גליון 2290

קשר בינו ובין קודמו הגדול, דויד בן-
גוריון. ההבדל בין השניים הוא רק בזה
שבן־גוריון לא ביטא מעולם את ישמו
של העולם הזה, ביגלל שינאתו העזה,
ויצר את המושג ״השבועון המסדים״.
בגין, לפחות, אינו זקוק להתחמקות מגוחכת
כזאת, ועל כך יש לברכו.
מסתבר כי ציבור־הקוראים של השבועון
המסדים הוא רחב. כי באותו יום
שבו פורסמו דבריו של ראש־הממשלה,
התקבלה במחלקת־המנדים של העולם הזה
המחאה. הקורא טוביה אושרי, המתגורר
עתה בבית־המעצר ברמלה, ביקש לשלוח
לו את גלימות העיתון לכתובתו החדשה,
ושלח את התשלום.
אושרי נדון למאסר־עולם בפרשת הרצח
הכפול.
עיתון המצוי, באותו יום, בבית ראש-
הממשלה ובתא־המאסר בכלא רמלה יכול
להתפאר בכך שהוא בעל ציבור־קוראים
מגוון למדי.

״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהרה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי אכנרי. ראש המערכת: יופי ינאי עורד־תכנית:
יוסי שנון עורכת כיתוב: לילית בוארון צלמי
מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
בע״ס. מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ. תל־אכיב, רחוב כף
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״ם. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

לפני 22 שנים, ערב הבחירות לכנסת
הרביעית, הזדמנתי לבית־מלון בצפת.
הופתעתי להיווכח שבאותו בית־מלון
שוהה גם דויד בן־גוריון, שניהל אז
את מסע־הבחירות שלו בגליל.

קורא בגין
״קראתי בהעולם הזה...״

בערב, שאלו אותו העיתונאים אם הוא
מתכוון ׳להיפגש עם הבדרן דודו טופז,
האיש שהשמיע את פליטת־הפה המפורסמת
על -הצ׳חצ׳חים של הליכוד״ .כפי
שפורסם למחרת היום בכמה ׳עיתונים,
השיב בגין :״ראיתי אתמול בהעולם הזה
שדויד טופז האשים אותי ששלחתי את
הקוראים אליו הביתה. אם הוא חושב
שעשיתי דבר כזה, לא כדאי שאראהו.״
בגין התייחס לשיחתו של דודו טופז
עם שרית ישי, שפורסם בגליון העולם
הזה שהופיע באותו בוקר. בין השאר
הופיעו בו השורות הבאות:
שאלה :״האם דיברת עם ראש־המנד
שלה, מנחם בגין, והסברת את התנהגותך?״
תשובה
:״לא רוצה לדבר איתו, זה
מיותר לי. בהתחלה חשבתי שאני רוצה
לדבר איתו, אחר־כך חשבתי על זה
שהוא בעצם הסית את כל ההמונים נגדי.
הוא שלח אותם אלי הביתה, והם איימו
עלי ברצח. הוא בפירוש אמר להם :
,לכו אליו הביתה!׳ מתי אכל בגין בפעם
האחרונה חומוס עם סחוג? מה הוא
ביכלל יודע על המושג צ׳חצ׳ח? אפילו
להגיד את זה נכון הוא לא יודע! הוא
מכיר מושגים כמו עם־סגולה ועוד כאלה
התבטאויות מהמאה ה־.19״
מובן שאחר זה לא היה לראש־הממשלה
הרבה חשק להיפגש עימו.
ראשון בעולס כולו
איני יודע אם אתה קורא בקפידה את
המדור זה היה העולם הזה שהיה לפני
25 שנה.
אם לא, אתה מפסיד. יש במדור זה

לו יועד, ישראל למצוא את הדרך אל ערביי ליבם של ערבים אלה, באמצעות
ישדאל, היתד. יכולה לעזור לגיבוש תנועת
השיחרור של פלסטין החופשית, לשבירת
ממלכת הירדן ולהתהוות מדינה ערבית פל סטינית
עצמאית. מדינה כזאת, בלתי תלויה
במצרים ובסוריה, יכלה להסיר את הלחץ
מן הגבול הארוך ביותר של ישראל.
בידי ישראל כל האמצעים למיבצע נועז
כזה. אולם היה חסר לה העיקר: הנכונות
לצאת. לדרך חדשה של מדיניות עצמאית,
חופשית מהשיגרה רבת הכשלונות של הדור
האחרון. גם בצמרת ישראל קיים חלל
ריק — חלל ריק ממחשבה חדשה*
״העולם הזה״ ( 12 — )078 כיולי 1056
לפני 25 שנים

הצ׳ק של הקורא טוביה אושרי
הכתובת: בית־המעצר, רמלה

ביום הרביעי בבוקר, כשירדתי לאכול,
לחש לי המלצר :״אתה יודע מה ראיתי?
הלכתי להביא משהו לחדרו של הזקן,
וראייתי את העולם הזה מונח על המיטה
שלו.״
בימים ההם הגיע העולם הזה לקיוסקים
של צפת ביום הרביעי אחרי־הצהריים.
אם היה הגליון מונח על מיטתו של
בף גוריון, משמע שהוא נשלח אליו על-
ידי עוזריו עוד ביום השלישי בערב,
עם הופעת הגליון ברחובות תל־אביב.
נזכרתי בכך לפני כמה ימים, אחרי
הופעתו של מנחם בגין בתוכנית מוקד
בטלוויזיה. אחרי הופעתו, ביום הרביעי
העולם הזה 2290

הכתבה של. שרית ישי היתד, מאלפת
ביותר. בייחוד שמתי לב לגילוי שטופז
הצביע בעד רשימתו של עזרה זוהר.
הדבר שפך אור נוסף על פרשה מהרד,
זו. איך העלו ראשי המערך על דעתם
למסור את ניהול עצרת־הבחירות המרכזית
שלהם לבדרן שאף אינו אוהד
של מיפלגתם? לשימעון פרס ולעוזריו
פיתירונים.
אך איני בא להתערב בדו־קרב ההיסטורי
שבין ה״ה בגין וטופז. אותי
עיניינה בהקשר זה רק העובדה שראש-
הממשלה גילה, דרך אגב, שהוא קורא
את העולם הזה ביום הופעתו. הנה עוד

המדור גם מאפשר לנו לבדוק, מדי
פעם, במה צדקנו ובמה טעינו.
הנה, לפני שבועיים׳ פורסם במדור
מאמר קטן שהופיע בגליו ן העולם הזה
( )978 שנשא את התאריך 12 ביולי .1956
על שער אותו גליון הופיעה תמונתו
של הכדורגלן שיע גלזר ,׳שהיה לאחר
מכן בעל־טור בהעולם הזה — ראשון
הספורטאים הגדולים שדיווחו בעיתונות
באופן קבוע את חוויותיהם והערכותיהם.
שיע הופיע על רקע הקרמלין.
אותו מאמר, בתתימדור העם במדור
במדינה, דן במשבר שעבר אז על ממלכת-
ירדן. היה נדמה כי מצריים, בהנהגת
גמאל עבד-אל־נאצר, מתכוננת להתקפה
הסופית על המלך חוסיין, שעמד ׳בדרכו
של השליט המצרי לאיחוד העולם ה ערבי.
ישראל
פעלה אז מאחרי הקליעים לקיום
שילטונו של המלך הירדני. היא
הודיעה — כפי שהודיעה פעמים רבות
לפני כן ואחרי כן. בגלוי ובהסתר —
שאם יפילו המצרים !ו/או הסורים ו/או
הפלסטינים את מישטרו של חוסיין,
תראה ישראל בכך את סיום שביתת־הנשק
בינה ובין ירדן, ותראה עצמה
חופשית לפלוש לירדן. איום זה הוא
שהחזיק את חוסיין בשילטון במשך שנים
רבות. עבד־אל־נאצר הורד. לחסידיו בירדן
שלא להפיל את המישטר. הוא לא

מדי פעם קיטעי־מידע מרתקים, המזכירים
פרשות נשכחות -או אישים נשכחים, או
אירועים נשכחים — כמו במדור המופיע
בגליון זה -המתאר את ביקור הנבחרת
הישראלית בכדורגל במוסקווה.
קשה להעלות כיום על הדעת שהיו
זמנים כאלה, כאשר נבחרות ישראליות
וסובייטיות נפגשו בארץ ובברית-המועצות,
עם כל ההתרגשויות שנילוו לניצחונות
ולמפלות ישל ספורטאינו.
אנחנו קוראים את המדור, כמובן, בעין
ישונה. כל י מילד, בו מזכירה לי בעיות
והכרעות, מיבחנים שעמדנו בהם ומאבקים
שניהלנו.

רצה שיאשימו אותו, בדיעבד, באחריות
לכך שישראל השתלטה על הגדה ה מערבית,
ואולי גם על הגדה המיזרחית.
העולם הזה ניתח את המאורעות, והוסיף
על כך הערה משלו: שעומדת
לפני ישראל אפשרות אחרת — דרך
מדינית חדשה ונועזת, המובילה לכיוון
אחר לגמרי (ראה גלופה).
לא היתד, זאת הפעם הראשונה שהעולם
הז ה העלה אפשרות זו — לתמוך בתנועת־שיחדור
פלסטינית, לעזור בהפלת המלך
חוסיין ולהביא להקמת מדינה פלסטינית,
ידידותית לישראל, בגדה המערבית ו-
ברצועת־׳עזה. נדמה לי שהשמענו רעיון
זה לראשונה, בפה מלא ,׳שלוש שנים
לפני כן.
יש לזכור: אותו מאמר (מותר עתה
לגלות שאני כתבתי אותו׳ כרוב הכתבות
המופיעות בתת־מדור העם) נכתב
שלושה חודשים לפני מיבצע־סיני 11 ,
שנים לפני מילחמת ׳ששת-הימים, שבה
כבש צה״ל את הגדה המערבית ורצועת-
עזה. זה היה כשלוש שנים לפני לידתו
של האירגון פת״ח, יושבע שנים לפני
לידת אש״ף.
העולם הזה היה אז הגוף היחידי בעולם
כולו שדגל בפיתרון זה — המקובל עתה
על כל המדינות בעולם, על מרבית העם
הפלסטיני ועל חלק מדעת־הקהל בישראל.
איך היתר, ההיסטוריה ׳׳של מדינת־ישראל

מכחכים
מז ל טו ב
לפי הידיעות בעיתונות
מתלבטים בוושינגטון את
מי יש לברן בעיקבות האת
בחירות
בישראל,
שימעון פרס שזכה בהישג
אדיר, או את מנחם בגין
שירכיב (קרוב לוודאי)
את הממשלה הבאה.

מ צי ע ה

טיולים(הדרים

העניין הזה מזכיר לי את הסיפור
הבא:
בבית־הכנסת שואל ברל את
ישמרל אחרי מי אתה אומר
קדיש י משיב שמדל: אחרי אש־

* ל אי רו פ ה.

מנוגצ-אני
המצאתו של מרידור
בשטח האנרגיה מפעי לה
את דימיונו של הקורא.

ארה ״ כ > ,ךצד הו טכס מוו.

בידוע לכולם זבל ואשפה
בוערים היטב, ולכן תחת להוריד
את הזבל למטה ולפזרו
בפחי־האשפה העולים על גרו־תיהם
וגורמים לליכלוך ול-
צחנה, אפשר להשתמש בהם.
לשם כך יש להתקין על כל
גג דדו קיטור, שאליו יעלו
הדיירים את אשפתם, יציתו
את הזבל, הדוד יעלה קיטור
ויספק לכל הבית אנרגיה !בחינם.
העיריה תשמח לסבסד את
דודי־הקיטור, שכן ייחסכו לה
אלפי ימי שבייתה ומיליוני
שקלים, והמזבלה בחיריה תה פוך
לגן־שעשועים פורח.
בפטנט זה אפשר להשתמש
גם להנעת מכוניות. במקום
מיכל דלק תהיה כל מכונית
מצויירת בפח זבל, שיוצת ו

טורההרהמן.

* ד רו סאט ריון ה.

המס לו לי ס -טין יפיס וטושלטיס.
וללולריכיס -מעוליסומנוסיס.
כתימלון -טוניס, מכס מדתה א׳.

דרוש שפונו הנסיעות שלך
את הוכרת טיוליגו!.

תי. מתפלא בדל: והרי אשתך
נפטרה לפני שנים רבות י משיב
שמדל: כבר התחתנתי שינית. מכ ריז
ברל: אם כך, מגיע לך מזל
טוב!
שימעון שי בין, בני־ברק

!!ז 6י/ 1

קול המפרסם

מיהם ברו**ם?
הרב מאיר את עיני ההדיוטות
ומסביר מיהם
ביריונים.

היות שהבריונים והבריונות
באים מהוגי הליכוד ובעיקר
מחרות, ובראש הליבוד־וזרות עומד
מנחם בגין, ששם ה׳ שגיור
בפיו יותר מאשר בפיו ישל ה־אדמו״ר
מסטמאר, עלינו לפנות
למקורות המדברים יעל ה״בריו־נים״.
במסכת
גיטין דף נ״ו ע״א, הסיפור
על איותו אבא סיקרא ריש
בריוני דירושלים. מפרש רש״י
כי פירוש המידה בריונים —
אנשים ריקים ופוחזים למילחמה.
ועוד מבאר רש״י ואומר, כי אבא
סייקרא, כך ישמו של ראש בריוני
ירושלים, ועל ביאור זה חולק
הרב צבי הירש היות, בפירושו
״חידושי מהר״ץ חיות״ ואומר :
״לדעתי נראה כי ריש בריוני
הוא העתקה מן אבא סיקרא כי
סיקרא בלשון יווני ורומי —
רוצח״.

הרב דויד טפדיקר,
ירושלים

־ סיפר ם

9י 1־ הקחוז ־ ה
המשקה שעושה חיים מעניגיסם ם,..

יבואנים ומפיצים נלעדיים בישראל: י.ד, עסקים נעמ.ת׳׳* טל 832236 .

האיש וטיפוסו בסולם השררה היו
מלווים בחתרנוית !מתמדת. להלן
כמה ציוני דרך:
: 1955—1953 #בן־גוריון ב־שדה־בוקר,
פרס כמנכ״ל מישרד־הביטחון
חותר נגד לבון ושרת.
1963—1956 פרס -וראשי
מערכת-הביטחון חותרים !נגד גולדה
זמישרד־החוץ.
: 1964—1963 • 1אחרי פרישת
בן־גוריון מנסים אנשיו, ובמרכזם
פרס, להכין בסיס כוח עצמאי נגד
אשכול.
: 1967—1965 מוקמת רפ״י* .
מסע חתירה נגד המערך תוך ניצול
המשבר הכלכלי. יצירת פא

על התיאור המאלף של
גורלו של שימעון פרס כגיבור
מהמיתולוגיה ה יוונית
— סיסיפוס (״העולם
הזה״ ,)2288

לדעתי ניתן להבין את גורלו
הפוליטי של האיש בעזרת הביוגראפיה
ישלו, התקדמותו של

ממציא ארידור אנרגיה יניע את המכונית. כאשר ייגמר
הזבל, יעצור הנהג את מכוניתו
ויצטייר בזבל חדש, המצוי
בשפע בצירי הדרכים.
ואגב — ישראל תוכל לייצא
עודפי אשפה וזבל לכל העולם.
זאב שלובפקי, תל־אביב
ניקה ערב מיליחמת -ששית־הימים.
: 1969 • 1רפ״י חוזרת למערך.
התארגנות ׳לתפיסת השילטון מבפנים.

1977—1974 • 1פרם שר־בי-
טחון בממשלת רבין. חתירה מתמדת
תחת רבין.
1981—1977 פרם וחברי
רפ״י אחרים מנצלים את ׳תבוסת
המערך כדי להשתלט על מנגנון *

המיפלגה.
מהי !בעייתו -של פרסו החתירה
הפכה עיסוק מהנה עד כדי כך
שנשתכחה המטרה: האמצעי הפך
למטרה בפני עצמה. לדעתי מפחד
מר פרס מראשוית־הממשלה׳ כי
אם הוא יגיע לתפקיד הרם ביותר
— נגד מי יוכל לחתור?
אגב, גורלו של טנטלום פקד
גם אחרים מבני דור הביניים ב־מיפלגת
העבודה: דיין ואלון ז״ל.
הבוחר הישראלי נאחז בכל כוחו
בשרידי דור המייסדים ומעדייפם
על פני דור ההמשך, ואולי בצדק.

עמי אוסטרובסקי) ,
בני־ברק

ל א *1גט 1מ ט *ד ם
קול אחר אינו קובע, ולבן
צריך להצביע פמו שחושבים,
כך טען שלמה פרנקל
(חשבון עובר ושב ,״העולם
הזה 2288

לדעתי ,״הקול האחד והיחיד״
— הוא הקול הקובע, הוא שמשנה
מישטרים, מרים מיפלנות ומורידן .׳
תוצאות הבחירות הן אוסף של
קולות יחידים, ואני כששילשלתי
את המעטפה לקלפי הרגשתי מאוד
גאה, והייתי בטוחה שקולי יקבע.
עובדות: המיפלגוגת שלך לא עבדה
את אחוז החסימה — אולי
חסרו לה רק שני פתקים או
עשרה? כך זה קרה לר״ץ. המנדט
השני התפקשש לה על
חודן של כמה מעטפות.
(המשך בעמוד )6
ה עו ל ם הז ה ׳2290

מצת מוטורקרפט
אחרי 10,000ק״מ

מצת אחר
אחרי 10,000ק״מ

מצת מוטודקיפט החדש.
המתחרים שלו,מתחרים
רלן חצי

מוטורקפט מציגה את מצת
מוטורקפט. מצת חדש, יוצא דופן,
ומיוחד. המצת המעולה בכל
המובנים.
מבחנים קשים ביותר במעבדות
ובדרכים הוכיחו זאת -מצת
מוטורקרפט מחזיק מעמד יותר
מכל המצתים המקבילים הידועים.
למשל, השווינו את מצתי
מוטורקפט, עם מצתים של יצרן
מתחרה בסדרת מבחני דרך שנמשכו
כ 20,000-ק״מ.

האלקטרודה הצדדית והמעטה
החיצוני של האלקטרודה המרכזית
עשויים מסגסוגת חזקה במיוחד של
ניקל -כרומיום, והם מתוכננים
לעמוד במצבים הקיצוניים ביותר
של התחבורה המודרנית. קצה
המבדד הבולט, מבטיח יעילות
מקסימאלית בתחומי הטמפרטורה
הקיצוניים ביותר.

למצתי מוטורקרפט
התנגדות גבוהה יותר לזיהום קר
מאשר למצתים רגילים, דבר החשוב
והתוצאה?!
במיוחד כיום בתנאים עירוניים של
מצתי מוטורקרפט ־ היו עדיין בכושר עצור וסע.
מלא.
כך שעם מצת מוטורקפרט -
בלאי האלקטרודות היה
אתה יכול להיות בטוח בהתנעה
מינימאלי והם לא נזקקו לכוונון
קלה, בפעולה חלקה, ביעילות,
המרווח מחדש.
ובשירות ארוך ללא תחזוקה.
אבל במצתים של היצרן המתחרה
הראו בלאי קשה של האלקטרודות
ובמקרים אחדים אפילו התפוררות
של האלקטרודה המרכזית.

מה גורם למצתי מוטורקרפט
להחזיק מעמד יותר מהאחרים?
די פשוט, התכנון המיוחד של
האלקטרודות עושה אותם חסונים
יותר.

החברה הישראלית לאוטומוגילים בע״מ, מפיצי פורר בישראל
מרכז חלפים ארצי, רח׳ גבורי ישראל פינת רח׳ יצחק שדה תל־אביב טל 337863 .
חיפה, רח׳ יפו ,45 טל .531171 .ירושלים, רח׳ דוד המלך ,14 טל 226141 .

העו ל ם הז ה 2290

זכור! המצת מותקן ומומלץ על
ידי פורד. ובפורד אתה יכול להשיג
גם נקודות מגע(פלטינות) ,וקבל
(קונדסטור) שלמוטורקרפט.

מצתים-מסננים • חלפי הצתה י רצועות
איוורו ס מגבי סינורו ת• צינורות מים •
נתיכים •מיסבי גלגלים • בולמי זעזועים •

באחריות פורד

מתאים למכוניות של מרבית היציגים

מצתי מוטור קרפט־להדליק.
לנסוע. ולחסוך.

^ @9ווז.לטוווו אוון.

21290

מאוזן :
)1משהו, שמץ; )5תרבות
יוון הקדומה; )10 עצם בפי
הפיל )11 :חס ושלום (ר״ת) ;
)13 הטבח הראשי; )14 דרישת
שלום; )15 הצטברות של
אדי מים בגובה רב מעל האדמה
)16 :סיעה, חלק ; )18
כינוי ; )20 שמו הפרטי של
גיבור סידרת טלוויזיה פופולרית!
)21 דיבור של אירוניה
ועוקצנות; )22 פרפר לילי
מזיק ! )24 דחיקה, עינוי ;
)25 סוג אדמה; )26 חרות;
)28 אחד החושים; )30 חריץ
בקיר; )31 הנזכר לעיל; )32
רדיפות דת; )34 חרם, הקדש;
)35 לקיחת סחורה במחיר!
)38 קצה, חלק קיצון!
)39 בעל־חיים טורף; )41 פרי
בוסר ; )42 עוף־ים ; )43 קולמוס;
)45 שברי אבנים; )47
קידומת לשם בארץ אסיא-
נית! )49 מחרוזת של קישוטים;
)50 סכין; )51 מועד;
)52 שן חותכת; )54 חרב;
)57 התיך! )61 פתח, חור;
)62 גללים, אשפה ; )64 גומה;
)65 חלחלה; )66 הסכמה
)67 :אלוה ! )69 אבן טובה;
)70 ביטוי, דיבור; )72
גדול העופות על פני כדור־הארץ;
)74 חור המחט; )75
שמח מאד; )77 ממוצרי החלב
! )78 מלחין גרמני ; )81
רוצה מאד ; )83 קיים ; )85
כלי־רתמה ; )86 כינוי למושל
בארצות־המזרח בימי קדם ;
)88 שניים ! )89 אירוע ספורטיבי
! )91 נסתיים )93 :מתכופף
; )95 עטרה ; )96 חוח ;
)58 חברה בתא המשפחתי:
)100 נאיבי; )102 חיק; )104
הזוג הנכנס לחופה ; )105
משוחררי שבי.
מאו: ך :
)1בגלגל המזלות; )2תואר
הולנדי; )3לחות; )4
מסמר )6 :בוחש ; )7ערב,
לילה ! )8בן־בליעל ; )12 עיצב,
נתן דמות ; )15 מנשל
הממלכה ; )16 עוף טרף ; )17
מגלגולי הארבה; )19 תכנית,
או מפלגה בארצנו; )20 לא
יבש ולא רטוב ; )21 מחילה,
ותרנות )23 :מחזאי אירי
גדול; )24 מלת שלילה)26 :
צעיר, טירון )27 :את כבשתו
גנבו ממנו; )29 משא, נטל,
עול ; )30 מבנה לגידול צמחים
הזקוקים לחום )33 :מעין
מפסלת )34 :מעגל קו או זר
עגול )36 :

גלוי ; )37

אבו

)40 בן דור המבול; )41
קל דעת; )44 תאריך בחודש
אב — אחד הימים שלא היו

מכוזבים
(המשך מעמוד )4
מר פרנקל היקר, אם אתה מרגיש
ממש מטומטם זה באמת חסר
תיקווה׳ אך אם זו היתד. רק
פליטת־פה אומללה, כאשר קראת
לאחרים מטומטמים ברגע של
תיסכול, אתן לך עוד הזדמנות.
אינני מערבניקית ויתכן אף שאני
מתנגדת להתיישבות בביקעת הירדן
וברמת הגולן, אך אני נוהגת
כבוד רב גם באלה המתנגדים
לדיעותי.
יוגה ברטד, רעננה

ע שוי ס ח
חוקרי הבחירות לכנסת
העשירית, פרשנים וסתם
עמך מתקשים להבין כיצד
הפסיד המערך את יתרונו
מאז ראשית השנה.

ד 5םוף -רצי׳ני

מאחר והבחירות סובבו על אי-
שים ותדמיות, סביר להניח שיש
למצוא את התשובה באישיותו

דיוקים

בכתבה

״מסיבת השבוע ה־עולם
הזה״ .)2288

יום פרס
צליל שונה

טובים ממנו לישראל 46
בעל חיים זוחל; )47 לכוון,
לעבר ; )49 הטיף, הזיל ; )50
ענף היוצא מגזע של עץ ; )53
אבזר בטקס קדושין יהודי
(כתיב מלא 54 קטן אמנה ;
)55 גיל בר־מצווה; )56 נוזל;
)58 אות; )59 חלק במכונה
שמבעירים בו את האש
)60 :אם החתן; )62 בן
מין )63 :בשבילי ; )66 תנועת
נוער ציונית בחו״ל)68 :
חגיגה גדולה, שמחה וששון;
)71 גת; )73 פסל, אליל; )76

ה מ נון

תמו חייו; )77 כסות לגוף:
)79 מקצוע בקיבוץ ; )80 בן
בקר לעולה ; )82 ההבל מן
הנוזלים הרותחים; )84״הרחק
מ ...רע״ )85 :בן חמור;
)87 ממהר אל המקום )90 :
עיר הקונגרס הציוני הראשון;
)92 תהילה ; )94 גזירה לרוחב
המראה הפנימי ; )96 התנפחו ;
)97 זהב מובחר; )99 נמוך בדרגה
אחת ; )101 מכניס בבריתו
של אברהם אבינו ;
)102 שנון )103 :יבשה עטו־רת
ימים.

מי שראל

7 1 0 1 £ 1 0 * 1111ו ! 1 , 1ה

של מר שימעון פרם. אין הוא
אדם טיפש, דוחה או מכוער.
חולשתו בסתירה שבין אופיו ה אמיתי
ובין התדמית 1שהוא רוצה
להקנות לעצמו. בלשון משל הייתי
אומדת שלפנינו כלי חלול, עשוי
פח, שמנסה להציג עצמו כיצוק
פלדה. אופיו של הפח, כשאתה
נתקל בו, שהוא משמיע צליל
שונה לחלוטין מהכלי היצוק מתכת,
•וקל מאוד לעמוד במהירות על
אופיו.
אירית שגהר, פתח־תיקווה

עודה גדוד ה
אלי שימעון מ״החזית
להצלת המולדת״ .חושב

ל 0ב 9 1ו1
ובד ״ קוו

ספחת1שי 0־ קוסמעיקה -בדיקור סניקוו1
הוצאת שער בח שמל (אפילציה!
* סזון זונגוז ישי
תסרוקות, תספורות,הח׳לקות,סלסה*.
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור,
הוצאת שיער ב ש עוו ה

*תמת מו ת *

-גוחיריס עגוגו״ס • סמממ עז ל ה• __

תד-אניב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
אואזים ן.״סלון אוהיי
מול, מיו
רמת-גן הרצל 86

״— ור*ח1ו*.

גורם לאפלייה (לא נורא) .לפני
ימים אחדים קיבלתי מיכתב מהרבי
מלובביץ, וניתנה לי עזרה גדולה.
לפני שהורסים את הדימוק־רטיה
שלנו, רצוי שהדיקטטורה
תהיה מוקמת, לפחות כשלד. אני
יודע שיהדות ודימוקרטיה לא
הולכים יחד. ביהדות יש הירארכיה
של סמכויות, הנתונות בידי
אנשי תבונה, מסורת וצדק — ואילו
אנו, כאן בישראל, מעתיקים
את ה״גויים״ ,בין אם זה מתאים
לנו ובין אם לאו. גם אני אהיה
במקום שיהיה אלי שימעון בש יקומו
המנהיג והכוח שימוטטו את
הדימוקרטיה. למעשה כבר הייתי

אשר דיקשטיין, תל־אביב

מציד שמעון
־1007

שדיקטטורה זה לא נורא
(״העולם הזה״ ,מימין תיפתח
הרעה.)2284 ,

אלי שימעון הוא, ס/ס 100 בסדר.
בעצם — ב־/0,מ 98 בסדר וב־6ף2

שמה של אשתו של שולץ הוא
במקרה אסנת ולא מלי. ד,״חגיגה״
לא נועדה לציין את פלישת מוסיקת
הפאנק לארץ. האם לא
ידעתם כי הפאנק כבר ״פלש״ לפי

פ סו קו
עו ל וס
הקורא מוצא בספרות
היפה הגדרות מתאימות.

חומייניזם
:״אלא בעצם, לא
היתד, אפילו דימוקרטיה, כי
אם מהפכקרטיה תמידית, אשר
היתד, עושה לעצמה נקודת
כבוד לא להכיר חוק אחר,
מאשר היעדר כל חוק״׳ הרמן
מלוויל ב־אנקדטס או האיים
הקסומים.
כעס :״כעס נתעב ביותר
הוא כעסו של השוטה, החושש
לשילטונו״ ,אנדרה מאלרו, חיי
אנוש.
נחמן כהן, חיפה
ני כמה שנים? הערב נערך על-
ידי אנשים שראו מחסור בסוג
ערבים של מולטי־מדיה (במקרה
זה קולנוע +מוסיקה) ומחסור
בבמות ללהקות חדשות — במות
המצויות בשפע ברחבי העולם המערבי.
הסרט
יוסף יוסף שתסריטו
מבוסס על השיר ״פרנקי פרנקי״
של להקת סואיסיד, הינו סיפור
על חייו ומותו של פועל פשוט
בסיגנון האבסורד. הסוף רציני.
אסנת אייל, תל־אביב
העו ל ם הז ה 2290

הקיץ את מוזמנת

ולאחר השיזוף***;מ>יג

יייי

ורשבסקי ־ פריליך
העו ל ם הזה 2290

מכחכים

18113 031

מסמר בל״ ראש
הכותרת היתה ״גועליציה״
ובתמונת השער הופיעו
בורג, פרוש ואבו־חצירא
(״העולם הזה״ .)2288

שלש אריזות ויטו
במחיר של שתים

באיזו זכות אתם מכנים אנשים
המייצגים ב־ 200 אלף בוחרים
(ועימם עוד כשלושת רבעי המיל יון
בוחרי הליכוד) בשם כה מגעיל
ו אני עצמי לא הלכתי הפעם
לקלפי, לראשונה בחיי, הואיל ד
האמת היא שאני: מאוכזב מכולם
וגם לא רציתי לבחור ברע במיעוטו.
אד מכאן ועד לכינוי
״מגעיל״ ליציר כפיו של רוב
העם רחוקה הדרך. זיכרו: הדוב
אף פעם אינו גועליציה, אלא, עם
כל אי־הסכמתכם ואף הסתייגותי
המסויימת, קול המון כקול שדי,
ויש לכבד את קול ההמון המש תמש
בזכויות הדימוקרטיה.
ולאורי אבנדי: עברת דרך ארוכה
ביותר מימי ה״יונייטד סרס״
ועד שהגעת ל״ניקסת האלים״ ב־סיסיפוס-פרם.
אתה משול לאותו
מסמר עם ראש, השולף את עצמו
ממקום אחד ותוקע עצמו במקום
אחר, בהתאם לנסיבות, ואין בכך
כל בושה.
יצחק א. דגני, טבריה

הגיעה וקשש7
מתי לוקח על עצמו משה
דיין את האחריות, ומתי

גועליציה בשער
.העולם הזה״ 2288

ו!טו

אחרי כישלון רשימת תל״ם בבחירות
לכנסת, קיבל על עצמו
משה דיין מיד את האחריות ל-

כישלון. ואני תוהה: האם לא
הגיעה השעה, אחרי שמונת שנים,

קר ם מעולה
להרחק ת שערות

׳שיקבל על עצמו את האחריות
(ולו המיניסטריאלית) למחדל יזם
הכיפורים ב־ 1973י
יוסי זיז, תל־אביב

ד א יו־וץ
מדוע מלינים פרס ואנשיו
על תחזיתו של הסקרן
חנוך סמית 1

למרות התחזית האופטימית של
״מיסטר״ סמית, אשר עודדה, ובצדק,
את פרם ואנשיו, הצליחו
לבסוף דווקא אנשי הליכוד לזכות
ברוב הקולות, ויש לאל-ידם להר כיב
את הממשלה הבאה בראשות
מר בגין. מרירותם של פרס ואנשיו
לגבי תחזיותיו המדוייקות
כמעט של סמית אינה מובנת לי.
אופן הגשת התחזית עשה עלי
רושם שסטיית כאילו מעוניין ש המערך,
בראשותו של פרם, ירכיב
את הממשלה.
לדרכו של פרס מוקדש החמשיר
הבא:
גורלו של מר פרם חרוץ /אדם
זה כבר יותר לא ירוץ /כי
למרות ׳תחזיתו /של מר סמית
בכבודו /שימעון פרס שוב הדש־לך
אל החוץ.
א ס, תל־אביב

איתן עמיחי
הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חוקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושד.

רמת־גו, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .

ט 6.7־ -5׳ 7 9 0 1 1 4רש׳מס־וג עסק $481/75יעמי

״לא טוב היות האדם לבדו״
הכרויות למטרת נישואין
19 שנות מוניטין
העסק הנבחר לשנת 1981

;רעים

^ תל אביב.רח׳בן יהודה 58

טל 03 282932:

אחראי דיין
גם ליום־הכיפורים

קנ ס ב חי רו ת
אליפות הטניס בווימ־בלדון
מזכירה לקורא
את הבחירות.

!ידיאנסרט!
הסרט ת ארועים בוידיאו !
צידום חתונות, בד מצווה וארחגים מיוחדים
1ת $ 2 9 9 :כולל מטימ וקטטה
0ר 3 11 0שע
רח׳ רוזנבאום ,5ת״א. 296662.70,

חן טרמפ לחייל

ג׳ון מקנרו ניצח את ביורן
בורג בווימבלרון, והיה לאלוף-
העולם בטנים — אך נקנס
ב־ 10 אלפים דולר בגלל התנהגותו
המרגיזה על המ״גרש,
בגלל שכינה בכינויים את ה שופט
ואת שופטי־הקו, ועל
ש״ה׳וציא שם רע למישחק״.
רק תארו לעצמכם איזה קנם
היה מקבל ראש-הממשלד, של נו,
מנחם בגין, אחרי מערכת-
הבחירות, על התנהגותו המרגיזה
בנתניה, פתה־תיקווה, תל-
אביב וכל מקום שבו נאם
בפני ׳באי אסיפת־בחירות 1על
שכינה את קאנצלר גרמניה,

קורא שריק
עלבונות חמורים
נשיא צדפת ושר־חהגנד, של
ארצות־הברית בכינויים, ועל

שהוציא שם רע למישחק הבחירות
בישראל.
יורם ארידור, שר־האוצר
שלנו ,׳לא היה מספיק להדפיס
שקלים לתשלום קנס לשון-
הרע של בגין, שאותו כינתה
פלורה לואים, בעלת הטור ב-
עגייני־חוץ בניו־יורק טיימס :
״הסכנה החמורה ביותר לא
רק לישראל אלא למרבית ארצות
העולם, לרבות ארצות-
הברית.״ כל אלה הם, ללא
ספק, עלבונות המורים מאלה
שהושמעו בווימבלדון.
אולם, בהתחשב בעובדה ש-
ראש־המ׳משלה שלנו משחק את
המשחק שלו בתחרות עם
מחוללי־צרות מיקצועיים כמו
הומייני, אידי אמין וקדאפי,
הבה נודה כולנו, כי בהשוואה
אליהם הוא עדיין משחק אותו
כחובב גמור.
יוסף שריק, תל־אביב

ה עו ל ם הז ה 2290

171״ו

לבקבוק!

השוה בעצמך

ב מ שפחה הוחלט:

מאלט

(השואה נכונה ליום )19.5.81

מחיר לכוס
שם המשקה
200י ״1ל
מאלט
ח א־־ג
קולה מישפחוזי
טמפו מישפחתי קריסטל מיץ פז

124א״ג
116א ג
114א ג
95א ג

הורוסהוס מדים
בנימיני

ב חו ל ה סרטוידו נולד בתאריך — 20.9.1946 השמש
והאופק העולה במזל בתולה — כשהשמש,
מרקורי, ונפטון בבית הראשון.
הירח במזל — שרטו, אוראנוס במזל
תאומים בבית העשירי.
למרות שתאריך לידתו במזל בתולה
— במפת הלידה ניכרת השפעה חזקה
של מזל טרטן.
אפשר להגדירו כאדם חברתי, חביב
ונעים, שעל-פי-רוב מתאמץ להנעים לקהל,
מודע לרושם שהוא עושה על
האחרים, ותלוי מאוד בתגובת השובבים
אותו• כשהוא מופיע לפני קהל,
הוא נמצא במיטבו, ומשתדל להוציא
את כל הטוב שבו. הוא מנשה להבריק,
יודע שהוא טוב, וחש שהוא חייב
להיות יוצא״דופן.
הוא אינו שובל את השיגרה, ומוצא
לעצמו דרכים מקוריות להופיע בהן
לפני הקהל. לפעמים מקוריות זו באה
מתוך תיכנון וחישוב, אך בהופעותיו
לפני קהל הוא משוגל אף להברקות
שפונטניות, ש״באות לו״ מעצם אהבתו
להופיע, ומהאווירה שנוצרת שביבו. הוא
מנשה להתקבל על הבריות בכל דרך
שהיא.
למרות התנהגותו העליזה ומלאת החן
והקשם — קיימת בתוכו אדישות
משויימת כלפי הזולת. לעיתים הוא
מייצג דבר אחד, כשבתוכו חושב דבר
שונה לחלוטין. בתוכו הוא מרגיש לא
פעם כעין חושר־ישע, אך מפגין עודף
שביעות״רצון מעצמו. הוא נותן הרגשה
של פתיחות ורעננות, ומוכן ללמוד לשתף
פעולה עם אחרים. בתוכו חשרה לו
טלאים נכנשים השבוע לתקופה שבה
ירגישו התלהבות ומרץ רב. הם יתחילו
בהרפתקות חדשות, ותהיה
להם נטיה להשתכן
יותר מהרצוי.
פיתאו- התאהבויות מיות יאפיינו את התקופה.
אך קשרים
שיתחילו כעת לא יהיו
משוחררים משיבוכים, שההתלהבות מכיוון
21במרס -
__ הגדולה תכשה על שי20ב
א פ רי ל
פוט נכון, וכתוצאה
מכך צפויות מריבות לא מעטות עם בני-
הזוג. בענייני כשפים — לדחות החלטות.

שינויים שנאלצים לבצע בתקופה זו יקשו
על השבוע, וייגרמו ליייפות ולרצון לנער
מעט מהאחריות. צריך
לגייס את כל המרץ והחיוביים, המשאבים שטמונים
עמוק בתוככם.
גם בחיי־המישפחה
חשים אי־שקט, ונתקלים
בבעיות הקשורות
להחלטות סופיות. סי־כסוכים
עלולים להיות
21באפ רי ל ־
20ב מ אי
עם ידידים או שכנים.
על־מנת למנוע זאת,
יש להיזהר מפיטפוטים ודיבורים שנאמרים
בהימח־הדעת וללא כוונה מייוחדת.

נושאים שונים יעשיקו אתכם השבוע.
החיים לא יתנהלו בשיגרה הרגילה. טיולים
ונשיעות יושיפו
הנאה. למרות השיפור
שהיה מבחינה כשפית,
עליכם להיות כעת
זהירים ולא לבצע החלטות
נמהרות. כדאי
לבדוק כל הצעה בעניינים
אלה בכובד
ראש וללא חיפזון.
שינויים במישגרת העבודה,
או אפילו עבודה
אחרת, עשויים להרות מוצעים, גם
אם אין חשק להתחייב ברגע זה.

עצמאות פנימית, יותר מדי חשוב לו
להתחבב על האחרים. הוא רוצה להיות
מקובל, ותמיד מוצא את הבדיחה ה מבריקה
במקום הנכון.
הוא מופיע כקליל ונחמד, אך למעשה
זקוק למישענת של אדם חזק ובעל
״עמוד שידרה״ .הוא אינו אוהב להיות
לבד, המגע עם אנשים חשוב לו מאוד.
בעבודתו עם קהל הוא חש שיפוק ומעין
הגשמה עצמית. האדם המשמש לו
״מישענת״ כזו — היא האם, שאליה
הוא קשור במייוחד. למרות הצורך ה
דוד!
טופז נמצא
נ הק ובה שהג דוום
בחו

רשי!ו

ובאישיותו. לנערות

את דצונו, במ״וחו
הוא עשור לאמו
חזק בקשר זה, הוא כל הזמן רוצה
להשתחרר מכל קשר מגביל. הצורך בקשר
כזה גורם לו להרגשה מגבילה
ומרגיזה. כל חייו הוא משתדל להשתחרר
מהקשר שלו הוא זקוק.
לנשים — או יותר נכון לנערות שנמשכות
אליו, קשה להשביע את רצונו.
חושר שביעות־רצון עצמית הופכת במ הרה
להטחת ביקורת קשה בקרובים

בני מזל סרטן עלולים להיכנס שוב למתח
בשבוע זה, עצבנות, אי־שקט והת־רגזויות,
בעיקר במקום־
העבודה. התקופה עצמה
די מסוכנת לאלה
שנוהגים, ולאלה שעבודתם
מסכנת אותם יש
לשמור במידת־האפשר
על כל כללי הבטיחות,
עד שהתקופה תעבור.
כספים ששייכים ל־מישפחה
יגזלו חלק מזמנכם,
עזרתכם תהיה
נחוצה בישוב בעיות כספיות. בנסיעה קצרה
עשוייה להתרחש פגישה מעניינת.

לאריות מתחיל שבוע הרבה יותר נעים
ושמח מהשבועות הקודמים לו. שוף־שוף מההרגשה תשוחררו
המעיקה, שגרמה למחשבות
מדכאות. חיי
חברה מהנים יאפיינו
את השבוע, תמצאו
את עצמכם מבלים
כאשר אהבתם. ידידים
שעימם לא התראתם
מזמן, יזכירו את עצמם.
הדאגות שהעשי-
קו אתכם במקום-
ודרך חדשה ומוצלחת
העבודה יושרו,
תתגלה ותאפשר לקדם את השאיפות.

בני בתולה לתכנן חופשה בהקדם על האפשרי. נטייתם השבוע להוסיף לעצמם
עבודה עלולה להשפיע
על בריאותם. רגישותם
עולה, ואיזור הבטן
רגישבמייוחד• כדאי
להקפיד על המזון שאתם
אוכלים. העצבנות
מתגברת במקוס״העבו״
דה, וסיכסוכים או חתירה
נגדכם עלולים לג22ב
אוגוסט
22גספטחבי
רום לעיכוב בהתקד־מותכם.
כדאי לשמור
על סודיות בקשר לכל תוכנית שאותה
אתם מתכננים. כל דליפה רק תזיק לכם.

דודו טופז
בדרן נפלא
אליו, או יותר נכון בקרובות אליו. הוא
מוצא פגמים כמעט בכל דבר הקשור
אליהן, עד שהיחשים מגיעים למבוי
שתום והן מתרחקות. כשהן אינן מעורבות
יותר בחייו, נעלמים להן הפגמים
כבמטה קשם, והוא שוב משוגל להנות
מחברתן. וכל זה לא מתוך רצון לפגוע,
מכיוון שבתוכו הוא טוב-לב ונדיב,
ומעוניין להנעים לשביבתו, אך אינו מודע
די צרכו לצרכים של המקורבים אליו
ביותר.
הוא די אוהב את עצמו ויוצר שבי-
בו אשליה — הילה גדולה מדי. אנשים
רוקמים שביבו שיפורים, אך החברים
האמיתיים שלו הם למעשה קרובי״
המישפחה. כאשר הוא הוגה רעיון משו-
יים, שמוצא־חן בעיניו, הוא מזדהה עי-
מו, ומתחיל בפעולה נמרצת על-מנת
להגשימו. אז הוא מגלה התמדה רבה,
ידידים, שבאים בהצעות שקשורות לשותפות,
עלולים להכזיב, כדאי לדחות
החלטות בקשר לכן.
משוכן לתת יותר מדי
אמון, אפילו באלה,
שאתם מאוד מחבבים
ושנוח לכם בחברתם.
מבחינה כשפית — המצב
אינו נוח, אלה
שחייבים כשפים שרויים
בדאגות. לא כדאי
( 2בספ טני ב
22ב אי ק לזו
להשתכן ולתכנן תוכניות
מהפכניות, הדרך
השיגרתית והבטוחה טובה יותר. חיי האהבה
יקבלו תפנית מעניינת השבוע.

במקום־ העבודה אתם עשויים לקבל שבחים
רבים על עבודתכם, אך הדבר יעורר
קינאה אצל עמיתיכם
לעבודה, שעלולה לגרוס
לא מעט אי־נעימות
ובעיות. תכננו את צע־דיכם
בזהירות רבה, אל
תהדקו את הקשרים בעבודה,
ושימרו על מרחק
שלא יתפרש כהת״
: 1 22 או ק טו ב ר -
בדלות או התנשאות.
;22 בו ובבי ב ד
בדרך זו הסיכוי להגשים
את השאיפות רב
מן מן הרגיל. קרוב לוודאי זה החודש
שבו יתברר לכם סעמדכם ועתידכם.

עקת

תקופה שאמורה לגרום לכם הנאות
רבות. ידובר בה על נטיעות לחוץ־לארץ,
קשרים עם אנשים השוהים
שם יחודשו ו-

יתפתחו, ואתם תרגישו

מרץ מחודש. תוכלו
להנות בלב קל ממה
שמציע לכם השבוע.
לאמנים — זו תהיה
תקופה פוריה במייו-
נ 2ב נו ב מי ר | -חד. התלהבות תביא
? 0בדץנ 1ב ד | אתכם ליצירה של דברים
חדשים, מקוריים
ומוצלחים. עניינים כשפיים עדיין אינם
משביעים־רצון. נחוצות שבלנות והמתנה.

ן111111[1

ומשוגל להכניש את עצמו לתנאי לחץ.
על־פי־רוב הוא אינו אוהב להחליט
החלטות, ומנשה לדחותן ״עד שאי־אפ-
שר יותר״ לתת לדברים ללכת מעצמם,
ובעל-כורחו נאלץ לנקוט בעמדה חד-
משמעית.
הוא חולם ושואף להגיע לגדולה ול-
הישגים, כשבתוכו הוא אינו בטוח, ואולי
אפילו חרד, שחלומותיו יתגשמו. הוא
אינו הטיפוש האינטלקטואלי — קשה
להשוותו למראיין שיש לו דעות מגובשות•
הוא אינו שייך לשוג המראיינים
היוזמים את הנקודות העיקריות החשובות,
אם פוליטיות או אחרות. בתור
בדרן הוא נפלא, ומגלה כישרון רב בהופעותיו
לפני קהל.
במפת הלידה אפשר לראות, שבערך *
לפני כשלוש שנים התחילה אצלו תקופה $

(המשך בעמוד $ )68

יחסים, שההרמוניה והשקט איפיינו אותם
לאחרונה, עלולים לעלות על שירטון.
סיכסוכיס בגלל עניינים
קטנים, חסרי־חשיבות,
יקבלו מימדים מוגזמים,
ונטייתכם להיפגע
ולייחס כוונות שלא
התכוונו אליהן תגרום
למצב־רוח מעט קודר.
בתחילת השבוע תוכלו
להתרכז בעניינים הקשורים
לבית ולמישפ־חוד
לשיפוצים ולקניות
נחוצות. בהמשך השבוע, בתוך מצב־רוח
שאינו מעודד, תצוץ קרן־אור.

פעילות בלתי-שיגרתית תביא אתכם לשותפות
מעניינת, הקשורה, כנראה, להצעה
מייוחדת, שתקבלו
ממישהו הק שור
בעקיפין למקום-
העבודה. נשיעה קצרה
ורגילה עשוייה להש-
תיים בהתרגשות והנאה.
פגישה עם אדם
מקורי ומייוחד תעורר
בכם את חוש־ההומור,
ורעיונות שכמוהם ניתן
למצוא רק אצלכם,
בני דלי, ישעשעו וישמחו גם את אלה
החיים עימכם, וקשרים חדשים יתפתחו.

משהו בלתי־מוגדר מטריד אתכם, מתרכזים
סביב עניין מסויים, שזמן רב ׳^ינו
__ מסתדר לפי רצונכם.
ליוזמה שתקחו השבוע
נחוצה העזה, יתכן ש כרוך
בכך עניין כספי,

ואולי אף הוצאה גדולה.
רצוי לא לפקפק,
ולהוציא את הסכום הדרוש
ילדים יוסיפו
9ובפב רו א ר
דאגה, ויגזלו מזמנכם.
20במרס
נסו להיות יותר שקטים
וסובלנים. בקרוב תוכלו
ולהשיג את מבוקשכם. לצאתמהשיגרה לקראת סוף־השבוע תיתכן פעולה חברתית.

511

קנה פיאט 131 במבצע מיוחד
ותקבל תיבת הלובים
אוטומטית חינם!
,סו רמוז לע כ ת

20 000

מכונית מקבילה!

פיאט מציעה לך ל קנו ת עכשיו ו 3ו 600 -ו סמ״ק אוטומטית - י ולשלם מחיר של מכונית עם הילוכים רגילים. כן. הגיר האוטומטי -
על חשבוננו! בוא עוד היום וקנה פיאט ו 3ו -משפחתית ללא מתחרים
במחיר ללא תחרות.
המל אי מוג ב ל!

ה מב צעמ לל

מספרמצומצםעול 5 -ל 1 0ה 11א

אחריות נגד חלודה 670 שנים
העול ם הז ה 2290

^ 3 0 0 3

האח ריו ת כפופה ל תנ אי ב פנ קסהאח ריו ת

מלכת האיים

מזמינה את המועמדות הסופיות בתחרות

מלכת המים 81
לחגיגה של נופש
באי האושר
מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
ב חסו ת

נסיעות ותיירות

ימים משגעים ולילות לוהטים בשבוע של נופש וכף בכרתים
הגדול היפה המעניין והמגוון ־ שבכל איי הנופש של יוון׳

מרבית הטיסות לכרתים מלאות
בכדי להענות לבקשות הרבות
טיסות הוספנו
שבועיות בימי שישי בתאריכים:
3 1 ,24,17

ביולי

21 ,14,7

באוגוסט

5ילל טי ס ה ״ !יו ז ח
אדגון ובצוע :׳

פרט והרשמה:
אצל כל סובו׳ הנ סי עו ת.

דיזוהויז״
בו־י הוד ה 21ת ״ א
טל 652140 :

חנוי־וזננסת

החדשים המגיעים אד העשירית
^ כי ם כמיפלגת ד,עבודה רואים את
י היום שבו התגלה חשבון הדולרים
של יצחק רבין ואשתו, לאה, כיום שבו
עלה, למעשה, הליכוד לשילטון ומיפלגת
העבודה נפלה. העובדה שהיועץ המיש־פטי
לממשלה דאז, הפרופסור אהרון ברק,
סרב ״למחול״ ללאה רבין, הביאה לכך
•נ<841 ם ם! 1נ11ג<א1ם <31,0.1 1111301.
היתר, זו פרשה שהסעירה את הארץ
ושהצטרפה לפרשות ידלין, עופר, צור
ופלד, שהציגו את מישטר המערך כ־מושחת
ושגרמו להתמוטטותו.
צחוק הגורל הוא שהאיש שנבחר לכנסת
העשירית במקום החמישי ברשימת
הליכוד, שהוא המקום השלישי ברשימת
חרות, מיד אחרי מנחם בגין ודויד לוי,
נתפס אף הוא בעבירה דומה לעבירה
של לאה רבין. יעקוב מרידור, מי שנחשב
כמושיע הכלכלי שמציע הליכוד למדינה,
נתפס כשברשותו חשבון מטבע־זר בגובה
של מאות אלפי דולרים בבנק בשווייץ,
בעוד שחשבון הדולרים של לאה רבין,

ח כי ם
חד שי ם
הציע שותפות לבעלי הון ישראליים בגידול
כותנה בעלת סיבים ארוכים במיוחד
באזור אגם טאנה בחבש. המשקיעים
הישראליים כמעט והסכימו להיכנס ל־עיסקה,
אולם בדיקה יסודית שלהם,

•1 9הדור
ב ת רי דו ר
()131131 131. 111*3 0 1 . 111*1 X 1
שהפיל לדעת רבים את המערך, היה
בגובה של 20 אלף דולר בלבד.
יעקוב מרידוד, מפקד האצ״ל, החל את
פעולותיו העיסקיות בשנת .1951 הוא יסד
את חברת אינקודה לשחיטת בשר ב אתיופיה
והבאתו לישראל. מאוחר יותר
נכנסו לחברה גם בן למישפחת קצבים
מפורסמת בישראל, עזריאל עינב, ומי
־.זהיר, מפקד אניית המעפילים אקסודוס,
יוסי הראל־המבורגר.
בעזרת ציוד מיושן עיבד מרידוד בשר,
שאותו קנה בזול באתיופיה ובאריתריאה,
ושיווק אוחו לישראל. אולם הציוד ה מיושן
וחוסר־הידע של מרידוד בנושאים
אלה הביאו את החברה, שקמה בקול
תרועה גדולה, לעברי פי פחת. שנתיים
אחרי שהוקמה החליטה ממשלת ישראל
לקנות חצי מהחברה, כדי לנסות ולהציל
אותה, ושלוש שנים אחר־כך נאלצה
ממשלת ישראל לקנות גם את החצי השני.
מרידור יצא ברווח נאה מהתמוטטות
אינקודח שבבעלותו, אולם המשיך לנסות
ולבנות עסקים בחבל זה של העולם. הוא

שנערכה ממש לפני החתימה על הסכם
השותפות, גילתה כי האזור כולו שטוף
מים ודורש השקעה של מיליארדים בניקוז,
לפני שאפשר יהיה לגדל בו כותנה.
שלוש שנים אחרי שנכשלה מבחינתו
חברת אינקודה, נכנם מרידור לשותפות
עיסקית עם יהודי בשם מאיר ד,לוי. מאוחר
יותר התפרסם מאיר ד,לוי כבעל חברת
האוניות סונזרפיין, שפשטה את הרגל,
ולאחרונה הוא התפרסם כמנהלה של חברת
קורת גג, השנויה במחלוקת. מרידור ומאיר
הלוי הקימו חברה בשם ניפון, שהיתה
אמורה לקנות אוניות־דיג יפאניות, לדוג
דגי-טונה בים־סוף ולייבאם לישראל. כאן,
על־פי התוכנית, היו צריכים לעשן את
הדגים ולייצאם.
חברת ניפון לא רכשה אף ספינת־דיג
אחת. מרידוד טען, וככל הנראה בצדק,
שהרעיון נכשל בגלל מאיר ד,לוי, דרש
ממנו פיצויים בסך 50 אלף דולר, סכום
ענק באותם הימים, ואף קיבל סכום זה.
הפיצויים שולמו על־ידי ד,לוי למרידור,
חלקם במזומן וחלקם בצורת מניות בחברת

סדמרפיין של מאיר ד,לוי. לזכותו של
מרידוד יש לציין שהוא מכר את החלק
שלו בסומרפיין עוד לפני ההסתבכות
המפורסמת של חברה זו.
מעצמת אשראי
פנה מרידוד להקים את הענק
הימי הגדול ביותר בהיסטוריה, שנבנה
כמעט ללא אגורה אחת של מזומנים. הוא
הקים יחד עם רב־חובל מילה ברנד את
החברה הימית להובלת פרי. מרידוד וברנד
הבינו את מצוקתן של המיספנות
השונות הפזורות בעולם, שבאותה תקופה
היו מחוסרות עבודה ומחוסרות הזמנות
לעתיד. הם הציעו למיספנות אלה לבנות
להם אוניות, וקיבלו תנאי־אשראי נוחים
ביותר. אחר־כך נהגו לפנות לממשלותיה,ן
של אותן מיספנות וקיבלו מהן הלוואות
גדולות. הממשלות היו מעוניינות בעבודה
למיספנות שלהן. עם הסכמי־האשראי של

ח״כ הראל (כין שם־טוב, כר־רב, פרם, רכין, אכן1
לא לחזור על שגיאות פעמיים
^ייי ^

המדינות שעימן עשו עסקים ושל המיס־פנות
הם היו מתייצבים בבנקים גדולים
ומקבלים קווי־אשראי נוספים, כשהערבויות
לאשראי הזה היו מניות החברה
הימית להובלת פרי.
החברה הימית להובלת פרי הפכה בצורה
זו מעצמה ימית של ממש. השבו עון
הגרמני שטרן הקדיש לחברה ולשני
בעליה, יעקוב מרידוד ומילה ברנר, כתבת-
ענק מצולמת, ותיאר אותם אז כאילי-
ספנות בסדר־גודל של אריסטוטל אונאסיס.
כשהיו זקוקים מרידוד וברנד לכסף
נזיל, הם היו מוכרים במחיר מוזל את
אחת האופציות שלהם לבניית אוניות
במיספנת חוץ, בין אם זו מיספנה ספרדית,
רומנית או יוונית, או שהיו מוכרים את
אחת מאוניותיהם, או מחכירים אותה, גם
זאת במחיר מוזל.
כמו בכל חברה הבנויה בצורה זו,
גם נפילתה של החברה הימית להובלת
פרי לא אחדד, לבוא. החברה אמנם לא
פשטה את הרגל, אך נכנסה לקשיים
כספיים גדולים, ולאמיתו של דבר הפסיקה
לתפקד. אז החלה גם פרשת חשבון ה־מטבע-זר
של מרידור בבנק השוויצי.
ב־ 20 באוגוסט 1973 התקיימה בבנק
פור לה קומרס קונטיננטל בז׳נבה ישיבה,
שבה השתתפו מנהלי הבנק והאזרח ה ישראלי
יעקוב מרידוד. מרידוד ביקש
הלוואה של 2.5מיליון דולר, והציע תמו רתן,
כערבות, את מניות החברה הימית
להובלת פרי. מניות החברה הימית להובלת
פרי נחשבו אז כמניות מוצקות.
מרידוד וברנד ניבאו כאילו את עידן
מיכליות הענק, שלא יעברו בתעלת־סוויס,
אלא יקיפו את כף ד,תיקווה הטובה. צי
מיכליות־הענק של החברה הימית להובלת
פרי הבטיח את תשלום ההלוואה שבה
רצה מרידוד. מרידוד אף הסביר, לטענת
מנהלי הבנק, מדוע הוא רוצה את ההלוואה.
לדבריהם טען מרידור, שהוא רצה
את הכסף באופן אישי, כדי לרכוש לעצמו
מניות של החברה הימית להובלת פרי.
יצירת דרישה למניות אלה תעלה את
השער שלהן בבורסה העולמית, ומרידור
יוכל לשלשל לכיסו סכומים ניכרים.
למרות שמו הטוב של מרידוד בעולם
העסקים של שנת ,1973 היה הבנק1

הח׳״כי ם החד ש
(החשך מעמוד )13
השווייצי זהיר במיוחד. הוא הסכים לתת
למרידור רק 1.5מיליון לירות, ודרש
שלא רק המניות תשמשנה בערבות, אלא
שמרידור יחתום על התחייבות, שבכל
פעם שערך המניות יירד, הוא ישלים
מכיסו את ההפרש, כדי לכסות את סכום

הערבות

להסתבך
עם החוק

רידוד הסכים ופתח באותו היום
י׳ חשבון באותו בנק. מיספר החשבון
היה .29913 תאריך הולדתו של מרידוד
הוא .29.9.31
החשבון היה חשבון אישי של מרידוד,
והוא — ולא החברה הימית להובלת פרי —
נרשם כבעליו. התרגיל של מרידוד הצליח.
מניות החברה הימית להובלת פרי זינקו
מערך של 14 דולר למניה ל־ 20 דולר
למניה, אך רק לתקופה של כמה חודשים.
מיד אחרי מילחמת יום הכיפורים נפוצו
בענף הספנות והבנקאות שמועות, שהחברה
הימית להובלת פרי נמצאת בקשיים
כספיים. המניות של החברה התחילו
לרדת, והבנק התחיל לשגר דרישות
תשלום למרידור. על חלק מדרישות אלה
ענה מרידוד, אולם על רובן לא. הוא
נשאר הייב לבנק יותר מ־ 800 אלף דולאר.
הבנק החליט לתבוע את מרידוד לדין
ולנסות לגבות את הכסף בעזרת בתי-
מישפט. חקירה שערך הבנק בשנת 1978
גילתה, שלמרידור יש בהרבה פחות נכסים
ממה שנדמה היה. בחברה הימית להובלת
פרי לא היה לו כל חלק על שמו, מילבד
המניות שהיו משועבדות לבנק• ־ שתי
חברות נוספות שהיו בבעלותו של מרידוד
לא הבטיחו לבנק תשלום חוב מהיר.
החברות הן אטלנסיק והחברה הישראלית
להובלת דלק ימי. הבנק החליט להתלבש
על הנכסים האישיים של מרידוד. הוא
הטיל עיקול על שתי דירות פרטיות של
מרידוד ושל אשתו ברחוב בארי בתל-
אביב.
עורך־דינו של מרידוד פנה במיכתב
אל הבנק, שבו ביקש למנוע הגשת
מישפט נגד מרשו בישראל. כתב עורך-
הדין ד״ר מקם לוטקין ביום 21.9.1976
לבנק השווייצי :״אסור לכם להגיש את
התביעה בישראל, כי זוהי הפרת הסודיות
של הבנקים הנהוגה בשווייץ, והיא
עלולה לסבך את הלקוח שלי עם החוק

הישראלי.״ ואמנם, התביעה של הבנק
גילתה, שמרידור עבר על חוקי המטבע
הישראלי בכך שהחזיק חשבון מטבע-זר
בבנק שווייצי. הוא עבר על אותו סעיף
בחוק שעליו עברה לאה רבין.
אך המהפך של 1977 כשעלתה חרות
לשילטון, הציל את מרידוד לא רק מה עמדה
לדין, אלא גם מפשיטת רגל.
כבמטה קסם החלו עסקיו להשתקם, והוא
הצליח לצאת מכל חובותיו ואף לרכוש
חברות נוספית. חרות גמלה בטוב למפקד
האצ״ל* ,ועסקיו התחילו לפרוח מחדש
באורח מופלא. בשנה האחרונה בילבדערך
מרידוד שתי עסקות גדולות. האחת :
רכישת חברת הבניה מבט והשניה רכי שת
חברת רסקו. את העסקות האלה
ערך עבורו חבר־כנסת, דווקא מסיעת
המערך: עורך־הדין החיפאי משה שחל.
מינוי יחסוך כסף

^ ויד שיפמן הוא מועמד הליברלים
• לתפקיד סגן־שר-התחבורה. שיפמן
עדיין לא איבד את התיקווה להיות חבר
הממשלה ובעל תיק התחבורה, והוא עושה
את כל המאמצים המיפלגתיים כדי לקבל
תיק זה.
עד לפני כמה שנים היה דויד שיפמן
דמות אפורה של עסקן עירוני בתל־אביב.
הוא היה ידוע אז כאחיו התאום
של מרדכי שיפמן, איש יחסי־הציבור.
שיפילו היא מן העסקנים הפוליטיים
שניצל היטב את המהפך, ובן־לילה הפך
אחד מאישי־המדינה המפורסמים ביותר.
שיפמך חבר מועצת עיריית תל-אביב,
התפרסם בשני מישורים: בתוכניות הגרנדיוזיות
שלו לפיתרון בעיות התדר
בירה של תל־אביב, ובמריבות שלו עם שלמה מיפלגתו, חבר ראש־העיר,
>״צ׳יצ׳״) להט. לשם פיתדון בעיות
התחבורה של תל־אביב נסע שיפמן כמה
פעמים לחוץ־לארץ, בעיקר לארצות מל היבות
ורחוקות. הוא התגורר בבתי־מלון
מפוארים בכל רחבי־העולם, ובסיום סיורי
הלימודים שלו חזר כשבידו תוכנית־התח־בורה
הנקראת תוכנית סינגפור. על פי
תוכנית סינגפור היתה צריכה תל־אביב
להיסגר לתנועת כלי־רכב פרטיים. תוכנית
סינגפור של שיפמן עדיין לא יצאה
* מרידור היה מפקד האצ״ל לפני שבגין
הגיע לארץ מפולין.

ח״ב בן־אדישר בשימחת־תורה כאילון־מורה
הנאמנות לבגין השתלמה
אל הפועל, אם כי יש להודות שבתחומים
מסויימים הוקלה התנועה בתל-
אביב.
מתנת הליכוד לשיפמן, עם עלייתו
לשילטון, היתה מינויו כיושב־ראש מועצת
המנהלים של חברת־החשמל. בסוף
השנה שעברה פיטר שיפמן את מנכ״ל
החברה, יוסף טוליפמן. טוליפמן לא
נותר חייב. הוא פנה למבקר־המדי-
נה ולוועדת־הכלכלה של הכנסת, ופרש
לפניהם מסכת ארוכה של מחדלים, ביזיונות
וחשדות לשחיתויות בהיקף של
מאות מליוני לידות, הקשורים כולם ב בניית
תחנת־הכוח בחדרה• ה״טעויות״
שנעשו בזזברת־החשמל תחת ניהולו של
שיפמן יכלו לכסות כמה פעמים את כל
גרעונות מערכת־הביטחון של ישראל.
שיפמן הופיע לפגי ועדת־הכלכלה של
הכנסת. יושב־ראש הוועדה, ח״כ גד יע־קובי,
סיכם אז את דבריו של שיפמן
במישפט :״נרגשים מאוד, אך בכלל לא
משכנעים.״ פרשת זזברת־החשמל, שהתסיסה
את המדינה, שככה -והמיליונים
ממשיכים לזרום, בעיקר לידיים זרות.
איש לא הסיק את המסקנות נגד שיפמן,
הידוע כלאומן קיצוני ומי שהציע בעבר
את גירוש הערבים מישראל. שיפמן
ממשיך עדיין לנהל ביד רמה את חברת־החשמל,
עושה בה ובכספיה ככל העולה
על רוחו, והחקירות שנפתחו על-
ידי מבקר־המדינה ועל־ידי הכנסת בפרשה
זו הושתקו ביד אומן.
יש הטוענים שתהיה זו שליחות -לאומית
ממש למנות את שיפמן כשר־התח־בורה.
הוא יצטרך אז לפרוש מתפקידו
בחברת־החשמל, ויתכן שכך ייפסקו כיז בתי
המיליארדים בחברה.
נאמנות להערצת ילדות

ח״ב שיסמן כביתו
כיסא הממשלה פירושו •חיסכון
141

ים רבות היה הד״ר אליהו
בלתי-
:ן־אלישר דמות
ידועה לציבור הישראלי. גם חברי תנועת
החירות, שעל שורותיה נמנה בן-
אלישר, כמעט ולא הכירו אותו. בן-
אלישד המזוקן, בעל ארשת־הפיים הסתומה
ואורח הדיבור המדוד, הוא תרכובת
מעניינת של ישראלי הנושא על שכמו
את מעמסת הדור האחרון. הוא פליט
שואה, שעבר את מוראות השמדת מיש-
פחתו בעודו ילד, ואיש המוסד, המצווה
לשמור על סודיות ואיפוק רב. אלי נולד

בעיר ראדום שבפולין למישפחה עשירה.
אביו, אליעזר גוטליב ,־היה בעל מיפעלי־יציקה.
את שמו שינה אלי, אחרי שנודע
לו שאביו ניספה במחנה־עבודה נאצי,
שבועות ספורים לפני תום המילחמה.
אמו, שרה, ניספתה אחרי המילחמה ב־תאונת־דרכים,
כשהיתה בדרכה לפגוש את
אלי. שמו החדש של אלי הוא תישלובת
של שמות הוריו.
כשהיה אלי בן 10 הוא הצליח להימלט
מהגטו בראדום, כשהצטרף להלווייה נוצרית
שעברה ליד הגטו באותו רגע. הוא
אומץ כבן על־ידי יהודיה, שקיבלה היתר
לעלות לארץ־ישראל. כשהגיע לארץ נש לח
ללמוד בבית־הספר הדתי ביל״ו. כש סיים
את לימודיו בבית־הספר העממי,
יצא לעבוד. הוא קיבל מישרה כפקיד
בחברת־החשמל, ואחר־הצהריים למד ל-
בחינות־בגרות חיצוניות. אז כבר היה
פעיל באצ״ל, עסק בהדבקת כרוזים, ופיתה
הערצה למפקד אצ״ל, מנחם בגין.
כשהיה בן 16 יצא לפאריס, כדי ללמוד
בסורבון. למיחייתו הוא עבד בשגרירות
הישראלית כשומר־ילילה. שנתיים אחר־כך
פנו אליו נציגי המוסד הישראלי למודיעין
וגייסו אותו לשרותים. במשך 10 שנים
הוא היה בעל זהות כפולה: סטודנט
בסורבון ואיש המוסד. הוא נשא לאשה
יהודיה צרפתיה, גרושה ואם לילד• אלי
אימץ את בן אשתו, ולמרות שהתגרש
ממנה כעבור כמה שנים׳ הוא עדיין
רואה עצמו כאבי הילד. כיום מתגורר בנו
המאומץ של אלי בישראל.
כשמונה מאיר עמית כראש המוסד, נוצרו
חילוקי־דעות בינו ובין אלי, ואלי פרש.
הוא המשיך בעבודת המחקר שלו בפאריס,
ועסק בעיקר בנושא השואה ו -
עליית הנאצים. ערב מילחמודששת־הימים
חזר בן־אלישר לארץ, ונלחם בשורות ה חטיבה
הירושלמית. אחרי המילחמה הוא
מונה ככתב העיתון הצרפתי לאורור בישראל,
והתחיל לעבוד בהתנדבות בתנועת
החרות.
הצנחתו של עזר וייצמן לחרות סימלה
עבור בן־אלישר את תחילת דרכו הפוליטית•
וייצמן הכיר את בן־אלישר מתקופת
עבודתו הביטחונית, וגייס אותו לעבודה
מלאה בחרות, כשהוא מטיל עליו את
תפקיד ראש מערכת־ההסברה של המיס־לגה.
כשנוצר
העימות בין וייצמן לבגין נק רע
בן־אלישר בין שתי נאמנויות — האחת
— לאיש שאותו העריץ מילדות, והשניה
(המשך בעמוד )50

ט ל ־ א ר וי ו

1כוד לצלצל לרב-בריח
לפני שאתה יוצא לחרל העונה

9לך ל ת של רב-בריח. דל ת הבטחון היחידה ץ/
ע *מנעול בטחוו בהשגחת מכון התקנים 01( .

ב- ר אתה ביד״ טובות

ת״א283166 :־ 3( 03 קורים)
ר״ג גבעתיים 72211 1 :־ 3( 03 קווים)
חולון 844145 :־ 5( 03 קווים)
רחובות 73198 :־054
חיפה 7251 11 :־ 4( 04 קווים)
טבריה 20024 :־067
השרון 34688 :־053
פ״ת919383 :־03
ירושלים 533261 :־ 3( 02 קווים)
באר שבע 76840,79516 :־057
אילת 72750 :־059

ראשהממשלה הודיע

מטוסינו דואגים לביטחון המדינה

איו קרה
הדוד אברשה ניסה לפלח בצקית-כבד
מהמגש׳ אבל הדודה מאניה חבטה במהירות
על כף־ידו המושטת .״זה לא
יפה לאכול לפני החופה,״ אמרה, והדוד
אברשה נאנח והסתכל בקינאה בדוד
מנדל, שזלל בצקיות באין מפריע בשולחן
הסמוך .״מי יתנני אלמן במו מנדל,״
חשב לעצמו הדוד אברשה• קרוב יותר
לשולחן המחותנים ישב הדוד מוטלה
מהצד של הבלה, וזימזם לעצמו מנגינה
פולנית ישנה, כמו שעשה תמיד כשהיה
בגילופין. בשולחן המחותנים עצמו היה
דוד מנחם שקוע בשיחה מרתקת על
ההיסטוריה של קהילת לבוב עם דודה
הד״ר פאניה שתחייה מהצד של החתן,
והעיף מדי פעם מבטים גאים בבתו,
שנראתה יפה כל־בך בשימלה הלבנה.
״הוי, הוי, הוי, אילו רק היה זאב
יכול להיות פה חשב דוד מנחם
לעצמו.
ואז, פיתאום, היתה תבונה מסביב
לכיסא שעליו ישבה הבלה וקיבלה ב־

לא מזמן הודיע ראש״חממשלה ושר ״הביטחון״ בי לא
תיפול עוד קטיושה אחת על קריית״שמונח.
אין אומרים הילדים ן לא נפלה אחת. נפלו הרבה.
ולא רק על קריית־שמונה• גם על נהריה, וגם על ישובים
אחרים בצפון.
אנשים נהרגו. אנשים אחרים נפצעו• יש אלמנות, יש
יתומים, יש מישפחות שכולות, יהיו הלוויות ממלכתיות
ומחזות קורעי״לב.
זה לא מצחיק. זה עצוב מאוד.
צריך לחשוב, למה זה קרה ו
״מעריב״ : 16.7.81 ,״מקור מדיני בביר אמר הבוקר,
בי פעולת המחבלים נגד נהריה היתה צעד נואש של אירגוני
הטירור בעיקבות תקיפת מטוסי חיל״חאוויר שלשום״.
״סגן שר־הביטחון אמר כי לדעתו לא מדובר כאן בשינוי
המדיניות של המחבלים, והם היו יורים ומפגיזים גם לולא
הפצצה זו או אחרת של מטוסי חיל״האוויר, אולם אין ספק,
בי המכה החזקה שקיבלו מישראל דירבנה אותם להפגזה
נועזת יותר.״
וזוהי בל התורה בולה על רגל אחת.
מילחטתנו ב״מחבלים״ נמשכת כבר זמן רב. זו לא הפעם
הראשונה שאנו שומעים שמצטבר אצלם נשק רב. זו לא
הפעם הראשונה שכוחות ״הביטחון״ של ישראל מנחיתים על
״המחבלים״ מכות קשות. זו לא הפעם הראשונה שבעיקבות

שישים שניות
ער שישים שניות
אלה הן שישים שניות על שישים
שניות. בשישים שניות אפשר לומר בין
מאה למאח״ועשרים מילים• על כל נושא
בעולם אפשר לומר מאה עד מאה-
ועשרים מילים. באשר מישהו שלא ידע
כלום באותו נושא שעליו דובר שומע
שישים שניות באותו נושא, הוא ממשיך
לא לדעת כלום באותו נושא, או, ב־מיקרה
הגרוע, יודע רק אמת חלקית
שבמרבית המיקרים גרועה משקר. כאשר
מישהו יודע משהו באותו נושא, לא
מוסיפות לו שישים השניות הללו ולא
בלום. באשר מישהו יודע הרבה באותו
נושא, גורמות לו שישים השניות חללו
לצחוק גדול. לכן, או שיתחילו לעשות
שלוש דקות על הנושא, או שיפסיקו
לטרטר במוח. אלה היו שישים שניות
על שישים שניות.

