר על כך הערות חריפות מאין כמוהן — הערות
שדי היה בהן במדינה תקינה בדי לשים קץ לקאריירה
הציבורית של כל הנוגעים בדבר.
עדותו של גוטליב היא חלק מן התמונה הזאת. מתי
הוא נשברו איך הוא נשברו מתי אמר א מ תן מתי
שיקר! אילו לחצים הופעלו עליו במישטרה _ ואילו
לחצים הופעלו עליו לפני המישפט, כדי שיעיד כפי
שיעיד, וכדי שעדותו תהיה חסרת־ערך מישפטי !
התמונה היא בה קודרת, עד בי זיכויו של אבו־חצירא
דומה לניצחונו של המלך פירוס בימי״קדם,
באשר אמר :״עוד ניצחון בזה ואבדתי !״

ס ר כרה דחפרהו
^ ש דמיון מוזר ומיסתורי בין גורלו של אהרון
אבו־חצירא וגורל קודמו, שר־הדתות יצחק רפאל.
רפאל הועמד לדין בעוון קבלת שוחד. העבירה
יוחסה לו לגבי התקופה שבה כיהן כסגן־שר־הבריאות.
לפי האישום, חילק הזמנות לבניית בית־החולים בתל־גיבורים
תמורת שלמונים.
אדם שמילא תפקיד מרכזי בפרשת־השוחד הורשע
בדין, נשלח לכלא ועמד להעיד כעד־המדינה• מסיבות
מיסתוריות, השמורות עדיין עימו, סירב האיש בשלב
המכריע להעיד נגד רפאל. על רקע זה זוכה רפאל בדין.
מבחינה מישפטית היה חף־מפשע, מבחינה ציבורית
הבינו הבל כי רובץ עליו כתם שחור. למעשה הסתיימה
אז הקאריירה הציבורית שלו. אך במדינת־ישראל, שהיא
מדינת האפשרויות הבלתי־מוגבלות בכל הנוגע לשחיתות,
עוד הפך רפאל לאחר־מכן שר־הדתות בממשלת רביו.
לקראת הבחירות לכנסת התשיעית קשרו שותפיו־לסיעה
קשר נגדו. בראש הקשר עמדו אהרון אבו־חצירא
ודויד גלאס, שהתחלקו בשלל. שניהם זבו במקומות
ריאליים ברשימה לכנסת, אבו־חצירא ירש את מקומו
של רפאל בממשלה ובמישרד״הדתות, גלאס הפך יו״ר
ועדת״החוקה בכנסת. הבגידה השתלמה יפה.
אך הפיבת״החצר נגד רפאל התעטפה באיצטלה של
הגנה על המוסר. נאמר כי למרות הזיכוי שלו התלכלך
רפאל עד בדי בך, שאין זה נאה למיפלגה דתית מכובדת
להציגו בתפקיד בביר. טענה זו היא שסללה את חדרך
לפני הקאריירה הפוליטית של אבו־חצירא הצעיר.
עתה נתפס אבו־חצירא באותה רשת. רפאל יבול
להגיד לעצמו, לפחות בסתר ליבו: בור ברה ויחפרהו.
שר״הדתות זוכה בדין. נסיבות הזיכוי מהוות הרשעה
ציבורית חמורה ביותר.
אם ימשיך אהרון אבו״חצירא ב^אריירה הפוליטית
שלו בנסיבות אלה, יהיה זה סימן נוסף להידרדרות
המוסרית של המדינה.

אורי אבנרי !

-זיכוי שכזה
עשב שוטי
ף• אחת הישיכות הראשונות במיש־י
״ פטו של השר אהרון אבו חצירא, שו חח
אחד הסניגורים עם עוזרתו של פרק ליט
המדינה מוסיה ארד במיסדרון. ה שניים
החליפו ביניהם דברי נימוסין, ו כאשר
שאלה עורכת־הדין ארד בחיוך
״מה יהיה?״ ענה לה הסניגור בנוסחה
הישראלית המקובלת :״יהיה טוב !״ ה תובעת
הירהרה רגע וענתה :״טוב למי?
למדינת ישראל בטח לא יהיה טוב!״
עם קריאת פסק הדין השבוע, הידהדה
תשובתה של התובעת באולם. האם גרם
פסק־הדין טוב למישהו?
עד־המדינה, ישראל גוטליב, סבל קשה
במהלך החקירה והעדות בבית־המישפט.
גם ההתייחסות אליו בפסק־הדין אינה
חיובית. הוא תואר על־ידי השופט אליעזר
גולדברג כך :״בר! ר שאין מדובר בעד
שכולו טלית שכולה תכלת, שהרי הוא
עצמו מודה כי היה מעורב בפרשיות
שחיתות. מאידך גיסא, אין צורך להעמיק
בניבכי ׳נפשו כדי לאבחן את הצלקות
שחרטה בו הפרשה, ואת השלכותיהן על
תגובותיו ואופן עמידתו בחקירה שכנגד.
״עתים ניכר היה בעדותו כי הוא מתנתק
מן המציאות, וכמי שנתון בעולמות אח רים,
ותשובותיו, שבאו אחרי שתיקות
ארוכות ואחרי גערות שגער בו השואל כי
ישיב, לא ניתנו אלא כדי להיפטר מהשואל
בכל תשובה־ שיחפוץ.,ובילבד שיניחו ל נפשו.
בדרך זו בחר להכתים את עצמו
במעשים שלא עשה, וסתר עצמו מיני
וביה בנשימה אחת.״
בית־המישפט לא התעלם מאישיותו של
גוטליב, כפי שנתגלה. במעשיו לפני המיש־פט
:״דמותו של גוטליב עד לגילוי ה פרשה,
כפי שהיא מצטיירת לפנינו מן
העדויות, היא מורכבת ורבת־פנים. איש
שהקאריידה הציבורית מילאה את כל
עולמו, שלא בחל בכל אמצעי לחזק את
כבודו ואת מעמדו, ולממש את חלומו ה נכסף
— להגיע לבית־הנבחרים. הוא לא
דחה טובות־הנאה ואף יזם את קבלתן.
והדברים הגיעו עד כדי כך שבכל אחת
מנסיעותיו לחו״ל לא היסס לפנות לנאשם
שמואל דסקל, ולבקש עזרה כספית, בתו אנה
כי אזל לו הכסף ...למרות זאת עסק
איש זה גם בצורכי־ציבור באמונה, עזר
לנצרכים וסייע למגביות חולים.״
וסיכם השופט :״אודה כי בשקילת ה אימון
בגוטליב בפרשה זו היו לי לבטים
קשים, שביסודם עמדה השאלה, האם
יהיה זה בטוח, על אף העובדות המדברות
לרעת הנאשמים ( 1אבו־חצירא) ד( 2משה

רגע אחרי הזיכוי: אשתו של אכו־הצירא מנשקת אותו
״רמה ירודה ביותר של. מוסר ציבורי
גבאי) ,לסמוך שתי ידיים על עד״תביעה
יחיד, נגוע בשחיתות, בלתי-יציב, ושהת־גלה
כבלתי-מהימן במיקרים אחרים?...
מאחר שבדיני־נפשות אנו עוסקים, החלטתי
לזכות את הנאשמים בפרשה זו מחמת
הספק.״ (המדובר בפרט האישום על שוחד
מישיבת־ספינקא).
השופט יהודה כהן היה חריף עוד יותר
בהתייחסו אל גוטליב ואמר :״לדעתי לא
התשישות היא שגרמה לאי־דיוק בתשו בותיו,
כפי שניסה לטעון בא־כוח המא שימה,
אלא תשובות־השקר שלו הן ש גרמו,
בסופו של דבר, לתשישותו ברג עים
מסויימים במהלך החקירות על-ידי
הסניגוריה ...ברצוני לאמר רק שהופעתו
בכללותה לא עוררה בי אמון, וצר היה
לי לראותו בקלקלתו.״
השופט כהן זיכה בשל כך את הנאשמים
זיכוי מוחלט, ללא כל ספק.

רצח אופי
ורמה ירודה
ל חכר־הכנסת דויד גלאם אמר
בית־המישפט כי הוא מאמין לעדותו.

מישפט א בו־ ח ציר א
ישפטו הראשון של שר־הדתות התקיים בירושלים.
• י מישפטו השני הוגש לפני בית־המישפט המחוזי בתל־אביב.
?הרון אבו־חצירא עצמו מתגורר באשדוד, שהיא בתחום סמכותו
טל בית־המישפט־המחוזי בבאר־שבע.
כרגיל נקבע מקומו של השיפוט לפי מקום־מגוריו של הנאשם,
?ו לפי המקום שבו נעברה העבירה. כך מתאפשר לתביעה
1:תמרן כרצונה בין האפשרויות. אף אחד מהנאשמים עם אבו־זצירא
במישפט השוחד, שהסתיים השבוע, אינו מתגורר בתחום
;שיפוט של ירושלים. העבירות שיוחסו להם הושלמו ברובן
:מלון דן בתל-אביב, או בבני־ברק. ואמנם, בתחילת הדיון טען
סניגורו של שמואל דסקל, יעקב ויינרוט, כי לבית־המישפט
:ירושלים אין סמכות לדון במישפט. אז תיקן פרקליט־המדינה
?ת כתב־האישום והוסיף כי מיקרח אחד של שוחד קרה בירושלים.
:זאת הפך בית־המישפט לבר־סמכות בנידון.
למישפטנים בארץ היה ברור כי כיוון שזהו המיקרה הראשון
:היסטוריה הישראלית שבו עמד שר לדין, רצתה הפרקליטות
:העמיד בראש התביעה את הבכיר בפרקליטי המדינה — גבריאל
:ך, פרקליט המדינה. וכך נבחרה האפשרות, שנתנה לבך את
זמקום הראשי לאור זרקורי העיתונות והטלוויזיה במישפט
זשנה, בירושלים.
מקום השיפוט השני נבחר להיות מחוז המרכז, שבראשו
:רקליטת־המחוז, שרה סירוטה. וכך, למרות מקום־מגוריו של
.שר באשדוד, נבחרה האפשרות השנייה, והיא המקום שבו
:וצעו חלק מהעבירות המיוחסות לו, כלומר רמלה, שהיא בסמכותו
טל מחוז שיפוט המרכז, ונידונה בתל־אביב.
כיוון שהעבירות המיוחסות לאבדחצירא בתיק החדש אינן
:צדיקות הרכב של שלושה שופטים, יש גם ־כאן מקום לתימרון.
:עת המישפט הראשון בחר פרקליט-המדינה לבקש מנשיא בית-
זמישפט-המחוזי, בגלל חשיבות העניין, להעמיד את השר לדין
:פני הרכב של שלושה שופטים. למרות התנגדותו של הסניגור,
טלמה תוסיה כהן, נתקבלה בקשת התובע, והמישפט נשמע לפני
;רכב של שלושה שופטים.
תאורטית יתכן כי גם בתל-אביב תבקש התביעה הרכב של

אך בית־המישפט ציטט שיחה אחת בין
השר לגלאס, שבה נאמר, בין השניים:
״יש לעשות כך כדי שנוכל לקבל תרומות
למיפלגה באופן חוקי, ובצורה המסודרת
ביותר,״ ועל כך שואל השופט גולדברג:
״מדוע לדבר על האופן החוקי יותר, אם
לא בהקשר לדברים קודמים על אופן
בלתי־חוקי ביותר?״
המישטרה ננזפת על ההדלפות הרבות
לכלי־התיקשורת שהיו בדרכי-החקירה, ו אשר
גרמו עוול ונזק חמור לשר־הדתות.
ואילו תנ״צ בנימין זיגל עצמו זכה בבי קורת
אישית, באשר לחקירת הנאשם שמו אל
דסקל. בית־המישפט קובע כי הופעל
לחץ אדיר על דסקל, כדי שיודה ויעיד
כי מסר סכום של רבע מיליון לירות
כתרומה עבור המפד״ל.
הלחצים כימעט שעלו יפה, ודסקל הס כים
לחתום על גירסה שאמרה כי אם
יתגלה בבית־המישפט כי הכל שקר, לא
יועמד לדין ולא ייענש על כך. זיגל
עצמו אמנם לא הופיע כעד, אך ״דבריהם
של עדי־ההגנה בנושא זה מוצאים את
סיועם המלא בכתוב בזיכרון־הדברים ש עליו
חתם״.
העיתונות נאמצעי־התיקשורת זכו אף

הקלון׳

שלושה שופטים, אולם פרקליטת־המחוז כבר אמרה בשיחה כי
היא אינה מתכוונת לעשות זאת. כרגיל מתחלקים תיקי בית־המיש־פט
בתל־אביב בין השופטים לפי סדר האותיות הראשונות בשמם
של הנאשמים. האותיות אל״ף עד דל״ת שייכות בבית־המישפט
המחוזי בתל־אביב לשופטת ויקטוריה אוסטרובסקי־כהן. כלומר,
לפי הסדר הרגיל ישפט שר־הדתות בפני הגברת אוסטרובסקי-
כהן, מי שהיתה בזמנו פרקליטת מחודהמרכז וגם פרקליטת מחוז
תל־אביב.
מאחר שעל כתב־האישום החדש חתום פרקליט־המדינה, יכול
הוא עדיין לפנות בעצמו ולבקש כי התיק יידון בפני שלושה
שופטים. מאידך, יתכן כי נשיא בית-המישפט־המחוזי, בנימין כהן,
יבקש לדון בתיק זה בעצמו. כל מישפטן יודע איזו השפעה
יש לאופיו של השופט על מהלך המישפט. יש שופטים הנחשבים
כנוחים לתביעה, ויש אחרים הנחשבים מבית־הילל. כך שקביעת
השופט חשובה עד מאוד בשלב ראשוני זה של ההליכים.

$החסינות:

הכנסת התשיעית הסירה את חסינותו של שר-הדתות בשניה,
ממש ברגעים האחרונים לקיומה. אם ילך שר־הדתות ברשימה
כלשהי, וייבחר לכנסת הבאה, האם ירכוש חסינות חדשה? לדעת
רוב המישפטנים בחירתו לכנסת העשירית תקנה לו חסינות
חדשה ורעננה, שעל הכנסת יהיח לשוב ולדון בהסרתה, באשר
לתביעה שכבר הוגשה. לדעת מישפטנים אחרים הסרת החסינות
תחול עליו בתיק זה גם להבא, ולכנסת הבאה לא יהיה מקום
להתערב בכך.
לדברים יש כמובן משמעות מהותית. אם הסרת החסינות
נמשכת, כפי שנוטים לחשוב בפרקליטוח־המדינה, יימשך המישפט
ללא כל הפרעה. אולם אם יקבע כי יש צורך בהסרת חסינות
בכנסת העשירית, יתכן מאוד כי המישפט יוקפא ויישאר במקרר
זמן ממושך ביותר. איש אינו יכול לנחש היום את שיקוליה
של הכנסת העשירית, שטרם נבחרח. יתכן מאוד כי ועדת־הכנסת
העשירית תהיה מושפעת מזיכויו של השר בתיק הראשון, ותסרב
להסיר את חסינותו, וכך יתקע המישפט, אשר בוודאי לא יפתח
לפני מועד הבחירות, לזמן בלתי־ידוע״ .

הם למנה גדושה של ביקורת מפיו של
השופט כהן .״אני מודע לעובדה שעניין
חשיפתם של פרטים וחשדות מחקירות
שעורכת המישטרה, ועניין פירסומם של
שמות חשודים ונחקרים בכלי־התיקשורת,
.אינם יורדים מסדר־היום של בית־המחוק־קים.
הנושא מעסיק מישפטנים ואנשי־ציבור,
ומעורר ויכוחים עם אלה הדוגלים
בחופש המוחלט של העיתונות ...לגבי
פרשת הפירסומים בכלי־התיקשורת בחקי רה
המישטרתית במישפט זה, ניתן לקבוע,
על סמך הראיות שהובאו לעיל ...כי בוצע
בנאשמים, וביחוד בנאשם ( 1אבו־חצירא)
שבו התמקדה ההתעניינות — מה שמקובל
לכנות, רצח אופי׳ בכלי־התיקשורת.״
למרות זיכויים המלא של השר ועוזרו
משה גבאי, זכו השניים בהערות שונות
בלתי-מחמיאות, ואפילו מחשידות, מפי
השופטים גולדברג והנשיא לנדא.
בפרשה שבה זוכו השניים ״מחמת־הספק״
,עניין השוחד מספי׳נקא, קובע ה שופט
גולדברג כי ההסבר שנתנו השניים
בבית־המישפט הומצא על-ידם רק בשלב
מאוחר ביותר .״זיכרו של ההסבר שנתנו
הנאשמים בביודהמישפט לא בא בחקירה
הראשונה של הנאשמים במישטרה, ועוב דה
זו אינה מותירה ספק, כי ההסבר אינו
אלא פרי מחשבה משותפת אחרת.״
הגינוי החריף ביותר לשר בא בעיקבות
הצהרתו בבית־המישפט כי אחד משיקוליו
להעניק כספים למוסדות, שגוטליב המליץ
עליהם, היה לחזק את מעמדו של גוטליב
בבני-ברק תוך הנחה שאם ייבחר מחדש
לראשות עיריית בני-ברק ירפה מדרישתו
להיבחר לכנסת .״שותף אני להזדעזעותו
של פרקליט־המדינה לשמע הדבר. כי אם
כאלה היו הנורמות המוצהרות, שעל פיהן
׳נהג שר בישראל, סימן הוא עד לאן הגיעה
ההידרדרות המוסרית, שלא פסחה גם על
לצפוי לנו אם הידרדרות זו לא תיבלם.״
הנשיא לנדא גם הוא אמר על כך:
״אין פלא שפרקליט־המדינה הביע את
הזדעזעותו בשמעו דברים אלה. אין ספק
שהם מצביעים על רמה ירודה ביותר של
מוסר ציבורי, ורובצת על בית־המשפט
חובה ברורה להילחם בתופעה מבישה זו.״
רק השופט כהן זיכה את הנאשמים
כליל, מאחר שהוא מאמין להם כי מפאת
הזמן שעבר לא הצליחו לזכור כל פרט
ופרט, ולכן נתקלו בסתירות או שנויי-
גם השיטה הנהוגה במישרד־הדתות
לחלוקת מענקים ו״הקבלות״ (מצ׳ינג)
זכתה לגי׳נוי חריף מצד כל השופטים ש אמרו
כי חלוקת כספי־המדינה נעשית על-
ידי פטרונים לפי מידת ההשפעה של שת דלנים
למיניהם, כשהפרוטקציה מכה שו רשים,
ובצל ענפיה חוסים ״עשבים שו טים״
,הניזונים ממנה והמדנים אותה.
שר-הדתות העיד, כי שיטה זו נקוטה
גם בידי יתר מישרדי־הממשלה :״אין
לפנינו עדנת כלשהי בנוגע למצב במיש-
רדים אחרים של הממשלה, אולם אם נכו נים
הדברים, הרי שהצורך בעקירת הנגע
זד. הינו דחוף עוד יותר,״ סיכם הנשיא.

אילנה אלץ ׳

במדינה
העם
,,כשאין פיקוודח.
•ש שחיתות!״
ככ 7שיורדת הכגסת,
גוברת חשיבותה ש7
העיוזוגווג החופשית
מנחם בגין הזמין את אהרון אבו־חצירא
לישיבת הממשלה, אחרי
שזוכה בדוחק ״מחמת הספק״ מ אישום
של קבלת־שוחד, ואחרי ש הוגש
נגדו כתב־אישום שני.
היועץ המשפטי לממשלה, הפרו פסור
יצחק זמיר, שבניין האישום
הראשון שלו נגד שר־הדתות הת מוטט
זה עתה (ראה עמודים 40־,)39
הסתכל בנעשה בחריקת־שיניים.
הכנסת סיימה למעשה את תפ קידה
והמיפלגות השלימו, בקשיים
רבים (ראה להלן) את הרכבת רשי־מות־המועמדים
שלהן.
ימים אחדים לפני כן השמיע
זמיר כמה אמיתות יסודיות על ה ממשלה
ועל הכנסת, המספקות
פרספקטיבה לאירועים אלה.
״כוח אדיר״ .אמר זמיר, ב הרצאה
לפני ציבור של פרקלי טים
:״הכוה שבידי הממשלה ביש ראל
אינו מרוסן על־ידי גוף אחר.
בידי׳קבוצת אנשים קטנה, השרים
המובילים בממשלה, מרוכז כוח
אדיר, ואין עליהם כל ריסון או
ביקורת, פרט לביקורת דעת־הקהל,
הבאה לידי ביטוי באמצעי־התיק־שורת.״
הוסיף
זמיר :״כשאין ביקורת,
יש שחיתות. הכנסת אינה מבקרת
ביעילות את הממשלה. היא נשלטת
על־ידי הממשלה (ראה הנדון) .ל מוסדות
כמו מבקר״המדינה אין
כלים יעילים של ביקורת.״
זמיר ביקש להדגיש את חשיבות
תפקידו של היועץ המישפטי לממ שלה,
כמי שמפקח על פעילות ה ממשלה.
אך עיקר המסקנה מדבריו
היתה שבמישטר הקיים בישראל,
חשיבותה של העיתונות החופשית
עולה לאין שיעור על חשיבות ה *
כנסת.
.וככל
שרמתה של הכנסת יורדת
מתקופודכהונה אחת לשניה, כן
עולה חשיבותם של כלי־התיקשורת
החופשיים, ככלב־השמירה העיקרי
של הדמוקרטיה וטוהר־המידות ב מדינה.
הבחירות אחר־
הקוחדוח
כל הסימנים מצביעים
על כך שמגחם בגין
ירכיב את
הממשלה הבאה
אחת לארבע שנים עוברת על
המערכת המיפלגתית בישראל קד חת
של טירוף. זוהי עונת הרכבתן
של רשימות־המועמדים לכנסת.
בעונה זו מתגלים כל הבקיעים
והסדקים במיפלגות. יצרים אישיים
משתוללים, שוברים כל גדר של
הגיון ושפיות. בארץ שאין בה תו־ארי־אצולה
או בית-עליון, התואר
״חבר־כנסת״ הוא משאת־נפשו ה־בילעדית
של העסקן המצוי. הוא
מוכן לדרוך על גוויות, לדרוס עק רונות,
להחליף השקפות — ובלבד
שיזכה במינוי הנכסף.
מבחינה זו אין הבדל בין מיפלגה
למיפלגה — חילונית או דתית,
שמאלית או ימנית. כשהמיפלגה
יוצאת, לבסוף, מקדחת זו, היא
עלולה להיות הרוסה מבפנים.
חלום באבפמיה. רק אחרי
חלוף הקדחת, מתפנים ראשי הממד
לגות להביט קדימה, לעבר הבחירות
עצמן.
מה שראו השבוע היה חזיון מב עית.
סמוך
להגשת הרשימות נודעו
תוצאות הסקרים האחרונים של
העולם הזה 2282

שירי ארס
דעת־הקהל. הם אישרו את אשר
חשו רבים גם בלי אסמכתה סטא־טיסטית:
נוצר שוויון בין הליכוד
והמערך. שניהם עמדו בקירבת הי שג
צפוי של 43 מנדאטים.
במציאות הנתונה, פירוש הדבר:
שילטון הליכוד.
כי מבחינה טאקטית יש הבדל
רב בין שני הגושים הגדולים:
• הליכוד יכול לסמוך, ב־שעת־מיבחן,
על תמיכת הסיעות
הדתיות ( 15 מנדאטים ויותר) ,סיעת
משה דיין ( 4מנדאטים, לפי הצפוי
כעת) והתחייה ( 3מנדאטים, כ צפוי)
.פירוש הדבר שמנחם בגין
יוכל להרכיב את הממשלה החדשה
גם אם יזכה ב־ 40 מנדאטים בילבד.
האירועים האחרונים במפד״ל, ש השליטו
בה את גוש־אמונים, חיזקו
מציאות זו.
* המערך יוכל לסמוך רק על
המיפלגות הזעירות (שינוי, ר״צ,
של״י) ,שהישגם הצפוי ביחד הוא
כ*6־ 5מנדאטים, ועל ההצבעה של
רק״ח ( 5עד 6מנדאטים) ,שגם אם
לא תשותף בשום ממשלה, בוודאי
תצביע נגד קואליציה של הליכוד.
פירוש הדבר הוא, כי המערך זקוק
להישג של 50 מנדאטים לפחות כדי
שיהיה בכוחו להרכיב ממשלה.
הישג כזה נראה כיום כחלום ב־אספמיה.
תוך שבועות מעטים הצ ליח
שימעון פרס לאבד את היתרון
העצום שהיה לו. הוא נראה השבוע
רחוק יותר מן השילטון מכפי שהיה
לפני ארבע שנים, בשלב המקביל
ערב הבחירות לכנסת התשיעית.

יחסים מרחביים
׳פוי־בו חלפ רו בו ק צי ה
החליבה מוכיחה :
ממשלת בגין עודדה
את המצרים
להתגרות בסודיס
אחת התעלומות הגדולות ביותר
המרחפות על המשבר בלבנון, ש־כימעט
הכנים את ישראל למילחמה,
היא: איך העזו הפאלאנגות הנוצ ריות
לפתוח בקרבות נגד הצבא
הסורי?
לפי הערכות אמריקאיות, עומדים
לרשות הפאלאנגות הימניות כ־10
אלפים לוחמים, לעומת 22 אלף
חיילי הצבא הסורי המוצבים בלב נון,
שניתן לתגברם בכל עת. גם

הכמויות הגדולות של נשק, ששלחה
ישראל למובלעת הנוצרית (כפי ש הודתה
הממשלה לאחרונה) אינן
שקולות כנגד הציוד הכבד של ה סורים.
השבוע
התפוצץ הסוד: בצאתם
לקרב, היתד, בידי הפאלאנגות הת חייבות
בכתב מטעם מנחם בגין,
שהוא יפרוש עליהם מיטריה אווי רית.
התחייבות
בכתב. לפי גיר-
סת ראש״הממשלה, אחרי גימגומים
והכחשות, ניתנה התחייבות זו ל ראשונה
באוגוסט , 1978 אחרי ש משה
דיין ורפאל איתן נפגשו עם
ראשי הפאלאנגות. לא נאמר היכן
התקיימה הפגישה, אך.סביר להניח
שנערכה על אדמת ישראל — דבר
המאשר שמועות שהתהלכו אז.
בסוף מארם 198,1פתחו הפאלאנ־גות
בפעולה איסטראטגית נגד ה סורים,
כאשר סללו כביש עוקף אל
העיר זחלה. לדעת הסורים נועד
כביש זה לחבר את המדינונת של
הפאלאנגות בצפון סוריה עם המוב לעת
של רב־סרן חדאד בדרום —
ובכך ליצור רצף טריטוריאלי בין
ישראל וצפון־לבנון.
הסורים ראו בכך איום ישיר על
ביטחונם, ופתחו ב־ 2באפריל ב הפצצה
כבדה על זחלה. לאחר מכן
עברו למיתקפה כדי לכבוש את
רכס־ההרים המשקיף על זחלה מ־מיזרח
ועל המדינונת הנוצרית ב מערב.

25 באפריל נמסר כי מסוקים
סוריים השתתפו בפעולות אלה, וב־
28 באפריל הפיל חיל־האוויר היש ראלי
את שני המסוקים הסוריים.
למחרת היום הכניסו הסורים את
טיליהם לבקאע (ביקעת־לבנון).
השבוע אישר מישרד ראש־הממ־שלה
כי ב־ 8באפריל 1981 מסרה
ישראל שוב התחייבות בכתב ל-
פאלאנגות, שאישרה את ההתחיי בות
הקודמת. משמע: לפחות ב שלב
זה, בעת הקרבות סביב זחלה,
כבר ידעו הפאלאנגות כי מובטחת
להן מיטריה אווירית ישראלית.
סביר להניח כי לפני ההתחיי־בות־בכתב
היו להם הודעות בעל־פה
על כך.
משמע: בצאתם לפעולה נגד ה סורים,
שגרמה למשבר, היתה להם
הבטחה למיטריה אווירית — וב וודאי
גם לסיוע אחר.
סיבון או ביכוי?־ בכך טמונה
התשובה לשאלה, שנשאלה שוב
ושוב: האם פעלו הפאלאנגות ב
שליחות
ישראל, או שישראל נגררה
לתוך משבר בעל־כורחה י
ברור עתר, לגמרי כי ממשלת
בגין היא שדחפה את הפאלאנגות
לפרובוקציה המזויינת, שהיתה מוכ רחה
להוביל למשבר־רבתי, תוך
סיכון סביר (או סיכוי סביר) ל־מילחמה
לפני הבחירות בישראל.

הכנסת
שדת ההדילפווו
איך התגלה הסקופ
שבגין הגדירו
כ״שירות לאוייב״?

נה ממשלת־ישראל לפאלאנגות
נוצריות בלבנון לפרישת מיטו
אווירית על שיטחם (ראה לעיל)
מקור הסקופ היה גלוי לעין,
גם שמרגלית חתם על היד׳
בשמו. ראש־הממשלה זעם, א
שלהבא לא ימסור עוד לוה
סודות, הגדיר את הפירסום כשיז
לאוייב.
מאחר שהכנסת התשיעית מסיי
ממילא את תפקידה, לא הבהיל
איום איש.

השטחים

״קפטן ארז״ יחמודד־ב
״לישון על האד
ולשמור עליה מפגי א
שרוצים לגי
אותה ממגי..

בין כל האגדות המרחפות בחלל
הכנסת, אין גדולה מאגדת ועדת-
החוץ־והביטחון.
למראית־עין זהו מוסד חשוב ב יותר,
שבו מגלים ראשי־המדינה את
הסודות הכמוסים ביותר, מתייע ״חצי
מיליון דולר הציע לי 1
צים בכובד־ראש עם ראשי ד,מיפ־הקרן־הקיימת־לישראל.
תמורת
לגות הגדולות ומקבלים החלטות
מתי. אמרתי לו כי גם אם יש
הרות־גורל.
לי את אדמתי בזהב לא אט
אך למעשה אין הוועדה אלא
אותה,״ סיפר מוחמד עלי סא
קיבוץ של מכובדים, רובס עוברי־ ימן הכפר אירטאס שליד בית־ל
בטל. ועדת־החוץ־והביטחון מהווה
״אחר־כך הזמינו אותי כמה
לגביהם מעין בית־לורדים, שם נית מים
למישרדו של האפוטרופוס׳
נת להם ההרגשה שהם שותפים ל נכסי־נפקדים
בבית־לחם, וגם
הכרעות עולמיות. הסודות הנמסרים
הציעו לי לקנות את הקרקע,
לוועדה ידועים, לרוב, לעיתונאים
שם הם קיבלו ממני את אותה
מזה זמן רב. ואיש בממשלה אינו
תשובה, .אם כך, עוד תראה 1
מתחשב בוועדה בעת קבלת החל ממשלה
תקח את אדמתך בכ
טות. לכל היותר שוקדים השרים
אמרו לי.״
לקבל אישור למעשיהם אחרי־מע-
מוחמד עלי הוא כבן . 70
שה, כדי להסתמך על ״קונסנזוס״.
גרומות ושריריות, הוא מעבד
כך זה היה תמיד. רק דבר אחד
אדמתו במו ידיו.
השתנה בכנסת הנוכחית: עניין
השבוע מצא את עצמו במי
הסודיות.
המושל הצבאי בבית־לחם, א
תשלום לסקופים. בעבר היתד,
שמגע, יחד עם בני־מישפחתו,
הוועדה קדושה מבחינת השמירה
מודדי המימשל הצבאי לבצע
על הסודות. לא עלה על הדעת כי
מלאכתם על אדמתו.
חבריה ידליפו לעיתונות את סודו סיפר
מוחמר ע לי: הם?תיה — גם אם היו אלה סודות
לי ״תסתלק מפה !״ עניתי להם
הידועים לעיתונאים מזמן.
יסתלקו. זאת אדמתי, יש לי ז
בכנסת התשיעית התערער מצב
קושאן. הם אמרו שזה לא מז
זה. כמה מחברי הוועדה הפכו את
אותם. הם נשלחו מטעם האפו
חברותם בה קרדום לחפור בו:
פוס כדי לבצע את המדידות,
תחת להסתפק בכיבודים, השתמשו
אפריע להם יזמינו צבא. א!
בסודות הוועדה כדי לקנות את חס להם
שהם יכולים אפילו לירוו
דיהם של עיתונאים, ששילמו עבור
אבל לא אצא מאדמתי ולא או
הסקופים בפירסומת אישית.
אותה. ואז, כשחזרו אחרי
השבוע הגיע תהליך זה לשיאו.
ימים, בא איתם עוזר המושל
דן מרגלית, המסקר בכנסת את ה טן
ארז״ שמו, ועימו כמה חיי
וועדות, הנחיל להארץ סקופ חשוב :
ניסיתי להסביר לו שהקרקע
הידיעה על ההתחייבות־בכתב שנת (המשך
בענווד

;־ החודשי הממוצע
לעני הפסקת עבודתו. מתברר, כי בגלל השיטח 1*1!2111
חכר המובטל לפגי־כן קטן והולך החלק היחסי מן השכר שהיה לו, המש מ!

זי־נ־ת

השקעה ב״מיקבץ־נייד׳
בול ב״סל״־המטבעות
שהניבו״סלי-המטבשת״
זה מה
(תשואת נומינלית, באחודם, מתחילת השגה)

יהי!
חסכו,
זי• . 69
ויום׳..

לפני ד
מן ה
אנטי

הלן סוטי
אינם
הם ו,

׳במש״. 41ש מחורי
:שאיש .

:סקית

זנאי ל־ס.

ן, כסי

.יסחר
אח־ז
הערך

היא

תוכניות יורו

תוכניות דולר

נדקב׳ודולו!
התבנית הבנק
המפעיל

מיקב׳ויווו

אשמל-דולר
דיסקונט

ל או מי ^ חפו עלי ם

הפועלים

׳המזרחי
וזת שואזז 24.32

( 05.5.1981

ידיעות אחרונות

הרכב משתנה
מיקב ׳ן נייד

דיסקוגט

המזרחי

18.26 17.64

הפועלים
26.90

ן מאדתחילת ׳1ושנז 8 1 #ממחוי סגירת יום־חמ^זרבבנ7ף 8מ
בני ברק מציין, כי הרווחי מבין כל ח״סלים״ חית הפעם, מיקבץ־נייד* של,בנק הפועלים
המנהל מדיניות השקעה גמישה ומשנה מדי פעם -בהתאם לתנודות בשוקי הכספים
בעולם — את חרטג נכסיו בין סוגי חמט״ח השונים. תשואתו הכוללת מגיעה עד

מקבץ נייד
השקעה משולבת במט״ ח המתעדכנת
בהתאם לשינויי השערים.

ממחקר,
לביטוח לאו/
דמי־האבטלו.
רק עד רבע.׳
20.4אחת
האבטלח /
השכר. הר
•גדולה גי
מכלל י
קיבלו•
הממד׳ שלי שולם

גיא 0הנד

׳.לאתרו.

הקר
.דמי׳

שלי״

ח״רות

ה שבוע במשק

פרוטקציה לתעשייה
יום שני — 18.5 ,נגיד ״בנק ישראל״ ,ארנון גפני, מגיש לממשלה ולוועדת-
הכספים דו״ח מיוחד, שבו הוא קובל על חריגה בהוצאות הממשלה לסובסידיות
וחשש לחריגה ממיסגרת התקציב. הוא קובע: שיעור האינפלציה כבתקופה המקבילה
אשתקד; הירידה בהזרמת הממשלה לא באה מצימצום הוצאותיה, אלא מגידול
בהכנסות ממיסים.
התעשיינים תובעים פיחות של יותר מ 15 בשקל וזאת׳ כדי להחזיר לשקל
את כדאיותו. הם גם תובעים להוזיל את הדלק לתעשיה ; גם היהלומנים דורשים
ביטוח שער.
בבורסה: עליות מתונות במניות, יציבות בצמודים.
יום שלישי — 19.5 ,התחילה שביתת מורים נוספת. למה י נשבר להם מהסחבת,

סגן שר־אוצר מיועד בלומנטל
מס על ריווחי־הוו בבורסה

נשבר להם מהבטחות. הם מבקשים לקבל את מה שהובטח להם• בסופו של עניין
יקבלו, אבל במה אשמים התלמידים י
שר המיסחר והתעשיה, גדעון פת, מציע לכנסת חוק שיאסור על הצגת מחירים
בדולרים. מה יהיה!־ האמריקאים יכעסו, מה זה, הדולר לא שווה י בזמן האחרון
דווקא כן.
״הרמה הממוצעת של עליית המחירים בה אנו נמצאים היא של ״ 6—70/לחודש״,
דברי ד״ר משה סיקרון, הסטאטיסטיקן הממשלתי.
בבורסה: עליות מתונות במניות. ירידות קלות בצמודים, .
יום רביעי — 20.5 ,שודדים את הקופה: המיפלגות תהיינה זכאיות לקבל
מהמדינה כספים שהוצאו למימון הוצאות הבחירות — החליטה ועדת״הכספים של
הכנסת.
מתחרה חדשה קמה לישראל. בברזיל הגיעה האינפלציה לשיעור של ס/״.120
בקצב כזה יש סיכוי שנרד למקום השני באליפות העולם בשיעורי האינפלציה.
בבורסה: במניות עליות שערים. הצמודים ״ככה־ככה״.
יום חמישי — 21.5 ,״בנק הפועלים״ הודיע שיגייס 450 מיליון שקל בבורסה.
זוהי ההנפקה הגדולה ביותר בתולדות הבורסה.
סוף־סוף נקבל זכויות נחיתה בצ׳ילה, על פי הסכם שייחתם בקרוב בין ישראל
ובין מדינה זו. נותרה רק בעייה אחת: איך להגיע לשם, כשצריך לנחות בדרן ולזה
צריך זכויות נחיתה במדינות נוספות, שאין לנו.
בבורסה: נבלמה עליית שערי המניות. בצמודים יציבות.
יום שישי — 22.5 ,הבנקים נערכים לקראת ״הפעלת רשימה שחורה״ של מושכי
צ׳קים ללא כיסוי. בכל יום כותבים בארץ 400 אלף צ׳קים, שמהם מוחזרים כ־ 30 אלף
מחוסר כיסוי. מה יהיה 1צריך להיזהר.
השבוע הגיע תורו של המיועד לסגן שר־האוצר מטעם המערך ומנכ״ל ״כור״
בהווה — נפתלי בלומנטל. בראיון ל״מעריב״ השיב על כמה שאלות, שהתשובה
על אחת מהן גרמה, בין היתר, לירידות החדות בשערי המניות ביום ראשון. מה
הוא אמר: לא נעלה את שיעורי מס־ההכנסה ; בשום פנים לא נוריד את רמת-
החיים ; לא נחדש את הפיקוח על מטבע זר ; תעובד טבלת מיסוי לרווחים, הנובעים
מעיסקות רכוש, לאחר ניכוי האינפלציה.
ובאשר לרווחים בבורסה :״אם אדם קנה מניות ומכר אותן — יחשבו את
המרכיב האינפלציוני ברווח שלו ועל היתר ישלם מס״ לפי שיעורים שונים, על פי
משך הזמן שהחזיק במניה.״ אדם שיחזיק במניות תעשיה ישלם פחות מס על
רווחיו. סוג המניות יקבע את שיעור המס.
ועוד: פיחות השקל יואץ ויותאם כלפי הדולר ומט״ח אחר. האנרגיה לתעשיה
תוזל. המס של השכירים יקטן ב״/0ט .5האינפלציה תרד ל 65 אנחנו חותמים כמעט
על הכל ; מה אומר שר־האוצר המיועד 1
יום ראשון — 24.5 ,״ממחר יהיה חושך,״ מאיימים עובדי המישמרות בחברת-
החשמל. משכורתם נעה בין 27—30 אלף שקל לחודש. הם תובעים עוד. למה ז גם
הדיינים בבתי״הדין הרבניים קיבלו.

עונו

לא צמוד.
ללא ריבית
האם יש במשק הישראלי משהו שאינו
צמוד למדד, אינו נושא ריבית, ובכל זאת
מקבלים אותו בשימחה ! יש. מילבד

עיריות, המחזירות לעיתים תשלום־עודף
של מיסיס לאזרחיהן, אחרי שנה, שקל
תמורת שקל, גם ״בנק לאומי״ נוהג כך.
לא בלקוחות, אלא בעובדיו. לא רק הוא
נוהג כך, אך היו אלה עובדיו שהתלוננו.
מבין 11 אלף עובדי הבנק, מועלים
בדרגה כל שנה כמה אלפי עובדים. אלא
שהעלאה זו, בכל מיקרה, תחולתה היא
למפרע (רטרואקטיבית) לחצי שנה ושנה.
הסכום שמקבל פקיד הבנק שהועלה ל-
שימחתו בדרגה, אינו צמוד; הכסף שהוא
מקבל שווה ביום קבלתו פחות מהמחצית,
במיקרה הטוב. למה ו

הבורסה

מו ם נוסעים תיק לדוגמה דחוייו מיספר הנוסעים השנה לחו״ל יעלה
בוודאי על מיספרם בשנה שעברה. כמה
בדיוק, נדע בסוף עונת״הנסיעות. בינתיים
נצייד את התייר הישראלי הממוצע בכמה
עצות׳ פרי נסיונו של ם וכן-נסיעות
ותיק.
מי שנוסע בפעם הראשונה לחו״ל, שיסע
בטיול מאורגן. שלא יסע דווקא ביולי—
אוגוסט, אז נוסעים כולם, הכל
צפוף, אפילו הכבישים באירופה סתומים,
גם במלונות יש בעיות, בגלל הזמנות יתר.
גם המחירים גבוהים יותר. מי שרוצה
לנסוע ״טוב״ ,שיסע בקצוות העונה, באפריל—מאי,
או ספטמבר— אוקטובר.
דווקא עכשיו העונה הטובה לקפוץ למצריים.
אומנם יותר חם, אך מזג-האוויר
הוא מידברי ויבש, ואפשר לצאת מוקדם
בבוקר׳ או מאוחר אחר הצהריים ובאמצע
לקפוץ לבריכה.
עצה נוספת: לא כדאי לחפש מצי-
אות ; בענף התיירות יש מעט מאוד מצי-
אייי׳ ואין הרבה חוכמות. בכל מקום שמציעים
״מחיר זול״ יש שם משהו. כאן
מפסידים מסלול ושם כמה אתרים ; או
שמציעים לך ״טיול של שדות־תעופה״,
שבסופו תכיר על בוריים את שמות שדות-
התעופה ואולי עוד משהו. יש חברה
המציעה טיול של 23 יום במסלול מסויים
וחברה אחרת מציעה?ויול דומה ב־29
יום במחיר יותר זול. בדוק מה שמצי-
עים לך והשווה. גם הפרטים הקטנים
חשובים; מי, למשל, משלם עבור ה-
העברה משדה־התעופה למלון.
יש היום שפע של הצעות ובהן ״עיס-
קות חבילה״ הכוללות טיסה׳ מלונות
ורכב שכור, אלה בדרך־כלל זולים יותר
וגמישים יותר. בדוק והשווה.
עוד משהו: טוב לנסוע עם האשה, אל
החותנת ; לפאריס, למשל, אין צורך לביא
למיסעדה עם כריך.

ספרים

לא וני ד

השבוע ( )24.5—18.5לא חלו שינויים.
משבר הטילים המשיך להטיל את צילו
על הבורסה. לא הגיעו כספים חדשים,
אף כי היו הרבה כאלה, שזרמו לאפיקים
אחרים. המחזורים היו מצומצמים.
״המקורבים״ המשיכו לשחק בינם לבין
עצמם.
מה צריך להיות הרכבו של תיק השקעות
לתקופה הקרובה ז כמה יועצים ל-
ניירות״ערך הסכימו שתיק כזה צריך להראות
כך 30 מניות ״בנק הפועלים״,
ס/ס 30 בקרן נאמנות, שמחצית נכסיה מניות
בנקים והמחצית השניה צמודים( .״צמרת״
,״מיגוון״ ואחרות 20 איגרות-
חוב דולאריות. היתר, מניות נבחרות בלי
״סיפוך״ ,למשל ,״עלית״ ,וגם מניות של
״החברה לביטוח מישנה״ ועוד כמה. נשאיר
גם ליועצים בבנקים עבודה•

לפרק את סולל בונה
הסיפור מתחיל לפני 20 שנה .״סולל-
בונה״ (סו״ב) יצאה אז לשוק בהנפקה ש־בתשקיף
שלה היה כתוב, שהיא תחלק
ס/ס 20 מרווחיה לבעלי המניות. לצערם של
המחזיקים במניות לא מילאה סו״ב אחרי
התחייבותה, כך שלפחות להלכה היא
חייבת מיליארדים. כך למשל בשנה האחרונה
הרוויחה סולל-בונה 150 מיליון שקל
לאחר מס, שהם בערך 3000 כן ! שלושת
אלפים) לכל מניה בבורסה. כל סוגי
המניות של סו״ב מונים בסה״כ חמישה
מיליון שקל, או כחצי מיליון דולר. ומה
שווה סו״ב ! פי כמה אלפים.
כבר שנים רבות מנסה מחזיק של
חבילת מניות גדולה של סו״ב, בשם
בלאס, להכריח את החברה לחלק מרווחיה
; הוא כבר תבע את סו״ב מיספר
פעמים, ואף השיג פסק-דין של השופט
לוין, שקבע מפורשות שסו״ב עשתה מעשה
של ״עושק המיעוט״ .אך גם פסק־דין
זה לא הרתיע את סו״ב. עתה מנסה
בלאס את מזלו שוב; הוא פנה לבית-
המישפט לפרק את סו״ב• יש לשער ש־בית-המישפט
ינסה למצוא פשרה, שבכל
מיקרה תגרום לעליית המניה. לבעלי
סבלנות צפוי רווח ריאלי מעל למקובל.
ועוד
משהו .״מקורבים״ אומרים, שייתכן
שאנשי סולל-בונה יגמרו עם בלאס
על עיסקה מחוץ לכותלי בית״המישפט;
הם יהיו מוכנים לקנות את מניותיו במחיר
שהוא, נניח, פי חמישה ממחירם
בשוק היום. ואז, אומרים יודעי דבר, הם
עשו עיסקה טובה. גם הוא.

סיפור!,
הכותרת לקוחה מתוך תדפיס שמפיץ
לאחרונה אפרים אבדון, מנהלה לשעבר
של חברת-הבניה ״פאן-לון״ ,שהורשע בהעלמת
הכנסות, נידון, ובילה כשנה ב-
כלא. לאור ״נסיונו״ הרב בענייני מס,

מוציא לאור אגרון
ספר במחיר של מיליון

הוא הוציא לאור ספר, שהחידוש בו הוא,
לדבריו, איך אפשר להרוויח ולא לשלם
מס ובכך לחסוך מיליונים. את הספר
הוא מציע במחיר הצנוע של 100 אלף
שקל (מיליון ל״י),
מי שתחילה קפצו על המציאה היו
שתי תוכניות טלוויזיה: האחת בידורית,

כשאין בורסה יש סיפורים. הנה שניים:
״הראל״ היא חברה בעלת מחסני ערובה.
לקבוצת אייזנברג יש כבר שתי חברות
העוסקות בעיסקי מחסני ערובה ו-
קרור ,״קרור והספקה״ ו״ספנות והספקה״
.אומרים שלקבוצה יש עניין להשתלט
על ״הראל״ ,ובכך להגיע לנתח יותר
גדול בענף מחסני ערובה וקרור. בעלי
העניו ב״הראל״ מחזיקים מניותיהם ב-
״נשואה״ ,שהיא הברוקר של קבוצת
אייזנברג, בבעלות ״פריון״ .אז יהיה מיזוג!
או אולי השתלטות. בכל מיקרה,
״הראל״ תעלה.
סיפור אחר שהוא יותר מסיפור.
התפתחות מעניינת צפויה בחברת-הבי-
טוח ״אריה״ .מדברים על כך ש״כלל-
ביט״ ,חברת הביטוח של קונצרן ״כלל״,
תרכוש 51 ממניות ״אריה״ .ניחשתם !
גם מניות אלה יעלו.
״שעה טובה עם מני פאר״ והאחרת רצינית
יותר ,״מן הון להון״ .בשתיהן היה
צריך להערך עימות בין אברון ובין ישראל
שטראוס, יו״ר ועדת־המיסים של
לשכת רואי״החשבון. העימות בוטל. מה
שבכל זאת נשאר היא חוות דעתו של
שטראוס :״הנוהג לפי עצת אברון עלול
להגיע לכלא״ .כמה מן הדוגמות לעצות
מצויות בתדפיס.
ועוד משהו: מי שנפשו חשקה בספר,
ימתין מעט ; על פי החוק חייב המו״ל
לשלוח עותקים מסיפרו לכמה מוסדות.
כשיגיעו הספרים לאותם מוסדות, ובהן
הסיפריה הלאומית, נוכל לעיין בספר ללא
תמורה.

השדה, אלא לשימושם של ניצבי המישטרה.
מכוניות ה״וולוו 2000״ נרכשו בלא ידיעת
או אישור מינהל־הרכב הממשלתי,
המסרב לתת עתה אישור בדיעבד
לרכישתם.

חוקיות השדר

תוגונן יך
בגין טעה
בענ״ן הרוסי
הצהרתו שד ראש־הממשלה, מנחם בגין,
בכנס הקבלנים •טנערך כתחילת השבוע
כתל־אכיב, שלפיה נמצאים יועצים
סובייטיים עם הטילים הסוריים שהוכנסו
ללבנון, אינה נכונה.

מישפסנים המקורבים• למערך בודקים עתה את
חוקיות השדר ששיגר ראש־הממשלה, מנחם בגין,
לבשיר ג׳מאייל.

