גליון 2307

כ׳׳א חשון תשמ״ב18.11.1981 ,

מיספר 2307

נ< 8ע 111 זי0

המחיר 18 :שקלים (כולל מ.ע.נ1

קרמר מו
היה
צ רי ך
ל מו תי
קרמרם

יאיי-*5

ג׳ורדאש הינס
הצליחה דוהרת
בארצות הברית

ש^ס^סמסו

טלי ;456351 חנויות ״מצקין אימיר־פולגת״ ,דיזינגוף׳מ*־דשן/או״! 80 אלנבי ,31 דיזינגוף ,119 אלנבי ; 74״גיינס סנטר״ ,דיזינגוף ;66״מיי גיינס״ בן־יהודה ; 14״ווסטגיינס״ דיזינגוף ,171 בן־יהודה
להשיג: בתל־אביב :״סופר גיינס׳׳ ,יהודה
ז ;6״צמרת״ העליה ;7״לי״ בזר אמריקאי, סלומון 20 יפו :״מזן״ ,שדי ירושלים ;48 אפנת גזר, שדי ירושלים ;43 בת־ים:״זה מה שיש״ ,רוטשילד ;27 רחובות :״סופר גיינס״ ,הרצל ; 181 רמת־גן:
; 1״בוטיק 109״ אבן גבירול ; 109׳׳אפנת סגל העליה
סופר ג׳ינס 7״ר׳כהן״( 2פנת בי״אליק ^)66 גבעתיים :״טופגיינס״ ויצמן 23 אשדוד־״רוקי״ פתח תקוה־״שאול״ ,חיים עוזר .10 רמת השרון־״לי״ סוקולוב 64ר עננ ה־ ^ ס * אחוזה .137 הרצליה:״לי״ סוקולוב 47 חולון :״אפנת דבש״ ,סוקולוב 66
״בלו גיינס״ ,דיזינגוף פינת הרצל;׳ ״אדם וחווה״ ,הרצל .29 ירושלים :״סופר גיינס״ ,יפו 50 בנין עמודים; ״מצקין״,״ספורט רחביה״ קק״ל ; 29״מחסן הגיינס״ ,שץ ;8״לי״ בן הלל 7באר־שבעדיגיינס סנטר״ ,החלוץ .81 קרית מלאכי:״רוקי״.

ו ויחוי * ו ׳1

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 1(3תא־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי אכנרי. ראש המערבת: יוסי ינאי עורך־תכנית:
יוסי שנון רכזי מערכת: שרית ישי ושלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי
מוטוכיץ וניורא נוימן. צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי. ראש
המינהלה: אברהם סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :
״העולם הזה״ כע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ, תל־אכיב, רחוב
כן־אכיגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

מסוכן לספר בארץ הזאת בדיחות.
כי כל בדיחה מתאמתת.
׳בשעתו סיפרו את הבדיחה הבאה :
איש פוגש את חברו ומבשר לו בצה לה
:״שמעת? סוגרים את מס־ההכנסה!״
״מה פיתאום?״ תמה זה.
״קיבלתי מיכתב ממס־ההכנסה, ושם
כתוב שזוהי האזהרה האחרונה שלהם !״
בדיחה? בוודאי. אבל--
בשבועות האחרונים סיפר לי מנהל
מחלקת־המודעות של העולם חזה, רפי
זכרוני, כי בחוגי המיקצוע פשטו שמו עות
עקשניות האומרות כי העולם הזה
עומד להיסגר.
התחלנו לחקור לפשר העניין, והתברר
לנו כי אירע כאן — בכל הרצינות —
משהו הדומה מאוד לבדיחה ההיא.
איגוד־המפרסמים ביקש את ראשי ה מערכת
הזאת להרצות לפני חבריו. הפגי שה
עומדת להתקיים בעוד יומיים, והמ ארגנים
הציעו שהנושא יהיה גליון הש בוע
של העולם הזה, הגליון שאתה מחזיק
אותו ברגע זה בידיך. אנחנו עומדים
לנתח אותו, להסביר את השיקולים שה ביאו
לפירסום הכתבות בו, הבעיות שנת קלנו
בהן, וכר.
בעלי־השימחה הודיעו על ההרצאה בחוזר
לחבריהם, והגדירו את הנושא במי לים
:״הגלית האחרון של העולם הזה.״
מישהו התייחס למילים כלשונן. הגליון
האחרון? משמע, סוגרים! ומכאן התגלגלו
הדברים ברצינות גמורה.
התביעה שלא היתה
כעיתון הירושלמי המקומי, כל העיר,
הופיעה בשבוע שעבר כותרת מפ חידה
:״שפירא שוקל תביעה נגד העולם
הזה.״
תמהני תמיד על עיתונים המפרסמים
ידיעה כי פלוני ״שוקל״ הגשת תביעה
נגד עיתון כלשהו. על כל מאה ידיעות
כאלה, אין אף חמישה מישפטים המוגשים
בפועל. כך מחזיק איש־ציבור במקל בשני
הקצוות: גם מודיע לציבור שהוא או-
ם ו־ם ו מגיש תביעה נגד עיתון, וגם נמנע
מן הצורך להגיש תביעה, שבמהלך בירו רה
עשויה להתגלות האמת.
קראתי את הידיעה ונרגעתי. היא מתייחסת
לכתבת־השער של העולם הזה ()2305
מלפני שבועיים שהכילה סקופ: אגודת-
ישראל מוכנה להמיר את התביעה לסגי רת
אל על בשבתות ובחגים באתנן של
של כסף למוסדותיה.

הנה הידיעה במלואה:
ידיעה שפורסמה בשבוע שעבר בהעולס
הזה, שחברי־הכנסת של אגודת־ישראל
הסכימו לוותר על ביצוע ההסכם הקוא ליציוני
בעניין איסור עבודה בשבת באל
על תמורת כסף, מעוררת סערת־רוחות
ברחוב הדתי.
על רקע המחלוקות הקשות שפרצו בעניין
חלוקת ההקצבות, עוררה הידיעה
ביקורת קשה, ועשרות רבנים וראשי-

ישיבות פנו אל חברי־הכנסת של אגודת-
ישראל, בתביעה להגיש תביעת־דיבה נגד
העיתון, או להודות בנכונות הידיעה. עד
כה לא פורסמה כל הכחשה!
לכל העיר נודע, כי אכן התקיימה
לפני כמה שבועות פגישה בין כמה
מראשי חברת אל על לבין חברי־הכנסת
של אגודת־ישראל, לבירורה סעיף בהס כם
הקואליציוני בדבר הפסקת טיסות
אל על בשבת. בפגישה הבהירו אנשי
אל על, כי ההסכם הזה לא יוכל להתבצע,
בשל סירובם של עובדי החברה, שלא
יסכימו לוותר על ההטבות שהם מקבלים
בגין עבודה בשבת.
בעיקבות הפגישה הזו יזמו כמה פקידי-
ממשלה מגעים עם אנשי אגודת־ישראל,
לבדוק את נכונותם לוותר על ביצועו
של ״סעיף אל על״ בהסכם הקואליציוני.
נראה, כי במגעים האלה הוצע לראשי
האגודה תשלום של כ 300-מיליון, מתוך
700 מיליון השקלים שהובטחו למיפלגה
בהסכם הקואליציוני, ואשר זמן פירעונם
יהיה באפריל הבא.
כאמור, חברי־הכנסת של אגודת־ישראל
לא הכחישו עד כה רשמית את הידיעה.
בתשובה לשאלת כל העיר אמר מנחם
פרוש, כי הוא בעד הגשת תביעת דיבה
נגד העולם הזה, אולם ״זה עניינו של
חה״כ שפירא, שמוזכר בכתבה.״ חה״כ
שפירא, העומד בראש המיפלגה, אמר
בתשובה לשאלה אם יגיש תביעת דיבה,
כי ״עלי להתייעץ עם עורכי־הדין שלי.
אינני ממהר להגיש משפטים.״
במיפלגה מזכירים כעת, כי ויתור על
״סעיף אל על״ בתמורה להפשרת הכס פים
עולה, למעשה, בקנה אחד עם דברים
שאמר בשעתו האדמו״ר מוויז׳ניץ בישי בת
מועצת־גדולי־התורה, לפני שהצטר פה
אגודת־ישראל לקואליציה. באיתה
ישיבה אמר האדמו״ר, כי עדיף לדרוש
כספים מן הממשלה, ובהם להשתמש לחי זוק
הדת וההלכה, במקום לנסות לכפות
שמירת־שבת בחיפה או באל טל.
הסערה סביב הוויתור על ״סעיף אל
על״ לא שיככה את המחלוקת החריפה
בעניין חלוקת הקצבות הכספים. השבוע
שוב היתר. בירושלים פגישה של כמה
רבנים, מראשי הישיבות הגדולות של
המיפלגה, בביתו של הרב מאיר חדש,
מראשי ישיבת חברון. לישיבה הוזמן
חה״כ שלמה לורנץ, והוא נשטף בקיתו־נות
של ביקורת שוצפת מצד ראשי-
הישיבות על דרך חלוקת ההקצבות.
הרבנים האשימו אותו ואת חבריו-
לסיעה בהזנחת הישיבות, הכורעות תחת
נטל החובות הכספיים. כמה רבנים אף
הודיעו השבוע, כי יסרבו מעתה לקבל
הקצבות מן העירייה, בשל העובדה ש-
חה״כ פרוש מניח את ידיו על רוב הכס פים
האלה. בין המסרבים — ראשי ישי בות
חברון וקול התורה, שקיבלו סכומים
זעומים, בהשוואה למוסד קריית הילד
שבחסותו של פרוש.
עד כאן הידיעה בעיתון הירושלמי.
היא מאשרת, כמובן, את כל גילויינו.
עד כה לא הגיש איש תביעה נגדנו.

כתבת הע 1(1ר הקיז־מ* :

1303־ 11(41(0 1ד,את*רי :

מ׳ אשם במותו

דגוש אשם

של קומומן?

כשהם קטנים!

האשמות הדדיות כין מד״א
וכין רופא־השיניים, שניסה להציל
את חיי הה״ב לשעבר,
יוסף קרמרמן. אמכולנס־ההח:
ייאה כלל לא יצא בדרך אליו.
חקירה מיוחדת של העולם
הזה: האם אפשר
היה להציל את התעשיין
יוסף קר-
מרמן ז

ה־ ,4נמצא אצל סבתו וסכו.
ממשלת־ייטראל רואה בו אוייב
מסוכן — אחרת קשה להכין
מדוע הוחלט לגרשו מהארץ.
כאדאווי הוא יתום מאמו, ואביו
ככר גורש מהארץ והצטרף
לאש״ף. העו־לם
הזה דיבר עם
הילד שעומדים לגרבו
מן הארץ.

בני פלד
דר ש ל היכנ ע!
ביומנו האישי מגלה אורי אבנרי: כאשר שלט הצבא המצרי
בגדה המיזרחית של תעלת־סואץ במילזזמת יום־הכיפווים,
תבע מפקד חיל־האוויר דאז, האלוף בני פלד,
הפסקת־אש, שפירושה המעשי באותה שעה
היה כניעה. עכשיו מופיע פלד בטלוויזיה ומאשים
אחרים בתבוסתנות ובחולשת־דעת.

אוניברסיטת הרפאים
בקמפוס הנטוש של כיר-זית מסתובבים חיילים
חמושים — כניגוד גמור למדיניות שאריק שרון
הכריז עליה לפני כמה שבועות כילכד. מה קרה
כמיכללה, שהפכה מוקד ההתעוררות
החדשה בגדה המערבית * שרית ישי
ראיינה את הנשיא כפועל של האוניברסיטה,
גבי בראמקי.

פרס: כי סאבכלמ חי ר !
דו״ח על מגעיו של יו״ר מיפלגת״העבודה, שימעץ פרס, עם ראשי
הליכוד, שמטרתם ה״א להגיע לכינון ״ממשלת אחדות לאומית״ .עוד
לפני הצטרפות המערך לממשלה, התחיל תהליך ההרס הפנימי ב־מיפלגה.
יוקרתי שעווויה
בבית־חולים
שש אחיות העובדות ככית־החולים ליכטנשטדטר כתל•
אביב, חשפו את עצמן לסכנת-פיטורין, כאשר פנו למנ•
־כ״ל מישרד־הכריאות כתלונות חמורות על
המתרחש > €
כין כותלי המוסד היוקרתי. האחיות טוענות: חיי ה
חולים בכסנה: העולם הזה חקר את הפרשה.
חכרת תקליטים קיבלה מונופול: זמר עוכר לסוחר
אחרי מישפט המפוצצים: הפאראדוכסים של רצח שולמן
התיסרוקות של חורף : 15(82 הראש כאדמה
ריכארד ואגנר: דיוקנו של המלחין המסעיר את הארץ
גאון הפנטומימה רוצה לחזור לישראל: היכן ילדי גן העדן ץ
מ דו רי ק בו עי ם: תשקיף כמדינה
אתה והשקל תשכץ מכתבים פורום הורוסקופ
חשבון עובר ושב
עולם קטן — ארצותיהברית,
איראן, תוניסיה

אנשים בעולם אנשים בלונים
יומן אישי
הנדון — מדיניות שרון

בשטחים המוחזקים: בגד המלך 39
ממסיבה למסיבה

מה הם אומרים — טוביה
סער, יהונתן גפן, ג׳ניפר מולד 43
קולנוע — מפיסטו על איסטוואן
סאבו, האשת ממול של
פרנסואה טריפו
שידור מדריך שידורים
איש ממאדים
נמר של נייר — ג׳ ״ צ׳יבר,

דויד רוקח, מאמרי גולדה
והפילוסוף אפיקורוס

זה היה העולם הזה שהיה 68
ספורט 7ד רחל מרחלת

מסתור חגיו הגברי
כעקבות מאמרה של האשה האוסטרלית, אשר
פורסם כהעולם הזה ואשר גרם לוויכוח שנמשך
שבועות רכים, יביא העולם הזה את מאמרו
של גבר אוסטרלי, שבא ללמד את הנשים
להכיר את המאוויים המיניים הסמויים של
הגכ רי ם. המאמר ילזורד. מד, הסת ם. וירו ה מי

עקירוב ייאלץ למכור את חלקו, לפי
דרישתם של השותפים האמריקאים

מרי דור וותר
על המ ישרד
במצודת זאב בתל־אביב: פוצה שמועה,
כי השר יעקוב מרידוד עומד דוותר
על המישרד הכלכלי, שבראשו הוא צריף
־ לעמוד, ואולי נם על חברותו בממשלה —
כעיקכות פטירתו של יוסף קרמרמן.
מרידוד בודק את האפשרות להמשיך ולכהן
בממשלה, בד בבד עם ניהול העסקים של
חתנו קרמרמן.
גם אם יפרוש מרידור מהממשלה, הוא לא
יתפטר מהכנסת.
בוואשינגטוו ראש־הממשלה, מנחם בגין, רמז לידידיו ״,על הישג
מפתיע של הממשלה ביחסיה המעורערים
עם וושינגטון-.
בגין רמז על הצלחה גדולה של האלוף אברהם
(״אברשה״) טמיר, שנשלח לוושינגטון כדי
להכין את ביקורו של שר־הביטחון, אריק שרון,
בסוף החודש.

בגין סירב לפרט את מהות ההישג
הגדול, גם באוזני האנשים המקורבים
לו כיותר, אף נודע שהוא קשור
בפגישתו של טמיר עם שר־הכיטחון
האמריקאי, קפפר ויינכרגר.

תי ח קר העסקתגנגר
מבקר־המדינה התבקש על־ידי גורמים בתוך
הממשלה לחקור את פרטי העסקתו במישרד־הביטחון
של היורד אריה גנגר.

המבקר התבקש לחוות את דעתו לגבי
המשף העסקתו של גנגר על־־ידי המיליונר
היהודי משולם ריקליס, כד ככד עם
העסקתו כמישרד־הכיטחון, בתחומים
שבהם מעורבים כספים רכים. כן
התבקש המבקר לקבוע
אם אין טעם לפגם ככף •טגנגר, העומד
גם בראש חכרה לסחר־נשק של ריקלים,
יועסק על־־ידי מישרד־־הביטחון.
המיליונר משולם ריקלים היה בין העוזרים
לרכישת חוותו של שרון.

ד ת ובניה הסעודית•־
הקדמה לנ סיג ה
ההתנגדות המוגזמת של ממשלת־ישראל
לתוכנית־השלום של האמיר פאהד
נועדה, בין השאר, להכשיר את הקרקע
לנסיגה מסיני.
בחילופי־דברים אינטימיים עם מישלחת של
מנהיגים סעודיים־אמריקאיים, הסביר להם מנחם
בגין, כי עמדה קיצונית זו דרושה כדי שלא
יווצר בציבור הרושם, שהנסיגה משאריודסיני
אינה אלא הקדמה לנסיגה קרובה מן הגדה

שומר דיין
שארו
על־פי הוראתו של ראש־הממשלה,
ימשיכו שומרים לשמור על ביתו של
משה דיין בצהלה, בל עוד רחל דיץ
מתגוררת בכית זה.
המערבית ומרצועת־עזה. התדמית הנוקשה של
הממשלה נועדה למנוע בעד המתנחלים ואנשי
גוש־אמונים ללכד את מחנה ארץ־ישראל השלמה
נגד הממשלה.

קרע חריף פרץ בתוף סיעת למיפנה
כמפד״ל כין ראש הסיעה, הד״ר יוסף
בורג, וכין האייט החזק כה, רפאל כן־נתן.
בן־נתן כועס על בורג על שאין הוא ממנה
את משה סלומון כמנכ״ל מישדד־הדתות.
בורג מהסס בינתיים למנות את סלומון, משום
שאין הוא רוצה כרגע בעימות עם הצעירים.

כן־נתן ובורג בימעט ואינם מדברים
ביניהם כימים האחרונים.

ה תנ פ לו על גרמני
תקרית מביכה כיותר, שבמרכזה
עמדו שומרי־הראש של יצחק רבין,
אירעה כמלון ״הילטון״ במינכן, וזכתה
כפירסום בעיתונות הגרמנית.
כטרקלי המלון הוסרטה סצינה לסרט,
והכימאי סטפאן לוקשי, הרים
אקדח־מים כדי להרטיב את פניו של
אחד השחקנים. כאותו רגע נכנס למקום
רכין, בלוויית שומרי-הראש
שלו. אלה ראו את האקדח, סכרו
שהוא מכוון לעבר רבין, ומכלי לשים
לב לזרקודים ולמצלמות התנפלו
כהרף־עין על הכימאי, הפילוהו ארצה
כמכות.
לאחר-מכן ביקרו שומרי־הראש הישראליים,
בלוויית בלשים גרמניים,
כאולפן ההסרטה, והתנצלו.

ברבנות הראשית של תל־אביב
נעיד כאחרונה דיון, שבעקבותיו
הוחלט להתיר את רישום הסכום
הנקוב בכתובה בדולרים.
הצורף כהחלטה התעורר, כשזו
גות רכים שנישאו, ביקשו מהרבנים,
שהשיאו אותם, לציין את הסכום כמטבע
זה, ולא כשקלים.
כמלון. הם העמידו זאת בתנאי להמשך
הזרמת הכספים למלון.

ארבללא ערער

קרו! ב סי ע ת למיפונה

שומרי רבין

כ תו בו ת
רולריו ת

ד״ן חיבעו
ע בוד ה דג אוד
עתה נודע כי ח״כ משה דייו ניסה למצוא עבודה
לאלוף (מיל׳) רחבעם (״גאנדי״) זאבי, העומד
להתמנות כמנכ״ל מוסיאון הארץ.
גאנדי ביקר בביתו של דיין כמה ימים לפני
פטירתו, ודיין טילפן בנוכחותו לכמה אישים
בעניין זה. בין היתר שוחח דיין עם ראש־עיריית
תל־אביב, שלמר( .״צ,יצ׳״) להט.

*וקירוב מבור
את הייאט
איש־העסקים אלפרד עקירוב עומד לסכור את
חלקו במלון הייאט בתל־אביב. עקירוב מחזיק
היום בכשליש ממניות המלון.

נראה כי הקמצ״ר לשעבר, כרוך ארבל,
לא יערער על הפסק וגזר-הדין שניתנו נגדו.
ארבל, שקיבל עונש קל, יהסס לערער משום
שברור לו שבמיקרה כזה תערער גם התביעה על
קולת העונש.

הרמטכ״ל הוא שיחליט אם התביעה
הצבאית תערער. מקורביו טוענים
שהוא נוטה להחליט נגד הגשת העירעור.

נמיר רוצה
ל ה תו צ ל
ח״כ אורה נמיר פנתה ללישכת הרמטכ״ל,
וביקשה להיפגש עם רכ-אלוף רפאל
(״רפול״) איתן, כדי להתנצל לפני
הרמטכ״ל על הדברים שאמרה נגדו
כוועדת-הכנסת.
נמיר מבכרת דרך כזו על־פני התנצלות פומבית.

נבון טייל
ב ד רו ם א מריק ה
הרב הצבאי הראשי, האלוף גד נבון,
עומד לצאת לטיול כן שלושה עד ששה
חודשים כארצות דרום־אמריקה.
נבון ייצא בראש מישלחת של הרבנות הראשית,
שתבדוק את כשרות הבשר המגיע מדרום־
אמריקה לישראל.

נכון קיבל ללא בל קושי את אישורו
של הרמטכ״ל להיעדר מהרבנות הצבאית
לתקופה כה ארוכה.

סרג 3ודם
אס איבצן
שר־הפנים, ד״ר יוסף בורג, ביקש ממנכ״ל
מישרדו, יעקוב מרקוביץ, לשוחח עם המפסל,
רב־ניצב אריה איבצן, בעניין שאותו מכנה בורג
״יצר הפירסום של השוטר שלי.״

לדברי בורג, מגזים איכצן כהדלפתם
סיפורים על עצמו וכ״חיזורים
אחרי עיתונאים.״

העוזר * 1(0
דג ר מני ה
יושב־ראש מיפלגת העבודה, ח״כ שימעון פרס.
הציע למי שכיהן כעוזרו האישי, גידעון לוי,
לצאת -לשנת לימודים אוניברסיטאיים בגרמניה,
על חשבון מיפלגת העבודה. לוי התפטר בשבוע
שעבר מעבודתו במחיצת פרם.

אם שדר הטלוויזיה לשעבר, עמירם
ניר, יקבל את הצעתו של פרם,
הוא יתחיל לכהן כימים חקרוכים כדובר
מיפלגת העבודה.

במדינה

ר? גולים ע*גו9״ם
פעמיים הבקיעה ממשלת
ישראל השבוע את
השער של המדיגה.
הקרב על דעת־הקהל העולמית,
המתנהל בין ישראל והפלסטינים,
דומה למישחק כדורגל מסוג חדש
לגמרי. במישחק זה, מותר לכל
צד להבקיע רק את השער של
עצמו• המנצח במישחק הוא מי
שמכניס לעצמו את הגולים העצ מיים
המעטים ביותר•
השבוע צברה ישראל כמה גולים
עצמיים מרשימים.
מילחמה כילד. השער העצמי
המוזר ביותר הובקע על־ידי שחקן
אלמוני, שהחליט לגרש מהארץ
ילד בן ,4שהתייתם מאמו, מפני
שאביו מכהן כנציג דיפלומטי של
אש״ף בשוודיה (ראה עמוד .)6
קשה להעלות על הדעת החלטה
ומטופשת יותר. כי בפרשזז זו
הובטחה מראש מפלה מוחצת ל ישראל
בדעת־הקהל העולמית. כל
הנסיבות הבטיחו זאת מראש :
• הילד הוא קורבן של טרגדיה
מישפחתית (מות אמו) ,וכל
העולם מרחם על יתום.
• 1הפרשה נוגעת לאב המתגורר
בארץ אירופית (שוודיה) ,כך
שדעת״הקהל הסקנדינווית מעורבת
בה באופן ישיר. לגבי אירופה
.זוהי פרשה ״מקומית״ ,ולא עניין
רחוק, המתרחש אי־שם במיזרח־התיכון־

השילטון הישראלי מופיע
בה לא רק כשילטון־כיבוש גס,
אלא גם כשילטון אכזרי ובלתי-
אנושי•
האחראי הרישמי לפרשה הוא
יוסף בורג, אחד הפוליטיקאים ה־ממולחים
והפיקחיים ביותר בישראל.
קשה היה השבוע לדעת
אם הוא עצמו החליט על מעשה־איוולת
זה, או שפעלו כאן שילטו-
נות־הכיבוש של הגדה המערבית,
למרות שהילד גר בכפר השייך
לתחום־השיפוט של ירושלים ה־

מסופחת.
2:0לרעת ישראל. בינתיים
הוסיפה ישראל להכניס לעצמה

שגריר המייועד של ישראל ב וושינגטון,
שהוא גם נץ קיצוני,
היה הראשון שהסיק מכף מסקנה.
הוא הדהים את שולחיו כאשר
הכריז באמריקה שהתוכנית הסעודית
היא ״צעד קטן״ בכיוון הנכון.
למחרת היום ירדה עליו מפולת
פוליטית. אחרי ששמע מה ששמע
בצינורות ממשלתיים, חזר בו ארנס
וטען כי ״לא הובן״ כראוי. כך
בוטל גם המעשה הנבון היחידי
שנעשה במיגרש זה.
סיכום השבוע: שגי גולים עצ מיים.
מכיוון שהנבחרת הפלסטי נית
שבתה׳ היתה התוצאה 2:0
לרעת ישראל.

תעופה
על כופ האיוולת
בומה הוא בומה,
קורפו הוא קורפו,
אך לוי הוא?וי
פעם היה דויד לוי נושא לבדיחות
ללא־ספור. אותם ימים עברו
מזמן. השבוע התגלה לוי כפוליטיקאי
ערמומי וכמדינאי חברתי.
את ההזדמנות לכך סיפק אברהם
(״בומה״) שביט, בפרשה שכימעט
לא־תיאמן.
אופי פרובוקטיבי. במשך
השנתיים האחרונות טיפל בומה
בענייני אל על. למרות שכניסתו
לתפקיד יו״ר מועצת־המנהלים של
החברה התקבלה בספקנות רבה,
ולמרות הכרזותיו הרמות והתכו פות,
נחל בומה הצלחה מרשימה.
לא זה בילבד שהשרות באל על
השתפר עד בלי־הכר, אלא שיחסי־העבודה
נרגעו ומאזן החברה הש תפר
באופן מכריע.
לא היה על בומה אלא להמשיך
בדרך זו. אך ממה הוא ממה,
וכך עשה מעשה־שטות שמחק
בבת־אחת את כל ההישגים של
שנתיים.
ברגע של חולשת־הדעת, שיגר
בומה מיכתב אולטימטיבי, שבו
הודיע כי 18 מהנדסי־טיס יפוטרו
בראשית השנה הבאה•
בעיית מהנדסי־הטים, שתפקידם
הפך מיותר, היא כאובה. אין ספק
שיש למצוא לה פיתרון. אילו הזמין
ממה את העובדים ואת ההסתד־

השר לוי (בהלווייה של יוסן 8קרמרמן)
לפתע: שר־על
ושם קץ לסיכסוך באותו היום.
אך בומה הוא אדם בעל־גאווה,
ולא היד, מסוגל להודות בטעות.
אילו היה קיים שר־תחבורה נבון
ורציני, היה כופה על בוימה שביט
לנהוג כך. אך חיים קורפו, עסקן
מיפלגתי אפור וחסר־מישקל, לא
היה מסוגל לכפות דבר על איש.
אחרי היסום קצר, נכנע לבומה
השתלטני והצדיקו.
השביתה נמשכה, הנזקים הצ טברו
ואז נכנס לפעולה שר־הבינוי,
שאין לו כל קשר לעניין. במעשה
פשוט זה הכריז על עצמו דויד
לוי שאינו דק סגן־ראש־ד־,ממשלה
ושר־הבינוי, אלא מעין שר־על
בענייני עבודה. הוא נטל את ה יוזמה
לידיו, נועד עם העובדים,
רכש את אמונם, הציע פיתרון על
דעתם.
קורפו רתח. התערבותו של לוי,
שבאה אחרי כישלונו, הפריעה לו
יותר מאשר השביתה עצמה. הוא
מיהר אל בגין, כדי להתלונן. בגין
הימהם. מינה ועדה של שלושה
שרים: לוי, קורפו ויורם ארידור.
בכך הכיר בגין למעשה ריצכדת

ח״ב ארנס (עם מגחם בגין)
מח להסביר 7
גול עצמי בפרשת התוכנית ה סעודית.
כאשר
הגיעה לארצות־הברית
מישלחח־ההסבדה של ששת ה״
ח״כים המופלאים, כדי להסביר
מדוע מתנגדת ישראל מכל וכל
לתוכנית־שלום שיש בה צעד חשוב
קדימה מצד סעודיה, נוכחה מייד
לדעת כי אי־אפשר כלל להסביר
זאת.
ראש־המישלחת, משה ארנס, ה־

רות למשא־ומתן רציני, כדי למצוא
באופן דחוף פיתרון מוסכם וסביר
לבעייה, לא היתר, נגרמת שום
סערה.
אולם האופי הפרובוקטיבי של
המיכתב הוציא, כמצופה, את העובדים
מכליהם. הם הכריזו על
שביתה מיידית — תגובה שהיתה
צפוייה מאוד.
לוי, שר־על. אדם אחר היה
מודה בשגיאה, מצטער על הטעות

בעובדה כי לוי אכן שייר לעניין,
מבלי שהוגדר מדוע.
השבוע חזרו העובדים לעבודה.
השביתה, שלא היתד, צריכה לפיוץ
כלל, הסתיימה. המנצח היחידי היה
דויד לוי. הוא קבע לעצמי עתה
מעמד של שר-על לענייני-חברה,
כמו ארידור בענייני־כלכלה ואריק
שרון בענייני־חוץ־וביטחץ.
הגאווה הפגועה. אף בכו
לא נגמר הסיפור.