כך התחיל הכל
סבלנות את נשיקות האורחים והאורחות,
כשאמה עומדת עליה ומקפידה
לנגב מלחייה של הבת את סימני השפתון
שהשאירו הדודות. הבלה הובלה
אל הפתח, ועוד בטרם הגיעה לשם
פתחה התיזמורת בנגינת מארש החתונה.
הדוד אברשה ניצל את ההזדמנות
שניקרתה לו, וסילק סוף־סוף בצקית־בבד
מהקערה, בעוד אשתו מתבוננת,
כשדמעות בעיניה, בזוג הצעיר•
וכך הובל הזוג אל החופה לצלילי
התיזמורת שטיפ-טיפה זייפה בטונים
הגבוהים, ודוד מוטלה לגם עוד כוסית
אחת קטנה, מה שלא יהיה.
הרב במדים נשא נאום נפלא, שחימם
את בל הלבבות, ואחר״כך הלביש החתן

את הטבעת על אצבעה של חסיה בגין,
שמיד לאחר שבירת הכוס העטופה בנייר
פרגמנט ציבעוני הפכה לחיות חסיח
מילוא.
וכך בדיוק התחילה חקאריירה הפו ליטית
המסחררת של רוני מילוא הצעיר,
אחיו, בשרו ודמו, של החתן•
ומעתה גם קרוב-מישפחה קרוב מאוד
של מנחם בגין.
ובל מי שמנסה להבין מדוע משמיע
הח״כ הצעיר רוני מילוא בל־בך הרבה
רעשים, צריך לזכור שבגין הודיע שיפרוש
בגיל שבעים, או, מקסימום, בסוף הקדנציה.
המאורע המשמח שתואר לעיל
יעזור לרוני הצעיר עד אז, ולא עוד.
ומכיוון שלרוני הצעיר בבר אין אחים
ואחיות פנויים, וגם בתו של יעקב
מרידוד נשואה בבר, כידוע, לזמר יגאל
בשן, ברור שעליו לבסס את מעמדו
תוך זמן קצר, קצר ביותר.

המכות הקשות מופגזים יישובי הצפון ביתר שאת. האנשים
המופקדים על ״הביטחון״ חם לא מטומטמים גמורים. כאשר
הם שולחים את המטוסים להפגזות, ברור וגלוי וידוע להם
ש״המחבלים״ יגיבו באופן ״נואש״ .הכל צפוי, והרשות (לתושבי
נהריה וקריית־שמונה) לא נתונה• הם מתחילים לפחוד
בבר כשהם שומעים את הבומים העל-קוליים של מטוסינו
בדרכם למטרות.
ועכשיו הגיע הזמן להסביר למה שמתי במרבאות את
המילים ״ביטחון״ ו״מחבלים״.
כאשר מישהו עושה פעולת-מנע רחבת-היקף שלפי עדותו
שלו גורמת ליותר הרוגים ופצועים בצד הישראלי ממה
שהיה צפוי במהלך הרגיל (והכואב) של העניינים, הוא לא
ממונה על הביטחון, אלא על ה״ביטחון״.
כאשר מישהו מוכה בצורה קשה, מוחצת, נוראה, איומה,
ואחרי זה מגיב בצורה יותר פוגעת, יותר חזקה, יותר אכזרית,
הוא לא מחבל, הוא אשף.
לבוא פעולת-מנע ישראלית חייבת וברור שעכשיו
נוספת, גדולה ועצומה יותר מכל מה שקדם לח. לא פעולת-
תגמול, חלילה. עם המדיניות הזאת כבר הפסקנו. בפירוש
פעולת־מנע.
וברור שאחרי פעולת המנע הענקית תבוא תגובה נואשת
מצד ״המחבלים״ ,שתהיה נוראה ואכזרית מכל מה שידענו
עד הנה.

״נו, אז מה דעתכם שנעביר את ה כדורגל
לאמצע השבוע!״ שאל האיש
שישב בראש השולחן ,״שכן, כידוע, גורם
הכדורגל חזה לחילול-שבת המוני. אני
תמיד הייתי בעד זח.״
שלושת חובשי הכיפות השחורות שישבו
מצד ימין החליפו מבטים, והתחילו
להסתודד. גם שני חובשי הכיפות
משמאל החליפו מילים מהירות.
ראשונים לדבר היו בעלי הכיפות
השחורות .״אנחנו לא חושבים שאפשר
להעביר דבר בזה• אין לגזור על הציבור
גזירה שלא יובל לעמוד בה,״
הודיע דוברם לבו״הזקן•
״לא בא בחשבון הודיע בעל הכיפה
הסרוגה, הצעירצ׳יק משמאל .״זה יגרום
לפירוד בעם.״
גם נציג הקבוצה השלישית התעורר
לחיים. הוא היטיב את הכיפה שעל
ראשו, ניקח את גרונו, וטען שזה לא

יתכן, פשוט לא יתכן.
״נניח,״ האיש בראש השולחן נכנע,
״מה בקשר לאיסור נישואין
בכלל לאזרחים ישראלים ז״
גם ההצעה הזאת נדחתה אחרי שנציגי
האלוהים עלי אדמות עיינו ברעיון,
ואחד מהם אפילו יצא למיסדרון
לשוחח עם הרבנים בטלפון.
״ולהכניס גיור כהלכה בחוק־השבות!
גם בעד זח חייתי תמיד,״ אמר חאיש
בראש השולחן, מנחם בגין, ואין צורן
לומר שמועצת־גדולי״חתורה דחתה גם
את הרעיון חזה. בבה התנהל המשא-
והמתן הקואליציוני, כאשר מנחם בגין
מנסה לשמור על כבוד הדת, ואילו
נצייג המפד״ל, אגודת ישראל ותמ״י
דוחים את רעיונותיו ביגלל נימוקים
אלקטוראליים, וכל מה שמעניין אותם
זה לא כבוד הדת, אלא תיקים, מישרות
וכסף לבחורי״ישיבות.

זלוגמנים שישתתפו בתחרות מלות
המים 81׳ יציגו את הדגמים
זאחרונים של
הוסו וולצה ספורטיבית, צווארון סיני, בד
>גבת סריג (פרוטה) עם גמירת בד
:צווארון ובכיס, ודשים. קלה ואוורי-
ית, ללא גיהוץ.
חופש ! !

מ 25.7-ועד — 15.8סגור !
• הקדם קניותין והזמנת תמונות !
• בוא לקבל תיקון מצלמה או
תמונות לפני החופשה.
• ביצוע פיתוח והגדלות צבעוניים
במעבדות הגדולות והטובות
בארץ.
• מבחר גדול של מצלמות ואבי*
זרים לחובבים.
• צלומי פספורט — בן־רגע!
בימי שלישי סגור, כל היום!

פ 1נ . 11בדבד
ח ינ׳ ה, רחובהחלמן 1נ

5־ז /6ץ וחט

בפגרת הקיץ
• התעמלות מיוחדת

לחיטוב הגוף

אלוף ישראל בטניס, שלמהגליקשטיין ,
במנוחה קלה בעיצומו של מישחק הזוגות ב״גביע
דייוויס״ נגד נבחרת הונגריה שהיה ברמת השרון.

תהיי גמישה־רעננה
תחזקי שרירין עם יציבה
טובה וזקופה.

• קורס מיוחד להרזיה
צוות מורים מעולה
אווירה נעימה ואדיבה
הרשמי מיד

אולפן לאה פלטשר

תן טרמפ לחייל

אבן גבירול ,50 תל־אביב
טל 267282 .

אוניברס נוצ״עה

מבחר טיולים נפלאוים בסחירים ללא תקדים !

ל ארצו ת הבלקן
• 5ו יום ־ יוגוסלביה),יווסטריה
• 20 יום -יוון\גו 0לביה,ץ זום טריה,ץ זיטליה
• 5ויום־יגו 0לביה. יוון,
• 6ו יום -בולגריה. יוגוסלביה,יוון
• 5ויום ־ יוון, בולגריה. רומניה
• 22 יום -רומניה.יגוסלביה,בולגריה
• 5ויום ־ בולגריה. רומניה

במחיר $1255 :בלבד!
במחיר $1555 :בלבד!
במחיר $1222 :בלבד!
במחיר $1144 :בלבד!
במחיר $ 1111 :בלבד!
במחיר $1333 :בלבד!
במחיר:

$ 8 0 6בלבדי

כל מחירי הטיולים הג״ל, כוללים: טיסות, איכסון במלונות ״דה
לוקס״ ,דרגה א׳ ו״תיירות מעולה״ ,פנסיון מלא ברומניה
ובולגריה וחצי פנסיון ביוגוסלביה, אוסטריה ואיטליה!

תל -ץ וביב: רמבם , 17ט ל 6 2 2 9 7 6 - 7 :
טל2 2 4 4 2 7 :
דיזנגו ף פו,
ה ע ^ מ ץ וו ת . 8 8ט ל 522041 :
חי פ ה:

בריטניה
ב־ 1965 הקדיש השבועון האמריקאי טייס, כתבת־שער
ענקית לבירת בריטניה, לונדון. הכתבה היתר. אופטימית,
זוהרת, עתירת מידע על נפלאותיה של העיר. בריטניה
היתד, באופנה. הביטלס והרולינג סטונס היו בשיא
תהילתם, הסרטים האנגליים הקדימו בשנות־אור את
המוצר ההוליוודי המנוון, האופנה הבריטית הצעירה
והמהפכנית דחקה את פאריס והפכה את עיר־האורות
לפרובינציה אפורה.
מיליוני תיירים אמריקאיים זרמו ללונדון בעיקבות

מחיר

שהטיפול בסימפטומים יעלים מעיני הציבור את המחלה
עצמה. לעומת זאת מתארגנת במפלגה אופוזיציה בראשות
ראש־הממשלה לשעבר, אדוארד הית ושר־העבודה ג׳יימס
פריור.
חוסר הרגישות שגילתה תאצ׳ר, שאף סירבה לבטל
את השתתפותה באירוע חברתי סנוביסטי, בעיצומן של
המהומות, הגביר את הזעם נגדה. פירסום רישמי של
מיפלגת הלייבור הבריטית הגדיר את תאצ׳ר כ״חלאה
שתמיט אסון על בריטניה״ .חבר פרלמנט מליוורפול,
איש השמאל בלייבור, אריק הפר, קרא לעומת תאצ׳ר
בפרלמנט :״את אישה מטופשת!״
פרשנים אמריקאיים הקדישו טורים רבים לניתוח פרשת
תאצ׳ר, לא רק בשל התעניינותם המיוחדת בבריטניה.
נשיא ארצות־הברית, רונאלד רגן, אימץ מדיניות חברתית־כלכלית
זהה כמעט לחלוטין. הם מבקשים להתריע בפני
הציבור האמריקאי שיש מחיר כבד לטימטום.

ק מבודיה:
ועידה מיותרת
סטירת הלחי שספגה ישראל בוועידת ניו־יורק.לעתיד
קאמבודיה האפילה, כרגיל, על הנושא העיקרי. נישולו
של שגריר ישראל באו״ם, הפרום׳ יהודה בלום, מארוחת-
ערב חגיגית לפי דרישת אינדונסיה ומאלזיה היה, כמובן,
מעליב. לעלבון נתוספה גם אירוניה כפולה: הוועידה
היתד, על טהרת המדינות האנטי־סובייטית וגם שם מוחרמת
ישראל. ולפי דיווחים עקשניים ברוב כלי־התיקשורת

בריטניה 81׳ כיטער ״טייס״
בתים בוערים ואבטלה
שירי התהילה בטייס. אפשר היה לראותם מעיינים במפות
המפורטות של השבועון, מחפשים את רחוב האופנה,
קארנבי סטרייט, רוכשים שעונים עתיקים בשוק יום-
השבת של פורטובלו רוד.
גם השבוע יצא טייס בכתבת־שער ״בריטית״ .שני
שוטרים טיפוסיים, במצב של כוננות־על, צולמו על רקע
בניין בוער בעיר הצפונית ליוורפול. גם הכותרת בישרה
רעות :״מדוע בוערת בריטניה״ .ואמנם בריטניה בערה.
אפילו הגליון הוורדרד של היומון הכלכלי הסופר־שמרני
פייננשל טיימס, בישר בכותרתו הראשית על מהומות
חמורות ביותר בשלושים ערים בבריטניה. השמות אמרו
הכל. כולן ערי־תעשייה בעלות אוכלוסיה מעורבת ושיעור
גבוה במייוחד של אבטלה.
אשה מטופשת. בשיטחיותו הרגילה מיקד טייס
את הסיבה לפרוץ המהומות ב״תערובת סבוכה של קנאות,
מצוקה, שיעמום ופשוט תאוות־בצע פושעת.״ אבל אפילו
כתבי טיים, שתיארו את עמידתם הצ׳רצ׳ילית של ראש-
הממשלה מרגרט תאצ׳ר ושר־הפנים שלה ויליאם וייטלאו
נגד הבוזזים והמבעירים, לא יכלו להתעלם מהמציאות.
כפי שדווח במדור זה פעמים רבות, הגיע מיספר המובטלים
באי הבריטי ( 56 מיליון תושבים) ל־ 2.7מיליון. אם תימשך
מדיניותה של תאצ׳ר יגיע השנה מיספרם ליותר מ־3
מיליון.
מיספר זה אינו מיקרי. הוא תוצאה ישירה של מדיניות
מכוונת ,״מוניטאריסטית״ ,שכללה קיצוצים אכזריים
בתקציבי הרווחה ובמיסוי. הקיצוצים כללו גם את רוב
הקורסים להכשרה מקצועית לצעירים, ושלחו לרחוב
עשרות אלפי בוגרי־תיכון, שחורים ולבנים, ללא תעסוקה
וללא כל הכוונה חברתית ומקצועית.
תאצ׳ר לא מגלה כל סימני חרטה. האגף הימני במפלג-
תה, הנתמך על-ידי שר־הפנים וייטלאו ויו״ר הסיעה
השמרנית בפרלמנט, סיר פרנסים פים, דורשים אמצעים
.חריפים נגד המתפרעים, יותר כוח למישטרה, ומקווים

מצא עזר
את הלמוט
הלמוט

עזר וייצמן וראש-ממשלת גרמניה,
שמידט, הגיעו להסכמה לבבית ניניהם•
שמידט היה זקוק לפגישה עם וייצמן, כדי
לזכות במעין רהביליטציה, אחרי ההתקפות ה פראיות
של מנחם בגין. נקמה״נחמה פורתא של
וייצמן, שהפך לפוליטיקאי כימעט בלתי־רלוונטי,
לפחות זמנית, אחרי שבגין הצליח לנצח בבחירות
יוני 81׳ בילעדיו.

הטי 71ט 1

1110 910
ציני ובלתי אנושי במיסגרת מאבק המעצמות. שר־החוץ
של קאמבודיה, הון סן, כינס מסיבת־עיתונאים בבודאפסט,
בירת הונגריה, והודיע שצבא וייטנאם יעזוב את קאנד
בודיה אם האמריקאים והסינים יפסיקו את הסיוע הצבאי
לחמאר רה׳ ויפנו את בסיסיהם בגבול תאילנד־קאמבודיה.
סן דיווח לעיתונאים שמישטר האנג סאמרין, שזכה
בבחירות הכלליות באפריל (יש, כמובן, ספיקות ביחס
למידת החופש בבחירות) שולט בכל רחבי המדינה ונעזר
גם בלא־קומוניסטים המתנגדים לחמאר רוד.
רישמית זומנה הוועידה על־ידי חמש מדינות אסייא־תיות,
תאילנד, אינדונסיה, סינגפור, מאלזיה והפיליפינים.
קורט ולדהיים, מזכיר האו״ם, ממש נאלץ לזמן את
הוועידה בלחץ אמריקאי, בעיקר של שר־החוץ של ארצות־הברית,
אלכסנדר הייג. המטרה העיקרית של הוועידה
היא לסכל את שאיפת ממשלת האנג סאמרין לזכות
בהכרת העצרת הכללית של האו״ם בנובמבר.
ההצעות הרישמיות כוללות נסיגת כל הצבאות הזרים
מקאמבודיה, פירוק נשק מכל הסיעות היריבות, מישלוח
כוח־חירום של האו״ם וקיום בחירות בחסות האירגון
הבינלאומי. אך בפנום־פן, בירת קאמבודיה, חוששים
שצעדים אלה יביאו את פול פוט לשילטון. הם יעשו
הכל לעצור את אנשי האס־אס של החנואר רוד.
חבל שגם בנושא זה, שאינו אינטרס ישראלי חיוני,
נמצאת ישראל בצד הלא־נכון של המיתרס.

הוד! :מהלזמה
לברית־המועצות
שגריר כדום (עם שמיי)
סטירת־לחי ועלבון׳
הרציניים בעולם, מספקת ישראל נשק ותחמושת לאינדו־נסיה.
נשק זה הופעל גם בטבח־העם ההמוני שערכו
האינדונסים במזרח־טימור.
שואה צ. כמעט מיותר לציין את ההיבט הטראגי
של מעורבות ישראלית בוועידה למען רוצח המיליונים,
מנהיג החמאר ווד, פול פוט. העולם הזר! היה העיתון
היחיד בישראל שיצא נגד תמיכת ישראל בנאצים של
פול פוט. האופוזיציה הראשית בישראל גם היא התעלמה
מהעובדה שראש־הממשלה, מנחם בגין, הסוחט כל טיפה
אפשרית מהתסביכים האירופיים עקב שואת מילחמת־העולם
השניה, הורה לבלום לתמוך בחמר רוד, שביצעו
שחיטה שיטתית בבני עמם והרגו יותר משני מיליון בני-
אדם.
הפגנת סרק. משקיפים בניו־יורק ראו בוועידה
הפגנת־סרק מיותרת. מישטר האנג סמארין הפרו־וייטנאמי
שיקם את הריסות קאמבודיה בסיוע וייטנאמי וסובייטי
ואף נעזר בחברות־צדקה מערביות, כמו אוקספאם הבריטית.
רוב הקאמבודים חוששים משובם של מרצחי החמאר
רוד, ורואים בתמיכה האמריקאית־סינית בפול פוט צעד

מדיניות החוץ הסובייטית בדרום־מערב אסיה התבססה
תמיד על ההנחה, הנכונה בדרך כלל, שהיריבות בין הודו
לפקיסתאן היא גורם כמעט קבוע. היחסים הגרועים בין
הודו לסין סייעו אף הם בחדירה הסובייטית להודו.
מישטרה של אינדירה גאנדי א״נו פרו־קומוניסטי. היחסים
בינה לבין המפלגה הקומוניסטית בהודו היו תמיד גרועים.
עובדה זו לא מנעה מהסובייטים, שהציניות שלהם בכל
הקשור לתומכיהם בארצות לא־קומוניסטידת היא מסורתית,
להעניק לאינדירה תמיכה מאסיבית.
חיוניותה של הודו לברית־המועצות היא מובנת
מאליה. הפלישה לאפגניסתאן סיבכה את הסובייטים עם
רוב מדינות דרום־מערב אסיה. הפקיסתנים, הסינים וה אמריקאים
(בסיוע מצרי) מסייעים למורדים באפגניסתאן,
ומנהלים מסע דיפלומטי מוצלח ביותר נגד הסובייטים
בכל רחבי העולם המוסלמי, כולל איראן. האיבה הקשה
בין הודו לפקיסתאן, מאז תום השילטון הבריטי ב־,1947
איפשרה לסובייטים לקיים השפעה בלתי מבוטלת בהודו,
מה גם שד,הודים חוששים מאוד גם משכנתם האדירה,
סין העממית.
אינדירה גאנדי אינה מגלה רגישות מיוחדת לדעת-
הקהל העולמית. בתקופת שילטונה הקודם חיסלה אינדירד,
את חופש העיתונות בהודו ושלחה למאסר את טובי אנשי
העט והרוח בארצה. השבוע היא הודיעה שהודו לא
תסכים לשום פיקוח בינלאומי על הכורים הגרעיניים
שלה. כור גרעיני חמישי נמצא עתה בתהליך בנייה
במערב המדינה.
צעד לכיוון סין. אבל השבוע ספגו הסובייטים,
העסוקים בוועידה הפרובלמאטית של המיפלגה הקומוניסטית
הפולנית, מהלומה בלתי צפויה מניו-דלהי. ממשלת
הודו הכריזה על כמה צעדים משמעותיים לשיפור היחסים
עם סין, ובעיקר להידוק קשרי המסחר שלה עם פקין.
המכון לסחר־החוץ של הודו הכין את התשתית לכינון
סחר מאסיבי בין שתי הארצות, שיהיה מבוסס על המטבע
ההודי, הרופי. סין והודו הסכימו שהבנקים המרכזיים
שלהן יאפשרו מימון הדדי של הסחר ביניהן ללא צורך
במטבע קשה, אמריקאי או אירופי. שתי הארצות ישתפו
פעולה במסעי־פירסום למוצרים, בחקר שווקים ובתיאום
טכנולוגי. מיסוד הסחר הסיני-הודי יצור בעצם שוק משותף
בו יקחו חלק יותר ממיליארד וחצי בני־אדם!
גם יצוא מוצרים לארצות אחרות ייעשה במשותף.
מדובר בעיקר ביצוא תד, ומתכות נדירות המצויות בשפע
בסין ובהודו.
המו״מ כבר הגיע לשלבים מתקדמים ביותר. הוא
מהווה נקודת מיפנה היסטורית בתולדות אסיה ובמערכת
הבינלאומית העכשווית.

חיים ברעם

איד מגיעים
לספינת האהבה?
לך ב־ 5א רו חו ת ליום. וכל זאת
בעת שספינ תהאהבה והפאר
מפליגה ו מ שיי ט ת בגן העדן
ה ח לו מי של איי יוון ה מו פ ל אי ם:
מי קונו ס, פ ט מו ס, רודוס, כר תי ם
ועוד פינות ח מד ואיי ם ירוקי ם
ושלווים.
זהו עולם אחר וקצב חיי ם אחר.
אלו ה ם תענוגות שלא קיי מי ם
בכלל על היבשה. זו הי ס פינ ת
ה א הב ה. כל מהש שמעת עליה
הוא נכון...

החגיגה מ ת חי ל ה כבר בא תונה.
אתה מגיע ב טי ס ת אל־על,
מתמקם במלון ו מבל ה
3י מי םמרת קי ם באתונה.
וזוהי רק ההתחלה. ס פינ ת
האהבהמחכה לך בנמל פיראוס,
ופה מ ת חי ל הקרנבל הגדול:
אהבה וריקודים עד אור הבוקר,
תכניות בידור ושעשועים, קזינו,
בריכת שחייה משגעת, מזנון
עשיר ו מיטב המאכ לי ם מוגשים

3י מי םמס עי רי םבא תונ ה 4 ,ימי
קרנבל ב ס פינ תהאהבה, טי ס ה
הלוך ושוב חינ ם ויש עוד מ קו ם
גם בשבילך...

מחיר ה שייט 595 .בתא זוגי
(חיצוני) מפו אר.
לא כולל ב ימי שהיה ב מלון
ב א תונ ה.
* לפרטי ם ול הרשמה — פנה
ל סוכן הנ סי עו ת שלך.

הכל כלול במחיר השייט.
615101

מלחי סוכנים בע״נז
קוי נו ט עי ם וטיורי חו פי ם
תל־אביב: דיזנגוף , 76
טל. 299414 .
חיפה: רחוב ה בנ קי ם , 3
טל. 523503 .

לבב הכותנה הטעולים

0מצא61
ל א הגדולים ביותר-אבל הטובים ביותר

העו ל ם הזוז 2290

) 11*11111ב 111ו 0

אל קורדובס: התהילה !ופראית

פאראנהז נהלוו׳ :רגע אחר שר אושר
פניה של פאראהבהאז פהלווי נוהרים מאושר, לראשונה מזה שנתיים. פאראהנהז, בתו הבכירה של
השאה האירני שנפטר בגלות, לא ידעה הרבה רגעים של נחת מאז ברחה מאיראן עם מישפחתה ב־.1979
גם במצריים, שם מצאה מיקלט יחד עם הוריה, אחיה ואחותה, היתה במעצר־בית כמעט ; היא יכלה
להזמין חברות לארמון קובה, שם מתגוררת המשפחה, אך לא להרחיק משם, מפחד פן יתנקשו בחייה.
לכן, הרגע שבו סיימה את לימודיה בקולג׳ האמריקאי בקאהיר, כשהיא עומדת במיסדר הסיום ולראשה
מיצנפת הבוגרים, ככל סטודנט אחר בן־גילה, היה רגע מאושר. פאראהנהז, שיפתה מאוד לאחרונה,
קשורה בשמו של היסבאם סקים, בנו של כוכב קולנוע מפורסם במצריים. היא אוהבת לרקוד ומנהלת
מאבק יומיומי עם אמה, פארה דיבה, החרדה לגורל הבת כל אימת שהיא מאחרת לשוב לארמון מבילוייה
הסוערים במועדוני הלילה.

לא ראו אותו כבר עשר שנים בזירה• ודומה היה שהשוורים
הלכו לישון בשקם. אך לא. שוב הוא הופיע, בארנה היפה: ביותר
שבדרום צרפת, הארנה העתיקה של נים. ומשהגיעה השמועה כי
מנואל בניטס, המכונה אל קורדובס, הגיע לזירה, נהרו בעיקבותיו
20 אלף איש צמאי־דם. גם תחינותיה של אשתו, מרטין, לא השאירו
אותו בבית, תאוותו של ההמון החזירה לו את נעוריו. בחיוך על
שפתיו הכניע את שני השוורים המפוארים, והארנה כולה רעדה
משימחה: אחד זרק לו כובע, אחר העיף לידיו את הסוודר שלו
כמתנה, ואילו הוא לא ידע נפשו מעונג ופשט את הבולרו המפורסם
שלו, המעוטר בזהב, וזרק אותו לעבר אחד ממעריציו. איך שר
ז׳ילבר בקו — ״ד,טורו גווע, ההמון צוהל, הדם אדום מיין ומימיו
של הים־התיכון תכולים עדיין״.

דיאנה פה
דאגה שם
נותרו כמה ימים בלבד עד
ה־ 29 ביולי — התאריך שנועד
לאחד את כל תושבי בריטניה
הגדולה בחתונה עילאית
אחת. אולי ישנם כמה מובטלים
מעבודה, ואולי כמה
שובתי־רעב נוספים ימותו עד
אז, ואולי כמה עשרות חנויות
נוספות יעלו באש, וכמה
אנשים יעלו על ׳מיזבח השינ־אה
— כל זה אינו חשוב. העם
חוגג את החתונה: הנה,
כך מלמדים את הנתינים החביבים
להתלבש בתחרויות-
סוסים (ראהתמונה משמאל)
— מיכנסי ג׳ינס הדוקים ואפודה
עם כלבלבים. וכך יאה
להראות בחתונה של ידידים
— בשימלה מדופסת עם צווארון
סגור וכובע רחב־שוליים
(בתמונה מימין) .מי שלא
מאמין שכך מחנכים אומה
נאורה, שיביט בתמונה, וש יראה
כי ליד ליידי דיאנה
ספנסר, מימין, עומדת הנסיכה
מארגרט, קצת מיושנת עם
שכמיית המינק שלה, ומאחוריה
מציצה כבוד המלכה־האם
אליזבט. אך הדודנית שמאחוריה
כבר מאולפת: היא
מסופרת בדיוק בתספורת ליידי

ה עו ל ם הז ה 2290

) 11*11111 בסולס

וחיטה סראנו: המישטוה הגרמנית מחפשת
כמה פנים גילתה לעולם היפהפיה הצ׳יליאנית רהיטה סראנו וכמה הסתירה ממנו ן קשה לענות על
כך, כי גם ידידיה הקרובים ביותר וגם מעריציה הנאמנים ביותר אינם יודעים לאן נעלמה. ויחד איתם
גם המישטרה הגרמנית, המחפשת אחריה. כי רוזיטה סראנו, שכונתה בימי מילחמת־העולם השנייה ״הזמיר
מצ׳ילה״ ,זכורה לרבים־רבים דרך הצעיף האדום־ורוד של חיפושים אחרי נעורים אבודים. רוזיטה, רוזי־טה
— איך יכולת לשגע דור שלם של נערים בקולך הספרדי! איך יכולת להקסים בשירו הפרק האדום
מיליוני גברים במדים האפורים ! איך היקסמת בשירך נשקיני בבקשה אותם שאיבדו תיקווה והלכו אחריך
כמסוממים. וכל אותם שנשארו בחיים האמינו לך עד עצם היום הזה. החתמת אותם על שכר־דירה באלפי
מארקים — ונעלמת! בעלי־הבתים שלך עדיין מחכים לשכר־הדירה, והמו״לים, שהעניקה לך מיקדמה
שמנה של 15 אלף מארק, עדיין מחכים שתבואי להגיש את הדפים הכתובים שמעולם לא כתבת. הבנקים
במינכן מחכים שתחזירי את ההלוואה בת 60 אלף המארק שקיבלת מהם; וחברך הטוב ביותר, אותו
רופא מיסכן, האמין לך שבעלך התעשיין אכן השאיר עבורך 150 מיליון דולר במצריים, שאותה עזבת
ב־ 1963 כדי לעשות קאריירה בהוליווד — ודרך־אגב מה קרה לאותה קאריירה? לא, הם לא אהבו
את קולך הדקיק אחרי המילחמה, וגם לא את הצעיף האדום הלוהט, את המעיל הירוק העז, את הכובע
הענקי הסגול, ואת הכפפות הארוכות מתחרה בצבע התכלת. לאן נעלמו כל אלה 7האם הפכת שקרנית
אומללה כל-כך, עד שהאמנת בעצמך בשקריך 7או שמא סירבת להאמין שגרמניה אכן נוצחה במילחמה 7

פאת״ :להצחיק
בדי רשעות
קוראים לה בברלי וישניאב־סקי,
אבל כל אחד מכיר אותה
בשם פאדג׳י. בשיקאגו,
שם נולדה, והיום גם בניו-
יורק, היא מצחיקה עד דמ עות
בבדיחותיה את באי מו־עדון־הלילה
הידוע נזנהכזן.
כמובן שגם השם פאדג׳י
היה תוצאה של בדיחה שימו שית,
שעשה אביה של בברלי,
כשהתינוקת היתה בת שישה
חודשים ונראתה בדיוק כמו
סופגניה. היום 30 ,שנים ל אחר
מכן, נאלצה להוריד 40
קילוגרם (מתוך .)110 היא
נחשבת לפצצת הצחוק הרצינית
ביותר באמריקה. את הבלונדית
שבתמונה היא שואלת
:״איפה את צובעת את
שערך 7בבית 7יופי ! רואים
שלא היית בבית מזמן!״
212

ה עו ל ם הז ה 2290

השותפים עור
: 007 חתונת תחזור חיים טופול, ג׳וליאן קלונו׳
קאסאנדרה האריס ולין־
הולי ג׳והנסון בהגיעם לאירוע
הגדול ביותר באנגליה — לבד
מחתונתם הקרובה של הנסיך
צ׳ארלם וליידי דיאנה ספנסר
— הצגת־הבכורה של לעיניך
בלבד; הפרק השנים־עשר ב־סידרת
הרפתקותיו של ג׳יימס
בונה הסוכן המורשה לדרוג.
האורחים שהגיעו לבכורה המלכותית
לא נפלו בזהדם
מאלה שיגיעו לחתונה המלכותית׳
והכנסות הקופה של ה יום
הראשון נרשמו באותיות
זהב 14,998 :אלף לירות
שטרלינג (לעומת 11,503 אלף
לירות שטרלינג ביומו הראשון
של מונרייקר) ,ומדובר,
כמובן, ביום הצגות אחד נ-
בית-קולנוע אחד בלונדון —
אודיאון, שבכיכר־לסטר. כמובן
שידו של בונד זה עדיין
נטוייה• בינתיים הכחישה תח נת
טלוויזיה פיראטית, המש דרת
להולאנד, כי שידרה את
הסרט בלי זכויות, וטענה, ש-
בסך־הכל הקרינה תקציר.

בינג קחסיבי.. :זוג מודד
דונאלד שפרד ורוברט סלאצר, הנראים בתמונה למעלה, החליטו
להפוך את חג המולד הלבן, שירו המפורסם ביותר של בינג קרוסבי,
לחג־מולד שחור, לפחות לגבי אותם מיליונים הזוכרים את אליל־הזמר
האמריקאי כסמל היושר והחביבות ; איש מישפחה למופת,
אב נפלא, ידיד נאמן לכל החבורה, החל מפראנק סינאטרה וכלה
בדין מארטין, ואדם שאיש לא אמר עליו מילד, לגנותו.
ארבע שנים לאחר מותו של בינג, המכונה ״דרבינגל״ (בגיל ,)74
הוציאו שפרד וסלאצר לאור ביאוגרפיה בשם בינג קרוסבי —
האדם החלול, ובה הם קובעים, כי מי שהיה בחייו מוקף הערצה
לאופיו הנעלה לא היה אלא מעמיד פנים מומחה, שהתחזה לנאור.
מאחורי החזות המושלגת הסתתרה נשמה אפלה ,״שתיין מועד ורו־דף־שמלות,
בעל אכזרי ואב אנוכי, שאי־אפשר לסמוך עליו, לא
כל שכן — אדם חסר כל אתיקה מיקצועית.״
השניים טוענים כי הגיעו למסקנות אלה אחרי שהחליטו, לפני
שנתיים, להנציח את דמותו של ״אמן מבריק״ ,מוכשר וכאריזמטי,״
וגילו לתדהמתם, תוך כדי תחקירים, כי האמת שונה לחלוטין. אחת
מן התגליות הפחות מחמיאות שבספר נוגעת ליחסיו של בינג עם
אשתו הראשונה, דיקסי לי (הנראית איתו בימי האושר המשותפים
בתמונה מימין) .לדיקסי היה נשוא במשך 22 שנים, אבל לדעת
מחברי הספר היתה היא אסירתו ולא אשתו: היא ויתרה על קאריירה
מבטיחה של שחקנית, כדי להיות אשתו, וגילתה לתדהמתה שהוא
חוזר הביתה שתוי לפנות בוקר, או שאינו חוזר בכלל. כשהתחננה
אליו שיניח לה לחזור לעבודה, איים להתאבד. היא ויתרה, הוא
עזב אותה, אך סירב להתגרש ממנה. בכל פעם שילדה את אחד
מבניהם היה הוא על מיגרש הגולף, ושם נשאר, גם כשהיא גססה
מממחלת־הסרטן.
מחברי הספר טוענים כי מעלליו של בינג קרוסבי לא פורסמו
מעולם, בגלל גודל ההשפעה שהיתה לו בחוגים המיקצועיים של
עולנדהשעשועים, בגלל האינטליגנציה שלו ובגלל הדיסקרטיות שלו...
גם היום, אחרי מותו, פוחדים חבריו לפצות פה, אולי בגלל שמם.״
העו ל ם הזה 2290

מדריך לרוכשי טלויזיה ב חדל
שאוב־לורנץ 111 הטובה בעולם

.1חפש חנו ת שבה תמצא את ה מ חי ר
הזול ביו תר ל או תו דגם או תו אתה
מבק ש לרכוש.
.2ווד אשה מכ שיר ערוך ל שיט ת
ה שידור ה קיי מ ת בי שראל,מ תוך 19
ה שי טו ת ה קיי מו ת בעולם.
.3ווד אשה חנו ת מ מנ האתה קונ ה,
ב מיד ה ו אינ ך לו ק ח את המכ שיר
אתך, הינ ה א מינ הותע מו ד ב הז מנ ה
גם לאחרשת קבל אתהת שלום
ואתה לא ת הי ה ב שטח.
.4בדו ק בחברו ת ת עו פהאתתע רי פי
ה הובל ה הנו חי ם ו הז מני ם בהם ני תן
ל שלוח.
.5חפש סו כנו ת בי טו ח שיש לך בה
א מון ושת סכי ם לב ט ח מכ שיר
בודד, הו בלה אוירי ת, הובל ה
עדהמ טו ס ו מן ה מ טו ס הביתה.
וודא שזה בי טו ח גם נג ד שבר,
שריפה, אבדן, גני ב ה וכר...
דע! במכ שיר ט לויזי ה ע שויי ם
ל הו פי עכת מי צבע עלהמסך
כ תוצ אהמ הו בלה לא ז הי רהא שר
פו לי סו ת בי טו ח אינן מכסות.
.6אם אתה נו שא את ה מכ שי ר אתך,
ד אג ל ה כני סו מדי ערב למלון ולא
להש אירו ברכב, על מנ ת ל מנו ע
גני ב תו.
.7ב ה כנ סךלמ טו ס ווד א (עד כמה
שאפשר) שיני חו את המכ שיר
בז הי רו ת ו שלא יז ר קו או תו כשם
שזורקים אתה חפצי םוה מזוו דו ת.
.8ב הגי ע ך לארץ ל אול ם ב קו ר ת
הנו ס עי ם ווד א לעבור ב מ סלו ל
ה אדו םלמ ען לא תח שד בנ סיון
הברחה ו ב הז ד מנו ת זו הצ הר ע ל
יתר ר כי שו תיו, כי קרוב לוו ד אי
מ ט ענ ך י בד ק.
.9אין זהמ שנ ה אם יש בידיך מסמ כי
הרכי שה. אתה מי סי ם ת שלם לפי
תע רי פון המכס.
.10 אם המכ שיר צריך ל הגי ע
ב מ שלוח אויר צפה מספר ש בועו ת
ל קבל ת הו דעהעל הג ע תו. כדי
ל שחררו מן ה מכ ססע ללוד ו פנ ה
לממן־מ סוף המט עני ם ו אל ת שכח אף
אחדמהמסמ כי ם פן תצטרך ל חזו ר
עלעק בו תיך. הכן ת שלום עבור
ני טו ל המ שגור, א ח סנ ה, ט עינ ה
ופרי קה ו שרותים מיו חדי ם.

111

.11ק ח חופ שה ל פ חו ת ליום מן
ה ע בוד ה כי יתכן ותצטרך להמ תין
זמן רב והפ רוצדו רו ת מיג עו ת.
.12ד אג ל ה בי א אתך כסף מזו מן
מאחרוהמכס אינו מ קבל המח או ת
ב סכו מי ם הג דו לי ם מ־ 3,000 שקל.
.13 מזל טוב! קי בלה סוף סוף את
המכ שיר, פתח אתהא ריז ה בז הי רו ת
וודא ש תו כנ המת אי ם ל הז מנ ה ול א
של חו לך ״ ב ט עו ת ״ מכ שיר אחר.
.14 ווד אשה מכ שיר הגי ע שלם ו ת קין
כדי שלא תסתבך ב ת בי עו תעם חברת
בי טו ח ב חו״ ל.
.15 קיבל ת ת עו ד ת בי טו ח של היצרן?
יפה! אבל אין לה ערך בי שראל. ד אג
ל ע שו ת בי טו ח שרות ב חברה הי כו ל ה
להב טי ח ליבא גם חלפי םבמ הי רו ת,
כא שר חליל ה, תז דקק לה ם׳ .

לעזר תך טבל ת עזר:
ב מר קי ם גרמניים

פירוט מחיר סי טונאי
(אם תצליח לה שיג כז ה)
הובלה לשדה ה ת עופ ה
בגר מניה
הובלה-תעריף 1וי6;9״ז6׳י 0
בטוח אוירי,
יב ש ת קעד הבית
מסי יבוא
מ.ע.מ( .לתשלום ב מכ ס)
ממ״ן
הובלה מהשדה
אחריות שנתית
סה״ב

בלי בקרה
בלי בקרה

בקרה

1,150

1,325

1,550
25 198
25 216
25 6ו2
45 847
221
20 30 120
2,656

1,039
271
20 30 120
3,096

1,216

20 30 120
3,554

.1 6המכשיר בביתך ופועלי
עכשיו גש לחנות החשמל
הקרובה ובדוק מה מחירו בישראל
״במסלול אישי״ מן היבואן
הבלעדי ועם אחריות מקורית
שלו, וכמה ״הרווחת״ מכל מה
שעברת. כמעט בטוח שתמצא
בארץ מחיר זול מזה.

היבואן הבלעדי

רחוב פרץ , 4תל-אביב, טלפון.624193,621984 :

ה עו ל ם הז ה 2290

( 0על טיפולו של מנהם
ב נין במשבר הכור העיראקי,
שהחל בהפצצת הכור, הביא
אבא. אכן את הסיפור על
סמואל גלדווין, איל-הסר-
טים שהיה ידוע באימרות־השפר
שלו, שהורה לבמאי של
סרט חדש :״אני רוצה שתתחיל
ברעש־אדמה גדול,
ומשם תעלה לקראת שיא.״
! על הפצצת ביירות טען
העיתונאי חזי כרמלי, כי
היתה זאת נקמה של בגין על
כך שחירם, מלך צידון, סיפק
לבית־המיקדש קורות־עץ פגומים.
השלב הבא יהיה הפצצת
אנקרה, כתגמול על הריגת

אריק שר 1ן עבר לגוד בשכנות! של
מי ש הו רשע ריגול. ואליהו בן־אלי שד
ביקור אצל ו שי א ארצות־הבדית במיקטורן קרוע
ולילי שרץ מדי פעם לדירה.
בשעות הערב והלילה. כשהם
נמצאים בה ממתין להם שומר-
ראש אחד ברכבם, החונה ליד
הבית, ושומר״ראש שני ממתין
במדרגות.
1מוטה גור, המתנגד
למינוי אריאל שרון לתפקיד
שר־הביטחון, סיפר בראיון שהוא
מודאג מהמינוי, משום
שמה שהניע את שרון הוא
כוח. הוא סיפר שבעבר אמר
שרון לא פעם :״צריך לדפוק

נתקלה במנחם בגין במסיבת״הגן לכבוד יום־הבאסטיליה בביתו של השגריר
הצרפתי, מארק בונפו, ביפו. בגין, שהיה במצב״רוח מרומם, סיפר שהוא עומד
לנסוע בקרוב לאלכסנדריה, כדי להיפגש עם הנשיא אנוור אל־סאדאת, ובמיחווה אבירית הזמין בו
במקום את סוזי אבן, שהיא ילידת מצריים, להילוות אליו. הוא לא הזמין את בעלה, אבא
אבן, שהיה במקום, ואשר בירן את מנחם בגין על הפלת ה״מיג״ הסורי באותו יום בקרב האווירי.

סח׳ אבן

הגיע למסיבה אצל השגריר הצרפתי בלוויית
׳?111191
| אשתו רחל ושומר״ראש. צלמים שניסו לצלמו,
** 1ייי
התבקשו על־ידי שומר״הראש להימנע מכן, מפני שהבזקי הצילום
מפריעים לעינו של דיין. כידוע עבר לאחרונה ניתוח-עין בארה״ב.

אנשי ניל״י בידי התורכים ב-
הראשונה.
מילחמת־העולם
אחר־כך יבוא תורה של אודסה׳
כתגמול על פרעות חמל-
ניצקי, וכן הלאה.
השר אריאל שרון
שכר באחרונה דירת־מגורים
ברחוב וייצמן בתל־אביב. השר׳
שנהג להתפאר בכך שהוא
ישן במישרדו במיטת-שדה,
היד ,.כנראה, בטוח מראש שיהיה
שר־הביטחון. מאשר ש-
מישרד־הביטחון שוכן בקרייה
בתל־אביב, החליט שהוא זקוק
למקום מגורים נאות.
! 0לפני שהתחיל אריק
לפקוד את מקום־מגוריו החדש,
נשלחו אנשי שירות־הבי־טחון
לבדוק מי גר ׳בבניין.
לדיברי אחד השכנים באו לר אות
אם גרים בבניין ערבים.
הם לא מצאו ערבים, אך התברר
להם שאחד מדיירי־הבית
הוא דן ורד, מי שישב בכלא
על חלקו בהשתייכות לרשת-
הריגול הסורית־יהודית שנחשפה
לפני שנים אחדות. ורד,
המשמש כיום כמורה למתימטיקה,
לא רשם את שמו על
דלת הכניסה לבניין, ויתכן שזו
הסיבה לכך שאנשי השר שרון
לא הבחינו בהימצאותו בבניין.
1בינתיים באים אריק
ה עו ל ט הזה 2290

את הסורים. ואם אתה לא יודע
מדוע, אז הם בטח יודעים
מדוע.״
0חבר־הכנסת א לי הו
בך־אלישר, שהוא, לכאורה,
פחות דתי מחברים אחרים ב־תנועת־החירות,
טוען שיש לו
קשרים מיוחדים עם אנשי
אגודת־ישראל. הוא סיפר שב ילדותו
בהיותו בפולין, בירך
אותו אחד מגדולי הרבנים ב פולין.
כאשר שמעו חברי מרי
עצת־גדולי־התורר. שהד״ר בן-
אלישר זכה בברכה מקודשת
זו, עלה מעמדו בעיני האגודה,
והוא הפך, למעשה, איש־הקשר
בין אגודת־ישראל והליכוד.

הופיע בריא ושלם, ומצא את
חבריו המתאבלים המומים ומופתעים.

חבר־הכנסת בן־אלישר
סיפר שדווקא שמירת צום
יום־הכיפורים, המיצווה היחידה
שעליה הוא מקפיד, הצילה
את חייו. בן־אלישר עבד שנים
רבות ב״מוסד״ ונשלח לשליחויות
באירופה. באחת השלי חויות
הוטלה עליו משימה ש אילצה
אותו לטוס לעיר מסר
יימת דווקא ביום הכיפורים.
הוא דחה את הנסיעה, ומטוס
אייר פרנס, שבו היה צריך
לטוס, התרסק. אנשי־הקשר
שהמתינו לו היו בטוחים שהוא
נהרג, אך כעבור יומיים הוא

! 0בן־אלישר גם יצא נגד
הדימוי שדבק בו שהוא גנדרן,
מלוקק, בעל מה שמכונה ״הדר
ז׳בוטינסקאי״ ,וסיפר שכאשר
נסע מנחם בגין לראשונה לי
ארצות־הברית כראש־הממש-
לה, הוא לקח עימו לביקורו
הממלכתי את מנכ״ל המיש־רד,
בן־אלישר. בן־אלישר
חיפש בביתו חליפה שתתאים
לאירוע, אך לא מצא אלא
בלייזר קרוע. אישתו מיהרה
וצבעה את חלקי הבלייזר הבלויים
בטוש כחול, כדי ש
מנחם
סבידור

שהופיע בחברת אשתו ובתו למסיבת״הגן של השגריר הצרפתי, זכה
לאיחולים מכל עבר על היותו מועמד לתפקיד יושב״ראש הכנסת. הוא
אמר למברכיו, שאינו בטוח כלל שייבחר לכהונה הרמה. איש לא דיבר עימו ועל המועמדות קרא בעיתון.

אנשים לא יבחינו בקרעים, ו כך
הוא הופיע אצל הנשיא
ג׳ימי קדטר. הוסיף בן-
אלישר :״אחר־כך כתב עלי
מישהו ש״בן־אלישר היה מהודר
כדרכו.״
01 את ההבדל בין הליכוד
והמערך הגדיר משה
ז״ק, מעורכי מעריב, כך:
מצד אחד — ממשלה שאינה
יודעת למשול, ומצד שני ממשלה
היודעת למשול יותר
מדי.
^ 0אחד ממצילי תל־אביב
תיאר את המצב המסובך ש אליו
נקלע ראש־העירייה,
שלמה להט, בסיכסוך עם

המצילים כך: צ׳יצ׳ הגיע עד
קצה שובר־הגלים, והוא מפחד
לקפוץ למים ולשחות, כי אין
שירותי הצלה בחוף תל־אביב.״
01 איש לא האמין שזה
יכול לקרות, אבל זה קרה:
הפיזמונאי דידי מנוסי הפסיד
התערבות, ודווקא על בדיחה.
הוא התערב עם כתב חזי
כרמל, שטען כי הלצה מסויי-
מת, שסיפר דידי, הופיעה בספר
הבדיחה והחידוד של
דרויאנוב. דידי הפסיד ונאלץ
להזמין את כל הנוכחים, כחצי
תריסר במיספר, לארוחת־צה־ריים
על חשבונו בבית־סוקו־לוב.

מדכת
מטעם

ה עו ל ס

בחס 1ת

ע ע״ דיזן־

בשיתוף: חברת הבניה ״אברהם גינדי * בית האופנה -¥תכשיטי ״ אנדי ך * חברת התחבורה ״יונייטד
קולדה״ * חברת הנסיעות ״דיזנהויז״ * חברת הקו ״ניבה בגדי־ים ״גוטקס המשקה הכובש ״פינה
* סלון לכלות ״אמבר חולצות גברים ״הווי 2000״ סמטיקה ״נייטשר ביוטי״ * תכשירי השיער ״לוריאל״
טורם״ * נעלי ״מרנו״

תחרויות אזוריות:

באר־שבע — ב״קאנטרי קלאב״ ,בטוצאי־שבת ,1.8.81 בשעה 9.00 בערב.
מכירת כרטיסים !מוקדמת: משרד ״פרגוד״ ,פסג׳ סרול באר־שבע, טל 79836 057 למינויי ה״קאנטרי־קלאב״ במשרד ה״קאנטרי־קלאב״ .לתושבי דימונה,

ירוחם, אופקים, נתיבות, קריית־גת ומצפה־רמון — במתנ״סים המקומיים. לחיילים בקציני הערים, ובערב המופע בקופת ה״קאבטרי״.

חיפה — ב״היכל הספורט״ (רוממה) ,ביום שלישי ,4.8.81 בשעה 8.30 בערב.

מכירת כרטיסים מוקדמת: משרד ״גרבר״ מרכז הכרמל, טל 84777 04 לחיילים בקצין העיר חיפה. הנחות לוועדי עובדים, ובערב המופע בקופת
״היכל הספורט״ חיפה•

טבריה — ב״חמי טבריה הצעירה״ ,ביום רביעי ,12.8.81 בשעה 9.00 בערב.

מכירת כרטיסים מוקדמת: ב״בידור הצפון״ טבריה (לשעבר אלחדיף) ,טל 22597 067 בבית־שאן במרכז הקהילתי במחלקת התרבות, טל 88220 .־.065
בצפת חנות גרינבוים, טל 30249 .־.067

אשקלון — במלון היוקרה ״המלך שאול״ (מסביב לבריכה המ פוארת) ,במוצאי שבת ,15.8.81 בשעה 9.30 בעהב.

מכירת כרטיסים מוקדמת: באשקלון בקבלה של מלון ״המלך שאול״ ,טל 34129 051 באשדוד במשרד הכרטיסים ״יונה״ ,טל• 22796־ .055 הנחות
למיפעלים וחיילים. בערב הנשף בקופת מלון ״המלך שאול״.

אילת — במלון היוקרה ״קיסר״ (מסביב לבריכה המפוארת) ,ביום שישי ,21.8.81 בשעה 9.30 בערב.

מכירת כרטיסים מוקדמת: אצל זנתי ליד הקולנוע, אצל בית הלחמי, בקיוסק איזידור, אצל ״מקור הספר״ — במרכז סולל בונה ובקבלה של כל
בתי המלון באילת. בערב הנשף בקופת מלון ״קיסר״ ,טל 76160 059 הנחות לוועדי עובדים• לחיילים בקצין העיר אילת.

בנשפים המלכותיים:
• מיצעד מועמדות • ראיונות אישיים • תצוגות אופנה מפוארות -קייץ 81׳ של :״ניבה״׳ ״גוטקם״ ,חווי
2000״ ,״אנדיו מ תו״ ,״אמבר״ • עיצוב תסרוקות: סלון ג׳ימי ומרסל חיפה. הדרכת המועמדות: אולפו ״לאה
פלטשר. איפור :״נייטשר ביוטי״ .עיצוב הכתרים :״ אנ די ך. אירגון: מירי ורפי זכרוני.

אמנים אורחים:
חלב ודבש — זוכי הארוויזיון מוטי גלעדי — הבדרן־חקיין מם׳ 1
־ ¥צביקה פיק — זמר ומלחין השנה
מני פאר״שעה טובה״ -¥ריקי מנור * ג׳וקי ארקין ולהקת בנות הג׳אז ¥משה נוי ולהקת הדולפינים.
הנשף המלכותי לבחירת מלכת המים 1981

היכל התרבות תל־אביב — יום שלישי 1.9.81ב־ 8.00 בערב

..וננ ס ה׳
נ גנו

וגו ה ר

נ ו 10

ני דו

וי צ א תי

מגו

...געווסוא הי סהי ׳ יי רו ה!

בצל אסוננו/
למרות שהפרופסור וייס (בתצלום: עם
אשתו אסתר) השקיע שנים רבות כדי
להגיע לכהונה הנכספת, אין הוא מאושר בה כיום .״המצב כל בן
מסובן היום,״ הוא מסביר ,״ואני מקווה שלא אתחרט על שאיפתי.״

נים, אוקריינים ויהודים. אבא
היה סוחר אמיד ומלומד, בעל
צימאון גדול לאגירת ידע ולשמירת
קשר עם העולם החיצון המרוחק.
בביתנו היתה ספריית־ענק,
משופעת בסיפרי־לימוד, רומנים
היסטוריים ואנציקלופדיות.
היתד. לנו המכונית הראשונה ב־

י ״ ״האשה היחידה בחיי,״ כך מכנה שבח וייס את אשתו אסתר. בתמונה משמאל: וייס,

אשתו ובנו נעם בביתם שעל הכרמל. בתו יפעת היא חיילת ומשרתת
בצה״ל. מימין: תצלום של אסתר, שהתפרסם בשער גיליון של
שבועון צה״ל ,״במחנה״ .״התמונה לא איכזבה,״ אומר שבח וייס.

אחת מתכונותיו הבולטות ביותר
— העקשנות.
כשמאזינים לשבח וייס, המגולל
את סיפור חייו, ניתן להבין מהיכן
שאב את הכוח לדבוק במטרותיו
מבלי להתפשר, שכן הוא התעקש
על הדבר החשוב לו ביותר — על
חייו.
שבח וייס, או שבק, כפי שכונה
בצעירותו, נולד בשנת 1935
למישפחה יהודית מהעיירה הפול נית
בוריסלב, שמנתה מלבדו ארבע
נפשות: האם גניה, האב מאיר,
אחיו הבכור אהרון ואחותו מילה.
״אני מתחיל לזכור דברים בערך
מגיל שלוש,״ מחייך שבח וייס
ומקמט מצחו בנסיון להתרכז,
״חלקי אירועים, זיכרונות עמומים
בלבד, שכן הייתי אז עדיין
תינוק. זכור לי היטב בית־עץ
גדול בעיירה שתושביה היו פול־

זו הסתירה אותנו מפני הנאצים
במשך כשלוש שנים, שבהן סיכנה
את חייה וחיי מישפחתה. כל
יום דאגה לנו לאספקת מזון, ש כללה
מיספר מצומצם של פרוסות
לחם ומים.״
במרתף דחוס זה, כשמעליו, בגן,
רועשים בשימחה ילדי הפולנים,
ואילו הוא כלוא מתחת, כחיה
בכלוב, עוצבה השקפת־עול-
מו של שבח וייס. הוא נכנם לשם
כילד בן שש, ויצא כאיש בן תשע.
מלבד מישפחתו הסתתרו במרתף
גם דודתו, בעלה ובנם, שהיה בגילו
של שבח. אחד הדברים הראשונים
שהעביר אביו של שבח
למרתף היה המוני הספרים שלו,
שתפסו חלק נכבד משיטחו של
המרתף הקטן. במשך הזמן הם
היוו מקור לעניין בלתי־פוסק ומעין
בית־ספר ללימודם העצמי

הח־כ החוש

ב־ 1938 עם הסב<

שלו, שאותו הס

מלומד ובע
מגדיר כאדם
שאר־רוח, שהשפיע על מישפחתו

מפגי הגרמנים. ימים אחדים לאחר
שמלאו לי שש שנים מצאנו
מקום־מיסתור בכפל קיר שבקירו
הצפוני של מחסן ביתנו, שם שהינו
שישה חודשים. אחר־כך עברנו
להתגורר במרתף אפל בבניין גן־
הילדים שעל־יד בית לסוטובה,
חברתה האוקראינית של אמי. אשד,

11 חוון ליויו! נדדנו במיסגרו
\ 11 / 1עליי ת־ הנוער ל
מילאני,״ נזכר שבח וייס .״כ׳
הילדים קיבלו מדים של צופיו
איטלקים ונהגנו ללכת בלילות.׳

.התאהבתי בתמונה בעיתון!

כדו וייס הוא אדם שהחיים
הרימו בפניו קשיים, שלא
כל אחד יכול לעמוד בהם. מעולם
לא זכה להיות ילד. מגיל שש
חי בצל השואה ורדיפות היהודים.
בתקופה
מאוחרת יותר, כשחשב
שהנה הגיע אל המנוחה ואל
הנחלה, זיזע את חייו אסון נורא,
שהותיר אותו עם־ נכות תמידית
ברגלו.
״כל חיי אני חי בצילם של אסונות,״
מעיד הח״כ החדש, הפרופסור
שבח וייס, על עצמו.
אל תפקידו החדש כחבר־הכנסת
העשירית הגיע לאחר שנים רבות
ומאבקים לא מעטים. כאופוזיציו־נר
מובהק נאבק במתחרים רבים.
בניגוד לו, התקדמו מתחריו
במהירות בסולם הפוליטי, בעוד
הוא נשאר מאחור, כל זאת בשל

עיירה, הרדיו הראשון, תמיד היינו
צעד אחד קדימה מבחינת התפתחות,
הכל הודות לאבא, ש היה
משוגע לעניין.
חיה בכלוב״
ר בבירור רב אני גם זו־
נר את המורה לנגינה, השנוא
עלינו, שהיה מבקר בביתנו
כל שבוע, ומלמד אותנו לנגן על
כינור. היה גם רב, שלימד אותנו
תורה בבית. תקופת השואה מצאה
אותנו שלווים ובמצב כלכלי
מצויץ. לא תיארנו שיום יגיע והדברים
יישתנו ויהיו בעלי אופי
אחר.
כיהודים רבים באותה תקופה,
היה עלינו למצוא מקום־מיסתור

!!) 11ך 11 שבח וייס הגי
^ \ 1י | ארצה ב״1947
נשלח להדסים• בתמונה: ויי
(מימין) עם חברו הטוב ביותר, ק!
בה, שנהרג במיבצע קדש, ב־1956

של שני הילדים .״כמעט את כ
זמננו העברנו בקריאה,״ נזכר שם
וייס ,״היתה זו הדרד הטובה ב
יותר לברוח מן המציאות.״ ה
(המשך בעמוד >8

א ח״ מ
(המשך מעמוד )27
ספרים שקראתי עשרות פעמים,
עד שיכולתי להבין את תוכנם,
בסד־הכל הייתי ילד, ולא הבנתי
הרבה מהכתוב.
״אוכל כמעט שלא היה, תמיד
היינו רעבים. המקום היה לח
מאוד, דחוס ומעופש. התהלכו בו
כינים ושאר ברחשים, שאותם
אימצנו, בן־דודי ואני, כחיילי
מישחק. חיינו במתח נוראי, הגרמנים
חיפשו אחרינו. לא אחת,
כשקבוצת חיילים גרמנים היתה
מגיעת לאיזור, חשבנו שזהו, הנה
תופשים גם אותנו. היינו מתפללים
ביחד, נפרדים בבכי לשלום, ומחכים
לסוף, אך הם פסחו עלינו
שוב ושוב•
״המרתף היה בנוי בקירבת הכביש
הראשי, כל לילה שמענו את
קולות אלפי היהודים שהוצאו
להורג ביערות ואת הצעקות בגרמנית.

סכין הגילוח
הטוב ביותו־ בעולם.
אזרחיס צוהלים
החודש במבצע הברות

חילקינסון
גי לו ח ב כי ף. ללא חתכי. ע חי ל קינ סון.
ווילקינסון-יצתי החרבות וה 200 שנה.

פרופייל הסכין הכפול המתאים את עצמו לפניך.
מתאים לכל מכונות הגילוח -כולל המכונה שלך.

גג 1ו4 1ן. ו__1 [ 1.1 11

מוצרי איכות ויופי לשימוש אישי וביתי.

טלפון 58190 :־052

אבנת | קרנזו! |שיפרין | נעמן

^ כאש לי חלה מאוד, אולם
י הוא לא ויתר על שעות־הלי-
מוד איתנו, והירבה לעסוק בחינוכנו•
הרבה יותר מאוחר, כשנתגל־גלתי
לעסקי החידונים בארץ, היה
רוב הידע שלי שאוב מאותה התקופה•
היינו עדים לנסיגתם ההדרגתית
של הגרמנים ולהתקרבות ה רוסים.
בוקר אחד קמנו והעיר
היתה מוצפת אזרחים צוהלים ומלאה
צבא רוסי, וידענו שהגיע
הסוף לתקופת־ההסגר. יצאנו מהמרתף
לאוויר העולם כשמונה שלדים
שהגיחו מקבריהם. אנשי העיירה,
שהתקבצו סביבנו הביטו
עלינו ברחמים והערצה, וברכו
אותנו על שהצלחנו להישאר בחיים•
״היינו
חופשיים, ושמנו לנו
מטרה אחת לנגד עינינו — להגיע
לארץ ישראל. זמן רב המתנו, עם
המוני יהודים, לרשיונות, כשאנחנו
ישובים על חבילותנו בתחנת־הרכבת.
לבסוף, הועברנו לאוסטריה,
ושוכנו בבית שהופקע ממיש־פחה
גרמנית. היתה זו הרגשה מוזרה
מאוד לגבי.
באותה התקופה נפרדו דרכי-
המישפחה. אחי, אחותי ואני הצטרפנו
לשורות ההכשרה הקיבוצית,
ואילו הורי נשארו באוסטריה,
בשל מחלתו של אבי. למרות
ששלושתינו השתייכנו לאותה
התנועה, לא היינו באותה
קבוצת־גיל, ועד מהרה נפרדתי גם
מאחי ומאחיותי. המישפחה התאחדה
שוב רק שבע שנים מאוחר יותר,
בארץ־ישראל, כשהורי הגיעו
ארצה סוף־סוף.״
קשה לראות בפרופסור שבח
וייס, שהוא כיום אב לשני ילדים׳
נועם בן ה־ 14 ויפעת בת ה־
,19 ובעל לאשתו׳אסתר, סגנית־מנהל
בית־ספר אליאנס בחיפה,
את אותו הילד הגלותי שהגיע
לארץ ב־ 1947 במיגסרת עליית־הנוער•
תקופת ההתאקלמות שלו
בכפר־הנוער הדסים. היתד. קשה
מאוד• ״היה בי רצון נואש להוכיח
את עצמי,״ מספר שבח וייס,
״לא היתד. לי בעיה מבחינה לימודית,
הבעיה שלי היתד. גופנית.
הייתי נמוו־קומה ורזה לעומת כל
הצברים הבריאים, בעלי הגוף ה מפותח.
הרגשתי עצמי גמד נחות.
התחלתי להצטרף בצורה שיטתית
לכל פעילות ספורטיבית בכפר.
אכלתי קש והתאמצתי, ועד מהרה
ראיתי תוצאות. הפכתי אלוף בקפיצה
למרחק, יצגתי את ישראל
במכביה השלישית בתחרויות ה אתלטיקה
הקלה, והובלתי את לה קת
ריקודי־העם של הדסים. שוב
ניצחתי.״
וייס הכישרוני הפך דמות פופולארית
בחברת־הנוער. כבר באותן
(המשך בעמוד )34
ה עו ל ם הזה 2290

דודו ט 1פז עו מד לעסד
עיםא בארצות־הברית. וחברי הליכוד
בכנס ת לא יוכלו אף לצא ת להטיל את מימיהם

1היקשה מנוסי: מהי עזרה
לארצות מתפתחות? ״כשלוקחים
כסף מאנשים עניים
של ארץ עשירה, ונותנים אותו
לאנשים עשירים של ארץ
עניה.״

81 הסטיריקן אפריים
סידון טוען ששימחה אד-
ליד, בחיפושיו אחרי שורשים,
נעלם בחודשים האחרונים
מתחת לפני האדמה, שם הש תתף
בכנס החפרפרות. לדבריו
הצליח ארליך להכליא ציונים
כלליים עם פרדות־משא, הכלאה
שיצרה זן מיוחד ונדיר של
ליברלים מסורסים מלידה.

! 8בועז אפלכאום.
עוזרו של שמעון פרס, מי
שהיה בעבר יו״ר תמועצה ל־
!מידור הסרט הישראלי, צופה
חיים קשים לקואליציה המצומצמת
שיקים מנחם בגין. לדבריו
׳,עומד המערך בכנסת
״להחזיק קצר את הליכוד, ולא
לתת לאנשיו לצאת מאולם־
המליאה אפילו כדי להשתין.״

סיפר

טופז
חודש מצפה עבודה מתכנן

במספרה תל-אביבית
השבוע הבדרן דודו
(״הצ׳חצ׳חים״) כי באוקטובר
הקרוב הוא
לכרטיס הירוק, אישור־בארצות־הברית.
דודו
לעזוב את הארץ, וכבר

הדברים הקיצוניים ביותר, כמו
״אני מתכוון להתפטר.״
81 ביום השלישי שעבר
התכנסה ועדת־הכספים של הכנסת
היוצאת לישיבת־נעילה
חגיגית. כשהודיע יושב־ראש
הישיבה, חבר-הכנסת שלמה
לורנץ מאגודת־ישראל, שזוהי
הישיבה האחרונה, אמרה
יועצת הוועדה סמדר אלה־נכי
ז ״בלי נדר״ .והיא אכן
צדקה. כעבור יומיים שוב
כונסה הוועדה לאשר את
עליית מחירי החשמל.
81 בישיבה זו של הוועדה
נשאל איש-המערך עדי אמו ראי
מהי עמדת מיפלגתו לגבי
העלאת המחיר. עדי הפתיע
את באי הישיבה באומרו :
״אין לנו עמדה; כל מה שאני
יכול לומר הוא ש(יורם)
ארידור נתן וארידור לקח.
יהי שם ארידור מבורך, מעתה
ועד עולם.״

היה הכי חשוב בעיניו פסק-
הזמן (טיים־אאוט) .אז היה
מנסה לשמוע מה אומר המאמן
של הקבוצה היריבה לשחקניו,
ואילו הוא עצמו שחשש מציתות,
כימעט שלא היה אומר
דבר לשחקניו.

81 אשת־יחסי-הציבור מי רי
כר״יזסף מסתובבת לאחרונה
בארשת־פנים רצינית.
למי ששואל אותה מדוע היא
מדופרסת היא משיבה שהיא

פיל״ .השוטר האינטליגנטי
אינו נדהם, וממהר לשאול :
״האם היה זה פיל הודי או
אפריקאי?״ האיש מתפעל מהבנתו
של השוטר ושואל :
״מה ההבדל?״ אומר לו השוטר
בהחלטיות :״לפיל הודי
יש אוזניים קצרות, ולאפריקאי
יש אוזניים ארוכות״ .אומר לו
עובר העורח להגיד לך
את האמת, לא יכולתי לראות,
כי לפיל היה כובע־גרב על
הפנים.״

אכרהם

סגן-ניצב

חמד, שהיה אחראי על מיפי
לג־הנוער במישטרת תל־אביב,
תיאר את המעגליות שבה נעים
העבריינים בארץ, בספרו את
הסיפור הבא: בהיותו במיפלג
הנוער הוכנס למישרדו נער
בן ,12 שנתפס והודה בעשרות
פריצות. שאל אותו חמו :
״לשם מד. אתה צריך כל־כך
מצוי שורשים
שוניר,ם.מעורר מרי תיאבון

טבעי 31 -זט 31א

אמריקנו, מקורר היטב, עם

פלח לימון.

על הקרח 0)*8א 6ו!ז חי
רעייתו של נשיא״המדינה, הגיעה
לתל־אביב ואכלה צהריים במיסעדה
זימנית שברחוב גן״יהודה. אופירה הזמינה מאלווח וסחוג. כשהגיש
יה דויד רצון, בעל המיסעדה, סכין ומזלג, אמרה לו אופירה :
,בחייך, ממתי אוכלים מאלווח בסכין ומזלג 1אוכלים בידיים ! ״

אמריקנו מעל קוביות קרח
ספת / 2י כפית מיץ לי מו
עם פלח לי מון,
לערבב היטב.
יחי>

! 8אנשי הטלפון האדום
חגגו השבוע ארבע שנים לתוכנית
הפופולארית של מיבקזי
החדשות בגלי־צה׳׳ל. לכבוד
יום־ההולדת יצאה אחת ממפי־קות
התוכנית, אורית גלי
ליאן, לרחוב, לשאול אנשים
מהו הטלפון האדום ומה מים־
פרו. להפתעתה הסתבר לה שרבים
ידעו שזוהי שמה של
תוכנית רדיופונית, אך היו לא־מעטים
שאמרו שזהו קו הטלפון
שבין מוסקווה וואשינגטון,
והיה אפילו מישהו שהיה בטוח
שזהו הטלפון המקשר בין בגין
ודונאלד רגן. מרואיין אחד
אמר :״זהו הטלפון של גלי־צה״ל.
אפשר להתקשר לשם אם
לא מרגישים טוב, והם כבר
יטפלו בך״.
81 חבר־הכנסת מיטה יטחל
סיפר בערב־ראיונות שהוא חד
בב־כדורגל מושבע, והוא צופה
בקנאות בתוכנית מבט ספורט
מדי מוצאי־שבת. נהנה בעיקר
מן האלימות שבתוך המיגרשים,
וכדי להרגיש יותר בעניינים,
הוא צופה בתוכנית כשהוא נועל
נעלי־ספורט ולבוש בבגדי-
התעמלות.

77 צל׳*?;עס
סיז

י ו !,ם
ליס

אופירה נבון

מלפת־היופי שלפני האחרונה, הגיעה
1י* 111י 1111 לבדה למסיבה שנערכה במלון בתל־אביב.
למי ששאל היכן נעלמה, גילתה שהיא משתחררת בעוד כחודש
מצה״ל. אילנה, שלבשה בגדים לבנים, הצמידה לחולצתה פרח.

קיבל עבודה במועדון־לילה ב־לונג־איילנד
בניו־יורק.
81 מה מוכן פוליטיקאי
לעשות, ובלבד שיופיע על רד
מירהע? טען י ע קו ב אחי־מאיר:
ישנם פוליטיקאים
שכדי להופיע דקה אחת על
המירקע מוכנים לומר אף את

הרבה כסף?״ השיב לו הילד
הפורץ .״זה בשביל שיהיה
לי כסף לספיישלים לפני ה פריצה
ואחריה.״
81 אברהם חמו היה כדורסלן
ומאמן, ואימן בעבר את
נבחרת ישראל ואת מכבי תל-
אביב. הוא סיפר שבימים ההם

חוששת לגורל תעודת־הבגרות
שלה. לשואלים המופתעים, היודעים
שהיא סיימה מזמן את
בית־הספר התיכון, היא ממהרת
להשיב שהסיבה היא ״חוק־היחסות״
של אלס־ט איינ־שטיין
.״אם תתגלה המצאת
יעקב מרידוד כנכונה, הלכה
לי הבגרות.״
81 הבדרן שלמח (״ג׳ינ־ג׳י״)
גולהכרג הנחשב כמסתובב
מומחה
לבדיחות,
באחרונה כעוס .״אסור לי לש מח
אנשים בהופעות. כל בדי־חק
חדשה שאני מוכר, אני
מגלה אותה תוך ימים אחדים
בעיתונות או בטלוויזיה, ואף
אחד לא מציין שאני הוא המקור.
דעו לכם שאם אתם
שומעים בזמן האחרון בדיחות
מצחיקות חדשות אני הוא היבואן,
ולצערי לא חל עליהן
חוק זכויות־יוצרים.״
81ג׳ינג׳י סיפר השבוע
את הבדיחה החדשה הבאה :
המישטרה מגיעה לבנק שדיווח
שנשדד. אחד השוטרים
תופס עובר־אורח ושואל אותו
אם ראה את השודדים .״בוודאי״
,משיב האיש ,״זה היה

רגיי׳
אמריקנו אמרטו
וודקה ליב הרביעיה החדשה
של ״כרמי

משקה ראשון• אצלכם בב<

3ומל מזח־מיקבי
ראשו! לציון וזבת! יעיז

ה עו ל ם הז ה 2290

ומהגפ טוני ה

שילוב משגע של 3ימי בילוי באתונה (המלון על חשבוננו!) וארבעה ימי שיט מחיפה לפיראוס ובחזרה, שבהם
אתה נהנה מכל מה שמציעה לך נפטוניה: אולמי־בידור, דיסקוטק, סיפוני־שיזוף, בריכת־שחיה, סרטים,בארים,
תאים נוחים עם מיזוג אוויר והיכרויות חדשות עם אנשים שאוהבים לבלות כמוך. לפרטים ולהרשמה פנה לסוכו הנסיעותשלד.
את השהייה ביוון ניתן להאריך בשבוע נוסף, ולהנפש באחד מאיי יוון.
קוי נוסעים וסיורי חופים
כל זאת במחיר ההפלגה בלבד. החל מ 306.
תל־אביב: דיזנגוף ,76 טל 299414 .

מלחי סוכנים בע מ

הפלגות שבועיות ליוון ו ל אי ט לי ה ב אוני הנפ טוני ה — לנוסעים ולרכב.

חיפה: רחוב הבצקים ,3טל 523503 .

חידו ש עול מי בלעדיל ״ שרפי׳
\11 - 3000
מהיום והלאה אין צורן להפוך את התקליט כדי ליהנות משני צדדיו ברציפות. פרוסמן — יבואו
מוצרי האלקטרוניקה של ״שרפ״ הביא לארץ את החידוש העולמי של ״שרפ״ — מערכת סטריאו
משולבת בפטיפון אנכי ״עומד״ בעל שתי זרועות מגנטיות להשמעת שני צידי התבליט ברציפות. העיצוב
האנכי הדק של המערכת ובסיסה הצר מאפשרים להציבה בנוחות בכל פינה בחדר ומשפרים בהרבה
את איכות הצליל בהפחיתם את ההיזון החוזר מהריצפה. מיקרו מחשב מפקח על כל פעולות המערכת.
בלחיצת כפתור נפתח המכסה, מעגלים אלקטרוניים מאבחנים את גודל התקליט ומהירות סבובו
ומניחים את הזרוע המגנטית בדיוק במקום המבוקש. זאת ועוד. שלא כמו בפטיפונים קונבנציונלים

ה קוי ה

ה טו ב ה

יו מו

אמריקהיהיוה1980
דגם 301

• 5שש1אחוי1ת
#תנצות אוה״1
דגמים נוספים
להספקה

60$£ 501
60§£ 601
!6085 90
נציגים נלען ייס נישואד €111101
אלמור ננו המדינה. ה׳ באייר,52ת״א
׳ טוטנים| , 03-455620,455938:
בהזדמנות
נעות זרועות הפטיפון על התקליט בצורה אופקית (בדיוק בשיטה בה הודפס התקליט) והתוצאה —
איכות צליל מושלמת, נקייה מהפרעות. הרמקולים של המערכת הם מסוג הדור החדש של הרמקולים,
צליל ענק במינימום נפח המושג באמצעים אלקטרוניים מתוחכמים. גם הטיונר, האמפליפייר והטייפ
מצטיינים בשכלולים מיוחדים. הרבה חברות אלקטרוניקה בעולם חלמו לייצר מערכת כזאת בעתיד.
״שרפ״ — ענק האלקטרוניקה מיפן היא הייחדה שהצליחה וכבר משווקת אותה בעולם. ועתה
גם בישראל.