עד פי הריעה הרווחת עתה, אוסר החול,
על ראש־הממשלה להתחייב ככתב
התחייבות צבאית ללא החלטת הממשלה
או הכנסת.
כוונת המישפטנים היא להגיש ליועץ המישפטי
לממשלה תלונה נגד בגין.

אש״ף

הצביע נגד

שר־־יעל כלכלי
ראש־הממשלה, מנחם בגין, הבטיח ליעקוב מרידוד
תפקיד של שר־על כלכלי, אם ירכיב הליכוד את
הממשלה הבאה.
כשנודע הדבר לשר־האוצר הנוכחי, יורם ארידור,
ביקש להודיע לבגין שהוא לא יסכים להיות שר־אוצר
תחת שר־על כלכלי.

ביקורה >ול
הפאלאנגות מנסות

הצונורה בישראל

לגייס קופטי

כימעט לכל כתבה המשודרת מישראל בשלוש
רשתות־הטלוויזיה הגדולות בארצות־הברית, מתווספת
הערה האומרת שהכתבה אינה מלאה, בגלל
הצנזורה הצבאית הישראלית.
נראה ששלוש רשתות־הטלוויזיה החליטו להכריז
מילחמה על הצנזורה בישראל.

מיספר קופטים אכן עברו אימונים במחנות
הפאלאנגות בלבנון — דבר שהמצרים רואים בו סכנה
לביטחונם הפנימי.

האמריקאים שומעים מדי יום כיומו
שישראל היא המדינה היחידה כמרחב
שבה קיימת צנזורה עד עיתונות, וכי
הצנזור הצבאי הישראלי מרשה לעצמו
לפסול גם קיטעי־פרשנות.

סאדאת מנע

ייחקר היחס

שינוי 242

לעיתונאי ערב״

פרשה שנודעה רק עתה :
באוגוסט 1978 הציעו חוגים בכירים בממשלה
האמריקאית לנשיא ג׳ימי קארטה לפעול למען שינוי
ההחלטה ,242 כדי לאפשר את שילוב הפלסטינים
בתהליך השלום. קארטר קיבל הצעה זו, למרות
שממשלת־ישראל׳ התנגדה לה.

ההצעה נגנזה אחרי שנשיא מצריים, אנוור
אל־סאדאת, התנגד דה בתקיפות, כטענה
בי הדבר יחבל בנסיגת ישראל מהלק חשוב

ג וטלי ב חת
לאבו־חאירא
כין ראיטוני החותמים על טפסי־המיפדגות
שד הרשימה החדיטה,
אותה התכוון שר־הדתות, אהרון אבו
הצידא, להקים, היה שלמה גוטדיב
כן ה־ 30 מכני־כרק.
זהו כנו שד ישראל גוטליב, עד•
התביעה• הראשי במישפט אבו־הצידא.

הוועד־הפועד
שד הפדרציה העולמית שד
העיתונאים הטיל עד סגן־הנשיא שלה,
העיתונאי הישראלי אריה צימוקי, להגיש
לה דין־וחשכון עד מצב העיתונאים
הערכיים כשטחים המוחזקים, וכעיקר
עד מצבם של שלושה עורכים של עיתונים
אלה, שעליהם הטיל המימשד הצבאי
הגבלות תנועה.

משבר חריף איים על מיפעל איגרות מילווה הפיתוח
(הבונדס) ,בעיקבוית שביתת העובדים האמריקאיים
של הבונדס בארצות־הברית.

העובדים שבתו במשך שבוע שדם, ואה
ערכו הפגנות ליד מישרדי הבונדס בניו־יורק.
אד נשיא הבונדס, יצחק רגר, הגיעו
רמזים מראשי האיגודים המיקצועיים

״פלסט י ן

הש למה ״

בארצות־הכרית, שאם השביתה לא
תסתיים, יפעלו האיגודים נגד הבונדס
וידרשו מממשלת־ישראל לפדות את
האיגרות שברשותם. כידי האיגודים
המיקצועיים האמריקאים ב־ 20 אחוז מכד
איגרות הבונדס.
בתחילת השבוע הצליח רגר להגיע לידי הסדר עם
העובדים, שסיימו את השביתה. איום האיגודים הוסר.

הנסיעות יפגעו במערך
סקר שהזמין המערך מגדה שהנטיעות של
ישראלים לחוץ־דאדץ יפגעו כעיקר בו,
מאחר שרוב הנוסעים לחוץ־לארץ בעונת
הקיץ הם ממאגר המצביעים של המערך.
על־פי ההערכה ייצאו הקיץ כ־ 700 אלף ישראלים
לחו״ל, לעומת 350 אלף שיצאו בשנה שעברה.
ראש מטה יום־הבחירות של המערך, בנימין יסעור,
עומד לפתוח במסע פירסום גדול, שיבקש מהנוסעים
הישראליים לחזור לישראל עד יום־הבחירות, או
לצאת אחריו.

ארידור פיטר
את עוזרי!
כשבוע שעבר הידהדו כמיסדרונות מישרד־האוצר
צעקותיו של שר־האוצר, יורם
אדידור, על שלושת עוזריו, חיים חכם, אבי
שטיינברג ואורי אורן.
בסערת־רוחו פיטר ארידור את השלושה, אך כמד.
דקות לאחר מכן חזר בו מצעד זה.

אמיסיה חדשה
לויהטיזרחייי
״בנק המיזרחי המאוחד״ מתכנן הנפקת
אמיסיה חדשה, כדי לגייס בסף מהציבור.
אמיסיה זו תבוא בנוסף על 15 מיליוני הדולרים,
שגייס הבנק לאחרונה בארצות־הברית.

נציג תוניס בוועד־הפועל דרש בישיבת מוסד זה,
שנערכה בשבוע שעבר בהלסינקי, לשגר לישראל
מישלחת כדי לברר נקודות אלה. צימוקי הצליח
למנוע החלטה כזו תמורת הבטחתו לשגר בעצמו דו״ח
לפדרציה.

הור 3יץ

המי שט רה ר כ שה

לא דר ל די ס ד

.,וודוו״ שלא־כחוק

ח״כ ייגאל הורביץ מכחיש ידיעה שהופיעה במדור זה
(העולם הזה ,)2281 שלפיה הוא ינטוש את תל״ם
אחרי הבחירות ויעבור עם המנדט שלו לליכוד.
במיכתב להעולס הזה כותב הורביץ :״אציין כי
לידיעה זו אין כל יסוד, והיא חסרת בסיס• לא קיים,
לא היה ולא יהיה כל הסכם ביני לבין מיפלגה
כלשהי. אין בכוונתי לנדוד עם המנדט שלי לשום
מיפלגה אחרת.״

על־פי הוראתו הישירה של מפכ״ל חמישטרה, רב־ניצב
אריה איבצן, רכשה המישטרה שמונה מכוניות
וולוו ,2000 שמחיר כל אחת מהן הוא יותר מ־2.5
מיליון לירות•

המכוניות המהירות אינן מיועדות ליחידות־

נמנע משבר

אחת ההצבעות החיטובות כיותר כמושב האחרון שד המועצה הלאומית הפלסטינית
כדמשק לא זכתה כפירסום.
היא נערכה •כמיסגרת הוויכוח עד המגעים כין אש״ף וכין ״חוגים דמוקרטיים
ומתקדמים כישראל ומחוצה לה״ .יאסר עראפאת נאבק למען הכרה כדו־שיח עם
גורמים ציוניים, כאומרו כי ״גם רק״ח היא ציונית״ ,אך דעתו לא התקבלה.
אך ההצבעה המעניינת כיותר היתה על הסתייגות קיצונית, שקבעה בי יתנהל
דו״טיח רק עם גורמים ישראליים המכירים כזכות הפלסטינים ״על פלסטין השלמה״.
כרוב עצום הובסה הסתייגות זו. היתה זאת הפעם הראשונה שכה נדחה רישמית,
בהצבעה כללית, הרעיון של מדינה פלסטינית ככל ״טטח הארץ — ובכך אישרה
המועצה את עיקרון ההדוקה.

מרידוד

מקורות מצריים דיווחו בזעם על נסיונות
שד הפאדאנגות הנוצריות כלבנון, הפועלות
בתיאום עם ישראל, לגייס מצרים מכני .
העדה הנוצרית־הקופטית למילחמתם.

דוברת המישטרה טוענת, לעומת זאת, שהמינהל
אישר את הקנייה.

^וזי ^-

זו יוון.
מדינה היודעת לחיות.
אנשים חמים מסבירי פנים המציעים לך חופים
שטופי שמש, לילות מרתקים, שווקים
צבעוניים, יין מקומי טוב והרבה שלווה.
יוון והאיים — אולימפיק מגישה לך אותם
מידי יום עם לוח טיסות מגוון שיתאים לך, עם
השרות המצוין של צוותי הקרקע והנוחות
המפורסמת של מטוסי האירובוס.
אולימפיק לוקחת אותך כל יום ליוון, ולאיים.
פרטים בכל סוכנויות הנסיעות.

צריך דק לקפוץ ליוון
וכדאי באולימפיק.

העולם הזה 2282

(0/77(078/(8מ׳ 7״ע(/ע
צבא הכיבוש משתולל
מי אמר שצה״ל הוא לא צבא כיבוש?
תשמעו את הסיפור של רב־סרן
פאר, ותבינו שממש צריך להיזהר מ-
צה״ל. הוא כובש ומותיר אחריו עיי־חורבות.

יוסי

יוסי יצא מאלמוניותו כשהתאהב בקול-
רעם אדיר בזמרת אירית דותן, מי ש־היתה
אשתו של דודו דותן. זה היה ב דיוק
כשאירית נפרדה מדודו וסיימה לנסות
ולקלקל את חיי־המישפחה של שייקה
ולידיה אופיר, והיתה ממש בחדשות.
יוסי צפה באירית באחת מהופעותיה ב־צה״ל,
ובהפסקה נוצר ביניהם קליק, שהפך
שריפה אמיתית. אירית לא רק הפסיקה
לשגע את שייקה אופיר, אלא שגם עברה
להתגורר עם יוסי בדירה הצנועה שלו ב ראשון.
לאות שהאהבה ביניהם היא נצחית,
היא הוסיפה לשמה את השם פאר, והקפידה
על כך שיקראו לה רק בשם המלא: אירית
דותן־פאר.
גם יוסי היה פעיל בשיגשוגו של הרומן,
ולא רק של הרומן. הוא הפך אמרגנה
ואיש־יחסי־הציבור הפרטי של אירית, נוסף
על עיסוקיו הצבאיים. כשהחליטה אירית
שהרדיו אינו משדר אותה די הצורך, היא
ערכה שביתת־רעב ליד האולפנים, ויוסי
הוא שהזעיק את כל העיתונאים לבוא ול צלם.
אבל
מי שחשב שהמחלה של יוסי היא
אירית, טעה. הבחור פשוט מאוהב במיק-
צוע הזמרת. והראיה: באחת ז*;ופעות של
הזמרת הירושלמית רוחמה רז, שבה
חזה ־גם יוסי, נוצר בין רוחמה לבין יוסי
הקליק המפורסם. פרשת דותן חזרה על
עצמה, כימעט ללא שינוי. רוחמה מצאה
עצמה לא רק מאוהבת, אלא גם מתגוררת
בדירה של יוסי בראשון־לציון, וגם מציגה
עצמה כמזכירתו של האמרגן יוסי פאר.

י הו רםג איו 9 1עמ״
התקף־לב!
לא רק ממלא־מקום מנהל המחלקה ה קרדיולוגית
בבית־החולים איכילוב בתל-
אביב שמח שיחודם גאון לא לקה ב־התקף־לב,
אלא גם אני שמחה. אתם זוכרים
שבשבוע שעבר סיפרתי לכם על
התקף־הלב של יהורם, ואף איחלתי לו
החלמה מהירה י מסתבר לי שהאיחולים
זה אמנם דבר יפה, אך הם לא בדיוק
היו במקומם.

יהורם אמנם לא הרגיש כל-כך טוב ב־חודש
ינואר, וכל המודאגים והמודאגות
החליטו משום־מה שזהו התקף־לב. אבל
אחרי שהוא עבר במשך שלושה ימים תמי מים
בדיקות, יכול היה הדוקטור דנן ל הוציא
תעודה רפואית שקבעה :״לפי ה־מימצאים,
הקלייניים — א.ק.ג ,.אקוקרדיו־גרמה
ובדיקות־מעבדה, לא היתה כל עדות
לאוטם שריר-הלב או נזק בשריר־הלב.״
מה אומר ומה אדבר, זהו אחד הקטעים
הכי שמחים שכתבתי בחיים שלי.

חצי המדינה ואשתו טילפנו אלי ב שבועיים
האחרונים כדי לספר לי על רומן
חדש ולוהט של מיס יוניברס הישראלית,
היחידה אחרי אלפיים שנה, רינה מור,
עם איש־העסקים הצעיר י?ן קוג ברזל,
היושב דרך־קבע במלון היאט בתל־אביב,
במקום שבו יושב מטה־הבחירות של

ב מ קו ם
די ד ה
אהבתי אותן, איך שחן חיו ביחד כמו
דויד ויהונתן. ממש חברות טובות, המנה לות
משק־בית ביחד, יוצאות בערבים
ובבקרים — קשה היה לראות את הזמרת
קורץ אלאל בלי השחקנית גדיה ישי.
בליל־השבת האחרון אף ראינו אותן ב טלוויזיה,
שרות ביחד ושולחות זו בזו
מבטי־אהבה, בקטע שהוקלט לפני זמן.
אחר־כך החלו המריבות, ממש כמו אצל
זוגות נשואים. צעקות שכל השכנים שמעו,
כימעט קללות, ומישהו אפילו נשבע לי
שהוא שמע צלחות מתנפצות.
אז בבקשה, להוריד את החיוך מעל
הפנים. כי גליה הכחישה לפני את כל
הרמזים. היא גם הכחישה מריבה, אם כי
הודתה שהיא מחפשת דירה חדשה. ואם
אתם רוצים הוכחה חותכת שאתם לא
צודקים, הרי שגליה הודיעה לי מפורשות
שהיא מחפשת דירה חדשה מפני שיש לה
חתונה באופק. מובן שאת שם החתן היא
שומרת בינתיים בסוד.
ואם כל זה לא מספיק, הרי ש לפג דברי
גליה יש גם לקורין אהוב, אם כי גם
השם שלו זה סוד ביטחוני.

יוסי פאר
אלא גם מתגוררת

מזל־טוב
להיות מלכת־יופי, כבר נמצא בדוכני ה ספרים.

לא נותר לי אלא לברך את רינה
על שני האירועים המשמחים שקרו לה
בזמן האחרון: סיום הרומן עם ברזל
והוצאת הספר.

משה דיין.

אז התחלתי לעבוד על סיפור בינלאומי
זה, ותחת ללכת סביב־סביב פניתי ׳לשני
בעלי הדבר.
ראשית טילפנתי להיאט וביקשתי את
האדון ברזל. הוא הכחיש שיש, שהיה
או שיהיה לו רומן עם המלכה, ועוד
לפני שגמר להכחיש, טרק את הטלפון.
נראה שנימוסין ועסקים לא תמיד הולכים
ביחד.
אבל אני לאנשים לא־מ׳נומסים לא כל-
כך מאמינה, אז טילפנתי גם לבית אסיה,
שם עובדת רינה כאשת יחסי־ציבור של
חברות המיליונר שאזל אייזנכרג. רינה
היתה נחמדה — היא תמיד נחמדה —
וסיפרה לי שאמנם היה לה רומן עם איש-
הברזל, אך בישרה לי שזה כבר הסתיים,
ושהיא שוב פנויה. כאשודיחסי-ציבור
טובה היא גם סיפרה לי שהספר שלה,
מלכה לשנה אחת. המספר על איך זה

תעודה

הננו מא שרים בזאת, כ י מר גאוןיהורם או ש פז במחלק תנו
ב . 2 3 . 2 . 81 -ל פי הממצאים הקליניים -

א. ק .ג , .א קו ק ר דיוג רמה

ובדיקותמעבדה, לא הי ת ה כל ע רו ת ל או ט ם שריר הלב או. נז ק
ב שריר הלב. שוחרר ב 2 6 .1 .8 1 -כאשר ח ל פו כל הסימפטומים.

התעודה הרפואית של יהורם גאון
כל הסימפטומים חלפו

אני חושבת שהדבר היחידי שיכול לה ציל
את כל הזמרות מהיוסי הזה הוא ש יהפוך
בעצמו לזמר, ושיניח לקליקיס ה לוהטים
והמשתנים שלו.

א הו בי ם

גליה ישי וקורץ אלאד
זה לא זה

תחתהא!
זו זפטה אמיתית לכל מי שחיפשה חתן
שיהיה גם עשיר, גם נחמד וגם חכם.
יהודה פלקוכיץ -או, כפי שהוא
מכונה ,״האדון פפקו״ ,על שם בית־החרושת
לאופנה שבבעלותו — קם בוקר אחד,
ובלי כל אזהרה מוקדמת, התחתן לו,
ככה בשקט בחוג־המישפחה.
אז אתם רוצים לדעת מי הכלה 1גם
אותה אתם מכירים זו. היא דנה כץ, בתו
היפהפיה של קברניט אל־נול לשעבר, ש התפרסמה
במיוחד כשהיתה נשואה ליורם
אלרואי, איש־עסקים בזכות עצמו, אבל
גם בן של אחד ממנהלי בנק לאומי.
בעיקר זכה הזוג בפירסום כשיורם דנן היה
החבר של אותה יפה אמיתית, ירדנה

גורכיץ.

כל הזמן לא טמן יהודה את ידו בצלחת.
המגע הישיר שלו עם דוגמניות־הצמרת
קבע לו סטנדרטים מסויימים בכל מה ש קשור
בבנות־לווייה. הוא הסתובב בין
דוגמנית אחת לנערת זוהר אחרת, עד
שממש, תחת האף, מצא את אהבת״חייו.
כי בחצי השנה האחרונה עובדת דנה
כמעצבת-אופנה במיפעל של יהודה. זה
לקח חצי שנה עד שהם התחתנו, כי ל יהודה
יש עיקרון קדוש שלא לערבב הנאה

דנה כץ חתונה בעסקים, ולא לחזר אחרי עובדות שלו.
אולם אילו הייתם מכירים את דנה, הייתם
גם אתם שוברים עקרונות.

קינן של אופנה

-0 0 9במגבת
-)>99 בדגמי ספורט
0מ^-בטריקו ״פפטריקו׳,
סמן! -קסיפה בפסים ובמשבצות
מפעליפפקומצפהו מון, ת ל -צו בי ב ו חי חומהו מג׳ דל 2 6

־ תרים את הראש, תראה מה עובר כאן.
־ טמבל, על רוזי מסתכלים מלמטה למעלה.
־ זה אתה אמרת, תגיד לי זו לא תיסרוקת פאנק? מענין מי המעצב שלה, גילי, קובי, מריו חביבי, נעליים כאלה יכול לעצב רק יעקב רוזי.
־ עזוב עכשיו מנעליים, מה דעתך היא עם או בלי?
־ אין לך עיניים, אתה לא רואה שהיא לא יחפה.
־ אוהו ...אתה צוחק ממני, בטח גם הגזרה שלה לא עושה לך כלום?
־ בטח שעושה. היא כל כך משגעת שעוד היום אני קונה את הזוג הזה למרלין.
־ חתיכת מרובע, לפחות תגיד משהו על הרגליים, תראה אין להן בכלל סוף עקב גבוה זה כבר לא שיא האופנה. מקסימום 7ס״מ.
־ נעליים, נעליים, רק נעליים יש לך בראש, מה אתה סנה..
־למה נעצרת?
־ למה נעצרתי? סוף סוף הבנתי, ואני כבר חשבתי שגמרת את המנזר בהצטיינות-

סוססנח
0סקוחס>-/+

ווסץ סס״ מ*• *יי

.ן*.0וו

00 קתו8 )13ץ>831

ז^ 0׳״סק ץ 836

ח 0ו |_01 ץ כ 631

011 ץ ג 831

6301 ץ נ 831

שמפו עדין בעל נו סחה
מיוחדת המונעת גירוי
העיניים ועור ה קר קפ ת.

טל ק מיוחד ל ס פיג ת
הל חו ת המיותרת,
לצינון והרגעת העור.

תחליב ה תינו ק הנמכר
ביותר בארצות הברית.
מרכך ומזין א ת העור.
מונע ד ל קו ת וגירויים,
בעל פעול ה ממו שכת
ומצטיין בני חו ח
של רעננות ובריאות.

שמן תינוק מעולה.
מונע גירוי של
עור התינוק בחיתול .
מונע ייבוש העור
לאחר חשיפתו לשמש.

תכשיר חדיש המשמש
כתחליף אמבט לתינוק.
צמר הגפן הספוג ב־8301ץ>*3
מחלי ק על עורו של
התינוק ומותיר או תו
נקי רענן ורגוע.
ממש כמו ל א חר אמבט.

להשיג בבתי ה מר קחת ובחנויות ה מו ב חרו ת לשרות עצמי.

מה איכפת לתינוק שלד ש־ )60131! ^ 09
הוא שפור הצלחה באמריקה?
העור שלו יתן לך א ת התשובה.
להצלחתה ח סר ת התקדים של סדרת 1^13910 ץ נ 831
(בייבי מג׳יק) נגיעה ישירה במיליוני תינוקות
ברחבי ארצות הברית. מוצרי 139!0עו ץ כ 831
הפכו תוך זמן קצר לנמכרים ביותר בארצות הברית,
ו הכמויות מו כ פ לו ת בחלק מהמוצרים מדי שנה.
מהו סוד ההצלחה של 1^13910׳לכ 831י
אנשי ה מ חקר ורופאי הילדים העומדים מאחורי
139!0עו ץ נ 831 בארצות הברית יצרו מיגוון
תכשירי טיפול שהותאמו במיוחד לעורו העדין
של התינוק, ולמידת הלחו ת והשוממות
החיוניים לבריאותו ולרעננותו.

מוצרי 13910 עו ץ כ 831 נמכרים ב־ 3גדלי אריזות,
והם מצמידים בשסגור חסכוני מיוחד המאפשר לך
להוציא מן הבקבוק הפלסטי א ת הכמות המדוייקת
הדרושה לך. היום גם א ת יכולה להעניק לתינוקך
עור בריא, רענן ומלא חיוניות עם סדרת0ו139ע1ץ נ.831

אדי דיזיאעס מרנת
הטונוגופיה הווויוך
בא(1ויקה8 ,תנשמת ער
חוף הים בצהרי
׳ום־שמש -ונו הפנה
סמל פסטיבל הסוטים
ך קו ד ח שחדרה על שפת הטורקיז
* הרטוב — מה זה? צלמים מתנפלים
בהמוניהם על נערה עירומה, הטובלת ב מימי
הים־התיכון, בעיירת הנופש הצרפ תית
קאן.
נקודה שחורה על שפת האספלט הלבן
— מה זו? ערימה של עיתונאים מתנפלים
בהמוניהם על הכניסה האחורית של בית-
קולנוע, בעיירת הנופש הצרפתית קאן.
ואמנם, כאן קאן.
קאן — 1981 היריד הסואן ביותר של
האשליות. כל שנה קוברים אותו מחדש,
וכל שנה הוא מתנער, כציפור החול ה-

ע דנה פיינר־ו
אגדית, ומחדש את חייו. כל שנה נוהרות
לכאן יפהפיות חדשות, לחזור על הטריק
הישן של התפשטות בחוף, בתיקווה שהעין
הנכונה תצוד את סינדרלה. כל שנה מגי עים
לכאן סוחרי הקולנוע, כדי להציג ו למכור
את תנובת השנה האחרונה. כל
שנה מגיעים לכאן ציידי־סקופים ומחפשי-
אוצרות מן העיתונות, כדי לספק מזון
רכילותי להמונים. כל שנה באים לכאן
המשוגעים־לדבר המיקצועיים, תאבי ה קולנוע,
כדי לקבל תזונה מרוכזת למשך
שנה שלמה.
השתלמות מיקצועית? אמנם כן. למי
שאוהב קולנוע זו ההזדמנות. מאות סרטים

בחיים ובסרט

ניקולסון ולאנג׳ — הכוכבים הגדולים של קאן: ג׳ק
ניקולסון וג׳סיקה לאנג׳ מגיעים בקושי להצגת־הבכו־רה
בארמון הפסטיבלים של הסרט הדוור מצלצל פעמיים, כשהשוטרים מפלסים להם

דרך בתוך ההמון המצפה אל הכביש. משמאל: ג׳ק ניקולסון וג׳סיקה לאנג, בסירטו
של בוב ראפלסון, הדוור מצלצל פעמיים. הסרט העומד לההגיע בקרוב לישראל, הוא
גירסה מחודשת לסרט ישן בשם זה. בניגוד לפסטיבל טרם זכה הסרט להצלחה במולדתו.

^ איך רו ק די ם קאן־קאן?
הופעתו של השחקן שארל ואנל בן ה-
,89 בתפקיד האבא של השלושה, היא פני נה.
אמיתית על בד הקולנוע. קשה לשכוח
מעמדים מסויימים מתוך הסרט, כמו ואנל,
היושב לשולחן ואוכל גבינה וזיתים, לאט
לאט, מבלי להוציא הגה מפיו, כמו היה
מודה לבורא על פרי־העץ ותנובת־האדמה.
ולעומת זאת, קשה לעצור דימעה למראה
הסצינה שבה שוכב הזקן לישון, לאחר
שהתאלמן, ולצידו שוכבת נכדתו הקטנה.
לפתע נשמע קול בכייה של הילדה .״למה
את בוכה?״ שואל הסבא .״כי כולם חיים,
ורק סבתא מתה,״ עונה הילדה בפשטות.
הסבא אינו עונה באותו הרגע — אבל
מאוחר -יותר, ברגע המתאים, מסביר ל ילדה
כי סבתא הבטיחה לה את עגילי
הזהב שלה. משמע: הטבע דואג להמשכיות
החיים, אם כי האדם מנסה, בתחבולות
שונות, לשבש את תוכניתו של הטבע.

(המשך מעמוד )51
מוצגים כאן, מאות כוכבים מגיעים לכאן.
האמריקאים ניסו לטרפד את ״קאן 81״,
במחאה על הפקעת המחירים של השנים
האחרונות, ומתוך. תיסכול על כך שאינם
יכולים להשפיע ישירות על חלוקת הפר סים.
אך ה״חרם״ שהטילו על־ קאן לא
הספיק על מנת לשתקו לגמרי. היעדרותם
של הליווייתנים הגדולים (כמו קולומביה,
יוניברסל, אמיג׳י־אמ ופאראמונט) ואחרים,
גרמה לכך שישנם מקומות פנויים על
הלוחות המיועדים לכרזות הגדולות, ב ארמון
הפסטיבלים ובחזית מלון קרלטון,
שבתוכו מתנהלת הפעילות הקדחתנית של
החברות המשתתפות בפסטיבלים. אך עדיין
ישנם כמה אמריקאים שלא ויתרו על ה תצוגה
בקאן. כך, למשל, החליטו ריצ׳רד
זאנוק ודייוויד בראון, צמד־חמד המפיקים,
לחגוג את שובם לביתשזיוצר של האב,
דאריל זאגוק, חברת פוקס, בארוחות־ענק
חגיגיות לעיתונות הרעבה תמיד, במים־
עדה המפוארת של קרלטזן. מייקל צ׳ימינו,
שניכווה קשות בהפקת 40 המיליון שלו,
שערי שמיים, בבכורה האמריקאית, החליט
לנסות את מזלו שוב. הפעם בגירסה
מקוצצת, לאניני הטעם של אירופה, ב־תיקווה
להציל משהו מן המיליונים שהט ביע
בהפקה. ואילו חברת לורימר החליטה
לנסות את מזלה שוב עם הדייר מצלצל
פעמיים (גירסה מחודשת לסרט הישן) ,ב בימויו
של בוב ראפלסון ובכיכובם של
ג׳ק ניקולסון וג׳סיקה לאנג .,בבית לא זכה
הסרט להצלחה המצופה. ואכן, כוחו של
כוכב נבחן בכמות הראיונות שלו. ובינ תיים
ג׳ק ניקולסון הוא המוביל.

א שת
^ ה טיי ס
^ ין !היצירות הבולטות לטוב, מה
קשה למדי במיצעד של יוצרי־עלית
— ׳נימנה עיבוד חדש למחזהו של פרדריקו
גרסיה לורקה, חתונת הדמים. הבמאי, קרלו
סאורה, סטה הפעם ממינהגו, ולא ביים
ייצרה מפרי עטו, המדברת בסמלים על
בעיותיה הכואבות של ספרד. תחת זאת
בחר להעלות חזרה על הכוריאוגרפיה של
אנתוניו גאדס, גדול הכוריאוגרפים הספ רדים
של היום, בהשתתפות הרקדנים של
להקתו ובתיפאורה המשחזרת בדיוק את
אולם החזרות שבבית-הספר למחול של
גאדם. אולי אין זה קולנוע חדשני, או
מהפכני, אבל זהו מבט חדש מבעד למצ למה
על אחת מצורות הביטוי העתיקות
ביותר שבאמנוודהמחול, עם מוסיקה מסו רתית
שיש בה ביטוי עשיר ורב־גוני יותר
מכל שפה מדוברת.

לדאשוגה
י שראלים
^ עומת הפרופיל הנמוך של האמרי ם
קאים׳ האירופים מיוצגים כאן בצורה
מכובדת. האיטלקים המובילים, ברטולוצ׳י,
אטורה סקולה ופרנציסקו רוזי! הספרדים
החשובים סאורה וברלנגה! ההונגרים ה מפתיעים!
הפולנים המרתקים, ומי יודע

מלכת הפסטיבל
אותה

הפסל

הצרפתי

סזאר,

זו הנערה אשר נבחרה למלכת פסטיבל־קאן
מקומית
, 1981 יפהפיה
מכתיר
בת . 17
ולפי המסורת, חונך אותה במיקלחת שאמפניה.
לנוער, נמצא בין הפטיש והסדן. הוא עצמו
אינו מסוגל להקים בית ומישפחה, ועליו
להחליט: למסור את שמות המתפרעים
שבין חניכיו, במוסד לעבריינים צעירים
למישטרה, או לא. לשתף פעולה ולשמש
בכך שותף לפשע. הצעיר בין השלושה
נקרע בין מושגיו המסורתיים על בית
ומישפחה, לבין נישואיו הכושלים וחום!
יכולתו להשתלב בחברה ובעבודה, בעיר
תעשייה צפונית ומודרנית.
עגילי זהב
ך* ל השלושה נועדים יחדיו, וכל אחד
* בוכה בפינתו שלו. גם הצופה
בסרט י י בוכה על גורלו שלו. כדברי רוזי במסיבת
העיתונאים, איבד העולם כל הערכה וכבוד,
לחיי אדם, כערך נעלה יותר מכל ערך!
מיפלגתי או לאומי.

אך העניין המרכזי אינו נמצא דווקא
בשמות המפורסמים ובמיסגרת של התח רות.
בשוק הסרטים הוצגה פנינה קטנה
של הבמאי הצרפתי אריק רוהמר, שהד גימה
מה אפשר לעשות בקולנוע עם סיפו רים
קטנים ושחקנים לא ידועים. שם סרטו
החדש: אשת הטייס. והסיפור פשוט ביו תר:
בחור מנסה לעקוב אחרי מאהבה
לשעבר של חברתו. הוא הולך אחריו יום
שלם, מתוך הנחה שיגלה משהו חדש
שחברתו מסתירה ממנו. תוך כדי מעקב
הוא מכיר נערה צעירה המצטרפת למיש-

כל המתרחש באותו יום אינו מקורי,
אינו מסעיר ואינו מדהים. אבל השיחות
והמבטים, החיוכים והתירוצים, מלמדים
הרבה מאוד על צורות ההתנהגות האנו שית
ועל המצבים השונים והמשונים ה נוצרים
בחיי יום־יום, שיוצרים מישחק
מרתק בין אדם לרעהו. זוהי, אולי, הדוג 1מה
הטובה ביותר והפשוטה ביותר למושג
שפה קולנועית״ ,העושה את הקולנוע
לשפה הבינלאומית המקובלת באמנות
1בת־ימינו — י, תר מן הספרות, המוסיקה
מ׳והמחול.

טרוריסטים מתנקשים בחייו של שופט בשעת נסיעתו באו־
3^ 7 1 0 1 ״1111 *1
י טובוס ברומא, בסירטו של פרנציסקו רוזי, שלושה אחים.
1 • 18>1
בשעה שהוקרן הסרט, בפתיחת הפסטיבל, נורה האפיפיור ברומא על־ידי מתנקש תורכי.
מי עוד. אפילו הישראלים !נמצאים כאן,
לראשונה בהיסטוריה, בשתי מיסגרות של
הפסטיבל. העיט של יקי יושע במיסגרת
״השבועיים של הבמאים״ ואלף נשיקות
קטנווז של מירה רקאנטי ב״מבט מסויים״.
ועוד מילה על האירוע, מבחינה אי מו נית.
למרות כל נבואות החורבן של האמ ריקאים,
נהרו לקאן 2,500 עיתונאים, כ-
500 יותר מאשר בעבר — עובדה המכ בידה
על הכניסה לאולמות השונים. לכן
הונהגו כאן סדרים צבאיים כימעט, ומי
שאינו מחזיק בכרטיס מתאים, לא יכול
לחדור מבעד לכל הדלתות והשערים וה מחסומים,
בארמון הפסטיבלים ובדרו ל אולם
העיתונות.

מי ירה
באפיפיור!
** הקולנוע — מה שלומו? יצירות
1עוצרות נשימה טרם הוצגו כאן, אבל
נידמה כי רק אחרי המבול אפשר יהיה

531

להעריך את הטיפות הבודות. בינתיים
הוגשו כמה מטעמים בעלי חשיבות, ביניהם
הסרט שפתח את הפסטיבל ושבא להוכיח
פעם נוספת שהקולנוע אכן קשור למצי אות.
באותה שעה שבה הוקרן בפסטיבל
סרטו של פרנציסקו רמי, שלושה אחים,
שהנושא העומד במרכזו הוא הוקעת ה אלימות
בעולם המערבי, כשעל הבד משוח זרות
התנגשויות של טרוריסטים בשופטים
ובפוליטיקאים, נורה האפיפיור בקריית ה־וואתיקן.
אך סרטו של רמי הוא יותר
מהישג עיתונאי.
הבמאי, שנחשב תמיד לשופרו הנאמן
של השמאל באיטליה, הודיע חד־משמעית
שאינו תומך באלימות בכל צורה שהיא,
בין אם היא בשרות השמאל ובין אם היא
בשרות הימין. סרטו מספר על שלושה
אחים החוזרים לכפר הולדתם, עם מות
אמם. בשלושתם נותנת המציאות הפולי טית
באיטליה את אותותיה. האח הבכור
,הוא שופט החי בחרדה מתמדת לחייו!
׳ אשתו מקבלת איומים טלפוניים חדשות
לבקרים. האח האמצעי, מורה בפנימיה

11 גי|־|ך

ברנארד דירודו וואלריה דיאוביצ׳י בסרט
תשוקת אהבים של הבמאי אטורה סקולה,
המספר על אשה מכוערת המתאהבת בקצין־צבא יפהפה, וזה אינו מחזיר לה אהבה.

בדניש, ו 3מחס1י דניש -השבוע עד

5096 הנחה!

נמרה כללות
פעמיים כשנה ״מנקה״ דניש את מחסניה. רהיטים שניזוקו קלות באולמות התצוגה וכהוכלות. רהיטים
שהעלו אכק, רהיטים שהפסיקו את יצורם. הפעם ! כאופן מיוחד גם לרגל העברת סניף חיפה והגדלתו.
זו ההזדמנות לרכוש את מיטכ רהיטי דניש כהנחות גדולות.
מבחר גדול של מערכות סלוניות
מרופדות, במסגרות עץ מאלון ומאורן
שולחנות אוכל למטבח ולמרפסת

החל מ־ — 6,900.ש׳
חחל מ־ —385.

שולחנות אוכל חניתנים להגדלח מעץ
טיק, אלון, אורן, פוליסנדר ושחור.
החל מ־ — 2,500.ש׳
כדגמים מלכניים, אוולים ועגולים
כסאות אוכל
18 דגמים

תואמים

במבחר
יטל החל מ־ —299.

חדרי שינה — מיטח כפולזז 2 ,שידות
לילה, ושירת 4מגירות

החל מ־ 4,990ש׳

מזנונים מודולריים כעץ, אלון, טיק,
פוליסנדר, שחור ולכן.
לדוגמא: מזנון 1.60x2.32מ׳ כפוליסנדר
במקום — 6,950.ש׳ — 4,800.ש׳
או חום
פרטים אלה הם חלק קטן מהמבחר הגדול של רהיטי דניש
לחדרי מגורים, לחדרי שינה, לחדרי אוכל, לחדרי ילדים
וכן רהיטי גינה ומרפסת.

ד 1י ש
דניש רמת־גן, דרך ז׳בוטינסקי 104
ירושלים, רח׳ הסורג, מול בנק ישראל
היפה, אחוזה, רה׳ חורב 53
אילת, המרכז המסחרי צופית עלית

מחסני דניש
פתה־תקוה, קרית אריה, רח׳ ^פעל 18
חיפה, כביש עכו—חיפה, מול צומת קרית
ירושלים, רה׳ ירמיהו ,19 רוממה
באר־שבע, רה׳ החלוץ 124

אתא, בנין 3

ר שת מלונו ת ח. שיף
הצעה מיוחדת לישראלים בל ב ד

שהות של 7י מי ם 5 :בתשלום 2 +חי 1ם
1יתן לחוק את החופשה בין 8בת, מרון של הו שת
¥דיפלומט ירושלים טל׳ 710831־02
¥דיפלומט תל־אביב טל׳ 294422,־03
טל׳ 596111־03
* מרינה בת־ים
הת שלום בעת ה הז מנ ה (לא יתקבל
טל׳ 282244־03
* מרינה תל־אביב
* אריאל ירושלים טל׳ 719222־02
בכר טיס אשראי)
* הנשקא ירושלים טל׳ 631273־02
טל׳ 99365/7־057
* מרינה שארם
ה תכני ת ב תו ק ף עד 20.9.1981
טל׳ 36061־053
* מרינה נתניה ***

המנון היונודאל לסבוות
נשים !1ו10 וווו7ןמו 9דו!7ור
ספחת1ש* 0־ קוסססיקה-פדיקור סויקוו1
הזצאת שער בח שמל (אפילציה!
* !170 ומנח יוגי
תסרוקות,תספורות,ר.תלקות,סל 0ול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור.
הוצאת שי ער ב ש עוו ה

*!ומת נוות*
• ס חיוי ם עממיי ם • שתת מע 1לה•
חל-אביב יודפת 4ליד דיזגבוף 229388 226066 190
דמת-גן ה ר צל 86 מול בניו אואזים ״סלון או ה ״
תן טרמפ
לחייל

ת שלום

^ ני לא באה לספר על ניסים ועל
נפלאות, וגם לא על שינויים עצומים
שהתחוללו בי לפתע פתאום. הייתי ונש ארתי
אותו בן־אדם. לא נעשיתי טובה
יותר או רעה יותר, לא נעשיתי מנומסת
יותר או הצופר, פחות, לא הפכתי שלווה
יותר או עצבנית פחות. אפילו לא הפסקתי
לקרוא בעזרת המישקפיים, שלהם אני
מכורה מזה עשר שנים. וגם כאבי הראש
התוקפים אותי לפעמים, בעיתות של לחץ,
לא חלפו כבמטה קסם.
כל הנפלאות האלה שמניתי פה אירעו
ביחד, עם עוד ניסים אחרים, לכמה מעמי תי
למרתון ה״אסט״ המפרך, שהתקיים ב שבועות
האחרונים באולם בני־ברית בתל-
אביב. אני לא יכולה לקום ולהגיד בוקר
טוב עולם, מהיום אני אדם חדש! כמו
שאמר לי בחיוך של אושר קיבוצניק מ צפון
הארץ, ממנו נפרדתי בנשיקות ובחי בוקים
ובהחלפת כתובות בתום המרתון.
אני יכולה לספר על חווייה בלתי רגי לה
שעברתי, חווייה שבמהלכה הבנתי הר בה
דברים שלא הבנתי קודם — הצ לחתי
לגעת בשורשן של כמה מהבעיות
שהטרידו אותי בחיים. באתי כעיתונאית,
לכסות סיפור, ומצאתי את עצמי נסחפת
אל תוך המרתון מרגע לרגע וכששרלין
אפרמו ה״טריינרית״ ,או אם תרצו, המד ריכה,
שאלה בשעה שתיים לפנות בוקר
של היום הרביעי למרתון, מי ״קיבל את
זה״ ,הייתי בין הראשונות שקפצו, כשאני
קורנת מאושר ומחייכת בעצב לאותם ש טענו
ש״לא קיבלו את זה״ וכימעט בבוז
לאותם ״שלא יודעים אם קיבלו את זד,
או לא״.

—יי!י

עד לשעות הצהריים של אותו יום רביעי,
הייתי בטוחה שאני מבזבזת את זמני,
מתענה ביסורים נוראיים של ישיבה על
כיסא לא נוח, וסובלת מהחוקים הבלתי-
אנושיים כימעט.
כשהתבקשתי על־ידי רחל דגן הישרא לית
ומייקל לאם האמריקאי לכתוב על
חאסט, אמרתי שתנאי הכרחי הוא שאש תתף
בעצמי במרתון, שעמד להתחיל למח רת
היום. על האסט שמעתי עוד בתקופת
שהותי בארצות־הברית. מרכז האסט הוא
בסן־פרנסיסקו. שם, על גשר הגולדן גייס!
הידוע, עצר יום אחד ורנר ארהרזן, אבי
האסט, את מכונית המוסטנג של אשתו
ואמר :״קיבלתי את זה.״ ורנד היה כל
כך המום ממה שקיבל, עד כי החליט
לכנס שלושים ידידים ולספר להם על
ההארה המופלאה שאירעה לו. הוא גילה
את סוד החיים שמילת המפתח שלו היא
המילה הלאטינית אסט, שפירושה: ישנו.
התורה כולה מסתכמת במישפט אחד:
זה מה שיש.
הסתבר כי סוף־שבוע אחד לא הספיק
לארהרד ושלושים חבריו. הם התכנסו
לסוף־שבוע נוסף ומכאן מסורת האסט לע רוך
את המרתון הפסיכולוגי המתיש. ב משך
שני סופי־שבוע.
חברה טובה שלי, עברה את האסט
והגיעה למסקנה כי החיים שלה חשובים
מכדי שתבזבז אותם על מי שאינו מביא
לה תועלת ומי שלא מעניין אותה במיוחד.
איתרע מזלי הרע, וכשבאתי לבקר אותה
בניו־יורק לא הבאתי לה תועלת ולא
עניינתי אותה במיוחד. לפי תורת האסט
לא ניסתה להסתתר מאחרי נימוסים מפוק
פקים
ואמרה לי בפנים מה שהיא חושבת
עלי ואיך היא מרגישה אלי. היא ״שיח ררה״
את עצמה ממועקה ו,.הכניסה״ אותי
להתנגדות עצומה לכל העניין שנקרא אסט,
שהפך את החברה הנחמדה שלי ליצור
מוזר. התחלתי לכנות את האסט בשם
״להתבאסט״ מלשון הרחוב הדיזנגופית
״להתבעס״ ,שפירושו להיות במצ ברוח
רע ומדכא.

הצלחה;
מוו ת, לידה
4ילה לפני המרתון לא עצמתי עין.
״ הקפה שהוגש לי נשפך על המיטה.
ידי רעדו. הייתי, במילים עדינות, מבול בלת.
מי שראה אותי באותו בוקר אמר
לי מאוחר יותר שנראיתי מבוהלת.
מביתי ועד לאולם. בני־ברית, ברחוב
קפלן בתל־אביב, מהלך עשר דקות, עברו
לי בראש עשרות מחשבות. מה אני צרי כה
את זה? למה אני עושה שטויות?
ואם האסט הזד, ישנה לי את כל החיים,
מי בכלל רוצה לשנות את כל החיים?
ומה אם הבעייה ההיא, הנראית לא חשו בה,
תתברר כבעייה פאטאלית? ומה אם
יסתבר לי, שאני במיקצוע הלא נכון ואצ טרך
להחליף מיקצוע, ארץ, עיר, חב רים,
מישפחד? ,
בשלב הזה כבר מלאתי טפסים. באחד
מהם התבקשתי לפרט את הסיבות לכך
שאני משתתפת פאסט. כתבתי ״לצורך
כתבה עיתונאית״ .חנה, אחת מעשרות
העוזרים המתנדבים שהיו באולם הכניסה,

אמרה לי שזה לא מספיק שאכתוב את
האמת. כתבתי שאני רוצה להבין יותר
טוב את המניעים שלי .״איזה מניעים?״
היא שאלה. כתבתי :״את המניעים ליחסים
שלי עם אמא שלי.״ ומה עוד? שאלה.
כתבתי :״את היחס שלי להצלחה, למוות,
ללידה.״
לא ידעתי שכעבור ארבעה ימים אוכל
לסמן ווי ליד כל אחד מארבעת הדברים
שכתבתי.
שמי נכתב באותיות של קידוש לבנה
על תג לבן. שם המישפחד, נכתב באו תיות
קטנות יותר. התבקשתי לענוד את
התג. לפני שנכנסתי לאולם התבקשתי
להסיר את השעון שלי ולהשאירו לפיקדון
בתוך שקית. עשרות עוזרים בעלי תגים
צהובים הסתובבו בשטח. הכל התנהל ב-
שפה האנגלית, במיבטא ישראלי כבד ומעו רר
גיחוך. זה לא מצא חן בעיני. הח לטתי
לשבת בשורה האחרונה, באמצע.
דנה, עוזרת ראשית, עמדה כמו סלע
איתן באמצע האולם וכיוונה אותנו, ב תנ ד
עות מכניות ובמישפט שחזר על עצמו, אל
המקומות שנראו לה לפי הדרכה קודמת
שקיבלה. אחר־כך הסתבר שהשורה האח רונה
מיועדת לבעלי הרשאה־רפואית, ה רשאים
להשתין ולאכול כחפצם. המאו שרים.
בשורה האחרונה ישבו במהלך ה מרתון
נשים בהריון, חולי סוכרת וחולה
לב בעל קוצב־לב, שבשלב מאוחר יותר
עברתי איתו חוויה מזעזעת.

בסדר״

ף* שלב, הראשון עלתה לבמה ציפי
יי* קרפל, ישראלית קצוצת שיער שכי ניתי
אותה בשם רס״ר המחנה. ציפי הי-
תה האחראית על המרתון. בטון מונו טוני
ויבש הכריזה על חוקי היסוד של
המרתון. הפסקות בתי־שימוש תינתנה
באופן קצוב ולפי החלטת המדריכה. אסור
לשבת ליד אדם מוכר. אוכלים פעם ביום,
בשעה שהמדריכה תחליט עליה. המרתון
שהתחיל ב־ 8.30 בבוקר, יסתיים מתישהו
בין 1.00ל־ 4.00 בבוקר• אסור להשתמש
בסמים, באלכוהול ובתרופות לאורך כל
תקופת המרתון, כלומר, במשך עשרה
ימים. מותר לעשן סיגריות רק בהפסקות,
אסור ללעוס גומי לעיסה, אסור לדבר
ללא נטילת רשות. אסור ! אסור ! אסור !
ואני נעתי בכיסא בחוסר נוחיות, מוותרת
מראש על ההרפתקה המוזרה הזאת שנק לעתי
לתוכה.
תוך בדי השמעת האיסורים רעם לפתע

קול. הקול הקפיץ אותי ממקומי. הוא
היה מתכתי, לא־אנושי כימעט. כשנר געתי
הסתבר לי כי לשרלין אפרמו׳ המד ריכה
שהובאה במיוחד מארצות־הברית,
יש מיקרופון צמוד ונייד, המופעל על-ידי
שלט־רחוק ובטרייה, ומוצמד בדבק לגופה.
הקול המתכתי והלא־אנושי ששמעתי,
בקע מהרמקולים. בנסיבות נורמליות הייתי
קולטת זאת מייד, אך במעמד המרשים
והמדהים ההוא לקח לי זמן כדי להבין מה
הולך איתי.
היא לא מצאה חן בעיני. עיניה הכחו לות
היו קשות. היא היתה לבושה ללא
רבב, במכנסי גברדין ובחולצת משי תו אמת.
היא היתד. מאופרת באיפוק ונעה
בשביל שבין הכיסאות כמו פנתר. הקול
שלה הפריע לי. אחר-כך היא הזכירה לי
את ג׳ין פונדה, ובשלב מאוחר יותר נשים
אחרות שהכרתי ולא אהבתי במיוחד. כ שהיא
סיפרה על היחסים הנפלאים שיש
להם עם שני ילדיה הנפלאים ועם בעלה־לשעבר
הנפלא ועם החבר שלה הנפלא,
החלטתי שהיא מושלמת מדי לטעמי ושיש
לה תחת גדול. בשלב מאוחר יותר הה־לטתי
שהיא לא נותנת לכולם הזדמנות
שווה ושהיא בוחרת רק באלה שמתים
לדבר ואינה פותחת את אלה שפוחדים
לדבר.
מישהו אמר לי תרימי את היד ותגידי
לה את זה. הרמתי את היד והיא לא קר אה
לי. אז החלטתי שהיא רואה בעיניים
שלי שאני מתנגדת לה ושהיא חוששת
ממתנגדים ואוהבת רק את אלה התפו סים
מראש על העניין של האסט. בהפ סקה
השנייה הסתבר לי שלא רק אני
חושבת כך. יש עוד רבים אחרים.
ידיד שלי, אורי, שעבר את האסט והפך
חסיד מושבע ועוזר, חייך מאוזן לאוזן
כשסיפרתי לו מה אני חושבת על שרלין.
הוא אמר לי :״את בדרך הנכונה, את
מפתחת כלפיה אנטגוניזם בריא.״
אני לא יודעת אם הסכמתי עם אורי
באותו רגע, אך דבר אחד היה ברור לי
מעל לכל ספק: במרתון הזה. אני כבר
לא עיתונאית, אני משתתפת מן השורה.
היום הראשון היה יום מתיש של זיבולי-
שכל, שלרובם לא הקשבתי. רחל דגן,
ממייסדי האסט בישראל, אמרה לי :״זה
בסדר, ככה זה צריך להיות״ .נעתי בכי סא
בחוסר מנוחה והיה לי חם. נרדמתי
לסירוגין• חלצתי את הסנדלים, הפשלתי
את המיכנסיים, חיטטתי בארנק. עשיתי
כל דבר אפשרי כדי להסיח את הדעת
מהקול המתכתי של שרלין אפרמו ולא
הצלחתי. כשחזרנו מאחת ההפסקות (מלבד
הפסקת־אוכל בת שעה, ניתנו לנו שתי
הפסקות בית־שימוש בנות 25 דקות כל
אחת) הסתבר לנו, כי אחד מאיתנו לא
חזר לאולם. בירור קצר העלה כי צעירה
ירושלמית פרשה מבלי להודיע דבר ל איש.
ביום השלישי פרשו שלושה מש תתפים
נוספים, ביניהם העיתונאי רד
ברקאי. בשלב זה חזרה שרלין אפרמו על
ההצעה שהעלתה בבוקר, ואמרה שמי
שרוצה לפרוש ירים את ידו ויקבל את
כספו בחזרה.
הגיע השלב שנקרא בשפת האסט ״התה ליכים״
,ליתר דיוק אקרא לו כאן ״תר גילים״
.אינני זוכרת את סדר התרגילים
ובאיזה מהימים התקיימו. היחס שלי ל-
אסט ולתרגילים הוא כמו ללידה. כואב
כואב׳ אך כשבאים לספר על עוצמת ה כאב׳
העוצמה מיטשטשת וקשה לתאר או תה
במילים.