לא זה בילבד ששביט ואנשיו
לקה בטעות קטנה. לא היה לו
שחר• המצרים לא נבהלו.
לא הודו בשגיאה, שמקורה היה
בגאוותנות אישית, אלא שהוסיפו
כל אדם חשוב בקאהיר יודע כ׳
חטא על פשע. אחרי שהסיכסוך
אין לישראל כל ברירה אלא לבצע
יושב, איכשהו, בעיקר תודות ל את
הפינוי בדיוק ובמועדו. שהרי
דויד לוי, נקמה ההנהלה את ניק־אם
תסרב ישראל לפתע למלא
מת גאוותה הפגועה. במעשה שעבר
אחרי התחייבויותיה, היא תשחרו
את גבול החוצפה, החליטה להש גם
את מצריים מכל התחייבויותיה
בית מצידה את החברה הלאומית,
שלה־ על פי חוזה־השלום. אז
כאילו היתד, רכושם הפרטי, תוך
ייווצר מצב שבו ויתרה ישראל
תביעה לאקט של כניעה פורמלית
על מרבית סיני ואילו השלום
של העובדים•
ייעלם כלא־היה. מנחם בגין ייראה
כטיפש. מה גם שהוא עצמו התנגד
היתה זאת דרישה חסרת־שחר
בעבר ללינקאג׳ בשצף־קצף.
וחסרת־סיכוי. אך היא מובילה
בהכרח למסקנה בלתי־נמנעת :
יתר על כן׳ הפרה חד־משמעית
הנהלה זו אינה מסוגלת לנהל דבר
כזאת של חוזה־השלום היתד, מש מילבד
חנות פרטית.
חירה את פני ישראל ללא־תקנה,
ומוכיחה לעולם כולו, ולעולם ה־ן
ערבי בפרט, כי ישראל אינה מעוני
יינת בשלום, ושאין לסמור עליה.
מדפיקת־רקע. אילו הבינה
תרגיל של חיבול
ממשלת־בגין הגיון פשוט זה, ואת
בעם זאת היתח האיתות הברור שבא ממצריים*,
מילה גסה עכשיו היתד, חוסכת לעצמה בזיון.
הפרשה האחרונה החלה עם
היא ח 5כח מילה יפה.
ביקורו של שר־החוץ המצרי, כמאל
חסן עלי, בישראל. כשנפגש עימו
אד זה לא עזר.
היתה למנחם בגין הברקה: בלי
יוזמתו של אנוור אל־סאדאת
התייעצות מוקדמת עם איש, תבע
הוסיפה לשפה העברית כמה מילים
מן המצרי לקיים באופן דחוף
חדשות. אחת מהן היתה ״מומנ מיפגש
רם־דרג. בעיקבות ההסכמה
טום״ .השניה היתה ״לינקאג
על כך, נסעו ארבעה שרים ישרא בחודשים
הראשונים של המשא־ליים
לקאהיר, לפגישה שלא היתד,
ומתן היתד, זאת מצריים שעמדה
לה שום הכנה מוקדמת, אך ש על
הלינקאג החיבור״ בין
זכתה בפירסומת רבתי.
השלום הישראלי־מצרי ובין פיתרון
כאשר באו השרים יוסף בורג,
הבעייה הפלסטינית. אל־סאדאת
אריאל שרון, יצחק שמיר ומשה
הבין אל־נכון כי ממשלת־ישראל
נסים לקאהיר, התקבלו בסבר־פנים
מעוניינת מאוד בשלום עם מצריים,
יפוח. חוסני מובארב עצמו קיבל
אך אינה מעוניינת כלל בסיום
אותם לשיחה. אך בפי המארחים
הכיבוש הישראלי בגדה המערבית האדיבים היתה בשורד, חד־מש־וברצועת־עזה.
על כן רצה לאלץ
מעית: אין הם מתכוונים לקבל
את ישראל לוותר בגדה תמורת
את הגישה הישראלית, האומרת
השלום עם מצריים.
כי ״אוטונומיה מלאה״ היא המשך
הכיבוש הישראלי וההתנחלות ה ממשלת-בגין
התנגדה למזימה
יהודית. העובדה שבאותה שעה
בהחלטה נחושה, ויכלה לה. המצ רים
ויתרו על הלינקאג׳ .הדבר עצמה נעצרו עשרות מנהיגים
בגדה המערבית, פוצצו בתים ונסנחשב
אז כניצחון גדול של ישראל,
גרו מיכללות (ראה הנדון ועמודים
ועלה לסאדאת ביוקר: נידוי ב )75—74
לא השפיעה גם היא על
עולם הערבי.
טעות קטנה. בינתיים מתקרב המצרים לטובה.
התוצאה: המישלחת המכובדת
מועד הפינוי הסופי של סיני, ול פתע
התהפכו היוצרות. ממשלת -חזרה בידיים ריקות• שום דבר
ישראל החליטה שהיא בכל זאת לא השתנה.
מעוניינת בלינקאג׳.
תוצאה שניה: ממשלת־ישראל
החשבון היה מחוכם: מצריים ויתרה על הלינקאג׳ .המשא-ומתן
מעוניינת בפינוי. אם ידרשו ממנה על ״האוטונומיה המלאה״ ,התקוע
עכשיו להסכים לקבלת הגישה ה במבוי סתום, יימשך אחרי פינוי
שארית־סיני. שום מוצא אינו נראה
ישראלית לאוטונומיה — שאינה
אלא המשך הכיבוש בשם אחר — באופק.
לא תהיה לה ברירה אלא להס כים.
היא תחשוש להתנגד להצעה
־ בין השאר דיווח על נך עורך
הישראלית, שמא תודיע ישראל
העולם הזה בכתבותיו על שיחותיו
על דחיית הפינוי.
עם אנשי הצמרת המצרית, אחרי
היה זה חשבון ערמומי. אך הוא
מות אל־סאדאת.

יחסים מרחביים

ממטות שואל וגד

תו ם
^אדאווי קאנוטי הסתתר מאחרי הסינר של סבתו.
״ מזה שלושה ימים הוא מסרב לאכול. סבו באדאווי
וסבתו אמינה לא הצליחו להסתיר מהילד בן ה־ 4כי
הוא נתון בין הפטיש והסדן של מישרד־הפנים הישראלי.
באדאווי ירוק־העיניים ובהיר־השיער פוחד• כל־אימת
שבאים אורחים לבית סבו וסבתו הוא מסתתר מאחורי
הסבתא או באחד החדרים ומסרב לצאת.
הילד הקטן צפוי לגירוש מהארץ. השילטונות היש ראליים
עומדים לשלח אותו לשטוקהולם. חטאו: הוא
בנו של דאוד קאנוטי, נציג אש״ף בשוודיה.
דאוד קאנוטי בן ה־ 38 עזב את כפר הולדתו ענתה,
שליד ירושלים, בשנת .1962 הוא נסע לשטוקהולם כדי
ללמוד הנדסת אלקטרוניקה 11 .שנים אחר כך הוא
בא לבקר את הוריו בכפר. השילטונות הישראליים
לא הכירו בו כבאזרח פלסטיני, והוא נכנס לישראל עם
אשרת־שהייה מטעם הקונסוליה השוודית. האשרה ניתנה
לו לפרק זמן של שלושה חודשים.
כשתמו שלושת החודשים הוא ביקש הארכה, אך
השילטונות הישראליים סירבו להאריך את אשרת־השהייה
והוא התבקש לעזוב מייד את הארץ. כשמיאן לעשות
כן, הוא נעצר לחודש ימים, ובשנת 1973 גורש לשוודיה.
עד לגירושו היה דאוד קאנוטי מהנדס אלקטרוניקה

הפשע של באזאווי: אביו הוא דיפלומט שד אש״ ו
שליו• אחרי גירושו הוא חיפש ומצא את אנשי אש״ף
בשוודיה, הצטרף לשורות האירגון, הוכשר בדיפלומט,
והיום הוא מנהל את מישרד אש״ף בשטוקהולם.
לפני כשש שנים פגש דאוד קאנוטי, בן לאחת
המישפחות הענפות הידועות בירושלים וסביבתה, בסועד
אשור, צעירה פלסטינית שהגיעה לשטוקהולם מעזה, כדי
ללמוד עבודה סוציאלית• השניים התאהבו ונישאו. כעבור
שנתיים נולד בנם באדאווי, שנקרא על שם סבו.

עולו ווו!ד דעדעוווי ולחה בחרמון -עדיו 1עי 1עוווו!״ר

סועד המשיכה בלימודיה וטיפלה בתינוק ודאוד המשיך
בפעילותו הדיפלומטית. לפני כשנתיים ניחתה על המיש־פחה
הצעירה מכה איומה — האם לקתה בסרטן, ובנובמבר
1980 נפטרה. דאוד נשאר עם בנו הפעוט.
הוא הזעיק את אמו, שהגיעה דרך עמאן לשטוקהולם.
הסבתא שהתה עם בנה ונכדה כמה חודשים, ואז הוחלט
כי היא תיקח עימה את באדאווי, שהיה אז בן 3וחצי,
(המשך בעמוד )8

וו!דוווו עוחו דחדע ותרח ע

מבצע ״ מזגני תדיר אן בת שלומים לכל כי ס״ מאפשר
לך הלקוח רכישת אחד מ מזגני ת די ר אן( ה מגוון
הגדול ביותר בישראל) ב תנ אי תשלום מ צוייני ם:
במזומן ו/או 3תשלומים (אספקה שוספת) -על מנ ת
יאפשר לך ל הנו ת מ שיסת החי מו ם הי עי ל ה ביותר בחורף.
6-12 תשלומים כולל ריבית (אספקה לאחר גמר הת שלומים)
על מנ ת להבסיח לך קיץ קריר ונעי ם.

רכוש עתה מזגן תדיראן במבצע ״מזגני תדיראן לכל כיס״׳
המבצע לתקופה מוגבלת עד .30/11/81

תל אביב

267272

ירו שלים

241412

חיפה

539292

באר שבע

אילת

36565

5379

כיס•

התק שר אלינו ונ שלח אליך יועץ מק צועי חינ ם וללא ה ת חייבו ת מצידך.לה שיג ב חנויו ת ה מוב חרו תוב סני פי תדיראן.

הממשלה נגד יתום
משך מעמוד )6
:גדל אותו כבנה בביתה שב-
!ר ענתה.
הוא הזעיק את אמו, שהגיעה
•ך עמאן לשטוקהולם. הסבתא
התה עם בנה ונכדה כמה חודשים,
וז הוחלט כי היא תיקח עימד,
ת באדאווי, שהיה אז בן 3וחצי,
זגדל אותו כבנה בביתה שבכפר
נתה•
היתום בעל הדרכון השוודי
•בל אשרת כניסה לשלושה חושים.
הוא הגיע עם סבתו לעמאן
:שם עבר דרך גשר אלנבי אל
בית שבכפר. שם חיכו לו סבו
ישרות דודים, דודות ובני־דודים.
ילד היפהפה הפך כימעט מייד
ילד טיפוחיה של המישפהה. אהבה
ורעפה עליו מכל עבר. הוא התיל
לכנות את סבתו ״מאמה״
שכח, כדרכם של ילדים, את אמו
מנוחה.
כשפג תוקפה של אשרת ה־הייה,
פנו סבו וסבתו למישרד־פנים
כדי להאריכה, אולם לתד־מתם
סירבו השילטונות להתיר
ת המשך שהייתו והודיעו להם
י על הילד לעזוב את הארץ

הילד הקטן
שמרים ידיים...
ין כתאא מינ ה וסבא באדאווי
•י הוכו בהלם• הם ידעו היטב
י דאוד קאנוטי לא יוכל לטפל
בנו. אמינה היפה ושחורת היער
יושבת בביתה שבכפר ענתה
זינה חדלה לבכות. הילד מתרפק
ל בירכיה והיא אומרת :״אם
קחו לנו את הילד הוא ילך
איבוד. אבא שלו לא נשוי. הוא
:ר, הוא לא יכול לקחת חלק
חינוכו של הילד. אני אתן את
שמתי בשביל הילד שלי. אם
קחו אותו, מה יהיה בסופו?״
הסבא יושב לידה, מלטף את
אשו של באדאווי ואומר :״הוא
ק ילד, מה חטאו? הוא לא יודע
הי עבודתו של אבא שלו. אתם,
יהודים, יש לכם בהיסטוריה
יפורים נוראים על ילדים שנלקחו
ובית הוריהם ונעלמו• התמונה
ל הילד הקטן שמרים את הידיים
תקופת היטלר עומדת לנגד עיני.
תם, היהודים, שילדים הם הדבר
כי חשוב לכם, איך אתם יכולים
קחת את הילד הזה מאיתנו?
וא רק ילד!״
באדאווי הקטן ניגש ושואל :
אתם יהודים טובים או רעים?״
בתא שלו מהסה אותו ואומרת
י :״אלה הם יהודים טובים, הם
וצים לעזור לך.״ הילד מקשה :
אתם יודעים איפה גר הדוד
לי?״ העיתונאים הישראלים הופ־עו
מהשאלה והשיבו בשלילה.
שוב,״ אמר הילד ,״אם היהודים
א יודעים איפה גר הדוד שלי,
ני יכול להתחבא שם כשהם יבואו
קחת אותי.״
כשפנה השבוע אורי אבנרי אל
ר־הפנים, יוסף בורג, בבקשה
שנות את החלטת־הגירוש, הודיע
שר אמנם כי לא היה מעורב
פרשה עד כה, אך סירב לשנות
ותה.
״זה לא עניין פוליטי,״ טען .״מה
נשה בילד אם הסב יחליט בעתיד
אינו רוצה בו? ולאן נגיע אם
;ודים ישלחו את הילדים שלהם
ארץ? יש נהלים קבועים, ואנחנו
;הג על פיהם.״
אך יתכן כי הסערה העולמית,
קמה סביב פרשה זו, תשפיע
כל זאת על הממשלה. הפקיד
אחראי במישרד־הפנים הודיע ל״
דקליטת המישפחה, סליציה לנגר,
י עדיין לא התקבלה החלטה
ופית.
בינתיים טילפנה ד,פרקליטה לאבי
ולד בשטוקהולם, כדי לקבל ממיו
ן וי־כוח בעל־פה. היא הודיעה לו
י יש לחץ ציבורי בישראל להש־דת
הילד בארץ. היא גם קיבלה
מנו הודעה חד־משמעית על כי
וא חפץ בהישארות הילד בארץ.

מה הבטיח בגין לבוס

את המיבלגה

כיסא

וששח! הגדיהה
ה ד או מי רו
יץ בנאים הגיעו בכמה מש י
י איות למישרד ראש־ד,ממשלה
בירושלים. הם הרסו קירות, בנו
אחרים במקומם, טייחו וריצפו.
החדר הגדול, שבו נערכות ישיבות
הממשלה, הוכפל והפך אולם
של ממש. נגרים בנו את שולחן
הישיבות הגדול ביותר בעולם.
כעשרים כורסאות נוספות הובאו.
מזכיר־הממשלה, אריה נאור, ש־לצידו
סגן מזכיר־הממשלה החדש,
דובר המערך ישראל פלג, יצאו
אל העיתונאים והזמינו אותם לסייר
ב״אולם ישיבות הממשלה״.
זה עוד לא קרה, אך זה עלול
לקרות בעתיד הלא־רחוק. אם
אומנם יצליח שימעון פרס לממש
את שאיפתו — תיק בממשלת
בגין, ולגרור את מיסלגתו לממ־שלת־האחדות־ר,לאומית,
לא תהיה
ברירה אלא להכפיל את מיספר
חברי הממשלה, להמציא להם מיש־רדים,
להגדיל את אולם הישיבות
של הממשלה, לרכוש מכוניות וולרו
חדשות, להציב נהגים ולגייס מזכירות,
יועצים ודוברים.

פרס רצה;
אך לא אמר
ך* רעיון להקמת ממשלתאחדות־לאומית
עלה מייד
אחרי הבחירות. שימעון פרם העלה
אותו לפני לישכת מיפלגת העבודה,
מבלי לנקום עמדה ברורה. היה
זה אחרי שפרס ערך שורה של
פגישות, בעיקר עם ראשי המפד״ל,
ד״ר יוסף בורג וזבולון המר,
שתיווכו בינו ובין מנחם בגין.
בגין, שהיה נתון בעיצומן של
החגיגות שאחרי הבחירות, לא רצה
בממשלת־אחדות-לאומית, אך גם
לא רצה שיוודע לציבור שהוא
דחה את הרעיון.
בין משתתפי ישיבת מיפלגת
העבודה היו הדעות חלוקות :
יצחק רבין, מוטה גור, חיים צדוק
ושימחה דיניץ תמכו ברעיון בכל
פה• יתר משתתפי הישיבה דחו
את ההצעה. שימעון פרס לא הביע

ראש־ממשלה בגין ומועמד לסגנות פרס
לפרק ולהרכיב או לצרף
את דעתו, אך כשהבין שההצעה
עומדת להידחות, ניסה להעביר את
רוע הגזירה ולקבוע דיון נוסף.
היה זה דווקא נאמנו של פרס,
ח״כ משה שחל, ממתנגדי ממשלת־האחדות־הלאומית,
שעמד על ה־מישמר.
שחל דרש לפרסם החלטה
הדוחה את הרעיון, והצעתו הת קבלה,
למגינת ליבו של פרס.
לפני כמה שבועות עלה הרעיון
מחדש. הפעם כבר לא היה פרס
ניטרלי. היה ברור שהוא רוצה
להצטרף לממשלה, כימעט בכל
מחיר. קשה לדעת מי היה הראשון
שהעלה מחדש את ההצעה, אבל

סביר להניח שהוא פעל לפי הנחיותיו
של פרם.
עוד לפני שהספיקו ראשי מיס־לגת
העבודה לעכל את הרעיון,
וכבר ״התלבש״ עליו גורם חי צוני
— שר־ד,חינוך זבולון הסר,
ששם עצמו כמתווך ושליח בין
הליכוד והמערך.
להמר או למיפלגתו אין כל
עניין בהקמת ממשלה זו. אך שר*
החינוך הבין, שבפעולתו זו הוא
יזכה בפירסום רב, יתגלה כמנהיג
בעל שיעור קומה על־מיפלגתי,
ויצבור לעצמו נקודות זכות נוספות
במאבק הפנים־מיפלגתי בינו
ובין הד״ר יוסף בורג.
היה זד, המר, אשר אירגן את
הפגישה בין פרם ובין ראש־ד,ממ שלה
מנחם בגין. שני האישים
מכחישים שהנושא הועלה בפגישה
זו. אך בעיקבות הפגישה ידע פרס
לספר על דברים שהוצעו לו ״על־ירי
מקורבי בגין,״ אם וכאשר
תוקם ממשלת־האחדות־הלאומית.
פרם יקבל תואר של סגן ראש-
הממשלה לענייני חוץ, יהיה מעין
שר־חוץ־על, כשיצחק שמיר יהיה
שר ללא תיק בממשלה, ויעסוק
בנושאי חוץ.

לפרק אוי
להוסיף

גין ופרס ידעו למה זה דומה.
במצריים מכהן כמאל חסן עלי
כסגן ראש־הממשלה וכשר־החוץ,
ואילו בוטרוס בוטרום ע׳אלי הוא
שר המדינה (מקביל לשר בלי
תיק אצלנו) לענייני חוץ.

אינו מוכן להקריב לשם כך כימעט
דבר• הוא יודע שהצטרפות פרס
וחבריו לממשלה תהיה המסמר
האחרון בארון המתים של מיפלגת
העבודה ושל המערך. גם מרבית
חברי מיפלגת העבודה יודעים זאת.
רוב חברי הכנסת וחברי המרכז
של המיפלגה מתנגדים להצעה.
מפ״ם מאיימת לפרק את המערך,
וחברי מערך ותיקים וחדשים
מאיימים לפרוש ממנו ולהצטרף
למפ״ם.
עיקר חילוקי הדעות, שעליהם
מנסה המר לגשר, הם לגבי אופן
הקמתה של ממשלת־אחדות-לאד
מית. בגין אינו רוצה לפרק את
ממשלתו, אלא לצרף אליה שרים
נוספים מהמערך. פרס דורש להר כיב
ממשלה חדשה, להשאיר חלק
ניכר משרי הליכוד בחוץ ולצרף
במקומם שרים מהמערך.
בגין לא יכול להרשות לעצמו,
מבחינה מיפלגתית פנימית. להי ענות
לדרישת סרס. התירוץ של
בגין הוא פשוט :״גם כשהליכוד
לממשלת־האחדות־הלאו־הצטרף
מית,
ערב מילחמת ששת״הימים,
הוא לא דרש לפרק את הממשלה
ולהרכיבה מחדש״.
יש להניח שעמדתו של בגין
תתקבל לבסוף, ופרס יסכים גם
לתנאי זה, כדי לזכות בכסא ה נכסף.
בפרס
תומכים שני אישים מרכזיים
ביותר במיפלגת העבודה.
מרדכי (״מוטה״) גור, החושב ככל
הנראה שעם תואר של שר או שר
לשעבר, יקל עליו להילחם בבוא
היום על הירושה, ועורך־הדין חיים

גירסה דמיונית, לגבי המניעים
האמיתיים שלו להצטרפות.
על־פי גירסת פרס החדשה, הוא
לא רוצה, בעצם. להצטרף לממשלה
בגין, אלא חושב שעלי ידי המשא־ומתן
בעניין זה, הוא יחל־ש את
הליכוד ואת הקואליציה, ואולי
יצליח להפיל את הממשלה עוד
לפני שיצטרך להצטרף אליה.
פרישה המונית
רין שה ל הני ח שאפשר למצוא
׳|היום אדם במיפלגת העבודה,
שמקבל את הסיפור החדש של
פרס• ההתנגדות לרעיון ההצטרפות
של מיפלגת העבודה לממשלה,
גדלה מיום ליום. בתחילת השבוע
הצטרף למתנגדים גם מה שנחשב
לחוג יוצאי עדות־המיזרח במים־
לגת העבודה. חברי־כנסת אלה,
המונהגים בעניין זה על־ידי ז׳אק
אמיר, הצטרפו אל מפייס — ש הכריזה
כבר שהיא תפרק את ה מערך
— אל חברי־כנסת בודדים,
שהודיעו על פרישה, ואל אנשי
חוג ,77 בהנהגתו של הפרופסור
זאב שטרגהל, שהכריזו שיפרשו
כאיש אחד ממיפלגת־העבודה ב־מיקרה
של הצטרפות לממשלת
הליכוד.
הכוחות שקולים. פרם עורך עש רות
שיחות ביום עם מתווכים
בינו ובין בגין, עם אנשי המפד״ל.
עם אישים בתוך הליכוד ועם חברי
מיפלגתו שלו. קיים סיכוי, תאירטי
לפחות, שבעתיד הקרוב יהיה צורך

אם תצא תוכנית ממשלת האחדות הלאומית לפועל יהיה שד אחד לחינוך
ושד אחד לח וב ות, שו־ אחדלעבודה ואח ורוווחה 1אולי
גם יהיה שדאחולוו או־ יוצא ושר אחז לד ואר ננגס
הוא הימר על ניצחון המערך בבחירות
הקודמות, ולכן לא הצטרף
לרשימת מועמדי המערך לכנסת.
הוא היה בטוח שיקבל תפקיד של
שר בממשלה הבאה. ממשלת־אחדות־לאומית
היא האפשרות ה
אולם
ביום השישי האחרון פירסם
רבין מאמר בידיעות אחרונות,
שבו גילה את קלפיו. הוא אומנם
הצהיר במאמר זה על תמיכתו
בממשלת־האחדות־הלאו־המלאה
מית,
אך הציב תנאים אולטימטי־

כהונתה של ממשלת־האחדות־הל־אומית.
התרגיל של רבין הפך
שקוף. רבין, היודע שהוא לא יוכל
לקבל תיק מרכזי בממשלה החדשה,
משום שהליכוד לא יוותר על אף
תיק מרכזי מילבד תיק החוץ

לממשלה, עשה שמעון פרס כמה
שגיאות, שהרחיקו אותו מהשותפות
עם דויד לוי ושימחה ארליך
בתפקיד סגן ראש־הממשלה. פרס
הצהיר פעמים רבות מדי על ה צורך
בהקמת ממשלה כזו, ביגלל
החולשות והקילקולים ישל הממ שלה
הקיימת• אחרי הפעם הרבי עית
או החמישית של הצהרות
אלה נמאס הדבר לבגין, והוא
הודיע שממשלת־ליכוד־לאומי —
אם תקום — תקום למרות העוב דה
שהממשלה הנוכחית מתפקדת
היטב ומצליחה.
מאותו הרגע נסתם הגולל על
הפיזמון החוזר של פרס ק גבי
הצלת הממשלה והעם. בינתיים
הוא גם הבין שההתנגדות בתוך
מיפלגתו להצטרפות לממשלת בגין
עזה הרבה יותר מהערכתו המוק דמת.
הוא הורה למקורביו להפיץ

להוסיף לשמו של פרם את תואר
״סגן ראש־הממשלה״.
למרות שכיום מיספרם של חברי־הכנסת
של המערך ושל הליכוד
הוא זהה, לא יצטרך בגין להעניק
למערך את אותו מיספר המקומות
ליד שולחן הממשלה שיש לליכוד.
ערב ההצטרפות לממשלה יצטמקכוחו של המערך. בגין כבר הודיע
שהוא לא יפגע באף ער המכהן
היום בתפקידו, אלא לכל היותר
יערוך שינויי־תיקים בתוך הממ שלה.

אכן תצא לפועל תוכנית
ממשלת האחדות הלאומית, יהיה
שר אחד לחינוך ושר אחד ל תרבות,
שר אחד למיסחר ואחר
לתעשייה, שר אחד לעבודה ואחד
לרווחה, ואולי גם שר אחד לדואר
יוצא ואחר לדואר נכנס.

יוסי ינאי 1

י רי כי םרבץופרם
לתמוך ולהרוס
יחידה שלו, בעתיד הנראה לעין,
לחזור לפעילות ציבורית.
גם יצחק רבין יצא בהצהרות
בממשלת־האחדות־הלאו־תמיכה

ביים
לליכוד, ביודעו שבגין לא
יוכל לקבלם.
בין היתר דרש רבין לשכתב
את קווי היסוד של הממשלה ה־

המיועד לפרס, רוצה לטרפד את
הקמת הממשלה הזו, שתיתן ל״
שנוא־נפשו פרס, מעמד ממלכתי-
בכיר.