ל מ כי ר ה די ר ה
3חדרים גדולים +טלפון +גינה פרטית
קומה ב /במרכז רמת־גן 4 4כיווני אוויר
טלפון( 594252 :בערב)

ת טו ל ס הז ה 2290

בלנוים

מאת

דני אל ה שמי

׳השד** ם של המדינה נדא1
על במת־התיזמורת
! 8בחוגי הקולנוע בארץ
מתלוצצים כי מהיום ואילך,
כל במאי שירצה להציג את
סרטו יצטרך לדאוג קודם כל
לאולם על שמו. לראייה מספרים
כי במאי־הסרטים ההוליוודי
הגרי יגלום הציג את
סרטו ברווזים באולם יגלום
שבמוסיאון תל־אביב. גם הבמאית
הצעירה מידה רק־נטי,
רעייתו של ליאדן רק־נטי,
אחד מבעלי בנק דיס־קונט,
תציג את סרטה החדש
נשיקות קטנות, באולם רקנטי
שבמוסיאון. במאי הקולנוע
איתן גרץ, שסרטו לנה עומד
לצאת אל האקרנים, מספר כי
הוא מחפש כעת אולם על שם

אותה אצלנו י
המדינה !״

השדיים של

! 8בתום ההצגה האחרונה
של רק למבוגרים, בכיכובה
של פנינה רוזנבלום, הזמינה
פנינה כמה מידידיה ל-
דירת־הגג של חברה הנוכחי, למסיבה בורשטיין, דויד הגיע גם חברה הקודם של
פנינה, נ׳ונאס מימץ, העוסק
בייצור ג׳ינס ושמלות בארצות-
הברית, ושהגיע לארץ לביקור
קצר. פנינה לא היתד, עצובה
במיוחד מהעובדה שההצגה ש בה
השתתף לצידה יואל שר,
ירדה אחרי כמה הצגות־הרצה.
לדעתה החומר היה גרוע, וה־

1111 111־ ! 11111 אשתו של המלחין אלדד שרים,
הנמצאת בחודש התשיעי להריונה,
1111 11111י 1י | /
הגיעה לבית־יולדות, לביקור אצל חברתה שלומית אהרון, שילדה
לפני כשבועיים. ענת, שהיא משוררת, אמרה שלא תתעכב במקום,
מחשש שאווירת בית־החולים תזרז את צירי-הלידה שלה.

חתן פרס־ירושלים הסופר
נראה ם גרץ, כדי שיוכל גם
הוא להציג את סרטו באולם
גרין.

81 בקונגרס של התזמורת
הפילהרמונית, שהתקיים בהיכל
התרבות בתל־אביב, בניצוחו
של זובין מהטה, התפלא
הקהל לראות על הבמה, מלבד
חברי התיזמורת, את נערת-
הזוהר פנינה דדזנבלו־ם, היושבת
בחברת ידידה, דויד
בורשטיין עם תום הקונצרט
הוזמן מהטה לארוחת־לילה
בביתם של צ׳יצ׳ ואשתו
זיווה. לאה רבין, שגם היא
הוזמנה לאותה ארוחה, שאלה
את מהטה מה פיתאום ישבה
פנינה רוזנבלום על הבמה. הסביר
לה מהטה: מאחר וכל
מקומות־הישיבה באולם היו
תפוסים, והיא היתד, אורחת
שלו, סידר לה ולחברה מקומות
על הבמה. הפטירה לאה
רבין ״אתה יודע איך מכנים
ה עו ל ם הז ה 2290

קהל נהנה הרבה יותר מהופעתה,
ולא מהמופע .״התגליתי
כקומיקאית,״ אמרה ברצינות.
81 ליליאן ויין, ילידת
מארוקו שהפכה אחת מנשות־החברה
העשירות בניו־יורק,
שתרמה מכספיה למערכת-
הבחירות של אהרון אבו־חצי-
רא, מתגוררת דרך קבע, בשהותה
בארץ, במלון הילטון ב־תל־אביב.
באחד הימים הכירה
בבריכת המלון את המיליונר
היהודי־הדרום אפריקאי טוני
פקטור. זה פנה אליה ואמר:
״לשנינו יש קולות צרודים,
ולכן אנו מתאימים זה לזה.״
מאז החל טוני לחזר אחריה,
ולפני שעזב את הארץ, הבטיח
שיחזור תוך כמה ימים לראות
אותה. בינתיים הוא מרעיף
עליה שיחות־טלפון בלתי-
פוסקות. ויין סיפרה שהיא פנתה
למרכזיה של המלון וביק שה
שיפסיקו להעביר לה שיחות
מדרום־אפריקה.

דויד לוי ויצחק שמיר במטה הליכוד במוצאי יום־הבחירות

שנה, שבה השולמית
שובי, שובי השולמית; שובי שובי ונחזה בך !
מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים
ובכן, היא שבה, השולמית. שבה חזרה לה לבית
שממנו גורשה לפני שמונה שנים.
זה הדהים רבים. זה הרגיז את בוחריה.
מדוע, בעצם? י
לאורך כל מסע־הבחירות שלה לכנסת העשירית הבאלוני
כי תהיה מוכנה להצטרף, בראש
הירה שולמית
חמשת המנדאטים הבטוחים
של ר״ץ, אל המערך —
כדי לתפוס את המקום
המגיע לה ליד שולחן הממשלה,
כשרת־הפנים. היא
אף הקימה משהו שנקרא
תנועת אש״ה — אלוני—
שרת—הפנים.
גם לולא נאמר הדבר
בפירוש או ברמז, לא
היתה צריכה להיות בו כל
אפתעה. כי שולמית אלוני
לא נטשה את מיפלגת־העבודה
מרצון, ולא היתה
מאושרת מחוצה לה, ומעולם
לא אמרה דבר
שנבדל עקרונית מדיברי
אחרים במיפלגת־העבודה.
כיהנתי יחד עימה בכנסת השישית. אז היתד, חברה
במיפלגודהעבודה. היא התנגדה אז להפרדת הדת מן
המדינה( .פעם, במיזנון, כשהכנסת עוד שכנה בבית־פרומין,
הסבירה לי גם מדוע: זה יפגע באחדות העם
היהודי) .אך אז אמרה דברים בוטים נגד הכפייה הדתית,
וגם על נושאים אחרים מסוג זה.
זה היה טוב וחיובי, אבל גם היה כדאי. שולמית
אלוני המציאה את השיטה שהפכה לאחר מכן מישחקם
של יוסי שריד ואחרים. הכללים הם כך: אתה שייך
למיפלגה גדולה ונהנה מכל הנאותיה. אבל מדי פעם אתה
משמיע דברים חריפים הנוגדים את הקו של מיפלגתך.
זה מושך תשומת־לב. זה זוכה בפירסום רבתי, מבליט
אותך בעיני הציבור, ואינו עולה דבר.
נניח, למשל, שישנה מיפלגה של קניבאלים, החולשת
על מאות אלפי בוחרים נאמנים. אתה נבחר ברשימתה
לכנסת. שם אתה משמיע, מדי פעם, הכרזות בזכות הצינד
חונות. כל רמז כזה הופך מייד סנסציה. עיתונאים
צובאים עליך כדי לראיין אותך, לצלם אותך, להנציח
אותך בטלוויזיה וברדיו. איש לא ישאל אותך: אם כן,
מדוע הצטרפת למיפלגת־הקניבאלים? מדוע הסכמת
להופיע ברשימתה? מדוע עזרת לקניבאלים אחרים
להיבחר?
יש, כמובן, צימחונים מושבעים, המשמיעים הצהרות
תקיפות לאין־שיעור יותר. אלה לחמו באוכלי־האדם, ו־כימעט
נאכלו בעצמם. אבל להצהרות שלהם אין ״ערך
חדשותי״ .מה חדש בזה שאנטי-קניבאל ידוע מדבר בגנות
הקניבאליזם י אבל כאשר חבר מיפלגת־הקניבאלים מכריז
שאין לאכול ילדים מתחת לגיל שש — הוא יוצר חדשה.
(לפי העיקרון: כלב נושך אדם — זאת לא ידיעה. אדם
נושך כלב — זוהי ידיעה).
שולמית שיחקה מישחק זה בכישרון. מדי פעם תקפה
• מעשה בלתי־פופולרי של מיפלגתה. לוי אשכול, מנהיג
המיפלגה, התייחס אליה בסלחנות אבהית. היא, מצידה,
ידעה היכן הגבול, ונזהרה שלא לעבור אותו.
ואז קרה לה אסון. אשכול נפטר. במקומו באה אשה
נוקמת ונוטרת. גולדה מאיר שינתה את הכללים באופן
רטרו-אקטיבי. מה שהיה מותר אצל אשכול, הפך בלתי־נסבל
לחלוטין אצל גולדה. היא שנאה את שולמית.
בתרגיל מכוער מאין כמוהו הקפיצה את אלוני ברגע
האחרון ממקומה הריאלי ברשימה לכנסת השביעית. שולמית
נותרה בחוץ. כאשר העליתי את הצעת־החוק הראשונה
להתרת ההפלות לא היתד, יכולה לעזור לי.
לקראת הבחירות לכנסת השמינית רצתה שולמית
אלוני להופיע שוב ברשימת המערך. שוב מנעד, זאת
גולדה ברגע שלפני האחרון. ברגע האחרון ממש החליטה
השולמית להקים רשימה משלה.
הכל געשה בחיפזון. נחרתה בזיכרוני סצינה: קומת-
המרתף של הכנסת• שעה לפני סגירת הדלתות של
ועדת־הבחירות המרכזית, המועד האחרון להגשת רשימות
חדשות. בחדר סמוך — חדר־הישיבות של ועדת-ד,כלכלה
— עמדה אלוני, כשהשולחן הגדול מכוסה כולו בערימות
של ניירות בלתי־מסודרים. היו שם אלפי חתימות
שנאספו על־ידי אירגוני־נשים להגשת הרשימה החדשה,
וערימה של טופסי־הסכמה של מועמדים מטעם הרשימה
לכנסת. במעמד זה קבעה אלוני, על פי מצב־רוחה, את
רשימת מועמדיה לכנסת. הדבר לא נראה לה חשוב, כי
היא היתה בטוחה לגמרי שבמיקרה הטוב ביותר תיבחר
היא לבדה.
אמנון זיכרוני ואני היינו במקום כדי להגיש את
רשימתנו. היינו נינוחים ובטוחים •בעצמנו, כי כל הסק רים
גיבאו לנו שני מנדאטים לפחות. אחרי שמונה שנים
של פעולה בכנסת, שאת טיבה שיבחו גם (ובעיקר)
יריבינו, לא פיקפקנו בהצלחה. ריחמנו קצת על שולמית,
שסיכוייה נראו קלושים מאוד, ועזרנו לה לסדר את
רשימתה.
התוצאות הדהימו גם אותה וגם אותנו. אנחנו לא
עברנו את אחוז־ד,חסימה, וא־לו הרשימה של אלוני זכתה

בשלושה מנדאטים, שניים מחבריה, שנקבעו בצורה כה
מיקרית, נכנסו עימד, לכנסת.
אלוני ידעה שזהו פתח לפורענות. וזו אכן התרחשה:
אלוני רבה עם מארשה פרידמן, השלישית ברשימתה,
התאחדה עם לובה אליאב, התפלגה ממנו, ובסוף נשארה
גם בלי מארשה. מבחינת מעלותיה ומיגרעותיה כאחת
(וכמו תמיד, מעלותיה הן מיגרעותיה, ולהיפך) היא יכולה
לתפקד רק כסיעת־יחיד — או כאבירד,־יחידה במיפלגה
גדולה.
בבחירות לכנסת השמינית זכתה רשימתה ב־35,023
קולות. כעבור ארבע שנים נאלצה להסתפק ב־,20,621
ובמנדאט יחידי. הפעם זכתה ב־ — 27,921 ושוב במנדאט
יחידי.
בכנסת השמינית והתשיעית עשתה עבודה טובה. דד
בעייה שלה היא שתחום־ד,התעניינות שלה צר מאוד —
המאבק במימסד הדתי, קצת פמיניזם, קצת זכויות־האזרח.
על הנושאים המרכזיים של השלום והחברה, אין לה דיעה
ייחודית משלה. אין היא רק סולנית, אלא גם סולנית
המנגנת על כינור בעל מיתר אחד. לצורך זה אין
צורך בסיעה נפרדת. היא יכולה להסתדר במיפלגה גדולה.
לא הבינותי איך יכול היד, מישהו לד,ינבא שתזכה

אחרי זה יהיה קשה עוד יותר לבקש מן הציבור אמון
לתנועה בעלת עקרונות, החותרת לשינוי של ממש.

אריק מפנה
את הפיתחה
היה לי חלום בלהות. חלום בהקיץ.
בחלום זה ראיתי כיצד קיבל אריק שרון את הפיקוד
על פינוי התושבים מפיתחת־רפיח.
הכל תוכנן בקפידה, בסודי-סודות, כרגיל אצל מצביא
דגול זה.
בלילה חדרו חוליות של קומנדו לשטח. במיבצע־בזק
נסתמו כל הבארות, פורקו הצינורות. בשטח כולו לא
נותרה טיפת־מים.
עם שחר באו המשאיות. עוד לפני שהתושבים הבינו
מה קורה, הסתערו עליהם פלוגות של חיילים, חמושים
ומאומנים היטב, ותיקי נאמניו של אריק־מלך־ישראל.
התושבים המבוהלים — גברים נשים וטף, זקנים וצעירים
— הועמסו על המשאיות. פה ושם נחבט מישהו
בקת של רובה, נדחפה אשה, נבעט ילד. אך לא היה צורך
באלימות רבה. יסוד אפתעה נוצל עד תום. עוד לפני
שהתושבים תפסו בדיוק מה מתרחש, נעו המשאיות.
בכל משאית שמרו כמה חיילים חמושים על המפונים.
שאר החיילים השלימו את המלאכה. הבתים נהרסו,
בעלי־החיים נהרגו או נמסרו לידי הסיירת הירוקה. במהירות
רבה הוקמה גדר גבוהה, שחסמה את השטח כולו.
התושבים הובאו לשטח פתוח ושומם, הרחק מכל
ישוב. הם הורדו בגסות מן המשאיות, בחבטות ובבעיטות.
בעלים חיפשו את נשותיהם בבהלה הגדולה, הורים את
ילדיהם. באותה שעה קפצו החיילים על המשאיות, המנועים
הותנעו, והשיירה נעלמה בענן של אבק...
חלום?
מדוע נדמה לי שזה כבר קרה פעם?

הפעם בחמישה מנדאטים( .כבר סיפרתי שזכיתי בטוטו
דיפלומטי, על סמך תחזית שערכתי כשישה שבועות לפני
הבחירות, שבה הקצבתי לה מנדאט אחד) .בנתונים של
,1981 היה זה הישג יפה מאוד. הנבואות הוורודות רק
הוכיחו עד כמה מסוגלים אנשים בלתי־מיקצועיים (וביב־ללם
הסקרים המטופשים של דעת־הקהל) לשגות בהזיות.
אלוני יודעת, מן הסתם, שזוהי שירת־הברבור שלה,
וכי אין לה סיכוי בבחירות הבאות. היא הסיקה את
המסקנה: לשוב אל גן־עדן, שממנו גורשה על־ידי להט
החרב המתהפכת של גולדה מאיר.
כל זה טוב ויפה• אם כן, מדוע זה השאיר טעם רע
בפה? מדוע זה מרגיז ומקומם כה רבים?
בגלל הצורה.

אילו אמרה אלוני: גוצרו שגי גושים גדולים, אין
עוד מקום לסיעה כמו ר״ץ. אני חוזרת אל מיפלגת־העבודה
ואאבק בתוכה על דיעותי — ניחא. אפשר היה
להסכים עימד, או לא להסכים — אך אי־אפשר היה
לשלול את זכותה להחליט כך. מה גם ש״תנועת״ ר״ץ
לא היתד, מעולם אלא פיקציה.
אבל אלוני לא נהגה כך. היא מכרה את הסחורה שלד״
תוך ניצול ציני של הביקוש בשוק. המערך היה זקוק לקול
אחד נוסף בכנסת, מסיבות נוהליות, והיא מכרה אותו
במחיר מופקע. היא נהגה בדיוק כמו אהרון אבו־חצירא
ואהרון אוזן, שדרשו שני שרים תמורת שלושה קולות.
אגודת־ישראל נהגה בהגינות רבה יותר.
בניגוד לאגודת־ישראל, לא כללו תנאיה עמידה על
עקרונות כלשהם. היא דרשה מחיר אישי: מישרה של
יושבת־ראש של ועדה (תמורת קול אחד!) או תפקיד של
סגנית-יושב-ראש הכנסת (תפקיד שכל כולו כיבוד ומשכורת,
בלי כל תוכן פוליטי).
אלוני גם לא הצטרפה למיפלגת־ד,עבודה, שבתוכה
יכלה לפחות להיאבק. היא עשתה משהו הרבה יותר
גרוע. היא השתלבה באחת השיטות הנלוזות ביותר
במערכת הפוליטית הישראלית, זו של לע״ם ו״אחדות״
ו״המרכז החופשי״ ושאר ירקות. זוהי השיטה של הצטרפות
כ״חטיבה״ נפרדת למערך. כך לא תצטרך עוד
להתמודד אי־פעם בבחירות, מקומה בכנסת יהיה מובטח
גם בבחירות הבאות.
לשון אחרת: היא השיגה ביטחון אישי מירבי, אך
שילמה גם את המחיר המירבי. כ״חטיבה״ נפרדת במערך
היא תהיה בטלה בשישים. לא תהיה לה השפעה כלשהי
על מדיניות המערך. זו נקבעת באופן בילעדי על־ידי
מיפלגת-ד,עבודה. היא תהפוך צל של מפ״ם, כשם שמפ״ם
הפכה צל של מיפלגת־העבודה.
וזה לא טוב. כי זה מאכזב 27,921 יהודים טובים,
שקיוו למשהו אחר. זוהי חזרה על האכזבה המרה מד״ש.

אני נצר לשושלת ארוכה שלי יודעי־לאטינית. אבל
אני לא למדתי שפה זו אלא במשך חצי שנה. אי־שם, בין
התאים האפורים בראשי, לכודים כמה פיתגמים לאטיניים,
וכמה כללי דיקדוק, וכמה פסוקים היסטוריים, וזהו —
כאשר באתי לכנסת, נתקלתי במסך־העשן הלאטיני
של מנחם בגין. הוא הרעיף עלינו אימרות־שפר רומיות,
וכדרכו של סנוב אמיתי, לא היה טורח לתרגם אותן.
בכך רמז למאזיניו: אם אינכם מבינים לאטינית כמוני,
אינכם ראויים לפניני־הלשון שלי.
אלא שאט־אט התגנב לליבי החשד כי הלאטינית של
בגין קלושה למדי ושאינה אלא המינימום הנדרש מתל-
מיד־גימנסיה פולנית.
הדבר הסתבר לי כאשר קראתי לו קריאות-ביניים
בלאטינית (אני מודד, שהכנתי אותם מראש) ,ופניתי אליו
בלאט״נית בנאומי. הוא הבין, כמובן, כאשר פתחתי
את אחד מנאומי בדבריו בני־האלמוות של קיקרו
(״עד מדי, הו ^ז> 1 1 8£01ן>\;־דפס 5 £ס 0ס 0
בגין, עוד תנצל לרעה
את סבלנותנו?״) אך כאשר
זרקתי לו אתגרים כגון ידועים,
פחות

11־ 8^ £11ס ^ 1 , 0־ £3(״רומא דיברה, ה-
עניין נגמר״) היה לי הרושם
שלא נוצרה תיקשורת.
י חייכתי כאשר שמעתי,
לא מכבר, את טענתו של
בגין בטלוויזיה, כאילו אין
לאמר ״סטאטוס קוו״ ,אלא
רק ״סטאטוס קוו אנטד,״
או ״סטאטוס קוו פוסט״.
מעולם לא שמעתי על
יד 3 £170 ?0 8ס ז ^ ז3
קיקרד
ד,יתכן כי נעלם מעיני?
והנה בא הפרופסור עמום פינקלשטיין ובמיכתב לעיתון
הארץ ייסר את בגין על בורותו בעניין זה. הוא גם הוכיח
אותו על שגיאה גסה אחרת, כאשר אמר 7ם 1¥1ם
(״הפרד

ומשול״).
מעולם לא הבנתי את היצר הדוחף פוליטיקאים להציג
את עצמם כאינטלקטואלים. דויד בן־גוריון היה פוליטיקאי
ממולח מאוד ואינטלקטואל קטן מאוד, אך היא התפאר
בהבנתו העמוקה את תורת אפלטון, עד שבא פרופסור רחמן
והוכיח שהוא בור גמור. עכשיו זה קורה ליומרה הלאטינית
של בגין.

אולם £51
היא מידת אנוש״).

*״*18ך 8ד

81 1י> 8 1

^ ש שאלות הרודפות את המדינה מאז
ימי ראשיתה.
מי רצח את ארלוזורוב ץ
שאלה זו התעוררה לאחרונה במערכת-
הבחירות.

מדוע פורק חפלמ״ח?

הנה התכנסו ותיקי הפלמ״ח, והשאלה
צצה מחדש.

סי נתן את ההוראה ץ

השאלה נשאלה לראשונה לגבי הפעלתה
של רשת־הריגול הציונית בקאהיה בעסק-
ביש של .1954 היא נשאלת שוב ושוב
לגבי פרשות אחרות, הצצות לבקרים.

אך שאלת־השאלות היא: מיהו
יהודי :׳

היא הסעירה את המדינה פעמים רבות,
גרמה למשברים ממשלתיים ולקטטות פוליטיות.
כמו כלבה זקנה היא נרדמת
מדי פעם לזמדמה, אך תמיד היא פוקחת
שוב את עיניה, חושפת את שיניה ומש מיעה
נביחה מאיימת.
עכשיו היא מטילה את חיתיתה על
מאמציו של מנחם בגין להקים ממשלה.

^ ין זו דק שאלה ללא־תשובה. זוהי
> גם שאלה מייותרת לחלוטין.

81ך

את עצת שפירא, נענש בחייו. הוא בילה
את מיטב זמנו במציאת תשובה לשאלה
המקוללת, שיחר לפיתחם של גדולי־תורה
וקטני־אמונה, גבה עדויות מכל יהודי
בעל־שם בעולם כולו — והעלה חרס בידו.
מיהו אמריקאי י כל אזרח ארצות-
הברית, שנשבע אמונים לדגל. מיהו בריטי?
כל נתין של הוד־מלכותה באיים
הבריטיים.
מיהו גרמני? זה כבר יותר מסובך,
מפני שיש שתי גרמניות, ואולי גם שלישית
(אוסטריה) וחצי רביעית (שווייץ).
בינתיים באו לגרמניה מיליוני תורכים,
יוגוסלבים ואחרים, כדי לעשות בה את
העבודות השחורות, ורבים מהם קיבלו
אזרחות גרמנית.

את חוק־השבות, יואשם בכוונה זדונית
לנתק את ישראל מן הפזורה היהודית,
לסגור את שערי־ההצלה לפני היהודים
היוצאים מברית־המועצות (שאינם באים
הנה ממילא) ,להתנכל לציונות ולעשות
את הרע בעיני ה/

מי יקכד על עצמו סיכון כזה ץ

חוק־השבות קיים ויישאר קיים. ממילא
תתעורר כל שני וחמישי השאלה ״מיהו
יהודי?״

אין מנוס ממנה. הנה נשיב
עליה כאומץ־דכ.

חיתופל המקורי התרגז מאוד
י משלא התקבלה עצתו, ויקם וילד

בימיה הראשונים של המדינה החליט
דויד בן־גוריון לחוקק את חוק־השבות.
ידוע לי סוד היסטורי, הקשור בהחלטה
זו. כאשר הגה בן־גוריון רעיון זה, התייעץ
עם אחד המישפטנים הגדולים במדינה,
יעקוב שימשון שפירא. יש״ש, מי שכיהן
כיועץ המישפטי לממשלה, נתן לבן־גוריון
את העצה הטובה ביותר שניתנה בארץ
זו, מאז יעץ אחיתופל לאבשלום לרדוף
אחרי דויד המלך.

כל ממשלה בעולם חולשת על ההגירה
לארצה. זהו חלק מן הריבונות הממלכתית.
הענקת היתרי-עליה היא אחת הסמכויות
המסורות באופן טיבעי בידי השילטון.
משום כך יכולה כל ממשלה להחליט
בכל עת את מי להכניס לארצה ואת מי
לא. הקריטריונים יכולים להיות כלכליים,
חברתיים, בריאותיים, לאומיים ומה עוד.
בישראל שולטים היהודים. היהודים האלה
הם, כימעט עד אחד, ציונים. הכל
מסכימים שיש להכניס ארצה כל יהודי
המבקש זאת, הן מפני שזוהי חובה מוסרית
והן מפני שזה טוב למדינה. אם כן
— לשם מה דרוש חוק?

וכי יעלה על הדעת שכעתיד
הנראה־לעין תקום כישראל ממשלה
שתמנע את עלייתם של יהודים
ץ ואם תשתנה, חלילה, דעת
הקהל כישראל ויגכר הרצון לנעול
את השערים לפני היהודים —
מה התועלת כחוק ; הרי רוכ מיקרי
ככנסת יוכל לכטל את החוק
ככל עת:
לשפירא היה ברור שחוק כזה יהווה
קופה של שרצים, שבהשוואה אליה תדמה
תיבת־פנדורה המפורסמת לחבילת־שי.

שהרי אי־אפשר לחוקק חוק המעניק
זכויות מיוחדות למי שמכונים
״יהודים״ ,מכלי להנדיר
מיהם ״יהודים״ אלה.

כשלום דחה את עצת אחיתופל,
י ועל כן מצא את מותו כשהוא תלוי
על עץ־האלה. ואילו דויד בן־גוריון, שדחה

איני מבין גם את ההתלהבות הזאת
להגן על זכויות הקונסרוואטיבים והרפורמיים.
הדת הקונסרוואטיבית היא חצי־דת,
והדת הרפורמית היא רבע־דת. האם רבע-
דת או חצי־דת עדיפים על דת שלמה
לגבי אדם חילוני?
אכן, הומאניסטי ודמוקראטי חייב לה־אבק
על זכותו של כל אדם להתפלל (או
לא להתפלל) כאוות נפשו, כחלק מזכויות־האדם.
הוא מצווה גם להאבק על שיוויון־
הזכויות בין כל הדתות, העדות והזרמים.

הוויכוח בין שלושת הזרמים הוא ויכוח
בינם לבין עצמם. כבודו במקומו מונח.
אך מה זה נוגע לאנשים חילוניים, החותרים
להפרדת הדת מן המדינה?
אילו רצו הרפורמים להילחם, יכלו לעשות
זאת היטב בעצמם. די להם לרפורמים
להחרים במשך חודש את המגבית היהודית
והבונדס, כדי להכניע כל ממשלה בישראל.

שפירא יעץ לבן־גוריון שלא
לחוקק את החוק הזה ככלל.

אולם שפירא הכין שלשם כך
אין שום צורך כחוק.

מה כי ידינו עתה עד התוצאות
הכדתי־נמנעות שד בגידה זו: מה
הם כאים דהאשים את כגין, ההו
דך כדרכם: כגין, דפחות, אינו
עושה שקר כנפשו, כמוהם :

אך אין זה מתפקידו של אדם
חילוני לצאת מגידרו כדי להבטיח
שהכפייה הדתית תכוצע באמצעות
זרם א׳ ולא באמצעות כ׳,
אד דהיפך. עדיו להיאבק לביטול
הכפייה הדתית כולה.

כדאי להזכיר איך נולדה, ומדו;.,

יש״ש הוא יהודי טוב, ציוני נאמן,
מפא״יניק אמיתי •.הוא לא התנגד לחקיקת
חוק השבות מפני שרצה לסגור, חלילה,
את שערי הארץ לפני יהודים. כמו בן־
גוריון עצמו דגל בקיבוץ־גלויות ובהבאת
יהודים מכל העולם למדינת־ישראל —
אם ירצו בכך, אם לאו.

יורמים, המסוגלים להתרגש ביגלל ויכוח
זה. ואולי גם איני מאמין להם כל־כך.
אבותיה של מיפלגת־העבודה עשו מע-
שדדשטות היסטורי, כאשר קיבלו את חוק-
השבות, בניגוד לעצת אחיתופל. הם בגדו
בגידה היסטורית כאשר הכניסו לחוק את
ההגדרה הדתית, בניצוחו של אותו אחי-
תופל עצמו.

אב שלום תלוי בעץ*
האם הם גרמנים: למי, לכל
הרוחות, זה איכפת -חוץ
מאשר לשרידי חסידיו של היטלר,
המטפחים את זכר חוקי־נירנכרג.
ומיהו נורווגי? פיני? ספרדי?

השאלות האלה הן מטופשות.
לאיש לא איכפת. כי כשום מדינה
דמוקרטית מודרנית אין חוק
המבדיל כין בני-אדם על פי אמות
מידה של גזע, לאום, דת ועדה.
במדינות ההגונות ביותר, כמו אוסטריה,
אסור לפקיד ממשלתי להציג שאלה
כזאת, ולא כל שכן לרשום את התשובה.
רק בישראל המצב שונה. יש חוק המבדיל
רישמית בין מי שמכונה ״יהודי״
ובין כל אדם אחר — זזוק־השבות, וב־עיקבותיו
גם חוק־האזרחות.
הכוונות היו טובות, כאותן כוונות שבהן
רצופה הדרך לגיהינום.

ואכן, ממשלות רכות כישראל
נקלעו מאז לגיהינום של משכרים.

ך* יום אי־אפשר לבטל את חוק־הש־
~ בות. זוהי הצרה בחוקים מסוג זה.
אפשר לקבלם בקלות־דעת, על פי קפריזה
ריגעית של שליט שוחר־מיחוות. אך מש-
התקבלו אי-אפשר לבטלם, מפני שמעשה-
הביטול יתפרש בהכרח שלא כהלכה.
שום דבר לא היה משתנה אילו היה
בן־גוריון מקבל את עצת יורשו-של-
אחיתופל, והיה מסתפק בהכרזה חגיגית
של הכנסת, שניתן היה לתלות אותה על
הקירות, מבלי שהיה לה תוקף של חוק.
אך אם יבוא מישהו כיום ויציע לבטל

העצה הי ת ה טוב ה
אל ביתו, אל עירו, ושם תלה את עצמו.
אחיתופל־שפירא נשאר עסקן מפא״י, ויכהן
כשר־המישפטים אצל גולדה מאיר. עם
הקמת הקואליציה של 1970 נאלץ להיכנע
לדתיים והסניס לחוק-השבות את ההגדרה
הדתית. יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה,
ושלא המיר את דתו, או מי שהתגייר.
הדתיים רצו להוסיף ולציין בפירוש כי
יוכר רק גיור שנעשה ״כהלכה״ ,אך דווקא
כאן התעקשה מיפלגודהעבודה. הדרישה
לא התקבלה.
זה היה מוזר למדי. גיור הוא אקט דתי
מובהק. מעשה דתי ניתן להיעשות רק
לפי כללי אותה דת — ובמיקרה זה, לפי
ההלכה היהודית. גיור שאינו כהלכה אינו
גיור כלל, ובמילא אינו תואם את החוק.

אם כן, עד מה הוויכוח: עד
מה רועדות אמות הסיפים :

השאלה האמיתית היא מי יקבע שהגיור
נעשה כהלכה. הרבנים האורתודוכסים
תובעים זכות זו לעצמם. ברור שיפסלו
כל גיור שנעשה בידי מתחריהם, רבני הזרם
הקונסרוואטיבי והזרם הרפורמי.
שני זרמים אלה אינם מוכרים ממילא
בארץ. אין להם שום זכויות. אין הם יכולים
לחתן ולגרש, לכהן כרבנים צבאיים
ולעשות כל מעשה אחר הנוגע לסדר הממלכתי.

עד מה הוויכוח:־

ני מקנא בכל האנשים החילוניים
י הטובים, כל השולמיות והמסים ורד
* מיניאטורה צרפתית משנת .1250

אין הם עושים כן. כי הרפורמים
אינם לוחמים. מעודם לא לחמו
בממשלות הגויים, בארצות מוצאם,
ועד אחת כמה וכמה שלא
לחמו מעולם כממשדה של יהודים.
ראינו את התרפסותו המחפירה
של !הרב הרפורמי מרדכי
שינדלר לפני בגין. זוהי עדה כנו עה,
וכך היתה תמיד, מאז שנול-

כל מי שניסה אי-פעם לעזור להם, וללחום
את מילחמתם, נוכח ברגע המכריע
שהם נטשו את שדה־הקרב, או שביכלל
לא הגיעו אליו( .זה גם קרה לי, כאשר
נאבקתי על זכותם של הרפורמים לקיים
כנס־תפילה ליד הכותל המערבי. לחמתי
וניצחתי בסנסת, והם ברחו לביח־המלון
המפואר הקרוב ביותר).
ההזדעקות הנוכחית למען הרפורמים
והקונסרוואטיביים היא כוזבת, ואין בה
טעם ותכלית.

אין זו אלא התחמקות מן העיקר,
כריחה מן הקרם, הוכחה נוספת
לאפסות הפוליטית ולבגידה
הרעיונית של המערך וגרוריו.

^ י הקרב האמיתי הוא בשדה אחר,
•יי ולמען יעד אחר.

יש רק יעד אחד שי*ט לו טעם :
ביטול ההגדרה הדתית כחוק
השכות, והחלפתה כהגדרה לאו־מית־חידונית.
מבחינה
תיאורטית, אין זה פיתרון אידיאלי.
אבל פיתרון אידיאלי כלל לא יתכן
במיסגרת של חוק, המחייב הגדרה למושג
שאי-אפשר להגדירו בחוק. כ ל הגדרה
כזאת היא שרירותית, ומעוררת אלף שאלות
חדשות.
האם היהודים הם עדה דתית? עם?
לאום? קבוצה אתנית? גזע? שותפות
של מורשה תרבותית? שותפות־גורל?
כל אלה יחד, או תערובת של כמה מהם?
(המשך בעמוד )48

מאת א 11י א[ 11 די

יי אח״ מ יי
המשך מעמוד )28
!זנים החל להתעסק בפוליטיקה.
השפעת אחיו הבכור, שהצטרף
שורות גדוד הפורצים בפלמ״ח,
!טיף שמאלני נלהב והפיץ חומר
זידיאולוגי, ספרים ועיתונים בק ב
חבריו בהדסיס.
בגיל 18 התגייס וייס לצה״ל
שירת כסמל־רכב בחיל־הנדסה.
!אוחר יותר שימש כעוזר קצין-
זינוך פיקודי. שם גם הכיר את
!שתו אסתר .״סיפור מצחיק,״
;וא מעיד על היכרותם .״אסתר
זייתה חיילת יפהפיה, שתמונתה
זישטה את השער של שבועון צה״ל
!זהתגלגל לידי. הצצתי, נפגעתי,
לא נחתי על שמצאתי אותה. זה
זה שנקרא אהבה ממבט ראשון.״
השניים נישאו עם שיחרורם
עברו להתגורר בירושלים. שם
;חל וייס בלימודיו .״עשיתי בת־
!ופה ההיא סטיה מוזרה מכל מד,
!זעסקתי בו עד אז.״ ״כסטודנט
:פאקולטה למדעי־המדינה היה
!צבי הכספי בכי רע. החלטתי לצל
את הידע הרב שהיה לי
לכתוב ספר חידות.״
הספר פורסם בהוצאת אחיאסף

ח״כ וייס ככנסת
״שלום כיתה א׳״
־,יה הצלחה מסחררת, שהובילה
הצעה מקול ישראל לערוך היונים
ברדיו. התוכנית, שהכניסה
סף טוב לכיסו, הוציאה אותו מ־למוניות
והפכה אותו לדמות
ופולארית ואהודה. הקאריירה
קטעה באכזריות בתאונת־דר־ים
קטלנית ב־ .1965 בדרכו להר־
:אה בחיפה התנגשה מכוניתו של
ייס חזיתית במכונית אחרת שואה
ממול. במשך 13 ימים התמו־דו
הרופאים על חייו והוא שכב
:חוסר הכרה. פעם נוספת שיטה
ו הגורל ואילץ אותו להתמודד
ול חייו.
״שכבתי ברמב״ס״ ,הוא מספר.
לא נתתי לעצמי להישבר. כל
:וקר נסעתי לים ועשיתי הרבה
!רגילי פיזיותרפיה. את הבחינות
מסכמות שלי עשיתי במיטה, כ־
!אדם מהאוניברסיטה בוחן אותי
:על־פה. התאונה הותירה אותי
ם שיתוק חלקי בכף רגלי הש־
:אלית ועם כאבים תמידים באגן.
״באותה תקופה התחלתי בבניית
קאריירה הפוליטית שלי. הכל הל
משיחת טלפון סתמית מיוסף
למוגי, שבישר לי שהם מחפשים
יש טוב לרשימה למועצת־חיפה.
זה דעתך? שאל ואני הסכמתי.
תחלתי דרכי הפוליטית בגיל
עיר יחסית 34 כחבר מועצת
יריית חיפה מטעם המערך.״
משנתבשר על תוצאות הבחירות
ז״הר להגיש התפטרותו לראש
יריית חיפה .״אינני מאמין ב־פל־תפקיד.
אמשיך להילחם ל־ענכם
בירושלים, אבל לא אוכל
המשיך בתפקידי הנוכח -בעיריה״,
מר לראש העיר וסיים :״אין זה
לום, אלא להתראות.״
במדי העם
לנ מצח !שיר מ־זמוד
גוש בעלי־החליפות
וגוש החולצות־הפתוחות
ישכו זה מול זה —
וכולם אמרו את אותו הדכר
שלוש תרועות־חצוצרד, בישרו
את כניסת הנשיא. חברי־הכנסת
קמו על רגליהם• הכנסת העשירית,
שנולדה ביסורים ובמירוץ
מאראתוני של הפתעות פוליטיות,
פתחה את ישיבתה הראשונה.
מדווח הזה״ :

כתב

״העולם

האווירה היא של ״שלום כיתה
א׳״ .הח״כים החדשים נכנסים ל־אולם־המליאה,
מחפשים את מקומותיהם,
מפשפשים בתיק־הניירות
שהוכן לכל אחד מהם.
ראשון. נכנס משה דיין. רזה
מאוד, עידני -מאוד, מפטפט עם
הסדרנים, לוחץ ידיים לחדשים
הנכנסים אחריו.
האולם מתמלא. מתמלא מאוד.
אף אחד אינו חסר. יום ראשון
בכיתה.
כימעט כל אנשי הליכוד —
לבושים בחליפות, עונבים עניבות.
חריגים: עמל נאצר־אל־דין הדרוזי,
בני שליטא ממנחמיה.
כימעט כל אנשי המערך לבושים
בחולצות בילבד. חריגים:
אבא אבן, כמובן! יצחק רביו;
משה שחל והח״ב החדש ממזכדת־בתיה,
רפאל סוויסה.
מאחור הוכנו מקומות לחברי-
הכנסת־לשעבר, כ־ 140 במיספר.
יותר ממחציתם באו• הם מהווים
קהל ביקורתי מאוד. בשורה ה ׳
ראשונה יושבים שני שועלי־כג־סת
ותיקים, יוחנן באדר ומשה
ברעם -ומותחים ביקורת על יורשיהם.
בהמשך הישיבה הם פועלים
כמבקרי־תיאטרון: בודקים
את סידרי הישיבה, מבקרים את
דיברי הנואמים והטוענים, מאש רים
או פוסלים את החלטות ה־יו״ר.
״אילו
היו מחליפים את חברי-
הכנסת הנוכחיים בחברי־הכנסת־לשעבר,
היתה הכנסת טובה יותר,״
קובע מישהו פסקנית• מובן שהוא
אחד הלשעברים.
סקנדד שיגררד. הנשיא מדבר.
כולם מקשיבים בדריכות. אין
הוא אומר דברים מרקיעי־שחקים,
אך כאן יושבים המומחים של ה בורסה
הפוליטית, והם מחפשים
רמזים לכוונת יצחק נבון להיכנס
לחיים הפוליטיים. הנשיא בחר את
דבריו בקפידה. יש בהם רק רמז
דק שבדקים לכוונתו לפעול לפית-

ח״כ סכידור מצכיע כעד כחירת עצמו כיו״ר הכנסת*
הבדל בחליפות, לא כל־כך בריעות
רון בעיית־העדות — עניין שית־נופף
כדגל מעל לכל נסיון אפשרי
שלו להתייצב בראש מיפלגת־העבודה.
אחריו
בא תורו של זקן חברי-
הכנסת, יוסף בורג. גילו אינו
ניכר כלל. הוא צעיר ורענן, מש זר
בדבריו אימרות־שפר ומיש-
חקי־מילים, ואומר בערך מה שאמר
הנשיא לפניו. בורג הוא ה פלא
המתמשך של הפוליטיקה הישראלית:
תריסר פעמים נאמר
שהגיע לסוף דרכו — והנהו קיים
מאוד־מאוד.
ההתלקחות הראשונה. שחל דורש
הצבעה חשאית בבחירת ה־יו״ר.
הכל יודעים שזהו תרגיל-
סרק׳ להבלטת עמדה אופוזיציונית.
הטענות קלושות.
זה מול זה עומדים שני מועמדים
בילבד — איש הליכוד ואיש
המערך. התחייה ורק״ח נמנעים
מלהציג מועמדים משלהם. כך
נקבעת כבר עתה דמותה של הכנסת
החדשה: שני גושים, וכמה
קולות חלושים מהצד.
סידור לא־נורמדי. במיזנון
אמר קודם לכן מישהו לע(למה
הילל, מועמד המערך לתפקיד ה יד
ר :״שים סם משלשל בכוסות-
התה של שני ח״כים מהליכוד, ואתה
תיבחר!״ ואכן 61 ,ח״כים
בילבד מצביעים בעד מנחם סבי-
דור — בחירה שכימעט כל חברי-
הכנסת מסתייגים ממנה, מי בגלוי
ומי בשיחה פרטית, שלא לציטוט.
סבידור נואם• מכיוון שהכין את

ח״כ שפירא מחפש את מקומז
בתום כל ישיבה שירה בציבור

דבריו מראש בכתב׳ הוא חוזר
כימעט בדיוק על דיברי קודמיו,
נבון ובורג. שלושתם מדברים בצורה
זהה על משבר־לבנון — איש
המערך, איש המפד״ל ואיש הליכוד•
אין חילוקי־דיעות. זוהי
דמות הכנסת.
״מעתה תיפתחנה כל ישיבות
הכנסת בנאום של היו״ר,״ רוטן
אחד העיתונאים .״וכל ישיבה תינעל
בשירה בציבור, בהנהלת ה־יו״ר,״
חוזר אחריו חברו.
״אני לא אפסיד אף ישיבה
אחת!״ מבטיח שלישי ,״בהנהלת
סבידור, זה יהיה בידור לא־נור־מלי

מיפלגות
מ־שענת קנד. רצוץ
בגין סמך עי 7ארליך
כ די ל מנו עאת מיגוי
__ שרון אך 7ארדיך
היו תוכניות משלו.
מנחם בגין הוא ג׳נטלמן, בעל
הדר בית״רי. הוא גם פוליטיקאי
מיפלגתי ממולח מאוד, שידע כל
ימיו לחסל באיבו כל מתחרה
אפשרי.
איך מתיישבות שתי תכונות
אלה?
לכך המציא בגין זה מכבר שיטה:
לעולם אינו קם בעצמו על
יריב אפשרי. תמיד נמצא מישהו

העושה זאת תחתיו.
כאשר 1
אותה השיטה הופעלה
רצה אריק שרון לקבל את תיק 1
שר־הביטחון, עם התפטרותו של
עזר וייצמן. הליברלים, בהנהגת
שימחה ארליך, התנגדו. ארליך
אף ביטא פומבית את חששו ש־שר־הביטחון
שרון יקים מחנות־ריכוז,
וישלח לשם את ארליך
עצמו. גם בגין התלוצץ ששר־הביטחון
שרון יקיף את מישרד
ראש־הממשלה בטאנקים. אך הוא
הודיע שהיה רוצה למנות את
שרון לתפקיד זה, אלא שלמרבה
צערו הליברלים מונעים זאת.
המחסום נעלם. גם החודש
הודיע בגין שהוא רוצה למסור
את תיק־ד,ביטחון לאריק שדון.
הוא סמך שזב על ארליך, שימנע
זאת• בלי הסכמת הליברלים, לא
יתכן מינוי כזה.
לתדהמתו, מילא ארליך את
פיו מים. הלבירלים לא התנגדו
כלל למינוי שרון כשר־הביטחון.
המחסום נעלם•
לבגין לא היתד. כל ברירה אלא
לממש את נכונותו הפומבית למסור
את התיק לשרון — ביודעו
היטב כי מרגע זה יקדיש אריק
את כל מירצו ומאמציו לסילוקם
של בגין ונאמניו, כדי להשתלט
על יעדו הבא: תפקיד ראש־הממשלה.
קרקע,
דם וכסף. מה קרה
לארליך?
פיתרון התעלומה היה פשוט
בתכלית. בחודשים האחרונים חולל
ארליך נס והשתלט מחדש על
המיפלגה הליברלית, במיבצע פוליטי
מזהיר. לשם כך היה זקוק
לתמיכתם של אילי־ההון של ה־מיפלגה.
אנשים
אלה שמו את עיניהם
ביהלום הנוצץ ביותר שבכתר הרכוש
הממשלתי: קרקעות המדינה.
אלה כפופות למינהל מקרקעי
ישראל, השייך למישרד־החקל-
אות. אם יפשיר המינהל קרקעות
אלה, ויאפשר את הפיכתן של
קרקעות חקלאיות למיגרשי־בנייה,
ירוויחו אילי־הון אלה מיליארדים
ללא־ספור.
למינויו של שרון תהיינה השלכות
עצומות על צה״ל (ראה עמוד

,)37 על הממשלה ואולי על גורל
המדינה כולה. אך לספסרי־הקר־קעות,
לקבלנים ולמנה,יגי הליברלים
חשוב יותר מינהל מקרקעי
ישראל.
* מלמטה ומימין: השר שימחה
ארליך, חברי־הכנסת אברהם שריר,
דוב שילנסקי, מנחם סבידור, עודי
ברעם (עומד ומונה את הקולות),
דויד שיפמן, אליהו בן־אלישר,
3ינחם גולדשטיין, רוני מילוא.

איילת דקל :

העו ל ם הזה 2290

של שר־התעשיה, גירעון פת, בממשלה
הכאה. חוגים ליברליים מעריכים שלולא
התערבותו שד בגין, לא היה פת מוצג
כמועמד הליברלים לממשלה הכאה.

בעבר מנעה הממשלה בכוח את הקמתה של רשימה
כזאת, מתוך חשש שתהיה לאומנית־קיצונית, אך
לאור הנסיון יתכן כי עתה יהיה היחס שונה.

לפני ההתערבות הסכים פת, בשיחה שהיתה לו
עם בגין, שלא לעמוד על קבלת תיק־התעשיה גם
בממשלה הבאה.

ישרא לי נגורש׳
מ אנג לי ה
מישרד־הפנים הבריטי התחיל באחרונה להקפיד
על כניסתם של ישראלים לתוך אנגליה.
אזרחים ישראליים אינם זקוקים לאשרה כדי להיכנס
לבריטניה, אולם פקידי ביקורת־הגבולות רשאים
שלא להסכים לכניסת תייר, גם מבלי לנמק את
סירובם.

מוגונן י ף

כשבועות האחרונים הוחזרו יותר מעשרה
ישראלים למטוסים, שהביאום לבריטניה,
מכלי •טניתן להם להיכנס דאי.

ה מו שמד האזרח
נגד אגס

כולוגי
ד> 1היי ת ־ ש מו 8ה
יותר מעשרה פסיכולוגים נשלחו לקריית־שמונד,
בעיקבות הידיעות על מצב־הרוח הקשה של תושבי
העיירה הצפונית.

עיקר תפקידם שד הפסיכולוגים, כפי
שהוגדר על־ידי שולחיהם, היה לנסות
ולמנוע מתושכי הקרירה לעזום את עירם.

הפלמ ״ דו וההגנה
וקפו מחדש
מארגני עצרת ההגנה ווזפלמ״ח, שנערכה לפני
שבועיים, שאבו עידוד מההיענות לעצרת ומתכוונים
להקים מיסגרת קבועה, שתארגן בתוכה את
יוצאי האירגונים האלה.

ועדה מתמדת, שמתפקידה להקים את
האירגון, כוללת בתוכה את האלוף (מיל׳)
יוסף אכידר, מוניה מרדור ומשה ריבלין,
ואת אחד ממפקדי הפדמ״ח, נחום שריג.
כצעד ראשון ייערך מיפקד של כל יוצאי ההגנה
והפלמ״ח, וחברי אירגונים אלה יתבקשו להודיע
על מידת נכונותם להתמסר לעבודה באירגון החדש.

כי קו רוו
עד ה ס עו ד ה
מומחים לענייני צבא וביטחון הביעו ביקורת על
פעולת צה״ל, שנערכה ביום הראשון השבוע
בשפך הזהרני. בפעולה נפל אחד הקצינים הטובים
של הצנחנים.

המכקרים טוענים שלא היה טעם לשלוח
כוח אל מעכר לגכול, לפעולה סעדת
היקה כה מצומצם. כוח־ הצנחנים
נשלח להשמיד נקודת־כיקורת, ששלטה
על הכביש לנכטיה.

בן־־ א ה רון! חו ל ה
אי־השתתפותו של יצחק כן־אהרון
כמסע־הכחירות שד המערך וכספיחיו
אינה נובעת מסיכה פוליטית.
כן־אהרון. חולה, ואינו מסוגל לפעול.
מסיכה זו גם לא היו כל אירועים
לרגל יום הולדתו ה־ ,75 שחד כ־17
ביולי.

ראשי המישמר האזרחי כירושלים
התבקשו על־ידי מפקד המרחב, תת
ניצב רחמים קונפורט, להורות למת
נדכיהם להשתדל ללכוד אנסים.
המישמר האזרחי כירושלים יעצור
כל צעיר שייטוטט בנסיכות חשודות
כשכונות מסויימות כעיר, שכהן היו
לאחרונה מיקרי־אונס.

צפו ם ז עזו עי ם
בהנהלת יי א ל־ ע ל ״
קיימת מגמה כממשדה להדיח את
מנכ״ל ״אל־על״ ,יצחק שנדר, ולמנות
כמקומו את רפי הר־לב.
נראה שרצון כמה משרי־הממשלה לגרום להדחתו
של יושב־ראש מועצת המנהלים של אל־על, אברהם
(״בומה״) •שביט, לא יתממש. הצלחותיה האחרונות
של אל־על, והמאזן המצויין שהיא עומדת להציג
בסוף החודש, נחשבות כהצלחותיו האישיות
של בומה.

גם העובדה שדויד שיפמן יתמנה, כבל
הנראה, כסגן־שר־חתחכורה, כעוד שחיים
לנדאו החולה יישאר רישמית כתפקיד
השד, תעזור לכומה, שהוא ידיד אישי
של שיפמן.

בצמרת כו ר
קרע חריף התגלע בשבוע שעבר בצמרת כור.

ה קו ר בן הרא שו1 מערך נראה כי ח״כ המערך אברהם כץ־עוז, מי שהיה
יושב־ראש ועדת הכנסת לביקורת־המדינה בכנסת
התשיעית, יהיה הקורבן הרשמי הראשון של
אי־הצלחת המערך להגיע לשילטון.

כץ־עוז, שהיה אחד מראשי מטה־האירגון
של הבחירות, לא ייבחר עד־ידי מיפדגתו
לעמוד כראש אף אחת מוועדות־הכנסת.

ת קו ם !? פלגה

מנכ״ד חטיבת התעשיות הקלות כ״כור״,
אלוף־מישנה (מיד׳ !.בנימין ג׳יכדי,
יצא כהאשמות חריפות נגד יושב־ראש
מועצת המנהלים שד ״כור״ ,ח״כ נפתלי
כלומנטל, והשניים אינם מדברים זה עם

ג׳יבלי האשים את בלומנטל בכישלון המשא־והמתן
לקניית מיפעל פרונזין בשדרות. את המיפעל רכשה,
בסוסו של דבר, חברת אוסס.

חכם חזור
לחעשיהה אווי רי ת
חיים חכם, עוזרו שד שר־האוצר יורם
ארידור, עומד לעזוב את תפקידו ולחזור
לתעשיה האווירית.

ע ר בי תעצמ אי ת

עד לקבלת המינוי כעוזר־השר, עבד חכם בתעשיה
האווירית כמנהל מיפעל בי.

ב גין התערב

אחת התוצאות של סערכת־הכחירות
האחרונה תהיה נסיון להקים מיפדגה
ערכית עצמאית כישראל.

ירחון בר ד גי חדש

ל מ ען פ ת

ירידתה של רק״ח, האחוז הגבוה של הנמנעים
בציבור הערבי וכישלון הרשימות הערביות
הקשורות במערך יצרו, לדעת עסקנים ערביים
רבים, את הרקע להקמת מיפלגה ערבית עצמאית
גדולה, שתיאבק על זכויות הערבים בישראל.

ראש־הממשלה, מנחם בגין, התערב אצל
ראשי המיפלגה הליברלית למען שיתופו

ישראל הצטרפה למדינות שכהן יוצא־דאור
ירחון־כרידג׳ קבוע.
חברת־הפקות פרטית מוציאה מדי חודש ירחון
ברידג׳ ,הנשלח לכמה אלפי מינויים, חסידי מישחק־הקלפים
הזה בארץ.

מחלק חינם

1יי

קוביית הפלא!
{:ג רכוש מערכת לגו אחת בסכום העולה: .

על ־ 550.שקל חכה במתנה נהדרת,
קוביית הפלא (.£1ו 1122ק-ם ו 2\ 0ועו ששיגעה
את העולם. מי כמוך יודע שאין מתנה

חינוכית, מהנה ומתאימה, לילדים,
יותר מ״לגו״ .על בחירה מוצלחת שכזו
מגיעה גם לך מתנה.

המבצע הוארך עד 15.8.81

סוכנויות קופמן בע״מ - :י ^ ח
החשמונאים 105ת״א,
טל 268155-6 .

מחסנים:
מיגרשי התערוכה
סוף רח׳ דיזנגוף טל 455141 .

רצים ל־

! פיע? קחודה

**8נ1עו*אמ ־

המשקה שעושה חיים מענינים סם...
יבואנים ומסיעים בלעדיים כישראל: י.ד. עסקים בעפ.ת׳א סל 832236 .

ו ן טרמפ לח י יל

כמו בימים הטובים !
״הוילאג בית הגריל• טל׳ 475550
תחנת הדלק פז, ליד הכבר הירוק.

ופול עשוי להתפטר ־ י אנוש
יוצא ללימודים ־ שומרון וקותי יתפטרו ־ כאשר

אריס יגנה את
אין ספק שרפול היה מעוניין בשר־ביטחון אחר —
כל שר־ביטחון אחר, מלבד אריק. רפול נהנה ביותר
מהתקופה שבה כיהן מנחם בגין גם כשר־ד,ביטחון. באותה
עת היה רפול, למעשה, שר־הביטחון.

היושר האישי של הרמטכ״ל לא יאפשר
לו, לדעת ידידיו הרבים, להמשיך ולכהן כתפקיד,
ויש, לדעת אותם ידידים, להניח, שרפול
יגיש את !התפטרותו מייד עם בניסתו של
אריק לתפקיד.

אלוף משה לוי

לץ אפשרות שהפכה כימעט ודאית, שאריק שרון
י • יתמנה כשר־הביטחון הבא של ישראל, היא עתה
הנושא המדובר ביותר בצמרת צה״ל.
כאשר שוחח ראש־הממשלה, מנחם בגין, לראשונה
עם אריק שרון על מסירת תפקיד שר-הביטחון, הוא
היתנד, לו תנאי: שהרמטכ״ל רב-אלוף רפאל (״רפול״)
איתן ימשיך לכהן כרמטכ״ל גם בשנה החמישית לתפקידו,
המתחילה באפריל .1982 אריק, המוכן לשלם כל
מחיר כדי לקבל את התפקיד, הסכים מייד, אם כי
ידוע לכל שאין כימעט שני יריבים עזים יותר במערכת
הביטחונית מאשר אריק ורפול.
הריב בין השניים החל ב־ ,1956 ולא הסתיים עד
היום. אריק היה באותה תקופה מפקד הצנחנים, ורפול
היה סגנו. גדוד בפיקודו של רפדל הוצנח במיתלה,
בעוד יתר חיילי החטיבה יצאו בטור ממונע והתחברו
איתו. מי שהיה אז הרמטכ״ל, משה דיין, עיכב את התקדמות
הטור וסירב לתת לו סיוע אווירי. אריק שרון
נקט אז בדרכי־עורמה. הוא ביקש מהמטכ״ל אישור
לבצע סיור אלים לכיוון המיתלה. כשניתן לו האישור,
בתנאי שלא ייכנס לקרב עם המצרים, הפך אריק את הטור
הממונע של החטיבה שלו לסיור אלים.

גם אם רפול יעשה זאת, הוא לא ירצה לפגוע בצה״ל,
וינמק את הפרישה בטעמים אישיים. יש, כמובן, גם
הטוענים שרפול פשוט יתעלם מאריק, יעקוף אותו
וימשיך בקשר הבלתי־אמצעי עם ראש־הממשלה.

אם יפרוש רפול כבל זאת, תתעוררנה שתי
כעיות: כמה מאלופי צה״ל יפרשו איתו, ומי
יהיה הרמטכ״ל הכא?

מקורביו של אריק שרון יודעים כבר לבשר, שבמיק-
רה כזה לא יסכים שרון שהמועמד הטיבעי ביותר לתפקיד׳
ראש אג״ם, הנחשב כסגן הרמטכ״ל, יקותיאל
(״קותי״) אדם, יהיה הרמטכ״ל הבא. כשהיה רפול בתקו-

יש להניח שעם מינוי רמטכ״ד אחר. יפרוש
שומרון מצה ״ל.
מועמדותו של אלוף פיקוד הצפון, אלוף אביגדור
(״יאנוש״) בן־גל, גם היא אינה עומדת על הפרק. בן-
גל עומד לפרוש בעתיד מתפקידו, ולצאת לתקופת־לימודים.
שני
האנשים היחידים המקורבים כיום לאריק שרון
במטכ״ל הם ראש אמ״ן, האלוף יהושע שגיא, ואלוף
פיקוד המרכז, משה (״מוישה וחצי״) לוי.
לשגיא אין סיכוי לקבל את הרמטכ״לות.

כך נותר כמועמד יחידי מוישה וחצי.

גם אם האגדה, כאילו היה זה מוישה וחצי שמסר
לאריק על המרד המתחולל נגדו, אינה נכונה, הרי שמאז
יצרו השניים קשרי־ידידות הדוקים. מרשה וחצי —
שקיבל את שמו בגלל קומתו הגבוהה — הוא בן ,45
בן למישפחה יוצאת־עיראק, שהגיעה לארץ שלוש שנים
לפני לידתו. הוא נולד בתל־אביב, למד בבית־הספר העירוני
א׳ .כשהיה בן 18 התגייס לגולני, אולם שנתיים
אחר־כך עבר לשרת בצנחנים של אריק שרון. מאז ועד
היום הוא חובש כומתה אדומה, בדיוק כפי שעשה אריק,
גם אחרי שעזב את הצנחנים.
מוישה וחצי נשאר בצנחנים גם אחרי ביזיון המיתלה,
עלה בדרגות וקיבל תפקידים חדשים במיסגרת הצנחנים׳
ואף השתתף עם חיל זה בקרבות סיני ורמת־הגולן,
במילחמת ששת־הימים. שנה אחרי מילחמה זו
הוא מונה כמפקד חטיבת־הצנחנים, ופעל נגד חדירות
בביקעת־הירדן. ב־ 1973 הוא קיבל את דרגת תת־האלוף,
ומונה כראש מטה פיקוד־המרכז, תפקיד שבו החזיק
שנתיים• אחר־כך הפך ראש מחלקת־המיבצעים במטכ״ל,
וב־ 1976 מונה כמפקד עוצבת־שיריון, עד למינויו, בשנת
-1977 כאלוף פיקוד המרכז, התפקיד שבו הוא מחזיק
עד עתה.
ידיד המתנחלים

^ הקצינים
ף* ה שאירע אחר־כך הפך טרגד־גה. הטור, שנשלח
י תוך הפרת פקודה, נלכד במלכודת המיתלה, נקרע
לארבעה חלקים והצליח רק בקושי רב, תוך אבידות
כבדות, להחלץ. משה דיין הטיל על אריק את האח ריות
לכישלון ולקורבנות. אל הביקורת של דיין הצטרפו
מפקדי הצנחנים, שנטלו חלק בקרב.

אלופים אדם ושומרון

זמן הצר אחרי המילחמה החדה התאיגנות
חשאית. שנועדה למטרה אחת: דהכיא
להדחתו של אריק שרון.

נערכו פגישות סודיות, ונחרשו מזימות. בראש הקוש רים
עמדו אז סגנו של אריק, רפול, וארבעה שנודעו
אחר־כך באלופים מצטיינים בצה״ל: הרמטכ״ל לשעבר
מרדכי (״מוטה״) גור, אהרון דוידי, דני מט ויצחק
(״חקה״) חופי.
הקצינים הטילו על דווידי להתייצב בפני אריק, ולהודיע
לו שקציני יחידתו החליטו על הדחתו. דווידי היה
צריך להודיע לאריק שאם יסרב להתפטר, יתפטרו הם
כולם מצה״ל. עוד לפני שהצליח דווידי לקבוע ראיון,
נודע דבר הקשר לאריק, והוא מיהר לפעול. הוא זימן
כעדים שני קצינים מחוץ לחטיבה, אהרון (״ארלה״) יריב
ואברהם (״אברשה״) טמיר, וקרא אליו את הקצינים
אלוף כן־ גל
הקושרים. רפול ודני מט מילאו פיהם מים. יתר הקצילא
נים
אמרו לאריק כל מה שהם חושבים עליו.
עד היום לא ידוע מי שמסר לאריק שרון על הקשר.
פת־האבל, אחרי נפילת בנו יורם, הופיע קותי בכל
אולם חלק מהקצינים שהשתתפו בו טוענים, שאין להם
ספק שמי שסיכל את הקשר היה קצין־המיבצעים של האירועים הציבוריים כנציגו. אם לא יקבל קזתי את
הגדוד של רפול, קצין צעיר בשם משה לוי, שנודע הרמטכ״לות, הוא יפרוש מצד,״ל ויידחה כל פנייה לצאת
כבר אז בכינויו ״מוישה וחצי״ .כיום הוא אלוף־פיקוד־ לתקופת־לימודים, כדי להמתין לפעם הבאה שבה יתפנה
תפקיד הרמטכ״ל. זה כבר קרה פעם לקותי.
המרכז.
אז מתעוררת השאלה במי יבחור אריק שרון
אין ספק שאריק שרון לא שכח את הפרשה, וגם
כרמטכ״ל הבא. מועמדותו של גיבור אנטבה ואלוף פי־לא
שכח את הדברים שהטיח בו, ישר בפרצוף ובעקיקוד־הדרום,
דן שומרון, ירדה מהפרק, עם כישלון המערך
פין, דפול, מאז אותה תקופה.
למרות שאריק לא שכח את מערכת-היחסים בינו בבחירות. דן שומרון ידוע כאיש־אמונו וידידו של שיפד
ובין רפול, הוא הסכים מייד לתנאי של בגין . .עון פרס, ואין ספק שפרם, כראש־הממשלה, היה מתגבר
השאלה הנשאלת עתה בצה״ל היא אם יסכים רפול על יצחק רבין כשר־ביטחון וממנה את שומרון
להמשיך ולהיות רמטכ״ל כשאריק יהיה שר-ביטחון. כרמטכ״ל.

וישה וחצי ידוע כאיש נוח. נראה כי התכונה
היסודית ביותר שלו, הזוכה בהערכה רבה בצה״ל,
היא העובדה שהוא ממושמע. במשך ארבעת השנים
שבהן הוא מכהן כאלוף פיקוד־המרכז היו לו מגעים רבים
והדוקים עם אריק שרון, השר לענייני התנחלות בשטחים
המוחזקים.
בין השניים התחדשה מערכת הידידות הוותיקה,
וקיבלה מישנה תוקף. מדי פעם חטא אף מוישה וחצי
בהצהרות חצי־פוליטיות, בעיקר בכל מד, שנוגע להתנחלויות
הבלתי־חוקיות, שהפכו אחר־כך חוקיות. אולם איש
לא העיר לו על כך.
מוישה וחצי נודע בגדה המערבית כבעל היד הקשה
כלפי המדינאים המקומיים וכלפי המפגינים. לעומת־זאת
היה ידוע כידיד המתנחלים וכבעל גישה מתונה ביותר
כלפיהם. גם באותם הפעמים, כמו בהתנחלות עופרה
לפני שנה וחצי, שבהן קיבל הוראות לפנות מתנחלים
בכוח, הוא היסס, ניסה להתווכח עם הממונים עליו, תוך
הצגת ״העובדות שבשטח״ ,וגם כשפינה, עשה זאת
בעדינות רבה, כשהוא מעלים עין מעבירות של המתנחלים
ומורה לחיילים להתנהג בעדינות.

אין ספק שאם ימונה מוישה וחצי כרממכ״ל
הכא של צה״ל, יהיה דבר נוח כיותר לאריק
שרון.

יש הגורסים שעל הממשלה יהיה למנות את מוישה
והצי, משום שיחסים כה הדוקים וכה קרובים בין שר־ביטחון
לרמטכ״ל משפיעים לטובה על המערכת כולה.
הזנקתו, אם אכן תהיה, של מוישה וחצי לתפקיד
החייל מיספר 1בצה״ל תפגע בוודאי באלופים רבים
אחרים.
נראה שמינויו של שרון כשר־ביטחון יטלטל את צה״ל
טלטלה עזה.

התופעה המעניינת כיותר ל היא שדווקא
האלופים המכירים את אריק, ששירתו עימו
או תחת פיקודו, הם המתנגדים הגדולים כיותר
למינוי שלו.
יוסי ינאי 1

מתנת־פרידה של שו־הביטחון בגין? מיבצע
מירחמת׳ ללא יעד אי ס טו א ס גי? חננ ה
ל כי בו שדהם־ ל בנון? מ ה לו אמריקאי?
מנחם בגין ניסה לטשטש עובדה
זו, בהעמידו פנים כאילו יש
לו רק שיג ושיח עם ממשלת־לבנון.
אך מאחר שלממשלה זו
אין כל יכולת להשפיע על אש״ף
או על כל גורם אוזר׳ והיא יכולה
לשמש ׳לכל היותר כדוור בין ישראל
ואש״ף או בין ארצות־הברית
ואש״ף, אין יומרד. זו משנה את
העובדות.
גם הציבור הישראלי החל מתוודע
לעובדות אלה, שהועלמו
ממנו במשך זמן רב. כאשר הופיע
יעל מירקע הטלוויזיה דיווח מפורט
על הכוחות הלוחמים של
אש״ף, הסדירים והם דירים-למח־צה,
נגרמה לצופים אפתעה רבה.

נזידחמה

סהר־נגרסווו
1ך י פי הקכיעה המפורסמת של
• קארל פון־קלאוזביץ, המילח-
מה אינה אלא המשך המדיניות
באמצעים אחרים.

כאשר פתחה ממשלת
כגין כמיתקפה על אש׳׳ף ב
דרוס-לכנון, אילו יעדים
מדיניים ביקשה להשיג ץ
ך* אם זוהי מתנת־פרידה של
י י מנחם בגין כשר־הביטחון י
היו השבוע שחשבו כך. האם
אך מיקרה הוא שדווקא בימיו האחרונים
של מנחם בגין בתפקיד
זה, ערב כניסתו של אריק שרון
נוצר מצב
למישרד־הביטחון,
מילחמתי?

בביירות, שבהם ממוקדים מוסדות
של אש״ף ואירגוניו.

מילחמת

׳וונואי-אערו

מדוע פועל המשולש כגין

ציפורי־רפול כך דווקא כמ
היינה הסיכות כפי שימים
אלה, אק שלא קרה י תהיינה — בגבול הצפון נושום
דכר שהכריח אותם צר מצב מילחמתי. הפעולות חרגו
לנקוט לפתע מדתיות חר ממיסגרת של ״תקריות״ ,לבשו
יטה?
צורה של מילחמה־זוטא, העלולה
מי שחיפש סיבות פסיכולוגיות־ להתפתח במהירות לממדים של
*ישיות להסלמה הפיתאומית של מילחמה ממש.
זמילחמה בצפון, יכול היה למצוא
מילחמה בין מי למי?
*ותו בנקל. תקופת כהונתו של
זהותו של צד אחד היתר. ברו8נחם
בגין כשר־הביטחון לא הצ־רה:
מדינת־ישראל, באמצעות
זיינה בשום מיבצע צבאי מייוחד,
מילבד ממשלתה וצבאה.
שינחיל לו תהילת־נצח,
;פצצת הכור העיראקי. בתקופת
מיהו הצד השני?
:הושתו של הרמטכ״ל רפאל
ישראל אינה לוחמת בממשלת־
״רפול״) איתן לא אירעה שום
כמו לבנון. זו אינה קיימת, למעשה,
זילחמה, אף לא
מילחמונת גור. כצד המסוגל לנהל מדיניות או
מיבצע ליטאני״ של מוטה
מיבצעי־מילחמה.
היו רבים שנתפסו לגירסה זו,
ישראל גם אינה לוחמת, במיק־
:י הפרק האחרון (לפי שעה) ב־
(ילחמה בגבול הצפון נפתח בלי רה זה, בסוריה. ממשלות ירו;תגרות
מייוחדת. ממשלת־ישראל שלים ודמשק נזהרו מאוד שלא
;רחיבה, לפתע׳ את ממדי פעו־ להגיע לידי כך, אף שהיו חריגות
;תה נגד ״המחבלים״ .ההסלמה משני הצדדים.
הצד השני הוא, כגלוי ויתה
פיתאומית וקיצונית. כתגו-
ה על כך הפציצו אנשי אש״ף כלי כל הסוואה, אש״ף.
ות ישובי־הצפון, ובראשם נהריה
מול צה״ל עומדים הכוחות הקריית־שמונה,
במטחי קטיושות,
:ממדים שעלו בהרבה על המקו־ סדירים והבלתי־סדירים של ה־אירגון
הפלסטיני, המופיע כזרוע

המדינית והצבאית של הישות הערב
הבחירות נדר מנחם בגין פלסטינית, הממוקמת זמנית ב־דר
פומבי מטופש: שלעולם לא דרום־לבגזן.
יפלו עוד (פצצות של) קטיושות״
כפעם הראשונה מאז מאי
ל קריית־שמונה.
כאשר הופרכה הכמהה
:לתי־אחראית זו כצורה כה
:רוטאלית, היה עליו להגיכ
:חריפות, כדי להסיח את
:דעת מן הכישלון.
הוא הגיב בהסלמה קיצונית נו־זת
— הפצצת רובעי־המגורים

1948 נטדטה עתה מילחמה
ישראלית־פלפטניית ישירה.

תהיינה התוצאות כאשר תהיינה:
על־ידי פתיחת מיתקפה זו
הביאה ממשלת־ישראל להכרה
מוגברת ביישות הפלסטינית כצד
לוחם, וממילא כשותף הכרחי בכל
תהליך־שלום,

הגירסה הרישמית לא הכחישה
כי המיתקפה באה כל־כולה ביוזמת
ישראל. מה היתה מטרתה?
אותה גירסה קביעה שזוהי מיל־חמה
מונעת, שבאה להקדים תרופה
למכה ולשבש את מהלכי ״המחבלים״
לפני שאלה יוכלו לפעול,
אחרי שקיבלו נשק רב וחדיש
מלוב, מברית־המועצות ומסוריה.
קשה
להניח שמישהו בצמרת
ישראל מאמין ברצינות כי ניתן
לשתק את הכוחות הפלסטיניים בלבנון
על־ידי הרס אמצעי־מילוד
מה, הריגת לוחמים והשמדת מיש-
רדים נייחים. לכל אלה יש תחליף,
ובקלות יחסית. מי שסיפק את הנשק
שנהרס, יזדרז לספק נשק
הדש. אין לאש״ף מחסור בכוח-
אדם. חשיבותם של מישרדים. נייחים
מועטה במאבק מסוג זה —
מה גם שאש״ף מהווה בלבנון גם
שילטון אזרחי לכל דבר, ורבים
ממישרדיו אינם עוסקים בלוחמה.
סביר יותר להניח כי ממשלת־בגין
מפעילה שיטה שנוסתה פעמים
רבות עיל־ידי ממשלות־ישראל
בעבר, ובייחוד בביקעת־הירדן.

שיטה זו מכוסמת על ההנחות
הכאות: כוחות כל
תי־סדירים (״מהכלים״ ,אני
שי־גרילה, כוחות-מחתרת)
פועלים בקרב אוכלוסיה
אזרחית. אם מענישים את
האוכלוסיה האזרחית כצורה
די חמורה, היא תקום על
הלוחמים ותסלק אותם מ-
קירכה.
בביקעת־הירדן המיזרחית גורשה
בשעתו האוכלוסיה מלה על־ידי
פעולות צה״ל, כדי להפעיל לחץ
על המלך חוסיין. יתכן כי הדבר
תרם תרומה לכך שחוסיין החליט,
לבסוף, להפסיק את כל פעולות-
האיבה בגיזרה זו (אם כי היו לו
גם סיבות אחרות לביצוע ״ספטמבר
השחור״).

אך גם אם נכון הדכר
לגכי ירדן — הרי התנאים
כלכנון שונים לחלוטין. כירדן
היה קיים שילטון חזק,
כעל צכא מקומי יעיל מאוד.

תושכי קריית־שמונה כמיקלטיס
אחרי שהעשן יתנדף, הכל יישאר אותו הדבר

שני התנאים חסרים לחלוטין
כלכנון.
מזה זמן רב מפגיזה ומפציצה
ממשלת־ישראל את האוכלוסיה הלבנונית,
כדי להביאה לפעולה נגד
כוחות־אש״ף הנמצאים בקירבה.
הפצצת־ביירות השבוע היתד. שלב
חמור יותר ביישום אותה שיטה.
לפי דבריו של ראש־אמ״ן, נפגעו
בפעולה זו מאה אנשים, וביניהם
30״מחבלים״ .משמע: נהרגו לפחות
70 אזרחים — גברים. נשים
וילדים — שגרו בבתים סמוכים.
פירסומים לבנוניים — מצד ה נוצרים
והפלסטינים כאחד — נוקבים
במיספרים הרבי. יותר גבו הים.
ראש־אמ״ן
טען כי האזרחים לא
נפגעו בחינם. אם גרו בשכנות
למוסדות איש״ף, הם אשמים בעצמם
בגורלם. אין לזה שחר. המח סור
בדיור בביירות הגיע מזמן
לממדים נוראים, ומהווה נושא מרכזי
בכלי־התיקשורת הלבנוניים.
לזוג צעיר אין כימעט כל אפשרות
להשיג דירה, ורבים מתגרשים או
נפרדים ביגלל סיבה זו לבדה.
שום זוג לא יוותר על דירה רק
מפני שבאותו הבניין יש מישיד
של אש״ף. לאזרחים אין ברירה
אלא לקבל את הסיפון על עצמם.

