גליון 2288

ו׳ תמוז תשמ׳׳א8.7.1981 ,

מיספר 2288

המחיר 15 :שקלים (כו^

בתמונה:
יוסף בורו ..מנחם פרוש ואהרון אבו ־ חצירא

1111

והמשקה מובן
סי מן מסחר ברי שום

!@ 8 3 1 1 1

^ זיי

ב לי

ס גי ב *

״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי המערכת והמינהדה: תר
אביב, רחום גורדון ,3טל 232262/3/4 63 תא־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי א מ רי ראש המערכת: יופי ינאי * עורו־תכנית:
יופי שנון עורכת כיתוב: לידית כוארון ׳צלמי
מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני חמו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ. תל־אכיב, רחוב כף
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״נל.

כשכוע שעבר הופרה אחת המסורות
האותנטיות שתרם העולם הזה להווי
הישראלי. ביום השלישי בערב לא הו פיעו
גיליונות השבועון ברחוב דיזנגוף.
הדבר קרה בגלל עיתוי הבחירות. מכיוון
שאלה נערכות תמיד ביום השלישי ב שבוע,
לא היתד. ברירה אלא לדחות את
הופעת הגליון ב־ 24 שעות. אחרת לא
ניתן היה לסקר את המאורע החשוב ביותר
של השבוע (והשנה) :הבחירות לכנסת.
המסורת של יום ג׳ בערב קיימת כבר
מזה 30 שנה. לפני כן היה העולם הזה
מופיע ביום החמישי בשבוע, וסיסמתו
היתה ״יום ה״א הוא יום העולם הזה״.
הגיליונות היו׳ נמכרים אז ברחוב דיזג־גוף
ביום הרביעי בערב.
כבר היו בעבר חריגים ממסורת היום
השלישי. ברוב מערכות-הבחירות הקודמות
דחינו את הופעת הגליון ב 24-שעות, כמו
הפעם. ובמיקרד חשוב אחד, שעליו סיפרתי
לא מכבר, גרם העולם הזה למהו־מודרחוב
כאשר הוציא גיליון מיוחד במו-

בקטע הרחוב שבין פרישמן וגורדון עדיין
מתרחשת באותה שעה הפעילות היחידה
של הלילה. מכוניות נעצרות ליד קפה נסית,
שם דולק עדיין האור, המאיר את דוכן-
העיתונים האדום הממוקם מולו.
;״תן לי את העולם הזרר-החדש,״ צועק
בחור צעיר מתוד המכונית. מוכר העי תונים
הצנום לוקח גיליון ומביאו למכו נית.
ליד הדוכן נאספים כמה סקרנים,
פותחים את העיתון ומעלעלים בו בשקי קה,
כדי לקרוא את החדשות האחרונות.
אחדים מהקוראים הנאמנים האלה מברכים
את מוכר־העיתונים הצנום ושואלים לשלומו׳
כאילו היה חבר ותיק׳ וזה עונה ב ברכה,
שולף גיליון ונותן בחיוו.
מזה 35 שנים ניצב יצחק השם יש ראלי
על מישמרתו ליד דוכן עיתוניו מול
כסית. האיש בן ה־ 69 עלה לישראל מג׳י-
בוטי, המושבה הצרפתית (דאז) באפרי קה,
ב־.1924
עד לפני י ארבע שנים עבד ללא רשיון.
כל יומיים היה נאלץ לשלם רפורטים
שמנים, שכירסמו בהכנסתו.
40 מוכרי-עיתונים עובדים בתל-אביב
ורק לפני ארבע שנים קיבלו סוף־סוף
דוכנים מעיריית תל-אביב.
את הכסא היחידי שעליו הוא יושב

״אצלי העיתונים פתוחים, כי קהל־הקור־אים
שלי אוהב לקבל את העיתון כשהוא
פתוח, ואפשר מייד לעלעל בו בלי להתאמץ•
אצל אחרים העיתון מגיע כשהוא
סגור.״ בדפוס חותכים את הגיליונות ה מיועדים
למכירה אצל יצחק השם.

לפ תו ח
פה ול קלל
יצחק מעיין לפעמים בכתוב בעיתון,
אולם אינו קורא אותו, מכיוון שראייתו
חלשה• קהל הקונים שלו הוא קבוע, ונאמן
רק לו .״הם לא ילכו אף פעם למישהו
אחר. זה אצלם מסורת של שנים. לכן
אני מחכה להם בגשם ובקור, כדי לא
לאכזבם.״ אך רבים מקוראיו המקוריים
מתו בינתיים, ואחדים ירדו מהארץ.
מי ומי הם קוראי העיתון? ״הם באים
מכל שיכבות־הציבור. צעירים, מבוגרים,
זקנים, חיילים, קהל טוב מאוד. אני מכיר
אותם לפי הפנים, ומזהה אותם בין העוב רים
והשבים בדיזנגוף. הקונים שלי הם
בעלי־רמה. רואים את זה עליהם.״
יצחק השם תולה את העיתון על דוכנו,
פותח את שני השערים, כי, לדבריו ,״השע-

מסורת שהפכה חלק מן ההווי של העיר
וגם מוסד בחייהן של מישפחות רבות.
יש מאות רבות של מישפחות באיזור
דן שעם רדת הערב של יום ג׳ אוחזת
בהן אי־מנוחה סתומה. על אבי המיש-
פחה, או המישפחה כולה, או מישהו מבניה,
מוטלת משימה: להשיג את העולם
הזה, לעבור על עמודיו. אז לוקחים את
המכונית, או כלי־תחבורה אחר, או אף
הולכים ברגל, ויורדים אל דיזנגוף, כדי
לרכוש את הגיליון. אצל מישפחות רבות
קשור הדבר מזה שנים רבות ב״יציאה״
השבועית של המישפחה לבילויים.
״פעם הייתי חולה,״ סיפר לי פעם
קורא ,״ולא יכולתי לנסוע לדיזנגוף כדי
להשיג את העיתון. חשבתי שאני מש תגע.
הייתי כמו נרקומאן שלקחו ממנו
את הסם!״

גס שלוגסקי
ו אלתר מן
אחוז המישפחות האלה, המקיימות
$ת המסורת מזה שנים רבות, היא מיש-
פחת איש־הרדיו יעקוב בן־הרצל ואשתו,
הזמרת נירה גל.

מוכר־עיתונות ישראלי ליד העץ שלו כרחוב דיזנגוף
״הזמנים השתנו, הנוער הי דר דר...״

מוכר ישראלי ולקוח כמכונית כיום שלישי
״דיזנגוף זה לא מה שהיה פעם
צאי־שבת, לשם סיקור מעצרו של הד״ר
ישראל בר, יועצו של דויד בדגוריון,
שהואשם (ולאחר־מכן הורשע) בריגול
לטובת ברית־המועצות. אז המתינו מאות
רבות של אזרחים בקטע של רחוב דיזנ-
גוף, בין רחובות גורדון ופרישמן, וחיכו
לגילון שהופיע במקום בדיוק דקה אחת
אחרי חצות — מאחר שאיסור הצנזורה
פג בחצות של אותו לילה. ההמונים הס תערו
על מוכרי־העיתונים, והמהומה נמ שכה
זמן רב.
בכל שאר השבועות, שנה אחרי שנה,
קיימת המסורת של היום השלישי בערב —
ה עו ל ם

הז ה 2288

בינתיים הצטרפה נירה גל למערכת,
והשבוע שוחחה עם האיש העומד במרכז
המסורת של יום ג׳ ברחוב דיזנגוף.

מדווחת נירה גל :

השעה 2בלילה. רחוב דיזנגוף הסס גוני
שומם ממבקריו, שחזרו לבתיהם כדי
לנום את תנומת הלילה. עובדי בתי-הקפה
והמיסעדות מנקים את שאריות הפסולת,
שהשאירו מבקרי הרחוב.
פה ושם נראה בעל בית־קפה הסופר את
פירות עמל-יומו, או שכן שיצא לשוטט
עם כלבו לטיול לילי קצר, ונהגי מוניות
המחפשים צפורי־לילה.

נותן לו משה איש־כסית, הממשיך כיום
במסורת של אביו.
יצחק השם עובד שלושה ימים בשבוע
בלבד, בהתאם להופעת העולם הזה. שעות־
׳עבודתו: מ־ 6אחרי-הצהריים עד 2אח-
רי־חצות.
״הזדקנתי• אין לי כוח לעבוד יותר.
היום זה כבר לא מה שהיה פעם,״ הוא
נאנח. ביום השלישי הוא נשאר במקום
עד מאוחר בלילה, מצפה לקליינטים הקבו עים,
שאותם הוא מכיר לפי מראה־פניהם
בלבד, כי שמות הוא אינו זוכר. הוא
יודע שהם לא יחמיצו את הופעת הגיליון
ושיגיעו בכל שעה בלילה.
פעם קנו אצלו כל אנשי־הבוהמה. אברהם
שלונסקי ונתן אלתרמן היו פוקדים
אותו, וקונים את העולם הזה באופן קבוע.
יצחק השם מוכר את כל השבועונים,
אולם את פרנסתו הוא מבסס על העולם
הזה, שאצלו הוא ממש נחטף.
״אני לא יכול להסביר את זה,״ הוא
אומר ,״אבל רוב הקליינטים שלי קונים
את העולם הזה, ואני ממש מזוהה עם
העיתון הזה• כולם יודעים שאצל יצחק
השם אפשר להשיג את העיתון מייד עם
יציאתו מהדפוס.״
ביום השלישי, עם יציאתו של הגיליון,
רוכב יצחק השם על אופניו לדפוס ומביא
בעצמו, על אופניו, כ־ 100 גיליונות רא שונים.
את העותקים הנותרים מביא לו
המפיץ מהדפוס. באותו ערב וביום הרביעי
הוא מוכר את כל הגיליונות.

רים הם שמוכרים את העיתון.״
כואב לו הלב על-כך שדיזנגוף זה לא
מה שהיה פעם. הקהל השתנה. כסיה, שהי תר
פתוחה פעם עד השעה 4בבוקר, נס גרת
כיום באחת. אין אנשים. הבוהמה
מגיעה רק ביום השישי בצהריים.
יצחק השם מדבר על מוישלה איש־כסית
באהבה• ״הוא דואג לתת לו כום.
קפה חם בחינם ושומר עליו מפני ביריו־נים
ופירחחים, המנסים לא פעם להטרידו.
״כשהתחלתי לעבוד כאן, מוישלה עדיין לא
נולד. הוא ממשיך את המסורת של אביו
ויש לו לב של זהב.״
יצחק מתכוון לעבוד עד שהוא ירגיש
שאינו יכול עוד. קשה לו לאכזב את קהל
הקונים הקבועים, הבאים מזה שנים על
שנים, ושנשארו נאמנים לו. כיום הוא עובד
פחות, מקדיש את זמנו לחמשת ילדיו,
לתישעת נכדיו ולאשתו. הפרנסה מספיקה
לו, ברוך השם — 150/0מהמכירה .״האמת
היא שאין לי כבר כוח לעבוד יותר. ה זמנים
השתנו, הנוער הידרדר, יש אנשים
המרשים לעצמם לפתוח פה ולקלל. פעם
זה לא היה. כולם היו כמו מישפחה אחת
גדולה. אבל אין דבר. כל עוד יש בריאות
ואוכל להמשיך לעבוד, אני מבליג.״

מבחנים
אירופה שר ש

*5מ 011ז \/ס0ק£11

הצעה מעשית למנחם בגין.
כדי להבטיח ניצחון מושלם ומכריע
לליכוד, היד, צריך בגין
שלנו להפציץ גם את כור תעשיות
בע״נו.

מ צי ע ה

איילה פנשושה,
קיבוץ נתיב הל״ה

טיוליס(הדריס

שתיים: שימוש באמצעי מניעה
המונעים הריון, והפלות לאחר ה הריון.
לדעתי
לא רק שההפלות גורמות
נזק גופני ונפשי, אלא עלו לות
להפוך נשים פוריות למכונת-
הפלות. לדעתי חייבת כל אשה
פוריה שמקיימת יחסי־מין ללא
שימוש באמצעי־מניעה, להסכים
מראש שהיא תיכנס להריון.
כרנרד קובנד, רנות־גן

היה כחוד
הקורא ראה את תצלום
הכרזה שהונפה בעצרת
המערך, ולא האמין למראה
עיניו (״העולם הזה״
.)2286

* לאירופה.
* ארודיב, לן ודה וטכסילף.
* הכוזרוז הרוזמן.
* דרוס אטרמן וז.
הטסלוליס -טלויפיס יטושלטיס.

פשוט לא יאומן. האם יתכן ש הבאתם
תמונה מעצרת בחירות ש
פוד*ן
וי שראל
המהפכה טורפת את עולליה,
טוען הקורא•
בארץ מוצאי, פולין, נשמעים
קולות־אישום כלפי ״הסובלנות
המוגזמת״ ו״חירויות״ שושלות ה־

ללטלריליס -מעולים וממפים.
ל רלי ט ל ^ -טיני ס, רובם מדרגה א;

דרוש מסוכן הגסיעות שלך
את חוכרת טיולינו!

קול המפרסם

הפעם

בישראל

15(73 אד 15(81
גולדה או פרס?
התקיימה לפני שמונה שנים, כשד,יתד,
גולדה מאיר מועמדת המע רך
לראשות־הממשלה ו או שמא
העלה מישהו את גולדה מאיר באוב?
או אולי היא״היא המסתת רת
באמת מאחורי קלסתרו של
שימעון פרס? מכל מקום, חייבים
אתם להודות שהדימיון מפתיע:
אותו חצי־חיוך, אותו מבט צדק ני,
ואפילו אותה תיסרוקת!
הגרי קודר, תל־אביב

5י מי ם בת שלו ם 2 +חינ ם
* דיפלומט ירושלים,
* דיפלומט תל־אפיב,
מרינה בת־ים,
* מרינה תל־אביב,

710831־+02

טל׳ 294422־03

טל׳ 596111־03

טל׳ 282244־03

גדשת מלונות ח. שין* 5
טל׳ 719222־02
אריאל ירושלים,
טל׳ 631273־02
הנשיא ירושלים,
טל׳ 99365/7־057
מרינה שארם,
מרינה הנסיכה, נתניה, טל׳ 36061־053

* אפשר לחלקאת החופ שה בין 8בתי ה מלון
התשלום בעת ההזמנה • לא יתקבל תשלום בכרטיס אשראי
• התוכנית בתוקף עד .20.9.81
המיבצע לישראלים בלבד

רשת מלונות ח. שיף

הפלות גורמות נ 1ק
כמה הירהורים וסיכומים
אישיים בעיקבות הכתבה
״הריון בתיכון״ (״העולם
הזה״ .)2278
הנוסחה היחידה הנכונה היא,
שכל הנשים הפוריות, ובכללן תל-
מידות־תיכון, חיילות, רווקות ונשואות
בכל העולם, שמקיימות
יחסי־מין בצורה טבעית — נכנסות
או עלולות להיכנס להריון
כתוצאה מקיום יחסי־מין. האפש רויות
בעניין קיום יחסי־מין הן

מלכים הפולניים במשך הדורות,
תוך ציון כי חירויות אלה הן הן
אשר הובילו לניוונה של ממשלה
מרכזית חזקה, לדילדולו של צבא
שהיד, מפורסם בעוצמתו ברחבי
אירופה כולה, ובסופו של דבר —
למחיקתה של פולין מעל מפת
אירופה. לאמיתו של דבר תחת
אגדת החירויות והסובלנות שלטו
אנארכיה, אגואיזם בלתי־מוגבל
והתנשאות גזענית כלפי האיכר
האוקראיני,
התעמקות בהיסטוריה של פו לין
מעלה הירהורים נוגים בלב
לגבי עתידה של ישראל, ביסודו
של דבר שורר כאן מצב זהה: כל
דאלים גבר, עם סגולה ועם נבחר,
פלאטו־שרון הוא שווה ערך ל פרופסור
לייבוביץ׳ — שניהם
יהודים ! המהפכה הציונית פירו שה
שלום לישראל, שיוויון ליש ראל
— ושיעבוד ומוות לערבי ה שכן.
אך כדאי לזכור :״דמוקר טיה״
פאשיסטית אינה אל אשליה
מסוכנת. היא מובילה בהכרח לכך,
שערכים הנראים בני־אלמוות מת מוטטים
כבניין־קלפים תחת נשיפ־
(המשך בעמוד )6
ה עו לםהזה 2288

מבצע יולי
אגפאמטיק 008ת שי חולצת 7מקורית־*• סרט אגפאקולור-־חוברת״ :אין להצליח בצילום״.

אגפאמטיק 3000 עם חבוק אלקטרוני אינטגרלי
שי כרית מתנפחת־-סרט אגפאקולורתדברת:״איך להצליח בצילום״.

מכחנים

תשבץ העולם הוה

(המשך מעמוד )4
תו של עולל. אכן, המהפכה טור פת
את עולליה.
יצחק סוגול, תל־אביב

מאוזן :
)1מבנה להגנת החומה בימי
קדם, ולשונו של המבקש
את אמוננו! )5נימוס! )10
משפחת מוסיקאים גרמנים !
)11 ילדה להוריה! )13 סדרי
המשנה והתלמוד! )14 לכד!
)15 חוח! )16 אסופת־ספרים!
)18 מורא ! )20 מוגבל ברחבו!
)21 שיח נאה הצומח בגדות
הנחלים! )22 עבר לעולם ש כולו
טוב! )24 לאט ובשלווה!
)25 שוטר גדודי! )26 איש
״דת״ במזרח הרחוק ! )28 מל כודת!
)30 בננה! )31 יאיר!
)32 אהובה של לאד, ב״דיבוק״!
)34 מנהיג סיני! )35 עם! )38
נהר ברוסיה! )39 השנה ה שנייה
לפי המניין, לגזרות
חמלניצקי! )41 שוכן! )42
מדינה בימי קדם בין הפרת
והחידקל! )43 מרגיש! )45
ליקוי, מגרעת! ׳)47 בית בעלי־הכנף!
)48 השנה שהפכה כינוי
לדור מקימי המדינה ! )50
עץ בעל פרחים ריחניים —
הוא פרח והשוחט שחט! )51
כזה הוא אשמדאי! )52 התוס פת
אחרי השם פלשתינא, כ מחווה
לישוב העברי ! )54
לקט, קבץ ! )57 שמש ! )61
מוקש ! )62 חיבר במלאכת
שתי וערב! )64 נמלא גאווה!
)65 תחום המושב! )66 דמות
מטושטשת ! )67 נחלש ! )69
קסם, אחיזת־עיניים (ביחיד)!
)70 מאוס! )72 נפתל, עקלקל!
)74 אוסף! )75 כומתה! )77
גילגל, טלטל! )78 בדקדוק,
החלק היסודי של המלה ! )81
כלי־רכב • ״רב תכליתי 83
רק חצי ״ניחוש״! )85 קוץ
הנוצר על עלי הצמח ! )86
תקון! )88 מספר העולמות ב אגדה
היהודית (ר״ת)! )89
הוא איננו מעיד על עיסתו!
)91 כלי הקשה בתזמורת !
)93 איצטבא ! )95 ראה את ה עתיד!
)96 עיר בישראל ש נכבשה
בימי יהושע ! )98
מתכת יקרה ! )100 משאבת ה־דם!
)102 אדם )103 ,האק לים
בתקופת תמוז! )104 שמה
של ספינת ה־כ״ג )105 :האש
שדלקה במנורת הזהב שבמשכן
ובבית המקדש.

מאונך :
)1מכאוב! )2צא לדרך!
)3חרוז בשירה, בעל הקבלה
בקצב ובמשקל ! )4ידית הרובה
! )6אביון ! )7 .קצץ,
כרת! )8תנועה שרצה בב חירות
לכנסת! )9שמו העב רי
של הכוכב ״יופיטר״! )12
כינוי לבלוטה בגרון ! )15
דיסוננס ! )16 כמה, התאווה !
־ )17 טנטורה! )19 אצלנו —
ירח, בבבל — אל ובעיראק
היה כור ! )20ה״קול״ בטרם
החליט! )21 השתוממות! )23

הי דרד רו ת
מה קרה לנו במערכת
הבחירות הזאת 1
עד היכן התדרדרנו. במקום
מסרים אידיאולוגיים — השמצות

קוזק על הסוס
מפד״ל
אישיות. במקום אני־מאמין מפ לגתי
— זיהום חברתי ואסתטי של
המיפלגות השונות. במקום תע-
מולת־בחירות אינטלקטואלית —
הצגות מבישות של אני־ואפסי־עוד
ומחזות תעתועים חסרי־שחר.
נראה שאומה שלמה התדרדרה
במורד הלבנטיניות, וצריכה להת בייש
ולהשפיל מבט. צריך לקוות
שאחרי הבחירות נשכיל לחשוף
עצמנו לביקורת בונה.
דן יהס, תל־ אביב
מטייל בארץ! )24 אחוריים!
)26 קומפוזיטור צרפתי מחבר
האופרה ״פאוסט״; )27 קידו מת
לאצולה הולנדית ! )29
רקורד! )30 משורר ״שירי ה מגילה״!
)33 תנא בימי בית
שני שישב בתענית! )34 מס לול
לנחיתת מטוסים! )36ה ישוב
שאליו עבר המרכז ה רוחני
בישראל אחרי חורבן
ירושלים ! )37 יצר אימפרוביזציה!
)40 ילדים ! )41 נוזל
החיים! )44 אריג יקר! )46
כינוי לאחד ממיני הארבה !
)47 פעוט ! )49 גילה ! )50
חילופי־דברים ! )53 איכר !
)54 שירת גיבורים רבת־עלי־לות!
)55 מדבר! )56 מזמר!
)58 דבר כמוס! )59 פרח ה־אורכידאה!
)60 אבי הבקטר־

יולוגיה המודרנית! )62 כוח־עליון!
)63 בור לדריכת ענ בים
ליין! )66 סופה גדולה!
)68 אחד הפתחים בחומת ה עיר
העתיקה בירושלים! )71
הרוג במלחמה ! )73 שרף ב שמים
שונים להעלות ריח־ני־חוח!
)76 קוסם! )77 נוטר בימי
המנדט! )79 כוכב הלכת
״סטורך (כתיב חסר)! )80
רקבובית ! )82ץ היפוכו של
אין! )84 נכפף, הוטה כלפי
מטה ! )85 דומה בדיוק ! )87
קרש ! )90 הנחה שאדם מקבל
על עצמו להוכיחה ! )92 נק רש
! )94 גדול כדורגלני דור נו!
)96 ברזל! )97 חיל־מדע!
)99 פרחים קלועים יחדיו !
)101 אנא ! )102 אבי אבנר !
)103 שרוח חיים באפו.

רווח *ק•
חשובות,

התוצאות לא
העיקר התעמולה.
מה זה חשוב מי יזכה בבחירות
הקוראה מבקשת שידעו
כיצד היא נראית
היום (ולא לפני 25
שנים (״העולם הזה״,
מיכתבים.)2286 ,

ו שי ס הו ס סווי ההופ די הי ר
סבוות1ו1וי - 0ד011נ1וויקה-פדיקוו סניקוו
הזצאת שער בח שסל (אפילציהז

11111111( 0יוגי

תסרוקות, תספורות.החלקות,סלסול,
צביש־,.פ 0ים,טיפול פנים, איפור.
הוצאת שיער ב ש עוו ה

*הננס נ(1ת*

• מ חי רי םעמ מיי ם 8ודזת מ עו ל ה •

תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
דמת-גן הרצל 8,6מול בנין אואזיס ״סלון אוו!״

היה

הציבעוניים של שינוי. זה
נפלא. תודה לדימוקרטיה.
בועז הכהן, ירושלים

ה פי ת רון ד מ עו ב רי ם
כל״כן פשוט, ועם זאת —
כל־כן מסובך.
כאשר ישראל מקיימת פעילות
צבאית מתמדת בלבנון, ביבשה,
בים ובאוויר, האם הצבתהטילים
הסוריים שם אינה אקט של הת גוננות

הפעילות הצבאית הישראלית
בלבנון היא חיונית לביטחונה ול ביטחון
אזרחיה, אך המיבצעים
הצבאיים החריפים והמוצלחים ב יותר
לא יוכלו לשים קץ לפעילות
החבלנים, כשם שהפעילות הצבאית
של המעצמה האמריקאית ה* .
אדירה לא הצליחה בווייאט־נאם.
הפיתרון הפשוט והישר לשרש רת
המשברים הטראגיים, דיינו הכ רה
הדדית בין מדינת ישראל והעם
הערבי הפלסטיני ומשא־ומתן עם
הגוף המייצג אותו.
שלום זמיר, אמירים

הסונון הי שרא לי * 0 1 1 9 0

ומי ירכיב ממשלה? ממילא האמריקאים
יגידו לנו מה לעשות. מה
שבכל זאת הירווחנו זה כמה עש רות
שעות של בידור לא־נורמלי
בתעמולת הבחירות. לנצח ניזכוד
את הישבן הילדותי של הליכוד,
את הנפות הידיים של פדוי־השבי
אסף יגורי, את עט הזהב של
פלאטו, את הקוזק של המפד״ל,
את סעדיה מרציאנו, שכל ארבע
שנים מבטיח להיות ברחוב יום
אחרי הבחירות, את הליצן של ה חזית
להצלת המולדת ואת העננים

שרוגה אהרון־־ברוזה עכשיו פירסמתם תמונה ישנה נוש נה
שלי, ומתחת לה שמי —
ולא במלואו. כדאי שגם קור־איכם
ידעו כיצד אני נראית
היום, ומה שמי המלא.

שרונה אהרון־כרהה

סי סו ח ושיוו!!

כדי לשמור על הביטחון שיוויון שיהיה צריך חברתי.
העובדות בשטח הן: אין אפ שרות
להגן על הנגב במשולש
רפיח־אילת־סדום ! אין ביטחון של
10070 שאפשר יהיה להיכנס ל סיני
בעת הצורך, כדי להגן על
הנגב ! מכאן המסקנה: ישראל
צריכה לשמור על עמדות ביטחון
בתוככי סיני, שיכללו את אופירה,
ימית והמרחב שביניהן. .
מדיניות כזאת תדרוש מאמץ
לאומי ניכר, ואותו אפשר יהיה
לבצע רק על־ידי מדיניות של
צדק חברתי ויתר שיוויון בין חל קי
האוכלוסיה, שיובילו למוטיבציה
לאומית שתאפשר לעם ב ישראל
לעמוד בלחצים.
אלה לא ענייני בחירות, אלא
מדיניות עקרונית לטווח ארוך.
אסור לנו לחזור על שגיאות הצל־
(המשך בעמוד )8

ה עו ל ם הז ה 2288

1 .4 0

לבקסקו

השוה בעצמך

1במ שפחה הוחלט:

מאלט

(השנאה נמנה ליום )19.5.81

מחיר לכוס
שם המשקה
200 ודיל מאלט 58א־־ג
קולה מישפחתי
טמפו מי שפחתי קריסטל מיץ פז

124א״ג
116א ג
114א ג
95א ג

ממזכי
מונץ מציג

) 111 הסנטווניו ש! שנות 11־2000

(המשך מעמוד )6
בנים. הדימיון בין הציונות וה*
צלבנות הוא רב, והתנאים הגיאוגרפיים
והדימוגרפיים שבסבי בה
לא השתנו מאז.

עמי ליבנה,

[511111110[• 511111110

רסיבר טיונר אמפליפ״ו
בעיצוב חושני
2X35* 501100 011
אקולייזר להפרדת הצלילים
ולאיכות שמיעה
ונם £010
ט״פ דק בעיצוב מיוחד
״ שיא השבלולים
2ואשים 2 ,מנועים
דגם 505010
עקב ההוזלות

1 1 1 1 4 1 1 1 0 /0של מ ש רד האוצר

עין־זזרוד׳(מאוחד)

מדינה קטנה
מה הקשר נין בעלה של
האשה המצרית (״העולם
הזה״ )2285 ובין סיפור
ההצלה של אודסה דנין
(״העולם הזה״ .)2286
אין שום ספק שיש לנו מדינה
קטנה, ולאן שלא מסתובבים רו אים
אותם אנשים. נראה לי שה־דימיון
בין בעלה (לשעבר) של
האשה המצרית, שסיפקה את סי
תובעת
כיילין ופרקליט שטח
לא עוזרת
יוסף. תנועות המתייחסות לחיי ה עולם
הבא או למשיחיות אינן אלא
עונות על ביקוש הקיים בציבור.

חב״ד צברתי במקום מגורי, באי לת.
בשכונותי גרה קבוצה של
חסידי חב״ד, שגם רב העיר נמנה

נציגים בלוודיים נישואד5 111101
אלנוור ננו המדינה. ה׳ באייר,52ת״א
טלפונים 03-455620,455938:
מעבדת שרות ארצית מו־נץ

מרתף לי רי ק
דיזנגוף ,190 תל-אביג
(טל׳ )233892

מרפז לספ רו תולא מנו ת

הדימיון שכין (הבעל לשעבר) וההייט (היום)
שניהם אליעזר בוניאל

הגיע מובחר גדול של תקליטים מוזלים
30 שקל האחד.
פתוח יום יום (כולל מוצ״ש)
עד שעה 11 בערב
,,ליריק״ — ספר ותק לי ט לכל אחד

פור־השער שלכם בגיליון אחד, ובין
החייט המציל את בגדיה של
אודטה אינו מיקרי. נדמה לי, אפי לו,
שמדובר ממש באותו האיש.
צילה שמטוב, גבעתיים
• הקוראה צודקת. בשני ה־מיקרים
מדובר באליעזר בוניאל,
והמיקריות אכן מפתיעה.

תובעת תיקון
מתחת לגלופה שליוותה
את הכתבה ״גרזן בראש״
נאמר: פרקליט שטרן
ועוזרתו (״העולם הזה״
.)2286
כמי שמחפש מדי פעם שעשו עים
בבית־המישפט בתל־אביב (ומוצא
אותם שם בשפע) ,נדמה לי
שטעיתם טעות קטנה בדברי ה הסבר
לתמונה. אם איני טועה, ה אשד,
הנאה הניצבת ליד הפרקליט
היא התובעת הלנה ביילין.

גבריאל אבן־שושן,
רמת־גן
• הקורא אבן־שושן צודק.

חילוני מדוד׳ דודות
״האם לא יקומו אזרחי
המדינה הנאורים וינסו
למנוע את אובדנה של
מדינת״ישראל החופשית!״
שואל יוסף לוי (פורום,
״העולם הזה״ .)2285
ובכן, קמתי -אד קמתי דווקא על

אלמלא כן היו קמלות על הסף,
לא כן? והאמן לי, יוסף, שהגורו
וחב״ד אינם מוצרים תחליפיים.
כדי למנוע ספקות, אני חילוני
מדורי דורות, ובאדיבות דחיתי
את חסידי ווב״ד שביקשו שאניח
תפילין בהיותי חייל. אך יש להת קרב,
להקשיב ולשאול* לחשוב,
ולחזור ולשאול, כדי לראות את
כלל התמונה.
את הידע האמיתי על תנועת

עליהם. מסקנתי היא, שאם דרו שים
למורשה היהודית שומרי־גחלת
— ואני ושכמותי איננו מת אימים
— אזי אין כחב״ד. נכון
שהם תולים בסלון את תמונת ה רבי,
ונכון שלעתים הם ״נטפלים״
לילדים — אך כל הכבוד להם על
הדרכים המקוריות שבהן הם
מבקשים להפיץ את דיעותיהם,
תוך שימוש בסמלים המתאימים,
וכל הכבוד להם על ההצלחה.
מגדי זדצמן, מהנדס, אילת
מרצחי מנחם בגין התנצל בפני סמדר הרן על שהזגיר את
הטרגדיה שלה בנאומי־בחירות, כשתקף את ״המרצחים
הנאציים־הפלסטיניים״.
נדמה לי שאין יום שבו הוא אינו תוקף את ״המרצחים
הנאציים״ .גם שר״החוץ, יצחק שמיר, תוקף בכל הזדמנות ״מחב־לים־מרצחים״
.אכן, יש להסביר דברים לציבור, כיוון שאין
אזרחי ישראל, אלה שנולדו אחרי קום המדינה, או שבאו ־אליה,
מכירים במידה מספקת את ההיסטוריה הישראלית ואת ההיסטוריה
של האצ״ל, שחלק מהאנשים היושבים היום בממשלת הליכוד
נימנים עליו ומתגאים במוצאם זה.
באיזו טרמינולוגיה צייד להשתמש להגדרת אנשים השמים
פצצות בתוך שווקים הומים אדם רב, גברים, נשים, זקנים וטף?
ולא סתם פצצות, פי אם כאלה הטעונות יפה בשברי־ברזל ובמס מרים,
על מנת לפגוע ולהרוג מכסימום בני-אדם? זאת עשה
האצ״ל בשנים 1936—8בשווקי יפו, חיפה וירושלים, במגמה
להרוג בני־אדם ללא הבחנה, רק משום היותם ערבים ! באותן
שנים נרצחו על־ידי אנשי האצ״ל, בדם קר, ביריות אקדחים, גם
כפריים רכובים על חמוריהם שהשכימו קום להביא את מרכולתם,
עוברי-אורח שהלכו לעיסקיהם, פועלים פשוטים בדרך לעבודתם,
וחקלאים בסוכות אבטיחיהם — רק משום היותם ערבים !
קצת קשה לבקש ממר בגין לשמור על הגינות בדברו על
מרצחים, אבל לפחות משר־החוץ שמיר אפשר לבקש הגינות
זו, כי הוא הרי יודע יפה במה דברים אמורים.
יצן זר! ח סון, תל-אביב

מלכת האיים
מלכת המים 81

מזמינה אתה מוע מדו ת הסופיות בתח רו ת

לחגיגה של נופש
באי האושר
מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
ב ח סו ת

לי־זעיזיי־ו
נסיעות ותיירות

ימים משגעים ולילות לוהטים בשבוע של נופש וכף בכרתים
הגדול היפה המעניין והמגוון -שבכל איי הנופש של יוון!

הוספנו טיסות

שבועיות בימי שישי בתאריכים:
31,24,17 ביולי 21,14,7באוגוסט

רילל טיסה ואירוח
ארגון ובצוע:
פרסים והרשמה:
*וצל כל סובני הנסיעות.

7י 1והוי1

םבו־׳

מרבית הטיסות לכרתים מלאות
׳בכדי להענות לבקשות הרבות

־ י ־׳יםד

בן־יהודה 21ת״ א
טל 652140 :

הורוסהוס מדים
בנימיני
השפעת הירח
על כל כני הפזלות

הירח משפיע סל בני מזל סרטן * הוא גורס אפילו למימי
הבארות לעלות ולדרת
הירח

* כל המזלות נתונים להשפעת

* התחזית של האסטרולוגים מושפעת מהירת

בי-הרוח המשתנים אצל האישה.
הירח משפיע לא רק על בני מזל סרטן,
כולם נתונים להשפעותיו. החלטות
חשובות יכולות לחחרץ בגלל מצב-רוח
זה או אחר, שיכול להיגרם בגלל מצבו
של הירח באותו היום. השמש נמצאת
כשלושים יום בכל מזל, ולכן יש אנשים
שחודש מסויים בכל שנה אינו
נוח להם, ודווקא בחודש זה הם חשים
דיכאון, או ההיפך. חודש אחר בכל
שנה הוא החודש שפו מוקפים בידידים
ובמחזרים, וכל אחד מאיר אליהם
פנים.
למזלנו, לא רק השמש היא המשפיעה
על דברים אלה, הידיעה שחודש
בשנה הוא התקופה המאושרת, לא עוזרת
לאיש להשלים עם כך ששאר ימות*
השנה יהיו אפורים. מהלך הירח הרבה
יותר מהיר, הוא נמצא בערך כיומיים
בכל מזל. כך שכאשר אסטרולוג מכין
תחזית שבועית, הוא מתחשב בעיקר במהלכיו
של הירח. כשחודש מסויים
נחשב לטוב, גם אותם יומיים מסויי-
מים, שבהם נמצא הירח באותו מזל
המשפיע לטובה, גורמים למצב״רוח טוב
או רע, לפי מיקומו של הירח.
בקרב העם רווחת הידיעה שכאשר
הירח מלא, אסור להאמין להבטחות.
למרות שדווקא בימים כאלה אנשים
מתפתים להצהיר הצהרות חגיגיות ונלהבות.
דברי אהבה הנלחשים על הספסל
שבגן־הציבורי, באור ירח מלא, עלולים
לגרום לאכזבה גדולה בסוף החודש,
כשהירח מצטמק וכמעט נעלם.
כשהירח נמצא במזל כלשהו, ויוצר
זוויות הרמוניות עם שאר הכוכבים,

השפעתו תהיה טובה. אך אם הוא יצור
זוויות דיסהרמוניות עם כוכבים מסויי•
מים, הגורמים לצרות ואפילו להרס, ה השפעה
עלולה להיות קשה ומסוכנת.
כשהירח במזל טלה -והשפעתו
טובה, אנשים ירגישו עירנות, התעוררות
והתלהבות להרפתקות, הם יחושו שיש
להם די כוח ומרץ לקדם עניינים הח שובים
להם. אך במידה וההקרנות
קשות, הביטוי יכול לחיות במריבות, במבוכה
פוליטית, במילחמות, בפיעוצים
ובפיגועים כתוצאה מחפצים מסוכנים,
במחלות הקשורות לראש ולעיניים.
כשהירח במזל שוי — בהשפעה
חיובית, אנשים נזכרים בענייני רכוש וכסף,
נהנים לצאת ולקנות דברי־אוכל,
או לבלות במיסעדות. נמשכים למוסיקה
ומאזינים לקונצרטים.
כשמוקוץ אינו חיובי — נגרמות צרות
בעניינים כספיים, לפתע שומעים על הפסדים,
פשיטות״רגל. נזקים לרכוש, או
השחתת דברי-אמנות. בעיות בריאותיות
הקשורות לאוזניים ולגרון. ולחקלאים
נזקים פיתאומיים.

נוטים יותר להפרעות בעצבנים, לאלרג -

יות, אסטמה ודלקת־ראות.
כשהירח במזל סרטן -מתמס -
רים למישפחה, מארחים בבית, דואגים *
לילדים, מבלים בחברתם, יוצרים קשר
עם הורים מבוגרים, ועם קרובי-מישפחה
בכלל. מבשלים יותר, וממציאים מאכלים
חדשים ומקוריים. מתייחסים לרגשותיהם
של אחרים, הרגישות לסביבה
חזקה, והרגשות שולטים.
כשהירח מוקרן רע — קיימת אי-יצי-
בות, מצבי-הרוח משתנים מרגע לרגע,
במסעות בים עלולים להיגרם אסונות.
לידות קשות, ובענייני בריאות סובלים
בעיקר ממחלות קיבה.
כשהירח באריה -רגשות מלאי-
עוצמה, האהבה מוענקת בנדיבות, מעדיפים
הנאות סופיסטיות, יוצאים למקומות
של בידור, ומתמסרים לתחביבים
ולספורט.
כשהירח מוקרן קשה — עודף מותרות
וביזבוז כספים, שריפות פיתאומ-
יות, אסונות ופגיעות בראשי״מדינות ואנשי
שם. ישיבות ממשלח עקרות. ובענייני
בריאות — בעיות לב, או אפילו
מיקרים של שבץ־לב.

בני מזל סרטן מושפעים מן הירח,
שהוא השולט במזלם. לירח השפעה
חזקה מאד על כל בני־האדם, ובפרט
על אלה שנולדו במזל סרטן.
ידוע שלירח השפעה על גאות ושפל,
שכוח משיכתו גורם אפילו למימי הבארות
לעלות ולרדת. רופאים ווטרי-
נריים מספרים, שבעת שהירח מלא, הם
כמעט אינם נותנים שינה לעיניהם,
מאחר שהם נקראים לעזור בהמלטות
כשהירח בתאומים — מבצעים
רבות שמתרחשות תחת השפעה חזקה
מיספר דברים בעת ובעונה אחת, פוגזו.
מלבדם, גם אנשים אחרים מעידים
שים ידידים, ונהנים מדיבורים, הרצאות
כשהירח בבתולה — גישה דקדעל
עצמם שקשה להם להרדם כאשר פעיל והמוח
לקריאה, נמשכים ולימודים.
קנית לפרטים, מצב מצויין לעבודה
הירח מלא.
במייוחד. מארגנים נסיעות וטיולים.
מדוייקת הדורשת סבלנות. הזיכרון מתבאסטרולוגיה
מסמל הירח הריון, פוכשהירח
נמצא תחת השפעות קשות — חדד, חשים יכולת לעבוד קשה, ומעונ-
ריות, אמהות, שינויים במצבי״הרוח,
ויכוחים, השמצות, רכילות, פירסומים ימים לבצע עבודה מושלמת. מתייחסים
רגישות, דמיון רב, מופנמות, ורצון לא־לדיאטות
צימחוניות וטיבעוניות, ומתלא
נעימים בעיתונות וברדיו. עצבנות,
* סוף ולאגור כל דבר, מרכוש ועד חוו-
תאונות-אוויר, או תאונות-דרכים. לעי עניינים במייוחד בענייני בריאות•
ן יות וזיכרונות. הירח נחשב לכוכב נשי,
(המשך בעמוד )68
תים עוברים על החוק, ובענייני בריאות
* גם השתנותו התמידית מזכירה את מצ-

תפקיד שיוצע לכס במקוס־העבודה עשוי
^ הנסיבות מחייבות אתכם לבצע נסיעה בעייה, שמטרידה וגורמת דאגה מסויימת, השבוע עליכם להיות זהירים, ההרגשה
מוזנחת על ידכם. אתם מעדיפים להת שהכל ״הולך״ ללא סיבוכים ועיכובים לגרום להתלהבות, אך רצוי לשקול היטב
* פיתאומית, אתם מעדיפים להישאר בבית,
לפני מתן תשובה חיועלולה
להיות מוטעית.
מכיוון שבנסיעה זו
עלם ממנה, למרות ש בית.
הכניסה לתפקיד,
לא קל יהיה להבחין
הדבר יכול לגרום נזק.
אתם לא תרשו לעצשאינו
״תפור״ בדיוק
מיהם דוברי האמת,
מכם לספר את ה הפחד
מפני הפיתרון
עבורכם, יכולה לעכב
ואם הבטחותיהם כדברים
שמעיקים עליאינו
מוצדק, ועדיף לפהתקדמות
חשובה יונות,
לכן רצוי לדחות
כם באמת. תוכלו לק תור
את הבעייה דווקא
תר — חבל להחמיץ הזמתן
תשובות חיוביות.
חת סיכונים לא גדובתקופה
זו. פרשיות
דמנות זו. טוב להתייעץ
פגישה מיקרית עשויה
לים בהימורים, קיים
נסתרות בעבודה עומעם
אנשי־מיקצוע, ש להוביל
להמשך קשר,
סיכוי רב להצלחה.
דות להתגלות ולהדהים
עליהם ניתן לסמוך. חישהיה
סוער ואינטנסיבני
מזל אריה יהיו
אתכם, יושרכס האישי
דוש קשרים ישנים מובי,
אך גם כאן יש
שותפים מתאימים ל-
יגרום לכם להתלבטוסיף
רעננות ותיקווה.
להיזהר מדיבורים וויאהבותיכם,
ובכלל, ה-
יות, וקשה יהיה להחויתורים
מיספר מצידכם יכולים להביא
תורים מיותרים. קשרים עם ידידים בחוץ-
¥שבוע יענה על הציפיות של אלה שחיכו ליט כיצד לנהוג. חוב ישן יוחזר אליכס
תקופה נעימה ומלהיבה עם בן־הזוג.
לארץ יגרמו שימחה ותיקווה לנסיעה.
$לאהבה זמן רב. צאו לבלות בחיק הטבע. בימים אלה, ויעזור בתוכנית לשיפוץ הבית.

מצב הבריאות דורש השגחה מיוחדת, אין
$׳עבודה רבה ואחריות נוספת יגרמו להר בני מזל אריה נמצאים בתקופה בלתי״
העייפות, שתפקוד אתכם בתחילת השבוע,
לזלזל בהרגשה לא טובה, ומומלץ לגשת
תחלוף במהירות, ומצב־הרוח יגרום לכם
נוחה. חרדות ואי־שקט מלווים אותם,
גשת מתח, ולרצון להשתחרר מהעול, על־להתייעצות
בעניין זה.
וגורמים להרגשת עייעצמכם
הפתעה. להת״ __
מנת לנוח ולהרגע. מיפ־ספורטיבית פעילות פות
ולרצון לנוח• שילבטות
שהעסיקה אתכם
גשיס חברתיים בביתכם
עשוייה להוסיף ברי נויים,
שנעשים בימים
יימצא פיתרון• במקום־
יגרמו לסיפוק ולהנאה.
אות והרגשה טובה. לאלה,
יגבירו את הח העבודה
יעריכו את
ידידים חדשים יתווספו
אלה שאינם יכולים
ששות. עדיף לדחות
עבודתכם1 ,אך עליכם
לחוג מכריכם. מתח בין
מסיבה כלשהי להשהחלטות
חשובות לתלהיזהר
מלדבר על תוכ־בני־זוג
יחלוף, וההרתתף
בפעילות מסוג
קופה שבה תהיו יותר
ניותיכם בעתיד, הסומוניה
תחזור לשרור בזה,
כדאי לארגן נסיקשרים
אופטימיים.
דיות
חשובה בתקופה
בית. הוצאות כספיות
עה לצורך ביקור ידי עם
בני המין השני
זו. בני המין השני, ש עלולות
להכניסכם להרדים,
זו תוסיף להרחייבים
עדיין להישמר
אליהם אתם נמשכים,
גשת מחסור, מומלץ
גשה טובה. עומס עבובסודיות,
למרות שהם
יתגלו כמסובכים ובעיילחסוך
במידת האפשר.
דה גורם למתח רב. פרשת-אהבה חד -
מוסיפים לביטחונכס״העצמי, צל בלתי -תיים. הקשר, שכל־כך קוסם לכם, עלול
* •במישור הרומנטי — תזכו לצילצולים ולת־שה
גורמת להתלבטויות בין בני״הזוג£ .
לגרוס נזקים, או לפחות קשיים רבים.
שומת־לב רבה, והכל יגיע ללא־מאמץ. מובן מעיב עליהם. בקרוב יתבהרו השמים.

בתחילת עניינים כספיים יעסיקו אתכם
קשתים נמצאים על פרשת-דרכים, ומחפהעיכובים
שהיו מנת״חלקכם יוסרו, תר קשרים מנותקים יוכלו למצוא תיקון ב
שבוע
זה• ידידים וקרובי־מישפחה יבקרו שים דרכים חדשות• במקום־העבודה הגישו
יותר קלי״תנועה וניידים• עניינים
השבוע. רצוי לא לבצע שינויים גדולים ,
לפחות עד מחצית הדברים
חוזרים על עצכספיים
מתחילים לבביתכם,
ויוסיפו עבושבוע.
קשרים עם ידי
מם, וההרגשה שאי-
דה. רצוי לנהוג בחיהסתדר,
סכום כסף
בחוץ־ $
דים או קרובים

אפשר להמשיך בשיגרה
ממקור בלתי״צפוי עסכון,
תוכניות כספיות
לארץ ירימו את המורל .
האפורה מביאה רעיושוי
להגיע ולגרום לעדיין
לא תוכלנה לנות,
שכדאי להתייחס
צפו לקבלת שבחים ב *
צאת לפועל, לפחות בהקלה
זו. מצב־הרוח

מקום שבו אתם עובאליהם
ברצינות. הרמחצית
הראשונה של
משתפר, ואתם תקדי
הורים
על נסיעה להשבוע.
בהמשכו תוכשו
את הזמן לנסיעות
דים, אנשים יכירו בתצ״
לחותיכם. לאורח שיגיע
תקופה ממושכת מעוולביקורים
אצל ידילו
אפילו לסמוך על
מחוץ־לארץ כדאי להתדדים
ומוציאים מהכדים
שמזמן לא התראו
מזלכם בענייני כספים.
1־:1 2גזאי -

׳ 20 ניוני
ייחס בקלילות ובהומור ,
בדות ששורה עליכם.
רגישות מיוחדת באיזור
__ אתכם. במקום־העבו־זה
יעזור למערכת היח לידידים
שמעוניינים ב-
הבטן מצריכה השגחה
דה צפויים שינויים

סים ביניכם. במישור הרומנטי חשים סיקירבתכם
קשה להבין את תגובותיכם,
מפתיעים, הקשורים בעיקר לעובדים חד-
מיוחדת על המזון שאתם אוכלים,
ואת רצונכם להתרחק
התרופות שבהן אתם משתמשים. ועל שים, שיכניסו רוח שונה מזו המקובלת.
ולהתבודד. פוק רב, הדברים שחלמתם, אכן מתגשמים .

ווי

תאומיס

אריאל

מה קורה כשהילד
מביא הביתה 4חברים שובבים?
משגעים אנשים
בטלפון.

משחקים כדורגל
בסלון בלי שאמא
תרגיש.
אמא שלי בורחת
לשכנים.

פותחים טרופית גדולה

טרופית גדולה אחת משתיקה
5שובבים.
אשכוליות

ענבים

תפוחים

לימון

תפוזים

תשלובת תמר

אננת|קרמו|1שיפרי|1נעמ1

׳אני צ1עד לאליפות עם סבריטז:
גרבי הספורט של סברינה.
וירגליים של האלוף.
831119113 סברינה

סימן שזה טוב.

חיה•! תפתההרעה

ך* ימין הקיצוני נכשל, רק שלושה אנ שי
תנועת התחייה ייצגו אותו בכנסת
העשירית. כל התנועות והמיפלגות של
הימין הקיצוני קיבלו, יחד, כ* 45 אלף
קולות. הנתח הגדול ביותר — כ־ 35 אלף
קולות — נפל בידי התחייה.
אך בימין הקיצוני אין יאוש. התפיסות
המיסטיות, העומדות בשורש האידיאולו גיה
של הימין, מכתיבות למנהיגיו את ה אמונה
בכך שתהליך היסטורי ״בלתי־נמנע״
יעניק להם את שעת־החסד הגדו לה,
בעוד זמן לא רב.
לתהליך ההיסטורי הבלתי־נמנע הזה,
שלפי תפיסת מנהיגי הימין יוליד אותם
אל ניצחונם, יש ארבעה כוחות מניעים,
כמניין הזרמים העיקריים המתרוצצים
בשוליה הימניים של המפה הפוליטית ב ישראל.
השורש
האחד הוא זה הכלכלי. הד״ר
עזרה זוהר דוגל בחיסול מדינת־הסעד ה מודרנית.
סיסמתו היא ״לסה פאר, לסה
פאסה״ ,בנוסח המאה הקודמת, כאשר
למיליונר ולפנסיונר יש שיוויון בהזדמנו־יות
— ולשניהם מותר לישון מתחת לג־

על החזות

עשייה״ — ההתנחלות החקלאית או התע-
נועת החירות, כמשה ארנס או הפרוס,
יוסף רום. אנשי הזרם הזה, שרבים מהם
קשורים לענפי החקלאות ולתעשייה ה
היעד
ח1א
האידיאולוג

הוא חנן
פורת,
שבאישיותו הוא משלב את הימין ״הביטוהלאומני. המתנחל הדתי,
חוני׳/

זוהר מאמין שאחרי שתפונה פיתחת
רפיח, ילחצו האמריקאים על ישראל
להחזיר גם את הגדה המערבית ואת רצועת
עזה. כאשר תסרב ישראל ,״ייסגרו
הברזים״ — המימסד הכלכלי יכרע ויפול,
ויגרוף עימו גם את המימסד הפוליטי ה קיים.
זו תהיה שעת הכושר שלו. כ־3,000
אנשים נתנו את קולותיהם לעזרה זוהר.
השורש השני הוא הדתי־לאומני. הרב
מאיר כהנא הוא מייצגו האופייני. כהנא
מצא בתורת משה סימוכין להקמת מדינה
יהודית גזענית, שבמקרה הטוב תהיה
״נקייה לחלוטין״ מערבים, ובמיקרה ה גרוע
הם ישמשו כחוטבי-עצים ושואבי-
מים, נטולי זכויות־אזרח כלשהן. מכיוון
שכהנא דוגל במדינה יהודית שתשתרע
״מנהר מצריים ועד נהר פרת״ ,ברור ש המשימה
שנטל על עצמו אינה פשוטה.
כהנא מאמין שבמוקדם או במאוחר יכירו
היהודים באיום הנורא שמציב ״הסרטן
הערבי״ ,והוא מצידו מבטיח לעשות כל
דבר, כדי לזרז את התפתחות המודעות
הזאת. כהנא זכה בבחירות בכ־4,000
קולות.
השורש השלישי של אמונת הימין ב ניצחונו,
הוא הביטחוני־כלכלי. מייצגו ה נאמן
הוא יוסף (״יוספל׳ה״) טבנקין, איש
עין־חרוד מאוחד. הצורך בסיפוח, בהת נחלות
ובמדיניות של יד־חזקה מבוסס, ב־מיקרה
הזה, על נימוקים ״קרים״ של ביט חון
לאומי. הזרם שמייצג טבנקין לא
התמודד בבחירות לכנסת העשירית, אך
יש לו נציגים נאמנים במימסד הכלכלי
הישראלי ובשתי המיפלגות הגדולות. כאלה
הם יוצאי אחדות־העבודה שבמערך —
אנשים׳ כשושנה ארבלי־אלמוזלינו, דני
רזוליו ומזכיר הקיבוץ המאוחד שנבחר
לכנסת, יעקב צור. כאלה הם גם ״יוצאי
תנועת־ד,עבודה״ שהגיעו לליכוד, כאריאל
שרון ואמנון לין, או מייצגי אינטרסים
חשובים של חברות־נשק ואקדמאים בת־

אריק שרון־ המנהיג המיועד

להוות את הגשר החי שבין הלאומנות ״האידיאולוגית״ של חירות ווזתחייה,
ובין־ הלאומנות ״הפראגמטית״ של תנועת העבודה הישראלית — ולהנהיג את שניהם.

גדולה, נוטים להדגיש את חשיבות ״ה־שייתית
בגדה המערבית וברצועת עזה.
בתנועת התחייה יש מעין סיג־תיזה
של כל שלושת הזרמים הללו. אך
יש לה גם ייחוד משלה. גרשון שפט,
למשל, איש גוש אמונים, הוא נציגו ה מובהק
של הימין המתנחל, הרואה את
חזות הכל ב״עשייד,״ .הוא וחנן פורת, ה אידיאולוג
של גוש אמונים, מייצגים גם
את הלאומנות הדתית. הפרוס, יובל נאמן,
לעומתם, מייצג את הימין ״הביטחוני״ .אך
התחומים מעורבבים, לא פעם. נאמן, ש אינו
איש דתי, הוא בעל השקפות דומות
לאלה של מאיר כהנא באשר לאוכלוסיה
הערבית הנתונה לשילטון הישראלי. ב שיחה
שקיים עם כתב היומון הארץ, תום
שגב, הוא דיבר על ״תזוזת אוכלוסיה
בעת מילחמה,״ וקבע כי המחדל הגדול
של מילחמת יום־הכיפורים היה, שצדי״ל
לא ניצל את ההזדמנות כדי ״לרוקן את
רצועת עזה מתושביה.״ וכך הוחמצה, לדב ריו,
ההזדמנות לפתור ״אחת ולתמיד״ את
בעיית האוכלוסיה ברצועת עזה. נאמן גם
טען בשיחה זאת, שמאיר כהנא גורם נזק
״לעניייך כשהוא מדבר בגלוי על גירוש
ערבים. נאמן הסביר, ש״אלה דברים ש צריך
לעשות בלי הרבה דיבורים.״
ייחודה של התחייה הוא בכך, שהיא
מכפיפה את השיקולים ״המישניים״ —
הביטחוניים, הדתיים או הכלכליים —
ללאומנות ״הטהורה״ ,ההיסטורית. במובן
זה, הלאומנות של התחייה היא לאומנות
מודרנית, שבה המדינה וצבאה, המדינה
וכיבושיה, ולאו דווקא המוסדות הדתיים
או העוצמה הכלכלית, הם המכשיר החשוב
ביותר להשגת המטרה הלאומית. תפיסה
זו באה לידי ביטוי ברור במצע תנועת
התחייה ובמערכת התעמולה שלה. דוברי
התחייה טענו נגד המחיצות שבין דתיים
ולא־דתיים, בין בני עדות שונות, או בין
תפיסות כלכליות שונות. כולם יחד חיי בים
להתאחד, כדי ״להחזיר את העם
לשורשיו״ ,שורשים שאינם דתיים־טהורים,
אלא ״ממלכתיים״ .או, בניסוח הקדום יותר
של אותו מושג: מלכותיים. הנימוקים
הדתיים, הביטחוניים או הכלכליים אינם
אלא אמצעי־הסברה יעילים, כשם שגם
(המשך בעמוד )48

ותה
קוו גיווווווי ס

עדיין יכול לבח1ר

ולהצטרף לטיול המקיף והמהנה ביותר לאירופה במחיר הנמוך ביותר.

לדאות יותר, לבלות יותר ולהמת יותר במחיר הנמור ביותר
החיסכון

8ו יו ם אי רו פ ה
5ג יו ם אי רו פ ה
0נ יו ם אי רו פ ה

$ 1182
$ 1482
$ 1632

21.1114

5ו יו ם
נ 2יום

כ 3 - 5135-ימי סיור משגע
כ־ 2 +$450-ימי טיול משגע
כ 7 +$300- -ימיטיוק משגע

נ $1300
נ $1900

זר מספר מצומצם של מקומות לטיולים הבאים בלבד

8ן־לז.

גילאי 20-26

לתאריך 6 - 16.7.81 מקומזת בלבד

7 - 10.8.81י

18 יום לתאריו 9.8.81

7 - 18.7.81
5 - 20.7.81
2.8.81

25 יום

׳0 1 3

גילאי 26-40
25 יום

לתאריו 8 - 30.7.81
4 - 12.7.81

האחרונה ]בשנה זו) ובל
131111

12מ קו שתנ לנז

30י 01 לתאריך 8 - 21.7.81
9 - 14.8.81

8 - 16.7.81
6 - 30.7.81

ו ההזדמנות

4.8.81

׳יהר־מ

אצל

3ל ׳1 3 1 0

הקודם
ה ! סינ . 1111

זוכה

תברר• 2 . 0 )1בטיולי הקט סינג
8שנות נ סיון -אלסי מטיילים מרובים

:וקסינמס איזונה במינימום מחיו

חול צ ת סריג ספורטיבית
בפסים עם ביס אחד.
מגוון צבעיםמפו לי אסטר
כותנה ללאגיהוץשל

שלש אריזות ויטו
במחיר של שתים

הוום ו
קר ם מעולה
להרחקת שערות

עיראק: האופוזיציה עושה שרירי
השבועון האמריקאי ניחוויק הקדיש באחרונה עמו דים
רבים לסיקור די אוהד של הנעשה בעיראק. השבוע
מציין ניוזודק, ששליט עיראק סאדאם חוסיין יצא נשכר
מההתקפה הישראלית על הכור הגרעיני ליד בגדאד.
״הם איבדו כור, שלא היה להם מושג מה לעשות בו,״
מצטט ניוחויק דיפלומט מערבי בבגדאד ,״אבל הם ממש
שטופים בפירסומת־חינם, באהדה וביוקרה רבה בכל
רחבי העולם.״
הישות, הציונית. גם שר־החוץ העיראקי התראיין
בניוזוויק. סעדון חמאדי, כלכלן שלמד בארצות־הברית,
גינה בחריפות את התוקפנות של ״הישות הציונית״.
המסר שלו, לעומת זאת, היה מתון ביותר. הוא דיבר
על מעמדה האיתן של עיראק בקרב הארצות הבלתי־מזדהות,
על יחסים טובים עם ארצות־הברית, ברית-

0 7 1 1 1

מפלגת הבעת׳ העיראקית. בינו לבין המטכ״ל שורר
יחם של חשדנות הדדית. עתה מנצל סאדאם את המחדל
הצבאי בעניין הכור כדי לבצע טיהורים בתוך הצבא.

החתול נופל

בהקשר של מילחמה ממושכת נגד איראן יכולת התימרון
שלו היא מוגבלת. חלק מהקצונה הפך שעיר לעזאזאל.
אך סאדאם חייב לטפח את יחסיו עם קבוצה גדולה של
קצינים בכירים, כדי לייצב את שילטונו. מעגל הקסמים
הזה הוליך את המישטר לשתי מסקנות ברורות: יש
לסיים את המילחמה עם איראן בהקדם האפשרי וגם
לשפץ, לפחות במידה מסויימת, את היחסים הגרועים
עם סוריה.
עבור ארצות־הברית מהווה המצב החדש נסיגה בול טת.
אלכסנדר הייג חושש מאוד מהאופוזיציה החדשה,
האנטי־אמריקאית, וגם מאפשרות של מיפנה במדיניותו
של סאדאם. השבוע הודיע שר־החוץ העיראקי על הת נגדות
עיראק לבסיסים אמריקאיים במיפרץ הפרסי.
פקידים בסטייט־דפרטמנט מייחסים גם התפתחות זו
להפצצת־הבחירות של מנסח בגין.

צרפת: המהפ כן
בארמון איל יזה
הרעש הגדול שעשו האמריקאים בשל שיבוץ ארבעה
קומוניסטים בממשלת צרפת׳ לא הרשים במייוחד את
הנשיא החדש פרנסואה מיטראן. כשהוא נישא על גלי

על רגלי!
נשיא סאדאם

שר־ חוץ חמאדי

פסוקי קוראן אדומים

המועצות וצרפת. חמאדי הביע את הדיעה שארצות־הברית
תצטרך לבחור בין ישראל לבין הערבים, ולא הסתיר
את תיקוותו שממשלת רגן תנהל מדיניות יותר מאוזנת
במזרח התיכון. על פרשת הכור וספיחיה דיבר שר־החוץ
העיראקי בשפיות רבה. לישראל יש פצצות אטומ יות,
אמר, עיראק חתמה על האמנה נגד הפצת נשק
גרעיני והעמידה את הכור שלה לפיקוח בינלאומי. ההפצצה
מהווה ביטוח לשאיפת ישראל להחזיק את הערבים במצב
של פיגור טכנולוגי ניצחי. רזרבות הדלק של עיראק
ינוצלו תוך 20 עד 50 שנה, ועליה לדאוג למקורות אל טרנטיביים
לטווח ארוך.
קו מוניז ם פ לו ס קו ר אן. אלא שמומחים אירופיים
אינם מסתירים את ספיקותיהם לגבי יציבות מישטרו
של סאדאם. התגובה המפוכחת — פוליטית ולא צבאית —
של עיראק על השתוללותו של מנחם בגין׳,חיזקה אומנם
את סאדאם לטווח קצר. אך אין׳בכך כדי לשנות באורח
מהותי את התהליכים הפוליטיים בתוך המדינה, שחיזקו
מאוד את האופוזיציה והחישו את התארגנותה. בשבועות
האחרונים חלה התקרבות רבה בין שלוש הקבוצות
העיקריות בקרב מתנגדי המישטר. השיעים בדרום
עיראק, הכורדים בצפון והמחתרת הקומוניסטית הקשוחה,
יוצרים עתה חזית מאוחדת נגד סאדאם חוסיין. רבים
מהשיעים אוהדים את המישטר באיראן. הם התגברו על
המעצורים האנטי-קומוניסטים שלהם, ואילו המחתרת
הקומוניסטית גייסה אפילו פסוקי קוראן כדי להצדיק את
הברית נגד סאדאם.
המילחמה האומללה נגד איראן היא נקודת התורפה
העיקרית של המישטר העיראקי. המצב הפנימי באיראן,
הדחתו של הנשיא באני סאדר, רצח המנהיגים החומיי־נסטיים,
ובתוכם התליין מוחמד בהשטי, לא חוללו עדיין
את המיפנה המיוחל בחזית. המחיר הצבאי, הכלכלי
והחברתי של המילחמה הוא נורא. עיראק ספגה אבידות
כבדות. לפי הערכות זהירות נהרגו ונפצעו בחזית האי ראנית
50 אלף חיילים עיראקיים! רק השבוע חילקה
הממשלה יחידות קרקע ל־ 2000 מישפחות שכולות, וזאת
באיזור קטן ונידח אחד של המדינה. רוב הרפורמות
החברתיות וחלק ניכר מתוכניות הפיתוח היומרניות של
עיראק הוקפאו בגלל המילחמה. תפוקת הנפט חודשה
באורח חלקי. עיראק מפיקה כיום 1.2מיליון חביות
ליום, שליש מהתפוקה שלפני הקרבות. יצוא הנפט חודש
אומנם, אבל רק במידה מצומצמת ביותר, והנזק ביתרות
מטבע־זר הוא חמור.
סטאליניזם נוסח סאדאם. סאדאם חוסיין, מעריץ
גדול של יוסף סטאלין, מנסה להילחם באופוזיציה באמצ עות
טיהורים נרחבים ופולחן אישיות. הטלוויזיה העי ראקית
מקרינה ערב ערב את סיורי סאדאם בחזית, את
ביקוריו אצל המישפחות השכולות. אימרות־הכנף שלו,
חלקן מפוברק וחלקן מושאל, מוצגות באורח קבע כתורה
נשגבה חדשה, אידיאולוגיה של ממש.
סאדאם הוא מייצג מובהק של האגף האזרחי של

בשבוע שעבר נערכו בניו־יורק בחירות לוועד־המנהל
של המועצה ליחסי־חוץ, גוף רב-יוקרה ורב-
חשיבות בעיצוב האוריינטציה הבינלאומית של אר-
צות־הברית. על שמונה המקומות הפנויים התחרו
תשעה מועמדים. שר״החוץ לשעבר, הנרי קיטינג׳ר,
קיבל את מיספר הקולות הקטן ביותר, ולא נבחר.
מומחים מייחסים את כישלונו של קיסינג׳ר
לתמיכתו הנלהבת מדי בשאה המודח של איראן,
מוחמד ריזה פהלאווי. קיסינג׳ר עצמו אמר, בהומור
האופייני לו, שתקרית זו מוכיחה שאפילו
לפאראנואיד יכולים להיות אוייבים של ממש.
אבל ״הנרי היקר״ הוכיח שוב, שהוא יודע

נשיא צרפת מיטראן
ציפצוף ראשון על רגן
פופולאריות חסרי־תקדים, אחרי ניצחונותיו בבחירות
לנשיאות ולפרלמנט, גינה מיטראן את ההתערבות האמריקאית
בענייני צרפת, וביטא בכך את הרגשות הלאו מיים
של כל צרפתי — קומוניסט, סוציאליסט, גוליסט או
ז׳יסקארדיסט.

הנרי קיסינג׳ר
פאראנואיד עם אוייביס
ליפול על כפות רגליו• השבוע חתם קיסינג׳ר על
חוזה עם הטיימס הלונדוני. הוא יכתוב טור של
800 מילים, ויקבל עבור המאמץ 300 אלף דולר
לשנה ג

אבל הבעיה האמיתית של ארצות־הברית עם מישטרו
של מיטראן אינה נעוצה כלל בארבעת השרים הקומוניס טיים,
מעוטי־ההשפעה. בשקט, ללא פירסום מופרז, מינה
הנשיא את המהפכן המקצועי והתיאורתיקן המארכסיסטי,
רדי דאבריי, ליועץ פוליטי. דאבריי היה מתומכיו הוותי קים
של צ׳ה גאוורה, מומחה לענייני אמריקה הלא־טינית
ובעל קשרים ענפים עם כל תנועות־השיחרור
באיזור. הוא בילה שנים במאסר בבוליביה, הפך אליל
של השמאל המהפכני הצרפתי! וספריו נחשבים לאבן־
פינה בכל מחשבה איסטרטגית־פוליטית המדריכה את
תנועות־השיחרור בעולם השלישי. עצם מינויו מהווה
הצהרת כוונות ברורה של מיטראן, הנחוש בהחלטתו
לקיים מדיניוודחוץ עצמאית, סוציאליסטית־הומאנית,
בעולם השלישי.

אחרי 32
חודשי נהיגה
אלפי נהגים
נהנים להתניע
מכוניתם ,
גמצגרי ג1לד

המצבר האמין
ביותר בעולם.
* ללא טיפול
* ללא הו ספת חיו

לרכב פרטי

36 חדש•*׳ אחריות סוכנים לישראל:

הפצה תל־אביב והמרכז:

פ רן רטה

^חיס פ/1בן
סוכנויות• יבוא

* ללא קורוזיה
* מצבר סגור
36 חודעוי אחריות

תל־אביב,רח׳ לינקולן ,19 טל 284976 03ת.ד884 .

בע מ י

חשמל שמשוו ,334033 מוסך אורי 337426 81 זיק אור , 253802 היימליו יעקב ,331817 חשמל יעקב ;333*65 מגדל שלוט , 650984
פולקסווגן מוסך הדרום ,832268 מוסך תושיה פולקסווגן ,336825 פולק סווגו פליקס ,331823 מוסך אריה מגרשי התערוכה .441084
גת יס: עוזי שחמרוב . 862536 חולה: אזורהתעשיה עוזרי משה .803265י_פה מוסקה ,832859 בר_עם , 831654אליאתא לי .821463
ראשה לציה: המתניע 541647 רחובות: טכנואור 51484־ ,054 פולקסווגן רכב הנגב 51650־ .054 רמלה: מאור 25094־ .054 גדרה: קרני אור
בתחנת סונול 91877־ 055 אשקלון: תלמי הנגב 97311־ .051 בני ברק: אור נע ,774236 מיכה במוסך ביג .708096 פתח תקוה: פסח הלר .912977
גפר סבא: הוד השרון רמות השבים, בן ארי שרת 8־31387־ .052 אזור נתניה: יורם רז, כפר ויתקין 96804־ ,053 טכנואו.ר חשמל אורי 38013־.053

הפצה באר שבע והדרום:

חשמל ״שאולי אזור התעשיה כביש חברון 35111־ .057 חשמלאים מורשים: מוסד ברעם פולקסווגן 72011־ ,057 איציק חלקי חילות
74045־ ,057 מוסך הנאמן פולקסווגן 77195־ , 057 פולקסווגן, ריטס 71744־ ,057 המניע צומת גילת 83424־ ,057 עוזי צו מ תק סטעה 81868־. 055

הפצה חיפה והצפון :
מצברי גולד חיפה גולדנר, המגינים 533293 100־ ,04 חשמלאים מורשים חיפה והצפון: אור חדש ,728655 אוטואור , 666922 מוסר ארז ,724374
לפשיץ , 524148 מרויץ ,669710 פיקס אור ,720371 רם אור ,643737 מוסך תלפיות ,674977 אלטשולר תל חנן ,231127 טבעה: עציון .932062

עבה זרם הגליל .913306 פרדס חנה: כהן שמיר 79407.־ .063 בנימינה: אודי את בני בתחנת פז 61216־ .063 חדרה אלקטרו רכב 26200־ )
063

ברונו גולדשטיין 22685־ .063 נצרת: בודג־נה יוסד 56438־ ,065 מוסך הצפון פולק סווגו 72046־ .065 עפולה: קואופרטיב התבור 93 506־ <
. 065
גפר תגור: מוסך צפון 67702־ .067 צפת: אוטוסטרט 31142־ .067 יסוד המעלה: מוסך יסוד 37200־ .067ק רית שמונה: פולקסווגן רכב הבשן
40939,־ ,067 קואופרטיב גליל עליון 40713־.067
הפצה ירושלים: גוטמן דוד אזור התעשיה תלפיות 781818־ ,02 לוינסון צבי בתיאונגרים 283110־.02

-חופשתזהב״

07י ׳ 2 0 5 3 9 4

פין־ה ק 1לדו

החל מ7-ו $במלון

״־ ,5מ $בבונגלוס
ץ \ 0י
0 ,קורסי צלילה וגלישה במחירי מבצע!!
משרדת״א 289706:־ ג 7,0מ 288־ 03ך־<
מלוו 99257:־ 57ס5,ו 02ק 57-ס א

^זז ד מנ לי ^ ^

המ שקה שעו שה חיים מ עניניס ס ם..
יבואנים ומפיצים בלעדיים בישראל: י.ד. עסקים בעמ. ת ״ א טל 832236 .