״אגשים מבוגרים
הםמ טורפי ם״
גי זוכרת שבאחד התרגילים הוד
בקשנו לעצום את עינינו ולהתרכז
במישפט שבחרנו לעצמנו מתוך מיכלול
של כמה אפשרויות. המישפט צריך היה
לבטא את הפחד שלנו ממשהו — מעזיבה,
.מלהיות לבד, מלאבד אהבה, מהמוות, מ החיים.
איש איש התרכז במישפטו, כשעי ניו
עצומות. אני בחרתי בפחד מעזיבה.
עצמתי עיניים, ולפי הוראות של שרלין
איתרתי מקום בכף רגלי השמאלית. אחר-
כך בכף רגלי הימנית. לאט לאט איתרתי׳
לפי ההוראות, נקודות בכל חלקי גופי,
כשכל הזמן שרלין מדגישה שעלינו להו ציא
מתוך אותן נקודות את הכאב זז־אצור
בהן. הכאב שאנו נושאים בתוכנו
מזה שנים ארוכות.
בשלב מסרים הושמעה קסטה ובה רחש
גלי-ים, ואנחנו התבקשנו להיות בחוף
עזוב, אי־שם. בחרתי בחוף, של פלייה
בלאנקה, ולא הצלחתי בשום פנים ואופן
להתרכז בחולות הלבנים ובים הצלול של
החוף המכסיקאי ההוא. גט לא הצלחתי
לאתר נקודות בגופי וחיפשתי לשווא את

נ תנ ח העולם הזה שרית שי, שנכנסה
נ מ שו ארבעה מיס לסידהלחץ שד
ז £ $מדווחתעדר גע אמה ,
בני 3ווע־דנ, זעקות טחוישות־אוזנ״ס,
וידויים אינטימיים, חשיפה מדהימה
ורגעים 1111ל 1ת ח רו ט ג ות י ו הרוח
הכאב האצור בהן. ראיתי שלא הולך,
עברתי לחוף הים של איום. חיפשתי
את החווייה שחוויתי על אותו אי יווני
ולא מצאתי אותה במיסגרת התרגיל של
האסט.
חזרתי הביתה, לחוף שחזון בתל-אביב,
ומצאתי שם את כל החבו״ה. ובעוד אני
מנסה לאתר את הביקיני של זאת ולהי זכר
בבדיחה של זה, התחלתי לשמוע
קולות מוזרים. לא יכולתי להאמין למש מע
אוזני. קולות בכי, חירחורים, אנקות.

מטורפים,״

גרים הם. אנשים
מאוחר יותר•
אנשים נזקקו לשקיות הקאה — קיב לו
אותן, מי שנזקק למסחטת־נייר הרים
את היד• הזמן עמד מלכת, ואני רגועה
כעת לחלוטין. התחלתי ליהנות מהסיטו אציה.
היתה זו הנאה לאיד, לא אהבתי
אותה. שמחתי לגלות ׳ שיש אנשים שיש
להם בעיות גדולות משלי. חייכתי לעצמי
בשביעות־רצון. בשלב מאוחר יותר הת פטרתי
לחלוטין משביעות־הרצון המטופשת

| | י י 1 1 (1(581 בשלב מסוייס התבקשו משתתפי האסט
״ י 1לשבת זה מול זה, להבים אחד לשני

בעיניים, ולהגיד מה הס חושבים אחד על השני. האנשים, שלא
וכל אותו זמן קולה המרגיע של שרלין
ברקע: הוציאו מתוככם את כל הכאב,
הסבל, ההשפלה שנשאתם כל השנים. הני חו
לכאב לשאת אותכם. לכו איתו לכל
מקום שיוביל אותכם.
את אחד מאיתנו הוביל הכאב רחוק
מאוד• קול מזעזע של גבר פילח את
האולם. הוא בכה בכי איום ונורא, והקו לות
באו מכל הכיוונים. יללה נוראה,
מימיני. אני מנסה לזכור את פרצופה של
האשה שישבה לימיני, את הגבר מצד
שמאל, הצורח בקול מזעזע כל־כך. הר גשתי
כמו בקן הקוקייה. לא יכולתי להא מין
למישמע אוזני. הצרחות, הבכי, קולה
של שדלין ומרחוק קולות של תיזמורת
חתונה המנגנת באולם החתונות הסמוך.

צורחת כמו
סירנ תאמ בו לנ ס
י ן * ייודמוכרחה לפקוח עיניים כדי
י 1שלא להיגנב. כשפקחתי אותן הסתבר
שאני לא הנורמלית היחידה בשטח. יש
עוד. מתוך 250 האנשים, אולי 20 עושים
את הרעש הנורא הזה. בזווית עיני גי ליתי
את רזי אפודי, בנה בן ד.־ 13 של
חברתי הדסה, שעבר את האסט. רז קרץ
לי בעינו. בשלב מאוחר שאלתי אותו, אם
נבהל מהצעקות. הוא אמר לי שנדהם
מהצעקות, לא נבהל מהם .״אנשים מבו
אמר

לפחוד, לצרוח מאימה •.לא הצלחתי לבצע
את התרגיל. לא הצלחתי לצרוח. אני לא
צורחת כשאני פוחדת, אני משתתקת
מאימה.
הצרחות באולם היו מחרישות אוזניים.
צרחות לא אנושיות. הרעש היד. בלתי
נסבל. אני לא יכולתי לצרוח, בשום פנים
ואופן. אך זעקות איומות ונוראות פילחו
את האולם. אם קודם הרגשתי כמו בקן
הקוקייה, כעת הרגשתי כאילו כל בתי-
החולים, בת-ים ועכו וטלבייה ושלוותה
וזיכרון־יעקב, התאחדו, וכל המאושפזים
שלהם צורחים ביחד ושוועתם עולה ה שמיימה•
בשלב זה אמרתי לעצמי אל
תהיי פריירית, איפה עוד בעולם תינתן
לך ההזדמנות לצרוח ככה, תצרחי, מה
יש לך להפסיד.
התחלתי לצרוח, ולפתע שמעתי מצד ימין
קול נואש אומר באנגלית: אני פוחד,
פוחד פוחד. נזכרתי שישבתי ליד האדם
המבוגר, החי עם קוצב־לב. האיש חי יומ יום
עם הפחד הנורא מפני המוות. הפחד
שלו היה מהמם. אולי זה נתן לי את
הדחף הסופי והתחלתי לצרוח. הקולות
שהוצאתי מפי לא דמו לשום דבר. היה
נדמה לי שאני צורחת כמו סירנה של
אמבולנס. אחר־כך היה נדמה לי שזו סי רנה
של מצב חירום.
נזכרתי כשהייתי ילדה קטנה, פחדתי
פחד מוות מסירנות. אבא שלי סיפר לי,
שסירנה היתד. גורמת לי כתינוקת לצרוח
צרחות איומות, ובמילחמת השיחרור, שבה
נולדתי, נשמעו הרבה סירנות בירושלים.

הכירו זה את זה קודם לכן, אמרו את האמת, ולא אחת היו
דיבריהס בבחינת הלם. כתוצאה מהקירבה האינטימית נפלו
^ל המחיצות, ונוצרו חברויות חדשות, בהן חברויות אינטימיות.

הזאת, ולמדתי לכבד ולהעריך את אלה
שהעזו לחשוף עצמם בצורה מדהימה
ולגלות לנו את הפרטים האניטימיים ביותר
מחייהם, ולעזור לנו בכך להבין בעיות
שלנו מבלי שנצטרך להתחלק בהבנה עם
כל האחרים•
כששרלין החזירה אותנו אל האולם,
ופקחנו את העיניים, נשמעה אנחת רווחה
באולם. זו היתד. חווייה קשה לכולם.
באחד התרגילים התבקשנו לעמוד שורה
שורה, מול 250 איש באולם, כששרלין
ומייקל מסתובבים וצועקים לנו שאנחנו
שווים לתחת, מכונות, אדיוטים, חנטרישים,
ועוד כאלה ביטויים. על הבמה התחוללו
מראות מדהימים. אנשים התעלפו, בכו,
עיוותו את גופם•
־ כשהגיע תורי לעמוד על הבמה הראוזל
מפני. הרגשתי לבנה
גשתי שהדם
כמו קיר. אחר-כך מייקל התחיל לדבר על
אמא ואבא, ואני הבטתי
אבא ואמא,
באדם שישב מולי והדמעות, מבלי שתהיה
לי שליטה על כך, זלגו על לחיי• חשב תי
על אבא שלי וכמה שאני אוהבת אותו.
אחרי שבכיתי הרגשתי הקלה. סוף־סוף אני
כולם. קורים לי דברים,
באסט, כמו
והאיש הקטן היושב מאחורי המוח אומר
לי ״איזה אסט מה אסט, את יודעת שאת
אוהבת את אבא שלך ואת בוכה כל פעם
שאת מתגעגעת״.
תרגיל נוסף היה תרגיל הפחד. הת בקשנו
לשבת מרוחקים זה מזו, ופשוט

נזכרתי גם בדבר מה ששכחתי לחלוטין
במשך שנים ארוכות, אולי עד שהייתי בת
חמש. בכל פעם שהיה נשמע ברדיו הסי מן
המוכר של החדשות, הייתי מתחבאת
בתוך הארון או מתחת למיטה. מפחד,
כנראה.
תוך כדי הזיכרונות האלה השתנה קול
הצרחות שלי ואני הרגשתי שאני צורחת
החוצה את כל החרא שהצטבר לי במשך
השנים .״החוצה החוצה, חרא,״ מצאתי
את עצמי אומרת לעצמי ללא קול. כשזה
הסתיים, הייתי תשושה מרוב עייפות
והרוסה לחתיכות. זאת היתד. חודיה אדי רה,
אבל אני עדיין טענתי שאני לא מר גישה
כלום. .

מטח פגזים
מהעיד ה ע תי ק ה
ך* קטעים האהובים עלי ביותר היו
י 1הקטעים שבהם התחלקו אנשים ב חוויותיהם
עם אנשים אחרים. נדמה היה
לי כי האנשים המתחלקים הם אותם שלא
העזו לדבר על עצמם קודם לכן. אולי
מעולם. הסיפורים היו אנושיים, מזעזעים,
נוגעים ללב.
כששאלתי את רז אפורי, איך הרגיש
כששמע את הסיפורים, הוא אמר לי:
״הסיפורים הפתיעו אותי אך לא זיעזעו
(המשך בעמוד )58

_ 1 5 5

במדינה
משך מעמוד )41
עלותי ולא יתכן שיבואו אנשים
:שו בה כאוות נפשם. הוא ענה
:״תסתום את הפה ותסתלק
ה.״ ולמורדים אמר להמשיך לע נן
דודי ניסה להפיל את ה״ג׳ג־ה״
של המודדים ואז קשר אותו
טן ארז בכפייה שהיתה על ראשו
מר לו לעלות על הג׳יפ. גם אותי
מיסו על הג׳ים והביאו אותנו
ישרדי המושל. הציבו עלינו
ילות למישמר.
מכיוון שיש לי סוכרת, אני צריך
שתין הרבה. אמרתי לחיילת ש י
צריך להשתין, והיא ענתה
זדלת נעולה. רק אחרי שאיימתי
זשתין בחדר, היא הלכה להביא
.המפתח. אחר כך בא עוזר ה של
ורצה להתיר את בן דודי מן
פייה שהיה כבול בה. הוא אמר
זוא רוצה להיכנס למושל כבול,
י שיראה איך התנהגו איתו. שיב תי
את בן דודי שיתן לי להתיר
תו. כי גם אצל האנגלים היו

מל למינזר הלאטינים שנמצא ב כפר.
אמרתי להם שהם שקרנים,
כי למינזר יש חשמל עוד מתקופת
המנדט. בפעם השניה הם סיפרו
לי שהם עושים מדידות קרקע של
כל הגדה, שלא למטרה מסויימת.
שאלתי אותם איך הם מודדים אם
אינם יודעים מן הבעלים, והם עני
שזה לא ענייני, כי הם מכירים
את עבודתם יותר טוב ממני.״
בנה של אום נצרי נאסר לפני
שש שנים באשמת השתתפות ב הנחת
פריג׳ידר־התופת בככר ציון
בירושלים. מספרת אמו :״אלי, נציג
האפוטרופוס, בא והציע לי שבני
יוצא מהכלא יגורש לירדן, אם
אמסור לידיו את אדמותי. אמרתי
לו שאם זה התנאי, מוטב שישאר
בכלא — את אדמתי לא אתן!״
פוליטיקה ותום־לב. בינתיים
פנו בעלי הקרקע לוועדת הפרק ליטים
הערביים, כדי שזו תפנה ל־וועדת־הערר,
האמורה לפסוק ב עניין
הבעלות על הקרקע — עוב דה
שלא היתה שנויה במחלוקת,
כשהוצע לבעלים לרכוש אותה.
עתה ייאלצו לעבור תהליך ארוך
ומייגע, הכרוך בתשלומים רבים,
כדי שיוכלו להמשיך ולהחזיק ב רכושם.
זאת בשעה שגדרית התיל
כבר מונחות בשטח. הן נועדו למנוע
מהם את הכניסה לקרקע.
אחד מיושבי־הראש של יעדת-
הערר הוא עורך־הדין זאב וייל
מירושלים, העושה את שירות ה מילואים
שלו במערכת מישפטית זו.
וייל ייצג בזמנו את מועצת מעלה
אדומים בתביעה על שטח שגבל

קיימת ואזרח המבקש לתבוע את
השילטונות על עוול שנעשה -לו
חייב לבחור בין שתי אפשרויות:
ס לבקש אישור מהמימשל לה גיש
נגדו תביעה בבית־מישפט אז רחי
(ערבי); אישור שמטבע ה דברים
איננו ניתן..
9לפנות לוועדת־הערר המת־מנית
על־ידי המימשל.
בכמה מיקרים רשאי התושב
לעתור לבית־הסישפט הגבוה לצדק,
אולם גם זה מעביר ברוב המיקרים
את העתירה לוועדת־ערר תחילה,
ורק לאחר־מכן הוא מוכן לעיין בה.
לא נותר למוחמד עלי סאלם
מאירטאס אלא ״לישון על האדמה
ולשמור עליה מפני אלה שרוצים
לגנוב אותה ממני״ ולהפיל את ה גדרות,
אותן בונה המימשל, כפי
שעשו תושבי האמור השבוע.

מישפט
בל־ן בן ק־ו־סד! ענק,
בקשת הלוואה
או התנהגות פרועה?
שני החברים הוותיקים, מן ה ימים
שחיו ברוסיה, איגור ליברמן
ויוסף סלויציוס, נוהגים להיפגש
כל יום ששי אחר־הצהריים ולש תות
וודקה בצוותא. זאת הם עושים
מאז שעלו ארצה. שניהם עובדים
במלאכות מכובדות, כרואי-חשבון,
במיפעלים ליד רחובות. וביום ששי
הם נפגשים בבית־קפה מקומי.
ביום ששי אחד, לפני כחודש,

אם ;צרי
״בני ייצא מן הכלא
הגים להסיר את הכבלים לפני
נכנסו למושל.
חצי מיליון דולרים. כשנכ-
זנו למושל מצאנו אותו יושב עם
זה. הוא שאל אותי אם אני יורע
יפה חירבת אלחוח, דיר אל־בנאת
אהר בקום. אמרתי שאני מכיר
ת כל האדמות האלה, וחלק מהם
ייך לי. ואז הוא הודיע לי שכל
מנושל פאלם מצכיע על אדמתו
אדמות האלה סגורות, ומי שייכנס
״הם יכולים לירות בי !״
ליהן יירה. הוא גם הטיל עלי לזמן
ת בעלי הקרקעות דאחר־ם ואת
כשסיימו לשתות את הוודקה, גי בשטח
אחר, ליד בית־לחם, שלגביי
מוכתרים, כי הוא מתבוץ לבקר
היה אמור לשמש כיו״ר ועדת־ לה סלויציוס שהוא זקוק לכסף
שטח.
מזומן. מכיוון שהוא לקוח קבוע
הערר .״ביוזמתי פסלתי אז את
למחרת חיכינו לו בילנו יום שלם
במעדניה שבסביבה, ניגש לשם
זוא לא הופיע. אחר כך הודיעו לנו. עצמי מלשמש כיו״ר ועדת־עדר, כי
וביקש מבעל המקום הלוואה של
ראיתי בכך טעם לפגם.״ בעיני ה בוא
למחרת. כשבאנו, הופיע עוזר
עותרים נחשב וייל כנציג המתנח 200 שקל ובקבוק ויסקי. בעוד בעל
מושל והאפוטרופוס, שהודיע לנו
המעדניה העסוק בקונים של סוף־
לים ולדעתם לא יתכן שישמש גם
הקרקע סגורה- .אבל כ״טונה אי־השבוע
שוקל בדבר, התערב שו כיו״ר
ועדת־ערר כלשהי.
וית״ הוא אמר לי שאת אדמתי לא
תפו ואמר לסלויציוס כי אין ב דייל
:״זוהי טענה פוליטית ש קחו.
אמרתי לו :״אתה שקרן, הרי
אפשרותם לתת הלוואות. התשובה
ימנתם את כל האדמות, כולל את
אינה נובעת מתום־לב ואין לה כל
פגעה ברגשותיו של הקונה הקבוע,
אחיזה מישפטית. כיו״ר ועדת־ערר
דמתי.״ הוא חייך אלי: ענה כי
והוא צעק לעבר החנווני :״תתבייש
אני דן לגופו של עניין, כמישפטן
מנם אדמתי תסגר, אך יעשי למעני
לך! ככה מתנהגים עם קונה ש וכמומחה
לדיני קרקעות, ותפקידה
!וער, כדי להיכנס ולצאת. רק לפני
משאיר אצלך כל שבוע הרבה
מן מה הוא הופיע אצלי עם עוד
של הוועדה חינו טכני ביי־בד .
כסף?״ אנשים התערבו וביקשו
דם, אני חושב שהוא היה נציג
היינו, לבדוק טענות הצדדים לבע להפסיק
את הוויכוח, ואז הפשיל
;קרן־הקיימת־לישראל, והציע ל־לות
על קרקע מסויימת, ולהמליץ
החבר הטוב ליברמן את שרווליו.
וצי מיליון דולר עבור אדמתי. אז
בפני המושל הצבאי. לכן לא יכולה
היה זה, אולי, מראה זרועותיו
יא נחשבה קרקע פרטית. שטח
להיות טענה מישפטית, שהוועדה
החזקות של ליברמן ששיכנע את
וניתן להתמקח עליו. אחרי שסי־משוחדת
בדעותיה. כי ניתן בעצם
בעלי המעדניה לתת לשניים בקבוק
לטעון נגד כל ישראלי המשמש
בתי לו, הכריז המימשל על ה־ויסקי
ענק: אולם שני העולים ה !רקע
שהיא ממשלתית, למרות ש־יו״ר
הוועדה, שהוא משוחד בדעו נעלבים
השאירו את הבקבוק על
קושאנים והתעודות, הנמצאים
תיו, כפי שניתן לטעון נגד כל
וצלי.״
הסף והלכו לדרכם.
שופט. אותי מינו כי אני מומחה
ביזבוז של זמן ושד כסף.
עד כאן דיברי מוחמד עלי.
לענייני קרקעות ולא רצוי שיעסקו
בנושא זה אנשים שאינם מומחים.״ אחד מבעלי המעדניה טילפן בינ מסתבר
שזו אינה הפעם הראשונה
!מודדים עולים על אדמתו של
משוחד או לא משוחד — זוהי
תיים למישטרה וסיפר כי השניים
גוחמד עלי .״לפני כחצי שנה באו
רק אחת מנקודות המחלוקת סביב
איימו עליו והשתוללו בחנותו.
;מודדים והחלו לסמן מקומות על
חוקיותה וצידקתה של ועדת־העיר,
המישטרה עצרה את שני החברים
ודמתי, שאלתי אותם מה אתם
שאמורה לסתום חור שיפוטי.במע והגישה
נגדם כתב־אישום על הת נושים
פה, והם ענו שהם רוצים
רכת המישפטית בשטחים, מעין
נהגות פרועה ואיומים. מהשופט
!סמן את מיקומם של עהודי ה־בית־מישפט
מחוזי לתביעות האזרח
ביקשה המישטרה לעצור את הש־זשמל.
לטענתם התכוונו לספק חש־
(המשך בעמוד )59
נגד המדינה. ערכאה כזו איננה

561

מידית שמיאור,
אשתו של
צביקה פי ק,

שהיא וצביקה -
..אוהבים
צביקה פיק אינו
ממ נ ים אי 1זה

^ ני הסרתי את התביעה
שלי, כי אנחנו החלטנו
שאנחנו אוהבים,״ סיפרה השבוע
מידית שם־אור, אשתו של הזמר
ואליל־הנוער צביקה פיק. עורו־דינה
של מירית, יעקוב סידי, הת ייצב
ביום השישי האחרון במישרד
פרקליטו של צביקה, עורך־הדין צבי
לידסקי, ונתן לו מיכתב שלפיו מב טלת
מירית את התביעה שלה.
רק שבוע קודם לכן געשה הארץ
כולה. אלפי בני טיפשעשרה, מע ריציו
של צביקה פיק, נדהמו לש מוע
שאשתו הגישה נגדו תביעת
מזונות על סך 210 אלף לירות
לחודש. בכתב־התביעה שלה פירטה
מידית את כל העוולות שעשה לה,
לדבריה, צביקה פיק.
על פי כתב־התביעה של מידית
רדה בה צביקה, או, כפי שהיא
מכנה אותו ,״זמרי הרוק-אנד־רול״,
השפיל אותה, היכה אותה, קילל
אותה, היה מעיר אותה בחצי ה לילה
ומטיח בה עלבונות קשים.
״הוא היה נוהג לאמר לי שאיני
שווה יותר מאשר לגדל ילדים ד
לנקות את הבית. הוא הפך אותי
לשיפחה המספקת צרכים,״ טענה
מירית בתביעתה. לדברי מידית לא

זאת, שמזה תקופה ארוכה קיים
הסכם מאוד מסויים בין השניים.
כל אחד מהם רשאי לצאת עם בני
המין השני ככל העולה על רוחו,
וזאת מבלי שלצד השני יהיו טע נות.
צביקה
עשה שימוש רב בהסכם
שלהם, ומדי פעם אפשר היה לראות
אותו עם צעירות התלויות עליו
מכל עבר. צביקה היה יוצא עם
שחקניות וזמרות מפורסמות, אך גה
עם צעירות, שהזכירו את בנות ה תיכון
המשתתפות איתו בסירטוני־

..דמו הווזן־אנד־חר
משניר אותה, מסלו
ומנה, והופך אותה
ושיפחה המספקת
צוני ם
נתן לה בעלה די כסף למחייתה
ולמחיית מישפחתה, וגם אסר עליה
להמשיך ולעבוד כעיתונאית וכתמי
לילנית.
בכתב״התבי׳עה גוללה מידית מס כת
חיים קשים ואפורים במחיצתו
של צביקה, לפחות בשנה האחרונה.
לדבריה היא היתה..כותבת שירים,
בעיקר לצביקה, וכל שיר משותף
שלהם הפך להיט, הנושא רווחים
גדולים, שאת כולם לקח צביקה ל עצמו
.״בשנה האחרונה הכל הפך
לברק מזוייף, שהולך ומתעמעם מ יום
ליום, וכל הטעם הטוב של ה חיים
גווע.״
ידידיהם של בני״הזוג המפור סמים
צפו בשבועות האחרונים את
הפיצוץ ההולך וקרב. הכל יודעים,
וצביקה ומידית אף אינם מסתירים

פירסומת

צביקה פיה
אוהב להצטלם
בתמונות־פירסומת למופעים
ולתקליטים. שלו עם דוגמניות־עי־דוס
למירית זה לא היה איכפת,
והיא החליטה להגיש נגדו תביעה
כשהתגלה שהוא מנהל רומן רציני.

אחד את השני, ושהכל היד, משבר
חולף. המצב הוא בדיוק כמו המצב
שהיה כשמירית הגישה את התביעה
שלה, אבל בשביל מה צר ך בתי־מישפט?״
בני־הזוג
מירית וצביקה מסרבים

הפעם היא תשמור את כספה ל
עצמה, ולא תתן אותו לצביקה.
צביקה סירב להתחייב לפני מיריו
לעזוב את האהבה החדשה שלו
לידידים הוא סיפר :״אני אוהב או
תה, אני ממש מטורף אחריה. אג

התמלילנית הגישה תביעת
מהוות על סו 210א לו סחת
נגד נעלה הזמו, או נגועות:
אני בכלל לא כתנת׳ את הובוים...
השורד! כתב אותתי־לספר
מה היה תוכו ההסכם ביני הם,
שבעיקבותיו ויתרה מירית על
המישפט. הם אינם מוכנים לאמר
אם וכמה הבטיח צביקה לתת ל-
מירית לחודש לכלכלת הבית, או
שמירית ויתרה על התביעה שלה
רק משום שחששה מפני הגילויים
שעמד צביקה, כביכול, לגלות ב־כתב־ההגנה
שלו.
אם היו דבריה של מירית בכתב־התביעה
נכונים, קשה גם להבין
מהשניים אם צביקה הבטיח שלא
להכות יאותה עוד, לא להעליב א ר
תה*,לא להעיר אותה באמצע ה

אעזוב אותה אף פעם.״ אולו
צביקה אינו רוצה בקרע של ממי!
עם מידית, בעיקר משום שהוו
רוצה להמשיך ולראות את הילדיו
שלהם. בכתב־התביעה דרשה מיריו
שבית־המישפט יאסור על צביקו
להיכנס לביתם המשותף. על כן
היה צביקה נלחם. צביקה לא היד
מודאג ממה שהוא מכנה ״ההשמצות
של מידית״ .הוא רק השק
מכך שיצטרך לשלם מזונות גבוהים,
ושלא יוכל לראות את ילדיו.
נראה שמירית החליטה להבליג
על העלבון שבעצם הרומן של בע־

הפירסומת למועדון־הצעירים של
בנק דיסקונס.
לדברי מידית היא לא עשתה
שימוש בהסכם שביניהם, לא יצאה
עם גברים אחרים ולא בגדה בצב-

בחודשים האחרונים נראה היד,
צביקה פיק עם אשה אחת, סטודנ טית
מאוד מפורסמת. היה זה רומן
של ממש ולא ״חלטורה״ ,כפי ש מכנה
פיק את ידידותיו האחרות.
הם נראו בכל אירוע חברתי כשהם
אוחזים ידיים. היא היתד, ממתינה
לצביקה מאחרי הקלעים, בכל פעם
שהוא היה מופיע, ומלווה אותו

מזי ת הסכימה
ינהל אח -התביעה
שלה ולחזור
לחסדו היש! בזה
ובין בסלה
בכל נסיעותיו. השניים אף מתכ ננים
נסיעה משותפת לארה״ב,׳
לשם עומד צביקה לצאת במסע-
הופעות ממושך. למרות שהוריה של
הצעירה התנגדו לרומן שלה עם
צביקה, היא לא טרחה להסתיר
אותו, לא מהוריה ולא ממירית.

״מאוד
לא־נעים״
¥ה הרה, ככל הנראה, הקש ש י
שבר את גב הגמל. צביקה אמ נם
הקפיד לבוא מדי יום הביתה,
כדי לראות את ילדיו, אך הוא כלל
לא הכחיש לפני מידית שהוא מת גורר
עם אותה סטודנטית.
כשנודע לצביקה על התביעה ש הגישה
נגדו מירית לבית־המישפט
המחוזי בתל-אביב, הוא רתח מזעם.
מירית טענה בפני בית־המישפט ש־צביקה
מרוויח כ־ 800 אלף לירות
לחודש. היא דרשה עבור עצמה
ועבור ילדיה רק רבע מסכום זה.
כיום טוענת מידית :״אני בכלל
לא כתבתי את כל הדברים שהופיעו
בכתב־התביעה. אלה הן האשמות
סטנדרטיות, שתמיד כותבים אותן
כשמגישים תביעה. העורך־דין שלי
כתב אותם, לי אין שום קשר לזה.
אנחנו אוהבים, צביקד, ממשיך לגור
בבית, וגמרנו את כל הפרשה. זה׳
היה משבר, כמו של הרבה זוגות

1ל ¥צביקה פיק ואשתו, נזירית שס־אור, בתקופה שבה הס חיו
׳ י על־פי הסכם שלפיו כל אחד מהם יכול לצאת בחופשיות עם
בן המין השני, אך ביחסים קורקטים. צביקה אמנם נראה פעמים תמיד יותר או פחות, אך
רבות עם צעירות, מפורסמות
היו אלה רומנים ״חולפים, או, כפי שהוא מכנה אותם ,״חלטורות.״
אחרים. אבל אצלנו חוא נגמר, ו עכשיו
הכל בסדר.״
צביקה עצמו אינו רואה את ה דברים
כך. הוא ממשיך להיפגש
עם הסטודנטית הצעירה, שאיתה
הוא מנהל את הרומן הסוער שלו,
ואינו מנסה להסתיר זאת ממירית
גם היום, אחרי שהתביעה שלה בוטלה.
״מידית
ביטלה את התביעה שלה,
והיא יודעת למה היא עשתה את
זה,״ אמר השבוע .״אלמלא התבט לה
התביעה, הייתי צריך להגיש
כתב־הגנה. הייתי צריך לכתוב ב-
כתב־ההגנה הזה את כל האמת, ולא
שקרים כמו שמירית כתבה. מידית
ידעה שמה שאני אכתוב לא יהיה
לה נעים.
״עמדו לפנינו שתי אפשרויות.
האפשרות האחת, להמשיך את מה
שמירית התחילה, את הדיון המיש״
פטי, אבל זה היה יוצא מאוד לא-
נעים למירית. בכל זאת יש לנו שני

צביקה בחברת הזמרת נירה רבינוביץ, בימים שבהם
1ן 1111
עדיין רדתה תלויה נגדו תביעת־המזונות של אשתו,
ע יי מירית. צביקה לא נראה מודאג מהתביעה המעליבה, והמשיך להתראות
עם הסטודנטית הצעירה, שאותה הוא מכנה ״האהבה הכי גדולה בחיים
שלי.״ גס אחרי שמירית הסירה תביעתה, ממשיך צביקה לצאת איתה.

לילה ולא להתייחס אליה כמו איי
ילדים. היא הסכימה לאפשרות ה שניה:
לסיים את כל העניינים בי י שיפחה. צביקה מכחיש מכל וכל
את טענותיה של אשתו, והיום גם
נינו, בלי בתי־מישפס יבלי עורכי־היא
עצמה מתכחשת אליהן, וט־ענת
דין. לעשות את זה כמי מבוגרים,

..אלמלא התבטלה התניעה
הייתי צריו לכתוב בנתב־ההגוה
אה כל האמת,
ומיויח ׳זעה שמה שאכתוב
לא יהיה לא נעים׳
בלי ללכלך האחד את השני. אני
משוכנע שאנחנו נצליח לסדר את
הכל בינינו.
״אני לא אומר שאנחנו אוהבים

שכתב־התביעה הוא פרי־דמיונו של
עורך־הדין שלה. נראה שמירית
תתחיל עתה לעבוד מחדש, גם ב עיתונים
וגם בעולס-הבידור, וכי

לה עם הסטודנטית הצעירה, ולחזור
להסכם הישן שלה עם אליל־הנוער.
היא תמשיך להרשות לצביקה לצאת
עם הסטודנטית שלו, או עם כל
בחורה אחרת, בתנאי שהוא ימשיך
לבוא הביתה, ולא יגיש את כתב־ההגנה
המאיים שלו, .
שלום־הבית כאילו הושב על כנו
בבית מישפחת פיק ברמת־השרון.
אולם בליבותיהן של הנערות בנות
העשרה, הצועקות והצורחות ב הופעות
של פיק, הלובשות את
חולצוודהטי הנושאות את דיוקנו
והשומרות בקדושה על תקליטיו,
נפער פצע עמוק. האליל המגלה
להם כבשר ודם, ואולי הוא לא כל בך
ראוי להערצה על פי פרטי-
התביעה של מידית. אולם זה לא
כל־כך נורא כמו העובדה שתוך
ימים אחדים חיסלה מידית, בעצם
הסרת התביעה שלה, חלומות פר טיים
מתוקיים של תלמידות־תיכון
רבות.

ייהרגשתי כמו בקן הקוקייה!״
(המשך מעמוד )55
אותי. ידעתי שלאנשים מבוגרים יש בע יות,
אך לא ידעתי שבאלה.״
כששאלתי אותו איזה סיפורים הפתיעו
אותו במיוחד, הוא אמר לי :״הסיפורים
של הבחורים שסיפרו שהם מחזיקים בשתי
נשים כשהאחת לא יודעת על -השנייה,
והסיפור על האשד. המבוגרת שלא נהנ תה
ממין במשך 33 שנים,״
זה מה שהפתיע את רז אפורי. אותי
הפתיע שכולנו עסוקים סביב עצמנו עד
כדי כך, שאיש אינו מעלה את סכנת
המילחמה עם סוריה, את הפחד מהמיל־חמה,
ושאף לא ניצול־שואה אחד מספר
על חוויותיו המזעזעות. בשיחה שהיתר. לי

עליו אף פעם ברצינות. פרט שאולי הוא
משמעותי ביותר לכל מערכת היחסים שלי
עם האנשים הקרובים אלי ועם הלא־קרו־בים־אלי.
נולדתי
במילחמת השיחרור. כשהייתי
בת שבעה ימים יצאה אמי להשיג לי חלב.
ירושלים היתד, במצור והמנות ניתנו ב הקצבה.
אמי, נערה בת 18 שאך זה החלימה
מחבלי־לידה, נקלעה להפגזה איומה. מטח
פגזים נורה מכיוון העיר העתיקה. היא
נפצעה אנושות, הובהלה לבית־חולים ו נאבקה
על חייה במשך שנה ארוכה. עד
ששבה הביתה עברה תקופה ארוכה. לאחר
מכן גולדתי על־ידי סבתי ואחיותיה של
אמי• את הפרט הזה שכחתי לגמרי, אך
באותו רגע של הארה פתאומית נזכרתי

ועברתי ביחד עם רועת־הצאן את חוויית
המוות של הכלבה שלי, שלא חוויתי קודם
לכן עד הסוף.
ארבעה ימי המרתון היו מתישים. היו
רגעים של התרוממות־רוח, כאשר דילגנו
מעלה לעלה של פרח דמיוני והתחלנו

והיו רגעים קשים כמו, למשל, אותו
רגע שבו החליטה שרלין אפרמו להפעיל
את המישטרה נגד משתתף סרבן שהתעקש
להפריע למהלך המרתון ושהיא טענה ש אינו
מתאים לאסט. המשתתף סירב לעזוב
את האולם, ושרלין הזמינה את המישטרה.

1־^ ך 1־יחי 1־ 111ך. ח \ך 111

ן משתתף קיבוצניק סיפר ני ח י
נך לדכא דגשות ורגשנורב
^ ש 1111נ #יני

מעולם לא בכה בפומבי על איש מחבריו שנפל במילזזמה, מעולם לא הביע כאב.
בתחילת המרתון דיבר אנגלית עילגת, אשר השתפרה ללא הכר לקראת היום
הרביעי. בסוף המרתון, כשהתבקש להגיד מת קיבל באסט, אמר :״׳אנגלית טובה יותר.״
עם שרלין אפרמו היא אמרה, שחשבה
שהיא באה למרתון יהודי. היא היתד, בטו חה
שידברו על השואה, על המילחמה. היא
ניסתה להדליק את האנשים לדבר על שתי
הבעיות האלה, אך איש לא רצה לנ טוש
את רחם אמו. האמא היהודיה שלנו,
מסתבר, היא הבעייה המרכזית בחיינו.
העובדה הזאת הפכה אותי לשקמה יותר,
כששמעתי במרתון על הבעיות שיש לאנ שים
עם האמא שלהם• הסתבר לי שאני
לא במיעוט, וזוהי בעצם גדולתו של ה־אסט
— תוך כדי הבנת סיפורם •טל ה אחרים
אתה מבין את הסיפור שלך, מגיע
אל האמת שלך, אוחז בשורשיה, ופתאום
תמונות שלמות מהעבר עולות לפניך כאי לו
שהן עולות מהאוב.

בו. הזיכרון, התמונות, ההבנה היו בשבילי
חווייה חד־פעמית

__ גכי מר
בגלל מו ת עז

ך יו יו עו ד רגעים של התרגשות, בעיקר
י 1כאשר האחרים סיפרו את סיפוריהם.
כאשר רועת־צאן, יפהפיה ממושב מבוא
בית״ר, סיפרה בקול חנוק מדמעות על מות
העז האהובה עליה, חשבו רבים מאיתנו
על בעלי־החיים הקרובים לנו, שאיבדנו
בדרך. אני חשבתי על הכלבה שלנו, מרי,
שמתה לפני שנתיים ושאהבנו אותה מאוד,

.כולכם שווים לתחת!׳

שרלין אפרמו, המדריכה הכאריז־מטית
שהוטסה במיוחד מסן־פרנ־סיסקו,
הביאה את המשתתפים למצבים של חשיפה מוחלטת. היא סיפרה כי האסט
בתל־אביב היה דומה למרתונים שערכה במקומות אחרים בעולם. הגרושה! בת ה־45 בשלבים השתתפה
למדריכה, שהפכת היתה אשת־עסקים מצליחה לפני
מסויימים של המרתון בביטויים מעליבים ובמילים גסות כדי לגרום זעזוע למשתתפים.
לשיר 250 .איש זימזמו מנגינה מוכרת
ומחאנו כפיים. היתה שימחה אמיתית, כא שר
באחד השלבים פרצו פנימה עשרות
בוגרי אסט נלהבים ובמשך דקות ארוכות
מחאו כפיים בהתלהבות, כשהם סוחפים
אותנו יחד איתם.

תוך כדי שיחה של שרלין עם אחד
הבחורים, שסיפר על העובדה שהוריו היו
רבים בגללו, היא אמרה לו שילדים הם
אחד הגורמים הרציניים ביותר לגירושין.
ילדים, אמרה שרלין, תמיד מסכסכים בין
אבא לאמא ומלשינים לאמא על אבא או
משתמשים באבא נגד אמא. כמו הרבה
ילדות שהשתתפו באסט, הבנתי גם אני
שכשהייתי קטנה הייתי ״הילדה של אבא״.

השימתה האמיתית חיתו!
כאשר פוצו נזימה ־
עשרות מ ג וי אסט
]להבים ומותא׳ נפ״ם
תמונות שלמות מילדותי חזרו אלי לפתע.
קטעים של ללכת־עם־אבא-שלי למישחק
של בית״ר ירושלים. טיולים שערכתי איתו
באמצעות סיפוריו על רומא וונציה, ה ערים
האהובות עליו. סודות כמוסים שגילה
רק לי. טיולים לראש הנקרה. וכל זה בא
לי תוך כדי כך שאחד המשתתפים מספר
על אבא שלו ואמא שלו.
החווייה המרגשת ביותר שעברה עלי
במיסגרת המרתון אירעה ביום הרביעי
אחר הצהריים. שרלין דיברה על חוויות
שעובר תינוק בן שנה, מהרגע שבו נדחף
מרחם אמו. ההלם העובר על התינוק שלב
אחרי שלב. המשתתפים מנו עשרות סוגי
הלם, ותוך. בדי. כך נזכרתי בפרט חשוב,
ואולי מרכזי, בחיי. פרט שלא חשבתי

כל הדרו מסרפרנציסקו

עשתה שרלין אפרמו, אשת
עסקים לשעבר, גרושה בת ,45
שסיפרה כי הבוגרים היהודים של £ 5 7בארצות־הברית רצו יותר מכל שה־׳£ 5 ,׳1
יגיע לישראל. שרלין אומרת שעבודתה עם הישראלים הייתה קשה במיוחד .״הרגשתי
שיאני מזיזה הריס• לישראלים היתה התנגדות עצומה.״ המעניין הוא שאיש מן
הישראלים לא דיבר על חוויות השואה או סכנות המילחמה — האם היהודיה היתר!
ונשארה בעיית כולם. חוויות הילדות, פחדי נטישה ויחסים בין בני שני הסינים
היו הנושאים שדיברו בהם .״לא היה זה מרתון יהודי״ אומרת שרלין אפרמו.

אני זינקתי ממקומי ואמרתי שאם היא
מפעילה את המישטרה נגד מי מאיתנו,
אני מבקשת לעזוב את האולם. היא הת עלמה
מקריאתי.
מאוחר יותר שאלה אותי בתדהמה :״מה,
זאת היית את?״ והכריחה אותי לספר לה
איזה אסוסיאציות הזכיר לי המצב. כמובן,
ביחד מצאנו שהמשתתף לא עניין אותי
כלל. אני עניינתי את עצמי. לי היתה בעיה
עם עצם הימצאותו של שוטר בתפקיד
באולם המרתון. לא עזבתי את האולם. היו
שבאו אלי בטענות שאין לי אופי, היו
שאמרו לי שהם שמחים שאמרתי מה
שאמרתי ויצאתי מזה.
מרתון האסט היה סיר־לחץ שלתוכו
הוכנסו 250 אנשים, איש איש וסיפורו.
בעקבות המרתון והחשיפה הוסרו המחי צות,
נוצרו חברויות וכמובן, רומנים. ב מעמד
כזה ניטלת הבושה וממילא מוסרות
המחיצות הראשוניות. מישהו אמר שזהו
מכון השידוכים הזול ביותר בעולם 14 .
חברי קיבוץ מיצפה לבון לקחו חלק ב מרתון
האסט. במחזור שלנו השתתפו שמו נה
מהם. את המחיר שילמו מקופת הקיבוץ
הכמעט־ריקה, אך הם החליטו שלמען חיים
משותפים מלאים יותר וטובים יותר כדאי
לשלם.
אבישי פרלסון, מקיבוץ כפר הנשיא,
עבר את המרתון עם אביו ועם אמו .״זו
היתד, החווייה המישפחתית החזקה ביותר
שעברנו ביחד,״ אמר לי .״אני רוצה שכל
הקיבוץ שלי, כל התנועה הקיבוצית, כל
עם ישראל, יעבור את האסט. זה חשוב
לי מאוד. אחי, אורון, בן ה־ , 16 עבר את
האסט בהמלצת אמו, שהשתתפה במרתון
הקודם. זה עזר לי להבין את היחס שלי
לחברים שלי. דרך הבעיות של המבוגרים,
שראיתי אותם באור כל כך בוטה בפעם
הראשונה, אני מקווה שאמנע בעיות מ עצמי.״
אני
הלכתי הביתה בהרגשה שלא קרה
לי דבר. אני פשוט יודעת כעת יותר
דברים על עצמי משידעתי קודם.

שדית ישי !

במדינה
(המשך מעמוד )56
ביים עד תום ההליכים
פטיים בתיק.
הסניגור, דרור מקרין, פנה ל שופט
והסביר את עברם של הנא שמים.
הוא הצטער על כי המיש-
טרה עצרה דווקא שני אנשים
שעברם נקי, בעלי מישרות מכו בדות,
שלא פגעו באיש. הוא גם
התרעם על ביזבוז הכסף והזמן של
הפרקליטות והמדינה בשל עניין
כזה, שגזל יום שלם מבית״מישפט
השלום ברמלה.

המיש-

השופט אברהם בייזר קיבל את
דעתו של הסניגור ושיחרר את
הנאשמים בערובה.

נלח 11ו 1ד ה מי פ רו
האם א5שך לפתוח
מיכרז שגסגר
כאשר מתקבלת
הצעה גבוהה יותר?
האם תקנה הגברת פטריסיה ב ך
שושן את הנכס במחיר של 300
אלף דולר׳ או 360 אלף דולר?
או שמא לא תוכל לקנות אותו

נוסע לחו״לז
נצל את מבצע:
״הרץ קופנהגן לתייר הישראלי״.
התחל את טיולן בקופנהגן,
קח מכונית הרץ במחיר המבצע,
סע איתה בכל אירופה,
והשאר אותה היכן שתרצה.
קוג הרבב *

פרקליט שטנגר
״ברבות הימים ערכו יעלת

העולם הזה 2282

( 2במכונית)
* דגמי המכוניות בהרץ.
166 193 235 430
120 125 135 155
230 240 260 300
315 330 360 420

57.5

52.5

מחירים ללא הגבלת ק״מ כולל ביטוח צד ג׳ .לא כולל מ.ע.מ ודלק.

שים לב! זה לא חלום, זה ״הרץ קופנהגן״.
פנה עוד היום לסוכן הנסיעות שלך, למשרדי אל על או , 5 5 :לאחד מסניפי הרץ בישראל
או חייג למרכז ההזמנות של הרץ•.
טלפון 4־ 3־255252־ 03 ובקש פרטים על מבצע ״הרץ קופנהגן״.

תבנית הרץ בשתוף עם אל על וס.א.ס.

זו היא הדרן החסכונית והנוחה ביותר לראות את אירופה.
אפשר להשאיר את המכונית בכל
סניפי הרץ באירופה בתנאי השכרה
של שבועיים.

הרץ משכיר פורד ומכוניות אחרות.

איליו

כלל? על כך מתנהל בימים אלה
דיון מישפטי מעניין בבית־המישפט
העליון.
בן־שושן ראתה בשלהי השנה
שעברה מיכרז בעיתונות, שהציע
למכירה מיגרש גדול ברעננה, ש עליו
אפשר לבנות ששד, קוטג׳ים
ומרכז מסחרי. הגברת היתה מעוג-
יינת ברכישתו. מנהל העזבון, עורך
הדין ישראל ברוידא, ביקש מ שמאי
את הערכתו לנכס, וזה מסר
כי המחיר ההתחלתי הוא 17 מיל יון
לירות. כאשר הציעה בן־שושן
30 מיליון לירות עבור הנכס, הס כימו
לכך המוכרים ואף חתמו
עימד, על חוזה.
אולם מכיוון שמדובר בעזבון
ומנהל־עזבון, היד, על בית־המישפט
לאשר את החוזה החתום. הצדדים
פנו לבית־המישפט, לקבל את
אישורו ואז הגישה חברה׳אחרת,
י.ד.י. ארפל בע״מ, הצעה נוספת
למנהל העזבון — 32,5מיליון לי רות
עבור אותו נכס.
השופט שהפתיע. עורך־הדין
של בך שושן, חיים שטנגר, חשב
כי המציעים החדשים איחרו את
המועד, אולם להפתעתו נעתר ה שופט
אברהם חלימה, ופתח את
המיכרז מחדש.
בעירעור שהגיש לבית־המישפט
העליון על החלטתו של חלימה
ציין שטנגר :״כשאדם קונה נכס
הוא קונה אותו על מנת שברבות
הימים ערכו יעלה. כשם שאיש
לא ישחרר את הקונה מהתחייבותו,
אם ערכו של המיגרש ירד מתא ריך
חתימת החוזה ועד אישורו של
בית־המישפט, כך אין להעלות על
הדעת כי החוזה יבוטל כאשר
יעלה ערכו של הנכס בזמן הזה.״
החלטה עקרונית בנושא יתן ה שופט
יצחק כהן, שידון בעירעור
ויחליט מתי נסגר מיכרז סופית
ומתי ניתן לפתחו מחדש.

