גליון 2286

וווו

לקראת

וננווו

המחיר 13 :שקלים (כולל ם?.ן.פ<.

אבקתש תירי

י ית׳1111

וימר

והמשקה מובן

סימן מסחר ברישום

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 13)5העורר
הראשי: אורי א מרי ראש המערכת: יוסי ינאי עורד־ת
מי ת: יושי שנון. עורכת כיתוב: לילית בוארון. צלמי
מערכת: ציון צפריר ועגת סרגוסטי. ראש המינהלה: אברהם
סיטון מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל :״העולם הזה״
כע״ם. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב מאביגדור.
הפצה ״גד״ כע״מ גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

הכוונה לפוצץ את הכור העיראקי
היתר, הסוד השמור ביותר במדינה. לא
ידעו על כך ראשי המיפלגות, הברי ועדת־ר,חוץ־וד,ביטחון
של הכנסת, מערכות העיתונים
ושירותי־הביון הזרים.
אם אתה אחד מן הקוראים חדי־העין,
שלמדו לקרוא את העולם הזה גם בין
השיטין — יכולת לנחש שמתבשל משהו
מעין זה.
העולם הזה ידע על התוכנית כחודשיים
מראש. מובן שלא עשה דבר כדי לפרסמה
ברבים. אך מצאנו לנכון להכין את הקוראים,
בצורה דיסקרטית, לקראת הבאות.
משום כד פירסמנו במדור תשקיף של
גליון העולם הזה ( )2280 אשר נשא את
התאריך 13 במאי, בימעט ארבעה שבועות
לפני הפעולה, ידיעה שנוסחה בזהירות
(ראה גלופה).
אחרי מעשה היו שטענו כי היה בסקופ

האחרים. למרבה הצער פסלה הצנזורה את
עיקר הכתבה הראשונה שלנו על נושא
זה (העולם הזה )2284 ולא היתד, ברירה
אלא להשאיר כתם לבן בעיתון. אני
מקווה שאתה מתייחס לכתמים מסוג זה
בסלחנות.

״טרוריסט
צמא־דם״
יש סוגים שונים של מיכתבים למערכת.

שאדם קורא משהו בעיתון, מתרשם,
מתרגז או מתלהב, ויושב להגיב על כך
במיכתב. יש שהדברים נוגעים לו עצמו,
והוא רוצה להתגונן, להעמיד דברים על
דיוקם או להציגם באור אחר. יש שאדם
מרגיש סתם צורך נפשי להביע את הגיגי
ליבו על הא ועל דא. ויש המיכתב
האמנותי.
זוהי צורת־הבעה מייוחדת במינה, המקובלת
בארצות רבות. נדמה לי שהגיעה
לשיא ר,שיכלול בבריטניה, שם מצא ה־

למוחו הקהה והמסומם, יורקת זיברי־ואצה,
רעל ואיוולת.
בגין — דמגוג בפרוטה, רטוריקן בומבסטי
בטיפשותו וטרוריסט צמא־דם, זומם
להביא במעשיו הרם וחורבן טוטאלי על
עמנו, והכל במסכה של הוד, הדר והומויות
צבועה.
אוי לנו ממסגיר סודות־המדינה הזה,
ממחולל כבודה של השואה. האם כה
חטאנו, שזכינו בצורר המשמיד בשיטתיות
מילחמה עקובת־דם וללא כל צורן?
שינאתי־אליו, ופחדי הגדול ממעשיו
את תדמיתנו בעולם, והעומד להביא עלינו
הזדוניים, מעוררת בי רצון עז, שבקרוב
תיפקוד אותו אחת מהתקפות־הלב התכופות
שלו, או לחילופין, שיבקר במישכנו
מיתנקש כלשהוא, שיביא כבר פתרון סופי
לצרה, שפוגעת בנו כה קשה במשך ארבע
השנים האחרונות.
יוסף שריק, תל־אביב.
די היד, במבט אחד של עורך מהר ד,מיכתבים,
כדי לעורר את חשדו. שריק
מקפיד על כך שמיכתביו יהיו כתובים
בעיברית טובה ונקיה, ואף מסתייע לשם
כך בעזרת ידידה. לשונו היא חריפה, אך
לא גסה. שלא לדבר על הצורה החיצונית
של המיכתב, שלא דמה לכל שאר ד,מיכ-
תבים שקיבלנו ממנו.
נקטנו אמצעי־זהירות, ופנינו אל שריק.
י -התברר לנו מייד כי המיכתב מזוייף.
מה היתד, המטרה? אין ספק כי הזייפן,
שניסה לחקות (בלי כישרון) את דבריו
של שריק, כתב את המיכתב מתוך כוונה
פרובוקטיבית. אילו פורסם, ניתן היה
לטעון כי תעולס הזה ר/או יוסף שריק
מטיפים לרצח פוליטי.
פרובוקציה גסה ושפלה זו לא הצליחה,
הפעם, אך הדבר מוכיח שאין גבול לזהירות
שעיתון מצווה עליה. אין כל אפשרות
לעיתון כלשהו בעולם לבדוק את טיבו של
כל מיכתב המגיע אליו, ומדי פעם קורה

צדם ציפריס נעצר הטיבעית של הקוראים. ברוב ד,מיקרים
יתרשמו הקוראים נכונה.
כלל זה קיים בהעולם הזה מזה 31 שנים.
לא־פעם הוא מעורר מורת־רוח אצל חברי-
המערכת, שהיו רוצים להגיב על מיכתבים,
המתייחסים לכתבות שלהם׳ .למרות זאת
נדמה לי שהנוהג שלנו הוא הצודק, ובכוונתי
לדבוק בו.

נושא הכור
יועלה שוב
בראה כי נושא הכור העיראקי יועלה שוב.
פרשנים אסטרטגים טוענים כי קיימת
אפשרות שעתה, אחרי שככל הנראה
העיראקים תיקנו את הנזקים שנגרמו להם
בהפצצת הכור עלי־ידי מטזסים איראניים,
הוא שוב מהווה סכנה לישראל.
הכור הנבנה עתה בעיראק שוכן על גדות״החידקל,
17 קילומטרים מהבירה, בגדאד.
כידיעה בתשקיף ״העולם הזה 2280 מה ־ 13 במאי 1981
חודש מראש
עולמי זה סיכון ביטחוני. הכתב הצבאי
של ידיעות אחרונות, איתן הבר, אף טען
בכתבה על הפעולה כי ״עיתון אחד,
העולם הזה, פירסם לפני כשבועיים רמז
בעניין הפעולה הצפוייה, והיה השש לרגע
שהיא תתבטל בשל כך.״
במיקרים כאלה אנחנו סומכים על הצנזורה
הצבאית, שכל ידיעה כזאת מועברת
לאישורה לפגי הפירסום. גם ידיעה זו
עברה, כמובן, ביקורת מוקדמת. לאחר
מכן הסתבר כי הצנזור ידע פחות מאשר
העולם הזה, ושאחרת היה פוסל את הידיעה.
היתרון
שהיד, לנו על פני כל העיתונים,
מבחינת ידיעת ההחלטה ומניעיה מראש,
איפשר לנו, כמובן, לגבש בעוד מועד
את דעתנו על הנושא. משום־כך היינו
מוכנים, כאשר קיבלנו את הידיעה על
ביצוע הפעולה, שהממה את העיתונים
העולם הזה 2286

עיתון סיימם לנכון לפרסם בצורת ספר
את המיכתבים הטובים ביותר שקיבל
במרוצת הדורות.
איש העוסק באמנות זו הוא יוסף שריק,
מי שהיה המבקר הקולנועי של הארץ.
שריק, יליד צ׳כוסלובקיה, הוא בעל דיעות
מגובשות, והוא מביע אותן במיכתבים
שהוא שולח לעיתוני כל העולם — החל
בטיימס של ניו־יורק וכלה (מי יודע?)
ביומון העם בפקין. העולם הזה זוכה
ברבים מהם.
אנו מכירים את הצורה המייוחדת שבה
הוא מביע את דיעותיו, בעיקר על מנחם
בגין, שאינו אהוד עליו כלל וכלל. אנחנו
כבר מכירים מרחוק את המעטפות, שבהן
הוא עוטף את. הקליעים הכתובים שלו.
בשבוע שעבר הגיע אלינו המיכתב הבא :
לכבוד מערכת העולם הזה.
הלשון, שהיא השריר החזק שלו, הקשורה

״כתבנו מעיר כלהלן,״ מוסיף העיתון.
והכתב אכן מעיר: בעל־המיכתב הוא
אידיוט, שקרן, טיפש ורמאי. אמנם היתד,
טעות קטנה בנתונים שמסרתי, אך היא
בלתי־חשובה, ואינה משנה כלל את המסקנות
שהסקתי מהם. וביכלל, כולנו יודעים
שמר פלוני עשה כך־וכך וסופו יהיה רע
ומר.
אני סבור כי זהו נוהג פסול. כל אדם,
שנכתב עליו משהו בעיתון, זכאי להגיב
על כך, במילים שלו, ולהתגונן כמיטב
יכולתו. אין העיתון צריך להגיב על כך,
אלא במיקרים נדירים, כאשר הוא חולק
על עובדה מרכזית בדברי בעל־המיכתב.
המילה האחרונה צריכה להיות למתגונן
— כשם שבבית־המישפט זכות המילה
האחרונה היא לנאשם.
יש משהו בלתי־הגון בכך שעיתון מנצל
את מעמדו כדי להעמיד באור שלילי את
מי שרואה את עצמו נפגע ממה שנכתב
בעיתון. יש לפרסם את דבריו בלי הערות,
ולסמוך על האינטליגנציה ועל הספקנות

צלם
!מעצר
בותכ-מיכתכים שריק מזוייף שמישהו כותב מיכתב בשמו של מישהו
אחר, בחתימה מזוייפת.
אך ד,מיקרה הזד, הוא חמור במייוחד,
ואולי יש לראותו על רקע מערכת־הבחירות
ד,מחריפה והולכת.
אדוני הוא אידיוט
ועוד מילה על מיכתבים למערכת:
במרבית העיתונים בארץ קיים נוהג
שאני מתנגד לו חריפות. נתקלתי בו שוב
באחרונה, כאשר כתבתי מיכתב לאחד
העיתונים, כדי לתקן דברים שנכתבו עלי.
עיתונים אלה אמנם מפרסמים מיכתב
הנשלח אליהם, שמטרתו היא לתקן דברים
שנאמרו על בעל־המיכתב. אך הם מניחים
לכתב הידיעה המקורית להוסיף את הערותיהם
למיכתב.
מכיוון שכל כתב רואה — משום-מד,
— פגיעה נוראה בכבודו אם מישהו מבקש
לתקן פרט זה או אחר בידיעה שלו, הוא
יוצא מכליו כדי ״להוכיח״ שהוא צדק
— כלומר, שבעל-המיכתב משקר.
מיכתב כזה נראה כך: אדם, שעליו
נכתב משהו בעיתון, פונה אל המערכה.
הוא מכחיש שאמר לכתב מה שנאמר
בשמו, טוען כי הנתונים הם שונים ותובע
את עלבונו.

כהרצאה שהרציתי לפני כמה חודשים
בלישכת עורכי־הדין, לפני קהל של
פרקליטים ושופטים, עמדתי על התהום
המפרידה בארץ בין עולמם של השופטים
ועולמם של העיתונאים. ציטטתי דברים
שאמרתי על נושא זה, בכמה הזדמנויות,
מעל עמודי שבועון זה.
נראה כי רבים מן השופטים בישראל,
בניגוד גמור לעמיתיהם בארצות־הבריח,
אינם מסוגלים להעריך כראוי את תפקידם
החיוני של העיתון והעיתונאי בחברה
הדמוקרטית. נדמה שהם רואים בעיתונות
מעין עניין־שבמותרות, והמשמעות הציבורית
של עבודת העיתונאי אינה שונה
בעיניהם מזו של. רוכל־סידקית.
מאז ההרצאה נתקלתי בתופעה זו כמה
פעמים. כימעט בכולן היה הקורבן צלם-
המערכת המסור, ציון ציפריס.
באחד ד,מיקרים הגיע ציון למקום שבו
התגלה חפץ חשוד. שוטר מילא את תפקידו
במקום, וציון מילא אח תפקידו שלו:
לצלם ולדווח על האירוע. הדבר לא מצא
חן בעיני השוטר, שנתן לציון הוראות
שונות. ציון התעלם מהן.
בבית־המישפט עמד ציון על חשיבות
תפקידו, אך שופט־השלום התעלם מכך
כליל. הוא התייחס אל הצלם כאילו נמצא
במקום לצורך שעשוע, והפריע לשוטר
• (המשך בעמוד )72

מכתבים
אירופה שרש

ססט־מ^רטם
אחרי שנרצח איש אט״ף
בבריסל, נעים חאדר, מתעוררת
שוב השאלה אם
יש להידבר עם נציגי אש״ף

טעיעה

כדי להתמודד עם בעייה זו,
מוטב להיזכר בעבר ההיסטורי
שלנו:
!• אירגון הלח״י יצר קשרים
עם איטליה וגרמניה המנואצות

טיוליס ט־זדריס

מו חשד צי מו ד
מוט ברזל מוחבא בתיק...

ההשתוללות האנטי־ערבית בקמ פוסים
שמד. ללעג לא רק את ערכי

מכתב גלו ל שר־ה חו ץ

* ל אי רו פ ה.
* ארה ״ כ? ,ן ( ד הו טכס מן ו.
* הטורההר הוין.
* ד רו סאטרמןה.

ונחל שמיר
עבדתי לפני שנים במישרד־החוץ, במחלקת ארצות־הברית, כמזכירת
סמנכ״ל המישרד משה ביתן. ודאי ברור לך שידועים לי פרטי
וכל ההשלכות המתבקשות מכך. בזמנו הפרטים חתמנו כולנו על הצהרת סודיות בחרדת קודש אמיתית. אולי החינוך
שקיבלתי — בבית ובתנועה — גרם לי לחוש שמדובר בציפור-
נפשה של המדינה. איני זוקפת זאת לזכות הנאיביות של הגיל,
אלא לזכות הרצינות האחרת ששררה אז ושקיימת בי עד היום.
שמעתי׳את דברי ראש-הממשלר,
החוורתי. שנות עבודתי במישרד־החוץ לא היקשו עלי לעשות
,1+1וכך גם לא ייקשר, על כל עובד מודיעין זוטר בארץ אוייב.
אני פונה אליך כאזרחית חרדה, הפונה אל האדם הבקי ביותר ברזי
המודיעין — אנא, עשה דברים שימנעו גילוי סודות נוראים כאלה,
המתגלים בימים האחרונים. אינני פעילה במפלגה כלשהי. אני תובעת
זאת בשם עצמי, כאזרחית האוהבת את ביתה.
פעם אדם קם בבוקר, ומרגיש שהוא עם. היום הוא קם בבוקר
ומרגיש שהוא •אספסוף. ידועים לי כוחך והשפעתך בתוך המיפלגה.
אנא, עשה לשמירת הבית. אנשים מעורערים, אסור להם שיקראו
וידעו אינפורמציה חסדיה. אתה האדם היחיד המסוגל לטלטל, לנער
ולגעור בחסרי האחריות סביבך, אפילו הם ״רמים״ ממך.
ניצה גדיש, ירושלים

הטט לו לי ס -טלויפיס וטושלטייס.
ולטלריכיס -טעוליטוטגוסיט.
כתי טלרן־ טוניס, רובם מדרגה א׳.

דרוש מסוכן הנסיעות שלך
את הוכרת טיולינו,.

ן ול המפרסם

סניה ל אנ שי ם

א ם יש לך רעיון למשחק וברצונך ל ה פי ק מ מנו א ת
ו א מין,
מ ק צו עי
לך ייעו ץ
ה תו עלת, דרוש
מי רב
שן יקבע: ר א שי ת — אםהר עיון מ קו רי, ואם כן —
אי ך ל הגן עליו מ ב חינ המשפ טי ת, אי ךלפתח או תו,
אי ךלמ מן אתה פי תו חול מי מהיצרני־ם בעול ם ל מכו ר או תו.

והפאשיסטיות־ כדי להילחם בבריטים.

תיאודור הרצל יצר קשרים
עם פלווה, שר־הפנים של המישטר
הצארי ברוסיה, שהיה צורר יהודים.
• 1ז׳בוטינסקי הגיע להסכמים
עם פטליורה האוקראיני, גם הוא
צוך ר ליהודים.
• ארלוזורוב ״חתם חוזה״ עם
גרמניה הנאצית, ל״טרנספר״ (הע ברה)
יהודי גרמניה לארץ־ישראל.
בתנועה הפלסטינית יש זרמים
מתונים; וכדי להגיע לפיתרון ה־בעייה
עלינו לבוא עימם במגע
אישי, בלתי־רישמי ולא ממוסד.
דן יהב, תל־אביב

אם יש מי שמוציא שם רע ל מילים
״קרמוניזם״ ו״סוציאליזם״;

^0* 43

ז 3**;1*1ז .1^*1ב 4ג <

״*בג _ 1*>>11ג

עודד -פיתוח מוצרים
מתמחה בפי תו חמשח קי ם וקשור עם יצרני המשח קי ם
מ קו רי
הגדולים בעולם, כך שאם יש לך רעיון
ל מי ש חק — יוכל ל היו ת לו גם המשך כלכלי מו צלח.
ל ק בי עתר איון: עודד — פי תו ח מוצרים, טל)03 (429554 .

התרבות, אלא גם את הרגשות האנושיים
והאזרחיים הבסיסיים ביותר.
ידם של אנשי־הרוח האמיתיים
תופסת לא אחת בעט, כדי לערוך
חשבון נוקב, אכזרי ובלתי־מתפשר
עם הברבריות של הנוער המתבהם
ובכדי להוקיע את העדר־המצפון
של מנהיגיו, אך רק הד קלוש
מקולם מגיע לאוזני הקהל הרחב.
האם אותה ״רמות״ ,אשר הפכה
היום את מוט־הברזל המוחבא בתיק
הסטודנט התמים, את שרשרת־

בביטאון רק״ח בערבית,
״אל-איתיחאד״ מתפרסמים
שקרים גסים, מתוך
תיקווה שאיש לא ״ילשין״

1ג יי

קורא סובול
שרשרת,׳ אופניים וסכין

* 01ו ב * בג 3*^11ב ג *.ו*! 4ל^3נכ

לשקר הזה, אך ברק״ד! סבורים,
בנראה, שרק לשקר יש רגליים,
והכל כשר במערכת בחידות.
דוד חייטנר, תל־אביב

אד־איתיחאד שקרים הרי זה מי שמשתמש בתארים
הללו כדי לפרסם שקרים פחדניים
ועלובים. לרק״ח יש ביטאון בערבית,
שהיא סבורה, כנראה, ש איש
אינו קורא אותו, ולכן היא
מתירה לעצמה לפרסם שם את
השקר על של״י, כאילו ברכה של״י
את צה״ל על הפצצת הכור בעיראק.
בכל התגובות שפירסמה
של״י בעניין הכור אין שום בסיס

האופניים ואת הסכינים לסמל האקדמאי
הישראלי, האם ״דמות״
זו מסוגלת — אם לא להבין אז
לכל הפחות לחוש את המילים, ה מוכתבות
על-ידי יושר פנימי ודאגה
אזרחית כבדה לגורל המדינה ; מילים
הנשמעות מפי אנשי מהנהר,שלום
7לאיזה שפל המדרגה יש
לרדת בכדי לטפח אשלייה, שקיים
עדיין — אחרי מילחמת יום הכיפורים
— כוח נפשי ורוחני המסוגל
להניע לבבות שנסוגו לרמתו של
האדם הקדמון, המצטיינים במוחות
של ציפורים?
יצחק סוכול, תל־אביב
ה עו ל ם הז ה 2286

השימוש בסוללות

לדוגמא: בד• להפעיל רדיו ט״ב
30 שעות אתה צריך לקנות-

6סוללות א׳ 16 סוללות ׳**

דוראסל אלקל״ן
8 -2 0

מתוצרת חוץ
(ביליפסשדפורטא)
$ 071^4 7

0 4 £ 7 >.א 8 7 4

12 סוררות

תדיראן
11-20

01177

במחיר ד19ש

במחיר

1 3 0 . 5ש

במחיר *96.4

הדוגמה הבודדת של הפעלת רדיו טייפ ממחישה במספרים את מה שנכון לומר תמיד
על סוללו ת תדיראן ־ השימוש בהן עולה פחות, בהפעלת כל מכשיר שהוא.
לסוללות ־ו ,8רו 0ק, ח דיר אן יש ציפוי פלסטי מבודד המונע
את נזילת החמרים הכימיים שבסוללה אל פנים המכשיר בו היא נתונה.
בקצור ולעניין ־ יו */6ו 0ק תדיראן היא הסוללה למי שיודע חשבון.

להלן דוגמה לכדאיות השימוש בסוללות ו 0״/וסק תדיראן
לרדיו טייפים וצעצועים בעלי מנוע. הנתונים מבוססים
על בדיקות בתנאי מעבדה קפדניים לפי תקן ישראלי

990 ומחירון . 10.5.81
סוללה בגודל -20ח

חשאוסק תדיראן

שעות עבודה
ת קניו ת

מחיר שעת שימוש
לסוללה ב שקלים

0.54

0.73

1.17

תוצרת חוץ (פיליפס
0ן 4#0.4/ת 5ורטא,
שרפ).
אלקליין(דורסל)

ה עו ל ם הז ה 2286
תדידאן למי שיודע חשבון.

תשבץ הו1ום 0

2286

מאוזן :

רובים שלו״ ,וכן ״אני חוש?
ששכול צבאי אינו מקנח
שום זכויות מוסריות, חברתיות
ופוליטיות העו-
לם הזה״ .)2281

לא רמה
חקורא עבר פאן, קרא עי תונים,
ומיספר חוויות

)1שם נפל הכור! )5דבר
מרגיז, מציק! )10 עטרה! )11
גבבא ! )13 ידיד ! )14 קריאת
זירוז ! )15 בית מרזח אנגלי !
)16 עיר בגרמניה, מקור מי־הבשמים
! )18 עני )20 ,אויב !
)21 שם טירה באיטליה —
מקום מפגשם של קיסר גרמניה
והאפיפיור! )22 לבוש הודי
לאשה! )25 סוג אדמה! )26
משתומם, תוהה! )28 פסולת
המתכת ! )30 עיר קדושה בדת
האיסלאם! )31 שלדת המכונית
)32 :מתק, טוב ! )34
ספרה של גולדה מאיר ! )35
מלך שקספירי ! )38 גומה !
)39 מזון שמיימי ! )41 שט
בשמים ! )42 מתקן לעצירת
הספינה ! )43 קוסם ; )45 מטוס
ללא טייס (ר״ת) )47 :יוצרת
החיים ! )49 הרי ! )50 שפת
הנהר ! )51 מפל גרגרי התבואה
בשעת הזריעה ! )52 שמן ! )54
ירק גינה נפוץ ממשפ ׳ הסוכ־כיים
! )57 השמעת קול בכלי־נשיפה
! )61 מכניס את הבן
בבריתו של א״א ! )62 אחת
מאצבעותינו והיא משרתת !
)64 שלמות, תמימות ! )65
חומר המשמש ברפואה להרדמת
החולים ! )66 ראש, מורה ! )67
מידה קטנה לנוזלים ! )69 קבוצת
אנשים נבחרת ! )70 קבוצת
עמים שמיים ! )72 עוזרו של
רובינזון קרוזו! )74 אבן מן
החושן! )75 צליל, קול מוסיקלי!
)77 התכווץ והצטמק!
)78 סהר ! )81 דבר שאינו
ברור! )83 צעיר! )85 מחזאי
אירי שנון! )86 אנקולו! )88
כלי קלוע למשאות ! )89 משחק
הבאולינג ! )91 עצם בפה ! )93
ניצוץ ! )95 הקים ! )96 בנו של
נוח! )98 מדף! )100 מרחבי׳
מים ! )102 סימן ! )103 מורח !
)104 ארץ מוצאו של שרל אז־
•נבור ! )105 כינוי עממי למנגנים
עממיים.

כנראה שהשנים הרבות שלא
קראתי עיתונות ישראלית נתנו
בי את אותותיהן ...עברתי לאחרונה
בישראל ורכשתי את העיתונים
הארץ והעולם הזה. אגב, היכן
נעלמו העיתונים הבוקר וחרות?
פעם היו שתי מפלגות קטנות באופוזיציה
והיו לשתיהן עיתונים
יומיים. היום — הנה התאחדו
למפלגת ליכוד גדולה ונמצאים ב־שילטון
ולשניהם אין אפילו עיתון
אחד.
היום העיתונות פשטה צורה ולבשה
צורה שונה לחלוטין. ממש
מאכזב להיווכח שהכתבים דהיום
עוסקים בהלקאה עצמית, בחיטוט
בכבסים מלוכלכים וביקורת לשם
ביקורת ולשם השמצות. מה קרה
לנו? ואנה הגענו? אחרי הכל
אתם הרי המכשיר העיקרי לחינוך
הציבור. פעם פנינו זה לזה בלשון
ידידותית וחברית וקראנו זה לזה
״חבר״ ,והנה, היום (סליחה על
הביטוי בן־זונה״ הפך לקריאה
השימושית ביותר בישראל !
זלמן עוזי, ניו־זילנד

הכל על המים
אורי אבנרי העיר משהו
על הכיתוב הנכון של רא־

* 1ל11

לדעתי הכותב טועה לחלוטין.
רשאית וחייבת כל חברה להקנות
גמול מייוחד לאנשים שלדעת ה ציבור
הרחב, החי במדינה, הקריבו
עבורה קורבן. ואם הדבר כרוך
במעשה מופת, יש להעמיד את ה קורבן
כדמות היכולה לשמש מופת
לאחרים.
לא אומר שכל מי שנהרג בשירותו
הצבאי הוא דמות מופת, אך
סביר להניח ׳ שבין הנופלים רב
יותר חלקם של החיילים הקרביים
לעומת הג׳ובניקים, של חברי ה יחידות
המתנדבות לעומת אלה שאינם
מתנדבים, של האמיצים לעומת
הפחדנים.
דני לניארו, פתח־תקוות

אין כניסה
מסע הבחירות של הרב
כהנא מעלה רעיונות חדשים
אצל הקוראת

והרי כמה שיפורים: כל ערבי
שייתפס מבלה עם יהודיה יעוקר
מייד. חזר על פישעו — יסורס.
יהודיה שתיתפס עם ערבי, תישא
על חזה שלט האומר :״אני חזירה
יהודיה השוכבת עם ערבים״ ושיער
ראשה יגזז. ובעניין הגויים: לא
רק למתנדבים לא־יהודיים תיאסר

-בראשוו

תנו|1ה ן1ה |
לפני 83 צצ ואחריו
קוצה של מ״ם .

שי״תיבות, וכבר יש תוצאות
(״העולם הזה״ )2283

נזאונך :
)1אין יותר! )2קצהו של
מטאור ! )3חרושת פרי־הגפן !
)4עני מרוד! )6מאור ללכת
לאורו ! )8מטבע יפני ! )9
מסוגי הקפיצות באתלטיקה !
)12 מנחה תכנית בטלויזיה
(ש״מ)! )15 מגיש התפוח להלנה
היפה — בבירתה של
ארץ אירופית ! )16 עונש כסף !
)17 עלה ! )19 דונג ! )20 לא
רחב! )21 גדודי חיילים כובשים
ושודדים )23 :משקה-
עלים! )24 זז! )26 לשוא,
לריק ! )27 קח לך 29 אבי
שושלת בית־דוד ! )30 שוט
מלקים ! )33 זיו של יופי ! )34
כליון, השמדה — ע״ש מקום
(במדבר י״ד מ״ה 36 שיפעת

מבחנים

שיער ! )37 אביו של שמשון
הגיבור ; )40 ישן ! )41 מתנפל
ממעל ! )44 ערימה ! )46 גם
הוא בשובבים ! )47 הבל העולה
מנוזלים שרתחו! )49 דיבור!
)50 קבוץ בלב העמק ! )53 בית
מרחץ טורקי! )54 דברי ה אמוראים
שבתלמוד ! )55 שפל,
פחות־ערך ! )56 אומה ! )58
ידית ! )59 זה לעומת זה לשם
השוואה ! )60 אומר תודה —
לאופנה ! )62 צמח רענן ! )63
תבלין ! )66 פרשת־דרכים !
)68 חומריות, גופניות ! )71
גחלת, ניצוץ! )73 שם ישבו
שופטים ונכבדים בימי קדם !

)76 קלף טוב! )77 שמו של
ישוב קדום על גבול הנגב ! )79
שמו של הנער הלא־יוצלח ב־אגדות־עם
יהודיות! )80 פקודה!
)82 אישור יציאה מבסיס
צבאי ! )84 במידה, בשיעור
המספיק ל )85 נשאר ל פליטה
! )87 קידומת לשמות
הולנדיים ! )90 הרגל, נוהג־חיים!
)92 חמור־הבר! )94
מידבר במקרא ! )96 ספר בנביאים
אחרונים ! )97 עוצר
את זרם הנהר! )99 בן־בקר
להרבעה ! )101 בסולם התווים !
)102 גבעה מלאכותית! )103
רעל.

תגידו מה שתגידו על משה דיין,
אבל הוא כנראה קורא העולם הזה,
מודה במהירות בטעויותיו וגם יודע
לתקן. עובדה: התל״מ הפך לתל״ם
ואשרי כל הולכי בטל(ם).
אהרון גור־אריה, ירושלים

דומה. דא דומה
הקורא הצביע על הדימ-
יון המפתיע שבין סמל
תנועת עצמאות של עזרה
זוהר ובין סמל אירגון
הבונים החופשיים (״העולם
הזה״ )2284

אודה לך מאוד אם תבהיר ל
הכניסה
לארץ. גם תיירים, אנשי-
מדע, סופרים ואמנים, אנשי־עסקים
ודיפלומטים ישלשלו במחילה מ כבודם
את מכנסיהם על הגבול,
וייבדקו יפה.
לונה נדלר, באר־שבע

שותף־למעעוה?
הקורא מבקש להוקיע את
עד״הראייה שתיאר מעצר
ברפיח ץ״העולם הזה״
. )2283

טוב היה לו עד־הראיה היה ממ שיך
בהתנהגותו הסבילה לחלוטין,
לא להתערב, לא לומר מילה ו־
״לשחק את המצלמה״ עד הסוף,
והיה מונע מאיתנו, הקוראים, את
דיווחו הצבוע והמתחסד. כבר הוכח

לפני 84 צצ ואחריו
ישן מימין, זזדש משמאל
קוראים שהסמל המתוקן של תנועת
עצמאות אינו דומה כלל לסמל
הבונים החופשיים.

מוטי היינריד,

ראש מטה הבחירות
של עצמאות, תל־אביב

הקורבן כדמודז־מנפת

רחוב הרברט סמואל , 80 תל אביב,טל 656992

במאמרו ״תרבות השכול״
כותב יעקב שרת :״אני
חושב שהמדינה לא חייבת
שום דבר למי שמת באיזו
צורה שהיא, וגם לא לק
בעבר,
שאי־התערבותם של עדי־ראיה,
ויהיו מניעיהם אשר יהיו,
היא אשר גרמה לעידודם של
מבצעי פשעים למיניהם. מבחינה
מוסרית אין עדיה ראייה שונה מן
החייל שהיכה את העצור, ובהתנהגותו
הפאסיבית הפך שותף ל מעשה.
חיים
אוזין, תל־אביב
שטיחי שיתוף פעולה בלתי-מצופה

בעיקבות פיצוץ הכור בעיראק
(המשך בעמוד )8
ה עו ל ם הז ה 2286

היום קשה לי לתאר
איך קודם הסתדרתי בלי
רדיו־טלפון במכונית.

רדיו-טלפון
למכונית הוא מכשיר
קשר אלחוטי

(אס_1קולוו5
שמוטורולה מייצרת.
הוא מאפשר לי,
תוך כדי נסיעותי, לשוחח
אישית -באמצעות מוקד
תקשורת -עם כל מנוי טלפון
שאני צריך בארץ ואפילו
בחוץ־ לארץ.
באמצעות הרדיו-טלפון אני
גם יכול לבקש מהמוקד לבצע
עבורי בירורים, להעביר את
הודעותי ולקבל מהמוקד
הודעות עבורי.
מאז שיש לי רדיו-טלפון אני
מספיק הרבה יותר ביום אחד

ולא מחמיץ אף עסקה או
הודעה חשובה. הוא עוזר לי
להיות בענינים גם כשאני
בדרכים ולהגיב מיד
יעל אירועים והתרחשויות,
בקיצור-להיות יעיל יותר.
גם חשבון הדלק שלי פחת מאז
שמוטורולה התקינה במכוניתי
מכשיר רדיו-טלפוך שלא.
לדבר על נסיעות סרק ושעות
עבודה שהוא חוסך לי
ברגע הנכון.

ממש קשה לי להאמין
איך קודם הסתדרתי בלעדיו.

| בדבר פרטים נוספים
אנא פנה ל י 1ו

מטר־וכ־,ול ^סססמ &רדז
טל׳733228 :־ 03ת״א
טל׳35664 :־ 057ב״ש
החברה היחידה בארץ
המפעילה שרוחי מוקד לרדיו-
טלפון 24-שעות בי ממ ה-
עם ציוד מוטורולה.

נזונוורולד־״@ אההבקשרוהעסקרץ.

העול ם הזה 2286

אוכלים ב -

״המשך מעמוד )6
הודיע חומייני שהוא תורם 2000
שטיחים פרסיים למערכת הבחירות
של הליכוד.

אילה פנשושה,
קיבוץ נתיב הל״ה

לא בליעה
סופרת ״מעריב״ אומרת
שלא בלעה את הכחשתו
של חיים (״נשבר לי ה זין״)
גרינברג (״העולם
הזה״ .)2281

המציאות היתה שונה. הזמנתי
את חיים גרינברג לראיון. להפ תעתי
הוא עמד על בך שלא אסגיר
בפתבתי את השיוך המישפחתי

הזוג נוף בשעת מעשה
הצלמת צילמה
העולם הזה צילמה אותו והיא
מספרת :״מירה נוף הזמינה אותי
לשעה 8.00 בבוקר, שאחרי סדר
פסח שני בשנה שעברה. בעלה
עדיין ישן. חיכיתי בערך רבע
שעה בחדר שבביתה, עד ששמעתי
צעקות ויצאתי למיטבח־המריבה,
שלטענת האשת אסור היה לבעל
להשתטש בו. הוא נכנס והספיק
להניח מחבת על כירת הגז, כדי

גריל
כ מו כימים הטובים !

למהד רין

״הו־ילאג בית הגריל• טל׳ 475550
ת חנ ת הרלק פז, ליד הכפר הירוק .

הבריטי. היא הצטרפה למישרד־החוץ
הישראלי, ובין השאר הש תתפה
בשיחות רודוס להשגת
שביתת־הנשק. אחרי מילחמת ה־שיחדור
שירתה במקומות שתים
בעולם, וחתמה את שירותה ברומא,
כמזכיר ראשון בשגרירות ישראל
שם. היא התחתנה עם הנרי מר־גולים
מניו־יורק, עברה לשם, וחזרה
לגור בארץ. כאן נפטרה
לפני כעשר שנים, ללא ילדים.
דייוויד ברחה הוא בנם של ה-
זמרת־מנחה שרתה אהרון וארתוד
ברוזה, שהוא אחיה של איירין,

החמשירן הקבוע מ-
חמשר שוב, הפעם
במישקל חופשי

קוראת אכידר
לא בלעה

את הספר המשגע

מידיס

7י\ 7וו

כתובות קיר עסיסיות
במהדורה חדשה מורחבת
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה: א .ערמוני, טל)03 ( 292026 .

$ב רי מז

פולק ,

נר ׳ 01 אי גי 1

לטגן חביתה, לפני שצילמתי את
המחזה.״
אורכיזם בכתב העת ״מדינה ומימ־של״
הופיע מאמר מאת
הקורא, ודן עומר כתב
״שהוא מטיף בין השורות
לאנרכיזם״ (״העולם הזח׳<2283

ישנם רק שני הסברים לקביעה
זו של מר עומר: המחמיא, שהוא
אינו מבין׳ והחמור — שהעדיף
סנסציה על תיאור ענייני.

ד״ר כרוך• זיסר,

אוניברסיטת בר־אירן

מוסיקפה •

חרברטסמואל .80 טל* 656992 .
בלוז ,

שלו׳ והיד. מוכן לוותר על פיר־סומת־החינם
למיסעדתו בעיקבות
פירסום הראיון. גהגתי עימו עלפי
הקו המנחה אותי בעבודתי,
לפיו פרטיותו של אדם היא עניינו
הפרטי, אלא אם כן תגרום
העלמת העניין נזק לציבור.
תמר אכידר, מעריב, תל־אביב

דא 3י 3ד1ק
הקורא חושד בכשרים, וכרגיל
במיקרים כאלה —
טועה לחלוטין, שין ה תמונה
החשודה אכן צולמה
(״העולם חזה״ )2283

בכתבה שפירסמתם על כתב-
התביעה שהגישה הרכילאית מידה
נוף נגד בעלה, חבר־הכנסת עקיבא
נוף, מופיע תצלום של קטטה בין
השניים, שאין להניח כי אכן צולם
בפועל. האם לא היה ראוי שתציינו
כי הצילום היה מפוברק 1
גבי צכי, חיפה
• הצילום אינו מפוברק. צלמת

מר בגין הוא מח״ל /מר
פרס — אמ״ת /ורבין יצחק /
הוא לא חי ולא מת / .מר אבא
הוא אבן /לאבן אין לב /תר
נשמה יש /לחיים בר־לב/ .
מר דויד הוא לוי /אחי הכוהן
/ולקול של הרבי /עונה
הוא אמן / .לבורג אין חצירא /
אך יש זבולון ״פטיש״ /ומה
עם פלאטו /הוא סתם עסק־ביש
/ .בכנסת ישראל /בבא־סנהדרין
/הכל־מכל בא בה /
כשר־למהדרין.
אם, תל־אביב

1103 *1ובגין
הכלב הקטן והנכדה הנחמדה

ההבדל בין הנשיא ריצ׳ארד
ניקסון וראש־ד,ממשלה מנחם בגין ן
ניקסון נאם את נאומיו הדמאגו־גיים
אל תוך רשם־קול בביודהלבן
— בגין נואם אותם לתוך המיקרופון
באולפן הטלוויזיה.
ניקסון ניסה לגעת לליבם של
מאזיניו, בהתייחסו לכלבו הקטן,
ואילו בגין, תוך התייחסות לנכדתו
הקטנה.
יוסף שריק, תל־אביב

מ תאם י
בטעות פורטם כי איירין
ברוזה היא אימו של הזמר
דייוויד ברוזה. האם
האמיתית מתקנת (״העולם
הזה״ לפני 25 שנה,
)2284 ומזכירה בי בבר
התפרסמה כתבה בעניין
זה (״העולם הזה״ )2152

איירין ברוזה חזרה לארץ ממצריים
אחרי ששירתה במישרד״החוץ

שהוגה אהרון ואביה
האס האמיתית
שהגיע לארץ בסירת מפרשים עם
שני חברים. העולם הזה פירסם
כתבה על מאורע זה.

שהוגה אהרץ כהוזה,
תל־אביב
לידיעת הקוראים
המערכת אינה נוהגת
להחזיר כתב־יד וחומר
הנשלח אדיה. הכותבים
למדור זה מתבקשים לכתוב
כקיצור, על צד אחד
של הדף, כרווחים גדולים
— רצוי כמכונת־כתיכה.

ה עו ל ם הזה 2286

הנעה 6x2
במ שאית סורד 2117 החדישה
מעניקה ל|ן 3טון
וחוסכת לן־ 2מיליון.

פורד גאה להציג בפניך אתה שיטה המובילה
לחיסכון כספך ; ציר שלישי מ ת רומ ם במ שאית
פורד 2117 החדשה.
הציר השלישי המת רו מ ם מעניק לך מיגוון רחב
של אפשרויות העמסה, תוך שמירה על אורך חיי
הצמיגים ובלאי נמוך. ובנוסף לכך מאפשר לך
ליהנות מתצרוכת דלק נמוכה של כ־ 4קמי לליטר
בממוצע.
כושר ההע מסה המוגדל (עד 15 טון נטו) הו א
יתרון נוסף בשיטה, שאינו קיי ם במ שאיות ללא
ציר שלישי. ואת כל זאת אתה מקבל במחיר
שעולה רק מעט יותר ממ שאית 12 טון.
בפורד 2117 ארגז משא גדול (עד 8.8מטר)
הקולט א ת מטענך המוגדל בקלות ובבטחה.
תן לשיטה של פורד לעבוד בשבילך.
פנה עוד היו ם לאחד מסוכני פורד ודרוש לראות
את פורד 2117 החד שה עם הציר השלישי המ תרומ ם.

שוד נותן לן ותו.
חברה י שראלית לאוטומובילים בע״מ מפיצי פורז־ בי שראל

9ו ת לטווח אוון.

ת ל־ א כיג, רה המסגר ,43 טל 03—333221 .י רו שלי ם, ר ח׳ המלך דו ד , 14 טל 02—226141 .

׳*חיפה, רח י פו , 145 טל 531,171 .־04
סוכני מ שנ ה; אי ל ת 76913־ ; 059א ש דו ד 32653־ ;055אשק לון 22284־ ;051באר טו בי ה 82454־ ; 055בארשבע 72277־ ; 057הרצ לי ה 55463־ ; 052י פו 828411־ ; 03נ תני ה 23852־;053
נצרת 55266־ ;065ע פו ל ה 23875־ ;065ק רי ת בי א לי ק 731291־ ; 04ק רי ת ש מונ ה 40205־ ;067ר א שון ל ציון 941385־ ;03רמלה 27681־ ; 054 איזו רהתע שי הרמתה חיי ל 479244־, 03
חדרה ; 063-22937 כפר חיים 91462־. 053

ה קי ץ
ב אי רו פ הי

^יקמזף? דעתכם עלהלוואה ללא ריביתל

אנו ב״ריגוגן טורם ׳ ,יודעים שלא קל לזוג צעיר לממן טיול באירופה,
אבל איננו חושבים שצריך לוותר בגלל זה על חוויה שכה שאפתם אליה,

מענין נכוך

לכן יצרנו שיטת מימון -הלוואה דולרית המאפשרת לכם לממן מחצית
מהטיול ואולי יותר, אחרי שתחזרו ממנו ללא ריבית.

כעת כל מה שעליכם לעשות הוא להכנם למשרד הנסיעות שלכם ולבקש
פרטים מלאים על תכניות התשלומים השונות של ״רימון טורס״ לזוגות
צעירים -לא כדאי לדחות, מי יודע כמה זמן נוכל להציע תנאים מהפכניים
כאלה.

תכנית טיולי ״רימון טורם״ לזוגות צעירים:
מסלול הטיול
) 1איטליה, שויץ, צרפת, בלגי ה
הולנד, אנגלי ה
)2איטליה, שוייץ, לו קס מבורג,
בלגיה, הולנד, אנגלי ה, צרפת
(כולל הריביירה)

,6/8,30/7,16/7,2/7,25/6
3/9 ,20/8

)3איטליה, שוייץ, צרפת
(כולל הריביירה)

9 /8,26/7,12/7

)4אנגליה, בלגיה, הולנד,
לוקס מבורג, שוייץ, צרפת

13/8 ,30/7,16/7

ריממ-שורס.
טיול שיהפוך את חייך
למסיגה מתמדת.

בקש עוד היו םאת חוברת ה טיולי ם של ״רימון״
בכל סוכנויות הנסיעות.

סל־ א רויו

מס׳ ימים

מועדי יציאה
, 6/8,30/7,23/7,16/7,9/7
3/9,20/8

ה עו ל ם הז ה 2286

מזה גם עשוי להוסיף מצב-רוח טוב. בענייני
בטיחות — המצב מאוד רגיש,
מסוף יולי ומחצית אוגוסט. תקופה זו
מסוכנת גם לשאר המזלות. יש להיזהר
במייוחד מנהיגה אימפולסיבית ומהתעלמות
מחפצים חשודים, ובן מסיבסוכים
בין איש לרעהו• ייווצר קשר מחודש עם
שכנים, ידידים וקרובים. בנסיעות, בטיולים
ובכלל מחוץ ל בית — תהיינה פגישות
עם בני המין השני, אלה יתחילו על רקע
אינטלקטואלי — הן תעבורנה ביקורת
חמורה, אך לאחר בל זאת עשויים להתהדק
ולההפך קשרים עמוקים ובנים.

חדים
!בנימיני

$$מזר החודש:

סרטן

גני מזל סרטן מוכרים כאנשים רגישים׳
געלי דמיון ואינטואיציה מפותחים.
בגלל רגישותם, הם משנים תכופות את
מצב״הרוח, מאחר שהדברים שקורים בסביבתם
משפיעים על רגשותיהם בצורה
חזקה. למרות שהם מעדיפים לחיות לפי
ההיגיון והשכל הישר, כאשר נכנס גורם
חזק, כמו רגש, על-פי-רוב הם אינם יכולים
להתעלם ממנו. דמיונם מביא אותם
לפעמים להתנהגויות שנראות לסביבה כמוזרות,
אך לאחר זמן מתברר שהדבר
שאותו הם חזו אכן נכון ומקדם.
למעשה, כמעט בלתי-אפשרי לומר מה
כל אחד מבני המזל מרגיש בתקופה זו.
חלקם מרגישים את העיכובים בעבודה,
אחרים חשים זאת בחיי הרגש, או בבעיות
כספיות• כל אחד לפי מפת־חלידה האינדיווידואלית
שלו. תקופה זו התחילה
¥באוקטובר 1980 ותסתיים בנובמבר .1982
#אלה שמרגישים מועקה וכבדות יוכלו
להתנחם בכך שגם תקופה זו תחלוף,
וההתקדמות בבל שטח שבו הם מעוניי-
נים תהא מהירה מאוד לאחר תקופה זו.
כאן ניתנת תחזית-כללית לבני מזל
סרטן, על-מנת שיובלו לדעת, בערך׳ מה
הם הדברים שיעסיקו אותם, וכיצד יסתדרו
עימם בחודשים הקרובים, עד שנת
.1981

טימי, ולמרות״זאת יש להשגיח על ענייני
הבריאות. במיוחד יש ל 0מור על איזור
הבטן, הידים והרגליים• בני מזל סרטן,
שהיו מבודדים וסגורים לאחרונה, ומשום-
מה לא פגשו את ידידיהם ומקורביהם,
יימצאו את עצמם מוקפים בחברים ו
ביקורת
של קרובים ובני־מישפחה יוסי פו
עבודה וגם הנאה. הבית ייהפך מרכז
ויהמה אדם• הוצאות כספיות על קניות
יומיומיות ידלדלו מעט את התקציב, אך
חסכנותם של בני מזל סרטן תיגרום להם
להוציא רק על הנחוץ. רצון לפתח את

הדימיון המנותח של בני מזר סרטן
גו ניא אותם ןוה תנ הגו ת הנראית
בו ניני אחרי םכמהוה. בעונה
11 צפויות לבני סרטן בעיות וג ש ונסו

העייפות חלפה, אך עדיין לא יחושו
את המרץ הרגיל. תוכניות חדשות בשטח
העבודה יצוצו, תהיה יותר התלהבות
להוציאם לפועל. חופשות וטיולים ישפרו
את המצב הכללי. המצב יראה יותר אופ״

המצב הכספי משתפר, תוכניות, שתכננתם
מתממשות׳ הפתעות נעימות במישור
הכספי. תקופה טובה לקידום בל העיניי-
נים הפיננסיים, אפשר אפילו לקחת סיבונים,
מותר לנסות ולהמר, גם אם
הזכייה אינה בגדר של מיליונים, פחות

האישיות בתקופה זו יביא להשתתפות
בלימודים בשטחים שונים. איש-איש לפי
נטיות-ליבו וכישרונותיו. התלהבות ושימחה
מנושא הלימודים יוסיפו מרץ,
וייגרמו להצלחה ולהכרה ביכולתכם וב-
בישוריכם• אהבה חדשה מביאה את בגי
המזל לרצות לבלות שעות ארובות בבית,
שבו ייזכו לפינוקים ולהברות עם עולמות
חדשים ובלתי״מוברים. גם קשרים ישנים
ילבלבו, והבית יהווה שוב מקור שימחה
והשראה.

בתקופה זו עלולים להיכנס להוצאות
כספיות בלתי״מתוכננות, בגלל שיפוצים
ותיקונים בבית, אלה
ייגרמו לעיכובים של
תוכניות שתיכננתם. עייפות
ורצון להתרחק
מעט ממקומות סוא נים
ורועשים, ייגרמו
לכם לשבת יותר בבית,
אך לקראת סוף־הש-
בוע יחזור מצב״רוח
21ב מרס -
__ עליז לפקוד אתכם.
באפריל
__ 20 תוכלו לצאת לטיולים
ולחופשות. אי-הבנות, שעלולות לפרוץ
ביניכם ובין הקרובים אליכם, ניתן לתקן•

השבוע תרגישו שיפור במצב־הרוח, והעולם
שוב יחייך אליכם. הצעות חדשות,
הקשורות לנסיעות רחוקות,
יביאו תיקוות לעתיד
מבטיח יותר. יש
להיזהר מידידים, ש התקרבו
מאוד לאחרונה,
הס עצמם מבולבלים
לא־ מעט, ועלולים
לגרוס למתח מיותר ב־מישפחה.
ענייני כספים
דורשים גם הס השגחה
מייוחדת. קיימת
נטייה להתעלם מסכנות, שבזמן אחר היו
נראות בבירור. עיסקות גדולות יש לדחות.

קשיים בעניינים מיקצועיים. חל עיכוב
בקידומכם, בגלל תככנות של עמיתים
לעבודה, חבל להשקיע
אנרגיה על עצבנות ורוגז,
תוך זמן קצר
העניין ייסתדר. יחסים
מעורערים מזה זמן
יגיעו לפרשת־דרבים, ו קיים
סיכוי לסיום ה קשר.
פגישות קצרות
בבתי-קפה ובמקומות
ציבוריים אחרים יביאו
להנאה, עידוד ותיקווה
מחודשת. החלטות קשות עומדות
בפניכם, לא תוכלו לדחות ההכרעה.

יולי

השבוע רצוי לשים את הדגש על זהירות.
כמעט יכל דבר שבו תעסקו, או שעליו

תחליטו, יצריך גישה
שקולה ומתונה. מעשים
נמהרים עלולים
לגרוס נזק, ולמעשה,
רוב הדברים יצליחו,
¥אס תקדישו להס תשו־
¥מת־לב. חיי האהבה
* גורמים לא מעט ביל־
21 באפריל -
בול, הפופולאריות של20
במאי
כם בעלייה, לא מעט
מחזרים, בני המין השני
מעוניינים בקירבתכם, גס כאן יש לשקול
היטב מיהו הרצוי לטווח־ארוך.

המצב הכספי עדיין מטריד ומדאיג, אך
כבר מסתמנת הקלת״מה במצב. הנטייה
לקחת סיבונים כספיים
אינה לטובתכם,
עדיף לנסות לחסל את
החובות המעיקים עליכם.
במו-כן לא רצוי
להישמע לעצות ידידים,
או מומחים לעניינים
פיננסיים, אלה
ייטעו ויטעו אתכם ל-
• 2במאי ־
20 ביוני
לא-כוונה. במקום־הע-

בודה עשוי להגיע אדם
בעל מעמד, שעתיד לגרום לשינוי האווירה,
דבר שייגרום לכם לחוסר־שקט•

ספטמבר

בבני-מישפחה, וזה יוציא אותם מהמחשבות
הקודרות שליוו אותם.

אוגו ס ט

האריות חשים עייפות, ורצוי להם להתרחק
מעט ממרכז, חיי״החברה, ולנסות
לנוח. המתח שבו חייתם
לאחרונה נותן אותותיו
גם במצב הבריאותי,
ואין לזלזל בהרגשה
לא טובה. התייעצות
עם רופא תימנע
סיבובים מאוחרים.
בני-המישפחה יגזלו ח לק
מהזמן, ולבם לא
יהיה קל להתפנות
ולהיענות לבקשותיכם.
תיכנון שקט וזהיר של הקאריירה כדאי
שיעשה עכשיו, ללא שותפים. ובסודיות.
י השבוע עליכם לדאוג לקשרים ידידותיים.
חברים שנשכחו יידאגו לכך שתיזכרו בהם,
ובשלב מאוחר יותר אף
תוכלו להיעזר בהם.
ידידים שהיכרתם זה
עתה ייגרמו לכם לתיק־וות
גדולות, אך כאן
רצוי להיזהר ולא להיתפס
לאשליות, שסופן
אכזבה. עוד ׳השבוע
תיווכחו מי הם דורשי
שלומכם האמיתיים. עניינים
כספיים מקבלימ
מיפנה חיובי, סכום כסף בלתי־צפוי עשוי
להגיע ולהקל על מצבכם הכלכלי הדחוק.

תוכניות הקשורות לנסיעות ארוכות משתנות
באופן פיתאומי, בגלל התנהגות בל־תי־צפוייה
של בן־הזוג.
עליכם להיזהר מקינאה
במקום־העבודה, מאחר
שהצלחתכם וכישרונכס
גורמים לעמיתכס חו־סר־בטחון
בקשר להצלחתם
הס. נסו להמעיט עקת ובחשיפת בדיבורים 22ב אוקלוונר -
תוכניותיכם לעתיד. ב22
בנובמבר
חיי האהבה ״חול שינוי
מפתיע, העשוי להתפתח
לקשר רציני, עמוק ומחייב. בני
מזל סרטן, שור ומאזניים קוסמים לכס.

העבודה מכבידה עליכם, וקשה להתפנות
לעיסוקים ספורטיביים, כפי שאתם
אוהבים. מרגישים חנוקים
ולחוצים, ולכן
רצוי לתכנן נסיעה קצרה,
שתוסיף רעננות
ומרץ מחודשים. מריבות
עם בני-הזוג, או
עם שותפים לעבודה,
אפשר למנוע על־ידי
שתיקה וחוסר״תגובה.
עניינים ציבוריים מכניסים
מתח רב לחיים.
האכזבה שאתם עלולים לחוש השבוע
אינה סופית. היא עלולה לבוא בעתיד.

או ק טו ב ר
בחודש זה יהיה הדגש על עניינים
הקשורים למגורים ולבית. ייתכנו שיפוצים,
תיקונים, קנייה או החלפה של
רהיטים׳ או מעבר לדירה אחרת, טיפול
בגינה שליד הבית וחידושה. הרצון לייפות
את הבית יישלוט בחודש זה. קרובים
מבוגרים יידרשו חלק מהזמן, ויבקשו
עזרה וטיפול. אורחים רבים יבקרו בבית,
התנועה תהייה רבה, וכמוה העבודה ה קשורה
באירוח• אי־הבנות בין בני סרטן
ובין בני־הזוג ייתכנו אף הן באותה
תקופה, מאחר ששמועות לא נכונות עלולות
להגיע לאוזניים לא נכונות.

וובמב!ר

יחסית לתקופה הלא-נוחה שעוברת
על בני סרטן בשנה זו, החודש הזה
הרבה יותר נעים, וההתרחשויות תוספנה
כוח, מרץ ושימחת-חיים, שיעזרו גם בזמנים
יותר קשים. יחסים לא-ברורים
ייגמרו, ואת מקומם ייתפסו יחסים עמוקים
ויציבים, שיתנו ביטחון והרגשה
נוחה. חיים מיניים סוערים, לתשוקות
החזקות יימצא פורקו, והדבר ירחיב את
הדעת. בלימודים תהיה הצלחה, שבחים
מבעלי סמבות יוסיפו לביטחון. העבודה
תלך בקלות, ואי־הבנות בבית תהיינה
קצרות וחסרות־משמעות.

דצמבר

שינויים גדולים עומדים להתחולל ב ׳4
עבודה — העלאות בדרגה, או נסיעה ל
צורך
תפקיד, יתכן גם שינוי פיתאומי
בתפקיד. כמו-כן ייתכנו סיכסובים עם
הממונה, או עם השותף, על עניינים עקרוניים.
יכולת לבוא במשא ומתן טובה
בתקופה זו. לסוחרים צפוייה הצלחה,
אך נחוצה זהירות גדולה, ובל צעד מהפכני
ראוי לשיקול נוסף ורציני. עניינים
בריאותיים עלולים לגרום לדאגה, הגב
רגיש מאוד ובן הראייה. השטח הרומנטי
ימשיך לגרום הנאה ושימחה, צפויים קש-
רים עם אנשים החוזרים מחוץ־לארץ.

השבוע תמצאו את עצמכם במרכז חיי הבני

חברה, תקרינו מגנטיות וקסם רב,
המין השני יימשכו
אליכם, והצעות רבות
תגוונה את השבוע. חיי
האהבה יעסיקו את מחשבותיכם,
אך אל לכם
לשכוח כי אחריותכם
כלפי העבודה עדיין
מצריכה תשומת־לב וו
2בדצמבר -
ריכוז. אתם זקוקים ליד
19 בינואר
תומכת להישען עליה,
י ולעצות מאדם אובייקטיבי,
שאינו מעורב בעיסוקכם, ושלמרבית
הפלא אכן יימצא. חפשו קירבת שוורים.

עמוסים בעבודה מעבר לראש ובהתחייבויות
מישפחתיות. המנוחה, שאליה אתם
שואפים, מכם והלאה.
יתכן שמישהו מבני-
המישפחה יזדקק לעזרתכם,
מאחר שמצב
בריאותו מעט רגיש.
למרות חלומות וכמי-
הות ריגשיות, התוכניות
לא תצאנה אל
הפועל, בגלל חוסר-
20 בינואר -
18בפב רו א ר,
הבנה ובילבול, קשה
יהיה להגיע להבנה
עם בני״הזוג, והדבר ישרה עליכם מועקה.
יצר הביזבוז עלול לרוקן את הכיס.

השבוע תוכלו סוף־סוף להשיג את מושא
אהבתכם, שאליו כמהתם תקופה כה ארו־כה,
אך כנראה שזו

תתגלה כמאכזבת. אל
תנתקו את הקשר שעליו
עמלתם רבות, מאחר
שהאכזבה תהיה בגלל
אי״הבנה וחוסר״
סובלנות מצד שני הצדדים.
קיימת אפשרות
לשיפור המצב מאוחר
יותר. למרות המתח שאתם׳חשים
בגלל פעילות
ציבורית, תחושו מרץ רב, ותוכלו
להשפיע רבות על מהלך העניינים הכללי.

!350
/ 0 והנחה
למכירה במזומן

בי קורי־בי ת
שיטת העבודה של ״רהיטי מבט״ היא
לפי עקרון ״ הנגר הפרטי״ .כל העבוד ה
מטופלת בקפדנו ת, באילו אתה עובד
עם נגר פרטי -תוך התאמה לטע מך
וליכולתך מתחילת התיבנון עד גמר
הביצוע. כדי לנצל את השיטה ה מיו חד ת
הזאת, אתה יבול להזמין נציג של
׳׳רהיטי מבט״ ל״בי קור-בי ת ״ ותמורת
תשלום סימלי תקבל ייעוץ בתיבנון, מידע
מעודכן, סיוע בעיצוב, עזרה בשיפור.
כל מה שעליך לע שות הוא ל מל א את
התלוש, ל שלוח אותו ב הק ד ם ולקבל את
פניו של נציג ״רהיטי מבט״ .כדאי לך
לנצל את הרעיון הזה. הוא עשוי ל סיי ע
לך מאוד.
״רהיטי מבט״ הוא מפעל גדול
שמקפיד גם על הפרטים ה ק טני ם

מ שרדי ת־פתרון
מו שלם
במחיר מיבצ ש
אם אתה צריך פינ ת -ע בו ד ה בחדרך, אבל
אין לך מקום בשבילה -״רהיטי מבט״
מציעים לך פתרון חסכוני, קו מפק טי
ויעיל :״משרדית״ .זהו רהיט רב -תכלי תי
המתאים את עצמו אליך ואינו דורש
חדר מיוחד. הוא עצמו משמש חדר-
עבודה ומשנה את יעודו לפי הצורך.
אתה יכול ל מ קם את ״משרדית״ בבל
מקום. פשוט -פתח את הדלתות -ויש
לך פינ ת -עבוד ה. סגור אותן -ו אך־ אחד
מ או ר חיו לא ידע ...עכשיו תוכל לרכוש
את ״משרדית״ במיבצע מיוחד המאפשר
לך ל הנו ת מ הנ ח ה של 3590 על רכישה
במזומן. לר שותך 4דגמים: מלמין אלון,
מלמין פוליסנדר, פורניר אלון, פורניר
טיק. רהיט חזק ויפה זה יכול להיות
אצלך בקרוב.

!350
/ 0 הנחה
למכירה במזומן

מוצר חד ש־מזנון
עתיק
מוצר חדש של ״רהיטי מבט״ זוכה
להצלחה כבר מראשית הופעתו. זהו
מזנון בסיגנון עתיק, המוסיף לבית
הרבה נוי ואוירה אלגנטית. המזנון עשוי
חומרים חדישים ומעולים, עיצובו
קל אסי -דמוי הרהיטים הכפריים
הע תיקים באירופה. המזנון הע תיק הוא
קומפקטי, אינו גוזל מקום רב -אך יש
לו נפ ח איכסון גדול לכלים, לחפ צי-נוי
למ שקאות ועוד.
גם המזנון, כמו יתר המוצרים של
״רהיטי מבט״ ,נאה בצורתו, מצטיין
באיכותו ומיפה את הדירה• .י•
במבצע היכרות מוצע עכשיו המזנון
העתיק במחיר מיוחד 3590 :הנ ח ה
לרוכשים במזומן ו־/0ס 20 לרוכ שים
בתשלומים.

תלוש לביקור בית לכבוד רהיטי מבט
ת.ד 390 .ו ו
תל -אבי ב 3ררר 6
אני מזמין בי קו ר -בי ת של נציגכם
לצורך קבל ת ייעוץ וסיוע ב תיכנון -
(חדר שינה /מטבח) ללא כל ה ת חייבו ת
מצידי לרכי שה.
שם מלא __

כתובת

טלפון

אימת אפשר להרגיש
פרטים נוספים בסניפי ״מבט ת״א ,״מרכז תצוגה״ בית כלל, דרויאנוב ; 5״מבט״ ,בן־יהודה ; 120״מבט״ ,ככר המדינה, ה׳ באייר ; 64״רהיטי מוניטין 122״,
נחלת בנימין ; 122״דימור״ ,ארלוזורוב 53 פתח־תקווה ,״רהיטי לב און״ ,גונן 10 רמת סיב כפר״סבא ,״רהיטי השרון״ ,טשרניחובסקי 28 נתניה,
״מבט״ ,שמואל הנציב 13 חדרה ,״מבט״ ,הגיבורים 88 חיפה ,״בית הזורע־שמרת״ ,אלנבי ; 112״מבט״ ,הרצל 13 באר״שבע ,״מבט״ ,רח׳ קק״ל
• ; 106 ירושלים ,״רהיטי גאנז מוביליה״ בע״מ, הרצוג 61 רחובות ,״מבט״ ,הרצל 203 קרית״מלאכי ,״ישראליאן״ ,הרצל 31 נהריה ,״רהיטי נתן״,
שד׳ הגעתון 20 רמלה, רהיטי אלי ״מבט״ ,הרצל 95 בני-ברק, מת״ת, סוקולוב 15 חולון ,״מבט״ סוקולוב ; 13 ובכל סניפי שקם־רהיטים בארץ.

ה עו ל ם הזה 2286

עיתון מקומי גווניה האשים: החבור ההסתדרותית היתה שותבה
לשיווק כימיקלים שחיבלו בצורה חמורה בכלכל ת ׳קניה
^ בוצת כור ההסתדרותית סיימה את שנת 1980
•\ ברווחים נאים, למרות השפל הכללי במשק הישראלי.
דיווחי החברה הסתכמו ב־ 589 מיליוני שקלים, כאשר
הרווח הנקי מגיע ל־ 365 מיליוני שקלים.
המדינה המיזרח־אפריקאית, קניה, סיימה את 1980
בצורה יפה הרבה פחות. גידולי הקפה מהווים שליש
מהתוצר הלאומי המקומי של קניה, והמקור העיקרי —
והיחיד כמעט — להשגת מטבע־חוץ. יבולי־הקסח ב־1980
ספגי בקניה מכה קשה נוספת, לאחר זו שניחתה עליהם
בשנה שקודם לכן, זעל־פי העיתונות בקניה, הרווחים
הנאים של כור מחד, והמכה הקשה שסבלה הכלכילה ה־קנייתית
מאידך, אינם נטולי־קשר.
במיזרח אפריקה, שכמה מארצותיה מגדלות קפה, רווח
עתה הביטוי ״הקשר הישראלי־הולנדי״ .הכוונה, במילים
אלה, היא לרשת של יצרנים, ספקים ומתווכים, שמעורבות
בה חברות הולנדיות וישראליות. חברות אלה, כך טוענים
בקניה, סיפקו למגדלי הקפה בקניה כימיקלים המשמשים
להדברת מזיקים בחקלאות, וכימיקלים אלה היו במיקרה
הטוב תת־תיקניים, ובמיקרה הגרוע — מזוייפים. במיקרה
הטוב, אומרים בקניה, באוגנדה, בטנזניה ובאתיופיה,
מדובר כאן בתאוות־בצע סתם. במיקרה הגרוע — בחבלה
מכוונת בכלכלת הארצות הללו.
מחירי הקפה הגיעו לשיאם ב־ .1977 באותה שנה השיגו
מטעי־הקפה של קניה יפולי־ישיא, וקניה ייצרה 97 אלפי
טונות של קפה. אך מאותה שנה ואילך הסתמנה ירידה
מהירה, והיכולים ב־ 1980 היו קטנים גד 407,לעומת השיא
שהושג ב־ .1977 תחילה ייחסו זאת לתנאי מזג־האוויר, עד
שהתברר שהסיבה חמורה בהרבה.

ה אס
בי צעה
״ כו רי
מחסור מדומה
ך• קניה מאשימים את כור־סחר אירופה, את מיפעל
מכתשים בבאר־שבע, השייך לקבוצת כור כימיה,
וחברה ישראלית בשם אמירן, הפועלת בניירובי, בירת
קניה, מאז 1962׳ .כי יחד עם קבוצת חברות השייכת
לאזרח הולנדי, הנדריק דיאנסטרה, סיפקה למגדלי הקפה
בקניה חומר בשם אורתו־דיפולתן, שנמצא תת־תיקני
במיקרים מסויימים, ומזוייף במיקרים אחרים. האורתו־דיפולתן
משמש להדברת סוג מסויים של פיטריות הפוגעות
בפולי־הקפה. החוואים הקנייתיים אשר השתמשו בחומר
המזוייף, או התת־תיקני, ספורים היו שהם מדבירים את
המגיפה, אך בדיעבד התברר כי כיוון שהחומר אינו
מתאים כלל, לא הודברה המגיפה, וזו היתד, אחת הסיבות
העיקריות לירידה הדראסטית ביבולי הקפה בשלוש השנים
האחרונות.
הקנייתים אינם מאשימים רק את הישראלים ואת
ההולנדי, ריאנסטרה. הם מפנים אצבע מאשימה גם לעבר
חברות אמריקאיות ידועות־שם, מהגדולות בין יצרני
המדבירים לחקלאות. אלה הן חברות כדו־יפונט, דיאמונט
שמרוק, של האנגלדהולנדית, ובריטיש־יפטרוליום האנגלית.
כאשר התברר כי המזיקים בקפה פיתחו חסינות מסויימת
כלפי חומרי־ההדברה ששיווקו החברות הללו, לא הסכימו
החברות לבדוק את המדבירים שסיפקו. תחת זאת פתחו
במסע קידום־מכירות, המלווה בפירסומת רעשניות ובאמצעים
אחרים, ושיכנעו את מגדלי הקפה במיזרח אפריקה
להמשיך ולקנות מתוצרתם.
עוד מאשימים הקנייתיים את החברות הללו — במיוחד
את שברון ואת דו־פונט, שבידן נמצא הפטנט על ייצור
האוותו־דיפולתן — בכך שיצרו מחסור מדומה בשוק

בי ח סי
בתקופות מסויימות, ואילו אחר-כך היו מוכנות לספק את
החומרים המשמשים להדברה במחירים זולים להפליא.
אימפריה כלכלית
^ צרות התחילו כאשר הודיעה שברון, לפני שנתיים,
י י לקניה ולארצות אחרות באפריקה, כי תוכל לספק
להן רק רבע עד שליש מכמות האוותו־דיפולתן, שמגדלי
הקפה בארצות הללו היו זקוקים לה, לצורך הדברת מגיפת-
הפטריות. מגדלי הקפה היו על סף היאוש, כאשר לפתע
באו לעזרתם שתי חברות הפועלות בניירובי. היו אלה
חברת סולאיי, וחברת אמירן, אשר הקנייתים טוענים כי
בסיסה בישראל, והיא נשלטת על־ידי מכתשים, ורשומה
כחברה זרה בניירובי, קניה. סולאיי ואמירן הודיעו למגדלי
הקפה בבלגיה כי יש ביכולתן להשיג אורתו־דיפולתן
באירופה, ובכמויות שיענו לצרכי החקלאות הקנייתיית.
חברת־המטעים הגדולה ביותר בקניה, אי־איי־איי,

היו קשרים הדוקים עם מפעל ״אגון מכתשים״ בנגב,
שכור־כעויה היא חברת־האם שלו, וכן עם כור־סחר־אירופה,
וכך מוסבר הקשר שנוצר בין אמירן הישראלית
ובין חברותיו של ריאנסטרה. קשר זה מתואר בעיתון
הקנייתי במילים הבאות :״הקשר שבין חברותיו של
ריאנסטרה ובין התעשייה הכימית בישראל נוצר באמצעות
מיפעל אגון מכתשים בבאר־שבע, שחברת־האם שלו,
כור־כימיה הבינלאומית (שימו לב לדימיון בין שמה של
חברה זו ובין כור־סחיר של ריאנסטרה) ,נשלטת כולה
על־ידי ההסתדרות, תנועת האיגודים המיקצועיים הישראלית׳
המעורבת גם ביוזמות כלכליות אחרות, רחבות-
היקף, ובכלל זה פתי-מלון ותחבורה ציבורית״.
המישלוח הראשון של האוויתו־דיפולתן הגיע, כאמור,
במארס .1980 דגימות שנלקחו מהמיטענים נבדקו במעבדה
החקלאית הלאומית בקניה, ונמצאו מתאימות לתקן, שכן
הכילו> 807 של חומר פעיל. הבעיות התחילו כאשר הגיעו
המישלוח השני של סולאיי, והמישלוח הראשון של אמירן.
הללו נשלחו יחד באוניה ג׳ודי, ויצאו את נמל אנטוורפן
בבלגיה ב־ 26 בפברואר .1980 המישלוח התבצע על־ידי
חברה בלגית ,״דה־קייזר משלוחים״ ,אף שהחומר עצמו
ניקנה אצל חברת קולום ־של ריאנסטרה.
לפני שנשלחה הסחורה, נתנה חברת קולום דגימות
לבדיקה במעבדה פרטית בבלגיה. הדגימות נשאו סימני-
זיהוי של חברת שברון, שהיא היצרנית המקורית של
האורתו־דיפולתן. המעבדה אישרה שמדובר באורחו־דיפולתן
מקורי. הבדיקות נעשו ב־ 12 בפברואר, והמיטען,
20 טונות שיועדו לאמירן, ו־ 50 טונות 1שיועדו לסולאיי,
הוטען על האונייה שבועיים לאחר־מכן.
באופן מפתיע לא נבדקה הסחורה על־ידי החברה
הבינלאומית אס־ג׳י־אס (נ׳נראל סופראינטנדינס — פיקוח
כללי) ,הבודקת התאמה של מיטענים לתקנים. חברה זו
לא בדקה את המישלוח באנטוורפן, כדי להבטיח כי
הסחורה היא אכן אותה סחורה שממנה נלקחו הדגימות
לבדיקה במעבדה. החברה גם לא בדקה אם המיטען שעזב
את: אנטוורפן הוא אכן אותו מיטען שהגיע, לבסוף, לנמל
׳מומבסה שבקניה. למרות זאת, הוציאה החברה אישור,
בהסתמך על בדיקות המעבדה הפרטית, כי החומר שעזב
את אנטוורפן הוא אכן אורתו־דיפולתן מקורי.
שני המישלוחים הגיעו לקניה בתחילת מאי. חמש
דגימות נבדקו על-ידי המעבדה החקלאית המקומית, יחד
עם דגימה שנלקחה מחומר שנקנה ישירות אצל שברון,
לשם השוואה. החומר נמצא תיקני, ושוחרר לשימוש.

פגישת•
חייו ס

חבל ה

ר צרות התחילו ביוני. לפתע, בבדיקה התחת,
י י התברר כי בחומר שסופק על־ידי קולוס, באמצעות
סולאיי ואנזירן, יש רק ^״ 45 עד 4670 של דיפולתן,
במקום 8070 כמקובל. אי־איי־איי שלחה דגימות נוספות
לבדיקה, והתוצאות היו דומות. אי־איי־איי הגישה מחאה
רישמית, וסוף־סוף עשתה חברת אס־ג׳י־אס מה שהיה
עליה לעשות מלכתחילה, ובדקה ברצינות את החומר
שסופק למגדלי הקפה הקני״תים. הבדיקות הללו אישרו
את מימצאי המעבדה החקלאית בקניה, אך העלו גילוי
חמור נוסף: במקום להכיל דיפולתן בכמות הדרושה,
הכילה הסחורה שקיבלו הקנייתים חומר בשם קרבריל,
שהוא חומר המשמש להדברת חרקים, ואין לו דבר וחצי
דבר עם הדברת סטריות.
בעיקבות מימצאים חמורים אלה, נערכה בניירובי

ישדאל־ קני ה *
הזמינה אצל שתי החברות — סולאיי ואמירן 200 ,טונות
של אורתו־דיפולתן. החומר היה אמור להגיע בחמישה
מישלוחים, החל ממארס עד לאוקטובר ב־.1980
מי היו החברות האירופיות ידועות־השם, אשר כמה
מן המתווכים בניירובי טענו כי יש ברשותם אורחו־דיפולתן
בכמות מספקת 1מתברר שהיתה זו קבוצת
חברות, שכולן נשלטות על־ידי הנדריק ריאנסטרה, מיליונר
הולנדי מיסתורי, הרשום כאזרח בלגי דווקא. ריאנס־טרד,
שימש כמנהל בחברת מתסאנטו הידועה, אחת
מהגדולות בתעשייה הכיימת האמריקאית, עד שפרש
והקים את האימפריה הכלכלית שלו. בבעלותו של
ריאנסטרה יש שתי חברות בשם קולוס, האחת בבלגיה
והאחת בהולנד. בבלגיה הוא שולט גם בחברה בשם
אווינה, והחברה הגדולה ביותר בבעלותו נמצאת בצרפת,
והיא החבריה לעיבוד ולייצור מוצרים כימיים. לריאנסטרה
יש מניות גם בארבע חברות אחרות בצרפת, שלחברה
ישלו יש שותפות עימן, וכן יש לו מניות בחברות בריטיות
ואמריקאיות, איריות וקנדיות (ראה תרשים בעמוד .)14
העיתון הקנייתי יודע לספר כי לריאנסטרה ההולנדי

פגישת־חירום בין נציגי אמירן, סולאיי, אי־איי־איי וקולום.
בפגישה הוסכם שבחומר שסופק כבר ייערכו בדיקות
נוספות, ואם יימצא בלתי־מתאים לשימוש, יוחלף, וה״
קנייתים יפוצו. כמו־כן הוסכם כי בדיקות מחמירות
ייערכו בחומר האחר, שעדיין לא סופק ושהקנייתים מצפים
לו. על האס־ג׳י־אס הוטל לבדוק כיצד קרה שלקנייתים
סופק חומר מזוייף ותת־תיקני.
אלא שקולוס לא מיהרה למלא את חלקה בהסכם.
חברת הפיקוח הבינלאומית דיווחה לקניה שאינה זוכה
לשיתוף־פעולה מצד חברת דה־קייזר, שהיתה אחראית
למישלוח ,׳וכך אינה יכולה לגלוית את מקור הסחורה
המזוייפת. אס־ג׳י־אס גם הזכירה את העובדה שהדגימות
שנשלחו למעבדה באירופה נשאו כולן סימני־זיהוי של
חברית שברון, ואילו חלק מהחומר שהגיע לקניה לא נשא
כלל סימני זיהוי של היצרן המקורי.
ריאנסטרה הודיע לקנייתים כי אם יגישו נגדו תביעה
מישפטית ,״יהיה עליו להתגונן״ ,והוא לא ימלא.את חלקו
בהסכם. קולוס גם התעקשה כי לא יתכן שבחלק מהחומר
נמצא קרבריל במקום דיפולתן, שכן ״לא היה כלל קרבריל

האם בי צעה ״כור״ חבלהי
(המשך מעמוד )13
ליד מקום המי׳שלוח, ולכן לא יתכן שהיד. בילבול״,
וכן טענה כי בחומר שנשלח היו ס 60?/עד ס0?/ך של
דיפולתן פעיל. אמנם פחות מהתקן הנדרש — אבל בכל־זאת
משהו.

הקפה של מדינה זו הזמינה 326 טונות של אורתו־דיפולתן,
אך המפיץ המוסמך, שברון, התחייב לספק רק 100 טונות.
כמה חברות התמודדו על הזכות לספק את יתרת החומר,
ובסופו של דבר סיפקה אותו אחת. מחברותיו של ריאג־סטרה,
חברת אורינה הבלגית. המישלוח הגיע, ודיווחים
מאיזור מטעי־הקפה בטנזניה הורו כי החומר שהגיע נפסל

כך בתיווכה של אמירן הישראלית למגדלי הקפה בקניה.
בימים אלה מדברים הרבה על קשריה של ישראל עם
מדינות אפריקה. אין ספק שפרשה זו עלולה להסב נזק
חמור מאוד לישראל. החברות הישראליות המעורבות
בפרשה מופיעות בקניה ובארצות אחרות במזרח־אפריקה
כמי שמשתפות פעולה עם חברות אירופיות ואמריקאיות

חברות אירופיות וישראליות סיפקו המרי הדברה בלתי יעילים
למגדלי קפה במזרח אפדיקו 1אם היתה נ:אן קנוניה לפגוע
בי בו לי ם ! להש פיו 11 על מחיו וי הקפהב שוק ה עו ל מי?

והעיתון הקנייתי מסכם :״עדיין לא ברור מה עומדות
סולאיי ואי־איי־איי לעשות נגד קולום, או מה עמדת
אס־ג׳י־אס ואמירן בפרשה, שלא פורסמה עדיין בפומבי,
אך מתעורר הרושם שאמירן תומכת בקולום, מה שאינו
מפתיע בהתחשב בקשר שבין אמירן וקבוצות החברות
האירופיות שקולום היא אחת מהן״.
בינתיים, כך מתברר, הסכימה קולוס להחליף את
החומר הפגום, אך אין מי שיפצה את הקנייתים על יבולי
הקפה שלהם, שנפגעו בשלוש השנים האחרונות, ביגלל
שימוש בחומרים כימיים פגומים.