ה עו לםהזה 2288

)11*11111

ב שו ס

זיאק שיואק: הכלה הגישה אובד סיני
ראש עיריית־פארים, ז׳אק שיראק, חגג את טכס הנישואין של וואה דונג פאם עם העלמה אן דאו
דוונג. הצעירה, פליטה מהודו־סין, הגיעה לצרפת בדיוק לפני שנתיים, והתקבלה על־ידי מישפחת שיראק,
שעזרה לה למצוא את מקומה בצרפת. מקום מוצלח לכל הדעות, בהתחשב בעובדה שהצעירה נחשבת
לבתו המאומצת של ראש־העיר.

תיט ו ״אווליא! :בחזות ותופש
תמונה זו מנציחה את שיחרורו של הנסיך מן הכלא• לא מדובר,
חלילה, במהפיכה צבאית כלשהי, כי אם בעבירה פלילית מן השורה,
שבה נאשם נסיך החורג מן השורה: מדובר בתיבו ד׳אורליאן
שהוא בנו הצעיר של הטוען לכתר צרפת, הרוזן מפאריס, צאצא
לבית הבורבונים. הנסיך תיבו ד׳אורליאן חזר לזרועות אשתו לאחר
שישב בכלא במשך 14 חודשים. הוא נאשם בפריצה לתוך וילה
כדי להוציא משם תמונות יקרות־ערך•

משזלם דיקליס: הכוכבת שירדה על היות
״יקירתי, אני קורא בעינייך את כל חלומותיך,״ כך אומר, לדברי שבועון גרמני, המיליונר האמריקאי,
משולם ריקליס, יורד ישראלי שעזב את הארץ לפני מילחמת תש״ח, לאשת־חיקו העונה לשם פיה.
לפיה היתה תשוקה, מספר השבועון: היא רצתה להיות כוכבת קולנוע. אז משולם קנה חברת־הפקה
שלמה• חברה שתעשה, כמובן, רק סרטים עם פיה. אבל זה עוד לא הכל: היא רוצה להיות סטאר? אז
הוא יהפוך אותה לסופרסטאר. וכך, להסרטת הפרפר הוזמנו למען פיה, המופיעה בתפקיד הראשי, שחקנים
זוטרים כמו אורסון וולם וטלי סאוואלם. אחר־כך ירדה על פיה תשוקה חדשה: היא החליטה להיות זמרת.
למשולם אין בעיות: הוא דאג לכך שכל החלק הראשון במופע של הזמר פראנק סינאטרה הוקדש אך
ורק לה. והיו אפילו מבקרים שאמרו שהתברכה בכישרון גדול. ואם פיה מבקשת מכונית — הרי משולם
קונה שלוש: אחת לפיה, אחת למזכירה של פיה ואחת לספרית של פיה. היום שואלת עצמה הוליווד
מה עוד תרצה פיה ולמה תייחל, כי הרי באמריקה, כך אומרים, השמיים הם הגבול. מה עוד שמבט אחד
קטן בפיה מגלה שתי תכונות חיוניות לנערה בעלת רצון עז ויכולת של ברזל: ראשית היא לא קטינה,
אבל נראית כמו לוליטה. ואפילו שעיתונות חו״ל מעריכה את גילו של ריקלים בחמישים בלבד, טוענים
חבריו לספסל הלימודים בישראל, שהוא קצת יותר גדול, ועל כן הפרש הגילים ביניהם הוא בדיוק לפי
מירשם הרופא. ועוד עובדה אחת המוכיחה שלפיה יש באמת כישרון גדול: היא הצליחה לגרש מעל פני
המיליונר העליז את כל הצבריות היפהפיות, שהיו מנת־חלקו עד היום.
ה עו ל ם הזה 2288 .

במשך כל הזמן טען תיבו, הנסיך העוסק לפרנסתו בקנייה
ומכירה של עתיקות, שהוא חף מפשע. אלא שזה לא מנע מן
המישטרה מלהחזיקו בכלא עד היערך מישפטו. במישפט זה נידון
למאסר של שנה על תנאי — וכך קרה הדבר המוזר מכל: הוא
ריצה עונש חמור יותר מאשר קיבל. כמובן, שעם הינתן גזר־החליט
אם יפנה לבג״ץ,
הדין שוחרר מייד,ואף־על־פי־כן טרם
כדי לנקות את שמו. התנהגותו המוזרה אינה חריגה ביחס לעברו :
מאז ומעולם היה תיבו דמות יוצאת־דופן בנוף האצולה הצרפתית.
הוא עסק במלאכות שונות ומשונות כדי להתקיים, פתח גלריה,
והיו שסברו כי חלקם של העתיקות שברשותו הגיע אליו בדרכים
מפוקפקות למדי.
אשר לחוויית הכלא — תיבו, שבדרך־כלל ניתן בהומור מיו חד,
לא התייחס אליה בהומור״ כלל וכלל :״זוהי חוויה שלא הייתי
מאחל לאיש,״ הצהיר בצאתו .״הסוהרים התייחסו אלי יפה, אך
נדהמתי לגלות עד כמה יכול שמי לעורר פלצות בקרב אנשים
מסויימים עד עצם היום הזה״.
את זמנו בכלא בילה בקריאה ובלימוד השפה הערבית. הוא
שאב עידוד רב מן העובדה שמישפחתו, לפחות, ניצבה מאחוריו כל
העת, ואחיו הבכור, אנרי, שהיה צריך להיות המלך הבא של
צרפת, אילו היה בצרפת מלך, היה בין הנוכחים במישפטו.

) 11 שי ם ב 11ווס

המלכה אליזבט והנשיא סן: חיקו, לחיים
נראה כי הנשיא רונאלד רגן נהנה מאוד לשתות תה בחברתה של המלכה אליזבט, ואולי אפילו
משוחחים השניים על סדרי החתונה המלכותית הקחובה של הנסיך צ׳ארלס. אבל זה רק נראה כך.
למעשה, זהו חיקוי לחיים בנוסח בוורלי הילס שבקליפורניה, שם מעצבים שני חקיינים מיקצועיים את
שני התפקידים של הנשיא והמלכה, ומרוויחים מכך הון עתק.
הרגן שבתמונה העליונה הוא, למעשה, דיוויד בקר, איש ביטחון לשעבר, שהצטרף לכפילתה של
המלכה אליזבט, אשד. בשם גינט צ׳אדלס. השניים, הדומים למקור כשתי טיפות מים חיות, עורכים את
התרגיל הבידורי של שתיית תה מלכותית מחוף אל חוף.
בקר בין השישים, לא רק דומה לרגן בחיצוניותו. הוא אף הולך כמו הנשיא האמריקאי, מדבר כמותו,
ומצליח לחקות את קולו בטיבעיות מדהימה. הוא נבחר על־ידי סוכנות־האמנים של רון סמית, שערכה
ראיונות עם כ־ 1500 מועמדים, כדי למצוא שחקן, שייחקר. את השח׳^ן לשעבר.
הגברת צ׳ארלם, בת ,52 היא עקרת־בית אנגליה, שלמדה בתבונה רבה את כל הליכותיה של מלכתה,
והצליחה לשכנע סוכני־פירסום רבים מעבר לאוקינוס, כי לכתר בעל מסורת יש פוטנציאל מיסחרי
אדיר בשימוש מודרני לחלוטין.

דורה דיוניו :

מניפה סווגה
ונתר מלכות
10ט״לוו: וכמש מחדש

בגיל ,49 כשמאחוריה משברים ואישפוזים, התמוטטויות וניתוחים,
5י הצליחה ליז טיילור לכבוש מחדש. והפעם את המסוכנת והמפונקת
שבזירות השעשועים: בימת ברודווי. לראשונה בחייה הוכיחה מלכת
מסך־הכסף שהיא יכולה גם לקשוחים שבמבקרי התיאטרון. היא עשתה
ן זאת בהפקתו החדשה של זאב בופמן למחזה של ליליאן הלמן, משנת
, 1939 שועלים קטנים, שבה גילמה אליזבט טיילור את דמותה של
רגינה גידנס — בת למישפחה אריסטוקרטית מן הדרום, המזרזת את
,מות בעלה והופכת את כל אוהביה לקורבנותיה. הגברת סגולת־
£העיניים, בתום שלוש הצגות בלבד, מועמדת לפרס היוקרתי ביותר
.׳י בתיאטרון — פרס הטוני. לכבוד מועמדותה של הגברת סגולודהעי־
.ניים לפרס הנכסף (אף שלא קיבלה אותו לבסוף, הרי גם מועמדות
אחת החינגות המהודרות שידעה
ערך המפיק את
ס עצמו),
>.ברודווי מעודה: הוא הזמין את שמנה וסלתה של נידיורק לסעודת
• ערב בקסנון, הדיסקוטק הידוע, ולא שכח להדפיס את ההזמנות
על נייר סגול, כצבע עיניה של הכוכבת. הלילה התחיל במסיבת־קוקטייל
במיסעדת סרדיס המסורתית, לשם הגיעו לא רק סינטור
ג׳ון וותר, הבעל, כי אם האם, שרה, הבנות, ליזה טוד ומריה ברטון
הבת המאומצת, מרי וורנר והבן, מייקל ווילדינג, ואם אף אירוע
בתולדות התיאטרון לא עורר סערה רבה כל־כד כמו ערב זה, הרי
גם לרכילאים היה תענוג: הכובש האמיתי, לדעתו, היה לא אחר
מאשר המפיק הנועז, זאב בופמן, המסכן מעט את שלוות הקן
המישפחתי החמים בווירג׳יניה. וירג׳יניה רחוקה מברודווי, והשועלים
רצים מהר.

רוז׳ה הנין, השחקן הצרפתי,
מכין את התפקיד הראשי להצ גת
הנרי הרביעי מאת פיראג*
דלו, שתהיה אחת האטרקציות
הנכונות לימים שבין ה־ 2וה־
15 ביולי, כשבעיר פו, בדרום
צרפת יתקיים פסטיבל בניהו לו.
אין זה הפסטיבל הראשון
ואף לא האחרון הנערך בקיץ
בדרום־צרפת. חבל ארץ זה
עשיר במקומות, שכאילו נבראו
מטיבעם לפסטיבלים• לא רק
מקומות דוגמת אביניון, או-
ראנג׳ או נים, שבכולם נערכים
כבר שנים רבות פסטי בלים
למוסיקה ולדראמה, לאו פרה,
למחול או למילחמות
שוורים, הם מקומות יפים ביו תר.
הנין, שלאחרונה הופיע
בקולנוע בסרט על יהודי אל-
ג׳יר ומסורת חייהם העתיקה,
שהוא בעצמו התחנך על בר כיה,
עסוק מאוד לקראת הפס טיבל.
לא רק משום שהוא בעצ מו
משחק בו, כי אם בגלל גו-
לת־הכותרת של הפסטיבל: הו פעתה
של הזמרת אלה פיצ-
ג׳ראלד, שאינה מרבה לטייל
בזמן האחרון.
הוור לד ד

הז־וש

0088

ל׳ ואדהדיו: הננו הפן עוזו
זוכרים את הנבל בה״א הידיעה של המערבונים בסיגנון ספאגטי,
עם לי ואן קליף בתפקידים הראשיים? אפילו עד אילת הגיע
האיש בשעתו. ותמיד חיוך נוראי מסתנן בין שיניו האימתניות, ובכל
רגע הוא עשוי לעורר את אקדחיו משנתם הנעימה ולאיים על הגיבור
נקי־הכפיים ובר־הלבב. ובכן, הוא החליט להפוך את עורו ולהופיע
בתפקיד של מפקח מישטרה בדרמה חדשה, הבריחה מניו־יורק. ובי נתיים
הוא פורט על גיטרה, מנגן במפוחית־פה ונושף בכלי־נשיפה.

כך נראה האלוף החדש של הכדורגל הגרמני, כשהוא שליו ושקט בחיק־המישפחה: ברנד שוסטר,
המשחק היום בניבחרת ברצלונה, התחיל את הקאריירה שלו בקלן, והפך עד מהירה דמות בינלאומית
מוכרת, ולאו דווקא בגלל סגולותיו על המיגרש. הוא אמנם שחקן מבוקש בשל יכולתו הספורטיבית,
אך חוץ מזה יוצא שמו לפניו בגלל כמה פרטים אישיים, כמו למשל, העובדה שהוא נראה כמו כוכב
קולנוע, יפהפה, בעל עיניים תמימות ומבע־פנים ילדותי. הנער הזה נשוי לאשה יפהפיה, המבוגרת ממנו
בשש שנים, וכבר הספיק להיות אב לבן. בעוד שאשתו אומרת עליו שאין חמים ונעים ממנו בבית,
הוא מתנהג בפינוק ובהתבדלות מחבריו על המיגרש. הוא מסרב ללמוד ספרדית, כי לדבריו ,״בשביל מה
עלי להתאמץ, אם ממילא אני עומד לחזור לגרמניה ן !״ הוא מדיר את רגליו מן המסיבות החברתיות של
שותפיו לקבוצה> והוא מסוגל להניח להם להמתין זמן ארוך׳ ללא־סוף, באוטובוס המסיע אותם, שעה
שהוא הולך ״לחפש עיתונים גרמניים״ .ונוסף לכל זה, הוא מרגיז כמה אנשים בכך שהוא מרוויח
450 אלף מארק לשנה.

לוואל <8זססוס:
השנעח הו 7או]8׳

תרה קלסי: מוזזת הלוזזמת
ילדת־הפלא של המערכת, בסידרת הטלוויזיה לו גראנט, נחה
בין כתבה אחת לשנייה, כשבזרועותיה חתולה הפרטי .״לא ידעתי
שום דבר על המיקצוע,״ הודתה לינדה קלסי על היכרותה עם בילי
ניומן, הכתבת המוכשרת של ד׳סידרה• ״כל מה שידעתי על עיתונות
הצטמצם בסרט כל אנשי הנשיא, אבל אני משחקת אשה עובדת,
אשה עובדת באמת, לא איזו בת־לוויה חמודה של סופרמן״.
לינדה נמצאת היום בסוף העונה הרביעית בתפקידה, והיא אינה
מפסיקה ללמוד את המיקצוע: היא נרשמה לקורס לעיתונאות, היא
משוחחת עם עיתונאים על תהליכי עבודתם, ולמעשה לומדת מכל
העיתונאים המראיינים אותה. המאמץ השתלם: עד היום זכתה
פעמיים להיות מועמדת לפרס איימי, ורבים מצופי־הטלוויזיה משוכ נעים
שהיא אכן עיתונאית במיקצועה, שהפכה כוכבת.
ה עו ל ם

הז ה 2288

ביום קיץ לוהט, ביולי ,1978
נראה פרופסור לוואל אדמונדם,
מרצה לסיפרות קלאסית באו ניברסיטות
קיימברידג׳ ובום-
טון, כשהוא נודד מבאר אחד
למישנהו. איש לא ידע מה
קרה לו, לפרופסור שהפך לפתע
פיתאום שתיין. עתה נתגלה
הסוד: הוא ערך מחקר עבור
ספרו: כדור הכסף־המארטיני
בתולדות הציוויליזציה האמריקאי.
לא, המארטיני לא נולד
במארטינז, שבקליפורניה, כמו
שסברו רבים. לפי דעתו של
אדמונדם, הופיע המשקה האמריקאי
הלאומי במדריד הקוק-
טיילים העתיק ביותר משנת
1862 של ג׳רי תומאס, וזכה
לכינוי ״כדור הכסף״ בגלל
סגולותיו הנעלות. היה זה המשקה
הידוע של ג׳ק לונדון,
שהוכן עבורו בבאר החביב
עליו באוקלנד, ושנשלח לביתו
בצפון קליפורניה. בעיקבותיו
נכנס לבית הלבן. אשר לאד־מונדס
עצמו — המארטיני ה טוב
ביותר בחייו הוגש לו
בוונציה, בבאר של הרי, שנו דע
כחביב על הסופר ארנסט
המינגווי.

המצאה גד ו לה

אתם תיראו עוד איך שכל המדענים
המפוקפקים ילחכו את העפר מנעליו
של יעקב מרידור ! אתם עוד
תיראו איך הם יחזרו בהם, העיתונאים
הנלוזים, מכל ההשמצות אשר השמיצו
אותו! ההמצאה אשר בידו באמת גדולה
וחשובה יותר מהמצאת הגלגל. המצאת
הגלגל כלב על-ידה י העולם החופשי
ישוחרר כליל, אבל כליל, מהתלות
בנפט הערבי, ומעכשיו יהיה תלוי רק
בהמצאה של מרידוד! אנחנו נחזיק
את העולם בגרון. כשנרצה — נלחץ.
כשנרצה — נרפה• אתם עוד תיראו !
אני לא סתם מקשקש ! עיקרי העובדות
כבר ידועים. מרידור בעצמו אמר

אנרגיה, כשהוא מוכן בדרך הנכונה. כידוע
מכינים חמין משעועית, עדשים
ושאר מיני קיטניות, וכן שמים שם תפו-
חי-אדמה, מעיים ממולאים, בצל, שום
ושאר ירקות. את הצ׳ולנט מבשלים במשך
זמן רב על אש קטנה, אחר״כך
אוכלים, ואז מתחיל תהליך יצירת ה אנרגיה.
כל מי שאכל בחיים שלו צ׳ולנט
יודע כמה אנרגיה נוצרת מזה. אנרגיה
עצומה !
וזו לא סתם אנרגיה, אלא אנרגיה
שניתנת לניצול למען רווחתו של העולם
החופשי ! ובדיוק על זה, על החמין,
מבוססת ההמצאה הגאונית של מרידוד.
המדענים שלו גילו את הדרך לניצול

{ ״ ל בזוז

פ רי ק ל

מ טו מ ט מי ם
י קרי ם שלי עכשיו.,כשהכל נגמר כבר, מותר לי
להצהיר שאני הצבעתי בעד רשימה שלא
עברה אפילו את אחוז החסימה. עד
כדי כן. ולא רק זאת אני יכול להצהיר,
אלא גם זאת: שאני הצבעתי בעד אותה
רשימה, למרות שחששתי שלא תעבור
את אחוז החסימה. ועוד אני יכול לומר
בלי שום חשש: גם אילו הייתי בטוח
לחלוטין שאותה רשימה לא תעבור את
אחוז החסימה, הייתי מצביע למענה.
עד כדי כך.
אני מצטער צער עמוק על שאותה
רשימה לא עברה את אחוז החסימה,
ואני שמח שימחה גדולה שהצבעתי למענה.
אני אפילו גאה על כך. עד כדי

פעם בארבע שנים אני משתתף בהגרלה
הקרוייה משום מה תהליך בחירות
דימוקרטי. בהגרלה הזאת יש לי כרטיס
השתתפות אחד ויחיד. בכרטיס הזה אני
לא קובע כלום. פשוט כלום. מעולם
עוד לא הוכרעו בחירות בקנה-מידה עירוני
או לאומי על חודו של קול אחד.
מבחינת הרוב, המיעוט, הקואליציה או
האופוזיציה, לא היתה לקול האחד
והיחיד שלי שום חשיבות. כלום. הייתי
יכול להישאר בבית ולספור בלטות,
הייתי יכול ללכת לים ולספור גרגירי
חול ולא להצביע כלל, ושום דבר לא
היה משתנה. הייתי יכול גם ללכת
לקלפי ולשלשל מעטפה ריקה, והעם
לא היה מרגיש בהבדל. שום חשיבות
אין לקול האחד והיחיד הזה, שלי, שלך,
שלו, מן הבחינה הלאומית.
לקול שלי היתה חשיבות רק מבחינה
אחת, שהיא, בשבילי, חשובה מאוד.
זו הבחינה שלי. מכיוון שלא יכולתי
להכריע דבר עם קולי, יכולתי לעשות
איתו רק דבר א חי ויחיד: להביע את
דעתי. זו כל משמעותה של ההגרלה
הדימוקרטית הזאת, הנערכת אחת לארבע
שנים. צריך אדם להיות מטומטם אמיתי
— כמו שהיו, למשל 200 ,אלפי
אנשים שהצביעו לד״ש בבחירות שהיו
ב־ .1977 היה עליהם להיות מטומטמים
כדי לחשוב שקולותיהם יקבעו את גורל
הממשלה ואת גורל הארץ, למרות שהקולות
האלה ניתנים למיפלגה שאין לה
דיעות בשום נושא, וכל אחד מהבוחרים
למענה אינו מביע שום דיעה, למעשה,
וכל מה שהוא רוצה הוא שהחבורה
האומללה שניצבה בראש הרשימה ההיא
תשתתף בשילטון.
וגם בבחירות הפעם היה מיספר לא
זעום של מטומטמים — כמה עשרות
אלפים, לפי הערכה זהירה, שעם קולם
היחיד לא עשו את הדבר הסביר היחיד
שאפשר לעשות איתו, אלא הלכו והעניקו
אותו למין ד״ש מורחבת וגדולה,
למיפלגה שאין לה שום דיעה — משום

מכשיר יניקה (חתך)

ההמצאה המהפכנית (חתך)
שמדובר בניצול מהפכני של חומרים כימיים,
והעיקר הוא בכך שנמצאה הדרך
לשמר את האנרגיה שהם מייצרים, ולהעביר
אותה! ועוד ידוע כבר שלמקו-
רות היהודיים יש יד ורגל בהמצאה
החשובה, ושאחד הממציאים קיבל את
השראתו מספר הבדיחות היהודיות של
דרויאנוב !
ולא רק עיקרי הידיעות כבר ידועים.
מרידוד בעצמו יגלה, אמנם, רק בעוד
שבועיים־שלושה מה בדיוק הולך, אבל
אני יכול לגלות כבר היום מה ההמצאה,
אם כי הפרטים הקטנים לא ידועים
עדיין.
ובכן, רבותי, הנה לפניכם ההמצאה :
הכל מבוסס על הצ׳ולנט, חמין בעברית,
שהוא מאכל יהודי עתיק־יומין, הנזכר
כבר במקורות. המדענים גילו שה-
חמין הזה הוא מקור לא־נורמלי של
שדיעות רבות כל-כך מתרוצצות בקירבה.
הם נתנו את קולם לאותה מיפלגה,
משום שביקשו שתחזור לשילטון, כמו
שמצביעי ד״ש רצו שמיפלגתם תשתתף
בשילטון. הם שכחו, המטומטמים, סליחה
על הביטוי, שאי-אפשר, פשוט אי-
אפשר, לעשות מאניפולציות עם קול אחד
ויחיד• קול אחד ויחיד נשאר קול אחד
ויחיד תמיד ובכל תנאי, ואם לא עושים
עם הקול האחד והיחיד את הדבר הסביר
היחידי שאפשר לעשות עם קול אחד
ויחיד, אז מבזבזים אותו במיקרה הטוב,
כמו שהיה עם ד״ש.
קול כזה הוא מבוזבז במיקרה הטוב,
כי יש גם מיקרה רע, שבו הקול
לא מבוזבז ביכלל•
וזה היה המיקרה הפעם.
הקול האחד והיחיד של כל שוחר
שלום בארץ הזאת, שניתן למערך, לא
יאפשר למערך להקים ממשלה. המערך
ימשיך ״לשרת״ באופוזיציה. אך הקול
האחד והיחיד הזה של שוחרי השלום,
של כל אחד ואחד מהם, הכניס לכנסת
העשירית את החברה עדנה סולודר, שניצבה
במקום ה־ 48 ברשימת המערך
לכנסת. החברה סולודר היא חברה באחד
מקיבוצי הקיבוץ המאוחד. היא
בטוח אשה מאוד נחמדה באופן אישי,
לא פחות נחמדה, נניח, משושנה אר-
בלי״אלמוזלינו, או מגאולה כהן. אבל
החברה עדנה סולודר, מטומטמים יקרים
שלי, היא בעד התנחלות ביקעת-הירדן
וברמת-הגולן, ומן הסתם, כמו חבריה
בקיבוץ המאוחד, מתנגדת גם לפינוי
פיתחת רפיח, אפילו אם זה מביא שלום
עם מצריים.
ואולי, מטומטמים יקרים שלי, הצלחתם
להכניס בקולותיכם האחדים־וה
האנרגית
הגזית השופעת והריחנית שיוצר
תהליך העיכול של הצ׳ולנט. כן,
רבותי, האדם בעצמו הופך מרגע זה
למקור אנרגיה ראשון במעלה, והוא בעצמי׳
כמעכל חמין, מחליף את הנפט!

מוגש קר
אין בנאדם בישראל שלא קרה לו
המיקרה הבא: הקפה נמזג לכוס, ומגיע
תור החלב. אבל כשהחלב נמזג, מתברר
שיש קטסטרופה. המישטח הכהה לא
מתבהר. החלב שנמזג שוקע לתחתית
הכוס, ולמעלה מופיעות רק נקודות
צהבהבות מגעילות. לא ברור ממה בדיוק
עשוי החלב בארץ, אבל אין שום ספק
שהוא עשוי מחומר מחמיץ, ביחוד בקיץ.
מה עושים בחלב חמוץ! בדרך־כלל
ממהרים לשפוך לכיור ולהדיח במי-
ברז. אבל מי שעושה כך מחמיץ הזדמ-
נות גדולה. במקום להחמיץ הזדמנות,
מוטב להמשיך בהחמצת החלב.
וככה עושים זאת: מוזגים את החלב
החמוץ לתוך צינצנת זכוכית ומכסים,
אבל לא סוגרים, כדי לאפשר חדירת
אוויר. משאירים את העסק כך כמה
ימים מחוץ למקרר. ועוקבים בתשומת־לב
מדעית אחרי התהליכים המתרחשים
בצינצנת• למטה מצטברת שכבת מים,
ולמעלה — החומר החלבי שבחלב. את
החומר הזה מוציאים בעדינות עם כפית.
טעמו חמוץ מאוד.
עכשיו משיגים גבינה לבנה רכה, למריחה,
ומערבבים בה את התוצאה שהתקבלה
מהחמצת״היתר של החלב.
מי שרוצה יכול להוסיף גם מלח, שמן
ותבלינים, ולזלול לבנה מעולה, מוגש

ואגב: זה בדיוק מה שעשה לנו הליכוד•
היינו אצלו במקרר, והעם החמיץ
והתקלקל. אבל במקום לשפוך את העם,
הליכוד נתן לנו להחמיץ עוד ועוד, וענד
שיו הוא יאכל אותנו, מוגשים קר.
יחידים את החבר נחמן רז, שגם הוא
חבר קיבוץ, וגם הוא, באופן אישי, הטח
חמוד ונחמד, אבל גם הוא תומך בהתיישבות
באזורים ש״אין בהם אוכלוסייה
ערבית צפופה״ וכל שאר הניסים והנפלאות.
החבר נחמן רז ניצב במקום ה-
49 ברשימת המערך לכנסת.
תודה רבק, מטומטמים יקרים. להתראות
בבחירות לכנסת הבאה, גם אז
יחלקו גלולות נגד בחילה לכל מי שיהיה
מספיק מטומטם בשביל להצביע
בכל״זאת מערך.

אחרי השלב הראשון — דהיינו, מציאת
מקור האנרגיה החילופי לנפט, היתה
הבעיה שימור האנרגיה והעברתה. ובכן,
מדעניו של ארידור פתרו גם בעיה זאת.
בכל מקום־ישוב יוקמו מיכלים גדולים,
תת-קרקעיים. לכל מיכל כזה יהיו נקודות
יניקה, שיהיו מפוזרות על פני
הקרקע• כל אוכלי החמין באשר הם,
תהיה להם גישה קלה ומהירה למיכלי
היניקה הללו, שיהיו מצויידים בשסתום
חד״כיווני ובמסנן מיוחד. כל מה שאדם
יצטרך לעשות לאחר אכילת חחמין ועי-
כולו, יהיה להתחבר למכשיר יניקה כזה,
אשר יעביר מיד את הגזים למיכל התת-
קרקעי העצום. נו, ומכאן הדרך להנעת
תחנות הכוח כבר קלה וקצרה יחסית.
הגאונות של הרעין טמונה בפשטותו.
אנשים הרי ממילא צריכים לאכול, נכון ן
אז למה שיאכלו מאכלים שלא יוצרים
אנרגיה גזית, כמו אורז למשל, או גלידה
וגבינות, כשאפשר לאכול מאכלים יוצרי
אנרגיה כמו חמין וקיטניות ביכלל ן
וכך, בכל מדינה ומדינה בעולם החופשי
תהיה פירסומת עצומה לחמין היהודי
העתיק והטוב, וכולם יאכלו אותו וייצרו
אנרגיה כל יום ! ואם זו לא המצאה
גאונית ועצומה, שהמצאת הגלגל אפס
לידה, אז מה זה ן

מוקדש בהעתה

את השורות הבאות אני רוצה להק דיש
בהערצה לאיש שהביא את ראש-
הממשלה, מנחם בגין, בדיוק אל המקום
שהוא ניצב בו היום (ובאותה הזדמנות
הוא הביא גם אותנו בדיוק אל המקום
שבו אנו ניצבים כיום) .אני יודע שיש
אצלנו נטייה מוזרה להטיל את כל
האשמה על היועצים האמריקאים, אבל
לפי דעתי הפעם אפשר להפנות לפחות
אצבע אחת אל איש ישראלי אחד.
האיש הוא יועצו של מנחם בגין
לענייני תיקשורת, אורי פורת. היום אין
כבר איש בארץ שלא יודע מיהם גיבורי
״רישון״ (ראשון לציון) ,שאורי פורת הוא
שהביא אותם למקום שבו הם נמצאים
כיום, בתודעת האומה. אנשים כמו
״דוק״ מאירוביץ, או מה״שמו נחמיאס
וכל האחרים, שמדברים בגידופים ומפזרים
בדיחות תפלות לכל עבר, כשכל
העסק הוא חיקוי נלעג של גיבורי
הסופר האמריקאי דמון ראניון.
אורי פורת הוא האיש שהבין שאם
העם שלנו אוהב את גיבורי ״רישון״
שלו כמו שהוא מתאר אותם, העם שלו
יאהב גם את מנחם בגין, אם מנחם בגין
יתחיל להתנהג ולדבר כמו דוק מאירו-
ביץ ומה-שמו נחמיאס וכל חבריהם.
וכך, מהיום שבו הגיע אורי פורת למיש־רד
ראש־הממשלה, התחילו ההודעות שיצאו
מלישכתו של מר בגין להראות
כמו הפיליטונים על ״רישון״• בגין דיבר,
פיתאום, על הקנצלר שמידט כמו
שמה״שמו נחמיאס מדבר על ההוא מ רחובות
שרימה אותו בקלפים, ובגין
התחיל לדבר על שר ההגנה האמריקאי
כמו שדוק מאירוביץ מדבר על הכלב
של השכנה שלו. בקיצור: עכשיו יש
לנו רישון הממשלה.

מלון קיסר — אילת
פאר מלמות אילת, מועדון הלילה
החדיש באילת 504 .שקל לזוג, לינה
וארוחת בוקר ליום. ילדים עד גיל 12
בהדר הורים ״״ 50 הנחת.

מלון בלו־ביי — נתניה
פאר מלונות נתניה 2 ,בריכות שחיה
הדרי אוכל מפוארים — 350.שי כולל
מע׳־מ לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון,
מינימום 4לילות.

שלמה המלך — נתניה
מלון פאר 4כוכבים, מועדון בריאות,
בריכת שחיה, סאונה 366 ש׳
לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון.

קיסרית — קיסריה

מלון ק אנ סוי קלאב

כפר הנופש החדיש 24 ,שעות ביממה
פעילויות ספורטיביות לחוויות בידוד
זכל זאת במחיר של 440 שקל לאדם
כולל מע״מ לפנסיון מלא • :
כולל כל התוכניות.

נופש ספורטיבי ומשפחתי, בחודש
יולי תהנו גם מברביקיו עשיר
במחיר ארוחת ערב רגילה.
(ברביקיו בלבד 150 -שקל
לאדם) .זכל זאת ב־ 390 שקל
לאדם ניחדר זוגי חצי פנסיון.
(המחיר תקף גם לאוגוסט).

מלון בקעת הירח —
אילת

מלון הסלע האדום —
אילת

מלון נופש מעולה למשפחות עם
ילדים 2 ,בריכות• שחיה, חדר אוכל
בהגשה 423 ש׳ לזוג כולל מע״מ,
לינה וארוחת בוקר.

המלון היחיד הכולל בידור ערב
ערב, אוכל מעולה, תוכנית לילדים
וכל זאת במחיר 440. -שי כולל
מע״מ לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון.

דן קיסריה, כרמל, אכדיה

גלי כנו ת

4לילות +לילה חמישי חינם (לינה
וארוחת בוקר) ,בקבוק יין וסלסילת
פיחת בחדר וכל זאת ב־— 325.שקל
לאדם בחדר זזגי לינה וארוחת בוקר
(אכדיה וקיסריה בתוקף עד ה־)22.7

מלון פאר, לאורחים השוהים
3לילות, ניתנת שהיית חינם
בלילה הרביעי (לינה וארוחת בוקר)
וכל זאת במחיר — 3.309.שקל
כולל מע״מ לזוג על בסיס
חצי פנסיון ל־ 4לילות שהלילה
הרביעי על בסיס של לינה
וארוחת בוקר.

כל המחירים כוללים מ.ע.מ.
המחירים בתוקף עד ה־ 1.8.81
מכבדים כרטיסי אשראי ישראכרט וויזה
הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי
ישדאכדט: טל 286188 1 .־03

כ ל ישראל

+דולפינריום פתח שעריו — הזדרזו
ותהנו ממחירי ת קו פ ת ההרצה

תנאים מיוחדים לקבוצות מעל 5ו איש

פרטים והושמה בסניפי ״כל־ישראל, תיירות ונופש״ :
תל־אביב: הנהלת. כל ישראל״ אלנבי ,95 טל * 286186/7 .חולון:
תודיקו, רח׳ סוקולוב ,60 טל 847652 03 חיפה: רת׳ בלפור 11
טל 643258 .־ 4 04 נתניה: שרטורס, רת׳ שמואל הנציב ,6
טל 31343 053 עפולה: אקדמי־טרוול, רחוב הכנסת סו,
טל 93123 065 אשקלון: אשקלונטורס, מרכז נפתי, טלפון
29922־ * 051 ראשון לציון: רח׳ הרצל ,45 טל 946646 .־ 03
כפד־סבא: טמסח, רח׳ ויצמן ,78 טל 22192 052 באר־שבע:
בן־וייס, רח׳ העצמאות ,48 טל 74615 057 פתח־תקוה: רה•
איכילוב ,4טל 911744 03 רעננה: רן. רת׳ חנקין ,5טלפון
23984־ * 052 רמת־נן: היסתור, רה׳ ביאליק ,47 טל 721343 .־.03

במחירי בית המלון ואפילו פחות!

לבני הבותנה המעולים

לא הגדולים ביותר־אבל הטובים ב
ה עו ל ם

הז ה 2288

1030 מהאנשים
הקונים -111 שאוב לורנץ הם עשירים.
901 הנותרים הם-נבונים.

111 שאוב לורנץ היא
טלויזיה צב עונית יק ר ה,
אולי גם
היקרה ביותר בשוק.
כולם יודעים כי
111 שאוב לורגץ היגה הטלויזיה הצב עונית
הטובה בעולם.
העשירים קוני ם אותה
כי הם יכולים
להרשות לעצמם
את הטוב ביותר.
הנ בוני ם קוני ם אותה
כי הם יודעים
שאינם מספיק ע שירים
כדי ל קנו ת טלויזיה
זולה.
111 שאוב לורנץ היא
טלויזיה אמינ ה
וללא ת קלו ת.
לכן ה ה שקע ה בה
מחזירה את עצמה באיכות לאורך שנים.
111 שאוב-רורנץ

היבואן הבלעדי >!ן| 0
רחוב פרץ ,4תל-אביב, טלפון.624193 621984 :

הטלויזיה הטובה בעולם.

להשיג בחנויות האלקטרוניקה המובחרות

ה עו ל ם הז ח 2288

אנ שי ם .
01 לפי הסקופ ששידר
כתב־הטלוויזיה לענייני מים־
לגרת, נישים מישעל, רצה
פרס להתפטר מראשות רשימת
המערך בעיקבות סקר סודי ש הביא
אליו הפירסומאי שלו,
אליעזר ז׳ורכין, שחזה כי שלון
למערך בבחירות. אבל
לא רק פרס נואש אז מסיכויי
המערד. באותם ימים הגיע
ח״ב יוסי שריד לפאב של

על ח ש סן מי טס והרב לחינגר ב מחל קה הרא שזנה
־ ובין אדי ד 11 ומרידור הולך ופוחת הדור

! 0מורתדא ערך מסיבת־גן
לכבוד עורך השבועון אוקטובר,
אניס מנצור, שבה
נפגשו, לראשונה אחרי הבחירות
עזר וייצמד וגיסיל שעבר׳
משה דיין. בתום
המסיבה עמד מורתדא לבקר
במסיבה של השגריר הקנדי,
והציע למנצור להצטרף. אולם
לעורך המיצרי לא היו חליפה
ועניבה, והוא סירב להופיע

•ווד ארידור

לה בעלת שרוולים קצרים .
״עוד מעט זה יהיה אסור.
אגודת־ישראל תעמוד על כך
בקואליציה הבאה. אבל אין
לך מה לדאוג: הליכוד ה־א
ליברלי, והוא ידאג לכך שב בית
תוכלי ללבוש גם להבא
שרוולים קצרים.״
! 0נראה כי פליטת־הפה
של הבדרן דודו טופז על
הצ׳חצ׳חים של הליכוד, הש־

(מימין, למעלה) ומרדכי ציפורי (משמאל, למעלה) זוללים
עוגות, ויעקב מרידור (באמצע, למעלה) שותה נישקה־קל.
גם איש־התחייה, חנן פורת (למטה, מימין) ,יצחק שמיר (באמצע) ומשה ניסים

שמיל בתל־אביב, ואחרי ש שתה
קצת אמר :״אני מרגיש
שלא נעבור את אחוז-החסיסה!״
! 0אצל כמה מאנשי גוש־אמונים
קיימת תמיהה רבה של מקורות־המימון לגבי משה לווינגר. הרב המזוקן
מקריית-ארבע חזר ערב־הבחי-
רות מארצות־הברית, כשהוא
טס במחלקה הראשונה.
| 0השגריר המיצרי, סעד
מורתדא, התחיל לספר בדיחות
בעברית .״אני לא יודע
ממה הידידים שלי צוחקים.״
הודה ,״האם מהבדיחה עצמה.
או מהעברית שלי כשאני מס פר
אותה.״
ה עו ל ם

הז ה 2288

בילעדיהן במסיבה דיפלומטית.
רק בקושי שוכנע כי כישראל
אפשר לבקר בקיץ במסיבה
דיפלומטית בלי אביזרים אלה.
אך הוא הסכים לבוא רק אח רי
שידיד ישראלי, שלא הוזמן
כלל למסיבה הקנדית, מתחייב
לבוא עימו ולעמוד לידו בכל
עת המסיבה — כשהוא לבוש
בחולצה בעלת שרוולים קצרים,
בלי מיקטורן ובלי עניבה.

0במסיבה דיפלומטית
בלם יו״ר הכנסת היוצאת,
יצחק כרמן, כשהוא מפיץ
סביבו רוח אופטימית. כך אמר
לאשה, שבאה למקום בשים־

׳ 0במטה התחייה שררה
במוצאי יום-הבחירות אווירת
נכאים, עם היוודע התחזית
של חנוך סמית, שהעניקה
לתחייה רק שני מדטים. עיתונאי
חד־עין הבחין בכך ש ראשי
התנועה בוהים בחלל
החדר, מביטים בתיקרה ונמ נעים
מלהישיר עיניים לכיוון
הריצפה. אמד העיתונאי :״אין
ספק שהם פונים לריבונו־של-

טבע עשה הצבע בטלוויזיה.
לאחרונה מסתבר שארידור
מתחיל להאמין בדברים שהוא
מכר לאנשים.״
׳ 0במטה ר״ץ היו משוכ נעים,
גם אחרי שידור התח זית
הטלוויזיונית של חנוך
שמית, שמצביעי התנועה ל זכויות
האזרח אינם מופיעים
במלוא כוחם במידגם, ושזה
בלתי־אפשרי שר״ץ תיוצג על-

(משמאל) אוכלים בתיאבון. במטה־הליכוד היו שני פעילים עסוקים בהגשת פיתות,
עוגות ומשקאות ליושבי השורות הראשונות בשולחן המכובדים. הפוליטיקאים הקפידו
שלא לאכול כשהטלוויזיה צילמה, והתנפלו על המזון רק כשהיה ברור שלא ייראו.

פיעה על כל המעורבים בב חירות.
כשניסתה צלמת־עי־תונות
לצלם במטה הליכוד
את אליה!־ כן־אלישר, מי
שהיה שגריר ישראל במצ ריים,
כשהוא אוכל, סינן בן-
אלישר לעברה בזעם :״צ׳ח־צ׳חית!״
הצלמת היתה, במיק-
רה, מוצא ספרדי.
01 על תסמונת הצ׳חצ׳חים

סיפר גם מועמד של״י, מאיר
פעיל. ביום־הבחירות הוא
הסתובב במכוניתו ברחבי ה ארץ.
כשעצר באחד הרמזורים,
קרא לעברו נהג־רכב
״צ׳חצ׳חים,
לידו :
שעצר
הא ז״

עולם, שיעניק להם את המנדט
השלישי!״
0מני פאר ניתח את 1 המצב המיוחד של רשימת
תל״ם והיקשה :״כשדיין יפרוש
מתל״ם, האם הוא יחזיר
להם את המנדט?״
0ייגאל •הורכיץ, מס׳ 1 3בתל״ם, שמר על חוש־ההומור
שלו גם אחרי שהת־בר
לו שהוא לא יהיה בכנסת
הקרובה. אמר הורביץ על ה צמרת
הבאה של האוצר :״בין

(יורם) אדידור ו(יעקב)
מרידוד הולך ופוחת הדור.״
ובאותו עניין הוסיף

הורביץ :״מה שלא עשה ה-

ידי ח״כ אחד בילבד. כשהודיע
חיים יכין על תוצאות
המידגם, פרשה שולמית
אלוני את זרועותיה, וכשח-
קנית־תיאטרון מנוסה קראה
בקול - :איזו דרמה !״

! 0העובדה שדן כן*
אמוץ הסכים להופיע במקום
דד 119 ברשימת ר״ץ עלתה
לו ביוקר. נמנע מהטלוויזיה
להזמינו בחודש האחרון ל שיחה
בשניים על ספרו הח דש.
בן־אמוץ הפסיד אפיק-
פירסומת ביגלל ההוראה שלא
לשדר תמונות של מועמדים
לכנסת במשך 30 יום לפני
הבחירות.

הנ כדה של
פנים אחר,
מעוניינים
81 כשנשאל השבוע המ שורר
יונה (יב״י) כן־ יהו דה
מי צריך לדעתו להרכיב
את המשלה הבאה ענה :״יב״י
ודילן תומס -הם תמיד
נגד כל שילטון.״
81 מי שהיתר. מועמדת
מס׳ 5ברשימת שינוי לכנסת,
סמלה לוי; חשה שעברה ה צבאי
אינו מוסיף לה מצביעים.
לוי, אל״מ (מיל׳) ,היתר.
קצינת ח״ן ראשית של צה״ל,
והיתד, ידועה בפסקי־הדין הח מורים
שפסקה נגד חיילות ב־עבירות־משמעת.
אמרה הק צינה
הקשוחה :״חיילות ש יזכרו
אותי מתקופת שירותי
הצבאי בטח לא יצביעו בעד
שינוי !״
! 8שר־הפנים הד״ר יוסף
בורג, נראה שליו גם כש־

$ל ל היו ת

^ י לונושינו 5וזאתע? נ:

,,ע לו ללעלי ״ ל ^ י ״ ליול ׳ נ 5־ *8

,מחייימי ל י עו לו, י עי לי ״

מ ־ ידתחס כי ניי׳

רמ5

ד)יפך, סל / 5 1

ה מ בון
נ שי ס

1ו י *וו 1א ¥

ל 1 9 0ו ת

סחסיקהו 9ד ״ !1ו 1

סברות נע1י 0־ קוסמטיקה!1-ריקור 10י9וו
הוצאת שער בח שסל נאפילציחז
* סזון ותמו ומי

בתו של מנחם בגין (מימין)
הזילה דמעות כשדיבר ראש־הממשלה
על הסיוע שקיבל
ממישפחתו. משמאל, בתמונה:
אחות בגין, אסתר הלפרין.

קבלת מוד עו ת
לבל ה עי תוני ם
ב מ חירי ה מ ערבת

תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול,
צביעה,בסים,טיפול פנים, איפור,
הוצאת נ! 1יערבטעווה

*המת מות*•

• ס חי רי םעמ מיי ם 6רזתמערלה•

תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 220388 226066 190
רמת-גן הרצל 86 מול בנין אואזיס ״סלוואוהיי

פרסום אידיאי

אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227117

תן טרמפלחייל
214

חסיה מילוא

הודיעו על הירידה הגדולה
בכוחה של המפד״ל. ערב ה בחירות
הוא אמר שהוא ניט רלי
לגבי מה שיתרחש אחרי
המקום הראשון, והוא מניח
שאת אחוז־ד*,חסימה המפד״ל
תעבור.
! 8בדיחה המסתובבת בקסטל,
מעוזה של המפד״ל.
מספרת שנכרתו של בורג הציעה
לחבר שלה לשחק בממ שלה.
החבר הסכים ורצה לה יות
שר־הפנים, אך נכדתוי של
בורג התנגדה ואמרה :״סבא
הוא שר־הפנים, ואין מישהו
אחר.״
! 8בורג עזב את מטה-
המפד״ל ביום הרביעי לפנות
בוקר, עם הזריחה. כשיצא
לרחוב אבן־גבירול הציץ בשעונו
ואמר לשומר, שנעל
את הדלת :״הגיע זמן תפילת
שחרית!״ וכך, לפני בית ה־מפד״ל,
עמד שר־הפנים, יחד
עם עוד תישעה מתפללים ש עברו
במקום באקראי, והתפלל
תפילת שחרית.
׳ 8לקראת תום מערכת־הבחירות
רצו יועצי העיתונות
של בורג שצמרת המפד״ל
ה עו ל ם הז ה 2258

יוסף סרג מסרבת למנות שד־וייגאל
•דין מ תפל א ש עוד
לצלם אותו
תחגוג את סיום מסע־הבחירות
בדולפינריום שבדרום תיי־אביב,
כדי לזכות בסיקור עי תונאי
נוסף. אשתו של שי־הפנים,
ריכקה בורג, חת-
נגדה לכך. היא טענה שזה לא
רציני, ושבחירות אינן בדיחה.
ריבקה בורג, ילידת חברון,
היא ניצית קיצונית.
81 בחדר צדדי בבניין
רשות־השידור בקרייה ב-
תל־אביב ישב סגדראש־המר-
שלה״ הפרופסור לארכיאולוגיה
ייגאל ידיו, והמתין
לסימן להיכנס לאולפן, לשיחה
עם יעקוב אחימאיר,
צלם־עיתונות זריז, שעבר במ קום,
מיהר לצלמו, אך ־*א
לפני שידיו הביט בו בתימהין
ושאל :״מה, יש עוד מישרי
שמעוניין ביו״
! 8העיתונאי נחום בר גע
מדבר כינה את עקיבא
נוף, מם׳ 48 ברשימת הליכוד,
שעל כניסתו לכנסת הו דיעה
הטלוויזיה ביום הרביעי
לפנות בוקר ,״השסגור של
הליכוד״.
! 8על פירסומאי העבודה,
מישרד דחף, שלפני ארבע
שנים עבד עם הליכוד, אמר
ברנע :״במקום לנהל את ה־מילחמה
הבאה הם ניהלו את
המילחמה הקודמת. עובדה :
זה כבר קרה.״
׳ 8עורכי התוכנית שעתיים
משתיים פנו ערב הבחי רות
לאישים שונים וביקשו
מהם תחזית על תוצאות הב חירות,
שישודרו יום אחריהן.
עם פירסום התוצאות פנו ה מנחשים
לתום שגב, עורך

ליליאן ויין

(מימין) נציגת הפדרציה הספרדית העולמית בארצות־הברית, שהתה במטזז•
הבחירות של תמ״י במשך רוב שעות הלילה שלאחר הבחירות, לצד ידידה
בלונדית זוהרת שבאה עימה מחו״ל. ויין, שהיתה לצידו של אבו־חצירא לאורך כל תקופת מישפטו, סירבה
בתוקף לענות על שאלות עיתונאים בנוגע לתוצאות הבחירות, ודיברה רק על ״רגשותיה כלפי ישראל״.
התוכנית, וביקשו ממנו לבטל
את השידור, כדי שלא תתגלה
טעותם ברבים. לח״כ אהוד
אולמרט לא היה איכפת ש תתפרסם
תחזיתו, שניבאה ני צחון
למערך בהפרש של חמי שה
מנדטים.
! 8המראיין איתן דג־ציג
שאל את מוטה גור
אם הגזים כשאמר למפריעי
אסיפת־המערך בירושלים ״נד־

כ #גי

.*111א

ל׳י ריי׳י
,צלמת•

,זלי׳י׳י גלל׳י ניי ^ לילי׳
* לזרייהי 7/

אתדיבמשטלהש ״ מה ;תיתביוה ;
י 1 7 1 1א 1:1־ * 1 ^ 1 1
הבחירות והגיבה בתדהמה על הודעתו של חנוך סמית על
התוצאות. ז׳רמן עזרה ליועצת־העיתונות של הרשימה לענות
לעיתונאים שביקרו במטה. למרות ההלם, המשיכה לקבל
בטלפון מידע על שיעורי־ההצבעה לתמ״י במקומות השונים בארץ.
פוק אתכם כמו שדפקנו את
הערבים.״ ענה לו גור :״מכי רים
אותי בארץ שאני חזק
בסלנג. אני בוחן את הביטויים
שלי בשוק, ואם הם עוברים,
סימן שאני בעניינים.״
)1י|11 ץ י 111*1שר־השיכון־והבינוי, הגיע ל״מצודת זאב״ במו־
#י צאי יום־הבחירות ורצה להיכנס לאולמי ז׳בו־ 111 טינסקי דרך פתח צדדי. הוא נאלץ לעמוד במשך שעה ארוכה
לפני השער הנעול ולצעוק, עד שפתחו לו. כמה דקות לכן פינו
השוטרים, שהיו בבניין, את הקהל לכיוון הכניסה הראשית, ונעלו
את השער האחורי בתרגיל״הסחה, שנועד לאפשר למכובדי הליכוד
להיכנס לבניין ללא התחככות עם קהל״מעריצים רב.
ה עו ל ם

הז ה 2288

! 8דבורה עומר, סופרת
הילדים והנוער, תצא בשבוע
הבא לביקור בפולין, עם עוד
שלושה נציגים של אגודת־שבעלה
דבורה,
הסופרים.
שמואל
הוא מנכ״ל הבימה,
אירחה בסתיו שעבר בביתה

שבכפר מעש, ליד פתח־תיק-
ווה, את יושב־ראש אגודת-
הסופרים הפולניים. חוסר־ה־תיקשורת
הלשונית שביניהם
הוקל כאשר כיבדה את האורח
בגויאבות. הסופר הפולני התלהב,
לקח את כתובתה, ולפני
כמה ימים הגיעה לביתה הז מנה
לפולין. הסופרת הפופולרית
שמחה לקראת נסיעתה
הראשונה לגוש המיזרחי, אך
הידיעות האחרונות המגיעות
מווארשה על קיצוב המזון מדאיגות
אותה מעט.
אמריקנו אמרטו
וודקה לימי הרביעיה החדשה
של ״כרמק
משקה ראשון• אצלכם בב<

וזכרו!ריעקבה
ראשון ללציו!מז
היקב׳ מ
77כ ו

ה הר גע
לה מח ת!-
ולון דיפלומט בתל־אביב חגגה
ית שרי, ששרה רוק־אנד־רול
׳ .,את נישואיה לבהיר ליבה
שש שנים, הגרפיקאי החו־שלומי
גולד. והשימחה היתה

כל חבריהם באו לחגוג עימהם
בשימחתם. היה שם גילי גמליא־לי,
ספר־צמרת שהוא גם הספר
האישי של שרי, שבא במייוחד
כדי לעצב את שערה. היו שם ה אמרגן
צביקה כגן, המלחין דוני

נמו על חמאה

טבח המלון מחמאה. הפסלים היו בה יפים, עד

שאיש מן המוזמנים לא העז לנעוץ סכינו בחמאה.
בנוסף לראשים הבין הטבח מאכלים סיניים, אגרול
ואורז וגם המשקאות היו סיניים אמיתיים.

וייס, הסטיריקאך תמלילן־מישפטן
יואל ריפל ואשתו שנית, שאף
היא מישפטבית. אולם הכוכב ה אמיתי,
מילבד החתן והכלה, היד,
צביקה פיק.
לחוגגים הוגש אוכל סיני טעים,

אם הבלה (מימין) ואמו של החתן
\ 1111 /1 ׳1ג (משמאל) מוליכות את שרי אל החופה.
בכל צעירה במעמד זה, התרגשה ביותר, וכן האמהות, שליוו אותה.

אגרול ואורז -והמשקאות היו ב התאם
— משקאות סיניים אמי תיים.
המוסיקה הופקדה בידיו
האמונות של הדיסקו־ג׳וקי ג׳ולי-
אנו. המוסיקה היתה אולר פאשן,
משנות הארבעים והחמישים, וה־שימחה
עלתה על גדותיה.

ע ך 1׳׳< תמיד היתה הזמרת, שרי,
א | 1111״ 11
שרה את השיר הזה בלפי
י׳ * 111 * 11 4 1 1 1 1
הקהל כולו. הפעם, היתה יבולה, במובן, לשיר אותו רק לבעלה.

:יד להיות יפה!

זה כדאי במייוחד הכלולות, ששרי ציפתה לו שש שנים תמימות.

להיות יפה — בכך עוזר גילי גמילאלי ללקוחתו.
גילי שהוא הספר האישי הקבוע של שרי, בא
במיוחד אל חדרה, בדי לסדר את שערה למאורע.

פ ו קדם מ לי לניס

הפרקליט יואל ריפל, תמלילן
וסאטיריקן, ואשתו, שהיא גם
עמיתה למיקצוע ופרקליטה בזכות עצמה, מרקדים לצלילי התיזמורת.

• ב דון יו־<וש 1ת
הממשלה!

עד התעלפות

הגיעו שתי צעירות, אשר באו לחגוג
עם כל החבר׳ה את הגועל של הפאנק.
החוגגים אשר רצו להנציח את האירוע הביאו עימם את
מצלמותיהם כדי לשמר את הערב באלבומיהם הפרטיים.
החגיגה שנערכה במועדון התיאטרון
בתל־אביב, נועדה לציין
את פלישת מוסיקת הפאנק לארץ.
המוני בני־נוער חוגגים גדשו את
המקום. בתחילה הוקרן סרט קצר
בשם שולץ, על שם היוזם של כל
החגיגה. אחר כך הוקרן הסרט
יוסף יוסף, על איש אומלל שהחיים
לא האירו לו פנים, ושמת
בגיל צעיר.
כשעלתה על הבמה להקת קילר
הלוהטת, אחזה רוח תזזית בקהל
ושתי נערות התעלפו. אחר כך על

על הבמה להקת האימפולייט
ש(בעברית:
הלא־מנומסים)
הסולן שלה, שי אושרוב, הש תתף
בסרט שלושה ימים וילד
כשהיה ילד קטן. את ההילולה
סיימה להקת כרמוזום, להקתם ה ניסיונית
של רמי פורטים ושולץ.
ההתלהבות היתה בשיאה. לנו ער
התל־אביבי לא הפריעה העוב דה
שאופנת הפאנק כבר חולפת
מן הקהל המערבי. הצעירים באולם
התנהגו כאילו הם המציאו
את הפאנק. הסיסמה היתה: מה

קילו הלוהטת

מתיימרים להקרא להקת פאנק, אך רחוקים מכך

מאוד, מנסים להכניס בקהל האוהדים הצו
שלהם את הרגשת הבחילה והגועל על-ידי שיריו
מונגולואיד ואני רוצה להיות ראש־ממשי

שיותר מטורף — יותר טוב. מה
שיוצא־דופן — הוא נורמלי_ .מה
שנורמלי — הוא רע.
הדבר בא לידי ביטוי בתלבו שות.
היה שם הכל: החל מהמר אה
ההיפי, עם השיער הארוך ו־גירסת
הגל החדש, המורכבת יותר,
וכלה בגירסה הפאנקית ה מובהקת
— סיכות־ביטחון הנעוצות
בנחיריים, בגדים שמודבקים
עליהם חיקויי צפרדעים וזיקיות
וכתובות מטורפות.

ורמי
01922362 שני כרומוזומים,
שולץ
פורטים (בתמונה מימין) מאושרים ונינו
חים,
איש בזרועות רעהו, לאחר שהוציאו אנרגיה
ואכסטזח על הבמה במשך כל הערב. משמאל: מלי,
אשתו של שולץ האיום, שהתגלתה כפאנקיסטית.

נימוסים?

שי אושרו
ששיחק ב
רט בילדותו, הפך בלתי מנומ

בלנוים

מאת דני אלה שמי
ה שו טרת הודיע ה לי. ל י
צה״לעל פצועים בפי ניע
חבלני בהרצליה -והתברר
שהיתה זאת מתיחה
ן לפני כמה ימים התקשרה
בחורה לטלפון האדום
של גלי צה״ל, הזדהתה כיומ־נאית
של מישטרת הרצליה
ודיווחה על פיגוע חבלני, ש היה
בתחנת אגד בעיר. לדב ריה,
אדם אחד נפצע קשה,
עוד כמה עוברי-אורח נפצעו
באורח קל ובינוני, ואוטובוס
שהיה במקום נהרס כליל, מה־

ושאל אם הידיעה שמסרה ה־יומנאית
תשודר. חשדם של
אנשי הטלפון האדום גבר, והם
ניסו להשיג מכל גורם מוס מך
אישור או הכחשה לידיעה
הדרמתית. לבסוף נוצר קשר
עם מישטרת הרצליה, והתברר
שזו היתה מתיחה .״אנו לא
משדרים לעולם ידיעה בטלפון
האדום ללא קבלת אישור על

מזכירת סיעת הליכוד בכנסת היתה בסו
השבוע האחרון לישכת״המודיעין ש
111* 11111
הליכוד• פעילים רבים התקשרו אליה על מנת לברר אם סיימו לס
פור את קולות החיילים, עד שהיא החליטה לנתק את הטלפון

| 11¥ך היתה הטלפניסטית היפהפיה במטה הלי׳
* כוד, שקיבלה את תוצאות ההצבעה בקל-פיות שביישובים השונים. כאשר היו התוצאות טובות לליכוד
היתה קוזבת את משמרתה ליד הטלפון ומביאה את הדפים
שעליהם רשמה את התוצאות לשרים שישבו בשולחן המכובדים.

יעקוב מרידוד במטה הליכוד עם היוודע תוצאות הבחירות

דורת החדשות של השעה 11
התקרבה, אך אנשי הטלפון
האדום, כדרכם, ביקשו לאשר
את הידיעה בתחנת מגן דויד
אדום בהרצליה, וגם במישרדי
אגד. הקווים בשני המקומות
היו תפוסים, ומעט לפני הח דשות
התקשר גבר שהציג
עצמו כשוטר מתחנת הרצליה,

כך מהגורמים המוסמכים ב שטח,״
אמר צדי רימון, איש
התוכנית ,״זוהי הפעם הראשו נה
ששני אנשים חברו יחד
כדי להפיל אותנו בפח ולפר סם
מתיחה מתועבת שכזו.״
לאנשי הטלפון האדום לא
ברור מה רצו השניים להשיג
על־ידי פירסום הידיעה.
ה עו לםהזה 2288

המהפכה הספרדית

אורי אבנר׳ מנתח את משמעות השבר העדתי

וי ק שו הצחצ חים

גיבור האומלל של מערכת הבחירות היה בדרן, שהפליט בשיא המערכה את
המילה האחת שאסור היה להשמיעה בשום פנים ואופן: צ׳חצ׳חים.

היה זה, אולי, מעשה־הכשל החמור כיותר ככל המערכה. אד כמו
שאמר זיגמונד פרויד, לכל מעשדז־כשל יש סיכה.

דודו טופז הוא בדרן מנוסה, והוא נותן לקהל מה שהקהל רוצה לשמוע. כישרונו
של בדרן טמון ביכולתו לחוש ולנחש את רצון הציבור שלפניו.
כך עשה גם דודו טופז, כאשר עלה על הבמה הריקה בכיכר מלכי־ישראל בתל־אביב,
מול כמאה אלף בני קיבוצים ׳ושאר אנשי ״ישראל הטובה״ שבאו מכל חלקי הארץ.
לפחות 90X1מן העומדים בכיכר היו אשכנזים. הוא רצה לפתוח את העצרת בדברים
פופולריים, לחמם את ליבו של הקהל, לפני עלות ראשי־המיפלגה ע להבמה.

אז יצר את התמונה שד ״אנחנו״ ו״הם״ — אנחנו המוכים (קרי :
האשכנזים) והם הצ׳חצ׳חים (קרי: כני ״עדות־המיזרח״).

הדברים לא היו גורמים לצהלה במקום -ולא היו מעוררים תגובה כה נזעמת
ברחבי הארץ, לולא היתד, בהם מידה רבה של אמת. טופז פשוט אמר מה שכל אחד
ידע בס׳תר־ליבו: שהמערכה בין המערך והליכוד הפכה במידה רבה מילחמה בין
ישראל אשכנזית ובין ״עדות־המיזרח״.

אשמתו שד טופז היתה טמונה ככף שהוא הפדיט, כקלות־דעת שד
כדרן, כמדיס פשוטות וגסות, את אשר אמדו אחרים כשפת־צופן.

רולטה אשכנזית
ף* איזו נקודה החלה מערכודהבחירות של 1981 לקבל ציביון גיזעני מובהק?
היה נדמה, תחילה, שזה קורה עם פרישתו של אהרון אבו־חצירא מהמפד״ל.
הנה הוקמה, סוף־סזף, רשימה ועדתית אמיתית, בראשות מנהיגים צפון־אפריקאיים
אותנטיים, בני מישפחות מייוחסות ומכובדות. הדבר צריך היה להביא לקיטוב,
לפתיחת הפצעים העדתיים.

אודם אכו־חצירא נכשד. יש סיכות דכייטדון הזה, וחן מחייבות ניתוח.
הוא לא הכיא דשכר המצופה.

כמו כימעט תמיד בפוליטיקה, בא השבר במקום ובצורה שאיש לא ציפה להם.

זה קרה כפתח־תיקווה, כאסיפה של שימעזן פרס.

כמה צעירים מקומיים, צ׳חצ׳חים במובן המקובל של מילה מיסתזרית זו, הפריעו
לפרס והתנהגו בצורה ביריונית מובהקת. זה קרה גם קודם לכן במקומות אחרים, כמו
במימונה שלי עולי מארוקו, כאשר נזרקו על פרם עגבניות ושאר ירקות.
הפעם הונצחה התמונה בטלוויזיה ובעיתונים. העם ראה ושמע את הקולות.
בן־לילה תפס המערך, שהיה אז במצב נואש, שהנה נמצא לו לפתע נושא מרכזי
למסע־התעמולה הכושל שלו. היה לו מה לאמר, המיפלגות הקטנות יותר בצד הליברלי־השמאלי
נגרפו בתאוצה זו, ונאלצו לחקות את המערך.
באותה עת זה נראה כה מובן מאליו, עד כי איש לא חשב על משמעות הדבר.
אך יש על מה לחשוב. מדוע זה הפך נושא מרכזי? מדוע הרגישו ראשי המערך
ותועמלניו מייד שהנה נמצא נושא המעורר תהודה עמוקה בציבור שלהם? אי ך
זה קרה ששני המחנות נערכו מייד סביב הנושא הזה?

הנוקמים: ב1י ..תחת התיזווד באסיפת בגין בת א
שהכוונה היא להמוני עדות־המיזרח, התומכים במנהיג הליכוד. סרטי הטלוויזיה, תצלומי
העיתונות, הקולות ברדיו — הכל הצביעו לעבר אותו כיוון. אמנם דובר רק מל
״אספסוף״ ועל ״ההמון המשולהב״ ,מבלי להעלות מילים בעלות משמעות עדתית
ברורה — אך הכל ידעו מה מתחבא מאחורי מילו׳ת־צופן אלה.
זה מילא את מיפרשי המערך, שהיו תלויים עד אז רפויים, ברוח חדשה. הספינה
זזה. יתכן ששלושה, ואולי אף חמישה-שישה מנדאטים עברו למערך.
החלה היסטריה נגד ״הביריונות״ .דובר על ״פאישיזם״ ו״חומייניזם״ .ההתרגשות
גרפה עימד, חלקים גדולים של הציבור, גם את אותם של המיפלגות הקטנות.

..הרחנו הלבן״
^ י אל מי פנתה תעמולה זו? את העצבים החשופים של מי היא גירדה?
״ הפחדים הסתומים של מ י התעוררו למראה הסרטים והתצלומים האלה?

הדבר חייב להיאמר כבירור: של הציבור האשבגזי .

גם שימעון פרס לא יכול היה להעלות על דעתו כי מנחם בגין הטיל על
״הצ׳חצ׳חים״ לפוצץ את אסיפות המערך. פרס עצמו, או לפחות עוזריו, צריכים לדעת
כי בריונות מסוג זה אינה פוליטית דווקא. היא שולטת כיום בארץ בכל השטחים.
הילדים של שכבזת־ד,מצוקה, המקופחות וד־,מושפלות, רואים בביריונות ז׳ו ביטוי־עצמי
ונקמה במשפיליהם. הם מפעילים אותה בבית־הספר, באולמות־הקולנוע, על שפת־הים,
ברחוב. הם התרגזו על כי אשכנזי כמו פרס (אך לא אשכנזי כמו בגין) בא
למימונה שלהם, כדי לנצלה למטרותיו. באסיפות פוליטיות הם רואים הזדמנות־פז לנקום
במימסד הלבן, המזוהה בעיניהם עם המערך.
כאשר הגיב המערך בפרשת פתח־תיקווה בהתקפת־מחץ על ״הביריונים של בגין״,
היתד, הכתובת ברורה לגמרי. מבלי שאיש אמר זאת בפירוש, נרמז בכל האמצעים

בארצות־הברית נפוץ המושג 511ג 1נ 8301 שחו באקלאש״ הוא דימוי הלקוח
מן הטבע: כאשר גל נשבר על החוף ומציף את החול, חוזרים ונסוגים המים אל
הים. והנמשל: אחרי התעוררות השחורים בארצות־הברית, שתבעו בתוקף את זכויותיהם,
בא ״הגל החוזר״ ישל הציבור הלבן, שהגיב על התופעה בזעם גיזעני אלים.
יתכן שבישראל מתאים יותר דימוי אחר: המכה החוזרת של הרובה, ד,נרתע
והחובט בכתפו של היורה אחרי שנורה הכדור.

אני מציע להעניק לתופעה זו את השם ״הרתע הלבן״.

הגיזענות של הצד האחד מזינה את הגיזענות של הצד השני. אחרי כל מחאה
או התקדמות של עדות־המיזרח, יש לצפות למכה־חוזרת של הציבור ״הלבן״ ,וזו
מזינה, מצידה, את המרירות והתיסכול של ״עדות המיזרח״.
החל בעצרת בפתח־תיקווה רכבה התעמולה של המערך על ״הרתע הלבן״ וניצלה
אותו עד תום, מבלי לקרוא לילד בשמו המפורש. ממעמקי הלב של הציבור האשכנזי
השתחררו כוחות גנוזים, בלתי־מודעים או מודעים־למחצה. המונים התלכדו סביב
(המשך בעמוד )56

ד ר 1חצת
זה לא הכי מדוייק — אבל זה היה יותר מדוייק
מכפי שהיו כל הסקרים המדעיים.