4,פורד פיאסטה
8פורד אסקורט
0 .פורד טאונוס
8וולוו 242
מחיר לשבוע למטייל בפורד פיאסטה

מחיר לשבוע $מחיר לשבוע $מחיר לשבועיים $מחיר לשלשה שבועות מתחרים במבצע הרץ
במבצע הרץ
5במבצע הרץ
(קופנהגן) קופנהגן קופנהגן
קופנהגן

ח לזו ״ תנ׳ ם לצו בווב״ ש י
(המשך מעמוד )22
גזרות׳ בין השלב של הפסקת האינפלציה
לשלב של חידוש הפיתוח. זאת המדיניות
שעליי׳ מדבר גם?.ב יי *!.יי *!•יי

יעקב לווינסדן, לעומת זאת, איגו
חושב שיש צורך כתקופת מעבר
זאת. הוא חושב שאפשר להפסיק
את האינפלציה תוך זמן קצר גד
יותר. ולעבור מייד לפיתוח. הוא
מכין, כנראה שהדרך היחידה
להפסקת האינפלציה היא להפסי
הה תוך חידוש הפיתוח, והדרך
היחידה לחידוש הפיתוח היא לחדש
אותו תוך הפסקת האינפלציה.

חיים בן־שחר מבטיח לפעול להורדת
המחירים באמצעות מניפולציות בגור*
מים, שלפי התיאוריה שלו קובעים את ה מחירים.
אך הוא יוריד אותם ישירות (ל־הוציא
סיבסוד קטן של מוצרים בסיסיים)
ולא ימנע את עלייתם באופן ישיר, על־ידי
פיקוח. לפי התיאוריה המוניטריסטית בה
דוגל חב״ש, את המחיר צריכים לקבוע
בוהות השוק החופשי, וכאשר הוא נקבע —
היא קדוש, ועלינו להשתעבד לו כי הוא
יביא עלינו אך טובות. גם אם מחירים אלה
גורמים לסגירת בתי־חרושית ולירידת יי״
שכר הריאלי, הם נשארים קדושים ואסורים
לנגיעה ישירה על־ידי הפיקוח, ואין זה
משנה שהשוק שקובע אותם הוא למעשה
לא כל־כך חופשי. צריך לזכור כי המחי־רים
העיקריים בשוק הישראלי אינם נקב־עים
על־ידי מישחק כוחות חופשי: שער
החליפין והריבית לאשראי נקבעים ישי׳
רות על־ידי בנק ישראל. את דמי ביטוח*
הרכב קובע קרטל של חברות־הביטוח. את
הריבית על החסכונות קובע קרטל של ה־בנקים.
את מחירי הנפט קובע הקרטל של
אופ״ק. את מחירי הירקות קובע המשווק
הכמעט מונופוליסטי, תנופה. את מחירי
הדירות קובע מיספר קטן של קבלנים,
ואת מחירי הייבוא — מיספר יבואנים.

אך הכלכלנים שלנו כשלהם:
אסור לפקח על המחירים: וכך
הם מפקירים את קביעת המחירים
כידי השליטים במוקדים הכלכליים
השונים. לאלה, כמוכן, אין סעצו־רים.
הם בוללים כמהירים שיעור
רווח נכוה.

גלוללהיות

יאוחר

לרכוש רנו 5וזאת עקב:
לך לרכו
גם לך
כדאי גם
ן כדאי

ירידת שער הפרנק הצרפתי

א 1ההפחתה הזמנית *ו במיסוי הרווחים שלנו.
הורדת מ ת

מתו!
הורדת

לאחר הבחירות
* המיסוי עלול לעלות
מחיר ^

מהראשון ליולי בכ8^ -
היצרן יעלה היצרן יעלה מה!
״* מחיר
שער ייייילז

מטבע החוץ עולה ועולה.
,ןןו

בעלת מנוע 1108 סמ״ק, מכונית חסכונית
בעלת הנעה קדמית, מרווחת, ובעלת גימור
מושלם, עם אפשרות ל־ 3ו 5-דלתות.

:ני מ עו ר 7 .ןרםו תל-אביב טל 333242 .׳

חיפה טל .510296,721751 .ירושלים טל 11.11111111 226491-2 .

ודוגמות לא חסרות.
שיעור הריבית האפקטיבית בבנקים נע
סביב ל^-״ססב, כאשר האינפלציה היא כ־ס
, 1307 יבואני הרכב מרוויחים ׳נטו כ־ס307
על המחזור שלהם (לפי הידיעות בעיתו־נדת)
.הלווייתנים גם לא מורידים את ה־מחירים
כאשר הוצאות הייצור יורדות• ל*
דוגמה: הקבלנים, שלא היו מוכנים להו־זיל
את הייצור כאשר שר־האוצר הנוכחי
הציע להם הורדת מיסים.
מחירי חומרי הגלם בעולם יורדים היום
באופן תלול. האם מישהו מרגיש בזה כאן 1
הגיע הזמן לפיקוח מחירים כללי וישיר.
אין בן־שחר רוצה לפקח על המחירים
באופן ישיר. הוא רוצה לעשות מניפולצ־יות
לגורמים למחירים אלה. איך? הוא לא
מפרט. אך אם הוא רוצה להוריד עלויות,
כמו השכר, ראינו מה שקורה. רק הרווח
יגדל. אם הוא רוצה להוריד ביקושים עם־
מיים, רק יגרום לאבטלה ולהמשך ה אינפלציה
נוסח הורביץ. אם הוא רוצה
להוריד את הביקושים של העשירים. דבר
שבוודאי יוריד את האינפלציה, אז הוא
צריך לפקח על המחירים, במיוחד על אלה
שכוללים בתוכם שיעורי רווח גבוהים.
1לזה, כנראה, אין הוא מוכן.
ן אני משוכנעת שכל אלה שמחירי
המוצרים והשירותים שלהם כוללים שי-
עורי רווח גבוהים — הקבלנים, הבג־קים,
הקרטלים, ומונופולים אוזרים — יתמי
כו בגישתו של בן־שחר, שלא לפגוע ישי׳
מ ת במחירים. הם בוודאי נגד פיקוח על
המחירים, בדיוק כמוהו.
המטרד, של מדיניות הממשלה צריכה
להיות הורדת האינפלציה עד ל-ס/״ 10 תוך
זמן קצר, ולא הורדתה ל-ס 807 תוך שנ־תיים
שלוש. הדרך הראשונה היא הדרך
שבה הלכו גרמניה אחרי מילחמת העולם
הראשונה והועריה ׳אחרי מילחמית העולם
השניה. בדרך השניה הולכות הארצות ה־דדובראמריקאיות,
בהן קיימת אינפלציה ה
מתנודדת בין 300ו־ס/״ .50 הפיקוח על
המחירים הוא אחד האמצעים החשובים
כיותר — לא היחיד — להפסקתה.

אם הפיקוח על המחירים ישתלב
כאמצעים האחרים של הפסקת
ההתעשרות, והפיתוח ייעשה ״יך
כדי שיוויוניות כחלוקת ההכנסות,
הרי אין לפחד מ״אינפלציה ככד־שה״
,מ,התפוצצות מחירים מאוח
רת״ .המשמשים תירוצים ניצחיים
| ננד פיקוח על המחירים.

העולם הזה 2282

סינורו של איוב הצעיד ־ גוו סוזא״ב, יורש המיליונים, אשו אשתו
התאבדה 1ונאנסה, והטוען 1כ׳ קרובים מתנכלים לו 1ורוצים לאשפזו
ב מו סר נ!סי כיאטר י, כ׳רי לז כו ת בי רו שו ז־ ה ענ ק 111ל א ביו
^ ה אפשר להגיד על בחור שיש לו
יי׳הכל ואין לו כלום? בחור שנולד
עם כפית של כסף בפיו, ירש מיליוני דול רים,
חונך במוסדות היוקרתיים ביותר ב עולם,
יושב עתה בדירתו המפוארת, ב צפון
תל-אביב, ואינו מסוגל לעצום את
עיניו.

לפני כמה חודשים אפשר היה לקנא
בגור סוזאייב הנאה, גבה הקומה ובהיר
העיניים. אביו, זלמן סוזאייב, היה נשיא
אירגון התעשיינים בישראל. גורי ניהל
את אחד המיפעלים המשגשגים של אביו,
היה נשוי ליפהפיה בשם רונית שילדה לו

הכל נראה כשורה. אולם תוך חודשים
ספורים חרב עליו עולמו. אשתו התאבדה,
אביו נפטר ואמו חלתה .״הכל סביבי מת מוטט,״
אומר גור .״אילו לא היתד..ירושה
בת מיליונים רבים, יתכן שהייתי מצליח
לשקם את עצמי. אד כל בני המישפחה
עטים על הכסף כחיות־טרף. מושיטים רגל

על מנת שאמעד, ולא נותנים יד על מנת
שאקום.״
גורי חזר לארץ לחופשה, אחרי שסיים
את התואר השני במינהל־עסקים בארצות-
הברית. הוא ד,ירבה לבלות ולמצות את
החופשה עד תום, לפני שנכנס לעול ה עסקים,
כפי שהועיד לו אביו. באותן שנים
היה מועדון טיפניס בתל-אביב מקום בילוי
יוקרתי, אליו נהרו בני העשירים ואנשי
החברה הגבוהה. גורי הגיע למועדון כדי
לבלות עם חבריו, ומייד עם היכנסו הב חין
בנערה דקת־גיזרה ובהירת־שיער, ש רקדה
במרץ רב במרכז רחבת הריקודים.
הוא בחן אותה, נעץ בה מבטים עד ש לבסוף
הצליח למשוך את תשומת־ליבה.
זו היתד. רונית. הם רקדו והשתוללו, עזבו
את המועדון במכוניתו המפוארת של גורי.
״הנערה היפה ומלאת העליצות היתה
למעשה שבר כלי,״ מספר גורי .״היא
נשאה על גבה שק של צרות וכאב. היא
לא היתד. יכולה לעשות דבר או להתרכז
במשהו מעשי. מרכז חייה היה המועדונים
הנוצצים ורחבת הריקודים. היא היתד.
בת שש כשאמה תלתה את עמה באמבטיה.
ומאז לא היתד. יכולה להתפתח כאדם
בריא.״

בזרועותיי
של טיי ס

גור סוזאייב בחתונתו, דיר רונית ואכיו
כפית של כסף מלידה

*1ורי נקשר אל הנערה, ניסה כל דרך
י * וכל אמצעי כדי לשחררה ממועקות
העבר. הוריו של גורי לא ששו למראה
הזיווג הזה. הם ידעו שגורי יכול לרכוש
את ליבן של נשים רבות, הנימנות על
השיכבה החברתית אליה השתייך. אך גורי
דבק ברונית והחליט לשאתה לאשה.
רונית ־וגורי נישאו ובנו את ביתם ב-
תל-אביב. גורי אחל לעבוד כמנהל אחד
המיפעלים הגדולים של אביו — מיפעיל
פלארו לתעשיית מיכלים, ואחרי תקופה
קצרה נולדה להם בת.
״ידעתי שרונית לא תשתחרר לעולם
מטראומות הילדות,״ סיפר גורי ,״אך
האמנתי שהעושר ותענוגוודהחיים ימלאו
את החללים שבנפשה.״ אלא.שאחרי חמש
שנות אושר ועושר נתהווה קרע ביחסיהם
של רונית וגורי.
רונית, שהיתר, אשד, מלאת־חיים, בלטה
תמיד במסיבות, בעיקר ברחבת הריקו דים.
באחת המסיבות שבהן בילה הזוג
סוזאייב נכח גם טייס גבה-קומד, ויפה-

,ה או שר ה א בו ד עוד גור ^ ^
(המשך מעמוד )61
תואר, שלא התיק עיניו מרונית. ומאז
אותה מסיבה השתנו חייהם של רונית
וגורי.
׳רונית לא הסתפקה בכך שגורי מנהל
מיפעל, אם כי הדבר סיפק לה כספים
ונוחיות. היא רצתה את הגבר שלה לידה.
גורי לא ייחס לכך חשיבות ואז נפלה
רונית לזרועותיו של הטייס, שהוא גבר
נשוי ואב לילד בן שלוש. שנה וחצי נמשך
הרומן הסוער בין רונית והטייס. גורי
שם־לב לשינוי שחל באשתו, ושכר אנשים
על מנת שיבלשו אחריה. שיחות הטלפון
שלה הוקלטו, והמיפגשים המרגשים שלה
ושל הטייס נרשמו ודווחו לבעל.
גורי לא ידע כיצד לנהוג. הוא נועץ
באביו שבע־הנסיון, שפסק מייד: גירושן !
״אהבתי אותה,״ אומר גורי בכאב .״לא
יכולתי לוותר עליה. חשבתי גם על ה ילדה
שלנו. לא רציתי שביתנו ייהרס.״

גופה
ב מכוני ת
י ש סזז תו של גורי לחצה עליו שיתן
יי גט לרונית והוא לא רצה. רונית לא
היתה יכולה לנתק את הקשר העמוק שלה
עם הטייס והמשיכה להיפגש עימו ב מקומות
מיסתור .״הם היו נפגשים בבתי־מלון
שונים, ובפרדס ליד רמת-השרון,
מקום מגוריו של הטייס,״ מספר גורי.
לבסוף סודרה פגישה בין שני הגברים.
״נפגשנו בבית־קפה, בשעות הבוקר,״ נזכר
גורי .״הייתי כבר שבור לחלוטין ורציתי
לנסות לדבר אל ליבו. ביקשתי ממנו שלא

הרגע המאושר: גור עם רונית בחתונה
״מושיטים רגל על מנת שאמעד״
לדברי גורי, קרוביו מטרידים אותו
בלילות, באיומים על חייו :״שכרתי שו־מר־ראש.
בהתחלה הוא שמח לשמור על
אדם עשיר שכנראה מדמיין את הכל, ש הרי
קשה להאמין שכך הם פני הדברים.
אבל היום הוא האדם שיכול להעיד על
מה שעושים לי.״
״בלילות אין גורי מצליח לעצרם את עיניו.
״לפעמים, כשאני מצליח לעצום עין, מטר טר
פתאום הטלפון ומהעבר השני נשמעים
איומים על חיי. אני אדם מבוהל ועייף,
שדבריו נשמעים כסיפור בלהות שקשה
להאמין לו. גם אלה שרוצים לסלקני
יודעים זאת, ובדרך שיטתית זו הם רוצים
להכניס אותי לאישפוז.״

זלמן סוזאייב (שני מימין) וראשי הליברלים *
״הכל סביבי מתמוטט״
יהרוס שני בתים, את שלו ואת שלי.
ניסיתי אף לשוחח עם אשתו, אם בנו.
לפגישת הבעל והמאהב היו תוצאות.
זמן מה אחרי הפגישה נסע המאהב ל־ארצות־הברית.
מאוחר יותר נסעה רונית
לאיטליה, עם בתה הקטנה .״חשבתי ש נסעה
על מנת להירגע, אבל בעצם היא
נסעה בכדי לפגוש את אהובה,״ מספר
גורי .״אני לא יודע מה בדיוק התחולל
בין השניים, אך אני יכול לנחש, שהגבר
הזה החליט לסיים את הרומן״.
כעבור כמה ימים שבה רונית לארץ.
היא היתד. שפופה ומדוכאת. גורי הבין
שהרומן הסתיים והחליט להמתין עד ש תתאושש.
אחרי שלושה ימים קמה רונית
בבוקר, הביאה את הילדה לגן-הילדים,
ערכה קניות, טיפלה בבית ויצאה. היא
כיוונה צעדיה לבית-מרקחת. התברר ש קנתה
כמות גדולה של סנדהרגעה, בלעה
אותו ונסעה במכונית המפוארת שלה ל-
לפרדס, סמור למקום מגוריו של מאהבה.
גורי לא ידע דבר.
בלילה הוא הוזעק על-ידי המישטרה,
ואז נודע לו שאשתו בבר אינה בין החיים.
היא נמצאה על-ידי נער בן 16 בתוך

מכוניתה, חסרת הכרה. הנער הבין שעליו
לנסות להצילה והחל להנשימה מפה-אל-
פה. בשעה שעשה זאת גברו עליו יצריו
והוא ביצע בה מעשה מגונה. לאחר שנרגע
נבהל ממה שעשה והחליט לנהוג את ה מכונית
למקום מרכזי.
הנער אחוז האימה התניע את המכונית
והחל לנהוג בה בין העצים. נרגש ומבו הל,
כשאשהחסרת הכרה שוכבת לצידו
והמכונית נתקלת בעצים, הצליח הנער
להובילה אל מרכז המגורים ברמת-השרון.
הוא הסתתר מאחרי אחד הבניינים, והמתין
שמישהו יגלה את המכונית ואת האשה
שבתוכה. כעבור זמן התגלתה גופתה של
רונית־ על־ידי פועלי האשפה שעברו ב מקום.
החקירה הובילה אל הנער, ועתה
נערך מישפטו.

איומי־טלפון
בלילות
ךווינותר עם בתו בת השש, בודד
י ״ וחסר-אונים .״רונית היתד. בדיוק ב *
מימין: אריה דולצין, אנט דולצין
ואלימלך רימלט

גילה של הילדה שלנו כאשר אמת הת אבדה,״
נזכר גורי .״הפחד הנוראי הזה,
שהילדה תשא על כתפיה את שנשאה
רונית, הבהיל אותי. לכן הבאתי אוחד.
לטיפולה של מישפחה אומנת. היום ה ילדה
מוגנת במיסגרת מישפחתית, נמצאת
תחת חסותה של פסיכולוגית, ואני מבקר
אותה כל יום.״
לא היתה זו הצרה היחידה שניחתה על
גורי, שכן באותה עת חלה אביו, זלמן
סוזאייב .״התגלה אצל אבא סרטן ברי אות׳״
מספר גורי. האב עתיר־הנכסים חילק
אותם בין בני המישפחה בעודו בחיים. את
גורי מינה יושב־ראש מועצת המנהלים
של חברת פלארו, ואחרי ארבעה חודשים
נפטר.
״הכל התמוטט,״ אומר גורי .״כל הבי טחון
שחשתי בזכות המעמד הכלכלי אליו
אני שייך, התמוטט כבניין קלפים. הביט חון
הפך לפחד ולבהלה. אשתי איננה,
אבי איננו, אימי מאושפזת ועלי מוטלת
האחריות העצומה שהוריש לי אבי. במצב
זה הפכו שאר. בני מישפחתי לאוייבי.
לפני מותו של אבא כולם היו נהדרים
אלי, והיום הם מנסים לסלקני ולאשפז
אותי במוסד.״

על פלמה עוד לא שמעתי אי גן
עדן שיש בו הכל.
תוכל לבלות שם חופשה
מלכותית בת שבוע שלא תשכח
במהרה.
החל מה־ 3.7בכל יום ו׳.

ז 9ז 13

מתחשק לד בבר עכשיו לצאת
לנופש מלהיב או לטיול מהנה!
זו הדרך המרתקת ביותר
לראות את ארצות הברית -
במכונית אמריקאית חדישה.
אתם נהנים מכל הפרטיות
בקצב שלכם. מבלי לבזבז זמן
באוטובוס דחוס ובחיפושים
אחרי בתי מלון.
הדלק על חשבוננו. הארגון
והמדריכים -מקצועיים
להפליא.
וכל זאת במחיר ובתנאים שרק
אנחנו יכולים להציע.
אמריסע — 81ב־ 25 ביוני,
בחודש יולי בתאריכים ,9,4,2
30,23,18,16,11 וב־27
לאוגוסט.

ספרד +פלמה
אם אתה מרגיש שאתה רוצה
להגות גם מספרד וגם מפלמה
צא לטיול של 15 יום הכולל
שבוע בספרד -מדריד, טולדו,
ולנסיה וברצלונה,ושבוע שני
בפלמה דה־מיורקה ב־$1095
בלבד.

אם חשבת שזהו יעד יקר הבט.
במחיר הטיול שאנחנו מציעים
— ורק אנחנו מציעים! 3ענקי
תיירות חברו להגיש לך את
החלום הסקנדינבי במחיר
נמוך בהרבה מהמקובל:
נופש פלוס -החברה היוזמת
והמארגנת.
סטרליע -חברת התעופה
הסקנדינבית הגדולה בעולם
לטיסות שכר.
צ׳רבורג -חברת התיירות
הגדולה ביותר בסקנדינביה.
תהנה משבועיים בדנמרק,
שוודיה, נורבגיה והפיורדים.
מלונות פאר( ,כן, גם שרתון!)
שייט תענוגות ומסלולי טיול
מרתקים, בלוית מדריך ישראלי
צמוד — והכל הכל כלול
במחיר. החל מה־ 3.7בכל יום וי.

נופש פלוס מטיסה אתכם לנופש
בכל מקום ביוון.
אנחנו המומחים מס׳ 1בארץ
ליעדי יוון, ומטיסים לשם
תיירים מרוצים מכל
חברה ישראלית אחרת.
מגוון היעדים רחב -י
החל מסיור בן 10 ימים ביוון
הקלאסית, דרך שבוע ברודוס
או בקוס, מיקונוס, כפר הנופש
הבינלאומי, פוסידון,אתונה
והאיים, קורפו, סקיאטוס ועוד
ועוד.
בחר לך יעד, ואנחנו נדאג
שתגיע לשם. המחירים יפתיעו
אותך, וההנאה כולה שלך.

המחירים כוללים:
טיסות הלוך ושוב, הסעות,
מלווה ישראלי, מלונות, שייט
וכל פעילות אחרת כמפורט
בתכניות הטיולים.

פרטים והרשמה:
הסתור -טיולי נופש פלוס,
פרישמן 76ת״א,
טל)03(222158/9 .
ובסניפי הסתור:
ירושלים :)02(224171/2:חיפה,
:)04(671313ת״א,
:)03(299281ר״ג:)03(721343 ,

ואצל סוכן הנסיעות שלך.

מחיר מבצע לנרשמים עד .10.6
אמריקה ב־ 33 יום במכונית
.פרטית מחוף אל חוף.

צא לנופש בלי הסוס -צא עם
| | 111100

טיולי

הוס וש החברה המובילה לטיולי נופש בחו״ל.

מלכות היופי מבלות עם ״נופש פלוס״ בפלמה דה מיורקה.

מ מזעדה

פנינים קולינאריות הכי פראיות — אכס יומת
תיירות מוסמכת — תקועות תמיד ב אמצע
איזורי־עמל. שם תמצא אותן חיות
על קליינטורה בלי דאווינים, שרוצה אוכל
חזק, אוכל טעים וגם בזול. וכך אנחנו
מגיעים לעניין של ״מישו״ .בתור רומנייה
עם דוקומנטים, אצלי האיש מוכתר כמלך
הקבב. רק ברומניה מכינים פלאים כאלה,
וזה הסניף שמייצר אותם הכי-הכי כמז

לא הייתי מתוודעת, לקיומו של החור
האלוהי הזה, אלמלא היה לי את איציק,
שהוא מומחה עולמי לענייני סבל בחיים,
איך עושים אותו ואיפה.
המון פעמים אני מתייסרת, שבעוד אנוכי
מתלבלבת לי בתוך המקרר הביתי, ש־מלחיץ
לי החוצה כל מיני כייפים, הבעל
האהוב שלי, זה שנלחם בפרץ — ניזון ב עבודה
מאבנים .״אין לי מה לאכול שם,״
בוכה לי האנין, שממלכתו ביפו — וליבי
נשבר.
יום אחד עשיתי לו ביקור צניחה חופ שית
בעבודה, בשעות הצהריים, כדי ל היווכח
במו עיני איך הוא סובל קשה כל
החיים. בפרצוף סגפן, מלא עם צער, סחב
אותי להיווכח במו עיני.
הארס אבוק! חייך בהתנצלות מיתממת.
הוא אינו מוריד ניקוד מטבלת הסבל ה עצמית
בעד דבר כזה. מה שנכון, זה לא
דומה לקסבה. והקהל, זה עה, לפי מזל. אבל
להתפוצץ מגריל נהדרים, וגם לסגור סי פור
כימעט חינם, אצלי נרשם אכספרס
בפינונים.
אתם רוצים לחנות מקבב עד הראש?
רוצים. אז ככה תעשו. באים מכיוון ת״א
ליפו, בכביש הים המקביל לפרק צ׳ארלס
קלור. מגיעים לכימעט־כימעט יפו. מול ה פארק,
הרבה לפני צומת השעון, יש פנייה
שמאלה לתחנת־דלק. בפינה של בית־הפי־תה.
אם אין שוטרים, מתאבדים שמאלה
מעל הפס הלבן. אם יש שוטרים. נוסעים
עוד קצת קדימה, מסתובבים על המקום
לפני הצומת (לתפוס נתיב שמאלי) וחוז רים
לפינה של בית־הפיתה. נכנסים ב פנייה
ימינה לכביש. יורקים על כל ה נבלות
שכימעט דורסים אתכם ממול, וש־בוורידי־צוואר
מנופחים מרוב תחזשת־צדק
שואגים עליכם את מיטב הרפרטואר הלוקאלי,
כי אין לכם כניסה. אז יש לכם !
ועוד איך, אבל אלה החיים בקטע הזה,
וזה מה שיש. אחר כך יש מוסך גדול
בציבעי צהוב. עוברים אותו. אחר כך יש
תחנית־דלק בציבעי ירוק, עוברים גם או־תה.
במיגרש החול הריק, שמול תחנת*
הבנזין, חונים. צועדים ברגל עד הפינה,
ושני צעדים שמאלה זה מישו.
אי־אפשר לפספס אותו׳ למרות אי־מרכזיותו
של העסק הזה. אם אין גלגלים
פרטיים, אין דבר. עדיין ניתן להגיע.
אוטובוס מס׳ 90 ואוטובוס מס׳ 10 עוצ רים
ליד השעון, ושאר ההוראות טובות
לכל המינים.
זה הרבה הסברים, אבל קשה לפספס.
אתם רואים מלא-עשן יוצא מתוך הפתח,
ואיש גדול שמנפנף קרטון ביד, זה הוא.
לכבוד הצילמונים הוא מחייך באורח קטל ני,
אבל באופן יומיומי הוא לא כזה.
נכנסים פנימה. איזו עבודה קשה ש משתוללת
פה. עמך ישראל עסוק מעל
הראיס. טוחנים ולועסים וגורסים, ורעש
מציצות ואקום — לחילוץ תקועים קשה
בין השיניים — וסירחונות השום, וחמאם
העשן, וה — פרררששששט הרומני ה מחריש,
שהוא חירחור של בקבוק סיפון
גמור, אה מתעייה. אני אומרת לכם אה
מחעייה. באים ללעוס פה תאכלס, רציני
ולעניין. לבולשיט חברתי זו לא הכתובת.
מתיישבים בכל חצי שולחן פנוי. זה הכל
כפי שאמרתי, רק מזל. לפעמים עולה
בגורלך כרס בריאה בגופיה וגרפץ ישר
לתוך האוזן, ולפעמים נופל לך דבר יותר

ולקום של מטורפים עדין. אבל זה לא חשוב. קבב פה מדבר.
הב׳לבית נופל מהרגליים. אשתו המתמוט טת,

אתה יושב, ואיש אינו מתחשב בנזילות
הריר על סנטרך. הגעת, תחכה. צלחות
מלאות כרוב־כבוש וכל טוב ריחני טסות
לך מעל הראש, והעיניים יכולות לנזול
לך החוצה — אם אתה חדש, עד שאתה
לא עולה על השולחן ופוצח ביודל, אתה
לא קיים. אחרי היודל, מה שנכון, הם
באים מיד. פורשים לך נייר לבן, וזהו זה.
זה אור בקצה המיגהרה. מיד אחר כך באה
סלסילת רבעי לחם לבן טרי, וצלחת אדי רה
כרוב כבוש וגס, תוצדת־בית. אם אץ
לך סבלנות עד הבשר, אתה מזמין איקרה,

סו ד

בישולים

של הקבבה רו מני
* כל שרפן גדילים ממוצע, נותן ידו ב בישולי
קבב. אתה מוצא אותם בתוך ה תפריט
האחיד של כל מיסעדה במדינה.
כולם קונים פח־אחד חומוס, פח־אחד ט חינה,
ואז, רבותי, יש לכם הכבוד והעונג,
ממטולה עד אילת, להרגיש בבית. מה
יש לאכול, אתם שואלים בכל מיסעדה
ממוצעת, ולא כל כך ברור למה בכלל
כל טקס הבירורים המעמיק הזה, כשאתם
יכולים בשקט לתת לעצמכם את התשובה
המדוקלמת :״יש לנו חומוס טחינה, שיש־קבב.״
סוב.
חומוס טחינה זה משניים־שלושה

דודים מרכזיים, שמוכרים לכל המדינה.
נותר לחשוב שהמעוף וכל ההשראה תבוא
עם תערובת הבשר. נכון? לא נכון. אתם
מזמינים קבב, ומקבלים משהו קטן, קשה
ומפויח, עם טונה של כמון, ולך תבלע.
לא סתם יצא שימעו של הקבב הרומני
בכל הארץ. זה בן־תערובות הכי ממזר.
היה כיבוש תורכי מספיק זמן ברומניה,
בכדי שהקבב הערבי יתפוס שם אזרחות.
כשהוא הגיע חזרה אל הלבאנט, הוא
כבר בא משופצץ. לא קשה, לא חזק,
אלא ״פלאפי״ כזה, נימוח וניגר מיצים.
זה לא פשוט כל הסיפור. ישנם כמה כללי-
זהב, וגם פטנטים, איך המוצר האלוהי
יצא כזה. תודה כל החיים לרודיקה,

מישו סופרסטאר מלך הקבקבים
לזלול בשיא הזול
שבאה בצרוף בצל מזן בלי חוש־הומור.
מצחין את החיים באחריות, לעוד יומיים
אחר כך. אתה מקבל גם בקבוק סיפון
און דה האוז, ואם אתה בעניין להתפרע,
תזמין גם יין מחורבן ונהדר, לעשות בו
״שפריץ״.
איך שאתה נכנס, תעשה בשכל, ותזמין
מנה של ארבעה קבב. פחות מזה משביע
אפרוחים. מישו הממזר מביא לך בנאגלו׳ת
שניים־שניים, כי אם זה מתקרר טיפה, זה
לא שווה פרוטה.
אתה רואה אותם, את הקבבים. הם נוח תים
בכל הצלחות שמסביבך. גמישים ו רוטטים
ומהבהילים, מטפטפים עסיס שמן
לאורך כל הדרך לצלחת, מעל ראשי הסוע דים
השוקקים.
פיתאום, הסנטה קלאוס אצלך. אתה יודע
לפי כל נחיר שלך שמשתגע סולו. אתה
נועץ בהם בבהילות את כל שיניך, ועצמו״
תיך הדוויות אומרות שירה. הוי כמה זה
טעים ! הוי כמה ! אין דברים כאלה בעולם.
חם ולח ומלא עסיס׳ עד שאתה מתפלא
איך מוצק, עם מינשך של מוצק, יכול
להיות כל כך הרבה רטוב. זה לא מלוח
מדי, ולא עם שום מוגזם, ולא פילפל הורג,
אלא בדיוק. למות.
אתה רוצה, יש למריחה תרכובת עמילן
.בצבע שמש, וזה יושב ברצינות על תקן
של חרדל.

אתה רוצה, ישנה פצצת־שום מרוכזת, ל רומנים
עם ניסיון וחיך־גמל. רק אל תשכח
מרוב התלהבות שהמחר על שרפותיו ה־טיליות
תמיד מגיע, כך שתטעין את עצמך
בהתחשבות.
אצל מישו יש גם סטייקים. הוא מוציא
אותם דווקא רטוב, טעים וגם בזמן, אבל
מקיומם של סטקים בגובה נייר פרגמנט
אני בפרינציפ מתעלמת.
אפשר לקחת גם קבבים לא מבושלים
הביתה, או להזמין כמויות לפיקניק מראש.
כל קבב לא מבושל עולה 35 לירות, במקום
.50 צריך לזכור, כי חלק אדיר מהטעם,
זה עשן הפחמים המתחתן בהם, וגם הוצא-
תם בזמן. גמישים עדיין, רכים קימעה ,
ומרכזם ורוד. י רמתי, את זה מזמן גיליתי. איפה ש
יסריח קצת מעבודה קשה, שמונה קילו ;
מטר בכיוון הפוך, תמצא ישראלים. מישו, י
זה, הוא סמל עליה מוצלחת. הגיע מרומ י<
ניה, נהיה ישראלי. כשהוא שם, הוא שם ) :
עם כל הטמפו, אבל הטמפו, זה שלוש
שעות ביממה. פתוח רק מ־ 12 בצהריים עד י
שלוש. במוצאי-שבת פתוח לפי מוזה, ביום ; ,
ראשון — ביום ראשון סגור. אבל כדאי ;
להתאמץ ליפול שם בול בשעות ההגשה. י
כזה טעים עם כרוב, קבב להתפוצץ, סיפון י.
וכל השאר, עולה מאתיים ג׳ובות, אז מה !,
צריך יותר?

שאין שניה לה בעולם במירשמים רומניים,
וזה ממנה, רבותי, המחלבה של הסודות
של הקבבים.
פטנט ראשו! -לקבב אלוהי, צריך
בשר שמן. מה זה שמן, מגעיל מרוב
שומן. בלי גוזמה. היחס צריך להיות חצי
חצי. חצי בשר, חצי שומן. זה הבסיס
הראשוני ביותר לקבב עסיסי. לכן, כש קונים
קבבים מוכנים באיטליז, והמצפו־ניסט
הזה מרגיש רע מאוד לגבות כסף
בעד שומן, ותוקע לקבבים שני־שליש
בשר ורק שליש שומן, זה לא יכול לעבוד.
זה פשוט לא זה. הקבב מפוקשש מראש.
אין לו צ׳אנס עוד לפני שהתחיל את
הקאריירה. מה לעשות? לא תקנה מה איטליז,
אם בעליו הוא לא רומני שבא
מהכפרים. תעשה לך לבד. זו לא טירחה.
הצבע של הקבב הלא מוכן צריך להיות
המון לבבן. ורוד חיוור מרוב שומן. אדום
— זה מפוקשש.
פטנט שני — לא מקלקלים קבב ן
רומני עם כמון, אלא שמים ומערבבים
בתערובת הבשר השמן הזה (על כל קילו
תערובת בשר) כפית אחת בינונית מלח,
כפית מחוקה פילפל, ושש שיני שום
מרוסקים בפנים.
לתוך תערובתפטנט שלישי
הבשר מערבבים 400 גרם מי-סודה, שזה
בערך שתי פעמים שלושה רבעי כוס.

לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל*
פטנט קטן

משקה פיצוץ
נדיר לראש
נילי וסולי, זה צמד חמד עם דיסקוטק
פרטי בבית, שמרביצים אותה חזק במסי בות.
האיש עומד מתחת מערכת חללית
מהסרטים, ומשקשק קוקטיילים שיגעון.
עוד אף אחד, מתוך הדיסקוטק הזה בבית,
לא זכה לצאת עם־ראש־לא־טוב. לאיש
יש נוסחת כשף, וכל האנשים מתמסטלים.
מתמסטלים חזק, ישר לאווירה, ועד למ חרת
בבוקר, צפים בעננים. עושה מצחיק
במוח, עושה לו נהדר, אף פעם בחיים
עוד לא ראיתי כזאת מן תופעה. נדנדתי
לו חזק, והוא עמד בפרץ. נדנדתי עוד
יותר חזק, ולא נשבר. זה היה תיש על
הגשר. מי יורד ראשון. בסוף, היות וה־פירשם
פה, זה לא היה אני.
ראיתי איך שהוא יוצר את זה, טעמתי,
מה לאמר, זה זה ! לא יאומן ממש שיש
דבר כזה. הרגתי לו את סוד חייו. מעלש.
על סוד חייו המת, אתם תחיו.

508^203
המרצה, בהרצאה שעניינה חינוך מיני למבוגרים, פנה אל הקהל.
מי לשם דוגמה — שאל — מקיים יחסי־מין ארבע פעמים בשבוע!
ים של אצבעות הורם.
ומי מקיים יחשי־מין רק פעמיים בחודש!
הפעם, מיספר הזרועות המונפות פחת בחרבה•
ומי, המשיך המרצה להקשות, מקיים יחסי״מין פעם בכמה חודשים !
בודדים־בודדים תודו.
האם יש כאן מישהו — המשיך המרצח ביובש אקדמי לברר — האם יש באן מישהו^
שמקיים יחסי״מין רק פעם אחת בשנה !
מסוף האולם קם ז׳לוב ענק. מתפוצץ מגיל הצביע בהתלהבות: אני ! אני !
המרצה הרים את מישקפיו והציץ בו ביבושת.
מה אדוני כל כך שמח ! אני לא מבין !
ליבו של הז׳לוב עלה על גדותיו.
״זה חיום ! זה חיום ! ״

פילינג עולמי
זה לא מומלץ לכל יום, אבל אם בא
לכן באיזו הזדמנות פשוט לזהור מיופי
ומחלקות, הנה פיתרון. בכפרים שברומניה
היו עושים את זה. קמח תירס בשביל
ממליגה תמיד היה בבית? תמיד היה.
רצון לעור בוהק תמיד הזה? היה.
אז הנשים הממזרות של פעם, היו חופ נות
מלוא הקמח תירס באגרוף, מרטיבות
את זה מעט מתחת לזרם חלוש־חלוש של
מים, וכשזה היה בדרגת סמיכות של בוץ,

ערבבו, ולא יהיה אפשר להרגיש לא בוודקה,
לא במיץ הממותק הכבד, ולא
בכל גבישי הקרח. הוודקה והקרח מדללים
את המיץ, ונותנים ביחד איזה טעם ש מימי.
מגישים את זה לחבר׳ה, וכן, לא
מספרים ממה זה עשוי. כזה טעם פצצי,
וכל כך פשוט להכין, שזה כימעט מאכזב.
זה משקה הכי ממזר בעולם. עולה ישר
בערוצים הכי מרכזיים. סוכר נקי ואל כוהול
זה טיל למוח!

אז ככה.
לוקחים שייקר. ממלאים אותו 40 אחוז
וודקה כלשהי. על זה מוסיפים 40 אחוז
מיץ־תפוזים ממותק של עסיס. אפשר לע שות
את זה גם עם מיץ ממותק מנדרינות,
וגם עם מיץ ממותק אננס. אבל הגירסד,
שהרסה אותנו היתד, של תפוזים, אז אני
צמודה לזה, .
נשארו עוד 20 אחוז מיסכנים, ואותם
ממלאים עם קוביות קרח קטנות. זהו.
מערבבים ומנערים כמו מטורפים איזה
חמש דקות. כל הסוד זה שכל הנוזלים ית־

מוסיפים את מי־הסודה בהדרגה, ומער בבים
עד שכל העסק ספוג. מי־הסודה
נותנים את כל הרטוב, המשוגע והלא־מציאותי
לבשר. אפשר היה גם מי־ברז,
אבל מי־הסודה מנפחים יותר, וזה מה
שצריך.

אי מ הו ת

כיצד להימנע
מהדס גמור
ניסים ונפלאות לארוחת הבוקר.
מאת רות מינשל
תרגום: פרופ׳ יהושפט גיבעון
הוצאת ״שפז״
128 עמודים

המבהיר
--בעברית,הספר־ ־הראשון

הדרן ך ביצר לנטרל
--אתלהורים יצוג החיצוניות וההרסניות ההשפעות להנכיר את
•לילד. ן ניתן 1
־וכיצד 1׳4

תרומתם החיובית לעיצוב אישיותו.

פטנט
רביעי — לכל העסק מוסיפים > ,
כף אחת מחוקה אבקת סודה ביקרבונט.
זה מצויה על כל מדף תבלינים, מופיע
המהדורה הראשונה של ניסיס ונפלאות
תחת השם המיסחרי אבקת־סודה-לשתיה.
לארוחת הבוקר הודפסה בארצות־הברית
מה זה עושה הארס הזה? מה שזה עושה
לעוגות. החום של הצליה משחרר מזה
גזים נורא חכמים, שממלאים את הקבב
בכיסי־אוויר קטנטנים, ואז זד, פשוט גן-
עדן לאכילה. הקבב יוצא אווירירי, ולא
כבד כמו בנדורה.

גידול ילדים

פטנט חמישי ואחרון -מגלגלים
את זה לצורה אופיינית בתוך נייר פרגמנט.
צריך אותם באורך של 0 15״מ
בערך, ובקוטר של ארבעה ס״ם, או רוחב
של שתי אצבעות. מרוב שומן וסודה, זה
לא דבר מאסיבי. רק במידות, זה פופאי
ממוצע. צריך לנהוג עם זה בעדינות הכי
גדולה. מה לעשות, אך בניגוד להרגלים,
רק קצת נוגעים בזה יותר מדי זה תיכף
מתפרק.

סצד לתמנע מתרס גמור
נישה מפתיעה וחדשה לגידול
ילדים

חומר מנזליגה
הספר מומלץ על ידי 800 מנהלי בתי-
ספר בארצות־הברית.
מורים בשני בתי־ספר במערב המרכזי
של ארצות-ד,בריית עברו קורם, שהורכב
על סמך השיטות המובאות בספר. התוצאה
היתה, ששני בתי-הספר הנ״ל היו היחי דים
באותה עיר שבהם לא התחוללו מהו מות
ומרידות סטודנטים, בסמסטר שלאחר
מכן. התלמידים והמורים פתרו את כל ה בעיות,
תוך שימוש בתקשורת אינטליגנ טית.
בתוכנית חינוך למבוגרים, באלבאמה,
נכלל ספר זה כספר חובה להורים.
עד היום, נחלקו הספרים על גידול יל דים
לשני סוגים עיקריים :
הסוג הראשון דן בהחלפת חיתולים ו תזונה
נכונה, ונכתב על-ידי רופאים. הסוג
השני עסק בגישות הפסיכולוגיות השונות
הכרוכות בנושא, ונכתב בעיקר על־ידי
פסיכולוגים מיקצועיים.

עתה מגיע מיבחן המומחיות האחרון.
צולים את זה על גריל, ומוציאים בזמן.
רק מוציאים בזמן. לא פחות מדי צלוי,
ולא שנייה יותר. זה כל הסוד. ככל ש צולים
את זה מעבר לנקודת הצורך, ה שומן
נמס ומטפטף, העסק מתכווץ ומת קשה׳
וכל הסיפור מת באחריות מרגע
לרגע.
אם אין גריל פתוח, אפשר להכין קבבים
על הרשת, מתחת לגריל בתנור. אבל ב שום
מיקרה זה לא יבוא לטעם של הזה,
המעושן. הם מוכנים כאשר הם עדיין
גמישים מאוד למגע, ותוכם הפנימי ב יותר
הוא נקודה ורודה. אם כל הביפנים
כבר ״עשוי״ ,ואין נקודה ורודה, זה עשוי
יותר מדי. ועזבו אותי עם סיפור הפרג-
קנשטיין של התזונה, שבשר טחון צריך
לבשל היטב. קנו אותו ממקום מהימן,
עם רישיונות ומוניטין, ותיהנו ממנו עד
הסוף. כמו שצריך.

איד לזהור תוף שתי דקות

לפני 13 שנים והיא נחטפה תוך שלושה
שבועות.
מאז הופיעו עוד 18 מהדורות בארצות־הברית
בלבד. הספר יתורגם לשבע שפות
ופופולאריותו לא מפסיקה לעלות. מזה
מיספר שנים הוא משמש כספר לימוד
תקני בקורם לניהול משק בית באוניברסי טה
במרכז מישיגן.

מצ׳פצ׳פות מצ׳פצ׳פות היטב־היטב את ה פנים.

שהן לא עשו, אבל אתן כן, זך,
למרוח אחר כך קרם לחות, ובחלק בייבי
פוף שכזה, לא נתקלתן מזמן.
החיספוס המייוחד של גרגרי קמח ה תירס
מוריד מהפנים את כל העודפים
שכבר שבקו חיים — ומשאירים את ה חדש
לזהור מתחת, במעטה חלק ונהדר.
אם לא עושים אצלכם בבית ממליגה,
אין שום סיבה שלא תחזיקו את העסק
בצינצנת יפיופית של מלחי אמבט, שזה
יהיה בהישג יד בכל שניה, שיעלה רצון
שיפור מלפניכן. לא להחזיק באמבטיה
כמויות גדולות, כיוון שהלחות שם מגדלת
חרקים בעסק בקצב שני חרקים לדקה.
זד, נהדר כל הסיפור. פשוט עובד.

הספר ניסים ונפלאות לארוחת הבוקר
הוא שונה. הוא נכתב על־ידי מחנכת אמרי קאית,
שעברה על בשרה את מסלול ה־מיכשולים
של גידול שני ילדיה.

ניצוץ קטן של רציונליות האיר באפלה...״
וכאן היא ממשיכה לתאר את הפיתרון ש מצאה
ושהוכיח את עצמו, שוב ושוב, מאד
תו יום.

כפי שהיא מתארת זאת :״איך הפכתי
שתי מיפלצות קטנות לשני מלאכים״.

הספר מתרכז במייוחד בפרטים הבאים:
מהו הגבול בין מתירנות! תקשורת חיו בית
בין הורים לילדים ואיך להפסיק רי בים
לפני שהם מתחילים, כיצד ניתן לפתח
את חוש־ד,אחריות וכושר־ד,שיפוט של ה ילד,
פיתוח נכונותו של הילד לקבל על
עצמו מישמעת, כמדכן, נוגע הספר, בפי תוח
האינטליגנציה ומנת־המישפל של ה ילד,
וכיצד יכולה יכולת זו להתבטא בלימודים.

זהו
ספר פשוט ושימושי, הכתוב בהומור
רב ומדבר מלב אל לב. היא מתארת בו
רגעים שבהם עמדה על סף הייאוש והרמת
ידיים, כמו באותו יום בו ״שני הנערים
התקוטטו ורבו כל היום ...כל מה שאמרתי
להם לא השפיע עליהם כלל ...צרחתי עלי הם
...שלחתי אותם אל חדריהם ...הייתי
תשושה ומיואשת ...עמדתי במיטבח והר הרתי
בעונש הניתן על רצח כפול, כאשר

נורא אהבתי את הספר. כדאי לקנותו.

ספ1רט כדורגל איפ ה מי כאלאל מוג ד
בסוף השבוע שעבר ערכה קבוצת הפועל
תל־אביב את נשף הכתרת האליפות לעונת
המישחקים 1981־ . 1980 בלט בהיעדרותו
יושב־ראש התאחדות־הכדורגל, מיכאל
(״מיקה״) אלמוג.
יש האומרים שאלמוג לא הופיע מתוך
חשש לתגובות נזעמות של אנשי הפועל.
אלה טוענים שהוא הגורם העיקרי להחלטה
לקיים מישחק חוזר בין הפועל תל-אביב

כדורגלן שום
מגעים מעבו־לים
לרמת־עמידר במיסגרת מישחקי-הגביע.
״אם אלמוג היד. מדבר פחות,״ הם אומרים,
״לא היו מחליטים בהתאחדות לקיים מיש־חק
חוזר.״
היה לו לאלמוג ממה לחשוש. מי שנפגע
פיסית היד. מנהל קבוצת הכדורגל של
רמת־עמידר, יעקב אדיב. ביום השבת

ציכיה: חדו1יח קודרת
ניבחרת ישראל בכדורסל יצאה ביום הראשון האחרון למישחקי
אליפות אירופה, שייערכו בצ׳כיה. מומחים מעריכים, שסיכוייה
של הניבחרת להתברג בביתה במקומות 1—3אינם כה זוהרים,
וזאת חרף האופטימיות של מלווי הקבוצה ומקורביה.
את אימוניה של הניבחרת ליוו בעיות רבות. החל מבעיות
כספיות ושאלה של העדפת שחקנים מבחינת משכורות, ועד
לסיכסובים פנימיים בין השחקנים לבין עצמם, ובמיוחד בין
שחקני מכבי תל-אביב ליתר שחקני הקבוצה.
גם המאמן, יל! 5לוליין, מודע לבעיות, והוא נשמר מאופטי-
מיות יתרה. לדבריו, חסרה הקבוצה מוטיבציה שתדחוף אותה
להצליח.
נוסף על העובדה, שיש בניבחרת שישה שחקנים שהם פנים
חדשות באירופה, הרי שלושת שחקני מכבי תל-אביב, ג׳י ם
כוטרייט, לו סילכר ומיקי ברקופיץ, שהם הכוח הרציני
של הניבחרת, עייפים ממישחקי גביע אירופה. ברקוביץ אינו
נמצא בכושר טוב, וראה אפילו צורך להתאמן, בוקר יציאת
הניבחרת.

האחרון עצרו אותו ביריונים, שהציגו את
עצמם באוהדי הפועל תל־אביב והלמו בו
נמרצות. הוא חזר לביתו שותת־דם. אדיב
לא הגיש תלונה למישטרה, ולא רצה
לנפח את העניין יתר על המידה, אבל
סימני המכות עוררו בהלה בקרב מקורבי
הקבוצה.
עם ההחלטה לתת להפועל ניצחון טכני
על רמת־עמידר נרגעו מעט הרוחות, ה התנהגות
היחידה שנותרה לבדיקה היא
זו של השופט יאיר טילינגר, שלדעת
מומחים לא היה צריך להפסיק את המיש-
חק. איגוד השופטים השעה בינתיים את
טילינגר מפעילות, ובמישחק הליגה שחתם
את העונה, בין הפועל כפר־סבא ליהוד,
שפט במקומו אכרהם קליין.

טילינגר את התואר שופט בינלאומי. מי
שיהנה מכך יהיו השופטים נפתלי איתן

ויצחק כן־יצחק.