לשימוש על־ידי הרשות הלאומית לקפה. כמה מהמיטענים,
שסימני הפסילה עדיין עליהם, מצאו את דרכם לקניה.
דוגמות ממיטענים אלה נמצאו במחוזות ניארי ואמבו,
ונבדקו על־ידי המעבדה החקלאית הלאומית. נמצא שהחומר
מכיל בעיקר גיר טחון. בסופו של דבר הפרה הממשלה
הטנזנית את החוזה עם אורינה הבלגית.
השאלה החשובה היא — מי מזייף את הדיפולתן,
שכאמור, היצרן בעל הפטנט שלו היא חברת שברון?
בעיתון הקנייתי מועלה האשמה חמורה בעניין זה כלפי
מכתשים הישראלות. הקנייתים טוענים כי כיוון שהפטנט
1981

*( 2 0 ,ן8ו!

8 0 11 * 11 ,

בחבלה בכלכלת הארצות המתפתחות — ויש אף מי
שטוען שם כי אין זו חבלה מיקרית, אלא מכוונת, והיא
באה להגן על האינטרסים האמריקאים במטעי־הקפה

|ץ קכ<ז $מ 0¥6נ<

וו ){0נ< 6חוו 1813611 0 0־7116 11106
4ח ז 3ו\ו £ 1חאומסוווש ! !

) > דטחס * ר 3וזז

]()1813611 11306 0 0 1 0 0 01011610601

101101111109

11 0111/05 1116

0 0 0 1 0 3 0 ( 6 5 10

66ץ 910ו1ז 6

) 0111011 ) 0111161

/ג\ 10313/1 ( 5 110ו ח 6ו) )1/1083010 0

10110111/109

136 )8 111160101 01

0 0 0 1 9 3 0 1 6 3 10 £ 0 1 0 9 6

138££1
1 ) 0 0 1 0 1 1 6 0 1 1 6 3 1 0 1 1 ) 8

08א*1מ£7*£א

\1ז 7£1וח 8

1 )001 1 0 1 6111346

016 \1 \1 6 0 1 1 6 0 1 1 6 3 1 8

£900

1)01100101160116

0 0 1 0 0 1 0 01160116315

£ 0 1 1 1 3 0 1016103110031

) ^ 3 1 0 50)3)31161 0 1

) 3 0 0 1 1 1 6 1 0 ^ 111 0 1 0 6 1

^31)1116511101

) 01 \1\131911>9נ 3 5 6נ 1619יזח ) £
( 861115 ) 13 001119311165ז ס ! 15ח 3 9 6

( 86191001ח! 111/1119

£070-15?3611
0000601/001

0 5ז 0ודו £ 0ק א £

)1011^/3101601 311 1)16 1386 0)160113011
0315 509)111611 10
£381
(0601131 ^ 111030 000011168

*?0ז5
1016111000

*\ 1ט8£101
1 6 0 3 0 0 1 )3 0 1 3 1 1 0 0
) $ 0 )3 )3 1 1 6 4 131)6

\/1161

011110 -4 1 1 0 1 3 1 3 0

131)6 01 1 6 0 1 1 6 3 1 8 10

10ץ 1 0 1 6 1 ) 311

411061 10 1 3 0 2 3 0 1 3

!116 £ 3 5 1 3 0 4 0 6 0 1 1 3 1

8 0 )3101101

5 6 1ץ 0 6 1) 6י 91ט 0ז ר 1ז
( 0 0 3ו!ו 6 4ס א £

(£111630 600011165

£170 1873611
ח0ו 601 חח 00

( 1 7 0 א ) ו\ ו\ /מוו \/ו 4) ^ 31106ח 1ץ ח 3כן ח 1ס ) 1813611 0

ח 70[(63ט/ \ 170-£
ח0ו 601ת ח00

*סץז 681613ט 6 6 8ס ז 6 \/6 ) 1ו 61נ1
( 16133, 181361־ 866131ח 1ו ח 1ר1\/131) 6 ! 681
ודז 1164 ^31) 6 0661010318 110ק ט 8
3ץ ח 6אסז 16ו ח 6ו 01 וזחט•<011
13.ק 610ז 3 0 )1 £

3 0 6 1 6 1 6 1 0 0 1 3 0 9 6 1 1 6 4 6 ? 1 0 4 0 6 1 1 0 0 61 4 6 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 6 0 1 8 0 1 4 6 ? 1 0 4 0 1 1 5 0 1 1 6 0 1 1 9 0 0 5

תקשו הישראל

יי התרשים מדגים את
מערכת הקשרים שבין
החברות הישראליות, כולן השתייכות לכור, ובין

קבוצת החברות האירופיות, שרובן נשלטות על־ידי ההולנדי
הנדריק ריאנסטרה, ואשר חשודות בחבלה חמורה
במטעי הקפה של קניה וארצות אחרות במזרח אפריקה.

ן ! 1¥| 1לןך ! י ׳ ך פועל קנייתי מרסס את עצי הקפה ב1י
אורתו־דיפולתן. הקנייתים טוענים ש!
1 #11
חברות ישראליות סיפקו להם חומר תת־תיקני או מזוייף.
הגדולים של ברזיל. החשבון הוא פשוט: ככל שהיבולים
קטנים יותר, גדל הסיכוי שיעלו מחירי הקפה, שמאז
1977 הם מצויים בירידה מתמדת.

סיכסוך בין
חברותי
ת ג העולם הזה פנה אל כור לבקשת תגובה על רד
~ האשמות הקנייתיות. להלן תגובתה הרישמית של כור:
״הנושא אינו נוגע לכור כימיה ולמכתשים, כיוון שהם
אינם מייצרים את המוצרים שהוזכרו מעזבה בעיתון
הקנייתי, ולכן גם לא יכלה כור־סחר לייצא אותם.
״בשעתו תיווכה כור־סחר בייצוא כימיקלים, בין
קולוס הבלגית ולקוחות בקניה.
״בעיקבות עיסקה בקניה, בה התברר שהחומר שסופק
על־ידי ק ולום אינו עונה על הסטנדרטים של הלקוח
שלנו, ניתקנו כל מגע עם חברה זו, והפסקנו כל פעילות
מיסחרית עימת.
״המיקרה אירע לפני יותר משנה, ומאז אין לנו כל
קשר מיסחרי עם קולוס.״
פקיד בכיר בכור־סחר אמר לכתב העולם הזה כי כור־סחר
מילאה בפרשה תפקיד של תיווך גרידא, והעניין
חוסל לשביעות־רצונו של הקונה. לדעת איש כור, יתכן
שאחד ההסברים לפרשה הוא שחברותיו של ריאנסטרה
דרכו על יבלותיהן של חברות מהגדולות בעולם, כמו

הקנ״תים טוענים., :מנדו דנו גיד טחון״ ,המיליונר ההולנדי
מתחמק בתשובה, זב״כור״ טוענים :״מילאנו תפקיד שד תיווך גרידא״
אך מה שאירע ב־0ו! 19 בקניה הוא רק קצה־הקרחון,
על־פי הוויקלי ריוויו. השבועון הקנייתי טוען כי החברה
הישראלית, אמירן, סיפקה כימיקלים פגומים ותת־תקניים
גם לקניה, אתיופיה וזימבאבווה, וכן גם לטנזניה. רשות־

על הדיפולתן עומד לפקוע בשנה הבאה, מבקשות כמה
חברות להיכנס לשוק, ואחת מהן היא מכתשים. על־פי
דברי הוויקלי־ריוויו, יתכן שמכתשים היא שסיפקה את
האורתו־דיפולתן הפגום לקולום, באמצעות כור־סחר, ואחר*

שברון, דו־פונט ודיאמונד שמרוק, והללו חיפשו דרך
להיפרע מהמיליונר ההולנדי. לדבריו, מעולם לא היתד,
שותפות בין ריאנסטרה וכור־ סחר, ובשום שלב לא היה
ריאנסטרה בעליו של כור־סחר אירופה.

יניניי•

1ו1נר!1ו>!!12

פרסי מחדל, תעוד1ת מישראל
ו־ 12 מיליון מחמאות ביום.
סיגרית טיים קיבלה השנה בפעם הרביעית את מדלית
הזהב מ־חס 11ס( 1^ 00^ 8 3016 המרכז הבינלאומי לבדיקת
איכויות בבריסל) ואת גביע האיכות לצמיתות.
בישראל זכו השנה סיגריות סיים שוב בתואר ״המוצר
הנבחר 1981״ ובתואר ״הקניה הטובה ביותר 1981״.
כל זאת, ו־ 12 מיליון סיגריות טיים שמעשנים מידי יום,
מאשרים שוב כי: תוצרת ״דובק״ ערבות לטיב.

וימר יעקבסון טמיר

״כמו בל דבר בצודל גם ארנק זוז מ חו לקל־!<3

ארנק זה מ חו ל ק כשי:
)1לחיילים,
12 שמשכורתם מועברת דרך בנק לאומי,
ט והמזמינים כרטיס כספומט.

כדאי להעביר את
המשכורת הצבאית
דרך בנק לאומי. עם
קבלת כרטיס הכספומט,
מגיע לך גם השי השימושי
מתנת בנק לאומי.
עם כרטיס כספומט, תוכל בכל שעות היממה
ובזמן הנוח לך: למשוך מזומנים, להפקיד שיקים,
לברר יתרה ו 3-פעולות אחרונות בחשבונך *,
לשלם חשבונות ולתת הוראות שונות לבנק.
כאשרהכספומטמ כוון.

פי ־נ קג •

דיאלוגים
סו קרטס: ובפן, ידידי
היאך עומד אתה להצביע ז
אלקטסנ אומר לן את האמת,
סוקרטס, שעדיין איני יודע. הרי לפנינו
מיפלגת המילחמה של אותו אדם פי־דלוס,
והם מתועבים מאוד בעיני. ולצידה
מיפלגת הפלוטוס הגדולה, שחושש
אני ממנה מאוד.
סו קרטסנ בוודאי אתה מדבר באותה
מיפלגה שספידולנגוס בראשה. איש
מופלא הוא בעיני.
אלקטס 2אכן, בהם אני מדבר.
ובתוון ניצבת מיפלגת גלוחי״הראש, שמכל
מקום תבקש לבוא בברית עם ה־מיפלגה
הגדולה. ועוד אמנה לן את
המיפלגה השניה, מיפלגת האוליס, ולבסוף
הרי לפנינו מיפלגת השלום.
טוקר טס נ יפה מנית, אלקטס ידי׳
די, וכימעט לא שכחת דבר. ולמי תיתן
קולן ז
אלקטס: כפי שאמרתי לך; איני
יודע. על צד האמת, נוטה אני אל מיפ-
לגת השלום. אלא שמאוד אני חושש
שיתפסו הפלוטוס את השילטון, ולכן
אולי איטיב לעשות אם אצביע למען
האוליס.
סו קרטס 5לא הבנתי, אלקטס• חו שש
אתה מן הפלוטוס /שמא יטו אל
המילחמה, או טועה אנוכי ז
אלקטס,

השלום. ועכשיו אמור נא לי, האם אין
זה נכון שגם מיפלגת האוליס וגם מיפ-
לגת הפלוטוס /אינן יכול להבטיח שיביאו
את השלום או שיטו אל המיל-
חמה 2
אלקטס 2דייקת גם הפעם, סוק-
רטס.
סו קרטס 2ואם כן, האם לא תאמר
כי המערכה העיקרית, כפי שאתה מירא
לדבר, היא דווקא בין מיפלגת המיל-
חמה ובין מיפלגת השלום, שהרי הם
יטו את המיפלגות הגדולות כל אחת
לצידה, בשעה שיבואו אותן מיפלגות
לחפש להן בני-ברית לשילטון 2
אלקטסנ לכאורה הגיוני הדבר
שאתה אומר, סוקרטס. ואף״על־פי-כן
הלא תודה שמיפלגת האוליס מטח
יותר אל השלום ממיפלגת הפלוטוסז
סו קרטס 2כמעט שהייתי מסכים
עימד, ידידי, לולא היה זה דווקא אותו
איש מופלא, ספידולונגוס, שהביא את
השלום עם הספרטנים, אחרי ששלוש
מילחמות ידענו עימם, דווקא כשהיו
האוליס בשילטיו• אך לא אדקדק עימן
בכך• הבה נניח שמסכים אני. ובכן, מה ן
אלקטס • אינן רואה, סוקרטס2
הרי אסור שישלין אדם קולו לריק,
למען מיפלגה קטנה. וכי אינן מלמד
שכאשר בא אדם לבחור, הרי בין הקטן
והגדול יבחר בגדול 1
סי קרטסז זאת בוודאי למדת מן
הסופיסטים. בין טובה קטנה, אלקטס,
ובין צרה גדולה; במה תיבחר י
אלקטסג אלא שלא כן הם פני
הדברים בנימשל שלפנינו.
סו קרטטז ניחא. ובין מטבע זהב
קטנה ומטבע נחושת גדולה, במה תיבחר

אלקטס: הנח לי לחשוב מעט בדבר,
שעוד לא השתכנעתי. ובמה תיבחר
אתה, סוקר טס!
סו קרטס: אני עומד לעשות דבר
שבעינין הוא בוודאי אווילי מאין כמוהו.
הייתי בפורום ושמעתי את דוברי
המיפלגות, איש בתורו. וקבעתי לי איזהו
הדובר שאמר דברים אוויליים פחות
מכל האחרים, ודעתי קרובה ביותר לדעתו,
ובעד מיפלגתו אבחר.
אלקטס: ואיזו מיפלגה דיא זו 2
סו קרטסנ לא אומר לד, שלא

ס פי דו לוגגו ס ה מו פלא
להשפיע על דעתן. שמא נצא מעט לטייל
2רוח קלח ונעימה יש ברחוב.
אלקטס: הבה נצא, ובינתיים אח שוב
במה שאמרת לי קודם.

שיחה כשגיים
אלקטס 2אינן טועה בי גם הפעם,
כפי שאינן טועה בדרך־כלל.
סי קר ט ס 2הנה מצאת דרן לחלוק
לי מחמאה יפה, אבל נחזור לענייננו,
שכן חשוב הוא. דעתי היא שאין חשובים
מענייני המדינה, וחייבים אנו, המ בקשים
את החוכמה, לדון בהם בכובד
ראש ומבלי לסטות חרבה מן העיקר.
ובכן, אלקטס, חושש אתה מן הפלוטוס
שמא יטו אל המילחמה, ונוטה אתה
אל מיפלגת השלום. וכי סבור אתה
שמיפלגת השלום תבוא בברית עם ה-
פלוטוס אי-פעם 2
אלק ט ס 2באמונה, איני חושב כן.
אלא רואה אתה, סוקרטס, ידוע לכולנו
שמיפלגת השלום קטנה היא, ולא
תהיה שלטת. ואילו המילחמה העיקרית
היא בין הפלוטוס והאוליס, ובשעה שנותן
אני קולי למיפלגה קטנה; אינני
שותף למערכה העיקרית.
סו קרטס 2עכשיו הבנתי, אלקטס.
מבקש אתה להיות שותף במערכה ה עיקרית,
ולפיכן לא תצביע בעד מיפלגת

סו קרטס 2רוצה אתה שניגש אל
עושה החרבות שם, ונשאל במי יבחר 2
אלקטס 2הבה ניגש אליו.
סוקרטס: מוכן אתה לומר לנו,
אישי, במי תיבחר 2
עושה החרבות 2אנוכי 2במיפלגת
המילחמה. דעתי כדעתם, שיש להפר את
השלום עם הספרטנים• גם חרבות רבות
אמכור, וגם עבדים הרבה נתפוס במיל-
חמה, וירד מעט מחירם.
סו קרטס 2רוצה אתה, אלקטס, שניגש
אל הסוחר שם, ונשאל במי יבחר
הוא 2
אלקטס 2הבה ניגש לשם.
סו קרטס 2אדוני הסוחר, שמא
תאמר לנו במי תיבחר 2
סוחר 2אני אבחר בגלוחי-הראש.
עשר מטבעות זהב נתנו לי, ואני את
מיסחרי עושה ביושר. כיוון ששילמו ביושר,
אתן להם ביושר את קולי.
סו קרטס 2ורוצה אתה שניגש אל
האיש נשוא״הפנים, שם, ונשאלהו 2
אלקטס 2נשאלהו.
סו קרטס 2במי תיבחר, אם יורשה
לנו לדעת, אישי 2
אי ש נ שו א ־ פני ם 2אני בעד האו־ליס
אבחר. דעתי כדעתם, שיש ללכת
בשביל הזהב שבין הקיצונים מכאן ומכאן,
לא שלום ולא מילחמה, מיסים
שאינם גבוהים מדי ואינם נמוכים מדי,
וכן הלאה.

סו קרטס 2ועכשיו רוצה אתה שנלך
אל האיש היושב שם, שנראה לי כמח־ליף־כספים

אלקטס: מדוע לא 2המרחק אינו
גדול.
סו קרטס 2האם תאמר לנו למען
מי תצביע 2
מחליף הכספים: אני אתן את
קולי לפלוטוס, שכן סבור אני שספי-
דולונגוס איש גדול הוא, ובכל עניין
דעתי כדעתו.

סו קרטס: וכי סבור אתה, אל-
קטס, שגם אנשים אחרים מצביעים כפי
המצביעים האנשים שעימם דיברנו, כלומר,
איש לפי דעתו, או איש כפי מחירו2
אלקטס: אכן; סבור אני שכמעט
כולם מצביעים כן, סוקרטס, ודווקא זו
הסיבה לכן שאנו, המבקשים אחר החוכמה,
חייבים לשקול היטב את דרכנו,
ולהצביע במקום שיביא קולנו את
התועלת המרובה ביותר, ולא למען ה-
מיפלגה שדעתנו כדעתה.
סו קרטס: אכן, שוב אתה מאשר
שאוויל אני כשאני מצביע כדעתי, ונוהג
אני כהמון העם ולא כאיש המחפש
את החוכמה.
אל קטס 2לעולם לא אומר שאוויל
אתה, סוקרטס, אלא שככל הנראה לא
שקלת עדיין יפה.
סוקרטס: יפה• ובכן, מסכימים
אנו שכמעט כולם מצביעים כדעתם, ורק
קומץ של מבקשי החוכמה אסור להם
להצביע כדעתם 2
אלקטס: זה מה שאני אומר.
סו קרטס 2וכי אינן מסכים שבמיש־טר
הדימוקרטי המתוקן מוטב שלא יהיו

איש נשוא פנים
אווילים כמוני וכמו אותם אנשים שדיברנו
עימם ברחוב, וכולם יהיו מחפשי
חוכמה כמון, אלקטס 2
אלקטס 2בוודאי שכן אני חושב.
סו קרטס 2וכן, שיהיו כל האזרחים
מבקשים את החוכמה, הרי לפי מה
שאתה אומר, אלקטס, לא יצביע איש
כפי דעתו, אלא יהיו כולם שוקלים את
קולותיהם ומחשבים חשבונות היכן יביאו
הקולות הללו את התועלת המרובה
ביותר, לא כן 2וכן יצא שאולי לא
תהיה אף מיפלגה מקבלת את קולותיהם
של הסבורים כמוה; אלא רק
של שוקלי״שיקולים 2ולעולם לא נוכל
לדעת, כאשר יהיו כולם מבקשי החוכמה,
מה דעת העם, ואיזו דעת גוברת
על יריבתה! שהרי לא יהיה מהלן
הבחירה מיו התמודדות בין דיעות, אלא
מין לוח השבון שבשכמותו עוסקים
הפיתגוראים. אלא שמכאן יוצא שכל
מהלן הבחירות אין לו כל ערן, וגם
כל המיפלגות אין בהן טעם, שהרי מה
הן חמיפלגות הראויות, לפי דברינו, אם
לא חבורות של אנשים שאחת דעתן
בעניין זה או בעניין אחר.
אלקטס 2ובכן, מה 2הבכתני.
סו קרטס 2ובדין שתהיה נבון. שהרי
לפי מה שהסכמת איתי עכשיו
יוצא, שדווקא מבקשי החכמה של ימינו,
בשעה שהם שוקלים שיקולים ואינם
מצביעים כדעתם, הריהם פועלים לביטולו
של המישטר חדימוקרטי. שהרי לא
תעלה על דעתן שיהיה תלמיד החכמים
מבקש שאחרים ינהגו אחרת מהדרן
שהוא נוהג בה, שהיא, לפי דעתו, הדרן
הראוייה והנכונה והמתאימה לכולם.
אלקטס 2שמא תיתן לי דוגמה 2
סו קרטס 2כרצונן. נניח שהעם נחלק
לאוהבי שלום, אוהבי שלום במיקצת,
אוהבי מילחמה ואוהבי מילחמה במיק־צת.
והבה נוסיף ונניח כי מיפלגות אוהבי
המילחמה במיקצת ומיפלגת אוהבי
המילחמה, הן המיפלגות הגדולות. וכי
לא תאמר, על־פי שיטתן, שחייבים אוהבי
השלום ואוהבי השלום במיקצת
להצביע למען אוהבי המילחמה במיקצת
כדי שלא יתפסו את השילטון אוהבי
המילחמה 2שהרי אינם צריכים להצביע
לפי דעתם, כדברין, אלא במקום שיביאו
קולותיהם את התועלת המרובה ביותר.

אל קטס 2וכי מבקש אתה לרמוז,
סוקרטס, שאיטיב לעשות אם אצביע
הפעם בעד מיפלגת חפלוטוס של אותו
איש נורא ספידולונגוס 2
סו קרטס 2אפשר שכן הדבר, ידידי.
שאם המילחמה מדאיגה אותן ייתר
מכל דבר אחר, שהרי אתה אוהב שלום
לפי דבריך, אולי מוטב שתצביע בעד
הפלוטוס, כדי שיוכלו לשלוט בכוחות
עצמם, ולא יזדקקו כלל למיפלגות ה־מילחמה
של פידלוס לצורן שילטונם.
אלקטס 2אינני מיבן כיצד הגעת
לזה, סוקרטס• וכי לא מוטב שיהיו ה-
אוליס בשילטון 2
סו קרטס 2והצבעתך שלן, ידידי,
היא שתיקבע זאת 2
אלקטס 2בוודאי שלא. אן אם יצביעו
רבים כמוני, אולי תעלה לשילטון.
סו קרטס 2רבים כמון, מתכוון
אתה, אוהבי שלום 2
אלקטס 2גם כלפיהם מכוונים דברי.
סו קרטס 2ואם יביאו קולותיכם
את מיפלגת האוליס לשילטון, וכימעט
שלא תהיה מיפלגת שלום לצידם, האם

סוחר
לא יזדקקו לגלוחי-הראש לצורן שיל׳
טונם 2
אלקטס: יזדקקו להם.
סו קרטס 2וגלוחי-הראש, אל-
קטס, סבור אתה שהם נוטים לשלום 2
אלקטס: כלל לא.
סו קרטס 2ובשעה שתחולל מיפלגת
המילחמה מהומות, בעת שילטון האו-
ליס, ותבקש להפר את השלום עם ספרטה,
לא יבוא לצידה גם הפלוטוס ובראשם
ספידולונגוס המופלא 2
אלקטס: אכן, כן יקרה.
סו קרטס 2וכי תוכל לעמוד נגדם
באומץ מיפלגת האוליס, שמסכים אתה
שאולי היא נוטה אל השלום; ואינה
מיפלגת השלום 2
אלקטס 2בשום פנים לא.
סו קרטס 2כיצד ינהגו האוליס אם
תהיה מיפלגת שלום גדולה לצידם י
אלקטס 2באומץ רב יותר, ידידי.
סו קרטס 2אם כן, מדוע לא תצביע
כדעתן, וגם תימצא מביא את התועלת
הגדולה ביותר 2
אלקטס 2רואה אני מה אתה אומר.
ואף על פי כן, מה אועיל אם יעלו
הפלוטוס לשילטון 2
סי קרטס 2ומה תהיה מועיל במיק-
רה הזה אם תצביע למען האוליס 2
אלקטס 2שאם אצביע למענם, אפשר
יעלו חם לשילטון.
סו קרטס 2אתה בילבד, אלקטס 2
וכי זוכר אתה בחירות שהיו באתונה
עירנו ואשר הוכרעו על חודו של קול 2
אלקטס 2לא אני בילבד, אלא
רבים כמותי.
סו קרטס 2והרי בכן כבר דיברנו,
או שמא אינן זוכר 2שאם יצביעו כל
מבקשי החוכמה, שהם גם מבקשי שלום
כמון, יצא השלום ניפסד שכן מיפלגת
האוליס תיטה אחרי גלוחי״הראש ולא
תוכל לעמוד באומץ מול מיפלגת המיל־חמה,
והפלוטוס שיהיו עימה, ובראשם
ספידולונגוס המופלא.
אלקטס 2יפה דיברת, סוקרגן ס,
אלא שנדמה לי שרימיתני, ואיני יכול
למצוא היכן.
סו קרטס 2אכן, רימיתי אותן, אל-
קטס• שהרי רב מאוד מיספרם של העבדים,
שחם אנשים כמונו, ולא מן הצדק
שנהיה אנחנו מחליטים לגביהם. וכל
הוויכוח שבין המיפלגות שבהן דיברנו
עד כה הוא ויכוח שבין האדונים, וכל
זמן שיתקיים כן, לא יהיה זה ויכוח
דימוקרטי. לכן, ידידי אלקטס, מצביע
אני בעד אותה מיפלגה קטנה שלא הזכרת
כלל כשהתחלנו לדבר ואשר קוראת
לשחרר את העבדים. רק אחרי שישוחררו
אלה, יהיה טעם של אמת בוויכוח
שבין אוהבי השלום ואוהבי המילחמה,
אלקטס ידידי. שאם לא ישוחררו העבדים,
אלקטס, הרי גם אם יהיה שלום
תיחרד אתונה ; ואולי סבור אתה שאכן
בכן חפצים אזרחי העיר למעשה 2

לתקופה של 13—7לילות. התכנית
מציעה 200 בתי מלון בכל רחבי אנגליה,
מיגוון כלי רכב, והכל במחירים
סבירים.

חברית אל על מציעה לנוסעיה מבחר
שירותי תיירות באירופה ובאמריקה
הטיסה הינה אמצעי התחבורה המועדף על הישראלים היוצאים
לחדל. בין כל חברות התעופה מעדיף הישראלי־המטייל את
חברת התעופה הלאומית אל על. נוסף לשהותי הטיסה היעילים,
מספקת אל על מיגוון שירותי תיירות לנוסע — גם לאחר רדתו
מן המטוס. לצורך, כך התקשרה אל על עם מספר חברות
מובילות בענף התיירות והמלונאות בעולם, ובאמצעותן מעמי דה
לרשות נוסעי אל על מבחר תכניות סיור, הבטחת איכסון
בבתי־מלון, תכניות רכב שכור דעוה בתכניות אלו נהנים
נוסעי אל על והם בלבד מתעריפים מיוחדים.
רחבי ארה״ב וקנדה למשך תקופה מוגדרת.
כמו כן מציעה ״גרייהאונד״ סיו רים
מודרכים ומאורגנים לנוסעים ה בודדים
המבקשים נוחות מירבית.
ניתן גם להצטרף לסיורים מאורגנים
מחוף אל חוף, סיורים בקליפורניה
במזרח ארה״ב, קנדה ועוד. במסגרת
סיורי ״גרייהאונד״ אפשר לבחור מס לולים
הכוללים לינה (פרטים ניתן לק בל
אצל סוכני הנסיעות).

אירופה, ארה״ב וקנדה אינן עוד ב בחינת
״עולם רחוק״ .הישראלי המצוי
ביקר בחו״ל יותר מפעם אחת ורבים
מתכננים כעת את נסיעתם הבאה ל טיול
או לעסקים. הרוב המכריע בוחר
בטיסה ככלי תחבורה מהיר, יעיל
ונוח. ואם כבר טיסה, מעדיפים היש ראלים
לטוס באל על. באל על אתה
מרגיש ״שייך״ ,הם יספרו לך. בסניפי
אל על בכל נמלי התעופה מדברים
עברית, וזו הרגשה נהדרת להיות רחוק
מהבית ולשמוע אותה מסביבך. חברת
אל על משקיעה משאבים ומאמצים
רבים למען שיפור מתמיד ברמת ה שירותים
לנוסע. לאחרונה, זכתה ה חברה
במספר הישגים בינלאומיים
משמעותיים, טיסותיה הגיעו למקום לחברת אל על הסכם עם החברה ההראשון
בעולם בדיוק מבצעי, סקר אמריקאית ״אייר־נבדה״ הידועה בסיו־מיוחד
של ה״דיילי מייל״ המפורסם, ריר, האוויריים המדהימים מעל לקניון
העניק לאל על את המקום הראשון הגדול. נוסעי אל על זכאים להירשם
בטיב השירות לנוסע מעל לאטלנטיק, לסיורי החברה עוד בארץ, ולהבטיח
מחלקת העסקים של אל על דורגה ב לעצמם מקום בסיור.
אחד משבעת המקומות הראשונים בין
עשרות מחלקות עסקים של חברות
התעופה הבינלאומיות במחקר שנערך *!4 ?46101א06ק0411
ע״י עיתון תיירות נודע• .
046 10065

אייר נבדה — סיורים
אויריים

נוסעי אל על חשים בשיפורים, וה ראיה
— אלפי מכתבי תודה והערכה
מנוסעים מרוצים המגיעים לחברה.
לכאורה מתרכז ומצטמצם תפקידה של
חברת תעופה במתן שרותי טיסה יעילים
ובטוחים, אך מסתבר כי חברת
אל על מחפשת תדיר דרכים נוספות
להקל על התייר הנוסע במטוסיה. כך
הגיעה אל על להסכמים עם מספר
חברות המספקות שרותים לתיירים —
מייד לאחר רדתם מהמטוס, כאשר את.
תוכנית הסיור עורך הנוסע עוד בארץ.

גרייהאונד
י -סיורי
האוטובוס, המפואר
בארה״ב
לחברת אל על הסכם עם.חברת ״גריי־האונד״
המספקת שרותיי סיור בכל
רחבי ארה״ב באוטובוס מפואר. בשיטה
זו בוחר הנוסע מסלול קבוע מראש
ואת בתי המלון מזמין המטייל בהת אם
למסלול הנסיעה. שרותי סיור אלו
הוכחו כזולים ביותר לנוסע היחיד ומהווים
דרך נעימה לתיור.
ל״גרייהאונד״ תוכניות רבות והצעות
מגוונות לנוסע הישראלי כמו ״אם־
ריפס״ — תוכנית המאפשרת לנוסע
בכרטיס נסיעה אחד, ללא הגבלה, ב18

החוף
המערבי של ארה״ב ידוע באתרי
התיירות המרשימים שלו. נוסעי אל
על יוכלו לבחור בין 39 סיורים שונים
של חברת

? 48.1,08.

\1,ן י? ׳0 8ן0 ^ £1
£1108.5

במערב ארה״ב ולראות בצורה הנוחה
והנעימה ביותר מקומות כמו:
,זי 0£ * 2101ס£, 68 .זל 5? 01ע\ £ 0 ££¥

?.\ 01£10

,ש£5ז\\11־/1א 0א

״כרמל״ __
מערכת ההזמנות הממוחשבת של אל
על — ״כרמל״ — קשורה בקשר ישיר
עם רבות מרשתות בתי המלון הגדולות
בעולם. קשרים אלה ניתן לנצל
לתועלת נוסעי אל על, ולהם בלבד,
להבטחת לינה ואיכסון.

לבחירת נוסעי אל על בתי מלון מאר בע
קטיגוריות, מדרגת תיירות טובה
ועוד בתי מלון מפוארים, ידועים ב עולם
בייהודם ובשירותם המעולה ביותר.

״טוס־סע״
אל על
;ו״אוויס״ __

תכנית נוספת העומדת לרשות נוסעי
אל על היא תכנית 70118. 01-1£)3£
המעמידה לרשות הנוסעים בתי מלון
של הנבחרות מבין רשתות המלונות
בארה״ב וקנדה.

מדריד מלונות
אירופה 1981
גם באירופה זכאים נוסעי אל על בטיסות
הסדירות לבחור מספר תכניות
איכסון בבתי מלון.
מעמידה לרשות תכנית הנוסעים מספר רב של מלונות, מק-
טיגוריות שונות בחשובות מבירות
אירופה.

הדרך הפופולרית ביותר כיום ״לראות
עולם״ הינד, ברכב שכור. התיור ברכב
שכור נוח מאוד. ברכב שכור
אתה חוסך תשלום למוניות, נשיאת
מזוודות וכיו״ב.
מתוך ראיית יתרון זה הגיעה אל על
להסכם עם ״אוויס״ הנחשבת למובילה
בעולם בהשכרת רכב. ל״אוויס״ סניפים
ברבים מנמלי התעופה בעולם
ועם רדתך מהמטוס, תחכה לך דיילת
חייכנית עם מפתחות המכונית שלך
ותצייד אותך במפות ובמידע על ה אזורים
בהם כדאי לבקר.
ב״טום־סע״ ניתן להזמין אצל סוכן
הנסיעות את סוג הרכב המתאים לחופשה
או לעסקים (או לשניהם גם יחד).

תכנית 0 7 4 £מתאימה במיוחד.למטיילים
ברכב. בתי מלון בעש רות
ערי שדה באירופה עומדים לר שות
המטיילים ובמחירים נוחים וסבי-
רים.

אחד היתרונות הבולטים בשיטת ״טוס־סע״
:אתה מקבל את הרכב במקום
אחד ומחזירו באחר לפי תוכניותיך...

תכנית 45££ס 4.5 ¥0סס״
נותנת לנוסעי אל על לאנגליה מבחר
תכניות איכסון יחד עם שכירת רכב

פרטים מלאים על מבחר שירותי ה תיירות
של אל על ניתן לקבל במש רדי
אל על ובכל סוכנויות הנסיעות.

מה עושה החיפאי לפני שהוא
טס אל על !
החיפאי מתעורר בבוקר, שותה כוס קפה, מעיין בעיתון בשלווה. יש לו זמן.
הטיסה שלו אמנם יוצאת בקרוב, אבל הוא יכול להגיע לשדה שעה לפני הטיסה.
שירות טווס טיסה אל על נפתח גם בעיר הכרמל, וואת לאור ההצלחה הגדולה
של שירות זה בת״א ובירושלים.
עתה גם החיפאי מביא את המזוודות בערב שלפני הטיסה, לבדיקה ולהשלמת
סידורי הטיסה -הכוללים תשלום מס נמל -למשרד אל על בדרך העצמאות .80

מדריד מלונות
ארה״ב __ 1981
אין דבר מעצבן יותר מאשר להגיע
לעיר זרה, עייף, עמוס בחבילות, מת
להתרחץ ולהכנס למיטה, ולגלות אז
שבעצם אין לך היכן ללון. או אז
מתחילה הריצה המטורפת בין בתי־המלון,
בזבוז כספים על מוניות, ול סיום
— אתה מקלל את היום בו
יצאת את הארץ.
כדי למנוע תופעה מרגיזה זו הכינה
חברת אל על את תכנית ££יד£10
£ב< 011£המבטיחה לתייר הישראלי
בארה״ב איכסון בבתי המלון שבמוק-
די התיירות העיקריים ברחבי ארה״ב.
ובמחירים סבירים.

השירות ניתן בכל ימות השבוע בין השעות 18.30-22.00 פרט ליום ו׳ וערבי חג.
ביום הטיסה, מגיע החיפאי לנמל התעופה, עולה מיד לאולם ביקורת הדרכונים,
ונכנס בנוחות ובקלילות למטוס אל על שיוביל אותו בביטחה ליעדו.

מה שהתל־אביבי
והירושלמי.
אני רוצה לטוס אל על

שרות ט רו םטיסה — לטיסות יו םבלבד
העולם הזה 2286

ארגוח ־ הבויח: גנרל
״אלכסנדר הייג הוא האדם השנוא ביותר בממשלו.
האמריקאית. למרבה הצער שונאים אותו בגלל הסיבות
הלא־נכונות.״
הערה סרקסטית זו, ששובצה במאמר־מערכת של
העיתון הרדיקלי של ניו־יורק, ויליג׳ ווייס, משקפת היטב
את מצבו העכשווי של שר־החוץ של ארצות־הברית.
הגנרל לשעבר, אחת הדמויות האפלות ביותר בצוות של
הנשיא לשעבר ריצ׳ארד ניכסון, שנאשם בפשעי־מילחמה

הייג לא חולק אידיאולוגית על הקו של הנשיא ועוזריו.
הוא איש ימין ״אינסטינקטיבי״ ,בז לזכויות האדם, רואה
בכל תנועות השיחרור טרוריסטים, ונוטה לשתף־פעולה
עם דרום־אפריקה. עם זאת הוא פרגמטיסט וביצועיסט.
הייג לא יפקיר מה שנראה לו כאינטרס ממשי, קונקרטי,
של ארצות־הברית, למען הפגנודסרק אידיאולוגית. אי־אפשר
לומר עליו שהוא מתלמידי זאב ז׳בוטינסקי.
רכרוכים כפויי ־טובח הייג יודע היטב שהמוניטין
שלו כמדינאי בכיר נרכש בעיקר עקב הקשרים המצויינים
שיצר באירופה, כאשר כיהן כמפקד העליון של כוחות
נאט״ו. הוא מגלה פתיחות רבה לאירופה, מביא בחשבון
את האינטרסים ומנסה להדוף את התקפות הימין הקיצוני
על מדינות השוק האירופי המשותף.
הפונדמנטליסטים בצוותו של רגן מתייחסים לאירופה
בחשדנות רבה. הם רואים בבריטניה, בגרמניה ובעיקר
בצרפת בעלות־ברית כפויות־טובה, רכרוכיות ביחסן
לסובייטים ואדישות לנטל הכבד המוטל על משלם המיסים
האמריקאי. הייג מבין היטב את התפקיד המכריע של
אירופה בזירה הבינלאומית. הוא התחשב בדעת ראשי
השוק בכל הנוגע לחידוש שיחות פירוק הנשק (סאל״ט),
ונימק את הסכמתו להסרת אמברגו־הדגנים על בריח-
המועצות בזיקה לדיעה שרווחה באירופה בעניין זה.

ונו ל 1119

שר־החוץ חייג
מועמד להדחה?
מחרידים בדרום מזרח אסיה, נרדף היום בוושינגטון דווקא
בשל ״נאורות״ מופרזת. בעניין זה מזכיר מצבו של חייג
את מעמדו של משה דיין בממשלתו של מנחם בגין.
הייג הוא, כמובן, מדינאי ברמה גבוהה.
הצוות של רונאלד רגן מורכב, רובו ככולו, משתי
קבוצות עיקריות. הקבוצה האידיאולוגית שואפת לבצע
מדיניות ימנית קיצונית בארצות־הברית וחותרת לעימות
אינטנסיבי עם ברית־המועצות. השניה משרתת בגלוי
את החברות הגדולות, בעיקר חברות־נפט וחברות על-
לאומיות. קשה למתוח קו מפריד מדוייק בין שתי הקבוצות.
חלק !ניכר מחברי הממשלה שייך, בעצם, לשתי
הקבוצות גם יחד.

העסקים

עמדות אלה הובילו את הייג לעימות סמוי, אבל
חריף, עם שר־ההגנה קאספר ויינברגר, המייצג הבכיר
של לובי החברות הגדולות בממשלת רגן. העילה המיידית
היתד. ההתלהבות הכימעט־ספונטאנית של הגנרל הייג
ממיבצע חיל־האוויר הישראלי בעיראק. ויינברגר, שלו
אינטרסים רבים בסעודיה, דרש מהייג להבין את חומרת
הצעד הישראלי.
הייג נמצא במילכוד חמור. כשר הבכיר ביותר הוא
תורם רבות ליוקרת הממשלה. לעומת זאת, ככל שעולה
ביטחונם העצמי של רגן ועוזריו מתערער מעמדו של
הייג עצמו!
שמרנים, ימניים וקרתנים. השבוע גיסה הייג
להסביר את מדיניותו הפרו־אירופית בנימוקים שכלתניים,
בהירים ומנומקים יותר. כלומר, באמצעות כלים שנועדו
להרגיז את החובבנים בעלי האידיאולוגיה במימשל רגן.
הייג הסביר בפשטות, שבעשר השנים האחרונות העלו
האירופים אתי תמיכתם הכספית בנאט״ו ב־ 22 אחוזים.
בתקופה המקבילה ירדד. התמיכה האמריקאית בנאט״ו
ב־ 13 אחוזים.
הדגים הייג :״אילו פרצה מילחמה בתקופת כהונתי
כמפקד נאט״ו היו 90 אחוז מחיילי כוחות היבשה שלי,
75 אחוז מחיילי הצי ו־ 80 אחוז מצוותי האוויר — אירופים.״

ה ש חו רי ם

של ״סר״
מדור זה זכה ברמז עקיף, לא בדיוק עדין, שרצוי
״לרדת״ מהטיפול בעסקי החברה ההסתדרותית
בור בדרום־אפריקה. מורת״רוח מעצם הטיפול של
עולם קטן בנושא הביע המנכ״ל עצמו, נפתלי
בלומנטל; שהוא מועמד המערך לכהונת סגן־שר״
האוצר.
השבוע פירסמה כור מאזנים מרשימים וערכה
מסע מקיף של יחסי״ציבור. דרום־אפריקה לא
הוזכרה, כמובן. עד שלא יימסר לציבור חברי
ההסתדרות מידע מדוייק ומוסמך על נושא זה,
לא ייפסק המאמץ לבדוק כל שביב של מידע.
שיתוף הפעולה של חברה הסתדרותית, הנשלטת
על־ידי מיפלגה חברה באינטרנציונל הסוציאליסטי,
עם מישטר האפרטהייד, הוא לא רק חרפה מוסרית.
לטוות ארוך נגרם בכך נזק רב לאינטרס של
מדינת״ישראל.

מנכ״ל״כרר כלומנטל (מימין)
פנייה עקיפה

ב מילכוד
עובדה מדהימה זו, שכימעט לא ידועה בארצות-
הברית, הומחשה על־ידי הייג בנתון מסקרן נוסף. אילו
היתד. ארצות־הברית נאלצת להקים כוח למשימות עימות
עם הסובייטים באירופה, תחת נאט״ו, היא היתד. צריכת
להכפיל את החלק בתוצר הלאומי הגולמי המוקצב לביטחון.
אבל
עם שמרנים, אנשי ימין־קיצוני, ומנהלי־חברות
קרתניים מן הדרום ומן המערב התיכון קשה להתמודד
בעזרת נתונים, אפילו הם נכונים ובדוקים. פרשנים רבים
גורסים לאחרונה, שמעמדו של הייג מעורער מאוד וש-
סיכוייו לסיים את הקאדנציה כשר־החוץ אינם גדולים.

בריטניה: הבלון
הסזציאל־דמוקרטי
לפני שלושה חודשים פרשו כמה חברי פרלמנט
מסיעת הלייבור, ובראשם שירלי ויליאמס, דייוויד אוון
ורוי גינקינס, ויסדו את המפלגה הסוציאל־דימוקרטית.
בישראל הישוו אותם לד״ש — עלבון חמור ולא
צודק. בישראל היו רואים בוויליאמס שמאלנית קיצונית
ותומכת נלהבת בזכויות העולם השלישי. עם פרישתם
פינקה אותם העיתונות הבורגנית. ניבאו להם גדולות,
ופירסמו סקרים שהוכיחו שיש להם סיכוי להפוך המיפלגח
המובילה בבריטניה.
אבל הבוחר הבריטי לא מתפתה כל כך בקלות לבועות
סבון, אפילו אם הן זוכות בתמיכת סאנדיי טיימס וגארדיין.

מנהיג־השמאל כן
הסו^יאל־דנזוקרטים — כישלון
מישאל דעת-קהל האחרון העמיד סוף־סוף את הפורשים
במקומם.
הסקר פנה לנשאלים בצורה פשוטה וברורה :״איך
הייתם מצביעים אילו נערכו הבחירות הכלליות לפרלמנט
מחר?״
התשובה — באחוזים:
• לייבור

• שמדגים
• ליברלים

• סוציאל־־דיטוקרטים
* אחרים

בשיטת הבחירות האיזורית ישיגו הסוציאל־דימוקרטים
— אולי — 10 מנדטים מתוך * .625 ההר הוליד עכבר.
עתה תולים הסוציאל־דימוקרטים תיקווה במאבק
הפנימי על תפקיד סגן מנהיג מפלגת הלייבור, הניטש
בין מועמד הימין דניס היילי ומנהיג האגף השמאלי טוני
בן. הם סבורים שתבוסת הימין תביא לחיזוק שורותיהם,
אלא שאין כל סימן שתהליך כזה אכן יתרחש.
המצב בלייבור מורכב ומסובך. לא כל השמאל תומך
בבן, ורבים מאנשי המרכז סולדים מהיילי. ברור שרק
ניצחון של בן יוכל להבטיח שהממשלה העתידה של
הלייבור תנסה, לפחות, לבצע שינויים מיבניים סוציאליסטיים.
מומחים לענייני פוליטיקה בריטית סבורים,
שבשום מיקרה לא יתרחש פילוג רציני. לא צפויה, אם
כך, כל תיגבורת משמעותית למפלגת־הנפל הסוציאל־דימוקרטית.

חיים
ברעם

אונ*ברס חציעה

מבחר טיו לי םנפל אי ם

ב ס חי רי םלל או

ת ק די ם !

לארצות הבלקן .
• 5ו יום -יוגוסלביה),יווסטריה

בנזחיר:

$1255
$1555 בלבד!
בלבד!

• 20 יום -יווו,יגו 0ל בי ה, ץ וו 0ט רי ה) .יוי ט לי ה

במחיר:

• 5ויום־יגו 0לביה,יחן.
• 6ו יומ בולגריה, יוגוסלביה,מון
י 5ו יום -יוון. בולגריה, רומניה
י 22 יום -רומניה, יגוסלביה, בולגריה
י 15 יום -בולגריה. רומניה

במחיר $1222 :בלבד!
במחיר $ 1 1 4 4 :בלבד!
במחיר $ 1 1 1 1 :בלבד!
במחיר:

$1333

במחיר:

$ 8 0 8בלבדי

בלבד!

כל מחירי הטיולים. ה ב ׳ל, כוללים. טי סו ת, איכסון במלונות ״דה
לוקס׳׳ ,דרגה א׳ ו״תיירות מעולה״ ,פנסיון מלא ברומניה
ובולגריה וחצי פנסיון ביוגוסלביה, אוסטריה ואיטליה!

תל<-יוביב: רכזב , 17ט ל 6 2 2 9 7 6 - 7 :
טל2 2 4 4 2 7 :
דיזנגו ף , 19
העצמאות . 8 8ט ל522041 :
חי פ ה:

עם ישר אכר ט או

תו כללקבל פי תו ח ת מו נו תצב עוניו ת
בביצוע המעבדות,ן זטובות ביו ת ר
בארץ !
ו כן תו כללק נו ת
מצל מו ת • 1פי ל מי ם י • או א ביז רי ם

״לא שוב היות האדם לבדו״

1 1 1

הכרויות למטרת נישואין
19 1שנות מוניטין

^ תל אביב, רח׳ בן יהודה 58

העסק הנבחר לשנת 1981
סל 03 282932:

סקנדינביה

לשלם כעבור חודש, ולקבל
הדרכה מ קצועי ת היום.
צלומי׳ פספורט — בן־רגע !
העתקתמסמ כי םבמ קו ם !
בי מי שלי שי

סגורכל הי ו ם

בחירות

13ט 1בדנד
חיכה, וחובהחלוק 31

מטע

טובות יותר

הופיעגל יון יוני

לרדיו״טייפ

1מחש בי ם
£ש עוני ם
׳)0צי לו ם

736138

תוכניות נופש וסיורי
יוקרה למטייל העצמאי,
במחירי !1980
חבילת תיור בת 8או 15
ימים, כולל נ סיעו ת ללא
הגבלה ברכבת או במכונית
שכורה. החל מ סו
( $2לא כולל מחירי
טיסה).

תו צ או תהב חי רו תלכנסתהע שי רי תוס עו למצ ריי ם.

מבחר תוכניות נופש
וסיורים ליוון והאיים,

726394

נ ח שו

מועדי היציאה הקרובים:
כל יום א׳ ,28/6,21/6 -
. 12/7 ,5/7
כל יום ג׳ , 30/6 ,23/6 -
.14/7 ,7/7

פרטים והרשמה בכל משרדי
הנ סיעו ת ובמשרדי

| 1111נ 8ו]!,ן ן^ו> § 11 ארטרא

יומן מדיני :״אשר לטירוף ה מל ח מ תי של
מנחם בגין, זה לא סיפור חדש• אין תקר או
לאדם שפיאר א ת מל חמת 1956צ־ 14 שמות
תואר ! ״
שיח ילדים — יומן כלכלי — תרבות — טורי
ישראל.
בגין: ג׳יימס בונד קולקטיבי בעיראק.
השמאל נערך לבחירות רעיונות ומידע על
אליעזר רונן. צ׳רלי ביטון, ימין סווי ס ה
ומאיר פעיל.

במרחב להשיג בדופנים.

המסלול הטוב ביותר...
ובלי להחמיץ את פינלנד.
אל תיסע לסקנדינביה את שתראה לפני התוכנית של ״ארטרא״.
מועדי יציאה, 16/7 :
.6/8 ,28/7 ,23/7
קבוצות מיוחדות לאקדמאים
ובעלי מקצועות
חופשיים ולצעירים עד
גיל .40

שייט ב״ספינת האהבה״
החל מ.$395-
הבטח מקומך כבר עתה.

לחו״ל,

מארגני טיולי ם
מסונף ל -טראבקס
בע׳׳מ, נ סי עו ת ותיירות.

תל אביב: בכר אתרים
,289120

,431
.289128-9
מלון דן, רה׳ הירקון ,99
טל.223017 .
מלון בזל, רה׳ הירקון
, 156 טל.247218 .
ירושלים: רה׳ שמאי , 8
טל.223211 .
העולם הזה 2286

11*01111בשוס

הנסיך קארלום מטייל במאדריד עם ילדיו, מראה שתושבי ספרד החלו מתרגלים אליו לאחרונה• זאת
לאחר שהגירושין, שנערכו ב־ 26 למאי באוטרכט, בין הנסיכה אירינה ובעלה, הנסיך קארלוס הוגו פון
בודבון־פארמה, אחרי 17 שנות נישואין, הסתיימו במחיר יקר שנדרשה הנסיכה לשלם: הטיפול ביל דים
— קארלוס ג׳וניור בן דד ,11 מריה קרולינה בת השש, והתאומים, היימה ומאדגרטה בני השמונה —
הופקד בידי האב.

ד״ד׳ שרה
והדונס דנו׳:
ילדיה שר הנסיגה
מאוגוט מתבגר׳
שני צעירים חייכניים ונחמדים
אלה היו פעם נושא ל דאגה
בקרב אזרחי בריטניה
הגדולה. אלה הם ליידי שרה
והדוכס לינלי, ילדיהם של הנסיכה
מארגרט וטוני ארמ-
סטרונג ג׳ונס, שהתגרשו בינתיים.
בעת הגירושין היו השניים
רכים בשנים, והפרידה,
שלוותה בשערורייה רבתי, ניכרה
בפניהם ובהתנהגותם המסוגרת.
בחלוף השנים נישא
אביהם י בשנית, ואמם ניהלה
פרשת־אהבים סוערת עם זמר
צעיר בשם רודי מקלולין.
בינתיים גדלו הנסיכים והיו
לנער ונערה עצמאיים, וישנם
אומרים שהם החביבים מכל
ילדי הבית על המלכה־האם,
אליזבט.
ה עו ל ם הזה 2286

שר ברטולי הקטנה היא כבר כוכבת, אף שטרם מילאה לה שנה,
ומעולם לא הופיעה בסרט כלשהו. לעומת זאת נראתה ביומני הטל וויזיה
בעולם כולו, ותמונתה קישטה את עמודי החדשות הראשיים
של עיתונים ושבועונים מקצה עולם עד קצהו. באחת התמונות
נראית שרה הקטנה (כמו בתמונה העליונה) כשהיא מחזיקה בידיה
את צילום המעמד הגורלי (הנראה בתמונה הקטנה משמאל) ,שבו
רק שניות אחדות לפני ההתנקשות המפורסמת, החזיק אותה, עם
בלון בידה, האפיפיור, יוחנן פאוילום השני, על כפיו•
גם באותו יום רביעי, ה־ 13 במאי, לא סטה יוחנן פאולוס ממינ־הגו:
כמו בכל יום רביעי בא לברך את ההמונים, וכמינהגו הטבוע
בו מימים קדמונים, כשהיה מורה בפולין ואהב לבלות את שעותיו
היפות ביותר עם צעירים ועם ילדים, היה נושא ילדים על זרועותיו,
מניף אותם אל-על בחיבה אבהית, או נושק להם בברכה. הוא לא
שינה ממינהגו זה גם כשביקר ברחבי־העולם, כולל טורקיה, ביקור
שנחשב להרפתקה מסוכנת, ולדעת כמה פרשנים היה הקרקע שבו
נטמן הזרע הראשון לתוכנית ההתנקשות האלימה במוחו הפרוע וה סוטה
של המתנקש, מוחמד. עלי אקסה, הטורקי. היום, לאחר שיח זור
ההתנקשות, הגיעו מומחי־המישטרה למסקנה, שהמתנקש חיכה
עד שהפאפא יוריד את הילדה מידיו, שכן גופה של הילדה סוכך
על האב הקדוש. ואז, משהוריד אותה, זז האפייפור ממקומו, ורק
הודות לתזוזה זו לא פגעו בו הכדורים בדיוק מספיק כדי להמיתו.
מאז ר,מיקרה הומה ביתה הצנוע בלריאנו .:העיתונאים צילמו את
מיטתה, צילמו את חדרה ואת צעצועיה, וקיימת סכנה רבה שהמקום
יהפוך מרכז חדש לעולי־רגל. במצבה של איטליה היום, יש להניח
שהקטנה תיזכה במעמד של קדושה מבוקשת בהחלט.

המחאות נוסעים-
בטלפון

עוד שרות של דיסקונס לנוסע ל חיל.

המחאות נוסעים ־ בטלפון

רשיון נהיגה בינלאומי -בבנק

תכננת נסיעה לחו״ל, לכמה מדינות.
עליך לרכוש המח או ת נוסעים הנקובו ת בסוגי מטבע שונים.
בדרך כלל הדבר גוזל זמן ועמידה בתור.
בדיסקונט -לא.
עכשיו אפשר לחייג 666־ )03(651 משעה 8.30 עד שעה , 14.30
לציין כמה המח או ת נוסעים רוצים ובאילו מטבעות
(דולרים, פרנקים, מרקים, לירות שטרלינג ובאיזה סניף של
דיסקונ ט רוצים לקבל אותן.
למחרת ־ המח או ת הנוסעים מחכו ת לך בסניף.
להזמין המח או ת נוסעים בטלפון ־ קל, פשוט ונוח.
ואם לא תנצל א ת כל המח או ת הנוסעים — החזר או תן
לדיסקונ ט ו תקבל בחזרה א ת העמלה ששלמת עבורן.

עוד חידוש של די ס קונ ט: בכל סניף של בנק די ס קונ ט ניתן
להזמין רשיון נהיגה בינלאומי.
צריך רק להביא ת מונ ת פספורט וצילום של רשיון נהיגה בר־תוקף.
הרשיון ישלח לסניף תוך מספר ימים.
אם תרכוש $1,000 בבנק — תקבל א ת הרשיון ללא כל תשלום,
והנחה על דמי החבר במ.מ.ס.י.

...ועוד עצות מדיס קונ ט, לנוסע לחו״ל:
בכל סניף של בנק די סקונ ט ניתן לקבל חינם א ת ״המדריך
לנוסע לחו״ל״ -חובר ת שאלות ותשובות ובה מידע חיוני
והרבה עצות טובות, לנוסע לחו״ל.
א ם יש לך חשבון ב די ס קונ ט -בקש לקבל ״אשראית
בינל או מי ת״(ויז ה ודיינרס קלוב) -ו ח סוך מעצמך נשיאת
מזומנים בעת שהותך בחו״ל.

טוב לעבוד עם

די ס קונ ט
ר\ז\ז

הצד האנושי של המטבע

אן אתיו: לא על להיות מע ת ולעשות גח שאה חצה
קשה להאמין, אפילו ילדת־הוליווד מובהקת ויפהפיה כמו אן ארצ׳ר (בתמונה למעלה) מתקשה להגשים
היום את מאוויה הקולנועיים בלי להזדקק לגיוס ממון. השחקנית, דור שני למישפחת שחקנים
וילידת לוס־אנג׳לס, ירדה לריביירה הצרפתית בתיקווה לנצל את פסטיבל־הסרטים בקאן לשני דברים:
לקדם את מכירת פירטה החדש, מצחיקון מותח בשם עיניים ירוקות, שבו היא מככבת עם ראיין ארגיל
ועומאר שריף, באותה הזדמנות לנסות להקסים משקיע כלשהו בפרוייקט הביכורים של חברת־ההפקה
שהקימה בעצמה יחד עם בעלה, השחקן טרי זאסתרו .״קיימת היום תחרות קשה כל־כך בין השחקנים
הקיימים, שרק לעיתים־רחוקות את מצליחה לעשות מה שאת באמת רוצה. גם לי וגם לטרי נמאס לשבת
ולחכות על המדף, עד שמישהו יואיל לבוא ולהוריד אותנו משם. לכן החלטנו לא לחכות יותר.״

כיל־פ זעו:
בחנות הגברות
סועאתו וחאשועע׳
פילים ז׳ונו, בעלה לשעבר של
הנסיכה קארולין ממונאקו, חזר
לחיים נורמליים• כד הוא נראה
מבלה בנעימים בדיסקוטק המפורסם
אפוקליפסה, בניו־יורק ועל ברכיו
שתיים מציפרי־הלילה הבינלאומיות,
שנתברכו גם בחמודות
וגם בירושות: הגברת דוואי סו־קארנו
והעלמה סוראיה חאשוקקי
האירוע שזימן את טריו הגרושים
היפים האלה היה דווקא יום־נישו־אין.
בעל אפוקליפסה, פטדיק לה־רוי,
ערך במקום חגיגה גדולה
ליום נישואיו השביעי, ולכבוד
המאורע הטיס את הגברות הנ״ל
מפאריס. סוראיה חאשוקקי התפרסמה
בזכות מישפט הגירושין שלה
מעדנאן חאשוקקי איש־העסקים הסעודי,
שלו נישאה אחרי שהתאס־למה
ואף ילדה לו שלושה ילדים.
דמי-המזונות שהיא מקבלת ממנו
הם חסרי־תקדים בהיסטוריה. ואילו
הגב׳ סוקארנו חיה על ירושת
בעלה, שהיה בעבר נשיא אינדונסיה.
אשר לדונו: אחרי גירושיו
מקארולין, שהוגדרו על־ידי עורך־
דינו כ״הסדר אלגנטי למופת״ —
הוא חזר לחיי־השיגרה אחרי תקופת
דיפרסיה קצרה. ופירושו של
דבר, חיי־לילה סוערים ועיסוקים
לוטים בערפל במשך היום.
11.1ולח תזה 99x6

פילים מוגי: בריקוד אל הביתהלבן
עוד טרם מלאו לה שלושים היד. לה כל מה שאפשר לחלום
עליו: היא היתה מים אמריקה 1971 שדרנית־ספורט פופולארית,
מטדדפעולתה שכן בקומה ה־ 30 של אחד מבתי־השידור המפוארים
באיזור מנהטן, משכורתה כללה מיספר בעל שש ספרות. אבל פילים
ג׳ורג׳ עדיין לא היתר. מרוצה. היום, רוקדת בעיניים מאוהבות עם
בעלה, ג׳ון בראון ג׳וניור, אומרים שהיא מחוללת בצעדי־ענק אל
הבית הלבן. היא טוענת שלא, ומגדירה אחרת את חלומה :״חלף
עם הרוח היה הסרט שהשפיע עלי בילדותי. רציתי להיות האשד.
היפה ביותר, עם האחוזה היפה ביותר, עם הבעל היפה ביותר,
וללדת את התינוק היפה ביותר.״
עד כה הצליחה לדעתה. אחרי שהכירה את ג׳ון בראוו, מולטי-
מיליונר שרכש את שרשרת בתי־האוכל ותעשיית קנטאקי פרייד
צ׳יקן, יצאה איתו למסע־בחירות סוער, כמעט כמו הרומן שבין
השניים, נישאה לו והפכה גברת־מושל קנטאקי. היום היא בת
31 ויש לה ״טרה״ שלה, אביר פרטי, ואפילו תינוק יפהפה בן
11 חודשים. את כל זה היא מגדירה כ״שורשים שאני אוהבת״.
לתינוק קראו השניים בשם המפואר לינקולן טיילר ג׳ורג׳ בראון,
ורבים טוענים שהשם בראון ייכנס לבית הלבן. אף שפילים שוקלת
היום הצעה לחזור לשידורי הטלוויזיה בתוכנית בוקר טוב
לך אמריקה, היא מצהירה שהקאריירה של בעלה קודמת. ואמנם
ג׳ון בראון, בן ה־ ,47 אינו מסתיר את יומרותיו הפוליטיות: במיב-
צע ראוותני צימצם את צוות־עוזריו וקרא לוושינגטון לבוא לקנ-
טאקי ולקחת דוגמה כיצד אפשר לייעל ביורוקרטיה.

פאמרה פואס״ה: אבא מביים
סידני פואטייה אינו פנים חדשות כבמאי, אבל כבמאי הבית
הפרטי שלו, זוהי בהחלט חדשה. בסרט, המוצג בישראל, שיגעון
על תנאי, מופיעה לראשונה על הבד בתו של השחקן־במאי, פאמלה,
בתפקיד קטנטן• לאחר שהיא לומדת מאבא שמצחיקון זה עניין
רציני (בתמונה זו) ,היא מיישמת את השיעור על ריצ׳ארד פראיור,
ולדעת מבקרי־הקולנוע היא תלמידה טובה.

0 *111111בשום

מפחת יסומן: ההפקה הביתית היקרה ביותר
פסטיבל־הסרטים האחרון בקאן לא טבל בזוהר מיותר, או בנושאי רכילות עליזים. לכן היתד. הופעתה
של המישפחה, הנראית בצילום למעלה, רעננה ומשובבת־נפש. זוהי מישפחת הבמאי ג׳ון בורמן, שסירטו
אכסקאליבר, זכה בפרס מייוחד על התרומה האמנותית לאמנות־הקולנוע. המייוחד בהופעתה של המיש־פחה
הזאת הוא, שכל אחד ממנה תרם את חלקו לסרט, או.כפי שהגדיר זאת בורמן, בהומור הבריטי
האופייני לו :״זאת ההפקה הביתית היקרה ביותר שהיתה לי.״
ומעשה שהיה כד היה: זה שנים רבות חלם בורמן לעבד את אגדות המלך ארתור ואבירי השולחן
העגול לסרט, ולבסוף בחר במקור הספרותי מותו של אחזור מאת תומאס מאלורי.
הוא התלבט רבות ביחס לליהוק כל דמות ודמות, לבד ובשיתוף אשתו (לידו בתמונה) ,שאף עזרה
לו בראיון מאות מועמדים שהוזמנו לביתם הפרטי. כפרס על סבלנותו של בנם הקטן, צ׳ארלי (הנראה
בתמונה ליד אביו) ,ניתן לו תפקיד קטן בסרט כמורדרד הצעיר, אבל את תפקיד אמו של המלך ארתור,
המלכה איגריין, לא הצליח בורמן ללהק .״רציתי שתהיה מלכותית, אבל עם ציביון איסלנדי משהו. ביום
אחד הגיעה בתי, קתרינה הלומדת תיאטרון בפאריס, לחופשה. מאחר שניחנה בגיזרה תמירה, הציעה
למעצב־התלבושות להדגים לפניו את הבגדים, וזה פרץ בתרועה גדולה :״הנה מה שחיפשנו!״

דול״ט ברסו: קזתוענית בח־זממו
אם הגברת במיכנסי הג׳ינס, הנראית למעלה, עונה על הגדרת
אשה בת־זמננו״ ,אין זה מיקרה: זוהי השחקנית ז׳ולייט ברטו,
:משך שנים רבות נודעה כשחקנית קולנוע, ולפתע, בפסטיבל
חרון, הציגה את סירטה הראשון שלג, וזכתה עבורו לפרס מייוחד,
רט המאפיין את הקולנוע בן־זמננו. מה שנראה כגילגול חדש,
תבר, אליבא דברטו, כתהליך שנמשך זה שנים רבות :״כבר מזמן
יתי לעשות סרט בעצמי, וזאת כדי לבטא את התמונות הנעות
וחי כל העת. אלא שתמיד הרגשתי כאילו ראשי עמום בזיכרו־שהיו
לי מסרטיהם של אחרים, ונאלצתי להמתין בסבלנות עד
יחרורי המוחלט מאבי הרוחני״.
בדברה על אבא רוחני התכוונה ז׳ולייט לז׳אן לוק גודאר. היה
בשנת ,1966 כשנערה בת 19 מגרנובל, שחלמה מילדותה על
יאמרו! /הגיעה לפאריס• עד שראתה סרט של גודאר. מרגע זה
לך נמחק התיאטרון, והנערה התאמצה בכל כוחה לפגוש את
ואי הנערץ עליה. הפגישה הולידה את תפקיד הראשון בסרטו
גודאר, שניים או שלושה דברים שאני יודע אודותיה. בעיקבותיו
י גם הסינית וסוף שבוע של גודאר, שהביאו אחריהם גשם של
!:ידים תחת שרביטם של הגדולים בבמאי צרפת.
סירטה הראשון, שלג, מתאר את הסביבה שבה היכתה שורשים
הטיפוסים שבה — כיכר פיגאל והשדרה המפורסמת, שהפכו
וה למעשני ה״שלג״ ,שהוא ההירואין הלבן.
214

אורו׳ הננזון: הגבר ₪דש בחייה
החופשה הרומאיתהאחרונה של אודרי הפבורן,בת וד ,51 הסתיימה בהפי אנד: היא מגלה מחדש
את הבילויים הליליים בפיאצה נבונה, את מישחקי המחבואים עם צלמי העיתונות בוויא ונטו, ואת
מישחקי־האהבה לבקרים עם בוב וולדרם, פלייבוי בינלאומי, הצעיר ממנה בשבע שנים .״מיטב איחולי,״
אומר לה הפסיכיאטר, אנדריאה דוטי, בן דד ,42 בעלה לשעבר של הפבורן שנשאה לאשה בשנת ,1969
אחרי שהתגרשה ממל פרר. הוא בעצמו כבר התחתן אחרי גירושיו מאודרי.
בחיר־ליבה החדש של האשד״ הנראית תמיד כילדה קטנת והדודה. הוא בוב וולדרם, שחקן אמריקאי
ממוצא הולאנדי, כמוצאה של אודרי בעצמה. הבדלי הגילים אינם מפריעים להם בינתיים :״אני אוהבת
את הקמטים שלי ואת השערות שלי. הייתי צעירה, אך איני זקנה עדיין.״ אשד לוולדרס, הוא הספיק
להיות בעלההרביעי של מרל אוברון, כשזו היתה בת 60 והוא היה בן .37 גם היא אמרה בשעתו ״אני
מרגישה צעירה.״
ה עו ל ם הז ה 2286

חמשחקים בצבעים

הצטרף ותומית מץ־צבע 81

״חץ ,,פותחת במין את בל האפשרויות בדי שהובל להטת
חטלויזיה צבעתית השלח, ובס לבחור את חחודש.
הצטרף אל עשרות אלפי המאושרים הצופים בשידורי הצבע, והירשם כעת לאחת מתכניות הרכישה בתשלומים של ״מץ צבע 81 -״
לבחירתך מסלול תשלומים חדש שבו תוכל לקבל את הטלויזיה מייד לאחר התשלום הראשון, וגם לחנות מ־ 5שנות אחריות על תלקי החילוף (כולל מנורת המסך).
הזמן כעת ״ מץצבע 81 -״ הטלויזיה שזכתה בתואר הכפול ״הקניה הטובה ביותר לשנת 1981״ ר ״בית העסק הנבחר 1981״
ותהנה מטלויזיה עם הישגים שהוכחו.
חידוש בלעדי ליימץ״ 5משחקי טלויזיה -חינם! חברת ״מץ״ הצועדת בראש בכל הקשור לחידושים, פיתחה עבורך משחקים אלקטרוניים בשיטה בלעדית.
המערכת המתוחכמת בנויה בתוך המכשיר בשיטת ואו 61111.7וכוללת 5משחקי טלויזיה לשעשוע ולפיתוח המחשבה. י לוח הצעו ת רכישת טלויזי ה ״ 22 עם שלט רחוק.

לוח הצעות רכישת טלויזי ה דגם ״ 26 עם שלנז רחוק.

הצעה

מזומן

תשלומים
תשלום חודשי

8.000
6,000
4,000
8.000
6,000
4,000
8,000
6,000
4,000
8.000
6,000
4,000

1,300
2,100
2,900
1,000
1,600
2,200
820
1,300
1,780
700
1,100
1,500

ס ה״ב מחיר כולל
אחריות למסך
וחלקים ל־ 5שני ם
11,900
12,300
12,700
12,000
12,400
12,800
12,100
12,500
12,900
12,200
12,600
13.000

הצעה

מועד אספק ה
כעבור 3
כעבור 3
כעבור 3
כעבור 4
כעבור 4
כעבור 4
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 6
כעבור 6
כעבור 6

מזומן

מסתשלומים

8,000

6,000

4,000

8,000

6,000

4,000

8,000

6,000

4,000

8,000

6,000

4,000

* המחירים אינ ם כוללים מ.ע.מ.
חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים

* ה מחירי ם אינ ם כוללים מ.ע,מ.
תשלום חוד שי
1,150
1,950
2,750
875
1,490
2,090
730
1,210
1,690
625
1,025
1.425

0ה ״ כ מחיר כולל
אזזריות ל מסד
וחלקים ל־ 5שנים
11,450
11,850
12,250
11,500
11,960
12,360
11,650
12,050
12,450
1,750ו
12,150
12,550

לוח הצעות רכישת טלויזי ה דגם ״ 20״ ה אי טי ״ עם שלט רחוק
מועד א ספק ה
כעבור 3
כעבור 3
כעבור 3
כעבור 4
כעבור 4
כעבור 4
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 6
כעבור 6
כעבור 6
חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשי חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים

הצעה

מזומן

תשלומים

7,200

5,700

4,200

7.200

5,700

4,200

7,200

5,700

4,200

7.200

5,700

4,200

* המחירים אינ ם כוללים מ.ע.מ.

מבצע יוצא חן הבלל של ״חץ״ לאספקה מידית * 500 טכוי7יות״20
תשלום חוד שי
700
1,300
1,900
550
1,000
1,450 460 820
1,180 400 700
1,000

ם ה״כ מחיר כולל
אחריות למסר
וחלהים ל־ 5שנים
9,300
9,600
9,900
9,400
9,706
10,000
9,500
9,800
10,100
9,600
9,900
10,200

מועד א ספק ה
כעבור 1
כעבור 3
כעבור 3
כעבור 4
כעביר 4
כעבור 4
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 6
כעבור 6
כעבור 6
חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים חודשים
עם שלט וחוק

בתוא• ובישם בלבד״ם 4424:שהלבח?ונ1ן ועוד 12 תשלומים חודשיים של 896ש
המתיו בתשלומים בולל מ.ע.מ וויבית חודשית של נ . 6/.-המחיו במזומן 11,904.-ש׳

להשיג בם בידיד
אדם ומע ש
ביתן 26

לחח לו להתאמץ?
הצטרף לתובעת חץ!
תלוש שי

עולח תלוש זה מקבל שי: ארנק נו שא מפתחו ת מעור

הטלויזיה הגו שית הטובח ביותו
ל ה שיג במרב! יימ 11״מודיעין ,19ב1י־ברק

מקוד 51263 :

ואצל סוכנים מורשים שליימבדבכל רחבי האת!

נ!ץ״ רח׳ מון יעץ 19 בני ברק מיקוד 51263 :
:ערכין לדעת יותר על אפשרויות רכישת טלויזיה צבעונית במחיר
לי, וברצוני לקבל פרטים על תכניות הרכישה של ״מץ צבע 81״
ע ם שלט רתוק בלי שלט רחוק

:וני לדעת היכן נמצא סוכן ״מץ״ הקרוב לביתי.

:בי ת סלפה בעבודה...

אינך יכול להיות
״קול־צף״

וברגע זה תוכל להשפיע רק בכיוון אחד:
האם הליכוד רכיב ממשלה חזקה או ממשלה חל שה?
עם כל הלבטים ועם כל הביקורת עליך לקבל החלטה אמיצה.
לטובת מדינ ת ישראל גורלה ועתידה ב* 4השנים הבאות.
הפעם אתה חייב לבחור הליכוד.

)0*11111
! קבוצה של ידידים,
שבה בלטה עורכת־דבו־ חנ ה
זמר, ערכה מסיבת־הפתעה לשגריר
הגרמני היוצא, קלאום
שי ץ הגידם. אך נראה ששיץ
לא הופתע: הוא הופיע במקום
בדייקנות ייקית לפני כל מם־
תיעיו, והמתין להם.

משלה: עוגת־ענק בצורת מב־שיר־רדיו
יישן. כרמז לתפקידו
החדש של השגריר. שיץ לא
יגור בברלין, העיר שבה כיהן
בעבר כראש־העירייה, אלא בקלן.
עזר
וייצמן ואשתו
ראומה איחרו לאותה מסיבה,

מד 1ע זקוקה הממ של ה ליועץ מ*גי
ומה הק שר בין המין ומחלות־לב
כנע אותם גם להצביע עבותו.״
| הסיבה לכך שרואים את
דויד אדמון בטלוויזיה בכל ה נוגע
לענייני הליכוד היא שהשר
משה ניסים וח״כ אהוד
אודמרט וגידעון גדות הם
כולם מועמדים לכנסת, ועליהם
חל חוק הבחירות, שלפיו אסו־

שגריר אוסטריה בישראל ואשתו, רנטה, ערכו מסיבת־פרידה לידידים היש^

ראליים שלהם, לקראת סיום תפקידם בארץ. באוגוסט הם עוזבים, ובמקומם
יבוא השגריר החדש• את המסיבה ערכו בווילה של השגרירות בהרצליה״פיתוח, שבחצר שלה יש בריכת־שחייה.
את הווילה בנה בזמנו איש המאפיה היהודי מאיר לנסקי. למסיבה באו, בין היתר, השחקנית
חנה מרון ובעלה, הארכיטקט יעקוב רכטר. הם הביאו לזוג האוסטרי ספר העוסק בארכיטקטורה.

שיץ, שהתמנה כמנהל
״הגל הגרמני״ ,מערכת־השידור
הממלכתית המשדרת תעמולה
לארצות־חוץ, יודע שממתין לו
ג׳וב קשה. התחנה משדרת בעשרות
שפות, שרק מעטים
בגרמניה מבינים אותן. השדרים
משוחררים למעשה !מביקורת,
וכך קרה שמאזין אהד
שאל בזעם מדוע השעה האתיופית
שידרה במשך שבוע
ימים מדי ערב את אותה מה־דורת־החדשות.

!8בקשר לזה סיפר עורך
הארץ, גרשום שוקן, על מעשה
שהיה בארץ בימי מילחמת-
העולם השניה, כאשר ממשלת־המנדאט
צינזרה את כל המיב־תבים.
פעם בשנה הגיע לדואר
מיכתב בשפה הפינית, ולא היה
מי שיצנזר אותו. בלית ברירה ׳
פירסמה המשלה מודעה והצי עה
עבודה לדובר-פינית. איש
אחד ענה על המודעה והוזמן
פעם בשנה לקרוא את המיכתב
הפיני. לבסוף שאלו אותו הממונים
עליו :״בעצם, מי כותב.
את המיכתבים האלה?״
השיב האיש :״אני.״

המישטרה,
מפכ״ל

אריה איכצן, הגיע למסיבה
אחרי שתי אסיפות־בחירות, ש בהן
פיקח על הסדר כדי למנוע
ביריונות. אשתו הפעלתנית
הציגה את עצמה לפני זרים .
בשם ״האיבצנית״ — בהסבירה
כי אינה רוצה להציג את עצמה
בשמה הפרטי, יוכבד,
אך גם לא בשם ״הגברת איב־צן״.

אשת יחסי-הציבור של
מלון הילטון, שבו נערכה המסיבה,
הכינה לשגריר הפתעה
העולם הז ה 2286

הדי יזין

אשתו היפה של השחקן, יוסי ידין, באה עם
בעלה ושני ילדיה, מתי ונטלי, למסיבת׳
הפרידה של השגריר האוסטרי. הילדים היו משועממים במסיבה
וירדו עם אביהם לראות את הבריכה. הדי היא ילידת אוסטריה
ווסי ידיו הוא אחיו של סגן ראש״הממשלה, ייגאל ידין. העובדה
שהם היו הילדים היחידים במסיבה זו, גרמה להם להשתעמם

משום שהיו קודם לכן בחתונתו
של פושע־המילחמה דניאל
פינטו עם תמר מט, בתו של
האלוף דני מט הלומדת ציור.
עזר הביא לשגריר הגרמני עותק
ראשון של סיפרו הקרב
על השלום בגרמניה, וכתב ל שגריר
הקדשה בעברית ובאנגלית
:״לשגריר הנבון.״
! 8אסיפת־הבחירות האחרונה
הולידה קרב קטן בין הד
מיפלגות השונות. הליכוד ביקש
ממפקד מרחב הירקון ב־במישטרה,
יעקוב חביב, רש יון
לערוד את האסיפה האחרונה
ב־ 28 בחיודש בכיכר־מלכי־ישראל,
בהשתתפות מנחם
בגין* אז נודע להם כי ה מקום
שוריין כבר לאותו ׳תאריך
עבוד תנועת־התחיה, בהשתתפות
יובל נאמן וגאולה
כהן. אנשי הליכוד הסבירו
כי בעוד שאנשי התחיה מצפים
לקהל של 5000׳איש, הם מצ פים
לקהל של 50 אלף. אז
התברר להם כי אנשי התחיה
רצו בעצם בתאריך ה־ 20בחודש
לאסיפה בכיכר־מלכי־ישראל,
אך בגלל יריד הספר,
המתקיים ישם, דחתה אותם הד
מישטרה ל־ 28 בחודש. ב*27
!בחודש עורך המערך את האסיפה
האחרונה שלו באותו מקום.
לבסוף הושגה פשרה, ואנשי
ה תחיה יארגנו את האסיפה ש להם
בשעה 6וחצי, בעוד ש אנשי
הליכוד יארגנו את האסיפה
שלהם בשעה 9וחצי. אחרי
שהשעה המאוחדת עוררה תר עומת
בקרב אנשי הליכוד, הר גיע
אותם דובר הסיעה, הפיר־סומאי
דויד ארמון :״הקהל
של גאולה כהן ודאי יישאר גם
לאסיפה שלנו, ואולי בגין יש־

גבריאל בו

פרקליט־חטדינה כיקר בבית־חמישפט
המחוזי בתל־אגי! ,שם עמד להיערך
דיון בקשר למישפטו של שר״הדתות אהרון אבו״חצירא, שנדחה
לבסוף למועד אחרי הבחירות. את בן ליוותה במקום פרקליטה
מחוז המרכז שרה סירוטה, שערכה לבך סיור בניבכי בית״המיש־פט.
בך, שהוא ירושלמי, אינו מורגל ביותר לבתי־מישפט בתל״אביב.