רק עתה ניתן לגלות את הסיפור במלואו:
באחד מלילות פברואר הישנה היתד, תכונה מוזרה
ליד העיר ההרוסה קונייטרה ברמת־הגולן. מכוניות
מיסתוריות התקרבו לעיר משני הכיוונים, כשאורותיהן
כבויים. הן עצרו לפני אחד הבתים הבלתי־הרוסים,
ונוסעיהן נחפזו להיכנס פנימה. איש לא דיבר, ולא היה
בחוץ אור.
המבקרים המיסתוריים היו ראש־ממשלת ישראל, מר
מנחם בגין, ונשיא סוריה, הגנרל חאפט׳ אל־אסד. הפגישה
נערכה ביוזמת האמריק אים,
אך איש לא נכח בחדר,
מלבד שני המדינאים
(והמודיע האלמוני של
מדור זה).
באותו הגליון של העיתון שבו התפרסמו התוצאות
בגין. אמר ידידי,״
״׳ובכן,
הראשונות של הבחירות, התפרסמה גם ידיעה קטנה
צרות. לך ישיש
״שמעתי
המסבירה את התוצאות האלה יותר מכל המאמרים המלוכל
מיני אחים מוסלמיים. מדים של החכמים־אחרי־מעשה — פרשנים, עיתונאים,
וה מזכיר לי פסוק בתנ״ך פוליטיקאים, פרופסורים ומה עוד.
שלנו: השומר אחי אנוכי ז
הסיפור כולו נאמר בכותרת :
הה־הזדהה. אתה צריך לל מוד
אצל השרותים הנהד״מחקר
מטעם בית־הספר לחינוך של אוניברסיטת
רים שלנו איך לטפל בתל־אביב:
בעלי רקע כלכלי־חבדתי גבוה־יתסית נוש מחבלים!״

״תודה ,׳תודה,״ השיב
הסורי, בנימה של ליגלוג,
״אבל אני שומע שגם ה אסד
מצב
שלך לא הכי טוב. יש
לך בחירות, ואתה עומד להפסיד. אתה צריך ללמוד
אצל השרותים המצויינים שלנו איך לטפל באופוזיציה.
לי אל תדאג !״
״אבל אני דווקא דואג לך, ידידי,״ השיב בגין .״אחרי
הבל, אנחנו הרי שכנים. עוד מימי התנ״ך. שכנים
צריכים לעזור אחד לשני...״
״גש לעניין,״ הפסיק אותו הגנרל .״האמריקאים
אומרים שיש לך הצעה.״
״תראה, ידידי,״ אמר בגין .״אתה מבודד ביעולם
הערבי. כימעט כמו ידידי אנוור בקאהיר. אין לך ידידים.
הסעודים הפסיקו לך את הכסף. יש אצלך מחתרת. אבל
אם אני אחמם קצת את החזית, זה ישתנה. כל הערבים
יתאחדו סביבך. לא תהיה להם ברירה. האופוזיציה שלך
תפסיק לשים פצצות. הסעודים יתנו לך הרבה כסף.״
״אתה רוצה אחוזים?״ שאל אסד .״שמעתי שהיהודים
טובים בעניינים כאלה.״
״שמעתי שהסורים טובים מאוד בהפגזה של אזרחים,״
השיב בגין בעוקצנות. אך מייד חזר לנימה הידידותית.
״איני מבקש דבר. אני רק רוצה לעזור לך. אנחנו
קצת נחמם את הגבול שלך, ואתה קצת !תחמם את הגבול
שלנו.״
רים מההוראה אחרי ארבע שנות־יעבודה — המאפיינים
״דאז ישכחו את שימעון פרס ויתלכדו סביבך, מה?״ של תלמידי הסמינרים, הנשארים בהוראה: שמרנות,
הפליט הסורי, ומיצמץ בעיניו הפיקחיות .״אני מבין,
דיעות קדומות, הערכה עצמית חברתית גבוהה ואי-
יד רוחצת יד. אתה נהנה אני נהנה.״
נכונות להתנסויות חדשות.״

בגין. אמר כמובן,״
״דגם האמריקאים ייהנו,
על פי המחקר של הד״ר איתי זק והד״ר תמר
ישלחו שליח, ויפגינו נוכחות ויוזמה.״
הורוביץ, נשארות במיקצזע, אחרי ארבע שנים של
אסד התנדב לכבוש את האיזיור הנוצרי בצפון־לבנון. היראה, הבנות הפחות משכילות, בנות השכבות היותר־נמוכות
מבחינה חברתית־כלכל״ת, בעלות התכונות ה בגין
התנדב לכבוש את דרום־לבנון, המוחזק בידי אש״ף.
אמורות.
אך כשנכנסו ׳לפרטי המיבצע, התגלו שני המדינאים
כאנשים זהירים מאוד. הוסכם על המינימום: התקפה
גם מי שאינו מצוי במתרחש בבית־הספר הישראלי,
של הנוצרים של בגין על הצבא הסורי באיזיור זחלה,
יכול לדמיין לעצמו מהו טיב החינוך הניתן !על־ידי
הפגזת זחלה על־ידי הסורים, הפלת שני מסוקים סוריים
מורות כאלה. מי שמצוי במתרחש יודע שרק מיעוט
בידי צה״ל, הזזת טילים סוריים לביקעת־הלבנון.
של המורות חורג מן ההגדרה הזאת.
ונוכל
״ואז,״ סיכם בגין ,״יבוא השליח האמריקאי
הממשלה הלאומנית־דתית צדקה בהחלט בכך שלא
להפסיק.״
ביצעה יאת המלצות ועדת־עציוני. איליו היה מעמד המורות
הסוף ידוע: בגין ניצח בבחירות בישראל, אסד הפך משתפר, והיו נמשכות למיקצוע צעירות בעלות אופקים
רחבים ומוח פתוח היה הדבר עלול להרוס את סיכוייה
גיבור העולם הערבי, הסעודים והכווייתים ישלחו מיליארדים
כדי לממן את הצבא שלו ״מול האוייב הציוני״ ,ישל ממשלה כזאת לזכות בבחירות בעוד כמה שנים.
בגין ניצל את ההזדמנות והפציץ את הכור העיראקי.
רונלד רגן הודיע שהוא מנע מילחמה.
העניין כולו שמור עדיין בסוד כמוס, ואבקש שלא
לגלותו לאיש.
״ג׳ליקו היה האדם היחידי שיכול היה להפסיד את
המילחמה תוך רבע שעה,״ כתב וינסטון צ׳רצ׳יל.
הוא התכוון לאדמיראל ג׳ון ג׳ליקו, מפקד ״הצי הגדול״
הבריטי במילחמית־העולם הראשונה.
השגריר של מדינה ידידותית טילפן לי ביום החמישי
ב־ 31 במאי 1916 נתקל צי זה בצי-הקרב הגרמני, ליד
שעבר. הוא הודיע לי שזכיתי בבקבוק־ויסקי בטוטו שלו. ג׳וטלאנד בים הצפוני. האוניות הגרמניות ברחו לנמלי-
שבועיים לפני הבחירות סיפר לי השגריר שהוא עורך הבית שלהן, אחרי שכמה מהן נפגעו קשה׳ ועד סוף
טוטו בין ידידיו — ישראלים ודיפלומטים זרים. כל אחד המילחמה לא העזו עוד לצאת לים. צ׳רצ׳יל רצה לאמר
התבקש למלא טופס מוכן מראש, ולסמן את מיספר שאילו היו האוניות הגרמניות מצליחות בהיתקלות זו
המנדאטים אשר יפלו, בחלקן של המיפלגות שפורטו
להטביע את הבריטיות, היתה בריטניה מפסידה את
המילחמה בו במקום.
בטופס.
נזכרתי באימרתו של צ׳רצ׳יל !ברגע ששמעתי על
מסתבר שמבין כל הניחושים, היה שלי הקרוב ביותר
התבטאותו המפורסמת של דודו טופז באסיפת־הבחירות
לתוצאות.
הנה הניחוש שלי מהיום ד 16-,ביוני (לפני פרשת של המערך, יומיים לפני הבחירות.
יתכן שדודו טופז היה באותו רגע האדם היחידי
הבירייונות בפתח־תיקווה ושאר התהפוכות המאוחרות):
הליכוד — ,47 המערך — ,42 המפד״ל — ,8אגו״י שיכול היה להפסיד את הבחירות תוך שלוש דקות, והוא
ופא״י — ,5ד״ץ 1תל״ם — ,3התחייה — ,4אכן עשה זאת.
שינוי — ,1רק״ח — ,5תמ״י — ,3אחרים — .1
אילו הפסיד ג׳ליקו את הקרב של ג׳וטלאנד, היו בוודאי

שמורות.
ריעות קדומות.
הערכה עצמית

הכל ביגדל ט 1פז קטן

בקבוק ויסקי

מאשימים בכך את השר שהטיל עליו את המשימה.
במיקרהו של טופז אין להאשים את הבדרן המיסכן, אלא
את מי ׳שהטיל עליו את התפקיד.
הדבר כימעט לא ייאמן: יומיים לפני הבחירות,
בשיא המתח של המערכה, הניח המערך את ניהול
עצרת־הבחירות המרכזית ישלו בידיו של בדרן בלתי-
׳פוליטי !
!חוסר-אחריות מונומטלי זה לבדו היה מצדיק את
העונש, לולא הוטל העונש על המדינה כולה.
תחילה הוצע התפקיד לעמיקם גורביץ, וזה הסכים
לקבלו. עמיקם הוא איש רציני. בעל חושים פוליטיים
מפותחים. אך איכשהו החליט מישהו שדודו טופז מתאים
יותר. הדימיון נחרד מן המחשבה שמי שקיבל החלטה
כזאת עלול אי־פעם לקבל גם החלטות על גורל המדינה.
ובעצם, ההחלטה אכן השפיעה על גורל המדינה, אולי
יותר מכל החלטה אחרת שהתקבלה ברצינות רבה יותר
במהלך מערכת־ד,בחירות. אם דחף הפסוק האומלל כמה
רבבות מבני ״עדות־המיזרח״ אל זרועות בגין, ואם
העביר שניים־שלושה מנדאטים מן המערך לליכוד, הוא
עלול להשפיע על יגודל המדינה, המרחב, ואולי העולם
כולו בארבע (וחצי!) השנים הקרובות. מי יודע אילו
תוצאות יירשמו בסיפרי־ההיסטוריה !
הכל ביגלל מסמר קטן.

המידי. ם של ד ל פי
בטרם צאתו לקרב האחרון ציווה שאול המלך :״בקשו
לי -אשת בעלת־אוב ואלכה אליה ואדרשה בה.״
ההזדקקות לבעלות־אוב למיניהן היתד, מקובלת בכל
התקופות. ביוון העתיקה היו פונים אל האוראקל של
דלפי, ובמקומות אחרים, לפני כל החלטה חשובה. בעלת־ר,אוראקל
היתה יושבת על שרפרף בעל שלוש־רגליים,
מסוממת, אחוזת טראנס, ומודיעה לשליטים מה עליהם
לעשות.
ביוון ובארצות אחרות היו מקובלות שיטות רבות
לקבלת עצות יוה1חיות מוסמכות. אפשר היה להסיק
מסקנות ממעופן של ציפורים מסויימות, מהתנהגותן
של חיות שונות, מדרך השחייה של דגים קדושים.
שיטה פופולרית אחרת היתד, בדיקת המעיים של חיות
שהועלו כקורבן.
מנהיגים חשובים שונים לא היו זזים מבלי לקבל
מפי האסטרולוגים שלהם הנחיות ברורות, המבוססות
על תנועת הכוכבים. אחרים
סמכו יותר על דיבריהם
של כוהני־דת אחוזי התקף
של מחלת־הנפילה.
ד,אוראקל של ימינו הוא
סקר דעודהקהל. הוא מדוייק
כמו ההורוסקופים של האסטרולוגים
.״המידגם ה מייצג
של האוכליוסיד, ה בוגרת״
מתחרה עם המעיים
של כיבשה שחוטה. יוליוס
קיסר נרצח מפני שלא שעה
לאזהרות האוגורים, שבדקו
את הקרביים של קורבן ולא
מצאו בו לב. הם הז הירו
את קיסר שלא. לצאת
מביתו באידי מארס.
שימעיון פרס, כך נדמה,
לא היה מזלזל באזהרה. אין הוא זז בלי האסטרולוג —
סליחה, בלי סקר־דעת-הקחל — שלו. לעולם אינו מפר
את הוראות ד,אוראקל.
כך החליט, כפי שנודע השבוע, להתפטר זמן־מה
לפני הבחירות מראשות מיפלגת-העבודה, מפני שבעלת-
האוב הודיעה לו שרק יצחק רבין יכול לנצח בבחירות.
הוא חזר ביו כאשר הודיע האוראקל בעוד מועד שחל
שינוי. מצב הכוכבים השתנה.
המדינה כולד, חזתה בשימעון פרס׳ כישכינס את
העיתונאים במוצאי יום־הבחירות, שעה קלה אחרי סגירת
הקלפיות, והוצג כ״ראש־הממשלה הבא של ישראל״ .על
סמך מה? על סמך ד,אוראקל בתיבה, סמיתיוס, שבדק
את הקרביים של בוחרי־המידגם.
האם לא היה פרס מיטיב לעשות אילו סמך על
האסטרולוגים, או על האיוגיורים, איו על בעילת־האוב
מקיבוץ עין־דור, תחת לסמוך על המידגם? יתכן ש־במיקרה
זה היה נראה, כעבור שעה קלה, באור פחות
מגוחך.
איני מתנגד לאסטרולוגים, לבודקי שאריות של קפה
או תה, לבעלות־אוב, לקוראות־קלפים ולסיקרי דעת־הקהל
— כל עוד מתייחסים אליהם כאל בידור משעשע.
לפעמים הם צודקים — כשם ששעון עומד מראה לפחות
פעמיים ביממה את הזמן המדוייק. הנסיון מוכיח כי
הסקרים טועים כימעט תמיד, והשאלה היא רק מהו —
בכל פעם — גודל הסטייה.
.מדינאי המבסס את מהלכיו הגורליים על אוראקל
מפוקפק זה — איך אפשר להתייחס אליו ברצינות?

מאת מאיר תדמור

דירוג עורג׳

כלכלה

ת ו רה חדשה
באחת ממהדורות־החדשות השבוע נתבשרנו על לידתה של תורה כלכלית
חדשה• מקורה של התורה :״מקור בכיר באוצר״ ,שאמר, כפי שצוטט ב״קול
ישראל״ ,כי חוטר־אחריות הוא לצפות לעליית מחירים, וכי הבעיה של האינפלציה
אינה המחירים, אלא הציפיות לעלייתם.
במילים אחרות: אם עם ישראל ״חושב״ ,שמחירי הדלק יעלו, הם באמת יעלו,
לא משום שהדלק בחו״ל התייקר (או הוזל) ,אלא משום שאנחנו ״חשבנו״ שהוא
יתייקר. מה שעשה האוצר עד לאחרונה — הוא מילא את ציפיותינו. ולמה זה
נבוא אליו בטענות. אותו היגיון אומר, שאם נפסיק ״לחשוב״ ,המחירים לא יעלו,
ואם ״נחשוב״ בצורה ״חיובית״ ,מחירי הדלק, הטלוויזיות, הדירות, המכוניות, הלבן
והגבינה הצהובה ואפילו הירקות, ירדו. ואז רבותי, יקרה מה שהבטיח לנו
האוצר — המחירים לא יעלו, תיגמר לנו האינפלציה. השקל יהיה יציב, לא
יהיה עוד צורך בלוחות של שערי מטבע״חוץ יומיים ביומונים ; לא יהיה צורן
בביטוח שער• הביטחון בשער יהיה מבוסס על האחריות הקולקטיבית! שלנו
ו״במחשבה״ שהמחירים לא יעלו והאינפלציה תרד.
הצד השני, היותר מעשי של תורה זו, אומר, שליתר ביטחון, כדאי גם להזרים
הרבה כסף ; כמו למשל 2.8מיליארד שקל בחודש אחד (יוני) ; ואז יהיה לאנשים
הרבה כסף, וכשיש הרבה כסף, אפשר לחשוב באורח חיובי, לא לצפות לעליית
מחירים, ולהיפן, להשקיע את ה״הרבה כסף״ בתוכניות חיסכון של האוצר;
והאוצר יחזור וישקיע את הכסף ב״אורח חיובי״ ,במיפעלים כושלים, בישיבות
לתפארת (של אג״י) ובתקציב הבחירות לכנסת ה־.11
התורה החדשה מבית מידרשו של האוצר, עושה לנו שרות. עד עכשיו היינו
סבורים (להבדיל מחושבים) שהאינפלציה מקורה בעודף הצריכה הממשלתית. עכשיו
מתבררת האמת לאמיתה. האינפלציה לא היתה ולא נבראה אלא במוחנו מלא
הציפיות; כיוון שכך, הבה נסיר את גידולי הציפיות והאינפלציה תחלוף מאליה.
המערב כלכלת מדינות המערב מתאוששת ; המיתון הכלכלי, שהיה מנת־חלקן של
המדינות המתועשות במערב ובעיקר באירופה וארצות״הברית, הולד ונעלם. למה
זה חשוב ן ראשית, משום שישראל היא חלק מן המערב המתועש• וסיבה שנייה —
כשלהם יהיה טוב גם לנו יהיה קצת יותר טוב.
וכך מציג זאת הצוות הכלכלי של שבועון החדשות האמריקאי ״ניוזוויק״,
באומרו שהדרך להתאוששות תהיה איטית, אן כל המאפיינים הכלכליים העיקריים
הם בכיוון הנכון — שיפור, התקדמות.
שלושת המרכיבים העיקריים בסקירה הם ; הצמיחה, האינפלציה והביקוש
לנפט. התחזית היא שבשנת 1982 יגדל התוצר.ב 4לעומת כ 2ב־ 1980ו״.1979
האינפלציה תגיע ב 1982-לממוצע עולמי של 9לעומת 11ו 13-אחוזים בשנים
1980ו־ .1979ב״ 1981 תרד צריכת הנפט לכ־ 47 מיליון חביות ליום, לעומת כ־49
מיליון חביות ביום ב־ 1980 ויותר מ 51-מיליון חביות נפט ליום ב״ .1979 יחד עם
הירידה בביקוש, חלה גם ירידה במחירי הנפט, וזה לא פחות חשוב.
בסקירה זו יש הרבה נתונים; אחד מהם מעניין ומאלף במייוחד. מדינות
העולם השלישי (המתפתחות) חייבות היום לארצות המערב כ 500-מיליארדי
דולרים• בנקאי המערב נעשו לאחרונה יותר אופטימים — הם החלו להאמין
ביכולתן של מדינות אלה להחזיר את חובן, וזאת למרות שיעורי הריבית הגבוהים
יחסית, שבהם הם חייבים היום.

ביטוח

ח ב רו ת

ההפ סד ־ 100
מילין ן שקל

ננסית חשמלית

בעוד שבועיים יתפרסם המאזן של
״אבנר״ ,החברה המשותפת לכל חברות
הביטוח, הגובה את ביטוח החובה. החברה
אינה מחלקת רווחים. כל הכספים
שברשותה מיועדים לתשלום נזקים.
החברה הוקמה על״פי חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות-דרכים, שנכנס לתוקף
בספטמבר , 1976 והשנה יימלאו חמש
שנים להפעלתו.
ההקדמה ארוכה. זה חשוב, כדי שיהיה
ברור על מה מדברים. במאזן של מאזן בקרוב,
שיתפרסם
״אבנר״,
,1980 יהיה כתוב שההפסד המצטבר של
החברה הוא יותר מ 100-מיליון שקל.
זה עלול להשפיע לרעה על כיסנו. כשיעלה
שוב התעריף לביטוח חובה בספטמבר.
וזה בוודאי ישפיע על המפקח
על הביטוח, שבמישרד״האוצר, שבנוסף
לעידכון האינפלציוני של תעריפי הביטוח,
הוא יאשר גם עליה בגלל התוצאות העסקיות
של ״אבנר״ — ההפסדים.
ל״אבנר״ כ״ 600 אלף מבוטחים, שהם
בעלי מכוניות, טרקטורים, קטנועים, בקיצור
כל רכב מנועי, כולל הרכבת.
החברה תיגבה השנה כ־ 600 מיליון שקל
בביטוח חובה (נטו — בלי דמים ודמי׳
גביה) .היא גם תשלם יחד עם חברות-
הביטוח, כ 50-מיליון שקל לחודש לנפגעי
תאונות. אז כך, אם תהיינה פחות
תאונות, נשלם פרמיה קטנה יותר; ר
בעצם למה לא ז סעו בזהירות.

בנקי

הבורסה

קראתם פעם את ״הצד השני״ של
חשבון החשמל שלכם ; ובכן, תעריף
החשמל הביתי, נכון להיום, הוא 71
אגורות חדשות לקוט״ש (קילוואט/
שעה) ; קצת יותר מ״ 7ל״י ישנות. כמה
לדעתכם עולה לחברת־החשמל אותו
קוט״ש מפורסם ז 5-3סנטים אמריק אים,
וזה כולל כבר את כל הוצאות ההון
והתיפעול.
על־פי השער היציג של הדולר, ערכם
של 5.3סנטים הוא 6.2אגורות חדשות.
משהו יותר מ־ 6ל״י ישנות• ההפרש
9אגורות, או כמעט 1ל״י. וזה הרבה
מאוד.
כל צרכן חייב, נוסף על התשלום
עבור צריכת החשמל, לשלם גם 17 שקל
( 170ל״י ישנות) כ״תשלום קבוע״ .נש-

דלק

מחירים מחכימים
מחיר ליטר בנזין 94 בנובמבר 1971
היה 0.72ל״י. באפריל 1981 היה מחירו
של אותו ליטר 6.5שקל; פי .90
בנזין 83 אוקטן עלה ב־71׳ 0.605ל״י;
ב 6.2 1981-שקלים; פי •102 ליטר
נפט עלה ב־ 71 רק 0.26ל״י ; היום —
3.9שקלים; פי •150 הסולר עלה ב71-
רק 0.205ל״י, היום 3.7שקלים ; פי
.180

בגיליון יוני של ״דה בנקר״ ,ירחון
יוקרה בריטי לענייני בנקאות, פורסמה
הרשימה המדרגת את 500 הבנקים הגדולים
בעולם ב״ . 1980 ברשימה מכובדת
זו, מצאנו לא רק בנקים אמריקאים ואירופים
ויפאנים ענקיים, אלא גם ארבעה
בנקים ישראליים.
״בנק לאומי״ מדורג במקום ה־98
(לעומת המקום ה 81-ב 1979״בנק
הפועלים״ במקום ה( 102-עלייה של
שלושה שלבים לעומת ; )1979״,אי״די״בי״
מספרהמשר די םשלהמערכת

שנה

0בארץ

בחו״ל

1975

967

1976

991

1977

1,021

1978

1,046

1979

1,074

1980

1,099

אחזקות בנקאיות במקום ה־( 107 נסיגה
של חמש דרגות מהמקום ה־ ;<102האחרון
ברשימת ״כוחותינו״ הוא ״בנק
המזרחי״ ,שעשה קפיצה מרשימה מהמקום
ה״ 476ב ,1979-למקום ה־ 414בשנת
.1980
אין קובעים את מיקומו של בנק
בדרוג העולמי. עניין מסובך ; נזכיר כמה
מרכיבים: היקף המאזן, פיקדונות, הון
וקרנות, הכנסות- ,רווח לפני מס, היחס
בין ההון לנכסים ועוד.
עוד מילה• מיספר סניפי הבנקים בישראל
הגיע בסוף 1980ל״ ; 1067 סן
כל הפיקדונות בשקלים ובמט״ח בסוף
1980 במוסדות בנקאיים הגיע ל״241
מיליארדי שקלים. ההוצאות המינהליות
של מערכת הבנקאות הסתכמו ב־1980
ב 4.4-מיליארד שקל, גידול ריאלי של
* .15.7מיספר העובדים במערכת הבנקאית
גדל ב ,6.3*-לעומת * 1.1במשק
כולו.
נתונים מחכימים אלה לקוחים מ-
דו״ח המפקח על הבנקים, שיפורסם ה שבוע.
אלתי,
למה צריכה חברה ממשלתית,
שבידה המונופול על שרות כה חיוני
כחשמל, לגבות את רווחיה כראות-
עיניה — פעם אחת על השימוש בחשמל,
ופעם שנייה כעונש על כן שאנו כולנו
חייבים להיות צרכניה של חברת״החשמל.
ובכן, מתברר שלגבייה זו יש הצדקה
מלאה.
סיבה ראשונה, הפחות חשובה, היא :
עובדי חברת-החשמל הם קבוצת העובדים
בעלת השכר הגבוה ביותר במשק.
מגיע להם. עובדה. הם יכולים לסדר לנו
חגיגות ״אין חשמל״ ורק הם• אז כדי
שיהיו בסדר איתנו, מגיע להם משכורת
טובה.
סיבה שנייה, עוד יותר חשובה: מן
המפורסמות הוא, שעובדי חברת״החשמל
נהנים ממוצרי החברה ללא-תשלום. כידוע
מייצרת חברת-החשמל — חשמל,
וכל עובדיה מקבלים חשמל חינם, יותר
מ 1000-קוט״ש לכל עובד לחודשיים.
זה הרבה כסף 710 שקל נטו; ועל מה
שמקבלים חינם לא צרין לשלם מע״מ,
עוד חיסכון של 85 שקל• הם גם אינם
חייבים ב״תשלום קבוע״ ; הרי הם
קבועים בחברת-החשמל.
לא רק עובדי החברה פטורים מתשלום
עבור החשמל שהם צורכים. גם
הפנסיונרים של החברה פטורים מתשלום
עבור החשמל שהם צורכים. ולא רק
אלה, גם השאירים, אשת הפנסיונר
זכאית לחשמל חינם. לא רק היא, גם
ילדיה הגרים בדירתה זכאים לחשמל
חינם• זה ועוד. גם כשאלמנת הפנסיונר
גרה, למשל, בבית-אבות, וילדיה גרים
בדירתה, אן כתובתה לענייני פנסיה בדירתה,
ילדיה וכל מי שיגור בדירתה
זכאי לחשמל חינם• וזה עוד לא הכל.
עכשיו אתם בוודאי מבינים עבור מה
אנו משלמים ״תשלום קבוע״.

הח ג יג ה התחילה?
באיזו זהירות צריו לתת כותרת. מי
יודע ו אם באמת תוצאות הבחירות חן
שגרמו להתחלת החגיגה, כפי שחזו כל
האיצטגנינים של הבורסה ; מה יהיה
כשתורכב הממשלה. ואיזו ממשלה.
השבוע ניסינו לעשות מלאכה קלה.
ביום שישי האחרון פנינו, באורח רשמי׳
לכמה בנקים וחברי בורסה אחרים.
שאלנו — מה יהיה עכשיו, תנו לנו
הערכה זהירה, נניח לתקופה של שלושה
חודשים. מה על הישראלי הממוצע
לעשות, במה ישקיע את כספו. תשובות
של ממש לא קיבלתי. כולם זהירים. אצל
שני בנקים היתה התשובה: אנחנו צרי כים
לדעת למי מיועדת החליפה, מי
הוא המשקיע; אבל, הכי בטוח להשקיע
במניות הבנקים ובקרנות הנאמ-
נות שלהם. תודה. בבנק אחר, אמרו לי,
מה שכתבת בשבוע שעבר, טוב גם להשביע•
מי שחושב שהמדד יעלה מהר
וגבוה, שייקנה צמודים. מי שרוצה קצת
להרוויח, שיקנה קצת מניות חופשיות,
מה יש, החגיגה לא התחילה ן
והיה שוב אותו ברוקר שאמר לי,
תשמע, מי שיש לו כסף, שילן על כל
הקופה, במניות אפשר להרוויח, והרבה.
רק עצה חכמה ויוצאת״דופן אחת
נכנסה לי לרשת• אבל זה לא הבנק

מדליה ממלכתית
משואה לתקומה
שאחראי לה. את העצה נתן לי יועץ,
על חשבונו הפרטי, והרי היא.

והב למה לא?
מי שרוצה להתנתק לגמרי מהמשק
הישראלי, ולא להיות תלוי בקואליציה
שתוקם, או לא תוקם, יכול היום להשקיע
בזהב. המחיר נסוג לגבול 400הדולר
לאונקיה, כאשר רק לפני שנה היה
מחירו כמעט כפול. מציאה של ממש.
אפשר לקנות בבנק, אבל אז צרין לשלם
מע״מ. אפשר גם לקנות מטבעות זהב
ישראליות ״כבדות״ שהופצו בסדרות
גדולות, בהן הפרמיה הנומיסמטית אינה
עולה על * .15 כלומר: מחיר המתכת
פלוס 15 אחוז ערן אספני. אז מה כדאי
לקנות ז קחו למשל מטבעות ״בו״גוריון״,
״בונדס״ ומדליית מיבצע יונתן• אלה,
אומר המומחה, כדאי לקנות. ועוד עצה :
אפשר לקנות כסף, לא מטבעות ושטרות,
מתכת• עליה לא גובים משוס״מה
מע״מ. רואים אתם. יש עצה.

סגנים -משגים -מננ״ליס
״אין יסוד לידיעה אשר פורסמה ב-
עיתונכם מיום 28.6.81 לפיה עומד ד״ר
אוטנזוסר לפרוש לגימלאות בקרוב.״ זהו
לשון המיכתב של דובר הבורסה.
וכיוון שד״ר אוטנזוסר אינו יוצא ל-
ימשיכו לכהן בבורסה שני
גימלאות,
מנכ״לים. מהשבוע, על״פי החלטת הנהלת
הבורסה, יהיו לה גם שני מישנים
קסלר ושילו, ושלושה
למנכ״ל(ים)
סמנכ״לים, מנהל יחידת המחשב, מנהל
המיסחר, ומנהל יחידת הביקורת.
במינהל תקין, שבין היתר, מקובל מיספר הסמנכ״לים הוא פונקציה של
מיספר העובדים. במיקרה שלנו, של ה בורסה,
מיספרם של סגני המנהל הכללי
והמישנים למנהל הכללי הוא פונקציה
של הסכמי השכר; ללמדן שתואר
אינו רק תאור תפקיד, אלא דרן
בדוקה לעקוף מיכשולים המאפשרים לבורסה
לשלם משכורות גבוהות יותר.
עיקר שכחנו: מיספר עובדי הבורסה,
שימו לב, מתקרב לשמונים.

במדינה

תוך כדי כך לא שם איש לב
לדבר שנשכח גם במהלך הבחי רות
עצמן: הכנסת עצמה.
כעד ונגד• הבחירות שנערכו
בישראל ב־ 30 ביוני 1981 לא היו
בחירות לכנסת העשירית. הן היו
לראשות־הממשלה —
בחירות
״בחירות נשיאותיות״.
בוחרי ישראל הצביעו בעד או
נגד מנחם בגין, בעד ונגד ש ימ־עון
פרס. כימעט כל תעמולת־הב־חירות
היתד, מכוונת לכך. מומחים
יובאו מארצות־הברית כדי לנהל
את הבחירות למען בגין ופרס,
מתוך מחשבה זו עצמה. למומחים
אלה — דייוויד גארת מטעם
בגין, דייוויד סוייר מטעם פרס —
אין שום נסיון אלא בבחירות אינשיאים,
שיות
לתפקידים של
מושלי־מדינות וראשי־ערים. גם
האגודות שהוקמו על־ידי מיליונ רים
מייובאים — כגון ״אזרחים־
למען־פרס״ — פעלו בכיוון זה.
חלוקת השלל. תוך כדי כך
כימעט נשכח כי הבחירות הן, לכ אורה,
למילוי מושביהם של 120
חברי־פרלמנט — אנשים שיצטרכו
לעשות את העבודה הפרלמנטרית,
לחוקק חוקים, לקבוע תק ציבים,
להטיל מיסים, לפקח על
הרשות המבצעת.
אין ספק שהכנסת העשירית
תשקף מחדל ציבורי זה.
כמה מהחברים ד,גדועים ביותר
של הכנסת התשיעית — סקנד־ליסטים,
רודפי פירסום־אישי, טפילים
ונוכחים־נפקדים — חזרו אל
הכנסת העשירית. לעומתם נעלמו
מן הנוף הפרלמנטרי כמה מן ה פרלמנטרים
המוכשרים והאחר איים
ביותר.
בנוף הכנסת החדשה ישלוט ה עסקן
האפור, איש־המנגנון, נציג
קבוצת־הלחץ. אנשים מסוג זה
ימלאו את שורות הספסלים של
המערך, וגם חלק ניכר ממושבי
הליכוד.
הכנסת הבאה לא תהיה פורום
להתמודדות רעיונית, למאבק על

העם

*נצחים האמיתיים

!מיפלגות הדתיות הפסידו
;בחירות, ומחזיקות עתה
את המדינה פוזה בגרון

שום דבר אינו מצליח כמו ה־וחה,״
אמר אוסקאר ויילד.
ישראל, כך הסתבר השבוע,
ל הכלל ההפוך ׳:שום דבר
ו מצליח כמו הכישלון, ושום
־ אינו נכשל כמו ההצלחה.
מערך, שהשיג בבחירות האלה
ההישג הגדול ביותר מבחי-
המנדאטים שנוספו לו — ,15
מת שלושה בילבד שנוספו ל וד
— הפסיד בבחירות (ראה
ון) .ואילו הסיעות הדתיות, ש דו
ביחד ארבעה מנדאטים, היו
:צחות האמיתיות. המנצחת ה־רית
היתד, המפד״ל, שאיבדה
מחצית כוחה — הפסד שאין
תקדימים רבים בהיסטוריה ה־לגתית
של ישראל.
ל שלוש הסיעות הדתיות ביחד
ז בקושי את קו עשרת ה זים.
אולם עשרה אחוזים אלה
יקו את המדינה כולה בגרון.
1וק השמיכה. מניין בא
כזה למחנה הדתי ן
ס לכך כמה סיבות, הטבועות
ות החיים המדיניים של ישר )
חוק האיכפתיות — כאשר
;ו חשוב מאוד למיעוט קטן,
ד שזה לא איכפת כל־כך ל ים,
חזקה על המיעוט שהוא
יט את רצונו על הרוב. ה ים
חפצים בהגברת הכפייה ה־ת.
ה״חילוניים״ אינם מוכנים
לחם למען החופש מכפייה
ת. הדתיים מנצחים.
ו חוק השמיכה — כאשר שלו־שוכבים
מתחת לשמיכה צרה
,מושכים שני הקיצוניים את
זיכה אנה ואנה, ואילו מי ש ב
באמצע יהיה תמיד מכוסה
כ. לא גודלו של המחנה הדתי
נ, אלא מיקומו באמצע ,
שני הגושים הגדולים. הדבר
לו כוח־מיקוח שאין כדוגמ־למיפלגות
הממוקמות בקצוות
דים — רק״ח והתחייה, ואף
ושינוי.
! חוק הקירבה הרעיונית —
יאולוגיה הלאומנית השולטת
ץ מעניקה מראש יתרון רב
יים, מכיוון שהדת היהודית
בת כעמוד־התווך של הלאו־ו
היהודית. משום־כך קל ל־ם
להשיג גם את סיפוקן של

לשון ה מ אזניי ם
דרישות עזות־מצח. ככל שהמיפ־לגה
השולטת לאומנית יותר, כן
גדל תיאבונם של העסקנים הדתיים.
במצב של שילטון הליכוד
הם הגיעו למצב אידיאלי, כי מנ חם
בגין אינו צריך לאנוס את מצ פונו
כדי לתת לדתיים את כל
חפצם. הוא עצמו דוגל בהגשמת
דרישות אלה.

181״)11:1€

כותרת כ״וושינגטון פוסט״

האיית־אללה וזיקני־ציון.
כך קורה כי עיתוני העולם מלאו
השבוע ידיעות, שבהן הופיעה יש ראל
בדמותה של מדינה קנאית־דתית,
זרה ומוזרה.
לדוגמה, כותרת בוושינגטון
פוסט :״גורל הממשלה הישראלית

/ס 1^)110

כמו אצל חונוייני
הבאה עשוי להיות תלוי ב־ 13 חכמים
זקנים״ — כשהמילים האנגליות
מזכירות בפירוש את הפרוטוקולים
של זיקני ציון. הכוונה

היתה, כמובן, למועצת־גדולי־ד,תורד,
של אגודת־ישראל.
גם ידיעות אחרות הבליטו את
העובדה כי כוהני־דת מגודלי־זקן
מרכיבים את הממשלה בישראל
וקובעים את חוקיה — בדיוק כמו
באיראן של האיית־אללה רוח־אללה
חומייני.
דבר אחד היה ברוד לקוראים
לאור ידיעות אלה: ישראל אינה
דומה לשום מדינה בעולם המער בי׳
האירופי-אמריקאי. היא דומה
למדינות האחרות ב״מיזרח התיכון״.

הכנסת

איוו
סו סתי
בוחרי ישראל 7א
התכוונו?כחור ככנסת,
אלא בממשלה

ראשייימפד״ל כורג והמר כמוצאי יום־הכחירות
אשרי המנוצחים

גם אחרי ליל־הדראמה שלאחר
יום־הבחירות, כאשר התחזיות של
חנוך סמית התנדנדו אנה ואנה
על המירקע והביאו פוליטיקאים
משופשפים למעשי־שטות ולדיבו־רי-סרק,
לא נרגעה המדינה. עברו
חמישה ימים נוספים עד שתוצ־אות־הבחירות
התייצבו סופית.
במשך ימים אלה הוחזקה המ דינה
כולה במתח: האם אפשר
להקים ממשלה? מה יהיה הרכבה?
האם מובטח למנחם בגין שהוא
יעמוד בראשה?

דיעות והשקפות. היא תהיה שוק
של מקח־ומימכר בין הגושים הגדולים.
הסערות שיתחוללו בה
תהיינה סערות מפוברקות של
עסקנים — אותם המחזיקים ב־שילטון
ואותם המבקשים להגיע
לשילטון. העיסוק העיקרי של ה כנסת
יהיה בחלוקת השלל.
גלגל ׳מיותר. יהיו שיטענו כי
המצב היה שונה, אילו היתד, קיי מת
בישראל שיטת בחירות איזו-
דיות. אך זוהי אשלייה. אילו נערכו על הבחירות לכנסת העשירית
פי שיטה מחוזית — או אף על
פי השיטה הבריטית, שבה בוחר
כל איזור בחבר־פרלמנט אחד —
לא היה הדבר משנה דבר. גם אז
היו הבוחרים מצביעים בעד או
נגד בגין, בעד או נגד פרס —
מבלי להתחשב בכישוריהם של
המועמדים המקומיים.
הפיתרון היחידי הוא הפרדת ה בחירות
לממשלה מן הבחירות ל פרלמנט
— השיטה ה״נשיאותית״
הטהורה, כנהוג בארצות־הברית
ובצרפת. אך אין שום סיכוי להג שמת
רפורמה כזאת בישראל.
נראה כי נגזר על מוסד הכנסת
לשקוע בישראל, להגיע לדרגה
של גלגל מייותר במישטר שבו
יש רק שתי זרועות שילטוניות —
הממשלה ובית־המישפט, כאשר
אמצעי־התיקשורת ממלאים, מאו נס,
חלק מן התפקידים המוטלים
במדינה אחרת על הפרלמנט.
ה עו לםהזה 2288

המר של שימעוו סיסיפוס

1יקנ!ח
ך יה ״י״ מלן*

בקורינתוס, אשר ביוון. שמו היה

סיסיפוס.
האלים לא אהבו את סיסיפום. הוא היד, חוטא ושק רן.
הוא גם הלשין על צאוס, כאשר זה התעסק, כדרכו
בקודש, עם אחת היפהפיות האנושיות.
צאוס התרגז מאוד. הוא שלח את תאנטאנוס, אל־המוות,
כדי לשים קץ לתעלוליו של המלך. אולם סי־סיפום
התחכם לו. תחת להילוות אל תאנטאנוס, כלא
אותו במר. שם נמק אל־המוות המיסכן, עד ששוחרר.

ניקמת תאנטאנוס היתה נוראה. סיסיפוס
נשלח לשאול־תחתית, טארטארוס, ושם נגזר
עליו לגלגל כמאמץ ככיר סלע ככד אל ראש
גיכעה. ככל פעם, כשהיה מגיע לשם, היה
הסלע מתחלק ומידרדר שום למטה.

וכך הלאה, עד סוף כל הימים.
סיסיפוס לא היה היחיד שנגזר עליו לרצות עונש
נורא כזה בשאול תחתית. היו לו אחים־לצרה.
טאנטאלוס -מלך פריגיה, היה שחצן ובוגד. הוא הרגיז
את האלים כאשר נהג בבנו באכזריות. על כן נגזר
עלוי לעמוד עד צווארו במים, כשסלע גדול מרחף מעליו
ומאיים לרסקו בכל רגע. הוא לא יכול היה לשתות
מן המים, שבהם עמד. ואילו הפירות שהיו תלויים מעל
לראשו נסוגו בכל פעם, כשניסה לקטפם.
גם •גורלו של איכסיון, מלך תסאליה, לא שפר. האלים
זעמו עליו. הם הטילו עליו עונש: הוא נקשר
אל גלגל באמצעות נחשים, כשרוח מסובבת את הגלגל.
בנות דאנאוס, מלך ארגוס, רצחו את מעליהן —
מעשה נלוז לכל הדיעות. נגזר עליהן לצקת מים לכלי
נקוב, שלא התמלא לעולם• עבודה ניצחית, חסרת־תוצאות.
טיטיום הענק ניצל לרעה את כוחו ופגע באשה.
צאוס הזועם ד,יגלה אותו לשאול, שם הוטל על שני
נשרים לאכול את כבדו, שצמח שוב ושוב מחדש.

ראש־הסמשלה — והנה קרה הדבר שלא־ייאמן, וש איש
לא ציפה לו — הליכוד הגיע לשילטון.

עכשיו, כאשר ניכא חנוך סמית, כקלות־הדעת
החייכנית של מי שמשחק כרולטה סטא
טיסטית, כי המערך זכה כ־ 51 מנדטים לעומת
47 של הליכוד, מוכרח היה שימעון פרם לזנק
קדימה ולתפוס את הפרי לפני שיחמוק.

ושוב התגשמה קיללת האלים. הפירות נסוגו. האבן
התגלגלה שוב למטה. הכלי נשאר ריק, והנשרים אכלו
את כבדו של שימעון פרם.

^ פעם היה עונש האלים אכזרי במיוחד. סאדיסטי.
י י כי האלים לא מנעו משימעון פרס ניצחון. להיפך.
הם הנחילו לו ניצחון נאה. המערך עלה בקפיצה אחת

^ י הקואיציה העומדת לקום בניצוחו של מנחם
• בגין — גועליציה אמיתית — תהיה רופפת מאוד.

ככל שבוע יהיה נדמה שהנה־הנה היא עומדת
ליפול, שדי כדחיפה קלה כדי להפילה.
בגועליציה זו מתחברות כל המגמות החשוכות ביותר
במדינה — לאומנות שלוחת־רסן, קנאות דתית אפלה,
תאוות־החמס של שודדי הקופה הלאומית, הסחטנות
של בעלי תיקים פליליים בהווה ובעתיד. איך יכולה
חפורה זו להישאר יחדיו? האם לא יפרק אותה הזעזוע
הקל ביותר?
לפני גועליציה זו תעמודנה בעיות נוראות, שאין
להן פיתרון. הכלכלה של ארידור תתמוטט, וגם המזח
היהודי של מרידוד לא יציל אותה. אחרי החזרת צפון-
סעי למצרים יהיה אנוור אל־סאדאת נאלץ לשקם את
מצבו בעולם הערבי, ובהעדר פיתרון לבעייד, הפלסטינית
יחמיץ השלום הישראלי־מצרי במהירות. היחסים
בין ישראל וארצות־הברית מתקדמים לקראת התנגשות.
תעלולי אריק שרון יחמירו את בידודה של ישראל, ועוד.

אך העונש העיקרי שנגזר עליו הוא עונשו
של סיסיפוס. הוא משקיע מאמץ ככיר כדי
כדי לטפס כמעלה ההר אד השילטון — וככל
פעם, כשהוא עומד ממש להגיע אל הפיסגה,
הוא מתגלגל שוב אל התחתית.
כל אלי יוון לא יכלו להמציא עונש אכזרי יותר.

איך זה לא שינה את נוסח הדכרים כרגע
האחרון, כאשר נמסר לו כי חנוך סמית שינה
את טעמו והודיע שנוצר תיקו?

קלות־דעת? תשוקה שאין להתגבר ועליה? אי־ד,יכולת
לתפקד במצבי־לחץ ולשנות במהירות את החלטותיו עם
שינוי הנסיבות?
אלד, הם הסברים באנאליים. ההסבר הסיפרותי הוא
שפרס פעל כפי שנגזר עליו, במיצוות האלים הזועמים.

אך שימעון פרם לא יודח. אי־אפשר להדיח
אדם שהנחיל למיפלגה זה עתה ניצחון כה
מרשים בקלפיות.

וגם הפעם ידאגו האלים הסאדיסטיים לכך
שקיללתם תתגשם בדרך האכזרית כיותר.

כמו טאנטאלוס, הוא שולח את ידו אל פירות־השיל-
טון, הקורצים לו מקרוב, והנסוגים בכל פעם. באמצ עות
נחשים, שאין צורך לקרוא בשמותיהם, הוא קשור
לגלגל הפוליטי המסתובב. הוא יוצק מים מיפלגתיים
לכלי נקוב, שאינו מתמלא לעולם. הגשרים במיפלגה
ובכלי־התיקשורת מנקרים את כבדו בלי הרף.

יש במיפלגת־העבודה ומחוצה לה פרשנים מחוכמים
הטוענים, בקול־רם או בלחש, כי צריכים להחליף את
שימעון פרס. שאין להשאיר את גורל המיפלגה בידי
איש ־שהוא מפסידן מיקצועי.
יש ביניהם קטני-אמונה, שאינם מאמינים בקללות
אולימפיות, והסבורים כי האשם הוא בשימעון פרס
עצמו, בתכונות־האופי שלו, בחוסר־אינטואיציה ו/או ב־חוסר־כאריזמה
ו/או בחוסר שיקול־דעת, בהעדר תכנים
רעיוניים, ועוד ועוד.

המנהיגות במיפלגד, אינה נקבעת על־ידי דיברי־פרש־נות.
לא הרוטנים וד,מקטרים בוחרים במנהיג. ההגיון
הצרוף והשיקול הרציונלי שווים אף הם כקליפת־השום.
המנהיגות מתגבשת במישחק הכוחות הפוליטיים,
בהתנגשות של קבוצות־לחץ, על פי אינטרסים של עסקנים.
במערכה זו, אין כיום כוח המסוגל להפיל את
פרס, ולהמליך מלך אחר תחתיו.
שימעון פרס יישאר, בראש סיעת־ענק בכנסת, מוכן
להפיל את הליכוד בכל רגע.

איני יורע כמה חטא שימעון פרס לאדים,
וכמה העלה עד עצמו את חמתם. אך נדמה
שהם הטילו עליו את כל העונשים האלה גם
יחד.

>7יך זה עלה על דעתו של שיטעון פרס, באותו
י, רגע מר ונמהר במוצאי יום־הבחירות, להכריז על
עצמו כעל ראש־הממשלה הבא של ישראל, על סמך
התחזית הרופפת של בדרן סטאטיסטי?

מה יהיה הלאה?

האם הגיעה הטרגדיה לסיומה?

לא ולא. היא תימשך. אין כוח כעולם
היכול לשים קץ לקיללת האלים.

שימעון

פרס: וגם כ מו ט אנ ט א לו ס

מ 32-המנדטים, שבהם זכה בבחירות הקודמות, ל־47
מנדטים — תוספת של .470/0הוא חזר כימעט לכוח
שהיד, לו בכנסת השמינית — 51 מנדטים.
כך הגיע פרם עד למילימטר אחד מראש־ההר, לפני
שהתגלגל לתחתית.

כי ניצחון זה לא היה שווה דכר. האלים
חילקו את הכוחות כך ששימעון פרס אינו
מסוגל להרכיב קואליציה.

יגם ההמשך נגזר מראש, לפי אותה הקללה.
בהיוודע התוצאות הכימעט־סופיות היה ברור לכל
בר־דעת כי אין המערך יכול להקים קואליציה, אף לא
זאת לא היתה קומדיה, כפי שנדמה
במחיר הנורא ביותר של מכירת כל הערכים שבהם
היה. זה היה חלק מטרגדיה מתמשכת.
הוא עלה לגדולה תחת כנפיו של דויד בן־גוריון, דגל במערכת־הבחירות. שימעון פרס, שאינו טיפש,
ועמד לרשת את ממלכתו של הזקן — והנה הודח הזקן י היה צריך לדעת זאת כמו כל מוכר־אבטיחים בשוק.
המעשה הנבון היה להודות בכך ולהניח למנחם בגין
וכוחו של פרס התפורר כאבק.
הוא ניסה לבנות את כוחו מחדש תחת שילטונו של להקים קואליציה משלו, לטובה או לרעה, ולפתוח בסיבוב
הבא של המאבק.
לוי אשכול׳ ועל סף ההצלחה הכריח אותו בן־גוריון
אך פרס לא היה מסוגל לכך. הקללה רדפה
לפרוש ממפא״י וללכת אחריו למידבר של רפ״י.
הוא ניצח על סערכת־הבחירות של רפ״י, שהכל אותו. הוא מוכרח היה לעשות נסיון נוסף,
ניבאו לה ניצחון, וביום הבחירות זכתה הרשימה רק ב חסר כל תוחלת, לגלגל את האכן אל הפיס
עשרה מנדטים, שהיו חסרי-ערך בהרכב הכנסת ההיא. גה. הוא נפגש עם רכי־הסחטנים, ניהל עימם
הוא בנח את המיפלגה החדשה בסבלנות, עמל בלי משא־ומתן דימיוני.
התוצאה היחידה הייתה שהוא נראה כמי שמוכן להי הרף,
אץ מסניף לסניף ומחוג לחוג — ובבוא היום
כנע לקנאים החשוכים ביותר, כדי להגיע לשילטון ויהי־קטף
משה דיין את כל הפירות, הפך שר־ביטחון ואליל
מה — וכמי שגם בנסיונו זה העלה חרם בידיו.
לאומי, בעוד שפרס •נשאר מחוץ לממשלה.
כך מיצו האלים את ניקמתם עד תום.
יומו הגדול יכול היד, להגיע כאשר התמוטט השיל-
שימעון פרם, שכניצוחו נחל המערך כבחי־טון
של גולדה. מאיר ומשה דיין בהלם יום־הכיפורים,
והנה צנח יצחק רבין מן השמיים הכחולים ונטל את רות אלה הישג גדול יותר מאשר כל מיפלגה
אחרת, הוא הקורבן העיקרי של הכחירות.
חפירות בלי מאמץ.
התיתכן אירוניה אכזרית יותר אף בעולמם הסא־בעבודה
סבלנית של ארבע שנים הצליח פרס למוטט
את שילטונו של רבין ולזכות במינוי המערך לתפקיד דיסטי של אלי יוון ז

תוך •טנה־שנתיים, כך סבורים אנשיו שד
פרם, תעמוד הממשלה החדשה מול קיר אטום.
היא לא תוכל להמשיך בדרכה, ותתמוטט.
תערכנה כחירות חדשות.
ואז, סוף כל סוף, אחרי שנים של עמל
ויגע, יזכה פרס כפרי שבו חשקה נפשו.
זוהי תיקווה סבירה בהחלט.

אך זהו מיקסם־שווא. עצם התיקווה היא פרי
הסאדיזם שד האדים, חדק מקילדתם.

י כל זה כבר קרה. הכלכלה של ממשלת-הליכוד
~ כבר התמוטטה. הממשלה כבר חדלה מלתפקד. ה יחסים
עם מצריים כבר הגיעו לעברי־פי־פחת. ההמונים
— כן, גם המוני ״עדות המיזרח״ — כבר היו
מוכנים לקום על בגין.

ואז הסתכר שקיים בפוליטיקה הישראלית
כלל: לא חשוב מה קורה כשלוש וחצי השנים
שאחרי הכחירות. חשוב מה קורה כחצי־השנה
•טלפני הבחירות.

די היה בכמה תעלולים של אדידור, בכמה פעלולים
של בגין, בסידרה של נאומים ובכמה הפצצות, כדי
לשנות את המצב מן הקצה אל הקצה.
ואם הגועליציד, הזאת תחזיק מעמד במשך ארבע
שנים תמימות (וחצי !) יוכל מנחם בגין (או אריק שרון)
לכוון את הדברים כך שערב הבחירות הבאות תהיה
המדינה נתונה במצור. שהמוני הבוחרים יעקבו מעל
סירקעי הטלוויזיה הציבעונית (בהנחה) אחרי מעשיר,גבורה
של מנהיגיהם. אפשר להפציץ את בארות־הנם ט
בסעודיה, להציל את הכורדים בצפון עיראק, לתבוע את
הזזת הטילים מבנגאזי או מחרטום.

כקיצור: שום דבר אינו מובטח מראש.

מילבד דבר אחד: פירות־השילטון קרובים עתה
לידיו המושטות של טאנטאלוס־פרס כפי שלא היו קרו בים
מעולם. בכל שבוע יהיה נדמה שהנה־הנה תגיע
ידו אל הפירות. והם יסוגו בכל פעם מחדש.
הסלע של סיסיפוס־פרס עולה שוב במעלה־ההר...

סיקרי דעת־הקהל נחלו בבחירות אלה כישלון מדהים ־
ושום תירוצים איום יכולים להערים או 1העובדה וותהוז שהם
הכנו מנשירים של תעמולת־בתירות וגם עיוותו או 1התוצאות

ף* יום שלי שי, ה־ 17 ביוני, כמעט
• שבועיים לפני הבחירות, התפרסמה
בעיתון ישראלי התחזית הבאה :
צפויות הפתעות הקשורות בכל ד,מיפ־לנות
המשתתפות בבחירות. הדבר הבולט
ביותר באותו יום יהיה — חוסר־הכרעה,
או נכון יותר שיוויון בין שתי המיפ־לנות
הגדולות. בכל־זאת מסתמן סיכוי
גדול יותר למנחם בגין להרכיב את הממ שלה,
מאשר לפרס. לשוו־המאזניים היא
המפתיעה מכולן. לאהרון אבו־חצירא יש
סיכוי לזכות במיספר מנדטים, וכתוצאה
מכך להיות מחוזר על־ידי שתי הממד

לגות. להצלחתו שו אבו־חצירא יש מש מעות
נוספת — פירוד או קיטוב קי צוני
ביותר על רקע עדתי. פירוד זה
נראה כדבר העלול לגרום לאלימות ולהגברת
השינאה והאיבה בתוך העם אנו
צפויים להפתעה מדהימה ביותר הקשורה
למיפלגה הדתית לאומית אחת
האפשרויות היא, שהמפד״ל לא תזכה
למיספר מנדטים כה גדול, כפי שהם מצ פים
וכפי שאנו רגילים. לכן יתכן מאוד
שהיא לא תשתתף בהרכבת הממשלה.
עד כאן התחזית.
מי מסוקרי דעת־הקהל הגיע כבר שבו־

הנהן

הוא חנוך סמית, בעל מכון סמית לסיקרי דעת־קהל בירושלים׳,
המפרסם את סקריו השוטפים במעריב. בפירסומו הגדול זכה
ממית כשחזה כמעט במדוייק, על־פי המידגם שערך, את תוצאות הבחירות ב־.1977
עיים לפני הבחירות למידת דיוק כה
רבה?
אף לא אחד מהם. כותבת הדברים היא
מרים בנימיני, אסטרולוגית. הדברים הת פרסמו
בגיליון העולם הזה .2285 סיקרי
דעת־הקהל באותה תקופה דייקו הרבה
פחות. הם דייקו הרבה פחות גם כאשר
התקרבו הבחירות.
אך הדיוק המפוקפק, הערך המדעי ה-

דוע ה ט וע ים?
סיקרי דעת־הקהל גערכים ל״מידגס מייצג״ של האוכלוסייה,
וכוללים בין 600ל־ 1200 נשאלים בכל סקר (חוקרת
גרמניה שהשתתפה בסימפוזיון שנערך בירושלים בנושא הסקרים
טענה כי אין שום משמעות מדעית לסקר המסתמך על
פחות מאלפיים נשאלים) .מידגם הוא מעין חתך, או הקטנה
בקנה״מידה של 3,000:1של האוכלוסיה כולה בישראל, על
ההתפלגויות השונות בתוכה. בכל סקר מריצים הסוקרים
כ־ 100 שאלות, ומחיר כל שאלה למזמין נע בין 1,500ל־3,000
שקלים. לטעויות הגסות שבתוצאות הסקרים יש עשר סיבות:
• טעות הדגימה. זו מוערכת על־ידי הסוקרים ג״*.3
ההנחה בטעות זו היא, שמימדיו הקטנים של הסקר אינם
משקפים במדוייק את התפלגות האוכלוסיה, אך שיעור העיוות
קטן. זו הטעות היחידה שעורכי הסקרים עצמם מוכנים להודות

• אוכלוסייה ״נמוכה״ .שלושה עד חמישה אחוזים
מן האוכלוסיה — שאליה מגיעים גם עורכי מסקרים, אינה
מסוגלת להשיב כלל על השאלות, או שהתשובות אינן ניתנות
כהלכה, ביגלל בעיות של גיל, שפה, או אינטליגנציה.
• אי-עידכון. הסוקרים עורכים את המידגם שלהם
תוך התבססות על סיפרי בוחרים, או מירשם האוכלוסין. אלה
כמעט לעולם אינם מעודכנים, ואין־ספק כי ההתבססות עליהם
מביאה לכמה אחוזי טעות.
• השנתון הסטאטיסטי. כדי לבדוק אם אמנם
מייצג המידגם כהלכה את האוכלוסיה, בודקים עורכי הסקרים
את עצמם בהסתמך על נתוני השנתון הסטאטיסטי. אך נתוניו
של השנתון אינם מעודכנים, ובמיקרה הטוב הם מבוססים על
מיפקד אוכלוסין שנערך לפני יותר משמונה שנים. מוצאם
של רבים מנתוני השנתון עצמו בסקרים שנערכו בקרב מידגם
של האוכלוסיה, ובשקרים אלה שוררות כל הטעויות המנויות
כאן.

• האוכלוסיה הערבית. עורכי הסקרים אינם מגיעים
כלל לשישית מאוכלוסי מדינת ישראל — האזרחים הערביים.
אף לא אחד מהסוקרים לא הצליח, משום כך, לחזות את
ירידת חד״ש ועליית המערך ברחוב הערבי.
• אוכלוסיה כפרית. המראיינים אינם מגיעים אל
תושבי הכפרים הקטנים והקיבוצים והמושבים, וגם התפלגות
ההצבעה באיזורים אלה היא בבחינת תעלומה.
• שאלות מטעות. אלה נפוצות מאוד דווקא בשאלוני
בחירות, כאשר מיפלגות מעוניינות בחלק מהסקרים לשם
פירסומם במיסגרת תעמולת הבחירות, ולאו דווקא לשם
שימוש אמיתי.
• השאלונים. גם כאשר השאלות אינן מטעות במתכוון,
והן מנוסחות בידי בעלי מיקצוע, יש להביא בחשבון שחלק
מהשאלות מנוסחות כך שיוליכו לטעות בתשובה, ביגלל ניסוח
מעורפל מדי, מסובך מדי, ולעיתים ספציפי מדי.
• המראיינים. הללו מקבלים שכר נמוך למדי, על־פי
מיספר השאלונים שהם ממלאים ,.הפיתוי לסיים במהירות
את העבודה הוא גדול. החוקרים יכולים לגלות שהוטעו רק
,כאשר המראיין המנסה לרמותם אינו מתוחכם דיו. אך גם
כאשר המראיינים מנסים לעשות את עבודתם נאמנה, הם
טועים לא פעם ברישום התשובות.
• המרואיינים. חלק מהמרואיינים נוטים להטעות ב-
מיתכוון את המראיינים. רבים אחרים מאבדים את ריכוזם
במהלך השאלות, ומשיבים תשובות מטעות.
אי״אפשר לומר בוודאות בכמה אחוזי טעות יכולות להסתכם
נקודות אלו• במיקרח המוצלח ביותר כמו זה שאירע, אולי,
למינה צמח ב־ ,1977 מתקזזות הטעויות אלו באלו, והטעות
מסתכמת ג״* 3בילבד• אך בדרך־כלל אין הדבר כך. הטעויות
עלולות להצטבר, ואף להכפיל את עצמן. הטעות בסקרים
עשוייה להגיע במיקרים מסויימים ל־* 10 עד *.15

מוטל בספק, והתנודות המוזרות של ה סקרים
לא הפחיתו מערך התפקיד העיקרי
שמילאו הסקרים הללו במערכת הבחי רות
— כמכשיר תעמולה.

תוצאו ת בלתי־צפויות
ליעזר
ז׳ורכץ, בעליו של מיש-
י * רד הפירסום דחף, הסיק מסקנה חשו בה
מאוד ממהלך מערכת הבחירות לכנסת
ב* : 1977 עליו להפעיל במלוא המרץ את
מכון הסקרים שלו, וכך לזכות באמצעי
תעמולה אדיר.
מכון הסקרים של דחף נוסד כבר ב־
1962 על-ידי רפאל גיל, המנהל היום את
מכון פור׳׳י לסקרי דעת־קהל. אך המכון
כמעט שלא עסק בסקרים פוליטיים. ז׳ור־בין
הבין שכדי להקנות אמינות למכון
שלו (שרפאל גיל עזב אותו לאחר שהב חין,
לדבריו, בסתירה שבין האובייקטי ביות
הנדרשת מסקר דעת־קהל ובין הסובייקטיביות
הנדרשת ממישרד־פירסום),
עליו לרכוש כוכב. ואכן, לפני שנתיים
רכש ז׳ורבין את הכוהנת הגדולה של
הסקרים, הד״ר מינה צמח. הד״ר צמח
ניהלה את סקר דעת־הקהל של מודיעין
אזרחי, שב״ 1977 חזה בקירוב — אך לא
בדיוק, בניגוד למה שנוהגים לומר —
את תוצאות הבחירות לכנסת. מאז לא היה
למינה צמח מזל כה רב. היא טעתה בחיזוי
הבחירות להסתדרות ב־ , 1978 היא
טעתה שוב בחיזוי הבחירות להסתדרות
השנה, והיא טעתה בשלישית בחיזוי תוצ אות
הבחירות לכנסת השנה.
אך בין טעות לטעות, עשה אליעזר
ז׳ורבין שימוש מעולה בסיקרי דעת־הקהל
של מינה צמח. חלק מהסקרים הללו פור סמו
על־ידי הירחון מוניטין. ירחון זה
מנוהל על-ידי חיים בדאון, מי שהיה
עוזרו של יגאל אלת. לפני שעברה לדחף,
הוכיחו הסקרים של מינה צמח כי הפו פולריות
של יבין עולה בהרבה על זו של
פרם. כאשר הסתיימה ההתמודדות בממד
לגת העבודה, שירתו הסקרים הללו את
המערך.
אך לסקרים היו גם תוצאות בלתי־צפויות.
שבועיים
לפני הבחירות כמעט גרם
סקר לפרס להתפטר מראשות רשימת
המערך לכנסת• סקר דומה גרם לפרס

להציע לרבין את המועמדות למישרת
שר־הביטחון, עד מהרה התפרסם סקר
נוסף, שהוכיח בעליל עד כמה מבורכת
היתד, השפעת הצעד הזה.
על מהימנות כל הסקרים הללו ניתן
ללמוד, למרבית המזל, מהשוואת הסקר
זאחרון שערכה הד״ר מינה צמח לפני
הבחירות ובין תוצאות הבחירות עצמן.
הסקר נערך יום לפני הבחירות. מינה צמח
חזתה 43 מנדטים למערך — וטעתה ב־4
מנדטים. לליכוד נחזו 43 מנדטים —
והטעות היא ב־ 5מנדטים. למפד״ל חז־

הבחירות, כשם שטעה בחיזוי תוצאות
הבחירות להסתדרות באפריל השנה. בסקר
שנערך לקראת הבחירות הללו חזה
הסקר של מודיעין אזרחי כי הליכוד
יקבל בין 30ל־ 32 אחוזים, והליכוד זכה
ב־ 27 אחוזים. סקר זה חזה למערך
^״ .590/0—61 והמערך זכה ב־ .640/0לק ראת
הבחירות לכנסת חזה הסקר של
מודיעין אזרחי כי יהיה שיוויון — 42
מנדטים למערך מול 42 מנדטים ללי כוד,
ושלום ירקוני, בעל המכון, אף היה
מוכן להמר כי הדיוק של התחזית הזאת

סמית במידגם זה במנדט אחד לגבי הלי כוד,
במנדט־שניים לגבי המערך, במנדט
אחד לגבי תס״י, במנדט אחד לגבי תל״ם,
במנדט אחד לגבי שינוי, במנדט אחד לגבי
אגודת ישראל, במנדט אחד לגבי פועלי
אגודת ישראל, ובמנדט אחד לגבי תנועת
התחייה — סך הכל בשמונה מנדטים.
במהלך הערב אף הגדיל את טעותו, וחזה
למערך 51 מנדטים, ואילו לליכוד העניק
באותו שלב 46 מנדטים בלבד. שימעון
פרס, שרבים ממצבי־רוחו ומהלכיו במערכת
הבחירות הושפעו מהסקרים, עשה טעות
גם הפעם, ומיהר להכריז על עצמו כעל
ראש־הממשלה הבא של ישראל.
היה רק סקר אחד שחזה בקירוב את
התוצאות: זה שערך האמריקאי דייוויד
גארת, יועצו של בגין.
כוחם של הסקרים במערכת הבחירות
הזאת היה עצום, ולא התמצה בהשפעתם
על מהלכיהם של מנהיגי המיפלגות. ה מערך
ערך סקר טלפוני בכל יום, בחודש
האחרון, לאחר שידורי התעמולה בטלוויזיה.
על־פי סקר זה תוכננה מערכת
השידורים שלו לימים הבאים. ירידה שחזו
הסקרים בכוחה של מיפלגה זו או אחרת,
הניעו אותה להזרים בבת אחת סכומי כסף
אדירים לפירסום בעיתונות, או לבצע
מהלכים כלכליים ראוותניים.
^ מ צ עי

תעמולה

!0ל׳0111

היא הד״ר מינה צמח, שב־ ,1977 ניהלה את מכון הסקרים של
1 1 4 1 1 ^ 11 מודיעין אזרחי, וחזתה בקירוב את תוצאות הבחירות. בינתיים עברה
מינה צמח לנהל את מכון הסקרים של דחף. גם היא, כסמית, לא חזרה על הצלחתה.

תה הד״ר צמח 7מנדטים, והטעות היא
במנדט אחד. באשר לאגודת ישראל
ורשימת האחות שלה, פועלי אגודת יש ראל,
מסתכמת הטעות בשני מנדטים.
הד״ר צמח טעתה גם במנדט אחד לגבי
התחייה, בשני מנדטים באשר לר״ץ, במנדט
אחד לגבי תמ״י, במנדט אחד לגבי
של״י, במנדט אחד לגבי חד״ש, ובשני
מנדטים באשר ל״רשימות קטנות אחרות״.
בסך הכל טעתה הד״ר מינה צמח ב־21
מנדטים, ודייקה בחיזוי תוצאות הבחירות
לגבי שתי רשימות בלבד: תל״ם ושי נוי.
אך חשובה יותר מ״אי־הדיוקים ה קטנים״
היא התוצאה הכוללת: על-פי
תחזיתה של הד״ר מינה צמח, לא היה
מתאפשר לליכוד בשום־אופן להרכיב את
הקואליציה שהוא מנסה להרכיב היום.
צירוף המנדטים של הליכוד, המפד״ל,

יהיה בגבולות טעות של שניים עד שלושה
אחוזים. יש לקוות כי לא הימר על
סכומים גבוהים מדי. הטעות היתד, גדו לה
יותר.
המכון הרביעי, מכון ישראל למחקר
חברתי שימושי, לא היטיב לעשות משלו שת
קודמיו. בסקר האחרון שנערך על
ידו נחזו לליכוד 47 מנדטים, למערך 39
מנדטים, לאגודת ישראל 5מנדטים, לר״ץ
4מנדטים, לשינוי ולתל״ם 3מנדטים
ולתמ״י 2מנדטים.
בדיעבד, נוטים כל עורכי הסקרים
להטיל את אשמת הטעות בקולות ״הצפים״,
אלה המחליטים כיצד להצביע רק ברגע
האחרון, לפני הכניסה לקלפי. אולם הם
אינם עושים זאת בשעה שהם מציעים את
מרכולתם ללקוחותיהם. אז הם מצהירים
כי יש בידם שיטה בדוקה ומוכחת —

^ ך חשוכה לא פחות השפעת ה י
סקרים על תוצאות הבחירות עצמן.
הסקרים שימשו אמצעי תעמולה חשוב
למיפלגות השונות, והללו פירסמו אותן
על־פי תועלתן. את אחת התופעות המש מעותיות
ביותר בבחירות האחרונות ניתן
לייחס כמעט במלואה לפירסום הסקרים:
הירידה בכוחן של המיפלגות הקטנות.
מיפלגות אלו, בעיקר אותן מיפלגות שנמ צאו
במרכז המפה הפוליטית ומשמאל ל מערך,
נפגעו בצורה חמורה משתי ״תוצ אות״
חשובות של הסקרים, שהיו בבחי נת
תחזיות המגשימות את עצמן.
האחת: השיוויון שצפו הסקרים האח רונים
בין הליכוד והמערך. שיוויון חזוי
זה גרם למצביעים רבים במיפלגות שבמרכז
המפה הפוליטית ובשמאלה לשנות את
כיוון הצבעתם ולהצביע למען המערך,
כדי ״להציל את המדינה״ מן הליכוד.
בדיעבד התברר כי לא היתד, שום מש מעות
להצבעה מסוג זה• המערך אינו
יכול, כפי שנראים הדברים עתה, להר כיב
את הממשלה הבאה. אין שום ספק
שתופעה זו גרעה כמה מנדטים מתל״ם,
שינוי, ל״ע, ר״ץ, של״י וחד״ש. יתכן
מאוד שחלק ממצביעיו של משה דיין
החליטו אף הם ברגע האחרון להצביע
למען הליכוד. דיין, שחשב להיבנות ממקו מו
במרכז, בין הליכוד והמערך, הפסיד
משני העולמות.
התוצאה השנייה: מיפלגות שהסקרים
נבאו להן כי לא יעברו את אחוז החסי
סוקרי
ועת־הקהד טוענים שיש ביזם שיסיות נטוחות
לבדיקת התפלגות ״הקולות הצפים״ -או כשמתבררת
טעותם, הם מטילים את האשמה על ״הקולות הצפים
תמ״י ואגודת ישראל היה נותן 58 מנ דטים
בלבד על־פי תחזיתה.

״שיטה
מדעית״
ז ז ודכי הסקרים האחרים לא דייקו
? יותר מהד״ר מינה צמח. אם זו האחרונה
היא הכוהנת הגדולה של הסקרים,
אין ספק שחנוך סמית הוא הכוהן הגדול.
בסקר האחרון שערך סמית לפני הבחי רות
הוא טעה ב־ 3מנדטים לגבי הליכוד,
וכמיספר הזה לגבי המערך, וכן טעה
בשני מנדטים באשר למיפלגות הדתיות.
גם על-פי תחזיתו שלו לא היה מתאפשר
לליכוד להקים קואליציה במתכונת הנו כחית.

מכון הסקרים השלישי, זה של
מודיעיין אזרחי, טעה בחיזוי תוצאות

שיעילותה כבר נבדקה בעבר — לחי שוב
התפלגות ההצבעה גם בקרב הקו לות
הצפים. כל אחד מעורכי הסקרים
שומר ״שיטה מדעית״ זו בסוד כמום.
הסיבה להתיימרות ברורה: כאשר ״הקולות
הצפים״ מהווים עשרות אחוזים מכלל
הקולות, אין כמעט שום ערך לסקר שאינו
יודע כיצד לחלק אותם בין המיפ-
לגות השונות.
וכאילו כדי להוכיח עד כמה אסור לס מוך
על הסקרים, בא המידגם הטלוויז יוני
של חנוך סמית בליל הבחירות עצ מן,
מידגם זה נערך על-פי העקרונות
שלפיהם נערכים גם הסקרים, אך בשני
הבדלים חשובים: המידגם הוא מקיף
בהרבה, ונשען על דגימה הגדולה פי 10 ,
מזו שעליה מסתמכים הסקרים. ובמידגם
זה גם אין קולות צפים, שאפשר רק
לנחש כיצד ינהגו• אין גם נמנעים. למ רות
כל התנאים המקילים, טעה חנוך

מה, הפסידו מצביעים רבים שחששו כי
״קולם יבוזבז״ .במיוחד אמורים הדברים
בשל״י, בל״ע ובפועלי אגודת ישראל. אך
יתכן שגם רבים ממצביעי ר״ץ ושינוי
שלא סמכו על הסקרים ש״העבירו״ מים־
לגות אלו, הצביעו למען המערך מסיבה
זו• יתכן שבכך אכן גרמו הסקרים ״לביז-
בוז״ עשרות אלפי קולות, ולכך שאותן
מיפלגות לא שיגרו נציגים רבים יותר
לכנסת.
תוצאות אלו אינן מיקריות. המיפלגות
הגדולות, שהן הלקוחות הגדולות והחשו בות
של עורכי הסקרים, ולמעשה נותני
פרנסתם, עשו שימוש מכוון בתוצאות ה סקרים
שהן עצמן פירסמו בתעמולת
הבחירות שלהן, כדי ״לטאטא״ את המיפ־לגות
הקטנות. סיסמתו של הליכוד היתד.
״הפעם אתה חייב לבחור,״ וההמשך —
בין המערך והליכוד, שהסקרים חוזים להם
שיוויון. המערך ניגן על המיתר הזה בצו־

מישאל פור״י -מיוחד להאר׳ו

הליכוד מוביל 43 -
לעומת המערך 37-
מפד״ל 4—3מנדטים ; תמ״י : 3—2תלם— :3
ר״צ :3—2התוויה ; 3שינוי2—1

כל,י מינה צמח — אחי• הפצצת הכור ואחרי האלימות:

הליכוד ,4 5המערך 3 8׳
מפד ״ ל , 7התחיד , 5 .ת ל ״ ם 3

צמח 22.6 -
בסקר ״ מו די עין אז ר חי ״:
להלן פימצאי הסקר החדש לפרטיו :
ר״צ — 3
מערך — 42
תמ״י — 2
ליכוד — 42
רשימות ערביות — 2
מפד״ל — 8
מפלגות האגודה — 6שינוי — ג
של״י — 1
חד״ש — 5
אחרים — 1
תחייה — 4
בלתי־פוגדרים 12.5?6
תל״ם — 3

זווז׳עיו אזרחי 28.6 -
נמשכת מגמת העליה
של המערך בסקרים
סקר מינה צמח צופה ״מהפד׳ :המעדר 43 מנדטים.
הליכוד • 40 -הסקר נערד לאחר העימות
הטלוויזיוני וההודעה על מועמדות רביו לבטחוו

2 9 .6

סקר סודי שנערך בשביל הליכוד :

47 מנדטים לליכוד,
46-45 למערך
ד׳יר מינה צמח: המערך ,43 הליכוד 43

ג ארח 30.6 -
רה גלויה יותר, ותוך שימוש בסילופים
קרא לבוחרי המיפלגות הקטנות להצביע
למענו. מינה צמח, מנהלת מכון הסקרים
שבבעלות מישרד הפירסום של המערך,
אף הודתה בגלוי בראיון לעיתון, כי הסקרים
פוגעים בסיכויי של״י. אין להניח
שהפגיעה לא היתה מכוונת. עורכי ה סקרים
בעצמם מודים שאינם יכולים לומר
דבר בטוח כאשר למיפלגות שאינן צוב רות
יותר מ־ 30/0מכלל הקולות (״טעות
הדגימה״) ,אך למרות זאת פירסמו עור כי
הסקרים בהתמדה כי מיפלגות מסויי-
מות שנפלו ״בתחום הטעות״ הזה יצברו
מיספר מנדטים מסויים — ואחרות לא.
השימוש המאניפולטיבי בסקרים מתאפשר
משום שהשטח פרוץ לחלוטין. כל אחד
יכול לעשות סקרים, ואין שום פיקוח על
האובייקטיביות המדעית והדיוק המדעי של
עורכי הסקרים. אין שום תקנה או חוק
באשר לפירסום הסקרים, וכך קורה שקו-
מץ אנשים מפרסמים סקרים, שהיום כבר
ברור שבמיקרה הטוב הם מצביעים רק
על מגמות כלליות — אך הקהל מתייחס
אליהם בחרדת־קודש, ומכוון את הצ בעתו
על פיהם.
בארצות אחרות, בגרמניה המערבית או
צרפת, אסור לחלוטין פירסום סקרי דעת-
הקהל בשבועות האחרונים שלפני הבחירות׳
כדי למנוע השפעה על תוצאות
הבחירות. אך מתברר שהסקרים המתפר סמים
בארץ משרתים את המיפלגות ה גדולות,
בלי קשר למידת אמינותם ודיו־קם.
קשה להניח, לכן, שמיפלגות אלו
יפגעו במכשיר המשרת אותן היטב.