שר־חויו שמיר ומועמד לתפריד פרם

> 911131

הבורסה

מאת מאיר תד מ 1ר

עובד .,אל־עד׳
לסגירת החברה
מתי סוגרים את אל־על? השבוע עוד
לא. שר התיירות, אברהם שריר, רוצה.
שר־התחבורה, חיים קורפו, מהסס. שר־הבינוי־והשיכון
המתווך מטעם עצמו, דויד
לוי, דוחה. למועצת־ר,מנהלים של אל־על
עוד לא נמאס. המנב״ל, יצחק שנדר,
לא רוצה שיתאבדו. יו״ר מועצת־ד,מנהלים,
״ממה״ שביט, מחכה שיתנו לו עוד צ׳אנם.
כן, ומה עם העובדים? הם פשוט לא
עובדים, הם שובתים. אולי מתוך הרגל.
אולי. הסיבה — או בלשון נקיה — העילה
לשביתה האחרונה, לא כל־כך חשובה.
עובדה: שאלתי טייס ותיק באל־על על מה
השביתה והוא ענה: תשאל את הוועד.
באותה הזדמנות הציע מוטי הוד, מפקד
חיל־האוויר לשעבר, לאפשר לעובדים לנהל
את החברה ו״ניראה מה יקרה.״ עובד בכיר
אחר באל־על, מהנדס במיקצועו, הסביר לי
שכל הבעיות של אל־על נובעות מהסדרי־השכר.
למה, מוא שואל, צריך טייס ל הרוויח
פי שלושה מהמנכ״ל, ומהנדס־טיס
כפול ממכונאי, שמשתכר הרבה יותר
מפקיד. למה ן אז מה אתה מציע, שאלתי.
שיהיה כמו באמריקה — המנכ״ל מרוויח
100 אלף דולר לשנה, הטייס 60 אלף,
הטכנאי הבכיר 40 אלף, והפקיד 30—20
אלף דולר לשנה. אצלנו, הוא מסביר,
הטייסים מקבלים משכורות אמריקאיות,
ויתר העובדים משכורות ישראליות. זהו
שורש הרע. אז מה אתה מציע, שאלתי,
להוריד את משכורות הטייסים, או לשלוח
אותם לאמריקה? לעשות סדר בבלגן!
ובכן, אני אתנדב לומר מהו שורש

להנהלה ולעומדים כראשה .״לא
איכפת לנו שההכרה תיסגר,״
אמר ,״ממילא זה יבוא כמוקדם
או כמאוחד. נקכל פיצויים כפולים,
וכאשר יקימו חכרה חדשה נעבוד
כה. כעצם, רק הפקידים מפחדים
מסגירת החכרה, כל היתר לא
איכפת להם.״
יסכימו אווירית) 900 מיליון דולר. הרבה. אל־על
תרמה לסכום זה ס/י< . 10 הרבה? המון!
אך לא כל חברות־התעופה מפסידות.
סוויסאייר, ואריג (ברזיל) ,סינגאפור־איירליינס
זקטאי־פאסיפיק, הרוויחו. ולהן
אין יהודים באמריקה.
נחזור למוביל הלאומי. היו לאל־על כל
התנאים להיות חברה משגשגת, ביגלל
תנאי החממה שבה פעלה וביגלל ייחודה
כחברה ישראלית. גם זה לא עזר .״תוכנית
ההבראה״ גם היא לא עזרה. ההפסדים

אז יש לי חדשות: גם לעם־ישראל לא
איכפת שהחברה תיסגר. איש לא יתחייב
לקבל את העובדים לשעבר של אל־ על
לחברה החדשה, אם תקום. יש עוד שתי
חברות־תעופה פרטיות בארץ, ארלויע ומעוף.
מי שירצה לעבוד, יעבוד בתנאים
שלהן.
שאלתי את אחד העובדים למז^ אל־ על
מפסידה .״מה אתה רוצה,״ הוא השיב
בתמיהה .״כל חברות־התעופה מפסידות!״
ניראה מה קורה ביתר החברות: בי־איי
(״בריטיש אירווייס״) הפסידה סכומי־עתק

מרוויחים
״בורסה טובה,״ אומרים כולם, ואכן זו
בורסה טובה. יש עדיין מספיק כסף המתסיס
את השוק. כל הסיבות, וכאלה יש עשרות
רבות, מורות על המשך ״המגמה החיובית.״
אם מניות הבנקים לא יעלו שוב מהר
מדי, יהיה מספיק כסף למישחק במניות
החופשיות.

הסמססיס שיומו
שר־שיכון לוי
מתווך לא קרוא

שר־־תיירות שריר

מי חייב

לסגור את החברה

את הרכב
מנכ״ר שגדר

הספקולנטים ומנהלי התיקים עדיין לא
שינו את אורח מחשבתם. הם קונים נייר־ערך
ומוכרים אותו תוך יום־יומיים, אם
יש רווח! או, מוכרים אותו אם השוק
משנה כיוון. התוצאה: בשבוע שעבר
שילמו הספקולנטים הרבה עמלות, אבל לא
הרוויחו כסף. המרוויחים היו קרנות הנאמנות
והציבור, שהחל חוזר לשוק, תוך
ביטחון שבשוק טוב צריך לקנות ולהחזיק
בגייר־הערד.

ועוד תופעה ראויה לציון. אחרי
כל מימוש מצא עצמו השוק כרמה
גכוהה יותר. כל היצע נקלט. הוא
שאמרנו — ״כורסה מוכה.״

קרנות הנאמנות מפגינות שרירים וקונות
הרבה! כל קרן והמניות המסומנות שלה.
ביום החמישי האחרון, למשל, הורגשה
״תנועת קניות״ חזקה של קרנות בל״ל. איך
אמר אחד הברוקרים? בל״ל חזרה למנהי גות
שלה בשוק המניות לאחר תקופת
היעדרות ממושכת.

,.דנות׳ מתש״נת שוב
ב״תבוה לישואד

לא רוצה שיתאבדו

__דיברתי עם אחד מאגשי הוו־ע•

הציבור והקרנות

מילחמת קרנות־הנאמנות ככר
כפתח: המאבק העיקרי יתחולל
כין כנק־דיסקונט ו״בטוחה״ ואחריהם
כנק־הפועלים וכנק־לאומי,
כסדר זה. קרן ״דקל״ של דיסקונט
היא מתחרה עיקשת כקרנות שר
״בטוחה״ >של ״בלל דליה״ ו־
״סכיון״ .עוד דחיפה קלה, עוד
כסה אחוזים ו״דקל״ מגיעה לקו
הגמר ראשונה. הפתעות יתכנו ובל
תסריט הוא אפשרי. גם לבנק־הפועלים
יש משתתף רציני, קרן
״כוכב״ ,העשויה לדלג על כמה מן
המתחרות. קרנות כל״ל, כפי הנראה,
יצאו מהמירוץ כשלבים המוקדמים.
אין לצפות להפתעות
מהקרנות של הכנק־הכינלאומי.
ככל מיקרה, ההישג הצפוי של
״דקל״ ראוי לציון.

קטנו, אך עדיין עמדו על 40 מיליון דולר.
יחסי־העבודה המשיכו להיות גרועים,
ובהזדמנות הראשונה באה התפוצצות נוספת,
זו.האחרונה.
אתם יודעים על מה שובתים באל־על?
ובכן, עכשיו כבר ברור. שובתים לא כדי
להחליף את ההנהלה, אלא כדי לסגור את
החברה.

הרע. עובדי אל־על, לא כולם, סבורים
שמדינת־ישראל היא פרה חולבת ואפשר
להפסיד למעלה מ־ 80 מיליון דולר בשנה,
וש״הממשלה תכסה,״ כי ״היא בעלת ה חברה.״
הם באמת חושבים, שהמיצרך הכי
חשוב שצריך לסבסד אותו הן הטיסות
לחו״ל. טעות בידם. הם סבורים שאל־על
תוסיף להתקיים כי ״גם חברות אחרות
מפסידות.״ גם זו טעות.
צריך להיות ברור, גם לעובדי החברה
וגם להנהלתה, שהם יכולים לשנוא האחד
את השני כאוות נפשם. אך את מחיר
השינאה שביחסי-עבודה אלה לא חייב
לשלם משלם־המיסים הישראלי. בתי־ספר
ובתי־חולים חשובים יותר, אלפי מונים
מאל־על.
לציבור נמאס לשמוע על שביתות של
שבעים, המקבלים משכורות אגדתיות ב־קנה־מידה
ישראלי. תרומתו של טיים בחיל־האוויר
לא נופלת מזו של טייס באל־על-,
המשכורת — עוד איך!

שוק תוסס :

שר־־תחכורה קורפו
עדיין מהסס

מה עושה נהג שחברות־הביטוח לא רו צות
לבטח את רכבו, בשל היותו ״סיכון
לא סוב״? הוא הולך אל ה״פול״ .בסך
הכל מבטח המאגר הישראלי לביטוח רכב
(ה״פול״) עשרים ׳ושניים אלף כלי רכב,
שבעליהם מהווים סיכון לא טוב. מיהו
סיכון לא טוב? נהג שמאחריו תאונות
רבות, נהג צעיר, נהג חדש, או רכב ישן
שחברות־הביטוח מסרבות לבטחו. ב״פול״
משתתפות כל חברות־הביטוח המבטחות
רכב, על־פי חלקן היחסי בביטוח ענף
הרכב.

ומפטרת 9000 עובדים. אייר־פראנס עומדת
לקרקע את מטוסי הקונקורד. פאן־אמריקאן
(חברה פרטית) מכרה את גורד השחקים
שלה בניו־יורק ואת רשת המלונות שלה
ברחבי העולם. כל החברות מבטלות קווים
וטיסות ומפטרות עובדים. כל זה בלי
שביתות.
כימעט כל החברות בצרות. המיתון ה כלכלי,
מחירי הדלק והריבית הגבוהה אכלו
כל חלקה טובה. עכשיו שימו לב: ב־1980

אגב, גם נכים (להוציא !נכי צה״ל) הם
סיכון לא טוב. כל נכה שיש לו אישור

ח מ או דדו רו

ל*ד.חזרזח רדד רירזנוח ד.דידזוח ד?י*^יריי יו״יר•

ה פ סי דו

100

ח 3רו ח -ד, ח עו ס ד.

עד־פי החוק חייב בל רבכ להיות
מבוטח בכיטוח הוכה. כל רבב ש־חכרות־הכיטוח
מסרבות לבטחו,
עוכר לטיפול ה״פול״ ,הגובה פר:
מיה שהיא גבוהה כ־5צ— 40 אחוז
מהתעריף הרגיל. מעניין, ט 6אחוז
מה״חכרים״ כ״פול״ הם תושבי
השטחים.

6 :פדאויל * -היתה עיסקה, או לא
היתד? ,בכל מיקרה, דבר אחד ברור :
מיליונר (בשקלים) ידוע מאוד בחוגי ה בורסה,
התלבש על המניה.
י • פיריון — סיפור מעניין. נשואה היא
חברת הברוקרים של קבוצת אייזנברג.
נקודה. נשואה יוצאת עם קרן !נאמנות
חדשה בשם אורלי. נקודה. ועכשיו סימן
שאלד — .האם ייעשה נסיון להוריד את
מחירי מניות פיריון, על-מנת שיוכלו ל הכניס
אותן במחיר זול יחסית לקרן ה חדשה?
יש מי ששואל איך יצליחו להוריד !
אני סומך על החבר׳ד. של אייזנברג — הם
עתירי נסיון.
• פי־בי — שמועות מספרות על, ס/״ססנ
הטבה בדצמבר, אז מה? המבינים אומרים
שהם אינם מאמינים שפי־בי תיסגור את
הפער לעומת שאר מניות הבנקים.
01 דנות — שוב שמועות על קניית
החברה לישראל. יש להם הרבה כסף, אך
אינם יודעים בדיוק במה להשקיע. הנה,
למשל, השקיעו בזמנו במיפעלי רוזנווסר,
דייריי• זלידל
י?יר*וי ריר-ימידזי

ממכונת כתיבה

ועד אניה

מכונ ת כ תיב ה: אלפי דולר. אניה: מליוני דולר.
שתיהן זוכו ת לטיפול מקצועי ו מיו מן בכלל ליסינג -חבר תהה חכר ה
ה עו סקת, באמצעות חברו ת הבת שלה ב ה חכ ר ת כל סוגי הציוד בכל ענפי הב
כל עיסקה, בכל סדר גודל, זוכ ה לטיפול יעיל ואישי, טפול של חברה גדולו
-כלל ליסינג, הנמנית על קבו צ ה גדולה — ק בו צ ת כלל.

3 331־11־ 4 1
השיטה־חניוה
ו חברות הבת: לי ס סו — למח שבים ולציוד אחר. ישראליסינג — לתעשיה

\ הקניה הטובה ביותר

״/יייע *

תמר

בואו לבנק דיסקונט וטאבו אח הדיסקונטאים:
* מדוע כד אי לכם להצטרף ל״ ת מר״...וג ם ל״גפן״?
* מדו ע כד אי טיהיה נם לילדיכם ולנכדיכם כבר היום
חטבון בקופת גמל?
מה עוטה את ״תמר״ ו״נפן״ לקופות הנמל המובילות־ומה
״טיטת ה עי ר היומי״?
* מהו, מסלול ההפקדות המודולר ומהי תקרת הביטוח החד טה

תחושת ג
הוואי על גופ
הוואי ע, בשעו הוואי
• :ד* הוו הוואי מפבי

!גמל של 11 בנ ק די ס קונ

הצד האנו ש, של המטבע

מכוזבים
הטכסט !הנלוסילזה
הקורא התאכזב מעמדת
העורך אורי אבנרי בעניין בישראל ואמר
נגינת
(״העולם הזח״ )2303
אני עצמי מוסיקאי האוהב את
המוסיקה של ואגנר ברובה, ואף
מבצע אותה לעיתים די קרובות
בתו״ל. אך בשאלת השמעתו בארץ
גישתי שונה• יש להבהיר ש־להיותו
של ואגנר עצמו אנטי שמי
אין שום שייכות לעניין החלחלה
שמעורר רעיון השמעת
המוסיקה שלו בארצנו בפומבי, ב אוזני
יהודים ניצולי־השואה. כפי
שידוע, מלחינים גדולים אחרים
— כמו בטהובן ושופן — היו אף
הם אנשישמים ולא עלה עדיין
בדעתו של איש לנסות להחרימם,
הסיבה העיקרית לסלידה מביצוע
היצירות בארץ נעוצה ביחס
המיוחד ביותר שבין המוסיקה
והטכסם הוואגנרי ובין המנ היגות
והאידיאולוגיה הנאציים,
אשר מצאו ביצירות אלה את המיתוס
שבעזרתו ביקשו הם לבסס
את תורתם. תפקידו היה להחליף
את המיתום הכנסייתי־דתי.
לא היה זה עניין של מיקרה, או
של אהבה אישית של היטלר ל

אוזן :
.Iלמרות שהצליח לשמר את
הדלות בשיטה מדעית עתיקה,
הוא לא בחשב לרציני ()6
.4השריד שנותר מהתביעה

.7בעליו נדיב, כך נתגלה בבדיקת

•8קיים בתוכי משהו זעיר
וקיצוני ()4
. 10 חסר לה כסף לחג הבא —
כך אומרים ()5
.IIיורה מי שרואה את הנו לד

. 12 באלהים! שלום ולהתראות
באמריקה ()3
.13 היא שומרת על הטמפרטורה
הנמוכה בסירה ()3
.14 אם הצלוב הדגימה כך את
העזתה (מ) ()3 ,4
. 15 בשום פנים ואופן לא נצ יית
לחיה הזאת ׳()4
.17 יש רבים כמוהו בעיר, אך
רק אחדים מופיעים בשיר ()3
•18 מה עושה אריקה יונג עם
כבשים במיטה, כשהיא סובלת
מנדודי שינה ז ()5
.20 לא היה זקוק למשקה ב חדרו
הלח ()3
23 + .21 מאונך: לומר
שלום לעצלן, זה פשוט בזבוז
זמן ()5 ,4
.24 חי בגפו בפתח־תקווה, וב קולנוע
עושה צחוק מכולנו

.26 ספרי את הסוד הצפון בנעלים

.27 מאן לשוב ולהשתמש ב שמיכת
צמר ()3
.28 זה גן־חיות צמרת, כך עו לה
מדיווחו של שליחנו בוו שינגטון

פתרון תשבצופן 3305

מוסיקה זו. אין זה מיקרה שוואג־נר
הפך לאליל, וביירוייט למקום
של עלייה־לרגל. הם הפכו את
המוסיקה הזאת למעין הימנון־לאו־מי,
שאותו שידרו ללא הרף, ש־לצליליו
צעדו, ושאותו גם שידרו
ברמקולים לאסירי מחנות־הרי־כוז.
הרעיון
שמוסיקה זאת תושמע
בפומבי •בארץ הוא בלתי־ניסבל,
לכן, לרבים מאיתנו, יש להתחשב
ברגשות אלה כל עוד חי בקירבנו
יהודי אחד שכך הוא חש.
למותר לציין שמי שאכן רוצה
להקשיב לוואגנר יוכל לעשות
זאת בדירתו באין מפריע.
אורי סגל, ירושלים

1ימו7ך ם מעותים
הקורא יוצא נגד אחד ה נימוקים
של שוללי השמעת
ואמר
בחילה תוקפת אותי כשאני שו מע
את האומרים: אני בעצמי אוהב
את ואגנר ...אני יודע כמה
שהוא חשוב ...אני מוכן שישמיעו
אותו במחתרת, למבינים ולתלמי די
מוסיקה• אך לעם כולו — זה

ריח של אליטיזם עלוב ומרושע
נודף מהנימוקים האלה. כביכול
יש אנשים, שהם משיכמם ומעלה,
הם מבינים, להם זה לא יכול
הנאצית כאשר יאזינו לוואגנר ה־להזיק,
בהם לא תדבק הטומאה
נורא. אך הם לא דואגים לעצמם.
הם דואגים לעם החלש, החשוף
לכל השפעה מזיקה, שאינו מסוגל
להתגונן.
תרדו מזה! כל אחד יכול לש־
(המשך בעמוד )14

.29 כן שעו לדבריו, ושינו את
עמדתם ()5
.30 מסכן הצייר הנודע, הוא
הועבר לטיפולו של קווינסי

.31 בספרד צריך לחפש רופא
באופן דחוף ()5
.32 אולי זה נשמע מוזר, אבל
הלה מת מצחוק ()5
.33 מי הן שתי הבהמות ה אלה,
שכל הזמן חוזרות על
אותה שאלה )3 ,3( 1

מא ו נף
. 1על שפת־הים הוא ישמור
עליך מהבריון ()6
•2הטירון מבולבל ז זה כבר
הפך לשיגרה ()6
.3בקיצור אני מאחל לעוף
הזה עד מאה ועשרים (מ) ()4
.4מסרבים לקבל את הרפור מים

.5האם ידעתם שבראש המש טרה
עומד אדם דתי מאודן

.6כשהוא שורק כעלי, סימן
שהנצחון היה מוחץ ()3 ,2 ,3

*!1 1131111ש1)1ל * ?30
נש-ס 89 וס1וטי 0 !¥ו בזי!
ספחת 1שי3 - 00*08010 • 0די 10ו 10*18
הוצאת שער בחשסל (אפילציהז
* 11( 0וגנו! יוב*
תסרוקות, תספורות.התלקות,סל 0ול,
צביעה.פסים,טיפול פנים, איפור.
הזצאת פ 1יערבסעווה

* החת מות*

•מחירים עממיים • קימת מעולה•

תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 188 226066 190
דמת-גן הרצל 86 מול בניו אואזים ״סלון אוחי

מכוונים

׳ 0תור ר חי צ ה העו ר

(המשך מעמוד )13
מוע את ואגנר — להעריך או לא
להעריך את המוסיקה שלו, ליהנות
ממנה או לא — ובאותה עת
לדעת, בדיוק כמו ״המבינים״ ,על
האנטישמיות של האיש, ועל־כך
שהנאצים הושראו ממנו.
אמנון דקד, תל־ אביב

ס מ טי תוך
חיצה יום
על ה ס בון
ז ס בון בא
זיינו ניכל
אי ם עלול
ומר אחר.
:הו תאם
ונים רבים
עור (בגלל
(ת מצית
! ה שארת
סבון).
קו ם סבון
רותח סו ך
הגוף (ל־

לד אל ש ס־ אמת
הקורא חזר ממצריים ומספר

אם ישנם כאלה שמטילים ספק
בעובדה שגם המצרי הפשוט קי-

ל הפנים,

אפשר לבנות את בית־המיקדש.
זאת היא, כביכול, בעייה טכנית
של הקמת בניין גדול ומפואר.
אלא שהשאלה היא ביסודה פולי טית,
ומעורבות בה הדתות הגדו לות
והסיכסוך הישראלי-ערבי.
המוסלמים טוענים לקדושת המיס-
גדים על הר־הבית, והנוצרים אומ רים
שעליו להיות חרב עד שיבוא
משיחם, ישו כלומר: עמדות קי צוניות
אינן מאפשרות פיתרון
מתקבל על דעת שלושת הצדדים.
אבל יכול להיות כי סימפוזיון
בהשתתפות נציגי שלוש הדתות
יועיל כאן.

שימעון אפרתי,

קריית־נזוצקי!

> ע ג 1ד 1י 0

\ר יגן על
:זים ביום

וי ם

לאמבטיה

;בל עורך
(ו להגנת

־! פור ל פי מי דו תי ך1
קורא יוסף וסוחר עזיז
השלום הוא עובדה
בל את השלום כעובדה, שילכו
להם לכפר שבראמת, על אם ה דרך
לפירמידות סקארה, ויראו
כיצד נהג הסוחר עזיז,
פ׳ יוסף׳ תל־אביב

מי שאל־ ע ם
הריהוט יתוכנן
על ידך, בעזרת
יועצינו המקצועיים
בהתאם למידותיך

הקורא מצא שני קטעים
סמוכים בצהרון ״מעריב״
מיום הארבעה בנובמבר 1981 קשה למצוא הוכחה חותכת יו תר
לשיתוף הפעולה האוטומטי

ווויוזיון 0לו 3ל א
הגיע הזמן להשוות את
מצבם הנחות של היהודים
תושבי הגליל למעמדם
של התושבים הערבים שם
אכן, חזון אחרית־מגילת העצמ אות
הגיע. אזרחים יהודים וער בים
הגיעו, סוף־סוף, לשיוויון
מוחלט (לפחות באיזור הגליל).
זאת אני מסיק מידיעות ש פורסמו
בעיתונות, שעל פיהן
פנה יו״ר מועצת הגליל, מנחם

דרוש משאל עם
כאשר בז־גוריון קיבל החלטות גורליות, נצדק תבע ראש האופוזיציה דאז
מר מנחם בגין עריכת משאל־עם.
לרגל ההתפתחות בסזרה התיכון ואי־הבהירות ביחס לגורל המשטר במצרים
יהא זה לגיטימי ודמוקרטי להכריז על משאל־עם ביחס לעתיד השליטה בסיני.
בדרך זר נוכל להיחלץ באופן חוקי מהמילכוד שנכנסנו אליו בהסכם קספ־דיוויד
כאשר התנאים היו שונים בתכלית.
שמואל לרביב
ירושלים

במסיבת עתונאים שהיתר. אתמול בלונדון אמר ד״ר
עבדול פאתח אבו־באקר, איש ״החזית הלאומית המצ רית״
,כי המתיחות במזרח־התיכון גברה עם חתימת
הסכמי קמפ־דייוויד ב־ . 1979״אנו זקוקים למשטר דמוקרטי
במצרים, אשר יערוך בענין זה משאל עם אמיתי״,
אמר אבו־באקר .״אני סמוך ובטוח, כי העם המצרי
יאמר, לאוו׳ ״.
״מעריס״ 4.11.1981
שיתוף פעולה אוטומאטי
ולדרכי החשיבה הזהות של חזיתות
הסירוב משני צידי הגבול.
אדם קדר, תל־אביב

ם בשיטת המחסן לנגד החובב זולה
ים מכל ה״מבצעים״ בענף הריהוט.
ת׳ ה פ טי ש ( 4פינ ת הר צל ) 125 טל 821795 :
; 18.00-9.00 בי מי ששי 13.00-9.00

סימפוזיון מועיל

בעיית חר־הבית מטרידה
את הקורא, והוא מציע
פיתרון :
הרי הר־הבית נמצא בידינו ר

אריאב לשרי האוצר והפנים ב דרישה
״להעניק ליישובים היהודיים
בגליל אותן זכויות הניתנות
לרשויות המקומיות הערביות ב־איזור
זה״ .ומדוע? משום שה שנה
חל קיצוץ של חמישה אחוזים
בתקציבי הרשויות המקומיות
היהודיות בגליל, בעוד שתקציבי
המועצות הערביות לא קוצצו כלל.
מסכנים היהודים בגליל• רחמי
(המשך בעמוד 6ו)

פומסאי, פלמים ועבדת...״
זה נעשה גם יותר, ורוקו
מהשירים אני רואה, שור
ביקורת־עצמית, בה הוא
המילים התותבות /סט
אכן אמת, שירה תותבת
זה מישקלם הסגולי׳ של ש*
הבולט כבר בעמודים ובשיו
של סיפרון זה.
בשורות הקצרות והלא מ
שירי רוקח, שובר את הע
חזק של חנופה ״יופל ברגנ
״עיניו ש,ל אליאם קנטי ׳ה
כותכי־גרמנית / .קראתי *!
רשימה •מכתב עליו צבי נו
שירים בהם אין החניפה מב
את מקומה יוהרה חסרת טע
מושך אור מירושלים /ל
בהן התהלך צוינגלי /יו
השש עשרה בציריך״ הרכב
רק שאינו שירה, אלא ן
פיטפוט יומרני ולא פואטי,
בתרגילי התחביר השירי
רוקח על שורותיו מירכבים
ריים של יהודה עמיח
משוררים גרמניים בני־זמננ
זאת מבלי להניד עפעף. בש
קצר ומעורר זיכרונות, הוא
שלא נולד /אתה תי בי
מילואים /את שרות המיל
מלחמות /את רתיעתך מ
הבקיא בשירה העברית, ו
האבא המיילד של שיר מ
אינה מוסיפה קורטוב של
לרוקח.
פרק המעורר צחוק הוז
את הכותרת פאול צלאן. הו
אחד מחשובי השירה הגו
יליד רומניה, ניצול מחנה־ו
בד לפני כמה שנים בפאריז.
בחרוזיו: כאשר פאול צלא
לים /התפזרו מילות הצופן
בין שער הרחמים /לשע
ולא חזרו אליו עד יום נ
מצחיק. אבל פרק צלאן טו
שב לחיים בפרק עס צלאן 1
בצניעות במילים :״פעם
צלאן /לאורך הפן. הסתכל
תעף לזרמי־משנה אלא ע
לא השיב לרוקח כגמולו,
שיר הנפתח ב״פעם טיילתי
לאויב הסן או, כמאמר 1
דור ורוקחיו.
חיקוי מעט מוצלח יותר ו
שיר עם עצמו, והפעם על 1
מוניו של שדמה ארצי:
אוכל את עצמו נפלאור!
השירה העברית•
חרוזיו של דויד רוקח 1
הם טחינת מילים והפיכתם,
שיריים. רוקח חינו הוכחה 1
הזמן וכוח הוותק עשויים ל
כמה עשרות שנים, עץ יבש
אמצעיתו, שהרוח נושבת
למשורר מכובד.

איזכור
הב קובץ־מאמרים וזיכרונות
ראה אור תחת הכותרת *
מחזיר מתהום הנשייה את
ראש־הממשלה לשעבר, גול׳
זהו מיסמך מעורר בחילה ב
קובץ זה נקרא כמו היה קו
לזכר מנהיגת רפובליקת הו
תיכונית, כפי שהועלו על
אנשי חצרה ובידי אחד מי
ישראל אלדד) .מדור המי
שוו, מה היתה לנו גולדה,
תשובה לשאלה זו. הוא נפתח
דויד כן־נוריון, תחת הכו!
היקרה ביותר שהעניקה לנו
ריקה. אולם מיכתב זה נכתב,
כאשר בן־גוריון לא יכול
את מילחמת יום-הניפורים, ש
היקרה ביותר שהעניקה לנו ג
עורכים נחמן
* גולדה
ראל גלילי וישעיהו אברך ;
עובד — תרבות וחינוך ; (
(כריכה קשה +תצלומים).

בשיטת אל כפור־של
אסקור:

ד, ר׳מ

קרח

במקורי אמקור עם המראה השקוף ו
כפור׳ .החדשנית במקרר כו לו -בתא
המזון. שיטה זו מונעת היווצרות קח
ה הקפ אה -אין צורך להפשיר אותו וו
נדבקים זה לוה או לדפנות התא. אויו
המזון בצורה מבוקרת ולכן אין בו ו
שיטה זו מונעת ריקבון מוקדם של יה
כולו משתמר תקופה ארוכה יותר.

רק אמקור, שלה ניסיון של מיליון מק
לביתך מקרר שהוא חסכנני בחשמל
.מכל מקרר אחר.

מכתכיס
ארקיע פותחתזורף 81 במבצע
הגדול מכולם:

(המשך מעמוד )14
עליהם. כאדם החי בגליל אני
ממש מרגיש מקופח.
מר אריאב מזהיר גם שהקיצוץ
,העצום״ הזה ייפגע בשירותים
ודבר זה ייפגע באיכלוס הגליל.
אכן, המוני היהודים שנוהרים
יום־יום להתיישב בגליל לא יבואי
יותר בגלל קיצוץ חמור זה, ובגלל
הטבת זכויות הערבים.
מועצת הגליל פנתה גם לשר
יעקוב מרידוד, הממונה על הגליל
מטעם הממשלה, וביקשה את התערבותו
המיידית בנושא. אני
בטוח שהשר מרידוד, הידוע ב־גאוניותו,
ימצא פתרון גם לאתגר
זה, ויידאג לכך שהיהודים בגליל
לא יקופחו — אולי על־ידי קיצוץ
של עשרה אחוזים מתקציבי המועצות
המקומיות הערביות?

מוטי מנדלוביץ,
קיבוץ אדמית

המלךש פי ר א השמיני
הקורא התבונן בפניו של
הח״ב אברהם שפירא
(שער ״העולם הזה״ )2305
איפה ראיתי את המבט הזה,

חזרה
(חיפה בתוספת מתיר.
ורון יפי בחירתכם•.
ל לכל החופשה.