רה עליהם ההופעה בטלוויזיה
לפני הבחירות.
81 הבדיחה האחרונה על
מנחם כגין, ראש־הממשלה
ושריהביטחון׳ אומרת שהוא
מחפש נואשות יועץ מיני.
מדוע 1מפני שאינו!מסוגל להבין
מדוע ארבעה שרים גמרו
אצלו בחוץ.
81 הפרופסור מורים לוי,
מוותיקי מנתחי־הלב בישראל,
הוא חסיד גדול של מניעת
מחלוית־לב על־ידי פעילות מינית
בכל גיל. לכן לא הביע
פליאה על כך שבקונגרם ה עולמי
לסכסולוגיה, שנערך ה שבוע׳
מוקדש דיון מיוחד ׳לקשר
בין מין ומחל!ות-לב. לוי
הסביר את הקשר :״בגיל 20
האנשים מבצעים ומדברים על
מין. בגיל 40 מדברים על מין
ועוסקים בזלילה, ובגיל 60 רק
מדברים על מין ועל אוכל, ולא
עושים הרבה.״
! 8עודד גרנות היה
העיתונאי הראשון שראיין את
סגן נשיא־מצריים, חוסני מד
בארק, מי שהיה בעבר מפקד
חיל־האוויר של מצריים. סיפר
מובארק :״אני לא צעיר כמו
עזרא ( עז ר וייצמן) ,שיכול
לטוס מתי שהוא רוצה. אך
מדי פעם, בטיסות פנימיות,
אני מטיס בעצמי מטוס. עם
וייצימן יוצא לי !תמיד ׳לריב,
כאשר אנחנו נפגשים בלובי של
בתי־מלון ׳שונים בחוץ-׳לארץ,
והנושא לריב יזה הוא יתמיד
שיחות האוטונומיה.״
! 8את הישראלים המבק רים
במצריים קל לזהות, לדיברי
מיובארק. כשהם מבקשים
לקנות משהו הם הולכים ישר
לבית־החרושת ושם קונים בזול.

השיא האחרון של פיאט:

תהיה בלתי ספורטיבית...

העיצוב

הסגנון של ה־ 127 ספורט
פיאט 127 ספורט היא מכונית ספורט שאתה
הוא ספורטיבי במלוא
יכול להרשות לעצמך, למרות שיש בה שיכלולים
מובן המילה: גלגל ההגה
של מכוניות ספורט יקרות יותר:
קטן ומאפשר אחיזה יציבה ותגובה מהירה; לוח
ן ךךךרךךץ ־ ך פיאט 127 ספורט
המחוונים הוא ססגוני ומרשים וכולל מד סיבובי
\ 1 8 1 1י 11 מצויידת במנוע חזק
מנוע ושעון קווארץ; המושבים הקדמיים
עם הנעה קדמית,
־י־ -יי י
מעוצבים כמו במכונית מרוץ; הצמיגים רחבים
בעל הספק של 70כ״ס. לפי תקן דין יש לו •
במיוחד והגלגלים מסגסוגת מגנזיום; שני גלשני
עוצמה כמו למנוע 1600 סמ״ק, למרות שהנפח
רוח, מתחת לפגוש הקדמי ובקצה הגג,
הריאלי שלו הוא 1050 סמ״ק.
מצמצמים את התנגדות הרוח ומקטינים את
הביצועיח שימ^להקשפקטי צריכת הדלק; על השמשה האחורית מפשיראדים
־ ־ י י ־ ־י של ה־ 127 ספורט, ומגב. לבחירתך 2שילזבים של צבעים עזים:י
כתום עם פס שחור, או שחור עם פס כתום או כסזף,
מסבירים את התאוצה וכושר התימרון
המיוחדים שלה. כשתנהג בה בעיר או בכביש
1״ר׳רז־־דך־ר־ פחות ממה שאתה חושב רק
־ 118,050שקל

מהיר-תשאיר את כולם מאחור עם זינוק של
י יי־ יייי בוא לראות את 127 ספורט
1-0ק״מב־ 35 שניות!
עוד היום־ולו רק בשביל הספורט..,

אחריות

עד 6שנים,

פיאט 127 ספזוט§€מטל נל תחרות

המחיר לפימחירון מס:3כולל נ.:י.:ני

7מ י 88י ^ץ

האחריות כפופה לתנאים בפנקסי האחריות.

ה עו ל ם הז ה 2286

חזן* ,110
הנ > 110
יש לי סימפאטיה לנזועצוז לארץ
ישראל יפה, האירועים שלה
תרבותיים ונעימים. יש לי גם
סימפאטיה להנס פריץ, מנהל מח לקת
מזון ומשקאות של נזלון היל־טון.
כשהשניים מחליטים לעשות
מסיבה ביחד, אני יודעת מראש
שזו תהיה מסיבה מענגת.
ואמנם, המועצה קישטה את
הירידה לחוף־הים של בית־המלון
בבלונים ציבעוניים ויפהפיים, ר
בית־המלון הציף את החוף במזון
שופע, שכמוהו לא ראיתי זמן רב.

תשע טונות של קרח ציננו 150
קילוגרמים של תפוחי־עץ 50 ,קילוגרמים
של סלט־דגים, אלף ומאתיים
נקניקיות, ערימות של
אבטיחים, תותי־שדה, פירות, ירקות
ומיני בשר שונים, שלא לדבר
על גלידות ענקיות ומנות אחרונות
טעימות.
הקהל, ששילם 400 שקל לכרטיס
בודד, עט על האוכל, שיחק
במישחקי־המזל, הגריל חולצות
ופחי־אשפה למכוניות, וציין בנ חת,
שאכן ארץ־ישראל היא יפה.

בחינה דיפלומטית

רית בישראל, סמואל לואיס, את הדוגמניות, שצעדו

בתצוגת״האופנה של ״גוטקס״ בנשף במלון ״הי
טון״ .לואיס, שבא לבוש בחולצה פירחונית, התבו
בדוגמנית שרונה מרש, שלבשה בקיני משנות ה״;0

ביגלל

אורה הרצוג, שהיא נשיאת ״המועצה
לארץ ישראל יפה״ ,בא הבעל, חיים
(״ויויאן״) הרצוג, למלון ״הילטון״ ושימש שם עזר כנגדה .״הלוואי
שתרגיש בראשון ביולי כמו שאני מרגישה עכשיו ״,אמרה לבעלה.

עו1ת נרי

בסיום תצוגת״האופנה עלו כל הדוגמניות
הבמה, אן בלטה ביניהן חני פרי (באמצו
הדוגמנית הישראלית המתגוררת בארצות־הברית, שבאה ארצה לחופש

ה 0־ ך 1ן באותה תצוגת אופ־

ו ו < 1 1111 * 11 נה היתה הדוגמנית
פינצ׳י מור, שלבשה בגד־ים משנות ח־סג׳ .פינצ׳י לב

בסיום התצוגה את בגדיה, שהיו חליפה של
מיכנסיים קצרים וחולצה. משמאל: מנחה הערב,
דודו טופז, עם אשת השגריר האמריקאי סאלי לואיס.

הוא תות״השדה, שהיה מונח בערימה ענק

11111111 באחת הפינות בחוף. כל מי שרצה ני

ולקח לעצמו תותים בשלים כאוות נפשו, וביכולת הקיבול של ,.יבו

הפיאה
לאבא אבן. עדיין 1העיתונאי שמואל שגב
פירסם ספר חדש גשם הקשר
האיראני, שבו הוא מתאר את
מערכת־היחסים המורכבת בין
ישראל ואיראן. באחד הפרקים
מתואר ביקור חשאי שערך
אבא אכן באיראן 3־.1966
כדי שלא יזוהה במטוס, אופר
אבן על־ידי אגשי־הבטחון ש־נילוו
אליו. שמו לב פיאה נוכרית
והדביקו לו שפם עבה. .
הוא הועבר ישר ׳למטוס, ללא
ביקורת דרכונים, והושב במחלקה
השניה. אחרי ההמראה,
כשהיה בטוח שאיש לא זיהה
אותו, ניגש אליו תייר אמריקאי,
לחץ את ידו ואמר לו:
״מיסטר אבן, שמעתי אותך ב־טאלסה,
במדינת אוקלאומה.
•היית ממש נפלא !״
1כאשר סיפר על כך
אבן בשובו לארץ, הוחלט שלהבא
יטוסו נציגים ישראליים
לאיראן במטוסים פרטיים.

;]לול להיות

נואזחלר

! 6בראיון עם איתן ת ציג
סיפר ח״כ משה שחל :״אני
רוצה מאוד ישהמפד״ל יהיה באופוזיציה,
ושפעם אחת לא
יהיה יוסף בורג שר בממשלה.
הייתי במצריים לפגי
כמה זמן, ושם סיפרו לי המצרים
בבדיחות־הדעית כי פעם
אחת התעוררה אצלם אחת המומיות
ושאלה: האם בורג הוא
עוד שר־הפנים בממשלת יש

^ י לך לרכושרגו 5וזאת׳גל!נ:

דום

.״ די ״יוו ת
* יייי י ה מת

* ״יייי

* שער מטבע ׳

ביונית חסכונית

ראלי״

ז( ^חעוליו עי לי׳
מטבע הח7ח
?חיר יטרע

ד כי *

חיפד, טל לצ/

המועמדות הסופיות בתחרות

מלקח הול׳ 81׳
תהיינה אורחות חברת

די * נוזריז4
בטיול מ שגע באי כרתים

ח ל -אנינטל • 3 3 3 2 4 2׳

ק לי

דנ לתית גימיי

תנועה האזרחי
הערבי בישראל
פונה אדיר בעברי ת
• בטלוויזיה —
יום א /ה־ 28 ביוני
• ברדיו —
יום א /ה־ 28 ביוני, ב־ 7.30 בבוקר

מפכ״ל־המישטרה לשע1

הרצל שפיר, השייך
לרשימתו של משה דיין,
תל״ם, סיפר :״כאשר דיין
התחיל לבוא למישחקי־כדורסל
לפני שנים אחדות, הוא היה
מתיישב לידי. בשנה הראשונה
סבלתי מאוד, בי דיין ילא הבין
בכדורסל ושאל אותי כל הזמן
שאלות. אמרתי לו , :משה,
שקט!׳ כי הוא הפריע לי לצפות
במישחק. מאז אני דואג
שאיש משכני באיצטדיון לא
ידבר איתי במשך המישיחק.״
{ מסתבר שהרצל שפיר
אינו מוכר בציבור. בשבוע ש עבר
יצא לסיור־בחירות בירושלים
עם עורך-הדין מתי
עצמון, ונדהם לגלות שאיש
אינו שם לב אליו, בעוד ש־עצמון
לחץ ידיהם של רבים
שזיהו אותו ברחוב.
1כאשר נשאל מארר!
מושביץ, מי שהיה נשיא התאחדות
התעשיינים, איך חי
מיליונר ממוצע, השיב :״אני
אוהב לחיות טוב, לטוס במחלקה
הראשונה, לשהות בבתי-
המלון המפוארים ביותר ולנסוע
לחופש לחוץ־לארץ לפחות פעמיים
בשנה. בכלל, אני חי
טוב ויש לי כל מה שאני
רוצה.״

! ח״כ עוזי ברעם, מזכיר
סניף המערך בירושלים,
החליט ׳לבקר בשוק מחגה-יהודה
וללחוץ את ידי הסוחרים והקונים.
אך מהנדסי חברת החשמל
הפסיקו בדיוק באותו
זמן את התאורה, ובשוק שררה
עלטה. אנשי השוק האשימו
אותו בחושך.
:פרופסור מיכאל ברו נו,
מרצה בכיר באוניברסיטה
העברית בירושלים על כלכלה,
בא לתת במועדון צוותא בירושלים
הרצאה על כלכלת־הבחירות
של שר־האוצר יור ם
ארידור. הוא הופתע לראות
ה עו ל ם הז ה 2266

הנוס־ית וה שפם ה מודב ק לא עזר!
!המומיה שאלה אם יוסף בורו. הוא
אותו העיתונאי מנחם מיכל־פולה.
הנח״לאים, ששמעו כי
שר־הפנים
פון* אחד הסיפורים המופיעים
פולה עדייו כועסת על ענייו הבאולם
רבים מן הסטודנטים
שלו. בפתח הרצאתו אמר להם :
״לא מספיק לכם לשמוע אותי
במשך היום? אתם צריכים
לשמוע אותי גם בלילה? או

בו הוא על נח״לאים שהקימו
את היאחזות תרשי-ש בשארם־
אל־שייך אחרי מיבצע־קדש, ושעסקו
בדייג. יום אחד העלו
בחכתם דג־ענק, בעל צבעים
עזים וצורה יפהפיה. הם החליטו
לשלוח אותו כמתנה לדויד

תרמן היתד. הערצה רבד. ל נשים.
הוא אהב אותן -והקדיש
להן שירים רבים.

דג׳ לקחו את ספינותיהם ונעלמו
אל תוך הים באותו רגע
שבו נחת מטוסו של בן־גוריון
בתרשיש.

01 שדר-הרדיו מרשת ג/
אכי אתגר, ערך לפני שנה
תוכנית שידוכים בשם טיסת
לילה. השבוע קיבל הזמנה מ־בני־זוג
שהוא שידך אותם,
והעומדים להתחתן בעוד ימים
אחדים.

01 באותו ספר מסופר גם
על שלוש נח״לאיות, שנתקלו

| 0השואן אלי ויזל ביקר
השבוע בארץ לכבוד כנם ינצו־לי
השואה, שהתקיים בירוש לים.
למקורביו סיפר שהצליח
לצבור עד כה - 18 תוארי דוק-
טור־כבוד, ועוד ידו נטויה.

01 לחתונה של גילי פו־רן,
בתו של תת-אלוף אפריים
פורן, יועצו הצבאי של ראש־הממשלה,
שהתקיימה השבוע ב בית
סוקולוב בתל־אביב, בא
גם רפי נלסץ מאילת. כאשר
חיפש שם ויסקי ולא -מצא,
אמר :״טוב, אני הולד להביא
קצת ויסקי מן המכונית שלי.״
הרצל

111:1 1 1 1 1 0הפנטומימאי נעמד לפני אחת מחנויות הבגדים ברחוב דיזנגוף כדוגמן בובה ללא
ייי 1כל תנועה. מעשה זה גרם לעוברים ושבים להתקהל מטביבו ולהתבונן בו• רבים
י י 1
לא זיהו אותו ולא הבינו מדוע הוא עושה הצגה ברחוב׳ אד חנוך עשה זאת כדי למשוך את עיני
הצופים בו ולהזכיר להם כי יש לו הצגת יחיד של פנטומימה. הוא לבש חליפה לבנה עם חולצה שחורה.

שמא באתם לשמוע מה -תהיינה
השאלות במיבחני סוף השנה?״
0 | .בעיריית תל-אביב פונים
לאחרונה אל כתב הארץ,
אילן שחורי, הנוהג לכתוב
על מחדלים שונים של אנשי
העידיה, במישפט ״מה נשמץ?״
| 0ספר חדש בשם ספר
הנח״ל יצא בימים אלה. כתב

האסטרולוג

ליפשיץ מבטיח כי תוך שלו־של
חודשים ייעלם נשיא סוריה,
חאפט׳ אל־אסד, מן השטח,
״עם טילים או בלי טילים.״
עוד מציע האסטרולוג לכל מי
שרוצה לחתום על הסכמים או
חוזים חדשים להמתין עד ד.־9
ביולי, כי רק אז מצב הכוכבים
יהיה שפיר .״אפילו אשתי,
לאה, נעזרת בי ובמצב הכוכבים
בכל פעם שהיא רוצה
לנסוע אל מחוץ לעיר, ואם
הכוכבים אינם מאפשרים זאת,

כן־גוריון, שהיה אז ראש-
ממשלה, ושהתגורר בשדה־בו-
קר. הדג הגיע באיחור, כשהוא
מדיף ריח נורא. פולה כן״
גוריץ- ,אשת ראש־הממשלה,
רתחה מכעס ורצתה -לגלות מי
הם הדייגים החצופים שהעזו
לשלוח אליה דג מסריח. באחד
מן הביקורים הרשמיים של בן-
גוריון בהיאחזות נלוותה אליו

ב ד זו ^׳ ק

״וינה אליאן

שחקנית תיאטרון הבימה היתה בין
שחקני הבימה שאירחו את שחקני
התיאטרון הפולני המבקרים בארץ. בעוד שחקניות התיאטרון הפולני
העדיפו לשוחח עם שחקני התיאטרון הלאומי, הצטופפו
הגברים הפולנים סביב יונה היפהפיה. היא שוחחה איתם
באנגלית וסיפרה להם על חיי השחקנים בארץ ואפילו
גילתה להם כי היא נשואה לזמר יפה התואר ששי קשת.

בצלם אזרחי שצילם את כל
אחת מהן, כאשר סל גדוש בתפוזים
על ידה. זה היד, ב-
.1957 כעבור שנתיים הופיעה
תמונת שלושת הנח״-לאיות עלהשטר החדש (אז) של חצי
לירה. אך על השטר הופיעה
רק נח״לאית אחת, יחד עם
חלקים משאר שתי הנערות.

שמודים קראום

מלחין, זמר ושחקן הוא בן
מזל סרטן, ועומד לחגוג את
יוס״חולדתו בשבוע הבא. גם הצייר אווי ליפשיץ הוא בן אותו
מזל, וחוגג את יום הולדתו יומיים אחרי שמוליק• השניים התיישבו
ברחוב דיזנגוף, מול קפה ״כסית״ ,הוציאו שולחנות מהקפה לשם,
ואספו את ידידיהם ולקראת יום• ההולדת הקרב ובא, והזמינ מנה
ענקית של חסילונים, שהם סרטנים קטנים, כדי לחגוג מראש.
תם הבטיחו לידידיהם כי ביום־ההולדת יעשו מסיבה יותר גדולה.
בין המלחין שמואל קראוס ואורי ליפשיץ יושב חברם, סם אריאלי.

| 0בתוכניודהרדיו שאלות
אישיות ראיין יעקוב אגמון
את הסופר -והמבקר בן ה־,85
ישראל זמורה, שהסביר
מהו ההבדל בין המשוררים

נתן אלוגרמן,

ואברהם

שלונסקי בכל הנוגע לענייני
נשים: אצל שלונסקי היה היחס
לנשים כאל מיצרך חיוני,
כמו מזון ושתייה. אך אצל אל־

היא דוחה את הנסיעות שלד״״
הכריז.
; 0בנשף על החוף של מלון
הידטון, בשיתוף עם המועצה
למען ארץ־ישראל יפה, נערכו
הגרלות. נערת־הזוהר פנינה
רוזנכלום זכתה בסיפרו של
חיים הרצוג, מילחמות ה־תנ״ך.
היא ניגשה אל המחבר,
שהיד, שם, וביקשה ממנו אוטו-
גרף. הרצוג הסתכל עליה ואמר
:״השם, בבקשה!״ פנינה
הנדהמת השיבה מיד :״פנינה
!״ אמר הרצוג :״ומה שם־
המישפחד השיבה לו הזוהרת
:״רוזנבלום, אני פנינה
חוזנבלום.״ הוא חתם על הספר
באדישות ׳והסתלק. אמרה פני נה :״יכול להיות שהוא לא
מזהה אותי?״

אמריקנר אמרטו
וורקה לימון הרביעיה החדשה
של ״כרמלי׳

משקה ראשון־אצלכם בבאר

; *8כרמל מזרחי
מיקבי ראשון י צי ע חבריו יעקב

העו ל ם הזה 2285

מחלקחינם את
ל הי ט ה שנ ה
קוביית הברא!

£כ רכוש מערבת לגו אחת בסכום העילה
על ־ 550.שקל וזכה במתנה נהדרת,
קוביית הפלא .£8ו22ו1ק<:-ו\14<3ו ששיגעה
את העולם. מי במוך יודע שאין מתנה

חינוכית, מהנה ומתאימה, לילדים,
יותר מ״לגו״ .על בחירה מוצלחת שבזו
מגיעה גם לך מתנה.
המבצע מוגבל עד 31.6.81

סוכנויות קופמן בע״מ:
החשמונאים 105ת״א,
טל 268155-6 .

מחסנים:
מיגרשי התערוכה
סוף רח׳ דיזנגוף סל 455141 .

תנועת האזרחי
הערבי בישראל
פונהאליי בעברית
• בטלוויזיה —
יום א /ה־ 28 ביוני
• ברדיו י-
יום א׳ ,ה־ 28 ביוני, ב־ 7.30 בבוקר

-ארדי. דק דגרים טונים-

קים ה״יזיח
1611

^ § 0ביותר
מבית £1 £ח 1.0בריס

בלתים

מאח דני אל ה שמי

ס ו של הרב הרא שי
פצע את עצמו ב א שר ד רך
על הסס מתחת לחופתו
עורך־הדיו הירושלמי
אכי ברדוגו סיפר שתי בדיחות
יעל תוכים: איש אחד
הולך ברחוב, ופיתאום מתיישב
לו תוכי על הכתף. האיש פונה
לשוטר ושואל אותו מד. לעשות
בתוכי. אמר לו השוטר :״קח
אותו לגן־ההיות.״ כעבור שע־חיים
פוגש האיש, כשהתוכי
עדייו על כתפו. אומר לו השוטר
:״הרי אמרתי לך לקחת
אותו לגן־החיות!״ ענה לו ה-

תל־אביב, ואורי מלמיליאן
מביית״ר ירושלים לפגי הפציעה.
( 8ראש מחלקת עליית
הנוער בסוכנות, האילוף (מיל׳)
עוזי נרקיס, קיבל פסילת
רישיון לשלושה חודשים, אח רי
שהורשע בנהיגה במהירות
מופרזת. נרקיס נהג בדרך ש אינה
עירונית במהירות של 126
קילומטרים לשעה, ובבית מיש־

גברי בנא*

חבר להקת הגששים, בא עם ילדיו לבפר-
הנופש החדש בקיסריה• לפתיחת המקום
הוזמנו אנשי״בוהמה רבים. בבריכת״השחייה במקום ערך גברי תחרות
עם הבדרנית ריבקה מיכאלי, שבה ניצח גברי, לקול צהלת
בנו אורי ובתו הקטנה. לריבקה לא הפריעה העובדה שהיא הפסידה
בתחרות. רבקה הופיעה בזמנו עם אחיו של גברי, יוסי בנאי,
בתובנית-בידור בשם ילדות קשה. אורי הוא בנו של גברי
מנישואיו הראשונים לאורנה, שאחרי הגירושין חזרה בתשובה.
איש :״כבר לקחתי אותו. עכשיו
אני לוקח אותו ליומיות.״
הבדיחה השניה: איש אחד
קונה זוג תוכים בחנות לבעלי-
חיים. הוא שואל את הזבן כיצד
הוא יבחין בין הזכר לבין הנקבה.
אומר לו האיש :״תעקוב
אחריהם, וכאשר הם יתעלסו,
התוכי שיהיה למעלה הוא
הזכר, קח אותו ותגלח את ראשו.״
עקב האיש אחרי התוכים,
חזה בהם כשהם מתעלסים, גילח
את ראש הזכר, ולמחרת
נסע עם הזכר באוטובוס. לידו
התיישב איש קדח. אמר התוכי
לקרת :״אהה, גם אותך תפסו
על חם !״
81 שחקן הגדורגל א בי
כהן, המשחק כיום בנבחרת
הכדורגל של ליברפול ובנבחרת
ישראל, אמר :״אני עוקב אחרי
הנעשה כאן בכדורגל דרך
העיתונות ולדעתי יש חמישה
שחקנים בישראל הנמצאים ברמה
בינלאומית, והיכולים ל־ישחק
בנבחרות זרות כמוני:
גידעון דמתי משימשון תל־אביב,
משה סיני, שבתאי
לוי וייפעת טורק מהפועל
הנזולנז הזח 2286

פט־השלום הודה כי אין זו
עבירתו הראשונה. הוא טען כי
יש לו עומס של עיבודה. השופט
משה רביד קבע כי חרף עברו
המפואר של הנ אשם אין
מנוס מלפסול אותו פסילה בפועל,
למען ינוח מעט ׳ולא יסכן
את עצמו ואת הרבים. נרקיס
עידער על כך בבית־המישפט
המחוזי, והשופטים שם קב עו
בי בשל ההרשעה הקודמת
בעבירת מהירות ראוי
יהיה להתייחס אל המערער
במידת החומרה, ולא להסתפק
בשלילה־על־תנאי. אולם נראה
להם שהעונש שהוטל הוא
חמור מדי, ולכן העמידו את
עונש־הפסילה על חודש אחד
בלבד.
81 בנו של הרב הראשי
עובדיה יוסף התחתן בשבוע
שעבר. בעת החופה התלהב החתן
דויד, וכאשר שבר את
הכום בעוצמה, חדרו כמה שב־רי־זכוכית
לסוליית נעליו החדשה.
הרב בצלאל ז׳ולטי, שערך
את החופה, מיהר לסיים
את הטקס, והחתן נלקח לחדר
צדדי ונחבש שם.

ת דודו
אילו הייתי נוטה לחלום חלומות־בלהה, הייתי בוודאי
רואה את עצמי עומד למישפט לפני הרבב של שלוש
מצלמות־טלוויזיה, כשמכשיר־ההקלטה קורא בקול-רם את
פרטי־האישום: עבירה על הסעיפים 1עד 101 של
חוק-הג׳ינגל. פסק־דדין — תלייה מאנטנה.
הייתי קשור לאחרונה במערכת־ההסברה של תנועה
מסויימת. כאשר נדונה הופעתה בטלוויזיה, החלטתי
שיהיו אלה שידורים בלי פעלולים, בלי ג׳ינגלים, בלי
פלש־באק, בלי זוויות־צילום, בלי צילומים מזוייפים של
נאומים בכנסת, בלי מסך אחורי. בקיצור — בלי כל
היקר לליבו של איש־טלוויזיה אמיתי. ותחת כל אלה,
יישבו שני אנשים מול המצלמה
וינסו לנהל שיחה
רצינית על כמד, מהנוש אים
המרכזיים העומדים
לפני הבוחר. את הרעיון
סיפק הפרופסור ירום יור־דימון,
איש בצלאל, ועל
המלאכה ניצת ג׳אד, הוא
יהודה נאמן.
המדיום כולו הזדעזע.
הבוז ניבט מעדשות המצלמות,
ולא הייתי מתפלא
אילו פתחו בעיצומים. הגלגלים
של מכשירי־ההק־לטה
כימעט עמדו מלהסתובב.
המנורות כימעט הסתירו
את עיניהן בבושה. הילד זאת טלוויזיה זאת ו —
הם זעקו בזעם אילם. זה רדיו מצולם! זה עיתון
בצבעים ! זוהי הפרה של כל כללי הטלוויזיה !
הסתכנתי ודבקתי בהחלטה. וכך היו שידורים אלה
מעין איים בים הציבעוני של תעלולים ופעלולים, קריי־ני׳ות
יפהפיות ותחתים ישל תינוקות, אווזים מפטפטים
ומוקיעים צפים במים, סצנות מפוברקות מן הכנסת
ואנשים מיקריים שנלקטו במיקרה ברחוב ואמרו במיקרה
בדיוק מה שהמיפלגה רצתה לשמוע. סתם קטע משעמם
ורציני בין שני שידורים מרהיבים ׳של המערך והליכוד,
שביטאו בכישרון עילאי ובתקציב־ענק את האפס המוחלט.
האם זה היה כדאי ו איני יודע. האם זה היה מתוחכם ו
אולי. אך בדבר אחד אני בטוח: זה התאים לרוח של
בחירות תרבותיות בחברה דמוקרטית.
דמוקרטיה אינה שילטון האספסוף. כזה יש גם במיש־טרים
אחרים. דמוקרטיה אינה הטכס של הטלת פתקים
לקלפיות. כזה יש גם בברית־המועצות ובכמה מישטרים
פאשיסטיים בדרום־אמריקה. המשמעות האמיתית של הדמוקרטיה
היא ההכרעה החופשית של ציבור, השוקל
את האלטרנטיבות, והבוחר ביניהן בהיגיון.
מכל זה לא נותר זכר !״דמוקרטיה״ הישראלית,
המתנדנדת בין שפת־הג׳ונגל באסיפות־העם ׳ושפת־הג׳ינגל
בטלוויזיה. הפניה אל היצרים השפלים ביותר של ההמון
והאלימות של האספסוף קשורים עם האידיוטיזם המתוכנן
הנשפך מן המקלטים, כתחליף לקירקס רומאי. מה לכל
זה ולדמוקרטיה י איזו הכרעה תיתכן כאן?
בכל מערכת־בחירות זו, לא אמרו רוב המיפלגות —
והקטנות אינן עולות מבחינה זו על הגדולות — אף
מילה רצינית אחת על הבעיות היסודיות העומדות לפני
המדינה והחברה.
מי שמשלים עם תופעה זו, ומי שנותן לה יד —
אינו אלא שותף לפשע, שותף להרס הדמוקרטיה.
לא הייתי רוצה להיות שותף לשפיכת הדם הזה.

מני. מ א סוין
1ב ל השאור
לא ידעתי דבר על מרווין האמליש, מלחיו־הלהיטים
היהודי-אמריקאי, עד שראיתיו על המירקע, בשעה ש-
הופע בתוכניתו של מני פאר.
כשראיתיו, היה לי מוכר מאוד. שהרי זהו האינטלקטואל
היהודי־אמריקאי הטיפוסי. פקעת של עצבים,
מתוחכם עד־אין־גבול, בעל חוש־הומור הדומה לאיזמל
העטוף במשי, מנת־מישכל המרקיעה שחקים, מופרע
על כל הראש. נדמה שהוא כותב את כל הספרים המופיעים
באמריקה, וגם קורא אותם. הוא כותב את השירים,
שולט בעיתונים, מפיק את הסרטים וגם משחק בהם.
פורטניוי. גולד. גיבורם של מאה ספרים אחרים.
(פעם הודתה לפני צעירה נוצריה, בלונדית ותכולת־עיניים,
שישבתי עימה בבאר אינטלקטואלי במנהאטן,
שמעולם לא הלכה אלא עם גברים יהודיים. כל האחרים
משעממים. אחרי שהלכה אל הפגישה השבועית עם ה־פסיכדאנאליטיקן
שלה, הודה לפני ידידה היהודי, מו״ל
של ספרים, שלעולם אינו הולך אלא עם שיקסעס. האחרות
אינן מגרות אותו).
כשהקשבתי לדו־שיח בין מני פאר ומירווין זה,
היה נדמה לי שהם מייצגים את ההבדל העצום שנוצר תוך
שני דורות בין היהודי האמריקאי והיהודי הישראלי.
השניים דיברו יבשתי שפות. ההומור שלהם פעל בשני
מישורים שונים. במשך דקות ארוכות התרשמתי כי אין
הם כלל תופסים זה את דבריו של זה. ההומור הישראלי

הישיר של מני פאר, הגם־כלשהו, וההומור העדין, החבוי
של מרווין אך הצוחק בעיקר מעצמו.
לפני מאה שנים יצאו היהודים בהמוניהם ממיזרח
אירופה. רובם הגדול הגיעו לארצות־הברית. חלק קטן
הגיע לארץ. וכיום — איזה הבדל !
הייתי יכול להתפתות למחשבה שלא יתכן גשר מעל
לפער הזיה, לולא הופיע באותה ׳תוכנית ביולוג ישראלי
בשם (אם תפסתי את השם נכונה) גאזי יעקיוב. הוא הועסק
על-ידי סוכנות-החלל האמריקאית במחקרים בייבשת הקוטב
הדרומי .׳נראה שבילה כמה שנים בחברה אמרי קאית.
הוא דיבר בצורה תרבותית, היה לו חוש־הומור
עדין, ונדמה שהיווה מאין סינתיזה של שני האחרים.
לדעתי יכול להיווצר כך טיפוס כימעט אידיאלי (לפי
טעמי) :ישראלי לעניין, לא־פורמלי, פתוח, בתוספת מידה
של תיחכום, עידון והיכולת לחיות בחברה תרבותית.
מכיוון שאיננו יכולים לשלוח שלושה מיליון ישראליים
להתמחות של כמה שנים בחוץ־לארץ, אולי כדאי לחשוב
על שיטה אחרת לטיפוח טיפוס מעין זה?

הו. הא, מה קרה?
אותו מרווין האמליש כבש את לבי ברגע הראשון
בדבר אחד: הוא הפגין את שאט־נפשו ממיינהג ישראלי

השנוא עלי אולי יותר מכל: מחיאות־הכפיים הקצובות.
נכחתי פה ושם בהצגות־תיאטרון ובקונצרטים בווינה
ובטורונטו, בפאריס ובבוסטון, ומעולם לא נתקלתי במינהג
בארבארי זה.
כדאי להרהר בו לרגע־קט.
מתי אתה מוחא־כף? כשמשהו מוצא חן בעיניך.
היתה לך חוויה תרבותית, ואתה רוצה להודות למי שגרם
לה. או ששמעת דברים שנראו לך, ואתה מבקש להביע
את הסכמתך. כך או כך, זוהי תגובה אישית. אתה
מרגיש כך, ואתה רוצה להביע משהו.
לא כן מחיאות־הכפיים הקצובות. הן באות להעניק
לך את ההרגשה שאתה שייך להמון — נקרא לילד
בשמו: לעדר וששוב אינך יצור אנושי בודד. המלחין
האמריקאי הבחין בכך מייד, כאשר התלונן על כך
שמחיאות־הכפיים התחילו עוד לפ ינ י שהתחיל לנגן. אם
כן, על מה מחאו כפיים?
התשובה היא, כמובן, שמחיאות־הכפיים כלל לא נועדו
לו. באולם ישב מידגם מייצג של ישראלים מצויים (יסלחו
לי על הביטוי) ,והם רצו להוכיח לעצמם שהם חבר׳ה,
מישפחה גדולה אחת, שבת־אחים־גם־יחד. מחיאות־הכפיים
הקצובות הן המכנה המשותף הנמוך ביותר. הן מהוות
הצהרה קולקטיבית האומרת: חדלנו להיות בני־אדם, והפכנו
המון, יצור אחד בעל מאות ראשים, מיפלצת טורפת.
מבחינה זו, אין הבדל בין מחיאיות־הכפיים הקצובות
בקונצרט ובין השאגות של ״זיג־הייל ! זיג־הייל !״ מימים
עברו. ולהבדיל — מה ההבדל בין המחיאות הקצובות
ובין השאגות .״בגין ! בגין ! בגין !״ המהדהדות עתה
באוזנינו? או :״הו־הא-מה־קרה
ההמון ישאג — מי ילא יירא?

היי הג יס, היי הג׳יפ
בימי מ״לחמת־העולם השניה התפרסמה קאריקטורה
של ביל מולדין, החייל־׳הצייר, שבה נראה חייל מליט
את עיניו ויורה בג׳יפ שלו, שנפגע בתאונה, בדומה
לפרש היורה בסוסו האהוב, אשר רגלו נשברה.
זה היה מצחיק, אך זה היה גם מאוד־מאוד נוגע ללב.
נזכרתי בציור זה לפני כמה ימים, כאשר קראתי שצה״ל
מוציא משורותיו את כל הג׳יפים, מילבד׳ הרכב הקרבי.
הסיבה שהוזכרה: ריבוי התאונות שבהן מעורבים ג׳יפים.
בנישמתי הזלתי דימעה חרישית.

במשך שנים ארוכות היו חיי קישורים איכשהו ב-
ג׳יפים. איני יכול להתייחם אל הג׳יפ כאל מכונה, כאל
רכב *.כמו אותו חייל בקאריקטורה, אני מתייחם אל
הג׳יפ כימעט כאל בעל־חיים. עד היום, כשאני רואה
ג׳יפ חונה ברחוב, אני שולח בו מבט ארוך.
ההיכרות שלי עם הג׳יפים החלה בהפוגה הראשונה
במילחמת־העצמאות, כאשר פלוגתי — פלוגה ב׳ בגדוד
,54 גיבעתי — הפכה מפלוגה רגילה של חי״ר לפלוגת-
קומנדו ממונעת. ,שזכתה (לאחר מכן) בשם ״שועלי
שימשוך. היתד, בה מחלקת-ג׳יפים ומחלקת־משורנייים,
ויכולנו לבחור. בחרתי בג׳יפים, ולא הצטערתי על כך.
לאי עברו ימים רבים, ובעת מירדף בשדה פתוח
נתקל הנהג שלנו (נדמה לי שהיה זה עובדיה רכטמן,
שראיתיו השבוע בפעם הרשונה אחרי 30 שנה ברחוב,
ובקושי הכרתיו) בוואדי חבוי. הוא עבר את הוואדי
ביעף, ואז ניתקל בוואדי שני, עמוק יותר. עפתי מן הג׳יפ,
והמיקלע שלי עף אחריי ונחת עילי. כימעט חתך את
גרוני. כך נוספו כמה קווים למפת־הצלקות שעל גופי.
מחלתי לג׳ים, כי הוא העניק לי כמה מן הרגעים
המאושרים ביותר של חיי. זה היה בימי־הפוגה, כאשר
היינו עוברים ביעף בחוצות גדרה, רחובות וראשון, במהירות
של 100 קמ״ש. חגורות־התחמושת של מיקלעינו היו
תלויות על צווארינו ומבהיקות בשמש (לשם השוויץ
בילבד) ,הרוח שורקת סביבנו ומניפה את שערותינו.
היינו בטוחים שאנחנו נראים כגיבורים וששום נערה לא
תוכל לעמוד בפנינו( .אמונה זו התבדתה, לצערנו).
הג׳יפ הפתוח, ששימשתיו הקידמית מורדת, ושבולו
אינו אלא פלטפורמה דוהרת — מי ישווה לו? תחושת־,
הסכנה, הרוח, השמש, הגשמים בחורף — ההרגשה
שאתה דוהר במהירות־שיא ומתמזג בכל זאת עם הטבע,
שאתה רואה ושומע ומריח את השדה, שאתה מתמודד
עם איתני־הטבע — אין דומה לה.
רגעים משכרים — כאשר דהרנו בכביש ולפתע ראינו
ספיטפייר מיצרי, שלא שמענוהו ביגלל רעש המנוע שלנו,
צולל לקראתנו ויורה בנו כדורים נותבים זוהרים׳ ואנו
פותחים במירוץ על חיינו. זחילה איטית בלילה, בין
כפרים ערביים, כשגם המנוע כאילו מרגיש מה קורה
ומנמיך את זימזומו. דהירה בזיג־זאגים בין פגזים מתפוצצים
בשדה פיתוח ליד נגבה.
׳אני זוכר פגישה עם אחד הטנקים הראשונים של
צד,״ל — שרנזן שנראה לנו ענקי — במרכזו של כפר
נטוש. הטנקיסטים היו רובצים על המיפלצת שלהם ומסתכלים
בנו מלמעלה, תרתי משמע, ומתלוצצים על
קופסית־הסרדיגים שלגו. ואני משיבים להם בבוז הערות
על ארון־המתים הנייד שלהם .״לא צריכים שיריון! תן
לנו מהירות, והכל יהיה בסדר !״
זה לא עזר לאברמ׳לה בנדורסקי, הוא בנדורי,
השוער של מכבי, שעלה בפעולת־קרב לילית על מוקש,
אשר ריסק את החלק האחורי של הג׳ים׳ ושהגיע לבסיס
כשהוא, נוסע על ישני ;גלגלים בהבעה קידמית. הוא
לא ידע איך הגיע, וגם לא מה קרה לשניים שישבו
מאחור. נדמה לי שאינו יודע עד היום.
אחרי המילחמה קניתי ג׳יפ, ועוד ג׳יפ, ועוד ג׳יפ.

הג׳יס
אחד מהם היה בעל קאבינה של עץ. הג׳יפ מחה על
התעללות זו כאשר התהפך — התהפכות כפולה — בגליל,
אך הקפיד שלא להרוג אותי ואת שתי הפסג׳יריות שלי.
כעבור זמו־מד, התהפכה רחל אשתי באותו ג׳יפ בכביש
חיפה. כמה שנתונים של ילדים זוכרים את רחל כה״מורה
עם הג׳יפ״ .בבוקר, כשחששה (כמו בכל יום) שמא תאחר
לבית־הספר, היתד. חוטפת את הג׳יפ ומגיעה בו עם
צילצול הפעמון. לאחר מכן הייתי אוסף את הג׳יפ הנטוש
ונוסע לעיבודה.
:נפרדתי מן הג׳יפים בכאב־לב — כשם שנפרדתי
מדודניהם, האופנועים — כדי לעבור למכוניות שמרניות
יותר, בעלות מהירות בטוחה יותר. אך ליבי נשאר עם
הג׳יפים.
צה״ל בלי ג׳יפים? אבסורד !
* למי שאינו. יודע :׳השם הנהדר הזה. המביע את
כל אופיו של רכב־חי זה, אינו אלא שיבוש עממי של האותיות
ג׳י־פי, שהן ראשי־התיבות של 056 קז£!-31 ? 11ו1מ)3
111010ס רכב כל־תכליתי״).

ז י 1 1־11

בעד חלה צבי ע?

ף* כחירות נכנסו לשלב האחרון. מתקרב הרגע
י 1שבו תצטרך להחליט סופית.

זהו הרגע — רגע אחד כארבע שנים —
שכו אתה אחראי אישית לגורד המדינה.

אינך רשאי להעביר אחריות זו לאיש.
אתה יכול להקשיב לעצות. אך רק אתה יכול להחליט.

^ יני בא לייעץ לך. אך אני מרשה לעצמי לשרטט
\ * לפניך קו־מחשבה מסויים. אולי יעזור לך הדבר
להבהיר את מחשבותיך שלך.
ערב מערכת־בחירות זו החלטתי שלא להציג את
מועמדותי לכנסת העשירית. בבוא העת אגלה לך מה
היו שיקוליי לכך. עתה מאפשר לי הדבר לכתוב את
אשר אני בא לכתוב, מבלי שניתן יהיה לחשוד בי שאני
נושא את עיני אל כיסא בכנסת.
בשעה זו עומד לנגד עיני האינטרס של מדינת־ישר־אל,
החברה הישראלית והאדם הישראלי — כפי שהם
נראים לי, לאור השקפת־העולם שלי.
אדם הרחוק מהשקפת־עולם זו ימצא רק עניין מועט
בדבריי אלה, אם ביכלל. אך מי שדעתו מתקרבת לדעתי,
אולי יעזרו לו הדברים בגיבוש החלטתו.
ו 1 1
^ ני יכול לאמר רק דבר אחד לטובת הליכוד:
י * הוא פחות גרוע מאשר תנועת־התחייה.

המערך הוא יריבו של הליכוד. זוהי מעלתו
הגדולה. לעיתים נדמה שזוהי גם מעלתו
;ג*,4שי
היחידה.
תוך חודשים מעטים הצליח המערך לאבד את היתרון
העצום שהיה לו לעומת הליכוד. יש לכך כמה סיבות,
ולא כולן תלויות במערך. אך שתי סיבות חשובות נובעות
ממצבו של המערך עצמו: אין לו מנהיג שיתחרה
בבגין, ואין לו פיתרונות שיהוו אלטרנטיבה לדרך
הליכוד.

ככל שמתקדמת מערכת־הבחירות, כן מתגמדת
דמותו שד שימעון פרס, מכדי שתתענק
דמותו של מישהו אחר בצמרת המערך. למערך
יש הרכה אנשים מיומנים. אכל אין לו מנהיגות.
זה הוכח בכל מהלכי המערכה: העימות פרס־רבין,

אין זה דבר מכוטל. מנחם כגין חתם עד
חוזה־השדום עם מצריים, ואני מאמין לו שהוא
יקיים את הסעיפים הנוגעים להחזרת צפוד
סיני. וזה חשוב.

מי שדוגל כסיסמה של ״רק לא ליכוד״ אך
אינו מסוגל להצכיע כעד המערך, יכול במצפון
שקט להצביע כעד אחת משתיים אלה.

הצרה של שתיהן היא שהן דומות לכינור בעל מיתר
אחד ויחידי. קשה לנגן עליו סימפוניה שלמה.
איני רוצה לאמר דבר נגד עמדותיהן בעניינים של
זכויות־האזרח והמילחמה בכפייה דתית. גם אילו רציתי,
לא הייתי יכול. כי שתי הסיעות לא אמרו בכנסת התשיעית
אף מילה אחת על נושאים אלה שלא נאמרה בכנסת
השישית על־ידי סיעת העולם הזה — כוח חדש. מבחינה
מסויימת, הן ירשו את מקומה של סיעתי בנושא זה.
זהו נושא חשוב. אך הוא רחוק מלהיות הנושא החשוב
ביותר בחיינו. גורל המדינה הזאת, וגורל כל אחד
מתושביה, ייקבע בהכרעות של מילחמד,־ושלום ובהכרעות
של חברו׳,־וכלכלה.

לפחות אחת מהן, זו של ״הרב״ מאיר כהנא, יכולה
גם להיקרא ״נאצית״ — שהרי היא דוגלת בגלוי ובפה
מלא במצע שהוא העתק נאמן של מצע המיפלגה הנאציו־נל־סוציאליסטית
הגרמנית בראשית שנות ה־ ,30 בתוספת
שיכתוב של חוקי־נירנברג.
יש משמעות לעצם הופעתם של קיקיונות אלה. אך
לפחות תנועה אחת של הימין הפאשיסטי אינה קיקיונית.
תנועת־התחייה היא גורם רציני, וטעות היא לזלזל בה.

כהשוואה אליה, כגין הוא דמוקרט, ליכרל,
שוחר־־שלום.

לפני ארבע שנים, לא היתה הצכעה כעד
הליכוד. היתה הצכעה נגד המערך.

הליכוד ידע זאת ועל כן לא היתה לו הרגשה של
ביטחון. רבים מאנשיו חששו שמא אין שילטונם אלא
אפיזודה חולפת כימעט קוריוז. לא היו לליכוד הכוחות
המיומנים שהיו דרושים לאיוש עמדות־המפתח במנגנון
המדינה.
אם ינצח הליכוד הפעם תהיה זאת הצבעה מפורשת
למענו למען מעשיו ולמען עמדותיו. למען ארץ־ישראל
השלמה, ייהוד הגדה המערבית ורצועת־עזה. לאו מוחלט
לשלום עם העולם הערבי ביכלל והעם הפלסטיני בפרט.
הצבעה למען אידיאולוגיה לאומנית קנאית.
עמוס עוז אמר שתהיה זאת הפעם הצבעה בעד חדות־נטו.
זה נכון. כי כל שאר מרכיבי הליכוד התנוונו
והתפוררו. הליכוד היה ואיננו עוד. נשארה מיפלגת־בגין.
ממשלה
חדשה של הליכוד תטאטא את שרידי קוד־מיה
מכל המישרות החשובות במדינה. היא תשתלט על
אמצעי־התיקשורת. השקפותיה סיגנונה ואנשיה יטביעו
את חותמם על המדינה.
יש המאמינים כי שילטון זה יתדרדר תוך שנה־שנתיים
אל התהום. המשק יתמוטט הבידוד הבינלאומי יגבר
העימות הישראלי־ערבי יגיע לשיאו. יתכן שזה נכון.

אך מצב כזה שד משכר נפשי, חכרתי וכלכלי
עלול לשאת כקירכו לא רק סיכוי לתקומה
לאומית והכרתית, אלא גם סכנה נוראה של
מהפכה פאשיסטית.

מי שמתכונן להצביע בעד הליכוד — מוטב לו להרהר
על כך היטב.
מי שמאמין כי המשך שילטונו של הליכוד הוא אסון
למדינה יפנה, באופן טיבעי, לעבר המערך.

נפוצה בארץ האגדה כאילו חייב נשיא־המדינה להטיל
על נציג הסיעה הגדולה ביותר בכנסת להרכיב את ה ממשלה.
המסקנה: אם, חלילה, המערך לא יהווה את
הסיעה הגדולה ביותר, יטיל הנשיא יצחק נבון את
התפקיד על מנחם בגין, והדבר יקנה יתרון עצום למנהיג
הליכוד. במשך שישה שבועות יוכל להרכיב בנחת קואליציה.
אלא
שאין הדבר כך. הנשיא יקרא לנציגי כל הסיעות,
כגדולות כקטנות, להתייעצויות . .הו א ישאל אותם: על
מי אתם מציעים להטיל את התפקיד של הרכבת־הממש־לה
1בעד איזה ממשלה תצביעו בכנסת?
אם נציגיהן של כמה סיעות, שיהיו להן ביחד 61
מנדאטים, יצביעו על מועמד מסויים — הוא ייקרא על־ידי
הנשיא להרכיב את הממשלה הבאה, גם אם לא יהיה
ראש הסיעה הגדולה ביותר.
אי־אפשר לסמוך על הצבעתך של הסיעות הדתיות,
תמ״י ותל״ם במיקרה זה. אך אפשר לסמוך על סיעות
שינוי, של״י ור״ץ, שיצביעו בשעת הצורך למען הקמת
ממשלה של המערך, כדי למנוע ממשלה של הליכוד.
ואפשר לסמוך על רק״ח שתצביע, בכל מיקרה, נגד
קואליציה של הליכוד.

^ ין הבדל של ממש בין שתי הרשימות ה״נחמדות״,
שינוי ור״ץ. הן דומות זו לזו כמו ילד־טוב־ירושלים
וילדה־טובד,־ירושלים.

אחת התופעות הבולטות — והמחרידות —
של מערכת־כחירות זו היא הופעתן של חצי
תריסר רשימות קיקיוניות, שאפיטר לכנותן
״פאשיסטיות״ ,מכדי להפריז.

כמחצית ממועמדי המערך הם ניצים סוב־הקים.
השאר הם תערוכת של יונים, יונצים
ונציונים. האם אפשר לסמוך על כולם כמיב״
הנים הצפויים?

משום־כך, מי שדעתו אינה נוחה מן המערך,
אך המקכל את הסיסמה ״רק לא ליכוד״ ,יכוד
לכרור לעצמו את הרשימה הנוחה לו מכין אלה.

ביגלל סיבה זו החליט, כנראה, הנשיא אנוור אל־סאדאת
להעניק את מלוא תמיכתו לבגין, כאשר הסכים
לערוך עימו אסיפת־בחירות באופירה. היו לו לנשיא־מצריים
ספקות לגבי יכולתם (ואולי גם רצונם) של ראשי
המערך לבצע את הנסיגה מסיני באופן חלק. אין ספק
כזה לגבי בגין.

ך כל תהיה כל אשליה לגבי מהותו של ניצחון
הליכוד אם ינצח: לא יהיה זה אותו הליכוד שעלה
לשילטון ב־.1977

ביטחון בכך שהמערך לא יצטרף למחרת הבחירות לקואליציה
עם הליכוד?

רק לא ליכוד — אבל...

ככל הנושאים האלה אין לשתי הרשימות
מה לאמר. גרוע מזה: הן מקפידות מאוד שלא
לאמר דכר — שהרי כל אמירה משמעותית
תרגיז מישהו.

פרשת יעקוב לווינסון, ושאר השערים העצמיים שהכניס
המערך לעצמו.
אשר לפיתרונות המערך לבעיות המדינה והחברה —
פשוט אין. שום תישפוכת ציבעונית ויקרה של תעמולה
לא יכלה להעלים עובדה פשוטה זו. ד,״אופציה הירדנית״
מתה בשקט עוד בראשית המערכה. שום דבר לא בא
במקומה. המערך נכנס למלכודת־העכברים של ״הקונ סנזוס
הלאומי״ ,על ״ארבעת הלאווים״ של הליכוד. בשטח
החברתי והכלכלי באו סיסמות נבובות במקומן של
הצעות מעשיות.

הקו המנחה של שינוי ור״ץ כאחת הוא להיות ״נחמדים״
בכל מחיר, לא לעורר עניין השנוי במחלוקת בציבור־היעד
שלהן, לא להגיד לעולם דבר שאינו פופולרי, לקפוץ
על כל עניין שהפופולריות שלו מובטחת, אם כי חולפת.
אותי אין רשימה כזאת יכולה לספק.
י י מנון רובינשטיין הוא דמות פוליטית סימפאטית.
\ * יש להזכיר לזכותו כי סירב לקבל מינוי של שר,
כשהדבר הוצע לו — דבר נדיר בימינו.
אולם רובינשטיין אינו יכול להתנער מהפרשה העגומה
של ד״ש. הוא היה אחד ממקימיה וממנהיגיה, והנסיון
להטיל את כל האחריות על ייגאל ידין האומלל אינו נאה.

ר* ימים אלה נולדה הסיסמה ״רק לא ליכוד״.
* מכיוון שהיא מנוסחת בסלאנג, אין משמעותה
מדוייקת. אפשר להבין אותה בשתי צורות שונות .״רק לא
ליכוד״ — ושום דבר אחר אינו חשוב. או :״רק לא
הליכוד״ — כנקודת־מוצא לבוחר המבקש לברר לו
את הרשימה הרצוייה לו בקרב מיגוון הכוחות האנטי־ליכודיים.

היא
השמיעה כמה עקרונות חסרי־משמעות, תוך
התעלמות גמורה מן הבעיות הגורליות של המדינה והחברה.
היה זד, טכסים מחוכם אך מכוער, שנועד למשוך
ציבור גדול שלא היתד, בו הסכמה על כל נושא חשוב.
לצערי אין לאמר כי שינוי למדה לקח ופנתה עורף
לשיטה אומללה זו. להיפך, היא ממשיכה בה. היא מתעלמת
כיום מן הבעיות היסודיות, כשם שהתעלמה מהן אז.

כימעט כרגע האחרון נטל המערך סוף־סוף
את היוזמה לידיו, כהניפו את דגל המאכק
ככיריונות וכפאשיזם. יתכן שזה יעזור לו. אך
האם זה יכול לכוא כמקום מנהיגות ותוכן 7

מי שדוגל כצדטמעות הראשונה, מי שסכור
כי הדכר החשוכ היחידי הוא שהליכוד לא
יישאר כשידטון, יכול דהצכיע כעד המערך. אך
גם הוא צריך לחשוכ פעמיים.

לפני ארבע שנים נבחר משה דיין ברשימת המערך,
ועבר למחרת״היום למחנהו של בגין. האם אנשי־המערך
ברשימה הנוכחית מחוסנים מפני פיתוי כזהו והאם יש

ד״ש לא התמוטטה, ולא הפכה מוקד של
•טחיתות וסיאוב, מפני שפלוני סרח. לד״ש
קרה מה שמוכרח היה לקרות, מפני שהיתה
כנוייה מלכתחילה על ״גימיק״ ,על הונאה.

אין היא מודה ואין היא עוזכת. מסופקני
אם תרוחם.

1 1 1
ולמית אלוני היא אשה פיקחית ועקשנית, שמש
המליפה אחת לארבע שנים את כוכבי־הלכת שלה.
במאבקים לזכויות האזרח ובכפייה הדתית היא עיקבית
(המשך בעמוד )41

במדינה

והציג עצמו. הוא ביקש להוסיף
כמה מילים בזכות העצירים אנשי
המערך. אלא שגם מילותיו לא הועילו,
וכל השבעה נידונו לאותה
תקופת מעצר.
עורך־הדין המזוקן, אבי אורן,
הצליח בערר לשכנע את השופטת
המחוזית, ויקטוריה אוסטרובסקי־כהן,
לצמצם את תקופת המעצר
לארבעה ימים בילבד.
אמרה השופטת :״התופעה של
התפרעות בריונים באסיפות פוליטיות
פוגעת באשיות־החיים של
מדינה דמוקרטית. לאחרונה הש תררה
אלימות פיסית ומילולית ב־אסיפות־בחירות,
והיא מעוררת
סכנה ממשית לקיים מדינת חוק...״
השופטת קבעה שאם הפרקליטות
תגיש כתב־אישום נגד העצורים
תוך זמן המעצר, יתכן שייעצרו
עד תום ההליכים.
כתב־האישום הוגש כבר למחרת,
אך על עבירה קלה הרבה יותר,
שעונשה רק שנת מאסר אחת:
עבירה על התקהלות אסורה.
כל השבעה נעצרו עד תום ה הליכים,
ובאותו יום הוגשו גם
כתבי־אישום נגד חמישה אחרים,
באותו עניין. אחד מהם, מוטי אוחיון,
הוא אחיו של פקד שימעון
חן, סגן מפקד תחנת פתח־תיקווה.
עורך־הדין אורן, המייצג שישה
מתוך השבעה, רצה לשכנעם להודות
באשמה, וקיווה שביגלל עברם
הנקי וקלות העבירה בה נאש מו,
ישוחררו מייד. ולא יידונו למאסר.
אך הנאשמים סירבו בתוקף
להודות, העדיפו להשאר במעצר
עד לשמיעת מישפטם. הסניגור מתכוון
לפנות ליועץ המישפטי ולבקש
עיכוב הליכים נגד שולחיו. לדבריו
הם היו רק מידגם זעיר מקהל
גדול, שנאסף באקראי, וללא כל
אשמה. המתפרעים שזרקו ביצים
ועגבניות, גילגלו פחי־אשפה בוערים
והשחיתו את סניף המערך —
לא נתפסו עד היום.

־,ראח הסוף

לא היתח עוד
מערבתרבחירות כזאת,
דלה תהפופות ואפתעות
:עולם לא היתה בישראל מע-
דבחירות כה רבת־תהפוכות,
י זו שתסתיים ביום השלישי.
;יא התחילה באווירה של שיען.
התוצאות נראו בטוחות מס:
המערך יגיע לשילטון. הלה
היתר. רק אם יזכה המערך
:סת העשירית ברוב מוחלט, או
יזדקק בכל זאת לשותפות עם
זד״ל הנצחית.
:ממשלה היתד. במצב של רית־
;ות נפשית ומעשית. חבריה,
•דיה הבכירים וחברי־הכנסת
ה חיפשו בקדחתנות עבודה חד־אחרי־הבחירות.
אחדים מהם
ליחו ברגע האחרון להשתבץ בזרות
במנגנון הממלכתי.
!נחם בגין נראה כמי שהגיע
ף דרכו, גופנית ונפשית. חב־השמיצו
איש את רעהו, ואותו.
רעשן סמיך של הדלפות והש-
וות הסתיר את הממשלה כו-
האינפלציה דהרה, איש לא
ל היה ״לגמור את החודש״,
זלון הממשלה היה טוטאלי.
־.פסוק ״הממשלה אינה מתפק-
״ היה לפסק־דין לאומי.
־אשי המערך ״תפרו את החלי;.״

חזק. ואז בא האות ה-
שון למיפנה.
:בחירות בהסתדרות לא זכה הרך
בניצחון הגדול שקיווה לו.
יכוד לא התמוטט, כפי שציפו
״ הוא שמר על כוחו. סיסמה
הכת — ״דויד לוי איש חזק״
כאילו מנעה את המפולת.
1ותן בחירות התנהלו באווירה
שיעמום נורא. אחוז־המשתת־
1הגיע לשפל חסר־תקדים.
ויש עדיין לא ציפה למה שעמד
זרחש.
*בן מאסו הבונים. יורם
ידור, עסקן בלתי־אהוד בלי׳
,זכה בחודש פברואר בתפקיד
האוצר.־.וא זכה בו מן ההפקר. איש לא
מין שהוא יצליח במקום שבו
זלו שני גאונים תורניים, ש ימ־ארליך
וייגאל הורביץ. אך איש
קפץ על הג׳וב, מילבד כמה
:מדים מגוחכים. ארידור, שעד
לא זכה אף בתפקיד של שר
ר, קיבל את התפקיד הבכיר.
׳פתע התחילו העניינים לזוז.
״מאסו־הבונים הפכה לראשה
של הליכוד.
;סתבר כי ארידור הוא עסקן
ולגתי ממולח, היודע לכלכל כל;
של בחירות. בכמה מעשי-
יוה מחוכמים שינה את האווירה
ץ, הפסיק את הייבבה הציבו;
הכללית, יצר מצב־רוח של
!טימיות. כדור־העופרת, שהיה
יבר לאחת מרגלי הליכוד, נותק.
ויש־מהר נותק גם כדור־העופרת
יה מחובר לרגל השניה. לעיני
ימה המשתאה התרחש נס מ־ץ־האגדות.
מנחם בגין קם ל-
ייה, כמו ישוע הנוצרי לפני
1שנים.
;איש שהיה רדום, אדיש ו-
יכא כמנהיג המדינה, הרים את
שו כשהריח את ריח הבחירות.
י חייה בארצות-הקור, שהתרה
אחרי שנת־חורף ארוכה,
; ממקומו, מלא מרץ אביבי.
ממשלה התחילה ״לתפקד״ .ברה
בלתי־פוסקת של נאומים
:יץ בגין על ימין ועל שמאל,
עט בלי אבחנה, פנימה וחוצה.
!ונים המוחנפים צהלו .״בגין
טבו״ ,איש־המיפלגה חסר-
זריות, דיבר אל לב השכבות
זוכות ביותר, המהוות את ה־בכל
חברה.

•בכת עד קרניים.

ברא שית

בגין מלך ישראל, חי חי וקיים
המערכה קבע יצחק רבין כי המערך
צריך להתחמק מכל עימות
על ענייני־חוץ, לדאוג לכך ששדה־הקרב
יהיה בזירה הפנימית, הכל־כלית־חברתית.
שם ינצח.
ארידור הפריך אמיתה זו. בגין
רוקן אותה מתוכן. הוא העביר את
המערכה לזירה החיצונית.
בשורה של אירועים, הכתיב מנחם
בגין את המהלכים. בעזרת הנוצרים
יצר את המשבר בלבנון,
שגרם בן־לילה לאווירה מילחנד
תית, ושהשכיח כל בעייה כלכלית.
בהגיעו אל עברי־פי־פחת של
מילחמה עצר, וכך נהנה משני העולמות:
כמי שמנצח על ביטחון
ישראל ביד חזקה וכמי שמנע מיל-
לאחר מכן באד, הפגישה עם אני
וור אל־סאדאת, שהזכירה באופן
חזותי את הישגו הגדול ביותר, ה־נשכודכימעט:
השלום עם מצריים.
ולבסוף, ברגע הפסיכולוגי המכריע,
בא המיבצע שבגין שמר
אותו, לפי כל הסימנים, במשך זמן
רב למען עיתוי זה.־ הפצצת הכור.
מבחינה אלקטורלית, היתד. זאת
מלכודת כפולה. המערך הושב על
שתי קרניים של דילמה קלאסית.
הברירה: לתמוך במיבצע, ובכך
להפוך את בגין לגיבור האומה,
או להתנגד לו, ובכך להסתכן בתווית
של בוגדים הנועצים סכין
בגב האומה.
אספסוף משתולל. הצד השני
של המטבע הוא מחדל המערך.
שימעון פרס נבחר כמנהיג, כאשר
ניצחון המערך נראה כבטוח.
ככל שחמק סיכוי זה, נראתה הבחירה
פחות־מוצלחת. מול בגין
המחודש, הנושף רשפי-אש, נראה
פרס יותר ויותר חיוור.
במהלך מערכת־הבחירות הסתבר
כי חסר לפרס כושר־המנהיגות בעניינים
גדולים וקטנים. העימות
שלו עם יצחק רבין היה עגום, והשאיר
טעם רע בפה הציבורי.
פרשת יעקב לווינסון חשפה מצב
עגום עוד יותר. התגובות על מעשי
בגין היו מגומגמות. בשום שטח
לא התגלה המערך ככוח החלטי,
היודע מה בפיו (ראה הנדון).
המערכה נראתה אבודה לחלוטין

מבחינת המערך, כאשר אירעה לפתע
תהפוכה נוספת.
בסידרה של מעשי-ביריונות,
חלקם יזומים בידי עסקנים קטנים
של הליכוד, חלקם פרי יוזמה עצמית
של אספסוף שהאהדה לליכוד
הוא אחד מסמליו, הובהלה דעת־הקהל
בשכבות המבוססות.
לפתע נמצא למערך עניין לענות
בו. גלגלי המכונית של תעמולתו,
שהסתובב באוויר, נגעו שוב באדמה,
היוזמה עברה אליו. הליכוד
נאלץ להתנצל, להתגונן.
הבדיחות נגמרו. זה היה המצב
כאשר נכנסה המערכה לשבוע
האחרון שלה. איש לא יכול היה
לדעת בביטחה איך משפיעה התה־פוכה
האחרונה. האם חזרה היוזמה
סופית למערך? האם תשנה בהלת־הבריתות
את עמדתם של די מצביעים
כדי שאלה ינחילו יתרון
למערך ו/או לסיעות הקטנות, ש יתמכו
בו בשעת־מיבחן?
בשלב האחרון נעשתה האווירה
רצינית יותר. הבדיחות התפלות,
מעשי־המוקיונות והסיסמות המטומטמות
הלכו והתמעטו. שתי
הרשימות הגדולות נאלצו לדבר
ברצינות — אם כי לא הגיעו לוויכוח
של ממש על הנושאים המרכזיים
בענייני פנים וחוץ, ביטחון
וחברה.
המערכה התקרבה לקרב המכריע.

הקהל, בעזרת רמקול, להתפזר.
מייד שלפו השוטרים מתוך ההמון
החוגג כ־ 30 איש, אותם עצרו בחשד
של עבירה שעונשה חמש
שנות מאסר, והיא: המשך התפרעות
לאחר הוראת התפזרות.
לדברי קצין בכיר ממישטרת
פתח־תיקווה, שוחררו עוד באותו
הערב כ־ 20 מן העצירים, כיוון
שרובם היו קטינים, ואחרים סבלו
ממחלות שונות שלא ניתן היה
לטפל בהם בבית״המעצר.
שבעה העצירים שנותרו בידי
המישטרה, הובאו בפני שופטת־השלום
הצעירה ביותר במדינה,
שרה פריש, ונעצרו על־ידה ל שבעה
ימים.
פחי־אשפה בוערים. ההפ תעמולה באחרית>
,7מ, ם
סיומו של העסקן הדתי
הוא חלומו שד
האזרח החופשי
״לראשונה בתולדות המדינה
ייפעלו הרדיו והטלוויזיה, בשידורים
מלאים, ביום־הכיפורים הקרוב
— החלטה על־כך התקבלה אתמול
במליאת רשות־השידור...״
האמנם? היתכן כדבר הזה ב־מדינת־ישראל,
הנתונה מאז הק מתה
לסחיטתן של המיפלגות ה דתיות,
הפועלות להעמקתה והר בחידות מישפט
לדוגמה

החלד מישפטי הנאשמים
בהתפרעות בפתח״תיקווה
לאחרונה היו האלימות והבריונות
במדינה כמו מזג־האוויר. כו לם
דיברו עליהן, אך איש לא עשה
דבר בעניין. השבוע השתנו פני
הדברים. מישטרת פתח־תיקווה
הגישה כתבי־אישום נגד תריסר
הנאשמים הראשונים.
אחרי שהקהל בפתח־תיקווה
אמר לשימעון פרס את כל מה שרצה,
ביקש מפקד המישטרה את

;אשם דבר
דווקא איש המערך
תעה הגדולה היתה בכך שישראל
ובר וישראל זיגדון, שנעצרו גם
הם, טענו מייד שהם בכלל אנשי
מערך, ושנעצרו בטעות. הם לא
התפרעו ולא שמעו את דבריו של
הקצין, שציווה על פיזור הקהל.
מתוך קהל הנאספים בבית-
המישפט, קם על רגליו היועץ ה־מישפטי
של המערך, זאב טריינין,

חבתה של הכפייה הדתית, במסווה
של סטאטוס-קוו מזוייף בין
דתיים וחילוניים?
והרי כך כתוב בעיתון, שהוד
על גבי לבן.
ועוד כתוב בעיתון, בכותרת:
״המהפך של שר־החינוך החדש
— בוטלו תוכניות היהדות שהוג־
(המשך בעמוד )38
ה עו ל ם הזה 2286

מעונן
ש מיר

שר־הדתות, אהרון אבו־חצירא, עומד
להתיר א ת התפילה על הר־הכית ליהודים.

גיסים רצה
ב פי ר סו ם
כניגוד להודעה הר שמית של הממשלה,

עורך דיו תל־אביבי, חיים שטנגר, הפנה את תשומת*
ליבו של אבדחצירא לחוק השמירה על המקומות
הקדושים תשכ׳׳ז, הקובע שהממונה על ביצועו הוא
שר־הדתות. אבו־חצירא טען שעל פי החוק הוא
יכול להתיר תפילה על הר־הבית רק באישורו
של שר־המישפטים.

שטנגר לא התעצל, פנה לשר־המישפטים,
וזה שלח לאכו־חצירא מיכ ת ב שכו הודיע
שאין לשר־המישפטים כל נגיעה
לכיצוע־־החוק.

שר־הדתות ביקש חוות־דעת מרב הכותל, הרב ישראל
גץ, ובעיקבות חוות־דעת זו הוא מתכוון להתיר את
התפילה על הר־הבית.

ש ר־ ה בי ט חון *
גורמים בכירים בליכוד טוענים שראש־הממשלה,
מנחם בגין, אינו מתכוון כלל למנות את אריק שרון
כשר־הביטחון, אם ירכיב בגין את הממשלה הבאה.

גורמים אלה טוענים שכין כגין לכין שר*
החוץ, יצחק שמיר, נערכה שיח ה ישבה
הצליח כגין לשכנע א ת שמיר לוותר
על תיק־החוץ כממשלה הכאה, ולקכל על
עצמו א ת תיק־הכיטחון. שמיר אמנם היה
מעדיף להישאר כמישרד־החוץ, אולם
נעתר לכקשתו של כגין.

רצה שר־המי שפטים, משה ניטים, שתתקבל
החלטה לפרסם א ת דו׳׳ח ועדת־אגרנט.

מ י הי ה
ש ר־ ה חו ץ?
אחת השאלות המעסיקות ביותר את ראשי הליכוד
היא מי יהיה שר־החוץ הבא, אם ׳ירכיב מנחם בגין
את הממשלה, ואם יקבל יצחק שמיר את תיק־הביטחון.
ראש־הממשלה,
מנחם בגין, כבר הודיע שלא יתן
את התיק למועמד הליברלים, אריה דולצ׳ין, או לכל
ליברל אחר.

אחת ההצעות האחרונות — ועל־פי תגוכ תו

ב לו ם מז הי ר
מ 3ו ה שג רי ר ה
אל מישרד־החוץ כירושלים הגיע
מיכרק ארוך ומפורט של שגריר
ישראל לאו ״ם, הפרופסור יהודה
כלום, על היחפים כין ראש־מישלחת
ארצות־הכרית כאו״ם, ג׳ין קירקפאט־ריק,
ושד־החוץ העיראקי, סעדון
חמאדי.
כלום טוען שיחסיהם של שני אישים
אלה הם ״ידידותיי ם כמיוחד ועל רקע
אישי״ .לדעת כלום על ישראל לעורר
את תשומת־ליכו של שר״החוץ של
ארצות־הכרית לעניין זה.
שד כגין נראה שהיא מקובלת עליו —
היא שתיק־החוץ יימסר כידי מי שהי ה
שגריר ישראל במצריים, הד״ר אליהו
(״אלי״ !,כן־אלישר. מקורכי כן־אלישר
מנסים לשכנע את כגין שעדיף לו שר־חוץ
ממושמע, ולא ״כוכב״ ,כדי שבגין עצמו
יוכל לנהל א ת מדיניות־החוץ.

ניסים העלה את הנושא בישיבה האחרונה של
הממשלה, באומרו :״נשאר עוד נושא אחד. אני
הבטחתי לח״כ אסף יגורי שהממשלה תדון בהתרת
פירסום כימעט־מלא של דו״ח אגרנט.״ דבריו של
ניסים שוסעו על־ידי מרבית השרים, שצעקו לעברו :
״זה לא הזמן עכשיו!״ וניסים מיהר לסגת מההצעה.

בגין נשמע
לאמ רי ס אי ם
ראש־הממשלה, מנחם בגין, נשמע להצעות אנשי*
יתסי־הציבור האמריקאיים, שנשכרו על־ידי הליכוד
למערכת־הבחירות, והקטין את כמות ההופעות
הציבוריות, שתוכננו בשבילו.

ההודעה שפירסם מטה־הליכוד, כאילו כיטל
כגין הופעות ציבוריות והופעות בטלוויזיה
כגדל העומס הרב, אינה נכונה. היועצים
האמריקאיים הגיעו למסקנה שהופעותיו
האחרונות של בגין הזיקו לליכוד יותר
משהועילו, ויעצו לו לצמצמן.

הנ סי ע ה הי דםת ירית
שלהמ בלן ר
מבקר־המדינה, הד״ר ארנסט נבנצל, עומד לסיים
את תפקידו בנסיעה ממושכת לארצות־הברית. נבנצל,
העומד לפרוש בעוד שלושה חודשים, החליט
לנסוע לארצות־הברית כדי ״לבדוק ביזבוזים
במישלחת־הקניות בארצות־הברית.״
הודעה זו התמיהה רבים במישרד מבקר־המדינה,
מאחר שצוות חוקרים מטעם המישרד חזר לא
מכבר מניו־יורק, אחרי שסיים חקירה ממצה
במישלחת הקניות.

נכנצל גם יבקר כהזד מנו ת זו א ת כתו,
שולה, ואת ש תי נכדותיו, המתגוררות
בניו־יורק.
בינתיים גבר המאבק על ירושת נבנצל. אם יישאר
הליכוד בשילטון יתמודדו על התפקיד, ככל הנראה,
מנכ״ל מישרד־הפנים, הד״ר חיים קוברסקי ; מי
שהיה נציב מס־ההכנסה, דואודהחשבון יצחק מן!
והממונה על אגף־הכנסוודהמדינה, אוריאל לין.

?! טרד עשו*
ד פ רו ש מ׳ומערי ב״
העיתונאי יאיר קוטלר נפגע מכך שעורך מעריב,
שמואל שניצר, התנצל במאמר ארוך, שפורסם
ביום השני השבוע, לפני שר־הביטחון לשעבר,
עזר וייצמן, על ידיעה שכתב קוטלר. קוטלר כתב
אחרי פעולת חיל־האוויר בעיראק שכאשר נודע
לווייצמן על הצלחת הפעולה, הוא נותר ״אבל
וחפוי־ראש״.

כ מיכ תכו הגלוי לעזר וייצמן כותב שניצר :
״אני מ תביי ש כדברים אלה שנתפרסמו
כעיתון שאני אחראי לו. אני מתנצל
לפניך על העלילה שהועלדה, ועד הצער
שנגרם לך.״

קוטלר עשוי להסיק מכך מסקנות.

ר שי מהש חו ר ה
ב אווג ר
לשר־האוצר, יורם ארידור, הוגשה רשימה של פקידים
בכירים במישרדו, התומכים במערך, והעוזרים
בסתר לפעולות־בחירות של המערך. שר־האוצר
החליט שלא לעסוק בנושא זה עד אחרי הבחירות.

הדמות הבולטת כיותר כרשימה היא סגן
ראש־אגף־חתקציכים, והממונה על תקציב־הביטחון,
אמנון נויכך. על־פי המיסמך
שותף נויכך כצוותי־ח שיכה שד המערך,
שהוקמו לקראת הבחירות. יש כרשימה גם
מזכירות ככירות, המוא שמות כדיווח
לאנשי־אוצר לשעכר מן המערך.

סמה לא נאס
בשבוע שעבר הופיעה באחד העיתונים ידיעה
מפורטת על נאומו של יושב־ראש מועצת״המנהלים
של אל־על, אברהם (״בומה״) שביט, לפני סוכני*
נסיעות. בידיעה שובצו מובאות רבות מדבריו של
בומה בכנס.

רק אחרי פירסום הידיעה התברר
לעורכי אותו עיתון, שכומה כלל לא נאם
לפני סוכני־הנסיעות, וכי מי שהו
מתח א ת הכתב.

הדרך הבטוחה
לאוסטרליה

במדינה
(המשך מעמוד )36
הגו בימי השר הקודם.״ ומתחת
לכותרת נאמר :״שורה של חידושים,
שהנהיג זבולון המר בתקופת
כהונתו, שמטרתם הקניית
ערכי יהדות, בוטלו.״
העוברים והשבים בכמה מרחובותיה
של תל־אביב קיבלו הש בוע
לידיהם גליון־חינם של עיתון
חדש בשם ״חדשות ישראל״.
כותרת העיתון, המודפסת באדום,
היתה דומה בצורת אותיותיה לכותרת
הצהרון ידיעות אחרונות.
גם צורת העמודים היתד. דומה.
הקוראים שנטלו את העיתון
לידיהם — ומי לא יטול עיתון־ בימים חדשות, חינם־אין־כסף,
טרופים אלה — נדהמו, התבלבלו,
הרימו ראשיהם במבט של תמיהה,
לראות אם גם שאר הקוראים נבוכים
כמותם.
כולם היו נבוכים.
שהרי לא יתכן להפעיל בישראל
את הרדיו והטלוויזיה ביום-
הכיפורים! להקטין את סיוע הנד

£581180 אאף 08,ס

אין טיסה ישירה בין ישראל ואוסטרליה. בכל מקרה תצטרך
להחליף מ טוס בדרך. הטיסה הישירה ביותר והבטוחה ביותר
לפרת׳ ולסידני היא באמצעות \ש 5/דרך יוהנסבורג. לרשותך מחירים
קבוצתיים מיוחדים. סוכן הנסיעות שלך מכיר את הפרטים.
פנה אליו, או צלצל .03-658388,03-657759

5ץ\\^/חו\ /א\ 3 0דז\ /ו>ז501/

העיתון המפד״לי
אוטופיה או אפוקליפסה
דינה לישיבות התיכוניות, המקנות
לבני־הנוער הדתיים את הקנ אות
הדתנית־לאומנית של גוש-
אמונים! להסיר את הפיקוח על
הכשרות! להנהיג בצר,״ל שני
מיטבחים לבחירתו של כל חייל
—מיטבח חילוני ומיטבח כשר ל מהדרין
! להתיר פתיחתם של
בתי-עסק בשבת! להנהיג תחבורה
ציבורית מלאה בשבתות.

״להפריע לה שפמת הפוקר״•
כעבור שניות אחדות גילו

נפיחות? עצירות?