שלמה פרנקל 1

הנעה 6x2
במ שאית פורד 2117 החדישה
מעניקה ל[ן 3טון
וחוסכת לן 2מיליון .

_ 4*46
פורד גאה להציג בפניך א ת השיטה המובילה
לחיסכון כספך: ציר שלישי מתרומ ם במשאית
פורד 2117 החדשה.
הציר השלישי המ תרומ ם מעניק לך מיגוון רחב
של אפשרויות העמסה, תוך שמירה על אורך חיי
הצמיגים ובלאי נמוך. ובנוסף לכך מאפשר לך
ליהנות מתצרוכת דלק נמוכה של כ 4-קמ׳ לליטר
בממוצע.
כושר ההעמסה המוגדל (עד 15 טון נטו) הו א
יתרון נוסף בשיטה, שאינו קיי ם במ שאיות ללא
ציר שלישי. ואת כל זאת א תה מקבל במחיר
שעולה רק מעט יותר ממ שאית 12 טון.
בפורד 2117 ארגז משא גדול (עד 8.8מטר)
הקולט א ת מטענך המוגדל בקלות ובבטחה.
תן לשיטה של פורד לעבוד בשבילך.
פנה עוד היו ם לאחד מסוכני פורד ודרוש לראות
את פורד 2117 החדשה עם הציר השלישי המתרומ ם.

פות נותן לו׳וחי

9ווד לטווח אוון.

חברהישראליתלאוטומו בי ליםבע ״ ממפי צי פורד בי שראל תיל־אביב, רההמסגר ,43ט ל 03 — 333221 .י רו ש לי ם, ר ח׳ המלךד 1ד , 14ט ל02 — 226141 .
׳ חיפה, ר ה׳ י פו , 145ט ל531.171 .־ 04
סו כני מ שנ ה: אי ל ת 76913־ ; 059אשדוד 32653־ ;055אשק לון 22284־ ;051באר טו בי ה׳ 82454־ ; 055בארשבע 72277־ ; 057הרצ לי ה 55463־ ; 052י פו 828411־ ; 03נ ת ני ה 23852־; 053
נצרת 55266־ ;065עפולה 23875־ ; 065ק רי ת בי א לי ק 731291־ ;04ק רי תשמונה 40205־ ; 067ר א שון ל ציון 941385־ ; 03רמלה 27681־ ; 054 איוו רהתעשיהרמתהחייל 479244־ , 03
חד ר ה 22937־ ; 063 כפ ר חיי ם 91462־, 053

^ ע 1ו נן י ף

מאזן 310

הבו? נגד המוב?ח

ד״אל-עד״

רא־טי הבנקים עומדים לפתוח כמסע נגד
המפקח על הבנקים, עודד מסר.

מאזן אל־על לשנת הכספים ,1980—1981 העומד
להתפרסם בימים הקרובים, עולה על הציפיות
החיוביות של ראשי החברה. על פי המאזן הפסידה
אל־על באותה שגה רק 43 מיליון דולר, לעומת
הפסד צפוי של 65 מיליוני דולר.
למרות זאת קיימת מגמה שלא לאפשר לאברהם
(״בומה״) שביט, שלזכותו נזקפת ההצלחה הכספית
של אל־על, להמשיך בתפקידו. אריק שרון הבטיח
למנכ״ל מישרד־התחבורה, אריה גרוסברד, שהוא יקבל
את התפקיד. גרוסברד מתגורר בביתו של שרון
בצהלה.

3ג*ן רוצה

הבטחות 3ג!ין

להאזס

דממד״ד

מקורבי ראש־הממשלה, מנחם בגין, רמזו לאישים
שונים, בעיקר מקרב אנשי המיפלגה הליברלית,
על כך שבגין חפץ בלחץ עליו, נגד מסירת תיק־הביטחון
לאריק שרון.

בין ראש־הממשלה מנחם בגין ובין דאשי־המפד״ל
במגעים להרכבת הקואליציה, הציע בגין למפד״ל
סגנות ראש־הממשלה, שלושה תיקים ושלושה
תפקידים של סגני־שרים.

כגץ מבקש לחץ זה כדי לנסות ולסגת
מהבטחה מפורשת, שנתן לשרץ, למנותו
כשר־הכיטחון. על הבטחה זו סיפר בגין
כסודי־סודות לראשי אגודת-ישראל כעת
פגישתו עימם.
בחוגים מדיניים הובע החשש שאם אכך
ימונה שרון כשר־הכיטחץ, יתפטר בו
כיום הרמטב׳׳ל, רב־אלוף רפאל (״רפול״)
איתן, מתפקידו, דבר שיגרום לזעזועים
בצמרת הצבא.

כפה הרוויח
ספי דיבלין*
גובה שכרו של הבדרן ספי ריכלין, של שהופיע בתשדירי־התעמולה
הליכוד בבחירות לכנכת, עורר עניין
רב כציבור.
כשכר על הופעותיו קיבל הבדרן 800
אלף לירות ברוטו.

ארליך רוצה
בתי?
סגן ראש־הממשלה, שימחה ארליך, הפתיע
את ראש־הממשלה בהודיעו לו שהוא
מעוניין כתיק התעשייה־המיסחר־והתיירות,
תחת תפקיד סגן־ראש־הממשלה או נוסף
עליו.
בשיחה שהתקיימה השבוע בין השניים הבטיח בגין
לארליך תיק זה.
אינפלציה נפסח
ביוזמתו של שר־האוצר, יורם ארידור,
מתכוון הליכוד להעכיר ככנסת את החוק
״הנורווגי״ ולהחיל אותו לא רק על שרים,
אלא גם על סגני-שרים.
על פי חוק זה פורשים השרים עם התמנותם
אוטומטית מן הפרלמנט, ובמקומם נכנסים לכנסת,
המועמדים הבאים ברשימת מיפלגתם. כאשר השרים
מפסיקים לכהן בממשלה, הם חוזרים לכהן כחברי-
פרלמנט, וממלאי־מקומם יוצאים אוטומטית.

אם אמנם יתקבל החוק כישראל, והוא
יוחל גם על סגני־שרים, יכנסו על פי
ההערכה כ 40-הכרים נוספים לכנסת.

ד״ן הסו״ד ליוו ץ
ביום השני האחרון, לפני הפגישה בין ראש־הממשלה
ובין מישלחת תל״ם, בראשות משה דיין,
התקשרו יותר מתריסר ידידים משותפים של דיין
ובגין עם ראש־הממשלה והפעילו עליו לחץ לקבל
את דרישת דיין לזכות בתפקיד השר הממונה על
שיחות האוטונומיה.

כקשות אלה הגיעו לכגין על-פי יוזמת דיין.

בגין הבטיח דמפד״ד את תיקי הפנים,
החינוך והדתות, והציע למנות את ח״כ
יהודה כן־מאיר כסגן־שר־החוץ, את ח״כ
אליעזר אכטכי כסגן שר־החקדאות ואת

ראשי הבנקים הצליחו למנוע את פירסום דבריו של
מסר במסיבת־עיתונאים, שנערכה השבוע, שבהם הוא
אמר :״אני לא קונה מניות של בנקים׳ ולא רק
משום שאסור לי לעשות כן כעובד בנק ישראל.
אני לא מאמין שאם כל הציבור ירצה לממש את
מניות הבנקים, יוכלו הבנקים לשלם לו את
התשואה הגבוהה שעליה הם מצהירים עתה.״

הבויון היה
של פרס
רק עתה התברר שהצהרתו של דובר
מטה־הכחירות של המערך, ישראל
פלג, שהפכה בדיחה לאומית, כמסי
כת־העיתונאים •טנערכה כליל סו־צאי־הכחירות
,״אני גאה להציג בפניכם
את ראש-הממשלה הבא של
ישראל,״ בהתכוונו לשימעון פרם, לא
היתה פרי יוזמתו של פלג.
פלג התבקש על-ידי פרס עצמו להציג
אותו כך כמסיבת העיתונאים.

לו*נסון פ רחיו ב
אח האימפריה

׳ושהה
ת?צי ב־ההחלטה
על התוספת לתקציב הביטחון
תושהה עד למינויו של שרהכיטחון הבא.
מישרד־הכיטחון דורש תוספת של 10
מיליארד שקל(חמישה מיליארד מהרזרבות,
שככר הובטחו, ועוד חמישה מיליארד).
אם ימונה אריק שרון כשר־הביטחון, הוא יצטרך
לפרוע את שטר־הקיצוץ, שעליו חתם לבגין, העולה
פי שניים על דרישת מישרד־הביטחון לתוספת.

לאן הדפו המנדט במפד״ל השלימו בתחילת השבוע את התחקיר
הפנימי, שנערך בעזרת מדענים, סמאטיסטיקאים
ומחשבים> לגבי השאלה לאן הלכו ששת המנדטים
שהפסידה מיפלגה זו בבחירות.

מסקנות התחקיר, שנערך על פי ניתוח כל
קלפי ככל איזור־מגורים כארץ, הן
•טארכעה מתוך ששת המנדטים האבודים
עכרו לליכוד, ושניים לתחיה. על פי
התחקיר שמרו ותיקי המפד״ל ונשי*
המיפלגה אמונים למפד״ל, בעוד שהצעירים
נטשו ואתה.

ח -ו שד
לו דאו ויצל!
רופאיו של שר־התחכורה, חיים לנדאו,
הם מלאים סיפוק מן הניתוח
שעבר לנדאו כשבוע שעבר.
לנדאו לקה כמחלה ממארת, אשר
שיתקה את פעולתו כשנה האחרונה.
כשבוע שעבד נותח, חלק מרגלו
נקטע, אולם הרופאים משוכנעים
שהמחלה נבלמה, וכי לא נשקפת עוד
סכנה לחייו.

ההדחוח הראשונות באוצר נראה שמסע־ההדחות של הליכוד יתחיל דווקא
במישרד־האוצר•

לעומת זאת קיימת כמוסדות־הליכוד החלטה
שלא לפגוע בינתיים כעובדי רשות־השידור.

יושב־ראש מועצת־המנהלים של חברת השקעות
אמפ״ל, יעקוב לוינסון, מרחיב את החברה שבראשה
הוא עומד. אחרי שמרכז החברה בניו־יורק התרחב
ביותר בתקופה האחרונה, ובעיקבות הקמת אמפ״ל
אירופה, עוסק לוינסון בהקמת אמפ״ל לוס־אנג׳לס.

כאחרונה נשמעה ביקורת על שם
החכרה שמנהל לוינסון. השם ״אמס״ל״
מורכב מדאשי־התיכות •טל אמריקה
פלסטינה, ולוינסון נדרש על־ידי חוגים
שונים לשנות את השם לאמריקה־ישראל.

אישי־הפוסד
אח השופט
שלמה כהן אכרכנאל, מי שהיה המישנה
לראש־המוסד למודיעין שנפטר השבוע,
אחרי שפרש לגימלאות, היה אחיו של
השופט העליון היים כהן, שגם הוא פרש
לגימלאות.

איצי? ?ול אושפז
מנהל ״אולפני הרצליה״ ,שניהל את
תעמולת הטלוויזיה -טל המערך, התמוטט
השבוע ואושפז ככית־החולים, כתוצאה
מן המאמץ. קול לוקה כאולקוס.

לנדאו חוזר ל-ולערי,,
יד ימינו של אריק שרון, העיתונאי אלי לנדאו,
חוזר לעבודה במערכת מעריב.
לנדאו נמצא בשנים האחרונות בחופשה־ללא־תשלום
מהעיתון, שמרבית מניותיו שייכות לחותנו, עובד
בן־עמ״י.

לנדאו יעבוד כ״מעריב״ כחודש, ואחר־בך
יחזור לשרון. הוא נדרש לשוב ל״מעריב״
כדי שלא לאבד את זכויותיו בעיתון זה.

חסי

כקרב החוגים כשמאל־מפ״ם, שחתרו כעבר
לפרישת מפ״ם מהמערך, יש תסיסה• .טני
נציגיו של השמאל, חייקה גרוסמן ואליעזר
רונן, לא יהיו חכרי־כנסת, וחששם הוא
שעובדה זו תחזק את הקו של יעקב חזן,
המבקש להביא לחיזוק השותפות כין מפ״ם
ומיפלגת־העכודה.
גרוסמן ורונן נבחרו כמועמדי מפ״ם לתפקידי שרים,
בתקופה שבה הורו סיקרי־דעת־הקהל כי אין לליכוד
כל סיכוי להרכיב את הממשלה. הנוהג במפ״ם הוא
שהמועמדים לתפקידי־שרים אינם זוכים במקומות
ברשימת־המועמדים לכנסת. כך הפך ניצחון השמאל,
במאבק על תפקידי השרים, למפלה, ואילו השר־לשעבר
ויקטור שם־טוב, שוויתר על תפקיד של שר,
יהיה בכנסת•

במדינה
מי שפט
ש לדוגמה

;7וגש חמור
דסיסעדן אדי רוגן,
יקבות עכירות תעבורה
נשר שנים שלילת רישיוך
ה! שנה מאסר על תנאי! ו־ת
אלפים שקל קנם !״ אמר
פט צבי נוסנבלט למיסעזץ אלי
.העונשים שנתכו על ראשו
עשו על רונן כל רושם. הוא
מחייך. ומביט בקהל במבט
זי ,״תראו מה עושים לי.״
י שהשופט סיים את הקראת
הדין, התכופף רונן לעבר בתו
נד, שניגשה אליו, ונשק לה.
,ג׳קי, התקרב אליו, כאילו
ן עליו מפני חמת המישפט.
יגורו, עוזי ברק, גחן לעבר
:ט וביקש דחיית ביצוע עונש
(ת הרישיון עד לערעור. את
1ביקש לשלם בארבעה תש־ם
•שווים, שיתחילו בסוף ה ס.
סופט
אמר :״היה לו מספיק
להתכונן, הוא הוזהר כבר בעת
שעה. אם הוא לא יפקיד היום
רישיון־הנהיגה שלו בבית-
ספם עד 12 בצהריים ולא יש־את
הקנס, הוא ייעצר מייד.״
נן פנה אל אחיו ושאל במ ת
:״עכשיו ברור לך למה
סתי שהשופט ייפסול עצמו?״
זיון כית־המישפט. ה !
הרים את קולו כדי להתגבר
־המולה שפשטה בבית־המיש־ואמר
לנאשם :״אני מתרה בך
לח אותך לחודש ימים מאסר
ביזיון בית־המישפט.״
יי רונן יצא החוצה כשהוא
־ ,באחיו, אשתו, בתו ובני־
!חה נוספים. המילים :״נא״
נאציזם״ נשמעו מתוך החבו־סופט
נוסנבלט הרשיע את רונן
:ע עבירות תעבורה של נהי־
:רמזור אדום ונהיגה רשלנית.
יעה הגישה לבית־המישפט את
עותיו הקודמות של רונן, ש־
;ו כמה גליונות ארוכים. מתו־
;יו 31 עבירות תנועה שינות.

כי לא היכה את המתלונן. אני
מאמין לו כי רק ירק בפניו. אבל
אני רואה ביריקה בפנים עלבון
משפיל ונוקב יותר מאשר מכה
בפנים. אני עצמי מסוג האנשים
המעדיפים אגרוף בפנים על ירי קה
!״ כך כתב השופט עמירם
פיאלקוב בפסק־דין שנתן בימים
אלה.
הוא דן בעניינו של אברהם מור,
נהג מונית, שירק בפניו של נהג
אוטובוס. העניין התחיל בחודש
דצמבר ,1980 כאשר נהג המונית
היה בדרכו לתל־אביב, ואוטובוס,
שעמד בתחנה ליד תל־השומר,
פנה במפתיע לעבר הכביש. נהג
המונית לחץ על דוושת הבלמים
ומכוניתו הסתובבה על המקום
סיבוב שלם. הוא אמנם לא נפגע,
אך רדף מייד אחרי האוטובוס.
כאשר השיגו בתחנה הבאה, מיהר
לעלות על האוטו, והחל צועק ומקלל
את הנהג. לדבריו, ירק בפניו
של נהג האוטובוס, שהחזיר
לו מכה אשר קרעה את חולצתו.
מור אמנם איים בפנייה למישט־רה,
אך בדרכו לתל־אביב הספיק
להתקרר, ושכח את העניין. עד
שהוזמן לחקירה על־פי תלונתו של
נהג האוטובוס.
עובדי ציבור. התובע, עודד
אילן, ביקש מהשופט כי יטיל על
נהג המונית מאסר על תנאי .״הם
שניהם עובדי ציבור, ומילחמות
פרטיות מסוג זה עלולות לסכן
את קהל הנוסעים״ אמר.
אך הסניגור, דרור מקרין, הס ביר
לשופט את הרקע למעשה, והביא
את עדותו במישטרה של
הנאשם, שטען מלכתחילה שלא
היכר, ולא תקף, אלא ירק בלבד.
השופט השתכנע לא להטיל עונש
של מאסר על תנאי, וקנס את ה נהג
היורק ב־ 5000 שקל. אך ב־פסק־הדין
הסביר את השקפתו ה אישית
על ההבדלים בין יריקה
למכת אגרוף.

1וו ס
דגים
״ילדים שלי לא זורקים אנשים
מבוגרים לבריכה,״ אומר מוצטפה
עבדאללה ח׳אדר בעברית הרצוצה
השגורה בפיו .״יש להם כבוד
לאנשים יותר מבוגרים מהם.״
ביום החמישי בשבוע שעבר
הגיעה חבורת ילדים, כבני ,14
לבריכה הנבנית ברחוב הקוממיות
שבבת־ים. איש לא היה שם לאסור עליהם את הכניסה לבריכה
שעדיין לא נפתחה למתרחצים,
מלבד מוצטפה ח׳אדר, שומר ערבי׳
הנראה הרבה יותר זקן מכפי
52 שנותיו.
הוסיף השומר בערבית :״אמר תי
להם: אין כניסה לבריכה. ני סיתי
לגרש אותם.״ נזכר השומר.
״העברית שלי לא טובה, וגם לא
רציתי שיהיו לי צרות מהעניין.
אבל הילדים לא הקשיבו לי.״
כשיצא מוצטפה מהסוכה שלו
ורדף אחרי הילדים, שחמקו לש טח
הבריכה, דחפו אותו שניים
מהילדים למים וברחו.

קורבן ח ׳אדר
״שיהיה אוכל בבית !״
לא היה זה סופן של ההטרדות
וההתנפלויות לשומר. בערב המח רת
הופיעה שוב קבוצת ילדים,
כשהם מלווים, הפעם, בחבריהם
המבוגרים יותר, כבני .16—17
״לא ידעתי מה לעשות,״ סיפר
מוצטפה, שקומתו נמוכה מאוד
( 1.52מ הם היו הרבה בקבוצה.״
פחדתי מהם.״
הילדים חמקו שוב לתוך שטח
הבריכה, אך קבוצה קטנה, שנש ארה
עומדת ליד הבוטקה של ה־

עסקים
דא צד*ד
דשדוד ^?1ים

השופט מעדיף אגרוף
ע? יריקה בפרצוף

ברמאות פשוטה ובדתי*
מתוחכמת אפיטר
?הוציא מידיוגי דירות
מהבגקים

ני מקבל את גירסת הנאשם,

איש לא היה מאמין שזה כל-כך

זה בפדזגוף

שומר ח׳אדר מצביע על מקום הפדתו דבריפה
״לא רציתי שיהיו לי צרות

שפוט רונן
,היה לו מספיק זנזן להתכונן״

פשוט. שאפשר להוציא את החמצן
מהבנקים בקלות כזאת. נכנסים
לסניף־בנק גדול, ופותחים חשבון-
בנק על שם בדוי, רצוי כמובן
להצטייד בתעודת־זהות מתאימה,
כדי להציגד, בפני הפקיד הסקרן.
בחשבון החדש והטרי מפקידים
מאה אלף לירות, למשל, שתהיה
התחלה טובה.
אבל עוד באותו יום, ממש שעות
ספורות אחרי פתיחת החשבון,
נזכרים שבעצם יש הוצאות. דחו פות,
ולכן חוזרים לאותו סניף,
ומוציאים כ־ 95 אלף לירות מיד.
למחרת, בבוקר השכם, בטרם
הספיק המחשב העצלן לעדכן את
החשבון, חוזרים לאותו סניף,
ומוציאים משם שוב סכום של
כ־ 90 אלף לירות, וכך, בזמן קצר
וללא כל קושי, מוציאים ממון של
כ* 80 אלף לירות, מאוצרו הפרטי

של הבנק. נראה טיפשי? אולי,
אבל שלושה אנשים מרמת־גן, חי
זכאי, נתן והבה ואשר אברהם,
!נאשמים כי בשיטה פשוטה זו עבדו
כמעט על כל הבנקים של המדינה,
ובמשך שנה הוציאו יותר ממיליון
לירות טבין ותקילין.
לפעמים. היו אפילו מפקידים את
סכום הכסף שבו פתחו את החשבון
החדש בצ׳ק שאותו הוציאו מחש-
בון־בנק מזוייף קודם. וכך גילגלו
את השיטה דרך 23 חשבונות־בנק.
חקירה נמרצת. לדברי התו בעת,
זהבה נקדימון, היו משנים
לפעמים את שיטת משיכת הכסף.
כאשר נזקקו למזומנים עוד באותו
יום, יהיה אחד מהם נכנם לסניף
שבו הופקד לפני זמן קצר הכסף,
ופונה לפקיד עסוק אחד, ומוציא
את הסכום הראשון. חברו היה
נכנס לאותו סניף כרבע שעה אח
שומר,
מיהרה לחטט בחפציו, בז מן
שרדף אחרי מילדים האחרים.
כשברחו לבסוף כולם חזר הזקן
לבוטקה, וגילה שמארנקו נגנבו
28 אלף לירות.
״כל הכסף לקחו לי!״ צעק ה ערבי
,״כל הכסף שאספתי בעבודה
של שלושת החודשים האחרונים,
ואותו רציתי להביא הביתה
לרפיח, לאשה שלי, תפחה ולתיש*
עת הילדים שלי. בשבילם אני עו בד,
שיהיה אוכל בבית!״
השומר מיהר לתחנת־המישטרה
הגניבה.
הקרובה, והתלונן על
למחרת היום הופיעו כמה ילדים
כוהקבוצה בבריכה, וסיפרו לשומר
שהם יודעים מי האחראי לגניבות.
״רצו כסף בעד זה שיגלו לי מי
גנב,״ אמר מוצטפה .״איזה חוצ פה
זו ז לא מספיק שגנבו ממני כל
מה שיש לי, גם רוצים תשלום בש ביל

למקום הוזעקה המישטרה. ניידת,
בפקודת הפקד יצחק סבן,
פתהה במירדף אחר הנערים, ש תוצאותיו
הביאו ללכידת הנערים
ולעצירת החבורה, שבידה נמצא
לבסוף הכסף הגנוב. הכסף הוחזר
למוצטפה, אך לא בשלמותו.
״קיבלתי רק 27 אלף לירות,״
הוא מתלונן ,״הילדים גנבו ממני
28 אלף לירות ! איפה החינוך של הם,
איפה?״
הסיפור עורר סערה בין ערביי
רפיח, ותואר בעיתון הערבי־ירו*
שלמי אל־קודס בהתנכלות מכוונת.

ריו,
ופונה לפקיד עסוק אחר. כיוון
שהיתרה טרם עודכנה, כמובן,
היה מקבל את מבוקשו ללא־קושי.
רק אחרי שהבנקים עמדו על
התרמית המהלכת בינ״הם, פתחו
בחקירה נמרצת, והזהירו פקידים
ומנהלי־סניפים, נתפס אחד מהחבו רה,
וכך נתגלה העניין.
השלושה עומדים לדין בפני
בתל־אביב,
בית־המישפט־המחוזי
כאשר אחד הנאשמים, המיוצג על-
ידי עורך־הדין צבי לידסקי, כבר
הודה באשמתו ומחכה לגזר־דינו.
השניים האחרים, המיוצגים על־ידי
עורכת־הדין נירה לידסקי, כופרים
באשמתם.
רק כדי להזהיר את המעוניינים
ללכת בדרך זו, הרי שהבנקים
כבר נקטו שיטות שונות, כדי
למנוע משיכה קלה כזו של כספים.
העולם הזה 2288

עם כמה כסף אתה נוסע לחו״ל?

• ויזה -הכרטיס היחיד המאפשר לך משיכת מזומנים בכל יום ב 100...אלף סניפי בנקים ברחבי העולם.
• יותר מ 3-מליון סוחרים ברחבי העולם יכבדו את הכרטיס ואותך .

ניתן להוציא כרטיס ״ויזה״ בינלאומי לשלושה חודשים בלבד.

! • ן 3נרנוס האשראי של לונוצות בנ ק*1אומ בגק דיסחונם

אברהם גינדי
אדם ואיש עסקי ם
בית מעניק לאדם מחסה, נוחות ותחושת
בטחון. כך היה וכך יהיה. בעידן
המודרני, כש״החוץ״ סוער ומלא מתחים,
נכון הדבר שבעתיים. יותר ויותר זקוק
האדם לבית משלו, ליצור לעצמו את
עולמו הפרטי. ובאמת, מושגים כמו
,איכות חיים , ,איכות דיור׳ האיכות
סביבה׳ הפכו למושגים שגורים כמעט בפי
כל. גם חברות הבנייה הבונות את
הבתים אינן פועלות בחלל ריק, אלא
מתאימות את עצמן לצרכי הציבור.
יתירה מזאת, חלקן אף צועדות לפני
המחנה וקובעות לעצמן קני מידה של
איכות דיור שלא היו מקובלים עד כה.
אחד המובילים ביוזמה ברוכה זו בארץ
הוא, ללא ספק, אברהם גינדי. רבות
כבר נכתב בעתונות על המצליח הצעיר
,,הבונה בתים שאנשים אוהבים״ ,אבל
עם המרץ הבלתי נדלה שלו ועם
התחדשותו המתמדת תמיד אפשר יהיה
להוסיף ולכתוב עליו.
על מה הפעם י ראשית, על הבתים שהוא
בונה.
מאז הקמתה של החברה, בשנת ,1972
בנתה החברה 1000 יחידות דיור בקירוב,
״כל בניין שאני בונה הוא חלק ממסע
הפרסום שלי״ ,אומר אברהם גינדי,
״ואולי הפרסום הטוב ביותר״.
באמיתות קביעה זו אפשר להיווכח
בקלות בשטח. פשוט, צריך לראות את
הבתים שהוא בנה ובונה.
איפה י בראשון לציון, עיר הולדתו
ומגוריו, שאותה ״מילא בבנייניו״.
בראשון בנתה החברה שכונות מגורים
צעירות בצד בנייני יוקרה כמו ״קרית
מנחם״ ,״נוה כצנלסון״ ו״רמת כוכב״
עד שהפכה עיר היין הנשכחת לגורם
משיכה לצעירים רבים. גם בפתח תקוה,
ברחובות וברמת השרון מתנשאים
לתפארת בנייניו של אברהם גינדי. זה
שנה וחצי הולך ומוקדם הפרוייקט
היוקרתי של החברה ברחוב בורלא בצפון
תל־אביב: דירות בנות חמישה ושישה
חדרים שכל מה שצריך לעשות הוא
פשוט להיכנס ולגור בהן. אפילו השטיחים
מקיר אל קיר כבר פרושים.
לא התעצלנו. נסענו לשטח לראות
ולהתרשם :
בנייני אברהם גינדי מוקפים גינה
׳מטופחת. הגינות עשירות בצמחיה
ובמתקני משחק לילדים. סביב לגינה
תאורה דקורטיבית, המוסיפה נופך
מיוחד לבניינים בערבים. הכניסה
לבניינים עוברת דרך לובי מפואר שבו

תקרה דקורטיבית. ,ריצוף מיוחד, מראות
זצמחיה שופעת. בדרך כלל, סגור הלובי
בקיר זכוכית גדול, כך שלא ניתן כמעט
להבחין בין הגינה הפנימית והחיצונית.
לא אחת כשאתה עומד מול הפאר
הזה, אתה תוהה, בית או שמא בית
מלון י
בכל בניין חדר תרבות המיועד לבילוי של
קטנים וגדולים כאחד.
לאחר שחזרנו מלאי התפעלות מהסיור
בשטח, לא יכולתי שלא לשאול את
אברהם איך מגיעים לרמה כזאת של
איכות דיור.
— ״על ידי בחירה נאותה וקפדנית של
הצוות המקצועי״ ,משיב אברהם ומוסיף,
״אדריכלים, מהנדסים, אדריכלי נוי,
שכנאים והנדסאים, מטובי הכוחות
והשמות בענף הם המפעילים האמיתיים
של החברה״.
זבמה מתמצה תפקידך? אני שואלת.
— ״בקביעת מדיניות החברה, בבחירת

צוות צעיר, דינמי ומיומן המודע לשליחות
המוטלת עליו ובהנייחתו, .המעסיק
העיקרי שלך הוא הדייר הרוכש את
הדירה׳ — זוהי ההנחיה החשובה ביותר
שאני נותן לצוות. ולכן, רק מובן מאליו;
שהשירות שהלקוח מקבל הוא אמין,
מדויק ומהימן״.
עם הדרכה כזאת, לא ייפלא איפוא
שפרס העובד המצטיין לשנת 80ו׳זוענק
למר אהרון כהן, מנהל אתר בניה בחברה;
והחברה עצמה זכתה בתואר ״הקניה
הטובה ביותר״ בענף, בסקר שנערך על
ידי ד״ר מינה צמח עבור ״מבט״ (חעתון
הכלכלי) ,ובתואר ״העסק הנבחר״ בענף
קבלני הבניה שנערך בעידוד משרד
התמ״ת.
ומה באשר לעתיד? אני שואלת.
— ״עיקר פעילותה של החברה בשנים
הקרובות יתרכז בבניית בנייני מגורם
אקסקלוסיביים, מלונות פאר ומרכזי
עסקים, תוך הקפדה על איכות החיים

הסביבתית. בים המלח, למשל, ייבנה
בית מלון מפואר, בן 5כוכבים ו־300
חדרים מפוארים, בריכת שחיה ומתקני
יוקרה אחרים״.
ומי יודע, אולי נראה בתל־אביב בתים
יפהפיים בסגנון ה 1;$ס\נ£״ ,כמו
אלה שנבנו בארץ בשנות ה־ 30 ואפשר
עדיין לראותם ברחובות מאז״ה,
מונטיפיורי ומלציט. באחת משיחותיו
של גינדי עם שלמה להט, ראש עירית
תל־אביב, הציע ראש העיריה לגינדי כל
סיוע אפשרי, אם זה האחרון יירתם
לבניית בתים יחודיים אלה בתל־אביב.
ובכלל, מה צפוי לנו בענף הבניה בארץ ן
אני שואלת.
ההשקעה הטובה במשק
— ״עליה מתמדת במחירי הדירות״,
פוסק אברהם חד משמעית. ועד כמה
שזכור לי, טען זאת אברהם גינדי לפני
שנתיים, כשמחירי הדירות נעצרו לזמן
מה, ונבואתו התאמתה יותר מהר
משחשבנו.

אם כך, נוכל לייעץ לכל מי שעיניו בראשו,
שההשקעה הטובה ביותר במשק
הישראלי, היא דירה.
עד כאן, על אברהם גינדי איש העסקים.
אבל מאחורי איש העסקים מסתתר
האיש שאהבתו לאנשים באה לביטוי לא
רק בדירות שהוא בונה, אלא בזמן הרב
שהוא מקדיש לפעילות וולונטרית
ציבורית.
אברהם הוא נשיא בני ברית ראשונים
בראשון לציון, הוא חבר בוועד השוטר
בעירו, חבר בוועדה הציבורית למען ילדי
לסרי ובאגודת ידידי הפועל ראשון
לציון. כשצריך להרים תרומה הוא עושה
זאת בנדיבות רבה. לאחרונה, תרם
במבצע ״טלתרום״ למען הילד הנכה
בישראל דירה בת 4חדרים .״פעילות זו״,
אומר אברהם, מעניקה לי סיפוק רב
ואילו היה לי, הייתי מקדיש לה זמן
נוסף״ .כן, אומנם מצליח ועשיר, אבל
בראש ובראשונה, אדם.

צייץ ואברהם גינדי בשיחה על סגנון ה״בהאוז״

אם את אוהבת שמסתכלים עליך...

תל־אביב: גרוזנברג 5י חי פ ה:נו ר דוי ,20 יפו-פינת הבנקים( )8.00-1700 נתניה: שמואל הנציב 8
גבעתיים: ויצמ 131י פ תז ד ת קו ה: ההגנה 14 רחובות: הרצל 175 יבאר־ שבע: ההסתדרות 73

אהבת
חלב ודבש

ו 10 01111010ע

!011111

יש לו בל מה שצריך בשביל לשגע
אותי על כל הראש: קול עמוק, המשגע
את כולנו, יופי טיבעי, וגם הצלחה לא
חסרה לו. זהו יהודה תמיר מלהקת
חלב ודבש.
אבל לא רק אני, כנראה, לא סחורה
בשבילו. יהודה תמיר החליט שגם המז־דנבות
המיקצועיות לא סחורה, ומצא לו

איפה נורית
איפה?

9 8 ₪יייי

היה היתד. פעם בתל־אביב ג׳ינג׳ית מהממת. היו רואים אותה
הגברים, והיו נופלים המומים, כל־כך היתה מהממת. וגם דוג מנית
היתד. אותה נורית כלאו.
ופיתאום, יום אחד, כמו שלפני זה היה היתה, פיתאום איננה
מאוד• איפה נורית בלאו שהממה את הגברים? שאלתי. מה את
יודעת, אמרו לי השבוע, מצאה בעל !
עכשיו אני הייתי המומה. נורית י בעל ן מה י איפה?
כן, אמרו לי. השבוע, בדיוק השבוע, שלחה נורית בלאו
מיכתב לכולם־כולם, ומאיפה שלחה י מעיר־ההימורים לאס־וגאס !
ובסיכתב מה הודיעה י שהיא התחתנה לה עם מיליונר יהודי
כשר, ושמו מנדל, שחוץ מזה שהוא יהודי אמיתי ויהודי
עשיר, הוא גם מהמר ידוע ומוכר מאוד בעיר־ההימורים. ותדעו
לכם, כותבת נורית, שפה לא הכסף וההצלחה וההימורים העיקר,
אלא היהודי עצמו, שבו היא מאוהבת. ואם זה לא הימור טוב,
אני לא יודעת הימור טוב מהו.
ומי שלא היה המום עד עכשיו מנורית בלאו, שיתחיל להיות
המום מעכשיו.

את מי!ה״א?101*1001
יהודה תמיר
יופי טבעי
אהבה חדשה — אורלי, קצינה צעירונת
בת ,23 המשרתת בצבא־קבע, והיא יפהפיה
מהממת, שרק אחד כמו יהודה יכול להר שות
אותה לעצמו, בלי לפחד כל הזמן
שיגנבו אותה ממנו.
וכל־כך טוב הם נראים ביחד, שזה עוזר
לי אפילו להתגבר על הקינאה הבוערת
שלי. פשוט קשה להחליט איפה פה נגמר
הדבש, ואיפה מתחיל החלב.

לעליזה

פעם שרה רומי הלחמי בלהקה צבאית.
זה היה פעם. כבר אז אמרו לה שהיא
תהיה גדולה, כבר אז. ולמה אמרו לה?
כי כבר אז היה לה מה שנקרא יופי
אכזוטי וגם כישרון, כבר אז.
והכל נשאר, רק שבינתיים, חוץ מלהיות

מי שאוהב סיפורים מסובכים עם פולי טיקה,
יש לי אחד בשבילו.
קודם כל נגמור עם הפוליטיקה. אני
יודעת את הסוד הכי שמור בעיר, והוא:
למי הצביעה הזמרת שאף פעם לא נם
ליחה, עליזה עזיקרי? ובכן, היא הצ ביעה
לתל״ם. ולמה לתל״ם? לא! לא
ביגלל דיין, אלא דווקא ביגלל שר ה
נורית
כלאו
כבר לא בלאו

המזנה והמשווו
שלי ברלינסקי, היפה האמיתית, היתד,
מלכת־המים האחרונה שלנו. היא כל־כך
יפה ומתוקה, שלא כל-כך הסתדר לי לר אות
שהיא לבד. לאחרונה באה הנפש
הרומנטית שלי על סיפוקה. שלי, בתו
של השחקן זאב ברלינסקי, מצאה לה
אהבה, ולא סתם אהבה, היא התאהבה
במשורר.
המשורר הפרטי של שלי, השר לה
סרנדות, אינו אלא רוני סומק, בן לדור
המשוררים הצעירים.
המלכה והמשורר עשו לי טוב על הלב
כשראיתי אותם יחד, רוויי אושר ונחת.
למאמיני אהבה
אנשים שמבינים במוסיקה אומרים לי
שהוא משהו, ואני מאמינה כמו כלום. הם
אומרים לי שיש לו ייחוד, ואני מאמינה.
הם אומרים שיש לו טעם מעודן, ואני
מאמינה. הם אומרים שהוא אחד המוסיקאים
הטובים היום, ואני מאמינה. הם
אומרים שהוא עובד עם אריל! איינ־

רומי הלחמי
על גדול

שטיין, שמדליק קראום ויהודית

רכיץ, ואני מאמינה. הם אומרים לי,
בקיצור, שהוא מלחין מחונן ושמו אבנר
קנר, ואני עדיין מאמינה.
ועכשיו אומרת אני להם משהו, וגם אתם
תשמעו באותה הזדמנות. בין כל הייחודים,
הטעמים המעודנים, המוסיקה, ואריק
ושמוליק ויהודית, נשאר לו גם קצת זמן
לאהבה. אתם מאמינים? וששמה דלית
עופר ושהיא בעצמה עוסקת במוסיקה
אתם מאמינים? ושהיא חיילת אמיצה
בצה״ל אתם מאמינים? ושהיא עורכת
את מיצעד־הפיזמונים העבריים בגלי צה־׳ל,
אתם מאמינים? וששני אלה, אבנר ודלית,
מאוהבים ואפילו גרים ביחד אתם מאמינים?

עליזה
עזיקרי מסובך עבודה והרווחה, ישראל כץ, שטיפל בה
כשהיתה ילדה ונמצאה בפנימיה לנערות
חסרות־בית.
עכשיו, כשגמרנו עם הפוליטיקה, ניגש
לסיפור המסובך. רק לפני חודש סיפרתי
לכם שלששון שכתאי, מפיק ההצגה
הנועזת דקמרון, יש רומן עם כוכבת
ההצגה, הפסלת-שחקנית דליה עזר,
שעזבה למען ששון את השחקן נחום

זמרת, נעשתה רומי גם דיילת, ואילו עכשיו
היא שחקנית, והיא מככבת בהצגה חדשה
ששמה משגעים פילים. רומי עסוקה מאוד
מאוד, כי יש הרבה פילים לשגע, אבל
לא רק פילים.
לרומי אמרו תמיד: את תמיד תלכי על
גדול. ובכן, פילים הם גדולים, נכון? אבל
לא רק פילים גדולים משגעת רומי, אלא
גם מיליונר גרמני גדול וגם צעיר ושמו
נ׳ו, שרק ראה את רומי והשתגע.
ממש בית־משוגעים הארץ הזאת.
שליט. הסתבכתם? זה עוד כלום. כי
עכשיו מתברר שששון עזב את דליה,
שעזבה למענו את נחום, והוא עכשיו עם
עליזה, שהצביעה בעד כץ, ושניהם כבר
בילו ביחד בחו״ל, ומה שמסובך לא
פחות חזרו משם ביחד, והם עדיין ביחד.

שלי ברלינסקי
אהבה

במדינה
עו סרח
סיפורו ש 7קצין,
שגס 7מאיגרא רמא
זבירא עמיקוזא

עוד לפני חצי שנה הוא היה
ולך אולם־המעצרים. לבוש בה ,־
זר, בעל גוף נוקשה, היד, נושא
!חת זרועו תיקים ובקשות מעצר.
;עצירים היו נושאים אליו עיני־
,ם — מתחננות או שונאות.
השבוע ישב בעצמו על ספסל
;נאשמים, שבר־כלי. פניו היו כבו־זות
בזרועותיו, והוא לא העז
הישיר את מבטו לעבר השופט
,מחוזי חיים דבורין, בפניו עמד
דין. הגבר שהיה חסון וגדל־גוף
פני חצי שנה, הפסיד כ־ 30 קי״
וגרם ממישקלו מאז מעצרו. הוא
ידל זקן שחור, שזור בהרבה
בן, ועיניו היו אדומות, עמוקות
:חוריהן.
ג׳וק כאוכל. ששון דורי היד,
;צין־תביעות במרחב ירקון בתל״
:ביב כמעט 20 שנה. כל עורכי-
.דין הכירוהו וידעו כי הוא נוק זה
ותוקפני, ודורש תמיד מעצר
דרבי. כולם הוכו בתדהמה כאשר
עצר ששון, בינואר השנה. אחר
ך הוגש נגדו כתב־אישום על
זבע עבירות של נטילת שוחד, ר
:וד תשע עבירות של הוצאת כסף
:טענות שווא. הסתבר כי הקצין
,קשוח היה מבטיח לעצירים מסוימים
לטפל בהשגת עורכי־דין ש־יצגו
אותם בהליך המעצר וגם
וחר כך. לפעמים היה באמת פונה
:עורך־דין ומבקש ממנו לייצג
ושוד, אבל לרוב היה משלשל את
;כסף שקיבל מהעציר לכיסו, מבלי
2זשכר עבורו עורך־דין.
בכליו נמצא פינקס מלא שמות
מיספרים. זמן רב חקרה המישט־
־ה את כל עורכי־הדין שנזכרו ב־
!ינקם־ה,סתרים, כדי לברר את
זלוא אשמתו של דורי. כאשר הר
ש כתב־האישום ביקש דורי מ־וניגורו,
אורי רון, להודות בשמו
;כל ההאשמות. הוא גם דאג כי
;כסף שנלקח, כאילו לצורך תש־יום
לעורכי־דין, יוחזר במלואו
ומתלוננים.
במשך כל הזמן שבו טענו ה־זובע
והסניגור לעונש, לא נשא
יורי את עיניו. קהל המאזינים
ייפה בקוצר רוח לשמוע את ה־קצין
לשעבר יקום כדי לשאת את
ברו האחרון לשופט. והוא אכן
קם ואמר :״התגייסתי למישטרה
גייד עם סיום שירותי בצה״ל. זה
:דיוק 24 שנים. אבל לצורך חיטוב
גימלאות זד, כמו 27 שנים.״

הוסיף דרורי וסיפר:
עסקתי בתפקידים מיבצעיים נב־זרים.
הייתי בסיור, בספויה, לי־נדתי
נהיגה תקופה מסויימת, אבל
מאז 1963 עבדתי בחקירות. לא
:חרתי את התפקידים, מלאתי כל
זה שהוטל עלי במישטרה.
מאז מעצרי אני נמצא בבידוד
שלא יאומן. אי אפשר להעלות
ואת בדמיון. אני נתון בתא צר
מצחין שגודלו .2 x 2מטר וחצי
זמני נמצאים שירותים פתוחים
׳מעלים סירחון. ורק לאחר שאח ד
השופט התערב, ניתן לי לטייל
כחצי שעה ליום, וגם זאת לא
בכל יום.
אני על סף איבוד צלם אנוש.
לא החלפתי מילה עם איש מאז
מעצרי. אפילו השוטר השומר על
תאי אינו מבין עברית, ואני איני
דובר גרוזינית ואיננו יכולים לדבר.
מאז פורסמה תמונתי בעיתון היו
עלי איומים רבים (העד תתייפח).
גם במזון ניסו להרעיל אותי ולהת-
נכל לי. שמו לי ג׳וק באוכל, ו אחר
כך נודע לי שבשפת האסירים
פירוש הדבר גזר-חן מוות.
התלוננתי על המיקרה, אבל אמרו
לי שאני צריך לשמוח שלא מצאתי
עכבר.

414

האב אנס את בתו בת האובע־עשוה,
כאשד אמה עחו־ת רו בביצוע המעשה

אבא
ואמא אנסו אותי התובעת, הד״ר דרורה פלפל,
היא ותיקה במיקצוע. אבל אפילו
היא הזדעזעה השבוע, כאשר חיב רה
את כתב־ד,אישום נגד בעל ו אשתו.
היתד, זו הפעם הראשונה
שנתקלה במיקרה שבו אב אנס
את בתו הקטינה, כאשר אמה,
אשתו, עוזרת לו באופן פעיל
להתגבר על התנגדותה.
המישפחה, ששמה נאסר לפיד־סום,
כדי לא לפגוע בבת הקטינה,
היא מישפחה מייוחדת במי נה.
האב, יליד תימן בן ,54 נשוי
לשתי נשים. האחת בת גילו וה שנייה,
הנאשמת גם היא בתיק
זה, היא האשד, הצעירה, בת .35
לאב יש 21 ילדים משתי נשותיו.

המישפחה גרה במושב במרכז
הארץ, ולה שתי דירות באותו בית.
באחת הדירות מתגוררת האשה
המבוגרת, עם 21 הילדים, ובדי רה
השנייה מתגורר האב עם ה אשד,
הצעירה.
לפי כתב־ד,אישום הכריז האב,
ביום אחד בחודש מארס השנה,
כי הוא רוצה לבעול את כל בנותיו.
האשה הצעירה הציעה כי
הראשונה בתור תהיה מרגלית *
בת ה־ 14 וחצי, שהיא גם בתה.
מרגלית לא ידעה על המזימה,
וכאשר המזינו אותה הוריה להתגורר
בחדר־השינה שלהם הסכי מה.
יומיים־שלושה אחרי שעברה
לגור עמם, הוציא האב את אשתו
מהחדר, סטר למרגלית על לחיה
ואמר לה שאם לא תסכים לשכב
איתו יהרוג אותה בסכין. כאשר
גילתה התנגדות שרט אותה ב צווארה
ואנס אותה.
למחרת, בשעת צהריים, קראה
האם למרגלית והורתה לה לגשת
לאביה. מרגלית סירבה בתוקף.
אך אמה שיכנעה אותה כי המדובר
בשיחה בילבד. הילדה נענתה
לבקשת האם והלכה עימה.
הפעם, בנוכחות האם, אמר ה אב
לילדה כי אמד, מסכימה ש הוא
יקיים איתה יחסי־מין .״והוא
יעשה כל מה שהוא רוצה, כי אני
הפרי שלו וזכותו לעשותני זונה
בכביש״ — כך תיארה הילדה את
דבריו.
כאשר נגע בה האב החלה מרגלית
לצעוק במלוא גרונה. האב
תפס אותה וסתם את פיה. האם
ניגשה ופתחה בכוח את רגליה
של הילדה, ועזרה לאב לשכב עם
בתו.
אחרי הפעם הזו המשיכה מרג לית
להתגורר בחדר הוריה. היא
לא העזה יותר להתלונן או לבכות.
היא היתה עדיין, לדברי
כתב־ד,אישום, תחת ההלם של
המכות, התקיפות והאיומים ש *

השם
בדוי.

אדוני, הוריתי לעורך־הדין שלי
מאז אותו מיקרה הפסקתי לא כול.
אני אוכל רק מד, שאשתי להודות בשמי בכל האשמות. אני
יודע שטעיתי, ואני מתחרט על
מביאה לי מהבית. עוברים עלי
ימים שלמים בלי מזון ובלי מים, כך. אני כבר אבוד לחלוטין. ב־מתוך
פחד( .קולות בכי נשמעים בית־המעצר מהלכים עלי ג׳וקים.
ביקשתי שיעשו ריסוס. היום התמתוך
האולם, אשתו של הנאשם
עוררתי כי טייל לי ג׳וק על הפה.
מכסה את עיניה בידיה).
בנוכחות שני שוטרים שליוו אותי
למרות כל מה שעשיתי אני נש נזרקה
עלי סיגריה בוערת מבין
בע כי מעולם לא מעלתי בחקירה
האסירים. בבית־הסוהר לא תהיה
אותה ניהלתי. איני אומר שמגיע
לי פרס, אבל כל המישגים שלי •לי כל הגנה, כל עבודתי היונה
תמיד עם עבריינים, והם יחפשו
נבעו מכך שחברים פנו אלי ביגלל
אותי — חיי בסכנה !
בניהם שהסתבכו, וביקשו שאדאג
אנא, חוס עלי, תן לי סיכוי
להשיג להם עורכי-דין שייצגו
בעתיד הלא רחוק.
אותם. השוחד שקיבלתי זה עבור
הריצות הללו שעשיתי.
עד כאן דברי דרורי.
ג׳ו ק בפה. לא היה לי כוח
השופט דבורין נעץ בו מבט רגע
לנהל מישפט ארוך ומייגע, ש ארוך וקבע כי מאחר שד,מיקרה
היה גורם סבל נוסף למישפחתי הוא בלתי־רגיל, ייתן את גזר־הדין
ולי. איבדתי ותק של 27 שנים ב־מאוחר
יותר. השבוע גזר השופט
מישטרה. מישפחתי גרה בצריף
שלוש שנים וחצי מאסר בפועל
מרוחק שאין לידו שכנים. כל
על הקצין.
שנותי חסכתי בקופת־גמל, והסכום
של כ־ 60 אלף שקל שהצטד
רבי חיים
בר שם הוא הסכום היחיד שנותר
למישפחתי.
אלת עו דיס,
אדוני! ראה בהרס הטוטאלי ל־מישפחתי
ולי. אין מי שיתפקד
אדוני, בכי דעתז*ל;גה
בית. אני מוכן להישבע,
איש לא ביקש ממני לחבל בחקי הזוג
הצעיר גגב מקשישים
רה. הייתי מתרוצץ בזמני החופשי,
ובית־המישפט חורה להס
בערבים ובלילות, כדי לעזור ל אנשים.
לפצות
או! הקשישים
צריפי היה פתוח לכל אחד, וזה
״הנאשם, בחור כבן עשרים,
הגיע עד אבסורד, שכל מיני אנ יחד
עם דודתו, גם היא צעירה,
שים שאכלו אצלי וישנו אצלי,
חודר בעורמה לבתי־קשישים וגו אמרו
שהם לא מכירים אותי כזל
את ממונם, כדי להשתמש בו
אשר התבקשו להעיד.

תובעת פידפר
״זכותי לעשותך לזונה בכביש !״
בוצעו בה על־ידי אביה־מולידה
ואמדרהאוהבת.
ארבעה חודשים נמשך המצב
— מרגלית התגוררה עם אביה ו אמה,
ושימשה למילוי תאוותיו
של האב בכל עת שחשק בה. במ שך
כל התקופה הזו היתה האם
נוכחת בחדר׳ ואף עודדה את בעלה
לבעול את בתה.
כתב־האישום מייחס לבני הזוג
מעשי אינוס בנסיבות מחמירות,
עבירות שעונשה עשרים שנות
מאסר.
בבקשה למעצר עד תום ההלי כים
ביקשה התובעת, כי השניים
ייעצרו עד תום המישפט, כדי
למנוע את האפשרות שהאב יח זור
על מעשהו עם אחת הבנות
האחרות בבית. זאת מפני שהוא
כבר איים, במארס שעבר, כי
רצונו לשכב עם כל בנותיו, והאם
שיתפה עימו פעולה, בחוסר לב
ורחמים, במעשה גילוי־העריות
הנורא.
לתענוגות חייו ולתשלום חובותיו
ממישחקי־קלפים. כך נפלו קורבן
למעלליו שישה קשישים וקשי שות׳
שהצעיר ביניהם הוא בן 63
והקשיש בן 90 שנה.״ כך כתב
השופט אורי שטרוזמן בגזר־הדין
שחרץ לניסים איסטמבולי, ושלח
אותו למאסר בפועל של שנתיים
ועוד שנה מאסר על־תנאי.
״במדינתנו נעשה נסיון לפרוש
רשת־הגנה לקשישים, כדי שלא
יהיו קורבן למצוקה חומרית, על-
ידי הבטחת קיצבת־זיקנה וזכויות
סוציאליות. ימים רבים עובד ה קשיש
מנעוריו ועד זיקנתו, כדי
להבטיח את עתידו הכלכלי,״ ו־איסטמבולי
יחד עם דודתו החליטו
להוציא מהזקנים את כספם בתח בולות
שונות. הם היו שוכרים מונית
ונוסעים לאיזור השרון. שם
איתרו מראש את בתיהם של ה קשישים,
והיו נכנסים אליהם בתו אנות
שונות. פעם הציגו עצמם
כעובדים סוציאליים של העיריה,
ונכנסו לדירה כדי לבדוק את
מצבו של הקשיש. בפעם אחרת
טענו כי נשלחו על־ידי העיריד,
לנקות את הדירה.
בשישה מיקרים כאלה גנבו מ הקשישים
כסף מזומן שהיו בארג־קיהם
ובבתיהם, החל מסכום של
70 שקלים במקום אחד, ועד 5000
שקלים במקום אחר.
כסף צמוד. הסניגור, סמי יו נה,
ניסה לשכנע את בית־המיש־פט
להקל בעונש, כי שולחו הוא
בעל עבל נקי, הודה מייד בכל
העבירות שיוחסו לו, ובעצם פותה

לעבירה על-ידי דודתו הצעירה.
אבל השופט מצא כי במיקרה
זה ההרתעה של עבריינים־בכוח
חשובה גם היא עד מאוד .״הענישה
מיועדת גם להרתיע אחדים
מלהשיג שלל בבית ישישים או
ישישות חסרי־אונים, נגד מעללי הם
של צעירים חסרי מצפון ותא בי
בצע.״ אמנם זוהי הרשעתו הראשונה
של הנאשם, הסכים השופט
״אך הוא ביצע את העבירות,
שהיו מתוכננות וחוזרות על עצמן
כחודש ימים, בלי שמצפונו
יציק לו ויאמר לעצמו חדל.״
וכך, מילבד העונש, חייב השו פט
את איסטמבולי לפצות את
קורבנותיו כך:
למר אלזה בבא — 700 שקלים.
למר ברנרד ליבוביץ — 5000
שקלים.
למר שלום מזרחי — 300 שק לים.
למר
מרדכי שלזינגר — 2000 שקלים לגברת מריה דודים — 70 שק לים.
לגברת
דינה גולדמן — 150 שק לים.

הסכומים הללו צמודים מיום
ביצוע העבירה.

התיישבות
נ ה 1או רוו ת
כפרשת כשר־הפיגולים
היה מעורב ; 0מושב גה 77
— והמושבניקים החליטו
7טהר את האווירה
כאשר שמע שמואל (ביבי) גר שוני,
שבעיקבות המלצתו של מז כיר
תנועת־המושבים, אריק נחמ־קין,
מונה שמואל מקלר למזכיר
איגוד משקי עופות לרבייה, רתח
מזעם. בנהלל היו שמועות בקשר
לעסקיו של מקלר, וביבי איים
שאם לא יסולק מקלר, תתפוצץ
פרשת פגרי־ד,עופות, שנמכרו ל-
איטליזים בכל רחבי־הארץ. מקלר
לא סולק — והפרשה התפוצצה,
כשהיא גוררת את נהלל עמוק לתוך
הצחנה.
עוד לפני שהתפוצצה הפרשה,
היו בחירות להנהלת־המושב. בד־רך־כלל
לא נהגו אנשי הציבור
המתגוררים במושב להצביע ב בחירות
הללו. אך הם שמעו שיש
סכנה להמשך שילטונם בנהלל,
ואריק נחמקין, עמום הדר ותומ כיהם
גייסו את אוהדיה,ם, והכריעו
את הכף בבחירות להנהלה. תומ כיו
של מקלר זכו לרוב. כך נבחרו
אמנון הדר, בנו של ח״כ ה מערך
עמוס הדר, שהוא קרוב־מישפחה
של מקלר, בן־ציון וולף,
שהוא שותפו של מקלר, יהודה
שפירא, שהוא קרוב־מישפחה אחר
של מקלר, ויואב בנטוב, שהוא
חברו הטוב ביותר.
זמן קצר לאחר הבחירות הללו
התפוצצה הפרשה, והיום שמואל
מקלר הוא אחד הנאשמים העיק ריים
בפרשת בשר־הפיגולים. בנהלל
התחילה תסיסה נגד ההנ הלה.
לפני חודשיים התקיימה
פגישה של מתנגדי ההנהלה, וב־עיקבותיה
פנה אחד המושבניקים,
יוסף אורי, אל רשם האגודות, וטען
כי הבחירות להנהלה לא היו
חוקיות. הרשם פסק שהטענה
מוצדקת, אך ההנהלה לא נכנעה
בקלות. היא הודיעה שהבחירות,
על כל דקדוקיהן, יערכו בפעם
אחרת, ואילו הפעם אפשר להסתפק
בכך שאסיפה כללית של
תושבי נהלל תאשר את כשרותה
של ההנהלה הקיימת על־ידי הצ בעת
אמון.
אך באסיפה הכללית נגרמה ל הנהלה
הפתעה מרה. רוב עצום
של תושבי נהלל הצביעו אי־אמון,
ובעיקבות כך נערכו בחירות חדשות
להנהלה. הפעם לא העזו
אריק נחמקין ועמוס הדר להביא
ולפני כחודש
את תומכיהם,
נבחרה בנהלל הנהלה חדשה, ש נכלל
בה רק אחד מחברי ההנהלה
הקודמת.
העולם הזה 2288

הישראלי העומד לרין באשמת סיוע לאחו מעשה לרצח
בלוס־אנגילס טוען במיכתב ששלח מהכלא ל״העולס הזה־־:

״וי*סמזמיו
ב־ 8באוקטובר 1979 מצא אזרח אמריקאי שקית ניילון
בפח״אשפה ובה חלק מרגל אדם. האיש הזעיק את מישטרת
לוס״אנג׳לט, וזו פתחה בחקירה. עד מהרה מצאה המישטרה
חלקי גוויות של גבר ואשה. החקירה הוליכה אל מלון ״במה״
מנטו״ שבלוס־אנג׳לט, והתברר כי הנרצחים הם זוג ישראלי.
החקירה הוליכה אל כמה ישראלים אחרים, שהיו מעורבים
4קח לי די הרבה זמן עד שהחלטתי
• להתיישב ולכתוב להעולם הזה מיכתב,
אבל כרגע יש לי הרבה יותר מה לכתוב,
והנושאים הנכללים הם אנטי־שמיות ופשע.
כקורא של שבועונכם במשך כעשר שנים
ברציפות, אני יודע שאתם די רגישים
לנושאים הנ״ל.
כמו שנאמר ,״מזנב של חזיר לא עושים
מצנפת של שבת,״ ואני לא כותב את
המיכתב הזה מפני שאני רוצה שתטהרו
אותי, למרות שהעולם הזה זה השבועון
היחיד שעושה את זה בצורה הטובה ב יותר.
כשיש לטהר מישהו או להמשיך
וללכלך את מי שראוי לכך.
וכעת הגיע הזמן שאציג את עצמי. שמי
אלי קומרצ׳רו ואני הייתי מבוקש במשך
שנה וחצי על הרצח המזעזע שאירע ב אוקטובר
1979 בבית־מלון בלום־אנג׳לס.
באפריל 1981 הסגרתי את עצמי מרצוני,
למרות שרציתי להסגיר את עצמי הרבה
לפני זה, וזאת הן מבחינה מצפונית ומוסרית
וגם ביגלל הסיבה העיקרית —
שהייתי מעורב במיקרה, בזה שהייתי נוכח
במקום ברגע הראשון, ולאחר־מכן, כמובן,
הפכתי לעד־ראייה וכבר לא יכולתי לעזוב
(אחזור לנושא זה בהמשך).
במשך שנה וחצי, מהמיקרה ועד שהס־גרתי
את עצמי, הייתי ב׳ניו־יורק ברוקלין,
ולא כמו שנכתב בעיתונים, כולל בה׳עולס
הזה, שהייתי באירופה או אפילו במרוקו.

בעיסקי־סמים יחד עם הזוג ראובן. היו אלה יוסף זכריה,
יהודה אביטל, ירדנה טראגן ואלי קומרצ׳רו. שלושת הראשונים
נעצרו. קומרצ׳רו הצליח להימלט, ורק כשעמד להיפתח
המישפט השנה, הסגיר עצמו למישטרה, לפני כמה חודשים.
קומרצ׳רו שיגר לארץ מיכתב שבו הוא מתאר את גירסתו
על מה שהתרחש בחדר״המלון בלוס״אנג׳לס, ולאחר מכן.

מרקט. ואז, כמובן, הוקל לי גם מבחינה
חברתית. מצבי השתפר ובהחלט יכולתי
להמשיך ולבנות את חיי מחדש תחת
זהות שונה ומיסגרת חיים שונה, אך זו
לא היתד, מטרתי.
כ משך כל התקופה חשבתי וקיוויתי
ב שעל־ידי החשודים והקשורים במיקרה,
ובעזרת המישטרה, תצא האמת לאור. אבל,
כמובן, שלא זה מה שקרה, אלא להיפך.
וזה התברר לי לאחר שהסגרתי את עצמי

את הבדיקה בגלאי־שקר עברתי רק
בפעם הרביעית, מכיוון שלפני כל בדיקה
הייתי צריך לחזור ולשחזר את מיקרה
הרצח וזה גרם לי להתרגשות ולתגובות
עצבניות והתוצאות היו שליליות בחלקן.
בפעם הרביעית, לאחר שיחזור המיקרה,
החלטתי שאת הבדיקה אדחה ליום ה מחרת׳
ואז הבדיקה היתה אובייקטיבית,
וכמובן, התוצאות היו חיוביות ואמיתיות.
והתוצאות הן: לא רצחתי או השתתפתי
ברצח בכל צורה שהיא, לא השתתפתי
בביתור הגופות ולא תיכננתי את הרצח.
מה שעומד נגדי כרגע זו העובדה שאני
הייתי האחרון שראה את הזוג ראובן.
הגענו יחד לבית־המלון וברגע שנכנסנו
לחדר קרה המיקרה ולא היתה לי שום
אפשרות לעזוב את החדר או לברוח.
וכך הפכתי לעד־ראייה של רצח ברוטאלי
ומזעזע של זוג חברים.
מאז המיקרה חיי אומללים, וזה בא
לביטוי בחלומות־זוועה ורגשי־אשם, למ רות
שלא היה לי כל חלק ברצח ואני
הייתי מופתע בדיוק כמו הזוג ראובן.
הסיבה שהזוג ראובן הצטרפו אלי היתה,
שלמעשה היתה צריכה להתקיים מעין
ישיבה בין הזוג ראובן לבין חשוד או
חשודים בקשר לכספים ורווחים שבאו מ-
עיסקת־סמים, ושאחד האשים את השני
במעילה וחוסר אמון שהביאו לסיכסוך.
המטרה היתה לפתור את הסיכסוך בדיבו רים,
ועל-ידי כך ליישב את הצדדים ה מסוכסכים,
וזה לא היה משהו יוצא מהכלל.
ישיבות כאלה היו בעבר, ולפי דעתי הן
בדרך-כלל נפתרו על הצד הטוב ביותר
במיקרים הקודמים. אני עצמי הייתי מעורב
בשלושה מיקרים של סיכסוכים דומים,
והתוצאות היו חיוביות ומשביעות רצון.
לצערי ולצערם של עוד הרבה אנשים,
הישיבה, שהיתה אמורה להתקיים בחדר-
המלון. הפכה להיות מיקרה צ׳ארלס מנסון
במהדורה חדשה.

צלג־קרס
ו סי ס מו ת

כלש מציג את תמונת הנרצחת (למעלה: נאשם זכריה)
עיסקי סמים בלוס־אנג׳לס
ונכתב גם שנעצרתי בגרמניה, אבל כמו
שנאמר לי על־ידי עיתונאי של דיילי־ניוז
בלוס־אנג׳לם, זה נגרם על־ידי אינ פורמציה
מוטעית.
במשך כל התקופה הייתי בקשר תמידי
עם כמה אנשים שמאוד קרובים אלי, וזה
מה שנתן לי כוח להחזיק את עצמי אחרי
מה שעברתי, ואני מודה לאנשים האלה,
שבלעדיהם אני לא יודע איך הייתי מחזיק
מעמד.
לאחר תקופה של כעשרה חודשים די
קשים ומשעממים החלטתי לחפש עבודה,
ולאחר יומיים התחלתי לעבוד בסופר־

וראיתי את עדויותיהם של החשודים האחרים,
שכבר היו עצורים תקופה די
ארוכה. כל אחד לחוד גיסה להפליל אותי
בצורה זו או אחרת.
החלטתי להסגיר את עצמי כששמעתי
שבוחרים חבר־מושבעים למישפט של ה חשודים
שעצורים. לא היתד, לי ברירה,
אלא להסגיר את עצמי, מפני שחששתי
שההתפתחויות בתהליך המישפטי. יהיו
לרעתי, וכמובן אלה לא היו חששות־שווא.
לאחר חודשיים במעצר וחקירה בגלאי־שקר
המצב לא מעודד, אבל הרצח פוענח
והאמת התגלתה.

ץ ה לא יהיה הוגן מצירי לפרסם
1מה שבדיוק קרה, מפני שעדיין אף אחד
לא הורשע והמישפט עדיין בתהליך של
שמיעת עדויות, של יותר ממאה עדים.
כנראה שגם אני אצטרך להעיד. וכאן אני
רוצה להדגיש, שאם אני אעיד זה לא
יהיה מה שנקרא עד־מדינה, מפני ׳ שעד-
מדינה במיקרה הזה, זה אחד שתיכנן את
הרצח או אחד שידע שיהיה רצח או
השתתף ברצח, ואני לא ידעתי, לא הש תתפתי
ברצח, וגם אם השתתפתי במשהו,
זה היה בניגוד לרצוני ובלית־ברירה
(והמבין יבין).
מה שאני יכול לספר זה שברגע שהגעתי
לבית־המלון, והזוג ראובן ואני נכנסנו
לחדר, הדלת נסגרה ולאחר כ־ 20 שניות
הופתענו על-ידי אחד החשודים. ,ומה
שקרה, בלי להיכנס לפרטים — הזוג נרצח.
לאחר מכן היה השלב של ביתור הגופות.
אני הייתי מזועזע ובשוק, ולא הבנתי
מה קורה. לברוח לא יכולתי, ונאלצתי
לנקות את החדר. בסרטים ובסיפורים הכי
מזעזים לא נראה ולא נשמע דבר כזה.
השתתפתי גם בהיפטרות מהגופות, ועל-
כך אני עומד להישפט והסעיף על זה
הוא שש שנים.
וכאן אני רוצה להוסיף, שיכול להיות
שהעדות שלי תהיה עדות מרשיעה, אבל
יזו עדות כמו של כל אחד ממאה העדים
האחרים (ביניהם גם ישראלים) .עוד פעם

זי-ז ^

:אשם קומרצ׳רו
חלומות זוועה
אני חוזר ואומר שאני לא עד־מדינה כמו
שיש כאלה הטוענים, מפני שאין לי שום
חסות של עד־מדינה.
.בבית־הסוהר אני יושב בבידוד, כמו
כל האסירים, וסובל גם מהאנטי־שמיות
שהזכרתי בהתחלה, וגם על זה אספר
לכם: נמצא איתי באותה קומה בבית־המעצר
יצור נאצי, שעומדת !נגדו אשמה
של חילול בתי־כנסת, בתי־קברות ומוס דות
יהודיים. לי עצמי אין שום קשר
איתו, אבל מה שקורה זה, שאחד השוטרים
מקלל אותי כל הזמן מאז שהגעתי
לכאן, אותי ואת בני מישפחתי, שבאים
לבקר אותי.
מה שקרה לפני יומיים עובר כל גבול.
היה לי עוד תקל איתו, כמובן ביוזמתו,
ואז הוא החליף חדרים ביני לבין הנאצי
העצור (החדר שלי קצת יותר מרווח.
בחדר של הנאצי היו צלבי-קרס וסיסמות,
וברגע הראשון הזדעזעתי ובחילה אחזה
אותי. כמובן שלאכול לא הייתי מסוגל.
אחרי שהפעלתי את כל בני מישפחתי,
שטיפלו בנושא דרך מנהל בית־המעצר,
עורך־דין וחוקרים, הועברתי לחדר אחר.
ואם זו לא אנטי-שמיות, אז אני לא יודע
מה זה אנטי-שמיות. כמובן, שהיו עוד
מיקרים במשך החודשיים, אבל אין טעם
לפרט כרגע.
עד כאן מיכתבי, אמנם בקיצור, על
מה שעברתי ואני ממשיך לעבור במשך
תקופה של שנתיים, יותר כקורבן של פשע
מאשר כשותף לפשע.

הפאתולוג וחלקי הגופות
צ׳ארלס מאנסון

״רגע אחרי שאמות׳ ציחציחים
וציה״ להרביץ ועצמי !״ מסבר
הבדרן ש ב רי ם ת־ הבהש רו
תיכנס להיסטוריה של ישראל
שאינו רצוף. מכיוון שהיא בבאר־ מגלה לו כי לדנה היתה מחלת־שבע,
עם כלב בשם שום־איש, ו דם ממארת שממנה נפטרה, וכי
הוא בתל־אביב, עם חברה צמודה ההריון קירב את הקץ. דודו נדהם.
איזה הריון? הרי עשתה הפ המתגוררת
עימו.
במהלך הרומן מחליטה דנה לע לה ! הרופא מגלה לו שדנה לא
שות ילד עם דודו, והוא מבקש הפילה, ונפטרה כשהיא בהריון.
זמן להחליט אם זה בראש שלו • .ויש עוד סיפור, על רומן שמנהל
דודו עם צעירה יפהפיה החיה עם
כשהוא מטלפן, מסתבר לו שהיא
איש־עסקים יפהפה הימצא בנסי־כבר
החליטה — והפילה.