המוסריות של שיטה זו

מוטלת כספק חמור. כמיק־רה
הטוב כיותר זהו טרור־נגד־טרור,
וכמיקרה הרע
כיותר זוהי ענישה קולקטיבית
של ציכור שאין לו
כל יכולת לשנות את המצב.
גרוע יותר: אין לשיטה זו כל
סיכוי סביר להשיג את היעדים
שנקבעו לה. אין ממשלה לבנונית,
היכולה לסלק את אש״ף. לאוב־לוסיה
אין כל השפעה על הנעשה.
אם אכן זוהי המטרה, היא נקבעה
על־ידי חובבנים, ללא שיקול־דעת
מספיק.

ודמנע ליטאני פי סו ,
ף פלסטינים עצמם מאמינים
• כי פעולות אלה אינן אלא
הכנה לפעולה מילחמתית מסוג
שונה לגמרי. הדבר גם נרמז ב־דבריהם
של דוברים ישראליים
אחדים, וביניהם יצחק רבץ ומוטה
גור.

!המטרה, לפי גירסה זו:
להכשיר את דעת-הקהל העולמית
לפעולה צכאית גדולה,
שמטרתה תהיה לכבוש
את כל דרום־לכנון עד למבואות
ביירות, כדי להת־

חבר עם המדינונת הנוצרית
שכמרכז-לבנון.
פעולה זו יבולו! ישלול מאש״ף
את הבסיס הטריטוריאלי העצמאי
האחרון שלו במרחב, ולשים קץ
לקיומם העצמאי או העצמאי־למח־צר,
של כוחות לוחמים פלסטיניים.

אם אבן קיימת תוכנית
כזאת, הרי זוהי הרפתקה
שאת סופה מי ישורנו.

ההתפתחויות האפשריות, בין השאר:

1כוחות־אש״ף ייאלצו לסגת
לתחום סוריה, ויהפכו להבא מכשיר
בידי המדיניות הסורית. אם
סוריה ;תבלום את פעולתם נגד
ישראל, כפי שעשתה בעבר ב

אכן זה כך, משתנית ההערכה
לגבי היעדים המדיניים של
ההסלמה.
בחודשים האחרונים גברה התלות
של אש״ף בסוריה, למרות
נסיונותיו של יאסר עראפאת לפתח
גם קשרים על עיראק, יריבתה
של סוריה- ,שפעלה נגדו בעבר.
סוריה קשורה בברית־ד,מועצות. הנשק
החדיש הזורם לידי אש״ף בא
במישרין או בעקיפין מידי הסובייטים,
באמצעות סוריה מצד
אחד -ולוב מצד שני.

המדינונת שד אש׳׳ף כ־דרום־לכנון
מתמלאת כנשק
סוכייטי — והדכר כוודאי
אינו סיטמח את ליכה של
ארצות־הכרית.

מססש!?
סוריה עצמה, תוכנס התנועה ה פלסטינית
לסיר־לחץ, אשר יתפוצץ
במוקדם או במאוחר בכל
רחבי המרחב, ויביא למהפכה בעלת
תוצאות קטסטרופליות לגבי העולם
המערבי.
• 1אם תתערב סוריה במילחמה
כדי להגן על יוקרתה, עלולות להיווצר
הסתבכויות גלובליות, וייתכן
עימות בין שתי מעצמות־העל.
במיקרה זה סביר כי יושג
בין וושינגטון -ומוסקווה הסדר שייכפה
על ישראל.
!• תיתכן התערבות בינלאומית
— באמצעות או״ם או מחוצה לו
— במהלך המילחמה, תוך כפיית
נסיגה על ישראל ויצירת מצב
חדש בלבנון- ,שלא ימצא חן בעיני
ממשלת־ישראל.
כך או אחרת: מילחמה גדולה
בלבנון, בנוסח מיבצע-ליטאני פי
,10 היא פלישה לתוך חנות־חר־סינה.
אין לדעת מראש, ואי-אפשר
לחשב מראש, את ההשלכות ה־גלובאליות
וד,מרחביות, המדיניות
והצבאיות.

העובדה שלאיש״ף אין כל שימוש
אמיתי באמצעי־לחימה כמו טאנ־קים,
זכי גם טילי הג״מ מדגם
סאס לא השיגו עד כה שום הישגים
של ממש, אינה משנה עובדה
זו. הם סופקו לאש״ף לצורכי
ראווה. מבחינה צבאית, בוודאי
החלישו את כוחות אש״ף, בהסי־טם
את המאמצים הצבאיים מהשטח
הבלתי־סדיר לשטח הסדיר,
שבו אין לפלסטינים כל סיכוי
להתמודד עם צה״ל. אך לברית־המועצות
יש בכך, מן הסתם, מט״ ז רית^^עיות.

הפעולות שד צה״ל מהוות
מכה למטרות הסובייטיות,
פגיעה כיוקרתן שד סוריה
ולוב, וכעיקר כיוקרת ברית־המועצות.
הן כאו לאותת לכד
הצדדים כמרחכ: ברית•

רחום הרוס ככיירות אחרי ההפצצה
התוצאה העיקרית: הכרה באש״ף כבצד לוחם

המועצות אינה יכולה להגן
עליכם, היא מהווה מישענת
קנה־רצוץ.

כרית־המועצות כעולם הערכי.

הדבר
בא ברגע שבו אין ל-
ברית־ד,מועצות האפשרות להתע רב,
ושבו אינה יכולה להיות
מעוניינת בהסתבכות מקומית במרחב
זה. באפגניסתאן היא שקועה
בבוץ -של מילחמה־ללא־סיף,
כמו האמריקאים בוויאט־נאם, בשעתו.
בפולין קורים דברים מכריעים,
המעסיקים את מוסקבה
יומם ולילה.

המחלה הישנה

מהכחינה האמריקאית,
זהו רגע אידיאלי כדי להנחית
מכה על עמדותיה שד

ף יכתיים נהרגים בני־צדם
• משני עברי החזית, נפגעים
אזרחים, מחריפות סכנות, בורחים
אזרחים מבתיהם בביירות ובקר־יית־-שמונה
— מבלי שברור לציבור
הישראלי לשם מה זה בא,
למד, זה מועיל ומהי הכוונה.
הדוברים הממשלתיים חוזרים על
המליצות הרגילות, וכלי־התיקשורת
חוזרים -עליהם בלי מחשבה רבד.,

זוהי הרפתקה _ כייחוד
כתקופה שכה אי־אפשר
לסמוך על כושר־השיפוט ו*
טיכ-השיקולים של ההנהגה
הי״טראלית.

מעולם לא הורגש המה
סור כאופוזיציה אמיתית ם
מדינה יותר מאשר ה שבוע
כשכל זה קורה בתקופת־ביניינל
בשלוט ממשלת־מעבר, ערב שי
גויים מרחיקים־לכת בצמרת ה
ביטחונית, זהו מצב עגום.
כאשר התגובה הציבורית היחי
דה היא פסטיבל ברוח טלתווו
— זה עגום שיבעתיים.

אך עגומה מכד היא ה
עוכדה שלא יכולה דהיוו
שום תכלית לבל הסכל הזד
כל עור אין אף אחד משנ
הצדדים הלוחמים מצי׳
פיתרון מדיני לכעייה הים)
דית: הכעייה הפלסטיניח
ממשלת־ישראל ממשיכה לדבו׳
ביתר עקשנות בחיפושיה חסרי
השחר אחרי תכסיס שיאפשר לו
לחסל את הבעייה הפלסטינית ב
כוח־הנשק, מבלי לפתור אותו
הנהגת אש״ף עוזרת לה לדברי
במיקסם־שווא זה- ,בנקטה (לפתו-
פומבית) בקו לא־פחות נוקשה.
כמו מחלה ישנה, הפורצת שו|
ושוב, ובכל פעם בצורה חמורויותר, כן השתלטה הבעייה הפלס
טינית שוב על חיי המדינה.

הדבר מזכיר במידה מסויימת
את ההחלטה הישראלית להפציץ
את מצריים ׳בעומק, בשיא -מיל־חמת־ההתשה,
בימי גולדה מאיר.
התוצאה היתד, התערבות סובייטית
מאסיבית, הצבת הטילים במצריים
ושינוי המערך האיסטראטגי והמדיני
לרעת ישראל. הקציר נקצר
ביום־הכיפורים.

זוהי המסקנה העיקרי!
ו ה בו לטת כיו תרסמ או ר עוו
השבוע: כשנה ה־ 34 לקיוו
ישראל נשארה הכעייה ד
פלסטינית העובדה המר
כזית כיותר כחייה, מקיז;
דם ומפילה קורבנות, והי!
רחוקה מפיתרון יותר מכס
שהיתיה אי־פעם.

יוזמה אמזיקאית
ט חת התעלומות במצב ה-
י נוכחי היא העמדה האמריקעט
אית.

היטאדה
הניטאלת אוטומטית
היא: האם יכול היה
כל זאת לקרות כלי הסכמה
אמריקאית?

כפי שכתב השבוע ניו־יור
טיימס: אחרי שהעשן יתנדף, יהיו
ברור כי ישראל נשארה קיימו
הבעייה הפלסטינית נשארה פתז
חה, והגדה המערבית נשארה נוש;
למשא־ומתן.
כל הסבל שנגרם משני הצדדינ
האנשים שקיפחו את חייהם, היגו
והשכול -לא ישנו במאומה א;
העובדות האלה. פוליטיקאים יזב
בפירסומת ובתהילה, העיתונים י!
כו בכותרות, דיווחי הטלוויזיו
יסחטו דמעות מכאן ומכאן ־[
ושום דבר לא ישתנה.

כלי־התיקשורת הודיעו כי הנשיא
רונאלד רגן ״זועם״ .אך
התגובה היחידה היתד, מגוחכת:
עיכוב נוסף באספקת ארבעה מטוסים
במשך כמה ימים, וטיול נוסף
של פיליפ חביב.

כמו אחרי הפצצת הכור
הגרעיני ליד בגדאד, כן גם
הפעם נוצר הרושם כי אדה
הן תגוכות שלא כאו אלא
כדי לצאת ידי הוכה, וכי
המהלכים הישראלים מתואמים
מראש עם ארצות
הכרית.

דוברי המערך מותחים ביקורת ע?
פרטים, אך תומכים למעשה בק
הממשלתי, ואף רומזים על תמי1
כתם בפתיחת מילחמה־רבתי בלבי
נון.

במהי הו די ם! במהע רבי ם!

כאין פיתרון לכעייה ד
פלסטינית, הקורבנות ה
לשווא.

קואליציה

הראו לפרס

בשבוע שעבר קיגלו חמישה מיפעלים, חמישה צוותים ויחיד את פרס קפלן.
אנחנו מרבים לדבר ולכתוב על הבורסה, על הבנקים, על הרווח ועל הדיבידנדים,
על ספקולציות ומניפולציות, על מניות ואיגרות־חוב. לפחות פעם אחת נזכיר גם
את אלה שבזכותם אנחנו מדברים על רווחים, על ייצוא, על מאמץ ועל פיריון.
הנה כמה מהם :
אילן כהן, מנפ״ל מיפעל ״ורגוס״ בנהריה, חתן פרס קפלן. הפיריון במיפעל
גדל ב־־ 807 והערך המוסף לעובד הגיע ל־ 28 אלף דולר — כפול מהממוצע בתעשיה.
מאיר לייזר, מנכ״ל ״חברת אלקטרוניקה לישראל (א־סי״אי)״ ,חתן פרס
קפלן בזכות פיתוח וייצור מוצרי״תיקשורת מתוחכמים בתחום האזרחי והצבאי.
צוות השלחין בקבוצת נחל עוז זכה בפרס קפלן בתחום החקלאות, על הצלחתו
בגידולי־שלחין בעזרת מי־בארות מלוחים ביותר, ויבולים מעל הממוצע לדונם.

מ תי רלחזיר

חגיגה מה פיתאום?

בארץ ישנם במה עשרות מגדלי חזירים.
רובם נמנים על אלה שאסור להם
לאכול בשר־חזיר. אבל להתפרנס מהם
מותר. עובדה• ״חוק־החזיר״ המפורסם
לא אסר על גידולם, אלא קבע היכן
מותר והיכן אסור לגדל. בגליל־התחתון,
ליד נצרת וליד כרמיאל, מותו --ש ם
מתרכזת עיקר האוכלוסיה הנוצרית, שאוכלת
בשר־חזיר. אבל לא רק הם אוכלים
מה״לבן״ ,גם יהודים בכל רחבי-
הארץ אוכלים מ״הדבר האחר״ ר״ל
(רחמנא ליצלן) .בשליש מצריבת הבשר
בארץ היא ממקורות הגליל-התחתון,
וזה הרבה מאוד. רבים אוכלים ורבים
מתפרנסים, מגידול, מעיבוד, משיווק ומייצור
מזון־התערובת. מי שרגיל לאכול
מ״הלבן״ ,יתקשה בעתיד, גם בגלל מחירו,
אם בכלל יאמיר. גם מחיר הבקר
יאמיר, אך התמיכה במחירי העופות
תגדל.
אגודת-ישראל, שתהיה ממונה על
ענייני ״הדבר האחר״ בממשלה שתקום,
תגרום אולי לחקיקתו של חוק חדש,
שיאסור שיווק בשר־חזיר, להוציא את
האובלוסיה הנוצרית.
פרקליט שבחן את העניין אומר, שאם
הממשלה, על-פי חוק, תגזול את פרנסתם
של המגדלים, היא תהיה חייבת
בפיצויים. מדובר בסכומים גדולים מאוד.
אבל אין סיכוי שעניין הכסף ירתיע את
הקואליציה. בתקציב הנוסף, שיוגש השנה,
יהיה גם סעיף ״פיצויים למגדלי
חזירים״.

הלידה היתה ארובה, כמעט שבועיים,
אבל זה קרה. בשבוע שעבר ״העסק״
התחיל. שבוע של עליות גדולות יחסית,
בל סחורה נקלטה בלהיטות, וזאת אחרי
מה שקרה בלבנון. כל הגורמים חברו
יחד• בל הגורמים הטכניים בישרו ה שבוע
שוק טוב ן היתה חסרה רק דחיפה
קטנה לאלה שישבו על הגדר; בקיצור,
מצב־הרוח אצל החבר׳ה באולם המיס־חר
בבורסה השתפר ללא היכר• תרומתו
של האוצר לעניין אינה מוטלת בספק —
למדד יוני, הנמוך, היה צד שני: הזרמה
מסיבית, שחלקה מגיע עכשיו לבורסה.
ובאמת, במה בבר אפשר להשקיע היום,
מחוץ לבורסה ז במט״ח 1הסיפור נגמר ;
בצמודים, אולי ! עוד לא, ואם כן, אז
מעט. המשקיע הקטן, זה שיש לו 50 או
100 אלף שקל, ואולי גם הבינוני, עם
במה מאות אלפי שקלים, רוצה ״אקשן״,
וזה יימצא במניות בלבד. זה חיה טוב
עד היום הראשון, כשהחלו הירידות.
מה יהיה בסוף השבוע, ועד מתי ז
עד מתי ז שבוע, שבועיים ואולי אפילו
חודש• קשה להיות איצטגנין בימים
אלה. מי יודע מה ייתפתח בצפון, אם
בכלל. בינתיים מי שרוצה הימור, סליחה,
השקעה, ישקיע. בך אמר לי יועץ השקעות
בכיר לניירות-ערך :״אצלנו, בש-
מרוויחים זו השקעה, כשמפסידים זה
הימור״ .עכשיו תור ההשקעות. ההימורים
יבואו מאליהם.

חקלאות

את כל הכסף

צוות השלחין של קבוצת נחל־עוז

600ק״ג כותנה 500 ,ק״ג חיטה 1300 ,ק״ג סלק, סוכר לדונם

בנ קי

בשבוע שעבר כתבתי על עיסקה עתידית
,״עיסקת פורוורד״ ,שביצע בנק
״מזרחי״ עבור לקוח שלו. בהתאם למודעה
שפירסם הבנק, סייעה עצת ה
בנק
ללקוח להרוויח הרבה כסף. למרבית
הצער, מה שהיה כתוב במודעח,
הוכיח את ההיפך. גיליון ״העולם הזה״
הופיע ביום הרביעי בבוקר. ביום השישי,
בעיתוני הבוקר, הופיעה המודעה
המתוקנת, האומרת שנפלה טעות, ושצריך
להיות אחרת• אני מצטער שהבנק לא
טרח להודות לי על שהעמדתי אותו
על טעותו.

ביטוח שערל:צו אן /ץ ביטוח שער רי*ואן/
זה משתלם.
שחור
על גבי לבן
חברות רביתסבלו מהפסדים ניכרים[
בתוצאה מירידות בלתי צפויות
בשערי המטבע בעולם.

שחור
על גבי
חברות רבות סבלו מו ׳סדים נין
כתוצאה מירידות בלו י צ טיו ת
בשערי המ טבע בעולם

האג ^ ע ס קי ת חון

המד^ייז

האגף לעסקות חוץ של
בנק המזרחי
גם א ם׳
תפסיד

מציע פתרון לכך -

ביטוח שער ליצואן
גם אם ירדו השערים א תה ל א 152121
תפסיד -העסקה שלך
.מבוטחת. אתה יכול להיות
שקט.
ביטוח שער ליצואן -שיטה 5
שהצליחה במפעלים רבים.

ונכלסניפ^^׳ניווו׳.׳.

פרטים באגף לעסקות חוץ.
רח׳ לילינבלוס ,39ת״א.
ובכל סניפי מ ק המזרחי.

בנק המזרחי המאוחד:

בנק המזרחי המאוחד

לפני

אחרי

הבורסה

החקלאות חולה. זו אינה חדשה. הבעיות
הן בעיקרן, במו תמיד, של בטף
שאיננו.
מאז יסודה של תנועת״המושבים, לפני
כ־ 60 שנה, היה נוהל אחד ברור,
שעמד במיבחן — המוסדות הם שמקבלים
והם שנותנים. החקלאי קיבל את
״ההקצבה״ באמצעות ועד־הכפר, וזה
קיבל ממוסדות התנועה, מהאירגונים ה־איזוריים
המסונפים לה ובו .,מי נתן
לכל האירגונים והמוסדות! המושבניק.
לא חשוב מהו המחיר שקיבל עבוי
תוצרתו ; מיטי־הכפר, האירגון, המוסד,
הורדו. המנגנון חי. גם המושבניק חי.
עבשיו הגיעו זמנים קשים• קשה לחיות
במושב. לא בכולם ; החובות מעיקים.
ובדיוק ברגע זה, בא שר״החקלאות ומציע
לחקלאים מענקים ותמיכות למשקים
כושלים, שלא דרך התנועה והמוסדות.
המוסדות זועמים ובצדק.
החקלאים, שלהם הבטיח שר-החקלאות
את התמיכות הישירות לא מתווכחים,
מרוצים. יש להם רק הערה אחת: איפה
היה שר־החקלאות כל ארבע השנים האחרונות

ג 9יסי

ים חוגרת ואתרים
בשבוע שעבר כתבתי על שלוש חברות,
״ים־המלח״ ,״פולגת״ ו״שופרטל״ ,שמצבן
איתן, רווחיהן גדן לים ועתידן יציב
ובטוח. באה אלי עורכת טור וטענה :
״מה פיתאום יס״המלח, המחירים של
האשלג בעולם יורדים.״ הנה התשובות
המוחצות: עלות טונה אשלג ל״מיפעלי
ים־המלח״ ,בנמל בארצות״הברית, הוא
60 דולר, בולל כל העלויות וההוצאות
הריאליות• המחיר בשוק העולמי נע
חיום סביב 100 דולר לטונה .״מיפעלי
יס-המלח״ מוברים היום 1,200,000 טון
אשלג בשנה. הרווח הוא 50 מיליון דולר
לשנה. זה רווח רווחי מאוד, הלא בן 5
ועוד איזה. גם אם יירדו המחירים,
המירווח הוא בה גדול, שיהיה לנו עוד
במה להתגאות וגם ממה להרוויח.
ביחס ל״פולגת״ ,יש לי גם תשובה
מוחצת: המחזור ב־ 1980 היה 750 מיליון
שקל, הייצוא 65 מיליון דולר, והרווח
הנקי 81 מיליון שקל• הלאה,
״שופרטל״ :רווח נקי של 51 מיליון
שקל (חלקו מרווחי מימון) .ההכנסות
ממכירות גדלו ריאלית בתישעה אחוזים.

חזרה לוגסמנות
העירו לי שמניות ״מסומנות״ יש מפל
המיניםוהסוגים. הפעםנ צבי ע על הסוג
המעניין ביותר, כמו למשל ,״דרעד״׳
״הראל״ ואפילו ״ערד״ .כמה גופים
מעוניינים ״סימנו״ אותם, והריצו את
המניות, כדי למשוך קונים תמימים, או
לא בל״כך, בדי שייקנו במחיר גבוה,
ובתמיד, הצליחו. אבל, וכאן בא הסיפור,
בשרצו לממש את ״רווחיהם״ הנאים,
התברר שאין איש מוכן לקנות
אותם, וששלושתן הגיעו באקספרס

עיסקת קומבינציה

רשיון רספסולציה

זהו הבינוי הרווח לעיסקה של דירות
תמורת קרקע• בעל הקרקע, במקום
למוכרה לקבלו הבונה, יקבל תמורת
הקרקע במה דירות בתום הבנייה.
עד לאחרונה היו הקבלנים חייבים
לשלם את המע״מ על עלות הבנייה בעת
עריכת החוזה עם בעלי״הקרקע. היו
קבלנים שלא ידעו את החוק ודרשו
מהמוכרים (בעלי״הקרקע) את המע״מ
בתום הבנייה. ברור שהמע״מ במיקרה
זה, לפי עלות הדירות, היום, בגמר
הבנייה, גבוה הרבה יותר מאשר בעת
עריכת החוזה.
כששאלו את מר גולדפינגר, הגובה
הראשי של המבט ביפו, במה אשם בעל
הקרקע, אם הקבלן לא ידע את החוק,
הוא היפנה את השואל, לאן ! אל החוק
כמובן, סעיף 10 וסעיף 27 בחוק מע״מ.
אבל בחוק לא בתוב שצריך לדפוק
בעלי־קרקעות.

בשנה האחרונה הוציאה הבורסה כמה
רשיונות לספקולציה. בבל תשקיפי ההנפקות
בהיקף של 6—5מיליון שקל,
היה חסר סעיף, שהושמט משום מה :
״נוסף על בל האמור כאן, רשאי המנפיק,
באי־בוחו ובל בעל חבילת מניות
גדולה, או מיליונר מצוי, להריץ את
המניה ולמוכרה לתמימים״.
אני׳ בעוונותי, עברתי על דו״ח האסיפה
הכללית של הבורסה, שהתקיימה
בשבוע שעבר, ולא ראיתי שהעניין הוזכר
על״ידי ד״ר מאיר חת, יו״ר הדירק טוריון.

אישר קרן נאמנות סגורה כמו
״סביון״ ,כאשר ברור היה שהיא תשמש
למניפולציות, כי אין שום בעיה להריץ
את שעריה. ואמנם, שערי הקרן עולים
מעבר לכל מדר ופרופורציה, כי מישהו
״מטפח״ אותה. כן, מנהלי הקרן אינם
ידועים כגאוני הדור.

גרץ. מגע של יוקרה.

הדלקתי ונדלקתי
על הצבעונית
של 612 סז 0
פאר תוצרת גרמניה
טלויזיה צבעונית ״גרץ״ היא גאוות חדר האורחים.
נגיעה קלה בכפתור מעבירה בך תחושה של יוקרה,
מגע שרק טלויזיה צבעונית ״גרץ״ יכולה להעניק
לאנשים שמכבדים את עצמם, ורכשו את ״גרץ״.
דגם ״,4302-20
דגם ״22־ £1;8 ,4402א£8׳\ז001
דגם ״1,4432-22א + ?8*£££בקרה מרחוק
דגם ״ ,4702-26ז־ £1א£08
דגם ״2 ,4742-26א 2££££בקרה מרחוק
מן הראוי שלטלויזיה יוקרתית כמו ״גרץ״
יהיה שירות הולם כמו של ״ ר ט פו ך שירות
אחראי ואמין העומד מאחורי טלויזיה מעולה.

יבוא ושירות: רטפון אימפורט בע״נז,
תל אביב, רח׳ מסילת החשמונאים 44 טל׳,)03(330825/331707 :
חיפה:04(510919:
להשיג בחנויות חשמל מובחרות

:״^תפזחיח־צרורזזד

סיידר הגליל.
מתפוחי העץ הטריים והמובחרים ביותר.
סיידר טהור וצלול ללא תוספות מלאכותיות *1,7
שבא אליך הישר ממטעי התפוחים של הגליל.
שתה אותו לבריאות! י?* /
הכל בסיידר 11

\7 196.161 נן\/

1X 351

מיוצר ע״י מנגל בע־מ, קרית שמונה
משווק ע״י

תשלובת תבורי.

יומיים אחרי הבחירות

הוכה פעיל ״הפנתרים״ מיכה ודמון.

הרקע: סכומי־כסף גדולים שהיו בידי הרשימה של חברי־הכנסת מרציאנו

ראש־רשימה אדגרבלי
כסף מגאון
לושה ימים אחרי הבחירות הלך מיכה מיימון,
י מי שהיה מזכיר סיעת הפנתרים השחורים בכנסת,
לבית האמנים בירושלים. השעה היתה מאוחרת, ולמעשה
כבר היה המקום סגור. אך ליד אחד השולחנות ישבה
קבוצה של אנשי הפנתרים השחורים ו״האוהלים״.
מיימון, שהגיע בחברת ידידה, מספר על מה שקרה:
״באתי אחרי חצות, וכשראיתי שסעדיה מרציאנו נמצא
שם, רציתי ללכת. התעכבתי קצת כדי לשוחח עם יעקב
יונה, מאנשי האוהלים.
״פיתאום ניגש אלי דויד סוויסה, האיש של סעדיה
מרציאנו. הוא שאל אותי למה לא באתי לעבוד בבחירות,
למרות שקיבלתי כסף. אמרתי לו שזה לא עניינו, וגם
יעקב יונה אמר לו שלא יתערב.
״אבל זה היה כנראה מתוכנן. אחרי כמה מילים הוא
הניף את אגרופו והיכה בפני. כנראה היה לו בתוך
האגרוף משהו, אבן או חפץ אחר. הוא פתח לי את
הגבה, ואחר כך פגע גם באף.
״בינתיים הצטרפו אל סוויסה גם סעדיה מרציאנו
ועוד אדם, שלא הצלחתי לזהות אותו, כי הייתי מלא דם.
״החזרתי להם מכות. אם סעדיה היה בא לבדו, הוא
היה חוטף מכות־רצח. אחר־כך נכנסתי לשירותים לש טוף
את הפנים, וכשיצאתי ראיתי שגם יעקב יונה
שוכב על הריצפה ומקבל מכות.
״בחדר המיון, בבית־החולים, עשו לי שלושה תפרים
בגבה, ויש חשש גם לשבר באף.״
למחרת המיקרה מיהרו מרציאנו וסוויסה לגשת למיש־טרה,
והגישו תלונה נגד מיימון. הם טענו שמיכה מיימון
וחברתו תקפו אותם. מיימון נקרא לחקירה במישטרה,
והגיש תלונה משלו נגד השניים.

ולאחר מכן, בשורה אחרת של תקריות אלימות. בנובמבר
1980 התלוננה עובדת סוציאלית, מדריכת חבורות־רחוב
בירושלים, כי הוכתה עד זוב דם על-ידי מרציאנו ואדם
נוסף שהיה עימו. היא נזקקה לטיפול ממושך בתחנת
מגן־דויד־אדום. מרציאנו טען אחר־כך כי הוא עצמו
הותקף והוכה על־ידי עובדת חבורות־הרחוב. בעיקבות
כמה תקריות מסוג זה שיגר היועץ־המישפטי־לממשלה
מיכתב אל ח״כ סעדיה מרציאנו, שבו הזהיר אותו כי
חסינותו לא תעמוד לו אם יימשכו התקריות הללו.
מיכה מיימון היה המזכיר הפרלמנטרי של סיעת
הפנתרים כאשר עיסקה שנערכה בין ח״כ חיים יקורפו
מחירות ובין מרציאנו, הביאה לכך שוועדת־הכנסת תכיר
בו כסיעה, ותאשר לו מימון מיפלגות. התמורה היתד: ,
תמיכה של מרציאנו בממשלת הליכוד, שבאותה תקופה
היתה זקוקה לכל קול, והיתה מוכנה לשלם למענו כל
מחיר. ואכן — מיד לאחר שקיים קורפו את חלקו
בעיסקה, לא הצביע מרציאנו נגד הממשלה, כאשר היתה
סכנה שקולו יפיל אותה, בשורה ארוכה של הצבעות
על חוקים ועל הצעות אי־אמון.
בג״צ, שהוגש על־ידי ־של״י נגד פסיקת ועדת־הכנסת,
נדחה על־ידי בית־המישפט הגבוה לצדק. הטענה היתה
שהרשות השיפוטית אינה רשאית להתערב בהחלטת
ועדת־הכנסת (כמה חודשים לאחר מכן, כאשר השעתה
ועדת־הכנסת — אותה ועדה עצמה — את ח״כ שמואל
פלאטו־שרון, התערב, לפתע, בית־המישפם הגבוה לצדק
בהחלטת הוועדה, וקבע שאינה עומדת).
כחבר־כנסת, המוכר כסיעה, קיבל מרציאנו תחילה
130 אלף לירות לחודש. סכום זה תפח ועלה, והגיע
ל־ 160 אלף לירות, והחל באפריל השנה, היה הסכום
שקיבל מרציאנו 320 אלף לירות לחודש.
מה היו ההוצאות? למרציאנו היה מזכיר פרלמנטרי
תקריות אלימות
**• רציאנו ופוויסד! טענו שמיימון קיבל משכורת,
•ז כפעיל של רשימת ״האיחוד״ לכנסת, אך לא עבד
למען הרשימה במערכת־הבחירות. מיימון טוען שסעדיה
מרציאנו חייב ״בין רבע־מיליון לחצי־מיליון לירות״
על חשבון שכרו בעבר — לו עצמו, למס־ההכנסה ולביטוח
הלאומי.
מיימון טוען כי המכות שספג לא הפתיעו אותו.
לדברו, חלק על דרכו הציבורית האלימה של מרציאנו
מזה זמן רב. במאי ,1980 אחרי שהושבע מרציאנו כחבר*
כנסת, היה מעורב במכות בעצרת הסוכנות בירושלים,

מוזן מד מרציאנו (כתשדיר־בחירווז^
מכונית מוצדס

מוכה מיימון (מצביע על פ;) 0
״רבע עד חצי מיליון״
אחד — מיכה מיימון, הטוען שמשכורותיו מעולם לא
שולמו בזמן, ומעולם לא שולם לו הסכום המלא לדבריו,
לא הועברו הניכויים מהמשכורת כחוק, לביטוח הלאומי
ולמס־הכו.סה.
הקצבות נדיבות
^ בעיות התחילו במערכת הבחירות בהסתדרות,
• • באפריל השנה• חודש וחצי לפני הבחירות הודיע
סעדיה מרציאנו, כי מישלחת מטעם ״הפנתרים השחורים״
יוצאת לגייס כסף בחו״ל, לצורך מערכת הבחירות של
״חזית שכונות ועיירות פיתוח״ .המישלחת כללה את
סעדיה ואשתו, ויקי. כאשר חזר, הודיע לפעילי הרשימה,
כי הצליח להשיג 20 אלף דולר (אז — כמעט שני מיליוני
לירות) .מיכה מיימון טוען כי מרציאנו עשה הכל
כדי להכשיל את הרשימה שהוא לא עמד בראשה, אלא
נעל אותה. לדברי מיכה מיימון, הציע סעדיה מרציאנו,
שבועיים לפני הבחירות, שהרשימה לא תתמודד בבחירות,
ואף הודיע כי אינו מקבל את ההחלטה להמשיך במסע
הבחירות למדות התנגדותו. אחר־כך התרכך, והסכים
לתת חלק מהכסף שהביא .״החזית״ פירסמה את המודעה
הראשונה בעיתונות ב־ 6באפריל — יום אחד לפני
הבחירות. מיימון מספר.כי נוסף על אותה מודעה הוציאה
״החזית״ גם ביטאון בשתי הדפסות. לדבריו, חיבל
מרציאנו גם בהקמת מטות שכונתיים.
פעילי ״החזית״ סבורים שחשבונו של מרציאנו בהבשלתם
היה פשוט: הוא לא רצה ביצירת מוקד־כוח נוסף,
שאינו בשליטתו המלאה, ונוח היה לו יותר ש״החזית״
תיכשל בבחירות .״החזית״ זכתה ב־ 3500 קולות בבחירות
בהסתדרות.
לאחר הבחירות הללו החליט מיימון לקרוא תגר על
מנהיגותו של מרציאנו, והציג את מועמדותו לראשות
הרשימה לכנסת. באסיפת הפנתרים, שבה הוכרעה שאלת
המועמדות, השתתפו 49 אנשים. לדברי מיימון, היו 15
מתוכם בני־מישפחתו׳ של מרציאנו. מרציאנו אסר על
עיתונאים להיכנס לאולם, והתנגד להצבעה חשאית.
הוא נבחר כמועמד למקום הראשון. זמן קצר לאחר מכן
חבר מרציאנו עם פליט ד״ש, הח״כ מרדכי אלגרבלי,
ושני אלה הקימו את רשימת ״האיחוד״ ,שאלגרבלי
הועמד בראשה, וסעדיה מרציאנו היה במקום השני.
לאחר שהעז להתמודד עם מרציאנו, פרש מיימון
למעשה מכל פעילות, ונסע לחו״ל. את מקומו, כעוזרו
של מרציאנו, מילא מעתה כוכבי שמש, שבבחירות
הקודמות היה מועמד מטעם חד״ש לכנסת.
הפעם נסע גם אלגרבלי לחו״ל, כדי לגייס כסף.
ההערכות בחוגי ״הפנתרים״ אומרות, כי מלבד ההקצבה
שקיבלו מהכנסת, הצליחו מרציאנו ואלגרבלי לגייס
בחו״ל לפחות כ־ 50 אלף דולר — כחמישה מיליוני
לירות — חלקם מהמיליונר ניסים גאון, וחלק אחר
מקבוצת יהודים בצרפת.
לרשות שני הח״כים עמדו סכומי־כסף גדולים
(המשך בעמוד )47

*הונה 3מ (קיצונית
8י8י )1ב זוב גנה
נגו נקוה, עמוס נס
נמשמאר, נחתו1ת)1
את רווחתה, שלומה, שלום־הבית
ומזונותיה, נחתם ב־ 5ביולי 1976
הסכם בין התובעת לבין הנתבע,
שקבע את מזונותיה.״
על דרך חייהם רצופת המרורים
של בני הזוג בלובשטיין־נבו אחרי
חתימת ההסכם, מדובר בסעיף
4של פרשת־התביעה :״אחרי ש נחתם
ההסכם על שלום־בית, אכן
חדל הנתבע להכות את התובעת,

יי ישאתי לבעלי כשאהב־תי
אותו, וקיוויתי לב!
איתו חיים יפים ...היו לנו
:יות גם לפני הנישואין, אך
ינו בטוחים שאחרי הנישואין
גבר עליהם...
שלושה ימים אחרי החתונה
עוררה הבעיה הראשונה: בע־התיישב
במירפסת הדירה ו־וחיל
לבכות שהוא רוצה את
מא שלו, כי אין לו חברים ב*
ח־תיקווה, שם גרנו. אמרתי לו
אני מבינה אותו, ואיך יתכן
זהיה לנו חברה, אם אנחנו רק
ושה ימים במקום ...לא עזר
ר, והיינו צריכים לנסוע לשבו־ים
לאמו, כדי לארגן את בעלי.
זלושת החודשים הראשונים בכלא
הסתדרנו ורבנו על כל
ר ...אך הוויכוחים לא נגמרו
לו בצורה בוגרת. ברגע שלא
ליח לשכנעני בנכונות עמדו־ו,
היה מתחיל להכות אותי.
זרי שלא הצליח לשכנע אותי
׳בדיו בוויכוח, הוא נפל כולו
הריצפה, פרקדן, ונשך את
ו. הייתי משוכנעת שהוא עושה
ת כבדיחה, כדי לפייס אותי,
רצתי בצחוק. חשבתי שהוא
ום ויחבקני והריב ייגמר. אך

צה״ר ועורך התוכנית מדע ורפואה
באותה תחנה, מסרב, מזה
שלוש שנים, לתת לה גט.
אחרי מאבקים ממושכים החליטה
אהובה ״ללכת על הקלף האחרון״
שנותר בידיה, להפוך את בעייתה

הצעידה הדתית נאנקה נ מ שו שלוש שני
נדר כי ם המקובלות והשגת גט מנ ערה,
כתג גלי־צה־־ל. כשלא הצליחה במאמציה,
עובה הפגנה מול בנ״ן אגודת העיתונאים
לציבורית, להפגין ליד תחנת
גלי צה״ל, ליד בית סוקולוב ב־תל-אביב,
ליד בית הוריו של בעלה,
ובפתח בניין האוניברסיטה,
שבו לומד הבעל היסטוריה של
עם ישראל• כן החליטה לחלק

עמוס ואהובה נבו בחתונתם
נישואין באמצעות שדכן
א קם מהריצפה והתחיל להכות
תי כמו שחובטים בשטיח.״
זהו קטע מתוך עדותה של
נירה בת 24׳ אהובה נבו (בלוב־טיין)
,לפני בית־המישפט ר,מחר
בתל־אביב, שם התבררה אחת
קביעותיה הרבות נגד בעלה,
נום נבו. הבעל, כתב יומן גלי

י 46 -

יצאו במשך שנה, נישאו.
סעיף 2בפרשת התביעה, בתיק
מ.א ,805/80.אומר :״חיי בני ה זוג
לא עלו יפה, מיד עם נישואיהם,
וזאת בשל התנהגותו החריגה
של הנתבע, שאף נהג להכות

אך היה נכנס למצבי דיכאון תכו אז הראיתי לה את סימני הבעיפים,
ולעיתים לא היה מדבר עם טות בקיר והיא הבינה והלכה.
התובעת במשך שבועות רבים. לא התלוננתי במישטרה ולא
הנתבע סירב לקבל טיפול פסי הלכתי לרופא, מפני שהתביישתי
כיאטרי ואסר על התובעת לה לעשות זאת.״
ביא לביתה את הוריה ואת חב־אחרי
שילדה אהובה בת, רחל,
נסעו כולם — האם, האב והרך
היילוד — כנאמר בסעיף 8של
כתב־התביעה, מבית־היולדות לבית
הוריה של אהובה. עמוס בא
להתגורר עם אשתו ובתו בבית
הורי אשתו למשך עשרה ימים.
מביתם של הוריה, נסעה אהובה
לבית הוריו של עמוס, כדי לעשות
נסיון נוסף ולכונן שלום-
בית. אולם ״גם נסיון זה לא עלה
יפה, ולא הביא לשיפור המצב
בהתנהגות הנתבע,״ כנאמר בסעיף
9בכתב־ד,תביעה.
בסעיפים 10—12 נאמר :״מבית
הורי הנתבע חזרו לבית התובעת,
אשר היה מוזנח אחרי כמד, שבועות
שלא שהו בו. התובעת ביקשה
מהנתבע כי יאות להזמין עוזדותיה,
ואף אסר על התובעת לב רת לניקוי הבית וסידורו, לפני
קר את הוריה. במשך שנה וחצי שיכנסו אליו, אך הנתבע סירב,
לא היה לתובעת כל קשר עם הו בהבטיחו כי יעזור לתובעת בסיריה.״
דור
הבית. כשהגיעו התובעות
שנתיים אחרי הנישואין הרתה (אהובה ובתה רחל) והנתבע ל אהובה,
ועל אשר אירע בתקופת בית, השאירן שם הנתבע, בתוך
ההריון היא מספרת בסעיף 5ב־ כל האי־סדר, ועזבן לאנחות, ב־כתב־התביעה
:״במשך כל תקו אמרו כי הולך הוא לעבודתו. ה פת
ההריון התנהג הנתבע באכז תובעת התקשרה לאמה ולחברתה
ריות כלפי התובעת, למרות בחי־ וביקשה את עזרתן בניקוי וסידור
לותיה והרגשתה הרעה. בחודש הבית.״
החמישי נאלצה התובעת לברוח
בכתב התביעה מציינת עוד
מביתה לבית הוריה. הנתבע
בא אהובה, סי בעלה הגיש לבית־בפ
לבית
הורי הנתבעת והתחנן
התנהגותו הדין הרבני האיזורי בפתח־תיק־ניה
כי תמחול לו על
תחזור ווה תביעה לשלום־בית, אך בית־וכי
ייטיב דרכו אם רק
לביתה. הנתבע הבטיח כי ישפר הדין דחה את הבקשה וחזר ואמר
דרכו, יחדל ממישחקי ד,ברוגז עם לעמום בעל־פה, פעמים אין ספור,
התובעת ויהיה בעל טוב ומתחשב.״ כי ״עליו ליתן לאשתו גט פיטוחרף
הבטחותיו המשיך עמוס רין וכי אין התובעת חייבת לחזור
בהתקפות הדיכאון שלו ובמיש -ולגור עם הנתבע.״ למעשה דחה
חקי ״הברוגז״ שלו עם אשתו — בית־הדין את תביעת הבעל ל־כך
מסופר, בלשון מישפטית יב שלום־בית, כשהוא מצדיק את השה,
בסעיף 6של פרשת־ד,תבי תובעת, שעזבה את ביתה.״
עמום נבו מסרב מאז לתת גט
עה :״התובעת חזרה וביקשה מן
הנתבע כי יקבל טיפול פסיכולוגי לאשתו, אלא אם כן — כך טוע נת
האשד, בסעיף 7בכתב־התביעה
מתאים, אך הנתבע סירב, בטענה
— ״הגט יהיה גט יקר.״
שאינו מאמין בפסיכולוגיה.״
עמוס נבו לא היה מוכן להעביר
סימני בעיטות לרשות כתבת העולם הזה את
כתב־ההגנה.
תגובתו על האשמות אשתו:
בקיר
״הסיכסוך ביני ובין אשתי נמצא
^ אותה עת אירע מיקרה נו בהליכים מישפטיים, ואין בדעתי
סף, שאילץ את אהובה לק להיכנס למילחמת הצהרות והשרוא
את שכנתה לעזרה. בעדותה מצות מעל דפי העיתונות. הגיר־בבית־המישפט
סיפרה אהובה: סד, של רעייתי ידועה לי מהטענות
״מכונת־הכביסה של השכנה הת שהציגה בבית־המישפט, ואין בקלקלה
והיא באה אלינו כשהיינו דעתי להגיב עליה כלל וכלל.
באמצע ריב. זה היה כשבעלי בעט בתי־המישפט כבר פסקו ועוד יפ*
בקירות
הדירה והיכה אותי ואני סקו.״
נירה גל
בכיתי. השכנה שאלה מה קרה,

עלונים, שבהם היא מבקשת את
עזרת שכני בעלה, שישפיעו כדי
שיתן לה גט פיטורין.
סיפורם של השניים החל
לפני שש שנים. בני הזוג,
שניהם דתיים, נישאו באמצעות
שידוך. אהובה הכירה את עמום
כשהיתה נערה בת .17 אחרי ש

התובעת. בשל התנהגות הנתבע
אף נאלצה התובעת לב רוח
מביתה כמה פעמים.״

סכין מייוחדת
מלונדון

ף* עדותה בבית־המישפט תא-רה
אהובה את התקופה הראשונה
של נישואיה כך :״אחרי
כחצי שנה של נישואין, אחרי שבעלי
ראה שמכות אינן מספיקות,
קרה מקרה מאיים: אימו
הביאה לנו סכין מייוחדת מלונדון.
ראיתי שהוא סוגר את הדלת של
הדירה, ולוקח את הסכין ימן ה־מיטבח.
התחלתי להתחנן לפניו
ולומר לו שאני אוהבת אותו.
הלכתי למירפסת האחורית של הבית
וראיתי שכנה שיש לה טלפון.
קראתי לה ומסרתי לה את מיספר
הטלפון של אמי, ששהתה באותו
זמן אצל סבתי, בפתח־תיקווה.
ביקשתי מן השכנה שתיקרא לאמי
בדחיפות. כששמע זאת בעלי,
החזיר את הסכין למיטבח ונשכב
במיטה. כאשר באה אמי, אמר
לה בעלי, שכאשר הוא מתעצבן
הוא אינו אחראי למעשיו, והוא
יכול לקום ולקפוץ מן החלון.
הוא כינה אותי בשמות גנאי, והתייחס
אלי כל הזמן כמו לסמרטוט.״
בסעיף
3בפרשרדהתביעה נא מר
:״למרות התנהגותו הקשה
של הנתבע (עמוס נבו) ביקשה
התובעת לחזור ולנסות לשקם את
חיי הנישואין בינה לבין הנתבע,
ונעתרה לתחנוניו של הנתבע לחזור
לביתם, תוך שהבטיח לשפר
את התנהגותו. על מנת להבטיח

ה קר ב על הכסףי
(המשך מעמוד )45
במערכת הבחירות לכנסת. כל
אחד מהם קיבל מקופת־המריבה
3.8מיליוני לירות לצורך מערכת
הבחירות. סכום זה הוא מיקדמה
על חשבון הקצבת־הבחירות של
המיפלגות. רשימה שעוברת את
אחוז־החסימה מקבלת גם את
יתרת הסכום, בסך 2.2מיליוני
לירות. נוסף על־כך, היו בידיהם
כספי ההקצבות החודשיות הנדיבות
שקיבלו השניים מהכנסת —
וכן כספי התרומות מחו׳י׳ל. עלפי
הערכות זהירות בחוגי ״הפנ תרים״
בירושלים, עמדו לרשות
אלגרבלי ומדציאנו לפחות 15
מיליון לירות לצורכי מערכת
הבחירות שלהם.

אומנתו שר יפת נגר, שנוצח
בכלא, טוענת: א 11סתם מונות
אבטיחים. המי שתוה חושות
ב ה, לובו ׳ ה, שהיא

״אשכנזים
מסריחים״
דמה הוצא הכסף י לרשות
+רשימת ״האיחוד״ עמדו 22
דקות טלוויזיה. מחיר ההפקה :
כשלושת רבעי המיליון, עד מיליון
לירות. הפקת שידורי הרדיו
עלתה כמה עשרות אלפי לירות.
זהו גם מחיר הכרזות, שהודבקו
לרוב בצורה פראית בחוצות הערים.
בתחילת מערכת הבחירות
פורסמה מודעה בת עמוד אחד
בעיתוני הערב, ואחר־כך היה
זרם המודעות דליל מדי, להערכת
אנשי ״הפנתרים״ .בשבוע שקדם
לבחירות פורסמו, לדבריהם, שתי
מודעות קטנות, בנות 10 אינץ׳
האחת, בעיתוני־הערב. פורסמו
גם מעט מודעות בעיתונים מקומיים.
נרכשו גם שתי מכוניות —
אחת מהן מכונית־פאר גרמנית
מדגם נזרצדס. שולם שכר לכמה
פעילים, וידוע שכוכבי שמש הסתובב
במהלך מערכת הבחירות
במונית צמודה, שהמונה שלה
פעל ללא־הרף. בחוגי ה״פנתרים״
בירושלים מרננים כי כל ההוצאות
הללו אינן יכולות להגיע
ליותר ממיליונים מעטים.
היכן יתרת הכסף? המצב הק יים
היום הוא, שכל סיעה שיש
לה ייצוג בכנסת היוצאת, רשאית
לקבל מיקדמה בסך ס/״ 60 על
חשבון הקצבת הבחירות שלה —
ואם אינה זוכה לייצוג בכנסת
לאחר הבחירות, אינה צריכה
לדווח על הוצאותיה. סכום הכסף
הזה — 3.8מיליוני לירות —
עלול לשמש פיתוי שקשה לעמוד
נגדו, ותמריץ למי שהצליחו להיכנס
לכנסת, לנסות שוב את מזלם
— בלי להוציא יותר מדי
כסף על תעמולת הבחירות שלהם.
בבחירות הפעם שולמו 34.2
מיליוני לירות לשמונה רשימות,
שהיה להן ייצוג בכנסת היוצאת,
ואשר לא עברו את אחוז החסימה:
רשימת ״האיחוד״ של
אלגרבלי ומרציאנו, רשימת ״יש ראל
אחת״ של יצחק יצחקי, רשימת
״יעד״ של אסף יגורי, הל״ע,
״הרשימה הערבית המאוחדת״,
״פועלי־אגודת־ישראל״ ,״רשימת
פיתוח ושלום״ של פלאטו־שדון
ושל״י. חלק מרשימות אלה היה
קרוב לאחוז החסימה, וחלק היה
רחוק ממנו. חלקן הוציאו את כל
הסכום שהוקצב להן, חלקן הוציאו
יותר, ויתכן שחלקן הוציאו
פחות מכך. רשימת ״האיחוד״ של
אלגרבלי ומרציאנו זכתה ב־1 293
קולות (ס/ס 0.07 מכלל הקולות) —
ובין ״הפנתרים״ בירושלים והמקורבים
אליהם שואלים אם
אמנם הוצא הכסף שעמד לרשות
רשימתם.
לא ניתן היה להשיג את תגובתו
של מרדכי אלגרבלי. הוא לא היה
בביתו בשבוע האחרון. תגובת
סעדיה מרציאנו :״אני לא רוצה
להגיב, אתם עיתון גזען־בן־גזען,
אשכנזים מסריחים, ועכשיו כבר
לא איכפת לי מעיתונאים.״

שדמה פרנקל ו
העו ל ם הזה 2290

ב״ 27 ביוני 1976 אירע רצח גכלא־שאטה. הנרצח: יפת נגר,
עד״מדינה בשני מישפטים פליליים .״פסק־דין״ המוות הוצא נגדו
בין חומות הכלא, על־ידי ״בית־הדין״ של העולם התחתון. אשמתו
של נגר שיתוף פעולה והלשנה.
חמש שנים אחרי הרצח שהסעיר את המדינה, לא מצליחה אלמנת
הנרצח, שושנה מרציאנו״נגר, להשתקם ולחלץ את עצמה מחברתם
של עבריינים. מעגל הקטמים של עולם הפשע, שנכפה עליה עם
נישואיה ליפת נגר, איש העולם התחתון, עדיין לא נשבר. המישטרה
מטרידה את האלמנה במעצרים ובחיפושים תכופים בביתה, במכוניתה
ועל גופה. גם החברה שמטביב אינה מקילה עליה, ומזכירה לה שוב
ושוב את השתייכותה לעולם הפשע. היא לא מצליחה להיקלט בחברה
מהוגנת ונאלצת לחפש את חברתם של עבריינים.

י * א הו ל ד לי עם אנשים
הגונים. בגלל שהייתי
נשואה ליפת, אני סובלת הרבה.
לפעמים אני רוצה להיות בסדר,
וגם אז לא נותנים לי. יצאתי פעם
עם בחור הגון כשבועיים, וכש נודע
לו שאני אלמנתו של יפת
נגר, הוא נעלם ולא ראיתי אותו
יותר..בטח הוא חשב — מה אני,
משוגע ללכת עם אלמנתו של
עבריין כזה גדול?

״המישטרה
נטפלת״
ושנה מרציאנו־נגר ()25

״יי היא בחורה נאה, בעלת עיניים
גדולות ומאופרות בהדגשה
בולטת. היא מתגוררת עם שלושת
ילדיה ועם חברה, נחום דויד, בשכונת
אחדות שבפתח־תיקווה,
בדירה בת שני חדים. הדירה היא
הרכוש היחידי שנותר בידי שושנה
מכל רכושו הרב של בעלה.
שושנה, המכונה בפי כל שושי,
לבושה שורטס. עורה שזוף והיא
מדברת בלהט, כימעט ללא נשימה.

אותי ויודעת שיש לי רשיון
נהיגה בתוקף. אבל הם רק רואים
אותי נוהגת בעיר, ומיד עוצרים
אותי .״תעמדי בצד,״ הם אומרים,
ועושים עלי חיפוש או שמזמינים
אותי לתחנה, כדי ששו־טרת
תעשה עלי חיפוש יסודי.
שוטר אחד אמר לי פעם :״אני
בטוח שאת מנהלת איזו כנופיה.״
חושבים שאם הייתי נשואה ליפת,
אז אני כמוהו. יפת היה בחור
שקט, ועשה כל מה שרצה מבלי
שמישהו יתפוס אותו. גם אני שקטה,
אז חושבים שאני מי־יודע
מה־עושה. אני פוחדת שהם יבואו
וישימו אצלי משהו, ואחר כך
יאשימו אותי. היום, אם רוצים
לתפוס אותך במישטרה במשהו,
הם יעשו הכל — ויתפסו.
לפני שמונה חודשים היתה לי
׳תאונת־דרכים. התנגשתי חזיתית
עם אוטובוס. הייתי אז בחודש
השביעי. נשברו לי אגן־היר־כיים
והרגל, והפנים נחתכו לי

עמוק מאוד. השוטרים באו אלי
לבית־החולים ואמרו :״זו לא
תאונה, זה מישהו שניסה להתנכל
לך כי לא עשית לו העברת
סמים.״ האמת היא שפעם הייתי
נרקומנית, אבל היום כבר לא.
אבל אני עצבנית וזקוקה לשני
כדורי אדולן כל יום. בעלי שנרצח
עסק בסמים בקנה־מידה
בינלאומי. נסענו הרבה פעמים ל־חוץ־לארץ.
כל שנה. אבל אף פעם
הוא לא נתפס בגלל סחר בסמים.
עד כ אן דבריה של שושנה.
היא נולדה למישפחה מרוקאית
בת 11 נפשות, וגדלה במושב רכסים
שבגליל. את בעלה הראשון,
גואל מרום, הכירה בדיסקוטק בחיפה•
היא היתד, אז רק בת .14
שנה לאחר מכן ילדה את בנה
הראשון, יגאל, היום בן .10
את יפת נגר הכירה כשבא לתקן
את מכוניתו במוסך של בעלה
גואל.
מספרת שושנה :״בעלי חשד כל
הזמן שביני ובין יפת יש משהו.

עד קורותיה, מאז איכדה
את כעדה, מספרת שושנה :
כל השכנים רואים פה הרבה
מישטרה וחושבים שאני עובדת
איתם. מספיק שהמישטרה מגיעה
לשכונה, לחיפוש אצל מישהו, וכבר
חושבים כולם שאני הלשנתי
או סיפרתי משהו. זה נורא פוגע
בילדים הקטנים שלי, שלא מבינים
מה המישטרה עושה כאן כל הזמן.
אני כבר בפרינציפ איתם.
ולא תמיד אני פותחת להם את
הדלת. לפעמים אני אפילו לא עונה
להם. אין לי שום תיק במישט־רה,
אז על סמך מה הם באים
לפה? הם באים בכל מיני שעות
משוגעות, כמו 2בלילה או 5לפנות
בוקר, ומעירים אותי משנתי.
בכל הפעמים שהם באו, לא מצאו
אצלי שום דבר.
כל מישטרת פתח־תיקווה מכי
שושנה
נגר עם כעלה יפת, לפני הירצחד
בכל מיני שעות משוגעות

בעלי היה שתיין גדול וצרך כ
בצורה רצינית, לכן היה ז
בהזיות כל היום.״
כעבור זמן קצר נטשה שוי
את גואל ועברה לחיות עם
נגר, שהיה צעיר יפה־תואר. ל
ריה ניהלו השניים חיים מדתי
שושנה ילדה ליפת את בנם, ענ
כיום בן .6כעבור שנה, כשה
בחודש השישי להריונה, נו
יפת בכלא. הוא היה שפוט לש
שנות־מאסר, בעוון אחזקת ר
גנוב. התינוק, יפת הקטן1 ,
אחרי מות אביו ונקרא על ע

״נקיי
מכל חשז
ף׳ עלי היה בחור אט
— מספרת שושנה• ״הוא
פחד מאיומים והפחדות של עבו
נים. הוא סירב לשלם דמי־ח!
על עסקיו, ואלד, שדרשו זאת
יכלו לעשות נגדו מאומה. אחר
גם לא פחד להלשין עליהם במ
טרה, ורק כשהיה בבית־הסוהר
תפסו הזדמנות ורצחו אותו.״
שושנה מוטרדת מאוד מיחס
מישטרה אליה. היא לא מב
למה השוטרים חגים סביבה
נותנים מנוח .״אני נקייה >
חשד,״ היא אומרת, לכן עז ר
נד, שהמישטרה תרד ממנה.
הד״ר מאיר טייכמן, מרצה
קרימינולוגיה באוניברסיטת 1
אביב, מסביר :״קשה להתיי
לנושא הזה, כי הוא מסובך מ:
ומורכב. העבריינים הם אני,
מסוגים שונים, ומגיבים אחו
את שושנה אני לא מכיר איש
אבל מה זאת אומר, שאדם או
שהוא מנסה לצאת מעולם ד,פ
ולא מצליח? אין דבר כזה. הז
בר היחידי הוא שהוא אינו ה
לצאת מזה. בקאריירה האיע
שלי היו כמה אנשים שטענו
לבסוף התברר, שהם שיחקו מ׳
חק ולא התכוונו כלל למה שז
ליטו.״

היו מן
הישראלי
של ל!
מצליח שועלים קטנים, בכיכובה של ליז.
בכל הכתבה לא היה אף רמז קל שבקלים
לעובדה, שבופמן הוא ישראלי לשעבד.
המתגורר במיאמי־ביץ׳ ,פלורידה.
האנקווירר יודע לספר כי ליז טיילור
ומפיק הצגות התיאטרון זאב בופמן מנה לים
רומן סוער בנידיורק, בזמן שבני־זוגם
החוקיים אינם נמצאים בסביבה. ה כוכבת
בת ה־ 49 והמפיק בן ה־ 50 אינם
נפרדים זה מזה אף לרגע׳ והם נראים
מחזיקים ידיים במיסעדות אינטימיות. השניים
מבלים שעות ארוכות בבית־המלון
של ליז. הם. מקפידים לא להתגורר יח דיו,
אך כתבי הנשיונל אנקוויירר תפסו
את בופמן מגיע למלון באחת וחצי בלי
ליז
טיילור
״לא יכולה בלי גבר״

׳ שלה, וראיתי איך היא מתנהגת עם הגבר
.*4ז 0׳ 1בחייה לפי מה שאני רואה כעת,
בופמן הוא בהחלט מס׳ ,1״ אומרת ידידה
אחרת.
״זה נראה כמו אהבה,״ מספר שחקן
המשתתף במחזה שועלים קטנים ,״אנחנו
השחקנים התרגלנו לכך שליז ובופמן
מבלים ביחד שעות ארוכות אחרי שהמסך
יורד, וזה ברור לחלוטין שיש הרבה
רגש ביניהם• הוא נמצא בתיאטרון כל
לילה, למתת שההצגה נמשכת כבר חודשים.
הם עוזבים את התיאטרון ביחד,
ונכנסים למכונית הלימוזין של ליז, ה לוקחת
אותם למיסעדות רומנטיות.״
ובינתיים יודע האנקוויירר לספר, מש־
(1X710111*1

ושו 0ו *$0* 1

סיג* *:

10¥0 0ווו ץ €1^1א §ז@ו$1
׳4ז!!|ן ן?5קסז

! נוו^ > 1ו

!זז!18 וז4
* 1י8א

1<8^!)8ז?8* 8
* 8808*6ז
ז86י**8)8 88#8

10*0ן0#א $*84

11 וו*ז*0

<־אי 886

״ הנ דון יי
(המשך מעמוד )33
על כך יכולים להשיב היסטוריונים ופילוסופים,
סוציולוגים וסתם הוגי־דיעות,
איש־איש לפי תפיסתו. לעולם לא יסכימו
ביניהם.
בנימין זאב הרצל פתח את חזונו במילים
״אנחנו עם והציע לכלוא את
הרבנים בבתי־הכנסת. הזרם המרכזי של
הציונות דגל בדיעה שהיהודים הם עם
ככל העמים, ושהם צריכים להקים מדינה
ככל המדינות (המערביות) .זאב דבוטיג-
סקי רצה למנוע את השתלבות ישראל
במרחב (ואת השפעת בני־עדות־המיזרח
במדינה היהודית) מפני שהאמין כי במרחב
השמי לא תיתכן הפרדת הדת מן המדינה.
הוא חזה מראש את ימי האיית־אללה
רוח־אללה חומייני.
רבים מן הציונים האמינו כי הם יוצרים
מציאות חדשה, שבה מחליפה המיסגרת
הלאומית את המיסגרת הדתית כחישוק
המלכד את העם היהודי.

כמדינה חילונית דא יתכן חוק
המעניק דאנשיפ זכויות עד פי הגדרה
דתית. כדטום־כך, כד עוד קייס
חוק־השכות המעניק זכויות ד־
״יהודים״ ,צריכה להיות למושג זה
הגדרה חילונית, גם אם הגדרה זו
אינה פחו,ת שרירותית מן ההג דרה
הדתית.

1 1 > 1
ם כן, מיהו יהודי י
י בעיני ישראלי חילוני, הומאניסטי
ודמוקרטי לא תיתכן אלא הגדרה אחת:

יהודי הוא מי שרוצה להיות
יהודי, ומי מגדיר את עצמו
ככנות כיהודי.
אדם הכא ארצה (ורק לאיש
בזה נוגע חוק־השכות) ,הרוצה
להתחלק כגורלנו הלאומי והמגדיר
את עצמו כיהודי — יהודי הנהו.
לא איכפת לי מי היתה הסבתא שלו.
את הדאגה הזאת אני משאיר לניאו־נאצים
בגרמניה ולעמיתיהם בישראל.
לא איכפת לי גם אם הוא מאמין באלוהי
ישראל או במיצוות הבאהאים, בתורת בודהא
או בעקרונות קונג פו־צה, הוא קונ-
פוציוס — או אם הוא כופר בכל הדתות
כאחת.
אם יחשוש המחוקק מפני ניצול־לרעה
של הזכויות המוענקות בחוק ל״יהודים״
— ניתן למנוע זאת בחוק עצמו. כבר כיום
שולל החוק את הזכויות מ״יהודים״ כש רים
שהם בעלי עבר פלילי, או חולים. כך
נמנע בואו של מאיר לנסקי, ואפשר היה
למנוע את בואו של שמואל פלאטו־שרון.
בוודאי אפשר למנוע בדרך זו את בואם
ששל מאה אלף יפאנים, או מיליון סינים,
שירצו לבוא בטענה שהם יהודים.
החוק הזה אינו נוגע לנשואין, או
למירשם והתושבים. כל עוד לא יונהגו
בארץ נשואין אזרחיים, כנהוג בכל מדינה
תרבותית, ישלטו הרבנים בשטח זה —
והם יקבעו מיהו יהודי, לפי תפיסתם, ואשר
לרישום התושבים — הגיעה העת לבטל
כליל את רישום הלאום ו/או הדת, כפי
שדרשו היהודים בכל הארצות, וכפי ש הציע
בית־המישפט העליון בישראל.

כחוקי השכות והאזרחות מדובר
רק על זכותם שד יהודים דכוא
ארצה ולהתאזרח אוטומטית —
וזכות זו צריכה להינתן לכל אדם
הרואה את עצמו בכנות ביהודי.

1 : 1 1
¥הו המאבק העקרוני, הטהור, הרע־יוני.
כל השאר הוא שקר, התחסדות
וצביעות.
אין טעם להבדיל בין סוגים שוגים של
הכפייה הדתית. מי שמסכים לחצי־כפייה־דתית
מצדיק את כולה.

כרפמן וטיילור על שער ״אנקוויירר״ וככתבה
מכונית לימוזין מפוארת ואלפי פרחים
¥אב בופמן, הישראלי לשעבר, לא
י הופיע כמינהגו למישחק הטניס במועדון
הקאנטרי קלאב של מיאמי־ביץ.
חברו הקבוע למישחק, הישראלי צביקה
יוז, לא הבין את פשר היעלמו של מפיק
הצגות התיאטרון הידוע. את סקרנותו
של יוז סיפק עיתון הסנסאציות האמריקאי
אדיר־התפוצה, נשיונל אנקוויירר, שעל
שערו הקידמי התנוססה תמונתה של כוכבת
הקולנוע ליז טיילור, כשהמפיק, זאב
בופמן, מעניק לה נשיקה, ובכותרת זעקה
באותיות צהובות :״רומן חדש לליז בזמן
שבעלה מחכה בוושינגטון.״
כתבת־השער לוותה בתמונות של זאב
בופמן וליז טיילור, ובתמונה משותפת של
הנאהבים, ביחד עם בני־הזוג החוקיים
שלהם, ליז והסנטור גוץ וורנד, ביחד
עם בופמן ואשתו וילמה.
ליז טיילור וזאב בופמן נפגשו בברודווי•
בופמן הוא המפיק של המחזה ה

ועוזב אותו בשעות הקטנות של ה בוקר.
הכתבים הזריזים הצליחו לתפוס
את בופמן וליז מתנשקים במושב האחורי
של מכונית הלימוזין המפוארת, שבופמן
העמיד לרשותה של הכוכבת. המפיק מפנק
את הכוכבת שלו במתנות של זן דיי־יהלו־מים,
ולמרות שהמחזה מועלה בברודוויי
מזה מיספר חודשים, הוא מציף את חדר־ההלבשה
שלה בפרחים בכמות כזו, שה חדר
נראה כמו חנות למימכר פרחים.

״זה נראה
כמו אהבה״
^ דידיה של ליז טוענים, כי הפעם
מדובר באהבת אמת .״ראיתי את ליז
מאוהבת, ומה שאני רואה כעת זו אהבה,״
אמרה חברה קרובה של הכוכבת .״אני
מכירה את ליז דרך כל שיבעת הבעלים

קיע הסנטור ג׳ון וורנר את יגונו בעבודה
בוושינגטון. הסנטור, מספר העיתון, מקדים
לקום בשש בבוקר, ומסיים את יום־
עבודתו בשעות הקטנות של הלילה.
גם וילמה, רעייתו של בופמן, משכיחה
את צערה בעבודה — היא התמסרה לפרוייקט
של תיאטרון־ילדים, שאותו מפיק
בעלה. וילמה, מספר העיתון, היתה נוכחת
באחת המסיבות שהתקיימו לכבודה
של ליז בברודווי. כשניגש אליה כתב
העיתון, ושאל אותה אם היא מבלה בנעימים,
השיבה בטון חמור-סבר :״לא !״
והסתלקה מן המקום.
ידידים משותפים של ליז וורנר טוענים,
שליז אינה מסוגלת להימצא ללא
גבר אפילו לפרק זמן קצר. כשבעלה
עסוק בוושינגטון, ואינו יכול לשהות
איתה בניו־יורק, ממלא בופמן את מקומו•
ברגע שהמחזה יירד מעל קרשי ה במה,
ייעלם גם בופמן מחייה של ליז.

יש צורך דהאכק ללא־פשרה עד
הפרדת הדת מן המדינה —
ובמציאות הישראלית יתכן הדבר
רק על־ידי הפרדה כרורה כין הדת
והלאום.

מה שקרה בשנים האחרונות בארץ,
בימי מהפך ומפולת, צריך לשכנע כל
אדם חילוני והומאניסטי שיש לשים קץ
למישחקים הטפלים, להתפשרויות הרעיוניות
ולתכסיסים הזולים.
אין הבדל עקרוני בין הרבי מגור לבגין,
ובין בגין לפרס. מי שמתפשר עם האדמו״ר
פרם, אין לו ברירה אלא להגיע, בסופו
של דבר, אל הרבי מגור שליט״א. וכך
זה אכן קרה.
יש לחזור אל העיקר: קביעת נורמות
חילוניות ברורות וחד־משמעיות, המשוח ררות
מכל זיקה לדת.

אחיתופל — אייך?

העו ל ם הז ה 2290

מה הם אומרים מה הם אומרים חה ה אומרים מה הם או

״ הו די ת ר בי ץ:

אני

דוו־ין פרנקפורט :

רונה דמו־ :

בטוחה

;הממשלה רוצה לחסל .,מספיק עם ההיסטריה,

אפשר להיות עגולה!״

לפני ארבע שנים היא הגיעה מבאר־שבע. ביישנית
כזאת, עם ת סי רו קתנח מד ה, אי ת ה היא הולכ ת עד
היום. שם־טוב לוי לקח או ת ה להופעות בלהקת ״ששת״,
ול מ חיי ת ה הופיעה עם גידי גוב ו שמוליק בילו בלהקה
בשם ״פרנטה טובה״ ,שכשמה כן הי ת ה. היא נועדה
לצרכי פרנסה בילבד, ונעלמה מהר מאוד משוק הבי דור
— חבריה מצאו להם פרנסו ת טובות יותר ב הר כבים
אחרים• ראיתי א ת יהודית רביץ בערב היחיד
שלה. ה אול ם היה מלא מפה לפה. הקהלה לן אי ת ה
לאורך כל הדרן.

ביקר תי בתצוגת אופנה ב ס טו דיו של דורין פרנק פורט.
בין כל הדוגמניות ה מ קלוניו ת הי ת ה דוגמנית
אחת בשם טליל ה בילנס קי, שלא דמתה אף לדוגמנית
אחת שראיתי קו ד ם לכן. טליל ה לא הי ת ה גבוהה, לא
היתה רזה ולא הי ת ה מקל. שבוע ל א חר מכן הש תמשה
דורין פרנקפורט ב טלילה בכ תב ת -אופנ ה שאותה
צילם מיכה קירשנר. שאלתי א ת דורין —

במה

ש יש

ערב יחיד בגיל 4צ. את פוחדת?

אני פוחדת מאוד, למרות שאני בטוחה במה שיש
לי. עשינו חזרות חודשיים וחצי ונראה שהקהל אוהב
את זה.

• האם את המנהלת המוסיקלית שד עצמך
בערס הזה?
הבאתי עבודות מהבית, מהקלטות שעשיתי קודם,
כי הרי החומר לקוח מדברים שעשיתי לאורך כל הדרך.
אבנר קנר, שמנגן בהופעה בפסנתר, נתן לי עוד דחיפה
בכיוון הידע *מוסיקלי והצד התיאורטי שחסר לי. חוץ
מזה היה טומי פרידמן, שהוא המפיק המוסיקלי, שנתן
לי בחזרות האחרונות ליטוש אחרון.

• הסיגנון שלך השתנה בטיקצת בהופעה
הזאת. לא רק גיטארה אקוסטית מול המיקרופון.
הפעם את זזה, קופצת, צועקת ומנגנת
בגיטארה חשמלית.
יש בהופעה קטעים עם הרבה כוח ויש צדדים שקטים
ועדינים. גם כשאני שרה רוגנ׳רול זה רוקנ׳רול עדין
וסולידי, ולא מגיע לגסות. אני מגישה בשימחה שיוצאת
החוצה, לא בזעם.

את שמחה?

שמחה יותר מאי פעם• עם עצמי, כבן־אדם, הגעתי
למצב של מודעות גבוהה ושקט נפשי שלא הכרתי
קודם. יש בי איזושהי בגרות חדשה שלא הכרתי קודם.

במה כסף עלה להפיק את הערב?

המון המון.
מתאים לתנאי
פוחדת כשאני
אני מנסה לא
שאני יכולה.

לא יודעת מיספרים, אבל זה משהו שלא
האינפלציה. יותר ממיליון לירות. אני די
חושבת על דל מה שהשקיעו בערב הזה*.
לחשוב על הכסף, רק לעשות הכי טוב

• את נמצאת 4צ שעות עם יעקב גידעד.
את גרה איתו, את עובדת איתו. זה לא קשה?

כבר עברנו את כל השלבים של יותר־מדי־ביחד,
האחד בתוך השני. אנחנו חברים טובים. למדנו לאכול
זה את זו. אנחנו מכירים שש שנים, חיים יחד, עובדים
יחד. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים.

מדברים על ערוץ שני, בנוסף לטלוויזיה ה מ מלכתית.
ערוץ שני עם פירסו מו ת וצבעים. עם ישראל שמח.
מי שלא כל כך שמח ה ם עורכי העיתונות היומית.
שאלתי א ת חנ ה זמר, עורכת ״דבר״:

• ביצר, לדעתך, ישפיע הערוץ השני על
העיתונות -ה יומית בארץ?
לא טוב ! הוא יחליש את העיתונים באופן ניכר, משום
שמקור חשוב של הכנסה פשוט ישמט. תקציב הפירסום
של המפרסמים יחולק מחדש, והם יעדיפו את הטלוויזיה
על פני העיתונים.

• ימה דעתך על הרעיון שהועלה, לחלק
לעיתונות היומית מניות בערוץ השני?
אי־אפשר לדבר על שיתוף העיתונים. זה לא פותר
שום דבר. דברי עם נח מוזס. הוא ועיתונו, ידיעות
אחרונות, שותפים בשירותי פירסום ברדיו, ולדבריו הרווחים
בקושי מכסים את הפירסום.

* מדוע בארצות־הברית יש גם ערוצי-
טלוויזיה רבים וגם עיתונות יומית החיים
בכפיפה אחת?
בארצות־הברית, כימעט בכל
רדיו וטלוויזיה, וברוב המיקרים
כל העיתונים האחרים התחסלו.
חיסול עיתונות בארצות־הברית,

עיר יש עיתון מקומי,
הם נמצאים ביד אחת.
היה תהליך אדיר של
והכל בגלל הטלוויזיה.

ובאירופה?

באירופה יש מדיניות של סובסידיות. באוסטריה,
שבדיה וגרמניה מסבסדת המדינה את העיתונות היומית.

• ומהו, לדעתך, הפיתרון המתאים לארץ?
אין פתרון! הכי טוב לא לעשות פירסומות בערוץ
השני. אני פשוט חוששת ממה שיקרה. הערוץ השני
יקצץ באופן פרופורציונלי את תקציבי העיתונות היומית,
השבועית והחודשית. פשוט לא יהיה כסף. כל אחד
מהמפרסמים ירצה לראות את עצמו מתגלגל על המסך
הקטן, בלי קשר לאפקטיביות של הפירסום. זה הכל עניין
של מוניטין ויחסי־ציבור. ג׳נרל מוטרום אינם מעוניינים
בצופי הטלוויזיה, ובכל זאת מפרסמים בטלוויזיה. זה
עניין של יוקרה, וזה מה שיקרה פה. זה יחסל את העי תונות
וזה מה שהממשלה רוצה. זו אחת המטרות שלה״—
חיסול העיתונו תבאמצעות הערוץ השני.

• האם העובדה שאת משתמשת בדוגמנית
עגולה מבשרת סי הדפו שנות הרזון?