למה דווקא שוס?
מאמן ניבחרת הכדורגל ג׳ק מנפל, שב
לא מכבר מחופשתו המי יודע כמה באנ גליה.
נודע, שהמאמן הלאומי הציע את
הכדורגלן יצחק שום לקבוצה הקנדית
טורונטו בלייזרם, המשחקת בליגה על אר־צות־הברית.
לפני
כן הציע מנסל למועדון זה את

מאמן שוויצר
הסכמים עם המארעיס

נמצא בחופשת־מולדת, והוא מדבר עם
כמה גורמים המעוניינים שיישאר לשחק
בישראל.
לפני כהן עומדות כמה אפשרויות —
קבוצה צרפתית ידועה כמו גם קבוצת־פאר
גרמנית׳ מעוניינות שישחק בשורותיהן.
קיימת גם אפשרות שכהן יישאר לשחק
בעונה זו באנגליה, אם כי בקבוצה אחרת.
כהן מתייעץ עם מישפחתו, הלוחצת עליו
להישאר בארץ, כשמנגד קורצים כספים
גדולים. רבים מהמרים על כך שבסופו
של דבר הוא יישאר בישראל.

וזאת

הרוחות בחיפה עדיין סוערות,
חרף מינויו של המאמן, אורי זייגכרג.
קיימת התנגדות חריפה של גורמים שונים
לכל השינויים הנעשים בקבוצה. הם דור שים
לא רק להדיח אח ההנהלה הנוכחית,
אלא גם את אלה שמעו אותה. אחת
האפשרויות שהועלו היתר. החזרתו של
צבי (״צביקה״) צימט, מוותיקי הקבוצה,
אל ההנהלה !הנוכחית. יש גם כאלה ה מעודדים
את מינויו של הוותיק יצחק
אנגלנדר. האחרון מסרב לשמוע על זה
כל עוד יחזיקו אנשי הפועל בוויינברג.
הרעיון היה להביא את אנגלנדר, כדי ש ישמש
מנהל מיקצועי.
אם אמנם ייעשו שינויים קיצוניים אלה,
הרי מי שתיפגע תהיה מועצת פועלי חיפה
— הגוף העומד מאחרי מינויים של כל
הגורמים הקשורים ישירות לקבוצת הפועל.
גם התפטרותו של מחזיק. תיק הפועל
במועצת הפועלים, יצחק סיבוואני,
היתד. כנראה על רקע הפרשיות האחרונות
שאותם חוקרת המישטרה.

הסיוט של שוויצר
כשאנשי הפועל אומרים: שלושה מתוך
חמישה, מתפשט חיוך על שיפתותיהם של
כל הנוכחים. הכוונה היא לשלושה מיש-

עייפות מצטברת

החל*,רה 1משכת

בינתיים נשקלת האפשרות לשלול מ־

חקים, הנערכים בחמישה ימים_ .
זה התחיל לפני שלושה שבועות. ביום
השלישי נערך מישחק במיסגרת גביע-
המדינה, יומיים אחריו התקיים המישחק
של ניבחרת הכוכבים מול מנצ׳סטר האנ גלית,
שבו שותפו שחקניה הטובים של
הפועל: משה סיני, שבתאי לוי ו-
יעקוב אקהויז, ויומיים אחר כך נערך
מישחק ליגה רגיל, כאשר כולם עקבו
בחרדה אחרי ירידה מתמיהה ברמת־השח־

קנים_ .
מאמן הקבוצה, דוד שוייצר׳,לא פחד
מזעמם של 17 אלף הצופים, שבאו למיש-
חק של מנצ׳סטר, והוציא במחצית את
סיני ולוי, למורת־רוחו של הקהל ביציעים.
לכתבת העולם הזה הוא הסביר, שהסכם
כזה היה קיים בינו ובין מארגני המישחק,
אם כי הדבר לא הובא לידיעת קוני ה-

כרטיסים
גם בשבוע זה נחתה על שוייצר אימת
שלושה מישחקים בחמישה ימים. ביום
השבת האחרון נערך מישחק ליגה, כאשר
יומיים אחריו צריך היה להיערך מישחק
גביע חוזר, וביום הרביעי גמר־הגביע נגד
קבוצת בני-יהודה. לרווחתו של שוייצר
לא היה צורך בהיערכות חדשה. הוא אמנם
נתן ליעקוב אקהויז לשחק רק מחצית אחת
במישחק הליגה האחרון, אבל בית־הדין
של ההתאחדות בא לעזרתו, וקבע לקבוצת
הפועל ניצחון על קבוצת רמת-עמידר.
העולם הזה פירסם לפני שבועיים (העולם
הזק )2280 ידיעה על מאמן רמת־עמידר,
מיכאל קדוש, כאיש הידוע בתור מביא
המזל הרע להפועל. התפרצותו של קדוש
למיגרש, במישחק קבוצתו עם הפועל, מו כיחה
שיש דברים בגו. ההתפרצות היתה
הסיבה לכך שהשופט יאיר טילינגר
החליט להפסיק את המישחק כשהפועל
מוליכה בתוצאה .0:1

כדורסלן כרקוביץ

מכביוק
יו״ר אלמוג (עם ג׳ק מנפל)
העדרות מחרה
גדעון (״גידי״) רמתי, קפטן הניבחרת,
שהתבשר לאחרונה על דחיית מועמדותו,
עקב חילופי מנהלים בקבוצה. אם כך, מדוע
מנהלת הנהלת הקבוצה משא ומתן עם
שום?
יש הטוענים, שמישהו פגע בסיכויים
של דמתי לשחק בקבוצה הקנדית. מנהל
הקבוצה, קלייד טוי, אינו מגיב על הידיעות
האלה.

דאן ר.ודך כ הן
שני הישראלים של קבוצת הכדורגל
האנגלית ברייטון ייפרדו-זה מזה. משה
גריאני ישאר לשחק בברייטון, בעוד
יעקב כהן לא ימשיך בעונה הבאה. כהן

סנונית ר א שונ ה
פעמי-המכביה בפתח. בעוד חודש ינחתו
בישראל אלפי ספורטאים, שיבואו למיש-
חקי-המכביה. גיקי לאני, הנציג הקנדי,
נמצא כבר בישראל. לדבריו, תימנה מיש-
לחתו מיספר גדול של משתתפים, ותהיה
הגדולה ביותר במיסגרת מישתקי־המכביות
עד כה. הוא צופה לבואם של 150 ספור טאים,
מאמנים, ומלווים.
״הענף החזק ביותר שלנו הוא ההיאב קות׳״
אומר לאנג ,״יש לנו סיכויים לקבל
מדליית־זהב. האורד סטופ ייצג את
המישלחת, הוא זכה במדלייודזהב בשתי
המכביות האחרונות בסיגנון יווני רומי,
במישקל עד 68 קילוגרם, ונמנה בעבר עם
חברי המישלחת האולימפית של ארצו
למישחקי אולימפיאדות מונטריאול . 1976
באמצע חודש מאי זכה באליפות קנדה
באותו סיגנון. מלבדו יש לנו עוד שלושה-
ארבעה מועמדים לזכות בתואר זה.״
הווו ל רו

ה־ ד ה

ס&סר

שייזת היוס
כאופרה
סטרט אורגייל
להשיג בחנויות האופנה המובחרות

יום רביעי
27. 5
• גיאוגרפיה: לידות
ערב וימיה (— 6.32
שידור כצבע, מהכר אנגלית
).ג הפרק ״לילות ערב
וימיה״ מספר על בילי, לילי
ווילי, אשר מגיעים לערב-
הסעודית, אל מירוץ־סוסים
גיזעיים במידבר. ונדה מחוללת
סופת־ציקלון. הדבר מעורר את
חשדו של בילי, ואכן בעזרת
חבריו ובעזרת הנסיך הערבי,
ראמי וחברו, אחמד, הם מגלים
מאין מגיע הציקלון, ומסכלים
את מזימתה של ונדה.

צית השניה במישחק בין ניב-
חרות ישראל וצרפת, שייערך
במיסגרת אליפות אירופה ל-
ניבחרות לאומיות.

• תעודה: עמוד ענן
בדמים 10.20 שחור-
לכן, שידור חוזר, מדבר
עברית) :החודש נפטר אורי

צבי גרינברג. היו שכינו אותו
״פאשיסט״ ו״ראש כנסיית ה ריאקציה״
.יצירתו של אורי
צבי גרינברג, מגדולי המשו ררים
העבריים בני זמננו,
שנוייה במחלוקת מזה יותר
מחצי יובל שנים. הסרט עמוד

הפרק ״נמצא בבית הקברות״
ממשיך בתיאור מעללי שירותי
הביטחון הבריטיים.

פרק נוסף בסידרה, המספרת
על מסעותיה של ספינת־נופש
בים הקאריבי.

יום ראשון

• סרט טלוויזיה: חיפוש
אחר האהבה (10.00
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) :הסרט הוא דראמה,

יום חמישי
28. 5

נוף: מועדון לנוער

31 5
סטיינכק: קידמת עדן

( — 0.32 שחור־לכן, מדבר
ערבית) :במיסגרת התוכנית
כתבה של רשות־שמורות־הטבע
על שמורת נחל־תנינים.

• זמר: עוד להיט
( — 8.02 שידור כצבע,
מדבר ומזמר עברית) : תוכנית עבריים.

המוקדשת

ענן בדמים עוקב אחר התמו רות
שחלו ביצירתו מאז מלחמת
העולם הראשונה ועד ימינו.
הסרט מבוסם על שיריו של
המשורר, ומנסה להוות מעין
ביוגרפיה שירית של אורי צבי
גרינברג (במישדר הראשון של
הסרט הוא קיבל ציון צל״ג
בהעולם הזה).

( - 0.35 שידור בצבע.
פרשנות בעברית) :המח

שלוש דתות, עיר של נבי אים
ומלכים, עיר שאבניה ו שעריה
אוצרים בתוכה חושניות
רבה — הבאה לידי ביטוי
בסרט. במאי: דני וולמן.

+כורסה: מהון להון
11.10 טחור־לכן, מדבר
עברית) :מגזין הסוקר

• סידרת מתח: קנון
( - 11.00 שידור כצבע
מדבר אנלית) :הפרק ״קשר

את המתחולל בשוק־ההון, ב הנחיית
פרופסור ברוך לב.

רצחני״.

יום שליש•

יום שי שי

29. 5
• סידרה לילדים :
הקלכרי פין וידידיו (3.00
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית) :הפרק ״האק נמ
וויזיה
של הרומן הנודע, שאותו
חיבר ג׳והן סטיינבק. הפרק
השני של הסידרה: אדם שב
הביתה, מתגורר עם צ׳רלס,
ומנסר להתאקלם בחווה. קת-
רין הפכה זונה, הסתבכה עם
מעבידה, ומצאה מיסתור בביתם
של אדם וצ׳רלס. נוכחותה
מהווה גורם !נוסף לחיכוך בין
שני האחים, מה עוד שאדם
נושא אותה לאשה.

שבת

ללהיטים

ספורט: כדורסל

• בידור: שמונה וחצי
( — 8.30 שחור-לכן, מדבר
עברית).
• יום ירושלים: ירושלים:
מראות, צלילים
ונשמה 10.40 שחור
לכן, מדבר עברית) :עיר

יום שישי, שעה 10.30

• חדשות: יומן אירועים
8.15 מדבר עברית).

בידור: שעה טובה
עם מני פאר ואורחיו
( — 0.15 שחור־לכן, מדבר
עברית).
• סידרת טלוויזיה :
קידמת־עדן (— 10.30
שידור כצבע, מדבר אנגלית)
:עיבוד חדיש לטל
יום
חמישי, שעה 10.20

אוריף: וגאס
מדי יום חמישי בשעה 10.10

• שידור חי: ארץ

לט״ מספר כיצד האק נעלם,
ואביו מכחיש כל קשר להיעל־מותו.
בסוף נשבר האב, ומראה
לשוטר היכן נמצא בנו, אבל
כאן מצפה לכולם הפתעה.

גרינברג: עמוד ענן

הפרק הראשון בסידרה החדשה ״וגאס״ יוקרן ביום חמישי
( )4.6בשעה .10.10 הסידרה היא בת 13 מותחנים, המספרים
את הרפתקותיו של דן טאנט, בן למסורת של הבלשים הפרטיים
מהסיגנון הישן, הפועל בלאס ווגאס, בשיטות עבודה יוצאות״דופן.

• סידרת מתח: המיק
צוענים 10.50 שידור
כצבע, מדבר אנגלית):

• קומדיה: ספינת־האהבה
8.03 שידור
כצבע, מדבר אנגלית) :

המבוססת על סיפור אמיתי.
הוא מתאר מאבק של אם
להחזיק בבנה הקטן, שעה
שבעלה לשעבר תובע עליו
אפוטרופסות, בשל היותה לס בית.
הסרט דן בשאלה: אם
עובדת היותה של אשה לסבית,
נוטלת ממנה את הזכות להיות
אם, או את היכולת והצורך
בכך, ומעמיד זה מול זה את
מה שנחשב מוסרי בעיני ה חברה,
לעומת אהבתו ורגשותיו
של הפרט. בסרט מככבות ג׳ינה
רולנדס, כוכבת הסרט גלוריה
וג׳ין אלכסנדר, כוכבת קומר
נגד קרמר. לצידן מופיעים נד
ביטי, וקלו גלאגר בתפקיד
הבעל לשעבר. הסרט, שהוקרן
לראשונה ב־ , 1978 הופק בידי
ג׳רי תורם וויליאם בלין.

כצבע, מדבר אנגלית) :
ג׳י.אר. טס לוושינגטון, ורעייתו,
סו אלן, מנצלת את היעדרו,
כדי להעמיק את קשריה הרו מנטיים
עם קליף בארנס, אחיה
של פאמלה. להפתעת הכול,
לרבות היא עצמה, מתבשרת
סו אלן שהיא נכנסה להריון,
לאחר שבע שנים של מאמצים
שעלו בתוהו. בינתיים מוצע
לפאמלה קידום בעבודתה, קי דום
הכרוך בנסיעה לפאריס,
במועד שבו זקוק לה בעלה,
בובי, על־מנת שתשמש מארחת
באירוע חברתי חשוב מאוד
לקידום הקאריירה המיקצועית
שלו.

7קואת שירוו:

וגאס

30. 5
• סידרת טלוויזיה :
דאלאס 10.05 שידור

ברנשטיין: קונצרט
יום ראשון, שעה 9.30

אהבתי 8.03 שחור•
לכן, מדבר עברית) :ה מגזין
השבועי לארץ־ישראל.

• קונצרט ליאונרד
ברנשטיין 0.30 שידור
בצבע) :שידור־חי של
קונצרט מבריכת-השולטן בירו שלים,
בהשתתפות התיזמורת
הפילהרמונית הישראלית בני צוחו
של ליאונרד ברנשטיין.
החלילן ז׳אן פייר ראמפל ינגן
(בשידור בכורה) את יצירתו
של ברנשטיין חליל, יצירה
המוקדשת לחלילן ידין טנג־בואום
ז״ל, שפל במלחמת יום-
הכיפורים. כמו כן תבוצע יצי רתו
של בטהובן פנטסיה ווקאלית
בהשתתפות מקהלות, שישה
סולנים והפסנתרן עמנואל קר-
סובסקי. קונצרט חגיגי זה
מוקדש ליום־ירושלים, וחונך
את הקונכיה האקוסטית החד שה
שהוצבה בבריכת־השולטן.

• שיחה כשנים (10.30
— שחור-לכן, מדבר עברית).

סידרה בידורית :
כועדת 11.00 שידור
כצבע, מדבר אנגלית):
פרק זה ממשיך את סיפורה של
ג׳סיקה, השבוייה במחנה אנשי

הגרילה. היא נקשרת במהפכן
אל פורקו, ומציעה לו להמשיך
במאבקו המהפכני ממעונה ב-
קונטיקוט. דני מצליח להביא
הוכחות כנגד הפושע טיבם,
הרודף אותו ואת אביו, השריף.
בביתה של מישפחת טייט
מתאמץ צ׳סטר למכור את רהי טי
מישפחתו, כדי לממן את
הוצאותיו עם נערתו, אני. בילי
נעלם בדרכו אל האיים הקארי-
ביים, שם לכודה אמו. בבית
מישפחת קמבל עסוק ברט
בעבודתו, ומארי עסוקה בתי נוקה,
סקוטי, כך שעליהם
לתאם פגישה כדי לעשות אה בה.
גץ די והבלשית ששכר
נמצאים בעיקבות וונדי, בתו
של ג׳ודי, ורודפים בעיקבות
הלהקה אל אלבוקרק.

יום שני

• בידור: זה הסוד שלי
( — 8.03 שחור-לכן, מדבר
עברית).

ויכר: סטון
יום שלישי, שעה 11.00

• תעמולה: תשדירי
שירות של המיפלגות לבחירות
0.30 מדבר
ומתעמלן בעברית).
• זמר: חכיטלס לנצח
( — 10.10 שידור כצבע,
מדבר ומזמר כאנגלית):
סרט בהשתתפות דיאן קארול,
ריי צ׳ארלם, אנטוני ניולי, טוני
ראנדל ואחרים, המגישים להי טים
נודעים של להקת החיפו שיות.

סידרת טלוויזיה :
סטון 11.00 שידור
כצבע, מדבר אנגלית) :
פרק נוסף בשיעמומון הטל וויזיה,
שבו מככב דנים ויבר.

1ה מול 1ה
אלה מול אלה
מי שקול יותר בדיבור ובמעשה ז
מי יציב יותר ברוחו ובהתנהגותו?
מי רואה למרחוק ועומד בשתי רגליו על הקרקע - -י
ומי נסחף במליצותיו ומתעלם מהמציאות?
מי נוהג באחריות ברגעי משבר -
ומי נגרר למשברים שלא לצורן?

מי מסוגל יותר לייצג בכבוד את ישראל
בין אומות העולם,
להכות את יריבינו בשבט לשונו,
לשאת ולתת עם מנהיגי מדינות,
להסביר ולשכנע קרובים ורחוקים.

מי משרה יותר בטחון ואמון,
קור־ רוח ואמינות בזמנים של חרום ומשבר?
האחד היה רמטכ״ל מצליח ומועמד כיום לשר בטחון —
האחר חתר לשווא לתפקיד האחד וחותר עכשיו אל השני.
עם מי משניהם תוכל לישון יותר בשקט?

מי איש כלכלה מובהק ומי חובב טירון?
מי איש מקצוע רציני ומי לומד על חשבוננו?
מי יכול להבריא את המשק — ומי מחמיר את מחלותיו?

אלה מו לאלה. ז ה מו לזה. אתהתבחר.

בידן להעמיד לישראל הנהגה לאומית היודעת את אשר היא עושה
ועושה את אשר היא יודעת.
ישראל חזקה -זו ישראל שבראשה הנהגה אחראית, מנוסה ויוצרת.

הם משגעים את הקהל. הוא רואה את אליליו ואיינו יורע מה קורה מאחרי ׳הבמה

זח!,־ י 0וז>ז^ווו^ן

רלט לי, תנו לי רוק-אנד־רול,״
שרים על הבמה המוארת שישה
צעירים משולהבים, בעוצמה של 350 וואט.
באותו רגע פורצים אל הבמה מאות צעירים
וצעירות בני , 15 מושיטים ידיהם — לעבר
אליליהם, מתנועעים לקצב הרוק וצורחים :
״לא רוצה עוד דיסקו, אני כבר לא יכול,
תנו לי תנו לי רוק־אנד־רול.״
מי שלא הצליחו להגיע לקצה הבמה,
יוצאים מכליהם, מטפסים ומשתוללים על
הכיסאות. האווירה מתחממת עוד יותר,
הצעקות והיללות מתחרות בעוצמתן בבוק-
סות הענקיות הניצבות משני צידי הבמה,
ופולטות רעש בעוצמה המאיימת לפוצץ
את האוזניים.
התופעה הזאת אינה מתרחשת על בימות
אנגליה, אלא ממש בישראל. זוהי הלהקה
המדליקה והלוהטת ביותר בתחום הבידור
בארץ — להקת תיסלם.
״ייח ייייייי, י״ייי^ייי

האמיתית מתרחשת מאחרי הקלעים. תיסלם
היא להקת־רוק ישראלית, הנמצאת היום
בשיא הצלחתה. היא מונעת על־ידי בול דוזר
ענק, העומד מאחריה והמניע אותה.
תיסלם היום זה עסק מיסחרי גדול, שגופים
גדולים קשורים בו ומניעים אותו.
זה התחיל מהיום שהמילה הערבית
״תיסלם״ (״תהיה בריא״) התנגנה בראשו
של בחור צעיר ודינאמי בשם אבי פרץ
בוגר בית־הספר החקלאי במגדיאל שגדל
בשדרות וששירת בצבא כסרן, אחרי שקיבל
חינוך צבאי בפנימיה־הצבאית.
״ ללכת

גדול״

^ שהשתחרר החליט שטמון בו
כישרון מיסחרי, והוא פתח חנות־וזו
5ייח ד< 1״ן דוד ר*>>זד >>זיחייי* ״ י י **יי

המעריצות 1יו*רר־הו
ו 1ררירד

רהעלחח

בנות ה־ , 15 , 14 הצווחות בהתלהבות״ הן חלק בלתי־נפרד
מהלהקה. הן מלוות אותם לכל מקום• המעריצות הצעירות
תו ם תויז

_ הרווה והר
ד ו: וקרוז 1-1-ו; ו 1ד_

הוזהור־— הווווזרו דרוו

המסגר מאחר ,.חיסל

״ 1אני מהמר מטיבעי, החלטתי
להשקיע את כל רכושי
בלהקת תיסלם ׳,אומר אבי מרץ.

(המשך מעמוד )71
נעליים, והחליט שזה לא זה .״אין בתחום
הזה עשייה יוצרת ואין אתגרים.״ כיוון
שכך, חיסל את החנות ועבר לתל־אביב,
כדי לחפש בה את מזלו. באותה עת אירגן
דודו של אבי את חגיגות יום־ד,עצמאות
בשדרות, ורתם-את אבי לעזרתו.
מאותו יום דבק בו חיידק האמרגנות.
שישה חודשים ישב באחד ממישרדי ה אמרגנות,
והרגיש שהוא מתבזבז.
״כבכל מישרד־אמרגנות,״ הוא אומר,
״חיפשו האמרגנים דרך קלה לנצל את
האומנים, כדי להפיק מהם רווחים קלים,
מבלי להשקיע בהם שום דבר, לא בתחום
הכספי, ולא בתחום היצירתי.
״ראיתי שאני בצל, ואין שום הערכה
למה שאני עושה. במישרד הזד, למדתי
מה לא לעשות בתחום הזה. נטשתי הכל.
את חלקי במישרד נתתי לידידי, ירדתי
לאילת לעשות חושבים והחלטתי. אם ל עשות
אז ללכת על גדול, וגדול זה פזילה
לעבר חוץ־לארץ.
״מחסכונות שהיו לי הקלטתי שירים
לאמנים כמו רותי נבון, שימי תבורי ולהקה
צעירה של בוגרי גלי צה״ל, שנתתי לה
את השם תיסלם, ונסעתי לקאן בריביירה
הצרפתית.״ שם יש מיפגש של מפיקים
מכל העולם, שם ביריד בינלאומי להקלטות
הנקרא, מידם׳״ נעשים העסקים הגדולים
ביותר בתחום המוסיקה הקלה.
על הדרך שבה הקים את להקת תיסלם
מספר אבי פרץ :״פגשתי יום אחד שלושה
בחורים צעירים. שניים מהם בוגרי תחנת־השידור־
גלי צת״ל. אחד מהם, יזהר אשדוד
שימש בה עורך תוכניות ואילו השני,
יאיר ניצני — טכנאי הקלטות. השלישי,
יוסי שדה, עבד באולפן־ההקלטה טריטון
כטכנאי הקלטות.״
השלושה הקליטו שירים שכתב יזהר
אשדוד, וכך הוקלטו השירים הראשונים,
הכלולים בתקליט אריו-הנגז הראשון.
מאוחר יותר, הצטרפו ללהקה השניים
הנותרים, צוף — הבאסיסט וסמי — ה מתופף,
שנענו למודעה בעיתון, שפירסם
אבי.

אבי נזכר שאחד הבנקים הגדולים גייס
למיבצעיו את הזמר צביקה פיק, ומה שטוב
לצביקה פיק, יכול להיות טוב גם לתיסלם.
למחרת שיכנע אבי את׳מנהלי הבנק
הזה לבוא לאולפן, ולשמוע במלוא העוצמה
את להקת העתיד. אבי שיכנע אותם שהם
עומדים לעשות את עיסקת־חייהם, אם
ישקיעו בתיסלם.

ניק ^ס 50 תנחה לחברי מועדון מלקוחות
הצעירים של חבנק.
הבנק מודה היום שעשה את עיסקת־חייו,
כי הצעירים, הנלהבים מתיסלם,
התלהבו גם להשקיע את חסכונותיהם
באותו בנק שמימן את ההצלחה.
מכאן תוכנן מיבצע תיסלם כמיבצע צבאי
ממש. אבי גייס למיבצע את פט מק־גוורן

״אני מהמר
מטיבעי״

במוסיקה של להקת
תיסלם הוא ניר חכלילי,
מנהל הלהקה, בעבר היה עורך בגלי צה״ל.

ך קאן, השמעתי למפיקים מכל
/ /י העולם את ההקלטות שבידי,״ ממ־שיך
אבי לספר ,״וההתלהבות היתה מ-
תייסלם. השיר תנו לי רוק אנד רול תפס
חזק.״ מכאן ואילך התחיל כדור־השלג
להתגלגל במהירות. נחתם חוזה להפקת
תקליט סינגל בסקנדינביה, עם אופציה
לאריך-נגן.
אבי החליט להשקיע כל מה שהיה לו
בלהקה .״אני מהמר מטיבעי,״ הוא אומר
בחיוך. את מכוניתו הוא מכר, לקח מידידיו
וממישפחתו הלוואות ענקיות (חצי מיליון
שקל) .כולם חשבו שהוא משוגע, אבל

הגיב שיל בנינה
התקליט

וכרחת־הפירסומת

בוטרון הוא הקסע של הלהקה והסמל שלה. פנינה
נבחרה מבין מאות צעירות כדי לעטר את עטיפת
תיסלם, בגלל המראה הצעיר, הרענן והזרוק.
— שהפיק בעבר, באנגליה, את להקת
האבנים המתגלגלות — ויחד עם אנשי
יחסי־ציבור מיקצועיים, ישבו ותיכננו מתי
חייבת הלהקה להוציא שירים חדשים ל רדיו,
מתי הזמן המתאים לצאת להופעות
פומביות, כיצד לתכן את עטיפת-התקליט,
שתהיה משהו-שונה ממה שנראה עד היום
על מדפי התקליטים. לשם כך נבחרה
לצילומים נערה צעירה, בעלת מראה רענן
וזרוק, פנינה בוטרן, כדי שתסמל את הרוח
הצעירה של תיסלם.
בשלב זה התעוררה בעיה תקציבית של
מימון כלי־הנגינה היקרים של הלהקה.
למחרת בבוקר רץ אבי פרץ לחנויות כלי-
נגינה, כדי לשכנע את בעלי־החנויות לתת
את הציוד תמורת פירסומת. ואכן, בעלי
החנויות השתכנעו שההצלחה עומדת ב שער,
ותרמו את כלי־הנגינה היקרים —
הכוללים אורגן חשמלי ומגברים משוכללים,
ששוויים עשרות אלפי שקלים — תמורת
פירסום שמם על כלי־הייגינה של הלהקה.

התפוצות עד הבמה
מפעיל פעלולים מיוחד.

מטפס

מירון רכטמן, בעל הציוד
היקר והמתוחכם של תיסלם,
מטפס על הרמקולים הגבוהים והחזקים.

הוא אחד הפעלולים היקרים שמשתמשת
בהם הלהקה בהופעותיה. לשס כך נשכר
ברגע השיא של ההופעה מכסה עשן כבד את הבמה.

הילוו לו את הכסף, מכיוון שנסחפו בהת להבותו.
במשך כל החורף הוא התגורר
בדירה שכורה קטנה, ללא חימום, ששימשה
אותו גם כמישרד ,״כדי לחסוך מזכירה
זשכר-דירה מיותר,״ כדבריו.
אבל לרוע מזלו, הכסף לא הספיק. היו
דרושים כאן כספים בסדר גודל עצום. אבי
לא ישן בלילות, וחשב מאין ישיג את
הכסף הדרוש. לפתע צץ רעיון במוחו.

המנהלים השתכנעו שהלהקה עומדת
להיות להיט לצעירים, שהם הלקוחות
הפוטנציאליים של השנים הבאות, והחליטו
לממן את פירסום הלהקה בסכום של 150.000
שקל, שיועבר באופן ישיר מהבנק לפיר-
סומאים. תמורת זאת התחייבה תיסלם
להקליט עבור הבנק שלושה תשדירי-
פירסומת (ג׳ינגלים) ,ולהשתתף בסרט פיר־סומת
על הבנק. כן התחייבה הלהקה להע
לאחר
כמה שבועות כבר רבו ביניהם
גרפיקאים, צלמים ובעלי חנויות למוסיקה
על הזכות לשרת את תיסלם.
הוצאות עצומות
* •1וות המוחות החליט שהנה הגיע
הרגע להריץ את הלהקה בהופעות.
אולם הלהקה היתד, חייבת להישמע בד,ופ-
עות־חיות בדיוק כפי שהיא נשמעת בתק ליט,
על־מנת שלא לפגוע בתדמיתה. לשם
כך היה צורך במערכת מתוחכמת של

עשתה עבורך שעורי בית

טיסות ייחודיות

טיולי איכות

לצעירים, סטודנטים ובני משפחותיהם ללא הגבלת גיל

ארה״,ב

טבל ת ה שוואה /דוגמא המחירים בדולרים מחיר לצעירים
ולסטודנטים
עד גיל 31 בטיסות סדירות

מ ס לו ל טי סהמ תל־ אביב

לאתונה חזרה מלונדון
לאתונה חזרה מפריז
לאתונה חזרה מקופנהגן
לאתונה חזרה מקלן
לאתונה חזרה מציריך
לפריז חזרה מקופנהגן
לפריז חזרה מציריך
לפריז חזרה מקלן
לפריז חזרה מלונדון
ללונדון חזרה מציריך
ללונדון חזרה מקופנהגן
לציריך חזרה מקופנהגן
לקלן חזרה מקופנהגן
לקלן חזרה מציריך
435 349 386 371
346
־497
457: 482 546 540 580׳ 494 519
519

מחיר לצעירים,
סטודנטים ובני משפחותיהם ללא הגבלת גיל
חסכון לנוסע

באיסתא
307 288 288 314 298 398 408 370 395 405 395 408 424 434

128

• 112 151 135
185

אומנות וארכיטקטורה בהדרכת רן שחורי
יציאה 24.7ל 29-יום
׳ מ ערב ארה ״ ב קניונים ושמורות הטבע
יציאה 24.7ל־ 25 יום
פרוואקוודור תרבויות פולקלור ונופים
יציאה 24.7ל־ 29 יום
יוון ו ה איי ם מיוחד לשומרי מסורת
יציאה 13.8 ,23.7ל״ 15 יום

טיולי קרנף
קמפינג בשמורות הטבע באפריקה
בשיתוף עם החברה הגאגרפית
יציאה 29.7ל־ 21 יום

טיולי נוער לאירופה(בהשגחת מלווה ישראלי)
בצרפת, הולנד וגרמניה.
שילוב של טיול ושהיה במרכז נוער בין־לאומי
יציאה 3.8 ,24.7ל״ 21 יום
$ 1,390

מצרים

כל המסלולים ניתנים לטיסה עם כוונים הפוכים.
מחיר זהה לסטודנט ובני משפחתו. ילדים 50£הנחה.
תינוק עד גיל שנתיים ללא תשלום.
ניתן לרכוש גם כרטיסים לכיוון, אחד בלבד.

ת״אי— קהירי— ת״א

* למעט לונדון.

באוטובוסים מפוארים

החל מ־ $ 499 כיוון אחד

ת״א — נידיורק

$ 1,650

קהיר ולוקסור מלון דרגה א׳
יציאה בל יום חמישי 8 ,ימים

$ 699 הלוך ושוב

לקהל הר ח ב
ת״א — לונדון — ת״א
ת״א — פריז — !ת״א

$ 299
$ 299

ת״א — אמסטרדם — ת״א $ 333
הנחות בהשכרת רכב

מחירים מיוחדים בבל רחבי העולם * כרטיסי אניה ורבבות
* ביטוח נסיעה בחו״ל במחירים הזולים ביותר

קורסים לשפות

פרטים והרשמה:
ט ל 247164/5 :־03
ט ל 248786 :־ 225258 , 02־ 231418 ,02־02
ט ל669139 :־04

תל־אביב :
ירו שלים :

רח׳ בן־יהודה 109
רח׳ אלי שר 5
בית ה ק רנו ת, רח׳ הרצל (חדר ) 245

ק מ פו סי ם:

בר־אילן — באר־שבע — טכניון ו אוני ב ר סי ט ת חיפ ה

חיפה

איסתא

ראה ה חכרת

ה מכונ המא חרי ״תיסלם״
(המשך מעמוד )72
הגברת קול (סאונד) ,שכמוה עוד לא נש מעה
בארץ.
למיבצע הזה גויים מירון רכטמן, שעבד
בעבר עם הזמר אריאל זילבר. מירון,
שהפעיל את הציוד לזמרת ג׳ניס איאן
במסע הופעותיה בארץ, החליט שהציוד
היה טוב, אבל לא מספיק.
אבי פרץ שיכנע את מירון לרכוש עבור
תייסלם ציוד יקר ומתוחכם, שיוכל לשרת
אותו גם בעתיד. מירון מצא שותף עשיר
עם כסף, שהיה מוכן להשקיע בציוד
ששוויו 10 מיליון שקל. זהו ציוד שמש תמשים
בו זמרים כמו פרנק סינטרה ואל-
טון ג׳ון. הוא כולל מגבר בעוצמה של
700 וואט, ולכל תוף ומצילה יש רמקולים
נפרדים, ציוד הנגינה בנוי על עומסים
כפולים.
׳הציוד נרכש, וכך זכתה להקת תיסלם
בציוד שרק להקות בחוץ־לארץ זוכות לו.
איש לא התווכח עוד עם אבי פרץ על
נתינת כספים. ככל שההיסטריה בכלי״
התיקשורת גברה, כן גבר זרם הכספים
למימוני צרכי הלהקה והאשראי ניתן.
תיפעול ערב הופעה של להקת תיסלם
עולה 20.000 שקל. הצוות הטכני כולל 12
איש, מהם שמונה פועלי־במה, שני מנהלי-
הצגה וחמישה אנשי־אבטחה — שנוסעים
עם חברי הלהקה ושומרים עליהם מהתנפ לות
המעריצות, ומשתדלים למנוע שבירת
כסאות על־ידי השתוללות ההמונים 6000 .
שקל עולים לערב צוות הפועלים. שכירת
האולם נעה בין 5000 שקל לאולם כמו
בית החייל, ד 25.000 שקל לאולם כמו היכל
התרבות. מערכת ההגברה (סאונד) עולה
8000 שקל לערב.

סוד
ה ה צל חה
^ די לכסות ההוצאות יש צורך למכור
500 כרטיסים. כדי להרוויח צריכה
להקת תיסלם אולמות כמו אמפיתיאטרון
צמח, שבו ניתן לאכלס 3000 איש.
לרשות תיסלם הועמד מנהל להקה, ניר
חכלילי, איש גלי צה״ל לשעבר, שנסע
ללוס־אנג׳לם כדי ללמוד טלוויזיה, והוזעק
על-ידי אבי פרץ, שמימן את נסיעתו, על-
מנת שיפקח על הנעשה. ניר מתכנן ללהקה
את סדר־יומה, קובע את זמני־ההקלטות,
מתאם את הזמנים עם יתר הגורמים, כי
עיסוקי הלהקה הם רבים — החל מהקלטות-
פירסומות לבנק וכלה בהסרטוח סרטים
לחוץ־לארץ.

׳ 1)! 1(111ן ״ תנו לי רוק אנד רול״ ,צועק זמר הלהקה,
דני בסן, המאופר איפור כבד בנוסח
״ 1 1 1י / 1
להקות־רוק בחוץ־לארץ, כשטל שיכסו תלויה שכמיה שחורה.
חברת התקליטים הגדולה סי־בי־אם
גוייסה אף היא ככוח אדיר העומד מאחרי
הלהקה, ודואג להפצת התקליט של תיסלם
בארץ ובחו׳דלארץ. החברה נתנה ללהקה
מיקדמות בסך 100.000 שקל למימון ראשוני
של הקלטות, וזאת תמורת הזכות להפיץ
את התקליט ותמורת הרווחים הצפויים
בעתיד. סכום זה ניתן ללא ריבית וללא
הצמדה. בהתחשב בעובדה שהעיסקד. נעש תה
לפני שנה, הרי אין לזלזל גם בתרומה
זאת.
רווחי הלהקה נקבעו לשמונה שקלים
על כל תקליט, ואלה יתחלקו בין המפיק
לבין חברי-הלהקה. עד כה נמכרו רק בארץ
25.000 תקליטי להקת תיסלם, כמות ה מכירה
בחוץ־לארץ עדיין אינה ידועה.
תיסלם פתחה בפני החברה שווקים חדשים
בחוץ־לארץ. לא עוד יבוא תקליטים, אלא

תקליטים

11^ 1י 1111ק 1ך 11ן ״
\ 111 * 1 1 1 1

יאיר את אוהבות
אלה

תוצרת ישראלית לשוק
יצוא הזר.
שתי מתכננות־תילבושות גוייסו אף הן
למיבצע. אך למרות שהוכנו עבורם תיל-
בושות כבדות, הכוללות מעילים ושכמיות,
מעדיפים חברי תיסלם להופיע על הבמה
בחולצות טריקו פשוטות, כי פשוט חם
להם.
השישיה הצעירה הזאת, שעד לפני
שישה חודשים היו מרבית חבריה עדיין
במדים בגלי צה״ל, מתקשה לעכל את
ההמולה סביבה. חברי הלהקה נבוכים,
ונראים כמי שאינם יודעים לנהוג בכל
המצב הזה. לפתע הם מפורסמים, הציפיות
מהם גבוהות, מכיוון שהושקע בהם מעל
ומעבר, נערות משתרכות אחריהם.
בארץ פועלות מזה שנים מיספר להקות-
רוק. היו להקות שלא הצליחו, כמו להקת

״רק רדיו חזק״ ,שרים חברי
הלהקה. אבל שתי נערות
אשרות. יזהר ואת
ניצני

שמיים, או להקות שהצלחתן לא גרמה
להיסטריה המונית, כמו גזוז, חמסין, דודה
וכן להקת קליק.
במה טמון סוד הצלחתה של להקת
תיסלם? דומה שהסוד טמון במילת־קסם
אחת — מזיל; או אולי אירגון נכון. גם
העובדה שהמוסיקה שלהם היא קליטה
מאוד, מיסחרית ובלתי־מורכבת תרמה
לכך שתיסלם ״תפשה״ את הנוער.
כאשר נשאל המוסיקולוג ד״ר צבי קרן
— חוקר ג׳אז נודע מאוד, מרצה לתולדות-
המוסיקה באוניברסיטת ״בר־אילן״ ,מורם
ואביהם הרוחני של רבים מן היוצרים
בתחום המוסיקה הקלה בארץ — לדעתו
על המוסיקה של להקת תיסלם השיבה:
תיסלם? מי זאת להקת תיסלם? אף פעם
לא שמעתי עליהם.״

נירה גד 1

ייהדץ יי
לעידוד

התיירות

מיבצע עידוד תיירות ראשון מסוגו, נערך השבוע בארץ כאשר 160
נציגי תיירות ואנשי תקשורת הוזמנו לסייר בארץ באמצעות כ־40
מכוניות לנהיגה עצמית שהעמידה לרשותם חברת חרץ. למיבצע שותפים
ענקי תיירות נוספות כמשרד התמ״מ, אל על, והתאחדות בתי־המלון.
תקרית בגיו—שמידט דיללה במקצת את מיספר המשתתפים מגרמניה,
אך כפי שמעידים הנציגים הגרמניים ההפסד כולו שלהם•
בתל־אביב אירח מלון הילטון את 160 משתתפי ״טוס ונהג״ במסיבת
קוקטייל על שפת הבריכה בחסותו של שלמה לחט.
בחיפה קיבלו אישית את פני האורחים אריה גוראל ובירושלים ראש
העיר טדי קולק.

במה ״ממחותני״ ״טוס ונהג״ (משמאל לימין) :יוסף (ג׳ו
כחכוט) סנכ״ל חכרת ״הרץ״ ,אייכור אלטשודר מנהל
השיווק, נציגת ״הרץ״ מגרמניה, דיטר הוקשטיין, מנהל
״הילטוך ת״א ושכתאי שי, נציג משרד התיירות כאנגליה.

בילה משגע במלח הסלע האדוס אילת

מחיר מיוחד 3 9 5 ש׳ (לפני מט׳׳ט) חצי פנסיון לאדם בחדר 11ג> .טל 059-73171 .

העולם הזה 2282

״גאל, מלך השדגו! ,
(המשך מעמוד ) 14
התקציב הביטחוני כגורם אינפל ציוני
מרכזי לא קיבלה את משמ עותה
האמיתית.
הורביץ, נץ קיצוני, התבטא
ש״אין לי כסף להתנחלויות״ .אפ שר
היה להבין שהנה סוף־טוף
הובן הקשר בין המצב הכלכלי
הנואש של ישראל והזרמת הכספים
האין־סופית לשטחים הכבושים, על
חשבון הרם התשתית הסוציאלית
בתחומי הקו הירוק. אך בתקציב
ההתנחלויות לא היו קיצוצים.
האידיאולוגיה המדריכה את חור־ביץ
איננה מתיישבת עם צימצום
בתקציבי הביטחון וההתנחלויות.
כשהוא מדבר עליצימצום המנגנון
הממשלתי ועל צימצום התקציב, את הוא רואה מול עיניו רק
מישרד הרווחה. הוא ניצל את
סיכסוך המורים המתמשך, ובגלל
מילה בהסכם עם המורים פרש
כדי להתחבר עם בן־דודו, מנהיג
תל״ם. אלא שאפילו דיין כבר אינו
רואה בהורביץ נכס אלק&וראלי,
כמומחה לבעיות כלכלה.

אי מפריה
מי שפחתית

בכפר ורבורג יש למישפחה שני
משקים חקלאיים של 50 דונם כל
אחד. מגדלים בהם פקאן, הדרים,
הודים ובקר.
בפיסגת הקונצרן ניצבת חברת
יריב, חברה למסחר והשקעות
בע״מ. זוהי חברה פרטית שנר שמה
במאי . 1967 מניותיה מת חלקות
כיום בין שני בני הורביץ
הגדולים: יונתן 39 מנכ״ל ה חברה,
ויאיר 34 העוזר לידו.
יואב ( )25 מתרכז בפעילות במים־
על הפלסטיק ובבית־המטבחיים.
יריב להשקעות הקימה בבאר־שבע
את הסופר־שוק, יחד עם
אגודת הצרכנים. החברה רכשה
מאות דונמים של קרקע בגדה
המערבית, צפונית לנבי־סמואל,
המיועדים לאגודה הרי ירושלים,
בה רשומות כ־ 200 מישפחות הבר
עוניינות להתיישב בשטחים הכבו שים.
הרכישה הפרטית נעשתה
בדרך מתוחכמת, על פי זכויות
אופציה שתהפוכנה לתקפות ברגע
שיינתן אישור ממשלתי לבנייה
באיזור.
יתכן שכאן חבויות כמה מן
הסיבות שהפכו את הורביץ לנץ.
כל הסדר בגדה שלא יכלול סיפוח,
יפגע באינטרסים הכלכליים של
מישפחה עתירת־נכסים זו. נסיגה
משמעה חיסול עסקיו של הורביץ
כרוכש קרקעות גדול בגדה ה מערבית.
חברת
יריב רכשה גם קרקעות
לבנייה באיזור מודיעין, על קו
הגבול הישן (הקו הירוק).
קונצרן הורביץ, באמצעות יריב,
חינו בעל שתי חברות חקלאיות
בחוץ־לארץ. האחת בפורטו־ריקו
(כ־ 2,000 דונם) והשניה בקוסטה־ריקה
( 10,000 דונם) .הבעלים של
החוות הם מישפחת הורביץ, יזמים
כאיתן ישראלי ושני חקלאים
עלומי־שם מחדרה. בראיון עיתו נאי
הכחיש הורביץ שמועות,
לפיהן יש למישפחתו חברות ב־וואדוץ.
לחוות בדרום־אמריקה לא
ייחס חשיבות רבה׳ אך הדגיש
שכל העסקות שלהן רשומות בא רץ
והכל נעשה בהיתר ובאופן
רישמי. מקורות מישפחתיים טוע נים,
שייצוא ציוד ההשקיה מיש ראל
לחוות אלה מוערך בכ־350
אלף דולר.
כשהיה שר־האוצר קיבל הורביץ
החלטה שערורייתית מאין כמוה,
ורק בעיקבות לחץ ציבורי, ירדה
לעת עתה מן הפרק. חברת יריב,
עם יזמים מארצוודהברית, הסכי מה
לבנות בארץ כ־ 500 דירות
להשכרה תוך סיכון אפסי והעברת
האחריות הכספית לכשלון אל ה ממשלה.
השר, שטען שאין זהות
אינטרסים בינו ובין המיפעלים
שבניו מנהלים, לא הרגיש שהפך
את מישרדו לחצר מישפחתית.

*** לאב ני צי ם אחרים, להור-
ביץ יש שורה של אינטרסים
כלכליים אישיים, המכתיבים לו
את מדיניותו הכלכלית והפוליטית.
הורביץ אינו מסוגל להתעמק בב עיות
המצוקה והפער החברתי
בישראל, כשם שאינו מבין כיצד
תקציב ביטחון, המהווה 13 אחה
מהתל״ג, הוא גורם אינפלציוני.
יתכן שראש אימפריה כלכלית
חובקת־עולם אינו יכול להעלות
על דעתו שניתן לבצע שינויים
במיבנה הסוציאלי של החברה
ולצמצם את הפער בין העשירונים.
ב־ 1974 הוא פרש מעיסקי מיש-
פחתו וב־ 1977 מסר סופית את
מפתחות מיפעליו לבניו. אך זהות
האינטרסים הבלתי־נמנעת בינו,
כמיליונר פרטי, לבין תפקידיו
בממשלת הליכוד היו אחד הגור מים
לכך שהופקעה ממנו הזכות
להחליט על העלאות במחירי חלב,
מוצרי חלב ועופות.
הורביץ נכנם לעסקים פרטיים
ב־ . 1966 הוא היה קונה מיפעלים
כושלים, על סף סגירה, במחיר
נמוך, נותן פיצויים לפועלים ומע מיד
את המיפעל על רגליו. כשהיה ניהל בתנועת־המושבים פעיל בהצלחה מאבק במימסד הדתי,
ומיפעל הבשר של ישובי הדרום
— נזרבק — הורשה לשחוט את
הפרות במקום ולא לשווקם לשחי טה
במקומות המכירה.
כנראה שהצלחתו כנציג המוש בים
היא שנסכה בו ביטחון שיעשה
חיל גם בעסקים פרטיים, ומסתבר
שלא טעה. כיום משתרע קונצרן
מישסחת הורביץ על פני ארבע
יבשות והיד עודנה נטוייה.
עד כמה שהדבר יישמע מוזר,
הרי רק מיליונרים כהורביץ וזלמן
*ייופי הטלוויזיה זוכרים את
מתעשרים,
שובל, ומושבניקים
חברו יחדיו כדי להקים את רפ״י, של המגומגמות
•תשובותיו
היא ״רשימת פועלי ישראל״ .אי־הורביץ
לשאלות מראייניו. הוא
אפשר להתעלם מעסקיו הפרטיים
אינו דובר עברית כהלכה, והאנ של
הורביץ ובניו, מכיוון שחשיפת
גלית שלו עילגת, למרות ששירת
המקומות שאליהם מגיע התמנון
כחמש שנים בצבא הבריטי. הוא
הכלכלי של בני כפר ורבורג הם
מתמחה בהפרחת סיסמות כמו ״אין
מורה־הדרך הטוב ביותר לאידאו־לי״
,או ״שימרו על הלירה״ ,ויש
לו תשובות פשטניות, המורכבות של לוגיה ולשיקולים הטקטיים
ממישפט אחד או שניים, לבעיות
יגאל הורביץ.
מורכבות ביותר.
מן המידע הגלוי עולה שהקוג־ידידיו
מספרים שהוא מאוהבי
צדן של מישפחת הורביץ מורכב
שירתו של נתן אלתרמן (אולי
כיום ממיפעלים אלה: המחלבות
מפני שגם בן דודו מתהדר בנוצות
המאוחדות, הממוקמות מול בניין
אלה) .אומרים שהוא אדם סימפ הבורסה
ברמודגן, על מיגרש
טי, נוח לבריות ואיש מישפחה
שהוא מן היקרים ביותר בארץ;
מובהק, אך הוא גם עקשן כפרד,
טנא נוגה, המתמחה בתעשיית חלב
מעין פלאח ערום. ההתנהגות ה־וגבינה
; טנא ניר, מקריית מלאכי,
חברמנית של הורביץ והסימפטיה
המייצר גלידה ; מיפעלי בקר הצשרוחשים
לו החוסים בצילו נובעת,
פון, בית־מטבחיים בחיפה ; בית־אולי,
מאישיות חד־ממדית ורדודה,
חרושת לגביעי פלסטיק בקריית
של אדם שאינו מתאמץ בחשיבה
מלאכי, המיועד לייצור אריזות
ואינו ניחן בכושר ניתוח מעמיק.
לקונצרן הורביץ; חברה להובלות
לכל בעיה יש תשובה — והתשו־הורביץ־ביבר,
שהשתלטה למעשה
(המשך בעמוד )79
על קו באר־שבע— אילת.