״ א ! 1 1ו 1ב ן
^ ין טפלן — הוא יכנס להיס־י
י טוריה, ומילת־הרחוב ״צ׳ח־צ׳ח״
תיזכר לדראון־עולם.
המנחה דודו טופז חלם שנים
רבות על היום שבו יהיה שמו נישא
בפי־כל. עבודה שקדנית ומאמצים
רבים השקיע במשך 14
שנים, כדי להפוך כוכב.
זה קרה לו בשנה שעברה, כ אשר
קיבל על עצמו להנחות את
שעשועון־הטלוויזיה שחק אותה
וזה קרה לו עתה, בעצרת־הבחי-
רות של הליכוד, כאשר ראש־הממשלה
מנחם בגין ציטט אותו
מילה במילה והלהיב נגדו את ה המונים.
דודו טופז הפך כוכב,
דיוקנו היפהפה הופיע בעמודים
הראשונים של עיתונך־הצהריים,
הוא צוטט בהרחבה בכל אמצעי-
התיקשורת. אבל הוא עצמו ירד
למחתרת, אם כי לא סירב לדבר
עם עיתונאים.
מי שמכיר את טופז מקרוב אמר:
״הנרקיסיזם שלו חוגג. הוא אוהב
את זה. הוא יצר את הסיטואציה
במו ידיו.״
למחרת הופיעו התנצלויות של
דודו טופז בכל העיתונים. ההתנצלויות
היו מלוות, כמובן, בת מונתו
היפר,פיה. הוא שידר התנצ לות
בקול השלוס של אייבי נתן,
שאף הסתיר אותו בדירתו במשך
שלושה ימים. הוא הדליף לעיתונאים
שהוא מבקש להיפגש עם
ראש־הממשלה.
דודו טופז הפך, ללא צל של
ספק, אחד הגיבורים הפחות־סימ־פאטיים
של מערכת הבחירות, ש־היתה
מלווה באלימות ובשינאה,
ושהוכיחה כי פער העדות עדיין
שריר, קיים וחזק( .ראה עמוד .)29

אנג׳לס. ושם, במסיבת־שחיתות
הוליוודית, הכיר חתיכה-לא-נור־מלית,
אשתו של איל־נפט מטב־סאם.
וכשהם הגיעו לאן שמגיעים
בסופו של דבר שני אנשים המגלים
עניין זה בזה, הוא גילה,
לתדהמתו, אצל אשת המיליונר
כתם־לידה, בדיוק עשרה סנטי מטרים
מעל למיפשעת. ואז הת ברר
לשניהם, שתחת לשבור שיניים
באנגלית הם יכולים לעבור
לעברית. זו היתה, כמובן, בת כי תתו
בת ה־ 7מתל-אביב, שנישאה
למיליונר טכסאסי. אכן, עולם
קטן.
סיפור אחר הוא על ברל׳ה־תו־

עו ל

ריד־ת׳כובע, שהיה יושב בפינת
הרחובות בן־יהודה—קרדקיימת,
ומשעשע את תלמידי ביודהספר
של זרם־העובדים א. ד .גורדון,
שבו למד דודו. בסיפור אחר מגלה
דודו איך עשה אהבה עם לוד־קה,
נערה צ׳כית, מבלי שהיא
הבינה מילה עברית, ומבלי שהוא
הבין מילה צ׳כית. באותה הזדמנות
גילה, לדבריו, את התגלית
המרעישה כי לאהבה שפה משלה.
הסיפור הרביעי, הנקרא ״צמח
בר״ ,הוא סיפור טראגי על נערה
בשם דנה, אותה הכיר דודו מאחרי
הקלעים בהופעה בבאר־שבע. דנה,
אלמנת־טיים, ודודו מנהלים רומן

מערבת

הימים ימים קשים. לדודו עדיי,
לא ברור אם הוא ינחה את שחק
אותה. חלום חייו עומד או לא-
עומד להתגשם. הוא מגיע לבאר־שבע,
והם נוסעים לנואיבה. היא ומסתבכת צוללנית מיקצועית,
כימעט בתאונה. הרופא מסרב
לאשר שהיתר, זו תאונת־צלילה.
זמן רב לאחר־מכן מתקשרת אליו
חברה משותפת, ומספרת שדנה
התאבדה. הוא מגיע להלווייה הרוס
וכואב, פוגש שם את הרופא, ש
עות.
לימים מתגלה לאיש־העסקים
כהומו־סכסואל ודודו אומר ״לך
תדע״.

״אני הולך
לה שתין״
די פעם שב ועולה בסיפד
יי רים מישפט, שהפך בעיקבות
מיקרה־הצ׳חצ׳חים למשמעותי ב־

ילדה בעלת
כתם־לידה
^ פני בשבועיים הוציא דו *
דו טופז לאור את ספרו כתם
לידה. זהו ספר המכיל חמישה סי פורים
קצרים, שלדבריו הם ביוגראפיים.
בסיפור הראשון הוא
מתאר חברות הדוקה עם בת־כי*
תתו בת ה־ .7באחת הפעמים, כ־מינהג
ילדים, הוא הראה לה והיא
הראתה לו. באותה הזדמנות גילה
לתדהמתו כתם־לידה, כעשרה סנ טימטרים
מעל למיפשעתה של ה ילדה.
מאז, במשך שנים ארוכות,
חיפש טופז כתם־לידה אצל כל ה נשים
שעימן שכב. וכמו שהוא
אומר בעצמו, בענווה אופיינית:
הן היו רבות, רבות מאוד.
.כשבגר והיה לאיש, הגיע ללום-

דודו טופז טס איציק קול, נזנכ״ל אולפני
] 111111
\ י 1י 1י י הרצליה, מפיק התוכנית שחק אותה ובמאי
סרטי התעמולה של המערך בבחירות. מימין: טופז עם תמי בן־עמי,
כשנבחרה למלכת־הנזים. משמאל: טופז כשהנחה את תחרות מלכת המים.

יותר. דודו מכה על חטא ואומר
״אני עם פליטות־הפה שלי.״
ואכן, פליטת־הפה בעניין הצ׳ח־צ׳חים
לא היתה פליטת־הפה הראשונה
שלו. הוא מפורסם בהן,
בפליטות־הפה שלו.
בנשף איגוד־אמני־ישואל, ש התקיים
בשנה שעברה בהיכל התרבות
בתל־אביב, היתה לו פלי־טת־פה
שהביכה לא רק את האט־נים,
אלא גם את הקהל. דודו הציג
את הזמרת יפה ירקוני. פליטת־הפה
הראשונה היתד כשהציג או תה
כ״זמרת שהיתר, כוכבת עוד
לפני שאני נולדתי.״ אף אשה
אינה אוהבת שמזכירים לה
את גילה. היה זה הרע במיעוטו.
יפה, שהיא זמרת מיקצועית ביותר,
נראתה זוהרת ויפה בשימלת־ההופעה
שלה, ודודו פלט משהו
כמו ״תראו כמה שהיא זקנה, אבל
במצב טוב.״
הוא, כמובן, התנצל מייד. אחר-
כך התנצל בעיתונים ושלח זר־פרחים.

אמר
:״אני הולד להשתין,״ ועזב
את האולם.
דודו, בנו של השחקן המנוח
אליהו גולדנברג ואשתו לילי, הוא
צעיר שאפתני ביותר. הוא התחיל
את הקאריירה שלו בלהקה צבאית,
אחר־כך ניסה כוחו בתיאטרון,
שיחק תקופה מסויימת בתיאטרון
תיפח והשתתף בתפקיד הראשי
במחזה־המחאה הצילו, מול תיקי
דיין. כשלא מצא דרכו בתיאטרון
הסב את מיקצועו והפך לבדרן-
מנחה. הוא כתב את החומר שלו
בעצמו והתפרסם במייוחד בזכות
המערכון שלו על העיר תל־אביב.
כל חייו ניסה דודו ״לעשות את
זה.״ חברים שהתחילו את הקא-
ריירה שלהם יחד איתו, כמו שלמה
ארצי ומני פאר, הצליחו והפכו
כוכבים, והוא הצליח בסך הכל
להנחות תוכנית של לימוד אנגלית
בטלוויזיה הלימודית. כאשר
קיבל את הד,נחייה של שחק אותה
היה המאושר באדם, הפך
מוכר. אנשים עצרו אותו ברחו־

פליטת־פה נוספת היתד, לדודו
בנשף שאותו אירגן אייבי נתן במלון
הילטון בתל־אביב. דודו איר-
גן מסע־החתמות למען הענקת
פרס ישראל לאייבי הוא סיכם עם
מנהיג מיפלגת־עהבודה, שימעון
פרס, שיבוא ויחתום. בשולחן סמוך
ישבו יצחק רבין, אשתו לאה, ה דוברת
שלו ניבה לניר ומנחה
שעה טובה מני פאר עם אשתו
קרני.

בות וביקשו חתימה. הוא הפך
אליל־נוער. והוא אהב את זה.
דודו אוהב את הערצת ההמו נים.
הוא זקוק לה. מי שמכיר
אותו טוען, כי העובדה שעמד מול
קהל של 200 אלף איש, בכיכר מל כי
ישראל, העבירה אותו מעט על
דעתו. הוא הרגיש כוח רב והעז
להתבטא כפי שהתבטא.

דודו הציג את פרס כראש־הממ־שלה
הבא של ישראל. היה זד, עוד
לפני שהוכרע המאבק רבין־פרס
במיפלגת־עהבודה. מישהו צעק :
״מה עם רבץ?״ דודו קלט את ה קריאה
והזמין את רבין. רבין

״יש לי הרבה

^ ראיון עם שרית ישי הם •
כים טופז השבוע לענות על
השאלות הבאות —

• כמה ימים לפני הבחי רות
פגשתי אותך כמים־
עדה •טל שמיל, וסיפרת לי
כי אתה עומד להצביע עכור
הפרופסור עזרה זוהר, מתנועת
עצמאות. מדוע, אם
כן, הופעת בשביל המערך?
אני לא איש־מערך. הדיעות שלי
הן לא הדיעות של המערך.י עשי תי
שגיאה, ואני מצטער עליה.
טילפנו לי מהמערך עשר פעמים,
ביקשו והתחננו, אז לבסוף הס כמתי.
אבל לא הצבעתי בשביל
המערך.

• מדוע קראת לאנשי
הליכוד צ׳חצ׳חים?

סימן־וי כשאני עובר ברחוב. זו
סימפאטיה שאני לא זקוק לה.
עשיתי שגיאה ולא מגיע לי שום
וי. אני מדבר על אנשים סתם, או
על השכנים בבית שלי, שהם עי ראקים
ומרוקאים, שבאו ואמרו
לי: דודו אנחנו מכירים אותך,
ניצלו אותך משני הצדדים.

• כך אתה מרגיש, שניצלו
אותך משני הצדדים?

כן, גם המערך וגם הליכוד לקחו
אותי ועשו ממני מטעמים. בסך
הכל פליטת־הפה שלי היא משהו
שכולם אומרים, אלא שאני אמר תי
את זה ברגע קריטי מאוד ובאוזני
200 אלף אנשים.

זו היתד, פליטת־פה אווילית, ש אני
מתבייש בה. יש לי הרבה חברים
שהם בני עדות־המיזרח. ו חוץ
מזה, זה לא מושג עדתי —
יש צ׳חצ׳חים פולניים ויש צ׳ח־צ׳חים
רומניים. בשפה עברית יו־

//החברה שלי
עיר אקי ת״
• איך הרגשת מיד אח־

רי שאמרת את מה שאמרת?
רציתי להרביץ לעצמי, ואחרי
זה עליתי לבמה, אחרי שאפי נצר
אירגן שירה בציבור, ואמרתי:
״אני רוצה להסביר משהו. הלי כוד
מנסה ליצור רושם שהמערך
הוא אשכנזי, ואני בטוח שיש פה
היום בני כל עדות־המיזרח, עיראקים...״
הקהל פרץ במחיאות־כפיים
סוערות .״מרוקאים שוב
מחיאות־כפיים סוערות. וכך עברתי
על כל העדות, כשבין עדה לעדה
הקהל מוחא־כפיים. אבל את זה
לא ציטטו באמצעי־התיקשורת.
איך אפשר להגיד עלי שאני גז עני?
יצאתי שלוש שנים עם בחו רה
צפון־אפריקאית, החברה הנוכחית
שלי היא ממוצא עיראקי וזה
אבסורד לחשוב שאני גזעני או
עדתי. אני יכול לומר בפירוש, ש אני
מגנה ומתעב את הוולגארים
ואת הברבארים באשר הם — אש כנזים
או ספרדים.

• האם דיכרת עם ראש
הממשלה, מנחם בגין, והסברת
את התנהגותך?
לא רוצה לדבר איתו, זה מיותר
ליו בהתחלה חשבתי שאני רוצה
לדבר איתו, אחר־כך חשבתי על
זה שהוא בעצם הסית את כל ה המונים
נגדי. הוא שלח אותם אלי
הביתה, והם איימו עלי ברצח. הוא
בפירוש אמר להם :״לכו אליו
הביתה.״ מתי אכל בגין בפעם ה אחרונה
חומוס עם סחוג? מה הוא
בכלל יודע על המושג צ׳חצ׳ח?
אפילו להגיד את זה נכון הוא לא
יודע ! הוא מכיר מושגים כמו
עם־סגולה ועוד כאלה התבטאויות
מהמאה ה־. 19

• האם מנהיג מיפלגת
העבודה, שימעון פרס, דיבר
איתך לאחר מעשה?

הפשלה הראשונה

דודו טופז עס הזמרת יפה
ירקוני, בנשף אירגון אמני
ישראל, שהתקיים בשנה שעברה. דודו התכוון להחמיא לה על הופעתה
הנאה, תחת זאת עשה פשלה ואמר שהיא זקנה במצב טוב.
הוא התנצל בפני יפה מעל גבי העיתונות, ושלח לה זר־פרחים.
תר תיקנית פירוש המילה צ׳חצ׳ח
הוא ״פירחח״ או ״בריון״.

• איך זה קרה לך?
מדוע אמרת את מה שאמרת?
קשה
להסביר. איך זה קרה ל פרס
שהוא אמר חומייניסטים?
בשפה שלו זה צ׳חצ׳חים! איך זה
שבגין קורא לאנשים מסויימים
נאצים? להם יש שפה כזאת, ולי
יש שפה כזאת. אני בא מהעם. מי
לא אמר צ׳חצ׳ח למישהו שהפריע
לו בקולנוע, או לסוחר שרימה
אותו, או לנהג טכסי שדיבר אליו
בגסות? אין לזה כל קשר עדתי !
הייתי קורבן של מערכת הבחי 1
רות

• אומרים שהמערך הפסיד
כיגללך שלושה מנדטים?

אני
חושב שביגלל שימעון פרם
הם הפסידו יותר, וביגלל הספר
של יצחק רבין הם הפסידו עוד יותר.
אבל פרס ורבין ישבו לבטח
בבתיהם, יש להם שומרי־ראש,
ואילו אני, לעומתם, הייתי צדיך
להסתתר על נפשי.

• האם אתה פוחד להופיע
כעת לפני קהל?
אתמול הופעתי בבית־שאן. עלי תי
על הבמה כשהכריזו את השם
שלי, היו מחיאות־כפיים קצובות
וילדה הגישה לי זר־פרחים. עמד תי
נרגש ואמרתי להם: אין לכם
מושג כמה טוב עשיתם לי, תרשו
לי לתת לכם הסבר על השטות ש פלטתי.
מישהו צעק: התנצלת
מספיק, עכשיו שחק אותה! בסוף
ההופעה באו אלי, לחצו לי רדיים
ואמרו: בגין בא לכאן פעם באר בע
שנים, אתה בא לכאן במשך
ארבע השנים.

• איך אתה מסביר את

אני לא מבין את זה. אני לא
מדבר על מערכניקים שעושים לי

שום דבר, אף לא מילה אחת.
אני מאוד מאוכזב מזה. הם היו
צריכים להגן עלי, אך לאחר מע שה,
הם התעלמו ממני לגמרי.

• האם קיבלת תשלום
עכור הופעתך כעצרת המערך?

היעד הבא: ימית 1982
(המשך מעמוד )13
ההתנחלות ו״העשייה״ הם מכשיר ואמצעי
?השגת העיקר.
עיני הימין הקיצוני נשואות אל העתיד.
לאנשיו אין ספק שהוא שייך
להם. בטווח הקרוב, ובמישור הפוליטי
האקטואלי, מדובר במערכה נגד פינוי
פיתחת־רפיח, או, כפי שמנוסחים הדברים
בכרזות של תנועת התחייה :״לעצור את
הנסיגה מסיני״.
על־פי הסכמי קמפ־דייויד אמורה מדינת
ישראל לפנות את הפיתחד. בעוד כשמונה

לפנות את עשרות אלפי התומכים, שחלקם
חמוש ונכון להפעיל את נישקו, ואז ית פוצצו
הסכמי קמפ־דייויד ! או שמחיר
הפינוי יהיה כד, כבד, עד שהליכוד,
ותנועת החירות במרכזו, יתנפץ לרסיסים,
הממשלה תיפול, ובבחירות תיצבורנה
מיפלגות הימין די כוח כדי לבטל את
הסכמי קמפ־דייויד.
במקביל תנוהל המערכה על פיתחת־רפיח
גם במישור הפרלמנטרי. אנשי ה תחייה
למדו את הלקחים מן ההצבעות
על הסכמי קמפ־דייויד וחוק ירושלים,

ניים לקראת הבחירות האחרונות, צברה
התחייה תמיסה בשיעור של עשרות אחו זים.
אין שום ספק, כי התמיכה בתנועת
התחייה בקרב חיילי צה״ל גדולה בהרבה
מן התמיכה בה בקרב האוכלוסיה הכללית.
בשנת הלימודים הקודמת כבר היה צחי
הנגבי, איש התחייה, יו״ר אגודת־ד,סטו דנטים
הגדולה והחשובה ביותר בארץ,
הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה
העברית בירושלים. מחליפו, ישראל כץ,
טוען שהוא איש הליכוד, אך אין כל
הבדל בין דיעותיו לבין דיעותיו של

זוהתה לגמרי עם ברית־ד,מועצות, שניתקה
את קשריה הדיפלומטיים עם ישראל ב־
,1967 ואיבדה כל אפשרות להשפיע על
הנוער הישראלי.
הדרך היתד, פרוצה.
שרי החינוך יגאל אלון ואהרון ידלין
חינכו דור שהצביע לליכוד, וזבולון המר
חינך דור שיצביע למען הימין הקיצוני.
לצד שני אלה פעלו, מחוץ למערכת החינוך
הממלכתית ולעתים גם בתוכה, אנשים
כיצחק טבנקין ובניו, משה טבנקין ויוסף
טבנקין, שהשפעתם רבה בקיבוץ המאוחד :

שוי־החינוו יגאל אלון ואהרון יזרו חינכו דוו שהצביע למען הליכוד, ואילו
שר־החיוור זבולון המו חינו דוו חדש אשר יצביע למען הימין הקיצוני
חודשים. בסמוך לחתימת ההסכמים הללו,
ביצע גוש־אמונים התנחלות בלתי־חוקית
בפיתחת־רפיח, סמוך לקו הגבול הנוכחי
עם מצריים. בתהליך השגור זכתה הת נחלות
זאת — עצמונה שמה — להכרת
השילטונות. שם יימצא בסיס הכוח של
אנשי הימין.
הם מקווים להביא לפיתחה עשרות אלפי
תומכים. הלוז הקשה יד,יד, מורכב ממת־נחלי
הגדה המערבית, רצועת-עזה הסמוכה
ורמת הגולן. רבים מאלה הינם למעשה
פונקציונרים של גוש־אמונים והמימשל
הצבאי. המשכורות, המשולמות להם מקופת
המדינה בכל מיקרה, יאפשרו לנהל
את המערכה ללא קשיי פרנסה מיותרים.
לא מן הנמנע שרבים מאנשי ההתנח לויות
שיגיעו לפיתחת־רפיח יהיו מזויינים
בנשק, ומאורגנים במיסגרות צבאיות מ שלהם.
זהו בדיוק המצב היום: אנשי
ההתנחלויות מאורגנים ביחידות של הגנה
מרחבית, ומחזיקים, ככל אנשי ההגמ״ר,
את נשקם בביתם. ברור לכל, כי יחידות
אלה נשמעות להנהגת גוש־אמונים, ו״לאו
דווקא למטכ״ל של צה״ל. כרגע, כאשר
הרמטכ״ל, רב-אלוף רפאל איתן, מיישר
קו בכל עניין ועניין עם הימין הקיצוני,
אין שום סתירה בין השניים. אך סתירה
כזאת עשוייה להתעורר בקרב על פיתחת-
רפיח, ויתכן כי לראשונה בתולדות מדינת־

וגם מהמערכה שהם מנהלים למען סיפוח
רמת הגולן. כל ממשלה שירכיב מנחם
בגין תהיה בעלת בסיס צר מאוד, וברגע
המכריע תהיה תלויה בקולותיהם של
אנשים כמו הח״כ־הרב חיים דרוקמן, איש
המפד״ל, הנאמן לגוש-אמונים, או הפרו פסור
משה ארנס, איש חירות, ואחרים
המתנגדים עד היום להסכמי קמם־דייויד.
התחייה יודעת שתוכל לצבור תמיכה גם
בתוככי מפלגת־ד,עבודה, שכן אנשי הקי בוץ
המאוחד, למשל, אינם מסתירים עמדתם,
שהמחיר שמשלמת ישראל תמורת
הסכם השלום עם מצריים הוא ״כבד מדי״.
תיקוות הימין היא, שבעת המערכה על
פיתחת־רפיח יוכל גם להפיל את הממשלה
על רקע זה.
אך תיקוותם של אנשי הימין הקיצוני
אינן מבוססות רק על סיכויים בטווח ה קרוב
ובמישור הפוליטי בילבד. ברור להם
כי אם תיכשל המערכה על פיתחת־רפיח,

ר,נגבי, כשם שרבים מאוד מתומכי חירות
אינם שונים בדיעותיהם מאנשי התחייה.
לתהליך זה, המוליך חלק עצום מהנוער
הישראלי לזרועות הימין הקיצוני, היו,
בשנים האחרונות, שתי סיבות עיקריות,
שהאחת תלוייה ברעותה.

חוטבי־עצים,
ובוגדים
ף * אז 1967 החלו מאות אלפי תלמידים
••׳בישראל את כיתה א׳ של בית־הספד
היסודי במציאות חדשה. מציאות שבה

מחנך דווידי
ותלמידיו

אידיאולוג אלדד
ודורו

;כיא טכנקין ובניו ישראל יתייצבו פאלאנגות חמושות של
הימין נגד חיילי צה״ל.
סנה של חברת־ד,כנסתי גאולה כהן, איש
התחייה צחי הנגבי, אמר לכתב העולם
הזה שאינו יודע כיצד ינהגו אנשי גוש־אמונים
בשעת מיבחן כזו, אך הוא מקווה
שירתעו ממילחמת־אזרחים. אך צחי הנגבי
אינו איש גוש־אמונים, אינו דתי, והוא
מתגורר בירושלים.
למערכה על פיתחת־רפיח מטרה אחת
ויחידה, מוצהרת וגלוייה: לפוצץ את
הסכמי קמפ-דייוויד, כדי למנוע כל אפ שרות
של פינוי הגדה המערבית ורצועת-
עזה תמורת שלום ישראלי־פלסטיני. אנשי
הימין הקיצוני לא יודו בכך בגלוי, אך
הם מנהלים מערכה טקטית על גבם של
מתנחלי פיתחת־רפיח. לא הפיתחה עצמה
מעניינת אותם. אך הם סבורים שתוצאת
הקרב על ד,פיתחה תקבע את תוצאת הקרב
על ארץ־ישראל השלימה. עצמו שתתנהל. בשטח המערכה תוכרע, לדעת אנשי הימין, באחת
משתי דרכים: או שצה״ל לא יהיה מסוגל

יתנהל הקרב הבא, הגדול והמכריע, על
עתיד הגדה המערבית ורצועת-עזה. מערכה
זו תתנהל בעוד חמש שנים ויותר,
כאשר יהיה צורך לקבל החלטה על ״המע מד
הסופי״ של האזורים הללו.
וכאן נושא הימין הקיצוני את עיניו
אל הנוער.

התיכון חממה
של הימין
ך י תהליך שהביא לעליית הליכוד
י •לשילטון, לפני ארבע שנים, התחיל
בבתי־הספר ובאוניברסיטות לפני תריסר
שנים ויותר. במישאלים שנערכו בבתי־ספר
תיכוניים בסוף שנות ה־50׳ ובתחילת
שנות ד,־ ׳70 התגלתה אהדה גוברת והו לכת
למיפלגות הימין. כאשר הגיעו תלמידי
התיכון לאוניברסיטות, התרחש הבלתי-
נמנע: בזו אחר זו נפלו אגודות־ד,סטודנטים
בקאמפוסים השונים בידי אנשי
חירות, אחרי שבמשך שנות דור היתה
השליטה הבלתי מעורערת בהן בידי צעירי
מפא״י. בקדנציה הנוכחית יכהנו בכנסת
רוני מילוא ומיכה רייסר מחירות, ודרור
זייגרמן מד-מיפלגה הליברלית שבליכוד,
שהיו יושבי־ראש של אגודות־סטודנטים.
מגמה זאת, שכבר לפני עשור שנים
בישרה את עליית הליכוד,־ מחריפה והו לכת׳
ועתה היא משרתת את הימין הקיצוני•
במישאלים שנערכו בבתי-ספר תיכר

הגדה המערבית ורצועת־עזה ״שייכות״
לישראל, כמוהן רמת הגולן וחצי האי
סיני; מציאות שבד, ערבים מן השטחים
הם פועלי ניקיון, פועלי בניין ומדיחי־כלים
במיסעדות: מציאות שבמיסגרתה
נתפסת ישראל כמעצמה, המתנחלים הם
חלוצים, והערבים הם ״רוצחים״ ו״מחב־לים״
,הזוממים להשמיד את ישראל, אך
כשרים לשמש כחוטבי-עציס ושואבי־מים.
מה שנראה לאזרחים הבוגרים יותר של
המדינה כמצב חדש, ולעתים א־נורמלי,
נראה טבעי בעיני הצעירים, שכל תודעתם
התגבשה ב 14-השנים האחרונות.
אל התודעה הימנית שכפתה המציאות
עצמה, נוסף הסחף ימינה במערכת החינוך
הישראלית, שלא רק שלא היתד, לה שום
ביקורת על מציאות זו, אלא אף העניקה
לה לגיטימציה, פיארה וקילסד, אותה.
תהליך זד, החריף בארבע השנים האח רונות,
כאשר שימש זבולון המר, איש
המפד״ל, כשר החינוך. אך אין להגזים
בחשיבות ״תרומתו״ של המר. הוא המשיך
לצעוד בדרך שסללו קודמיו.
תלמידי תנועות־הנוער חונכו על כך
ש״ציונות״ ו״הגשמה״ פירושן התנחלות
בגדה המערבית וברצועת-עזה. הם למדו
בשיעורי־מחנך שמיכתב השמיניסטים• ,ש נשלח
לפני כעשר שנים לגולדה מאיר,
הוא תופעה של בגידה. יותר ויותר חיילי
צד,״ל בילו את כל שירותם הצבאי כחיל-
כיבוש — והמערכת החינוכית הכשירה
אותם לכך היטב. לתהליך זד, כימעט שלא
היו נוגדנים מעברו השני של המיתרס
הפוליטי. היו אלה תנועות־הנוער החלוציות,
השמאליות לכאורה, שחינכו את
אנשיהן להליכה להתנחלות בקיבוצים
החדשים בפיתחת־רפיח, ברמת הגולן וב-
ביקעת הירדן. השמאל שמחוץ למערך
היה נטול כוח כימעט לחלוטין, ירק״ח

״המחנך״ אהרון דווידי, שהיה מאנשי
יחידה 101 והיום הוא מאנשי התחייה!
הרב צבי יהודה קוק, שגידל דורות של
אנשי גוש־אמונים, ישראל אלדד־שייב
ורבים אחרים. תוצאותיה של מערכת
החינוך הזאת, הן הנותנות תיקווה לאנשי
הימין הקיצוני.

צנחן, מצביא
ו מ תנ ח ל
ף* צד התהליכים הללו, העשויים ל העניק לימין הקיצוני תמיכה המונית
בעתיד הלא־רחוק, התרחשו תהליכים אח רים,
כלכליים בעיקרם, שמעניקים לו
תמיכה מצד מוקדי-עוצמה בחקלאות, ב־
,תעשייה ובענף המיסחר הישראלי.
הכלכלה הישראלית נקשרה יותר ויותר
בכלכלת השטחים. יותר ויותר פועלים
באים משם למשק הישראלי. פועלים אלה
לא רק שהם זולים מעמיתיהם בישראל,
הם גם מהווים כוח רב־עוצמד, להורדת
השכר הכללי במשק הישראלי. הגדה
המערבית ורצועת־עזה הפכו גם לשוק
נרחב לסחורות ישראליות, והשטחים הינם
״הארץ״ שעימה יש לישראל מאזן מיסחרי
(עודף יצוא על יבוא) מעולה.
השטחים החדשים שנפתחו לפני ההת נחלות,
העניקו מרחב מחייה לדור השני
והשלישי של בני הקיבוצים והמושבים
שבתחומי הקו הירוק, כאשר משבצות
הקרקע ביישובים הוותיקים כבר לא הס פיקו
לקליטת הדור החדש. בין ישראל
והשטחים נוצרו יחסים קולוניאליים טיפו סיים.
אנשים כאריאל שרון, רפאל איתן
וייגאל הורביץ הם מייצגים מובהקים של
הקולוניאליזם החקלאי (הנשען גם על
תעשייה חקלאית) .אנשים כדן טולקובסקי
ובני פלד מייצגים את הקולוניאליזם ה תעשייתי,
ורבבות של בעלי מיסעדות,
בעלי מוסכים, בעלי בתי־מלאכה ובתי-
חרושת קטנים בענפי הטכסטיל והמזון,
או ספקי סיגריות ושימורים רואים בינתיים
בכמה חברי־כנסת של חירות, המדברים
בשם ״האזרח הקטן״ ,את הנציגים שידאגו
להמשך הזרמת כוח־עבודה זול מן הגדה
והרצועה, ולהמשך זרימת הסחורות לשם.
מה מפריד בין הימין הקיצוני ובין
העתודות הגדולות של כוח־אדם התומכות
בעמדותיו כבר היום? ראשית — מנחם
בגין, העומד בראש הליכוד ומצליח לסחוף
את ההמונים הלאומנים אל צידו. ושנית —
הימין הקיצוני לא השכיל להעמיד מתוכו
מנהיג בעל שיעור־קומה. תנועות הדוגלות
ב״יד חזקה״ וב״גו זקוף״ זקוקות היו,
תמיד ובכל מקום, למנהיג שיצליח לבטא
את הציוויים הללו ולסמל אותם בדרך
שתסחוף את ההמון.
אך הזמן יעשה את שלו. מנחם בגין
יפנה את הזירה הפוליטית במוקדם או
במאוחר, ואם תחסם דרכו של אריאל
שרון לראשות תנועת החירות והליכוד,
הוא עלול להפוך המנהיג הגדול של הימין
הקיצוני, ומי שיוליך אותו אל השילטון.
לאריאל שרון יש כל מה שזקוק לו
מנהיגו של הימין הקיצוני לזרמיו השונים.
הביוגראפיה שלו מתאימה: בן איכרים,
צנחן, מצביא ומתנחל. גם האופי שלו
מתאים: תאנדשילטון וחסר מעצורים, בעל
כושר ביטוי המספיק להעברת מסרים
פשוטים ו״חזקים״ .וחשוב לא פחות :
אריאל שרון יכול ללכד סביבו את הימין
הקיצוני לפלגיו השונים. מוצאו בתנועת-
העבודה, הוא מיטיבו של גוש־אמונים
ומבאי חצרו של הרבי מלובביץ. הוא יוכל
לדבד בשם הביטחון, בשם ההתיישבות.
בשם הדת ובשם הלאום — ולסחוף את
שדמה פרנקל 1
ההמונים.

מ1י נאו, משה ״שעה טובה״ שיצאה השבוע לחופשה, ושנו עד נשואי!
׳וצאי־הוונן, יחסו לאשתו קוני, רקאו״וה שדו ודטדיטיקה, ער הבעיות
של הנקת התוכנית וויכוחים עם הנהלת הטלוויזיה
אני *נול רק להתווכח.
אחו׳ הכל, שמי לניד
הוא המנהל. אז מה
אני יכול לעשות?

אני!מנוע מלספר ברשת
פזלינהת, ביגלל חפיסת
התוכנית ע דיו׳
מנחל• הסלוויניה

התחתנת, עם קוני
נניעתא׳ מכסיקו,
ני אני כהן
והיא גדושה

ומפעדס עלי
לחצים עצומים
מצו אנשים החצים
להופיע בתוכנית

אמות׳ מ ו ני
שאם נתחתן היא תהיה
אשתי השדה
אחו׳ הקאו״וה

אנשים ששבים
שלהופיע ב״שעה סובה״
זה כמו לקבל
את פוס קטלן

״שעה טובח״ יגאה לחופשה גת חודשיים.
זו חיתה הזדמנות לתפוס שיחה
עם מנחה התוכנית והכוכב הכמעט בלעדי
שלה, מני פאר.
אם יורשה לי וידוי אישי, אספר כאן
בי את מני אני מבירה כמעט מתחילת
הקאריירה שלו, עוד כשהיה שחקן לא
ידוע, כמעט אלמוני, בתיאטרון ״אהל״.
בשנים ההן נהגתי להתבלבל בינו ובין
דודו טופז, אז עדיין גולדנברג. מני פאר,
אז עדיין באוור, היה צעיר יפהפה, בעל

פני תינוק. היתה לו חברה בשם חנה,
זו שהיתה גם היא שחקנית מתחילה
והיום חיא חוזרת בתשובה, והיתה לו
אהבה עצומה לתיאטרון, שנדמה היה
כי היא מהווה אז את כל עולמו•
מי היה מעלה בדעתו שמני באוור
יתפתח בכיוון שהתפתח ! מי היה מעלה
בדעתו שהצעיר שרצה לגלם תפקידים
רציניים בתיאטרון, ושתתרגז בל
פעם שמישהו העז להעניק לו תפקיד
קומי, יהפין ברבות הימים מנחה, בדרן
וכוכב טלוויזיה 1
מני של השנים ההן היה שונה ממני

של היום. הוא היה נער־בוהמח אופייני:
בתי-קפח ,״כסית״ ,מסיבות עד
אור הבוקר. היום מני הוא איש־מיש-
פחה, המנהל אורח-חיים שמרני למדי —
כמעט שאינו נראה בבתי־הקפה שבאופנה,
הוא מגיע לפרמיירות, תמיד
עם קרני, אשתו.
דרכו אל ההצלחה לא היתה מהסוג
של צ׳יק־צ׳אק. לפירסום ולתווית״חבובב
המודבקת לשמו קדמו שנים ארובות
של עבודה שקדנית ולימודים. מני ידוע
כאיש קפדן. הוא לומד את החומר לפני
שהוא עולה על הבמה, או לפני שהוא

מראיין לפני מצלמות הטלוויזיה.
יש הטוענים נגדו בי הוא חסר־שיניים.
יש הטוענים כי הוא קליל מדי. אותם
המשווים אותו עם ירון לונדון טועים
טעות גסה. מני פאר אינו מראיין בסיג-
נון ירון לונדון, ו״שעה טובה״ אינה
תוכנית-ראיונות בסימון ״עלי כותרת״.
את ״עלי כותרת״ אפשר חיה לראות
בחדר־השינה. את ״שעה טובח״ רואים
בחדר״האורחים.
מני פאר הוא מראיין קליל בסימון
לא״מחייב• אך הוא רגיש ומתייחס
בשיא הרצינות לעבודתו הטלוויזיונית.

״אוי הולך בין ה טי פו ח!״
(המשך מעמוד )49
אחרי הכל הוא חיפה יותר מעשר שנים
לתוכנית טלוויזיה משלו.
קרני ומני פאר מתגוררים בדירת־גג
מטופחת בשכונת נאות״אפקה בתל־אביב.
את הקירות מעטרות עשרות תמונות
יקרות״ערך. מני הוא אספן ציורים מאז
שהיה כרוז במכירות פומביות. הוא גם
לומד לתואר שני בתולדות־האמנות באוניברסיטת
תל־אביב. לבני־הזוג פאר
שלושה ילדים — עופר, בן השבע וחצי,
אילן, בו החמש ואורי בן השלוש.

• ספר לי על קצה המזלג על
הרקע שלך.
נולדתי בקיבוץ תל־יצחק לפני כמעט
35 שנים. מטעמים שלא קשורים בי עקר־נו
לתל־אביב. עד שאבי נפטר, הוא היה
בעל עסק של כלי־עבודה, שעבר בירושה
מסבי. אמי עבדה איתו. אחי, רמי, עוסק
באספקה למזגנים. בתל־אביב למדתי ב עממי
בדוגמא ואחר־כך בתיכון עירוני
דל״ת, שהיה אז עדיין עם הריח של זרם
העובדים. קראנו למורים בשמות פר טיים,
ובין התלמידים היותר מפורסמים
של בית־הספר היו אריק איינשטיין וטו־פול,
שלמד שם עד השישית, דן שילון,
דודו טופז ושלמה ארצי.
זה היה בית-ספר שהיתה בו פעילות
רצינית של חוג דרמתי. והיתה גם תחנת
רדיו, שדן שילון, שהיה מורה לאזרחות,
היה המנהל שלה, כשאחיו, יגאל, תלמיד
בית־הספר והיום במאי טלוויזיה, היה
הטכנאי והמפעיל. אני הייתי אחד הקריי נים.
בכל כיתה היה רמקול, והיינו מע בירים
דרכו את השידורים. כבר אז, אני

רן. נרשמתי ללימודי תיאטרון אצל ניסן
נתיב, הוא עשה לי בחינה, וקיבל אותי
באמצע השנה הראשונה.

• האם סיימת את לימודיך אצל
גיסן נתיב ץ

כן, מייד לאחר מכן קיבלתי תפקיד בהצגה
ימים בין העצים, לצידה של מרים

ברנשטיין כהן.

תפקיד׳חשוב?
איפה ! תפקיד של בארמן מנגב כוסות
עם ארבעה מישפטים. אני זוכר, שבאחת
ההצגות הראשונות פנה אלי נתן כוגן, ומרוב
שהתבלבלתי, אמרתי את כל ארבעת
המישפטים כמונולוג, וככה גמרתי את ה תפקיד
במכה אחת. אחר־כך התקבלתי לאוהל,
והייתי וילון אצל שקספיר ומשרת
אצל מולייר.
אחר־כך, כשפיטר פריי בא לנהל את
אוהל, קיבלתי תפקידים יותר טובים מוילון
או כיסא. השתתפתי בשורשים ב תפקיד
מנהל־חווה צעיר, שמפטר את יהודה
גבאי, שהיה צמית אנגלי. גבאי היה
אז חבר הנהלת אוהל, ואני הייתי שכיר,
וההנאה של שכיר לפטר מנהל הוכיחה
לי כמה צדק סטניסלבסקי. עשיתי את ה תפקיד
כל־כך טוב, וקיבלתי ביקורות נה דרות.
אחר־כך קיבלתי תפקידים גדולים,
שחירבנתי אותם אחד־אחד.

• למה, אתה שחקן רע ץ

לא. פשוט זו היתד, טעות, שגם היום
לפעמים יש החוזרים עליה. אנשים חוש בים
שאני מתאים לתפקידים קומיים, וזה
לא נכון.

• האם אתה רוצה לחזור לתיאטרון

נרפאתי מהחלום לחזור לתיאטרון, אבל
אילו היו באים אלי עם צו־קריאה, הייתי

אתה חושב על מני פאר או מני
כאוו ר?־

ניברסיטה. לשם מה אתה
ללימודים אקדמאיים?

בן־אדח לא חושב על עצמו בשמו. אני
תמיד ׳.׳תפלא כשמרואיינים פונים אל
עצמי. בשמם• לדעתי זוהי תופעה נפשית.
זה מוזר שבן־אדם מנוכר אפילו לעצמו,
זה מוזר לי כשאני פוגש בן־אדם שהשם
שלו אומר לעצמו משהו.

הרבה שנים אני מתעסק בתולדות־האמ־נות,
זה מתבצע במכירות־פומביות שאני
עושה המון שנים, אפילו הייתי פעם מוסד
קבוע ביפו. מזר, שש שנים אני סוקר־תערוכות
קבוע בגלי צודל. קרני ואני
אוספים ציורים ומשתתפים פעילים ב־סימפוסיונים
בנושאי ציור. גיליתי שאני
יודע על שטרייכמן וזריצקי לא רק מה
ציירו, אלא מתי התעטשו ולמה. אלא ש אני
יודע בצורה מנותקת מהרצף הכולל
של מה שנקרא אמנות. אז בכדי לעגן
את הידע, החלטתי ללמוד באוניברסיטה.
השלמתי את לימודי התואר הראשון ב־תולדות־האמנות,
ואני מתכונן ללימודי
תואר שני, בשילוב עם לימודי פילוסופיה.

1 1 1

• ספר לי על אשתך, קרני.
הכרתי את קרני בשנים שהייתי באוהל.
חייתי אז בסיגנון של חוף־שרתון בבוקר,
נסית בצהריים ומסיבות אחרי ההצגה.
אני זוכר שהכרנו במסיבה. פופיק הת חיל
איתה, כי היא היתה הכי נמוכה בח דר,
אבל בסוף אני לקחתי אותה הביתה.

• האס העובדה שקרני מבוגרת
סמך השפיעה על היהסים כי־ניכם?
היא
מבוגרת ממני בסך הכל בשנתיים.
פעם, כשהכרנו, השנתיים האלה היו הר בה
מאוד, אבל מאז הן הצטמצמו.

• היה לכם טקס נישואין יו־צא־דופן.

נישאנו בנישואי מכסיקו, כי אני
כוהן וקרני גרושה

האם זה היה מקוכל, או שזה
היה מעשה יוצא,דופן ץ

מבין החברים שלי היינו היחידים, אולי
משום שלא היו כל־כך הרבה כוהנים בס ביבה.
מכל מקום -הציעו לי כל מיני הצעות,
היה איזה רבי בפרדס־חנה שהיה
מוכן לפצוע אותי באצבע ולפסול אותי
מכהונתי. אמרתי שאני לא מוכן, כי אני
מאמין בביאת המשיח, וכשייבנה ביתי
המקדש אני רוצה להישאר כוהן. מכל
מקום, הנישואין נעשו בפרוצדורה חוקית
לגמרי, שרק מנעה מאיתנו להתחתן כיהודים.

היה חשוב לך להיניטא כיהודי?

נראה לי מוזר שאני לא יכול להת חתן
כיהודי.

זקוק

• לאן אתה רץ? אתה רוצה
להיות דוקטור מני פאר?
ייקח לי עוד הרבה שנים לגמור תואר
שני, ואני די מפחד שזה יהיה הסוף.

• פיתאום קם אדם כבוקר ומרגיש
שהוא סטאר, מה זה עושה?

לא היה לי אף פעם בוקר כזה. אצלי
זה הלך בצורה הדרגתית. אני מנחה,
מנחה הוא כוכב או לא כוכב רק בסך
המצטבר, רק בראייה של דברים לאחור.
אין למנחה ערב שממנו הוא יוצא כוכב.
לזמר יש שיר, לשחקן תפקיד, לפוליטי קאי
תקופה בחיים שביגללה נכנס להים־
טורייה, למנחה אין דקה בחיים שעושה
לו את זה. רק אחרי 17 שנים מודים ב אמריקה
שג׳וני קארסון הוא המנחה הכי
מיקצועי בארצות־הברית.

• לבן אתה מחקה אותו?
אני לא מחקה אותו. אני מעריך עד
כדי הערצה את ההתנהגות הטלוויזיונית
שלו. גדלתי על ברכי דן בן־אמוץ ואורי
זוהר, בתחילת שנות ה־ ,60 כשעדיין היה
ריח מדורות של קומזיצים באוויר. היום
הקומזיץ הוא אלקטרוני, היום הדוגריות,

• ניסית לערער ז

מהר מאוד התייאשנו. אחרי הכל היינו
צריכים לערער לפני אנשים שהם אנשי
מערכת דתית, שאנחנו צריכים לבוא אלי הם
בהיגיון, שהוא מחוץ למערכת הדתית.
זה כמו לבוא לשופט כדורגל ולשכנע אותו
שתקעתי גול. מה זה חשוב אם תקעתי
את הגול ביד ולא ברגל, השופט צודק ו אני
צודק. בנישואין דתיים, אם אני כוהן
והיא גרושה אי־אפשר להתחתן, ואת לא
יכולה להתווכח עם דת! לדת יש מערכת
חוקים שלא קשורה לשום היגיון מילבד
ההיגיון שלה.

כבו בתימן למות, ומ!ו
המנהל ומה, דעתו, שבותי
שכוויקאל אתה מגיע
או לבאויזחזת או הביתה

• אתה ממורמר 5

לא, אז אני לא אשחק כדורגל, אם לא
מרשים לי להכניס גול ביד, אז אני גם
לא אעשה חתונה יהודית עם האשה ש אני
אוהב, אם החוקים הדתיים לא מרשים
זאת.

• מהי המישפחה שדך עכורך?

5שי! : 1פאר עם זהרירה חריפאי בסטודיו גיסן גתים
״רציתי להיות שחקן רציני!־׳

קרני בשבילי היא המציאות. פעם ישב תי
שיכור מאחרי הקלעים של היכר התרבות
ומישהי אמרה לי: תראה מי באה !
ראיתי אותה ואמרתי: המציאות הגיעה.

• מציאות זה טוב או רע?

זוכר, שהיו לי ויכוחים עם המנהל בענייני
צנזורה, ומה שלמדתי אז אני סוחב
עד היום הזה: שרוב רובם של הוויכוחים,
אפילו אם הם מושרשים בדיעות, ברקע,
בטעם ובסיגנון, צריך לנהל אותם לגופו
של עניין. כבר מהתיכון ידעתי מיהו ה מנהל
ומה דעתו. כבר אז למדתי, שכשאני
מתווכח לגופו של עניין אני יכול להצ ליח,
וכי בצורה רדיקאלית אתה מגיע או
לבריקאדות או הביתה. ולכן עד היום במקום
להתווכח בנוסח הכל או לא בלום,
אני מעדיף להגיע לעמק השווה.

• האם ככר אז, בתיכון, ידעת
שנכונה דך קאריירה רדיופונית?
לא ממש. למדתי בריאלית, והייתי חבר
קלוב התעופה. דאיתי וטסתי. הדרך ה־טיבעית
היתה ללכת לעתודה וללמוד
אווירונאוטיקה.

• למה דא קורס־טיים?

מכיוון שאני סוחב קצרת מהילדות, ולא
קיבלו אותי לקורס־טייס.

• איך הגעת מאווירונאוטיקה
לתיאטרון ץ

בו זמנית, יחד עם האווירונאוטיקה וה ראייה,
הסתובבתי בתיאטרון שחרית של
עמום מוקדי, יחד עם טליה שפירא ועזרא
דגן. ואז, כשעמדתי להתגייס לצבא, הבטיח
מורלה בדאון, אז קצין חינוך ראשי.
להקים תיאטרון רציני בצה״ל. התיאטרון
לא קם, וללהקה צבאית לא הלכתי.

• למה ץ

כי רציתי להיות שחקן רציני ולא בד

רוצה לעשות תפקידים שעשה בזמנו עודד
תאומי: את ויקטור, את סלואן, או
את ג׳רי, מסיפור גן־החיות.

• מדוע נקטעה הקאריירה התיאטרלית
שלך, ואיך הגעת ל
קאריירה רדיופונית?

למזלי סגרו את אוהל. וכמו בספרים,
מוטי גלעדי, שהנחה את תיבת נוח, היה
צריך להנחות את טקס בחירת מלכת־היר
פי. קראו לי להנחות את תיבת נוח במ קומו,
זה היה ב־ ,1979 ומאז לאט־לאט,
התקדמתי. עשיתי את ממני מני במשך
שמונה שנים, ויום אחד חנינה אמוץ
הציע לי להנחות את עלי כותרת במקום
ירון לונדון. התחלקנו בתפקיד — דן מרגלית,
יענקלה אגמון ואני.
י 1 1

• ייט לי שאלה שאני רוצה
לשאול אותך ככר הרכה שנים:
מדוע שינית את שמך? האם אתה
מאמין שמימנה שם משנה מזל?
לא, זו היתה בעיה טכנית, פרוזאית.
אנשים לא ידעו איך לכתוב באוור, וכת בו
את זה בעשרות אפשרויות. השם יצר
לי בעיה, הוא פשוט לא נקלט.

• האם היה קשה לך להיפרד
משמך הקודם?

כששיניתי את השם לא חשבתי שאני
נפרד מבאוור, חשבתי רק על המודעות
ועל התוכנייה.

כשאתה חושב על עצמך,

מציאות זו עובדה.

• ומישפחה?

מישפחה זו הצורה שבה אנחנו חיים.
זה תא חברתי שאיש לא מצא לו תחליף.
תחליף.

• סי נמצא כמקום הראשון כסולם
החשיבות שדך, המישפחה
או הקאריירה?
האם המילה קאריירה יכולה להיות
מוחלפת בעיסוקים מיקצועיים? אז אני
זוכר שפעם, לפני הרבה שנים, כשעוד
היינו חברים, אמרתי לקרני, שאם נתח תן
היא תהיה אשתי השנייה, ולו רק ביגלל
העובדה ההיסטורית שאת העבודה שלי
הכרתי לפני שהכרתי את קרני.
קרני מבינה את זה. זהו אורח־חיים
שבו אני מסוגל לטלפן מהאולפן לאחר
הקלטה, לשאול אם הילדים ישנים ואם
היא יכולה להיות מוכנה תוך רבע שעה,
כי אני רוצה לצאת לשתות, ואם היא
מבינה את זה — היא לא מקנאה.
עובדה

מקנאה כשאתה מטלפן ורוצה
לשתות משהו אחרי העבודה?׳
אני מכירה כאלה שמטדפנים ש הם
לא חוזרים אחרי העבודה.
הם לא נוהגים בחוכמה. אם הם לא חוז רים
הם לא צריכים לטלפן.

• נוסף על הופעות בטלוויזיה
ולשאר העיסוקים אתה לומד באו
החברמניות
לא עוברת. הקומזיץ האלק טרוני
לא אוהב את הסיגנון הזה. לכן אני
מקנא בג׳וני קראסון, שגם לו ודאי יש
דוגמות מאבות־אבותיו בנברסקה, שישבו
ליד המדורות, אך הוא מעז להתלבש כמו
אמריקאי שמת להיות אירופי. הסך הכל
של היום הוא ישיבה בצוותא ללא מדורה
וללא קירבה. הקומזיץ הטלוויזיוני הוא
הרבה יותר מנוכר. אבל נתגעגע גם אליו
במאה הבאה. ערבי־הראיונות ינוהלו ב מחשב,
וחנוך סמית יתן תחזיות על
התשובות של המרואיינים, זה מעביר בי
צמרמורת.

• נסעת לארצות־הכרית כדי
לצפות כג׳וני קארסון, מה לקחת
ממנו?

אחד הדברים שאני מצטער שלא לקחתי
ממנו הוא המונולוג בן שש הדקות שבפתח
תוכניתו.

• מי מונע ממך מונולוג שכזה?
אני מנוע מלספר בדיחות פוליטיות,
ביגלל תפיסת התוכנית על־ידי מנהלי ה טלוויזיה,
הטוענים כי טלוויזיה מישפח־תית
בערב־שבת לא צריכה לעסוק בפולי טיקה.
אני חושב שהם דווקא צודקים, אבל
בדיחה פוליטית זה לא עיסוק פוליטי,
הרי זה מה שעושים ממילא בערב־שבת
בסאלון הישראלי, אז למה לא בשטה
טובה.

• האם יש לך בעיות עם מנהלי
הטלוויזיה ככל מה שנוגע להנחיית
״שעה טובה״?
אין לי בעיות. התוכנית הזאת התחילה
כשיענקלה אגמון ואני הפסקנו עם טלי
כותרת. דובר על זה שטלי כותרת תמשיך
במתכונתה עם ירון לונדון, ושאני אנחה
בליל־שבת תוכנית כמוושמוטי קירשנבוים
הגדיר אותה: תוכנית לשבת בלי נרות.

כמו שטה טובה לא מאפשרת ראיון לוחץ
יותר מפעמיים, אני לא יכול לשאול אותו,
זה לא עלי כותרת, אז יצא בשביל מה
הבאתי אותו בכלל. לא היתה לנו ממש
פאשלה בתוכנית שמישהו דפק אותנו, אבל

!בצבא הדרכתי
אוויחנאוטיקה ופיסיקה
בגדרע־אוויד,
וראיתי להנאתי
היו מיקרים שאנשים התרגשו ולא היו
במיטבם. עודד תאומי בא פעם במטרה
לקדם הצגה שלו, ולא תפס שמבחינה
טלוויזיונית די אם יהיה בתוכנית וידבר
על עצמו וההצגה תידחף. והשיחה, שהיתה
יכולה להיות טובה, לא היתה אישית
והיתד! משעממת, סתם התגוששות מילו לית.

״ההצלחה
לא באה פיתאום !״
באותו שבוע הנחיתי עלי כותרת, אחד
האורחים היה דויד שיפמן, סגן ראש עיריית
תל־אביב. השיחה התגלגלה לזה
שבחגים המוסלמיים הבניה בארץ מש תתקת.
שיפמן אמר שהוא מוכן להעלות
את כל הפועלים הערביים על משאיות
ולשחרר את ארצנו מערבים. זה היה ראיון
חריף, בוטה וקשה, שאחריו בא ראיון
עם איש מבריק כמו צבי ינאי, שדיבר
על תופעת העב״מים שנראו בארצנו.
אני זוכר שמוטי קירשנבוים הסביר
לי את אופי התוכנית שעה טובה כך :
שיפמנים לא יהיו בתוכנית, ינאים כן.
אמרתי טוב. עד היום אני חושב שזה
בסדר. בהחלט לא אביא מרואיין שיגרור
אותי לוויכוח פוליטי, זה לא מתאים לאופי
התוכנית. אבל בדיחה פוליטית אין
משמעותה פוליטיקה, משמעותה בדיחה.

• זה כערך אותו דבר.

יכול להיות, אבל בערב־שבת מנהלי ה טלוויזיה
לא רוצים בדיחות פוליטיות.

• מדוע ויתרת, מדוע לא
נאבקת, אם אתה חושכ שזה דא
צודק?

ניסיתי ללכת בין הטיפות. אחרי כמה
תוכניות ראיתי שאני מספר רק בדיחות
על החותנת והפסקתי עם זה.

מהאוויר שכולנו נושמים. עיתונאים,
הכרויות אישיות, פניות ויש כמובן גם
תופעות יזומות, כמו למשל הרעיון להז מין
לתוכנית את האנשים הכי גבוהים
במדינה.

• האם מופעלים עליכם לחצים?

עצומים.

• ממי?

אנשים שרוצים להופיע בתוכנית. יש
כאלה שמתקשרים ואומרים שהם ממליצים
על עצמם, מנהל מיפעל שעשה מעשה
טוב וכאלה. יש כאלה שמתלוננים
שכל יורד שמגיע ארצה מופיע והם ש הגיעו
למען המדינה לא מופיעים. אנשים
לא מבינים מה זה שעה טובה, הם חוש בים
שזה כמו לקבל את פרם קפלן.

• מה עם הלחצים המופעלים
על־ידי אמנים.

אוהו. זה מתבטא בטלפונים הביתה
ושיחות של מגיע לי, כי כולם הופיעו,
ולמה לא אני. למזלי, רוב הלחצים בכיוון
הזה מופעלים על צדי, בצד הזה אני פחות
מתערב.

• מתי אתה מתערב?

רק בקשר למה לעשות עם האמן.

• קרה שפסלת אמן?
לא, אבל הייתי שותף להחלטה אם
לשוחח אתו או לא. כשאני חושב שאמן
יכול לתרום לתוכנית, אני מדבר איתו.
היה ברור שאדבר עם רבקה מיכאלי, על
להקת דודה, עמדתי בתוקף. היו ויכוחים,
אמרו לי הם לא ידברו, אבל התעקשתי
ועובדה, זה היה ראיון מדליק.

כמיוחד?

אהבת

לראיין

ברוב המיקרים אני נהנה מאנשים ש־מתראיינים
בצורה מיקצועית. כל אמני
החוץ שהגיעו לתוכנית יודעים, שכמו ש אמן
יודע לרקוד, לשיר, הוא צריך לדעת
להתראיין, זה חלק מהמיקצוע. אהבתי את
ג׳סיקה, את ביבי אנדרסון, את גידי גוב
ודני סנדרסון, אהבתי את יהודה עמיחי
וחיים באר ואיציק בן נר, שכמו שהם
יודעים לכתוב את עצמם, יודעים לדבר
לא את עצמם, כי אם על עצמם.

• את מי לא אהבת לראיין?
היה לי פעם פרופסור שנקר, שסוכם
איתו שנדבר על נסיונות לגדל תינוקות־מבחנה.
הוא לא עמד בהסכם, ותוכנית

• האם במראיין אתה מעדיה
את המרואיינים המספרים על עצמם,
או אפילו הגולשים לרכילות,
או שאתה מעדיך מרואיין המדבר
על עבודתו המיקצועית?
אני מעדיף כשמישהו מדבר על עצמו.
אני אוהב לשאול את השאלות המעניינות
את כולם, ושאף פעם לא נשאלו. אף אחד
לא שאל את חנה זמר איזו שימלה היא
בוחרת כשהיא מופיעה בתוכנית מוקד
בטלוויזיה. כשאני רואה את חנה זמר,
אני יודע בדיוק מה דיעותיה, כיצד תנסח
את תשובותיה, אבל איו היא מתנהגת
כאשה בעולם של גברים אף אחד לא
שאל אותה.

• איך אתה בוחר את כיגדי
ההופעה שלך?
הגעתי למסקנה שז׳אקט וחולצה הם ה בגדים
הכי נייטרלים.

• בוא נחזור רגע לג׳וני קארי
סון, ולו כגלל העובדה שהודית כי
אתה מעריץ אותו. בתוכניתו של
קארסון מקובל שהמרואיינים יוש

• מדוע לשלמה ניצן מותר לעסוק
בפוליטיקה ולך לא ז
אל תגידי את זה, שרק לא יקחו לי
אותו. שלמה הוגדר כגינה מיוחדת בתוכ נית,
ותודה לאל שהיא קיימת.

• למה לו מותר ולך אסור?

זה יותר טוב מכלום, ואיי באמת מתכוון
לזה. ההצלחה של שלמה היא ההצלחה
שלי, והלוואי שראש־הממשלה היה
מתגאה בצוות שלו, כמו שאני יכול להתגאות
בצוות שלי, החל מהמפיק, אהרן
גולדפינגר, דרך התחקירניות, דליה מור

אני סוחב קצות
מהילוות, ולא קיבל!
אות־ לקוות 0י׳ס
ניר, ועד לצדי צרפתי, האחראי
האמנותי.

האם אתה מגיע לתוכנית
מראש, או שאתה מעורב

בראשית בל שבוע אנחנו נכנסים ביחד
להריון, ומשתדלים שבסוף השבוע התינוק
יולד.

• מי כוחר את המרואיינים?

יש ישיבת־מערכת, ומחליטים כולם ב יחד.

היכן אתם מחפשים את המרואיינים,
בהתחשב ככך שאתם
מנועים מלהזמין פוליטיקאים.

81ע : 1קרני עופר, אילן, אורי ומני פאר
״המישפחה היא המציאות !״

(.המשך בעמוד )56

1אומרים מה הם אומרים מה הם אומדים מה הם אומרים..

כשאהיה שרת היה מתאים לקרוא
לא מדגיש
העבודה והרוותה! לפרס ראש־ממשלה! שאנלתי אותה!״
בערב הבחירות, במטה המערך בתל-אביג, כשחניך
שמית קבע שהמערך מוביל בארבעה מנדטים ואריק
לביא אירגן שירה״בציבור, לחש באוזני חוג״יודע־דבר :
״דברי עם נאווה ארד, היא תהיה שרת״העבודה־והרווחה
בממשלה הבאה.״ מיהרתי אל נאווה ושאלתי
אותה בפי ששואלים שרה״לעתיד:

• גאווה, איך את מרגישה?
אני מרגישה טוב.

• את רוצה להיות שרת־העבודה־והרווחה
בממשלה הכאה?
אני עוד לא חושבת על זה. מה שחשוב לי זה
שניצחנו, שהבחירות האלה הוכיחו כי תנועת־העבודה
היא התנועה הכי גדולה והכי חזקה במדינת ישראל. מה
שחשוב לי, זה שחזרנו להיות ארץ־ישראל.

• כמזכ״לית געמ״ת, מה דעתך על הפער
העדתי העמוק שנחשף כמערכת הבחירות?
הליכוד גרם לשינאת־אחים של ״הם״ ו״אנחנו״ .דיברתי
עם חבר׳ה שהפריעו לי באסיפה. כשראו שאני מדברת
כמותם, נרגעו. אני זוכרת שלכנס במעין־חרוד, שהיו
בו בעיקר !נשים וילדים, באו בריונים אלימים. נגשתי
אליהם ואמרתי :״אתם מצביעים בגין, כל הכבוד! אבל
אל תפריעו לנו. אם אתם רוצים, בואו ותישארו איתנו.
אחרי הכל אנחנו עם אחד הם ישבו בשקט ואמרו לי:
נאווה, כל הכבוד!

• את מארגנת לובי כדי לקבל את תיק־העכודה־והרווחה?

שמכיר אותי יודע, שאני עושה את הכל בדרכי
שלי, בשקט. אני לא חושבת שהמאבק על התיק הוא
מסובך, וזה לגיטימי שאנשים מעוניינים בנושא מסויים.
זה לגיטימי שיש כמה אנשים החושבים שהם מתאימים
למלא תפקיד מסויים.

הזה?

ואת חושבת שאת מתאימה לתפקיד

למרות שאני צעירה, יש לי נסיון. הייתי במשך שש
שנים מזכירה ארצית של איגוד־העובדים־הסוציאלים.
במשך ארבע שנים עמדתי בראש נעמ״ת, שלא לדבר על
ההשכלה שלי. אבל למה אנחנו מדברות על זה ז הלילה
אני מבטיחה לך, כשאהיה שר־העבודה־והרווחה אתן לך
ראיון.ארוך.

דובר מטה הבחירות של המערך עשה פאשלה• הוא
קרא לשימעון פרס ״ראש־הממשלה הבא של ישראל״
קבל עם, עדה וטלוויזיות מכל רחבי העולם. אני, שהייתי
נובחת באולם בשעת מעשה, לא ראיתי בכך דבר
יוצא״דופן באותו הרגע, באווירה ששררה במרתף המערך.
זה היה נבון, זה היה מתאים. רק לאחר מעשה
התברר, בי הפסוק ״אל יתהלל חוגר כמפתח״ מתאים
למיקרה. שאלתי את ישראל פלג, המכונה רוליק, שהיה
דובר סיעת המערך בכנסת ומרצה לתיקשורת פוליטית —

• היית נמהר באשר תיארת את פרס
כראש־הממשלה הכא של ישראל, הלא בן?

כשהוחלט על עריכת מסיבת־ד,עיתונאים, הראו מימצאי
המידגם של חנוך סמית על 51:47 לטובת המערך. ואז
הוחלט לעשות מאמץ ולהקים קואליציה בראשותנו.
הדברים שאמרתי ביטאו את האווירה האמיתית ששררה
במקום, ואת מה שחשו תומכינו ופעילינו בכל רחבי
המדינה. שימעון פרם בעצמו דיבר על הקמת ממשלה
רחבה ככל האפשר, שהוא יעמוד בראשה. עם זאת, ראוי
לציין ולהדגיש שאני הצגתי את פרס כראש־הממשלה
הבא על דעתי שלי, ללא התייעצות עם פרס•

• מדוע כינסתם מסיכת־עיתונאים?

על פי דרישת העיתונות מהארץ ומהעולם. לא היה
עיתונאי במקום שלא פנה וביקש ראיון עם פרס.

• לאחר מעשה, האם אתה סכדר שמסיכת־העיתונאים
היתה כמקומה?

בתנאים שהוחלט עליה — כן ! המידגם הראה על פער
של ארבעה מנדטים.

• הייתי במרתף ״מלון דכורה״ כשעת
מסיכת־העיתונאים ואני זוכרת שעד שניסים
מישעל, כתב הטלוויזיה, לא העיר את תשו־מת־ליבו
של פרס לעובדה כי היחס שבין
הליכוד למערך הוא תיקו, אייט לא שם־לב
לכך, פרט לפרס, שהודה כי הוא מודע לתוצאות.
מדוע, אם בן, דיכר בטון של מנצח אבסולוטי
כמעט?

פרם קיבל את המימצאים דקה לפני המסיבה. הם
הובאו אליו לשולחן כשעמד לפני המיקרופון. אני מניח
שהוא עדיין חש, כי התוצאות נותנות לו מנדט מוסרי
להרכיב את הקואליציה הבאה.

• למה לא ביטלתם את מסיכת־העיתו־נאים?

אשיב
לך כפי שפרס השיב לפוט ג׳נינגס, כתב אי-
בי־סי: הסקרים מתהפכים, ועד הבוקר הם יתהפכו שוב.

• האם אתה מצטער על התבטאות ך?

באותם רגעים ההתבטאות היתד, מתאימה. היא ביטאה
את התחושות האמיתיות של כולם — גם באולם וגם
ברחבי הארץ.

דדי צוקר, מס׳ 3ברשימת ר״ץ לכנסת. לפני ה־30
ביולי, או־טו־טו חבר־כנסת. אחרי ה־ 30 ביולי _ מועמד
שנשאר בחוץ.

• דדי, האם היה כדאי לעזוב את שלום־
עכשיו ולהצטרף לר״ץ?
אני מבין מהשאלה, שמה שאת אומרת זה ״חשבת
שתהיה חבר־כנסת ואכלת אותה.״ אז אני אענה לך :
אני לא מרגיש שאכלתי אותה! החלטתי להיכנס לפו ליטיקה
על דעת עצמי — אף אחד לא הבטיח לי הצלחה.
עבדתי כמה חודשים מתוך ידיעה, שההצלחה כלל אינה
בטוחה. נכשלתי. אנסה פעם שנייה ושלישית. כל החיים
לפני.

• אתה לא מאוכזב מהתוצאות?
ודאי שאני מאוכזב, אבל אני לא חושב במונחים של
״אכלת אותה״.

האם תמשיך לפעול כמיסגרת ר״ץ?

ודאי. בימים אלה אנחנו בשלב של להחליט מי־עושה־מה,־ואיפה.
מה אני אעשה, קשור בכיוון שתתפוס ד,ת־נועה.

ומה עם שלום־עכשיו?

אין לי היום עניין לחזור לפעילות אקטיבית בשלום-
עכשיו. אם הליכוד ישלוט בארבע השנים הבאות, יקבלו
נושאים אחרים דגש כזק. מאבק מדיני לא יספק אותי.
תהיה לנו בעיה של דמוקרטיה וחופש ביטוי של כלי־התיקשורת.
המאבק על הדמוקרטיה, שאני רואה אותו
כמאבק לחיים או למוות, יהיה המאבק האמיתי. אל תשכחי
שההצלחה של שלום־עכשיו לא היתד, מותנית במי שהוביל
את התנועה. שלום־עכשיו ניזונה וחיה מהסיטואציה.

• אתה מתכוון לומר שאין זזיום שלום־
עכשיו?

המיסגרת קיימת, וברגע שתהיה סיבה לפעולה ודא ^ 8
יפעלו. כמו שזה נראה היום, זה לא מגרה אותי. והה ^ 9
לפעילות בשלום־עכשיו צריך גם מוטיבציה אישית.

• מדוע, לדעתך, הפסידה ר״ץ קו רו
הפסדנו קולות ביום השלישי בבוקר, בדרך מד,
לקלפי. אנשים החליטו לבסוף לבחור מערך.

• מה דעתך על האפשרות שר״ץ תצטרף
לתנועת־העכודה ותשפיע מבפנים?
אני לא חושב שר״ץ מתאימה למיסגרת כמו תנועת-
העבודה. יש אנשים שלא בנויים למיסגרות גדולות.
קשה להתעסק בפשרות ובמנגנון.

1ההם אומרי ם מההם או מ רי ם ...מההםאומרים ...חההם או ח

״העתיד שרי נמו ״נתנה רד ימד ,״בגין לא מחפש
העתיד של המדינה!״ הצבעתי למעון־!״ להיות יפה־תואר!״
כתג הטלוויזיה לענייני השטחים, רפיק חלבי,
שב ארצה בתום של שהות בת חודשיים בגרמניה
ובארצות״הברית. בגרמניה הוא עזר בקידום המכירות
של טפרו ״סיפור הגדה המערבית״ ,ובארצות-הברית
שהה סתם כאורחו של הדוד סם. הוא עזב את הארץ
ברעש ובסקנדל, שעוררו הפרופסור ירוו יעייד״הדיו
פאפו, שדרשו את פיטוריו מהטלוויזיה בעיקבות פיר־סום
ספרו, שעבר, אגב, את הצנזורה של מנכ׳׳ל רשות־השידור
יוסף לפיד. הוא חזר בקול ענות־חלושה, ואילולא
צפיתי בכותרות של ״השבוע — יומן אירועים״,
לא הייתי יודעת שהאיש שב אל מקומותינו.

המוסיקאי והמעבד יוריק בן־דויד היה אחד הגיבורים
של תעמולת־הבחירות. ביחד עם סולו יורמן
כתב את ההימנון המדליק של הליכוד ,״הפעם אתה
חייב לבחור״ .איש לא ידע מה הן דיעותיו הפוליטיות
של יוריק, אן לדעת רבים הוסיף ההימנון
שכתב לפחות שני מנדטים לליכוד.

• יוריק, כאיזו מיפלגה כהרת?
הצבעתי עבור המערך.

• רפיה, לפני שיצאת לחופשה תכעד ירון
ופאפו לפטר אותך. האם הם דיכרו איתך מאז
י שהזרת?

• והדכר לא הפריע לך לכתוב הימנון
לליכוד?

האיש היחידי שדיבר איתי היה מנהל הטלוויזיה,
יצחק שימעוני. הוא קרא לי לשיחה, שאל אותי אם
הדיעות שלי מפריעות לי בעבודתי, בכיסוי השטחים.
אמרתי שלא, ובזה נגמר העניין.

לא, זוהי עבודה. אני כותב פירסומות. זו עוד פירסו־מת,
כמו לבנק, כמו למישחת־שיניים או סבון. זה אותי
הדבר. אל תשכחי שהליכוד לא עשה משהו רע למדינה.
אחרי הכל לא מדובר במיפלגה קומוניסטית או, חלילה,
בנאצים. זה בסך הכל הליכוד.

• האם חזרת לעבודה סדירה?
חזרתי לפני שבועיים. בהתחלה ערכתי חדשות ובינ תיים
עשיתי כבר שתי כתבות על הנעשה בשטחים.

• כאיזו אווירה התקבלת?
באווירה של נשיקות וחיבוקים מכל החברים, כולל
^ מנהל המחלקה, טוביה סער.

• ומה מצכך כמחלל,תי־החדשות?

אני בהמתנה. אני לא יורה אם הם לא יורים. ואם
את כבר שואלת אותי, אז אומר לך: זה הם שצריכים
לנצור עכשיו את הנשק.

• כיצד אתה רואה את עתידך במחלקת
החדשות?
העתיד שלי הוא כמו העתיד של המדינה.

• למה אתה מתכוון?
חשבתי שאת עיתונאית, שתופסת הכל. איך אמר השר
זבולון המר ליורם רונן,׳ ״אתה עיתונאי ותיק.״

• האם העלית כדעתך שההימנון יזכה
כהצלחה כה גדולה?
לא ידעתי שהוא יהפוך הימנון. אומרים
שלי תרמה שלושה מנדטים לליכוד. אני לא
יכול להיות, מפני שהעם יותר חכם מכפי
העם לא מצביע למען מוסיקה. אחרי הכל,
לא פסטיבל־זמר.
שהמוסיקה חושב שזה
שחושבים.
בחירות זה

• האם היית מסרב לכתוב הימנון למי־פ־לגה
כלשהי?
למיפלגה הקומוניסטית ולתנועת התחייה.

• שותפך, פולו יורמן, אמר שהיה כותכ
גם כשכיל הרב כהנא, ואתה?
לא, בשום פנים ואופן לא!

• מה דעתך על הימבזין המערך, שאותו
כתב דויד קריכושי?
להימנון הזה נעשה עוול בעריכה. אני מאמין שעם
עריכה נכונה הוא היה מתקבל יותר טוב.

הגברת שאיפרח את ראש״הממשלח, מנחם בגין,
בעימות הטלוויזיוני עם שימעון פרס, היא המאפרת
של הטלוויזיה הלימודית, יעל גרשון• היו שטענו כי
האיפור הפך את פניו של בגין לפני בובה. היו שטענו
כי האיפור הוסיף מימד חשוב וחיוני לפניו של ראש־הממשלה.
שאלתי את יעל גרשון —

• על מה את מקפידה כמיוחד
מאפרת את ראש־הממשלה?