שטיחים? התבוננתי עד שנזכרתי
שלא מזמן ראיתי בטלוויזיה מלך
דומה: המלך הנרי השמיני בעל
שש הנשים ! אותו מבט, אותו
זקן ואפילו אותה כרס !
א׳ קינן, חל־אביב

לא פ מ?1ם הנכון
במקום קרמלינולוגים נכתב
בטעות קרימינולוגים
(ראה גלופה)
עכשיו מתברר לנו מן העיתו נות
כי הקרימינולוגים עוסקים ב תהפוכות
השילטון הסובייטי, אך
לי נדמה שהם אינם מקדישים את
מוסקווה( 8 ,יוסי היעדרם
המסתורי של שני אישים סי־בייעיים
חשעיס ממצעד יום ה-
מהסנה, עורר היזם השערות בקרב
קרימינוזלי־גים, בדבר אפוש־רית
חילופי גב־י קיובים בהנ הגה
הסיבייטית.
ויקטיר גרישין, התפלש על

תשומת ליבם למקום המתאים. על
פי המתרחש בכנסת הישראלית,
נדמה לי שראוי היה שהקרימינו־לוגים
יעסקו דווקא בצמרת השיל-
טון בישראל, ולא בקרמלין.
צכי כרדב, חיפה

בה ביטויים שאמנם לא הובאו ב־מדכאות
כפולות — והם אינם
שלי, או שהם נערכו בהקשר שו נה,
לפיו החיובי מתקבל כשלילי,
כמידת הכשרון של הסופרת הנכ בדה.
מכתב
זר, בא משום היותי חייב
בכבודך, שבאם אני זכאי למחול
על כבודי הרי אין אני רשאי לע שות
כן לגביך.
אני חוזר ומודיעו כי כל ש אמרתי
לגביך נאמר מתוך כבוד
והערכה לדרכך ולפועלך. אשר
אמרתי הוא :״אייבי הוא בחור
נחמד תמים (דרך) האוהב אח ה ציבור
(הבריות) ורוצה (העושה
למען) שהציבור יאהב אותו. .צו פה׳
(בר התנהגות אבירית צופית),
כצופה העוזר לזקנים ברחוב.
יתכן ויכולתי לנסח את הדברים
באופן מוצלח יותר ובפחות היס חפות
לסגנון ודמויים הומוריס טיים,
זאת אילו חזיתי מראש ש מכל
האמור עלול להתבשל תח ביר
פוגעני.
על כל אלה אני בא לבקש סלי חתך
ולהבטיחך כי אני מוקיר פו עלך
למען חברה טובד, יותר (גם
במקרים שאינני בדעתך) ,הריני
מתפעל מדרכך כדוגמא מחנכת,
גם אם אין לך שיניים שילטוג-
יות, הרי כשושנה בין החוחים,
חינך !מעשיר את הנוף החברתי
בגוון נהדר ומשובב הראוי להגנת
א״י היפה•

גרשון (גיגי) פרם,

ה מלך
גקודת־אור

ז באילת אוטוביאנקי
!תם משלמים רק את
מום 2משתתפים)*.

ח״כ שפירא
מלך השטיחים

;ם זכאים
טייר למשך יום אחד
יי מדריך.

על תדרך הארוכה שבין
פסימיות ואופטימיות :
כישראלי, נדהמתי עד בוש לר אות
ולשמוע את צהלותיהם של
קנאי ה״רב״ כהנא וצעקני תלמי־יוסף,
אחרי רצח הנשיא סאדאת.
אבל במחשבה שניה מנחמת
אותי העובדה שאלה מהווים רק
מיעוט קטן, שקולו נשמע הרבה
מעבר לכוחו.
,ובמחשבה שלישית — חיוך
׳.רחב עולה על שפתי כאשר אני
נזכר בנקודת־אור משעשעת על
הרקע האפור: הסצאתו המיסתו־ירית
של מרידור...

משה כהן,

תל־אביב
י• ״העולם תזה״ היח נזגיב אילו
היז הדברים במכתב זה מובנים.

יש שבם
הקוראת טוענת שלשוטר
שהציל את דניאל חנוך ממאסר
עולם יש שפם
(״העולם הזה״ •)2305
כמי שמכירה שנים רבות את
רס״ל מרדכי דוויק, אני יודעת עד

תל-אביב

ם ל אי ל ת:

1הנופש

סליחוה ו מ סי ל ה

!במחיר מתל, על פי לוח
יורן א חד-

פטם

גיגי פרטפונהבמכתבג לוי

*6*509

; צמודה חינם, לטשו 24
.אחח משלם רק את
וני.

שחקן מיטשל
בדמות המלך

0ירושלים 225888:־02
כל סוכנויות הנסיעות.

לוחות פלסטיים
•טף מהמלאי, גליונות,
למים במידות עוביים,
:עים ודוגמאות שונות,
זיתים או רכים (כולל
וף וזהב) עם או בלי
:ק. וכן פלטות רובקס
טל• 822926 ,827315
רבי טרידינג

מלן הנרי
ושש נשותיו
מבטו של המנהיג הדתי והפוליטי,
מבטו של מלך אמיתי, מלך ה
לאייבי
נתן בעיקבות ה ראיון
שבו אמר מה ש הזח״
(״העולם
אמר
.)2305

בראיון מובא קטע המתייחם
אליך המשתמע כעקיצה בלתי
מכובדת מפי לגבי אישיותך, דבר
שגרם לי צער ועגמת נפש.
לפני שאני בא להסביר או לה טיל
דבר באחרים, הנני לבקש
סליחתך ומחילה.
אני מצהיר בזה כי קטונתי מל הטיל
בך דופי או לעורר ספק
בפועלך המהולל, בדוגמתו המח נכת
לעשות הטוב וכנותו ב אהבת
בריות.
באשר למובאה בשבועון העולם
הזה: מעולם לא נהגתי לה גיב,
לאשר או להכחיש אשר נכ תב
או פורסם בהקשר אלי, במיוחד
בשבועון העולם הזה, שמעולם
לא היה נדיב כלפי הם ״סג רו
לי את האשראי״ ורשמו אותי
״באובר דרפט״ עוד לפני (,שפ תחתי
חשבון״ אצלם. הפעם, להפ תעתי׳
אפילו פרסמו משפטים או בייקטיבים
נעדרי ביזוי. אינני
מבין מה קרה להם ״כבר אי אפשר
לסמוך עליהם״ ,כנראה ואצ טרך
לדרוש הסברים.
יהד עם זאת יש בכתבה זו הר

״ל מרדכי דוויה־,
עם שפס
כמה הוא אוהב את שפמו. נדהמתי
כאשר ראיתי את תצלומו בלי ה שפם.

ש חיפה
• דוויק לא גילח את שפמו. ההסבר
פשוט יותר. בטעות הוכנסה
תמונתו של מפקח ישראל מזרחי,
שהיה ראש הצח״ם בחקירתו של
דניאל חנוך. רס״ל דוויק כמות
שהוא — ראה גלופה.

=*!/6ו1י ח
רגעים ש?

מעמוד )20
עוד בתקופת חייו בשווייץ, כאשר
אותו בבית שהעניק לו וסנדונקק
!ו יחד עם ואגנר, במשך זמן־מח׳
מינה, אהובתו מתילדה, ואהובתו־לעתיד,
קחימה — מלם ביחד.
ה חילקה קוזימהאת אהבתה בין
,ומאהבה, אך אט־אט עזבה את
והתגוררה לבסוף עם ואגנר. ב וחרי
שנפטרה מינה, ואחרי שפוך
תסכים להתגרש מאשתו, נישאו ה שתי
בנותיה של קוזימה מנישואיה
ש התגוררו יחד עם הבן ושתי זז־זדא
ילדה לריכארד.
^ ניהלה בהצלחה את משק־ביתו
נר, אך היתה לו גם מבקרת מוסיק־ומנותית,
וניהלה את עסקיו עד

של המלך הבווארי סר מוואגנר,
לי־חובו עשו לסילוקו ממינכן. הוא
׳לוצרן שבשווייץ, שם השלים את
.פריד ב־ , 1869 ואת האופרה הרבי-
ל המחזור הניבלונגי גוטרדמרונג
מי האלים״) ב־. 1874
ביקש להקים במינכן אולם־אום־
ייוחד להצגת המחזור הניבלונגי,
הצליח בכך. הוא בחר בעיירה
לצורך זה. מעריציו בכל רחבי
אספו תרומות, וב 1874-הוצג לי
המחזור הוואגנרי בביירויט לפני
כלל שני קיסרים, מלך אחד, ואנ־ועי־שם
במיספר רב.
1:׳ אחרי שהשלים ואגנר את ה־האחרונה
שלו, פרסיפאל, נערך ב־י
פסטיבל גוסף, שהיה להצלחה
,:אמנותית וכלכלית. פרסיפאל
:מיתוס הנוצרי־צפוני הקדום, ש־
:וססים גם סיסור אבירי-השולחן־
של המלך ארתור.
- 1883 מת ואבנר בוונציה . ,והוא -
בזרועות קוזימה. היא לא הניחה
במשך 24 שעות, ואחר-כך שכרה
מיוחדת, שהוליכה את הגוויה ז־לבייתיט.

אין
שום סיב
שלא תהיה י
שלויזיה צכעוו
כמחיר של

היטלי והרצל

זגנר קמה שורה של מחקים ומל ים
ששאבו ממנו את רעיונותיו ה ים
העיקריים. הידועים שבהם היו
:יזה. קמיל סן־סאן וגוסטאב מא־וואגנר
ואילך שוב לא היתד, ה־מעשרדפסיפס
של קטעים מוסיק־מלילים
הקשורים באופן רופף על׳
לילה, והמוסיקה האופראית כבשה י
ים מכובד יותר. ואגנר היווה את
זל התקופה הרומנטית, ואבידמולי־הלימדמוטיב
המתפתח׳ המאפיין
ות מוסיקליות רבות.;תכנים של כמה מהאופרות שלו,
מאמריו, הם שהפכו אותו לאיש-
ייה־במחלוקת. אחרי מותו לא ד,ועיר,עובדה
שסירב לחתום ב־ 1880 על
אנטי-שמית, שהופנתה לרייכסטאג
ושעליה חתמו אמנים ואינטלק-
גרמניים רבים. לא הועילה לו
יבדה שהפקיד את העלאת פרסי־אופרה
האחרונה שלו, בידי יהודים
זף רובינשטיין והרמן לוי, או ש נתב
את מדינת היהודים לצלילי
ר של ואגנר.
רה המכרעת היתד, שאדולף היטלר
ז ואגנר׳ הסך את מנגינותיו של
להימנונים נאציים ואת פסטיבל
*־לאירוע ממלכתי של הרייך ה בד,״ותו
שם, נהג היטלר לבקר
של וינפריד, בתו של המלחין,
גורר גם בנו, זיגפריד.
זו הגדולה של ואגנר היתד, ש אימצו
את האופרות שלו, המו נים
אחרי מותו, כשם שאימצו את
וילהלם פרידריך הגל, את צ׳ארלס
ואת פרידריך ניצשה, ללא נטיות.
מבין כל אלה היח רק ואגנר

לדעת אם היד, כזה עד ליום מוחו.
5לפני שנפטר שיגר מיכתב ל יל
המנצח יוסף רובינשטיין, שבו
ממנו להניא את בנו מהתאבדות.
נבהל מכך שרובינשטיין התייחס
:כה רבה אל מאמרו יהדות ב,וסבר
שכיהודי, אין לו מקום ביו
של ואגנר ;מבקשים לראות בכך
:תשובה. אויביו טוענים שהיה זה
טהור. הוא היה זקוק לרובנשטיין

שדמה פרנקל ,

ב 10,000-שקל
כ ־ססס 12,שקל
15.0000 שקל
20.0000 שקל !

אתה תחליט! אנחנו יכולים לאמר לך רק
שהמחיר הקטלוגי לצרכן הוא כ־ 20,000 שקל.
אולם תוכל לרכוש את הטלויזיה

גם בפחות, ב מחיר וב תנ אים הנו חי ם לך.
באיזה מחיר ובאילו תנאים?
תלוי בגודל המכשיר, באפשרויותיו הכספיות
ובשיטת הרכישה שתבחר לך.
לדוגמא: חלק במזומן והיתר בתשלומים, רק תשלומים,
״טרייד־אין״ ,״שכר־מכר״.
כתוב לנו מה הן האפשרויות שלך ואנו נמצא את הדרך
להתאים לך תוכנית שתאפשר לך להנות מטלויזיה
מעולה ולגמור את החודש בלי ״חריקות״.
בכל מקרה, כאשר אתה רוכש טלויזיה ״מץ״,
אתה רוכש איכות, אמינות ושירות הטובים בישראל.

לפניך 3אפשרויות:
.1לפנות לאחד הסוכנים המורשים של ״מץ״ בו
הארץ.
.2לשלות אלינו את התלוש המצורף למודעה זא
. 3לגשת אלינו לבית ״מץ״ ,מודיעין 19 בני־בר?

תלו ש־ ש•

כל המזמין את נציג ״מץ״ לביתו, יזכה מידיו
במצית כיס -חינם !
לכבוד ״בית מץ״ ,מודיעין 19 בני־ברק 51263
אני מעונין לרכוש טלויזיה ״מץ״ בהתאם
לאפשרויותי:
ברשותי מזומנים בסך ...שקלים.
באפשרותי לשלם סך ...שקלים מדי
אני מעונין לקבל מידע נוסף על סוגי הטלויזיו
שלכם.עם פירוט מלא של כל תכניות הרכישה.
אני מבקש לשלוח אלי את נציגכם.
שם ומשפחה ...
כתובת ...
טל. בעבודה ט ל. בבית ...

* בין שולחי התלושים ורוכשי הטלויזיות יוגרל ״וידיאו-נזץ״ דגם 9801 :

בהגרלה האחרונה זכתה במכשיר ,/וידיאו-מך רחל אשכנזי משד רוטשילד 73ת״א(ביתנ

1שנם הזק
אנאלפבתים• היא אמנם יזמה דיונים בוועדה שלה,
הגישה שאילתות והצהרות, אך הקו שהינחה אותה
היה: מה יזכה לכותרות בעיתונים ומה לא. לנמיר
ניתנה ההזדמנות, בתוקף היותה יושב-ראש הוועדה,
להיות כלב״השמירה של החינוך בארץ• היא יכולה
היתה להזעיק שמים וארץ למראה אלפי ועשרות אלפי
בני-הנוער הנזרקים לרחוב מבלי לקבל חינוך _ אן
מן המעט שהיא למדה בכנסת היא הבינה שנושאים
כאלה לא זוכים לכותרות או לראיונות בטלוויזיה.
רפול, מי שנחשב לאיכר; לוחם ואדם נוקשה,
הבין את מה שאורה נמיר היתה צריכה להבין. הוא
הבין שגורל צה״ל ועם ישראל תלוי רק בדבר אחד :
חינוך.
לפחות במיקרה זה, כשרפול הבין, רפול עשה. הוא
נכנס לבעיית החינוך בכל המרץ והמשאבים שעמדו
לרשותו. עשרות בתי־ספר להשכלת יסוד הוקמו בטח־נות-נופש
צבאיים, במחנות עורפיים שאפשר היה ״להפקיע״
אותם לצורך זה ובמיבנים של הוועד-למען-

י ואפשר שלא לאהוג
בין חברי־כנסת נימיג־ובם
נמצים עם הסוג
אורה נמיר, כי אין
שחברת״כנסת נכבדה
ציבוריים, היא פשוט
היא גם לא תתרום
ואפילו לא לחינוך,
חרונות.
רפאל איתן ואפשר
מדעי שערכתי בין
עובד מראה, שרובם
רפול אפשר להסכים
ה ופעל, עושה ופועל
1תקרית מסויימת,
ליה, מראה עד כמה
עדת־הכנסת לביקורת
האחד, דו״ח מבקר;
בצה״ל לא נערכו
בטאויותיו של מפקד
רשף, נגד הקיצוצים
־ מה לומר. לאורה
יא היתה בצעירותה
אומנם, באנשי־צבא,
בנושאי צבא וביטחוו.
:סת זה היה מספיק.
גם יופיע בעיתונים :
נעסק בחינוך במקום

ויר הכין את הצבא —
— טוב יותר אפילו
גטפ״ל של לפני מיל״
;עלה את חמתה של
העובדה, ש״הרמטכ״ל
ן את הצבא•
וטכ״ל משקיע לילות
מהמפוארות בעולם,
זבאה להכין חיילים
רק לקראת שירותם
המדינה.
אש ועדת-החינוך של

דו״כאורהנמיר
הכנסת. אין לה שום הכשרה בנושאי חינוך, כפי שאין
לה כל הכשרה בנושאי ציבור. נמיר היתה פקידה וקצ־רנית,
וככל הנראה היתה נותרת באלמוניותה, לולא
פגשה את מרדכי נמיר המנוח. נמיר, שר וראש״עיר,
היה אחד מראשי מפא״י והסערה הרכילותית שפרצה
עם נישואיו לאשה הצעירה ממנו בהרבה, העלתה.
את אורה נמיר לתודעת הציבור.
בתקופה שבה היה נמיר עדיין בחיים, לא בלטה
נמיר, מילבד כמה סיפורי רכילות שנקשרו מסביב
לשמה. אחרי מותו של נמיר, דאגו ראשי מפא״י
לאלמנה, שהשתייכה כבר לגילדה שלהם, והתחילו
להעניק לה תפקידים ציבוריים.
אף אחד מהם לא שיער שהיא תגיע לכנסת. יש
להניח כי אילו העלה אז מישהו רעיון כזה, היו הכל
פורצים בצחוק. אך במיפלגת העבודה של השנים
האחרונות אסור לספר בדיחות, כי כל בדיחה הופכת

בה למציאות.
בתחילת הכנסת הקודמת העניקו לנמיר את ראשות
ועדת״החיצוך. לא ביגלל כישוריה, אלא ביגלל נידנודיה.
סיפר לי בזמנו אחד מראשי המערך, שהוא מממליכי-
המלכים ויושבי״ראש הוועדות :״אם אורה נמיר היתה
רוצה להחליף את שימעון פרס, היינו נתונים לה גם
את זה, רק להיפטר מהנידנודים שלה.״

אורה נמיר לא לקחה את עבודתה ברצינות, וה ראיה
20 :אחוז מתושבי מדינת ישראל הם עד היום

חומסנ״ל הצליח במקום ש
ידו!וח׳ת־זזזמוו נבשיה -
ולה נבו נמאס 119191
החייל. קצינים, מבכירי הלוחמים של צה״ל, קיבלו
פקודה לעזוב את יחידותיהם ולצאת ולהקים את בתי-
הספר. מאות חיילות נלקחו מאחרי מכונות הכתיבה
ומליד מיחמי הקפה של הקצינים, עברו קורסים
והתחילו ללמד אלפי חיילים, שפעם צה״ל לא היה
טורח כלל לגייסם.
מיפעל החינוך של רפול הוא המיפעל הציוני הגדול
ביותר שנעשה במדינה הזו מאז קליטת העולים החדשים,
בתחילת שנות ה״.50
אבל למישהו ״נמאס הרמטכ״ל הזה המתעסק
בחינוך.״ כשם שהחינוך הוא מיפעלו הגדול של רפול,
כן מידת הקינאה היא התכונה הגדולה ביותר של
ח״כ אורה נמיר. העובדה שהיא נכשלה, למרות שהיא
מקבלת משכורת עבור זה, לנסות ולהבריא את החינוך
בארץ, לא הביאה אותה להרים ידיים, לבקש סליחה
ולאמר :״אני קטנה בשביל נושא כה גדול.״ כישלונה
הביא אותה לתקוף את מי שמנסה ומצליח•
הצהרות מסוג זו של אורה נמיר פוגעות במיפעל
החינוך של צה״ל. אבל לאורה נמיר לא כל״כך חשוב
שחיילי צה״ל יהיו טובים יותר. לה יש דברים אחרים
שמעסיקים אותה.

יוסי ינ אי, תד־אב־ב

,שנם ח 1ח
אך האמנם הישראלי המצוי איננו ״פראייר״ 1
מתי הוא, בכל־זאת, נותן שיעבדו עליו, שיפול בפח,
אפילו מבלי שירגיש ן במולדת, בישראל עצמה ! מסתבר
שבמולדת האהובה ניתן לעבוד עליו!
הפראייריות הזו מתבטאת לא בזוטות כמו בחו״ל
— שיחה טלפונית חינם, או נסיון לעלות על האוטובו

וחרת, כאשר הבנקים
הרכבת של קופנהאגן
!מרחוק מאין באו —
;ם במבוכה והצעתי
עזרתי .״האם תוכל
יה ״למה לא,״ עניתי
שוב מהיר של השער.
דולר״ — אמר הגבר,
;ענק שהתכוון לערוך
אין לי חמישה דולר
י הזוג (שאפילו לא
נו, לוחש׳ לה בקול
!י ״פראייר״ (הגדרת
ת מדוברת :״אדם
נח״) אם יש טלפון
מצא אותו. אם יוכל
גויים — למה לא.
(שבו נרשם כבודד)
,1תמיד אפשר לטעון
אנגלית,״ וכיו״ב.
ציאות הזולות ביותר,
ם (והוא יקח אותן
קל עודף, ואם המור־זרי
שהוא גם ייתפס
פ׳ ,כיצד, לסדר׳ או
יהירות, שלא תבייש
חמסין בארץ. מובן
תכונותיו של התייר
] להוכיח ש״הישראלי

מ ב לי

לשלם.

כאן,

בי שראל,

ל נו

עסק

הפאטנטנים

ישראלים אחרים, וכולם מכירים
הקטנים האלה•
לא, לא. בישראל הולכים בגדולות — החל במקרר,
במזגן במכונית ובנסיעה לחוץ־לארץ, שמחירם מרקיע
שחקים, בלתי פרופורציונלי ובלתי״צודק, וכלה, כמובן,
בפוליטיקה. אתה רוכש מקרר. הסכום — פי ארבעה
או פי חמישה מזה שמשלמים בחוץ־לארץ, למרות שהמדובר
במוצר חיוני ביותר באקלים הארץ. אתה

המסום היחיד שבו מתגדה
הישראלי כפואייו -הא מולדתו.
כאן הא:.אוכל אהה !״
משלם מראש, ומקבל את התמורה, אם בכלל, כעבור
חודשים. את ההובלה אתה משלם בעצמן. בחוץ״לארץ
ההספקה היא מיידית, ועל חשבון בית״המיסחר.
אתה קונה דירה — מציאה ! מחירה העצום חסר
פרופורציה למעיכורת. מאין הכסף! — מגרדים מפה
ומשם סכומי-עתק. אתה משלם בהרשמה, ומסיים
את כל התשלום עוד לפני שקיבלת את המפתח לדלת
דירתך (ואחר-כך לך וצעק קבל עולם על איכות
גרועה, בבנייה !) ומה שם ז אתה משלם עשרה אחוזים
ממחיר הדירה ונכנס לתוכה. את היתר תשלם בריבית
נמוכה משך 10 או 15 שנים.
הישראלי הוא לא ״פראייר״ — הוא רק ״אוכל
אותה״ בלי להרגיש. והפירסומות בתת-הרמה ברדיו,
אלה החודרות עמוק-עמוק — אף אחד לא נלחם
בהן• האם הן אינן מעידות שהפירסומאים יודעים

אך ד,צלחתה של רייאנצי -
.היתד, עשוייה במתכונת האופו
ישנה והמוכרת — הפכה את ואגו
היום. הוא מונה כמנצח התיזמורו
תית של דרזדן, ושמר על מישר
משך שש שנים תמימות.
האופרה הבאה שכתב, היתד,
סיפורו של האביב שנשבה בק1
ונום, ומאבקו לגאולה. ואגנר
לטעם הקהל. אופרה זו התרחקה !
הקלאסי עוד יותר. הוא העלה
הבמה ב* , 1845 ולצערו נהנה ל
באותם קטעים שהזכירו לו את
הקלאסית. ואגנר לא נכנע. ווה
וכתב על-פי הקו החדש שלו !1,
אופרה הבאה. ,לוהנגרין, על בנו
הברבור, של פרסיפאל האגדי, אן
פיק להעלותה על הבמה בדרזדן.

מהפכן

* * הפכת 1848 בצרפת ד,ידו
י אירופה, ובסכסוניה התחול
דה קצרה. ואגנר הצטרף למורו
מהרה היה עליו להימלט מפני ז
המלך הפרוסי, פרידריך וילהלם
שהיה מעריץ נלהב של האופרות
יות. המלך הפרוסי חש לעזרת ה
סכסוני, וריכארד לאגנה מנצח
המלכותית, חילק כרוזים שקרו
ארצו לערוק מצבא העריץ ולה!

מורדים.
כמה מחבריו של ואגנר לבריח
אך הוא ואשתו מינה הצליחו י[
וויימאר, שם נטלם המלחין הד,ונ|
ליסט תחת חסותו, וסיפק להם
להמשיך בבריחה לשווייץ.
ואגנר התגורר בשוויץ במרבית
השנים הבאות, שבהן לא היה מ
את ראשו בגרמניה. המורד במל
גולה פוליטי.
עתה כימיעט ־שלא כתב מוסי
התרכז בכתיבת מאמרים תיאור
עניינים מוסיקליים, אך התחיל ג
את המהפכה השניה שלו: ארב
רות שבאו לפאר את אגדת ד,ו
מהמיתולוגיה הגרמנית.
זו היתד, התקופה שבה התבלטו
שמיות של ואגנר ולבשה צורה
חיבורו יהדות במוסיקה פורסם
תחת שם העט ק. פריידאנק (מחען
שית) .אך הסיגנון היה מוכר,
ואגנר לא טרח להתכחש לאב!
המאמר. בחיבורו טען ואגנר כי
החומרניים מונעים את התגשם,
הגרמנים הטהורים, התגשמות שב
אינסטינקטים הטהורים של העם!
ני. משום כך, טען ואגנר, על
להיעלם מהחיים הגרמניים.
לא היתד, זו השקפה יוצאודדן
רופד, של אמצע המאה ד,־[.19
שמיות פשתה בכל מקום, ובחוגי ז
טואלים והאמנים לא פחות מ*
פוליטיקאים או פשוטי־עם. סוציו
ואנרכיסטים, כמו קארל מארכס
באקונין, והיסטוריונים כג׳וזף אר
גובינו, היו נגועים באנטי־שמיוח
אותה. להבדיל מכמה אנטישמים
ניתן היה לומר על ואגנר :״כמד,
הטובים ביותר היו יהודים. וזו
אנטי־שמי למרות זאת.״ ואגנו
רחש טינה למתחריו הגדולים,
פליכס מנדלסון־ברתולדי וג׳קומו
בר (ששמו האמיתי היה יעקוב ליו
אד לא נרתע מידידותם האישי*
צועית של יהודים אחרים.

אנטי־ש ויחס שבדומה לקול״ישראל, גם המאזין הוא ״פראייר״ ן
מרד״צרכנים אמיתי, כמו מרד־סטודנטים, פשוט
לא ייתכן, בישראל. הישראלי בנוי לשיחות של ליל
שבת בסאלון• ,אך לא למרד נגד מדכאים כלכליים,
פוליטיים או דתיים. רוב חילוני ברור נכנע לכל אורך
הדרך למיעוט דתי, צעקני, קנאי ומושחת.
ולסיום, עוד סוג של ״פראיירים״ ,שאסור להתעלם
ממנו — עדות המיזרח הצביעו בבחירות האחרונות,
כזכור, ברובם למען הליכוד. ה״פראיירים״ הללו שכחו
כנראה שזו המיפלגה הפולנית ביותר בישראל, שבגין
כבר בשילטון מאז 1977 ושבשטחים רבים דווקא עדות
המיזרח הם אלה ש״אוכלים אותה״.
אז אותם המאמינים ב״טלוויזיות ציבעוניות בזול,״
והמוכנים משום כך להצביע למען מיפלגתו של שר-
האוצר, איננם ״פראיירים״ ז — ועוד איך ! !