אין תכנסי
לביקיני !

תה ביקוניס לעיכול טבעי :
נמס (היחידי בישראל) ,עלים וטבליות.
תה ביקוניס מיוצר מצמחים.

להשיג בבתי המרקחת נלנד.
אישור משוד הנריאית נסס־
929־ 11146

עייני בעלון לצרכן המצורף
לאריות שאושר ע״י משרד
הבריאות.

נוסעי ללונדון?
בואו למלון ״ארוספה״.
אנחנו ממליצים.
״כשהגענו ללונדון בפעם הראשונה, לא היה לנו מושג היכן נניח את
ראשינו באותו לילה.
אן גם הפעם היה ברור לנו שאנו מחפשים ״חדר זול, במלון בינוני,
במרכז העיר״ — לפי כלל־הזהב של מדריך לפיד, שהינחה אותנו מאז
ומתמיד. כד הגענו למלון ״ארוספה״.
זאת היתה אהבה מהרגע הראשון: אהבנו את הרחוב היפה, את
האווירה הביתית, את מדרגות העץ, את חדר האוכל הקטן והאינטימי,
את ארוחת הבוקר ...אהבנו הכל.
אבנו לחזור למלון בשעה מאוחרת, אחרי הצגה טובה ; לפתוח בשקט
בשקט את דלת הכניסה ולחוש מיד בחמימות נעימה המשכיחה את
מזג האוויר הקריר• מיקומו הפנטסטי של המלון, בקירבת ראסל
סקווייר, איפשר לנו להגיע ערב ערב לתיאטרון זה או אחר בטיול
רגלי קצר ונעים.
אוהבי המוזיאונים בוודאי ישמחו לדעת שהמלון נמצא במרחק דקות
הליכה מה״בריטיש מיוזיאום״ המפורסם.
אלה המתכננים לערוך ״שופינג״ יוכלו להגיע בקלות למרכזי הקניות
הגדולים של לונדון באוקספורד סטריט וברחובות הסמוכים.
כישראלים נהנינו מהרגשה ביתית במלון גם בזכותו של בעל המלון,
שהינו ישראלי לשעבר. הוא מגלה נכונות רבה לעזור לישראלים המתארחים
במלון בעצה טובה או בכל דיד אחרת.
באחת ההזדמנויות אף הוזמנו להסב עימו לתה״של־חמש במלון.
אולי ההוכחה הטובה ביותר לשביעות רצוננו מהמקום היא העובדה
שבכל פעם שאנו שוהים בלונדון — אפשר למצוא אותנו במלון
״ארוספה״ .לא נותר לנו אלא לגלות לכם את הכתובת בתוספת המלצה
חמה״חמה :
מלון ״ארוספה״ ,גאואר סטריט ,83 טל׳ 636—2115
181.,ו€׳וו 813., 83 00 נת\״

אגב, תחנת הרכבת התחתית הקרובה למלון היא ״גודג׳ סטריט״
()0001186 81 .
היינו, ראינו וכתבנו: דליה ויואב ברק•

הקוראים את הטריק. חדשות ישראל
לא היה אלא עלון־בחירות
של מטה הדור הצעיר של ה־מפד״ל.
הוא נועד להפחיד את הבוחרים
מפני האפשרות שכוחה
של המפד״ל יצטמק בבחירות לכנסת
העשירית עד כדי כך, שלא
תוכל יותר לסחוט את הקואליציה.
ומה עלול להפחיד יותר מאשר
תיאור חי, כמו־אמיתי, של
מישטר דימוקרטי־ליברלי כפי ש נהוג
במדינות המערב המפותחות 1
כדי ליצור רושם של עיתון
אמיתי, טרחו העורכים לחבר
״מיכתבים למערכת״ ,שיש בהם
תוכן ״מאיים״ רחמנא ליצלן: למשל:
י׳ שקד מתל־אביב מברך את
החלטת רשות־השידור להפסיק את
שידורי המישנה היומית ו״שיר
של יום״ מדי בוקר .״כל אזרח
דתי,״ כותב אותו שקד, שלא היה
ולא נברא ,״הרוצה ללמוד מישנה,
יוכל לעשות זאת לבדו, בעזרת
ספר, ואין לימודיו צריכים להפריע
להשכמת הבוקר של אזרחי
ישראל...״
״קוראה״ בשם אריאנה (אולי
גוייה מציעה להנהיג רק אח
התאריך הלועזי במיסמכים רש מיים,
ו״קורא״ בשם זילברשטיין
מציע להוציא את הזיהוי ״יהודי״
מתעודת־הזיהוי הישראלית.
כותרתו הראשית של חדשות
ישראל מלמדת, אולי יותר מכל,
ממה באמת חוששים מנהיגי ה־מפד״ל.
לרוחב כל העמוד פרושה
כותרת באותיות קידוש־לבנה :
״הכנסת ביטלה אתמול החינוך ה*
ממלכתי־דתי״.
לא אחד ולא שניים מן הקוראים
המופתעים הרימו ראשיהם,
אחדי שהבינו כי מדובר בעלון-
בחירות דתי ואמרו: בלשון ה דתיים:
הלוואי, כן יהיה רציו.
העול ם הז ה 2286

מה מחנה דמשק יום אחו הבחיוות? מה 1קדה ושקר שלו? האם יהיה
רו מקום־ענודה? נמה מיסיס תשלם? מה היה שנו־ו? צווס־מומחיס
מנסה להשיב ער כך על סמך ניתוח המצב הקיים והצהרות המעוך והליכוד

הבוקר שאחרי
מה יקרה אם ישמור הליכוד על השילטון כידו? האם יימשך
הקו הנוכחי, של שר־האוצר יורם א רידוד ז האם יהיה יעקב
מרידוד שר־על כלכלי שיכתים מדיניות אחרת ץ
ומה יקרה אם יניע המערך לשילטון? האם תינתן לפרופסור
חיים כן־שחר יד חופשית לביצוע תוכניותיו ץ האם התיאום בין
שר־האוצר המיועד וסגנו, נפתלי כלומנטל, יהיה טוב מזה שהתגלה
עד עתה, כראיונות שנתנו שניהם לעיתונות ץ
מה יהיה שיעור האינפלציה? האם תתחדש הצמיחה במשק?
האם תרד הריבית הגבוהה כל־כך? ככמה יעלו הלחם, הגבינה,
הדלק, החשמל והמים ץ מה יקרה לשכר ומה יקרה למיסים?
צוות ״העולם הזה״ טוחן כעמודים אלה את המצב הקיים

ככל תחומי הכלכלה הישראלית, מציג את המדיניות המוצהרת
של הליכוד והמערך, ומציע תוכנית אלטרנטיבית. מאיר תדמור
ושלמה פרנקל הכינו את השאלון, שהופנה למיפלגות הגדולות,
והכלכלנית אסתר אלכסנדר מציעה את פתרונותיה שלה.
המיפלגות הגדולות מרכות להציג כימים אלו את ה״יעדים״
של התוכניות הכלכליות שלהן. אך למרבה הפלא, כך התברר
לצוות ״העולם הזה״ ,לא היה ניסוח מגובש ומסודר של דרכי
הביצוע ותוכניות הפעולה המעשיות. אחרי המתנה ארוכה לתשובות
מהמיפלגות הגדולות, העכיר רק המערך את תגובותיו,
ואילו עד דרבי הפעולה של הליכוד היה צורך ללמזד מן הפירסו־מים
הרישמיים, ומראיונות לעיתונות שהעניקו ארידור ומרידור.
תקציב — אך האינפלציה דהרה בלי
לשים לב לתיאוריות של הכלכלנים
״מרסני התקציב״.

התוצר ד.דא(מ :

צמיחה או קינא!!?

שקר:

התוצר הלאומי הגולמי מבטא את ערך
כל הסחורות והשירותים המחליפים ידיים
במשק במשך שנה. עליה או ירידה בתל״ג
מבטאים את מצבו של המשק הלאומי —
האם הוא צומח, שרוי בקיפאון או נסוג.
מאז מילחמת יום־הכיפורים שורר, למעשה,
קיפאון במשק הישראלי. ב־ 1980 חלה נסיגה
של ״ 1.17 בתל״ג.

• הליכוד והמ עין מבטיחים
צמיחה כלכלית שתתבטא בגידול בתל״ג.
הצמיחה תושג על״ידי עידוד השקעות.
הליכוד חוזה צמיחה של * 2.8ב, 1981-
ואילו המערך מבטיח כי הגידול בתל״ג
יהיה 61 בשנה.
!• העולם הזה: בארץ יש תעשייה,
חקלאות ומקורות מישקיים שאינם
עובדים במלוא הקיטור, ביגלל מחסור
בכוח־קניה עממי מקומי. כלומר,
אין ביקוש, ומשום כן לא יוצרים היצע.
כדי להפעיל את גלגלי המשק, יש להגדיל
את הביקוש המקומי, בעיקר העממי.
זאת ניתן לעשות על-ידי העלאה
בשכר הריאלי, סיבסוד במקומות הנכונים,
ואי־קיצוץ בתקציבי הפיתוח.

־?יססו ומוזוה
או עיססת הבילה
השכר הממוצע ירד ב־1980
לעומת השכר ב־ .1979 חלקו של השכר
בהכנסה הלאומית יורד בהדרגה מאז רי־פורמת
בן־שחר, וביתר־שאת מאז עליית
הליכוד לשילטון. הנתונים הנוגעים לשכר
מעוותים ומוטים כלפי מעלה, משום
שריפורמת בן־שחר איפשרה לבעלי־הון
ובעלי-עסקים רבים להירשם כ״שכירים״
לצורך חישוב המם, ו״שכרם״ הגבוה מנפח
את חשבון השכר הכללי.
2־ 5 .5 7 0

מרידוד

בן־שחר

המדד ותאינסלציר :

עיסקן דחבילה
בשנת 1978 היתד, האינפלציה בת ,4870
ב־ 1979 הגיעה ל״ , 11170 וב־ 1980 היה שיעורה
.13370 בארבעת חודשי כהונתו של
יורם ארידור היה השיעור השנתי של
האינפלציה .10270

• הליכוד מבטיח כי המגמה שהסתמנה
בתחילת כהונתו של שר-האוצר
החדש — תימשך. שם מציינים כי בתקופה
המקבילה אשתקד — בחודשים
פברואר עד מאי — היתה האינפלציה
גבוהה יותר. הניסוח הרישמי של שיטת
ארידור לבלימת המדד :״העלאות מתונות
במחירים, והוזלות בכל מקום שה דבר
אפשרי.״
• המערך מבטיח להקטין את האינפלציה
לכדי מחצית משיעורה הנוכחי
בתוך שנה. זאת על־ידי ריסון תקציב
הממשלה ב 4*-עד 5איחוד גביית
ביטול חלק מהסובסידיות, קי-
״ציב הביטחון וקיצוץ בתקציב
,יויות. המערך מבטיח גם עיסקת־
.בין הממשלה, ההסתדרות והמע-
י שתביא לבלימת עליית המחירים
_ העולם הז ה: דהירת המדד
בעת מכך שציבור מסויים, קטן למדי,
יכול לקנות כל דבר ובכל מחיר. ציבור

קטן זה מרכז בידו את רוב ההכנסה

בלומנטל

ארידור

הלאומית, ולכן השפעתו גדולה. מי שמצביע
על ההצמדה כמקור הצרות, צריך
לזכור שיש הצמדה כלפי מעלה, והצמדה
כלפי מטה. הכנסות של קבוצות עצמאים
שונות צמודות כלפי מעלה, וכמוהן
גם מניות הבנקים והריבית שהם ניטלים.
לעומת זאת צמוד השכר רק ב־*80
למדד• דהירת המדד תיפסק אם תחוסל
ההצמדה כלפי מעלה, והשכר יוצמד ב־

מלואו למדד, כדי לחלק כהלכה את
ההכנסה הלאומית, ולמנוע דהירת מחי רים
שאיש לא יוכל כבר לשלמם. זאת
יש לעשות על־ידי ריפורמה של המטבע,
והטלת פיקוח כללי על המחירים לתקופה
מוגבלת^
אין שחר לטענה שתקציב הממשלה
הוא הגורם לאינפלציה. בשנים האחרונות
היה למעשה קיפאון בגידול ה*

• הליכוד מבטיח שמירה על השכר
הריאלי באמצעות תוספת־יוקר הצמודה
ב־* ,100 ותוספות שכר לפי עליית התפוקה,
בנוסף להתאמה דחופה יותר של
מדרגות המס, שיבטיחו כי גם השכר
הפנוי לא יישחק.
• המערך מבטיח כי השכר הריאלי
ישמר באמצעות התאמה מהירה של
מדרגות המס (ראה סעיף מיסים) ,וכן
על-ידי עיסקת חבילה בין הממשלה,
ההסתדרות והמעסיקים, שתבטיח את
שמירת השכר הריאלי.
• העולם הז ה 5יש להצמיד את
השכר לאינפלציה, ולשלם תוספת־יוקר
הצמודה ב־ס/ס 100 בכל חודש, ולא בכל
שלושה חודשים. במקביל יש להתאים
את מדרגות המס ונקודות הזיכוי. אך
יש לדאוג גם לשיפור מעמדו של השכר
בהכנסה הלאומית. היום מהווה ההוצאה
לשכר כשליש ממחיר המוצר הסופי,
ויש לדאוג כי השכר יעלה עד
שיהווה מחצית ממחיר המוצר הסופן,
כמו בארצות המתועשות במערב. זה יכיל
להיעשות על־ידי הורדת מחיר המימון
(הריבית) והורדת חלקו של התיווך.
בלי העלאת רמת השכר וחלקו בתוצר
הלאומי, לא ניתן להגביר את הביקוש
המקומי ולהניע את גלגלי המשק.

מיסיס:

בעלי הכנסות ]וזונות
בין 1976ו־ 1980 עלה עול המיסוי על
השכירים במידה ניכרת. ב־ 1976 נגבו מהשכירים
377,מכלל המיסים ששולמו ב־

9ג י

הבוקר שאחר
(המשך מעמוד )39
משק, וב־ 1980 שילמו השכירים ן/0ס 46 מכלל
המיסים. באותה תקופה ירד עול המיסוי
על החברות ב 277 באותה עת לא חלה
עליה בחלקו של השכר בהכנסה הלאומית,
לכן ברור שמנגנון המיסוי שימש לחלוקה
מחדש של ההכנסה הלאומית בצורה לא־שיוויונית.

ה לי כו ד מבטיח להמשיך במדיניות
חמיסים הנוכחית שלו, שעיקרה ביטול
מיסים שונים, והפחתה בשיעורי מיטים
אחרים. הליכוד מבטיח להמשיך ולהוריד
מיסי־קניה, ולהפחית את מס־ההב-
נסה כדי ״לעודד את הרצון לעבוד״ .אך
זאת לא על־ידי הפחתת שיעורי המס,
אלא על״ידי התאמה תכופה של מדרגות
המס לאינפלציה• יבוטל מס״עסקים, ולא
ישולם מס על רווח אינפלציוני.
• ה מ עי ד ילך בדרכו של הליכוד באשר
לטיפול במס״הכנסה. הוא מבטיח
כי 80$מהשכירים ישלמו מס שולי
שלא יעלה על ,35$ו״ 90$מעובדי הייצור
ישלטו מס שולי שלא יעלה על
( 30$יש לציין כי בעלי ההכנסות הנמוכות
לא יהנו מההתאמות על פי שיטה
זו, של הליכוד והמערך כאחד) .המערך
מבטיח לצמצם את נטל הביטוח-הלאומי,
ולשלב את גבייתו עם גביית מס־הכנסה.
כמו כן מבטיח המערך לבטל את מס•
הקנייה ולהעביר את הגבייה למס־ערך-
מוסף. הפרופסור בן־שחר מבטיח שלא
להחזיר את המיסים שבוטלו על-ידי הליכוד.

ה עו ל ם הז ה: מדיניות המיסים
אמורה לשרת את הגברת ההשקעות היצרניות,
ולהביא לחלוקת הכנסות שיוו-
יונית יותר כדי להגביר את הביקיש
העממי. לפי הריפורמה של ועדת בך
שחר, השוררת עד היום, כל הכנסה
מרווח יצרני או מעבודה יצרנית חייבים
במס מלא, לעומת רווחים פיננסיים ו־ריווחי־הון
בלתי־יצרניים בבורסה, המשוחררים
ממיסים. מצב זה יש להפוך.
יש לחייב במס גבוה בעלי הכנסות
גבוהות, וביחוד אותם שהכנסותיהם אינן
מהשקעה יצרנית ; יש לשחרר ממס
הוצאות של שכירים, הדרושות ליצירת
הכנסה, כגון הוצאות־רכב, והוצאות לעזרה
בבית לאשה עובדת.
המס על מוצרי־צריכה מיובאים, המחליפים
ייצור מקומי, צריך להיות
גבוה יותר מאשר על תוצרת הארץ. את
מדרגות המס יש לעדכן בכל חודש,
יחד עם נקודות הזיכוי שיבטיחו כי גם
בעלי השכר הנמוך לא יסבלו מהאינפלציה.

0ס1לן ה :

יבסס אח האנסלה
היום יש במשק_הישראלי 80 אלף מובטלים.
זהו מיספר שיא, מאז המיתון של
שנות ה60-׳ .מגמת הירידה בתעסוקה מבטאת
את הקיפאון במשק.

• הליכוד והמעיד מבטיחים כי
הצמיחה במשק תרבה מקומות עבודה,
ותחזיר את המשק למצב של תעסוקה
מלאה. הליכוד והמערך גם יחד מדברים
על הפניית עובדים ״מן השירותים

לייצור״ ,על-ידי תוכניות הכשרה מקצועית
ויצירת תנאים מפתים לעובד בתעשייה.

העולם הזה 5כאשר הייצור —
התעשייתי והחקלאי — נמצא בין פטיש
הריבית וסדן חוסר כוח־הקנייה של העובדים,
נסגרים מיפעלים ועובדים נפלטים
ממעגל דזייצור• מיפעלים נסגרים
משום שהם אינם ״כלכליים״ ,אך הם

• העולם הזה: יש לסבסד מוצרי־צריכה
חיוניים, גם אם גורם הדבר לגירעון
תקציבי. גירעון שנובע מעליית
השכר הריאלי ומאפשר את קיומם ופיתוחם
של החקלאות והתעשייה, אינו
גירעון אינפלציוני. את ההון היצרני יש
לסבסד בתנאים שיבטיחו כי הסיבסוד
אכן יזרום לייצור ולא לצמודים, כפי
שקורה היום. אין להסתפק במתן הסוב

קרה למעשה?
לא השום מי יהיה כשידטון. מחירם של מיצרכי־היפוד
(להוציא, אולי, לחם ואורז) יוכפל וישולש. הדלק יתייקר למחרת
הבחירות, וכעיקכותיו החשמל, המים והתחבורה הציבורית.
נסיעה קצרה באוטובוס, כקו עירוני, תעלה שני שקלים וחצי.
ההתייקרות בסעיפי המים והחשמל תהיה כ־ 30 עד 50 אחוזים,
ואולי את יותר.
כעוד חודשיים יהיה מחירו של הדולר כין 15ל־ 10 שקלים.
השכר יעלה כעיקכות תשלום תוספת יוקר מלאה, אך כרגיל, יפגר
השכר אחרי היוקר המאמיר. הריבית, שתשולם על משיבת־יתר
חריגה, לא תרד, ואולי אף תעלה. בכורסה יהיה שמח כחודש
הראשון שלאחר הבחירות. אחר־כך? קשה לדעת. מי שרוצה
להבטיח את ערך כספו ישקיע כמניות ״כבדות״ וכצמודים.
מי שמבקש לרכוש מכונית, מוטב שיעשה זאת שעה אחת
קודם הבחירות. מי שזקוק לדירה, מוטב שימתין. להשקיע כניכסי
דלא־ניידי לא כדאי עכשיו.
עיון שימוני בתוכניות המוצהרות של המיפלגות הגדולות
מגלה כי שתיהן מבקשות לרסן את האינפלציה, שתיהן מבקשות
לחדש את הצמיחה, שתיהן מבקשות לשמור על ערך השכר
הריאלי, ושתיהן מבקשות ״לבטל עיוותים״ ולשפר את מאזן
התשלומים, להבטיח תעסוקה מלאה, וכן כל הדברים הטובים.
אך כיצד, כדיוק, יעשו זאת ך כאן מתגלה מעגל־קסמים מוזר,
שבתוכו לכודות שתי המיפלגות. חידוש הצמיחה, כך הן טוענות,
הוא שידכיר את האינפלציה, הוא שיגדיל את היצוא וישפר את
מאזן התשלומים, יבטיח תעסוקה מלאה וישמור על ערך השכר
הריאלי. אך כיצד תחודש הצמיחה כמשק * התנאי לכך, טוענים,
הוא הדברת האינפלציה...
אינם ״כלכליים״ משום שהתנאים השורדים
במשק הפכו אותם ללא־כדאיים.
יש לשנות את התנאים במשק, שכן רק
כך תושג תעסוקה מלאה.

סובסידיות :

סידיות לתעשיינים, אלא יש לפקח על
מהלכן ולעקוב אחריהן.

שיכון :

חוזים וב־עוגת״ם

שישו קבוע
ממחיו תודציוו
בדיוק כפי שנהג המערך לפני הבחירות
ב־ ,1977 נוהג הליכוד היום. שר־האוצר,
יורם ארידור, נוהג במדיניות סיבסוד מא-
סיבית, שנוסף למטרתה ״המקורית״ —
שיחוד הבוחרים — יש לה הפעם מטרה
נוספת: הורדת שיעור האינפלציה. עד
עתה כבר הוציא ארידור שלושה רבעים
מתקציב הסובסידיות השנתי.
• הליכוד מבטיח להמשיך במדיניות
הסיבסוד, אם כי לא בצורה חסרת״
אבחנה. לא תהיה הקפאה מוחלטת של
המחירים, אך עליות המחירים תהיינה
מתונות.
• ה מ עי ד יבחר במוצרים חיוניים לצורך
סיבסודם. שיעור הסובסידיה יהיה
קבוע, כאחוז מסויים ממחירו של כל
מוצר מסובסד.

בעבר שימש ענף הבנייה כאחד הגורמים
העיקריים לצמיחה הכלכלית המהירה
של ישראל, כמו בארצות מתפתחות אח רות.
הגיאות בענף פסקה כאשר פסק זרם
העולים, וחל בו שפל עם התגברות הירידה.
בין 1974ל־ 1977 נבנו בישראל 200 אלף
יחידות דיור חדשות, לעומת 127 אלף
יחידות דיור חדשות בארבע השנים של אחר
מכן. מחירה של דירה ממוצעת עלה
ב־ 1900 אחוזים בארבע השנים האחרונות.
המשכנתאות הניתנות עתה על-ידי הממשלה
והרשויות המקומיות הן גבוהות יותר,.
אך צמודות למדד וכדאיות פחות.
• הליכוד מבטיח להגביר את קצב
הבנייה ולהצמיד את המדד שלפיו מחושבות
המשכנתאות למדד תשומות הבניה,
ולא למדד הכללי. בימים אלה
מכריזה המשלה על תוכנית רחבת־היקף
של הפשרת שטחי קרקע רחבים לבנייה
עירונית, מתוך תיקווה שהדבר יוריד
את מחירי הדירות.
• המערך יציע שותפות ממשלתית

עם חברות־בניה וקבלנים, שייחתמו עימם
חוזים רב-שנתיים לבניית מיספר
דירות מוגדר, מה שיאפשר את ייעול
הבנייה, תיעושה והוזלתה. המערך מבטיח
כי סף ההחזר החודשי של נוטלי
יז״ש״תאות לא יעלה סל 20$מהכ -

היצע דווקא, או בהקטנת וזעק 1׳ות .״רו׳
רי הדירות גבוהים כל־כך משום שיש
מי שמוכן לשלם כל מחיר, בלי התחש־בות
בעלות הבנייה למעשה. הורדת כמויות
הכסף הפנוי שבידי ציבור מצומצם,
תוריד את מחירי הדירות בכלל כבמטה
קסמים.

19 * 0

[,הצריכה
^.הציבורית

קיצוץ בתקוניב הב־סחון
התקציב הלאומי בישראל שווה בהיקפו
לתל״ג, ביגלל שני מרכיבים שבהם מחזיקה
ישראל בשיא: חלקו של תקציב הביטחון,
וחלקו של סעיף החזרת החובות
(פנים וחוץ) .שני סעיפים אלה מהווים
יותר ממחצית תקציב המדינה.
• הליכוד לא ינסה לקצץ בתקציב
הביטחון. ייגאל הורביץ נאלץ לנטוש
את מישרד-האוצר, לא משום שלא הסכים
ליישם את דו״ח ועדת עציוני, אלא
משום שביקש לקצץ בביטחון. ארידור
למד את הלקח. מכיוון שאי-אפשר להו ריד
בסעיף החובות, נותר לקצץ רק בסעיף
השירותים, וכאשר מדברים על
״יעול״ — זו הכוונה.
• המערך מבטיח לקצץ בתקציב
המדינה, בו רואה הפרופסור חיים בן-
שחר את אחת הסיבות העיקריות לדהי-
רת האינפלציה. מדובר בקיצוץ של 4
עד 5אחוזים בתקציב, וביכלל זה בתקציב
הביטחון.
• העולם הזה: ראיית תקציב השירותים
החברתיים כסיבה העיקרית
לאינפלציה היא חסרת־שחר. סעיף זה
קוצץ שוב ושוב בשנים האחרונות, והאינפלציה
גאתה והלכה. קיצוץ בשירו תים
החברתיים אינו אלא צורה עקיפה
להורדת השכר הריאלי. לעומת זאת,
צריך לקצץ הרבה בתקציב הביטחון, ואפשר
לעשות זאת. קיצוץ בתקציב הביטחון
הוא צעד אנטי־אינפלציוני, שכן
ההוצאה הביטחונית היא, רובה ככולה,
הוצאה אינפלציונית מובהקת.

נלאזן התשדומים -
חשבון היסא והיצוא :

הביחותים בשער
ב־ 1980 הסתכם היצוא (כולל יצוא שירותים
בתיירות) ב־ 10,1מיליארדי דול רים׳
ואילו היבוא הסתכם ב־ 14 מיליארדי
דולרים. בחודש מארס 1981 היד, היצוא
545 מיליוני דולרים, לעומת 486 מיליוני
דולרים במארס אשתקד. היבוא במארס
1981 היה 711 מיליוני דולרים, לעומת 621

*197

ה ה שק עה הגלמית
ה מקו מי ת

התקציב הדואוול׳ :

ההשקעהכ בי חו ח יו רדת: התחלקות השימושים במקורות (במחירים קיבועים)
1979

77י י

יצוא שחורות
] ו שירותים
( מ תוך פי ר סו מתח לי טכההמר כזי תלסטטיסטיקה )

יכול להצביע כעד ר״).

אלא שבחודשים האחרונים הרגישה שו1
למית אלוני עצמה שלא די בכך, והי)
עלתה על סוס השלום. היא עשתה זאו
כמו שעקרת־בית בוחרת בסחורה בסופר;
מארקט — רכשה כמה פעילים של שמל
עכשיו, בחרה בכמה סיסמות לא־הכי
מחייבות, והנה יש תבשיל חדש.
המובטלים במשק הישראלי באחוזי
^ ־ 1981 מהקרב בהדרגה לשיעור

יש כזה מידה לא־מעטה ש?
גניכת־הדעת.

בענייני השלום לא היתר. שולמית אלו^
רצינית מעולם. זה לא היה הנושא שלהו
והיא הודתה בכך בפה מלא.

האינפלציה
ובכן׳ היא גבלמת, טוען ארידור. ההוכחה: מדד מאי עלה ב״* .3.3היא יורדת.
ההוכחה: מדד אפריל היה 10.7ירידה תלולה של * 7.4בחודש אחד• איד זה
קרה ז מדיניות נבונה של האוצר ! כן, בהחלט. עובדה.
כשארידור נכנס לתפקידו הודיע, שמשימתו הראשונה היא להוריד את המדד,
להקטין את האינפלציה שתהיה השנה ( )1987 דו־סיפך תית (פחות ממאה אחוז).
ליתר דיוק: התקציב בנוי על התייקרות שנתית של ס.960/
איך עובדת השיטה, הראויה להיקרא על שם ארידורו בשנת תקציב יש כידוע

משקה שנולד
קאריביים, לפני תערובת קאית

עו מ ת

טוח שער,
תנודות-מטבע חוץ, תהפוך את היצוא
לאירופה לכדאי יותר, ותרחיב את נפח
היצוא, וכך יבוא שיפור במאזן התשלומים.

ה מ עי ד, גם הוא, פניו להגברת
היצוא כדרך העיקרית לשיפור במאזן
התשלומים, וגם הוא מציע שהדבר יעשה
על״ידי התאמת שערי המטבעות. אך הדרך
שהוא מציע שונה מזו של הליכוד:
המערך מציע שהשקל יפוחת יחסית למטבעות
הזרים על־פי קצב עליית המדד.
ממשלת המערך גם תבטיח השתתפות
במימון פיתוחם של שווקים חדשים ב-
חו״ל.
• העולם הזה: עיקר השיפור
במאזן התשלומים יכול לבוא דווקא מייצור
מקומי, שיחליף יבוא. זאת אפשר
להשיג, בין השאר, על־ידי הגיה על
תוצרת הארץ, בצורת מס־קניה גבוה
שיוטל על מוצרים מיובאים המתחרים
בייצור המקומי. כאשר מעצמות כלכליות
כארצות־הברית מגינות על כלכלתן באמצעות
קביעת מיכסות ליבוא היפאני,
מותר למדינה במצבה של ישראל להטיל
מיסי־קניה ומכסים גבוהים על יבוא.

תרשים זה, המורה על התנודות
מכלל כוח־העכודה, מלמד כי שיעור
נשנות המיתון, לפני מילחמת
פלציה תוריד גם את שער הריבית הנומינלית.
הריבית הריאלית תרד בעיקבות
הריפורמה בשוק ההון, כאשר שער ה שקל
יותאם לשיעור האינפלציה, ולבנקים
יהיה כדאי להלוות גם כריבית
נמוכה יותר.
ס העולם הזה: שער הריבית הגבוה
הוא הגורם העיקרי לקיום הסטג־פלציה
במשק הישראלי, כמו במשק העולמי.
מחיר המימון הגבוה גורם לעליית
מחירים כללית, ולעצירת כל פיתוח, בגלל
הירידה בהשקעות היצרניות• הריבית
הגבוהה היא מעין שואב־אבק המויץ ך

ה רי בי תהג בו ה ה ביו ת ר בע<ד

מעורבות הממשלה בשיק ההון, לצמצם
את שיעורי קניית החובה; של איגרות-
חוב ממשלתיות, כדי שיתפנה אשראי
חופשי להלוואות ישירות ללווים. הליכוד
מבטיח לא להטיל מס על ריווחי״הון
בבורסה, וליזום תוכניות חיסכון חדשות.
• המערך יבקש לעודד מיפעלים
וחברות, לגייס הון בורסה על-ידי הכרה
בהוצאות ההנפקה של המניות. המערך
מבטיח לא להטיל מס על ריווחי-הון
בבורסה, ולפטור ממס ריווחי-הון את
כל מניות החברות התעשייתיות, כדי
להגדיל את כוח משיכתן. המערך יזום
תוכניות חיסכון שיהיו צמודות למדדים
שונים.
• העולם הזה: אין שום סיבה
מדוע לא יוטל מס על ריווחי־הון בבורסה
; אין שום סיבה מדוע תמשיך
יו להיות שמורת־הטבע המוגנת ביותר
במדינה. זאת, כאשר כבר ברור לחלוטין
שעיקר הכספים המתגלגלים בורסה אינם
פונים להשקעות יצרניות, אלא להיפך —
הבורסה משמשת מקום מיקלט לכספים
פנויים, שהיו יכולים לפנות להשקעה
יצרנית, אלמלא הובטחו רווחים גבוהים
כל־כך בבורסה.

העוחעזוו :

680 מפעלים
ובתי מיאנה

בתרשים ניתן לראות את התפתחות הריבית ״המאושרת״ ,המסומנת באותיות
חח״ד (חשבון חוזר דביטורי) ,ואת התפתחות הריבית על אשראי
חורג, לפי רבעוני שנה. הריבית ״המאושרת״ מגיעה ל־ 198 אחוזים (ריאלית:
24 אחוזים) והריבית על אשראי חורג מגיעה ל־/0״( 258 ריאלית 49
את היצוא יש לעודד באמצעות ביטוח־שער.
כך יש למשלה פיקוח־מה על גובה
האינפלציה, והיא אינה מניחה לגובה
האינפלציה לקבוע את שער המטבע.

שער ה דו סי ת :

הגסה בעולם
מובן שכאשר משיגה ישראל שיא בשיעור
האנפלציה, היא משיגה גם שיא
בשיעור הריבית הנומינלית. ב־ ,1980 כאשר
הגיעה האינפלציה ל־ 133 אחוזים, הגיע
הריבית הבנקאית המאושרת בסוף השנה
ל .1980/0!-אך את העובדה שגם הריבית
הריאלית בישראל היא הגבוהה ביותר
בעולם 240/אפשר לייחס לעוצמתם
של הבנקים כאן.
• הליכוד: ליצוא תינתן ריבית
מועדפת בצורת אשראי-מוכוון. כך נוהג
שר-האוצר עכשיו, וסביר להניח שיינהג
כך גם לאחר הבחירות.
• המערך: הורדת שיעורי חאיג־

את כל ריווחי המשק לעבר הבנקים.
שער הריבית נקבע באופן מלאכותי על־ידי
הבנק המרכזי בכל מדינה, ועל־ידי
בנק ישראל אצלנו — ולא על־ידי חוקי
״היצע וביקוש״ (יש היום ״היצע״ עצים
של הון פנוי במשק הישראלי, וזה אינו
מוריד את שער הריבית) .יש להוריד
מיד את שער הריבית, שאם לא כן,
אין כל סיכוי לעצור את האינפלציה
ולחדש את הצמיחה במשק.

ה בו רסהו*וווק ההון :

בל יס
מגמה כללית של גיאות מאז תחילת
1978 סימנה את הבורסה. המגמה הזאת
נבלמה בינואר השנה, אך יתכן ששוב
מסתמנת מגמת עליה בשוק המניות, ביגלל
הציפיות לניצחון הליכוד בבחירות, אך
גם ביגלל הבטחות המערך. תוכניות החיסכון
החדשות מילאו תפקיד מסויים ב־ספיגת
כסף מהציבור, אך נראה שתנופתן
הסתיימה בינתיים.

ה לי כו ד :

מבטיח לצמצם את

אחת המגמות הברורות ביותר במשק
הישראלי — ואחת הסיבות העיקריות לקיפאון
בצמיחה ובתל״ג מאז ,1973 היא
הירידה המתמדת בהוצאה להשקעה מקומית
גולמית בציוד ובנכסים. ב 1973-היוותה
ההשקעה המקומית הגולמית !19.60/0
מכלל המקורות. היא ירדה בהדרגה, והגיעה
ל־,־ 150/מכלל המקורות ב־ ,1977 ול־ס
13.50/מן המקורות ב־ .1980 הירידה הזאת
מבטאת את העובדה, שכוח הייצור של
המשק הישראלי קטן בהדרגה, או קופא
על מקומו במיקרה הטוב.
• הליכוד מבטיח קצב הולך וגוגר
של השקעות מחוץ־לארץ, בנוסף לעידוד
השקעות מקומיות. בארבע שנות שילטון
הליכוד, כך מציינים, נפתחו 680 מיפע-
לים ובתי-מלאכה בעיירות־הפיתוח ביל-
בד. לא מציינים כמה נסגרו.
• המערך מבטיח להגדיל את ההשקעות
על-ידי השתתפות הממשלה בבניית
מיפעלים חדשים, בשיעור של *50
מהון ההשקעה, בלי שהממשלה תתבע
השתתפות בניהול. בתעשיות עתירות״ידע
תשתתף הממשלה בהוצאות המחקר וה פיתוח
בשיעור של עד * 80 מגובה ההשקעות•
העולם
הזה: יש במשק הון
פנוי בכמויות עצומות. הוא פונה עתה
לנכסי דלא-ניידי, לעיסקות פיננסיות, ולפיתוח
ארצות זרות. הון זה יפנה להשקעות
בייצור בארץ רק אם יווצרו
התנאים המתאימים, כלומר: יווצר שוק
מקומי גדול ליצור המקומי, ותובטח
ריווחיות גבוה יחסית לרווחי־ההון בבורסה.
זאת אפשר להשיג על־ידי הורדת
שער הריבית, והחזרת כוח־הקניה לעובדים
על־ידי העלאת השכר הריאלי.
סיבסוד ההשקעות על־ידי השתתפות הממשלה
לא יועיל, אם לא יווצרו במשק
התנאים המתאימים לפיתוח התעשייה
והחקלאות המקומית.

,נחמדה״ בס
יכלה לדבר ברצינות על נושי
אים כמו מדינר. פלסטינית, אש״ף ושאו
נושאים לא־פופולריים.
לא היה זה מיקרה שהצביעה, כמו שינוי
בעד חוק־ירושלים של גאולה כהן ב
הצבעה הראשונה, שהיתה גם המכרעח
מס׳ 2ברשימתה הוא יהודי נחמד, הדו׳
גל בסיפוח אלגנטי של השטחים הכבושים
כך מהווה ר״ץ מעין חוליה־מחברת בי
יוסי שריד ומשה דיין.

מי שמפקפק כין המערך ור״ץ
מוטב לו להעדיף את ר״ץ. מי ש
מפקפק כין ר ״ץ ושינוי, שיטי?
מטכע. מי שמחפש משהו ממשי
יותר, צריף להמשיך כחיפושים.
אמר זה אינו רומן בלשי, שיש: ב
י סוף מפתיע. כאשר הסכמתי להעניי
את שמי לרשימת של״י ולהופיע כמועמז
אחרון ברשימתה, כבר קבעתי את עמדתי.
של״י עברה כמה משברים, שפגעו קשו
מאוד ביכולתה למלא את תפקידה. אפשו
למתוח עליה ביקורת רבה. אך של״י מציגה
את השאלות הנכונות ולדעתי היא גב
מספקת את התשובות הנכונות.

מעכר לרכילויות, לתעמולת
סרק, לג׳ינגלים ולסיסמות הנכר
כדת, מזדקרות לעיני המדינה רק
שתי השקפות כסיסיות לנכי עתיד
המדינה: של התחייה ושל של ״י.
אין זה מיקרה שהמעשה החשוב היחידי
שנעשה בארבע השנים האחרונות — ה^
שלום עם מצריים — מבוסס על עיקרון
שרק של״י הציגה אותו בבחירות האחרונות׳
ושהיא מציגה אותו גם בבחירות
הנוכחיות: כל השטחים תמורת כל השלום,

מי שמאמין כי הנושא המכריע
לעתיד ישראל הוא נושא השלום,
חייב לחפש רשימה שיש לה פי
תרון כרור לבעייה זו. הוא לא ימצא
אלא את של״י.

תנועה זו לא הפיצה סיסמות יפות
ובלתי־מחייבות. היא אחזה בקרני השוד,
באומץ־לב פוליטי (ולפעמים גם אישי)
נדיר, נפגשה עם הצד השני, וגיבשה את
פיתרונותיה, אף כי ידעה שהם בלתי-
פופולריים ביותר.
אם תשלם על כך ליד הקלפי, תהיה
זאת תעודת־עניות לציבור הישראלי. אם
תיכשל של״י, יסיקו מכך בעולם כולו —
ובעולם הערבי בפרט — שאין סיכוי לשלום
בין מדינת־ישראל הציונית ובין
המחנה הערבי. התוצאות ההרסניות של
מסקנה כזאת תחרוגנה הרבה מעבר ל עניינים
של בחירות.
בשטח הסוציאלי עשתה של״י נסיון
חשוב לרכז במחנה פלורליסטי אחד ליב רלים
וסוציאליסטים, המחפשים דרך לבניין
חברה שתהיה גם צודקת וגם יעילה.
אשר למאבק על זכויות־האדם, הפרדת
הדת מן המדינה והשמירה על איכות-
החיים, אין של״י זקוקה לאישורים. כל ה-
מניפים דגלים אלה כיום למדו זאת מאיתנו.

הנה כי כן, הצכעה כעד של״י
משיגה מטרה משולשת.

זוהי הצבעה של ״רק לא ליכוד״ ,כי
של״י תתמוך בלי ספק בהקמת ממשלה
של המערך.
זוהי הצבעה למען הדמוקרטיה בישראל,
זכויות האדם והחופש החילוני, כי ראשי
של״י היו חלוצי המאבק הזה.
ומעבר לכל אלה, זוהי הצבעה ברורה
ומהדהדת בעד השלום עם העם הפלסטיני
והעולם הערבי כולו.

אתה יכול להשקיע את קולך
כצורות שונות. נדמה לי שההשקעה
כעילת התשואה הגבוהה כיותר
היא זד.

פברואר 1981

פברואר 1979

מאי 1981

כך נראית האינפלציה של הליכוד
איפה המדד של אפריל ומה יקרה בנובמבר

של קוקוס, א
רק חברת״משקאות אמרי-
״שנלי״ (הגדולה מסוגה בית,
אך קטנה מ״סיגרם״ היכולה
היתה להיכנס להרפתקה
וש אחר תהליך, שיאפשר לבקבק
ן בקבוק) קוקטייל של כמה מריבים,
ללא חומרי שימור ולאורך זמן.
אחד מבקבוקי המשקה הזה נפל לידיו
של איש״עסקים צעיר וחרוץ, שיחד עם
שני שותפים החליט לשווקו בארץ. שי טות
שיווק אגרסיביות ופירסום יעיל
עשו את שלהם. תוך שנה ומחצה הצליחו
השלושה להחדיר את ה״פינקולדה״ לכל
מקום, כשהיא תופסת את החלל שבין
המשקאות הקלים לבין המשקאות החריפים
וה״כבדים״ .כאשר הוצגה ה־
״פינקולדה״ לראשונה, בתערוכת מזון
לטעימה, שאלו כולם מה זה החלב
הזה 1היום כבר לא שואלים מה זה,
אלא כמה זה עולה. הרבה ! בקבוק של
750ס״ל עולה 120 שקל, כמעט כמחירו
של ויסקי.
בארץ המשקה ״תפס״ ,ועימו חיקויים
לרוב, בעיקר ביתיים• בינתיים העסקים
משגשגים, וככל עסק מצליח — גובר
התיאבון. בקרוב יכבוש אותנו משקה
חדש״ ,זכרו את השם :״פראטלי לאמ-
ברוסקו״ ,יין איטלקי אדום, חצי יבש,
תוסס.
נא לא לשכוח להגיש קר. תודה.

פט 1טי

הרא ש היהודי

1981

1980

1979

מה קרה למדד מינואר 1979 עד מאי 1980
מה יקרה למדד מיוני עד דצמבר
תריסר חודשים. בתקציב ההוצאות תופס מקום גבבד, וגם חשוב /תקציב הסובסידיות
(בלשון נקיה :״תמיכות״) .אז מה עושים ז דוחסים את ההוצאה השנתית לתוך
שלושה חודשים ו״לוחצים״ על המדד. קשה לו למדד לעמוד בלחץ של מאות מיליוני
שקלים ,״היורים עליו בזרם אדיר״ ,והוא פשוט יורד; בחפזונו כי רב, הוא מאבד
שני־שלישים מהגובה אליו הגיע בחודש הקודם•
אם בשלושת החודשים שלפני הבחירות הוצאו על סובסידיות יותר משלושה
רבעים של התקציב השנתי המיועד לסובסידיות, מה יהיה אחרי ה״ 30 ביוני 1לא
חשוב איזו ממשלה תורכב אחרי הבחירות. יש דרך בדוקה אחת: לקחת מקדמות
מ״בנק ישראל״ .במילים אחרות: להדפיס כסף• התוצאה: אינפלציה גואה.
ויש דרך בדוקה אחרת — לא לסבסד יותר את מצרכי ומוצרי היסוד, או לסבסד
בשיעורים נמוכים הרבה יותה. להעלות את המיסים העקיפים, כמו מע״מ, ואפילו
מיסים ישירים, כמו מס־הכנסה. גם כאן האינפלציה תעלה. השאלה היא, מתי
תיעצר.
בכל מיקרה, מדד יוני עדיין יהיה בגבולות של 7המדדים של החודשים
הבאים יטפסו גבוה, וקרוב לוודאי שייגעו לשיא באוקטובר או נובמבר, עם 17 או
18 אחוזים. מכאן יתחילו לרדת.

כ ל כל ה

ה י לן ךחזקי

״הילך חוקי״ הוא המונח הרישמי למטבע הרישמי הנוהג במדינה ן כל מדינה
נזכרתי בעניין זה בעקבות הצעתו של יעקב מרידוד, להצמיד את השקל לדולר
ארצות־הברית. ובכן, יש מדינה שתחת להצמיד את המטבע שלה לדולר, הדולר
ארצות־הברית הוא ההילך החוקי שלה. זה עוזר לה 1מעט מאוד. גם המישטר
הוא נשיאותי (כמו זה של ארצות״הברית) .זה עוזר לה 1עוד פחות• חפשו
המפה את ליבריה ; הבירה מונרוביה. הנשיא 1לא זוכר•

ספרים
על פי נתוני הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, הוצאו לאור בישראל בשנת
4,900 1979/80 ספרים 4,381 .מהם (לא כולל פירסומי הממשלה) הודפסו בכ״15
מיליון עותקים•
למה זה חשוב 1בנושאים כלכליים פורסמו 149 ספרים (מהם 65 פירסומי
ממשלה) וזה לא עזר. באותו פרק זמן היתה האינפלציה בארץ למעלה מ״*.100
אולי צריך להתחיל לקרוא ספרי כלכלה שהודפסו בשווייץ, שכן שם, באותו
פרק זמן, היתה האינפלציה השנתית פחות מ״* •6רעיון, מה 1

ממציא לנו פטנטים. לאחרונה הוגשה
לרישום אצל רשם הפטנטים בירושלים,
המצאה שעשויה לפתור חלק מבעיות
זיהום האוויר של ישראל. ראיתם את
ארובות-הענק של תחנות־הכוח של חברת״
החשמל. למה הן גבוהות 1כדי שהעשן
יתפזר בגובה רב יותר, על פני שטת
גדול יותר. ארובות גבוהות אלה עולות
מיליונים רבים. אם תחת ארובה בגובה
של 300 מטו /אפשר יהיה להסתפק
בארובה של 30 מטר, יורידו בוודאי את
תעריפי החשמל•
בא ממציא ישראלי ואומר: יש לי
המצאה 1הבה נבנה לצד הארובה
שרוול־מתכת, שבראשו כיפה המכסה על
פי הארובה. סוד ההמצאה הוא במערכת
של יונקים, מיברשות״עירבול ודחיסת
מים. אלה גורמים לעשן, חול, אבק,
פיח, או כל פסולת אחרת העוברת דרך
השרוול, להגיע לבסיסו הזרועה בחצץ,
כזפת. אותה, את הזפת, מסלקים וקוברים,
או שמשתמשים בה כמרכיב לאספלט.
בינתיים מנסה הממציא למצוא משקיע
לבניית מיתקן חצי״חרושתי. ועוד
משהו: אם יוכח שהמיתקן עובד, צפוי
גידול ביצוא הישראלי.

מיסיס
תשובות לאחרונה השתתפתי ביום־עיון. המארגנים
היו המידרשה למינהל של הסתדרות
הפקידים ־ ,המארח: מלון ״מוריה״;
הנושא: תיקונים בפקודת מס״הכנסה;
המרצים: נציב מס-הכנסה, סגניו ופקידי״
שומה. הנה כמה מן התשובות שראוי
לפרסמן ברבים —
• עד לספטמבר השנה ימוגנטו
(מלשון מגנט) כל טופסי התשלומים ל-
מס״הכנסה. זה חשוב• יקל על קליטת
התשלום במחשב — תוך 48 שעות.
• אוחדו כל טופסי דו״חות הני כויים
החודשיים ; בוטלו טופסי ה״800״,
מעתה רק טופס .102
• מי שקרא בעיתון, שכל העצמאיים
יהנו השנה מניכוי אינפלציוני של ־101
על המס, אל יטרח. הניכוי ינתן אוטו-
מיית. איך 1לא ברור. החוק התקבל
ב״ 19 במאי. והעיקר, הניכוי ינתן רק למי
שחייב, ולא ינתן למי שהפסיד. ל מה!

_ חה במרבית
הסקירות על הבורסה בעיתונות
היומית, לסיכום השבוע החולף. אנחנו
מצטרפים. השבוע באמת היתה חגיגה
קטנה בבורסה. המניות עלו, הצמודים
עלו, המט״ח לא עלה.
השבוע — ליתר דיוק: בגמר המסחר,
ביום חמישי — כולם חייכו. היועצים
לניירות-ערך בבנקים שוב הרימו ראש,
והסבירו ש״קרה מה שאמרנו שיקרה״,
״אולי קצת מוקדם מכפי שהערכנו, אבל
זה קרה״ .ואכן, העיתוי היה מפתיע.
ההערכות היו שמיד אחרי הבחירות תגאה
הבורסה, אבל זה קרה שבועיים לפני.
עכשיו, משזה קרה, יש המון ״הסברים״,
״אינדיקציות״ ,ו״אמרנו לכם״ .נציג כמה
מהם.
(א) הירידה בשערי המניות, להוציא,
כמובן, את שלושת הבנקים הגדולים,
היתה ארוכה מדי. המניות הגיעו ל״ריצ-
פה״ ,ל״תחתית״ ,ל״אי אפשר יותר״.
(ב) המניות הפכו לאטרקטיביות בגלל
סיבה א׳.
(ג) הואט קצב הפיחות של השקל,
לעומת השבועות הקודמים.
(ד) הואט קצב הוויסות היומי של
מניות ״בנק לאומי״ ,אי״די-בי ו״בנק
הפועלים״.
(ה) המדד של מאי שהפתיע.
(ו) תירוצים ענייניים ופוליטיים, כמו,
למשל: סקרי דעת־קהל שקבעו עלייה
לליכוד וההבטחות של חיים בן-שחר
ש״לא ניגע בבורסה״.
(ז) פתאום החל להסתובב הרבה כסף
חופשי בשוק.
(ח) ה־ 30 ביוני הוא לא רק יום
הבחירות; הוא גם המועד שבו מתפרסמים
ביצועי קרנות הנאמנות למחצית
הראשונה של .1981 והן מאוד רוצות
להיראות יפה.

הבנקים הבינוניים
אני מוכרח לאמר מילת נוספת על
הקרנות המתמחות במניות הבנקים
(כולל למשכנתאות) .יש כבר ארבע :
״צמרת״ של בל״ל ,״מיגוון״ של הבינלאומי
,״כספית״ של המזרחי, ו״אתרוג״
של דיסקונט. על פי החוק אסור לקרן
נאמנות להשקיע יותר מ 10*-מנכסיה
בנייר״ערך מסויים. המסקנה להיום :
יתחילו קניות מאסיביות של מניות הבנקים
הבינוניים והבנקים למשכנתאות.
זה כבר התחיל, וצפוי המשך. שימו-לב
למה שיקרה ל״מזרחי״ ,ל״איגוד״ ופי-בי.
ועכשיו כמה נתונים: המדד עלה
מינואר עד מאי ב״* .35.6בל״ל נתן תשואה
של * •75.8אי-די-בי * •66.91 פועלים
* .64.12 והעיקר: הדולר עלה ב״*. 51.86
הצמודים עלו בממוצע ב״* ,30 כולל מאי.
עכשיו אתם בוודאי מבינים מדוע החלה
ההסתערות על הצמודים, ומדוע זונחים
את המט״ח, ולמה יש עודפי כספים.

בנק המדרח
אחד מן המישנים למנכ״ל ״בנק המזרחי״
אמר למישהו, שעם מה שמתפרסם
במדור זה אין הוא מוכן להתווכח. אז
יש לי מילה טובה על הבנק הזה: מערכת
המחשבים והמסופים של הבנק היא
הטובה שבכל המערכת הבנקאית. את
זה אומרים המתחרים, הם בוודאי יודעים
מה שהם שחים•
הבורסה בעתיד הלא-רחוק צפויים שינויים איר-
גוניים בבורסה לניירות״ערך בתל-אביב.
הרבה לפני שיסתיים בניינה החדש של
הבורסה, בשדרות רוטשילד. יוסי ניצני,
טנכ״ל משותף של הבורסה, שהיה מנהל
המסחר בבורסה קודם לתפקידו הנוכחי,
יהיה מנכ״ל בלי שותף. הד״ר דויד
אוטנזוסר, המנכ״ל הוותיק, יצא לגימ-
לאות.
ניצני, שנוסף על כישוריו הוא גם בעל
מרפקים, נהנה מתמיכתם של נציגי הבנקים
בהנהלת הבורסה. מי שיש לו
תמיכה שכזו, יכול להסתפק בח.

כליזעיר טחייסז טרוסי

זה לא כתוב בהורוסקופים ך
זה לא ענין לפסיכולוגים
אך כל העיר מחייכת טרופי.

תשלובת תבוז־•

אריאל

מיץ וגזוז בעשרה טעמים
משאיר אחריו עיר מלאה חיוכים.
כך, עם טרופי ביד מחייך כל אחד
כל העיר מחייכת טרופי.

<0ז - 3ג מ 1

האלקטרוניקה המתוחכמת,
הגרמנים הבירה והתעשיה
שני דברים פרסמו את
כש״סניו״ תשלובת הענק של
הגרמנים ברחבי העולם ־
יפן, יצאה עם טלויזיות
צבעוניות, וידאוטייפים
תעשית הבירה והטכנולוגיה
המתקדמת והמשוכללת. באשר ומערכות סטראופוניות.
לתעשית הבירה עוד לא קם
הגרמנים מורידים את הכובע
בעולם העם שיודע לעשות
ויש להם סיבה טובה. כל בירה
ולשתות כל כך הרבה
למרות שהם מוכרים טלויזיות
כך טוב. הבעיה שהגרמנים
גרמניות, כשמדובר בקניה,
עומדים בפניה היום היא
אתה יכול לראות אותם
״הבעיה היפנית״.
כבשו את מקום מסתובבים בחנויות הגדולות היפנים וקונים טלויזיות סניו״.
הכבוד של הגרמנים גם
בתחום את הבירה הם לא מוכנים
הטכנולוגיה והאלקטרוניקה.
להחליף בבירה זרה, אבל
כשמדובר בטלויזיה הם פשוט
איפה התחיל המהפך?
האם בשטח כלי הנגינה, מעדיפים לקנות את הטלויזיה
כשמרכז הכובד של תעשית
הטובה ביותר.
הפסנתרים עבר מגרמניה ליפן?
את הצבעונית של
או אולי בשטח האלקטרוניקה
״סניו״.
העדינה? ואולי ד׳

שני מליון צבעוניות

ב״סניו״ מייצרים כל
שנה למעלה מ-ססס2,000,
צבעוניות, בשלוש שיטות צבע
^1 ,5£0£1\/1,1\1150ק.
כל אחת משני מליון
הטלויזיות עוברת סידרת
בדיקות קפדניות של ביקורת
איכות לפני שיווקה. מערכת
1ס־ז 1ח ס 6 5 5 0חזו 91ה 6 8ט ן 10ז 3ר ח סז ט \ /

מבטיחה כוונון אוטומטי של
חדות, בהירות וצבע.
3שנות אחריות

כל סוחר שמשווק את
מוצרי ״סניו״ וכל צרכן שכבר
רכש אחד ממוצרי החברה
מכיר את המושג ״אפס
תקלות״ .לכן ״סניו״ היא
החברה היחידה שנותנת
3שנים אחריות.

האיינשטיין של יפן
¥ 0א 5תשלובת ענק לטכנולוגיה מתקדמת.

מכבי. בירה בינלאומית

המהפכה הספרדית 3

אורי אבנר• מנתח א ת משמעות השברה עד תי

4וווועו!

חיזוחית

ן* מהפכה הספרדית, כך נדמה, נרגעה. הרשימה העדתית שוב אינה מטילה את
י י חתיתה על הבחירות לכנסת העשירית. במקומה באו תופעות אחרות — הכור העיראקי,
הבריונות של הליכוד.

אין טעות ;דולה מזו. כי אלה אינם אלא הצד השני של אותו המטבע.

הרשימה של אהרון אבו־חצירא לא הצדיקה, לפי שעה, את החרדות שהתלוו
להקמתה. אין היא עוסקת בהסתה הגיזענית הפרועה, אשר יכלה להיות מכשיר־התעמולה
העיקרי שלה. בכלל אין היא עוסקת בקימעונות (פנייה אל רגשות הבוחר־הבודד) אלא
בסיטונות (רכישת חמולות שלמות בעיירות־הפיתוח, בדרכים המקובלות בפוליטיקה
המיזרחית. שיטות אלה שוכללו, בשעתו, דווקא על־ידי הבוסים האשכנזיים של מפא״י).
מי שחשש מפני ההתקוממות של בני ״עדות־המיזרח״ יכול עתה להפליט אנחה
של הקלה, לשקוע שוב בכורסתו הנוחה ולנחם את עצמו בכך שבארבע השנים הבאות,
לפחות, לא תתחולל רעידת־האדמה העדתית הגדולה.

הוא טועה .״המהפכה הספרדית״ נמצאת בעיצומה — תחת ד;ל
אחר. הדגל השחור •טל העדתיות הגלוייה נגנז, לפי שעה. במקומו בא

אד איש אינו שש לאתר את מקורה של לאבה זו. הרי ההמון צועק ״בגין ! בגין
ור׳ מנחם הוא, לכל הדעות, אשכנזי מארץ האשכנזים. אם כן, זוהי בריונות פוליטית
מובהקת, המזכירה דוגמות מאירופה משנות ה־30׳.

ככל ארץ יש ״לומפן־פרולטריאט״ ,פרולטריון־של־סמרטוטים, וכל
תנועה ימנית־קיצונית ופאשיסטית מתבססת עליו. אין כאן בעייה
עדתית -גם אם הבריונים, כפי שצולמו ביומני־־הקולנוע, הם בעלי

חזות ״פיזרחית״.
לכל היותר מדברים הפרשנים המדופלמים — כולם אשכנזים טהורים — על
״שתי תרבויות״ .במערכת־הבחירות הזאת, כך הם אומרים, מתמודדות שתי תרבויות —
זו של המערך, של ארץ־ישראל העובדת, של הנוסטלגיה, של הפלמ״ח — ,וזו של
הרביזיוניזם, של בית״ר, של אצ״ל, של השכונות. רק מיקרה הוא שהראשונה היא
על טהרת האשכנזיות. והרי גם השנייה נוצרה על-ידי אשכנזים, יוצאי פולין ורוסיה.
עמום עוז, צאצא של מישפחה רוסית מכובדת, חבר קיבוץ אשכנזי מכובד, הגדיל
לעשות ודיבר בתשדיר-בחירות של המערך על שתי. תרבויות המתבטאות בשני
שירים. את האחד, הימנון בית״ר, כתב זאב ז׳בוטונסקי; ואת השיר הנגדי כתבה רחל.
משמע: שתי תרבויות אשכנזיות. הוא. רמז כי יש קשר ישיר בין המילים ״כי שקט הוא
רפש /הפקר דם ונפש /למען ההוד הנסתר.״״ ובין צעקות־האימים של ההמון
הנסער, המלוות את שימעון פרם בכל מקום.
אך ז׳בוטינסקי, שנולד באודסה ושסיים את חוק־לימודיו באיטליה, היה איש־תרבות
מובהק — ובכך עלה על רוב המנהיגים הציוניים האחרים. הוא האמין ברצינות
באידיאל של ״הדר״ — אידיאל שאול מן התרבות הרומנטית האירופית. הוא היה
מתהפך בקיברו אילו ידע מה מתרחש עתה בשמו באסיפות בנתניה. את דעתו על
מנחם בגין אמד בשעתו בפה מלא, כאשר הישווה את נאומיו לחריקת הצירים של
דלת חלודה.
כמו סל חבריו, מתחמק עמוס עוז מן ההגדרות המדוייקות, המרחפות על קצה
לשונו. בעבר לא נרתע מלאמר כי ״ארץ־ישראל העובדת״ היא עניין של ״חיתוך
הדיבור״ .הפעם הוא חושש. אך אם יש כאן התמודדות בין שתי תרבויות, אין החזית
עוברת בין ז׳בוטינסקי וברל כצנלסון.

המאהקא׳ מברסט־ליטובסק: בגין בכשרה
הדגל הכחול־לבן של הלאומיות הצרופה. אך כדאי לבחון היטב מאיזה
כד תפור דגל זה. שמא יתברר שזהו בד שחור, שנצבע בצבעים אחרים.

אדםבשם חנו כ ה
ך*ו תפרצות הבריונות של אוהדי הליכוד והתחייה, באסיפות של המערך, היא אות
1 1לבאות — לא רק בימים הנותרים של מערכת־הבחירות, אלא בשנים הבאות של

המדינה.
הכל חשים שזהו זרם הפורץ\ ממעמקי האדמה, לאבה רותחת הנשפכת מהר־געש.

היא עוברת בין מה שנקרא פעם ״ישראל הראשונה״ ובין מה
שנקרא ״ישראל השנייה״.

אלא שמושגים אלה עצמם טעונים תיקון ועידכון. הם ביטאו התנשאות אשכנזית
טיפוסית .״ישראל הראשונה״ היתד. ישראל של המימסד, של ״חיתוך הדיבור״ האידישי
(באיצטלה ״צברית״) ,של עולם־המושגים המערבי, במהדורת ליב טולסטוי ובר
בורוכוב או במהדורת פרידריך ניצשה וגבריאלו ד׳אנונציו .״ישראל השנייה״ היתד.
של העולים מארצות־המיזרח, שנראו כאובייקטים פאסיוויים, ושנדרשו להתבולל במהירות
האפשרית בעולמם של הישראלים ה״אמיתיים״.
מה שקורה עתה בארץ לא בא אלא להזכיר כי מושגים אלה הפכו זה מכבר
נחלת־העבר.

כיום ״ישראל הראשונה״ היא ישראל של הרוב המכריע בקלפי,
ישראל של השכונות ועיירות־ה״פיתוח״ ,של המישפחות ״כרוכות
הילדים״ ,של בוזגלו ואבוטבול .״ישראל השנייה״ היא עתה ישראל של
אתמול, של רוזנקראנץ וליידנטל, של באך ובטהובן.

(המשך מעמוד )47
זוהי עובדה מכרעת שיש להתמודד עימד — .לא רק בזירה הפוליטית, אלא גם
בכל הזירות האחרות של חיינו הלאומיים. מה שקורה עתה למערך — שלא לדבר על
תנועת־השלום ושאר שרידי ״ארץ־ישראל היפה״ — הוא סימפטום לשינוי מכריע
במיבנה הדמוגראפי של המדינה• זהו תהליך שלא התחיל אתמול, ולא יסתיים מחר.
באסיפת־המערך בפתודתיקווה יצא מאלמוניותו צעיר תימני בשם הרצל חנוכה.
הוא פשט את חולצתו, רכב על גב רעהו וצרח :״בגין ! בגין !״ הוא עשה תנועה
״מיזרחית״ .סביבו נופפו אנשים כמוהו אגרופים, ואולי גם סכינים (התצלומים אינם
ברורים די צורכם).
לאחר מכן הודיע בטלוויזיה, בתשדיר של הליכוד, כי לא התכוון כלל לחבל בהופעתו
של שימעון פרס, אלא דק למחות על כך שראש־העירייה, איש־המערך, קיפח את
מישפחתו.
על כך הגיב המערך, בתשדיר־בחירות משלו, בליגלוג. אם אתה רוצה למחות על
מעשי ראש־העירייה, מה אתה עושה תנועות ״מיזרחיות״ כלפי פרס, ומשתיק אותו
בצעקות ״בגין! בגין!״?
המערך לא הבין את כל העניין. חנוכה פעל מתוך דחף פנימי עמוק. הוא השמיע
את מחאת ״ישראל השנייה-לשעבר״ כולה, נגד ישראל הראשונה־לשעבר, נגד המימסד
הלבן, נגד עולם של ראשי־ליריות ומנהיגים ועיתונאים וסופרים ומפקדי־מישטרה ושופטים,
שכולם אשכנזים.

הוא הפריע דפרס, מפגי שפרם הוא המערך, והמערך מסמל את
המעמד האשכנזי השליט. והוא צעק ,,בגין: כנין!״ מפני שכגין הוא
כיום הסמל הפולחני העליון של המהפכה הספרדית.

א בו ־ בגין ואס ־וו צי ר א
^ ה ך האמנם? איך זה יתכן? האם אין כאן טעות?
יי מנחם בגין, בנו של לבלר־קהילה בעיירה סולנית שכוחת־אל, ששום מארוקאי הגון
כלל אינו׳מסוגל לבטא את שמה (נסה אתה: ברסט־ליטובסק) — הוא־הוא מנהיג
המארוקאים? העולה החדש מפולין, שצבר (אשכנזי) אמיתי כמו עמוס עוז רוחש בוז
עמוק לחיתוך־הדיבור שלו — הוא־הוא מנהיג המהפכה של התימנים והעיראקים? האם
זה סביר? האם זה הגיוני?
לא, אין זה סביר.

אכל זה כך.

וזוהי עובדת־היסוד של מציאות ימינו, שאגי מציע להרהר בה היטב.
אהרון אבו־חצירא הרים את נס המרד, בשם המדוכאים בארץ ובעל־הקאזינו בשווייץ,
ומצא לפתע כי הדגל אינו מתנופף. הרוח השתנתה.
רוח חדשה מנשבת בארץ מצפון וממיזדח — תחילה ממיתחמי־הטילים בביקעת־הלבנון,
ולאחר־מכן מחורבות הכור הגרעיני ליד בגדאד. הרוח הביאה עימה ריח של
מילחמה, של פטריוטיזם, של אבק־שריפה, של שינאת־הערבים.

כאשר עלה הריח הזה באפם של המוני העולים סמארוקו ומתוניס,
מתימן ומעיראק, הם חדלו מלצעוק ״אכו־חצירא: אכו־חצירא :״
הקריאה היא ״כנין; כנין:״

הזרם המתפרץ של המהפכה הספרדית לא נעצר באותו רגע. הוא רק שינה את
האפיק.

נקודה חשוכה כיותר להכנת המתרחש היא זו: הדמגוגיה אינה
תהליך הדייסיטרי. יש כה שני צדדים: האיש הדמגוג וההמון המדומגג
(אם מותר לאמר כך).
כאשר הדמגוג עומד על המירפסת שלו ומקלל את העולם, לקול תרועתו הפרועה
של ההמון המשולהב, יש קשר נפשי עמוק בין שני הצדדים. אין זה ברור כלל מי
מדבר. לכאורה, מדבר המנהיג אל ההמון. אך למעשה נסחב המנהיג על גלי האורגזמה
המילולית שלו, ללא יכולת לעצור. הוא אומר להמון מה שההמון רוצה לשמוע. הוא
זקוק לתרועת המיפלצת רבת־הראשים שלרגליו, ומוכן להגיד את הכל כדי לבוא
על סיפוקו.
אפשר לאמר: ברגעים אלה אין הדמגוג אלא משמש פה להמון. לא הוא מדבר,
אלא קול ההמון מדבר מתוך גרונו.

הידיים המתנופפות כאוויר הם ידיו של העולה מכרסט־ליטוכסק.
הקול הוא קולו של ההמון, השונא את הווז־ווזיס.

השיבאה העצ מי ת
^ ש לאתר את התופעה הזאת, כדי שלא לשגות בהכללות מוטעות.
לא כל הציבור המכונה ״ספרדי״ הוא לאומני־קיצוני, שונא־ערבים. יש בקירבו
דמויות דגולות כמו אליהו אלישר, שפעלו כל חייהן למען הבנה בין שני העמים.
יש בו הומאניסטים ויש בו שמאלנים. ומאידך, יש ציבור גדול מאוד של עולים מארצות
אירופה, המזדהים לחלוטין עם כל התשפוכת הבגינית: העולם כולו נגדנו, כל
הגויים מנוולים, יאנוש מחכה לאסד, כל הערבים זוממים להשמידנו.
לא על כך מדובר.

מדובר על תופעה עמוקה של החכרה הישראלית, אולי אחת התופעות
העמוקות והחמורות כיותר של ההווייה הישראלית כיכללה :
השינאה התהומית של העולים מארצות־ערב לכל דכר ערכי, הקנאות
הלאומנית שלוחת־הרסן של כני ״עדות המיזרח״.
אלה לא הומצאו על-ידי בגין. זמן רב לפני שהגיע ארצה כבר מצא בית״ר ואצ״ל

נציג המימסד האשכנזי: שימשו נוס בפתח־תיקזוה
הבלונדית״ של ניצשה. ואילו בני ״עדות־המיזרח״ אימצו לעצמם את המושגים של
המעמד השליט האשכנזי. על פיהם, כל מה שבא מן המערב הוא תרבותי ודגול, כל
מה שבא מן ״המיזרח״ הוא בזוי ופרימיטיבי.

מושגים אלה כאו להצדיק את קיפוח עולי־ה״מיזרח״ ,ואת הפרי
כילגיות של המעמד האשכגזי.
י׳ לכאורה היו בני ״עדות המיזרח״ צריכים להתקומם נגדם — שהרי מי שבז לשפה
הערבית ולחיתוך־הדיבור הגרוני שלה, בז בהכרח לכל העולים מארצות־ערב, להם
ולצאצאיהם. מי שסבור כי המוסיקה הערבית דומה ליללת־חתולים, בז לכל מי שמוסיקה
זו טבועה בדמו. מי שבז למורשת התרבותית הכבירה של האיסלאם (בוז שנעזר בבורות
תהומית) גוזר על המורשת התרבותית של ״עדות־המיזרח״ מעמד של ״פולקלור״
משעשע, המעורר רחמים סמויים, מין מיימונה מתמדת.
אבל בני ״עדות־המיזרח״ ,שלמדו מילדותם בארץ לבוז לתרבותם ולסיגנונם, שעברו
כאן תהליך של פרולטריזציה־של־סמרטוטים בגוף וברוח, אינם מסוגלים להתקוממות
כזאת נגד הבזים לתרבות המיזרחית. הם מעבירים את הבוז אל הערבים, ומזדהים
עם הלאומנות היהודית הקיצונית, שבה הם רואים סולם לעלייה מתוך תהום ההשפלה.

כהצטרפם לעם־האדונים, לגזע-העליון, לאומה הנבחרת, הם יוצאים
— כך נדמה להם — מכור ההשפלה. כבחינת :״אני שונא את
הערכים, משמע יטאיני דומה להם. אני שונא את הערכים, משמע
שאני שייך לתרבות העליונה.״
הלאומנות הקיצונית היא, על כן, חלק מן המצב החברתי-נפשי שבה נתונים בני
״עדות־המיזרח״ ,סימפטום מובהק של מחלה ישראלית. אין היא באה מן החוץ, מעולם
היחסים שבין ישראל והעולם הערבי, אלא מבפנים, מתחלואי החברה הישראלית עצמה.

ר,ד עמוק בשכונות־המצוקה של פלשתינה (א״י).
זהו לקח אנושי עצוב ונושן: מי שמושפל רוצה להשפיל אחרים. מי
כבר דיברנו לא פעם על שורשיה של תופעה זו, הנראית על פניה בלתי־הגיונית שמתייחסים אליו כאל ציכור נחות זקוק לציכור נחות עוד יותר. זהו
לחלוטין. לה כל קשר עם הסבלות שסבלו היהודים, כביכול, בארצות־ערב. בשום ארץ ־ הסינדרום של ״רוככ־האופניים״ — כאשר הגב שלך כפוף למעלה,
אין לא עבר על היהודים מה שעבר על יהודי רוסיה, פולין ואוקראינה, שסבלו אתה רומס למטה. ערבית במשך מאות בשנים מפוגרומים ומקוזאקיט, מהמאה השחורה ומאנדקים, עד שמולדתם
הפכה בית־קברות אחד גדול בימי השואה. ובכל זאת, אין בקרב העולים מארצות אלה
שמץ של שינאה להן, כפי שישנה בלב העולים מארצות־ערב. אצל הרוסים יש נוס טלגיה
רבה לרוסיה, הם שרים בחדווה שירי־עם רוסיים, הם מתנגדים, לכל היותר,
למישטר הקומוניסטי. והפולנים יכולים להזדהות עתה בגאווה עם לך ואלזה והאפיפיור.
הסכם־השלום עם מצריים, הישגה העיקרי של ממשלת־בגין, לא שינה שינאה זו
במאומה. המצרים פשוט הוצאו (זמנית) מן הכלל. שאר הערבים נשארו שנואים כפי
שהיו. אם יאמץ לעצמו בגין מחר בגלוי את תורת ״הרב״ מאיר כהנא — גירוש כל
הערבים מהמרחב שבין הנילוס והפרת, מוות לשוכבים עם נערות יהודיות, חוקי־נירנברג
לערבים, מאסר לפורנוגראפים ולהומו-סכסואלים ולמתירנים ולשאר הבוגדים — יריע
לו הקהל כפליים.

אין ספק: זוהי ריאקציה של שינאה־עצמית.

סינד רו ם רו 9ב ־ ה או 19״ ם
ך* ל ציכור מושפל ומדוכא נוטה לאמץ לעצמו את המושגים הערכיים של המשפיל
* והמדכא. הציונים האשכנזיים אימצו לעצמם, למעשה, את מושגי האנטי-שמים
האירופיים, ועל כן חלמו על ישראלי חדש, גבה-קומה ותכול-עיניים, הדומה להפליא ל״חיה
•101י-- -

בגלל צירוף של נסיכות היסטוריות, מגחם בגין הוא מנהיג ההמונים האלה.
הדמגוגיה הלאומנית שלו, היונקת ממקורות דלוחים שונים לגמרי, עונה על משאת־נפשם.
נוצרה סימביוסים מושלמת בין שריד הלאומנות המיזרח-אירופית ובין ״המהפכה
הספרדית״ בארץ.

נוצרה גם סימכיוסיס מושלמת כין שתי תכליות שונות לגמרי:
לדפוק את הערכים ולדפוק את סמל המימסד הלכן, המערך. ההמון
צועק ״כנין מלך ישראל:׳׳ אך כוונתו הוא ל״כגין מלך עדות־המיזרח״.
מובן שזוהי מהפכת-נפל. בגין יכול להיות, לכל היותר, שלב־מעבר בדרך להשתלטות
בני ״עדות־המיזרח״ .בינתיים הוא מנחיל את כל עמדות־המפתח לאשכנזים אחרים,
למיליונרים אחרים. יעקוב מרידור אינו מבטא את המצוקות והמאוויים של בני ״עדות-
המיזרח״ יותר מאשר נסים גאון, הרוכב על גל זה בגלוי.

אולי אפשר לאמר כי עליית־הליכוד, כסימפטום היסטורי, היא מעין
״מהפכת פברואר״ של המהפכה הספרדית, ואילו ״מהפכת אוקטובר״
תלכש, ככוא העת, צורה אחרת לגמרי.
האם חייבת מהפכה זו להיות הרסנית? האם נגזר על החברה הישראלית להתבקע?
האם יכולה המהפכה להיות לכוח חיובי, יצרני ובונה י מי הדרך אמיתית לשיחרור
ציבור ״הספרדי״ מכבלי הקיפוח וההשפלה ן
על כך בהמשך סידרה זו.

במדינה ביטחון המדוד !ולאור? ,
בעדר שהכל חשבו שאריק
שרון גיבור;

ככל שמתקרב יום־הבחירות, כן
הופכים אישים ביטחוניים שונים
וקציני צה״ל בכירים למודאגים
יותר. המחשבה שאם יחזור הליכוד
לשילטון ימונה אריק שרון
לשר־הביטחון, מעוררת חלחלה
בלב לובשי מדים ועונדי דרגות,
ובלב אותם שכבר פשטו את מדיהם
והסירו את דרגותיהם.
אלופי צה״ל מנועים מלהתערב
בשיקולי המינוי של שר־הביטחון,
ויש להניח שרבים מהם גם לא
היו מביעים את דעתם על שרון,
מחשש שיתנכל להם אם ימונה
בסופו של דבר לתפקיד. אך אלופים
לשעבר, כ>אלה ששירתו עם
אריק והיו פקודים שלו, יודעים
עד כמה מסוכן אריק כשר־הביט־חון
של מדינת־ישראל.

ב־ 1956 כשאריק היה מפקד
הצנחנים. המדינה כולה גילתה
אז את אריק שרון, יציר כפיו של
הרמטכ״ל דאז, משה דיין, והעריצה
אותו. המישפט ״אריק מלך
ישראל״ הושמע אז לראשונה, על-
ידי אותם אזרחים הקוראים היום
״בגין מלך ישראל״.
ב־ 21 באוקטובר ,1956 זמן קצר
לפני מיבצע קדש, תקפו הצנחנים
בפיקודו של אריק את תחנת ה־מישטרה
של קלקיליה. התחנה פוצצה•
וקרוב למאה מחיילי הליגיון
נהרגו. אך קציני הצנחנים, מיל-
בד אריק, זעמו. לגביהם היתה זו
פעולה כושלת, ביגלל מחיר הדמים
ששולם עבורה 18 :צנחנים
נהרגו 50 ,נפצעו.
סיוע אווירי• אולם זעמם של
קציני אריק התלקח בעיקבות פעולת
המיתלה. אחרי שאחד מגדודי
חטיבת הצנחנים בפיקודו של רפאל

לכאורה היה ז ה וינוווו ע;ו הדלפה. ומעשה ננת
הקרב 1גד מינוי שרון: שר־ הביטחון, אם יישאר ווליבו
* ר עודם לא התקיימה פגישה
)4כה קצרה שלגביה נמסרו כה
הרבה גירסות סותרות כמו פגישת
ראש־הממשלה, מנחם בגין, עם
ראש המוסד לביון, שנערכה השבוע.
תחילה
נמסר כאילו בגין זימן
את הפגישה כדי לנזוף בראש-
המוסד על ראיון שהעניק לכתב
הארץ, זאב שיף. באותו ראיון
מתח ראש־המוסד ביקורת על הפטפטת
המזיקה והחבלנית של אישים
שונים, בעיקבות פעולת חיל-
האוויר בעיראק, פטפטת הגורמת
נזק ביטחוני רב לישראל.
אחר־כך פורסם שראש-המוסד
האשים ״שר בכיר בממשלה״ ב גילוי
סודות ביטחוניים. תוך דקות
ספורות פורסם שמו של השר הבכיר:
שר-החקלאות, אריק שרון.
אחר-כך פורסם שראש־המוסד
בעצם רק נשאל על־ידי בגין אם
היתה כוונת הראיון נגדו, וכי ראש-
המוסד הבטיח לבגין שלא התכוון
אליו.
אחר-כך פורסם שראש-המוסד
לא דיבר כלל על שר בכיר, אלא
ציין את ״הפטפטת״ של ראש
אמ״ן, האלוף יהושע שגיא, ושל
סגן־שר-הביטחון, מרדכי (״מוט-
קה״) ציפורי.
כשירדה דרגת המואשמים, ירדה
גם דרגת הנזיפה. פורסם שבגין לא
נזף בראש־המוסד, אלא רק העיר
לו בעדינות.
האמת היתה שראש-המוסד לא
הזכיר בשיחה. ולוא גם פעם אחת,

ה 910ו
ס ד )81**11
שרון. למעשה הפך כימעט צילו
של אריק. הוא יושב במישרדו,
משמש כמתווך בינו ובין העיתונאים
האחרים. כשאורי דן אינו נמצא
במחיצתו של אריק שרון, הוא
מצליח תמיד לנווט את השיחה
לנושא ששמו אריק ולנסות לרכוש
לאריק מעריצים חדשים.