אני לא אומרת ששנות הרזון חלפו, אני אומרת
שליופי יש מיגוון רחב יותר. מי אמר שבכדי להיות
יפה את צריכה להיראות רזה? כל הכיוון של הנשים
בשנות ה־ 50 היה עגול, והיום האופנה חוזרת לשנות ד,־.50
זה עניין של מחזוריות. בתחילת מילחמת־העולם הראשונה
ובשנות ה־ 20 היה מחסור באוכל. הבעלים היו
בחזית והנשים בבית. זה הביא למתירנות. השמלות
התקצרו. הנשים היו רזות, כמעט גבריות. אחר-כך הגיעו
שנות ה־ .40 אם תסתכלי על תמונות של שחקניות מסוף
שנות ה־ ,40 תראי שהן היו ממש ענקיות ושמנות. ג׳ין
הארלו היתד, כולה תחת וציצים וכמעט סנטר־כפול לעומת
גלוריה סוואנסון של שדרות סנסט, משנות ה־,20
שהיתר, מקל. ואז הגיעו שנות ה־ 50 עם המותניים הצרות,
הטוסיק והחזה הגדולים. מרילין מונרו לא היתד, חוט,
היא היתד, פשוט שמנה. שנות ה־ 60 היו שנים של
רווחה ומתירנות, שנות רזון. טוויצי היתד, מורעבת לחלוטין.
היה באופנה להיראות רוחני, כאילו שאוכל הוא
לא העניין. בשבת ה־ 70 החל מראה ד,״אאוט דור״ ,מראה
החיים הבריאים — כמה שיותר שזוף, יותר יפה, ויטא־מינים,
ריצה, בריאות. האופנה אמרה להיראות שרירי,
אבל לא חולני. תראי את מארגו המינגווי ואת פארה
פוסט. בשנות ד,־ 80 קרה דבר מעניין מאוד. יש רטרו
לשנות ה־ ,50 עם כיוון של נשים יותר מלאות. היום
האופנה מוכתבת על פי האמנות והרוקנרול. העניין של
צו האופנה נשבר לחלוטין. היום הרחוב מכתיב לאופנאי,
לא האופנאי לרחוב. מוסיקה, ציור ואמנות מכתיבים
את האופנה בפעם הראשונה בהיסטוריה.

האם עגול-שמנמן הוא אופנתי?

תראי, כל כוכבות הגל החדש עובדות על עגול. קחי
את דבורה הארי מבלונדי, קחי אזן כל הילדות הפאנקיות
בניו־יורק, אלה שאת פוגשת בריץ או במאד קלאב. הכל
הולך על עגול.

+את, באופנאית, אוהבת
העגולות?

הנשים

לפי דעתי זה נפלא. למה צריך סטריאוטיפים? למה
דוגמנית צריכה להיראות מורעבת או נורא גבוהה?
אילו לא אהבתי נשים עגולדת הייתי מתאבדת. הרי אני
מביטה על עצמי יום יום בראי.

--ש די ת ישי

ה ח׳ כי םהחד שי ם

שו דבצהר״ ם
^ סרטים הם בדרך כלל בועטים בדלת,
מתפרצים לחדר ואומרים לקורבן
הנפחד ״זהו שוד״ .אבל ברחוב
מרכז בעלי־מלאכה בתל-אביב הם לא
בעטו בדלת. אלי דנוך (בנו של ישראל
דנוך, שהורשע במישפט הרצח הכפול)
ושני חבריו משה ששון וישראל קנר ציל־צלו
בדלת. אבל הקורבן, יוסף לן, בעל
הדירה, כבר הכיר את הסצנריו מהסרטים.
הוא ידע היטב מדוע באו אליו השלושה.
בטרם הספיק לן להתאושש, היכה אותו

באותו יום, בשנת .1979 אך לדבריו היה
לן חייב לו סכום כסף גדול, והזמינו לקבלו
בדירתו באותו היום. שני חבריו אימתו
את גירסתו. כולם סיפרו כי כאשר נפתחה
הדלת עמד המתלונן לידה. כשבידו
אקדח ואיים עליהם. הוא נופף באקדח
וצעק ״הסתלקו מכאן״ .ותוך כדי צעקות
נפלט כדור מאקדחו. הם טענו כי לא
פגעו בו, וכי הדם על מצחו נגדם מהדיפה
שהדפו דנוך אל הקיר, כאשר נכנסו
לדירה.

האם 1פל0ה ידה מא!קדח שהיה בידי השוד ו׳- 0
או שהיה וה הנשוו שיוה נחם באקדחו?
אלי דנוך בראשו ובפניו בקת אקדח
שנשא איתו. שני הצעירים האחרים, משה
וישראל, רצו מייד לעבר מכנסיו של לן,
שהיו מונחות על מכונת־הכביסה בסיר־פסת.
מתוך הכיס הם שלפו חבילת שטרי־כסף
ענקית. מרוב מהירות התפזרה החבילה
והשטרות נשרו על ריצפת המירפסת.
דנוך ולן הספיקו להגיע אל דלת המיר-
פסת בעודם נאבקים, ובדיוק כאשר ראו
את השטרות המתפזרים לכל עבר, נפלטה
ירייה מהאקדח.
משה וישראל הספיקו לחפון בידיהם
שטרי־כסף רבים, ככל שיכלו, ונמלטו
מהמקום. דנוך הציץ בחולצתו המוכתמת
מדמו של הקורבן וירד גם הוא במהירות
במדרגות, כאשר צעקותיו של הנתקף
מלוות אותו.
כאשר עזבו שלושת השודדים את הבית
היתה השעה רק חמש אחר־הצהריים,
ושכנים רבים נזעקו מסביב. גם חברתו
של לו, סוזי, שהיתה בסביבה, שמעה את
המהומה וחזרה לדירה. היא ראתה את
ידידה חבול בראשו, פצע שותת־דם על

עליו כדי שיחזור בו מעדותו.
הפרקליט עוזי שראטר הגיש כתב-
אישום בשוד נגד השלושה, וכאשר הגיע
מועד המישפט התברר כי העד הראשי,
המתלונן, נמלט מהארץ• אחרי חיפושים
מרובים התברר שהוא מתחבא בגרמניה
ומסרב לחזור. אך הוא הוסגר לישראל,
והמישפט שנדחה יותר משנה התחדש.
כשעלה לן על דוכן־העדים לא זכר
דבר מהמיקרה. הוא שכח את הכתובת
שהיתה רשומה בכתב־האישום בדירתו,
ולא זכר מדוע צולם ביום המיקרה
כשראשו חבוש. אבל לעומת זאת זכר
היטב פרטים ופירטי-פרטים שלא נגעו
למישפט הפלילי. שראטר ביקש להכריז
עליו כעל עד עויין והציג לשופטים את
עדותו במישטרה.
כסיוע לעדותו של לן הביא התובע את
השכנה המתגוררת בחדר שמתחת למיר-
התשלום היקר ביותר

כל השלושה דבקו בגירסתם זו, גם
למול עדויות הרופא, כי צורת הפצע מעידה
שלן נחבל מחפץ בעל קצוות חדים
ולא מקיר. הם גם הכחישו בכל תוקף כי
הגיעו למירפסת .״לן ביים הכל כדי להתנקם
בנו,״ סיפרו למישטרה• ״כלל לא
נכנסנו לדירה.״
טיפול פסיכיאטרי
ך* מישטרה ערכה באותו ערב חייו
1פוש בדירתו של המתלונן ומצאה את
קופסת החרסינה ובה השטרות המקומטים,
כפי שסיפר לן. אך היא מצאה באותה
קופסה גם כמה תכשיטים משובצים ביהלומים
מזוייפים. סימני דמו של לן נמצאו
במירפסת, וקליע הכדור שנורה הוצא
מתוך הקיר. כל הראיות העידו כי לן
דובר אמת.
ימים אחדים אחרי המיקרה התלונן שוב
לן במישטרה. הפעם סיפר כי מאיימים

ידידה סוזי
זעקה

קורבן־ שוד לן
התחרט

מצחו, וכל גופו רווי בדמו. הוא רכן
אל השטרות המפוזרים שעוד נותרו על
ריצפת המירפסת ואסף אותם. הוא הידק
אותם ודחפם לתוך קופסת־חרסינה שעמדה
על כיסא. מתוך חבילה של כ־ 50 אלף
לירות נטלו השודדים עימם כ־ 40 אלף.
יוסף לן, שהוא בעל עבר פלילי, עשה
דבר שאינו מקובל בין עבריינים — הוא
התלונן במישטרה. למרות עברו התייחסו
השוטרים ברצינות לסיפורו ושלחוהו מייד
לרופא. צלם מישטרתי הנציח את מצבו
אחרי השוד.
אלי דנוך נעצר מייד, כאשר חולצה
מוכתמת בדם נמצאה מונחת מתחת
למיטה.
דנוך, שחשב בתחילה כי הוא נאשם
בנסיון לרצח, הכחיש כל קשר לעניין
וטען אליבי, אולם אחר-כך שינה את גיר-
סתו והודה כי אמנם ביקר את לן בביתו

50 1

שארית

בם ןז

מקומט

השוד

(המשך מעמוד )14
לאדם שהעלה אותו בתוך התנועה. בו־אלישר
בחר בבגין, צעד שהתגלה ברבות
הימים כנבון.
אז התחיל גם בגין לקרב את בן־
אלישר אליו, לקח אותו למסעותיו לחוץ״
לארץ, והטיל עליו שליחות לגיוס כספים
לקרן תל־חי המפורסמת. ערב הבחירות
של 1977 נראה היה שמזלו של בן־אלישר
בגד בו שוב• למרות שהוא היה כביכול
בן־טיפוחיו של בגין, לא הפעיל בגין
את השפעתו כדי שבן־אלישר ייכנס לרשימת
המועמדים לכנסת.
יריביו טענו שזוהי סוף דרכו הפוליטית
של בן־אלישר. הוא מונה כמנכ״ל מישרד
ראש־הממשלה, המישרה שבה אוחז כיום
מתתיהו שמואלביץ, ונדמה היה שגורלו
נחרץ להיות פקיד ממשלתי כל עוד חדות
בשילטון.
אולם בגין נזכר בבן־אלישר ברגע הנכון,
ומינה אותו כשגריר הראשון של
ישראל במצריים. בן־אלישר הפך לפתע
דמות המוכרת בעולם.
למרות ששמו של בן־אלישר אינו מוזכר
כלל במערכת פסיפס הרכבת הממשלה,
ברור לידידיו שבמוקדם או במאוחר
הוא יצליח שוב -להוכיח שההתמדה
1משתלמת, ויגיע לממשלה.

פסת של לן. היא סיפרה על רעשים חזקים,
ממש מעל ראשה, ביום המיקרה,
״אם אמנם לא נכנסו השלושה לדירה,
אלא עמדו ליד הפתח והסתלקו אחרי
שראו את האקדח בידיו של לן, כיצד נגרמו
הרעשים במירפסת?״ שאל התובע.
הוא גם הראה לשופטים צילומים של
שטרי־הכסף המקומטים שהיו מונחים בקופסה
על המירפסת, ממש כפי שתיאר
זאת לן. עדות הרופא, בדבר מקור הפצע
שעל ראשו, ומקומו של הקליע בקיר
הדירה הפריכו את גירסת הנאשמים.
השופטים התרשמו מזיכרונו הסלקטיבי
של העד בבית־המישפט, ובחרו להאמין
לעדותו במישטרה. שם גם סיפר כיצד
נודע לדנוך וחבריו כי בידו כסף רב באותו
יום. לדבריו, כאשר הסתובב ליד הסנוקר
בו הוא מבקר, ברחוב אלנבי, פגש את
הנאשם קנר. הם שוחחו וקנר, שהוא נהג
מונית, סיפר לו כי הוא זקוק ל־2000
לירות כדי לשלם לעורך־דיו עבור מיש-
פט של עבירת־תנועה שהתנהל נגדו. לן
הוציא מכים מכנסיו את חבילת השטרות
הענקית והציע לו הלוואה. באותו
היום, כמה שעות יותר מאוחר, הופיעו
כל השלושה בדירתו.
יותר משלוש שנים אחרי השוד, הסתיים
השבוע מישפטם של ששון וקנר. בית-
המישפט מצא כי כל השלושה אשמים
בשוד אלים, ודחה את גירסתם על גביית
חוב .״אם אמנם הזמין המתלונן את דנוך
לדירתו כדי להחזיר לו חוב, מדוע הביא
איחו את שני חבריו?״ שאלו השופטים.
בגלל חומרת המעשה נגזרו על קנר
חמש שנות מאסר בפועל ועל ששון ארבע
שנים. דנוך עצמו עובר עתה בבית־המעצר
ברמלה טיפול פסיכיאטרי מיוחד,
וגזר־דינו נדחה כדי להציג את תוצאות
הטיפול בפני ביודהמישפט.

^ שספגה מיפלגת רפ״י את המפלה
/הגדולה שלה, בשנת ,1965 ידע אהרון
הראל שהוא האיש ששילם את המחיר
היקר ביותר. רפ״י — של דויד בן־גוריון,
שימעון פרם, משה דיין, יוסף אלמוגי —
שאיימה כמה חודשים קודם לכן על
שילטון מפא״י הוותיקה, קיבלה רק 10
מנדטים לכנסת. בזמנו היתד, זו מפלה
גדולה יותר ממפלת רשימת תל״ם של
משה דיין בבחירות לכנסת העשירית.
הראל לא היה מועמד ברשימה לכנסת,
אבל הוא היה הכוח המניע של הבחירות.
שימעון פרס גילה אותו במישרדים צנועים
בבניין אל־על כאשר הוקמה רפ״י.
פרס זכר את הראל מהנוער העובד, שבו
היה הראל עסקן, וגייס. אותו לעבודה.
כמו כל דבר שאותו עושה הראל, כך
גם בעבודה ברפ״י הוא השקיע את כל
נשמתו ואת כל משאביו הכספיים, הראל
היה אז הבעלים של שתי חברות משגשגות,
שישבו בבניין אל־על. החברות
עסקו בייצור, הכנת ומישלוח חבילות שי
לעובדי מיפעלים גדולים.
מחזור החברות של הראל הגיע אז
לכמה מיליוני לירות, והן נחשבו כגדולות
ביותר בשוק החברות הפרטיות העוסקות
בשירותים. לרפ״י לא היו אז מישרדים,
והראל נתן את מישרדי החברות שלו. ל־רפ״י
לא היו אז תרומות, והראל פתח את
חשבון הבנק שלו.
כשספגה רפ״י את המפלה, נותר הראל
כשבידיו שתי חברות הרוסות, חשבון בנק
נקי ממזומנים וחובות גדולים. רפ״י של
אותם ימים אף לא הציעה להחזיר לו את
הכספים שהוא הלווה לה. כדי להשתיק אותו
סידר לו שימעון פרס עבודה בהסתדרות.
תוך כמה שנים גילה הראל בן ה־49
את כוחו גם בהסתדרות. הוא התגלה כאיש
אירגון מעולה, ותוך כמה שנים הצליח
להשתלט על מחלקת־האירגון של הוועד-
הפועל. היה זה רק טימני שלקראת ה בחירות
להסתדרות יעמידו ראשיה את
הראל בראש מטה־הבחירות.
כאשר התחילה ההתמודדות בין שיט-
עון פרס ליצחק רבין, נזכר פרם, לראשונה
מאז ,1965 באהרון הראל. הוא פנה
אל הראל כאילו לא אירע דבר, וביקש
ממנו לעמוד בראש המטה הפרטי שלו
להתמודד עם רבץ. הראל, הידוע כ אוהב
בריות וכאיש טוב־לב, הצניע את
המישקעים שהיו לו נגד פרס, וקיבל עליו
את התפקיד. כשזכה פרם בניצחון מוחץ
נגד רבץ, התבטא פרם :״ 50 אחוז מהניצחון
מגיעים לארל׳ה.״ יש הטוענים
שיותר מ־ 100 אחוז מהניצחון הם של
הראל, שהצליח לגבור על רבץ למרות
שימעון פרס.
כשהתבקש הראל לעמוד בראש מערכת
הבחירות של המערך, הוא היה כבר חכם
מכפי שהיה 16 שנה קודם לכן• הוא דרש
את התשלום מראש. התשלום שבו רצה
היה מקום ריאלי בכנסת. פרס נאלץ
לתת לו את המקום ה־ 28 ברשימת המערך
לכנסת, למרות שמאחורי הראל לא עמדו
שום קבוצות־לחץ, ולמרות שהראל אינו
שייך אף לאחד החוגים המרכיבים את
יוסי ינאי 1
מיפלגת העבודה.

אילנה אדון ן!

העול ם הזה 2290

הפרלמנטר מס 1 ,של ישראל, יוחנן בארד, שנטל חלק מרכזוי בניהול
הבחירות לכנסת העשירית, מדבר על תעמולת הליכוד, כישלון המערך,
אסון המיפלגות הקטנות, יחסיו עם בגין ודעתו על הכנסת ו!תשיעית
היו דמנים בהיסטוריה,
כשהגוף השורט נקרא
אסיפה הוסניס. היום
מאמינים בצעירים. פטה
שיותז צעיר, יוהד טוב

מעמד הפדרמנמריזם
יורד, ויהד איתו יורדת
האמונה בדמוקרטיה.
יכול להיווצר מצב
שאפשר להפיל פרלמנט

נדגוויון הפסיד את
שליטתו במסרי ביגרר
גיס. פוליטיקאים לא
ממהרים לעשור עתידם
הפוליטי במנהיג מודעו

בגין בא לביתי ומדבר
יותר עם אשתי מאשר
אתי. אם מישהו
מפריע ליחסים בינינו,
זה אני

היה לי מזל מהשמיים
שלא הלכתי
לכנסת התשיעית.
חסכתי לי
הרבה צרות

אילו היתה לטלוויזיה
או לעיתונות
השפעה על הבוחר,
היה הליכוד זוכה
בעשרה מנדטים

בשבוע שבו נפתח המושב הראשון של
הכנסת העשירית, רציתי לראיין אדם
המסמל את הכנסת. ומי מתאים לכד
יותר מהפרלמנטר הוותיק יוחנן באדר,
המכונה על״ידי רבים הפרלמנטר מס׳ 1
של ישראל.
באדר, איש חרות, בן ה״ ,80 היה חבר
הכנסת במשך 29 שנים, מיום כינונה.
הוא בקיא בהילכי הכנסת יותר מכל
אדם אחר. לפני ארבע שנים, עם כינון
הכנסת התשיעית, החליט לפרוש מעבודתו
הפרלמנטרית. רבים הצטערו על
כן. עם עזיבתו של באדר נעלמו מהכנסת
הסימון, ההדר והיחוס שהוא הירבה
לטפחם. יוחנן באדר והשר המנוח אב־

רהם עופר יזמו והעבירו את חוק-באדר-
עופר המפורסם, שעל פיו מחלקים את
עודפי הקולות בין הרשימות שעברו את
אחוז החסימה• לפי השיטה שהיתה
נהוגה עד לכינון החוק, זכו במנדטים
הנוספים הרשימות שהיו בעלות עודפי־הקולות
הגדולים ביותר, לפי גודל העודפים,
כן שכל רשימה יכלה לזכות רק
במנדאט אחד נוסף. בא חוק באדר-עופר
והעניק עדיפות עצומה לרשימות הגדולות,
ולמעשה העביר לרשותן את עוד־פי־הקולות
של רוב הרשימות הקטנות.
החוק מבוסס על שיטתו של מתמטיקאי
בלגי.
בגלל בקיאותו הבלתי״רגילה בהילכי

הבחירות הוזמן יוחנן באדר לנהל למעשה
את הבחירות לכנסת העשירית, ושימש
כיועץ ראשי ליושב־ראש ועדת-הב-
חירות המרכזית. מי שראה אותו בעבודתו
סיפר, כי ״עבד כמו אריה״ ,גילה
בקיאות מדהימה ומחשבה בהירה.
הראיון עם הפרלמנטר הקשיש התקיים
על מירפסת ביתו הצנוע, שבשכונת
הוותיקים ברמת־גן. חלקים גדולים מהראיון
התנהלו כמונולוג• באדר מתקשה
בשמיעה והוא נעזר במכשיר מיוחד
המחובר למשקפיו ובקריאת שפתיים.
דומה כי בעיית השמיעה היא
בעיית הזיקנה היחידה הבולטת לעיין.
יוחנן באדר הוא איש שיחה מבריק,

שניחן במחשבה בהירה, בדמיון רב
ובהומור. על מירפסת ביתו שאלתי
אותו —

• מדוע, לדעתך, נכשלו כמעט
בל המיפלגות הקטנות כבחירות
לכנסת העשירית ץ
קודם כל בגלל שהיו רבות. במיסגרת
עבודתי בוועדת־הבהירות המרכזית, הייתי
במגע עם כל הסיעות, ועד הסוף לא
התמצאתי בדיוק — הייתי מוכרח להסתכל
שוב ושוב ברשימה. המפלגות כרו
לעצמן קבר. ואם בבחירות הבאות לא
תעשנה הסכם, שרק כמה מהן תלכנה
לבחירות, אז אוי ואבוי. כל אחת מה־

״כר־ שד שח ג רו עהמקודמתה ! ״
(המשך מעמוד )51
מפלגות האלה הפסידה 20 אלף שקל׳
כל אחת מהן הפסידה מאות ואלפים על
פירסום וכל אחת עלתה למדינה עשרות
אלפי שקלים.

9מה דעתך עד תעמולת הב־חירות
שד המערך?
כוונת המערך בבחירות האלה היתר׳
להתרכז בעיקר בענייני-פנים — בבעיות
כלכליות. המערך נכשל בזה, כיוון שהיה
זהיר מדי ולא רצה לתת לעם תוכנית
אמיתית. נתנו הבטחות. מה ישיגו, איך
ישיגו, את זה לא אמרו. המערך הציע
תמרוקים, אלא שבתמרוקים לא מרפאים
דבר. תרופות שבהן ניתן לרפא הן מרות
בדרך כלל. וכך, משלא השיגו דבר בשטח
הפנימי־כלכלי, התגלגל העניין לנושאי
חוץ וביטחון, שבהם היתה, כמובן, ידו

• האינך סכור שהכפייה ה עדתית,
יטכאה דירי ביטוי בבחירות,
שרירה וקיימת כארץ מאז
ומתמיד ץ
מעודי לא הבנתי את כל העניין הזה,
שקוראים לו ספרדים. כמובן, שיש הבדל
מסויים בין עולים מארצות שונות. מבחינה
זו עלייה מפולין מתייחסת בחשדנות
לעלייה של יקים, אנגלו־סכסים בונים
להם שיכונים נפרדים, והתימנים הוותיקים
הם עדה סגורה. את יודעת שישראל
ישעיהו* היה תמיד מתלונן אצלי, שאנחנו,
האשכנזים, גונבים לתימנים את
הבחורות היפות ביותר. יוצאי עיראק
מחזיקים מעמד ביחד! בדרך כלל הביאו
איתם כסף, בנו דירות יפות. הם שונים
מהתימנים. וישנם מרוקאים, השונים מתו־ניסאים.
אחר כך יש אותם ספרדים, סמ״ך־
טי״תניקים. הם חושבים עצמם לאריסטו־

הבעייה לאט לאט. לדעתי יש התקדמות
ניכרת. כמובן, שבמצב זה אני חשדני
מאוד כלפי ספרדים־מיקצועיים.

• דמי
מיקצועי ץ

אתה

קורא ספרדי־

לזה האומר אני ספרדי, ולכן אני רוצה
להיות מנהיג ספרדי. במה הוא יותר טוב
מאחרים, שהוא רוצה להיות מנהיג של
ספרדים? תראי, תהליכים סוציאליים
דורשים זמן. אדם שעשה הרבה מאוד
בכיוון זה היה מסא״יניק בשם זלמן ארן,
שהיה שר-החינוך.

• לבד מהאלימות המילולית,
כפי שאתה קורא דה, היו גם מיקרים
שד,הצתות.
בשני מיקרי־הצתה לא נתפס איש. אני
לא יודע מי הצית. לפעמים עושים זאת
למען הרושם, בפרט שהמועדונים שהוצתו
לא היו מפוארים במייוחד, עם רכוש או
ספריות. זו היתה הצתה זולה מאוד.

של בגין על העליונה. איש לא האמין
לפרס עם האופציה הירדנית שלו, ואיש
לא חשב שייצא משהו מפגישותיו עם
קרייסקי, מלך מרוקו ואותו נסיך ירדני.
פרס היה יותר מדי בטוח בעצמו מלכתחילה.
זה התחיל עם אותן מודעות:
צילום סיסמה וחתימה אישית. לא למערך,
לא למיפלגת־העבודה, לא לכוחות־המחר,
•לא לתנועת־הפועלים, אלא לשימעון פרס,
שקרא להמונים: תעזרו לי להציל את
המדינה ! לו הייתי אחיתופל הייתי מייעץ
לו ללכת בדרך זו. הדרישה היתה לתת
לפרס רוב מוחלט בכנסת! רוב ממושמע,
מלוכד, כדי שיוכל לעשות את הרפורמות
הדרושות. איזה רפורמות? זאת
לא גילה. מי מוכן לקנות מעטפה סגורה
כזו ז המערך דרש בעצם מהעם כניעה־ללא־תנאי
לשילטון מוחלט, וזו היתה
השגיאה שלו.
מה קרה למעשה? את התוכנית הכלכלית
של המערך איש לא הבין, כי היתה
מעורפלת במכוון. חוסיין נסע דווקא למוסקבה,
במקום להיפגש עם פרס. שילטון
מוחלט לפרס — איש לא רצה לתת. אז
טיפחו להם אנשי המערך נושאים שוליים.
חוץ מזה הם הסתבכו מאוד בעניין הכור
העיראקי. לא רצו לגנות את הפעולה,
כיוון שפחדו להפסיד קולות, ולא רצו
לחייב אותה, מפני שזה יעזור לממשלה.
ואז התחילו לגנות עניינים שוליים: למה
לא חיכו, למה לפני הבחירות, למה לא
ביולי. הדרך הנכונה היתה לחייב את
הפעולה ולהוציא אותה מהוויכוח, אך את
זה לא עשו.

• האם האלימות
סייעה למערך ז

בבחירות

המערך המציא את הנושא הזה שנקרא
אלימות. שמעי, ראיתי בחיי אלימות. בפולין
הייתי אפילו פעיל באלימות. הייתי
צעיר, בגיל ,17 וזה היה מותר. השתתפתי
באסיפות, הפרעתי, צעקתי. היום אני לא
באותה דיעה. דיעות משתנות עם הגיל.
אבל לעשות מהאלימות נושא־תעמולה?
להגיד שהליכוד עושה אלימות והמערך
פחות? איזו מין שיטה היא זו? הרי
על רקע זה הם חילקו את העם לשניים.

קרטים יותר גדולים מכל השאר. אבל
להגיד ספרדים ולא־ספרדים. בתור שני
עולמות, את זה לא הבנתי אף פעם.
כעת יש דור חדש וזה מטשטש לגמרי
— בתי־ספר, צבא, דיסקוטקים, שפת־הים,
נישואין. באצ״ל היו מצד אחד עולי
פולין בית״ריים, שהיו רוב דומיננטי, והיו
עדות־המיזרח. אבל אף פעם לא היו
אשכנזים וספרדים. אני זוכר שפעם, בלטרון,
בא יום־כיפור. אני לא כל כך
מתמצא בסידור. קראתי לאלה ולאלה
ואמרתי: אני מציע לכם בית־כנסת
משותף ליום־כיפור. בין העצירים יש
תמיד רבנים אוי חצאי־רבנים, והם לא
הסכימו.
היה לי חבר־כנסת מסיעתי, לא חשוב
השם, ספרדי במאה אחוזים, פנים כהים
משלי, שתמיד היה אומר ״אנו הספרדים״.
בא אלי חבר שלו מארץ מוצאו, ואמר
לי: הוא משקר, הוא לא ספרדי, אצלנו
בעיר היה מתפלל בבית־כנסת אשכנזי.
אז אני לא מבין, פשוט לא מבין. בונים
עיירות־פיתוח, שמים אצבע על המפה,
מכניסים עולים לעיירות־פיתוח, אחר־כך
מוכרחים למצוא להם תעסוקה. אז מוצאים
להם עבודה בבתי״החרושת של הקיבוצים
בסביבה, בתור פועלים מדרגות
נמוכות. הבעיה התפרצה בקריית־שמונה,
אבל זוהי בעיה מתמדת. יש בעיה שרק
הזמן יכול למצוא לה פתרון. אצל עדות
מסויימות הנוהג הוא הרבה ילדים, כן
ירבו. בעדות מסויימות אחרות הנוהג
הוא הפוך. ברור שמישפחה יכולה לרכז
יותר אמצעים למען ילד אחד מאשר
עבור שמונה ילדים. כאן המדינה חייבת
לעשות מאמץ, כדי לקדם מידה מסויימת
של שוויון.

• אתה כאמת מאמין שאפשר
לפתור את הכעייה העדתית עם
הזמן?
אני חושב שעניין העדות הוא מחיר
של העלייה והמדינה חייבת לחסל את
* ח״כ ספאי והעבודה, שהיה יו״ר
הכנסת, יליד תימן.

• ממה לדעתך׳סכלה״תעשו
לת־הכחירות שד הליכוד ץ
בדיוק מאותן החולשות של תעמולת־

נן־גורזן אמר לשום
גולדמן: בגילי יש די
סיכוי שב למות במדינת
ישראל. אבל לסי,
עמוס, פיפטי־פיפט׳
הבחירות של המערך — יותר מדי צבעוניות,
יותר מדי פירסומאים.

הארוכות

• מה דעתך על בגין כתעמ
לן כחירות ץ

כן, כן. יש לזה תקדים — ואדי־סאליב
בבחירות של 59׳ .נואמים שלנו בכנסת
טענו שיש סיבות למהומות ויש לבדוק
אותן. ומפא״י אמרה אז, שחרות תומכת
בוואדי־סאליב ושהציבור חייב לדאוג ל־אמצעי-ביטחון
נגד המתפרעים. יש להניח
שהמערך רצה גם הפעם להצליח ביצירת
ואדי־סאליב חדש. אני חושב שהצליחו,
לא יודע בכמה מנדטים, אולי בשנים־
שלושה־ארבעה, אבל הצליחו.

בגין הצליח בתעמולת־ד,בחירות. נכון,
הוא לא הצליח לכבוש אף לב של מפא״י-
ניק, אבל הוא דיבר ודיבר והבינו אותו.
הוא דיבר בשפה מובנת. מה שהוא אמר
— הבינו. אחרי שהבינו היו כאלה שהיו
בלתי־מרוצים וכאלה שהיו מרוצים. היו
בלתי־מרוצים כי הבינו, והיו מרוצים כי
הבינו. וזהו ההבדל: כששמעו את אבן
או את פרס, בפרט את אבן, שמעו מילים
אבל לא הבינו. אני לא הבנתי. קראתי
מודעות ולא הבנתי מה הם באמת רוצים.
אני מבין שהם רוצים שאהיה מרוצה
מהם, אבל למה — את זה לא הבנתי.

• כשנות נסיונך
נתקלת כתופעה דומה ץ

כאדר עם גולדה מאיר

י ב-רזצי-ו

• ברשותך, נחזור לתקופת הבחירות.
מה דעתך על האלימות
שפשטה באסיפות בהירות ומי
לדעתך אשם כסך.
אלימות? לא היתד, אלימות מייוחדת,
היו הפרעות. לקרוא לזה אלימות? נהרג
מישהו? אושפז מישהו? היתד, אלימות
מילולית של צעקות. אני לא כל כך
רגיש לזה. ומוטב לא להיות. המערך
יצר האשמה נגד עדה. הרי אלימות זה
עניין של מזג, עניין של טמפרמנט.

בקיאות בלתי־ונילה בנוהלי הכנסת

• אתה באמת סכור כך ץ

בוודאי. כולם היו נגד הליכוד. אבל
היהודי הולך לתיאטרון, נהנה ממה שהוא
רואה, מתעניין, מתרשם, אפילו נרגש,
אבל הוא יודע שזה תיאטרון, או טלוויזיה,
או עיתון. הוא יוצא מהתיאטרון
וחוזר למציאות שלו, כמו שהוא רואה
אותה.

• מה דעתך על תעמולת הבחירות
של הליכוד ץ
תעמולת־הבחירות של הליכוד היתה די
בינונית. לא חושב שהתעמולה תרמה
הרבה להצלחת הליכוד, והתוצאות הוכיחו

• מה דעתך על בגין האיש ץ
אני לא מוכן לדבר על בגין ככה. בגין
הוא עניין לספר. אין שום ספק שאין

עדיפות לרשימות הגדולות
שלתעמולת־הבחירות היתה למעשה הש פעה
קטנה מאוד. זה לא פרי נסיון, זה
לא המצאה, זה ידוע לעולם כולו. תעמולת
בחירות יכולה להוסיף למי שבמילא החליט
בעד צד מסויים. היא יכולה לפעמים
לעזור להכרעה של בוחר שלא החליט
סופית, אבל לא. יכולה לשנות החלטתו
של בוחר המבוססת על רושם יומיומי,
על גורמים תת־הכרתיים, על זיכרונות
העבר ועל השפעת הסביבה המישפחתית.
ההוכחה היא, שלו היתה איזו השפעה
לעיתונות או לטלוויזיה, היה הליכוד מקבל
בקושי עשרה מנדטים.

דומה לבגין במדינה — לא בכוח ההכרעה,
לא בדיבור, לא באופי. אין כמו
בגין במחנה המערך, ומזה אני מרוצה,
ואין כמו בגין במחנה הליכוד. אני עצמי
יושב עכשיו בבית, לא איכפת לי. לפעמים
באים להתייעץ איתי. הייתי חודשיים
יועץ ליושב־ראש ועדודהבחירות, אבל
בעיקר אני יושב בבית.

• האם אתה נפגש עם כגין?
אני רואה אותו לפעמים, לא במייוחד.
פגישה כזאת, שמיועדת לשיחה, לא היתה
לנו מאז שעזבתי את הכנסת. הוא בא

הנה פעם או פעמיים, ומדבר עם אשתי
יותר מאשר איתי. לא בגלל זה שיש
איזשהו רצון מצידו לא להיפגש איתי.
שיהיה ברור, ההיפר הוא הנכון. פעם
הייתי בכנסת והוא רגז מאוד על אנשיו
שלא לקחו אותי לחדרו. לפעמים דרושה
לו עצה טכנית, אז הוא מטלפן אלי.

• איך היית מגדיר את יחסיך
עם ראש־הממשלה ץ
את יכולה לקרוא לזה יחסי ידידות.
אם מישהו מפריע ליחסים האלו זה אני.
יש לי דיעות משלי לגבי קמפ־דייוויד,
לגבי מסירת סיני והשלום. גם בדברים
אחרים יש לי דיעות עצמאיות. אם יש
סיבות ליחסים האלה ביני ובין בגין, אלה
הן סיבות שלי, לא שלו. כשראיתי אותו
בפעם הראשונה, היה בן .20 הוא היה
חבר במרכז שאני הייתי היושב־ראש שלו
בפולין. התיידדנו שם, היינו יחד ברוסיה.
את יכולה להגדיר את יחסי עם בגין
במישפט שאמר צרפתי אחד: אנחנו
יכולים להישאר ידידים אפילו שבמשך
שנים לא כתבנו זה לזה אף לא מיכתב
אחד.

• אתה אומר שאין שני לבגיד,
לא במחנה הליכוד ולא כמחנה

נוסף לזה יש לי בעיות שמיעה וזה
מפריע. המכשיר עוזר מעט מאוד ואני
לא אוהב להיות קליקר. אז החלטתי לא
להיות בכנסת. זו היתה הפתעה. תוצאות
הזיקנה עדיין לא קפצו עלי, אבל ציפיתי
שיקפצו, לכן לא הלכתי לכנסת.

+אך מכיוון שתוצאות הזיק־נה
לא קפצו עליך, האם אתה
מצטער שלא היית ככנסת?
אני חושב שחסכתי לי הרבה צרות,
התנגשויות, משברים, מריבות וסיכסוכים
בזה שלא הלכתי לכנסת. מזל, מזל מהשמיים
בשבילי שלא הלכתי לכנסת הזו,
התשיעית.

• מה דעתך על הכנסת התשי

7ןית?
כל כנסת, מלכתחילה, יותר גרועה
מקודמתה, אבל ההפרש שבין הכנסת התשיעית
והשמינית היה תלול. היה טבעי
שהכנסת הזו תהיה גרועה, אבל לא עד
כדי כך.

• וכיצד לדעתך תהיה הכנסת
העשירית?
לגבי העשירית כל כך קל להתנבא,
אבל למה שאתנבא, אגיד לך באופן כללי,
שאיני אופטימי.

• אינך מתגעגע לחיים הפרלמנטריים?

אני
או נעם דא הבנח׳
את כל העניין של מיה
שקוראים סנוד׳ס.
להניד סבורים,
לא סזוודיס, במר שני
עולמות, את דה לא
הבנתי או נעם
המערך. אם כן מי יעמוד כראש
הליכוד אחרי מין ץ
היה פה סופר אחד, ששאל אותי אותה
שאלה. אמרתי לו וולפסון. שאל מי זה
וולפסון י אמרתי לו, לא שמעת על דויד
וולפסון, הרי יש רחוב על שמו בתל-
אביב. אמר: על הרחוב שמעתי, על
האיש לא. דויד וולפסון היה נשיא ההסתדרות
הציונית אחרי הרצל, תקופה יותר
ממושכת מהרצל, בחור טוב, יהודי אינטליגנטי.
למה את יודעת מי זה הרצל
ואינך יודעת מי זה וולפסון? תמיד יש
מישהו שבא במקום. אבל תמיד יש מקום
לתיקווה. תמיד אפשר לקוות, ועד אז
צריך להסתפק בוולפסונים.

• האם אתה מאוכזב מיחסו
של כגין אליך ץ
שמעי, הוא עסוק. הוא יודע את הש קפותיי,
הוא יכול להגיד לך בעל־פה
מה אגיד לו בכל עניין, כפי שאני יודע
מה הוא יגיד לי. משכנו עגלה אחת
זמן יותר מדי רב מכדי שלא נכיר איש
את רעהו.

1 01

• האם אינך מאוכזב מכך שלא
כוהנת ככנסת הקודמת ושאינך
מכהן ככנסת הנוכחית?
אילו הייתי רוצה הייתי בכנסת. אני
לא צריך לאמר. איש לא הוציא אותי.
איש לא אמר לי ללכת. איש לא היה
מעז להגיד לי לא אילו רציתי להיות
בכנסת.

• אתה אחד הפרלמנטרים
המוכים כיותר שהיו ככנסת.
מדוע, אם כן, אינך חכר־כנסת?
אני לא בכנסת כיוון שאיני רוצה
להיות בכנסת. לפני ארבע שנים אמרתי
די לי, מסיבות שונות.

• מה היו הסיכות?
את יודעת בן כמה אני? בעוד חודש
אהיה בן שמונים. אני לפני ארבע שנים
החלטתי לא ללכת לכנסת. חששתי שבגילי
אעשה יותר ויותר חלש ופחות
מוצלח. לא רציתי לשבת בכנסת בתור
אתר־היסטורי. לא רציתי שידברו עלי
כמו על מי שהיה: הוא חיכה לז׳בו־טינסקי,
הוא היה כזה וכזה, צריך לכבד
אותו. לא, לא רציתי שיתייחסו עלי כך.

ישבתי כעת, במסגרת עבודתי בוועדת-
הבחירות, בקומה החמישית של הכנסת
חודשיים ימים. המנגנון סבור שזה אסון
שאני לא בכנסת — מבחינת הכנסת.
וחברי־כנסת מסויימים אומרי אותו הדבר.
דווקא אותם חברי־כנסת מצליחים
אומרים לי: אתה חסר, חסר מאוד.
אני חושב שכל זה הגזמה. אני הייתי
יכול להשפיע על המציאות של הכנסת
העשירית מעט מאוד - .מה יכול לעשות
אדם אחד? יש עוד דבר שאני רוצה
להגיד לך. למה בן־גוריון הפסיד את
שליטתו במפאי? אחת הסיבות היתה
הגיל שלו. פוליטיקאים לא ממהרים לק שור
את עתידם הפוליטי במנהיג שלא
יוכל לדאוג להם בשנים הבאות ולהעריך
את נאמנותם. כשבגין נכנם לכנסת, עוד
לא היה בן .40 היה לפניו זמן וכולם
היו מוכנים לדרך ארוכה. היום הזמן הוא
של העדפת צעירים.
היו זמנים בהיסטוריה, שהגוף השולט
נקרא אסיפת־הזקנים, אבות־העיר, סנטורים.
המילה סנטור באה מהמילה סנס,
שפירושה זקן. היום מאמינים בצעירים.
כמה שאתה יותר צעיר, יותר טוב. כמה
שאתה פחות מנוסה, אתה יותר דינמי
ובעל יוזמה, ופטור מסכנת שיגרה. ככה
זה היום. אני, כמובן, לא מוסמך להביע
דיעה על זה. מכל מקום לא חושב שהייתי
יכול לעשות הרבה בכנסת. יש גם
הגזמה גדולה במה שאומרים שהייתי
בכנסת. אומרים: לא היו אריות כאלה.
אומרים: לא היו פרלמנטרים כאלה. אומרים
שנתתי סיגנון לכנסת, שיצרתי דפו סים.
זה נכון וזה לא נכון.
המכריע הוא היחס של היתר. האם הם
מעוניינים בהצלחת הכנסת, האם הם
מוכנים לשבת בישיבות־לילה, האם הם
מוכנים ללמוד, לנצל דוגמה או תקדים,
להתקדם. או שהם מעוניינים לשבת בבית
ולנצל את הכביש היפה והחדש כדי לא
לישון במלון או בדירה שכורה. האם הם
מעדיפים שישיבת הכנסת תינעל בשש
בערב, כדי שיספיקו לשוב הביתה. האם
הם מעדיפים את המזנון על פני אולם
הישיבות. האם הם מעוניינים בפירסומת
אישית עד כדי כך שיפקירו את טובת
הגוף שהם חברים בו ואת מעמד המוסד
עצמו. היום זה ככה. הסכנה בזה היא
שמעמד הפרלמנטריזם יורד, ויחד איתו
יורדת האמונה בדמוקרטיה, ואז נוצר
מצב שראיתי אותו באירופה לפני מיל־חמת־העולם,
שבארץ זו או אחרת אפשר
להפיל את הפרלמנט, לפזר אותו, ואיש
לא ינקוף אצבע בכדי להגן עליו.

• האם אתה רומז
האחרונות?

לבחירות

בוודאי. הנטיה להפוך את הבחירות
האחרונות להכרעה בין אישים היתה תופעה
לא בריאה. בגין בוודאי לא רצה
את זה. פרס או הפירסומאים שלו יצרו
את הרושם שהברירה היא בין פרס לבגין.
זו היתד, שטות גדולה, מכיוון שלא היה
לו סיכוי — אפילו במיפלגתו חשבו
שרבץ יותר טוב ממנו. זה היה לא טוב-.
זה הוריד את רמת הוויכוח העקרוני. אני
חושב שצריך לטפח בעם הזה את האמונה
בדימוקרטיה. צריך לדאוג שהמנהיגים
לא יפריעו בחינוך העם לדימוקרטיה.

כאדר עם בגין
״אני לא מובן לדבר על בגין. בגין הוא עניין לספר !״

• אתה נשמע פסימי.
אני לא פסימי; אבל אני אומר: לעולם
אל תשאף להיות חבר־כנסת! וזה אומר
לך אדם שהצליח בכנסת יותר מכל אדם
אחר, לפחות בעיני הציבור.

• איזה עתיד אתה צופה לדמוקרטיה
הישראלית?
לפני שנים ישבתי עם איזה מיניסטר
צעיר מגאנה. השלישי שבחבורה היה אדם
חשוב מאוד מאחת הארצות הקומוניסטיות.
האיש מגאנה ממש בכה. מה קרה
לנו מאז שהשתחררנו מהבריטים, אמר.
המשק ירד, הפרדסים והמטעים הושחתו,
הסדר הציבורי נפקע, השחיתות נעשתה
שיטה. איזו טרגדיה ! וזה דווקא כשקיבלנו
עצמאות והיו לנו תיקוות גדולות
שהכל יהיה טוב יותר.
אמרתי לו: כאשר רוצים לשחות אין
ברירה, אלא להיכנס למים. לימודים אלה,
בשביל עם שהיה לעצמאי לראשונה בתולדותיו,
הם לימודים ארוכים, עם מחזורים.
וצריך לא פעם להישאר כיתה
לשנה נוספת, זה המחיר. סיפרתי לו על
המצב בשילטון באנגליה בתחילת המאה
ה־ 16 ובמאה ה־ .18 כמעט כמו בגאנה.
את יודעית, בן־גוריון אמר בשנות ה־50

אילו הייתי חצה, הייתי
בכנסת. איש לא הוציא
אות׳ שהכנסת. איש לא
היה מעז להגיד ל לא
לנחום גולדמן: אני בגילי יש לי סיכוי
טוב למות במדינת־ישראל, אבל לבני
עמוס יש פיפטי פיפטי. מוטלת עלינו
אחריות איומה שזה לא יהיה פיפטי פיפטי,
אפילו לילד שנולד אתמול.

• מה דעתך על המונחים יונה
ונץ ץ
אני תמיד איני מבין את המילים יונה
ונץ. אני חושב שאדם הרוצה להחזיר את
יהודה ושומרון לאש״ף, או לתת להם
דריסת־רגל קלה בירושלים הוא מאוד
אמיץ, הוא נץ.

• ואתה, מה אתה?
אני יונה, אני יונה.

• מהו, לדעתך, מחירה של הדמוקרטיה?

זה לא אני אמרתי, אבל אני מד־גיש:
מחירה של חירות הוא עירנות
בלתי-פוסקת. צריך לכבוש. אותה כל
פעם מחדש, לא לסמוך על ההישגים של
האתמול ולהיות מוכן תמיד למיבחן נוסף.
אני קורא זיכרונות של מדינאים אמריקאים.
הדאגה הזו רובצת עליהם יום־יום.
ככה זה במדינות גדולות, ועל אחת כמה
וכמה בישראל.

#כמה מנדטים ׳ היה מקבל
הליכוד אילו לא היה חוק כאדר־־
עופר?
ההבדל היה כנראה במנדט אחד. הליכוד
היה מקבל 48 מנדטים לפי כל החישובים,
והמנדט של המערך היה בספק.
מנדטים נוספים קיבלו שש מפלגות מתוך
עשר: המפד״ל, רק״ח, האגודה והגברת
אלוני היו מקבלים מנדט נוסף כל אחד.

• מהו סדר היום שלך?
אף פעם לא משעמם לי. הבוקר קמתי
בשש, ולא היה לי מה לעשות, אז חזרתי
למתמטיקה. אני מצלם מגיל .12 עד הזמן
האחרון צילמתי שיקופיות, כעת אני
מצלם תמונות צבעוניות. בפולין היתד,
לי מעבדה משלי, בארץ אשתי לא נתנה
לי. אני מכיר צילום שחור־לבן על בוריו
וכעת אני לומד צילום בצבע. אני כותב
כל שבוע מאמרים למעריב. השבוע דיברתי
איתם דוגרי. מה הלאה? הם חוש בים
שאני יודע לכתוב אז אני כותב.
יש לי תוכניות לכתיבת ספר היסטורי.
זוהי עבודה רבה מאוד. תמיד יש מה
לקרוא ואני בקושי מספיק לקרוא מה
שאני רוצה.
אני מצפצף על החום! יש לי מזגן,
ואני לא תלוי בחום ולא תלוי במיפלגות.
יש לי תמיד יותר מדי כסף. אני מקבל
קיצבה מן הכנסת, לא הרבה יותר גדולה
מזו שנותנים לחבר־כנסת שהיה שטווה
שנים בכנסת. ואני הייתי 29 שנים. תמיד
נשאר לי משהו בסוף החודש. פירוש
הדבר הוא שאני איש עשיר. אני לא
דואג. בכנסת הבאה ידאגו שתהיה לי
קיצבה עוד יותר גדולה. כעת זה 70
אחוזים וזה עוד יהיה 100 אחוזים. בוועדת
הבחירות עבדתי כמו סוס ולא קיבלתי
משכורת.

מדוזן?
זה לא דרוש לי. צריך לעשות חלק
של העבודה בהתנדבות. רפול הכריז על
קרדביטחון, וזה עולה לי יותר מ־ססל
שקל לחודש. שאלתי בכנסת מה עם
האחרים, וקיבלתי אינפורמציה שאני מתבייש
בה, ולא אגלה אותה.

• אתה הולך למצודת זאב?
כן, לעיתים רחוקות אני הולך למצודה.
אני חבר הנהלה, אז צריך להיכנס פעם
בחודש. אבל עברו חודשים רבים מאז
שהיתר, ישיבה, ואני לא הולך לכל ישיבה.

קולנוע-
יוומן החדשות
סרטי איכות ישראליים אינם עושים
לאחרונה רושם רב על הקהל הישראלי,
אבל בכל זאת יש בהם תועלת. את
מחבואים. של דני וולמן ראו רק אלפים
מעטים בישראל! לעומת זאת הוא הוצג
בסידרה ארוכה של פסטיבלים בינלאומיים,
בכולם זכה לתגובות חיוביות, והוא
אפילו נקנה להפצה בארצות מרוחקות,
כמו הולנד או אוסטרליה. אולם מה שהיה

אפילו התיחכום הזה אינו עוזר. באקשו
— שהוא אחד הבמאים והתסריטאים ה מצליחים
והמוכרים בהונגריה — נאלץ
להשלים במשך כעשר שנים עם טענת
המימסד כי ״טרם הגיע הזמן להעלות
את העד על מסכי הקולנוע״ .שלא יהיו
ספקות — גם ללא הצגות מיסחריות,
הוצג הסרט שוב ושוב בפני חוגים סגורים
יותר או סגורים פחות, ומשיצא לאור,
הפך בין לילה סנסציה.
לדוג דגים העד הוא ברנש פשוט,
גמלוני משהו, חסר־יומרות וחסר-שאיפות,
בשם יוסף פליקאן. פליקאן הוא שומר-
סכר על הדאנובה, ותפקידו הוא לווסת
את זרימת הנהר, כך שלא יהיו שיטפונות
מצד אחד, ובצורת מצד שני. כל חייו
עשה זאת, ואין לו כל שאיפה לעשות
משהו אחר. השיגרה האידילית שבה חי
הופרה רק על-ידי מילחמת־העולם. באותו
זמן, תוך סיכון נפש, הסתיר במרתף
הבית שלו מנהיגשל המיפלגה הקומוניסטית,
שהיה מבוקש על־ידי הנאצים.
כאשר מתחיל סיפור הסרט, אי־שם
בשנות ה־ 50 המוקדמות, בא המנהיג,
שהפך בינתיים שר, לבקר אצל פליקאן,
לבלות עימו כמה שעות של שלווה
ומנוחה, ולדוג דגים בדאנובה. אלא שבאמצע
השלווה פורצת לביתו של פליקאן
יחידת מישטרה, כדי לבדוק אם אכן
אשם בעל־הבית בפשע האיום והנורא

במאי וולמן בפעולה
אפוס גדול
חשוב יותר לדני וולמן עצמו היתה העובדה,
שבין האנשים שראו את הסרט
היו גם כמה מפיקים מיקצועיים, שהתפעלו
מן התוצאה והסיקו את המסקנות.
אחד מהם, רוברט קופרברג (שהיה
מעורב בעבר בהפקת מר קליין של ג׳וזף
לוסי) ,החליט שוולמן יכול להיות במאי
אידיאלי לגירסה קולנועית לספרו האוטוביוגראפי
של שאול פרידלנדר, עם בוא
הזיכרון. זהו אפוס של ילד יהודי, אשר
בין השנים 1932ל־ 1848 החליף את
זהותו ארבע פעמים, כדי להישאר בחיים,
עד אשר עלה לארץ על סיפון אלטלנה.
אחרי משא ומתן ארוך ומייגע, שנמשך
חודשים ארוכים, סוכם עתה סופית על
הפקת הסרט, כאשר וולמן עצמו מכין את
התסריט יחד עם תסריטאי אמריקאי בשם
אלן הופמן. ההפקה תהיה צרפתית-ישד-
אלית, כאשר השותף המקומי הוא חברת
רימון בהנהלת ארנון צוקרמן, מי שדיה
בעבר מנהל הטלוויזיה.
הצילומים יתחילו, ככל הנראה, בתחילת
השנה הבאה, והם יתנהל בישראל ובצרפת.
לצד הילד אשר ייבחר להופיע
בתפקיד הראשי, מקווים המפיקים לראות
כמה שחקנים מפורסמים. בין היתר מזכירים
את שמותיהם של ג׳ואן וודוארד
ושל ז׳אן־לואי טרינטיניאן. וכך יוכיח
דני וולמן בפעם נוספת שאץ נביא בעירי,

סרטים
הח״ד הואנדץ בליד*,ן
״אומה מגיעה לידי בגרות כשהיא
לומדת לצחוק על עצמה.״ הבמאי ההונגרי
פטר באקשו לא זכר בדיוק מי אמר
זאת, אולם הוא השתמש בציטטה זו כדי
להסביר את הרקע לסרט בשם העד.
הסרט נעשה לפני תריסר שנים, ורק
עתה הורשה להציג אותו בחוץ לגבולות
ארצו, אחרי שבהונגריה הוא מופץ כבר
במשך כשלוש שנים.
אין זה סוד — אפילו לקהל הישראלי,
שאינו מפונק בסרטים שמקורם מאחרי
מסך הברזל — שהקולנוע ההונגרי הוא
אחד המרתקים, המעולים והמעניינים בעולם.
ההונגרים מבקרים את המתרחש
בארצם, לעיתים בזעם, לעיתים בהומור
ותמיד במידה רבה של אנושיות ורגישות
(לכו לראות את אנגי ורה) .הם נוקטים
בגישה מתוחכמת. כשנידמה שהם מדברים
על דבר אחד, הם מתכוונים בעצם לאחר,
כדי לעבור את מסלול המיכשולים של
הצנזורה ולצאת לאור היום. לעיתים,

פרנץ קלאי בתפקיד יוסף פליקאן עם ילדיו בסון! הסרט ״העד״
מיקלט על העץ

פסל הפועל המנצח
פולחן האישיות
של שחיטת חזירו הפרטי בלי לקבל
רשות מן השילטונות. השר יוצא להגן
על ידידו, מסביר את עברו המפואר, ואפילו
פותח את הדלת הנסתרת אל המרתף,
שבו הוחבא מעין הקלגסים. ואז
מתגלים לעיני השוטרים השיירים של
החזיר המנוח, מסודרים היטב בנקניקים,
צלעות ובשר לשמירה.
השר נכנע ומבקש מן המישטרה ש תמלא
את תפקידה כיאות, אחר־כך עולה
למכוניתו וחוזר לבודאפשט.
לחיות: מנהל. בכלא שבעיירה נפגש
פליקאן עם אחד משרתי הנאצים הנאמנים,
שהפך בינתיים שדת נאמן של
המישטר הקומוניסטי. איש שתפקידו ל רדת
לחיי הזולת, ולא חשוב לטובת מי
הוא עושה זאת. פליקאן כמעט נכנס
עימו לעימות, אלא שעד מהרה, מבלי
שיבין מדוע, הוא משוחרר ברוב כבוד.
מיד הוא יוצא לבירה, כדי להודות
לידידו השר, אשר, כך הוא מאמין, אמר
מילה טובה במקום הנכון, אבל השר נעלם
ואיננו. ואילו במקום זאת, לימוזינה שחורה
עם שני ביריונים לבושים בשחור
באה לביתו של שומר־הסכרים, ומזמינה
אותו לנסיעה שאי-אפשר לסרב לה. מטרת
הנסיעה מישבנו הסודי של החבר דראג,
שאין קוראים בשמו, העומד בראש מוסד,
שאין מזכירים קיומו.
ארוחת-מלכים מוגשת לשומר ההמום,
שאינו מבץ בדיוק מה רוצים ממנו. לאחר
מכן באה שיחה לבבית, שבה מסביר
דראג כי ״המצב הבינלאומי מתקרב ל משבר,״
ומודיע לפליקאן שהוא מתמנה
להיות מנהל של מיתקן ספורט חדש.
מי ישמור בינתיים על סכר הדאנובה?

שלא ידאג, בינתיים הוא עולה בדרגה.
מרגע זה ואילך מתחיל המירוץ של
פליקאן כלפי מעלה, מירוץ מוזר, משום
שהוא אינו מוכשר אף לאחד מן התפי
קידים שמפקידים בידיו בזה אחר זה —
מיתקן הספורט, לונה־פארק ציבורי, מנהל
פרדס נסיוני של תפוזים (שבהונגריה
אינם גדלים כלל) .אחרי כל כישלון הוא
נשלח לכלא, נשלף בחזרה, הלימוזינה
מסיעה אותו לביקור נוסף באמצע הלילה,
שוב מוגשת לו ארוחה ומסבירים לו כי
״המצב הבינלאומי מתקרב למשבר״ ומעלים
אותו בדרגה.
להיות עד. לבסוף מסתבר מה המניע,
לכל המירוץ הזה: מר פליקאן עתיד
להיות העד הראשי במישפט שבו יואשם
ידידו לשעבר, השר לשעבר, על שחיבל

במאמצי המיפלגה במאבקה לניצחון הקומוניזם.
פליקאן התמים אינו מבין כלבך
מה רוצים ממנו, וכדי להבהיר לו
זאת ולהבטיח שיעשה רושם טוב על
דוכו־העדים, שוכרים לו מורה לדראמה,
פסיכולוג ומלביש פרטי. הוא משנן את
הטקסט שנכתב עבורו, שאותו הוא צריך
לדקלם ״לטובת המולדת״ ,אלא שכאשר
הוא כבר עולה על דוכך העדים, ההיגיון
הפשוט של האיכר גובר על כל מה שניסו
ללמדו, וכמו בלעם, הוא משבח במקום
לקטרג.
התוצאה: הוא נידון למוות. אבל במיש־טרים
שבהם תהפוכות תמיד אפשריות, רגע
לפני ששמים את החבל על הצוואר באה
החלטה מגבוה, וקובעת שמי שנחשב
קודם לכן בוגד, הוא עתה גיבור, ומי

פליקאן והתליין בכלא
שרת נאמן של הנוישטר
העו ל ם הז ה 2290

שהיה גיבור. הוא עתה בוגד, ומר פליקאן
יכול ללכת הביתה. וכאשר הוא מגיע
לשם הוא מוצא, כמובן, שהדאנובה עלתה
על גדותיה, והוא נאלץ למצוא סיקלט
על העץ מפני השיטפון יחד עם מיש-
פחתו מרובת־הילדים.
הבמאי פטר באקשו, שהגיע לפסטיבל
הסרטים בקאן כשרגלו חבושה בגבם,
טען שפליקאן אינו אלא גירסה הונגרית
של שוויק — בחור תמים המאמין בניצחון
הסוציאליזם, והרואה עצמו כחבר
נאמן של המיפלגה ,״בדיוק כפי שאני
עצמי הייתי,״ אומר באקשו, ומזכיר ש בנעוריו
כתב שיר הלל לסטאלין.
מובן, שהסרט הוא הוקעה של כל הכלול
תחת הכותרת ״פולחן האישיות״,
שמוגדר היום כאחת ממחלות הילדות
הקשות של הקומוניזם. אם היה דרוש
זמן רב כל־כד עד שביקורת זאת תורשה
לצאת לאור, אין זה רק משום שבאקשו
הסתיר כוונותיו פחות מכמה מחבריו.
ראשית, הוא עשה זאת לפני אחרים.
בשנת 1969 היה עדיין מוקדם מדי כדי
לדבר בחופשיות רבה כל־כך על מחדלי
העבר. שנית, אומר באקשו ,״האמינה
שפולחן האישיות נעלם עם מותו של
סטאלין היא בלתי־מציאותית לחלוטין.״
לטובת העם* השאלה המגרה כל
עיתונאי מן המערב היא: האמנם כל
זה שייך לעבר, ואם כן, אז מה הטעם
להלקות גוויות מתות 1
תשובתו של באקשו אופיינית לכל
סיגנון התשובות של אותם אשר אינם
יכולים לומר את כל מה שבליבם, אבל
גם לא יסכימו לעבור על כך לסדר היום :
״מן הרגע שבו מצביעים על הגיחוך
שבמעשי האיוולת מן העבר, יש סיכוי•
טוב יותר שלא יישנו בעתיד. חוץ מזה,
פולחן האישיות י לא חוסל במחי יד, כמו
שסוגרים תריס.״ והרמז ברור.

הרפת קו ת
זו הרו ת
לעיניך בלבד (תל־אביב, אנגליה)
— קשה מאוד לכתוב ביקורת
על סרט הרפתקות נוסף
של ג׳יימס בונד, ולו רק משום שהכל נכתב כתב בעבר.
ההבדל בין הסרט החדש לבין אלה שהיו לפניו הוא
באמת מיזערי. האם להזכיר שוב שכל קשר לספריו של
פלמינג הוא מיקרי, שנערות בביקיני מסתובבות בגדודים,
שאביזרי־ההרס החדשניים ממשיכים לצמוח במרתפים
של שירותי״חביון״הבריטי, שהנופים מרהיבים והמציאות
זוהרת, והנבלים ספק איומים, ספק מצחיקים, ועוד ועוד 1
הרי אין סרט בסידרה הזאת, מן הראשון (דוקטור נו)
ועד הנוכחי, שעליו לא נאמרו דברים ברוח זו, פחות
או יותר.
אם לעשות השוואות מדוקדקות יותר, אפשר, למשל,
לומר כי הסרט החדש גדוש ביותר פעילות מן הסרטים
הקודמים. אולי משום שיש בו פחות עלילה, ואולי משום
שהבמאי, ג׳ון גלו — שהיה בעבר במאי סצינות פעולה
ביחידות מישנה — מתמצא הרבה יותר בסצינות של
תנועה והשתוללות פיסית, מאשר בעימותים דרמאטיים.
עוד אפשר לומר, שההמצאות הבידיוניות, שבהם צוייד
בונד בדרך־כלל, ושאותם שלף ברגעי משבר, כדי לחסל
את הנבלים, תופסות כאן מקום מישני בלבד.
אפילו אויבו המושבע, ראש ״סמרש״ בעל אלף ה שמות,
מחוסל כאן בסצינה הראשונה. עוד ניתן לציין,

רוג׳ר מור: לחסל נבלים בקורפו
שהגברת קארול בוקה היא פחות שופעת מן החתיכה
הבלונדית הממוצעת, וכי היא מצאה את עצמה בעולם
מוזר מאוד אחרי התשוקה האפלה של בוניואל.
אשר לחיים טופול — הוא מגלם איל-עולם־תחתון
יווני, במרץ ובחדווה של סלאח שבתי בביגדי חג. אבל
אסור לבוא אליו, או אל כל שאר השחקנים, בכל טענה
שהיא, משום שנדמה כי הבמאי, ג׳ון גלו, לא הקדיש
להבעות־הפנים תשומת-לב רבה במיוחד.

ה מל אכי ת
ו הדוב הי הודי
תרגיל לשניים (בן־יהודה, תל-
אביב, קנדה) — זהו אחד מאותם
הסרטים, המשתדלים, מן
הרגע הראשון ועד לאחרון, להסתיר כמיטב יכולתם את
העובדה שאין להם מה להסתיר. במילים אחרות, זהו סרט
שבו מתרחשים הרבה מאוד דברים, מבלי שיהיה בהכרח
קשר הגיוני ביניהם, ומבלי שיצביעו, אף ברמז, על גישה
מגובשת של הבמאי או התסריטאי לנושא כלשהו, למציאות
כלשהי, או לרעיון כלשהו.
הפעם, כך נדמה, יש עניין במיכתב מיסתורי שכתב
פעם ג׳ורג׳ ואשינגטון, אם בכלל כתב אותו. המיכתב
נגנב, ושמו של מרצה לתולדות האומה האמריקאית
בהארווארד משתרבב לתוך הפרשה. לפתע פיתאום מסתבר,
שכל העולם מעוניין במיכתב: המאפיה, ביריונים
ססגוניים למיניהם, האפ״בא-אי וגם כתבת טלוויזיה
צעירה ונמרצת, שמוכנה לתת הכל בתמורה ל״סקופ״
הגון.
התוצאה: אנשים נהרגים על ימין ועל שמאל, גול-
גלות מתנפצות כלאחר־יד, כולם רודפים אחר כולם,
ובכל פסק״זמן בין דהירה אחת לשנייה מחליפים ביניהם
דיאלוגים מתחכמים. לכאורה, אפשר כמעט להתייחס לכל
העניין כאל פארודיה: נהגת המאפיה, המתנגשת בקביעות
עם משאית האפ-בי-אי, הביריונים התאומים, הלבושים
מדים זהים, והמרביצים קודם ושואלים שאלות

גולד וג׳קסון: חבל שלא רואים את בוסטון

הזמן

אחר-כך, המרצה רודף*השמלות, שנופל
הפח אל הפחת ובחזרה, וכן הלאה.
אבל כאשר המאפיונרים השלומיאלים מחסלים אנשים
ביריות מדוייקות, והביריונים התאומים שוברים עצמות
ביעילות סאדיסטית, ומצפון האומה האמריקאית,
כפי שהוא מתגלם באישיותו של ג׳ורג׳ ואשינגטון, מתנפנף
לפני העיניים — קשה לחייך בלב שלם.

במאי פטר באשקו
בגרות והומור

פליקאן זהחכר וידאג כשיחה עם הגנרל
הגנרל דומה לברדנייב — לא במיקרה!
העו ל ם הז ה 2290

מעניין שבתקופה שבה היה הסרט עדיין
אסור, עיבד באקשו את התסריט לספר,
וזה הפך להיט ממדרגה ראשונה. ומן
הרגע שהסרט הותר להצגה, כך הוא
מספר, יש מורים רבים להיסטוריה בהונגריה,
המעדיפים לקחת את כל הכיתה
להצגה העד, במקום להרצות לפני תלמידיהם
על אותה תקופה.
אין ספק שכמה מן הדברים הנראים
בסרט, גם אם אינם נאמרים בפירוש —
כמו דמותם של אנשי הביטחון המלווים
את פליקאן במסעות הלימוזינה שלו, וה־מזכירים
את שליחי הסנדק, או האח
הגדול, לבוש המדים, שמולד ביד חזקה
על האומה כולה ״לטובת העם, כמובן״,
והמזכיר בחיצוניותו כמה מנהיגים קומוניסטיים
החיים עד היום, כמו החבר
ברז׳נייב לדוגמה — עוזרים לפופולריות
של הסרט במולדתו.
מיספרם הרב של המבקרים משאר ארצות
מיזרח אירופה, שמיהרו להצגות
סרטו של באקשו בקאן, מעיד בבירור,
כי הסרט עדיין אסור להצגה בביתם.
אשר לבאקשו עצמו, הוא נראה מרוצה
ושבע־נחת, כמו חתול ששתה את כל
החלב לפני שהספיקו לקחת אותו ממנו.
״אני מאמין עד היום בכל דבר שהכנסתי
לתוך הסרט, ניצב מאחורי כל מה שהוא
אומר, ואני גאה שעשיתי אותו.״

תדריך
חו בהלר או ת:
תל־אכיכ — הכפיל, אנגי ורה, הקרקס,
מוסקוות אינה מאמינה בדמעות,
ברווזים, בתו של כורה הפזזס, אנשים
פשוטים.
ירושלים — המפיקים, מוסקווה אינה
מאמינה בדמעות, המפיקים, טוראית בנימין,
הדוד מאמריקה, התוודעות.
חיפה — אנשים פשוטים, טוראית
בנימין, התוודעות.

תל-אביב

הכפיל י (פאר, ארצות־הב־רית)
— צעיר, המבוקש על־ידי המישטרה,
מוצא מיפלט בתוך צוות־הסרטה. מישחק
תעתעוים של מציאות ודימ״ון. הרהורים
על מהות הקולנוע, על ׳תפקיד האמנות
ועל מקומה בחיים. מישחק מאלף של
פיטר או׳טול בדמות במאי כל-יכול.
+*++אנגי ורה (גורדון, הונגריה)
— נערה צעירה עוברת את מסלול
האינדוקטרינציה הפוליטית בהונגריה ש לאחר
המילחמה. גישה אנושית מופלאה
לנושא יוצא־דופן. ביקורת חריפה לא רק
על פיגעי הסטאליניזם, אלא גם על
העוול שבכל מי׳שטר טוטאליטרי- .

הספד על אדץ־ישו־אל ש״הוקמה בידי המערך
ספר ״כחזל־לבך בנוסח פראנק האריס
הליכוד״
אינפ נט יליותכמסווהשל ״סי פורחינוכי
מולדת
עדנה בימים אלה ראה אור ספר מרתק יעל
אהבת ארץ־ישראל: אל ארצו, אל נזו־לדתו
מאת עמוס קינן* .הוא מפקיע
את המונופול הכוזב של ״אהבת ארץ־
ישראל״ מידיהם של משה שמיר, אנשי
:גוש אמונים וכל האחרים שנטלו את
אהבת־הארץ וזיווגו אותה עם רעיונות
הימין המטורף. ספר זה מעניק עדנה
לכתיבתו המחוספסת של עמום קינן.
במילים :״כשיופיעו שורות אלה, הוא
כבר לא יהיה. הוא ייכלע בסופות־חול,
בחמסינים, כשם שאהת לפרק זמן הוא
נבלע גם כמילחמה פותח קינן את
סיפרו, ועובר עד מהרה לכימעט־ליריקה:
״אבל יש לגו אכיב. קצר, פראי, משגע,
וכמו האביב של 1980 לא היה, ומי יודע
אם יהיה• לא היתה שנה כזו, שבה האדמה
השתגעה מרוב פריחה, התפרצה
ביתק, התכסתה במרכדים צבעוניים, התמלאה
ניחוחות, ומי היה מאמין שבל־כף
הרכה זרעים מחכים כאדמת התלאוכות
הזאת להזדמנות...״
אל ארצך, אל מולדתך הוא ספר של
מטאמורפוזה. שבמהלכו עובר רב־מג של
ציניות צברית וארץ־ישראליות בין ה קטבים
של הקשיחות והרבות הבשלה.
דרך ניסוחים כמו ״מידכר־יהזדה הוא
שווייץ של המיזרח-התיכון או ״לראות
פיתאום מרכדים אדומים של פרג על חוף
ים־המוות שוזר קינן מצבורים של
תמונות־זיכרון מעברו, ילדותו, בחרותו
ובגרותו, עד למציאות הכואבת והמדכאת
של שנות ה־80׳.
קינן ממחיש את המציאות בהגדרות
כמו :״כאשר עקרו הישראלים את האלמוגים
מים־סוף, אמרו: מה יש, כין
כף אנחנו עומדים להחזיר אותם למצריים.
אכל כמו שאמר מוטי קירשנבוים: למי
חשכו המטיילים להחזיר את הכינרת
באשר רמסו אותה?״
העבר המתרחק וההווה הרומס הופכים
בעטו של קינן לספרות :״פעם היה חול,
כחול אשר על שפת הים. עכשיו אין
חול. החול נהיה קלרין. החול נהיח
פואכלו אספניול. החול נהיה גינדי. חחול
נהיה תחנת־בוח. מי שרוצח עכשיו לחפש
חול, צריף להתאמץ ובסוף ההרצאה,
הנעה בין דידאקטיות ואהבה, מגיע קינן
לנקודה, שבה הוא אומר :״יש ילדים
של העמל״ ילדים של ההר, ויש ילדים
של החולות. אני ילד של חולות, ובאשר
הם נעלמים, נעלם לי הדבר שבו נולדתי,
ומי שרוצה, יכול לקרוא לזה
מולדת. אז בעצם אני מסייר במה שנשאר
מהמולדת האבודה...״
את הסיור במולדת האבודה עורך קינן
מ״אפיקים קיבוץ עשיר• אבל הוא דומה
לשכונת־עוני. אם היית רואה את הכתים
של אפיקים ליד תל־אכיב, היית מתגייס
למאבק ציבורי לפנות את מישפחות־העוני
מן המיבנים הללו יועד אל
אירום־נצות :״פרח סוריאליסטי. כאילו
סלוודור ראלי צייר אותו והלאה אל
״תאנה היא תרבות שלמה, תרבות של
אושר ושל ישיבה על האדמה ושל התמזגות
עם חאדמה ושל השתייכות אליה...״
!ובלה ב״כפר ערכי, בפי שהיה פעם,
בבר לא נשאר בשום מקום. מה שלא
נהרס במילחמה, נחרב לאחריה. ומה
* סמוס קינן — אל ארצך, אל מו־לדתך;
הוצאת עידינים — ידיעות אחרונות
; 248 עמודים (כריכה קשה).

שלא נהרס מהר בסערה, נהרס לאט־לאט
וכישוב־הדעת. כמקומות שבהם נותרו
ערכים, הם בעצמם הרסו והורסים את
כפריהם. הם הורסים אותם בדרך חיובית :
הופכים אותם לשיכונים יהודיים. עם
כלונסאות בטון מצחיקות, עם גגות רעפים
אדומים מצחיקים, ועם רהיטי פורמאיקה
מצחיקים מתוך תיאור אקולוגי־למחצה,
שולח קינן חץ־שנון לעבר ״הגוף המים־
תורי כיותר הקיים במדינה הזאת״ ,הלא
הוא מינהל־מקרקעי־ישראל, שעליו הוא
מספר :״זה גוף שיש לו מנהלים מיס־ת|ריים,
עם מדיניות מיסתורית, ועם
פינקסים מיסתוריים, ועם בולדוזרים שלעולם
איש לא יידע מי שלח אותם ולאן
ומדוע* זה גוף המושיב את מי שהוא חצה
היכן שהוא רוצה וטוחד את מי שהוא
רוצה מהיכן שתא רוצה. תו ף הזה,
נישמתה של הציונות המבצעת המכוערת,
להבדיל מהציונות המבצעת הופה —
דומה למכונות של האמן השווייצי טינגלי,
המכונות ההורסות את עצמן ולבסוף שור פות
את עצמן...״
מגבהי אידיאולוגיה של אדמה חרוכה
מוליך קינן את הקורא לפרק שכותרתו

סופד עמום קינן
אמת על החיים
״אל אדמונית החורש״ — אל הסחלבים,
הקידה השעירה, נורית ירוסזדינו, המלך
רייחן והזעתר, וחוזר כמו בקונטר־פונקט
אל :״לא מכבר ישבתי כצהריים עם
זאביק• זאביק היזח, ואולי שדנו, מג״ד
בצוז״ל. על בוסית, שאני שילמתי, הוא
הציע לי להקים אגודה של אלה שמפנים
את תב• מפנים את הגב אל שאון העולם
והמונו. מסתכלים בעין פקוחה על כלב
משתין על גזע עבות, מריחים גיבעול,
מתפרקדים תחת תאנה, רואים מרחוק
תימרות אבק או ערפל, ולא חושבים
על שום דבר. זאביק, אתה הובלת אנשים
תחת אש במי יודע כמה מילחמות. אני
מצטרף לאגודה שלך. זמן לנוח...״
עמוס קינן מביא לקורא ארץ־חדשה,
שאותה הוא מבאר בהגדרה :״יש משהו
ראשוני, משהו בין חוויית רוכיגזון קרוזו
וזו של שדלוק חולמם, בגילוי ארץ חדשה,
בפיענוח צפונותיה וכפיתרון חידותיה...״
הוא מעניק בספר זה ריחות של ארץ,
שהיא מקור היהדות ומיקלט היהודים.
מעמיד את האיזוב מול ארז הלבנון,
וקובע :״אני מצדיע בפניך, האיזוב אשר
כקיר״.