ח תו לי ם
מייללים

העולם הזה 2282

א לראות
אח הם ב 11י1ח עם

שטת אחרי ת
גד חלודה

המחיר החל מ -

פיגז 104

בנפחי המנוע
954 סנדק
1124 סנדק
1219 סנדק

97,374ש׳

כוללמע״מ*

המחיר החל מ -

פיגז 305

133,047ש׳

כוללמע״מ*

בנפחי מנוע
1290 סמ״ק
1472 סנדק

פיגז 504

נפח מנוע
1796 סמ״ק

פיגז 505
בנפחי מנוע
1796 סמ״ק
1971 סמ״ק

המחיר החל מ -

181,258ש׳

מלל מעינן*

המחיר החל מ -

209,536ש׳

כוללמע״ם*

המפיץ הבלעדי: דוד לונינסקי בע״מ, תל־אביב: רה שונצינו , 16 טל6 .־ 333214 ירושלים: רח׳ וזס , 3טל. 228888 , 222666 .
סוכנויו ת: ירושלים: מו סך ג סנ ר, איזור התע שיה טל2 523221 חיפה: או רי א ל כהן, דחי א לנ כי , 51 טל, 536822 . 523363 .
רכב הצפון ב ע״ מ, שדרות בן גו ריון( ש די הכרמל) , 8טל . 520461 .נצרת: מישל וזו היר סרוגיי, מרכז התע שי ה החד ש, טל.
. 56860 - 71339 חדרה: קל־נע שיווק רכב ב ע ״ מ, הרבר ט ס מו אל , 25 טל . 31689 .שכם: עומר כליפ א, רח׳ פיי סל, טל. 7894 .
ר מאללה: מכון ״אל מצרי״ אל בירה, איזור התע שיה, טל . 3^57 .באר־שבע: מו סךאכס פרד, איזור ה תע שי ה טל. 78292 .
א שנב הנגב, דרך חכרון . 3טל 0 .ו . 332א שק לי ן: אל בי ושות סו כנו ת לרכב פיג׳ו, איזור הת ע שיה, טל 25757 051
כפר־סבא: מוסר פו ס פלד. טל . 20161 .נ תני ה: לוינ קו פ ף הרמז, ר ה׳ שוהם , 4טל. 35081 ;37821 .

שידור

קלבוטק״ תוקף את הרדיו

מאחר• הקלעים
ס ל דיגל הרשת
הקרב שבין מפיק מישדרי־הביוקר כל
צבעי הרשת, דויד מרגלית, ובין מפיקי
תוכנית־ד,צרכנות מלבוטק, ביגלל חקירה
על המחירים של דגלי־הפלסטיק של יצרני׳
הדגלים עבור הקרן לביטחון ישראל טרם
הגיע לקיצו.
אחרי שמישדר סלבוטק על נו שא זה
צונזר (העולם והזה ,)2281 הוחלט בצמרת
רשות־ד,׳שידור להגביר בעתיד את הפיקוח
על הרדיו ועל מיבצעי־התרמה אחרים.
בשבוע שעבר כינס מנכ״ל הרשות, ידסו*
לפיד, פגישת־עבודה על נושא זה. נוכחו
בה, בין השאר, שלמה עכאדי, סמנכ״ל
הרשות, חגי בר־כוכבא, משירותי פיר־סיומת
(שפ״ב) ,דומיה אבישי (מבקרת
רשות-ד,שידור) ,נתן כהן (היועץ המייש־פטי
של הרשות)• הפגישה התמקדה ב שאלה:
כיצד נוצר מצב שבו עסק עובד
של רשו׳ת־השידוד (הכוונה לדויד מרגלית)
בקשירת עיסקה כספית וכלכלית עם גופים
כלכליים פרטיים, ללא הרשאת הממונים
עליו?
ראשי רשות־השידור הבהירו, בנוסח ש אינו
משתמע לשתי פנים, שמעיל לכל
צבעי הרשת לא יונפו עוד דגלים (ראה
מיטגווז).

ה״פודזם 1,ה גו ס ס
הפגישות האחרונות של פורום החדשות,
שהיה עד לפני חודשיים פורום איכותי
שדן בבעיות עקרוניות של תיקשורת אלק טרונית,
נערכו בסימן של דעיכה וירידת
מתח־ההתעניינות של המשתתפים בדיונים
ובנושאיהם.
כמה ממשתתפי פורום החדשות הביעו
את דעתם כי ירידת המתח בפגישות, והדי-
שה המתמדת בפרטים בלתי־חשובים של

הרשו לי להגיב על הכתבה של יוסי ינאי על ״מילחמת הרדיו בטלוויזיה״
(העולם הזה : )2281
המקור לסיפור הלעיט אתכם בבליל של דמיונות מעוותים ואי-אמיתות חס־רות־בושה•

גורם לנושא־כלים מהרדיו לצאת ממלונתו ולשאוג כאילו היה כפיר אמיתי?
׳ס הסיבה האמיתית היא בחיפוי על השערוריה שנחשפה מאחורי־ד,קלעים,
כאשר התבדר שגילגלו במיסגרת המיבצע מיליוני לירות ללא חוזה מסודר, שיקבע
חד־משמעית לאן הולכים הכספים, ובאילו תנאים.
!• בניצוחו החובבני של דויד מרגלית, עורך התוכנית כל צבעי הרשת
ברדיו, התנהל מיבצע־הדגלים על בסיס ״הבנות״ בעל-פה, ושיגור מיכתבים חד־צדדיים.

דויד מרגלית לא בדק לעומק את התחשיבים שהוצגו לפניו על־ידי
יצרן־הדגלים, וקיבלם ללא־עוררין 250 .לירות להוצאות יצרן, ולא 150 לירות,
ככתוב בכתבתכם.
י• בתחקיר הוכיח כולבוטק חד־משמעית, שניתן לייצר את הדגלים ברבע
מחיר. שאר ההפרש יכול היה להאדיר את קופת קרן ליב״י או, לחילופין, להוזיל
את מחיר המוצר. אלא שמרגלית לא התעניין בתחשיבים ענייניים. המיבצע הציוני
הקדוש היקנד, פירסום לתוכניתו, ושירת במיקרה גם את כוהנה הראשי.
• 1כדי להוכיח עד כמה לא־רלוונטית האמת במילחמה על הוצאת עצמו מן
הבוץ, מן הראוי להביא את הסיפור הבא :
במיסגרת הדיון באולפן שלף מרגלית בתנועת־ניצחון מיכתב, המוכיח כי יצרן
מסויים הציע לו מחיר מסויים, ובכתבת כזלבוטק נקב מחיר אחר.
עוד בטרם מחק מרגלית את חיוך־הניצחון, נשחט השפן שלו על־ידי מידע
מעודכן שסיפקתי לו בו במקום, ואשר לא היה ידוע כלל לאיש־הרדיו.
מרגלית נותר חסר מענה וחסר כל נימוק הגיוני.
למזלו הופסקה ההקלטה.
משחודשה, שלף מרגלית בעזות־מצח שוב את השפן המת !
שלוש פעמים חזר על התרגיל המגוחך, תוך התעלמות מן האמת, שנודעה לו
דקות ספורות קודם לכן!
• 1במהלך התוכנית שיבח נציג קרן ליב״י, שהוא דוקטור למינהל-עסקיס, את
תחקיר כולבוטק, כעבודה יסודית, מעמיקה, וללא רבב.
התחקיר, שיכול היה להתפרש כהצגת דויד מרגלית ערום ועריה, מבחינת הת נהגותו
כאיש־ציבור, לא שודר, כדי להציל את מרגלית עצמו מבזיון זה.

ידיו קיומור ,״ כלסטדך, ירו שלים
לפיד חד-משמעית :״לא נמכור, לא נפרק
הסידרה, או לעשות בה שימוש כלשהו,
יהיה חייב להשתמש בכולה.״

טירונות יעבדוך
הביטוי ״טירונות שידור״ הפך באחרונה
שגור בפי העורכים והמגישים של החד שות
בקול ישראל. הם קיבלו דפים משוכ פלים
של ״אימונים בנוסח דיבור / ,ובהם
350 מישפטים שונים בעברית הדורשים
תיקון, בהתאם לכללים שנקבעו בספר
מדריך לשון לרדיו ולטלוויזיה.
המדריך, הנחשב משום מה כ״שולחף
הערוך״ הלשוני של רשות־השידור, חובר
בידי אבא בן־דויד, אשר מונה מטעם
האקדמיה ללשון העברית כשליחה ברשות-
השידור. אלא שבלשנים רבים טוענים ב שנים
האחרונות שהעברית של בן־דויד
שונה בכמה עקרו5ות־יסוד מהעברית ה מקובלת
על האקדמיה. על העורכים וה-
מגישים ברדיו להחליט מהי העברית ה מקובלת
עליהם: זו של האקדמיה או זו
של אבא בן-דויד.

רבדל: מינוי בטוח

ציוני אייל (מימין) *
בלי קטעים נבחרים
החלת חוק הבחירות על רשוודהשידור,
העלימו את העניין שהיה בעבר בפגישות
בפורום. כמה מן המשתתפים פשוט הת חילו
לצמצם את השתתפותם בישיבות.

ציונות מזל ״ 119111ו 71א1שי׳
כוונתם של ראשי ההסתדרות הציונית
והסוכנות היהודית לעבד נוסחה מקוצרת
ו״מותאמת״ מד,סידרה עמוד האש, בלא
שני הפרקים בעלי הגוון הפלסטיני ומרכי בים
אחרים של הסידרה, נתקלה בחומת
התנגדות עקרונית מצד הנהלת רשות־השי־דור,
ובעיקר מצד המנכ״ל, יוסן 5לפיד.
על הצהרות של יו״ר ההנהלה הציונית,
אריה דולצין ,׳ושל מנהל מחלקת־הד,סב רה
של הסוכנות, אלי אייל, בדבר כוונתם
להפיץ ״קטעים נבחרים״ של ד,סידרה,
הגיב לפיד, במסיבה שנערכה במלון המלך
דויד בירושלים לכבוד יוצרי ד,סידרה .״ה־סידרה
עשתה בשנה האחרונה למען הציו נות
יותר מאשר ההסתדרות הציונית מ את
עמוד האש. מי שמעוניין לרכוש את
לה בשיחה עם העולם הזה הבהיר

ה פ ^ו ח מירמום
שואה כלכלית עומדת להתרגש בעתיד
הקרוב על מחלקת המישדרים בעברית של
הטלוויזיה הישראלית. הסיבה העיקרית ל שואה
כלכלית זו: קביעת תקציב־הפקות
מוגבל, העלול למנוע בעד המחלקה מ להפיק
את הפקות-ד,מינימום המקוריות,
כפי שנעשה עד כה.
על הכוונה לצמצם את המעט שיש העי רה
מנהלת המחלקה, אסתר סופר:
״הכל התייקר בטלוויזיה. גם תקציבים,
שעלו באופן פרופורציונאלי, נשחקו. אחרי
שנים של זחילת שכר האמנים והמשתתפים,
הקטינו התוספות העצומות את יכולת׳
ההזמנה של התחנה. אין לדעת מד, תהיה
התוצאה הסופית של שחיקה זו.״
עצור את הזמנת הסרטים אצל חברות־הסרטים
הפרטיות, למוטט חלק מהן׳ וליצור
הקטנת התקציבים והקפאתם עלולות ל אבטלה
גלוייד, של בעלי-מיקצוע בענף.
* עם עמוס עירן.

סולבוטקאי קימור
הוצאה עצמית מן הבוץ
מנהל הרדיו, גירעון לס־ארי, הוא
המנהל הראשון שצמח באגף התל־אביבי
של הרדיו, ובמשך חלק ניכר מזמנו הוא
יושב בתל־אביב. בניגוד לאנשי־מפתח אח רים
ברשות-ז־,שידור (כמו טוביה סער,
מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה, העומד
בימים אלה להעביר את מקום־מגוריו ל ירושלים)
ממשיך לב־ארי להתגורר בתל־אביב.
העתקת
מרכז הכובד לתל-אביב היא אחת
הסיבות העיקריות למאבק הטכנאים. גיורם
זה לא עילה כלל ׳לדיון במיסגרת הישיבות
המרתוניות, שבהם דנים הטכנאים עם הנה לת
רשות־ד,שידור.
פסקןל
המסהר .־ 8 1
במסיבה שנערכה במלון המלך דויד ל יוצרי
עמוד יתאש אמר יוסף לפיד ל חוגגים
:״אם הסיבה למסיבה זו היא פי-

לא נותר כימעט ספק לגבי פינויה ה־עתיד־לבוא
של דוברת מישרד השיכון,
אריאלה רכדל, אשת הימין הקיצוני,
לתפקיד דוברת רשות־השידור, במיכריז ה עומד
להידון בשבוע הבא. הפעם זהו ״מיכ־רז
חיצוני״ ׳(אחרי שבמיכרז הפנימי, ישבו
השתתפו שניים מבין עובדי-יהרשות, לא
עמדו המועמדים בדרישות הוועדה).
לעניין הרב של ראשי רשות השידור
במיניויד, של רבדל למישרת הדוברת, נוס פה
׳תמיכה עזה מצד הכתב מנשה רז,
שאמר למנכ״ל הרשות, יוסף לפיד:
״אם לא יקבלו את רבדל בשל השקפותיה
הפוליטיות, יהיה בזה טעם לפגם, כי מתוך
ניסיוני ככתב, אני מודע למעלותיה כדוב רת.״
כמה
מועמדים חיצוניים אחרים לתפקיד
זה הסירו את מועמדותם, כאשר התברר
להם שמינויה של רבדל הוא כימעט־ודאי.

דדי!
מי ל כו ד חג־־ א בי ב
אחד הפרטים הסמויים ביותר במשבר
העובד על הרדיו בחודשים האחרונים הוא
הסיפור על כוונתה של הנהלת־הרדיו ה נוכחית
להעביר את מרכז הכובד של קול
ישראל מירושלים לתל־אביב. ההנהלה
ניצלה את שביתת הטכנאים כדי לפתוח
במערכות של שידור ברצף מאולפני-הרדיו

מועמדת רבדל
מי מודע למעלותיה?
צוץ מלון ׳המלך דויד בימי הבריטים, הרי
שאני ממליץ לפוצץ עוד כמה בתי־מלון ב עיר,
למען סדרות־הטלוויזיה הבאות• ״.
בדיון על פתיחת מסע-התעמולה של ה־מיפלגות
לקראת הבחירות, אמר יאיר
אלוני :״מכת שידורי-הבחירות היא, ה מכה
ה־81׳ שניחתה על הטלוויזיה.״
העולם הזה 2282

1881

מפעם לפעם מגיע לי...
קשרב * 1ל 4שו 1ד

שווה כל מחיר.

מפעם לפעם אני מרשה לעצמי
משהו מיוחד. כמו קנ ט למשל.
אני מדליק לי קנ ט ונהנה מהשילוב
הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך.
הטעם המיוחד של תערובת הטבק
ה א מרי ק אי ת ופילטר ה מיקרונייט
המפורסם. קנט.
מפעם לפעם מגיע לי.

״גאלמלךה שלג!! ,
(המשך מעמוד )75
בה תמיד ברורה, קצרה ולא מור כבת.
כל דבר הוא או שחור או
לבן, בלי גוני־ביניים.
מה יש לו לומר על ממדי
האבטלה 7״עדיין לא נהרגים
מזה״ .ומה על המוראל הלאומי?
״אפשר להראות חממה הרוסה
וחתולים מייללים, אבל אי אפשר
להראות חממות משגשגות ולולים
מפוארים ובתי־חולים מודרניים.״
בראיון עיתונאי נשאל הורביץ
שאלה מורכבת :״הזכרת את דווקא יום־הכיפורים. מילחמת דיווח לא אמיתי, לפחות בהתחלת
המילחמה, הוא שגרם לדמורא־ליזציה
בציבור. איפה האיזון,
לדעתך, בין מוראל לאומי לדיווח
אמת, לחופש ביטוי?״ והואהשיב:
״אני מסכים שזו שאלה ואחר
כך המשיך שלא לעניין.
דעתו על ערוץ טלוויזיה שני:
״מה שמדאיג אותי זה ערוץ א׳...
אני מעז לומר שהקולגות שלך
בטלוויזיה אינם מבטאים את רצו נו
של רוב הציבור.״ ביטויים
שאין להם הסבר. הורביץ מדבר
על ״ממלכתיות״ ,יותר משלושים
שנה אחרי קום המדינה ומיסוד
מוסדותיה הרשמיים. מה הוא מת כוון
כשהוא מברבר על ״ממלכ תיות״

הרבה רעש
וצעקות
לדמויים על הורביץ שהוא
\ 1ם רגמיסט, להבדיל מאיש בעל
אידיאולוגיה. ואכן, מי שמתבונן
בהורביץ כאיש־ציבור מגלה הר בה
רעש, צעקות, איומים, פלי־טות־פה,
שליפות מהמותן וסממ נים
של הרבה עשייה שמאחריה
אין אפילו אפס קצהו של קו
מחשבתי מקשר. אידיאולוגיה פרג־מטיסטית
שכזו היא כיסוי לניוון
אינטלקטואלי. לזכותו של הורביץ
ייאמר, שאינו שונה מעוד כמה
פרגמגיסטים שכאלה, שנמצאים
בראשות תנועת העבודה ורשימת
תל״ ם.
הורביץ מדבר על העם, וכל גוף
פוליטי שאליו היה קשור נשא את
המילים ״עם״ או ״ממלכתיות״
כחלק משמו. תפיסתו את החברה
היא סטטית, להוציא, כמובן, את
הדינמיות של המתעשרים. העם
הוא יחידה אחת שבראשה ניצבים
המצליחנים, אך תופעה זו אינה
מעוררת קונפליקטים. אין מעמ דות.
ישנה הרמוניה.
הורביץ מגדיר עצמו כחסיד
ארץ־ישראל השלמה. לגביו אפשר
לומר בוודאות, שזו ארץ־ישראל
השלמה והמשתלמת, והוא, כבעל
קרקעות בגדה, אינו יכול לפגוע
בנכסי מישפחתו ולהציע פיתרון
אחר, מילבד סיפוח בשטחים ה כבושים.
לכן קשה להבין כיצד
יכול מתנגד מושבע של הסכמי
קמפ־דייוויד, שכללו בתוכם את
רעיון האוטונומיה, להצטרף לר שימה
שבראשה עומד דיין, מי
שמציע לא סתם אוטונומיה, כי
אם חד־צדדית ומיידית.
יתכן שהמושבניק העקשן לא
הבחין בסתירה. יתכן שבסתר ליבו
הוא מאמין שדיין לא מתכוון בר חד־צדדית.
צינות
לאוטונומיה
יתכן אפילו שדיין רמז לו על
כך. אך כל זה אינו משנה ואינו
מפריע לו. כשמדובר על ״ממ לכתיות״
,״עשייה״ ,״הצלת המ דינה״
ו״הבראת המשק״ ,התאים
האפורים שבמוח מתייבשים ו־הורביץ
אינו מבחין בסתירות ה נובעות
ממעשיו.
הורביץ נוהג לחלק לידידיו ול־שותפיו
הפוליטיים שלגוני גלידה
מתוצרת מיפעליו. עוד מעשה
חביב שנועד לפייס יריבים ולטייח
מריבות. השלגון אמנם נמס במ הירות,
אך בכל זאת עומדת ה שאלה
בעינה: מי נמס יותר מהר
— השלגונים מעשה ידי הורביץ
או התיאוריות הכלכליות-פוליטיות
שהוא מייצר במוחו.
העולם הזה 2282

ונקב שרת /אי שממא די ם

שרובי זווע

אחד מזיכרונות הילדות שלי בירושלים, שהיתה מחוברת לה
יחדיו כעיר יהודית״ערבת בימי השילטון הבריטי, זיכרון מלווה
תחושות מסוימות של תימהון ורימוזי מיסתורין, היה דרכם של
זוגות ערביים בוגרים, על טהרת הזברות, להלך ברחובות העיר —
לאור היום! — שלובי זרת. אצלנו, היהודם, הזרת אינה אלא
מכשיר לחיטוט באף ; בתרבות הערבית יש לה, כמדומה, שימושים
משוכללים הרבה יותר.
זוגות יהודים, לעולם בהרכב דו־מיני, מעולם לא נהגו ליצור
מגע גופני שכזה, בהעדיפם ללכת שלובי זרוע. עם עם ואורחותיו.
אלא שבשעה שאופן שילוב הזרתות אין בו לרמז על מערבת
היחסים שבין בעליהן, לא אחת אופן שילוב הזרועות — לאור
היום מעיד מי מבני הזוג דומיננטי יותר ומי כינור שני ;
מי מחזיק בזרועו את זרוע זולתו ומי ניתלה בזרועו על הזרוע
האחרת.
לאן ההקדמה המשבילית הזאת מוליכה אותנו אם לא לפסוק
רב־משמעות, שעניינו שילוב זרועות ברמה בינלאומית? חנה הוא :
״בגין — בחר בדרך השניה: לצעוד עם ארצות״הברית שלובי־זרוע
לאור היום.״ המנסח הוא עיתונאי ירושלמי עתיר־יוקרה, שאפילו
ברז דולף במיטבח ביתו מזרים מידע הישר מלישבת ראש-
הממשלה, הלא הוא יוסף חריף. ואיך הגיע עיני לאותו שילוב
זרועות לאור היום, אם לא הודות לאחד מידידי האמיתיים
היחדים, ניחשתם — רוני רגן ! שבשיחתנו הטלפונית האחרונה,
הפעם ביוזמתי, כאשר ביקשתי ממנו להבהיר לי את המצב שמשום
מה נראה לי אפוף ערפילים, אם לא עננים, אמר לי :״קובי
יקירי, חבל על דמי השחיה. הכל כתוב אצל חריף ברשימתו
המיודעת. לעזאזל ! היש משהו שהאיש הזה אינו יודע? קח
את, מעריב׳ ניה־ 18 במאי״.
אם ידיד אמיתי כמו רגן מייעץ, או אומר לך מה לעשות,
מה בבר נשאר לעשות אם לא לעשות את זה ז הרפיתי איפוא
לרגע מהגה המטוס, משבתי ידי מהדק התותח ואת רגלי ממיצערת
הטנק, וישבתי רגע קט לנוח עם עיתון ועם זהב תפוח. אכן,
דברים כמתלהמים ! וביחוד — ״שלובי זרוע לאור היום ומה
גם כלל וכלל לא שילוב זרועות שיוויוני, אלא בפירוש ביוזמת
זרוע אחת — זו של בגין, במובן• הישג בינלאומי? מה השאלה !
אנחנו על המפה הבינלאומית !
אכן, ראוי לו, לעם ישראל, לצאת שלוב־זרוע לאור היום
ולהריע ברחובה של עיר להישג העצום הזה של ממשלת בגין.
ואומנם — ,מוסיף מיודענו יוסף חריף זה אולי אחד
ההישגים המרשימים ביותר של הדיפלומטיה הישראלית במשבר
הטילים בלבנון.״
אתם שפים ומשפשפים עיניכם ז קטני־אמנה שכמותכם !
התוודו, הכו על חטא, העידו כי כבר נעלתם נעליים צבאיות,
בבר כתבתם ״מי יודע אם עד ששורות אלה יראו אור לא
תפרוץ מילחמה ״,בבר הייתם פה לדאגנות אימהית מכרסמת
מוראל וממינה צר ואויב. לא דובים ולא זבובים — מצבנו מעולם
לא היה טוב יותר! הנה, משתלהב חריף :״הבעיה שעמדה לפני
הממשלה לא היתה אין לשים קץ ליוזמה הסורית ולהשמיד את
הטילים. זאת יכלה להשיג על נקלה.״ השמעתם ז ״להשמיד!״
״על נקלה ואתם כבר התפלפלתם ״מה יהיה ז״ בהתפזר
העננים, מה אם תחת הטילים המושמדים ינוייעו אחרים תחתם,
שלא לדבר על היגבים אחרים. שיהיה ברור :״להשמיד!״ ״על
נקלה ! ״
אבל לא הטילים עיקר, בשם שלא הנוצרים המונחים מרחוק
בזחלה, או הישראלים ביירוט המסוקים הסוריים הם שפטרו
מדון. תמימים שכמותכם ! הנה, מה אמר ראש־הממשלה לאור
היום על השתלשלות המשבר והאשמים העיקריים בו, לפי חריף :
״הבעיה היא בינלאומית: מוסקווה רצתה, כבל המשוער, להיווכח
אם הנשיא החדש רגן מוכן להתנגד בפועל לחדירת הסובייטים,
ועל כן טיפחה את המשבר בלבנון בין סוריה וישראל.״
לא פחות ולא יותר. ובמצב זה מה נותר לאסטרטג הבינלאומי,
הבוחר ברוב תבונה ״לצעוד עם ארצות״הברית שלובי
זרוע לאור היום״ — לא כפילגש מוחזקת, חלילה, שמי יודע איזה
יחסים מוזרים יש לה עם הצד שכנגד לאור הלילה, אלא כשותף
הבכיר, היוזם שילוב זרועות בינלאומי — אם לא לגהור על
מפת האיזור ולהסביר לנציגו החביב של משולב-הזרוע שמעבר-
לים מה הולך פה ביבשה ובים :״השבוע — כך חריף — נראו
בגין וחביב, שליחו המיוחד של הנשיא רגן, רוכנים על מפת
הים התיכון ובוחנים את המשמעות שיכולה להיות להתקרבותה
של נושאת המסוקים, מוסקבה׳ לחופי לבנון.״
רכנו שני הדגולים הללו, התבוננו, דיסקסו וניתחו. והתוצאה ן
״בגין הסכים להאריך את מועד מיצוי המהלכים הדיפלומטיים
בלא להגבילו — ונושאות״המטוסים האמריקניות, אינדפנדנס׳
ו,פורסטול׳ (אגב, פורסטול היה שר״חחוץ האמריקאי שנהרג
בקופצו מחלון מישרדו, כאשר התחוור לו בעליל שהרוסים
כבר באים. הרוסים לא באו, אבל הוא את תפקידו סיים) הוחשו
ללא דיחוי לזירת העימות( ״.ההערה הניבזית בסוגריים היא שלי,
לא של חריף) .״עתה — מוסיף יוסף חריף — שוב אין ישראל
בודדה.״
וזה העיקר .״התייצבותה של ארצות־הברית לעימות-בוחן זה
בזירה שנבחרה על״ידי ברית״המועצות עשויה לשכנע את מעצבי
המדיניות בקרמל, שלא בדאי להמר עד הסוף, ולחפש זירה
אחרת ומועד אחר למיבחן מגמותיו של הנשיא רגן.׳׳
נותר רק פרט קטן אחד, שולי שבשולי, שאינו ראוי לאיזבור
במעט: הטילים הסוריים. באמת, בעצמי איני יודע איזה טעם
יש לדבר עליו בכלל, ובמקום זה בפרט. גם יוסף חריף אינו מייחס
לו חשיבות יתרה על רקע ההישגים הבינלאומיים האחרונים של
הדיפלומטיה הישראלית לאור היום. הנה, כבה הוא כותב על
הטילים הזוטיים הללו :״העובדה שאסד עד כה לא גילה
כל סימני ויתור, ככלות הכל, היא כשלעצמה אינה צריכה
לייאש.״

סליחה, מישהו התחיל להתייאש פה ן איפה! הקרמל אך זה
הובס על־ידי האדמירל מנחם ב. אינדפנדנס וסגנו פיליפ ח.
פורסטול, וכולנו צועדים שלובי״זרוע לאור היום עם רגן. אוי,
רגן, אבל מה פתאום אתה מחזיק בל בך חזק ! איזה מין שילוב
זה? אוי, אתה מכופף לנו את היד אחורנית! ולאן אתה גורר
אותנו, מה זה, אנחנו שלובי־זרוע או שבויי־זרוע? ועוד עם סעודיה
מאחורי הגב י בחיי, רגן, מזל שיוסף חריף גילה כי אנו שלובי
זרוע, אחרת היינו מסוגלים לחשוב, שאתה הולך לאנוס אותנו —
לאור היום !

וכראש כולם צועד
״האם מה שקורה בלבנון מחייב יציאה למילחמה ! קשה
לומר, בן׳, .לא׳ — זה הרבה יותר קל. אבל התשובה היא בבל
זאת — ,בן׳״.
המדכאות הכפולות מעידות, בי פסוק החלטי זה אינו בדוי
מלבי. תיבף ומייד יתחוור לבם היכן חשפתיו. העיקר הוא לעשות
לו פירסומת מספקת, מפני שאם מישהו עדיין מתלבט אם בדאי
לנו או לא בדאי לצאת למילחמה בסוריה, האויב הנורא ביותר
הממומן על״ידי האויב המושחת ביותר, ועדיין לא השתכנע בי
יש להניע את צה״ל מייד, בהשפעת מאמרי ישראל אלדד ב״חארץ״,
אולי המילים הפשוטות הללו יפעלו עליו בכיוון הדמשקאי״ריאדי-
בגדאדי הנבון. אהיה מאושר, אם הודות ל,,בל המביא דבר בשם
אומרו״ וכו׳ ,יהיו מספיק ישראלים שיעוטו על היצירה שממנה
ציטטתי את הפסוק הנ״ל, וישלימו את השכלתם בכיוון הנכון.
בבלות הבל, בעל הפסוק הנ״ל מרמז שם אין המילחמה המומלצת
שלו ״תחזק אותנו, למה ואין, זה׳ ישפר את מעמדנו בעולם,
למה ואין, זה׳ יוביל לחוזי שלום עם שאר מדינות ערב — בלי
התנאים המשפילים שליוו את הסבם השלום עם מצריים.״
זה יהיה פשע להחמיץ סיכוי להשיג קונסנסוס ישראלי סביב
הבטחה בבירה שבזאת. מי מאיתנו אינו יודע, שבכוח קונסנסוס
אפשר להפוך עולם ומלואו, אם רק לא יהיו עננים ז היש אישם
כוח אנטי-קונסנסוס־ישראלי, שימנע את צה״ל מעריכת מיצעד
נצחון סופי בבגדאד — אחרי הסידרה בבירות, דמשק וריאד!
ומי יקבל את המיצעד ההיסטורי הזה שם, על נהרות בבל,
אם לא מפקד מיבצע ״אצבעוני״ ,רב־שפד מאיר עוזיאל, ובידו
סיכה חדה, נעוצה במדור ״שיפודים״ המעריבי מ! 22.5.81-
אז להתראות על-יד הדקל, המיתמר בין נהר פרת ונהר
חידקל. להביא צידניות, קלפים, רדיו טרנסיסטור ותנ״ן. ההסעה
חינם. מתכנסים באריאל.

הששיכשאים
גם אם אתאמץ אתקשה להתמודד עם כתב צבאי מנוסה
כיעקב ארז, בעל קשרים במרומי צה״ל, לרבות ״מומחים״ ו״גורמים
הבוחנים את המצב בלבנון ויודעים לנתח את מגמותיו של הנשיא
הסורי״ ,שעה שהוא כותב דברים בגון :״ישראל שיחקה לידיו
של אסד״ ,או ״האויב הנצחי — ישראל — גרם במו בעבר
להתלכדות המדינות הערביות״ ,או ״אסד יצא מן הבדידות״ (מי
לא יצא י) ,או הנשיא הסורי אינו פועל בספונטניות״ (מי בן !),
או ״צעדי אסד מבוקרים וזהירים״ (של מי לא?) ,או ״אין לכחד
כי אצלנו (״אצלנו״ ,מסתמא, זה ״הגורמים הבוחנים את המצב
בלבנון ויודעים לנתח את מגמותיו של הנשיא הסורי״) לא ראו
כן את פני הדברים. האם היתה הערכה לקויה, או אולי קוצר
ראיה?״
ובבן, לא אתמודד, ובוודאי שלא אשלוף לצורן זה מן השרוול
כתב מדיני מנוסה כאילן כפיר, שקבע באותו שבוע, ימים ספורים
לפני עמיתו, ככל הנראה בהסתמכו גם הוא על מיני ״מומחים״
ו״גורמים הבוחנים את המצב״ ,בי אותו אסד אינו אלא ״שחקן
פוקר״ המהמר על בל הבנק הסורי.
אבל אני אביע דעתי הצנועה, בי אין צורן להגזים ולצייר
את אסד בגאון הדור, המקדיש ״זמן רב למחשבות ולהערכות״
עד ש״בל צעדיו האחרונים הוכיחו בי מאחורי ההידרדרות עמדה
תוכנית פעולה נרחבת ומגובשת, שבה צפה מהלכים רבים קדימה.״
לא, אין צורן להגזים, ומה גם שיש ויש ״מומחים״ ו״גורמים״,
אולי לאו״דווקא במרכאות, המתעקשים לטעון שמאחורי ההידרדרות
הנ״ל — בלבנון — עמדו לא פחות ולא יותר קברניטי
ישראל. כאשר אתה שובב ניס״ולא״נים תחת עץ ובא ברנש ומטפס
עליו ומנענע אותו ומוריד עלין מטר פירות, אולי אתה חכם
גדול, אבל גם בלי חוכמתן הכבירה לא תצא רעב.
את מה שקרה בלבנון — במובן, על רקע המציאות האמיתית,
לא זו של בגיו״שמיר״איתן־שגיא, אלא זו של הפרופ׳ המזרחן יהושע
פורת ודומיו, שפשוט מצטיינים בגישה מדעית לבעיות המזרח
התיכון, שלדעתי היא הרבה יותר פטריוטית מהגישה הצבאית,
הדינוזאורית, גישה המכירה בחולשה הבסיסית״מהותית של ה-
מארונים הנובעת מגורם נשבח בישראל, הקרוי בשפת החכמים
״דמוגרפיה״ (המבקש להעמיק, ילן אצל ״שלושה צדדים למשבר״
מאת יהושע פורת ,״הארץ״ 21.5.81 ויבוא על שכרו) — אפשר
להסביר בפשטות יתרה: בגין, אשר זה לא מכבר הכריז בפומבי
בי ״לנו יש שכל״ ,משחק שש־בש עם רפול, שמעולם לא התקבל
למחלקת השכל הבינלאומי, ומן הצד עומד ומדרבן אותם חרש-
עיוור בדמות ראש אמ״ן, שבמיקרה הטוב ביותר ראוי לו לעשות
שטיפת־אוזניים ולהחליף משקפיים.
במצב זה אין צורן לקשור לאסד כתר רב-אמן שחמטאי. בל
שחקן דמקה יספיק.

ך• הלם הראשון שלי היה בבית /
/׳ י המישפט,״ מספר נוח .״ראיתי
שנעשה בו אי־צדק. השופט עצמו משתתף
במישחק הזה, לוחץ על הבעל ועושה לו
בעיות בדרך לגירושין. הוא שיעבד אותו
ל־ 18 שנים של תשלום מזונות.״ בעל
הדברים, נוח, הוא אקדמאי בן ,42 גרוש,
המעדיף שלא להזדהות בשמו המלא. שמא
״יתלבשו״ עליו במקום עבודתו, וגרושתו
תמצא, לדבריו, עוד תירוץ להציק לו.
הוא מרכז את האגודה לגברים גרושים,
השבה ומתארגנת עתה כדי להתריע על
חוסר האיזון השורר, לדברי הגרושים,
במערכת השיפוט הישראלית. גברים רבים
סבורים, כי מצב זה מטה את הכף לטובת
האשד בעת ניהולם של מישפטי הגירושין.
טוען ינוח, בשם כל האגודה :״הנשים
נלחמו על שיוויון זכויות והשיגו עודף
של זכויות. אין לנו שום דבר נגד נשים
כנשים. להיפך. אבל אנו דורשים איזון
גם בזכויות וגם בחובות. ברגע שהמצב
ייתאזן, לא יהיה מקום לאגודה.״ אנשי
האגודה רואים אפילו אפשרות של שיתוף
פעולה בין אגודות נשים ואגודות גברים
— למען שיוויון כללי לאזרחים/ות בלי
שום קשר למין.
נוח, שהוא ציוני לפי חינוכו והשקפותיו,
התחיל לפקפק, מאז גירושיו, אם להמשיך
לחיות בארץ או לרדת ממנה. הוא נתקל

בי ת־ ה מי שפט האדרת׳ נ תון בהת חרו ת ס מויי ה עם בי ת־וודין •
שהם מקופחים במישפטי־מזונות אצר השופטים האזרחיים ־ גדהמחאה
בהרבה אי-צדק ושחיתות סביבו, אך לא
אלה שברו את רוחו. אבל את ״אי־הצדק
שבבתי־המישפט,״ את זה אין הוא מוכן
לסבול. הפעם הראשונה שהוא מרגיש כי
הוא אזרח סוג ב /לפתע פתאום נעלמו
כל הזכויות שלו. רק חובות נותרו לו,
ועוד ל־ 18 שנה.
רכושו נלקח ממנו, לטובת אשתו. נקבעו
לו דמי מזונות בסכום כזה, שאין לו צ׳אנס
לשקם עצמו מחדש. ניטלה ממנו האפשרות
לגדל את ילדיו, וכימעט שנאסר עליו גם
לראותם.
נוח מצא הרבה שותפים לאותה צרה,
וביחד החליטו להקים גוף כדי לשנות
את מצב העניינים בחיי היום־יום ולפקוח
את עיני הציבור.

שוט על
יא ש הגבר
ל ה היה לפני שנה וחצי. נושא הירידה
• עלה אז לכותרות מדי יום. אנשי־ציבור
נכנסו לתמונה, לאחר שהתברר להם, ב־מיסגרת
פעולתם למען מניעת הירידה,
שהרבה גרושים ישראלים עזבו את הארי
ממורמרים, כשבליבם טענות וטרוניות נגד
נוהגי המישפט בדיני גירושין.
הגרושים טוענים :״יש כאן מישחק.
לתהליך הגירושין יש נוסחה קבועה מבחי נתה
של האשה, וכשהיא פונה לעורך־דין
שמתדרך אותה, יש לה זכויות מראש.
״מספיק שהיא תטען שהבעל אלים, כדי
שהוא יעוף מהדירה. זה מתבצע באורח
אוטומטי, כימעט קבוע. לא צריך עדים.
רק טענה של האשה. ורצוי, כמובן, אישור
רפואי, שאותו לא קשה להשיג. ברגע

,,הנשים נלחמו על
שינויון־זכניות !השיגו
עודף של שיו ם -
אנו דורשים איחן״
שהבעל נזרק מהבית, מייד מעקלים את
רכושו, את חשבונות הבנק ואת המשכורת,
והוא מקבל צו־איסור יציאה מהארץ. במצב
כזה, כשהגבר בגיל מתקדם, וכשאין לו
דירה ואין לו כסף לשכור עורך־דין, הוא
מאבד את מקום העבודה וסופג בושות.
גם אם שוכר לו הגבר עורך־דין ממולח,
שמצליח לעשות משהו בעבורו, גם אז

האם הגבריו

מוכי,
הוא מתנצל בפניו , :תגיד תודה שיצאת
ככה, זה יכול היה להיות הרבה יותר
גרוע׳.״
אומר נוח :״האשה יורשת את הבעל
באמצעות הגירושין. למשל, סעיף דמי
המזונות הפך לשוט אצל השופטים. כדי
לאלץ את הבעל לתת גט לאשתו, נקבעים
לו דמי מזונות זמניים גבוהים מאוד.״
עורך-הדין מנשה בר־שילטון, המתמחה
בדיני אישות, מסביר כי ״זוהי התפתחות
היסטורית של תקדימים, משום שבדת
היהודית יש דווקא אסימטריה — לטובת
הבעל. הרבה גברים ניצלו את המצב וסחטו
את האשה ונישלו אותה מכל רכושה. ראה
בית־המישפט שהאשה נחותה, התחיל לבוא
לקראתה, בעיקר בהענקת דמי מזונות ללא
שום פרופורציה, בעיקר לפי התרשמותו
של השופט.״

״שום ח תי כ ה
לא תפצה או תי ״
ך כר גרוש הוא גבר נרדף,״ אמר
/ /י -נוח .״אם יש לו משבר בעסקים,
ואינו יכול לשלם מזונות, יש עליו צו-
מאסר אוטומטי. אם לגבר נשוי יש משבר,
אז כל המישפחה סובלת. אך כשהמדובר
בגרוש, זה לא מעניין אף אחד. השופט

ן לא בודק את גובה החוב, ואפילו לא רואה
את הבעל. הצו מתבצע לבקשת האשה.

אחדים שהתדרדרו עד כדי כך, שהפכו
חולי־רוח מאושפזים.
״נשים מנצלות את העובדה שהציבור
רואה בהן יצור חלש. פעם זה היה כך.
היום השיגה האשד, הרבה יותר ממה שהיה
לה, אבל היא לא מוסנה לוותר. לפתע
מוצא עצמו הגבר חסר אונים נגדה. אפילו
בחיי היום־יום מתייחסים לאשה גרושה
בצורה אחרת מאשר לגבר גרוש.״
מספר יוחאי, פעיל באגודת הגרושים:
״אפילו חברים שלנו לא היו אובייקטיביים
אחרי הגט. היא קיבלה סימפטיה והרבה
השתתפות בצער, ואלי התייחסו בקלילות.
חושבים שהנה אני גרוש, ויש לי מאה
חתיכות. שום חתיכה לא מפצה אותי על
אובדן ילדי ורכושי, ועל החובות הרבים

״אשה יכולה לבוא לקטר
כמה רע לה, אך אם
הגבר מתנה! כך,
מת״חסים אליו
בחוסר הערכה״

״חוב דמי המזונות לא נמחק בעת ה מאסר,
והוא מצטבר — עם ריבית. אם
מתחילים עם זה, לא גומרים. יוצאים
מהמאסר, שהוא לתקופה של 21 יום, וחוז רים
אליו שוב בגלל שאין כסף לשלם.
וחוזר חלילה. יש אנשים שעברו עונשים
כאלה ולא צפו אותם מראש. כמה מהם
ממש התחילו לגלות סימני שיגעון. יש
כאלו שנכנסו להלם ולא יצאו ממנו. היה
מיקרה של שוטר, שהתבצר בדירה וירה

״אשה יכולה לבוא ולקטר כמה רע לה
וכמה רעים אליה, אך אם גבר מתנהג
בצורה דומה, מתייחסים אליו בחוסר
הערכה מוחלט״.

ג נו שאינו משלם

עורכי־דין מודים, שהם מעדיפים לטפל
בתיק של אשר. בהליכי גירושין ,״משום
שהיא זוכה, ואז זה הרבה יותר נוח, ואני
יוצא גיבור.״

דמי־מזזנות
נאסר ר 21 יום
בכל חודש
מתוך טירוף, בגלל אותה סיבה. העיתונים
היומיים מלאים סיפורים על התנהגות
בעלים שחוק הגירושין חיכה בהם. היו

שנותרו לי. על סמך זה מענישים אותי
מראש. אפילו השופט אמר לי, :תשמע,
הסיכויים שלך טובים יותר, היא נשארת
עם הילדים ואתה חופשי.׳ לא מבינים שזה
עונש בפני עצמו, להשאיר אותי ללא ילדי.

קשה יותר, לדבריהם, לייצג גבר, כי
מצבו של הגבר יותר קשה והוא מעורר
פחות אמון.

מעון לגברים
מוכי ם
אומר עורן־־ הדיו בר-שילטון :״ה ׳
שופט נוטה יותר להאמין לאשה, בגלל
אותו מיעוט של גברים משתוללים ומכים.
בפסקי־דין שלהם מצדיקים השופטים מפו־

יש שופטים הרצויים יותר לבעלים ויש
כאלה הרצויים לנשים מתגרשות. לשם
כך נוקטים עורכי־הדין בשיטות שונות
כדי להגיע לשופט זה או אחר. אחת הדר כים
היא להשתמש בשם מישפחה קודם,
כיוון שהשופטים נקבעים לפי האות ה ראשונה
של שם המישפחה של התובע.
מסביר עורך-הדין יעקוב סידי :״מחצית
מהזוגות בארץ גומרים בהסכם גירושין
מראש, דהיינו בדרכי־נועם. אלה לא זקוקים
לבתי־מישפט. השופטים ערים לעובדה
שלבתי-המישפט מגיעים רק אותם שאומנם
מתכוונים להתגרש אבל שלא הגיעו לפש רה
ביניהם, בעיקר בכל נושאי הרכוש.
זוגות כאלה גוררים לפעמים מישפטים על
סני שנים, ולפעמים עשרות שנים. זהו
נטל עצום על בית־המישפט, כי כל פעולה
שנעשית בין בני הזוג גוררת ישיבה
נוספת של בית־המישפט. השופט אלישע
שינבוים איתר את הבעיה. הוא מצא
שהשיטה של ההלכה, שגט יכול להתבצע
רק בהסכמה הדדית, אינה עוזרת לבית־המישפט
לגמור עם המריבות בין בני
הזוג ולהביא אותם לגירושין. תמיד מתעקש
אחד הצדדים ומסרב לתת את הגט. בדרך
כלל אותו צד הוא זה שמעוניין בסחיטה,
לרוב כספית. לשופט היה חוש לאתר את
בן הזוג הסרבן, ואותו היה מכה בכיסו,
ללא אבחנה אם זה גבר או אשה. בדרך
כלל זה היה הצעד שהביא לסיום ההליכים,

•הרבני ־ בעוד שהדננים מקפחים את הנשים, מאמינים גברים ו ני ם
הגברי, שהתחיל רבני שנתיים באמריקה, מתחיל רהתכשט גם בישראל
רשות את שיפוטם — ,האשה העידה בפני
והאמנתי לה, ולכן החלטתי ושאר הדב רים
מתפתחים נגד הבעל. יש שופטים
שכל בעל הוא בחזקת פושע בשבילם.״
בר־שילטון, שמעדיף לייצג בעיקר נשים,

בדת היהודית יש אפליה
לרעתה שר האשה -
בית־המישפט האזרחי
שחצה לתקן זאת,
מקנח את ה לנו
אומר :״יש לא מעט צדק בטיעוני הגברים
הגרושים. זה נכון שאם אשה יודעת לפעול
נכון, דהיינו, בזמן הנכון ובמקום הנכון,
היא יכולה לעשות לבעל הרבה צרות. זה

קומו נגד קרמו

הסרט היווה אחד מסימני
גל־המחאה הגברי
ששטף את אמריקה בשנתיים. האחרונות, ושבא להוכיח שגם

הגבר יכול לטפל בבעיות גידול ילדים, ממש כמו האשה, ולפעמים
טוב יותר. האם נאלצת להכיר בעובדה, שגירושיה לא מקנים
לה את הזכות הבילעדית על ילדיה, רק מפני שהיא אשה,

נכון שהמדינה שלנו, להבדיל ממדינות
אחרות, היא בעלת מנגנון גירושין לא
מאוזן.

יפסוק על דמי מזונות גבוהים יותר מאשר
אותו רב בבית־הדין הרבני, החי ביתר
צניעות ומשוכנע שהאשה תוכל להסתדר

״מה שחסר לשופטים בבתי־המישפט זה
זמן, שיאפשר להם לבדוק את המיקרים
לגופם. באמריקה יש כיום בתי־דין מיוחדים
לענייני־מישפחה. השופט שם נכנס לפרטי
המיקרה שלפניו, ואז הוא מעורה יותר
בפרשה ויש פחות החלטות שרירותיות
מאשר אצלנו.״

..אשנו היודעת לפעול

כיום יש שתי רשויות מחוקקות, החד
פפות בתיפקודן, בהליכי הגירושין. מצד
אחד, ביודהדין הרבני, שפועל לפי חוקי
ההלכה — המחמיר עם האשה. מצד שני,
בית־מישפט מחוזי, המקל עם האשה על־ידי
צווים, שבאמצעותם היא לוחצת על
הבעל.
גם גובה דמי המזונות שונה בשתי
רשויות אלה. השופט האזרחי, בגין אורח
החיים שלו ורמת־החיים הגבוהה שלו,

בזמן הנכון ובמקום הנכון
יכולה לעשות לבעל
הרבה צוות״
גם עם מעט כסף. ראו זאת הנשים, והתחילו
נוהרות לבתי־המישפט המחוזיים. שם זכו,
כמובן, בתנאים משופרים ובדמי־מזונות
גבוהים.

ולהורדת העומס

מבית-

לפתרון הבעיה
המישפט.״
חברי האגודה יודעים שמצפה להם מאבק
ציבורי קשה, הכרוך בשינוי דעת הקהל
ובגיוס אמצעי־מימון. הם מעוניינים להר חיב
את שורותיהם ולפעול במתכונת
התנועה הפמיניסטית. הם חושבים על הקמת
לישכה של עזרה הדדית לגברים בהליכי
גירושין, שתסייע בכל בתחומים שונים,
כולל סיעוד נפשי לגבר הגרוש שנמצא
במצוקה.
״כמו שיש מעון לנשים מוכות,״ מסביר
אחד מפעילי האגודה ,״שיהיה מעון גם
לגברים שהאשה מכה אותם באמצעות
החוק. עם ייעוץ של עורך־דין מיוחד
למטרה הזו. המעון יקלוט גברים הנזרקים
מהבית על־ידי האשה, ויאכסן אותם עד
להתאוששותם הנפשית והכספית גם יחד.
האגודה חושבת לדרוש מימון ממשלתי
דומה לזה שמקבלים אירגוני הנשים, ויצ״ו
ונעמ״ת.״

דינדז ונץ

לחסן מהר

מאת

דייר • קוחיאלשרעבי
ועדנה ם י ינדו

לפני חצי שנה שטפה פאניקת הפרוו
את ישראל (מדובר במחלה נגיפית חד שה,
שנתגלתה לפני שנתיים ומארצות־הברית
והופצה משם בעולם מ לו, כולל
ישראל) .כתוצאה מכך חוסנו כלבים
רבים. אבל יעילותו של החיסון היא
לטווח קצר בלבד ועתה הוא הזמן להק דים
רפואה למכה, שסימניה: חום גבוה,
אדישות, חוסר תיאבון, שילשולים, הת ייבשות.
התוצאות: שיעורי תמותה גבו הים
בקרב הגורים. האדם מעביר את ה מחלה
לכלבו תוך כדי דריכה על הפרשות
של מלבים נגועים.
כדאי לחסן בל כלב מדי שישה חוד שים•
מעשית: כל הכלבים שחוסנו בספ טמבר—
אוקטובר רצוי שיחוסנו עתה ישוב.
אל תשכח לסמן בלוח את מועד החיסון.