קוב בשמות המדליפים המביאים
נזק למדינה, ולכן לא נקב גם בשמו
של אריק במפורש. די היה
לו בכך שבגין ידע למי כוונתו.
לכן גם מצוצה מהאצבע הידיעה

שימעון פרס התנגד לפעולה 1
ריך המסויים, אלא גם בתון
ממשלה היו לכך מתנגדים. בי
אנשים שהוזכרו היה גם
הפנים, הד״ר יוסף בורג.
בורג רתח מזעם. הוא ידע
מקור ההדלפה המגמתית, והו
להעלות את הנושא לפני בג
בשבוע שעבר הועלה הנושז
בישיבת ועדת־החוץ־והביטחון
הכנסת, שהתכנסה בנוכחות ר
הממשלה, מנחם בגין. חברי־נ
מהקואליציה ומהאופוזיציה 1
את אריק שרון, בשמו ד,מפ
על ההדלפות. בגין לא יצא
על שרון, ורק הגיב :״זה לא
דר שמדליפים בכלל, ובוודאי
בסדר שמדליפים מה שנוגע ל
לה בעיראק.״
אולם בגין לא קרא את י
לסדר. מצד אחד, היו ההדלפות
שרון טובות לבגין, ושירתו 1
ערב הבחירות. מצד שני אין

רצח, ריגול
וסבס
ד ץ חו מ ר שפירשם אורי דן
י י בסידרה של כתבות וידיעות,
מאז פעולת צה״ל בעיראק, הצטיין
בשני תחומים. היה בו מידע רב
ומפורט על ההכנות לפעולה ועל
הפעולה עצמה, מידע שיכול היה
לבוא רק ממי שהיה בעניינים מ
אריק
עם אורי דן
שיר הלל מפי הצל

אריק עם בגין
פטפטת מזיקה והבלנית

(״רפול״) איתן הוצנח במיתלו
יצאו שאר חיילי החטיבה בטו
משוריין כדי להתחבר איתו. מש
דיין עיכב את התקדמות הטון
סירב לתת לו סיוע אווירי. ארי
שרון נקט אז בדרכי עורמה. הו
ביקש מהמטכ״ל אישור לבצ
סיור אלים בכיוון המיתלה. כש
ניתן לו האישור, בתנאי של
(המשך בסמוד 2
העולם הזה 2286

את שמו אריק שרון. אך האמת
היא גם שראש־המוסד לא היה
זקוק לכך.
האיש בא לפגישה עם ראש-
הממשלה כשהוא מצוייר בתיק של
קיטעי־עיתונות. הוא קרא לפני
ראש־הממשלה פסוקים שלמים מתוך
כתבות שפורסמו אחרי הפצצת
הכור בעיראק. אחרי כל פסוק
הסביר ראש-המוסד לראש־הממשלה
את הנזק הביטחוני הטמון בפיר-
סום אותו קטע. בסיום כל קטע
הוסיף ראש המוסד :״הידיעה נכתבה
על-ידי אורי ח במעריב.״
גם ראש־ממשלה שהוא תלוש
מהמציאות היומיומית כמו בגין
יודע למה התכוון ראש-המוסד ב ציינו
את שם הכותב. אורי דן ידוע
מזה שנים רבות כדוברו הבלתי-
רשמי של אריק שרון. כתבות מעטות
בילבד של דן בשנים האח רונות
נכתבו שלא בהשראתו או
בהרשאתו של אריק שרון. ,וקשה
למצוא כתבה שלו בשנים אלה
שלא נועדה לשרת את מאבקיו
הגלויים או הנסתרים של אריק.
אורי דן אינו מכחיש או מסתיר
את הקשרים הטובים שלו עם אריק

הרגע שבו הועלה הרעיון לערוך
פעולה כזו. והיה בו גם שיר־הלל
לאריק שרון, כמי שיזם, שדחף
ושאילץ כימעט את הממשלה לע רוך
את הפעולה. הקשר בין
שני תחומים אלה היה ברור
לראש-ד,ממשלה גם לפני השיחה
עם ראש-המוסד, ובוודאי אחריה.
אולם אורי דן לא הסתפק בכך.
הוא משמש גם ככתב ישראלי של
העיתון האמריקאי. רב-התפוצה
ניו־יווק פוסט. אחרי הפעולה הופיעה
בניו־יורק פוסט כתבה גדו לה,
חתומה בידי אורי דן, שהכותרת
שלה היתה :״רצח, ריגול
וסכם הוליכו לפשיטה על הכור
האטומי״ .העלילה הזכירה ״יצירה״
אחרת של אורי דן, על מיבצע אנ טבה,
והיא קשרה כתרים לגאוניו תו
של שר־ד,חקלאות הישראלי.
ראש־המוסד אינו חושש מאריק
שרון. הוא יודע מזה כמה חודשים
שביגלל יריבות ותיקה בינו ובין
שרון מנסה אריק לגרום להדחתו,
כדי למנות תחתיו את אחד מעו-
שי־דברו של אריק במישרד־ראש-
הממשלה. אולם ראש-המוסד לא
התבקש על־ידי ראש־הממשלה לנ־

שהופצה על-ידי אנשי שרון, כאילו
ראש־המוסד האשים את שגיא
וציפורי בהדלפות מסוכנות. אין
אדם כשגיא, היודע מה מותר ומה
אסור לאמר לעיתונות, ואילו דבריו
של ציפורי נאמרו בפורום
סגור, שלמשתתפיו היתד, כל הסמכות
וה״קלירינג״ הביטחוני לש-
לשמוע את דיווחיו של ציפורי.
האמת היה שבגין אכן נזף ב-
ראש-המוסד על עצם הענקת הראיון
להארץ, אולם לא על תוכן
הדברים. ראש-המוסד קיבל ״נזי פה״
זו של בגין אך טען — וה טענה
התקבלה על־ידי בגין — ש הוא
היה מוכרח להפסיק את ־מחול-
הפיטפוטים המזיק.
כשפורסם דבר הנזיפה, החלו
מגיעות לבגין ידיעות מדאיגות מ הקהילה
המודיעינית. הן סיפרו כי
יש התמרמרות בקרב בכירי המוסד
ומוסדות ביטחוניים אחרים על
הנזיפה. בגין נסוג והחליט להפוך
את הנזיפה ל״ד,ערד,״.

עקב אכילסבמטה
ן £רשת ההדלפות המסעירה
״ ״ את הארץ שבוע לפני הבחירות
לא החלה בראיון שנתן ראש־המוסד
להאוץ. היא החלה כמה
ימים קודם לכן, כששרון, באמצעות
אורי דן, לא הסתפק בפרטים על
הפעולה עצמה, אלא גם פירסם
תיאור מפורט על היסוסי הדרג
המדיני, ערב הפעולה. לציבור נודע,
בצורה הנוחה לשרון, שלא רק

רוצה לריב עם שרון לפני הו
רות. אריק שרון עומד בראש
יום־הבחירות של הליכוד, ו1
כמו יתר מנהיגי הליכוד, יודע
המערך מאורגן היטב לקראת
הבחירות, וכי יום זה הוא ע
אכילס במטו־,־הבחירות של הלי
אך לא רק בורג בא אל ,
בתלונות על שרון. גם סגן-ר:
הממשלה שימחה ארליך פנה
בגין, ודרש להסיק מסקנות חמו
נגד אריק.
כוונת מילחמתו של ארליך
שרון היתד, ברורה: ארליך מ
למנוע בכל מחיר את מינויו
שרון כשר־הביטחון, אם יר
בגין את הממשלה הבאה.
בסערת הוויכוחים סביב ה
לפות של אריק שרון ל<
דן נשכחה עובדה חמורה א1
כישלון ביטחון־השדה של צו
בכל מה שנגע לפעולה בעיר
רק בנס לא הביא הכישלון לאו
מתברר שלא רק העולס 1
( ,)2180 ידע חודש לפני הפע
על התוכנית, אלא שהיו איז
שידעו על מועדה המדוייק, מ;
שהם היו צריכים לדעת זאת| .
לפני שהמטוסים המריאו לכ
עיראק כינס ראש האופוזיציה, ז
שימעון פרם, התייעצות של אי,
במיפלגתו, ודיווח להם על הפע
העומדת להתרחש.
צד,״ל לא הסיק מסקנות נגד
אחראי למחדל זה.

יוסי ינאי

אתם, הדוגלים ביוזמת-שלום ישראלית

אתם, הדוגלים בחתירה לשוויוניות
חברתית, חינוכית וכלכלית?
אתם, הדוגלים בקיום הדמוקרטיה
בישראל ;
אתם, שאינכם רוצים לחזור על
שגיאות העבר;
אנא, עצרו קמעה וקראו את הדברים
הבאים, הנובעים מן המוח ומן
הלב גם יחד.
נכון, מנ ח ם בגין מסי תאת הפרועים
שבהמון.
נכון, אימת האלימות מהלכת בארצנו,
בניצוחם של מנהיגי תנועת ה״חרות״ ,המנסים
לחזור אל עצמם ולהשתית כאן סי מון
משטר אנטי-דמוקרטי. נכון, יש להפיל א ת
ממשלת ״הליכוד״ ,ולשם כן יש לגייס כל
טיפה של מאמץ.
אבל מוכרחים לחשוב על מה שיבוא
ב מ קו ם ממשלת ״הליכוד״ .אם יחזרו מנהיגי
״המערך״ ,כפי שהם נראים היום, אל הגה-
השילטון, יש כל הסיכויים כי תחת שילטונם
יצמח וישגשג ״ליכוד״ חדש, לאומני, רכושני
וארסי הרבה יותר. שהרי תחת שילטונם של
מנהיגי־״המערך״ הללו צמח ושיגשג, מאז
מילחמת ששת-הימים ,״הליכוד״ הזה, עד
שעלה לשלטון. ה״מערך״ לא החליף א ת
מנהיגיו, ה״מערך״ לא החליף א ת מינהגיו,
ה״מערך״ לא שינה את תפיסתו המדינית,
החברתית, הכלכלית, התרבותית והחינוכית.
ה״מערך״ רק רוצה לחזור לשילטון ולהמשיך
את מה שהיה קודם. ומה שהיה קו ד ם הביא
את ״הליכוד״ לשילטון.
אין בכוחך, כנראה, לשנות א ת הנהגת
ה״מערך״ וא ת דרכיו. אבל אתה יכול לבנות
כוח פוליטי נאמן בכנסת, שיאבק למען רעיו נות
חדשים של יוזמת-שלום ושל שינויים
חברתיים וכלכליים בכיוון השיוויוני. כוח זה
הוא מחנה-של״י, אשר הוכיח כי תוכניותיו
הן הנכונות ו ה מקד מו ת ביותר א ת האינ טרס
הישראלי. לדוגמה אציין כי הסכס-ה שלום עם
מצריים נעשה בדיוק על-פי הדגם של מצע
של״י. כך הצהירו בפומבי בכנסת אנשים אשר
תמכו ב הסכ ם קמפ-דייוויד, וגם מי שהתנגדו
לו. מובן מאליו כי דגם זה הוא רק חלק
ממצע של״י. לכן חובה היא להמשיך א ת
המאבק וליישם א ת הדגם של מחנה-של״י
גם לגבי הבעיה הפלסטינית.
חשוב מאוד להפיל א ת הליכוד, אבל
אסור להפקיד א ת השילטון באורח בילעדי
בידי ההנהגה הנוכחית של ה״מערך״ .צריך
לגרום לכך שהמערך״ יצטרך להתח שב באופן
ברור בעמדתו ובכוחו של מחנ ה השלום וה-
שיוויון בארצנו. צריך שיפעל כוח בכנסת ש ידחוף,
שיעודד ושימריץ א ת ממשלת-המערך״
להאבק נגד הלאומנות ובעד הבנה בין יהודים
וערבים, נגד הסיפוח ובעד הנכונות לפינוי
שטחים תמורת שלום, נגד ״הליכוד״ ובעד
עם־ישראל ומדינת-ישראל, נגד המפד״ל ובעד
שפיות-דעת מדינית ורוחנית, נגד ממשלת
״ליכוד לאומי״ ובעד קואליציה של שלום
ושוויון׳ נגד אלי מות ובעד דימוקרטיה של
הידברות ושיכנוע, כן ...וגם בעד פירוז המזרח
התיכון מנשק גרעיני.
חברי הכנסת של ה״מערך״ שסועים ומפולגים
ביניהם בכל השאלות החשובות הללו,

ל ה צי לאת
ה 1מ 1ק ר טי ה !
של־ הקו הראשון!
כדי שמנחם בגין לא ירכיב את הממשלה הבאה אנו מתחייבים כי
כל מנדט של של׳׳י יגוייס אוטומטית נגד קואליציה שבראשות הליכוד.
אבו מתחייבים להצביע בכנסת בעד כינון ממשלה בהנהגת המערך
ללא תנאי ומחיה אם קולותינו יידרשו להקמתה.
אנו קוראים לכל המפלגות המתנגדות לליכוד לפרסם
התחייבות מפורשת ברוח זו.
זכרו כי נשיא המדינה יטיל הרכבת הממשלה הבאה על מועמד
שיוכל לגייס תמיכת 61 חברי כנסת. אין עובדה זו מחייבת
כי בראשות הממשלה יעמוד נציג הסיעה הגדולה ביותר.

לכן קול לשל״י הוא ביטוי ברור לדעותיך ובאותה שעה
הוא הקול הבטוח ביותר בגד הליכוד.

שימו שלום בקלפי

מחנהשל׳

מחנה של״י רחוב דיזנגוף 87 תל־ אביב 64332 טלפון 290257

והם ז קו קי ם למדרבן ולמאיץ שיזכיר ל הם
בלי הרף א ת כור מחצבתם וא ת הצורך בחזון
מדיני לקר א ת סוף המאה ה . 20-א ת התפקיד
הזה של ״עמוד האש״ ,העובר לפני ה מחנה,
״עמוד האש״ הנאבק למען הדמוקרטיה ול מען
השלום, יכול למלא היום רק מחנה
של״י.
אם אתה ירא מפני אבדן הדמוקרטיה תנועת האלימות של
בישראל ביגלל
״החרות״ ,עליך לקרוא א ת תומכי הליברלים
ואת תומכי משה דיין להצטרף אל ה״מערך״.
אל תתן לאלימות של ״הליכוד״ לגרום לכך
שכוחות השלום והשיוויון ייעלמו מן המפה
הפוליטית. יצטרפו נא תומכי הליברלים, אנשי
רפ״י ורוב אנשי ד״ש (לשעבר) אל המערך״,
ואילו אנשי השלום והשיוויון יפנו לחיזוק
המחנה שלהם, שיצעד בנפרד מן ה״מערך״

ואחר-כך, א חרי הבחירות, יסייע ל״מערך״
בהקמת הממשלה הבאה.

הומאניסט, דמוקרט,
איש שלום ושיוויון —
עליך להצביע
ש שלד/

מאיר פעיל
העולם הזה 2286

ג>ל מ מוצע 45 לאחר שיצא כל פעם עם צעירה מהממת
אחרת, ותמיד הבטיח נישואין ולא כל־כך
עמד בדבריו, הפעם הוא עשה זאת, והתחתן.
אני מתכוונת לבמאי הוותיק הנושא
את דגל התיאטרון בארץ, יוסף
(״פפו״) מילוא, שהוא דק בן שיבעים.
פפו היה נשוי במשך שנים רבות לימי־ימה
מילוא, שנפטרה לא מזמן. כל השנים
העדיף פפו צעירות ויפות, והפעם,
בנישואיו החדשים, הוא מצא כזו.
גברת מילוא החדשה היא בשנות ה־

/772/17/7/1/77ע771

ארל
וי די או /ס

מתגרש
״או הכדורסל והקאריירה, או אהבתנו!״ בהצהרה שכזו יצאה
לאחרונה מרגרט ויליאמס, המוכרת יותר כאשתו של כוכבה
הכושי של קבוצת הכדורסל מכבי תל-אביב, ארד ויליאמס.
מרגרט וארל נהגו לריב על נושא זה מדי ערב, בתקופת
שהותם בארץ. לפני חודשיים נסעו הויליאמסים לארצות־הברית.
כולם ידעו שהם נוסעים עם שני הילדים לחופשת־מולדת, אך
בשיחות טלפון עם חברים בארץ סיפר ארל על מצבו העגום.
מרגרט עזבה אותו יחד עם שני הילדים, והותירה אותו שבור
ומוכה, לפחות כמו הפסד לצ.ס.ק.א. היא דרשה ממנו לבחור בין
קאריירה בכדורסל לבין קאריירה מישפחתית בבית החדש שבני-
הזוג קנו בשיקגו.
ארל טען שהוא בחר במכבי תל־אביב, אבל אני לא הייתי
מהמרת על זה.
לנוה יוסף מילוא
סוף־סוף
עשרים המוקדמות שלה, ועונה לשם
אביטל. הרומן שלה עם פפו התחיל
לפני כשנה, ואז עברו שניהם תאונת-
דרכים קשה — אך החלימו ביחד!
החתונה נערכה בביתו של פפו, בהש-
תתפות בני־מישפחה וקומץ ידידים קרובים.

הכפילה

בני טל זוכרים? כן, זה הוא ש שמר׳
צמוד-צמוד, על פארה פוסט המלאכית.
שמר מפני מעריצים טורדניים,
ושמר גם קצת בשביל עצמו. הרומן היה
סוער, לפחות כך טען בני, ונמשך לאורך
כל ביקורה של פארה בישראל. בני גם
טען, שהרומן נמשך גם כשהיא חזרה
לארצות־הברית, עוד איזה חודש־חודשיים.
בינתיים נסתיימה פרשת המלאכית, ובני
חזר לקרקע, לא בלי שזכה לפירסום רב
ולהצעות־עבודה רבות. או בגלל הכיש-
רונות שלו, או בגלל פארה פתח לו בני
חברודשמירה פרטית, המעסיקה היום 150
עובדים.
אבל זיכרה של הבלונדית המשגעת ממ-
שיד לרדוף אחריו. בני פשוט מצא כפילה
לפארה. לא רק מצא, אלא גם החליט
אחרי שבועיים, לשאת את הכפילה לאשה.
הפארה הישראלית היא יעד לנדמן, בון
,21 בלונדית, גבוהה, שהשתחררה זה עתה
מהצבא, ותתחיל בקרוב, כך היא מאיימת
ללמוד מישפטים.
השניים נפגשו במסיבה פרטית של ידידים
של בני, המתאמנים יחד עימו ב ספורט
הסאמבו. אחרי שבועיים כבר גרו
ביחד -ואחרי ארבעה חודשים התחתנו.
אני אישית ראיתי את בני ויעל יחד
מאושרים ומחוייכים. וגם קלטתי שיעל
היא מהקנאיות האלה. על כל פנים על בני
היא שומרת חזק־חזק.

ארל ומרגרט ויליאמס
תל־אביב או שיקאגו

להתחתן 1 11 יקי ח
פגשתי אותה, את נינט אסור, נערת־ישראל היפה, שהיא בין היתר, גם דוגמנית
מצליחה מאוד, במסיבת יום־הולדתה, שם היא הראתה לי את חברה, הדוגמן־המתחיל
אביב יורק. את אביב דנן אני מעריצה, ולו בגלל העובדה שהוא נוהג להחליף את
עדשות־המגע שבעיניו לפי צבע בגדיו. אני לא יודעת איזה צבע כבש את נינט, אבל
היא הודיעה לי :״יש חתונה!״

״למה־למה לא? אוהבת את כולו ואת
יופיו ומשתגעת״! כך שרה לה זמרת ה דיסקו
הניצחית, שרי אליאס, המוכרה
רק בשמה הפרטי — ־שבתחילת דרכה הי-
תה פקידה במיפעל לכימיקלים באיזור ה-
תעשיה בחיפה.
ובאמת למה לא? היא אהבה אותו במשך
חמש שנים תמימות, אני מתכוונת
לשלומי נולד, גרפיקאי מחולון. אחרי
תקופת־ניסיון כזו ארוכה לא התפלאתי
שהם גם החליטו להתחתן.
יכול להיות שעולם הדיסקו מפסיד זמרת
טובה, אבל לשלומי תהיה אשד, שתשיר
לו מהבוקר עד הערב :״למה־למה
לא? אוהבת את כולו ואת יופיו • ומש-
תגעת !״

נינט אסור ואביב יורק
באיזה צבע הוא יתחתן?

בני ויעל טל
מלאכית פרטית

נינט תתחתן בארץ, לעומתה, יפה אחרת, ענת גלייט, שגם גם היא דוגמנית,
התחתנה כבר, אבל בארצות־הברית. הקורבן הוא, כמו תמיד, כשדוגמניו; ישראלית
מתחתנת מעבר לים ואי-אפשר לבדוק את בעלה, איל-הון אמריקאי, וענת טוענת שטוב לה.
זוהרת, יפה ומפתיעה כמו תמיד היא ברכה שוורץ. היא מודיעה על נישואין עם
עמית לויגסון, בעל באר מפורסם בתל-אביב.
•טרונה מרש, לעומת כל הכלות האלה, אינה מתחתנת עדיין בפעם השלישית.
היא גמרה רומן עם ספר צמרת, מישל, ועתה יש לה רומן עם מיליונר ישראלי, שאת
שמו בשום־אופן לא הצלחתי להשיג, שגם בחברתו היא בוודאי תבלה היטב.

ד 3ר חד״ש
אל תאמו:

לא שמעתי

אתנ או מיו ה ד מגוגיי ם של ראש ה לי כו ד,
אשר מנסה לגרור אתישר אל להרפתקה
א טו מי ת, להעמקתה אי ב ה, ל בי דו ד
גובר בעול ם.

אית״
איתאמו: לאר
כיצד בשטחים הכבושים

יו רי ם

באוויר ...הו רגי ם ו פו צ עי ם תלמידים,
מכשולים מהקרקע ומקימים התנחלויות,
נו תני ם לאנשי ״גוש אמונים״
להש תו ל ל בחברון ב אין מפרי ע.

ת איו:

לא ידעתי

של המשך הכי בו שומ דיניו ת ה כו ח
ו ה סי פו חי ם יש מ חי רכבד: אינ פ ל צי ה
מ ש תו ללת, התעש רו ת בו ד די ם וגידול
מ צו קתם של רבים, קי צו ץ ה שי רו תי ם
ה צי בו ריי ם, צי מ צו םהב סי ס הי צ רני של
המשק, י רי דהמהארץ,
הי דרד רו ת מו ס רי ת.

במדינה
(המשך מעמוד )49
ייכנס לקרב עם המצרים, הפך
אריק את הטור המשוריין של החטיבה
שלו לסיור־אלים.
המג״ד מרדכי (״מו־בראש
הכוח עמדו אז
טה״) גור ואהרון דווידי. מה ש אירע
אחר־כך היה טרגדיה. הטור
שנשלח תוך הפרת פקודה, נלכד
במלכודת המיתלה, נקרע לארבעה
חלקים, והצליח רק בקושי
רב, תוך אבידות כבדות, להיחלץ.
משה דיין הטיל על אריק את
האחריות לכישלון ולקורבנות. אל
דיין הצטרפו מפקדי הצנחנים ש נטלו
חלק בקרב. זמן קצר אחרי
המילחמה החלה התארגנות חשאית,
שנועדה למטרה אחת , :להביא
להדחתו של אריק שרון. נערכו
פגישות סודיות ונחרשו מזימות. הקצינים הטילו
אז על דווידי, מי שהפך
ברבות הימים בעצמו קצין צנחנים
ראשי, להתייצב בפני אריק
ולהודיע לו שקציני יחידתו החליטו
על הדחתו. דווידי היה צריך

ישולשו לידי המוצא כלב־זאב שאבד.
בסוף
המודעה פורסמו מספרי
טלפון בתל־אביב שאליהם אפשר
להתקשר.295638 ,281811 ,224386 ,
היו שתמהו על המיליונר האלמוני
.״בסך הכל הרי זה כלב!״
והיו שנחלצו לעזרה וחרשו את
העיר מצפון עד דרום. בכלבי-
גישוש, באופניים ובמכוניות, חברים
ותיקים ואחרים נדדו בגנים
הציבוריים ובכיכרות, מפינת ה רחובות
הירקון וגורדון, שם נעלם
הכלב, ועד לשכונת־התיקווה,
שמא רגליו נשאוהו לשם. הם חילקו
כרוזים ועליהם תמונת הכלב,
דאנינג, שאבד לבעליו, ארנון
שוטלנד, עם שלושה מיספרי טלפונים
לכל מי שיודע משהו. כלב
בן ,5יפה וגבוה מן הרגיל, ה צולע
קלות, שחור עם בטן לבנה.
האסון פקד את מישפחת שוט־לנד
בשבת, ה־ 13 במאי: כלבו של
ארנון ירד לחוף־הים האהוב עליו,
כדרכו מימים־ימימה — אך לא
ח(ר, כדרכו מימים־ימימה .״מי
שנטל אותו, בוודאי לקח אותו ב כוח,״
אמרו כולם. פקחים שרדפו
אחריו העידו בחלקיקי עדויות ש

בו אךב־ 30 ביוני לקל פי; ז כו ר:
עדיין לא מאוחר.
אפשר לעצור אותם•
אפשר לחיות אחרת.
אפשר להגיע לשלום צודק ויציב.

רק לאה לי כו ד —
המשך שילטון הליכוד פירושה פאשיזם ומיל־חמה.
הוא יהיה קיצוני, חמור ומסוכן עוד
יותר משילטון הליכוד עד כה.
בבואך לקלפי זכור, כי המערך ב 29-שנות
שלטונו סלל, את הדרך לליכוד וכי גם היום אין
מדיניותו מהווה אלטרנטיבה מדינית לליכוד.
תן קולך לחד״ש, הפועלת ללא-ליאות לאח דות
כוחות השלום והדמוקרטיה, למרות הבדלים
רעיוניים ; שהציעה לשל״י הסכם עודפים,
כדי להציל מנדט נוסף מידי הליכוד (ולדאבוננו
לא נענתה).
בבואך לקלפי תן קולך לחד״ש, לרשימה
היהודית-הערבית היחידה, אשר דוהה את הס כמי
קמפ-דייוויד המכוונים נגד השלום ונגד העם
הפלשתינאי, ואשר מציגה תוכנית לפתרון,
המקובלת על העמים הערביים השונים, על הנהגת
אש״ף, על עמי והעולם, על האו״ם.

להודיע לאריק, שאם יסרב להתפטר,
יתפטרו הם כולם מצה״ל.
עוד לפני שהצליח דווידי לקבוע
ראיון, נודע דבר המזימה
לאריק והוא מיהר לפעול. הוא
הזמין כעדים שני קצינים מחוץ
לחטיבה — אהרון (״אהרל׳ה״)
יריב ואברהם (״אברשה״) טמיר —
וזימן אליו את הקצינים הקושרים.
רפול ודני מט מילאו פיהם
מים בפגישה זו. היתר ״שפכו״
את כל מה שהיה להם על אריק.

תן קולך לחד״ש, שפעלה ופועלת למען האופציה
הפלשתינאית על בסיס הכרה הדדית ודבקות
כעקרון: לנו מדינה עצמאית —

לעם הפלשתינאי מדינה עצמאית.

הצבעה לחד״ש —
זו הצבעהנ טו מו בטחת נגד ה לי כו ד.

הצבע ך׳
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון —
חד״ש
(המפלגה הקומוניסטית הישראלית ; ארגון הפנתרים השחורים
; שמאל סוציאליסטי ישראלי (שס״י) ; הוועד היוזם
הדרוזי ; חזיתות מקומיות, חזית השמאל ; ראשי מועצות
מקומיות ערביות ; חוגים ואישי ציבור — יהודים וערבים).

תל־אכיב, ת״ד 4885
יוני 1981

חיות
יהכדב איננו
חברים שמרו ע7
הב?;? 7ב 7יתאבד
אבד 17 החשוב
מכ : 7כ7ב־הזאב
המדינה המתה מקצה עד קצה
שקל
על מודעודהפרס 5000 :

הכלב נראה בורח כשרצו אחריו.
״הוא היה קשור אליו כאב לבנו,״
סיפר הווטרינר, שהעיד על
אופיו יוצא־הדופן של דאנינג, בן
ה־ .5״היה זה הכלב היחיד שכאשר
בא עם בעליו קפץ והתייצב
לבדו על שולחן הטיפולים — עד
כדי כך הגיעו יחסי־האמון בינו
לבין בעליו. ארנון היה האדם ה יחידי
שטילפן מחו״ל בכל יום כדי
לדעת מה שלום הכלב.״
״איבדתי ילד,״ מילמל ארנון,
במיקצועו,שעבודתו
עורך־דין
עמדה מלכת מרגע שדאנינג נעלם
וחבריו הקיפו אותו במישמרות פן
ישלח יד בנפשו. חברתו של ארנון
הפסידה ממישקלה ארבעה קילוגרם
בתוך שבוע, והוריו שקעו
בדיכאון.
״המר מכל,״ אומר ארנון ,״זה
שאיני יודע מה קרה לו. אולי
מת? אילו ידעתי זאת בוודאות,
הייתי אומר: סוף פסוק. אך בחלומי
בלילות אני רואה אותו
קשור אי־שם על איזה כבל, ואינו
מבין מה קרה לו. היכן אני ש אבוא
לעזרו?״
5000 שקל אינם יותר מדי.
״חסר לי קול ליקוק המים שהיה
מרגיע אותי, אחרי יום־עבד
דה מעצבן. חסרה לי נשימת אפו
על צווארי, כשאני נוהג במכונית.
חסר לי קישקועך הזנב היוצא במחול
כשאני נכנס הביתה. אנחנו
מישפחה שכולה. איבדנו ילד!
״ניסינו כל דרך לחפשו, החל
מהמודעות בעיתונים שבהם פירס־מו
את מיספרי הטלפון, ועד הצ עת
הפרם. פניתי אפילו לאייבי
נתן כדי שישדר את תיאור הכלב,
אולם הוא סירב, בטענה שהוא
פוחד מהטרדות בטלפון.״

ף* שעה חמש בבוקר טייל
״ שמואל מלך ברחוב הגיבעה
בסביון כמינהגו מדי בוקר. אך זה
היה בוקר שונה.
סיפר מלך :״פתאום התנפלו
עלי ארבעה כלבים בנביחות נוראות.
הם התחילו לנשוך אותי מכל
צד. נופפתי לעברם במקל שלי,
והם הניחו לי. הכלבים רצו חזרה,
ונכנסו לחצר של בית סמוך, הנמצא
בבנייה. פתאום, אחרי רגע, הם
יצאו בריצה ותקפו אותי שוב.
נפלתי על הכביש.
״כלב אחד תקע את שיניו בנעל
הספורט שלי וגרר אותי למרחק
כמה מטרים. הם עמדו מסביבי
ולא עזבו אותי. הם נעצו
בי את שיניהם ונגסו בכל גופי.
לא יכולתי לזוז, ובקושי הצלחתי
לצעוק לעזרה. אחד הכלבים בא
אלי מאחור, ורצה לתפוס אותי בעורף.
רק בעזרת המקל הצלחתי
להתחמק ממנו.
״בעיקבות הצעקות יצאו מה בתים
שתי בשים וגבר אחד, אך
הם לא יכלו לעזור לי. הם פחדו
להתקרב. אבל הצעקות של האנ שים
הבריחו את הכלבים, ואחר-
כך לקחו אותי באמבולנס. היו שם
שלושה כלבי דוברמן שאני מכיר,
שהם תמיד בחצר שט, ועוד כלב
זאב שמשוטט בסביבה. המקל ש היה
לי לא היה להליכה. תמיד
כשאני מטייל בבוקר, כבר תשע־עשרה
שנים אני עושה זאת, אני
לוקח מקל נגד הכלבים שמשו־טסים.״
זוהי
גירסתו של שמואל מלך,
פנסיונר בן ,74 תושב סביון. אך
לדברי בעל הכלבים, הד״ר ריצ׳רד
קורנהויזר, אין זו הגירסה הראשונה
של מלך. לדבריו, חל בגיר־סה
זו שינוי חשוב לעומת הגירסה
הראשונה, שאותה סיפר לבעל הכלבים
אחרי המיקרה — שינוי
באשר לזהות הכלבים התוקפים.
מספר הד״ר ריצ׳רד קורנהויזר,
רופא־פסיכיאטר :״ביום הרביעי
שעבר הלכתי לישון מאוחר מאוד,
בשלוש ורבע אחרי חצות. כעבור
שעתיים התעוררתי בבהלה. שמעתי
צעקות. ראיתי שאשתי אינה
בחדר. התלבשתי במהירות ויצא תי
החוצה, כדי לברר מה פשר
הצעקות. במרחק של כשלושים
מטרים משער הבית שלי ראיתי
כלבים מתגודדים ונובחים סביב
אדם ששכב בצד הכביש. רצתי

ארבעה כלבים
לעצרם במהירות רבה, אך עד שהגעתי
הכלבים כבר ברחו.
״מצאתי את האיש שוכב שותת-
דם. אשתי ובני הזוג ירדני, שכני,
עמדו רחוק משם. הם סיפרו שלא
עשו שום דבר במשך רבע
שעה. שאלתי.אותם למה לא הז עיקו
אותי, והם אמרו שהטלפון
שלהם מנותק. אבל מאוחר יותר
באותו בוקר צילצלחי אליהם והטלפון
עבד. השכן אמר שראה
ששניים מהכלבים התוקפים היו
שלי׳ והשניים האחרים היו זרים.
ביקשתי שיתן לי זאת בכתב, ולפתע
התפרצה שכנה נוספת ש הגיעה
למקום, שגם לה יש שני
כלבים, שאחד מהם הוא כלב
זאב, וניסתה למנוע זאת ממנו.
אך מר ירדני חתם לי שרק שניים
מהכלבים שתקפו היו שלי.
״בינתיים הזמינה אשתי אמבולנס,
והוא הגיע. נסעתי עם מר מלך
לבית־החולים תל־השומר, שבו
עבדתי פעם בתור רופא, ודאגתי
שיקבל את הטיפול הטוב ביותר.
למחרת באתי לבקר אותו, וכאשר
שאלתי אותו מה קרה, הוא סיפר
לי שתקפו אותו שני דוברמנים,

#ז ד טז1ו\ א ך 1זוךי

בהסגר

נגדי, כי הם חוששים שהם יואש מו
בכך שהכלבים שלהם השתתפו
בתקיפה. הרבה יותר נוח לומר
שהכלבים של ריצ׳רד הם האש מים,
כי הדבר קרה ליד ביתי.
אני לא מסכים שהעובדות לא
יתבררו עד הסוף. מספיק לי מה
שהתפרסם כבר. העיתונאית שכתבה
את הסיפור עשתה זאת
לפי דבריו של בני, בן השמונה.
היא לא דיברה עם אף שכן, וגם
לא איתי, רק עם מישפחת הפצוע.
התפרסם שהכלבים התוקפים גורשו
בעזרת זרם מים. אני לא ראיתי
מים, והכלבים שלי לא היו
רטובים.
אני חושב שאם יוצאים מתוך
הנחה שמותר לאדם להחזיק כלבים
להגנתו, מה שהוא צריך לעשות
זה לדאוג לכל אמצעי הביטחון.
אני חושב שיותר ממה ש עשיתי
אני אי-אפשר לעשות. עם
בית גדול כמו שלי, למרות שאין

כלבי הרוטווייל של הד״ר קות־הויזר
-אשר לפי החשד השתתפו
בתקיפה, נמצאים בבידוד בתחנה הווטרינרית שכרמ

למשך 10 ימים. כלב הנגוע בכלבת מת בתום
תקופת זו. אם הוא נוחר בחיים, סימן הוא שאינו
נגוע במחלה, ואין צורך לתת תרופה לפצוע הנשוך.

בתחילת השבוע הוכנסו כלביו
של קורנהויזר להסגר, כדי לבדו?
אם הם נגועים בכלבת. בעל הכלי
בים המשוכנע שלפחות שניים מ׳
הכלבים שהשתתפו בתקיפה אינק
כלביו, רוגז על־כך שהמישטרה

אנשים לא יודעים להבחין בין נובים
לכן צריו לברר את את העובחח
ער הסוו אזער ד־ר שתהז־זז
בו רכוש רב, לא נעים להתעורר
באמצע הלילה עם נבוט בראש.
חשבתי שהכלבים יעזרו נגד פורצים.
עשיתי
את המכסימום. בניתי
חומה גבוהה, שמעליה גדר בגובה
שלושה מטרים. הקפתי את
חצרי בכבלי פלדה, אליהם קשורים
הכלבים בשרשרות ברזל. וה־

אינה עושה כל מאמץ לאתר אח
הכלבים האחרים, וכך חושפת אח
העוברים והשבים בסביון לסכנה,
שמואל מלך יצא ביום השני השבוע
מחדר ההתאוששות. ידו ורגלו
נתונים בגבס, והוא ממתין
לניתוח פלסטי בשוק, שממנה נקרעה
פיסת־בשר.
עד כאן שתי הגירסות. האם

טרפו עו בו־ אוו חבס ביון ־ מ׳ אחראי ל כו?
שהוא מכיר ויודע שהם שלי, ושני
כלבי־רועים גרמניים.״
הד״ר קורנהויזר מסביר כי
כלביו, שאותם מכיר שמואל מלך
מטיולי הבוקר שלו, אינם כלבי
דוברמן אלא כלבי רוטווייל, וש יש
לו שלושה כמותם. אך לדבריו,
אין הוא בטוח כלל שהיו אלה
כלביו שלו שהתנפלו על שמואל
מלך :״בעניין זיהוי כלבים אני
לא בטוח שההתמצאות של אנ שים
היא טובה. במצב כזה צריך
לראות את הכלב כדי להיות בטוח
שזה הכלב שהתקיף. אנשים בקו שי
יודעים להבדיל בין סיני לסיני
ובין יפאני ליפאני, וקשה להם
להבחין בין כלב לכלב.״

לקוםב לי ל ה
עם נ בו ט

שרשרות
ביטחון האמורות
להבטיח כי הכלבים לא יתפרצו.

** ¥מו אל מלך אומר שהוא
״ אוהב כלבים, ושגידל פעם
כלב. הוא מספר :״כל תושבי סביון
הולכים עם מקל. הם פוחדים
ללכת ברחוב בלי מקל. כבר שנים
אני הולך עם המקל, לא כדי להי
עזר
בו אלא לשם ביטחון. לא
חשבתי שיקרה לי משהו כזה, שכלב
שנמצא מאחורי גדר גבוהה
יתנפל עלי.
״כל בוקר, כשהייתי עובר שם,
היו הכלבים האלה מסתובבים
לאורך הגדר, מתפרעים ונובחים
לעברי. כשהייתי עובר שם, תמיד
חשבתי: בשביל מה הוא צריך
שלוש חיות־טרף כאלה בביתו?״
מלך מכחיש כאילו אמר לד״ר
קורנהויזר שרק שניים מהכלבים
שתקפו אותו היו דוברמנים. הוא
אומר שהוא בטוח ששלושת הכל בים
שתקפו אותו קפצו מעל לגדר
ביתו של הד״ר קורנהויזר, ואילו
כלב הזאב עמד לידם בעת התקיפה
ונבח. בין גדר־האבן וגדר-
המתכת המקיפות את ביתו של
הדוקטור יש פירצה.

מספר קורנהויזר:
כשחזרתי הביתה מבית״החולים,
נודע לי ששכני מאשימים את
ארבעת כלבי — שלושת הרוטוויי-
לרים וכלבת הזאב שלי — כי הם
שתקפו את מלך. יש לי הרגשה
שכל בעלי הכלבים שבשכנותי הם

פיתה בגדו

הד״ר קורנהויזר מצביע על הפירצה
שבין החומה וגדר המתכת. הפירצה
היא בצד הפונה לכביש .״לא סגרתי את הפירצה, ואיני מסתיר דבר,״ אמר.

כל נעשה על־ידי כלבנים מקצועיים.
כשהבאתי
את הכלבים ידעתי
שיום אחד יגדלו ויהיו חזקים, וצריך
לשמור שלא יקרה משהו.
אני יודע שלא יתכן שהגירסה ה שנייה
של מלך נכונה, כי בזמן
שהיתה התקיפה רק שניים מכלבי
היו בחוץ. שתי הכלבות היו מיוחמות.
החזקתי אותן במרתף, רחוק
מהכלבים. המקרה פגע בכולנו,
בילדי, באשתי ובי. אני לא אוכל
כבר שלושה ימים. אין לי ראש
לשום דבר, ולא משנה אם כלבי
השתתפו או שאין אלה כלבי.
?{ד כ אן דברי הד״ר קורנהוי־זר.

היו
אלה ארבעת כלביו של הד״ר
קונהויזר שהשתתפו בתקיפת שמואל
מלו? האם היו אלה שלושה
מכלביו? שניים מכלביו? או אולי
לא היו אלה כלביו כלל? מכל
מקום, ברור שהיו אלה ארבעה
כלבים מאותם הנמצאים בסביון.
מומחים לכלבנות אינם מופתעים
ביותר ממה שאירע. הם זועמים
על שיטת הטיפול בכלבים בסביון.
רבים מגדלים שם כלבים
למטרה אחת ויחידה: כדי לשמור
על הבתים ועל הרכוש שבתוכם.
לשם כך זקוקים לכלבים תוקפניים,
ואינם נוהגים בכלבים שברשותם
בדרך הטיפול הנכונה
והמיוחדת, השוגה לגבי כל סוג
וסוג.

הוא תפס אות׳ בשעוות׳ והינה אוחי

קורבן כטי איציקסון (לפני התקיפה)
״שבוע לפני החתונה נתן לי את הסטירה הראשונה ..
ך* אם את יכולה להסיר את משקפי1
השמש מעל פניך ד׳ שאל השופט
את האשד. הצעירה שישבה על כיסא, ליד
דוכן העדים. לאט לאט הסירה בתיה
(״בטי״) איציקסון את משקפיה, ולעיני
השופטים נתגלו צלקות אמבות מעל עיניה,
כתם שחור על רקחה השמאלית וסימנים
של ניתוחים פלאסטיים, שחרצו את
לחיה הימנית.
כאשר עלתה בטי על דוכן־העדים, ביקשה
התובעת הלנה ביילין מהשופטים לה תיר
לה להעיד בישיבה, כיוון שעדיין
אינה מרגישה טוב.

מ כו ת
נגד ג לו לו ת
^ עדה התיישבה על הכיסא, הסירה
י 1את משקפיה לפי בקשת בית־המשפט,
והישירה מבטה אל בעלה, מאיר איציק-
סון, שישב על ספסל הנאשמים. היא
החזירה את מבטה אל השופטים ובקול
שקט ובטוח ענתה לשאלות התובעת.

סיפרה בטי:

הנאשם היושב מולי הוא בעלי. אנחנו
נשואים 3שנים. הכרנו 5חודשים לפני
שהתחתנו, וחלק מהזמן הזה גרנו ביחד.
לפני נישואנו היה בעלי ימאי. הוא יצא
להפלגה אחת אחרי הנישואין ואז ירד
מהים. מאז הוא עובד בחברת עלית. התחתנו
במרס .1978
שבוע לפני החתונה נתן לי את הסטירה
הראשונה. רציתי לעזוב אותו, והוא
עזר לי להוריד את כל חפצי מדירתו.
אבל אחר־כך חזר והזמין אותי לשתות
כוסיתה, והתפייסנו. חזרתי אליו, והתחתנו
כמתוכנן.
מיד מההתחלה היו היחסים בינינו מתו חים.
הוא ניסה להשתלט עלי בכל צורה.
גם באופן מילולי וגם בכך ששלט על
הכסף. אני עובדת כל השנים כטכנאית־אלקטרוניקה.
הוא היה לוקח את מש

כורתי ומחליט מה לעשות בכסף. הוא
הקציב לי כסף לפי ראות עיניו. את
מכוניתי מכרנו עוד לפני הנשואין.
הוא מבוגר ממני בעשר שנים, ואמר
לי כי הוא רוצה להתחתן כדי שיהיו לו
ילדים. ולכן, כאשר לא נכנסתי מיד להריון,
כעם עלי. הוא האשים אותי ששי קרתי
לו ושעברתי בוודאי הפלות, שמונ עות
ממני להיכנס להריון.
ראיתי שהיחסים בינינו לא טובים, והתחלתי
לקחת גלולות נגד הריון. הוא גילה
זאת והיכה אותי.
היה לי קשה מאוד. אני עובדת כל
יום עד 5אחרי־הצהריים, ואחר כך הייתי
צריכה עוד לעשות את כל מלאכות הבית,
קניות ובישול. הוא לא רצה לעזור לי
בשום אופן. ואת פח־הזבל סירב להוריד
באופן עקרוני. הוא אמר שזאת עבודה
של האשה.
(למחרת, כאשר העיד הבעל, הוא סיפר
שהכין חוזה, ושם פירט כי בימים
זוגיים יוריד הוא את הזבל, ובימים בלתי-
זוגיים היא תוריד את הפח. החוזה היד.
חתום על-ידה, והיה תלוי במיטבה).
כבר באפריל 1979 הלכתי למישטרה
בפעם הראשונה, להתלונן על מכות שקיבלתי
ממנו. אבל היומנאי הסביר לי כי
שוטר חייב לחזור איתי הביתה ולהזהיר
את בעלי. חששתי. הייתי בחודשי-
הריון מתקדמים, וביטלתי את התלונה.
בדצמבר 1979 נולדה לנו בת, וכוס
התרעלה החלה מתמלאת. בספטמבר 1980
פניתי לעורן־-הדין אליהו שטרן, שיגיש
בשמי תביעת־מזונות. עורך־הדין הסביר
לי את המצב המישפטי, ויעץ לי להתז
לרנן במישטרה על כל מיקרה של מכות.
בחודש אוקטובר שנת , 1980 ביום
שישי, חזר בעלי הביתה בשעה 4
אחרי־הצהריים, והתחיל מציק לי. הוא
העביר אצבעו על המקרר לראות אם
אין אבק, לא רצה לאכול את מה שבישלתי׳
ובסוף התלונן שלא כיבסתי את

מוצג מישפטי: גרזן התקיפה
״הוא,גילה שלקחתי גלולות נגד הריון י
חולצותיו — כשהוא מתחיל לדבר, הוא
לא מפסיק. התפתחה מריבה, והוא היכר.
אותי מכוח רציניות. נשארו סימנים על
גופי — בחזה, ברקה ועל הלחי. מיהרתי
לתחנות־המישטרה, וחזרתי עם שוטר.
בעלי סירב לצאת מחדר־השינה, לדבר
עם השוטר, אך לבסוף התלבש והלו איתו
לתחנת־המישטרה. באותו לילה ישנתי עם
התינוקת בחדרה, ואינני יודעת מחי חזר
הביתה. אבל השכם בבוקר, למחרת, כאשר
הלכתי לחמם את הריסה לתינוקת,
הוא בא אחרי למיטבח.
הוא אמר לי :״את רוצה להרוס את
החיים שלנו? את בכלל לא חושבת מה
את עושה?״
פחדתי ממנו. וניסיתי להתרחק. ראיתי
שאני צריכה לברוח, אבל הוא היה יותר
זריז ממני ונתן לי אגרוף באף.
הוא התחרט מיד על מה שעשה, וניסה
לגרור אותי לאמבטיה ולרחוץ את פני
מהדם הרב, אבל אני פחדתי ממנו והייתי

היסטרית. הוא עזב את הבית והורי לקחו
אותי לבית־חולים. שם התברר כי אפי
היה מרוסק לגמרי. נזקקתי לניתוח, ושכבתי
כחודשיים בבית־החולים.
במשך הזמן שבו שכבתי בבית־חולים,
הוציא עורו־הדין שטרן צווי־מניעה נגד
בעלי, כדי שלא יוכל להיכנס לדירה
שלנו. בנובמבר נסענו ביחד למסור לבעלי
את צווי־המניעה.
ב־ 20 בינואר 1980 היה דיון בענייננו
בבית־המישפט. בעלי טען כי הילדה אינה
שלו, ולכן אינו חייב במזונותיה. אבל
השופט אריה אבן־ארי פסק שעליו לשלם
לי 25 אלף לירות לחודש עבור מזונות
הילדה והמטפלת. קבענו כי אחרי-
הצהריים ניפגש בדירה עם כל עורכי-
הדין, הוא יחזיר חלק מהחפצים שלקח
מהדירה, ויקח את יתר חפציו מהבית.
בשעה 5הגיע בעלי במונית, ועלה לדירה
עם אמו, עורד־הדין שלו, נימרוד
תבור, ונהג־מונית. הוא התחיל להסתובב

בגוזן לניוון המים...
בדירה ולאסוף את חפציו. אמו התחילה
לצעוק באידיש ולקלל. אני לא מבינה
אידיש. היא חטפה את השטיח של הסלון
וגילגלה אותו. היא טענה שהוא שלה.
צעקותיה היו איומות, וביקשתי משטרן
שיוציא אותה. לבסוף הוציאו את האם,
אך היא התיישבה בחדר המדרגות והמשיכה
לצעוק ולבכות בקולי־קולות. בעלי
הוריד כמה קלאסרים מארונות המיטבח
ועורך־הדין שטרן עמד לדפדף בהם. לפתע
ראיתי את בעלי חוזר ממירפסת ה-
מיטבח, ולתדהמתי החזיק בידו גרזן.
צעקתי לשטרן :״אלי, תיזהר! מאחוריך
!״ הוא הספיק להסב ראשו לצד,
והגרזן נחת על אוזנו. הוא נפל לארץ,
ובעלי הנחית על ראשו עוד מכת־גרזן.
שני עורכי־הדין ברחו מהדירה, ובעלי
פנה לרדוף אחרי. אני ברחתי מפניו
לסלון, אך מעדתי על השטיח שאמו גילג-
לד, ונפלתי. הוא התנפל עלי והנחית שתי
מכות־גרזן על צלעותיה. שתי צלעות
נשברו. הצלחתי לקום ולברוח לעבר מיר־פסת
הסלון, ועמדתי כשגבי צמוד לזכוכית
הדלת. שמעתי ניפוץ של השמשה,
שעליה נשענתי, וכמה זכוכיות נכנסו לי
ביד. ברחתי לעבר דירת השכנים, וחשבתי
שאספיק לסגור את הדלת לפניו.
אבל הוא היה יותר זריז וערך מירדף
אחרי בתוך דירת השכנים. הוא תפס אותי
בשערותי והיכה בגרזן לכיוון הפנים. איני
זוכרת באיזה חלק היכה בי, אבל הוא
הוציא את כל שיני וחתך לי חלק מה שפה.
יש לי כמה סדקים בגולגולת. עבר תי
מאז חמישה ניתוחים, האף שלי מרוסק,
ואינני יכולה לנשום דרכו( .האשה
הסיטה את שערה מעל מיצחה, וגילתה
לשופטים את הצלקות שעל לחיה ואת
הכתם השחור מעל עינה השמאלית).
רק לרגע אחד איבדתי את הכרתי. זה
היה כאשר השכנה צעקה ״תעזוב אותה!
הרגת אותה !״
סיפרו לי שהוא סחב אותי לחדר המדרגות׳
וכאשר התעוררתי היה שם השכן
שליטף את ראשי. עברתי ככה חמישה
!ניתוחים ועלי לעבור עוד שיבעה. הרופאים
אמרו לי שגם אז לא אראה כפי
שנראיתי פעם.

עד כאן סיפורה של בטי.

מי ש חו ט א
— מ שלם
ורך־הדין שטרן, שהעיד אחריה,
סיפר גם הוא על מאורעות הדמים.

אמה של כטי איציקסון (משמאל) מסתירה את פני כתה
״האם את יכולת להסיר את סישקפי־השמש מעל פניך?״

לא מצא את המילים להסביר מה שקרה.
מפעם לפעם נעצר וגימגם. לשאלות סניגורו,
צבי לידסקי, סיפר כי כיום הוא
מבין בדיוק מה קרה.

סיפורו :
היא תיכננה את זה מראש, כדי לנשל
אותי מכל רכושי. היא התייעצה עם ידיד
שלה, עיתונאי, שהסביר לה שאם הגבר
מרים יד על אשתו זורקים אותו מהדירה.
אז היא עשתה לי פרובוקציות.
באותו יום הייתי בהלם מסכום המזונות
שנפסק לי. אני מרוויח נטו 23 אלף לירות.
איך אשלם לה מזונות בסך 25 אלף?
הלכתי מיד לעורך־הדין שלי, והחלטנו
להגיש עירעור. אחרי-הצהריים נלוותה
אלי אמי, כי היא רצתה לדבר עם אשתי,
שתוותר לי על חלק מהמזונות. אבל אני
ידעתי שזה לא יעזור. אמי בכתה ודיברה

אמו של התוקף מאיר איציקסון
״אמי בכתה ודיברה באידיש

מיד אחרי שנפצע ירד למכוניתו ונסע
להזעיק את המישטרה. משם הופנה לבית־החולים.
כאשר שכב בחדר־המיון התברר
לו, כי גם בטי וגם בעלה הובאו
לשם. הבעל שכב במיטה מולו. ידיו היו
חתוכות ושותתות־דם.
איציקסון היה עד־ההגנה הראשון. הגבר
הגמלוני, בן ,36 כבד־פה וקשה־ביטוי,

באידיש, ומישהו הוציא אותה בכוח.
חיפשתי את הדרכון שלי, ואשתי ענתה
לו בתמימות מעושה, שאינה יודעת.
שטרן נגע בי ואמר לי ללכת .״אל
תגיד לי מה לעשות ומתי ללכת,״ אמרתי
לו, ופיתאום קיבלתי דחיפה מאחור
וראיתי את אשתי. תפסתי חפץ־עץ צהוב,
אני לא ראיתי שזה גרזן, הרגשתי חום,

ומצאתי את עצמי נאבק איתה בסלון• היא
הוציאה את העץ מידי, ורצה למירפסת.
רדפתי אחריה והמשכנו להיאבק. פיתאום
הרגשתי שהיא מנסה לזרוק אותי למטה.
הרגשתי את עצמי באוויר וראיתי שתי-
כף אני מעבר למירפסת. דחפתי בכל
כוחי את רגלי. במירפסת והרגשתי את
עצמי מרחף באוויר 2—3שניות. נכנסתי
לזכוכית של הדלת. אני לא זוכר
שעשיתי את כל הדברים שסיפרו כאן.
אחר כך מצאתי את עצמי בחדר־המדר-
גות ושמעתי את השכנה צועקת ״אמבו-
גלם ! אמבולנס !״ הייתי בהלם ורצתי לטלפן
למישטרה.
אינני זוכר כלל שפגעתי בעורך־הדין
שטרן. אם עשיתי זאת, כפי שמספרים
כאן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהתנצל
בפניו.
עד כאן גירסתו של הבעל.
בחקירה הנגדית שאלה התובעת אם
אמנם היכר. את אשתו כבר שבוע לפני
החתונה, והוא ענה כי לא סטר לה. לדבריו
היתד. אמנם מריבה ביניהם, אך גם
היא היתד. על רקע כספי.
״כאשר הפלגתי לחוץ־לארץ,״ סיפר,
״והיא נשארה בארץ וגרה בדירתי, לפני
שהתחתנו, נתתי לה יפוי־כוח מלא לכל
החשבונות והכספים שלי. כאשר חזרתי
גיליתי שחסרות 4000 לירות. היא שיקרה
לי ואמרה שלא לקחה, לכן התרגזתי וגירשתי
אותה. עזרתי לה להוריד את חפציה
למכונית, אבל היא עלתה אלי לש תות
עוד כוס־תה, התחבקנו והתפייסנו״.
איציקסון הסביר את פילוסופיית־החיים
שלו כך :״אני לא מאמין בנשים, ואמרתי
לה לפני שהתחתנו, אם תחליטי
שאת לא רוצה אותי — תלכי מתי שתרצי!׳
אבל היא הרגיזה אותי יותר מכל
אדם אחר. היא לא רצתה לעבוד בבית,
אני הייתי המשרת שלה.
״לא נתתי לה מכות. תמיד הייתי נחמד
אליה. היא הלכה למישטרה בגלל תאוות-
הבצע שלה. תראי איזה בעל טוב הייתי!
הייתי איתה בלידה משעה 8בבוקר עד
10 בלילה. היו אמנם רמזים שהיא רוצה
לגמור איתי, אבל חשבתי שזה בצחוק,
או אולי היא מנסה אותי. כאב לי, אני
רגיש לאנשים זקנים ולילדים, וראיתי
שזה יכול לפגוע בילדה. אני לא מוכן
להתגרש. גדלתי בלי אבא, ואני לא רוצה
שלילדה שלי יהיה אבא חורג.״
השופט שאול אלוני פנה לנאשם :״הרי
אתה אמרת לה, כשהתחתנתם, שכאשר
היא תרצה ללכת היא חופשיה. אז מדוע
שינית את דעתך?״
״אינני יכול להסביר,״ ענה האיש.
״איך אתה עם הלב הרחמן שלך, מרסק
לאשה שנראית פסיק על-ידך, את
האף?״ שאל השופט.

״אני מאושר שהיא חיה, ושהיא נראית
טוב, והיא רואה והכל בסדר,״ אמר הגבר.
התובעת האשימה את איציקסון בשני
נסיונות לרצח — של אשתו ושל עורך-
הדין שטרן — וגם בחבלה חמורה שגרם
לאשתו כאשר ריסק את אפה. בתחילת
המישפט יעץ עורך־הדין לידסקי לשולחו
להודות באשמה, כדי שבית־המישפט לא
יצטרך לראות ולשמוע את עדות האשד.
הפצועה, ולא יתרשם ממראה עיניו. אך
איזה צורך פנימי רגשי בלתי־רציונאלי
דחף את איציקסון לכפור באשמה, לגולל
״את הכל״ לפני בית־המישפט. אולי כדי
להבין מה בדיוק קרה לו, אולי להבין
איך הפכו הוא ואשתו, שכל כך אהבו
זה את זה. לפני שלוש שנים, לזוג יריבים,
וכיצד קרה שהוא הניף את הגרזן
על ראשה והשחית את פניה.
ההסבר היחידי היה במיכתב שכתב אי-
ציקסון זמן מה לפני המיקרה, לאשה בשם
מנו, שהיתה אהובתו הקודמת :״בקשר
לאשתי, אינני יודע מה יהיה. אני לא
מסתדר איתה. היא מרגיזה אותי. אף אחד
בחיים לא הרגיז אותי ככה. היא תשלם
בסופו של דבר על כך. זה רק עניין של
זמן. אצלי, מי שחוטא משלם על כך!״
פסק־הדין יינתן בסוף החודש.

פרקליט שטרן ועוזרתו
״אלי ! היזהר ! מאחוריך !״

קולנוע
ס ר טי ם
פיסח התאווה
פירות התאווה נועד להיות הסרט שיקפיץ
את פסטיבל־הסרטים בקאן ממקומו,
בערך כפי שסרט אחר מסוגו, ממלכת
החושים, עשה לפני מיספר שנים. לשני
הסרטים אותו מוצא, הפקה משותפת יפא-
נית־צרפתית. שניהם הוצגו על־ידי איגוד
הבמאים הצרפתי במיסגרת שבועיים של
הבמאים, ושניהם עוסקים באותו הנושא:

קלאום קינסקי בתפקיד לורד סטיבן עם יצאניות ״בית הפרחים״ כסרט ״סירות התאווה״
כל הנשים משלימות ח את זו
מאבד את או, שמשתחררת מן הכבלים
שבהם נקשרה אליו.
טראיאמה, ככל הנראה, הקדיש לא פחות
מחשבה למישור הסוציאלי מאשר למישור
המיני. כל הסצינות של העניים, הישנים
ברחוב בחוסר־כל, לפחות בתחילת הסרט,
מצולמים בכוונה־תחילה בשחור־לבן, פנים
בית־הבושת לובש גווני אדום ואפור, וציורי
הרקע על הקירות, הפרגודים ואפילו
על כלי-העזר השונים לניסויים המיניים
הם תערובת מוזרה של תרבות המזרח והמערב.
אולם,
בסופו של דבר, יש שתי בעיות
שטראיאמה לא הצליח להתגבר עליהן.
הראשונה קשורה להעזה המינית שמגלה
הסרט. אחרי כל מיגוון הסרטים הפורנו־גראפיים
של העשור האחרון, פשוט קשה
עוד להפתיע או להדהים. החידושים הם
מישניים והמציצנים אינם יכולים לבוא,
אלא חלקית, על סיפוקם, הבעיה השנייה
קשורה לשילוב שבין המין והפוליטיקה.
אמנם, שניהם נמצאים בסרט, בשניהם מדובר
בניוון של המעמד השליט, שיביא להת־מוטטותו,
אבל שני המרכיבים הללו אינם
מתחברים, עלילתית או ריגשית, לתמונה
כוללת ומשכנעת.

איש מצייר ליד איש מצוייר
כל העיר מוסיאון
הביטויים הקיצויים ביותר של האהבה
והמין.
אלא שיש בכל־זאת הבדל קטן. את
ממלכת החושים ביים נאגיסד. אושימה,
לפי תסריט שכתב בעצמו! סרטו הראה
את ההתמכרות המינית של זוג מאוהב,
המסתגר בתוך עצמו עד כדי טירוף, היה
נועז ביותר, אבל גם אנושי ומרתק ביותר.
פירות התאווה נעשה על-ידי במאי בשם
,שוז׳י טראיאמה, הידוע כבמאי השואף
בלי־הרף להרחיב את שפת־הקולנוע על-
ידי שימוש בעיצוב חזותי כמעט נסיוני,
המצטרף לשפת־תמונות פיוטית עשירה.
אלא שטראיאמה לא השתמש הפעם בחומר
של עצמו, אלא התבסס על השיבה
לטירה, סיפור ההמשך המשלים את סיפורה
של או, אולי היצירה האירוטית המפורסמת
ביותר של צרפת במאה הזאת.
חשתעגדות מוחלטת. השיבה לטירה
צריך להביא את כל המרכיבים בתוך
׳סיפורה של או לידי קיצוניות אבסורדית.
בספר המקורי דובר בהשתעבדות מוחלטת,
פיסית ומינית, כביטוי לאהבה. הספר
השני מציג את הצעד הבא: האהבה מפנה
מקום ליצר השילטון בזולת. היחסים בין
לורד סטיבן ו״או״ ,האשה האלמונית שבשני
הסיפורים, הופכים להיות בפירוש
יחסים המושתתים על ההנחה, שהאשה
שואבת את הנאתה מעצם ההנאה של בן-
זוגה, גם אם הנאה זו באה כתוצאה מהש פלה
והתעללות באשה עצמה.
טראיאמה נטל את הסיפור המקורי והעביר
אותו לאחת מערי-חנמל השוקקות של
סין בשנות העשרים (זה יכול להיות שנחאי
או הונג קונג) .סטיבן מביא לשם
את או, והיא מתבקשת לעבוד כיצאנית
מן השורה ב״בית־פרחים״ (מליצה מקומית
לכינוי בית-בושת) .כל הנשים ה־העובדות
במוסד הזה, המנוהל על־ידי הומוסקסואל
לבוש בבגדי נשים ,״משלימות
זו את זו״ ,מסביר טראיאמה, או במילים
אחרות, יוצרות יחד את התגלמות האשד.
במלוא מובן המילה. ואכן, הסרט מתעכב
בהרחבה על חלומות הגדולה של יצאנית
אחת, הסבורה שהיא כוכבת גדולה. על
הסאדיזם הטבוע באחרת, המשוכנעת שכל
גבר שהיא מלקה, לפי בקשתו, אינו אלא

ולבסוף, אולי הסיבה האמיתית לכך
שפיכות התאווה אינם מסכנים את מעמד
ממלכת החושים: חסר בו אוחו טירוף
אביה (בכלל יש בסרט התעסקות חוזרת
ונשנית בדמות האב הכוזב) .שלישית חיוורת
עד מוות, בעיקבות מחלת שחפת, וכן
הלאה. הדרכים השונות שבהן מספקות
גברות אלה את רצון לקוחותיהן מאפשר,
כמובן, לטראיאמה לא רק לעמוד על זרויות
המין האנושי, אלא גם לספק את
תאוות ההצצה של הסקרנים למיניהם.
להט הנעוריס. התקופה שבה מתרחשת
העלילה נבחרה כדי לשלב בתוך הסיפור
את תחילת המהומות של עניי העיר
נגד הזרים והמנצלים, כאשר אחד הקבצנים
הצעירים מתאהב באו, ומצליח, לאחר
מאמצים מרובים (מאחר שאין הכסף
נתון בכיסו) ,לתנות עימד. אהבים. החן,
התשוקה הטהורה ולהט הנעורים שקושר
את שניים אלה (או בסרט זה היא נערה
בשנות העשרה) מהווה את מפלתו הכפולה
של הלורד סטיבן. מצד אחד, מסתבר לו
כי זהו אספקט אחד של אהבה שנבצר
ממנו, אחרי שהתפלשותו בכל סוגי תאוות-
הבשרים האפשריים הניסה ממנו כל צל
של תום, ומצד שני, כאשר את מקומו
תופס פרוליטר מן השורה. סופו של דבר,
הוא אכן רוצח את הנער הצעיר, אבל
ה עו ל ם הז ה 2286

אמיתי, או תחושה של אהבה ללא־מיצרים,
של תחושות שעוברות מעל ומעבר לגבול
ההיגיון. הכל מתואר מנקודת־המבט של
המתבונן מן הצד, והצופה בקולנוע נשאר
גם הוא צופה בלבד.

שרשרת של

חתן וכדד 31>3 .ה עול

דזלומות

חמש ק4מוח ה 3 3ו את

הכפיל (פאר, תל־אביב, אר־צות־הברית)
— זה אולי המקורי
ויוצא-הדופן שבין כל הסרטים
האמריקאים של השנה האחרונה. אין פלא ששום חברה
גדולה לא רצתה להתעסק עם ההפקה הזאת במשך עשר
שנים, יש בהיותר מדי דברים, ומתרחשים בה יותר מדי
אירועים, מכדישמחלקת״פירסום נורמלית תדע מאיזה
קצה לאחוז בה.
קודם כל, יש עלילה מקובלת: צעיר הנמלט מן המיש-
טרה, מוצא מיפלט בתוך צוות-הסרטה, המכין בעיירה
קטנה סרט על מילחמת העולם הראשונה, המנסה לה-
זים את מיתוס הגבורה. מאחרי העלילה הזאת קיים רובד
שני: כל מה שקורה לגיבור זה, במשך ההסרטה, הוא
תערובת מוזרה של דימיון ומציאות, כאשר בכל פעם
שנדמה לו כאילו הוא יודע מה קורה, הוא ניצב בפני
מחזה תעתועים, בכל פעם שנדמה כאילו המציאות אינה
יכולה להיות כה משונה, מסתבר שהכל בכל״זאת אמיתי.
מאחרי זה יש רובד שלישי, זה שמדבר על הקולנוע
כאמצעי ביטוי. כאן נדמה כאילו הבמאי, ריצ׳ארד ראש,
פשוט בא לאמת את הגדרתו המפורסמת של אורסון
וולס :״הקולנוע אינו אלא שרשרת של חלומות.״ ועוד
רובד אחד, שבו מדובר על התחייבות האמן ליצירה
שהוא יוצר. אומר במאי הסרט שכל אמצעי כשר בידיו
כדי להשיג את מבוקשו :״איש לא יעז לחתוך את

העיר למזס־או!
אחת החוויות החזותיות המרתקות ביותר,
שסיפק פסטיבל־הסרטים בקאן השנה,
היה סרט תעודי של הבמאית הצרפתיה
אניאס ווארדה (האחת שרה, השניה לא),
חומה, חומות. בצרפתית מתחברות שתי
המילים יחד ויוצרות מילה שלישית: לחישות.
אניאס
וארדה, המחלקת לאחרונה את
זמנה בין ביתה בפאריס לבין לוס־אנג׳לם,
מקדישה את הסרט לציורי־הקיר הענקיים
המקשטים את הבתים בעיר זו, מעין עיר
ההופכת מוסיאון יוצא־דופן של אמנות
עממית, שיוצריה הם, בעצם, אלמוניים.
יש אולי מי שזוכר ציורים מסוג זה בסרטו
של אנטוניוני נקודת זאבריסקי.
הסרט מורכבת, למעשה, מסקירה של
עשרות ומאות חומות־ענק, המצויירות
בסימון קרוב לריאליסטי, משהו שיכול
להזכיר תערובת שבין ציורי הנרי רוסו
ובין ציורי מאגריט. חתן וכלה מתנשאים
לגובה של חמש קומות! אלפי חזירים
מצויירים מבלים באחו, על חומה באורך
של קילומטרים, העוקפת מיפעל בשר עג־

כפיל קופץ מגג: דמיון ומציאות
הסרט שלי, משום שאהרוג את מי שייגע בו ״.כאשר
התסריטאי מביע ספק, שואל הבמאי :״מה היית אתה
אומר אילו בא מומחה מהוליווד וקובע שכמה מאצבעות
לקצץ אותן ן״ תשובתו של
בתך מיותרות וצריך
התסריטאי מובילה בעצם לעוד רובד אחד: הוא אומר:
״מאחר שאני שייך לסוג עובדי הסרטים חסרי־הביטחון,
הייתי בוודאי מבקש לשמוע עוד כמה דעות לפני שהייתי
מגיע לידי החלטה.״ וזה רק אחד מן הרמזים המפוזרים
לכל אורך הסרט על עצם הפעולה של הקולנוע כתעשייה.

הצצה נו עז ת
ל קו מוניז ם

איזאכל אילייה
חסר טירוף אמיתי

קי! ניתוח לב פתוח בצבעי ביודחולים
מוגדל פי עשר! ענק מן הגזע העתיק
של בני המאיא (שליטי מכסיקו לפני אלפיים
שנה) ,ראשו מקושט בנוצות, נושא
על ידיו גווייתו של נער מחבורת־רחוב
בת זמננו! בוקר צופה באיש־חלל הנופל
לארץ ובמלאך המתרומם השמיימה !
פרחי-ענק, נחשים אימתניים — כל אלה
ועוד דימויים רבים אחרים בצבעים עזים
וחריפים, בצורת מקוריות ובלתי־צפויות,
יוצרות נוף בתוך נוף, תערוכה מתמדת
לאלה שאינם הולכים אף פעם לראות
תערוכות. כי אכן, כל ציורי הקיר הללו,
פרסקות של המאה העשרים, נמצאית דווקא
באזוריבג העניים של העיר, מקום-
מושבם של מהגרים וכושים.
השילוב המדהים בין יצירות אלה והמציאות
סביבן — בין אם מדובר בבית,
שהציור שעליו משלים בעצם אותו חלק
של הבית שאיש לא גמר לצייר, או הוזן-
מה, שבה אי־אפשר להבדיל בין אדם הצובע
את הקיר בתוך הציור לאדם הצובע
את הקיר באמת — יכול להוביל למסקנות
מרחיקות־לכת לגבי משמעות האמנות, לגבי
מושגי יופי, ובעיקר לגבי תפקידה של
האמנות, כחלק בלתי־נפרד מן החיים, אמצעי
לביטוי החלומות הפרטיים של האנשים
שלמענה היא נוצרת. בכך אין שום
ספק, אחרי ששומעים את הציירים האלמונים,
שהכינו את כל החומות הללו, משוחחים
עם אניאס וארדה. מי יודע, אולי
כך עתידים להיראות גנזי האמנות של
עולם המחר ז
העול ם הזה 2286

אנגי ורה (גורדון, תל־אביב,
הונגריה) הקולנוע ההונגרי רכש
לעוגמו, לאחרונה, מוניטין על
בדי־ישראל, ואיו־ספק שסרט זה יכול לעוור בבניית ה תדמית
החיובית שלו. ואכן, עין בוחנת יכולה להבחין
כאן בתכונה שהיא אולי אופיינית ביותר לקולנוע זה :
התעסקות בבעיה כלל אנושית פשוטה לכאורה, במיס-
גרת של עלילה לא מסובכת, שעה שמאחרי הסיפור
מספקים לצופים מיספר הצצות נועזות למדי אל מאחרי-
הקלעים של העולם הקומוניסטי.
ואכן, למראית״עין מדובר כאן בסיפורה של נערה
הנשלחת אחרי המילחמה להתחנך בצעירה,
יתומה,
קורס מיוחד של המיפלגה, שכתוצאה ממנו עתיד להיפתח
לפניה עולם ומלואו. יש בסרט כל מה שצריך להיות
בסרט מן הסוג הזה: הצגת בנייה חיובית של חברה
סוציאליסטית, הוקעת הגורמים העוינים בה, החינוך
השיטתי של אלה המתקשים להתגבר על מורשת המישטר
הקודם, וכן הלאה• על אולם, אם מתבוננים היטב במה שמתרחש
המסך, אפשר לראות מייד שיש כאן הרבה יותר:
החל מן הסצינה הראשונה, העוסקת בשחיתות בתוך
בית״החולים שבו מועסקת הגיבורה, והיחס העויין כלפיה,
כאשר היא מגלה שחיתות זו, דרך הביורוקרטיה
האווילית המאפיינת את מנהלי־הקורס וחוסר״הכישרון
שלהם להבין לרוח חניכים, ועד להפגנת הביקורת־העצ-

ורוניקה פאפו: חן וטבעיות
מית, שבה מסתיים הקורס, ביקורת שהיא בעצם דיכוי
נפשי שיטתי של כל רמז של אישיות, בידי נציגי מישטר
טוטליטארי, שתורגלו במייוחד לשם כך.
תוך כדי כך, מסתבר עד מהרה שהבמאי, פאל גאבור,
אינו משוכנע כל־כך בצדק האבסולוטי שבגילוי מתנגדים
למישטר ובהלשנה עליהם, ושאינו תומך בצדקנות חסר-
הפשרות של המיליטאנטים אשר רואים בחיוך על פני
אדם חטא ומכשלה בהשגת המטרות הקדושות.

אגדו ת
לא לילדים
שר הטבעות (פאריס, תל-
אביב, ארצות־הברית) — נהוג
לחשוב, שכל סרט מצוייר מיועד
בעיקר לילדים. לגבי הסרט הזה, לא צריך להחפז
ולהביא את הטף: ילדים קטנים ייבהלו בכמה מן הסצינות,
ואין זה כלל וכלל בטוח שיבינו כמה מן הסצי נות
האחרות, או את המשמעות שלהן.
סרטו בן השנתיים של ראלף באקשי (פריץ החתול)
מבוסס, כמובן, על הטרילוגיה המפורסמת של טולקין —
אפוס ארוך, עשיר, פיוטי, המצאה דמיונית על עולם
שאינו קיים, שבו מתנגש הטוב עם הרע, המצאה שהיא
אגדה ומשל, אשר הנמשל שלה, כמובן, העולם שבו אנח נו
חיים.
עצם המחשבה — שכוח ושילטון משחיתים, שרק אדם
פשוט יכול לעמוד בפני הפיתוי שהם מציעים, וככל שהם
פשוטים פחות, נוטים בני״האדם להיגרר יותר אחרי
הטקסם, המאבק המתמיד בין התום והרשע והקושי
להבין בין השניים — מובעת על־ידי טולקין במונחים
אשר במבט ראשון יכולים לעשות רושם של סיפור על
מכשפות ופיות, אבל טומן בחובו הרבה יותר. אין פלא
שזהו אחד הספרים האהודים ביותר בקאמפוסים הא מריקאים.

גיבורי
הטבעות: דימני ובאקשי
בסך הכל, כדאי אולי שיהיה ברור :״שר הטבעות״
בקולנוע אינו יכול להיות תחליף לקריאת הספרים. אבל
אם זה עשוי לדחוף מישהו אל הספריה הקרובה, או
להקל עליו את הקריאה ׳,הרי שהמטרה הושגה.

.רציתי להיות חבר־ננסתר אומר ראש עיריית תדאביב, שלמה
(״צ׳יצי״) להט .״פתרו לי או 1הבעייו \ 11 יא שמו אות׳ :1מקום
ריאלי. עכשיו אני שוקל פיפטי־כיכב1׳ א 13 לרוץ בבחירות לעירייה

מה שקורה בדין נגוף זר!
באשמת הסוחרים. מה
אני אשם ששנ״רמן
סגר, ומוכרים בריזנגור
גרעינים ובוטנים?

מצילים נה טירוף
ישראלי. אם הם לא
רוצים לע!מז,
שיהיו בריאים,
זה לא מעיק עלי

תוך חמש שנים תהיה
נוחדצדק המקום בחד־אביב.
אם ש לו נסך,
אני מציע דו
להשקיע שם עוו ה׳ 1ח

ה״ת׳ מעביר אח
אוניברסיטת תראביב
לאבו־בביו, ואת העידה
ובית־המישנט
לאיוור של בחמנילד

אני בעד שיקומו בתי־תנוח
מבוקרים, מעין
בתי־מלזן, בין נתניה
לשניים, מחוץ
לתחום המושב

את חושבת
שישראל פלו העביר
את גן־החיות לומת־גן
ביגלל העיניים
היפות שלי?

ריאיינה ש די ת ש

אתראש הו !