בשאת

לבגין אין דרישות מייוחדות. הוא לא מחפש להיות
יפה־תואר, הוא מחפש להיות הוא עצמו. אני לא מדגישה
שום קו. אני מאפרת אותו רק׳ כדי שהתאורה לא תעשה
לו רע, שהוא לא ייראה חיוור מדי, ושהקווים שלו יודגשו,
כי הם קווי־האופי שלו.

• האם כגין מתאפר קשה?
בכלל לא. הוא לא עושה בעיות. הוא נוח וסימפאטי
ונחמד. הוא נותן לי את הפנים שלו, כי הוא יודע
שזהו חלק חשוב מהעניין. הוא חייב להתאפר כשהוא
מופיע בטלודזיה.

• לכד מכני־מישפחתו, את האדם היחיד
כמדינה הגוגע כפניו של ראש־הממשלה. איך
את מרגישה עם זה?
תראי, זה לא חדש בשבילי. כבר איפרתי אנשים
חשובים. בגין הוא לא הראשון. בשבילי זאת עבודה.
את אותה השאלה את יכולה להציג לגינקולוג. עבודה
היא עבודה, ואני לא מתרגשת, הידיים שלי לא רועדות
ואין בכך שום דבר מייוחד. לאפר את ראש־הממשלה ואת
אחרון הסטאטיסטים זה אותו הדבר מבחינתי. אני לא
לוקחת את זה באופן אישי.

ש רי ת ש

שיחר
קיץ ישראלי
הלם הקיץ
המסורת בישראל קובעת, שהקיץ בבתי-
הקולנוע הוא מה שנהוג לכינות ״סלט
מלפפונים״ .ואין זה, בהכרח, ביטוי מזלזל
או פוגע, מן הסוג שבדרנים מסויימים
נוהגים להשתמש בו. זהו פשוט תיאור
עובדתי: סלט מלפפונים הוא מאכל בריא,
קל לעיכול, לא משמין, שאינו משאיר
מישקע ואינו מטריד את הקיבה.
זה מתאים בהחלט לאופי של מרבית
הסרטים המוצגים בקיץ: מתאימים לבני-
נוער בחופשה, קלים לעיכול ואינם מש אירים
שום מישקע.
קולנוע־הקיץ הישראלי חייב להתגבר
עתה, בראש ובראשונה, על משבר הבחירות•
כל יוני ישב עם ישראל בביתו,
ומבלי׳ לשלם עבור כרטיס או שמרטף,
צפה מדי ערב בתחרויות התגוששות, ב דיאלוגים
מצ׳וחצ׳חי-לשון, בנאצות וב־ניבולי־פה,
לפי מיטב המסורת של הקולנוע
המודרני, בגרוטסקות שג׳רי לואיס
מחוויר לידן, ובקומדיות מטורפות ומצחי קות
עד דמעות. וכל זה, במסגרת מיש-
דרי־הבידור המייוחדים במינם שנשאו את
השם ״תעמולת בחירות״.
שיגעון של אבא• עכשיו, אחרי ש הכל
׳נגמר, צריו לחזור אל בתי־הקולנוע
— עד לפעם הבאה. והשאלה היא, כמובן,
אם בתי־הקולנוע מסוגלים לספק בידור
באותה רמה.
כרגיל, הלקוחות המבוקשים ביותר בקיץ
הם בני הנוער. לא כל אלה יכולים להרשות
לעצמם לברוח לחוץ־לארץ, ועדיין מחפשים
מקום שבו עין ההורים לא תטרידם.
עבורם כבר הוכן רפרטואר רחב, לכל
מיני טעמים. שיגעון של אבא זה בדיוק
לרמה שלהם. הלאגונה הכחולה תעביר
כל בת עשר לעולם שכולו נופת־צופים,

בעיות המין של היהודי המשכיל
לחלומות על אי בודד, עם החבר מהכיתה.
וגילגול נוסף של טריניטי ובאמבינו יוכיח
שוב, עד כמה חביבה יכולה להיות אלימות,
ועד כמה בלתי־מזיקה יכולה להיות
מהלומת אלה על ראש השכן. כל אלה
דום מלפפונים של קיץ. אבל צריך לזכור,

שגם טיב האריזה חשוב, ובמיקרים אלה
אין שום ערבויות.
יש עוד סרטים המתאימים לכאורה
להגדרה של סרטי-קיץ, אם כי הם מטעים
למדי. העבודה לא בשבילנו, של ג׳רי
לואיס, הוא אולי מצחיק על פני השטח,

הקיוקס ח, ונושם
אחו׳ ארבעים ואחת שנה
מכיוון שסירטו של צ׳ארלי צ׳אפלין הקירקס נמשך כשעה,
הציגו אותו בפני המבקרים — אותם שלא הכירוהו ואותם שחפצו
לראותו שוב — אחרי סרט צבעוני חדש ומצויר, משהו שצריך
להקסים ולרתק את הילדים של ,1981 שבאו בחברת הוריהם.
כשהסתיימה ההקרנה של הסרט הראשון, היו הילדים עייפים
קצת, די משועממים וחסרי־מנוחה. הם שאלו את ההורים ״מה
יש עכשיו״ ונענו :״סרט של צ׳ארלי צ׳אפלין.״ זה בצבעים י
שאלו, ונענו בשלילה :״וזה אפילו לא מדבר.״ הילדים היו
מודאגים. ללכת לקולוע זה אמנם תענוג, אבל זה עתה ראו
משהו צבעוני, מזמר ומקפץ, וכמעט שנרדמו. אז אולי לא כדאי
לקחת סיכון? או, שמא, בכל זאת?
בינתיים כבו האורות והעיניים חזרו והופנו אל המסך. שעה
לאחר מכן יצאו מאולם ההקרנה אנשים מאושרים, ילדים ומבוכאחד.
סיבת האושר: הסרט שיצא לאור ב־ 1927 זכה גרים לתוספת של פסקול מוסיקלי, כולל פיזמון־פתיחה מפי צ׳אפלין
עצמו.
אין להכחיש, שאם נעשה אי־פעם שילוב מושלם של בידור
וקולנוע, ואם היתר, אי־פעם שפה שלא -הכירה בגבולות ובגושים
פוליטיים, צ׳ארלי צ׳אפלין הוא שייצר אותם. וכל הקרנה חוזרת
של אחד מסרטיו מוכיחה, עד כמה קשה להתחרות בו, עד עצם
היום הזה.
הקירק׳ס אינו הסרט המורכב, המתוחכם או המצליח ביותר
של צ׳אפלין, אבל אין זה משנה כהוא זה — הוא עדיין מהווה
מקור להנאה צרופה. הסיפור, כדרכו, פשוט עד כדי כך שאין
צורך לקרוא לדמויות בשמות כדי לעקוב אחריהן. הנווד, שאין
לו מה לאכול, שואל נגיסה מכריך של תינוק, מוצא עצמו בעל
ארנק לא לו ,׳נרדף על-ידי החוק והפושעים גם יחד, מגיע
בטעות לקירקס ומפיח בו רוח־חיים, מתאהב ברוכבת־סוסים
צעירה ויפה, שעליה הוא מוותר, בסופו של דבר, לטובת בחיר-
לבה, מהלך על חבל צעיר ויפה. ויש עוד מנהל־קירקם רשע,
שמנצל את עובדיו ורודה בבתו החורגת, הרקדנית, וליצנים
שאינם מצליחים להצחיק, וחמור מפחיד.
פשוט בתכלית? לאו דווקא. אמנם בל סצינה מצחיקה עד
דמעות, בין אם המדובר בסצינה מתוכננת ומסובכת, כמו זו של
הנווד המהלך עם חבל עם עדר קופים על גבו, ובין אם המדובר
בסצינה פשוטה בתכלית, כמו זו שבה הנווד והרקדנית מגהקים
בצוותא. כל תנועה וכל פרט מתוכננים בדייקנות, כאשר התיזמון
והעיתוי של ה״גאג״ (ההלצה הקולנועית) פועלים כמו שעון
שווייצי. ויותר מזה: לכל ״גאג״ אפשר למצוא משמעות אנושית
עמוקה.
הגנב האמיתי והגנב המדומה נמלטים מידי החוק, שרודף
אותם באותה מידה של קנאות — בדומה לסרטי־מחאה מודרניים.
הנווד נקלע למבוך של מראות (מי זוכר את הגברת משנחאי
של וולס) ,בנסיונו להציל את נפשו מידי שוטר וגנב גם יחד.

כדורגל כ״אולימפיאדה ׳כחיוך״
גם בהצגות בוקר

צ׳ארלי צ׳אפלין ומרגה קגדי כ״קיקס״
לא נס ליחו
הוא מהווה גם היום סמל לאדם הפשוט• ,שהוא קורבן החוק
ולמפיריו במידה שווה. הנווד, המנסה ללמוד את תעלולי הליצנים
המקצועיים ובו־זמנית מבצע תעלולים מצחיקים פי מאה, מאיר
בצורה נוקבת את ההבדל שבין הומור מפוברק והומור אמיתי.
ואפשר להמשיך ולהרבות בדוגמות שכאלה בלי סוף! כולן
מוכיחות שצ׳אפלין לא רק מצחיק את כולם, אלא גם מעורר
הרבה מחשבות בלב הצופים.
הצחקותיו נראות אולי עניין של מה בכך, אבל אין הרבה
פנטומימאים המסוגלים לגלם בצורה כה מושלמת אוטומט, כפי
שצ׳אפלין עושה כשהוא מנסה להסתתר מפני רודפיו. וכמה
חזרות היו דרושות כדי לשכנע ילד קטן שיוותר על כריך,
ועוד בקצב התנועה של צ׳אפלין?! או מי, מילבדו, לא היה
נראה מגוחך כשהוא מנסה להפיס את דעתו של זאטוט בסידרה
של פרצופים מתחנפים? ! ולמי שחוזר על הטענה הישנה, שהטכ ניקה
של צ׳אפלין פשטנית, והשימוש במצלמה פרימיטיבי, כדאי
אולי להזכיר שוב, שבקולנוע חשוב מכל הוא מה שמתרחש
לפני המצלמה ולא מאחוריה. ובתחום זה אין מי שיכול, עד
עצם היום הזה, להתחרות בצ׳אפלין.

אבל מריר וממורמר מאוד כאשר בוחנים
אותו בתשומת־לב. שר הטבעות נועד
להיות סרט מצוייר לילדים, אבל לא רק
שאינו ממצה את האפוס של טולקין, יש
בו גם כדי לגרום סיוטי־לילה לזאטוטים.
הקטנים מאוד ירוו ללא ספק נחת מן
הגירסה המי־יודע־כמה של הלורד הקטן,
והמבוגרים יותר יכולים לטעום מעט מן
הנוסטאלגיה של הוריהם בכוכב עולה. אלה
וגם אלה יתאהבו מהר מאוד בבושמן הקטן
של האלים משתוללים, ויצפצפו על העובדה
שהסרט מתעלם למעשה מכל מערכת ה יחסים
שבין הלבנים והשחורים בדרום-
אפריקה, כאילו לא היתה קיימת. בקרוב ״
אפשר יהיה להוסיף לרשימה עוד סרט
מצוייר, אולימפיאדה בחיוך, שבו אפשר
יהיה לחזות אפילו בשעות הבוקר, בדרך
חזרה מן הים. ומבלי להסתכן יותר מדי,
ניתן להוסיף לרשימה זו גם את הבונד
החדש, לעיניך בילבד, שגם הוא יוקרן
בקרוב. אמנם ספריו של יאן פלמינג אינם
כל כך מתאימים לנוער, אבל כל קשר
בינם לבין הסרטים הוא מיקרי לחלוטין.
בונד הקולנועי קרוב יותר לסידרה מצו יירת
מאשר לגיבור בשר־ודם, וסרטיו
נועדו בעיקר לפיתוח הדמיון של התם־
אורנים. מתאים לכל גיל, בתנאי שאין 9
מתייחסים לעניין ברצינות.
רק למבוגרים. גם למבוגרים יש מי !
שדאג. כך למשל, שלפו מן המחסנים את י
הבדיחה הקולנועית המגוחכת ביותר של
השנים האחרונות, מעבר לחצות, שכבר
הספיקה לכבוש ליבם של יליונים ב סצנות
מעלפות ומאלפות, כמו הפלה תו-
צרת־בית בעזרת קולב, או התעלמויות
קרות על פרווה חמה. וכל זה, כאשר פני
השחקנים לובשים ארשת של רצינות,
כאילו שהם באמת מאמינים במה שהם
ה עו ל ם הז ה 2288

עושים. ולסירוגין, אפשר ליהנות שוב
מזוג ההומוסכסואלים הפופולארי ביותר
של המסך, מקובל כמעט כמו לורל והארדי,
הלא הם טוניאצי וסרו, בגילגול השני
של כלוב העליזים.
אבל אסור לעשות הכללות. יש עדיין
כמה סרטים שהם בהחלט בילוי משובח ;
שמרוממים את הנפש ומספקים הנאה.
הכפיל הוא סרט כזה — מלא הפתעות,
בדיחות קולנועיות ותפניות לא־צפויות.
הוא גם צופן בחובו כמה תריסרים של
מוסר־השכל. רומיאו ויוליה הוא חג צבעוני
מרהיב, שאינו בוגד בשקספיר. ברווזים
הוא תרגיל משעשע בחמש דמויות שיורות
זו בזו צרורות של דיאלוגים, שנדמה
,כאילו הומצאו בו ברגע. ולמי שלא הספיק

אנש>ם
פעץ וט>ם
מוסקווה

אינה

מאמינה

בדמעות (שחף, תל־אביב, ברית־המועצות)
— זהי סרט סוגייטי,
שאינו עוסק בגיבורי אומה, לא באמני העם ולא באלופי
עבודה. עניינו באנשים פשוטים, וליתר דיוק בנשים פשוטות
ובאורח״החיים שלהם, בתוך כרך גדול ועמוס.
זהו רומן בשני חלקים, הנפרש על־פני כ־ 20 שנח,
ומספר על שלוש ידידות, שותפות לחדר אחד בבית חלוצות
מוסקוואי• גורלן, משלב שבו כולן נערות פתיות שזה
עתה הגיחו מן הפרובינציה, מתפצל, ולאחר 20 שנה
משחק הגורל בתוצאות הדרן שעשתה כל אחת מן השלוש.
מעלותיו העיקריות של הסרט, שבזכותן כבש לבבות
רבים, הן הבלתי־אמצעיות שלו, והטיבעיות שבה מתנהגות
שלוש הגיבורות. הן אכן נראות כאנשים חיים ואמינים,
ולא כמוצרים סופרלטיביים של תעשיית קולנוע (באיפיון
כזה חוטאים המערב והמיזרח באותה המידה) .אין שום־
דבר יוצא״דופן במה שקורה לשלוש: אחת מהן נישאת
לבחיר״ליבה ויוצאת לגור בכפר, בחזרה אל האדמה ;
השנייה מחפשת אושר מהיר לפני שהיא בת 20 וממשיכה
לחפש אותו גם כשהיא בת ; 40 ואילו השלישית, הנכנסת
להריון מגבר המסרב לשאתה לאשה, מצליחה בזכות

התמדה ועקשנות להפוך מהנדסת מצליחה, מעין דגל
אנושי חי, קיים ונושם, של זכויות האשה והישגיה.
ואמנם, הסרט מתרכז בעיקר בדמות שלישית זו, אשר
מהווה את החלק המהנה ביותר של הסרט כולו•

קיללות
הצ>וו>ל>זצ>ה
גודדי האון כ״טוראית גינג׳מין״
הצחוק הפמיניסטי
עדיין לראות אפשר להזכיר את התרגילים
הפמיניסטיים של גולדי האון בטוראית
בנג׳מין. וכמובן, חובה להזכיר את הפר שנות
המייוחדת במעה לבעיות המין של
היהודי האמריקאי המשכיל, נוסח וודי
אלן, בכל מה שרצית לדעת טל המין.
זהו. קצת לכל טעם. בידודים מכל ה סוגים
— לצופים מכל המינים והגילים.
אורחים גלים ו*עוודאל
הבמאי האמריקאי־יהודי הנרי יגלום בא
לישראל בחברת רעייתו, פטרים טאוסנד,
בעקבות אחיו מייקל אמיל (העולם הזה
.)2285 אבל הוא הגיע לא רק כדי ליהנות
מן ההצלחה של סירטו האחרון ברווזים,
במוסיאון תל־אביב. יש לו לפחות מטרה
אחת יו*־ מיעשית.
יגלום, שהוא ידידו האישי של אורסון

האלים משתוללים (אלנבי,
תל־אביב, דרום־אפריקה) — עוד
סרט ממדינה, שבעיותיה הפנימיות
מעסיקות עולם ומלואו, אבל משום־מה אין להם
ביטוי על המסך, לפחות לא בהזדמנות זו. ג׳יימי אויס
הוא הידוע בקולנועני דרום־אפריקה, וגם המצליח שבהם,
לראיה שני סרטיו הקודמים שהוצגו בארץ ,״אנשים
מצחיקים״ ו״אנשים יפים״ ,שהיו שניהם להיטים.
גם הפעם, יש להניח, שחלק גדול מן הקהל ישמח
לקראת סירטו החדש, שאמנם אינו תעודי, אבל מגלה,
כמו בשתי הפעמים הקודמות, חיבה גדולה לאנשים, לחיית
ולנופים של ארץ מולדתו.
ארבעה סיפורים מקבילים נפגשים בסופו של דבר
במקום אחד, כאשר כל אחד ספוג בסוג הומור שונה
במקצת, לא כולם שווים באורן או בטעם, אבל התוצאה
הסופית מבדרת בהחלט.
בסיפור המרכזי — יוצא כושי קטן־קימה, בן שבט
ה״בושמן״ שבמדבר קאלאהארי להיפטר מבקבוק ״קוקה
קולה״ שנפל על מישפחתו מן השמיים, משים שהוא רואה
בו קללה. בסיפור השני — מדען ביישן אוסף נתונים
על הטבע הפראי על גבול המידבר. בסיפור השלישי —
עיתונאית בלונדית נאה מואסת במיסחור של מעסיקיה,
ויוצאת ללמד בכפר מרוחק. בסיפור הרביעי — טרוריסט
לבן מטיל אימתו על מישטרים חוקיים (פחות או יותר)
ונימלט ממדינה למדינה.
אם כי אויס טוען בלי־הרף שהוא רוצה רק לבדר

נורמן ז׳אק ומייקל אמיל 1כ״פרווזים״
הצחוק המילולי
ה עו ל ם

הז ה 2288

סנדרה פרינסלי בג׳ונג ל: פילפל מיוחד
ואין לו מסרים בסרטיו, ברור כאן כשמש שבין הטפותיו
השונות הוא מצביע על השחתת הטבע הטהור על־ידי
האדם. הדמות החביבה, המשעשעת, ובסופו של דבר
גם המפוקחת ביותר, על אף תמימותה, הוא ה״בושמן״
הקטן, שמחפש את קצה העולם, כדי להטיל ממנו את
בקבוק ה״קוקה קולה״ הריק.
אשר לסיפור הרביעי, זה של הטירור נוסח אפריקה,
הוא לא מצחיק, סהלעג שבו לפרימיטיביות הכושית אינו
בשיא הטעם הטוב, כאשר הוא בא מדרום־אפריקה.

וולס (שהופיע בסירטו הראשון ישל יגלום,
מקום בטוח) ,נדהם לאחרונה כשהבחין
באדישות וביאוש אצל וולס, הנחשב עדיין
כאחד מגדולי היוצרים שידע הקולנוע
אי פעם. הוא ישם לעצמו כמטרה, לשנות
את המצב ויהי מד .׳ובאמת. אחרי כמה
חודשים של שטיפת־מוח, הצליח לסחוט
מוולם תסריט ״זהו הסרט הפוליטי ה אמריקאי
המדהים ביותר שנכתב אי־פעם,״
מתלהב יגלום מן התסריט, הנושא את
השם ״טבעת הנחושת הגדולה״ .מתואר
בו כיצד מדריד פוליטיקאי ותיק, מחניכי
הנשיא רוזוולט, עמית צעיר, בן תקופתו
של הנשיא ג׳ינסון, בדרך אל קאריירה
פוליטית מכוערת.
יגלום, שמשך עד היום יאת ידיו מכל
מה שקשור בהפקה, אפילו כשהמדובר
בסרטיו שלו, החליט לחרוג הפעם ממיג-
הגו הקדוש. הוא יעשה כל מה שב יכולתו,
כולל גיוס כספים, על מנח ל אפשר
לוולס לביים את הסרט ולהופיע
בי באחד משני התפקידים הראשיים. הוא
מקווה לשכנע את הישראלי ארנון מילצ׳ן,
לממן את הסרט.
כמובן- ,שאין זו התוכנית היחידה של
הבמאי. באמתחתו עוד שני סרטים, אחד
שכתב ביחד עם רעייתו פטריס .,והשני,
שהוא עומד לביים, יקרא רשימותיו של
ליאון•

ג׳רי לואיס כ,,עבודה לא בשבילנו״
הצחוק המר

״ אני הו ל ך ין ה טי פוחי ״
(המשך מעמוד )29
המערך. אנשי־רוח ובדרנים, כולם אשכנזים טהורים, נהרו אל הדגל. הם באו להציל
את ארץ־ישראל היפה, השפוייה, התרבותית, העובדת.

ורק בלחש — אם כיכלל — הוסיף מי שהוסיף את המידה החסרה:
האשכנזית.

הבלודיח שוד עוז
ן * ניכור של מערכה זו היה הסופר עמוס עוז.
י י עמוס עת הפך את עצמו סמל הצבריות האשכנזית׳ ,המיזרח־אירופיית — הטיפוס
הישראלי המקביל ל״ואספ״ האמריקאי — לבך אנגלידסאכסי-יפרוטסטנטי. הוא מסמל
אותו בהופעתו החיצונית, בבלוריתו הבהירה, במוצאו האריסטוקראטי (ממישפחת
הפרופסור יוסף קלויזנר, ההיסטוריון הנודע) ,בשייכותו לקיבוץ (קבוצת חולדה) ,וגם
בהשקפותיו.

(המשך מעמוד )53

כים כיחד על הכמה ונוטלים חלק
פעיל כראיונות, מדוע אינך נוהג
כך כ״שעה טובה״?

הלוואי שהייתי יכול, זה ממש חבל לי
שזה לא כך. אנשים שבאים להתראיין ב שעה
טובה אין להם מנטליות של שיחה,
כולל המיקצוענים שבהם, אנשים לא
יודעים איך עושים את זה, אנשים עונים
רק מתי שהם נשאלים, הם לא מעזים
לפתוח את הפה, ניסיתי את זה, אני כל
הזמן מנסה.

עם קסאווירה הולנדר לא היתה כל בעיה
בכל מה שנוגע לשיחה. היו ויכוחים עם
מנהלי הטלוויזיה על חלק מהשאלות, אבל
היינו מסתדרים. הבעיה היתה עם הכות רת:
זונה, שגורשה מארצות״הברית, למה
שתקבל מיקלט בטלוויזיה הישראלית. זה
מה שהפריע למנהלים, השיחה כשלעצמה
כמו נולדה לשעה טובה.

• פורסם כאילו כנס הסקסו־לוגים
הפעיל לחץ על הטלוויזיה.

זה היה לחץ קטן מאוד. קסאווירה
ירדה ביגלל מיברקים וטלפונים מרבנים

מכלי להיות מודע לכך, עוז הוא גיזען אשכנזי מובהק.

פעם התנגד פומבית לצירופו של פלוני לחזית־שלום, מפני ש״חיתוך־הדיבור״
לא מצא חן בעיניו .״חיתוך־הדיבור״ הוא, כמובן, הגדרה גיזעניית מי׳בהקת. כל
גיזען מלגלג על ההיגוי והמיבטא של מי שאינו שייך לגזע שלו.
אחדי פתח״תיקווה הפך עוז דמות דומיננטית בתעמולת־המעדך. הוא הובא אל
המירקע, כדי להסביר כי המאבק שוב אינו בין שתי מיפלגות, בין שתי קפוצות־עסיקנים
החפצות בשילטון ובהנאותיו, וגם לא בין שתי תוכניות פוליטיות או חברתיות.

קיברת־ בתיאטרון תפקידים גוזרים,
זחירבזת׳ אותם אחד אתו

המילחמה, כך אמר, היא כין ״שתי תרבויות״.
עוז מיהר להעניק להגדרה מסוכנת זו תוכן תמים, כביכול. הוא העמיד זה מול זה
שני שירים — היימנון בית״ר של זאב ז׳בוטינסקי ושירה של רחל ,״לא שרתי לך ארצי /
ולא פיארתי שמך /בעלילות גבורה /בשלל קרבות...״
היה בכך סילוף, או לפחות עיוות. כאשר כתב דבוטינסקי ״כי שיק £1הוא רפש !
הפקר דם ונפש /למען ההוד הנסתר,״ הוא לא התכוון לביריונות באסיפות־פחירות,
ואף לא לדיקטטורה של פלוגות־סער. הוא הוביל לעבר שתי השורות האחרונות של
השיר :״למות או לכבוש את ההר /יודפת, מצדה, ביתר.״ הקריאה היתה למרד לאומי,
לא לזריקת עגבניות או אבנים.
אך. מאזיניו ישל עמוס עוז הבינו היטב את הצופן. הם ידעו כי המאבק בין ״שתי
תרבויות״ ב־ 1981 אינו בין הפלמ״ח ואצ״יל, אלא בין התרבות האשכנזית, שהולידה
את ארץ־ישראל העובדת, הקיבוץ, סולל־בונה ומפא״י, ובין התרביות שיל עדות־המיזרח,
התרבות של שכונות־המצוקה הזועמות, התרבות של מי שנתלשו מתרבותם המיזרחית,
של עדות־המיזרח המתדפקות על השער.

כעצם התכוון עוז להגיד: המאבק הוא כין תרבות וכין הומר־תרכות.

עמוס
עוז הוא איש פיקח, בעל כישירון תעמולתי מזהיר. דודו טופז הוא רק בדרן.
אבל המרחק בין השניים היה קטן מכפי שנראה.

טופז פשוט תירגם ללשונו הפשוטה את המסר שכיטא עמום
עוז כלשונו המתוחכמת.

באותו ישלב — החל בערב־הביריונות בפתח־תיקווה וכלה בעצרות־ההמונים
בתל־אביב ,׳שבהן דיבר טופז על הצ׳חצ׳חים ובגין על טופז — הייה זה הנושא
המרכזי, כימעט הבילעדי, של ומערסת־הבחירות .״שתי תרבויות״ ,שתי עדות ,״שני
עמים״ עמדו זה מול זה — האשכנזים מול בני עדוודהימיזרח. העובדה שכל צד קיבל
גם חלק כלשהו מקולות המחנה השני אינה משנה מצב זה.
התוצאות משקפות את המציאות הדמוגראפית של ישראל. בציבור־הפויחרים של
1981 נוצר כימעט איזון מוחלט בין העדות 4570 :׳אשכנזים 4570 ,בני עדות־המיזרח.
שאר 1070 האחוזים שייכים לציבור הערבי, שחילק ניכר מטנו הצביע למען המערך,
ובכך הציל את האשכנזים מתבוסה.

התיקו הפוליטי נוכע מן התיקו
השיגו שיוויון זמני כקלפיות.

הדמוגראפי. הליכוד והמערך

ו סן לראשות המערן־?

1מחרת הכהירות הציע עורך ג׳רוסם פוסט, אריה ראט, התומך במערך,
י* להחליף את הנהגת מי׳פלגית־העבודה ולהעמיד בראשה את הנשיא יצחק נבון.
הוא לא היה היחידי שהגה רעיון זה באותה שעה של חשבון־הנפש.
הרעיון הוא סביר. התוצאות הוכחחו שנפערה ׳תהום בין האשכנזים והספרדים,
וכי שני הגושים הפוליטיים הגדולים מייצגים עתה את שני המחנות העדתיים.

פעם התארחה בתוכנית זיוה רודן ביחד
עם מאירקה פעיל, הזכרנו לפעיל שזיוה
היתה פעם כוכבת קולנוע, הוא גילה התעניינות
אישית. מאיר שלו סיפר שכשהיה
ילד בנהלל היה אוסף את כל התמונות
של רודן. יצאה שיחה ספונטנית, זה היה
אחד הרגעים הכי טובים של התוכנית,
אני אוהב את זה מאוד.

• אתה מצטער שמאיר שלו
עזב את התוכנית?
הוא הלך מרצונו להנחות. תוכנית אח רת.
אבל יש את שלמה ניצן, שהוא
מצויין. מה שכן, חסרה לי ביקורת העיתונות.
היינו מנועים עד כה מפוליטיקה,
אני מקווה שהביקורת תחזור.

• אומרים שהוא גנב לך את
ההצגה?

• מאיר שלו.

ואישי־ציבור, שנבהלו מזה שזונה תופיע
בערב־שבת.

• מדוע העובדה שהולנדר תופיע
כתוכנית דלפה החוצה, אני
יודעת שנהוג לשמור על סודיות
כמיקרים כאלה.
היא סיפרה לעיתונאים שתופיע בתוכנית.

האם לא התמרמרת כ־טהיא
הורשתה להופיע כרדיו ואילו בטלוויזיה
אסרו את ההופעה, אחרי
הכל מדוכר כרשות״השידור?
לא, ברדיו הביאו אותה לחדשות, היא
בהחלט שייכת לחדשות.

• האם ויתרת כקלות על
קסאווירה הולנדר, האם אינך נלחם
כשאתה חושב שאתה צודק?
אני יכול רק להתווכח, אחרי הכל טומי
לפיד הוא המנהל, אז מה אני אעשה.

איך אפשר לגנוב הצגה ממנחה אני
לא מבין. המנחה הוא בעל ההצגה.

1 1 1
• כמה זמן אתה רוצה להנחות
את ״שעה טוכה״?
עם שינוי קטן אני רוצה להנחות את
התוכנית כל החיים.

• איזה שינוי?

התוכנית חייבת להתפטר מקדושת ליל-

ככך טמונה סכנה — הן למדינה כולה, הן למיפלגת־העכודה.
למדינה — כי קיטוב פוליטי-תרבותי־כלכלי־חברתי כזה הוא מירישם בטוח להרס
החברה הישראלית מבפנים. למיפלגה — מפני שהריבוי הטיבעי המוגבר של עדות־המיזרח
״ברוכות הילדים״ מבטיח כי בכל מערכה עתידה יגדל מיספרן.

אין ספק שגורל המערך תלוי כיכולתו לשים קץ לקיטוב עדתי
נורא זה, ולזיהוי המערך עם מחנה עדתי אחד. עליו לככוש כחזרה
את העמדות שהיו למפא״י, כימי דויד כן־גוריון, כקרב עדות־המיזרח.
איך עושים זאת 7פשוט מאוד: מעמידים בראש המיפלגה מנהיג מקרב עדות־המיזרח.
יצחק נבון הפופולרי, נעים־הד,׳ליבות בעל התרבות הספרדית המובהקת,
ובעל היוקרה ישל מישרת נשיא־המדינה, הוא האיש המתאים לכך ביותר.

פאר כ״חסמכה״
כמו ירחמיאל הממושקף

פשוט מאוד. הרכה יותר מדי פשוט.

בימי־הזוהר של האימפריה הבריטית נהגו הבריטים במושבותיהם לשחד את
ה־£8ט ,011 ראשי־הישבטים של הילידים. טאז הדה־קולוניזציה הופלו אלה על-ידי
גנרלים ועסקנים, או שהפכו עצמם מנהיגים לאומיים.
בימי־הזוהר של׳ האימפריה האשכנזית ישל מפא״י, כאשר שלט הקיסר בן־גוריון
הראשון, נהגה גם מפא״י לקנות >!£ז< )311 כאלה — ראשי־יחמולות אצל הערבים,
״עסקנים עדתיים״ אצל הספרדים. השיטה היתה לקנות קולות בסיטונות.
העסקנים העדתיים שצימחו במישיטר זה ממשיכים בדרך זו. הם תובעים בכל
הזדמנות ״ייצוג ״של עדות־המיזרח״ — קרי: של עצמם — בקרב בעלי־הכסאות. כאשר
מיפלגה אחת שמה עסקן מיפלגתי במקום השני ברשימה, נאלצה גם השניה לנהוג
כך. כאשד הוצב עסקן ערבי במקום העשרים, מיהרה המתחרה שלה לעשות כן גם היא.

המציאות של 81ע 1הפריכה שיטה זו לחלוטין.

המחווה הנלעגת של המערך, שהציב את שושנה ארבלי־אלמוזלינו במקום
השני ברשימה שלו, לא הביאה לו אף קול ספרדי אחד. לא הועילוו לו גם העובדה
ששלושה עיראקים נמנו עם עשרות מועמדיו הראשונים.
אהרון אבדחצירא, שפרש מן המפד״ל על דקע סירובה לשבץ ספרדים רבים
יותר ברשימתה, נחל כישלון. קולות מפד״ליים רבים יותר ערקו לבגין מאשר לעסקן
המארוקאי. כל הפנתרים־לשעבר פשטו את הרגל, וכל הרשימות העדתיות נחלו תבוסה.
ההמונים שזעקו ״בגין! בגין אותם ״צ׳חצ׳חים״ שיעוררו את לעגו של
דודו טופז — לא שכחו כי בגין הוא פולני שבפולנים• הם היו מוכנים למכור אלף
דויד לווים מארוקאיים !תמורת אצבע קטנה אחת של העולה מברסט־ליטובסק.
בגין הוא המסמל בעיניהם את המהפכה הספרדית, את ההתקוממות של בני עדות־המיזרח,
את מאווייהם הלאומיים והחברתיים, את שאיפותיהם הכמוסות.

על תופעה זו — תופעה מפליאה למראית־עין — אין תשובה
מכנית. הצכת עסקן ספרדי, נחמד ככל שיהיה, כראש המערך, אין
כה, כשלעצמה, תרופת למצב. היא יכולה להיות, לכל היותר, חלק
מן התרופה.

מהי התרופה? האם יש ביכלל כזאת 7האם ניתן עוד לגשר על פני התהום
שנפערה? איך? על כך בכתפה הבאה בסידרה זו.

• אתה לא מאיים בהתפטרות?
לא חושב שקסאווירה
״קזוס בלי״ בשבילי.

הולנדר

היא

• לא קסאווידה הולנדר, אכל
העיקרון.
אני בודק כל ענף וענף, אם אעקור
את השורש לא תהיה לי אף פעם גינה.

• אתה מרוויח כסף מהנחיית
״שעה טובה״?
פאר כראשית דרסו
כמו אורי זוהר
השבת. אני רוצה שהגישה לתוכנית תהיה
קצת יותר בלתי־אמצעית, כמו באמרי קה.
תוכנית שתשודר יום־יום, בשעה
מאוחרת בערב ובצבע. כשתוכנית משודרת
פעם בשבועיים בערב־שבת היא מעוררת
ציפיות, והדברים נמדדים מעבר לכל
פרופורצייה.

• האם לא היית רוצה שיינתנו
לך יותר שיניים?
לא, זה לא מפריע לי שאין לי שיניים
מהסוג שאת מתכוונת אליהם.

• מדוע לא הופיעה קסאווירה
הולנדר כתוכנית ץ

מעט מאוד. אלפיים שקל ברוטו לתוכי ,

נית.
זה יכול היה להרגיז, אבל אותי זה
מצחיק.

• אין לך מה י להגיד ״כעניין
הזה?
אין לי מה לעשות, אני׳לא
איתם.

מתווכח ־9

• זה ימה שירון לונדון מרוויח? ׳
הוא עובד על משכורת.

• אתה עובד רשות־השידור
שנים, למה אתה לא עוככר

עד משכורת?
אני עובד כ״פרי לאנס״ ,כך התגלגלו
פני הדברים. יש בזה יתרונות ויש בזה
חסרונות.
ה עו לםהזה 2288

שיחר
צל׳ ש
שירת 3 ?1ר 3ור?
• ליאיר שטרן, עורך ומפיק מישדר
תחזית־הטלוויזיה בליל־הבחירות לכנסת
העשירית, שהצליח להחזיר למחלקת־החדשות
מעט מהזוהר והגאווה המיקצד
עית שלה מלפני ארבע שנים. שטרן, שעם
מינויו לתפקיד זה הבטיחו לו הכל כישלון,
הצליח להרכיב לוגיסטיקה של מישדר,
בממדים של קודמיו, דן שילון ו אלפס

גילעדי,

למרות פיקוח־צמוד על חדר־הבקרה,
שנעשה בידי המנכ״ל יוסף לפיד ועוזרו
נקדימץ רוגל, עלה בידי שטרן לתרגם
את תוצאות הקלפי הניסיונית של הטלוויזיה,
לעמוד בלחצי־ביניים של מיפלגות,
שתוצאות־המידגם לא נראו להן בשעה
10 בערב, וללחוץ את הכתבים בשטח
להביא תגובות הולמות מנציגי המיפלגות,
כדי לתרגם את הדראמה של התוצאות
הראשוניות למדיום הטלוויזיוני. ההשלכות
הציבוריות של המישדר, כמו הקומדיה*
של שימעון פרס והתנהגותם של עסקנים
אחרים, אינן בתחום־האחריות של הטל וויזיה.

יקים מנחם בגין ממשלה, תהיה
אחת המטרות של כמה מבכירי שריו,
יעקוב מרידוד ו ארי אל שרון, קיצוץ
שארית הנוצות בכנפי מחלקת־החדשות
של הטלווייזה. שרון רמז על כך במהלך
מישדר ליל־הבחירות. הישגיה של מחלקת־החדשות
במישדר־התחזית עשויים להיות
שירת־הברבור של מחלקה זו.

יצחקרה וישמעליה ־ בבג״ ץ!

שני נציגים. לפרופסור ירון, יש גם קול
כפול, שבו הוא עושה שימוש במהלך
ישיבות של הוועד־המנהל. מאזן הקולות
הוא 5נגד ,2דבר שאינו מייצג את
הלכי־הרוח של הציבור, כפי שבאו לידי
ביטוי בבחירות לכנסת.
אין ספק שאחת המטרות הראשונות של
סיעת המערך בכנסת. ושל נציגי מיפלגה
זו בפורומים אחרים, תהיה השבת האיזון
לגוף המנהל את רשות־השידור.

רויסטנס״
בעתיד נראה־לעין עומד להתחולל קרב־מאסף
נוסף על דמותה של הטלוויזיה
הישראלית.
עובדי־טלוויזיה רבים במחלקת־החדשות
ובמחלקת־התוכניות מכנים קרב זה בשם
מושאל מהמחתרת הצרפתית בימי מילחמת־העולם
השניה: רזיסטנם (״ההתנגדות״).
היריות הראשונות במאבק עובדי הטל וויזיה
על עצמאות רשות־ד,שידור יהיו עם
שובה של סידרת עובדים לעבודה.
ראשון השבים הוא מרדכי (״מוטי״)
קירשנכוים, ששב כבר לפני כחודשיים
לעבודה, אחרי חופשה־ללא־תשלום שב מהלכה
ניהל את ד,רוויו הסאטירי יורדים

הגוף הציבורי, המכונה ״מליאת רשות
השידור״ ,שהתכנס ביום הראשון במלון
פלאזה בירושלים לפגישתו החודשית, ל ראשונה
אחרי הבחירות, הוא גוף חסר
כיסוי ציבורי, לאור תוצאות הבחירות
לכנסת העשירית. משתתפים בו 30״נציגי
ציבור״ המייצגים את הציבור לפי מפתח
מיפלגתי, וזהו הגוף הציבורי השולט על
פעולותיה של רשות־השידור.
ההרכב המיפלגתי שלו חדל מלייצג את
יחסי־הכוחות בכנסת. חודשיים ימים לפני
הבחירות, מיעד, שר-החינוך־והתרבות, זכו״
לון המר, את הרכב המליאה, לפי מפתח־הכוחות
של הכנסת התשיעית, מתוך חשש
לשינויים העתידים להתרחש כתוצאה מהבחירות
לכנסת העשירית. השר לא שעה
לפניות של אישי־ציבור ואנשי־תיקשורת,
שביקשו לדחות את מינוי ״נציגי הציבור״
עד אחרי הבחירות.
עתה אין ספק כי המערך יתבע שידוד־מערכות
בהרכב ״אישי הציבור״ ,היושבים
ב״מליאת רשות השידור״ וב״ועד המנהל״
שלה. לטענתם של אלה, לא ייתכן שיו״ר
הרשות (פרופסור ראובן ירון) ושלושה
מתוך חברי הוועד המנהל יהיו נציגי ה ליכוד
והמפד״ל (אהרון פאפו, אהובה
מירון ומיכה יגון) ,בעוד למערך רק

מהפכת הוורסת
מהפכה־זוטא לגבי סיקור התרבות בטלוויזיה
עומדת להתחולל בקרוב.
הנהלת הטלוויזיה החליטה החלטה עקרונית
על איחוד מחלקת הדראמה (תיאטרון
שידורי ישראל — שחדל מלשדר)
בראשותה של דנה קונן, עם מחלקת
מגזיני התרבות, שבראשה עומד הבמאי

אפרים סטן.

הדוס־ת

המליאה וה 3ח,ר1יו

(מישרה שאינה בתקן כיום) טרם החליט
מהו התפקיד שהוא מוכן למלא בטלוויזיה.
בעת ביקורו האחרון בארץ, בתשובה ל שאלת
ידידים, סיפר שילון בנימה סאר־קסטית
כי יש בכוונתו לעבוד בשטח,
ולא בהנהלה.

בימים אלה פורסם מיכרז פנימי של
רשות־ד,שידור למישרת מנהל מחלקת-
התרבות. המיכרז הוא פנימי. מאחר וקיימת
סבירות גבוהה שלא יימצא אדם מתאים
מתוך הטלוויזיה לאיוש מישרה זו, יוצא
מיד אחרי ישיבת ועדת־המיכרזים מיכרז
חיצוני.
כוונת ההנהלה באיחוד שתי היחידות
של קוגן וסטן היא לחזק את יכולת-
היצירה של הטלוויזיה, תוך קירוב כוחות
יוצרים מן החוץ. סיבה נוספת: ניצול
יעיל יותר של עובדים ותיכנון קפדני יותר
של המשאבים המצומצמים העומדים לר שות
התרבות בתקציב המקוצץ.

מאחרי הקלעים
ביום החמישי התכנסה ועדת־מיכרזים
מותאמת של רשות־השידור כדי לבחור
במועמדת המיועדת למישרת דובר רשות־השידור,
אריאלה רכדל.
היו גם 11 מועמדים אחרים, רובם בעלי
כישורים בלתי־מבוטלים, כמו הבמאית־כתבת
נילי טל• .העיתונאית הוותיקה
תמר מדוז פרשה מהמירוץ, כאשר התברר
לה כי המדובר במיכרז תפור.
רבדל נבחרה ברוב קולות, כאשר הנציג
הבכיר של אגודת העיתונאים וחבר מליאת
רשות-השידור, לוי יצחק הירושלמי,
נמנע. ועדת־המיכרזים לא היתד, מאוזנת
מבחינה ציבורית, והשתתפו בה יו״ר
רשות־השידור, הפרופסור ראובן ירון,
מנכ״ל הרשות יוסף לפיד, יועצו של
לפיד, נקדימון (״נקדי״) רוגל וחיים
יפת, איש המינהל של אגודת־העיתונאים
בירושלים.
מינויה של רבדל, שהוא פוליטי לחלו טין,
עורר מורת־רוח רבה בקרב עיתונאי
רשות־השידור והעיתונאים המסקרים את
הטלוויזיה מטעם העיתונות המודפסת.

באחד דחו שלושה שופטי בית־המישפט העליון עתירה מטעם ירחון הילדים
פילון נגד רשות־השידור, התוכנית כלבוטק והמפיק רפי גינת.
העתירה עסקה בתוכנית שבמהלכה קרא דניאל פאר מסיפורי התנ״ו של
עודד בורלא, הנושא את הכותרת יצחקל׳ה וישמעל׳ה, סיפור בעל סיגנון
אווילי ולשון וולגרית. פאר העיר בסוף הקריאה כי החוברת מודפסת ״בהמלצת
מישרד־החינוך /ושאל :״על זה ממליצים ך״
בעתירה תבעו עורכי פילון ״זמן אולפן״ ,כדי להגיב. השופטת מרים כן
פורת קבעה, למיקרא העובדות :״לבג״ץ יש לבוא כצדיק גמור, ולא כאשר
אתה כל־כך רחוק מזה.״ השופט דב לווין הגיב :״קראתי את יצחקל׳ה וישמעל׳ה,
ואני מקווה שעורך פילון למד משהו מהביקורת של כלבוטק והפסיק לפרסם
סיפורים בסיגנון זה.״
אחרי שבית־המישפט העליון דחה את עתירת פילון, העיר רפי גינת :״בכל
המישפטים שהוגשו עד היום נגד כלבוטק ניצחה התוכנית, דבר המעיד על
אמינותה.״

הברית מורגלים לסיקור הרבה יותר נר חב
ומורכב של אירועים ספורטיביים.
הקו־פרודוקציה שהוחמצה עם חברת
סט״פ היתד, מעניקה גם לצופה הישראלי
את האפשרות לראות את מישחקי״המב־ביה
בצורה נרחבת יותר מאשר הצורה
שאושרה על־ידי הנהלת הטלוויזיה. על-
ידי סירוב אדמיניסטרטיבי זה הוחמץ גם
אפקט תעמולתי של ישראל בארצות־הברית.

סקו ל
פירסו מוו סמו־יה
במהלך מיבצע הסיקור בחירות 81׳ בטלוויזיה,
כאשר התברר שיש קושיים
בהעברת סיקורו של מנשה רז ממטה
הבחירות של תל״ם, צעק יאיר שטרן:
״מצידי תל״ם יכולים ללכת לקיבינימאט
במהלך התוכנית, כאשר האריך דובר רק״ח,
עוזי בורשטיין, בדבריו, העיר מנהל
חטיבת־החדשות :״הוא מעניין את הקטן
שלי במהלך ליל הבחירות הופ עלו
לחצים על מנכ״ל הרשות, יוסף
לפיד. רובם הופעלו ב״אולפן הפרשנים״.
לפיד העביר את הלחצים אל טוביה

התמצה בנץ כב*ה

דוברת רבדל
מיכרז תפור
על השבוע. קירשנבוים עוסק בימים אלה
בהכנת תוכנית משותפת על ארץ־ישראל
עם הסאטיריקן עמום קינן.
אחרי קירשנבוים עומדים לשוב ירון
(עלי כותרת) לונדון, המבקש להשתלב,
בהתאם לכישוריו, במיבנה של מחלקת
התוכניות העבריות.
איש־מפתח נוסף העומד לשוב בימים
אלה מארצות-הברית, הוא דן שילון, מי
שהיה מנהל חטיבת־ד,חדשות של הטלוויזיה,
ששהה בשנים האחרונות כשליח רשות-
השידור בניו־יורק. שילון, שמנהל־הטל־וויזיה
יצחק •טימעוני הציע לו. בעת
ביקורו האחרון בארצות־הברית, להיות
סגדמנהל הטלוויזיה לעניינים אירגוניים

אחת ההחמצות התעמולתיות החשובות
ביותר של הטלוויזיה, מאז הקמתה, היתד,
במהלך מישחקי המכביד, ה־ ,11 אשר
נפתחה בתחילת השבוע הזה. הוחמצה
האפשרות של הפקה משותפת של צילום
מישחקי המכביד, בשותפות עם חברת־הטלוויזיה
האמריקאית סט״פ, שהציעה להנהלת
רשות־השידור קו־פרודוקציה ב צבע.
החברה
האמריקאית, שהיתה בעלת ענ יין
להפיץ את הסרטים על מישחקי־המכ־ביה
בארצות־הברית, לשידור בתחנות-
טלוויזיה מקומיות, באיזורים שיש בהם
ריכוזים יהודיים, היתד, מוכנה לשלם 35
אלף דולר (קרוב ל־ 3.8מיליון ל״י) ,בתנאי
שמישחקי־המכביה יצולמו על־ידי
שתי ניידות־צבע, ובאיכות הולמת.
במיסגרת הגישה החסכונית של הדר גות
הגבוהות ברשות־השידור, נערך דיון
נוקב ביותר, שבו הוחלט כי רק ניידת
מש״י (מכונית־שידור ירוקה) ,ובה רק
שלוש מצלמות אלקטרוניות, תסקד את
מישחקי המכביד( ,בצבע).
השותפים־בכוח מאמריקה לא היו מוכנים
לכך, שהרי צופי הטלוויזיה בארצות־

יו״ר ירון
הלכי־הרוח של הציבור

ההימור של איציק קול
סיפור המהלך בעקשנות מזה שבועות בחוגי טלוויזיה ומפיקי־סרטים
מספר על עיסקה־סודית, שנעשתה בין מנכ״ל אולפני הרצליה. יצחלן (״איציק״)
קול, ובין שימעון פרס. נאמר שלאולפני הרצליה הובטח מונופול להקמת
ערוץ טלוויזיה מיסחרי בארץ במיקרה של חזרת המערך לשלטון.
מישדרי־ר,בחירות של המערך, שנערכו באולפני הרצליה מהווים חלק
מעיסקת־חליפין גדולה, שבה הבטיח קול לעצמו, וד,תאגיד של עוד כמה
חברוודהפקד, בינוניות, את הקמת הערוץ השני, שיהיה מקורב להשקפחודהעזלם
של המערך.
למרות הכחשות עקרוניות מפי אנשי־מפתח במערך ואולפני הרצליה,
ישנם סימנים רבים המעידים על קיומה של עיסקה כזאת.

סער, שעשה כל שביכולתו כדי למנוע
שידור דיברי־פרשנויות מ״אולפך הפרשנים״
והעדיף ״אקשן״ ממטות־הבחירה של ה-
מיפלגות • בתוכנית זה הסוד שלי, ש הוקרנה
בשבוע שעבר באולפני הרצליה,
היתד, פירסומת סמוייה. אחד הילדים ד,יכה
בגונג של טוביה צפיר, כשהוא לובש
חולצת טריקו שעליה מודפס ״אשראי וטוב
לי״ ,בניגוד לתקנות של רשות־ד,שידור.
כאשר נשאלה מנהלת התוכניות העבריות
בטלוויזיה בעניין זה, הגיבה :״זד, לא היה
בכוונה, לא הבחנו בזה בביקורת התוכנית,
ואנחנו נוריד הנחיות לאולפני הרצליה
להימנע מדברים כאלה בעתיד.״

ה עו ל ם

הז ה 2288

יום רביעי

• סידרה לילדים :
עולמו שד וולט דיסני
5.30 עידור כצבע,
מדבר אנגלית) :הסרט
מיבחן האומץ מספר על נער
שחי עם שיבטו על אי בודד,
ושפחד מהים, עד שגיילה או־מץ־לב
הראוי לציון.

• מדע־בידיוני: חלוצי
החלד 0.15 שידור

מגזין דו שבועי, הסוקר את
המתרחש בשוק ההון בישראל.

10 . 7
• סידרה לילדים : וידידיו הקלברי פין
3.00 מידור בצבע,
׳מדבר אנגלית) :הפרק
״סופו של סיכסוך׳ מספר על
מישפחת גרנג׳י. רדפורד מנסה
למנוע את נישואיה של
סופי לבן. האק וג׳ים נמלטים
אל הנהר.

לאחר הפסקה של יותר מ שנה,
שב הרב שמואל אבי־דור־הכוהן
לשיחות ליל־השבת
שלו.

• סרט קולנוע: היה
שלום צ׳ארלי (— 0.15
שידור בצבע, מדבר אנגלית)
:טוני קדטים, דבי
ריינולדס ואלן בורסטיין מש תתפים
בסירטו של וינסנט
מינאלי. הסרט מבוסס על קומדיה
קופתית מצליחה, המס־

יום רביעי, שעה 10.03

בצבע, מדבר אנגלית) :
חלוצי־החלל מנסים לשכנע
את סטרשה ואלכס לשוב עימם
לכדור־הארץ, וכמה מח־לוצי־החלל
מחליטים להישאר
על איסכנדר, ונוטלים עימם
את ניבה.

יום חמי שי

• תעודה: ה נכה ריס
( — 0.30 שחור-לבן) :
פרק ראשון בסידרה, הסוקרת
את מערכת הבחירות לכנסת
העשירית (ראה: מיסגרת).

• סידרת מתח: וגאס
10.30 עידוד כצבע,
מדבר אנגלית) :הפרק
״הזינוק הגדול״ מספר על לי־און
הייזנלנאט (קליפטון דיי-
וויד) ,בנו של נהג מונית, שזכה
במדליית־זהב אולימפית
בקרב־עשרה, שב ללאס־וגאס,
וזוכה בקבלת־פנים ההולמת
אלוף ספורט בינלאומי. אך
האירוע המשמח הוא דבר מכאיב
לליאון, הרתוק עתה ל־כיסא־גלגלים,
משותק ברגליו
לאחר תאונת־דרכים. הוא סו לד
מאירוע הצדקה שידידו,
דן טאנה, תרם לאירגונו, אך
הוא גאה ומקבל את התרומות.

בורסה: מהון להון
( — 11.20 שחור-לבן) :

דוגלם :

יום שני, שטה 10.00
לאהבת ארץ־ישראל, בהנחיית
מאיר שליו.

• תיעוד /חד*טות :
מבט שני (— 0.30
שחור־לבן) :התוכנית ש

לאחר
מאונם.

פגרת

בחירות

• סידרת טלוויזיה :
לו גראנט 10.00 שידור
בצבע, מדבר אנגהפרק
״ההטרדה״
לית) :

• דיון: שיחה בשניים
10.50 שחור־לבן).

סידרה בידורית :
בועות 11.25 שידור
בצבע, מדבר אנגלית) :

• סידרה בידורית:
ספינת-האהבה (— 8.03
שידור כצבע, מדבר אנגלית)
:פרק נוסף בסידרה,

תית של הבמאי ז׳אן לואי
ברטולוצ׳י, המספרת על רופאה
מצליחה, הלוקה בסרטן.
הסרטן בוחן את בעייתה מ הבחינה
הנשית והרפואית.
משתתפים בסרט: אני ג׳י־רארדו,
פרנסואה פרייר ,,ז׳אן
פייר קאסל, איזהל הופר.

ביבר הזכוכית

(תחליף לכותרת האנגלית, ש־שהיא
״בילי ניומן נאבקת נגד
ניצול מיני בטריביוך) ,ובו
מסופר על האופן שבו חושפת
הכתבת, בילי נממן, מצב של
ניצול מיני בקידום בעבודה
בעיתון שבו היא עובדת. היא
מתמודדת עם לו גראנט עצמו,
המגלה יותר מעניין מיקצועי
בכתבת חדשה ומתחילה.

ג׳יראדו: ד״ר גייאנג

• סרט קולנוע: ד״ר
פרנסואז גייאנד (10.05
_ •עידור בצבע, מדבר
צרפתית) :דראמה צרפ
גיוס
חמישי ( )9.7יוגש השוט התיעודי הראשון, מתוך שישה
טרטים, שאותם ביים והפיק חיים יכין. הטידרה מלווה את מערכת
הבחירות לכנסת העשירית, מאז ההודעה על הקדמת הבחירות
בחורף האחרון, מאז ועידת מיפלגת העבודה וההתמודדות בין
שימעון פרס ליצחק רביו ועד ליל היוודע תוצאות הבחירות.
המצלמה עוקבת אחרי פעילות העסקנים המיפלגתיים מכל
המיפלגות, ההתמודדות בכל המיפלגות, הליכי הבחירה הפנימיים
בתוך המיפלגות. כיצד מרכיבים את הרשימות לכנסת, כיצד
״רצים״ בתוך המיפלגה וכיצד פועלים בקרב ציבור הבוחרים. יומו
של עסקן. מה קרה במיפלגה הליבראלית? כיצד הורכבה הרשימה
במערך ז מהי שיטת ה״שביעיות״ בליכוד.
מרכז הסידרה הוא המירוץ בין פרס לבגין, על כל תהפו־

יום שי שי

• ד ת: באה •מבת
( — 8.00 שחור-לכן) :

המספרת על הרפתקות רומנ טיות,
המתרחשות על ספינת׳
נופש בים הקאריבי.

לקראת שידור: הנבחרים

ריינולד: שלום צ׳ארלי
יום שישי, שעה 9.15
פרת על קורותיו של תסריטאי,
העוגב אחר נשים נשואות.

שבת

7 מבט ספורט : 9 ספורט 0.05 שחור״
לבן).
• סידרת טלוויזיה :
דאלאס 10.05 שידור
בצבע, מדבר אנגלית)
:ג׳וק מרגיש את עצ מו
חסר־תועלת, כאשר אשתו
מתנהגת אליו כמו אל ילד,
וילדיו נוהגים בו כאילו היה
נכה. על־כן, כאשר שבה רולי
גריי (טינה לואיז) ,מזכירתו
לשעבר של ריי.אר ,.לדאלאס,
ונפגשת איתו, מתפתחת ביני הם
ידידות, המטרידה מאוד
את מנוחת שאר בני־המישפ־חה.
ג׳יי־אר. סבור שאם יספר
לאמו על כך, היא תשים קץ
ליחסיהם, אך מתברר שרוק
נחוש בדעתו להמשיך להתראות
עם רולי.

יום רא שון
12 . 7 ארץ מולדת :

אהבתי 8.03 שידור־חי,
שחור־לבן) :תוכנית

מרי קאמפבל מקבלת שיחת־טלפון
מרודי, הנמצא באלס קה,
במסעו לאתר את קארול
ואת בתו, ונדי. בעוד היא
מנסה לשוחח עם רודי, מפריע
לה בוב בשאלות על
ונדי. כאשר מארי מספרת ל־צ׳אק
שג׳ודי טרם מצא את
ונדי, בוב פורץ בבכי. כאשר
דני בא, ומארי מספרת לו
על ג׳ודי, הוא אומר כי חשב
שדברים כאלה מתרחשים רק
בסרטי טלוויזיה, וממשיך ומספר
למארי כי התאהב בגוון.
מארי מאושרת, ושואלת למע שיה
של גוון, והוא מספר ל אמו
כי גוון היא פרוצה. מארי
הולכת לביתה של ג׳סיקה
טייט, כדי לספר לה על הבשורה
על דני. ג׳סיקה חוגגת
את גירושיה מצ׳סטר, ומת לוננת
על שכר עורך־הדין.
היא מספרת על בעייתה עם
אל, שאינו מוכן לשכב איתר,
עד שהם יינשאו, והיא אומרת
שזה מחיר גבוה מדי בעבור
ליל־תענוגות אחד.

ד 1 3 .

.שעשועון: זה הסוד
שדי 8.00 שחור•
לבן).
• בידור: שמונה
וחצי 8.30 שחור
לבן) :תוכנית אחרונה של

הבידורון התרבותי.

• מדע שימושי: עודם
המיסתורין שד אר-
תור סי. קלארק (_ 0.30
שידור בצבע, מדבר אנגל
פרק ראשון בסידרה
מדעית חדשה, בת 13 פרקים,
שאותה מנחה ארתו סי קלארק,
מחבר —2001 אודיסיאה בחלל

יבין: הנבחרים
מדי יום חמישי, שעה 9.30
כותיו, החל מהתקופה שבה הראו הסקרים עליונות ברורה
למערך, דרך הופעותיו הראשונות של בגין באסיפות־עם, האסיפות
של פרס והאלימות שבהן, דרך התעמולה בטלוויזיה, על שיטותיה
וגיבוריה השונים. העימות הטלוויזיוני בין שני האישים,
ההודעה על הצטרפות רביו כמועמד המערך למישרת שר־ביטחון
עד ליל הבחירות ותוצאותיו.
בסידרה תהא גם התייחסות לפרשות פוליטיות כפרשת הטילים
בסוריה, פגישת בגין— אל-סאדאת באופירה, הפצצת הכור הגרעיני
בעיראק• גם סיפור המיפלגות הקטנות, רשימת דיין, שינוי,
ר״ץ, התחייה ושל״י. סיכום עבודה של שישה חודשים, שבהם עקב
חיים יבין עם צוותו אחרי מערכת הבחירות, מן הסוערות והמרגשות
שידעה ישראל בתולדותיה.
ועוד סיפרי מדע בידיוני ידו עים
— ובעצמו איש מדע נודע.
סידרה זו מתייחסת לפריטים
שונים מהטבע, המצויים
בשימושו של האדם.

• דראמה: ביבר הזכוכית
10.00 שידור
כצבע ,׳מדבר אנגלית) :
גירסה קולנועית המבוססת על
מחזה של טנסי ויליאמס. ה מחזה
מגולל את סיפורה של
נערה נכה, המתגוררת עם
אמה, החייה באשליות הזוהר
של יפהפיות הדרום, ועל פגי שתה
של הנערה עם צעיר,
המחדיר בה תחושה שיש גם
עולם מחוץ לביבר הסגור שבו
היא חייה. בתפקידים הרא שיים:
גרטרוד לורנם, ג׳יין
ויימן, קירק דוגלם וארתור
קנדי.

ראיון בלעדי עם האלוף ישראל

• בידור: פול סיי
מון 10.00 שידור כצבע,
מדבר ומזמר אנגלית)
:הזמר, פול סיימון,

אחד הזמרים הנודעים באר-
צות־הברית, הקים בשנת 1964
ביחד עם ארט גורפנקל את
״סיימון וגורפנקל״. הצמד שנים מאוחר יותר הם נפרדו.

• סידרת-מתח: סטון
( — 10.55 שידור בצבע, הפרק מדבר אנגלית) :
״שפיות אטומית״ מביא אל
האקרן שוב את הבלש־סופר,
שאותו מגלם דניס ויבר.

• 1ש לי שי
14 . 7
• מגזין: תצפית
( — 8.03 שחור־לבן).
• צרכנות: כולכוטק
( — 8.30 שחור-לבן).
• תעודה: כסופה
מרכבותיהם (— 0.30
שחור לגן) :סרט תעמולה
של צה״ל, המביא את סיפורו
של טנק המרכבה, שהותחל
בפיתוחו בשנת .1970 בסרט

טל: כסופה מרכבותיהם
יום שלישי, שעה 9.30

מתק שרים ל״הב־לי״ בכל
שעה משעות הי ממה.
בוחרים אתה מזון ה א הו ב
על כלבך מ תוך מגוון של
30 סוגי מזון מוכן וטרי
באיכו ת מעולה (דוגלי;
דוגמור, בונזו, גיינס, בשר
טרי לסוגיו ועוד).
מקבלים הכל הביתה ע״י
נציג ״הב־לי״ בתוך 24

הב־לי״
היישר לביתן
שירות חינם!!

שעות. השירות, הייעוץ
וההדרכה חינם.
הב־ לי מספק מזון לכלבים,
חתולים, צפורים ודגים ואת מוצרי
הטפול והטפוח של ״אקו מכתשים״
— והמחיר: בדיוק כמו בחנות!

£גן ו

רח׳בו יהודה 134ת״א,טל 223651 .
24 שעות ביממה טל 291251.חוד 26

ת כ טי רי ם

לבריאות חיות רובית

8יי״י י״שווג*מז
ע ״וו ״ מ1״ו

ה קוי ההטובה ותו
באמריקהל10 תס 198
5שמת אחוי1ת
• שצרת אוה״ב

דגם 301
לפינה קולרה אמיתית
לא צריך להוסיף כלום
רק למזוג ולשתות.

פיו־ה קניוז־ה

808£ 501
608£ 601
608£ 901

נציגים 1לע7יים > 1עוואד € 1 1 1 1 0 1

המשקה שעושה חיים מעניניסם ם.

* 1לסוו ננר המדינה. ה׳ באייר ,52ת״א
טלפונים; 03-455620,455938 :

יבואנים וספיעים בלעדיים בישראל: י.ר. עסקים בעם, ת ״ א טל 832236 .

יזו ן! עםה גנ ה

דגמים נוספים

8 0 1 £

1 *0 17111

ביו ת ר

פרס רא שון־מיליון שקלים
( 10.000.000ל״י)

שלוש הגרלות בכרטיס אחד:
בהגרלה הרגילה-מאות אלפי זכיות.
בהגרלת הזוטא-זכיות מידיות עד 50 שקל
בהגרלת הספח-מאות פרסים נוספים.
ההגרלה החדשה של

מפעל הפיס

קנה כרטיס פלוס ספח-והכפל את זכייתך הגדולה!

ה עו ל ם הז ח 2288

מאמר נרוונוקטיו: י שר <ושה אוסטרדית טוען: מנה אדני שנים
מעמידות 1ונשים פנים שיש דהו אורגזמה כדי דהחניף ד גבריו[ ־
ודרונו נשוט אין מושג כיצד דהגיע אד השיא ו 1מ י יו חד

1וותווי

הלן סיפורה שד האשה האום־
טרדית :

מעולם לא הגעתי לאורגזמה עם גבר.
אולם אני מגיעה לזה בקלות כשאני עושה
זאת לעצמי, כשאני מלטפת את הדגדגן
שלי במשך זמן מה. רוב הגברים, לעומת
זאת, ממשיכים למשש בכיוונים הלא־נכונים.
בעצם אין שום סוד לגבי השיטה
להשגת אורגזמה.
אבר־המין הנשי הוא הדגדגן. צריך
להניח שכל גבר יודע זאת, אחרי ההסבר
של הסכסולוגים ויליהם מאסטרס וורג׳יניה
ג׳ונסון, ואחרי ששרי הייט כמעט ראיינה
את הדגדגן. אחרי כל זה לא היה צריך
להתעורר ויכוח על נושא זה.
אבל יש ויכוח. אני רוצה לגלות לגברים
איך לגרום לכך שהאשה תגיע לאורגזמה,
מפני שזה אבסורד שאשה כמוני, בגיל
,32 יכולה לטעון שהיא עדיין בתולה
מבחינה מסויימת, אחרי עשר שנים של
חיי־מין חופשיים עם מיספר רב של גברים.
כרגע אני מאוהבת בגבר נהדר —
בשבילו האורגזמה קלה, בשבילי זה עינוי.
אני רמזתי לו רמזים חסרי־בושה, והוא
התעלם מהם בעקשנות.
התוצאה היא, שאני במצב תמידי של
גירוי מיני — ותיסכול. יותר מזה, אני
מוכנה להתערב שרוב הנשים הנשואות,
כמוהן כידידותי, נמצאות באותו מצב. גם
הן לא השיגו מעולם אורגזמה שלא באמצעות
אוננות.

האורגזמה

הנשית

הנה זה סיפורי :
הייתי בת 21ב־ .1965 כמו רוב הנשים
בנות דורי, התנסיתי בהרבה מין, עם

מאמר ככתב־עת אוסטרלי עורר ויכוח סוער כין נשים — אם בי
כחדרי־חדרים. ויכוח זה פשט גם כישראל. כי אותו מאמר אינו מגלה
רק דכרים חדשים כעיני נשים רכות, על הפעילות המינית שלהן, אלא
גם מכטא את הדכרים כצורה גוקכת ופרוכוקטיכית כיותר.
גילה רזין, כתכת ״העולם הזה״ לענייני רפואה, ראיינה נשים
ישראליות, כדי לעמוד על רמת הידע שלהן כשטח חיוני זה.
״העולם הזה״ מפרסם להלן את נוסח המאמר האמריקאי ואת
התגוכות של נשים ישראליות ממיגזרים שונים — תגוכות שחלקן
מפתיע כיותר.

הרבה אנשים. התחלתי ללכת למיטה עם
נערים כשהייתי באוניברסיטה, לפני יום
הדין, כלומר לפני גילוי הדגדגן. התאכ זבתי
מבני זוגי לעיתים כה תכופות עד
שהתייאשתי לזמן מד, מהגברים ואז הת נסיתי
במין עם נשים לסביות.
אף פעם לא היה עלי להעמיד פנים
שיש לי אורגזמה עם אשה. מה שנשים
עשו לי פעל תמיד, במישור הטכני ה טהור.
לא היה עלי לרמוז. לא היה עלי
לשים דבר-מה בתוכי. אך היד, עלי, עם
זאת, לדמיין שאני נמצאת עם גבר. תמיד
קיוויתי, ועדיין אני מקווה, שאוכל למצוא
גבר שיוכל לנהוג בי כמו שנהגו בי ה נשים
הלסביות.

עד לנ קו ד ת
ה ר תי ח ה
}1יאחר התנסויות במין עם נשים
* הפכתי אדישה להן. אל תבינו אותי שלא
כהלכה: אני אסירת־תודד, על התנסויות
המין עם נשים, שרובן לא היו לסביות
יותר ממני, מפני שהתנסויות אלה לימדו
אותי שאין בי שום מום מיני או א־נור־מליות
מינית.
בשנה ד,אחרונה התחלתי שוב להתנסות
במין עם גברים. ציפיותי היו גבוהות, שכן
עתה היו הגברים שהיה לי מגע איתם
מודעים למימצאים של מאסטרס וג׳ונסון.
זייפתי אורגזמות מאז שהייתי בת טיפש
עשרה. כמו ח ב הנערות, לא רציתי
שהנערים יחשדו בי שאני מאוננת. אך

מיסתורי האורגזמה הנשית

״מעודם רא הגעת דאווגומח עם גבו ...רוב הגבר, ממשינים
למשש בכיוונים הלא־נכונים ...אבר־המין הנשי הוא הדגדגן!״
מיניות האשה, ואין אשד, שתבקש ממך
לחדול אלא אם כן אתה רחוק מאוד מה מגע
הנכון. לאחר שמצאת את המגע
הנכון, המשך בו. אל תתחיל לעשות דבר״
מה — נאה ככל שיהיה — בחלקי גוף
אחרים. עליך להמשיך בעקביות ובהתמדה
בליטוף הדגדגן, אך תן לה להירגע.
תן לה להרגיש שאינך מתעייף, ואין זה
חשוב כמה זמן ידרש לך כדי להביא
לשיא.

הקצב ה מ היר
השיא ה א מי תי

(המשך מעמוד )61
עתה הייתי נחושה בדעתי שלא לזייף
יותר דבר.
עד מהרה הפך הדבר מגוחך. אחרי
כמה ניסונות נואשים להביאני לכלל
אורגזמה, שלחו בי הגברים מבטים נעל בים׳
כמו ילדים קטנים, או מבטים מא שימים,
בשעה שהתפארו בכך שהביאו
נשים אחרות לכלל אורגזמה.
או־אז הבנתי שחלק מהאשמה יש
להטיל על הנשים. נשים זייפו אורגזמות
ואגינאליות בדרך כה מוצלחת, עד שהגב רים
היו בטוחים שאין דבר טוב יותר
מהחדירה הקלטית כדי להביא אשר. ל שיאה•
האורגזמה הקליטוראלית לא היתד.
בשבילם אלא סיסמה פמיניסטית חדשנית.
הגעתי למצב זה חרף כל ניסיונותי ה עדינים
להסביר, עד כמה גורם הטיפול
בדגדגן הנאה לנשים.
הייתי זהירה. הייתי עדינה. אמרתי להם
שנשים סבורות ־שאבן־המין הגברי מרגש
עד מאוד, מעורר מאוד, אך שהחדירה
אינה תכלית־הכל של המגע המיני. הסברתי
להן כי הנשים אותן הם כבשו בעבר אהבו
אותם מאוד, ולכן זייפו את האכסטזה
שעליה סיפרו הגברים. אך דבר מכל זה
לא הועיל. הגברים ראו איום נורא בגילוי,
שיתכן כי מעולם לא הביאו אשד.
לשיא אמיתי, אם כי הדבר קל.
והרי לפניכם מה שהנשים רוצות באמת.
אווירה. עמעם אורות, בבקשה. רק נשים
מעטות בטוחות ביפי עורן וצורתן עד
כדי כך שתרגשנה נוח באורות מלאים.
עליך ליצור אווירה פסיכולוגית שבה
אתה הרופא זהאשה הינד, הפציינטית. תן
לה להבין כי ברגע זד. לא מוטלת עליה
חובה כלשהי לעשות דבר למענך או
למען גופך. הנח את גופה בתנוחה נוחה.
אשד. מוצאת זאת כמושך מאוד כאשר
הגבר מטפל בה. המנות תוגשנה עד
מהרה, אך הנשים הן כמו רוטב טוב, יש
להביאן באיטיות לנקודת הרתיחה.
הניחו לנשים לשכב בדום מוח לט.
כל התנוחות המשעממות, שקראת

— 612

עליהן במדריכי־מין, אינם אלא מפריעות
לריכוז האירוטי של האשה.
כל התנוחות האקרובטיות טובות רק
בעת החימום, כד נדמה לי. רוב
הנערות התפתחו כשהן מאוננות בשקט
רב, מתחת לשמיכות, כדי שאימותיהן
לא תשלחנה אותן למוסד הקרוב. רוב
הנערות הותנו והוכנו למעשה לשכב דוממות
ולהיעשות שקטות יותר ודוממות
יותר ככל שמתקרב השיא. לאחרונה
שמעתי גבר צעיר מתרברב ומספר על
האורגזם הנפלא שהעניק לאשה, שצרחה
ושרטה וכמעט קפצה מהמיטה. מגיע לה
פרס אוסקר על ההצגה הזאת, אמרתי ל עצמי.
ביודעי שכל הרעש והצילצולים
הם סימן ברור לאורזגמה מדומה לגבי
נשים, מילבד אלה שגודלו בשבטים מאורים,
שם מעודדים אוננות פומבית
מטורפת.
אם האשד, שאתה נמצא עימד- ,מתחילה
לנהוג בדרך זו, היא מנסה לרצות אותך.
עודד אותה בעדינות לשכב בשקט. היא
תודה לד על כך מאוחר יותר.