על כהן, ק 1פנ ה א\ן

ך* אנטי־שמיות שדו נבעה
י 1מקור שממנו נבעו, באותה
האופרות של המחזור הניבלונגי,
לה זכר באופרות הללו. ואגנר הי
שמי משום שהיה לאומן גרמני, ז
הסיבה לכך שהתחיל לשאוב את
לאופרות מן המיתום הצפוני ד,ק?
לבושו הטבטוני. מיתוס זה, הפגאנ
רו, משותף לכל העמים של צפון
ומרכזה׳ והוא מתבסס על עלילות
האלילים, המלכים והאבירים ש
קדם וימי הביניים, קודם לחדירת
ובימים הראשונים של כיבושי ז
מונותיאיסטית החדשה. העלילות
קסמים וכשפים, אמונות תפלות
טבח אלימים. כמו בכל מיתוס עב
מון — בעניין זה אין התנ״ד יע
יש הערצה לכוח הגם׳ הכובש נשי
מות חדשות, המונע על־ידי אינם;

ס ו נד הצעה מיוחדת
כלי לעוגה אנגלית
( 031<6ו^ 9115ח ) £

הצעות לדוגמא
תבנית להכנת מאפה
משפחתי אפשר לנצלה
גם להגשה כקערה
..מרכזית
במקום 320 שקל/> ,

לאפית דגים ולגריל
או ככלי הגשה -
בעיצוב מקורי. עכשיו

או לכל מאפה אחר.
במקום 210 שקל

.מצוין להכנת לזניה ולהגשה ישירה על השולחן
בגוונים וגדלים שונים -במקום 69 שקל

הצעות לדוגמא
מבחר כיסויי מיטה
מבד בגרו הודי -
בצבעים מקסימים
ודוגמאות מקוריות
לדוגמא:
250x175ס״מ -במקום
540 שקל

מפות שולחן מבד
מלמלה עדין
ומרהיב ביופיו.
112x112ס״מ -במקום
180 שקל

להכנה ולהגשת מאכלי
גריל 2 .דגמים מקסימים
במקום 110 שקל

מחיצה דקורטיבית -
לחלוקת חדר ולניצול
יעיל יותר של שטחים

מגשים נהדרים מגולפים,
במבחר עיצובים
ובקישוטים אוריינטליים
עבודת יד. לדוגמא:
מגש עם ידיות -במקום
540 שקל

מגש ללא ידיות במקום
295 שקל

מבחר שולחנות תה -מעץ מגולף ב
יד מקורית עדינה -בגדלים שוניו
לדוגמא: שולחן עם פלטה בקוטר י
במקום 350 שקל.

ר שת חנויות קל א ס 17071קלאס בכל בו שלום ב קו מתה אופנה ובמחלקת כל1
בי ת • קלאס, דיזנגוף • 224קלאס, דיזנגוף סנ טרפ תו ח רצוף כל היום • קלאס,
לונדו^מן מסטור, אבן גבירול 30 והדשיז קל א ם, הנביאים ,9פ תו ח רצוף כל היום
ז׳ בו טינ ס ק׳ 7 ^ 1 65ו 1ן ז קל א ם, סוקולוב 47 וז>ע*>-ו1111*(>1
קלאס, מ .מ סחרי ג>ז>ח 11 קל א ס, מ .מסחרי 111111.1111קלאס, רח, הלני
ה מלכ ה , 9בנין׳ ט פ חו ת ^ 1> 1ני>1י 1קלא , 0ה ד 0ה ( 5 2ע ״יג לי דתב ״ ש) >11^ 11^1
הרצל׳ 181ו שז הקלאס, מוהליבר פינ ת נורדאו נ >ז ^1ו* שק״ם.
גיתן להשיג גם אצלה חנויו ת ה מו ר שו תהב או ת • נ ת ני ה :־ קל אסה־ ר ש מו אל הנציב • 12ר עננ ה: פיפר אין.
א חוז ה • 104נ״ם: עינבל(כהן) ,ויצמן • 84 חולון :־סטייל״,ככ ר ויצמן • 15ערד: פי ר חי זהב. מרכז מסחרי ערד •
רמת־אביב: שהר)אדה; מרכז מס ח רי נוה אביבים • חדרה :״דורון ופרח״ • ט ב רי ה: כ ל בו מטבחו בי ת,
כנ ר. העצמאות • •הוד: ס מ״ ל, קיבוץ גלויות • 42ב ת ים: מורן, בלסור 85

ו רו ססס
עוררים• ההתלהבות וחוסר הסבלנות ה מאפיינים
אותם בחיי היומיום, מקבלים
ביטוי גם בגישתם לאהבה ולמין. הצורך
בכיבושים מקשה עליהם לשמור על קשר
קבוע עם בן־זוג אחד. גם כאשר ייצרו
קשר כזה עדיין יחושו צורך בהרפתקות
נוספות.
אלה המכירים אותם מקרוב יוכלו
להעיד עליהם, שאין זריזים ותכליתיים
מהם במה שקשור במין. את הרומנטיקה,
המחמאות והמלים היפות, ישאיר,
בדרך־כלל, לבני מזלות אחרים. הם
אינם מסוגלים לנוח על זרי-הדפנה, וכי
שהשיגו את מטרתם, מיד יחפשו להם
יעד כיבוש חדש.

שור

גיה חלק
גים שולט
בחזה, ב־
:ני מזלות הקשורות דגים שה-
!יים, יהיו
ת ספורט,
בלט. אוי
החודש,
יין, ולכן,
ווי לעניין
גם בוי
:ישהו על

האסטרו-
ותשוקו-
הם מת-

ן הרגשת
ר הימים
בהם תל-
זושה כזו.
נ השבוע
ז. פרטים
זים את-
גבודה. יש
הסבלנות
על העו-
גובר. או-
יקום שבו
אתם ם ימות, שמצא

עונים. ה־לבול

א פ ריל -
ב ט אי

.מבחינה
סיכונים.
ם מבטי־זים
רוח-
ורץ מ ח וקצרות

קשורות
רתם לא
ייות חדות
יגרמו
בהשקפת-
ים שהיו
־ מאבדים
ודברים
ז מחמם
ז: רצוי
חייבויות.

לשוורים נחוצה האהבה כאוויר לנשי מה.
האהבה והמין כל-כך חשובים להם,
שבדרך־כלל קשה להם למצוא בן־זוג
שיענה על דרישותיהם. הם איטיים,
הססניים, וזהירים בבחירתם. הם חושניים
מאוד — כל חושיהם לוקחים
חלק בחגיגת האהבה והם יודעים ליה נות
יותר מבני מזלות אחרים. לשור
לא מספיק שהוא מרגיש שאוהבים
אותו, הוא רוצה לשמוע — שיגידו
לו זאת בבירור• חשוב לו להריח לטעום
למשש ולראות את בן״הזוג. כמובן, במשך
לכל החגיגה, טוב לקיים ארוחה
משותפת• השור לא מזלזל בחוש הטעם
— לא בזמן האהבה ולא אחריה.
תאומים בחיזוריהם אפשר להגדירם כ״אבי-
רים״ .אם החליטו להשיג מישהו, לרוב
יצליחו בכך: הצורך בחופש והרצון לא
להתחייב יותר מדי מריצים אותם מאהבה
לאהבה. קשה להם לשאת קשר אחד
בלבד. כמה אהבות בעת ובעונה אחת
יענו היטב על דרישותיהם.
הלשון, שהיא האבר הפעיל ביותר
של בני מזל זה, משמשת קודם לשיכ-
נוע, בדברי חלקות ובמחמאות, ואחר-
כך היא ממשיכה בשאר התפקידים שנועדו
לה. גם הידיים, שהן כידוע זריזות
ורגישות, נהנות להשתתף במעשה האה-

הפתעות בתחום הקאריירה. הצעות לרוב
נופלות עליכם כמו גשם משמים, ואינכם
יודעים באיזו מהן לבחור.
בידקו כל הצעת
היטב ואל תזדוזו לענות.
זו תקופה שבה
קיים חוסר־יציבות ו־בילבול
מה, וכל החלטה
יכולה להראות באור
שונה כעבור זמן קצר.
האן זבח החדשה שהתחילה
לא מזמן מקבלו!
מיפנה רציני. למרות
הדברים הטובים, עדיין קיים מתח בבית.
קחו כמה ימי חופשה וצאו לבילויים.

תקופה חדשה עומדת בפתח. בתחום
הרומנטי עומדים לקרות דברים מרגשים,
שעוצמתם עשויה להדיר
שינה מעיניכם.
הצעת־עבודה קוסמת
תוצע השבוע, והפיתוי
בה יהיה הכסף הרב
שבצידה. רצוי לא לענות
בחיוב — בעוד
זמן מה יתברר לכם
שאלה היו רק מילים
והכסף לא יגיע אליכם.
מתיחויות בבית
עלולות להגיע להתפרצות בלתי״נעימה
— הפעם כדאי לשלוט במזגכם הסוער.

צפוייה התקדמות בעבודה, ששכרה בצידה.
תיתכן העלאה ניכרת במשכורת ופופלא־ריות
במקום בו אתם
עובדים. השבוע עשויה
להתלקח אהבה ממבט
ראשון, עם כל הסימנים
של התנהגות אימפולסיבית
והחלטות נמהרות.
מכריכם לא יבינו
את התנהגותכם ה־בלתי־אופיינית
כל־כך.
גס ביחסים עם ידידים
תהיה נטיה להגיע
להרמוניה. מתיחות במקום העבודה תוכלו
על־ידי כמה מילים טובות.
להסדיר

מוווו

בה. אך למרבה הצער של שותפיהם
לאהבה, גם רגליהם זריזות לברוח, כש-
מצב־רוחם, המתחלף במהירות, גורם
להם לכך.

בני סרטן רגישים ומושפעים ממצבי-
רוחם. הם מסוגלים להתאהב בגלל קפריזה
מיקרית, או בגלל דימיונם המפותח,
ההופך את נשוא אהבתם לאידיאל.
נטייתם לאגור, לשמור ולהגן על שלהם,
הופכת אותם לרכושניים כלפי בני״זוגם.
באהבה עצמה הם חמים ועוטפים
את בן הזוג בחיבה וחום. דימיונם יכול
להביאם להתנהגות מוזרה ובלתי-מקו-
בלת, אולם שמרנותם גורמת להם להי-

לאווירה של שימחה והנאה. למרות
רצונם להיטיב עם בני־זוגם, חשיב להם ן
שידעו מי המנהיג, וסביב מי רצוי בעצם

לרכז את רוב תשומת־הלב.

ב חו ל ה

להיות 1

אחרי שניתחו את המועמד
בן״זוגם, מתחו עליו ביקורת, ובכל זאת
הסכימו להעלים עין מחסרונותיו, הם
מתקרבים אליו כשפיהם אינו פוסק
מדיבורים. הם אוהבים לשוחח שעות
תחת לגשת ישר לעניין אם גן־הזוג לא
התעייף מהם, בינתיים, האהבה נעשית
בעצלתיים.
בגמר מעשה האהבה, הם לא ישאלו
״איך היה ז״ המילה הראשונה תהיה

העקובינו מייצגים את המין *
ד שוווי ס ח שוב להריח, ומשש
התאומים נוטים לברוח ולטעום מהר * לאריות יש חוש הומור
שאר מאופקים• הם נאמנים ומסורים,
״האם נהנית מהספר האחרון שיצא
לאור 1״ צניעותם הטיבעית לא נותנת
ומוכנים לקורבנות באהבה.
להם לשוחח על האהבה בצורה חופ.שית•
אלה מבני המזל, שלהם השפעה
חזקה של מזל אריה, נוטים יותר ליה נות
מהאהבה, ומרשים לעצמם להיפתח.
בני אריה אציליים ואוהבים את הא אך עדיין יחושו חוסר רתיעה מרצונם
הבה. השמש, השולטת במזלם, מספקת של בני״הזוג לחשוף את אישיותם ולח-
להם כל-כך הרבה אנרגיה, עד שכל
טט בפרטיותם•
שותפיהם לאהבה כמעט ״נשרפים״ בחמימותם.
הם רומנטיים, מלאי דמיון
והתלהבות. המין והאהבה הם אצלם
מעשה יצירה — בדיוק כמו ציור אצל
הצייר, או נגינה אצל המוסיקאי. כפי
בלי אהבה אינם מסוגלים ליהנות
שהצייר מחכה למילה טובה על עבו כלל.
בכל מקום בו הם שוהים, עובדים
דתו, כך הם מצפים לשבחים ומחמאות
או לומדים, עליהם למצוא אווירה רומבן־זוגם.
מנטית,
מישהו שיכניס מתח נעים ויצ־חוש
ההומור המאפיין אותם גורם
(המשך בעמוד )58

אריה

מאזני

בעיות כספיות עשויות להפתיע אתכם
השבוע. שקלו היטב כל הוצאה כספית,
השתדלו לדחות קניות
גדולות. במקום העבודה
התקדמותכם משביעה
רצון, אך עליכם
להיראות יותר בטוחים
כלפי חוץ, גם אם הפנימית הרגשתכם
שונה. צפויות אכזבות
באהבה, ויחסים ישנים
עשויים להתערער, לכן
בתגובותיכם. הזהרו קרובים קשישים עלולים לדרוש מכם
יותר מדי, ועליכם ללמוד לומר ״לא ! ״

שיטות פיאנאנסיות חדשות יבריקו בראש כם
השבוע. אלה עשויות לגרום לשיפור
משמעותי במצבכם הכספי.
ידידיכם נחלצים
לעזרתכם בתקופה זו,
שבה אתם חשים מתיחות
רבה בקשר לחייכם
האישיים. עקרבים
שהתחילו לא מזמן לעסוק
בתחום לימודים
חדש צפויים להצלחות 22באוקטובר -
22,בנו במבר
לא מבוטלות, ולהערכה
של מורים וחברים ללימודים.
נסיעות חשובות יש לתכנן היטב,
ו״לנקות את השולחן״ לפני השינוי הגדול.

המצב הקשה, שבו הייתם נתונים לאח רונה,
עומד להשתנות לפתע. ההפתעה
עשויה להדהים אתכם
ואת ידידיכם. והמצב,
שנראה כמוחלט וברור,
ישתנה עד כדי כך
שתתקשו להחליט אם
אתם מעוניינים בשינוי.
בתחום הרומנטי
יהיו עיכובים בגלל ה פחד
להתחייב — החששות
המלווים את
השיקולים מוצדקים ונבונים,
ורצוי שלא להחליט החלטה סופית
ברגע זה. לכן הכינו עצבים חזקים.

עקת

למרות חששות ודאגות רמלווים את התקופה
מתרחשים גם דברים מעודדים
__ ומלהיבים. אהבה חדשה
מתפתחת בחשאי, אך
למדות יושרכם הטיבעי
עליכם להסתירה. הגבלה
זו לא תפגום בקשר,
והוא יוסיף לביטחונכם
העצמי ולהרג-
שתכם הטובה. במקום
71בדצמבר ־
העבודה יש להיזהר יו־
19 בינו א ר
תר מתמיד מאנשים ה־מעמידים
פני ידידים.
שינויים במקום המגורים, או שיפוצים ב־דירה,
רצויים מאוד ויביאו שינוי לטובה.

שינויים רבים צפויים בתקופה זו. הצעות
עבודה חדשות יכולות להביא לקידום
משמעותי במעמדכם.
השבוע נגמרת תקופה
של כמה שנים, ולמעשה,
כל מה שעומד
לבוא יהיה בעל אופי
שונה• בתחום הרומנטי
צפויות הפתעות לא
מעטות — בזמן הקרוב
לא יהיה קל להגיע
20 בינו א ר •לי
1$בפב רו א ר
לאיזושהי יציבות בתחום
זה. בני דלי, ש־רצו
להשתלם בלימודים יוכלו לבצע
זאת כעת ביתר קלות מאשר קודם•

הזדמנות חדשה לשנות תוכניות הקשורות
למקום העבודה. קשרים עם אנשים השר
הים בחוץ־לארץ עלולים
להפתיע, לשנות תוכ־ניות
ולגרוס להפתעה
בלתי־נעימה. המצב ה־כספי
רגיש מאוד —
• א 3יי׳
רצוי להיות זהירים.
תקופה טובה להתחיל
לימודים בשטח חדש.
למעשה, משבוע זה
יישתנה כל סיגנון רר
חיים שבו חייתם עד
עכשיו. רצוי להתייחם לכל מה שעומד
לבוא בקור־רוח ושליטה עצמית מירבית.

מעכ שיו הכ 17פ
הכרטיס המגני
ע״ י קוד אישי
וצעירה מגיל ג
ב כ ספו מ ט עד (
כ ס פו מ ס לצעי
הניתן לחברי כ
בנ ק לאומי ולד
״ ע ד $ו״ של ב
פנה עוד היום
ודרוש א ת כרט
4א ם אין לך ע
עובר ושב לצ>^
חשבון ער׳ ש ו

ב ם1

לחבח מועדו
ולחבח חוג ו
״עד$ו״-בנ7

גיב

ף, טל׳ 917174־03

כם פוכ7

-שירות משותף

בו ק ל או מי • בו ק דיו

י חתן ללקוח שלך לחבות

ובת ס £ 0מאתרת במהירות
השלוחה השרה במ שרד
1( £00 וו 0ו 1ט 8ו 518 וס _ו_0 0£1ו\/1£1ו 1 0ע )£פיתוח חדשני במרכזת הטלפונים החדשה.
תדקס ^ 60x1מאפשר מענה אוטומטי מוקלט ומוסיקת רקע ללקוח הממתין,
כל השלוחות תפוסות, השיחה הממתינה תנותב מיד כאשר תתפנה השלוחה הראשונה.
פיתוח זה מיועד בעיקר לחברות הנותנות שרות כמו :
משרדי נסיעות, חברות גז, חברות תעופה, סניפי בנקים,
מחלקות ניירות ערך ומחלקות של תיקונים ושירות.

ניתן להוסיף מערבת £ 0 0ושאר תכונות ק x
לבל מרכזיית תדקס .60
תדיראן חטיבת תקשורת רח׳ הסיבים ,18 אזור התעשיה, פ״ת טל 03-926641 ,928585 .
״סברלופון״ בע״מ, רח׳ צה״ל 10 קרית אליעזר חיפה ; טל 04-539227 .
״רמ־טל״ בע״מ -מערכות תקשורת, רח׳ תפוצות ישראל 3גבעתיים, טל 03-770141/2 .
שמרד אלקטרוניקה ( )1977 בע״מ רח׳ השומר 72 בני ברק: טל 03-772171 .
״איילת תקשורת״ -רח׳ הלני המלכה ,5ירושלים, טל 02-240404 - 222606 .
״אורטלקו״ בע״מ -רח׳ לוינסקי 56 תל־אביב, טל 824882 ,823731 .
״טל־גל״ -רח׳ ביאליק 137 רמת גן, טל 03-732094 .

איזה 0 א ג
שניצלים מחזה ר
כתיתות מבשר ו
קבבלי מבשר ה^
בטעם מזרחי. ט1
חטיפי הודו ועוף
לאכול (וגם לשו
חלקי עוף מצופי

הקיבוצים והמה
״עוף ירושלים״ 5
ואת יכולה להשי
לשירות עצמי, ב
ובמעדניות מובר

רק לחמו
תעש יו תישראללאלקט רו ני קהנע נז
ח טי בתהתק עזו ר ת

11־ 1ם ק 1פ
ד )20
בא הגה עצמה הם עדינים
ונהנים בעיקר מטעשועי-
;ל הרומנטיקה האופפת את
יא התלהבותם הם מצהי־חגיגיות
והבטחות, שאחר-
ווגלים לעמוד בהן.
פים לטעום אהבות רבות
;חוויות שונות ומשונות. כל
טעם של שיגרה אינו מקווה,
המתחלק עימם באה־וכוח
את עצמו ואת העולם,
חרר מהעולם שהתגלה לו.

גיה הם מייצגים את המין.
:והם שיהיו המיניים מכולם.
קלה, כאשר מדובר בחלק
האנושות. נכון שעניין זה
בני״המזל, אן אופיים הרצי־ז
חסרת־הפשרות לא מאפ-
ליהנות מאהבות קלילות
ות• אין זאת אומרת שהם
ים בהרפתקות אהבים, אן
; על פי רוב אינן מספקות
הם אינם מתגלים במיטבם.
ז העזים דורשים בן־זוג בעל
;ה לשלהם, ושידעו שהוא
והם• הם רכושניים מאוד
1שר ירגישו ביטחון ליד בן-
וייראו במה כוחם.

{יוצרים בני מזל קשת נוצ-
יחד, כאשר הם מבוססים
שאין להקריב את החופש
האהבה. לכן מעדיף הקשת
:בכמה אהבות, כשאף אחת
אחייבת אותו. הוא הטיפוס
לו יפהפיה בובתית חסרת
הבסיס עליו מושטטת הקודם
כל רוחני. ההערכה
כת אצלו במהירות לאהבה.
המיניים של הקשתים הם
:ות מסובכים. למרות המזג
פוחדים להתמסר לבן־זוג,
ות שהוא יפתח תלות בהם.
פוחדים למצוא את עצמם
!א יוכלו לשלוט ברצונותיהם
, 1ויאבדו את חירותם.

מאוד באהבה, ולא נפתחים
ף להביאם למצב של קירבה
וינם בטוחים בכנותו, אמי-
יתו של בן־זוגם• אחרי שרב־בקשר
איתו, הם מתגלים
אי שנהנים מהאהבה.
את, הם שמרנים מאוד ואו-
את המישחקים המקובלים.
אם הם נהנים או לא —
ק לשתוק ולהסתיר את ריג־
!עמים מתגעגע בן־הזוג אפילו
ז כדי לדעת מה המצב.

אב 1ז הו המצבב מו ס ד ־ היו קרה 71 -ר
בשארב חי־ ה חו לינו ל חו לי כרונייים

מצפן!
מואסות
׳ >7נחנו על סף התמוטטות נפשית,״
י * אמרו בהתרגשות האחיות בבית־החולים
ליכטנשטדטר ביד-אליהו, שהת לוננו
לפני הנהלת בית־החולים על אי־סדרים
מינהליים ומיקצועיים ועל עריצות
האחות המפקחת, הממונה עליהן .״שלחנו
מיכתבים, הבענו דעתנו בעל־פה, אולם
לא זכינו לאוזן קשבת.״
שש האחיות, שפנו מיוזמתן למנכ״ל
מישרד־הבריאות, הפרופסור ברוך מודן,
ברשימה ארוכה של תלונות, גילו תעוזה
ואומץ־לב. אין זה מקובל בין בעלי המיק־צועות
הרפואיים למתוח ביקורת על סדרים
בבית־חולים מחוץ לכותלי המוסד.
האחיות, שידעו כי בצעדן זה הן חשפו
את עצמן לסכנת פיטורין, לא נרתעו.
החשש היחיד שכירסם בהן, בכל זאת,
היה, שבתי-חולים אחרים יסרבו להעסיקן
בעתיד אם ייוודע להם שהתלוננו בעבר
נגד הממונים עליהן. לכן הן ביקשו שלא
לפרסם את שמותיהן.
בית־החולים
במיכתב אל מנהל
לחולים כרוניים ליכטנשטדטר, ד״ר נחמן
וילנסקי, כתבו האחיות :״ישישים חוברו
ללא צורך אל מכשיר המוניטור (נוצג

התראת את פעילות־הלב) .חולים אחרים
חוברו למיתקן עירוי־נוזלים ללא כל הצ דקה.״
לטענת
האחיות, רוצה מישרד־הברי-
אות להוציא את החולים הזקוקים ל טיפול
רפואי טהור, ולהשאיר במוסד את
הזקוקים להשגחה סיעודית. בכך יפסיק
המוסד להיות בית־חולים. הנהלת המוסד
ניפחה את מיספרם של החולים הקשים,
כדי לשכנע את מישרד״הבריאות לסגת
מכוונתו• מצפונן של האחיות לא הניח
להן להמשיך ולשתוק. מה עוד שהתעוררו
שאלות תמוהות נוספות בין כותלי בית־החולים.

אחראי, למשל, למותו של ישיש -ש נפטר
אחרי שקיבל עירוי־דם תוך ורידי
משקית לא נכונה י
מנהל בית־החולים ד״ר וילנסקי טען,
כשנשאל על כך על־ידי העולם הזה, שה תלונות
נבדקו על-ידו ונמצאו בלתי־מוצ־דקות.
החולה שחובר למכשיר המוניטור
היה זקוק לו.
אכן, היה חולה בבית־החולים שקיבל דם
משקית לא מתאימה, ומייד פיתח תגובת

תמונת

נירשם

״אין משאירים את
היום,״ נכתב מעל לת

הוזחזד. א דבד רד כלל אפשר לראות את החולים מחויז

צמרמורת.
על־ידי ד,מ
את הטעות
נפטר אחרי
במחלת הזי
הרופא.
גם סבינ
בקרב צווו

האח

של בני״דלי, חשובה להם
ידידות. רק אחריה תתפתח
1היא תאופין על־ידי ריחוק
ים. חירות בהבעת רגשות
ולשית חשובות בעיני הדלי,
זיות מכובדות על-ידי בן־
חור למר

* קפריזי והפכפן, תגובותיו
.:הוא מסוגל להתלהב ולתת
הרגשה שהוא נותן את
בן־זוגו. לעתים הוא מסוגל
:אילו בן־זוגו הוא איש זר
{יגיונותיו ורעיונותיו בקשר
ה מעניינים ומרתקים.

5רוב על-ידי הרגשות. לעתים
1מדי ונוטים לפתח תלות
;לל עומק הרגשות הם מפת־עזה,
וזו גורמת לסיכסוכים
!י דגים זקוקים להרבה חום
פסיביים מעט ביחסים עם
(דיפים שלא לקחת את היז־
•1הם מחכים שהכל יוגש
גש של כסף. אולם הם מו-
*וזרויות של נן״זוגם.
העולם הזה 2307

בלי

חזית מבוארת

בשלושת המבנים, המוקפים בגינה
מטופחת, משוכנים 140
המטופלים בבית־החולים. מדמי־האישפוז והתרומות של הנדבנים

רכשה ההנהלה ציוד רפואי ואמבולנס. כעת מרחיבים ומשפרים
את המוסד כדי להקים בו שירות של מירפאות־חוץ. לעומת זאת
קוצץ מיספרן של האחיות בכל מחלקה לשתיים בלבד.
אפילפסיה מאספתרציו
הנשימה) ב
שהיה צריך
אמה, ש!
מדי יום, ה
היא טענה
היא הועבר
קחת, מהחד
בלבד, אל
בחדר הגדו
להעניק לח
פול הדרוע
״אני מג

נים אחריות נ\ ד חלוד ה
במכוניו ת נוסעי

המחיר החל מ־*

441׳80,ש׳ 505

. 111\ 1ו_^בב_בו1 . 1

את הבגד. תסרוקת זו אפשר
זרים. לדוגמה: פרפרים לבנים
חלק כהה, או צביעת הפוני
בצורת מניפה בצבעי כחול־יו
השולטים השנה באופנת״הביג

המחיר החל מ־ 187/031ש׳

3 05־ £ 1 ( 0 £ 0 1כי

אלה ה התסווקוח חורו 82

יורד אחרי החפיפה, צבעי־הט
דים ככל צבע אחר. שיער ו
מיוחד בתסרוקת־רשת, בשילוב
זים. זוהי תסרוקת לאירועים 1
שעות הערב בלבד.

* המחיר כולל מע״מ נכון ליום

ה א רי

15.11.81

**־5512

ש ב3 1חבורה

י בע״מ, תל־אביב: רח׳ שונצינו , 16 טל6 333214 ירושלים: רח׳ הם 3טל. 228488 .סוכנויות ירושלים: מוסך גסנר,
! .חיפה: אוריאל כהן, רה׳ אלנבי , 51 טל3 .־.531282 רכב הצפון בע״מ שדרות בן־גוריון( שד׳ הכרמל) 8טל. 520461 .
רכז התעשיה החדש, טל . 56860 - 71339 .חדרה: קל־נע שיווק רכב בע״מ, הרברט סמואל , 25 טל . 31689 .שכנ:1
.7894 רמאללה: מכון ״אל מצרי״ אל בירה, איזור התעשיה, טל . 3657 .באר שבע: מוסך אכספרס, איזור התעשיה,
חברון . 3טל.33210 .אשקלון: אלבי ושות׳ סוכנות לרכב פיג׳ו, איזור התעשיה, טל 52757 051 כפר סבא: מוסך פוספלד,
הרמן, רח׳ שוהם , 4טל. 35081 ; 37821 .

פומננטספיח

פעם. הטיפול הוא חד־פעמי
אינם מאבדים את צורתם בוזו
רבים. תסרוקת לאשה הצעירה1

מה אמרו
המגב׳! הגדודי הנתונים עדנו
כל הכבוד לנו! כל הכבוד לליכוד ולמדיניותו
הכלכלית! אנחנו העלינו את
המדד — אנחנו גם מורידים אותו ! אנחנו
העלינו המוני עולים — אנחנו גם
מורידים אותם! מה, מה אתה אומר!

זעת הזוחל
הגאווה

מאוד אופנתית בקיץ, אינה
שהשיער קצת ארוך, עוזר לנו
נ חום אדמדם וחום אפרפר.

הנתונים ;גד, הליכוד
ללכלך אותם

־ף 82׳ .״דבל פרמננט״ בשפה
גלי למעלה ומסולסל בקצוות.