אצי זוכרת לילות שבהם אפשר היה
לשנת אצל ״שמיל״ על המידרכה עד
השעה ארבע לפנות בוקר. אני זוכרת
לילות שבהם אפשר היה לבוא ל״כסית״
שברחוב דיזנגוף נ־ 12 בלילה, אחרי הצ-
גת״תיאטרון, או אחרי הצגה שנייה,
ולשבת עם מויישה ועוד אנשים עד שתיים
בלילה, וללכת משם לבאבא ולשבת
במירפסת, או לעבור ל״ג׳יי ג׳יי״ ולגמור
את הלילה כשמתחיל הבוקר. אני זו־כרת
שברחוב ירמיהו פרחו העסקים

י 11! 68

וקשה היה להחליט אם לאכול ב״גע-
זונט״ ,או ב״חומוס אשקרא״ .אני זוכרת
שבוטיקים החלו לצוץ שם כפטריות
אחרי הגשם ובתי־אוכל ובתי־קפה ופא בים•
ואני גם זוכרת שתקופת הפריחה
הזו ארכה פרק זמן קצר ביותר, ואז התחילו
המקומות להיקנס ולהיסגר, והחב-
ר׳ה אמרו שצ׳יצי גומר על העיר.
ואת שפת־הים של תל״אביב אני זוכרת
בלי מדרגות ומיפלסים ומודרניזציה
מרוצפת בסיגנון חוף־הילטון, סתם חוף-

—ייייי

ים שכיף לבלות בו ולצחוק עם שימחה
מהכסאות, או יחיא מהקיוסק או עם
גיגי בסוכת״המציל. כעת יש בחוף מדרגות
ומיפלסים, ובחוף־שרתון עובר מדי
פעם טרקטור, המאיים לדרוס את הילדים,
ואפשר לחטוף נקע בעיניים לא
ממראה החתיכות, כי אם ממראה ה ילדים
המשכשכים במים למרות הדגל
השחור המאיים שמעל סוכת־המציל, ולמרות
אזהרות חוזרות ונשנות ברמקול,
שהרחצה היא על אחריות המתרחצים

בלבד. וכעת החבריה אומרים, שצ׳יצ׳ גומר
על הים.
ויש יתושים בתל־אביב, ורחוב דיזנגוף
הילד ונראה יותר ויותר כמו התחנה
המרכזית — גרעינים, בוטנים, בורקס
והחנות הריקה של שניידמן בפינת גור-
דון, והפסג׳ המפורסם, שמחצית חנויותיו
סגורות ובפיתחו נערמת אשפה מהולה
בצחנת בית־שימוש ציבורי.
אנשים אינם שמחים בתל-אביב. העיר
הגדולה, שהצטיינה פעם בחיי הלילה ה־

תוססים שלה, הופכת לאט״לאט עיר
גדולה, המצטיינת בחוסר חיי״לילה תוססים,
משהו מהדינאמיות של תל־אגיג
אבד. וש התולים את קולר האשמה ב־ראש־העירייה,
שגלוריתו המתנפנפת וההופעה
השארמנטית שלו היו עוזרות לו
בלי-ספק אילו חיה ראש״עיר בארצות•
הברית.
ביקשתי לראיין את ראש־העיר, שלמה
להט, המכונה צ׳יצ׳ ,ולשאול אותו את
כל אותן שאלות המטרידות בימים אלה
אותי ואת רבים מחברי המתגוררים
בעיר תל-אביב• ראש״העיר הכין שיעורי־בית
ופגש אותי עם עוזרו הצמוד, חנן בן
יהודה ועם דוברו, רוני רימון, שמי הרו
לשלוף אינפורמציה, כל פעם שראש־העיר
התקשה למצוא אותה.

• תל־אכיב היתה מאז ומעולם
עיר של יט, הגילוי הקיצי הפופולרי
כיותר געיר הוא גילוי מחוף.
מדוע אינך פותר את געיית שכיתת
המצילים, מדוע אתה, מסכן
את חיי התושכים?
ההיסטוריה הזו של הסכנה לחיי התושבים
גורמת למצילים להחזיק את העיריה
בגרון, איך שהתחילה עונת־הרחצה הם
התחילו לשבות. אנחנו החלטנו לתקן את
המצב.
כמה אנשים, עם כל הכבוד, המצילים
הצילו ו כל מה שהם עשו זה לדבר ברמקולים
לא בנימוס עם הקהל, כל זה לא
היה לרוחי. גם מיספר התחנות היה מוגזם.
החלטנו להוריד את מיספר תחנות-
ההצלה מארבע־עשרה לעשר ומעשר לשמונה,
אין לי כל עניין להוסיף תחנות.
אז המצילים החליטו שהם יהיו ככל עובדי
העירייה ויעברו כל יום משבע עד
שתיים לא כולל שבת. שיהיו בריאים, הם
לא רוצים לעבודה, לא צריך! זה לא
מעיק עלי.
אני מסתובב בעולם, ואני אומר לך,
מצילים זה טירוף ישראלי. הייתי באוסטרליה
לפגי שנה, חיפשתי מציל לאורך
חוף של חמישה קלומטרים, הלכתי, שאל תי,
חקרתי, בסוף מצאתי איזה כיסא
ועליו יושב נער בן ארבע עשרה, הוא
היה המציל.

• תל־אכיכ היא לא אוסטרליה,
ואם באוסטרליה לא מוכנים לקחת
אחריות על חיי אדם זה לא אוסר
שזה כסדר, אחת הפריבילגיות המעטות
שניתנו חינם לתושבי תל
אביב היו המצילים, מדוע אתה
רוצה לקחת את הפריבילגיה הזו?
אני לא לוקח את הפריבליגיה הזו, אבל
אני לא אתן למצילים האלה לעשות ככל
העולה על רוחם.

• אינך חושב שהמאכק שלך
כמצילים עלול לעלות כחיי אדם?
פירסמנו שאף אדם לא יעז להיכנס
למים, זה לא חוקי, וכל מי שנכנס עושה
זאת על אחריותו בילבד. פירסמתי מודעות
בעיתונים, ואני פונה למצילים פר־

טית, שיבואו לעבוד בעירייה, במקום המצילים
השובתים.

• אתה שוכר שכיתה?

זו לא שבירת שביתה. המצילים של העירייה
לא עובדים, אז יעבדו מצילים פרטיים,
ואם יתנגדו בכוח, יש מישטרה.
לשם מה את חושבת יש מישטרה ו

• כמשך בל השנים נהגו ה מצילים
להתפרנס מהשכרת הפ קות,
שיוט על גגי חסקה היתה
צורת גילוי פופולרית ואופיינית
לחופי תל־אכיג, מדוע אתה אוסר
השכרה ושימוש כהפקות?

אני אוסר? החוק אוסר. יש חוק רישוי
עסקים, פנינו למצילים לפני שלוש שנים,
אמרנו להם: רוצים להשכיר חסקות, עשו
זאת כדת וכדין, תוציאו רשיונות. בהת חלה
אמרו בסדר, אבל לא עשו שום־דבר.
אז את חושבת שזה בסדר לקנוס אנשים
אחרים, אבל את עובדי עיריית תל־אביב
להשאיר מעל לחוקן

• ומדוע אתה אוסר
שה כחופי תל־אכיג?

על גלי
הגדרנו
איפה מותר לגלוש ואיפה אסור.
בחוף הקאונטרי קלאב מותר, גם בחוף
הדרים, מדרום למרינה, היתרנו. זה עניין
של בטיחות, אנחנו אוסרים עס הגולשים
לגלוש היכן שאנשים שוחים.

• מדוע מסרת את חוף ״היל־טון״
לידיו של המלון, האם אתה
רוצה להפוך את החוף של תל־אסיג
לחוף שייועד אך ורק לתיירים
עשירים?

אני לא סוגר את חוף־הילטון בפני תושבי
תל־אביב, אבל אני מתנגד לתרבות
של עוני. הציבור מטיבעו אין לו כסף,
לכן אני מוכרח לתת את החוף ליוזמה
חופשית. היוזמה החופשית תשים שם
כסאות־נוח, תיטע עצים, תהפוך את החוף
לאטרקטיבי, ובשביל כל ההנאות האלה
הציבור ישלם. אנחנו נקבע את המחיר,
לא מלון הילטון, ותינתן הנחה לתושבי
תל־אביב. סגרנו כבר את חוף הקאונטרי

צ׳יצ׳ בנוזה־צדק
״מה ההיסטריה עס השמורות׳ ההיסטוריות? אני בעד היסטוריה, לא בעד היסטריה !״

שכגלל עומס המיסים הוא יאלץ
לסגור את הקפה הפופולרי. לדכריו
שילם כשנת 000 1078 לירות, כ־
12,500 1080 לירות וכ־56 1081
אלף לירות. רחוב דיזגגוף איכר
משהו מצכיונו, כתי־עסק נסגרים

אין לי ענ״ן לעודד או לפתח
סכסואל״ס. אבל לא אדיו לרדוף את
האנשים האלה. יוחד טוב שתהיה להם
מ׳סגרח, ושלא יסתובבו בגן־העצמאות
קלאב, הכניסה לשם עולה כסף, אך תושבי
תל-אביב ייכנסו ללא־תשלום.

• כשכוע שעכר ראיינתי את
משה איש כסית, כעליו של קפה־האמנים
״כסית״ ,הוא אמר לי

ונפתחות חנויות למימכר כורקאס
וגרעינים־כוטנים. אומרים שאינך
מגלה רגישות לרחוב דיזנגוף, שאתה
בעצם גומר ומחסל את הרחוב.
(ראש העירייה מבקש מחברו רוני רימון,
לספק אינפורמצייה מיספרית, והדובר
אומר כי השנה ובשנה שעברה היו
המיסים בין 100—300 שקל לעשרת המטרים
הראשונים וככל שרמת בית־הקפה
גבוהה יותר המס גבוה יותר. השנה, אומר
מר רימון, שילמו בעלי בתי־הקפה בין.
600—800 שקל לעשרת המטרים המרובעים
הראשונים ועוד 100—200 שקל לכל
מטר נוסף, כאן מתערב ראש־העיר ואו־

בתי-קפה, עיר בלי בתי־קפה היא
עיר. אבל אם עסק אינו יכול לעמוד
מיסים, סימן שהוא לא אטרקטיבי,
הוא לא אטרקטיבי הוא לא מרוויח,
הוא לא מרוויח, טיבעי שייסגר.

ב־אם

לא איכפת לך שקפה ״כסית״
ייסגר 7
בהחלט, בהחלט איכפת לי. אבל למה
להאשים את העירייה? מה שקרה בדי-
זנגוף זה באשמת הסוחרים, רמת המיסחר
ירדה ברחוב. העירייה השקיעה תאורה,
הנהיגה מדרחוב, שומרת על נקיונו. אבל
מה אני אשם ששניידמן מכר ואיווניר
החליף בעלים, ועל פסג׳ דיזנגוף לא שומרים,
במקום בתי־אופנה פותחים שם
סטקיות ומוכרים גרעינים. שהסוחרים
יפשפשו קודם כל במעשיהם ורק אחר־כך
יאשימו את העירייה.
פנתה אלי אגודת-סוחרים מדיזנגוף.
הם בעצמם הבינו את חומרת-־המצב, אני
עומד להעמיד לרשותם את לשכת־המו־דיעין
שברחוב פרישמן, לארגן עבורם
מופעים, לעזור בעצות, מה אני לא הולך
לעשות לקראתם? אבל כל זה לא ישנה
את הרחוב, הסוחרים עצמם צריכים לש מור
על הצביון של דיזנגוף, לא העירייה.

• מדוע סגרתם את לישכת־המודיעין
העירונית כרחוב פריש*

צריך לצמצם בהוצאות, כותבים עלי
בזבזן, ראוותן, אז אני מצמצם. שמישרד־התיירות
הממשלתי יידאג ללשכות־מודי־עין,
לו יש יותר כסף.

+מאשימים אותך שסגרת את
חיי־הלילה כעיר, מקומות שהיו

פונם, כשהיו באים ארי הביתה לאנסה,
ח״ת׳ אומד.. :תסע בדרן חיפה, אחרי הזונה
החמישית תטה ימינה, שם אני גו.״

מר) העליה היא סבירה, כל כיסא עולה
שישה שקלים ליום, ואת יודעת כמה אנשים
יושבים על כיסא אחד? אני לא
צריך לספר לך מה קורה בכסית, למה
שבעל בית־הקפה יקבל את הכיסא בחינם
כשהוא יושב על מידרכה ציבורית?

צ׳יצ׳ בלישכתו עם מתפרצים משכונת־התיקווה
״אני מרגיש שאני ראש־עירייה פופולרי. תושבי תל־אביב אוהבים אותי !״

• אינך חושש מכך שעומס ה
מיסיס ייגמור את רחוב דיזנגוף,
שכתי־הקפה כמקום ייסגרו ובמקומם
ייפתחו כתי־עסק והרחוב
יראה כמו רחוב אלנכי?

אני רגיש לנושאי בתי-קפה, אני בעד

פתוחים עד לשעות הקטנות נאלצים
לנעול את שעריהם כסכיכות
אחת-שתיים כלילה. אומרים שבשנתיים
האחרונות אין חיי-לילה כ-
תל-אכיכ והכל כגלל המדיניות
שלך.
שטויות, זה לא נכון, אני לא סגרתי את
חיי־הלילה בעיר, אני פיתחתי את חיי־הלילה
בעיר. מאז שאני ראש־עיר קמו
יותר בתי־קפה בעלי רמה, בפארק היד׳
קון, בגני־התערוכה, ביפו, בכל מיני מקו׳
מות, באבן גבירול, במרמורק, ברחוב יר

(המשך מעמוד )59
מיהו, ביורדי הסירה, אנשים
את זה.

שוכחים

• רחוב ירמיהו ורחוב יורדי
הסירה זכו לתק ופת זוהר קצרי׳׳
היום הם לא מה שהיו פעם. רחוב
ירמיהו מת כמעט לחלוטין אחר;
השעה שתיפ-עשרה כלילה וגם כ
רחוב יורדי-הסירה הצטמצמה הפעילות
הלילית•
התושבים גרמו לכך, הם התלוננו. כעת
אני מנסה להחיות מחדש את ירמיהו ואת

יור״#ז גרמת לסגירתם של כתי־קפה
ופאבים.

לא הסכמתי שכל מיני בתי־קפה של
ארבע על ארבע יקומו על חשבון הציבור.
ומבחינת התושבים זו היתד, שערורייה,
גם את היית שופכת קיתון של רותחין על
המבלים, לו גרת שם. כעת קיים באיזור
תהליך, שאנשים מוכרחים דירות. אז נתתי
לשמיל אנד קומפני להיות פתוח עד
שתיים בלילה. אפרופו והמועדון פתוחים

עד״אפרופוב ׳׳/המועדון״ מיועדים
לאנשים עשירים ,״אפרופו היא
כית־קפה יקי וא? פ, ולופ ״ 3 1
עדון״ הוא מועדון פרטי ויקר, שלא
כל תושב תד־אכיכי יכול להיות
חכר בו.

אני מאמין שתוך שנתיים־שלוש תתחיל
נהירה לאיזור. אדאג לבתי־הספר הטובים
ביותר, לגני־ילדים, לסיפריות, לבתי־כנסת,
צריך להחזיר לאיזור את השקט
והיופי. לכן אני מוציא משם מישרדים
שחדרו לאיזור, ואל תשכחי שכשאוציא
את המישרדים של עורכי־הדין והארכי־טקטים,
הבאים למשרד עם הרכב שלהם,
לא תהיינה במקום בעיות חנייה.

• האם נכון שכמיסגרת תוכניתך
זו תאפשר העירייה לכנות
על הגגות של תל־אכיב?

יחסית, האם לא כדאי לשמר את
מעט הכתים ההיסטוריים שנותרו,
או שישנם כה?
תל־אביב זה נכון אינה עיר עתיקת־יו־מין,
יפו היא עתיקת־יומין, שם צריך היה
לשמר. בקשר לנווה־צדק, תוך חמש־שש
שנים זה יהיה המקום בתל־אביב, אם יש
לך כסף, אני מציע לך להשקיע שם היום.

• פורסם כאילו אמרת שלא
ת רו ץ לבהירות לעירייה בקדנציה
הכאה, האם זה נכץ?

כן, יש לנו מגמה כזו, אנחנו ניתן
לבנות הגגות גם ללא־מעליות וללא־חנייה,
ואני מדבר לא על מטרים ספורים,
כי אם עד לשתי קומות פר בית.

רציתי להיות חבר־כנסת מטעם ד,מיפ־לגר,
הליבראלית, אמרתי שאשקול לא
להתמודד בקדנציה הבאה. המיפלגה פתרה
לי את הבעיה ושמה אותי במקום
לא ריאלי ברשימה.

אני רואה את איזור הבילוי בירמיהו,
ביורדי־הסירה, בגני־ד,תערוכה החדשים,
בפארק הירקון, ביפו העתיקה ובנווה-צדק.

הכאה?
אני שוקל, פיפטי־פיפטי. אלה דברים
שבין לבין עצמי. דברים שביני לביני,
אני דן רק עם עצמי או עם אשתי, בשלב
זה עדיין לא החלטתי אם להתמודד או לא.

• היכן לדעתך יהיה איזור הבילוי
של תל־אכיכ?
• כיצד מתכוונת העירייה
לפתח את איזור נווה־צדק?

אני רוצה שנווה צדק תשמור על צביון
המגורים שלה. למרות שנצטרך, כמובן,
לאפשר ליזמים פרטיים לבנות באיזוד
בתי־מגורים.

+אתה מתכוון שיזמים פרטיים
יכנו כנווה צדק כתי־מגורים גבוה
י־קומות?

• אם כך כן תרוץ לקדנציה

• האם אתה חושב
ראש־ עירייה פופולרי?־

שאתה

אישית אני מרגיש שאני ראש־עירייה פופולארי,
הולך בין האנשים, רואה התייחסות
של אנשים אלי, אני חושב שתוש בי
תל־אביב אוהבים אותי.

• תל-אכיב סובלת השנה מ־מכת-יתושים
כלתי־נסבלת כמעט,
רכים מאזרחי העיר מאשימים את
העירייה וטוענים שלא הקצכתם
סכום כסף מספיק להדברה?

היתד, השנה מכת יתושים יוצאת־דופן,
זו היתד, כנראה מכה בכל המדינה. אנחנו
נערכנו לעניין, אבל לא כמו למכת־מדי־נה.
לא כל היתושים דוגרים בשטח השיפוט
של תל־אביב. אנחנו שייכים לאיגוד-

תי שהיא תשלם. אני לא רוצה לסגור
שום־דבר, לא מוסיאון, לא תיאטרון, אבל
הם ייסגרו לבד. אני לא יכול יותר לתת
להם אף אגורה נוספת.

• אם כך תגרום לסגירת שני
מוסדות־תרכות חשוכים כעיר?

מוסדוודהתרבות הם הבעיה של מדי־נת־ישראל,
לא שלי ולא של העיר.

• כזמן שאתה מאיים לסגור
את ה״קאמרי״ אתה תומך כקבוצת
התיאטרון החדשה של עודד
קוטלר ונולה צ׳לטון, איך אתה מסביר
את זה?
לא נתנו להם שום־דבר, אף אגורה !
נתנו להם את בית־ספר יחיאלי בחינם.
עודד קוטלר הוא בחור לעניין, הוא יחייה
את העניין, הוא לא צריך ממני כסף. אם
היה לי כסף. הייתי נותן לקאמרי ולמי־סיאונים,
לכולם, אבל אין לי!

• האם העירייה מפתחת את
האיזור הדרומי של רחוב הירקון?

עובדים בו, כבר היום זה לא מה שהיה
לפני שנה, כבר היום זה איזור יותר
מכובד. לפני שנה זה היד, איזור של
זנות, איזור של סמים. לכי, תמצאי שם
היום זונה בקושי.

• איך אתה יודע?

אני מכיר את הזונות, לא משימוש כי
אם מהכרות. קשה להן היום ברחוב הירקון.
לקחנו מיבנים, שהיו במצב מסוכן
וששימשו מקום־עבודה לזונות, והרסני.
היזמים הפרטיים מתעוררים, זה הולך
להיות יופי של מקום. למטה מערכת של
בתי־קפה ולמעלה איוזרי־מגורים. כל ה־איזור
של טרומפלדור דרומה הולד להתעורר
לחיים. אני בונה ליד מלס הייאט
אלף ומאה יחידות־דירות אקסקלוסיב-ת.
את יודעת שרצו לעשות שם את איזיר

אני לא סגרתי את ח״ הלירה שר סר־אביב.
אני פיתחתי אותת! מאו שאני ואש־עיו
נפתתו בעיר?תו בתי־קכה בסלי ומה

צ׳יצ׳ עם אשתו
״אני נגד הפסל של יגאל תומוקין. אני חושב שהוא לא תקומה, שהוא שואה !״
מה אני יכול לעשותו אני מנסה למצוא
את שביל־הזהב בין מה שאני חייב לבין
מה שאני יכול. באפרופו לא גר אף אחד,
המקום נמצא באיזור שאין בו שכנים.
אילו איזורי הבידור היו נמצאים במקומות
שאנשים לא גרים בהם וזה לא היה מפ ריע
לבני־אדם, הייתי נותן למקומות־הבילוי
להיות פתוחים, עשרים וארבע
שעות ביממה.

• היה בכוונתך לפתח את
איזור מיגרשי-התערוכה הישנים
כסו!? רחוב דיזנגוף לאיזור בלויים,
מה קרה לתוכנית, האם היא נגנזה?

אני מחכה ליזמים עם כסף רב.

• כשאתה חושב על תל-אכיב
מחוץ לשעות העבודה שלך, אולי
בדמיונך, איזו עיר אתה רואה?
עיר עם כ־ 450 אלף תושבים. אני רוצה
להחזיר תושבים למרכז העיר, אני רוצה
להפוך את העיר מרכז של בידור, בזהימה,
תיאטרון, מוסיקה ותרבות. אני רוצה עיר
של שירותי־מיסחר, אני רוצה עיר ש תהיה
המטרופולין של מדינודישראל, בתנאי
אחד — שיגורו בה. אני חולם על
לב תל־אביב, אני רוצה שאנשים יגלו
את סוד הקסם של תל-אביב הישנה. רוצה
להקטין באיזור את המהומה, פחות תחבורה
ציבורית, פחות רעש, חנייה רק לדיירים,
שיפוץ מידרכות, כבישים, בתים.
סידרתי עם מישרד־השיכון שאת המשכנתאות
וההלוואות הטובות ביותר יתנו
לאלה שייקנו בלב תל־אביב.

לא, אני מתכוון לבניה יפה, עם סיגנון
וצביון, כמובן שאיני מתכוון לבתים חד-
קומתיים.

• לכמה קומות אתה מתכוון?

אני לא יכול להיכנס לזה, אבל כמה
שפחות. אולי שלוש קומות. לא נוכל לש מור,
כמובן, על צביון של רעפים מרס־ליים,
אך נשמר כמה שנוכל.

• האם תשמרו כסיגנון יפו
העתיקה?
לא בטוח. אבל נשתדל לא לבנות בבטון
ובטיח, נשתדל לשמור על צביון
המקום.

• קראתי כעיתון ״הארץ״ שהעירייה
הרסה את הכית כנווה
צדק שבו נרצח כרנר, קראתי ונמסר
לי שהעירייה הורסת מיכנים
היסטוריים כנווה־צדק.
עיתון הארץ הרס את הבית שבו נרצח
ברנד, הכתב שלהם, אילן שחורי, גמר
את הבחינות שלו, אז הוא צריך להוכיח
לשוקן שהוא עובד ולכן המציא ידיעות.
לא הרסנו את הבית שבו נרצח ברנר,
מישכן ברגר נמצא ברחוב קיבוץ גלויות
שליד קרית־שלום. ומה ההיסטרייד, עם
השמורות ההיסטוריות ד,אלד,ז אני בעד
היסטורייה, אני לא בעד היסטרייה. צריך
לשמור על פרופורציה, כשיש בתים שמהווים
סכנה ציבורית צריך להרוס אותם,
אם ייכנס ילד למיבנה כזה וייפגע יצעקו :
העירייה מוזנחת, צריו לתלות את ראש־העיר.
אנחנו מחסלים מאורות חשיש
וזנות, לא מיבנים היסטוריים.

• תל־אכיב היא עיר חדשה

ערים דן לתברואה, מסביבנו יש שני איגודים
אחרים, איגוד-ערים אילון ואיגוד־ערים
השרון, הם נזכרו מאוחר מדי להדביר
את המכה. אנחנו את שלנו עשינו,
האשמה היא באילון ובד,שרון ואולי גם
במישרד־הבריאות, שהיה צריך לארגן יד
מרכזית שתטפל בהדברה. אבל אני חושב
שתוך שבוע תהיה הקלה בעניין הזה,
ואל תשכחי שאורך מסלולו של היתוש
הוא עשרה קילומטר, כך שהרבה מאוד
יתושים הגיעו לתל־אביב די מרחוק.

• יגאל תומרקין אמר לי בראיון
כי פיסלו לזכר השואה
והתקדמה, הממוקם ככיכר העירייה,
נראה כמו פרצופו של
צ יצ׳ ,מה יש לך להגיד על זה?
אני נגד הפסל הזה, ואני חושב שמקומו
לא כאן, הפסל הוא לא תקומה.

• מהו?

שואה.

• האם משום שאתה חושב כך
יש לדעתך להזניח את שמירת הפסל
כמעט כצורה פושעת? הרי
למרות מה שאתה חושב הוא יצירתו
של אדם וככחינת אמנות.
אני חושב שאנחנו עושים את המקסימום
שאפשר. אני מתייחם לפסל, לא ליוצרו.
העירו את תשומת־לבי, והקצבתי
סכום נכבד לאחזקתו.

• לו היית יכול, היית מעכיר
את הפסל ממקומו?

יש לי מיליון ואחד דברים לעשות, איי
לא מכריז על ג׳יהאד. הפסל הוצב במ קומו
כתוצאה מהצבעה פוליטית. לכן אני
לא אתעסק בזה, אני מקווה שעוד איזה
שלושים שנה איזה ראש-עירייה שלא יהיה
לו מה לעשות יזיז את הפסל.

• האם כגלל יחסך לפסל הוא
אינו מטופל?

לא טיפלו בפסל בגלל בעיות כספיות.

• האם אתה עדיין מתכוון לסגור
את ״תיאטרון הקאמרי״ ואת
״מוסיאון תל־אכיב״?

וזיאטרס הקאמרי הוא תיאטרון טוב,
מצליח ומוצלח. יש לי ויכוחים עם הממ שלה,
בכל מקום שאני יכול לחייב את
הממשלה לשלם, אני אעשה כמיטב יכול
הסיטי,
את הבנקים וכל מיני שיגעונות
אחרים. שניתי הכל, הפקידות• שמתקתקות
לא צריכות לראות את הים, אבל תיושב
שגר שם ושיראה את הים מחלון דירתו
— איכות חייו תעלה.

• לו יכולת לכנות את תל־אכיכ
מחדש, איך היית כונה
אותה?
הייתי מעביר את האוניברסיטה לאבו־כביד
ואת העירייה ואת בית־המישפט ל•
בלומפילד. למרכזים יש השפעה והקרנה.
סביב העירייה בדרך־כלל צצים מישרדים
של עורכי־דין, ארכיטקטים, אותו דבר
סביב האוניברסיטה. וזה היה עוזר לי
לשמר את איזור האוניברסיטה למגורים
וגם את איזור העירייה. האמת היא שלתל-
אביב מעבר לירקון אין מה לדאוג׳ ה־בעייה
היא לדאוג למקומות הדרומיים.

• מדוע כמקום לכנות מחדש
את גן־הדסה כאיזור גן־החיות,
אתה כונה שם גורדי־שחקים?
אני רוצה אנשים שיגורו בתל־אביב.
מתוך ארבעה עשר דונם ייבנו על ארבעה
דונם וכל השאר יהיה גן. אני הרי צריך
לממן את העברת גן־החיות, את חושבת
שישראל פלד לקח את גן־החיות לימה־גן
בגלל העיניים היפות שלין

• ביקרתי ככית-הספר א.ד.
גורדון, ראיתי שם קירות מטים
ליפול וטיח הנופל כקכוצות מהקיר.

מוכרת לי הבעייה, לא שמעתי על-ה,
אני לא רוצה שבתי־הספר בתל־אביב יהיו
במצב גרוע, אבל יש לנו בעייה כספית.

• כתל־אכיב צצו לאחרונה
כתי-קפה ובארים של הומוסוקסו־אלים,
מהו יחסך לתופעה?
התופעה עצמה היא תופעה כאובה, אני
לא רואה אותה כסימפטום חברתי בריא,
אבל היא חלק מהחברה שלנו. אין לי
עניין לעודד או לפתח מקומות הומוסקסואליים,
אבל לא צריך גם לרדוף את
האנשים האלה. אם זה כבר קיים, אז יוחד
טוב שתהיה להם מיסגרת ושלא יסתובבו
בגן־העצמאות. אני בעד לאפשר להם קיום
בצורה אנושית כחלק מהחברה.

במדינה סמים זיהו 3בום
סתירות בעדויות
שוטרים הביאו לזיכוי

ש.ק. הפקות בע״מ מציגים :
סרט, של
בהפקתו של

א לי

שגי א

יעקב קוצקי

גבי עמרצי

לעיתים־רחוקות מזוכה נאשם
בתיק סחר בסמים, כאשר מעידים
נגדו שני שוטרים. השבוע זוכו
חיים חבורה ורוני מנחם בתיק
כזה.
באחד המיבצעים לניקוי תל-
אביב מסוחרי סמים• ,נשלח השוטר
מיקי סלוניקוב, שהתחזה לנרקומן,
לקנות סמים בכרם־התימנים. במ שך
תקופה של כמה חודשים עשה
את עבודתו בנאמנות, והביא יבול
גדול של סוחרי־סמים לדין.

>670

שושיק שני• ששי ק שתיקרולץ לנגפורד
רפי טיילור-ג׳ודי פאר• טלי גולדנברג •אברהם סלק טר
פגיגורית קפלן

צלם אמני! סלומון עריכה אירית י ז מפיק בפועל ריקי שלח
מפיק: יעקב קיצקי תסריט ובמו׳ אלי שגיא הפצה: שבעה כוכבים בע״מ

״מי יכול לזכור?״
כדי שלא לשרוף את השוטר
המוסווה, אין עוצרים את מוכרי
הסם מייד לאחר מעשה, אלא
כמהחודשים, כאשר סיים לאחר השוטר את מיכסת הקניות שלו.
בערך חודשיים אחרי שקנה ה שוטר
את הסם מחבורה, מנחם
ומנחם חזן, נעצרוהשלושה, והוגש
נגדם כתב־אישום על סחר
בהרואין.
יעד מודיעיני. היה זה תיק
קשה לנאשמים. והסניגורים ד״ר
עדנה קפלן שהגנה על חבורה וישראל
כלוף הכחישו הכל. הם
טענו כי מעולם לא מכרו סמים
לאיש, אבל אינם זוכרים אמנם
היכן היו בזמן המיוחם למכירה,
אבל ״מי יכול לזכור מה עשה
־ לפני שלושה חודשים בערב, אם
לא היתר. לו פגישה עם ראש־הממשלה?״
שאלה הסניגורית קפלו•
השוטר,
אמנון גיטיאת, שתידרך
את סלוניקוב לפני שיצא לציד, כיוון סיפר בבית־המישפט, כי
אותו במייוחד לחבורה, כיוון שהיה
יעד מודיעיני, ולכן תיאר
אותו ואת רכבו לשוטר שיצא לשטח.
אולם למרבית הפליאה, כאשר
חקרה קפלן את סלוניקוב בנקודה
זו, התכחש לה כליל. הוא
י לא זכר שתידרכו אותו במייוחד
למצוא את חבורה, הוא גם לא
.זכר שנתנו לו את תיאורו.
סתירות אלה, בתוספת העובדה
כי כל הטיוטות שעשה סלוניקוב
ביום המיקרה נעשו על קופסת
סיגריות, שהושלכה לפח ולא הוגשה
לבית-המישפט, הובילו את
השופטת הדסה בן־עיתו לזכות
אח חבורה ומנחם.
בעיקבות פסק-דין זה שוקלים
במישטרה שינוי שיטות העבודה.
העול ם הז ה 2246

בכו ר ה עו ל מי ת מ מו צ אי שבת 27.6ב־ 10ע רי ם בעת ו ב עונ האחת

ת ל־ א בי ב

י רו שלי ם | |

״אוריין״

״הוד״
ליל שבת . 26.6בשעה | 10

חי פ ה
״ארמון״

רמת־גן

חו לון

ב ת־י ם

״אורדע״

״רינה״

״סביון״

באר־ שבע

נ תני ה
״אסתר״

פתח־ ת קו ה 1
״שלום״
1שברלל מהעבודה?
בו אלשמה הבל במלון
הסלע האדום
איל ת, טל 059 73171 .

מחיר מיוחד 3 9 5 ש׳(לפני ננע׳׳מ)
חצי פנסיון לאדם בחדר זוגי.

א שדוד
| |״אסתר״
טרמפ לחייל

שידיר
צל׳ש
מחנלאה מעודנת
• לחזרחה יוחנן, במאי הסרט אר־נסטו,
שהוקרן בשבוע שעבר בטלוויזיה,
במיסגרת הסידרה ״סרט קצר״ .הסרט
הביא את סיפורו של עולה חדש מארגנטינה
המתאהב באחותה של אהובתו, לר
חמת־מחתרת לשעבר בארגנטינה. באמצעות
סיפור זה העלה חורחה יוחנן את
מצבם הנורא של האסירים הפוליטיים בארגנטינה,
וחוסר־הוודאות לגבי גורלם.
לאור הלחצים הכבדים שהופעלו על־ידי
שגרירות ארגנטניה על הטלוויזיה נגד
הקרנת הסרט, ראוייה הנהלת הטלוויזיה
לשבח על שלא נכנעה והעלתה לעיני ה .צופה
הישראלי היבט מחריד של הרדיפות
בארגנטינה. חולשתו של הסרט עצמו,
שהיה קלוש ביותר, לא הפחיתה מן
המסר המדיני והאנושי שבו.

מאחרי הקלעים
חירבח לזאסם
רם לוי, אחד המוכשרים והבולטים
שבבמאי־הבית של הטלוויזיה הישראלית,
מי שביים בעבר את מיטב סרטי־הטל־וויזיה
שנעשו עד כה, וביניהם הכלה וצייד
הפרפרים, נבוכדנצר בקיסריה, תיאטרון
בקריית־שמונה וחירבת חזעה, הגיש לפני
זמן תסריט לסרט תיעודי, שנושאו הוא
הטבח בכפר קאסם, שבוצע במהלך מיב־צע
קדש ( )1956 ושבו נהרגו 49 אזרחים.
התגובה לתסריטו בהנהלת הטלוויזיה
היתד, היסטרית לחלוטין. הדרג הראשון,
ובו מנהל הסרטים התיעודיים, יאיר
אלוני, ומנהלת התוכניות בעברית, פסלו
את הרעיון. כפי שניסח זאת אלוני :״היו
לנו די סרטים שעסקו בהיסטוריה!״
החלטה זו של סופר ואלוני קיבלה
גושפנקא רבה מטעם מנהל הטלוויזיה,
יצחק (״צחי״) שימעוני, שלא מצא
טעם בעיסוק בנושא שכזה בתקופה זו.
רם לוי לא קיבל את הדין, ועירער על
החלטת הממונים עליו לפני מנכ״ל רשות־השידור,
יוסף לפיד• המנכ״ל בחן את
חוות־הדעת של אלוני, סופר ושימעוני,
ובלשונו :״לא מצאתי טעם להתערב בהחלטתם,
שהיתה על בסים מיקצועי בשטח
שהם מופקדים עליו.״
נוסף על סירובו לטפל בעירעורו של
לוי, הוסיף יוסף לפיד ואמר :״אין כל
צורך ציבורי לעסוק בפתיחת פצעים ש הגלידו
בקושי במשך 25 שנה. מה עוד
שבימים אלה, נושא היחסים בין היהודים
לערבים במדינת־ישראל הוא עדין
מאוד. אין לי ספק שהפקת סרט שכזה
אין בכוחה לשרת את המטרות שחוק
רשות־השידור מעניק ומכתיב לרשות...״
בינתיים טרם החליט רם לוי על צעדיו
הבאים. אך במיסדרונות הטלוויזיה כבר
דבק כינוי חדש בתסריטו של לוי :״חיר־בת
כפר־קאסם.״

במאי לוי

מנהל־חדשות סער

לא לפתוח פצעים

לא מנחה חינוכי
את ד,״ליין אפ״ (סדר מסירת החדשות
בתיכנון המהדורה) .חברי הוועד המנהל
אינם טוענים נגד ידיעות מסויימות, כפי
שאלה הוצגו במהדורה, אלא לגבי השיקול
המיקצועי של סדר הגשתן. הוועד המנהל
יצר תקדים של החלטה בעניין מיק־צועי
מובהק, דבר שאינו בסמכותו.
השקפה ביקורתית לגבי דיון כזה של
הוועד־המנהל בנושא מיקצועי ביטא מנהל
חטיבת־ד־,חדשות, טוביה סער, שהגיב:
״כדי שעובדי מחלקת־החדשות יוכלו להתייחס
ברצינות לעבודה, הם זקוקים לוועד־מנהל
המגן על העובדים, המסייע להם
— אבל אינו מנגח אותם. המצב החדש
שנוצר אינו בריא ביחסים שבין ציבור

ביום השני שעבר התקשרו מהנהלת הטלוויזיה
הלימודית אל מנהל חטיבת החדשות,
טוביה סער, והודיעו לו, כי
ועד־הבמאים של הטלוויזיה הלימודית
(שמרביתם אינם מורשי־בימוי לפי הקריטריונים
של הטלוויזיה הכללית) הודיע,
שלא יתיר את שידור הדיון המתוכנן (של
צוות התגובות על תוצאות מערכת הבחירות)
אם לא יאפשרו לבמאי של הטלוויזיה
הלימודית לביים את השידור.
מזה קרוב לחודשיים מתכנן במאי
(מורשה בימוי) של הטלוויזיה הכללית את
מישדר מוצאי יום־ד,בחירות, אשר תוכנן
מאולפני הטלוויזיה הלימודית, תוך לימוד
האספקטים השונים של פרוייקט זה וני

אלישע
שפיגלמן.

•שש נקודות־שידור שונות תוצבנה במרכזי
המיפלגות, כדי לקלוט את התגובה
המיידית עם הישמע תוצאות הבחירות.
במטה הבחירות של המערך יתייצב צוות
בראשותם של ניפים מישעל, ייטראל
סגל ואהוד יערי (אהוד יערי ידווח
מנקודת״שידור פנימית במערך, שתסקר
את תוצאות המיגזר הערבי) .במטה הבחירות
של הליכוד יוצבו רק שני כתבים:
אלימלך דם ודויד גילכוע. במטה־הבחירות
של המפד״ל: יורם רונן ודן
סממה. במטו־,־הבחירות של תנועת ה־תחיה:
יגאל גורן ועמום כרמלי. ב-
מטה־תמ״י יהיו אלי ניסן וגיל סדן,
ובמטה תל״ם: מנשה רז וחנן עזרן.
נציגי מיפלגות קטנות וסיעות שלא
יסוקרו בשטח, כמו של״י, ר״ץ, שינוי ו־חד״ש,
יגיבו על תוצאות הבחירות ב״אול־פן
הפרשנות״ ,בהנחיית יעקוב אחימאיר.
שידורי ליל הבחירות ומידגם הטלוויזיה
לא ישודרו בצבע.
פסקול נלידחגלה בסדאנג

הוועד 1111:1־1־
בישיבה שערך בשבוע שעבר הוועד-
המנהל של רשות־השידור, חרגו חברי
הוועד מהמתכונת הרגילה של תפקידם,
והתחילו לתפקד כספק עורכי-חדשות,
ספק צנזורים.
הנושא שבו התמקדה ישיבת הוועד־המנהל,
ושאותו העלה נציג־המפד״ל,
מיכה ינון, דיה הפצצת הכור האטומי בעיראק.
עורך־דין אחר, המייצג בוועד־המנהל
את לעם, אהרון פאפו, טען במה לך
הדיון כי למחרת ההפצצה של הכור
האטומי בעיראק ״הבליטה הטלוויזיה את
הביקורת המושמעת ברחבי העולם, ולעומת
זאת הצניעה את תוכן דבריו של ראש־הממשלה,
במסיבת־עיתונאים
באותו דיון טען יו״ר הוועד־המנהל,
הפרופסור ראובן ירון, כי הטלוויזיה
ציטטה מאמרים שליליים של ניו־יורק
טייטס ווושינגטון פוסט, ולא הזכירה התייחסות
חיובית להפצצת הכור שהתפרסמה
בוול סטריט ג׳ורנאל, עמדה תמוהה הביע
חבר אחר של הוועד״הטנהל ! מאיר
שיטרית, שציין כי הטלוויזיה צריכה,
לפעמים, להיות גם לא־אובייקטיבית, כאשר
המדובר בצרכים של ישראל
ישיבה זו של הוועד־המנהל החרידה את
ראשי מחלקת־החדשות של הטלוויזיה, כי
לראשונה, מאז נחקק חוק רשות־השידור,
נעשה בה ניסיון להכתיב לאנשי החדשות

א׳ יגיש את המישדר חייט יכין, כאשר
לצידו משמש מיכה לימור כאחראי על
המידגם, בעזרת הסטטיסטיקאי הני ד
סמית. באולפן השני, אולפן הפרשנות,
יהיה המנחה יעקדם אחימאיר, ולצידו

מנהל לב־ארי
לא עוד חנטריש
עובדים למעבידים, וזה מצער...״
אחרי הדיון של הוועד־הסנהל על סיקור
ההפצצה בעיראק, מדברים מחדר-
החדשות על ״הוועד העורך״.

טלוויזיה מאד חיוופית
במערכות־הבחירות הקודמות הורגלו
צופי הטלוויזיה לחזות בדיון המנתח את
תוצאות הבחירות, שנערך באולפני הטלוויזיה
הלימודית ברמת-אביב. השנה לא
ייערך דיון המומחים שם. הסיבה: סיכ-
סוך עקרוני בין הטלוויזיה הכללית ובין
הלימודית.

תוח הבעיות והמרכיבים השונים, כפי
שהתגלו בבחירות הקודמות. אחרי בחינת
הנושא בהנהלת מחלקת־החדשות ובהנהלת
רשות־ד,שידור, הוחלט כי צוות־המגיבים
יישב באולפן שכור בירושלים.

פחידוס >81
בימים אלה הושלם ליהוק הצוות אשר
יסקר את יום הבחירות וסיומו בטל וויזיה
הישראלית.
בראש המיבצע יעמוד יאיר שטרן.
השידורים ייפתחו בשעה 9.30 בערב, ויימשכו
עד לשעה 2.00 בקירוב. באולפן

מסתבר כי רשות־השידור נוהגת בעובדים
ארעיים כמינהג בעל מיפעל פרטי
ובלתי־מעוגן בחוק. אחת מעוזרות־ההפ־קה
במחלקת הספורט, עדה קרן, פוטרה
אחרי 11 חודשי עבודה, ומייד אחרי פיטוריה
הוחזרה לעבודתה, כדי שלא יהיה
צורך להעניק לה קביעות בעבודה 9 9
יאיר אלוני, מנהל מחלקת הסרטים ה־תעודיים,
החליט בימים אלה לצאת לחופשה׳
ולמדות המתח הרב השורר בהנהלת
הטלוויזיה העדיף להתרחק עד לוושינגטון
מנהל הרדיו, גירעון לב־ארי,
החליט להכריז מילחמת־חורמה ב״עיב־רית
תת־תיקנית״ (סלאנג) ,והורה למנהלי
שפ״ב (שירותי פירסומת ברדיו) לחדול
משימוש במילים כמו ״חנטאריש״ ו״בופד
בה״ ושאר סלאנגים, במיסגרת הפירסו־מות
ראשי חטיבת־החדשות ברדיו,
עמנואל הלפרין ויגאל רום, החליטו
להשמיט מדיווחי מזג־האוויר בסופן של
מהדורות־החדשות את תחזית מזג־האוויר
ב,רום ,,שלדבריהם מתייחס לשיכבת־אוכ־לוסיה
מיוחסת. על ביטול זה הגיבו בחומרה
רבה אירגוני הגלשנים, הדואים, הטי-
סנים׳ הטייסים ועוד רבבות אזרחים, ש היו
נעזרים עד כה בתחזית מזג־האוויר
במרומים מסתמנת באופק מכירה של
סידרת עמוד האש לשידור בארצות־הברית,
בערוץ ,13 שהוא ערוץ־טלוויזיה
בלתי־מיסחרי במדינת ניו־יורק.
ה עו ל ם הז ה 2286

סוסוסקאוו

איו היית דמה לד
את הנננב טלן?

כוכב ^ 3מ 1^0
אלגנטי, ספורטיבי או אופנתי במיוחד?
זאת ועוד נמצא במגוון הגדול של חולצות הגברים
של ״כוכב״ .ל״בובב״ מוניטין רב בייצור חולצות
גברים באיכות מעולה.
חולצות״כובב״ להשיג בחנויות המובחרות ברחבי הארץ.
המפעל :״כוכב״ שביל המפעל ,3קרית המלאכה ת״א, טל׳ 834414

גםב שחור־לבן אפשר לוזבחין

ןבקסמיה של יוון, הצבעוני ת כל־כך.
ה אנ שים -מל אי שמחת־ חיי ם,
מכני סי או ר חי ם, בעלי ל ב־ ח ם.
או ה בי םלארח, מ או ש רי ם ל שמח,
שופעים עליזות.
הנוף -ציורי כל־כך. איי ם ק טני ם
פזו רי ם על יםכ חול, שמים ר חו קי ם
וב הירי ם, מיפ ר צי ם רו מנ טיי ם, ה רי ם
ני שאים ו ערים לבנו ת. א ר כי ט ק טו ר ה
מו ד רני ת שובת־עין לצד ע תי קו ת מן
הנו ד עו ת בעולם.
כל זה מחכה לך ביוון. א ל כל אלה
תו כ ל להגיע ב מ חי ר סביר.
ל שם מ בי א ה או ת ך או לי מ פי ק,
חברתהת עו פ ה היווני ת, אשר אנ שיה
י שמחו לספר לך על נפל או תי ה של
יוון. צריך ר ק לקפוץ ליוון וכד אי
ב אולי מ פי ק.
פנה ל סו כן הנ סי עו ת שלך. הו א יודע!

יום רביעי
24 . 6

• שידור־ישיר: איזה
קטע 5.30 שחור־לכן)
.מגזין בענייני נוער,
אקטואליה, תרבות, בידור ו
העולמי,
לקראת מישחקי 1982
בספרד.

• כחירות: סרט הדרכה
דכוחר מטעס ועדת־הכחירות
המרכזית לכנסת
העשירית (— 0.30
שחור לכן).
• תעמולה: שידורי
המפלגות לקראת הכחי
רות לכנסת העשירית

פתוחה להצעות (10.15
— •שידור כצכע, מדכר
אננלית) .סוזאן בלייקלי,
סטלה סטיבנס ופטריק או׳ניל
מככבים בסרט החודר לתוך
העולם ד׳מייוחד והמרתק של
עסקי המקרקעין בהוליבוד, מ בעד
לעיניה של אשה הלומ דת
לראשונה בחייה איך לח יות
ולאהוב. כשג׳ויס יינדזור
היפה מגלה שנישואהי עלי על
שירטון, היא נוטשת את ע־מו־קיה
כעקרת־בית, הופכת לסו כנת
בחברת תיווך שכראשה
עומד פיטר סטריקלנד החלק לק.
עד מהרה היא מגי ,־ שאין
זה קל למכור בית. ג׳ו־ס לומדת
את המקצוע אבל אינה
מוצאת בו סיפוק. עד מהרה
מתברר לה, כי הפכה לאחת
מתוך ליגיון שלם שי* מיפ־לצות
הצמאות לאהבה. ספורה
של אשה כביצת הסבל

המעוות ולהחזיר לו את חלקו.
אלא שרוב בני המישפחה מתנגדים.

מיכגש

יום
ראשון
28. 6

• מולדת: ארץ אהכ•
תי 8.03 שחור־לכן,
בשידור חי) .בהגשת מאיר
שליו.

• תעמולה: שידורי
המפלגות לקראת הבחירות
לכנסת העשירית
9.30 שידור בצבע).
• סידרת טלוויזיה: לו
גראנט 10.55 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
בפרק ״חטיפה״ מתפתח מאבק
בין בילי ורוסי. סיפור על
היעלמותו המיסתורית של
מטוס, שבו טסו בכירי הכדור־סלנים
של עיר אחרת.

סטיכנם: פתוחה להצעות

יום שני

יום שישי, שעה 10.15
הווי השזור בקטעי מישחק ו שירים.

מדע כידיוני: חלוצי
החלל 6.15 שידור
כצכע, מדכר אנגלית).
פרק 23ב׳ ,שבו מוכיחה המלכה
סטרשה את מנהיג גא־מילון
על יחסו לבני כדור־הארץ,
בעוד הוא מנסה למשוך
את חלוצי החלל לעבר גאמי־לון
ולהשמידם.

• סידרה כהמשכים :
כילי כחור כארז (6.32
— שידור כצכע, מדכר
אנגלית) .״המפלצת באגם״,
בסקוטלנד, שם עתיד להתקיים
מישחק גולף. כמובן שוונז׳ה
זוממת לחבל במישחק, והפעם
בעזרת המפלצת של אגם לוך
נס. לילי, בילי ורלי מודעים
לעובדה שמקור הסיפור באג דה.
הם מגלים עד מהרה ש־המיפלצת
המבעיתה אינה,
אמיתית.

• סידרה רומנטית :
ספינת האהכה (.03א —
שידור כצכע, מדכר אנג
לי ת) .ג׳ולי מתאהבת בנוסע
מבוגר. ואהבתם של בני טי־פש־עשרה
פורחת במסע ספי־נת־הנופש
באיים הקאריביים.

• מולדת: נקודת חן
( — 8.53 שידור כצכע).
טיול בארץ עם אורי דביר.

• תעמולה • :טידורי
המפלגות לקראת הכחי
רות לכנסת העשירית
( — 9.30 שידור כצכע).
• סידרת מערכונים :
איש וירג׳יניה (— 10.25
שחור־לכן, מדכר אנגלית)
.מערבון טלוויזיה נוסף

בסידרד. שבה כיכב השחקן המנוח
לי ג׳י קוב. שם הפרק :
״שהמקום הזה יזכור״.

יום תחיש•
25 . 6

• ספורט: מישחק ה
שכוע 8.03 שחור•
לכן) .מישחק חוזר של הגביע

( — 9.40 שידור כצכע).
• סידרת מתח: ווגאס
( — 10.35 שידור כצכע,
מדכר אנגלית) .שם הפרק

• שעשועון: זה הסוד
•שלי 8.03 שחור-לכי).

״התחרות״ .עוד אחד מהסיפורים
הבלשיים שמקום עלילתם
הוא עיר־ההימורים לאס־ווגאס.

כידור • :שמונה וחצי
( — 8.30 שחור־דכן).
תוכנית טלוויזיה בידורית ל ענייני
תרבות.

• כורסה: מהון להון
( — 11.20 שחור-לכן).

• סרט הדרכה לבחירות
9.30 שחור־לבן).

מגזין הסוקר את המתרחש
בשוק ההון בישראל, בהנחיית
הפרופסור ברוך לב.

יום שישי
• סידרה לילדים :
האקלכרי פין וידידיו
( — 3.00 שידור בצכע,
מדכר אנגלית) .הפרק

27 . 6

חברתי על מינהגי־חתונה של
אחים ואחיות בחברה המצרית.
צעיר מאוהב מבקש לשאת את
אהובתו, אך מינהגי המקום
מונעים זאת ממנו. אחותו של
הצעיר חייבת להינשא ועליו
לדאוג לכך. אך יש ילה מעצורים.
היא אינה מצליחה ליצור
קשר עם גברים. בהשתתפות
מרים פחר א־דין, כמאל שנ או,
זיזי בטראו ועומר חרירי.

• יהדות ריפורמית :
יעקוכ כנאי מארח את
הרכ הריפורמי טוכיה כן־
חורין 8.00 שחור-
לכן) .שערי תוכנית הטלוויזיה
הזו נפתחים בפני היהדות
הריפורמית, שהרב בן־חורין
הוא אחד מנציגיה בישראל.

• כי ת ר: שעה טובה
עם מני פאר ואורחיו
9.15 תוכנית בידור ורא־יונות.

סרט

טלוויזיה

טלוויזיה :

ביים גירסה מודרנית לאחד
מסיפוריהם האהובים ביותר
של האחים גרים ״האחיות המרקדות״
.אגדה נפתחת ב״־זיה
היתד, פעם ממלכה ששלט בה
מלך אלמן ולו שש בנות לא
נשואות...״

• כחירות 9.30( 81

שחור־לבן) .מישדר מייוחד
של מחלקת־החדשות על סי קור
הבחירות לכנסת העשי 11י רית.

והתענוגות
של עיר האשליות
הגדולות, בוורלי רילס.

26 . 6

• סרט ערכי: חתן
לאחותי 5.32 שחור
לכן, מדכר ערכית) .חי־׳וד

מיפגש ישראלי־מצרי על
בימת הקונצרטים יתקיים ביום
הראשון, בשעות 8.35
בערב, בתיאטרון ירושלים.
הוא יועבר בשידור חי ברשת
א׳ .תיזמורת רשות״השידור
— ירושלים, בניצוחו של
שימעון מישורי, בהשתתפות
הסולנים הינם נאג׳י אל-
חבאשי (צ׳לו) ופנינה זלצמן
(פסנתר) .בתוכנית יצירות
מצריות, ביניהן פתיחה יונגי-
מתוך האופרה
נת־ביניים
״אנאס אל ווג׳וד״ ,ויצירות
נוספות, ביניהן הקונצ׳רטו
בלה״מינור לצ׳לו של שומאן,
והקונצ׳רטו מס׳ 5לפסנתר
ותיזמורת (״המצרי״) מאת
סן־סנס. עובדה תמוהה: בתוכנית
המיפגש לא נפללה
יצירה ישראלית כלשהי.

י 1ס ראשון, שמה 8.03

שבת

״מישפחת גרנג׳פורד״ .ג׳ים
נעלם והאקלברי פין פותח
בחיפושים אחריו. במהלך חי פושיו
הוא מגיע לביתה של
מישפחה מוזרה, המקבלת את
פניו בחשדנות רבה.

סרט

שו^ד-מצו

המרקדות 8.00 שידור
כצכע, מדבר אנגלית)
.ג׳ון סקופילד הפיק י

שדיו: ארץ אהכתי

מ־ב חרדיו

• תיעוד: פנורמה על
קוכה 6.30 שחור
לכן, מדכר אנגלית) .עשרים
שנה חלפו מאז עלה קאס־טרו
לשילטון. סקירת הבעיות
הכלכליות, החברתיות והפוליטיות
של ארץ דרום־אמריק־אית
זו, הזוכה בעזרה סוביי טית.
סיפור ההתערבות של
קובה במאבק לשיחרור אפריקה,
והשפעת ההתערבות על
יחסיה עם ארצות־הברית וה עולם
החופשי.

• תעמולה: שידורי
המפלגות לקראת הכהי
רות לכנסת העשירית
( — 9.00 שידור כצכע).
• ספורט: מכט ספורט
( — 10.00 שחור-דכן).
• סידרת טלוויזיה :
דאלאס 11.00 שידור
כצכע, מדכר אנגלית).
הפרק ״דאלאס — שוב בבית״
מספר על גרייסון סאותוורת,
אחיה של הגב׳ אלי, אשר נחשב
למת במשך שנים רבות
(מגולם בידי השחקן ג׳ין
אבאנס) .הוא מופיע לפתע
בחווה, כשלצידו אשד, צעירה.
ג׳וק וג׳יי אר׳ סבורים שגריי־סון
שב כדי לתבוע את חלקו
בירושה. אלי, שהחווה עברה
לרשותה אחרי שגרייסון הוכרז
כמת, נחושה בדעתה לתקן את

קונרד: קאנון
יום שני, שעה 10.95

אמור לי מה שמי (9.40
— •טחור־לכן, מדבר אנגלית)
.דראמה בת־זמננו ה
מתארת
נערה מאומצת בגיל
העשרה המחפשת את אמה האמיתית,
שלא סיפרה מעולם
לבעלה הנוכחי, מרצה בקולג׳,
על נעוריה, בהשתתפות: אר־תור
היל, בררבה ברי, ברנרד
יוז, ואלדי מיהאפי ואחרים.

• סידרת מתח: קאנון
( — 10.45 שידור כצכע,
מדכר אנגלית) .הפיק
״טעות בתרופה״.

יום שלישי

30. 6

אגדות :

הנסיכות

יכין: כחירות 81׳
יום שלישי 9.30 ,לתוך הלילה

ס אומרים מה הם אומדים ...מה הם או מ רי ם ...מה ה אומדי ם.

ספי רי ב לי ן:

מיק גבו ״ אלוב :

או ספלא טו ־ ש דון:

״הנתב׳ שאני אני יודעת על ״ אנילא
איש לינוד!״ מה אני עונות! איש נוליו[!1״י
בתעמולת הבחירות משתתפים עשרות אנשים, ש*
כביכול אינם פוליטיים בי אם אנשי-מיקצוע. אחד
המשתתפים היותר בולטים, אם לא הבולט שבהם,
הוא השחקן ספי ריבלין, העובד בשירות הליכוד.

• מפני שהשתתפת כעכר כתוכניות סאטיריות
כמו ״ניקוי ראש״ ו״ערוץ שתיים׳׳
•שייכו אותך דמה שמכונה המאפיה השמאלנית.
כיום אתה עוכר כשירות הליכוד. האם
אתה מוכר את ׳שירותיך למרכה כמחיר?

בהחלט לא! אני עובד בשירות הליכוד כי אני איש
ליכוד. ואני בכלל לא יודע מד׳ זאת מאפיה שמאלנית
או שמאל. מערך זה שמאל? שלמה הילל זה שמאל?
שושנה ארבלי־אלמוזלינו זה שמאל?

• כאיש־הליכוד, האם לא היה קשה לך
לעכור כעבר עם אנשי שמאל ץ האם לא היה
קשה לך להשתתף כתוכנית ״ערוץ שתיים״
כקטע ננד הממשלה?

מי אמר לך שהאנשים שעבדתי אתם בערוץ שתיים
הם אנשי שמאל? כך הם טוענים. אני לא מאמין להם.
הם הופיעו למען המטרה הנעלה? כשזה נגע לצ׳ק
הפרטי שלהם הם היו אנשי הימין הקיצוני. ובקשר לקטע
האנטי־ממשלתי שבו הופעתי, זה היה קטע בעניין ההדלפות
ואני נגד הדלפות, בכל ממשלה שהלא.

• המצב כארץ הוא כזה, שחצי מהצופים
בטלוויזיה אוהבים אותך וחצי שונאים אותך.
מה נעשה? אני מרגיש ישר עם עצמי.־

+אתה לא חושש שהמעורבות הפוליטית
תפגע בפופולריות שלך ץ
שתפגע, אז אני אחזור למשק של אמא שלי, בנחלת־יהודה.
זה לא מטריד אותי, הפופולריות. אני אעשה כל
דבר שקשור ללאומיות. אם רק״ח תהפוך מפלגה יהודית*
לאומית, אני אהיה ברק״ח.

• אילו הציע לך המערך לעכור דמענו,
האם היית סקכד את ההצעה ץ
אפילו היה מציע 25 מיליון, תשובתי היא לא!

• כמה כסף אתה מקבל תמורת הופעתך ץ

זה ענייני. אני רק יכול להגיד לך שבבחירות הקודמות
אמרתי שאני לא רוצה בכלל כסף. אמרו לי אי־אפשר,
יש תעריפון, עם תקציב למגיש, ונתנו לי משהו סמלי
— 2013 לירות ברוטו.

• האם יחסיך עם הכריך שעבדו איתך
ב״ניקוי ראש״ וב״ערוץ שתיים״ נפגעו מתעמולת
הבחירות שאתה מעורב בה ץ

אני לא רבתי עם אף אחד. יכול להיות שהם נפגעו
בגללי. אין לי דבר בליבי נגדם, הם בסך הכל דואגים.

אתם יכולים לצחוק, אבל במדינה שבה הפל כימ־עט״אפשרי,
גם זה אפשרי: אני פלאטו-שרון עוד יכולה
להיות חברת-כנסת. חוץ מזה שהיא תחיה, ללא
ספק, חברת הפרלמנט חיפה ביותר בעולם, רציתי
לברר אצלה אם היא יודעת בכלל לקראת מה היא
הולכת• הגברת, במיבטא צרפתי כבד ובעברית משופרת,
אם כי עדיין לא טובה, עשתה ככל הנראה שי־עורי־בית
ונזהרה מלהיכשל בלשונה. יואב הקטן בן
השלוש, ש״ 1500 איש זרים לו לחלוטין חגגו איתו את
יום־הולדתו, הפריע מדי פעם, והגברת גם הזדקקה
למתורגמן מעת לעת. חוץ מזה, היא ענתה על כל
השאלות כמו פוליטיקאית משופשפת:

• מה את אומרת לאנשים כחוגי־כית?

אני לא מבטיחה כלום. אני רק מבטיחה לעבוד בשביל
כמה עניינים שאני מכירה.

• איזה עניינים ץ

אני באה ממישפחה מרובת־ילדים. סליחה, ברוכת־ילדים.
עניינים כאלה. אני מבטיחה לעזור לבעלי בכל
מה שהוא עושה. אני אשתו, את מבינה. הקמנו קרן על
השם שלי, פתחנו מירפאות־שיניים, ועזרתי לזה. לרוץ
ללכת לראות את העניינים. לדאוג לרופאים מחוץ־לארץ.
לעבוד בארץ בהתנדבות. קשישים, אירגנו ערב גדול
בהיכל התרבות, שמעת על זה, לא? קנינו מיזרונים.
ראיתי זקנים ישנים על ברזל במקום מיטה. ראיתי פרי־ג׳ידר
שבמקום דלת היה קרטון. קנינו פריג׳ידר. ככה
אנחנו עובדים.

• עד עכשיו היית עקרת-כית, ללא חלומות
פוליטיים. האם את חושבת שכל עקרת־כית
יכולה דהיות חברת־כנסת?

אפשר לעזוב את הבית ולהתעניין בדברים יותר
חשובים. אני טיפלתי בבית טוב, עד עכשיו. אני אטפל
בכנסת טוב גם כן.

• והיה ובעלך יורשע, וירצה עונש מאסר,
ואת תכנסי כמקומו לכנסת, האם תוכלי
להתמודד עם תפקיד כל כך השוס נ
קודם כל אני לא חושבת שהוא יהיה בבית־סוהר.
סוף־סוף יש צדק במדינה שלנו, והוא לא יישב.

• את חושכת שיש לך כישורים של חב־רת־כנסת

למה לא? אנחנו צוות מומחים. יש עוד אנשים. אני
כבר עובדת, אני יודעת על מה אני מדברת. ראיתי מה
בעלי עשה במשך ארבע שנים. אני אשד, שיכולה לשבת
בבית, מה אני צריכה את זה? עיתונאים כותבים לפעמים
דברים לא טובים — אין דבר. במקום לרוץ עם חברות
לבלות, אני מעדיפה לעבוד איתו.

אילו נערכה השבוע במדינת-ישראל תחרות על תמימות
ויושר-לכ, היה המוסיקאי המחונן מיקי גבריאלוב
זוכה, ללא ספק, במקום הראשון. שירו של גבריאלוב,
״אתה ואני נשנה את העולם״ ,משמש כג׳ינגל במערכת
התעמולה של ר״ץ בטלוויזיה. שאלתי את מיקי :

#האם מכרת את ״אני ואתה נשנה את
העולם״ לר״ץ, לצורך תעסודת הבחירות?
מכרתי? מה פתאום? אקו״ס ביקש את רשותי והסכמתי.

• אתה מתכוון להגיד שאתה לא עושה
כסף מהבחירות, שאתה מקכל תעריף רגיל של
תמלוגים על •טיר מאקו״ם?
כן, אקו״ס קובע את התעריפים
בטלוויזיה. ככה זה הולך, לא?

שלך?

להשמעת השיר

אתה מרוצה מזה שמשתמשים כשיר

אם מישהו מציע לשנות משהו, ומשתמש בשיר שלי,
אני שמח. אי אפשר למנוע מהם להשתמש בשיר בכל
מיקרה. אני בעצם לא יודע, לא מבין בדברים האלה.
אני בכלל לא איש פוליטי. אין לי מושג מי זה ר״ץ.
אני לא מתעניין בדברים האלה ואין לי מושג מה המצע
של ר״ץ. אני מקווה שהם אנשים טובים.

#אילו תנועת התחיה היתה מבקשת
ממך להשתמ׳ט כשיר, היית מסכים?
אל תשאלי אותי דברים כאלה. אין לי מושג מה
המפלגות רוצות. אני בעד כולן, שרק יהיה טוב. אף
פעם לא חשבתי על הדברים האלה. השיר הוא אנושי,
וזה מה שחשוב. בעצם, את יודעת מה, אילו המפד״ל
היו מבקשים את השיר אני חושב שלא הייתי מסכים.

מה הם אומרים מה הם אומדים מה הם אומרים מה הם או

יש טדט

טו בהרשף:

. .לפרסיש תכתבי שאני להיות אשה
פתיחות בלי סורי לא איש ל
של 91ש 1ג! 11

בקי פריישטדט היתה בעבר שחקנית. אני אומרת
נעבר, כי למרות שהיא קוראת לעצמה שחקנית עד
עצם היום הזה, היא עסוקה בשלוש השנים האחרונות
בפוליטיקה״פוליטיקה״פוליטיקה !
בקי פריישטדט היא האחראית על האמנים ואנטי-
הרוח במטה־הבחירות של תמערן.

• כקי, היית
הפכת פוליטיקאית ץ

שחקנית,

פיתאום

זה נראה לי יותר חשוב מכל דבר היום. כבר אז,
לפני שלוש שנים, קראתי את המפה וראיתי מה הולך
להיות. אני זוכרת שבערב המהפך, כשנודעו התוצאות
ונמסר שהליכוד עולה לשילטון, עשיתי עם קבוצת־חברים
תרגיל בפסיכודרמה. שיחקנו במה הולד לקרות בשנים
האלה, ואני מוכרחה להגיד, לרעתנו, שלא תיארנו לעצמנו
שזה יהיה כל־כך גרוע.

• ואז החלטת להחליף מיקצועו־זו
לא היתה החלטה עם מטרה מוגדרת, פשוט הרמתי
טלפון למערך, ואמרתי אני כאן, ואני באה לעשות כל
מה שתרצו.

+כיצד ביצעת את התפקיד שהטיל
עלייך פרס 1
באתי למיפלגה שבורה, מרוששת,
מתורגלת בלהיות אופוזיציה. זה היה
ציבורי האמנים ואנשי־הרוח, שהפעם
להם קשר עם מיפלגת העבודה היתד!
מרירות.

מיפלגה שאינה
קשה. פניתי אל
האחרונה שהיה
מלווה במישקעי-

• מהי מידת מעורבותו של שימעון פרס
כפרוייקט שלך ץ

החל מהפגישה הראשונה הוא היה פתוח לעניין, והבין
שהאמנים, הסופרים ואנשי־הרוח הם חלק ממיפלגת
העבודה. יש לו פתיחות ללא־סוף, הוא רואה את העניין
הזה בחשיבות עליונה, הוא רואה זאת לא רק לטווח של
הבחירות, כי אם לטווח של שנים, לטווח של דור. הוא
פרש את חסותו על העניין, הרי הוא בעצמו מושך בעט
ויש לו חולשה לאמנים.

• מיהו הסופר, אמן, איש־רוח, המצטיין
כיותר כפעילותו למען מיפלגת־העכדדה ו־יאיר
הורוביץ, המשורר, הוא ממש אגדה, איך שהוא
מקפל פלאקטים, מה שהוא לא עושה בכל שעה, בכל
זמן. חנה מרון עושה בלי־סוף, עמום עוז עושה מעל
ומעבר, יוסי ידין, אריק לביא ושושיק שני, מהצעירים
אריק סיני, שלמה בראבא, חנן יובל, איל גפן — כולם,
ממש כולם, מרגישים שמוכרחים־מוכרחים להחליף את
השילטון.

מפיק־הג׳ינגלים, סולו יורמן, אחראי, ביחד עם המלחין
יוריק בן-דויד, לכתיבת והפקת הימנון הליכוד,
״הפעם אתה חייב לבחור.״ שאלתי אותו:

כיצד כתכתס את הימנון הליכוד ו

זו היתד, עבודה משותפת שלי ושל יוריק בן־דויד.
הוא המלחין והמעבד של חברת־הג׳ינגלים שלי. בדרך־
כלל אנחנו יושבים ביחד ליד הפסנתר, ויוצאים דברים
מתוך שנינו, כך זה קרה עם הימנון הליכוד. כשפנו
אלינו מחברת־הפירסום של הליכוד, ישבנו אתם, וניסינו
לראות מה מתאים. קיבלנו מילים שכתב אלי הוז, שהוא
קופי־רייטר מבריק, וחשבנו על כיוונים מוסיקליים.

• מה הינחה אתכם כבחירת סוג חמו־סיקה

חשבנו על משהו סטייל ארץ־ישראל, משהו קליט,
שאנשים יוכלו לזמזם.

כמה כסף עלה הג׳ינגל לליכוד !ו

לא כמה עלה הג׳ינגל, אני עושה לליכוד את כל
הקמפיין של הרדיו, הג׳ינגל שאת שומעת הוא חלק
מעיסקת־חבילה. אני לא עובד בחינם, אני עובד בשביל
כסף. אני רק יכול להגיד לך, שהליכוד היה איתי מעל
ומעבר בעניין של הכסף.

• האם אתה מאמין כמיפלגה שאתה עוכר
כ־טכילה 1

אני לא איש פוליטי, אני אשקרה לא מבין בפוליטיקה !
מה לי ולפוליטיקה? אני, למשל, המנהל המוסיקלי של
אריק סיני, וההשקפות הפוליטיות שלו ושלי הן שונות
ומנוגדות.

• אם כך אתה איש ליכוד.

אני לא איש ליכוד. במשך התקופה שבה אני עובד
עם אנשי הליכוד התיידדתי מאוד עם גדעון גדות, נתן
ברון ואהוד אולמרט. הם אנשים עלא־כיפאק, הם מעולם
לא נכנסו איתי לנושא הפוליטי, אפילו לא אמרו לי
להצביע בשבילהם. אני בסך־הכל איש מיקצוע, שקיבל
לעשות פרוייקט על הצד הטוב ביותר.

• אילו רק״דו היתה מבקשת, היית עובד
כשהילה ו־בשביל
רק״ח לא הייתי עובד בשביל כל הון שבעולם !

וכשכיל הרב כהנאו־

כן, אני חושב שהייתי עובד בשבילו.

וכשכיל המערך 1

לפני שלושה חודשים פנו אלי מהמערך, ניהלנו משא
ומתן, התחלתי לעבוד על תקציב, ואיכשהו זה התחלק.
אז החלטתי ללכת עם הליכוד.

מרוב בחירות כמעט שפחתי על קיומו של שבוע
הספר העברי. עברתי השבוע בכיפר־מלכי-ישראל וראיתי
את צלמת-העיתונות, טובה רשף, יושבת על הריצפה,
ומופרת ספר קטן בשם ״אשה של משוגע״ ,שהיא כת-
בה בעצמה. עיון קצר בספר, והשירים מצאו״חן בעיני.
פי טונה רשף היא צלמת־עיתונות מייוחדת
במינה, בחורה שסקרה במשך שנים רבות את עבודת
המישטרח, נפגשה במיסגרת עבודתה עם שוטרים וגנבים,
עבריינים וזונות, ופשחיתה מגיעה מהרחוב, אחרי
ליל־עבודה מפרך וצילומים מהחיים, היתה יושבת וכותבת
שירים של אשה שאיפפת לה.

#האם זוהי הפעם הראשונה שכה את
מפרסמת שירים שכתכתו־פעם
ראשונה וממש בכוח. לא רציתי להוציא את
השירים לאור, כתבתי אותם בחושך, בהסתר, בשביל
עצמי, לא הראיתי לאף אחד.

מתי קיבלת אומץ?

הכנסתי דייר לדירה, ופיניתי לו חדר, נתקלתי בשירים.
מישהו, שאני חושבת שיש לו ראש שיגעון, הכניס לי
את הרעיון לפרסם, וברגע שהחלטתי שאני מוציאה לאור
החלטתי גם שלא איכפת לי מה יגידו אלה שקוראים
להם מבינים.

• מה שיכגע אותך שהשירים אכן ראויים
לדפוס ו

חלק מהשירים שכחתי בכלל שכתבתי, התרחקתי מהם
מספיק בשביל להגיד: זה לא רע בעצם, כשקראתי
אותם שוב. חוץ מזה, ברגע שהחלטתי שאני מוציאה,
יצאו ממני צ׳יק־צ׳אק שירים חדשים, שלי הם נראים
בסדר גמור.

סי הוציא את הספר לאור ו
אני
בעצמי.

• כמה זה עלהו׳

שלושים וחמש אלף לירות. אם הוצאודספרים היתה
מוציאה לי, זה היה עולה לי כפול.

+איך את מרגישה, כשאת יושכת פה
על הריצפה ומוכרת את הספרים שלך וזח
קשה. הבאתי איתי אנשים שיישבו איתי, כי אילו
הייתי פה לבד הייתי תיכף בורחת.

• למה קראת לספר ״אשה של משוגע״ ו

היה לי קשר ארוך עם אחד שהיה משוגע. הוא
לא היה זקוק לתעודה מהרופא בשביל להוכיח. שהוא
משוגע, הוא היה שיגעון של משוגע. חוץ־מזה, אני
חושבת שכל הגברים משוגעים, ולכן כל אחת היא
בעצם אשד, של משוגע.

שרית יש —

שולי זיאת, בת למישפחה
ן י 11
מסורתית, מעדיפה את ה1
1י י*
ביקיני הוורוד על פני בגד־היס השלם.

דמענם

שרה פחימה, בוגרת
י״ב, בוחרת בביקיני
סרוג, המועדף בעיני ידידיה, מבלי החוף.

עד כמה שיותר גבוה, זו שסיימו זה עתה כיתה ט׳ .הן גאות בבגד־הים הזזדש שרכשו
|1ן ך, ך י| יין 111 *1111111
או 3נת בגדי־הינז האחרונה. העונה. נאווה, בבגד־ים צהוב עם נקודות בשחור, לבן ואדום,
111 111111

נאווה דנישבסקי (מימין) ודנה מנור (משמאל) הן תיכוניסטיות וחברתה, דנה, בבגד־יס בצבע אדום, עם חגורה לבנה.

הכדורגל שעל החול נפ סק, וחבורת הגברברים
מתכנסת כדי לדון במראה ה מהמם
שחלף על פניהם. לנה ממשיכה
לצעוד זקופה, מתעלמת מחבורת הנערים.
היא לא מתנוונת להפריע להם לשחק.
אך הם יודעים שהיא תחזור, וממתינים
בסבלנות לשובה. בינתיים מסכימים כולם
פה־אחד :״אם יש לה מה להציע, אז
אסור לה להסתיר.״
לנה נחשבת בעיניהם לחתיכה משגעת.
180 סנטימטרים של גובה מבליטים אותה
בתוך החבורה המקיפה אותה. היא לומדת
בכיתה י״ב, גאה בהישגיה בלימודים. לנה
נשבעת שההופעה שלה לא נועדה למשוך
תשומת־לב. היא פשוט מתלבשת על פי

תשומת־הלב מופנית אל הנערות. אתמול
היה להן שיער חלק וגולש, היום הן
מתולתלות.
הגברבר מישל הררי, גבוה ושזוף, מרשה
לעצמו לחלק להן ציונים. הוא לומד בכיתה
י״ב, מצהיר שבא לחוף ״רק כדי לשחק
כדורגל״ .אך הוא מוצא זמן גם כדי להביט
בחתיכות, שהרי ״אי אפשר להתעלם מהן״.
הצבע הוורוד בבגד־הים של לנה בדדה
אינו מותיר את הזאבים אדישים. מישחק

צו האופנה. הוויכוח על הופעתה מתלהט.
לכל אחד מהנערים שסביבה יש מה
לומר. לנה ממהרת להתגונן :״מה יש?
אני לא היחידה! כולן הולכות כך.״
הבחורים צדים במבטים שלהם את היפות
והחטובות .״לחוף שלנו,״ הם אומרים
,״מגיעות כל החתיכות של העיר.״
זרוע שזופה, חמושה במחבט, מתאמצת
להגיע אל הכדור שנורה אליה ממול.
זוהי שולי זיאת. שני נערים משחקים

ויגור

חוש

שד תיכוניסטיות
מציף את התור

ףיצהרי היו ם הן גודשות את חוף
י גורדון ואת חוף שרתון בתל־אביב —
התיכוניסטיות שירדו לשפת־הים לתפוס
קצת שמש. בבגדי־ים דקים, מבריקים ומבליטים
כל-מה־שיש, לפי צו האופנה.
עונת הרחצה של התיכוניסטים נפתחה
השבוע, בתום שנת הלימודים, והם מציפים
את החוף בבגדי־ים ססגוניים, מכל
הצורות והסוגים, עורכים את האימונים
הראשונים לקראת חופשת הקיץ. אך מירב

עימה, הרבה אחרים נהנים לנעוץ בה
מבטיהם.
״המבטים מהווים עבורי מחמאה נעימה,״
מודה שולי במבוכה. אם כי גם הביקיני
הזעיר שלגופה מהווה מוקד משיכה. שולי
מבסוטה, שהרי באה לחוף כדי לפגוש
בידידים .״הרבה מההיכרויות מתחילות
בחוף,״ היא מסבירה, מסיטה את התלתלים
הבלונדים שלה וחושפת עיניים
כחולות, בוהקות.
שולי היא בת במשפחה דתית ובבית
שמור בגד הים השלם שרכשה בתחילת
העונה. אולם עכשיו כשהיא כבר שזופה
נוח לה בביקיני.
הן מקשטות את החוף משעות חצה־דיים.
זוהי תצוגת־אופנה ססגונית, בלבן,
בורדו, ורוד ותורקיז, הצבעים שבאופנה.
הן מגיעות אל החוף שתיים־שתיים, מעכ סות
בדרך אל המים ויודעות שהנערים
מתבוננים.
״טנגה״ היא מילת־הקסם החדשה ש*
בשימושם של גברברי החוף .״טנגה,״
מסביר דרור הדר ,״זה מה שחשוב.״
כולם מסכימים עימו, גם הנערות .״חשוב
שהמיכנס של בגד־הים יחשוף את הירך
עד כמה שיותר גבוה. זהו טנגה,״ הוא
ממשיך להסביר במומחיות .״אם ילז לנערה
גוף יפה, היא צריכה להבליט אותו.
על גוף יפה כולם יביטו.״
דרור בן 17 שולח מבט בוחן אל סוזי
איני, שחשפה רק את חלק גופה העליון
ונותרה במיכנסיים שכיסו את רגליה. היא
מקשיבה לכל מילה היוצאת מפיו של דרור,
ומגיבה לפעמים — במבוכה. היא רק
בכיתה י׳ ,דקה ושזופה. רעמת תלתלים
חומה נופלת על מצחה. הנערים עטים
עליה ואינם מניחים לה להתחמק. דרור

המורה תואה

לנה ברד! /שסיינזה כיתה י״ב,
מוטרדת ממה שתחשוב מור־תה,
כשתראה את התצלום בעי־תון. תיכוניסט בן גילה, מרוצה.

מקום ודמיון

מעורר בחוף בגד־הים השלם
של אילת רודן בת ה־( 16 מי־מין)
.חברתה, זיווה צורן, סרגה לעצמה ביקיני אפנתי (משמאל).