כמו ילד

_9זללו

ף| ארך פמיזמוז. נדמה לי שיש
י * להעניק למדריכי־מין פרם על כך,
שהגבירו את הפופולאריות של ד,מיזמה דד
״אקזוטי״ .מעטים מאריכים במיזמוז עד
כדי ממוצע של 20 דקות — בדיוק
כפי שמומלץ במדריכי־מין. למעשה אני
סבורה שאני מקבלת עכשיו כשתי דקות,
בשד א׳ וכארבע בשד ב׳ ,ורק כדי
להוכיח לי שהבן־זוג שלי מעודכן ובקי
במסטארס וג׳ונסון, הוא גם מעביר אצבע
חטופה על הדגדגן.
המאהבים שלי׳ רואים אתם, הם כולם
אנשי-עולם מנוסים. אחד מהם לקח אותי
לראות את הסרט גרון מטוק, ואחד אחר
הביא למיטה קטלוג של סאדו־מאזוכיזם —
שני אמצעים אלה אמורים היו להלהיט

אותי. אך מה שמלהיט אותי באמת הוא
ליקוק הגון של הדגדגן — הנחשב לשיא
הפריצות ולסטיה מינית.
עובדה עגומה היא׳ שלנשים היו חיי-
מין עשירים יותר כאשר היו בתולות,
כאשר החדירה היתד, אסורה, וכאשר על
נערים ונערות היה להתמזמז במשך שעות
במושבים האחוריים של המכוניות. רא שית,
היה צורך בשעה שלמה של נשי קות.
שנית, שעה שלמה של ליטוף
השדיים מחוץ לחזיה, שעד. בתוך החזיה
ואז — טם־טדם — מיזמוז בתחתונים:
אף לא אחד מהנערים ידע באותם ימים
מה דגדגן, אך כאשר מיזמזו את התחתונים
חלפו ידיהם על הדגדגן לעיתים תכו פות
יותר וביסודיות רבה יותר מכפי
שהדבר נעשה מאז ועד היום.
אך דבר־מה אומר לי שאסור לאבד
תיקווה: יתכן שזו המסירות החדשה ש אני
חשה בגברים שאני באה עימם במגע.
הניחו לי להציע כאן דרך בטוחה להלהיט
אשה.
שכב על צידך, כשפניך אל האשה,
כך שתוכל להתבונן כווריד הצוואר שלה.
פעימות הווריד שלה זהות לפעימות ה ווריד
שלך, כאשר אתה מגיע לשיא: קצב
הדופק גובר, ואז ברגע האורגזמה, ה פעימות
תכופות מאוד. עודד את האשד,
לאונן לעצמה, כך שתוכל ללמוד ממנה
את עוצמת הלחץ שהיא מעדיפה. אם
היא עצורה מכדי לאונן בפניך, לטף
בעדיגות את הדגדגן, מסביבו ומעליו,
בעוצמת־לחץ משתנה. ואז, כאשר אתה
מגיע למגע הנכון, תוכל לראות כי פעימות
וריד הצוואר שלה מתגברות.
היה עדין. אין מילים מספיקות כדי
לתאר עד כמה עדין הוא הדגדגן: די
שתהייה מעט גס עם הדגדגן כדי שתקהה
כל תחושה. המגע שלד חייב להיות כמו
זה של ילד זללן, הדוחק את אצבעו
לסיר כדי ללקק מום־שוקולד — עדין
ועיקבי. אם אשד, מבקשת ממך להפסיק
לגרות את דגדגנה, אין ספק שאתה נוהג
בה בגסות. הדגדגן הוא אבדהפינה של

כ;ס את אצבעותיך לתוך נרתיקה
1 1ומרח את הריר על פני הדגדגן. אם
אין מספיק רטיבות, השתמש בשמן־תינו-
קות. אל תשאל אותה, פשוט עשה זאת.
זה יחסוך ממנה מבוכה אפשרית ויגרום
לך להראות אביר האהבה. תרגיל נחמד
אחר הוא ללקק את פיטמותיה כאשר אתה
מניח את ידיך על פני עצם הערווה:
כאשר הפיטמות מתחילות להתמלא ולהז דקף,
בדוק בנרתיק שלה כדי להרגיש אם
הוא לח. כאשר גוברת התרגשותה, עליך
להגביר את קצב מגעיך. אם היא הודפת
את האגן שלה כלפי ידך, פירוש הדבר
שהיא מבקשת לחץ נוסף. הדגדגן, שהוא
המקביל לפין, יתנפח ויתקשה. התחושה
שלו תהיה כמו של כדור־מיסב הנע בחופ שיות
בתוך שמן. בנקודה זו הנח את
קצה הפין שלך מחוץ לנרתיק, כאשר אתה
ממשיך ללטף את הדגדגן. קרוב לוודאי
שהיא תהדוף את האגן שלה כלפי מעלה,
כדי לקלוט את הפין לתוכה, כאשר תהיה
קרובה לשיא. כאשר נשים מזייפות אור גזמה
הן מפעילות בכוונה את השרירים
בדפנות הנרתיק, כדי לחקות עוויתות שרי רים,
אך הן לעולם לא תוכלנה לחקות
את הקצב המהיר של שיא אמיתי. הן גם
לא תוכלנה לחקות את ההרפיה הסופית
שהינה פיתאומיח יותר וגדולה יותר מכל
מה שבא קודם לכן. סימן אחר לאורגזמה
אמיתית הינד, שהפיטמות יבלטו החוצה
באורח קיצוני, כאילו הן עומדות להת פוצץ.
אתה
יכול לדעת בוודאות שאשר, מזייפת
אם היא ממהרת להתגרות שוב, מיד לאחר
שאמרה כי הגיעה לאורגזמה, משום שעל
אשד, לחכות לפחות כמו הגבר כדי להמ שיך
בסיבוב שני. למרות שאשר, יכולה
להגיע לשיא בלי שיהיה לה דבר בתוכה,
היא באמת ובתמים אוהבת כי הפין —
או אפילו אצבע, יהיו בתוכה.
בבקשה, אל תחשוב שאני אומרת כי
עצם נוכחות הפין בתוך אשה אינה חוויה
מגרה. זוהי חוויה מגרה, גם כאשר
החדירה אינה מלווה בגירוי הדגדגן בשום
צורה. אך התחושה, באופן גס, מקבילה
למצב שבו האשה מאוננת לך, אך נוגעת
רק באחד מאשכיו, האם תוכל להגיע
לשיא? נרתיק האשד״ אני סבורה, מקביל,
פחות או יותר, לבסיס הפין שלך, ודגדגנה
מקביל לכותרתו.
נשים רבות נהנות מכך שיש פין ב תוכן
— אני נהנית מכך באמת — וכאשר
אני מתבוננת במכשיר דילדו חשמלי,
או ויברטור ואשכים מלאכותיים, המוצגים
לראווה בחנויות־המין, כל מה שאני מרגישה
הוא יאוש עמוק. אני יכולה לרכוש
בקלות את כל הצעצועים הללו, אך לא
את הדבר שניתן למצוא כמעט בכל בית,
ידו של גבר או לשונו.
כן, הבה ניגש לעניין עצמו: ליקוק.
רוב הנשים חשות כי הגברים נרתעים
מביצוע פעולה זו. גברים מתוחים מאוד
ומבקשים לדעת אם האשד, התקלחה ממש
לפני המגע: הם גם חוששים שיעבור
זמן רב מדי עד שהנשים יגיעו לשיא.
וזה בתורו גורם לנשים אי־נוחות ואי-
יכולת להשתחרר.
הגברים סבורים גם שעליהם להחדיר
את לשונם לתוך הנרתיק. פעולה שהם
סבורים כי היא מעליבה, ואינה גורמת
לנשים להגיע לשיא, יותר מאשר החדרת
הפין. לפעמים גבר סבור שהוא יכאיב
לי בשיניו. ראשית, כל עוד אתה באמת
רוצה שאשר, תגיע לאורגזמה, עליך לנהוג
כאילו אתה באמת אוהב אותה, ואינך

יכול להמתין עד שלא תטעם ממיצי־האהבה
שלה.
כשמדובר בשימוש בשיניים, חסוד זאת
למיסעדות.
ליקוק הוא משהו שאתה עושה לדגדגן,
ואיבר זה יכול להיפגע ולהגיע לאובדן
תחושה מוחלט על־ידי נשיכות של מאהבים
חובבים. כמו־כן, אצבעותיהם של כמה
מהגברים עלולות להיות ארוכות מדי, או
נוקשות מדי, מכדי להעניק גירוי מתאים
לדגדגן של האשה.
הלשון, מאידך גיסא, אינה מכילה עצ מות,
לעיתים־נדירות היא נוקשה מידי,
והיא יתמיד לחה די הצורר כדי למנוע
פגיעה. כאשר אתה מלקק לאשה, בבקשה
ממך, הזז את שיער הערווה הצידה, כך
שלא יחתוך את הרקמות העדינות.
כאשר אתה מלקק מסביב לדגדגן, הכנס
יד אחת מתחת לישבן, את הבוהן הכנס
לנרתיק. זה מעניק לאשה תחושה מגרה,
שהיא מוחזקת תחת פיקוח, ובאותה עת
מעניק לה משהו להישען עליו ברגע השיא.
כמו־כן, נסה ללטף את ביטנה, או את

צידי ירכיה המתוחות. הליטוף מאזור הברך
ועד לאזור האגן, בשעה שאתם מלקקים
ללא־הרף, ישלח תחושות ישירות למרכז
הגירוי המיני, אל עבר הדגדגן.
ולבסוף, כמה עצות נוספות:
. 1כאשר האשה אומרת שהגבר הוא
מאהב טוב, מבינות זאת הנשים האחרות
כמו צופן. אין פירוש הדבר שהוא מביא
אותה לשיא, פירוש הדבר שהוא מסעיר
יותר מן הממוצע.
.2יהיו נשים שישקרו, כדי להגן על
האגו הגברי, באומרן שיש להן שני סוגים
של אורגזמה — אחד משני, שהיא אור גזמה
בדגדגן, והשני, העיקרי, שזו האור גזמה
בנרתיק. למעשה, ההפך קרוב יותר
לאמת.
.3לאחרונה פיתחתי הרגל לאונן כאשר
אני לצד חברי. ערב אחד הוא הגיע לשיא
לפחות שלוש פעמים, ואני החלטתי שהגיע
תורי. ביקשתי ממנו שיחבק אותי בשעה
שאני מאוננת. הוא עשה זאת, אולם ללא
התלהבות. החזיר הקטן כבר היה מרוקן
לחלוטין, והחיבוק שלו לא הביע שום

תשוקה. כך שלמעשה אוננתי והגעתי לשיא
בוכחותו של גבר. הוא לעומת־זאת שקע
בתנומה, ולא חש כלל בכל השינויים שחלו
בגופי ושהיו עשויים לסייע לו לעזור לי
בעתיד. אם יש בכלל עתיד עבורינו.
הסיפור האחרון. לאחר שסיימתי את

לימודי באוניברסיטה ונסעתי י למלבורן,
השגתי מישרה כעובדח־סוציאלית באיזור
מסוכן בעיר. לאחר זמן קצר נאנסתי. עם
תחילת המישפט נראה היה כאילו אני
היא העומדת לדין. פרקליטו של הגבר
האשים אותי בכך שהגעתי לאורגזמה
במהלך חמש הדקות שארכה ההתנפלות
הנפשעת. למעשה, ביליתי חמש דקות ב דאגה
שמא יישוסעו פני. אך נראה שהגברים
בחבר־המושבעים הניחו, כמו הפרקליט,
שנהנתי מהאונס — אני, שמעולם לא
הגעתי לאורגזמה כשאבר־המין של הגבר
נמצא בתוכי. נדהמתי. האנס יצא לחופשי.
הדבר שלמעשה גרם להרשעתי היו הזיו פים
שלי ושל נשים אחרות כאילו יש להן
אורגזמה, כאשר גם נשות המושבעים
שיקרו להם תמיד.

אי לכך יש לי בקשה צנועה: יש צורך
להסביר למושבעים באשר הם כי מבחינה
אנטומית אין הדבר אפשרי. אשד. לא
יכולה להגיע אפילו לדבר הדומה לאורגזמה
במהלך אונם רגיל. הם חייבים לדעת,
בקיצור, כי הטיפול בדגדגן הוא המהותי.
עד כ אן סיפורה של האשה האוסטרלית.
הווידוי של האשד, האוסטרלית, עובדת
סוציאלית במיקצועה, המם בעיקר גברים.
אולם מחקריהם של הסכסולוגיים מאסטרם
וג׳ונסון חיזקו את השקפתה של הכותבת.
התמיהה שעוררו הדברים נובעת מתס־ביכים
קדומים. זיגמונד פרויד קבע, ש אורגזמה
בפות היא צורה בשלה יותר של
אורגזמת־דגדגן. הוא אף קבע שאורגזמה
בדגדגן היא למעשה סטייה. מבחינתו היה
נרתיק האשד, העיקר — אמת־מידה לתיפ־קורן
הנורמלי של הנשים. לעומתו קבעה
שרי חייט בדו״ח המפורסם שלה על מיניותה
של האשה, כי אשד, עם אוריינטציה
על הנרתיק חרדה יותר ומנוסה יותר
במצוקה פסיכולוגית מבעלות אוריינטציה
על הדגדגן.

אשו נשואה: ת יפשתי 1ורבו! 1שנינ 11 1וד שבנויות פסיכולוג גיליתי
שאורגזמה אינה צילצול פעמו ני־כנונו״ה או ציפצון ף ציפוריו

ף ל דים כ רנ ארד, אשד, נשואה בת ,35
י י אם לשלוש בנות; ציירת שעבודותיה
״משדרות סכם.״ לדבריה.

מספרת מדים :
הקווים המעוגלים, המערות, החורים
והנקבים הם טקסטורות הפורצות מהתחושות
הגופניות שלי אל הניר. כל חיי סובבים
סביב הסכם, וכשאני מורחת צבע
על הניר זהו סוג של אנרגיה המפרה
את חיי.
לא ידעתי מה זאת אורגזמה. חיפשתי
למה זה דומה. בספרות קראתי שזה משהו
כמו פעמוני־כנסיה. בשיחות קלטתי שזה
רעד. בדמיון שלי חשבתי שזה ציפצוף של
ציפורים. הבאתי ציור שלי אל הפסיכולוג,
וישבנו יחד לנתח אותו. זו היתד, ליידי
שהפנים שלה בתנוחת שכיבה. כובע תחרה
מעטר את ראשה. בפה היא אחזה פרח. זה
היה צמח אופיום שייצר תחושה שהפנים
מרחפות. הפסיכולוג הכריח אותי לעשות
אנליזה של הציור, והרגשתי כמו באונס
רגשי.
למה בפה ז הוא שאל בתקיפות וציפה
לתשובה. יחד איתו הבנתי שהפה הוא
מקום לח, ושהצמח זקוק ללחות. שורשי
הצמח חדרו לעומק הפנים, והראש כולו
הביע זעקה. הצוואר והפנים היו בצבע
ורוד. השיער בצבע אדום, כמו צבע ה־שילייה.
מלאתי אותה בנימים ועורקים
שיצרו הזנה לפנים. נוכחתי לראות שהפנים
הם רחם אשה. למדתי במשך השנים
שתחושת אורגזמה ביחסי־מין זו לא כמו
תחושת שימחה בחג־ד,עצמאות, אלא רעד
בשיאה של התרגשות. ושאין אורגזמה
כל עוד לא גיליתי מהי. הנרתיק הביא
אותי להתעברות והולדה, ואילו הדגדגן
המרוחק גרם לי להנאה.
הגעתי מבית שמרני. אבי כלא את אימי
כדי שתישאר רק שלו. גם אותי חינכו
לחיות בהסוואד, מוחלטת. נעלו אותי מתוך
החשש שאברח מהבית בטרם עת. ההתפת חות
הגופנית שלי היתה מאוחרת. אולם
גם לאחר שד,בשלתי בלמתי את תשוקותי
הגופניות, כדי להישמר טהורה עד לנישו אין.
בגיל 20 הבין בעלי שאני זקוקה
לפתחי־איוורור. מכיוון שעסקתי באמנות,
ניתנה לי הלגיטימציה לצאת בגפי לסדנאות
ולתערוכות. זה הדבר שבנה מחדש
את הנישואין שלנו. בעלי למד שהמחזרים
שלי אינם מסכנים את מקומו בחיי. לעומת
זאת הפכתי לאשר, יותר מאושרת, בשל
מבטיהם של המחזרים.
בד תחרה שקוף הוא סימון הבגד שלי.
לבוש המדגיש נקודות סכסואליות כמו
ירכיים וחזה. תלתלים, שיער שאיננו מסורק
ותנוחות הראש מסגירים את האנרגיה שאני
חפצה להקרין.
האופי הצועני שלי נותן לי לגיטימציה
לחוסר משמעת. לעשות כל מד, שאני חפצה,
ולזכות ביחס של סלחנות. אני מרגישה
כאשד, מינית. כך רואים אותי הבריות.
אני לא מחפשת איך להסוות זאת. כל

ציירת מרים כרנארד וציור־האורגזמה שדה
״גיליתי שזה לא שימחה ביום־העצמאות, אלא רעד בשיאה של התרגשות
מה שאני רוצה אני משדרת החוצה. החיים
חולפים, ואין מה להפסיד.

אשה בוגרת
עם אי מ פו ל סי ם
:י טיפוס המוכן לסכן את לשוני
בכל טעימה חדשה. והלשון מחוברת
אל המוח. אם הלשון נכווית או נשרפת,
אפשר להגיע לטירוף ולהשתגע. למרות
האמונה הזו אני מוכנה לקחת סיכון
ולנסות הכל.
כאשר כולאים אותי, אני חושבת על
החופש, כמו כל אסיר. המחשבות שלי על
החופש הן דימיון סכסואלי חוגג. האסטרולוגית
שערכה לי מפה קבעה שאני זקוקה
ליחסי־מין מדי יום, אחרת אני מרעילה
את עצמי. האמת היא שכדי להגיע להנאה
ממשית ממין אני זקוקה לתקופה של צום.
המוח שלי ניטען חשמל כל הזמן. בעיות
וחרדות יום־יומיות לוחצות על המרכז
הנעול במוח. יחסי-מין הם שפותחים אצלי

את הראש ומנקים את המוח. יחסי־מין
מעוררים אותי. הם גורמים לי מצב־רוח
אופטימי, והרגשה קלה מבחינה פיסית עד
כדי. תחושת ריחוף.
הסכם נפגע כשאני רעבה. הוא מתמלא
עוצמה כשאני מצליחה. קאריירה מוצלחת
תופסת אצלי תמיד טרמפ על היצר.המיני.
אני מקנחת יום מוצלח באקט מיני. כשאני
נהנית מהיצירה ביום־עבודה, יש לי חיי-
מין מוצלחים יותר.
ויכוח שפוגע באגו שלי מונע ממני
לעשות מין. מילים משפילות, אי־הגינות,
לא לומר מאיפה חזרת בשעה מאוחרת.
בעיות בריאותיות של ילד חולה וריחות
לא נעימים מונעים אותי מלערוך חגיגה
במיטה. יחסי-מין מקבילים אצלי לשימחה.
אבל סכם יכול גם לסיים ריב שלא נפתר
במלל. אחרי סכס אני מסוגלת לעבור
למצב־רוח סלחני.
למדתי גם לזייף אורגזמה בנישואי.
האמנתי שאם לא כן, אני משחקת שלא
לפי הכללים ואקבל עונש. מאז ד,בשלתי

והבנתי שבמקום שאשר, מזייפת — מזייף
גם הגבר. היום אין אפשרות עוד לזייף.
אנחנו מכירים יותר מדי טוב האחד את
תגובות השני. קרן קטנה בקצה העין
מסגירה כל ניסיון של זיוף. כשלמדנו שזה
קיים, הייינו מזהירים לפני, וננזפים אחרי.
רק אדם עם אישיות אוטיסטית לא יודע
להרגיש את הפרטנר. בנישואין אין צורך
לומר. כל אחד לומד להיות הברומטר של
השני. למדתי שלזייף לבן־זוג זה כמו
לשקר לעצמי. אם חשובה לי ההנאה מיחסי-
מין, לא אזייף, כדי לא ליצור לעצמי בעיה.
העובדה שאני מצליחה לשלב את ה־קאריירה
האמנותית שלי בתחושות המיניות
שלי, היא שעוזרת לי להצליח בכל מה
שאני עושה. אני אשד, בוגרת, עם אימפול סים
צעירים. אני חשה ומגיבה והגיל שלי
נעלם. העובדה שאני דולה נושאים לאמנות
שאני יוצרת מהתחושות המיניות שלי,
׳משאירה אותי, בסופו של דבר, קרובה.
לבית, צמודה לקן המישפחה.

עד כאן

סיפורה של מרים.

מיסתודי האורג1מה הנשית

רווקה נת 1. : 19 איני מסוגלת ׳לגלות
מפני שלא מצאתי את הגבר המתאינ[ ״
¥יוה צו,רן בת ה־ 19 היא רווקה; סטו (
דנטית במגמה לעיצוב אופנה בבית*
הספר שנקר•

מספרת זיוה :

בבית־הספר התיכון למדתי בכיתה שבה
היו רק בנות. גם בצבא שירתתי ביחידה
על טהרת הבנות. הרגשתי תמיד חסר
בחברת בנים והיעדר הזדמנויות להכיר
אותם. בגיל 16 הכרתי בחור והחלטתי לבדוק
באמצעותו מה זה מין, עליו קראתי
ושמעתי בשיחות עם חברות ואפילו מהורי
היקרים. גיליתי שגם בן־הזוג שלי
לחוויית הלמידה חיפש בי מין, ורק מין.
הוא נהג להסתכל בי ולתכנן איך יכניס
אותי למיטה. כשהתקשר אלי בטלפון נהג
לשאול: מתי נראה לך. אולם אותי סיקרן
הנושא עד כדי רצון עז להתנסות בו.
בין חברותי רווחה הריעה שנערה צריכה
להגיע ליום נישואיה בתולה. לא גי ליתי
להן את הסוד שלי, שגופי חפץ
להתנסות בחוויה מינית. הבחורים נתנו
לי הרגשה שהם עושים לי טובה כשהם
מסכימים לצאת איתי, ואני פירשתי זאת
בכך שצורתי החיצונית אינה מושכת. היום
אני יודעת שההתפתחות שלי, מבחינת המראה
והצורה, היתד, מאוחרת. לא נח שבתי
אז ליפה ומושכת.
ההתנסות המינית הראשונה שלי היתה

אני מתנהגת אחרת. אני נותנת את
עצמי וגם משקיעה רגש חם בבן־הזוג.
אני נוהגת להתאים את עצמי אליו. בן־
הזוג יכול אפילו לכפות עלי צורת לבוש.
היום, למשל, לא הילכתי עם ידיד רק
בגלל שסירב להיראות עימי בנעלי־הזהב
שאני נועלת. אני מאוכזבת ומשועממת
ללא תשומודלב מצד מחזרים. זהו הנושא
המרכזי בחיי. ולהיות בלי מין, זוהי
תופעה יוצאת־דופן. אני לא יכולה להי שאר
בחיבוק ידיים בבית רק בגלל שלא
מצאתי בן־זוג אידיאלי. זאת הסיבה שאני
יוצאת עם גברים וגם נכנסת עימם למיד
טה מבלי ליהנות מהמין שאני עושה.
אני מקווה שזו לא תהיה צורת המין
שלי בעתיד. הגעתי למצב אבסורדי, בו
התלבטתי אם אשה בכלל זקוקה למין,
כפי שנהוג לחשוב. כמעט שהגעתי להתנסות
מינית עם אשרי.
בחור מבוגר שהיכרתי כמעט הצליח
לגרום לי לעשות זאת. אם הוא לא היה
יוצא לחוץ־לארץ, אני מניחה שזה היה
קורה לי. היא בחורה יפיפיה שעלתה
לארץ מצרפת והעברית שגורה בפיה. היא
הזמינה אותי אליה ונתנה לי הרגשה
שאני יפהפיה בעיניה. לטעמי היא הייתה
האשד, הכי סכסית שהיכרתי. סיפורים
דיברו על כך שהיא אדירה במיטה. כנר־

מרת בעובדה שנכנסתי למיטה עם גבר.
אם גבר שואל אותי אם גרם לי הנאה,
אני נוהגת לומר לו שכן. חלק מהדרך
שלי לגרום לו הנאה הוא לזייף בפניו
תחושות, כאילו אני נרגשת ונפעמת מגילוי
מיניותו. יש גברים שלא שואלים אם
נהניתי. הם בכלל מתעלמים מהעובדה שיש
מקום לשאלה כזו. גבר שמושך אותי גורם
לי לאבד את הראש. אני הופכת להיות
בובה בידיו, ומשחקת במישחק שבו אני
לא אני.
רק פעם אחת, בהשפעת סמים, נתתי
את עצמי בצורה כל כך מרחיקת־לכת על
פי מושגי, עד שלא היכרתי את עצמי
בסיטואציה שנוצרה. עד לאותו יום ידעתי

שגירוי הדגדגן יכול להביא להרגשה נפלאה,
אולם מנעתי מבן־הזוג להגיע אליו.
תמיד חסמתי בכוח את הגישה אל הדג דגן•
בפעם הזו הייתי, לראשונה בחיי,
משוחררת. זו היתה הפעם הראשונה
שנהניתי מיחסי־מין. כל הגוף רעד• לא
הייתי יכולה לעמוד על הרגליים. הרגש תי
שטוב לי. ,שאני יפה יותר, ושהראש
שלי מרחף בעננים.
זה לא חזר על עצמו. לא מצאתי את
בן־הזוג הנכון. אפשר להתפוצץ ולבכות
ולא להגיע ליותר מזה. וזה לא אומר ש המין
פסק לתפוס מקום מרכזי בחיי.
עד סאן דברי זיוה.

המ שווות.. :אני נורה להגיע לאורגזמה
ל בז, אני מאוכזבת מהגבר האשכנזי
ן* ונה וילך, רווקה, בת ,37 משוררת
אוונגרדית. שירתה מעוררת מחלוקת.
חלק משיריה אינו זוכה בשל כך לפיר־סום,
או שעובר שינוי כדי שיתקבל במערכות
העיתונים או בפסטיבלי־שירים.
״תנו לנו סכם אחר״ הוא אחד משיריה.

מספרת יונה :
אורגזמה היא תחושה של התפרקות מינית.
כמו התפוצצות אטומית. זהו שיא
רגשי, גופני ונפשי. זהו סוג של התפר קות
חשמלית, עצבית ופיסית. זהו תהליך
רגשי שמתומצת לרגע של שיא, ומתרחש
במהירות עצומה•

אומית. התחושה יכולה להיות ממושכת
או חפוזה. יכולה להתמשך שעות, או אפי לו
להצטמצם בחמש דקות• אולם בשני
המיקרים היא מלווה אצלי בהנאה באותה
המידה. זו התרגשות שאני מחפשת בה
ציפיות גדולות. היא אינה רק אקט פיסי.
דמיון יכול לעורר בי את אותו הריגוש.
אני מגלה שאיני זקוקה לזולת כפי
שחשבתי. זה מאפשר לי דרך יצירה ללא
צורך באדם נוסף. אני חיה חיי־מין שלמים
גם ברחוב. אנשים שאינם יודעים לעשות
זאת הם טיפוסים מבוהלים. יש לי כל
דבר בכל מקום. אני לא אעשה מין ברחוב
רק בגלל שלא אקבל אהבה ברחוב.
אולם לא אחפש יתר־פרטיות, כדי שלא
לתת יותר מדי לאחר• חשוב לי ש ההנאה
תישאר גם לעצמי. כל חיי אני
חוקרת את גופי. לא אתפש לכישלונות
אלא אמשיך לחקור ולחפש את עצמי. מי
שלא מכיר בזכות האשד, ליהנות ממין,
הוא שותף פעיל לחוסר אנושיות.

לעשות מין
עם אד ם מרגיש

מעצבת־ אופנה זיוה צורן

משוררת יונה וולך

״מין זה לספק את הגבר

״זה הרגע שלי בחיים !״

חוויה מזופתת עד כדי כך שהחלטתי לוותר
להבא על כל נושא המין. במשך הזמן
הגעתי למסקנה, שאני פשוט לא מכירה
את האנשים הנכונים. אנשים מסתכלים עלי
ולא מבינים איך זה שאני נראית כל-כך
סכסית ולא עושה סכס. אני מאוכזבת. זה
מאוד חסר לי, אבל אני לא מסוגלת להזדיין
ואחר־כך פשוט לקום ולהיעלם. מפ ריע
לי שהגבר לא מוכן להשקיע מעט
רגש. רק היום, בגיל ,19 קיבלתי בפעם מחפשת הראשונה פרח ממחזר. אני
סממנים של חיזור ותשומת־לב. שהגבר
יחמיא לי, שיתן לי הרגשה שאני נח שבת
יפה בעיניו, שיתן מתנה קטנה,
שיזמין אותי גם לתערוכה, לא רק ל מיטה•
שלא ארגיש שהוא יוצא איתי רק
כדי להיראות בחברת חפץ יפה.

אה שהסקרנות שלי, בכל הנוגע ליחסים
עימה, לא הגיעה עד לדרגה כזו שאח פוץ
להתנסות בהם. עובדה היא שזה לא
קרה.

כשהראש מרחף
בעננים
לזם גברים אני רק משחקת במין. אני
? לא יודעת מהי תחושת אורגזמה. אני
יודעת אך ורק להיכנס למיטה ולגרום
לבדד,זוג שירגיש טוב. איני יודעת לד אוג
לעצמי במיטה• בחורים שאני יוצאת
עימם הם כאלה שיש לי מוטיבציה לגרום
להם הרגשה טובה.
בשבילי ההתרגשות ממין מתחילה ונג־

אפשר לחיות בלי מין. המין אצלי יכול
להיות נטול-מין. אני מאמינה שאדם יכול
לחיות חיים אירוטיים שלמים גם ללא
מימוש של אקט מיני בין שני בני-זוג.
מספיק לי הדמיון, ולהיות עם עצמי. לאקט
המיני עצמו איני מייחסת חשיבות רבה.
מוח צעיר זקוק למין כסם לחיים. אם
לא אהיה מוכנה לקחת מן הסם, לאהוב
ולהשתוקק — אמות.
מוקד לריגוש מיני מצוי רק ברחם.
הנרתיק והדגדגן הם המבוא אל הרחם.
זהו איבר פנימי שבו ממוקדות התחושות
המיניות, ששיאן היא האורגזמה. זהו רגע
בחיים, שעלי להתרכז כדי להצליח למצות
אותו. הוא קורה בבת אחת, ובעוצמה פת־

^ ין מין ללא רגש. אינני נשואה, אולם
\ * בליבי יש אהבה. יש לב אחד עימו יש
לי חיים רגשיים אמיתיים. יש כישלונות,
ואני מתעוררת מהם בהרגשה רעה, אבל
לא אראה עצמי כקורבן. כל קורבן הוא
למעשה שותף לאשמה.
קל יותר לעשות מין עם אדם רגיש. אדם
מחונן יש לו תיחכום, אולם הוא עקר
מבחינה רגשית. אשכנזים מחוננים הם אפסים
רגשיים• גבר יוצא עדות־המיזרח הוא
מאהב הרבה יותר מוצלח, בגלל הרגש
שקיים בו. האשכנזים צריכים ללמוד מ הזרם
הכהה, אחרת הם לא יהיו מאהבים
טובים. אני רואה עצמי כעיראקית. גדל תי
לידם ולמדתי מהם את הרגש, שהוא
הקשר האמיתי אל החיים. אני מתפלאד
לגלות עד כמה שהם מסתגלים מהר
למדתי מכך לקח חשוב בחיי.
יש לי סקרנות היסטרית לתופעת ההו־מוסכסואלית.
היתה לי התנסות חד־פע-
מית עם אשה• אני מאמינה שאם לא
הייתי מתנסה בזה לא הייתי מבינה לעולם
מה זה. הייתי עניה בידע. בהתנסות מינית
עם לסבית מצאתי את עצמי מתייחסת
אל האשה השנייה כאל אשה. היא רצתה
שאראה בה גבר. לא הייתי מוכנה לכך. היא
הגיבה ברוגז ובחוסר שקט עד כדי תוק פנות.
היא נהפכה לרעה. אז הבנתי שהיא
בעצם מאוד אומללה וזקוקה לטיפול.
מצידי זו היתה סקרנות שלא באה על
סיפוקה. גיליתי דרך החוויה הזו שמספי קה
לי גם ספקולציה אינטלקטואלית. גי ליתי
שגם סרטים פורנוגרפיים הם טכניים
בלבד. גיליתי שהדימיון שלי יכול להוביל
אותי לחוות חווייה מינית.
בילדותי עברתי כמד, קרבות־רחוב. בחורים
חשבו שיוכלו לפתות אותי בכביש.
הם באו מתרבות שרדפה אחרי זונות. כל
אשד, נחשבה בעיניהם זונה. דחיתי אותם.
הם למדו שאותי לא יצליחו להשפיל. ה לבוש
שלי נתפס בעיניהם כמגרה. בלי הסכמה
שלי אני לא מוכנה לשמש עבורם
אובייקט מיני. אני לא מוכנה שיסתכלו
בי כדי ליצור הזיות מיניות.

(עדויות נוספות של נשים — כגיליון הכא)

מטעם

בחסות

עעזטית!
יצרני זברה, קאפרי, שמפו רויאל
והשמפו בריח תפוחים
ובשיתוף מנכ״ל חברת ״׳א. גמדי״,
אברהם גמדי, אשר יעניק למלכה
הנחה של — 500,000.ל״י לרכישת
דירה בחברתו
המלכה תציג

הדגמים

החדשים

לשנת 1

אפנת הנשים היפות
תטפל בשערה בתכשירי
טיפול וצבעי שיער מיטפר
אחד בעולם

תציג את חמשקה
שכבש את העולם
פינה קולדה ה־א
מי תית של ״קו-
קטיילס-פור-טו״

תציג א ת שמלות הכלה של

תשלב א ת
יופיה הנשי בתצוגת חולצות
גברים

תוכתר בכתרי

תדגים א ת דגמי 1981 של

הטבעיים של

נייטשד ביוטי

ועלי הדרכ ת ה מו ע מ דו ת: אולפן לאה פלטשר * עיצוב
0ח 0־* 6
תי ס רו קו ת: סלון ג׳ימי ומרסל חי פ ה +אי פו ר :״נייט שר
ביוטי״ * עיצוב הכת רי ם :״ אנדי ף׳ +

תגיע לנשפים באוטו־יייי טיפוול בשיער: תכשירי ,,לוריאל״ *
אירגון: מירי ורפי זכרוני

תטוט ותתארח בכרתים ע״י

מועמדות הסופיות• מלכת הסיס •׳81 הו
ילנה סיכוני היא רק בת 21 וכבר דוגמנית מבוק־ד
שת. זה לא פלא אם מביאים בחשבון את המטר
שבעים ושלוש שלה, את גופה התמיר ואת עיניה החומות
היפהפיות. אילנה באה מחיפה, עובדת בתל־אביב כדוג־מנית־בית
של חברה ידועה ומתגוררת בנתניה .״התפשרתי
על האמצע,״ היא אומרת.
בצבא היתה פקידה פלוגתית בצנחנים, והיא מספרת:
״לבד מהשירות המלא שלי התנדבתי לשרת שלושה
וחצי חודשים, כי רציתי לסיים את המסלול עם החיילים.

אילנ ה סי ב תי

אילנה סיבוני במערכת דו־חלקית: בלוזון ומכנסיים.
המערכת עשוייה מאריג כותנה אוורירי. מדגמי ״ניבה״.
למטה :״המועמדות בבגדי־הים החדשים של ״מטקס״.
המועמדות הסופיות תהיינה אורחות חברת הנסיעות
״דיזגהויז״ ,בטיול משגע בגדול האיים היוונים, כרתים.

הצנחנית

הצנחנים זה כמו משפחה. גדלנו יחד, התבגרנו בצבא.
אני למעשה חיילתי את החיילים. הרגשתי מאוד קרובה
אליהם.״
כשהיא נשאלת מהו תפקידה של פקידה פלוגתית,
היא משיבה :״קודם כל להיות עם החיילים, להקל עליהם
כמה שאפשר, לעשות איתם הכל. תרגילים, צניחות!״
מי היה מאמין ני הנערה עדינת־המראה אכן השתתפה
בתרגילים ובצניחות עם חיילים קשוחים ן למי שלא
מאמין אומרת אילנה בביטול :״מה זאת אומרת לא
מאמינים? עובדה, צנחתי ארבע פעמים. זו היתרי חווייה
נעימה מאוד. נכון, זה קצת מזוכיסטי לקחת את עצמך
ולקפוץ. זוהי הרגשה כמו לפני התאבדות, אבל עם
בטחון רב שתגיעי למטה על בטוח. זוהי חווייה שלא
הייתי מוותרת עליה. החיילים אהבו את זה שצנחתי
איתם. אני צנחתי ראשונה מהמטוס ואחרי שראו אותי
צונחת אף אחד לא העז לסרב.״
אילנה, שאמה מרוקאית ואביה ספרדי, מודה בפה
מלא כי הגיעה לתחרות מלכת המים כי היא רוצה להיות
מלכת מים. החווייה גם היא חשובה, אך היא לא העיקר.

הצנחנית

דליה כהן באוברול אופנתי מעוטר באימרה נוגדת
במכנס• מאריג דלווה של אופנת ״ניבה״ .כל המועמדות
אופרו לצורכי הצילומים במוצרי הקוסמטיקה הטבעיים
של ״נייטשר ביוטי״ ,והדבר ניכר עליהן היטב. בשיערן
הן טיפלו לפני הצילומים במוצרי ״לוריאל דה־פריז״.

החן
שמא חורי
גו מ ת החן
ן* ׳ליה כהן היא בחודה חייכנית, בת ,22 עובדת
* כפקידה בתנובה ואוהבת להצטלם ולטייל. היא
אוהבת תחרויות יופי וכבר השתתפה בתחרות אחרת.
היא עושה את זה בשביל הכיף, בשביל החווייה. אחת
האהבות הגדולות של דליה היא האופניים. היא יכולה
לרכב על אופניים שעות, לחשוב לעצמה מחשבות ולסדר
את החיים. יש לה חבר קבוע. שמו אודי, והוא חקלאי
מזכרון־יעקב. הם יוצאים קבוע, וכשהיא נשאלת אם
היא מתחתנת עם החבר שלה היא משיבה בחיוכה השובה
״הלוואי״.
דליה אוהבת לקרוא ספרים, בעיקר את דן בן־אמוץ.
כרגע היא עסוקה בקריאת ספרו האחרון זיוניוני הדרך.
לא, היא*• לא משתגעת אחריו כמו כולן ובשבילה הוא
לא סמל המין הגברי. למעשה פגשה אותו ולא התרשמה
מי יודע מה .״הוא איש משונה. אבל מצידי כל אחד
יכול לעשות מה שהוא רוצה. חוץ מזה אני כבר זקנה
בשבילו. הוא אוהב צעירות בנות ,17״ היא אומרת
בחיוך ממזרי.
לתחרות מלכת המים היא מתייחסת ברוח ספורטיבית.

016

״אצליח — אצליח, לא אצליח — לא אצליח, העיקר שאסע
לכרתים.״ היא אוהבת אנשים שמחים מכיוון שהיא עצמה
בן־אדם שמח. החיוך שלה ממריץ כל אחד להחזיר לה
חיוך. היא באה ממישפחה מרובת־ילדים, יש לה שיער
שחור וגומת־חן מקסימה. אביה עובד באוניברסיטת
תל־אביב ואמה היא עקרת-בית. יש לה גוף חטוב והיא
אוהבת לבלות שעות בים. יש לה אמביציות בכיוון עולם
הדוגמנות. מדי פעם היא משתתפת בתצוגות והיא מקווה
מאוד להפוך לדוגמנית מקצועית.

]רנה אירני היא מתל־אביב, בת עשרים ושתיים
י * ובוגרת שנה אחת בסמינר־הקיבוצים. כשסיימה
את השנה, החליטה שזה לא בשבילה, ובחרה במקצוע
חדש: כיום היא עומדת להתמנות כמפקחת על סוכני
ביטוח. היא אוהבת את העבודה שלה ״כי זוהי עבודה
עצמאית. אני פוגשת המון אנשים במשך כל היום. וכסף
חשוב לא־פחות מדברים אחרים, לכן בחרתי במיקצוע
שהוא גם מעניין וגם מכנים.״ אורנה היא בוגרת קורס
לדוגמנות של חניתה צנטנר. יש לה חבר כבר חמש שנים,

אורנ ה א>רנ>
התחום המושך אותה ביותר הוא דוגמנות־מסלול .״אז
יש מגע עם בני־אדם וזה מה שבאמת מעניין בחיים.״
כשהיא נשאלת למה היא מרבה כל-כך לחייך ב עיניה
החומות הצוחקות, היא משיבה בשובבות :״אני
אוהבת לחייך לא כל־כך בגלל העיניים החומות אלא בגלל
גומת החן. אני פשוט רוצה שיראו אותה.״
אין לה פחד במה. בנשפים, שיתקיימו בכל רחבי הארץ
היא כבר הודיעה שאם המנחה ״ייתפס״ עליה, היא
תשיב לו.
דליה מלאת מרץ, בקושי יושבת רגע במקום אחד. היא
מצפה בכליון עיניים לתחרויות הכרוכות בנסיעות רבות.

אורנה אירני במערכת ספארי דו״חלקית: ירכית ומכנסי
ברמודה עשויים ״דלווה״ — אריג כותנה אוורירי. מדגמי
הקו החדש של אופנת ״ניבה״ לקיץ של .1981
העגילים שלאוזניה ושאר התכשיטים שהבנות עונדות, הן
תוצרת ״אנדין״ — חברת התכשיטים הגדולה בארץ.

שחקן כדורגל בקבוצת בית״ר תל־אביב. היחסים ביניהם
הם רציניים .״אני אוהבת כדורגל,״ היא אומרת ,״אבל
כדורגל זה לא הכל בחיים. יש עוד דברים.״
אורנה אוהבת לטייל :״טיילתי כבד כמעט בכל העולם,
באירופה ובארצות־הברית.״ את אביה היא אוהבת במיוחד
ומגדירה אותו כ״אהבת חיי.״ האב, שהוא רוכל בשוק
ד,כרמ^ מקדיש המון לבתו בעלת השיער הבלונדי.
נוסף על אורנה יש במישפחה שני בנים ושתי בנות,
אחות נשואה המתגוררת בחו״ל ואח צעיר בן 11 שאורנה
רואה עצמה כאחראית עליו :״אני מטפלת באחי הקטן
ולכן אני לא ממהרת להתחתן.״
אורנה קוראת המון ואוהבת במיוחד את פלובר ואת
טולסטוי. היא הגיעה לתחרות מלכת המים בשביל ההרגשה
הטובה ״ובשביל לעבור עוד חווייד. בחיים.״
אין היא מתייחסת אל העניין כאל עניין של חיים ומוות.
בגלל אהבתה הגדולה לטיולים היא מחכה בקוצר־רוח
לנסוע לכרתים, נסיעה שמארגנת חברת דיזנהויז ושבה
ישתתפו לא רק המלכה וסגניותיה, כי אם כל המועמדות
הסופיות. גם הטיולים ברחבי הארץ חשובים לה•

הורוסקופ

ונקב שר ת /אי שממ אדי ם

נוס,שב בשקט!
אם הערבים עשו חושבים, והחליטו להצביע לפי ההיגיון של
״זה־טוב־לערבים־או״רע־לערבים״ ,התאמצו לעומת־זאת יהודים
רבים — והצליחו, ללא כל ספק — להצביע לפי ההיגיון של ״זה״
טוב״לערבים־או־רע־לערבים״ .או שמא צריך לנסח זאת כך: רבים
מאוד מבני עדות המיזרח המשיכו וחיזקו את התהליך של הצבעה
לאומנית, כדי להרחיק מעל עצמם את תווית הזיהוי עם ארצות
מוצאם, בהפכם את הליכוד למיפלגה ״מיזרחית״ יותר ויותר
מבחירות לבחירות, שעה שערבים רבים יותר ויותר השתחררו
מאורח חשיבה לאומני והוכיחו יכולת מבוגרת להשליט שכל
על רגש. מצד אחד זה מוזר, ומצד אחר מוזר מאוד, כמאמר
נסים אלוני.
אין ספק, הברית המפתיעה שקמה בין המערך ה״אשכנזי״
ברובו ובין ערביי ישראל רק תפרנס את המשטמה של המאגר
האנושי של מצביעי הליכוד נגד משתתפיה, ועוד יהיה שמח.
אבל אם איזכרתי את השכל והרגש, המסתמלים בראש ובלב,
מן הראוי להשלים כאן את הסידרה, כמאמר הבדיחה הנודעת
על ארבעת היהודים הדגולים משה, ישו, מרקס ופרויד, שהעמידו
איש־איש את עיקר ההוויה האנושית על אבר מסוים בגוף
— הראש, הלב, הקיבה, המכושים — בהמחישם בכך, כל אחד
בתורו, את הידרדרות האדם מטה, כביכול. אכן, בבחירות לכנסת
העשירית היה לקיבה ולמבושים תפקיד רב־חשיבות.
המכושים, אם נתחיל מלמטה, מסמלים היטב, כמדומה, את
הגורם הדמוגראפי. כידוע, בשל סיבות שלא זה המקום לדוש
בהן, מתרבה והולך חלקם של בני עדות המיזרח באוכלוסיה
הישראלית, ואם אכן. .מצרת זהות גוברת בין מיגזר חברתי זה
ובין הליכוד, כי אז אולי יש לעם ישראל בעיה, אבל למערך
בוודאי יש. אומנם, גם תהליך עליית שיעור הנישואין הביו־עדתיים
גובר והולך בהתמדה, ואם איני טועה עומד עכשיו
כבר על * ,20 אך עד שהוא יתן אותותיו בשינוי המערך הפוליטי
בישראל יתנהלו כמה וכמה מערכות בחירות בישראל, ואולי לא
רק מערכות בחירות. הנסיון הישראלי מלמד, כי המערכות האח־רות
— המילחמות — אינן מעדיפות לקחי שפיות על בשר
תותחיהן.
למרבה המזל, כאשר חל שיבוש במערכות הראש, הלב והמבו־שים,
עדיין אין לומר נואש, שכן אין זה מן הנמנע, שהקיבה
תמשיך לתפקד ואפילו תשפיע השפעה מוחצת לטובה על המערכות
בשטחים.
כן, לא יזיק להיות משהו מרקסיסט במשמע הערכת מעמדה
של הקיבה ׳האנושית וחלקה הנכבד במחשבת האדם ועשייתו.
ועם שמדובר כאן באבר מיסתורי למדי, אולי מיסתורי לאין
שיעור יותר מהמוח, הלב והמבושים, אפשר לקבוע בבירור, כי
עובדה גלויה היא שבבחירות לכנסת העשירית הי^ לקיבה מעמד
מכריע ממש. הקיבה הישראלית מלאה• על זה לא יוכל להיות
שום ויכוח (אגב, בימי שילטון קיבה אלה נתקלתי באחד הצה־רונים
בתמונה של שלושת ראשי ״רשות שמורות הטבע״ ,וציינתי
ביני לביני, כי מקומם יכירם גם בראש ״רשות שמורות הכרס״{.
וכאשר הקיבה מלאה, או לפחות כאשר זו ההרגשה השלטת,
יקשה לצפות לשינוי מישטר. יקשה אף לצפות להתנהגות פוליטית
״קיצונית״ ,כפי שנוכחו לדעת השמאל והימין המובהקים יותר
גם יחד.
ארידור־אשר־על־הקיבה עשה זאת ב״תגיד, עכשיו רע לך ! ״
בסיטואציית־מצב זו, על קיבה מלאה עדיין, לא יהיה צעד
אווילי יותר מאשר מאמץ של המערך להקים ממשלת קואליציה
בישראל. אתה רואה את האנשים, שומע אותם, ויכול רק להש־תומם
על ליקוי המאורות. הרי המערך החזיר לעצמו את כוחו.
הוא מהווה את האופוזיציה החזקה ביותר שידעה הכנסת מעודה.
ישב נא מנגד, שלו ובוטח, נכון לקפוץ לזירה בעת צרה ומשבר,
ויצפה בהתמוססות הארידוריידע, שלא לדבר על הבגיניידע. מה
הם דוהרים שם, בצמרת המערך, על כנפי הצלחתם בבחירות,
הישר אל חומת המשברים הבלתי־נמנעים הממתינים לישראל
מעבר לפינה ז הניחו ללאומנים לספוג את החבטות בכיס, בימית,
בשטחים.
הרגע נא, שימעון פרס. כבר התהללת דייך כחוגר במוצאי
ליל-הבחירות וחשפת את קוצר־ראותך, שלא לדבר על אי־שליטה
בכללי התיאטרון הפוליטי, הקובעים כי הפרימדונה צריכה להופיע
הופעה דרמטית מאוחרת — וגם מושכלת — יותר ; כבר הנחת
לבגין להפליט כמה ״חוכמות״ נואלות על חשבונך, נואלות,
אך תואמות להפליא את המנטליות של הצ׳חצ׳ח־האשכנזי״המצוי
שבשכבת הקצף הלבן העליון של הליכוד. הנח נא, שימעון פרס,
את ההגה למנחם־אנד־קומפני — כי בגין, ולא אתה, יקירי, ראוי
לאכול את קיאו ולקצור את סופת אי־מדיניות חוץ ואי־מדיניות
ביטחון אשר זרע ברוח. שב בשקט, שימעון פרס, והנח לארידור
לגרד את תחתית הקופה, והנח לעם השמן לצעוד קצת על קיבה
ריקה. כי רק קיבה ריקה, רק זעקות ״לחם ! עבודה מפי
זועקי ״בגין מלך ישראל!״ יחזירו את ״העבודה״ לשילטון•
ומה תעשה בינתיים ן בינתיים אולי תתפנה לחנך את הצ׳ח-
צ׳חים האשכנזים שלך, הדודו־טופזים והישראל־פלגים, לא לצעוק
לעולם ״פ״רס ! פ־רס לא למחוא לעולם כפיים בקצב של
עדר, מנהג שאול מן העולם הטוטליטרי, שנקלט ונבט כה יפה
בקרקע המיזרח-תיכונית.
משימה לא קלה, אבל אולי עדיין אפשרית.

^ נוע י 1וע
נוע ינוע גלילאו מרידוד כאשר לא נע אדם עלי אדמות מאז
הומצא הגלגל. נוע ינוע ויגלגל מלים וידפיס מודעות עצמיות
על פני עמודים שלמים, יפריך את קביעות קודמו המנוח אלברט
איינשטיין על־מנת לחזור ולהפריך את עצמו ולהשיב את אלברט
׳1618

איינשטיין הנ״ל על כנו. נוע ינוע וימרח אותנו במעשיות על
קלוריות מיסתוריות, מתאנוליות, ויבטיח לשים קץ לשילטון
הנפט באדם באשר הוא בסך הכל נפט ותו לא.
נוע ינוע כל עוד יש לו כסף לרכוש עמודי מודעות, למרבה
אושרם של עיתונינו המצומקים לאחר פרוספריטי הבחירות. אני,
בינתיים, אוגר במגירותי את המודעות המפוצצות הללו, כדי
לאכלן עד תומן ביום שגלילאו מרידוד יצליח לממש סוף־סוף
הבטחה מיני רבות שבה התבשרנו מפיו בשנים האחרונות, לרבות
הבטחת הבשר.
אכן, הפעם, אף־על״פי־כן, הוא אולי נוע ינוע ונוע יניע, שכן
גלילאו מרידוד רתם למרכבת האנרגיה שלו לא רק מדענים
מיסתוריים העורכים נסיונות עלומים, אלכימאיים, אלא גם את
המישנה הקדושה, אשר כפי שנתבשרנו מפי דוברו היא״היא
העומדת ביסוד מהפך ההמרה האנרגטי. אומנם טרם זכינו
בציטוט הפסוק והמסכת והסדר במישנה, שעל יסודו נוע ינועו
גלגלי העולם ויחרקו שן במיפעלי הליכוד (שם, בכל־אופן, המו-
טורים כבר שורקים ותרועות בגין־בגין ! מתלכדות להמנון חריקה
בעולם של חלום מזויין) ,אבל אני מוכן ומזומן לשער, שמדובר
לאו דווקא ברמז קדוש החבוי בפסוק קדוש במישנה הקדושה,
שנתגלה למדעני דור מרידור־ארידור־אוב־עיו״דור.
לפי מידע שהגיע אלי ממקורות מישנתיים ותלמודיים מוסמכים,
מדובר בניצול כללי הרבה יותר של עקרונות הפלפול,
ועקירת הרים וטחינתם זה בזה באנרגיה רוחנית, שכל קשר
בינו ובין מתאנול אינו אלא לצורך הטעיית אילי הנפט. הפטנט
הגליליאי החדש מבוסס על המרת תנועה אנכית ואפקית לתנעה
סיבובית, הלא היא תנועת הגלגל ששינה את פני התרבות
האנושית. כידוע, מעולם לא היו בעמנו הקדוש לומדי תורה
במיספרים כה עצומים כבימינו — וכל זה בישראל הקטנה !
ובכן, כזכור לכל מי שצפה בתשדירי בחירות־על־אחריות״המיפלגות
בקטע של המפד״ל (בין הפרש־בעל־הכיפה ואסף־התרנגולות-האונד
ללות) ,לומדי המישנה נוע ינועו בקצב אחיד בזמן התלמוד,
ויש אשר אף יוסיפו לתנועת הגוף תנועות יד ואגודל. גלילאו
מרידור מיודענו המציא מין חוט בלתי-נראה, אבל חזק ביותר,
אשר ייקשר אל אגודלו ואל מותניו של כל לומד תורה בישראל
בקצהו האחד, שעה שקצהו האחר יימתח וייקשר דרך קבע
אל ״גלגל האנרגיה הלאומית״ (כרגע בתהליך עיבוד סופי).
ניסויי מעבדה כבר הוכיחו, כי בלא שום תוספת מאמץ ניכר,
מפיקים לומדי התורה בישראל כמויות בל״ישוערו של אנרגיה
המתבזבזת לחינם בתנועות סרק. החוט הבלתי״נראה אשר ייקשר
אל אברי גופם — וכל המרבה אברים הרי זה משובח — ירתום
אנרגיה קינטית זאת וימיר אותה בתנועה סיבובית אדירה של
״גלגל האנרגיה הלאומית״ (כרגע בתהליך עיבוד סופי ; עניין של
כמה שבועות בלבד) .מרגע שהגלגל החוזר הזה יתחיל להסתובב
תיפתר בעיית הדלק שלנו אחת ולתמיד.
גורו לכם, אילי הנפט ! לא תוכלו לנו עוד ! גלגל חוזר בעולם,
ורק פתי יאמין לכל דברי גלילאו מרידוד, שר-על בממשלת בגין
מלך ישראל.

^ מי מביר מ, י 1ד ע?
זין שובל
יגאל ידין
אסף יגורי
שמואל תמיר
יגאין־לי הורביץ
משה דיין
מיזוג גלויות
ירוחם משל

£יורד, עלינו רבנינו
לרשימת האישים הדגולים המפארת את חברי אל״י —
״אגודת אגדת ישראל למניעת ירידה״ — מיסודו של מנכ״ל
הסוכנות שמואל להיס, המזעיק שמים וארץ אהובה על פגע
הירידה, נוספו באחרונה שני הרבנים הראשיים אשר לעדת
הספרדים ועדת האשכנזים בישראל. אין ספק, זוהי תוספת נכבדה
ביותר, לסגל חבורה, ההופכת את כמות ראשי אל״י לאיכות
חדשה. והיורדים שמעו — ונבוכו !
נוכח התופעה המדהימה של היחלשות הגורמים הדתיים-
פוליטיים בבחירות, והתחזקותם שבעתיים כמנוף סחטני בעת
בעונה אחת, יש לברך על הצטרפות שני המאורות הליברליים
הנ״ל לאל״י. מעתה ואילך ירואיין כל יורד — לפי מוצאו —
על״ידי רב ראשי וישמע מפיו ״קללת הדרך״ בטרם ישים לדרך
פעמיו, לברוח לארצות הים מאימת חוקי דת חדשים לבקרים,
שכבר נמצאים על אובני הממשלה השניה של המלך בגין הראשון.
נמסר, כי באל״י מעיינים עכשיו באפשרות, כי חוק חדש
יונח על שולחן הכנסת העשירית, ולפיו יחוייב כל יורד לשהות
תחילה עשר שנים בעמידה בישיבה של חוזרים בזחילה. כמה
מרבני ״האגודה למניעת ירידה״ ,המבקשים לשנות את שמה
בפשטות ל״אגודת ישראל״ ,טוענים להארכת משך השהייה הנ״ל
בישיבה לעשרים שנה עם עבודת פרך בשכיבה.
כך או כך, דומה שזו סערה בצלוחית מים אחרונים, שכן
מומחים צופים להתפרקות אל״י לאלתר ולו בשל הסיבה הפשוטה
שלאחר בחירות יוני 1981 נעלמו בהינף אחד כל סיבות הירידה,
ונאמר אמן, אשרי העם שככה לו, ואם ירצה״שם, גם בגין מטאטא
חדש.

(המשך מעמוד )10
כשהירח מוקרן קשה — רג־זנות
ועצבנות, יותר מדי ביקו-
רת וחוסר שביעות״רצון. הנטיה
לדאגנות מתגברת ופוגעת בבריאות,
סובלים מפחדים ומבעיות
בעיכול. לסוחרים יכולים להיגרם
נזקים.
כשהירח ב מאזנים — מתייחסים
לזולת, הנימוסים הטיב-
עיים באים לידי ביטוי, דואגים
שלשני תהיה הרגשה טובה,
משתפים פעולה, ומוותרים על
רצונות אישיים. חביבות, קלילות
וקסם ומשיכה לאמנות.
כשהירח מוקרן קשה — צריך
להיזהר ממעשי מירמה, מתלבטים
ולא מסוגלים להחליט.
מריבות בין אמנים, שינויי מזג-
אוויר פיתאומיים, אכזבות ממו-
פעי־בידור, וסבל ממחלות כליות
וסוכר.
כשהירח בעקרב -רגשות
חזקים, עוצמה מגנטית והחלטיות•
גאווה ועקשנות• התשוקות
המיניות מתגברות — חושבים
על בעיות הנסתר, והעניינים הכספיים
מסתדרים.
כשהירח מוקרן קשה — האלימות
מתגברת, פשעי־מין, מיקרי
רצח, תאונות, כעס ולעיתים
חוסר־מוסריות• אנשים מופנמים
מסתגרים בתוך עצמם. מבחינה
בריאותית — מחלות־מין, לידות-
נפל והרעלות שונות ומשונות.
כשהירח בקשת _ אופטימיות
ועליזות, השיחה קולחת
— אהבת החופש והרצון
לעצמאות בולטים. צורך בפעילות
פיסית, התעמלות, ספורט, מהירות
תנועה, חולמים על נסיעות
רחוקות. מחפשים הארה רוחנית,
נמשכים לפילוסופיה, ובאים בקשרים
עם ארצות רחוקות.
כשהירח מוקרן קשה — חו-
סר״זהירות, דיבורים פוגעים, סיב-
סוכים מישפטיים, תאונות במסעות
לחו״לארץ. סחורה מתקלקלת
לעוסקים ביבוא וביצוא.
בענייני בריאות — מחלות ה קשורות
במחזור הדם או הכבד,
או הגב.
כשהירח בגדי -מודגשות
תכונות של זהירות, חריפות ושכל
ישר, מקדמים עניינים מיק-
צועיים ומעשיים, מגלים שקד-
נות, ויכולת ליטול אחריות, עבודת
עיקבית ושאיפות נסתרות
מתגשמות.
וכשהירח מוקרן קשה _ קדרות
יתירה, שמרנות מוגזמת,
צרות בעניינים מיקצועיים, התמוטטות
בתים, הפרעות רוחניות
ומלנכוליה. מחלות ראומטיות,
שבירות עצמות, גל קור ובעיות
לאנשים קשישים.
כששהירח בדלי — מצגי-
רוח נוטים אל הבלתי־שיגרתי,
.דגש על קשרים חברתיים וידי-
דויות. עצמאות אישית, הומניטריות
ונדיבות. מקוריות, שאי פות
נראות בטווח-חגשמה•
כשהירח מוקרן קשה — אכזבות
משאיפות, קשרים חברתיים
מתנפצים, התעקשויות ומוזרויות
שהחברה אינה מקבלת. בדידות
וכישלון ביחסים ריגשיים, התנהגות
תלושה מהמציאות, מיק רים
מוזרים בהמצאות טכניות
חדשות. מילחמה על רעיונות חדשים,
מחלות-דם, נזקי-ראיה ומחשבות
על התאבדות.
כשהירח בדגים — הדמיון
מפותח, טוב לעיסוקי אמנות
ומיסטיקה. חאדם חש טוב עם
עצמו לבדו• טוב למדיטציה,
צום, שתיקה וחלומות.
כשהירח מוקרן קשה _ עייפות,
דיכאון, בדידות, פינוק עצמי,
נטייה חזקה לשנות את הדעה
כל חזמן. חילופי מצבי-רוח
קיצוניים, מצבים מעורפלים במישור
הפוליטי, נזקי סערה בחורף,
שיטפונות, אסונות בגלל מזג-
אוויר גרוע, מחלות מדבקות,
בעיות ברגליים וחולשה כללית.
העולם הזה 2288

עכשיו או־בה סופג גם א ת ההתיקרויות

20 0/0הנח ה על
אריזות החסכון
של 40 יה׳

ו־ 80 יח׳_

החודש או־בה, סופג גם את ההתייקרות.
במשך חודש יולי תוכלי לקנות את הטמפון
בעל בושר הספיגה הטוב בעולם במחירים
שבמותם לא היו. הקיץ תוכלי לעשות בל מה
שבא 11ך ...לטייל, ללכת לים, לשחות /
לרכב, לרקוד, הבל ללא חשש ודאגה, גם בימי
המחזור שלן. טמפון או־בה הינו בעל בושר
הספיגה הטוב בעולם,
מתרחב ואוטם לחלוטין.
טמפון או־בה אינו
זקוק לדיאודורנט ־ בי
בעצם פעולתו הוא
מונע מלכתחילה
היווצרות ריחות
בלתי נעימים.
או־בה קטן וקל
להחדירו: דחיפה
קלה והוא בפנים.
בלתי מורגש ונעלם
מעיני בל. גדולתו
של או־בה בקטנותו.

או־בה טבעי ובטוח

קל לשאתו ולסתירו אפילו
בביס הקטן של הג׳ינס או
בארנק הכסף.
שימי לב: לטמפון או־בה
אין מוליך ־ וזה חשוב! בי
מוליך ולו גם העדין ביותר
הינוגוך זר, מיו תרול א
טבעי ולבן הוא
עלול לפגוע.
המוליך הטבעי
ביותר נמצא
בקצות האצבעות.
נסי את או־בה,
אין טוב ממנו!
טמפון או־בה
ב־ 3גדלי ם:
מיני -ל ב תו ל ה
ולנערה המתבגרת.
נורמל-למרבית הנ שים
אקסטרה -
לנשים עם דימום רב.

מחיר מו מל ץ לערכן לאחר הנ ח ה: אריזת 40 מיני,נור מל 53.60 :שקל, אקסטרה 60 שקל,
אריזת 80 נורמל 94.40 :שקל.

עם עליונות של כסף. מרבית הצבעים
השולטים בקו הכלה הם ורוד, קרם ולבן.
בדאי לציין את ריקמות־היד היפהפיות,
שאותן רוקמת דורין במו ידיה על גבי
שמלות אלה. בגדי־כלה של דורין — נת פרים
במיוחד באופן כזה, שיהיה להן שי מוש
גם לאחר החופה.
אינדיאנים יזס־הולדת

!הודים

ל שמלז ת הקיץ

אחד הדברים המאפיינים את הקיץ הוא
הסנדל. גם כאן יש אופנה ויש סיגנון.
השנה קובעת האופנה שהסנדלים יהיו
שטוחים, בסימון תנכי, משופעים בקלי עות,
ואפשר להוסיף חרוזים ציבעוניים,
המעניקים אווירה של שובבות, נעורים
וצבע. ישנן גם רצועוודעור מוצלבות
ורצועות־עור נרכסות סביב הקרסול, ב מטרה
להדגיש את עדינות כף־הרגל.
הסימון הוא הודי ואינדיאני, והצבעים
האופנתיים לקיץ השנה הם כל צבעי האד מה,
כגון: ירוק־חאקי, בריק, צבע עור
טבעי, צהוב, חום כהה ולבן קלאסי.
מיפעל נינזווד, מהוותיקים בענף זה,

ישנן דרכים רבות לחוג את יום־ההד
לדת. יש כאלה המזמינים את כל החברים
והידידים, מעמיסים שולחן עם מזון
בשפע, מוסיקה טובה דופקת באוזניים,
וכך עברה לה עוד שנה. ויש האומרים :
יום־ההולדת הוא שלי, אז מה איכפת לי
מהאחרים. אורזים את המיזוודה, ומפלי גים
למרחקים לציון יום ההולדת. אבל אין
ספק שהכיף הגדול ביותר הוא להתפאר
במעשי ידיך, במיוחד ביום־ההולדת, ולקבל
את המחמאות מכולם.

שטוחות בסיג נון תרבי

קישוטי חרוזים ציבעוניים, רצועות עור מוצלבות, ורצועות הנרכסות סביב הקרסול.
סגנון מיוחד הוא הסגנון ההודי, והוא מודגש ע״י תפרים לבנים על עור כהה בעבודת יד.

אלגנטיות ושובבות

ביחד מציגה האופנאית דורין פרנקפורט
לקיץ , 1981 אוסף בגדיה מורכב מבדים
צבעוניים ועליזים. בדי שיפון, ולורקם ומשי חלק ומודפס, בבגדי ספורט וערב
בלטו שסעים עמוקים החושפים רגליים שזופות, ושלובי מכנסיים עם טוניקות מעניינות.

כך בדיוק עשתה מעצבת־האופנה דו־רין
פרנקפורט. בבוקרו של יום שני הזמינה
את ידידיה ומכריה, ובצד שולחנות,
שעליהם פירות־העונה, הציגה את הקולקציה
האחרונה שלה, שהביאה משב-רוח
רענן בבוקר קייצי. הקולקציה התחלקה ל שלושה
חלקים: בגדי־בוקר, בגדי-ערב
.ובגדי־כלה.
בגדי הבוקר של דורין פרנקפורט מצי
׳טיינים בעיצוב שובב. שמלות־בוקר מעו צבות
בקו ספורטיבי חצוף, עם שסעים
״ עמוקים, החושפים רגליים שזופות, ואלה
לצד שמלות מיני נועזות. הצבעים השול־ י
טים בקבוצה זו הם אדום, אפור, צהוב,
לבן ושחור. בכל הסידרה משולבים קישוטים
בחרוזים וברקמות.
קו בגדי-הערב מבוסס על בדי משי,
שיפון, למה ולורקס• חלק מקו בגדי-הערב
מעוצב בסימון יפאני. יש כאן מיכנסיים
בכל האורכים ועליוניות הניתנות ללבי שה
בבל העונות.
קו בגדי הכלה הוא ללא־ספק מקורי
ומיוחד. יש שמלות בסימון הצ׳רלסטון,
בסימון מעטפה מעניינת, שילוב של לבן

׳מייצר את סנדליו בהתאם לקו האופנתי
החדש.

מגבת
לכל דבר
ביגוד • ספורטיבי נאה מבד פרוטה
ארוג מציגה חברת ורדינון. הדגמים כו ללים
סרבל קצר לנשים, מיכנסיים קצרים
לנשים, חלק עליון הנקשר מעל המותניים
ומעוטר בסרט ציבעוני, שכמיה לגבר
עם מכנם קצר, ז׳קט בגיזרת קימונו עם
שרוול קצר עם עיטורים גיאומטריים ל גברים
ולנשים. כדאי לציין שבד המגבת
הוא כביס, סופג זיעה, ומותאם במיוחד
לימי הקיץ החמים, שומר על מראהו, ואופנתי
גם ברחבי-העולם,

לפעילות ספורטיבית

ולחוף הים, החלק העליון מעוטר בסרט
צבעוני ונקשר במותניים, ניתן ללבוש
מעל בגד ים. שני החלקים עשויים מבד פרוטה־מגבת, ומעוצבים על־ידי מיפעל ורדינון.

חניתה צנטנו

אמנוח

נפיחות? עצירות?

אין תכנסי
לביקיני ז

החוצה מוהמוסיאון ־!
החוצה מהגלרינח
המאורע המעניין ביותר בתחום
האמנות הפלסטית החודש הוא
יריד־האמנות במתכונתו החדשה
— תל־אביב ,81 שאירגנה אגודת־הציירים,
בתמיכתה של עיריית
תל־אביב. לאירוע זה נקדיש את
מירב מדור האמנות הפעם.
בשנים עברו היה בשדרות ח״ן
בתל־אביב יריד אמנות במשך ה שבוע
שבו התקיים שבוע הספר
העברי. החל מהשנה חל שינוי
קיצוני במתכונת היריד. במקום
תצוגה לשם מכירה של חפצי-עור,
קרמיקה וציורים ברמה נמוכה,

תה ביקוניס לעיכול טבעי :
נמס (היחידי בישראל) ,עלים וטבליות.
תה ביקוניס מיוצר מצמחים.