ר השיער עבה, מתקבל נפח
להשתלט עליו.
* אפקט זה, מגלגלים ביגודים
) ספירליים מיוחדים, חסרי
:ל השיער הרטוב, וכך יוצ־
*!בוקים. היתרון בתסרוקת זו
ול הוא חד־פעמי. לאחר מכן
י ולייבש את השיער באופן
בוקים אינם מאבדים את צו*
שישה עד שמונה חודשים.
שה מסודרת לעונה שלמה,
ספרות וחוסכת זמן רב. תם־
ורמת לאשה להיראות נשית,
בבה ורומנטית בעת ובעונה

׳ת־השיער־החלק, החוששות —
אינן רוצות לסלסלו בפרמננט
*יתרון, והוא המישחק באבי־

אני פשוט לא יכול להתגבר על עצמי בעניין הזה, פשוט
לא יכול. בכל פעם שאני נזכר אני צוחק לי. הנה, הלך הנשיא
האמריקאי רגן, והפעיל לחצים לא־נורמליים כדי להעביר את
עיסקת האיווקס הנוראה, והנה עכשיו הוא גם מגלה רצון
טוב כלפי התוכנית הסעודית האיומה, והוא ביכלל נהפך
לאט״לאט לאנטי״ישראלי גרוע ביותר.
אז זה כשלעצמו לא מצחיק. מה שמצחיק הוא שמייד
אחרי שנבחר רגן הלכו הטלוויזיה והרדיו הישראלים אל
אישים שהיו מוחזקים בעיניה כמבינים גדולים במדיניות״חוץ,
כמו חברת״הכנסת גאולה כהן, וחבר״הכנסת יהודה בן־מאיר,
וחבר״הכנסת רביו וחבר״הכנסת ארנס, כולם פיגורות לאומיות
אמיתיות, ושאלה אותם מה דעתם על הבחירה החדשה. נו,
הייתם צריכים לשמוע אילו תיקוות עצומות מהנשיא החדש
פיתחו האנשים הללו י. הייתם צריכים לשמוע את הד״ר יהודה
בן-מאיר, שהיום הוא סגן־שר-חוץ, מפתח את התיאוריה על
״צפון-דרום״ של הנשיא היוצא, קרטר, לעומת ״מיזרח-מערב״
של הנשיא הנכנס רגן ! שפתיים אפשר היה ללקק מהתיאוריה
הזאת ! ועכשיו לא שומעים את יהודה בן־מאיר ! פשוט לא
שומעים ! ואילו ארנס, שגם הוא נשמע מרוצה מאוד, אז, הולך
להיות השגריר שלנו בארצות״הברית, שהרי הוא, יעני, מבין
בזה !
מתי הם ילמדו !

שהעת גדל פי ארבעה תחת שילטוננו,
ולא ירד ! המצאה של כלי״התיקשורת !
מה אתה אומר ! שהמיספרים האלה
מתבססים על נתונים של הלישכה המרכזית
לסטטיסטיקה ז שטויות• יש שם
אנשי מערך, כולם שם אנשי מערך. הם
מוציאים נתונים מתחת לאדמה רק
בשביל ללכלך אותנו !
מה אתה אומר! שגם הנתונים על
ירידת המדד אחרי עלייתו מתבססים על
הנתונים של הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה
! נו, אם זה ככה, אין ספק שבקשר
לעוני הנתונים עצמם הם נגדנו,
נגד הליכוד י. האנשים הולכים ונעשים
יותר עניים בכוונה תחילה רק בשביל
להרגיז אותנו ! אנשים שיש להם כסף
זורקים אותו לפח רק בשביל שיופיעו
בתור עניים בנתונים של הלישכה הזאת
! תראה, תראה, מה מוכנים אנשים
לעשות רק בשביל ללכלך אותנו !

כידוע נמצאת בימים אלה מישלחת
מכובדת של ח״כים מכובדים מן האופוזיציה
המכובדת ומן הקואליציה המכובדת
בארצות״הברית, וכל זאת כדי להסביר
שם למה ומדוע אסור לאמריקאים
לקבל את התוכנית הסעודית.
לפי דעתי, יהיה זה מעשה של אחריות
לאומית מן המדרגה הראשונה, מצי-
די, אם אתרום גם אני תחמושת למערכה
ההסברתית הכבדה, שמטרתה, כמובן,
להסביר לאמריקאים למה ומדוע עליהם
להעדיף את ישראל על-פני סעודיה כמייצגת
נאמנה של האינטרסים שלהם
במיזרח״התיכון.
בעניין זה אין מנוס מאימוץ טיעוניו
של ראש״ממשלתנו, מנחם בגין, בעניין
הנדון. מר בגין, באינטואיציה של מדינאי
דגול, תפס את הנקודה העיקרית,
דהיינו: שאל דעת-הקהל האמריקאית
הנאורה יש לפנות בנימוקים נאורים.
הנה משום כך דיבר בגין בנאומו הידוע
בכנסת על ״מדינת המידבר״ החשוכה,
ששוררים בה חוקים של ״ימי הביניים״
עם כריתת אברים, וכמדומני גם
דיבר על ״השחיתות״ שם, כאשר כמה
מישפחות שולטות באופן בלתי־דמוק-
ראטי בהמוני הסעודים המיסכנים.
זהו ! זה בדיוק הקו שעל־פיו צריכה
ללכת המישלחת המכובדת !
חברי המישלחת המכובדים יוכלו להס-

צא וראה מה הה
הידד לכנסת שהתאחדה כמעט לגמרי כדי לתבוע מברית-חמועצות את שיחתרו
של פעיל העליה הציוני הד״ר אלכסנדר פריצקי, שהואשם בהפצת חומר תעמולה
אנטי״סובייטי. צא וראה עד כמה גדול ההבדל בינינו ובין הרוסים האלה. כאן
כשמישהו עושה תעמולה אנטי״ישראלית בשטחים, אז אוסרים אותו ! לא נותנים
לו לצאת!
מה פיתאום!
אצלנו נותנים לו לצאת, ועוד איך. פשוט מבקשים ממנו לצאת, כל״כך רוצים
שייצא, שאם הוא בעצמו לא מוכן לצאת, פשוט מוציאים אותו, ואחר-כך מתפלאים
שהוא נושא נאומים אנטי״ישראלים בניו״יורק !
עם כל הכבוד לסובייטים ולנסיונם הארוך בשדה השילטון והמימשל, כדאי
להם ללמוד משהו גם מאיתנו, הקטנים• מה שטוב לפאהד קוואסמה, טוב גם
לאלכסנדר פריצקי.

עיוות
ה שביתות
לפהק, לפהק, מי שעוד לא פיהק —
שיפהק ! איזה שיעמום ! איזו מחזוריות
מונוטונית ! שוב שביתות, ושוב מופיעה
ההסתדרות לא בתור נציגת העובדים
אלא בתור המתווך הלאומי, ושוב מתקיפים
המון עיתונאים נחמדים את השובתים
שהם מחזיקים את המדינה בגרונה
ושהם בעצם השבעים, ושאין להם אחריות
לאומית, ושוב מי היחיד שקם להגן
על השובתים ז — אני !
היום נתעסק עם עיתונאי כלכלי ש-
בדרך־כלל הוא נחמד (בלי צחוק) ושמו
דוב גניחובסקי שעובד בידיעות אחרונות.
בשבוע שעבר הוא כתב מאמר שנשא את
הכותרת (איך לא השבעים הם ה שובתים״
.מי שרעב, טוען שם דוב, לא
שובת ולא מעצם, ורק טי שטוב לו,
ביר לדעת-הקהל הנאורה בארצות״הברית
שהבדלים עצומים וגדולים יש בין המיש-
טר הנהוג במדינת ישראל, ובין מה שמתרחש
באותה מדינת מידבר. כאן בישראל,
צריכים חברי-הכנסת להסביר,
לא נהוגה חוקה דתית חשוכה מלפני
אלף וארבע מאות שנים. כאן אנו נוהגים
על-פי חוקה מתקדמת. אצלנו אין דבר
כזה, שחותכים איברים, למשל, על-פי
מיצוות התורה. אצלנו חותכים לכל היותר
חלקי איברים. וגם זה מסיבות
היגייניות, מי שרוצה. בכלל, אצלנו כל
התחום של נישואין, גירושיו, הלוויות
וכל ענייני האישות האחרים כבר מזמן
לא הולך על-פי הדת. אנחנו לא מדינת
מידבר חשוכה. אנחנו לא כמו סעודיה.
והנקודה החשובה ביותר היא, כמובן,
הנקודה הדמוקרטית. פה, אצלנו, זו
לא שחיתות כמו בסעודיה. זה לא איזה
שילטון כזה של כמה מישפחות, או, לא !
אמנם יש כמה מיליונרים מתנשאים מן
הקיבוצים, אבל עובדה: הם עכשיו לא
בשילטון. אצלנו דמוקרטיה. לגמרי דמוקרטיה.
משהו דומה לאמריקה. אצלנו
אין מיליוני אנשים שהם לא אזרחים,
שאסור להם לבחור ואסור להם להיבחר,
כמו שיש בסעודיה. הו לא ! אנחנו
לא שולטים באף אחד נגד רצונו ! אצלנו
קיימים כל היסודות של הדמוקרטיה.
יש שיוויון מוחלט בין יהודי ליהודי, יש
אחווה מוחלטת בין יהודי ליהודי, וכל
היהודים הם ״בני חורין״ ,כמו שיודע

מג ץ 1
מתי ו שמקום בהתמדו
העוגה
אז ל
בכלל ל)
תר כסו עובדי שחם נא
כיר שוס ארבעת אפילו, התיקשוו בעלי הי!
ביט לל
סיף: מ
רונה בס

אני !
ובכן,
השביתה
רק את
טוב־טוב
משחו, חופש עקרונות
והנה, העיתונא לוח שם העיתונא הוותק ו מסתדר השבעים ראיתי רעבים ל וההוכ ראה את
מהארץ :
ככה, שכ
בושה,
להגיד ר
בים, את
עושים ל ועוד הפטרו־דו
תשתית
על בצע-
טהורים !
צריך לק! בבקשה בכלל-בכי
הזה, והי מקיימת טייוואן
בדרום־או
לים מיס
אידיאולו

שת שלג ב או סטריה

שהשלג מכסה את פסגות ההרים ואת מסלולי הסקי הנפלאים, והאח
ולקת בבתי המלון ובפונדקים מחממת את האוירה ואת הלב ־
זה הזמן לבקר באוסטריה.
אתרי הסקי האוסטריים הנודעים בעולם כולו,
יי התרבות העשירים בערים הגדולות, הנופים עוצרי הנשימה
זאורחים הלבבית והחמימה, כל אלה יעשו את חופשת החורף שלכם
־חדת במינה, ואילו המחירים הנוחים יעשו אותה גם כדאית במיוחד י
פנה עוד היום אל סוכן הנסיעות שלך ובקש את החוברת
161• 11011)13^5 1981/82מ^ 11511:1311 \ ¥1

רחוב טרומפלדור ,12ת״א, טל \ 03-652244 .ג /
נציגות משרד התיירות האוסטרי

כי הוא ניסה לאנוס בחורה ליד
אשתו וילדיו?״ איש המישטרה
הנהן בראשו בחיוב.
העציר טען כי אמנם פגש את
<הצעירה ביום שבת, כאשר ישב
בחברת ילדיו במיסעדת המוזג
ברח׳ בן־יהודה בתל־אביב. לדבריו,
העיר לו מישהו כי כלבו נובח
ומתקיף אשה, והוא יצא לרחוב
והרגיע את כלבו. הוא התנצל לפ די
הנערה וכדי להרגיע אותה ה ד
י*ינה לשתות איתו כוסית. היא
שתתה קוקה־קולוז, והם פתחו ב שיחה.
הוא
הציג לפניה את ילדיו והז מינה
לאכול בביתו. שם הציג
אותה לפני אשתו, צעירה ממוצא
אנגלי הנמצאת בהריון. האשה
!הגישה לכולם ארוחת צהדיים, וכי
יאשר יצאה למיטבח לרחוץ כלים,
הוא הסכים עם האורחת כי תמורת
500 שקל תבוא איתו במגע
מיני.
לדבריו, הוא נתן לה שיק בסכום
זה, וכיוון שהיא התביישה
לעשות זאת בדירה הוא הזמין
אותה לעלות על הגג, ואמר לאש תו
:״אנחנו עולים לקחת אוויר.״
כאשר עלו על הגג הם התנש קו.
אך כאשר עמדו לקיים את
המגע המושלם אמרה לו המתלו ננת
כי היא סובלת מפיטריה ב-
איבר־המין .״אמרתי לה, :את
מלוכלכת, תביאי את השיק בחז רה,
את לא תעבדי עלי !״ אז נטל
הגבר את השיק בחזרה וקרע *
אותו.
השניים חזרו לדירה, ואשתו של
בן־יעקב נתנה לצעירה לפני לכ ,

מתנה — זוג סנדלים.
״אני חושב שהיא התלוננה נג די
כי כעסה שלקחתי ממנה את
השיק,״ הסביר הגבר כאשר הת ברר
לו אחרי יומיים שהנערה
התלוננה במישטרה שהוא עשה בה
מעשה מגונה בכוח וניסה לאונסה.
אחרי ששמע את טענות שני ה צדדים
החליט השופט כי שתי
הגירסות גם יחד תמוהות בעיניו,
והחליט לעצור את הגבר למשך
שבעה ימים כדי לאפשר למיש־טרה
לחקור ולהחליט למי היא *
•מאמינה.

א ר צו ח ־ ה ב רי ת: איפה הכ סףשל
אליל הזמר האמריקאי, אלווים פרסלי, מת באוגוסט
1977 כעשיר מופלג. לפי הערכות שמרניות, הונו היה
לא קטן מ־ 250 מיליון דולר. בחשבון עובר־ושב שלו
היו יותר ממיליון דולר בכסף מזומן.
אלווים פירסם יותר מ־ 700 תקליטים, הנמכרים עד
היום. בכל העולם, ומכניסים לסוכנו, טום פארקר, הון-
עתק.
לכן תמוהה העובדה שעזבונו של אלוויס הצטמק מאוד.
העיתונאי אנדרו ליסט טוען שבסוף השנה הבאה לא
תישאר בעיזבון אפילו אגורה אחת. חובו של אלוויס
המנוח למס-ההכנסה עולה על היתרה הכוללת בכל
חשבונותיו.
מסומם כאורח קבוע. נכון שאלווים היה ידוע
בבזבזנותו היתרה. לפני חמש שנים ערך סיור ברחובה
הראשי של ממפיס, ורכש 14 מכוניות קאדילאק בתוך
כמה שעות. הוא הפתיע יפהפיה מקומית, שטיילה ברחוב,
והעניק לה במתנה מכונית קאדילאק בצבע החביב עליה.
חיבתו היתרה לתכשיטים, טיסותיו בכל רחבי ארצות־הברית
במטוסי־הסילון הפרטיים שלו, ומתנותיו הנדיבות
לפמליה עצומה של בטלנים שסבבו אותו, עלו לו הון
תועפות. אבל בכל אלה לא היה כדי להביא את אלוויס
לפשיטת־רגל. ידידיו מאשימים את טום פארקר בניצול
ציני של חולשותיו של אלוויס, בסחיטת כספים ואף
במעילות גדולות.
בית־המישפט בממפיס הורה על פתיחת חקירה פלילית
נגד פארקר. הוא הואשם בניצול מחלתו של אלוויס

״זה שוב אתה בעניין האוטו בוס?״
שאל השופט ראובן זיו
את החייל הצעיר שניצב מולו
באולם בית־המשפט למעצרים .״זה
בעניין אותו אוטובוס? עוד לא
גמרנו עם זה?״ שאל השופט את
נציגת־המישטרה.
התובעת חייכה וענתה כי מדובר
,באוטובוס אחר. רק שוחרר החייל
ממעצר אחד באשמת גניבת אוטובוס
ונהיגתו ללא רישיון, וכבר
נעצר בעניין אוטובוס נוסף.
״נראה לי כי צריד להביאו
לבדיקה פסיכיאטרית,״ אמר השו פט,
ושאל את הצעיר :״כמה
פעמים כבר גנבת אוטובוסים?
אתה יכול לספר לי, כאן זה לא
המישפט זה רק המעצר.״ אבל
הצעיר התעקש כי נטל אוטובוסים
רק פעמיים, במיקרים שבהם הובא
בעבר לפני השופט זיו.

^ נציגת־המישטרה ביקשה משופט
לעצור את החייל למשך 15 יום,
כדי שהפרקליטות תגיש נגדו כתב-
אישום תוך תקופת מעצרו ותע-
מידו לדין. כך ייענש הפעם בטרם
ייצא ויגנוב אוטובוס נוסף.
ביודהמישפט החליט לשלוח את
הצעיר למעצר בתנאי הסתכלות,
,כדי שאפשר יהיה לקבוע אם יש
לחייל בעייה נפשית.
העולם הזה 2307

!1 111111
היו ני
אוז הסיפור על
מכירים.
הצרה היא שזה

קייו

להתמוטטות המישטר האיסלאמי באיראן. יורשיו יגבירו
את צעדי הדיכוי. לדעת פרשני לה־מונד דיפלומאטיק
קיים איזון אינטרסים בין שתי מעצמות־העל, שיבטיח
את השילטון האיסלאמי לתקופה ארוכה. גם הסובייטים
וגם האמריקאים מעונינים בסטטוס־קוו באיראן, כדי
להבטיח את האיטרס של ברית־המועצות באפגניסתאן
מזה, ואת האינטרס של ארצות־הברית במיפרץ הפרסי
מזה.

תוניסיה: נשק

החיי? :דה? :כגוב
אוטובוסים
?עיתים קרובות

רוצח קר־דוח. חומייני כבר בחר את יורשו.
האיית־אללה חוסיין־עלי מונטאזארי ( )57 נחשב מולה
זוטר יחסית בקרב חבריו, ומינויו עורר התנגדות עזה.
הוא נחשב איש דת פוליטי מאוד, וגם לרוצח המונים
קר־רוח, העלול להחריף את מסע ההוצאות להורג באיראן.
בראש האופוזיציה למינוי של מונטאזארי עומד האיית־אללה
הגדול (תואר השמור רק לחמישה אנשי דת),
קאזאם שאריאת־מאדארי. התנגדותו לחביבו של חומייני
גררה צעדים תקיפים נגדו. הוא נתון, למעשה, במאסר־בית.
השבוע העז שאריאת־מאדארי לפרסם הצהרת־מחאה
בוטה נגד גל המאסרים וההוצאות להורג. הוא הכריז
שבדעתו לעזוב את איראן ופנה רשמית בבקשה לדרכון.
רוב התומכים סבורים שפרישת חומייני לא תביא

0 * 111

דרכי אדם
חו דההגה

לאחרונה תבעו לוחמי המוג׳אהדין, המשתפים עתה
פעולה עם נשיאה הגולה של איראן, באיי־סאדר, את
התפטרותו של האיית־אללה. האידיאולוגים שלהם סבו רים
שהוצאתו להורג עלולה לעורר נגדם זעם, גם בקרב
תומכי׳הם־בכוח.

מהדוד סם
א?י? זמר פרם?י
כמו בהוליווד
לגניבת כספים בסכום של עשרות מיליוני דולרים. בין
השאר מכר פארקר את כל הזכויות להפצת תקליטי
אלוויס לחברת הענק אר־סי־איי. את מחצית התמורה,
בסך שני מיליון דולר, שילשל פארקר לכיסו. בשאר
הכסף שילם מס־הכנסה, ואילו הזמר עצמו קיבל עבור
כל מיפעל חייו, פחות ממיליון דולר.
אלוויס עצמו היה מרותק באותה תקופה למיטתו.
פארקר טיפל אישית בזמר החולה, ורבים טוענים שהוא
דאג לכך שאלווים יהיה מסומם, באורח פחות או יותר
קבוע. כמו בכל דראמה הוליוודית טובה, מת הזמר
כשהוא אומלל ואינו מבחין כלל בהערצה העצומה
שמסביבו. כעת מסתבר שגם הפתגם הישן בדבר הפשע
שאינו משתלם עדיין שריר וקיים ומופנה נגד המנהל
הנוכל. מישפטו מעורר הדים עצומים בארצות־הברית
ורוב העיתונאים מצפים להרשעה ולמאסר בפועל.
עד חשוב חביב בעולם

לפני חודשים אחדים לא שיחקה תוניסיה תפקיד
במיוחד בפוליטיקה המרחבית. הנשיא הישיש,
בורגיבה, היה אומנם המדינאי הבכיר הראשון
הערבי שהטיף להכרה בישראל — וזכה אז

פלסטין: כיבוש
י מ אד
האירוניה שבהחרפת צעדי הדיכוי בגדה, תוך
כדי מינוי של הפרופסור מנחם מילסון כראש
המינהל האזרחי שם, לא נעלמה מעיני הפלסטינים.

לקיתונות של גינויים
רק לעתים רחוקות.
לפני שנים אחדות
שליט לוב, מועמר א
בין שתי המדינות, ש
ברעש גדול שהשאיר
בורגיבה לא היה
קמפ־דייויד. בזמן ש?
יוזמות לא מעטות ב
בכלי־התיקשורת העולם
גיבה בבעיות פנימיות
רעועה, שביתות, דיכ|
בלתי־פוסקות בזכויות־סבורים
שבורגיבה, ה
הסניליות, ושתוניסיה :
או הדחתו.

רכבת אווירית

איראן: חומייני
עומד לפרוש
העיתונות האירופית טוענת לאחרונה ששליט איראן,
האיית־אללה רוח־אללה חומייני, עומד לפרוש מתפקידו.
ידיעות מטהרן מוסרות שחומייני סובל מתשישות מוחלטת.
הוא הפסיק לחלוטין לתפקד ושרוי רוב הזמן בבדידות
בעירו קום. חומייני חי תחת מישמר כבד של נאמניו,
חרף הבטחת מחתרת המוג׳אהדין שלא להוציאו להורג.

השבועון הבריטי ו
מילחמוזו של ראש־הנסיך
הסעודי פאה
קאטורה, שבה נראו
החוץ הבריטי, הלור
בגין שופך זעמו על

כך רואה השבועון הפלסטיני בשפה האנגלית,
אל־פאג׳ר, שנסגר השבוע בפקודת הצנזור, את
תחילת פעולתו האנטי־אקדמית של איש האקדמיה
שהפך מושל ארצם הכבושה.

תוניסיה ומשטרו של
הגלובאלית התקיפה שי
לבודד את לוב, להביז
לנפילתו. בחשאי, הר
ארצות־הברית רכבת
עצומות של נשק מתוח
עד כה, להעלים מידע ז
לא עסקה בתוניסיה בי
לפי מקורות מערביי
הברית לבורגיבה כמו
שסופקה לתוניסיה בש
להפוך את תוניסיה?
לדברי מומחים צבאייב
אית הזו את קד׳אפי ל
התעמולה האנטי־סודאנן

11*1111(1ב שו ס
ב״ו {?ריס :11118
תה היא עוותה
11 שם?
מוסיאון הדש נחנך בעיירה
גראנד־ראפידס שבצפון אר״
צות־הברית. המוסיאון נושא את
שמו של הנשיא לשעבר
ג׳ראלד פורד, ולפתיחתו
התקבצו ובאו ראשי המעצמה
הגדולה בעולם, בהווה ובעבר.
ליד פורד ורעייתו כטי,אפ שר
היה למצוא את רונאלד ו־נאנסי
רגן, ואת אלמנתו של

לינדון ג׳וגסון, ליידי כרד.
הגיע

מעבר לגבול הצפוני
ראש־ממשלת קנדה,
אליוט טרודו. בתמונה הוא
נראה, משום־מה כאילו קיבל
צביטה באחוריו. אולי מפני
קירבתה המופרזת של ליידי
ברד המסתתרת מאחורי גבו?
האם חשש שיידבקו בו כמה
מן ההשמצות המוטחות לאחרו־נח
בבעלה המנוח, כאילו ניצל
את תפקידו לקבלת טובות־הנאה?

פייר

בדינם

שולמו הוא

.ולהושיע א

׳״וה המלכותית
!סיפחתי

*כאורה, נוסע אחד מני רבים,
לונדון. אבל ברגע שהתגלה
ן ש ביותר על-ידי העיתונאים.
י לחופשה במוסטיק, שבאיים
*רגרפו, אחותה של המלכה

שאלות, והוא השיב עליהן
,מארגרט ואני מחבבים מאוד
גפני כשנתיים, הסביר במילים
לי היתה מנת המרורים שלי.
בדרכו הוא. אשתי, פיונה,
ז. את הנסיכה פגשתי למעשה
ידים שוטים. נהגנו להיפגש
נעלמה מעיני וכימעט שלא

זלת אימון היוקרתית. בעבר
כך הפך מו״ל. הוא מודה
והנאות דומות, כמו מוסיקה
חינו בשני מחבטי טניס, הוא
אינה משחקת כלל. למעשה,
ייבים לקחת מחבט טניס.״

מוריו ראגאזאקי: נל ניצחון ־ חיה במחזה
קורץ דאגאזאקי, ילדת הפלא החדשה של
ההתעמלות הצרפתית, נראית בתמונה בין אביה
אנג /ואמה נואל, ובחברת חתול בשם סוואני,
שאותו קיבלה מהוריה אחרי סידרת הניצחונות
המרשימה שלה באליפות האחרונה של צרפת ב התעמלות.
קורין בת השתיים־עשרה וחצי היא
חובבת חיות מושבעת. סוואני מצטרף לכלב, מי
לורד, שאותו קיבלה בעיקבות ניצחון קודם. אם
אכן נכונות ההערכות מומחי הספורט הצרפתיים,
הצופים לה עתיד גדול׳ לא יעבור זמן רב עד אשר
יהיה לה בבית־ גן־חיות שלם.
המחיר הנדרש ממנה לשם כך, אינו מבוטל.
כבר עתה היא מתאמנת לא פחות מ־ 25 שעות

בשבוע, ומשלימה בעזרת מורה, פרטי את השעורים
שמהם נעדרה בבית־הספר. היא מבלה את רוב
זמנה בחברת המאמנת הצרפתיה שלה דניאל
פליטי ושני יועציה המיוחדים, רוסיה בשם
אירינה ליפקינה וסיני בשם מאו־שה.
למרות זאת, היא תלמידה מצטיינת. היא גם
מוצאת זמן לעסוק בסקי־מים, שיט מיפרשיות
ואפילו לבלות בדיסקוטקים. אמה היא ידידתה
הטובה ביותר, אולם אינה מרשה לה להצטרף אליה
לאימונים. אולי משום שהיא יודעת שקשה להורים
להתבונן בשלווה באימונים המפרכים של מתעמלת
בכירה.
העולם הזה 2307

ך* רצח המתוחכם ביותו
יזעקו כותרות העיתוני
דצמבר , 1979 כאשר התפוצצ
של דויד שולמן, בעל רהיטי
נהרג. העיתונים ידעו לספר
חומר־הנפץ הופעל בשלט־רו
שבה השתמשו עד אז רק
וד,מאפיה הבינלאומית. לפיכך
שולמן נרצח בידי רוצח־שכיר מ
שהובא במיוחד למשימה זו מ
את הארץ עוד בטרם התפוצץ
בימים אלה הורשע על־ידי בי
המחוזי בתל־אביב מוחמד טורק
המפוצצים מיפו, ברצח דויד שוי
טורק אינו רוצח מיקצועי בינל:
הוא צעיר ערבי חסר־השכלה,
במיקצועו הוא מכונאי בלתי־פ;
אינו מצטיין באף אחת מהתכת
לרוצח המאומן שיובא מחו״
למטרת הרצח.
המכונית שבה נהרג שולמן ה 8 לבלי־הכר. למומחים היה קשה י
הוטמן חומר־הגפץ, ומה הי!
הפיצוץ. אולם היתד חווודדעת
אחד, שקבע כי חומר־הנפץ חוס
שלנדרחוק.
טורק, שהורשע על־פי הודאו
כי כאשר הלך בפעם הראשו
לפוצץ את מכוניתו של שוי
אליו שני ידידיו מיפו, האחים ן
שניר. בידיהם של האחים ה׳
שלט־רחוק, שבעזרתו הם חש
את המכונית. אולם הדבר לא :
והם זנחו את הרעיון. כאשר נ
לבסוף את מכוניתו של שולמן,
זאת בדרך פרימיטיבית להפליא.
את חומר־הנפץ למכונית, וקשר
שבקצהו קרס דייגים. את ה׳
בגלגל המכונית, והמיטען הופ:
הגלגל החל מסתובב. הגדולים אחד הפרדוכסים

אחא ת קנדי תנו: שיקום לדוגמה

בשעה שאדוארד קנדי האב עסוק, בגיבעת הקאפיטול, במילחמות
האייוואקס ובדברים אחרים, יצא אדוארד הכן לפסטיבל קיץ
ליד העיר בוסטון. מטרת הפסטיבל היתד! לגייס כסף למען נכים.
לפני שמונה שנים נאלצו הרופאים לקטוע את רגלו של אדוארד
הבן, אחדי שהתגלה בה גידול סרטני. הוא השתקם היטב, ובשנים
האחרונות הוא מתמיד בפעילותו למען שיקום נכים אחרים.