פעם, בילדות הארץ־ישראלית הרחוקה,
כאשר הביריונות לא היתד, ברחובות,
וההתנחלות המטורפת לא היתד, בשדות,
הבסיס למציאות היהודית החדשה, ולאידיאולוגיה,
היו צעירים שהיו הולכים
בשדות עם מדריך צמחי ארץ־ושראל
ומייבש צמחים. קינן מביא באל ארצך, אל
מולדתך הצלבה מרגשת של המדריך והמייבש
בכפיפה אחית! ,תוך ׳שהוא מסביר
דברים כמו :״כל זח מפני שאבותינו
שחיו באן לא הניחו ירק אחד הניתן
למאכל, שלא אכלוהו, ולא הגיחו צמח
אחד לרפואה, שלא ריפאו בו אבל
״אנחנו שבחנו את חכמת אבותינו ועתה
לומדים אותה סנוכינו שוב, כאשר הם
חוזרים מטיול באירופה. לומדים לומדים,
ואין מי שיאמר לחם, ששל זה מצוי מתחת
לאף. רק להתכופף ולהרים...״
האדם תבנית מולדתו מומחש כאן בפרק
״אלה תולדות שאלתיאל״ ,המוקדש
לשאדתיאד כן־יאיר, שאותו הוא
מתאר :״היה לו.שפם בריטי עבות וכובע
ברט שיל מונטגומרי. היתח לו תעודת־זהות
מנדטורית •שנשאה שם ערבי. ת־מיקצוע
ומקום המגורים: סוחר בקר
מכית־שאן ...הוא נולד במטולה, למיש־פחה
של קוזאקים, שהתגיירו ועלו ארצה
כראשית המאה ...אחרי שנולד כקוזאק
יהודי, למד גם לחיות ערבי ...לא אחבו
אותו• וגם אי־אפשר היה. אף פעם לא
היה שוכב לישון עם כולם. לפנות ערב,
בשדה, חיה לוקח את חפירה, מתרחק
כמחלך חצי קילומטר מהפלוגה, חופד
לו שוחה לישון בה לבדו. הוא לא האמין
שסביבה של אנשים נוסכת ביטחון...״
וקינן מביא את סיפורו של בן־יאיר,
כסיפור התפוררות ומוות של דור שלם,
סיפור המסתיים כך :״אני יודע שזה
סיפור מסיפורי האדן, ושהוא י מקום בארץ,
וכאשר אני נודד כדרכים, כאן או
במקום אחר, אני לפעמים נזכר במקום
ששמו שאלתיאל בן־יאיר, מקום הדוהר
על סוס, חורש את האדמה, יורה כציפור
באוויר, קוטף עילה של עשב ויוצא ל־מילחמה.״*
ממאפיינים
של דור, שנמס ונעלם,
עובר קינן לפרק ״יש חיים לפני המוות״,
וזורק בלאקוניות :״אז מי שרוצה להיווכח
שאפילו כתל־אכיב יש חיים לפני
המוות, שיבוא למרכז המיסחרי, ללוויג־סקי...״
,רובע שבו גילה את אותה ריקמר,
פעלתנית הקרוייה חיים, ריקמה של אנשים
פשוטים, נטולי יומרות, אשר חיים למען
החיים, אותם אנשים שהספרות העברית
טרם גילתה את קיומם, אותם אנשים
שמשוררי רחוב דיזנגוף מחקו אותם
מתודעתם. וקינן מסביר את קיסמה של
אותה ריקמה :״מפני שמולדת זה לא
רק פינות־חמד. לא רק מעיין, חורטה,
הר וגיבעה ועמק, שדות ושמיים. המו לדת
זה גם חנות־מכולת ומיד ממשיך
וקובע :״פעם אמרתי למישהו שהמדינה
התה לי את המולדת...״
בגלריית הפרקים, שבה מצליח קינן
להמחיש את סיפורה של אותה מולדת,
מצוי הפרק ״פיפטי וואן מת״ שבו הוא
מספיד את הבית מס׳ 51 ברחוב הירקון,
שבו היה באר שאיננו עוד, שבלעדיו
תל־אביב ״שוב לא תהיה מה שהיתה...״
פרק זה מצמיח את המיתולוגיה של רחוב
הירקון, כאשר ״אירופה נשרפה, רחוב
הירקון פרח תמונה של דור, שהולך
וכלה, שאותו מגדיר קינן :״הכל היה
פולני. פולני עם שיני זהב, פולני שמדבר
פולנית ולא אידיש. עם חליפות בכחול־כהה
ועניבה. עם מימחטה לכנה בכיס
* שאלתיאל בך־יאיר נאשם יחד עם
עמוס קינן בהנחת פצצה ׳בביתו של שר־התחבורה
הדתי, דויד פינקס. השניים זוכו.

ואפילו פרח ציפווץ אדום...״
ואחרי באר פיפטי וואן באו המילחמות,
והפרק ״בעיקבות המים והדם״ אומר :
״הארץ הזאת יפה מדי, הירואית מדי.
מתחת לכל עץ גדול, ענף עבות, קבר.
בתוף כל תל יפהפה, קבורים סודות נוראים•
סודות של מרד, של מצור, של
טבח, של חורבן. כל מעיין המפכה בין
הסלעים מספר סיפור של מצור ואבדן.
החי והצומח נפגשו כאן כשם שכל
הממלכות נפגשו כאן...״
הפרק ״טיול באוטונומיה״ מוליך את
המחבר דרך השטחים הכבושים אל ״והנה
אנחנו כירושלים• כל האוטונומיה הזאת,
נסיעה כל-בך קצרה. נסיעה של 860
מעלות מ־ 1979 אל .1948 הנצח בתוך
רגע כל-כך קצרצר. בתוך ביכרת אדן
כה דלה וקטנה. שום דבר, כימעט שום
דבר לא השתנה מאז א ת כנען. שוב
אתה עומד לפני האת המובטחת...״
בפרק ״מותו של גנן״ מביא קינן את
סיפורו של הצייר סיו מ ה כרם ״צייר
ישראלי, מת ונקבר כפורמנטרה, באיים
הכליאריים, בספרד צייר־יורד, שבאמצעותו
מעמיד המחבר את עניין הירידה
במבט שונה :״מדוע עוזב אדם את מולדתו,
אינני יודע. מולדת היא סיפור־אהבה,
ולא לכל סיפורי־האהכה יש הפי־אנד...״
אבל ״אדם יכול ללכת ממקום
למקום עם המברג שלו, עם המשורר,
עם הכינור, עם המיבחול, אפילו עם
הרובה. רק לא עם העץ. העץ אינו הולך.
ואז השאלה, מדוע אמרו, האדם עץ
השדה׳• לא יודע. אולי מפני שגם האדם,
בעצם, לא הולך, הוא נשאר״.״
במארג בלתי־חדל של סיפורים אודות
אנשים וחוויות, המרכיבים את התש תית
ואת מלח הארץ הזאת, עורך קיגן
מיפוי כימעט־טופוגראפי של הדבר שאותו
הוא מכנה ״מולדת״ .חוף־הים,
הרי־יהודה, עין־גדי וים־המוות. הוא
מקשה ״האם המידבר גווע״ י מחפש אמת
ולקחים, ומעיר כלאחר־יד :״אילו היו
שואלים אותי מה הלקח של עזיבת סיני,
הייתי אומר ללא היסוס: לחזור ולהשקיע
כאדן־ישראל את האהבה ואת התבונה
ואת המסירות ואת הלב, שהשקענו כסיני.
לחזור אל רמת־גן ואל פתח־תיקווה,
אל חדרה ואל צפת, ולהשתדל לטהר
אותם מן השיקוץ המשומם ...לשמר את
הטבע, להוציא את האנשים אל הטבע,
ולהכניס את הטבע אל בתיהם ואל
חייהם...״
סיני, ופינוי סיני, מעניקים לקינן מצבור
של דברים. בנושא הפנוי הוא מעמיד
למיבחן את יושרו ואת אמונותיו הפו ליטיות,
ואומר בחשיפה מלאה :״יש
כאב בפרידה• אני אומר לעצמי שלום.
אני אומר לעצמי שסיני זה לא אדן־
ישראל. אבל אני לא כל־כך מצליח. אני
שייך לאנשים המקבלים תחושות דרד
הרגליים. לא דרך מילים* לא דרך סיסמאות,
לא דרך מסורת ולא דרך היסטוריה.
רק דרך הרגליים. אתח צריד
ללכת. לשאוף את הריחות, לקלוט את
הצבעים. רק כך נוצרת משטעדת. מדינת־ישראל
קמה דרך הרגליים מהנוף של
סיני, אל האנשים של סיני, שאותם
מגדיר קינן :״לאנשי אופירה חיים כפולים.
ביום הם צבא, כערב גנרלים.
ביום אריסים, בערב אבירים. ביום הם
עובדים, בערב הם חולמים. ביום הם
ילידים ובערב הם כובשים. אנשי אופירה
הם מאוד־מאוד ישראלים• הם ישראל
של היום, הם החלוצים והם החלוציות
של היום, ודם החלום הישראלי של היום,
והם גם שיברו של החלום. אופירה, כמו
ישראל, הוקמה בידי המערך ומתחסלת
כידי הליכוד...״
הפרק ״היום בו נפלה גמלא״ הוא

הפרק שבו משיקים אצל קינן ההיסטוריה
והנוסטאלגיה המרירה עם המצי אות
המרירה עשרת מונים. הוא מספר:
״המיכתכים של כר־כופבא נכדנבו כעצם
אלינו, ורק הדואר האיטי, הדואר של
ההיסטוריה ושל הגלות, הביא אותם
אלינו באיחור נורא שכזה אם ש״י
עמון שואל בסיפורו יעד עולם על
עדיאל עמזה, החוקר לסיבות נפילת
העיר גומלידתא, הרי שקינן שואל כאן:
״...מה מחבש כאן שמריהו גוטמן, באן
בגמלא? הוא פשוט מחפש את שמריהו
גוטמן של אז, של היום האחרון, היום
שבו נפלה גמלא, והוא רוצה ׳לומר לו
משהו ותשובתו של קינן היא אידיאולוגית
לחלוטין :״ואני מחפש את עזרא
הסופר ...עזרא הסופר הוא אבי האומה
היהודית החדשה, זאת שנולדה אחרי
החורבן, כימי שיכת־ציון, זאת האומה
המוכרת לנו עד היום, שיצרה את היהדות
כפי שאנו מכירים אותה כיום...״
קינן מוצא את שורש כל־רע בעזרא,
והוא ממשיך :״אבל, את היהדות נוסה
מדינת־ישראל יסד עזרא הסופר. וכאשר
אמר לאנשיו לגרש את נשותיהם הנוכריות
ואת כניהס ובנותיהם הנוכריים,
הוא הקים מדינת־יהודים נוסח ישראל...״
ובגמלא מעמת קינן את יוחנן ממש־חלב
עם יוסף בן־מתתיהו, שימעון
בר־מורא ואלעזר בן־יאיר. בשאלה
על היום בו נפלה גמלא הוא מעמת את
היהדות עם עצמה :״אין פיתרון לחידה.
ומחורבן לחורבן, הולכנו עמנו את ה דילמה.
הרצון לגכורה, שהוא רצון־
החופש, ורצון־החופש חזק ונעלה מן הרצון
לחיים ולפעמים היה חורבן ומוות —
והרצון לחיות, שהוא נעלה יותר מן
הרצון לחופש, מפני שהמוות הוא סופי...״
וזד, עימות של המציאות עם העבר,
עימות שאותו מסיים קינן כך :״כמה
נורא היה היום ההוא. וכמה נוראים היו
כל הימים שכאו לאחריהם. במה דם וכמה
עשן וכמה תלאות וכמה סבל וכמה גלות
ועמה כמיהות. ואין לנו כדירה אלא
להמשיך, כאן ועכשיו, את מה שאנחנו...״
הפרק האחרון ״ 48ז״ל״ ,הוא המדכא
שבפירקי הספר. קינן כותב בו הספד
ליגאל אלון, הספד לדור שלם שחי
ומת עט אלון :״יגאל נאסף אל אדמתה
של 1948ז״ל״ .והוא מוכיח זאת, כאשר
הוא כותב :״אלף־תשע־מאות־ארבעים־
!ושמונה היא המהפכה העכרית שלא
היתה• היא החלום שחלם את עצמו ונאסר
אל עצמו אחרי המיון השיטתי
של המולדת, ולא המדינה, מפענח קינן
את גירסתו שלו על המחדל הגדול מכולם
— ספק גירסה, ספק הספד־עצמי, שבו
הוא מסיים את סיפרו :״הוא לא היה
מרדן ולא היה מהפכן. המהפכן שולף
ראשון והכן המרדן קם על אביו• יגאל
אלון לא קם על אביו, יגאל אלון היה
ילד טוב. הוא היה צלף מעולה, חייל
;בחסד עליון, ממושמע, והיה מסוגל
כהחלט לרוץ קדימה גם כיודעו שעומדים
לירות כו מאחור. הוא נורה מפני שלא
ידע לרצוח. רק המהפכן והמרדן, רק
הם יודעים גם לרצוח. על־בן הוא התהלך
כארץ־נוד, ואות הבל על מצחו• ימתקו
לך רגבי עפרך, יגאל היקר, מלך גולה
כארצו, שמלכותה עדיין לא קמה ומיל־חמתה
עוד לא תמה...״
אל ארצך, אל מולדתך הוא עדנה מחודשת
של הספרות העברית והישראלית.
הוא מסוג הספרים העשויים להעניק ל קורא
בהם מימד של אמת על החיים,
מימד של תגר, ולקומם אותם אל נוכח
הכזב החברתי והתרבותי שפשה בכל.
זהו ספר ש!הביא לא רק עדנה למחברו,
אלא גם לאות העברית.

שיחזור

בקבה
דן כן־אגזוץ, מחבר יליד פולין (,;1923
החל לפרסם סיפורים בבמות שונות
בראשית שנות הארבעים, ועדיין אינו
מאמין עקרונית בחשיבותה של ביקורת-
הספרות. בן־אמוץ, אשר ניחן בכישרון
טבעי של !מספר, הצליח בסיפרו הקודם
זיונים זח לא הבל להביא סיפור אוטו
ציטוטון

יצזזקלה

אברהם היה עוד בן ושמו י שמעאל.
שם א מו — הגר. י שמעאל זה הי ה
באמתפרא־ אדם! פעם שיחקו י שמעאל
וי צחק בחצר. שי חקו — והת חי לו לריב.
״ אתה חייב לי כבר שתי גו לו ת! ״
א מר יצחק.
״לא נ כון! ״ קראי שמעאל ׳ ״תיכף
תקבל אגרוף ב ב טן! אתה חייב לי
גולה ! ״
״אבא קראיצחק ,״י שמעאל
מרמה ! ״
״י צ חק מרמה צעק י שמעאל ודחף
אתיצחק. יצחק נפל ונפצע במרפק.
אמרה שרה לאברהם :״ אברהם —
זה בבר אי־ אפ שר! הילד הפרא הז ה
עוד יהרוג אתיצחקלה שלנו ! ״
״אז מהאת רוצה שאני אעשה !
הלא גם הוא בני אמראברהם.
״זה לא מעניין או ת י קראה שרה
— ״גרש או תו ואתאמו ! או שהם
ילבו — או שאני א חזו ר אל אמא שלי !

ראהאברהם שאין ד רן אחרת, נתן
להגר לחםו מי ם ו הוליך או תהואת
י שמעאל בנה למידבר.
״לבי ישר ישר — עד שתגיעי —
ל איז ה מ קו ם ,״ א מר.
הלכו הגר וי שמעאל בנ ה ו הלכו ולא
הגיעו ל שום מ קו ם.

וישמעאלינקה

״ אמא ! מי ם אמרי שמעאל.
״נגמרו ה מי םישמע אלינ ק ה,״ אמרה
הגר ולי טפה או תו בז הי רו ת.
״אז תני לי אובל, או בננ ה ! מהר ! ״
״נגמר ה או כ ל! ״ אמרה הגר, ו שמה
אתי שמעאל מתחת לשיח והלכה לחפ ש
מי ם ולא מצאה. ה ת חי ל ה הגר לבבו ת.
אז שמעה אתמלאךא לו הי ם או מ ר :
״למהאת בוב ה, הג ר! ״
״ו איך לא אבכה ענ ת ה ,״ הילד
רוצה בננ ה, ולי כבר כו א בו ת הרגליי ם
שזה נורא
״אל תפחדי,״ אמרהמלאך .״ אלו הי
ם שמע אתכם .״
״אז אי פהה בננ ה! ״ שאלה הגר.
״בננה ! מלאךא לו הי ם מדבר אליך
— ואת עם הבננ ה שלך!״
,/אז _ ל פ חו ת _ מי ם אמרה הגר.
״אני צמאה שזה נורא.״
״ ק חי מים אמרהמלאך — ו הנ ה
לפניה באר־ מי ם.
שתו הגר וי שמעאל לרווי הוהמלאך
אמר :״אני צריך ל מ טו ר לך הו דעה:
א לו הי םאמר לי ל מ סו ר לך שי שמעאל
י הי ה עשיר ונכבד כא שר יגדל. מ מנו
ייצא עם גדול, עם של לו ח מי םוקצת
גיבורים.״
״ אמא ! אני רוצה בננ ה אמר
ישמעאל .״וגם פי ת ה ! ״

מאת: עודדבורלא
ביוגרפי עם עמדות חושפניות מחייו ה מיניים,
סיפור קעל נימה נוסטאלגיה לפריחת
חייו המעיים בשנות ה־ ,40ה־50
וה־ .60 מעלתו של ספר זה היא בעמדת
ה״חשיפה״ מול ״הספרותיות העודפת״ של
בני־דורו, אשר המין בספריהם היה מעוקר
מוזוייף.
בחודש שעבר פירסם בן־אמוץ ספר־מילואים
לזיונים זה לא הכל ׳תחת הכותרת
זיוניוני הדרך שבו הוא מעמיד
את עצמו בעמדה מקבילה לעמדה של
מחבר־הזכרונות האנגלי פראגק האריס5י
, 55 אשר ניסה להתמודד בארבעת
הכרכים של זיכרונותיו המיניים עם הערכים
הוויקטוריאניים השמרניים של
דורו.
מאחר ובן־אמוץ פירסם בעטיפת סיפרו
החדש, בצד השני של מודעת התעמולה
שלו לח״כ שולמית אלוני, את ״דעת
הביקורת (הסובייקטיבית)״ שאותה חיבר
על סיפרו, הרי שכל אישר נותר למבקר
להעיר הערה אחת בלבד: דן בן־אמוץ
* דן בן־אמוץ — זיוניוני הדרך, הוצאת
מציאות, ליד הוצאת זמורח־ביתן־מודן ;
476 עמודים (כריכה רכה).
•• פראנק האריס ( )1913—1856 עיתונאי,
ידיד נשכח של אוסקר ויילד, ג׳ווג׳ ברנרד
שאו, ה.ג׳ .תלם, רודיארד קיפלינג ותו־מאס
הארדי. האוטוביוגרפיה שלו ״חיי
ואהבותי״ (ספר ראשון ראה אור בשנת
1960 בתרגום לעברית) הוחרמה מטעמי
צניעות. ויילד אמר על האריס :״את האריס
אירחו ברצון בכל אחד מטובי חבתים
באנגליה — פעם אחת בלבד. ועל נישואיו,
אמר שאו :״הוא התחתן עם אלמנה והצליח
ליטול !ממנה את כל העושר שלה
מבלי להביא לה אושר בהיותו עיתונאי,
בימי המילחמה הרוסית־תורכית
( ,)1878 אמרו עליו ידידיו :״האריס שלח
את כתבותיו מהמילחמה, מתוך בית־קלון
בעיר אודיסה.״

ניחן בכישחון רב, שאותו הוא מבזבז
מזה שנים רבות על עשיית ספרים,
שאין בהם ילא עדנה לעת יבלות, ולא
ספריות ישיש בכוחה לפרנס את הביקורת.
מילבד תחושת הביזבוז המלווה את המבקר
לאורך ולרוחב 476 עמודי הספר,
הוא נותר כשטעם רע בפה. נדמה כי
בן־אמיוץ הפך את ״החושפנות המינית״
שלו למיקצוע׳ שהרי הספר נקרא כהעתקת
שמש של זיונים זה לא הכל. הפרק המעניין
ביותר בספר הוא זד, המתחיל
בעמוד ,473 והמביא למעלעלים בספר,
את רשימת הקונים שלו.
איזה ביזמה של כישדזן, שירד לטמיון !

תול עי תרבו!
סופר עודד כורלא
בהמלצת מישרד־החינוך?
״..כי נכלה עשת בישראל כתוב בבראשית
ל״ד ד• נבלות רבות נעשו
בישראל מאז יועד היום. אחת הנבלות
האחרונות בתרבות הישראלית היא סיפור
קצר, תחת הכותרת יצחק וישמעאל מאת
עודד בורלא, סיפור שראה אור בחוברת
דצמבר של כתב־העת לילדים פילון
(ראה: מיסגרוז).
סיפורו האינפנטילי של בורלא זכה
לסיפור עליו. לפני כשנה, במיסגרת התוכנית
כולבוטק, קרא דניאל פאר ״קטעים
נבחרים״ מתוך הסיפור, ושאל ״מדוע
מצויץ על סיפור בזה, שהוא בהמלצת
מישרד־החינוך?״ התשובה לא בוששה
לבוא. דובר מישרד־ד,חינוך הודיע ש החוברת
אינה מתפרסמת ״בהמלצת מיש־רד־החינוך״
.תגובה נוספת: פנייה לבג״ץ
של המו״לים של פילון, שדרשו ״זמן
אולפן״ כדי להתגונן .׳בית־המישפט העליון,
בהרכב שלושה שופטים, טען כי

עורכי פילון לא באו אליו בניקיון ידיים,
והחמיר השופט דוב לוין, שאמר :
״קראתי את, יצחקלה וישמעאלינקה׳ ואני
מקווה שעורך פילון למד משהו מהביקורת
של כולבוטק והפסיק ׳לפרסם סיפו רים
בסיגנון זה.״
אלא שהכל התעלמו ממחברו של סיפור־תועבה
זה — עודד בורלא, בנו של ה סופר
המכובד יהודה כורלא, שהיה
בנו של רב, אשר מפתחות קבר רחל
עברו במישפחתו מדור לדור. וכנראה
שכובד הירושה הוא שהביאו לפרסם
תועבה שכזאת. בורלא הוא סופר ילדים
מקצועי, אשר רמת כתיבתו מקובלת מאוד
בקרב גננות גני־הילדים.
מעשה הנבלה הספרותי שעשה בורלא
בעיבודו ״המקורי״ ,אך הגזעני, של ה סיפור
המקראי, ספק אם היה גורם אושר
לאביו, ייהודה בורלא.

שיחר
מאחרי הקלעים
סעיף 46
אחד המשברים החמורים ביותר בתול דותיה
של רשות־ד,שידור מתחולל בימים
אלה ביגלל יועץ שר־האוצר, יורם ארי־דור.
אורי אורן( ,המכונה בפי הכתבים
הכלכליים, אחיתופל׳) ,הכריז מילחמת־הורמה
נגד תא-כתבי־הכלכלה, נגד ראש
השולחן הכלכלי בטלוויזיה, אלישע
•טפיגלמן, ונגד מסקרוית הטלוויזיה בעיתונות
היומית, לילי גלילי (הארץ)
וטובה צימוקי (דבר).
אורן הוא העומד מאחרי החלטתו של
ארידור, המסרב להתראיין לטלוויזיה בידי
אלישע שפיגלמן. בשבוע שעבר שיגר
אורן מיכתב אל טוביה סער, מנהל
חטיבת־החדשות .״היטב ידוע לך שאין
הטלוויזיה רשאית להחרים הופעתו של
שר זה או אחר. הממשלה עמדה לבחירה
עיל־ידי הציבור, וקיבלה את אמונו. והטלוויזיה
אמורה לשרת את הציבור,
ולממש את זכותו לדעת. לכל אלה אין
קשר לסירובו של שר־האוצר להתראיין
לכתב, שעל פי דיווחיו כתבנו לכם...״
ועוד דברים בוטים ומאיימים, כדי לאלץ
את סער, ואת הממונים עליו, להדיח את
שפיגלמן ממישרתו.
מאחר וניסיון להדיח כתב בכלי-תיק-
שורת, בשל רצון של שר ו/או יועצו,

יועץ אורן
אכל את זה מהעיתונאים

הגו וחגור: השוער בא בשער
את האווירה הרווחת בימים אלד.
במחלקת־החדשות ישל הטלוויזיה מסמל
כתב צעיר בשם אבי גוט, ששימש
עד לאחרונה כשוער בבניין הטלוויזיה׳
ועבר הסבה מיקצועיית למח-
לקת־החדשות.
בימים אילה, כאשר כתיבים ותיקים
ומעולים כמו רפיק חלבי (השטחיים
המוחזקים) ,יגאל גורן (היאחזויות),
אלישע שפיגלמן (כלכלה) ואורי
גולדשטיין(חברה) אינם יוצאים כימ־עט
עם צוותים לדיווחים מהשטח,
ממלא את מקומם אבי גוט, המביא
כתבות של שתי־וערב יעל נושאים
רבים.
שיא־הישגיו של גוט היתד, כתבה
שהביא בשבוע שעבר להשבוע — יומן
אירועים, שעסקה במישפחה באשדוד,
שבה האם הנוכריה מתה בנסיבות
טראגיות והאב מאושפז. ילדי מישפחה
זו מוחזקים בידי המורה של הבת
הבכורה. במהלך הכתבה ישאל גוט את
השאלה :״איך את מרגישה בלי אבא י״
השאלה עוררה תמיהה מיקצועיית
רבה אצל ותיקי מחלקת־החדשות. היא
לא נעלמה גם מעינו של מנכ״ל
רשות־השידור, יוסף לפיד, שהעיר
למנהל מחלקת־החדשות על נוסח זה
של גום.
ההערה של לפיד עוררה מעט שימחה
אצל הכתבים הוותיקים, שגוט ממלא
את מקומם, ואחד מהם העיר :״עובעשוי
לפגוע בזכויות העקרוניות של עיתונות
חופשית׳ השיב סער, בימכתב עקרוני,
שבו הוא כתב :״אני רוצה להבהיר לך
באופן חד־משמעי כי הטלוויזיה לא החרימה,
לא מחרימה ולא תחרים את שרד,אוצר,
או כל שר אחר. באותה מידה
אני מקווה כי אינכם מחרימים את כתבנו
לענייני כלכלה. או כל כתב אחר.
״אם כתבנו לענייני כלכלה יבקש לראיין
את שר־האוצר, והבקשה ׳תידחה, כיוון
שתפסלו ־את הכתב. לא תוכלו לטעון
אחר־כך שהטלוויזיה היא. שהחרימה. לא
אוכל לקבל מגורם חיצוני כלשהו תכתיב
באשר לאיוש המישרות בחטיבת החדשות.
הקביעה מי מסקר מה, ומי מראיין, היא
פררוגטיבה שלנו.
״כאמור, אני מקווה ׳שלא ׳נגיע, חלילה,
למצב שבו יחרים מישהו אותנו בכלל,
או כתב שלגו בפרט...״
דברי תשובתו שיל סער ׳ליועץ השר
הרתיחו את אורי אורן, והוא ייעץ לשר
להמשיך ולעמוד בסירובו, ולא להתראיין
בידי שפיגלמן. במקביל, זימן שר־האוצר
אליו את מנכ״ל רשות־ד,שידור, יוסף
לפיד, ואת מנהל הטלוויזיה, יצחק
שמעוני, ויתבע מהם לקבל בחזרה את
מיכתבו של סער. המנכ״ל ומנהל הטלוויזיה
סירבו, והעניקו לסער ולכתבי הטלוויזיה
גיבוי עקרוני.

דים עלינו עכשיו בשיטת הגוט והגזר
— מכים אותנו בגוט, ורוצים
שנביא להם כתבות בטעם הגזר.״

מ־כרזים תסורים
שני מיכרזים ׳שנערכו בחודש האחרון
ברשות־ד,׳שידור מהווים עדיין נושאי־שיחה
בחוגי התיקשורת האלקטרונית.
מהימיכרז על מישרת דובר דשות־השידור,
ישבו נבחרה אריאדה חבדל
לתפקיד, הגיע סיפור על מיקי כהן,
שהיה אוזד מתריסר המועמדים למישרה.
כיהן, שהיה בעבר שליח בדרום־אפריקה,
היה מועמדו של לארי הורוביץ, מי
שהיה יועצו האישי שיל ראש־הממשילד,
לענייני תיקשורת, המכהן כיום כיועץ
לענייני הסברה בשגרירות ישראל בוושינגטון.
לדעת חוגי־הממשלד, היתד, בכישלון
מועמדותו של כהן משום דחייה
ישירה של המלצות שהגיעו מחצרו של

מנחם בגין.
במיכרז למישרת עורך מבט, זכה מיכה
לימור. אחד המועמדים היה צבי(״צבה״)
גורן, שכיהן עד לאחרונה כשליח רשות־

כתב גוט
״איך את מרגישה בלי אבא 7״
במקביל למאבקו בישפיגלמן, הגיש אורן
למועצת העיתונות תלונה נגד העיתונאיות
טובה צימוקי (דבר) ולילי
גלילי (הארץ) ,בשל ידיעה שפירסמו
שתיהן בעיתוניהן. היא אמרה שהיועץ
אורן התקשר ישירות עם כתב הרדיו
גד סוקניק, ואמר לו :״מישהו יצטרך
לתת את הדין ברדיו על פיירסום מוקדם
להעלאות־ד,מחירים הצפויות בדברי
תלונתו למ׳ועצת־ה,עיתונות טען אורן כי
מדובר ב״רצח אופי״ מצד שתיהן.
עיתונאים גוספים, המצויים ברשימה
השחורה של אורו/ארידור: גידעיון
עשוג מידיעות אחרונות ואברהם טל
מהארץ (שנגדו הגיש אורן ׳תלונה לאגודת״
העיתונאים בתל־אביב).
בשיחה עם ״מקורבים״ אמר אורן השבוע
כי במשך יותר משלוש שנים וחצי,
שבהן עבד כיועצו של שר־הישיכון, דויד
לוי, הוא ״אכל״ את זה מהעיתונאים,
ועכשיו, אחרי הבחירות, הוא יחזיר להם
מנה אחת אפיים.
מאחר והנהלת רשות-ד,שידור איתנה
בדעתה שלא להיכנע לתבתיבם של ארי־דור
ואורן, אין בכוונתם לקבל בחזרה
את מיכתבו של טוביה סער. במיסדרונות
בניין־הטלוויזיה מצפים שעד מהרה יפעיל
שר־האוצר את הסעיף 46 של חוק רשות־השידור,
האומר :״הממשלה זכאית שד,ו
אחימאיר
על ״וזח־־התר ס עול 3א13״
בערב־ראיונות בהנחיית איתן דנציג בתל־אביב חשף עורך
מבט לשעבר, יעקוב אחימאיר,׳ מעט מעולמו, בתקופה שבה
כיהן בעמדה בכירה זו. בין שאר הדברים, השיב לשאלות
מראיינו :
<• ״הטלוויזיה אינה מקום עבודה שבה אתה מקבל עידוד
כלשהו על מה שאתה עושה.״
!• ״אם יש התלהבות כזאת אצל אנשים כמו רוני מילוא,
אולי יש להם איזה רגשי־נקם על זה שהטלוויזיה הצביעה על
מחדלי הממשלה, בעיקר בתחום הכלכלי, וזו אולי תגובה על

• 1״אני חש באווירת, עליהום׳ .הציבור שונא את הטלוויזיה.
אני יכול ׳לחוש שהציבור סובל מאיזו אי-נחית מהטלוויזיה. יכול
להיות שיש בציבור עייפות או עצבנות כנושא זה.״
• 1״אני מניח שאני אדם שיכול לעמוד בלחצים פוליטיים
המוכתבים מלמעלה. אבל בסופו ישל דבר אתה מתעייף מזה.
הנהלת רשות־השידור זה לא מוסד שמפרגן לך. היא לא מצפה
לראות אותך מצליח, או עושה יאת עבודתך נאמנה. אין עידוד
או טפיחה על כתף׳ אם אתה מצליח.״
• (בתגובה על ׳השמצותיו האישיות של עוירך-יהדין אהרץ
פאפי׳ בוועד־וזמנהל) :״כל פעם אני אומד שלא אגיב על
דבריו. אבל הוא אומר דברים המורים, בנוסח, אם עוד פעם
יהיה פוגרום או ירצח בחברון, הוא יראה בי את האחראי
האישי.׳ ביטויים כאלה של פאפו הן תופעה של תת־תרבות,
להבדיל מהתרבות של הבי־בי־מי באנגליה, היוצרת תיאטרון,
באלט זדראמה. לדעתי, המוסדות העליונים של רישות־השידור
לא צריכים לסבול תופעה כזאת כמו של פאפו. זה שאיש
אינו מפסיק אותו זה רק תופעת־לוואי של תת־תרבות.״
• (על תכנית מוקד שיבה השתתף מנחם בגין) :״כאשר

דעותיה, וכן הודעות המטה הכללי של
צבא־הגנה לישראל והודעות ראש הג״א,
ישודרו על־ידי הרשות בהתאם לסדרים
שייקבעו בתקנות...״
לדעת אנשי הטלוויזיה, יפעיל ארידור
את הסעיף הזיה כפי שהוא הפעילו בראשית
מערכת־יד,בחידות לכנסת העשירית.

יעקוב אחימאיר
לא מוסד שמפרגן

בגין נכנס אל בניין־הטלוויזיד״ הוא חיש עצמו כנכנס לטריטוריה
זרה. כאשר נכנסתי איתו לחדר״האיפור, הוא אמר, :יבין,
שפיגילמן ואתה — עבדתם בשירות המערך׳ והרי ידוע שראש-
הממשלה אינו אדם המסתיר את רגשותיו מפיני אנשים.״

השידור בלונדון. השאילה היחידה שנשאל
גורן על־ידי ועדת המיכרזים היתד ספר
לנו על ההכנות הנערכות באנגליה לקראת
נישואיו של הנסיך צ׳ארלס...״
מועמדת נוספת למישרית עורך מבט
היתד, יעל חן, שהיא בחודש האחרון של
הריונה. חן, שהצליחה עד מאוד בתפקידה
הקודם כעורכת השבוע — יומן אירועיס,
נשאלה עיל-ידי חברי ועדת־המיכרזים :
כיצד יכולה אשד, בהריון לתפקד כעורכת
מבט? תשובתה שיל חן :״ההריון ייגמר
בעוד חודש, ואין כיל סיבה שעצם היותי
אם.יפגום בצורה זו או אחרת בעבודתי.״
פסקול אחרי המאמץ הכביר שהשקיע יאיר
שטרן באירגון מישדר ליל־ד,בחירות לכנסת
העשירית, הוא יצא לחופשה בית
כמה ימים באכזיב ו• גם מנהל
הרדיו, גירעון לב־ארי, יצא אחרי הבחירות
לחופשה בת כמד, שבועות ב־חוצלארץ.
את מקיומו ממלא, בהיעדרו,
מנכ״ל רשות-השידור, יוסף לפיד •י•׳•
על השאלה מי יחליף את הבדרן דודו
טופז בתוכנית שזזק אותה, בשל ״פרשת
הצ׳חצ׳חים״ אמר השבוע אחד העובדים
הטכניים של הטלוויזיה :״המועמד הטבעי
לתפקיד הוא צ׳חי.״ העובד כיוון אתי
דבריו למנהל הטלוויזיה, יצחק שימ׳י

עוני, המכונה בפי כל ״צחי״
בקרב יועצי־הלשון של רשות-השידור
עורר תרעומת רבה כתב הספורט ניס ים
קיוויתי. במהלך שידור חי מתחרויות
האתלטיקה במכביה העשירית אמר על
אחד המתחרים, גידעון הרמט, ששבר
את שיא ישראל בקפיצה,־לגובה :״הירמט
ניתן פוש עצום לדברי הבלשנים, ה מילה
״דחיפה״ עדיין קיימת בעברית
ו יש הדואים במאבק, המתנהל בימים
אלה בין יועץ שר־האוצר אורי
אורן ובין צמרת רשות־ד,שידור, את
טבילת־האש הראשונה של הדוברת החדשה,
אריאלה רכדל. רבדל, שעד
השבוע שעפר היתה דוברת מישרד־השיכון,
עבדה במשך כמה שנים במחיצה
אחית עם אורן, שהיה אז יועציו של שרד,שיכון
דויד לוי. נאמנותה של רבדל
לרשות־ד,שידור במהלך מאבק זה עשויי,־!
לייצב את מעמדה בתפקידה החדש
כתב הרדיו מרדכי (״מוטי״) עדן מסקת
בחודשים האחרונים אירועים בעלי גוון
״ימני״ או ״דתי״ .בקרב חבריו בחטיבת״
החדשות ברדיו זכה ע ת בכינוי כתב
גוש־אמונים ברדיו, בשל האהדה אותה
הוא מביע להם מישדר מוקד
ביום הרביעי האחרון נדחה במחצית ה שיער,
ויותר, ביוזמתו של שיר־החינוך־
והתרבות זבולון המר, שלא היד, מוכן
שהדיון עמו ייערך במקום מישחק־הגמר
בכדורסל של המכביד, בין נבחרות ישראל
וארצות־הברית. המר הבהיר לראשי הטלוויזיה
שאינו מוכן שישנאו אותו בשל
כך המפיק האירגוני ישל עמוד
האש, יעקוב (״יענקלה,״) אייזנמן,
עשוי לקפל בימים אלה מישרה של
עוזר אירגוני למנהלת מחלקת־התוכניות
בעברית, אסתר סופר. עם כניסתו ל תפקיד
זה ׳תוכל סופר להתפנות לעיסוק
בצדדים הרעיוניים שיל גיבוש תוכניות
ושיבוץ התוכניות של הטלוויזיה בעתיד.
העו ל ם הזה 2290

יום רביעי
22. 7

עולמו
(5.30
מדכר

סידרה לילדים :
של וולט דיסני
— שידור בצבע,
אנגלית) :הסרט

הרפתקות דאסטי הפרדה מספר
על ידידותם של מחפש־זהג
זקן ודאסטי הפרדה.

• מדע כידיוני: חלוצי
החלל 6.15 שידור
כצבע, מדכר אנגלית):
תקלה מיסתורית משתקת את

לית) :במרכז הסי,דרה עומד
כלב, הפותר תעלומות ומציל
אנשים ישרים, שם הפרק נחלה
פרטית. במהלכו מציל הכלב
את חייו ואת נחלתו של כו־רה־זהב
ישן.

• צבא: מיפגן חיל־האוויר
8.03 שידור
כצבע, מדבר עברית) :

לכבוד יום חיל־האוויר מועבר
מיפגן החיל בידי ניידת־השי־דור
של הטלוויזיה. מפקד החיל
יקרא פקודת־יום.

+סידרה תיעודית :
הנבחרים 0.30 שחור

לכן) :סידרתו של חיים יבין,
הסוקרת את המירוץ ואת מע-
רכת־הבחירוח לכנסת העשי רית,
מראשית המירוץ ועד ליום
הבחירות. פרק זה, השלישי
במיספר, מתאר את המי״
רוץ בין מנחם בגין לבין
שימעון פרס• הסרט סוקר יאת
מטות־הבחירות, הסיורים והתע־מולות,
ואת שאר האירועים
של התקופה, בין ראשית הבחירות
להסתדרות ועד למים־
גש בגין—אל־סאדאת באופירה.

סידרת מתח :

ווגאס 10.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית) :

הפרק רוח הרפאים של ג״ק
המרטש, מספר על אירגון
נערות־הטלפון, השוכר את החוקר
הפרטי דן טאנה, כדי
לחקור את תעלומת הרצחן של
ארבע נערות מן האירגון.

שב ת
25. 7
• תיעוד: ג׳אכר
ושלמה 6.30 שחור־לכן,
מדבר עכרית וערכית)
:סיפורם של ג׳אבר

ושלמה, שני פעילים במועצת-
הפועלים בירושלים, אחד ערבי
והאחר יהודי. הסרט מתאר
את ההיכרות ביניהם שנערכה
לאחר תום מילחמת־ששת־הימים
— כאשר התברר כי
לפועלים במיזרח־ירושלים אין
כל הגנה מיקצועית וכל זכויות
חברתיות. ג׳אבר היה הראשון
שהתחיל בפעולת אירגון
הפועלים הערביים במיזרח־העיר
בשיתוף עם שלמה. היום
הגיע מיספר הערבים החברים
במועצת־הפועלים לכדי 12,000
פועלים מאורגנים.

• סידרת טלוויזיה :
דאלאס 10.05 שידור
כצכע, מדכר אנגלית) :
הפרק התיק האדום — חלק
ב׳ מתאר כיצד מאמינה פאם
שג׳יי אר׳ טמן פח לאחיה
קליף בארנס, כדי להפלילו ברצח
מזכירתו של ג׳יי אר׳
לשעבר, ג׳ולי גריי. פאם מח־

• כורסה: מהון להון
( — 11.20 שחור־לבן) :
מקדואל: הסהר הנזעם
יום רביעי, שעה 10.05
כל מערכות הכוח של כדור-
הארץ.

•! .סרט טלוויזיה :
הסהר הנזעט (— 10.05
יטידור כצבע, מדבר
אנגלית) :סיפורו של צעיר
נמרץ וספורטאי מצליח׳ אשר
נפגע בתאונה, ונשאר מרותק
לכיסא גלגלים. הצעיר מתאהב
בצעירה, שאף היא אינה

תוכנית הסוקרת את המתרחש
בשוק ההון בישראל. מנחה :
פרופסור ברוך לב. מפיק :
חנינא אמוץ.

יום שיש•
24. 7
• סידרה לילדים :
הקלכרי פין (— 3.00
שידור כצבע, מדכר אנגלית)
:פרק נוסף בסידרה,
אסנר: לו גרנט
יום ראשון, שעה 10.00
ליטה לעזוב את בית מישפחת
יואניג. בובי משכנע את פאם
ואת קליף שהוא רוצה לעזור
להם במלוא הכנות, ותוך כדי
כך הוא חושף ראיות, שיביאו
לשיחרורו של קליף בארנס.
במקביל לומד בובי יואינג את
כל המעשים הבלתי־חוקיים
שג׳יי אר, מעורב בהם.

מבחרדיו: מוסיקת לילה
בימי שישי בלילה 10 ,דקות אחר־חצות, ברשת אי, מביאים
אילנה צוקרמן ואלכסנדר תמיר את תובניתם ״מוסיקת לילה״.
בתוכנית 24.7משירי ציליה דראפין, בליווי ״ספינה על
האוקיאנוס״ לראווה ,״הרועה על הסלע״ לשוברט ,״פואמה לכינור
ותיזמורת״ של שוסטון, אנדנטה מתוך קונצ׳רטו לחליל למו-
צארט ועוד.

מארחות את האל לינדן
( — 8.30 שידור כצכע,
מדכר ומזמר אנגלית) :

ררת את אימתם של ספרני אותה
עיירה.

* דיון: שיחה ב־שניים
10.50 שחור-
לכן) :ד״ר יהודה אלקנה,

האורח הוא השחקן האל לינ-
דן, שזכה להצלחה בברודוויי.
הוא מתאר את השלבים שעבר
כדי להגיע למעמד של כוכב.

מנהל מוסד ואן ליר בירושלים,
משוחח עם המישפטן המילי־טנט
ד״ר שמעון שיטרית, מרצה
בכיר לדיני מינהל ציבורי.
הדיון עוסק בשאלה: אליטיזם
מול העדפה חיובית של
שכבות נחשלות במערכת־החי־ניד•

שידור חוזר: קו
מת־גג קומת־קרקע (9.30
-שחור־לכן) :אחת ה
הפקות
האחרונות של תיאטרון
שידורי ישראל (מלפני כשנתיים)
,ובה שני סיפורים קטנים
על אורח־החיים בתל־אביב.
הראשון בסרטים, אחת־עשרה
שיחות טלפון, מספר על הטרדה
טלפונית, היוצרת קשר
בין שני המשוחחים. הסרטון
השני, שלושים ושש ושש
מגולל את סיפורו של צעיר,
המסרב בוקר אחד לצאת לעבודה.
מצב מוכר זה מסתיים
בצורה מפתיעה ומשעשעת.
משתתפים: אירים לביא, אייל
גפן וסמדר ברנד. במאי: אבי
כוהן.

• סידרת טלוויזיה :
בועות 11.20 שידור
בצכע, מדכר אנגלית) :
ג׳ודי ומאגי הולכים להיכל־הכסף,
כדי לפגוש באדם, ש ימסור
להם מידע על התינוקת
ונדי. בעוד שהם ממתינים,
מחזרת חתיכה אחת אחרי
ג׳ודי, וגבר נוסף מנסה לחזר
אחרי מאגי. המודיע מוסר לידי
מאגי מעטפה ובה הודעה
כי ונדי מוסתרת במאליבו. בינתיים
מגלה ג׳סיקה את אל
עם פרוצה, המתגלה כקצינת־הגירה,
והיא מחליטה להינשא
לו, כדי שיחדל לחזר אחר
נשים אחרות. מרי עורכת פגישה
סודית עם צ׳אסטר, ומספרת
לו שדני הוא בנו האמיתי.
צאסטר אינו מאמין, ואז
מבהירה לו מרי שיהיה עליו
להקדיש לדני, לשם הצלתו,
את אחת מכליותיו. ראשי המאפיה
עורכים מיפגש, שאליו
פורץ בארט בסערה, כדי לעצור
את יריבו טיבס. יונים
מספרת לדאטש כי הרומנטיקה
והמשיכה נעלמו מחיי־המין
שלהם, וכי היא מאבדת את
עניינה בו. דאטש מוכן לע שות
כל שביכולתו על-מנת
לשקם את יחסיהם, וכך ממשיכים
מעשיהם ותככיהם של
בני־מישפחות טייט וקמפבל.

#דראמה: סיפורו
של קפטיין וידיאו (11.10
— שחור־לכן, מדכר אנגלית)
:דראמה נוספת של
תיאטרון הכורסה, אודות שני
בני־זוג המנסים למצוא פיתרון
לבעיותיהם במירפאה משוכללת
ומודרנית•

יום שלי ש•
28. 7
!• צרכנות: כולבוטק
( — 8.30 שחור-לכן) :
תוכנית הצרכנות של הטלוויז יה
הישראלית, בהנחייתו של
דניאל פאר.

כידור: אוליכיה

ניוטון־ג׳ון 10.20 שידור
כצבע, מדכר ומזמר
אנגלית) :תוכנית-בידור ב
יום
שני

השתתפות אלטון ג׳ון, אנדי
גייב, קליף ריצ׳ארד, טינה טר־נר
וג׳ין קלי (שידור חוזר).

• כידור: עוד להיט
( — 8.03 שידור כצבע).
• כידור: החבובות

של גמר חידון־התנ״ד הארצי,
שיועבר מבית־החייל בתל״
אביב. מפיקה: נעמי קפלנסקי.

• תנ״ך: חידון ה־תנ׳׳ך
הארצי (— 10.50
שחור־לבן) :שידור ישיר

27. 7

• סידרת מתח: ה
מיקצוענים (— 10.50
שידור כצכע, מדבר אנגלית)
:הפרק מחסה על הגג
מביא עוד אחד מפרקי שרד
תי״הביטחון הבריטיים.

כגין +פרס: הנבחרים
יום חמישי, שעה 9.30
יכולה להשתמש עוד ברגליה.
הסרט הוא דראמה בריטית של
.הבמאי הנודע בריאן פורבם.
מככבים מאלקולם מקדואל
ונאנט ניומן.

המבוססת על ספריו של מרק
טווין.

• חדשות: השכוע
יומן אירועים (— 8.15
שחור־לכן) :מגאזין שבו עי
לחדשות.

יום ח מי שי
23. 7
• מולדת: אל הציפור
5.30 שחור-
לכן) :סירטו של הבמאי נדב

לוויתן על המשורר
חיים נחמן ביאליק.

הלאומי,

#סידרת טלוויזיה :
ידיד לכל צרה (— 6.32
שחור־לכן, מדכר אנג־

• סרט קולנוע: אי
כשמש 9.15 שידור
כצבע, סדכר ומזמר אנגלית)
:הסרט אי בשמש מבוסס
על רומן בעל אותו שם,
מאת אלק וו /שבו מסופר
על המאבק לשליטה פוליטית
באחד מהאיים הבריטיים שבים
הקאריבי. עיקר המאבק נטוש
בין צעיר שחור וכאריזמטי
(סידני פואטייה) לבין אחד מבני
המעמד הגבוה והלבן, מבכירי
בעלי האחוזות שבאי
(ג׳יימם מייסון).

יום ר א שון
26. 7 ארץ מולדת :

אהכתי 8.03 שחור:
לכן) :תוכניתם של מאיר

שליו ואריק סיני (זמר) .זוהי
תוכניתם האחרונה לפני צאתם
לחופשת־הקיץ.

• סידרת טלוויזיה :
לו גראנט 10.00 שידור
כצכע, מדכר אנגלית)
:הפרק צנזורה. מערכת
הטריביון של לום־אנג׳לס מתמודדת
עם הבעייה של שריפת
ספרים אסורים בעיר סמוכה.
כתב רוסי מנסה לאתר את
הגורמים שהביאו לשריפת הספרים,
ומגיע למורה, המעו
ניוטון
ג׳ון: כידור
יום שלישי, שעה 10.20

0 איך שמתחיל הקיץ הם מגיעים לכאן
כמו פיטריות אחרי הגשם. מאמריקה,
מאוסטרליה, מאירופה ואפילו מקניה. כל
אחינו המדוכאים המתגוררים !בגולה ה־דווייה
באים לחופשת־מולדת.
אחותנו המאומצת מנדי רייס־דייוים־
שאו י, הגיעה גם היא בחברת בתה
המתוקה, דנה, מנישואיה לרפי שאולי,
ובחברת חברה החדש, שהוא חתיך אנגלי,

הרוח החיה
שר יהווה ברקן
לך תדע, הבן-אדם עושה רושם של
אבל וחפוי ראש, מסתובב לו עם מבט
עצוב בעיניים, שבא לבכות וללטף לו
את הראש, ואז אתה לא מספיק להגיד
ג ׳ק רובינזון׳ והבן־אדם עליז.
תשאלו את יהודה ברקן אם זה לא
מה שקרה לו לאחרונה. איך שאשתו,
נילי, עזבה אותו לטובת הפסיכולוג שלה,
הוא החליט שהוא לא הולך לסבול הרבה
זמן מהעניין הזה.
יהודה הכיר בחורה בשם רוחלה
לנצנר, וכעת אפשר לראות אותם בכל
האירועים הכי־הכי בעיר, צמודים ׳ומאושרים.
רוחלה היא אהבה ישנה של יהודה
ברקן, גם נילי היתד, אהבה ישנה —
מסתבר שהבחור פשוט גילה את השיטה.
רוחלה עובדת כחשבת בכפר־הנזכביה, והיא
צמודה ליהודה ברקן כמו אחת שמאוהבת
בו באמת.

ה׳לדה
מנדי רייס־דייווים־שאולי
ווסט־אנד על־אנזת?

רחד לנצנר ויהודה ברקן
איך הולך לו ליהורם גאון, בלי עין
הרע, איך הולך. הבן־אדם שיחק אותה
עד גיל 38 סטייל רווק. כל החברים שלו
התחתנו, הולידו ילדים, גידלו כרם, והוא
עדיין התפרפר לו חופשי, ולא עשה
חשבון לאף אחד. עד שפגש באורנה,
ששכחתי מה היה שם נעוריה. אורנה
הייתה בת ,17 והוציאה לכל החבר׳ה את
העיניים בתום הנעורים שלה.
החתונה של השניים, בבית־הכנסת הספרדי׳
ברובע היהודי, בעיר־העתיקה בירושלים,
סוקרה על־ידי הטלוויזיה. תאמינו
לי, שוטרים שמרו על החתן והכלה. יהורם
היה המאושר באדם, ואפילו הפך את
האשד, הטרייה שלו לדוגמנית־הבית של
מיפעל ההלבשה שלו.
והנה׳ לא חלפו הלילות ולא חלפו
הימים, ולגאונים: נולד גאון קטן, ותאמינו
לי, איזה בן למישפחה ספרדית אינו רוצה

אהבה ישנה
בתור ילד ראשון בן זכר? אם מישהו
מכיר ספרדי שכזה, שיקום. אף אחד
לא קם, אני יודעת. יהורם, אורנה ומשה
הקטן היו למישסחה מאושרת.
בימים אלה גדל האושר המישפחתי,
כאשר למישפחת הגאונים נולדה בת.
תגידו לי אתם, זה לא נישמע כמו תסריט?
קודם בן, אחר־כך !בת׳ מה עוד צריך
הבן־אדם?
לבת קראו הילה, והיא נולדה בבית־חולים
מישגב־לדך בירושלים. הלידה אמנם
לא היתה מן הקלות, אך לאם ולבית,
ברוך השם, שלום, ואני שומעת את
פעמוני החסידה מצלצלים בקול אדיר.
שיהיה לכם במזל טוב גאונים, במזל
טוב.

ניר מתחתן
ניר חכלילי, מכירים? אני בטוחה
שכן. אם לא׳ אזכיר לכם.
ניר חכלילי התגלה בתחנה הצבאית
גלי־צה״ל, עוד כשהיה חייל. הוא ערך
תוכניות מוסיקליות, ובין הישאר, ערך גם
את נזיצעד הפיזנזונים העברי.

הנראה קטן עליה בכמה שנים טובות,
בדיוק כמו שמכתיבה האופנה האחרונה.
את השם האנגלי המסובך של החתיך של
מנדי לא הצלחתי לקלוט, אבל במו אוזני
שמעתי כי הנ״ל הוא שחקן תיאטרון,
שמנדי הכירה בהצגה האחרונה שבה שיחקה,
בווסט אנד הלונדוני. .
לא, גבידותי זרבותי, הפעם היא לא
מתכוונת לשבת פה יותר מדי זמן. על
הגברת הנאווה לחזור לונדונה, שם מחכה
לה הצגה חדשה. בהצגה היא תגלם מה
שנקרא בשפת המיקצוע טייפ קסטינג
— את דמותה שלה כמנדי רייס־דייוים,
המעורבת ביחד עם כריסטין קילר
בפרשת פרופיומו. נו תגידו לי אתם, כמה
אנשים אתם מכירים שניתן להם צ׳אגס
לשחק את עצמם •בתיאטרון?

הנג ה שו ע ו
ביו ורדה לאמיר
בשבוע האחרון נראתה זרדה נגה,

ניר חכלילי
נאמן רק לאחת
כיום הוא מנהלה של להקת תיסלאם.
כן, הוא האיש שעומד מאחרי הלהקה,
דוחף אותה, ואחראי להצלחתה. ניר הוא
גבר נאה, שבחורות תמיד הקיפו אותו,
אבל הוא נשאר נאמן רק לאחת. זוהי
מיידה נדכץ, יפהפיה אמריקאית, שהיא
החברה הקבועה של ניר מזה שש שנים.
ניר החליט שהגיע הזמן לא לדחוף
רק אחרים, אלא גם את עצמו. כן, הוא
ומיירה האמריקאית שלו יצעדו אל מתחת
לחופה, על הדשא של בית־התרבות בקי-
בועץ נעו, קיבוצו של ניר.

האכזוטית מלהקת סקססוז, לבדה.
ורדה לבדה? זה לא כיל־כך חסתדר לי
לראות אותה כך. היא הגיעה לכל ה־אירועים
צמודה לחברה שילה, אמיר
חודורוג, ושניהם היו כל־בך חמודים
יחד, עם מבטי אהבה גדולים בעיניים,
ניגשתי מייד לוורדה ודרשתי שתפתור לי
את התעלומה.
היא סיפרה לי שהיא ואמיר חודורוב
סיימו את הרומן הארוך ביניהם, שנמשך
שלוש שנים.
אמיר הוא התאום של תמיר, ושניהם
לא רק שחקני כדור־יד, כי אם גם בניו
ישל השוער הלאומי לשעבר, יעקב

חדדורוב.

עוד סיפרה לי ורדה, שהם כבר נפרדו
מיספר פעמים בעבר — אך בין פרידה
לפרידה הספיקו לדבר יעל התוגה .״זה
היה הקשר הכי חזק של שנינו בחיים,״
סיפרה לי ורדה ,״ובסופו של דבר גם
נשוב להיות יחד״.
רגע, רגע חבר׳ה, ילא להתחיל לרחם
לי על ורדה. ציפור קטנה לחשה לי,
שעם אמיר או בלי אמיר, היא לא תישאר
הרבה זמן בודדה.

הנע מגינים הגברים על
שטענה שדק גידוי
ן* ע ק ,3אי ש יחסי־ציבור, בן ,36 רווק,
הוא הגבר הראשון המגיב בסידרה זו
על מאמריה של האשה האוסטרלית.

הגה דבריו:

המאמר של האשה האוסטרלית היה פג־טסי.
עם רוב הדברים שנאמרו בו הזדהיתי.
על חלק אחר מהם אני חולק.
יותר מכל השתקפה בו הבורות של הגבר
במגע המיני עם אשה. אני מאמין שרוב
הגברים עדיין לא יודעים להביא אשה
לאורגזמה. הם ממשיכים למשש בכיוונים
הלא נכונים, כי לא גילו שאבר־המין הנשי
הוא הדגדגן.
אני עצמי גיליתי זאת אחרי הרבה שנים,
שבהם קיימתי יחסי־מין עם נשים רבות.
חוסר־הבנה זה נובע, פשוט מאוד, מבורות
בכל נושא המין.
בצעירותי לא היה נהוג לתת חינוך מיני,
לא בבית־ספר ולא בבית. על הנושא חל
טאבו. כמו הרבה מחברי הייתי ניזון מספרים
פורנוגראפיים, שבהם ניתן תיאור
קלסי של מישגל. קראתי שהגבר מבצע
חדירה באבר־מינו אל פות האשה. בתיאור
הזה היה מובן מאליו שהגבר תמיד מצליח
להביא את האשד, לשיא ההנאה, כשהיא
מבצעת התפתלויות ועוויתות, ושניהם
גומרים יחד. אני מאמין שכך חושבים
כולם.
במשך השנים, כל ניסיונותי המיניים
אכן אישרו את התיאוריה הזו. נכנסתי
עם הבחורה למיטה, והצורה המקובלת
היתד, ששנינו נגיע יחד לשיא. לא העליתי
על דעתי שאפשרות אחרת יכולה להיות
נורמלית.
לאט־לאט החלו בחורות להודות שהן
לא הגיעו לאורגזמה. המצער הוא שזה
קרה רק אחרי ששאלתי. הייתי עם בחורה

המאמר

הפוובוקטיבי של אשה אוסטרלית

הדגדגן מב יא אשה לידי אורגזמה

סרחה
7י ת מידי
/1סתורי

ה או רגז מ ה
הנשית

המאמר שפורסם כגיליון ״העולם הזה״ לפני שבועיים, תחת הכותרת
״מיס תורי האורגזמה הנשית״ ,עורר, כמצופה, תגובות חריפות
ביותר של הזדהות, מחאה ותדהמה.
לא רק לגבי נשים רכות היווה המאמר גילוי ששינה תפיסתו לגבי
מקומן כיחסי המין, אלא גם כעיני גברים רכים, כני בל הגילים, היו
כמאמר גילויים מדהימים.
גילה רזין, כתכת ״העולם הזה״ לענייני רפואה, שגבתה כשכועיים
האחרונים עדויות ותגובות של נשים ישראליות על אותו מאמר, ממשיכה
כבך כעמודים אלה — והפעם מפי גכריס. למען הקוראים שלא
קראו את המאמר של האשה האוסטרלית לפני שבועיים, חוזר ״העולם
הזה״ על עיקרי דבריה כעמוד .63

שכלל לא הראתה סימני־עוויתות בעת
המישגל. שאלתי אותה אם היא לא נהנית,
ולראשונה קיבלתי את התשובה המהממת.
בחורה אמרה לי שהיא לא נהנתה. בחורה
ראשונה הסבירה לי שאקט החדירה לא
מרגש אותה. היא ביקשה ממני עיסוי
בגבה, אשר לדבריה עוזר לה להגיע לאורגזמה.
אחר־כך
פגשתי באשה פמיניסטית (גיל
.)25 ההתקדמות איתה היתה רק במישור
המעשי, ולא בהקניית ידע. היא היתה
האשד, הראשונה שלימדה אותי לטפל
בדגדגן שלה. אבל גם ממנה לא היזח ברור
לי, כי היא לא אמרה זאת, שזהו המקום
הרגיש ביותר בגופה, והצורה היחידה
המביאה אותה לאורגזמה. כי גם היא לא
הסכימה לוותר על החדיירה הקלאסית. היא
נהגה לומר לי שכל הצורות מענגות אותה,
אולם אני התחלתי להרגיש שרק הדגדגן
מביא אותה לאורגזמה, ובשאר הדרכים
היא נהגה לזייף, כשאמרה לי שנהנתה
גם מהם. נשארתי חסר ידע והבנה לגוף
האשה.
הפעם הראשונה שבה!נעשיתי מודע היתד,
בהוץ־לארץ. פגשתי באשה אנגליה גרושה.
אותה העזתי לשאול לראשונה מה גורם
לה לעונג. חשתי מיד במגע המיני הראשון
איתה שהיא לא מזייפת. הרגשתי שהיא
לא נהנתה. בשיחה גלויה עימה היא הבהירה
לי שרק טיפול בדגדגן מביא אותה
לאורגזמה. היא סיפרה לי שהיתה נשואה
שנתיים לגבר צרפתי, וממנו יש לה ילדה.
ביחסי־המין עם בעלה היא מעולם לא
הגיעה לאורגזמה. הוא, לעומת זאת, גם
לא טרח אף פעם לשאול אותה אם היא
נהנתה( .דבריה עירערו בי לראשונה את
מיתוס הגבר הצרפתי).

מיסתודי ה אורגז מ ה הנ שי ת
הגבר שיו צאוגד המיתוס הגבר ״
(המשך מעמוד )61
יחסי־המין שהיו לי איתה לא היו מבוססים
על החדרת אבר־המין אל הנרתיק
שלה. פיתחנו שיטות למגע מיני המאפשר
לשנינו להגיע יחד אל השיא. היא אומנם
אהבה שהשפיכה תתבצע בתוכה, אולם
כל המישחק המיני היה חיצוני. היו יחסי
מין בפוזה 69 המוכרת, הרבה אוננות
הדדית עם אצבעות שלי ושלה, או חיכוד
אבר־המין על דגדגנה. זאת אפשר לעשות
כאשר הגבר בא מאחורה, והאשה, בעזרת
אצבעותיה, מחככת את אבר־המין שלו על
דגדגנה.
צורה אחרת היא כשהגבר שוכב על
הגב והאשר. מעליו. זו הצורה שבה האשה
מכוונת את עצמה כרצונה ושולטת במגע
המיני. עוד מיתוס נשבר. המיתוס שקבע
שעל הגבר לרכון מעל האשד, ורק הוא
מכוון את המגע. אני ממליץ לכל הגברים
ללמוד את הפוזה הזו — אך אני מאמין
ויודע שהרבה מהנשים אינן מוכנות לכך.
הן התחנכו שהתנוחה הקלאסית היא שהגבר
הוא מעל לאשה. זוהי הנקודה שבה אני
לא מסכים לדבריה של האשד, האוסטרלית,
הממליצה לגבר להביא את האשד, לפסיביות
״תן לה להירגע ...עודד אותה בעדינות
לשכב בשקט ...אשר, מוצאת זאת כמושך
מאוד, כאשר הגבר מטפל בה.״השיוויון מתחיל במיטה. אין סיבה שה־אשד,
לא תהיה פעילה. מה יש, גם לה
מותר לעשות את המלאכה! אחרי הניסיון
שהיה לי ביחסי־המין עם האשד, האנגליה,
הייתי לראשונה מודע לכך שאשר, מגיעה
לאורגזמה ממגע בדגדגן, וכל שאר־מוקדי
הרגישות אינם מביאים אשד, לשיא. רק
אז הבנתי שהנשים האחרות נהגו לזייף.
אחרי שהייתי מודע לכך, בעיקבות
הניסיון עם האשד, ד,אנגליה, לא סבלתי
עוד מזיופי הנשים. לנשים הבאות במיטתי
היה קשה לבלף אותי. או־אז והתחלתי
להיתקל בבורות ובדיעות קדומות של
נשים. הייתי בטוח במה שאני יודע, ואז
הזיוף של האשד, היה שקוף וברור.
הפעם הראשונה עם אשד, במיטה זהו
סוג של היכרות שבה אני לא מייחס חשיבות
לאורגזמה. ברור לי שבפעם הראשונה
כל-כך מגורים, שלא צריך להתאמץ כדי
להגיע לאורגזמה. אבל אם אני מעוניין
בהמשך הקשר עם האשד״ אז אני נוהג
לשאול אותה. אם אני לא זוכה בתשובה,
י אני עושה מה שאני חושב שצריך לעשות.
יש נשים הנרתעות מליקוק. יש הנרתעות
גם ממגע אצבע על הדגדגן. אלה יכולות
להיות נשים אשר לעצמן הן נוהגות לאונן,
אבל לגבר ירשו אך ורק חדירה קלאסית
באבר־המין אל הנרתיק. יש אצלן הפרדה
מוחלטת בין מה שהן עושות בחשאי לעצמן.
ובין מה שיתירו לגבר, הנמצא עימן, במצב
אינטימי.
הן לא מוכנות להסכים לכך שהגבר
יגרה את הדגדגן שלהן, כי אז הן מודות
בכך שהן עושות זאת לעצמן, ואוננות
היא עד היום מעשה שלא ייעשה.
נוצר מצב אבסורדי, שדי הרבה נשים
לא נותנות לי מלכתחילה להביא אותן
לאורגזמה.
לי הן אומרות שהן נהנות מהמגע המיני,
אבל ברור לי שהן מזייפות. הן נהנות
ממגע שאיננו אורגזמה. זה מעניין בתור
דרך, אבל אם עושים הרבה פעמים את
הדרך בלי להגיע למטרה, חסר משהו.
לי ברור שהן נהנות רק מהדרך. ביניהן
יש נשים שהודו שלא הגיעו לאורגזמה.

עם נשים כאלה אין לי רצון להמשיך
יחסים מיניים. יש לי הרגשה, אולי לא
תמיד מוצדקת, שיש פה אלמנט של ניצול.
רק אני מגיע לאורגזמה, והאשה לא. אני
בעצם מנצל את האשד״ כדי להגיע לאורגזמה
שלי.
מה שלי חשוב זה ההדדיות. אחרת הייתי
מסתפק באוננות. לשכב עם אשד, שלא
מגיעה לאורגזמה זה בדיוק כמו לאונן.
אני לא חושב שד,אוננות היא דבר רע,
אבל זה משהו אחר. זהו סוג אחר של
הנאה מינית. בעוד שבאוננות עם עצמי
אני לא מנצל אף אחד אחר, הרי שבמגע
מיני, כשהאשה לא מגיעה לאורגזמה,
ורק אני מגיע. בעצם ניצלתי אותה. לי
זה מפריע.
יש עוד מיתוסים שהגיע הזמן לשבור
אותם. להגיע יחד לאורגזמה — מיתוס
מטופש. הוא דומה בדיוק לאותה מטבע
מושרשת של החדירה הקלאסית של הפין
אל נרתיק האשה. זהו מיתוס שיש לשבור
אצל שני בני המינים. יכולה להיות הנאה
ביחסי־מין, כשכל אחד מגיע לשיא בזמן
שונה. אין דבר יותר יפה מבחינה חזותית,
כשכל אחד רואה את השני מגיע לבד
לאורגזמה.
כאן אני רוצה לחזור לדבריה של האשד,
האוסטרלית האומרת :״הרי לפניכם מה
שהנשים רוצות באמת. אווירה. עמעם
אורות, בבקשה. רק נשים מעטות בטוחות
ביפי עורן וצורתן עד כדי כך שתרגשנה
נוח באורות מלאים.״
אני חייב לומר שזה בולשיט. אני מכיר
דרכים אחרות שהן בהחלט מסעירות ומביאות
אשד, לאורגזמה.
למשל: בקולנוע. גירוי הדגדגן או חפוז
בבוקר. החשוב הוא להימנע ממגע מיני
מאוחר בערב, כשהשניים בעצם עייפים.
בשעה מאוחרת כזו, למי איכפת אם האשד,
נהנית? מה רוצים אז? שיחת־נפש קצרה
אחרי, והופ — להירדם.
אין בכלל צורך באווירה מיוחדת כדי
לקיים מגע מיני. רומנטיקה? כשגבר ואשד,
יוצאים לסרט, אחר־כך לארוחה, עולים
אליה או אליו הביתה. שותים כוס קפה,
עוד משקה אלכוהולי, ואז צריך לשים
עליה יד מגששת, באלגנטיות רבה. השעה
כבר 2.00 בלילה, שניהם עייפים, ואז
א־,תחיל במגע המיני? למחרת צריך לקום
לעבודה, למי יש כוח לרומנטיקה כזו?
רומנטי, אצלי, זה להגיע למגע מיני
מתי שמתחשק לי. עם אשה המושכת אותי
ומגרה אותי. איתה אני רוצה לקיים יחסי-
מין. אני לא צריך ברקע נרות ומוסיקה.
יש לי כמה עצות לאשר, ולגבר:
( )1לא לפחד לומר לגבר ממה היא
נהנית. מותר לה לעמוד על שלה.
( )2לא לעשות ״מין רומנטי״ .לקיים
יחסי־מין מתי שרוצים. ברגע שמתחשק.
בייחוד כשלא עייפים.
( )3לא לשאוף להגיע יחד לאורגזמה.
אין לזה ערך. זהו ערך גברי־חזירי-
שוביניסטי, ולא ערך ששייך ליחסי־מין.
( )4למשך הזמן של המישחק המיני אין
מידה קבועה. לא 7דקות, לא 14 דקות.
יש נשים שישיגו אורגזמה דק אחרי שעה.
אפשר לנוח קצת בדרך. לעשן סיגריה,
לקשקש, לשתות כוס מים קרים. התהליך
לא חייב להיות רצוף.
( )5שני בני־הזוג חייבים להיות פעילים.
בפרט האשה! כי חיכוך בדגדגן מצריך
תימרון מצידה.
הצדדים הוא אשר יביא לסיפוק. גבר

ת 1ואה

אם 1פ ל בו וגז־גו
^ ילן זוהר ,42 ,גרוש, אב לבת נשואה
א 22 ובן 16 פיזיוטרפיסט. בעבר
היד, שחקן בנבחרת הכדורסל של ישראל.
היום הוא מתאמן עם קבוצת הפועל תל-
אביב ועושה מאמצים כדי לשוב ולשחק
בנבחרת ישראל. הרגיש צורך להגיב על
דבריה של האשד, האוסטרלית.

אילן זוהר מגיב :
זכותה של האשד, האוסטרלית להביע
את דעתה. היא יכולה לדבר אך ורק על

שלה

עצמה, ולספר מהי הדרך שלה להגיע
לאורגזמה. זכותה לומר מה טוב עבורה,
ואני מניח שזה יכול להתאים לעוד נשים,
אולם לא לכל אחת.
נכון שהדגדגן הוא האבר הרגיש, ודיעה
זו הביעה האוסטרלית, אולם אין לבטל
דעתן של נשים אחרות, החשות שחדירת
הפין לנרתיק היא המסייעת להן להגיע
לאורגזמה. ביחסים בין שני בני־זוג, הם
מוצאים את הדרך שלהם כדי להגיע
לסיפוק מיני. כל אמצעי שמקובל על שני

או מ ר: לאצ רי ךלהגיעל שי איחד !
ואשד, אינם אוייבים. הם רוצים להתאחד
ולהיות שותפים. ההנאה של בודה,זוג היא
אשר תגביר את הסיפוק שלי מהמגע. אני
לא רואה רק את עצמי במיטה. אני נמצא
עם אשה, ורואה בה בן־אדם. היא שווה
בעיני. אנחנו קרובים האחד אל השני
ומחפשים שפה משותפת. באותה המידה
שאני, כגבר, שונה מאשה, כך אני שונה
גם מכל גבר אחר. על כן, בכל מערכת
יחסים בין שני המינים יש צורך לערוך
היכרות מחודשת בין השניים.
הפריע לי בכתבה, שהאוסטרלית ייחסה
חשיבות כה מכרעת לאורגזמה. אם המטרה
של האשד, או הגבר היא אך ורק להגיע
לאורגזמה גרידא, אפשר להגיע לזה במהירות,
גם ללא צורך בבן־זוג. כל אחד יכול
להגיע לזה לבדו, אפילו בעוצמה גדולה
יותר. אבל כולנו, אני חושב, מעדיפים
שותפות עם בת-זוג. אם הבחור אינו
איגואיסט מושלם, הוא ייהנה מכך שבת-
הזוג נהנית. אין תחליף ליחסי־מין בין
שניים.
אם האשד, תחפוץ בהחדרת אבר-המין,
יחד עם מגע בדגדגן, זה יהיה המצב
האידיאלי. אולם אם האשד, תבחר בכל
סוג מגע אחר ותאמר שזה מה שמהנה
אותה — זכותה!
אני מאמין שבל הגוף רגיש למגע מיני.
נכון שיש איזורים יותר רגישים. כל אחד
לומד בעצמו, או בסיוע בן־זוג, תוך כדי
התנסות במגע בין המינים, מהם האיזורים
הרגישים יותר בגופו. אפשר גם ללמוד
זאת מאנשי-מקצוע. אין בכך כל פסול.
אבל לא איכנם למיטה על תנאי — שחק
בדגדגן שלי. יש מקום לעוד סוגי הנאות.
עליה לחשוב גם על הגבר. לא לעמוד
עם סטופר. אי־אפשר להמם בכל הרפרטואר
בפעם אחת. צריך זמן וסבלנות. האשד,
האוסטרלית מחלקת ציונים לגברים עימם
בילתה. אני חושב שבכל מקרה, אסור לתת
ציון שלילי. לעומת זאת חיוני מאוד לתת
שבחים. השקרים הקטנים הללו יכולים
לעזור לבן או לבת הזוג בהערכה העצמית.
זה נחוץ מאוד, עד שמכירים האחד את
השני. אנחנו אוהבים לשמוע שבחים. זה
מסייע.
ביקורת מהווה מיקלחת קרה ומרתיעה.
זה כמו לשפוך מים על אש. המצב הנפשי
בתוך מערכת יחסי־מין הוא כל כך רגיש,
עד שחובה לגעת בו בכפפות של משי.
אם שניים מעוניינים לשפר את הקשר
ביניהם, נכון לעשות זאת בדרך של שבחים
וזיופים. מה הרע בכך? מפעם לפעם מותר
לזרוק עוד ״תורכי למיטה״ ,בעדינות,
באהדה וברוך. רק אחרי שבין שני המינים
קיימת פתיחות, מגיע הסוף לשלב הזיופים.
אם לא קובעים שהמטרה היא אורגזמה
אז אין סיבה לזייף. יחסי־המין אינם יום
אחד של תחרות. הם מסלול גדוש מיכשו־לים.
נופלים בדרך, לומדים, מתרגשים.
אני מכיר בעובדה שאסור לגזול מהאשה
את הזכות להגיע לאורגזמה. אבל אם אשד,
תאמר לי ״רק טיפול בדגדגן יביא אותי
לאורגזמה,״ אתן לה את האורגזמה שלה,
אבל האמת היא שיהיה חבל לי עליה.
מכיוון שאדע שהיא מפסידה הרבה דברים
מהנים אחרים, שההנאה שלה ממגע מיני
היא מוגבלת. אשה יכולה להשיג הנאה
גם ממגע בפיטמה, באוזן. יש נשים המגיעות
להנאה ממגע של לטיפה או מנשיקה.
אשה כזו תדע להפיק הנאות הרבה יותר
מגוונות, ובעיני היא תיחשב על כן ליותר
מינית.
הפתיחות והידע על מיניותנו היא הבונה
או הורסת מערכת יחסים בין שניים. אם
ההורים שחינכו אותנו בצעירותנו היו
מבינים זאת, הם לא היו זורקים אותנו
לבריכה שבה טובעים כל כך הרבה אנשים.
היום זה כבר אבוד. אנחנו חייבים ללמוד
לשחות לבד. עלינו להיאחז האחד בשני,
מתוך כוונה להגיע להידברות אשר תסייע
לנו לפתור בעיות. להסיר את הפחד
והתחרותיות.
אני חושב שכדי שהאשה תדע מה היא
רוצה מהגבר, עליה קודם כל להכיר את
גופה. קוראים לזה אוננות. כולן עושות
זאת מגיל ילדות. למרות שהן חוששות
להודות בכך. זה מסייע לאשה כמו לגבר,
להכיר מהם מוקדי הרגישות של הגוף.
אצל אחת זה יארך יותר זמן ואצל אחרת
פחות. אולם רק אחרי היכרות כזו יוכל
הגבר להוות פרטנר לאשה. הם יהיו עסוקים
אך ורק במציאת שפה משותפת, יחפשו
איך להגיע האחד אל השני, יסירו מעצורים
הקשורים בבושה, המלווה את השניים
עד לשיחרור.