מיקרה

מיקרה אוזן
חמים ונעים לטייל עם כלבך בימי תחילת
הקיץ. אץ כמו שעת בין־ערביים, כשאתה
יוצא לך אל השדה הקרוב ונותן לכלבך
לדלג ולפזז בין הקוצים וצמחי־הפרא. הוא
אוהב את זה. אבל לפעמים נשימה אחת
של טבע מחזירה אותו הביתה כשהוא סובל
מגירוי חזק בראשו. אם מדובר בגזעים
כפודל, קוקר־פפאנייל או סטר אירי, ינענעו
אלה את ראשיהם בחוזקה, וינסו להגיע
ברגליהם אל האזניים, או אפילו ישפשפו
ראשיהם באדמה. בהתחלה לא מעורר
הדבר תשומת־לב, אבל לאט לאט ייכנס
הכלב למצב של חוסר מנוחה וינענע ראשו
בעצבנות לאורך זמן.
ביקור אצל רופא יגלה, בעזרת האוסו-
סקופ שלו, את הגוף הזר, שהיה מקור
הרעה. זו עשוייה להיות שיבולת שועל
שחדרה לחלק הפנימי של האוזן החיצונית,
ואז הכלב עשוי להיות עצבני כל כך, עד
שרק אחרי הרגעתו בהרדמה אפשר יהיה
להרחיקה. אך אם קרה ולא מצאת רופא
במהירות מספקת, והכלב סובל ומתגרד
נוראות, עשה לו שטיפת אוזן עם מי־סבון,
ולאחר מכן — עיסוי. האוזן היא אבר
רגיש. מדי פעם רצוי לנקותה, ובכך
לשמור על חוש השמיעה.
דרכון מצאנו לנכון להביא לידיעת הרבים
תדריך שהכינה רחל אבנרי לבעלים ירו קים׳
שקיבלו לאימוץ גורים מגורי חתוליה.
רחל לא סמכה על יצר האילתור והתושיה

כל עונה — הברכה שלה והמכה שלה.
זוהי העונה של תחילת הקיץ, כשחלקיקי
האבק שבאוויר מתמקמים, בין השאר, גם
בעיניו של הכלב. הכלב רגיש מאד להצ טברות
האבק בעיניו, מה עוד שיש לו
עפעף שלישי הבא להגן על העין. לחלקיקי

הקיץ הגין ן — הקדם תרופה למכה
כדאי לחסן כל כלב נזדי שישה חודשים

האבק נוח מאד להיכנס עם דימעה
לעפעף השלישי, וכך בדיוק נגרמת
עין, שלפעמים היא חריפה עד
אבל לא נורא. כמו שאפשר לקבל
בעין, כך אפשר להיפטר ממנה.
רק לשטוף את עיני הכלב, כשם
מתחת דלקת
מאוד. דלקת צריך
שאדם

מים מזוקקים
פותחים את
מוריקים את
סמ״ק, לתוך

שוטף את פניו. כיצד 1קונים
בבית־המרקחת. ביד שמאל
עינו של הכלב, וביד ימין
המים, בעזרת מזרק של 5
הפינה הפנימית של העין.
אם איחרת לגלות את הדלקת, ונדמה
לד שרחצה בילבד לא תועיל כאן, פנה
בדחיפות לרופא.

רצתה הנמלה לחצות את הנהר, אך
פחדה פן תטבע. אך אף לא אחד אבה לשאת
אותה על גבו. לבסוף נעתר הפיל .״תודה
לך, תודה מקרב לב,״ הודתה לו הנמלה.
״מה תודה?״ אמר לה הפיל ,״עכשיו תת פשטי

:איד להקל על סורי קליטה בכית חדש
של בעל־החתול-לעתיד, והעדיפה לצייד
כל גור ב״דרבוך, כדלהלן :
• נולדתי ביום כאן בא תאריך
הולדתו של הגור).

#אני אוכל • עד גיל ששה חודשים
חמש פעמים ביום. עד גיל שנה — שלוש
פעמים ביום. אחר־כך פעמיים ביום.

• אני אוהב:

טרמפ יקר מדי

888911

( )1בשר לא מבושל, חתוך לחתיכות
קטנות, בלי שומן (אפשר לקנות בשר
״ניקור״).
( )2פעמיים בשבוע דג לא מבושל, בלי
עצמות! (הן עלולות להיתקע לי בגרון
ולגרום למותי) .אפשר סרדינים, לא מ קופסה.

)3בשר עוף (בלי עצמות).
( )4גבינה לבנה.
( )5ביצה לא מבושלת.
( )6דג פילה (לא קפוא) .אני אוכל גם
בשר ודג מבושלים, אבל הכי טוב בשבילי
לא מבושלים. אסור לי לאכול אוכל קפוא.
( )7אני לוותה רק מים. צריד לדאוג
לכך שתמיד יהיו מים בקערה שלי.
( )8אני צריך לאכול יום־יום עשב ירוק,
לחיטוי המעיים וכדי שאפלוט שערות שאני
בולע בזמן שאני מתרחץ ומתלקק.
( )9ערבבו לי באוכל טבליות ויטאמינים
מרוסקות, לפי ההוראות שעל הקופסה.
את צרכי אני עושה בקערה מלאה עד
החצי בחול נקי ויבש, או הכי רצוי ״פיקא-
רו״ שקונים בחנות לחיות־בית.
אני חתול נקי מאוד, מתנקה בעצמי
פעמים רבות ביום בעזרת לשוני הרטובה
והמחוספסת. אין לרחוץ אותי. אני שונא

מים.

הצפרניים שלי גדלות מהר ומפריעות
לי ללכת. העמידו בשבילי קרש פשוט על
המרפסת, כדי שאשחיז בו את הצפרניים.
אם אין רוצים בי על הספה או על הכורסה,
יש להתיז עליה ספריי נגד חתולים. הפרווה
שלי תהיה חלקה, בריאה ומבהיקה אם
תסרקו אותי פעמיים־שלוש בשבוע במסרק
צפוף, מהראש לכיוון הזנב, ואף פעם לא
להיפך.
•:מחלות ג אני חולה כשאני לא
אוכל, משלשל או מקיא. ואז, בגקשה לקחת
אותי לרופא.

מתקשרים ל״הב־לי״ בכל
שעה משעות היממה.
בוחרים את המזון האהוב
על כלבך מתוך מגוון של
30 סוגי מזון מוכן וטרי
באיכות מעולה (דוגלי ;
דוגמור, בונזו, גיינס, בשר
טרי לסוגיו ועוד).
מקבלים הכל הביתה ע״י
נציג ״הב־לי״ בתוך 24

הב־לי״
היישר לביתן
שירות חיבם!!

שעות. השירות, הייעוץ
וההדרכה חינם.
הב־לי מספק מזון לכלבים,
חתולים, צפורים ודגים ואת מוצרי
הטפול והטפוח של ״אקו מכתשים׳
— והמחיר: בדיוק כמו בחנות!
רח׳בו יהודה 134ת״א,טל 223651 .
24 שעות ביממה טל 291251.חוד 26

סוכן:
תכשלרלם לבריאות חלות חבלת

רצים ל־

חנויות סופר ג׳ינס:
תל־אביב: רח׳ יהודה המכבי 57 טל 456351 .
רחובות: רח׳ הרצל .181 טל 76274 .־054
רמת-גן: רח׳ ד״ר כהן ,2פינת ביאליק ,66 טל 734730 .
ירושעים: רח׳ יפו 50 בנין העמודים טל 233559 .־02

פרסום רם

כמו בימים הטובים !
״הרלאג׳״י-בית הגריל• טל׳ 475550
תחנ ת הדלק פז, ליד הכפר הירוק.

1אומרים מה הם או מדי ם ...מה הם או מ רי ם ...מה הם או מ רי ם..

א1ו1ר אל־ווס״

דא מווצה מעצמי!

איתן ע 3ו 0 3ון:

ספק
ררא
,.העיתונות קשוח
קשונגד המקום הוא ריאל
העיתונות העברית רעשה. איתן יעקובסון, מנב״ל
חברת החשמל, ומי שהיה במשך שנה נציב שירות
המדינה, סידר לעצמו פנסיה אחרי שנה אחת בילבד
של עבודה בשירות המדינה. ועדת־הבנסת דנה בעניינו
של יעקובסון ופירסמה הודעה לעיתונות שבה היא קובעת,
בי חבריה, ובראשם היושב־ראש חבר״הבנסת שלמה
לורנץ, החליטו מעל לבל ספק בי לדעתם לא חרג
יעקובסון במאומה ובל מה שניתן לו היה בהתאם
לתקשי״ר, לנוהל ולחוק. הוועדה קבעה, כי היתה
שפיבות־דמים כלפי פקיד בביר ביותר בשרות המדינה,
על לא עוול בכפו, ובי יעקובסון לא לקח דבר או קבע
לעצמו דבר, אלא קיבל את המגיע לו. שאלתי אותו:

* איתן יעקוכסון, מרוע לא הגבת מייד על
כתבתו של שימשון ארליך כ״הארץ״?
הופעתו של מי שהיה שר״ההגנה הירדני, שגריר
ירדן בבריטניה, ומי שהינו מנב״ל חברת״החשמל
המזרח־ירושלמית, אנוור אל־נוטייבה, בסידרת הטלוויזיה
״עמוד האש׳ /עוררה ויבוח ציבורי. מפיק הסידרה,
יגאל לוטיו, הביא את נוסייבה בדי שייצג את הצד
הערבי בפרק העוסק בהצהרת בלפור. את הצד היהודי
ייצג אבא אבן, מי שהיה בזמנו מזכירו של חיים וייצמן.
מנב״ל רשות־השידור טען, בי לצורך פרשנות אין צורך
להשתמש בנוסייבה — אפשר להשתמש באנשי־מכון
שילוח. נוסייבה, אמר המנב״ל, יבול להשתתף בתוכנית
רק באשר הוא מספר חוויות אישיות•
לאור המחלוקת והסערה הציבורית שהתעוררה,
עניין אותי לדעת מהי דעתו האישית של אנוור אל-
נוסייבה על הסידרה• שאלתי אותו:

• מה דעתך על הסידרה ״עמוד האש״ ?
לא ראיתי את התוכנית, לא עקבתי אחריה. ראיתי
רק פרק אחד, שבו השתתפתי. נעמי קפלנסקי הזמינה
אותי להקרנה מיוחדת, כך שאינני יכול להביע את
דעתי על הסידרה כולה.

• האם היית מרוצה מהופעתך פסידדה ץ
אני אף פעם לא מרוצה מעצמי.

• מה דעתך עד הוויכוח הציבורי שהתעורר
כישראל כעיקכות הופעתך כסידרה?
אין לי דיעה וזה לא מעניין אותי ולא נוגע לי.
זכותם של אנשים לחשוב מה שהם רוצים על הופעתי
או אי־הופעתי בסידרה. לי לא איכפת. אינני יכול,
לצערי, לספק לד אינפורמציה מרעישה בנושא זה.

אהוד אודמרט:

לא הצלחתי. היה קשר של כלי־התיקשורת, שלא היו
מוכנים לפרסם את גירסתי. הקשר היה חזק עד כדי כך,
שאף עיתון לא פירסם את החלטת ועדת־הכספים של
הכנסת שזיכתה אותי מכל חשד. הוועדה פירסמד, קומו ניקט
לעיתונים, ואפילו היא לא הצליחה להעביר את
החלטתה לכלי־התיקשורת.

* איך אתה מרגיש?
אני רואה זאת כאקט אנטי־דמוקרטי ממדרגה ראשונה.
אני חושב שאף פעם בימי חיי לא עמדתי לפני מצב
יותר קשה. איזה סיכוי יש לי? אותם האנשים שהשמיצו
אותי בעיתון הארץ, קשורים לרשות־השידור. יש להם
שם תוכנית. והחגיגה נגדי נמשכת. אחרי שוועדת־הכספים
פירסמה את החלטתה, הייתי בטוח שהפרשה
נגמרה והציבור יוכל לשפוט בעצמו, לפי ההחלטה. אך
העיתונות, להוציא מעריב, התעלמה לגמרי מהחלטת
הוועדה.

• מהי לדעתך הסיכה העומדת מאחורי קשר
השתיקה של העיתונות ץ
לדעתי זהו מאבק של כמה עיתונאים שנפגעו ממני
בעבר, בעת שהייתי נצבי־שרוודהמדינה ומנעתי מהם
מידע.

ס מיהם העיתונאים ץ
לא אמסור שמות. החלטתי להפסיק את המילחמה
בעיתונאים האלה. כל מילחמה תגרום לשפיכת דמי
וממילא קולי לא יישמע.

• האם יש כתוכניתך להכיא לזיכוייך הסופי
כדרך מישפטית?
לא יודע. אני מחכה לשמוע את חוות־דעתו של היועץ
המישפטי שלי.

חבר־הבנסוג אהוד אולמרט היה בטוח במאה האחוזים
בי הוא יהיה האיש מס׳ 2ברשימת מועמדי
לע״ם בליכוד. והנה, רצת אלוהים, או רצו חברי לע״ם
— תלוי מאיזו נקודת מבט מסתכלים על זה — והחבר
אולמרט הפסיד את המקום השני לטובת ח״ב יגאל
בהן וקיבל רק את המקום השלישי.

• חכר־הכנסת אודמרט, אתה מאוכזב?
לא הייתי אף פעם במקום השני. הייתי בפעם הקודמת
במקום הרביעי, כך שגם המקום השלישי הוא התקדמות.

• למה, לדעתך; הפטרת את המקום השני
ליגאל כהן?
התחריתי איתו והוא קיבל יותר קולות ממני.

• למה?

אני מעריך שכמה אנשים אשר התחייבו להצביע עבורי, ,
החליטו מנימוקים שוגים לתמוך בו. אני מניח שאילו
הבחירה היתה מתקיימת לפני גוף רחב, כפי שרציתי
מלכתחילה, התוצאה היתה שונה.

• האם מקום שלישי בלע״ם מקנה לך מקום
ככנסת?
ללא ספק ! המקום הוא מקום ריאלי. זה יהיה או בסוף
העשיריה השנייה או בראשית העשיריה השלישית ברשי מת
הליכוד.

• קכוצה מסויימת כלע״ם טענה, כאילו
אתה ושר״הכריאות אליעזר שוסטק משתלטים
על המפלגה.
ההתחרות על המקום השני גררה טענה כזו נגדנו. טענו
גם, כאילו אנחנו לא רק משתלטים על המפלגה אלא
גם דוחקים ממנה אנשים שהיו בעבר חברים בע״מ —
הרשימה הממלכתית. בעצם היתה דרישה שהשיבוץ
של מועמדי לע״מ יהיה בצורת שיריון מקומות. שללתי
זאת מכל וכל, ובתור פשרה סוכם על הצבעה בתוך גוף
שמנה פחות מחמישים איש. אני מניח שחלק מהתומכים
הטבעיים שלי תמכו בכהן מתוך חשש, שאם יפסיד-
זה יגרור את המפלגה למסכת של יריבויות אישיות.
לי עצמי לא היתה כל כוונה לגרום יריבויות כאלה•,
ואין לי כוונה לגרום בעיות גם עתה. אין לי ספק
שההצבעה הזו אינה משקפת בשום צורה את המעמד
הציבורי האמיתי שלי.

• מהו המעמד הציבורי שדך?
אני מניח שאילו התקיימה הבחירה בקרב הציבור הרחב,
התוצאות היו שונות• אמי כל זה אינו חשוב כרגע.
משום שגם יגאל וגם אני *זיה ביחד בכנסת.

• לאור תוצאות ההצבעה, מה הם יחסיד
עם יגאל כהן?
יגאל כהן היה ידיד שלי ונשאר ידיד שלי.

הה הם או ה די ם ...ה ה הם או ה די ם ...הה הם או מ רי ם ...הה הם או

בחיה אלק״ס:

צחק קדפטר:

•על גרמן:

תקואי
יורדת ! ״

פשהיא מגיעה ארצה, פעמיים בשנה, עוצרים אותה
ברחוב ואומרים לה :״בתיה, תחזרי הביתה.״ בתיה
אלקיים, החצי הג׳ינג׳י של האחיות־הטפריות בתיה
ועליזה, מחייבת את חיובה צחור־השיכיים ואומרת:
״מהפה שלבם לאוזניים של בעלי.״ כי תאמינו או לא,
למרות ההצלחה המשחררת שלה בלוס־אנג׳לס, עיר
מגוריה, ולמרות הצלחתו של בעלה רופא״הלב, הדוקטור
אורי אלקיים, בתיה רוצה לחזור הביתה, אל המספרה
המפורסמת שברחוב ישראליס, ואל חוג־הלקוחות
הבולל את בל מי שהוא משהו בחברה הישראלית.

• כמה זמן את כגולה?־
כמעט חמש שנים.

• היית ספרית מצליחה ביותר, נהנית
ממצב כלכלי איתן — מדוע עזבת את הארץ?
בגלל בעלי, אורי. הוא היה רופא-לב כאיכילוב, ואחר
כך הי הצריך להתמחות נרפואת־לג בבית־החולים
על שם אלברט איינשטיין בניו־יורק, שהוא בית־חולים
חשוב ביותר. אחרי ההתמחות הוזמן לעבוד בבית ר,חולים
סידר סייני בלום־אנג׳לס.

• מה גרם להצלחתך המטיאורית כעיר
הסרטים?־
התמזל מזלנו. עליזה ואני עבדנו אצל ספר כוכבות-
הקולנוע, ג׳וזה איבר, שהוא הספר הכי חשוב בהוליבוד.
ג׳וזה הוא יהודי צרפתי שמישפחתו מתגוררת ברעננה,
והוא בילה תקופה מסויימת בישראל. למספרה של ג׳וזה
היו מגיעות באופן קבוע רחל וולש, בט מידלר, ברברה
וולטרס, הזמרת שר, פארה פוסט, ויקטוריה פרינציפל,
מהסידרה דאלאס, אנג׳י דיקנסון ועוד הרבה, בלי סוף.
עליזה ואני התיידדנו עם כולן ולא אחת יצא לנו לסרק
או לספר את הכוכבות. אני יכולה להגיד לך שרחל
וולש היא פצצה לא־נורמלית, שהזמרת שר היא בחורה
מקסימה. עליזה היתד, הספרית האישית של כוכבת-
העבר סנדרה די, שחיה היום עם אמא שלה ועם בנה
מנישואיה לזמר בובי דארין, וקשה לראות עליה שהיתה
פעם כוכבת כל־כך גדולה

מדוע עזבתן את הספר־הבוכב ופתחתן
מספרה משדכן?
עם ההצלחה בא התיאבון. אחרי הקשרים שיצרנו הח לטנו
לפתוח מספרה לבד. ג׳וזה קצת כעס אבל אחר־כך
הוא נרגע. המספרה שלנו מצליחה מאוד. יש לנו חוג
לקוחות שעליו נמנים שחקנים ושחקניות, מפיקים, במאים,
אנשי־עסקים, וכמובן גם ישראלים.

• את יורדתץ

אני לא יורדת, אני עולה. עזבתי את הארץ כאשתו
של רופא, אחזור אליה כאשתו של פרופסור. זה נקרא
לרדת?

לייצחקי ״
יצחק קלפטר, שבולם מכירים אותו בשם צ׳רצ׳יל,
הוא אחד המוסיקאים המחוננים ביותר בארץ. חבר
בלהקות במו ״הצ׳רצ׳ילים״ ו״בוורת״ .אחרי שהשתתף
באין־ספור הקלטות, יוצא בימים אלה לאור תקליט״
הסולו הראשון שלו, הנקרא בפשטות ״יצחק״ .בשנים
האחרונות מבקש צ׳רצ׳יל מחבריו לקרוא לו בשמו
הפרטי ולחדול מהבינוי צ׳רצ׳יל, או צ׳רצ׳ ,שדבק בו
במשך השנים

למה קוראים לך צ׳רצ׳יל?
זהו כינוי שהודבק לי על־ידי מפיק״הסרטים ינקול
גולדוואסר, כשהיינו בני שתים־עשרה, בבית־הספר ה עממי•
היינו מרביצים אז כינויים האחד לשני. אני
המצאתי לילד אחד את הכינוי ״שמך. הוא לא היה
מספיק תוקפן ופנה לעזרתו של ינקול שהמציא לי

• ומדוע אתה לא רוצה עוד להיקרא
צ׳רצ׳יל, ומתעקש שיקראו דך יצחק?
יצחק זה אחד מהישוב, בן־אדם, אני מרגיש יותר
יצחק מאשר צ׳רצ׳יל.

• האם לכן קראת לתקליטך כשם ״יצחק״ זזה
היה רעיון של אריק איינשטיין ואני קיבלתי אותו.
כשאני עושה תקליט, זה כמו שאני כותב ספר. לו הייתי
כותב ספר הייתי חותם את שמי וקוראים לי יצחק.

• אתה נרגש עם צאת התקליט?

ועוד איך! זהו תקליט ראשון כסולן.
היום בארבעה תקליטים כחלק מלהקה —
השתתפתי בהקלטות של זמרים אחרים,
שלי. הפעם אני משתתף בתקליט שהוא

השתתפתי עד
ניגנתי ושרתי.
ששרו שירים
כולו שלי.

• ויש לך תוכניות לגסות להרוויח הרבה
כסף כאמריקה?
אין לי הצעה ספציפית. אני יכול להופיע שם במועדוני-
לילה ישראליים, אבל זה לא מעניין.

• אתה לא מה שנקרא זמר מיקצועי. יש
האומרים שאינך מבצע טוב את השירים שלך.

אני לא מקבל את זה שאני לא זמר מקצועי. אני
מגיש שיר בסיגנון מסויים. מי שלא אוהב את זה שלא
יקשיב ולא יבוא להופעות. אני מגיש את שירי בצורה
מאוד מיוחדת, עם סיגנון אישי. זה מקובל בעולם
שמלחינים מגישים שירים בעצמם. גם בוב דילן הוא
לא זמר בסיגנון קלאסי.

• למה אתה שר כרי״ש לשונית באשר
מקוכל לשיר ברי״ש גרונית?
אני לא מצליח לעשות רי״ש גרונית. אני נשמע
כמו רומני שעלה רק עכשיו ארצה. אבל אני עובד על

יעל גרמן היא בחורה צעירה שכתבה במה מהלחנים
לשיריה היפים ביותר של הזמרת נורית גלרון, במו
״בוא אלי״ ,״כשהייתי צפור ביער״ ,״אולי מחר״ ועוד.
בימים אלה, אחרי שבמשך שנים ליוותה זמרים בנגינה
על פסנתר ובתבה להם לחנים, החליטה לנסות את
כוחה בזמרת והקליטה את עצמה.

• האם התקנאת כזמרים ששרו את שי•
ריך?־
לא, לא התקנאתי. זו היתד. הבזקה של רגע. כתבתי
מוסיקה להצגת ילדים. כשנכנסנו לאולפן זמזמתי לעצמי
ופתאום אמרו לי: היי, את מזמזמת לא רע. אז אמרתי
לעצמי, אם כך, למה שלא אזמזסש בקול רם ואקליט שני
שירים?

• מי מממן לך את הקלטת השירים?
הכיס הפרטי שלי.

• כמה עולה התענוג?־
חמישים אלף לירות, עם הרבה הנחות בדרך.

• וזה שווה את הכסף?־
כמו שאמרת, זה תענוג. לקחתי שני שירים — אחד
של לאה גולדברג, שנקרא הלו ידענו, ואחד של שולמית
אפפל, שנקרא לגעת אותך. הזמנתי לאולפן אמנים
מהשורה הראשונה, כמו אלונה טוראל, חיים קריו, ירון
יעקובוביץ׳ ,איתן גדרון ומאיר ישראל, והקלטנו את
השירים.

• נורית גלרון עשתה לך קולות?־
לא רציתי שהיא תהיה לידי, כדי שלא יראו כמה
אני לא זמרת.

11111 1-11-1191

פרסראשון־מיליוץ שקלים
( 10.000.000ל״י)

שלוש הגרלות ככרטיס אחד:
בהגרלה הרגילה-מאות אלפי זכיות.
בהגרלת הזוטא-זכיות מידיות עד 50 שקל.
בהגרלת הספח-מאות פרסים נוספים.

קנה כרטיס פלוס ספח-והכפל את זכייתך הגדולה׳

בין מי שוד־הבויאות ובתי־החווים
נטוש קוב עד רכישת
מנשיו* המש גו ח, המתויעים
מ פ ני הנזק לוולדות

תתיש!

לח צו ת
דדים

ל ספד קפה, בין לידה ללידה,
< רטנו שלושה רופאים גינקו לוגים
בבית־החולים רמב״ם שב חיפה.
הרגיזה אותם העובדה, ש מתוך
ששה המוניטורים (משגוחים)
המצויים במחלקה, שניים תמיד
מקולקלים. ועם ארבעה מוניטורים
בלבד קשה להם להסתדר. תמיד
תיוותרנה כמה יולדות ללא חיבור
למכשיר .״לכי ותראי,״ הם אומרים
לכתבת העולם הזה ,״בתל השומר
יש יותר מוניטורים, ושם גם יול דות
פחות נשים.״

הדוברת במישרד הבריאות לא
ידעה בתחילה מה זה מוניטור. אחרי
הסבר קצר החלו לזרום הנתונים.
ב־ 1980 היו בתל השומר 4,686
לידות ואילו בבית־החולים רמב״ם
כמאתיים לידות יותר.
נכון, בתל השומר יש יותר מוני טורים
מאשר ברמב״ם הצפוני —
8:6לטובת תל השומר — אך גם
בו נשמעה התלונה שלפחות שני
מוניטורים מקולקלים בקביעות. ל-
גינקולוגים ברמב״ס יש הסבר ל פער
בציוד הרפואי, הנחשב לחיוני

ביותר כדי לשמור על חיי העובר.
הם אומדים :״המנכ״ל של־ מישרד־הבריאות
נבחר תמיד מתוך הצוות
של תל־השונזר, לכן בית־החולים
הזה מקבל יותר ציוד מאחרים, ולפני
כולם.״
ועוד הם אומרים: נקח לדוגמה
את המחלקה לטיפול נמרץ לחולי
לב. לא יעלה על הדעת לאשפז
שם אדם ולא לחבר אותו למוניטור,
מכשיר שנותן תמונה על מצב הלב.
שם מוצאים לכל חולה מוניטור.
שם מחכים המוניטורים לחולים.
שם יושבים האחות והרופא בעמדת
פיקוד, כמו באמפיתיאטרון, וכל
הרישומים מופיעים על גבי מסך,
מכל המוניטורים שאליהם מחוברים
החולים. מצב החולה מתגלה ב תרשים
שעל גבי המסך עוד לפני
מתן האותות החיצוניים. כל עזרה
שתתבקש, תינתן עוד לפני ש ייגרם
נזק.

אורו ת מרצדיס
גמכ שיד

׳ 11 (111 ^ 1 ׳ 1 1חיבור חיצוני — בעזרת חגורות מגומי
מצמידים אל כרס היולדת מכשיר הקולט

את תנועות העובר באמצעות גלי קול. חיבור פנימי — הגניקולוג מחבר

מתמר (חוט אלקטרוני) אל קרקפת העובר, והמשגוח רושם את דופק
העובר. חוט נוסף הנקרא קטטר, חודר אל חלל הרחם ומעביר אל
המשגוח את רישום עוצמת ההתכווצויות של הרחם בזמן הלידה.

ף*שיחת טלפון מסרה דוברת
י-ימישרד־הבריאות, שבשנת 1979
אושפזו 553 חולים במחלקה לטי פול
נמרץ לחולי־לב׳ בתל השומר
ואילו ברמב״ס אושפזו יותר מ-
.800 שוב הוכח, שבית־החולים ה צפוני
והמרוחק, מטפל ביותר חולים
(המשך בעמוד )88

מוניטורים להצלת ילדים —
(המשך מעמוד )87
מאשר בית־החולים בעל המוניטין
הבין־לאומי במרכז הארץ — תל
השומר.
לחדר נכנם מנהל המחלקה,
תשוש ועייף. הוא היה נרגש ולא
יכול היה לנצור את לשונו .״כרגע
אני חוזר מהמחלקה לטיפול נמרץ,״
סיפר ,״אישפזתי שם את אבי הזקן.
ברגע שהוא הגיע למחלקה, חיברו
אותו מייד למוניטור. אבי נבהל

הנולד בעל מום לכל חייו. לדברי
מנהל המחלקה מציל המוניטור 25
ילדים מדי שנה מנכות עצבית, כמו
שיתוק מוחין, ומפגעים אחרים. ה מוניטור קורא את המצב לפני שיש
אותות חיצוניים שבהם מבחינים
הרופאים. בכך הוא מקדים את
הרופאים .״בתחשיב בלבלי,״ מס ביר
מנהל המחלקה בבית־החולים
תל השומר ,״יעלה למדינה להח זיק
ילד פגוע אחד במשך 40 שנה

המתקצב׳ם חום זקנים 7111 ,נן
דואגים יותר לחולי־לב
מאשור לעוברים ולנשים יולדות

הכן עצמן ל חופ ש!!!
עתה, אחר הורדת המיסים,
המצלמות והסרטים זולים יותר.
קנה מצלמה כבר היום ותהיה מאומן
עליה בחופשתך.
!מבחר עשיר ויעוץ מקצועי
בחנות הוותיקה, פוטו״ברנר.
תקון מצלמות עם חצי!שנה אחריות !
צלומי־פספורט, בן־רגע !

פ ו נו :11רנר
חיפה, רחובהחלוק 31

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

פיוסזס אידיאל
אגן גבירול 110 תל״אגיב
(*יגוז אנטוקולטקי)

טלפון 77211• ,227117

מקבלת הפנים. וגילה סימנים של
אי-שקט. רופאי המחלקה פירשו
התנהגות זו כבילבול אופייני לאדם
זקן. אני משוכנע שאם היו נותנים
לאבא לשכב במיטה מבלי לאיים
עליו עם כל החיבורים החשמליים,
הוא היה שוכב בשקט. עכשיו הוא
פיתח חוסר שקט, והוחלט לקשור
אותו למיטה.״
הגינקולוגים בומב״ם סבורים,
שיש להסביר ליולדות בפרוטרוט,
עד כמה חיוני הדבר לחברן ל מוניטור
.״אם הן תבנה את החשי בות
של העניין,״ אמר אחד מהם,
״לא תחשושנה מן האורות המרצדים
במבשיר ותהיינה יותר שק טות.״
שאלו
הגינקולוגים :״למה במח לקה
לטיפול נמרץ (לב) .יש מוניטור
לכל חולה?״
והשיבו :״בגלל שהאנשים שם,
למעלה, שמחליטים על מתן תקציב
למוניטורים, קרובים יותר לגיל
החולים המאושפזים במחלקות הלב.
אותם מחלקי־תקציב רחוקים מאוד
מגיל העובר, שלו ממתינות 70
שנות בריאות.״
פירוש הדבר הוא שהמתקצבים
הם זקנים, לכן נטייתם הטבעית
גוברת על ההגיון הרפואי. והם דואגים
יותר לבני גילם מאשר ל יולדות
ולעוברים.
בבית־החולים תל השומר הסכים
מנהל מחלקה אחד לפתוח את סגור
ליבו, בתנאי ששמו לא יפורסם.
והוא סיפר :״הצפוניים למדו ממני,
שהסיבה למחסור במוניטורים ב־חדרי־לידה
מקורה בגיל האנ שים
המחלקים את התקציב. זה
אני שלימדתי את הכלל, שהמתק־צבים
הם זקנים על כן הם קרובים
יותר ליחידה למחלות־לב ודואגים
לה יותר מאשר לתינוקות הרכים
שכל החיים לפניהם.״

כמו מכשיר
טלוויזיה

ן ני לי ם
קורסים ומתחילים
ממשיכים ומתקדמים

״7ן מוה אובסקורה״
ת״א,ביאליק 658677 -,23
י-ם,בצלאל 233502 -, 6

ב ריז ה
מוסיקפה

הרברט סמיואל 80 טל* 656992 .

ביוז, בו ד ק.
פל 7ס א׳ ג׳ ז

חן טרמפלחייל

מונה שעות של צירי־לידה,
בהן עובר העובר התכווצויות,
הן השעות הקריטיות ביותר עבורו.

במוסד, הרבה יותר ממכשיר מוני טור
אחד לחדר הלידה.״
ילדים פגועים אלה, אשר ניזוקה
היכולת שלהם לממש פוטנציאל
גנטי שרכשו מהוריהם, בגלל שלא
היה בחדר הלידה מוניטור שקרא
את מצבם בתוך הרחם, יעלו ל מדינה
כל שנה יותר ממכשירי ה־מוניטור
שהיה עליה לרכוש. ה גינקולוגים
גורסים :״ילד אחד עם
נזק משפיע על כל המישפחה. מיש־פחה
כזו תימנע מלהביא עוד ילדים,
רק בגלל החשש, ויותר מכל בגלל
העול הקשה מנשוא הכרוך בטיפול
בילד בעל־מום.״
מכשיר מוניטור עולה 12 אלף
דולר — הוא דומה למכשיר טל וויזיה
ועולה כמו עשר טלוויזיות
צבעוניות. רוב מכשירי המוניטור
הנמצאים בתל השומר — הגיעו
למחלקה מתרומות ולאו דווקא מ תקציב
מישרד־הבריאות. מכשיר
אחד יכול לפעול יותר מעשר שנים.
״אין לנו אפשרות לחזות מראש
מיהי האשה ההרה, שבמהלך ה לידה
תשתבש אספקת החמצן ל עובר
שלה,״ מסביר מנהל המח לקה
בתל השומר .״על כן חשוב
לחבר כל אשה למכשיר המוניטור,
לשם השגחה.
״בעולם רווחת הריעה, שיש ל צייד
את חדרי הלידה כך, שכל
אשד, תוכל להתחבר אל המוניטור.
אך בין הגינקולוגים בארץ חלוקות
הריעות. יש הגורסים שיש לחבר
כל אשה, מייד עם היכנסה לחדר־הלידה,
אל המוניטור. אחרים חוש בים
שיש לחבר דק נשים הנמ צאות
בסיכון — חולות סוכרת,
לוקות ביתר לחץ דם, נשים עם
סיבוכים בלידות קודמות, הריון
רב־עוברי, עקרות קודמת, ונשים

עם מום לג.״
״לדעתי,״ אומר מנהל המחלקה,
״כל אשה הנכנסת לחדר־לידה
כשהיא בריאה, יכולה לפתח סיבוך
שלא ניתן לצפות אותו מראש,
ובלי מוניטור לא נצליח לאבחן את
הסיבוך, לא נדע שהוא מתרחש
בעובר בתוך הכרם. מקנאים בנו,
אנשי תל השומר, שיש לנו יותר
מוניטורים? אך שוכחים לציין

•נתר תל ויותר לז־ססנ
בילד פגוע נ מ שו כל ימי וז״ו
תהליך זה יכול להיות מלווה ב הפרעות
באספקת החמצן לעובר.
וירידה קלה בחימצון עלולה, כידוע,
לפגוע בעובר בצורה שאינה ניתנת
לריפוי. המוניטור רושם את ההת כווצויות
ואת פעימות הדופק של
העובר ובכוחו להתריע מראש על
כל פגיעה העלולה להפוך את הרך

שדווקא לתל השומר מופנות הנשים
שהריונן הוא בסיכון גבוה. כל ה סיבוכים
בהריונות, מכל חלקי ה ארץ,
מופנים אל תל השומר, עשרה
אחוז מההריונות הם הריונות עם
סיכון גבוה. שליש מהם מגיע ל תל
השומר.״
לא רק במהלך צירי־הלידה
העול ם הזה 2282

מחוברת האשה למוניטור, לשם
רישום מצב העובר. בשבועיים ה אחרונים
של ההריון נוהגים בתל
השומר לחבר כל יולדת״בסיכון ל פחות
פעם ביום, למשך שעה אחת,
למוניטור. יש נשים המתאשפזות
במיוחד לשם כך במחלקה, ויש
שמגיעות מבתיהן רק כדי לערוך
את הרישום.

חסר גייר
לברי או ת

^ שתקד אושפזו 15 נשים,
י שחוברו כל יום, ל־ 40 דקות,

עובר נוהגים להשתמש משני צדדיו
— מטעמי חיסכון. הגינקולוגים ב תל
השומר רוטנים :״לא שמענו
מעולם שחסר נייר לרישום פעולת
הלב, ביחידה לטיפול נמרץ. אבל
לרישום דופק של עובר, שיש ל הבטיח
לו חיים בריאים, אין נייר״.
דווקא בית־החולים תל השומר,
המוכר ובעל המוניטין, שוכן ב-
מיבנה מיושן. בשער הבניין כתוב :
״ביודחולים ליולדות רמת־גן, ליד
בית־החולים הממשלתי תל השומר״.
בעוד שמרבית חדרי הלידה בארץ
ניבנו בנפרד, בצורה המקנה פר טיות
ונוחיות לכל יולדת, הרי ש
ראשונים
שהובאו לישראל נרכשו
לפני 12 שנה, ועדיין מתפקדים.
הם נרכשו, כמובן, מכספי תורמים.
מחצית המוניטורים המשרתים היום
את רפואת המילדות בתל השומר
נרכשו מכספי תרומות.

למנוע נז קי ם
לפני ה ת הוו ת ם
ך שניים האחרונות הוכנסה
למחלקת־פגים יחידה לטיפול
נמרץ. בילודים. יחידה זו נועדה
לתינוקות שנולדו עם נזק או עם

..אמס־־יי סול״ ״
שיווף ע הגנה מבית
״ל אריאל דה פריז״
שזוף הוא יפה. אך, בשנים האחרונות מרבים להזהירנו
בפני שיזוף יתר, העלול לגרום נזק בריאותי לעור.
לשיזוף יפה ובטוח מציעה חברת ״ל׳אריאל דה פריז״ את
״אמבריי סוליי״ — קרם השיזוף המגן על העור.
״אמלריי סוליי״ הוא קרם שיזוף מבושם, על בסיס צמחי
וסליצילי המגן על העור בפני כוויות בעת השיזוף, ע״י
יצירת שכבת מגן המסננת את קרני השמש.
״אמבריי סוליי״ מזין את העור החיצון כקרם לחות ומונע
התייבשותו.
״אמבריי סוליי״ הוא קרם השיזוף הנמכר ביותר באירופה.
ניתן להשיגו כקרם בשפופרת במחיר מומלץ של 44.40 שקל
וכשמן במחיר מומלץ של 55.05 שקל (כולל מ.ע.מ.).

אוכלים ב-

תרומות במקום תקציב

בתי־החוליס בארץ מקנאים בבית־החוליס תל השומר,
שברשותו המיספר הגדול ביותר של משגוחים, מסתבר
שמחצית, המכשירים המשרתים את היולדות בתל

השומר ניקנתה מכספי תורמים. הללו הודו בצורה זו
על הטיפול המוצלח שבו זכו במרכז הרפואי של
תל השומר. המרכז הרפואי הזה אינו זוכה לתקציב
ממשלתי לרכישת משגוחים, ואת אלה משיגים בעזרת
תורמים ונדבנים המבקשים לציין שמס על המכשירים.

גריל

נוזי 0 013138ו 3מ|? ו!.דינ
ד אברהם חלף צזקימן דל
] 111388 ננוע 9-ולי 0

כמו בימים הטובים !

ומ*? 88 קו

בהוקרה יע־יל, נייה־־ח תל השומר
*זרג־ מ #-0 8ו? 9 ? 8ו

״הוילאג בית הגריל• ט ל׳ 475550
ת חנ ת הדלק פז, ליד הבפר הירוק .

הופיע ונמצא למכירת
^ לרישום מוניטור. מילבדן הגיעו כל
יום 20 נשים מבחוץ, גם הן כדי
י להתחבר למוניטור למשך 40 דקות
מדי יום. הצוות בחדר הלידה נאלץ
להעביר מכשיר אחד מבטן אשד,
אחת לבטן רעותה, כדי לא למנוע
את המכשיר מן היולדות האחרות,
בחדר צירים• אך לבסוף נותרו
נשים ללא מכשיר. מכשירים חסרים
אלה מעלים את הסיכון הבריאותי
אצל העוברים שלא זכו להגיע
לרישום.
בנייר שעליו נרשמת פעילות ה־העולם
הזה 2282

בתל השומר שוכבות היולדות, ב אולם
גדול, עם מחיצות בד עלו בות
בין המיטות. ובלי פרטיות
אין הבעלים יכולים להצטרף אל
נשותיהם בשעת הלידה. מישפחות
שלמות המצפות לבשורה, ממתינות
בחוץ.
נהנות הנשים
בתל השומר
מרפואה טובה. זו הסיבה לכד
שהן מתעקשות ללדת דווקא בבית־חולים
זה. המוניטין הרפואי הוא
שעוזר למחלקה ליהנות מתרומות
כספיות גבוהות. המוניטורים ה
חשש
לנזק. אך לחדר לידה עדיין
לא מתייחסים ברצינות הראויה,
ולא משקיעים את מירב האמצעים
כדי למנוע נזקים לפני התהוותם.
גם אירגון הבריאות העולמי, ה מתכנס
מדי שנה, מתריע מפני
השקעת סכומי כסף גדולים בטיפול
בחולים, שסיכוייהם קטנים, ופחות
מדי משאבים בטיפול במניעה מוק דמת.
השיטה המקובלת היא לכבות
שריפות בעוד שהטיפול במניעת
שריפות נדחה.

גילה רזין !

גליון מספר 2

אמנות
הניילון ה כ חו ל

של ש א ריזו ת וי טו
ב מ חי ר של ש תי ם

מירי שפר גרה מחוץ לעיר.
בדרך, מהבית ואליו, היא חשופה
לגירויי המראות שמסביב. כל מראה
יוצא־דופן מרתק אותה ומהווה
נושא לציוריה. את המראות של
השנה האחרונה היא מציגה בגלריה
של אגודת הציירים בתל־אביב.
מירי היא נערה שחורת שיער
ועין, המזכירה טיפוס הנערות מ המזרח
הרחוק. אולם האמת היא
שאינה יפאנית, כי אם צכרית מ מוצא
פולני. את עדינותה ־ודגי-

למעשה היא תערוכת־היחיד הרא שונה
שלה — עבדה ימים כלילות
בשנה האחרונה. בלילה, כשילדיה
ישנים, היא מציירת בסטודיו ש בביתה.
שיפור ניכר בתנאי העבודה,
מאז ששקדה במיטבחה על הכנת
התערוכה הקודמת.
תוצאות עבודתה מהוות כרטיס־ביקור
מרשים של ציירת בשלה,
העומדת איתן על רגליה.

הגדרה טו ב ה
אחת התערוכות היפות והטובות
ביותר של השנה מוצגת בימים

את כל מוקיריו ומעריציו.
בשנה האחרונה הרבה לטייל ב גבול
הצפון, ושם, נוכח הגדר ה טובה,
היה יושב ורושם את שראו
עיניו. לאברמוביץ /שנודע כאחד
מאמני המופשט הטובים של׳ יש ראל,
היה זה בגדר תענוג אישי.
היציאה אל הנוף וההתרפקות עליו
באמצעות פנדה, עיפרון וצבעי מים,
הניבה יצירות מקסימות ברעננווזן,
ריאליסטיות אך לא מחקות צילום
ולא מחפשות את הסטיליזציה. כתב-
ידו ורטט מגעו על הניר, חוזרים
ושבים בכל אחת מן העבודות. הגדר
הטובה לובשת ופושטת צורות שו־

מבצע אביב 81

קר מעולה
להרחקת שערות

ציירת מירי שפר ורישום

ו!1עדן ן

עדינות ורגישות

לתרבות חרשה
דחי הס .5תל־אכיב
רל׳ 297263

יום שלישי 2.6.81

ראיון החודש עם:

ח־־כמאד וימו־מזכ״ל
המפלגה הקומוניסטית הישראלית

איתן ונמיחי
הדברת מזי קי ם
מומתים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירת על בריאותך ורכושך.

רמת־גן, רח׳ מודיעץ ,18ת.ד2272 .
טל5 6 .־ 7 9 0 1 1 4רש־ מס־ 21 עסק ׳ 481/73

חן טרמפ לחייל

שותה חשים בציוריה, שחרף רגישותם
הם נוגעים בבעיות חריפות,
כמו פלישת הטכנולוגיה לטבע.
בתערוכתה הקודמת בתקומת הש לישית,
שנקראה ״בדרך העירה״,
עסקה בבעיות העימות שבין התע־שיה
והחקלאות. היא תיארה את
מיבני התעשיה פולטי העשן, הזפת
והליכלוך, שפולשים לאזורים חק לאיים
מובהקים. הפעם מתארת
מירי את המראות השכיחים של
מטעים מכוסים ביריעות ניילון כחו לות•
הניילון, שהוא חומר סינתטי,
זר לטבע, כבש אותה בעוצמת ה צבע
החריף שלו. את הצבע ה־כחול־חריף
היא מניחה על יצירו תיה,
ומשתמשת בו ככתמי־צבע
המהווים ניגוד עז לרוך ולרגישות
של רישומיה ושירבוטיה, בעיפרון
ובמישטחים לבנים גדולים.
יכולתה הרישומית של שפר, ב קטעים
המתארים את הטבע על גבי
המישטחים הגדולים והמופשטים,
מזכירה את סיגנונו של אברהם
אי ל ת, שהוא אחד הרשמים ה מעולים
בארץ. ואין פלא. שניהם
יצאו מאותו בית־אולפנא — בית־הספר
הגבוה לציור של מרגו-
שילסקי. אולם מאז שסיימה את
לימודיה שם, חשה רצון להוסיף
ולהתעמק בבעיות האמנות, דווקא
מבחינה תיאורטית. לשם כך בחרה
להוסיף ולהשתלם במידרשה למו רים
לציור. למזלה לא הושפעה
מדי ממה שהולך במדרשה, לא
ניסתה להפוך לחיקוי של מישהו
ממורי המידרשה. מיזוג שתי ה אולפנות
נתן לה כלים לחשיבה
וליצירה, המעמידים אותה בשורה
אחת עם האמנים הצעירים והמב טיחים.

תערוכתה החדשה — ש־

אלה בגלריוז ג׳ולי נז׳ בתל־אביב.
זוהי תערוכתו של אחד מטובי ה־אמנים
בארץ, פינחם אברמו־כיץ
/ממייסדי ״אופקים חדשים״.
בין הציירים המפורסמים שייסדו
את הזרם האמנותי של ״אופקים
חדשים״ ,כמו זריצקי, שטרייכמן
וסטמצקי, נחבא שמו של אברמו ביץ
/אך תערוכתו החדשה מוכיחה,
שלא ניתן לשכוח אותו. הוא מפתיע

נות, מהאוורירי והקל עד לצבעוני
והכבד. זהו אותו אמן׳ הידוע מ ציוריו
המופשטים, אך שונה ברוח
החדשה הנושבת מעבודותיו.
בעלת הגלריה באה לבקרו ב סטודיו
שלו, שבביתו הצנוע ב־רמת־אביב.
היא בחנה את הבדים
הגדולים בצבע שמן, שהכין לקראת
התערוכה, כשלפתע נחו עיניה על
דפים עשויים בטכניקה מעורבת.

״גבול 1980״ של פינחס אברמוביץ
בית צנוע ברמת־אביב
העולם הזה 2282

צייר אברמוביץ
מאייסטר אמיתי
היופי שקרן מדפים אלה ממש
הקסים אותה ׳,והשוני — הציור
הריאליסטי — הדהימה. היא ביק שה
ממנו להציג את הציורים ש עשה
עבור עצמו, ושכלל לא חשב
להציגם. וכך, למרות שבהזמנות
שכבר הודפסו צויין שהמדובר ב־
״ציורים״ ,החליטה להציג דווקא
ן* את הרישומים על הנייר. גם הרי שומים
הם צבעוניים, אך שונים
לחלוטין מעבודותיו הקודמות. כל
הגוורדיה הוותיקה של ציירי ישראל
שנכחה בפתיחה, היללה את תערו כתו.
ואכן, אין זו רק חגיגה, ל עיניים,
אלא גם חובה למורים
בבתי־הספר לציור. הללו יעשו טוב
אם יקחו את תלמידיהם לתערוכה,
כדי להציג בפניהם את אחד ה־
״מאייסטרים״ האמיתיים של ישראל.