חגיו מור: הנקם השלישית היא 1
רוג׳ר מור הוא בימים אלד. אלילה של פאריס.
הסרט האחרון בסידרת מעלליו של ג׳יימם בונד,
לעינייך בלבד, שבר את בל השיאים, והכניס
למעלה ממיליון דולר בתוך שבוע. רוג׳ר מור
הגיע לבירת צרפת כדי לחגוג, אך במקום עשרות
נערות חטובות בביגדי-ים, היתד. לו בת לוויה
אחת, אשתו השלישית מאיזה.

א־נ מונסאן:
מל־ תשונה היו
לעלי רננה
איב מדנטאן חזר לאהבתו
הראשונה, המיוסיק־הול. מימין הוא
נראה יורד מן הבמה, מיוזע, סחוט
ותשוש אחרי שעה וחצי מול
הקהל, שבה השקיע לא פחות מא מץ
מגיבור שית, ג׳ו המתגושש.
בתמונה משמאל נראית רעייתו,
סימון סיניורה, יוצאת מהצגת-
הבכורה שהתקיימה באולם אולינז־פיה,
אחוזת התרגשות.
הופעתו של מונטאן נחשבת ל אירוע
המרכזי של השנה בצרפת.
מונטאן, שהגג על בימת האולינז־פיח
את יום הולדתו ה־ ,60 נטש
את ההופעות האישיות לפני 13
שנה והתרכז במישחק בסרטים.
הוא הכין את התוכנית בקפידה
רבה, במשך תקופה ארוכה. מבין
האורחים הנכבדים שהוזמנו ל הצגת
הבכורה, היה גם נכדו בן
ה ,11-כנזימן .״אילולא החלטתי
לשוב לבימה, בנז׳מן לא היה זוכה
לעולם לראותי שר,״ אמר מונטאן.
העולם הזה 2307

העולם הזה 2307

למרות תדמית
נישואיהם הוא
ואל יהיה הדב
ילדים, שהמבוגו
ולומדת דראמה
מאז מצא אח
דרישות נוספות

1 1 1 1 1 1 3 . 1 1 *1111 ( 1

יום רביעי
1 8 . 11

מדוז ׳רוב :

+מגזין לנוער: ש2
ניות כאוויר (: 5.30
שחור לכן) .תוכנית בשידו

זזכל למען חבעד

חי בהשתתפות איציק ועופו
ויינגרטן, ארנון צדוק ואחרי

• מדע כידיוני: חל
צי החדל 0.15 שיג
כצכע, מדכר אנגדיר

לינדה רוכ (בתמונה עם
בנותיה לוסינדה, קאתרין וג׳ני-
פר ועם בעלה צ׳ארלס) ,יודעת
היטב מהו תפקידה של אשת־פוליטיקאי
— כי היא בתו של
לינדון ג׳ונסון. אמה, ליידי
כרד, היתה מורתה, והיא אשר
לימדה אותה, מנסיונה, את
משמעות מעמדה .״אני אוהבת
לבלות בחיק מישפחתי, לקרוא
ולשבת בבית• בסך־הכל אני
ביישנית למדי, ואני מאלצת
את עצמי להופיע בציבור. אבל
החלטתי שעד לבחירות אעשה
הכל כדי לעזור לצ׳אק במאמציו
לזכות בתפקיד מושל
מדינת ריצ׳מונד,״ היא אומרת.
לינדה,
שנישאה לפני 14
שנה לצ׳ארלם (״צ׳ארי,״)
רוכ, טובלת עדיין בזוהר ה נשיאות.
בעלה, המשמש היום
כסגן מושל המדינה, נעזר לא
מעט בעובדה שהוא חתנו של
נשיא ארצות־הברית לשעבר.
אבל הוא יכול לזקוף כמה
נצחונות לזכות עצמו. למשל,
הוא חטף את אשתו מבין זרו עותיו
של השחקן דורג׳
המילטון, שחיזר אחריה.
גם כמה מן השינויים שהכ ניס
בחוקת המדינה, כסגן מו של,
הם בהחלט תרומה אישית.

טראלנה מגלה לוונצ׳ר שד
ניחנה בכוחות על־טיבעיים

• סידרה: צילה 7
לואיזה 0.32 שח

היצ׳קוק: הנודעת
יום רביעי, שעה 10.05

לכן, מדכר אנגלית) .ם
רה חדשה המספרת על מי
פחה של היסטוריון אנג
העוברת מלונדון להתגורר
כפר בבית אפוף־מיסותו
בני־המישפחה מנסים להת
קות אחר חיי מישפחה שח
תה במקום לפני מאה שנו

#סידרה: רודה (03
שידור כצכע, מדכר אנ
לית) .בפרק אל תבקשו מו

כשצוכת הושיעה

]ן ההם. נשיא צרפת פרנסואה

יו בעיירת החוף יודקטאון, שבצפון
חגיגות יובל המאתיים לקרב ימי
רפת לאומה האמריקאית הצעירה
מונה הם מביטים באחד התותחים.

נשיב אובט:
איו!וצים
בווו לחופה

ן שפו!ה שמאת

קאית לוד אנדרסון, שהתפרסמה
השופע שלה וסידרת טלוויזיה
מונה היא מצולמת בחברת אמה
׳ ,)1בטקס חלוקת פרסי האמי.

סנ!יכ אובט הוא אולי אחד
האנשים המהירים ביותר בעולם,
לפחות בריצה למרחקים בינוניים.
אך במסלול הרומנטי הוא הת קדם
בזהירות רבה. את דוגמנית
הצילום רייצ׳ל ואדר הוא מכיר
כבר ארבע שנים, שבהן הוא חיזר
אחריה באופן יסודי ועקבי. יש
האומרים שכאשר צייר באוויר או תיות,
אחרי נצחונו באולימפידת
מוסקווה, הוא פשוט כתב לה ב אצבעו:
אני אוהב אותך.
עכשיו, אחרי ארבע שנים, הוא
הביא אותה סוף־סוף לחופה. הוא
בחר, כנראה, במועד זה משום ש עונת
הקיץ של התחרויות באוויר
החופשי הסתיימה, ואילו עונת ה חורף,
באולמות הסגורים, טרם
החלה. כי נשוי או לא, אובט
מתכונן להמשיך ולהתכונן בשקידה
לקראת מאבק האיתנים הקבוע שלו
עם מתחרהו ובן ארצו, סבסטיאן
קו. השניים שוברים לסירוגין זה
את שיאיו של זה בריצות 800
מטר 1500 ,מטר, ובריצת המייל.
בינתיים, למרות הקצב הנינוח,
השיג אובט את קו בתחרות אחת.
הוא הראשון שעונד טבעת נישואין.

לרקוד מנסה רודה לצאת
דיכאונה בעיקבות פריה
מבעלה. היא יוצאת בחבו
ברנדה לבילוי סופשבוע ב
עידה בת שלושה ימים ב
תר נופש בהרים. בוועי
פוגשת רודה בדיילת־אוו׳
גרושה בת 39 ובעלת לע
חדה (השחקנית אן מירה
שגילמה את תפקיד הטבח
בהמסבאה של ארצ׳י).

• סרט דת: כשרו
( — 8.30 שחור לק
סרט הטפה על ההיבטים
מסורתיים וההיגייניים 7
חוקי־הכשרות. תשדיר־שיר
מוסווה על מערכת הפיקוח ז

הכשרות.

• סרט קולנוע: הנ
דעת 10.05 שידו
כצכע, מדכר אנגלית
מותחן של הבימאי הנוז
אלפרד היצ׳קוק. במרכזו פו
שת־ריגול ולצידה פרשי׳
אהבה, בגידה ונסיון לרצ
מככבים: אינגריד ברגמן
קארי גראנט.

יום חמישי
1 9 . 11
• סירטי הנפשה: מי
קי ודונאדד 5.30 שי
דור כצכע, מדכר אנג
לית) .סידרת סרטי הנפש
(מצויירים) בכיכובן של ו
דמויות המוכרות מעולמו ש
וולט דיסני.

• תעודה: כיקור א

העולם הזה 2307

סוף סוף אבקת כביסה
ש\ם מורידה
י וגם
על הבד.

1 123 9(0939 ? -1(0931*2

11?3 9-0/נ׳ -01

י £5ל 1 /

י י >9 /ויןט 1ת?

רן 2תוקף ! 1 0

דן 2תוקף

ס/סיי לג >{9ב. 111

9 9ק(91( 2 1 1 *1 9 ׳ 1

9 9 9 /6 1 1 2 3 9 9 9

. 129 $דן 2תוקף ! )0

(י^> 11 ׳1׳0לי//0 /יצ 9כ90 ׳2

/י • /רן 2תוקף

רן 2תוקף

אבקת כביסה מהפכנית המכילו

ורד טרנ7י ט 1 9 8 2י —

ז הכדאית ביותר להריץ עסר ן
ודש,

ן ר מדעי מתקדם,
;ת עייפותך ולהוביל
תחושה של נסיעה
1מעוצבים בקו
נ ניתן לכיוונון
,וההגה ממוקם
ה נוחה ביותר.
!\ג ידך ושטח רחב

מנוע אמין, עיל ת א מטען גדול
ונוח לטעינה. וחסכוני כאשר בפורד אומרים שטרנזיט 82 היא השיטה
הכדאית ביותר להריץ עסק, יש לך על מה להסתמך.
לפורד טרנזיט מנוע משוכלל, רב עוצמה, אמין
וחסכוני. וכשמדובר בחסכון, השירות והטיפול
התקופתי הם מרכיב חשוב בו(טיפול תקופתי כל
20,000ק״מ בלבד).
יחד עם העובדה שמנוע הטרנזיט הוא רב ביצועים,
הוא תוכנו בפשטות, ואתה יכול להגיע בקלות
ובנוחות לכל נקודה בו. מיקום המנוע בחזית המכונית
מגביר את בטיחותך,
מפחית רעש ותנודות,
ומשאיר מקום רחב בתא
הנוסעים, לך, ולעוד שני
נוסעים לידך.

תא המטען של פורד טרנזיט תוכנן בגאוניות. פשוט
ונוח: הדלתות הרחבות מאפשרות לך כניסה ויציאה
נוחה, וגם המטען המסורבל ביותר ימצא את מקומו
בקלות. המרחב העצום בטרנזיט מאפשר לך להעמיס
כמות סחורה ומשקל, שבמכוניות אחרות היית צריך
לנוסע פעמיים כדי להוביל אותם -וזהו שוב חיסכון
עצום עבורך.
פורד מציעה לבחירתך מספר שיטות כדאיות להריץ
את העסק שלך ואתה רק צריך לבחור איזו טרנזיט
תתאים לך ביותר. ואם
אתה זקוק למכונית
נוסעים— אין בעיות—
בטרנזיט תוכל להסיע
בנוחות מירבית 11
נוסעים (כולל נהג).

— עכשיו כדאית עוד יותר — —
! תו ססת 0 9צבע +מ ענ ק 1000ש׳
לרכישת שרות ומוצרי פורד.
עכשיו הבנת מדוע הטרנזיט החדשה היא השיטה הכדאית ביותר להריץ עסקי!
היכנס איפה, לאחד ממפיצי פורד בישראל וקח לך טרנזיט משלך, שגם העסק שלך ירוץ.

אייוו

; ת חוו ת

*פיצי פורד בי שר אל תל־אביב, רח׳ גיבורי ישראל 59 פינת יצחק שדה טל6 .־03-337863
2חיפה, רח׳ יפו ,145 טל 04-531171 .סו כני מ שנ ה: אילת ;059-76913 אשדוד 055-32653
;055-1באר שבע ;057-72277 הרצליה ;04-55463 יפו ; 03-828411 נתניה ,053-23852
״יתביאליק ;04-731291 קרית שמונה ;067-40205 ראשון לציון ;03-941385 רמלה
;479244 חדרה ,063-22937 כפר חיים .053-91462

פורד לטווח ארון.

אנ שי בו
! ״נשי* יצחק נכון
הסתובב בין הביתנים הרבים
בתערוכת ישראטק / 81 שבה
הוצגו הישגי התעשיה היש ראלית,
ובאחד הדוכנים גילה
קופסה שעליה נכתב :״אוויר
מארץ הקודש.״ הוא הזכיר
למארחו, שר־התעשייה־והמיס־חר
גירעון פת, סיפור שסי פר
לו כתב־הטלוויזיה דיק
טור נחמיאס בעניין אותה
קופסה. כשביקר הנשיא רד
מיצרי, אנוור אל־סאדאת,
בירושלים, לפני ארבע שנים
בדיוק, נלווה אליו גם אנים
מנצור, עורך השבועון המצ רי
אוקטובר, שהיה ידוע אז
בארץ כבעל דיעות לא-אוה-
דות במיוחד לישראל. מנצור
הסתובב בלובי של מלון המלך
דויד ופיתאום גילה, אף הוא,
קופסה כזאת. הוא הביט בה
בתדהמה והשמיע קריאת־הת־

שיה המיצרי, טהא זכי, ו אישתו
לטיפה, היו אורחי
הזוג נבון, שאף אירחו אותם
בדירתם הפרטית במישכן ה נשיא,
ולא בלישכה, כאות־תודה
על האירוח שבו זכו
הנשיא ורעייתו, כשביקרו לפ ני
שנה בקאהיר. לביקור עמ דה
להצטרף בתו של השר
המצרי, יסמין בת ה־ ,10ו נעמה
נבון אף למדה לכבודה
מישפטי-ברכה בערבית. יסמין
לא באה עם הוריה משום
שהיתה עסוקה בהכנה לבחי נות.
צערה של נעמה רוכך
כאשר התברר שיסמין שלחה
לחברתה הישראלית מתנה :
תיק־עור בעל עיוטרים מצ ריים.

לח״ב
אברהםש פי ר א יש שז
מדבר ל ע שן אך יש ל 1ל ח
תבייש

אפילו

צעיר, שלא
ספורטאי.
י אחרי הביק(ר המאלף
הזמין חבר ועדת־הכספים,
נפתלי כלומנטד, איש כור,
את חברי הוועדה לארוחת-
צהריים חגיגית על חשבון
כור, במיסעדת מלון הילטון
בירושלים.
| 9כשנשאל השר המצרי
לענייני־חוץ, כוטרום כוט־ח־ס־ע׳אלי,
איך הוא מר גיש,
השיב :״כמו ויסקי.״

ביחד, אך נירה ציינה שאינן
יודעת אם היא תחזור עם צבי
לתל־אביב. אחר־כך היא אמרה
לנוכחים שהיא מרגישד
כיום כמו בת .16״בעוד שנתיים
צבי יוכל להתחיל איתי.׳׳

0עורך־הדין חיים קא
זיס סיפר לפני ההקלטה ששופט
אחד התנכל לו תמיז
ונהג לצעוק עליו בבית־המיש־פט,
כשהיה מופיע לפניו. הוא
נזכר שפעם אמר לו השופכ
בתחילת דיון מישפטי :״אתה

!> כשנשאל ח״כ המערך
שכח וייס מי שייך לגלרית
המנהיגות של מיפלגת העבו־

את דיעותיך ברבים. אם
שלא להשתתף בתוכנית

!ו בוועדה יו״ר־הרשות,
רון, הבר הוועד המנהל
מנכ״ל-ד,טלוויזיה ;ונציג

]ם שהופעלה על הנהלת
1ניין המיכרז על מישרת
לא נפקד מקומו של >
במאי־האולפן (ובעבר —
ן 5י צמח (שאיו לו ניס־וזולית
ותוכנית) הביאה
.1מהלכת שמועד, במיס־זידור
כי שר־המשפטים,
תקשר עם יו׳׳ר הרשות,
*ץ, וביקש ממנו לעשות
ינויו של צמח למישרה

|>1 1 7 1 ^ 1111 ראש מחלקת הדרכה בצה״יל, חיה
׳ * יייי * ,אחד האורחים בשימחת חולצכרג.
הוא פגש שם את המיסעדן ג׳קי רונן, שהזמין אותו לאכול אצלו.
שימחוני עיקם את פניו, וג׳קי אמר לו :״נשכיל בקבוק־יין אתם
עושים עניין ״1אחר״כך הסניר שכזמנו, כשאכל אצלו מפקד המיש־טרה
הצבאית, ברוך ארבל, הוא שילם עכור ארוחתו, ואילו בקבוק-
היין חיה על חשבון הבית. ואז נכתב כאילו היתה זו ארוחת״חינם.

ירון לתגובה, השיב :
* מאשר או מכחיש קיומן
יחות שאותן הוא מקיים

1ק 1ל
־ז*־נמיר

? י 111

ת בלונדון זכתה צלמת-
וויזיה, רחל פרסיקו,
ינטרנשיונל פילם סקול.
בוקר שאחרי ימות ג׳ון
ת ה במיסגרת פסטיבל
ה־ ,25 הנערך בימים
< צופי השבוע — יום!
במשך השנים לצפות
:נית זו, התפלאו לראות
1מופיעה כמגישת־עזר.
*צא מנהל מהלקת־החד־
!ר, לעימות בין עורך
!!דר, לכרמית גיא. ה גיא
ושרי רז יופיעו
— יומן אירועים. המגי־החלק
החדשותי. בעוד
מגיש את החלק ה־זלד
ישיבה של ועדת ו,
שאליה זומנה צמרת
פה ח ״כ אורה נמיר,
מנהל, מיכה ינון, על
לעיתים קרובות למח־הטלוויזיה
ומנסה לד,ש־ה.
על כך הגיב ינון:
ן ןם דברי התקפתה של
נות, התקשרו אלי מ,יא
ניצלה את העובדה
ר מבט לשעבר, יעקוב
זה במזכירת הוועדה של
1מצב האשד, בימי ממ ור.
מקשר זה היה אחי-
טלפוני רצוף מצידה
יי כך שהיא זכתה בפי
דשות בטלוויזיה בכינוי
מיר״.
העולם הזה 2307

שיימחה וילצבוג

מילה לנפדו הראשון ולשני תינוקות של מישפחות נכי-צה״ל. שימחה,
הידוע כחובב הטיפה המרה, ביקש מהנוכחים שיביאו לו
בוס״ויסקי מסוג ״ג׳יי אנד בי״ — אחרת לא יוכל להתחיל בטקס.
מאחר שהאולם בגני״התערוכח חיה מלא, ניסו כמה מחבריו לפלס
דרך אל הבאר, אך לא יכלו להגיע אליו. לבסוף פינו הנוכחים
דרך, וכוס הוויסקי הובאה אל שימחה, שלא הסתיר את התרגשותו.

רגשות. לדברי נחמיאם, היד,
זה כנראה הרגע שבו חש
מנצור שיש כיסוי לדיעותיו.
נחמיאס ניגש אליו ואמר לו:
״אולי תקנה? חשוב על הגי מיק
שבעניין !״ מנצור ענה
לו :״אתה יודע מה יקרה
אם אקנה קופסה כזו? לכש־אמות,
לא יכתבו על קיברי
שהייתי עורך שבועון, אלא
שאני האיש שהיהודים הצליחו
למכור לו אוויר.״ נחמיאם קנה
את הקופסה כמתנה למנצור,
ומאז היא מונחת במישרד ה עורך
בקאהיר.
! 0נעמה נכון, בתם
בת ה־ 9של אופירה ויצחק,
פרצה בשבוע שעבר בבכי,
כשנודע לה שחברתה ר,מצריה
לא תבוא לבקרה. שר־ד,תע העולם
הזה 2307

דה הוא הזכיר את נבון והו סיף
:״אך הוא שבוי עתה
בהיכל הנשיא.״
| בשבוע שעבר ביקרו
חברי ועדת־ד,כספים של הכנ סת
בתערוכת התעשייה בבנייני
האומה, והתעכבו על-יד
מכשיר חדיש לבדיקת לחץ-
דם, המראה מעל מסך־טלוויזיה
בו־זמנית את תוצאות הבדי קה.
ח״כים רבים הפשילו את
זרועותיהם ומדדו את לחץ-
דמם. הכל המתינו לתוצאת
הבדיקה של ח״כ אגודת־יש-
ראל, גדול המימדים, אכר ה
ט שפירא, המרבה גם לע שן.
התוצאה הפתיעה את הנו כחים.
לחץ דמו הוא 133 על
— 88 תוצאה נמוכה של אדם

יוסי הוכמן

שאיבד את שתי רגליו בפיגוע באוטובוס-
הדמים נכביש־החוף, ישב ליד חבלן
מישמר־הגבול, סולימן חירבאווי, שנפגע בעיניו ביום שנו הונחו
הפצצות ליד מכוניותיהם של באסם אל״שכעה וכרים ח׳לף. השניים,
שישבו בצד האולם, היוו, יחד עם נכים אחרים, את רוב
המשתתפים נשימחת הולצברג. לעומתם בלטו בהעדרם פוליטיקאים.

למראה התמיהה של השואל
הסתמך ע׳אלי על הסיסמה של
ויסקי הייג :״בן 120 שנים,
ועדיין הולך חזק.״
1להקלטת תוכנית־ד,טל וויזיה
דילמת, העוסקת באתי קה
של עורכי־דין, הוזמנו גם
נירה וצכי לידסקי, החיים
בנפרד. השניים באו לירושלים

יודע שהתיק אבוד. למה גבית
כסף מהלקוח?״ קאזים המ שיך
וסיפר ששופט אחר אמר
לו, לפני תחילת הדיון :״קא־זים,
שנינו יודעים שהנאשם
באמת אשם.״ קאזיס סיפר
שהוא מחה לפני השופט על
קביעה זו, ואז התערב מנחה
התוכנית, ירון לונדון :״ל־

הבא

לי שפקידים מסויימים החליי
טעמה של דמוקרטיה עממית.
על כל האמנים וחברות־התקי
השימוש באמן ובביצועו נ
של משא־ומתן, לפי כל כ׳
החופשי. עתה באה רשות ה?
רת פירוש ברוטאלי לחוק וו
היא מנסה לאנוס את חברו
הפרטיות להעמיד לרשותה
החשובים ביותר, מצבת הן
חינם אין־כסף. התמורה ו
הסיכוי לזכייה אפשרית בתזז
״גם אם רשות־השידור והו
רה עימד, יגלו נדיבות וי:
של ממש, יהיה זד, בבחינת מ
לומר: אין אונם ! אל ח
המשמעות המיידית היא — :
זוהי ברירה אכזרית לאמנים,

\ פאת חידים

וואות ימות
נוהות

יפית סלול
איש

״רסקו״ מקפיאה את
מחיר׳ הדירות עד יום
ג׳ .24.11.81 למרות
העליה הגבוהה של
מדד תשומות הבניה.
״רסקו״ משיגה עבורך
הלוואה משלימה
מקסימלית, בעזרתה
תממן 500/0־ 800/0
ממחיר הדירה !
״רסקו״ מ שלמת
במקומך את הריבית על
ההלוואות המשלימות!
(עד לסך של מיליון ל״׳).
״רסקו״ תתאים לך
במיוחד, מסלול
תשלומים איש׳ עם
תנאי תשלום נוחים
לפי יכולתך.
בנוסף מעניקה לך
״רסקו״ זכות לה שתתף
בהגרלה שתיערך
במסגרת המבצע בין כל
הרוכשים דירה עד
.24.11.81 אתה יכול
לקבל את דירתך־חינם!

אאתה ״! 3אי ״
אתהח ״ כ ד כו א:
״רסקו״תל־אביב
רח׳ הר סיני ( 1ליד ביהכנ״ס הגדול):
לדירות בחולון,
פתח־תקוה ובאר יעקב*
יי ד ס קויי ירושלים,
רח׳ שמאי :8
לדירות בירושלים והסביבה.
״רסקו״חיפה,
רח׳ הרצל :1
לדירות בחיפה ובקרית מוצקין.
ייד ס קו״ב אר־ שבע,
בית רסקו:
לדירות בבאר־שבע
אופקים* ונתיבות*.
אתרי הדירות מצו״נים בתקנון המבצע.

עוו

כל אלטרנטיבה אחרת. במדיג?
דמוקרטית יש תחנת רדיו וט
לכתית אחת, וזהו עיקרו של

דק נוך חסון, ראש מחלקת
י י רשות־ד־,שידורי, האחראי
הקדם־אירוויזיונית סבור, כמ
אומר חסון :״קודם כל אני
שאיני אומר את דעתי הפרט
על סעיף קטן 6ג׳ בתקנון הין
שלי, אלא של ראשי הטלוו׳
בוועדה, חשבו, וקבעו מה ש
להבין שהאירווייזון הוא מיבצ
וויזיה, לא של עם־ישראל. ד
בין תחנות טלוויזיה, לא 1
אי־לכך עושים תוכנית טלווי
התקליטים שבידה חוזה עם 1
קד, תקליט.
״התחרות, שהיא תוכנית טל
כסף רב. מטרתנו אינה ל
מהתקליט או להחזיר את ה׳
פשוט לסכם את התוכנית. כ?
קיים גם כיום. האמנים מ׳
מיקרה אחוז מכל תקליט. ב
נים שהוצאו בעבר, היתד, ל

הדירות מיועדות לכניסה בקרוב או בעוד כשנה.
הדירות ה מ סו מנו ת ב *-ניבנות ע מב ט״-
חב רתהא חו ת של ״רסקו״ ,ומ שווקות ע״׳
משרדי המכירות של ״רסקו״

לרגל המבצע יהיו משרדינו פ תו חי ם בכל
׳ 1ב ש עו ת 18.00 10.00 ברציפות.
ההגרלה וקיומה מותנים בסעיפי תקנון
ההגרלה המצוי במשרדי החברה ואשר
יצורף לכל הסכם לרכי שת דירה ב מ סג ר ת
המבצע.
ההגרלה תיערך בנו כ חו ת הרוכשים, נציג
הנ הלת ״רסקו״ ,עו״ד החברה ונציג משרד
הפרסום.
ההשתת פו ת ב מב צע אסורה על עובדי
״רסק!״,״מבט; פרסו ם אדמון ובני
מ שפחותיהם.

מפיק חר־אפן
.התנהגות של דמוקרטיה

רסקו. מוניטין שנבנוב 47 שנה
העולם הזה 2307

זכות קדימה להוציא הקלי!
מובן מאליו. זד, קיים גם בבי־.
נית פופולארית כמו טופ א
שבה משתתפים זמרים מפורם
״בכל השנים הקודמות הגי

בב טן של ה אם א של ה ם

א נ שי נו

ל א היה ל צ עי ד׳ ה מפד״ל

כ ל־ כךט 1ב במ 1במפ די ל של יוסף בזרי.
! שריד, דנקנר, דוברו
(בינתיים של שימעון פרס,
גידעון לוי וכתב הרדיו רזי
ברקאי זימרו ביום השלישי
האחרון במיזנון הח״כים את
שיר הפטנטים המפורסם של
אורי זוהר. הם ניסו להיזכר
במילות השיר, שלמחרת
היה לחלק מרכזי בהצעה ל-
סדר־היום שהגיש שריד בענ יין
מקורות־האנרגיה של השר
יעקב מרידור.
8בישיבת סיעת המערך
בכנסת שדנה, שוב, במינויים
לוועדות הכנסת, שלחה מזכי רת
סיעת ר״צ, מיבל רפא
לי, פתק לדובר מפ״ם בכנסת,
אמנון לוי, ובו כתבה :״אני
בחרתי להיות בוועדת קישוט.
ואתה ז״ ח״ב יאיר צכן ש ראה
את הפתק אמר ללוי:
״אל תסכים בשום פנים ואופן
לתת לה להיות בוועדודקישוט,
כי ועדה זו קובעת את מי
יתלו איפה.״
ן האיש החזק במפד״ל,
רפאל כן נתן, איש סיעת
למיפנה של השר יוסף בורג,
נשאל במסיבת־עיתונאים, אם
אינו צופה שצעירי־המיפלגה
יגרמו לפילוג .״איזה פילוג?
בבטן של האמא שלהם לא
היה לצעירים כל־כו חם וטוב
כמו אצלנו,״ ענה בן־נתן.
מאיר
! 0ח״ב־הליכוד
שיטרית, היה אורח־הכבוד
של ועידת המיזרחי, שהתקיי מה
בשבוע שעבר בארצות-
הברית. שיטרית הוזמן לשם
לאו דווקא מפני שהוא ראש
מועצת יבנה וגם ח״כ, אלא
משום שהוא בוגר אחד ממוס דות
המיזרחי בארץ, כפר־בתיה
ברעננה.

1מאזיני תוכנית-הבוקר
של גלי־צה״ל, נכון לעכשיו,
הופתעו לשמוע בשבוע שעבר

מי עו א ל

שלמה להט

אירח בלישכתו את
באי קונגרס מבקרי
התיאטרון. מי שהשפיל את מבטו לריצפה הבחין
בנעלי־הז׳מש החומות שנעל צ׳יצ׳ .היו אלה
הנעליים שהוחזרו לו בעזרת ״העולם הזח״.
מפי מגיש התוכנית יצחק
כן־ נר את הדברים הבאים:
״השיר ששמעתם זה עתה הוגש
על-ידי חיים: לכ־טוכ, על
דעתו של יוסף קניצכוך,
ואת החדשות יביא כעת י הו דה
־ ראובן נוכמכר.״ למ
אזינים
המופתעים מיהר בן־נר
להסביר כי יהודה־ראובן נובמבר
הוא שמו המקורי של
עורך ומגיש מיבזקי־החדשות,
עדי מלמוד, יוסף קניצבוך
אינו אלא יוסי עוזרד, ואילו
חיים לב־טוב הוא שמו של העורך
המוסיקלי, דוכי לנץ..