יעדה גברברים

הנערים נוהגים לעכב את הנערות חשופות־הגוף
בדרכן הביתה. יעקב שרעבי (מימין) לוחש לחב׳
רו, מנשה אליהו: הן עושות לי דם חם״ .בתמונה התחתונה: ענת מזרחי בבגד־ים שלם.

שלם וביקיני

האם יבחר הנער ברינה גל, כיתה י״ב, שהופיעה לחוף
בבגד־ים שלם בצבע תכלת, או בתרזה בירון, כיתה ט׳,
שבביקיני הסגלגל? תשומת־הלב שמעורר בגד־היס אצל הנערים קובע באופנת־החוף.

הדר מביט בה ופוסק :״כן, ר> טנגה
מתאים לה.״
היפות נלכדות ברשת המבטים של
הנערים, הממהרים לקלוט את השמות
החדשים. וכאשר מסתיים פרק החיזורים
שעל החוף, נוצרים, כבמטה קסם, ה זיווגים.
למים הם יורדים שניים־שניים,
היא והוא, הוא והיא, שלובי זרוע.
אריק ריבק, שהגיע לחופשה מהצבא,
מושך את ורדה אמון אל המים. חברתה
על החוף, צופית שפאן, אינה נותרת
בודדה זמן רב. ניר גביזון, במיכנסי ג׳ינס
חתוכים, מתקרב אליה ושיחת החיזור
מתחילה.
כשרק ביקיני דק לגופה מדברת צופית
בשיבתו של בגד־הים השלם .״הם יותר
אופנתיים,״ היא מסבירה, ובן זוגה החדש
מפקפק .״היום בגד־הים השלם חושף
יותר,״ היא מתאמצת לשכנעו.
אנשי סיירת־החופים של מישמר־הגבול
לא מסירים עיניהם מהחוף. הג׳ים הצבאי
מתקדם בחול לאיטו. שני המילואימניקים
שבתוכו מפזרים חיוכים לכל עבר. הם
אומרים :״על הצו שלנו היה כתוב,
שהמילואים על החוף הם מילואים. וזה
באמת נכון.״
אהרון אלבז, נוטף זיעה בתוך המדים,
מסביר בחיוך :״יש פה יותר מדי פצצות
על החוף, ואין לנו די מקום בבור ה ביטחון.
כל החוף מלא בהן, איפה שרק

גילה רזין ו

ספר

ס טו צי ם

תראו שהזהרתי אתכם!!!

חבר׳ד, ליצים. ד,קיץ שפורץ בעוז אל
תוך המוח — נותן לגיטימציה לכל סוכניהנסיעות
הערמומיים לפתות אתכם עם
״שיט תענוגות״ ,יעני ״קרה״ .סחבי, ש סוחב
כל השנה עם זוגתו העייפה — עלול
להידלק .״סיבוב תענוגות״ בין האיים של
הצ׳כונה־של־ים־תיכון, יותר בזול מנסיעה
אל אנקל־סם, כך שתוך שתי דקות דימיון
פרוע משתולל — אתה עלול להיות בפנים
חביבי, ועמוק.
אז תן לי לספר לך מה העניין, ואח״ב,
אם עוד תרצה את זה •נורא חזק, בתיא-
ביואז
ככה.
כל מי שצופה בהנאה עמוקה בעלילות
הפלסטיק הוורוד והמרטיט של הסידרה
ספינת האהבה, וחושב שזה משמעותו של
״קרה״ ,שייצא מזה מהר, ויפה שעה אחת
קודם.
נוסף על כך אומרים לך במישרדים, ששיט
תענוגות זה בספינות ״פירסט קלאס״.
זה לא בהכרח שקר. זה פער מושגים.
כריסטינה של אונאסים, זה דבר יווני חדפעמי.
חוץ מזה, יוון זה באמת לא אמריקה.
אתה הולך על הפלגת חלומותיך, וגם אם
אתה לא בא עם ציפיות אתה חוטף את
החזוק של החיים. חתיכות ופרטנרים,
שמתיס-להתאהב, זה לא בכרוזים שמסתובבים
בים־התיכון.
אתה עולה על הספינה. הניקיון הרב
אינו מסתיר את טון שנותיה הבלות. המחלקה
הראשוגה, המפוארת, זה משהו
מקביל לחדר של מלון שני־סטארים-ם ה.

יותר ביוקר, כך תמצא בקרה יותר זקנים.
מה יותר עשירים — מה יותר זקנים, מה
יותר יפאנים.

ההתחלה דווקא חגיגית עלא־כיפק.
בייחוד אם אתה הולך לאכול אותה פעם
ראשונה. עד היעד הקרוב אתה טס, וכבר
הרווחת את הכיף של הטיסה. אמנם. מודעות
חברת־התעופה מראות פצצה בלונדית
מציעה לשולטן המתרווח בכורסה. בנוחיות
(זה אתה) ,לובסטרים לבחירה, בעוד ש למעשה
אתה נעוץ כל הדרך עם הבירכיים
בסנטר, ומחזיק שקית של מפגרים מלאה
לחמניות קשות ביד. אבל אלה החיים.
סוף־סוף הגעת לנמל, ומצאת את האונייה
שלך. אדוות קלות של ריגושים עולות לך.
עולות־עולות עד הגרון׳ ושם נעצרות. הים
גדול, אני מפליג לאופק, קיסמי הלא־נודע !
הו! הו! הלב גואה מרוב תחושות של
דרור. וכאן מתחיל הדרור שלך, וכאן גם
מסתיים. אבל את זה, אתה יודע רק בסוף.
בראש הכבש מחכה לך הקפטן של האונייה
בכבודו ובעצמו. לבוש לבן חגיגי.
נעליו מסויידוית לכבוד ההפלגה במשיחות
מיברשת עזות, שצבעו ביעף אחד, גפה,
סוליות ועקבים.
דייל מוביל אותך לכוך המחלקה הראשונה
שלך, ואפילו שזה יותר קרוב לסיפון
מאשר. הכוכים של המחלקה השלישית, כי
סדר הטביעה של האורחים נשמר בקפד־

והקהל! הוי אלוהים! מוזמן גזור לפי
מידה, ישר מהזיות המין. אמריקונארים
זקנים׳ שמתפרעים לפני המוות עם הדולר,
ותופסים עוד חתיכת גלובוס לפני תפילת
האשכבה, ודאפונזים קטנים מהוגנים ואירופאים,
עם מצלמות. זה הקהל של הכרוזים.
אני
נשמעת גיזענית מסריחה, כי גם
הם בני-אדם. גם הזקנים, וגם הקצרים.
אבל כשאתה יוצא לפוש, וזה מה שיש,
זה קשה לעיכול. זה קשה. קפיצות ראש —
בקיר׳ אל עולמות נעולים מראש, זר. לא
מה שרשם הדוקטור לתופשה. כולם באים
לשם זוגות־זוגות, כמו לתיבה. זוגות דבוקים
מאסיבי, בתוך קבוצות מאורגנות.
פידידים־פידידאם. מותק־צוקר.
טוב. אתה מתעקש, למרות הכל, לבוא
בראש חיובי. את היפאנים, נניח, היית
מתאמץ, להכיר, אבל הם, חביבי, מה לעשות,
לא מעוניינים בך. זה שום דבר
אישי. להיפך, הם כל הזמן יחייכו אליך,
גם אם הם עומדים לרצוח אותך נפש מרוב
זעם. פשוט. אצלם, שישה ימים הוא זמן
קצר מדי מכדי לפצוח פה בהכרות. האמריקאים,
לעומת־זאת, שרק יתביית עליך
מי מהם — ושארית חופשתך הרוסה, באחריות.
אתה
יכול תמיד לצאת בקרוז שבו מובטחת
קבוצת ישראלים. לא תסבול מבידוד
חברתי. להיפך. עם תיגבורת כוחותינו עדי־גי־הנפש,
תוכל באגרסיביות רבה לתפוס
מכל דבר את המיטב. אבל בכדי להידחק
תחת בתחת עם יוסקה מאגד, למה לך
לשלם כל-כך הרבה כסף, ולעשות את זה
שם? צא לפארק צ׳אולם קלור עם מיתקן
הסטייקים.
בשלב זה, יתעורר החשד העמום
בלב מישהו, שאולי הקרוז הוא
כזה, כי שילמו עליו בזול. ההיגיון אומר
— שכמה שתשלם יותר ביוקר — תקבל
יותר פנן. נכון? לא נכת! כמה שתשלם

בים, ועצביך המרופטים שנרגעו, מחפשים
את האקשן. אז יש לך לפשפש וללמוד את
התא ׳שלך (חמש דקות) ,לסדר מיזוודות
(עוד עשר דקות) ,נגיד להתקלח (חמש
עשרה דקות) ,ולבדוק את האונייה (שעה
שלמה) .אחר־כך אם הבאת פרטנר מהמין
המתאים לך אתה עושה טיהור דם כללי
(שעתיים. אני לארז׳) וכל זד, בסך הכל
שלוש שעות וחצי. עדיין נותרו לכם, במיקח ,הכי קצר, להרוג שלושה ימים
דומים עד טירוף.

טוב, קרוז זה הפלגה בין האיים, וסיפור
הירידה אל האיים האלה, זה הדבר הכי
טוב בעסק, וגם הוא רע. ומיד אסביר.
נגיד, תפסת אי שיגעון. מה זה אי — זהב !
זה רע, כי זה נגמר לפני שזה מתחיל. אין
זמן. אין זמן. צריך מיד להספיק לאי הבא,
כי גם שם בני־אדם צריכים להתפרנס
ממך. שלא לאמר שהאיים בדרך־כלל זה
סיפור כזה :
מגיעים לפנינה שכוחה, שאפילו הכלבים
לא מצויים בה, אבל מישהו החליט שזה
מזון מזין לתיירים. יתור ארוך נוראי מזדנב
לאטרקציה בלתי־נשכחת. עליה אל ראש
ההר על פרדות. הבהמות המיסכנות עולות
בטור עורפי על הדרך התלולה, מתנש מות
ומתנשפות, ואתה שומע את חריקות
נשימתן המעונה ברדיוס קילומטר. אני לא
מבינה איך בן־אדם יכול לחנות באטימות
כזו, כשיצור אחר כל־כך סובל.
הקיצר. רוכבים־רוכבים, וכשהחמאה כבר
יוצאת מהבהמה האומללה, הפרס הגדול
מגיע, ואתה זוכה ב״חוויה״ .מיצפור גבוה
יותר, משם אתה רואה את אותו הים, אבל
רחוק יותר בכמה קילומטרים. אם זו לא
איוולת, ספרו לי איוולת מהי.
וכך הלאה וכך הלאה. מזוכיזם טהור.
אפשר להשתגע. אסור לריב עם הפרטנר,
כי צריך לשמור עליו כמו על ביצה נדירה.
׳מאידך, אם טוב לכם ביחד, מה יש לכם
להינעל דווקא בתוך אונייה. האווירה הרומנטית
של קשישים, המבלים ימים שלמים
ביניקת שמש, כמו פקעות־ורדים מקומטות
הזקוקות לאור, זה משיהו מדבק.
מה שכן, נשארו הארוחות. בהעדר אטרקציה
אחרת, הן עולות לדרגת אירוע
קיומי נדיר. הפעמון המזעיק לחדר־האוכל
תופס בני-אדם אינטליגנטיים לחלוטין נאבקים
בהיסטריה מאופקת על !מקום בראש
התור.

״סאטיר״ פסל לאומי יווגי
נמכר כמזכרת עממית בכל הדוכנים
נות, בכל־זאת אתה מתחיל לעשות שרירים
לקלאוסטרופוביה.

הרגעים הראשונים של הניתוק מהנמל
חגיגיים לאללה. כולם מנפנפים לסולם בתזזית,
ואתה נחנק מגודש התחושות על
אחוות האנושות. הצפירות המצמררות, הים
הכחול. מזג־האוויר הנהדר ומשב הרוח
על פניך, זה לא כסף קטן. אתה מסתכל

ולא דיברתי עוד על הסערות שקורות
בלי תיכנון, ומוצאות אותך צועק בלב
לג׳יזוס קרייסט, לסנטר, מריה, לאמאלה
ולאדוני גם יחד, שהפעם יוותרו לך. ואחרי
מצדה, שהיתר, קצת גדולה יותר ובכל-
זאת הלכה קאקן׳ אתה מתפלא מאין השאננות
הזו של הקברניט שמודיע, שלא יכול
לקרות כלום. ואתה הרי יודע, שה— כל
יכול לקרות. כבר טבעו אנשים באשדוד
ממש בתוך הנמל, ותוך שתי דקות, באונייה
שנטרפה.
ועוד לא דיברתי על איך חודש אחרי
שאתה יורד משלושה יימי הפלגה בסך־הכל,
העולם מתחיל לצוף לך כמו על גלים
לשיברי שניות מיספר פעמים ביום, שכן
העין התרגלה להתמקד במצב שייט, והאדמה
הנייחת זה סיפור, שהמוח צריך
עיון בו מחדש.
ועוד לא סיפרתי איך אחר־כך אתה
הולך לחברים ומכרים, וכמו חולה סיפיליס
שמפיץ את המחילה, משקר לעצמך ולכולם
תיבת הנובימסת
71 ארו

ארנה פולגר
כדאי נורא לחפש ולמצוא בשבוע־הספר
את ספר הילדים הנ״ל. הוא מלא שירים
וחרוזים מתוקים על הדיירים של תיבת-
צעצועים. המחברת, ארנה פולגר, בת קיבוץ
מסדה, עשתה כאן יופי של עבודה. בשקט

שער הספד תיבת הגובימכות
נסו למצוא אותו בכל מחיר
אתה לוקח כל טיפוס בובה, וחושב לך
בהנאה על הנמשל האמיתי שלו בחיים.
זהו ספר דו־כיווני בתכלית. אתה קונה
אותו מתנה לבן ד,׳שש, ובת ד 36-,ישב-
מישפחה בעצם הכי מתמוגגת ממנו. זהו
ספר שבשקט הייתי מביאה במתנה לנערה
מתבגרת, או נפש רומנטית, שעוד מבינה
עניין. גלריית הטיפוסים שארנה ציירה כאן
פשוט מקסימה.
הספר הזה הוא בהוצאת תגא, ואם אתם
לא מוצאים אותו בדוכנים, אפשר לכתוב
להוצאה, אל ת.ד 33558 .ת״א. חבל נורא
שהספר הוא לא בהוצאה מפורסמת יותר.
אסור שהוא ילך לאיבוד מחוסר גב מספיק.
הוא פנינה הספר הזה. ואני באמת לא
טועה בספרים. נסו למצוא אותו. הוא שווה
כל גרוש.
לארנה פולגר עצמה, שלושה ילדים,
וסמוך על סמוך שהיא יודעת על מה היא
מדברת בשירים. מאוד מומלץ! מאוד.

איזה כיף היה, כי אחרת אתה פרייר.
הטראומה הזו קרתה לי לפני המון זמן,
אבל אין שום חדש תחת השמש, כפי שנודע
ילי מזוג חברים שאכל אותה טרי. סעו
ליוון. עוד אלף איים מחכים שם לגילוי,
אבל דיר בלק ! בזהירות עם הקרוזים
האלה.
חופשה נעימה.

חוכמת צוענים

סינ ^ ר

הצלה

הנחיריים של תיקון אמשוי -
האף ־!והמוח. איחוי קוסמי] 1שר
בגד פצוע

ישנה תורד, שלמד ,׳של איבחון האופי,
לפי תווי־הפנים. הצוענים של טרנסילבניה
פיתחו את זה לדרגת אמנות -מדוייקת. ההכרח
הוא אבי ׳אבות ההמצאה. עם של
נוודים, שמתפרנס מפראיירים, צייד לדעתתוך שניות עם מי יש עסק. ד,קיצר, יש
המון דברים מעניינים בתוך פני־האדם.
אבל אחד המגלים הכי גדולים של מזג
ושל אופי, הוא האף. יותר נכון, מצב ה נחיריים.

שאני הולכת להגיש כאן הפעם,
הוא שרות לא: נורמלי לקוראים שלי.
איך תדע, או איך תדעי, שהפרטנר שלך
לאהבה עשוי מניטרו גליצרין דליק?
פשוט. תציץ בנחיריים. במיקרה הספציפי
הזה, העסק עובד באמינות לגבי שני
המינים. כשאת רואה יצור שיש לו נחיריים
_ סטייל רודולף גוראייב (כאן בתמונה ה־ר
מצורפת) ,תדעי שיש לך עסק עם פצצת
אטום ריגש״ת. דוגמה. נשית של -נחיריים
מהמין המלוכסן, הרושף, זו סנטה ברגר.
תפסתם הפרינציפ?
אני לא טוענת ששאר בעלי צורות הנחיריים
עשויים מקרש. מה פיתאום. ב׳מד,
פצצות־אטום מופנמים לגמרי, שהשד יוצא
מהם בלי שום אזהרה, הם בעלי נחיריים
מאורכים ו״סגורים״ כאלה.
אלא שבעלי סוג הנחיריים שציינתי, הם

פעם קרה לי אסון. איש התחזוקה של
הבגדים (זה אני. ומה?) עשה את הלא־ייאמן.
לקח חליפה חביבה במייוחד על
הבעל, כזו מהסוג שעליה מושתתת כל
אישיותו — יצירה ממשי של צזורן האגדי,
ודחף אותה למכונת־ד,כביסה, להוריד ממנה
כיתמי־מים, שנוצרו בה מניקוי כתמים
אחרים, שאכן ירדו.
לפני שאתם תופסים פלצות מהרעיון ה דבילי,
תנו לי לספר, שהכתמים הראשונים
שהורדתי, שום ניקוי יבש לא יכול היה
להסירם, וזו תגלית פצצה שלי, שעליה
עוד אכתוב בספור אחר.
הייתי בשוונג של המצאות, צפד, על
אאופורית ״אין כמוני״ כשהצלחתי פעם
ראשונה, וגם רציתי להפתיע עם מהירות.
מה לעשות. כל ההמצאות בחיים דורשות
אומץ. אני את המחירים של האומץ שלי,
בכל התחומים משלמת, אבל בכל התחומים
גם מרוויחה. הפעם זה היה סיפור פישולים
אדיר. הפעם. מה לעשות! מי שלא עושה,
לא טועה. אלה היו המילים של חביבי,
כאשר אחרי ארוחה משגעת במייוחד, התחלתי
לתחקר אותו על החיים> אם קרה לו

בי שו לי ם

אצלי, אפייה, זה עוגות. אחרי שעליתי
על מירשם מטורף וקל לעוגיות־אגוזים,
אמרתי לעצמי — נו טוב. זה חריג, והס כמתי
בתוך הראש להחיל את נושא האפייה
גם על העוגיות האלה. אבל עם זה, אמרתי
לעצמי, זה סטופ. עוגיות בשבילי זה דבר
עם סוכר. מי שרוצה עוגיות, וגם מלוחות,
שייקנה במכולת. את זה, אני לא אופה.
אין בזה היגיון. אני יודעת. זה בלוק במוח.
כמו עם בצק־שמרים. שזה — מחוץ לתחום.
מחוץ־לתחום-לשחום, עד שמצאתי את מיר־שם
המלוחי׳ות האלוהי הזה, שהביאה לי
אמא שלי ישר מפרים. הם פצצ-ת־טעם לא
רגילה. אין דברים כאלה. אין, באחריות.
קל־קל־קל להכין את זה. דוחפים את
כל המיצרכים למיקסר, ומערבלים עם הקרס
נלסון הזו לבצק- .אחר־כך לא משמנים
שום תבנית, אלא -משחקים קצת כמו בימי

רודולף גוריי-ב
פשוט סיפור בדוק. בלי טעויות. אנשים
תמים, אימפולסיביים׳ רגישים עד אימה,
נ, גישנים כאלה. אצלם כל רגש, זו שריפה.
כסח. עד הסוף. יש להם אנרגיה אישית
עצומה, ולהוציא מיקרים נדירים של קאר־יירה
מטורפת, הם שמים המון אנרגיה
בסקס. לא נדיר המצב של גם קאריירה
גם סקס. אלה אנשים שנוטים לאגוצנ־טריות,
שלא לאמר אגוצנטרים מהטבע.

את כל הקטסטרופות בבגדים
פעם תאקל איום בביזנס, שהוא אחראי לו,
בלי שום תרוצים, ומה הוא עשה אז.
וזהו .״מי שלא עושה לא טועה,״ את זה,
הוא אמר.
אמנם, זה היה לפני שאור התודעה הפז
לו את המוח לפתע בברק ידיעה ברור,
וזה היה לפני שצימצם את העיניים ולחש
באימה -מה -בשם האלוהים עוללת, וזה היה
לפני ששיקרתי לו במצח נחושה -ששום
דבר, וסתם אני תוהה על החיים, וזד, היה
לפני שלא האמין לי במיל, אבל כשאין
גוויה, קשה להוכיח רצח. וד,גוויה שלי
הוסתרה טוב־טוב אצל מיטב המומחים
שטייח-ו אותה בעבודה קוסמטית לתיפארת,
שעלתה לי בשמונה מדורים. לפי הקצב
הפורה שלי, זה עמל חצי שנה. וי.וי.
אד, כן. שכחתי לספר שנוסף על כל הצתת,

פצצות טעם

לבדוק טיפוס — לפי הנחיריים

אליעזר המשיח המציד והגואל

זה לא דבר שלילי. זה תאור מצב. ואם
אתם חושבים שזה לא מד-וייק, בבקשה.
תבדקו על הסביבה הקרובה שלכם. בטוחיש אחד או אחת עם הנחיריים האלה, המעידים
על הר הגעש -שעומד כל רגע
לפיצוץ. תבדקו את התאוריה עליהם.
באופן עקרוני, אלה בני-זוג שהכי מומלצים.
אף: פעם בחיים איתם זה לא משעמם•
כשהם מאוהבים, כל התקופה כולה,
זד, עד המוות. בלי פשרות. בסט הזה
הולכות גם סצינות קינאה מהסרטים, ופלישה
לתיקש-ורת ידנית נמרצת בצורת
פלאסק, זה אצלם לא סיפור נדיר. אי-
אפשר לעשות כאלה הכללות גסות, ולצאת
נקי. בכל־זאת יש גם לחינוך שבו גדלו
משהו לאמר, ולדבר. אבל ההשתקפות של
כל־ג׳ורמי־חינוך-ותורשה יהיו תמיד בתוך
הגות האדום• אדום יותר חיוור ומאופק,
אדום יותר לוהט, עם סף גרוי נמוך, אבל
תמיד אדום. זהו. עכשיו גם אתם יודעים.

חגן ופלסטלינה. צרים את זה בין שתי
כפות־הידיים בתנועה שיוצרת צורה וגודל
של אצבע -שמתחילה ומסתיימת דק. מגיחים את זה בתבנית, לא צפוף מדי, כי -זה גדל
באפייה, תוקעים לתנור בחום •בינוני לרבע
שעה — עשרים דקות, מקפידים להוציאאותם עדיין די בהירים, והנס האלילי הזה
מוכן. איזה טעם אגדי! איזה נימוח בפה!
איזה יופי!

הבאתי את זה -למערכת בכדי לצלם את
זה, ותוך דקה עשו בזה שמות בלי רחמנות.
רק אחרי שרדפתי אחרי כל חזיר
וחזיר לחוד, ואיימתי עליו לכתוב במדור
המשולל כל רסן -הזה את מיטב הקוריוזים
שאני יודעת עליו, בלי חשבון, הסכימו
בצער רב להוציא את זד. מתוך הגרון לחמש
דקות של פלש, בלי לוותר על מקום זינוק
טוב -לצינצנת, איך שנגמרים הצילומים.
איזו הפגנת־עם שהיתר, שם. כאילו שצילמנו
ציצים ערומים. כל מי שלא היה לו
מה לעשות, בא לעשות את זה ליד ה״
מלוחיות.
הצלם צרח שבכד. הוא לא מצלם. גדשתיאת כולם, כי הוא חזק מאוד הצלם שלנו
בעניין של לא לצלם. נותנים לו אפשרות
של לצלם, נותנים לו אפשרות של־לא —
אז תמיד הוא — לא. אחרי שסולם הסתלקומד,צרחות, סוף־סוף יכול היה האמן להתייחד
איתם בשקט, באופן יסודי, וזו בערך
היתד, התמונה האחרונה עם המלוחיות
האלה, לפני שערכו בהן פוגרום. מפה לשם
תפסתם כבר את הפרינציפ, כמד, זה טעים.
אז יללה לעבודה.

כפי שאמרתי, דוחפים בלי סדר ל-מיקסר
(או לקערה, ואז לשים עם הידיים, דרך
שקי-ת־ניילון מונעת טינופי בצק בציפורניים)
את החומרים הבאים:

• שלוש וחצי כוסות קמח +כפית

תקעתי חליפה אומללה זו למבונת־כביסהזרה, וברוב כישרון טכנולוגי אירגנתי את
העסק כך שהחליפה נתקעה אי־שם בתוך
קרבי־ד,מכונה, לא לבלוע ולא לד,קיא, וכש־חילצתי
אותה משם ולא מתי במקום,
ידעתי לנצח שאני בן־אדם חזק. ר,ביטנה
שהלכה, מילא. ניתן לחדש זאת בקלות.
אבל על בד החליפה עצמה נוצר קרע
אופקי, ווללה, מת מרוטש היה מעורר
פחות פלצות.
וזהו זה. כל הסיפור הארוך הזה כדי
לספר על המשיח שעובד ברחוב שינקין 38
תל־אביב, וקוראים לו אליעזר. לוקח יותר
מדי כסף על כל תיקון קטן, קובע מחירים -
לפי עומק ההיסטריה שבה שרוי הקליינט,
אבל אללה ירחמו, כי אין ברירה. הוא
הטוב ביותר. עושה עבודת קוסמות עם
הקרעים. יושב בחצר על שרפרף, עם חוט
ארוך של טלפון, וככה -הוא עובד. הטלפון
הזה, זה לא בצחוק. יש לו -מיספר אפילו
— ,289539 והוא עונה מדי פעם מתי בגד
זה או אחר גמור. הוא מאחה את הדברים
הכי־קשים כמו במטר,־קסמים. אורג עם
מחט דקיקה את הבד הכי -מסובך מחדש,
וחוץ מאלוהים והפושע עצמו, איש לא
מרגיש בתיקון. עובדה. גישואי עדיין על
כנם. עובדה !

אחת גדושה אבקת־אפייה (אפשר גם
קמח אוסף תופח אחד שלם. זו אותה
כמות, רק יותר ביוקר).
• ביצה אחת (חלמון וחלבון).
• 200 גרם מרגרינה כלי מלח
(חבילה אחת, אבד לא זו הקרוייה
אפיקל).
• 100 גרם גבינה צהובה מגורדת
גם (זה יצא חצי חבילת ואקום,

• כף אחת גדושה אוריגאנו.
• יכף אחת גדושה אבקת מרק
פיטריות (לא לוותר על זה
• כפית (כפית!) וחצי מלח. זהו.

לשים כפי שאמרתי, צרים כפי שהסברתי,
אופים כפי שהסברתי, רבע־עשרים
דקות בחום ׳בינוני, ומקפידים להוציא -בזמן,
עדיין בהירים! זהוב מאוד בהיר! צריך
להיזהר, כיוון שמנקודה מסויימת הם מש חימים
במהירות פראית, והופכים מרים.
מוציאים את התבנית, ומשחררים אותם
עם סכין שטוחה בעודם חמים, שאז זו
מלאכר, קלה. מאוחר יותר, זה כבר יהיה
דבוק באופן יסודי, ויי-תפורר. ממתינים עד
שהם מצטננים לגמרי, ורק אז, רק אז!
נועלים אותם בתוך קופסה הרמטית, או
צינצ-נת עם ניילון -וגומיה לעת דחק. כשזר,
מצטנן, זד, מקבל את.הטעם. עכשיו תתפננ-ו
עם זה. זה שלכם. קומפלט.
חגיגה -מלוחה -נהדרת — בהשקעה של
חמש דקות.

^וודטה דנין

0 0 1קו ראיקר 0 0

׳ 11ק ב וו 1ר ר / 1אי שממא די ם

^1081 1י ׳

ל ך;עב:י?ז את בגין?

ככל שק רב ו הו ל ד יו םהב חי רו ת /וההחלטה בע ד מי להצ בי ע,
או בעד מי להצ בי ע נגד, אינהי כו להל הי דחות יו ת ר, מתחשק
לי יו ת ר ויו תרלהצ בי עבעדה לי כו ד.
ש ה לי כו דיאכלאותה — יי ענ שהואבחטאיה אי נפל צי המזה
ובחט אי מ די ני ותה חו ץוה בי ט ח ון מז ה• מ דו ע ה עונ שי םהל לו
מגי עי םלמערך?
מ דו ע שפ רסיסע לוו שינג טון להתחנן על ש מי ט ת חו בו ת?
שי ס ע בגין. במהחטאפרס, עד ש דוו קאע ליו לשאתבמועקת
בי דו ד מ די ני ו הי דרד רו ת בי טחו ני ת תו צרתממשלתב גין? א ם כבר,
יי ענ ש ב הן בגין, מ חו ל לן.
ו אני אומרזאתל או ־ דוו קאמ שו ם ש אני ס בו ר של פרס אי ן
סי כוי לנ צחבב חי רו ת. ל הי פ ך, א ני אומרזאתמ פני ש ח רף כל
הסק רי םוהתחזיותוהת חו שו ת, י ש לו סי כ וי. אלאמה? לפי כל
ה סי מ ני ם הנ צ חון הזה אי נוי כו ללהיות גדול. לנ צחנצ חון שולי
ב ב חי רו תולה קי םממשלהחלשה, מאויימת — הזה שכרו של
פרס? מו ט ב בגין חלשמפרסחלש. זהמהש מגי עלעםמ טו פ ש.
הצרה הי א, ש ח רף כלמאמ צי אי ני מ סו גללהד בי קאתעצ מי
ב הי ס ט ריי ת ״ בגין מלךישראל חי ו קיי ם ! ״
מלאקינאהתהומיתבאותםישרא לי ם מ או ש רי ם, אםגםלא
כל כדמ דו שני ם, ה צו ע קי םבאמונה עז הוכ בי ר ה ״ יחיבגין ! ״
״ בוז פרס ה ש מי םמבטחםב בגין כ ד מו ת ־ אבנפלאה ( האם כך
ש מו אנ שי םמבטחםב בן־גו ריון בשע תו?) /ה פ טו רי ם מ חי ב ו טי ם
והתלב טויו תומ שו ח ר רי ם מ בי קו ר ת, כהשל מי םבהזדהותםהב סי סי
תעם כל מהשמסמלבש בי ל ם בגין, כלמהשמבטאבש בי ל ם
ה לי כו ד ( מ ש הו, בוו ד אי, מסומלומ בו ט א לג בי הםעל־ידי הנ ״ ל,
על זהלאי כו ל ל הי ו ת וי כו ח) — אני נשארמ קו ללב אי ״י כו ל ת
מתמיההל הי ותחסיד שו ט ה, להשתתףב פו ל חן אדם, להפ קי ד
מחשב תי העצמ אי ת בי די מ נ הי ג /ל הי ותמ ריונ ט ת ־ כי כ ר -ב חי רו ת.
כן, מתחשק לי ל ה עני שאת בגין להצ בי עבע דו. אבלא ני יו ד ע
שלא אעשהזאת. ולארקמ פני ש ב אי ס ט ני ס ו תי אי ני רו צהל הי ו ת
ב סי רהאחתעםאספסוף נו ה ם. בררר ! א ני פ שו טלאמ סו ג ל
להצ בי ע ב עד מי שמל הי באספ סו ף. וג ם מ טו ר ף ־ג ד לו ת. וחולה.
וז קן. בררר!
ואם אי ני י חי ד...

^ הפריץ ו הכל בי ם
פעםאחתה תג ב ר תי עלזה, אי כ ש הו. אבלכאשר בגין חז ר
על זהבא סי פתב חי רו ת שני ה, וז ע ק :״ אסד /הי זהרו הי שמר
הו כי תי ב חי ל ה.
לך, רפול וי אנו ש מו כ ני ם
אבלקודם כל מ עניין אי ך שני ה אנ שי םשבהםמ דו ב ר
מתייחסיםלהתבטא וי ותהל לו. האםהםח שי םהתע לו ת רו חני ת
ו פו ר קן גופני, ממשכ שני כ ל בי״ צי ד ש הז מ ם כבר הו ס ר מז ר בו ביו תי־ה
ם ועוד מעט -ק ט — כך הםמ רגי שי םבחו שי הםהחייתייםה מו פ ל
אי ם, ללאספק — יו ת רו ר צו עו תי ה ם?
אושמאהםמ רגי שי םבאמת, שבגין נו הג בהם כפריץ ככל ביו,
שע השהם, כ כ לו תהכל, הו ל כי ״ ע ל״ ש תיי ם — בני -אדםככלהאח רי
ם, ס רי םלפ קו דתראש ״ הממשלהושר ־ ה בי ט חון, כ מו בן, אבל
כ ק ציני צ ה ״ ל (צבא ה גנ ה לי שראל) ,לאכפ רי צי ־ חיו תאימתניים
הממ תי ני ם מו ר ע בי םבכ לו בי םלהסטתהדלתול או תהז ני ק ה .
נדמה לי ש אי לו היי תירפאלאיתןאוא ביג דו ר בן־גל, היי תי
פונ האלראש ־ המשלהושר ״ ה בי ט חון מנחם בגין מיי דאח רי
״ אדו ני ראש-
הפעםהרא שונ ה /ואומר לו מ ש הו מ עין ז ה :
הממשלהוהשר, צ ה ״ ל מו כן ת מי דלמלאכלמ שי מהש תו ט ל
עליו, אבלא ני לאכלב רפולי אוי אנו שי שלך, אזבבקשה, ב לי

מהפלא, שכא שר בגין חז ר על החוכמהפעם שני ה ב אין
מ כ לי ם, עורר בי הד ברמחש בו תכל ביו ת נוגו תמאוד.

בשור־מצביעים
הי ל כו שניי םיח די ולהפ רי עלפרסבל תי ע ם נו ע דו?
מ נ הי גי ה לי כו דהמ תנ ע רי םמכלאח רי ותל תו פעההחד ״ צ ד די ת
של ה א לי מותהפ רו ״ לי כו די תואנ טי -מער כי ת, מ ע לי ם בז כ רון א ת
התכח שו ת מי שטרת ־ישראל, בשעתה, ל קי וםפ שע מ או רגן בי שראל
— עד ל שלב שבו כבר לאהיהאפשר יו תרלהתכחש, ונו צקה
הנוסחהה גו אלת ״פ שע מ או רגן נוסחישראל ״.
עכ שיו אנוע די םלא לי מו ת ״ ב חי רו ת מ או ר גנ תנוסחישראל.
מ דו ברלאב קו ר א ־ ק רי או ת ־ בי ניי ם י חי ד, ש אינו י כו ללכ לו א רגשו תיו
ל מי שמעד ברי י ריב מפלג תי, אלאבח בו רו ת מו נ ה גו תוב מי ב-
צ עי ם פרי יוזמהו תי כנון מוקד מי ם.
באחדה עי תו ני ם ר אי תי תמונה של שני מתאגר פי ם, אחד
ש חו רואחד לבן, המסנק רי םזהאתזה, ומע לי הםהכתובת :
״ אסיפתב חי רו ת ״ .ב ה צג ת ״ ש חו ר ״ מו ל ל בן ״ א ו לי היהש מץ
מ צי או ת, אבלבא לי מותההדדית?
סו ציו לוגי םופ סי כו לו גי ם בי שראלמר בי םלתהות על ה תו פעה
ה מוז ר ה של הזדהותמ סו חררת ־ חו שי םעםמנ הי ג ה לי כו דמנחם
בגין /ש מ פגיני ם צי בו רי םעד תיי ם דו וקא. אי ן צורך לו מ ר, שככ ל
ש שרדו בקרבחסידימנחם בגין ה מז ר ח -אי רו פי םכמו הו, אנ שי ם
הנ כוני םללכתאח רי ובאשוב מי ם, א פי לו ה ם אי ב דו ב מ רו צ ת
ה שני םאת הי כו לתוהנטיה הנ פ שי תלאבדב נו כ חו תואתעצ מיו ת ם
ולה תג לג ל ב מין ח ו מיי נ צ׳י קי ם ; מהו אי פואהדברה הו פ ך בני
ע דו ת, רו בםכ כו לםי לי די הארץ, למע רי צי םנלה בי ם של ה פו לני
הז ה? מהם רכיבי אי שיו תו, חזו תו, התבטאו תו /ר עיונו תיו —
הקוסמיםלהם עד כ די הכאתםבהיסטריה?
למראהכמהת מונו ת ־ חיו ת של האנ טי -פלמ ״ חהחייתי של
ה לי כו ד היי תי מ צי ע ל סו ציו לוגי םולפ סי כו לו גי ם לצרף אליהם

ווו

גם ק רי מינו לו גי םוסקסולו גי ם, אבל בי נ תיי ם ה חי דהב עינ ה עו מדת.
אני מ שער, שבצמרתה לי כו ד ד לי ל ת יו צ אי ״ ע דו ת ״ ה מז ר ח שו ררת
הרג שהמ עו רבת של הנאה וגוע למהחו מי יניותהפ רו -לי כו די ת ואג*
טי -מער כי ת. צוו ח ני ״ בגין מלךישראל חי ו קיי ם א ו לי אינם
בשר ־ תו ת חי ם מ עו להלהכות בו א ת צבא אסדבואכהדמשק,
אבלאיןספקשהםבשר -מ צ בי עי ם ט עי םמאוד. שוב, סו ציו לו גי ם,
פ סי כו לוגי ם ו כו׳ עו ד יו צי או פרנסהטובהממחקריםמ רניני ם,
מי שטר,
שי ל מ דו כי צ ד גי בו רי א לי מו ת -ה כי כ רו תקמול או ש ש
ש מנ היגו מנ פנ ף בדג לאלימותש דו ת -הקרב, שם עו שי םאתהמלאכ
ה גי בו רי םאמיתיים, שוני ם לג מ רי, כ בני פ ל ני טהאחרת.
ב מי ק שו רזהמ עניין ב אי זומידההקוהמ די ני -בי טחו ני ה א לי ם ״
לו ח מ ני של בגין מו שךל לי כו דמצ בי עי ם שו ח רי ג דו להלאו מי ת ,
ו ב איזו מי דהתו וי ת ה הי כ ר של האלימותהעד תי ת, המלווהכהילה
של קבעאת מו פ עי ה ב חי רו ת של בגין ב הי ס ט ריי ת ״ בעד, ואת
הו פ עו תפרסב הי ס ט ריי ת ״ נגד — שני מי ני היסט רי השהם צי די
אותומטבע — גו רעתמצ בי עי םמכב די -עצמם מן ה לי כו ד.
ו ב טוו ח ר חו ק יו ת ר — לאח שו במערך, לאח שו ב לי כו ד —
האםחו מיי ני ותאספסופית גו ברתתהיההא פיין של ה קי בו ץ
הי ה ו די בי שראל, בהבדלתהו מי מ א פיי ני כל קי בו ץיהו די אחר
ברח בי עו ל ם?
א ם אי ני טועה, זההתחיל בכ דו רג ל — ועכ שיו מתקרב
ל כ דו ראש?

אחדמ מי ב ח ני ו של עי תונ אי־ ש ל -ד עו תהוא מי ספרה עי תו ני ם
שעליו ל א כו ל בגל למאמ רי ם ש פי רסםבהם, שנ תג לו חי שמהר
כ מו ט עי ם.
אני מו דהומתוודה, כי מי ספרג ליונו ת ״ ה עו לםהזה ״ ש אני
מו כן ומזומןלא כו ל בגלל ט ע וי ותשבהערכה, ני תוחו חי ז וי ש ע שי תי
ב ר שי מו ת פ רי -ע טי שנ תפרס מו ב מ דו רי זהמאזנפתח לפני כ שנ ה
ו ח צי, אי נ ו רב (לפי ד ע תי).
אבל אי ני י כו לשלאלהו דו ת, כי ב שבו ע שעבר נכשל תי כי ש לון
מ ח פי רבהערכ תי א ת תגו בתממשלתאר צו ת ־ ה ב רי תבפרשתהפ צצ
ת ה כו ר הג ר עיני ה עי ר א קי ע ל־י די ״ הידידה ״ ישראל.
אמת, רונ ל ד הי ה עיי ףמאודב שבוע שעבר, ו א פי לולאהתפנה
ל ה תיי ע צו תהש בו עי ת אי תי. אבלל הי סטוריהלא אי כפת סי בו ת.
ל הי סטו רי ה אי כפת תו צ או ת. וכ שרגן נשאלמה שנ שאלבמ סי ב ת -
עי תונ אי ם בפר שתהפצצתה כו ר, הואהתבטא — בניגו דלכל
ת ח זי ו תי — ב צו ר ה או הדת ־ישראל עד מאוד.
אחר״ כ ך, כ שנ שי אאר צו ת ־ ה ב רי תנשאלשאלהב עניין האמנה
ל אי ־ הפצתנשקג רעיני ו סי רו בישראללחתוםע לי ה, הואפ שו ט
לאידעבמהמ דו ב ר — כן, נ שי אאר צו ת ״ ה ב רי תלאידעבמה
מ דו ב ר והדברהזה מי תןכלש הו אתא כז ב תי, ש ה רי נ שי א
מעצמת -עלהמפ גין בו רו ת ב ענייו ע ק רוני כלכךע שוי לטעות
ב הג דרתיחסולכל אי רו ע בי נלאו מי.
אבלכ פי שאמר תי, להיסטו רי ה אי כפת תו צ או ת. והתוצאה
הבל תי-נ מנ עתמדב רי רגן לגבי מ די ני ותממשלת בגין תהיהעד
הו דעהאמריקאיתחדשה חי זוקי סו דותהרהב שב השבע תיי ם —
שע ה ש אני הקטן צי פי תי לתה לי ך ה פו ך.
א ני או כ ל אי פואאתג ליון ״ העולםהזה ״ של ה ש בו ע שעבר,
רגן יאכל עו ד צפרדע ו עו ד צפ רדע, ככלש קי ב תו ה נ שי א ו תי תתע מו ד
לו (ומראה פניו מ ד אי גלמ די) ,ו בגין? בגין י מ שי ךלא כו ל סו רי ם,
עי ר א קי ם, וסתםער בי ם בג ד ה, אחרישהכ דו רי ם שנורו ב רג לי ה ם
יו צ או מ ג בו תי ה ם.
חבלל שבור שן.

^ ״ גאל וזי וקיים
א ני מ צי ץבתמונה של בגין לי ד שו ל חן הממשלהבכנסת —
ואת מי א ני רו א ה יו שבח מו ץ־ פני ם לי מי נו אםלאאתהפ רו פ סו ר
יי גאלי דין !
א ה לן וסאהלן, יי גאלמה טו בלדעתשאתה עו ד שם• השד
יו דעמ דו ע, אבל לי היה רו שםשאתה, כ מו ש או מ רי םבעב רי ת
צחה ,״ אי ננו ״.
אזאתהי שנו. י שנו־ איננו. איננו י שנו. כ או ר כו כבשכבה,
הממ שי ךלק רון ב תו קףחו קי הפיסיקה, אךללאתכ לי ת, לקראת
ההתאפלותהממשמשתובאה.
אי ן לי מו שג מהאתה חו ש ב על עצמך, מהאתה חו ש ב
על הממשלה שב האתהע דיין מ כ הן. לפי כלהע דויו ת ה צי לו מיו ת,
אתה אי נךנ תון ב אוי פו רי ה. טו ב, א גי ד לך מ ה חו ש בי ם — ע דיין _
ע לי ך: אפס. ו ב עו דו ש בו עו ת ס פו רי ם — לאח שו ב מי יהיה
בממשלה — פ חו תמאפס. שם נשכח.
אלאאם כן ! אלאאם כן ת אזו ר כגבר ח ל צי ך — נו ת רו
לך כמהי מי ם, וז ההרבהמאוד ותפתח פי ךותכ ריז ב אוזני
העדה כו ל ה :״ א וי, יהו די ם, האמינו לי, אויוא בוי ! רקלא
עוד ארבע שנו ת בגין ו שו ת
אין לי שו םאש ליו ת. י די והואי דיו הואי דין. אבלמ שו ם-
מהחשב תי, ש הו אבעל חו ש ל הי סטוריהיהו די ת. וג םלאא די ש
ל ש מו. חשב תי, אזמה?
אג ב, עזר ויי צ מן הו א כ מו בן טיפוסאחר לג מרי• ממנולא
צריך ל צ פו ת, ממנו צריך לדרו שלהכ ריז על סףהב חי רו ת: אזר חי ם ,
ה צי לו אתעצמכם ! איןלכם דבר להפ סי דזולתע תי דכם !
יי גאל ועזר. במקוםלנסות לג או למב פני ם, לנסותל עזו רמב חו ץ
ל א הי ה מ זי קלכם. נו, טוב• יהיהמה שי הי ה. ד בר אחדבטוח :
האספסוףלאיקראאתספ רי כ ם. הו אלא קו ר א שו ם דבר. אבל
היז ה רו. ל שרוף הואיש רוף.

(המשך מעמוד )3
במילוי תפקידו. בסופו של דבר
הרשיע אותו בדין והטיל עליו קנס
של 50 אלף לירות !
מובן שהגשנו עירעור על פסק־דין
זה. בכוונתנו להפכו למאבק
מישפטי עקרוני על תפקיד העיתון
בחברה דמוקרטית, ועל תפקיד
העיתונאי בכל אירוע ציבורי. מ־כיון
שהכנסת עדינת לעיתונות
(ובכנסת הבאה לא יהיה אף עיתונאי
מיקצועי אחד) ,אין סיכוי לכך
שהמצב החוקי ישתנה. במצב זה
היה התפקיד של שמירה על חופש
העיתונות צריך להיות ׳מופקד —
כמו בארצות־הברית — בידי בית־ י
המישפט העליון.
במיקרה אחר הוטל על ציון קנס
של 10 אלפים לירות בשל נסיונו
לראיין ולצלם את אלמנתו של
אלי הזאב, אחרי התקרית בחברון
שבה נהרגו אנשי קריית־ארבע
בדרכם לבית־הדסה. אילו היה זה
קורבן רגיל של התקפה, בוודאי
לא היה העולם תזה פולש לתחום
המישפחד. האבלה. אך במיקרה זה
התגלתה לראשונה דמותו האמיתית
של הזאב, אמריקאי נוצרי,
הרפתקן צמא־דם, שאימץ לעצמו
את הקנאות של הימין הקיצוני
בישראל כתחליף ל״טריפ״ הוואט־נאמי.
חשוב
היה לציבור להכיר את -י
דמותו של איש זה, כדי להבין
מה מתרחש בחברון בפרט ובשטחים
המוחזקים בכלל. ציון
ציפריס והכתב שנלווה אליו, ש
אלמנה
הזאב
אינטרס ציבורי חיוני
נקנס גם הוא, פעלו מתוך דבקות
במשימה, במילוי שליחות עיתונאית
מובהקת. קשה לקבל את עמדת
השופט, שהתעלם מכך לחלוטין.
המיקרו, השלישי אירע זה עתה.
ציון נקרא לצלם באוניברסיטה
העברית הפגנה של סטודנטים
ערביים, שהותקפה על-ידי אנשי
הימין הקיצוני. בעודו ממלא את
תפקידו, מבלי להפריע לאיש, התנפל
עליו קצין־ביטחון של האוניברסיטה,
שרצה כנראה להעלים
את מעשי הביריונים. יתכן שהוא
קרוב אליהם בדיעותיו. בעזרת שני
גברתנים נוספים תקף את ציון,
הוציא מידיו בכוח את המצלמה,
והשמיד את הסרט.
ציפרים קרא למישטרה, התלונן
על התקיפה ומסר לה עדות על
המיקרה. ההמשך הזכיר ספר של *
פראנץ קפקא או סיפורים מימי
גרמניה הוויימארית: ציפרים נקרא
למישטרה כדי להיעצר ולהשתחרר
בערבות. האישום: תקיפה.
אחרי שגבתה עדות מקצין־הבי־טחון,
החליטה המישטרה שעליה
להאשים את ציפרים בכך שהוא
התנפל על שלושה גברתנים —
קצין־הביטחון ועוזריו. כל זה בשעה
שהוא צילם את ההפגנה !
ללמדך שהקרב על חופש־העיתו־נות
אינו שוקט אף לרגע — וכי
המצב הולך ומחמיר באווירה שנוצרה
בארץ.

רגלים יפות הן רגלים בריאות
החליקי לסנדלי ״שול״ ומיד תחושי בהבדל: רגליך
תרגשנה ותראנה טוב יותר.

א ת כל הי ת רונו ת של סנ דלי ״שול״ תמצ או
בסנדלי העור — דגמי 81׳ הז ה רו מ ח קויי ם זולי ם

סנדלי ״שול״ נוחות
ומתרגלות את רגליך
עם כל צעד שאת עושה.

\ לב׳ ״שול״
^ מה׳ ההסברה
^ ת״ד ,2115 חיפה 31020

הקמורית — (בלעדית ל׳׳שול״) שבסוליה המיוחדת
מפעילה את אצבעותיך ואת כל שרירי כף רגלך. פשוט...
ויעיל. הפעלת השרירים משפרת את מראה רגליך
ומונעת את התעיפותך, גם בהליכה או בעמידה ממושכת.
סנדלי ״שול״ יחידים במינם בעולם, ולכן, עולה ערכם
על מחירם. סנדלי ״שול״ במבחר דגמים ובצבעים אופנתיים.

אבק ש לשלוח אלי ק ט לוג ״שול״
מוצרי אי כו ת ל טיפול ו טי פו ח הרגל.

כ תו ב ת

להשיג בבתי המרקחת, חנויות אורטופדיות
ובמשביר לצרכן בירושלים, בחיפה ובת״א —

סניפי דיזנגוף סנטר ואלנבי.

״שול״ עושה לן את הקיץ!

הכל בעצם התחיל
עם סבון אוליביה.
אמא ממש גידלה אותי
עליו. עוד היום, הנחוח העדין של
סבון אוליביה מזכיר לי ריח נפלא
של ילדות מתוקה.

כל שיער ו״הרויאל שלו״.
שמפו רויאל מתאים לכל סוגי
השיער. הוא מותיר את
השיער נקי,
רך וקל
לסידור.

נשארתי הילז ה המפונקת
של עץ הזית

הנסיון הרב של עץ הזית
הוכיח עצמו גם בסידרת
מוצרים לגבה,
הניחוח המיוחד של
הסבון והדיאודורנט מסידרת בלק־טבק,
אהוב על הגברים ובמיוחד

נשותיהם.
שנהב-
משחת שיניים
מעולה,
מכילה חומר
מחטא.

המראה המטופח
והעדין של ידי שייך
ברובו לקרם הידיים המעולה
אוליביה סיליקון. הוא תמיד
בשימוש מידי לאחר הדחת הכלים
או כל עבודת בית אחרת.
כשמתחשק לי לטבול
באמבטית מים חמה,
ריחנית ומרגיעה,
אני עושה את זה עם סבון קאפרי.
קאפרי-סבון מרענן המעניק לעורך
ניחוח נעים לאורך זמן.

דיאודורנט
לה ולי
משאיר אותי
רעננה במשך כל היום.
לכן, הוא נמצא איתי
תמיד בארנק.

למשחת השיניים זברה
פסים עליזי ם-
אדומים ולבנים.
היא טעימה, בעלת פעולה כפולה
ומשאירה בפה טעם מרענן. לא פלא
שאצלי בבית הכל אוהבים אותה.

מוצרי לה־ולי-הסבון,
הדיאודורנט,השמפו
וקרם הידיים
משלימים זה את זה
ומעניקים הרגשת
רעננות נפלאה.

״עכשיו ,־ בשפופרת גדולה
וחדישה.

שמפו
לה־ולי מיוצר בשלושה סוגים,
לשיער יבש, לשיער
רגיל ולשיער שמן
ומעניק לשיער
ברק וגמישות.

יופי של
עץ הזית

אוליניו

בכל בית

עץ?!זימ

¥דג צעיר וביישן נכנס בד״יסום למיש-
1רדו של עורך־הדין שאול ירדני. השניים
אחזו יד ביד והתיישבו על הכיסאות ש הציע
להם עורך־הדין. חיים הוציא את
ידו מידה של טלי ושאל את הפרקליט:
״מר ירדני, אנחנו יודעים שלפי הדין
היהודי כהן וגרושה אינם יכולים להינשא׳
אבל אנחנו נורא מאוהבים, ורוצים
להתחתן. אנחנו גרים ביחד כבר שנתיים,
והחלטנו שאנחנו רוצים ילדים. לשם כך
אנחנו צריכים להתחתן וטלי גרושה. האם
יש איזו דרך להתגבר על המיכשול
הדתי 1״
ירדני חייך ודבריו ממש הממו את בני־הזוג
:״השאלה אינה אם אתם יכולים
להתחתן, השאלה היא באיזה סוג של נישואין
אתם רוצים. אני יכול להציע לכם
יותר סוגי נישואין מאשר אבקות־כביסה

יתכן? הרי כולם יודעים שלכהן ולגרושה
אסור להתחתן, אז איך אתה יכול להציע
לנו כל-כך הרבה סוגי נישואין? האם
זו רק אגדה?״
״זו אינה אגדה,״ השיב ירדני ,״ההלכה
היהודית אמנם אוסרת על כהן לשאת
גרושה, בגלל אותם ימים רחוקים שבהם
היו הכהנים שיכבה עילית בעם, ודרשו
מהם להיות מקפידים ביותר בענייני מוסר.
אשד. גרושה נחשדה כי בעלה גרש
אותה מכיוון ששרכה דרכיה, ולכן בוודאי
ואינה מתאימה להיות אשת כהן.
״בגלל אותה סיבה אסרו על כהן לשאת
גיורת, וכן חלוצה (אלמנה שקיבלה חליצה
מאחיו של בעלה) .כל הנשים הללו
היו פסולות כנשות כהנים. אך כיוון
שאיסור זה היה איסור מעמדי, לא איסור
מהתורה, נוצר מצב מוזר מאוד. לכהן

מרדיו שימושי לנשואי! בלי רבנים -איר להתח תן, והיכן

1.\.11[*1^0ג. י 1:ט

-3•2790׳ 0^ 41י

101 0/.־ 111 ! 110 1(1911״ 1זי)3.ו־!?01־1ויי .־ 1.1111 3?11

7.6)1ות1ח*• 8010״*ו-וזג 1ג

01,1110 11011
חסזאאסזסח*! זס ;1 1:0111

3 0 1פב! £ 1ג

(0ל 7י< סיץ0 )1

)׳011)111100

וי;:ש1.11ג!.\0 ״1101

! )110-ס 01110111)33־ :10)1001׳ 1 10 111)08״1ז!1יי נ: :.4 ^ 0

12*12*79־

תעודה של נשואין אזרחיים כקפריסץ
תוך שבוע
בסופרמרקט, ואתם, כצרכנים טובים, תשקלו
את המעלות והמגרעות, תשקלו את
מצבכם הכלכלי ותחליטו.״
טלי אזרה אומץ ושאלה :״אבל איך זה

אסור לשאת גרושה, אבל אם הצליחו, בכל
זאת, בדרך כלשהי, להינשא, הרי הם
נשואים לפי הדת היהודית ועליהם להתגרש
מייד.

מדור להבהרת זכויותיו המישפטידת של האזרח.
אין המדור מתיימר לתת ייעוץ מישפטי
ספציפי, ובכל מיקרה יתכנו שינויים והבדלים

תדדיר

ליהודים פסולי-חיתון בישראל יש פטה דרכים
להינשא, למרות שהדין הדתי אינו מתיר
את נישואיהם, ולא יובלו להינשא ברבנות
כדת משה וישראל.
אם הדין הדתי מביר בדיעבד בנישואיהם,
במו במיקרים של בהן וגרושה, בהן וגיורת
— יובלו להינשא בישראל בטכם נישואין
דתי פרטי, וייזבו בכל הזכויות והחובות
שבנישואין דתיים רגילים. וכמובן, ייזבו
גם בהכרה בנישואין במישרד״הפנים.

״כיום, כיוון שמעמד הכד,נים בעם השתנה
לגמרי, לא קיימת יותר הסיבה הראשונית
לאיסור זה. אבל הרבנים בישראל
עדיין מסרבים להשיא כהן וגרושה, ולכן

בגלל שוני העובדות. המדור מנתח את המצב
המישפטי בישראל, לפי החוק והתקדימיס.

אפשרות נוספת של נישואין אזרחיים היא
באמצעות שליח, בלי לעזוב כלל את מדינת
ישראל. אלה הם נישואי-מכסיקו. נישואין
אלה, שהם נישואיו אזרחיים לכל דבר,
נערכים במישרדו של עורך־דין בישראל, בעזרת
יפויי-כוח הנשלחים לארץ כמו מכסיקו,
המכירה בנישואין כאלה. תמורת תשלום
מסויים, תגיע תעודת-הנישואין לישראל בדואר
תוך זמן־מה• דין נישואין אלה —
לחובות, זכויות וגירושין — כדין כל
נישואיו אזרחיים (ראה לעיל, סעיף .)4

זוגות כאלה יכולים להינשא כדת משה וישראל,
בבית־בנסת ועל־ידי רב, בארץ שבה
יש קהילה יהודית קונסרבטיבית, כמו,
למשל, אמריקה. גם נישואין אלה מוכרים
בארץ על־ידי בית־הדין הדתי ומישרד״הפנים.
אם אין בני הזוג רוצים בנישואיו דתיים,
או אינם יכולים להינשא בנישואין כאלה
(למשל: יהודי ונוצריה, או ממזר ויהודיה),
הם יבולים להינשא בנישואיו אזרחיים. במו,
למשל, להינשא בנישואי-קפריסין, או בכל
ארץ אחרת, אם ימלאו את תנאי החוק של
אותה ארץ. תעודת״נישואין כזו תוכר על-ידי
מישרד״הפנים בישראל, והזוג ירשם כנשוי.
אולם זכויותיהם וחובותיהם, וכן אפשרות
הגירושין, תלויים בנסיבותיו של כל מיקרה.

אין אפשרות לחתנם ברבנות, ככל זוג
אחרי אך לפי הדת היהודית אפשר לערוך
טכס נישואין כשר גם בלי רב, ויש דרך
לחתן כהן וגרושה לפי דיני ישראל. אבל
האם אתם רוצים בכלל נישואין דתיים?״
״לא!״ ענתה טלי. בד בבד עימד, ענה
חיים ״כן!״
״טוב, אני אסביר לכם את כל האפשרויות,
ואת המעלות והמגרעות שלהן,
ואתם תחליטו בעצמכם מה מתאים לכם,״
אמר עורך־הדין ושלף מתיקו כמד, מים־
מכים.
עו״ד ירדני הרכיב את מישקפיו ואמר
(המשך בעמוד )82

הסכם נישואיו, שהוא חוזה אזרחי בין הצדדים,
מקנה להם זכויות רכושיות בילבד,
אבל אינו מוכר לרישום על-ידי מישרד־הפנים.
יתרונו — אין צורך בגירושין כלל.

בכל אחד ממיקרי הנישואין האזרחיים, מומלץ
לערוך חוזה נוסף, שבו ייקבעו הצדדים
בבירור את הזכויות והחובות הכלכליות של
בני הזוג.

09 x11:1ר1ה
בחסות:

ע עזגזי ת?
יצרני וברה, סבון מאפר ,,שמפו רויאל והשמפו החדש ברח תפוחים
ובשיתוף מנב׳ ל חברת ״א. וינדי״.
אברהם גינדי. אשד יעניק למלכה
הנחה של *־ 500.000.ל׳י
לרכישת דירה בחברתו

הדרכת המועמדות: אולפן לאה פלטשר #עיצוב תיסרוקות: סלון ג׳ימי ומרסל חיפה § איפור :״ניי!

מועמדות המעוניינות להשתתף בתחרות מתבקשות להתקשר
ע מירי !כרוני ,03-247428 ,03-230856 כדי לקבוע חור לראיון

המלכה

...תדגמן
דגמי ה קו
החדש של
ניבה או פנ ת
הנ שי ם הי פו ת
ל אביב /קייץ
1981

...תציג א ת בגדי־הי
םוה חו ף של
״ גוטקס ״
תציג א ת
המ שקה
שכבש א ת
העול ם

פינה

קולדה
אין
ת חלי ף
לפינ
קולדהא מי תי ת
של ״ קו ק טיי ל ס -פו ר -טו ״
...תזכה ב ת עו ד ת 50א חוז
הנ חהלח תונ ה בא ולמי
אמברהמ פו א רי ם ב חולון

אפנת הנשים היפות

־.תאופר במוצרי
ץזו6 1

תכשירי טיפול וצבעי שיער מס׳ ר בעולם

08£ז 4א

דנת חגים $0

יופי אינו מי ק רי עם מוצרי
ה קו ס מ טי ק ה של

״נייטשר ביומי״
...תציג א ת הדג מי ם החד שי ם
מרנו שעוצבו
של נעלי
חי קי סי מן ־ טוב
על־ידי

זז תשלב א ת
יופיה הנשי
בתצוגת

חוסו

...תגיע לנ שפים בכל רחבי
הארץ ב או טו בו ס של ד ן
תיור, יונייטדסורס

גונ ח הגיס

נעלי סתעןך ^ ך ^

1 0 ) 0

...תענוד אתהכת רי ם ש הכינה
עבורה אנדין
חב רתה תכ שי טי ם הגדו לה
בי שראל שתציג בתחא
ת קו ל ק ציי ת רויות שלה.
החד שה
הקיץ
תכ שיטי ״ אנ דיו ״ בשק ״ ם,
במשביר לצרכן, בכל בו
שלום ו ב בו רסה לתכ שי טי
ם בר חוב ריינ ס 6ת״ א

העולם

3יוטי,,

...תטפל בשערה בתכ שירי פריס לוריאיל דה
תכשירי טיפול וצבעי שיער
מיספר אחדב עו ל ם

ס 38ו*33 3 9
חול צו ת הגב רים
של הווי
2000 חו״ל־הווי צות 2000
או פנ ת

עיצוב הבתרים :״אנדין״

...ת טו סותתארחבכר תי ם על-ידי
חב רתדיזנהויז לנ סי עו ת
ו תיי רו ת — בכירת ח ב רו ת ה תיי רו ת
בישראל המספקת שירותיה לעש רות
אלפי נופ שים ו מ טיי לי ם

טיפול בשיער: תכשירי ,,לוריאל״ #אירגון: מירי ורפי זכרוני

אממח

ל מכיר ה

רהש לי םעם הנ לאבק

טלפון לחצנים
המותאם
ל שימו ש בארץ
טל 054—21114 .

הסבון הישראלי *9111311
59 0 *1111ו 0נוט*י5ה 1159*131

תחיה בת אורן מפורסמת
בזכות שמה בגילגולו הקודם. פעם
היתד, זו עקרת־הבית המסורה, ה כותבת
בטור קבוע בעיתון את
רזי־המיטבח והילכות משק־הבית.
אחר־כך לוחמת למען נשים, דבר
שבא לידי ביטוי בספרה, שיחרור
האש ה — לאן?
בשלב מסויים נטשה את עבודתה
בעיתון, נפרדה מבעלה ופתחה דף
חדש בחייה, כאדם עצמאי. למרות
וביגלל הקשיים הרבים היא הפכה
שלמה יותר עם עצמה בכיוון עבודתה
החדש. את יעודה בחיים —
הציוד — החלה לממש, ובצורה
טובה ביותר.
לפני כשנה או יותר הציגה תחיה
תערוכה יפה,פיה בגלריה בית ליוויק
בתל-אביב. הציורים עם מריחות
המיכחול המשוחררות והעזות הזכירו
את ציוריו של הצייר אליהו
ג ת. כעת היא חזרה לאותו מישכן,
והציגה שלב נוסף בדרכה כאמגית.

פרוזה, היא כותבת כעת שירה.
היא מתכנסת בתוך עצמה, אולי
מתוך רצון להגנה, בהיותה פגיעה.
סיפורה של תחיה בגילגולה
החדש הוא בעיצומו, ותערוכתה
החדשה מבטיחה שלפנינו ציירת
בשלה, רצינית, שעוד תעניק חוויות
לצופים בתערוכותיה בעתיד.

שי חזור ח*1ם
כשנסע חיים סימון לפירנצה
וחי בה חצי שנה, החל, למרבה
הפלא, לצייר ציור מופשט. היתה
זו, כנראה, ריאקציה לשפע תרבות
הרנסנס שספג בכמויות אדירות,
כשהשתלם שם באקדמיה לאמנות
בשנת .1964 לאט־לאט, כשהשתחרר
מהצורך להיות אנטי, הזר לצייר,
והפעם בסיגנון האקול דה פארי.
יותר ויותר החלו לחדור לציוריו
דמויות, שאותן הוא שואב מהאנשים
שהוא רושם בשכונת מוסררה
הירושלמית. ציורים אלה מאכלסים
את חלל הגלריה היפואית שלוש
עשרה וחצי.

ספרות נשים-קוססעיקה-פדיקור מניקור1
הוצאת שער בח שמל ואפילציהז
* מרון ומנו! ׳ 31׳
תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור,
הוצאת שיער ב ש עוו ה

*חנות נוות*

•מזזידים עממיים • שיות מעולה•
תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 229383 226066 190
ונזת-גן הרצל 86 מול בניו אואזים ״סלוואורו׳׳,

גילו דנו ת
פתע תנוע ת ב 1יהכפר
לאחרונה היינו עדים לפירסו-
מים רבים בעתונות העברית
בארץ, ובמיוחד ב״מעריב״ מיום
10.5.81 ומיום 19.5.81 וכן
ב״ידיעות אחרונות״ מיום 8.5.81
ומיום 18.5.81 ולבסוף ב״רפד
לוד״ ב־ ,5.6.81 אשר הצטיינו
באי־דיוקים ובדברים לא־נכו־נים,
והמכוונים ליצירת אווירה
עויינת כלפי ״בני הכפר״ הן
בקרב הציבור הערבי והן בקרב
הציבור היהודי ולהכשרת הקר קע
למהלומת כנגד תנועת בני
הכפר.
לנוכח הפירסומים המתוארים
לעיל, מחובתנו להבהיר את
הנקודות הבאות למען להזים
את אשר פורסם בעתונים אלה :
.1המחזה (מחז׳וב מחז׳וב,
מאת אלחקוואתי) אשר הועלה
בלוד, אושר ע״י הצנזורה, והוא
הועלה על הבמה בכמה

מקומות בארץ לפני כן.
.2אין בסיס לטענה כי תנועת
בני הכפר משבשת את מהלך
הלימודים בביר,״ם התיכון ה ערביים.
פעילות התנועה התבטאה
באיסוף תרומות לרכישת
ספרים ולרכישת ציוד לכיתות
ביודהספר, ובארגון קורס ל שפה
האנגלית ושיעורי עזר
לתלמידים, בנוסף לגידור מקום
קדוש למוסלמים.
.3לתנועת בני הכפר, ובניגוד
למה שפורסם אין מטרות נסתרות
וכל פעילותה מתבטאת
בפעילות חברתית, חינוכית ופוליטית
בגבולות המותרים על
ידי החוק.
.4תנועת בני הכפר שוללת
מכל וכל את אשר פורסם
בעתונות כי התנועה דוגלת
ב״מאגק טרוריסטי״ ,דבר שאין

לו כל אחיזה במציאות.
.5תנועת בני הכפר מדגישה
כי כל המקורות הכספיים של
התנועה הם חוקיים וגלויים.
.6קביעת האידיאולוגיה והמטרות
של תנועת בני הכפר,
כפי שפורסם ב״מעריב״ אינה
מבוססת. ל״מעריב״ אין הזכות
לקבוע מטרות לתנועה שהתנועה
בעצמה טרם קבעה.
.7תנועת בני הכפר היא תנועה
פוליטית חברתית וחינוכית.
מטרותיה: לפתח את תודעת
האדם הערבי באשר לזכויותיו
הלגיטימיות, והיא נאבקת בכל
צורות הדיכוי הלאומי והמעמדי.
אין התנועה מתנכרת ל-
השתייכותה הערביודפלסטינית.
ומטרות אלה של התנועה באות
לכלל ביטוי מפורש בפירסומיה
המוסמכים ובכרוזיה.

תנועת בני הכפר
קבלת מודעומ
לכל העיתונים
במחירי המערכת

ן מועדון 5
לתרבות חדשה

רח׳ הם .5חל־אביב
טי׳ 297263

יום שליישי 30.6.81

פירשם אידיאל

אבן נגירול 110 תל״אגיג
(פינת אנטוקולטקי)
טלפון 772110 ,227117

בעיוות ולבטים
בחיי המין

המועדון יהיה

סגור
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב• התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

מאת

מרדכי זידמן

הוצאת רשפים

ציוריה בגלריה בית ליוויק הפעם
מרוסנים יותר, אף כי חלקם עדיין
סוערים ומתארים כעין מערבולת.
אולם בחלק מהם מתחילה להראות
מעין התבהרות חלקית. במקום שכל
הבד יהיה כעין זירת־התגוששות
בין הציירת והמיבחול ובין הבד
והצבע, החלו להופיע בבדים אחדים
הלקים בהירים, מישטחי צבע גדולים.

קרה אצלך לאחרונה, תחיה ז״
שאלתי אותה. תשובתה לא מספרת
הכל. היא רק מציינת שהחלה
להשלים עם המאבק, שהפך אותה
חלק מהתנועה הפמיניסטית. הרגשת
האין־אונות מול דברים ש אינם
ניתנים לשינוי, העייפות מן
המאבקים הפוליטיים, והרגשתה
שהיא הגיעה עד קצה גבול הכאב
והסבל — הם הגורמים לשינוי
ולריכוך בציוריה. במקום לכתוב

מדוע ציוריו של חיים סיטון
נוצרו בהשפעת הסיגנון הצרפתי
דווקא ז חיים מספר שהוא נוסע
לפאריס לעיתים קרובות, ואת ה ניחוח
המיוחד לעיר־האורות הוא
מתבל בנושאים שעיניו חוזות בהם
בירושלים. את הרשמים שהוא קולט
ברחובות ירושלים ובסימטאותיה,
הוא מבטא בסטודיו שלו באמצעות
בד בצבע. אולם מי שמכיר את
סיפור חייו מתחילתו, יודע ש הציורים
הם בעצם זיכרונות הילדות
של חיים, יליד העיר.
חיים נולד ב־ 1926 בירושלים.
אביו נפטר כשהיה בן תשע, ולכן,
כשסיים את בית־הספר היסודי
אליאנס, נאלץ לצאת לעבודה, כדי
לעזור לאמו. האם היתד, אשה קשת-
יום, שכילתה את כוחותיה ליד מכו־נת־התפירה.
דמותה מלווה אותו עד
היום. זו הסיבה שברבים מציוריו
ה עו ל ם הז ה 2286

ציור קלאסי טהור. בשנתיים ה אחרונות
הוא היה מצייר רישומים
של עפרונות ציבעוניים, ואף עשה
תערוכה שקרא לה ״אלבום מיש־פחתי״
,שנראתה כמו קולאז׳ים
של חפצים מלאי אווירה. כשמיצה
את הנושא הזה, עבר באופן הדרגתי
לציורים שהוא עושה כיום.
מאוד השפיעה עליו העוברה שעבר
מהקיבוץ לשכונת מוסררה, וה אנשים
שאיתם הוא חי משפיעים
על סיגנון עבודתו .״הסביבה מש געת׳
והאנשים נפלאים״ ,הוא מספר.

דן קו דוז ה -

שלש אריזות ויטו
במחיר של שתים

קצר ולן ודע

״נוף ירושלמי״ — אקוורל שד אריה אזן
ממסמרים חזרה לציור
נראית דמות התופרת השפופה על
שולחן־עבודתה. לסבו היתה חנות
בעיר העתיקה לצרכי חייטות. והמראות
שראה כשליווהו לחנות מדי
פעם, חוזרים ומופיעים בציורים.
סיטון, עבד במלאכות שונות, ורק
בגיל 26 החל ללמוד ציור בבצלאל,
בשיעורי־ערב, ומימש את הנטייה
שירש מאביו. מוריו היו איזידור
אשהיים, אייזנשר וגם שטיינ
הרדט. עם מורים שכאלה, זיב־רונות-ילדות
כה רבים, שחוזרים וצפים
עד היום, והתרבות שהוסיף
במסעותיו, אין פלא שציוריו מכילים
נוסטלגיה, רגש וחמימות אנושית.
תערוכתו של חיים סיטון בגלריה
שלוש עשרה וחצי מכילה ציורי כר
בסות, תופרות ומנגנים .״מדוע מנגנים?״
כי הוא עצמו ניגן שנים
בכינור, ונטש אותו כשהחליט ש-
ווירטואוז לא יהיה. בציוריו מכנס
גם את אהבת האור והצבע, וגם את
אהבת המוסיקה. תקופה מסויימת
לימד ציור באולפן לנוער בשכונת
מוסררה, אך היות ואור היום יקר
לו, בגלל הציור, העדיף להפסיק ללמד,
ולהקדיש את כל יומו לציור.
תוצאות עבודותיו מוצגות בתערוכתו
החדשה ביפו.

מ ה עי ר ל קי בו ץ -
ו ב חז ר ה
מגיל /3ג 16 הפך אריה אזן חלק 1 בלתי־נפרד מקיבוץ צובא. אמנם
בימי ילדותו גר ברחוב דרך יפו
תל־אביב, והיה מגלה במישחקים
עם חיים טופיל והמשורר יונה
(״יבי״) בן־יהודה, אך כשהגיע לגיל
/2י 16 עבר לצובא. במיסגרת
שנותיו בקיבוץ הפך אמן מושגי
ידוע, כשההורים והמסמרים, שנעץ
בבדים הלבנים, הפכו לסמל ה־מיסחרי
שלו.
אולם החיים חזקים מכל, ואריה
אזן חזר לעיר. הפעם חזר לירוש-
י לים. השינוי במקום־המגורים, ואולי
הצורף ליצור עבודות שאפו
שר גם להתקיים מהן (כי מי יכול
לחיות מאמנות מושגית?) הביא
לשינוי כמעט דרמטי בציוריו של
אזן. מעבודות שהיו מקובלות רק
בחוג מצומצם, הפתיע הפעם אזן
בתערוכה העשוייה כולה על טהרת
צבעי־המים, והמתארת בצורה ריאליסטית
את הנופים המקסימים
של ירושלים הבירה. תערוכתו בגלריה
ארטא בירושלים היוותה
העו ל ם הזה 2286

לפני שנתיים הסתיימה בפיתאו־מיות
קאריירה של פסל מזהיר,
דן קולקה, שמת באופן טראגי
בהיותו בן .41 גם שהותו בארץ
לא ארכה זמן רב. קולקה עלה
לארץ בשנת .1971 האמן, שהביא
לארץ את מורשת התרבות האירופית
מפראג, צ׳כוסלובקיה, היה מהפסלים
המעטים שידעו למזג את
החדש והישן גם יחד. תערוכה
ראשונה לזיכרו אורגנה על־ידי
אחיו בבית־האמנים בירושלים. חלק
מהפסלים שהוצגו נעשו על־ידו
בגבס, ועברו יציקה בברונזה רק
אחרי מותו. אולם לא כולם כבר
עברו יציקה.
דן קולקה היה נע בין שני כיוונים
ביצירתו. האחד — אכספרסיבי-
מתאר, שבו הניח לאהבת הסיפרות

011 הסשוסש]2000-111111
[511110)• 511110
אפתעה לכל מכריו ומוקיריו.
״מה, אריה אזן גם יודע לצייר?״
שאלו הבאים לגלריה בתימהון.
ובכן, מסתבר שכדי להיות אמן
מושגי טוב, חייבים לדעת קודם
כל לצייר היטב, ולשלוט בכל סוגי
המדייה. אריה יכול. לומר ש ניסה
הכל, והצליח. בשנת 1960
הציג בגלריה 220 בתל־אביב
אקוורלים, וכעת סגר את המעגל.
אריה מספד, שלמעשה זה לא
היה כל־כך דרסטי — המעבר מהאמנות
המושגית האוונגרדית ל
ציירת
בת־אורן
מהמיטבוז לפמיניזם

והתיאטרון שבו לבוא לידי ביטוי
בנושאים ששאב מהם, כמו סטירי־קון
של פליני, אשת הסוכן —
ממות הסוכן של ארתור מילר,
ופונטיוס פילטום — מהשטן במוסקבה
של בולגאקוב.
את הרקע ממנו בא ניתן לראות,
למשל, בדיוקן הסופר הצ׳כי, פרנץ
קפקא. הגירסות השונות של ראש
קפקא נותרו בפראג, אך גירסה
אחת שנמצאת במערב הושאלה
לצורך התערוכה. יכולתו המופלאה
לטפל באבן, כשהוא מניח לאכם־
פרסיביות הטיבעית שלה להיות
חלק מהיצירה, או הפסלים ״הבלתי
גמורים״ שמשאירים לצופה מקום
למחשבה, הם רק צירו האחד של
קולקה.
בצד אהבתו את הרגש שבצורות
האכספרסיביות, חיפש את טוהר
הצורה בפסלים מופשטים, שמורגשת
בהם השפעת גדולי הפיסול
של המאה -נחום גאכו, ז׳אן
ארפ ו הנ רי מזר. הזדמנות ל-
הנות מפסלים גדולים שלו ניתנה
לו על־ידי מרק שפם, אז יועץ
ראש־העיר ירושלים לאמנות, וכיום
מנהל מוסיאון תל־אביב. הודות
לכישרונו של שפס לאבחן פסל
טוב מהו, בהיותו פסל בעצמו,
ניתנה לקולקה הזמנה להעמיד
פסלים בירושלים, ביניהם מעוף,
בשכונת גילה.

ויבו טיונו אמפליפ״ד
בעיצוב חדשני

תם 581100״2X35

אקול״זו להפרדת הצלילים
ולאימת שמיעה

דגם 5010

דק בעיצוב מיוחד
שיא השבלולים
דאשים 2 ,מנועים

וגם 305010
/״ ש 4ך ^ ךיך עקב ההוזלות
1111-1 1 10/0של משרד האוצר
נציגים בלעדיים ני שואד € 1 1 1 1 0 1
א ^ 111ד כנו המדינה, ה׳1אייו,52ת״א
טלפונים 03-455620,455938:
מעבדת שרות ארצית נזרנץ

איתן וומירוי
הדברת מזי7ן ים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותן ורכושך.

רמת-גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .
,טל6 .־ 790114 5רש׳מס־ 21 עסק 481/75

ונקרע לגזרים. לישראלי יש סיכוי רב
להיתקל בכריש מסוכן בים הפתוח.״ לכן
מציעה איב שלא להיכנס למים מבלי לדעת
לשחות ולצלול. אם נתקלים בכריש במים
עמוקים, הדבר הנכון ביותר לעשותו הוא
לצוף על פני המים ללא תנועה, ובשום
פנים ואופן לא לנוע, כדי לא למשוך את
תשומת־ליבו של הכריש.