״עכורה״ שד האמגית־שחקגית רכקה ככר
חיי החייטים שהיו פעם בתל־אביב

בראש פינה
דירח־נופש
אתי לב דיד שניים מציוריה

בבית־אבן ישן ומק סי ם
מצויידת בכל הדרוש

תליה על שתי קוביות — פיתרון לבעייה

*.,.יי י 1 11 111* >1 1111!111111

90שקללמבוגר75 ,

ש קל לי ל ד

טלפון 35336 067

! 111210

לתר בו תחד שוז

טובות יותר
לדדיו־׳שייפ

1מחשבים ^
| _4ש עו ני ם • 9
צי לו ם

רח׳ הס .3תיי־אנינ
ט־״ 297263

יום שלישי 14.7.81
בשעה 9.00
פגי שהעם
ה מ שו ר רי ם
טד 736138

726394

ארז ביטון
סמיח אל־קאסם
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב• התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

חן טרמפ לחייל

החליטו לשנות כיוון. אגודת ה ציירים
והפסלים שיכנעה את ה עירייה
שאמנות זה עניין רציני,
ויש להפריד בין אמנים לבין אומנים.
את אומני עבודות־היד הפ נו
ליריד נפרד, שיתקיים ביפו
העתיקה, מה שיביא לו הישגי
מכירות טובים יותר, ואילו את
שדרות-חן פינו לאמנים חברי ה אגודה.
לומר
שזהו הדבר המושלם ביותר
שניתן היה לערוך, לא יהיה
האמת הצרופה. עדיין נותרו בין
המציגים כמה, שאיכותם עמדה בניגוד
משווע לרצון המארגנים. אך
יש לתת קרדיט לבעלי הכוונות
הטובות, ולהתחשב בשפע המיב*
שולים שנערמו בדרכם. יש לשער,
שבשנים הבאות ייגברו על בעיות
אירגוניות, שיצרו מתחים ועימותים
מיותרים כמו המיקרה הלא
נעים, שבו אחד הציירים, יכגני
כדוקמן, שעלה מרוסיה, כעס
מאוד על המקום שהוקצה לו, ושלא
נראה לו. בבוקר שלפני ה פתיחה
החל לשבור ולהרוס את
ציוריו מרוב כעם על המארגנים.
סוף טוב — הכל טוב. בערב הפ תיחה
הוא נראה ליד ציוריו, ש לא
היו מהסוג הראוי להתרגז כל בך
עבורו.
חבר־השופטים, שקבע מי יציג,
ניצב מול בעיות חמורות, כי קשה
לפסול חבר אגודה מלהציג, מה סיבה
שאינו ברמה. כיצד אומרים
לו את זה?
בעיה שנייה, שדרשה פיתרון,
היתד, ההחלטה להציג בקבוצות.
רעיון דומה בוצע לפני כשנתיים,
בעת שהאגודה הציגה בתערוכת
אנונים בוחרים. אמנים בסוסיאון

תל־אביב. אז נבחרו ״ראשי קבו צות״
,שבחרו כל אחד את הציי רים
לקבוצתו לפי ראות־עיניו.
היתה זו פריצת־דרך בחיי האמנות
הישראלית. אמנים שעד אז לא
זכו להציג במוסיאונים, או בגלר־יות-יוקרה,
בגלל היותם צעירים,
או לא שייכים בדיוק לקליקות ה נכונות,
הגיעו אל בין כתלי המו סיאון,
ודרכם האמנותית החלה
להיות סלולה. דוגמה • אופיינית :
הפסלת הצעירה דליה מאירי,
שמאז הפכה מוכרת כאחת המעו לות
בפסלי הארץ.
דוגמה להבזקים כמו של דליה

מאירי ניתן היה״לראות בתערוכה
תל־אביב .81 שמות חדשים, שלא
היו מוכרים עד כה, הפתיעו ב ציורים
ובפסלים חדשניים ומעוררי
התפעלות. פסל קיבוצניק,
בעל חזות של תימהוני מזוקן,
הציג שורה של פסלים בסיגנון
המזכיר את המיוחד בדליה מאי רי.
שילוב של אבן, עץ וחומרים *
נוספים היו חידוש בשדרות ח״ן.
כדי להעביר את זמנו בנעימים,
הביא איש הטבע שולחן, שעליו
היו לו כלים לשתיה ולאכילה, כעין
פיקניק של איש הטבע בעיר.
אמנים אחרים הביאו עימם טייפ
רקורדים, והשמיעו מוסיקה בסיג-
נון ציורם. א יציק עדי, המוחה
נגד חרם הנפט, החומייניזם וה כוח
של הזהב השחור, השמיע מו סיקה
ערבית.
תדכושת אחידה. הקבוצה
האחידה בסיגנונה, שהמכנה ה משותף
לכל אמניה היה היותם
תלמידי רפי לביא, בצד כמה
קבוצות קסנות יותר, אך איכותיות
במיוחד, היו צירו האחד של
המטבע. מצירו השני נצבו ה,אמ־נים
שלא הצליחו לארגנם בקבוצות,
וזו היתה בעיה שהאגודה
לא התגברה עליה השנה.
החבר׳ה של תלמידי רפי לביא
הופיעו בתלבושת אחידה — הכוונה
לעבודותיהם. מעולם לא הציגו

ציירים כה רבים מהאסכולה של
רפי באכסניה אחת, והיתה זו אפ שרות
יוצאת מן הכלל לסקור או תם,
תוך אפשרות להשוות. חבל
שלא ניתן היה לערוך עבודת-
מחקר על השדרה השנייה, שבה
הם הציגו. יש חשיבות להיסטוריה
של האמנות הישראלית לסקור
פרק זה בתולדותיה. להפריד בין
החקיינים והאמנים היצירתיים,
שרק קיבלו כלים ממודם, ויצאו
לדרך. בין המעניינים היו סרגי
שרגורודסקי, הצעיר הרוסי בן
ה־ ,21 שראוי לתשומת־לב בתע־רוכותיו
הבאות. הצעיר המופנם
ה עו ל ם הז ה 2288

והרגיש הביא עימו לישראל את
מיטען התרבות הרוסית שקלט במולדתו,
בביתו האינטלקטואלי,
ומיזג זאת בשפת האמנות שקיבל
ממורו, רפי לביא.
יצירה שלא היתר. יכולה לה יות
מוצגת, בגלל גודלה, כגודל
חדר, בשום גלריה, וודאי לא במו*
סיאון, בגלל היות האמנית חד שה
בשטם ולא מוכרת — היא
עבודתה של שחקנית הבימה לש עבר,
רבקה ככר• השחקנית,
שכבשה לב כל בתפקיד הבת ה
היה
כחמישדדשישה טון, הובאו
מהסטודיו שלה, הנמצא במיקלט
ציבורי בהרצליה, מפאת חוסר
מקום אחר ליצור בו. מקור ההש ראה
לפסליה הם סלעי סיני, בעלי
קווי־הרוחב החקוקים בהם. ישר־אלה
זכתה עבור הפסל הענק ב פרס
מטעם עיריית רמת־גן, והוא
יוצב בעתיד בעיר זו. אל הפיסול
הגיעה למעשה מהארכיטקטורה.
בעת שהותה בשיקגו, כשבעלה,
דודי, שימש כשליח הסוכנות שם,
היא למדה עיצוב־פנים ופיסול.

מגוונת, וכה רבים היו המשתתפים
בה (שרבים מהם, חדשים וותיקים
כאחת כבר נסקרו במדור זה) ,ש יקשה
לפרט את שמות כולם.
הדולה רובין בציורים־רישומים
מעולים, שרה אינסלר, בגופים
תלודמימדיים, שהיוו המשך ל תערוכה
שערכה השנה בגלריה
דוגית, שבה הוציאה את הכתמים
של ציוריה המפושטים מהבד
החוצה. אליהו גת הציג יחד
עם קבוצה של אמנים, שנראו כחיקוי
של המקור, אליהו גת עצמו.
לסיכום, תערוכה רבת־היקף זו
היוותה פריצה החוצה מהממסד,
מבין כתלי ד,מוסיאונים והגלריות
אל העם וההמון. בפני האמנים נפ תחה
האפשרות להציג בגדלים לא
מקובלים עבודות רציניות. הקהל
זכה לחשוף טפח ממה שמתרחש
באמת בסטודיות של ציירים מ אסכולות
שונות, בלי להיות זקוק
לתיוכם של קומיסארים לאמנות
ואוצרים למיניהם. מרענן, מחדש
וטוב, חרף כל הטעויות של מתחילים
ובונים.
כ ת מי ם

צילומים •טל האמן יוסי אשר משחק עם כנד
טרשים בחופשיות הבעת הרגשות
אילמת במחזה אמא קוראד, הח לה
לצייר באופן אוטודידקטי,
עבודותיה המעניינות, הכוללות
שילוב של פיסול, ציור וקולאז׳ים,
הוצגו באכסדרת תיאטרון הבימה
בשנה שעברה. הפעם בחרה רבקה
לתאר את עולמם של קשי־היום,
החייטים והתופרות. בימי תל־אביב
הקטנה שכנו אלה ברחובות
נחלת-בנימין והמלך ג׳ורג /כיום
נותרו מעטים מאוד מקרב אלה.
רבקה. בכר יצרה כעין מחווה ל אנשים
קטנים, אפורים וקשי־יום
אלה. בפיוטיות וברגישות היא
מציגה את כל הפריטים שמהם
יוצרים החייטים את החליפות וה חולצות,
ובעבודה התלת־מימדית
שלה כמו החזירה לחיים מעמד של
אנשים, שהיה קיים פעם ועוד מעט
ייכלה מן העולם. למה חייטים?
כי במישפחתה היו כאלה.
מי שחשב שהיריד נשאר יריד,
אינו אלא טועה. מפורסמים וטובים
הציגו בו הפעם. לעולים במעלה
השדרה הראשונה התגלו עבודו תיהם
של אמנים ידועים כמו

מאז שימשה כמעצבת־פנים ואד-
כיטקטית, אך הקדישה את כל
זמנה לפיסול, תחריט ואמנות בכ לל.
אל החומר הלא רגיל — גושי
האיטונג, הגיעה לאחר שפיסלה ב־קל־קר,
יצקה יציקות ברזל, ועס קה
בהלחמות קרות וחמות. ישר־אלה
היא דוגמה לכך שתערוכה

שרה לוי מציגה בגלריה שלה
את טלי לב. זוהי אמנית צעירה,
שקנתה את השכלתה באנגליה, ב עיקר
בפיסול בחימר. שתי מדיות
אלה משמשות אותה בתערוכתה
בגלריה שרה לוי. הציורים התלויים
עשויים משילוב של חומרים
היוצרים כעין תבליטים. הנושאים
פשוטים — נופים, פרחים, בגור
נים מעודנים ורכים. הרבה ליריות
גם בחומר, וכישרון צעיר מב טיח.

המשוררת).
מדור
הצעירים נראו
א שר, אי צי ק ע די ו חיים א ב ־
רהם, שהמשותף להם הוא ה מקור
שבו קנו את השכלתם —
בית־הספר הגבוה לציור, שעוד
רבים וטובים מבוגריו הציגו הפ עם,
ביניהם — מירי שפר. לא
נפקד מקומו של. שועל תערוכות
ותיק -גד אולמן.
הפתעה בתערוכה היתד, תצוגת
ציוריה של אמגית, שהיא עצמה
דמות ציורית, רבקה מאיר,
אשת המליונר. ציוריה היו ממוסגרים
במיסגרות יקרות-ערך, והיו
יוצאי־דופן בין שלל ציורי ה־אוונגרד
המתקדם והפסלים החד שניים.
ללא
מתווכים. הקהל שסבב
בין הציורים והפסלים היה שקט,
תרבותי, אם כי לרבים היתה הפתעה
גדולה, בשל הסגנון השונה
ממה שהורגלו אליו בשנים הקודמות
.״האם הייתם קונים ממה ש ראיתם?״
נשאלו .״לצערנו לא, כי
אנו רגילים לסיגנון יותר שמרני״
— ענו.
הפסלת ישראלה הרגיל הציגה
פסלים מאיטונג. הגושים ה־ענקיים,
שמישקל פסל אחד מהם

למעלה מ־ 3000 אוהדי ישראל חברי ארגון 0.1מרחבי העולם
יערכו את מפגשם השנתי במסגרת ״יריד ירושלים 81״ שיפתח ב־11
לאוקטובר בבנייני האומה בירושלים.
חברי הארגון הפועלים בארצותיהם לעידוד השימוש במוצרי ישראל
והמטיפים לאהבת ישראל ישלבו השתתפותם־ בקונגרס עם צד מעשי
ויפגשו עם מציגים, יצרנים ומוצרים ישראליים אשר ישתתפו ב״יריד
ירושלים 81״ בחול המועד סוכות.
!מהנהלת חברת ירידי האומה המארגנת את היריד נמסר כי בנוסף
לחברות הנוטלות חלק ביריד מדי שנה והעוסקות בריהוט, מזון,
כלי בית, קוסמטיקה, אנרגיה, ספורט, כלי חשמל וכו׳ נשקלת אפשרות
של שילוב תצוגה של מוצרי התעשיה הקיבוצית במבנה הצמוד לבנייני
האומה שנחנך השנה.
כבשנה שעברה יתרכזו התצוגות על פני ארבעת קומות הבנין כשהרחבה
בכניסה תוקדש, ככל הנראה, לתצוגת כלי נשק מתוצרת התעשיות
הבטחוניות, תצוגת אשתקד של טנק המרכבה והתותח המתנייע זכתה
להדים חיוביים ולהתעניינות רבה.
ב״יריד ירושלים 81״ יוגברו אירועי הבידור ויורחבו תחומי הפעילות
היוצרת לילדים ונוער•
יריד ירושלים אשר הינו היריד היחיד מסוג זה הנערך בבירה, הפך
לחלק בלתי נפרד מאירועי חג הסוכות. לאור ההתעניינות הרבה !מצד
חברות וארגונים שונים בדבר השתתפותם ביריד 81 יש להניח שיהיה
זה היריד הגדול והמקיף שהתקיים עד עתה בבירה.
היריד יינעל ב־21.10.81

אי תן עמיו

הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים).
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך יירושד.

רמת-גן, דור מודיעץ 8ו, ת.ד.ל 7ג2
טל6 .־ 780114-5רשימס־וג עסק;

בעיר חיפה, ברחוב ירושלים
,23 קיים בית תיאטרון־קפה בשם
זווית. הציירת רחל גרשטל

״לא טוב היות האדם לבדו״
הכרויות למטרת נישואין
19 שנות מוניטין
העסק הנבחר לשנת 1981

;רעים

^ תל אביב. רה׳ בן יהודה 58

אלכסנדר כדגן. מיכאר אר־גוב,
רפי לביא, שמעון אכי
ני, שחברי קבוצתו הציגו ציורים
מעולים, ביניהם דליה הרץ (לא

יוסי

3000 קניינים אוהדי ישראל
׳שתתנו בקונגרס במסגרת
״ ריד ירושלים 81׳״

״נון!״ של טלי לב
שילוב חומרים המזכירים תבליט
זו, בשדרות ח״ן, הצליחה להביא
אל הקהל הרחב יצירות, שכמותן
לא היה יכול לראות במוסיאון או
בגלריה.
פסל מוזר ולא קונבנציונלי היה
שורה של נעליים צבועות בצבעים
עזים של צהוב, אדום וכחול,
שהושחלו על-ידי הפסלת, דמיה,
מקיבוץ געש, לתוך עמוד ברזל
בגובה ארבעה מטרים. המבקרים
בתערוכה נהנו ממראה הפסל ה מוזר,
המייוחד והשונה ממה ש מקובל
לחשוב כאמנות. כמוהו היה
פסל מחומר לא ברור, עשוי גו־שים־גושים
התלויים בחוטים מ למעלה,
מתנדנדים קלות ברוח ה ערב
הנעימה בשדרה. ל א תי ל ב,
המציירת בטמפרמנט סוער ציורים
גועשים, היתה בעיה. היא קיבלה
שני קירות, הנמצאים בזווית של
90 מעלות כלפי המסתכל. איך
מצמידים ציור המורכב משני חל קים
אל קיר כזה? הבעיה נפתרה
בצורה פשוטה, ויצרה מין דיפטיך
מיוחד במינו.
תערוכת תל אביב 81 היתד, כה

פתחה שם את עידן האמנות ה פלסטית
בתערוכת ציורי אקריליק
ושמן. זהו רעיון מצויין לשלב
כמה אמנויות בכפיפה אחת. דבר
דומה נעשה באכסדרת תיאטרון
הביטה והיכל התרבות בתל-אביב,
ובאכסדרת תיאטרון ירושלים.

עיצוב תיאטרון הוא חוג מייוחד
באוניברסיטת תל־אביב ברמן?
אקדמאית ככל שאר המיקצועות.
האוניברסיטה,
הצגת תיאטרון
תטונות ציד מבאווריה תחתית
מאת מרטין שפר, הגרמני הצעיר,
חשפה עבודת תפאורה יוצאת מן
הכלל של יוסי כן אדי. מקרב
החוג יצאו כבר כמה מעצבים שהם
גם אמנים מוכשרים, ביניהם
אריה ברקוכיץ, שהתפאורה
שהכין להצגה פונדק הרוחות, גם
לן של תיאטרון האוניברסיטה,
היתה אחת הסיבות לקבלת פרס
ראשון בפסטיבל התיאטרון האחר
בעכו, בקיץ שעבר.

טל 03 282932:

איו להועדג אות ה״גרין קארדי׳
של אוצות־הבדית!!!
נגלה לך סו דו תמדהימים
חוברת המראה בפרוטרוט, צעד אחר צעד,
איין להשיג את זה אחרי איזה כללים
לעקוב ומאיזה להתעלם
בקיצור כל ״המידע הפנימי״ על הנו ש א...
התוצאות מובטחות
שלח אל מפעלי מילטון — 35.שקל,
ת. ד ,39775 .ת״א .61379

גילו הע תיד
קלפים בעברית 30--ש׳
חוברת ״ 6שיטות לגילוי
— 45 שקל.
העתיד״
חוברת ״הטמון בספל הקפה״
— 75 שקל.

גל־אור, ת.ד 37612 .תל־אביב
מיקוד 61375
מ17.00-
טל 396075 .

רגזו קצונות
עכרית ו/או אנגלית
במהירות ובהצלחה מובטחת
ב״אולפן גרג״ (בר־קמא)
ת ״ א: וייצמן ,22 טל 254826 .
ובאזייים אחרים — לפי פניה)
קורס חדש נפתח ב״.14.7.81

דומן

וחניתו

כתם

ולמעלת)

מיכל

דינר

לני.
שלא חשבתי שאני פסיכי. אך הייתי מו כן
לקבל את הקביעה הזאת, ובילבד ש לא
אתגייס.
אחר כך עסקתי בגילוי מערות-קבורה
ובשיקום ציורי־הקיר שלהם. עשיתי גם
תערוכה. בינתיים התחוללו שינויים במח שבה
שלי, והחלטתי להתגייס לצבא. לא
רציתי ללכת ללהקה צבאית. לא אהבתי
את החומר של הלהקות. הוא לא דיבר
אלי. ואני אדם שעושה רק מה שבראש
שלו, אפילו אם צריך לרמוס גוויות.
שרתתי בחיל־הים, ואחרי שהשתחררתי
היתד, לי תקופה של חיפוש עצמי. אז

ילדי ׳המבחנה הם קרים !מבחילים,
והמימס ו שהמציא אותו 1הו! 11 מנוון־־,
אומו 1־ני חתן, כוכב להקו 11״קליק־ך*
סולן יעל להקת קליק. דני דותן,
י י רוצה לגרום הלם לאנשים, להרוס
את המימסד וללדת במקומו משהו חדש.
להקת קליק התחילה לפעול לפני שנה —
זוהי אחת הלהקות הפופולאריות ביותר
בקרב הנוער הישראלי. אך דני דותן. ה מחבר
בעצמו את מילות השירים, אינו
רוצה לבדר סתם. הוא אומר :
״אמנם המימסד מנוון,״ הוא אומר ,״אך
למרוד בו באורח ישיר לא בדאי, כי
אז פשוט ינדו אותך. צריך להוות גייס
חמישי בתוך המימסד, ומתוכו להקים
מימסד חדש, או צודת־חיים חדשה המתאימה
לנו. בדימוקרטיה צריך להמשיך.
היא דבר נפלא. אך באוויר זורם לו זרע
הניוון, ואם לא נילחם בו, ניכחד כולנו.״
והוא שר: משהו נוזל /לכל כיוון /
מישהו שופך /עוד זרע ניוון /מישהו
מקים /עוד דוד אומללות ! מישהו מזרים
/קור ושיפלות /זרע של ניוון /
זורם לכל כיוון /ימת האלוהים /מת
השטן ! /מתה האמת /השקר כאן /
זרע של ניוון /נוזל עכשיו לכל כיוון.

מספר דני על עצמו:

נולדתי כבן בכור להורים שהם פרופ סורים
לארכיאולוגיה בירושלים. הם אנ שים
שלווים ורגועים. יבבית הורי קיבלתי
חינוך די שמרני. דיברו איתי על אהבת
ארץ־ישראל, על העיר הקדושה, ועל שי•

קום
אתרים מן העבר. בגיל צעיר התחלתי
להרגיש את הלחץ החברתי, את
הניוון. למדתי אז בגימנסיה ירושלמית
נוקשה ושמרנית, והרגשתי שכל מה ש סביבי
חונק אותי.
כשהייתי בן 16 פרחו ילדי-ד,פרחים.
גידלתי שיער ארוך מאוד, וזה לא מצא
חן בעיני המורים וההנהלה. האנרגיה ש־היתר,
בי פרצה החוצה גלים־גלים, כמו
לבה רותחת. אלי אברמוב ואני השתו ללנו
כהוגן. היום אלי מלחין את שירי
הלהקה שלנו, קליק.
ההנהלה דרשה שאקצר את שערי, ד
אתאים את עצמי למימסד. הנידנוד של הם
חדר לתוך הנשמה ואז גילחתי את
שיער ראשי, והשארתי פם ׳שיער רק
באמצע הקודקוד. הייתי למשוגע בעיני
כולם.
יום אחד בניתי לי ארון־מתים, והתחלתי
לישון בתוכו, כי התחלתי לחשוב
על חיי האדם ועל מותו. עברתי גם תקופה
קצרה של עישון סמים, אבל זה לא
עשה לי כלום.
כשהגיעה השעה להתגייס לצבא, לא
האמנתי באידיאלים הללו — להגן על
המולדת ולמות למענה. לא התגייסתי. זה
נגד כליל את החינוך שקיבלתי בבית
הורי, אך הם לא עשו מזה עניין. קיבלתי
פרופיל רפואי של פסיכי, למרות

היכרתי את מיכל דינר, בת קיבוץ ראש־הניקרה.
נפגשנו בטרמפ לירושלים, וגי ליתי
שהיא בראש אחד איתי. מאז אנחנו
ביחד.
מצאתי עבודה בעיתון־עירום ועבדתי
שם זמן־מה1 .באותה !תקופה החלטנו, אלי
אברמוב ואני, להקליט שירים ביחד. ה שירים
לא הצליחו. הם נולדו מוקדם מדי,
ונגדו את טעם הקהל.
עד כאן דברי דני.
זו שעתם של תשוטיס /לוותר על
מלכותם /זו שעתם של השומרים /לנטוש
את מיש׳מרתס /זו שעתם של בני־

ןןי | חןןי 11י; ושם פס על המימסד הרקוב. המסר של להקת קליק:
ו 1׳ ו תחי החברה החדשה, שתקום כגייס־חמישי מתוך הריקבון.
״אני אדם שעושה מה שבראש שלו, אפילו אם צריך לרמוס גוויות״ — אומר דני.

חוזר הביתה

אחרי השיחרור מהצבא מצא דני דותן את מיכל
דינר בטרמפ לירושלים. הבת לני לא נולדה במבחנה.
״לא הבינו את השיר שלנו,״ אומר דני .״אנו, כמובן, נגד עשיית ילדים במבחנות.״

האדם /לברוח מעולם נרדם /זו שעיים
של הזאבים /זו !שעתם של הזאבים
לטרוף הכל /זו שעתן של מנזש־לות
/לשיקוע וליפול /זו שעתן של
להבות /לפרוץ ים ן השאול /אלחש לכל
המתלחשים /זורק קהות חושים.
להקת קליק אינה ׳להקת פאנק. היא
אינה מצדדת באלימות ,׳כיעור ומלאכו־תיות.
דני דותן אוהב את הטבעי. היוא
כועס על־כך שלא הבינו כהלכה את שי-
רו על ילדי המבחנה. למיכל דינר ולו
נולדה בת. קוראים לה לני׳ והיא לא
נולדה במבחינה.
״חשבו שאני מדבר בזכות ילדי המב-
חנה ״,אומר דני ,״אך האמת היא הפוכה.
אני בעד המשכיות רגילה, בדרך הטבע.
׳להביא ׳לעולם ילד ׳שהוריו יובלו לומר:
אהבנו אותו ׳וכאבנו אותו. ילדי המב־יחנה
גדלים בתוך ׳זכוכית. הם יצורים
קרים ומבחילים. הם לא יצליחו. הם יהיו
זיכרון חולף. המימסד שהמציא את ילדי
המבחינה הוא מנוון וחולה׳ ועליו לעבור
מן העולם.״

״מפוצצים
לי אתה מו ח ״

ף שיר על ילדי המבחנה׳ אומר דני :
ילד־מבחנה אטומי /יוצא אל החלל
/מי זה מעוניין בכלל /בילד־מבחנה
/קשית לדעת מה יגידו ההורים /
* הס ישנים והוא ׳נולד לאחרים /אתה
נולד נמתקמר /נמתקמט ומת /אתה
רק זיכרון חולף /תינוק מבחיל 1נולדת
להרע /ואין לך ברירה.
׳מספר דני :״ילדים עלינו לעשות לבד.
הרי לשם יכך אנו קיימים. כדי להתרבות
ולחזק את הקשר לכדור הארץ. בכלל,
עצם חוויית הלידה היא דבר פנטסטי.
אני מציע לכל אדם לעבור אותה. רד
חוויית היא מהממת.
״אהבתי את ילדי מהרגע הראשון. היה
קליק מיידי בינינו. כשאני יוצר קליק
עם אדם, אני מתייחס אליו. אם אין קליק
אין כלום. קראנו לילדה לני, כי לני הוא
צליל והצליל הוא בדמי.
״מיכל ואני החלטנו ליצור את לני
כשמיכל הפסיקה ׳לקחת גלולות. אז ידענו
שזיו השעה ליצור את ההמשכיות שלנו.
קראנו לילדה לני דותן־דינר, עם שמות
המישפחה של שינינו, כי היא יצירה
משותפת. מיכל ואני לא נשואים, ואני
יודע שאנשים חושבים מה יקרה אם
ניפרד. איננו רוצים לחשוב יעל כך עב שיו. טוב לנו !ביחד. אם ניפרד, לא נדע
מה לעשות בלני. כל אחד מאיתנו קשור
אליה מאוד ורוצה לתת לה הכל. אם
ניפרד נצטרך ׳לוותר, וזה קשה מאוד.
״יש לי שיר שביו אני מתייחם לחוו יית
ההנקה, מצידו של התינוק. ההנקה
היא חיובית ורצוייה. האם צריכה לה עביר
לילד מה שיש לה. זוהי המשכיות
טבעית.״
השיר ״אני לא רוצה להיגמל״ מדבר
במילים ברורות: אם איפסיק לינוק /
אתחיל להשתולל /אחא, אני לא רוצה
לעמוד /אם אלמד, ילמדו אותי לרקוד
/אמא אני לא רוצה לדבר /אם
אלמד יכריחו אותי לשקר /אמא, גומלים
אותי בכוח /מפוצצים לי את המוח
/אמא, לוקחים אותי ממך /אמא,
את רוצח שאחייך /אהה, נגמלתי, למדתי
לעמוד /אהיה, נגמלתי, למדתי לש י
קר /אהה, נגמלתי, עכשיו איני גדול /
אהה, נגמלתי, נגמלתי מהכל.
ילד־טבע עומד בניגוד מוחלט לאותו
ילד־מבחנה שהוא גולם:
בן לתוכנית שתוכננה מזמן /בן לאהבה
כושלת /בחדר המראות המעוותות
/בין שתי נשמות מתות /נוצרת
בטעות /כך איני חי /כך אתה תמות /
נוצרית בטעות של ׳מבחנה /בין איכות
ובין כמות /תקעו לך מפתח מאחורי
.הגב /סובבו לימין ולשמאל /נשארת
קטן וחסר מטרה /רק המפתח המשיך
לגדול /בן לתוכנית שתוכננה מזמן /
יי על־ידי מדענים נעלמים /בן לאהבה כושלת
/בין שני מיני גלמים.
מעריצות ומזדגבות
ומר דני על ד:י:
י אני חושב שהשירים מביעים את דע תי
בצורה המדוייקת ביותר. אולי יש
אנשים שחושבים שאני קיצוני מדי, וח ריף
מדי, אך זה אני. ,וזהו זח. מי שלא
מקבל — שישק לי.

| | 11 ,¥י 1יוצרים רק אנשים, לא בובות
פלסטיות. מיכל דינר ובובה שאין

בה רוח־חייס ואי־אפשר להניקה. ההנקה יוצרת את הקליק הראשון.
יש לזה יקשר גם עם לני. אני יודע
שללני תהיה בעייה כשיתייגידל. אך אני
מקווה שאם׳ יציקו לה בקשר לזה שמיכל
ואני לא נשואים, היא תהיה מספיק חכ מה
ונבונה ותוכל להתמודד עם יזה ולע מוד
נגד. אנו נשתדל לטעת בד, את
עמדתנו, שצריך להתעלם מן הסובב או תנו,
מן העולם הגווע בניוונו, ושצריך
ללגלג עליו. אסור להיות גולם של החברה
ואסור להשתעבד לה. אנו חיים
כדי לחיות ולהשאיר חיותם בעולם הזה,
עד שיעבור זמננו.
כולנו ׳נולדנו בעל-כוריחנו. ללא ה־תיכנון
שלנו, וללא ההכרה שלנו. אנו
חיים בין הלידה והמוות. גם המוות בא
עלינו בעל כורחנו. אנו חלשים מכדי
להתמודד עימו. בין הלידה והמוות אני
רוצה להשאיר את חותמי. אני עושה
זאת עם שירי ועם להקת קליק. יש בי
חשמל, ואני ירוצה להזרים אותו לכל
עבר, ולנסות לשניות ולהטות אל הכיוון
שלי.
אני ייודע שיש בזה סכנות — גם לחיי

אחד השירים של להקת קליק מתייחם לחוויית ההנקה מצידו של
התינוק• ״ההנקה היא חיובית ורצויה, והאם צריכה להעביר לילד
את מה שיש לה. זוהי המשכיות טיבעית.״ אומר האב הטרי דני.

האישיים. הלהקה מתחילה להצליח, וב־סולן
הלהקה אני עשוי לזכות בפופולאריות
רבה. יהיו מעריצות ומזדנבוית,
ידברו עלי כעל אליל־מין, תהיה רכילות
על אד,מיתי ועל נטיותי.

חזק; חריף;
שוגה ומעורר
ך* זוהר לא מעניין אותי. אני מקווה
י * של תבלבל אותי• עובדה שגם
היום אני לא מגיע לכל מיני מוקדי־בילוי.
זה פשוט לא בשבילי, וגם בעתיד
זה לא יהיה. למזדנבות אין ׳שום סיכוי
אצלי, כי חיי הפרטיים הם שלי. רק את
רעיונותי אני רוצה להעביר לכולם. אם
כדי להעביר אותם אני צריך להיחשב
כאליל־מין, לא איכפת לי. לא איכפת לי
גם ימה יגידו עלי. מה שידברו יותר —
כן ייטב.
ובקשר לנטיות המיניות שלי: אני שו

רק עם נשים, אך אני יחושב שבכל
גבר ובכל אשד, קיים מישהו מד,הומוסכ סואליות.
יתכן שאם אפגוש גבר שימ־ישוך
אותי כמו אשה, פשוט לא אהסס
ואכנס אייתו למיטה. אני יודע שלמיכל
יהיה איכפת אם אבגוד בה, עם גבר או
עם אשה. הנטייה לא משנה.
בינתיים כולנו יחד — מיכל, לני, השירים
שלי והלהקה. נמשיך יחד כמה
שנוכל לסחוב. אני ׳אמשיך להשמיע את
דיעותי ואיישם אותן, ולא מעניין אותי
איך החברה ׳תגיב. אך לא אעשה דבר
באלימות יאו בדרכים פוליטיות — רק
באמצעות ישירים.
אני ולהקת קליק נפציץ את האירווי-
זיון הבא בשיר שיביע את דיעיותי על
האדם, החברה והמיימסד. איך לנהוג בדרך
הנראית לי. לנסות לתקן מבפנים.
׳ולשקם את ד,חרבון. אם אצליח, אשרי.
אם לא — אז לא. אבל בכל מיקרה
אומר את הכל — בטוח, חזק, חריף,
שונה ומעורר. זו הדרך.

5יד

החלוצים שהא מינו ב״בל הארץ קיבוץ״ ^ העסקנים
אגד ה על אדם בו דדו שמו ב רל
שמכרו החלוציות בנזיד עד שי ם
המציאות הצינית של בן־גוריון £ו רא שיתו של עימות אידי אולוגי
פתיח

ארץ־

י שראל האבודה
מאז שהוקמה מדינת־ישראל, הלך ונש־תכח
לו חלום החלוצים המייסדים, להקים
בארץ־ישראל חברה שונה, צודקת, שתשמש
נר לחברות אחרות. חברה של
חלוצים שנטשו בתי הוריהם באירופה
ושרו את שירו של דויד שמעונוביץ
(שימעוני) ג ״אל תשמע, בני, יאל מוסד
אב /ולתורת אם אל אוזן תט / ,כי מוסר
אב הוא, קו לקר /ותורת אם , :לאט,

אלא שעד מהרה הסתאב חלום החברה
החדשה. ארץ־ישראל הפכה בנק אחד
גדול, חברה של ספקולנטים, שסימלה
הבולט הוא סמל המעמד — לא סמל
היעוד. בהדרגה התפתחה לה בארץ־ישראל
מנהיגות, שסימן ההיכר שלה הוא הבינוניות.
את הערכים העקרוניים של החברה
החלומית החליף ערך אחד ויחיד — רדי דות
מהולה בנוסטאלגיה, ועיוורון מוחלט
ביחס לעתיד. כד החמיצה החברה, שהחלום
היה דגלה, את האפשרות לדדקיום בשלום
עם העם השכן בארץ. כך דהה לו רעיון
החברה השיוויונית. כך נמוגו שרידי רד
תיקווה.
ארבע שנות שילטון הליכוד, הצליחו
להאפיל על שרידי החזון והחלום. תנועת-
העבודה נכשלה בניסיונה לשקם את הערכים
שלה ואת המנהיגות שלה.
אין ספק שבארץ טמונים כוחות המסו גלים
להפוך את קערת הניוון על פיה,
ולהביא לשינוי ערכים מקיף ! להבנה
ריאליסטית של פיתרון מיכלול הבעיות,
החל בבעייתו של העם השכן וכלה במיבנה
החברתי והתרבותי של ישראל.
גילוי ראשון של תסיסה זו התבלט
בשנים האחרונות במיסגרתם של מחקרים
אוניברסיטאים. חוקרים שונים פיענחו —
באורח מדעי, נטול רגשות — כמה מהתה ליכים
שאותם עברה החברה הישראלית.
הם הציגו ראייה חדשה, אם כי עדיין
לא מגובשת, של תולדות ישראל.
הסקירה שלהלן מטפלת בכמה מן המח קרים
הללו.

קומונה

גדוד העבודה
אחת מאגדוודהיסוד של החברה היש ראלית
היא אגדת גדוד העבודה על-שם
יוסף טרומפלדור. בחינה מדעית למח צה
של תופעה יוצאת־דופן זו מביא
אלקגה ׳מרגלית בסיפרו קומונה, חברה
ופוליטיקה, שראדדאור בספריה האוניבר סיטאית
של עם־ עובד, במיסגרת מחברות
חקר * .כבר בפרקי הפתיחה מתאר מרגלית
את התהוות הרעיון העממי הציוני, מול
* אלקנה מרגלית — קומונה, חברה
ופוליטיקה; הוצאת מחברות חקר, ספריה
אוניברסיטאית, עם עובד; 408 עמודים
(כריכה רכה).

הלם המילחמה והמהפכות ששטפו את
אירופה, ואת התשתית האקולוגית חברתית-
תרבותית של והודי הגולה. את המטרה
הראשונית של גדוד העבודה מצטט מרגלית
מפי אחד ממייסדיו! ,מנדל אלקינד :
״יצירת טיפום עובד חופשי, בונה; הארץ
וגבינה.״ עד ׳מהרה הגדיר הגדוד, שהיה
מורכב מקבוצה של קומונות פועלים ברחבי
ארץ־ישראל, את מטרתו :״בניין
הארץ על־ידי יצירת חיים משותפים לכל
העובדים בארץ־ישראל״״
אחד מחברי הגדוד, יצחק רוכל :
״התרחבותו והתפשטותו של הגדוד, עד
שיקיף את כל העובדים לבל מקצועותיהם...
במקום ההסתדרות הכללית. צריו לבוא
גדוד העבודה היחיד ניסוח קיצוני
יותר הוא ניסוחו של חבר אחר, יהושוע
לנדסמן ו ״הגדוד הוא, בזעיר־אנפיז,

.גדוד העכורה *
אי קטן של חיי־חברה חופשית
הריפובליקה הסוציאליסטית שצריכה בעתיד
לתפוס את כל החיים בינתיים)
בתוך מידבר החיים הקפיטליסטיים והניצול
ששורר עכשץ בארץ, אנו יוצרים אי קטן.
של חיי חברה חופשית ועובדת...״
המטרה העיקרית של מייסדי גדוד
העבודה היתד, להפוך את ארץ־ישראל
כולה לקיבוץ אחד גדול — קומונה, שעל
אשיותיה תוקם אותה חברה חדשה ואו־טופית.
אחד המאבקים הראשונים בגדוד
העבודה היה הוויכוח בין מנדל אלקינד
ושלמה לבקוביץ (לביא) ,שהעדיף
להקים ״יחידה מישקית־טריטוריאלית״ —
משמע: קיבוץ. ויכוח זה, המכונה ״הסיב־סוך
בפרשת עין־חרוד״ ,הוליד את המשבר
הראשון של הגדוד, שחבריו היו מפוזרים
בפלוגות־עבודה ברחבי הארץ.
פרק שני בתהליך התפוררות רעיון
גדוד העבודה מתבטא בתהליך הצמיחה
הראשון של מנהיגות, שהקדישה את מירב
זמנה לעסקנות, והשתלבה, מאוחר יותר,
בשיכבת העסקנות של מה שנהוג לכנות
״ארץ־ישראל העובדת״.
שלב שלישי בתהליך הפירוק ההדרגתי :
המצב, שאותו מכנה מרגלית ״אסימטדיח
כין התפתחותו של מיבנה ההסתדרות
לבין מיבנהו של הגדוד,״ כאשר דויד
בן־גוריון, ששימש אז כמזכיר הכללי
צללית גזורה, מ .גור־אריה.

של ההסתדרות, דחה את רעיון הדצנטרלי־

זציה של הגדוד, בתמיכתו של יצחק
טבנקין, וניסה לנתבו למטרות ריווחיות,

כפי׳שמפעילים כיום את חברת־העובדים
של ההסתדרות.
שלב רביעי ומכריע באותו פירוק היה
העליה הרביעית, העליה החנוונית מוואר שה,
עליה אמר מנדל אלקינד :״אופנה
וארשאית, ה תלי כלכלת־ בית של הבור גנות
היהודית־רוסית, על־ידי נשפים,
קונצרטים, תיאטראות. ,ועוד על־ידי כמה־וכמה
קטנות כאלה — העלינו את רמת־החיים
למדרגה המעמידה אותנו בניגוד
ממש אל כוחות התוצרת של הארץ שאותה
אנו מיישבים תמונת־מצב הניתנת ל־תירגום
מיידי לתמונת הניוון הנוכחית של
החברה הישראלית, שרמת־חייה מצוייה
״כניגוד ממש אל כוחות התוצרת של
הארץ״.״ ועל כן ציין אלקינד :״(על
הצורר של) הריסת ההווי הבורגני והיסו דות
הכלכליים והפסיכולוגיים של התרבות
הקפיטאליסטית, ביטול היסוד הכלכלי של
המישפחה, שיחדור האשד מטיפול בילדיה
ושירות בעלה, הכנסת האשה לעבודה
פרודוקטיבית, הרס המישפחה כתור תא
תרבותי־יסודי של החברה אלקינד הוקיע
את ״הריאקציה האנטי־תרכותית
בגדוד ושיכרון ההתפשטות...״
גדוד העבודה עבר סידרה של משברים
פנימיים שנבעו מעימותים עם המרכז
החקלאי ומחלקת העבודות הציבוריות. ה משברים
יצרו קיטוב בגדוד. באחד משלבי
העימות העיר אלקינד על ההסתדרות :
״כל זמן שאיננו רוב לא ייקרא עלינו
שגזה של ההסתדרות.״ י
על מזכיר־ההסתדרות בן־גוריון כותב
המחבר :״כן־גוריון חזה, כדרכו, את
אפשרויות העתיד וצרכיו כאופן השונה
מזה של רמז ואחרים. הוא חש, כי צורות
החיים שפותחו בתקופת חעליח השניה —
הקבוצה הקטנה, המושב ודומיהם — אינם
הולמים עוד את הצרכים והאפשרויות
שניפתחו עם מתן המנדט ועם הצפייה
לעליה המונית...״
בן־גוריון, בסיגנון הברוטאלי, הכניס
את זרע הפירוד לכינוסי הנהגת גדוד
העבודה. אלקינד טען כלפי בן־גוריון :
״הגדה* הוא קיבוץ חופשי. בן־גוריון לא
ידע שהספקה כללית הוא רעיון יסודי של
הגדוד וטעה שיא־העימות בין בן־
גוריון לחברי הגדוד התמקד בעין־חרוד.
בן־גוריון :״בין צעירי עין־תרדד ישנם
מהיותר טובים, אולם המנהלים חפצים
להמם את ההסתדרות ורק משתמשים
בקהל שבגדוד ככבלי־זין. אלה אנשים
מוכנים לבל. שם שינאה בבושה להסתד רות
שגידלוה במשך הזמן באופן שיטתי...״
מילים מוזרות מפיו של אדם, שחייו רצו פים
״שינאות כבושות״.
בהדרגה כפה בן־גוריון את רצונו על
מרבית חברי הגדוד, והביא בכך לחיסולו
ההדרגתי. הוא סיכסך וזרע אי־אמון בין
ראשי הגדוד, לפי העקרון של ״הפרד
ומשול״.
חלק מתהליך הסיכסוך הפנימי נעוץ
בפוליטיזציה, שבן־גוריון עמד מאחריה.
מצב תמוה לגבי מי שניצל, כעבור שנים,
את רעיון ה״ממלכתיות״ כדי להרוס את
תוצאותיה של אותה פוליטיזציה. אנשי
אחדות־העבודה היו אלה שעשו את המלא כה
השחורה עבור בן־גוריון. הם שהוציאו
את הערמונים של גדוד העבודה מהאש.
יאין ספק שאלקינד, מנהיג האגף השמאלי
של הגדוד, היה מודע לאופן שבו עתידות
ההסתדרות וחברת־העובדים להתנוון. יחד
עם דויד הורוביץ ניהל את קרב־המאסף

של הגדוד נגד בן־גוריון וטבנקין. במרס
1925 הטיח אלקינד :״שורת חמעשים
שקיפחו את הגדוד נעשו כהשראה של
מפלגת אחדות־חעבורה, במידה שהיא
שלטת במוסדות...״
תהליך זה של התפוררות ושיסוי איש
ברעהו, בהשראתו של בן־גוריון, הביא
ב־ 1926 לפילוג בגדוד, בין שמאל לימין,
ולירידתם של אלקינד וחברים אחרים
מהגדוד לברית־המועצות. הם עסקו ב־ניסיון־כשל
להקים שם חברה יהודית
סוציאליסטית. גורלו המר של אלקינד
בברית־המועצות אינו שונה מגורלם המר
של יריבים אידיאולוגים אחרים של בן־
גוריון. אך גרוע מגורל יריבו של בן־
גוריון הוא גורל רעיון גדוד העבודה.

הגמוניה

ה שתלטות
פרק טראגי, אפוף הסוואה אידיאולוגית,
הוא פרק שותפות-הדרך שבין דויד בן־
גוריון ותנועת־העבודה, בימי המנדט-
הבריטי, עד לתקומת ישראל. ספר מאת

משתלט בן־גוריון
שינאות כבושות
יעקוב גולדשטיין, שראה אור באחרונה
— בדרך להגמוניה — מפא״י — התגבשות
מדינותה 1936—1930 נקרא כמו
היה פרק המשך בסיפור השתלטותו של
בן־גוריון על המהלך ההיסטורי של שיבת
העם היהודי לארץ־ישראל, תוך הפיכת
התהליך למעשה־יצירה כמעט בילבדי של
בן־גוריון.
הספר מתמקד בשלילת רעיון המדינה
הדו־לאומית נוסח ברית־שלום בידי בן-
גוריון, תוך התמודדותו עם זאב?בו״
טינסקי. המחלוקת בין בן־גוריון לחזיז *
יעקוב גולדשטיין — בדרך להגמוניה
— מפא״י — התגבשות מדיניותה —
; 1936—1930 הוצאת עם עובד — תרבות
וחינוך, ובסיוע אוניברסיטת וזי9ה ; 295
עמודים (כריכה רכה).

ממחלוקותיו

יוניסטים היתד. עוד אחת
המלאכותיות של האיש.
ספרו של גולדשטיין נפתח במבוא, שבו
הוא מגולל את המהלכים השונים שהביאו
לייסודה של מפא״י ההיסטורית, ואת הרקע
הפוליטי והאישי לעיצוב מדיניותה.
בראשית שנות השלושים לא היה בן־
גוריון דמות דומינאנטית עיקרית בתנועת־העבודה.
הוא נתקל בגלריה של דמויות-
מפתח, כמו כרד בצ;לסון וחיים אר־לחורוכ
(שהיה צעיר ממנו בשנים רבות,
,ושאיים לתפוס את מקומו) .גלריה זו
! התחסלה מאוחר יותר ! הראשון הפך בובת־מנהיג,
והשני נרצח בידי גורם בלתי מזוהה
עד עצם היום הזה. בלשונו של גולדשטיין
מוגדר בן־גוריון כבעל ״התפרצות מלאת
ייאוש״ ,ואילו ארזולותב ״ניסה להשליט
גישה שכלתנית כמדיניות״.
פרק רב־עניין הוא הפרק ״מעמדו של
וייצמן ובעיית המישטר הקואליציוני בציונות״
.בסיגנון של קואופטציר, מצליח
בן־גוריון, בעזרת איחוי שברי המפלגות
הסוציאליסטיות, ליצור מערכת קואליצ יונית
עם גופים פוליטיים נוספים. כך הוא
מגיע לעמדת־הכוח החזקה ביותר בהסתדרות
הציונית, ובעיקר בהנהגת יהודי
ארץ־ישראל.
בפרק ״המאבק על ההגמוניה בציונות
בין מפא״י לבין הרוויזיוניסטים עד 1935״,
סוקר המחבר את האיבה הפוליטית שבין
^זני המוזנות עד רצח ארלוזורוב ; סיווגו
של ר,רוויזיוניזם במחנה הפאשיסטי ה עולמי
; השוני הערכי שבהשקפות החבר־תיות־כלכליות
; העימות בסיכסוך־העבודה
הנודע בכפר־סבא ; רצח ארלוזורוב ועוד.
מן הפרק ניתן ללמוד על דרך חייו
עקובת הבריתות המוזרות של בן־גוריון.
ב־ 1934 חתם הסכם עם זאב ז׳בוטינסקי
ונאלץ לבטלו, בשל לחצה של תנועת־העבודה,
שלא היתר, נכונה להכניס את
השרץ הרוויזיוניסטי אל תוך המחנה (זהו
אחד המיקרים שבהם נאלץ בן־גוריון
לחזור בו מעיסקה־פוליטית, בשל התנג דות
אידיאולוגית שהתגבשה נגדו בתוככי
מפלגתו).
למקרא הספר מתברר כיצד הרכיב בן-
גוריון תשבץ גס הבנוי מניגודים של
רעיונות ואידיאולוגיות, כדי להתמודד
עם בעיות השעה במסווה של חזון, תוך
התעלמות מוחלטת •מד,פרספקטיבה (הדבר
בולט ביחסו של בן־גוריון להתמודדות
עם בעיות ערביי פלסטין ועדות ה&יזרח,
אותם כינה ״הפיכת אבגן־אדם לעם״ ;
עמדה זו הביאה כיום לפילוג העדתי
המאיים על עצם קיומה של החברה היש ראלית,
יותר מאשר הקונפליקט הישראלי־ערבי).
בפרקים
המתארים בספר זה את העימות
בין מפא״י לתנועה הרוויזיוניסטית בא״י,
מצוי חומר רב, המוגש בצורה מאוד
פרוצה, לא מאורגנת, צורה המאלצת את
הקורא לחפש חומר נוסף, שיש בכוחו
להבהיר את תמונת המצב האמיתית בארץ
באותה תקופה.
מבחינת ביקורת חלקו של דויד בן־
גוריון, בראייה מחודשת, הרי, שספר זה
מחטיא לא במעט את מטרותיו, ובין
החרכים שלו ניתן לראות כיצד מבצבץ
בן־גוריון, אבי ״הביטחוניזם״ של שנות
דהחמישים, מייסד האקטיביזם של רפ״י
בשנות השישים, והורה הימין־הקיצוני של
״נאמני ארץ־ישראל״ ,שהתאחדו בשנים
האחרונות עם הימין של חרות.

מנהיג
בדל 4מזכיר ״אגודת הסופרים״ ,אברהם
ברוידס, שהיה גם משורר לעת־מצוא,
חיבר ביום מותו של כרד כצנלסון שיר,

שבין מילותיו היה יכתוב ״איזה אסון/ ,
איזה אסון / ,מת כרל כצגלסון כצנלסון
מת ב־ 12.8.1944 משטף־דם במוחו. לדעת
רבים היה זה רק המוות הקליני של
המנהיג, אשר בפועל הודח מהנהגת היישוב
היהודי בארץ־ישראל כבר בראשית שנות
השלושים, בידי תלמידו, דויד בן־
גוריון, שהוציא ממנו את כל עוצמת
הכוח השילטוני והסמכותי שלו הוא היה
ראוי, והרחיקו לקרן זווית של ספק שילטון
מוסרי על ארץ־ישראל העובדת, ספק
שילטון בובתי.
קרוב לארבע שנות שילטון הליכוד
בישראל הפכו מונוגרפיה של אניטה
שפירא על כצנלסון, תחת הכותרת
ברל, לרנדמכר. בהפיכת ברל לרב־מכר
היה משום ניסיון של ספק התדפקות, ספק
התרפקות על העבר הרחוק, התרפקות
תוך ניפוץ אלילים.
המונוגרפיה של שפירא, למרות היקפה
הרחב, היא תעודה מרתקת העוסקת באותו
דור מייסדים ; תעודה שמעלתה העיקרית
היא בחשיפה הקלילה, ובהחייאתם של
ן זנועת־העבודה ובדל, בלשון לא־מליצית.
מבין שורות סיפרה עולה דמות מאוד

מובס כרל כצנלסץ
איזה אסון, איזה אסון
מסוגפת של מנהיג, שר,סיגוף העצמי מנע
ממנו את היכולת להתפתח למעמד של
עוצמה. כותבת שפירא בסיום :״הופעתו
של בודל כתור מנהיג העליז: השניה; לוט
כערפל, ויש פה מייסוד ההתגלות, המתלווה
לסיפורי עלייתם־ לגדולה של מנהיגים
כאריזמטיים...״
ברל היה בבחינת מנהיג טבעי של דור,
שהיה ספוג באמונה כי בארץ־ישראל
חייבת לקום לה חברה איכותית. הוא
היה מנהיג, ולעיתים אף מנהיג־מגוחך,
בשעות מצוק וקושי, אדם שהאמין באחדות
וביושר של תנועת־ד,פועלים בארץ־ישראל,
אך מנהיג שלא היה מסוגל ליטול על
עצמו את השררה הנתבעת ממנהיג. הוא
מסר את רסן השררה לבן־גוריון, שחיפש
את המלוכה, ולא את אתונות היושר,
הנאמנות והאמת.
אניטה שפירא הצליחה, בניגוד למחברי
מונוגרפיות אחרות של דמויות מתנועת־העבודה,
להגיע אל נבכי נשמתו של ברל,
מיכלול בעיותיו האישיות, בצורה המזכירה
את חשיפתו של תיאודור. הרצל, בידי
עמום אילון. אך היא הילכה בין השיטין
כשבחנה כמה מידידיו הקרובים, וביניהם
בן־גוריון, אשר ניצל את בעיותיו הנפשיות
של ברל, כדי להרחיקו בהדרגה ממרכז
הבמה הפוליטית, והפכו למנהיג רוחני
של התנועה.
לציבור הקוראים, שרומה במשך שני
דורות בידי מערכת משומנת של מייצרי
תדמיות למנהיגי העבר של תנועת־העבודה,
מהווה הספר משום משב רוח
מרענן. יתד עם זאת, ולמרות ניסיונה של
* אניסה שפירא — ברל ! ספרית אופקים
— הוצאת עם עובד ; 796 עסודים ( 2כרכים
בכריכה רכה).

שפירא, הרי דמותו של ברל מתגמדת מעט
בצד דמויות עולמיות, כמחולליה היהודים
של המהפכה המסית, כמו טרוצקי, ראדק
ואחרים.

דור הבנים

על המוקד
במשך שנות דור עסקו הספרות והמח־זאות
של ישראל ב״פולחן העקידה״ ,פולחן
דור־האבות המייסדים שהעלה את דור-
הבנים על המוקד. שיא הישגיו של דור־הבנים
היה במילחמת־השיחרור, כאשר
השיג בקרבות עקובים מדם את מפת
החלומות של דור־האבות.
הדור ששפך את דמיו בשדות הקטל,
הגשים את האידיאל המאחד של דור־האבות,
הותיר את הארץ בלא אידיאל
או שארית של אידיאל חברתי. לוחמי
תש״ח מצאו, בשובם מהקרבות, מערכת
מימסדית, גדושה בעסקונה משופשפת,
שכל קשר אמיתי בינה לבין שרידי האי דיאלים
של ראשית המאה הוא מיקרי
לחלוטין.
מנהיגו של הדור ששב משדות תש״ח,
היה יגאל אלון, שהיה מיזוג של היפה,
הנבון והטהור עם התיקווה שכל הדם
שהוקז הוקרב על מיזבח הקמתה של חברה
צודקת ושונה.
אלון, ומנהיגים צעירים אחרים של דור
זה, הוקפאו למשך תקופה ארוכה במקרר
ההיסטוריה היהודית, והותר להם לנגן רק
בכינורות השניים. דור זד. היה עד לחורבן
ההדרגתי של שארית הערכים של ארץ-
ישראל-העובדת, תוך צפייה בתהליך הקמתו
של מולך הממלכתיות, המולך האישי של
דויד פן־גוריון, שהוליך את החברה
הישראלית עד אל עברי פי פחת של
״מחדל״ יום־ד,כיפורים והקרע־העדתי, שהתרחב
באחרונה ומאיים על עצם קיומה
של החברה הישראלית.
לפני יותר משנה דומה היה, כי המאבק
של כן־־גוריץ נגד כדל כצגדסון, מאבק
של סיגנון, יושר והשקפת־עולם — עומד
לחזור במהדורה שניה, בין יטימעון פרס

ל,ורכן אלץ*
חלל אידיאולוגי
ויגאל אלון. יתכן שהיה טמון במאבק
זה הגרעין, שהיה בכוחו להקים את ארץ־
ישראל־העובדת מחורבותיה, ולפתוח מחדש
במאבק אידיאולוגי על פניה של מדינת־ישראל.
אלא
שההיסטוריה היא בבחינת טראגדיה
לגיבוריה, והרע ניצח את הטוב עוד בטרם
עימות. ליבו של יגאל לא עמד לו במאבק
זה, והוא הותיר את היום־יום, את גורלה
* תצלוס מתש״ך.

המעורפל של תנועת־העבודה, לתלמידו
הנאמן ביותר של בן־גוריון, שימעון פרס,
שמאז נעוריו היד, איש־ביצוע, ספק טנד
נוקראט ספק נושא־כלים.
נפילה זו של אלון אינה אישית בילבד.
היא מייצגת מוות־בהדרגה של דור שלם :
מוות רעיוני של שרידי דור תש״ח, אשר
כשלו במערכה על שינוי החברה הישרא לית,
מוות של חלום ארץ־ישראל האחרת.
בימים אלה ראה אור סיפרו של יגאל
אלון מוקדים* ,ובו ניסיון, שדוף למדי,
של ניתוח גורמי המשבר בחברה הישראלית.
מוקדים הוא ספר המתמודד בנושאים
של עשייה, תוך התעלמות מחרידה ממח שבה
בהירה, שיש בכוחה לשבץ את
העשייה בינות לערכים.
למקרא הספר מתברר כי אלון לא
השכיל להעמיד עצמו כסמכות מוסרית
לבני דורו, והוא אף נכשל בניסיון זה
ונגרר אחרי ניסוחים בעלי צליל של
מערכת־בחירות, כיריבו בתנועת־ד,עבודה

שימעון פרם.
ספר עצוב, המציג את החלל שדורו של
אלון הותיר בחברה הישראלית חלל
אידיאולוגי והיעדר יכולת להתמוד באורח
לא קונפורמי בנושאים כמו הפלסטינים,
עדות המיזרח, המיגבש התרבותי בישראל
ושאר בעיות, שעל פיהן תיפול או תקום
החברה הישראלית.
מוקדים הוא מצבה נוספת בתהליך ה סירוס
שאותו עבר דור שלם בארץ הזאת.

שיחזור

יריבות מחודשת
בתרבות הכתיבה הדלילה המתמודדת
בבעיית האידיאולוגיות של ארץ־ישראל
העובדת והמובסת, בולט סיפרו של יהודה
גוטהק־ ,תנועת העבודה, יריביה ובעלי־בריתה
שראה אור באחרונה.
זה ספר המסתייג הסתייגות אידיאולוגית
חדה מהימין־הישראלי, הישן והחדש. הספר
נפתח בסיקור מקיף של שורשי תנועת-
העבודה, וחושף סידרה של היבטים מקוריים,
אם כי ידועים. כמו מכלול הגורמים
אשר הובילו לצמיחתו של מעמד בעלי
הצווארון הלבן בישראל, או התהום שבין
איגודים־מקצועיים לגופים כלכליים, או
הזעיר־בורגנות שהובילה לעליית הליכוד
ו״פוטנציאל הלאומנות חאנטי־דימוקרטית״
הטמון במישנת תלמידי ז׳בוטזנסקי.
סיפרו של גוטהלף, שהיה בעבר חניך
השומר הצעיר ואחר כך עורך דבר, אינו
טהור מראייה מיפלגתית, אך יש בספר
שברי כלים שניתן להרכיב מהם בסיס
לראייה עובדתית מחודשת של תמונת-
המצב התרבותית־פוליטית בישראל. הספר
כמו חושף שורשים ליריבות אידיאולוגית
מחודשת בין מחנה השמאל והימין, יריבות
שיהא בכוחה, אולי, לחולל תפנית בתהליך
הניוון העובר על החברה הישראלית ;
תפנית אידיאולוגית, של שיבה לציונות
ולסוציאליזם הומאניים, שאבדו מהארץ
מאז עליית בן־גוריון להגמוניה במעמד-
הפועלים ובמדינת־ישראל.
סיפרו של גוטהלף מביא מידע, שיש
בכוחו להעניק לאנשים צעירים קרקע־צמיחה
לרעיונות חדשים, שיש בכוחם
להציל את החברה הישראלית מד,ניוון
הסופי המאיים לכלותה.
* יגאל אלון — מוקדים! סידרת קו
אדום; הוצאת הקיבוץ המאוחד 133 ,עמודים
(כריכה רבה).
** יהודה גוטהלף — תנועת העבודה,
יריביה ובעלי־בריתד ! ,הוצאת עם עובד;
232 עמודים (כריכה רכה).

*י־כגיליון
,,העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
כדיול״ פורסם ״הדו״ח המלא הראשון על השערוריה האחרו נה
— הרילובון כמישטרה״( .ראה להלן) .הסרק השני בסיירה
״מחנה הריכוז של אחוד אבריאל״ ,תחת הכותרת ״החברה
לפיתוח דטירור כלוריית־שמונה״ ,תיאר את השחיתות שלן מפלגת
השילטון דאז, מפא׳׳י, בעיירת־הפיתוח בגליל .״העולם
הזה׳׳ העניל, צל״ש לארבעה שרי ממשלה, שסירבו כתוקף לקבל
דירות־שרד מטעם המדינה. הארבעה: שר־הבריאות ישראל
ברזילי (מפ״ם) ; שר־החקלאות קדיש לוז (מפא״י) ; שר המים־
הר והתעשייה פינחס ספיר (מפא׳׳י) ושר־הפיתוח מרדבי בג־טוב

במדור הפשעים, תחת הכותרת ״ילדה קטנה זעקה בשטח״,
פורסם ״השיחזור המלא הראשון של הפשע החולני שבוצע,
בשטח הגדול ביפו״ .במדור הספורט סיפר שחקן נבחרת יש ראל
ככדותל, יוסף מרימוביץ׳ ,על הדרך שעשתה הנבחרת
מתל־אביב למוסקבה, כדי לשחק עם נבחרת ברית־המועצות.
בשער הגיליון: כוכב נבחרת ישראל בכדורגל יהושע
(״שייע״) גלזר.

גאו אוון מסיו למיד חמת־ 13ע * עמוס בן־גוויון והסבר
של אביו * ג נ יבה מחל ול של פ י נחס ספיר
העם החלל הד־ק
הטפע שונא חלל ריק.
השבוע נשבה במרחב רודדפרצים אדי רה׳
שנגרמה על־ידי הלל ריק כזה: ממ לכת
הירדן, יצור מלאכותי, נראתה ה שבוע
קרובה 1להתמוטטות סופית. ישר אל
הודיעה על ריכוזי־בוחות של הצבא
המצרי. ירדן הודיעה על ריכוזי צבא
עיראקי. כל הערבים יחד הודיעו על
ריכוזי צבא ישראלי. בעולם כולו נדלק
האור האדום: סכנה!
נחיתה כעקכה. מעבר למסך השמועות
וה,הכחשות הזדקרה בעיה לאומית
ממדרגה ראשונה: מה יקרה אם תתפרק
ממלכת חוסיין י
אפשר היה לצפות כי מצריים תנצל
את ההזדמנות ותנחית את גדודיה בחוף
עקבה, ותהפוך את ירדו לממלכת-בובות
פלסטינית, אולי בהנהגת המופתי הירו שלמי.
במקרה זה היתה ירדן הופכת ל חלק
מן הפדרציה המצרית־סורית, המת כוננת
עתה להתאחד רשמית.
הותאצה: גבול אחד ומאוחד ייתמשך
מדן ועד: נחל עוז, מאחריו יעמוד צבא
אחד ויחיד, כפוף לפיקוד אחיד.
פלישה לירדן. היתר, זאת סכנה נוראה•
מה היה על ישראל לעשות?
.לפחות איש אחד העז לגלות בפומבי
ידיעה השוררת בחוגים רחבים: על יש ראל
להקדים מכה למכה. המציע היה
ח״ב א׳חדות־ד,עבודה גבה־המצח, יגאל
אלון. למעשה: על ישראל לפלוש ליר ח
ולהציב גבול חדש על הירדן.
היתה זאת הצעה מפתה. אולם ככל
הצעה כזו היא הייתה קצרת רואי. פלישה
ישראלית מוצלחת היתד, מוסיפה
מיליון איש למחנה פליטי ערב, וגורמת
לזעזוע אדיר במרחב הערבי. בזעזוע זה
היה גמאל עבד־אל־נאצר משתלט בנקל
על כל המרחב, ממוסול ועד אסואן.
הגבול החדש שהיה נוצר בצורה זו
היה הופך חזית-ימילחמה, שמאחוריה יע מוד
צבא מאוחד של כל מחנות ערב,
שיכלול כמה חטיבות של פלסטינים, בהנהגת
האג׳ אמין אל־יחוסייגי. סיכוי השלום
היה נעלם לעולם ועד׳ הסיבוב
השלישי היה הופך לוודאות מוחלטת.
יחסי הכוחות היו משתנים תוך זמן

קצר באופן מכריע לרעת ישראל, שתהיה
מבודדת בעולם.
מצריים כירושלים. היתד, קיימת
גם אפשרות שניה. היא נדונה בחוגים
סגורים, ולא זכתה לפירסום. היא לא
היתד, פופולארית. אחד ההוגים בה היה
רוסטום בוסתוני, חבר־הכנסת לשעבר של
מפ״ם. ערביי, פלסטין הם עם ככל שאר
עמי ערב. יש להם גאווה לאומית, אף
שנפגעה קשה עקב מילחטת תש״ח ותוצאותיה.
הם מתקוממים נגד השיעבוד
הירדני, והם עשויים להתקומם מחר נגד
השיעבוד המצרי, אפילו אם יבוא בדמו תו
המזוקנת של המופתי הירושלמי.
לו ידעה ישראל למצוא את הדרך אל
ליבם של ערבים אלה, באמצעות ערביי
ישראל, היתד, יכולה לעזור בגיבוש תנו-
עת־הישיחרור של פלסטין החופשית, ל שבירת
ממלכת הירח ולהתהוות מדינה
ערבית פלסטינית עצמאית. מדינה כזאת,
בלתי תלוייה במצריים ובסוריה, יכלה
׳להסיר את הלחץ מן הגבול הארוך ביו תר
של ישראל.
בידי ישראל כיל האמצעים למיבצע
נועז כזה. אולם היה יחסר לה העיקר:
הנכונות לצאת לדרך חדשה של מדיניות
עצמאית, חופשית מד,שיגרה רבת הכיש לונות
של הדור האחרון. גם בצמרת יש ראל
קיים חלל ריק ממחשבה חדשה.
לכן היו קיימים השבוע כל הסיכויים
כי החלל הריק ישל ממלכת ירדן יתמלא
באוויר מצרי לחוץ, וכי חיילי עבד־אל-
נאצר ישכנו בקרוב במרחק של קילו מטר
אחד מבניין הכנסת בירושלים.
מישטרה הריקבון במישטרה
השבוע נידהמו אזרחי ישראל משורה
של שערוריות, שירדו יעל ראשיהם כנד
הלומות פטיש. בזה אחר זה נודעו גי לויים
שהוכיחו כי הריקבון פשט בחוגים
הולכים וגדלים ישל מישטרית-ישראל.
גם לאזרח התמים לא נשארה ברירה
אלא להסיק כי המישטרה, המיוסד הח שוב
ביותר השומר על החוק והסדר במדינה,
הפכה לכלי בידי כנופיות של
חמסנים, סרסורים לדבר עבירה, מזייפי
קלפי ומארגני קנוניות פוליטיות אפלות.
אולם לאזרח לא הייתה כל זכות מוס
בשערי
איצסזיון וינאמו

שישה מתוך 11 שחקני נבחרת
ישראל בכדורגל, שיצאה להת־מודד
במוסקבה נגד נבחרת ברית־המועצות. בין השישה, שלושה שחקני מכבי תל־

ג78 -

רית להתלונן או להתמרמר. לפני למעלה
מחצי שנה יצא העולם הזה בשורת
גילויים מדהימים, שאיש לא הטיל ספק
בנכונותם. גילויים אלה הוכיחו עד מ עבר
לכל ׳שמץ של ספק, כי צמרת המטה
הארצי של המישטרה היא גם מכשיר
בידי קומץ של עסקני מיפלגוית וגם מר כז
לעיסקוית שחיתות מן הסוג המפוקפק
ביותר. טובי הקצינים והשוטרים אשר
לא נתנו את ידם לשחיתות זו, חולקו
או הורחקו.
בכל מדינה אחרת היו גילויים אלה
גורמים -להתקוממות לדעת הקהל ולטי הור
יסודי של המישטרה כולה במטאטא
של ברזל. בישראל קרה ההיפך. הכנסת
ניסתר, להשתיק את השערוריה. המפל יגות
הקואליציוניות והאופוזיציוניות כאחת,
מימין ומשמאל, מילאו פיהן מים
מתוך חשש להרגיז את ראש-הממשלה.
עיתונים מכובדים כתבו מאמרים שפל
מטרתם היתד, לחפות על אנשי הצמרת,
,נושאי החיידקים.
מה שקרה השבוע אינו אלא תוצאה
מפש!ע ציבורי זה. כאשר הדיג מסריח
מהראש, אין להתפלא באשר גם סנפירי
הזנב מתחילים להבאיש.

ציונות

״העולם הזה״ א7ע
תאריך 12.7.1956 :
רים פולניים בווארשה בתל־אביב הכ חישו
מיד את התועבה הציונית, ואישרו
רק שיינתנו הקלות מסויימות לעולם איני
דיווידואלים, ולא תהיה שום עליה
המונית.
מדוע יילל התן לפני שהגיע לכרם?
הפעם היתד, לכך סיבה הגיונית: הד״ר
נחום גולדמן עצמו דאג לכך. הנשיא
הציוני הבין שהפסקת ד,עליה ממארוקו
עלולה לפגוע במלאכת המגביות באר-
צויודהברית. כשאין את מי להציל, קשה
לדרוש תרומות ילד,צלוב אולם המוני התורמים
בברוקלין, שרובם ממוצא פולני,
היו נזעקים בהתלהבות להציל את אחיהם
מפולין האדומה.
הצלת הקרן. אותו רקע מציין גם
את הידיעות החוזרות ונישנות כאילו
תבוא בכל זאת עליה המונית ממארוקו.
גם שם יילל התן מוקדם מדי.
יתכן כי העליה ההמונית משם היתד,
יכולה לצאת לפועל, לולא הפירסומת הציונית
האדירה, שנועדה להרים את קרן
המגביות ואת מגבית הקרנות. ההמולה
עוררה את תשומת ליבה של קאהיר, ש דרשה
לסגור את הברז. הברז נסגר. במקום
סילון טיפטפו ממנו טיפות.
השבוע שוב ניסו כמה כתבים ציוניים
להפיץ שמועות על חידוש ד,עליה ההמו נית
ממארוקו. לא היה להן שחר. תחת
זאת התכוננה מאריוקו לקבל פני אורח
חשוב: חאג׳ אמין אל־חוסייני, שהיה מנהיג
ערביי הארץ בשנות ה־ 30 וה־.40

התן מיילל
בימים הטובים, שנים רבות לפני תקו פת
המישגים האסתטיים, ניהל לוי אש כול
משא־ומתן עם השייך על אדמות
החולה׳ ׳ועל רכישת קרקעות האגם. ב אמצע
המשא־ומתן פירסם על־כך עיתון
ציוני בארצות־הברית, וסיכן בזאת את
כל העניין. מיד יתבעו חוגי המופתי ה ירושלמי
מן השייך להפסיק במעשה הבגידה.
אמר השייך הערבי ללוי אש כול
:״אתם דומים לתן. במקום להתגנב
בשקט לכרם ולאכול את הענבים,
מיילל התן עוד לפני שהוא מגיע ל כרם,
והוא מעיר את השומר.״
קרן ההצלה. ליפני שבוע פורסמה
בישראל ידיעה מפוצצת. פילים בן (ויש־ניבסקי)
,כתב מעריב, שיגר מאירופה
כתבה סנסציונית ובה הודיע כי ממשלת
פוליו עומדת להתיר עליה המונית מ ארצה.
הידיעה
גרמה לסיבוך בינלאומי. דוב

שים
י• סגן המפקח הכללי במישטרת־יש־ראל,
עמוס כן־גוריון, הוזמן השבוע
לבלות שלושה ימי־חופשה בחברת אביו,
ראש ממשלת ישראל, דויד כן־גודיון.
עמוס עצמו הסביר את ההזמנה; ״הזקן
חושב כנראה שהוא צריך לעודד אותי
אחרי מסע ההשמצה נגדי. הוא חושב
׳שאני סובל מפני ׳שאני בנו. האמת היא,
שהוא סובל מפני שהוא אבי.״
יששר־המים חר-וד,תעשייה
בעוד

פינחס ספיר עסק השבוע בתוכניות
מקיפות להבראת כלכלת המדינה, נפגעה
באורח חמור הכלכלה הפרטית שלו: גנ בים
פרצו ללול שליד ביתו בכפר־סבא
והוציאו מתוכו את התרנגולות.

אביב הצעירים רבינוביץ, נחמיאם ומתניה. שלישיית שחקנים נוספת היא זו
סטלמך. ונחוס קאופמן, יוסף זזלדי
פתח־תיקווה: בועז
של הפועל
שחקני הנבחרת התבקשו לשנות את שמותיהם לשמות עבריים לפני צאתם למוסקבה.

ךןף ך חשבתי
1 #24 1שיש רק סיגריה אחת
עד שגיליתי את 80ס^.880

מוקד

תערובת אמריקאית
80מ״מ
המחיר 5ש,

מתאים לי

חזרה לתחילת העמוד