ב 1ק

ח״כ בני שליטא נחשד על-ידי המישטרה בקבלת
שוחד מיני, כביכול. עמיתיו לתפקיד ואחרים
מגיבים במישאל־בזק של העולם הזה על השאלה
מה הם היו עושים, אילו הציעו להם שוחד מיני.
• פינחס גולדשטיין, ח״כ הליברלים:
״שאלה מצחיקה. אני לא חושב שמישהו היה נענה.
בכלל, אני לא מאמין בקיומו של שוחד מיני.
לקחת מישהי, שתשכב עם מישהו, כדי שמישהו
שלישי יקבל איזושהי עיסקה? נו באמת!״
>• יגאל גריפל, ממלא־מקום ראש עיריית
תל־אביב :״אינני שמן־זית זך, אך כל אדם שמכבד
את עצמו היה דוחה בשאט-נפש משהו שקושר
אח תפקידו הציבורי עם הנאות פרטיות.״
• יהודה פדה, ח״כ הליברלים :״אני דוחה
את זה על הסף. איך אפשר להעלות על הדעת
שגבר צריך שיציעו לו דבר כזה. זו חולשה של
הגבר! אדם רציני לא יקבל הצעה שכזאת!״
<• יהודה חשאי, ח״כ המערך :״שוחד מיני,
אם קיים, זה דבר חמור מאוד. אני לא נתקלתי
בו. אי־אפשר למכור ענייני-ציבור בדרכים נלוזות
כאלה.״
• מרדכי וכן־פורת, תל״ם :״קבלן־בניין
הציע לי פעם שוחד. אמרתי לו שאילמלא נהג,
הייתי זורק אותו מהמכונית שבה נסענו שנינו.
מי שעוסק בעשייה ציבורית, שיתרחק מכל מתנה.״
!• חנניה גיכ שטיין, ראש עיריית ראשון*
לציון :״אני הייתי דוחה את זה, ופונה מיד
למישטרה.״
!• משה שחל, ח״כ המערך :״אצלי זה כלל

העולם הזה 2307

איהמדיפאי

בת ה״ 14 באה עם
אמה השחקנית, זה־רירה
חריפאי, למיפגש המבקרים עם ראש״העיר.
זהרירה באה למיפגש הישר מהופעה במחזה
״יעקובי וליידנטל״ שהוצג לפני המבקרים באנגלית.

1לפני שבועיים מילא
ח״כ חרות, מיכה רייסר, את
חובת־השמירה שהוטלה עליו
במקום שבו תוקם התנחלות
חדשה, כוכב־יאיר. רייסר, ש הוא
חבר בגרעין, יצא לשמירה
במקום המרוחק תישעה קילומטר,
מיזרחית מכפר־סבא בלוויית
שני כלבי הזאב שלו,
״על כל צרה שלא תבוא.״
1רייסר, סיפר שהוא עומד
לפנות לראש עיריית תל־אביב,
שלמה (״צ׳יצ׳״) להט
ולבקש ממנו מקום למועדון ה

בושה!
— לא חשוב אם היא צעירה או זקנה, בכל עניין
ציבורי, כשמישהי פונה אלי, אני לא מקבל אותה
לעולם לבדי. זהו תנאי בל-יעבור. הדלת פתוחה.
יושבת בחדר גם מזכירה ורושמת. ככלל, אם
נודע למישהו על מ־ ,שיפנה מייד למישטרה.״
• מיכה גולדמן, ראש המועצה המקומית
כפר״תבור :״בעבודה ציבורית תמיד אתה יכול
ליפול למלכודת. אני הייתי פונה מייד למישטרה.״
• יצהר[ זייגר, ח״ב הליברלים :״זה אב סורד!
לא הייתי מרשה שטובוודהנאה חיצוניות
ישפיעו על מהלך ביצוע -עבודתי הציבורית.״
• מיכה חריש, ח״כ המערך :״עצה לכל
הגברים: אם יש להם עניין באשה, שיתייחסו
רק כך לעניין הזה ולא יערבו בזה נושאים אחרים.
שישאירו את העניין רק לרגש.״
• יצחק ארצי, סגן־ראש־עיריית תל-אביב:
״איש־ציבור צריך להיות תמיד מודע לכך שהוא
נמצא בחלון־ראווה, וצריך להקפיד על כל מעשה
וכל צעד, גם בתחום היחסים האישיים. מי שאינו
מסוגל לחיות במתח שכזה, שלא יכנס לחיי־ציבור.״

רפי פרבר, מנכ״ל ׳מישרד-התיירות :
״הייתי מסרב בכל תוקף. זה לא עומד בשום
קריטריון מוסרי או מישפטי. על אחת כמה וכמה
של עובד־ציבור.״
• רפי סוויסה, ח״כ מערך וראש המועצה
המקומית מזכרודבתיה :״מסרב, פשוט מסרב. אם
עובד ציבור אינו מספיק חזק לעמוד במצבים
כאלה, שלא יהיה עובד-ציבור!״

לאומי של הליכוד היקב. מס תבר
שהשידוך של היקב עם
בית אסיה של שאול אייזנ־כרג
לא עלה יפה, ורייסר
מקווה שלהט יוכל לתת לו
מיבנה נטוש בדרום תל־אביב,
שיוכל לשמש כאולם־קבע למועדון.

0׳ הכתב המדיני של הטלוויזיה,
אלימלו רם, נז כר
שכאשר היה ראש־הממש־לה
מנחם כנין, באופוזיציה,
הוא רואיין במשך ארבע דקות
במבט. בגין, הידוע כמי ש מתנגד
לכך שיקצרו או יערכו
את דבריו, חזר בראיון הקצר
על מישפט מסויים פעמיים,
ורם עשה תיקון קוסמטי ל ראיון
והשמיט את המישפט
החוזר. בגין לא שכח זאת,
וכשפגש את רם במיזנון־הכנסת
אמר לו :״אלימלך, אתה לא
עמדת בהסכם!״ רם ניסה ל התגונן
והסביר שהיה מדובר
בסך־הכל במישפט חוזר. בגין
קטע אותו :״אתה יודע מה,
בוא, נשאל איש אובייקטיבי.״
רם הסכים, ואז קרא בגין ל מזכירו,
יחיאל קדישאי, וסיפר
לו את הסיפור. קדישאי
אמר :״כמובן, מר בגין, הם
לא עמדו בהסכם!״
01 בראיון להעזלס הזה
( )2305 סיפר הקבלן ניני פרס
שהוא ואחיו שימעון גדלו בדירה
ברח׳ גורדון 3בת״א.
באותו מקום שוכנת היום
מערכת העולם הזה.
׳ 0האסיר סמי אלקיים,

שנדון למאסר־עולם על רצח
האסיר יפת ננר, התחיל
ללמוד רפואת־שיניים. סמי,
שלמד פילוסופיה בכלא, הפך
עוזרו של רופא-השיניים בכלא
רמלה, שבו הוא מרצה את
עונשו, והרופא מקדיש לסמי
יום־יום שעתיים מזמנו, אחרי
שעות העבודה, ומלמד אותו
צדדים תיאורטיים בריפוי שיניים.

חמש השנים הראשונות
הן המשמעותיות ביותר
להתפתחות ילדן
(לפי פרויד)

כשילדים ק טני ם מ שחקים, הם מגלים את התגליות החשובות ביותר
בחייהם, לכן, כשהנכם מעניקים לילדיכם את הצעצועים הנכונים,
משמעות הדבר שאתם מאפשרים להם גישה לנסיונות חד שים,
מענינים ומפתיעים המעוררים את התפתחותם.
לגו דופלו מיועד לילדים מגיל 5 - 1שנים.
לבנים גדולות בצבעים מרהיבים המאפשרות לילדים לגלות את ידיהם
ולהשתמש בראשם.

לגו־דופלו -לבנים גדולות לאצבעות קטנות

מב חר מ ערבות לגו־דופלו
— 2370 , 2450 , 2440 , 2330 מערכות בסיטיות (חדש)
- 2627 מכוניות עם מגרר וסוט
- 2640 סופרמרקט (עם פעמון)
- 2644 תחנת שרות לרכב (חדש)
— 2645 בית טפר (עם פעמון)
דופלו רכבת 523
— 528 דופלו בסיטי
— 534 דופלו דייג
^ — 041 קופטה להרכבה
— 045 חווה חקלאית
ועוד ועוד

סוכנויות קופמן בע״מ
ת״א, רח׳ החשמונאים ,105 טל׳ 268155-6״03
אולמי תצוגה: מגרשי התערוכה סוף רח׳ דיזנגוף של׳ 3־455141־03

<רים
! קלי טי ם
•ציורים
כולל מוצי ש)
ובלילה
תן טרמפ
לחייל

יצרני הלב ש ה
דיזנגוף 133ת״א

! מעילי גשם אופנתיים 1
ל נ שי םולגב רי ם
ל ה שי גבחנויותהמבותרות

^ ^ ייי 7וך יא 01 רס

י ז? י י ^6
8 ) 0 1הסרטת ארועים בוידיאו !
צילום חתווות,בר מצווה ואר1/1ים מיוחדים
4 9 7רח׳ רוזנבאום ,5ת״א״טל1 296662 .
0רח׳ ירושלים 13 חי פ ה טל^ 662757 .

אנשים
תבר יז תמחפ שות די רות
לי ד חדר־ההלזוין ת.
ו הסיס מ ה היא :
״ חל אס עם דאלאס ״
הפרופסור דן מיכ א
לי, מנהל בית־החולים איכי־לוב,
נשאל אם נכונה הידי עה
שרבים מחפשים דירות
ליד מת־החולים איכילוב, כדי
להיות קרובים לחדר־המיון של
בית־החולים. מיכאלי השיב:
״ליד איכילוב יש עוד מיתקן,
מאחור, כך שאיני בטוח שהם
גרים ליד בית־החולים רק
מפני שהוא בית־חולים.״ מא חורי
בית־החולים שוכן בית
נים
בנגב, בא למקום, במפ תיע,
מפקד הקורס ומצא את
השומר, אורי אור, ישן על
מישמרתו. הוא כינס את החיי לים
ואמר להם :״החניך אור
לא רק נמצא ישן אלא גם
נוחר.״ אור נצטווה לצעוד
שלושה צעדים קדימה, ואז
הצביע עליו המפקד והודיע
לו שהוא מודח מהקורס. אור,
שהיה מקובל מאוד על חבריו,
התחייב לפניהם כי שום
צבר לא יעזור לשילטונות

1 1 1 1 1 (1 1 1 :י ן 1ן שני בניו של הסופר וזרמו (״ה*
1י 1 1 1י 1י *יייי מרד על חקיין״) ווק צולמו בש בוע
שעבר בתצוגת־אופנה שהיתה על טחרת הנשים. נתנאל (מ שמאל)
,בן ,31 סיים את כתיבת סיפרו הראשון, שיופיע בארצות-
הברית. אחיו ג׳ו, עורך־דיו במיקצועו, עלה לארץ לפני שנתיים
ומשרת כרגע בחיל־הים. כשישתחרר, הוא מנן כוון לפתוח אתר-
תיירות בעיר אילת ביחד עם אחיו, העובד כבר על סיפרו השני.
ההלוויות העירוני, שממנו יוצ אות
ההלוויות אל בתי־הקב־רות.

מריאן
הופה*
״האשה המקורית
יוק. אחריותו המצפונית ומי-
שלו לתנאים שסביבו, הם
:די מישקל, במיזרח ובמערב,
•ום. שום חברה אינה יכולה
עצמה משוחררת לחלוטין מ ן
׳הוא
אומנם נושא־הדגל, ההד
נחנה ומפלס דרך אל רעיונות
הבנה נכונה יותר של העולם,
צריך להיות יקר לכולם. אם,
,1הוא קשור בדיתמות וכל
!כוונות, הוא אינו אלא סוס
וריו עגלה. או מוקיון שכל
סרי חשיבות וערך.
* סירטו החדש ביותר של
ס נראית שחקנית התיאטרון
ה ליד דיוקן בעלה לשעבר,
ן מני גוסטאב גרונדגנס.
העולם הזה 2307

1כוחו של הרגל: באחד
מימי השבוע לא הופיעה מעל שיקופית מירקע־הטלוויזיד,
דגל־הסדינה שהוקרנה לאחרו נה,
עם השמעת ההימנון, בתום
השידורים, אחרי פעילות
נמרצת בנושא של ח״ב הלי ברלים
פינחס גולדשטיין.
באותו לילה התקשרו צופים
מודאגים לטלוויזיה וביקשו
לדעת מדוע לא הוקרנה שי־קופית־הדגל
באותו ערב. מג־כ״ל
רשות-השידור יוסף
(״טומי״) לפיד, אף הודיע
לגולדשטיין שהשיקופית לא
נקרעה והדגל שלם. גולדשטיין
סיפר כי הוא בודק מדי ערב
אם הדגל אכן מוקה, וכשאין
לו זמן — עושה זאת בנו
תחתיו. הבן הוא שגילה ב אותו
ערב את חסרונו.
! פרט פיקנטי מהביו גרפיה
של האלוף אורי אור,
שמונה באחרונה כאלוף פי-
קוד־המרכז, גילה העיתונאי
יגאל גלאי. ב 1959-היה
אור חניך בקורס מפקדי־טג-
קים. באחד הלילות, כאשר
שהתה היחידה בסידרת-אימו-
העולם הזה 2307

הצבא, והוא יחזור לקורס זה
שנית.
1בעל־המלונות הירושל מי
מורים קאסוטו, עומד
לפרוש מעיסוקיו הפרטיים ול צאת
למצריים כדי לעמוד שם
בראש לישכת-ד,תיירות היש ראלית
בקאהיר. קאסוטו, הדר
בר ערבית, שחזר לפני שלו שה
שבועות מביקור של גור־מי־תיירות
פרטיים במצריים,
הודיע שהוא רואה בתפקיד
זה אתגר.
׳עמום
לפירסומאי

טל־ שיר יש רעיון לתנועת-
מחאה חדשה. הוא הכץ מדבקות
למכוניות הנושאות את
הסיסמה :״חלאס עס דאלאס.״
! איך מצלמים תמונת־פירסומת
נועזת בירושלים,
מבלי לעורר את זעמם של
הדתיים? הפירסומאי כני
קארו ביקש מהצלם ג׳רר
אלון לצלם את הדוגמנית
׳מירי וייסכרג ברחוב ירו שלמי,
בשעה 3לפנות־בוקר. במקום הופיעו להפתעתם דתיים, אך הם לא הפריעו,
אלא עקבו בסקרנות אחרי צי לום
רגליה החשופות של מי רי.
בני אמר להם שזהו גי־לוי־עריות,
והם ענו לו שמ סיבה
זו הם נמצאים שם.

בלננים

־ ד וש להיכנע!
:את בני פלד ולהתאפק?
המי־יודע־כמה, בתוכניתו
האשים את העם כולו
ב הציג את עצמו כנציג
זתעוררות של ישראל
בצחוק פרוע, הרי זה
תו בני פלד, מה עשה
יצד התנהג כאשר היה
:מדה של אחריות.
הנה עובדה אחת. אני
ב אישית לנכונותה.
ב־ 12 באוקטובר 1973
גשה צמרת צה״ל עם
בינט־המיטבח של גולדה
יר. בישיבה זו הדהים
מטכ״ל, דויד (״דדו״)
עזר, את הנוכחים בדרי ;
מזעזעת: לתבוע מייד
:יתת־נשק.
:אותה שעה שלט הצבא
צרי שילטון מוחלט בכל
רה המיזרחית של תעלת-
זץ. האוגדות המשוריי-
1שלו לא נכנסו עדיין
ב. שביתת־נשק בתנאים
ות של ישראל.
זל כל הפסקת־אש בכך
*עמדות־הפתיחה שלהם.
עתה דדו׳ היה הודאה

מעניין כי רובם המכריע של האנשים האלה באו ארצה
כשהם בעלי דיעה טובה על ישראל והיהודים, או לפחות
בעלי דיעה נייטרלית. הם שינו את דעתם בתקופת שהותם
כאן.
תהליך דומה, ואולי חריף עוד יותר.,עבר על אנשי
האו״ם !החיילים המשרתים ביחידות האו״ם. רובם המכריע
— רוב המתקרב ל־״/ס — 100 הפכו כאן פרו־ערביים
ואנטי-ישראליים.
נדמה לי שלעניעים פוליטיים יש רק חלק קטן בהת פתחות
זו. הסיבה העיקרית נעוצה ביחסים אישיים.

סיפזר *עילי
הנה סיפור שאינו קשור לקודמו. ואולי הוא דווקא
קשור.
אשתי, רחל, נסעה לאנגליה. כשהגיעה לשם וביקשה
לפתוח את המיזוודה שלה, מדגם סאמסונייט, הסתבר כי
איבדה את המפתח( .כימעט וכתבתי :״כדרכן של נשים.״
אך מי יעז לכתוב בימינו מילים כאלה, טפו־טפו״טפו?)

חד ופשוט: חיל־האוויר
חק והולך באש הטילים
ד כוחו למיספר מטוסים,
על שמי מרכז־המדעה.
־ת, לא בהפצצת האוייב
הפסקת־האש המיידית,
האוויר.־רישת הרמטכ״ל, כפי
ו. שר־החוץ אבא אבן,
הוראה לפעול להשגת
הנרי קיסינג׳ר, שנדהם
•טין את כל אשר נאמר
•ב להפעיל את ארצות !
להעביר את היוזמה
•א מצריים, כדי לברר
נם את ממשלתו •,ואחרי
ים להפסקת-אש. היתד
,1שכן אילו הסכימה,
ות בלתי־מעורערת, ועל
ונפשית שהיתה משנה
!תאר את חלקו בפרשה
ידע מה גרם לדרישה
הפסקת־האש. המילחמה
בני פלד היו מופרכות
את המוראל של צה״ל
:לוחים מארצות־הברית
יל מיגר את התקפת־זרי,
וצלח את התעלה.
הרשומות בפרוטוקולים
לידיעת הציבור.
קף בפאניקה, להישבר.
מותר לו לקום כעבור
:תבוסתנות ולהציג את
של אימפריה ישראלית
עצומות-הנפש של החזון

המיזוודה היתה, כמובן, נעולה. היא נקנתה מזמן בישראל.
רחל הייתה מייואשת. אך ידידה אנגליה צעירה ניחמה
אותה :״אין דבר. ניסע למסגר.״
המסגר בדק את המצב והניד בראשו .״אני יכול לפתוח,
אך זה ישבור את המנעול ולא תוכלי לנעול עוד את
המיזוודה,״ אמר .״אבל אני מכיר מסגר אחר, הבקי
במיזוודות כאלה. כדאי לכם לנסוע אליו. אבל תחילה
אשאל אותו.״
המסגר טילפן למתחרהו. הלה הסביר שגם לו אין
האפשרות לפתוח מנעול כזה מבלי לשוברו. הוא יעץ
לנסוע לחנות שבה מוכרים מיזוודות מסוג זה. המסגר
לא הסכים לקבל כסף עבור שירותו.
שתי הנשים נסעו לחנות .״האוכל לעזור לכן?״
שאלה הזבנית האדיבה. כששמעה במה העניין, שלפה
את כל המפתחות שבחנותה, וניסתה אותם בסבלנות,
בזה אחר זה. אף אחד מהם לא התאים.
״אני מצטערת, אך חוששתני שאין ברירה. תצטרכו
לנסוע לבית־החרושת,״ אמרה לבסוף .״אך תחילה אטלפן
ואברר.״
הפקידה בבית־החרושת, הנמצא מחוץ ללונדון, אמרה
שאין כל צורך לטרוח ולבוא לשם .״אימרי לנו מהו
המיספר הרשום על המיזוודה,״ ביקשה. וכשזה נמסר לה,
הוסיפה :״נשלח לכם את המפתח תוך יונדיומיים לביתכם.
אל-נא תדאגי.״
הזבנית סירבה לקבל תשלום עבור שיחת־הטלפון.
״זהו שירות ללקוח,״ הודיעה, כדבר מובן־מאליו.
למחרת, כאשר ירדה רחל לארוחת־הבוקר, מצאה
על המגש מעטפה של חברת סאמסונייט־בריטניוו. היו בה
שני מפתחות ופתק מודפס :״בבירכת חברת סאמסונייט,
הממלכה המאוחדת.״ י
עד כאן הסיפור. כאשר תוכל מעשייה כזאת להתרחש
בישראל, יהיה יותר נעים לכולנו. וגם לתיירים יהיה
אולי, חשק רב יותר לבוא הנה.

מישאל דיסקרטי בין
אל, וניסיתי לברר גם
!שרתים בארץ וברמת-

דיתות

בני כל האומות, אינם
יתדלים בכל האמצעים
ארץ אחרת. החיים כאן
לים נראים להם כבלתי-
ודיבים, בלתי־מתחשבים
ד להיות כאן.

האם מנוי וגמור עם הליכוד לדותת את המדינה?
השאלה היא ריטורית, ולא הוצגה אלא כדי להציג
מילה חדשה: די תות.
עם קום המדינה המציא מישהו — יצחק גרינבוים? —
את המילה ״חילון״ .אז סברו הכל כי החילוניות תגבר
במדינה החדשה. חילון הוא תהליך הגברתה של החילוניות.
אבל כיום קורה ההיפך. הציבור החילוני נתון באפיסת-

כוחות, והדת אוכלת כל חלקה טובה, שעל אחרי שעל.
איך לקרוא לתהליך עגום זה? ראה הצעתי לעיל:
דיתות, לדותת. דיתות המערבת המישפטית. לדותת את
הכנסת. התקציב דותת (ו״ו שרוקה) זה מכבר. כאשר
ידותת (ו״ו שרוקה) צה״ל סופית, לא ישרתו בו אלא
כמה זכרים חילוניים מיסכנים.

ה דיל מהשל
דילמה־כל
צבא מתרגל בימי־שלום מצבי־מילחמה אפשריים.
עורכים תימרונים של גייסות, שבהם הכחולים מתקיפים
והאדומים מתגוננים, או שבהם מנסים הצפוניים לנחות
בחוף הדרומיים. עורכים תירגול טאקטי ללא גייסות.
ובכל זאת, כאשר נטושה מילחמה — הכל שונה.
£ותם הקצינים והחיילים עומדים לפני אותם המצבים
— אך לפתע הכל נראה אחרת. יש ״ערפל קרב״ .הכל
מתרחש בממלכת אי־הוודאות. צריכים לקבל החלטות
גורליות מבלי להיות בטוחים במצב האמיתי בחזית.
יש עייפות. יש קנוניות בעורף. קשה להבין את הפסי כולוגיה
של המפקד ממול. וכן הלאה.
הוא הדין בכל מישחק של סימולציה. מתרגלים מצבים,
מקבלים החלטות, נותנים תשובות. אבל זה לא אותו
הדבוי.
חשבתי על כך בלי הפסק כאשר השתתפתי בשלושת
מישחקי-הסימולציה בתוכנית-הטלוויזיה דילמה. אני מכיר
את רוב עמיתיי היטב, ואני מנחש — במידה רבה של
דיוק, כמדומני — איך כל אחד מהם יתנהג במצב עיתונאי
מסויים. אבל להם היה נדמה שיתנהגו אחרת.
המישחקים הבליטו את הניצחון הגדול שנחל העולם
הזה בקרב על האתיקה העיתונאית. כימעט כל המשתתפים
— ולא רק אותם שגדלו באסכולה של העולם הזה, כמו
אלי תבור ודן מרגלית — ביטאו את האידיאולוגיה
העיתונאית של השבועון המסויים. כאשר חטפנו לראשונה
לתורה זו, לפני 30 שנה ויותר, היה קולנו כקול קורא
במידבר העיתונאי. עתה הפכו התשובות שלנו מובנות
מאליהן — לפחות בתיאוריה. צריכים לפרסם. תמיד.
יש חובה לדווח. האזרח חייב לדעת. רק במיקרים נדירים
וקיצוניים מותר לוותר על חובה זו.
אך האם כל המשתתפים היו מתנהגים כך גם במציאות,
אילו הועמדו לפני בעיות כאלה? הנה כי כן, זהו ההבדל
בין שולחן־החול של ימי־חול ובין ערפל־הקרב בימי־סער.
יש לחצים לאין־ספור. ידידים מטלפנים ותובעים שלא
לפרסם. נותני-מודעות מפעילים לחצים. פוליטיקאים
מאיימים ומציעים שוחד בצורת סקופים אחרים. יש
שיקולים הומאניים, שקשה מאוד להתעלם מהם. אין
יודעים מה יעשו העיתונים
האחרים. אולי גם שם עוב דים
להשגת אותו הסקופ?
יש בעיות מישפטיות. עורך-
הדין מזהיר. במערכת חלוקות
הדיעות. וצריך לקבל
החלטה מהירה. מכונות-
הדפום צריכות לרוץ. הצנ זורה
מתערבת. וכן הלאה׳.
רמז מכל אלה השתקף
במישחק, באולפן השקט
של הטלוויזיה. אבל רק
רמז. כל אחד מן המשתת פים,
בהרגישו שהמצלמה
נחה עליו, שאל את עצמו,
במודע או שלא-במודע, מה לונדון רוצה הציבור לשמוע. הוא
רצה להיות פופולרי, נחמד,
מקובל על הבריות. במילא נתן תשובה שאינה זהה,
תמיד, עם התשובה שהיה נותן במציאות, כשמערכת
השיקולים היא אחרת.
המנחה משפיע, כמובן, על כל מהלך התוכנית. ירון
לונדון הוא מנחה תוקפני. יש לו סיגנון אישי בולט,
המשתתפים, שעמדו
הוא עלתשובות
שהשפיע גם
בלחץ של חקירת שתי־וערב. הדיעות חלוקות על סיגנון
זה, אך אני סבור כי הוא עוזר להצגה הטלוויזיונית
(תרתי משמע).
הזדמן לי לראות ביום השלישי האחרון, בטלוויזיה
של עמאן, את המקור הבריטי של דילמה. דובר על חברה
גדולה המשתמשת בתרגיל פינאנסי חוקי כדי להשתמט
מתשלום מיסים על רווחי-ענק. ליד השולחן ישבו כ־15
היה פחות תוקפני מאשר ירון
איש. המנחההלונדוני
לונדון. הוא דיבר בשקט, זז רק מעט, לא הרים את קולו,
שאל בעדינות בריטית. אך תוכן שאלותיו לא היה חריף
פחות. הוא רק החליף את הפטיש בפגיון דק.
הבעייה האמיתית של דילמה היא בבחירת המצבים
הדימיוניים. לא קל למצוא מצבים שהם גם מציאותיים,
גם חושפים דילמה מעשית ומוסרית, שעליה אכן נחלקות
הדיעות, וגם מעניינים את הציבור הרחב.
בסר הכל, נדמה לי שהתוכניות על האתיקה העיתונאית
היו סבירות. ולראייה: צפיתי בשלושתן.

טוביה

״דא שירתו
ב יגלל הו

פל רישתות הטלוויזיה
לזיכרו של אל־סאדאת, שאיו
ישראל בתל־אביב. רק הטלוו
רה אותו. שאלתי את ראש נ
וויזיה, טוביה סער :

• .האם אי־סיקור ד
סאדאת היה מגמתי ז׳
לא, בהחלט לא.

• מדוע, אם כן, לא
ולא שידרתם אותו כטל
משום שבמוצאי־שבת אי^ן
מוותרים עליהן לטובת מבט
שים בניידת־שידור לאירוע א
לוותר על חצי מבט ספורט.
כשיש אירוע מסוג כזה, ז
או שמשדרים זאת מתוך פי
במוצאי־שבת אין כימעט חצוו

• בלומר, אם יהיח
וויזיה לא תשדר אותו,
לסקר מישחק־־כדורגל ז־במיקרה־חירום
עלי לקבל
כשהמיקרה הוא מיוחד במינו.

• מה יקרה אם הש
תיים דווקא במוצאי־שכו
נזמין את בומה שביט לאולם

• העצרת לזיכרו ע
אירוע השיב• אינך מצ
אותו זו
אני מצטער מאוד. אבל ר,
שלא נוכל לשדר אותה בגל;1

בואו להתלבש עם האלופים
נושה סיני ושבתאי לוי כוכבי הכדורגל
מציגים את הנבחרת של״אוסנת סגל״:
י 16 ):057£
סטץ/ף סק 5וט 10
0115 1.6עו \/6
x0וסא .
.¥ותזו 510176015

ומיטב תוצרת הארץ
באיבות יצוא.

אלופי האופנה
חד העניה 6-8-10 תנ-אביב

יד־עעז

חזרה לתחילת העמוד