נערה צעירה
וליווייתן מפזז

פוי׳ן הדולפין

הוא בעל־חיים אינטליגנטי ביותר,
רמת האינטליגנציה שלו
היא כשל ילד פיקח בן חמש שנים. פריץ, כיתר הדולפינים, אוהב
להשתעשע בביצוע תרגילים ואוהב עוד יותר לקבל את הדג

המוענק לו במתנה אחרי ביצוע תרגיל מוצלח. הדולפינים מקבלים
את מלוא הפינוק ותשומת־הלב מידי מאמניהס, ולא איכפת
להם אם מבקשים אותם שיבצעו תעלוליהם כשבע פעמים ביום.
העיקר שיגרו את מוחם בתרגילים חדשים, כדי שלא ישתעממו.

שכריש! י !צר על קרקעית הים או
הבריכה, אות הוא שבעל־החיים חש
ברע, או שהוא גוסס. את החמצן קולט
הכריש תוך כדי תנועה. הוא שוחה תמיד
בפה פתוח. המים עם החמצן נכנסים לפיו
ויוצאים, כמו אצל הדגים, דרך הזימים,
הממוקמים משני צידי הראש. איב נהנית
לצלול בין הדגים המצויים באקוואריום
ענקי, שבו מוצגים לראווה אלפי סוגים |
של דגים. היא צוללת בתוך שלל־צבעים ־׳
מרהיב, של דגים שהובאו במייוחד מים
סוף. אלה הם ״הדגים היפים ביותר בעולם,״
לדבריה.
בבריכת הדולפינים שוחה להנאתה נערה
צעירה אחרת. לידה מפזז ליווייתן, ושני
דולפינים מתרוצצים ביניהם בהנאה מרובה.
זוהי אחת המאלפות היחידות בעולם של 1
ליווייתן. הליווייתנים המצויים בדולפינריום
נדירים מאוד, וכמוהם גם.המאלפים.
ברברה קנטון, בת ,21 הגיעה לישראל
יחד עם בני מישפחתה ממנצ׳סטר, אנגליה,
בהיותה בת חמש. את ילדותה עשתה
בקיבוץ עמיעד. כעבור זמן החליטה מיש־פחתה
לעזוב את הארץ, אך ברברה העדיפה
להישאר בישראל.
״לא יכולתי לוותר על השמש ועל הים,״
מודה ברברה .״הים הוא אהבתי הגדולה
ביותר, והארץ הקייצית הזאת משכה אותי

חמש צעירות נאות! ,רות וישראליות, הגשימו את חלומן
להימצא במחיצת כרישים, אריות־ים, דולפינים זליווייתנה

באוויר משמיע הדולז

פריץ פריץ, המבצע תה
*1יי ״
מוצלח בקפיצה לגובה. הדולפינים נוהג
להשמיע קולות ואוהבים את המשרוקי

80 - 4

ף ׳ כריש שנתפס בים־סוף זזובא בי
1משאית אל ביתו החדש, בדולפינריום
התל־אביבי. הוא נישא במהירות בזרועותיה
של נערה צעירה, והושלך אל תוך הבריכה
שהוכנה עבורו. הנערה זינקה מייד אחריו,
לפתה את הכריש בזרועותיה, שחתה איתו
סביב לבריכה. וזאת כדי שיתרגל אל ביתו
החדש, אחרי שחש ברע במשאית.
הנערה. האמיצה, השוחה חופשי־חופשי
בין שישה כרישים, היא איב מזרח, האחראית
על האקוואריומים — אקוואריסטית
— של הדולפינריום החדש, שנפתח השבוע
בחופה הדרומי של תל־אביב.
״לכריש ישנה תדמית לא נכונה,״ מצטחקת
איב .״אמנם כרישים זה לא מישחק,
אבל כאן הם קטנים. וחוץ מזה, תמיד
יהיה מי שישמור עלי אם יקרה משהו.
אצל הכרישים קשה לצפות מראש מה
יעשו, אבל אני מאכילה אותם הרבה, כך
שאין כל סיבה שיעשו לי רע.״
ליתר ביטחון צוללת איב עוטה חליפה
מייוחדת ומצויידת בסכין — ״על כל צרה
שלא תבוא.״ קשה להאמין שעד לפני כמה
שנים היתה איב טכנאית רנטגן. היא
נולדה בסן־פרנציסקו ״על המים״ .לפני
עשר שנים עלתה לישראל והחליטה לעבור
הסבה מקצועית.
בעיר הולדתה הירבתה לצלול והתעניינה
בעולם התת־מימי. כאשר שמעה שמחפשים
עובדים לדולפינריום, התייצבה מייד והציעה
את עצמה. כיוון שלמדה ביאולוגיה
וארכיאולוגיה תת-מימית ענתה, כמובן, על
כל הדרישות .״אני אוהבת את עולם הדממה,
מתחת למים,״ אומרת איב ,״זה מרגיע
את העצבים ומשקיט את הנשמה.״
איב בחרה לטפל בדגים ובכרישים. היא
עזרה גם בתיכנון האקוואריומים הענקיים,
בבנייתם ובהתקנת מערכות החימום וה-
איוורור.
איב :״אל תחשבו שאני מזלזלת בכרי-

שים ובמה שהם מסוגלים לעולל. גם אני
קצת פוחדת לפעמים — להיתקל ביצור
כזה בים הפתוח זה מפחיד מאוד. הכריש
הוא יצור. טורף, הלופת את קורבנו בין
שיניו ומנענע אותו מצד אל צד, עד שהוא

חף!הדולפינית

כבמטה קסם.״ ברברה המשיכה ללמוד
בבית־ספר שדה של החברה להגנת הטבע,
באילת. במוסד זה לומדים הרבה על הים
ועל המצוי בתוכו, וכך נקשרה עוד יותר
למים. שנתיים עבדה ברברה במצילה

רונית היא צברית שורשית, שהתכוונה להיות
דיילת, אולם מצאה עצמה מחייכת לעבר דולפין.
״כשנכנסתי בפעם הראשונה לבריכת הדולפינים הרגשתי כאילו נכנסתי לבית לא שלי,״
אומרת רוני .״כשחשתי את הדולפין לידי הרגשתי כאילו ׳אני מחזיקה ילד בזרומותי.״

מחפשי־עבודה ארוך, ועבודד. אין.״
כאשר שמעה שפותחים דולפינריום
בתל־אביב, קפצה על המציאה, חזרה ארצה
ונתקבלה לעבודה. שישה חודשים עבדה
ברברה לבדה עם אריות־הים. איש לא
הדריך אותה, וכל האחריות נפלה עליה.
״זה היה אתגר עצום, לשבור את הראש
— זאת ההדרכה הטובה ביותר,״ אומרת
ברברה. העיקרון באילוף הוא ההתקדמות
בשלבים. כל מאמן צריך למצוא את
הכללים הנוחים ביותר לו ולבני טיפוחיו.
ברברה אילפה את אריות־הים לפי האינטואיציה
שלה. לדוגמה: היא גילתה ששרי קה
של משרוקית מהווה מה שקרוי בשפת
המקצוע ״חיזוק חיובי״ ,שהוא מעין טפיחה
על השכם. כלל זה קיים גם כשהמדובר
הוא באילוף דולפין או ליווייתן.
אם רוצים שהדולפין יקפוץ לגובה של
חמישה מטרים, למשל, שמים מקל במים
ומסמנים באמצעותו את הדרך. הדולפין
עוקב אחר המקל וברגע שהוא נוגע בו
שורק המאמן במשרוקיתו. בנוסף לכך
מקבל הדולפין דג, כפרס על מעשהו. הדבר
מוצא חן בעיניו. בהיות הדולפין בעל-
חיים אינטליגנטי, הוא מגיע עד מהרה
למסקנה שכדאי לו למלא אחר רצונו של
המאמן. ואז מרחיק המאמן את המקל,
והדולפין בעקבותיו. עם הזמן מוותר ה
מאמן
על המקל ומשתמש רק באצבעו.
הדולפין חג מסביב לאצבע ׳של המאמן,
וכאשר מרים הלה את אצבעו מזנק הדולפין
לגובה של חמישה מטרים — אל
המטרה. אז נשמעת שריקת המשרוקית,
והדולפין מקבל את הדג כפרס.
במידה שהדולפין אינו ממלא אחר
ההוראות הוא פשוט אינו זוכה בפרס.
אך לא מענישים את הדולפינים בעונש
פיסי, בעוון אי־ציות להוראות המאמן.
מסתפקים בכך שלא נותנים לו מזון או
שהמאמן משחק את הברוגז ומפנה לדולפין
את גבו.

רוצח אמיתי
והגנה־עצמית
ך* יוון שהדולפינים אוהבים לשחק,
~ יאותתו עד מהרה למאמן שהם מבקשים
להמשיך לשחק. גם הדולפינים וגם הליווייתן
יודעים לסמן למאמניהם, כאשר אינם רוצים
בחברתם. כשנכנסה ברברה לבריכה, דחפה
אותה הגברת של הליווייתן עד הבמה. שם
נעצרה והמתינה עד שברברה תצא מן
המים. בכך אותתה לה שאין היא רוצה
בחברתה. הדולפינים יכולים לסמן דחייה
(המשך בעמוד )82

ברברה בין שיני היל״ווייתן

הפוטר את פיו לקראתה
בשימחה ברברה קנמון ת־אנגליה
היא אחת ממאלפות הליווייתנים היחידות בעולם. להחזיק ליווייתן בדולפינריום
זה דבר נדיר ביותר .״ביני לבין הליווייתנה נוצר קשר אישי מאוד,״ מתוודה ברברה.
״החלום שלי הוא לשחות עם ליווייתן בים הפתוח.״ כנראה משימה בלתי אפשרית...
בימית. תחביבה הגדול ביותר הוא הגלישה
על פני המים. היא נסעה לשם כך להוואי,
ומשם לאנגליה — ותמיד חיפשה עבודה
״מימית״.
״לא הצלחתי למצוא מקום עבודה בדולפינריום
בעולם. בכל מקום היה התור של

מאיה

ליברמן משחקת עם הדולפין.
מאיה רצתה להיות
וטרינרית, אך הגשימה את חלומה לאמן
דולפינים. מאיה תרקוד עם הדולפינים.

איב והבריש

בוני ואריהחהים

הם חברים טובים ביותר• אריה־הים נותן נשיקה
למאלפת, אחרי שקיבל מידיה דג במתנה. אריות־הים
הס בעלי־חייס עקשניים ביותר. הס מבצעים תרגילי האילוף רק עבור מזון הניתן
להם כפרס. אריות־הים נהנים לסדר את מאמניהם בתעלולים על מנת לזכות בפרס.

עוקבים תאחד אחר תנועותיו של
השני במימי בריכת־הכרלשים• איב
היתה בעבר טכנאית רנטגן. היא אוהבת לצלול ולשחק עם
הכרישים, נלהתגרות בסכנה. הכריש הוא בעל־חייס טורף, התו

את טרפו בין שיניו ומנענע אותו מצד אל צד. הכריש שבים
הפתוח מסוכן יותר מהכריש בבריכה, בה הוא מקבל מזונו בשפע,
איב מוכנה להדריך ולהשיא עצה כיצד להתנהג כאשר פוגשים
כריש בים הפתוח. האויב המסוכן ביותר של הכריש: הדולפין.

י הנערות על הדולפין

(המשך מעמוד )81
בדרך יותר אגרסיבית. באמצעות דחיפה
חזקה בפה. שיש לו צורת מקור.
הדולפינים הם בעלי־חיים אינטליגנטים
ביותר. רמת האינטליגנציה של
דולפין שווה לזו של ילד פיקח בן חמש.
ההבדל בין דולפין לליווייחן הוא בעיקר
בגודל ובמיבנה הפיסיולוגי. לליווייתן רמת
אינטליגנציה גבוהה ביותר, אולם הוא
מוגבל בגלל גודלו וכובדו. הליווייתן,
כמוהו בדולפין, אינו דג אלא יונק.
מה שנוגע לליווייתנית בת השש, בילי
ג׳ו, הרי אורכה הוא שלושה מטרים וחצי,
ומישקלה חצי טון. ברבות הימים, תגיע

(המשך מעמוד )75
לבני הזוג :״מדינת־ישראל קיימת כבר
יותר משלושים שנה, והרבה זוגות כבר
מצאו עצמם במשך השנים הללו במצבכם.
חוק שיפוט בתי־דין רבניים (נישואין וגירושין)
,המסדיר את ענייני הנישואין והגירושין
של יהודים בישראל, נחקק ב-
.1953 ומאז עבדו כבר הרבה מוחות של
בני-זוג ועורכי־דין על דרכים מחוכמות
כדי לעקוף את החוק• הראשון שעשה זאת
היה עורד־הדין הוותיק דויד גנור. הוא
הזמין למישרדו את בני הזוג, כהן וגרושה,
וערך להם טכס נישואין יהודי לכל
דבר. הבעל מסר לאשה את הטבעת, שהיא
,שווה פרוטה׳ לפי ההלכה היהודית, אמר
לה את המילים, הרי את מקודשת לי כדת
משה וישראל׳ ,שבר את הכוס ושתו לחיים
ומזל־טוב, בנוכחות שני עדים שהוזמנו
למקום במיוחד כנדרש בהלכה היהודית.
אלא שמישהו הזהיר את מישרד״הפנים, ש עומדים
לערוך חתונה כזו, ובדיוק בעת
הטכס הגיעו למקום שלושה שוטרים להזהיר
את המשתתפים שהם עוברים עבירה.״
המשיך ירדני וסיפר :״העניין הגיע
לערכאות, ובית־המישפט העליון פסק כי
הגברת בוסליק נשואה לאדון כהן כדין,
כיוון שהנישואין ביניהם נערכו לפי ההלכה.
אמנם העדים שהזמין עורך־דין
במיוחד למטרת הנישואין נמצאו פסולים
על־ידי בית־המישפט, שכן ידעו כי באו
למטרה פסולה בעיני הדת היהודית, אבל
השוטרים שהיו במקום ולא התכוונו לקחת
חלק בטכס האסור, לא היו עדים פסולים,
ובגללם אושרו הנישואין, כיוון שהם
היו העדים הכשרים הנדרשים לנישואין.
״כך שאם אתם רוצים להינשא בנישואין
כאלה, עליכם רק לדאוג שהעדים
יימצאו במקום במיקרה, ולא יבואו במיוחד
לקחת חלק בטכס דתי אסור. ואז, אם
תמלאו את כל דקדוקי הטכס ותגישו על
כך תצהיר למישרד־הפנים, או שתבקשו
מבית־מישפט מחוזי פסק־דין הצהרתי
שאתם נשואים, ירשמו בתעודת־הזהות
שלכם כי אתם נשואים כדת משה וישראל,
לכל דבר. יחולו עליכם החוקים החלים
על כל יהודי נשוי במדינה, ואם
חס וחלילה תחליטו להתגרש, יהיה עליכם
לעבור טכס גירושין מלא בבית־הדין הרבני,
אותו ביודדין שסירב לחתן אתכם.״

כדברה עם פריץ
חיזוק חיובי
לאורך של ארבעה מטרים ויותר. בילי ג׳ו
קרויה גם ״רוצח מדומה״ .היא דומה מאוד
לליווייתנים המסוכנים, שהם רוצחים אמיתיים,
מסוגו של מובי ריק, למשל. אלא
שלבילי ג׳ו אין בטן לבנה. היא קטנה
יותר, אינה בולעת דולפינים ואריות־ים
אלא רק דגים.
הדולפינים והליווייתנים רגישים מאוד
לכל מיני מחלות ולטפילים של המעיים,
הלב והריאות. המאמנים מנסים להשמיד
את הטיפילים האלה באמצעות תרופות.
בוני עלתה לארץ לפני כשנתיים, מפיל-
דלפיה שבארצות־הברית, שם למדה ארכיאולוגיה
ימית באוניברסיטה. גם היא,
כברברה, חלמה לעבוד בדולפינריום ולאלף
בו דולפינים ואריות־ים. כיוון שגם היא
גילתה עד מהרה שכל המישרות הללו כבר
תפוסות מזמן, בכל רחבי העולם, שמחה
לשמוע על פתיחת הדולפינריום התל־אביבי.
קודם לכן עבדה כשנה וחצי בטבריה,
בחקר אגמים ובזאולוגיה של הכינרת
.״יש הבדל עצום בין אילוף דולפינים
לבין אילוף אריות־ים״ אומרת בוני.
כיצד מתייחסת בוני לעובדה, שהדול-
פינים משמשים להצגות־בידור קירקסיות,
תחת שישתמשו באינטליגנציה שלהם למטרות
נעלות יותר? על-כך היא משיבה :
״אמנם נכון שהדולפינים הם בעלי־חיים
אינטליגנטיים, שאפשר וצריך להשתמש
בהם למטרות מועילות יותר מאשר בידור.
בצבא משתמשים בהם להצלת אנשים בלב
ים. המאלף ג׳ון אומר, שאפשר להיעזר
בדולפינים לחיפושי נפט, מתחת לפני
המים. הדולפין מבחין בעצמים ממרחקים
עצומים. הוא משתמש בסונר, שהוא מעין
מכ״ם הממוקם בין הפה שלו לאפו, הקרוי
מלון בגלל צורתו. הסונר שולח גלי-קול,
בעזרתם מסוגלים הדולפינים לגלות את
מיקומם המדוייק של חפצים המצויים
במרחק רב מאוד מהם.
״הם מסוגלים להבחין, באמצעות גלי-
הקול האלה, גם בצורתם המדוייקת של
העצמים — אם הם עגולים או מרובעים,
למשל. הדולפינים מסוגלים גם לדחוף
סירות ולהציל על-ידי-כך חיי-אדם. אנחנו,
בדולפינריום, מציגים את חוכמתם של
הדולפינים לקהל הרחב. זאת היא בעצם
הפשרה עם העובדה, שהם מהווים אצלנו
גורם בידורי. בלשון של בני-אדם אפשר
לומר שהדולפינים בדולפינריום עושים
יחסי-ציבור לבני מינם.״

גירה גל 1

חו ק

בצד>

הדתיים גיצלן
את החוק לרעה
ף* גע,״ אמר חיים ,״בואי נשמע את
יתר האפשרויות, זה ממש מעניין

אותי.״ וירדגי המשיך בהרצאתו :״אם
דווקא מתחשק לכם להתחתן בנישואין אזרחיים,
אפשר לסדר גם את זה. אמנם לא
בישראל, אבל בכמה וכמה ארצות. זה
יכול להיות די זול, וזה אפילו לא מסובך.
וכאשר תחזרו לישראל עם תעודת-
נישואין מארץ זרה, תוכרו בפישרז״הפנים
כזוג נשוי לכל דבר. אלא שהרבנות, בבוא
העת, אולי לא תכיר בנישואין אלה.״
״רגע, רגע,״ אמר חיים ,״כאן בילבלת
אותי קצת. אם מישרד־הפנים מכיר בני שואים
אלה, הכיצד לא תכיר בהם הרבנות
ז ומה המשמעות של זה, שנהיה קצת
נשואים וקצת לא ז״
״כאן אנחנו נכנסים לאחד השטחים המסובכים
ביותר במישפם. מדינת־ישראל
קבעה כי הדין האישי החל על אזרחיה
הוא הדין הדתי. כלומר, נישואין וגירושיו
של יהודי נידונים אך ורק על־ידי
הרבנות, לפי ההלכה היהודית. בתי־הדיו
השרעיים מחילים את החוק הדתי המוסלמי
על מוסלמים, וכך הדבר גם לגבי
העדות הנוצריות למיניהן.
״אולם מדינודישראל חייבת, לפי החוק
הבינלאומי, להכיר בנישואין שנערכו ליהודים
כדין בארצות־זרות. וכך יתכן שמדי־נודישראל,
עובדי מישרד־הפנים ובתי־המישפט
החילוניים, הדנים לפי המישפט
הבינלאומי, תכיר בתוקפם של נישואין
אזרחיים שנערכו במדינה זרה ; אך בתי-
הדין הדתיים של מדינת־ישראל, הדנים אך
ודק לפי הדירהדתי, ואינם מכירים ב־מישפט
הבינלאומי, לא יכירו באותם נישואין
עצמם.״
אפילו דויד בן־גוריון, שהוא אביו של
חוק הנישואין והגירושין משנת ,1953 כתב
במאמר בעיתון דבר בשנת : 1970״הדתיים
ניצלו לרעה את חוק הנישואין. אבל גם
הנימוק שהיה קיים כשנקבע החוק, אינו
קיים עוד, והגיע הזמן לבטל אותו. דיברתי
עם שר־המישפטים שפירא ואמרתי
לו , :צריך לבטל כל מה שנעשה עד עכשיו
לתת תוקף חוקי להלכה; וצריך לקבוע
שזו מדינת־חוק ולא מדינת־הלכה,

ושאין תוקף חוקי להלכה ואין כפייה
דתית ולא אנטי־דתית׳.״
אבל אף ממשלה לא ביטלה את החוק
הזה, ועורב־הדין המציאו שיטות לעקפו.
סיפר עורך־הדין ירדני לבני הזוג :״לפי
סטטיסטיקה שערך עורך־הדין יוסף בן-
מנשה, נישאו עד 1970כ־ 760 זוגות בנישואין
אזרחיים בקפריסין, רובם נישואי
תערובת (כלומר, יהודים לבני־זוג שאינם
יהודים) ,ו״ 214 זוגות נישאו בנישואי-מכ-
סיקו, שגם הם נישואיו אזרחיים.״

מכסיקו,
קפריסין וכר
ן * בסיקוז״ שאלה טלי ועיניה
* //זרחו ,״תמיד רציתי לנסוע לשם.
איזה יופי ! האם אלה נישואין טובים?״
ירדני חייך והשיב :״טלי, את נישואי־מכ־סיקו
עורכים כאן, בתל-אביב, בתוך מיש-
רדו של עורו־הדין.״
״אז מדוע קוראים להם נישואי־מכסי-
קו?״ שאלה טלי באכזבה.
״נישואי־מכסיקו הם סוג מיוחד של ני שואין
אזרחיים. רוב הארצות דורשות כי
בני הזוג ישהו זמן־מה בארצם לפני שיוכלו
להינשא (בקפריסין זה בסך הכל שבוע
ימים) .אבל יש כמה ארצות בעולם הנותנות
תוקף לנישואין שנעשים על־ידי שליח,
בלי שבני הזוג אפילו דרכו על אדמתן.
אחת מהן, שהיתה הפופולארית ביותר עד
היום, היא מכסיקו. במישרד מסויים של
עורך־דין תל־אביבי, יכולים הנזקקים לתת
את יפויי־הכוח המתאימים, ולשלם סכום

.11102 )1 0 1ץ

< ! 10ו ^ 8ל

רבני כי בגדה בבעלה עם גבר מסויים בזמן
נישואיה, אסורה על־פי ההלכה לבעלה,
וחייבת לקבל ממנו גט• אין היא יכולה
להינשא גם לבועלה, כלומר, לגבר עימו
נאפה. וכמובן, ממזרים אסורים לבוא בקהל
ישראל, וגברים שאבר־מינם פגום —
,פצועי דכה וכרותי שפכה׳ ,בלשון התורה
— אסורים גם הם בנישואין.״
״זה כל מה שעלינו לדעת לפני שנח ליט
איך להינשא, או שיש עוד משהו?״
שאלה טלי.
״בלי להישמע ציני,״ אמר ירדני ,״יש
עוד משהו שהוא חשוב מאוד לפני שאתם
מחליטים. וזה — כיצד אפשר להתגרש
אחרי הנישואין שבהם בחרתם. כיוון שהגירושין
הם יותר קשים מהנישואין.״
״בחייך,״ אמר חיים ,״מי חושב על גירושין
כשהוא כל כך מתאמץ למצוא דרכים
להינשא, ומוכן לעשות הכל, ולשלם
כל כך הרבה, כדי להשיג את הנישואין
המיוחלים.״
״קבצי פסקי־הדין מלאים באנשים כאלה,״
אמר ירדני ,״ולכן, רק כדי למלא את חובתי,
ולמרות שאני בטוח כי לא תתגרשו,
ממש כמו שאתם בטוחים בכך כרגע, בואו
נעבור בקצרה על צרות הגירושין. אם
תבחרו בדרך המוכרת על־ידי הדין הדתי,
כמו נישואין פרטיים או נישואין קונסרבטיביים,
יהיה עליכם להתגרש בבית־דין
רבני, כמו כל זוג יהודי אחר בישראל.
ויהיו לכם כל זכויות וחובות המזונות
והרכוש שמקנים החוק הישראלי והדין הדתי.
אולם אם תבחרו בנישואין אזרחיים
מכל סוג שהוא, שבית־הדין הדתי אינו

0ס 5 1 0111)18 <18

.§ 1.1.1110.101101״> 8 1 ש 1.0 1 .ס ג ! א

0 5 1 )1 0 0 1 .0־? 1

0 <1 1 0 0 1 0 01 0 1 5ס ( 051ז ־ זסס 110101 !>10 .א ! 1 )10 0 5 1 0ץ\ 5 8 1 8 )10 0 1 1 1 0 111)1 1 0 1 8 1 )1 0 8 0 *11108 101 5 5 1 8 )10־11
)3110 7

^ 1 ^ 1 0 8 :־)0 x 1 0 8 0 0 5 ^ 1 0 5 (0 1 )1 103 (1 8 1 8 0 . 5 5 1 8 (9 1 10 . 00.1

1מ 0ו 11 ,ע 2״ <10

־׳1 0 3

2 ^03

0־ 1 ? 1 0 8 1 0110801־ 0 01־ 0 1 1 . 1 0 1מ 0

85ג 0ז 8 0 . 0־ 11 081״ 1 1 0110 08 8ץ י 0 0 1־ 0 0 1 ? 0 8 1 5 1 1

.6 0 0 0 0 1100108 110 8 0 £ 3 0110 )1 1 0 0 1 0
2 1 0 1ץ י 1;:1מ 0־זז 9 7 110

ס״ו 1 0ונ$ו1ז

1971.

. -מ £ 6־ 101 יז

5181110010: ^1

תעודה של נשואי מכסיקו
במשרד, בתל־אביב
שהוא בערך 4000 דולר, ואחרי זמן־מה
יקבלו בדואר תעודת נישואין כשרה
למהדרין. מדינודישראל מכירה בתעודה
זו, וגם נישואין אלה ירשמו בתעודת־הזהות
של בני הזוג.״
״אוף,״ תפס חיים את מצחו ,״קיוויתי
למצוא דרך אחת לנישואין וכעת אני
מבולבל לגמרי — להתחתן אצל ידידים
בארץ בנישואין פרטיים, כדת משה וישראל,
או לנסוע לקפריסין, או למנות שליח
לנישואי-מכסיקו. מה לעשות?״
״רק כדי להשלים את התמונה,״ אמר
ירדני ,״אוסיף לך עוד דרך אחת, שבה
נהג השופט העליון לשעבר, הדוקטור חיים
כהן, איש מסורתי ושופט גדול. כאשר
חשקה נפשו לשאת לאשה את הגברת מי כל
זמורה, שהיתר, גרושה, נסע עימה
לארצות־הברית, ושם נישאו בטכס נישואין
דתי למהדרין על־ידי הרב איזידור
סנדרוב, רב קונסרבטיבי בניו־יורק. שכן
בניגוד לרבנים האורתודוכסיים, שהם היחידים
בישראל, הרי באמריקה יש גם
קהילה קונסרבטיבית, המתירה נישואי כהן
וגרושה. הנישואין הללו, שנערכו ב־,1966
נמשכים באושר עד היום. ואם שופט על יון
במדינת-ישראל נזקק לעקיפת החוק
של המדינה, זה בוודאי מותר גם לכם.״

אסורה לבעלה,
אסורה לבועלה
^ ש כד כך הרבה מיקרים של קשיי
חיתון?״ שאלה טלי בסקרנות.

״כן, ועוד איך,״ אמר ירדני .״בני עדות
דתיות שונות אינם יכולים להינשא ביש ראל,
כיוון שאין אצלנו נישואין אזרחיים,
ורוב הדתות אינן מכירות בנישואין לבן
דת אחרת. ובדת היהודית עצמה יש המון
פסולי-חיתון. כהן וגרושה, כהן וחלוצה,
וגם כהן וגיורת. אלמנה שלא קיבלה
חליצה מאחי בעלה ועגונה, שאין הוכחות
כי בעלה שנעלם מת, אינן יכולות להינשא
לאחר. אשד, שמוכיחים בבית-הדין ה
מכיר
בהם כלל, אין לי תשובה בדוקה
כיצד תוכלו להתגרש, ומה תהיינה זכויותיכם
וחובותיכם בעת הגירושין.״
איך זה יכול להיות? אתה מתכוון ש ייתכן
ולא נוכל להתגרש כלל?״ שאל
חיים בליגלוג.
״אולי,״ אמר עורך־הדין .״מיקרים כאלה
נידונים כל אחד לעצמו, לפי נסיבותיו.
וביוון שרק בית-הדין־הדתי בישראל מוסמך
לערוך גירושין בין יהודים בישראל,
וטרם המציאו גרושי־מכסיקו, ידון ביתד,דין
הרבני ויחליט אם בני־הזוג אמנם
נשואים. אם מדובר, למשל, ביהודי שנשא
לאשר, יהודיה במכס נישואין אזרחי, הרי
בית־דין רבני ימצא כי לא היה כאן טכס
נישואין כלל. אולם הוא ינסה להסיק מתוך
כל מסכת חייהם המשותפים, אם נוצרו כאן
מעין־קידושין.
״כלל עתיק יומין אומר, כי, אין אדם
עושה בעילתו בעילת זנות׳ .כלומר, יהודי
החי עם יהודיה מתכוון לעשותה אשתו,
ולא פילגשו. ולכן ברוב המיקרים יחליט
בית־הדין הרבני שאם כי לטכסי הנישואין
האזרחיים למיניהם אין כל משמעות,
הרי שהחיים המשותפים מחייבים שבני-
הזוג יפדרו בגט מחומרא. אמנם יש עדיין
הרבה נקודות שטרם נפתרו בחוק ובפסיקה,
אך מה שברור הוא, כי אשד, הנישאת
באחת משיטות הנישואין הללו, מוטב
שתבטיח עצמה, ותערוך יחד עם הנישואין
גם הסכם רכוש. כלומר: חוזה בין
הבעל והאשה, המפרט בדיוק את זכויותיו
של כל אחד מהם לנכסים. בין לנכסים
שלפני הנישואין, ובין לאלה שנרכשו תוך
תקופת הנישואין. בחוזה כזה אפשר
גם להבטיח מזונות לאשה, והתחייבויות
רכושיות אחרות, ככל שיעלה על דעת הצדדים.״
טלי
וחיים התרוממו מכיסאותיהם. הם
היו בדרכם לדלת כאשר הוסיף עורך־הדין
ירדני :״ויש עוד דרך אחת.״
שני בני הזוג הביטו בו בעיניים בוהות
ואמרו :״די, לנו זה מספיק!״

אילנה אלון
ה עו ל ם הז ה 2286

מלכת האיים
מלכת המים 81

מז מינ האתה מו ע מ דו ת ה סו פיו תבתח רו ת

לחגיגה של נופש
באי האושר
מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
ב ח סו ת

נסי עו ת ו תיירו ת

ימים משגעים
נופש וכף בכרתים
הגדול היפה המעניין והמגוון -שבכל איי הנופש של יוון!
טרנט־אירופה

ה חבר המספר 1לנ סי עו ת, תיירו ת
טיולים מ או רגני ם ו חופ שו ת נו פ ש
מגוון רחב של הצעות לטיולים

הכנס לאחד
מסניפינו:

26 יום, איטליה, שוויץ,
צרפת, הולנד, אנגליה
ובלגיה.
בתי־מלון דרגה א׳
חצי פנסיון(למעט לונדון)
הטיול המפורט והמושלם
/ביותר לאירופה ובנוחות
מכסימלית

$1,872 /

טקוטנוביה
25 יום, סקנדינביה
וסקוטלנד. דנמרק,
שוודיה נורבגיה,
סקוטלנד ואנגליה.
חצי פנסיון(למעט לונדון)

מיני אירופה

16־יוס: איטליה, שוויץ
הרביירה האיטלקית/׳.
חצי פנסיון, בתי מלון
דרגה א׳

ת״א, רח׳ בן יהודה 21ת״א, רח׳ בן יהודה 33ר״ג, בורסת היהלומים ירושלים, דח׳ שמאי 9
טל 246868/9 .
טל 266222/3 .
טל 654676 .
טל 652140 .

ש11־ש* ספרות ה אידי ש
ההונאה של חלומה גול
ב.ג! .אבק־אדם׳
וזלילות של אלכ סנדר פן ליד מיטת רובינא
מקור

היונלרד.
גברת תלמה יגול כתבה ספר בשם
המקפצה, אותו כינתה ״רומן״ .הגברת יגול
החליטה לפרסם את המקפצה שלה בשתי
מכות. מכה ראשונה נשלחה לכמה סופרים
ועיתונאים, ומכה שניה, מאוחרת יותר,
ראתה אור באחרונה *.
ממועני המכה הראשונה של הגברת
יגול שלחו לה תגובות מנומסות למקרא
כתב־היד, תשובות אותן פירסמה הגברת
בגב־העטיפה, תחת הכותרת ״תגובות קוראים״
.הסופר החולדאי עמום עוז כתב
למחברת :״היום קיבלתי וככר בלעתי
את הפרק הראשון ...יש ריח מרבד״.״
הוא אינו מפענח מה קיבל, איך בלע,
ואיזה ריח מושך יש לספר. המחזאי
חנוך לוין כתב ליגול :״הנשים מדברות,
הגברים עושים וכתב ידיעות אחרונות
לענייני בידור, ע מנו א ל בר־קדמא,
כתב כמו היה פרופסור לספרות :
״ארג הדמויות בתוף הנוף — ארץ־יש•
ראל בסוף שנות השישים — מעוגן היטב
ומשכנע.״״ מוקי צור, קיבוצניק מעין־
גב, כתב :״ייתכן מאוד שחווית חלק מה דברים...״
יוצאת דופן, הד״ר נורית
גרץ, העירה ובצדק :״יש לי הסתייגות:
לדמויות הבחורות יש צורף להבריק, אפשר
היה לדלל את זה...״
כל התגובות שהובאו כאן הינם קטעים
שהגברת תלמה יגול בחרה בקפידה מתוך
המיכתבים של קוראי המכה הראשונה.
יגול התעלתה בתרגיל קידום־המכירות
של סיפרה. המילים של עוז, לוין, בר־קדמא,
צור וגרץ עוטפים את סיפרה, וזאת

מקדמת־ מכירות יגול
חאלטורה ספרותית
מבלי שבעלי הדבר מודעים לכך, שתפקידם
מצטמצם בהיותם פתיון לספר עמוס־יומרות.
אולי קיים, אי-פה אי־שם, בין
שורותיו, חומר-גלם לכתיבת רומן של
ממש.
המקפצה הוא ניסיון יומרני לחבר טכסט
מילולי, שהוא ספק סיפור רכילות ספק
ספרות. המחברת דחסה לתוכו את דייסת
״יגון האומה״ ,כמה פרטים היסטוריים,
* תלמה יגול — המקפצה ! הוצאת יוד׳ד;
204 עמודים (כריכה רכה).

8141-

כמה מראי־נוף והרבה עיסת מילים. המקפצה
הוא סיפור בלא סיפור של ממש,
רומן בלא מיבנה ערכי, דמויות חד־מי-
מדיות. המחברת עושה כל שביכולתה על
מנת להצניע קורטוב כולשהו של סיפור
אמיתי.
הספר נפתח בתיאור של כלא צבאי לבנות,
שנראה כמו היה פארודיה ספרותית
מאוד אנמית על שירי הכלא של הגשש
החיוור בראשית דרכם. בכלא זה מצוייה
בת־טובים חד־מימדית, בלתי אמינה, מוקפת
תיאורים רדודים כמו זה :״באשר
יצאה -בושמת את הכלא, והשילה את
בגדי הצ׳ארלי צ׳אפלין, וענדה את תכשיטיה,
ובאה למחנה בחילוף הדוק, נראתה
במו טווס שניצח בתחרות נוצות.״
לשון ברמה של סיפורים סוחטי־דמעות
של לאשה.
הגברת יגול מתאמצת לאורך ולרוחב
כל 204 עמודי ה״תמן״ שלה, להמחיש
לקורא כי היא בעלת רקע תרבותי, ידע,
השכלה וכד, דבר שניתן לאיתור מהיר
בקטעים כמו :״בליל השלג הראשון נולדו
שישה גורים כעורים לבלבה דרייפום
ולכלב אסטרהזי היא מלמדת את הקורא
כי יש לה גירסה משלה על המתרחש
במישפט דרייפוס. גם גיבוריה של
יגול נופחים בדיאלוגים תמלילים ״משכיליים״
כמו :״רוב ערכ-הסעודית אנאל־פאבתית,
תהיה במו בולם. לא תצטרף
לכתוב מאומה, רק לזכור — ולספר —
כמו שחרזאדה או כמו :״רק בודהא
היה במור. נסיר היוצא את ת ן לשוטט
בין עניים, עם קערה של קבצנים...״
מילבד קטעי ההגות, המאוד לא־מקו־ריים,
שהגברת יגול מעטרת בהם את
יצירתה, הרי שהיא מציגה דמויות גבריות
בנוסח זה :״קונפייטר היה בריון
ענק בעל חזה מוצק ושרירי ברזל. תלתלי
ראשו השחורים הסתלסלו במו גדר תיל...״
היא חיה, כנראה, באשלייה, שחוקרי ה ספרות
בדור הזה, או בדור הבא, יעמיקו
חדור וחקור בסיפרה ויגלו, להפתעת ה כול,
את המשמעות הסמיוטית של השם
״קונפייטר״ ,שהוא מילת־מפתח שחוקה
מימ הפלמ״ח, שאין לה כל עילה להש תלב
בספר זה. הגברת יגיל היא בעלת
משיכה כמעט־אירוטית לדימויים צבאיים
מייגעים, בהם היא מרצפת את סיפרה.
כמו :״חודש ימים לאחר נישואיה עמדה
נועה במיטכח ועירבכה רצועות ספגאטי
כמים רותחים. איזה אורד• ספגאטי ב־אורד
שרוכים של צנחנים אילו היתה
הגברת יגול סופרת של ממש, היתה לפחות
מדייקת בדימוי ומציינת ״שרוכים
של נעלי צנחנים״.
הגברת יגול מודעת מן הסתם לכך,
שבשנות השבעים הפך נושא עדות המזרח
לנושא חם בחברה הישראלית, והיא תורמת
את חלקה בתיאורים כמו :״הדיון בקיני־פשע
כחברת מהגרים חוזק בטבלאות
סטטיסטיות. בני מהגרים, חשבה בליבה,
כני בניהם של מהגרים ...המוסדות לשיקום
עבריינים תפוסתם מלאה כילידי
ארצות ערב. מדוע מבנים אותם, כני המז רח?׳
ארצות המאגרב שוכנות מערכה
לארץ־ישראל לפי מפתח־עדתי זה אין
הגברת יגול שואלת מדוע קוראים ל״אש־כנזים״
אשכנזים, שהרי לא כולם הגיעו
מגרמניה — הלא היא אשכנז.
כמו כל ישראלי טוב, מעניקד, יגול
פרק פריסאי לסיפרה, עם קטעים הנראים
כמו הועתקו מספריו של יו סף מונ די :
״יצאנו לסאן ז׳רמן וישבנו בקפה, פלור׳,
ג׳ורג׳ ,בטין, ואנו שנינו. שתינו בירח
ודנו כ,מישתה׳ של אפלטון גם לא
נפקד מקומה של ״דייסת שואה״ במלל
הרצוף הזה, אותו מציגה יגול כך :״אדון
ריפר הפשיל את שרוולו והראה למאיה
את המיספר 37961 חרוט בכחול, .אני לא
יכול לרחוץ את היד, אולי ירד המיספר
מחסכון׳״ פרק ״דור המייסדים״ מובא
כך :״ריח הארגז חיה ריח נפתלין, ריחה
של שנת ,1935 השנה בו? נדד לארץ-

הסרטיפיקט של

תנועת גור־
ישראל דוניה
את פרק ״יפי הנפש״ מבססת יגול ב־מיכתב
הממוען אל ״עמום עוז, קבוצת
חולדה״ ובו היא כותבת :״אני פונה אליך
עמוס, משום שהמציאות המתרחשת חשוכה
לד לא פחות מן המציאות המעוצבת
בספריד• יתכן ותוכל לעזור לי בהתרת
המבוכה של שנת .1968 נדמה לי שהמנהיגות
והציבור כאחד נתפסו לאדישות, ועל
החרדים לעורר אותם למציאות...״
לגברת. יגול יש ״תוכנית בת עשרה
סעיפים״ ,כיצד לעורר את החרדים למצי אות
— בין הזיונים, בין השיעמומים ובין
המילים הנמרחות.
גם מדור ״השכול״ אינו נפקד מדייסה
מילולית זו :״לאחר השיפוץ כנמל פור־תסמות,
הפליגה, דקר׳ לאשדוד, כשבביטנה
69 אנשי צוות, בולל 11 קצינים ושאוליק
ביניהם״.
לסיכום: הנוסחה של יומרה חסרת-
מעצורים, ניצול מיכתבים אישיים של
סופרים, בת־טובים בכלא צבאי, הגות
שדופה, עדות המיזרח, שואה, יפי־נפש
ושכול אינם מעניקים להמקפצה זינוק כלשהו
של הגברת יגול לתוך עולמה^של
הספרות הישראלית. וגרוע מזה. המקפצה
אינו מעניק למחברת את הכישורים לטפס
אל גבהי ספרות עיתונות-הנשים, הנראים
לעומת המקפצה כגבהי ההימאלייה לעומת
ים־המלח. כל שנותר הוא לאחל לגברת
יגול, כושר יצירה כלשהו בסיפרה הבא,
עם חשיפה, כנות, כישרון — ההיפך מה־חאלטורה
הספרותית הנוכחית.

או הבנות נשארו ביהדותן בהסכמתו של
קאזימיר הגדול.
חנא שמרוק בוחן וממיין את הגירסאות•
השונות הקשורות בסיפור זה, על פי מקורות
שונים, וביניהם הנו)סח היהודי של
האגדה, שנמצא בבית־הקברות היהודי ב לובלין.
שמרוק משווה את הנוסחים הגר מניים,
הפולניים והאידיים של סיפור אגדה

4דראטטא אין 5אקטעןט יט 9בילדער
נאך פעדשיעדענע קוועלען בעארב-נזעם

ה עפפעלבערג
רעדאקטא־ פ•; .ווארשאווער יודישק קאלענדארו
ר.ע־ת*ענע=זז •ין
ה׳ עפפערבערנ , 6,עני״״ד שולדבעוג

״! נסרעעשסס ״
>א3א<ו3|(7אX1, 9 1 5ו6£907619
ד7.:ח 61; 1.פ 0נ ד ^זז מ 11מ 9ק 8 110ע 3נן0 0 6 .

ן א 0ז ק 1>6£ו1£/זח. 3ז<
יקו.ג8י<גר 11 סזגצסוסקזז? >ח113803 וקג 6 ן סר

ו*34א*1£

,זזנן &ן ן שנ ץ ק 5־ 3 1:־ 1ן 66ל1ו 6מו . 31ץ

4 1.י^18 .

1 81 בנג? 82.

>1זשז1ק,ת וו^1נץ-ז0ווי 7

1090 .

״אסתרקא״ — מהדורה ראשונה
ורשה 1890

אסתרקא
הד״ר הנא שמרו?[ נחשב כיום לחוקר
המכובד ביותר במישפחת חוקרי ספרות
אידיש הפועלת בישראל. בימים אלה ראה
אור פירסומו ספרות אידיש בפולין* .בספר
זה קיבץ שמרוק מחקרים ועיונים המנסים
להתחקות על שורשיה של ספרות זו,
שהיא ב ב חינ ת ספרו ת־ א חו תלספ רו ת העב

בגילגוליהם הספרותיים הרבים, תוך
הוספת הערות והארות.
ספרו של שמרוק חושף בעיני הקורא
הישראלי של היום עוד פרק באותו עולם
קסום ונכחד של ספרות אידיש, ההולכת
ונעלמת, פרק שעשוי לעורר פליאה רבה.
שמרוק, שהוא פרופסור לספרות אידיש
באוניברסיטת ירושלים, מצרף פנינה מח קרית
זו לכתר המחקר של ספרות האידיש.

תיעוד

רית. אחד מעיסוקיו העיקריים נוגע למהות
היחסים שבין ספרות האידיש לספרות הפולנית,
מראשיתה ועד למאה העשרים.
הפרק הראשון של הספר מביא ״קווים
לדמותה של ספרות אידיש כפולין ובליטא
עד גזירות ת״ח ות״ט, ובהמשך תיאור
הסיפורים של ר׳ אדם כעל שם וגיל-
גוליהם השונים בנוסחאות ספר שבחי
הבעל שס טוב, הנוסחאות המזרח־אירופיות
השונות של צאינה וראינה, תרגום משלי
מנדל לפין ועוד.
הפרק המרתק ביותר בספר זה הוא
החלק השלישי — ״המגעים בין הספרות
הפולנית לבין ספרות אידיש״ מביא את
גילגולי סיפור אסתרקא וקאזימיר הגדול
מלך פולין. הבסיס לפרק זה הוא מחזהו
של המשורר אהרון צייטלין, אסתרקא,
שמחברו הגדירו כ״מיסטריה יהודית־פולנית״
ובה, כהגדרת שמרוק :״חופגשו
פנים אל פנים הצללים של אדם מיצקביץ׳
ושל י״ל פרץ...״
הדראמה מתבססת על אגדה על המלך
הפולני מן המאה ה־ 14 ואהובתו היהודיה.
האגדה מספרת כיצד ניהל המלך הפולני
יחסים שמחוץ לנישואים עם יהודיה בשם
אסתרקא, בתו של חייט מאופוצ׳ינו.
מיחסים אלה נולדו לאסתרקא ולמלך
שני בנים, פלקה וניימיירה, ובת או שתי
בנות. הבנים זכו בהענקות מטעם אביהם
המלך והתחנכו ברוח הדת הנוצרית. הבת

אחת לכמה זמן רואה אור חוברת סטנסיל
צנועה, ובה טכסטים, קטעי-מיכתבים, תצ־לומי־מיכתבים
ותמונות של סופרים, משוררים
ועסקני־ספרות שהלכו לעולמם. שם
החוברת: גנזים.
החוברת ידיעות גנזים ,*100 שראתה
אור באחרונה, מביאה מיכתבים ושאר
פריטי חומר ארכיוני גנוז, שהגיע בעת
האחרונה לגנזי אגודת הסופרים. אין ספק
שחוברות גנזים הינן דבר הספרות הממשי
והיחיד אשר אגודת הסופרים מפרסמת
בהווה. החומר המתפרסם בה לעיתים,
ערכו רב עשרות מונים יותר מאשר החומר
המתפרסם בביטאונה של האגודה —
מאזניים.
אם להתעלם מהחומר הארכיוני של
ישראל אפרת, שנפטר באחרונה, והמיו־צג
בחוברת זו בסידרת תצלומים בהם
הוא נראה ליד הסופרים ש״י ;*;נץ,
יהודה כורלא, י.ד. כרקוכיץ ואחרים,
ובסידרת מיכתבים שלו, הרי שהחומר
המייצג את החוקר א.מ. הברמן הוא
מעולה, כמיכתבו הקצר לבורלא, בו הוא
כותב :״לרבי יהודה בורלא י לרב ספרא/

* חנא שמרוק — ספרות אידיש בפולין ;
הוצאת מגנם ; 292 עמודים (כריכה רכה).

* ידיעות גנזים, הוצאת מכון ביו־ביב־ליוגרפי
על שם אשר ברש, תל־אביב.

גנזי ם

ורב שיפרה /שסיפרותנו הפרה, כרכה
משכד־שיפרה. כשם שהגיע מבורות כף
יגיע גם למאה ועשרים״.״
במדור המוקדש לסופר המנוח אליעזר
שטיינמן, מתפרסמת סידרה מרתקת של
שטיינמן עם אברהם שלונסקי, קריקטורות
ומיכתבים רבי־ערך. כך גם המדור
המוקדש לאברהם קרי־ב שנון
העט. הבולט במיכתביו הוא זה שנועד
למשוררת המנוחה לאה גולדברג, על
אודות מאמרה על ספיח לכיאליק, אותו
שלחד. לקריב. וכן גם מיכתבו לסופרת
דבורה כארון, אחרי שקרא את סיפרה
מאמש, בו הוא כותב, בין השאר :״איני
יודע כתיכה צחפה, כתיכה קדושה, קדושת
החיים, קדושת האדם, כשלך. תכורכי לכו

סוציולוגיה

״המנוחשלים״

מ־ ,1901 תמונת־מחזור בה מצוי תצלומו
של תלמיד אחר באותה כיתה, פראנץ
קאפקא, שהוגו ברגמן היה חברו לילדות
וללימודים• מיסמך מרגש נוסף: מיכתבו
של ברגמן לדויד כן־גוריון, מ־14
בדצמבר ,1958 ובו תשובה לפניית ראש־הממשלה
דאז בשאלה ״מיהו יהודי״ ,אותה
היפנה לרבנים, מלומדים, סופרים ואנשי־מה
שונים בארץ ובעולם. ברגמן השיב,
בין השאר, למרות הן ותו יהודי מאמין :
״אפשר לוותר על רישום הדת ככלל...״
פריט אחרון בידיעות גנזים הוא מיכתב
של משורר בן תקופת ההשכלה, י״ל
גורדון, לאהרון קמינקא, ומיכתב אחר
של גורדון לר׳ אברהם מנדד אוסיש־

הקיטוב המתחולל בחברה הישראלית
באחרונה, קיטוב שהגיע לשיאו בהקמתן
של הרבה רשימות בעלות גוון עדתי,
הוא תוצאה של מישגים מזה שנות דור
בתהליך עיצובה של החברה הישראלית.
ספר מרתק אשר ראה אור החודש,
והמתמקד בקיטוב זה, הוא הספר ...לא
נחשלים אלא מנוחשלים, מאת שדמה
טכירטקי* .כותרת המישנה שלו היא
מזרחים ואשכנזים בישראל ; ניתוח סוציולוגי
ושיחות עם פעילים ופעילות. כבר
בדברי הפתיחה מגדיר סבירסקי את מטרת
סיפרו־מחקרו :״לתרום להערכה מחדש
של הגורמים לאי־השוויון השורר כישראל
כין מזרחיים לאשכנזים, ולבחינה
מחדש של הדרבים לשינוי המצב. כספר
שלושה חלקים: בחלק הראשון ניתוח
סוציולוגי של אי־השיוויון כין העדות;
כחלק השני שיחות עם עשרות פעילים
ופעילות מזרחיים כנושאי אי־השיוויון העדתי
כארץ ; כחלק השלישי דיון כאלטרנטיבות
לשינוי המצב...״
פרקי הספר הראשונים כתובים בלשון
הברורה לכל קורא, ולא בלשון של מונחים
מקצועיים בסוציולוגיה. רק הפרק
הרביעי נעזר בלשון מקצועית של הסוציולוגיה.
כותרת החלק הראשון היא
״חלוקת העבודה העדתית בישראל״ ,הנושא
הראשון בו הוא ״סוציולוגיה ו השאלה
העדתית״ .הנושא השני הוא
״הפיתוח הכלכלי של ישראל והתהוות
חלוקת העבודה העדתית״ ,בו מציג סביר־סקי
טיעונים מבוססים למדי, כמו :
״העולים המזרחיים שלאחר קום המדינה
היוו חלק אינטגראלי של תהליד הפיתוח
המזורז של הכלכלה הישראלית, אשר היווה
מעכר מכלכלת היאחזות ראשונית לכלכלה
המשולכת כאופן משמעותי כחלוקת העכו רה
הבינלאומית, דהיינו, המזרחיים נטלו
חלק אינטגראלי בהפיכתו של המשק הישראלי
למשק, מודרני לכל דבר עקב
צירוף מיספר גורמים אותם נמנה להלן,
היוו המזרחיים כתהליד הפיתוח.הנ״ל כוח
עכורה זול יחסית, נייד יחסית וניתן כמי דה
רכה למניפולציה סבירסקי מביא
בפרקי־מישנה את משמעות טיעוניו :
״עבודה שכירה פיתוח תשתית התפתחות
מוסדות השליטה שירותי מימי
של, חינוך ורווחה״ ועוד.
את פרק ביטולה של העלייה מארצות
המזרח לאחר. קום המדינה באמצעות ה־שילטון,
מבסס סבירסקי בציטוט מתוך
נאום אותו נשא ראש־הממשלה הראשון,
דויד כן־גוריץ, בפני הפיקוד הבכיר
של צה״ל :״חלק גדול של העולים כאים
אלינו ללא ידיעת אלפא־כיתא, ללא סימן
של חינוך יהודי או אנושי. שניים גרמו
לכך: הזמן והמקום. הם ילידי תקופת
חורבן וחרם כעולם, תקופת מילחמות־העולם
וירידה חומרית ורוחנית הכרוכה
בהזדעזעות מוסדות תכל, והם יוצאי
ארצות חשוכות, נידחות ומדוכאות ...ה קליטה
הרוחנית של עלייה זו, מיזוגה
ועיצוכח, הפיכת אכק־אדם זה לאומה
תרכותית, יוצרת, עצמאית ונושאת חזון —
היא מלאכה לא קלה, וקשייה אינם קטנים
מקשיי הקליטה המשקית. נדרש מאמץ
אדיר, מוסרי וחינוכי, מאמין מלווה אהכה
עמוקה וטהורה לאיחוד נידחים אלה,
להנחיל להם את נכסי האומה וערכיה,
לנטוע גלויות מרוחקות ועשוקות אלה
כתוך הכרתנו, תרבותנו, לשוננו ויצירתנו,
לא כגומלי חסדים — אלא כשותפי גורל...״
הנחת היסוד של בן־גוריון, בי העולים

* הכוונה לרחל קטינקא, אמה של
חרצה טנאי.
** הכוונה לחנה רובינא.

י שלמה סבירסקי — לא נחשלים אלא
מנוחשלים ; הוצאת מחברות למחקר ולנץ־
קורת; תא דואר 6319 חיפה; 371 עמודים
(כריכה רכה).

פרק אחר בחוברת מוקדש למזכירה הראשון
של אגודת הסופרים, אברהם
כרוידס, ובו תמונות עם שאול

טשרניחובסקי ואורי צבי גרינברג.

גם המשוררת יוכבד כת־ מרים מיוצגת
במדור של תמונות, ביניהן תמונה עם בתה
מהסופר חיים הזז ובנה, ומיכתב מרגש
ששיגרה למשורר אברהם שלונסקי
ליובלו. היא כתבו בו, בין השאר :
״שלונסקי — ליוכלו לא כירכתיו, היה
לי משונה מאוד לקבל אותו. ככעל השיכון,
כמסכם סיכומים, כמפויים עם עצמו ועם
העולם, ונהנה ושניהם יחד...״
פרק מרגש הוא הפרק המוקדש למשורר
אלכסנדר פן, אשר נרדף בימי חייו בידי
עסקני ^גודת הסופרים, ולאחר מותו זוכה,
ומיכתביו ותמונותיו מלוקטות ונאספות
בבית טשרניזזובסקי. בין התגליות במיכתבי
פן, שיר מ־ 22.3.1934 המוקדש לרחל
קסינקא ,״לרחל׳ה אם הרצה בו הוא
כותב :״כלי דעת: למה? כלי שאול :
מדוע? /אתע פתע במשעולי / .שירים
אדמיע, אצחק שנותי דיפדפתי כבתוך
הספר — /דפדף והלאה להיכלא כל
יום שריפה הוא, כל לילה — אפר /כל
שחר — קכר חדש בלבי את השיר
הקדיש המשורר ״לזכר הימים והלילות
שבילינו על־יד מיטתה של חנה
מדור תצלומים מרתק הוא זה המוקדש
לשמואל הוגו ברגמן, ובו תצלום של
ברגמן בנעוריו, כחייל אוסטרי, תצלום
של כיתה י״ב של הגימנסיה בפראג

משורר פן
על־יד מיטתה של חנה

לסיכום: מיפעל חשוב זה, חבל שאינו
רואה אור במתכונת מכובדת יותר. וחבל
שלא מבטלים את פירסום מאזניים כדי
להעביר את משאבי הריק הללו לפירסום
שיש בכוחו לרתק את שוחרי הספרות
העברית.

קין• __

האלה הינם בבחינת ־״אבק אדם״ ,בעוד
המורשת התרבותית שהוא הביא עימו
ממזרח־אירופה הוא ההיפך, היא השורש
התרבותי של המרירות המוצדקת השוררת
כיום בין בני עדות המזרח. במילים
אתחת: בן־גוריון, בהשקפתו העקרונית,
אותה חיקו כלי המישטר השונים בשנות
ה־50׳ ובראשית שנות ה־60׳ ,הוא זד,
אשר יצר את חומר הנפץ החברתי תרבותי.
פרק
אחר הוא ״מאפיינים מרכזיים של
מערכת היחסים בין מזרחיים ואשכנזים
כיום״ ,בו מגדיך סבירכקי תמונת־מצב
של ההווה, באמצעות פרקים כמו ״התפל גות
תעסוקתית עדתית״ ו״בידול אקולוגי״,
בו הוא כותב :״הדפוס הברור כיותר
של הכידול הוא זה הקיים כין הערים
הגדולות לכי! עיירות־הפיתוח, הממוקמות
כעיקר כאזורים פריפריים. מרכית האשכנזים
מתגוררים בערים הגדולות ואילו
המזרחיים מהווים את רוב האוכלוסיח כ־עיירות-פיתוח...״
בפרק
״על משמעותה של עדתיות״ דן
סבירסקי בשאלות כמו :״העדתיות כשאלה
של תרבות העדתיות כשאלה של
זהות גישת, ההווה כתרבות העדתיות
והתודעה המעמדית״ ועוד•
החלק השני של הספר — שיח פעילים
ופעילות — מבוסם על סידרת ראיונות
מרתקים, בעלי אופי תעודי, שעולים
לעיתים באיכותם על כל שיוצרת הספרות
הישראלית בהוור״ ובו מועלים נושאים
כמו :״תחושת אפלייה וקיפוח״; ״תחושת
השתייכות לקולקטיב נשלט תחושה של
הישלטות כלכלית תחושה של הישל-
טות תרבותית מהו מזרחי ן״ ו״מהו
אשכנזי?״ סידרת ראיונות ראשונה נערכה
בקריית־שמונה, שנייה בבית־שאן. סידרה
אחרת נושאה הוא ״שכונות, המצוקה׳״.
הראיון הראשון שבה נערך עם ״ועד
שכונה המיועדת לשיקום״ ,והלאה, עם
״פעיל שכונות ירושלמי״ ועם ״אנשי תיאטרון
פעילים ב׳התיקווה״׳.
סידרת ראיונות נוספת — מושבים. הראשון
שבה הוא ״מושב בחבל תענך״.
מדור ראיונות נוסף כותרתו היא ״פועלים
עירוניים״ .המרואיינים ״יושב־ראש
מועצת־פועלים עירונית״; ״פעיל הסתדרות
עירוני ועד עובדים במיפעל הסתדרותי״
; ״ועד עובדים של מיפעל איזורי
של קיבוצים״ ,ועוד מייצגים של מעמד
העובדים בני עדות המזרח. ענף השירותים
מיוצג באמצעות ראיונות עם ״עוזרות
בית״ .בפרק ״חבורות רחוב״ מרואיינים
״מדריכי, חבורות רחוב״׳ בטבריה ובשכונת
חליסה בחיפה. פרק נוסף כולל ראיו־נות
עם ״אנשי חינוך״ ,כמו מורים בבית-
ספר תיכון שהם ילידי עיראק וגננת בת
להורים תימניים.
תחת הכותרת ״תנועות פוליטיות מזרחיות״
מציין סבירקי, כי ״מרבית הפוליטיקאים
המזרחיים פועלים במיסגרת
חמיפלגות !הממוסדות, שנוסדו על־ידי
אשכנזים. אולם כעשור האחרון, לערך,
התגבשו שני גופים פוליטיים של מז רחיים:
ה,פנתריפ׳ ו,עודד ולכן פונה
סבירסקי לראיונות עם ח״כ צ׳ארלי
ביטון, עם עוזרו נעים גלעדי ועם ח״כ
סעדיה מרציאנו, המתארים את מצו קתם
העסקנית. בפרק ״אנשי רוח״ מובא
ראיון עם סופר יליד־תימן, שהביא לספר
זה את כותרתו :״אני קורא לזה לא
,עדות נחשלות׳ ,אלא, עדות מנוחשלות׳,
זאת אומרת — על־ידי הצד השני ! מעצם
בריאתם חם לא נשחליפי רבותי, יהדות
המזרח בארצותיה השונות היתה בעלת
רמה ככל המוכנים. ניטול את מרוקו —
יש לך כצרפת אלפי פרופסורים וסטודנטים
(מרוקאים) ,כזמן שבארץ לא חיה
כהתחלה אף סטודנט אחד. אמרו לך
מרוקאי סכין וזו השקפת־הנגד, אותה
מייצג גם מחבר הספר, כנגד תהליך
״הפיכת אבק־אדם לעם״ של׳ בן־גוריון.
פרק מדהים, על ראייה בעלת אופי
גזעני, מובא בעדות הנושאת את הכותרת
״שחקני תיאטרון״ .מספר בראיון שחקן
קולנוע מפורסם :״אחד מהתלמידים המוכ שרים
ביותר שהיו ככית־ספר שאני לימדתי
— כשהוא בא אלי ואמר לי שהוא הולך
להיבחן אצל פינקל, ומח אני חושב?
אמרתי לד בדיוק כמילים האלה — ואני
כאמת מאוד כואב לי — אכל ככה חשבתי
וככה אמרתי לו , :אם אתה הולך אז
תעשה כך: תהפוך את ה־ע׳ ל־א׳ ,את
ה־ח׳ ל־כ׳ ,תתאפר קצת, ולעזאזל —

בחטף

״יורים ו...״
• • ביימם אלה ראה אור סיפרו של
בעל הטור יומן בדבר השבוע ואיש השנה
בעיתונות של העולם הזה (תשל״ט) נחום
כרנע, תחת הכותרת יורים ובוכים — על
פוליטיקאים, גנראלים, עיתונאים ועוד
אוהבי עצמם. כותרת הספר של ברנע
העלתה את חמתו של הסאטיריקן קובי
ניב, שהביא לתשומת־ליבו של נמר של
נייר, כי בגיליון העולם הזה מד,־ 15בדצמבר
)2050( 1976 הוא פירסם רשימה
סאטירית תחת הכותרת ״יורים ובוכים״
שהביאה את הסיפורים של שני צעירים

מחבר ברנע

טוען ניב

עיתונאים ועוד אוהבי־עצמס
ישראלים שהם ״יורים ובוכים״ .ניב טען
כי ברנע נטל ממנו את הכותרת האמורה.
פנייה טלפונית אל ברנע עוררה אותו
לתגובה הבאה :״אני כחיים לא ידעתי
שקובי ניב כתב דכר ככותרת כזאת, וגם
אם חייתי יודע זח לא חיה משנה לי, מאחר
ומטבע הלשון, יורים וכוכים׳ מקורה בקובץ
״שיח לוחמים״ ,שם נעשה כה שי מוש
ראשון. הביטוי, יורים וכוכים׳ רווח
מאוד בישראל של שנות ה־60׳ המאוחרות
והופיע בעשרות מאמרים, ביניהם כמח
מאמרים שלי. אין ספק שמדובר במטבע
לשון רווחת, שלא ידוע בלל מיהו כעל
,זבות היוצרים׳ עליה...״
אתה יכול לעשות עם, השערות האלה
משהו? זה מקורזל מדי
החלק השלישי של הספר ,״אלטרנטיבות״
,מבהיר את הצורך המיידי׳־ב״הרחבה
של שירותי הרווחי,״ ,ודן גם ב״התארגנות
פוליטית מזרחית״ ,ב״יצירת תשתית כלכלית
ואירגוגית בשליטה מזרחית״ וב־
״משיקום־שכונות לבניית תשתית״ .פרק
רב חשיבות הוא הפרק השואל ״מאבק
עדתי או מאבק מעמדי?״ סבירסקי מוליך
אל הפתרון בסיגנון שמאלי ישראלי חדש,
בו הוא חורג קצת מהמדעיות הבדוקה של
סיפרו. הוא מעיר כי ״הטראומה המרכזית
כחייו של סעדיה מרציאנו איננה הטראומה
שהצמיחה את של״י״ ומתעלם מכך ששל״י
הולידה טראומה בקרב רבים שהאמינו
בכנות דרכה.
סבירסקי מסיים את סיפרו ב״אחריח
דבר אישית״ ,בה הוא כותב, כי ״לשאלה
מה מביא אותי, האשכנזי, לפעול ככיוון
זה, יש גם משמעות נוספת — מה מקומי
כאשכנזי כתנועה לשינוי מהותי של מצב
המזרחיים בישראל. זמן רב התלבטתי
כשאלה זאת, מכיוון שאני מאמין שהשינוי
חייב להיעשות על־ידי המזרחיים. שינוי
שייעשה על־ידי אשכנזים, גם אם ייעשה
מתוך מיטב הכוונות, וגם אם ייעשה מתוך
אלטרואיזם אמיתי, למען המזרחיים, יהיה
עדיין שינוי אשכנזי. תהליך שינוי שמטרתו
הסופית היא מצב שבו יטלו המזרחיים
את גורלם כידיהם חייב להתחיל — ולא
רק להיגמר — ככך שמזרחיים נוטלים
את ענייניהם בידיהם הנחת־יסוד עקרונית,
שכותב שורות אלד, מזדהה עמה
באופן מוחלט•
לסיכום: הספר ...לא נחשלים אלא
מנוחשלים הוא מחשובי הספרים שראו
אור. בישראל בעשור האחרון. ולמרות
עיסוקו ־״סוציולוגי״ הרי הוא בעל ערכים
העוברים אל הספרות, ערכים שיש בכוחם
להעניק לקורא את שהספרות מאמינה שיש
בכוחה להנחיל לקוראיה•

גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיוק, התמקד בחשיפתה של קבוצת הכוח הפוליטית שנקראה
באותה עת ״נערי בן־גוריון״ .על׳חבריה נימנו אהוד אבריאל,
טדי קולק, פינחס ספיר, שימעון פרס, יוסף אלמוגי וייגאל
ידין, ולהם הוקדש המדור ״הנדון״ ,מייוחד ומורחב. חליל תותח
המשיר בסידרת מאמריו על המתרחש מאחרי מסד החול, ופירסם
את הפרק האחרון ״זעקי, פלסטין האהובה״ .תחת הכותרת
״שלושה חברים שלא חזרו״ הובא סיפורם של דרור לוי, עירא

שמואלי ואשר פורת, שנהרגו במסע הרפתקני לפטרה. כתבת־צבע
דיווחה על משחתות חיל־הים :״יפו ואילת באות לחיפה״.
במדור ״הסיפור הישראלי הקצרצר״ פורסם הסיפור ״במתבן״,
מאת ראובן קריץ.
כשער הגיליון: ראש־הממשלה דויד בן־גוריון.

האופציות של דויד בן־גוויון * פתיחת הקא ו. וה של 531 זד־ש
ימע 11 פו ס * איש 1ושטו טויי בי ט ש לינקולן

״העולם הזה״ 76ט
תאריך 28.6.1956 :
מדיניות תוכנית ,*0 3שתן־
דבר אחד הצליח דויד בן־גוריון להשיג
בשעה שסילק את משה שרת: הוא עורר
סקרנות עצומה במישרדי־החוץ של כל
העולם. כמגידי־עתידות לפני כדורי־הבדו־לה,
ישבו הפקידים הבכירים על דוחים
של שירותי המודיעין והביון, וניסו לנחש:
מה יעשה בן־גוריון?
שני דברים היו ברורים לכל:
ו• בן־גוריון, לא ייצא בגלוי למיל־חמה
יזומה, אם כי לא היה מצטער, אולי,
לו היו צבאות־ערב מתקיפים עתה את
ישראל, לפני שישלימו לעכל את נשקם
החדש.
ו• על בן־גוריון לעשות משהו חותך
ודראסטי, שייסמל בעיני אזרחי ישראל את
השינוי הגדול שחל עם הרחקת משה שרת.
לב המדינה. הניחושים הרבים ביותר
זרמו באפיק הירדן. גם משה שרת לא
התנגד לחדש את העבודה בערוץ הירדן
בשטח המפורז, אם כי היה זהיר מבן־גור*
יון בקביעת המועד. עתה מתקבל על הדעת
כי ישראל תחדש את העבודה. אולי
לאחר הגשת אולטימאטום שיקבע גבול של
זמן למאמצי התיווך.
יהיה זה, בלי ספק, תימרון מפוכח.
כי כל תגובה ערבית אפשרית תתאים לתוכניות
קברניטי ישראל:
!• אם הערבים לא יגיבו כלל, יהיה
זה נצחון של ישראל בעולם ונצחון של
בדגוריון בישראל.
!• אם הערבים יגיבו, הרי שהם יהיו
בגלוי התוקפנים, ומעצמות המערב לא
תצטרכנה לאוץ לעזרתם (כדברי דויד בן־
גוריון בנאומו בכנסת: ישראל אינה רוצה
ללחום בחיילים בריטים, אמריקאים
או סובייטים, אך תגן על עצמה, וכר).
האפשרות השלישית ׳ ,שעבד-אל־נאצר
שוב יישלח את הפידאיון לנהל זמן־מה
מילחמה זעירה בישראל, היתד, פחותת ערך
לעומת שאיפתם של רוב אזרחי ישראל
להפגין את הריבונות הישראלית לגבי
מיפעל חיוני, המוקם בלב שטח המדינה.

איש הק שר
פרם (פוסקי) שימעון ,)32( ,נשוי
ואב לשני ילדים, המנהל הכללי של מיש־רד*הביטחון.
בניגוד לרוב חברי קבוצת
המנהלים, אין הוא רודף פירסומת אישית
ומעדיף לפעול מאחרי הקלעים. פרס הוא
חוליית־הקשר בין האגף האזרחי והלא־אד
רחי של הקבוצה (קבוצת נערי בן־גוריון),
ותופס על כן עמדת־מפתח במערך הכללי.
יליד ווישניבה בפולין, שבא ארצה כילד,
חניך בית־הספר העממי בלפור בתל־אביב,
ובית־הספר התיכון למסחר גאולה.
חבר גרעין הנוער העובד בקבוצת אלומות,
שם החיל בקאריירה שלו כגיזבר הקיבוץ.
פרם
משך תשומת־לב כאשר עמד, כמזכיר
כללי של תנועת הנוער העובד, בראש
המערכה להשלטת מפא״י בתנועת נוער זו,
שהיתה קודם לכן כללית. עבר משם לפעילות
במנגנון מפא״י, והיה ציר בקונגרס

הרב הצבאי נידחק לפוליטיקה

אחרי הרפתקת־אהבים עם שרה ברנארד
המקומית, המיר את דתו, היה לכומר פר*
סביטריאני בקנדה בשם איגנציוס תימותי־אום.
ואז הגיע לאנגליה על־מנת לכבשה.
האימפריה הבריטית ממש ציפתה לגיבור
כמוהו. הוא פשט את גלימת הכמורה,
הוסיף לעצמו את השם לינקולן, נרשם
לפארלמנט, ניצח באיזור הבחירה שלו
ונכנס לבית־הניבחרים כנציג המיפלגה הליברלית.
לויד ג׳ורג׳ וצ׳רצ׳יל בכבודם
ובעצמם שתו את דבריו בצמא, הקשיבו
בהתעניינות לכל מוצא פיו.
אחרי שהשתעמם גם שם, קנה לעצמו
כמה בארות נפט בגאליציה, התעשר, ז!ת־רושש,
נזכר בסיפור המופלא בתנ״ך על
המרגלים — בדיוק מה שהרופא רשם
בשבילו. הוא נעשה מרגל לטובת הגרמנים,
וגם קצת לטובת האנגלים. משך
בחוטים, שכר מרגלות בלונדיות, החיש את
מילחמת־העולם הראשונה, היה יותר פון
פאפן מפראנץ עצמו•
היטלו־ * לא שמעתי עליו. אחרי
שברח מאנגליה, וגם מאמריקה, חזר לגרמניה
אחרי מילחמת־העולם וגרם אישית
להפלתה של ריפובליקת ואיימר. הגה אח
רעיון הקמת המיפלגה הנאצית. הסתלק
משם, עבר לסין, היה יועצו של גנראל
סיני. מרגל יפאני. כוהן בודהיסטי. הכל.
הקטע מרים הגבות ביותר שבספר, שיכול
היה להיות עוצר־נשימה אך הוא
חסר מתח — הוא כאשר נמצא טריי-
ביטש ליגקולן במינכן, אותה בחר הוא
כשדה־פעולה להפלת ממשלת ואיימר —
ובמרתף הבירה המפורסם מוצג בפניו אדם
נמוך בעל עיניים מטורפות.
״יש לי את הכבוד,״ אומר האיש ,״שמי
שיקלגרובר — היטלר.״ שיקלגרובר הים־
לר, חזר טרייביטש לינקולן וקימט את
מצחו, כמבקש להיזכר בשם, אך מייד ויתר
על המאמץ.

אנשים

לצה״ל, אלוף־מישנה שלמה גורן, משוחח עם מנהיג היהדות הדתית־לאונזית, הרב מיינזון,
במהלך ועידת האיחוד של המזרחי והפועל המזרחי. הרב גורן שאף לנאום בתפירה, אך
הדבר נבצר ממנו בשל תפקידו הצבאי, דבר שלא מנע בעדו לחלק לעיתונאים תוכן דבריו.

הציוני בבאזל ב ,1946-עלה לגדולה בהגנה
והיה בימי המילחמה אחד האחראים
לעסקי הרכש.
לאחר קום המדינה התפתחה הקאריירה
של פרס במהירות מסחררת, והוא טיפס
בהתמדה בסולם מישרד־הביטחון, תחילה
כמזכיר, ואחר־כך כראש מישלחת הקניות
בארצות־הברית, ומאז 1952כ:מנהל כללי
של המישרד. פרשת ירקוני ופרשיות אח רות,
שהטילו צל על מישרד־הביטחון, התפתחו
בתקופת כהונתו שם.
כמנהל מישרד־הביטחון פועל שימעון
פרם בקשר הדוק ביותר עם שר־הביטחון
דויד בן־גוריון ועם הרמטכ״ל משה דיין,
מתנגדיו מאשימים אותו בכך שהחדיר
למקומות אחראיים במישרד רק אנשים
הנאמנים אישית לבן־גוריון, וסילק ותי קים
שאינם נימנים עם חסידי קו זה (בעז הגדנל ב מ רג ל׳ תבל
רת זכיונות שונים) .בדומה לאהוד אב • -טרייכיטש לינקולן (יוסף נדבה, הוריאל
שנוא פרם בחוגים רחבים של צמרת צאת שמואל זימזון 243 ,עמוד) הוא, לדבמפא״י,
על אף היותו חבר מיפלגה מובהק. רי המו״ל ,״ביוגרפיה רומאנטית ...של נושא
הסיפור, שהוא לדעתי גדול ההרפתקנים
בכל הדורות — גדול אפילו מ-
קזנובה״.
המקום היה צר ליצחק טרייביש בעיירה
ההונגרית פץ׳ :הוא נועד לגדולות יותר.
אפילו כל רזי הקבלה, אותם ידע כבר
הדרן־ ל ת היל ה
בגיל עשר, לא עזרו לשלוות נפשו. המתבבחירות
לכנסת השנייה ניהל אפריים מיד במיבטא ההונגרי התפקר, עבר לבו-
דקל את מסע הבחירות של מפא״י ביפו. דאפשט, שינה את שמו לאיגנץ, ברח משם
כאיש ש״י ותיק ידע כיצד לנהל מערכת
בחירות. הוא הצליח. וכתמורה קיבל תפקיד
נאה: מנהל נמל יפו.
בבחירות לכנסת השלישית הוטל, על
אליעזר שפירא, הבום של ועד עובדי חב-
רת־החשמל, לנהל את מסע הבחירות בתל-
אביב• הכישלון של מפא״י היה קטן מן
המצופה. כתמורה קיבל שפירא נסיעת הש תלמות
של חצי שנה לאמריקה ומינוי לתפקיד
של חבר הנהלת חברת־החשמל.

מקור

מפתוח

• שר-החוץ לשעבר משה שרת,

בהודיעו במסיבת־פרידה לפקידי מישרד-
החוץ על תוכניותיו לעתיד :״אהיה חבר-
כנסת, אפעל במיפלגה, אעסוק בהסברה
ובכתיבה, ועל הכול — אלמד עברית.״
!• חבר־הכנסת מטעם המיפלגה הפרו
גרסיבית
(כיום: ל״ע) ,גרשום שוקן,

במאמר על פיטורי שרת :״האם דווקא
בימים אלה יש לסתום את הגולל על
האפשרות של בדיקה נוקבת, ובלא מורא
או משוא פנים, של דעות ותוכניות בענייני
ביטחון?״

• 1חבר־הכנסת מטעם חרות, אריה
כן־ אליעזר נ ״תחילה (בימי שדה־בוקר)
הוכיח שרת שבן־גוריון מיותר. עכשיו מוכיח
בן־גוריון ששרת מיותר. אנו מקווים
להוכיח ששניהם מיותרים.״
• חבר־הכנסת מטעם אחדות־העבודה,
יגאל אלון, במוסרו רשמים מסיור באר-
צות־הברית :״אפשר לאסוף מעות מבלי
לסחוט דמעות.״
!• היומון הבריטי החשוב מאנצ׳סטר
גארדיאן, במאמר על המצב המדיני בישראל
:״מפא״י היא מיפלגה מזדקנת, קפו־אד״
אינה נוטה לאנשים חדשים ואינה
נוטה לקבל רעיונות חדשים. היא דומה
למיפלגה הסוציאל־דמוקראטית בגרמניה
לפני עלות היטלר לשילטון.״

החתול זלל את עוגת יום ההולדת
בדיוק כשהגיעו הילדים. מה עושים?
יש טר 1פית
גדולה?
רצי לקנות עוגה
חדשה ע הרבה
קצפת ותות.

קונים כלב
הה הה הה.

!119

בוכים

פותחים טרופית גדולה.

טרופית גדולה אחת משתיקה
5שובבים.
אשכוליות

ענבים

תפוחים

לימון

תפוזים

ג״ב פיוז תשמ״א24.6.1981 ,

מיספר 2286

111111 1911ע

שנה 45

המחיר:

שקדים

(כולל

השו׳
מאשימי

*ך הודלפו סודות ה הפ צצה
וו ול הפור הגרעיני העיראקי

חזרה לתחילת העמוד