האמת היא שהגבר נחות מהאשה ביכולתו
המינית. עובדה היא שיש יותר נשים
העוסקות בזנות. באופן תיאורטי אשד,
יכולה לקיים יחסי־מין ללא הפסקה. היא
יכולה לקיים יחסי־מין גם עם גבר שדוחה
אותה. את שני הדברים הללו גבר לא
מסוגל לעשות. אומנם נתנו לנו דימוי
שאנחנו חזקים יותר מד,אשד, מהבחינה
הפיסית, אולם גבר זקוק לגירוי כדי להגיע
לזיקפה. הזיקפה לא עומדת לעד. האמת
היא שאני מקנא ביכולת המינית של
האשה. בעוד שאני הרבה יותר חסר־אונים
ממנה במיטה. הזיקפד, היא המיבחן שהנשים
מעמידות אותנו בו בכל פעם. נשים
אינן מתחשבות בכלל בכך שזהו אינו מצב
שקורה לנו באופן אוטומטי. גבר יכול
לחשוק ולאהוב אשד, ועדיין לא להגיע
לזיקפה. אשד, חייבת להתאזר בסבלנות.
באותה המידה שעל הגבר ללמוד את
האשד״ עליה גם ללמוד אותו. אבר־המין
איננו כפתור מתנע. זו הסיבה שאני מעדיף
אשד, בשלה. אשר, שעימה הגבר אינו
מוביל יחידי באקט המיני. אשה אקטיבית.
אשד, לא יכולה להטיל את האחריות
לאורגזמה של השניים, רק על הגבר לבדו.
היא חייבת להיות שותפה. האבסורד הוא
שאשר, הנכנסת עם גבר למיטה חושבת
שבכך היא עשתה את שלה! היא יכולה
להישאר סבילה ולומר לגבר: נראה אותך !
הרגשה כזו הותיר בי המאמר של האשה
האוסטרלית. ולא זה המתכון שמבטיח
הצלחה. אשד, חייבת ליטול יוזמה. היא
יכולה להניע את עצמה. היא מביאה אל
הגבר את המוקדים הרגישים שבגופה.
מתחככת בו עימם. בדרך הזו היא רומזת
לו איך היא אוהבת את המגע המיני. אם
אשד, רוצה להיות שווה לגבר, אז שתהיה
שותפה עימו גם במגע המיני. אם אשד,

כדורסלן אילן זוהר
״אנחנו על סף האימפוטנציה !״
לא תיזום קירבה מינית, שבה היא חפצה,
יהפוך הגבר לאיגואיסט שיחפש רק את
ההנאה לעצמו.
אשד, שרק מחכה שהגבר יביא אותה
לאורגזמה תישאר עם הלשון בחוץ.
אין ספק בכך, שהמין הוא המרכיב היסודי
בתיקשורת שבין המינים. בני־זוג
מסוגלים לדבר על הכל — על לבוש, על
חוסר הבנה בחיי יום־יום — ולא לשוחח
בפתיחות על הבעיות המיניות שלהם. בני-
זוג כאלה יחפשו את הפיתרון במיטות
אחרות.
גם לי היתד, ילדות קשה. זה היה מין
של פצעי־בגרות. רציתי להגיע למגע מיני
מהנה, והיה קשה לממש זאת. כאשר
הבעיות הפסיקו להטריד אותי, הצלחתי
להגיע אל המגע שעליו חלמתי, להיות
שותף עם האשד, במיטה. את הסטיראוטיפ
של גודל אבר-המין לא יצליחו הסכסולוגים
לקחת מאיתנו. זה כמו מימדי החזה אצל
אשה. כמו שחזה גדול מעורר גברים מסו-
יימים, כך גם אבר־מין גדול מעורר נשים.
למרות שידוע שלא הגודל הוא הגורם
סיפוק אלא הטכניקה. גבר יכול לשפר את

ההופעה החיצונית שלו, את הטכניקה
במגע המיני, כדי ליצור גירוי ומשיכה
המעלים את ביטחונו האישי, אבל לגבי
גודלו של אבר־המין עימו הוא נולד —
דבר לא יעזור.
אני רוצה להתייחם גם למגע האורלי
שעליו דיברה האשד, האוסטרלית.
אשד, חייבת להבין שמגע כזה אינו
סטייה. אני מאמין שהוא אכן מענג, אבל
לא אכפה אותו על בת־זוג שמסתייגת מכך.
אני אנסה לשחרר אותה מהמעצורים
המונעים אותה להשתתף בחוויה כזו. אשה
יכולה לקרוא על כך בספרים, אבל כל
עוד לא התנסתה בכך, היא תאמין שזו
סטייה. לוקח הרבה זמן כדי להשתחרר.
השאלה היא כמה סבלנות מוכן בן־הזוג
להשקיע.

קטעים ממאמדה המסעיר של האשה האוסטרלית :
מעולם לא הגעתי לאורגזמה עם גבר. אולם אני מגיעה
לזה בקלות כשאני עושה זאת לעצמי, כשאני מלטפת את
הדגדגן שלי במשך זמן מה. רוב הגברים, לעומת זאת,
ממשיכים למשש בכיוונים הלא״נכוגים. בעצם אין שום סוד
לגבי השיטה להשגת אורגזמה.
אבר־המין הנשי הוא הדגדגן. צרין להניח שכל גבר
יודע זאת, אחרי ההסבר של הטכסולוגים וילי*ם מאסטרס
וורג׳יניה ג׳ונסון, ואחרי ששרי חייט כמעט ריאיינה את
הדגדגן. אחרי כל זה לא היה צריך להתעורר ויכוח על
נושא זה.
אבל יש ויכוח• אצי רוצה לגלות לגברים איך לגרום
לכן שהאשה תגיע לאורגזמה, מפני שזה אבסורד שאשה
כמוני, בגיל ,32 יכולה לטעון שהיא עדיין בתולה מבחינה
מסויימת, אחרי עשר שנים של חיי־מין חופשיים עם מיספר
רב של גברים•
התוצאה היא, שאני במצב תמידי של גירוי מיני —
ותיסכול. יותר מזה, אני מוכנה להתערב שרוב הנשים
הנשואות, כמוהן כידידותי, נמצאות באותו מצב. גם הן לא
השיגו מעולם אורגזמה שלא באמצעות אוננות.

ויתקשה. התחושה שלו תהיה כמו של כדור״מיסב הנע
בחופשיות בתוך שמן• בנקודה זו הנח את קצה הפין שלך
מחוץ לנרתיק, כאשר אתה ממשיך ללטף את הדגדגן. קרוב
לוודאי שהיא תהדוף את האגן שלה בלפי מעלה, בדי לקלוט
את הפין לתוכה, כאשר תהיה קרובה לשיא. באשר נשים
מזייפות אורגזמה הן מפעילות בכוונה את השרירים בדפנות
הנרתיק, כדי לחקות עוויתות שרירים, אך הן לעולם לא
תובלנה לחקות את הקצב המהיר של שיא אמיתי. הן גם
לא תוכלנה לחקות את ההרפיה הסופית שהינה פיתאומית
יותר וגדולה יותר מכל מה שבא קודם לבן. סימן אחר
לאורגזמה אמיתית הינה שהפיטמות יבלטו החוצה באורח
קיצוני, באילו הן עומדות להתפוצץ.
אתה יכול לדעת בוודאות שאשה מזייפת אם היא ממהרת
להתגרות שוב, מיד לאחר שאמרה בי הגיעה לאורגזמה, משום
שעל אשה לחכות לפחות כמו הגבר בדי להמשיך בסיבוב

חסן ולולא שמה י ש לחסיד
על הנשים ש דנו אווגזזוות

ל /ודי דיזל, רווקה בת ,28 הנדסאית
י ״ בניין ממישפחה דתית. החלה לקיים
יחסי־מין בעת השירות הצבאי, ביחידה
מרוחקת. מתגוררת בדירה משותפת עם
שתי בחורות. לובשת בגדים אווריריים
וחושפניים. כך נוח לה. לבית הוריה היא
חוזרת בלבוש צנוע.

הנה דבריה:
אני עם ראש פתוח• משוחחת על מין
כמו על בגין, עד לפרטים האינטימיים
ביותר. גם עם חברים המבקשים עצה.
אין לי מעצורים. מאז הפעם הראשונה
שבה התנסיתי במין, היה לי הרצון להפיק
את מירב ההנאה. שאפתי לקראת
השיא, ולכן גיליתי אותו. פגשתי את
הגברים הנכונים. הם היו עדינים ומתחשבים.
הסברתי להם מה אני אוהבת
ואיד עליהם להתחכך בי.
הייתי נערה יוצאת־דופן בצעירותי. היו
לי תחושות מיניות ונהגתי לאונן. כך
גיליתי שהדגדגן גורם לי ריגוש מכסימלי•
אם הבחור לא מודע לדגדגן אני
אכוון אותו אליו. אני לא אוהבת את מגע
האצבע שלו שם• לגברים הישראלים יש
עור מחוספס. אני גם לא ארשה לכל גבר
להגיע למקום האינטימי עם פיו. עדיף
מגע גופני או מגע עם אבר־המין שלו.
גבר לא יוותר על החדירה אל נרתיק
האשה. בכך הוא רוכש בעלות עלית. תאמת
היא שגם אני לא מוותרת על החדירה׳
אבל אני מרגישה ההיפך. אני חודרת
אליו. זהו תפקיד מענג בשבילי.
אבר-המין של הגבר יוצר בי עניין. אני
אוהבת לחוש את הפין בתוכי בשעת ה שיא•
אסור לו להזניח את גירוי הדגדגן
שלי, אבל בשלב האורגזמה אני רוצה
להיכנס אליו• להיות מחוברת אליו.
לגבר יש כוונה לגרום לי הנאה ולכן
הוא נענה לרמזים שאני שולחת אליו.
אני נהנית יותר כשאני מעל הגבר ושולטת
בקצב ובכיות המגע, אבל הגברים
נוהגים לומר לי שהם נהנים יותר
כשהם מעלי. לכן, כדי שכל אחד מאיתני
ייהנה, אנחנו מתחלפים. כל אחד
בתורו.
הכיף הכי גדול הוא לגמור ביחד. לגבר
מפריע כשאני לא גומרת יחד איתו. לכן,
אחרי תקופה של היכרות אנחנו מוצאים
יחד את ההתאמה. אם זה קורה לו לפני
שאני מגיעה לשיא, אז אני מנחמת אותו.
אני מרגיעה אותו. אומרת לו שלא קרה
אסון. חשוב מאוד לתת לו את ההרגשה
שהוא בסדר. הוא הרי יגמור כך או אחרת•
לכן עלי לעודד אותו, לכוון אותו,
כדי שיפיק הנאה גם מכך שהוא גורם
לי הנאה במגע המיני. אני אף פעם לא
אומר לגבר ״כל מה שאתה עושה זה
בסדר״ .הוא צריך לחוש שאני עוזרת לו
להביא אותי לשיא, שאני מעוניינת להגיע
לאורגזמה. תמיד אני היא זו שיוזמת
את הרמזים או את השיחה עם
הגבר. הבחורים סגורים מטיבעם. לכן זו
(המשך בעמוד )64

זייפתי אורגזמות מאז שחייתי בת טיפש״עשרח. כמו רוב
הנערות, לא רציתי שהנערים יחשדו בי שאני מאוננת. אך
עתה הייתי נחושה בדעתי שלא לזייף יותר דבר.
עד מחרה הפך הדבר מגוחך. אחרי כמה ניסיונות נואשים
להביאני לכלל אורגזמה, שלחו בי הגברים מבטים נעלבים,
כמו ילדים קטנים, או מבטים מאשימים, בשעה שהתפארו
בכך שהביאו נשים אחרות לכלל אורגזמה•
או-אז הבנתי שחלק מהאשמה יש להטיל על הנשים.
נשים זייפו אורגזמות ואגינאליות בדרך כה מוצלחת, עד
שהגברים היו בטוחים שאין דבר טוב יותר מהחדירה הקלטית
כדי להביא אשה לשיאה. האורגזמה הקליטוראלית לא היתה
בשבילם אלא סיסמה פמיניסטית חדשנית. הגעתי למצב
זה חרף כל ניסיונותי העדינים להסביר, עד כמה גורם הטיפול
בדגדגן הנאה לנשים.
הייתי זהירה. הייתי עדינה. אמרתי להם שנשים סבורות
שאבר״המין הגברי מרגש עד מאוד, מעורר מאוד, אך שהחדירה
אינה תכלית״הכל של המגע המיני. הסברתי להם כי הנשים
אותן הם כבשו בעבר אהבו אותם מאוד, ולכן זייפו את
האכסטזה שעליה סיפרו הגברים. אך דבר מכל זה לא הועיל.
הגברים ראו איום נורא בגילוי, שיתכן כי מעולם לא הביאו
אשה לשיא אמיתי, אם כי הדבר קל•
עובדה עגומה היא, שלנשים היו חיי״מין עשירים יותר
כאשר היו בתולות, כאשר החדירה היתה אסורה, וכאשר על
נערים ונערות היה להתמזמז במשך שעות במושבים האחוריים
של המכוניות. ראשית, היה צורך בשעה שלמה של ליטוף
השדיים מחוץ לחזיה, שעה בתוך החזיה ואז — טם־טדם —
מיזמוז בתחתונים; אף לא אחד מהנערים ידע באותם ימים
מה זה דגדגן, אך כאשר מיזמזו את התחתונים חלפו ידיהם
על הדגדגן לעיתים תכופות יותר וביסודיות רבה יותר מכפי
שהדבר נעשה מאז ועד היום.

אתה יודע שאשה מזייפת
אם היא מתגרה שוב
שכב על צידד, כשפניך אל האשה, כדי שתוכל להתגונן
בווריד הצוואר שלה. פעימות הווריד שלה זהות לפעימות
הווריד שלך, כאשר אתה מגיע לשיא ; קצב הדופק גובר,
ואז ברגע האורגזמה, הפעימות תכופות מאוד. עודד את האשה
לאונן לעצמה, כך שתוכל ללמוד ממנה את עוצמת הלחץ
שהיא מעדיפה. אם היא עצורה מכדי לאונן בפניך, לטף
בעדינות את הדגדגן, מסביבו ומעליו, בעוצמת־לחץ משתנה.
ואז, כאשר אתה מגיע למגע הנכון, תוכל לראות כי פעימות
וריד הצוואר שלה מתגברות.
היה עדין. אין מילים מספיקות כדי לתאר עד כמה עדין
הוא הדגדגן ; די שתהיה מעט גס עם הדגדגן כדי שתקהה
בל תחושה. המגע שלך חייב להיות כמו זה של ילד זללן,
הדוחק את אצבעו לסיר בדי ללקק מוס״שוקולד _ עדין
ועיקבי. אם אשה מבקשת ממך להפסיק לגרות את דגדגנה,
אין ספק שאתה נוהג בה בגסות. הדגדגן הוא אבן־חפינה
של מיניות האשה, ואין אשה שתבקש ממך לחדול אלא אם
כן אתה רחוק מאוד מהמגע הנכון. לאחר שמצאת את המגע
הנכון, המשך בו. אל תתחיל לעשות דבר״מה — נאה בבל
שיהיה — בחלקי גוף אחרים. עליך להמשיך בעיקביות
ובהתמדה בליטוף הדגדגן, אך תן לה להירגע• תן לה להרגיש
שאינך מתעייף, ואין זה חשוב כמה זמן יידרש לך כדי
להביאה לשיא.
הכנס את אצבעותיך לתוך נרתיקה ומרח את הריר על
פני הדגדגן. אם אין מספיק רטיבות, השתמש בשמן־תינוקות.
אל תשאל אותה, פשוט עשה זאת. זה יחסוך ממנה מבוכה
אפשרית ויגרום לך להיראות אביר האהבה. תרגיל נחמד
אחר הוא ללקק את פיטמותיח כאשר אתה מניח את ידיך
על פני עצם הערווה ; באשר הפיטמות מתחילות להתמלא
ולהזדקף, בדוק בנרתיק שלה כדי להרגיש אם הוא לח.
באשר גוברת התרגשותה, עליך להגביר את קצב מגעיך. אם
היא הודפת את האגן שלח כלפי ידך, פירוש הדבר שהיא
מבקשת לחץ נוסף. הדגדגן, שהוא המקביל לפין, יתנפח

שני. למרות שאשה יכולה להגיע לשיא בלי שיהיה לה דבר
בתוכה, היא באמת ובתמים אוהבת כי הפין — או אפילו
אצבע, יהיו בתוכה•
בבקשה, אל תחשוב שאני אומרת בי עצם נוכחות הפין
בתוך אשה אינה חוויה מגרה. זוהי חוויה מגרה, גם כאשר
החדירה אינה מלווה בגירוי הדגדגן בשום צורה• אך התחושה,
באופן גס, מקבילה למצב שבו תאשה מאוננת לך, אך נוגעת
רק באחד מאשביך, האם תוכל להגיע לשיא ! נרתיק האשה,
אני סבורה, מקביל, פחות או יותר, לבסיס הפין שלך,
ודגדגנה מקביל לכותרתו.

כאשד אומרת אשה שגבו
הוא מאהב טוב, מבינות זאת
הנשים האחרות כצונן
כן, הבה ניגש לעניין עצמו: ליקוק. רוב הנשים חשות
בי הגברים נרתעים מביצוע פעולה זו. גברים מתוחים מאוד
ומבקשים לדעת אם האשה התקלחה ממש לפני המגע;
הם גם חוששים שיעבור זמן רב מדי עד שהנשים יגיעו לשיא.
וזה בתורו גורם לנשים אי־נוחות ואי־יכולת להשתחרר.
ליקוק הוא משהו שאתה עושה לדגדגן, ואיבר זה יכול
להיפגע ולהגיע לאובדן תחושה מוחלט על״ידי נשיכות של
מאהבים חובבים. במו־בן, אצבעותיהם של כמה מהגברים
עלולות להיות ארובות מדי, או נוקשות מדי, מבדי להעניק
גירוי מתאים לדגדגן של האשה.
הלשון, מאידך גיסא, אינה מכילה עצמות, לעיתים־נדירות
היא נוקשה מדי, והיא תמיד לחה די הצורך בדי למנוע
פגיעה. כאשר אתה מלקק לאשה, בבקשה ממך, הזז את
שיער הערווה הצידה, כך שלא יחתוך את הרקמות העדינות.
כאשר אתה מלקק מסביב לדגדגן, הכנס יד אחת מתחת
לישבן, את הבוהן הכנס לנרתיק. זה מעניק לאשה תחושה
מגרה, שהיא מוחזקת תחת פיקוח, ובאותה עת מעניק לה
משהו להישען עליו ברגע השיא. במו־כן, נסה ללטף את
ביטנה, או את צידי ירכיה המתוחות. הליטוף מאיזור הברך
ועד לאיזור האגן, בשעה שאתם מלקקים ללא־הרף, ישלח
תחושות ישירות למרכז הגירוי המיני, אל עבר הדגדגן.
ולבסוף, כמה עצות נוספות:
.1באשר האשה אומרת שהגבר הוא מאהב טוב, מבינות
זאת הנשים האחרות כמו צופן. אין פירוש הדבר שהוא מביא
אותה לשיא, פירוש הדבר שהוא מסעיר יותר מן הממוצע.
.2יהיו גשים שישקדו, כדי להגן על האגו הגברי, באומרן
שיש להן שני סוגים של אורגזמה — אחד משני, שהיא
אורגזמה בדגדגן, והשני, העיקרי, שזו האורגזמה בנרתיק.
למעשה, ההיפך קרוב יותר לאמת.
.3לאחרונה פיתחתי הרגל לאונן כאשר אני לצד חברי.
ערב אחד הוא הגיע לשיא לפחות שלוש פעמים, ואני החלטתי
שהגיע תורי. ביקשתי ממנו שיחבק אותי בשעה שאני מאוננת.
הוא עשה זאת, אולם ללא התלהבות• החזיר הקטן בבר
היה מרוקן לחלוטין, והחיבוק שלו לא הביע שום תשוקה.
כך שלמעשה אוננתי והגעתי לשיא בנוכחותו של גבר. הוא
לעומת״זאת שקע בתנומה, ולא חש בלל בכל השינויים שחלו
בגופי ושהיו עשויים לסייע לו לעזור לי בעתיד. אם יש בכלל
עתיד עבורנו.

— 613

מיס תור׳ ה אורגז מ ה הנ שי ת
(המשך מעמוד )63
אני אשר גורמת להם להיות משוחררים
ופתוחים איתי. הכל כדי ששנינו נצליח
ליהנות.
הפגישה הראשונה היא הקשה ביותר
בשביל הגבר. הוא שחייב לחזר אחרי.
עליו לעבור ערב גדוש מיכשולים. הוא
מוכן לסבול כל דבר כדי להגיע לבסוף
אל המגע המיני ואז, דווקא במגע הראשון
הרווי מתחים, הוא לא מסוגל לעצור
ומגיע מהר לשפיכה. אנחנו עדיין לא
מכירים האחד את השני. אני אתחשב בו.
אהיה עדינה וסבלנית.

לא יודעת לשפוט אם הן אכן חשו באורגזמה
אמיתית או שזייפו תחושה כזו
למען הגבר. על כן החלטתי לנסות בעצמי
את הדרך הזו.
שיתפתי בהתלבטות הזו את בן־הזוג
שלי. כדי שלא יבחל, חס וחלילה. נוכחתי
לדעת שגם בן־הזוג שלי לא היה
משוכנע שאני מגיעה לאורגזמה, ללא
הצווחות שאותן הכיר אצל נשים אחרות.
החלטתי לערוך לו הצגה. צווחתי,
התעוותתי, שרטתי אותו, ולבסוף הרגש תי
כל כך מטופשת שזנחתי את ההצגה
הזו. היום, כשאני משוחחת על כך עם

החברות שלי, אני לא מצליחה לשכנע
אותן שזה מגוחך. כל אחת אוחזת בהר־גליה
בכוח.
כך זה גם אצל הגברים. כשהייתי בת
20 נהגו הגברים שעימם נפגשתי לחשוב
רק על עצמם. הם דאגו רק לדבר אחד —
להחדיר את הפין שלהם אל הפות זה
כל כך העסיק אותם, שלא התפנו לחשוב
אם הבחורה נהנתה או כיצד היא
מבקשת ליהנות במגע המיני. זו אני שעוררה
אותם להתעניין בי. לא הייתי פסי בית.
לאט לאט גרמתי לגבר להשתחרר
מהמתח המלווה אותו, ואז הוא היה יכול

לפנות מקום במוחו גם להתייחסות אלי.
הגברים הללו השתנו.
יש גברים המוכנים להעניק לי תשומת-
לב שאותה הם לא מוכנים להעניק לאשר.
אחרת. אני נוהגת לשוחח איתם על כך.
האמת היא שהם באים להתייעץ איתי.
אם בת-הזוג שלהם סובלת מבעיה נפשית
כלשהי, הגורמת לה להיות עצורה,
לא יעזרו לו כל מאמציו. יש עדיין גברים
המוכנים לוותר, כדי להמשיך להח זיק
באשה שאליה הם נמשכים. הם מאמינים,
כנראה, בסתר ליבם שהאשה שנבראה
מצלע אדם היא יצור נחות.

לעולם לא אעמיד פנים. לא קרה לי
שאמרתי לגבר שאני נהנית כשזה לא
קרה. אני שחקנית גרועה. בכל מגע מיני
יש לי כוונה להגיע לאורגזמה, לכן אמ שיך
את המגע עד שאגיע לשיא. אני
מסוגלת להגיע לעוד ועוד אורגזמות, ובן-
הזוג שעימי חש בכמיהה שלי לשיא.
מכיוון שאני פעילה הוא נהנה לשתף
איתי פעולה• אין לי ספק שהעבודה שלו
קשה. אבל הוא זוכה לחוויה כזו גם
מצידי.
יש לי האומץ להפסיק מגע מיני באמצע,
אם הגבר אינו משתף עימי פעולה.
אני יודעת שבכך יצרתי בעיה לשנינו,
אבל זה שווה לי. עם גבר כזה אני לא
יכולה להמשיך את המגע המיני. האשה
האוסטרלית קבעה, שדווקא הנשים הן
המבקשות חדר חשוך או אורות עמומים
בעת המגע המיני, מפני שאינן בטוחות
ביפי-עורן. אני גיליתי גברים שמחפשים
.את החושך בגלל חוסר הביטחון שלהם
ברושם שמעורר גופם. לעומת זאת אני
חושבת שלאורו של נר הגוף ניראה זוהר.
אני מציעה לכם לנסות. בכל מיקרה,
בני-זוג המרגישים חופשיים האחד עם
השני, ירצו מאוד להסתכל בעיניהם ולא
להתחבא בחושך.
האשה האוסטרלית סיפרה על נשים הנוהגות
לצעוק ולשרוט. בזמן האורגזמה.
זה נכון. גם אני קראתי בספרים ושמעתי
מחברות, שהן נוהגות לעשות כך. אני

שלא

תיירנים קוכי אלתר וחיים אלפנדי
״הגבר מנצל 1את האשה האשה יודעת לנצל את, הגבר !״

מגיעח

ל ו עי א ־ אשמו :1 1כ ר
מ יים אדסנדי וקדגי אלתר,

שני

• הם בני .26
הם רווקים, המארגנים בצוותא טיולים
קבוצתיים לחוץ־ילארץ. בספטמבר הם מתכוונים
לצאת עם קבוצה של רווקים ורווקות
לאירופה.
חיים: ידעתי על קיומו של הדגדגן,
אבל לא הייתי מודע למשמעות התפקיד
שלו עד אשר אשה שקיימתי עימה מגע
מיני גילתה לי זאת. היא רמזה לי בתנועות
גוף, שזוהי הנקודה הרגישה שלה,
אבל לא טרחה להבהיר לי עד כמה רגישותו
של המקום היא מכרעת בשבילה
במגע המיני. מאוחר יותר, בהתנסויות
מיניות עם נשים אחרות, בדקתי את רגישותן
דווקא בנקודה זו. זה לא בא ברגע
אחד. היו גם בחורות שלא גילו רגישות,
או שלא חיפשו מגע כזה, ותקופה ארוכה
גיששתי עד שהייתי משוכנע בכך שהדגדגן
הוא אבר-המין הנשי.
קובי: גבר נמצא תמיד בעדיפות מינית
ביחס לאשה. אבר־המין שלו חיצוני.
הוא מגיב מהר יותר לגירוי, בעוד שאצל
האשה המצב שונה. היא יכולה להשאר
תקועה באמצע רק בגלל שאינה מכירה
את גופה. האבר שלה חבוי, והיא לא
מבקשת מהגבר שיחפש את הדגדגן שלה.
יתכן שמתוך ביישנות, מעצורים או שבכלל
לא גילתה את הרגישות בדגדגן.
למה שהגבר יתעקש אם היא לא פוצה
פה ז

חיים: גבר אינו קובע מראש שאין
חשיבות לאורגזמה של האשה. אני מתכוון
לגרום לה את ההנאה הזו. מה שה־אשר,
צריכה הוא לשאוף להגיע לאורגזמה.
את הרצת שלה היא חייבת להק רין
לגבר.
קובי: היכרתי בחורה שהיא האשה
הכי מינית שהיכרתי. היא כזו גם היום.
להיות מינית זו תכונה שקיימת בבן-
אדם• בכל נגיעה הייתי מרגיש מיד עד
כמה היא יודעת לחוש תחושות בעוצמה
רבה. עם בחורה כזו היה קל להיות שו תף
בעת המגע המיני. עצם העובדה שהיו
לד, תחושות מיניות משדרת מיד את
הרצון ליהנות במגע מיני. זו הנאה אדירה
לראות אותה מפיקה את מירב התחושות.
זהו מצב שאי-אפשר למצוא אצל
כל אשה. יש נשים שהתחושות שלהן
קהות או שהן לא מחפשות הנאה של שיא.

קופי: הבעיה היא שד,אשד, לא מעזה
להיות היוזמת. אם היא תעשה זאת, היא
תכריז בכך על תשוקותיה המיניות. עד
למיטה קיים מצב של העמדת־פנים. במי טה,
בעירום, אני חושב ששלב זה נפסק.
כשהגוף עירום, עירומה גם הנפש.

אותי אליה לחדר ולי לא היתה משיכה
אליה• היא עשתה את כל המאמצים לגרות
אותי ואני, כדי להגן על האגו הגברי
שלי, לא סירבתי. למה? כי הייתי
יוצא ממנה כמו אחד שלא מסוגל.

חיים נ במין אין צורך לדבר. אשה
יכולה לרמוז מה היא רוצה ואיך היא
רוצה, בכך שתמשוך את היד שלי אל
הדגדגן שלה. אני אראה את הבעת פניה
ואבין ממה היא מתענגת.

קופי: אני חושב שאם אשה רוצה לי הנות
ולהגיע לאורגזמה, היא צריכה להביא
את הגבר לכך שהוא לא ישפוך
מהר. ככל שהיא תחזיק אותו יותר זמן,
היא תספיק להפיק יותר עונג לעצמה. גבר
מתורגל יכול לשלוט בזמן השפיכה• זה
לא מתאפשר במגע מיני ראשון. במגע
ראשון קיימים להט וגירוי עצומים. בפגישה
ראשונה הגבר לא יכול לדחות פורקן
יצרים. אבל זה מתאפשר בפגישות
הבאות.

קופי: על פי רוב הנשים מעוניינות
לומר לגבר שהדגדגן הוא אשר מרגש
אותן, אבל הן לא מעזות לומר. היא
זורקת עלי את האחריות לעונג שלה ואז
אני מביא אותה למצב שבו היא תהיה
שותפה במציאת הפוזות. אני יכול להתחכך
עם עצם המיפשעה בדגדגן שלה,
עם אבר־המין, עם האצבע, עם הלשון. לי
אין הסתייגויות מכל צורת מגע. ההיפך,
אני מעודד כל חידוש. למדתי הרבה מאוד
על מין גם מנשים חסרות נסיון. הבעיה
תשאר תמיד של בת־הזוג שלי. אני לא
אתעקש.
חיים ג אם אני נכנם למיטה עם בחודה
שאין לי כוונה למצוא חן בעיניה, או
שאין לי כוונה לשמור על הקשר בינינו,
למה שאשקיע בה מאמץ? אני צריו לרצות
להביא אותה לאורגזמה. אם אני לא
ארצה היא לא תגיע.

קופי: מי שלא מגיעה לשיא היא
האשמה בכך. היא לא הבהירה שזו זכותה.
היא נתנה לגבר לחשוב רק על עצמו.

קופי: נכון, האשה מפסידה בסוג כזה
של יחסים. פגשתי בנואייבה בחורה אוסטרלית
שנדמה לי שלא ראתה כתף של
גבר בחייה. היה חושך בחוף. הזמנתי
אותה לשק השינה שלי, וקיימנו יחסי-
מין. כשאני החלטתי שהמישחק נגמר, אז
כך היה. נרדמתי. נכון, התלוותה לזה
ההרגשה שאני ניצלתי אותה, אבל ההגיון
עוזר להתגבר על הבעיה. לא היה
לי עניין בה, ולא שאלתי אם היא נהנתה.

חיים: על מיתוס הגבר המוביל לא
אבד הכלח. הוא עדיין קיים. אבל אם
אשה תוביל ביחסי-מין לא אכעס עליה.

חיים נ קיים גם מצב הפוך. יש נשים
שיודעות לנצל גבר. בחורה מבוגרת ממני
הזמינה אותי לבלות איתה. היא לקחה

חיים: בחורה שיודעת ליהנות מיחסי־מין
היא גם אשה עם ראש פתוח בחיי
יום־יום• אין לה מעצורים. אם היא תיכנס
למיטה עם גבר כדי להגיע לשיא,
היא תצליח להגיע אליו. כי היא זו שתוביל
את היחסים.

חיים: לא איכפת לי אם אשד, תגיע
לאורגזמה לפני. ההיפך, כל עוד אני לא
הגעתי לשפיכה אני מוכן לתרום מכיש-
רונותי ולהמשיך במישחק המיני.
קופי נ אם אשה תאמר לי שהיא נהנית,
או שהיא לא נהנית, זה בעצם לא
מעניין אותי. לעומת זאת אם אני חש
רגש חיבה אל בחורה, ואני רוצה לשמור
על הקשר עימד — ,ההרגשה תהיד, זיפתית.
חיי ם: אם היא לא תיהנה, ואני רוצה
בה, אשקיע בה, במגע נוסף, יותר
מאמץ, כדי שהאגו הגברי שלי לא ייפגע.
לאונן? זו הדרך הכי בטוחה כדי
להביא אשה לאורגזמה. זה דבר שהגבר
עושה לאשה.
קופי נ לא נכון לומר שהאשה נותנת
ומקבלת אותה כמות של יחם במגע המיני.
גבר, מספיק לו להיות קצת מנורה
כדי שיגיע לשיא• לעומת זאת, כדי להביא
אשה לאורגזמה צריך להשקיע יומאמץ.
זה סיפור ארוך. אשה לא תר צריכה להעריך אותנו על המאמץ. אני
לא מחכה שהיא תנשק את רגלי. באמת
שאני לא מצפה למדליה. אבל זהו המ צב:
חיפשת שוביניזם גברי — מצאת !

ע עז !זיוי £
יצרני זברה, קאמרי, שמפו רויאל
והשמפו בריח מפוחים
ובשיתוף מנכ״ל חברת ״א. גמדי״,
אברהם גמדי, אשר יעניק למלכה
הנחה של — 500,000.ל״י לרכישת
דירה כחברתו
המלכה תציג את

הדגמים

החדשים לשצת 1981

אפנת תשים היפות
תציג את המשקה
שבב ״ אתה עי ל ם

אמיתית של ״קו-
קטיילט-פור-טו״
תטוט ותתארח בכרתים ע״י

תשלב את
יופיה חגשי בתצוגת חולצות
גברים

תוכתר בכתרי

תדגים את דגמי 1981 של

ק ד הטבעיים של --

תגיע לגשפים באוטובוסי

תציג את שמלות הכלה של

תטפל בשערה בת
טיפול וצבעי שיער
אחד בעולם

שד בי
נייט

הדרכת המועמדות: אולפן לאה פלטשר
תיסרוקות: סלון ג׳ימי ומרסל חיפה * איפ
ביוטי עיצוב הכתרים :״אנדין
טיפול בשיער: תכשירי ״לוריאל״ *
אירגון: מירי ורפי זכרוני

ך* ירי כלוקי היא פצצה אמיתית, שיער בלונדי

י מתולתל, צרוב־שמש, פנים שזופות ועיניים חומות־צהובות,
הדומות לעיני חתול ג׳ינג׳י.
מירי היא חיילת בחיל־האוויר, ותפקידה הוא לקפל
מיצנחים לטייס. כשסיימה את לימודיה בחולון והתגייסה
לצה״ל, ביקשה לעשות משהו מועיל .״אותי,״ כך אמדה,
״לא יראו בתפקיד של ג׳ובניקית בקרייה.״ היא ביקשה
להיות פקידה פלוגתית בצנחנים. אמרו לה: לא!
את התפקיד הזה אנחנו מועידים, בדרך־כלל, לבנות
הבאות ממישפחות שכולות. מירי התעקשה על משהו
שקשור בכומתות האדומות, וקיבלה תפקיד של מקפלת־מיצנחים
באחת הטייסות המפוארות של צה״ל.

סי רי ב לו קי

מירי בלוקי מדגימה מכנסי ברמודה עם חולצת גופיה,
של אופנת ״ניבה״ לקיץ .1981 בתמונות התחתונות
מדגימות המועמדות הסופיות את בגדי־הים של ״גו״
טקס״ .כל הבנות אופרו לקראת הצילומים בתכשירים
הטבעיים של חברת הקוסמטיקה ״נייטשר ביוטי״.

מספרת מירי :״היינו ארבע בנות בקורס, שבמהלכו
נשרה אחת מאיתנו. העבודה אינה קשה, אבל צריך
המון אחריות וריכוז. אם את חלילה שוכחת מיתר, המיצנח
עלול שלא להיפתח. העבודה מאוד מרוכזת, ומצריכה
מכסימום של ריכוז.
בדרך־כלל אנחנו לא עובדות רצוף. יוצא לנו לקפל
מיצגח או שניים ביום. כל קיפול של מיצנח אורך, בערך,
שלושת ריבעי שעה, ובסך הכל העבודה והיחסים עם
הטייסים, והידיעה שאני עושה משהו חשוב לחבר׳ה
הנהדרים האלה, היא כיף לא נורמלי.״
מירי אוהבת להתעמל. בזמנה החופשי היא משחקת
כדורסל בבסיס, רצה, קופצת לרוחק והולכת המון לים.
תוכניות לעתיד? ״אני רוצה להיות שחקנית־קולנוע.
אומרים לי שזה מאוד קשה, שזה עולם אכזרי, הנראה
זוהר, אך שבעצם הוא די עכור. אני אנסה. אם לא אצליח,
אני רוצה ללמוד התעמלות בווינגייט, ולהיות מורה־להתעמלות.

איריס
נאדל בחולצה מעוטרת בתחרה ומכנסי ג׳מס
עם ניצוצות זהב — החידוש של אופנת ״ניבה״ לקיץ
81׳ .את איריס, כמו את שאר המתמודדות, משך
במיוחד הטיול לאי כרתים שעורכת השנה חברת הנסיעות
הגדולה ״דיזנהויז״ .הנעליים הן של ״נעלי מרנו״.

הטובים לטיס הטובות לטייסים דור שני בעולם
היופי
רי איריס נאדל שיער ארוך־ארוך, ועיניים חומות
• גדולות. היא תלמידת שביעית בבית־הספר קלעי
בגיבעתיים, ולומדת במגמה הסוציולוגית.
איריס יודעת את רצונה ומודה במפורש :״הגעתי
לתחרות מלכת־המים, כי אני לוקחת את זה בתור אתגר :
אני רוצה להיות מלכת־מים.״
איריס לומדת דוגמנות אצל לאה פלטשר, ורוצה
להיות דוגמנית. אך אין זו מגמתה היחידה. בדוגמנות היא
רואה עיסוק צדדי, מלהיב ומהנה, אך בהחלט לא מרכזי.
לכשתגדל, ואחרי שרותה הצבאי, היא מתכוונת להזרים
את מרצה בכיוון אחד: אירים רוצה להיות עיתונאית

!ועמדות הסופיות• תל 3ת המיס •׳81 הס
או אשת־יחסי־ציבור. היא חושבת שהיא מתאימד. לשני
המיקצועות האלה, מכיוון שהיא כותבת היטב, מתעניינת
מאוד באנשים, ובעיקר — יש ילד, גישה אליהם.

^£388>—1יו 11?1

ו ^לי חי ץ בת ה־ , 17 גבוהת־הקומה, מקריית־מוצקין
> היא בהחלט מועמדת יוצאת־דופן.
אורלי הגיעה לתחרות מלכת־המים הישר מקן השומר
הצעיר בקריית־מוצקין. היא יודעת היטב מה היא רוצה :
״או ללכת לגרעין נח״ל, או ללכת לגרעין עודד ולעזור
בעיירות הפיתוח למישפחות נזקקות.״ העובדה שחברות
בגרעין עודד דורשת שנת־התנדבות אינה מרתיעה אותה.
העבודה מדליקה אותה, וגם האפשרות שהגרעין מקנה
לחבריו את האפשרות לחיות בקומונה עם חבדה צעירים.
על תנועת הנוער של קן השומר הצעיר בקריית־מוצקין
מספרת אורלי :״זה כבר לא מה שהיה פעם,
למרות שעדיין הולכים עם חולצה כחולה. למעשה אנחנו

לאיריס היפה חבר קבוע מזה שנתיים. הוא סטודנט
למישפטים.
בזמנה החופשי היא משחקת טניס, רוקדת ג׳ז, ובחופש
הגדול היא עובדת בחנות הפטורה־ממכס שבנמל־התעופר,
בן־גוריון. העבודה בחנות מקנה לה את הרגשת המרחבים,
שאותה היא אוהבת, תחושה של רגל אחת בארץ ורגל
אחת באוויר. היא אוהבת לנסוע, וכבר הספיקה להיות

אויו לי חיון

אי רי סנאדל
באירופה, בארצות-הברית ואפילו באי כרתים, שאליו
תסענה כל המועמדות הסופיות בתחרות מלכת־המים.
איריס היא דור שני-בעולם־היופי. אמה, חגי, היתד,
בעבר דוגמנית ונערת־יופי, וגם היא למדה אצל לאה
פלטשר. האם מעודדת את איריס בלימודי־הדוגמנות שלה,
ומשמשת לה כמדריכה צמודה בעולם־היופי, המוכר לה
כל־כך. גם אביה של אירים, שהוא מהנדס, ואחותה בת
ה־ 12 מעודדים אותה, שלא לדבר על החבר הצמוד.
.איריס מקווה שגם אם לא תזכה בתואר הנכסף, תפיק
מהתחרות מכסימום של חוויות והיכרויות חדשות.

אורלי חיוו בחולצה מעוטרת בקפלים (וולנים) ומכנסי
ג׳ינס עם ניצוצות זהב של ״ניבה״ .הבנות תצגנה
בתחרויות את נעלי ״מרנו״ ,שמלות הכלה של ״אמבר״
ותכשיטי היוקרה של ״אנדיו״ .הדוגמנים יציגו בתחרויות
את חולצות האופנה האחרונה של ״הווי 2000״.

לחיי

מנסים להחזיר כעת מעט ממה שהיה פעם. לא נעים,
אבל מחייבים אותנו לבוא בחולצה כחולה, למרות שאני
חושבת שזה צריך לבוא מעצמו.
״הפעילות בשומר הצעיר מתבטאת בפעולות שבהן
מדברים על פוליטיקה. מנסים להקנות לנו אווירה של
ארץ־ישראל הישנה והטובה.
כשהיא נשאלת אם רוקדים בתנועה ריקודים סלוניים,
היא מגיבה בתדהמה :״ריקודים סלוניים ן בשום פנים
ואופן לא! היו על זה ויכוחים, ובסוף הוחלט שריקודים
סלוניים ירקדו במסיבות פרטיות. אני אישית מתנגדת
לריקודים סלוניים בתנועה. זה לא המקום המתאים. בתנועה
צריכים לרקוד ריקודי־עם.״
אורלי הגיעה לתחרות בשביל החווייה. חוץ מזה
היא אומרת :״אף אחד לא הבטיח לי טיול לחו״ל.
המועמדות הרי נוסעות לכרתים, וזוהי כבר חווייה
כשלעצמה.״ החבר׳ה בתנועה מעודדים ואף הבטיחו
לבוא לנשף שיתקיים בחיפה.

תנועת הנועד!

שר ת /אי ש ממאדים

קטיושה לא תיפול!
״לא תיפול עוד קטיושה על קריית־שמונה,״ אמר טר הביטחון
מנחם בגין, ונחלקו פרשנים במשמע הדברים. הפשטנים פירשום
פשוטם כמשמעם: חסל סדר קטיושות בגליל העליון ! המפולפלים
הבינום קצת אחרת: לא תיפול עוד קטיושה, שכן אם תיפול,
סר הביטחון יתן פקודה שכזאת, אשר ביצועה ימנע הפעלת
משגרי־קטיושה אחת ולתמיד.
פירוש אחר לאותה הבטחת כזב בגינית אין ולא יוכל להיות.
לעומת זה, בשעה שדברים אלה נכתבים — למחרת ירי הקטיושות
על נהריה, קריית״שמונה ועוד, שבא לאחרי ירי הקטיושות על
קריית־שמונה בלבד (הירי אשר הקפיץ את הנשיא הגלילה —
ואת יריבו העתידי דויד לוי לומר :״הנשיא אינו יודע מה הוא
סח ושבוע לפני התפרסמם ברבים, שבוע שבמהלכו עולם
ומלואו עלול להיות כמרקחה — ברור לפחות דבר אחד: בין
הבל פיו של סר הביטחון (ושור המכשלה) מנחם בגין ובין
המציאות המציאותית מבדיל לפחות מרחק של טווח קטיושה.
לא היה צריך להיות חכם מחוכם כדי לעשות לשחוק את
הבטחת ״לא עוד״ הנואלת של סר הביטחון מנחם בגין. אני
הקטן, למשל, רציתי להשחיז עטי למחרת השמעתה חסרת-
האחריות ולפתוח רשימה במילים :״ומה אם כן תיפול קטיושה,
מר בגין!־״ אם לא עשיתי זאת, וכמוני אולי עוד כמה בקרנים
מושבעים, הרי זה אך ורק משום שבתגובה כזאת היה מוכרח
להיות משהו סר״טעם — לא פחות מאשר באמירה־הבטחה
שקדמה לה. דבר אחד הוא להתפלמס עם מנחם בגין ולהציגו
(בלי הצלחה יתרה, כפי שראינו בבחירות) במערומיו הדמגוגיים ן
דבר אחר — להתעלל בתושבי הגליל ממרחק בטוח למדי בצפון
תל־אביב, ולהבטיח להם כנביא־זעם מנות אש וגופרית.
אבל עכשיו, משקמה ונהייתה, אין מנוס מחיטוט באיוולת
הבגינית חרף היותו גם חיטוט בפצע.
מה פירוש ״לא תיפול עוד קטיושה על קריית־שמונה״ לפי
המשמע הראשון, הפשטני ; פירוש המילים הללו הוא שלא
יהיו עוד טילי קטיושה בדרום לבנון, אשר יהיו נכונים לשיגור
דרומה ; כלומר שלא יהיו בדרום לבנון שום משגרי־קטיושה ;
כלומר שלא יהיו בלבנון מפעילי משגרי״קטיושה ; כלומר שלא
יהיו בדרום לבנון חברי אירגונים פלשתינאים הנלחמים בישראל
בבל דרך אפשרית להם. פירוש זה מחייב את סר הביטחון
הישראלי, ולא פחות ממנו גם את שור המכשלה׳ להבהיר —
קודם כל לעצמו — אם לכל שורת ההיגיון הזאת יש או יכול
להיות יסוד מציאותי. במילים אחרות, מי שאומר ״לא תיפול
עוד קטיושה על קריית״שמונה״ חייב להשיב חיובית על שאלות
כגון: האמנם אפשר לבער בל טיל קטיושה וכל משגר״קטיושה
ובל מפעיל משגר״קטיושה וכל חבר באירגון פלשתינאי אנטי-
ישראלי לוחמני מדרום לבנון! ולא רק מדרום לבנון, שחרי
הדעת נותנת — ופה אנו עוברים מתחום המשמע הראשון של
״לא עוד קטיושה״ אל תחום המשמע השני — כי אם תבוער
בל קטיושה מתחת לכל עץ רענן בדרום הלבנון, יתחילו הפלשתינאים
להפגיז את הגליל העליון (או את השטח שצה״ל יכבוש
מצפון לרצועת מובלעת חדאד) מאיזור צפוני יותר, בכלי״נשק
ארוכי״טווח יותר.
אבן, אך תמול־שלשום הזהיר הרמטב״ל רפאל איתן את
עצמנו ואת העולם, כי נשק המחבלים מיתחבם והולך, ואין
שום סיבה להניח כי התיחבום לא יתבטא גם בבל הכרוך
בהגדלת טווחים ; ומה גם, שכידוע לא על תוצרת נשק עצמית
בלבד יחיו המחבלים למיניהם. הם ניזונים ממקורות עתירי
נשק, עקיפים בסוריה ישירים ברוסיה.
על רוסיהאו לי עו ד א גי ד משהו להלן, ואם ל א עכ שיו
בפעם אחרת, אך אפשר שראוי להטעים פה בהזדמנות חגיגית
זו, כי לא אחת נוהגים ראשי־ביטחוננו ואמצעי־תקשורתנו להוסיף
את התואר ״סובייטי״ או ״רוסי״ לנשק המופעל נגדנו או
מאיים עלינו — בדרך־בלל, כנראה, מתוך הנחה שתואר זה,
בהישמעו או בהיקראו על־ידי שוחרי הדמוקרטיה ברחבי-עולם,
יתגבר שבעתיים את סלידתם מברית״המועצות ויצדיק מראש
כל פעולה ישראלית נגד מחזיקי הנשק חזה. הצרה היא שלא
רק ברי לבל אדם נבון, שאין שמץ קשר בין מקור הנשק וצידקת
הפעלתו, אלא גם שלא כל שוחרי הדמוקרטיה בעולם המערבי
הם שוחרי מילחמה קרה או חמה נגד ברית״המועצות ; לרובם,
כמדומה, נהיר שאי־אפשר להשמיד את ברית״המועצות בלא
מחיר איום ונורא, ומכאן שצריך להגיע עימה לכלל הסכמים
כלשהם, ופו ,,ומכאן שתיאור טנק או טיל או נשק אחר המאיים
על ביטחון תושבי ישראל ב״רוסי״ נופל על אוזניים ערלות,
אם לא גרוע מזה• על זה יש להוסיף, כמובן, שמהעבר השני
של הגיבעה ניתן להגדיר; באותו הגיון חד״צדדי כל נשק במעט
המשמש את צה״ל כ״אמריקאי״ ,וכבר הגיעה עת שתובן כלשהו
הפסיכולוגיה של הצד שכנגד.
אבל נחזור לענייננו, והוא השאלה על איזה יסוד הבטיח
סר־הביטחון את שהבטיח באומרו ״לא תיפול עוד קטיושה על
קריית-שמונח״ :על יסוד של טיפשות ; יהירות ; שחצנות ; התעלמות
מן המציאות ובריאת מציאות שיקרית בחבל פה ; אופוריה
תרופתית ן טירוף מערבות הדעת ; הסתמכות על פתיותם של
אנשים המאמינים או רוצים להאמין לכל דבר מפי בגין-בגין;
מידע חסוי שמספקים גורמי המודיעין למיניהם ן הערכות מצב
של המטכ״לן פיתרון סופי של הבעיה הפלשתינאית שהושג
בחשאי> הסכם־ביניים שני סודי עם סוריה בעידוד הפלת מטוסים
סוריים תוצרת רוסית; ברית־ידידות כמוסה שנכרתה אך זה
עתה עם ברז׳נייב ושות׳ ,שחיל ורעדה אחזום אחרי הכישלון
הטקטי, האסטרטגי והפוליטי של התמרון הרוסי־סורי המשותף;
מיסמך הבנה חדש עם ידידתנו ובעלת-בריתנו ארצות-הברית
הרגני ת !
מבין כל התשובות האפשריות שהבאתי לעיל אני מעדיף

אחת שדווקא לא הבאתי: על יסוד אמונה במזל• מפני שהאמת
האמיתית היא שעד כה פינק המזל מאוד־מאוד את העם היושב
בצפון ציון, ובשל הסיבה הפשוטה שיש בל ההבדל שבעולם
בין קטיושה מחטיאה וקטיושה קטלנית. אבל קטיושה היא
קטיושה ומטוס הוא מטוס.
המטוס הישראלי לעולם לא מחטיא. הוא תמיד הורג.
הפגז הישראלי לעולם משתק את מקורות הירי, ואילו הקטיושה
מחטיאה ומחטיאה ומחטיאה מאת ואחת פעמים עד שהיא
קוטלת. אם על עם־ישראל לשלם מס״דמים מסויים כמחיר
בלתי-נמנע של קיומו הריבוני — יאמר זאת סר הביטחון
(וראש המכשלה) והעם משוך בשרו בשיניו וישלם את המס.
אבל לא כך מדבר מנחם בגין• האיש הזה אינו מחפש דרבים
לפיתרון מדיני של הבעיה הפלשתינית, של בעיית יחסינו עם
סוריה ועם רוסיה• להיפך• האיש הזה מבטיח הבטחות אסטרו לוגיות
חסרות־שחר בהסתמכו על המזל, או מפעיל בוח־זרוע
בהסתמכו• על נצח ישראל לא ישקר, בלומר על ההנחה שאפשר
להדימיד את בל הבורים ואת בל הקטיושות ואת כל הפלשתינאים
ואת כל הערבים ואת בל הרוסים.
אוי;י אפשר, אבל לא בלי מחיר, בפי שאך זה נוכחנו בעליל.
משלמי המחיר לא יבואו בטענות אל מנחם המבטיח בפה
מלא אוויר אפס קטיושות. פיהם מלא עפר שאליו שבו. אבל
מי שרגליו עומדות על האדמה הזאת, ואינו רוצה לחיות לנצח,
לא על הבטחות-סרק ולא על מזל החטאות ולא על החרב
לבדה כתרופת־פלא אחת ויחידה לבל חולי בינלאומי, ולא על
פיתרונות צבאיים חדשים לבקרים, חייב להתאזר ולומר מול
הקברים: תרוחמו, בישי־מזל שכמותכם, לו נרוחם אנו, מוכי
סנוורי הכוח והבריחה מן המציאות, וניגאל אי״פעם מלהיות
נוקמי דם, עובדי אש — ומזלות.

מספנות לנדאו ועמודה ועשיתי על מנהלי ״מספנות ישראל״ /אשר עשו נבלה
בישראל (ליברטובסקי) :
הוא לא שינה את שמו. הוא ישראל נשאר, ויישאר עד תום,
אפילו אם הודח — למרות הצלחתו — בגלל ״פנקס אדום״...
אבל המספנות, אשר חסמו השער למודח, בצו-זדון —
הן ששינו עכשיו את שמן ל״מספנות של סדום״ !

אל הר העצמות
נח לו אותו איש חידות והוזה הזיות באדמת מחניים
הגלילית, שם בארץ חרמונים וקטיושות, נח לו מיכאל הלפרין
האגדי זה עשרות בשנים, ובבר דישן בעפר רמ״ח אבריו את
עפר הארץ אשר אהב. אבל עכשיו יבואו יהודים רבים מכל
עברי הארץ ויסירו את המצבה העתיקה המעיקה על יצר
הכבוד שלהם ויחפרו את קברו ויעלו את שלדו, עצם לא תחסר,
ויסיעוהו בתופים ובמחולות הרחק מהגליל העליון ירושלימה,
לקברו בכבוד מלכים ובתרועת חצוצרות ובנאומי רוזנים ושועים.
הגליל יעמד בזה.
אומרים, שבשעתו ציווה מיכאל הלפרין לקברו בירושלים,
ובוודאי היו טעמיו ונימוקיו עימו. אבל הגורל גזר על מותו
בגליל, שם לא הרחק מתל-חי, בארץ גבורת קדומים וגבורת
ימינו, עד האחרונים שבהם. שם הוא מת ושם נקבר, והארץ
לא רעשה, והקבר לא התהפך, והרגבים לא מתקו פחות מרגבי
בל מקום אחר בארץ הקודש, לרבות ירושלים.
אבל עכשיו יבואו ויעקרו את הקבר הזה מן הגליל, ויעשו
חגיגה גדולה בהר הרצל בירושלים, ואנשים ידברו על הכבוד
הגדול שזכתה בו ירושלים בירת הנצח מכוח עצמותיו של בן־אדם,
עצמות יבשות, דוממות, שאין ביניהן ובין עצמות אחרות כמותן
שום הבדל שבעולם, ועל החסד הגדול שעושה סוף־סוף מדינת״
ישראל עם מיכאל הלפרין ועם עצמה, בהשקעת בך ובך זוזים
בהעתקת כך ובך עצמות מהלך כך וכך פרסאות ממחנ׳־ים
הגלילית עד ירושלים הנצחית, ואיך בל זה ישנה את ההיסטוריה
של העם היהודי, ואיך יתוקן בכך עוול של עשרות בשנים אשר
הדיר מנוחתם של המונים גדולים, אשר השתוקקו ממש לעלות
על קברו של מיכאל הלפרין האגדי ולא יכלו, כי בגליל העליון
הוא, בבית קברות שכוח־אדם, לא תואר ולא הדר לו, והנה
עתה מה רב הכבוד ומה גדול ההדר, בי הקבר החדש ייבנה
לתלפיות, ומצבה אדירה תוקם עליו על חשבון הגרעון הלאומי,
ובני-המישפחה יהיו מאושרים באדם, כי רב הכבוד אשר הנחיל
להם מיכאל הלפרין בעצמותיו מן הכבוד אשר הנחיל להם
בהווייתו ובמורשתו, כי המורשת היא רוח, רוח שאינה יודעת
זמן ומקום, שאינה מגולמת בעץ ובאבן, ואילו הירושה היא
ירושה של חומר, ירושה של ממש — בך ובך עצמות, בך וכך
אמות קרקע במקום טוב באמצע הר הרצל.
טרומפלדור, עשה טובה והישאר לך שם, בגליל, ארץ גיבורים
הבורחים) מן הכבוד, גיבורים שהכבוד רודף אחריהם על פני
האדמה, גיבורים שאינם זקוקים לשטר-זיברון לאומי בזכות
פולחן עצמות ונדודי קברים.

הו רו ס קו פ
(המשך מעמוד )10
מוצלחת מאוד, שהביאה לו פירשום,
פופולריות, כסף ואהדה של
הציבור.
כעת נוצר מצב, שמביא אותו,
למעשה, לתקופה שתיגרום לו
לשינוי, גם בחייו וגם באישיותו.
נראה ש״פליטת־חפח״ המפורסמת
לאהיתהמיקרית —
זה היה שיא, שאחריו מתחילה
תקופת סגירות. לפי המפה —
היה חייב לקרות לו משהו שייג־רום
לו לשנות לחלוטין את דרך
חייו. חרדות ופחדים, שהיו מודחקים
עמוק ובלתי״ידועים כ ס - -
עט, מתחילים להתגלות כעת,
וזה ישפיע על המצב המנטלי
והמחשבתי. יגדיל את הפעילות
של המוח, ואז תיווצר הנטייה
להביא שינויים. הוא ישאף ליציבות
בסביבתו הקרובה, ולקשרים
הדוקים יותר עם הקרובים
אליו, ובעיקר אלה שנותנים לו
הרגשה של חסות. הוא נכנס לתקופה
של הרהורים, חשבון־נפש
ומחשבות עמוקות יותר.
מה שקרה עכשיו ישפיע גם
על השנה הבאה וגם מאוחר יותר.
ה״סיפור״ אינו קצר והוא
ינסה לשנות כיוון. למעשה, הוא
גילה לפתע אספקט חדש בחיים,
שמביא אותו למצב של התכנסות
פנימה. אם עד עכשיו חי
חופשי ונוח — כעת העולם נר״
אה פיתאום יותר עמוק, והוא
מתחיל להבין משמעויות של
דברים•
כל זה ייגרום לו לחרדות לא
מעטות. הוא יראה שקיים פחד
אמיתי, עמוק ושורשי, והדבר
עלול להגיע עד חרדות מפגיעה
פיסית ומהשחתת יופיו. כל זה
ייגרום לו לשינויים גם בדרך
חייו האישית, וגם יביא אותו
להתרכז יותר בתחום יצירתי,
שבו יהיה עליו להימצא יותר
בחברת עצמו ובחברתם של אנשים
שונים מאלה שעימם היה
רגיל להתרועע. תהליך זה נראה
ארוך וממושך, גם אם נוצר רו -ו
שם שאפשר לתקן ולשכוח את
פליטת־הפה, עבורו היא היתה
פליטת־פה שתשנה אותו ואת
גורלו.
למתמצאים באסטרולוגיה ניתן
הסבר קצר • המיקרה שקרה
לו נגרם, בנראה, משום שאורא-
נוס בבית ה״ 10 במפת־הלידה
נמצא באותה עת מול נפטון בקשת.
אספקט בזה גורם על־פי
רוב לאיבוד שליטה על מצבים.
מרקורי, שהיה בנסיגה באותה
תקופה, נמצא בתאומים בצמידות
לאוראנוס, ומכיוון שהוא
שליט המפה ושליט השמש —
גרם לו לגלגל בלשונו, מבלי שיוכל
לשלוט במילים המתגלגלות.
ביום כזה היה עליו להישאר
בבית ולא לדבר לפני קהל.
בתוספת בדאי לשים־לב גם
למארס, שגם הוא היה בתאומים
בצמידות לאוראנוס. כידוע,
מארס מגביר את האימפולסיביות,
וגורם לאנשים להקדים דיבור
למחשבה.
הכוכבים האישיים — גם המקדמים
וגם אלה שבמעבר נמצאים
בולם בתחום של מאזנים־
עקרב. חוץ מוונוס, בולם פונים
כלפי מטה( ,מתחת לאופק).
לפני בשנתיים השמש נמצאה בצמידות
ליופיטר והביאה לו
הצלחה גדולה. עכשיו הירח וה שמש
המקודמים בעקרב בבית
השלישי, מראים על תקופה של
מופנמות. המפה הולכת ונסגרת,
סטורן במפת-הלידה יעשה אספקט
מרובע לשמש חמקודמת,
דבר שמפנה כל פעולה כלפי
מטה (מתחת לאופק העולה).
מתוך המעברים והקידומים
יוצא, שחמישה כוכבים יימצאו
במזל עקרב — ויתגלה לו עולם
שונה. חיפוש אחר משהו יותר
מיסטי ויותר עמוק. כשהירח ה מקודם
היה בבית השני, זה
הביא לו פירסום וכסף. כעת
בששבתאי ייכנס לשם, יהיו גם
תהפוכות כלכליות.

העולם הזה 2290

אריאל׳

דובר

ליצרן האיטלקי של אופני 7171 יש
600,000 ילדים בשנה, שרוכבים על
אופניים בטוחים.
גם את יכולה, בלב שקט, לתת
לילדך לרכב על ,7171 כי 7171
מתמחה אך ורק באופני ילדים
כשכל סנטימטר תכנון הוא
סנטימטר של בטיחות ונוחות.
רוצה לדעת יותר פרטים? בבקשה:

ה מו שב של 7171קצר — ל מנו ע
נ פי להמ סו כנ ת; ללא גב — ל אפ שר
ירידה נו ח ה; או ר טו פ די — ל שמור
על י שיבה יציבה. א ת גו בהה מו שב,
כ מו א ת גוב ה הכידון, ני תן לכוון.
ל ־ 7171 אין פינו ת ח דו ת. ה ב רגי ם
מ עוג לי ם ע״י גו מיו ת; ה כנ ף — ע״י
גי מור כ פול, ו אי לו מגן ה שר שרת
עשוי פלס טי ק.
גלגלי העזר (ני תני םלהסרה)
מ חוז קי םבארבעה ב רגי ם
חז קי ם כדי שלא יתקפ לו.
הכידון בנוי מ שני ח ל קי ם, כדי
ש חליל הלא יישבר באמצע,
ו מ בנ הו נו ח מ אד, ב עי קר לילד
שלומד לרכב.

ל ־ 7171 יש שני מעצורים:
מעצור־יד ומעצור־רגל.
הסבלמ הוו החלקמה שי לדה,
לי ת ר חיזו ק ( להב די למאח רי ם).
ה צב עי ם הזו ה רי ם של 7171לארק
י פי םלמראה — הםגם אינ ם
ר עילים.
ל־ 7171ג ם או פניי םמתקפ לי ם.
לכ ל זוג או פני 7171מ צו רפתמש אב ה,
ויש בארץ מ ל אי של ח ל קי חילו ף.
ל־ 7 !71י ש דג מי םלכל גיל:
/111<1, 0011א ו־ץ חחט 5
0117

6ח 011חסח

לילדים בני 3
שנים
לי ל די ם בני 8— 4שנים
לי ל די ם בני 12 6שנים

ח שבי על הכי ף של ילדךובלבשקט
ו ב טו ח — תני לו .7171
באישור מכון התקנים בישראל, גרמניה,
אוסטרליה, ארח״ב ואנגליה.

הי בו אני ם:י א ־ ל ה בינ ל או מי ב ע׳׳ מ, לוינ ס סי . 65ת ל ־ א בי ב.

לה שיג ב חנויו ת ה מו ב ח רו ת

הדראמה שר ווסטו״בסק התחוללה בוח, נאזר נתו־אביב: גונח
הזקנה נמצאה בין הסמוטוטים, והשודדים גנבו מתיו שר נסיעת מונית

רופא־שיניים. הצעירים הנאשמים ברציחתה סיפרו ב־מישטרה
כי הופתעו לגלות בדירה המלוכלכת חדר מלא
מכשירים של רופא־שיניים, מכוסים באבק של שנים.
בזיקנתה היתד, אשה תמהונית. היא היתד, לבושת
סחבות .,והיתה אוספת בדירתה גרוטאית שמצאה ברחובות,
ושאותן היתה מטמינה במיזוודות ישנות, או מפזרת בין
החדרים. השמועה בשוק בזל וסביבתו אמרה כי היו
לה אוצרות של זהב וכסף, של מטבעות עתיקים ודולרים
שאותם החביאה בין הגרוטאות הישנות.
כזו היתד, הגיבורה האומללה של עלילה שהזכירה
יותר מכל את סיפרו של דוסטוייבסקי, החטא ועונשו.

56 אלף
דולאר

נאשם פאר דוידי בעת השיחזור המישטרתי
״כבר יכולתי לתת את העניין למישהו אזזר...״
ך* יא מצאה את מותה בחדר מלוכלך, בודדה בדירתה
י 1מלאת הסמרטוטים. אסתר רוזנברגר היתד, בעלת
חנות קטנטונת בשוק בזל בתל־אביב. לא היתד, זו אפילו
חנות, אלא כוך בקיר, ללא חלון או דלת, שבלילה היתד,
מורידה עליו תרים הברזל.
כאשר מצאה את מותה היתד, אשד, בת ,73 שמנה
וזקנה, מקומטת ועצבנית, והתגוררה בדירה מזוהמיג
ברחוב באזל ,27 ליד החנות. אבל פעם, כך מספרים,
היתד, אשה צעירה ויפה, והיתה נשואה לשני בעלים —
שניהם רופאים. אחרי מותם ירשה מהם את שתי הדירות
שהיו שייכות להם. הדירה שבה מצאה את מותה הכילה
עדיין את חדר־עבודתו של בעלה המנוח האחרון, שהיה

ך* יא לא חיתה כמו אשה עשירה. אפילו את חשבון
* החשמל בביתה לא שילמה בארבעת החודשים ה אחרונים,
ולכן נותק הזרם לדירתה. כאשר פרצו הרוצחים
לדירה מצאו ליד מיטתה כמה נרות, שבהם היתה מאירה
את החדר לפני השינה. בארנקה מצאו הצעירים 200
לירות. ולמרות החיפושים הממושכים שערכו בין הגרו טאות
והרהיטים המתפוררים לא הצליחו למצוא אפילו
פרוטה נוספת•
הגברת רוזנברגר שמרה את כל כספה בבנק. אחרי
מותה התברר כי אמנם היה לה כסף רב. בחשבונה בבנק
התגלו 56 אלף דולר. מאחר שמתה ערירית, ולא נותר
לה כל קרוב־מישפחה, היתד, מדינת-ישראל יורשתה ה־

יהידה של הזקנה המנוחה.
השמועות שהילכו בשכונה, על העושר העצום הטמון
בדירה, הן אשר הביאו למותה. מסתבר כי היו מי
שהתענייני בזק־.ה הערירית, וחשבו כי כדאי לפרוץ
לדיררה ילגנוב את אוצרותיה.
אלכסנדר פרידר ,20 ,צעיר בלונדי בעל שגם רך
וחזות ילדותית, בן מישפחה טובה מגבעתיים, שמע
על אוצרה של הזקנה• מכר מיקרי בשם אהרון סאקי,
שגר גם הוא ברחוב באזל, סיפר לפרידר כי בביתה
של הזקנה יש לפחות שני מיליון לירות, ואפשר לשדוד
אותה בקלות.
״לא הייתי במיוחד מעוניין בזה, כי אף פעם לא
עשיתי דבר כזה, אף פעם לא פרצתי,״ אמר פרידר
במישטרה, כאשר נעצר. אך המידע נרשם איישם במוחו.
כאשר פגש את סאקי שנית. החליט ללכת ולראות
את המקום במו עיניו. הוא הלך לשם עם סאקי, כאשר
זה מדבר על לבו ומספר לו על זהב, תכשיטים ומטבעות
עתיקים מתקופת אחשיורוש, המצויים בדירה.
השניים עברו ליד חנותה של האשה, וכאשר כיוון
פרידר את אצבעו לעבר דירתה, אמר לו סאקי :״אל
תראה באצבע!״ הוא סיפר כי הוא עוקב אחריה כבר
שנתיים, ויודע כל דבר על אורח־חייה. הוא גם הציע
דרך־פעולה: לארוב לזקנה כשהיא חוזרת לדירה מהחנות,
לסתום את פיה, לדחוף אותה לתוך הדירה יאז לבצע
את הגניבה.
פרידר החל מחפש שותפים להרפתקה. הוא השתחרר
זה עתה מצה״ל, אחרי שרות קצר. הוא נמצא בלתי-
כשיר, ביגלל סיבות שונות, ביניהן סיבות פסיכיאטריות.

מוצג מישפטי: גופתה של אסתר רוזנכרגר במקום הפשע, כשידיה כבולות לרגליה
״פעס היתה אשה צעירה ניפח...״

— החטא ועונ שו

(המשך מעמוד )71
אך הוא לזן וזיר. מחוסר־עבודד .,אביו, נגר בעל שם,
הזמין אותו לעבוד איתו, והיה משלם לו משכורת יפה.
אבל משום מה קסם לו רעיון הפריצה והפחידו בד בבד.
שניים מחבריו סירבו לו מיד, ולכן המשיך לחפש.
בינתיים היה חוזר למקום־הפשע כמה פעמים בשבוע.
הוא בדק היטב את מיקומה של הדירה, ראה כי על
דלת־הכניסה מותקנים ארבעה מנעולים כבדים, וכי
מירפסת־המיטבח סגורה בסורגים עבים• היתר, זו דירה
בבית משותף ישן למדי, אך ליד רחוב הומה ממכוניות
ומאדם. רק חלון השירותים פנה לעבר החצר, ולא היה
מסורג. מכיוון שהיתר, זו קומה ראשונה אפשר היה
להגיע לחלון דרך מרזב־מים שעבר לידו.

מול בניין המישטרה רידד התלבט בין האפשוריות שעמדו בפניו. הוא
* השב על אפשרות לגנוב את המפתחות מתוך תיקה
של הזקנה, ולפרוץ כך לדירה. הוא גם חשב כי ביום
החמישי, כאשר היא עסוקה במכירת חלות, אפשר לבלבל
אותה ולסחוב את המפתחות .״אבל לא היה לי לב לגנוב
לה את המפתחות. אני לא יודע למה,״ אמר במישטרה.
הוא המשיך לשוטט ברחוב באזל, ולשוחח עם חברו,
סאקי, על העניין .״אני כבר יכולתי לתת את העניין
למישהו אחר,״ אמר לו סאקי, אך הוא עצמו סירב להצטרף
לשוד בפועל, מכיוון שחשש כי יהיה בין החשודים
הראשונים .״הוא אמר לי שמכיוון שהוא גר ברחוב באזל,

ד,רוגטקה שלו, וישלח גולה שתנפץ את החלון, אז יעלה
מישהו במרזב, יפרק את שברי הזכוכית ויפתח את החלון.
למחרת בבוקר, ב־ 11 בפברואר , 1981 חזרו פרידר ופאר
למקום, וקלעו בגולה לחלון הדירה.
בערב חזרו למקום, ומכיוון שפאר חשב שיש צורך
מאדם נוסף, הוא הביא איתו את ידידדמילדות, דרור לוי.
הכל פעל כמתוכנן. דוידי עלה במרזב וזרק את פיסות
הזכוכית לדשא. הוא פתח את החלון וחבריו עלו אחריו.
הם החלו עוברים בדירה החשוכה, כאשר בידיהם רק
פנס קטן התלוי על צרור מפתחות• הפנס היה בצורת
גולגולת־מת.
באחד החדרים מצאו את הישישה שוכבת על הספה,
מכוסה בשמיכה. היא ישנה שינה עמוקה, ולא התעוררה
מצעדיהם של השלושה.
תפקידו של פדידר היה לסתום את פיה של הזקנה
בסמרטוט, כדי שלא תוכל לצעוק. הוא מצא סמרטוט
בחדר וכאשר התעוררה הזקנה ופתחה את פיה לצעוק,
דחף לתוכו את הסמרטוט.
השניים האחרים קשרו את ידיה של הזקנה לרגליה,
מאחורי גבה, בחוט לבן שהביא איתו פרידר מביתו.
בסמרטוטים נוספי־ם חיזקו את הקשרים. דרור ופאר הלכו
לחפש את האוצרות, ופרידר נותר ליד הזקנה.
הוא דיבר לתוך אוזנה במטרה להרגיעה :״לא נעשה
לך כלום, אנחנו רק מחפשים כסף,״ אמר לד״ והיא
הפסיקה להיאבק. הוא המשיך לשמוע את נשימתה הכבדה
מבעד לסמרטוטים שכיסו את פיה. הזמן עבר לאט, אולם
כל מה שנמצא היה ארנק ובו 200 לירות.
בעוד שני חבריו הופכים את הרהיטים ומחטטים בכל
מקום אפשרי, שמר פרידר על הישישה. עברה יותר

תובעת פנינה דכורין
״מה עשית לי?״
בטרם ירדו מהמונית ביקשו מהנהג אסימון.
מהטלפון הציבורי הראשון טילפן פאר למגן דויד
אדום. הוא הודיע כי גברת ברחוב באזל 27 סובלת
מהתקף־לב, וזה עניין של חיים ומוות. כאשר החלה
המרכזנית לשאול שאלות על פרטיו של המטלפן, טרק
דוידי את השפופרת.
המרכזנית היתר, בטוחה כי מישהו מתח אותה, ולא
התייחסה לשיחה ברצינות. היא אפילו לא רשמה אותה
בספר. אך כאשר נחקרה, זמן־מה אחר־כך, על ידי
המישטרה, נזכרה כי באמת היתד, שיחה כזאת.
אחד הדברים הראשונים שעשה פרידר היה ללכת אל
המודיע שלו, כדי להתלונן. הוא אמר לסאקי :״אתה לא
מתבייש? מה עשית לין״
הגופה התגלתה אחרי ימים אחדים, כאשר עלה מן
הדירה ריח רע.
כצפוי, עצרה המישטרה את סאקי, ודרכו הגיעה
לשלושת הצעירים. הם נחקרו, וכולם הודו במישטרה
על חלקם במעשה. אולם כאשר הציגה התובעת פנינה
דבוריו את הודאותיהם של השלושה בבית־המישפט,
וגוללה את כל סיפור המעשה, חזרו בהם דוידי ודרור,
וטענו כי ההודאות נלקחו מהם בכוח ומכות. פאר גם
הביא כאליבי את חברתו, אביבה משיח, שסיפרה כי
באותו ערב היתה איתו בקולנוע.
נירה לידסקי, הסניגורית של פרידר, נקטה בקו־הגנה
אחר. היא לא התכחשה להודאתו. הצעיר תמים־ה,עיניים
עלה על דוכן העדים, וסיפר את סיפורו בקול שקט.
הוא העיד כי לא התכוון להרוג את הזקנה, הוא רק רצה
בכסף.