ב מיד, צב 311ר
היא נאה ומטופחת. נראית ונש
מעת
כמו מורה. ואכן, דבורה
בלום היא מורה המקדישה את
עיתותיה לאמנות, גם בשעה שהיא
מרביצה תורה בתלמידיה. כשניצ-
בים מול עבודותיה, יש תחושה
של מיקצב מוסיקלי. אולי בגלל
המיקצב החוזר בכל העבודות. אולם
התערוכות של תיאטרון צוותא,
שהוא גם האכסדרה של המועדון,
גדוש ביצירותיה המרנינות ומש תלב
להפליא באירועים התרבותיים
של המועדון.
בלום החלה לצייר בגיל , 12
בסטודיו של שטרנשוס וקריזה.
דווקא מהציירים המופשטים למדה
לעבוד בצורה אקדמית טהורה. וכך
יש להעריך את עבודותיה, העשו יות
מצירוף של הדבקות אלמנטים
מבד יוטה על בד הציור, בתוספת
צבע ויצירת קומפוזיציות הרמו ניות,
שמבוססות על הכרת הטבע
ואינן סתם ״התפרעות״ על הבד.
יש סדר בעניין, והיצירות קשורות
אחת ברעותה. את הסדר והמישטר
בעבודותיה הצליחה לרכוש בעת
ששהתה בארצות־הברית.
בטמפל שבטכסס, עיירה קטנה
בארצות־הברית, היתה יושבת ב ביתה
ומציירת ללא הרף .״יכולתי
להביט בחלון ולראות כל היום
רק גשם, גם בקיץ, או לצפות
בטלוויזיה,״ מספרת בלום.
בתערוכתה בצוותא מוצג רק
מעט מזעיר ממכלול עבודותיה,
שכן היא גם יוצרת בקרמיקה
ומפסלת. היא מעניקה תחושה של
משהו העשוי במיקצב מוסיקלי ה חוזר
ונישנה הן בטבע והן ב אמנות.

איוו דו ד ה !
יום אחד הגיעה הדודה לארץ,
ותוך כדי חיפוש קרובי מישפחה
הגיעה לעדי יקותיאלי, אמן
אריגה בשטיחים, מהמעולים בארץ.

צור בעתיד עבודות בגודל שיחפץ.
הוא אוהב את מלאכת היצירה הזו
בכל ליבו ומתעמק בכל שלבי ה אריגה,
החל מיצירת החוטים ד
צביעתם, וכלה בשתי וערב במיגוון
גדול של אפשרויות, שצירופן יוצר
מהות חדשה.
בתערוכתו הנוכחית צעד כמה
צעדים קדימה. הוא פיתח וגיוון
את סיגנונו, לא חשש להחצין
ביצירותיו טראומות שעבר. לדוג מה:
ניתוח לב פתוח שנעשה ל אחיו
הגדול, הוליד עבודה שנראית
כמו משהו התלוי על קולב! רוכ סן
אדום כדם שתפרים אדומים
מלווים אותו לכל אורכו, מזכיר
את גוף המנותח. כשפותחים את
הרוכסן מגלים תחבושות וחלקים
מקרמיקה, המתארים את תוכו של
המנותח.
כשנשאל יקותיאלי מדוע שילב
ביצירותיו חומרים כמו פרספקס
וקרמיקה, ענה :״הצמר הרך של

ציירת כלום כסטודיו שלה
קומפוזיציות הרמוניות
כאשר גילתה הדודה, שהיא פרו פסור
לאמנות ולאריגה בלוס־אנג׳־
לס, שבן מישפחתה בן ה־ 23 עוסק
גם הוא באריגה, חיבקה אותו בעוז
והזמינה אותו לבוא ולהשתלם ב קליפורניה.
עדי
ירש כנראה את אהבת היופי
והנטייה לאמנות מאמו. בתערוכתו
הקודמת, בגלריה של תיאטרון ירושלים,
הרהיבו עבודותיו ביופיין את

עין הצופים. את המילה ״אריגה״
מקשרים בדרך כלל לשטיחי־קיר
קונבנציונלים. אך עדי הפך את
ענייו האריגה ליצירה פיסולית של
ממש.
את רעיונותיו החדשים הציג ב גלריה
ראשל ו או ת ת ביפו העתי קה.
בגלל מימדיה הקטנים של
הגלריה, נאלץ ליצור יצירות קט נות׳
כעין מקטים, שמהן יוכל לי-

שלום. אביב בחוץ ונעים. זה הזמן להתפנק בבגד חדש; זה הזמן לדלתא. החולצות
של דלתא מלטפות ורכות, הן נותנות לי הרגשה טבעית ואביבית. הגופיות
דלתא ממש מזמינים לגעת; הם רכים, אופנתיים, צבעוניים
ז ^ -ססו כותנה סרוקה 100* ,הרגשה טבעית וחפשית.אני
מזמינה אותך להרגיש כמוני, להתפנק ולפנק את כל המשפחה
להשיג בחנויות המזון בשרות עצמי, בחנויות
בדלתא.
הכל-בו ובחנויות ההלבשה המובחרות. התחדשו!

יש כאן משהו שמזמין לגעת. דלתא.

הס־לס הזה

7112

״לפני המבול׳׳ של יקותיאלי
שילוב פרספקס ואריגה
האריגה תובע משהו מנוגד, לכן
בחרתי בחומרים אלה, המשלימים
אותו כה יפה.״

.זמנים טובים״ של משורר אנוח
המופלאים בהיסטזריר החלוצית

מזה חמש־עשרה שנה מוכר מנחם כן
במיתחמים של השירה הישראלית כאחד
מהמוכשרים שביוצרי השירה. מנחם בן,
שהינו חד עט, בלתי מתפשר, איש ריב
ומדון, אינו טורח לערוך מסעות. של שיב־נוע
וליקוק עכוזים, כמינהגם של חרזנים,
המחפשים למצוא את שמם טבוע על טב לות
השיש של השירה העברית והישר אלית.

נוהג מפעם לפעם לצאת לכמה קרבות
אבודים, אשר אינם מקדמים את הביקורת
על שירתו, המתפרסמת במוספי הספרות
של היומונים.
לפני כמה חודשים פירסם בן את ספר
שיריו שיריס ואימוני שירה * ,שהוא מן

שיר הכותרת לפרק מחשבות על הבוקר
שאחרי הריב ושישה קטעים נוספים, נפתח
בחרוז מלבני מופלא, שספק אם קיים עוד
משורר עברי, למעט עמיחי, שיש בכוחו
לכתוב דבר מופלא כמותו :״מלכן הנשו אים,
מלכן מיטתנו / ,מלכן דכאוננו
הקטן״ .שיר תמציתי, מלא כנות, הוא
ההבדל בין שתי בנותי, ובו :״צורת הצחוק
של כשמת /דומה לחלת הרכש של
האושר /וצורת הצחוק של אכיגייל
דומה • /לקוער מדרגות צבעוני 7כאמצע
האוויר״ שיר נוסף הוא תשובה לשאלה
אם יש אלוהים וגירסתו התמציתית של
המשורר היא :״מי פיסל את החיות ואת
הים / ,את צבעוני־ההר, את הצורב/ ,
את החיים ואת המוות, את הרע ואת
הטוב /ואת כתפי הנשים הרועדות.״
למנחם בן יש אידיאולוגיה שירית, אותה
הוא מציג בקטע מתוך סונטה: התשוקה
לכתוב. שם הוא מעיר :״כמו שלאה
גולדברג /פעם כתבה כ שיר / :אך
מעירים /כי בארצנו אין זמירים/ .
טוב, לא חשוב, ציפור אחרת /בחול
השיח מזמרת.״
במחזור השירים ים או אדמה או כרתים
מציג בן את כוחו הדידאקטי, כמשורר
ששורות שלו נועדו לחנך את עין קורא
השירה. הדבר משתקף כבר בשם של
סיפרו. בשיר ים או אדמה או כרמים
כותב בן שותלי כרמים׳ ,לדוגמה, הוא
דימוי מקובל כמסורת השירה ( /הוא
ומישפחותיו / :עובדי אדמה / ,מלח הים
/וכר׳) /בדימוי אושר / .אבל למעשה
זוהי דוגמה טיפוסית לערוב כין משלי
אדטר /כגון ים או אדמה או כרמים /
(עשאם אלוהים ויפה מאוד עשאם) /וכין
כני־אדם /בטוני ובמוך.״״ שיר נוסף
במחזור זה, הוא גם התנ״ך, בו כותב בן :
״גם התנ״ך, שהוא /באור בעצמותינו/ ,
עוד ישרף /בשתשרור /אחווה.״
תחת הכותרת זמנים טובים, זמנים נפלאים
כותב בן :״העולם הוא עדשה /
בחלחלה וקלה,״ ומוליך את חוויותיו עד
אל ״אחר כך, בשמצצת לי / ,הייתי /
שדה עצבים ולא יותר.״״ ניסוח שירי
מזוכך מהחיים, ניסוח המעורר מן הסתם

אחד מן הפרקים
נטיפי השירה של דירי מנוס׳
קינאה אצל המשוררים העסקנים, שכל
עולמם בשטח זה מתבטא באוננות בידם.
בתמצית שיריו של בן מו!יפ פלחים
שקופים מתוארים תולדות מסע אחד באל.
אס.די. שם הוא כותב :״תל-אביב בשח רית
/נראית כלהקת יגוארים שחורה,
מקורקפת, מוקפת /מיגרשים נפלאים /
אכל איזו עיזובה אנושית /כפנים! /
איזו עירומה אנושית עד אל ״הים —
פלחים שקופים של געגוע /נתחים
רוטטים של ירוק /הרכה ירוק /באצ בעות
הבוקר /כאצבעות התענוג המנו מסות
/היפהפיות /המהוקצעות /הבלתי
רגזניות במחזור זה של בן, מצויים
משירי האהבה המופלאים ביותר שנכתבו
אי פעם בשירה העברית ; שירי אהבה
יוצאי־דופן ובעלי ייחוד, שורות של שירה
— כיהלום.
ובין התמציות השיריות יש לבן הערכות
כואבות בנוסח :״והם אכלו את הארץ
הזאת, כל משמן / ,כל חמאה. עכשיו אין
כלום• שמת לב שהארץ ריקה ף /יש כה
קצת דגנרטים, אבל אין כה א ריכטיקר

בן מביא עוד כמה שירים מתוך ספריו
צמה תנופה ואדרת הגפן, אותם כתב
בנעוריו, בראשית דרכו כמשורר ; אין
כיום משוררים יוצרים, בני פחות מחמי שים,
שיש בכוחם לחלום על כתיבת
שירים כמו השירים שמנחם בן כתב
כשהיה מתחת לגיל העשרים. כמו שיר
בן שודד, אחת, בחוץ, שבו כתב :״בחוץ
בלנית. כיביתי את המנורה.״
מנחם בן הוא ממשוררי האמת היחידים
של ארץ־ישראל. משורר של שירה במש מעות
האחת והיחידה של השירה• הוא
כואב ומתייסר, הוא משתולל לעיתים
ומאבד את הפוזות השקטות של החרזנים
ומשוררים אחרים. ראשו ונשמתו חיים
אך ורק דבר אחד — שירה.
סיפרו ראוי ליותר מאשר איכלוס מחסני
ספרים. הוא ראוי להיות בשידות, ליד
המיטות של האוהבים. במדפים, ליד מב טיהם
של אוהבי שירת האמת.

מלתעות

משורר כן
הם אכלו את הארץ הזו

הפרק הראשון בקובץ מלבן מיטתנו
נפתח באחד משיריו המופלאים של בן
מהשנים האחרונות — זו שראיתי רוקדת
בדיסקוטק בלום־אנג׳לס, ובו :״כן, היא
היתה יפה מאוד /כין רזיז ללא־כמיוחד-
רזה /השימלה שלה /עם החגורה
(חגורה צרה למדי) /וסנדלי העקב כצכע
כז׳ /וההומו הזה שרקדה איתו / ,נער
פושעים אלים, מקריח בקיימת הראש...״
בן מוכיח כבר בשיר הפתיחה כי ניחן
בעיני משורר, בעט מעודן ובכושר תימצות
מעולה.

בגן התופעות יוצאות־הדופן והתמוהות של התרבות הישראלית
מצויה זו המכנה עצמה רבקה נורפיין־אוכמני, אלמנתו של
עורך ספריית פועלים והמתרגם עזריאל אוכמני, שניסה בשנות
חייו האחרונות לפרסם חריזה בשם עט (רן עדי).
הגב׳ גורפיין־אוכמני מתמלאת מדי יום ביומו הירהורים
והגיגים, והיא מוצאת, משום מה, טעם בהנחה, שהגיגים אלה
חינם עניינו של הציבור הרחב. היא גם מניחה שהגיגיה מייצגים
את המתרחש עתה בספרות הישראלית והעולמית. באחרונה
פירסמה גורפיין-אוכמני קובץ של מסות ורשימות בשם לעבר
חוף עלום• ובו מזיבולי הגיגיה. את הספר היא פותחת בעיון
רדוד בשירי מכות מצריים של נתן אלתרמן, מבלי שתוכיח
מינימום של הבנה שירית. מייד אחרי אלתרמן מזווגת הגב׳
גורפיין־אוכמני את חרוזיו של ישראל אפרת, והיא מסבירה
לקוראיה כי ״הבל מזוכך, מהוסה, ללא הרמת קול...״
מסותיה של הגברת מקיבוץ עין־שמר מגלות שקיים כנראה
סולם ערכים שירי־גיאוגרפי. כלומר: השירה נבחנת לפי השכנים.
זו הסיבה שהגב׳ גורפיין־אוכמני כותבת על שירי אחד א. עלי,
שהוא שכנה מעין־שמר, בלשון רבים קיבוצית :״התרשמנו עם
הופעת פואמה לירית זו.״ משורר נוסף מהסקטור -הקיבוצי
הארצי של הגברת גורפיין־אוכמני הוא אחד ששמו אלי נצר,
עליו מעירה הגב׳ :״אלי נצר הגיע בספר השירים החדש שלו
לאופקים חדשים ולדרך מבע חדשה, תוך שילוב רב־עניין של
מסורת וחידוש.״ ואנחנו לא ידענו זאת, שהרי לא שמענו את
שימעו של מר נצר ולא את שמע שירתו.
נימה בלתי מאוזנת של מישפחתיות שאינה במקומה בולטת
בביקורת של גורפיין־אוכמני על רן עדי אוכמני, תחת

• מנחם בן — שירים ואימוני שירה;
הוצאת פרוזה ; 47 עמודים (כריכה רכה).

• רבקה גורפיין־אוכמני — לעבר חוף עלום — מסות
ורשימות: הוצאת הקיבוץ המאוחד; 184 עמודים (כריכה. רכה),

המופלאים שבין ספרי השירה שראו אור
בעשור האחרון. לא רק שסיפרו של מנחם
בן לא קיבל את ״פרם חומסקי״ ״פרס
קהילת רייבתנא״ ושאר פרסים, אלא גם
זכה לכבוד, ולא נסקר כלל בידי מבקרי
השירה של היומונים.
שלושה החלקים האחרונים בשירים
ואימוני שירה, הנושאים את הכותרות הים
פלחים שקופים, צמה צנופה ואדרת הגפן
הינם מיבחר מעודן, מ/ופה וקפדני מתוך
שלושה קבצי השירה הראשונים של ה משורר.

תיעוד
זרטל בין
ספרי התיעוד שראו אור באחרונה,
בולט מאוד סיפרו של משה זרטל קן
נעורים — השומר הצעיר בווארשה,
.* 1943—1913 סיפור שלושים שנות השומר
הצעיר בפולין, מתועד מפי אחד מגיבוריו.
זהו סיפורה המופלא של אותה תשתית
תרבותית, שהולידה את נושאי הדגל של
מרד גיטו וארשה, שהיו בוגרי אותו קן,
ובראשם מרדכי אנילביץ׳.
בפרק הפתיחה מתואר הרקע המעמדי,
התרבותי והכלכלי של יהודי וארשה, עליו
צמח קן השומר הצעיר. מעט מאותו עולם
קסום של הריכוז היהודי הגדול ביותר
בעולם, עד, למילחמה העולמית השניה.
סיפור השלבים הראשונים של הקן, כמת כונת
של אירגון צופי יהודי, הקרוי על
שמו של גיבור״ יהודי של המרד הפולני,
ועד לקן הראשון בווארשה• תיאור התפת חות
מיתוס מיפקדי ל״ג בעומר של השומר
הצעיר, שראשיתם בקן זה, אותם מיפקדים
שבהם היו מעניקים את הסמלים והעניבות
לחניכים הצעירים בתנועה.
תיאור הדרגתי מספר את תהליך ההת בססות
של תנועת הנוער הזו ברחוב
.היהודי בפולין. סיפור הקינים שקמו בערים .
אחרות, והרקע לוועידת היסוד של התנועה,
שהובילה במשך עשרות השנים, מאז ועד
היום, את עידית הנוער היהודי בעולם
דרך כור ההיתוך של תנועה זו, שסימלה
העיקרי היה סמל ההגשמה העצמית. תנועה
ששאפה להגשמה זו בדרכים טובות, ו לעיתים
בדרכים פסולות מעט.
הטוהר השומרי: אחד מערכי השומר
הצעיר העיקריים הוא טוהר המידות ה־שומרי.
בסיפרו של זרטל ניתן לעקוב
* משה זרמל — קן נעורים — השומר
הצעיר בווארשה ; 1943—1913 ,הוצאת
ספרית פועלים; 333 עמודים (כריכה קשה).

הזיבול הגורפייני חוגג
הכותרת המאוד מרשימה שירי הרצף ההיסטורי והתרבותי. ושם
היא מסבירה על בעלה המנוח :״דיו להוכיח, בי לפנינו משורר
כעל נכסים משל עצמו, שדות ואפרים ואף יערות עד...״
אם בשירה יש לגב׳ גורפיין־אוכמני מעט השכלה, הרי שבפרמה
השידפון שולט בכיפה. בביקורתה על כאישון עין של אהרון
אפלפלד היא מעידה על בורותה: בורות אותה היא מושכת
עד לתקופת סוף ההשכלה, במסה שלה על מיכה יוסף כן
גוריון (כרדיצ׳בסקי) ותקופתו. כעבור כמה עמודים היא
שבה אל יצירתו המונומנטלית של צבי לוז, מרצה מאוניברסיטת
בר־אילן, שלא הותיר חותם של ממש בספרות הישראלית, ותופסת
טרמפ על מקום אחר של עמוס עוז ועל שאול ויותנה של נעמי
פרנקל. הפתיח של הגב׳ גורפיין־אוכמני ברשימתה על שאול
ויוהנה נקרא כמו היה פרוספקט של בורות :״מוטב כי נאמר
מיד: הספר החשוב הזה, אחד מבין הראשונים העוסק בעליית
הפאשיזם כגרמניה ובהשפעתו המהירה על גורל היהודים —
נכתב כקיבוץ. ילעג מי שילעג לקביעה, מתרברבת׳ זו, אך אין
בכך בדי לבטל את השאלה הזו: מדוע לא עסק כבעיה זו
כימעט אף סופר מכין הסופרים הגרמנים ממוצא יהודי, אשר
כמיספרם וביכולתם אינם מבוטלים כלל, אפילו בקנה מידה
עולמי?״ והרי הגב׳ אוכמני־גורפיין לא התכוונה לסיפרו של
ארנולד צוויג הקרדום של ואנסבק, שאומנם לא נכתב על־ידי
סופר גרמני ממוצא יהודי בקיבוץ, אלא על הר־הכרמל.
הגב׳ גורפיין־אוכמני היא אשה אומללה. זכותה של כל אשה
לחבר רשימות, ולאגד את הרשימות כדי להפכם לספר. אבל
ברגע שהספר יוצא לרשות הרבים ומנסה להרשים, או להשפיע,
או להגיע לבני-אדם, לצרכני תרבות, הרי שהוא נחשף, ועימו
מתגלה גם המחברת בבורותה כי רבה. בספר זה חוגג זיבול
המוח בחגיגה שמזמן לא נראתה כמותה. שהרי הגב׳ גורפיין-
אוכמני אין לה מה לומר, והיא עושה זאת בשיטתיות על פני
184 עמודים מודפסים בצפיפות. וחבל.

אחרי השלבים של התפתחות תהליך המיזוג
בין השאיפות הלאומיות לבין השאיפות
האוניברסאליות והאישיות, שאחת מהן
היתה, כמובן :״השומר הצעיר הוא אחי־עזר
ואחיסמד״• מעבדה אנושית, שהדור
הראשון שלה, חלוציה (בעיקר אלה מ גליציה)
,הגיעו ארצה בראשית שנות
העשרים וייסדו את הניסיון חסר־דתקדים
של ביתניה עילית. ניסיון אשר סימניו
הותירו את אותותיהם על החברה הישר אלית
עד עצם היום הזה, במתכונת של
התנועה הקיבוצית שקמה בנוסח השומרי,
השונה מהנוסחים האחרים.

תמצא הבראיזציה קנאית, או לפחות את
השאיפה הכנה להבראיזציה, שלא תמצא
כמוה כשום מקום אחר בגולה...״
כך מוליך משה זרטל את סיפורו של
קן וארשה דרך בעיות חברתיות ואידי אולוגיות
שונות, שרק אנשי התנועה מוד עים
להם. הוא שב ומתאר את אותה
קרקע אידיאולוגית, שהביאה את מרדכי
אנילכיץ׳ וחבריו בקן וארשה עד אל
הוראת־היום האחרונה, כפי.שנקראה בימי
המרד :״אל כל חברי הקו וארשה, גיטו
— חזק! הפעם לא תתלקח המדורה ה שומרית.
לא נצא הפעם לחוג את חגנו

נשיאות הוועידה הארצית של השומר הצעיר בווארשה 1931

סימניו הותירו אותותיהם על החברה הישראלית

פרק מאלף בספר של זרטל הוא סיפור
התפתחות חלום ״המושבה השומרית״ ,אותו
ניסח אחד מצעיריה דאז, דוי ד (״דולק״)
הו רו בי ץ :״פשטות, אמת, מבעיות, אלה
הם ׳המעיינות שמהם נשאב, אלה הן אמות
המידה שעל פיהן נעצב את דמות חיינו
החדשים. שם ניצור נווה־חיים שיהא מזי גה
של ערכים נצחיים, הרעיון המוסרי
של הנביאים, חדוות החיים, טבעיות, פש טות
ויופי. העבודה תהיה יסוד עולמנו
והרוח בסיס אמונתנו...״
,,אל תשמע בני, אל מוסר אב״ :בתה ליך
התגבשות השקפת העולם השומרית
השפיע השפעה חסרת תקדים שירו של
המשורר דוי דשמ עו נו כי ץ, שאמר בין
השאר :״אל תשמע, בני, אל מוסר אב /
ולתורת אם אל אוזן תט / ,פי מוסר אב
הוא , :קו לקו ותורת אם , :לאט,
לאט וסופת־אביב דוברת כן / :
,הקשיבה איש, לשיר הכן לשיר הבן
ולשיר הנין / ,הבא מבעד ערפל עב
ודרום לד שביל, ופורה מן /הדרך, הלך
בה האב / ,כי למה תחטא אל הדור/ ,
דור עתיד רחוק מוצף־אור שיר זה
סימל את מרידת דור הבנים של יהדות
פולין.
הבעיה המינית: אחד מהמיתוסים
הנודעים שעליהם חונכו דורות של השומר
הצעיר הוא המיתוס של מה שנהוג היה
לכנות ״הבעיה המינית״ .לתנועה היו
עשרת הדיברות. הדיבר העשירי היה
״השומר הוא טהור במחשבותיו, בדבריו
ובמעשיו, אינו מעשן, אינו שותה כוהל
ושומר על הטוהר המיני או כמאמר
אחד מהמרצים השומריים ב־ 1919״נש תחרר
מכבלי המוסכמות העולמיות, ננהיג
בין הבנות והבנים שלנו יחסים של חופש,
ואהדה ...השומר־הצעיר טיפח
נועם
.אמות־מידה של טוהר מידות, שבעיני
זרים נראה כצבוע ובלתי אמיתי. המטרה
היתה, שעל הצעיר והבוגר להיות ״חזקים
ואמיצים כדי לשלוט ביצרינו״ .הדיון וה שיחה
החופשיים בבעייוז המינית הביאו
לפורקן חלקי של מועקות הנבכים והפנים
בנושא זה, והיוו דוגמה חסרת תקדים
בהתפתחותו של הנוער היהודי בתקופה
שאחרי מילחמת העולם הראשונה.
המערכת החינוכית של התנועה היתד,
בבחינת ״בית־ספר לאוטודידקטים״ ,כאשר
השאיפה המרכזית של התנועה היתד, שה־קינים
ישמשו ״מרכז הנאורים, המפיצים
השכלה בקרב העם ועדות על שהתרחש
*,בשטח זה בקנים בפולין מביא הסופר
כתן כיסטריצקי (אגמון) ,מחבר
״ ימים ולילות, בדווחו על ביקורו בפולין
ב־ : 1927״השומר הצעיר משיג ביתר הצ לחה
את שכולנו מתחבטים בו: ליצור
מחדש טיפוס של יהודי המתקיים בכוח
של, מצוות׳ .לא לחינם נעשים הקנים
של השומר הצעיר בבל מקום מעיו איים
של חברה יהודית מיוחדת במינה. שם

היקר כחיק־הטכע. לא נקים שחנה צופי,
לא נטה אוהל ולא נפגין את כוחנו קבל
עם ועדה• בגיטו צר, באפלת, השכונה
היהודית׳ ,בימי גסיסה ואבדת, טמיעה
וכישלון לבני עמנו, חל חג הנוער והמרד
— ל״ג בעומר. סגורים כתור החומה,
מנותקים מן השדה רחב הידיים, מובדלים
מהעולם הרחב על־ידי גדר־תייל, חומות
לבנים, משמרות פראי־אדם — נדונים
להרס, רעב ומוות ...בשנה העשרים־ושמו־נה
לקיום התנועה נפל בגורלנו לחמשיר
במיפעל השומרי בתקופה של אביב עמים
שני, הממשמש ובא. מתפקידה של התנועה
לקרוא את הנוער העברי להתנער מכבלי
היאוש והנהיליזם ולהתכונן לקראת הרג עים
ההיסטוריים האלה ...בל״ג בעומר
תש״א עלינו להשמיע מחדש באוזני הנוער
את שיר המרד: הלילה קר, בליל אדר /
הקשיבה, איד האביב שר ...חזק ואמץ,
ההנהגה הראשית.״
כמה מצער שבימים אלד, אין מי שיש מיע
מחדש באוזני הנוער הישראלי את
שיר המרד. וכל שנותר הוא ספר היס טוריה
אישי ומעולה׳ ,אותו חיבר משה
זרטל. ספר המגבש את חוויית הנעורים
היהודית המופלאה ששמה השומר הצעיר,
שהזדקנה בכיעור כאן בארצנו.

מולדת

נוף
״האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה /
האדם אינו אלא תבנית גוף־מולדתו/ ,
רק מה־שספגה אוזנו עודה רעננה/ ,
רק מה־שספגה עינו טרם שבעה לראות...״
שורות אלה, אותן חיבר המשורר שאולי
טשרניחוכסקי בשירו האדם אינו אלא...
מצטיירות במחשבה למראה חוברת קטנה,
מודפסת בצבע מרהיב על נייר כרום, ש ראתה
אור בימים אלה בהוצאת רשות
שמורות הטבע תחת הכותרת מערת שורק
בשמורת אבשלום **.
את החוברת ערך דידי מנוסי, ובה
תצלומים מרהיבי־עין ממערת שורק, אותה
מערת נטיפים צבעוניים מרהיבה. דידי
מנוסי נטל על עצמו לערוך חוברת ובה
תצלומים של אותה המערה. מנוסי החליט
כי זו הזדמנות להביא מיני־אנתולוגיה
מעודנת של השירה הישראלית, והוא פותח
אותה ב״אפילו סלעים נישברים, אני אונד
* בתמונה מימין לשמאל: יודקס, משה
זילברטל, יעקב חזן, בוני שטיינברגר
(שמיר) ואמה לוין.
*׳ מערת שורק בשמורת אבשלום —
צילומים יצחק עמית, צורעה ; ליקט וערך :
דירי מנו סי; הוצאת רשות שמורות הטבע
(כריכה רכה וצבעונית).

ציטוטון

!קדמון וההגמון

חוברת צנומה, יפהפיר, ומרגשת זו מל מדת
שמיסגרת כמו רשות שמורות הטבע
עשויה לתרום להקשר המובן מאליו של
״האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה /
האדם אינו אלא תבנית נוף־מולדתו
דידי מנוסי עשה כאן פעולה ברוכה.

יוסף הייני״

בקובץ לזיכרו של הפרוס׳
מן מביא יונה פרנקל דוגמה לטכסט
פולקלוריסטי בעל ערכים ספרותיים. מתוך
סיפור נקדימון וההגמון:

פעם אחת עלו ישראל לרגל לירושלים
ולא היה להם מים לשתות. הלך נקדי-
מון בן־גוריון אצל הגמון אחד שהיה לו
שם מים. אמר לו הלויני שתים־עשרה
מעיינות מים ואני אתן לך שתים־עשרה
מעיינות מים ואם לאו הריני נותן לן
שתים־עשרה ככרי כסף. קצץ לו מעות
קכע לו זמן. כיוון שהגיע זמנו שלח לו
שגר לי מים או מעות. שלח לו עדיין
יש לי שהות ביום. בצהרים שלח לו שגר
לי מים או מעות• שלח לו עדיין יש לי
שהות ביום. במינחה שלח לו שגר לי מים
או מעות. שלח לו עדיין יש לי שהות
ביום. אמר ההגמון כל השנה כולה לא
ירדו גשמים עכשיו ירדו גשמים. מיד
נכנס בשימחה לבית המרחץ. עד שההגמון
נכנס לבית המרחץ נקדימון בן-
גוריון נכנס לבית־המקדש. נתעטף ועמד
בתפילה• אמר לפניו ריבונו של עולם גלוי
וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא
לכבוד בית אבא אלא לכבודן עשיתי כך
שי הו מים מצויים לעולי רגלים. מיד
עלו עבים וירדו גשמים עד שנתמלאו כל
המעיינות מים והותירו. עד שיצא אותו
הגמון מבית המרחץ נקדימון יצא מבית-
המקדש. כשפגעו זה בזה אמר לו יודע
אני בן שלא הרעיש אלוהיך את עולמו
אלא בשבילן, אלא עדיין יש לי פתחון
פה עלין שאוציא ממן את מעותי שכבר
שקעה חמה ומים ברשותי ירדו. חזר
נקדימון בן-גוריון ונכנס לבית״המקדש.
נתעטף ועמד בתפילה. אמר לפניו ריבונו
של עולם כשם שעשית לי נס בראשונה
כן עשה לי באחרונה. מיד נשבה הרוח
ונתפזרו העבים וזרחה החמה• באותה
שעה אמר ההגמון אם לא נקדה (המשמעות
של המילה, נקדה׳ היא כנאה, פרצה׳)
חמה היה לי פתחון פה עלין
שאוציא ממן את מעותי.
רת לך / ,לא מחמת זיקגוז / .שנים רפות
חם שוכבים על גפם פחוס ובקור/ ,
שנים כה רבות / .כמעט נוצר רושם של
שלווה כפי שכתבה דליה רביקזיס־ץ
בשירה גאווה. אחר כך הוא עובר ״ועתה
מת הים. נתייתם כפו / .מבצרו הרום ; /
רק נדבכי חרבות, אבני המעמסה של
ח.נ. כיאליק אל ״הצייר מצייר, הסופר
מספר, הפסל מפסל /אך המשורר אינו
שר של נתן ז ך. לא נפקד מקומו של
יהודה עמיחי ב״לפעמים גם אדמה
/לפעמים יצאו, בסוד
אינה מפלגת
מחוזק ושל דויד אכידן :״בקרוב
אציג לפניך את בטן האדמה / ,את האש
העמוקה מניסוח צבעי מערת הנטיפים,
שזיווג המשורר פינחס שדה, מובא
קטע :״ראיתי ברדת הזהב על העצים
לברכם / .ובעלות המים מן האדמה
להשקותם ונתן אלתרמן :״גם אני
עוד מעט ואכבה כמו אבן.״

מחקר
היינימן מינהג קיים בקהיליה האקדמית — לפר סם
קבצי מחקרים לזכר אנשי מדע שהלכו
לעולמם. קובץ כזה הוא מחקרים באגדה,
תירגומים ותפילות ישראל לזכר יוסף
היינימך שהיה פרופסור באוניברסיטה
העברית בירושלים ונפטר לפני כמה שנים.

חוקר היינימן
ואתה הסבת את ליבם אחורנית
שלושת נושאי היסוד של הקובץ חופפים
את עשייתו המדעית של היינימן.
תחת הכותרת מרידת קורח ומניעיה
באגדות חז״ל ממיין משה כר את ה היבטים
האגדתיים של מרידת קורת ב אהרון
ומשה, תוך שהוא מציג את המא בקים
של בני ישראל בשלבים הראשונים
של הכהונה. מרק ברגמן, תחת הכותרת
פתיחתאות מעגליות ופתיחתאות, זו שהיא
שנאמרה ברוח הקוד ש /מעיר :״אין דיון
זה אלא הערת שוליים למיפעלו הגדול
נושא הפתיחתא של פרוס׳ היינימן...״
הרשימה כולה ממיינת ומתארת את ה חידוש
הצורני־ספרותי של נוסח זה, בין
החידושים של הספרות המדרשית המאו חרת.
משה
גרינברג מציג ברשימתו ואתר.
הסבת את לבם אחורנית, עיון רב היקף
בקטע־פסוק מוקשה בתפילת אליהו בהר
הכרמל :״וידעו העם הזה כי אתה ה׳
האלוהים ואתה הסכת את ליבם אחורנית״.
דויד הלבנה מביא ביאורים בשאלות
״מה נ שתנה /ונפתלי זידר את, ישמח
משה׳ — התנגדות וסניגוריה, בו הוא
בוחן את המערכות הליתורגיות של נוסח
לשוני זה.
יוהאן מאייר מביא נוסח אישי לביקו רת
הפיזט, האומרים לכילי שוע׳ והפולמוס
האנטי־נוצרי. יזנה פרנקל, תחת הכותרת
הזמן ועיצובו בסיפורי האגדה, בוחן בחינה
ערכית את בעיות הזמן ביצירה של האגדה,
את הזמן הריאלי המוסיקאלי, הזמן ה מסופר.
פרנקל מבסס חלק מרשימתו על
קטע מתוך תענית יט בתלמוד הבבלי,
בסיפור נקדימון וההגמון (ראה: ציטוטון).
תחת הכותרת ״רשימת חיבוריו של יוסף
היינימך מובא מיון של 112 פריטים שונים
של פירסומיו, ובחלק השלישי מובאים
חיבורים ועבודות של חוקרים לא-עבריים
מאוניברסיטות שונות בעולם, לזיכרו של
המלומד הירושלמי, כאות הוקרה.

עורך מנוסי
מיני־אנתווגיה מעודנת

* מחקרים באגדה, תירגומים ותפילות
ישראל לזכר יוסף היינימן — הוצאת י.ל.
מאגנס ; קצ״ב עמודים 124 +עמודים ;
(כריכה קשה).

בניילון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנד! בדיורן,
פורסמה השניה בסידרת הכתבות המסעירה ״דה או ביזנס?״
תחת הפותרת ״מה קדוש בהקדש?״ ובה תיאור המאבק שבין
סוחרי־הדת הספרדיים על מישרת הראשון־לציון (שבה זבה
כסופו של דבר הרב ניסים, אביו של משה ניטים, שר־המישפטים)
.כתבה אחרת, שכותרתה ״עילוי הנשמה של ר׳
אברום״ ,נפתחה ־כף :״לפני חמישה שבועות קטלו כדורי
הפידאיון חמישה ילדים בכפר שפריר. השבוע התגברה שימחת
החיים הראשונית של כת־החסידים המופלאה על זכר האסון.
ברית־המילה של נכדו הראשון של ר׳ אברום, האחראי לביטחון
בכפר, הפד למאורע רווי שימחה כתבו של השבועון עטאללה
מנצור, פירסם כתבת פולקלור על ״השייך מחמוד מרפא אהבה״.

העיוו וון ומי שרד ה ס עו
* דויד בן־גוריון והחזיריס הממשלה מילתמדו העצבי
כאשר נודע בירושלים שדויד בן־גוריון
יוצא לחופשה, ויטפל אך ורק בענייני
ביטחון, עבר רחש במיסדרונוח. כן בן־
גוריון אינו יוצא לחופשה סתם. לכל
חופשה שלו יש כוונה. החופשה המפורסמת
ביותר היתד, זו שבעקבותיה באה הפרישה
שלו לשדה־בוקר•
השבוע שוב שהה בן־גוריון בחופשה.
אותה שעה הפיץ שר־החוץ משה שרת
בעצמו שמועות, כי הוא עומד להתפטר
מתפקידו בממשלה ולהתנדב לתפקיד מז כיר
מפא״י. במיקרה זה יתפוס פינחס לבון
את מקומו של מרדכי נמיר בהסתדרות,
ונמיר יתפוס את מקומה של גולדה מאיר
במישרד־העבודה, שתתפוס את מקומו של
שרת במישרד־החוץ.
ברור היה שכל השמועות והחופשות
אינן אלא תימרונים במילחמת העצבים
הגדולה המתנהלת בין בן־גוריון למשה
שרת, מילחמד, שהחריפה מאוד מאז נודע
לבן־גוריון על ההסכם שהושג בין שרת
לדתיים מאחורי גבו. אולם גם התימרון
המוצלח ביותר יכול להוביל למצב אשר
ממנו אין נסיגה *.

על הנעשה מאחרי מסך החול של מדינות ערב כתב חליל
תותח :״נפגשתי עם נשיא הלבנון במדור הספורט, תחת
הכותרת ״הטרור נגד הכוח תל־אביב״ ,תוארו קנוניות אגודות
הספורט המפלגתיות נגד הקבוצה העצמאית היחידה במדינה.
כתבו המשוטט של השבועון באירופה, עמום קינן, דיווח מפס טיבל
הפרטים בקאן על הכוכבת הבריטית דיאנה דורם ועל
כוכבות קולנוע אחרות.
בשער הגיליון: הראשון־לציון הרב ניסים.

אונ ס בקיבוץ עמיד
* וינג. ט ניסה להתאבד

החברות היפות במשק, היה פלאסטי: ב שעה
שתיים וחצי לפנות בוקר נכנם
לחדרה בצריף החבר אהרון ריטרמן,
כשהוא לבוש פיג׳מה וגרביים. בחדר ה מואר
שכבה לא רק נחמה, אלא גם בתה
נאורה 5שקדחה בחום. אהרון התגבר
על האם תוך שימוש באלימות, והסתלק
אחרי שעשה מה שעשה.
הסברה הרשמית של מזכירות קיבוץ
עמיר היתה קצת שונה :״נחמה לא היתד,
כלל וכלל אדישה לאהרון...״
״או הוא או אני ״.בעיר הגדולה יכול
מאורע כזה להיטשטש ולהישכח. בקיבוץ
הקטן, בו יודע כל אחד את הכל על הכל,
אין הדבר אפשרי. מנחם שמע עליו מייד
בחוזרו מן השרות. עוד לפני כן שמעה
עליו ד,ינדה, אשתו של אהרון, שהתנפלה
על נחמה, תלשה את שערותיה ופצעה
אותה.
לרוע המזל, לא היה מדובר בחברי
הכשרה הבאים היום ויוצאים מחר. שני
החברים המעורבים היו ותיקים, ונמצאו
במשק למעלה מ* 17 שנה. מנחם דרש את
סילוקו של אהרון. אולם אהרון תופס
מקום חשוב בסידור העבודה, והמזכירות
הסתפקה בהגשת אזהרה.
לו הסתפק בכך מנחם, היה העניין תם
ונשלם• אולם מנחם לא יכול היה להרגע,

והוא דרש להעביר את העניין לבירור
בקיבוץ הארצי, ונתקל בסירוב מוחלט.
כשהעמיד את המזכירות בפני הברירה —
״או הוא או אני״ — רמזה לו המזכירות
שהוא רשאי לעזוב.
מן המיטכח ׳,׳חדר־ האוכל. אז עשה
בר־ניר את המעשה שהעניק צביון חדש
לכל הבעייה: הוא פנה לעורך־הדין פישל
הרצברג, הפרקליט המוכר של כל הקומו ניסטים
שגורשו מקיבוצי השומר־הצעיר.
קיבוץ יכול לסבול הרבה, אך מסתבר
כי אין הוא יכול לסבול קומוניסט. הפעם
ננקטו נגד ברניר אמצעים חמורים: הוא
הוצב בסידור־ד,עבודה דרך קבע לשטיפת־כלים
במיטבח, השנואה שבעבודות המשק,
נאסר עליו לשוחח עם החברים על עניינו.
עתה הבין גם בר־ניר שעליו לעזוב את
משק עמיר. הוא הסכים, בתנאי שהמשק
ישלם לו 7000ל״י תמורת 17 שנות עבו דתו
ועבודת אשתו, כדי שיוכל לרכוש
שיכון בעיר. המזכירות אישרה לו רק 600
ל״י, והחליטה להוציאו מהמשק בגלל דיעו־תיו
הקומוניסטיות.
השבוע בילה מנחם את ימיו לא במיטבח
השנוא עליו, אלא בחדר האוכל עצמו.
הוא הבטיח כי לא יזוז ממקומו עד שיוחזרו
לו זכויותיו במשק, או שישולמו לו פיצויים
כדרישתו.

ח 1לחח
מס שוו ה מנ ה ל

הממשל הצכא׳
כים עבר חלו צי
בנגב הצפוני, בין קיבוץ שובל לגבול
ירדן, משתרעות חלקות רבות של אדמה,
אשר איש לא טרח לעבדן מאז ברחו
בעליהן הערביים. השנה עלו אנשי השייך
סאקר סלאמה אל־הוזייל, בדואים היושבים
בחסות המימשל הצבאי באיזור זה, על
שטח נטוש של 4000 דונאם. עד אז נהגו
לעלות עם עדריהם למרעה על אותו שטח.
השנה, בגלל גשמי הברכה הבלתי רגילים,
החליטו לחרוש ולזרוע את האדמה.
איזור מסוכן. אולם לפני שהנצו ה ניצנים,
הופיע נציג המימשל הצבאי מבאר־שבע.
משך שבועות עקב אחר הערבים
במלאכת החריש והזריעה הממושכת. עתה,
לאחר גמר העבודה המייגעת, החליט כי
איזור זה הינו, בעצם, איזור רגיש מאוד
וכי נוכחותם של ערבים בו עשוייה לסכן
את ביטחון המדינה. הוא מסר לשייך הוד עה
רשמית שקבעה, כי 4000 הדונאם הוכ רזו
כאיזור צבאי סגור.
את חשיבותו הביטחונית של השטח
הוכיח הצעד הבא של השילטונות. האדמה
הוחכרה למיכאל ד,נגבי, בעצמו מושל
צבאי של הנגב שעבר, שהחליט לפרוש
לפעילות פרטית מבורכת באותו איזור.
מישרד־החקלאות מכר לו את הרשות לק צור
את אשר זרעו בני שבט אל־הוזייל.
הנגבי, חבר קיבוץ נגבה לשעבר, המתין
להבשלת היבול בשלווה של מומחה. ובבוא
העת שלח למקום קומביין שכור וחצי
תריסר פועלים לאסוף את היבול. הפועלים
היו כולם ערבים• אולם הם לא היוו שום
סכנה לביטחון המדינה, מאחר שד,ריווח
מעבודתם נכנס לכיס עברי חלוצי.

• הצדקה מקורית לגידול חזירים ב ארץ
מצא השבוע ראש־הממשלה
בן־גוריץ בעובדה (חסרת הבסיס במקו רות)
,כי בימי המבול נתן הקדוש־ברוך-
הוא פקודה לנוח להכניס לתיבתו חזיר
וחזירה, על־מנת שיישארו גם אחר המבול.
׳ 9ח״כ חרות, הד״ר יוחנן כאדר
אמר, שעהישמליאת הכנסת עברה מדיון
בנושא ביתו של לוי אשכול לדיון ב נושא
החזיר :״אני הולכים מן הדירה
אל הדיר!״
>• יומון אחדות העבודה למרחב, על
העסקנים היוצאים לעבודות ביצורים על-
מנת להצטלם :״חיילים צלמוניים!״
חתן פרם נובל בספרות, הסופר
האמריקאי ויליאם פוקגר ז ״בית־בושת
הוא המקום האידיאלי לעבודתו של אמן.
המקום שקט בשעות־הבוקר, שהן הטובות
ביותר לעבודה.״
!• פרט היסטורי לא ידוע, שפורסם
השבוע ברבעון למזרחנות בלונדון, גילה
כי גנראל צ׳ארלס אורד וינגייט ניסה
לאבד עצמו לדעת בעצם ימי המילחמה
העולמית השניה. זה היה בבית־חולים ב-
קאהיר, אחרי הצלחתו הגדולה של וייג־גייט
בשיחרור חבש. ויינגייט, שסבל מ התמוטטות
עצבים, חשש כי לא יבריא
מספיק כדי לשוב לתפקיד פיקודי, והוא
חתך את גרונו בתער. התוצאה: עד יום
מותו (בהתרסק מטוס צבאי בג׳ונגל ה-
בורמאי) היה לקולו של ויינגייט צליל
חורק, ובגלל פציעת שרירי עורפו היה
נאלץ לסובב את כתפיו כל אימת שסובב
את ראשו•

דויד

דרכי חיים
לי להבע מי ר

* וכך אמנם קרה.

11— 111 9 4 1 -

תאריך 31.5.1956 :

אנשים

בשבוע שעבר התרוממו גבות עיניים
רבות כאשר גילה העולס הזה שמנכ״ל
מישרד־הסעד, משה בר־סלע, נסע לפאריס
לענייני הטיפול כעיוורים, נושא בו אין
לבר־סלע מושג, ולו אף הקלוש ביותר.
השבוע נסתבר כי המנהל העליז אינו
נמשך רק לקסמי פאריס העליזה. כדי
להוכיח זאת, הוא המשיך בדרכו לני ר
יורק, שם נערכה ועידה אחרת בנושאים
הקשורים לסיעוד. בין שתי הוועידות הפ רידו
שלושה שבועות ארוכים. בצדק סבר
בר־סלע, שאין לבזבז את כספי המדינה
על נסיעות־שווא ולשוב ארצה. לכן נשאר
למשך הזמן הזה בבירת השעשועים ה עולמית.
משלם־המיסים שמח להגיש את
הסעד הכספי הדרוש למנהל מישרד־הסעד.

בקיבוץ, כמו בבל תברח אנושית, יש
טרגדיות אנושיות. אולם הקיבוץ משתדל
להסדירן בכוחות עצמו, מבלי שיצאו לאור
העולם החיצון. השבוע, כשסיפרו העיתונים
כי החבר מנחם בר-ניר פתח בשביתת־שבת
במשק עמיר הגלילי, משכה טרגדיה
זו את אור הזרקורים.
הדראמה החלה בליל חורף גשום ב־
, 1954 כאשר מנחם היה בשירות מילואים.
סיפורה של אשתו, נחמה בר־ניר, מן

״העולם הזה״ 972

פליטה פלסטינית מצור

במיסגרת סידרת כתבות אכסקלו־סיביות
על הנעשה מ אחוי מסך־
החול במדינות־ערב, פירסם העולם הזה כתבה על הנעשה בלבנון. פליטה זקנה זו,
שברחה מפלסטין, התגוררה ביחד טס עוד 80 אלף פליטים במחנה־הפליטים של צור.

*?..אין בעיות, את הטמפון של טמפקס
אני פשוט לא מרגישה.
זה מה שטוב בטמפקס. אבל אני קצת...
אין מה לדאוג,זה בטוח במאה אחוז.
החוט של טמפקס תפור בתפר כפול.
ו אין הוא סופג?
מצוין, בגלל ההרכב המיוחד
של טמפקס, לעומת טמפונים אחרים ...מסתבר שאין כאן
חוכמות, מה שטוב בטמפקס הוא הטמפון עצמו.
עד שלא מנסים לא יודעים. אתעודיוצאתעם החבר
הראשון שלך? השתגעת,פגשתי מישהו
גזעי באמת. הורי הגיעו, אני
אתקשר אליך אחר כן? *
מה שטוב בטמפקס
!] הוא הטמפון

אריאל

מה יש בטמפון של טמפקס שהפך אותו
לטמפון הפופולרי ביותר בעולם?
יש בו כל מה שחייב להיות בטמפון מעולה
כי בטמפקס חשבו על כל פרט:
הטמפון של טמפקס מורכב מכותנה וגם
זהורית לכן הוא בעל כושר ספיגה מעולה,
ואת יכולה להרגיש בטחון מלא
בעת השימוש בו.
החוט בטמפון של טמפקס
תפור בתפר כפול -בניגוד
לטמפונים אחרים —

כך שאת יכולה להיות שקטה לחלוטין.
בעת הספיגה מתרחב הטמפון של טמפקס גם
לאורך ולכן אין את מרגישה אותו בעת
השימוש ובעת הוצאתו.
בטמפקס חשבו גם על מוליך־ההחדרה
המיוחד, הדואג להוביל את הטמפון בדיוק
עשרות מליוני
למקום הנכון.
נשים ברחבי העולם משתמשות
בטמפקס, הן אינן יכולות
לטעות כל חודש.
לכבוד אינווס ט אי מפ קס בע״מ
(יבואני טמפקס) ת.ד6080 .
תל־אביב מיקוד 61060
נא לשלוח לי חומר הסברה
על השימוש בטמפוני טמפקס
ודוגמאות חינם1 .־1
ש כתו

111

* סימן מסחרי רשום

חזרה לתחילת העמוד