נאשם אלכסנדר פרידר מזהה חפצים כשיחזור המישטרתי
״מה יהיה אס ניתן לה סכה והיא תמות?״
ויש לו עבר פלילי, יכולים לתפוס אותו,״ סיפר פרידר,
שהמשיך לחפש שותפים אחרים. הוא הבטיח לשלם
לסאקי 1070 מהרכוש שייגנב.
בין מכריו של פרידר נמנה צעיר שחרחר ונמוך־קומה,
בשם פאר דוידי.

״ידעתי שהוא ישב בכלא, ולכן אפשר לסמוך עליו,״
סיפר פרידר, וגילה לחברו את תכניותיו. הוא ביקש
ממנו להצטרף אליו לשם ביצוע הפריצה.
שוב החלו סיורים ליד ביתד, של הזקנה. ומכיוון
שרחוב באזל קרוב מאוד למישטרת דיזנגוף, נפגשו
הידידים בבית־קפה שמול המישטרה, ושם תיכננו את
הפריצה המיועדת.
יום אחד עברו בשעות הערב ליד חנותה של הקשישה.
היא נאבקה באותו רגע עם תריס החנות, ולא הצליחה
להורידו. אז פנתה בבקשה אל הצעירים, שטיילו ברחוב,
וביקשה מהם לעזור לה. פאר ועוד ידיד ניגשו לעזרתה.
אך פיסת־עץ שנתקעה הפריעה לסגירת התרים.
עוד הם עמלים לעזור לה, רמזו השניים לפרידר שעמד
בצד, לנסות לחטט בתיקה של החנוונית• אולם ״ידי
נעצרו׳ ולא הצלחתי לגעת בארנק,״ סיפר הצעיר.
פנס גולגולת
ת רידר ״נזשיד לדבר על המטרה עם האחרים.
״ ״ וכאשר נפגש עם ידיד בשם אבי הכורדי, ניסה לשכנע
גם אותו להצטרף. אבל זה חשב רגע ואמר לו :״מה
יהיה אם ניתן לה מכה והיא תמות? זה רצח!״ הכורדי
התחלחל מהרעיון וסירב בכל תוקף להצטרף .״גם אני
נבהלתי ורציתי לבטל את כל העניין,״ סיפר פרידר.
אך בפעם הבאה, כאשר סיידו פרידר ופאר ליד ביתה
של הזקנה, החליטו כי האחד יעלה ויחכה לאשה על
המדרגות, יסתום את פיה וימשיך בתוכנית הגניבה.
פרידר עלה לקומה שניה וחיכה שם. הוא ידע שהיא
עומדת לבוא, אבל פיתאום נפחד .״חכיתי לה, אבל לא
היה לי אומץ.״
אולם בסיור אחרון זה הראה פרידר לידידו את החלון
האחורי של הדירה. ואז עלה הרעיון בי פאר יביא את

הכבלים בגופת אסתר רוזנברגר בתצלום מישטרתי
״כדי שיהיה לה יותר קל לנשוט!״
משעה, כל השלושה היו עצבניים מאוד, אבל לא התגלה
שום כסף, ואפילו לא חפץ יקר אחד. הם נואשו מלמצוא
דבר מלבד 200 הלירות שהיו בארנק.
השעה היתד, כימעט שתיים אחרי חצות, כאשר
יצאו השלושה מהדירה. לפני צאתם עוד בדק פרידר,
לדבריו, את הזקנה, ופתח את קישורי פיה ״כדי שיהיה
לה יותר קל לנשום.״ ב־ 200 הלירות שגנבו, שילמו
השלושה לנהג־המונית שלקח אותם למקום־חפצם. אולם

אלא שלסעיף שבו נאשמים שלושת הצעירים, שגילם
המשותף עולה רק במעט על גילה של הקורבן, אין
צורך בכוונה. לפי מילות הסעיף שבו נאשמים כל
השלושה ברצח, די כי היה להם זי ת, והם צפו כי
במהלך הפריצה הם עלולים לגרום למות הזקנה.
זוהי הנקודה שתעמוד להכרעת השופטים בימים ה קרובים.

אילנה
אלון !

במדינה

אחרי 32
חודשי נהיגה
אלפי נהגים
נהנים להתניע
מכוני תם ,
במצברי ג1לד
נוגגננן תשובה ב עזר ת השם
7א 73 מי ש שוז ח מי כתב
מצפה לת שובה; ו 7א ב7
ת שובה מיועדת
7מי 3ת ב שנ שלח

שבתאי לוי, צעיר תושב רמת גן,
אוהב לשלוח מיכתבים. רבים
מהמיכתבים שהוא שולח מיועדים
למערכות העיתונים או לאישי-
ציבור. בדרך־כלל איו לוי, ה חותם
על מיכתביו בתואר ״משו מד
שמאלני״ ,מצפה לתשובה ענ יינית
על מיכתביו. לכן הפתעתו
היתה רבה׳ כאשר קיבל לפני
שבוע תשובה למיכיתב ששיגר
לפני כתשעה חודשים לשר־הדתות,
אהרון אבדחצירא, ולא פחות מש־הופתע
לוי מהתשובה עצמה,
הופתע מתוכנה.

כ מי כתבש שיגר כתב לוי :
פרשת

אבו־חצירא,

הנדון :
שליט״ה.
קיש־קיש
בלגינא
(איסטרה
קריא)
אינני מבין על מד. ולמד. קם
כל הרעש הזה בעניין האדמו״ר
אהרון אבו־חצירא שליט״ה, ש מאשימים
אותו במעשי מירמד. ו קבלת
שוחד, ר״ל. קשה לתאר
שיהודי דתי טהור גזע, המשתייך
לעם סגולה ובחיר העמים, יבצע
מעשה שכזה. תורתנו הקדושה
מצווה אותנו :״לא •תגנוב״ ,״לא
תחמוד״ ,ו״לא תחסום שור בדי שו״.

עלילת־הדם הזדונית הזו
המציאו המשומדים השמאלניים,
בגלל קינאתם על ריבוי הישיבות
המפוארות והנהדרות, ועקב ה כספים
המרובים המוקצבים להקמת
ישיבות ותלמודי־תורד. בהתנחלו יות.
תישכח, זו פרשה
אי״ה,
בעזהי״ת,
בב״א, ואפשר יהיה להמ שיך,
אי״ה, במלאכת הקודש של
גיוס כספים לישיבות •ולהתנחלו־יות.
אמן.
עד כאן לשון המיכתב.
זמן רב חלף עד שהגיעה התשו בה,
הנושאת את התאריך 16ב יוני
. 1981 וכך נאמר במיכיתב
הנושא את חתימתו של השר בכ בודו
ובעצמו — :
״ידידי, ברצוני להודות לך על
ברכותיו ואיחוליך. אני משוכנע
כי •תמיכתך ואיחוליך, יחד עם
כל שאר החברים והידידים אשר
עמדו לצידי בתקופה קשה זו,
יסייעו לי להמשיך ולשאת בנטל
היצירה והעשייה למען החברה,
היהדות והמדינה.״
המיכתב שוגר על נייר רישמי
של מישרד־הדתות.
פשעים אנס בתודות
כעל זיכי־זקן ושיער
שחור מ תו לתל —
הוא ח שוד
כרוח.
השו נטפל
הדבר

השמועה
עברה בנתניה
לאורך שפת הים, במקומות
ממים משוטט אנס. הוא
לנשים ונערות ואונם כאשר
אפשרי.
יב־ 14 במאי הוגשה התלונה
הראשונה למי׳שטרה. תיירת גר מניה׳
ששמה נאסר לפירסום, סיפרה
כי גבר במדי צבא עבר
לידה כאשר טיילה לבדה בשפת
הים, ליד ביודגולדמינץ בנתניה.
הוא ניגש אליה ואמר ״פליז, אכס־יוז
מי, איי לאב יז״ ,ואחרי ד,צ-
הרת־אהבה לאקונית זו התנפל
עליה, תפס אותה חזק בשתי ידיו,
חיבק את צווארה מלפנים והפילה
אחורה על גבה.
למרות שהדבר היה בצהרי-יום
(המשך בעמוד )74

המצבר האמין
בי!ר 1ר בשל.

* ללא טיפול
* ללא הו ספת מים

לרכב פרטי

36 ווו־שי*
א ח דיו ח

סוכנים לישראל:

הפצה וזל-אביב והמרכז:

פ רו ר טוז

! ספת רוי
םוי1 סוכנויות• •בוא

* ללא קורוזיה
* מצבר סגור
36 חודשי אחריות

בעס1

תל־אביב,רח׳ לינקולן ,19 טל ,03-284976 .ת.ד884 .

חשמל שמשון ,334033 מוסך אורי ש ,337426 8>4זיק אור , 253802 חיימליך יעקב ,331817 חשמל יעקב ;333465 מגדל שלום , 650984
פולקסווגן מוסד הדרום ,832268 מוסך תושיה פולקסווגן , 336825 פולקסווגן פליקס 823ו , 33 מו ס ך אריה מגרשי התערוכה .441084
בת ים: עוזי שחמרוב .862536 הולט :.אזור התעשיה עוזרי משה .803265 יפה מוטקה 3 ,832859 בעם , 831654 אלי אילאלי .821463
ראשון לפית: המתניוו 941647 רחובות: טכנואור 51484־ .054 פולה סווגו רכב הנגב 51650־ .054 רמלה: מאור 25094־ .054 גדרה: הרגי אוד
בתחנת סונול 91877־ 055 אשקלון: תלמי הנגב 97311־ .051 בני ברק: אור נע ,774236 מיכה במוסד ביג .708096 פתח הרוה: פסה הלר .912977
נפר סבא: הוד השרון רמות השבים, בז ארי שרת 8־31387־ .052 אזור נתניה: יורם רז, נפר ויתקין 96804־ , 053 טכנואו.ר חשמל אורי 38013־.053

הפצה באר שבע והדרום:

חשמל ״שאול•׳ אזור החעשיה כביש הברון 35111־ .057 חשמלאים מורשים: מוסך ברעם פולקסווגן 72011־ ,057 איציק חל קי הילור
74045־ , 057 מוסד הנאמן פולקסווגן 77195־ , 057 פולקסווגז ריטס 71744־ , 057 המניע צומת גילת 83424־ , 057 עוזי צומת קסטינה 81868־.055

הפצה חיפה והצפון :
מצברי נולד חיפה גולדנר, המגינים 533293 100־ ,04 חשמלאים מורשים היפה והצפון: אור חרש ,728655 אוטו אור , 666922 מוסד ארז ,724374
לפשיץ , 524148 ממיץ , 669710 פיקס אור ,720371 רם אור ,643737 מוסך תלפיות ,674977 אלטשולר תל חנן .231127 טבענט עציוז .932062
,,0063
עכר זרם הגליל .913306 פרדס חנה: כהן שמיר 79407־ .063 בנימינה: אודי את בני בתחנת פז 61216־ . 063 חררה אלקטרו רכב 26200־ )
ברונו גולדשטיין 22685־ .063 נצרת: בודג׳נה יוסף 56438־ ,065 מוסך הצפון פולקסווגן 72046־ .065ע פולה: טואופרטיב התנור 93506־.065
בפר תבור: מוסך צפון 67702־ .067 צפה: אוטוסטרט 31142־ .067 יסוד המעלה: מוסך יסוד 37200־ .067ק רית שמונה: פולקסווגן רכב הבשן
40939 067 קואופרטיב גליל עליון 40713־.067
הפצה ירושלים: גוטמן דוד אזור התעשיה תלפיות 781818־ ,02 לוינסון צבי בתי אונגרים 283110־.02

המתחרות על כתר
כל המועמדות הסופיות
בתחרות

מלכת המים 81׳
שותות את המשקה
שכב ש את העול

מלכת המי ׳81
תהיינה אורחות חברת

די * כוזריז
כטיול משגע באי כרתים

4£01404א1ן
.,פינה קולרה״ האמיתית
של ..קוקטיילס־פור־טו״

111101114 10111(0

3־^ 60 חסכון
כ א שר אתה זקוק

למדף,כוננית,
ארון,שולחן, מזנון
חדדי ארונות,
ספריה,מטבח
ב״מחלון לנגר החובב״ תופל לתכנן בעזרת יועצני
את הריהוט המתאים לדרישותיך.
מבחר רב של חמרי גלם עומד לרשותך
לביצוע רהיטי חלומותיך
עליך רק להרכיבם בביתך
אולם התצוגה: רח׳ הפטיש , 4ת״א, טל 821795 :

במדינה
(המשך מעמוד )73
לא היה איש בסביבה השוממה.
התיירת צעקה׳ נאבקה עם התוקף
בכל בוהה. במשך ב־ 45 דקות
הצליחה ׳להיאבק ולדחות את ה אונס.
אך לבסוף גבר עליה, פישק
את רגליה בכוח ובעל אותה.
התיירת הגבוהה והרזה הגיעה
לתחנת־המישטרה כאשר שערה ה בלונדי
פרוע, רגליה וידיה שרו טות
ופגועות, ואצבע שבורה ב רגלה
הימנית.
המישטרה החלה לעצור חשו דים,
וערכה מארבים על חוף ה ים.
לפי תיאורה של התיירת צייר
המומחה המישטרתי קלסתרון של
גבר צעיר, בעל זיפי זקן ושיער
׳שחור מתולתל.
חופשה על החוף. שוטרים
המשיכו לפטרל את החוף ולחפש
את האנס המשוטט. אולם הוא
הצליח, לדברי כתב־האישיום, לתקוף
שנית במה ימים אחר־כך,
בלי שאיש יראה אותו. הפעם תקף
חיילת צעירה, שהיא גם מדריכה,
ששוטטה בחוף העזוב ליד החוף־
הירוק והכינה פעולה לחניכיה.
צעיר לבוש מדים ניגש אליה ו
להודות
באשמה. בינתיים נישלח
להסתכלות, וכיוון שהוא מתחת
לגיל 21 יהיה גם צורך בתסקיר
שיל קצין־מיבחן.
מישפט רוע צדלסכר

הספד שזוכה מרצח
הסתבך בחשד
להדחת עדים
בפעם הקודמת היה לאליברט
(״בבר״) עמר מזל. הוא זוכה
מאשמת רצח חאג׳ כחיל מיפו.
יחד עימו זוכו גם ארבעה מחב ריו,
ואת הזיכוי חגגו כולם ב־בית־המישפט
בשתיית שמפניה.
בימים אלה חזר עמר, ספר
במיקצועו, לחדשות־הפלילים. גם
אשתו היפה, אוליביה, שעמדה
לצידו בנאמנות במשך כיל מיש־פט־הרצח,
נעצרה עימד הפעם ב חשד
של ניהול רשת להשגת
רכוש גנוב. בית־המישפט שמע
את עדויות המישטרה, והחליט
לעצור את ׳בבר ל־ 15 יום.

פתוח בימי א /ג׳ ,ה׳ מ־1 7 .0 0 -8.00ל
ביום ב׳ ד׳ מ־ ; 18.00 —8.00 יום ו׳ מ־. 13.00 —8.00
פרוספקט ישלח לכל דורש

מקום האונס בנתניה
״איי לאב יו״

לפינה קולרה אמיתית
לא צריך להוסיף כלום
רק למזוג ולשתות.

1*9־ ?1קחודו:

המשקה שעושה חיים מעניניסם ם...

יבואנים ומפיצים בלעדיים בישראל: י.ד, עסקים בעמ.ת״א טל 832236 .

ת 1טרמפל 1זיי ל
4וד

שאל היכן כיוון הים. כאשר ענתה
לו, התנפל עליה, תפס בכוח את
צווארה, נצמד אליה והפילה אר צה.

החול נצמד אליה בכוח ו שאל
אם היא מסכימה לקיים מגע
מיני. הצעירה, שהיא כנראה בעלת
כוח־שיכנוע רב, דיברה על ליבו
ובכתה. לבסוף שיחרר אותה בלי
שביצע את זממו. למרות שגם
הפעם קרה המקרה לאור היום,
לא היה איש במקום וצעקותיה
שיל הצעירה לא נשמעו.
אולם פטרול של שוטרים, ש חיפש
את האנס המיסתורי, ראה
צעיר משוטט באופן מוזר בחולות
השוממים ועצרו.
התובעת, הד״ר דרורה פלפל,
היגשה השבוע ־כתב־אישום נגד
יורם קדוש 20 חייל בשירות
חובה מנתניה .׳לדברי כתב־האי-
׳שום הוא אשר ביצע את ישני
המעשים הללו בחולות נתניה.
יורם היה בחופשה של שבוע
מיחידתו, ולדברי כתב־האישום
בילה את דוב זמנו על החוף.
התביעה הביאה את התיירת ה גרמנית
להעיד לאלתר נגד יורם,
בטרם תעזוב את הארץ. האשה
הצעירה, נשואה ואם לילד, הו פיעה
בבית־המיישפט באשר ׳שערה
אסוף על ראשה. היא היתה שזופה
מאוד ורק עיניה הכחולות בלטו
בברק בהיר מתוך פניה השזופים.
כאשר נחקרה על־ידי התובעת
פלפל, אישרה המתלוננת את מה
שאמרה בעדותה במישטרה, ולכן
תוכל התביעה, בבוא העת, להגיש
עדות זו בפני בית־המישפט שידון
את קדוש.
כאשר נשאלה התיירת אם היא
מתכוננת לחזור לישראל, אמרה
כי אמנם תעשה זאת, למרות הכל,
אך רק בשנה הבאה.
קדוש אמר לשופטים כי הוא
מצטער על מעשהו והוא מתכוון

הקלסתרון של האנס בחולות
בחוף העזוב, ליד החוף הירוק
שני עררים, שהוגשו על מעצר
זה. נדחו. אולם ביום שעמד ה עציר
להשתחרר, הוגשה נגדו
תלונה חדשה, והמישטרה ביקשה
לעצרו בעילה נוספת.
בפני בית־המישפט הוצג חומר
חסוי, אשר הסתמך על שיחות
מוקלטות. לפי טענת המישטרה
היה בהן כדי להעלות חשד כי
בבר איים על מישהו ברצח וניסה
להדיחו מעדותו .׳שופט־השלום
חישב כיי העניין כביר נידון בפעם
הקודמת בעת הערר, וסירב ילדון
בעניין. על כך עירעיריו גם ה סניגור,
אורי רון, וגם התובע
המישטרתי, מרדכי ליבר׳ לפני
השופט המחוזי חיים שטיינברג.
״המישטרה מתנכלת למרשי !״
טען הסניגור .״המידע שלה בעניין
ה עו ל ם הז ה 2290

אצלי תקבל הסרטה, סרט וידאו
וצילומים של הרגעים היקרים לן.
מתחתן בקרוב ! אם כן, כדאי לך לסמוך על אדם
מיקצועי בעל ידע ונסיון בצילום !

* ביצוע מעולה של ק ס טו ת וידאו
* הסרטה וצילום אומנותי באירועים
* צילומי סטודיו מרוטשים

כדאי לצלם את הרגעים היקרים לך,
התייעץ עם אדם מקיצועי
מוטי אולפני צילום סטאר +הסרטה וצילום
אמנותי +בן־יהודה 160 תל-אביב +

חשודים ככר ואוליביה עמר
שמפניה בבית־הנדשפט
ההקלטות הסודיות הוא מלפני
חודשיים. אילו היו באמת רוצים
להשתמש בו כדין׳ היו מבקשים
את המעצר בעניין זה יחד עם
המעצר בעניין הרכוש הגנוב, ואז
היה עמר מסיים כבר את שני
המעצרים החופפים. אך המישטרה
שמרה את החומר בעניין ההדחה,
כדי שתוכל להשתמש בו עם תום
תקופת־המעצר, שנגזרה בעבירות
הקודמות.״
״כבר היו דברים מעולם, ש כאשר
המישטרה מגיעה להכרה
שהיא מיצתה את האפשרויות ל מעצר
בעניין אחה ויש מקום
להגיח שהחשוד ילא ייעצר עוד,
היא מגישה בקשת מעצר בעניין
אחר, ספק לצורך הסוואה, ספק
לצורך תכסיס, כדי להמשיך להח זיק
במעצר,״ כתב השופט .״אך
לא כך במיקרה זה.״
השופט שטיינברג סבר כי הח לטת
שופט־השלום, כי העניין כבר
נידון, אינה נכונה, והחזיר את
הדיון לשופט־השלום.

השדדדוח

הצעירה לא חכינה כיצד
הסתבכה כשוד המוזר
הגברת פניה ארי ( )70 יצאה

מביתה בצהרי יום פברואר חורפי
השנה, כדי להחליף זוג נעליים
לנכד. היא הלכה מביתה שברחוב
פישמן מיימון, ממש ליד הרבנות
הראשית, לעבר תחנת האוטובו סים
הסמוכה.
מולה הילכו שתי צעירות, אך
היא לא שמה אליהן את ליבה.
הן לא היו שונות מכל זוג נשים
אחר הנזקק לשירותי־רבנות. צנו מות
ונמוכות־קומה, האחת בשיער
שחור, לבשה מכנסיים וחולצה
ארוכת־שרוולים׳ והשנייה בעלת
שיער מכוסה במטפחת שזורה מט בעות.
רק כאשר חלפו על פניה
תשה הקשישה לפתע כי שני ז ר
גות ידיים לופתות אותה מאחור.
אחת הצעירות משכה בזרועה ה שמאלית
והשנייה בימנית. אחת
מהן משכה בכוח את ארנקה מידה,
ה,עד שנדמה היה שאין לי כבר
יד״ ,סיפרה האשה. היא שמטה
מידה את הארנק ושתי הבחורות
נמלטו מן המקום במנוסה.
השעה היתד. כמעט 2בצהריים,
והרחוב היה הומה אנשים ומכו ניות.
הקשישה מיהרה לצעוק
בקול רם והחלה רודפת אחרי
הבחורות הנמלטות. כמה עוברי-
אורח הצטרפו למירדף ותוך כמה
דקות נתפסו שתי הצעירות ונמצא
גם הארנק שהושלך לקרן רחוב.

שודדת: עמי יהודה
שעון־זהב, צמיד ו־ 350 לירות
העולם הז ה 2290

בתחנת המישטרה זיהתה ה־נשדדת
את שתי הצעירות שהת נפלו
עליה. היו אלה רונית בגימוף
בת 19 ונעמי יהודה בת .20 שתיהן
היו נשואות, ולדבריהן חזרו מהרבנות
כאשר אירע המקרה.
מכת מדינה. רונית השחר חורת
הודתה מיד במעשה. וכך
עשתה גם בבית־המישפט. סניגו רה,
מנחם רובינשטיין, סיפר ל שופט
חיים דבורין כי רונית
מתחרטת מאוד על המעשה, ו ביקש
שבית־המישפט ינהג בה ב רחמים.
בעת הישיבה הראשונה
בבית־המישפט, כאשר באה ה גברת
ארי, קורבן השוד, כדי
להעיד, ניגשה אליה רובית, חיבקה
אותה ובקול בוכים ביקשה
את סליחתה. ניכר היה כי ה שחרחורת
אינה מבינה כיצד הס תבכה
בשוד מוזר זה.
נעמי, לעומתה, הכחישה הכל
וכפרה באשמתה. היא סיפרה כי
נקלעה למקום במקרה, מכירה את
רונית כמה חודשים, וכאשר הלכה
לרבנות באותו היום, כדי לברר
משהו בעניין המזונות שהיא מק בלת
מבעלה, הצטרפה אליה ידי דתה
רונית. כאשר סיימה את
ענייניה ברבנות ויצאה לרחוב,
לעבר תחנת האוטובוס, הופתעה
ממעשי חברתה. זו התנפלה, ללא
כל התראה מוקדמת, על אשד,
זקנה שהלכה ברחוב וגנבה את
ארנקה. מרוב ׳תדהמה ופחד מי הרה
גם נעמי לברוח עם הישמע
הצעקות הראשונות.
שתי הצעירות ישבו על ספסל-
הנאשמים, נאשמות בשוד, עבירה
נדירה לגבי נשים, שהעונש עליה
הוא 14 שנות מאסר. גם השופט
וגם קהל הסקרנים באולם חזרו
והציצו שוב וישוב לעבר שתי
הצעירות חסרות התואר והברק,
וקשה היה להאמין כי שתיים אלה
התנפלו על אשה קשישה, לאור
היום, וחטפו את ארנקה, שהכיל
שעון־זהב, צמיד ו־ 350 לירות.
השופט דבוריו, אשר שמע את
כל הראיות, מצא כי גם נעמי
היתה אשמה בשוד, והרשיעה.
התובע הוותיק, יעקב קמר, קם
על רגליו וביקש כי בית־המישפט
יטיל על שתי הנשים עונשי־מאסר
משמעותיים .״העבירה של שוד
זקנים הפכה כמעט למכת מדינה,״
אמר התובע וביקש להחמיר.
אך הסניגורים רובינשטיין ו יאיר
חושן טענו, שאין להפוך את
שולחותיהם ׳ למקרר,־דוגמה. שתי
הצעירות הן ללא עבר פלילי,
המעשה שעשו היה כל כך הסר
תיכנון וילדותי, שקשה להתייחם
אליו כאל שוד של ממש. אמנם
האלימות כלפי קשישים התגברה
לאחרונה, אך שתי הצעירות לא
נהגו באלימות של ממש ,׳והמקרים
של נשיפ-שודדות הם כה מועטים,
שאינם מצדיקים עונשים מייוחדים.
השופט קיבל את טיעוני הסני גורים.
הוא דן את הצעירות ל מאסר
של שנתיים, מתוכן רק
שלושה חודשים בפועל. על נעמי
הטיל השופט גם מיבחן למשך
שנה, אחרי ריצוי העונש.

טלפון 242102

+ 236433 -

פתוח . 16.00—19.00 , 10.00-13.00

מ!נגדן ן
להדסה חד שה
ר1ז׳ ז.ס >י. תליאביב

ט•*׳ 297263

יום שלישי 28.7.81 ,
יוקרן

סרט קולנוע ישראלי במאי

אברהם הפנר
המועדון פתוח נימי שלישי
משעה 8.30 נערב• התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

קבלת מודעות
לכל ה עי תוני ם
ב מ חירי ה מ ערכ ת

בעיות ולבטי
חיי המין

כרסום אידיאל
אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227117

מאת

מרדכי זידמן

הוצאת רשפים

אדו הומו 1303ו1ד אהבותיו
והובתקותיו המיניות באן־ץ ובחדר

הסיוסוזיקה
של<ו>*ל הנוער

״אי׳ איוון מסור
^ ני המאהב הטוב ביותר בממרח
י התיכון. כל שבע שעות אני מחליף
בחורה, ואני מספק את כולן על הצד
הטוב ביותר.
פני הילד שלי מושכות אותן. כל ה נערות
נדלקות עלי, ואני לא צריך יותר
מכך. אני נענה, ומה שקורה לאחר מכן
ברור בהחלט. ואני מנצל זאת עד תום.
כשאני אומר לנערה מסויימת שאני בן
,32 היא פשוט לא מאמינה לי, וזה לא
חשוב לה. מספיק לה להיות איתי במי טה,
ואחר כך לספר לחברותיה שהיא
קיימה יחסי־מץ עם איתן מסורי.
איני יכול לחיות ללא מין. המין מס פק
לי אנרגיה עצומה, ועוזר לי למצות
את כישרוני. ללא מין לא אוכל ליצור
את המוסיקה שלי, אך גם להיפך: ללא
המוסיקה, לא אוכל לקיים יחסי־מין. דבר
אחד משלים את השני, ואפילו הדבקתי
לעצמי כינוי משעשע: איש המיזמוסיקה.
אני לא יכול להיות צמוד לאשה אחת,
אני חייב להחליף אותן כל הזמן, לח דש,
לגוון, להזכיר לעצמי את עלומי ול הוכיח
שאני אכן בצמרת — לא רק

כזמר מצליח, אלא גם כנער־שעשועים
ופלייבוי אמיתי, שכבוד גדול לבחורה
להיות איתו במיטה. אני גאה בכך עד
כדי כך, שעל דלת ביתי השכור, בשיכון
ל׳ בתל־אביב, כתוב: איתן מסורי —
פלייבוי — דו דדואן.
כן, יש לי אורח חיים זוהר, אני או הב
להיראות בכל מקום, לבוש יפה, עם
נערה יפה. אבל אני לא יכול להיות נאמן
לאשה אחת. לכן לא הצליחו חיי הנישו אין
שלי לשרית, שהיא זמרת נהדרת
והיום היא נשואה לשחקן יוסי ברק.
היינו יחד במשך חצי שנה, וזה הרבה

לנערות המדרגות את מיצעדי הפזמונים, אומר השם איתן מסורי הרבה.
הגבר התימני בן ה״ ,32 בעל פני התינוק, לבוש תמיד בהידור, כשפניו מגולחות
למשעי. הוא מושן תשומת״לב בכל מקום שאליו הוא מגיע, ולו רק מפני שבכל
פעם תלויה על זרועו חתיכה אחרת. איתן אינו נוהג לשבת בבתי־הקפה הבוהמיים,
אבל הוא אוהב ״לראות ולהראות״.
בערבים הוא מסתובב באיזורי״הבילוי, בין רחוב ירמיהו לרחוב יורדי״הסירה.
איתן הוא איש־לילה, ואוהב־בילויים מושבע. ההצלחה לא באה לו בן־לילה. עבר
זמן רב עד שהגיע למעמדו הנוכחי כזמר מצליח.
לפני הצבא הוא ניסה כוחו בלהקת־קצב, שנקראה ״שחור ולבן״ .בצבא שירת
כנגן בתיזמורת חיל־האוויר. אחרי שהשתחרר ניסה כוחו כזמר, ללא הצלחה יתירה,
ולכן החליט לעבוד כפסנתרן המלווה אמנים במועדוני־לילה, ואף הופיע באולמי־חתונות.
לפני
שלוש שנים זה קרה: איתן עלה על דרך״המלן של ההצלחה. הוא הקליט
שיר שנקרא ״בוקר של תיקווה״ ,ותיקוותו התגשמה. השיר הפך להיט, שאחריו
באה רשימה ארוכה של להיטים. מקומו של איתן הפן איתן בדירוגי מיצעדי־הפיזמונים.
בעיקבות הצלחתו שכר איתן דירת״רווקים בשיכון למ״ד, ובנה לעצמו
תדמית של דון־ז׳ואן.
איתן נוהג במכונית מדגם ״פונטיאק״ ,לבוש תמיד במילה האחרונה של
האופנה, וטוען שבחורות משתגעות אחריו. יש לו דיעה טובה מאוד על עצמו,
והוא טוען שהוא ״סמל״מין״.
הרי סיפורו האישי :
גם יודעת שאני לא נאמן לה. אני
לה שאני עם אחרות, ואני מתאר
מי שבוודאי איכפת לה שכל זה
אך היא יודעת שאת אופיי לא
לשנות.
מספר לעצ קורה,
ניתן
הצעירות טובות
יותר
ך* נערות שאיתי הן תמיד יפות ו י
1אני אוהב אותן כמה שיותר צעי רות,
גם בגיל .14 אני אוהב פרי בוסר

עם המבוגרות יותר, בנות ה־ ,30 אני
מקיים יחסי־מין, אך זה לא אותו הדבר
כי הצעירות, לדעתי, טובות יותר.
בגלל שאני מוקף בנשים, הלשונות ה רעות
מלחשות, שזה כיסוי למה שאני
באמת. הלשונות הרעות טוענות שאני
הומו־סכסואל, מטורף על גברים. תגוב תי
— בחילה! זהו שקר וכזב, אני רק
בעניין של נשים, ורק הן מסוגלות ל עורר
בי התרגשות מינית.
אני מהמר על שיטת דפוק־וזרוק. זה
מכניס יותר עניין לכל העסק, והטעם
הטוב והרענן נשאר תמיד.

איתן מסורי בין החתיכות כבאר כברדין
״כל הנערות נדלקות עלי״

מסורי בברלין
״סמל סין״

אצלי. אהבתי אותה, אחרי שהיכרנו ב חוף
הים, אך בגלל אופיי לא יכולנו
להמשיך להיות יחד הרבה זמן. הרגשתי
לחוץ מאוד מבחינת היחסים בינינו, ולכן
התגרשנו. גם היום יש לי חברה — רחל
בן עזרא, פצצה בלונדית, ואנו יחד־ולא-
יחד במשך חצי השנה האחרונה. רחל
יודעת שכרגע אני אוהב אותה, אך היא

שעדייו לא בשל. אך עם הצעירות מאוד
אני רק מתעלס, נשיקות לוהטות בכל
מקום ומיזמוזים לוהטים בכל חלקי ה גוף,
וזהו. אני לא מגיע איתן עד הסוף
הטוב. אני אוהב את התום שבהן, אך
גם את הפראיות הילדותית ואת הברק
בעיניים. עם בנות 17 ומעלה אני גם
נכנס למיטה, ואיתן זה עד הסוף. גם

אחרי ליל מישגלים ארוך וסוער אני
נינוח ויכול ליצור את היצירות שלי,
שתמיד יש להן השלכות למה שעבר
עלי קודם. בשיר כבי את האור ילדונת
אני מזכיר את האור העוטף כשמיכה
אותי ואת הילדונת, אולם האמת היא ש לא
החושך ולא האור משנים אצלי את
מצב המין. בכל מצב הוא טוב.

דון דואן
כסקר־כזק שערך צוות ״העולם הזה״ כרחוב דיזנגוף, נשאלו נערות

אירים מדלי ,20 ,קצינה בצבא ב
חושך

ונשים מה דעתן על הזמר איתן מסורי, הן כאובייקט מיני והן כזמר.

יפה כהן, פקידה : 21 ,הוא מנצל את
מראהו הצעיר ואת הפופולאריות שלו
ביחסיו עם הנערות, ולדעתי זוהי שפלות.

חני זיגר, מתולתלת : 19 ,כולו רעש
וצילצולים. הוא רוצה, לדעתי, ליצור
לעצמו סטייל של דון־ז׳ואן, זזה מגעיל.
עם גבר כזה לעולם לא הייתי נכנסת
למיטה.

דפנה כן־שימעון : 16 ,איתן מסורי
הוא גבר נאה מאוד, אולם אני לא אוהבת
גברים מסוגו, שיש סביבו הילה. כזו
של זוהר. אבל אם אכיר אותו באופן
אישי, יתכן אפילו שאסכים להיות הברה
שלו.

תמר עדן : 16 ,השירים שלו יפים
מאוד. הוא נשמע רומנטי, ומובן ׳מהשי רים
שהוא אוהב מאוד בחורות. הייתי
מסכימה להכיר אותו מקרוב יותר.

ענת דוד, סטודנטית : 21 ,כן, הוא
גבר מושך. אבל בשביל מה כל הרושם
הזה מסביב? אני לא מבינה למה הוא
צריך את זה. אני עצמי הייתי שמחה
להכיר אותו מקרוב.

ציפי לב : 21 ,הוא גבר נחמד, גבר
לא רע, והייתי מוכנה להיפגש איתו.
כזמר הוא נהדר. השירים שלו יפים,
וגם המילים, ובהחלט אפשר לאהוב אותם.

שולי צפרי, תימנית שחרחורת: ה שירים
שלו בסדר, אבל מכאן ועד להיות
גבר מושך הדרך ארוכה. הוא דוחה
אותי. הוא לא הסטייל שלי. הוא לא
מושך אותי, ואני מוותרת. לא רוצה
להכיר אותו.

יש לי דפוסים מקובלים ותנוחות מסו־יימות
לסכס שלי. אני שונא, למשל, מין
אנאלי. הוא מבחיל. ואני בן־אדס ולא
כלב. מין אוראלי, לעומת זאת, בהחלט
בא בחשבון, כשהוא הדדי. התנוחה ה קלאסית
— כשאני על האשה — היא
הטובה והמענגת ביותר. אני תמיד האק טיבי
במיטה והילדה היא הפחות אקטי בית.
אבל אני אוהב הדדיות ואם היא
פאסיביח לגמרי אני לא נהנה. אבל ש לא
יובן מזה שאני שוביניסט גברי. זה
לא נכון!
אין כמו מישגל מטרף במיטה, בין ה סדינים.
אני רומנטי מאוד ומילות שירי
אכן מראות על כך. אוהב לדבר הרבה
עם הנערות, ולשתוק מעט. שירי באמצע
הקיץ הוא ההוכחה לכך.

מדברי שאני איזה כושי אדיר. אמנם
אני תימני שחום, אך אני רגיל בהחלט,
אך מספק כל אחת על הצד הטוב ביותר.
אני מקבל אין־ספור מיכתבים ממערי-
צות, כולן טרופות עלי. כל המיכתבים
דומים, מלאים שירי-אהבה לוהטים, ותי אור
אהבתן של הנערות אלי. לדוגמה,
מיכתב אחד :״שלום איתן היקר, האהוב.
כשאני שומעת את קולך אני לא שק טה.
אתה מעורר בי רגשות חום עזים.
אני לא ישנה בלילות, כי אני חושבת
רק עליך, איך שאתה נוגע בי, בגופך
הסכסי הנהדר, ושפתיך החושניות מנש קות
את שפתי. אני אקים לך מועדון
מעריצים, שעד סוף ימיך יסגדו לך כפי
שאני סוגדת לך...״
הן חותמות, בדרך כלל ,״שלך לנצח
באהבה עזה״.

מולאטיות, אירופיות, וכמובן, גם עם ה־צבריות
הישראליות שלנו. אין לי העד פה
מייוחדת, כי רוב הנשים הן חמות
וטובות במיטה, וזה מספק אותי.

האמינו לי, אחזיק בתדמית הפלייבוי
הזוהר עד כלות כוחי, אבל שהאנשים
לא יחשבו שרק התדמית היא שחשובה
לי. כל העניין פשוט זורם בדמי ושולט
באופיי, ואיני יכול לעשות דבר נגד זה.
הרבה אנשים הפנו את תשומת־ליבי לכך
שהנערות שבחברתי הן צעירות מאוד,
בנות , 16 , 15 , 14 שהן קטינות. אמרו
לי שהחברה לא רואה בעין יפה את
העובדה שגבר בן 32 יבלה בחברת קטי נות
שכאלה או יקיים איתן יחסי־מין. עד
היום לא היו לי בעיות בנושא, למרות
שאני מדגיש שעם הקטינות באמת איני
מקיים יחסי־מין מלאים, אלא מסתפק ב־מיזמוזים
בלבד ולא פוגע בהן.

דרגת סגן־נזישנה: מעולם לא חשבתי
על איתן כאובייקט מעי. הוא אמנם
לא דחה אותי׳ ולא חייתי מתנגדת לפגוש
ולהכיר אותו. כזמר הוא טוב׳ והמוסיקה
שלו ׳מדברת אל האנשים.

סוליסט על במה,
סוליס ט במיטה
ף• ׳כאני עושה אהבה אני אוהב מו־סיקה
מכל סוג. בדרך כלל זהו ה תקליט
האחרון שנשכח על המקול. אה בה
בחיק הטבע היא נהדרת, ואז יש לי
הרגשה של חזרה לאחור, להיות כמו
אדם וחווה. כשאני משגל נערה בתוך
המים, וחש את הזרם הנהדר ששוטף או תי,
אני באכסטזה פראית. שלא ישמע

אני חי כמו בסרטים. הכל בא באופן
ספונטני, אין לי כוח לתיכנונים. כש נערה
מתקשרת אלי בטלפון, ומתחילה
לגנוח ולהיאנח, אני מתייחם ומסוגל אפי לו
להזמינה אלי למישגל מהיר. מין ו מוסיקה
תמיד יהיו באופנה, וזו דרכי
להישאר תמיד באופנה. לא אוותר על
אף דבר, אני אהנה ואמצה את החיים
עד תום.
האמת היא שקיימתי יחסי־מין עם
בנות כל הצבעים והגזעים — כושיות

היה לי רומן־אהבים קצר וסוער עם
קרולין לנגר, הגרמניה בעלת הבארים,
שממש שיגעה אותי בלהיטותה. דרכה
היכרתי עוד נשים מסוגה, ששיגעו אותי.
אני אוהב להיות במיטה גם עם שתי
נשים ולהרגיש את גופן על גופי ולדעת
שאני, גבר אחד, מסוגל לספק את שתי הן.
אורגיות עם מספר רב יותר של אנ שים
לא מעניינות אותי, ואולי אפילו
דוחות אותי. אני מעדיף להיות סוליסט,
לא רק על הבמה, גם במיטה!

לא פוגע
בקטינות
ך* התחלה הייתה קשה וצנועה, בסיס גרת
תיזמורת חיל־האוויד, ולפני זה י בלהקת הקצב שחור ולבן. אז הסתפקתי
במזדנבות ששרצו בכל מקום והיו מו כנות
לכל. לא הייתי בררן. היום, לעו מת
זאת, אני הרבה יותר בררן, כי שמי
נישא בפי כל. וגם היום הן רודפות
אחרי וזה מחמיא לי מאוד.

מצד שני, למרות כל החופשיות שבי,
אני אדם שמרן למדי. זה אולי נשמע
מפתיע, אך זו האמת לאמיתה. נכון, ה יום
עדיין איני רואה את עצמי נשוי,
כי אני רוצה לנצל את עלומי עד תום,
אך בעתיד אתן גושפנקה חוקית ליחסי.
איני יודע אם אז אהיה נאמן לאשה אחת,
אך אשתדל מאוד לשמור על יציבות
חיי-המישפחה.
אני רוצה מאוד להיות חלק מהזרם
החברתי, ולא נגדו. היום קצת קשה לי
לעשות כן, אך ככל ששנותי יעברו, אנ סה
בכל כוחי. לפחות למען הילדים ש יהיו
לי בעתיד.

זהו תקדים
מישנס׳ ראשון:
בתו שר
ה שובם חננה
בעצמה שוכסת
^ ומרים עליה כי היא התקדים ה-
יי יפה ביותר במישפט הישראלי. דליה
קובל׳ לבית קנת, שמונתה בימים אלה
כשופטת־שלום בירושלים, היא בתו של
נשיא בית־המישפט המחוזי בתל־אביב,
מכס קנת, שפרש לגימלאות לפני שנתיים.
במדינת־ישראל מעוטת־המסורת, זהו
המיקרה הראשון של בת ההולכת בעיק-
בות אביה בדרך השפיטה, ויוצרת שושלת
מישפטית. מישפחת קנת הוציאה עד היום
שני שופטים ושני עורכי־דין. האח ה בכור
היד, שופט־שלום בתקופת המנדאט
הבריטי, וגם אביה של דליה החל בדרכו
כשופט עוד ב־ . 1937 הוא התמנה בגיל
,28 והיה אז שופט־השלום הצעיר ביותר.
אחיו הצעיר של הנשיא־בדימוס, נתן
קנת, הוא בעל מישרד עורכי־דין משגשג
בתל־אביב. כבר מילדותה היתד, דליה
מוקפת ספרי־חוק, גלימות שחורות ועור־כי־דין.
היא גדלה בבית שבו היתד, השפה
המישפטית שגורר, יותר מהעברית הרגי לה,
והיד, זה רק טבעי כי הצעירה ה יפר,פיה,
בעלת העיניים הענקיות והשיער
המתולתל, תלך בדרכי אבות.
למרות שהצטיינה בלימודים, קשה היה

מחול עם בתה הבכירה. הבת רקדה באלט
קלאסי, והיא ג׳אז.
במשוריין להשבעה

לתאר את הצעירה, בעלת העיניים ה מחייכות
והצחוק הסוחף, עטויה בגלימה׳
שחורה. אך היא הצליחה לשלב את ה שניים.
מיד עם סיום לימודיה באוניבר סיטה
עשתה את תקופת ההתמחות במיש־רדו
של עורך־הדין הידוע מיכאל כספי,
ומשם עברה לעבוד בפרקליטות תל־אביב.

בתמונתה. כבר אז אמרה דליה כי^היא
רוצה להמשיך בעבודתה כעורכת־דין ו לעסוק
במיקצוע האהוב עליה.
במשך השנים למדה דליה לשלב היטב
את עיסוקה בשטח המישפט עם חיים פר טיים
מלאים. היא מילאה תפקידים מיש־פטיים
במישרדי־ממשלה שונים, ושנים

בחייה החברתיים היתד, דליה קובל ידועה
כאחת מיפהפיות תל־אביב. שימחת־החיים
וחוש־ההומור שלה ניבטו מעיניה
גם מעל הגלימה השחורה שעטתה. ומפעם
לפעם היתד, מפתיעה את חבריה בפרק ליטות
בתעלולים שובבים.
יום אחד הגיעה למישרד כאשר את

^ אשר החל אביה לכהן כשופט, היו
^ בבית־מישפט השלום בתל־אביב שלושה
שופטים בילבד. כל אחד מ! ,ם היה
מקדיש יום בשבוע למישפטים פלילי׳ ם,
וזד, הספיק. עבירות־תנועה גזלו רק זמן
קצר מביורהמישפט, ולא עלו על מאה
תיקים בחודש• יום־עבודד, של שופט יחיד
היה מספיק כדי ילדון בהם.
42ש-ים היה האב שופט בארץ־ישראל.
טכס השבעתו כשופט מחוזי היה ב־ , 194,
בשלהי שילטון המנדאט. את ר,דרך מתל-
אביב לירושלים עשה בשיירת משוריינים,
תחת מטר יריות בשער־הגיא, ובירושלים
התקשה למצוא נהג מונית שייקחנו ל ארמון
הנציב. כאשר הגיע לשם, סוף־סוף,
הושבע על-ידי הנציב העליון כשופט, יחד
עם עמית ערבי בשם סמען דאהוד, עימו
גם התיידד.
כימעט כל המישפטים החשובים במחוז
תל־אביב עברו תחת ידיו של הנשיא-
בדימוס. את הקאריירה שלו כמישפטן צעיר
עוד התחיל בצל מישפטם של הנאשמים
ברצח חיים ארלוזורוב. ב־ 1948 ניהל ה שופט
קנת מישפטים בבית־הדר, לשמע
יריות, כשהבניין מוגן בגדרות־תיל. הוא
היה בין 25 השופטים הראשונים שנשבעו
אמונים למדינת־ישראל.
כאשר יצא לגימלאות, נמשכו מסיבות־הפרידה
לכבודו כימעט חודש ימים, וביומו
האחרון בבית־המישפט הגיעה לאולם
מישלחת של לישכת עורכי־הדין, בראשות
עורך־הדין הוותיק יצחק טוניק, והפרידה
האחרונה נערכה באולם בו ישב השופט

רבות עסקה במישרד האוצר בענייני
מיסים. משם עברה לעבוד במישרדו של
היועץ המישפטי.
דליה נשואה למהנדס, ולה שתי בנות
בגיל העשרה. היא עצמה המשיכה בתח־ביבי־ילדות
ועד היום היא ממשיכה לר קוד•
בשנה שעברה עוד הופיעה במופע-

קנת בדין.
החודש מונתה בתו של קנת לבית־המישפט.
היא תישבע אמונים למדינת-
ישראל בבית הנשיא בירושלים. סביב
בית־המישפט לא יהיו גדרי־תיל, וד,שבעתה
ממחישה יותר מכל את המשכיות המישפט
אידנה אלון ! 3
במדינת־ישראל.

עיניה היפות מכסה זוג־משקפיים ענקי.

מכיוון שהכל חשבו שהיא זקוקה להם
לראיה, לא העירו מאומה. רק כאשר הע בירה
דליה את אצבעה דרך מיסגרת ה משקפיים,
התברר לכל כי היתד, זו, בסך

השופט קנת
הצמיר ביותר
הכל, מיסגרת ללא עדשות, שהבליטה עוד
יותר את ריסיה השחורים ועיניה ה מחייכות.
באחד
הקיצים של שנות ה־ 60 נסעה
דליה לאנגליה, לייצג את ישראל בכנס
מישפטנים. היא משכה תשומת־לב כללית,
והעיתונים הביאו ראיונות איתד, והתקשטו

שופטת קופל כפית
חיים פרטיים מלאים

את חוסכת
־ 17 שקל
על כל בקבוק עסיס 5נלונויוים משפחתיים

1ברן בולן עסיס

25 כוסות=31.80 שי*

25 כום ות= 14.56 שי׳

המחירים נכוגי ם >יו . 6.7.81 0

ורשבסקי -פריליך

העולם הזה 2290

קבוצת דדים נבחוה דוג מן -
והוכיחה שהקטנות עולות על הגדולות

? ה רניאודני

איש לא תצליח להבדיל בין שתי האחיות התאומות
לבית גוון. בתמונה: קרני או דניה מדגמנת שיחלה
של תלמידות שנה אל״ף במכון שנקר, כמו דוגמנית ותיקה, מיקצועית ובטוחה בעצמה.

** יה וו ד לא אכלה יומיים. מאירה
• י אמרה לה שהיא שמנמונת. מיה, בת
שמונה־פחות־חודש וירוקת־עיניים, סירבה
להכניס אל פיה כל מאכיל, פרט לתפוח-
עץ לארוחת בוקר לארוחת־צהריים ול-
ארוחת־ערב.
אדם אפורי חטף עצבים והתפטר! הוא
לא יתן בשום פנים ואופן לאי־צדק לע בוד.
הוא בעד שיחדור הגבר. הוא לא
מבין למה הבנות מופיעות פעמיים וה
בנים
מופיעים רק פעם אחת — ״זה לא
צודק הה לא בא בחשבון!״ הוא אומר
בתקיפות ועיניו הכחולות יורות זיקים.
אדם בן שבע־וחצי והוא יודע ״שתמיד
הבנות מגינות על הבנות ודופקות את
הבנים״ .לכן הוא פוגה לעזרתו של מנחם,
שהוא בן גדול ,״אולי בן עשרים״ ,אבל
בכל זאת בן. מנחם בפמן, מורה לאופנה,
מסביר לאדם שהבנות מופיעות פעמיים

כי הן צריבות להדגים לא רק מיכנסיים,

מגישת שרון אורלנסקי לדנה רבינוביץ׳ ,בתה של הדמרת־שחקנית
נירה רבינוביץ׳• הבנות התנהגו כמו דוגמניות
מיקצועיות, רכסו זו לזו רוכסנים, עזרו לאסוף שיער לזנב־סוס ורדפו אחרי להקת תיסלם.

אדם אפודי, בן שבע וחצי, סירב להשתתף בתצוגה
^ 1 1 1 7ן 1*111 | 1
בטענה שעושים פרוטקציה לבנות. ביום התצוגה הוא
11י 11111111 11
אירגן מרד, ונרגע רק כאשר דני בסן מתיסלם שיכנע אותו שממילא ״הבנות לא שוות״.
בתמונה: אדס צופה ביוסי שדה המאפר את עיניו של דני בסן לקראת ההופעה.

ווו

כי אם גם שמלות.
״אתה רוצה להופיע בשימלה,״ הוא שו אל•
אדם לא משתכנע וגורר אחריו ל שביתה
הגדולה גם את אריק רוטמן,
חתיך בלונדי בן שמונה מרמת־אביב, ש אחותו
אילת בת השבע היא מהצד של
הבנות.

השביתה הופכת אלימה. אדם לא מסכים
לשבות בשקט. הוא קורא סיסמות־מחאה
ובועט במאירה.
אין ברירה. ברוב מוחלט של ״הגדולים״
הוחלט לפטר את אדם. מיה תדגים את
המיכנסיים שלו הוא לא יופיע בתצוגה.
אך אדם מסרב להיכנע. הוא לא יורד

מהמכונית של מאירה עד שהיא תסכים
שהוא יופיע בתצוגה. הוא עדיין מתעקש,״
שזה לא בא בחשבון שלבנות תהיה פרו טקציה
ושהן, הבנות, תופענה שתי פעמים
ואנחנו הבנים נופיע רק פעם אחת.״
מסבירים לו שתצוגות־אופנה זה עניין ל נשים
ושבתצוגה הזאת מציגים יותר שמ לות
ממיכנסיים. הוא לא משתכנע.

__ הקשוחה
שסירבה להיפגע
מחרת ידם־ה תצוגה הגדול. מאי /רה
שטיינמץ, בוגרת מיכללת שנקר,
בחרה להציג בעבודת־הסיום שלה,תיכנון
של בגדי־ילדים. לצורך התצוגה היא בח רה
עשרה ילדים — שמונה בנות ושני
בנים. היא נטלה על עצמה התחייבות
קשה• בעוד שלחברותיה הבוגרות היה
עסק עם דוגמניות מנוסות כמו פינצ׳י
מור, חווה לוי, שרונה מרש, שרית דמיר
ואחרות, היא הייתה צריכה להתעסק עם
הילדים, שהתעניינו יותר בלהקת תיסלם
שנכחה במקום מאשר בתצוגה.
אריק ואילת רוטמן היו עסוקים במירדף
אחרי חתימות, ודנה רבינוביץ׳ סיפרה ל כולם
שהיא הבת של נירה רבינוביץ ממה
פתאום בטלוויזיה י וזכתה מיד למבטי הערצה
של שרון דוליצקי היפהפיה, בעלת
זנב־הסוס הארוך. ליאת אורלסקי סיפרה
שהיא רוצה להיות דוגמנית כשתהיה גדו לה,
והתאומות דניה וקרני גוון עזרו זו
לזו להיכנס אל תוך הבגדים. דניה סידרה
לקרני את הפוני, וליאת סירקה את מיה.
כמו דוגמניות גדולות הן סגרו זו לזו
את הרוכסן במיכנסיים ועמדו נרגשות
מאחרי הקלעים. מיה סיפרה שהיא חפפה
את הראש שלוש פעמים באותו היום, כדי
שיהיה לה שיער ארוך ומבריק. אריק
אמר שהוא שונא לחפוף ראש ורדף אחרי
יאיר ניצני מתיסלס. דני בסן, הסולן של
תיסלם, שבא עם חבריו כדי להדגים בגדי-
הופעה שתיכננה עבורם בוגרת מיכללת
שנקר, היה עסוק בלהרגיע את אדם אפו-
רי. אדם הגיע לתצוגה כשהוא ״לא שם״,
אבל כשדאה שאי־הצדק שנעשה לו את מול
גדל פי כמה, מכיוון שמאירה החליטה
לבסוף לצרף בכל זאת בן אחד, אבל לא
אותו, כי אם את אריק, הוא החליט לפוצץ
את הערב ויהי מה .״שהיא לא תעז לעבור

יפהפיה

על המסלול

הדוגמנים הקטנים בבגדיס שתיכ־ננה
בוגרת שנקר מאירה שטיינמץ.
מימין לשמאל, על המסלול: שרון אורלנסקי, אריק רוטמן, ליאת

ודניה גוון. הדוגמנים הקטנים התנהגו כמקצוענים, וזכו למחיאות־כפיים
סוטרות מצד הקהל. התצוגה היתת מרהיבה ביופייה
והוצגו בה עשרות דגמים של בוגרות בית־הספר לאופנה שנקר.

כל אחת את עבודת הגמר שלה -עבודות
שזכו למחיאות־כפיים סוערות ביותר. כ שהגיעה
תור עבודת־הגמר של מאירה
שטיינמץ עלו הילדים על הבמה. הבנות
צעדו בביטחון רב. הן הסתובבו כמו
דוגמניות. דנה הכניסה את היד לתוך
המיכנסיים, להבליט את הכיסים. מיה

111 דניה וקרני גוון בנות השבע מאפקה, שתי יפהפיות שכמעט אי אפשר
להבדיל ביניהן. מאחרי הקלעים הסתובבה אחותן הגדולה, הילית,
שהדהימה את כל הנוכחים והמזכירה את ברוק שילדם האמריקאית.

בסביבה שלי, המאירה הזאת,״ אמר בטון
מאיים והתעקש לשבת בחדר־ההלבשה.
מאירה נכנסה ללחץ .״אני לא יכולה
כעת עם סנטימנטים, זהו הפרוייקט שלי,״
אמרה בקול בוכים. אדם לא ויתר. הוא
ישב בחדר־ההלבשה, נחוש בהחלטתו להפ ריע
ויהי מה. הוא גם הסתיר את אחד
הכובעים, כדי לחבל.
הילדים התווכחו ביניהם. מיה אמרה :
״הוא צודק, או שגם הוא יופיע או ש אריק
לא יופיע.״ אריק אמר :״מה פת אום
י אני מופיע וזהו !״ אדם המשיך
לבכות. דני בסן עבד עליו קשה. לבסוף,
אחרי שדני הזמין אותו להופעה, הוא
נרגע ואפילו ישב בתוך הקהל כדי לראות
את הילדים בהופעה.
התצוגה היתה מרהיבה ביופיה. תלמי דות
שנה אל״ף ובי״ת של שנקר הציגו
דגמים מדהימים ביופיים. הבוגרות הציגו

הסירה את הכובע פעמיים. דניה וקרני
אחזו בשולי השימלה, ואריק ניסה להתח בא
מאחורי אילת• הוא היה היחיד שלא
הרגיש כל כך טוב בהצגה הזו. הוא רצה
ש״זה ייגמר כבר.״ אדם אמר :״הם
בכלל לא מופיעים יפה, בכלל לא איכפת
לי. זה לא שווה! תיסלם יותר טובים.״
אחר כך כבו האורות והמוסיקה דממה.
דניה וקרני ואדם ומיה נרדמו אל הספ סלים
האחוריים של המכונית. למחרת הי תד,
להם הופעה נוספת. אדם החליט שזה
כבר לא מעניין אותו והוא לא יבוא.
מיה המתינה כל היום ליד החלון למכונית
שתבוא לאסוף אותה, וצילצלה חמש פע מים
לדניה וקרני לוודא שהכל בסדר
ושאין שינויים. היא החליטה שהיה כיף,
ושהיא רוצה להיות דוגמנית כשתהיה
גדולה. לא סתם דוגמנית אלא דוגמנית
כמו חווה לוי.

מיה מתפשטת

מיה ווב מחליפה בגדים בין הופעה להופעה. הדוגמנתת
הקטנות, בדיוק כמו הדוגמניות הגדולות, התבקשו
להחליף בגדים במהירות, כדי להספיק ולעלות על הבמה. מיה סיפרה.כי• חפפה את שיערה
ביום התצוגה שלוש פעמים, וכי שמרה במשך יומיים על דיאטה של תפוחי־עץ.

!ההיה העוב חוהשהיה
גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור;,
הביא בכתבת־שער, תחת הכותרת ״ריגול, חבלה או טיטטופף״
את סיפור־הטפולת של נדפעל האשלג בסדום, שהיה בתחום
אחריותו של שר־הפיתוח דוב יוסף. תדות הכותרת ״החתן הת־חמה
מתחת החופה״ הובאה גידפה תל־אביבית של הכלה־המכורה.
יהושוע גלזר, כוכבה של נבחרת־ישראל בכדורגל,
דיווח על מישחקה של הנבחרת במופהבה, תחת ועותרת ״דרי שת
שלום מסטאלין״ .כמדור ההולנוע פורסם סיפור צעדיה
הראשונים של בוכבת־המין של ההולנוע הצרפתי, ב ת׳י ט באר־

25 20/׳/£מ
דו, הודם שהפכה סמל המיניות הנשית של ההולנוע העולמי.
סיפור נוסף משדה התרבות הוא סיפורו של הרהדן יצחק משיח,
שאחת מרגליו נהטעה בתאונת־דרכים טראגית ; ״ארהוד שוב
על רגל תותבת!״ אמר משיח.
בשער הגיליון: שר־הפיתוח הד״ר דוב יוסף.

מדיניות בן־גוויון +גולדה * לסקוב בשיריו! * עיתונאי
מיוחד ושמו ואובר * נבו את אצ ג על משה שמי ו

העם
הי לדה ! ה ענו ג ה
ישראל עמדה השבוע במרכז ההתענ יינות.
המזכיר הכללי של האו״ם, דאג
המרשילד, הקדיש כמה מימיו היקרים כדי
לפייס את ראש־ממשלתה. חברי קונגרס
אמריקאיים דרשו לספק לה נשק. להשפעת
אוהדיה היה חלק בביטול ההצעה האמרי קאית
להגשים את החלום היקר ביותר
!.ללב מצריים: הקמת הסכר הגבוה ב־

אסואן *.
מה נתן לישראל מישקל מדיני כזה,
שאינו מתאים למישקלה הסגולי?
צווחות כלילה. הסביר לא מכבר
פקיד בכיר במנגנון המדינה: בעיני ה עולם,
ישראל דומה לילדה קטנה. מעשיה
אינם חשובים כשלעצמם. אין היא יכולה
להזיק ממש למבוגרים, אבל יכולה להפ ריע
להם. כשהילדה פורצת בצווחות, ב דמי
הלילה, נאלצים כל המבוגרים לקום
ממיטותיהם כדי להרגיעה. כשהיא באה
שטופת־דמעות ומספרת שכל הילדים היכו
אותה, נאלצים המבוגרים לפייסה ולייבש
את דמעותיה. כושר מיוחד זה למנוע מנו חת
מאחרים הוא הקלף החזק בידי ישראל.
ילדי השכונה. אם נכונה השקפה זו,
הרי שיחק הצוות החדש בן־גוריון + 1
גולדה מאיר את המישחק בצורה נכונה.
שורה של איומים ומעשים הפגנתיים ה מונעים
מנוחה מן הגדולים, מורטת את
עצביהם. הצפייה לפעולה צבאית מטרידה
את שנתם מדי שכבם לישון בלילה .־
בטווח הקצר, ייתכן מאוד שזו שיטה
מצויינת. השאלה היא רק אם אפשר
להמשיך בה שנים רבות. גם הילדה ה קטנה
ביותר סופה לגדול, כשם שגדלים
הילדים האחרים בשכונה.

עיחומח

צבא

העיתונאי הנעוחד

שהריון י מי ב צ עי ס
אחד מתפקידיו העיקריים של כל רמטכ״ל
הוא לשגר את הקצין הנכון לתפקיד ה נכון.
כל רמטכ״ל מבצע תפקיד זה בצורה
המתאימה ביותר לתפיסתו ולגישתו. ה שבוע
החליף רב־אלוף משה דיין את
המחזיקים בכמה מעמדות־המפתח בצה״ל.
אדם כאש צולכת. האיש הראשון
שיצא ממישרדו היה יצחק פונדק, עד כה
מפקד גייסות השריון. פונדק היה אחד
המג״דים הבולטים בימי תש״ח. אומץ־לבו
האישי היד, כמעט אגדי, והוא התעקש
להוביל בעצמו גם יחידות קטנות בשעת
קרב.
בשעה שהגדודים האחרים היו במצב
של התארגנות בעורף, עשה פונדק את
העבודה השחורה בדרום. לא פעם נתפס
באש צולבת בין היחידות הערביות לבין
המשוריינים הבריטיים. התוצאה: גדודו
הגיע למקום הראשון במיספר האבידות,
בשעה שרוב הגדודים טרם קיבלו אפילו
טבילת־אש ראשונה• אולם יצחק פונדק
היה ונשאר בעיקרו איש חיל־חרגלים.
הפיקוד על השיריון יכול חיה להיות רק
אפיזודה חולפת בחייו.
להביור בלטרון. במקומו בא אחד
האישים הססגוניים ביותר בצה״ל, אלוף

•היה זה הקש ששבר את גב הגמל
המצרי ואילץ את מצריים לפנות לברית־המועצות.

812

חיים
לסקוב 37 מיספר האנקדוטות ה מסופרות
עליו, ומיספר אימרות־הכנף שלו
העוברות מפה לפה (״גם הציוני הגדול
ביותר, בעל הזקן הארוך ביותר, לא נשאר
עומד כאשר יורים עליו!״) הוא אינסופי.
לסקוב הוא אדם קשה־עורף, אפילו
קשוח. הסיבה נעוצה, אולי, בילדותו
הקשה: אביו נהרג במהומות. הוא גדל
אצל אמו בעוני רב, רעב לא פעם. הוא
עלה בדרך הקשה, הודות למאמץ־עבודה
כמעט אל־אנושי, שהפך את התשוקה ל עבודה
לתכונתו העיקרית, עד היום. נו ספת
לכך גם הלהיטות לפרט הקטן ביותר.
במילחמה קנה לו לסקוב שם כמפקד
משוריינים. ב־ 30 במאי 1948 פרץ עם
משורייניו לתוך מישטרת לטרון (אחרי
שעשה מעשה בלתי־רגיל אז: תירגול
מדוייק של כל הפעולה מראש) .אולם,
פרט אחד הכשיל את הפעולה: הלהביור
היחיד של התוקפים עזר לליגיון הירדני
לגלות ולפגוע במשוריינים• החבלנים נהר גו
לפני שהגיעו לחומת המישטרה. חיל-
הרגלים לא הגיע כלל. עם עלות השחר
נאלץ לסקוב לסגת עם כוחותיו.
כעבור כמה חודשים ישב לסקוב ב־משוריין
הראשון שנכנס לנצרת.
שני כני נהלל. בשנים האחרונות, עת
ישב לסקוב בשני חדריו באוכספורד ו למי׳
עלתה קרנו בישראל. הוא הוחזר,
מונה לסגן הרמטכ״ל. אולם לסקוב, חניך
הצבא הבריטי וחסיד שיטותיו, היה שונה
מאוד מן הרמטכ״ל, חניך השיטות ה־פלמ״חאיות.
השבוע
התפנה תפקיד סגן הרמטסל
בכלל׳ ואילו תפקיד ראש־אגף המטה־הכללי
הוחזר למאיר עמית• עמית, בן נהלל,
כמו משה דיין עצמו, קרוב גם לתפיסתו
הכללית. הוא כבר מונה פעם לאותו
תפקיד. חזרתו לתפקיד תבטיח שיתוף-
פעולה אמיץ בין הרמטכ״ל לבין אגף
המסה הכללי והמיבצעים שלו.

העיר העתיקה בירושלים היתד, סגורה.
שוטרים אנגליים חסמו את הדרכים, אי־אפשר
היה לקבל כל ידיעה על המהומות

0־ 1ל [101( 1 0 0 1 0 1 1

שהתחוללו מעבר לחומה. רק עיתונאי
אחד הצליח לפרוץ את מסך־ההשתקה.
היה זה אלכסנדר זאובר•
הוא ניגש לטלפון־ציבורי, צילצל למפקד
מישטרת העיר־העתיקה, הציג את עצמו
כספנסר, המפקח הכללי של מישטרת ארץ־
ישראל. הקצין בצד השני מיהר למסור
דו״ח מפורט על כל מה שאירע וקוראי
דואר היום * ,העיתון בו עבד זאובר, יכלו
לקרוא את הסקופ הגדול. זה היה מעשה
אופייני לזריזותו של זאובר, אחד הוותי קים
( )58 שכעיתונאי ישראל ואחד המוכ שרים
שבהם, עיתונאי שידע לחרוג הרחק
מגבולות המקצוע, ולהרחבי בכך את או פקיו.

נאה עם המועיל. אולם לא על סקו פים
עיתונאיים בלבד נבנתה הקאריירה
של זאובר. דואר היום פשט את רגלו, ו־זאובר
החליט על הצעד הבא, החשוב
ביותר בחייו. יחד עם עיתונאי אחר, ייסד
את העיתון המיוחד.
עד כמה היה זה עיתון מיוחד, זוכרים
עד היום רוב קוראי העברית בארץ. אלה
שלא הספיקו להכיר את יצירות־הפאר של
זאובר מקרוב, שמעו עליהן מפי אחיהם
הבוגרים. התפריט המערכתי היה מורכב
ממנה אחת עיקרית: שערוריות אישיות.
את האינפורמציה סיפקו לזאובר שוטרים
וקציני־מישטרה. לא עבר זמן והעיתון
המיוחד היה ידוע בארץ בשל נכונותו
לפרסם פרטים אינטימיים או פליליים
על כל אדם בארץ. לא פחות הצטיין בשל
נכונותו לא לפרסם סיפורים אלה.
מקור אינפורמציה נוסף היו בעלי בתי-
הבושת של תל־אביב. זאובר היה כה
מקובל עליהם, עד כי שימש בורר יחיד
בסיכסוך חריף, שפרץ לפני 20 שנה בין
מעבידי ענף הזנות. לולא התערבותו מלאת
החוכמה של זאובר, היה יורד על הענף
משבר רציני מאוד• לפי הסכם גנ׳טלמני,
אסור היה על בעלות בית־בושת לשרת
את לקוחותיהן בעצמן, כי דבר זה היה
יוצר תחרות בלתי־הוגנת לבעלי-בתי-
הבושת הזכריים, שלא יכלו לספק שירות
דומה ללקוח. כאשר נקרא זאובר לפסוק
הלכה בעניין, הסבירו לו המדאמות כי
יחסיהן עם הלקוחות באו אד ורק בגלל
היותן בשר ודם וכי הדבר חיוני להן לאו

* עיתונו של איתמר בן אב״י, בנו של
אליעזר בן־ יהודה.

רחיייבו וייי־ני׳;

מישחק עם נבחרת ברית־המועצות. מימין לשמאל: סטלמך, גלזר, לבקוביץ, מתניה,
חודורוב, ויסוקר, חלדי ורבינוביץ ; מאחוריהם צועדים שאר חברי נבחרת ישראל.

״העולם הזה״ 80ע
תאריך 28.7.1956 :
דווקא מבחינה כספית• זאובר לא נפל
משלמה המלך: הוא פסק כי להבא על
בעלות העסק להגביל את פעילותן המינית
לחוג המיקצוע בלבד, ולעסוק בשטח זה
רק עם בעלי העסקים הזכריים המתחרים,
מבלי לדרוש כל תמורה כספית. בצורה זו
צירף את הנאה עם המועיל.
ידידת נעורים. זאובר היה אהוב על
ידידיו. ביתו ברחוב אלנבי היה פתוח
לכל מי שרצה לבוא. הכסף הרב שהוא
הרוויח בוזבז על ידידיו ומוסרי האינ פורמציות
השונים. בין באי ביתו ואחד
מחבריו למישחק הקלפים היה עזריאל
קרליבך המנוח. אולם כאשר נבחר זאובר
לוועד אגודת־העיתונאים, יחד עם קרליבך,
הכריז קרליבך כי אינו מוכן לשבת עם
זאובר בוועד. זאובר סולק, והפך מאז
לשונאו האישי.
כאשר נטשו כל חברי מערכת ידיעות
אחרונות וייסדו ביחד את מעריב, היה זה
דווקא אלכסנדר זאובר שייעץ למישפחת
מוזס, בעלת ידיעות אחרונות, לקחת כעורך
את חבר מערכת הבוקר הד״ר הרצל
רוזנבלום. כיום משמש זאובר אחד מ כתביו
של רוזנבלום בידיעות אחרונות.
עם תום המנדט הבריטי חרבו כמה מ מקורות
האינפורמציה הטובים ביותר של
זאובר. שותפו היגר לארצות־הברית, והוא
עצמו הצטרף לידיעות אחרונות. אובדן
העיתון המיוחד לא פגע בזאובר. הוא
נשאר עליז ושמח כתמיד, עד שמתה עליו
אשתו• אבלו של האלמן נמשך זמן רב,
עד אשר שמע יום אחד על ידידת־נעורים
ממונקאך, העיר בה נולד זאובר, בקאר־פטדרוסיה.
אותה ידידה וזיתה נשואה ל מיליונר
אמריקאי, ונתאלמנה.
זאובר כתב לה מיכתב קצר. הוא זכה
לתשובה ארוכה, והחזיר תשובה עוד יותר
ארוכה. ההתכתבות בין השניים הפכה
לכל כך מסועפת, עד אשר היה ברור ל-
זאובר כי עליו לנסוע לארצות־הברית.
השבוע התחתן זאובר עם ידידת נעוריו.
צעדו הראשון של הזוג, בצאתו לבלות
את ירח־הדבש: תתמה גדולה למגבית
היהודית המאוחדת, ממש כמעשיהם של
אותם האנשים הגדולים שזאובר היה כו תב
עליהם בעיתונו.

אנשים
ן• דעתו של המשורר אורי צבי
גרינברג על עתידו הספרותי של הסופר
משה שמיר היא פסימית ביותר. הוא
אמר השבוע בשיחה פרטית :״לפני שלו שים
שנה ירק עלי מחנה הפועלים, וכיום
זוכים ספרי להערכות חיוביות אפילו ב עיתונות
הפועלית. מצבו של שמיר בעוד
שלושים שנה יהיה ההיפך הגמור״.
<• שר־החינוך-והתרבות זלמן (״זיאמה״)
ארן נראה השבוע מהלך ברחובות ירו שלים
כשמתחת זרועותיו ספרים כרסתניים
באנגלית. כשנשאל מהם הספרים, השיב
.שר־החינוך בגאווה :״זהו השלד של
מישרדי !״
ו • הד״ר (לרפואת־עצבים) משה (״ה דוקטור״)
סנה חזר השבוע מנופש ברו מניה,
כשהוא שזוף ובריא עוד למעלה
מהרגיל. נזכר סנה במה שאמר למארחיו
הרומניים :״לכם יש ים־שחור והוא כולו
אדום, ולנו יש ים־אדום והוא כולו שחור !״
ו • המשורר אברהם שלונסקי בהביעו
את דעתו על העולם הזה :״לפע מים
הוא עוסק בפורנוגראפיה — הוא
מגלה את האמת העירומה.״

תשבחי
1 / 3 4 1שיש רק סיגריה אחת
עד שגיליתי את .6x040^ 80

תערובת אמריקאית
80מ״ימ
המחיר5ש׳

מתאים לי

:׳ תמוז תשמ״א22.7.1981 ,

מיספר 2290

נח 45

המחיר 15 :שקלים

(כולל מ.ע.מ. ).
אוהב קטינות!
אליל המעון מספר בגילו־־לב
על חיי־המין
שלו

חזרה לתחילת העמוד